P. 1
Jókai Mór_ A gazdag szegények

Jókai Mór_ A gazdag szegények

|Views: 7|Likes:
Published by Bertók Gyula

More info:

Published by: Bertók Gyula on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2015

pdf

text

original

Jókai Mór: A gazdag szegények

ELSŐ FEJEZET A „Vigyázz” MÁSODIK FEJEZET A Pikusz HARMADIK FEJEZET A fekete hattyú NEGYEDIK FEJEZET A zöld paradicsom ÖTÖDIK FEJEZET Jób hírei HATODIK FEJEZET A nagy grácia meg a nagy szerencse HETEDIK FEJEZET A bádogcsésze NYOLCADIK FEJEZET Egy esős napon KILENCEDIK FEJEZET Aki a nagy pocsótán átvádolt TIZEDIK FEJEZET A hajmás, a klárinétos meg az ibolyás TIZENEGYEDIK FEJEZET A gaz Spatzirovszky kalandjai TIZENKETTEDIK FEJEZET Az ingyen sonka meg a drága Straduario TIZENHARMADIK FEJEZET A szegénynek még elébb be kell bizonyítani, hogy szegény TIZENNEGYEDIK FEJEZET
1

A protokollum meg a kivasalt kalap TIZENÖTÖDIK FEJEZET A varróleány éjszakája TIZENHATODIK FEJEZET Az, akinek ép szíve van TIZENHETEDIK FEJEZET A szegénység etikett szabályai TIZENNYOLCADIK FEJEZET A Gratulin Lidia levele TIZENKILENCEDIK FEJEZET A kritikus nap HUSZADIK FEJEZET Háromszoros halál HUSZONEGYEDIK FEJEZET Mikor még Ádi és Zsuzsika voltak HUSZONKETTEDIK FEJEZET Lukács evang. XXl. rész 4. v. HUSZONHARMADIK FEJEZET A titkos költő és az ő hallgatósága HUSZONNEGYEDIK FEJEZET „Necessitas” mester s egyéb titkok, amiket nem szabad továbbadni HUSZONÖTÖDIK FEJEZET Nagyszerű előkészületek HUSZONHATODIK FEJEZET Tarafás Bazilius uram HUSZONHETEDIK FEJEZET A „zöld paradicsom” és a „zöld pokol” HUSZONNYOLCADIK FEJEZET Az ezüst érdemkereszt és a Stradivarius HUSZONKILENCEDIK FEJEZET
2

Az, akit a nők bálványoznak HARMINCADIK FEJEZET Az anya és vetélytársnő HARMINCEGYEDIK FEJEZET A fizető nap HARMINCKETTEDIK FEJEZET A búvárok HARMINCHARMADIK FEJEZET Reznek úr HARMINCNEGYEDIK FEJEZET A „Burg-gendarme”-nál HARMINCÖTÖDIK FEJEZET Úr és urabb HARMINCHATODIK FEJEZET Még egyszer a fekete hattyú

3

MEK-00787 A gazdag szegények / Jókai Mór regény, magyar eredeti kiadvány: Jókai összes művei, CD-ROM Bp. : Arcanum, 2001 ISBN 963 9374 17 2 Klasszikus magyar irodalom magyar irodalom, 19. sz. MEK-be került: 2003-03-29 URL: http://mek.oszk.hu/00700/00787
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK projekttel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: http://mek.oszk.hu

4

ínséges pályaházacska fogadta el a Felső-Magyarországról érkező utasokat. egyszer rohamléptekben teszi meg az utat. „Kutyának való idő!” kontráz neki a rendőr. egy kicsiny. amelybe nem fúj a szél. mint egy nagy diadalkapu zárja el mostanság. akik onnan aztán a város leghosszabb. Egyszer aztán kutyaüvöltés hangzik valahol a távolból. a nyakán kockás gyapotkendő körülcsavarva.ELSŐ FEJEZET A „Vigyázz” „Hat órai késés a ruttkai vegyesvonatnál.” Ez volt olvasható a magyar államvasúti pályafő előcsarnokában levő fekete táblán. fején a viaszkos vászonnal behúzott kalap. Ilyen kritikus időben az állomások folyvást korrespondeálnak. mintha jó kedve volna. aki időrőlidőre kitekint. – No hála légyen a herkópáternek-mond a kapus. az egyikből rövid bőrrel bevont vasbot mered elő. A szokottnál is nagyobb hóesés minden utazási programot meghazudtolt. legszűkebb és legdöcögősebb Stáció utcáján keresztül jutottak el omnibuszháton a vendégfogadókkal ellátott zónába. a hóekék túrták a hótorlaszokat. mint a porfelleg. hanem hogy a lába el ne fagyjon. egyik bokáját a másikhoz ütögetve nem azért. – Csak jön már az a kalarábévonat! – Honnan tudja? – kérdi a detektív. az a távírógépnél van elfoglalva. mintha milliárd ludat mellesztenének odafenn. – Még nem csenget a villanyos. két keze a zsebeibe dugva. Az egyik a kapus. Ez a harmadik folyvást járkál a peron hosszában végig. – „Cudar idő”! mondja a kapus. a másik félnap megint visszarontotta a zivatar. Valóságos szibériai éjjel volt. A napos tiszt benn ül a szobában. A pályaház peronján csak három emberi alakot látni. A főváros legjártabb utcáin egész hegyláncok voltak felhalmozva kétoldalt hóhegyekből. Az egész vasútvonalon táborszámra dolgozott folyvást a napszámos sereg. máskor táncolva járja a polkát meg a csárdást. aki a bolthajtásnak abba a szegletébe támaszkodik. A hó úgy szakadt egyik órában. kurta gallérú dókában. 5 . amiknek a kihordására gondolni sem lehetett. vállán a kurta kaucsuk lebernyeg. vidraszínű nemezsüveg a fején. a másik órában meg apró tűalakokban kavargott. Még akkor nem volt készen a pompás központi palota. mely a Kerepesi út végét. hogy esik-e még a hó? A másik egy konstábler. amit egyik félnap végeztek. – Ez egy detektív. – A harmadik alak civilben van. Az egész nap folyton dühöngő zivatar mindenütt betemette a mély utakat.

a Kapor Ádámé. amit maga előtt tol a mozdony. mert a hótorlasz egész az indóházig ellepte a vágányt. bagaria csizmában. Nem is esett az öreggel semmi hiba. aki a vonatot vezeti. aki jelez? – Nem a directióé az. meg egy pár teherhordó. jó vágányba igazítani a váltót! Öreg embernek laposakat pislant már a szeme. mint valami özönvíz előtti saurus. üget egy kis lompos szőrű. ami szokatlan volt. a kutya kifekszik a sínekre. Ezzel a hozzátoldott nyújtvánnyal csakugyan úgy néz ki a mozdony. s odaráncigálja az igazihoz. akkor nagyot ugrik. mintha ő volna a pilóta. hogyha az Ádám el talált volna szunyókálni. hát megfogja a dókája szélét. akkor aztán elkezd ilyen csúnyául vonítani. Néha olyan közel éri a mozdony. aki szörnyeteg orrával a jégmezőt túrja maga előtt. fehérfekete-tarka. kurta farkú kuvasz. hát fölébredjen. Hát arravaló a „Vigyázz”. hogy itt őrzi a váltót. hogyha az öreg álmos fővel nem az igazi váltóhoz cammog. s nemsokára lehetett hallani a közeledő mozdony hosszan nyújtott s többször megcifrázott fütyülését. A kolomphangra előjött az egyenruhás hivatalnok. A kapus a csengettyűhöz ment. hogy azalatt. Nem is tréfa dolog: negyvennyolc óráig egyhuzamban ott ülni abban a kis butikban. s már egy mérföldnyiről meghallja a vonat dübörgését. – Igazán. hanem az öreg vasútőré. A vonat itt prüszkölt. Az hamarább megérzi. Szegény öreg: ezzel a kutyával tesz ki egy emberszámot. hegyes fülű. A vagonok úsznak a felkavart hófellegben. A directio kutyát tart. pedig húsz esztendeje. s megadta a jelt a vonat érkezéséről. hogy megtaszítja.– Hát hogy a „Vigyázz” kutya ugat. de a vágányról azért le nem tér. dörömbölt már a város alatt. S a hóeke mellett. lesni a vonatot. – Az már derék egy kutya! – De még azt is megteszi. ahogy most teszi. 6 . – Az is szép mulatság! Csak öt perc múlva a kutyaugatás után kezdett el a villanyoscsengettyű berregni. A civilruhás odadörmögött a rendőrhöz: – No János. valami karistoló hangot is vegyítve a zaj közé. közvetlen a mozdony előtt. ködmönben. most a platzra! Erre a rendőr odaplántálta magát a kijárat ajtaja elé. birkabőr süvegben. könnyen leragad. Ez a „Vigyázz”. amíg a gazdája az odúban bóbiskol. Ez a hóekének a harsogása.

Az I. csak az orrát látni az arcából. a második kalauz ellenben nem bírja a bizodalmát. kétoldalt fujtatva a kibocsátott forró gőzt. csakhogy nehéz a szavát megérteni. mikor megtudták a hatvani állomáson. mely tömve van munkásokkal. mint a hasadt orgonasíp. úgy látszik. amiknek az ablakain kivilágított a lámpafény. és II. úgy be van rekedve. és II. mindannyian vaslapátokkal ellátva. A vonat áll a mozdonyon kívül egy szenes kocsiból. s lerázva a bundájáról a havat. elhagyták valahol. A detektív erre a Nro 2. a munkások futó börtönét felnyitni. kalauztól. ott maradtak az állomásházban. A III. ahhoz van kötve egy katonaszállító tárkocsi. akkor kettőt csahint a kutya. Azok vannak valami harmincan. először is a kalauzokat veszi számba. mert a szája be van kötve. Ez már részletesebb választ ad. Mind a két kalauznak a szeméig van húzva a csuklyája. annak háttal fordul. mert a füle be van takarva. osztályú kocsik ajtajait nyitogatja fel. – Van ördög! – Hát hol maradtak? – Ott pokolba: Hatvanba.Mikor aztán a mozdony megáll a peron előtt. a nyaka kendőbe csavarva. Azzal tovább toppog. Kívülről is láthatta. s csak a másodszori kategorikus felhívásra ad precíz választ. osztályú szakaszokkal. mintha az ő helybenhagyása nélkül nem állna meg a vonat. mind kiszálltak. azután meg nem felel. azután jön a postakocsi. s a hátulsó lábaival szórja feléje a havat. s majd csak a kassai gyorsvonattal fogtnak eljönni reggel. hogy a szakaszok mind üresek. futnak egyenesen a kantinba felmelegedni. arra következik egy sárgára és zöldre festett vagon. 7 . A detektív bekandikált az első és második osztályúakba. Amint leszabadulnak. Akkor aztán ezeket vette szemügyre a detektív. I. míg a vegyes vonat felszabadítja az utat. hogy egyet ugrik rá. s a két első lábával megtaszítja. leghátul egy kakaószínű III. kalauzhoz fordul. a bagázsiás szekereket. Az első kalauz jó embere. Megvárják. osztály pasasirjai. s azzal kiugrik a sínek közül. Az először nem hallja a kérdést. – Hát nincs pasasir? – kérdi a Nro I. azt azzal üdvözli. osztályban levő utasok eljöttek. osztályú. aki a III. hogy a hó eltemette az utat.

Az a fiatal utasnő pedig csak ült ott a padon. Aztán a Kapor Ádámot fel kell váltani.Először kiszállt a vagonból egy félvidéki atyafi. mert tojás van benne. De valaki mégis észrevette az ottlétét: a Vigyázz. odament a konstáblerhez. körülszaglászta. a szája pedig egy fekete selyem kendővel. odament hozzá. a fiatal nő azalatt leült a nyílt csarnokban egy padra. Szürke szoknya volt rajta. ha valamit kitudnék a munkásoktul. huszonnégy órára. amik gondosan be voltak bugyolálva. vagy csak hogy leverje a csizmáiról a havat. az elmaradt Hatvanon a többi pasasirokkal. 8 . A másikban egy füles kézikosár. Következik helyébe váltóőrnek a Kövecs Péter. Mikor minden kosár le volt adogatva. átadva a kapusnak az útijegyeit. Én addig bemegyek a kantinba. a feje bekötve kockás gyapot kendővel. Még karmantyúja sem volt. s csak reggel felé jön meg a gyorsvonattal. akkor egy fiatalabb nőalak elkezdett neki leadogatni mindenféle alakú kosarakat. Maga addig itt maradhat. hogy a gázt el kell oltania külső lámpákban. Az állomási tiszt kiadta a parancsot. Egy hordár át akarta venni a ládikáját. bosszúságból-e. Azután kibontakozott a kocsiból egy terjedelmes testalkatú asszonyság. – Köszönöm a gráciáját. Ennek éppen ilyen zegernye időben kell utazni. A fenyőmadaras atyafi meg a tojásos kofa elébb kötelességüknek tartották a finánc ajtaját felkeresni. négyet. a kezét eldugva a nagykendője alá. meglehetős kopott. a bőröndjét meg a kosarát maga mellé téve. A detektív nagyokat tappolgott. – kettőt. Ez is ilyenkor a legkeresettebb árucikk a fővárosban. – Kutyuszkám – suttogá a hölgy. a peronra visszatérve. „Majd csak magam viszem”. Ez sajnálja a rézpénzt. hogy fel ne rúgja a kosarát. a hóna alá volt szorítva. Mikor lejutott a hóba. s kiváltani a fogyasztási adórul felelő bárcát. átkelt a kijáraton. nagykendőkkel össze-vissza kötözve. Az egyik kezében volt egy fogantyús utazóládika. aki fenyőmadarakat meg húros rigókat hozott hosszú fűzérekben felakasztva elöl-hátul a vállán. – Akire mi áfpászolunk. ha megjön. A kofa ráförmedt a detektívre. Talán azok látták. A két élelmiszerszállító utas aztán jó későre elvégezve a dolgát a finánccal. hármat. de nem adta oda neki. több vonat az éjjel nincs jelezve. A harmadik útiteher. egy vászonesernyő. akkor az a fiatalabb nő is kiszállt a kocsiból. Azzal az is ment aludni.

A felváltott őr jött a kutyájával. a kutya megint azt a bizalmas kettős csahintást hallatá. Akkor aztán megugrott és elszaladt. Valami lámpás fénye vereslett a hófuvat ködfátyolán keresztül. elkezdé a kurta farkát sebesen csóválni. le-lerázva a fejkendőjéről a szitált havat. hogy majd eljár boltrul-boltra. amely azt jelenti a kutyánál. – Hát nem idevaló? – Nem. lelkem. hogy ott a padon valaki ül. Egyszer aztán cammogó lépések hangzottak a vasút mentén. – Hát mért jött Budapestre? – Munkát keresni. – Hiszen elmehetett volna az omnibusszal a vendéglőig. Az egyik kezében volt a tokba dugott jelzőzászló. hogy úgy kezdik. s erre az ember észrevette. hogy kinek kell a maga munkája? – Azt gondolom. az arcából nem lehetett mást látni. mire vár itt? – Arra várok.A Vigyázz erre mind a négy lábát előrefeszítve. Vidékről jöttem. – Hát maga. Késő éjjel nem mehetek magamban a városba. A fiatal nő tovább is ott maradt. Az egész ember egy nagy guba volt. Látta. mint két torzomborz bajuszt. – Én nem szállhatok vendéglőbe. amit a szél kívülről behordott. – Hát addig miből él meg? 9 . hogy bizalommal viseltetik az illetőhöz. mert ott drága az élet. hogy az egy fiatal leány. a másikban egy erősen bedrótozott lámpás. hogy megvirradjon. s kettőt vakkantott azon a hangon. Megállt és odavilágított rá a lámpásával. – Hát aztán miféle munkát tud maga? – Tudok varrni meg hímezni. amiről jégcsapok függtek alá. Mikor a pad előtt elcammogott az őr. – Hát aztán csak így jött fel Budapestre.

– Hoztam hat zsemlyét a kosaramban. Ez hat napra, elég. – No ez derék! Hát mondok én magának valamit. Én itt lakom nem messze a vasúttól, mindjárt a Kálvária mellett. A feleségem mosóné. Becsületes asszony. Annak van egy kis kamrája a mosókonyha mellett. Azt ki szokta adni ilyen magaforma varróleányoknak. Nem sok a fizetés. Fűteni sem kell a kamrát, mert a mosókonyhárul elég meleget kap. A feleségem még munkát is szerez a leányoknak, sok úri házban bejáratos. Most éppen facér a kamrája. A múlt héten történt, hogy a mamzell, aki nála lakott, (Lidinek hívták, én biz a másik nevét sohasem kérdeztem) egy este csak nem jött haza. Keresték, kurrentálták, de nem került elő. Azt hiszem, a Dunába ugrott. Ki tudja, mi oka lehetett rá? A leányoknál olyan könnyen megy az. – Hát jobb, mintha gyufát ivott volna. – No hát, ha nincs valami jobb szándéka, hát eljöhet az én szállásomra. A feleségem szívesen látja, még majd engem is megdicsér, hogy milyen élelmes ember vagyok, röptiben fogok a számára új cimmerfrajlát. A fiatal nő felállt a helyéről, felvette a bőröndjét és a kosarát, s azt mondta: „Menjünk”. A Vigyázz, megértve, hogy az egyezség, mely kétségtelenül az ő beleegyezését is bírta, megköttetett, vidám csaholást indított meg, s azzal kivéve a hölgy kezéből a füles kosarat, azt a fogai közé vette, s előrefutott vele a kijárathoz. A konstábler akkor is ott állt. Először ráismert a kutyára, a kutyáról a gazdájára, s a gazdórul a vele jövő kisasszonyra, ahogy illik tapasztalt rendőrhöz. – No te Vigyázz! Hát Ádám apó! Baktatunk haza? Nini, hát megkerült a mamzell Lidi? Csak látogatni volt odahaza? – Az ám. – Hagyta rá az öreg. – Lássa, magának most semmi dolga, elhozhatná a leányasszonykának az útitáskáját: ne cepelné maga. – Megtenném szívesen. De most ide vagyok leszegezve. Az a parancsolat, hogy egy konteszre kell rálesnünk, aki hazulról megszökött a mai vonattal, de a távíró se kutya! Eléje került. – S ezt most el akarják fogni? – kérdé az őr. – Elfogni nem kötelességünk, hanem ha felismertük, észrevétlenül és minden feltűnés nélkül kísérnünk kell, ahol meg fog szállni, s arról hírt adni az alkapitány úrnak. A detektív is itt van. Az öreg nevetett egy kicsit.

10

– Hajh, édes János öcsém, ha én a maga bőrében volnék: azt mondanám a detektívnek, hogy gyanúm volt erre a leányzóra, itt ni, hogy hátha ez az a bizonyos grófkisasszony, s ez alatt az ürügy alatt elkísérném a lakásáig – hivatalból. Hahaha! Az öreg nevetett a jó ötletnek. A konstábler is nevetett rajta. Aztán utoljára maga a mamzell is úgy tett, mint aki nem állhatja meg, hogy ne nevessen ezen a bolondságon. Hanem aztán a konstábler nagy hirtelen visszanyerte a kötelességszabta hivatalos nyugalmat. Megtörlé az arcát a kalapjából kivett zsebkendővel, aztán megint feltette a fejére a kalapot zsebkendőstül, s lehúzta az álla alá a viharszíjt, ami igen szigorú kifejezést ád az arcnak. – Azt nem tehetem, Ádám apó. Én megesküdtem rá, hogy soha hamis tudósítással az elöljáróságot tévútra vezetni meg nem kísértem. Jójcakát öreg apó. Jójcakát szép kisasszony. Köszöntetem a Zsuzsa nénit. Holnap reggel majd ellátogatok magukhoz. – Ott van ám a konstábler úrnak az abstájgkvártélya mi nálunk, mikor fráj-napja van; ő meg egy padlásszobát bír tőlünk – magyarázá Ádám apó az új lakónőnek, mikor már a váróteremből kimentek. Azután annyira vitte a nagylelkűséget az öreg, hogy maga ajánlkozott a mamzellnek a bőröndje vitelére. – Köszönöm! – szólt visszautasítva az ajánlkozást a fiatal hölgy. – Nem szoktam én soha hordárral cepeltetni magam után az útibőröndömet. Igazat mondott. Mert üveges hintóban szokták azt utána szállítani. Ó volt az az eltűnt grófkisasszony, aki felől a detektívnek meg a konstáblernek bizonyságot kell vala szerezni. Igen jó helyet talált magának a biztos elrejtőzésre. Azt a kis kamrát, amelynek a padlásán maga a rendőr tanyázik; ott csak nem fogja senki keresni.

11

MÁSODIK FEJEZET A Pikusz Mikor a pályaházbul kiléptek, éppen egy olyan szélroham sepert végig az utcán, hogy meg kellett állniok. Az esernyőt, amit a leányzó kifeszített, egyszerre kifordította a szél, s a szoknyáit nagy rendetlenségbe hozta, amin nem tudott segíteni a kezében tartott bőrönd miatt. – Abbul az esernyőbül nem lesz prédikációs halott – monda az öreg vasúti. – Hagyjunk fel most minden teketóriázással. Adja ide a kisasszony a bőröndjét, majd én viszem; tudom, hogy nincs tele arannyal. Az esernyőt csapja a hóna alá, aztán az egyik kezét akassza a karomba, a másikkal fogja a szoknyáját, aztán hunyja be a szemét. A hölgynek el kellett fogadnia az ajánlatot. Azzal elkezdődött az expedíció. Méternyi magas volt a hó, amin keresztül kellett gázolni, s a szél szembefútt. – Csak addig tart ám ez a gyilkos szél, amíg a Stáció utca szegleténél bekanyarodunk – dörmögé az öreg. Odáig egész gőzerővel kellett dolgoznia. Egyszer aztán elérték az első házat: ott megállhattak lélegzetet venni. – Csinos kis szelecske – mondá az őr. – No mármost ki lehet feszíteni az ámbrélát. Várjon, majd én tartom a feje fölé. Aztán csak egész bátran tegye. Szóljon hozzám, hogy „Ádám bácsi”. Kapor Ádám a nevem. Tegyen úgy, hogy az emberek azt gondolják, hogy régi ismerősök vagyunk. – Hát találkozunk mi itt most még emberekkel? – De még sokakkal. Vannak emberek, akiknek bolond passziójuk ilyen hóförmetegben sétálni az utcán éjfél után egy órakor. Majd meglátja. Az öreg egy kis nevető dünnyögést is hallatott e tréfához. A leány mindjárt elkezdte a bizalmaskodást. – Ádám bácsi! Az a rendőr csakugyan az eltűnt mamzellnak nézett engem? Hasonlítok hozzá? – Nem tudom biz én, édes lelkem, mert én nemigen nézegettem a fizimiskáját. Tudja, én ritkán kerülök haza. A János konstábler is úgy van, hogy csak egy-egy fráj-napon jön ki a szállására, s akkor aztán örül, ha felfekhetik a padlásra. Aztán az a Lidi mamzell olyan szemérmetes volt, hogy ha férfihangot hallott, nem forgatta a
12

fejét hátrafelé, mint a nyaktekercs, hanem belefeküdt a hímzőrámába, úgy öltögetett. Abbul biz a János nem látott egyebet, mint a kontyát. Egyszer csak valami zsivaj támadt az utcán. A leány kitekintett az esernyő alól, s látta, hogy az Ádám csakugyan igazat mondott. Tréfás volt, de igaz volt a mondás. Csakugyan vannak emberek, akiknek elhatározott szándékuk ebben a dühös hózivatarban az éjjeli órákat az utcán tölteni el. A havat lapátolják össze: nagy teherhordó szekereket raknak meg vele. Ki mennyi rongyos ruhát kaphatott, mind felszedte magára: kopott pokróc, lyukas zsák, ponyvafoszlány a derekukra kötve; a kalapjaikat álluk alatt megkötött zsebkendővel biztosítják a szél ellen; de boldogabb, akinek olyan süvege van, hogy a két fülét betakarja; a lábaik idomtalan gubókká bugyolálva, pokróc és rongydarabok közé; két ujjú daróckesztyűk a kezeiken, vaslapát a markukban. – No itt van az a sok ember az utcán, akit mondtam. Ezeknek most van az aratásuk! Egy forint ötven krajcárt kapnak a magisztrátustól egy éjszakára. Sohase volt ilyen szüretjük a huncfutoknak! Vígan is vannak, egymást csúfolják. Szegény embernek az is mulatság. – Itt jön az Ádám apó a mamzelljével – kiált az egyik rongyos. – Dobre ráno! Sztará baba! Gye igyes azzal a Katkával? – Megálljon, Ádám bácsi! Majd elmondom a Zsuzsa néninek, hogy szép leányt vezetget éjszaka az utcán! – Nye krics! Te gyezsepogyes! – vág vissza Ádám apó, s a tokoszászlóval a fejére suhint az egyik csúfondároskodónak, az ki akarja kerülni az ütést, s hanyatt bukik a felhányt hóhalomba, társainak nagy hahotájára. – Hahá! A sipotár! Beleesett a hóba! A leány meg van rémülve. – Ezek gorombáskodni fognak velünk. – Nem kell félni, mamzell, jó gyerekek ezek. Mind az én fiaim. Liptói fiúk. Mind ott laknak velem együtt a „zöld paradicsomban”. – Zöld paradicsomban? – Az ám. Úgy híjják azt a házat. De nem azért híjják úgy, mintha ott lakott volna valaha Ádám és Éva, mikor még ők is zöldek voltak, hanem azért, hogy valamikor vendégfogadó volt, s egy nagy zöld paradicsomalma volt kifestve a címerére. – Az valami nagy ház lehet, ha ennyi ember elfér benne.
13

– Hát elférnek. Csak egy keskeny híd vezet át rajta. ahogy a szegény ember malacai. mint az. kivált sötét éjjel. – No mármost majd én elöl megyek – monda Ádám. Sölét is volt. meghoztam a Lidikét. – Mert itt egy mély árok van az utcán végig: azt most betakarta a hó. hála Istennek. Így ni! Az asszony a kapuban várta az érkezőket. lehető volt az elnézés. – Csak tessék előre menni. No csakhogy előkerült. – No. Sok a mosnivaló. Annál jobb. – Hanem most már csinálj nekünk iziben egy kis jó magyar teát. Felkelt már az asszony. harisnyát. A bizony csak olyan bogárhátú ház. – No asszony. hogy nem tudta a járást a „zöld paradicsomban”. csakhogy nem ölte el magát. s rövid szóváltás támadt egy női hang meg egy kutyacsahintás között. mert akkor tűz is van rakva. Lidike! Hát csak vigye be a szobájába a ládikóját. Mintha valami nagyságos asszony volnék. Aki eltéveszti. Mindjárt meglátjuk. Az az én féleségem mosókonyhája. – Hát előkerült? No. nyakig esik a hóba. Hát csak mindig az én lábam nyomába lépegessen a kisasszony. mert a lelkünk is meg van fagyva. A Vigyázz visszaügetett. a hölgynek az arca kendőkkel be volt bugyolálva. s húzzon frissen más cipőt. Csinálhat nekünk egy kis magyar teát. mert a mosóteknőtül jött ki. hogy szabad az út. Pedig bizony nem annyira a becsülettudás volt erre a fiatal hölgynél az indok. Mind a két karja könyökön felyül fel volt tűrve. Erre elébb kinyílt az ablak. azután felnyílt a kis ajtó. Vagy mintha édesanyja volnék. milyen jó! A Vigyázz előreszaladt. 14 . Az asszony összecsapta a kezeit. s a kivilágított ablak előtt elkezdett a maga nyelvén jelt adni. Szereti maga a magyar teát? – Nem tudom. Ott világít egy ablaka. jelezve. édes Zsuzsa néni – szabadkozék a leány. milyen az? – No majd meglátja. – Mindjárt meglesz. Amit egy mosóasszony kiáll. attul egy regement férfi az ispitályba kerülne. már nem akar elöl menni! Mindig így bánt velem a Lidike. Ő már szokva volt mindenhez.

Még két másik ajtó is látható a mosókonyhában. különben ki vannak meszelve. s kellemesen fűszerezve egynémely vereshagyma illatától. szappanynak és szódának a párázata uralkodott a helyiségben. a jövevény leány pedig bement a holmijával a kamrába. meg egy hímzőasztal. a másik a gerendák között: ahhoz meg lépcső visz fel. Egy kis alacsony ajtó nyílik a konyhából a kamrába: az az ő otthona. teleírva nevekkel és számokkal. Arra gondolt. aminek a füstje ilyen nagy hóesésben leverődik. a belső üveges ajtón keresztül világított a mosókatlan veres tűzfénye. a falai embermagasságnyira fénylenek a salétromtul. a kisasszony utána. vasalódeszka meg egy nagy mángorló a hivatás eszközei. hogy világosságot kapjon.A mosóné aztán előrement. s a világosságnál meglátja a Zsuzsa asszony. ami nem rontotta el a polcon szárasztott kenyérélesztőkorpa szelíd savanyúságát. leghátul a Vigyázz. Annak a külső ajtaja nyitva volt. Egy nagy fekete tábla a falon. Mikor kinyitotta az ember az üvegajtót. kopogtattak az ajtóján. dunnával. – No. Egy nyoszolya. hogy egy ágy elfért benne. egy festett ruhaszekrény s egy gyalult konyhaalmárium. Az ifjú hölgy már tudta. egyszerre tódult ki a hajlékból a forró gőz. mégis betette a kamra ajtaját. egy asztal. Az ágy fölött egy Máriakép. Amik rajta voltak. hogy „Nini. abban a percben hópehellyé válva a hideg levegőn. volt benne egy tengerifűvel töltött derékalj. jelzi a pontos ügykezelést. Először egy sötét folyosóba jutottak. azt követte az Ádám apó. nyitva hagyva maga után az ajtót. A kis ajtót az Ádám zárta be. hogy melyik az ő lakása. egy hárságy. azokra rá volt fagyva a hó. Bőröndjéből előszedte a ruháit. teknők. Akkora helyiség volt az. A Zsuzsa szólt: – Ki lehet már jönni. nehány szalmaszék és egy nagy karosszék képezik benne a komfortot. A mosott ruhának. A mosókonyha tágas: téglával van padlózva. hisz ez nem a Lidi mamzell!” Mire készen lett az átöltözéssel. egy vánkos meg egy paplan. mindenféle lúgzók. mérsékelve a kőszéngőz által. Ruhatartóul egy lefüggönyözött fali polc szolgált. amikor ő előjön. Az ágy tisztába volt húzva. A Zsuzsa néne egyenesen a tűzhelyhez sietett. Az egyik hanyattdülő helyzetben. de jó meleg volt – s ez a fődolog. 15 . hogy milyen furcsa meglepetés lesz az. melynek végéből nyílt a Kapor Ádámék lakása. mosókatlan. cipőit. Készen a magyar tea. Annak a szegletére van akasztva a kalendárium. az a pincébe vezet le. vánkosokkal. Amikor az átöltözködéshez kezdett a hölgy.

hékám! A Zsuzsa engedelmesen fogta a vasúti lámpát.A leány kinyitá az ajtót. hogy: „Nemcsak kenyérrel él az ember”… – szólt az öreg –. tele párolgó folyadékkal. A leány kiszürcsölte azt az utolsó cseppig. – No ugye. – Ezt a feleségének mondá. édes lelkem. s felment a lépcsőn a padlásra. mikor ezt az idegen arcot meglátta maga előtt. Az öreg bizony leült az asztalhoz. De a meglepetés nem a mosóné részére került. hanem hozzálátott a maga angáriájához. meggyújtotta. Egy kis fagyos szalonna nagyon beválna most. – Evett-e már fagyos szalonnát paprikával a kisasszony? – Sohasem ettem. A leány aztán viszonszívesség fejében kiszedte kosarából a zsemlyéket. s nem várta a vendégét. ej! öreg ember. s fahéjjal fűszerezve. Pedig ép szemei voltak. Úgy tett. Hozz le egy darabkát a padlásrul. 16 . – Ej. – Hát hiszen nem tréfálok én. Nagyon köszönöm. mintha mindennapos ismerőse volna. Lidi kisasszony. mi fán terem. hogy jó ez a magyar tea – szólt sunyítva az öreg apó. s kilépett a világosságra. – No. – De hát azt mondja a szentírás. Azaz hogy: ettem. tojássárgájával behabarva. ettem! Dehogynem ettem. Még úgy is nevezte. – Bizony sohasem evett maga nyers szalonnát. hanem az övére. azt se tudja. hanem szalonnával is. A Zsuzsa asszony semmi csodálkozó felkiáltásra sem ragadtatott. hanem komolyan mondom. mely valóságos jó borleves volt. Nézze: az uram ugyan várja ám – balkézzel. Két öblös csésze állt az asztalon. Itt van a jó magyar tea. – Egészen fölmelegített. nem kell a szentírással tréfálkozni. s azokkal kínálta meg a házigazdáját.

Y. hogy a Zsuzsa néni. aki gyönyörű négyes fogatáról s egzotikus vadászatairól ismeretes. hogy valami végzetes tettre határozza el magát. mint egy márványszobor. Ma éppen egy képes újságot kaptam.” A leánynak az arca olyan merev lett. mikor már az „első hazai orfeum” programja következett benne. egy cseppet sem volt megütődve? – Hm! Hát ez úgy lehet. hol másbul. mindjárt ott a Kwizda gyógybalzsamának a hirdetése alatt. – De hát mit „tud” ön? – Hm. E napokban az ifjú Endymion végre formaszerű nyilatkozattal jelent meg a grófi háznál. Most mindenfelé keresik. A szerelmi pályázat nem maradt viszonzás nélkül. hogy még a leányával szemben is ő maradhasson a győztes. grófkisasszonynak. Egyike a magyar arany fiatalság legkiválóbb tagjainak. mi van benne.– Ádám bácsi. mint szellemi míveltségéről ismeretes X. A hölgy átvette a negyedrétű lapot. – Hát tudja a kisasszony: ott a vasútnál a trafikásné újságot is árul. A család egyetlen leánya ifjú szívének egész hevével fogadta a nyíltan tett ömlengéseket. grófkisasszony az eljegyzés napján nyomtalanul eltűnt a grófi kastélyból. amíg a kisasszony odabenn a kamrában átöltözött. hogy ő a birtokosa annak az egész három milliót érő uradalomnak. Hát az ilyen bitang újságbul szokott nekem mindennap juttatni a trafikásné. s hamar rátalált a ritkított betűs cikkre. X. Ebbül az álomjáró mélázásbul egy sajátszerű beszélő hang zavarta fel. grófnő még mindig igen szép és fiatal arra. Azt eladják kiló számra hét krajcárért. Y. hogy azalatt. hogy lehet az. s ezeket a német szavakat mondá: „Frau… Komm chausz… Gib flájsch…” 17 . Attul lehet tartani. Y. hol egybül. mikor engem meglátott a világosságnál. Mondja csak. hogy mi történik a világban. Szemei még azután is nézték azt a méregkeverő lapot. Y. belül a harmadik oldalon. az már másnap csak makulatúra. s elmondtam neki mindent. Olvassa el csak. én beszéltem a feleségemmel. hm – dörmögött az öreg. A hang az asztal alól jött. életrehalálra udvarolt a bájairól úgy. mely egy Zola tollára volna érdemes. „Szenzációs családi dráma!” „Nem nevezzük meg a helyet és a személyeket. S az eljegyzés ennek értelmében meg is történt. X. s előnyeinek döntő súlyt ád azon körülmény. X. grófnőét. s megkérte X. – X. amit tudok. kik e regényben szerepelnek. borostás állát körülkaparászva. Én szeretem tudni. Aztán ami újság estig el nem kel. grófkisasszony – mamájának a kezét.

akihez egy szót szóljak. nagy hirtelen fenntermett a leány által üresen hagyott széken.A leány ijedten ugrott fel a székéről. – Hát mit csináljon a szegény ember? Mikor nap nap után egy helyben kell ülnöm. mikor meghallotta. No gyere.” S azzal egyet hibbanva. ide Pikusz! Ugorj ide az asztalra. Ha ez a kutyám nem volna. hogy „Komm chausz. de amint az orrába ment a víz. Ádám apó eléje tett egy pohár vizet. Az egy szarka volt. hirtelen kikapta a fejét és nagyot prüszkölt. akik odajöttek ácsorogni. a víz kifolyt. amért megengedtem neki. Ki bujkál oda alant? Azonban kénytelen volt egyszerre kacagásra fakadni. Ádám apó nevetett. Ezalatt lejött az asszony a padlásrul egy darab szalonnával. s az asztal alá nézett. hogy a szájába vett egy kis fatányért. s azzal sorba járta az uraságokat. A Vigyázz különben nem az én érdemem. Ez a mi teátrumunk. A szarka elébb megpróbálta belenyúlni a pohár száján keresztül. hogy hogyan kell a krajcárt kivenni a pohár vízből. Felrepült az asztalra. a csőrével felemelve az abroszt. Először 18 . A szarkát meg a feleségem tanította be: azért beszél németül. rég meg kellett volna gárgyulnom. a krajcárt aztán félkapta s elrepült vele. – Ugye. hogyan kell szalonnát enni. aki rám hagyta. ráugrott a pohár szélére. Azt mondom. villával? – Protestált az öreg gazda. mint sok rossz emberben. Az sincs. – Hahaj! Ki látta azt: tányérrul enni a szalonnát. Tányért is tett késsel. Mutasd meg. Amit kapott. valami kísértet. Utoljára kapta magát. s aztán a fejét féloldalra fordítva. odahordta neki. Ez meg az ő egyedüli mulatsága. Ez úgy maradt rám örökségben egy vak koldusról. Ott állt az asztal hídján. – A kutyája is olyan eszes állat. kisasszony. s onnan papolt egyre. mintha szurokba ragadtam volna. hogy valaki megszólal a lába alatt? Azt gondolta. amint e beszéd okozóját meglátta. – Majd megtanítom én a kisasszonyt. abba beledobott egy krajcárt. s egy szemével felsandítva azt mondá: „Frájla…Gud móring. – gib flájsch”. a pohár feldült. Alig akarta visszaadni. A Pikusz engedett a felhívásnak. hogy ott ülhessen a pályaház mellett. Hát pedig csak a Pikusz. villával a kisasszony elé. – Önnek mind olyan okos állatjai vannak – monda a leány. Ez a kutya olyan okos volt. megijedt a kisasszony. s koldult a gazdája számára. hogy különb lélek van ebben a kutyában. a mi cirkuszunk.

Ezért az övé a szalonnábul a hája. S a kutya belenyugodott egészen ebbe a szép világi rendbe. de néha megtaszítá az egyikkel a gazdája térdét. Ugye hogy milyen fölséges? Valamennyi hercegnek a híres szakácsa mind összeverheti a fejét. mégsem talál ki olyan difinyós eledelt. A lakmározástul természetesen a két kedvencnek sem lehetett elmaradni. te pedig csak ugatni tudsz. Ő a te feljebbvalód. A Vigyázz odaült a gazdája mellé a két hátulsó lábára. jó! Nem feledtelek el: csak várj. kutyám! Ez a világ sorja. mert repülni tud. 19 . mint egy darab paprikás hasaszalonna kenyérrel. egy másikat a szalonnából. S addig-addig magasztalta a szalonnát. Egyesítve van ebben a mennyei mannától elkezdve az isteni ambróziáig minden csemegének az íze! Akinek egy darab szalonnája van. Majd holnap aztán – beszéljünk a magunk dolgárul. Akkor a bicsakkal leszeli a szalonna tetejéről a hájas részét (aki teheti!). bőrével lefelé. No most egy falatot a kenyérből vágjunk. Ez után a mai keserves út után. mind a kettőt egyszerre a szánkba tesszük. egy perc alatt ott termett a fején a Pikusz. Ez a világnak a rendje. Hát még aki a bőrkéjét is meg tudja rágni! Az ám a valami. a két első pracliját illedelmesen lefelé hajlítva. De már nekem nincs hozzávaló fogam. tied pedig csak a bőre. „Keszt ausz!” monda. Aztán mikor egy darab szalonnát elfogyasztott az öreg. – No mármost Lidi kisasszony – monda Zsuzsa néne –. te pedig négykézláb jársz. hogy utoljára „mores”-nek való sem maradt a darab szalonnábul. annak a tetejébe egy csipet sót. Ő tud németül. – Látod. jó lesz alunni menni. Az csak fájdalmas szemmel nézett utána. arra ráfekteti a szalonnát. s azt meg tudja becsülni: nem kell annak a kaszinó spájzcédulája. – Jó. s annak csak a levágott hájas része és a lefaragott bőre maradt: akkor a hájdarabot odatette a bertáfoló kutyának az orrára. De mielőtt a szegény pára bekaphatta volna. míg hol ő vágott. hol a kisasszony szelt belőle. Akkor azután egy késhegy paprikát elken rajta.levágja az ember a kenyérnek a haját. s elkapta a kutyának az orráról a hájat.

de ezúttal nem volt rajta a viaszkos vászon: a fehér lószőr kócsag nyalkán fityegett az oldalán. már fel méltóztatott kelni. az az ő kedvence. Egy nagy menyegzői csokrot hoz. Itt jön ő maga is – valósággal. ki a kissé felnyitott ajtón bedugta a fejét. Azt gondoltam. csakugyan a János rendőr ábrázatját látja maga előtt. s aztán repülnek együtt. amik még nincsenek kinyílva. a csillárokból vasúti lámpák lesznek. – Ezer milliom bocsánatot kérek. – Engedelmet kérek az alkalmatlankodásért. s amint ismét ránéz: hát mégsem ő az. Igazán repülnek. s amint a szemeit felnyitja. Erre fölébredt. De hivatalból vagyok itten valami fölvétel végett.HARMADIK FEJEZET A fekete hattyú Isteni álom! Aki a halandó embert mindentudóvá. a lábuk nem jár a földön: végig a hosszú tánctermen. Látni a menyegzői előkészületeket. a tükörben az én hajam fehér lesz. Ő a menyasszony és nem más: az már bizonyos. Hisz az ő arcképe van benne. – Nagyon el találtam aludni. mindent tehetővé. A kalap most is a fején volt. 20 . s a vőlegény egyre szorosabban öleli menyasszonyát magához. – Kérem: küldje be hozzám a Zsuzsa asszonyt. – A bedugott fő visszavonult. A táncterem végtelenbe nyúlik. hanem – a János konstábler a vasúti pályaháztól. mint régen? örökké így fogunk egymás karján repülni éveken. narancsvirágból van a dísz. évtizedeken át? mire visszakerülünk a keringő-turból ahonnan kiindulunk. Hát visszatértél? nem is hagytál el? Szeretsz. a te fejed kopasz? És aközben folyvást hangzik a Szerenád-valcer bűbájos zenéje. kisasszony. lelkedet? Válasz helyett megszólal a „Szerenád-valcer”. Látni saját magát a tükörterem falain megsokszorozva. Hanem azért a Szerenád-valcer egyre szól. mindenütt jelenlehetővé teszed! Milyen szép volt álomban visszamenni az elhagyott ősi hajlékba. csupa fehér rózsákból. Hát mégis hű maradtál? Nem árultál el? Nem adtad el testedet. Ez az ő kedvenc keringője. a menyasszonyköntös narancsvirágaiból zúzmara-virágok. Nyolc óra van. menyasszonyi öltözetben. Az megmondja. Hogy lehetett ebben kételkedni? De hát a vőlegény kicsoda? A keblén függ egy szívalakú medaillon. közepén egy nagy solitaire. Vállára teszi a kezét. átalakul vasúti indóházzá. – Ezer bocsánat. „Hát te vagy az? Te? Te? Te?”.

félig nyitva hagyom az ajtót. Odakint öblögetünk a kútnál a napszámosnéval. Csak azt találta csodálatosnak. Ez a reális adat egészen szétszórta a hölgy lelkében kísértő misztikus emlékeket. Még ez az álomhoz tartozik-e? A Zsuzsa néne jött sietve a hálókamrácskába. Onnan megint vissza lett küldve. vagy ébren vagyok? – Már bizony egészen ébren van a kisasszony. hogy megkerült az elveszettnek hitt lakó: ennek jelentést kellett tenni az alkapitányságnál. különben elfogtam volna. hogy az uram mondta a konstáblernek. Már a finálé járja.A hölgy természetesnek találta. hogy mit beszélek én a konstáblerrel. konstábler úr? 21 . hogy a Szerenád-valcer zenéje még most is tovább szól. mintha mélyen a föld alatt muzsikálnának. hogy muzsikálnak. hogy vegye fel a protokollumot. Hallgassa ki. s az vele együtt eltűnt. – Kérem még egy szóra. aztán majd azokat mondja utánam. Hát nem démonok. Zsuzsa asszony! Álmodom én most. s aztán lassankint elmúlna a föld alatt. hanem csak fekete rajkók laknak odalenn a mélységben? Zsuzsa asszony kiment a mosókonyhába. – No hát mit akar a protokollumba. Előtte való nap két font ólmot hozatott a boltból. mintha mélyen a föld alul jönne fel minden akkord. hogy hol járt hát azalatt a „Lidi” kisasszony. Hivatalból meg lett indítva az eltűntnek a nyomozása. – Mit mondjak neki? – Most csak öltözzék fel szép csendesen. Pedig hiszen már ébren van. – De én az elébb olyan világosan hallottam valami zenét. – Mit akar ez velem? – Hát a Lidi mamzellnek az eltűnése fel lett jelentve a rendőrségnél. Azt nem is fogják megtalálni soha. Úgy tetszik. hogy biz egy varró mamzellnek az ajtaján minden órában benyithat egy konstábler. A szerencsétlen leány bizonyosan a Dunába ölte magát. Most azután. hogy a konstábler bejött. – Hát persze. amíg a rendőrséggel kerestette magát. Megcsalta a szeretője. Nem találtak rá. – Nem vettem észre. Itt a pincelakásban alattunk lakik a Zsiga cigány: az tanítja ilyenkor a két fiát muzsikálni.

mély tüzű. sötétkék szemek. Azután itt van a rimabatyi elöljáróságnak a levele. hogy szülői meghaláloztak: az árvaleányt felnevelte Koricsna Ursula özvegyasszony. nemes metszésű arcvonások. mint a haját. Hírt vett róla. mely mint egy tiara volt háromszorosan a feje körül csavarva. Dacára az egyszerű öltözetnek. hogy kinek híjják. – Az már más. Nevetett ezen a mosóné. mintha az gesztenyeszínű lett volna. s miért volt távol a szállásáról. mind ilyen aranyos szőke lesz az egyszerre. de nekem úgy tetszik. finom ajk. Atyja Gratulin Fridolin. Anyja Perpera Amália Rimaszombatban. hogy egy adósa haldoklik: nem akarta elszalasztani. (Milyen kész fantáziájuk van ezeknek a mosónéknak!) – Akar még egyebet is megtudni a konstábler úr? – Azt majd csak a kisasszonytul kérdezem meg. asszonyszabó. A konstábler egészen lassú beszédűvé lett. „Gratulin Lidia!” ismétlé magában az új családi nevet a hölgy odabenn a hálókamrában. 22 . de nagyon. A hölgy ezalatt felöltözött. Hát azután elmondatta a fentebbi adatokat rendben a kisasszonnyal. hol született. – Jaj! Lelkem konstábler úr! Ártatlan maga az ilyen dolgokban.? hol nevelkedett. – Hát mért tűnt el a szállásárul ezelőtt öt nappal? – Hát mért no? Mert egy kis beszedni való tartozásai voltak Batyiban. Tiszta. Az is meghalt. Ha két éjjel egymásután szódával megmossák a hajat.” Itt van a bizonyítvány. aki már most tudta. előkelő jelenség volt. az majd megmondja: „Gratulin Lidia”. s dúsgazdag aranyszőke haj. hogy a leány a varrásbul él és tisztességes személy. amikor meglátta. „Gratulin Lidia…” – „Született 1867-ben. Súgva mondá a Zsuzsa asszonynak: – Én eddig a Lidi kisasszonybul nem láttam egyebet. De itt van a keresztlevele nálam. s kijött a hálószobábul.– Legelőször is mi a neve a kisasszonynak? – Mi is a neve? Magam sem tudom már.

a vasúthoz. – Kit? Az uramat? – szólt Zsuzsa asszony. mint a karikacsapás. Tehette bátran: hiszen igazat mondott. s nem akarta a szembesítésnél magát ellenmondásokba kevertetni. – Ez a kendő sohasem volt az enyim. s én sohasem voltam a Margit-hídon. – De hiszen a lakók mind ráismertek. – Hiszen huszonnégy órára volt neki szabadság engedve. amint feltápászkodott. A konstábler aztán szépen engedelmet kért a korai alkalmatlankodásért s eltávozott. hogy ez a kegyed kendője volt. akkor a konstábler egy selyemkendőt vont elő a katonaköpenye zsebéből. Mikor a távozó léptei elhangzottak. – Hiszen ismeri. hogy sohasem volt az enyim. Nem bízik a sufflensben. Hátha hamis vágányra találja igazítani a váltót. hogy nem az enyim. Még hajnalban visszabotorkált a pályaházhoz. Most kellene valami jó hazugságot diktálni a leánynak. – Akkor hát nincs több kérdezni valóm kegyedtül. engedelmet kérek az alkalmatlankodásért. – De ha én azt mondom. amit a fején szokott viselni. akkor nagyot fohászkodva mondá Zsuzsa asszony. hogy ez a kendő hogyan került a Margit-hídra a múlt pénteken éjjel. Elment biz az öreg azért hazulról. ha kiment. Még az öreget szeretném kihallgatni. hogy milyen ember? Nincs neki maradása idehaza. – Hát azt nem tudná-e megmondani Lidi kisasszony. amikor ő nincs ott. 23 . Visszament az. Mindig azt hajtja. Mikor ezeken mind átestek. mert érezte a hivatalos firtatás pecsenyeillatát. hogy hátha azalatt történik valami szerencsétlenség a vasúton. amikor kegyed hazulról eltávozott? Zsuzsa asszonyban egyszerre meghült a vér.Úgy ment minden. – Dejsz azt hiába keresi már itthon. – Hit alatt is erősítheti ezt? – Megesküdhetem rá. Csak az tartotta meg előkelő nyugalmát. Meg a Vigyázz sincs ott.

s varrómunkával keresi a kenyerét! Előre mondhatom.” Aki ezt nem tudja. Radikális takarítást vitt végbe. Azonkívül talált a szemét közt egy összetépett fényképet. bepiszkolt ruháinak és topánkáinak a kitisztogatásához. No lám! Ezt a hajdani Lidi vesztette el. Az idő szépen kitisztult reggelre. Csakugyan talált közte egy hímzőrámába való srófot. annyival beérem. Az ablakot kinyitotta. hogy nincs-e közte valami megmentendő tárgy. hogy itt fog lakni ebben a szegény kis kamrában. Most már új bejelentési cédula sem kell: a Gratulin Lidié itt van nálam. A mosásról én gondoskodom. ha értenék hozzá. hogy e tekintetben nagyon felületes elveket követett. hogy a tűzhely mellett azért áll egy deszkaláda. mert az ágy mögött a szögletben sok lerakódott szutyok verődött össze. Az előbbi „Lidi” úgy látszik. hogy délre savanyú káposztát hozzon magának s rá egy szalvonádlit.– No ezen szépen átestünk. Vasárnap megengedheti magának azt a luxust. Annyit főzzön magának belőle. – Hát csakugyan arra van elhatározva kegyed. hadd jöjjön be rajta friss levegő. Egy kétfelé választott hajú kamasznak az arcképe került ki belőle. Az ablak egy kis kertre nyílt. hanem ami „putzwäsche” van. azt magának kell kivasalni. Azt kitalálta magától. s kiseperte a hálókamráját. jól száradtak a ruhák. – No. Ámbár a szalvonádli sört kíván magára itatni. Már most hát tanuljon bele az életmódjába. Akkor azután hozzálátott a reggelijéhez. Kíváncsi volt összerakni a darabjait. hogy nehéz munka. Ilyenekért ugranak a vízbe a leányok. Aztán ami nincs. hajdani 24 . s ruhaszabáshoz. Ott van a szegény leányok éléskamrája. Mielőtt az összesepert szemetet a bádoglapáton kivitte volna. s aztán helyettesítette egy darab cirokseprűággal. Sohasem próbálta. A leány odabenn maradt a mosókonyhában megfőzni a tejet meg a kávét. sovány kenyér. De hímezni igen szépen tudok. hogy délre is meg estére is maradjon: mert ez lesz az ebéd is meg a vacsora is. hogy abba kell a szemetet üríteni: azt viszik azután ki a szemetes szekérre. elébb gondosan megvizsgálta. kegyed azalatt reggelizzen meg. piperéhez van tehetségem. az nem kell. A mosónő kiment teregetni. Itt van ebben a köcsögben a tej. Azután hozzálátott a tegnapi cafatolásban átázott. vagy fát vágni. Kapálni mennék. amije van. Ott van a tűzhely. az nem kell. ebben a papirosban meg a kávé. s a maradékot eltette a hálókamra ablakába. Amennyit keresek. Még egy pár piros alma most is volt ott az elébbi leánytól. keresett egy seprűt. még nehezebb munkához fognék. Magának kell megfőzni a kávéját. Én most nézek az öblögetés után. de hamar beletanult. – De ha lehetne. Mikor azzal készen volt. mikor reggel a szolgalegény becsenget. melynek a közepében állt egy deszkabódé. az a falba verheti a fejét. s a sörre még ráér kegyed később rákapni. hát ez a szegény embernek az arany mondása: „Ami nincs. a bőröndjébül rakja ki a fehérneműit a fiókos állványra: mindent számbavegyen és felírjon.

mondhatom. – Vigyázzon. – Mi az a munka? 25 . cérnagombolyagot. – Ez ám az a konstábler. ugrik egyet. de már nem várhatta meg. Kocogtatás hangzott az ajtón kívülről. köröskörül meg volt az oldala tömve trágyával: nem volt kellemes illat. Nem panaszolom fel neki. Talán azok találták ki ezt a módját a Meiszner-i légfűtésnek. mikor látta. lelkem. hogy senki sem akar vele játszani. s betette az ablakot. s úgy eldugdossa. mikor kijön. s ez a kategorikus felhívás: „Mach auf. s küldözte a képeit annak. Nyolc forintom veszett oda. csak tótul. aki rendre szoktatja a varró kisasszonyokat. A napszámosnő a ruhákat húzogatta ki az asztalon. felrepült a karszék támlányára. Ő jött legelöl nagy tekintélyes léptekkel. aki bekérezkedett. akikkel a múlt éjjel találkozott. A kert oldalában volt egy hosszú fáskamra forma épület. tu Luder!”[1] Ez szépen kezdi! Persze. hogy az ajtón kilép egy rongyokban telhetetlen férfialak: hasonlatos azokhoz. Nyugodjék békével. a szarka rögtön felszedi. Ez nem tudott. Látta. – No kisasszony. efelől lehetett németül értekezni. Minden pénzét arra költötte. kisasszony! Itt a szarka! – kiálta félijedtséggel a mosónő. mit szerteszéllyel hagyogat. s vitte a gyűszűt. s elgondolkozott rajta. Azután kiment a kamrából a mosókonyhába. Pikusz úr aztán. A bódé füstölgött. s fél lábon állva elkezdett szunyókálni. hogy visszaadja. hogy Pikusz úrőméltósága volt. hogy mi dolgot találna még. Nekem két hónapival tartozott. Ezt is én szereztem annak a szerencsétlen leánynak. Pedig én nem zaklattam a házbér miatt. hogy lefotografiáztatta magát. Egy perc múlva kiugrik a másik. hogy sohase látjuk többet. A huszadiknál megunta számlálni. hogy szerencsés órában érkezett meg. Hanem annak az ajtaja az udvarra nyílt. selyemmotringokat. a negyedik és így tovább. aki elbolondította. A Zsuzsának ez könnyebben ment. Az ágy alul kellett elővadászni. Éppen sürgetős munka van. Előszedte a varró eszközeit: gyűszűt. A Pikusz már akkor fenn volt az asztalon. mögötte a Zsuzsa asszony meg a napszámosnő cepelték a nagy ruhás kosarat a kicsavart ruhákkal: azokat idebenn kell kikeményíteni. Pedig abban alkalmasint laknak. vaslapát van a vállán. a szárnya alá dugta a fejét. tűt. Azután a harmadik.festés nyomaival az oldalain. Aki tűt. gyűszűt. s nincs semmi ellopni való többé. akinek a helyét most maga elfoglalja.

tu Luder” = Nyisd ki. Egy fekete hattyú volt rajta arany mezőben. – Oh nagyon egyszerű. [1] „Mach auf. A mosóné elővette a szekrényéből az összehajtott damasztkendőket. Itt van a minta. te dög! 26 . Hat hét alatt el kell készülni. Az a fekete hattyú arany mezőben az ő saját családi címere volt. mert sok fekete és arany szín van rajta. Közel volt hozzá. A leány kibontotta a címert. A szívdobogása elállt egy pillanatra. Azután nyugodtan mondá a mosónőnek. Szemeit elfutotta a könny. s kifizetem az árából. ha a lámpásnál is dolgozik. hogy megszakadjon. amivel a Lidi adós maradt. – El fogom végezni a munkát hat hét alatt. ami a szemet nagyon rontja.Egy igen előkelő családbul való menyasszonynak a kelengyéje. ami után kell dolgozni. s a selyempapírba takart címer-mintát. Meg lehet győzni. ha nem nagyon cifra a címer. Tizenkét tucat damaszt kendőre kell egy grófi címert színes selyemmel. Darabjáért fizetnek hatvan krajcárt. A cigányok odalenn a pincében megint játszották a Szerenádvalcert. s kényszeríté azt csendesen dobogni. a selymet. – El tudom végezni ez idő alatt. Hanem akkor tegye fel a kék szemüveget. arannyal. Odaszorítá a kezét a szívére. aranyfonalat a kereskedő adja. ezüsttel felhímezni.

NEGYEDIK FEJEZET A zöld paradicsom Az első Ádám az igazi paradicsomban aligha gyűjthetett maga körül vegyesebb társaságot. szám Utcai bolt Kerti lak Bőrraktár Istálló. akinek csakugyan mindegy. mint amilyennel Kapor Ádámék körül voltak véve a „zöld paradicsomban”. Úgymint a Nro. szám Lakószoba. Tarafás Bazilius uram. szám Mosókonyha. 8. mert azok kőszenet használnak. kamra. kocsiszin Fáskamra Lakó neve Kapor Ádám vasúti őr Gagyuláné perecsütőné Ritka Panna hagymaáruló Spitzmausné lúdsütőné Ribiczáné virágáruló Pinkász bőrszedő Schlotta Pál fiakker 00 Összesen: Évi házbér 320 frt 190 frt 160 frt 240 frt I 20 frt 144 frt 100 frt 00 974 frt A bevallott összegből látható. akik a rengeteg budapesti építkezéseknél segédkeznek. A „zöld paradicsom” ez idő szerinti tulajdonosa. sütőkemencével 3. Télen. udvarra 4. Testvérek között sem ér annyit. Arra azonban semmi szükségük a lakóknak. konyha. pincelak és padlásszoba 2. Eszerint (20+30)/2 × 4 × 365 = Akinek erős oldala az aritmetika. Az kiadódik éjjeli szállásul azoknak a felsővidéki hazafiaknak. szám 6. Mind elférnek szépen. Csekélységet fizetnek. egy éjszakára négy krajcárt. Ezt azonban a háziúr nem köti az adóhivatalnak az orrára. szám 8. annálfogva a fáskamrát is lehet más nemzetgazdászati célokra felhasználni. vette ezt a házat bírói árverésen 1813 forintért osztrák értékben. Ez fáskamra cím alatt szerepel. hogy hasábfák vannak-e egymáson keresztül rakva a fáskamrában. szám Lakószoba. Az adóbevallási ívén pedig következő rováncsolás olvasható: Lakosztály Minőség 1. mikor nincs építkezés: ezek a hólapátolók. 27 . hogy a zöld paradicsom elég jól jövedelmez. hogy mekkora jövedelmet vet évenkint a fáskamra. Van azonban még be nem vallott tétel is. vagy tót legények. szám 5. A megjelenők száma 20 és 30 között váltakozik. szám 7. az kiszámíthatja.

valljuk meg az igazat. Két ilyen melegágy között nagyon jó a Csicsonkának alunni a földön. A hajmaárulónő se ment útra a maga kincstárával anélkül. Van egy növendék leányka unokája. mikor az apa meg a testvérek muzsikálni mentek. felváltva. Az aztán magára maradt otthon. s itt hagyott neki még egy kis hat hónapos princet. mert az már régóta nem tud a lábára állni. mint a többiek. Azért mégis csak felnőtt a leány. holmi gyönge hivatalbeli visszaélést követett el a kisasszony kedvéért. a két rajkójával. Az ifjabbik volt a nagyobb. akit úgy hívnak hogy „Csicsonka”. azonban fekete és tömött. az öregebb kisebb.Idő jártával mind megismerkedett Lidi kisasszony a vele egy paradicsomban lakókkal. A Lidi kisasszony iránti nyájas érzelemnek pedig az volt az alapja. és valami úton-módon elcsillapította. Leghamarább azokkal. Fanyelű késeket árult. családi nevén Gugyori. hogy be ne szóljon. Maga az apjuk klárinétos volt. A perecsütőnő is bejött a Zsuzsa asszonyhoz minden reggel. akkor mentek „dolgozni” a „mezítlábos” kurta kocsmáiba. akik még nem tudják. de addig le nem feküdtek. hogy nem feszegette tovább annak a Margit-hídon elhagyott selyemkendőnek az ügyét. azáltal. Paczal János. Azért van körültrágyázva a bódé. a Ferke hét. Korához képest nagyon is ki van fejlődve. Egy kis bűntársi összekeveredés volt ez már. Fehér abaposztó dókát viselt. Mikor aztán nagyon ordított a gyerek. s meg ne mondja. Ezért volt olyan háladatos a cigány. szironnyal hímezett bőrkosokat. hogy a Zsigának a múlt ősszel halt meg a felesége. a Lidi kisasszony lement hozzá. a Miskával meg a Ferkével. a Szerenádvalcert. akik a Zsuzsa asszonynak az albérlői. emez a kontrás. Ez magasabb hivatású volt. Ez is szokott egy-egy szál gyöngyvirággal kedveskedni a Lidi néninek. Azután következett a Zsiga cigány. Este jöttek elő a pincelakásból. de hisz az divat most. hogy milyen idő van odakinn. a haja bozontos. a fölött ujjatlan. A Miska volt hat esztendős. akit a Lidi kisasszony meg tudott jegyezni magának. a kereskedői osztályhoz tartozott. Az szokott kijárni a bódéból. A konstáblerhez már közelebbi viszony fűzte. ahogy gyerekleányoknál szokott lenni. Nem volt se szurtos. Ez ott árult a Koszorú utca sarkán egy fáskert palánkja mellett – az ég alatt télen-nyáron. egy kosárka ibolyával vagy gyöngyvirággal. 28 . aztán meg cifra cserépbögréket. amaz volt a prímás. Reggel kerültek haza. a szája meg a szemei mindig nyitva vannak. hogy a virágokat odabenn termesztik. Még a tót legények kohorsábul is különvált egy alak. odabenn is trágyamelegágyak vannak. Az öltözetére is adott valamit. hogy mire való a szemlesütés. az öreg asszonyt sohasem lehetett látni. mikor a pereceivel útnak indult. A kerti bódé lakói közül az egyiket. se rongyos. amíg el nem húzták ébresztőül a Lidi kisasszonynak a kedvenc nótáját.

Nemcsak azért. aki mosónői hivatásánál fogva sok úri házhoz volt bejáratos. dacára. – Nem is háborgatta soha senki. rendes fizetése volt. de azért borotválva volt (minden vasárnap reggel). tisztességes bocskort a lábain. 29 . s azon bársony főkötő. azt már csakugyan soha meg nem bocsátotta volna neki – a fekete hattyú az arany mezőben. mindennap újságot olvasott. s a szétágazó politikai vélemények közül ki tudta válogatni a leghelyesebbet. tapasztalt. mert csakugyan helyes eszű ember volt. értesülve vala az események meneteléről. mindig elővette a furulyáját.háromcsatos tüszőt a derekán. annak bolondul tudott örülni. Ha ünnepnapon az Orczy-kertbe akart sétálni menni. kolportáltatván a Spitzmausné legifjabb unokája által. amikor az eszlári leányért bosszút kiáltott a felséges utca. Ő volt a pretium affectionis. amikor a „zöld paradicsom” még vendéglő volt. Azonban hát a „zöld paradicsomnak” is volt gettója. a fején keskeny karimájú serpenyőkalapot. aki mozgó óralánc. de megint visszakívánkozott. A „zöld paradicsom” lakói közül csak az egy lúdfertálysütőnével nem jött össze a Lidi kisasszony soha. mely kerekre nyírott haját takarta. Ha aztán valami szembejövő asszonyféle jót húzott a hátán a tenyerével. Pörölni nem szokott senkivel. egyenruhát is hordott. posztó mamuszokkal a lábán. A varró mamzellnek férfi látogatót elfogadni ugyan nem volt szabad. Hogy ebben a konzorciumban Kapor Ádám és Zsuzsa képezték az arisztokráciát. Ez a legrégibb lakója a háznak. maga is vele ment. kopott nagykendőjében. A hátulsó kijárás a boltból egy elpalánkolt szűk udvarba vezetett. A boltba csak az utcáról jártak be. vidám képe volt a fiúnak. Öregbítette a Kapor név tekintélyét a Zsuzsa asszony példányszerű magaviselete főképpen. Lehetett már valami harmincesztendős. A deszkakerítés teteje szegekkel volt betörésmentesítve. s megóvta minden csábítástól. Akkor neki is be kellett zárni egy időre a boltját. hogy hol járt. hogy már ráncos volt. fakó paróka a fején. mely kiterjedt még az átellenben lakó szatócsra is. No mert ha még azzal is szóba állt volna. Ott tartották az áldozatra szánt ludakat. Emlegette is. Ezért valódi pátriárkai fölényt gyakorolt a „zöld paradicsom” lakói fölött. sőt tért foglalt messzebb régiókban is. s valami szép magyar népdalt billegetett el rajta. s számot kellett adnia. mint sok más asszonyok. Pontosan fizető. Valahányszor a Lidi kisasszony ablaka alatt elballagott a nyakába vetett portékáival. Együtt licitálták el a házzal. az igen természetes.és melltű-kereskedő volt pakfongban és talmiban. Kivéve azt a három napot. sokat látott. ott ült annak az ajtajában egész nap a zsidó asszony. akik a rájuk bízott szép fiatal leányokat… Ne is beszéljünk róla! Lidi kisasszony szorgalmasan hozzálátott az elvállalt munkához. Amerikában is megfordult már. hanem voltaképpen azért. Ennek soha szavát sem lehetett hallani. hajdan aranynak vallott csipkékkel. hogy ő nem úgy tesz. azonban a szigorú erkölcsöt fenntartá a háznál. Már akkor itt volt. mert az öregnek hivatalos állása megillető tekintélyt biztosított. Olyan őszinte.

van változatos menü egyik nap „magyar fogolymadár”. ami megtetszett neki a népszínházban: „Azért leány a nevem. mikor hazakerül az ibolyaeladásból. Most már telik vacsorára. s beleoktatja a keresztöltések titkaiba. s ő is belevisít a népdalba: „Azért leány a nevem. S a Lidi kisasszony odaülteti maga mellé a Csicsonkát. a vereset arannyal cifrázva. hogy még tizenegyszer ennyi van hátra! Rabnak való munka! Hanem ezért fizetnek. hogy „legény” helyett „lepényt” énekel. Csak akkor áll be a szája. – Te is jobban tennéd. A lélek utóbb egészen belefásul. hogy nem is hallja. az ablak befagy. Saját kis kamrájának nagyon kicsiny az ablaka. mint egy gép. Persze éhes a gyerek. következik egy kis szórakozás is.) Este aztán. s egyszer-egyszer megkérdi: „Was macht di frájla. Ez egy kis diadal. A kis virágáruló leány. 30 . Változatosságot a munkájában csak a Pikusz úr szokott előidézni. hogy majd ő ügyel a vasalóvasra. Még egyéb sikert is jegyezhet fel mellékfoglalkozásai közepett. hideg lesz. A leány folyvást egy nótát dalol. Mikor már tizenkettőt elkészített belőle. mint selyem cérnáról meg arany fonálról. Ezt is úgy megszokta már a Lidi.” Azzal a változattal. mustrát. s aztán eltanulja a mosóleánynak a nótáját. mit jelentenek ezek valósággal. Ott pedig a Zsuzsa asszony mángorol. amíg az megtanulja a magyar szót. s addig mondja a madárnak. hogy a legényt szeressem. ha az Ancsa nótája helyett az enyimet tanulnád meg. harmadik nap „pityóka mondúrban”. úgy jár a szarkának a feje is fel s alá. ád neki tuffot. Hogy nagyobb kedvet csináljon neki hozzá: a vacsoráját is megosztja vele. ugyanazt a grófi koronát. kékre fázott kezekkel és orcával. másik nap „magyar ananász”. azt hiszi. húzogat. (Azért se magyarázzuk meg. ugyanazokat a pillempátyokat a címer két oldalán. besompolyog a mosókonyhába. S akkor arra gondolni. a Csicsonka.Az pedig rettenetes feladat! Száznegyvennégyszer megöltögetni ugyanazt a fekete hattyút. s ha beteszi az ajtót. a tűzhely mellé kuporodik.” Ezt fúja reggel hat órától este hatig. megszűnik valami másról is eszmélni. Ilyen hízelgő elnevezéseket tud adni a népnyelv a maga ínyencségeinek. s ahogy a kisasszonynak a keze jár a tűvel a kifeszített damaszton keresztül. Ugy megszokta. hogy minden bűnét leszolgálta ezen a földön. Amióta az első huszonnégy fekete hattyúnak az árát kifizette a boltos. mikor a kávét issza. Azért inkább a mosókonyhában telepedik le a nagy ablak elé a hímzőrámájával. Az odaül a hímzőasztalára. a kéket ezüsttel. majd meg „hájas piritós”. hogy a legényt szeressem. vasal egy napszámos leánnyal. Gyere ide majd megtanítalak hímezni. s az alatt az ürügy alatt. a keze elgémberedik. A mintát sem nézi már.” A Lidi kisasszony aztán magyarul mondja vissza: „Mit csinál a kisasszony?”. mikor a kiszabott munka be van fejezve.

akinek a keresztlevelét örökölte. A lapokban tárcaregények is jönnek. Ő meg a vasúti trafikásnétól kapja. akiknek a Lidi adós maradt. Az egyik nap a Budapest. amilyen éppen megmarad. 31 . meg annak a szerencsétlen leánynak a tartozását is. a másik nap a Pesti Hírlap. És aközben megtanított egy németül beszélő szarkát magyarul beszélni. Azokat is elolvassák. csak neki kellett kielégíteni. hogy ily alacsony helyzetben érvényesítheté a sovinizmus és az erkölcsnemesítés iránti hajlamait. ahol hű Endymionok közlik szívfájdalmaikat titokban szerető Diánákkal. ha elfoglalta a másiknak a nevét. felváltva a Budapesti Hírlappal. Ő a postakihordó. aki aztán felvilágosító magyarázatokat ad az asszonynépnek olyan magasabb politikába vágó hírek tartalmáról. hogy a Vigyázz hozza el a szájában. Az Ádám bácsi gondoskodik róla.Megérkezik az olvasni való hírlap. Egy-egy szabadnapon maga az Ádám apó is hazakerül. Úgy jó az összekeverve. – A hírlapot. amit azok a maguk korlátolt elméjével fel nem foghattak. s szépen kifizeti belőle a maga házbérét is. A Lidi kisasszony jóval hamarább a kiszabott időnél elkészíti a hímzeteket. másik nap a másikét. Szatócsot. magátul értetődik. Azokat a vezércikken kezdve egész az utolsó hirdetményig mind elolvassák. tejes asszonyt. Különös mulatságul szolgál az apró hirdetmények rovata. Így aztán eltelnek a hetek. Egyik nap az egyiknek a folytatását. Bár az nem előfizetés útján jön. Csendes elégtételül szolgált a kedélyének. s egy ibolyaárulásban lélegző kisleányt a hímzésbe szeretni.

Egy gazdag özvegy grófnőnek fényes szertartás mellett végbement esküvője volt abban részletesen leírva. akinek a számára a hímzeteket készíté. éppen lámpagyújtat után.ÖTÖDIK FEJEZET Jób hírei Egy este. Zsuzsa asszony azt mondta neki. Pedig csak éppen. A kisasszony úgy tett. melynek első lapján diszes fametszetben egy főúri menyegző volt megörökítve. Aztán kezébe vette a lapot. hogy ne dolgozzék. s annak a sikerétől függ. No hát egy estét a varróleány is feláldozhat. Az a makacs porszem olyan nehezen akart kijönni a Lidi kisasszony szeméből. A főúri világ és az intelligencia sommitásai mind jelen voltak. kiemelve masamódi szakértelemmel minden jelenvoltnak az öltözete. hirtelen valami esett a szemébe. mert annál jobban fog viszketni. De azon az estén nem tudott már dolgozni. most próbára valami varrnivalót küldött a számára. Másnap már nem fájt a szeme. amikor a szeme könnyezik. „fekete hattyú arany mezőben” a menyasszonyé. Következett a pompás déjeuner. ami a lapban van – ajánlkozék a Csicsonka. aztán a felső szempilláját felhúzza. „Legyenek boldogok. az inasok libériájának a leírása sem. A boldog vőlegény széles körökben (különösen a sport és turf világában) ismeretes fiatal főúr. Bizonyosan egy szemcse kőszénhamu tévedt bele. hogy belepillantott a lapba. A szeme egyre könnyezett. Nem maradt el a lelkiismeretes referádából a pompás telivér fogatnak. A hintó ajtaján a két főúri család egyesített címerei „egy nyíllal keresztül lőtt medve” a vőlegényé. 32 . Bíbornok végezte az esketést. vizes tál fölé tartotta az arcát. az utolsó plisséig. az aztán kiveszi az alkalmatlan porszemet. – Majd én addig elolvasom.” Suttogá magában. Legjobb. amint a Képes Hírlapot átvette a Lidi kisasszony a Vigyázztól. Pedig a divatárus. Természetesen annak a szövegét olvasta el legelébb. hogy állandóan alkalmazza-e a pipereüzleténél. s az alsót alája tolja. Elegáns nézőközönség. hogy ne dörzsölje a szemét. pedig eleget vizezte. ha vizes tál fölé tartja a szemét. mely után a boldog pár egyenesen Olaszországba utazott. s hozzá akart fogni az olvasásához.

Addig is adott neki újabb munkát. Így aztán csendesen telt az idő. mint máskor. Érti már? Dehogy érti! Ne is értse. 33 . amíg haza nem ért. Lidi kisasszony kifizette a lapot. Megígérte neki. Ez pedig már olyan volt. Tizenkét órai pihenőt adtak neki. hogy ott egy leány az árusnő. Végre egy Sándor utcai dohánytőzs ajtaján bepillantva. a Lidi kisasszony bekötötte a fejét kendővel. Minden harmadik héten látni ezt a képet. Férfi. asszony. amire az Úristen megteremtette. Szántszándékkal nem küldtem el. s egyedül van. No már pedig egy asszonyfélének azt mondani. s batyuba kötve a megvarrt munkát. Nem volt már egyéb. mert az „izé”.El is készítette igen szépen a rábízott munkát. Teremtve van erre a hivatásra. végezte a maga rendes dolgát. Azalatt még a Kálvária mellett is elolvadt már a hó. fali óra. amivel naponkint megkereste az egy forintját. Hanem egy pénteki napon nem került elő a Vigyázz a szokott hírlappal. Oda bement. Az Ádám apó másnap este jött meg kutyástul. A Chef igen meg volt vele elégedve. mint a cukor a kávéban. s felvenni az érte járó díjat. azonnal alkalmazni fogja a Lidi kisasszonyt a helyébe. azt hiszi. hogy amint az „első kisasszony” elhagyja az üzletét (maga akar pipereboltot nyitni). mint „Illustrierte Politische Volksblatt”. Szombat este lévén. Nem magának való volt az. Nagyon rossz újság volt az. amit előle eldugnak. a bureauban átadni a készet. a Csicsonka több verést kapott a nagyanyjától. mert nem tudta az ibolyát eladni. Tudja? olyan „izé”. meglátta. Ama menyegzői nap óta megint elmúlt egy hónap. hogy az minden módon megszerezze magának azt. No hát az is jó lesz. A címkép elég drasztikus volt. s összehajtva eldugta a nagykendője alá: nem pillantott bele. Lidi kisasszony rögtön kérdőre vonta az elmaradt pénteki hírlapért. Egy uraság a szájába lő pisztollyal: egy asszonyság pedig készül ájulva hagyatt esni. – Jaj ne bántsa azt az újságot. – éppen csak arra jó. Tele fertelmes rossz hírekkel. Most már minden utcaszegleten. hogy éhen maradt. de azokban mind férfiak voltak. Szakértő úr volt: egyszerre felismerte a leányban a vele született dekoratívtalentumot. A hírlapok áprilisi időjárást konstatáltak. madár. hogy egy valamit ne olvasson el. minden palotai asszony azt árult. bement vele a városba. kisasszony. s kért egy pénteki lapot. kutya. Visszajövet három trafika előtt is megállt. Ha az ember hírlapot nem olvasott.

Otthon pedig nem olvashatta el mindjárt. Egészen igaza volt az Ádám apónak. Aki a vasúton lakik. s miután azoknak a kifizetését a neje. amint magára maradt. mert vacsorával várták. s csak akkor tudta meg. Húsz esztendeje nem hallott már az öreg „papszót”. elővette a titokban megvásárolt lapot. gróf. Az még a paradicsomban is a felhőket fogja tologatni. De még a nagy urakra sem. akik hetven esztendőt érnek. Nem tetszenek nekem az ezután következő napok. aki olyan hírhedett volt a szép fogatairól. Hát biz az indóházban nem prédikálnak. hogy a hírhedett sportsman rendkívül nagy összeget vesztett a versenyfuttatásokon. Zsuzsa néni jó rántott levest főzött. meg a kelet-indiai és kafferföldi vadászatairól. s hozzáfogott az olvasásához. Adám bátya meg friss liptait hozott. – Nem jó időket élünk. X. egy haragos pillanatában megtagadta. a revolveréhez folyamodott. Y. Zsuzsa asszony még sört is hozatott. Lidi kisasszony. Jó az Isten: nem hagyja el azokat. A hírlap nekrológ írója annyit jegyez fel róla rövideden. Nem jó idők járnak a szegény emberekre. De azért csak fejlógatással viszonzá az áldomást az öreg. aki ott a képen agyonlövi magát. Y. akkor is hamis vágányra futott az expressvonat: tizenkét kocsi szilánkká zúzódott. s neje szemeláttára főbe lőtte magát. Lidi kisasszony átment a hálókamarájába. X. Még a mézeshetekben voltak. akik benne bíznak. negyven ember meghalt. Ma töltötte be az Ádám bátya a hetvenedik esztendejét. s az istennyilákat a vágányaikba egyengetni: a mi imádságunk vége nem „amen”. fejedelmi lakomát csaptak a mai nap örömére. Az az uraság. még a templomról is. Harangoznak eleget. mint egy pap. s azt Lidi kisasszonynak is meg kellett kóstolni. akik harminc esztendős korukban már hetven esztendősek. grófnő fiatal férje. az lemondott az Isten világáról. hanem „mehet!” A gazdag születésnapi vacsora után jójszakát kívántak egymásnak. 34 . – Egyszer ment el egy váltóőr – sátoros ünnepen – a templomba. A Lidi kisasszony úgy tudott beszélni. hogy micsoda nevezetes nap ez a mai. Ott azután. ugyanaz a szép délceg dalia. Hanem aztán mégis a Zsuzsa asszonynak meg a Lidi kisasszonynak sikerült helyreigazgatni az öregnek a megingatott bizalmát a világ folyásában. azzal a tragikus képpel. mikor a pénteki lapot eldugta előle. amihez hozzáadva a Lidi kisasszony által útközben felvásárolt májas hurkát. Ezért csakugyan fel kellett őt köszönteni a Lidi kisasszonynak.

Lidi kisasszony térdre rogyott az ágya előtt, arcát azzal az átkozott papírlappal eltakarva. Nem mert zokogni, hogy az ajtón keresztül meg ne hallják. – Pedig én nem átkoztalak meg. Én nem téptem szét az arcképedet, nem dobtam a szemétbe, mint az a másik leány a hűtlen kedveséét. Azzal fogott egy ollót, kivágta azt a címképet a lapból, s az ágya fölött függő Mária-képet levéve, annak a hátsó deszkája alá beilleszté. Senki sem tudta meg, hogy az ott van. Egyedül ő maga tudta. Ő maga emlékezett meg róla, mikor estenden az ágyában elalvás előtt térdre emelkedett, és elmondta az Úr imáját. „Amen, amen!” Egy halottért, aki harminc esztendős korában már hetven éves lett: elvesztegetett nagy vagyont, életet, földi boldogságot és mennyei üdvhöz való jussot! – „Mehet! Fertig!”

35

HATODIK FEJEZET A nagy grácia meg a nagy szerencse Ettül a naptól kezdve Kapor Ádám minden este hazajöhetett a vasúttól. Az elöljárói azt mondták, hogy aludja ki magát kedvére. Zsuzsa asszony egészen el volt érzékenyülve: „Milyen kegyesek azok a jó uraságok”. – Nem szeretem én ezt a nagyon nagy gráciát! Valami lóg ki ebből – dörmögé Ádám apó, s a Vigyázz is egészen ezen a véleményen volt; mert egész nap az ajtót kaparta: mehetnékje volt a vasúthoz. Azok a hírlapok pedig csak nem hagynak az embernek békét. Könnyebb a lelküknek, ha mindennap hozhatnak egy vasúti szerencsétlenséget. Itt összerohant két szembejövő gyorsvonat; vagonok összetörtek, meggyulladtak, – amott beszakadt a vonat alatt a híd; minden kocsi a hullámokban tűnt el; – azután meg három vonat rohant egymás hegyébe. S milyen kannibáli gyönyörűséggel tudják leírni a halálnemeket, amik az utasokat kivégezték! – Persze mindenütt a váltóőr volt a hibás. – Ugyan nagy szerencse, hogy ez mind a külföldön történik, nem minálunk – vigasztalkodék Zsuzsa asszony. – De csak nem szeretem én azt a nagy szerencsét! – mondá Ádám apó. – Azt tartja a cigány közmondás, hogy „Három dologtul őrizzen meg bennünket az Úr Isten: a nagyon cifra ruháktul, a nagyon drága italoktul, meg a nagyon nagy szerencsétül”. Lidi kisasszony követelte Ádám apótul, hogy magyarázza meg, mi ennek az értelme? (Amióta meg lett előtte fejtve az a szó, hogy „Rossz idők járnak a nagy urakra, akik harminc éves korukban már hetven esztendősek”, meg hogy „amen” helyett az van az imádság végén, hogy „mehet”, azóta kezdte sejteni, hogy az Öreg ha valami furcsát mond is, annak van valami értelme.) – Hát, édes kisasszonyka, nagyon cifra ruhák azok, amiken nagyon sokféle színű foltozás van; nagyon drága italok azok, amik a patikában készülnek, s nagyon nagy szerencse az, mikor az ember felfordul a szekérrel, s csak a lábát töri ki: holott a nyakát is kitörhette volna. Attul tartok, hogy még engem is utolér ez a szerencse. Egyszer aztán itt is beütött a vasúti mennydörgős mennykő. Valamelyik vidéki nagy állomáson elaludta a vonat érkezését a váltóőr; csak a fütyülésre ébredt fel, akkor aztán álomijedelmében hamis vágányra igazította a váltót. Jó szerencse, hogy a mozdonyvezető észrevette a hibát, s nagy hirtelen dörzsfékezett, kontragőzt bocsátott, halálveszedelem nélkül történt meg a katasztrófa.

36

– Jaj, de nagy szerencse, hogy nem a mi állomásunkon történt ez a veszedelem – hálálkodék Zsuzsa asszony. Nagyon jó sejtelme volt az öregnek, amikor ezt a nagyon nagy szerencsét előre is deprekálta. Másnap este nagy búsan bandukolt haza a kutyájával együtt. Nem hozta magával se a drótozott lámpást, se a tokos zászlót. – Hát a zászló, meg a lámpás hol van? – kérdezé a Zsuzsa. – Ott maradt. Elvették tőlem. – Miért? – Azért, mert elcsaptak. – Mit vétettél? – Azt, hogy átugrottam a hetvenedik esztendőt. Azt mondták, hogy öreg vagyok már, nem való vagyok váltóőrnek. – Hát aztán mit mondtak? – Azt, hogy alá is út, fel is út. Mehetek a kutyám után. Zsuzsa asszony sírva fakadt. – Szent Isten! Mi lesz belőlünk? – Én tudom, hogy mi lesz! Az uraknak olyan igazságuk van, mint a napfény. Nem lehet az ellen rugódozni. Inkább én pusztuljak el, mint száz meg száz ártatlan ember az én hibám miatt. Adsza azt a dupla pisztolyt. – Édes uram. – Hiszen nem idehaza; nem te előtted; kimegyek a Dunapartra, a hídon túl, ahol senki sem jár. – Akkor tudom, hogy én is elölöm magamat. – Az Isten legyen neked is kegyelmes. – A Lidi kisasszony éppen arra nyitott be a konyhaajtón, mikor a két öreg búcsúzott egymástól. A konfekciós boltbul jött haza. Csak elbámult. – Hát maga Ádám bácsi mit akar azzal a mordállyal a kezében? – Hát – csak agyon akarom lőni a kutyámat. – A szegény Vigyázz kutyát? Mért akarja meglőni?
37

– Hát, hogy majd ne őgyelegjen gazdátlanul a világban. – Micsoda? Hát talán magát is el akarja ölni azzal a pisztollyal? – Nekem is marad belőle. S a Zsuzsa nemhogy csitította volna, de még ő is keserítette. – Én pedig, itt van ez a lugeszencia, kiiszom az egész üveggel. – De hát az istenért, mi történt önökkel? – Semmi nagy dolog nem történt; csak engem csaptak el a hivatalombul. – Az nagy baj lehet. De hát azért nem kell mindjárt az öngyilkosságra gondolni! Nézzenek meg engem! Esett-e le valaha valaki úgy a mennyországból a pokolba, mint én? És még sem öltem meg magamat. – Mondja meg a kisasszony, mi tartotta vissza? Mert én azt tettem volna. – Hát az a gondolat, hogy aki öngyilkosul hal meg, azt se az ég, se a pokol be nem fogadja, annak a lelke az örökkön örökké tartó időkig bújdosni fog, s még a feltámadás napján se fog új életre kelni. – Hallod, asszony? Még a másvilágon sem lesz majd ingyen kvártélyunk! – szólt az öreg, s nevetett hozzá. – Bánom is én! – veté oda a Zsuzsa. (Az asszonyok elhatározása makacsabb.) – Még egy más gondolat is tartott vissza – mondá Lidi; – az, hogy az öngyilkost odaviszik a boncterembe, s ott a fiatal medikusok szabdalják a testét, s az egész vizsgálatot, hogy mit fedeztek fel, kiírják az újságba. – Ez borzasztó gondolat! – monda a Zsuzsa, az arcát a kötényével eltakarva. – Legyenek Istennel! s ne gondoljanak ilyen szörnyűségre; urak ölik meg magukat, akik félnek az ínségtől; nem szegény emberek, akiknek a szükség régi ismerősük! S azzal kiszedte a kezükből a mordályt és méregüveget, bevitte a saját kamrájába: ott már jó helyen lesznek. Ő nem fél már tőlük. S aztán megint kijött a két öreghez. – De hát mitévők legyünk, ha a világon megmaradunk? Én már öreg csont vagyok. Kinek kell az én rozoga testem, az én homályos lelkem – szólt Ádám apó. – Én sem győzöm már a munkát – monda Zsuzsa asszony.

38

Én is gondoltam arra. akik elbújnak a nagy urak. hogy oda bejusson a szegény ember. kisasszony. hogy a főváros elöljárói emberszerető. Az bizony nyugodalmas élet volna. hogy „kérem szépen”. a feleségemnek is. akik odaállnak a járókelők útjába. Én amit az újságbul olvasok. Agyon nem dolgozod magad. aki horgas botokkal turkált a szétteregetett szemétkupacokban. nekem is. Arra még jó leszek. meg Zsuzsa asszonyt meglátja. Elmegyek szemétkaparónak. hogy meg ne essék rajtuk a szíve. ellátják holtig és jól bánnak velük. a jó emberek pedig azokat nem keresik fel. ahol a munkaképtelen tisztességes embereket befogadják. Egyszer egy tehervonattal egy kis kirándulást tettem a bicskei vasúton. – De azt ugyan nem engedem. minden csuklóm úgy fáj. hogy meglássanak. sohasem tanultam.– Mikor esős idő van. – Csakhogy az ám a nehéz dolog. hogy inkább szeretnék éhenszomjan elfekünni. Inkább koplalok. Aki Kapor Ádám apót. mint a mosóteknő mellé állni. lehetetlen. majd csak gondolunk ki valamit. mikor azt kell mondani. édes kisasszony. – Hát ha összetesszük hárman az eszünket. Mert vannak szegény emberek. mind azt értem meg belőle. átölelve az öreget. jószívű férfiak. Gondoltam már ki valamit. – Azt nem teszed! Amíg nekem van egy falat kenyerem. aztán meg vannak olyan szegény emberek. Egy helyen láttam egy csoport rongyos embert. – Hátha nem kell. Nem tudok én könyörögni. 39 . – Hisz az igaz. a jó emberek szeme elől. Majd dolgozom ezután kettő helyett – monda az asszony. akiknek a torka összeszorul. Én úgy tudom. hogy van itt a fővárosban egy szegények háza. inkább rongyoskodom. De hát – édes kisasszony – protekció kell ahhoz. A nagy urak.

ha hirtelen a házajtóbul elő nem rohan a Krányecz Frányó. – De bizony nem megy kend szemétkaparónak! hogy itt a mi házunkat lepocsékolja! Mi szemétkaparóval nem maradunk egy házban! Megyünk a 40 . Az volt a címe: hogy „Rongyszedő”. Lehet még az Ádámnak hasznát venni. A szemétkaparóbul mylord lett! Hát az hányszor megtörténik. Az a kék füst egészen megjavítja az embernek a szemét. Az öregnek aztán egészen megtetszett a saját ötlete. a rohoda szalmazsákot kidobják a szemétre. amit üveg helyett kisepertek? Olvastam én egyszer egy regényt a Hírlapban. meg két más tót napszámos. miképpen kell beállni a szemétkaparók közé. Én láttam. Hátha egyszer egy gyémántot találok. Egressy Gábor játszotta benne a címszerepet. mikor aztán a szemétkaparó szétbontja. s mehet ki az Eldorádóba – aranyat keresni. hogy egy zsugori fösvény minden megkuporgatott pénzét bankókban. mindjárt más színben látja a világot.HETEDIK FEJEZET A bádogcsésze – De már azt a szégyent csak nem méri ránk az Úristen. Mikor meghal. hogy fejbe lőjem magamat. Nem vagyok én még olyan öreg. Holmi kényes ember nem akar hozzányúlni. Azon fordult meg a történet. hogy az én uram vénségére rongyszedő legyen – monda Zsuzsa asszony. amibe egy gazdag tőzsérnek a végrendelete volt eldugva. hogy korán hajnalban felcsengesse a szemetes fiú a házat. Kapor Ádámnak derogáljon? Lidi kisasszony intett a szemével Zsuzsa asszonynak. csak úgy dűl ki belőle a sok angyalos bankó. Kivált mikor pipára gyújthatott. egy derék ember! – Hát ha Egressy Gábor lehetett rongyszedő. állampapírokban a szalmazsákjába dugja el. És már kapaszkodott volna az öreg fel a szemetes szekérbe. Aztán kikérdezte a kocsist. Maga vitte ki a szeméthordó szekérhez a ládát. hogy rá kell hagyni! – Nem jó az indulatba jött emberrel vitába keveredni. hogy kivette a kezemből azt a pisztolyt. Az öreg egészen belemelegedett az új mesterségének a magasztalásába. hogy hogyan. s meg nem ragadják kezénél. – Mégis csak jól tette a Lidi kisasszony. felülhet a szekérre mindjárt. Alig is várhatta. gallérjánál fogva. ahol egy szemétkaparó egy bádogdobozt talált a szemétkupacban. se bizonyítvány. – Úgy teszek! Szemetet kaparok. Az egy hős volt. – Ugyan miért ne? Hát nem tisztességes kereset az? Még színdarabot is írtak róla. hogy nem kell ahhoz se instancia. Az megmagyarázta neki. Az Úr Jézus küldte jó órában.

hogy tisztességes úton szerezzek pénzt. 49-ben is éppen így csinálták meg a muszka intervenciót. hogy ez a Lidi kisasszonynak a praktikája volt. hogy betuszkolták az öreget a lakásába. nem engedünk. Addig-addig.háziúrhoz! Bejelentünk. Hát majd várok. meg a Pikusz. s délben elővéve a baranyai bicskáját. – No jól van. Társaságot meggyalázni. Odadobott nekik egy-egy kenyérhajat. – No de ez már valami szörnyűség! Hogy még ezek a szotyák tótok is szégyenlik a rongyszedő társaságát! Hát micsoda arisztokrácia ez? Hát azért véreztünk mink 48ban. s eldugja a csizmaszárába. leszelt belőle egy darabot. Te sem kapsz már több szalonnabőrt. bizony. hogy Kapor nem kapor. kiült falatozni a folyosó lépcsőjére. hogy a malterkeverő tót lenézze a rongyszedőt? Tudom én jól. hanem kapar. a flájschnak vége van már. Mi értünk nem hal már meg több mancsi ezen a világon. hogy veszek magamnak tíz krajcárért egy prófuntot. körülcirógatva az öreget –. A Vigyázz hallgatta mindezt nagy fülhegyezéssel. hát majd megmutatom. A pipámat elásom a földbe. cserebogarat. Nem eszem! – Talán Succinak a dicsőségét kívánta el Ádám bácsi? – Nem a Succi példáját követem. Így uszították rám a tótokat. mikor a gazdáját falatozni látta. ahol a szatócsboltban fel voltak halmozva. az nekem négy napig eltart. Ádám bácsi – szólt Lidi. És komolyan megtette az öreg. Nem is pipázom többet. Mikor aztán látta. ha húst akarsz kapni. Be se ment vele a konyhába. amit mondott. ez csakugyan nem magának való állapot. hogy a gazdája csakugyan becsukja a bicskáját. édes kutyám. A szarkának ez sehogy sem tetszett: „Gib flájsch!” – Dejszen barátom Pikusz. az volt a lakomája. – Ugyan édes uram! Mit gondolsz? Hisz a kisasszony nem is tud a tótokkal beszélni. hogy meg tudok élni pénz nélkül. A Vigyázz. Hozott magának egy prófuntot az utcaszegletről. amíg kineveznek esztergomi kanonoknak! – Hát ha nem engedik. – Azokkal nem tud. Úgy élek. szokás szerint odatartott hozzá. féloldalra 41 . Hanem azt teszem. de tud a Csicsonkával. Fogj magadnak prücsköt. – De látja. az meg már tud tótul. a Csicsonka meg tud beszélni a Gagyulánéval.

Kár volt úgy vesztegetni rá a dicséretet. akkor is elébb bekémlelt az ajtón. – Hát te így becsülöd meg a pénzt? Nekem kell a szemét közül kiszednem. ami valószínűleg azt a véleményt fejezte ki nála. – Mars ki az udvarra! Ha egész nap odakóboroltál. Neki ami pénzecskéje van. s kiillant az udvarról a nyitott ajtón. Csak késő este settenkedett haza. amint észrevette. itthágy. most a másét nyalja. Ádám apó el volt szörnyedve. Amíg boldog voltam. visszament a vasúthoz! Ott csontokat dobnak neki a vendégek! Ő nem vesztette el a hivatalát. meg nyolc darab egyes. olyan észrevétlenül tudott beosonni a mosókonyhába. két darab négy krajcáros. mint fekete kenyeret. a másikat lekonyítva. s kereste a kutyáját. Mikor az Ádám megint kijött. hogy az ágy alatt kuporog. amit te eldobálsz. Ádám apó kénytelen volt a talált pénzt utoljára is a zsebébe süllyeszteni. az egyik fülét felfelé tartva. Amint aztán a gazdája bement a mosókonyhába. Ádám apó maga vitte ki a szemetes ládát kiüríteni. hogy ő is elcsaphatott valakit. hogy nincs-e benne valami értékes tárgy. Mint gondos. az én kezemet nyalta. mikor a szemetes kocsi ismét megérkezett. De azért szalonnát mégsem vett rajta. hamut. már akkor az nem volt sehol. s azalatt. hogy senki sem látta meg. Hát dehogy nem volt! Tizenhat krajcár hullott ki a szemét közül. De ki is kergette az öreg a konyhából a hűtelen állatot. Tegnap reggel óta pedig pénz nem volt a kezében. amíg az Ádám a ruhás teknőt segítette a feleségének a kúthoz cepelni. az a szekrényben áll. Az öreg nagyon el volt keseredve a kutyája hűtlensége miatt. – Hiába. Másnap reggel. a kutyában csak kutyalélek van. Zsuzsa asszony tiltakozott ez ellen a vád ellen. hogy ez nem jó állapot. Ott aztán bebújt az ágy alá. Rohant a feleségéhez a markában tartott rézpénzzel. – De hát akkor hogy került ide ez a tizenhat krajcár? Nem akadt gazdája. harisnyába van kötve. – Amint nem adhatok neki egyebet. mert hátha előjön a talált pénz gazdája s visszaköveteli.fordítá a fejét. a Vigyázz egyet fordult. elővigyázatos családfőnek gondja volt rá elébb átkutatni a kiöntésre szánt szemetet. most aludjál odakinn! Szinte jól esett a mellének. 42 . – Itt hagyott.

hogy hol jár a Vigyázz kutyája? – Ugyan hol jár? – Mondok. aki nem tudja elnézni. Hanem a felesége elfogta. viszek egy kosaar aómaat a vasúthoz. A kutyádat pedig ne bántsd. -Jaó napot Aadaam apocska! Hát tudja-e. s a szaajaaban tart egy baadog cseeszeet. ki egy nagyot. Ezúttal három négyes volt és hat egyes. Negyednap reggel a szemetes ládában már nemcsak rézpénz volt elszórva. A te dolgod volna.Másnap is csak megvolt a prófunttal. s a pasaséroktul kaodul. s nem hagyott a felesége által más eledelt magába diktálni. Ádám apónak csak kiesett a pipa a szájából. odamenni a tanácsnok urakhoz. Aki nem dolgozik. De most aztán már kriminális inkvizíciót tartott. Estefelé beállít hozzá a Ritka Panna. amint keet laabon bertoafol. – De hát a mennyből hull ide a manna? Ki lopja ide nekem a pénzét? Az öreg kétségbe volt esve ezen a mesés szerencsén. hogy a 43 . hogy a szemét tetején egy csomó rézpénz hever. s elmondani előttük a te igazságos kérésedet. hanem még egy fényes újdonat tízkrajcáros is. Felugrott a karszékéből. Adnak neki ki egy kis peenzt. hogy egy krajcár sincs bennük. azt a hűséges állatot. akkor már az első tekintetre meglátta. De most már a seprűnyéllel is kapott érte egy rendbelit. – Dehogy ütöd. mikor hazakerült. hogy ők tájékára sem voltak az Ádám apó kincstermő ládájának. – Akkor a lelkek hozták ide! Harmadnap megint odacsavargott a Vigyázz egész késő estig. ne egyék. A Vigyázz aznap estig odakószált. A következő nap reggelén. üsd ezt a te vasfejedet. – Ki dobálja ide ezt a pénzt a szemetesládába? A Lidi kisasszony-e? vagy a Zsiga cigány? vagy a Gagyuláné? Azok égre-földre esküdtek. hogy nem akarja magát megalázni a jó emberek előtt. amért olyan kevély. egy kosár piros alma volt a karján. Haat csak ott laatom az indaóhaaz ajtajaaban a Vigyazz kutyót. Ezért aztán a fülénél fogva húzták elő az ágy alól. – Megyek! Agyonütöm azt a dögöt! Az én számomra koldul. A szegény cigány a zsebeit is kiforgatta. mikor Ádám apó a szemetes ládát ki akarta vinni a gyűjtő szekérhez. átnyalábolta. hátha vesznek belőle az urasaagok. amennyi a cseeszeebe feer. dehogy ütöd! Ha ütni akarsz valamit.

– És holnap aztán –. – szegény kutyám! Vak koldus volt az első gazdája. – Igazad van. Az hordta haza bizonyosan a szemétben talált pénzt. Érte megyek. hogy micsoda ravaszságot követett el. egyszerre megint csak kutya lett belőle. De ezúttal nemhogy megverték volna. De nem a kolbász tetszett a hű párának inkább. Itt ez előtt az egész társaság előtt. Mikor aztán este összejött az egész ismerősség (híre futott mindenfelé a Vigyázz stiklijének). 44 . Az egyik az enyim lesz. olyan öröme volt. hanem a jó szó. átugrott az asztalon. hát hoztam egy pár virslit. nem asztal alá. aki látta a megveretésedet. s úgy tudott ránézni azokkal az okos szemeivel. s azzal „auvau-babau!” – Egy macska jött be az ajtón. Hanem a gazdája felé mégis hason csúszott. hanem minden ember cirógatta. kedves kutyám. Nyalta a kezét. mintha a saját orrát akarná megütni a csóvált farkával. megkérni. akkorra előkerült az Ádám apó is a vasúttól a kutyájával. hazahozom. most. rózsám. becézgette. féloldalra lesunyva a fejét s jobbra-balra tekergetve a derekát. elővette a régi mesterségét. majd kibújt a bőréből. De minthogy abból te nem értesz semmit. Mikor a gazdája maga mellé vette. Dehogy bántom. annál tanulta ezt. hogy vegyenek fel bennünket a szegények házába. Ádám apó hirtelen haragudott. s amint azt meglátta. hogy én is koldussá lettem. Egyszer aztán csak kirúgta magát a gazdája kezei közül.gazdája koplal! – s ő jár el koldulni a számára. Ide ülsz a székre mellém. Úgy nevetett. megkövetlek. hogy elmegyek a tanácsnok úrhoz. Tudta. megnyalta a borostás állát. hirtelen kibékült. s a számomra koldult. hogy látta. holnap lesz a napja. s az asztal alá iparkodott. a másik a tied. – Nem oda. mint egy valóságos lelkes állat. A Vigyázz nagyon derült kedvében volt.

az tele van kukoricával. amit a Vigyázz maga koldult össze. minden műhely tele kőszéngőzzel. de nagy földszinti ház zárta el az utat (ma már pompás palota épült a helyén renaissance stílben). Moslék idő! Árvíz lesz az idén megint! A Stáció utca szűk kijáratánál. De legjobban meg van verve a szegény mosóné. – Oh én szentséges Szűz Máriám! – sopánkodik a Zsuzsa asszony könyörögj érettünk! Hiszen szombat nap van. Ádám apó nem állhatta meg. Pedig szájkosara sem volt. mikor a szekere megfeneklik a sárban. Ebből meg az a baj lett. A városi munkásra nézve meg éppen csapás ez a locspocs idő. Az öreg aztán szidta. hogy menjen haza. a fuvaros bőrig ázik. hogy a nyitott ajtón kiszökött a Vigyázz.NYOLCADIK FEJEZET Egy esős napon Másnap volt a kritikus nap. Ez aztán az igazság! A hűség jutalma szájkosár! S még azt mondják. nappal meg folytatta. hogy az a városházára megy. s utána szaladt a gazdájának. Nehogy elfogja a gyepmester. most meg a sok eső zavarja ki őket minduntalan belőle. No. ilyenkor te is szárogatni szoktad a Jézuska ruhácskáit! Nem tudok kiteregetni már egy hét óta. Visszafordulni pedig nem akart vele. ugyanazon a pénzen. kergette. Mind idebenn a konyhában kell szárogatnom a ruhákat. kővel is dobálta. Egész éjjel szakadt az eső. annál jobban tudtak a fellegek. mert sötét van. ahol még akkor egy rongyos. A száraztott fehérnemű gőzétől pedig megfájdul az asszonynépnek a feje. napszámos nem állhat a szakmába. A dohánygyár előtt érte utól. Előbb a nagy hó miatt nem jutottak a szántásvetéshez. De az megint csak visszakerült hozzá. Nehezen vette a nyaka! – Nem tanultam én sírni soha. annak a drága petróleumot kell égetni. Pedig nem is tudhatta. amikor Kapor Ádámnak meg kellett próbálni. az eső lenyomja a füstöt. ha ő nem tudott sírni. hogy ne segítsen 45 . A padlást is kiadta a háziúr árendába. Kőműves. hogy alkotmányos világ van. aki meg műhelyben dolgozik. hogy kimenjen a gőz. kénytelen volt neki útközben egy szájkosarat venni. azért kénytelenek nyitva tartani a üveges ajtót. Rátalált a szimat után. Már el kellett vinnie magával a városházára. két terhes szekér farolt neki egymásnak. s üti a lovait és káromkodik. hogy milyen koldus lett volna belőle. – Nem jó idő ez a szegény embereknek! A mezei munkások is sokallják már az áldást. mert visszatérni az útból bizonyos szerencsétlenség.

mikor azt a kis áldomást tartottuk az uram születése napján. azt is neki kellett talpra állítani. Ne essünk mindjárt kétségbe. – Ej ej. A Hatvani utcán meg egy bérkocsis lova feküdt az aszfalton. ugye? Az. Milyen iszonyú szerencsétlenségek voltak! Hányan meghaltak. Bár még most is ott lehetne! De hát igazuk van az uraknak. Azért mégsem a saját panaszának ád kifejezést. hogy a minapában. mint én? Hát én is nagyot estem. Zsuzsa néni! Már megint ilyeneket beszél. nyugodalmas házam. Mikor kegyed kivette kezünkből a mérget. – Biz ott sem tartottak föléje paraplét. hogy – hogy – hogy – (válogatta a szót. A főnök rábízta a Lidire. mint a grófoknak a márvány palotája. minta nélkül. megszerzi a számára az első mamzell állását. S aztán én is úgy láttam azt a lábam alatt összeroskadni. Sorra kóstoltam mindent. Nekem is volt szép. ha nálunk is úgy tennének a vén emberekkel. hogy a saját fantáziája szerint gondolja ki a virágokat. – Hát hisz azt megszokhatta vasúti őr korában – mond Zsuzsa. Ahhoz kellene a derült nap.a kocsisoknak a kibontakozásban. akkor agyonütik őket. csak olyan kedves. – Legjobb is volna. – Mindjárt? De hát ötven esztendő nem „mindjárt”. mikor kibeszélte a fejünkből a rossz gondolatot. ahogy a vadak tesznek. Pedig a Zsuzsa olyan szépen kikefélgette. akit szeretett! Annak a hűsége. – De egy megmaradt. mikor elereszté hazulról! De legnagyobb baja volt a Lidi kisasszonynak a mostani rossz világítással. Tudja-e azt a kisasszony. ami ha sikerül. – Már az igaz. Lámpafénynél nem lehet a hatást megítélni. Ez a munkája lesz az. meg a mordályt. hogy mikor már nem képesek a maguk élelmét megkeresni. hogyan is mondja csak?) hogy egy kenyeret törünk meg egymással… 46 . mert én szerettem az otthont. Száz esztendőnek a fele talán elég a nyomorúságot megelégelni. Csupa sár lett bele. azt mondta ugye: Nézzenek meg engem. minden kincsemet semmivé lenni. amit „remekbe” dolgozásnak neveznek. – Szegény Kapor bácsi! De összeázik most. Ő a nagy kereskedőtől most éppen egy olyan megbízást kapott. – Igazságuk van az uraknak: elébb való a közönség élete. – Ehhez neki éppen nagy tehetsége van. ami nyomorúság. az volt az ötvenedik évfordulója annak. megsebesültek! egy pillanat alatt mennyi özvegy és árva lett! – És ez mind „egy” embernek a gyatrasága miatt. esett-e valaha valaki a mennyországból a pokolba olyan nagyot. Egy darab ofélia-színű krepdesinre kell hímezni leggyöngédebb színű virágokat és arany arabeszkeket. Mintha csak egy patikának valamennyi üvegét egymásután szedtem volna elő. ami egyértelmű azzal. Ez az egy megmaradt. az Isten áldja meg azt az aranyos száját. hogy a toprongyos öreg embereket elteszik onnan. talán még kedvesebb. A virágfestészet volt kedvenc mulatsága – hajdan! Csakhogy ezen a kényes alapszínű szöveten nagyon vigyázni kell az alkalmazott színekkel.

csakhogy több pálinkát ihassanak. Azért a beszéd közben is folytatta a vasalást Zsuzsa asszony. nem merek a háziúrhoz menni. amikor megtelik. kocsisok vásálnak. engedje meg. Ő maga úgy össze-vissza volt kötözve nagykendőkkel. – Ugyan. Neki is voltak tapasztalatai. – Ezt sem tudom. hogy sokkal tanácsosabb az embernek az állatkerti oroszlán ketrecébe bedugni a lábát etetés előtt egy órával. azok pedig ilyen locspocs időben inkább kevesebb perecet esznek. ha nekem is butikom volna. Nálam csak a szegény napszámosok. – Ennek is nehéz keresete van. itt jó szárazon marad. Még ezt is elvállalta a Zsuzsa asszony. csak tegye le oda a kosarát a windófnira. Tudja mért? Hogyne tudta volna a Zsuzsa. egy fazék parázsnál a kezét melengeti. hogy az egyik kosár perecemet ide tegyem a tűzhelyére. S most éppen közeledik a Szentgyörgy napja. hogy adom el. Mikor aztán a Gagyuláné eltávozott. Abban aztán megegyezett a két asszonyság. édes Kaporné szomszédasszony. – No. Csupa gomba már minden holmim a nyiroktul. Öntse ki.Felébe szakította a beszélgetést a Gagyuláné közbejötte. – Aztán a kulcsomat is itt hagyom a szekrényen. amibe a gerendárul leszivárgó esővizet felfogom. szegénynek. – Elég lesz ma egy kosár perec is a standon. Nézzen be a rezidenciámba egyszer-egyszer édes szomszédasszony: ott van a teknő a szoba közepén. mind a kettő abrosszal leterítve. Az Isten áldja meg. Persze. – No csak az Isten segítené meg a maga szándékában. édes szomszédasszony: nekem úgyis tüzelnem kell egész nap a vasaláshoz. Jó szerencse. Nap nap után hóban. vízben a palánk mellett vagy a kapu alatt ülni. még annak a sorsa felett kezde sajnálkozni. Harcba készült szállani az elementumokkal. Nálam beesik az eső a padláson át. De hát az már nagy uraság! Én csak úgy a kapu alatt árulok. mint a háziúrnak a szobájába belépni vele ezzel a szóval „reperatura” – Szentgyörgy nap előtt egy nappal. 47 . – Magyarázá Gagyuláné. – Köszönöm a jókívánságát. Még aztán kimenet azt is megtudakolta a perecsütőné. hogy csináltassa meg a padlást. Jött be két nagy kosárral a karján. hogy nem jött-e még vissza a Kapor bácsi a városházából? – Magam is nehezen várom. hogy csak a két szeme volt látható.

48 . No de ilyen rossz időben lesheti. Azok aztán odahordják azt a Gagyulánénak. amíg egy késes tót odavetődik perecet vásárolni. hogy hat-hét rongyos kölyöknek dolgot ád összeszedni.hogy valamennyi szeneskocsi mind a Stáció utcán megy végig. s azok annyi szenet elhullatnak. Kapnak érte egy perecet.

csak átkozott sok pálinkás bolt ne gyünne elejbém. Mikor harangoznak. – Mind a húszan? 49 . amely önkénytelen humort kever a beszédbe. eladom kést. sárga. zöld! Az mind ismeri engemet! Aszongya „poty szem”. megyek vigig hosszú utcán: fújom tilinkómat. alig több 26-28 esztendősnél. mert én vagyok kaszirus: én szedem be háláspinzt kamerádoktul előre. Nem vagyok paraszt. Aj! Bizon muszáj mindig keresztet vetni magamra. mint egy vén emberé. Tudok beszilni szakácsnékkal. a bögreüzér. mikor látok boltokba kirakva szipnil szebb klázlikat. – Ihol van la! – mondta Zsuzsa asszony. De én vagyok ’zúr! Nekem nem parancsolja senki: még montenegrói vladika sem. kírem:nem vagyok én farkas. mondja csak. főzőkanalat. Lidi kisasszony is megszólította a sipotárt. Azoknak parancsolja pallér. – Mind örökké. – Hát csak nekem kell itthon maradni utoljára. – Jaj. – Ugyan Kranyecz „úr”. piros. kell nekik ugrani. aki abbul a maguk hálóhelyébül kilépett: mi az? – Hát drágalátos oltári szípsíg! Azok ottan hálnak. csakhogy azzal a bizonyos felvidéki akcentussal. Fiatal még a legény. holnapra valót. bicsakot. hogyan van az? Én a minap reggel húsz embert számláltam meg.KILENCEDIK FEJEZET Aki a nagy pocsótán átvádolt Éppen hangzott a furulyaszó az ajtó előtt. hogy maradt ilyen későre? A kamerádjai már mind elmentek. vagyok én csak birka. – Hát kamerádjaim a napszámosok. s a kert alatt kullog. Mikor nekem tetszik. A tót legény még kedélyesebb nevetésre húzta szét a száját. Hát maga Frányó. Ellenben a minden tréfára kész mosolygás megint olyan fiatal rajta. Ez a bicsakkereskedő. – Hát jól megy a kereset? – Jól menne magát. Folyékonyan beszélt magyarul. ámen. – Farkast emlegetünk. – A Krányecz Frányó jelent meg a küszöbön. Dicsirtessik a Jézus Krisztus. asszonyságokkal szipen. mint egy gyermekábrázaton szokott lenni. de a képe olyan ráncos már a sok viszontagságtól.

nincs olyan szip ország egisz világon. akitől tanulta Arany János verseket irnya. elvitte tizezer embert: egísz várost. s feljebb hágott a dicsekedésben. – Hát aztán mért nem maradt ott Amerikában. Aztan mikor képviselővalasztas van. vastag kötélre akasztva. Krumpli is van: nagyon jó. Huszonöten feküttünk így keresztben. de idehaza minálunk még aki haragszik. Még fejemet is bevernek! Zsuzsa asszony közbeszólt. de aki énnekem odakinn azt mondja: „Te tolvaj magyar!” az nekem gorombaság: azt nem eltüröm. – Hogyhogy nincs becsület? – Hát úgy nincs. Dacára a nagyon komoly helyzetnek. ha már odaát volt? – Hát csak. Fabódéban. Volt nálunk nagy árvíz. – Haj hó! Osztán vagyok én régi familia. Pinz van. mintha loptam volna nekik. Egész Amerikában soha se nem láttam egy embert. De nincs becsület. – Csak hiába. másik huszonöt hosszában. vagyok odahaza: akkor ugy hínak nekem. Ő pedig azt buzdításnak vette. Ezt enyim gyomrom be nem veszi! – Gyere csak ide goromba jenki. Az a hires Vojtina Mátyás poéta. Többi meg hosszú. az is danol. hogy ott minden ember goromba. mind a Lidi kisasszony nevetni a Frányó világnézetein. mert nem tetszette nekem. Aztán ránk fogtak „magyarokra”. kifosztottuk halottakat. mégis kénytelen volt mind a Zsuzsa asszony. akinek jó kedve van. visznek forsponton és beirnak nevemet protokollumba. – Megyek onnan. majd megtanulom én neked az embersíget! – Mikor engem idehaza csúfolja valaki „te tót!” azt tudom. Csak huszonöten. annyi. mint polyva. az én nekem volt valóságos kuzinom. Úgy níznek rám. – Hát magának az Atlanti-tenger csak nagy pocsóta? – De nagyon nagy pocsóta! – Hát ottan háltunk százan egy rakáson. hogy „tisztelt hazafi!”. – Uram ne hagyj! Huszonöten egy fáskamrában! – E csak semmi! Hát mikor elmentünk keresztül a nagy pocsótán! – Miféle pocsótán? – Hát aki van útjába Amerikának. így ni: hogy két karja lelógta magát. mint a mienk Magyarország.– Aj nem annyian. 50 . hogy csak trifálja velem.

jámbor Frányó. mikor fárul leszednek. – Háj. Az úgy szokás. Hanem ha drágalátos szip kisasszony ezt a kicsi kis bicsakot. de hát mondja meg. s folytatta a dolgozást. el lopna magának. mint ’züveges kosarat. mert visszafordult a hímzőráma felé. – Ugyan ne mondja már! Hiszen én magát már több mint két esztendeje mindig csak egyedül látom járni. hanem eltesznek szalmába. hogy itt hagyom késeket. kanalakat. Az nem jó. háj! Az nem lehet. Az otthon van ’zapjánál ’Tepliczán. nem meglátnám. Partoljunk hazai industriát. De már arra még Lidi kisasszony is félbehagyta a munkát. – No hát tegye le az áruit oda a szekrényre. hogy miért jött most be hozzánk? – Hát szipen kirem a tensasszonyt. – Hát aztán ma mivel fog kereskedni? – Viszem ma bögréket. Erre a gyanusításra nagy mozgásnak indult a Frányó buksija. – Ej. – A hát. – Hát csak nem hordhatok felesigemet fejem tetejin. Esőben megázza magát: rozsdás lesz. ibrikeket. hát én azt bizony isten. – Hogy lehet az Kranyecz úr? – Hogy lehet? Hát vad körtit se nem lehet mingyárt megenni. jól. Ha lehet szalmaözvegy: lehet szalmaasszony. Lidi kisasszonynak ez a téma nem látszott ínyére lenni. Hiszen nekem már megvan felesigem odahaza Liptóba. hogy hány darabot hagy itt? – Aj! Egyik szegin ember másik szegin embertül semmit nem elvesz. csuporokat. akinek az a rezes nyél megvan.– Jól van. 51 . Nem számlálja meg. ej Frányó – mondá Zsuzsa asszony kedélyeskedve –. engedjen meg. A még leány! – Micsoda? A felesége még leány. bizony még bele talál szeretni a Lidi kisasszonyba.

S aztán egész éjjel azon gondolkozom. – Talán „váltó?” – monda Lidi. Irta alá apósom kétszáz ötven forintos váltót kocsmárosnak pálinkáért. Azután felesig jár iskolába. akkor szipen laknak együtt. – Ták. leány meg tíz. Apósomnak meg kellett fizetni nagy kárt. – Hát aztán mire való ez? – Arra való.” Olyan hosszu papiros. – Aj nem! Rosszabb. a váltó. kidült. De mikor én elindulom magamat Podhragy alul Vág vizen. Szállítottam deszkát. Bár ne lett volna. akire ha nevedet ráirod. pálinka meg vitte őtet: bele estek árokba. zsindelt Biccsérül Budapestre. kiver puszta szigethez: ott kell koplalnom. Hajh! szip kisasszony! Ha maga azt tudná: micsoda mesterség annak a szegény tutajos tótnak a dolga! Könnyű gőzhajó kapitánynak! A csak sétálja ferdekken. hogy mikor leginyt elvisznek katonának. – Ah! Nye ták! „Ember nyila. hogy vajon csakugyan nem akarja-e az megadni a kínált bögréért a nyolc krajcárt. Hanem apósomnak volt két lova. Pinz nem volt. Mikor aztán leginy megy rezervistának. hát akkor az apósomnak a házába beleütötte a… hogy is hinak magyarul?… – …A villám? – segített neki Lidi. – Hiszen nem megitta pálinkát. – Jaj. Szállította pálinkát Szent Miklósba. hogy hamis vízbe ne szaladjon a talp. elibb megházasítanak. hordó ledült. Hát csak megint bucsut vettem ’zenyim Malicskámtul. kérem alázatosan. ták. ura meg „halb reksz! marsch!” harom esztendeig. Járt fuvarba. Leginy tizenhatesztendős. merre van út. – …Isten nyila? – találgató Zsuzsa asszony. hogy valami csunyasagot mondtam. Hanem hát nekem azt történt. dideregnem. No hát már most jak sza matye? Mi csinálsz szegény Franyo? Elmégy pénzt keresni. ták! Jászná sztrela gladova! Az az. mágnes kompasz.Frányó pedig nagyra vitte a lavateri arctanulmányt. Kormányosnak megmutatja furcsa bolondság. kákk! viged van. Üzlete hozta magával az alkudozó hölgy arcábul kiismerni. s elmentem tutajosnak. hogy mikor hazaeresztettek katonaságbul. Ha szél gyün. issza grogot. pálinka. Aztán mikor utban volt. 52 . tizenkettő. – Az sok. éjjel-nappal ott kell lennem a kormánynál. ne gondoljon am. ő vitte pálinkát. Ott nálunk az a szokás. szekér feldült. Adott váltót. mikor szerteszit megy a viz. ecer-ecer bele kiáltja réztrombitába valamit: aztán beül kajutbe. maradsz ’zég alatt. hogy após adósságát kifizessük. dragalatos kisasszony. hogy mind a ketten megmaradjanak hűségesek. Különben elvesznek a házát.

Ha gőzhajó gyün. hogy apósom nem fizette azóta interest. Majd elvitt ’zördög. Azt se hallom. mer minden deszka. mit kiabálnak a két parton. amért nem álltunk bele sztrájkba. se vitorlám. se vasmacskám. – De jó. Nem kirek belüle másodszor. – Hát hogy fiadzott meg az adósság – kérdezé Zsuzsa asszony. hun van sarkantyu? hun van zátony? Kikerülni! Ha elszakitok rivisz kötelet kompnak. Hanem megtakarítottam kétszázötven dollárt. alig tudok egy nap egy mérföldet usztatni. dugja be a fülit. hogy adósság megfiadzott. – Ajh. Örültem magamat előre: kikalkuláltam (jártam iskolába. – Elvégezte-e már Frányó gazda? – Még el se kezdtem. aki még ezt se nem tud! Hát úgy. Egyszer meg akartak lincselni. Maga nagyságos tensasszony. Kocsmáros adta fiskális kezébe váltót. olyan messze vannak. Kell neki gyalog hazamenni Podhragyba. mint a kácsa. nem bolondság. Itt volt tüszőmben: csupa aranyban. Messziről meg kell ismerni. Lidi kisasszony ráhagyta. Kifizetem apósom tartozását. Hát mikor hazagyüvök. ha van hajó. tudok algebrát) ázsióval tesz ipen háromszáz forintot. Amit kirdezte tülem fölsiges kisasszony. még fiskális kalamárissát is 53 . csak hajója orrát kell neki visszafelé megfordítani. De szegény talpas tót nem mehet vissza tutajjal. Oda voltam. Ha meg hirtelen gyün nagy eső. Gondoltam: így soká gyün össze annyi pinz. S azon a sziles nagy vizen úszom magamat kilenc szál fenyőcskén. megyek én Amerikába. ugyancsak feszítünk. Oda voltam három esztendeig. akkor meg sodorja tutajt: alig győzöm doronggal innen onnan eltaszigálni. mikor mondok. egyszerre megdagad a Vág. ahun hidgyün. úgy bukdácsolok. Elmentem. Apósom házát most már licitálni akarnak. A csak sifli. hogy malomláncra rá ne menjek. Ajh te szegény boldogtalan Fucsek Márton! Nem volt neked elig kocsmáros hordóját kidönteni. ha belemegyek halászok halfogójába: megfognak. Egyedül ’zúr Istenbe kapaszkodom. zsindely vizbe fordul. Dolgoztam kőszénbányában. ha nem akarja hallgatni. de nincs? Hát úgy van. – Aztán még azzal nincs vige. hogy antlantumi ocean csak nagy pocsóta. Ezt csinalja meg gőzhajó kapitány. még marad nekünk gazdaság megkezdeni ötven kemény forint.mit csinál ’zenyim Malicska most odahaza? Ha kicsiny a viz. Ha malmokhoz közelítek. akinek nem látok a fenekire. Nekem doszt elig volt. szip kisasszony. Ott több van. nagy bolond hullám keresztül csap rajtam. De még csak jó! ameddig Vág tart. Mikor gőzhajókapitány Brémábul megérkezik New Yorkba: onnan megint vissza utazik Brémába. mlinárok messziről kiabálják: „Jano! kukukk!” Vigyázni kell. hogy hidlábhoz. hogy ez az utóbbi mindenesetre több veszéllyel járó vállalat. megbírságolnak. Zsuzsa asszonyt untatta már ez a sok trécselés. akkor meghallom. Hogy nekem felesigem van. hogy ki ne dobjon partra. de tessik tutajon utazni Podhragytul Budapestig. jégtörőhöz oda ne vágjon. Hanem amint komáromi híd alatt belemegyünk tutajjal nagy Duna vizibe.

Akkor aztán megint nyakamba vettem szép világot. akivel megesküdtem tiz esztendővel ezelőtt. honnan kapsz több bicsakot. kuporgatnak.kidöntötted. Azzal kiugrott a Frányó a konyhábul. Jaj. halinában járnak – felelt rá Zsuzsa asszony. hogy olyan sok szamarságot össze-vissza beszéltem. küldöm fiskálisnak haza. Még tiz forintocska van hátra. Elindultam bicsakot. Mikor minden pénzemet odaadtam adósságba. az utolsó tiz forint de nehezen szaporodja magát össze. ibriket árulni. hogy amit ígértek. Amint van tiz forint nyeresig. azt beválthassák. A Lidi kisasszony nagyot sóhajtva monda: – Hát vannak emberek a világon. nyomorognak. amit betabuláztak após házára. akik tíz esztendeig dolgoznak. Ugye nem haragudja magát drága szép kisasszony. Ha az meglesz: akkor aztán mehetek haza az én lelkem Malicskámhoz. S akkor aztán istenhozzád Budapest! Lásd. – Csakhogy azok bocskorban. 54 . még maradt fenn ötven keserű forint.

Eddig is csak dereek jaó képviselő úr tartotta benne a lelket. Nem tudom een mit akart azzaa a sok hagymaavee? De haat az is elutazott nipet fognyi. 55 . – Aujnye de treefaas kedveeben van ma a nagyasszony. – Hát talán már vége a hagyma szezonnak? – Veege bizony. Elférünk tőle. kis menyecske. tíz keményített ráncos szoknya volt rajta: úgy nézett ki. a legfelső tulipiros volt. A derekán pedig kecskebékazöld kendő volt átkötve. – Aarmaany adta buta tót Franyója! – Jaj de szereti engemet ez a magyar menyecske! Milyen szipen szólította meg nekem. meg a háti kosara tele volt hagymafentőkkel. A Ritka Panna jött rá szembe. – De aztaan meg ne egyeek a cigaanyok.) – Hát csak hagyja itt a hagymáját. (Valószínűleg választási előintézkedést értett alatta. aztóan tiz krajcaarral többet adott eerte. A Panna két karja. Patkós piros csizmái csak úgy kopogtak a téglán.TIZEDIK FEJEZET A hajmás. hogy spaargaacskaat kapjak a taliánnál. – Ugyan eedes jaó Kapornee asszonyom: engedje meg keerem. Nekem is azután kell latnom. Úgy állított be a Kaporné konyhájába. Valamennyi palotai kofaanak a kosara mind spaargaave van már rakvel. mint maas. a klárinétos meg az ibolyás A furcsa vándorkalmárnak még a folyosón is volt egy kis találkozása. hogy ide lerakhassam ezt a sok istenadta hagymaajaat. Nem akarok maa vele visszacafatolni Palotaara. – Hisz akkor meg éppen nem is tudnának vele beszélni a cigányok. A „szívem Malicskámnak” az emléke nem gátolá a Frányót abban. Majd apraankint elhordogassam innen. mint egy dupla pipacs. eedes meezem. a hajmaáruló menyecske. aki mindennap vett tőlem egy fentő hagymaat: aztán meg is csípte az orcaamat mellee. mert szerbiai hagyma. hogy a menyecske gömbölyű céklapiros orcáját meg ne csípje a két ujjával: amiért aztán kapott annak a tenyerétül egy egészséges ütést a juhbőrös hátára. – Bizony van okom rá. Rosszul ment maa a hagyma nagyon.

Sehul sem táncolnak. Kergette is a fiúkat onnan. Amit a volt gazdája spencernek viselt. Azokat még a boldogult anyjuk köthette csomóra. Jó egeeszseeget kivaanok. – Csókoljatok szépen kezet a nagyságos asszonynak. s azóta nem volt kioldva. amiket imitt-amott ajándékba kaptak. mindegyiknek a hóna alatt volt a „szerszáma”. S az a háziurak pátronusa. Miska törték magukat Kapornéhoz.– Haat megtette-e maa a vaaros Kapor uramat kaodisnak? – Éppen abban jár most az öregem. A bumszti pincét becsukatta az új főkapitány. – Elmentek innen a sáros csizmáitokkal! Mind összekeveritek a kivasalt ruhámat. hogy megtegyeek kaodisnak. Egymásután bukdostak fel a gádorbul. Ferke. Ma van szent Bazilius napja. micsoda név van ma. Hanem nyakravalója volt mind a kettőnek. hová mentek ma muzsikálni? (A cigányt minden ember „te”-nek szólítja. – Tudom kalendárium nélkül is. Ekkor elkezdtek odalenn a pincében kászolódni. nézné meg a kalendáriumban. ahol maga a kocsmáros is mezítláb. aminek nagy része a földreterített lepedőn hevert. – Jáj! Az nagyon rossz szent. Az pedig éppen egy sleppes plisszirozott alsószoknyát vasalt. A „kis pipában” sem szabad muzsikálni. Az öreg Zsiga jött legelől valamit mondott a rajkóinak cigányul. – Nem marad más. – No hát a jaó Istenke segeesse raa Kapor uramat. – Ugyan kérem nagyságos asszony. hanem olyan kocsmákba.) – Ha én azt tudnám? Beütött a nagybőjt. Az a bátyja a Szent Györgynek. De hát nem járnak ők fényes szalonokba muzsikálni. Ez is elment. A két kis poronty majd elveszett azokban a nagy embernek való habdákban. nappal alusznak. Hanem nagy fekete szeme volt mind a kettőnek. Azok későn feküsznek. Azután pedig magyarul. az a Miska gyereken mencsikov volt. A cigány család került elő a föld alól. de nem a lakóké. Biz azoknak sáros volt a csizmájuk. mint névnapot köszönteni. ha nem restellné fárasztani a karját. ti fekete rigók. Az öltönydarabjaik is ahhoz valók voltak. papucsban szolgálja ki a vendégeit. A Svábhegyre meg még nem jár senki. 56 . Kisztihand frajla. – No hát Zsiga.

jeget eszik. Jáj. akinek tavaly halt meg az anyja. olyan szép gyerek. ha meghallják. Mindent elrontott a zikcene-zakcene nóta. akkor meg azért vertek meg. mert engem sem vet föl a pénz. odalenn marad a pincében az kis gyerek. akit úgy hínak. ha pedig nem akartuk elhúzni. a nagyságos kisasszonynak! – Hogy a devla rugjon meg! Ez utóbbi mondás a Ferkének szólt. Csupa gavallérokra meg színésznékre mosok. akkor is azért vertek meg. de még egy alázatos kérésem volna a nemzetes nagyasszonykához. hogy elhúztuk. s azok nagyon szeretik. Az a mi háziurunk. is. „is. attul lesz olyan szép fehér foga. is”. – No. nem kell a cigánygyerekeket olyan nagy urasághoz szoktatni. hogy nagyon nyivákol odalenn. fél lábára sántítva az ajtó felé. Rám maradt a rajkó. vizet iszik. akár csak egy diófábul faragott angyalka. hogy húzzuk el a zikcene nótát. utánam.– Hát összemuzsikáltátok-e a farsangon a házbért? – Jáj. Zsiga cigánynak nincs pénze. Az apjuk aztán egy-egy jószánadékú pofonlegyintéssel előrebocsátá a két reményteljes magzatot. rajkók! Köszönjetek szépen a nagyságos asszonynak. Kapornének is nincs pénze. Az idén nem is volt farsang. a többinek is nincs pénze. S azzal bandukolt az öreg cigány. – A nagyságos asszonyt is! – A nagyságos kisasszonyt is. adjanak neki egy kis vizet. azt gondolná. lemuzsikáljuk neki a házbért. – Ugyan húzzatok neki én értem is egy nótát. aki nem oda nézett. Hát valami pép-félét nem kellene neki adni? – „Kóficot?” Jaj. ahova lépett. s a csámpás lábával rátaposott az apja fájós lábára. De mégis van egy uraság. 57 . amíg mi odavagyunk. Amíg mi odajárunk muzsikálni. – Hogyan rontotta el? – Hát ha valaki azt kívánta a kocsmában. – Meglesz. – Sivított a két gyerek. ha még kóficot is kapna. hogy Basilius. Zsiga. ha a mosóné leghátul jön a pénzkérők sorában. hogy valami pirinc. Elég a cigány gyereknek a víz is: majd ha nagyobb lesz is. – No hát majd elhúzzuk neki az „is-is-is” nótát. Nem adnám egy tarisznya piculáért. Ugyan kérem szépen. dehogy muzsikáltuk. Odamegyünk.

Aztán meg azért szid mindig. – Hát azért ver meg. de kisgyerek korában ő maga úgy mondta a nevét. – Hát mit csinál az öreg? – Mozogni nem is igen tud. azzal szorít a sarokba. – Hát hogy tud megkapni? – Kerekes széke van: úgy tud vele kocsikázni. Lidi néni. Azoknak csak a trágyátul szabad meleget kapni. – No. Látod: énnekem még most sincs a homlokomra húzva a hajam. de nem is szabad. s mért nem csinálok a huncutkáimból sexereket? Hát mikor még csak tizenegy esztendős vagyok. mint ahogy én kapok majd egyszer. hogy Csicsonka. ahogy a nagymama biztat. ha a Grand Hotelbe megyek virágot árulni. – Hát nem tudsz befűteni? – Nincs is mivel. – Ne is tedd azt. de annyit mégis tud. mert akkor a gyöngyvirágok meg az ibolyák mind kipállanának. de nem mertem kibújni a pokróc alul. – De nem is kap maga egy szál gyöngyvirágért száz forintot. hát ilyen későn kellett fölébredned? – zsémbelt rá Zsuzsa asszony. mert nagyon hideg van abban a mi filagóriánkban. ha kevés pénzt hozok haza: nem akarja elhinni. hogy nehéz kifutni belőle. megrakva ibolya és gyöngyvirág csokrocskákkal. s rajta maradt.) Egy doboz volt a kezében. Meg aztán előbb meg kellett főzni a petróleumlámpánál a kávét a nagyanyámnak. hogy nem torkoskodtam meg belőle. amit beszél. pedig már húsz esztendős vagyok. Szépen pukedlit csinált. – Bizonyosan rászolgálsz a verésre. hogyha megkaphat. amidőn bejött a Csicsonka. mint aki nem tudja az értelmét annak. hát megcibálja a coflimat. – Ébren vagyok én már régen.Ezeknek alig hangzott el a pörölésük (az utcán is folytatták). olyan kicsiny a lakásunk. se huncutkám. Erre a Lidi kisasszony is közbeszólt. kezet is csókolt mind a két hölgynek. 58 . s jóreggelt kívánt. (Ceciliának keresztelték. Aztán minek is mennék korábban még most nem járnak az uraságok a Váci utcán. hogy mért nem vágom le elől a hajamat. A gyermek olyan naiv kérkedéssel mondta ezt.

– Jól van. kérem szépen. – Ezt megtanultad. hanem a kínaiak még okosabban cselekesznek. akkor is zsémbelt rá. s el tudom azt a sok virágot adni. Zsuzsa asszony csúfondárosan utána csinálta a bókocskát. hogy amíg én odajárok. – Nincsen kezem. Látod. de csak a támasztóval: különben megfüllednek a virágaim. A Csicsonka megint pukedlit csinált. – Aztán öntözzék meg egy kicsit a jácintokat. hogy dologban van. Rárivallt a lányra nagy mérgesen. – No hát mért jöttél ide? Itt a Grand Hotel? – Hát csak azért jöttem. édes néni. Pukedlizni! S még mikor a kisleány eltávozott. – A vad emberek okosan teszik.Hanem a Zsuzsa asszony mégis felfortyant érte. Van-e még valami kívánság? – Csókolom a kezét néni. Meglesz. ha majd a nap odakerül a kertbe. – Parancsolatodra. amikor a fölösleges számú leánygyerekeket mindjárt a születésük órájában a nagy vízbe dobálják. Lódulj. 59 . nyissák fel a melegágy üvegtábláit. hogy az öregeiket agyonütik.

Arra bátorkodott belépni a rendnek éber őre. az illendőség szabályának tehát akként tett eleget. s beköszöntött. – És kegyed megértette ezt? A hölgy most vette csak észre. – Hát engem meg a nyomorúság tanított meg angolul. – „Alázatos a szolga!” (Furfangos megkerülése az „alázatos szolgája”-nak.TIZENEGYEDIK FEJEZET A gaz Spatzirovszky kalandjai Amint ez a „Kuntsaft” eltávozott. voltam bucanier. azt nem tudtam. – Igen. őriztem lóháton vad gulyákat. Nevelőnőnek készültem: ott tanultam angolul.) De Zsuzsa asszony sem maradt neki adós a furfanggal. Az apám szakács volt a megboldogult Miksa főhercegnél. Elég volt nekem a szabadságból. Duhajkodtam a világ minden cimboráival. Én akkor rossz suhanc voltam. – Én éppen abban az osztályban tanultam. úgy köszönté – angolul – Good morrow. A János konstábler. spanyollal.) A Lidi kisasszony irányában azonban teljes respektust tanúsított a rendőr. De aztán elfogyott a pénzem. s mikor az elment Mexikóba császárnak. Minthogy az ajtó nyitva volt. otthagytam az egész paradicsomot. hogy el találta árulni a varrólánynál szokatlan ismeretfokot. miss! – Ön angolul is tud? – monda a hölgy meglepetve. azon nem kocogtathatott.” (Ez is úgy hangzik. íme megint jött egy másik. „Alles soll geigen. Mikor aztán a derék jó császár olyan szerencsétlen véget ért. – A nyomorúság szép iskola. amit tudok. angollal. Voltam én ott „pedlár”. Onnan ragadt rám. s éltem mindennap sótalan hússal. dohánnyal a plantage-okban. nem tanulhattam végig. 60 . lássunk már egy kis zsarnokságot. engem is magával vitt. de hogy angolul is tanítanak benne. Amint annyi pénzre tettem szert. Kivágta magát rögtön. ő is vele ment. – Herein! – hangoztatá Zsuzsa asszony. hogy „alászolgája”. levette a kalapját. kenyér nélkül. hogy hazajöhettem vele. házaltam gyufával. hogy az ajtóragasztót kopogtatta meg. az apám bánatában meghalt. s én ott maradtam egyedül Amerikában.

Folyvást azt a gézengúz Spatzirovszkyt kergettük. Három éjjel furtomfurt munkában voltam. hogy „No fiúk. Csakhogy az mindenütt megugrott előlünk. ő fizetett. Minden kocsmában. Ott volt mindenikünknél a személyleírása.” – „Fogom már a fülét!” mondám magamban. No iszen. iparcsarnokot. az ki nem kerüli az ezüst érdemkeresztet. Egyszerre jó barátok lettünk. S aztán még útközben egy angol mylordnak a myladyját is elszöktette. amint „ná” helyett azt mondta. Most még a budapesti lebujokkal szeretne megismerkedni. Mi felajánlottuk. – Én láttam százszor.” – Én láttam egyszer ilyen embert. egyszer csak odaköt hozzánk a szomszéd asztaltól egy hirtelenszőke német. ha annyi nyelvet tudnék. – Ide is ember kell. s azzal egyenesen ide Budapestre pályázott. – Hát hogy került ilyen korán reggel haza konstábler úr? – Ma szabad napom van. bajusz és kecskeszakáll. valami más pályát választanék magamnak. hogy elvisszük magunkkal. itt kell neki lenni. – Hisz az igen víg élet. – Mondá ki a maga véleményét Zsuzsa asszony. Látott már mindent. Nemzeti Múzeumot. hogy csak keressük a Spatzirovszkyt. fakószínű arc. különös ismertetőjel rajta. Nagyon jól mulatja magát Budapesten. Megis tudtam nagyhamar. a kiejtéséről meg éppen felismertem. Egyik kocsmából ki. paprikás halászlevet. jute-szövet mustrákkal utazza be a világot: tele volt a zsebe kadrollírozott doszkinnal. hogy „né”. amelyitek a Spatzirovszky gallérját a markába szoríthatja. A burkus segített káromkodni. elevátort. Velünk jött. hogy burkus. aquincumi amfiteátrumot. Szóhoz sem hagyott bennünket jutni. hogy miféle kocsmában szokott tivornyázni a szökevény tolvaj. ahol letelepedtünk. vágóhidat. a másikba be. aki a bécsi Schmierminidan bankárnak a wertheimjából fél milliót elcsizelt. – De köszönöm én az ilyen víg életet. Elmondta egy lélegzet alatt. Fenomenál! Evett töltött káposztát. Láttam minden mozdulatjából. Utoljára reggel felé úgy meghasznált neki a 61 . „Középnagyságú termet. „Kannibalisch wohl” érezte magát. az egyik szememet sem húnyhattam le. az volt a muri! A nagyságos alkapitány úr azt proklamálta előttünk. ha a rendőrség valami éjjeli razziára elvinné magával. hogy az orrán szemüveget hord. Tetszett olvasni az újságban? Ez az a híres kassza elrabló. hogy ő most jön Berlinből. A bécsi policáj megtáviratozta. Kolosszál! Az Orfeumban is volt. Folyvást nyomában voltunk a gaz Spatzirovszkynak. Mert az ilyen nagy tolvaj sohasem megy előkelő fogadóba.– No biz én. zöldeskék szemek. ő traktált. Beültem előre egy detektívvel. barnásszőke haj. – Hát amint ott üldögélünk az asztalnál. nagy hálával lenne. Szörnyű fidélis cimbora volt.

– Világos. amíg a portás kinyitja az ajtót. kompániában senki sem tud angolul. hosszú nyelű ámbréla a kezében. és segített maga magát üldözni. s alvásnak adtam magamat. – Hát amint fölmegyek. ott látok a szoba közepén egy hosszú. aki egész éjjel kocsmárul kocsmára hurcolt bennünket Spatzirovszkyt keresni. száraztermetű haudujudút. hogy nem volt részeg. menjek fel az inspekciós szobába: itt van egy anglus. – Hát aztán Spatzirovszkyt csak nem fogták meg? – szólt közbe Zsuzsa asszony. hogy nem hagyják aludni. – Erre az anglus elmondta. Én aztán szolgálatjára álltam. A képe olyan színű. ha el akarja őt csípetni. – Nem fogtuk meg? Dehogy nem fogtuk! Egész éjjel mindig fogtuk. – szíjra csatolt táska az oldalán. s azzal sorsára hagytuk. levágtam magam a priccsre. mert az 62 . hogy mi nem dicsekedtünk volna el vele: hanem mire én az alkapitány úrhoz rapportra mentem. hát föl kellett tápászkodnom. Ő volt az maga. Csakhogy aztán eleresztettük. hogy úgy kellett őt másodmagunkkal hazatámogatni a Pannóniáig. de nem is a Pannóniában volt szállva. az a pseudoburkus. akinek a myladyjét a gonosztevő Spatzirovszky Badenből elszöktette. Ő a myladyt nem hagyja. Ott azután megtámasztottuk a kapufélhez. s utoljára hazavitette magát velünk a Pannóniába. csak magam. sarkig érő. De még alig foghattam hozzá. amikor fölráncigálnak. kék fátyollal körülkötött előlhátul schirmléderes parafa sapak a fején. a szemöldöke fehér. hogy lementem az őrszobába. A hölgyek bizony nagyon derült hangulattal fogták fel ezt a balesetet. Senki se értette. – Képzelem. – Ezzel ugyebár nem dicsekedtek el önök az alkapitány úrnak – mondta Lidi kisasszony. a szemein kék szemüveg: az állkapcájából két hosszú veres pofaszakáll lóg lefelé. hogy egész éjjel együtt járt velünk. már akkor ott volt a kezében a billet doux ja a semmiházinak. hogy ez rosszul eshetett a konstábler úrnak mondta Zsuzsa asszony. kockás. S minthogy az egész VI. Hát ez a jutalma az embernek azért. – Borzasztóan lármázott már a két diurnista meg a koncipista előtt – angolul. Persze. küldjön az alkapitány úr szemesebb embereket. amiben tudatja vele. Máskor. hogy ő az a bizonyos lord Bukskin. hogy anglusul tud. Azt mondják. A rend férfia folytatá. – De annyira rosszul esett. három galléros waterproofban. mint a nyers tüdő.sok áldomás. s kikérdeztem angolul: „Hau did ju szlip leszt nájt?” Lidi kisasszony csendes nevetést hallatott.

bjutiful! Követeli. Megfogtam a mylord havelockjának a gallérját. – Jaj. ez már katasztrófa! – Az alkapitány úr a plafonig ugrott dühében. hogy meg vagyunk korrumpálva. hanem a János kidobott az ajtón. Büntetésül aztán a következő éjszakára kiposztírozott az alkapitány úr az állatkert előtti állomásra. de hát az úr kicsoda? Honnan ismer engem?” – „Ejnye. Szidta. De nem ám valami marcona zsivány alak. hanem egy finom elegáns gavallér. kivált éjnek-éjszakáján. hogy a lába sem érte a földet. a csuklyámat a fejemre húzva. Még azt is mondta. amiben az volt írva: Uram. – Én meg biztattam. kicsi híja. selyem paraplival. „Ugyebár maga az a Paczal János?” – Én nagyot bámulok. János pajtás! Hát ilyen hamar elfelejtjük a barátságot. szivarral a szájában. Az ember azt sem tudja. Hát a múlt egész éjjel nem együtt kvaterkáztunk-e a mezítlábosnál. kurta dzsekkben. Olyan nesztelenül settenkedett oda. s úgy kilöktem az ajtón. én ma ott voltam az önök inspekciós szobájában. amiket én kaptam. meg a két 63 . hogy nem vehettem észre a közeledtét. s most meg éppen kidobtam az ajtón! – Ez már malőr! – mondá Zsuzsa asszony. hogy ő azt azonnal agyonboxírozhassa. még csak egy kapualja sincs. – Nem is kisasszonyoknak való hely az. Azokat a titulusokat kellett volna rangfokozatba szedni. csak egy paraszthajszálon múlt. Egy óra múlva aztán hoz egy hordár megint egy billet doux-t az alkapitány úrnak. hogy rögtön teremtsük elő neki azt a gaz csábítót. – Ez már nem malőr. ha valami gonosztevő lett volna! – Az volt pedig. – Hát amint ott állok a posztomon. tolvaj-e vagy szerelmes. meg a Sauwirthnél. ahová be lehessen állni. egyszer csak valaki hátulról megüti a vállamat. De már ez nekem is sok volt. – Másodszor is a kezemben volt a gézengúznak a gallérja. ócsárolta az egész magyar rendőrséget. – Én ott félnék – monda Lidi kisasszony.) „Halt! wer da!” kiáltok én rá. hogy meg nem fogtam. A szeme elé egy monokli volt szorítva. hogy csak várjon angol türelemmel. S ha az eső esik. Alászolgája Spatzirovszky. Erre az anglus elkezdett „Damned jur ájsz”-t kiabálni. A legnagyobb gonosztevő. „Én az vagyok. Csak úgy surran el a fal sötétjében egy-egy gyanús alak. személyesen akartam Önnel beszélni. mikor ezt megértette. a kardomhoz kapva. – „Szervusz János!” (Ezzel szólít meg. hiszen éppen abban járok: egész éjjel azt hajtottam. aminek a zsebéből kerékkötő nagyságú aranylánc fityegett elő.

hogy a policájt hamis útra tereljék. – Hiszen nem szaladt el. Inkább megkínált egy szivarral. Ugyanaz a személy volt. hogy jöjjek haza. – Akkor aztán kiderült. – Hát már most mivel fogja konstábler úr elmulatni a napot? – kérdé Zsuzsa asszony. s nyerjem el az ezüst keresztet. Csak mulatozni jött le Budapestre.bakoknál: utoljára a markotányos pincében? Én vagyok az a maga jó barátja. s elkísértem a kerületi rendőrállomásig. Szépen a karja alá öltöttem a karomat. Csakhogy az akasztófára való nem lopta el a félmilliót. hátha pokolgép van benne. hogy aki őt elfogja. hogy az ő fejére nagy díj van kitűzve. annak a keblét ékesítendi ezüst kereszt. tolvajsága csak koholt finta volt a chef részéről. mint most. hát ez a nemes elhatározás annyira hatott rá. Őtet egészen elérzékenyítette. Agyiő extra cúlág. Az a Spatzirovszky pénztárnok megszökése. Barnay hazánkfia adta a címszerepet. Dehogynem ő volt. A myladyt is az csábította el. hogy ő az este a német színházban volt: Schiller Haramiáit adták. – S erre aztán felébredt ön? Álmodta az egészet. hogy nem az igazi Spatzirovszky volt. – Nem jól tetszik találgatni. Kocsin mentünk a hivatalig. Azzal a félmillióval maga a Schmierminidan (hisz a neve is azt mondja: „Schmir-mi-nid-an!”) az szökött meg Amerikába. tizenkét porontyával: „Dem Mann kann geholfen werden”[1]. De fogtam is a gallérját odáig. – Ezt Lidi kisasszony mondá. – Ez már skandalum! – Sőt több. becsületes ember volt. 64 . hogy a barátság nem üres hang. mint skandalum. a zsiványvezér. Átadja magát. hogy ő is hasonló áldozatot fog elkövetni. Idejött hozzám. hogy ne szekírozzanak. hogy elhatározta magát. „Hát mit akar itt most az úr?” Azt mondja egész fidélisen. Tudja. ismer egy szegény csizmadiát. Ez a semmirekellő gazember Spatzirovszky egy egészen ártatlan. aludjam ki magamat. ez már korrupció! Már most aztán szervusz ezüst érdemkereszt. a Spatzirovszky. akit ön elfogott. aki éppen új selymet húzott akkor a tűbe. vigyem a kapitányságra. A hivatalban azt mondták. Nem is kellett gyalog cafolnunk: ott várt a fiákere a Bimbósház előtt. Nem gyújtottam rá. akit a bécsi policáj köröztetett.” – Miért nem futott utána – szólt közbe Zsuzsa asszony. s egy napig ne menjek fel az őrszobába. Fölségesen játszott. Ime tehát ő bebizonyítja. Mikor a darab végén azt mondja Moor Károly. – Dehogy is álmodtam! De olyan ébren valék.

nagyasszony. hogy maga mikor lesz szomjas? – Hát csak valahányszor fölébreszt. hogy oda kell az igazi bátorság. jójcakát szép kisasszony. – Csakhogy ez is ugyan keserves mesterséget választott magának. A konstábler felment a lépcsőn a padlás-szobájába. – Jó becsületes ember ám ez a szegény János – monda Lidi kisasszony. a cudarok késdöfése nem fáj olyan nagyon neki. 65 . Hogy állhatja ezt ki? – Csak azt feleli rá. hogy a mívelt emberek kigúnyolják.– Felmegyek a padlásszobámba. Egyszer még valami cudar tolvaj leszúrja. hát szerencsés jójcakát kívánok. kifütyülik. – Mit tudhatom én. – Hát még mikor kővel is megdobálják. Csak arra kérem a nagyasszonyt. [1] Dem Mann kann geholfen = Ezen az emberen lehet segíteni. mint az. – No. hogy egyszer-egyszer költsön fel. abcugot kiabálnak neki. s aluszom holnap reggelig. Már többször megsebezték. – Azt hiszem. – Nekünk már „jó nap” van. – Jójcakát. amikor megszomjazom. olyankor én mindig szomjas vagyok.

amelyek a húsneműk rostjaiban élnek. az egyiknél felfedezte. hogy legyenek ez világon jó sertések és rossz sertések. hogy valami rosszat ne gondoljanak. – Hohó! Valamit majd elfelejtettem volna. mindig lehetett hallani. elmondom ennek a sonkának a történetét. A János visszajött. ennek a felfedezése csak a mi jelen felvilágosodott századunknak lett fenntartva. hogy az egész készletet a Dunába kell hajigálni. – Az ám. Zsuzsa asszonynak a kezében megállt a vasaló. s ha valaki az ilyenből fogyasztani talál. akkor én bemegyek a szobámba. hanem olyanok. nem olyan trikók ezek. De azt sohasem hallották az apáink. – Magam sem. – Énnek a végrehajtásával pedig én lettem megbizatva. – Sohasem hallottam én ilyen csodának a hírét. ha szívesen venné tőlem. a hentesboltokat sorba vizitálva. aminőket a balettkisasszonyok viselnek az Excelsiorban. – Tessék– mondá egyszerre a két hölgy. – Kérem. ej konstábler úr. azt mondám magamban: Ugyan hát te mit vétettél. Hol veszi maga ezt a drága portékát? úgy hánja-veti magát kegyednél a pénz? – Hát. – Ezt a nagyasszonynak hoztam. hogy a Poszpischil húsneműiben láthatatlan óriáskígyók vannak. az keserű halállal vész el tőlük. – Végre is hajtottam akkurátusan. kérem. – Nini! Mi a? Egy egész sonka! Ej. ha trikórul beszél. Hanem hát az az ármányos mikroszkópium kisütötte. Lidi kisasszony heves mozdulatot tett. S azzal kihúzott a köpenye alul egy pirosra pácolt sonkát. – Jaj. hogy te is a halak martalékává 66 . Ha nem untatnám vele. – Hanem mikor erre az ártatlanul mosolygó barnapiros csemetére került a sor. s ennek konstatálása után dekretálva lett. Zsuzsa asszony formaliter megijedt tőle. – Hát amióta ez az ökörnyommal pettyegetett világ áll. hogy vannak jó emberek és vannak rossz emberek.TIZENKETTEDIK FEJEZET Az ingyen sonka meg a drága Straduario Ismét nyikorgott a padlás feljárója. – Hát a napokban a fővárosi fizikus. hogy annak összes árucikkeiben trikók vannak.

ne szidalmazza a teremtőt a kisasszony azzal. amíg a Zsuzsa hátrament a sonkával a konyhaszekrényhez. – Hát a hazudás csak az asszonyoknak áll jól? – Azoknak ez védelem. De csak maguknak kettőjüknek. – Aztán maga is ehetik ám ebbül a sonkából. s talán kegyeteket untatni is fogja. – Egészen jó sonka ez. amit hivatalos raportban mondok. Jöjjön ide. – Jaj. hogy a Dunában úszott-e el vagy a Retek utcában. mert akkor baj lesz. – Hát ha maga annyiféle igazságot tud. Aki férfi. ha sokáig van az igazság szolgálatában. tisztelt kisasszony. – Köszönöm szépen. – Minket meg nem ijesztenek ilyen mesékkel. Elhoztam. akkor melyik szavát lehet magának elhinni? – Hát férfinak azt. – A biz igaz – monda Zsuzsa asszony. ha meg nem hal is tőlük. Köszönjük szívesen. Jó lesz ez annak a mindennapi prófuntja mellé. – Már pedig én az olyan embert. amit lassan mondok. – Hiszen nem mi akartunk alunni menni. A János odasúgott a varrónő fülébe. mint a nyúlnak a futás. aki hazudik. hogy a trichinoktul az embernek feldagad a képe. Senki sem kereskedik utána. – Hallgatni fogunk. A semmiből vettem ki. Már pedig ha szép nem vagyok is. hogy nem szép! Hiszen nem igaz ám ebbül a trikókrul mondott históriábul egy szó sem. nőnek pedig azt. Senkit sem károsítottam meg vele. – No hát elmondom az igazi történetét annak a sonkának. Hiszen nem sikkasztottam ezáltal. – Hanem ez megint egy hosszú história. Azt mondják.süllyesztessél? Hátha te még nem vagy bűnnel fertőztetve? Én bizony hazaviszlek a jó becsületes Kapor bácsinak. Csak a dunai halaknak a prédáját kevesbítettem meg vele. másnak el ne mondják. legyen mindenkor igaz. nem tudom sokra becsülni. Nekünk pedig eltart az egy hétig. nagyasszony. 67 . mert neki nincs mikroszkópiuma. – Pedig hát megszokja ám azt az ember. aki minden gyanún fölyül van emelkedve. Trikó vagy nem trikó: annak nem árt meg a láthatatlan szörnyeteg. hanem maga. de csúnya nem akarok lenni. Ez már a senki jószága volt.

aztán kvittek lesznek. mert ha a tenyeremnek a szele hozzáér a pofádhoz. Ez a hentesmesternek a becsületes neve: Przepiorka Wratislaw. A mester maga volt a boltban. – Ju ére dhi Szelemiwirth Prprprka? – Én vagyok! Az apádlelkét! Hát mi kell? 68 . hogy az a húszkrajcáros lyukas. – Nem prüsszentettem. Képviselőválasztások alkalmával rendesen huszonöt kiló szalámival szokta a jó ügy diadalát előmozdítani. hegedülni tanulok az országos zeneiskolában. hogy semmi sem könnyebb. A hentes rááll az alkura. hogy tudna-e rajta hegedülni. hogy még a vizsgálóbíró se vehetné ki belőlem különben. s megpróbálja. hogy a húszkrajcáros lyukas. Úgy találja. Ennek van a leghíresebb szalámija Budapesten. mért nem vesz szalámit. hogy Przepiorka Wratislaw. gondolja. – A gyerek is kénytelen elismerni. A fiú tovább megy. mint a hegedűn játszani. hogy engedje hát neki a parizert hazavinni. s kiszáll belőle egy ánglus. még Szent Dávidot is kapellmeiszternek nézed a holdban!” Erre a gyerek azt az indítványt teszi. hogy a Przepiorka boltját felkeresse. s azt mondja neki.” A hentes leszeli neki a parizert. – A gyerekben van tréfálkozási hajlam. azt indítványozza. – A hentes észreveszi. tekintélyes férfiú. Derék. Hát itt lakik az Üllői úton egy derék hentes és húsfüstölő mester. én muzsikus vagyok. hogy anglus. A fiú kér húsz krajcárért parizert. Ezalatt egy kétlovas fiáker áll meg a boltja előtt.– No hát elmondom az egész történetet úgy. hogy mért vesz nála parizert. a Przepiorka felveszi a kezébe. Hát a napokban beállít a boltjába egy kis tíz-tizenegy éves fickó. hogy egy hegedű mindig megérhet két hatost. – A fiú fizet. a hóna alatt egy hegedűvel. akit úgy hívnak. – Egészségére kívánom. – A hentes azonban nem érti a tréfát. a hegedű ott marad. mert ez az ő ebédjük. ha anélkül megy haza. – A német beszédjének a kiejtéséről lehetett észrevenni. A mester mérges volt már azért is. az apja jól ellazsnakolja: majd délután meghozza a teljes ércértékű dupla hatost. addig pedig itt hagyja zálogban a hegedűjét. hogy „Elmenj innen. Idegen utazó el nem hagyja a fővárost anélkül. Azt kérdi tőle (a hegedű miatt): „Hát te cigány vagy?” Azt mondja a fiú: „Nem. hogy lyukassza hát keresztül a hentes a parizerszeleteket is.

arra felírta hátul a titkár nevét. Ma délután öt óráig még Budapesten maradok. hogy szolid urasággal van dolga: parancsoljon máskor is. Odaadta neki. akkor elutazom. Lakom az Angol Királynő Hotelben nro 25. Felveszi: megbámulja. Az öreget még majd meg találja simítani a guta örömében. amin tanulhat tovább a konzervatóriumban. – Hisz ez egy valóságos Straduario – mondja a miszter. hogy felírhassa a tárcájába mind a két nevet. – Vizsgálja elől. – Mind igazi valóságos nikkel hatosok voltak: egy sem volt közöttük ezüst. még egy nagyító üveget is előhúz a zsebéből. „Good bye. – Nem elég neki a pápaszem. s leszámlált neki száz darab hatost a pudlira. arany nyomással. az oldalán. Az anglus begombolva a kabátját végig. Ráadásul még egy másik hegedűt. hogy adjon neki az úr valami okos pénzt. A titkárom neve: miszter Flibbertiggibet.” Az ajtóbul még egyszer visszafordult s így szólt: „Mondja meg az úr annak a fiatal gentlemannak. 69 . odább ment. ha erre jár. s elhajtatott.– Giv mi e szelemi for zen florin. Ha magam nem volnék otthon. ha el akarja adni. – Miattam az lehet. Azután feltolja a pápaszemet a homlokára s azt kérdi: „Az úré az a hegedű?” – Dehogy az enyim. Nevem Lord Knipperdolling. a vett szalámit a két zsebébe mélyesztve. Kétezer forint egy hegedűért! Hisz az a gyerek meg annak az apja majd nem tudnak hova lenni ennyi pénzzel. felült a fiákerbe. – Nyitva marad a szája. Ezalatt meglátja az anglus az asztalon heverő hegedűt. 27 alatt. hátul. s odadobja. ha visszajön érte. akié az a hegedű. Soha a hetedik öregapám se tudott muzsikálni! Egy szegény diákgyerek hagyta itten zálogban. s azt mondta. A hentes már fel lett eszelve a lyukas piculával. Az én Przepriorkámnak ezzel nagy szeget ütött a fejébe. – Arra kivesz egy sovereign d’ort. A hentes átlátta. hogy elővette a névjegyét. A mylord olyan leereszkedő volt. a titkárom utasítva lesz. 26. hogy én adok neki ezért kétezer forintot aranyban. hogy átvegye a hegedűt. Finom Bristol elefántcsontpapír. hogy „szervusz”. akit ismer. – Azzal kiméret magának tíz forint ára szalámit. s kifizesse a 2000 forintot aranyban. S aztán többet azt sem mondta.” A szalámis engedelmet kért. Akkor aztán a miszter elővett egy marék piculát a táskájából.

belül pedig nevetett a lelke: fölséges üzletet csinált. A gyerek nagy szemeket meresztett. mint nyolcszáz forintért. hazafutok. – Nem adnád el nekem azt a hegedűt? Nekem nagyon megtetszett. szaladj haza. az is szereti a hajdinát. Mondd meg az apádnak.Egy óra után visszajött a diák az igazi húszkrajcárossal. nehogy kicseréljétek. ő is az apjától. Igazat mondott. – Nekem is van egy muzsikus fiam. – Itthon-e a lord Knipperdolling vagy a titkárja a miszter Flibbertiggibet? 70 . aki első violin primo volt herceg Esterházy udvaránál. Látta. – De hátha én adnék érte ötszáz forintot. – Még így sem adhatnám el. hogy adok neki érte hatszáz kemény forintot. Kívül haragot mutatott a Przepiorka. s kiváltotta a hegedűjét. Félóra múlva került vissza a fiú az ultimátummal. No hát kezet se csókolsz érte? Ilyenadta. ezen játszotta Haydn darabjait. – Zsebmetszők! No hát itt van a nyolcszáz forintod! Kicsikartátok tőlem! Így van az. a meg a nagyapjátul kapta. annak akarnám megvenni a hegedűdet. hogy nem válik meg kevesebbért a családi ereklyéjétől. eredj. hogy így gazdagodnak meg. mikor az embernek virtuóz fia van. mert a hegedű az apámé. vitte a drága Straduariót az Angol Királynő fogadóba. – Megállj csak egy kicsit – szólítá vissza a hentes. – Az apám azt mondta. Megvenném jó áron tőled. hogy a Mária utcába kanyarodik be. beleült. Neki még ezerkétszáz forintja marad: no meg az aranyázsió! Ez szép profit! Mindig hallotta. ha akarja – ezüstben. Szedd össze! Egyszerre herceggé tettelek. Nagybízvást húzta elő a portást a kalitkájából. – Azonnal hozatott egy konflist. Itt van. a mester utánanézett a boltajtóból. de aztán csak félvállról vette a dolgot. A gyerek nekiiramodott. – Jól van. s aztán indult volna a zeneiskolába. – De itt hagyd azt a hegedűt. – Rablók vagytok! zsiványok! apáddal együtt – kiabált a szalámis. akik az ócska limlommal kereskednek. hogy ott lakik az apja. megkérdezem. – Az én hegedűm nem eladó.

Annál jobban fog neki ízleni. – No. Az meg itt van a másik zsebemben. 71 . – Önnek könyvet kellene ezekből írni – véleményezé Lidi kisasszony. – Most sem hiszek én magának. – Az Isten engemet attól megőrizzen! Hisz rögtön elcsapnának. Azért ajándékozott meg engem ezzel a díszsonkával előleges hála fejében. mert egy konstáblernek tiltva van bármi szín alatt valami ajándékot elfogadni. csakhogy azok nem voltak a mi fogadónkban szállva soha: mivel hogy az a Knipperdolling egy hírhedett útonálló rabló volt. hogy meghal tőle. Attól van az embernek jó dolgozó kedve. Azt fogja gondolni. Az Ádám apónak pedig éppen el ne histórizálják. a hályog meg a szeméről. ozsonnára. Aztán én nem is szoktam ilyesmivel élni. A konstábler szalutált. reggel. s fűt-fát megmozdít. Most aztán a Przepiorka dúl-fúl haragjában. – Már most hát csak kegyed is meg meri ízlelni az én hoztomat.A portás nagyon csóválta a fejét. Csak hadd legyen őelőtte trikós a sonka. – Mindennap történik minálunk ilyen. Ekkor esett ki a hegedű a Przepiorka kezéből. aki füvet eszik. Még egy palack jó sashegyit is adott mellé. de nagyon szegény ördög. Aki jóllakik. Nem szabad a rendőrnek irkafirkálni. amilyen becsületes ember. képes lenne feljelenteni. – No ez ugyan furcsa kis história – monda Zsuzsa asszony. Nálam csak a kávé járja. hogy a csalafintákat esztrengára kerítse. akik szépen kimuzsikáltak a hentes zsebéből nyolcszáz forintot azzal az öt forintos gyékénykákóval. elálmosodik. mert az. a Flibbertiggibet pedig egy mezei ördög. de már régen kerékbe törték. – A lord meg a muzsikusgyerek egyhúron pendülő két internacionalista tolvaj volt. Lidi kisasszony. hogy erről senkinek ne beszéljenek semmit. fuxinos a veres bor. s véglegesen nyugalomba helyezte magát. hát most már igazán jójcakát kívánok. délben. De nagyon is kérem kegyeteket. – Hát nem ismeri őket? – Ismerni ismerem.

ő mondta el a végét. No hát a sűrű katafrakták miatt az élemedett váltóőröket mind szélnek eresztették a direktor urak. – Hát beszéltél-e a tanácsos úrral? Elmondtál neki mindent okosan? – Abban nem volt hiányosság. hogy mikor sokáig vár valami előszobában. Óhajtanánk. de majd csak lesz belőle széna. te semmirekellő csavargó! – fogadá őt a Zsuzsa asszony. A fején hozta az új szájkosarat. amit a szegény ember arra használ. mintha az öregemet hallanám köhécselni odakinn. Ugye nem tetszett az orrodnak. betette maga után az ajtót. keservesen esik neki a munka. úgy hogy nagyhamar kisütöttük. – Oh. ugye? Bau bau! Hát a gazdád jön-e már? De bizony hallatszott már a köhécselése a folyosón. ha lekaszálják – mondá az öreg. ha felvennének bennünket a városi szegények házába. Csakugyan az Ádám apó jött meg. Aztán ő is segített beszélnem. – Nem katasztrofok. Jaja. tudom. I wász schon. – Köszönöm. A feleségem mosónő. Mikor belépett. A Vigyázz elkezdett csaholni. lelkendezve a sok gyaloglástul. Talán mégis hazakerült már. bejelenti vele magát az uraságnál: „Khm khm!” – Ugy tetszik. A Zsuzsa megértette. akármilyen nagy gőz volt is idebenn. de már annak is köszvény van a kezében. hogy tokot húztak rá? Vakk. hogy szegény Abban a nyomban érkezett meg a Vigyázz. csak afféle jelző torokköszörülés. – Még nem széna. Erre azt a 72 . még csak fű. hogy mit mond. – No hát „széna-e vagy szalma?” – kérdé Zsuzsa asszony. Nem volt az beteges köhögés.TIZENHARMADIK FEJEZET A szegénynek még elébb be kell bizonyítani. hogy a nagy vasúti katasztrofok miatt. – Ihol ni! Micsoda költségbe verted az uramat! Egész új szájkosarat kellett neki venni! Azzal lebontotta neki a fejéről azt a szabadszólást gátoló kényszereszközt. so so. vakk! Elhiszem azt! Minek szöktél el hazulról? Nyiff nyaff! Sok szükség volt terád a városházánál. I wász schon. hanem katarakták! – Igazítá helyre Zsuzsa asszony. magam is kenyér nélkül maradtam. Mindenre azt mondta: „Tudom.” Amit én elkezdtem.

de hát az kell az ilyen magunkforma szegény embereknek. Most jártassa meg kend frissen a csizmáit a kerületi elöljárósághoz. hogy szegény? – Uram s én istenem. hogy ráadjam a magam gubáját. Mikor körülnéztem. – Derék jószívű úr. Úgy taszigált belülről valami. én uram s Istenem. nekem még van az alatt másik bélelt kabátom. segítségemre jött. akkor már tudom. s nekem várnom kellett a magam sorára. amint a fejével verte a falat. Az valami rettenetes volt. azt ott érte utól a nehézség. Hát biz ott már tele volt a várakozó szoba szegény emberekkel. Mehett! – Hát aztán én is ráültem a legjobbik lokomotívomra. Egy kicsit kemény beszédű. Szerencsére a drabant kihúzta a farkánál fogva. Nagysokára csak rám került a sor. de sokféle szegény ember van a világon! Aki csak odajött. úgy locsolták fel. hogy szegény vagyok! Mivel bizonyítsam be? Hiszen rongyos nem vagyok. Majd a hideg lelt ki ijedtemben. még megbirságolnak érte. Az elöljáró úr nagyon kurta processzust csinált velem.kérdést intézte hozzám a tanácsos úr. Nem kell rá bélyeg. az mind koldusabb nálamnál. akinek ebben a zegernye időben egy szál nyári kabát volt az egész öltözete. Csak úgy vakargattam a buksi fejemet. hogy még a tavalyi csilleng van a nyakán. hogy megkegyelmeznek. az lehetett a legszegényebb. 73 . hogy miféle igényein vannak ez állapot elnyeréséhez? „Igényeim?” Sohasem hallottam én ezt a szót. A csizmából sincs ki a lábam. hogy beeresztettek az elöljáró úrhoz. nem fizettem ki az idei kutyaadót. Azért mégis feleltem rá valamit. elájult. hogy a szegények házába fölvétetéshez szegénységi bizonyítvány kell. ami a nyelvemre jött. Ehen sem haltam még. Hát csak az. s elpályáztam a kerületi elöljárósághoz.) – Nem tudja kend. Hát csak nem tudtam én semmit kitalálni. Egy nyavalyatörős is volt köztük. Erre aztán a tanácsos úr megszánt. az Isten áldja meg. Volt köztük egy selyemruhás dáma is cifra kalapban. Aztán az a penész doha! Egy beteges képű asszony nem állhatta ki. ott aztán magához jött. Én segítettem kivinni a folyosóra. Volt olyan. Még nem akarják elhinni. Másiknak az arcából kilátszott az éhhalál. Oh. Hja! Szegények vagyunk! Tasz könnt a jeder sagn! De hát mivel bizonyítja be. – Kend vén szamár! (Mikor így szólítanak. s adasson magának szegénységi bizonyítványt. hogy szegények vagyunk mind a ketten. Az urak odabenn meglátják. szinte szégyenlettem magamat közöttük. Erre a tanácsos úr a két térdére ütött a két tenyerével. Ez az átkozott kutya oda is be akart jönni velem.

egy sárgarigó akadt a markomba. – No.) – Ugyan édes uram! Miket beszélsz össze. (De ezt már Zsuzsa asszony nem állhatta meg szó nélkül. – Mondja kend magyarul! – Hát mondok. se hálálkodás. Én nem tudom. s örömömben rá se találtam arra az ajtóra. Akkor aztán az a jószívű tekintetes úr megfogta a galléromat. ahelyett egy nagy fali szekrénybe nyitottam be.– No hát magának mi baja? Csak ki vele szaporán! Nem fogfájás ez. helyszíni szemlét tartani. hogy elbocsátott vasúti őr vagyok. – Azt látom. Köpje ki frissen. Mehetünk! Áldja meg a mindenható ezért a gyors elintézésért. azt hiszem. hogy nagy marha vagyok. kitölti. aki utánam akart bejönni. Meg is éheztél a sok lótásfutásban. Már most hát csak várnunk kell békességesen arra az úrra. szerencsétlenségek. Nem jár érte se díj. hogy a vasutaknál miféle katafrakták voltak. A vonatok hamis vágányra mentek! – Tyhü! Aki rézangyala van! Ne kezdje kend a Noé bárkájánál. lakásomat annak a bizonyos úrnak. Én feldiktáltam a nevemet. – Katasztrófák – kiáltott rám. amelyiken bejöttem. – kinek hívják? hol lakik? aztán majd az az úr elmegy még ma oda. amelyik háttal van erre fronttal. sehogy sem tudtam kihozni a szót: „Satrakofák”. 74 . nem annak! hanem amannak. hogy elébb tapogassák! Hát én hozzákezdtem az előadáshoz. – No hát minek mondja el nekem akkor az egész genealogiáját? Diktálja föl izibe annak az úrnak ott. csakhogy hát szerencsével jártál mind a két helyen. ami teli volt petróleumlámpásokkal. hogy amint az előszobába kirepültem. Nekem aztán belekeveredett a nyelvem. hogy mit akar? – Hát mondom neki. hiszen nem vagyok vak! – Hát hogy egy kis szegénységi bizonyítványra volna szükségem. s olyan szépen kisegített az ajtón. átadja. magával viszi a blankétát. hogy honnan ismer. Hol lett volna az a sárgarigó? – Hát annak a cifra dámának a kalapján volt. ha nem mondja is. aki eljön bennünket megvizitálni. Azt mondta. s ha a kérését indokoltnak találja.

Hát úgyis a halaké lett volna. no? A Lidi kisasszony kapta ajándékba. – A konstábler János? No az már más. – De én igenis firtatom! Mert ha ez valami afféle korrupciós sonka. Hát ezt az egyet a János jónak látta a kabátjába csúsztatni. ha valami harapnivaló indítványod volna. hogy a doktor urak valahol egy hentes boltban olyan portékát fedeztek fel. Ezt nem hittem volna.– Hát bizony. – Ajándékba? Ejnye. Puszta szemmel meg nem látható óriás szörnyetegek. csak a nagyfejűek fogták rá. Ebben trikigyók vannak. Lidi kisasszony. – Ejh. Soha sem halottuk azelőtt a hírét. illendően tálba helyezve a többször tisztelt sonkát. – Hisz a János hozta. én ezúttal rászavaznék. aki ellen a felnyitott bicsakkal elszántan védelmezni fogja magát. – Hát hogyan. valóságos sonka? Hogy jutottál te ehhez? Nincs nekünk hentes kománk. – No az bizony nem korrupciós sonka. ejnye. Ádám apónak elébb kerekre nyíltak a szemei. Erre a szóra a Zsuzsa asszony feltette az asztalra. Nagyon drága az. 75 . Erre a Lidi kisasszony vágott közbe. Az csak amolyan magunk forma szőrű ember. mint valami fölöttébb gyanús állatra. hogy hozza ide? – Érts meg már no! – mondá Zsuzsa asszony – úgy van a dolog. azután meg összehúzódtak a szemöldökei. – Micsoda ez? Asszony! Egy egész sonka? Egy élő testben látható. Olyanformán sandított arra a sonkára. – Hát micsoda? Vad sonka? A fűzfán termett? Illés prófétának a hollója adta Jánosnak. – Értem. Vannak is trikigyók a világon. édes öregem. talán nem is igaz. De egy egész sonkát! Hol vesz egy konstábler egy egész sonkát? – Sohse firtassuk azt. Attul lehet valamit elfogadni. akkor abból az én számon egy falat be nem megy. amit ajándékba adnak! – Ejh no! – szólt Zsuzsa asszony. amit a Dunába kellett dobáltatni. A kisasszony „máris” ajándékokat kap? Pedig milyen jó famíliából való.

hogy ráduplázhatnék a méregre. – Eredj! Neked élned kell. hogy mikor a maga poharába töltött a boros kancsóból. Az öreg.” 76 . no hát gyere oda is velem. Tudniillik. Hess innen! Nem kapsz sonkát. – Oh. Hanem a kutyájának adogatott belőle. akkor már vigyázott. hogy csak ki kellett mondani. s arra elkiáltá magát „juj!”. tüstént ott termett. Meg talál ártani. A másvilágon nincs a szarkának semmi keresete! Az öreg olyan hatalmasan hozzálátott. ha a kezébe adták volna. de a Zsuzsa asszony ismerte már az emberét. hogy mi kell az embernek.– De igaz. Azt mondá az asszony: „Töltse már egyszer kelmed az én klázlimat is juj-ig. A szarkát ellenben elhessegette magától. S ma olyan csoda nap volt. Soha sem hittem volna. – Meg talál ártani? Hiszen azt akarom. – Légy üdvöz! – A tied vagyok. hogy minél gyorsabban megöljön. – Ez is hadd jöjjön velem. meghal tőle. Való szent igaz. – De édes öregem. Talán elég is lesz már. Az öreg egy vértanúságra elszánt hittérítő áhitatával nyitotta ki a bicsakot. hogy az egyszeri gazdának az volt a szokása. Előttem áll ő. Zsuzsa asszony előadta a János-hozta sashegyit. hogy a Zsuzsa asszony megsokallta. de ha a felesége poharába töltött. A hölgyeket nem kínálta vele. hogy aki azt megeszi. én uram Istenem! Hányszor könyörögtem előtted! hogy küldd le érettem a halál angyalát. El van végezve felőlem. Ebben a sonkában a gondviselés ujjmutatását látom. Te az asszony madara vagy. A trikigyó olyan gyehenna féreg. s nagyot kanyarított vele a sonkából. – Vihetsz magaddal. azt se „juj”-ig töltötte. Már most hátcsak azért is jóllakom belőle. nem adott neki csak egy pohárral. s íme meghallgattál. hogy túl töltött a szélén. Bárcsak még egy kis fuxinos bort is rendelt volna a számomra a gondviselés. Egy sonka képében. – Csak a szárnyai hiányoznak. mindig úgy megszerezte. Mindenüvé utánam akartál jönni. hogy ilyen tetszetős alakban tud megjelenni a halál angyala. az egész palackkal fel tudta volna hajtani.

ötven percnyi elkéséssel. – Dehogy utaznak azok a gyorsvonattal! – Ami hivatalból megy. amint azt megitta. ingyen utazhatna. akinek bennünket meg kell taksálni. az mind a bummelcugon jár. hogy be találja kapni.Mindjárt laposakat is kezdett az öreg pislogatni. Kivált. ha elfogy a kőszene a mozdonynak. Pogány bor volt! Kereszteletlen. – Már most csak azt az urat hozná a Blitzcug. – Jaj. Attól fél. 77 . de sovány egy uraság! – Ha tehervonattal járna. Az ember nem bátorkodik mellette lélegzetet venni. mint Frájgewicht. hogy milyen szegények vagyunk.

Az egyik szeme erősen össze volt hunyva. – Ahán. hogy azt nem volt érdemes learatni. Azoknak az oldalzsebeiből nyíltan kivillogva és világosan kivehető körvonalakban elárulva tűntek ki mindenféle színű papirosok. azután a belső is. Volt rajta két nyári kabát. Március 15-e óta nem fűtenek – szabály szerint. – Hát kérem alássan – magyarázgatá Zsuzsa asszony – Én egy szegény mosóné vagyok. meg a belső üveges is. pergamenfakó ábrázattal. A külső minden kopogtatás nélkül kinyitódott. azokat a két ajtó közé egymás mellé sorakoztatta. lábain nagy cipők. Valaki volt az ajtón. amiknek az ujjai szét voltak nyílva. – Hát azt a kutyát mi lelte? Mit érez? Mind a két ajtó be volt csukva. Ez az az úr. Az öreg nagyon megörült. Egy úr nyomakodott be. kezein ócska pamuk kesztyűk. hogy az esernyőjét kétszer-háromszor kifeszítette. valami Kapor Ádám. szőke bajuszának a szálait meg lehetett volna számlálni. Sovány. az meg ott a feleségem. meg hogy a ruhák jobban száradjanak. hogy az esővizet lefrecskelje róla. a szakállára is olyan rossz idő járt. azután szűkölve bújik be az ágy alá. amiknek az orra felfelé volt görbülve. Aztán ugyanannak az esernyőnek a hegyes végével letolta a lábairól a gumi félcipőket. – Szegény mosóné? De jó mesterség! Maga pedig az a Kapor Ádám.TIZENNEGYEDIK FEJEZET A protokollum meg a kivasalt kalap Egyszer csak a Vigyázz kutya elkezd morogni az ajtó felé. amit eleinte le sem szándékozik venni. – Engedelmet kérek! Talán nem jó helyen járok? Én egy „szegény” családhoz vagyok kiküldve helyszíni szemlét fölvenni. hanem a másikkal annál élesebben látott. Elébb azt tette. az alsó hosszabb. – Milyen jó meleg szobájuk van! Én nem győzöm az irodában a körmeimet fújni. a külső deszkaajtó is. A sonkázáshoz nem kell oldalvilágítás. Csak azután mutatta meg magát egész valójában. De nyomban eljött! Jól tetszett találni. mint a felső. muszáj tüzet tartanom a vasaláshoz. Én vagyok az a Kapor Ádám. csak az orra volt piros-a hidegtül. kiegészíté a parádét az ütött-kopott cilinderkalap a fején. 78 . olyan ritkán nőttek. vézna fiatalember volt. kalamáris és tolltartó. akinek én a lakásom bediktáltam.

hogy az uraság nagyon nézegeti a kezében forgatott bicsakot. ezek egy szegény késáruló tót legénynek a portékái. Aztán magában dörmögte tovább. disznóölő kés. mint sonkába belehalni. – Ugyan édes tekintetes úr. hát bögréket árul. Azért csak kiválasztott egyet a bicsakok közül. A tekintetes úr nem várt másodszori kínálást. úgy látszik.– Az a szegény. odaült az asztalhoz. A tekintetes úr nem veté meg a szegény ember kínálását. csemegés kés. még tráncsirozó kés is! Ezeknek a szegényeknek úgy látszik. mert ugyan nagyot szaladt a sonkába. Milyen piroskeblű. A Zsuzsa vette észre. – Kérem alássan. – Tehát szegény tót legény is van? – Hát az a kisasszony ott az asztalkánál? 79 . – De sonka nélkül. mint akit nem aggaszt az a gondolat. – Az már igaz. s tányért tett a tál mellé. tartson az urammal. hogy nem maradt. s az nagyon éles lehetett. amíg a kesztyűit lehúzogatá. – Mennyi kés! – dünnyögé Szüköl Makár. ha meg nem vetné. mert ma esős idő van. kenyér nélkül maradt vasúti váltóőr. Zsuzsa asszony aztán előhozta a Kranyecz Frányó késeskosarát. A sonkához éles kés dukál. hogy van mit szeletelni. Ádám apó súgva mondá az asszonynak: – Te asszony! Hát még ennek is a halálát akarod? Az is súgva felelt vissza: – Hiszen ennek sem lehet szebb halála. – Tessék a tekintetes úrnak ezekből egyet kiválasztani. Úgy falt. Itt hagyta nálunk. (Ez volt a neve a hivatalbelinek. s azzal kínálta meg a kedves vendéget. hogy elrontja az étvágyát a mai ebédhez. S azzal széket tolt az asztalhoz. – Egy egész sonka van előtte. barnabőrű szépség! Ha én valaha ez életben egy egész sonkával négyszem között összekerülhettem volna! Zsuzsa asszony vette észre az irigy oldalpillantásokat a sonka felé.) – Hámozó kés.

amíg apránkint eladogatja. Gratulin Lidia. S ezeknek itt több hagymájuk van. – Hát abban a kosárban mi van? – kérdé Zsuzsa asszonytul. Makár figyelmesen átolvasta a bárcát. Közben folytatta a sonkafogyasztást. Azzal az egyik szemét még jobban lehunyta. akinek azt a kis benyílót kiadtuk. másnap az egész iroda mind rám támad: hol vettem a fokhagymát? – Ha én néhanapján egy szép vereshagymához jutok. – Be van jelentve a kisasszony? Erre az aposztrofálásra maga a Lidi kisasszony felelt meg. Hadd lássam az ujja hegyét. hogy finom hímzéssel foglalkozom. ennél nem tépi a tű a kezet. aki betette ide addig. – Richtig. (Vagy azzal tán csak leskelődött?) A másikkal annál fürgébben vizsgálta körül a mosókonyha alkatrészeit. – Hát az a nagy rakás hagyma mire való ott? – Az meg egy szegény palotai kofáé. akit a holló táplált! Ha én egyszer este egy gerezd fokhagymával megkenem a pirítós kenyeremet. egy nap csak az illatában gyönyörködöm. – Az meg egy szegény perecsütőnének a jószága. – Megint egy „szegény”. 80 . hogy odakinn az esőben meg ne ereszkedjenek a sütemények.– Az meg egy jámbor varróleány. – Tessék a bejelentési bárcám. – Tetszik látni. mint egyiptomi fáraónak. Itt hagyta addig. Varrónő. akinek tele a kosara pereccel! – dörmögé a tens úr. amíg a másik kosárral el tudja adni. – Ó szent Illés próféta. hogy könnyebben kifizethessük a házbért. Psammetichnek volt! Ezek aztán a gazdag szegények! – Nini. akit a kisasszony ingyen szívességből hímzésre tanít. ott meg egy virágbokrétát látok! – Azt meg egy szegény kis virágáruló leány hagyta ott. – Az már lehet. másnap szelem fel. A kisasszony odatartá a kezeit. – Nincsenek felszurkálva a tűtől. Ez szólt az elintézett kisasszonynak.

van a vasalóban faszén. Azzal felvette a tejes ibriket a katlanról. akinek hull a markából az ibolya. Ez csak reváns volt. Mit gondol a tensúr? – sietett felvilágosítani Zsuzsa asszony. – Már az igaz. – Hát kicsike is van a háznál? A boldog szegények! Gratulin Lidia. Ez annyira megnyerte a tetszését a tensúrnak. hogy egy akkora darab sonkával jutalmazta meg a közbeszólót. Igaz. akinek tavaly halt meg az anyja. s lesietett vele a pincegádoron. Ott pedig elvette tőle az irigy Vigyázz. az jobb lesz neki. kidugva a fejét az ágy alul. hanem lerepült vele a földre. Megyek megitatom. – Hehé! Hát a micsoda? Kisgyereksírás? Lidi kisasszony felugrott a hímzőráma mellől. – Nem! Majd a déli kávémhoz eltett tejből veszek el. Zsuzsa asszony azt gondolta. „Piszt a Schaafskopf!” – monda erre Pikusz úr. ezek meg ibolyákon hevernek. gyöngyvirág. hogy az élc volt. Nekem rá sem szabad néznem. – Áh! Madarat is tart az asszonysága Beszélő madarat? Ezzel még pénzt is lehetne keresni. Zsuzsa asszony azt tanácslá. amit az nyomban nem tudott lenyelni. – Az egy szegény muzsikus cigánynak a porontya. kis árva. – Fölébredt szegényke. – Kutyát is tetszik tartani? S hogy a csodálkozás elérje a tetőpontját. Ich gratuliere! – Jaj. hogy a pucér földön. A Csicsonka leány két ibolyaágy között alszik. – Hát még muzsikus cigányt is tartunk? A zenét is kedveljük? Hiszen ezek igen víg életű szegények! 81 . hogy szénnel ojtott vizet adjon neki. „Gib flájsch!” – szólalt meg a szarka a tens úr széke hátán. – Ah! Áh! – ungorkodék Szüköl Makár gonoszkásan.– Még egy „szegény!”. a nyitott pincegádorból felhangzott egy egészséges gyerekvisítás.

„Egyszer volt egy jótékony tündér. S még azután is azt képzelte egy ideig. – 82 . – Hogyan ismerkedett meg vele? – Hogy én honnan ismerem ezt az „izét?” – Még a nevét sem tudja. hát gondoljon ki valami mesét. Zsuzsa ezalatt lábra állította az asztalt. – mikor a cigány azzal védte magát. az engedett három kívánságot az öregnek meg a feleségének. mondhatom! – De hát venio nunc ad fortissimum virum. s nagyon megijedt. s aludt szép csendesen a karszéke támlájára félre nyaklítva a fejét. s valami katasztrófának lett okozója. – Én kapom meg a mentő medáliát. – Ide nézzen az ember! Ez meg itten alszik! No nem csudálom. Vagy talán azt. S rögtön ott termett a sonka. S álomrémületében feldöntötte az asztalt sonkástul együtt. odaállítá azt az asztalra Ádám apó elé. s hátba ütögetve az öregét. mikor még azalatt is elalszik. a kabátja szárnyával verve le a port a felkapott sonkáról.– Oh kérem. Ismerem. – Huj! Jön a vonat? Futok a váltóhoz. segített annak önmagát megtalálni. mert őtet bizony elnyomta a buzgóság. Isten őrizz! Szegény öreg Zsiga cigány éppen most ment a két fiával valamerre muzsikálni. – No. amíg az inkvizíció tart. hanem a ló lopta el őtet. ugye? No.[1] Hát ez a sonka miféle szegény emberrel szökött meg? Mondja csak meg érdemes kenyér nélkül maradt vasúti váltóőr Kapor Ádám uram? Az érdemes Ádám úr azonban ebből az egész diskurálásból mind nem hallott semmit. hát ismeri a tanú ezt a pasasírt? – Igenis. hogy a vasútnál van. hogy nem ő lopta el a lovat. – Jajh! Nem gázolta el a lokomotív? – A sonkát? Nem! Én megmentettem – mondá Makár. Héj! Ádám gazda! „Zabban a lovak!” A kiáltásra Ádám apó felriadt. nem mi tartjuk azokat. – Ahó! Nagybőjtben muzsikálni? Hisz ez vallásháborítás! No ez szép társaság egy rakáson. Bárcsak leesne a kéményből egy sonka! – szólt az öreg. hogy a vasúttól elkergették.” Csakhogy ezt már minden gyerek ismeri. Szüköl Makár aztán csülkön markolva a sonkát.

– No. nagy a jutalom. Mind megitta. Megfogta a két kis kezével a bögrének a fülét. Az ilyen nagylelkűség Tarafás Bazilius uramnak kiváló jellemvonása. aki éppen ma szegénységi bizonyítványért folyamodott az elöljárósághoz? Ez szimulálása az ínségnek. ráesett a lóra. Erre a szóra még a másik szeme is felnyílt Makár úrnak. 83 . hogy mi módon került egy egész nagy kassai sonka egy olyan embernek az asztalára. Micsoda? Szegény Kapor Ádámot ezek a csúfondáros szurkálódások egészen megfosztották attól a kis házi eszétől is.Felmászott a fára. a ló elszaladt a cigánnyal. akik tejet isznak! Itt most az a hivatalosan konstatálandó kérdés. – Kérem! – tiltakozék Ádám apó. – Ahán! Valaki? Az a bizonyos „valaki”? Lidi kisasszony durcás negéddel vonogatá a vállait. amíg egy csepp tejecske volt benne. és én nem találtam soha semmit. Ha nem kerül meg. hogy a nyakukat ki nem törette. A vasúton utazók szoktak busás borravalókat osztani a váltóőröknek. Van mellékjövedelem. még nagyobb. azért. s mint ilyen. A pincéből került elő. A Lidi kisasszony igen jól tudta adni a könnyelmű grizettet. édes kisasszony! nem lehet engem tévútra vezetni holmi cigánygyerekekkel. Mutatta az üres bögrét Makár úrnak. Egészen derült volt az arca. Azonban közbejött a Lidi kisasszony. Aztán rögtön elaludt. amivel egyébként rendelkezett. s addig el sem eresztette. – Akkor hát bizonyosan a háziúr küldte ajándékba a saját neve napjára. – No hát ugyan érdemes ezért ekkora inkvizíciót tartani. – Uram! Nekem sohasem ajándékozott senki semmit. szigorú megfenyítés alá vonandó. alatta legelt a ló. – Elhiszem. megtalálják. Hát ezt a sonkát nekem hozta ajándékba valaki. A tensurat ez kihozta a sodrából. – De. Olyan kedveske volt. Ez visszaélés a szegénység látszatával. – Én becsületes úton jutottam hozzá. letörött az ága. – és így a ló lopta el a cigányt. Meg ha valami elvész. abbul telik. elaludt már a kisgyerek.

A tekintetes urat pedig ette a méreg! – Már most otthon vagyunk! Tehát „valaki”. de ha a leány becsületét bemocskolják. hogy ki ne mondhassa. – De nem! Én azt nem fogadom el! Ez hazugság! Én nem engedem. s odakiáltá: – A Paczal János.– No hát az a bizonyos valaki! Kinek mi köze hozzá? S azzal elkezdett danolni: „Az én csizmám csikorgós. Aranyszájú szent Jánostól kezdve Paprika Jancsiig minden ember János. – Igenis. – Az istenért! A Jánost fogod galibába keverni – suttogá Zsuzsa asszony. de biz az kiszabadította a beszélőkéjét. azt nem lehet a tisztítóba küldeni! Én kimondom. Mostan vette a csikós. – No. mint a Lidit! Ha a férfi becsületén folt esik. Mikor frájnapja van. hogy az én javamért más szegény legyen eláztatva. – János! János! ’Sz annyi a világon a János. idejön magát kialunni. Én megmondom az igazat. Bizonyos valaki! Tudtam előre! Csak ezt akartam kitudni. – Áh! A Paczal János! A konstábler. Még a birka is „jános” lesz. mint a porzótartóban a kovarc. ebből a csávából szerencsésen kiszabadultunk – súgá Zsuzsa asszony Ádám apónak. A tensúrnak ez nem volt elég felvilágosítás. 84 . a csikós. – Le kell híni! A törvény nevében. s elkezdte magyarázni a helyi viszonyokat és összeköttetéseket. – Inkább a Jánost. lemoshatja. ha a bojtorján közé megy. Ekkor aztán Zsuzsa asszony is megadta magát. Itt van nálunk az abstájgkvártélya. csikorgós. Ott a padlásszobában. Nincs annak másik neve? Zsuzsa asszony befogta a tenyerével Ádám apónak a száját. Az öreg azonban felgerjedt. hogy ezt a sonkát a János hozta.” S pajkosan táncolgatva ment vissza a hímzőasztalához. Magukkal semmi bajom többé.

mert különben kiüríttetem a karzatot! Ön pedig feleljen a kérdésemre minden tergiversatio nélkül. hogy nagyobb respektust fog maga iránt gerjeszteni. s amíg a két öreg meg a tensúr patvarkodtak egymással. én rögtön felkeresem az illető boltost. előre-hátra táncolva a konyhában. – Először is ez nem „corpus delicti”. s nem tartoznám semmi szolgálatot teljesíteni. Minthogy a János nevetett. mindjárt kiment a szeméből az álom. Tehát mondjon igazat. Erre a hangra a János kidugta a fejét az ajtón. Makár úr e vallomásra a falnak esett ijedtében. s amint a Makárt meglátta. hát én hoztam ide. trikónyavalyában levén gyanús. még nem vagyok szomjas. – No hát szolgálatjára állok a diurnista úrnak. Dunába dobatásra ítéltetett. s bevitte magával a hálókamrájába. a két öreg is együtt nevetett vele. azalatt fogta a Makár úr gyűrődött cilinderét. – No. szükség esetén konfrontálom. Nem akarják itt magát megitatni. 85 . hogy pénzen vette. Ámbátor ma fráj-napom van. – Tessék csak lejönni. – Figyelmeztetem a hallgatóságot. – Hühüj! Hisz ez a Szüköl diurnista. Hanem azért lesz „fekete leves”. abbul maradt meg ez a sonka. Legelőször is feleljen: önnek a közvetítése által került ide ez a corpus delicti? Paczal János azt vélte. Ezáltal a tensuraság komoly megintését vonták magukra. hogy ha azt találja felelni. s odaállt Makár elé. hát mondok igazat.A Lidi kisasszony azalatt egyre trallázta a megkezdett nótát. A János csak onnan a padlásrul kiáltott vissza. A nagyságos fizikus úr parancsolatjára egy szállítmány füstölthúsféle. hogy tartózkodjék a nevetéstől. – Csak jöjjön elő. meg a Zsuzsa asszony vasalóját. hogy latin iskolákat végzett. hanem „corpus porci”. – Itt csak vizsgálatot teljesítünk. Ez kutya gyerek! Azzal aztán alálépegetett a hágcsón. – S hogyan jutott hozzá? Figyelmeztetem az inkvizitust. ha sejteni engedi. s vallomást deponáltatok vele. – Hej! János úr! konstábler úr! – kiáltá Zsuzsa asszony. – Köszönöm. – A törvény nevében! – kiálta Makár élesre köszörült hangon. – No.

vigasztalta. s elővette a szekrénybe gondosan elzárt palackot. s abbul húzott nagyot. – Nyugodjék meg benne. édes jó uram! Lássa: én is bőven bevettem e halálos méregből. – No ez jót tett! Mindjárt jobban érzem magam. – De ugyan mondja meg. Már érezte a nyakán azt a támadó viszketeget. Már nem csiklandozzák a nyakamat. – De én nem akarok meghalni! Most várom a kineveztetésemet fizetéses segédfogalmazóságra. – Jaj. De hát jólesett. ami addig növekszik. mért nem mondta meg az igazat. – Veresbort! Erőset! A trichint egyedül a tannin öli meg. de nagy szerencse. a gyomrát szorítva a két kezével. magához szorítá. hogy csípnek! Jaj. Átölelte. Kezdenek elcsillapulni. Makár urat a képzelődés egész a halál révére vitte. kétségbe volt esve. hogy marnak! – Tessék! Tessék! – monda Zsuzsa asszony tele pohárral nyújtva neki az ellenmérget. kérem? – szorgoskodék Zsuzsa asszony. – Tessék még. hogy ajándékba kapta a sonkát? 86 . toporzékolni. – Ó. Arra elvette az egész palackot. hogy éppen kéznél van ez az ellenméreg! – hálálkodék Zsuzsa asszony. Azalatt Ádám apó félrehúzta a János konstáblert. Makár úr mohón nyakalta befelé az orvosságot. s nagyon szép halálunk lesz. Együtt halunk meg. – Mi az. konstábler úr. ha hirtelen kapják. Ádám apó komolyan megszánta a szegény embert. Ott érezte dúlni a zsigereiben a górcsövi szörnyetegeket. amíg az embert megöli.– Micsoda? Ez a sonka trichinos volt? S önök engem ezzel agyontraktáltak! Gyilkosság! Merénylet! Oda vagyok! Meghalok! S azzal elkezdett ugrálni. Adjatok gyorsan ellenmérget.

– Igenis. Már minek volt neki most újólag azzal a kapcáskodással fordulni a szegény emberhez. – Ez hatalmas dózis volt. ha feladnak érte. hogyan mert ön egy ilyen életveszélyes élelmiszert a megsemmisítési rendelet törvényes következményei elől elodábbítani? – Hát úgy. Ezalatt Makár úr kifújta a nagy ijedtséget. hogy én ajándékba kaptam? – Most súgta meg az asszony. Aztán körültekinté az orvosságos üveget. mert azért az egyikért. az oroszlánra bukkan”. Meglepte annak a külseje. hogy „Ne legyetek fölöttébb igazságosak”. meg hogy „Aki az őzet megüldözi az erdőn. újra beleesett az elébbi bűnbe: a felebarátjának az üldözésébe. Hát azért nem mondtam meg az igazat. mikor nem „önt” kérdezem! Még az ön vallomásának a jegyzőkönyve nincs lezárva. Extrafájner adlersberger ausstich! Hát ilyen az ember! Ez a Makár nem hogy hálát adott volna a mai nap védszentjének. – No itt van! Így bízzon az ember valami titkot asszonyra! Olyan az asszony. legfeljebb egy napra dunklit kapok: kis baj. de az ajándék elfogadásért fegyelmi vizsgálat következik: nagy baj! – Azt sem tudtam. A Przepiorka hentes adta ajándékba. Elébb arra kell önnek megfelelni. mint a mázatlan korsó: minden keresztül szivárog rajta. én hoztam – deponálta János. szent Baziliusnak. Érezte. De csak azért is kellett neki valami turpisságot kideríteni. hogy a félszemét behunyja. hogy a prophylactikus szer használt. Hát ez a pecsétes. hogy nem igaz az egész szörnyetegrül való história. hogy hol vette azt a drága bort? Hisz a természet is úgy alkotta. hogy nem félek attul a trikótul! Ettem én már krokodilust is! 87 . Kár. utólagosan mint antidotum is. aki nem vak! A szegény emberek nagyon jól élnek. hogy több ilyen nyavalyát fel nem találtak a doktorok. – Ah! Háh! Idenézzen az ember! Palackos bor! Aranyos etikettel. Pedig megmondja a szentírás. aminek ilyen jó az orvossága. aranyetikettes palack hogyan került ide? Ezt is a János hozta? – kérdezé Ádám apótul. csak engem akartak rászedni vele. hogy őt a legközelebbi nagy veszedelemből kiszabadította.– Hát maga honnan tudja azt. – Ne feleljen „ön”. – Ta schau her! Ide nézzen.

hogy miként jutott ön ezen nagybecsű alkohol tartalmú palackhoz? Ez sem korrupciós bor? – Megkövetem. egy ilyen hitvány kis szörnyetegtül. vannak-e benne rókák? – Rókák? Miféle rókák? – A főfizikus úr németül ejtette ki. De bizony megettük. – Én valljak magának? Én nem vallok. De Makár úrban újra feltámadt az életfenntartási ösztön. én csak konstatálok. csak nem szaladok az óperenciára. Egy kicsit békaízű volt. Hát mikor Mexikóban voltam. hogy vannak ilyen pirinyó kis szörnyetegek. Hát ehhez meg úgy jutottam. Hát egyet. 88 . – Konstábler úr! Paczal János! Fontolja meg jól. hogy legyenek. hármat elhoztam a palackokból. Hogy evett volna ön krokodilust? – Fenntartom az állításomat. s mégsem másztam tőle a falra. Egyszer kinn a táborban nem tudtunk mást puskavégre kapni. hogy a főfizikus úr felfedezte. Tetszik tudni: vegyelemzés végett. akit még nagyítóüveggel kell keresni. mert ki van adva legfelsőbb miniszteri rendeletben. mint egy krokogyélust. – Jajh! Végem van! Most meg a fuchsint itatták meg velem! Kétszeresen meg vagyok mérgezve. – Második kérdés az. de csakhogy volt. hogy egy borkereskedőnek a palackos boraiban „rókák” vannak: emiatt azokat ki kell önteni a csatornába. hogy én sem hiszem. Borgia Lucretia óta ilyen drasztikus mérgezési jelenet nem került még a színpadra. Hát ha egy százfogú varasgyéktul meg nem ijedtem. – Ne kiabáljon az úr! Én már egy hét óta mérgezem vele magamat mindennap. mint kukta. de ez sem az. hogy az úr sem hiszi. – Csak nem fuchsin? – Igenis. Vallja meg az úr.Ezen nyilatkozat által Szüköl Makár a hivatalos tekintélyét érezte megcsorbítva. Én lettem a megsemmisítési eljárással megbízva. a dicső Miksa császár mellett. – Nohát konstatálom. kettőt. de én a mindent megmagyarosító egylet tagja vagyok. hogy mit ejt ki a száján! Itt minden szó protokollumba kerül. – Ez el van döntve. az történt velünk. úgy mondta. hogy megtudjam. hanem azért muszáj nekik lenni. hogy majd éhen vesztünk.

” Ezzel aztán a hajához törlé a tollát. – Ez nem ellenméreg. – Tejet ivó kisded. Zsuzsa asszony nagy jámborul intézé hozzá ezt a kérdést. – Kérem szépen: ez is valami ellenméreg? Makár úr anélkül is nagyon mérges volt már. azt kiterjeszté az asztalra. Ugyan nagy dolog! Megyek zsákot hordani. Azzal kihúzott a zsebéből egy ív rovancsolt papírt. – Hivatali titok elárulása. Rárivallt. – Szimulált szegények. – Vallásháborító muzsikus. – Kosár perec. – Itten végeztem. – Különféle kések. Azzal szétnézett a kalapja után. – Végünk van. Ott legalább nem abcugolnak meg többet. olyan urak. akiknek azt mondhatnám. – Életbiztonság elleni merénylet. hogy ha én szamár.– Gyilkosok! Méregkeverők barlangja! Megálljatok: majd megfizetek én nektek ezért a traktáért! Jaj. s hozzáült. Megyünk egy házzal odább. Nem találta. – Úgy! Akkor még azt is hozzáírom: „Felsőbbség irányában nyilvánított magasfokú tiszteletlenség. S nem hínak szamárnak. – Legfeljebb elcsapnak. hanem a dologházba kerülünk mi mind valamennyien. 89 . – Danoló kisasszony. Makár úr egy nagy pocát ejtett a protokollumba. – Hivatali visszaélést elkövető konstábler. akkor kegyelmed „urambátyám”. – Huszonkétfokú meleg szoba. hogy égeti a hátam közepét ez a fuchsin! Hol egy tükör? Az arcomnak skarlátveresnek kell már lenni. – Virágcsokor. – Kettős mérgezés trichin és fuchsin által. s annak a dugóját kezdte el kifelé húzogatni a fogával. – Hagyma fentőstül. – Írni kezdett. azt vitézül felnyalta. Nem a szegények házába. s ismét elrejté azt a tolltartóba. – No. – Egészségügyi rendelet bűnös kijátszása. – Kassai sonka. – Majd Paczal János uram is megemlegeti ezt a mai Gabelfrustukkot. Ez igazi méreg! Ez tinta! – Megálljatok csak! Majd drága lesz ennek a trichinnek meg a fuchsinnak az ára! Most én mindezekről jegyzőkönyvet veszek föl. hát mi lesz belőle? – pattogott vissza János. Ezzel kivett az oldalzsebéből egy kis görbe üvegcsét. – Mai napon alólírott által a helyszínén fölvétetett! – Kapor Ádám és a felesége. – Noh! Lesz ebből szép kis ügydarab! – Jaj! Feleség! – sápítozott Ádám apó.

specialiter ráförmedt a konstáblerre. A cilinder ki volt vasalva szép fényesre. amint azt kezébe kapta.– Hol a kalapom? Nem kapva az általánosságban tartott interpellációra választ. hogy el ne mehessek! No még ez is belekerül a jegyzőkönyvbe. – A kalapom pedig itt legyen ebben a nyomban! A Lidi kisasszony már jött vele a hálószobájábul. tollat. A kalapját a Lidi kisasszony vitte be a szobájába. amit majd csak az alkapitány úrnak terjesztek elő a rapporton. – Hát rablók vannak itten? Hová tették a kalapomat? Zsuzsa asszony alázatosan bátorkodott megjegyezni.” Ez is megvolt. – Soha se írtak még a mi lakásunkban jegyzőkönyvet. – Egészen organizált rablóbanda! – Jaj én édes Jézusom – sopánkodék Zsuzsa asszony. Makár a kalap után nyúlt. – Hatósági személynek erőszakos letartóztatása. De ez hivatalbeli titok. – No itt van uraságodnak a kalapja. – Micsoda? Eldugta a kalapom. – Én tudom. Ne essék kétségbe. s nagy volt a megütközése. – Kérem tisztelettel. s feszesre húzta a derekán a dolmányát. „Lidia kisasszony. – Hol van a kalapom? A János föltette az uniformisos sapkáját a fejére. rovancsolt papírt újra elővett a törvényes hatóság. 90 . – Tiszteletlen magaviselet a hivatalos tekintély ellenében. Tintát. hogy hol van. – De kalap nélkül csak nem mehetek el! – Az nem tartozik rám. és beleírta az újabb kihágást.

– Azt tehetem vele. – Mi jár egy kalap kivasalásért? – Elfogadja a kisasszony fizetés fejében ezt a jegyzőkönyvet? Azzal kihúzta az oldalzsebéből a veszedelmes protokollumot. Az enyim ócska volt. amióta élek. Makár úrnak még a hunyorgó szeme is felnyílt erre a szóra. mert azt a Lidi kisasszony finom ujjacskái harminckét darabra tépték. Mosolygó arccal forgatta előre-hátra a kalapot. – Akkor köszönöm. aki engem megsajnál. – Kivasalta? S attól lett ilyen fényes? – Hisz ez új korában sem lehetett különb. Hisz én. Ha ezt az a nagy dandy expeditor meglátja a fejemen. hogyan jött magának az a spuriussa. hogy olyan elhagyatott kinézése van. Hát aztán? Itt egyszerre visszaesett a régi hivatalos hangba. – Ilyen kalap nincs az egész irodában. hogy azt az én kalapomat kivasalja? – Hát – megsajnáltam önt. De bizony mégis az én kalapom. hogy olyan madárijesztő vagyok? S akart rajtam valamit igazítani? – No hát én sem maradok adósa. amit akarok? – Ami a két kezének tetszik. – Hát hogy lett ez újjá? – Hát egy kicsit kivasaltam. – S itt most akadok egy emberi lényre. Bele van írva a nevem veres tintával. 91 . s odanyújtá a hölgynek. – Megsajnált engem? – Ez a szó ismeretlen az én szótáramban. Ha másnak csinálok bajt. – Hát aztán mondja csak Lidi kisasszony. De perc múlva nem volt már az a protokollum protokollum.– Micsoda? Ez nem az én kalapom. Jókor köszönte már. akkor kinevetnek. akkor leszidnak. ha magamnak csinálok. – Hát igazán megszánt engem a kisasszony. amikor én még nem ismertem. hogy leszidjanak meg kinevessenek. a sárga irigység fogja ellepni. csak azért vagyok a világon. Azért én sem szántam soha senkit.

ami a Kapor Ádáméké volt. Vegyétek! Legyetek szegények. – Megvan. Utoljára a Lidi kisasszony olvasta fel nekik. amilyenért ma reggel imádkoztunk. Most már tegezte őket. – Én azt hiszem. amiket ugyan sohasem látott senki. Pedig megtehetném! Hanem hát – megsajnált engem!… Kivasalta az ócska kalapomat. Mikor a gazdag bankár megkapja az érdemrendet. felébredek. Ádám apó pedig csak a fejét ingatta. hogy most is csak álmodom.Makár úr nevetett. – Még valamit akarok tinektek mondani. Aztán odaadta a feleségének. Zsuzsa asszony örömrepesve súgá Ádám apónak – Lásd? Mégis csak megírja a szegénységi bizonyítványt. Mégis csak van igazság a földön! De bizony alkotmányos világban élünk! – De hát megálljunk csak még egy szóra – monda Makár a szelídebbik tekintélyét. – de mi ez mind ahhoz az örömhöz. 92 . még egyszer kisrófolta a tolltartót. Ádám apónak a szeme is megtelt könnyel. – S azzal a nedves papirosra a bicsak fokával port vakart a falról. hogy hibás váltóra igazítottam a Blitzcugot. azt a pártfogás kisugárzó tekintélyt öltve az arcára. mikor elnyerhették azt a szegénységi bizonyítványt. két sor. de hamar elbánt vele! Ez kéne nekünk oda az irodába kisegítőnek! Egy hét alatt nem lenne retardatum. Szárnyai alá fogadta. – Itt van ni – mondá Szüköl Makár. Egyszer csak fütyül a lokomotív. Fogja öreg. s akkor látom. mikor a képviselő színről-színre látja a mandátumát. azt a kegyosztó. – Nem! Nem! Ez valóságos igazi szép szegénységi bizonyítvány. nem bánom. Sokféle öröm születik a világra egy írott sor láttán. mikor azt a kebléhez szoríthatta. ásítni nem szabad. Egyik sem tudott belenézni. – Huh. – Nem akarom útját állni a szerencséteknek. Kihúzta a fogával a dugót a kalamárisból. jobb sorsra érdemes hatalmas fogat tüntetve elő. – Most már hát kitöltöm még azt a szegénységi bizonyítványt is. mindkettőjüknek a szeme előtt összefutott az írás. Nevetni nem szokott. s elkezdte a blankétát kitölteni. s felfelé nézett a gerendára. mikor a vasúti koncesszió alatt megpillantja a vállalkozó a miniszter aláírását. itt az írás. – No de hát ez még nem elég. Azzal még egyszer leült az asztalhoz.

– S „most már” nem lehet azt a kalapot letenni akárhová. amikor leoldom. a másik szemükkel szemtelenek hanem azt a szegény ördögöt sajnálja. Hát arra még egy folyamodás is kell. hogy én folyamodást írok. az egyik szemükkel monoklisok. bevádolnak zugirászat miatt. hogy tegye föl a kalapját. hogy a folyamodástokat én írtam. akik fénymázos kamáslit hordanak a cipőjük felett. azt is megosztják a maguknál még szegényebbekkel. Ahányat lépek. meg a szorgalmas Lidi kisasszony. s a kesztyűiket az oldalzsebükből fitogatják. mint egy tengeri oroszlán! – Beleírom. – Ugyan édes Paczal János konstábler úr. legyen szíves megnézni. hogy még ez a bizonyítvány maga nem teszi meg. Mert ha megtudja valaki. hogy ötven esztendeig éltek példás házasságban. – Olyan instancia lesz ez. amire ráírhatják az indorsátát. a János nem olyan ember. amit egy hivatalnoknak tudni kell. ahogy Ádám apó felsóhajtásából megértettem. Ti. hogy nem loptae el valaki az esernyőmet. édeseim! Hétszáznyolcvanhét olyan paragrafus van. hogy mitől féljen. bömbölni fog. aki csodaszépsége mellett keze munkája után él. akinek félre 93 . – Oh. – Hát azt akarom mondani. majd írok én egy olyan… Itt félbeszakítá a szót: észrevéve. – Hát nehogy még egyszer visszaküldjék az öreget a városházátul. a folyosón hagytam kifeszítve. tessék föltenni a fejére. – Ó kérem. de még jobban. édes öregeim. majd gondoskodom én magam a ti folyamodástokrul. Meg is tette. hogy hová tegye le a kalapját. – Csak hagyjátok. ami kevesük van. hogy a konstábler még mindig ott van. A János megtette a kérését. Félek én már akkor is. – Tessék! tessék! A két hölgy ráerőtette. Megint csak levette a kalapját. Nem azokat az úrfiakat sajnálja meg. bizonyosan a szegények házába akartok fölvétetni. – No. A mosókonyhában minden ragad. – „Ez” előtt nem beszélhetek. Mégpedig egy kissé nyalkán. úgy gyönyörködött benne. No hát azt nem szabad senkinek megtudni. hogy mikor azt elolvassa a tanácsnok úr. annyiszor félek. – Belejön az árva cigány gyerek is. amikor a nyakravalómat felkötöm. fogadom.Aztán szétnézett. a hunyorító szeme fölé félrehúzva. most is a jó erkölcsöt istápolják. Mit nem szabad neki cselekedni. s nincsenek „bizonyos valakijei”.

” – Mi ez? – mondá Makár. hogy a prímás se eszik különbet. – Nagyon jó lesz! Kapott rajta az öreg. drága jó uram. hogy a Lidi kisasszony. mert akkor kitudódik. hanem még azt is. – Kinek kinek meg kell a munkája díját kapni. A népkonyhában. Énnél a szónál Zsuzsa asszony megkapta a Makár kezét. egy hatalmas csókot cuppantott a tízkrajcáros patrónus ordináré arcára. – Igenis. A feleségem nagyon jól főz. odasúgott Makárnak: – Aztán én nem kívánom ám ingyen azt az instanciát. hogy Hirsch báró megirigyli. – Hát hol? – Valami közhelyen. 94 . „Valami közhelyen?” Vendéglőt ért alatta? – Jaj. Ilyet is megértem! De nemcsak ezt érte meg. – Az rendén van. Te fizeted az ebédet. Kapor Ádám diszkrét ember volt.van gázolva a csizmasarka. Ott tíz krajcárért olyan pompás gulyáslevest adnak. Ádám apó nagyon felhúzta a két vállát. Ergo holnap egy órakor a népkonyhában. – Mennyiért tetszik azt megírni? – No hát mit mondjak. s nagy zokogva csókolta meg. Hát hol kívánja. s ezzel a szóval: „Maga derék ember!”. az az oltári szépség átölelte a fejét. Egy ebédért. Írok én olyan instanciát. – Hát természetes – mondá Makár. ahol nem tűnik fel. s felcsap szegénynek. „Oh. ha a Grand Hotelt találja kívánni. Sietett felhasználni azt az időközt. amíg a konstábler kívül van. Ott azután a folyamodást átadhatom. ha elolvassa. – Hja: nem itt nálatok! Ide én nem jöhetek. hogy ebédeljünk? – Hát hol? Ahol a magamforma rangbeli férfiak szoktak ebédelni. öreg. – Ne bolondozzatok! Valaki megcsókolta a kezemet.

[1] venio nunc ad fortissimum virum = most következik a lényeg 95 .Az csak ámult és bámult. – Hát ez mi volt? Egy szép leány csókja! Az én kicsúfolt pofámon! – Milyen gazdagok ezek a szegények.

mikor egy dolgozó ember magára maradhat! A munkában nem hosszú az éjszaka. Ádám apó még napfénynél lefeküdt a hárságyra. mikor bemegy dolgozni. mint a torma. Ha az ambíció a magasabb szférákba kerül. mint akármelyik párizsi divatművésznő. hogy van egy kellemes érzés. (Az „ambíció” szót minden nyelv úgy tartotta meg. passiflorákrul és arabeszkekről. Hát még a lelki versenyfuttatás! Neki is volt ambíciója. de az egy sem fejezi ki az ambíciót. Holnap csak haza kell hordani. S ezt a kellemes érzést a szegény emberek monopolizálják. Nem is fog holnap négy órakor felkelni. mint amennyit a nagyravágyás lerontott. De hát ezúttal csak egy krepdesinről van szó. 96 . még lefekvés előtt szenet rakott a tűzre. Zsuzsa asszony megtudva ezt a szándékát. ott már elfajul nagyravágyássá. Az ambíció igen jótékony indulat. s azt tanácsolta a varrónőnek.) Ambíció az. S az már teljesüléséhez közeledett. Bort is ivott. feltörekvés”. Kialussza magát. becsvágy. nagyravágyás. A kakukkos óra minden negyedet meghuhukol. Van szinonim szó elég: „dicsvágy. az egész ruha be volt vasalva. Aztán jól is lakott. hogy ő fog olyan finom ízlésű virágokat hímezni eredeti felfogással egy darab krepdesinre. amit ő úrhölgy korában nem ismert: az ambíció. ahogy a latintul örökölte. hogy a meleg bejusson. hogy hagyja nyitva a hálókamrája ajtaját. Az ambíció több várost fölépített. meg az arra hímzett csodaszép orchideákrul. Csak úgy repülnek az órák. Milyen jó érzés az. mint a retek: lapályon termesztve édes ízű. Csak hat órakor kel föl. Sok volt a mai nap fáradsága az öregnek. amikor egy budapesti varróleány felteszi magában. Olyan. Az a szép díszes szegények háza ott a város szélén! Nyolc órára elvégezte a munkáját a Zsuzsa asszony. hogy egész éjjel fönnmarad és reggelre elvégzi a rábízott munkát. Lidi föltette magában.TIZENÖTÖDIK FEJEZET A varróleány éjszakája Lidi kisasszony hímzés közben rájött. misem szolgálhatunk mással. hegyvidéken elültetve keserű.

s mikor végre be tudja idézni a Vigyázzt. Olyan lármával jöttek. s lassankint a lárma elcsillapult odabenn. Egy vasajtó becsapódása az utca felől jelenté. hintó gördül be az udvarra. A Vigyázz aztán nem is bújik az Ádám ágya alá többé. A paripa egy kis ideig röhög a zabra. hogy kilenc az óra. Ellenségimet kergesd el! 97 . Dárdádat nyújtsd ki kezeddel. Ekkor kinn a kerti lak körül elkezd egy andalgó macskapár egymással szerelmi nyilatkozatokat váltani. azok mind ebben az utcában tanyáznak. Erre Ádám apó tápászkodik fel. s sírva csaholva panaszolja a keservét. A Vigyázz mérges. A Vigyázz nagy morogva rohan ki a kertbe. Perelj uram perlőimmel. s odacammog az ajtóhoz. De a macskamernyákolásra meg a Vigyázz ébred fel. és az ajtót kaparja. Különösen ezek a macskák! Ádám apó megint lefekszik. Ez még jó volna. Tíz órakor a kapu nyílik. Csendesség lesz a háznál. hogy oda nem szaladhat utánuk. Tizenegy óra felé elkezdi egészen csendesen a maga zsoltárját énekelni. hanem bemegy a Lidihez. Az kifog. De már nem tud újból elaludni. Milyen nagy regiszterű hangterjedelme van a kandúrnak! Két oktáván keresztül bírja. mintha veszekednének. – Keszt herein! Bejössz mindjárt! – kiabál rá az öreg. s bomlottul ugat. De hát ők nem tudnak halkan értekezni. kinyitja a kutyának. Az utcán a nehéz üres társzekerek csörömpölnek végig. azok prüszkölve szaladnak fel a padlásra. Az előrohan az ágy alól. A konfortáblis érkezett meg. téglát szállítottak. beviszi a lovat. panaszolja el nyöszörögve a mostani cudar világ romlottsága felőli nézeteit. A lúdfertályos nő bezárta a boltot. s annak a lába elé kuporodva. Pedig csak beszélgettek.Nyolc órakor hazakerültek a napszámos legények. aztán az is elpihen. Csak mint egy távol fűrészmalom dorombolása szűrődik át az éjszakán a mindenféle kaliberű torkoknak a horkoló versenye. Harcolj én ellenségeimmel! Te paizsodat ragadd elő: Én segedelmemre állj elő. amik egész nap szenet. jót húz a hátára a nadrágszíjjal. A macskafüleknek az bizonyosan kellemetes ének. Nemsokára tele volt velük a fáskamra. s szétriasztja az éjjeli ábrándozókat.

hogy tudtad elvenni a fületlen gombot pénz helyett? – Hát e micsoda? Hisz e meg tavalyi kutyabélyeg! Csupa újpesti hatosok! Minek veszel el mást. amit az ellenfél hasonló stentorral torolt vissza: „Éljen Ozmán Gházi!” Tizenkét órakor rendőri szabály szerint minden kocsmát bezárnak. míg egyszer csak beeresztik. Versenyeztek egymással. A Kaporék ablaka alatt megállnak. de nem bír lelket verni az inasba. aki a műhelyben alszik. kővel az ajtót. Egyik sem engedett a maga álláspontjából egy lábnyomnyit sem. mert ott az utcaszeglet. 98 .Mondjad azt az én lelkemnek: Tégedet én megsegítlek! Ettül aztán megenyhül a lelke. csak úgy hangzik bele az egész utca. Ott el kell válniok. ha az egyikért érte nem jött volna a felesége. Reggelig ott folytatták volna a háborút. A Zsiga szidja a nagyobbik fiút. ahogy tudnak. hogy: „Éljen Gurkó!”. Annak aztán meg kellett magát adni kényre-kegyre. De még a túlsó utcából is visszakiabált. Az volt a vitás kérdés. a másik russofil. Gyanús füttyök hangzanak fel ittamott. A kizavart borozók jöttek nagy danolással végig az utcán. Segítségért kiabálnak. Azt vitték hadifogságra. Üti bottal. amíg a konyhán keresztül mennek. Minden szavukat meg lehetett hallani. Ezek is úgy énekelnek. s ismét elalszik. amint a „tányérolt” pénzt számba veszi. Három óra felé asszonysikoltozás riasztja fel az utcát. Ezek alig haladtak el. Majd meg a cigányok érkeznek haza: a Zsiga a két rajkójával. mint rézpénzt. amik titkos jeladások lehetnek. hogy el lehetett volna-e Gurkót fogni a Sipka-szorosban. vagy nem? Az egyik turkofil volt. hogy „Volt nekem egy daruszőrű paripám. hogy melyik tudja a másikat rekedtté ordítani abban az elkeseredésében. hanem odalenn a pincében kezdődik el a hadd el hadd. Valaki lassú léptekkel közeledik. Fél óra múlva két kocsmalátogató jön végig az utcán hangos disputát folytatva. Azután elkezdenek az átelleni kovácsműhely ajtaján dörömbölni. A boltban lárma támad: a betörő elszalad. s megáll a zsidóasszony boltajtaja előtt: kulcsot próbálgat a zárba. aztán meg sertéseket hajtanak végig az utcán. „Hát te bibast. Bizonyosan a májszter érkezett haza. Addig csoszogva lépegetnek. Mind a kettő nagy stratéga. ha szamár vagy? Hát már most én kit csaljak meg vele?” Azután már csak a tolvajok járnak az utcán. De eladta a szegedi kapitán”. jön egy másik marhacsorda.

A varrónő kénytelen a nagykendőjével lefüggönyözni az ablakát. Átvirrasztotta az egész éjszakát. a János konstábler szalad le nagy dobogással a lépcsőkön. mintha most volna vége a kotillionnak. Ő a megtorló igazság lovagja. Hangzik az éles síphangja. Mikor leveszi a varróleány a nagykendőt az ablakáról. s meg volt vele elégedve. Nem tekinti. hogy semmi se hiányozzék az éjszakai élvezetek repertoárjából. mostan fekete a füsttől. Vágtatva csörömpölnek a tűzoltó szekerek. bőh!” vastagon és vastagabban. Valami nagy épület gyulladt ki: a felhőkig ér a lángja. Öreg már az is. mely éjjel a tűztől veres volt. Bekíséri a gonosz cselszövőket Odin haragja elé. Odakinn dulakodás támad: többen vannak. Hát… gondoljuk. mikor a város végén levő gyárak gőzkürtői elkezdenek mammut-bőgéssel jelt adni a munkásaiknak a felgyülekezésre: „búh. erőtvesz rajta a hivatás buzgalma: rohan ki az utcára. s az átelleni része tűzveres. akik kiabálnak: de a János hatalmas hangja uralkodik a lármán.Erre mozgás támad a padláson. hogy vége az éjszakának. megelevenül az utca. már akkor az a része az égnek. A veres fény betölti a szobát. „Tra-ri!” A kertre nyíló ablak egyszerre megvilágosodik. hogy még tart a fráj-nap. Végre. Akkor aztán dolgozhatik csendesen: nem háborgatja semmi. A falióra is megállt. Néha eszébe jut megpihenni. Csak arról tudja meg. négy óra tájon nagy trombitaszó hangzik az utcán. mert a tűzvilágítás egészen elveszi a színérzékét. 99 . Ó most a „Lohengrin”. aminek az indulni kész gőzhajó leviathán-üvöltése kontráz „huhúh!” Erre aztán elkezdődik az átelleni kovácsműhelyben is a pörölyök csattogása: a szenes társzekerek mind nekiindulnak a munkának. Itt jön fel a nap. amivel jelt ád a távoli rendőröknek. Megszabadítja az üldözött ártatlanságot. a szemetes legény csenget kapuról-kapura. A hímzet teljesen elkészült.

mint egy kutyakomédiásné. mint egy kötéltáncosnő. akik kétségbevonták. Az pedig ma nagyon későn került elő. akinek ép szíve van Zsuzsa asszony csak összecsapta a kezeit. aki tűzbe ne tette volna a kezét azért. – most aztán mikor látták. – Ejha! Te talán a cirkuszba készülsz táncolni. mikor sürgetős volt”. Zsuzsa asszony nem engedte magátul azt az elégtételt megvonatni. – Én Istenem! Milyeneket tud mondani. 100 . hogy mit tud. Addig nem viszi el az üzletfőnökhöz a munkát. Olyan vagy. mint máskor. – Kegyed valóságos tündér! Hogy tudott annyit elvégezni? – Egész éjjel dolgoztam rajta. Olyan cifra volt. amíg a kisleánynak meg nem mutatta. a Lidi kisasszony remek munkáját megtekinteni. Még csak a Csicsonkának kívánta a Lidi megmutatni a munkáját. megmutatta neki Lidi kisasszony az elkészült hímzést. mert az éjszakázással elrontja az egészségét. hogy egész éjjel dolgozott. (A tótokat képviselte corporatíve a Frányó. a haja elöl kurtára vágva és tincsekbe bodorítva.) No mert voltak közöttük szkeptikusok. – Hiszen még az idén egy bálban sem voltam. a gyöngyvirágok közé pedig árvácskák tűzve. hátul pedig széles piros szalagok közé fonva. mikor reggelre kelve. az ibolyák közé egy-egy rózsabimbó. hogy „ez a Lidi kisasszony ugyanaz a régi Lidi mamzel. – Kérem. ez szép ruha. Hja! mert ugyancsak ki volt csípve. hogy ez a Lidi a másik Lidivel azonos személy. egy sem volt. Még a virágai is cifrábbak voltak. – Nem tudott okosabb öltözetet kigondolni a számodra. A gyermekszáj véleményére szokott legkíváncsibb lenni minden művész. aki szintén egész éjjel fennmaradt a munka mellett. és különösen mikor azt megtudták. – Hanem ezt ne produkálja sűrűn. bodrokkal. néni. – Hát új ruhát kaptam a nagymamától. fehér mellényke. hogy az összes házi lakókat egyenkint be ne hívogassa. hogy úgy fel vagy teremtettézve? – monda Zsuzsa asszony. Volt rajta piros szoknya.TIZENHATODIK FEJEZET Az.

s azzal megfordult a lábujjhegyein és kitáncolt. és semmi vétséget el nem követett. – Nono! Aztán hová készülsz te most ezzel a nagy parádéval? – Hát megengedték. Akkor már késő a városházára fölmenni. Nem is hazament egyenesen. hogy a retek addig jó. – No hát nem szép? – nógatá Zsuzsa asszony. Aztán látott minden ember a maga dolga után. mikor reménységgel táplálkozik. – Te is ott kezded. – No. mert kicserepesedett. Ma még kávét sem főztek idehaza. Zsuzsa asszony elhordta a tiszta ruhákat. hogy a Grand Hotelben árulhatok ezután virágot. Onnan aztán el kellett mennie a népkonyhába. ahol ő végezte. s ott bevárnia patrónusát. Ez is jó lesz majd az instanciához. – Szép. majd ott is végzed. 101 . Hányan fognak megcsalatkozni? Aki leghamarább átesett rajta. hogy az új ruhájában nem találta senki szépnek. szép. – Vigyenek hát a rosszak – dörmögött utána Zsuzsa asszony. kikérni a bizonyítványát. S ma mindenkinek volt valami magasbanjáró reménye. hanem beállított a Kaporékhoz. s megtraktálni azt tíz krajcáros gulyáshússal. Sértve érezte magát azáltal. marad a folyamodás beadása holnapra. ahol az anyád kezdte. – Úgy? Virágot? Tudom már! Az a te boszorkány nagyanyád is azt tartja. hogy húsz esztendeig hűségesen és józanul szolgált.– A szád is ki van neked festve. Ő fog legkésőbb hazakerülni onnan. Csak szőlőzsírral van bekenve. Lidi kisasszony elvitte a hímzést a főnök úrhoz. mi? – Nem. Ádám apó pedig felment a vasúthoz. hát? Csicsonka! Nem jól ütött ki a grandhoteli virágvásár? – kérdé Zsuzsa asszony. A Lidi kisasszony mégiscsak megmutatta neki a kész munkáját. A Csicsonka csak állt előtte tátott szájjal. de csaknem minden virágja megvolt a kosarában. Már két órára hazakerült. Hiszen olyankor nem is éhes az ember. amíg apró. de csak mégis szebb az eleven virág! – Fecsegett a leány. az a Csicsonka volt.

hanem a más szegényekét is. Egy erős. Egyik asztaltul a másikhoz hordtam. Az sírva ment a filagória felé a virágos kosarával.– Jaj. aki virágot vett tőlem. Benyitott a filagóriába. mint a sorsé. Egyszer aztán egy kopaszfejű ifjú úr. s sírva szaladtam haza. én ezt nem tűröm el. Kiég nekem ott a szemem. sasorrú. aki őket a földrül fölsegíti. A fabódé falain keresztül lehetett nyomban hallani a kislány visítását. a mások dolgába! A szegény embereknek nemcsak a maguk baját kell türelmesen venni. Kivált az ilyenfajta szegényeket nem kell háborgatni. nyögés nesze. 102 . azt kívánta. nem megyek én oda többet. akkor meg következett rá valami még nyugtalanítóbb nyavalygás. Nem megyek én oda többet. rimánkodás. Fellázadtak az idegei. Zsuzsa megfogta a kisasszony kezét. – Nem! Ezt én nem tudom eltűrni! Bemegyek hozzájuk! – monda Lidi kisasszony. – Hiszen derék kisleány – mondta Zsuzsa asszony –. S azzal kirohant a kertbe. ami hirdeté az ellazsnakoltatást. hogy tűzzem a csokrot a gomblyukába. kisasszony. Amint aztán a sikoltozás éles hangjai elmúltak. S megint elkezdett sírni. s megcsókolta a leánykának a homlokát. más helyen meg olyanokat mondtak. mint egy nőtigris. fejéhez vágtam a csokrot. csontos vénasszony ült egy kerékkel hajtható karszékben. hogy inkább ne is vettek volna a virágomból. És aztán olyan rossz volt. e gyermeki sikoltozás alatt. de majd lesz ennek nemulass. mint mikor egy védtelen gyermeket kínoznak. ami a vérét forralá fel. Egy helyen elpirongattak. Lidi kisasszony indulatosan járt alá s fel a mosókonyhában. édes Zsuzsa néni. hogy én megharagudtam. – Derék kislány vagy! – monda Lidi kisasszony. ha a nagyanyjánál elmondja a vitéz tettét. – Inkább az anya keze verje meg. Megpróbáltam a virágárulást. Ijesztő rezes arcú. Hát hisz abban az anyai kézben nem is volt fogyatkozás. – Ne ártsa bele magát. – No. Olyan jelenet volt előtte. kidülledt szemű böjti boszorkány. akik bepiszkolják azt.

a más házánál? Most mindjárt pofon vágom! Erre a Lidi kisasszony nem szólt neki semmit. egy tehetetlen nyomorékot így megrohanni. nem lehet abból kiszabadulni. – Én megtiltom önnek. – Szörnyűség! cudarság! Egy szegény beteg asszonyt. s azt a fehér gyöngéd bőrét ütögette a gonosz banya egy csomó árvacsalánnal. hogy a kisasszonynak a két keze olyan mint az acél. – Nem igaz – nyafogott közbe a Csicsonka. – Mit csinál ön azzal a gyermekkel? – rivallt a banyára a kisasszony. s keresztbe szorítá a mellén. 103 . hogy nem gyomlálta ki a csalánt a virágágy közül. hogy azt a gyermeket kínozza. hogy tiltja meg? – Így ni – mondá Lidi. hogy ennek a szegény kisleánynak a testét összecsípdestesse a csalánnal. Az egy ideig küzdött vele. szilvalé! Lásson a maga gyereke után. ha Istent ismer! Hogy tudott olyan kegyetlen lenni. aztán tapasztalá. nem törődve azzal. szerezzen. csak megfogta az asszonynak a két kezét csuklójánál fogva.Annak a lábainál térdel a Csicsonka. de hegyes! Ugyan. hogy a saját kezeit égeti vele össze. – Kotty belé. Ingyen adják. mint maga. hogy én mit csinálok? – rikácsolt az asszony. – Hát mondja ön meg. Mit vétett az unokája? – Azt vétette. kikapta a kezéből a csaláncsomót s összetépte. – Kusch ti! Ne morogj! – Azért nem szabad egy gyermeket így megkínozni. – Hát magának mi köze hozzá. a két hajtekercsénél fogva odakötve a szék karjához. – De hát hogy mer maga itt erőszakoskodni. A gyermeknek a teste veres foltokkal volt már tele. Azok égették. – Ugyanúgy-e? Ej. egy ilyen erős személynek. A felső testéről le volt húzva minden ruha. Ha nincs még. Azzal odaugrott hozzá. Akkor aztán elkezdett óbégatni.

Lidi kisasszonynak elállt a szava. – Kegyed akar a főkapitány úrhoz menni! Hát nem gondolja meg kegyed. ő még ilyesmit sohasem hallott. Mintha minden érzéke egyszerre elzsibbadt volna.– Ki parancsol belőle? Én nem kérdezem. – Elmegyek a főkapitányhoz. Bizonyosan volt fényképe: azt megküldték a főkapitánynak. aminőkkel a lebujok bacchánsnői mulattatják a tisztelőiket. El sem tudta egészen mondani: hisz vannak dolgok. mitől döglik a légy. Aközben a nagykendőjét. hogy másnak a nevét viseli? Hogy kegyed maga is hatalmas rokonai által köröztetve van. A hideg rázta. a kisasszony mivel mulatja magát éjjelnappal. kalapját kapkodta magára. – Ahá! Ugye. olyanfajtát. Lidi kisasszony reszketett a haragtól. – Nem megy ki innen? No. hogy mit kockáztat akkor? – Nem gondol arra. A Csicsonka siránk hangon mondá: – Azért kínoz. Gyere csak még egyszer vissza. gyalázatos dalokat. 104 . hogy elmegy innen esze nélkül. A vén banya röhögése hangzott utána. amint a lakására visszatért. s feljelentem ezt a hallatlan botrányt. amik elmondhatatlanok. – Hisz ez a nő őrült! – hebegé Lidi. S azzal elkezdett a vén banya valami ocsmány nótát danolni. Haha! Tudom én. Infámis. – Mit akar a kisasszony? – kérdezé hüledezve Zsuzsa néne. Takarodjék ki az én szobámbul! – Nem megyek addig. – Hát persze. amiket meghallani rosszabb az arculverésnél. S a vén banya az első nóta után elkezdte a másodikat. Közben el-elnevette magát. amiket tapasztalt. hogy ki tudtam kergetni. s azzal sietve ment ki a kerti lakból. hogy nem akarom ezeket a nótákat utána dalolni. amíg elmondta a Zsuzsának. majd még szebb nótákra is tanítlak. Zsuzsa összecsapta a kezeit. hát majd én mindjárt megmutatom. amíg azt a gyermeket szabadon nem ereszti.

tanúképpen vagy éppen vádló alakban kerülni a rendőrség elé. tegye abban a percben. hogy mi lesz annak a vége. hogyha komolyan veszik a rendőrségnél a kegyed följelentését. hogy mit tesz? Hisz ott mindennap találkozni fog kegyed valakivel a felsőbb társaságból. amíg az dolgozni megtanul? Azt a kis bögre kávéját osztja meg vele? – Nem. ahol magamnak lesz kényelmes otthonom. de mikor jót kell tenni. akkor gondolja meg jó hosszasan. Alapos reményem van. – És aztán. megvizsgálják a vén asszonyt. Elmeháborodottnak kell neki lenni. azt pedig megsemmisítettem. Kegyed földönfutót csinált belőle. akkor mi lesz azzal a kisleánnyal? Az itt marad magára. A szemétre jut. – Talán mégsem. s elviszik innen a Lipótmezőre. a leánya is az lesz. – Magamhoz veszem a leányt. – De kegyedre nézve mégis veszedelmes dolog. Az sem tudja. amikor eszébe jutott. Vizsgáltassák meg orvossal. Én erre most mind nem gondolok. Már mi szegény emberek azt nem így szoktuk. Az anyja is virágáruló leány volt. ha összevissza kérdezgetik. mint rendes mámzell. s ne törődjék vele. hogy mi következése lesz annak. aki kegyedet otthon. ez sem tudja. – Hallja. ha nem nevetik ki vele. Leányrul van kérdés: ki törődik azzal. a fényes palotákban látta. Kegyedre rögtön rá fognak ismerni. – Kegyed abba a divatárukereskedésbe akar beszegődni. Lidi kisasszony magasra felemelt homlokkal monda: 105 . Láttam a szemeiből. hogy csakugyan elmeháborodott a vén Ribiczáné. Senkije sem lesz a kerek világon. Maga is zavarba jön. hogy az a nő őrült. édes Zsuzsa asszony. Oda fogom vinni magammal. Lidi kisasszony! Meggondolta. hogy rövid időn kapok olyan állást a nagy divatárukereskedésnél. – Ez megint kegyedhez való mondás. Mikor valaki egy rossz tettet akar elkövetni. – Aztán mit akar kegyed följelenteni? – Azt. akkor mi lesz? Idejönnek. kikérdezik felőle a szomszédokat. Egy akvarellképem volt csupán. ki volt az apja. Ez így megy rendre egyik a másik után.– Nem volt fényképem. – Magához? Hová? Abba a kis kamrájába? S mit ád neki enni. s végesvégül úgy találják.

hogy büszke legyen rá. hogy a szegénység arra való. akit az Isten megáldott vele! 106 .– És ha rám ismernek?… Ebből a tekintetből megtanulta azt Zsuzsa asszony.

észrevehette. Azok a széles utcák. áttért e vállalkozás gyakorlati kivihetőségére. mert valamit gondolnak felőle. könnyű eljutni az Erzsébet téren keresztül. akik a „napnál” ebédelnek. nem lehet egyedül végigmenni. – Attól tart. – Nem ám. aminek kegyed dolgozik. ahol nincs találkozó hely. majd megkérdezem valakitől. A Hatvani utcában éppen ez órákban van a legjobb cserkészet. Én elkísérném szívesen: de ha egy divatosan öltözött fiatal hölgyet egy szegényes viseletű öreg nő kísér. amiken egy olyan szép leánynak. hogy rám ismer valaki? – Attul még inkább. tisztességes leány egyedül keresztül nem megy. kormos házban. Vannak nálunk olyan utcák. – Akkor arra is emlékezik. A főkapitányság hivatala van a Hatvani meg a Granátos utca sarkán. Ott csak a dajkák járnak ilyenkor a kis gyerekekkel. amiknek a fején van a tolla. A lovakra is. se nappal. – Az nem jó lesz. Hanem az aszfált mindenütt veszedelmes. Drabantok szoktak előtte állni. hanem az árkádok alatt kerül át egyik oldalról a másikra. meg a szép leányokra is. Én majd útbaigazítom. – Cserkészet? Miféle vadakra? – Olyanokra. aminek a kapuboltját két kőbül faragott hordár tartja. amik a sok kocsijárástól sárosak: azok mindenütt jók. ahol a nagy divatüzlet van.) Zsuzsa asszony. A Stáció utcán végig. mégpedig a 107 .TIZENHETEDIK FEJEZET A szegénység etikett szabályai (Aki a lagunák városában figyelmesen körülnézett. A Bécsi utcáig. De a Hatvani utca sarkáig ilyen kegyedforma kisasszonynak csak a következő marschroután át lehet elkerülni. mint kegyed. ahol nincs emberjárás. mikor már látta. meg olyan urak. arról még inkább gondolnak valamit.[1] – Már most emlékszem rá. hogy csaknem átellenben van vele az úri kaszinó. ott nem sétálnak a lakkcipősök. hogy nem ismernek rá. hogy Lidi kisasszonyt le nem beszélheti arról. egy ócska. hol van a főkapitányság épülete? – Sohasem tudom én. – Én soha sem nézek senkire. s nem veszek észre senkit. – Hát tudja-e kisasszony. se éjjel. mert eddig olyan utakon át jutott kegyed a városba. hogy a Márkus téren át. hogy személyesen fölmenjen a főkapitányságra a Ribiczáné közerkölcsiségellenes magaviseletét följelenteni.

aminek most orvoslást akar keresni. addig az nem létezik. Eddig is példás szigorral irtotta a mételyt. Becsuktunk minden éjjeli kávéházat. Nincs már „leányok börzéje”. A múlt éjjeli kravall alkalmával. akik az elhaladó szép leányt szó nélkül nem hagyják. mert az Egyetem téren rendesen fiatal urak csoportosulnak. a takarékpénztár. hivatalos állásához méltó komolysággal. sőt inkább logikai egymásutánnak. Most azért futott vissza. Sehol meg ne álljon. mert az már két kávéház között esik. hanem amint a lépcsőn feljutott. Előkelő hölgyekre nézve ezek az illemszabályok nem léteznek.baloldali gyalogjárón: a jobboldali már kávéházak előtt visz el. hogy minő botrány okozta azt a felháborodást. egyenesen nyisson be azon az ajtón.” A most hallott utasítások nagyon gondolkodóba ejtették a kisasszonyt. A János konstábler jött sietve a házba. Onnan a Széna téren keresztülvágva a Kecskeméti utcán végig a Szerb utca sarkáig. Melyik utcán s annak melyik oldalán járjon az ember leánya? Amíg nem ismeri az ember a veszélyt. az egyetemi könyvtár meg a Ferenciek zárdája előtt. Azok mind szent épületek. s azt erkölcstelen útra kényszeríti. Nem is mondható véletlennek. onnan aztán egyenesen be a főkapitányság épületébe. A János végighallgatta az esetet. A Ribiczáné kínozza a kiskorú unokáját. – Nagyon helyesen teszi a kisasszony. – Én ezt a gonoszságot fel akarom jelenteni a főkapitánynak. ami fölé ez van írva: „Főkapitány. Lidi kisasszony aztán hirtelenében elmondá a konstáblernek. – Igazán. – Nem fognak kinevetni érte? – Mit gondol a kisasszony? A főkapitány úr különös gonddal van a közerkölcsiségre. nem titkolva kellemes meglepetését. Ma pedig különösen jó napunk van. melyek a fiatalságot tőrbe 108 .) a hivatalos feljegyzései voltak. Ott azután hirtelen átvágni a jobb oldalra. hanem kerülje meg a templomot. Akkor aztán folyvást a jobboldali járdán tartani. Világért be ne térjen az átjáró udvarba. senkitől ne kérdezzen semmit. A véletlen segítséget hozott. a nagy hamarkodásban itt feledte azt a piros bőrbe kötött bugyillárisát. a nagy nyomda. – Hozta a jó ég! – monda Lidi kisasszony. amiben a tőkepénzén kívül (7 forint 50 kr. Legszigorúbb utasításunk van minden feslettségnek útját állani. mintha az Úr Jézus küldte volna – szaporítá az üdvözlést Zsuzsa asszony. Az országházban egy tiszteletreméltó képviselő úr lelkesen felszólalt azon útféli csábok ellen. A lélekvásárlók kegyetlenül büntetődnek.

hogy jöjjön mellettem: úgy kísérjen. Most azután a főkapitány úr drákói rendszabályokat fog alkalmazni. – Majd én elébb benézek hozzájuk. Biztosítom róla. – Én is hivatalosan tanúskodni fogok a kisasszony feljelentése mellett. Bemegyek a Ribiczánéhoz. Soha jobbkor nem jöhetne a kisasszony ezzel a feljelentéssel. – Ne menjen ön be hozzájuk– suttogá a konstáblernek. amit a szobámban hagytam. – Sőt én arra kérem. – Én meg addig megkeresem tárcámat. Megleckézte a rendőrséget. hogy együtt járunk. „Ha nem akarsz nekem szót fogadni: járj meztelen: én vettem a ruhádat!” A leány most ott kuporog egy szögletben. 109 . az gentleman. [1] Most már a Dunaparton van saját palotájában. már akkor a Lidi kisasszony is megtért a filagóriából. hogy mi benne a szégyen? Akinek kard van az oldalán. – Akkor sietős a dolog! Tessék előremenni a kisasszonynak. – Ne! most ne menjen be hozzájuk. eszébe véve. – Ah! Hisz az szégyen volna! Egy szép kisasszony meg egy rendőr az utcán egymás mellett haladva. – Ön velem jön? – Majd csak úgy huszonöt lépésnyi távolban: ne gondolják. hogy teljes elégtételt fog kapni. dolmánya mellébe dugva a piros jegyzőtárca. – Addig is szabadságom van rá. – Én nem tudom. Mire a János visszajött a padláslépcsőn. A János még magasabb fokra hágott a Lidi kisasszony becsülésében. s az ócska ház helyén monumentális épület emelkedett.ejtik és megrontják. és a hajánál fogva lekötve tartja: azt utasításaim szerint kiszabadíthassam. hogy milyen állapotban hagyta a Csicsonkát. hogy a kényszerhelyzeten rögtön segíthessek. s ha a kisleányt most is kínozza. – Tartóztatá Lidi. – Az a csúf boszorkány nem kínozza már a kisleányt. nem is tartja kötve: hanem minden ruháját lehúzta róla.

s azt mondá a konstáblernek. s a küszöbnek támaszkodva sírt keservesen.TIZENNYOLCADIK FEJEZET A Gratulin Lidia levele Minden a legszebben ment. a Lidi kisasszony bement a Csicsonkához: felöltöztette a leányt a tisztességes ruháiba. Az őrült nő nem akarta engedni. – Azalatt a feljelentést tevő kisasszonyt megkínálta a kanapéra üléssel. A János egyre intette. Az egész háznép meg a fél utca mind kiszaladt a csodára. Akkor aztán feltették. A főkapitány úr azonnal kihallgatta a Lidi kisasszonyt. s nem kímélte a fáradságot. A János melléje ült. s miután a Paczal János konstábler értesítését is átvette. az orvos megírta a látleletet a Kaporék szállásán az öregasszony mibenlétéről. a rendőrtiszt és konstábler számára. káromkodott. Utoljára csakugyan rá kellett adni a kényszerzubbonyt. A páciens ocsmányul szitkozódott. Míg az előkerült. hogy ne handabandázzon. Az nem ülhet egy kocsiban három idegen férfival együtt. Legnagyobb fokú hisztérikus őrjöngés volt megállapítva a Ribiczánénál. Annak a kisleánynak is az eddigivel ellenkező életmódot kell követni. legelébb az orvos ment be a kertlakba. Időjártával kijött az orvos. Lidi kisasszony odaadta neki az egész kávéját. Jó szerencse. És azonnal kiadta a rendeletet. mert ha így folytatja. Attól aztán a kislány 110 . hogy hozzon két bérkocsit: egyet az orvos. úgy hajtottak a Rókushoz. A gyermek egészen agyon volt sírva. A „zöld paradicsomba” megérkezve. hogy a bérkocsiba betegyék. de legbővebben elláttatott alacsony kvalifikációkkal a Lidi kisasszony. orvosi vizsgálatot tartani a Ribiczáné testi-lelki állapota fölött. kijutott belőle az orvosnak. hogy egy rendőri orvos rögtön menjen ki a „zöld paradicsomba”. egy kopott szőnyegdarabot csavarva a teste körül. hogy híjon két hordárt. mert bizony ráhúzzák a kényszerzubbonyt. néhány év múlva állandó tanulmánytárgya lesz a kórházaknak. Amint a konstábler visszaérkezett a két hordárral. s elhalmozta csúfnevekkel az egész társaságot. Mikor aztán az öregasszonyt elszállították. másikat pedig a kisasszonynak. – A Csicsonka pedig ott áll a filagória ajtóban. s átvitte magához. esetleg az elmeháborodott asszonyt a Rókus-kórház megfigyelő osztályába szállítani. meleg szavakkal fejezte ki megelégedését a kisasszonynak azért. az orvos kihozatta velük karszékestül a vénasszonyt a filagóriábul. hogy eddig is magára nem gyújtotta a házat. addig más mindenki kívül maradt. – A szolgálattevő drabantot utasítá. aki mind ennek az erőszaktételnek az okozója. Rég fel kellett volna már jelenteni. hogy a közerkölcsiség dolgában ily érdeklődést tanúsított. a főkapitánynak s az átkos kormánynak is.

felháborodás minden étvágyát elvette. Egy óra múlva már a Csicsonka nem búsult a nagyanyjáért. a Csicsonka pedig összetett kézzel könyörgött neki: „Kérem szépen. mert nem tudjuk fizetni a házbért. A Vigyázz ugatott. – Az én számomra? – kérdé a varrónő. sohasem teszem többet!” Ilyenek az ég madarai! A Zsuzsának ismét el kellett menni a háztul. – Ha kegyed a Gratulin Lidia. Szakasztott olyan volt. Ami cókmókja a nagyanyjának van. aztán meg. Minket vagy bevesznek a szegények házába. amint mi innen kimúlunk. vagy a háziúr dob ki innen. akkor a kegyed levele. aki a mezők liliomait felruházza” – idézte a szentírást Lidi kisasszony. – Szegény nagymamám! Mi lesz a szegény nagymamámbul? – siránkozott a gyermek egyre. Mert mi nem fogadhatjuk fel. – Gratulin Lidia kisasszony itt lakik? – Én vagyok az. – Hiszen kegyednek magának sincs szállása. cifra capuchonja. Azért mégis öreganyja volt! – De mi lesz az öreganyádnak az unokájábul? – dörmögé Zsuzsa asszony. mint a vén Ribiczáné! Olyan jóízűt lehetett nevetni rajta. hogy csúf nótákat akart vele énekeltetni. Velünk nem maradhat ez a leány. ruhákat hazahordani. azt felkötötte a Vigyázznak a fejére. Ő maga nem volt éhes. – De kisasszony! Bizony kegyednek a lelkére maradt ez az ég madara meg a mezők lilioma. Azt már elfelejtette. hogy virágokat és virágbimbókat árultatott vele. Volt a nagyanyjának egy pirosvirágos. azt lefoglalják a házbérbe. – Egy ajánlott levél van a számára. A levél borítékján látható írás férfikézre vallott. Ósszeült a Vigyázzal játszani. Lidi magára maradt a Csicsonkával. A postakihordó lép be. Ez a nagy izgalom. – „Aki az ég madarait táplálja. – Akkor nálam fog maradni.kiengesztelődött. 111 . Kopogtatnak az ajtón. hogy az imént összekínozta. – Majd ád az Isten.

Már megvolt. Reszketett a keze a kisasszonynak. S azzal kezébe adta a varrónőnek a tintába mártott tollat. Hiszen maga nem a Gratulin Lidia. – Tudom ám én. Mikor a Retek utcába hordom el a leveleket. a Zsuzsi néni is tudja. Mert attul fél. Ez a levél a Gratulin Lidiának szól. hogy valami vétket követ el vele. A postás odább ment. megsérti vele az élőket és a halottakat. s az meglátja. hogy annak valami rokona ír. A varrónő pedig csak állt ott a kis kamrája közepén. – No hát mért nem bontja fel a levelet. hogy maga más valaki. hogy az aláírás idegen kéz vonása. Én is tudom. Reklamálni fogják a levelet. Mert én magát nagyon 112 . Tudta. hogy ő e cím alatt rejtőzik. Ő csak bitorolja ennek a levél tulajdonosának a nevét. És a törvények szerint is vétket követ el. Vagy talán a hűtlennek vélt imádottja. a sajátja helyett. Meglehet. – Hát nem is más.– Tessék aláírni a vevényt. Lidi néni? Olyan túlokos. Aztán megmutatta neki az ujjával. Ezalatt odajött hozzá a Csicsonka. A térti vevény visszakerül ahhoz. hogy ez nem megengedett dolog: idegen nevet írni nyomtatvány alá. a kezében tartott levélre bámulva. S ha az akkor fel lesz törve! – Ő neki pedig – saját személyére – ki küldhetne levelet? Hisz senki sem tudhatja. mint a rigó. De az a Gratulin Lidia nem ő. Ha ő ezt a levelet felbontja. ne amoda. se mondanám meg senkinek. Talán nem tud írni? – Azt igen. hogy mért nem bontja fel maga ezt a levelet. De én még a nagymamámnak se szóltam felőle semmit: s ha megölnének. azt is hozok magammal. De nincs írószerem. aki a levelet ide intézte. Azt én sokszor láttam. merész tekintettel nézett fel rá a gyermek. Kíváncsian. megnézte a levél címét. – Van én nálam. – Én írjam alá? – szólt a varrónő tétovázva. hogy ide írja a nevét. ami okiratul szolgál. az Ádám bácsi is tudja. Egészen más arca volt.

S azzal. látja. hogy ha megint tovább fog futni. Másnak szóló levelet felbontani vétek. De azt is tudom. hogy lehet egy embert olyan kelepcébe ejteni. a fejét a Lidi ölébe hajtva. itt van. Én még csak két hónap múlva leszek tizenkét éves. Díja. kegyednek szól a levél. többre is tanított engem! Mi szabad. amilyen becsületes.szeretem. mi nem szabad egy leánynak tizennégy esztendős koráig. Ezt én is tudom. – Ki tanított téged erre? – Hát ki más. Hát annak a másiknak hadd vegyem most hasznát. S csak arra kérem. A varrónő leborult az ágyára és zokogott. – No. Holnaptul kezdve elfoglalhatja kegyed a vezető kisasszony állását. kegyed pedig elolvassa. 113 . ami nem szabad. s felszakítva a borítékját. A divatárus cég főnöke írja. az ablakhoz futott vele. kikapta a varrónő kezéből a Gratulin Lidia levelét. Vagy elolvasom én magam. milyen jó. Én felvágom a levelet. hogy tudtán kívül koldul a számára. a szálláson és ellátáson kívül havonkint hatvan forint. amiből csak busás fizetés mellett szabadulhat ki. mint a Vigyázz kutya a gazdájának. mint a nagymama? Oh. akkor maga. – No. Én olyan leszek magának. lássa. hadd fussak én is együtt vele. hogy egy ilyen rossz leányt magához vett – monda a Csicsonka. A varrónő leült az ágyára. aki maga helyett egy vétket el mer követni. azt írta volna erre a levélre. Kegyedet az se terhelje. hogy tizenkét esztendőn alul levő gyermeket vétekért megbüntetni nem szabad. – Ha én most nem lettem volna itt. – Hát mondok én magának valamit. Azzal nem várva a beleegyezést. a Csicsonka odaguggolt eléje. hogy „retur”.

amikben az árult virágot. Zsiga bácsi! – Jó reggelt. hogy meg se tudott moccanni. azt mondta a nagymama. hogy elszerzi. Előkereste a ládábul a szegény anyámnak a leánykori ruháit. De furcsa is volt a nagymama az utolsó időkben. de rosszak azok az ifjú gavallérok ott a vendéglőben! – Az öregek még rosszabbak. hogy de bolond ez a nagy leány. No megállj.” A „zöld paradicsomban” már korán reggel nem maradt más élő lélek. A Csicsonkának hímezni való munkát adott a Lidi kisasszony. Az fájt nagyon. inkább sikoltoztam. s rátámadt a nagymamára. Akkor aztán azt kívánta. nincs többet rá gondja. Akkor egyszerre berohant a Lidi kisasszony. amilyen a Lidi kisasszony volt. – száraz mennykő és lapos guta sűrű beütései. de doktort hozott magával. mikor egy kisleány virággal kínálja őket. – Legjobb a Frányónak. noha most már két nyelven beszél. proponálni fogja neki. mert az mindennap lefizeti a háláspénzt. Ej. Én szégyenlettem. s csalánnal csipkedte a bőrömet. Csak azokkal a pajkos nótákkal tudta magát kiénekelni a keze közül. Azt kívánta tőlem. hogy ezután ne az utcaszögleten áruljak virágot. mint a Csicsonka. Jaj. A Csicsonka féltében hol danolt. Olyan cifra voltam. mert azt meg elvitték a bolondok házába. minthogy danoljak. hogy a Szentgyörgy-napja kritikus nap fog lenni. Házbért kellene fizetni. hanem menjek be a Grand Hotelbe. „Hát te félsz a csipkedéstül? kiabált rám a nagymama. meg hogy utána ne szökjön az Ádámnak.TIZENKILENCEDIK FEJEZET A kritikus nap Ugyan nem kell hozzá nagy időjóslási tehetség. Itt a Szentgyörgy-nap. A Vigyázzt ugyan becsukták a Lidi hálókamrájába. hogy ezzel a csinos pofával. – Bizony hazaszaladtam én! Hisz azoknak nem úgy kellene magukat viselni. Mikor a kisasszony kiszaladt. A Pikuszt nem lehet emberszámba venni. Én könyörögtem. hol meg fennhangon beszélt. – Itt van ni! Már megint csomóra fúlt a harasz! – Jó reggelt. de az már rafinált gonosztevő volt. Legalább fűtött szobába jut valahára. – Hiszen vissza is jött. Ádám bácsi! – Van is itt valami bácsi! – A klarinétos névnapot muzsikálni jár. hogy majd az urak előtt produkáljam velük magamat. – A nagymamának is jó már. de furcsákat kérdezett az a 114 . hogy minek kínoz? Azt látta volna Ádám bácsi! Az állatkerti oroszlán semmi ahhoz képest. hogy ne bántson. meg ezekkel az erős kezekkel nem az orfeumban produkálja magát. a vasúti meg a városházára ment az instánciájával. majd én csipkedlek meg!” Aztán lehúzta a ruhámat. hogy a nyitott ablakon kiugorjon. Szerét tette. hogy danoljam el azokat a nótákat. hogy az ember előre kitalálja. s aztán kibújt a kapu alatt. „Kellemetlen idő. Úgy összeszorította a nagymamának a kezeit. Ha még egyszer bejön. hogy az utcán utánam szaladtak a gyerekek. – általános földindulás. mint trapézművésznő. s azokba öltöztetett fel. amikre megtanított. A többi mind pénz után szaladgál. hogy maradjon otthon házőrzőnek.

idehozott magához. A Pikusz állt az ablakban. Akkor aztán a Lidi kisasszony megfogta a kezemet. – Bizony. Mindenkinek házbérfizetés van a nyakán. hogy az albérlők egyenesen az ő kezébe fizessék az angáriájukat. hímezni. azt mondta: „Nem árulsz több virágot. megélsz becsületes módon. hogy a mosásért nem kaptam pénzt. azt gondolja. édes Ádám bácsi! Ez lett annak a históriának a vége. hanem megtanulsz varrni. három nap előtte. hogy egész nap: „Tessék ibolyát venni!” – Frau. nincs fizetés. – Jajh. – Senkivel sem! Csak azért beszélek fennhangon.” Jaj milyen jó dolog az a „dolog!” Ahelyett. annyi tenger idő alatt? – Hát te kivel diskurálsz idebenn? – kérdé az ajtón belépő mosónő. Mind azt mondták. olyan zubbonyban. összekopogtatott. hogyha valami tolvaj jön. s azt ledobta a konyha közepére. meg amit az albérlőktül kaptam. A Csicsonka ismétlé a kérdést: – Hát hozott-e sok pénzt haza? – Egy keserves piculát sem. aminőben ruhákat hordanak a házhoz. de agyon vagyok fáradva. hanem láss a dolgod után! Ennyit tudtál csak végezni. Bizonyosan a Zsuzsa nénit látod jönni. s onnan leste az asszonyát. nemsokára pénzért dolgozol. a cigánytul a pincéért. aminek a két ujja össze van kötve. A cimmerherreket meg éppen otthon sem lehet találni ilyenkor. a konstáblertül a padlásért. A háziúr azt rendelte. három nap utána.doktor mind a kettőnktől. meg a János. hogy megijesztettél. Zsuzsa asszony egy nagy üres kosarat hozott a kezében. Az uramnak a havi fizetése. Én aztán. Azzal ők is készen lettek. – Jaj. De most. Azt is csak ketten tudták előteremteni. nix. A Pikusz rögtön ott termett a kosár szélén s azt kérdé: – Wasz haszt tu bracht? – Nix. egy árva garasnak sem vagyok ura. még pedig egész fertályt előre. Mintha engemet is nem égetne a házbérfizetés! Máskor csak elvártam könnyű szerrel. a Lidi kisasszony. utoljára is a nagymamát elvitte kocsin. hogy az uramat elbocsátották a vasúttól. abbul kitelt a házbér. hogy jöjjek egy hét múlva. hogy sokan vagyunk idebenn. 115 . Belénk hallgatódzott. a varró mamzelltül a kamráért. komm z’hausz – kiáltottak a háta mögött. Most már ne trécselj Csicsonka. Majd eljártam a két lábomat. te Pikusz.

mintha titkolni való volna. Nem kérhetné vissza? – Visszakérni? Ami már Tarafás uram zsebében van! Hamarább vissza lehet kérni a tengeri nyulat az óriáskígyótul. a városi szegények házába. Zsuzsa néni. – Hát hová készül? – Jajh. – De én egész éjjel mindig csak arrul álmodtam. még egyszer. azt nagy szerencse érte. Úgy hozzá voltam szokva. A kalapját is maga díszíté. – Hát csakugyan igaz. Olyan az. nem volt rajta sárga rigó. az ablak üvegét megkopogtatva hosszú csőrével. Egyrészt örülök rajta. csíkos perkálbul. hogy ezentúl mindig igazat kell mondani? – De azért nem kell mindent elmondani. hogy már neki jobb dolga lesz. Örülök. De hát ahhoz is szerencse kell. hanem azért. hogy a nagy divatárukereskedésben kondíciót kapott? – Már elfecsegte a Csicsonka? – Hát nem azt mondta Lidi néni. Huszonhét krajcár volt rőfe. mert nem jó a szegény 116 . aki megálmodott egy ternót. de sajnálom. Egyszerű. Jól járt. „Mit csinál a kisasszony” – kiáltott a Pikusz. – No annak hát felvitte Isten a dolgát. s aztán lemaradtam róla. – Hát hiszen maguk is elmennek majd innen. de csinos szabású tavaszi ruha volt rajta. – Oda bizony. 90 számot tesznek be. amit már egyszert lenyelt. utoljára. Ő lesz ott most első mamzell. Hát aztán mért kellene visszakérni? te! – Mert már a Lidi kisasszony nem marad itt tovább. Azt is maga szabta ki. és maga varrta meg. – Ahán! A kisasszonyt látja a Pikusz. – Nekünk egy ámbó is elég volna. mint a lutri. hogy már ezután nem láthatom. A Lidi érkezett meg. ami igaz. Most jár oda az öregem éppen az instanciájával. másrészt meg sajnálom. hogy vasútra akartam ülni. s csak ötöt húznak ki belőle. – No.– Ejnye. Annál a nagy divatárus cégnél kapott kondíciót. de kár volt a Lidi kisasszonynak előre kifizetni három hónapot. édes Zsuzsa néni. de csak úgy. ha nyélbe tudjuk sütni. én is hazakerültem. mint eddig volt. Hiszen nem azért hallgattam vele a háziak előtt.

embernek előre dicsekedni valamivel. aztán reggelit. Olyan jól esett az Ádám bácsi kegyes dorgálásait hallanom hébehóba. Ki mond már nekem ezután őszinte igazságokat? A jó Gagyulánét sem hallom többet panaszkodni a rossz világ ellen. Ennél a szónál a Zsuzsa asszony szemei is megteltek könnyel. ha három széket egymás mellé teszünk. amiket a honatyákkal fenntart. amennyivel ketten is jól lakunk. El is hálhat az én szobámban. úgy nevetett.) – Mégis megsegített a jó Isten! Most már egészen boldog vagyok. – Hát még a jó Paczal János. – Hát min? – Csak egy zsákot tettem a földre. ozsonnát. most nekem kell róla gondoskodnom. – Mégis olyan nehezen esik a szívemnek. amíg a kezében nincsen. 117 . Szabad a kisleányomat is magammal vinnem. Én még sohasem háltam széken. úgy aludtam. S én úgy vágyódtam még egyszer visszatérni ide: – a szappanszag. ebédet. mintha valósággal paradicsom volna. Tanulhatsz. Úgy megszoktam már ezt az egész „zöld paradicsomot”. – No majd ezután neked is jobb dolgod lesz. mintha édesanyám lett volna. Azzal szétnézett a varróleány az elhagyandó otthonban. – De igazán szegény emberek ajtajára felírni való mondás! (Ezt biz a nagy urak is odafaragtathatják a portáléjukra. se a hajmás asszony nem dicsekedik előttem többet a magas összeköttetéseivel. Nekem olyan volt. az nagyon jó lesz. ha meglátott. hogy ezt a helyet itt kell hagynom. – Hát még a jó Zsuzsa nénit. – Én sem vihetem magammal a virágágyaimat. aminek igen nagyon örül. vacsorát. De kár – monda a Csicsonka. Hát a szegény Zsiga cigány porontyát ki itatja már meg ezután? Úgy ismert már. Ha a nagyanyját az őrültek házába vitettem. mert hátha semmi sem lesz belőle. – Oh. Semmi hibát nem hagyott szó nélkül. Megfelezzük vele az én ételemet. a vasalógőz közé. amit annyi idő óta megszerettem. – Igazi édesanyám. Kapok hatvan forint havi fizetést. s egy pokrócot húztam magamra. a konstábler! – Az új szállásomat kedveskedésből kifüstölték otkolonnal. – Kisleányát? – Hát a Csicsonkát. – Jaj de igaz – monda Zsuzsa asszony.

elkezde valami baljóslatú vonítást támasztani. a fejét egyenesen fölemelve. nyafogni. hanem leült a konyha közepére. Zsuzsa asszony beeresztette. – Bizonyosan a gazdája után futott. De a Vigyázz ezúttal nem azzal a sunnyogó alázattal jött be. Kezét. a nagykendője csak úgy repült utána. pattogatott kukoricát. – Mi lelte ezt az ebet? Egyszer csak jön lelkendezve a Gagyuláné. Vigyázz? Mi bajod? A kutya még keservesebben vonított. Kegyelmes Istenem! – Az én uramat? Szent Isten! Mi történt vele? – Jaj! uram irgalmazz! Elgázolta a lóvonatú. ott hagytam perecet.HUSZADIK FEJEZET Háromszoros halál «Keszt herájn! Tu Luder! Wart Spitzpub! Wart!» – deklamált a Pikusz az ablakban. Úgy sírt. mindent a standon. Rémült volt az arca. annak a térdére tette a fejét. – No majd adok a semmiházinak. s a nyakát elnyújtva. s hogy az asszonya odament hozzá. – Zsuzsa néni! Szent atyám! Meg ne ijedjen! Itt hozzák az urát. mint egy valóságos ember. a kezeit tördelte. – Mi lelt. Itt hozzák lepedőben! Én előre szaladtam. 118 . Már ott kapar az ajtón. – Ez a Vigyázznak szól! – Hát az a kutya megszökött? – Kiugrott az ablakon. s elkezdett keservesen szűkölni. amit a bűnös cselekedet tudata diktál. lábát összetörte.

hanem csak egy kicsit. – No csak nem kell megcsinálni nagy larmat! Ne filjen Zsuzsa asszony! Semmi se nem meg van baj! Csak az Ádam bacsi egy kicsit meghalta magat. a tenyerével nagyot csapva a legény gombakalapjára: ne veszkődj most. 119 . Ketten hozták a karjánál fogva: a János konstábler.Ez még alig végezte. Megirta aztat mar halhatatlan poeta. megesik az öreg emberen gyakorta. Vojtina Matyas: „Egy kis halal nem tesz sokat: őseinknek szintúgy volt”. Zsuzsa asszony erre a szóra gondolkodóba esett. te bolondos Frányó – mondá Panna asszony. amint szaladt. Lidi kisasszony megfogta a kezét s visszatartá. ezek azt mind nem látták. meg a lóvonatúval is elgázoltassa magát. – No az igaz. hanem a feje a mellére volt lehorgasztva. Ott voltunk. Leugrott a vaaroshaaz tornyaabó! Egyszerre szörnyet hótt. meg a két rajkója. De mégis „úgy” hozzák. a Zsiga cigány. Láttuk. egymás csizmájára taposva. már akkorára háromféle halállal mulasztották ki. Az Ádám apó csak egy kicsit volt meghalva. Szegény Ádám apó! – Akkor én is elölöm magamat – monda Zsuzsa asszony. No de most jött egy igazi hírnök. A szürke kabátja elöl csupa vér. hogy elszédült. s odakinn elkezdi a kiabálást: – Krisztus atyám! Ne hagyj el! Eedes Zsuzsa neeni! Aarvasaagra jutottunk! Itt hozzaak a szegen Aadaam apót. azok mind a hárman egyszerre kiabáltak: – Jáj! Jáj! oda vagyunk! Az Ádám bácsi beleugrott a Lánchídról a Dunába. mikor kihúzták. mint egy őrült léggömb a százráncú szoknyáival. hogy az Ádám bácsi a toronyból is leugorjon. ledobbant. a Lánchíd meg a lóvonatú vasút? Mire ideértek a hírrel. Kámpesz neki! Vége van már. Hisz hol van ide a városháza. – De édes Zsuzsa néni! Ne veszítse el az eszét! Gondolja meg. aki valósággal szemtanú volt: a Frányó! Csak úgy csörömpölt a sok ibrik a kosarában. A maga lábain lépegetett. s futni akart. a Dunába is belefulladjon. – Hát meglehet. jön futvást a hajmás kofa. Azután hárman is rohantak be egyszerre. De nem nagyon. meg a Szüköl Makár. Itten hozzák. hogy ez nem lehet. hogy az tiszta lehetetlenség. mikor szomorusaag van a haaznaal! Pedig hát igaza volt a Frányónak. Dikhec a másvilágra. – Óh. – Hármas halállal még nem halt meg ember.

de majd életre tér azonnal. se lába nincs eltörve – figyelmezteté Lidi kisasszony. te gyerek! Gyújtsd meg frissen! S már csepegtették volna a markába az égő gyantát.A Zsuzsa asszony hangosan jajongva rohant eléje. – Érvágás helyett szolgált neki. (Szerencsére nem volt spanyolviaszk a háznál. Elszédült. – Egy kulcsot kell neki a nyakacsigájára tenni. ha a páciens fel nem mordul. attul elmúlik – tanácsolá a Gagyuláné. – Menjen innen azzal a kulccsal! hisz az az orrvérzés ellen való! – szólt Zsuzsa asszony. jaj. – Sohasem szokott ez vele történni. – Jaj.) – Mit csináljunk? Hogyan segítsünk rajta? – sopánkodék Zsuzsa asszony. készséggel tartva oda a butykosát. Makár úr rákiáltott az asszonynépre.) A kolofonium is megteszi! (Az pedig van minden muzsikusnál.) Hol egy gyufa. (A Zsiga cigányt meg a Frányót is bízvást az asszonyokhoz lehet számítani. – De csupa vér a ruhája! – Jajveszékelt Zsuzsa asszony. meg a Csicsonka iziben odatolták a gond űző széket. aztán elesett az öreg az utcán. – Igen. hadd helyezzük bele. mint forró spanyolviaszkot csepegtetni a tenyerébe. hogy… 120 . Tolják ide azt a karosszéket. – Elmenj! Mert úgy nyakon teremtelek. hogy se keze. A Lidi kisasszony. édes jó uram! Mi történt veled? – No lássa. – Legjobb lesz neki kicsi palinkat tölteni ’z orraba: attul halalt mindgyar kiprüszköli – javaslá a Frányó. – Semmi sem olyan jó ilyenkor – monda a Zsiga cigány –. – No csak nem kell a házat felforgatni a nagy lármával. mert betörte az orrát – magyarázá a konstábler. Ekkor indult aztán csak meg istenigazában az asszonyhadnak a lamentációja. s abba aztán a két férfi beleültette az Ádám apót. El van szédülve még. – S az volt a nagy szerencséje – mondá Makár úr.

– Menjetek a pokolba! Ne cibáljatok.” 121 . – No. odatartva a palack száját a pácienséhez. de „halál ellen is van orvosság”. – Mit mond Petőfi? „Járjunk a temetőbe. S azzal elkezdte az izmos tenyereivel az Ádám apó vállát. Van-e még abbul a fuxinos borbul? Lidi kisasszony sietett azt előhozni. Ámbár a többiek is mind nagy diadalban voltak. elkezdték annak a hüvelykujjait egész tehetségük szerint cincálni. Majd kidömöckölöm een ennek a haataabaó a neheez nyavalaat. Ekkor aztán nekiállt a Panna asszony. öreg – monda János. Tudom hogy nem keevanja meg többet. – Mit mondtál. s megint félreszegte a nyakát. – Een tudom ennek csak a maódját – szólt nekitürkőzve. Ekkor aztán a János lépett közbe. egyetlen uram! Csakhogy életre tértél! – Dehogy tértem – házsártoskodék az öreg. Ily szomorú időbe. – A hüvelykujját kell neki huzogatni! Az a legjobb – kommandirozott a klarinétos.– Már motyog valamit! – lelkendezék Zsuzsa asszony. – Tudom én. dagasszatok engem! Ti hiénák! Még a halottnak sem hagytok békét? A Zsuzsa asszony örült ennek a legjobban. – Holt ember vagyok. hogy meghaljon. hogy mért haltam meg! Ok nélkül csak nem bolond az ember. felugrott. – Oh j aj! Kedves galambom. édes? – Meghaltam – dörmögé az öreg. hátát hatalmasan dömöckölni. s ketten két felül. s azzal a Miska meg a Ferke megkapták az Ádám apó két kezét. nekivetve a lábaikat a karosszéknek. Félretaszigált mindenkit az útból. Mindenik a maga gyógykezelésének vindikálta a bámulatos sikert. De már ezt az Ádám apó maga is megsokallta. – No. lerázta a kínzóit a nyakáról.

– Nem lehetne ezt a sok auditoriumot innen kiexpediálni? Egyébiránt. hogy melyik tanácsos urat keresem – azt mondta. – Magának jól van. hogy ez csak „szabónak méreg. hát akkor minden jól van – monda Makár úr. hogy élünk? – Az mindegy – dörmögé Ádám. azt mondom a portásnak: itt van-e már a tekintetes tanácsos úr? Az már tudta. Úgyis előbb-utóbb kitör a szeg a zsákbul. hogy méltó volna a „Főváros”-ba kinyomatni. mi törteent vele? Az Ádám apó összeszedte magát. csak azon rontsak be. – Egy szó sem igaz abból a fuxinból. mit bánom? Maradjanak itt. – Hallja. csak mindig a szag után: ottan találok egy dupla ajtót. Amint én korán reggel felballagtam a városházára. – Jaj. csak meg ne erőtesse magát a sok beszédben – aggoskodék Zsuzsa néne. – Mondtam én. vagy mit szokás oda írni. Aztán mindjárt ráírta a hátára. s még egy szíverősítő kortyot húzva a borospalackbul. A Ritka Panna nem bírt már a kíváncsiságával. Ott is igen jól fogadtak. – Beszéljen hát világosan. hogy olyan szép folyamodás. Leráncolta a bozontos szemöldeit. ha meg nem tudhassam. – No hát mi történt – unszolá Makár. mi tűrés-tagadás? A biz így van. Az öreg szétnézett mogorván.Addig nem vette el a szájátul az üveget. – Ha testileg élek is. – No hát Ádám apó! Ugye. hogy „fiat piscis”. nem 122 . mindjárt bejelentettek. aztán mindig balra. amíg jót nem húzott belőle. dehogy utasított! Inkább azt mondta. csak menjek fel a grádicson. ráadta a fejét: – Hát. kovácsnak orvosság”. – Most mingyaar een aajulok el. – Talán elutasította a tanácsos úr a folyamodásával? – Jaj. dehogy utasított. de nekem nincs jól. de in effigie ki vagyok végezve. – No. Négy hivatalos óráig aludtam tőle. János – monda (intraparenthesim) Makár úr.

hogy biz olyan templom nincsen a világon – és hogy minket soha pap nem adott össze. hogy Kapor Ádám meg Kömény Zsuzsa mikor és hol esküdtek össze. amit kend kifelejtett. – A tekintetes úr aztán oly kegyes volt.” 123 . A tekintetes úr elvette a kezemből a folyamodást. miféle napon volt az esküvőjük. – No csak ne ereszd még az égnek a hálálkodásod sárkányát! Most jön a bökkenő. – Ha tudnék. Kömény Zsuzsánnával. hogy lendíteni akart rajtam: „No öreg! Régen volt az.” Zsuzsa asszonynak a térdei megroskadtak erre a szóra. Meg kellett vallanom. – Mit feleljek? Hazudni nem tudok. – Én Istenem! – Hej. benissime! Nagyon jól van. – De a városi statutumok egyenesen azt rendelik. mint férj és feleség. Csak úgy néztem a szoba tetejére. s azt mondta rá: „Bene. hogy melyik évben. Éppen van üres hely a szegények házában: embernek is. – Jaj. Ott álltam iziben a tekintetes tanácsnok úr előtt. Én már kezet is akartam fogni a tekintetes úrral. ugye? De arra csak emlékszik. s melyik templomban keltek össze? Hát csak azt diktálja fel. hogy füllentsek. szerencséje van. majd én aztán kiíratom a bizonyítványt a mátrikulából. de jól összeválasztották a nevüket: nincs valami fiuk? Az bizonyosan Petrezselyem Jóska volna”. – Akkor sajnálom önöket. Kapor Ádám! Kend burokban született. azt dobja oda nekem: „No most még csak egy dolog hiányzik a folyamodás igazságaiból. akkor csak úgy a háta mögé. most mindjárt kiég a két szemem – rebegé Zsuzsa a kötényével takarva el az arcát. hogy a városi szegények házában csupán törvényesen egybekelt házastársakat lehet felvenni.várakoztattak sokáig.” – Nagyon kegyes volt! – Szólnom kellett volna rá valamit. Ejnye. nem engedem a kezemet megcsókolni”. de ő azt mondta: „Nem. de azt majd utólagosan is utána lehet pótolni: – a házasságlevél: a pap bizonyítványa afelől. feleségével együtt. elolvasta elejitől végig. – Mikor minden megvan. asszonynak is. hálá a magas egeknek – sóhajtott fel hangosan Zsuzsa asszony. hogy végigszaladt rajtam a hideglelés erre a szóra mondá Ádám apó. – De nem vitt rá a lélek. sem segítenék vele senkin. jó öreg – így szólt a tekintetes úr. holnap akár mindjárt belehelyezhetik magukat Kapor Ádám. – No. a függőlámpásra.

Bele a feneketlen semmibe. mint az a regula. hogy én most jöjjek haza. Ez alul nincs kivétel. tele nagy könyvekkel. s amit elmulasztott ötven esztendeig. s azok a nagy házak mind rám akartak dűlni. Elég soká jártak jegyben. hogy ez esetben mi a teendője? Azonnal curukkoljon haza: vigye rögtön a Zsuzskáját a paphoz. – Pedig jó. én csak azt éreztem. vén toprongyos! Nem tudja kend. tisztességes. minden kő ki akart futni a lábam alól. s itt valamennyi ismerősöm előtt. Megadtam magamat. hisz ez a legegyszerűbb dolog – monda Makár úr. Két ablak helyett négyet láttam magam előtt. hogy éppen szembejöttünk a nagy patikánál. megfogta a galléromat. – No. miben jártam? Ne adj Isten. Meg kell házasodni. az ő szemeiből könnyeket fakasszak. Jöhetnek a férgek. Azóta csak kiismerhették egymást. ahogy egyszer csak beszakadt a lábam alatt a föld. Csak azt tudom. hogy ezt az ő becsületes arcát örökre megpirítsam. – Azt sem tudom. – Az ám. hogy meghaltam. Csak úgy ütögette a tarkóját az öklével. 124 . Mind rajtam nevettek: én rám mutogattak. – Mikor én ezt meghallottam. hogy „hallod-e te Kömény Zsuzska!” Az öregnek a szavát elfojtotta a zokogás. – No hát. ha kérdezik. amiket nem tudok letörülni. ezek előtt a jámbor. A többiről aztán nem tudok semmit. és megrázott emberül: „No hát. Hogy menjek én most haza? Mit mondjak.– Most már én is halott vagyok – sóhajtá Zsuzsa asszony. De a jó erkölcsöt fenn kell tartani. hogy akit eddig minden ember úgy becsült meg. íráscsomagokkal. ha énnekem azt mondták volna. hogy penitenciából négykézláb menjek végig a városon. hogy a konstábler úrral vagy a diurnista úrral összetalálkozzam. s emberi szó helyett röfögjek. csak úgy táncolt körülöttem az a sok almárium. mint ama kőbányai sertés barom: nem esett volna olyan nehezemre. mert odajött hozzám. – Hiszen már nem mozdulok. ezután az utolsó repedt sarkú polyka is úgy szólitson. no. Esküdjék meg az élete párjával. Ott volt azon a tájon. Ádám bátya. – De uram. A tekintetes úr nyilván azt hihette. hogy az én jó drágám. Akkor aztán megkapja a pátenst a szegények házába. hogy mikor lépegettem. nem kell kétségbeesni. hogy esem lefelé a Szentgellért tetejéről. hogy jöttem ki a városházából? Hogyan kerültem az utcára? Csak azt tudom. Az öreg ember végigborzolta az ősz haját a kezével. hogy „édes Kaporné asszonyom”. most az ötvenedikben üsse helyre. hogy le akarok esni a lábamról. becsületes emberek előtt mondjam el. de azon keresztül is hallottam az emberek kacagását. A fülemben egy tenger zúgott. akivel én ötven év óta annyi keserves időt hűségben átéltem nincs ám velem oltár előtt megesketve.

Úgy emlékszem rá. – Hát nem úgy van az. ami nekem is. Azt mondják. – Meg hogy „Szegény ember akaratját boldog Isten bírja”. s az Ádámnak a móring pénze. A kettős gyász miatt elmaradt az esküvőnk a farsangrul. Én is árva lettem: ő is. – Majd elmondom én azt rendén. Mind a ketten itt laktunk a Ferencvárosban: az én anyámnak a háza szemközt volt az ő anyjának a házával. s gyöngéden visszaültette a karszékébe. – Éppen ebben a hónapban múlt annak ötven esztendeje. – A biz úgy volt – erősíté Kapor Ádám. négy szép tehene állt az istállóban. S azalatt csak úgy az ablakon keresztül beszéltünk egymással. Isten végez”. másoknak is örökké emlékezetes marad. s a fia vitte az egész üzletet. A Duna árja átszakította a gátakat. Mind a kettőnk szülői jómódúak voltak: már ahogy alacsony sorsú emberek között mondják. egyszerre kísértük ki őket a temetőbe. egymás mellé lettek eltemetve. magam hordtam be a tejet a városba egylovas szekérrel. – De hát majd most én mondom el ezt a történetet: hallja meg. mintha most is látnám. alacsony sorsú némbernek az arcán csupa jóság volt kifejezve. ahogy tisztességes jegyeseknek illik. Úgy van. Én akkor tizenhat éves leány voltam. Mi nem vagyunk egymásnak esküdt hitvesei. hogy a ránk jövő farsangon meg fogunk esküdni. hogy hagyhatott fel ezzel a nemes mesterséggel – szólt közbe a Szüköl Makár úr. s két oldalrul rohant a városra. Már a kelengyém is készen volt. Szerettük egymást. – A szegény.HUSZONEGYEDIK FEJEZET Mikor még Ádi és Zsuzsika voltak Most Zsuzsa asszony lépett oda az emberéhez: megfogta a kezét. Úgy 125 . – Azon a télen januárban mind a kettőnknek meghalt az anyja. el voltunk egymásnak jegyezve. Mintha csak összebeszéltek volna: egy napon halt meg mind a kettő. aki gyalázatot talál rajtunk. – Jaj. Az anyám milimári volt. az én Ádámom pedig húsz esztendős legény. – Igaz. – Ekkor jött az a március 15. hogy „Ember tervez. Az Ádám anyja pedig hentesné volt. hogy ez történt. édes jó társam! A te asszonyod nem fogja az orcáját kendőbe takarni a szégyen miatt. Két koszorút vettünk mind a kettőnek a keresztfájára – téli zöldbül meg piros csipkebogyókbul. Úgy volt. hogy majd talán megtartjuk „új kenyérrel” vagy később „új borral”. Abban reménykedtünk. s aztán dobjon ránk követ. se a két szemét nem fogja kisírni. aki akarja.

meg az a másik ott a vízben. Annyi lelkem volt. már akkor az ajtóragasztóig ért az árvíz. aminőt ember sohasem szokott hallani. tűzoltó. Ítélet napja volt az! Rettenetes volt hallgatnom az állatok rémítő bömbölését. Nemsokára azonban a Szent-Gellért fokárul kezdtek az ágyúlüvések megvillanni. hogyan döntögeti le a jeges vízözön a házakat 126 . azt a padlásra felhordjuk. – Hát már akkor ott volt az árvíz. Magamra maradtam. hogy majd azután is ráérek még a négy tehenet. Akkor a pesti házak csak vályogbul voltak építve. az mind elszaladt: ott hagytak magamra. Ami cseléd volt a háznál. hogy az utcánk sarkán égő lámpásbul két lámpás lesz. Én felmenekültem a kéményre. Az ágyúk mind a város felé voltak fordítva. – Sötét éjszaka volt. mert téglábul van építve. De még oda is utánam jött a víz. Én siettem ágyneműt. – De mire le akartam jönni a padlásrul. mikor minden elcsendesült. Császári pattantyúsok ágyúzzák a megtorlódott jeget Promontornál. Ő azt mondá. amint egy ház összedült az utcasorunkban. Azt gondoltam. Azt tudtam.emlékszem rá. A mi utcánknak csak a végén pislogott egy olajlámpás. nagyot lobbantak: a víz kioltotta a lámpást. hogy egy fél kenyeret. utoljára eggyé lettek. amik az istállóban rekedtek. mindig közelebb értek egymáshoz. – Volt is akkor konstábler. s az utcaajtóban találkoztam az Ádámommal. Hát ez mit jelenthet? Egyikünk sem tudta. idején elmenekülhettünk volna. Egyszer csak azt látjuk. s a sertései visítottak a halálos vívódásban. hogy valamerre fusson. Én ottrekedtem a padláson. hogy nem lesz semmi baj. szekerünk. de még senkinek sem jutott eszébe. Én kiszaladtam az utcára. úgy hogy ki kellett másznom a háztetőre. meg a lovat az istállóbul kiszabadítani. S a víz még egyre nőtt. Hisz ha jókor tudtuk volna a veszedelmet. – Hát nem tudott konstábler után kiáltani? – mondá János. Egyszer csak ágyúdördülések hangzottak a Duna felől. volt lovunk. Onnan néztem. Átellenben az Ádám lovai nyerítettek. meg a nagy kendőmet magammal vittem. Még rettenetesebb volt. Csak a varjak károgtak. Annak a tükrében látszott a második lámpás. Minden lakos kinn volt az utcán a háza előtt. Mi rögtön szaladtunk vissza a magunk házaiba. hogy legtovább kitart. hogy ami értékes holmicskánk van. Az utca sarkán égő lámpás. mintha csak az idén történt volna. hogy a dördülésüktől minden ablak csak úgy csörömpölt. Egyszer-egyszer valami nagy robaj hangzott. mentőtársaság! A nagy jéghasábok egymás hegyén-hátán torlódva harsogtak végig az utcán: csak úgy rengett alattam a ház. Minden állat olyan hangokon ordított. – Hát a tűzoltók? A mentőtársaság? – kérdé Makár úr. Első gondolatunk az volt. fehérneműt felcepelni.

Ott azután magához szorított. valahol egy partos dombon. először életünkben. – Azzal ő egy hosszú rúddal a kertek felé irányozta a tutajt. De ő már a fele útján elém jött. Végre egy nagy óriási jégtábla egészen elzárta az utcát. Az volt a „nászutazás”. lelkem kisasszony. s aztán a kezét nyújtva vezetett a jégen keresztül a tutajáig. mikor szürkülni kezdett az ég. tutajostul. Csak azért imádkoztam akkor is. hol balra nehezedtek a testükkel. rá a jégtáblára. mit látok? Az Ádám padlásának az ajtaján. hogy az átelleni ház. Az Ádám nagy hirtelen a padlásajtót két üres hordóra rászegezte. hogy azzal a gyarló alkotmánnyal át lehessen vádolni a jégzajon. – Jaj. akkor kezdődött a „lulájmachen”. most frissen!” Én hirtelen leugrottam a háztetőről. összetör bennünket. s ahol nagyobb jégtábla került elénk. Ő maga ott állt a tetején. – De hát arra gondolni sem lehetett. ahol kevesebb volt a jégzaj. Végre. valami sötét alkotmány nyomul előre. lulaj links”. hogy három éjszaka összeragadt. mint egy sánc. Mikor sűrűbb jég közé szorultunk. Erről sem tud már semmit a mai budapesti ember. galambom. hogy csak maradjak nyugodtan. Az utána jövő jéghasábok úgy torlódtak föl a háta mögött. hogy az egyensúlyt fenntartsam a tutajon. „Lulaj rechts. Még a sarkamban is meghült a vér – sóhajta a Ritka Panna. az én kedves Ádámom háza össze ne roskadjon. megcsókolt. s azt tolta ki a vízre. mikor már a magunk háza is recsegett-ropogott alattam. én jobbra léptem. – Az a valami: a tutaj! – kiáltott közbe a Frányó. – Hasztalan volt minden erőködése.körülöttem. ott kiugrottunk. ahol a szénát szokták felhúzni. – De már most igyekezzünk innen sebtén – mondá az Ádám –. – Hát a propellerek nem jöttek a segítségükre? Meg a csónakegyletek – szólt közbe Lidi kisasszony. – Kivált a jeges árvízben! – Amint az Ádám meglátott engem a kéménybe kapaszkodva. Nekem folyvást arra kellett ügyelnem. Az ég fekete volt. szerelmem! Mindenki áhítattal hallgatta a matróna beszédét. Tutajt csinált magának. mert ha ez a megrekedt jégsánc egyszer megindul. amerre a víz árja sodort. ott a városi homokbányák 127 . hogy majd átfutok az Adámhoz. – Azt hiszem. keresztbe állt a kettőnk háza előtt. s a tutajt úgy toltuk rajta keresztül. „No. mind nem volt az akkor! Hát egyszer. olyan hosszú volt ez az út a sötétségben. Ha az Ádám balra lépett. Arra lehetett csak haladnunk. alattunk a havasjeges víz fehér. odakiáltott hozzám. amíg vizet értünk. amíg értem jön a tutajjal. Odáig ért már a víz. pedig akkor így járták a jeges Dunát egyik parttól a másikig. így törték a jeget. – Jajh. Valamennyien szétterpesztett lábaikkal hol jobbra.

s betették a múzeumba. Én hoztam magammal a fél kenyeret. Minden vagyonunk oda volt eltemetve abba a rettenetes nagy sárhalmazba. A Zsuzsa asszonynak szünetet kellett tartani. Azután csendesen folytatá. a csillagok ragyogása mellett. Hideg. Együtt. Mikor egyszer kutat ástak a piac közepén. Én szerettem az Ádámot. Igaz. ez volt a mi menyegzői sátorunk. én is beállhattam volna szobaleánynak. Elkezdtük keresni a házainkat. meg az Ádám köpönyegébül csináltunk egy sátort. akiknek a viaszgyertyánál se jut eszükbe. hisz jól értette a mesterségét. mindig újra meg újra eszünkbe jut. A két üres hordóbul. A Ritka Panna pedig azt az észrevételt tette rá. hogy a szemeit megtörülgesse. hogy mit esküdtünk akkor egymásnak. de azóta is. amelyben szülőinknek a lakása állt valaha. de sokan vannak. hanem temető. az én nagy kendőmbül. – Minek is menekültünk mi meg akkor – motyogá Ádám apó. megtalálták az én koráll nyakkötőmet. Most valami nagy piac van a házaink helyén. Az öreg asszony derültebb arccal folytatá. ő meg szeretett engem. nem a viaszgyertyák fénye mellett. Egy pusztaság volt az egész városrész. hogy soha el nem hagyjuk egymást. ez volt az ő móringja. s megesküdtünk egymásnak. hogy pogány korabeli maradvány. ügyes voltam. nem lehetett ottan járni. Szüköl Makár szomorúan szólt közbe. hogy mit esküdtek előtte. hanem csak egy virágos kökénybokornál. metsző szél fújt. Mikor vége volt a nagy veszedelemnek. hogy koldusok lettünk. ez volt a mi lakodalmi traktánk. – Kezdek a sorsommal kibékülni – sóhajta fel a diurnista. Ott kellett megvirradnunk. a padlásajtóbul. ez volt az én kelengyém. Csinos voltam. – Mi szükség volt két koldussal többnek megmaradni a világon? – Igaz. valahányszor egy virágzó kökénybokrot látunk – pedig a kökényfa minden esztendőben kivirágzik–. mi is visszatértünk a városba. a tetőket. gerendákat összevissza hányta halomra az árvíz. hogy – Bizony pedig héj. De még csak az utcának se találtunk a nyomára.táján szárazra jutottunk. – Állhattunk volna szolgálatba mind a ketten. amit az anyámtul kaptam egyszer karácsonyra. Nem város volt itt. addig jámbor földmívesek fogták pártunkat. az Ádám hozott el egy darab szalonnát. De hát nem akartunk egymástól 128 . összetéve. Ott láttam meg. hogy nem az oltárnál. Kisütötték róla. – Hát én még egy kökénybokrot sem láttam virágozni soha. Ádám elmehetett volna henteslegénynek. – De hát azért még sem voltunk kétségbeesve. beterítve sárnak ázott falakkal.

hogy neki még igazi. azt híven megosztottuk. Ha szegények voltunk is. – Olyan volt. s amit kerestünk. Nekünk egybe kell kelnünk annak rendi szerint. apárul való neve sincsen. nem volt ki előtt pironkodnunk. A napja is ki volt már tűzve. – Dehogy volt! Ha lett volna se váltunk volna meg a kedvestől. – Most is könnybelábad a két szemem. Elég volt nekünk annyit megvonni a szánktól. mi ketten együtt eljártunk napszámba. Ha egyszermásszor az egyikünk kidült a munkából. Zsuzsa. Megéltünk belőle. Pesten elkezdték az újbólépítkezést. – Hallja ezt? Lidi kisasszony – dörmögé Paczal János. meg a jó cimboráinknak egy kis áldomásra. ha reá gondolok. nekem egy menyasszonyruhára. S amellett úgy éltünk. A lakodalombul temetés lett. a másik dolgozott dupla emberszámba. Eljártam szapulni. „Hallod-e. Senki sem törődött velünk a világon. piros képű angyalkánk helyett egy kis fehér halottunk volt. Egy napon aztán így szólt hozzám az én Ádámom. amit a törvény elénk szabott. Így aztán lassacskán megvénültünk. fekete retket. Soha alamizsna-kenyérre. misem a világgal. de soha annyi módunk nem volt. soha ispitályra egyikünk sem szorult. s ha ez a mostani 129 . Valamennyi gyerek mind megkapta. akárhogyan zsugorgatjuk is meg a hozzávaló költséget. Akkor kaptam rá a mosónő mesterségre. Itt nagyon elfogta az indulat Zsuzsa asszonyt. – Hanem egyszer mégis történt valami. de szerettünk tisztán lakni. én még éjszakával is megtoldtam a napot. Harmadnapra a mi kis csevegő. Inkább együtt tűrtük a nyomorúságot. vízkereszt utáni vasárnapra. hogy azt meggyőzhettük volna. ő is elment velük. Nem volt kinek dicsekednünk. A menyegzői költség felment a gyászszertartásra. össze kellett szedni minden erejét a további beszédhez. akár egy kis angyal. ki ne csúfolják a többi gyerekek.” Ettül fogva aztán még többet dolgoztunk. kenyeret!” mégis összekuporgattunk annyit. Az Úr Isten megajándékozott bennünket egy kis fiúcskával. mind belehalt. hogy hétszámra eldanolhattuk volna: „Nem ettem én ma egyebet. hogyha egyszer megnő. amennyi elég volt a tisztességes menyegzőre. ennek a kisfiúnak becsületes nevet kell ám adni. Járvány volt az egész utcában. ami rákényszerített bennünket. Az Ádám meg télen havat is lapátolt.elválni. akik ott az oltárképen a Szűz Máriát körülrepkedik. az egyházi esketést is szerettük volna mi megtartani – folytatá a Zsuzsa asszony –. – Nem volt bölcsőde? – kérdé Lidi. – Hát hiszen. Minek már? Kinek kell az? Minket összekötözött erősen a közös szegénység. Úgy szerettük mind a ketten. – Ekkor egy éjszaka a mi kis Jancsikánk nagy hirtelen beteg lett. Ettül fogva aztán nem gondoltunk többet az esküvőre. Mikor dolgozni mentünk magunkkal vittük. hogy a lakbért félretehessük. csakhogy éppen a szárnyai hiányzottak.

nyomorúságunk rá nem kényszerít. a Lidi a Csicsonkát ölelte. csak a konstábler János tudta megőrizni hivatalos méltóságát. a Panna a Frányót. soha se tudta volna meg senki. de igazán mondod – rebegé Ádám apó. amit ebből az udvarból egyszerre kivisznek. S ez aztán ragadós. nem igazi férj és feleség feküsznek. Ki-ki borult a szomszédja nyakába. – Óh én édes párom. a Szüköl Makárnak pedig éppen kaucsukkal volt behúzva a szíve az ilyetén érzékeny jelenetek ellen. a Gagyuláné a Miska cigányt. 130 . hogy abban a két gyalulatlan deszkakoporsóban. egész sírás-verseny támadt. zokogva ölelve át hű élettársát.

– Hogy meg kell tenni. különben nem nyílik meg előttetek a városi szegények házának az ajtaja. – Tán bizony pénz – szólt egész fitymálással a diurnista. Erre általános nevetés támadt. rész 4. azt mondá Makár úr: – Hát ez mind igen szép. azt most a tizenkettedik órában hozzátok rendbe. – Ugyan mennyit kell fizetni? – Legalábbis egy forintot.HUSZONKETTEDIK FEJEZET Lukács evang. azok mind elfogadhatók enyhítő körülmények gyanánt. Ezt bolond nélkül is tudom! Önök mind így beszélnek. kis zseb. mikor nagy zseb. – Hát az. ráesve Ádámra meg Zsuzsára. egyik sem adta elő a kívánatos. – Hát mi kell még? – kérdé Makár. – Hahaha! Egy forint! Hisz az nem pénz! – De mikor mink a mai napon annak az egy forintnak sem vagyunk urai – monda Ádám apó. mintha az esküvőhöz nem kellene egyéb. Krisztus koporsóját sem őrzik ingyen. mint egy menyasszony meg egy vőlegény. – Nagyon igaz! – Igaz! Igaz! Nagyon igaz – rekapitulálta a véleményeket Adám apó. Az esketésért fizetni kell. Stólát kell ám adni. ami a háborúviseléshez kell. arcoknak elveresedése. 131 . v. XXl. hanem azért a szépséges orrfúvási koncertért nektek senki beléptidíjat nem fizet. Amiket Zsuzsa asszony elmondott. Menjetek szépen a paphoz. hanem azért ezek mind nem változtatnak semmit azon a szigorú ítéleten. – Hát persze. hogy amit ötven esztendeig elmulasztottatok. rongyos egy „flóres”-t. Erre minden jelenlevő büszkén és nagylelkűen kapott a zsebéhez. hogy pénz. S aztán lett belőle egy általános egymás szeme közé nézés. ami nincs meg. igaz – kiabáltak minden oldalról a hívek. és tartsátok meg az esküvőtöket. – Igaz. édes híveim. Mikor végeszakadt valahogy a nagy siralomnak.

– Nincs maa nekem egy csepp kivaansaagom se ezekhez a gyűrőkhöz: csak az ujjamat szorítják. – Egy forint? Senkibe sincs egy forint. mintha volnank riszegek. az nincs sehol. ’Zijjel nem halunk kamaraba. Most odaadok Kapor bacsinak forintot. Most szedtem össze kamaradoktul jövő icakára halas-pinzt. hogy „actu” mind valamennyinél hiányzik az a reális egyforintos. Én megcsinálom egy forintot. Erre meg a Ritka Panna ugrott elő. „In spe”. aki abban a hitben nyúlt a mellénye zsebébe. – Van nekünk kegyes patronus. Konstabler úr bekiséri minket rendőrsighez. Ott halunk jó szalman ingyen. Van een nekem kettő is. ami a világot alkotja. te golyhó? – Hun – szólt ravasz hunyorgással a legény. – Hát akkor hol háltok. 132 . Ez már a kenteké. de az a tényleges kezdő egy forint. Szíp magyarok! No hat csak tot leginnél megtalálja magát az a’zegy fórint. Isten nyugtassa meg mind a kettőt. hogy az nem más. Mehetnek lakodalomba. Odaadom én azt igen szívesen kigyelmeteknek: viseljeek egeeszseegvee! Azzal nagy erőhatalom mellett lesrófolta a kövér ujjairól azt a két ezüst gyűrűt. Itt van zacskóban huszonöt nígykrajcáros. mint itthon nigy krajcárért. – Csak nem akarsz tán bankót csinálni? – riadt rá Makár. Csinalom forintot csak rézbül. az a bizonyos „monas”. Fogunk csinalni nagy larmat utcan. hiszen még jegygyűrűt sem tudunk egymásnak adni. hogy abból egy forintost húz elő. ki a tömlöcben). Ipen egy forint. Be kellett vallani az egész társaságnak. becsuknak dutyiba. konstabler úr. – Jajh! Ha csak jegygyűrő kell. Mert nekem keet uram is vaót. Az egyík meghótt. – Micsoda! – kiálta ekkor a Frányó. – Nagyon csodálatos. Probaltunk mink mar aztat! Forint megmaradja magát. hogy Szentgyörgy-napján az egyforintosok hogy eltűnnek szem elől.– Csodálatos – monda Makár úr. a másik megszökött. – Istenem-sopánkodék az öreg–. amelynek okozói nyugosznak már (ki az Úrban. s ráerőteté az Adámra meg a Zsuzsa asszonyra. mint egy árva cigaretta-papír. – Óh nem. teóriában mindenkinek van több forintja is. s akkor látta. jobban. Itt van Ádam bacsi.

Bor is lesz hozzá. A Gagyuláné továbbra is gondolt. s itt lesz a tormás virsli. cipőt mind összeszerzek. Ne feeljen semmit Zsuzsa neenő! Mink is ott leszünk akkó! Veegig muzsikaaltatjuk magunkat az utcaan. nem szorulunk senki nagy urasaag szeep graaciaajaara. Sohase laattak a Staacio utcaaban olyan galoppaadaat! – Haj no! Ádam bacsi – noszogatá Frányó. Én odaadom neki valamennyi hagymámat érte. az meg az én gondom legyen – szólalt meg a Gagyuláné. amennyi csak kell. – Csak kicsi kurázsi. de magának ráillik a termetére. A Miska cigány is tudott valamit adni. A Pannának ez egy új eszmét adott. te drágám? Zsuzsa félrefordítá a fejét. a szomszéd milimári ád hozzá túrót. aki a kisboltban lúdfertályt árul. amiben az urammal megesküdtem. mert kihíztam belőle. – Olyan nevethetnékem van… Mintha belülről csiklandozna valami. Kesztyűt. – Igen! Igen! – vállalkozott a Lidi kisasszony. – Én meg csinálok egy szép menyasszonyi bukétot – csevegé a kis Csicsonka.– De nekem még csak egy tisztességes öltözetem sincsen. – Én varrok főkötőt is hozzá. – Hohó! A zsidóasszony. a kezét a szája elé téve. Én már nem viselhetem. De a Paczal János sem maradt hátra. Ez az én dolgom lesz. Mit mondasz. – Oh. – Úgy bizony – szólt a tenyerébe csapkodva a Panna. tudom hogy ád pecsenyét. Kitartjuk mi magunk az egész lakadalmat. – Én csak egy szót szólok a Przepiorka komának. – Mink meg kitartjuk muzsikával a lakodalmat. amiben a templomba elmehet. édes lelkem egy gyönyörűséges szép virágos merinó ruhám. én úgy szégyenlem magamat! 133 . – Van én nekem. Az öreg azt sem tudta: égen van-e vagy földön. – No. könyökkel oldalba taszigálva az öreget. A Lidi kisasszony majd hozzáigazítja. – Én adok perecet. amiben az Úr színe előtt megjelenhessek – monda Zsuzsa asszony. tepertyűt: pompás lakomát csapunk.

hogy a vőlegény és menyasszony két öreg ember volt. A jegyeseket előbb háromszor kihirdetik. hanem a közbekerült Makárnak borult a nyakába. s kétfelé tartotta őket. mint a színpadon. hogy szinte elmúltak róla a ráncok. Való is az ilyennek szerepet osztani. – Csak rendén! Fiatal szerető pár! Ne olyan sietve! Még nincs itt a pillanatja az ölelkezésnek. s azt csókolták össze-vissza. három vasárnap. – Nem megy ám ez olyan könnyen. hogy „szeretsz-e?” – „szeretlek!” – „No. De a két öreg nem egymásnak. – De az a múltkori csók talán mégis jobban esett. Odalépett a két öreg közé. s a násznép csupa koldusokból állott. olyan piros volt. – Azért mármost hát én következem. mert szegények dolgában gazdagok vagyunk. az arca úgy ragyogott. – Hát megkérjelek szépen? Ennyi tisztességes ember füle hallatára. Nálam kitelik az a maga foltjábul. A kezeit eléje nyújtá. 134 . Én tinektek se pénzt nem adhatok. Azzal aztán holnap mindjárt mehettek az oltárhoz. – Ha pedig mi három hétig várunk a lakodalommal. Hanem az a prózai diurnista egészen elrontotta az egész poezist. amire legtöbb szükségetek van. – Köszönöm. Én rögtön elmegyek a főtisztelendő prépost úrhoz. hanem azért mégis hozok valamit. holtodiglan! Nagyon érzékeny jelenet volt ez! Azért.Az Ádám eléje lépett. megtarthatjátok a lakodalmat. s aztán megkezdhetitek a nászutazást – a szegények házáig. titeket pedig azalatt Tarafás Bazilius uram kitesz az utcára. azalatt a szegények házában régen betöltötték az üres helyeket. köszönöm – dörmögé Szüköl Makár. hát menjünk a paphoz!” A szent házasságnak teketóriái vannak. – Most szabad már ölelkezni. se bukéttal nem kedveskedhetek. s kikönyörgöm számotokra a dispenzációt. – Akarsz-e az én hitvestársam lenni? Szeretetből hozzám jönni? Velem örök hűséget esküdni? Holtomiglan.

– Lám. Csókolom a kezeit! Ettül a kitüntető meghívástul egészen szeleburdivá lett a Szüköl Makár. Azaz. hogy még egy diurnistának is lehet jóltevőséget gyakorolni. s könnyen „hátralépővé” tétetik a várt kineveztetésem. Azt azonban mégsem tartá lelkiismeretbe vágó ténynek. A fénybogárnak is van szférája! – Csak nagyon kérem. Dehogy van ma este dolgom. azt el kell fogyasztani. – Nekem? – Eljöhetne hozzám egy csésze teára? – Én? Ide? A kisasszonyhoz? Lidi kénytelen volt elmosolyodni a nagy fiú zavarán. amit ő is protezsálhat.HUSZONHARMADIK FEJEZET A titkos költő és az ő hallgatósága Az egész társaság mind sietett kimeríteni a magasztalásai tárházát Szüköl Makár irányában. hogy én dispenzációkat „sollicitálok”. – Hehehe! – Nevetett a másfélszemű emberke. 135 . – Tehát „kárlátóba”. lássa: én ma utolsó nap vagyok itt. Ma mindent el kell fogyasztani. teljes izomzattal. ahol minden ellátást készen kapok: más fog kiszolgálni. meleg kézszorítás. – Van-e önnek ma este üres ideje? – kérdé Lidi kisasszony. hanem igazi. őseredeti. hogy ne tessék erről nagyon sokat beszélni – szabadkozék Makár –. Van egy világ. hogy van. Azzal iparkodott is jelenlétét befejezni. könyököt kifelé. – Hát. ezért kemény megrovást fogok kaphatni „hivatalbeli hatáskör túllépése” miatt. Ő volt a csoda jóltevő. kézfejet befelé fordítani. holnap beállok a divatkereskedésbe. S ez nem olyan illemszabály szerinti kézszorítás volt. maradék rumom és maradék kétszersültem. én csak az üzlettel foglalkozom. hogy a Lidi kisasszony kézszorítását elfogadja. aminőt a „fion” társaságokban szokás váltani. mert ha kitudódik. Még van itthon maradék teám. De nem hivatalos. Hogyne jönnék el? Ha kegyed megengedi. hogy tiszta munka legyen.

Akár csak a pók a legyet. Pontban nyolc órakor kopogtatott Szüköl Makár Lidi kisasszony kamrácskájának ajtaján. Ma megcsípem a Przepiorka Straduariussát. tarkítva felkantározott lófejekkel és összetekert lovagkorbácsokkal. kétszersült. – Köszönöm a kegyes meghívást. Nagyon ki volt csípve ez alkalomra. – Hát Paczal úr nem jöhetne el szintén egy csésze teára? A szíves meghívás helyreütötte a szimmetriát. az egész társaság kiült a folyosóra. s aztán annak a sárga közepéből kipárázó gőz fölé tartja az arcát! Arábiának minden fűszere elülhet emellett! 136 . Áttért a kevélykedő pofaszakáll simogatásra. volt kihajtva a veres nyakravalójára: a legújabb fazon szerint. A szalonkabátja kissé fényes volt a régiségtől. János abbahagyta a neheztelő bajuszpedrést. szalámiszeletkék. – Hogyan? hogyan? – kérdé Lidi kiváncsian. Gyerünk. de ahol a moly lyukat rágott rajta: az gondosan be volt tópolva. Azon volt felhalmozva tányérkákra írósvaj. amiket még Lidi kisasszony előtt sem tárhatok fel. s ott folytatá a Kaporék szép jövendője fölötti ábrándozást. hogy még sült burgonya is lesz! Ah ez a kedves sült burgonya illat! Mikor az ember egy ilyen félig barnára pirított fakó fickót az öklével kétfelé tör. diurnista úr! S miután neki magának menni kellett.Szinte látható volt az ellenhatás a Paczal János ábrázatján. Miután ma egy igen nevezetes fogáshoz készülök. mint aminőt a bal lábán viselt: az valószínűleg tévedésnek az eredménye. azzal kecsegtetett. Csak azért jeleztem a tényt. Lidi kisasszony már várt reá. Vasárnap lévén az idő. a diurnistát is magával vitte. de máskorra tartom fel ezt a szerencsét. Csak úgy pödörgette a hegyes bajuszát. a kellemes illat. s senki holmi trikókrul vagy korrupciórul ne hallucináljon. A hímzőasztal át lett alakítva teázó asztallá. ha görnyedni fog a lakodalmas asztal füstölt húsneműektől. Lidi kisasszony vette azt észre. hogy holnap aztán senki se csodálkozzék. Hogy a cipői közül a jobb lábra valónak más szabásmintája volt. Zergeszínű madapolán inggallér. – Bocsánat! Ez azon titkok közé tartozik. ami a konyhába belépéskor már megütötte az embernek az orrát.

Tudja-e azt kegyed. úgy van biz az! Mikor a karmentőt ledobom a hivatalban. Én mernék rá fogadni. – Hát úgy magasabb értelmi fokon álló lényeknek nem szokta ön a műveit felolvasni? – Ugyan hol venném őket? – Hát például nekem.– Kisasszony! Én örök hálára érzem magamat kegyed iránt lekötelezve. a többiek a hosszú rézcsatornát lepik el: ez a karzati populé. amiknek még a hátára lehet írni. üres lélek lakik. – Az már igaz. Ez az elit publikum. Akiket én ismerek. akkor kenyérmorzsákat hintek az ablakom párkányára. Az télen-nyáron tele van verebekkel. hogy nekem kiáltoznak „Bravo. nagy csiripeléssel. rumot saját tetszése szerint tegyen bele. hogy ez az első eset életemben. annál jobban meg vagyok elégedve: azt hiszem. hogy „Ennél bizony akárhány rosszabb előadást láttunk az arénában”. regéimet. s a makulatur papírokat. hogy önben nem az a száraz. zsebredugom: nem megyek én se kocsmába. akik pedig engem ismernek. verseket ír. hanem sietek haza a szállásomra. Arra a verebek odajönnek. Hát ez az én mindennapi mulatságom. bravo. – No lám! Milyen éles esze van! Mintha nem is varrónő volna! Hát ha kegyed magátul ki nem találta volna. hogy a kalapja hány helyen van behorpadva. Csak akiben egy költő vagy egy művész lakik. Egy kis padlásszobában. mikor a hivatalból megkerül és egyedül marad. a tollaikat rázva. fuora!” Télen. S mentül jobban csiripelnek. Az az egyedüli luxusom. s aztán mondogatják egymásnak. aminek az ablakábul a veres cserépfödélre. – Hanem elébb igya meg ezt a csésze teát. hogy egyedül lakom. Ezt eltalálta. akárcsak a hölgyek a páholyban. az érzi magát feljogosítva nem törődni vele. hogy ön odahaza. – Látja ön: én az első tekintetre felismertem. mikor fehér a háztető a hótul. hogy kegyed maga nem keresi az ismeretségeket. azokat én nem szeretem. se kávéházba. Cukrot. Azoknak olvasom én fel az én költeményeimet. sorba ülnek a párkányra. igazgatva. a fejüket előre-hátra forgatva. Az az én hallgatóságom: az én közönségem. 137 . a rézcsatornára van kilátás. akit a külső megjelenés mutat. – Hahaha! És novellákat úgy-e? De hát honnan találta ezt ki? – Éppen a külső viseletéről. Aztán a csatorna szélén túl emelkedik még föl egy nagy ákácfának a koronája. Én aztán eldeklamálom előttük az én elmeszüleményeimet: azok hallgatják. Odagyűlnek éjszakára. hogy engemet valaki teaestélyre meghív! – Az bizonyosan onnan van. azok meg engem nem szeretnek. én magam vallottam volna azt be kegyednek.

Azok a híres megholt emberek ott is együtt tartanak. Azzal elővont a belső zsebéből egy összehajtogatott papírt. Így történt az. nem a városi tanács gondja. közelebbről nézve. – Amiről még eddig csak az ég verebei tudnak. Egy sor pedig a költők számára van felhagyva. A BOGÁNCS ÉS A FÁJVIRÁG Mese Van egy nagy főváros túl a Morva vizén. amelybe csak a nevezetes embereket temetik. és annak van egy pompás sírkerje. hogy valami kritikust oda ne temessenek közéjük. aki szerette volna. – Higgye el. még akkor sem. Nem maradt senkije a földön. a Csicsonka fejét az ölébe vonva. a másik csoportban a nagy gyárosok. megint odább a közkedveltségű zeneművészek. aki őket háborgathatná. attul egyszerre ittas leszek. hanem aztán. Rum pedig fölösleges a teához. mert ha én egyszer felolvasok valamit. ahogy felhantolták. akiket holtuk után meg szokás becsülni. hogy az egyik költőnek a sírja bizony virág nélkül maradt. hogy maguknak márvány síremlékeket emeltessenek. hogy azt senkinek kegyeden kívül meg nem tenném. Lidi kisasszony leült az ágya szélére. mint más ember. akik milliomokat szereztek. ami egyre megy. hogy az utókortul követelhetik. azt 138 . Ha százasokkal fenyegetnének. nehogy a kis fruska nevetni találjon. hogy mikor kezdjék rá a túlvilági hármas szimfóniát. s úgy várják a nagy karmester intését. amíg a felolvasás tart. hogy az ő szobraikat kőből kifaragtassa. azon módon. hogy a sírjaikra virágokat is ültessenek. elárulá.– Ha kegyed saját kezével tesz bele „egy” darabot. – Hát tán hozott is magával valami felolvasni valót. márvány kezeikben érchegedűket tartanak. vagy olyan híresek. hogy valami adóbevallási ív. hanem már az. de olyan ittas. A díszsírhelyet meg a dísz-emlékkövet a város ajándékozta a maga költőinek. akik sok ütközetet megnyertek vagy elvesztettek. mikor két híres költőt temettek el ebbe a hosszú sorba. hogy a kitöltött rovatai valami kötetlen poémát tartalmaznak. egyik sorban feküsznek a híres hadvezérek. – Az nagy megtisztelés lesz rám nézve. attul az nekem egészen édes lesz. ha reggelig korhelykedett. amiken a gyermekek mulatni szoktak. Makár úr helyreigazítá a manchettjeit és olvasott. akik vagy elég gazdagok arra. akik egymással szembenézve. amiket az öreg anyókák szentül elhisznek. Ez afféle meséket írt. Egyszer láttam. akik békében feküsznek egymás mellett: – gond van rá. s amiken a szegény emberek nagyokat nevetnek. ami első tekintetre azt látszott hirdetni.

gondolják. Azért is maradt a sírja virágtalanul. A fájvirágok a szomszéd síron csúfolódva integettek a tüskés szomszédhoz. De én őrzöm az én jó barátomnak a porait magam jószántából. Gyönyörű virág ez! Ha olyan paraszt szokása nem volna. mint egy ágas-bogas gyertyatartó. igaz történet. hogy csak az útszélen meg az avaron szeret tanyázni. Hét szép delnő pedig fogadást tett. bolondság! Hanem azért a gyerekeknek meg a szegény embereknek csak ő volt a kedvencük. olyan volt. – Engem nem ültetett ide ember keze. az okos emberek pedig azt mondják rájuk. mert a gyerekeknek nem szabad hazulról elcsatangolni. Ezalatt a másik sírnak a közepéből pedig kinőtt egy magányos bogáncs. Mély föld alól törtem elő. – Ne csúfolódjatok velem. szép átlátszó üvegforma száraival. pontosan és lelkiismeretesen. s naponkint. A sok fájvirág felnőtt. a közerővel ültetett virágokat megöntözni: ezt nem bízzák a kertészlegényre. Hogy tűri meg a kertész ezt a dudvát a mi közelünkben! Tán egy szamárra vár. aki csak szép asszonynak akarta magát tartatni a nagy városban. engem nem öntöz más. mindenféle színben lángoló virágkelyheivel. a szegény embereknek meg más dolguk van. Meg is tartották a fogadásukat tavasztul nyárig. s a szép asszonyokkal együtt a cethalat meg a selyembogarat. nem ápolta senki. ami tüskés pikkelyek közül piros bojtot fejleszt széjjel. ahol a másik költő volt eltemetve. s veresre sírta a szemeit. aki lelegelje. fájvirággal és boglárkával. egy közülök kimegy a temetőbe. s lemegy a gyökerem egész az alvó porkig. ahogy a sor rájuk kerül. mégis kihajtotta csipkés leveleit. Ezt nagyon szerették. hogy mesebeszéd. mint az ég harmatja. Egészen ő hozzá méltó. akivel értettük egymást. mint hogy ők virágokat ápoljanak a temetőben. – Ej ha! De kitett magáért a pórköltő sírja! Milyen szép burjánt nevelt fel a tiszteletére. hogy kedvenc költőjüknek a sírját teleültetik nefelejccsel. a szépségüket pedig a selyem teszi tökéletessé. mert a szép asszonyokat magasztalta. én az ő virága. az mind kiment a költő temetésére. Azért is. mivelhogy a karcsúságukat a halcsont. s ugyancsak hirdette a költő dicsőségét. akit az általa felmagasztalt szép asszonyok még holta után is szeretnek. előtolta nagy bozontos gombalakú virágát. Ő az én dalnokom. még a vihar se téphet ki innen! 139 . Nem öntözte. rég a díszkertekben nevelnék üveg alatt. üvegszárú szép virágok! – felelt nekik a bogáncs. ez a feledékenység virága. Annál pompásabb virágágy termett a szomszéd sír tetején. Ez úgy szokott felnőni a puszták közepén. Nem ültette ezt oda senki.

Tőle hallottam ezt az egész történetet. A fájvirágokat aztán nem öntözték meg sem a szép hölgyek. boglárkának még a gyökere is kiszáradt. „Hogy mer meséket írni egy diurnista?” – a hivatalnokok meg azt 140 . mikor az újságban az áll. mikor nagyon meleg napok jöttek. dacolva égető nappal és forró szelekkel. Lidi kisasszony nagy figyelemmel hallgatá a mesét. – Az Isten engem attul őrizzen meg! Hiszen ha „én” valamiféle poétai terményt napfényre hoznék. az esetlen alakját. A kritikusok azt mondanák. azok lelankadtak. nefelejcsnek. de kár volna ma öntözni. ott van a barátném. elhervadtak. másnap majd annál jobban esik nekik. A felolvasás alatt egészen átalakult a vézna emberke. sem az égi felhők. ha én ebben a nagy melegben kimegyek a temetőbe. de még a Csicsonka is mozdulatlan tudott maradni erre az időre. amikor én láttam. mint a kétfenekű dobot. hogy egész éjjel nem alszom tőle. hogy az időjós nagy esőzést jövendölt. A magányos bogáncs pedig embermagasra nőtt a rekkenő aszályban. a sír szélére hajtották le kókkadt virágkoronáikat. – De hisz ez igen szép volt – mondá Lidi kisasszony. A numero hármas szép delnő pedig azt mondá magában: – Ejh. Elfeledteté a hunyorgó félszemét. a numero kettő. Ha nem csurran. olyan fejfájást kapok. úgy elvernének. a savószínű bajuszát. szétmeredő ágain virított a koldusok rózsája teljes pompájában. azt mondá a hét öntöző hölgy közül az egyik: – Ejh. Hisz ha egy nap nem kapnak is vizet a virágok. kifárasztani a temetőig.Egyszer aztán. az majd holnap megöntözi. – Van ilyen több is – mondá Makár öntudatos arcragyogással. A numero kettős szép hölgy pedig azt gondoló magában: – Ejh. én bizony sajnálom ma befogatni a lovaimat. Hisz holnap majd úgyis megöntözi a numero három. – Mért nem adja ön ki? – Kiadni? Hol? – Valami hírlapban. Hisz ott van még a másik hat barátném meg a mennyei felhők. cseppen.

ahol én. – Hát csak úgy cél nélkül irogat ön? – Oh nem. Ilyen emberek is vannak még a világon! 141 . akkor kiadhatom egyszerre a két kötetre szaporodott költői elbeszéléseimet. drága szép kisasszony. – A dajkájával? Hát hány esztendős a kisasszony? – Úgy három és négy év között lehet.mondanák „Hogy mer egy diurnista meséket írni?” s innen is kidobnának. ő az első emeleten: én pedig a padlás-szobában. amikor a kertbe lejön – a dajkájával. Hát – a hivatalfőnököm ugyanabban a házban lakik. meg amonnan is. Elmondom igazán. De nagyon kérem. hogy el ne mondja senkinek. már messziről kiált elém: „Mondjon szép mesét. Akkor már nem csúfolnak ki érte. – Ahá! Értem. Hát az engem nagyon szeret. mert ha kipattan a dolog. Makár bácsi!” Hát majd ha én nekem egyszer annyira felviszi Isten a dolgomat. hogy a ranglajtorján felkapaszkodom a titkári állásig. Ha meglát. Hát aztán lehet még belőle valami. – Annak szoktam én ezeket az én meséimet elmondani. Annak van egy szép leánya. Akkorra a kis leányból is nagy leány lesz. – Tizenöt esztendő múlva. holt ember lesz belőlem.

– Akkor az nagyon gazdag lehet. tudod. Tudod mit. Azt mondja: „Édes Szüköl Makár! Te tanultad a kétszer kettőt. – Ajánlkozék Makár úr. mert ingyen dolgoztat. Csakhogy persze nincs cégére kiakasztva. Azt a Csicsonka szétfejtette. De hát nem lett azon mit nevetni. a kollégáim nagyon csúfolnak miatta. ha megfordítanák. sebesöltést. – Hát már ezt ki tanította önnek? – Hja! Derék majszterem van nekem! – Az több legénnyel dolgozik. – Nem gazdag az. hogy előadta Makár úrnak a kívánt varróeszközöket. A holnapi nevezetes nap sok tennivalóval látta el őket. – Dehogy nem ismeri a kisasszony! Hát mikor egyszer-egyszer kezdem már magam is észrevenni. cérnát. mert nincs engedélye a várostul. Majszter „Necessitas”-nak híják. A Lidi ezalatt maradék selymekből a főkötőt illesztette össze. Ennek a te egyetlen szalonkabátodnak csak a külseje van megkopva. hogy kilencet a semmiből nem lehet kivenni: kölcsönkérni pedig veszedelmes dolog. agyonvarrást. Lidi kisasszony nem titkolhatta el efölötti csodálkozását.HUSZONNEGYEDIK FEJEZET „Necessitas” mester s egyéb titkok. a belseje vadonatúj. a Lidi újraszabta. akkor tanácsot tartok Necessitas mesterrel. A Csicsonka kezében nagyon lassan ment az öltögetés. mint a NagyKristófbeli nagy szabó. amiket nem szabad továbbadni A felolvasás idejét azonban nem töltötték a leányok hivalkodással. hogy a posztókabátom nagyon kopott már. – Sohse hallottam a nevét! Hol van a műhelye? – Ohó! Ezer műhelye van! Minden utcában van. meg gyűszűt. A Gagyuláné virágos merino ruháját át kellett alakítani az „arany menyasszony” termetéhez. – Hogy én azt nem ismerem. Makár úr olyan szabályszerűen tudta a tűzögetést. mint a legeminensebb szabólegény. Már csak a tréfa kedvéért is megtette. („Nem szokta cigány a szántást!”) – Ha nekem is adna Lidi kisasszony tűt. öltögetést. Lidi kisasszony nevetett rajta. s aztán a darabokat ismét a Csicsonkának kellett összevarrni. egészen új kabát lenne belőle. hát talán én is tudnék segíteni a varrásban. Csakhogy az ilyen műtétért megint a 142 .

S azzal vígan folyt tovább a munka. hogy pályázhatok az állatkerti elefánttal. hogy tégy”. egy forint ára új bélés hozzáadásával. – Oh. – Miféle viszonosság lehet az? – Hát a házmesternek van egy nyomorék fia. A Gagyuláné sütötte a perecet. „Adok. („Do. a Kaporék lakodalma. – Ejh! ha az divatba találna jönni. „Teszek. aztán végy tűt. – Nem aggasztja önt a kapuzárás közeledése. ut des. Lidi kisasszony gyöngéden figyelmezteté a vendégét. Ezért aztán kapok viszonszolgálat fejében szabad mosást. én a „hivatalos tekintélyt lealacsonyító üzelmek” gyakorlásáért akkora hivatalos orrot kapok. varrnivalót adnának a kezükbe a bájos delnők. cérnát és varrd össze szépen magad. fejtsd szét a kabátot. – Hanem bátor vagyok tiszteletteljesen figyelmeztetni a kisasszonyokat. Zsuzsa asszony az Ádám tisztáját vasalta. teszek. amin aztán mind a ketten nevettek. És valóban nagyon jó segítség volt Lidi kisasszonyra nézve látogatójának közreműködése. hogy ne unják magukat! A kakukkos óra azonban már háromnegyedet huhukolt tíz felé. – Már most tudom. olvasni. facio. cérnát. mert ha ezek kitudódnak. takarítást és kapunyitást. (Az öregnek korán le kellett feküdni. s így teremt magának az ócska kabátból új kabátot.” Szüköl Makár megfogadja májszter Necessitas bölcs tanácsát. A Ritka Panna kukoricát pattogatott. De viszonosság alapján. hogy ki az a „májszter Necessitas” – monda Lidi kisasszony. mert a kabátját 143 . aki nem járhat iskolába. Tudta jól. hogy ezek felől az én mellékes működéseim felől ne méltóztassanak senkinek beszélni. én azt tanítom írni. az engem nem aggaszt. Ez képezi a szegényeknek a gazdagságát. hogy adj. Vedd a tollkésedet. hogy annak a kapunyitásért járó összeg sem áll a „dies nefastus”[1]-on rendelkezésére. hogy a teaestélyre meghívott gavalléroknak tűt. – Ingyen teszi meg a házmester? – Ingyen nem.szabó fog igénybe venni feltalálhatatlan számú forintokat. A mai est az egész „zöld paradicsomban” igen hosszúra nyúlt. Mindenkinek adott valami foglalatosságot a holnapi nevezetes ünnepség. hogy tégy”. Én a kapunyitásért nem fizetek.) Lidi kisasszony egészen helyeselte ezt a jogelvet. ut facias”.

aki azokra új talpat fog önteni. [1] dies nefastus = házbérfizetés napja. hogy új gallért varrjon rá. mindjárt utána kezdte dalolni. azok aztán odalenn a pincében elpróbálták az új népszerű nótát: „Hallod-e te. kőrösi kislány! kőrösi kislány!” Amint ezt a nótát meghallotta a Ritka Panna. ki szörnyű hamis hangon. jaj. de becsületes jóakarattal kísérte a dallást. még Zsuzsa néne is el hagyta magát általa csábítani. s úgy énekelte az egész „zöld paradicsom”. ahol olyan jól lehet aludni – és ingyen. a csizmáját pedig a csizmadia komához. míg elvégre maga a Lidi kisasszony is belevegyült. hogy a távollevő Frányó és két tucat kebelbarátja szintén ugyanezt a nótát harsogtatták végig az utcán.) Éjfél felé a Zsigáék is hazakerültek. hogy ő is hozzákezdjen a danoláshoz. mégis elhagyott!” Fogadni lehet rá. 144 . Reggelre minden meglesz. maga után rántva Makár urat. jaj! Jaj az átkozott! Úgy szeretett.elvitték a szomszéd szabóhoz. míg egy jóltevő konstábler valamennyit be nem kísérte az áldott dutyiba. kőrösi kislány. majd megevett. szelíd pianó zengésű hangjával. hogy „Jaj. az elragadt a Gagyulánéra. az ilyen fülbemászó nótának ördöge van. ami aztán a Csicsonkának teljes jogot adott.

amelyikre rózsák. a Kaporék asztalához hozzátoldották a Gagyuláné asztalát. meg egy kanna kávét. tele mindenféle színű poharakkal. – No még alma is lesz! Milyen szép piros törökbálint! Azt ide rakjuk egy tányérra. – Most látszik csak. A Zsuzsa ezalatt a Lidi kisasszony kamrájában volt. – No lelkem. hogy a két asszony. vaskatlant. Erre a szóra nyitott be a Frányó. más pedig. a zsidóasszony egy egész sült ludat küldött. meg likőrrel. Itt a nagy tál tormás kalbász a konstábler hentesétől. hogy jól lássék. a hátán egy kosár. pedig szegény részt sem vehet a lagzinkban. azt ott öltöztették. – No meeg een is hoztam valami csemegeet. tulipánok. Addig eláznék. 145 . A kávébáberli küldött egy kuglófot. A két cigánygyerek eközben hordta össze a székeket. Teknőt. a Gagyuláné meg a Panna alig győzte elhelyezni. Pompás kuglóf! Mandulával. melyre nemzeti címer volt festve. – Azt majd csak akkor öntjük meg. A mosókonyha egészen át lett alakítva. hogy mennyire szerette a jó Kaporékat minden ember. amikor az esküvőről visszajövünk. A szatócs átellenből megemberelt bennünket borral. s leterítették szép veres abrosszal. Ahány szék. annyiféle alakú volt. mazsolával sütve. Annyi mindenféle lett már összehordva.HUSZONÖTÖDIK FEJEZET Nagyszerű előkészületek Elérkezett a nagy nap reggele. Azzal egy kosár almát leplezett le. minden rendben van – monda Gagyuláné. aki csak ismerte. – Hát a perec hol van? – kérdé Panna. mint amennyire számítottunk. innenonnan a szomszédbul. szapulót felhordtak a padlásra. – Micsoda? Nincs klázli? Hát e kutya? Azzal kirakta az asztalra az üvegművészet remekeit. s rakta az asztal mellé. – Mi nincsen még? – Poharak nincsenek még. Volt olyan. Többet is adott az Isten.

Most úgy nézek ki. a zsidóasszony fia is rámerőtetett egy óraláncot. a zsebébül ezüstcsillámú óralánc fityegett elő. Az ember majma raa se ismeer. – De össze nem kell törni. hát hogy lánca is legyen. Az arca simára borotválva.– Ez a menyasszonykának. a bajusza kikenve. Ez a vőlegénykének. mint egy sáfár. neszelte már az öreg lépéseit. – Még a bajusza is ki van pederve – mondá Panna. mert üveges visszakapja magának. hogy nem is merek a fejemhez nyúlni. a két keze szétállt. Az öreg pironkodva mosolygott. Húsz esztendővel fiatalabbnak látszik. – De annál hegyesebb a másik. A csizmadia komám meg új talpat ütött a csizmámra. – Én is kipödrök bájuszomat. A borbély szomszéd úgy megnyírt. – Micsoda? Frányó! – Kötődék Panna. hogy nem igazi „helyre” menyecske. az is mindjárt itt terem. de bajuszt nehiz! 146 . még a csizmája is ki volt fényesítve. mintha félne magához hozzáérni. Olyan. Gagyulánénak éles hallása volt. – No! felöltöztettem a menyasszonyt. – Mátka vagy bajusz? – Hum! Matkat könnyű kapni. a haja megnyírva. Ő volt az. – Utcu lelke! – kiálta fel Panna. Aztán még a vőlegény sem került elő. Órájának kell lenni minden vasútinak. A szabó szomszéd új gallért varrt a kabátomra bársonybul. ki is fényesítette. – Csakhogy az egyik ága csurgóra áll. oldalra fésülve. amíg a násznagyok itt nincsenek. magam lakodalomkor – majd ha lesz. Erre a Lidi kisasszony jött elő a benyílóbul. a kabátján új bársony gallér. Meg utoljára az Iczig. Senki sem mondaná. – A bizony! Egészen kiforgattak magambul. – Haat meer nem jön elee? Hadd hatnók. Panna kíváncsi volt rá. De pedig alig lehetett ráismerni. mintha skatulyából vették volna ki. úgy megborotvált. – Csak emlegetni kell. – Az dukál vőleginynek – bizonyozott Frányó. aki belépett a konyhaajtón – senki más. – Adaam baatyó! De ki van csípve. – Addig nem illik neki kijönni.

A két gyerek sietett a zeneszereit előkeresni az ágy alól. – Hadd látom. – Hát mért nem mondod? – Minden nap mondom a dádénak. mindennap azt mondja a dádé. „Jaj de sakad ezs a húr! Majd megfizset ezs azs úr! Azs úr Isten éltesse Azs új házsastársakat!” – Jaj de jól tudják az ártatlanok! Nagyon jól van! Ezekbül lesznek a csudagyerekek. csak három húr van a hegedűdön? – Mert a negyedik leszakadt – menté magát Ferke. de nem cselekszi. te rád hagyom Budapest városát! – Hát nekem mi marad? – ungorkodék a Ferke. – Hát akkor kérjek. A komáromi nótának a szövegét is szokták énekelni a zenészek. hogy majd vesz rá húrt. s neki ereszté a vonót. 147 . – Ha meghalok. jól van-e stimmolva? Hát te bibast. Ott legjobb helyen vannak. A két gyerek fogta az álla alá a hegedűjét.Ezenben a klarinétos is előjött a pincelakásbul. hol a hegedűtök? Ma az Ádám bácsinak meg a Zsuzsa néninek hegedültök. – Ne osztozz! Neked hagyom egész Európát. Azt pedig pofonlegyinté az apja. a gyerekeket dorgálva. – Hát tinektek. Azzal gyöngéden belemarkolt a Miska bozontos göndör hajába. hogy húzzátok el azt a szép komáromi nótát. rajkók. amikor nincs. – Arra ne legyen gondod! Az zseni! Annak hagyom az egész nagyvilágot. amikor „volt?” – No hát hadd hallom. – Mert mindig akkor kérsz. – Hát annak a kicsinek odalenn? – szorgoskodék a Miska.

aki az anyja fehér ruhájába volt öltözve. de most éppen ez a divat. hamis vágányra került. hogy mi költjük el ezt a vendégséget. Mikor hozzá akarunk ülni. – No hát Ádám apó – szólt Gagyuláné. meg van-e elégedve a lakodalmas asztallal? Nem jól felterítettünk? Az öreg csak a fejét lógatta. – Hát mi a tatár? – Hát – elgázolja a lokomotív. A diurnista olyan pontos. amit úgy tartott a kezében. Az egyik nyoszolyólány te fogsz lenni. jött az egyik násznagy: a konstábler. amikért a virágágyainak minden díszét kifosztotta. mintha szeretne tőle elszökni. s az orra hegyét nyomogatta a mutató ujjával. – Én még mindig nem hiszem. – Adjon Isten. ami nincsen. egyszer csak jön: „rumrum-rum”. – Itt vannak a bukétok. – Szólt a beköszöntése. Amire Panna. Három virágcsokrot hozott. a nyoszolyókét hadd künn. – Isten őrizz minket attul! Megelőző kopogtatás után nyílt az ajtó. a menyasszonynak valót vidd be Zsuzsa néninek. s mindnyájunkat össze tör-zúz. Azzal betáncolt a Lidi hálókamrájába. – Bár csak el ne késnék vele. azt felelte. kisleányom – monda Lidi –. (Érték ez üdvözletváltás alatt: elébb a jót. magyar szokás szerint. hogy: – Vegye el. – Hüh de sokra vittem. Valami táska volt nála. Hát a másik násznagy hol van? – Nem vagyok én őriző pásztora a diurnistának – mondá bosszúsan a konstábler. percre itt lesz.Közbejött a Csicsonka. – Nem kell azt félteni.) – Hát csak magában jött? – szólítá meg Lidi kisasszony. 148 . ami van. – Jól van. Ha kieszközölte az irodafőnöknél az indokolt szabadságot. aztán meg a rosszat. egy kis elismerést provokálva –. Az bizonyosan a dispenzáció után szaladgál. Egy kicsit sleppelt utána. mint a harmadnapos hideglelés.

hogy az ifjak elidegenednek a szent házasélet áldásaitól. Hát arra minden ember elkezdett nevetni. amért jobban nem vigyáz az általánosan elterjedt erkölcstelenségre. elszökött. hogy a rendőrség nem ügyel arra. maga a legszemesebb valamennyi között. s az belenéz. Már megint esett rajtam egy „stikk”. aki nem nézett oda. Tegnapelőtt említettem ugye. hogy miről van szó?” – „Én ne tudnám?” – Rögtön nekiindultam. De majd megesz a méreg. azokat rögtön kobozza el. ki bántotta? – Hát hol bántanának engemet másutt. előbb akkorát kacag. hogy az erkölcstelenség a szükségelt fokon felül el ne terjedjen a fővárosban. s vittem nagy diadallal az alkapitány úrhoz. és ahol ilyen szeméremsértő módon leleplezett alakokat talál. maga ország-világlátott ember. Lidi kisasszony azt kérdé tétovázva: – Itt maradhatok én? – De jó lesz.– Hát abban a táskában mit hozott? – Ugyan ne kérdezze. Az alkapitány úr odahivatott engem magához. – János bácsi. – No mondja meg. s az okozza. de egynek nem akadt gazdája. Ennek az előmozdítására szolgálnak leginkább mindenféle figurák. aki csak meglátta. s így szólt hozzám: – „Hallja maga Paczal János. s azt mondja: „Óh maga háromemeletes…!” De csak háromemeletesnek ne mondott volna. azután meg a mestergerendáig ugrik fel dühében. „Mi a fittyengő frányát szedett maga itten össze! Most rögtön hordja vissza. az azalatt megbukott. amik félig vagy sehogy sem felöltözve láthatók a boltok kirakataiban. Ez a legszigorúbb rendszabályok alkalmazását vonta maga után.” Pedig hát én csak jól értettem. mind begyűrtem. – Hát amint a táskát kinyitom az alkapitány úr előtt. ha egy kissé félrefordul. mint a hivatalban. Hisz emiatt késtem magam is ennyit. Hisz ez egy gyerekjátékbaba – mondá Panna. Azzal a táskábul kihúzta a János a botrányos öltözetlen alakot. Paczal János. Estig teleszedtem ezt a nagy tarisznyát. akiktől elkobozta. Ezeknek a nézegetése csábítja a nemes fiatalságot a gonosz útra. ahol csak egy boltban találtam kirakva. hogy egy képviselő úr az országházban szörnyen befűtötte a poklot a fővárosi rendőrség alá. Vissza kellett hordanom szégyenszemre a boltosoknak a figuráikat. Hiszen csak tudja. Lidi kisasszony. Csak a Lidi kisasszony nem nevetett. Hát már most járja végig a várost. – De egészen meztelen! – kiálta János. hogy majd a fején esett ki. nem engedve az igazságábul. 149 . aki meg tudja különböztetni a babot a borsótul. hát most azt vetik a szemünkre a honatyák. Annak a figurája itt maradt.

amivel a kisleányok játszanak. s a Csicsonkának kínálta a babát. – Úgy illik az egy menyasszonynak – monda Lidi kisasszony. Azzal visszadugta a veszedelmes figurát a táskájába. hogy erős szatírikus hajlamok vannak. hogy az urával egybekelt. A rengeteg nagy hahotára kiszaladt a Csicsonka a hálókamrából. – Kell is nekem – duzzogá hátat fordítva. – Önben. – Hát mondja. Ez egy igen ártatlan portéka.Erre aztán a Lidi kisasszony is elkezdett mosolyogni. s nagy szemetszájat tátott. A Csicsonka szeretett volna már más témárul beszélni. s szelíd hangon kérlelé. mert most éppen ötven esztendeje annak. de cifrára fel van öltöztetve a Zsuzsa néni! Még rezgők is vannak a főkötőjén. aminek a látása a fiatal embereket a házasságtul visszariasztja. hogy min nevetnek. A Csicsonka mélyen megsértődött ez ajándékhozatal által. – No lám! Ez is elriad tőle. – Huj. Csak ő nem tudta. – Elhiszem. Lidi néni. akkor én nem tudom. Hát valaki mégis kitalálta. a markában egy nyakánál szorongatott nagy gyerekbábot emelgetve. miért lett a Zsuzsa néni most egyszerre menyasszony? – Azért. – Hátha nem ez az. amint a konstáblert ott látta a középen állni. amit össze kell gyűjteni. úgy látszik. hogy mi az. csak a bajusza hegyét pödörgeté és mosolygott. ami a fiatalság erkölcseit megrontja. – De édes konstábler úr. A János aztán jónak látta alászállni a hivatalos méltóságbul. mint a szimplexség. de azért mégis ez az. hogy ebben a tévedésben több lesz a maliciózusság. nesze! Ezt neked hoztam. s most az aranymenyegzőjüket tartják meg. Lidi kisasszony halk hangon mondó a konstáblernek. – Hát miért kell a menyasszonynak meg a vőlegénynek most a templomba menni? 150 . – A többi meg mind nevetett. – No. A konstábler nem felelt rá semmit.

díszes nászöltözetében. – Hát mondja csak Lidi néni. milyeneket tudnak ezek a gyerekek kérdezni! – Eredj csak Csicsonka az ablakhoz: nézz ki rajta. Adám bátya pedig nagy bűnbánattal járult eléje. jól megtermett alak volt: az arca is abbul a fajtábul való. Nagyon sok konfiskált pofát látok közötte. akkor a pap maga mért nem házasodik meg? – Azért. – Jaj de sok ember van az utcán! Azok bizonyosan a lakodalmas menetet várják. mert azt az Isten úgy rendelte. Kömény Zsuzsa. Annálfogva a szája nem esett össze. hogy: – Megyek már a menyasszonyért. de nem ráncosodik: folytonos munkátul egészséges piros színnel. Aztán minden fogának birtokában volt még. A Csicsonka kinézett az ablakból az utcára.– Azért. akkor másnak nem adhatná. derék. – Pompásan néz ki. megfogva a kesztyűit repedésig feszítő kezét: 151 . – S miért kell nekik a pap áldása? – Azért. nem jön-e még a koncipista úr? – Hanem azért fél füllel ide hallgatok. A Lidi kisasszony kivezette kézenfogva az arany menyasszonyt. – Na moj dusu! Kacki menyecske! – kiálták duóban Panna és Frányó. minden hatvannégy esztendeje mellett. hanem azt mondá. hogy mit felel a Lidi néni az én kérdésemre a János bácsinak? A Lidi kisasszony azonban nem felelt erre a kérdésre senkinek. mert soha forró ételt nem evett. mért nem esketi össze mindjárt a nyoszolyót is a násznaggyal? – Jaj. az ablakból kinézve: – Nem tetszik nekem ez a társaság. ha a pap összeesketi a menyasszonyt a vőlegénnyel. mert hogy ha magának tartaná az áldást. – Hát ha az Isten úgy rendelte. s cukorral nem élt. ki lehet már neki jönni. Az Ádám bátyó azonban nagyon fitymálva mondá. ami idő jártával megkeményül. hogy a pap rájuk adja az áldást.

te bohó Frányó – pironkodék Zsuzsa néne –. látod. édes szomszédasszony! Nem megmondtam. ha a szegeeny emberek mind összetartanaanak. hogy kitartjuk mi magunk. milyen jó az Isten! Még a rosszat is jóra fordítja. Közbelépett a Gagyuláné: – No hát. – Ez mind igen helyes beszéd – jegyzé meg a konstábler –. – Az esik legjobban – szólt Zsuzsa néne –. mind igaz szeretetből adták: senki sem tartozott vele. hogy csardast tancolhasak menyasszonyal. – Bizony. az volna a hatalmas atyafiság! – Véleményezé Panna asszony. – Aki mellettünk van. Minket igazán a nagy szerencsétlenség kergetett bele a boldogságunkba. Panna sem akart a dévánkodásban hátramaradni. de ma vigan is leszünk. Ha engem el nem küldenek a vasúttól. szegény ördögök a kegyetek lakodalmát. mind magunkforma szegény ember. hogy akik ezt összehordták. – Nekünk nincs atyánkfia. sohasem jutottunk volna el idáig. Nézzen ide erre az asztalra. Ebbe aztán a Frányó is beleszólt. hogy a lakodalmunkat megérjük. – No. – De een is megforgatom vőlegeeny uramat! Legalább ha meeg egyszer elkámficsorodik. – Csak már átestünk volna ezen a mai napon. van-e ennél különb trakta egy herceg lakodalmánál? – Hercege válogatja – monda rá Ádám bátya. – Jaj! Most jut eszembe – szólalt meg a Gagyuláné. Nekem mar úgy viszket sarkam. hogy a palotai menyecske forgatta meg. mire jutottunk? Zsuzsa néne mosolygó bánattal monda rá: – Hittük volna-e. – Oh. legyen rá heles oka. 152 . azt a csúfot csak nem akarod rajtam elkövetni? – Mi a? Hat magammal csak nem tancolhatok podzabuckit? Vagyom én vőfily.– Látod. hogy ezt valaha megérjük? – Látod. Alig varok. de csak az a diurnista uraság jönne már a diszpenzációval. Vőfily tancolja mindig elsőt menyasszonnyal.

– A háziúr! uram segíts! – kiálta Gagyuláné hátra futva. hanem egy bútorszállító szekér: aztán nem a diurnista úr száll le róla. hanem Tarafás uram. – No akkoó haat bizonyosan az omnibuszeer jaar – monda Panna. rajkók! Tudjátok? Azt. ami megállt a ház előtt. s szaladt a benyílónak. – Aztán mikor belép. – Akkor kocsival fog idejönni. s szállítsa el a templomig meg vissza az egész násznépet. hogy jöjjön ide. – Nyakunkon a veszedelem – sipított a Ritka Panna –. népek! S azzal kellő sorban felállítá a társaságot: a két ajtó között. a háziúr! „Tarafás uram!” Erre a varázsszóra az egész hadsor felbomlott menten. – Álljunk glédába. – Kisleány! Nem látsz valamerről egy omnibuszt közeledni? – De bizony látok! Egyenesen erre az oldalra tart. Lidi kisasszony szorgalmazá Csicsonkát. végül a Gagyuláné a klarinétossal meg a két rajkóval.– Azt mondta ám a tekintetes úr. utána János a Lidi kisasszonnyal. majd a Panna Frányóval. tust húzunk. hogy trattara rittiri pimpillimpim! Hát egyszer csak az őrt álló Csicsonka leugrik az ablakbul s előre szalad nagy ijedten: – Jaj! Nem omnibusz volt az. – Akkor ő jön! – vezényelt János. – Kánápé! – kiáltá Zsiga a gyerekeire! 153 . ő majd rábeszél szép szerével egy omnibuszost. Zsiga előre a szájába illeszté a klarinettáját. Elöl Ádám a Zsuzsával. – Ennek már egy hatalmas vivátot kiáltsunk. hogy ha esős idő talál lenni.

– Eldugjátok azt a hegedűt! Aztán „irgundum gule!” szaladjatok! Iszkiri! Ahol lyukat láttok. ő mondja nekem: „Karsamadiner!” in mondok neki: „Szervusz!” 154 . A Frányó pedig nagy büszkén lépegetett előre-hátra. Maga is megvonult a tűzhely szurdikjában. Meg ne szusszanjatok. Ha kérdik. Az Ádám. hogy hívnak? Más nevet mondjatok. – Mit nekem hausherr? Én minden nap megfizetek halaspinzt nekinek. a Lidi meg a János helyükön maradtak. oda bebujjatok. a Zsuzsa.

Ez mindjárt nem lesz paradoxon. Azt is bőven kiadja. begombolva vadmacskaprémes bundafelöltőbe. A telek helyén van egy régi épület: azt le kell hordani. kaphat belőle mindenki. Ő azt a tökéletesített elvet vallja. valaha boldogabb napokat látott az aszfaltozott és megkeramitozott bulvárok során. a nádpálcájával tárva ki maga előtt az ajtót. „Necessitas” mester sok legénnyel dolgozik. de saját maga iránt bőkezűnek. akik sovány termetükkel. – Így konzerválja az ember a hazai régiségeket.HUSZONHATODIK FEJEZET Tarafás Bazilius uram Köztudomású nemzetgazdászati adat. – Mindent lefoglalok. amint a Kaporék konyhájába belépett. Éppen jókor jöttem! Aztán micsoda pompás uraságok! Nem ismerek rátok. Te vagy az a szegény mosóné. 155 . mint amennyiért nyilvános árverésen elkeltek: vagy amennyibe az építésük került. s még óralánc fityeg a zsebéből. Abból Tarafás uram építtet a külvárosban új házat. áh! – kiálta. Mivel hogy vannak ócska „új” házak is. Aki a szétbontásra. ezzel a kihízott ábrázattal. amikben a „legfelsőbb tízezer” lakik. Aztán a hangjával sem szokott takarékoskodni. kopott ruhájukkal a gazdag éhenhalást képviselik. amiket a legalsó tízezrek foglalnak el. minden ajtó. akik hencegnek. Hanem annak bársony a gallérja. ami újra bemázolva ott pompázik a trottoir nélküli utcákban. Kuglófok! Pecsenyék! Boros battériák! Egész kazal tormás virsli! Pogácsa! Minden! Még kávé is van. akinek a két keze kisebesedik a mosástul. hanem a földszinti házak. s azok legalábbis hoznak annyi évi jövedelmet. Tarafás uram nem tartozik a bevett fogalom szerinti zsugoriak osztályába. hanem vendégeskednek. azt kent mindenik a hajára. Nagyszerű ez! Merinó ruha! Majd elrepül a sok pántlikától. Minden ablakráma. fodortól! – Pomádét. A belvárosban vagy az Andrássy úton vagy az Erzsébet körúton új palotát akarnak emelni. Tarafás uramnak hét háza van a külvárosban. – A saját maga lakta háza Tarafás uramnak négy különböző városnegyed emlékeiből van összeállítva: valóságos monumentális zsibvásár. agancsfogantyús nádpálcával a kezében. ezzel a gömbölyű termettel. akinek nincs több „egy” kabátjánál. hogy a fővárosokban nem a háromemeletes bérpaloták jövedelmeznek legjobban. – Áh. hogy mindenki iránt fösvénynek kell lenni. – Ez nagyszerű! Mi van itten? Bankett? Céh-lakzi? Képviselőválasztás? – Házbért nem fizetnek. aki ilyen Harpagont merne színpadra hozni. Hisz itt hercegek laknak! Hercegek. minden salugáder. Nincs az a vakmerő drámaíró. hanem hogy tegnap volt Szentgyörgy-napja. ha a körülményeket felderítjük. keményen kifent fekete bajusszal és eresznek induló szemöldökkel. ezekben a fehér kesztyükben! Kend meg az a kicsapott vasúti. elhordásra vállalkozik: az kapja az ócska épületanyagot ingyen. – Majd újra öltöztetlek én benneteket mindjárt. azt senki sem kente a füle mögé.

De hát nekünk is tartoznak mások. ha valaki elesik a jégen a házam előtt. – Édes nagyságos úr. házbérkrajcárt. Azt gondoljátok. mégsem tudott pénzt kapni az uraságoktul. vagy nincs? – Ha van. vízvezetékadót. közmunkaadót. A feleségem. hogy mindenkor volt készségünk a fizetésre. zsindelyeztetnem. s élénk duettet folytatva a Vigyázzal.A fenyegetésnek még nagyobb nyomatékot adott Tarafás uram pudlija. keresetadót. Legyen nagyságos úr egy kis várakozással. szemétadót. Meg is fogunk fizetni. Zsuzsa szelíd alázattal igyekezett megengesztelni a haragos uraságot. ha záporeső megtölti a pincét. mely a háziúrnak nevezett mártírok sorsát oly élethűen tárta elé. Nekem kell. bár egész héten reggeltül éjfélig dolgozott. fizessetek. hogy ha az Úr Isten is türelmetlen volna. jeget trottoiron felvágatnom. pótlékadót. fúrtös fülű fejét a gazdája lábszárai között kidugva. – 156 . s meg akarná velünk fizettetni rögtön a bűneink zsoldját: egyikünk sem maradna élve a világon. ha nincs. – Van pénzetek. hogy jogos az a kívánsága. Nekem kell. házat biztosítanom. – Másrul beszél Bodóné. A „volt”-ra nem ád a zsidó semmit. aki szerencséjére meg volt kötve az ágy lábához. – Én nem tudok semmit. lajtorját tűzi veszedelemhez készen tartanom. Fizetésem elmaradt. nem a magam hibájából. fertőzteleníttetnem. megyek a páter Klinkowströmöt hallgatni. vakoltatnom. hogy az nekem mind mulatság? Valóban belefáradt az érdemes úr az expektorációba. Mikor már nem tudott többet. boltadót. ha egy falam kidűl. hiszen megfizetünk mindent becsülettel. akkor Ádám apó vette fel a szót. Hiszen tetszik tudni. Én hivatalomat vesztettem. öt forintot fizetnem! Nyáron trottoirt öntöztetnem. az újraépítésért a közmunkatanácshoz bélyeges beadványban folyamodnom. mikor a bor árát kérik. Gondolja meg. – Édes nagyságos úr! Elismerjük mi. trottoiradót. hogy aki födél alatt lakik. hanem mások által okozott szerencsétlenségek miatt. csatornaadót. lámpásadót. fizessen meg a maga nyugodalmáért a hajlék gazdájának. csebreket. Tarafás uram szélmalmot csinált az öt ujja között a nádpálcájával. amiből máskor a házbért biztosan kifizettem. Mihelyt megkapja. akkor szaladtok a háziúrhoz. De hát most éppen a legnagyobb szükségben vagyunk. de ha arany esnék be a padláson keresztül. ne vendégeskedjetek. – Nem kell nekem nagybőjti prédikáció! Ha nekem prédikáció kell. kéményseprőadót. akkor nem szólnátok róla? – Azt gondoljátok a háziúr lopta a házát? Nekem kell fizetnem államadót. községi adót. meszeltetnem. azonnal fizetni fog. – Nekem kell télen havat kihordatnom. kutyaadót. kiszivattyúztatnom! Nekem kell katonát elszállásoltatnom: adóívet kitöltenem: vizes kádat. – Ugye: palotában szerettek lakni? de fizetni nem szerettek! Ugye: ha beesik az eső a padlásról a szobátokba.

ahogy vagyunk és állunk: Isten engem úgy segéljen. – Kendtek nem voltak törvényes házastársak? Ha ezt tudtam volna. – Nagyságos uram! Én olyankor. Aki nem tud fizetni.Nekem pénz kell! Azt mondja kend. de én a házambul kidobom kendteket. Éppen úgy a ruhaféléket is. ami ez órában megerősít: az az én kötelességem. azért rendeztük ezt a mai menyegzői ünnepséget. óralánc. búban és szeretetben. felvesszük a kopottat: én még ezt a velem együtt élő órácskámat is itt hagyom. ne járjon selyemben. Még a lakomához terített asztalt is itt hagyjuk. voltam vasúti szolga: hozzászoktam a kemény regulához. De most csak egy regula van előttem: csak egy kötelesség. Elismerem. Át is fogjuk adni. meg gyűrűt az ujján. bársonyban: ne hordjon óraláncot. mert most már ez mind a mienk. – Amint visszajövünk a szentegyházból. – A retyemutyáikat lefoglalom. nem iszom pálinkát. Üljön mellé maga a nagyságos úr és lakjék jól. – Hát én nem bánom. régen kitettem volna a szűrét kendteknek a házamból. aki annyi éjszakát virrasztott át velem. mindig kötelességet tanultam. rendezzenek kendtek. Itt van a bútorszállító szekér. hogy az úrnak… – …Az „úr”-nak? – A nagyságos úrnak – joga van ezekhez. lerakjuk a tisztességes ruhát. akivel már ötven esztendőt töltöttünk együtt. hogy nincsen pénzük. amidőn az Isten házába készülök. – Mi az? Kend házasodik? Vén bolond létére? – Igenis. – De elébb elmegyünk a templomba. így. – Hetven éves vagyok. – Micsoda szégyen ez a „zöld paradicsomra”! – Hát hiszen éppen azt a szégyenfoltot akarjuk most letörölni. – Kendbül most a pálinka beszél. – Hát ez a nagy traktamentum! – Ezt mind jószívű emberek adták össze. amit akarnak. hogy ma egybekelésünk napja van. Megyek egybekelni az én jó öreg élettársammal. Ennek az én hűséges társamnak megadni a becsületét. amit 157 . A traktájukat is elviszem. Tarafás uramnak megállt a szélmalom a kezében. A cifra ruháikat is levettetem. – Selyemruha. amiket rajtunk lát a nagyságos úr: amikor megtudták. jegygyűrű mind Isten nevében lett nekünk ajándékozva irgalmas emberektől. – Mit? – kiálta Tarafás uram. – Voltam katona. hátratéve mind a két kezét a bottal együtt. – Ami belőlem beszél.

Ott áll egy a templom előtt. amely kendet ráncba fogja szedni. – Hát bánom is én. hogy asszisztálnom kellett erőszakos ellenállás miatt a lefoglalásnál. ami abban parancsolva van. – No most meg vagyok lűve! – dörmögé szomorúan Paczal János.ötven éves hű szeretetével tőlem megérdemelt. Konstábler úr! Tessék! Fogja a rendeletet és hajtsa végre. hogy van olyan földi hatalom. aki engemet ebben megakadályozzon! Az öreg szolgaember valódi hős alakká domborodott ki. Zsuzsa asszony elbámulva rebegé: – Ilyennek még nem láttam az Ádámot soha. No megijedt erre Paczal János. mikor ezt mondta. Itt van nálam a lefoglalási rendelet a nemfizető lakók ellen. – Micsoda? Hogy én hajtsam végre az elkobzást a Kaporékon? Tarafás uram balanszírozó rúdnak fogta a két kezébe a gólyafejes botját. Ezt a kötelességemet teljesíteni fogom: – s nincs az a földi hatalom. – Hát micsoda csoda van ebben? Soh’ sem volt még a konstábler úrnak ilyen kellemes megbízatása? – Volt rá eset elégszer. Miért akarja. – Nincs az a földi hatalom? Talán még a muszka császár sem? No hát én majd megmutatom kendnek. hogy micsoda hivatala van még az úrnak a konstáblerségen kívül. Lidi kisasszony odalépett hozzá: – Csak nem fogja ön ezt a rendeletet végrehajtani? – Mit tehetek? Nekem ez az egyenruha parancsol. hogy éppen én legyek annak a rendeletnek a végrehajtója? – Expresse az urat választottam ki erre! Mivelhogy az én házamnál van a szállása. s kéznél található. 158 . Tarafás uram valami kolerikus nevetést döcögtetett ki a kövér tokájából erre a mondásra. még pedig a legeslegkisebbik hatalom a földön. – De hát hozzon az úr más konstáblert. De már most éppen én vagyok a Kapor Ádámék násznagya.

aztán azt mondá Tarafás uramnak: – Uram! Engedjen nekem tíz percnyi időt a meggondolásra. A konstábler nagyot gondolkodott e szóra. hogy papirossal van beragasztva az ablak. – Tessék! Igazítsuk össze az óráinkat. s azzal föltette a kalapját. konstábler úr. – A mi szállásunkon kezdi. – Az nekem még sokabb. megvasalni és bekísérni. 159 . Mikor a kilencesre ér: itt leszek. akik jó barátim. – Jájh! – sápitozék a klarinétos. hogy hausherr elszaladjon. – Felelek érte – mondá Paczal János. egy-egy kés volt mindenik kezében. Az enyimnek a kismutatója hetesen áll. Azzal a kabátja zsebébe csúsztatta a rendeletet. – Az nekem sok. – De ne tégy én előttem ilyen merényletekre célzó nyilatkozatokat. A Ferke cigánygyerek azonban e szóváltás alatt szépen kihúzta Tarafás uramnak a zsebéből azt a veszedelmes irkafirkát. s mennék zsákot hordani. s téglábul van a vaskályhának az egyik lába! A Frányó odasettenkedett a konstáblerhez. – Négy esztendei fegyház. ha ezt a bicsakot ennek a hausherrnek az oldalbordájába fúrom? Nem ezt a nagyobbikat: hanem csak ezt a kisebbiket. – Három esztendei fegyház. – Addig körülnézem a szállásokat: miféle károkat tettek a lakók bennük? Hogy azalatt ebbül a szobábul semmi el ne tünjön. mint hogy én akárminő rendeletre elinduljak a koldusokrul letépni a rongyot: olyan koldusokrul. – Hát ha kimegyek a fáskamrába. Tarafás uram a pincegádor felé indult. – Konstábler úr! Mit kapok én. Ha meglátja.– Hát én inkább ledobnám azt az egyenruhát. mert akkor nekem kötelességem téged letartóztatni. meggyújtom a szalmát: csinálok egy kis friss tüzecskét. senki el ne távozzék: azért ön fog felelni.

Pedig milyen jó tréfa lett volna: egy fél napra bezárni a Tarafás uramat a pincébe. Csak az öreg Ádám apó viselte magát e nehéz perc alatt egész szenvedőlegesen. elkölteni a lakomát. s nagy áldomásokat inni a háziúr egészségére. – Még most rendőr vagyok! A Zsigának szégyenszemre megint fel kellett nyitni a pinceajtót. – Eredj vissza – parancsolá szigorral a klarinétosnak. s annak az ajtaját betéve. – A villamos csengettyű is szól: – „Kin-kin-kin-kin”. mikor a kalapom fel van téve. hogy nem volna-e jó? Azzal visszavonult. – Hiszen nem akarom én ezt megtenni. De a János nem volt fogékony e tréfára most. – És nyisd fel az ajtót rögtön. Duga el frissen a kalapja alá! – Ejnye te pernahajder – riadt rá a konstábler –. Az asszonynép ezalatt összedugta a fejét. Amiért aztán a Lidi kisasszony megcsókolta az orcáját. Azalatt a nemes kompánia odább állhat. s valami követ fúttak. ahol a gyermek-gonosztevőkbül köszörülnek jobb erkölcsű gyémántokat. Magában dünnyögött. Ezalatt azonban a klarinétos odalopódzott a pincelakás bejáratához. csak úgy kérdeztem.Frányó átlátta. János bácsi! Kiloptam a háziúr zsebéből azt a kutyakaparta írást. s az meg látszott érteni a dolgot. 160 . Olyan volt. azzal odabicegett a konstáblerhez: ravasz vigyorgással mutogatva a kulcsot. s azalatt elvégezni az esküvőt. – „Rum-rum-rum. A cigánygyereknek nem tetszett ez a biztatás. amíg az a gólyás sinkójával dörömböz a pinceajtón. lezárta azt és lehúzta a kulcsot. hogy Aszódon van az a nevelőintézet. No megállj! Elviszlek Aszódra. hát még itt az én jelenlétemben lopsz? – Én nem vagyok „János bácsi”. – Rázártam az amáró bóró-ra[1] a pinceajtót. Most nem tud kijönni. Azt már tudta. Mindenki a Csicsonkához beszélt.” – Már hallom a dübörgését. – Nini. hogy ennek fele se tréfa. hanem „konstábler úr”. Elvállalta a rábízott szerepet. mint egy álmodó. Az apja helyett most a fia lopakodott oda a Jánoshoz.

János nagyot feszített a mellén. – No hát konstábler úr! Nézzük meg az óráinkat. aki félkrajcárért két puszedlit ád? Takarodj előlem nagy hirtelen! Mert ha én segítek rajtad. A tíz perc megvan. – Édes kedves. Gondolja meg. mikor a szebébe nyúlva. Itt van nálam – monda János. a nagyanyám is a tébolydában. hogy a megpukkadáshoz közellétét kifejezze. Tarafás uram visszajött a pincegádorbul. azt üresnek találta. a jó Kaporéknak. se anyám. – Jaj! Megesz – hüledezék a Csicsonka gyorsan elkotródva Tarafás uram közeléből. és összetette a két kezét könyörögve. – ólombul van a lábam. Kegyelmezzen meg az én szegény fogadott szülőimnek. háromszor egymásután: „Kiláng-kiláng-kiláng”. ahogy kegyed meghallgatja most az én kérésemet. – Púh! – Hát még te is itt vagy? Még te is megszólalsz? Te virágáruló leány! Hát mért nem mész gyöngyvirágot árulni? – Gyöngyvirágnak meg gyöngyleánynak mindig van keletje. Én itt állok a két sín között. Önnek is van bizonyosan kisleánya vagy kis unokája. Végrehajtja ön ezt a rendeletet? Akkor hült el aztán. – Derék rendőr! – szólt elismerőleg Tarafás uram. Ekkor a Csicsonka állta el az útját Tarafás uramnak. hogy az Isten úgy fogja meghallgatni annak a könyörgését. aranyos Tarafás bácsi! Áldja meg az a csillagszemű úr Jézus. Lássa: nekem se apám. az is juthat még árvaságra. letérdelt eléje. Tarafás uram e vakmerő beszédre még fel is fújta a pofáit. – No hisz itt van mit lefoglalni! Egy meztelen poronty! Mindegy! Az albérlőért a szállásadó a szavatos. – Az Isten meg fogja azt önnek fizetni. ott marad a csizmatalpamnak a fotográfiája a szép fehér ruhádon. Ha ők pártul nem fognának. Mit tartod én elejbém a két tenyeredet? Hát mézeskalácsos vagyok én. – Kikérem magamnak az észrevételeket a magamviseletéről! Dicséretet csak az előljáróimtól fogadok el. és nem tudok megmozdulni.– Most ér az utolsó őrházhoz: a jeladó harang szól. a szeméten kellene elvesznem. – Hehej! Kilopták a zsebembül! – Már megkerült. 161 .

Most aztán maga Lidi kisasszony tette meg az utolsó kísérletet: odalépett Tarafás uramhoz, szépen körülcirógatta. – Édes jó Tarafás úr! Kegyedet az Isten megáldotta jó móddal; nincs arra szorulva, hogy a szegény emberek könnyeivel öntözze a szép birtokát. Legyen nagylelkű ez alkalommal. Majd meglássa, milyen jólesik az az ember szívének, ha a nyomorultak áldását viszi el magával. Ez meg már éppen vaddá tette Tarafás urat. – No csak három lépésnyire tőlem, frajla! Nekem semmi érintkezésem sincsen az olyan personákkal, mint maga. – „Personákkal!” – ordíta fel e szóra dühösen a konstábler. Az úr personának merte nevezni a Lidi kisasszonyt? No hát szervusz egyenruha! Azzal hirtelen levágta magáról a kabátját. – Nem vagyok konstábler többé; hanem vagyok Paczal János; aki elégtételt követel azért a pimasz megbántásért, amit egy tisztességes hölgyön elkövettek. Hogyan akar az úr velem megverekedni? Karddal vagy pisztollyal? – Nekem mindegy. Tarafás uram el volt szörnyedve. A botját hátratéve, abbul harmadik lábat csinált magának, s úgy állt ott, mint egy feldönthetlen tripósz. A Zsuzsa pedig jajveszékelt. – Jaj Istenem! Ennek rossz vége lesz! Kisasszony ne engedje, hogy kegyed miatt verekedést támasszanak. – Nagyszerű! – Debacchált Tarafás uram. – Eredeti! Mondhatnám, hogy unikum! – Egy konstábler pisztolyra, kardra provokálja azt a felet, akinek az ügye rá van bízva! – Ázsiai állapotok! A Frányó odasúgott a Jánosnak. – Nem szereti az ázsiait! Talán amerikai kell neki. Amerikai párbaj! Kövecset kell húzni. Amelyik fekete kövecset kihúzza, felakasztja magát akácfára. – Ne féljen János bácsi! Én fehér kövecset megmelegítem, maga húz először. – Hát én nem vívok sem európai, sem ázsiai, sem amerikai párbajt; hanem majd megmutatom, hogy milyen az a Retek utcai párbaj. S azzal az ajtó felé indult. Ádám apó motyogott ébren-álmában.
162

– Zuhogás, zuhogás, zuhogás!… Már itt van!… Már látom a két tüzes szemét közelítni… Most mindjárt fütyülni fog. Tarafás uram nádpálcájának agancsfogantyúja madárfejjé volt kifaragva, olyan elmés szerkezettel, hogy annak a csőre sípnak volt használható. Az ajtót felnyitva jelt adott az utcára ezzel a síppal. – Már fütyült – monda Ádám apó. Erre a füttyszóra egyszerre rohant be a konyhába négy markos teherhordó fustélyokkal és istrángokkal ellátva. Tarafás uram diadalmaskodó tekintettel monda. – Szokott rá gondom lenni, hogy magammal hordjam a nyomatékos argumentumokat. – Legények! – Aki ellenkezik, azt le kell ütni, aztán megkötözni. – Ilyen a Retek utcai párbaj! Ez meg már aztán egész vad oroszlánt csinált a Paczal Jánosból. – Mit nekem ezek a rongyos csirkefogók? Valamennyit mind káposztának aprítom gazdástul együtt egy magam. S azzal kirántotta a kardját. Nosza rögtön ott termett mellette a Frányó, mind a két kezében egy villogó hegyes késsel. – Ne félsz magad János bácsi! Én is voltam katona. Ketten megvagyunk vitézek! Én meg hasítom belőlük karmonadlit. – Csak ne fájna a lábam, majd megmutatnám én is, hogy ki vagyok – kiabált a Zsiga cigány, s avval bebújt az asztal alá. De még a Vigyázz is elszakítá a madzagát, amivel az ágy lábához volt kötve, s az meg a Tarafás uram uszkárjának esett neki, s belekapaszkodott a fülébe. Tarafás uram felfutott a padláslépcsőre; onnan kiabált a négy hordárra. – Nem kell félni! Védelmi állást kell elfoglalni. Az asszonynép sikongatva veté magát közbe, mint hajdan a rómaiak és sabinusok összezördülése alkalmával. A Zsuzsa meg a Lidi a János karjaiba csimpajkoztak, a Panna meg a Gagyuláné a Frányót fogták el, míg a Csicsonka a marakodó kutyákat igyekezett szétválasztani; miközben a harcvágyó férfiak dühösen kiabáltak, hogy ők ma vért akarnak inni! A Zsiga cigány, négykézláb az asztal alatt, kibukkanó fejével a veres abroszt felemelve, hörgé gyászjóslatú szóval.
163

– Most mingyá kiüt a ribillió.

[1]

Cigányul „a mi urunk”.

164

HUSZONHETEDIK FEJEZET A „zöld paradicsom” és a „zöld pokol” Midőn a krízis a tetőpontjára hágott, akkor érkezett meg a „Deus ex machina”, ahogy ez minden klasszikus drámában elő szokott fordulni. Könnyen ki lehet találni az előzményekből, hogy ez senki sem lehetett más, mint a többször tisztelt Szüköl Makár úr, aki egyedül hiányzott még az összes személyzet közül. Jött nagy sietve be az ajtón. Egy ilyen hivatalbeli tekintélynek a megjelenése minden helyzetben nagy hatással szokott bírni. Még a budapesti hitelszövetkezetnek a gyűlésén, sőt a cipészsztrájk constituáló meetingjén is nagyszerű kalmirozó befolyást szokott gyakorolni egy hivatalos személynek a megjelenése. A fegyvert forgató karok egyszerre lelohadtak, még a két marakodó kuvasz is elbocsátotta egymásnak a fülét. Makár úr pedig nem vett észre semmit az idejöttét megelőző izgalombul, hanem amint meglátta az Ádám apót leginkább exponált helyzetben a középen állni, egyenesen hozzá sietett. – No öreg! Itt van a dispenzácio! Hála légyen a papnak! – Most igazán a papnak legyen hála; mert az adta ki. Ez jó élc lett volna; de senki sem mosolyodott el rá. Makár úr e kedélytelenséget a pillanat komolyságának rótta fel. – Gőzerővel ment minden. Mondhatom, hogy extracúgon jártam. Még ez sem hatott. Ádám apó bámult maga elé, mint a sóbálvány; – Ádám apó – kiálta rá Makár a vállára ütve. Erre felriadt az öreg s nekilódult. – Ahó! Itt a vonat! Szaladok a váltóhoz. – Szalad bizony kend az oltárhoz most mindjárt! – Engem csak nem néz tán lokomotívnak? Ha csak e miatt a kürtőkalap miatt nem. Most aztán ráismert az Ádám apó. – Ah, Ah! A tekintetes diurnista úr. – „Segédfogalmazó”, öreg – igazítá helyre Makár. – Ma van a hivatalos lapban. De az nem tesz különbséget. Hatszáz forint fizetés!

165

akinek egy fölösleges forintja van. hogy valami húzza a zsebemet lefelé. még erre sem nevetnek! Pedig ez igazán humorisztikus ötlet volt. Az öreg előre-hátra ingadozott. Nem tetszett neki a kifejezés. az még sem lesz illendő. Az a pénz. – Ni. mert én meg azt tettem. hogy megvárakoztattam a társaságot. hogy merre kell neki eldűlni? – Hanem omnibuszt bizony nem kaphattam – mondá Makár. Most meg egyszerre mind valamennyien elkezdtek neki kézzel. – Ni. mondhatom. hogy a legfényesebbet választottam ki. Útközben észrevettem. hogy nincs omnibusz. ne beszéljen. 166 . A sekrestyés ott vár. viszi a totalizatőrbe. Minden ember. mintha nem tudná. – A huszonöt darab négykrajcáros. hogy mi a káplány úrnak a stóláját csupa négykrajcárosokban számláljuk le. Nem értette a dolgot. hogy egy kissé elkéstem. – No öreg. – Ni. meg az aranylakodalmát is. hogy egy kicsit kedvre derüljenek. – Sssssssss! – sziszegett egyszerre az egész női társaság. hogy nagy fifikus kend! Úgy kalkulálta ki a dolgát. – Beváltom én azt egy pénzváltónál egy darab ezüst forintosra. – Hát az esketési sportuna – monda Makár. És így az újesztendő napját. – „Pénz!” – hangzott Tarafás uram ajkairól. Valami viccet kell nekik mondani. milyen savanyú pofákat vágnak valamennyien arra a szóra. hogy egy füst alatt tartsa meg az esküvőjét is. Ezzel kivette a zsebéből a papírba takargatott egyforintos monétát. amit a társaság arcán látott. de hát ennek is oka van. – Uraim és hölgyeim! Elismerem. – Bizonyosan apprehendálnak. most meg hogy integet rám valamennyi! Hát ezeket mi lelte? Azzal késtem el egy kicsit. hogy január elsején születtem.– No már most menjünk a templomba. – Valamennyi mind a lófuttatáson van. a névnapomat. hogy hallgasson. fejel integetni. Gondoltam. s Makárnak kereszteltettem. meg a születésnapomat mind egyszerre tarthatnám meg: – ha valaha megtarthatnám. Énnél csak én voltam fifikósabb. Azzal megfogta az öregnek a vállait a két kezével.

hogy nekem súgják a szerepemet. – Már elkapta – mondá Gagyuláné. úgy visszahökkent. – Itt van a zöld paradicsombeli sátán. – Ne csiklándozd a nyakamat! Azzal kibontotta a szép fényes ezüst forintost. a két ujja közé szorítva. – Itt van – monda Makár úr. a „zöld pokolhoz” címzett adófelülvizsgáló hivatalnak a segédfogalmazója. Erre Tarafális uramnak egyszerre nyitva maradt a szája. Makár úr hátra nézett.A Zsiga cigány e veszedelem láttára előmászott az asztal alul. ledobva az ezüst forintost az asztalra. a fülébe suttogva: – Ne beszéljen arrul a pinzrül! – Hát te mit suttogsz a fülembe? Nem vagyok én teátrista. Tarafás uram abban nyomban rátette a tenyerét. – Én pedig ezt azonnal lefoglalom. azt kérdezé: – Kihez legyen szerencsém? – Én vagyok Tarafás Bazilius. – Vége van – suttogá Zsuzsa asszony. Erre Szüköl Makár azt viszonzá. s odalopakodott a Makárhoz. 167 . még jobban ragyogó orcával – Én pedig vagyok Szüköl Makár. – Az övé már – sopánkodott a Panna. A Zsiga még közelebbről suttogott neki. s aztán a maga tenyerével leszorítva Tarafás uram kezét. a „zöld paradicsomhoz” címzett bérháznak a tulajdonosa. – Ahán – monda Makár úr. – Ugye milyen szép ezüst forintos! Tarafás uram ezalatt odalépkedett a háta mögé nesztelenül.

Csavarja az orrát. törvénycikk 100. Fáskamra: jövedelme: egy nagy bolond zérus. – Igen szívesen. s feltette a kalapját. Nekem most nagyon sürgetős dolgom van. – Kérem alássan – hebegé Tarafás úr. Makár utána számított.– Ez erős torma volt! Ez nem tetszik neki. Ez a szegény jámbor embereknek a lakodalmához való. Lássuk csak a bevallási ívet. – Mondja csak: hányan hálnak éjenkint a „zöld paradicsom” kamrájában? – Huszonöt napszámos. Tarafás uramnak most egyszerre nagy mehetnékje támadt. S a meghódított egy forintost vissza akarta nyomni a markába. – Kérem! – Emendált Frányó – én vagyok „olajkáros”. A legvékonyabb hangon fisztulázta: – Kérem alássan. Itt van a zsebemben az uraságod adóbevallási íve. – Takarítsák le ezt a sok cókmókot az asztalrul! – Kérem alássan – szólt Tarafás úr igen nyájasan. – Négyszer huszonöt– az száz. 168 . Konstábler Paczal János. Éppen kiküldetésben járok. Elébb csak itt jöjjünk tisztába. – Mit? Még vesztegetési kísérlet is? Ez is terhelő körülményül fog felrovatni. Tehát huszonnégy napszámos és egy kereskedő. Egy évre háromszáz hatvanöt forint. János erre a szóra hirtelen felölté az egyenruháját. Száz krajcár az egy forint. a másik hat házamnál. Tarafás úr! Ön eltitkolt az adóalap kárára házbérjövedelméből 365 forintot. tekintetes úr. §-a értelmében nyolcszoros bírsággal fog megterheltetni. – Parancsra várok. békét hagyva az egy forintosnak. Fizetnek naponkint? – Bizony fizetünk nigy krajcárt. Ezzel a szóval rögtön ki lett véve a szíve Tarafás uramnak. – Majd oda is mind elmegyek. – Ezért az 1883-i LXIV. – Tessék otthagyni. – Kérem alássan.

Zsiga cigány a két fiával. 169 . azért léptem fel ilyen apparátussal. a kegyes háziúr. az idei rossz termést. hogy egy háziúr eltitkolt egy adóalapul szolgáló helyiséget. én csak a Kaporékét értettem. – Most már nem lehet engemet kompromittálni. forró háláját kifejezni. – Az már más. tekintve a rendkívüli nyomasztó pénzviszonyokat. Zsuzsa. hogy rajtunk segítsen? Makár nagyot hunyorított a behunyt szemével. csak Befundot ne tessék csinálni – esedezék a megszorult mártírja a házbérszedésnek. inkább elengedem nekik az egész fertályról való házbért. Az általános öröm közepett csak Kapor Ádám tartotta meg a pesszimista nézeteit. Pia fraus[3] volt az egész. – Önagysága. Ma sem vagyok én egyéb. Tudtam. hogy ebben a kedvező fordulatban kell lenni valami morális bökkenőnek. Nosza rohant minden érdekelt fél a nagylelkű háziúrhoz. Panna. mind elkapkodták volna. – Menjetek mind a pokolba. nagylelkűen elengedi mindnyájatoknak a györgynapi házbért. s súgva tevé hozzá –. ha mégannyi keze lett volna is. hogy a Tarafással mai nap ilyen konfliktusba jövünk. – Oda is követjük a nagyságos urat – két forint napidíj mellett.– De nekem hely kell az asztalon. Félrevonta Makár urat. – Halljátok jámbor zsellérek! – Hirdeté a szót fennhangon Makár úr. szabad ezt önnek elhallgatni csak azért. míg ő bosszúsan rángatta azokat vissza a sűrű csókok elől. – Jaj. A négy hordár pedig követelte a fellépti díját. – Kérem. – Ahán! Most akadtál emberedre Bazilica! Ilyen a Bodzafa utcai[2] párbaj. A Frányó kegyetlenül ujjongott dühös örömében. s mint ilyennek semmi bajom vele. Az ilyen becsületességben petrifikált léleknek volt az iránt érzéke. hogy én a „Befund”[1]-ot megcsinálhassam. Hivatalos nyilatkozatot nem lehet kikorrigálni! – Ez fel fog vétetni az adóbevallási ívbe. ha a háziurak még a kéményüket is kiadják lakásnak. kérem alássan. összefér-e az önnek a hivatalos esküjével. Gagyuláné. mint diurnista a kerületi elöljáróságnál. hogy az állam rovására a mi javunkért ilyen egyezséget kössön? Ön felfedezi. – Hiszen nem vagyok én semmiféle adóhivatali segédfogalmazó. s így szólt hozzá: – De hát uram.

üsse part. – Ha a sekrestyésnek. Tarafás úr. – Hát én vigyem el az egész násznépet a bútorszállító szekeremen. s egy fejel nagyobb lett. mert hátba váglak. aki a menyasszonyt vezeti. azt nem tekintendem vesztegetésnek. – Barrrátom! Ez még csak köppölyözés. hogy olyan jól tetszik tudni az érvágáshoz. – Még egy szóra. Azzal. a kezét Makár úr karja alá öltve –. Erre a szóra a Miska a jobbik lábára emelkedett rögtön. ön fog prezideálni a nászlakománál. – És az első tósztot is én mondom a boldog párra? Tökéletes! – És ön fizeti a cigányokat. Hanem aztán holnap benne legyen az újságban! 170 . nem tetszett valamikor borbélynak lenni? – Ha az lettem volna. visszatérett. – Azután. Ha elveszett a fejsze. Ennek a boldog párnak szüksége van még egy násznagyra. – No hát. Miért kérdi? – Azért.) – Rajkók! Hol van a hegedű? – Ugyan kérem – monda Tarafás úr. – Nagyon kegyes. nagyobb biztonság okáért betuszkolta az öreget a hálókamrába. nagy a sár. – Van még valami parancsolat? – Igenis van. a minisztráns gyerekeknek pénzt fog osztogatni. ugye? – És vissza is hozza. – S az én legyek? – A „kiadó” násznagy. – És azután. (Mikor szomorú volt. vesszen a nyele is.– De már most – más vágányba ne igazítsd öreg a váltót. gyalog nem lehet a templomig menni. – Értem. mivelhogy az eső esik. most is volnék. Kitartom a lakodalmat. akkor a kurtábbik lábára szállt le.

s felnézett a gazdájára. s megcirógatá a kutyájának a fejét.– Arról én fogok gondoskodni. A Pikusz urat nem kellett utasítani. zsámolyra támaszkodva. nem állhatták meg anélkül. midőn eljuttattál bennünket a mi életpályánk végső céljához. A szájával nem tudott beszélni. Tarafás uram is ilyen volt. majd kiveti a másik hat háza lakóira. A gyönge szívűek mind sírtak. A Vigyázz kutya is ott állt. Van nekem egy derék jó emberem. azok is olyan megelégedettek legyenek.) Oh. Annak adlak. a szemeivel kérdezé: „Hát énvelem mi lesz azután?” Ádám apó elérté a kérdést. – No. – Ne félj. (E szókkal a Zsuzsa kezét a magáéval imára kulcsolta. mérges ember. Velünk nem jöhetsz. akkor aztán prédál. te édes Istenem. – Legyen nekem megengedve búcsút vennem ettül a háztul. nem jutsz árvaságra. A haragos. s onnan kérdezgeté. ha egyszer megszelídül. akkor aztán nagyon megszelídül. Legyen hát igazi hajcécu! Ekkor aztán kibocsátá Makár úr Ádám apót a kalodábul. az téged meg fog becsülni. Most már mehettek az esküvőre – s onnan aztán kibontott zászlókkal a szegények házába. Adjad. aki annyi csodát tettél énvelem. mint mi voltunk minden időben! – És most. hogy ami ennél a mulatságnál pocsékba megy. ha egyszer kénytelen megnyitni az erszényét. ahol oly sok boldog napot eltöltöttem az én kedves társammal együtt. a boldog nyugodalmas szegények házába. Magában arra gondolt. mert a szegények házában nincs helye kutyának. Az öreg megállt a konyha közepén. 171 . az magátul odarepült a Lidi kisasszony vállára. s aztán te is segíthetsz neki a mesterségében. legyen áldva mi általunk a te szent neved. széttekintve érzékenyen. nemeskeblű elhatározással bocsánatot kért a Lidi kisasszonytul a száján kiszalasztott gorombaságért. édes szolgám. hogy akik mi utánunk e hajlékban letelepülnek. aki annyi veszedelemből kiszabadítottál. itt tartja a helyét a templom szegletén. én uram Istenem. aki a két kezén jár. hogy „Mit csinál a kisasszony?” Tarafás uram pedig elővette a jobbik eszét. A Vigyázz meg volt nyugtatva. a farkát sebesen csóválva. vőlegénykém. s míg a násznép lassankint kisorakozott a konyhábul. mely satisfactio után a János is kénytelen volt béke jobbot nyújtani neki. s a zsugori. áldd meg ezt a házat. Egy láb nélküli koldus.

ő meg a két kezén a két zsámolyával. a másikban a Paczal Jánosét tartá. [1] Befund = jegyzőkönyv Ott van az adóhivatal Pia fraus = kegyes csalás. ami nála nélkül sohase jött volna létre. Tarafás uram nagylelkűsége különösen ki volt emelve. olyan hamisan sandalgott. Azzal a felpakolt násznépet a társzekérrel előre bocsátva. ott aztán egyenkint lesegítette szállni a kocsibul. e cím alatt: „Koldusok aranylakodalma”. hogy mi lett belőle. A Vigyázz kutya erővel odahozta. A cikket bizonyára ő küldte be álnév alatt. Makár úr mindent megfigyelt. – Ezek is boldogok. akiről senki sem jegyezte föl. maga gyalog lépést tartott a szekérrel egész a templomig. hogy azoknak el kellett érteniök az arcjáték titkát. olyan furcsán. ez a két lábán. csak én vagyok az a fárul leesett fia veréb. Ahogy ez a jelenet harmadnap a legderekabb néplapban meg is lett örökítve írásban és képben. haj – sóhajta nagyot Paczal János. Tarafás urammal együtt. aki segítségre szorult. mert már célt értek – gondolá magában. míg utoljára a szegény lábatlan koldus olyan kedvre derült. csak délig kaptam szabadságot. Estefelé odakerült a lábnélküli koldus is a lakodalmas társaságba. hogy „hivatalnoki tekintéllyel össze nem férő társaságban való mulatozásért” rengeteg nagy orrokat osztogatnak. s mikor mind együtt voltak a templom ajtóban. Az esküvő megtörténtével az egész násznép visszatért a „zöld paradicsomba”. hogy nincs tovább elmaradni engedélye. de az 575 § közül valamelyik meginté. Talán nem is volt igaz. [2] [3] 172 .S amint így az egyik kezében a Lidi kezét. – Majd – ötven esztendő múlva… – mondá Lidi kisasszony. Makárrul nem volt szó. maga leghátul maradt. búcsút vett tőlük. mikor leesett a fárul. akkor megáldotta őket. hogy együtt járta a Frányóval a csárdást. mindenkit párjával előre bocsátott. – Ezek hát boldogok. – Haj. hol az egyiknek. És azzal elsietett. mert remélik. Tarafás uram annak is bőkezűen töltögeté a bort. – Nekem sietnem kell a hivatalba. hol a másiknak a szemébe. s ott a harmadfél cigány zenéje mellett igen jól mulatának. hogy valamikor célt fognak érni. Még csak részt sem vett a kis lakozásban.

X. Vannak kivételek is.) Hanem ezek csak a 173 . alacsonyabb áron szerezzük meg itthon. mennyi szeszélyt. A pesti divatkereskedésekben csak a gazdag polgári osztály meg a színésznők vásárolnak. Mennyi rigolyát. erős lelkűnek született. S az a leány. (Nem készen veszik. hogy az új „kisasszony” egy hallásra hogy megtanulja a divatcikkeknek őrült sok elnevezését. s abba is gyorsan beletalálta magát. ahol parancsolnak. s finom ízlését. s azt a címerünkre való büszkeség nem engedi. készíttetnek. – Ennek pedig az a nagyon egyszerű magyarázata. Aki szegény. s minden új találmánya a divatnak azon a napon látható a pesti kirakatokban. hogy milyen szegény. amelyen a „Printemps” vagy az „Au bon marchée” szalonjaiban. aki még ott is meg van elégedve a maga szigorú sorsával. hogy folyton érintkeznie kellett a főváros leggazdagabb hölgyeivel. Dacára annak. az a nem az ő számára rendelt fény és pompa között érzi csak igazán.HUSZONNYOLCADIK FEJEZET Az ezüst érdemkereszt és a Stradivarius Lidi kisasszony még a lakodalom nap estéjén átköltözött az új szállására. még eddig senki sem ismert rá. és az árakban való fluktuációkat. a kelmék színeinek meghatározását. Ellentéte volt az mind az eddiginek. S ezek nem ismerték a hajdani X. hogy amit drágán is megvehetünk külföldön. Csakhogy a párizsi háromszor olyan drága. hogy a „legfelsőbb tízezere” a magyar társadalomnak egyenesen Párizsból hozatja a divatcikkeit. bosszantást. akik szintén a budapesti cégeknél dolgoztatnak. hóbortot el kell viselnie azoktul. Most hasznát veszi itt. mert a cégek főnökei folyvást érintkezésben vannak a párizsi firmákkal. Vajon hol szerezte mindezt? Ott. Új társaság. a divatkereskedésben a selyem és csipkék között – ott is a szegénység. még inkább a tökéletes jártasságát a divat változatos bizarr fordulataiban. A cég főnöke bámult rajta. ahol szolgálnak. Igazi előkelő arisztokrata hölgyek. grófnőt. A „zöld paradicsomban” a szegénység a rongyok között. akik a világ pompájában válogatnak. – Ugyan a budapesti divatáru kereskedésekben is szint azokat kapnák meg. új világrend fogadta ott.

A Kranyecz Frányó hazament a feleségét birtokba venni. Megesik ugyan. szokása szerint. csak a délceg dolmány volt rajta. – Amikor legutoljára szerencsém volt találkozni a kisasszonnyal. Ezerszer engedelmet kért. Erre hát nagyon kíváncsi lett Lidi kisasszony. valami megrendelést tenni. Meg is tettem. akik olyan nagyon szerették. hogy a tolvajt kézre fogom keríteni. amilyen ott voltam. amikor az üzlet zárva volt. – Én itt is csak olyan szegény leány vagyok. méltóztatik rá emlékezni. s aztán nem is titkolják el a főnök előtt azt az észrevételüket. Hanem aztán a chef megmutatja nekik a könyveibül. 174 .télire költöznek majd be a falusi kastélyaikból. a többi nem kerül erre a tájékra. amidőn kopogtatnak az ajtaján. s a „szabad”-ra benyit János konstábler. Addig a Lidi kisasszonynak lehet ismeretlenül maradni. Végre tehát mégis megkapta. s azok egy pillanatra meg is látják a tanácstartás közben a Lidi kisasszonyt. – Magárul nem szólt a János. kinek mennyire vitte fel Isten a dolgát. meglepetésül szívválasztottjának. – Tudom. vagy annak az ára. – Csak azt jött bemutatni. hogy az a feltűnő szépség mennyire hasonlít egy eltűnt grófkisasszonyhoz. s annak a baloldalán ott pompázott a koronás ezüst érdemkereszt. ha a hajdani jó barátok közül valakit láthatok. s kihordóleánynak használták. most már azt is Cilinek hítták. egyedül ült az udvarszobájában. Lidi kisasszony. hogy egy-egy előkelő „úr” is odavetődik a divatkereskedésbe. – És a Przepiorkának Stradiváriusa is megkerült. Az egykori „zöld paradicsom” világából csak az egy Csicsonka maradt a Lidi mellett. hogy a kisasszony már tavaly óta dolgozik az üzlet számára. s örülök. Nyár volt. hogyan került meg az a boszorkányos hegedű. A Szüköl Makár is megérte. hogy a kisasszonyt háborgatni bátorkodik elegáns szállásán. hogy a kisasszony jó szíve érdeklődik a szegények iránt. Egy vasárnap délután azonban. hogy említést tettem arról. Aztán formális rapportot tartott sorba valamennyiről. hogy fizetéses segédfogalmazóvá lett kinevezve. A Kaporék jól vannak az asylumban.

hogy ne hamarkodja el a dolgot. s szétváltak. Ez a hírhedett hegedű. otthagyta a hegedűt. nehogy még visszakérjék. hogy a hírlapi tudósítás való.– No azt igazán szeretném megtudni. A hentes nem sajnálta a kísérletet. – A következő napon a bécsi kereskedőhöz állít be egy elegáns orosz prémes bundába öltözött finom uraság. Mit ád az úr érte?” – „Kétezer ötszáz forintot. úgy ahogy megtörtént. mintha ő nyerte volna meg a nagy ternót. – És most ez a tévedésből hozzánk került hegedű ott pompázik a karinti utcai cég kirakatában. Átutazó hegedűművész. hogy ő szeretné megvenni azt a kiállított Stradivariót. amit kész volt eladni minden árért. ami sokat érhet. Az utazó virtuóz és a hegedűgyáros nem tudtak megegyezni. annak a halála után eltűnt. még becsesebb műemlék… Az idegen ígért érte nyolcezer rubelt. menjen fel vele Bécsbe. ott van a karintiai utcában egy nagy hegedűkereskedő cég. A kereskedő kineveti vele. Ettül fogva én mindennap ott voltam kora reggeltül késő estig a Przepiorka házánál. Néhány nap múlva a budapesti hegedűgyárosnál tudakozódott egy idegen úr a hegedű történetéről. hogyan lehetett? – Ha nem untatnám vele. Az bizonyította. A mester azt mondta neki. az csakugyan valami ritka régi hegedű. az egy . de nekem is. A Przepiorka ügyet is én írtam meg. felsietett Bécsbe. megmutatni neki a nyakán veszett hegedűt. mutassa meg annak a jószágát. mind a bécsi kereskedők értesítve voltak a rendőrség által. – Az nem Stradivario. hogy valami Stradivárius”. kétségbeesetten futott egy itteni (általam megnevezett) hegedűgyároshoz. Ez a „hiteles” tudósítás megtette a körútját valamennyi bel és külföldi hírlapban. s szaladt haza a pénzével. amelynek a „G” húrján Paganini azt a csodálatos „Les clochettes” variációit játszotta. amiknek nyilvánosságra hozatala kívánatosnak látszik. nagyobb biztonság kedvéért. El akarja ön adni?” – „El biz én. – Uram. mert az Dnifloplugár.Dnifloplugár’ olasz tiroli készítmény. alája írva: „Ára 16 000 forint”. A kereskedő megnézi a hegedűt. Mind a budapesti. amit Paganini maga után hagyott. míg most egy tolvaj tudtán kívül jó üzletet csinált vele – magának is. s azt mondja. Ez az egy Lipinszky kezén keresztül jutott Magyarországba. hasztalan keresték. Mi erről is tudósítva lettünk a rendőrségnél. – Hát az így ment végbe. Elhitte mindenki.” – A hentes egy szót sem szólt többet. hogy miféle hegedű ez?” – „Nekem azt mondják. Egy garassal nem alább a kiírt árnál. ez egyike annak a nyolc hegedűnek. Eddig úgyis csak a balfogásaimról tetszett értesülve lenni. Azonban. Lavottához. 175 . s azt kérdi a hentestül: „Tudja ön. A hentes annyi kolduló levelet kapott. Én szoktam a hírlapoknak a rendes értesítéseket adni a rendőrség körében történtekről.– „Még annál is nevezetesebb. hanem aztán azt a következő mesét toldtam hozzá: „A szegény hentes látva rászedetését. a boltra nyíló szobában.

hogy a kelepcébe ejtett csaló egyike a legveszedelmesebb internacionalista félkézkalmároknak. s a polgári életpályára térni. s a hentes segélyével megkötöztem. Ellenkező esetben pert indít. kopott ember. Ez volt az én emberem! A Przepiorka jeladására én rögtön kiléptem a mellékszobából. aki számtalan furfangos csalást követett el Európa minden fővárosában. Ekkor derült aztán ki. s azt mondja. – Mit adjak? – kérdi a hentes. ez meg tovább adta egy bécsi kereskedőnek. hogy alkalmatlankodtam a kisasszonynak. hanem egy valóságos akrobata. – Én azonban ezt nem veszem igénybe – monda János. – S remélem. hogy a hentesmester. Az elevátornál ajánlanak egy felügyelői állást a számomra. s a mankós embert felszólítottam a törvény nevében. Ez tisztán orgazdaság! Ő nem akar bíróhoz menni. ha ő akrobata. 176 . köhögős beteg. s kisült. Hanem azt követeli. ami hajlamaimnak sokkal inkább megfelel. – Nagyon örültem rajta. És igen csodálkozom. Szándékom a hivatásomat elhagyni. Most olvassa a hírlapokban. A lázár azon kezdi. herce-hurcát csinálni (közbe nagyokat köhögött). hogy kövessen a kapitányi hivatalhoz. az ő drága hegedűjeért. – Énnek kézrekerítéséért nyertem ezt az érdemkeresztet. – Ez igazán nagyon eszes furfang volt – mondá Lidi kisasszony. Ő arra egy apjárul ereklyében maradt hegedűt bízott. amit a bécsi kereskedőtől kapott. én meg bucanier voltam. akinek a fia az országos zeneiskolában tanult. hogy miután ez a nevezetes eset olyan régen történt. – Szerencsét fogok önnek hozzá kívánni. legalább azt az összeget. a vételáron fölül vele megossza. Utoljára a nagy tusakodásban mégis csak én gyűrtem le őt a földre. – Bocsánatot kérek. hamarább nem közölte azt velem. mert a legutóbbi napokig a Veres keresztben voltam. – Nem tehettem. hogy a gazdával akar beszélni. s visszaköveteli a beleegyezése nélkül eladott hegedűt. Erre az egyszerre eldobta a mankóját. hogy ez önnek megérdemlett előléptetésére fog szolgálni. No de hát. hogy az elvetemedett rossz gyerek azt a drága hegedűt eladta a hentesnek. hogy nemcsak nem nyomorék. hogy ő az a szerencsétlen beteg muzsikus.A harmadik napon jön a hentesboltba egy félmankón tipegő köhögős.

Azzal a gonosztevővel való tusakodás közben kilenc késdöfést kaptam. Azzal magát ajánlotta és elment. Csak a napokban épültem fel egészen. s megragadva a rendőr kezét mind a két kezével. mint a mellemen függő érdemkeresztre. érzéstől áthatott hangon rebegé: – Az Istenért! Vigyázzon ön magára. amik közül nehány életve szélyes lehetett. Lidi kisasszony e szavaknál egészen elfeledkezett magáról. Amire a konstábler János magát mélyen meghajtva azt mondá: – Lidi kisasszony! Erre a kézszorításra sokkal büszkébb vagyok. 177 .– Mit csinált ön ott? – A kórházban feküdtem.

hogy nem francia. Hát még a nőknél? Ő rajta ugyan nem teljesült a példabeszéd. Azt mondták. És ezt is teljes joggal számíthatjuk a gazdag szegények közé. Ezzel ne legyen az mondva. a legderekabb csikós vált volna belőle. s úgy költött. Akinek semmije sincs. ha pedig darutollas kalappal a fején. 178 . És itthon lett belőle csillaga a magas régióknak. Híresek voltak a párbajai. Aztán kártyán is mesés szerencséje volt. mint neki: hangulathíven díszítve külföldről elhozott iparremekművekkel. lobogós ingujjban. míg ő maga sohasem kapott sebet. s saját paripái több ízben fényes versenydíjakat nyertek. szerencsétlen a szerelemben”. Frakkban meg éppen ellenállhatatlan jelenség volt: senki sem mondta volna. Őseredeti magyar típus volt. Hogy szegény volt. Sohasem a favoritokra fogadott. de ha meghallotta sem haragudott meg érte. – mikből senki sem nézte ki a leendő nyertest. akkor mintaképe volt egy daliának. kitűnő pisztolyozó volt. X. az „gazdag”. akkor hazajött. Azokkal is elismerteté ellenállhatatlanságát. akit a nők bálványoznak A háta mögött „Szép Diegó”-nak hívták. És legtöbbször sikerült neki. Akit csak ostromolt. Vándor chansonette énekesnő nem utazott át büntetlenül a magyarok metropolisán. Mikor a huszáregyenruháját felvette (tartalékos főhadnagy volt). s a legritkább vadász troféumokkal. hanem olyan paripákra. az „szegény”. félvállára vetett dolmánnyal vágtatott végig a gyepen. Y. A kettő együtt „contradictio in adjecto”. amiknek merészsége gyakran meglepő volt. mintha a gunyhókat és lebujokat kikerülte volna. Otthon volt minden kastélyában és palotájában az országnak és a fővárosnak. hogy „Szerencsés a játékban. Költséges utazásokat tett a világ minden részében. Arrul az Y. aki X.HUSZONKILENCEDIK FEJEZET Az. Egy nevezetesebb lóversenyről sem maradt el. Öröklött birtokát már húsz éves korára az utolsó kapukulcsig mind elverte. az köztudomású adat. hogy igen nagy összegeket nyert a versenyeken fogadásokban. aki sokat tud költeni. grófrul beszélünk. grófnőt elvette. azt meg is hódította. amelyekben rendesen megsebesítette ellenfelét. mint egy herceg. A turfon „Captain Green” volt a felvett neve. Mikor az utolsó ezerest is felváltotta. Senkinek olyan elegáns garzonlakása nem volt a fővárosban. És ő tudta ezt a paradoxont személyesíteni.

– hogy nem vív párbajt – és hogy nem csal meg. hogy meg fogja tartani mind a három kívánatot. Ez nyilatkozat volt.Végre őt is utolérte a nemezis. akkor kész a szent házasság. Egy holdvilágos estén. Y. „Tananarivában abból áll a házassági szertartás. akkor nem lesz belőle semmi. de elég erős-e a pálmaháncs-kötél? – Olyan nehéz az egyik pálmát meghajtani? – Talán nehéz. paripáján a hintó mellett ügetni. A gazdálkodás iránt is fölöttébb érdeklődött. elmulasztotta az őszi lóversenyek napjait.” Ennek a megtudása után kétségtelen a jelentése az ifjú hős által tett nyilatkozatnak. És aztán. hogy nincs itt ezen a tóparton két pálmafa. az erdélyi medvevadászatokat. Minden a másik pálmán áll. mind pénzbeli áldozatokra kész leend. ezt mondá szép Diegó a grófkisasszonynak: – Milyen kár. amidőn a két grófnő: anya és leánya. hogy a házasulandó ifjú és leány felmászik két egymás közelében álló pálmafára. A komlótermesztést kívánta a Felvidéken meghonosítani. a versenyparipáiért bánatpénzt fizetett. Én három ígéretet kérek öntül: hogy nem fog szerencsejátékot játszani. Az ifjú hős térdre bocsátkozék. hogy a két pálmafa koronája egymáshoz ér. Nem beszélt többet a kalandjairul. melytől e vidék 179 . grófi család őskastélya állt. Egyszóval egész komoly férfiúvá lett. akinek a kedvéért el tudta hagyni a kártyaklubot. A mai búcsúebéden ugyanis utazási élményeiből a következő adomát mesélte el Y. Őszre bekövetkezett a komoly nyilatkozás pillanatja. ahol az X. s nagy tanulmányokat tett a gazdasági szeszfőzés terén. sőt még a lóversenyeket is: egy egész nyarat ott töltött a Kárpátok között. Beleakadt a szerelem hálójába. hogy a párt jelöltjének érdekében mind szóbeli. Ha annyira tudják húzni. a hattyús tó partján sétálva. – A két pálmafa itt van – mondá a grófleány –. kikocsiztak. ha elszakad a kötél. s mindennap lehetett őt látni. olyan ürügy alatt. Akkor aztán mind a kettőnek rokonai pálmaháncsból sodrott köteleket hurkolnak a két sudárfa derekára. s elkezdik azokat egymáshoz közel húzni. X. s a csillagokra esküdött. s megígérte. A Felvidék egyik legszebb leányába lett szerelmes. hanem a magas politikával foglalkozott. akkor is gyakran felrándult az ifjú hős a Kárpátok közé. talán könnyű. mintha fénybogarakat szedne a fűből. Határozott pártállást foglalt el. hogy bekövetkezett az ősz. Erre a szóra a nyomukban járó társalkodónő jónak látta hátramaradni. gróf az asztaltársaságnak.

akit mindenki a grófkisasszony jegyesének tartott: a Miskolcnál keresztező vonat a következő tartalmú levelet hozta a grófkisasszony számára: „Mélyen tisztelt grófnő!” „Én nem vagyok a kegyed fennkölt hajlamaira érdemes. Kegyed egy szent.felvirágoztatását reméli. Ez a levél tette a szép grófleányt földönfutóvá. Egy téli reggelen aztán.” Hanem ezt keresztül húzta. mikor ismét egy hosszabb tartamú látogatás után búcsút vett a fiatal gróf. Én a kegyed anyját veszem nőül. Vesse ki a semmibe az emlékezetemet.” Az is oda volt még írva „Az ég önnel. hogy kártyát vegyen a kezébe. én pedig egy elkárhozott. – Arra pedig nem volt rávehető. Eszébe jutott. hogy ott az ő váltóit nem honorálják. 180 .

s azokat el tudta rejteni jól. az játéka a pillanatnak. kezdték keresni. besurrant a hattyúházba. Talán nem is azért. s aztán átkorcsolyázott a tónak a túlsó partjára. hogy kitépi magát ebből a társadalomból. hogy az elhatározásának helyt álljon. és az anyját veszi nőül. A leány elhatározta. oda rejtett el mindent. de nem találták semmi nyomát. Csak estefelé. a hattyúkat bevitték az ólba. Ezen keresztül eljutott az országútig. hogy a grófkisasszony nincs a kastélyban. ott öltözött a kopottas ruhákba. Akik látták őt korcsolyáival a tó felé menni. Tél volt. Talán látta is valami cseléd. a tóparton levő hattyúsház üres volt. A grófnő az utóbbi napokban kerülte a találkozást a leányával. Titokban. hogy hova lehetett. Elhagyja őt. még az üdvösségéért sem lehet egy férfinak megtenni azt. ahol széles nádas volt. Az rabja a hajlamainak. amikor már az elveszett tag hiányzik. Aki egyszer „úr”-nak született. Csak amidőn fáklyafénynél kerestek össze minden zeget-zugot. Lábnyomait befútta hóval a szél. ott kutatták. akit imádott.HARMINCADIK FEJEZET Az anya és vetélytársnő Amilyen szép volt az álom. nem egy elszakadt ideget. még azután is érzi a fájást. azon ürügy alatt. mikor a cselédek észrevették. s a szenvedély a teremtő erő. Egy szeles. mert azáltal egyszerre dúsgazdaggá lesz. A tóhoz érve. olyan rettenetes volt a fölébredés. hogy még csak egy visszaemlékező vágyat sem visz el magával belőle. annak a szívéből ki van véve az az erő. Minő társadalom ez? Ahol még a szerelméért. mert az nem követel tőle lemondást. mikor kiment. hanem inkább. mely mint az amputált kéznek az idege. szedte össze házalóktul a kopottas öltönyöket. Nem szólt senkinek. havas napon azután leosont a kastélyból a tóhoz. Elég nagy oka lehetett rá. s az a vasúti állomásnál végződött. a tó befagyva. magával vitte a korcsolyáit. Kitépi úgy. A grófleány egy mérhetetlen örvényt látott maga előtt megnyílni. hogy saját magának „ura” lehessen. jöttek arra 181 . Itt csak az önzés az istenség. hogy pártfogolt szegények számára vásárol. nem mutatott az arcán semmi változást. tele alakváltoztató szörnyképekkel.

182 . s legyen boldog. hogy a leírt alak sem az éjjeli. ami a szegény munkásnőket tartja felemelve: hogy a grófleány napszámba dolgozik! Nem! Ilyen bolondot nem hisz el senki! Ez a „mal-entendu” nem zavarta meg a folyamatban levő ügyeket. hogy a grófleány zárdába vonult. Ő maga is csupa szenvedély volt. mint a bűnök kloákáiban. hogy fenyegetését beváltsa. vagy a bűzös dalkávéházak barlangjaiban mulattassa csúfdalaival a mámoros népet. akik a harmadik osztályú kocsikra váltottak jegyet. – Isten bocsásson meg önnek. Annál rosszabbat is tehetek. Kapor Ádám váltóőrnek a közbejövetele. hanem arra a szörnygondolatra senki sem tudott vetemedni. Azontúl pedig hamis nyomra vezette a fürkészőket a grófnőhöz írott levele. meg a konstábler téves félreismerése utat nyitott a grófleánynak a főváros néptengerében való eltűnésre. Arra képesnek hittek egy grófleányt. – Irtózni fognak tőlem. A grófnő táviratoztatott a budapesti rendőrségnek. hogy hátha ez az égből lehullott csillaga az előkelő mennyországnak nem esett az iszapba. sem a reggeli vonattal nem érkezett meg. – Olyan fertőben fogom magamat megkeverni. a vonat már azóta messze járt. A grófnőnek gondja volt rá. hogy én miért hagyom el e házat. hótul belepett alakok jöttek a pénztárhoz. A végállomáson is csak úgy előzte meg a távirat. ahogy én megbocsátok. hanem fennmaradt egy fonálszálon. Ne kerestessen. azon a cérnaszálon. A ruhája zsebében volt egy levél az anyjához címezve. A levél tartalma ez volt. hogy a hattyúházba is betekintsenek. Beledobom magamat a társadalom iszapjába. „Grófnő” „Ön tudja jól. Didergő. Hátha a leány is örökölte a vér hajlamait? Sietett azonnal a vasúti állomáshoz. hogy a hózivatar megnehezítette a közlekedést. Azt a választ kapta vissza. hogy leányának eltűnéséből ne legyen nyilvános botrány. Öngyilkos nem leszek. Ott semmi grófkisasszonyt nem láttak. Az ismerős világban az a hír lett elterjesztve.a gondolatra. – Nem fognak rám találni másutt.” A grófné képesnek hitte a leányát arra. Ott azután megtalálták a levetett öltönyeit. s ennek az okát mindenki kitalálta. Nem fogok visszajönni. a közbeeső városok rendőrközegeit már késő volt értesíteni. hogy az a külvárosi sörházakba álljon be pincérnőnek. hogy senkinek ne legyen kedve rám ismerni valaha.” „No name.

hogy azt gyűlöljük is. Ugyan ki adná az aranyalmát Minervának? A mézeshetek valóban azok lehettek. hogy egy férfi és egy nő. A hangjában is van valami. csengettyűszó interpunkcióit. sorrentói idill. odadobják magukat a zónatarifás szunyograj közé. de hát ez az észrevétel csak az ordináré embereknek szól. ott kiszállás. szép vagy. Következett utána a nászutazás. mély tüzű szemének. felvetett piros ajkai mind heves temperamentumot árulnak el. s ahelyett. szép királyné. Gazdagok nászutazása rafinált élvezetekkel jár. halvány olajbarna színnel. ami után vágytak. Arca azok közé tartozik. Régi mese. A többi? Hát azt meg kell engedni. hogy az isteni örömök óráit egyedül töltenék el. A fényes menyegző zavartalanul ment végbe. hogy a grófnő harmincnyolc éve mellett még mindig feltűnő szépség. aki kitalálta. 183 . Rómában pápai áldás. Nápolyban Vezúv-látogatás. klasszikus metszésű orra. vacogtassák a fogaikat fűtetlen olasz fogadókban. Az már az emberi természetben fekszik. És aztán azok a kicsiny kezek és lábak! Igazán nem lehet csodálni. okot találunk rá. s ahol nagy város jön vagy valami nevezetes táj.A grófnő pedig a kapott fájdalomra talált ellenmérget a leánya levelében. mély hang. élvezzék a füttysikoltás. mely azt mondta a belenéző szép mamának: „Szép vagy. mint csípőben széles termete még fiatalabbnak mutatja. de mindig megújul az a rege a bűvös tükörrül. melyet csak érces csendülése különböztet meg a férfiétól. Karcsú. ami megigéz. kiaknázása a látni és hallani való élvezeteknek. vékony. s ebben az ítéletben megtalálni a saját felmentését. akkor azt az egy darabban kapott nagy kincset felváltsák apró pénzre. a lüktető cimpákkal. erős sugár szemöldei hódító kifejezést adnak nagy. mikor már elérték. hogy egymáséi lehettek. kiabáltassák a fúlükbe húsz percenkint az állomások neveit. Monte-Carlóban egy kis szerencsepróba. kényelmes elhelyezkedés. virágzó narancsligetek. aki a figyelmet képes lekötni: még a saját férjeét is. És a többi. Külön kupé: sleeping car: helybeszolgált lakomák. hogy a leány meghaljon. ha ő maradt a szépségversenyben a győztes. No. amik az évekkel nem változnak. Az is elmeháborodott volt. profanálják első ömledezéseiket idegen szobaszomszédok csúfondáros észrevételeinek. Most már neki volt oka azt elítélni. – de mégis szebb a leányod!” – Ami elég ok volt rá. hogy ha valakit nagyon megbántunk. inkább vállban.

lóversenytérre: nem szökhetik el semerre. új fogatotvásál: – máskor meg a legsandább uzsorások kérdezősködnek utána. Ott minden szabad. hogy oda is magunkkal visszük. A férj nagyot nevetett erre a szóra. amit fentebb mondtunk a nászutazások feltalálójáról. – Hát mi közöm énnekem azoknak a jelleméhez.Vissza is vonjuk. 184 . – Ez csak a parasztoknak szólt. hogy az némelykor csak úgy szórja a pénzt. – Azt önnek jobban kellene tudni. – Hát a kártyaasztalnál tanuljuk a korrekt becsületességet? – Én azt hiszem. s kiváltottam tőlük önnek a váltóit. – Kedvesem: aki kártyázni leül. meg van fogva. – Kedves Oszkár. hogy nagy pénzben játszik. Lehetnek emberek. mikor önhöz be akartak törni. én csak sejtem. Egy pár filiszteusát az előszobában fogtam el. Ott szándékoztak a tavaszt tölteni. mert azalatt a férj nem járhat a klubba. – „Mindenféle” emberekkel? Például? – Akiknek a jelleme felől nincs egészen tisztában. Egyre kérem én önt. csak észre ne vegyék. De sőt inkább nagyon célszerű az a nászutazás. Egyszer – reggelizésnél – megkísérlé a grófnő a fájós fogára tapintani a férjének. akik a játékot professzióból űzik. lakomákat rendez. s benyitnak hozzá kopogtatás nélkül. az mind rabló. – Hát kis kutyákat fésüljek krajcáros tarokkban? – Ön a napokban nagy pénzzavarban volt. zsebmetsző. amint hazakerül az új házaspár Bécsbe. Azt tapasztalta. Itt aztán az ifjú gróf folytatta a régi életmódját. Vége is van aztán annak a boldogságnak. hogy fölkelt-e már. Ne üljön ön le kártyázni mindenféle emberekkel. akikkel kártyázom. – Akkor ön nagyon rosszul teszi. ha meg nem neheztel érte. s nem igen ügyelnek a korrekt becsületesség szabályaira. A grófnő tanulmányozta a férjét. kaszinóba. aközben gyöngéden megveregetve a neje kacsóját.

veszedelmes szerencsével játszott ellenemben. aki most cseppent be először a klubba. – Lorettói szent szűz! Csak nem ismeri ön a kártyákat a hátlapjaikról? – Haha! – nevetett a férj. – Miért szándékosan? – Azért. mert engem hamis világításba állított vele. Annak nem szabad kiszivárogni. – Ez szívtelenség. – De mikor már lejártak volt? – Én tudtam volna. olyankor én mindig ura vagyok a helyzetnek. – Hát ez a tabatiére rendesen elém van téve. mikor a kártyát osztom. – Ugye milyen szép tabatiére ez? Aranybul volt. – Ah – ah! – A férj elővette a dohánytartó szelencéjét. Én szándékosan hagytam szemtelenkedni. A födele tükörsimára csiszolva: s minthogy domború volt. – Hát biz a kártyázó szoba nem felebaráti segélyző intézet. elbizakodva a tegnapelőtti disznószerencséjében: akkor aztán majd én vetkőztetem le. amit másnak adok. hogy holnapután megint visszajöjjön. az égő szivarókát szájába dugva. Mikor én osztom a kártyát. Azzal odatolta a neje elé a dohányos szelencéjét. hogy egy gentlemannek a váltóit valaki más fizeti ki. s ami nekem következik. s egy szivarókát (cigaretta) csavargatott magának. olyannak tűnik fel az ember. – Nagyon szép. Valami vidéki kukkó. – De hátha megint a szegény halott kerül fölül. Az én guvatom „holt ember”. – Drága uzsorát fizetett volna értük? Ez kártyaadósság volt? – No hát az volt. hogy mit csináljak velük. mint valami „nap-lakó”. – Holnap rajtam lesz a bankadás sora. – A hátlapjukról nem. Inkább temetkezési egylet. s az temeti el a sírásót. Az ilyen arany tükörben látva. a bele néző arcát miniatűrben mutatta. S ez az „onze et demie”-ben nagy előny. 185 .– Azt nagyon rosszul tette ön. Ezen volt elég oka a férjnek nevetni. Ennek a tükörlapjában előre meglátom a kártyát.

A grófnő görcsöket kapott. s anyai nagyapja Armeeliferant. – Ah bah! Ez az én találmányom. – Nem! nem! Ez nem tisztességes dolog! Ezt senki sem teszi. a bankár előnye: éppen mint a „refait”. – Ah dehogy! Ez csak „avantage”. Oszkár vállat vont: „Én megkínáltam önt: ha nem tetszik. s kezdett belőlük válogatni. Amihez nekem éppen olyan kizárólagos szabadalmam van. amire a név mellé irónnal valami szám volt felírva: .A grófnő fölugrott a helyérül. s elkezdett csuklani. hogy a fáró-asztalnál én vagyok az mindig. mert alig szunnyadt egy pár órát. S azzal az inexpressible-je zsebébe nyúlva. – Hát – hitvestársak között nincsen titok: én csak meg akartam önt afelől nyugtatni. A gróf még álmos volt. ha e találmány az ön nevét viselné. mint Edisonnak a villanyvilágításhoz.”Jó 10. kihúzott egy csomó összegyűrt százast és ezerest. amiket ön a napokban helyettem kifizetett: most visszaváltom. – Dehogy nem! Apai ősei Raubritterek voltak. Reggel került haza a klubból. A grófnő iszonyattal tolta el magátul ezt a pénzt. Kérem szíveskedjék előkeresni. nem tehetek róla”. – Azokat a váltókat. aki utoljára nevet. – Vigye ön előlem! Ilyen úton még nem került pénz az én chatouille-orrba. Azzal zsebébe dugta a dohányszelencéjét: kezet csókolt és elbalanszírozott. amit a férjétől hallott. s azzal nyugodtan szürcsölte tovább a teáját. mint Behringnek az általa felfedezett tengerszoros hoz. Azután következtek a tavaszi lóversenyek. A pénzcsomag közül egy-egy névjegy is hullott ki. 186 . – Apropos – mondá a harmadik ásítás után. – De nem szeretném.” Ez is mind pénz. Ha ez nem tréfa? Két nap múlva ismét a reggelinél találkozának. – De uram! Hisz ez „tricherie”.000 forintig. Ezúttal Bokk szivart szítt hozzá. A grófnét nagyon elmélázóvá tette az.

N. hogy ön is ezt teszi! – Hát bolond legyek? – Hiszen ez supercheriel 187 . édes Oszkár! Ha ön most kétszázezer forintot nyert a lóversenyen fogadásokban: nem történhetik-e meg. A grófnő elképedt. És mégis mindenütt megbukik velük. mert Oszkár rögtön megvette a nyertes paripát. csak azért. Itt van N. hogy a versenyparipái számára ott tarthasson istállót: aminek a tervezetét el is készítteté egy előkelő építésszel. Oszkár) kétszázezer forintot nyert fogadásokban. – Hogyan félig? – Hát úgy. Paripái a legkitűnőbbek. A Derby-nap nagy izgalommal folyt le. s nevével a legújabb hazai pezsgőt keresztelték el (ominózus szó!). – Ne kívánja elhinnem. amelynek diadalát biztosnak hitték. – Az megeshetik minden emberen. – Igen. hogy egy másik lóversenyen éppen annyit fog elveszteni: vagy talán kétszer annyit? – Az rajtam nem esik meg. A grófnőnek el kellett hinnie. mint lovakról és zsokékról.Oszkár egész nap a tréninggel volt elfoglalva: nem lehetett vele egyébről beszélni. hátramaradt rossz harmadiknak. gróf. hogy „csak” a saját zsokéit fizeti igen jól. a nagy állami díjért nyolc paripa futott: mind korábbi versenyeken győztes kitűnőségek. s a nyolc versenyző közül éppen az lett az első. De aki egészen tudja a leckéjét. amidőn hozzá juthatott. A favorit. hogy a férjével beszéljen –. hogy ez igaz. hogy ezen a Derby-napon az ismeretes „Captain Green” (tudvalevőleg gróf Y. Y. – De édes Oszkár – monda a grófnő egy kedvező pillanatban. Azt pedig minden hírlap újdonságai között lehetett olvasni. mert csak félig tanulta meg a leckéjét. Oriási volt a szenzáció! A győztes paripa portréját minden illusztrált lap közölte. súlyos összegen: s a nejének azt mondta. amelyre legkevésbé számítottak. akinek a leghíresebb istállója van Magyarországon. hogy szeretne Bécsben egy palotát megvenni. az a saját zsokéit is jól fizeti. a „My Dream”. de a versenytársaiét még jobban. mint a saját gazdájuk.

– Édesem! Nem ért maga ehhez. Ahol lovakrul van szó, ott minden meg van engedve. Szemesnek áll a világ. – Jól van! Nem moralizálok. Ráhagyom, hogy „lovar” és „lovag” nem egyértelmű szavak. Megengedem, hogy ahol „ló” a téma, ott a „mylordnak” ugyanaz a pátense van, ami a cigány lócsiszárnak. Én csak a kérdés prózai oldalát érintem. Hátha valaki más az ön versenytársai közül is él ezzel a privilégiummal: s önnek a zsokéját vesztegeti meg? Oszkár gróf nagyot nevetett. – Hát persze hogy megteszi! Hogyne tenné? Legközelebb, mikor a budapesti gyepen fogok a mostani nyertesemmel futtatni: bizonyos vagyok felőle, hogy a jól ismert zsokémat tetőtől talpig megkenik. Csak hadd fizessék. Jól esik szegénynek. Két felesége van. Az egyiktől elvált, de azt is tartani kell neki. Én úgy teszek, mintha semmit se sejtenék: bejegyzem a tárcámba a fogadásokat. Most már én teszek 2-őt 1 ellen. A futtatás napján aztán az én öreg lovászom hirtelen gyomorcsikarást fog kapni nem ülhet maga a lóra. Nekem pedig tartalékban van egy másik zsokém, akiről senkinek sincs sejtelme, s az fog futtatni a My Dreammel. – Hoha! – Tőlem nem lehet lopni. A grófnő elhallgatott. Voltak azonban mások, akik kevésbé voltak megnyugtathatók. A zsoké-klubban valami kellemetlen rencontre volt Oszkárnak éppen a legközelebbi versenyfuttatás miatt. Valaki nagyon fennhangon példálózott a nyereségének homályos eredetére. Hát erre is van tromf. A párbaj. Azzal minden kellemetlen észrevételnek útját lehet vágni. Egy reggel azt mondá Oszkár gróf a nejének, hogy őneki sietve kell lerándulni Budapestre. Nagy szavazás lesz a főrendiházban. Veszélyben Izrael! Hát csak teljesítse hazafiúi kötelességét. A másnapi lapokban aztán olvasá a grófnő, hogy a budapesti régi lóversenytéren a délutáni órákban pisztolypárbaj folyt le Y. Y. Oszkár gróf és Q; X. idegen mágnás között: az utóbbinak a karja lett keresztüllőve: az elébbi sértetlen maradt. A párbaj oka összeszólalkozás.

188

Mikor ez a tudósítás a lapokban megjelent, már akkor Oszkár gróf otthon volt a szobájában. Az éjjeli vonattal tért vissza: s aztán mindjárt lefeküdt. A grófnő még aludt akkor. Rögtön átrohant a férje szobájába: az olvasott lappal a kezében. Az alig engedte magát felébreszteni, olyan jól aludt. Budapesttől Marcheggig folyvást pezsgőzött a két szekundánsával: még most is egészen mámoros volt. Csak igen nehezen ismert rá a feleségére, s elébb sorba próbált neki mindenféle neveket adni, míg rájött az igazira. Akkor meg sehogy sem találta bele magát abba a szentimentális hangulatba, amibe a neje óhajtotta volna belevezetni. Nem értette meg, hogy mi nagy öröm van azon, hogy őneki se keze, se lába nem hiányzik? Meg hogy mit akar az asszony azzal, hogy most az ő arcát könnyeivel összeáztatja? – Ki halt meg? – Csakhogy te élsz! – Hát mi sírni való van azon? – Te párbajt vívtál? – Nem tudom én: régen volt már! – Oszkár! Az Istenért! Ha megöltek volna. – Akkor legalább most aludni hagynának. – Az égre! Ne szólj így! Én kétségbe vagyok esve. Ígérd meg, hogy nem fogsz többször párbajt vívni. – No, itt van – nesze – a numero kettő! – Mit beszélsz numero kettőről? – Kettő meg kettő, kétszer kettő. – De hát beszélj okosan. – Az egyik kettő: te meg a leányod. Ő is azt kívánta tőlem, hogy először: ne kártyázzam, ne fogadjak, másodszor: ne párbajozzak. Még egy harmadik kívánsága is volt. Azért hagytam ottan. S most már te jössz ugyanezekkel a követelésekkel. Még megérem, hogy a harmadikra is rájössz. – Én csak az életed miatt aggódom.
189

– Sohse félts te engem! – Nem bánom, verekedjél karddal, de ne pisztollyal. Egy ostoba golyó: – és én egy üdvösséget veszítek el. – Hiszen nem vívok én soha holmi kocapuskással, aki vaktába lövöldöz, s bivalyfővel belém téveszti a golyót: csak akiről jól tudom, hogy kitűnően lő pisztollyal. – És mégis abba kötsz bele? – Igen: mert az jól tud célozni! – S ha jól tud célozni? – Akkor nem lőhet meg. – Nem bírom felfogni. – Mert nehéz fejed van. Nem akarsz gondolkozni. Hagyj tovább aludnom, s eredj a papagájaidhoz. – Nem. Addig nem megyek el: amíg meg nem nyugtatsz. Mi az? Nibelungenhős vagy, akin nem fog a fegyver? Csodakútba mártott tündéranyád? – No, hát ha olyan nagyon erőlteted a dolgot, hát megmagyarázom. Mikor nekem egy gentleman kezd alkalmatlanná válni azon vagyok, hogy valamiképp megsértsem, hogy aztán az híjon ki engem. A kihívást természetesen elfogadom, de akárhol történjék is az, kikötöm, hogy a párbajnak Magyarországon kell végbemenni. Másutt sok a titkos rendőrség: de nálunk még nincsenek mouchardok[1]. Más országban a párbaj halálos kimenetel esetén szigorú büntetés alá esik: nálunk a törvény nem tartja a párbaj miatti elítéltetést megbecstelenítőnek, s legtöbbször legmagasabb kegyelem útján el is lesz engedve. Ezért én a recontre-t Budapestre határozom. Mint kihívottnak jogom van rá. Aztán más joga is van a kihívottnak. A párbajnál az ő pisztolyait kell használni. Azokat nem ő maga, hanem a szekundánsai veszik. Új pisztolyoknak kell lenni, amikből még senki sem lőtt. Nekem pedig van Pesten egy puskamívesem, ahhoz utasítom a segédeimet. A puskamíves az én emberem. Meg van neki érte a maga haszna. Ő átadja az én szekundánsaimnak azt a két pisztolyt, amik egyenesen az én céljaimra készültek. Mind a kettőnek az a sajátsága, hogy felfelé hord és balfelé. Mikor én lövök, az én ellenfelemnek a jobb könyöke alatt egy arasznyira célzok, s akkor bizonyos vagyok róla, hogy a karját vagy a mellét fogom eltalálni. Az pedig nekem egyenesen a homlokomnak irányozza a csövét, s annálfogva egy arasznyira lő el a fülem mellett. Ebbül áll az egész boszorkányság. Már most megtudtad, amit akartál. Mehetsz zongorázni.
190

A grófnő mellére valami nehezedett, mint egy lidércnyomás. – Oszkár! Ha én azt elhihetném, hogy te most igazat beszéltél. – Hát ki beszélt más? – Te mámoros vagy! – No hát: borban az igazság. Hagyj aludnom. – Az rettenetes, amit te most beszéltél. Csak nem akarsz megfosztani attól, hogy becsüljelek? – Én bizony nem emlékezem rá, hogy a pap arra esketett volna meg bennünket, hogy becsülni fogjuk egymást. Eredj porcelánt festeni. Azzal a falnak fordult, s elkezdett horkolni. Az utómámor hatása alatt kellett neki lenni: különben el nem képzelhető, hogy ilyen felfedezéseket tett volna a nejének. Ámbátor – miért ne? A nejének? Hisz a feleség – az senki. A feleség nem lehet terhelő tanú. A feleség ismerheti minden hibánkat, gyarlóságunkat, bűnünket, azért a „világ” nem tud azokrul semmit. Sőt ellenkezőleg! A feleség bűntárs. Az oltár előtt kötelezte rá magát. Aki tolvaj, annak a felesége tartozik orgazda lenni. Nála a bűn = erény: ellátva a társadalmi egyezmény hitelesítő stampigliájával. A grófnő feldúlt kedéllyel hagyta ott a férjét, aki most már a másodszori mámorálomból éppen nem volt felkölthető. Hát ilyen az asszonyok eszményképe? Egy ember, aki erkölcsi értékben alatta áll a parasztfogó birbics játszónak, a cigány lókupecnek s a kirgiz útonállónak: csakhogy éppen kilencágú korona van a medvés címere fölött. S aki mind ebből még csak titkot sem csinál a felesége előtt; hisz a cigány felesége = cigányasszony! Mit szépítgesse előtte magát? Az egész rémséges revelációból csak egy ragadta meg a grófnő figyelmét. Hogy a leánya is ezeket követelte egykori jegyesétől. Hogy ne játsszék nagyban szerencsejátékot, és ne vívjon párbajt veszélyes kimenetellel. Ez még csak kettő! De mi lehetett az a harmadik! Amit félmámorában kiszalasztott a száján a férj? Majd azt is megtudja később… Nem is sokáig várakoztatott magára a szfinx rejtélye a megoldásával.

191

A grófnőnek nem lett nehéz bizonyosságot szerezni magának a valódi tényállás felől. hogy megy a klubba. – Akkor valahol másutt van. – Nekem megígérte. 192 . De higgye el grófnő. A koreográfművészet „sztár”-ja volt akkoriban mademoiselle Florinde. Neki mindig a klubban hallott meséket szokta előadni másnap ebéd fölött. Akkor végigvárta az előadást. hogy nem láttuk a klubban: azt hiszi róla mindenki. hogy meglepetését elárulta volna. – Hiszen. hetek óta következetesen a primadonna budoárjában vesztegeti el. midőn az ebédtől fölkelt. s miután azt nem találta otthon. hogy maidenspeechre készül a magyar lordok házában. – Van három hete. Addig csak jött valaki az ismerős urak közül. – Mindenről értesülve vagyok. Régi jó ismerős volt. s engedte üttetni a plastront. az igaz. hogy nem kártyázik többet – mondá ahelyett. hogy az egész időt. ott kiszítt egy szivart. akár nem.Oszkár a rendes időben. – A grófnő nagyon szigorú regulában tartja Oszkárt – mondá a jó barát. (Francia művésznő Leutomischlből: népszerű nevén „Kolatschen-Lizl”. s azt mondta. És ő maga ott sincs. befogatott. amit máskor a klubban szokott hasznosan értékesíteni. hogy néha a gyógyszer rosszabb a betegségnél. Egy reggel kitörésre került a dolog. Oszkár nagyon is vigyázatlanul vitte a dolgát. A grófnő el tudta titkolni meglepetését. – Ön mindennap Florindánál van! – Támadá meg férjét egyenes asszóval. – Ahán! Jön a numero három – dörmögé Oszkár. aki a feleségét mulattassa: akkor búcsút vett. hogy a kártya nagy betegség. akár volt vendége. amelyeken az opera után balett is következett. elmesélte a legújabb pletykákat. hogy eljött a színházba menetel ideje. az illedelmi vizitet folytatta a grófnőnél.) Egy este a klubnak egy habitué-ja látogatást tett a grófnál. Kivételt csak azon esték képeztek. A felesége megtudta. átment a nejével a társalgó szobába. Ezzel az elejtett szóval egyszerre fel lett Argusnak minden szeme nyitva. amiket előtte való nap a klubban hallott: aztán. elkísérte a nejét az operába: ott megvárta az első felvonást. Onnan aztán csak a hajnal vetette vissza.

hogy egy művésznő termeiben nem is lehet mást. aki nem tud egy pohos bankárt túllicitálni. – Akkor hát gyáva vagy. A szellemi elit világa. hogy: „óh. akinél elfelejti az ember azt. – Akinek szabadalma van? – Kivételes állása minden esetre. Mondd ki őszintén. se az utolsó. hogy fiatal férjem van: heves a vére: nagy betyár! Még titokban büszke is volnék rá. Önök előkelő hölgyek azt képzelik. Ott egy illustre társaság van együtt. Hát meglehet. Ön nekem azt hazudja. Rossz regényekbül szedik az ismereteiket. Ha nyíltan. celebritások. – Édes Oszkár. Hisz nem vagyok én egyedül Florindánál. Művészek. s gyönyörködöm benne. mint orgiákat rendezni. hogy engem halálra sértsen. költők. amit az a tányérján ott hágy! 193 . ostoba. s aztán azt hiszik. De mikor azt mondod. porcelánokat törnék. hanem lesi a maradékot. aki a többiek után ott marad. – No – és rosszabbat teszek. hogy „Hát mi bajod vele: én szépnek találom. ahogy férfinak lehet: én szeretem a halat. Nem kiabálok: nem csinálok jeleneteket. de megemészt a szégyen. Annál kevésbé lehet valami szerelmi cselszövénynek kezdődni. aki érkezik. amiket te együgyű. hogy védekezés közben milyen mérges sebeket üt rajtam. a „Márvány hölgyeket”. Se az első nem vagyok. engem semmi földi szenvedély nem csábít e nőhöz: én csak a szellem. hogy használod azt a nőt mint szeretődet: s én nem kérdezősködöm utána többet. Ez engem összetör. de végre is azt gondolnám.– És „sok” az a „minden”? – Elég arra. Florinda egy szikrázó zseni. asszonyi mérgemben. Ott egy kétértelmű szót nem lehet hallani. a keserűség. – Ismét csak azt mondom. – Ezt nem értem. vagy pedig éhenkórász. – Egy kurtizán budoárjában! – Ez a nagy tévedés. a zseni gyönyöreit keresem nála. az undor. hogy ami a színpadon szabad. hogy akkor is dúlnék-fúlnék. mintha odamennék? – Ott csak a pénzét veszti ön el. aki nem mer követelni. de itt becsületét. tehát megeszem”. Az egy művésznő. unalmas feleség nem tudsz nekem nyújtani”. hogy soha sem volt vele semmi viszonyom. hogy nő. Megnézik a „Kaméliás hölgyet”. hogy a klubba megy kártyázni. brutálisan bevallaná. az a zárt ajtók mögött is lehet. Ön nem veszi észre.

magyarok. s a balett-táncosnő uszálya végigseper a hercegasszony sleppjén. – Szabad a vásár! Mindenki „passzív” helyzetbe jutott: „aktív” állapotja csak annak a fúrgenc emberkének van. A gróf kénytelen volt az esetet a rendőrségnél bejelenteni. újságírók: egyszóval a „bohéme”. akár riposztra. mint a feldúlt hangyaboly: egyik látni. A karperec elveszett. a minisztert megszólitja a riporter. mezítelenre vetkőzött. másik láttatni akar. Azért megtörténik. Ott sem tudtak belőle kivenni semmit. amit este. Közbejött aztán valami nagy országos örömünnep. Az sírt. mint egy őrült: annál rosszabb! Elvitték vizsgálati fogságba. táncosnők. poéták. Pedig oda senkinek bejárása nem volt. No hát ez a század negyedik fertályában már lehetetlen. muzsikusok. művésznők. semmi érdemrenddel a 194 . – Azt önnek kell legjobban tudni – súgá vissza. Senki sem marad egy helyben. a haját tépte. Azok mind egyenkint tisztázni tudták magukat. kereskedők. énekesnők.Még erre a kegyetlen „tus”-ra sem volt hajlandó Oszkár felemelni a fleuret-t. japánok. Az öltöző szobájából elveszett egy karperece. mikor II. Ez az ereklyének is felbecsülhetetlen családi kincs veszett el a szobábul. Az efféle jubiláris ünnepélyes báloknál egy nagy baj van. – S az övé maradt az utolsó szó. Bécs városa ez alkalomra fényes bált adott. akár parade-ra. törökök. Nem lehet a meghívott vendégeket kategóriánkint termekre szétcsoportosítani. piktorok. A másikban aztán a burzsoázia: a gazdag gyárosok. szalonképes hölgyeivel. szabómesterek és mózeshitűek. a felsőbb tisztikar és az előkelő hivatalos nép. Mindig nagy baj egy férjre nézve. lengyelek. A negyedikben végre a művészek. Magát a gyöngyöt a grófnő nagyatyja kapta a pápátul ajándékba. József császár idejében Bécs falai közt hosszasan időzött őszentsége. de legnagyobb értékét a befoglalt nagy igazgyöngy adta meg. A férje kísérte haza. hogy a zsúfolásig tömött fényes teremben egymással karombolázik az igazi török basa meg a trafiktürke. A harmadikban a minden világrészbül összecsődült idegenek. Hogy például az egyik teremben foglalna helyet a magas arisztokrácia. esküdött. mert ott a grófnő és férje egyedül laktak: s a zárt kapun minden embert a portás eresztett be és ki. minden nyüzsög. Tolvaj nem juthatott be a palotába. A komornyiknak éppen szabadnapja volt: nem is hált a palotában. melynek közepébe ritka természetjátékul egy fekete kereszt volt benőve. A kiküldött rendőrbiztos vallatóra vette a házi cselédséget. A karperec értékére nézve is nagybecsű volt: a rosettet rajta tizenkét nagy brilliant képezte. Egyedül a komornára hárulhatott a gyanú. színházból hazajövet tett le a kandalló párkányára. Pár nap múlva valami kellemetlen esemény történt a grófnő lakásán. ha az utolsó szót magának tartotta. ferdére csúszott kravátlival. aki testétől elálló frakkban.

hanem külön kikezdésben. s felbontá a billet doux-t. A grófnő a férje karján sétált. hogy Florinda nevét nem említék ugyanabban a sorban. A mentőtársaság rögtön alkalmazott segélyének dacára sem jött magához. hanem jegyezve szorgalmasan a jelenlevő celebritások neveit. Ilyen gyöngy. A címzeten megismerte a grófnő írását. amit sejtett. X. X. Már erre aztán mégis kíváncsi volt megtudni a történetnek a folytatását. Feljegyezheté a tárcájába: „X. X. Ebben a nagy tohuvabohuban egyszerre csak szembetalálkozott X. Rittig! Mindegyikben benne volt a grófnő elájulása. A riporter ternót csinált. kiejtett szavait. nincs több a világon. szellemes aperçu-it a „reggeli lap” számára. grófnő Florinda kisasszonnyal. Még ez az ismerős mosoly nem lett volna olyan halálos méreg. „– Uram. De annyi tapintat és diszkréció mégis volt mindegyikben.” „Ah – ah!” Szépen zsebredugta a levelet. Elébb végezte a fürdését: azután behozatta a csokoládéját. grófnő meglátta Florinda kézcsuklóján az elveszett karperecet. hogy kinek a sleppjét.” Másnap délben a komornyik. – Ahá – monda a gróf. nem törődve vele. Tudni lehet a tartalmát. palotájába kellett őt szállítani. grófnő: egyike a legelőkelőbb translajthániai mágnásnőknek hirtelen rosszul lett és elájult. s végigfutott szivarozás közben a reggeli lapok báli tudósításain. midőn Oszkár grófot öltöztetni bejött. toalettjeit.gomblyukában. Akár fel se bontsa. Csakugyan azt tartalmazá. Ha holnap reggelig az elveszett karperecem itthon nem lesz. egy levélkét csúsztatott a kezébe. azzal a természetes kereszttel a közepén. kinek a sarkantyúját tapossa le. s az igazságtalanul bezáratott cselédem szabadon nem lesz bocsátva – akkor válunk. A művésznő elegáns gráciával inte ismerős bókot – Oszkár felé. Hanem ugyanakkor X. hanem jegyzőkönyvecskével a kezében furakodik a legsűrűbb tömegen keresztül. Nem lehetett csalódás. 195 .

Ha tetszik neki: utána jöhet. Négy órakor már a rezervált félkupéban nyújtózkodott. s elbocsátá a szolgálatból. hogy Budapestig fel ne költsék. A grófnőt nem tartotta szükségesnek incommodálni annak a bejelentésével. hogy holnap és a rákövetkező három napon mennek végbe a budapesti lóversenyek. Elment személyesen a vizsgálóbíróhoz kinyilatkoztatá. A többit kombinálhatja a maga eszétől. s kérte a letartóztatott komorna szabadon bocsátását. hogy mi a legelső kötelessége. hogy hogyan szüretelik. Ez rögtön meg is történt. hogy az elveszettnek hitt karperec megkerült. amint értesült a férje elutazásáról. tudta. A budapesti lóversenyekre pedig nem rándult le. Azt is tudhatja. amióta megtudta. 196 . A grófnő.– George! Hány órakor indul a gyorsvonat Budapestre? – Négykor. Azt a vasúti vendéglőben is el lehet végezni. abból részletesen megtudhatja. No hát azokban – mindjárt a báli tudósítás alatt – rá fog bukkanni a „Sport” rovatra. – S még most csak egy óra. Hisz az is bizonyosan kíváncsi lesz a mai lapokat elolvasni. adott neki kitűnő bizonyítványt. A méltatlanul gyanúsított leányt aztán gazdagon megajándékozá. s azokon a „My Dream” a nagy államdíjért fog versenyezni. Mi az ördögöt csináljon az ember addig? Unalmában villásreggelizik az ember. hogy hová utazik. Nincs közöttük semmi titok. [1] mouchard = besúgó. hogy Oszkár mindig az Angol Királynő vendéglőbe szokott szállni. Nem volt több kedve az istenek nektárjából inni. s meghagyta a kalauznak.

Sugárzott az arcárul a kétségbeesés. 197 . vagy kiengesztelésből. Hanem az új zsoké nem ismerte a ló szeszélyességét. A bírálói tribün közelében fél ló hosszaságnyi előnye volt. – Hát megbukott? Nem megmondtam? Hogy a saját fegyverével fogják önt megverni. hogy egész lóhosszával győzzön. okvetlenül megdöbbentené az a baljóslatos kifejezés. Még három lóhosszaságnyira a tribünhöz azt akarta. A grófnő úgy tett. Az „egy” róka rátalál a „másfél” rókára. ami Oszkár egész megjelenését kísérte. – Eh. Valamennyi versenytársa mind elfutott mellette: az én lovam utolsónak maradt. s nem ment tovább. A grófnő nem titkolhatta el a kárörömét. megfeszítette a lábait. ki beszél még mai nap is az ön karperecéről? Azóta nagyobb dolog történt. – Hát ez az érem visszás oldala. toppant be a szobájába. Az abban a percben megállt. mintha nem ügyelne rá: különben ha ránézett volna. hogy gondol reá. Ezt úgy híják. hogy „kézcsók”. rá se nézve a férjére. A grófnő porcelánra festett. A My Dream egész az utolsó jelző oszlopig folyvást vezetett. – Hol bukott meg? – Hát a budapesti lóversenyen. Az még csak egy levél. – Ki az a My Dream? – Hát az én versenyparipám. – Meghozta ön a karperecemet? – kérdezé. – Nem úgy történt. egy távirat útján sem adta jelét.HARMINCEGYEDIK FEJEZET A fizető nap Négy napig hasztalan várt a férjére a grófnő. Ezúttal az ön zsokéját vesztegette meg más. Szokták tiszteletből tenni. s rávágott az ostorral a ménre. Onnan jövök. vagy szeretetből. Ötödik nap délben. Azon kezdte. hogy a nejének a kezét megfogta és ajkaihoz emelé. a vonat megérkezte után. Megbukott a My Dream. Valami kínai madár volt készülőben.

akik nagy lármával követelnek. – Hiszen ha csak az volna a baj. amit a fogadásain vesztett? – Ha nem teszem. hatszázezer forintra mennek. A grófnő pedig nem kérdezte tőle. ahol ön fejedelmileg élhet. Erre a szóra mégis abbahagyta a grófnő a paradicsommadár festést. hogy hát még mi újság a szép Budapesten? Csak neki kellett magától előállni vele. elég szikrázó zseninek tart arra. – Hatszázezer forint? Hisz az őrült nagy összeg. aki azt kérdezi. – S hogy fogja ön ezt a feje fölül elhárítani? – Annak csak két módja van. – Azt is előre megjövendöltem önnek. hogy ennek a kérdésnek a horderejét megértsem? Nem tart tőle. – És az valami nagy baj lesz? Nincs ön előtt több ismeretes világrész. amiket elvesztettem. S képes volt ön azt fedezni? – Csak százezer forintot tudtam készpénzzel kifizetni: az apróbb fogadásokat. a többi a fejem felett függ.) A gróf leveté magát egy karszékbe: s a körmeit kezdte rágni. – S ha jól sejtem. A másik az. hogy: de hát okvetlenül meg kell-e önnek azt az összeget fizetni. – A fogadásaim. olyan hétköznapi lélek vagyok. hogy a díjat nem gombolhattam be. 198 . hogy ötszázezer forintot? – Igen. akitől ezt megkérdezik? – Ki lenne más? – Nagyon megtisztelő bizalom. (Isten büntetése rajtad! Gondolá magában a grófnő. az a valaki én vagyok. hogy megkérdezem: van-e még valaki. Az egyikről nem beszélek. S ön engem elég szellemdúsnak. de nem mondta ki. csak a klub meg a turf? Nincs-e nekem szép úri birtokom. s többé gentlemanek társaságában meg nem jelenhetek.– Én elestem a bizonyosnak hitt nagy állami díjtól. kilöknek a klubból. akinek ez az én fejem ér valamit? – Azaz. hogy én olyan ostoba. de roppant sokat vesztettem a fogadásokon.

de én még egy angyalnak sem adom el a lelkemet. melyre rásütött a nap: a nyíló fehér virág kelyhében fürdött egy fényes aranyzöld légy. Hogy az elveszett félmilliót visszanyerje. amit senki sem tehet vitássá amiatt. hogy nem mehet ön többet a klubba: „avantage-t” gyakorolni saját találmánya szerint a buta pointeurök felett? hogy nem jelenhet meg a turfon. ahová én viszem. Talán nem is gondolkoznám rajta. amit most tett. azt mondjuk: Isten legyen irgalmas szegény lelkének! De mi hajtja önt ennek az örvénynek? Az. és jöjjön velem oda. hogy ön angyal. Ha önnek ma egy félmilliót át kell adnom: adósságot kell felvennem a birtokaimra. hogy az itthoni kannibálok egyék meg? – Grófnő! Elismerem. aki elvesztett vagyont. Tudni fogom. kétségbeesésében elvágja a torkát. hitelt. Vagy ha ez mind nem tetszik: nincs-e nyitva a kerek világ ön előtt? Nem mehet-e el körülutazni a Földet? Vademberek közé. becsületet. meg nem állunk. – Ön nagyon okos asszony. – Ugyan hát illik az egy erős férfihoz: ilyen fenyegetéssel rémíteni a hitvestársát? Ha egy bukott kalmár. Nekem nagy heverő tőkepénzeim nincsenek. amivel ön engem elhalmozott: egy év múlva ön megint azt fogja tenni. De ha én most az ön könnyelműen kötött tartozásait kifizetem. Mi a lejtőn. a mások lovászait megvesztegetni? hogy nem párbajozhat többé fintázott pisztolyokkal bizonyos kimenetelre? – Ez az a becsület. Argumentumai nagyon nyomósak. háttal fordulva a neje felé. Hanem ez mind nem kérdés. Az ablak előtti három lábú állványon volt japáni vederkében egy egzotikus virág. aminek az elvesztését egy férfiúnak nem lehet túlélni? E kemény dorgálás alatt Oszkár gróf az ablak előtt állt. Nem kísértem meg a cáfolásukat. hogy a totalizatőrnek adós maradt. amiben most él. akiket elégszer meglátogatott? Okvetlenül azt akarja. gazdálkodhatik: részt vehet a politikában. vezethet egy vármegyét? Nincs-e önnek ott a széke a magyar főrendek asztalánál. hanem akkor hagyja ön itt ezt az egész világot. utána fogja küldeni a másikat. – Ér-e önnek valamit ez az én fejem: vagy nem? – Ér! Én megosztom önnel az egész vagyonomat. 199 . ha megindultunk.vadászhat. akinek a gyermekei alól elárverezik az utolsó nyoszolyát. hogy kénytelenek leszünk falura visszavonulni. Akar ön adósává tenni vagy nem? – Ha ezzel aztán minden helyre volna hozva. s ezzel az összeggel oly mértékben fog kevesedni a jövedelmünk. – Elismerem. hogy mi a teendőm. – azután a nagy keserűség. Azokat törleszteni kell. hogy ön nagyon szellemdús. Én – az adósságaimat lefizetni becsületnek tartom. azután az égető megszégyenítés után.

de hiszen ha az nem volna. Ezt az aggodalmát némileg megnyugtatá a bankárja azzal a biztosítással. aki írásbeli felhívására nem kapta meg rögtön a fogadáson nyert összeget.” Azontúl aztán sok járás-kelése volt a grófnőnek: bankárhoz. hogy panaszt csak az emelhet. hogyha azok között találkozik megsürgető levél. s minden üdvözlés nélkül elhagyta a neje szobáját. jogtanácsoshoz. kolduló-levelekkel vegyest. A gróf nevére érkezett levelek csupa barátságos meghívásokat tartalmaztak. hogy saját leányának vetélytársnéjává legyen. De megmentelek. – Milyen jó szaga van ennek a gardéniának!… Azzal megfordult. Győzelmes vetélytársné! Hja bizony. s akkor a késlekedőt kigolyózzák. hogy most is szereti ezt az embert.” Ezt átküldte Oszkárnak a lakosztályába.– Milyen szépen süt a nap – sóhajta fel a gróf. Elmúlt a kritikus negyvennyolc óra. hogy a fogadásokon vesztett összegeket negyvennyolc óra alatt le kell fizetni. s még senki sem jelentkezett a tartozásokért. az illetőnek joga van a mulasztást a klub elé hozni. meddig süt erre a főre? Rajtakapta magát. ez a szó nem ment ki a grófnő lelkéből. Életem a tied. akkor nem nőhetett volna oly szörnyeteggé. 200 . Saját magának is volt készpénze. „Köszönöm. mert ha e határidőn túl halad a teljesítés. Ez a hang. aki kisebb összegeket a kölcsön fejében előlegezni kész. Levelet írt a férjének. Órültség tőle ez a szerelem. Válasz jött rá vissza. Még ma beszélek a bankárommal. „Elítéllek. s az ékszereit is mind zálogba tette. El volt készülve az ostromra. „Milyen szépen süt a nap!” S ki tudja. a győzelem nem megy vérontás nélkül! Csöngetett a komornyiknak. annak az íróját azonnal kielégíttesse a bankárja által. Földhitelintézet igazgatójához. amíg nyélbe sütik. Azt pedig tudta a grófnő. hogy az anyai érzést is elfojtsa szívében. Evégett a grófnőnek ügyletszerű feladata volt a férje címére érkező leveleket sajátkezűleg felbontani. Ilyen nagyobb összeg kölcsönvétele sok peripetiákon megy keresztül. Azonban az ostrom nem következett be.

Nyugtalanul. lezáró pecsét helyett. azt kérdezé a kapustól. Amint a kapu alá behajtatott. Azt is a grófnő vette át. hogy a kölcsönkért pénz likvidálva van. A harmadik napon a zsoké-klub stampigliájával ellátott levél érkezett a kapushoz. amit nekem ígértél a budapesti lóversenyek után?” A végtelen düh állta el egyszerre minden idegeit. Csak az én rabom vagy. Ha ez már talán a Verdikt volna. Aztán vágtatott haza. A címen nőírás felismerhető. 201 . Ő maga sietett azt a Földhitelintézetnél átvenni. Nincsen semmi veszély! A negyedik nap reggelén értesíté a grófnőt az ügyvédje. Furcsa levél volt! Éppen nem szellemdús. „Szép Diegóm! Hát mi lesz abból a fél millióból. Hanem az a virág mindent elrontott. Szabad vagy. Annak a borítékján kívül. s kivette a parfümös levélkét belőle. Leült levelet írni a férjének: s azt a hetéra levelével egy borítékba zárva átküldé hozzá. Azonnal fölvehető. még ezzel is több legyen az adósságod nálam. Ha ez a nemes gyopár nem lett volna a levélen. Tárgya: tagválasztás. – Itt a pénzed: meg ez a levél. Nem volt neki szabad a lakosztályán kívül mutatni magát. Mikor a szobájába érve. Oszkár pedig ez idő alatt szobafogságban volt. Nem hallgatott többé se eszére. Így a Kolatschen-Lizl írhat. hogy a gróf vadkanvadászaton van. Florinda írta. egy valódi nemes gyopár (Edelweiss) volt felragasztva. nem az volt! Au contraire. A pénzcsomaggal együtt adta volna oda neki. dobogó szívvel nyitotta azt fel. hogy nincs-e a grófnak levele? Egyetlen egy volt. Ah. Az elnökség meghívja a grófot rendkívüli választmányi ülésre. egyedül maradt. se szívére. felszakítá az edelweiszos borítékot. a grófnő nem bontotta volna azt fel. Abban az évadban ez volt az egyedüli lőhető vad.A kapusnak kötelessége volt mindenkinek azt mondani.

mert abból fojtást csavartak. Tíz perc múlva egy csattanó dörgés rázta meg a palota ablakait.Mit írt e levélben? Azt nem tudja senki. amiről a világ asszonyai annyi álmot álmodnak. – – – 202 . Azt a gyönyörű szép fejet. Oszkár gróf a legnagyobb kaliberű bölénylövő fegyverével zúzta szét a fejét.

Arra az egyre volt gondja. A világ előtt mindig a halottnak van igaza. hogy nem készülnek-e még a szürethez? Az hüledezve rebegi. aki őt megmenthette volna. Sokszor adott már szárnyakat a nő a férfinak. Felhívatja magához a várnagy kisleányát. egész más jellem fejlődött volna ki nála a nemes kedélyű nő befolyása alatt. mielőtt Bécsből elfutott. mintha ők jönnének reá szembe: az a szép ifjú dalia. amikor valaki az ételeket végigbámulja. mint a másik. s ott elzárkózott a kastélyába a világ elől. Hintót hall végiggördülni a kastély aranyozott vasrácsa előtt. hogy a jogtanácsosának átadja azt a szerencsétlen félmilliót. szenvedélye. Nem azok! A várnagy gyermekei játszanak lawn teniszt. Az van elítélve. s azzal meséltet magának. úgy tetszett. lámpafénynél. hogy elégítse ki belőle azokat. hogy kacagva kiáltoznak künn a kastély előtti pázsiton. A kasznárjától azt kérdezi. És most mind a ketten halva. Csak nappal mer lefeküdni. de elmulasztá. Hibáit magas erényekkel cserélte volna ki. éjjel virraszt. azt meg is tartotta volna. tudassa vele. Ha az nem találna elég lenni. Egyedül étkezik.HARMINCKETTEDIK FEJEZET A búvárok A grófnő rögtön kiköltözött a palotájából. A temetést sem várta be. amit éppen kölcsön felvett. Talán ők érkeznek vissza? Nem! Tovább gördül az. hogy Bécsből eljött. hogy már három hónapja. Nem kellett tartani a látogatóktól. Odafut az ablakhoz. napvilágnál. s a hozzá illő ifjú hajadon. hogy még csak most kezd virágzani a szőlő. Közel a megtébolyodáshoz. akiknek Oszkár tartozik. Ha ugyan étkezésnek lehet nevezni. Hazasietett magyarországi birtokára. itt nem áll meg senki. Mikor azokon a nagy visszhangzó termeken végigment. Majd azt hallja. Örökké ébren és örökké álmokat látva. Amit annak ígért a férfi. Sokszor úgy tetszik neki. Az egyik jobban meghalva. Egy ilyen gyászban nincsenek részvevők. Milyen boldoggá tehette volna őket. Hangjaikra ismer. hogy utána pótolhassa. 203 . Menekült a rémtett színhelyéről. S aztán ott maradt ősei kastélyában rettenetes egyedül. mintha a lépteiket hallaná ropogni a park porondos útján. – Nem! Őzek futnak végig az úton. Az ő hiúsága. – Azt hitte. És mind a kettőnek ő az oka. pedig még csak három hete.

ami azt tehette. csíkos zubbonyú lovászok. A grófnő éppen kinn ül az erkélyen. teljes fegyverzetben. mikor odament hozzá. – Hát mért nem jelentik be? – Azt méltóztatott parancsolni a várnagynak. A kísérője egy zsandár volt. Azalatt szemlére vette a lovakat. kérem alássan. kérem alássan. Másodmagával jött. hogy senkit se jelentsenek be. 204 . a bécsi advokát úr. hogy a kastélya kapuját feltárják. Küldjenek érte sietve. – Mit akarnak ezekkel a lovakkal? – kérdi az istállómestertől. A kötőféket tartó lovász egész figyelmét igénybe vette. Ezek voltak Oszkár kedvencei. Odaszállt a tiszttartó úrhoz.Egy nap aztán az a meglepetés éri. – Hát kérem alássan: a fiskális úr hozta Bécsből. hogy „te is az!” (Ugye te se tudod tűrni a korbácsütést?) Eközben megérkezett a bécsi ügyvéd. – Ön csendőr kíséretében jön hozzám? – kérdé elbámulva a grófnő. vagy lábával fel ne köszöntse. A My Dream valamit mondott rá: a maga nyelvén. – Hát itt van? – Igenis. Azok is ráismertek arra a hölgyre. s három szép paripát vezetnek be az udvarra. Köztük volt a My Dream is. – Hejh! Te gyilkos – monda neki a grófnő. fényes granátvillogású szemekkel. hogy mennyivel előkelőbb lénynek tartja magát ennél a két lábon bicegő fajzatnál. Kevély fejhordozású állat. – De hogyan „hozta?” – A vasúton. – Az én jogtanácsosom? – Igenis. Az alázatosan feleli. s a nyakát megveregette. Azzal dolgom van. – De az ügyvéd kivétel. Jól ismerte őket. hogy egyet ne harapjon rajta. táguló orrlyukakkal. aki nekik cukrot szokott adogatni a tenyeréből. Az egész tekintete mutatta.

Az ügyvéd inte a fegyveres vitéznek. A gróf halála órájában végrendeletet tett. hogy maradjon künn. Corday Sarolta levágott feje. – A végrendeletről szóltam. s a grófnőt nevezte meg általános örököséül. – Ez csodálatos. – Hátha nem is igaz a nagy veszteség. nehogy a vére rájuk freccsenjen. de azon csak egy keresztnév volt. A paripákat is elhoztam magammal. Volt egy lepecsételt levél az asztalon. s másnap mindenki azt mondja: „Szegény Oszkár! De kár érte! Vajon kinek tartozhatott?” A halálnak nem akad gazdája. mind félreugranak mellőle. halkan mondá neki – Kíséretet kellett hoznom magammal: ilyen nagy összeg pénzzel nem merek egyedül járni. – Nagy összeg pénzzel? – Igen. Nem csodálatos biz az. Ami az elhunyt gróf ritkaságainak árveréséből begyűlt. ami a tárcájából fedezve lett. A gyanú. – De egyébről? – Meg kell mondanom az igazat. a féltés. grófnő. – Holmi apró iparos árjegyzéken kívül. Én a rámbízott összeget visszahoztam. Az egész félmilliót hozom. Tehát még ő örököl férje után! Milyen irónia! Az elmondottak után ismét fölébredt egy alvó szörnyeteg a grófnő lelkében. nem akarom magamnál tartogatni. – Nem hagyott semmi levelet maga után a gróf? – kérdezé az ügyvédtől. s aztán felvezetve a grófnőt a veranda lépcsőin. 205 . akiknek vesztett fogadásokkal tartozott. indulattól fulladozva. Az a négy lat ólom mindent kifizetett. a hóhér arculütésére még elpirul. – Hát akiknek tartozott? – Nem jelentkezett a kitűzött határidő alatt senki. A gentleman bajtársak. semmi tartozása sem volt a grófnak. amiért most nem jelentkezik senki? Hátha az a nemes gyopár vezet a rejtély titkára? A sértett becsvágy legtovább élve marad az emberben. És még azon fölül is. Az öngyilkosnak nem maradnak becsületbeli adósságai.

– Olvassa ön ezt. Nem nekem írt. – Milyen szép betűket rajzolt. úgy tudom. – Hát a grófkisasszony nem ment kolostorba? – kérdé bámulva az ügyvéd. – Hol van az a levél? – Elébb hadd adjam át az összeget. vegye át az összeget a grófnő. s letörlé a könnyeit. hanem a leányomnak. Kezébe vette azt a finom vieux saxe papírra írott levelet. – Hát mi? (A sárkány tüzet okádott már!) – „Amelie”-nak volt címezve. – De most. Az ügyvédnek gyámolítani kellett a grófnőt. Hirdettesse ön ki. Eleget tettek a szeszélyének. A grófnő előkereste a szekrényéből a leánya levelét. Tudok egy jó célt. hogy félmilliót kap tőlem. és tegye valahová letétbe.– Minő keresztnév? – A grófnőt. 206 . Ott aztán leveté magát a grófnő a kerevetre és zokogott keservesen. hogy a lábáról le ne rogyjon. – Csak vigye ön vissza.) – Az a leányom neve. s hosszan elbámulta a ráírt betűket. mikor halni készült. Alig tudta a lépcsőn felvezetni a szobáiba. – A levelet kérem elébb. kérem. a koronás monogrammal lezárt borítékban. (Aztán fejére zúdult a tenger. Ez az összeg ne égesse az én lelkemet többé. amire fordítani lehet. – Nem az volt rá írva. aki az eltűnt leányomat visszahozza. „Milyen igazán szerette őt!” Aztán lassankint magához tért. Katharinának hívják. amiben az rettenetes búcsút vesz az anyjától.

amennyit az én gyászfátyolom el ne takarjon. annak a tengernek a fenekére. s a hercegi címert a harisnyájára hímezteti. eléktelenítve. Fokhagymabűzt lehöllni az ájuldozó haute-volée[4] arcába. hogy valaki ezt a tervet keresztülvigye. Találják fel akárhol. Ez már nem arról a „félvilágról” beszélt. Nem bírta felháborodását eltitkolni. rettegtem rátalálni. Akkor önnek kell a leányát felkeresni. Azonban az eltűnt leány levelében még ennél nagyobb fenyegetés is volt. ami a cafée chantantok pódiumán is alul következik. grófnő. Van benne valami démoni elégtételvevés. grófnő. akkor adok önnek egy tanácsot. És ahhoz valóban merész elhatározás kellett. – Annak a tengernek a fenekén? – Annak a sártengernek a fenekén. de sikertelenül. ott őt senki más meg nem találja. Nem tagadom. …Az ügyvéd aztán elmondta az egész tervet. Ez már az „alvilág”. hanem ahol már semmi „nevet” sem viselnek. Nem lehet annyi bűne. A grófnő ráállt. és az egész társaságon. elbukva. a „hanjagel”[3] között. most jut eszébe önnek az eltűnt leányát kerestetni? – Eddig is nyomoztattam. Miről volt szó? Egy fiatal grófleány meggyűlöli az előkelő társaságot. csak hozzák vissza. az édesanyját. hogy felölti a búvárkészüléket. De most már nem törődöm semmivel. Az ötlet bizarr. de egészen lélektani.Az ügyvéd egyeneslelkű ember volt. Legyen ön segítségemre! – Jól van. aki családi controversiából kávéházi énekesnővé inaugurálja magát. akárminő helyzetben. Meghurcolni a legfényesebb optimatesnevet[1] a „mob”[2]. – Bosszút akar rajtuk állni. amit a grófnőnek követni kell. amivel önt megfenyegette. 207 . s abban legfőképp a hűtlen jegyesét és vetélytársnőjét. Összepárosítani a diadémot a frígiai süveggel. – Nem is új találmány ez. Ha a leánya oda szállt le. ahol a fényes „nevet” bepiszkolják. mint csupán a saját édesanyja. – Meg akarja gyalázni a családja nevét. – De hát. Irtóztam a gyalázattól. Ha ez szilárd elhatározása. – Egy hercegkisasszony. ahol az egész világ láthatja.

Idiosyncrasia a neve. abból egyszerre démon lesz. mind a jogtanácsosa megállapodának. Nem is vasúton. Ott kifogadott egy üresen álló szállást. aki őt az ismeretlen alvilág labirintjában kalauzolja és megvédelmezze: ez volt „Reznek” úr. Ha egy vesztaszűz leveti a fátyolát. A haját felbodorított fürtökben viselte. A grófnőnek le kellett mennie Budapestre teljes inkognitóban. A budapesti főkapitányság azután adott a rendelkezésére egy ügyes és bátor detektívet. mely parfümből és serzamatból. Férfiruhát öltött. szivarfüstből és lámpagázból verődött össze. Egész deli gavallérnak nézett ki benne. Abban a gőzkörben. hogy az eltűnt leányt egy bizonyos világ szféráján belül kell keresni. Gyakran előfordul a klinikán. hanem „gyorsparasztokkal”. mob = csőcselék hanjagel = csirkefogó haute-volée = felső tízezer. [2] [3] [4] 208 . [1] optimatesnév = nemesi név. ami termetét nem árulta el. Abban tehát mind a grófnő. Ha egy angyal elbukik. Nagyon hasonlított egy hegedűművészhez. Hanem az ád. S ennek mind az idegszervezet az oka. a bajadér jön ki alóla.Az ilyen nagy kedélytévedésre már csak a patológia ád magyarázatot. ahol a házmesterné szolgálta ki.

hanem a Paczal János konstáblernek az érdeme. amikkel nagy ostorpattogtatva vágtatott végig az utcán. ha akarná. S ezzel az egész szimat el lett vesztve. mikor a nagy árok keresztül állt az útjában. nem ugrott bele a nyakát kitörni. aki a napszámosokat kérdezte ki. A detektívnek a kezében volt a téves személyleírás. Csakhogy ő. azt a tudósítást vette az őrt álló konstáblertől. hogy Paczal János nem volt rendőrnek való ember. ezerekbe menő az eltűnt grófleány feltalálójának. akit rejtegettek. ha valami gyanút talál. Azért azt mégis figyelmébe vette volna a detektív. azok sem árulták el soha. Hogy akkor a jelezett grófkisasszonyt elszalasztá. amit a kiindulási állomásról megküldtek a budapesti rendőrségnek. S minthogy a koldusok szövetsége még erősebb és szervezettebb. A „detektívséget” nem tanítják se az egyetemen. Reznek úr már az volt. hanem szépen leszállt abba. amelyen Oszkár gróf. hírlapokban nem lehetett azt kikürtölni. hogy az. az nem az ő hibája.HARMINCHARMADIK FEJEZET Reznek úr Reznek úr volt a fővárosi alvilág lakóinak a réme. – Képtelenség volt feltenni egy rendőrről. aki maga is szenved – és nem mondj a senkinek. Reznek úr valamikor éppen azon az úton járt. kivált miután a feljelentettnek ezáltal nem kárt. Nem is készült erre a derék pályára. ha véletlenül a váltóőr pártul nem fogja. Hiszen nem volt bűnös. se a politechnikumban. Már egyszer találkoztunk vele. A legügyesebb kutató rendőr. Ama hófúvásos éjszakán. Így azonban a kantinból visszatérő detektív. Mikor egyszer aztán kiszaladt a föld a lába alól (a föld forog!). De hát azt már láttuk. a személycserét. de arról csak a rendőrségi közegek tudtak. mely nyomra vezet. aki. Hát bizony ő sem született annak. A saját nyomorúságuknak enyhítője volt az a tudat. Ha az a leány egyedül megy ki a pályaházból. hogy „megkerült a Kapor Ádámék elveszettnek hitt szobalakó mamzellje”. s folytatta tovább a sétáját az árok fenekén. amikor a ruttkai vonat elkésve érkezett meg a „losonci” pályafőhöz. palotában lakhatnék. akik sejtették. Jutalom eddig is volt kitűzve. de az éppen nem illett rá a vonattal érkezett egyetlen fiatal fehércselédre. azt fel ne használja a szép díjazás reményében. s ő úgy maradt a világon. ő alatta is futott a versenyparipa a steepleschase-n: vele is kacérkodtak a „négy dámák” a fáró-banknál. akkor a konstábler intésére a detektív mindenütt a nyomában marad. ő is udvarolt a világszép hölgyeknek. tudták. Neki is voltak egykor négyesfogatai. hogy ezt szívesen osztja meg velük valaki. mint a Szent Hermandad szolgáié. de hasznot tehet. párbajairól beszélnek az arcán látható vágások rúnái. mint akit a hajótörés után 209 .

zálogüzleteket. annak az arcára évek múlva is vissza tudott emlékezni. hogy „ez nem az”. Miért ne vette volna hasznát ennyi szép tudománynak. s testi erejével imponált a gonosztevőknek. amely közé keveredett. letörülgette az arcáról az ámító festéket. És azonkívül azzal az adománnyal bírt. aztán megint egy visszás keveréke az érzéseknek váltotta fel az előbbit: ismét a bánat. lélekvásárlókkal. s amellett minden előkelő európai nyelven beszélt folyékonyan. orgazdákat fel tudott találni. hát akkor nem lőtte főbe magát.kidobott a tenger. mikor minden kötél elszakadt? Minden munka tiszteletre méltó. amely hasonlított azéhoz. És amellett a szalonok chronique scandaleusé-t is könyv nélkül tudta. mint a klubok repülő-szavait. A hajsza egész komolyan indult meg. ha valami titkot kellett ezáltal kicsalni. A tolvaj zsargont csak olyan jól ismerte. A nőcsábítástól sem tartózkodott. S ennyi szükséges ismeret mellé még egyéb kiváló tulajdonokkal is rendelkezett Reznek úr. 210 . alakját úgy el tudta változtatni. Uzsorásokat. Tízezer nevet tartott a fejében. – és az öröm. ahol a késdöfést könnyen osztogatják. Ez az úr lett kísérőül adva a leányát kereső grófnő mellé. Titkos játékbarlangokkal. hogy „mégsem ez az”. s a detektív munkája bizony az. hanem beállt a rendőrséghez detektívnek. A grófnő idegei bámulatos módon kibírták azt a kalandozást az alvilágban. Arcát. a lebujok orgiáival alapos ismeretségei voltak. hozzátartozónak vette. odavonta az ölébe. Személyes bátorsága a csodával volt határos. Győzte a spirituozumokat. hogy akit egyszer meglátott. vallatóra fogta. Ijedség és öröm szállta meg egyszerre az idegeit. s a névtelen istenasszonyoknak (névtelenségük dacára) egész természetrajzát volt képes megírni. amelyről neki eddig sejtelme sem volt. Ez a tudománya maradt meg az eddigi tanulmányainak a kurzusából. Egyedül be mert törni olyan rejtett bűnbarlangokba. s meglepően tudott utánozni minden tájkiejtést. anarchistákkal. Azt megfogta. akit keres. ami a vonalon alul van. Egy olyan világrészben. a nyelvükön is értett. Néha talált egy olyan alakot. Úri mulatságból keresztül-kasul kitanulta mindazt az életet a fővárosban. tolvajtársaságokkal. soha senki le nem tudta itatni. hogy a társaság.

Hisz aki szökni akar. – Én nem láttam őt eltávozni. ha esett. hogy az a leány hova fog szállni. – Grófnő. hogy most a Vereskereszt Kórházban fekszik. – Mit gondol ön? – Én azt gondolom. a többi utasok elmaradtak a hófuvat miatt egy közbeeső állomáson. – Ha ez igaz volna! – Nekünk vissza kell fordulnunk. amikor bátor önfeláldozással teljesíté kötelességét. Körülvették a nevető. A leány hozzá tartozni látszott ahhoz a tojásszedő kofához. táncoló koboldok. – Csakhogy azzal egy nagy baj van. de az a konstábler. nem mondja meg a valódi helyet. kompániából. De bizony meglehet. Ha felgyógyul. annak a kosarait segített cepelni. olyan súlyos sebeket kapott. Ebben az atmoszférában mi nem fogjuk feltalálni azt. hogy az ő leánya is ebben a világban lehet. számú konstábler a VI. – Éppen azért nem igaz. hogy elámítsa az üldözőket. akivel egy kocsiban ült. a neve: emlékezem már rá: Paczal János. nem lefelé. – Saját levele utasít ide. Ez volt a 116. Egyszer aztán azt mondta neki a kísérő detektív. beszélt is vele. az elkésett vonaton csak egy fiatal leány érkezett. hogy a grófnő leánya. Feltűnt néha a bacchikus jelenetek között egy-egy madonnaarc is. annak a kosarait őrizve maradt hátra. hanem felfelé esett. Egy ilyennek a láttára a grófnőben még jobban megerősödött az a hit. Azon a napon. Én furfangosságom dacára rá hagytam magamat szedetni. Ez a rendőr éppen e napokban. ahová menekül. aki mellém volt adva. Ez a levél csak arra való. egy veszedelmes internacionális tolvaj elfogása közben. és más kiindulási pontot keresnünk. hogy csak fakereszt jut neki. – Akkor siessünk ezt a konstáblert felkeresni. élet-halál között. 211 . akit keresünk. s leült egy padra. – Tud ön ilyent? – Nekem van egy sejtelmem. s úgy emlékezem. mi hamis nyomon járunk.Egész csapatvizsgáját tartotta a kísérteteknek. Annak az egyetlen fiatal leánynak személyleírása semmiben sem hasonlított a grófnő által megküldötthöz. bizonyosan megkapja az ezüst érdemkeresztet. amelyen az itteni rendőrséghez a grófnő távirata megérkezett az eltűnt grófkisasszony felől. s amíg az a pénzügyőrség szobájába ment. Bukott angyal. hogy meg is mondta nekem.

Imádkozott egy embernek az életeért. akit sohasem látott azelőtt. Az ápolónő mondá. Paczal János eksztázisban ragyogó. hogy már hét nap óta egyedüli tápláléka a mandulatej és tiszta húslé. hogy ha a sebesült felocsúdik. beszélnie pedig éppen nem szabad. azt nem lehetett megérteni. A grófnő pénzt hagyott hátra a kórházfelügyelőnél. Olyan lett. A halott arcán nincsen harag. hogy él. s ha meg nem fordul. a másikkal odatartá száraz ajkaihoz a mandulatejes poharat. – János pajtás! Nem lesz semmi baj – monda neki. szemeire félig lezáródtak a veresre gyulladt szemhéjak. hogy a lázroham már éjfél óta tart. minden kívánsága teljesítve legyen. A grófnő. szemei lezárultak. hogy férfiöltönyt visel. amit ugyan az ő nagylelkűsége 212 . Reznek úr odahajolt a beteg fölé. ajka becsukódott. Ott a felügyelő-orvos nem akarta őket a beteghez beereszteni.– Siessünk ezt az embert felkeresni. homlokán verítékgyöngyök. Az ápoló irgalmas néne azt mondá. merőn felnyitott szemekkel feküdt a kórágyon. kocsizott át Budára. mint egy halott. arca láztól veres. A grófnő maga sietett oda hozzá a pohárral. valamit beszélni látszottak. a detektív kíséretében. Az italtól kissé nyugodtabb lett a beteg arca. de hogy mit. s imára kulcsolta kezeit. eszmélni látszott. A lázbeteg mohón nyelte a hűsítő italt. Annak a sebláza egyre tart. ezt súgta lopva a fülébe: „Amelie”??? A beteg arca egyszerre elkomorult. A detektív felvilágosító szavaira azonban beeresztették a grófnőt a megsebesülthöz. Csak az összevont szemöldök tanusíták. A grófnő azalatt amíg így föléje volt hajolva. akkor vége van a betegnek. – Vizet… – lihegé forró lehelettel. férfi öltözetét megtartva. Folyvást delíriumban van. Homlokát összeráncolta. s egyik kezével a beteg fejét gyöngéden fölemelve. száraz ajkai félig felnyitva. A grófnő elfeledé. A sebesült nyitott szája mosolyogni kezdett. arra a célra.

A vánkosok az ablakokba voltak kirakva. Sorra járta az ablakokat. csak egyszer a helyes személyleírás legyen a kezében. a többi 213 . hogy hová költözött. Előtte való napokban fel lett jelentve. és nem jött vissza a szállására. Csak a vedlett falak látszottak. Csak a „zöld paradicsom” ablakai voltak végig mind bezárva. azon be lehetett nézni. s odament a kapuajtóhoz. – Siessünk oda. jobb pénzért. Forró nyári nap volt. az alakja a tudakolt leánynak? Talán azt is megmondják. – Akkor annak kell felőle bizonyosat tudni. azt mondá a detektív a grófnőnek. A Stáció utca szegletén van egy ócska hajdani fogadó. a „zöld paradicsomhoz” címezve. – A kapu fölött lógó hajdani kocsmacímeren csak a rézrozsda tartotta még a zöld színt. a csöngettyűhúzó le volt szakítva. Senki sem jött elő azt kinyitni. azok tele voltak sárpettyekkel. Szellőztettek. minden ablaka nyitva volt. – Most már annak a lakására is emlékezem. a detektív kiszállt. Tudom jól. hogy ugyanaz a mamzell eltűnt. már azt azután a rendőrség ki tudja sütni. Talán még most is ott van az a leány? S ha nincs is már ott. Valami dohos bűz jött ki a nyíláson. Dörömbölni kezdett a kapun. akit éppen mi keresünk. Csöngetni akart. hogy milyen volt az arca. A vasrácsok mögül virágzó muskátlik kandikáltak elő. hogy az ott alkalmazott vasúti váltóőrnek a lakásán albérletben levő mamzell megkerült. Alig lehetett rajtuk belátni. törülgették. amik a Külső-Stáció utcát alkotják. de a nagyszámú lakók közül csak akad egy. aki jó szóért. Azoknak a földszinti házikóknak. – Az a vasúti őr vitte magával a vonattal érkezett leányt. elmondja. – Most megint jutott valami az eszembe. egész a Stáció utca végéig. Most már kezükben volt a gombolyag fonál kezdete. hogy mindenfelé kerestük. Aggasztó jelenség! Amint a ház előtt megállt a bérkocsi. Valahol egy tábla be volt törve. ha ott nincs. egy roskadozó ház. Azon az említett éjszakán nekem ugyanaz a konstábler azt az értesítést adta. A grófnő és a detektív a legvérmesebb reménnyel hajtattak vissza Pestre. S ha nem mondják is. szorgalmas gazdasszonyok az ablakokat mosták. Az be volt zárva. – Ah! Az lehetséges. ahogy a szenes szekerek a tavaszi latyakkal tele fecskendték. – De hátha az volt.nélkül is megtesznek valamikor a Vereskereszt Kórházából kijöttek. poroltak mindenfelé. A konstábler értesítése szerint ama vonattal érkezett leány lett volna az eltűnt varrónő.

merre fújta szerteszéjjel a szél. A „zöld paradicsomot” a városi hatóság mint egészségtelen hagymázfészket két hó előtt bezáratta. aki a „zöld paradicsom” krónikáiról hírt tudott volna mondani. 214 .lekopott róla. akinek „Hátán a háza. aki megadta a felvilágosítást. Szegény ember volt valamennyi. ki tudja. Ott az ójtott mészgőz. Azokat. a lakosokat kiszállásolták belőle. Senki sem volt. kebelében a kenyere”. A szomszédban építettek egy új házat. itt a mészpor segített kellemessé tenni a levegőt. A pecsenyesütőné utcai ajtaja keresztbe tett deszkával volt beszegezve. A detektív kérdezősködésére előállt végre valami pallérféle uraság. átellenben meg egy régit bontottak le.

s mindennap árticsókát hoztak neki. a felesége pedig maga süt főz. kapta magát. mintha orvosságos üveget nyitnának fel előttem. S mikor a tokaji bort látom. Dehogy panaszkodott! Inkább tele volt dicsekedéssel. csak még egy pár napig türtőztesd magad. Unom már a sok fácánt meg békát. Vendéglőse valamikor udvari csendőr volt. Spárgával hizlalták. aki mindennap meglátogatta őt a Vereskeresztnél. mivel keressék a kedvét. délceg alak maga a kocsmáros. miniszteri hivatalnokok. Csak már egyszer annyira segítene az úr Jézus. Inni pedig nem kapott mást. Alig várom már. Látogatják a kocsmáját jómódú polgárok. A „Burg-gendarme” egy nagyon széles körben jól ismert kocsma ős Budavárában. de hát ehhez „hozzá volt varrva a lélek”. Soha e világi életében olyan fejedelmi dolga nem volt. de már abból nem kért. hoztak neki fácánt meg császár-madarat. A drága befőttek. hogy szabad volt neki az ételből „csipegetni”. János pajtás. maga szolgál fel a vendégeknek. azt sem tudták. – Hallod-e Kristóf barátom – monda egy napon Paczal János az ő kedves pajtásának a Reznek detektívnek. művészek. 215 . Némely estén egész hosszú asztalt ülnek végig csupa királyi táblabírák. mint a Vereskeresztben. francia kompótok soha el nem fogytak nála. mint tokaji aszúbort. Midőn már annyira magához tért. felcsapott kocsmárosnak: átruházva a rangját a vendéglőjére. hogy egy kis jó libapecsenyével ülhetnék szemközt. két szép leányával.HARMINCNEGYEDIK FEJEZET A „Burg-gendarme”-nál Paczal János kiheverte a sebeit. ami ebben az évadban már ritkaság. Derék. ahogy mondani szoktuk. – No. Bár azokban holmi rendes kompactiójú ember belehalt volna. amíg. hogy kiszabaduljak ebből a nagy uraságból. olyan. kézművesek is lakmároznak ugyanazon étteremben. – És amellett tisztességes munkások. Akkor lesz libapecsenye a „Burg-gendarme”-nál. hozzá tepertyűs öntöttsalátával! Mindjárt ember lenne belőlem azt tudom. színészek. Ha vadpecsenyét engedett meg a doktor.

Este tíz órakor érkezett meg a „Burg-gendarme”-hoz Reznek úr Paczal Jánossal. Aki jön. úgyis meglátják. ropogós bőrű fáintos libapecsenye. hogy ott van. mikor már a többi vendégek elmentek. amikor a kórházból kibocsátották. hogy hány krajcár kerek számban. Akkor aztán meg is törlik a széket előttük a házi kisasszonyok. Ezen a napon tűzték fel a konstábler mellére a jól megszolgált ezüst érdemkeresztet megfelelő ünnepélyességgel. Okos ember nem áll szónak addig. s mennek haza. a libapecsenye és tepertyűs öntöttsalátának a napja. hanem az aztán fölséges. kiabálni nem szükség. Az ára is meg van szabva. a párolgó öntöttsalátával. legfeljebb azt mondják neki. – Az egész heti menü ki van írva krétával kívül az ajtóra. „Vajon nem engem akarnak elcsípni?” S lassan lassan elpárolognak. Minden megsürgetés nélkül ott áll előttük azonnal a pirosra sült. melyet kettőbe vágott lágykemény tojások s kockára aprított tepertyűk tesznek kínálatossá. nem is illik. amíg meg nem vetette az ágyát a beszédnek. Paczal János konstáblert az első napon. (Igen olcsó. de legalább tiszta. ahol talál. s el nem egyengette az útját egy-két pohár 216 . Válogatni sem lehet az étlapban. mint másutt. helyet foglal. Egyik vendég a másiknak súg: „Ott ül egy detektív! meg egy konstábler! – Valakit keresnek!” – Azután minden ember gyanakodva néz a szomszédjára: „Nem te vagy az?” vagy pedig magába szál. Az is olcsóbb. Ha sok ott hagyja. s elgondolkodik rajta. Hozzálátnak komoly emberek étvágyával. Egyik nap malacpecsenye káposztasalátával. hogy el ne törje. de nem is vezetne semmi célhoz. hanem csak a maga kontentumára vacsorál.Parancsolgatni. mert mindennap csak egyféle étel van. Mert ha korábban telepedik le két ilyen vendég valami népszerű kocsmában. Abból mindenkinek jár egy literrel. s hogy holnap mit várhat. negyediken libapecsenye öntöttsalátával és így tovább. amikor tudniillik nem hivatalból. igazi bor.) Bor is csak egyféle van. s ha a poharat csengeti a késfokkal. A detektívnek meg a konstáblernek pedig akkor van a vacsoráló ideje. hogy mit kap. Budai veres. Az a nap vasárnap volt. tisztességes úri emberek. Ide invitálta meg Reznek úr a barátját. mert öt krajcár az ára. Azért ez a két alak csak akkor szívesen látott vendég. akkor egyszerre vége van a hangos diskurálásnak. másik nap gulyáshús csipedettel. Ezek mind rendes. amikor már üres a csárda. akik tíz óra ütéskor kihörpentik az utolsó poharat. harmadikon paprikás halászlé túrós galuskával. Mindennap tudhatja az ember. ami nem kedves dolog a kocsmárosra nézve. megrendelni nem szokás a Burg-gendarme”nál.

– Nem láttam én egyebet. 217 . a nagy betegsége alatt oly hűségesen ápolta. – Isten tartson meg soká. No ezzel a pohárral a derék háziasszony egészségére. „Non datur saltus in natura.) – Hát hogy ízlett a budai libapecsenye. másik nap fácán. Aztán olyan borok. Erre aztán maga a vendéglős is. mert azzal nem elég jóllakni. mint boszorkányokat meg sárkánykígyókat. beszélgetés. Nem tudod? – Nem én. Alig vártam már. ha mi nem iszunk is érte. – Hiszen mindennap meglátogatott. egyik nap fogolypecsenye. – Az apácáéra? – Nem az apáca egészségére. a Kristóf ki akarja vallatni a Jánost. s utoljára a jó barna „szaft”-ot a tál fenekén villára szúrt kenyérdarabkákkal kimártogatni. A grófnééra! – Miféle grófnéról beszélsz? – Hát a bájos X. X. csak a csontok. a vereskereszti úri koszt után. – Az Isten éltessen. hogy egészen beleuntam már. aki az én barátomat Jánost. (Most teszik le a „remeket”. az egészséges.borral. Katalin grófné. Ma csak érd be a libapecsenyével. mikor olyan nagy lázban voltál.” Nem szabad ugrálni a természetben. Csak azután következik a poharazás. uborkasalátával. mindennap kompótok. – No ezzel a pohárral meg annak a derék asszonyságnak az egészségére. János? – Hidd el Kristóf. amiket piskótával kell mártogatni. hanem még a csontocskákat is egyenkint le kell faragdálni és megrágogatni. – No még azt egy hétig nem szabad enned. Kristóf barátom. A libapecsenyénél ez még inkább ajánlva van. Először is összekoccintják a poharaikat. János pajtás. a „Burg-gendarme” koccintott a vendégeivel. Semmit. – Ez is fölséges volt! „Burg-gendarme” úr! Megmutathatja a feleségének a tálat: nem maradt rajt egyéb. hogy egy kis jó fokhagymás pecsenyéhez jussak. Hogy tiszta munka legyen.

hogy rossz nyomon járunk. – Odanyújtá neki a felnyitott szivartárcáját. – Az már igaz.– Mert delíriumban voltál. A grófnő is férfi ruhában. Azzal kivette a kurtaszárú tajtékpipáját. mikor a titkos rulett-bankot lefoglaltuk. Jó ismerősök voltunk. akkor most meg volna mind a kettő. Hanem a másik még meg volna menthető. A grófnő meg én. A detektív ebből a tekintetből azt vette ki. de az egyiket már nem lehet feltámasztani. Egyik spelunkáról a másikra. Rövid idő alatt elvesztette két legnagyobb kincsét: a leányát meg a férjét. – Abban járunk már két hét óta. – Hát a sok fácánpecsenye. pajtás! Csempészett szivar. – Tudom: hiszen együtt lestük a leányát veled a losonci pályafőnél. befőtt. mégis nagyon szegény. A férjét is jól ismertem. azért. ahol az ember egyik kezét mindig a zsebében tartja a revolver markolatán. – Hát spelunkákban keresitek a grófkisasszonyt? – kérdé János különös tekintetet vetve a barátjára. – S vajon mit követtem én el ebben az életben. Olyan helyeken. hogy egy ilyen méltóságos úrhölgy gyöngéd gondoskodására érdemes legyek? – Hát tudod: az a szegény grófné. – Maga volt az oka. Egyszer meg kiugrott előlem az ablakon. tokaji bor és piskóta mind a grófnétól jött. mit. – De a szegény grófnőt mégis nagyon sajnálni lehet a szerencsétlenségei miatt. – Hát te azt hiszed. Szólt is hozzád. Nem a spelunkákban kellene keresnünk a grófkisasszonyt? 218 . Kétszer tartóztattam le a phaétonját kisgyerekek elgázolása miatt. s az egy szál faggyúgyertyánál rágyújtott szipákolva. hogy olyan gazdag. De már nem tudom. – Köszönöm. – Úgy tetszik. megtömte a szűzdohánnyal. – No. hogy a pajtása tud valamit. Én jobb szeretem a pipát. – Gyújts rá. Hagyta volna a férjét a leányának. mintha hallottam volna.

Hiszen ahogy a Stradivariussal lépre kerítetted a hírhedett tolvajt: az egy fenomenális májszterstukk volt. s hozták volna a képmását. – Hát én a magam együgyű eszével azt ítélem. mely úton kellene keresni azt a grófkisasszonyt? – Az már nem az én mesterségem. teljes ornátusában a ruhák hiányosságának. amiből egy rendőrnek kell lenni. nem tudok eléggé kemény szívű lenni. Kitiltatta volna magát a fővárosból per schub. De igazában konstáblernek sem vagyok én jó. Le is teszem ezt a hivatalt. akit üldöznöm kellene. Csinált volna botrányt. Már néztem valami polgári állás után. nem is ezekért a befoltozott lyukakért. hol sárral. hogy az éjjel 1 1 és 1 /2 órakor pontban X. – Hát vak tyúk is talál garast. Tartsd ide a füled. – Dehogy nincsen. Nem azért teszem le ezt az egyenruhát. igazi gyémántokkal rakott topánkákban. Sohasem voltam én úri társaságban. De az eltűnt leány azzal fenyegette az anyját. – Nem hiszek én semmit.A Jánosnak nagyon nehezen akart meggyulladni a pipája: erősen kellett befelé szívnia a gyertyalángot. hogy szoktak-e a konteszek a „markotányos pincébe” járni? – Magam is úgy tudom. Hát mit gondolsz. Érzem én azt magam. Hát csak azért. hanem azért. hogy az úri család dicsőséges nevét elhomályosítsa: hát akkor ezt nem tette volna titokban. amivel homályba burkolta az arcát. Te tudhatod. Nem tudok eléggé gyanakodni. Te jobban ismered őket. Ez lett volna a bosszúállás! – De ugyan minek állna ilyenformán bosszút az az elkeseredett kontesz – titokban? – Tökéletes igazad van. X. mert ez a nagyközönségnek a legjobban kicsúfolt madárijesztője. Megsajnálom az embert. – Hej. János pajtás! János pajtás! Mondok én neked valamit. nem azért. amiket a késdöfések ejtettek rajta. Ahhoz való eszem nincsen. 219 . mert magam is átlátom. hol kővel. hogy ha az elszökött grófleány ezzel a fenyegetésével azt akarta volna elérni. hogy nem szoktak. Azután meg egy hatalmas füstfelhőt bocsátott ki a szájából. Könnyen rászedhetnek. ami inkább nekem való. hogy beszéltessen magáról az újságokban. Én detektív nem vagyok. Ostoba vagyok hozzá. De egyszerre megszabadulhatnál a libériádtul: de még engemet is úrrá tehetnél magaddal együtt. hogy ebben annyiszor megdobáltak. grófkisasszony fog föllépni. hanem előre hirdették volna öles falragaszokban a „kék macska” dicső firmája alatt. János! Mindig mondtam én. hogy nagyon okos ember az én Paczal János cimborám. hogy nem vagyok abból a fábul faragva. spektakulumot. mint románc-énekesnő.

Én is azt mondom. úgy elbámult. hogy hej ha még egyszer én is felkaphatnék. – Annak az egészségére. Aminek nem áll semmi az útjában. X. ezüst érdemkeresztet is kapott”. azt fogják mondani: „Derék ember. se jobban nem aludnám. ahogy van. amit sokan irigyelnek. hogy az embernek milyen sivatag az élete. – Egy kerek félmillión osztozhatnánk. kit ölt meg? komisz policáj volt!”. Kifújta a pipából a tüzes hamut. hogy be ne sározzanak. János a gyertya lángjába bámult. hanem olyan 220 . Katalin grófnő ennyi jutalmat tűzött ki annak. – Hát aztán mit csinálnék én azzal a sok pénzzel? Én már megszerettem a szegénységet. Te! Egy félmillió! Megosztoznánk rajta. s el kellene dugnom az érdemkeresztemet. csak a szegénységed. s a pipa is kialudt a szájában. aki az elveszett leányát feltalálja. ugornod kell. tüzes paripákon. hogy meg ne lássák. – Te nálad értem azt. Neked adnék belőle kétszázezer forintot. s a maradékot kiverte a markába. Aztán azt mondá: – Igyunk erre egyet.Súgva mondá a többit. hogy jól van így. János bajtárs. ha pedig kétszázezeres úr lennék: minden ember azt mondaná: „Ki tudja. mindig arra gondolsz. Bizony elővesz engem is néha a sóhajtozás valami boldogság után. (Most mindjárt beleakad a pókhálóba. akire most gondolsz! – Összekoccintottak. – Hát az a gondolat nem vesz elő néha. Mert te nagy úr voltál valaha. X. amíg magában van? Nem néztél soha egy szép leánynak a szemébe mélyebben? Nem álmodol róla? Boldog családi életről. de magamban nagyokat sóhajtok. amiben most élek. Abban a társaságban. Ha most egy felügyelői állást kapok az elevátornál. se két csizmát nem húznék a lábamra. mint most.) Egyszerre csak összeszedte magát. ha az sikerülne. De mit csinálnék én a magam százezreivel!? Egy nap kétszer akkor sem ebédelnék. milyen telivér rézderes fogatot tartanék. – Hát igazad van pajtás. konstábler is volt. törvényes úton jutnánk hozzá. – Nem igaz az pajtás. s valahányszor a hajdani úri cimborákat látod végigvágtatni az Andrássy úton. János visszakapta a fejét: még a pipája is leesett a csutorájáról. Egész tisztességes. De az nem olyan boldogság. – Fél milliót? Csak nem akarsz tán posztkiszlit rabolni velem egy kompániában? – Nem. meg nem maradhatnék: más társaságba pedig be nem fogadnának. Nem szokja azt meg az ember soha.

Ő a te nagy betegségedben kiváló részvétet tanúsított irántad. azt a keveset. Nincs áldás a meg nem szolgált pénzen. Ha én most egyszerre dúsgazdaggá lennék. (Ugyan erősen védi a pozícióját – gondolá magában a detektív. vadaskertje. Holnap teszem nála tiszteletemet. ami ezer meg ezer emberé. ilyen gondolatok bizony háborgatnak néha. – Hát jól van pajtás. mint egy részeges koldus. és mondd meg ezt neki. S még jobban megerősödött a gyanújában. akiket ő szeret. amiből most élek. s félgond. marcafánk az asztalán: bordeaux-it ivott meg francia pezsgőt. „Sok” pénze sok nagy úrnak van: de „elég” pénze csak a szegény embernek szokott lenni. nincs semmi dolga: nem tud mit kezdeni a rámaradt pénzzel. Az lenne a sorsom. amit nem ád oda kétszázezer forintért sem. X. – Hát ugye. hát lesz belőle korhely. hogy milyen jó étvággyal fogyasztják el azok. – Jól van. Katalin grófnő férjének volt szép palotája. naplopó: – én is az lennék.) János újra rágyújtott a pipára: s most már ő maga fűzte tovább az eszmejárást. amilyenhez én a csekély kis eszemmel értek. aki nem találja meg a helyét a világban. amit maga megeszik. Azért mégis főbe lőtte magát. Az a nyomorult anya kétségbe van esve. bajtárs. bajokat megosztja. – De nagyon elhibázta a dolgát. s kettős öröm. uradalma. amit a számukra hozott. – Én menjek a grófnő elé? – Ugyis illik. Ugyan mit csinálnék annyi pénz mellett? Olyan munkát. Amikor az ember nem attól lakik jól. félbaj lesz belőle. Ezt megköszönni gavalléros kötelesség. – Hát. Ennek van valami féltett kincse. 221 . hanem annak a nézésétől. Hanem ehhez nekem nem kell kétszázezer forint. az örömeit. Ha meg nem akarod tenni pénzért. X. elveszteném azt a dominiumomat. mindennap fácán.boldogság. tedd meg emberszeretetből. ami holtig eltart: a munkakedvemet. amiről senki sem tud semmit. s úgy végezném. Két ember a gondokat. kettős remény lesz belőle. – Eredj oda hozzá. Ha három mázsa arany helyett egy lat szeretetet kínálna: azzal talán visszaszerezhetné. Minden áldozatra kész a leányáért. vaddisznó. akkor nem végezhetnék: valami nagyobbat meg nem tudnék már megtanulni. reménységeit összeteszi. pompás fogatai. Ötszázezer forintot kínál a leánya fejében.

Ismerősök. hogy az emlék a koporsóval együtt a Central-Friedhofban legyen elhelyezve. A kapus kinyitotta előtte a tornác üvegajtaját. Nojszen ha ezek kitudódtak volna. Az egész cselédség livrée-je mély gyász volt. X.HARMINCÖTÖDIK FEJEZET Úr és urabb X. Levelek. A konstábler jöttére az előhívta a komornyikot: fekete frakkja. a rendőri közegeken kívül senki sem tudott semmit. Rendőrnek nem lehet azt mondani. s felbocsátotta a fekete pokróccal bevont lépcsőzeten. és fehér tászlis nyakravalója. pulidere és harisnyája volt mind a kettőnek. Egy déli órában egy konstábler jelentkezett a kapusnál. hogy nem fogadják el. Most az is fekete kreppfátyollal volt behúzva. Egy konstábler. rokonok csak a kapusnál hagyott névjegyeik által tudatták megemlékezésüket. Kieszközölte a községtanácsnál. a nevezetes férfiak sorában. Azt mondá. amik nem fekete szegélyes borítékban érkeztek. hogy a grófnő ez idő alatt el volt temetkezve a falusi kastélyában. A komornyik feszes méltósággal kérdezé a konstáblertől – Hivatalos minőségben tetszik jönni? – Ha hivatalos ügyben jönnék. mind halála. A pitvarban strázsált egy inas. A komornyik furcsán rángatta a szemöldökét. Még az ügyvédje tudott a dologról általában: de a részletekben semmit. Hiszen elég nevezetes volt mind élete. Bécsbe csak egyszer ment még fel: megrendelni a pompás síremléket Tilgner műtermében az elhunyt Oszkár gróf sírja fölé. Katalin grófnő cserét csinált egy rokonával: a bécsi palotáját elcserélte ennek a budapesti palotájával. Tiszteletemet akarom tenni őméltóságánál. aki „vizit”-be jön egy grófnőhöz! A mély gyász idején! 222 . hogy a grófnővel van beszéde. A konstáblert bebocsáták az előszobába. lett volna farsanguk az újságíróknak! Szent Juvenal! Micsoda jeleneteket tudna ezekből komponálni egy mesterségét értő regényíró! A magyar fővárosban azután ismét teljes visszavonultságban élt a grófnő. amit a grófnő Budapesten férfiruhában töltött el. s nem kérnék bejelentést. A lépcsőház közepén volt egy nimfaszobor. fehér márványból. ahol az levette a kalapját. Mindenki azt hitte. Arról az intermezzóról. akkor nem venném le a kalapomat. Nem akart többé azon szerencsétlenség színhelyén lakni. visszautasíttattak.

223 . szivárvány foltokkal. Csak úgy csikorogtak az arcvonásai a kényszeredett nyájasságtól. nehéz perzsa félfüggönyök takarták félig a nyílást. – Tessék besétálni a szalonba. – Igenis. Hála a gondos ápolásnak. Aztán rövid idő múlva visszajött. Kezében egy hosszúnyelű lornyont tartott. S utána lestek a kulcslyukon. Egy átjáró előtt (ajtónak nem lehet nevezni) egy baloldali szobában sűrű fekete jettegyöngyökből fűzött zsinórok képeztek kárpitot: csillogva a színes üvegtáblákon át rásütő naptul. bronztálat emelve.” Furcsa monogram! Azért csak bement a jelentéssel. Az elfogadási teremből jobbra-balra pompás bútorzatú szobák nyíltak. A fénytelen fekete öltöny emelte arcának kreol sápadtságát. Ajtó egyiken sem volt. – Ön azt megérdemelte. ott már minden japáni volt. mintha kegyesen ráismerne. – Ah ön az? A Vereskeresztből. bútorzata barokk stílusú: jobbra abból nyílt a szalon. szám. Aztán úgy tett.– Szabad kérnem a becses nevét? A konstábler a mellén levő érclemezre mutatott. Az elfogadó terem falain gobelinek voltak. s annak a közepéből lépett elő Katalin grófnő méltóságos alakja. Kötelességemnek tartottam eljönni. Ön hivatása teljesítésében kapta veszélyes sebeit. – Már begyógyultak. s azon keresztül nézte végig a különös látogatót. Ez a rezgő kárpit kétfelé vált. amiben részesültem. hogy vajon nem fog-e a konstábler szalutálni a porcelán szerecsennek. Hallottam önt dicsértetni. fekete csipkefátyollal letakarva. – Inas és komornyik nagy fejcsóválásokat míveltek. – A „116. méltóságos asszonyom. göndör langos haja angolos csigafürtökben omlott kétfelől a keblére. aki az ajtó mellett áll. mint egy fekete vízesés. és megköszönni méltóságodnak irántam tanúsított kegyes részvétét. A konstáblernek ideje volt szétnézni a teremben.

– Látom. – Tehetek önnek az érdekében valamit? – kérdé a grófnő. Magam is választmányi tagja vagyok a Vereskeresztnek. ugyanazzal a franciás orrhanggal. Úgy következett volna. a detektív? – Sokszor van együtt dolgunk. Szemei teljes ragyogásukban nyíltak fel. s ott megkínálta leüléssel. Aztán. 224 . mintha csupán a János késdöféseiről. Hajh. az alkóvot nehéz brokát függöny zárta el. meg az ezüst érdemkeresztjéről volna ezúttal a szó. sűrű fekete selyemfátyollal letakartan. Ez a legmagasabb elismerés. hogy az ilyen derék embernek azt mondják: „Tessék helyet foglalni!” – Minő gondolat? Egy konstáblert leültetni egy főúri szalonban! Kell tudni a kegyosztásban is a helyes mértéket. Most meg már éppen nagyszerű volt! Leeresztett kezeit a lornyonnal egymás fölé téve. Egy szögletben. s aztán folyvást kezében tartva a látogató kezét. hogy elfeledte egyszerre a francia akcentust. Annyira elfeledkezett magáról. ugyanabból a leereszkedő tónusból. Őfelsége kitüntetésben részesítette önt. – Grófnő! Én nem a magam érdekében jöttem ide alkalmatlankodni – felelt erre a konstábler –. keresztül a jettegyöngy kárpiton és egy szőnyegajtón: egész a budoárjába. egy olyan níluskék bársony karszékbe: a kalapját is kivette kezéből. A múlt télen mi ketten voltunk megbízva egy küldetéssel. hogy miről van szó? – kérdezé a grófnő tompított hangon. a lornyonnal segítve összehúzott szemein. s hangja visszanyerte azt a mélyreszkető csengését. háromféle pálmától beárnyékolva állt egy festőtámlányon egy férfi arcképe. A grófnő mindig úgy beszélt. hanem abban az ügyben. – Jöjjön velem – suttogá a grófnő. – Ön tudja. hogy ez arra a kegyes gratulációra nem felelt semmit: a grófnő folytatá. amelyre a grófnő előtt tudvalevő távirat adott okot. hogy megragadta a konstábler kezét. – Én valóban nagyon érdeklődtem egy ilyen derék embernek a sorsa iránt. a márványkandalló fölött egy remekművű óra számlálta a perceket. s maga leült vele szemközt egy balzacra. a másik szögletben egy Máriaszobor elefántcsontból: alatta imazsámoly. maga után vonta azt. amelynek a kiderítése végett méltóságod a múlt hetekben annyi sikertelen kísérletet tett: Reznek detektívvel együtt. – Önnek bizalmas barátja Reznek úr. hogy elmúlt egyszerre Katalin grófnő szemeiről a rövidlátás. A budoár levegője heliotrop parfümtől volt terhes: nehéz damasztfüggönyök félárnyékot tartottak benne. hogy ön meg is kapta érte megérdemlett jutalmát.

E levél elolvasása alatt kigyulladt a férfi arca. akinek három nappal előbbi eltűnését éppen én jelentettem fel. – Én őszintén szólok önhöz. s a szállásadóitól tudom. mikor jövet-menet a közös konyhán keresztülmentem. mint egy varróleány. aki 225 . ami a varróleányt meghazudtolta volna rajta. – Uram – szólt a grófnő. Ő magát az eltávozott varróleánynak vallotta. ahogy varróleányok szoktak. Az volt ránk bízva. Olyankor a varrónő mindig a hímzőráma fölé volt hajolva. férj és feleség: azt állíták előttem. aki egy vasúti őrnél volt bérlett szálláson: s aki ugyanannak a váltóőrnek a kíséretében a több nappal azelőtt elhagyott szállására el is ment. Azután sem vettem rajta észre semmit. élt szegényesen. Az végigolvasta azt és aztán visszaadta. s a peronon már sötét volt. s azután kísérjük figyelemmel és tudjuk ki. A közbejött hózivatar meghiúsított minden igyekezetet. Akkor láttam először az arcát. Én ugyanabban a házban tartottam szállást egy manzárdszobában. X. hogy hol járt. Néhány szót váltottam is vele. aki azelőtt a váltóőrnél lakott? – Erre a kérdésre nehezen tudok megfelelni. kávéját főzte. – Ön látta a leánynak az arcát? – Nem igen láthattam. – Látta ön valaha annak a varróleánynak az írását? – Sohasem láttam. A szállásadóink. hogy levelet senkinek nem írt. hogy „persona”. – Tekintse ön meg ezt a levelet. szobát sepert. hogy ez ugyanaz a leány volt. S nekem semmi gyanúokom nem volt valami mást hinni. Egy-egy percre találkoztam vele.– Ezt a hivatalos megbízatás szerint kell tudnom. Az úri utazók elmaradtak Hatvanban. mikor a peronról átment a folyosóra. hogy az elveszettnek hitt varróleány hazakerült. Minthogy segélyéhez kell folyamodnom: be kell önt avatnom szomorú családi titkunkba. Az a leány dolgozott szorgalmasan. s nekem nem hivatásom munkásleányok arcába akaratuk ellen nézegetni. Az egy Lohengrint alakított belőle. – De hát bizonyos ön arról. Másnap reggel hivatalos jegyzőkönyvet vettem fel a leánnyal. amelyben a mamselle bírt egy kis benyíló kamrát. hol tartózkodik. hogy X. Amelie grófnőt az érkező vonaton ismerjük fel. Katalin grófnő átadta a leánya búcsúlevelét a konstáblernek. s számot tudott róla adni. mint mikor Tarafás uram azt mondá Lidi kisasszonynak. Ugyanaz az embermegfordító villanycsapás érte. mert a hózivatar miatt az arca be volt burkolva. a hóbul kiásott vonaton nem jött más fiatal nő.

a fejükön bolondok sipkájával. akik kiállnak eleven képeket játszani: egész öltözetük egy jarretiére… ezek azok a vonások. hogy nem találta ott? – Hát aztán. üveg medencékben úszkálnak. Előbb nagyot hallgatott utána: megvárva. mint egy rabszolgavásáron. amik az ön leányához hasonlítanak? – Nem! Nem hasonlítanak hozzá. s tovább szíják. pirosra kifestve. lábaikkal az asztalon dobolnak. – Elment a grófnő az orfeumokba. – Azután leszállt még mélyebbre. a kapott bukétot a keblük szögletébe tűzik: akik trapézen lóbálják magukat. vakmerő öltözetekben. akik a cipőjük orrával leütik a táncosuk fejéről a kalapot.karddal verekedni kész. csintalan dalokat énekelnek. akik kiveszik a közbaka szájából a virginiát. mondja csak a grófnő: azok a nők. – És aztán örült rajta. a tánciskolákba: a „kék macska”. a Victoriákba. akik az asztal közepén csárdást táncolnak. és mégis sehol sincsenek otthon. Ott kereste az eltűnt leányát? – Sehol sem találtam. tivornyázó közönség mulattatására. meg az Eldorádókba? – Mindenütt megfordultam. – Igen. – És aztán bejárta a grófnő a detektív társaságában a fővárosnak azokat a mulatóhelyeit. ahol azok a leányok találhatók. akik éjjeli világítás mellett. akiben megnyílik a prédikálási véna. A kísértetek órája fényes nappal. amíg az antik óra mély harangkongású ütéssel végigdöngi a tizenkét órát-délben. kerékpáron nyargalásznak. ugye. és a hajukkal a földet seprik. ahol a szépségek börzéjét tartják. fehérre. A bumszti pincékbe. – És a grófnő ennek a levélnek a nyomán indult el a leányát keresni? – Ez volt az egyedüli útjelző. akiket egyik ittas vendég a másiknak az ölébe hajigál. az éjjeli kávéházakba: a csárdába. akik a pezsgős poharakat a falhoz hajigálják. meg a „veres macska” helyiségeibe. akik mindenütt otthon vannak. – Hát talán azok a leányok. s az őrült tánc végezte után ott hevernek a lépcsőkön eszméletlenül… ezek a vonások hasonlítanak a grófnő leányához? – Oh nem: irtózat visszagondolni rá! 226 . ez a levél pedig egy Abraham a Santa Clarát.

s a kenyerük oda van dobva… Ezek hasonlítanak a grófnő leányához? – Nem. csábító kacsintásokkal: akik a hátuk mögé nézegetnek. – Lássa grófnő: az a leány. – Egy fekete hattyú arany mezőben. ahol most már megnyugosznak. hű feleségével együtt az öngyilkosságtól tartá vissza. grófnő asszonyom? – Oh igen! igen – rebegé a grófnő. – Bálványa. amíg azt a munkát végezé? Száznegyvennégyszer ugyanazt a fekete hattyút arany mezőben. mert éheznek. Akik belelépnek a sárba. Valami főúri menyasszony kelengyéjéhez kellett a családi címert száznegyvennégyszer felhímezni. hogy mégsem látta senki a leányt könnyezni. Nem! Nem azok! – És mégis azoknak a világában kereste a grófnő egyetlen leányát: akit a grófnőnek kellett volna legjobban ismerni? – Elismerem. – Mindenki szerette azt a leányt: mert mindenkihez jó volt. – Szállásadó gazdáját. Hasonlít ez a vonás a grófnő leányához? – Minő címer volt az? – kérdezé a grófnő.– Hát talán azok a szerencsétlen teremtések. nappal a mosókonyha lúgtól bűzös ködében! Hasonlít ez a vonás az ön leányához. grófnő asszonyom! Hat hétig éjjel-nappal ugyanazt a családi címert! Éjjel a kőolaj lámpánál. hanem ahogy egy szentet. – Szentséges Jézusom! Az én családi címerem! – És elhiszi a grófnő. Az ő saját levele tévesztett meg. És ő azt végezte zúgolódás nélkül. grófnő asszonyom? 227 . akik a lámpagyújtás hajnalára megjelennek az utcán. akiért még az a szegény malterhordó napszámos is tűzön-vízen kész volt keresztültörni. mikor azok egyszerre kenyerüket vesztették. aki ama végzetes éjszakán azon a hófuvattól megkésett vonaton megérkezett: attul a naptul fogva el nem hagyta a dolgozóasztalát. – Üres kézzel is tudott jótéteményt osztogatni. csak amikor a kész munkát hazavitte a kereskedőnek. De hát utasítson ön jobb ösvényre. hogy tévedtem. Én láttam őt nap nap után egy keserves lélekölő munkában fáradni kitartón. valóságos világító fény volt a koldusok nyomorult társaságában… Hát ez a vonás hasonlít-e az ön leányához. s megszorítá az egyszerű katonaember kezét. ahogy leányt szokás szeretni. s végighúznak a járdákon: feltűnő viseletben. s a szegény hajótörötteket elvezette olyan boldog menhelyre. Nem úgy. s a szembe találkozó férfinak elkezdenek halkan dalolni. s most már engedé a könnyeit szabadon folyni. akik körülvették. őriző angyala volt a szegényeknek.

grófnő asszonyom? – Ez ő! Ez ő – szólt a grófnő nevetve és zokogva egyszerre. a saját elvetemült nagyanyja a vétek útjára akar csábítani. ahogy egy közrendőrnek a szolgálati szabályzat parancsolja. – Köszönöm. Paczal János felállt a karszékből. Azzal kegyteljesen inte a konstáblernek a kezével. és ekkor ez a szegény varrónő a magára hagyott gyermeket magához vette: csekély keresményét. s a hangjának teljes érző reszketésével beszélni hozzá. X. dolgozni tanítá. ki ugyanazon házban lakott. hogy X. grófnő a szavát be szokta váltani”. – Mondja ön. – nem tűrte. amit ön és önnek minden ivadéka egész világi birtokával „nekem” meg nem fizethet! Amit tettem: kötelesség volt. – Tudom. – Szólt a grófnő.– Az! az! Ő az valóban! – És azután nem hogy önmagát dobta volna oda a bűn fertőjébe. délcegséget. Hanem ezúttal a nagy úr magánál urabbal talált összeakadni. hogy vége a fogadtatásnak: elmehet. kiragadta a nagyanyja kezéből: nem irtózott a rendőrségre felmenni. – Ráismer-e ebben a vonásban a leányára. nyugodt kedélyt erőltetve. – Grófnő. Méltóságos asszony! Ma „én” ajándékoztam önnek oda olyan kincset. akkor aztán majd meg fog tudni – többet. hogy megmentse testét. lelkét. s kegyes leereszkedéssel mondá: „Én fényes díjat tűztem ki annak. Annál szoktam megrendeléseket tenni. Nagyon köszönöm önnek. ismét fölvette az előkelő souplesse-t. – A Bécsi utcában van egy nagy divatárus kereskedés. S azzal feltette a fejére a kalapját. szűk lakását megosztotta vele. hogy egy ártatlan gyermeket. s hivatalos arcot öltött. feljelentést tenni: a nagyanya őrült volt: azt a tébolydába vitték. hogy ez ember előtt ennyi elérzékenyülést mutatott. Nem jár érte ajándék. hol találok reá? És nem tartózkodott a közvitéz kezét mind a két keze közé szorítani. aki eltűnt leányomat feltalálni segít: ön tapasztalni fogja. munkát szerez neki. hanem amikor megtudta. – Tehát tegyen a grófnő ottan ismét megrendelést valami öltönyre. 228 . s mintha helyre akarná ütni az a hibáját. Konstábler vagyok.

– Leányom! A varróleány kegyeletes szánalommal nézett a grófnőre. A komorna bejött. A grófnő abban a pillanatban az öröm ijedelmével sikolta fel „Amelie”.– Isten önnel. – Most már bejöhet a mamzell a ruhaderékkel. méltóságos grófnő!… HARMINCHATODIK FEJEZET Még egyszer a fekete hattyú A grófnő nem értett ebből a furcsa kimenetelből semmit. s megnyomta annak a gombját. s megragadta a kezét. Nyilván azt hitte. A mamzell a háta mögé nézett. A komorna után nyomban bejött a divatárus cég kisasszonya. Most mással volt eltelve a lelke. amelyen Oszkár öngyilkossá lett. másodszor meg a komornyik ezzel a 116-os konstáblerrel. Odament a Mária-szoborhoz. hogy itt van a mamzell a ruhaderékkal. 229 . Azt a szomorú óráját a napnak. azon is hattyú alakúra idomított cikornyák voltak fekete fénytelen gyöngybül. Egy nyitva hagyott imakönyv volt azon. Mindennap egy egész órát szokott imával eltölteni. azzal a jelentéssel. miről van szó? Milyen összegről? Azt hiszi borravalóról beszéltek? No majd megérti később. Hozta az elkészített új ruhaderekat felpróbálni. s szelíden visszahúzódott. Az utolsó ámen után a grófnő a komorna szobájába szolgáló villanycsengettyűhöz ment. Mi lelte ezt az embert? Ezt a pórt? Ezt a semmit? Hogy ő visszautasítja a díjazást? Talán nem tudja. Hanem a grófnő odarohant hozzá. Már kétszer zavarták ki az imájából. Imádkozott. Egyszer a komorna. hogy a komornát híják. A félbeszakított imát be kellett végezni. Új cseléd volt (ama bizonyos karperechistória óta). s letérdelt az imazsámolyra.

– Csak a nevére? Hát azokra a szép ragyogó szemeire nem? – Nem láttam soha. Nem tudok semmit. csak varrni. Az én nevem Gratulin Lidia. hogy megtagadsz. Otthon a szállásomon megvannak az okmányaim. grófnő.– Grófnő! Ön csalódik. Apám Gratulin Fridolin volt: szabómester Rimaszombatban. A szíve őrült sebességgel kezdett el dobogni. Én egy szegény leány vagyok: szegény szülőktől. az ajkak megszólalásra nyíltak. ami úgyis elébb-utóbb kiderülne. grófnő vagy. – Hanem az arca és az ajka nem árult el semmit. – Hát azokra az édes hízelgő szavakra. Te X. Anyám Perpera Amália. hogy Oszkár öngyilkossá lett? – A nevére emlékezem. Varrónő vagyok. Angeli művész ecsetje remekelt azon. erkölcsi bizonyítványom. bocsánatot kérve? Nem vagyok-e eléggé megverve a sorstul? Látod ezt a gyászruhát rajtam? Tudod. aki napestig dolgozik! Te hímzed a fekete hattyúkat az én elátkozott öltönyeimre? S jársz kopott ruhában! – Mit akarsz? Térdre essem előtted? Utánad csússzak. keresztlevelem. A leány idegeit végtül végig járta ez a bűvös villanyütés. amik engem is kárhozatra vittek? – Nem hallottam soha. a termet! Ezek a szemek. – Az nem igaz! Te Amelie vagy! Ne tetézd kétségbeesésemet azzal. – Mered azt mondani? Ide nézz e képre! Nem félsz. hogy meglepően hasonlítok a grófnőhöz. De én nem akarok e csalódással visszaélni. Ez a hang. meg hímezni. Én Gratulin Lidia vagyok. Erre kissé tetszelgősen mosolygott a leány. Olvastam valahol. Valami szóval ki nem mondható fájdalom dúlta fel az egész lelkét. X. Azok a szép szemek oly ismerősen néztek. Az én leányom egy varrónő. – Lehetetlen! Lehetetlen az! Ez arc. – Nem! Nem! Te Amelie vagy! Az én leányom. 230 . Mintha ő maga élne ottan. – Mondták ám többen már. Tavaly nyár óta itt dolgozom a Bécsi utcai divatkereskedésben. – Nagyon szép arckép… – suttogá csendesen. hogy megszólít? Azzal lerántotta a selyemfátyolt a festőállványon levő képről. – Nem.

Mert ez a levél nem nekem szól. – Én „Lidia” vagyok. Ha szeretsz félrevonultan élni. Elviszlek magammal. mulatni akarsz. – Nem akarod felbontani e levelet? Nem olvasod el. Szép vagy. ingadozott. előre bírja a beleegyezésemet. S visszaadta a grófnőnek a levelet feltöretlen. – Látod e nevet a borítékon? „Amelie-nak”. Akárki leánya légy: tebenned találtam föl a vezeklésemet. hanem a leányomhoz. elviszlek a világ legszebb helyeire. Irtóztató játék. Ha ragyogni. mit ír – a halott – Amelie-nak? A leány reszketett. Magát a poklok országát jártam össze-vissza érte. úgy kerestem. mindennap megbocsátok neked… Te ne szólj hozzám többé!” Azzal hideg. – Légy hát akárki! De annyira hasonlítasz az én elveszett gyermekemhez. Éjjel-nappal velem van. Egy izenet a túlvilágról… Egy kedves halott utolsó szavai!… Odanézett merőn annak a megszólalni kész arcképnek a szemébe. 231 . Ez volt az utolsó levele. Nem én hozzám írta az utolsó levelét. Nincs felbontva. amit abban az órában írt. nyugodt szóval mondá: – A levél nem nekem szól. amit most velem űzesz! Ez már kegyetlenség ennyire vinni az alakoskodást! – Nézd! – Egy levelet hordok a keblemen. – Csoda. – Leányommá fogadlak. Engem borzasztó csapások értek. Óh. hogy meg nem őrültem. Az ő helyét fogod betölteni. – Azóta mindig keresem azt. Nem tudom. – Meg vagyok törve. mi célja van az életnek többé. Emberpölötti volt a megkísértés. csak jöjj velem. És aztán magában sóhajtá: „Én mindennap imádkozom érted. Csak jőjj velem. Ezzel a grófnő egy kis.– Csak szép arckép? És semmi más? – rebegé a grófnő. gazdag lész: az egész főrendű fiatalság fog körülrajongani: s akire választásod fog esni. itt maradunk a fővárosban. megalázva. – Nem tudok megbocsátani magamnak. amikor rettenetes elhatározását végrehajtá. – Látod ezt? Még le van zárva pecséttel. együtt rejtőzünk el falusi kastélyomban. ha utazni kívánsz. akinek a nevére címezve van. borítékba zárt levélkét vont elő a vállfűzője alól. hogy el nem hagyhatlak magamtól többé.

de amint polgári állást nyer. s aki engem tisztel. 232 . s a balzacra fekteté az elaléltat. S aztán szelíden válaszolt: – Grófnő. Választottam is van. A grófnő egyszerre a szívéhez kapott a két kezével. nőül vehet. elszédült. Én szegény vagyok. számú konstábler a Cl. A varrónő odamutatott az úrnőre. becsül. Ma nem próbáljuk fel a ruhát. Mély tisztelettel hajlok meg az ön nagy fájdalma előtt. és megcsókolta a kezét. szeretek. kompániánál. De én nem fogadhatom el önnek az ajánlatát. megnyomta a gombot. Majd letérdelt eléje. akit tisztelek. hogy megélünk. – A grófnő elájult. „Adieu”. – Ki az? Mi a neve? Minő katonai rangja van? – A neve: Paczal János. szeret. a két szemét és az ajkait. Azután odament a villanycsengettyűhöz.A varróleány végighallgatta mindezt nyugodtan. A komorna bejött. Még mostfegyverrel szolgál. úgy ahogy elébb volt. becsülök. A leány nem engedte őt elesni. Azután letakarta a fátyollal az arcképet. átkarolta: erős leány volt. Akkor aztán megcsókolta a homlokát. Jelenleg a 116. s ketten együtt keresünk tisztességes munkával annyit. s szeretek szegénynek maradni. bármily fényes jövendővel kecsegtessen is az.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->