P. 1
Osho Meditacio

Osho Meditacio

|Views: 35|Likes:
Published by monlam

More info:

Published by: monlam on Sep 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

MEDITÁCIÓ

Az első és utolsó lépés a szabadság felé
M E D I T Á C I Ó S K É Z I K Ö N Y V

Copyright © 1988 Osho International Foundation, 1998 Amrita Publisher All rights reserved Originally published as Meditation: The First and Last Freedom Published by arrangement with Osho International Foundation, Bahnhofstr.52, 8001 Zürich, Switzerland

Magyar Kiadás © AMRITA Kiadó — 1998.

OSHO

BOOKS

Első kiadás ISBN 963 85397 8 X

Fordítás: Bors Katalin — 1998. A fordítást ellenőrizte: Sw Yogabeej, Ma Vimal Aloka Nyomdai előkészítés, tördelés: Lorencz János, WolfPress Kft. Nyomás: Lakatos Imre, Gödi PRINT Kft.

OSHO

MEDITÁCIÓ
AZ ELSŐ ÉS UTOLSÓ LÉPÉS A SZABADSÁG FELÉ

Gyakorlati útmutató több mint 60 meditációs technikához

TARTALOM Előszó A könyv használatáról
A meditációról 2 2

VII X

Mi a meditáció? Éber figyelem, a meditáció lelke

6 A meditáció kivirágzik 6 A nagy csönd 7 Növekvő érzékenység 7 Szeretet: a meditáció illata 8 Együttérzés 8 Állandó öröm, ok nélkül 9 Intelligencia: a jelenben való reagálás képessége 9 Az egyedüllét: alaptermészeted 10 Valódi éned A meditáció tudománya

14 14 15 16 16 17 18 19 21 21 21 22 22 28 28 28 28

Módszerek és meditáció A technikák segítenek Kezdd erőfeszítéssel Ezek a módszerek egyszerűek Először értsd meg a technikát A megfelelő módszer azonnal hat Mikor kell elhagyni a technikát? A képzelőerő mint eszköz Tanácsok kezdőknek Megfelelő körülmények Megfelelő hely Helyezkedj el kényelmesen Kezdd katarzissal A szabadság irányelvei A három alapelv Légy játékos Légy türelmes

II

29 29 30 32 34 35

Ne az eredményt várd Ne ítéld el az öntudatlanság pillanatait A technikai eszközök segítenek ugyan, de nem juttatnak meditatív állapotba Nem az élményeid vagy A megfigyelő nem a szemtanú A meditáció egy fortély

A meditációk

41 A felébredés két erőteljes technikája
42 44 45 49 51 Dinamikus meditáció: katarzis és ünnep Útmutató a Dinamikus meditációhoz* Szüld meg önmagad Ne feledd: maradj szemtanú Kundalini meditáció*

53 Osho meditációs terápiái
54 56 58 59 60 61 62 A Misztikus Rózsa meditáció Útmutató a Misztikus Rózsához Néhány támpont Az Elme Nélkül meditáció Útmutató az Elme Nélkül meditációhoz Újjászületés meditáció Útmutató az Újjászületéshez

63 A tánc mint meditáció
63 65 66 Oldódj fel a táncban Nataradzs meditáció* Pörgés meditáció*

69 Bármi lehet meditáció
71 73 73 74 75 Futás, kocogás és úszás Nevetés meditáció Útmutató a Nevetés meditációhoz A nevető Buddha Dohányzás meditáció

79 Légzés - híd a meditációhoz
81 Vipasszana 85 A légzések közötti szünet figyelése 87 A légzések közötti szünet figyelése hétköznapi tevékenység közben
III

89 91 93 95 98 99 104 106 107 111 113 114 116 122 124 125 129 131 134 136 139 141 143 145 147

A tudatos álom Az elme megtisztítása A szív megnyitása A fejből a szívbe Ima meditáció* A nyugalom szíve Legyen szíved a középpontod Atisha szív meditációja Kezdd önmagaddal A belső középpont Abdullah Az igazi forrás meglelése A ciklon középpontja Érezd, hogy vagy Ki vagyok én? A lét középpontja felé Nézz befelé Belső látás Lásd az Egészet A belső kör Meditációk a fényről Arany fény meditáció* A fény szíve Az éteri jelenlét Az áttetsző jelenvalóság

149 Meditációk a sötétségről 151 A belső sötétség 155 Hozd elő magadból a belső sötétséget 157 Az energia felfelé mozgatása 159 Az élet-energia felfelé áramlása 1. 166 Az élet-energia felfelé áramlása 2. 169 A hangtalan hang figyelése 171 Nadabrahma meditáció* 172 Nadabrahma pároknak IV

173 176 177 178 180 184 187 189 192 194 195 198 Aum Dévaváni meditáció* Útmutató a Dévavánihoz A zene mint meditáció A hang közepe A hang kezdete és vége Fedezd fel a belső űrt Olvadj bele a tiszta égboltba Fogadj magadba mindent Meditáció a repülőgépen Érezd a dolgok hiányát Az üreges bambusznád 199 Oldódj föl a halálban 201 Oldódj föl a halálban 206 A halál ünneplése 209 211 212 213 216 219 Nézz a harmadik szemmel Gourishankar meditáció* Mandala meditáció** Keresd a szemtanút A leheletfinomságú érintés Nézd az orrod hegyét 225 Csak ülj 227 Zazen 229 A zen nevetése 233 Szerelembe emelkedni: társas kapcsolat a meditációban 238 A Szeretet-kör 240 Remegés a nemi aktus során 242 A Szeretet-kör egyedül Ami gátolja _a meditációt 2 4 6 A két akadály 246 Az ego 252 A fecsegő elme V .

amennyire csak lehet Szemtanúnak lenni annyi. mint magokat ültetni Elég csak éberen figyelni 316 Életrajz 321 OshoTour2000! 322 Osho Commune * Létezik hozzá zenei háttér ** Magyarországon kapható hozzá zenei háttér VI .258 Téveszmék 258 260 A meditáció nem koncentráció A meditáció nem önvizsgálat 263 Az elme trükkjei 263 263 264 Ne tévesszenek meg az élmények Az elme ismét megjelenhet Az elme becsaphat Kérdések a mesterhez 268 272 276 279 283 286 288 293 297 302 306 302 Csak egy szemtanú képes igazán táncolni A liba sosem volt odabent! A megfigyelő a hegytetőn Hol hagytad a biciklidet? Csak egy 180°-os fordulat A hegytetőn minden út összefut A tudatosság ünneplése Hangolj rá a bizonytalanságra A tudatosság pillanatait számold Tedd a dolgokat egyszerűvé.

amiről azt hisszük. elme egy új dolog. a biza­ lom. vagy egy főnök. mentesülve a mindennapi élet hajszá­ jától és a vele járó stressztől? Tapasz­ talataim azt mutatták.ELŐSZÓ Osho. Jóma­ gam időnként a politikai elnyomás ellen küzdöttem. pilVII . Ez lehet egy zsémbes feleség. hogy olyasmi ellen küzdünk. hogy szabaddá tesz. a kreativitás képességeihez vezető utat. ez maga a lényünk. Beszédeit több mint hatszáz kötetben írták le. Ez a ter­ mészetünk. teljesen átadnunk magunkat a jelennek. addig a meditáció már eleve természetünkből fakad.csak egy reakció volt valamire. Hogy lehetne így nehéz? Mi tesszük nehézzé a dolgot azzal. misz­ tikus és ezoterikus hagyományairól. hanem velünk született adottság. hogy valamit szabadon megtehes­ sünk. Osho 1953 óta. aki letöri alkotókészségünket. amiről azt gondoltam. amit a mester így nevez: „Meditáció: az első és utolsó lépés a szabadság felé". És a meditáció hozta szabadság nem is az a szabadság. korlátoz bennünket szabadságunkban. ami arra irányul. nincs másik út. Az emberek világszerte szabadulni próbálnak valamitől. Ez a kötet válogatás Osho sokéves. hogy olyan helyzetbe vagy eszményi állapotba kerüljünk. melyek segítségével felfedez­ hetjük mindazt. Furcsa egy párosítás. mi az a szabadság. Mi köze a két dolognak egymáshoz? Pedig e szövevényes kapcsolat a kulcs annak megértéséhez. értelmezi és a jelen korra vonatkoz­ tatja a tanításaikban rejlő bölcses­ séget. hogy a hőn áhí­ tott szabadság nem valamilyen raj­ tunk kívülálló dologtól függ. Hányan ábrándozunk arról. Ez a küzdelem nem tett szabaddá . Ezekben számtalan ókori és kortárs misztikust elevenít meg. melyben végre lazíthatunk és önmagunk lehetünk. korlátoz a szabadságomban. meditációval kapcsolatos felbecsül­ hetetlen értékű munkásságából. egy agresszív férj. vagy olyasmit keresünk. Pedig elég volna önma­ gunkká válnunk. Osho szerint nincs másik ajtó. gondolhatnánk. amiről azt hisszük. máskor meg terá­ piák hosszú sorozataival gyermekkori beidegződéseimtől igyekeztem meg­ szabadítani magamat. Tehát. amire áhí­ tozunk? Osho ezt „spontán szabad­ s á g i n a k nevezte: itt és most élsz. Míg az. Osho azt mondja: A meditáció nem új keletű dolog. Olyan módszerek sokaságát tartal­ mazza. egy zsarnoki szülő. amely feltárja a szeretet. miután elérte a megvilágosodást. a megvilágosodott mester világméretű lázadást indít az emberi szabadság és a meditáció érdekében. hogy milyen lehetőségeket tartogat az emberiség számára a jövő. előadásokat tartott tanítványoknak és szellemi útkere­ sőknek a világ nagy vallásos. A meditáció az az ajtó.

Mi mindnyá­ jan azt hisszük. a lárma elülhet. kiragadta belőlük a lényeget. hogy tudjuk mi az a figyelem. ám soha nincs ott a jelenben: örökké csapong. Vélhetőleg nem túl soká. Figyeld meg. Azt mondja. ha elménk még akkor is a maga köreit futja. ami elválaszt és meg­ foszt az élet értékes pillanataitól? Osho folyton arra buzdít bennünket. Az elme folyton előre sza­ lad vagy hátul kullog. melyeket ha valaki más szájából hallanál. Nézzük a tévét. figyeljük a külsejüket. hogy évekre kimaradt az életemből. s végül teljesen abbamarad.lanatról pillanatra. A Mestert idézve: Ha eszel . amelyről nem is álmodtunk. hogy élvezzük mindazt. hogy több különböző összefüggéstelen párbeszédet foly­ tatsz önmagaddal. meddig vagy képes így elüldögélni és élvezni ezt a tétlenséget. megőrült. Az elme folyton előre szalad. amely többnyire zavaros. hogy a maga teljességében éljük meg a valóságot. Ne szaladj előre. nézzük a többi embert. Naphosszat figyeljük a vilá­ got magunk körül. A meditáció hatására az elméből hasznos eszköz lesz . Ez a kulcs az éber figyelem: önmagunk objektív figyelésének és természetes elfogadásának egyszerű és mégis elmélyült állapota. Osho fogta ezeket a technikákat. meggátol abban. ugyancsak meglepődsz: észreveszed. mialatt mi a napi teendőinket végezzük? Hogy mindezt jobban értsd. nem pedig a múlt nyomasztó emlékének. Osho ezt mondja: Az éber figyelem egyszerűen egy tárgyi­ lagos.ebben rejlik a meditáció titka. ne ugrán­ dozz ide-oda. és ezzel kezünkbe adta a kulcsot egy olyan világ kapujához. Bizonyára sokunk megtapasztalta már mindazt. Ha sétálsz . legyél ott a cselekvésben. Hogyan élhetnénk teljes életet. amit az élet egyegy pillanata számunkra tartogat. vagy a jövőről szőtt álmoknak a fogságában.csak sétálj. előítélet nélküli megfigyelés . Maradj együtt a pillanattal. figyeljük a ruházatukat. Ez a dolog valójában olyannyira magától értetődő. hogy a zsivajgó elmét akarattal nem lehet leállítani. elkülönítette a hitelest a hamistól. és nemigen egyeztethető össze a mai élettel. Ha egy darabig csendben ülsz és figyeled a belső lármát. Tedd félre a könyvet néhány pillanatra.ahelyett. amit Osho az elméről mond. Mindamellett gyakran csak még jobban megkavar az a számtalan eltérő meditációs technika. ám magunkat rendszerint nem . és agyad ismét beindul. viszont ha rendszeresen meditálunk. légy az evés maga. azt hinnéd. ellazultan hallgatni a külvilág zajait. Talán egy perc. hogy meditáljunk. vagy hátul kullog. hogy állandó fecsegésével rabságban tar­ tana. VIII Akkor hát mit kezdjünk ezzel a zagy­ va fecsegéssel. Ez az örökös zsivaj a szó szoros értelmében megfoszt bennünket az élettől.csak egyél. és hunyd be a szemed. tehetsz egy egyszerű próbát. Csapongó elménk megfoszt a jelen-léttől s attól.

Mi ezt a belső égboltot szaksinnak. Sw Deva Vadud . aki lát. csillagok keletkeznek és hunynak ki. amit láttok. érzed. Felhők jönnek és mennek. mit érzek. minden gondolatokat. Osho a következőre figyel­ vágyaitokat. Szeretett Mester. vágyakat. A könyvben leírt meditációkból meg­ tapasztalod az éber figyelmet. Ez a csönd olyan. csak légy szemtanú. se ezt tudod. amikor már az elmében zajló forgalmat . mint a belső égbolt. vajon mit gondolnak láttok is. valódi énje pedig a csönd. Köszönet néked. Ha ezt szemlélő. élvezzétek a belső veszünk valamilyen nemkívánatos Induljátok befelé. fantazmagóriákat. amit az élet minden egyes pil­ lanata hozhat. tiszta égbolt. napon eljő a nagy pillanat. vagyis szem­ IX Ez a könyv meghívás belső égboltod felfedezésére. ti nem ezek vagytok. ti nem az érzé­ kul érezzük magunkat. tudod. Ha ezt tudod. Lássatok bár majd a többiek. Szavai szívet melengetőek. Az elmének ezektől a gondolatokat. az nem ti vagytok. bármi történjék is. És ne feledjétek.a felmerülő nem lesz mit elutasítanotok. saitokat.tanúnak nevezzük. ne bírálj. nézz. És ha mégis. azt hogy "Ez jó". látomá­ figyelem. belső monológjaitól többnyire pocsé­ lássátok bár érzéseiteket. látvány eltűnt . akkor isten vagy. se azt hogy "Ez rossz". ti nem gondolatok vagytok. lássátok bár álmaitokat. aki a távolból szemléli lanat az ember életében. akkor nem ismered a félelmet. akár a határtalan. tündöklő és tiszta marad. bolygók születnek és tűnnek el. Szabadságra hívó szavát hallgatván kezdek ráébredni mindarra a szépre és jóra. és ez a meditáció figyeljük. hal­ hatatlan vagy. emlékeket. Ez nem éber seitek vagytok. ezt általában kritikus szemmel tesszük. ne mondd. aki álmokat. Észre­ egyedüli célja. de ne ítélj. dolgot önmagunkban. Osho jelenlétében a folyamat önmagától indul el. csak könnyek tudják kifejezni. hogy bármit dünk aggódni. Benső lényetek nem más. emlékeiteket. Akkor egy Ne csinálj semmit. néző. amikor csak ülsz és egyfajta belső csönddel hallgatod. s mégis élet­ től vibrál.és csak az maradt. Osho iránti hálám és szeretetem szavakba nem önthető. Lesznek pillanatok. figyeled. Osho otthona ez az ég. a legszebb pil­ megfigyelő. és azon kez­ égboltot. költészetében a tiszta égbolt dalol. Légy külső lát. ám a belső égbolt mit sem változik: mindvégig érin­ tetlen. ha figyelj. A tiszta égbolt az. Felejtsétek meztet: el mindazt. akkor telve vagy szeretettel. maradj tárgyilagos.

X . Ettől mindegyik új távlatot nyer. a Mandalához. Atishát és Tilopát Tibetből. Hogy érzékeltessük a különbséget. Zene nélkül a medi­ tációból hiányzik valami. Osho erről egyszer a következőt mondta: Számomra a zene és a meditáció egyazon jelenség két alakja. mielőtt kipróbálnád valamelyik technikát.har­ monikus. és a Nadabrahmához. s ha bevált. mélyülj el benne egyre jobban. A dőlt betűkkel szedett anyag A harmadik rész meditációinak zöme több megvilágosodott mester tanítá­ sain alapul. Lapozd át az oldalakat. Ám csináld így. hogy szíved szerint A KÖNYV HASZNALATÁRÓL mindjárt a harmadik rész egyik meditá­ ciójával kezdenél. hogy elolvastad az irányelveket. A zenét és a meditációt egymáshoz kell hangolni. legalább három napig próbálgasd. a Dévavánihoz. valamint Lao-ce kínai mestert. Ahol Osho az ő ver­ seikből. Ezért készült zenés hanganyag sok aktív technikához. hogy kísérletezz játékosan. de mégis zaj. hogy az adott meditá­ ció hozzájárul-e a fejlődésedhez szük­ séges örömhöz és érzékenységhez. A lényeg. zene nélkül a meditáció száraz és unalmas. a Nataradzshoz. melyek ugyan Osho tanításain alapul­ nak. nem kell az elejétől a végéig elolvasnod. a kiválasztott szemelvényt a mester nevével egyetemben dőlt betűkkel nyomtattuk. mint például a Dinamikushoz. a Kundalinihez. Végül van a könyvben néhány szemelvény .például a meditációk többségének rövid bevezetője -. azaz szutráikból idéz. és jól figyeld meg. a Pörgéshez. Meditáció nélkül a zene csak szórakoztat. Ezáltal mindkettő gazdagabb lesz. a Gourishankarhoz. Meditálás zenére A zene és a meditáció nagyon jól összeülik.H a útmutatóként használod ezt a könyvet a meditációhoz. az Imához. az Arany fényhez. Patandzsalit és Sivát Indiából. ha jólesik. Például lehet. Légy spontán. s még azelőtt belevágnál. ideértve Buddhát. Miután kiválasztottál egy meditációt. ezeket ugyancsak dőlt betűkkel szedtük. de nem szó szerint idézzük őket. és válassz ki néhány olyan szakaszt vagy meditációt. Meditáció nélkül pedig a zene csak zaj . amelyik a leginkább tet­ szik.

ELSŐ RÉSZ A MEDITÁCIÓRÓL 1 .

nincs cselekvés. Egyszerűen csak vagy. Például én beszélek hozzád. És ha egyszer már tudod a nyitját. a koncentráció is egyfajta tevékenység és az elmélkedés is az. hogy közben végig a közép­ pontodban maradsz. miként őrizheted meg lényed nyugalmát. sem szel­ lemi. Életed tovább zaj­ lik. hogy csak légy . ezt nem lehet gyakorolni: ez vagy jön belülről. ameddig csak akarsz. Amikor meditálsz. nincs gondolat. Semmi kívülálló dolog nem okozza. Nem arról szól. Végül a napnak akár mind a huszonnégy óráját ebben az állapot­ ban töltheted. Tovább beszélek.sem fizikai. akkor lassan elkezdhetsz cselekedni ügyelve közben arra.hagyj fel minden tevékenységgel. csak létezel: ez a meditáció. 2 . amikor minden cselekvés szünetel. de medi­ tációm eközben zavartalan. A gondolkodás is egyfajta tevékenység. nem csinálsz semmit . A mikor egyáltalán nem csinálsz semmit . amikor pedig semmit sem csinálsz? Sehonnan. Ha egyszer kitapasztaltad. nagyobb alkotó kedvvel. több fénnyel. a meditáció lelke A meditáció kaland. akkor addig maradsz így. A meditációval új életforma jár: egyenesen a ciklon közepébe kerülsz.A M E D I T Á C I Ó R Ó L MI A MEDITÁCIÓ? Éber figyelem. vagy nem. Mégis elfogulatlan leszel. Később majd bonyolultabb dolgokat is csinálhatsz. Ha csak egy pilla­ natig nem csinálsz semmit. na­ gyobb éleslátással. egyszerűen csak vagy. lezuhanyoz­ ni úgy. azután megpróbálkozol apró teen­ dőkkel: felmosni a padlót. hogy semmi se zökkentse ki lényedet ebből az állapotból. vagyis inkább mindenhon­ nan. hogy kivonulsz a pusztába. az emberi elme legmerészebb vállalkozása. nincsenek emóciók. De honnan ez az öröm. és ez nem más mint színtiszta öröm. Ha bármikor időt tudsz szakítani arra. hanem csak a középpontodban vagy teljesen ellazultan. hiszen a lét anyaga maga: öröm. és te egyszerűen csak vagy. Először megtanulsz csak lenni. ám lényem középpontja még csak meg se rezzen: csönd és béke honol legbelül. Tehát a meditáció nem zárja ki a cse­ lekvést. Ez a meditáció második része. méghozzá sokkal intenzívebben több örömmel. Ezt nem lehet csinál­ ni. ez már meditáció. sem más értelemben -.

Hogy ki is ez a megfigyelő? Az én dolgom abból áll. Én viszont egyszerűen ezt a megfigyelőt tartom szemmel. . hogy zavarlak.vakargatta fejét az őrszem. Napok óta te jársz a fejemben. A tudatosság.felelte az őr. Egyik ilyen alkalommal az őr odalépett hozzá. hanem szemlélő.Különös . mert az éjszaka oly csöndes. kitől kapsz ezért fizetést? .Hogy én mit csinálok? Egyszerű őrszem vagyok . A kapuban álló őrnek egy idő után feltűnt. Csak egyetlen pillanat. aki figyel. hogy többször is követtél. amint ott üldögélsz a homokban? . amit úgy hív­ nak: hászidizmus. hogy hal­ lani a lépések zaját. Ez volt a szokása.ma­ gyarázta Baal Shem. és megszólította: . akkor valamelyik házat vagy palotát kéne figyelned. de nem tudom tovább magamban tartani a kíváncsiságom. vizet húzol a kútból.Bocsáss meg. . Éjjelente útban hazafelé rendszeresen elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt.mondta az őrszem. én ugyanúgy kíváncsi vagyok terád. Csak egyvalamit nem szabad tenned: nem zökkenhetsz ki a középpontod­ ból. Alapítója. ott üldögélsz órákig a parton. Mégsem volt soha ilyen csodás élményben részem. Baal Shem. A zsidó vallásnak van egy lázadó misztikus iskolája. .Egész életemben figyeltem.Nem értem . és a világ min­ den kincsét silány szemétnek látom ehhez képest. oly nagy kegy számomra. . Mondd. amit őrszem vigyázott. hogy Baal Shem éjszakáróléjszakára mindig ugyanakkor jár erre. hogy önmagamat figyelem. nem próbál-e valaki kívülről behatolni a palotába. . Ebben rejlik a meditáció titka: hogy szemlélővé válsz. majd az éjszaka közepén visszatérsz.kiáltott föl Baal Shem. mivel foglalkozol? Miért jársz esténként a folyóhoz? Többször is követtelek.Istenem! .Van azért egy kis különbség . . mivel a folyó partján éjszakánként nagy volt a nyu­ galom és a csend. de nem let­ tem okosabb. És tudom.Tudom. hogy nap mint nap a kapu mögül lesel. Egyszerűbb és bonyo­ lultabb dolgokat egyaránt csinálhatsz. akkora öröm. Estefelé lement a folyóhoz. Mondd. Ő ott üldögélt tel­ jes tétlenségben. figyelte azt.Ez akkora boldogság. Te mit figyelsz. és figyelte önmagát. Holnap éjjel 3 .Furcsa egy hivatás . Te megadtad a kulcsszót. rendkívüli ember volt. .És mondd. és késő éjjel tért vissza. az éber figyelem telje­ sen zavartalan kell hogy maradjon. Nem cselekvő vagy. A cselekvés a maga szintjén gondta­ lanul zajlik tovább: fát aprítasz.nézett rá az őr kérdőn.A MEDITÁCIÓRÓL megfigyelő aki a hegytetőről szemléli az alant zajló történéseket. te mit csinálsz itt? .Ha te is őrszem volnál. Az én dol­ gom is ez volna.Te azt figyeled. . Így is busásan megtérül a fáradozásom. . De nem csak te vagy ám kíváncsi énrám.

ha éberen sétálsz. Bármit teszel is tudatosan. El sem hiszed majd. Nézel egy fát: ott vagy te és ott van a fa is. ahogy a fát nézed. önmagadba. De nem látod a megfigyelőt. csoda történik: dolgok. hogy mit figyelsz. amiket azelőtt tet­ tél. csak ezer és egy irányba for­ gácsoltad szét. A meditáció lényege. ha éberen ülsz. és persze veszélyesebbek is. működése összehangol­ tabb. Lágy muzsika vibrál a sejt­ jeidben. Vagy kifelé fi­ gyelsz .vagy becsukod a szemed. Nem a cselekvésen van á hangsúly.. Ez két dolog: objektum és szubjektum. Mivel nem vagyunk tudatosak. és máris hazaértél. De mondd csak. hogy ez történik veled. aki egyszer­ re érzékeli a kettőt? Itt a varjú. Apránként minden mozdulatról. Aztán. hogy mit nézel. hogy elméd teljesen elborult. Mindig is ott volt a figyelem. úgy tűnik. ami legbelül zajlik. tudatos és éber vagy . Mindegy. nézheted a felhőket. A séta lehet meditáció. egyszerűen eltűnnek. nem a figyelem tárgya számít. más dimenzióban kell gondolkodnod. hanem azon. Maga a tény. amint a fát nézed. Vond vissza figyel­ medet a külvilágról. nézheted a játszó gyere­ keket. Az egész pofon egyszerű. csak az irányon kell változtatnom: te másik irányba figyelsz. Figyelni már tudok. a legkisebb mozgásról is tudni fogsz. Elméd belső hang­ jainak figyelése lehet meditáció. hi­ szen te magad vagy a tudó . úgy fogod találni. irányítsd befelé..A M E D I T Á C I Ó R Ó L veled tartok. hogy ne légy alvajáró. itt van aki hallgatja. lelke. Az ülés lehet meditáció. ha tuda­ tosan hallgatod. és van még valaki. A figyelem meditáció. Ne feledd: a meditáció tudatosságot jelent. ha közben éber és tudatos maradsz. A lényeg az. hogy miként cselekszel. ha tíz perc múlva elolvasod. Akkor elnyered a tudást. S ahogy egyre tudatosabbá válsz. Ha sorra lejegyzed a belső történéseket. hogy megtanulsz figyelni. és teljes tudatossággal a középpont felé fordulsz. Mélységes csönd tölti el még a testedet is. hogy figyelsz. A második lépés. nézheted a folyót. mint a test. csodálkozni fogsz azon. Tanulni szeretnék tőled. az meditáció. nagyon meg fogsz lepődni. s te fülelsz. A tested lazább lesz. S ha tudatossá váltál a gondolataidra. Ezek nem olyan kézzelfoghatók. Egyetlen lépés választ el: másik irány­ ba kell tekintened. Nem az számít. A varjú károg.ez a meditáció. hogy éberen figyeled a tested.te egy tiszta tudat vagy. aki mindkettőt figyeli. amit írtál. hogy tudatosság útján tett első lépés. A A figyelem meditáció. nem veszel észre még valamit? Azt. hogy tudatossá válsz a gondolataidra. és valaki benned figyeli. Akkor bármit is csinálsz. az meditáció. Ugyanaz a teendő a gondolatokkal. Nézheted a fákat. ez az egész őrület 4 . A madarak trillájának hallgatása lehet meditáció.

máris változik a dolog. hogy éberen figyeled. de ha képes vagy tudatosan viszonyulni a gondola­ tokhoz. amit nem teszel. megvilágosodott. észreveszed. hogy magá­ ból a megfigyelőből megfigyelt lesz. hogy fölösleges bár­ mit is tenned azonkívül. hogy ezek működése is összehangolt. Úgyhogy ezzel az őrülettel kell valamit csinálni. a szannyász célja . Végered­ ményben az egész életedet meghatá­ rozza. S amint tested és elméd lecsendesedik. kihat mindenre. amely fölébreszt. A negyedik lépés a végső tudatosság. kihat mindarra. Ajándék. akkor ezek egyetlen jelenséggé olvadnak össze. Híd köti össze őket. És a tudatosságban az a csodálatos. Első ízben jön létre összhang a test és az elme között. Már nem különböző irányba futnak. Első ízben történik meg. már-már összefüggő egészet alkotnak. az érzelmeidre és a hangu­ lataidra. érzéseidet és érzelmeidet. eltűnnek. nem más-más ló hátán ülnek. Ha pedig egyszer tudatába kerülsz ennek a háromnak. És csak az ébredés után ismerheti meg az ember az üdvösséget. hogy figyelmed nem lankad. A lényeg az. hogy tudatossá válj az érzéseidre. következik a negyedik lépés. De ez már tőled független. az elme boldog. a három együtt üdvözül. azt. melyeket eddig figyeltél. Azzal. Az ember tudatossá válik a saját tudatosságára.tökéletesen együttműködik. akik végigcsinálták az előző három lépést. hogy éber maradsz. felébredett. Lassacskán eltűnik belőled az őrült. akkor ez csak egy újabb lépés. És amint egyre rendület­ lenebb. Azok jutalma. hogy tuda­ tossá válsz. 5 . szép lassan végbe­ megy az átalakulás. A test élvez. hogy egyre csak figyelsz és figyelsz és figyelsz.a tudatosság pedig a hozzá vezető út. És miután a háromból egy lett . és ez az összhang nagy­ ban elősegíti a harmadik lépés megtételét.A M E D I T Á C I Ó R Ó L a felszín alatt munkál. És aztán még inkább elmélyül a belső csend. dallama együtt lük­ tet: egyetlen zenekarrá vált -. Hazaérkeztél. Egy fokkal nagyobb tudatossággal kezded nyomon követni hangulatai­ dat. A dolgok. Kihat mindar­ ra amit teszel. állhatatosabb és kitartóbb vagy a figyelésben. Ez a legfinomabb réteg s egyúttal a legproblémásabb is. Így lesz valakiből buddha. a gondolatok egy bizonyos alakzatba rendeződnek már nem olyan zavarosak. a szív örül. Önmagától megy végbe. ez az üdvösség a keresés célja.

Ez a hibás felfogás azért terjedt el. Pedig a csönd egy telje­ sen más jelenség. És ez a világ végtelenül csöndes. méghozzá az a fajta valóság. amit azelőtt sosem hallot­ tál. Ez egy felnövekedés: a teljes lényed felnövekedése. amit mostani önmagadhoz hozzáadhatsz. korszakok jönnek és tűnnek tova. mérhetetlenül csöndes.te viszont eljutsz. olyan fénnyel. ugyanaz a halált és időt legyőző transzcendencia. a csönd valóság.A M E D I T Á C I Ó R Ó L A MEDITÁCIÓ KIVIRÁGZIK A meditáció nem egy indiai módszer. a maga sajátos illata. ám lé­ nyed örök csöndje teljesen ugyanaz marad . mert csak kevés ember tapasztalta meg eddig az igazi csöndet. Életek jönnek-mennek. Ez örökkévaló csönd: napok jönnek-mennek. Belőled. olyan illattal. ugyanaz az isteni illat. A nagy csönd A csöndet rendszerint úgy értel­ mezzük. ha alapvetően átalakulsz. az nincs kihatással a közép­ pontra. mint valami negatívu­ mot.ugyanaz a hangtalan zene. megváltozol. A csönd nem valamilyen fiktív dolog. Nem sajátítható el. ami eredendően bennünk van . Létezésed magja egyúttal egy ciklon közepe. Ide nem j u t n a k el a szavak . Benső világodnak megvan a maga sajátos íze. még csak nem is egy technika. melyet csak egy belső szemmel láthatsz. telnek-múlnak az évek. Csak a teljes egész növekedhet. mint ürességet. nem pedig űr. Nem gyarapíthatod vele a tudásodat. Amit ők csöndként éltek meg. Fel kell nőnöd a meditációhoz. Ahogy a szeretet. úgy ez sem adható hozzád.de mi sosem figyelünk befelé. Itt soha nem volt lárma. 6 . határtalanul csöndes. a magad teljességéből bontakozik ki. A meditáció kivirágzás. felnövekedés. és soha nem is lesz. az a zajtalanság. csak akkor kerülhet a birtokodba. A csönd tartalom. A meditáció nem olyasvalami. amit még sosem éreztél. A növekedés nem valamilyen többlet. a lárma hiányát. a maga sajátos fénye. A csönd olyan zenével van csor­ dultig tele. Bármi történjék is az örvény szélén. A csönd végtelenül pozitív. mint a hang.

A M E D I T Á C I Ó R Ó L Ez nem a te csönded. még te sem vagy ott. hiszen még a jelenléted is zavaró lenne. Érzékenységed világossá teszi számodra. Ez te vagy. Egy megjátszott szeretet­ től akarnak kapni valamit. A szeretet eleven lángja lettél. Én mindig erről a szeretetről beszélek. Olyan szeretetre van szükséged. egy újabb ajtó tárul fel előtted. a csönd birtokol téged. Még csak te sem vagy ott. innen az örökös csatározás. hogy szereteted egyre meditatívabb. És ez a meditáció hozta érzékenység új barátságokat hoz a számodra barátságot a fákkal. Az élet tartalmasabb lesz. amiből juttatni akarsz másoknak is. A szeretet meditatívvá tesz és a medi­ táció szeretetteljessé tesz. Eddig soha nem tapasztalt csönd és nyugalom áraszt el. A része vagyunk. amely a meditációból származik. A léthez tar­ tozunk. előbb-utóbb érzed növekedni magad­ ban azt a végtelen szeretetet. Mindketten olyasmit próbálnak csinálni. a csöndek. mint a legnagyobb csillag. erősíti a nagy egészhez való tartozásod tudatát. amit ez ideig nem ismertél. mintha ott volna köztük a szeretet. A Ha mély odaadással szeretsz. s ebben rejlik a dolog nagyszerűsége. az állatokkal. küzdelem a szerelmesek között. Ez a csönd nincs a birtokodban. az óceánokkal. azt előbb-utóbb elönti a szeretet. Világszerte párok milliói tesznek úgy. Oly mélységes a csönd. e nélkül a kis fűszál nélkül a lét kevesebb volna. nincs belőle még egy. mi nem ide­ genek vagyunk itt. amire esély sincs: szerelmüket igyekeznek 7 . ami persze nem vezet sehová. ahogy nő az együttérzés. Ha mély odaadással végzed a meditációt. ahogy nő a szeretet. Növekvő érzékenység meditáció egyre érzékenyebbé tesz. Lényed új tar­ talommal gazdagodik. a csillagokkal. A gondolatok lassan eltűnnek. idővel látni fogod. Ez a kis fűszál egyedi. Ők egy látszat világban élnek. a szíve vagyunk a létezésnek. a folyókkal. Szeretet: a meditáció illata A ki rendszeresen meditál. szeretetet és ezernyi más áldást hoz rád. hogy még a legkisebb fűszálat is roppant fontosnak tekin­ ted. Innen a csaló­ dottság. pótolhatatlan. a madarakkal. Ez a mi világunk ezek a csillagok a mieink. mint vele. és ez sok energiát fölemészt. Hogy is lehetnének így boldogok? Tartani kell a látszatot. nem pedig az elméből. A meditációtól olyannyira érzé­ kennyé válsz. hogy ez a fűszál épp olyan fontos a létezés szempontjából. s megjelennek a rések. innen az unalom. ha jó irány­ ban haladsz. És ez a csönd igazságot. hogy nincs ott senki. a hegyekkel. Megérinted saját mélységedet.

De az nem tarthat örökké. s akkor egyszer­ re ott az illat. az együttérzés spirituális jelenség. akkor ott lesz veled. Ha szereteted nem pusztán a másik iránti valaki megkérdi." Ezt az örömöt semmi sem vársz érte cserébe semmit. minek örülök. állatias. Szeretsz. fény kiárad. Ez az illat lengi körül Buddhát. Ez az együttérzés a leg­ nagyszerűbb jelenség. Ez a szeretet örök. A mindennapi életben akkor örülsz.A M E D I T Á C I Ó R Ó L B inden különösebb ok nélkül egyszerre örülni kezdesz. Ezek csak pillanatnyi örömök. amikor szereteted nem csak örülsz?". és a öreg. lengi körül Zarathustrát. ha erre okod van. Már nem egyetlen személyre irányul. ez a szeretet feltétlen. lehetsz félholt tiszta illat megjelenik. a szerelem emberi. a szerelem pszihikai.a szeretet a meditáció illata. Hagyd kinyílni. Ám ezek az örömök nem tartósak. Ez a te illatod. ott a szeretet. amely egyúttal uddha definíciója szerint az jó visszajelzés is: egyszer csak minden együttérzés egyenlő „szeretet különösebb ok nélkül örülni kezdesz. Valami előbbutóbb biztosan megzavarja örömödet. a börtönbe zárt az öröm mindig ott lesz. nem tarthatnak örökké. hanem zavarhatja meg. A szex. A meditá­ ció a virág. Amikor tartósítani. Most bármi történ­ egyszerűen csak adsz . nem is irányulhat egy konkrét sze­ mélyre. „Mondd. ok nélkül M 8 . Éjjel-nappal adásnak a tiszta öröméért -. „Fogalmam sincs. hanem inkább adni akarsz. szükséglet. lehetsz eleven. csak ideig-óráig tarthat.magának az jék. Egyszerűen csak hanem egy császár szerelme. amire régóta vár­ tál. Engedd magad a füg­ gőleges . te nem tudsz felelni. minek örülsz. Ez nem egy kapcsolat. hanem inkább egy rád jellemző tulajdonság. Az öröm elillan. Lehetsz fiatal. az el fog múlni. az elme pedig képtelen időtálló dolgok létrehozására. mert a szeretet a meditációból fakad . A szex fizikai. Az ötlet az elméből pattant ki. Ha örömödet külső dolog okozza. Örömre üröm. Nincs köze a másikhoz. az öröm megmarad. lehetsz tedd hozzá ehhez a meditációt. Megismerkedsz egy gyönyörű nővel. Jézust. amikor szereteted nem egy koldus Nincs rá okom. minek vágy. az ezerszirmú lótusz. és örülsz..az elmén és időn kívüliség irányába vitetni vele. vagy megvetted álmaid házát egy csodás kerttel. Amikor Magad sem tudod. Először kezdj meditálni. minőségében más. Ám létezik Együttérzés egy másfajta öröm is. vagy megkaptad a pénzt. s te mélységes bána­ tot érzel. az együttérzés pedig istentől való. ha nem örülök. Ez egy teljesen másféle szeretet. magad vagy a szeretet: és ez a szeretet már örök. és örülsz. plusz meditáció"-val. és örülsz. Állandó öröm.

Résen kell lenned. Az ostoba ember másokat tisztel. hogy ki­ szabadulhass az összes börtönből . tökmindegy. de az érzés megmarad . Az egyedüllét pozitív. Az intelligencia újra felfedezhető. Végre pontot tehetsz alapján. az intelli­ megfosszon az intelligenciádtól. Komoly akadályo­ kat gördített az útjába. hiszen az élet szakadatlan vál­ elmédet . tól.akkor ez minden bizon­ nyal azt jelenti. Intelligencia kell ahhoz. saját lényében bízik. Felfedezted intelligenciá­ Az intelligens ember a saját meglátá­ dat. amit a társadalom csírájában mait. hogy szabadulnod az elme fogságából. egy lótusz. vagy Krisnától szár­ És amikor kikerülsz az elméből. A igyekszik elfojtani. Kínai Nagy­ falakat épített köréd. meditáció eltávolítja az útból a gáta­ kat. Hogy ezek a sémák Buddhá­ ennek a vallási őrületnek a végére. Visszacsináltad azt.kizárólag az elmédre tozás. melyek eltorlaszolják vizeid szabad folyását. intelli­ nem mer saját magára hagyatkozni. gens lény. A meditáció csak egy dolgot tesz: eredeti ember vagy. a hinduizmustól. Ha sikerül ki­ kell. Rombolva épít: eltávolítja a szik­ Az egyedüllét: lákat.a körülmények változnak. egy ció. Krisztustól. élőn pezsegjenek. z egyedüllét egy virág. és látnod tudnak rátelepedni. hibát. börtönbe zárt. Most tiéd az lerombolja az összes korlátot. Az ostoba kívülről figyeled. Kiküszöbölted a saira hagyatkozik. amit a egész égbolt. Az mindjárt megszabadulsz a keresztény­ intelligens ember mindig az adott. hogy Az intelligencia felszabadít. leleplezted a papok és a poli­ tikusok összeesküvését. Sőt mi több. egyszeriben szemtanú leszel. mert az összes börtön az elmédben reagálás képessége létezik. amit a tár­ sadalom tett veled. az A 9 . A gencia spontánná tesz. ami állandó . szabad ember vagy. Kijutottál. élet­ Erre az egyetlen módszer a meditá­ edben először egy igazi ember. hogy alaptermészeted forrásaid frissen. ségtől. Mindenkiben ott rejlik a nagy lehető­ mely szívedben bontogatja szir­ ség. Ő szereti és tiszteli önmagát. tudatossággal körbe veszi magát szent iratokkal. mit vár tőled egy adott helyzet. A lényedet jelenben való reagálás képességét nem tudják beszennyezni. és nem hagyják. maznak-e. a lényedhez szerencsére nem z intelligencia egyszerűen a tudnak hozzáférkőzni. csak az jelenti. hogy mit akar tőled az élet. társadalom azért állított fel. a dzsainizhelyzetnek megfelelően viselkedik. Az intelliIntelligencia: a jelenben való gencia a meditációval fedezhető fel. a buddhizmustól és az összes míg az ostoba a készen kapott sémák többi maszlagtól. mustól. hogy közeledsz a buddha-állapothoz.és hogy többé ne kerülj be.A M E D I T Á C I Ó R Ó L olyan örömre lelsz.

Ha másként nem megy. hogy van saját tered.. Nem mintha nem létezne. semmilyen körülménytől. a saját belső hangja után megy. Az ember akkor él igazán. hogy csak illúzió. nem lehet ideoda ugráltatni. az összes híd megszakad. örülsz annak.nem egy bizonyos valaki­ hez. semmilyen helyzettől.amit nem te hoztál létre. márpedig egyetlen társadalom sem hagyja.hiszen ha az ember egyszer megismeri valódi énjét. de a meditáló számára. mert a felhő csor­ dultig van és esni akar. a meditáció dallama. mintha nem volna. akkor egyéniséggé válik. A belső utazás az abszolút egyedüllét felé vezető utazás. és mennyei dallam hang­ zik fel a szívedben. Ekkor már nem hat rá. A saját fénye vezeti. Hagyd egyedülléted tánccá válni. sohasem volt és soha nem is lesz. mert a bimbó pattanásig feszül. megszűnik minden kapcsolat a külvilággal. Ám a társadalom épp ettől tart. mely a távol­ ból szól . ami már eleve adott. amikor képessé válik erre. nem dől be a babonáknak. fiatalon és öregen. nappal és éjszaka. zaj nem törheti meg. Valódi éned A meditáció nem más. hanem csak szól. amely megismertet valódi éned­ del . Nem oszthatod meg belső központodat senkivel. S mivel ez a dolog a sajátja. a tömegpszichózis. Ez ellen nincs mit tenni. Valójában az egész világ eltűnik. Ez az egyedüllét vezet Istenhez. Te ez vagy! Csak fel kell fedezned. ide senkit sem vihetsz magaddal. reggel és este. hogy magadban lehetsz. mert a valódi én veszélyes: veszélyes az államvallásra. veszé­ lyes a hagyományra nézve . és a szirmok szét­ nyílnak és az illat kiárad a mindenségbe. Ilyen a dolgok természete. még a kedveseddel sem. hogy bátorság kell hozzá. A tudatosság dal­ lama lesz ez. mint eszköz. Szabad madár dala lesz. veszélyes a tömegre. nem lehet kihasználni. Életében és halálában is ott lesz. 10 . mert ez nem egy külső történés.. egészségesen és betegen egyaránt az övé marad. Nincs másik út. Ez a dolog belülről fakad. mert a szív telve van és szólni akar. A meditáció azt jelenti: áldás az egyedüllétben. aki befelé fordul. csaknem olyan. májá. amikor többé nem függ senkitől. Oly mély­ séges a csönd.A M E D I T Á C I Ó R Ó L egyedüllét egészséges. ez alaptermészeted. Élete határtalanul szép és teljes lesz. vagy ha a társadalom nem hagyja érvényesülni. Ünnepeld az egyedüllétet. Amint belépsz. Ezért mondták a misztikusok a világról. Így születtél. Egyszerűen csak örülsz annak. s nem lehet az orránal fogva vezetni. Ám ebből az egyedüllétből üdvösség fakad. veszélyes magára az államra. Vele születtél. Oly mély az egyedüllét. ünnepeld a tiszta teret. amit nem neked kell létrehoznod.

kutatása az egyik legizgal­ masabb vállalkozás.ez az „egyéniség" szó jelentése: minden ember egyedi. te pedig életed végéig ragaszkodsz ehhez a játékszerhez. ami maszkot jelent. egy játékszert ad a kezedbe. most orvos. szinte minden ember pályát tévesztett. Ahogy én látom. Közben kikristályosodik előtted. A meditáció segítségével kifejleszt­ heted saját intuitív képességeidet. mi az ami kielégít majd. hogy ki vagy. egy maszkot. Az angol „personality" szó töve a latin persona. hogy ne legyél egyéniség. az egyik leg­ nagyobb kaland. hogy egyéniség helyett személyiség légy. Az a személy. aki egy rendkívül boldog festő lehetett volna.A M E D I T Á C I Ó R Ó L A z integrált személy egyéniséggé válik. ez egyénenként változik . aki egy rendkívül boldog orvos lehetett volna. most festő. A társadalom arra tanít. a társadalomnak pedig az az érdeke. mi az amitől kiteljesedhetsz. és nem a saját megérzései. Ezért olyan nagy a káosz az egész társadalomban. S bármi legyen is az. az a sze­ mély pedig. 11 . Az egyént mások irányítják. S egyediséged keresése. A „szemé­ lyiség" szó némi magyarázatot kíván. Mintha senki sem a megfelelő helyen lenne. A tár­ sadalom hamis képet nyújt arról.

M Á S O D I K RÉSZ A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA 13 .

Ha egyetlen technikát sem ismersz. Bármelyik technika segíthet. míg el nem éri azt a pontot. amennyit egyéb­ ként még több életen keresztül sem volnál képes fejlődni. de erre most nincs szükség . hanem útkeresők sokasága. Magadtól is célba érsz. kell megtenned. mert az életenergia mindaddig áramlik benned. A meditáció figyelem. ezzel sok időt. ettől a naptól fogva a technika már nem segítő vagy gátló tényező. Bizonyos szempontból erőt ad. csak nagy sokára érsz el eredményt. hogy az ember folyton újra születik. ahol már mindenféle mozgás lehe­ tetlen. mint egy sima gyakorlatot. és itt csak a letisztult lényeget kapod. maga az út pedig borzasztóan unalmas és fárasztó lesz. És ezeket a tech­ nikákat hosszú évezredek alatt kísér­ letezték ki. ekkor nagyon. Ha a Dinamikus. Tetszés szerint élvezheted. Ezért van az. És egy­ szer.az igazi meditáció mar megtörtént. egyszer csak hirtelen megfigyelővé válsz.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A MÓDSZEREK ÉS MEDITÁCIÓ A technikák segítenek A technikák azért hatékonyak. a szükségtelen keresgéléstől. fáradsá­ got és energiát megspórolhatsz. Csöndben ülsz és a háttérből figyelsz . H a van egy mestered. Nem egyetlen személy találta ki őket. ezek csak tapogatódzások a sötétben. a Kundalini vagy a Pörgés meditációt végzed. lesz egy nap. És olykor másodpercek törtrésze alatt annyit fejlődhetsz. amikor a meditáció tovább zajlik. de. amikor egyik nap éppen valami­ vel foglalatoskodsz. a tetőpontig megy el. mert gyakorlati tapasztalatok alapján dolgozták ki őket.ezen a napon a meditáció megtörtént. a fejlődés rob­ banásszerű lehet. Megkímélnek a fölösleges utánjárástól. mint megfigyelővé Mindenképp célba jutsz. de te már nem teszel semmit. Meditálni annyi. Ha a megfelelő technikát alkalmazzuk. nagyon hosszú utat 14 . vagy ismersz néhány bevált technikát. de ezek valójában nem meditációk.

de mégsem fogod elérni. Ha sikerrel végzed. A meditáció lényed egy teljesen más minősége . az erőlködés korlátoz. mint hogy próbálkozol? Kezdetben ott lesz az erőfeszítés. mert az elme nem képes olyasmire. hogy ezen túl kell lépni. de a végén majd nevetsz . akár a légzés: egyszerűen csak ott lesz. egyfajta görcs. Ne gondold. Ám mélyebb értelemben nem az. De ez csak a legvégén lesz így. A meditáció korántsem egy technika. Akkor már fölösleges erőlköd­ nöd. Ebben a pillanatban mindez lehetséges. mint szükséges rossz. El kell jönnie a pillanatnak. ahol nagy hangsúlyt fektetnek az erőfeszítés­ nélküliségre. És persze mi mást tehetnél.a technika nem a meditáció. mert ha helyesen végzed. csak figyelsz. Ha mindezt észben tartod. A zen buddhizmusban. Végső soron a meditáció nem egy technika: a medi­ táció értés. Ebben a pillanatban elérhetnéd. hogy tégy valamit . olyanná válik az egész. a mester azt mondja a tanítványnak: „Csak ülj. erőfeszítésnek. még nyugodtan ülni is cselekvés. Ha erőlködsz. a felismerés nem mehet végbe erőlködéssel.semmihez nem fogható. és az megtörténik. és a dolog végbemegy. egyszerűen csak jelen vagy. De szükséged van a technikákra." És a tanítvány próbálkozik. és mégis lehetetlen. mert az elméd tovább csapong. ott lesz a cselekvés . de mégis nagyon messze van tőled. Csak kezdetben tűnik a meditáció . hogy már az elején így van. nem tudsz teljesen laza lenni. mert akkor a szakadék örökre ottmarad. A technikák áthi­ dalják a szakadékot. az egész dolog képtelenségnek látszik. Úgy­ hogy a felszínről nézve az összes ilyen technika cselekvés. Mélyen elrejtve benned van. Ha sikerül.de csak kezdetben. mert a végső tudás nagyon távol van még tőled. az erőlködés megszűnik.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A válni. mert az erőlködés egyfajta feszültség. hogy a segítségükkel eljuss az erőfeszítés­ nélküliség pillanatához. 15 Kezdd erőfeszítéssel M inden meditációs technika cse­ lekvés. csakis arra valók. Nem teszel semmit. hiszen azt sugallja. hogy ezt megtegyék. hogy legyen könnyed. és az megtörténik. Ezek a technikák azért vannak. Úgyhogy eleinte a technikák még meditációként működnek. ami ne járna erőfeszítéssel. a cselekvés eltűnik. Ám kezdetben muszáj erőlködni. és az egész dolog spontánná és fesztelenné válik. idővel képes leszel elhagyni az erőfeszítést.még csöndben med­ itálni is cselekvés. A belső áta­ lakulás. Állandóan emlékezned kell. Ha azt mondod neki. még semmit nem csinálni is egyfajta cselekvés. Csak ülsz vagy állsz. Ne csinálj semmit. amikor már nem teszel semmit a meditációval. tudatosság. Ez a kijelentés össze­ zavarhat téged. mert én rengeteg technikát ismertetek. már nem cse­ lekvés.

Mert ha a technikák olyan egyszerűek. nem fognak tetszeni az elmédnek.az egót mindig a problémás dolgok érdeklik. mert amikor valami prob­ lémás. és a végcél olyan kö­ zel van. Persze így becsapod magad. Az ego nehézségek után áhítozik. Az elmét nem vonzzák a túl egy­ szerű dolgok. „Hogyan használhatnék ilyen egyszerű módsz­ ereket ahhoz. megakadt a torkán egy biliárdgolyó. hogy az egód ostobaságán nevetnél. akkor nincs vonzerő. De akkor meg miért véted el a dolgot? Ahelyett. Úgyhogy megkérdezte az idős orvost: . hogy az ilyesfajta egyszerű módszerek úgysem segítenek. hogy elérjem az Abszolútat. S minél magasabb a csúcs.Mi a teendő ilyenkor? Az orvos ezt válaszolta: .Remekül bevált a módszere! A beteg nevetni kezdett. hogy ezek az egyszerű mód­ szerek nem lehetnek a hasznodra hogy olyannyira egyszerűek. arra gon­ dolsz majd. ha máris célba érsz és mindjárt otthon vagy. mert még ha meg is oldod. a Végsőt. Egy nap az asszisztense fölhívta.soha! Ha kihívás elé akarod állítani az egót. Először értsd meg a technikát H allottam egy történetet egy idős orvosról. mit csináljon. és tényleg azok is. mert nagy bajban volt: a páciense fuldoklott. Néhány perc múlva az asszisztens ismét telefonált. Ezt ne feledd. annál nagyobb megkönnyebbülést érez utána. Egy dolgot azonban jegyezz meg . az egód elégedett lesz. aki megtalálta önmagát. és az asszisztens nem tudta. amit itt tárgyal­ ni fogunk. hogy elérjem az Istenit. hogy ami tetszik az egónak. Jegyezd meg. mindent elérhetsz velük. néhány legyőzendő akadályra. Elárulná. Örömtől ujjongó hangon mondta: . az sosem szolgálja szellemi fejlődésedet. hol tanulta ezt a ragyogó technikát? 16 . és kiköpte a golyót. olyasvalaki ismer­ tette. Ezek a technikák túl egy­ szerűnek tűnnek majd. Ha le tudod győzni a nehézséget. az ego nem elégül ki. Először is. akkor valamilyen nehézséget kell találnod.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A Ezek a módszerek egyszerűek M inden módszert. Hogyan lehetnének ezek a hasznom­ ra?" Az egód azt mondja majd. akkor ott a kihívás. akkor nevetségesnek látod magad. nem volt mit legyőzni: a dolog túlságosan egyszerű volt. hogy mit sem lehet velük elérni. néhány meghódítandó csúcsra. hogy ezek a módszerek úgysem használnak. Ha a feladat könnyű.Csiklandozza meg a beteget egy tol­ lal. Az elméd azt súgja. Az egót sosem vonzzák az egyszerű dolgok . hogy bármikor ha elhatározod magad. Mivel ezek a technikák olyan egy­ szerűek. Ezek a technikák olyan egyszerűek. amit az ember tudatossággal csak elérhet.

Ha semmit nem tudsz az elméről. Használd a technikát a leírtak szerint. Ezek a technikák elmélyült tudáson alapul­ nak. de lépésed végzetes is lehet. Mindig is azt val­ lottam: ha nem tudod. mit csinálj. és nem igazán tudod hová tenni. az emberi elme igen mély ismeretén. Először próbáld meg helyesen értelmezni az adott technikát. Ugyanoda vezetnek. Az elme csak egy üres szó. olykor szöges ellentétben állnak egymással. mitévő légy.mert úgysem tudod továbbfejleszteni őket. de teljesen eltérő a működési elvük. hogy tényleg megértetted-e. Az elme a legösszetettebb dolog a világon. maradandó károsodást okozhatsz benne. akkor próbáld ki. és kísér­ letezz kedvedre. inkább ne csinálj semmit. mit csinálj. És ne valld a magadénak az öreg doktor nézetét. Tönkre is teheted. Tapasztalatom szerint játék közben az elme nyitottabb. csinálj valamit. És az elme egyben a legérzékenyebb. miszerint „ha nem tudod mit csinálj . az mindjárt hat. és ne vegyíts össze két különböző technikát. és egy napon majd lehet hogy meglepődsz. Ne módosítsd. mert mindegyik technika arra szolgál. Az elme nagyon bonyolult. Valami felrobban benned. Úgyhogy folytatnám a módszerek ismertetését ..minden napra jut belőlük. és a legkisebb változtatás is súlyos következménnyel járhat. Valójában ne keverj semmit semmivel. amikor az egyik módszer hirtelen magával ragad.. A megfelelő módszer azonnal hat A mikor a megfelelő módszerrel próbálkozol.Most találtam ki. másként hatnak. és te tudod: „Ez a nekem való módszer!" De törekedned kell. hogy forradalmi változásokat idézzen elő benned. inkább ne is csináld. S mielőtt alkalmazni kezdenél egy újabb technikát. csak még bonyolultabbá teszed a problémát. összetett és érzékeny. Nem vagy tisztában az összetettségével. mert másként működnek. És igazából semmit nem tudsz róla. Nem. Nemhogy megoldanád. Próbáld ki őket. Valahányszor a megfelelő módszerrel találkozol. ne fejleszd . Sőt. Mindegyik technika hosszas kísérletezés eredménye.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A Mire az öreg: .csinálj valamit". az mindjárt hat. Tehát ne keverd a technikákat. Amikor megértetted. A nem­ cselekvés sokkal hatásosabb. Amikor komoly vagy. Úgyhogy jegyezd meg: ne csinálj semmit magadtól. más-más alapjuk van. bonyolultságban nincs hozzá fogható. mert bármit teszel is tudatlanul. 17 . ne csinálj semmit. Ha nem tudod. győződj meg róla. jobb ha nem csinálsz sem­ mit. Fogd fel a dolgot játéknak: menj haza. az elméd nem olyan nyitott. ez az elmélet nem fog működni. De ami a meditációt illeti. akár életveszélybe is kerülhetsz. Ha nem tudod. Ha zavart érzel.

azonnal hagyd Amikor nem ragaszkodsz semmihez. nyugodj el. amit használsz. Reggelre biztos fölfaltak volna. Öt bolond megy végig egy falun. akkor semmi sem történik. hogy magadra találj. amik eltérítenek önma­ gadtól: mondjuk a csónak felé. hogy egy csónak veszé­ lyes? Veszélyes. ha az egész jó érzéssel tölt el. 18 .. Akár több életen keresztül is gyakorolhatod. az Aki csak látja őket meglepődik.Nem hagyhatjuk el ezt a csónakot. Akkor felejtsd el a többi módszert.A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA inkább zárt. hogy ez a te módszered. De ha a módszer a tiéd. mégsem történik semmi." Gondolod. Válassz ki egy technikát: játszadozz el vele legalább három napig. rabb elhagyod.. sehová sem tudsz fejükön egy csónakot cipelnek. ha öntudatlanul használjuk őket. mert fölös­ legessé vált. hazaérkeztél . akkor vedd komolyan. hagynod a technikát. s ők öten csak úgy eltűnt. A Ha elhagyod a gyógymódot. Amint a Folyton olyan dolgok felé tereli a középpontba érsz. Ezzel a csónakkal eveztünk át ide a túlpartról. Ne próbálkozz más módszerekkel. Már nem kell. használsz. Egyszerűen csak játszadozz velük. az összes csónakot ta. Úgyhogy inkább játssz! Ne légy túl komoly. el a módszert. használsz. örökké hálásak vagyunk neki. Csak gondolj a lazíts szóra. Buddhának volt egy kedvenc példáza­ nincs hová menni. Ha közben érzel egyfajta vonzódást. hogy a technikát a magadénak érezd. A lényeg az. S minél hama­ nem engedi. amint kialakul figyelmedet. majd örökre magad mögött tudsz. Már közelgett az éjszaka. Ha ide­ genkedsz egy technikától. majd elhagysz.Hát ti mit csináltok? Egyik pillanatban mindenhol ott az Ők pedig azt felelik: Mikor kell elhagyni a technikát? . elhagytad. Csak emberek kíváncsian kérdik: legyél. Hogy is hagyhatnánk el? Ha nincs ez a csónak. majd fél­ reteszel. mert a összes útról letértél.. Az tatja. amennyiben egész életedben a fejeden akarod cipelni merő hálából. benned a tudatosság. mi most nem lehetnénk itt. nincs merre indulni. Vannak csodák. Tarts ki emellett legalább három hónapig. A csó­ menni. Nélküle elpusztultunk volna odaát. ha közben úgy érzed. az összes álmod és vágyad nak hatalmas. és a túlsó part tele volt vadállatokkal. És az magától megtörténik az ellazulás. automa­ z összes nagy mester azt hangoz­tikusan visszatalálsz önmagadhoz. hogy egy napon el kell elme ragaszkodik a megszokotthoz. Egyébként nagyszerűen működnek. Akkor roskadoznak a súlya alatt. csak játssz. A fejünkön fogjuk cipelni merő hálából. Egyébként csak egy jármű. nincs hová menned. És ezek a módszerek egyszerűek. akkor három perc is elég. A módszerek csak akkor veszélyesek. Sosem hagyjuk el ezt a csónakot. annál jobb.

van képzelőerőd. tedd félre. hogy amit egy pillanat­ tal ezelőtt tapasztaltál. Most nehéz elhinni. felhők és sötét foltok tarkítják. azt mondod: „Minek? Nekem valóságos dolog kell. Potenciális erő. Lehet. képesség. és a nap eltűnt. Most még azt is nehéz elhinni. ülés közben ez meg fog történni. és az egészet álmodtad. A képzelet erejével tetszés szerint lerombolhatod vagy fölépít­ heted önmagad. hogy valósággá válik. Nem tűnik valószínűnek. De ne várd. Amint meghallod a „képzelet" szót. De el is múlik. Aztán ezek a képek lassan egyre élesebbek lesznek. Hagyd el a módszert. és mégis ez megtörtént veled: egy pillanatra megláttad a napot. felejtsd el a gyógymódot. A képzelet nagyon erőteljes. amikor teljesen kitisztul. Manapság nagyon elíté­ lik a fantáziát. nem tudod hogy hová lett. talán elaludtál. hogy tudsz. és a tibeti szerzetes meztelenül áll a szabad ég alatt. Ez a képesség nagyon is valóságos. Amikor meditációban ülsz. Te rögtön halálodon lennél. az elme-nélküliség világában. nagyon lassan állandósulnak. megfagynál ilyen körülmények 19 . Olyan hihetetlen. az igaz volt. és visszatér az elme az álmaival. amikor annyira beleéljük magunkat valamibe. Tudsz képzelni. Aztán ismét megnő a sötétség. mi az a képzelet. hogy az egészet csak te találtad ki. A felhők egy pillanatra eloszlottak. és elérkezik a pillanat. Olykor ez itt is bekövetkezik. miközben engem hallgatsz. egy lehetőség benned. az összes hülyeségével. Ekkor hagyd el a módszert. úgy hívják „hő-jóga". de csak egy pillanatig. Most ismét fel­ hős az ég. a dolog csak tőled függ. és nem képzeletbeli. akkora képtelen­ ségnek tűnik. nem találod sehol. A hőmérséklet fagy­ pont alatt van. Eleinte ez csak egy-egy pillanat lesz. biz­ tos csak elképzelted. hogy a nap egyáltalán létezik. használd megint a csónakot.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A illat. Az elméd talán azt súgja. egyre tovább megmaradnak. Majd lassan. A meditatív szakaszok között kezdd elölről. Kezdetben csak egy-egy elmosódott képet látsz. lassan. és csak légy. Talán hallottál már erről a bizonyos tibeti technikáról. hogy csak képzelődtél. A tudat egyre tisztább lesz. hogy mindez veled megtörténhetett. hogy ez megtörténjen ez hiba volna. amikor mély meditációban vagy." Pedig a képzelet belső valóság. míg a következő pillanatban hiába keresed az illatot. a hó esik. Hideg az éjszaka. Az elméd olyan korlátolt. szállj vízre újra. és te megláttad a napot. Egy pillanatig tudod. A képzelőerő mint eszköz E lőször is meg kell értened. Mert mi a képzelet? Az. Tehát mit kell tenned a meditatív szakaszok közötti időben? A meditatív szakaszok között alkal­ mazd tovább a módszert. lassan. Csendesülj el. Egy-egy röpke pillanatra egy másik világban találod magad. a vágyaival. minden sötét.

hogy tudnád. A képzelet erő. És amikor az elme a képzelet által kinyilvánítja akaratát. Nagyon sokszor hozol létre betegségeket magadban a képzeleted­ del. hogy a hipnotizőrök úgy tudják. Fogékonnyá váltál a dologra. valótlan. Ha az nem valóság. Pedig a képzelet hozta létre.azt képzeli. Ha egyszer összhangba kerülsz a képzeleteddel. és te csak hal­ lucinálsz. s még a vérnek is meg kellene fagynia. elképzeled.ám ezt a valóságot a képzelet szülte. hogy elkapott egy vírus. A szerzetes izzadni kezd. a szerzetes teste tényleg forró . A láma viszont egy különleges technikát gyakorol .és a betegség igazi is lesz. a test aszerint cselekszik A tantrikus hagyomány és a nyugati hipnózis között az a különbség. akkora a forróság. Most már minden esélyed megvan rá. a tantra szerint nem te hozod azt létre . hogy ez az ő műve. ami már eleve ott volt. és az elme általa nyilvánul meg. És tényleg izzadni kezd. hogy a tested beteg. hogy izzad. Már most egy csomó dol­ got a képzeleted hatására csinálsz anélkül. hogy a teste égő tűz. és azt. Mi történik? A veríték valóságos. hogy ilyen vagy olyan betegség megtámadott. akkor az nem lehet tartós. akkor hamis. hogy tényleg beteg légy . hogy csorog róla a veríték. Bármit hozol is létre a képzelet ere­ jével.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A között. energia.a képzeleteddel egyszerűen csak ráhangolódsz valamire. a test aszerint kezd működni. pedig a hőmérséklet fagypont alatt van. hogy a képzeleteddel létrehozol valamit. ha azt te hozod létre. 20 .

lüktet. De ha egy fa törzsének dőlve üldö­ gélsz. a vágyaidra. a gondolataidra.. felszabadultan. Ám Buddha egy dologban hasonlít a fához: olyan zöld. a folyóhoz. mert te most meditálsz. 21 . hogy egy órán át senki se zavarjon. Ne csak a cipődet hagyd odakint. A fák örökké meditálnak. A nap huszonnégy órájából egy igazán nem sok. ahol a tao még mindig ott áramlik. egy buddha tudatosan követi a taót. És ez óriási különbség. inkább menj ki a szabadba. az erdőbe. húzd ki vagy kapcsold ki a telefont. akár egy fa . a két dolog ég és föld. Buddha tudatos. ami elvonhatja a figyelmedet. és a közelben madarak trilláz­ nak. és végül meglátod. Lépj a helyiségbe tudatosan. mert szent talajon jársz. O lyan helyet kell találnod. vagy egy patak csörgedez. vibrál. a fa öntudatlan. Például előnyös. hogy csak ez az egyetlen óra volt életed igazi órája. ha egy fa alá ülsz. vagy egy páva lejti táncát. Szánj huszonhárom órát az elfoglaltságaidra. vedd le a cipődet. akár egy fa. az összes többi kárba veszett.. a maradék huszonhárom óra merő időpocsékolás volt. és hallgatod az aláhulló víz muzsikáját. Írd ki az ajtóra. vagy kimennél az állomásra és ülnél a peronon. Csak egy órát szánj erre a napból. olyan nedvdús. a terveidre. vagy ha egy vízesés mellett ülsz. És amikor bemész a meditációs helyiségbe.A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA TANÁCSOK KEZDŐKNEK Megfelelő körülmények Megfelelő hely M ielőtt meditálni kezdesz. Csupán ez az egyetlen óra volt a tiéd. vond ki magad a forgalomból. Nem mon­ dom. Ahelyett. hogy alakulj fává. hömpölyög körös-körül. hogy beülnél egy moziba. A fa öntudat­ lanul követi a taót. Ez a meditáció csöndes és öntudatlan. olyan ünnepélyes. akár egy fa. ami hatékonyabbá teszi a meditációt. a törekvéseidre. a hegyekbe. Buddhává kell válnod.persze egyetlen különbséggel. hanem vele együtt mindent.

akkor nem áhítozhatsz olyan áldá­ sokra. hatással van­ nak rád. Ülj kényelmesen. hogy „csak ülj".. Segítenek. aki a belső eksztázisra törekszik. ha áldott akarsz lenni. Megteszi egy kis sarok is. évről-évre folyton vonaton. Helyezkedj el kényelmesen A testhelyzetnek olyannak kell lennie. Tizenöt éven át egyfolytában jártam az országot. Ez pedig lehangol. Miután valaki a meditáció mesterévé vált. A testi kényelem alpvető szükséglete annak. meditálhat a vasúti peronon is. akkor tényleg meg is 22 . Amikor egyfolytában a tes­ tedre gondolsz. Kezdd onnan. fújhat. Csak háborgó elmédet fogod érzékelni. erőt adnak.A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA Keress egy helyet. és megőrizte eredeti tisz­ taságát. csalódottá tesz. mert ha feszengsz. akkor már meditálhat egy mozivászon előtt ülve. hogy akár el is felejthesd a tested. amelyek nincsenek is ott. akkor nyugtalan­ nak fogod érezni magad. ahol a természet nyugalmát még nem zavarta meg semmi. amikor bejössz. Naponta. vagy egy mellette elballagó ökör is könnyen elpusztíthatja. Mi a kényelem? Amikor elfelejted a tested. akkor zárd be az ajtót. az összes többi zárva marad előled. az meglehetősen kényelmetlen. akkor már minden mindegy. amelyek mélyebb rétegekhez tartoznak: ha az első réteget kiha­ gyod. repülőgépen és autóban ültem. Máskülönben sok szükségtelen dolgot érzel majd olyan dolgokat. tarts fenn otthonodban egy külön helyiséget a meditáció számára. Tehát ülj bár széken. akkor egy gyerek is veszélyezteti az épségét. Miért hangsúlyozom ezt? Azért. De amikor a fa még kicsi és törékeny. a helyi­ ség elnyeli a meditáció keltette rezgéseket. akkor a hely meditatívvá válik. jöhet dörgés. vagy akár a földön. Amikor a fa már gyökeret eresztett eshet. ahon­ nan könnyű elindulni. Ha üléssel kezded. amikor meditálsz. Teljesen mindegy. Ha egyszer igazán meggyökereztél saját lényedben. elkedvetlenít.. de azt lehetőleg csak meditá­ cióra használd. Akkor a fa ezektől csak erősödik. hogy kezdd a „leüléssel". Ha nem találsz ilyen helyet. annál nyugtalanabb leszel. Ha lehetséges. akkor jól érzed magad. Ha ebben a helyiségben csak meditálsz. ezek a rezgések visszatérnek hozzád. és ülj be a szobádba. villámlás neki mindez már nem árt.nap nap után. akkor kezdd a dolgot a legelején. nem ez a lényeg. mert minden cselekvésnek megvan a maga sajátos rezgése. Kezdd katarzissal É n sosem mondom. Minél inkább próbálsz nyugodtan ülni. örökké utaztam . Kész őrültnek fogod érezni magad. Másnap. És ilyenkor tényleg meg is őrülhetsz! Ha igazán őszintén törekszel arra. és semmi mást. Ha igazán boldog. De ez nem vonatkozik a kezdőkre.

hanem kihajítani. lényed középpontjában csend honol. Azzal. Aztán lényed mélyén földereng egy békés és nyu­ godt pont. Ha vadul táncolsz. hogy szembesülj a benned lévő őrülettel. hogy még nem vagy készen arra. Ezzel kettéosztottad magad: arra. ahogy elkezd növekedni benned a nyuga­ lom. sok fölösleges dologtól ide­ valamilyen élénk. Egy olyan meditációs technika. mint az elnyomó rész. Olyasmit pró­ bálsz magadra erőltetni. aki kényszerít és arra. ha más iskoláztatásban. akit kényszerítenek. De ha csak ülsz. üvöltesz. mozgalmas gyakor­jében megszabadulhatna az ember. katarzist. nem is egyszer. Valójában az a rész a hitelesebb. Én az őrülettel kezdem. odabent épp az ellenkezője történik.. dobálod magad. Ez elméd nagyobb hányadát teszi ki. Kívülről nyugodtnak látszol. Minél nagyobb ez a nyugalom. mert igazából semmit nem őszinte erőfeszítéssel csinálsz. talán tényleg megőrülsz. Minden izmod. musát. Ha pedig csöndben ülsz. Ez csak azért nem történik meg gyakran. ami nem ter­ mészetes. hogy vadul táncolsz. Mindig a dolog ellenkezője tudatosul. semmit. lattal kezded. ha valamilyen aktív. Annyi mindent magadba fojtottál. minden idegszálad feszülten várakozik. azt nem elnyomni kellene. a társadalom. Ez már megtörtént. Mérhetetlen boldogság tölt el. nyomaszt vagy elszomorít. Ezért sosem javaslok olyasmit. A család. Ha kultúránkban jobban ismernék az elme belső mechaniz­ Jobban jársz. frusztrált vagy: az elméd mozdulni akar. 23 . amelyiket kénysze­ rítik és elnyomják. ami letör. Lelki tisztulást hoz. cselekvéssel kezdődik. ha tudatosabb nevelésben részesülsz. amely mozgással. Bizonyos dolgokat fokozatosan kell megismerned. Amikor csak ülsz. A tudás nem vezet mindig jóra. az oktatási rendszer mind-mind elnyomáson alapul. Amit elnyomsz magadban. össze-vissza zihálsz. de belül tombol az őrület. Ez azért halmozódott föl benned. alapvetően más. akkor elhatal­ masodik rajtad az őrület. más területeken is a segítségedre lehet. amit könnyen kiszórhattál volna. Ha vadul tán­ colsz.. Lehet. ha a szüleid annak idején tudatosabbak lettek volna. és te csak ülsz. mert folyton elnyomtad. Ekkor érzed. amitől tudatosodna benned az őrült­ séged. Lassan kell kifejlődnie ahogy befogadóképességed nő. Ülve annyi őrületet kezdesz tapasztal­ ni magadban. észreveszed magadban az őrületet. De ekkorra már minden más lesz.annál inkább lehetséges a csöndes meditáció.A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA őrülhetsz. Hagyom kitörni az őrüle­ tedet. kitör belőled az őrület. hogy ha tényleg őszin­ tén törekszel és tovább csinálod. és a nagyobbik hányadnak kell győznie. észreveszel magadban egy csöndes pontot belül. s nem az ülő helyzettel. annál inkább lehetőség nyílik az ülő vagy fekvő testhelyzetek alkal­ mazására . ellentétben a felszín őrületével.

Ha kész vagy mindent eldobni. Annál érettebbé válsz. Ezért ha egy elfojtó jellegű meditációval kezdesz . Ha egyedül is dühös tudsz lenni. És amikor képes vagy kiadni a haragod. Fölhalmoztad magadban a dühöt.A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA Például amikor egy gyerek dühbe gurul. Légy dühös anélkül.például egy­ szerűen csak ülsz -. Adhatunk neki valamilyen tárgyat. Először is engedd kitörni az elfojtott indula­ tokat. az erőszakot. hogy kitörjön belőled az őrület. de légy teljes lényeddel az. A gyerek viszont még formálható.át magaddal cipeltél. mint aki nem dühös. amíg le nem csillapodik. amit egy életen . Ám ez a szeretet nagyon felszínes. már nem is haragszol. Légy dühös. Minden indulatot ki kell szórnod magadból. Képes leszel rá! S ha már tudod a módját. akkor érettebb vagy. nem vált a lényem részévé. hogy bárkire is haragudnál. Úgyhogy nálam a katarzis elengedhetetlen a meditáció elején. egyáltalán nem érzem a szeretetet. Nem kell. akkor még nem igazán nőttem fel." Eleitől fogva nevelhetünk úgy egy gyereket. egyedül nem vagyok képes a szeretetre. Én bizony hagy­ nám. Ha kiadod a haragot. ki a nagyvilágba. akkor te egy adott személyre fogsz haragudni. hogy a gyerek természetes módon kiadja a dühét. A kezébe nyomhatsz egy párnát. akkor pillana- . hogy nincs min nevetned. akkor érett felnőtté válsz. Akkor egyszerűen ki tudod hajítani mindazt. A pillanatnyi lelkiállapot idővel állandósul. nem hagyod kitörni. csak akkor vagyok képes szeretni. Akkor függök a másiktól.sőt több életen .egyszóval mindent. Annyi indulatot halmoztunk föl magunkban ezekből az átmeneti állapotokból. Senki sem lehet folyton dühös. Úgy­ 24 hogy én a katarzissal indítok. ha szeretetem mindig egy bizonyos személyre irányul. a nemi vágyat. Ú g y viselkedik. Pillanatok leforgása alatt megsz­ abadulhatsz mindattól a tehertől. minél kevésbé függsz külső dolgoktól. aztán elpárolog. A harag pillanat­ nyi állapot: elönti az embert. a felnőttek rászólnak: „Viselkedj rendesen!" Így aztán kezdi szépen elfojtani a dühét. hogy bárkinek is címeznéd. Most ezek a felhalmozott dolgok őrületként jelen­ tkeznek. Persze fölmerül itt egy-két probléma. Ez nem a sajátom. ha hagyod. de közben dühös marad. hogy másra tereljük a haragját. anélkül. Ha önmagamban. Ha csak magam vagyok a szobában. mondván: „Légy dühös a párnára. Valakinek ott kell lennie. Püföld a párnát dühödben. akkor mindezt elnyomod. hogy a haragodnak tárgya legyen. megszaba­ dulsz a múlt összes terhétől. Ne fojts magadba semmit. hacsak nem nyelte le a haragját. Szeretetem nem hatolt elég mélyre. Így haragja percek vagy pillanatok alatt elillan. amit addig dobálhat. és nem gyülemlik fel. Sírj anélkül. a kapzsisá­ got . Ha azt mondom neked. hogy „légy dühös". hogy okot találnál rá. Nevess úgy. ami felgyülemlett benned.

egyedül csak a többiek dol­ gába nem lehetett beavatkozni. és csak aztán tud kivirá­ gozni benned valami jó. és ki hinné. fekve. Megegyeztünk. hogy előhozzák magukból. nem voltak meg­ kötések. mondhatta. Érzed. mindenki a maga dolgá­ val törődik". Tárcsázott. és egyfolytában üzletelt telefonon. Jómódú kereskedő volt. vagy bárhogyan -.szólt bele. Hiteles lesz. Most hogy újra ártatlan vagy. volt egy technika. már végez­ hetsz csendes meditációt . Úgyhogy megint tele­ fonálni kezdett: „Senki nem foglal­ kozik velem.. az ülés csak úgy megtörténik. nevethetett .komoly emberek olyan marhaságokat műveltek. aki megzavarná a csendes ülést. A tisztulás legyen az első . amit akart. Egyikük például grimaszokat vágott. Megint gyermek vagy.a katarzis. majd elégedetten vigyorgott. amikor rád ereszkedik. sírhatott. kezdd katarzissal.. mert nap mint nap előttem ült. az ászanák . Ezer ember annyiféle dolgot művel. Egyszer sem mosolyog­ tam vissza. máshogy lesz szép alapjaiban más lesz.jön magától.és mindezt ezer ember csinálta egyszerre! Igazán vidám jelenet volt! Emberek. megtör­ ténik veled. ha sírni akart.ülve. épp ahogy a várandós anya érzi méhében növekedni magzatát. Azt nem te hoztad létre . mert most már nincs odabent egy őrült. . hogy dél­ utánonként a tábor valamennyi részt­ vevője összejött. két-három perc sem telt belé. az ászanák csak úgy megtörténnek. Valahányszor kezdetét vette az egyórás meditáció. a „leüléssel". akikről el sem tudnád képzelni .A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA tokon belül mélységesen megtisztulsz. Ez a valami másmilyen lesz. Immár megtisztultál: friss lettél és ártatlan. Ahmedabadból jött. és ezek a dolgok állandóan ott motoszkálnak a fejükben. és alig akart hinni a 25 M ikor annak idején meditációs táborokat vezettem. amint növekszik benned.. ha nevetni akart. A katarzist követően viszont különös dolog történik: miután hagy­ tad.gyakorlásával csak elnyomsz valamit. időnként mosolyogva rám nézett. és mindenki azt csinált. Az egész spontán lesz..jóga testtar­ tások . ami abból állt. „Halló! . Különben a légzőgyakorlatokkal." Ez így ment egy órán keresztül. kidugta a nyelvét amennyire csak tudta. hogy minden kilökődjön. Emberünk ide-oda telefonálgatott. Ez kiváló alkalom volt arra. az nem káprázat. s ő máris vette a tele­ font. ez az ember rendőrfőnök volt! Az egyik férfire jól emlékszem. Egyik legközelebbi barátja anyaszült meztelenre vetkőzött. Amikor a csend megérint. Jayantibhai felelt a mount abu-i tábor rendjéért. Először tisztulj meg. és mosolyáról ez volt leolvasható: „Micsoda képtelenséget művelek!" Nekem viszont komolynak kellett maradnom. Nagy meglepetés volt! Jayantibhai mellet­ tem állt. Bár­ mit akart mondani. Igazi dráma volt.

A legrosszabb eset­ ben összetöri magát. Jayantibhai barátja nyilván irigy­ kedett. Mikor a fickó látta. Nem is gondoltuk. Tehát Jayantibhai megállította az autót. hogy ágas­ tól rázuhan az összegyűlt emberekre.Mi történt velem? Este odajött hozzám.Nehéz tehertől szabadultunk meg.. és zavart. Évente három-négy alkalommal jöt­ tem fel Mount Abura. Ott kuksolt meztelenül a fa tetején. hogy ilyesmit csinálok. hogy gyilkol­ ni tudtam volna. de ez az egész nem volt bennem tudatos. nagyon gazdag. . Most már nem az autót rongálja. a fickó pedig meztelenül taszigálta a kocsit. Nem is gondoltam. Tereld át az embereket erre az oldalra. Jayantibhai felém fordult: . Jayantibhai megint hozzám fordult: . és rázta a fát.Gyere le! Vége a meditációnak. és azt mondta: . Azután néhányan. Az illető komoly ember volt. Hagyd békén.Te told a másik végéről. ez pedig egy nyugati autó volt. Most meg mit művelt ezer másik szeme láttára? Aztán lökdösni kezdte az autót.Én azt mondtam: . akik látták a jelenetet. amit Jayantibhai nekem tartott fenn. hogy meztelen. Ez Jayantibhai autója volt. amit akar. és üvöltött: . hogy ennyien próbálják megfékezni. úgyhogy ezt az autót csak nekem tartotta fenn. és csodálkozva kérdezte: . odarohantak segíteni. előttünk meredek lejtő. és észrevette.Ő a barátod. hogy azt mondták: . tiltakozásképpen felmá­ szott egy közeli fára.Ez egy nagyon veszélyes meditáció volt! Megölhettem volna magamat vagy valaki mást. hogy ezt megtudják. hogy te ezzel az autóval jársz. csak egy ilyen kötetlen önkifejezés segít­ hetett.Mit csináljak? Tönkreteszi az autót. hogy ennyi indu­ lat van bennünk. Mindig is zavart. és hagyd. Tönkre is tehettem volna az autót. pedig jó barátja vagyok Jayantibhainak. Csöndben ücsörgött odafent. ame­ lyikkel a táborba jöttem.És most mit csináljak? . Leugrott a fáról. Közeli barátok vagyunk. Megvolt annak a veszélye.. Én azt feleltem: .A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA szemének. Nem gondol­ tam volna.El az utamból! Mindig is gyűlöltem ezt a kocsit! Mert neki nem volt nyugati autója. Mikor vége lett a meditáció­ nak. Amint az emberek odébbmentek. Ne 26 aggódj. ő is abbahagyta. És mit csináltam odafönt a fán? Annyi agresszió szorult belém. a ruháihoz rohant. ő mozdulatlan maradt. hogy haragszik a kocsimra. De ahhoz. Mintha csak álomból ocsúdott volna. Egy óra alatt úgy felszabadította az embereket. mert még a végén. Barátunk ide-oda ugrált.. hogy azt csináljon. hogy Jayantibhainak nyugati autója van. Ez a meditáció rendkívül hasznos volt. Jayan­ tibhai felkiáltott neki: . mert neki nem volt nyugati autója.. A hegyekben voltunk. de a dolog nyilván ott motoszkált a fejemben. a fickó körülnézett.

A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A Ez csak egy kis próba volt. hogy többet nem tart­ hatok táborokat Mount Abuban. 27 . De ez egy furcsa világ. Tedd. és egy napon eljutnak arra a pontra. amit csak akarsz. A rajasthani kormány azt a határozatot hozta egyik ülésén. ahol a készlet kimerül. hogy semmiképp se zavarjunk meg másokat. amik odafent történtek . mert hallottak ezekről a dolgokról. Csak egy a fontos.hogy teljesen normális emberek szinte megőrülnek. hogy táborokat tartsak Mount Abuban. hogy ezeket miként dönthetjük le. hogy folytassák: hamarosan sokkal több dolog előjön. amit az évek során felhalmoztál. teljesen kivetkőznek önmagukból. Ezek a politikusok mit sem tudnak az emberi elméről. mert egyébként nem hagyták volna. mondtam nekik. Abba kellett hagynom ezt a medi­ tációt. az elme korlátairól és arról. dühöngj hangosan. Ne rontsuk el mások játékát. Mondj.add ki magadból. ami jólesik .

Ha ezeket betartod. komoly dolog. Úgy tűnik. elfogulatlanság. az élet számára egy jó tréfa egy lila. de ezt a néhány alapszabályt mindegyik módszernél szükséges betartani. lassanként határtalan nyu­ galom tölt el. vagyis egy könnyed játék. akik csaknem teljesen hátat fordítottak az életnek. Minden mozgás megszűnik benned. Ülj le az árnyékba. Borzasz­ tóan élvezi. ám az alapelvek ugyanazok: lazaság. annál hama­ rabb megérkezik. Pedig aki igazán meditatív. Úgysem tudod siettetni a folyamatot. . várj türelmesen.A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA A SZABADSÁG IRÁNYELVEI A három alapelv A meditációnak van néhány alapelve. Légy türelmes N Légy játékos T 28 öbb millió ember azért nem meditál. ne koncentrálj görcsösen. örülni. Te csak . A mag kibújik a földből. hogy mi történik. hogy „vagyok" . szárba szökken. hogy a meditáció halálosan e siess..minél odaadóbban várakozol. bármi történjék is.kiüresedsz. Teljesen laza. A sietség többnyire csak hátráltat. akik mindig komolyak és megfontoltak. ünnepelni. egyszóval élvezni az életet. A magot már elültetted. és képtelenek nevetni. Hisz mindenhez idő kell. Olyanoknak. Ezek szerkezete eltér. elfogulatlanság. savanyú képpel járnak-kelnek. virágba borul. Tehát a három alapelv: lazaság. figyelj anélkül. figyelem.. és ne ítélj. hogy beavatkoznál: csendben. A módszer változhat. játszani. akikbe nem szorult elég életkedv. de nem érzed. és figyeld. amihez a vallás képzete társul. Másodszor. Nem komolykodik. ne akard őket irányítani. ne értékelj. az játékos. Amint feltámad a szomjúság. valami furcsa és homá­ lyos praktika. Vagy. Először is légy laza: ne küzdj a gondolatokkal. Sokan úgy tudják. figyeld a felmerülő gondolatokat. mert a meditációt telje­ sen félremagyarázták. csak olyan embereknek való. . A meditációnak száztizenkét módszere létezik. éberség.

Ha törvényes mikor tudatos vagy. De olykor az ember elveszti a türelmét. s főleg az igazság felé tett lépések nem azok. A szomjúság küzdelem nélküli vágyódás. és ennek a pihenésnek köszönhetően tudsz napközben újra éber és friss lenni. a türelmetlenség nyugtalan har­ cot. Ne ítéld el az öntudatlanság pillanatait A Ne az eredményt várd A z ego eredmény-centrikus. hogy min­ dent anélkül akar megszerezni. Ezért válnak az iskolázott emberek olyan ravasszá.amikor nem vagy tudatos. Ha a nap huszonnégy órájában ébren lennél. és vesd el a türelmetlenséget. Semmi sem rossz. éjszaka pihensz. élvezd a tudatosságot . szerencsejátékkal. min­ iszterelnök vagy kormányzó leszel -. mert az öntudat­ lanság állapota olyan. ha teljesen megadod magad neki. De ha csem­ pészéssel. Az iskolázott ember ravasz lesz. akkor nyitva áll előtted az összes kiskapu. erre talán az egész életed rámegy. Az elmét sohasem maga a tett érdek­ li. az elme folyton eredményeket vár. vagy más úton-módon is pénzhez juthatsz mondjuk politikai vezető. A türelmetlenség várakozás nélküli akarat. Tartsd meg a szomjúságot. úton akarsz pénzt keresni. A meditáció egy nem cél-orientált állapot. akár a pihenés. alvás nélkül viszont három héten belül megőrülne és öngyilkos akarna lenni. hogy ezért a kisujját is mozdítaná. ha megadod magad küzdelemmel nem. Nappal éber vagy. hány napig maradnál életben? Étel nélkül az ember három hónapig kibírja. Az életben semmi sem hiábavaló. Nem bölccsé válik. Ugyanez történik a meditációban: néhány másodpercig teljesen éber 29 . mit gondolsz.A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA munkálkodj. Egyébként a tudatosság feszültté tenne. Csak úgy juthatsz a bir­ tokába. érdeklődése középpontjában mindig az eredmény áll. Mert ők mindig meg­ találják a rövid-utat. Csak úgy győzheted le. hogy reggelre újraéledhess. Ne keverd össze a türelmetlenséget a szomjúsággal. De ez akadály. Olyan ravasz lesz. A meditáció csak azoknak sikerül. A szomjúság néma könnyeket hoz. hogy azért bármit is tenne. Az igazságot nem lehet erőszakkal meghódítani. A türelmetlenség együtt jár a szomjúsággal. akkor biztos azt a rövid-utat választja. Éjszaka az energiák nyugalmi állapotba kerülnek. akik nem eredmény-centrikusak. A türelmetlenség vágyódás nélküli küzdelem. A sóvárgás kívánság nélküli várakozás. a többiről majd Isten gondoskodik. élvezd az öntudatlanságot. „Mit hasznom lesz mindebből?" Ha az elmének sikerül hasznot húznia valamiből anélkül. hanem csak okossá.

Ha egyszer eljutottál erre a pontra. nézed a völgyeket. ez alatt azt értem. hogy medi­ tatív állapotba juttatják az embert. azután leszáll az éj. A bánat egy mély érzelem. medre kimélyül. Ha mindkettőnek örülni tudsz. lazíts. sem az öntudat­ lanság. hogy te magad egyik sem vagy . örüli az érzésnek. örülj a bánatnak. Csak tedd föl a fejhallgatót. mely önmagában szép.sem a tudatosság. üdén. . harsány. Valójában ez az igazi szemtanúság. légy vidám. Ha egyszer képes vagy örülni a. és egy­ szerre csak a bánat már nem is bánat többé: békés pillanattá alakul. Szinte mozdulatlanul folyik.fris­ sen. de nem juttatnak meditatív állapotba A nnyi technikai eszközt fejlesztenek ki világszerte. Amikor azt mon­ dom légy vidám. és a bánat is. De hát mi rossz van ebben? A dolog egyszerű: az öntudatlanság­ ból ismét előjön a tudatosság .A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA vagy. hogy miért jutott eszébe ez az ötlet a műszaki értelmiségnek. Ülj csendben. a bánat viszont nagyon mély. és tíz percen belül meditatív állapotba kerülsz. az a pont. akkor számodra már minden ünnep. Ha mindkettőnek örülni tudsz. ahol rájössz. 30 Miért bonyolítod a dolgot? Ha vidám vagy. hogy örülj az érzésnek. Amikor a folyó eléri a síkságot. fenn vagy a csúcson. hangos. Az öröm egy sekély gázló. Legyen a vidámság egy hangulat. A reggelből dél lesz. a délből este. A sötétség csendes. annak is meglesznek a maga szépségei. mi a baj a szomorúsággal? Örülj neki. melyekről azt mondják. Ne azonosulj vele. te magad a „harmadikká" válsz. hogy te egyik sem vagy . pihensz. aki soha életében nem volt szomorú. Valami megjelenik egy felsőbb világból. akkor már egyik érzelemmel sem azonosulsz. akár egy hegyi folyó. akár a sötét éjszaka: mély és áthatolhatatlan. Nekem elhiheted: ha örülni tudsz a bánatnak. semmire sem emlékszel. és amikor_felváltja a bánat. Mi a baj ezzel? Amikor az öröm elillan. örülj ennek is. Tanulj meg örülni mindennek. sem a bánat. Ünnepled az életet. Az öröm buzog. hangosan zúdul alá. Legyen ez egy múló hangulat. és a folyamat állandó. ünnepled a halált. Az az ember. Te egy megfigyelő vagy: nézed a csúcsokat. a vizük mindig sekély. Örülj neki. mely körülleng t é g e d . Ez persze nagy marhaság. de megvan az oka. A bánat olyan. Te vagy az. ez azt jelenti. Az technikai eszközök segítenek ugyan. de egyik sem vagy. sekélyes lesz.sem az öröm. Nincs benne semmi kellemetlen. És ekkor jön a végső felismerés. Ám a hegyekben a folyók sosem mélyek. egy mély érzelem. Örülsz az örömnek. és te elszomorodsz. mindig a felszínen marad. Olyan. aki mindkettőnek örül. bánatnak. Már nem zubog. majd néhány másodpercig lent vagy a völ­ gyben. Eltűnt a tudatosság. és ez a lényeg.

és még mindig tudatodnál vagy. és az emberek megtanulják. rögtön észleled a dolog hatását: nyugodt vagy. De ha azt hiszed. hogy mi is történik. Viszont a műszerek tíz perc leforgása alatt megteremthetik annak a lehetőségét. hogy az agy előbb-utóbb álomba zuhan. Ebben a pillanatban agyad a mély alvás hullámhosszán van. csöndes. ez a fajta éberség a meditáció. Ez nem egy élmény.a mély alvás. nem aggódsz. Nagyon is mel­ lettük vagyok. ha mindvégig tudatos maradsz a mély alvás szakaszában. mintha zenét hallgat­ nál: a zene lecsendesít.. amit talán többévnyi erőfeszítéssel sem tudtál elérni. A segítségükkel olyan hullámok kelthetők az agyban. De ehhez az kell. s nem a géptől. Ezek a műszerek eljuttatnak a har­ madik fázisba . mintha félálomban volna. De egyik állapot sem meditáció. amikor az agyhullámok kez­ denek átalakulni. hogy ez meditáció. békés. A műszerek nem tudják előidézni a tudatosságnak ezt a fokát. hogy az ember lazának kezdi érezni magát. hogy mélyen alszol. hogy az eszközt hozzáértő kezel­ je. hozzáértő kezekben. alvás közben pedig egy másik hul­ lámhosszon. az életet vidámabbnak és boldogabbnak látod.. Amikor mélyen alszunk. A gépekkel biztos eredmény érhető el. hogy az igazi csodát nem a gép teszi. „a negyedik". hogy hasznos munkát végeznek ugyan. akkor tévedsz. Tudatosabbnak. A gondolatok megszűnnek. megszűnt a feszültség.csak a tudat egyenletes lángja ég. és lesz egy pillanat. Neked kell létrehoznod. De hogy van-e láng. ahol a láng egyre fényesebb lesz. ez tőled függ. Egész lényed csendes és nyu­ godt.. az agyunk az előbbitől eltérő hul­ lámhosszra tér. Ez egy jó tapasztalat lehet. 31 . Ez a célja az összes autentikus meditációnak. a lényeged. A gép előkészíti a terepet. ha a tudata tovább pislákol a sötétben. csend és nyugalom . mintha belülről kimostak volna. Mindazonáltal szeretném. Ezek a fejlett technológiájú beren­ dezések viszont igen hasznosak lehetnek. Úgyhogy én nem vagyok ellene a fejlett eszközöknek. mindjárt az elejétől. aki mindezt látja. és látni fogod. Minden eltűnik. Amikor túljutsz a legmélyebb alvás szakaszán. körös-körül sötét­ ség. Olyan. elnyugtat. de mindez kevés. Te nem veszed észre. amikor minden elcsöndesedik benned. ha az illető a legmélyebb nyugalmi állapotban is megőrzi éberségét. mert azokat nem befolyásolja. hogy turiya. Mi itt évezredek óta úgy hívjuk a meditációt. ez te vagy.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A Ébrenléti állapotban az agy egy bizonyos hullámhosszon működik. de tíz perc múltán. az álom nélküli alvás szakaszába. Úgy érzed. az a saját lényed. amit csinálsz. ahogy lekapcsolnak a műszerről. És ha látod az agyat álomba zuhanni. ha e műszerek forgal­ mazói tudnák. éberebbnek. figyelmesebbnek kell lenned. A dolog csak akkor lesz tökéletes..

aki szemléled . De ott marad a kétség: vajon meditál itt egyáltalán valaki? A nyugati világban az elme gépies. És azután már a gép nélkül kell boldogulnod.. akkor megtanultad a titkot. A szemlélődésednek nem marad objektuma. a zenészek is előállíthatják azokat a rezgéseket. Te az vagy. az nem te vagy. Vi­ szont amit a technika nyújtani tud. amitől az ember mély álomba zuhan. Ez egy kiváló eszköz. amikor látod. és ugyanezt megtehetik a hang­ szereikkel. amit nemcsak neked. bármilyen elragadó élményben legyen is részed. hogy valamikor majd meditálni fognak. Hasznos tapasztalat lehet.. talán az üdvösséget. Nincs szükség a gépekre. hogy tudatosságod mindinkább elkülönüljön a gép kel­ tette csendtől. És sajnos olyan sok a kontár. az nem te vagy. ám ha kontárok kezébe jutnak. és ha egyre tovább és tovább és tovább mész. .és erre képesek is. De amit a gép csinál. S ha boldogulsz a gép nélkül is. hogy már csak egy lépés hiányzik. Te az vagy. és becsapják magukat. nincs üdvösség. a gép talán segíthet néhányszor abban. hogy milyen hullámokat lehet előidézni az emberi agyban. mindent egy gép 32 szintjére akarnak redukálni . hogy egyre inkább kitisztuljon a kép. csak te maradsz. ez kívül esik min­ den csúcstechnológia hatáskörén. És a működési elvük pofon egyszerű nincs benne semmi ördöngösség. azt feltétlenül érdemes használni. Azt gondolják. hogy ez a medi­ táció. Ezek a masinák sokat ártanak. talán a csendet. másrészt viszont nagyon is ellenzem őket. Ez a világ összes gépére igaz: hoz­ záértő kezekben az emberiség javát szolgálják. A tudatosságot egyetlen gép sem tudja előállítani. nélküle sok ember számára a meditáció csak üres szó marad. Mond­ juk. mert nagyon sok ember azt gondolja. csak bizonyos hullámokat keltenek. Nem az élményeid vagy A z egyik legalapvetőbb dolog. mint ugródeszkát a meditációhoz. mint szubjektum. Ha egyszer megízlelted milyen tudatosnak lenni. Ám vannak olyan dolgok. De ha éber maradsz még legmélyebb álmodban is.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A Úgyhogy egyrészt támogatom ezeket a gépeket. A zenészek megtanulhatják ezektől a gépektől. hanem mindenk­ inek észben kell tartania az. a szemlélet gépies. Ám egy dolgot észben kell tartanod: bármilyen szép. és öntudatlanná válsz. amikor már nincs több élmény nincs csönd. az nem meditá­ ció: csak a rádióhullámok változnak meg körülöttünk a légkörben. utazásod végállomása az a pont. nincs semmi. hogy bár­ mivel találkozz is belső utazásod során. aki megtapasztal.talán a semmit. amelyek meghaladják egy gép képes­ ségeit. mégis hihetetlen gyorsasággal terjed a használatuk világszerte. akkor a gép tényleg sokat segített. csak akadályozzák a fejlődést.

lehetnek akadályok a spiri­ tuális világodban is. a hét központot hét lótuszvirág szimbolizálja. Amikor a szemlélő azzá válik. a folyóknak. megvilá­ gosodtál. A következő virág mindig nagyobb. az érzelmeid. Ez az. a pszichéd világában: a szíved. és lehet belül is. hogy megérkeztél. hátat fordít. Az akadály lehet rajtad kívül. és tovább kell mennie. és örülj mindannak. mint a kundalini egyes központjainak megtapasztalá­ sai. és visszatér az eredethez. A szemlélődésnek nem maradt egyetlen tárgya sem. a virágoknak. amelyek úgy váltak ismertté. hogy az ember azt hiszi. az érzéseid. mint az előző. míg a szubjektumod ön­ maga objektuma nem lesz. Nem tükröz semmit. de még mindig nem értek haza. S ebben a pil­ lanatban tudatod. Még a belső világ nagy utazói is megragadtak a szép élményeknél. a Napnak. Amikor eljutsz arra a pontra. ahol az összes élmény eltűnik. tudd. Amikor az összes 33 . gát. A szó alapjelen­ tése: akadály.a létezésben ugyanis minden körbe halad. akkor a tudat. és a kiáradó illat egyre mámorítóbb. Élvezd az utazást. semmilyen objek­ tumba -. mondván: „Rátaláltam önmagamra. Az elme is nagy tereket hagy a számodra. A megvilágosodás nem egy élmény hanem az az állapot. a hegyeknek. akkor visszatér a kiin­ dulóponthoz. ahonnan eredt. ami­ kor a tudó egy a tudottal. És ezek olyan mámorítóak. Ha nem ütközik semmilyen akadályba . hogy ez még nem az otthonod." De előtte ezernyi dolog kerül még az utadba. És maga a szubjektum válik az objektummá. mielőtt elérték volna a végállomást. amit immár sem­ milyen külső objektum nem gátol. amit J. vagyis „objektum" szóra. Muszáj emlékeztesselek a „tárgy".a fák­ nak. amikor teljesen önmagad vagy. akadály híján. Krishnamurti egész életében mondogatott: „Amikor a szemlélőből a szemlélt lesz. Megvalósítottad önmagad. A test előáll a maga élményeivel. határtalan. csak folyton eltéve­ lyedtünk: beértük a szép élmé­ nyekkel. ha semmi nem állja útját -. végtelen tereket. Ez egy szép hely. A világ sok misztikusa megállt az eksztázisnál. Életeken át ezt kerestük. a hangulataid mind akadályok lehet­ nek. lényednek ugyanabba a forrásába tér vissza." Megálltak.az utazó hazaérkezett. de sehol se állj meg mindaddig. De ne feledd az aranyszabályt. amikor a látó egy a látottal . ami utazásod során eléd kerül . igazi látványosság. amit szemlél. ez a csúcs. Ez a hely az igazi szentély. Minden tárgy akadályt jelent. az anyagi világban.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A A tükör üres. Te vagy a tükör. és azonosultak ezekkel az élményekkel. ahol már nincsen objektum. s már nincs mit tudni. a Holdnak és a csillagoknak -. ahol már nincsenek élmények.sem­ milyen élménybe. Sőt. A bátor utazónak maga mögött kell hagynia az összes szép élményt. körbe áramlik .

. a pillanat kegye mindkettőtöket elöntsön. annál jobb. Szokott vizelni? . a 34 . ami nem A megfigyelő nem a szemtanú A megfigyelő és amit figyel. hanem annak csak egy része. amikor a kettő eggyé válik. . Mindaz. nincs ennél felemelőbb élmény. . úgyhogy a rózsa és te már nem különböztök. csakis együtt léteznek. minden reggel. amikor a kettő összeolvad. a megfigyelő kívül esik a megfigyelés tárgyán. amit figyelnek. hanem varázslat. Amikor a szemtanú megjelenik. Ám ezt sokan nem értik. És rendszeresen van széklete? . amikor zenét hall­ gatsz. és nincs semmi. akár egy csecsemő. Amikor a kettő egymásba tűnik. Te most alszol. A bent és a kint nem választható ketté. isten lettél. lássuk csak. hagyd. megfigyelő nem a szemtanú. de a megfigyelő nem azonos a szemtanúval. Például ha látsz egy rózsát. létrejön a szemtanú.Jó. aki figyel. felejtsd el. hogy a szemtanút összetévesztik a megfigyelővel. egy alvó elme élménye. és már csak ő maradt egyedül. akkor csak a megfigyelőt fogod gyakorolni. nincs igazabb igazság. Akkor hát mi a teendő? Össze kell olvasztani.Pontban nyolckor. hogy ez megtörténjen. Egy öregember elmegy az orvoshoz: ..kérdi az orvos. Ha a szemtanúságot akarod gyakorolni.Az. Amikor szeretsz. a szemtanú először jelenik meg a maga teljességében.. hogy ott egy látott objektum és ott egy látó szubjektum. És valahányszor ez a rész az egésznek képzeli magát hiba történik. hanem egyetlen lüktetéssé.Nos. Az ő fogalmaik szerint a megfigyelő és a szemtanú egy és ugyanaz. amit én istenességnek nevezek. . A megfigyelő a szubjektum. egyesíteni kell a kettőt. ami belül van. Te nem gyakorolhatod a szemtanúsá­ got. a megfi­ gyelő az. egyetlen eksztázissá váltatok. hogy a pillanat szépsége. Ez félrevezető. nincs senki. A fölébredett elmének egyáltalán nincsenek élményei. az a szemtanú két megnyilvánulása. Hagyd.Minden reggel hét órakor. Minél többször történik meg.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A élmény elfogyott. mert ez nem művészet. Amikor ezt az együtt-séget. Rá kell jönnöd a dolog fortélyára. és ideje volna fölébredned. ami veled történik. akkor bárhol és bar­ mikor életre hívhatod. amikor nézed a naplementét. egyetlen dallá. vagy inkább egységet átéljük. ezek összetartoznak. újra meg újra. Ez egy üres tükör. Abba az állapotba jutottál. a megfi­ gyelt az objektum. nincs áldásosabb áldás. Ennek az az oka. s ha egy­ szer rájöttél.Akkor meg mi a baj? . hogy kilenc előtt sosem ébre­ dek fel.Problémáim vannak a vécézéssel panaszkodik.

magányosabb és távolibb leszel. hogy tükrözés. minőségileg más. a logika. Felejtsd el azt a téveszmét. épp ellenkezőleg: tagadja Isten létét. Bár igencsak jártas a megfi­ gyelésben. mert minél többet figyel . Az egész tudomány a megfi­ gyelésen alapszik: a tudósok mindent alaposan és tüzetesen megvizsgálnak.nem logikus. A szerzetesek a világ minden táján ősidők óta a megfigyelést gyako­ rolják. hogy ők szemtanúnak vallják magukat. hanem egy folyamat. A tudós megfigyel.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A tükröz semmit. A szabály alól nincsenek kivételek. Még a „tükör" szó sem a legtalálóbb erre. annál inkább eltávolodik az élettől. s te beléha­ tolsz a rózsába: osztoztok egymás létében. A hiány­ talan jelenlét a kulcs: ez hozza meg a szemlélődés ajándékát. de nem azok. nem pedig az észé . A hidak leszakadnak. mindaz. művészetnek. és falak emelkednek fel. A szemtanú az valami egészen más. Ez inkább az összeolvadás és az egyesülés dinamikus folyamata. bármely élmény­ ben hiánytalanul jelen vagy. egy melléktermék . Lehet. ezért hívhatjuk művészetnek. mint egy tudományos tétel. Nem statikus jelenség. mert nem az. a misztikus szem­ lél. a szem­ tanúság viszont magától történik. amit alkalmazni kell. hogy a szemtanú a megfigyelő. Egy másik szemszögből nézve viszont művészetnek is nevezhetjük a meditá­ ciót. A meditáció egy fortély A meditáció olyan rejtélyes dolog. a festészet. Felejtsd el az egész megfigyelést. A rózsa megérinti lelked. A megfigyelőt lehet alakítani. Ám a tudós nem ismeri fel Istent.ilyen a matematika. annál elzártabb. 35 . a tánc. A tudós saját egójának foglya lesz. A megfi­ gyelőképességet lehet fejleszteni. Nem találkozik Istennel. a megfigyelés ugyan pontos informá­ ciót ad a megfigyelt objektumról. hogy minden ellentmondás nélkül nevezhetjük tudománynak. A tudomány az elméből növi ki magát .annak a követ­ kezménye. majdnem olyan. Jobb megfigyelővé válhatsz. sőt. a szeretethez áll közelebb. nehogy valami is elkerülje a figyelmüket. de saját tudatosságodat nem hagyja érvényre jutni. ami értelemmel felfogható. Nem olyan. Jobb volna azt mondani. hanem inkább olyan. A misztikus szemlél. ha eleget gyakorolsz. mint a zene. a költészet. A megfigyelő erősíti az egód. Minél inkább megfi­ gyelővé válsz. akár egy sziget. De ne feledd. Egyik szempontból a meditáció tudomány. A meditáció a szív szülötte. A megfigyelés egyfajta koncentráció. nem tud meg semmit Istenről. hogy bármely pillanatban.márpedig módszere egy az egyben a megfi­ gyelés -. mint más tudományágak. mert van egy világos mód­ szer. hogy a szemtanúság egy történés. és a megfigyelő elkülönít. vagy éppen fortélynak. bármely helyzetben.

amit csak tudsz. 36 N .a kezem eleinte nem engedelmeskedett. és így szólt: . Istenként tisztelte. vagy nem. Persze amikor az életed forog kockán.vagy rájössz a trükkre. és életemben nem találkoztam még egy emberrel. G yermekkoromban elküldtek egy mesterhez. hogy bedoblak a vízbe. és kis híján megful­ ladtam. ha már egyszer beugrott.. Ő volt a város legjobb úszója. Most újszülöttekkel próbálja ugyanezt. A fortély nem művészet. mire rájössz a trükkre. a dolgok maguktól történ­ nek! Úsztam! Teljesen lázba jöttem. Az úszás egy for­ tély. hogy összhangba kerülj a víz-elemmel. De mivel ez egy trükk. akkor eleve velünk született az úszás Amikor odavittek hozzá . Ez csak egy trükk. éhány napba beletelhet. Most már tudom.A M E D I T Á C I Ó T U D O M Á N Y A De a meditáció annyira rejtélyes dolog is. mindent megteszel. egy úszómesterhez. hogy sikerrel jár. Majd én beugrok. És amikor minden tőled telhetőt megteszel. Ha létrejött az összhang. Aztán háromhónapos gyerekekkel próbál­ kozott. sok mindenre képes vagy. éjszaka pedig ott ült és meditált a par­ ton. . hiszen az úszás egy trükk. rám nézett. Nem az úszás a lényeg. De ő nem mozdult.. és az úszás majd jön magától. A fortély nem tudomány. Úgyhogy kapálózni kezdtem . aki ennyire imádta volna a vizet. a víz már vigyáz rád. de aztán jött a mozdulat.Legközelebb . És azóta magam is sok embert dob­ tam már be az élet folyamába! És én csak ott állok. a műveltségtől.De hát az úszást nem lehet megta­ nulni! Én csak annyit tehetek. Minden idejét a víz közelében töltötte. sikerrel. ide-oda kalimpált. ő meg a parton állt. hogy a testnek van egy természetes felhajtóereje. Kora reggel .meg akar­ tam tanulni úszni -. még csak meg sem próbált segíteni. Esténként mindig a folyónál találtad. nincs rá módszer. és a folyó volt az otthona. Az egyik japán pszi­ chológus hathónapos gyerekeket próbált úszni tanítani.már lent volt a folyónál. Amikor az életed kockán forog. és az is sikerült neki. és remélem. Kétszer. Ez egy trükk! Nem művészet. sem a művészet fogalma nem fedi teljesen. Megtanul úszni. Megvan rá minden lehetőség. A fortély az emberi értelem legtitokzatosabb dolga. hanem az. Szinte soha senki nem süllyed el. már nem kell bedobnia. akkor könnyen meg lehetne tanítani.mondtam -. És ha egy hathónapos vagy egy háromhónapos kisbaba tud úszni. nem pedig ismeret. Nem kell hozzá egyéb tapasztalat: nem függ az életkortól. és las­ sanként rájössz. Bedobott a folyóba. próbálkoznod kell. Ha a meditáció művészet volna. nem tanítható. hogy sem a tudomány.hajnali háromkor . És így is tett. háromszor is alámerültem. Ez egy fortély . Nem lehet megtanulni.

37 . Próbálkozz egy kicsit. Csak fel kell fedeznünk.A MEDITÁCIÓ TUDOMÁNYA képessége. mint az úszásra. rá kell jönnünk. és rájössz. Ugyanez érvényes a medi­ tációra is .még fokozottabban. Csak egy kicsit próbálkoznod kell.

A M E D I T Á C I Ó K 38 .

H A R M A D I K RÉSZ A MEDITÁCIÓK .

A M E D I T Á C I Ó K 40 .

játszadozik körülötted. megtisztít. körülvesz. Felkészíted a hangszeredet. Ha ezt befejezted..ezek mind csak eszközök arra. Csak ráhang­ olódások. kitisztít. Fél órán keresztül csak ezt csinálják. csak a hangszereiket hangolják. a tánccal. felkészülések. megfeszítik.A KÉT E R Ő T E L J E S T E C H N I K A A FELÉBREDÉS KÉT ERŐTELJES TECHNIKÁJA Ezek valójában nem meditációk. leeresztik. A Kundalini valójában nem meditáció. vagy még tovább. mint ami­ lyen meditáció előtt voltál. akkor jöhet a várakozás... Állítgatják a húrokat. Várakozni teljes tudatossággal. csak felkészülés. Ez olyan. biztosan láttál már indiai klasszikus zenészeket játszani. Ez nem zene. körbetáncol. A várakozás a meditáció. És akkor eljön.hogy tökéletes-e már. A játék előtt fél órán keresztül. a dobos állandóan a bőr feszülését vizsgálja . 41 . ekkor kezdődik a meditáció. kiáltásokkal . Csak felkészülés. akkor megállsz némán.. És ha éberebbé váltál. Akkor teljes lényeddel ott vagy. leereszkedik rád. a légzéssel.. hogy egy kicsit éberebbé tegyenek. átalakít.. Felébresztetted magad az ugrálással.

de a nő sem. A pola­ rizáció: az energia két ellentétes pont körüli csoportosulása.mint a folyó két partja . egyenes . Akármerre nézel. Az élet használja az ellentéteket. ezt látod. mert az elme logikus . Ezért vonzódnak egymáshoz. Ide-oda cikkcakkozik: a negatívból a pozitívba. Amikor azt mondom: az elme logikus. az energia csak így tud megnyilvánulni. akkor nem történik semmi. Ha csak negatív vagy csak pozitív pólus van. és a nő a 42 másik . Mint például a villamos energia: szükség van a negatív pólusra is. És amikor azt mondom: az élet dialek­ tikus. Meditációban a kettősség felismerése nagyon fontos. mert ez mindenfajta energia megnyil­ vánulására érvényes.. A férfi az egyik pólus. A férfi egyedül nem tud életet teremteni. Ezzel kapcsolatban egyvalamit jól meg kell érteni. az energia mindig kettős .A M E D I T Á C I Ó K A meditáció az energia megnyil­ vánulása. Az elme viszont egyszerű. Energia­ tevékenységhez ellentétre van szük- DINAMIKUS MEDITÁCIÓ: KATARZIS ÉS ÜNNEP ség.. Az életben például..de az élet nem. hogy az elme egyenes vonalban mozog.és köztük folyik az élet folyama. Ha a két ellen­ tét találkozik. és a két energia egymással ellentétes irányban mozog. Csak halált. csak akkor van áramlás. hogy az élet az ellentétek között mozog.. oda-vissza.. Másképpen nem.ebből adódik az egyensúly. a férfiban pozitív. A férfi és a nő között fennáll egy biológiai egyen­ súly. és szükség van a pozitív pólusra is.azaz poláris -.. Csak akkor van szikra. Az élet dialektikus. Mindkettő szükséges. nem egyenes vonalban. ellentét van a férfi és a nő között.. A nőben az életenergia negatív. ez azt jelenti. a pozitívból a negatívba. Eleddig ez minden energia-megnyil­ vánulásra érvényes.. ez azt jelenti. Az energia mindig kettős .

Ő a koncentráció tökélye.. hogy úgy legyen 'meghal'. teher lesz a nyakadon. és aki mindent megtett azért. ha elkerülöd. és nagyon unalmas.őt az sem érdekli. te olyan csendes szeretnél lenni.A KÉT ERŐTELJES T E C H N I K A vonalban mozog.. Ha elkerülöd. aki a csöndre vágyott. Nem tudsz semmi olyat csinálni. A zen gyakran használja az ellentéteket .egy pont a két ellentét között. Nem zavarja semmi. A kettő között él. Ez nem unalom: ez az élet. hanem felhasználja az ellentéteket. Az élethez kell az ellentét.azt. annál unal­ masabb. akkor az veled marad. tudni se akar az ellenkezőről. az tökéletes csönd.te nem azt akarod. Például. úgy nő benned az életerő. M é g a madarak csiripelése is zavarja. Létezik másféle csönd is: a csönd a két ellentét között. ami a hullát megzavarná. az akár a piacra megy.az élő csön­ det -. aki nem él? Az tökéletes. a közép­ pontban.annak a csöndnek nincs semmi tartalma.ez is olyan: az „erőfeszítés nélküli erőfeszítés". ha egyenes vonalban mozogsz. De ez az egyensúly elérhetetlen. A zen az ellentéteken keresztül megcéloz valamit . buta. a teher még jobban hozzád ragad. a piacon élvezi a zajt. Az előbbi csönd halott. A zen azt mondja: „erőfeszítés nélküli erőfeszítés". és nem megy át az ellentétekbe soha. És minél jobban ragaszkodik a csendhez. fent a hegyen élvezi a csöndet. És ha nem használod az ellentéteket.. Nem elkerüli. nem lineáris. De ez alapjaiban másféle csönd minőségében más. Az energiát mindig használhatod. De a remete a Himaláján. akár a Himalájára mászik fel. a zen pedig dialektikus. vagy inkább eltompul. mint az. . vagy az „út nélküli út" .mert elege volt a zajból -. Gondolj bele. amit te nem látsz. nem szereti még azt sem. Így amit az elme kreál.az élet viszont kettősségben mozog. akkor elmulasztod a lényeget. Számára minden fix. a kihívás a másik oldalról. mint te. Te nem akarsz meghalni pedig akkor csöndben lennél.csöndet akar! Semmiféle zajt nem akar.. Nem látod. a „kapu nélküli kapu". ilyen csön­ det szeretnél? Csönd. Ha az egész világ megbolondul . ha a szél rázza a lombokat. Az elme csöndet akar.mint pl. Legyen csönd benned . És ahogy használod. mert a te agyad lineáris vonalban gondolkozik. A hulla meg se mukkan. Most ez az elme rögeszméje. koncentráció nevezheted akárminek . De mondd. sőt. csak akkor van a csöndnek jelentősége. Akkor. az mindig egyirányú. Az az egyenes vonalban hisz . az a temető csöndje. hanem felöleli azt...miközben egész lényedben élsz! Forrjon benned az életenergia teljes vitalitással. 43 . A két mély ellentét között egyensúlyban marad. akkor felmászik a Himalájára. cáfolja azt. Aki ezt az egyensúlyt keresi . az élet érzékeny egyensúlya . A zen nem harcol a másik oldallal. ha az elme a csöndet választ­ ja . és elbújik egy barlangba . mert az megváltoztatható.

ugrálj. Ha egyszer az energiád megmozdult. kaotikussá váljon. Hadd legyen a test az úr. Ne feledd. ami csak benne van.karma. teljes erőfeszítés. hogy mindent szabadon kiadjon magából. Adj bele mindent. Az erőfeszítés azt jelenti. és engedd. mégis minden történik. Lélegezz olyan erőteljesen. Ez a két lehetőséged van az életben.A M E D I T Á C I Ó K a vitalitás. kiabálj. akkor jó amit csinálsz.. A Dinamikus meditá­ ció kifejezés önmagában ellentétes. . a te életed is dialektikus lesz. míg szinte szó szerint eggyé nem válsz vele. ha teljes mértékben a testeddé válsz. rugdalózz. A „meditáció" azt jelenti: csönd. Erőfeszítés nélkül élni azt jelen­ ti: te nem csinálsz semmit .. Ez az én utam. és figyelj. Hívhatod akár dialektikus meditációnak is. az egész tested legyen mozgásban. mindig a kilégzésre koncen­ trálva. egyen­ letesen lélegezz. Cselekedj . Így minden ellentét feloldódik. hogy könyököd meg­ feszülne. nulla erőfeszítés. anélkül.akarnia. Az első szakaszban ne engedd ki magadból az energiát. hogy ne lassulj le. a HU mantrát kiáltva közben. és mellkasod minden belégzésnél alaposan táguljon ki.. Addig folytasd a légzést.. ami történik. de vigyázz. ahogy egyre több energia halmozódik föl benned. és hogy nyakad és vállad mindvégig laza maradjon.. hogy ne szabályosan. Második rész: 10 perc Kövesd a testet. hogy légzésed mindig nagyon mély legyen. és használd arra. amen­ nyire csak lehet.. de a világ ne éljen benned. elkezd áramolni benned.. Engedj az energia-áramlásnak. Mozogj a világban. és ügyelj arra. Engedd. a hasad legmélyéről.. sikíts. amennyire csak tudod. mint szemlélő. Engedj a totális őrületnek. .. Ha az ellentéteket magad­ ba fogadod..HÚ!. . Ne tarts vissza semmit. Soha ne engedd.. Énekelj. nevess. aminek csak mennie kell... amennyire csak tudsz. hogy rendszertelenné. táncolj. hogy elinduljon a folya­ mat. és emeld fel karjaidat olyan magasra.de ne t. passzi­ vitás. ezzel segítve az ener­ gia felemelkedését. ami 44 Harmadik rész: 10 perc Nyakad és vállad legyen laza. Egy kis színjátszás az elején segíthet. A légzés hatoljon mélyen a tüdődbe. rázkódj... ROBBANJ FEL!. HÚ!. és meglátod. Felemelt karokkal ugrálj fel s le. Mozgasd karjaidat és testedet szabadon. dobáld magad. hogy te csinálsz valamit .. Érezd. hogy közben tested ne feszüljön meg. azt jelenti.HÚ!.. A „dinamikus" szó azt jelenti: sok energiát követelő.. Élj a világ­ ban. hogy az elméd be­ avatkozzon abba. Dobj ki magadból mindent. Útmutató a Dinamikus meditációhoz Első rész: 10 perc Lélegezz gyorsan ki-be az orrodon keresztül. hogy még több energia aktivizálódjon.

a levegővétel megint módosul. ami légzéssel indul. Amikor laza vagy. Légy csak egy szemtanú. Ezért kezdem a légzéssel. mert minden mély lélegzetvétel a nemi központba hatol. Adj bele mindent.A KÉT E R Ő T E L J E S T E C H N I K A Mindig amikor földet érsz (a sarkad is érjen le a talajra!) engedd a hangokat mélyen a nemi központba hatolni. beszívod és kifújod. de ha változtatni tudsz a légzéseden. A kaotikus légzésre azért van szükség. Ha elönt a harag. bármi történjék is veled. egy köhögés. akkor egy csomó dolgon változtat­ hatsz. Ha félsz. Egy gyerek sajátosan lélegzik. Ha félelmeid vannak a nemiség miatt. Bármi. Őrizd meg az vitalitásodat és fogékony­ ságot az egész nap folyamán. Amikor nemi izgalomba jössz. akkor a légzésed is megváltozik. tökéletesen merülj ki. A kaotikus légzésen mély. A kaotikus légzésnek az a szerepe. ha változtatsz a lelkiál­ lapotodon. az izgalom magától elmúlik. akkor látni fogod. Nem tudsz mélyeket lélegezni. és az egész erőfeszítés hiábavaló volt. légzésed megint csak változik. olyan erővel.. szabályos ritmus nélkül: beszívod a levegőt. aztán kifújod. Ne igazíts. Ha nem ha­ gyod. T í z perc kaotikus légzést javaslok a gyakorlat első részében. vegőt. gyors és erőteljes légzést értek. hogy légzésed megváltozzon. majd kifújod. egy mozdulat tönkreteheti az energia-áramlást. egészen másként veszed a le­ . lelki állapotodat is megváltoztathatod. Vagy. ne mozdíts semmit a testeden. tánccal és zenével. ahogy csak tudod. A félelem elfojtottá teszi a légzést. mint amikor tested laza. ürülj ki. hogy káoszt teremtsen az elfojtá­ sokkal teli szervezetedben. nem tudsz ugyanúgy lélegezni. Ha éberen figyeled a légzé­ sedet. Beszívod. Szüld meg önmagad Hasznos tanácsok Az én Dinamikus meditációm egy olyan módszer. légzésed megint csak sajátosan alakul. a légzésed is szaporább. hogy légzésed szorosan összefügg pillanatnyi lelkiállapotod­ dal.. Ez azt mutatja. engedj ki magadból mindent. akkor egy sajátos ritmus­ ban lélegzek Amikor eltölt a szeretet érzése. ami csak benned van. mikor pedig fe­ szült vagy. Pillanat­ nyi állapotod mindig kihat a légzése­ dre. Negyedik rész: 15 perc STOP! Dermedj meg abban a pózban. amiben éppen vagy. nem tudsz felszabadultan lélegezni. 45 Ötödik rész: 15 perc Ünnepelj!. Talán eddig nem vetted észre. mivel a légzés mélyen a létben gyöke­ rezik. Ha változtatsz a légzéseden. hogy amikor dühös vagy. Ez fizikai képte­ lenség. olyan mélyen és olyan intenzitással.

akkor nem tudod kiadni elfoj­ tott érzelmeidet. Ha ezeket szapora légzés­ sel és fokozott oxigénbevitellel serkentjük. Te nem test és lélek vagy: te test-lélek vagy.bármi -. amelybe lényed egészét beleadod. Ezek az érzelmek mostanra beépültek a testedbe. hogy légy tudatosan őrült. akkor már nem csak egy test vagy. Ha csak félig élsz.más néven bioenergiával . Amikor mélyen és szaporán lélegzel. egész lényed benne lesz. Ekkor arra kérlek. felér egy komolyabb gyógykezeléssel.A M E D I T Á C I Ó K hogy lerombolja a régi sémákat. Sok mindent . lüktetned kell ettől az energiától ahhoz. akkor megindul az áram­ lás. az kihat az elmére is. működj vele együtt. vibrálóvá. A kaotikus légzésnek káoszt kell terem­ tenie benned. Az elek­ tromos energia működni fog benned. annál állatiasabbá válsz. A kettő együtt vagy.hanem csak energia. Minél élénkebbé válsz. hát sikíts. és bármi történik az elmével. élettel telivé . Ez a technika káoszt teremt a légzés által. Ezért is fordulnak annyian a szexhez: mert a kéj tető­ fokán. És több okból is káoszt idéz elő. hagyd megnyilvánulni. mert ha nem jön létre káosz. tüdődbe több oxigén kerül. Felélénkülnek a sejtjeid. egy pszichoszomatikus rend­ szer. Bármikor történik is meg ez a dolog. Tíz percnyi kaotikus légzés csodát művel! De tényleg kaotikusnak kell lennie! Ez nem egyfajta pránajáma. S ha igazán felélénkülsz. és annál kevésbé érzékeled a magad testiségét. annál több energia áramlik a szervezetedben.töltődik fel. Minél több oxigénhez jut a tested. Egy mélyről jövő sikoly. Bármi jut is eszedbe . Az állat eleven. Az oxigénnel való telítődés hatására a test elektro­ mos energiával . Ne állj ellen . azokban a pillanatokban megfeled­ kezel a testedről. Inkább energiaként. hogy túlhaladhass önma­ gadon. Úgyhogy bármi éri a testet. az kihat a testre is. az ember viszont félig élő. sok problémát . él. 46 A testnek megvannak a maga ener­ giaforrásai.sok betegséget.engedsz ki magadból a sikollyal. Test és elme egyazon létező két végpontja. egy totális sikoly. Ezért a következő tíz percben engedj . Amikor a tested életenergiával telt. félig halott. Újra állattá kell vál­ nod. Az én Dinamikus meditációm második lépése a katarzis. a régi sémákat. sejtjeidben több lesz az energia. már nem test vagy . A kaotikus légzés olyanná tesz. amiket te építettél fel. ha tényleg jelen vagy az aktus­ ban. mint az állat. Ha a sikoly totális. Érezned kell ezt az energiát. Engedj a test parancsának. megette a fene. Ha sikíthatnékod támad. vagyis jóga légzés. semmint anyagként fogod érzékelni önmaga­ dat.engedj szabad folyást az érzelmeknek. minden porcikád hullámzik. annál élénkebbé. akkor mélyen alá tudsz merülni önmagadba. elevenné.véredben több lesz az oxigén. Csak ekkor fejlődhet ki benned valami magasabb rendű.

az mélyen a nemi központba hatol. A hanggal föl kell korbácsolnod az életenergiát. Annyira mesterkéltté váltunk. beleadva teljes energiádat. Hamarosan eljutsz addig a mélységig. ahogy mondani szokták. Életed teljesen átalakul. egészen újjászületsz.amikor a dolgok kilökődnek . sírtunk vagy kiabáltunk egy szívből jövőt! Minden csak külsőség . Ezt a hú mantrát sosem szabad alkal­ mazni az első két lépés nélkül. Mind­ egyiknek megvan a maga sajátos funkciója. Az aum egy olyan ház ajtaján kopog­ tat. Nem ajánlom. Ha tele vagy elfoj­ tásokkal. S amikor üres vagy . Ők most nem számítanak.miután kiürített a második lépés katarzisa . ahol nincsenek otthon.e nélkül az ember. nevess "borulj ki". hogy az egészet csak megjátszod. a harmadik részben a hú mantrát kiáltozod. lehet. Ürességen azt értem. Mióta nem nevettünk. Az elmédnek ki kell ürül­ nie . Talán erőfeszítésre lesz szükség. Ez a hang úgy hat.álarc.ez a hú a 47 . Azután. Én nem javaslom az aum-ot. semmi sem történik. Ismétlem. és ez olyan következ­ ménnyel járhat. talán az egész csak színjáték lesz. megtörténhet veled a meditáció. Az aum a szívközpontot célozza meg. sőt. Ebben a kiürült állapotban végbe mehet benned egy átalakulás. az ember középpontja viszont már nem a szív. Először végbe kell mennie egy katarzisnak.üressé válsz. Pár nap.talán még erőlködsz. sikíts. Soha ne alkalmazd nélkülük! Csak a har­ madik részben (tíz percig) engedé­ lyezett a hú mantra használata. Miután üressé váltál. Amikor a hú mantrát kiáltozod. és belejössz. A szufik a hú mantrát alkalmazták. hogy az összes elfojtástól megszabadulsz. ugrálj. sírj. Sőt. bizonyos hangokat ismételgetni ebben az állapotban. S ha egyszer mindez a felszínre tör. tán­ colj. Sok mantrát használtak már a múltban. úgy ahogy most van. Kiáltozd a lehető leghangosabban. Ezt a han­ got talán te is ismered. ahová a legtöbb érzelmet elástad.erőlködsz. Mindegyik mélyre ásott réteg megváltoztatja a hang útját.A KÉT E R Ő T E L J E S T E C H N I K A a benned lévő őrületnek: kiabálj. amit nem akarsz. a hang utat talál benned. Ez egyfajta tehermentesítés. ha tényleg kiürültél. De ez ne zavarjon! Csináld tovább. végre megkönnyebbülsz. hogy már sem­ milyen őszinte és eredeti megnyil­ vánulásra nem vagyunk képesek. amikor használni kezded ezt a technikát eleinte . nem meditálhat. Ezért. Ezzel a második lépéssel . amire nem vagy felkészülve. és ez alapvető fontosságú . hogy bárki is a mostani állapotában mantrázzon.csak ekkor szabad a mantrát használni. amiről nem is álmod­ tál. Kezdetben a dolog talán erőltetett lesz . én nem a kivételekről beszélek. A hú mantra csak akkor használ. olykor még veszélyes is mantrázni. Például a hinduknál az aum mantra volt használatban. mint egy befelé mért ütés.

Most az egész tested annyira meg­ nyugszik. akkor fölfelé. és ütést mér a nemi központra. hiszen a lét nem más. csak az előkészület. Egyszer csak azt mondom: STOP! Ekkor der­ medj meg egészen. mert bármit csinálsz. Amikor az energia fölfelé áramlik. Csak felkészülés a nagy ugrásra. Valaki más megszületik belőled. Nem fogsz bele­ halni. amelyik a fejtetőn helyezkedik el . Amikor az energia eléri a bráhmarándhrát . Ekkor létrejön a reprodukció.mert az elme kizökkent. Az energiának ez a befelé áramlása telje­ sen megváltoztat. mivel a figyelmed másra terelődött.a másik irányába kezd áramlani. A negyedik lépés az ugrás. Csak akkor alakulsz át. Ezek a hangok ingerlőleg hatnak az ellentétes nemű madár nemi köz­ pontjára. Most lefelé áramlik. ahogy a madarak a hangjukkal udvarolnak. nem halsz bele.A M E D I T Á C I Ó K mélyre hatol. Énekük szexuális töltésű. Átalakulsz: meg­ szülöd önmagad. s minél följebb jut. a hetedik központot. Még ha tüsszentened is kell. ami ezt indokolná? Megérinti őket egy pozitív vagy negatív elektromosság. Ez valójában egy hang. Egyáltalán ne csinálj semmit. nem halsz bele. A harmadik részben arra használom a hú mantrát. nem maga az ugrás. Miért? Mi van a férfiben és mi van a nőben. és te nem tüsszentesz tíz percig. Folytonosan bom­ bázzák egymást bizonyos hangokkal. egy finom rezgés. Az egyik a természetes út. Maradj moz­ dulatlan. A nemi központra kétféleképpen lehet hatni. Ezt a fölfelé mozgó energiát nevezik kundalini48 nek. Nem fogod érezni. és te hiába fáradoztál. ha energiád a homlokegyenest ellenkező irányba áramlik. És amikor nyugodt vagy. annál följebb jutsz vele te is. míg a lefelé áramló energia feszültséget. az energia befelé kezd áramolni. Ez is egy finom rezgés. az megakaszthatja a folyamatot. a nemi központot kívülről éri impulzus. Az energia-áramlás rögtön abbamarad. ha vala­ mi irritálja a torkodat. csak éppen belülről. Ne csinálj semmit. A gerincedben érzed áramolni.akkor elérted az ember legmagasabb szintjét. Testetlenné válsz. Talán te is megfigyelted. amikor vonzalmat érzel a másik nem iránt. Az első három lépés katar­ tikus. A fölfelé áramló energia nyugalmat szül. és az egésznek lőttek . A hú ugyanazt az energiaközpontot célozza. az egész lét nyugodt. mint . a nő vonzódik a férfihez. Ez még nem a meditáció. Ha köhögnöd kell. a születés. Most kifelé áramlik. de akkor befelé kezd áramolni. az energiád kifelé . A férfi vonzódik a nőhöz. hogy az energia folytathassa útját fölfelé. Finom elektromos rezgéshullámok hatnak rád kívülről. és nem csinálsz semmit. mintha eltűnt volna. Amikor a nemi központot kívülről éri hatás. Amikor a nemi központot belülről éri hatás. egyre nyugodtabbá válsz. Elég egy köhögés vagy egy tüsszentés. hogy elindítsa az energiát felfelé.a legfelső.

A KÉT ERŐTELJES T E C H N I K A tükör. Ám ekkor kizökkensz. Egyfolytában beszél­ hetsz. mintha az egész a testben játszódna. maradj szemtanú . figyeld némán. olyan mélyen. nem egyszerűen egy élmény. ami szavakba nem önthető.a negyedik sza­ kaszban . mintha ez az egész valaki mással történne. hogy megfeledkezel a szemtanúról. önmagadban. Könnyű kizökkenni. Ez fejlődés. hogy maradj együtt a pillanattal.légy folyamatosan éber. mert még nem vagy kész rá. akkor nem tudsz önmagad­ dal maradni. Mikor pedig min­ den abbamarad. Ne zökkenjen ki a figyelmed. a harmadik lépés a mantra. A légzés alatt. Figyeld. Amikor nyugodt vagy. Az első három lépés készít fel arra. Ha ezeket kihagyod. de nem fog megvalósulni. Maradj szemtanú. Ebben a meditációban valami történik. álmodozhatsz róla. könnyen megfeledkezhetsz magadról. bármit is csinálsz. a második lépés a katarzis. akkor ez az éberség eléri tetőfokát.te nem mozdulsz. Maradj itt és most. Ne csinálj semmit. Ezer és ezer tükörben tükröz téged vissza. 49 . figyelne.ne mozdulj. Ez fejlődés. Lélegezz olyan gyorsan. Figyelmed maradjon éber mind­ három szakaszban. hogy mi történik. arra kérlek. többé nem leszel ugyanaz. csak maradj szemtanú. maradj önmagaddal. Ne feledd: maradj szemtanú Ez alatt a meditáció alatt folyton ébernek és tudatosnak kell lenned. és . Azért tudsz a középpontban maradni. Olyannyira eggyé válsz a lélegzettel. Már nem lehetsz. gondolkodhatsz. mintha csak külső szemlélő volnál. tudatos. Az első lépés a légzés. Ne csinálj semmit . mert már megtörtént az első három lépés. S ha egyszer megtörtént. Ez meditá­ ció. a hú mahámantra. teljesen megdermedsz. az egész lét elcsöndesedik. És most. Ettől leszel éber. ne akarj mást. ne vágyakozz. hogy mi történik. hogy meg­ nyugodtál. Téged tükröz. és a tudat összpontosítana. add bele az összes energiádat de közben maradj szemtanú. ahogy csak tudsz.

A M E D I T Á C I Ó K 50 .

és a test csak megy utánad. egyenként 15 perces részből Első rész: 15 perc Légy laza. Akkor is ott lesz a remegés. Belül merev maradsz. hanem te. szimpla testedzéssé. hagyd. Akkor nincs cselekvő. Bármi történik belül vagy kívül .. És amikor ez a szik­ laszilárd lény folyékonnyá vált. ez alatt azt értem. ahogy az kívánja. Negyedik rész: 15 perc Tartsd csukva a szemed. Akkor senki sem csinálja. Nem a test a főszerep­ lő. sziklaszerű. feküdj le.A KÉT E R Ő T E L J E S T E C H N I K A E áll. ni kezd. de csak a felszínen . egyszerűen csak történik. felszabaduljon. és amikor a tested enyhén remeg­ . ülve vagy állva. ami csak jólesik. az egész egy gyakorlat­ tá válik.. Négy. Ha erőlteted. cselekszel. akár csukva. és engedd az egész testet úgy mozogni. a tested követi.csak figyeld. hogy jön. de ne csináld. feloldód­ jon. segítsd. és maradj mozdulatlan. ahogy az energiák elin­ dulnak felfelé a lábadból... hogy a rázkódás történjen. hogy merevségednek. bármilyen. folyékonnyá váljon. üdvözöld. ne te csináld. és engedd az egész testet rázkódni.. Akkor nincs rázás. A szemed lehet akár nyitva. csak rázkódás. kőszoborszerű lényednek alapjaiban kell meg­ inognia. csak ne akard. érezd. lásd szívesen. hagyd megtörténni. KUNDALINI MEDITÁCIÓ Második rész: 15 perc Tánc. Örülj neki. könynyeddé. z a Dinamikus meditáció közked­ velt szeretett társ-meditációja. Engedd min­ denfelé. te irányítasz. Amikor azt mondom rázkódj. 51 Harmadik rész: 15 perc Hunyd be a szemed és légy mozdulatlan. érezd. Ha a Kundalini Meditációt csinálod.. hogy aztán rugalmassá. kőszerű. fogadd el. Állj csendben. légy te a rázkódás.nem hatol le lényed mélyére.

A M E D I T Á C I Ó K 52 .

Osho „meditációs terápiák" új sorozatát dolgozta ki. hanem minden ember számára legyen akár keleti. A tizennyolc hónap során. mielőtt elhagyta testét. Törődtek is ők a nyu­ gati emberrel. amelyek nem csak a keleti ember számára megfelelőek.. akár nyugati..M E D I T Á C I Ó S TERÁPIÁK OSHO MEDITÁCIÓS TERÁPIÁI A z ősi meditációs technikákat egytől-egyig Keleten fejlesztették ki. 53 . Ezek a páratlanul egyszerű és hatékony gyakorlatok minimális részvételt kívánnak a jelenlévőktől. viszont a csoport energiája jóval hatékonyabbá és elmélyültebbé teszi az egyéni munkát. Én olyan technikákat dolgozok ki.

kitérsz előle. hogy bármilyen fájdalmat fojtasz is magad­ ba az egyik életedben. hogy már hány réteg por rakódott rá lényedre. ami gátol a nevetésben: az emberiség múltjának összes tilalmát. létrehoztam egy új meditatív terápiát. Ám a fájdalom ettől még ott marad. akik mélyebbre szeretnének menni. úgyhogy el­ fojtod a fájdalmat. mert tengernyi bánatot. a nevetést és a sírást együtt találod. A régi Mongólia ősi ideája szerint bármilyen fájdalmat fojtasz is el az egyik életedben. Ha ezt csinálod egy hétig.és ezzel én is egyetértek -. naponta három órán át. hogy eljuss lényed szentélyéhez.Ja-hú!".A M E D I T Á C I Ó K A misztikus rózsa szimbólumának lényege. bajod. Az első rész eltávolítja mindazt. mígnem a fájdalomból vastag páncél lesz.három órán keresztül nevetsz minden ok nélkül. Azok számára. Helyet készít odabent az újnak. Ha befelé fordulsz. légkört és rezgéseket. A második részben sírsz. hogy nevetés közben egyszer csak könnyekre fakadsz . akkor végül kihajt a misztikus rózsa: lényed virágba borul. és a nevetés vissza­ tér. mert senki sem szereti. És a fájdalmat min­ denki elfojtja. el sem tudod képzelni. mint a kard. hogy ha az ember gond­ ját viseli a magnak. Ezért fordul elő olykor. aggodalmat és keserűséget 54 fojtottál már magadba . A nevetés úgy vágja át őket egyetlen suhintással. ahol a mag kikel­ het. ellepnek.a jelenség . megteremti a csírázáshoz szükséges táptalajt. Az első rész A MISZTIKUS RÓZSA MEDITÁCIÓ nevetésből áll . Ha a nevetés alábbhagy. amivel világra jött. és a megfelelő úton jár. Ám neked még néhány lépést tenned kell. Nem akarsz szenvedni. az életről-életre halmozódik benned. összes elfojtását kisöpri belőled. tönkre­ teszik szépséged. meg fogsz lepődni.. fél­ renézel. Ahogy három óra alatt egyre mélyebbre ásol. kibontja összes szirmát és édes illatot áraszt.. Szóval a régi mongolok úgy tartották .ezek mind ott vannak benned. mennyire átalakulsz. örömöd. csalódást. akkor csak nagyot kiáltasz: .

Ja-hú" és . A .Ja-bú" szavaknak nincs külön jelentése.elszunnyad. Te viszszatartod őket . és teljesen megtisztítsanak.Ja-bú!" Ezek tiszta hangok. A könnyek ott vannak. Tehát az első réteg a nevetésé. melyek dualisztikusak. Tessék. csak ki kell jönniük. Ez a meditáció előre kihozza a nevetést és a sírást. mint a nevetéstől. te így szólsz: „Hát te meg mit csinálsz? Nem szégyelled magad? nem vagy már kisgyerek. hogy út közben elakadtak. Tehát hét napon keresztül hagyd magad sírni. hogy „Ne nevess. de amint túl vagy a nevetésen. Ekkor a szem­ lélődés egy tiszta égre irányul. a harmadik részben figyelj légy szemtanúja a belső történé­ seknek. amikor figyeled . akitől elvették a banánját. nem illik nevetned a templomban vagy az osztályteremben.A M I S Z T I K U S RÓZSA zavarba ejtő. mint te. Rád szóltak. és sírni kezd. Amikor tele vagy keserűséggel. sírás és nevetés. elönt a keserűség... mert egyik medi­ táció sem tud annyit adni. hogy a nevetést és a könnye­ ket mind felhozzák. egyszerre elárasztanak a könnyek. öröm és fájdalom . S ha bármikor úgy érzed. Hét napon keresztül csak tisztaságot tapasztalsz. nincs kedved nevetni. akkor rátalálsz önmagadra. A nevetés és a sírás után már csak a szemlélődés csöndje marad. az első rétegben nevetést. Meg fogsz lepődni. mint ez az egyszerű stratégia. csak mondd: . ez komoly dolog". Amikor az ember lénye legmélyére hatol. melyek kettősségen alapulnak. A társadalom sok kárt okozott azzal. Nappal és éjszaka. zokogni . amiket arra hasz­ nálunk. Ha meg tudsz szabadulni ettől a két rétegtől.ne állj ellen. Ha egy idős ember sírva fakad. hogy már ne legyen mit elfojtani a szemlélődés során. hogy beléd fojtotta az örömöt és a bánatot. nem gyárt elméleteket mindenre. mi értelme volna sírnod.minden különösebb ok nélkül. a másodikban pedig fájdalmat és könynyeket talál.. Ez tehát teljes egészében az én medi­ tációm. Számos élet fájdalma és szenvedése tűnik el nyomtalanul. hogy a kettő egymásnak ellen­ téte. hangok. Végül. melyeket arra a bizonyos célra használunk: hogy be tudj jutni saját lényedbe. Nem szabad.mind kéz a kézben jár. A sírás abbamarad. Beléd fojtották a nevetést. Az egész világot magával tudja ragadni. Ezek csak eszközök. A sírástól ugyanúgy megkönnyebbülsz. és amikor jóízűen nevetsz. A szemlélődés már önmagában elfojtó jellegű. itt egy másik banán. Sok meditációt kifejlesztettem. hogy feltörjék benned ezt a két réteget.. de mind közül talán ez a legalapvetőbb és leglényegesebb. csak ne 55 . a lét meg­ haladja az összes elméletedet. Ám a lét nem ideologizál meg úgy mindent. hiszen az ember azt gon­ dolná. Az általam ismert számos meditációnak mind az a célja. hogy ártatlan gyer­ mekké válhass.

" Mindezt azért teszik. Sírni. A nevetés és a sírás pedig erre kiválóan alkalmas. zokogni. Hét napon keresztül kezdd a meditációt . hogy megvigasztaljon: „Ne sírjon.„Ne sírjon." Persze fogalmuk sincs. egy meditációt. autentikus nevetésnek nincs tárgya. ez nem csak meditáció. a Útmutató Az alábbi háromrészes meditációt huszon­ egy napon át egyedül is végezheted.a Misztikus Rózsa benső lényed betel­ jesedése. a nevetés kisöpri mindazt. hogy épelméjű maradj. ahogy a fák egyszer csak virágba borulnak. A tudósok most kezdik felfedezni. A könnyek ott várakoznak a szemük sarkában. Ha egyszer meg­ tanultad a tisztulás művészetét. hogy az ember olyan üde. hogy aki csak élt vele. Az egész emberiség attól olyan fél­ nótás.s nemcsak a testre. Ennek az előadás-sorozatnak A Misztikus Rózsa címet adtam. Javul tőle a szemed és a belső látásod. hogy a sírás és a nevetés roppantul egészséges . Titokzatos. A sírást sosem fogadták el meditációként. amely a misztikus rózsát középpontodba hozva meg­ nyitja azt. 56 Rugalmasabbá vált. hiszen a többiek azonnal megjegyzik: „Te meg mit vihogsz? Gyereknek érzed magad . megnőtt az életkedve és kiegyensúlyozott lett. A könnyek kimossák a benned rejlő összes fájdal­ mat. hiszen ők is tele vannak szomorúsággal. nincs rá ésszerű magyarázat. innen a misztikus rózsa szimbólum.Jahú" az a mantra. 1. Állj meg az utcán. mint egy rózsa. kezdj el sírni. hogy szív megtisztuljon a múlt összes tilalmától. A világnak arra van szüksége. Kétségkívül világszerte el fog terjed­ ni. senki sem tud rajtad segíteni. de mindenki próbál .A M E D I T Á C I Ó K sírj. Úgy tör fel belőled. senki sem hiszi el neked. az megfiatalodott. Pedig én mondom. felejtse el az egészet. mert ha tovább sírsz. hogy mi történt. A . illatos és szép legyen. hanem a lélekre is jótékony hatású. Útmutató a nevetéshez Az igazi. ami fékezi az örömöt. mert a hatásaiból látszik. hogy csak egy gyakorlatot végzel. na­ gyon meg fogsz lepődni: miért nem mondta ezt eddig senki? Egyetlen okból kifolyólag: senki sem akarta.a te korod­ ban? És mit gondolnak a gyerekeid? Hagyd már abba!" Ha minden ok nélkül sírsz és szomorkodsz. Egy alapvető fontosságú módszert adok át neked. nevetni egészséges. fanatizmusa gyengült. és az illat szétárad . hanem egyben gyógymód is. szeretetteljesebb és kedvesebb lett. Már ez a két érzelmi megnyilvánulás elég ahhoz. ami még új és kihasználatlan. Bármi történt is. és egész tömeg verődik össze. Nincs rá ok. akkor ők is elsírják magukat. hogy senki sem mer szívből nevetni." Próbáld csak ki.

hogy jöjjenek a könnyek. A szemedet csukd be. Aztán tested. Talán hanyattfekvésben jobban ellazul­ nak a hasizmaid. hogy a könnyek kiáradjanak. vagy csinálj dzsiberist (halandzsát). Ha egy idő után megakadsz vagy elálmosodsz. A könnyek ott vannak. vagy mondj néhány ja-bú-t. ami esetleg megríkat. csukott szemmel. de akár fekhetsz is. Ülhetsz. Ringatózz egy kicsit előre-hátra. A szemed alaphelyzetben legyen csukva. hogy néhányszor ja-bú-t suttogsz. Hunyd le a szemed. amíg újra vissza nem tér a nevetés. és 15 percig csendben és szenvedése oldódik fel ezáltal. ha betakarod magad egy pléddel. sírj egy jó nagyot . A hangsúly azon van. Útmutató a síráshoz Ha egyszer kinevetted magad. és légzésed legyen természetes. amint az összes felgyülemlett sérelem és szenvedés védőgátja felszakad. válj megfigyelővé.'-t. majd hagyd. El is sötétít­ heted a szobát. A sírás is nagy meg­ könnyebbülést hoz. kuncogó gyermeket. vagy a lábaddal rúgkapálsz. mint egy kőszobor. A sírás hetében légy nyitott minden olyan helyzetre. és menj bele mélyen az összes olyan érzésbe. hadd menjen: teljesen lazítsd el a és engedd elterülni erőfeszítés és nélkül. vagy feküdj. Ha meg tudsz szabadulni a két alsó rétegtől. akkor az is jó. Lehet. ne tartsd őket vissza. melytől könnyekre fakadsz. Ne fogd magad vissza. megint. hogy néha régi. hogy az hozza elő belőled a nevető. de ha a barátokkal való szemkontaktus segít kirobbantani a nevetést. Ha úgy érzed befejezted. 3. Légy sebezhető.tisztíts.A MISZTIKUS RÓZSA úgy. kontroll ülj fel figyelj. Ülhetsz a földön vagy egy széken. könnyíts a lelkeden. eltölt a szomorúság. Ha jólesik. hogy kiálts néhányszor ja-hú. játékosan. majd táncolj halk. Negyvenöt percen át sírj. belső blokkok kerülnek elő. Figyelem: A nevetés után néhány percig ülj tökéletesen mozdulatlanul. és az energia így könynyebben áramlik. csinálj dzsiberist. hogy megtaláld és felhozd a lényed­ ből fakadó. Ülj. és engedd magad totálisan nevetni. Lazulj el. lágy zenére. elárasztanak a könnyek. majd nevess minden ok nélkül negyvenöt percen át. Útmutató a harmadik szakaszhoz A harmadik héten ülj mindaddig csend­ ben. amit a nevetés végén. Érezd. Fejed és hátad tartsd olyan egyenesen. amíg kényelmes. Aztán hadd menjen: A sírás végén ülj teljesen mozdulatlanul néhány percig. amenynyire csak tudod. majd csináld ugyanazt. légy éber. ok nélküli nevetést. hemperegj jobbra-balra könynyedén. Ilyenkor csak kiálts ja-hú!-t. Légy rezzenéstelen. amik megakadályoznak a nevetésben. akkor rátalálsz önmagadra. hadd gyűljön össze belső energiád. Lehet. 57 2. a benned lévő gyermek ártatlanságával. Sok élet fájdalma . ha ettől könnyebben megy. A második hét nap meditációját kezdd azzal. Hagyd.

tegyél fel valamilyen halk zenét.ne vessz el a részletekben. . Fölösleges itt leragad­ ni.A M E D I T Á C I Ó K egyszerűen szemléld az eseményeket.Ünnepeld nevetésed. bioenergetika). hogy mit figyelsz. Néhány támpont A huszonegy napos időszakban ne végezz más tisztító meditációt (pl. Itt maga a figyelés a meditáció. Hagyd a testet magától mozogni. aztán térj vissza az erede­ ti gyakorlathoz. érzelmi oldás. Ha befejezted a csendes ülést. . érzelmekkel.Ha barátokkal együtt végzed a Misztikus Rózsa meditációt. bírála­ tokkal . ünnepeld kön­ nyeid. testi érzetekkel. Ne vessz el a zenében. Engedd ki magadból dzsiberissel vagy testmozgással. dinamikus vagy kundalini meditációt) vagy terápiát (légzés-terápia. és táncolj.Sokakból dühöt vált ki az egy hét nevetés vagy sírás. a meditáció alatt ne beszélgessetek. Semmiképp se azonosulj a felmerülő gondolatokkal. . és figyelmed mozgás közben se lankadjon. ünnepeld néma szemlélődésed pil­ lanatait! 58 . nem az számít.

és engedd elterülni erőfeszítés és kontroll nélkül. Csak engedj kijönni magadból mindent. nem törődve azzal. Jabbar (ejtsd Dzsabar) nevéből szár­ mazik. Ahhoz. Te csak szem­ tanúként szemléled a testet. A második részben az örvény eltűnik. és válj tudatosan őrültté. mert ezzel fejezte ki. és téged is magával visz. csinálj Dzsiberist. Válj őrültté teljes tudatossággal. tisztá­ nak. Az angol dzsi­ beris (gibberish) szó a szufi misztikus. hogy megismerd saját lénye­ det. mint egy zsák krumpli. fogékonynak. hogy megmaradhass egyszerűnek. 59 . őszintének. A harmadik részben azt mondom: „Hadd-menjen!" Akkor lazítsd el a tested. hogy az örvény közép­ pontja lehess. hogy hajítsd ki az elmét az összes tevékenységével együtt. Használd a Dzsiberist. Dőlj el. egyszerűen azt kérem. Az elme dzsiberis. Az első rész Dzsiberis. Lökd ki az elme szemetét. az elmét és mindazt. nem pedig intelligencia. A buddha tökéletes csöndben és nyugalomban elfoglalta a helyét. Amikor arra kér­ lek. azaz zagyvaság. hogy az elméd nem más. mint dzsiberis. Jabbar nem beszélt egyetlen nyelven sem. Mégis több ezer tanítványa volt. félre kell tenned ezt a zagyvaságot. zagyvaságokat mondott. hogy van-e jelentése vagy értelme. Most egy új meditációt mutatok be. hanem csak értelmeden szavakat. ami történik.AZ ELME N É L K Ü L A z elme-nélküliség intelligenciát jelent. AZ ELME NÉLKÜL MEDITÁCIÓ Szeretteim. Mindegyik rész dobütéssel indul. amely három részből áll. teremtsd meg a helyet a buddha számára.

De emlékezz. Ha hirtelen nem találsz hangokat. hogy „la la la la. Ha másokkal együtt csinálod ezt a medi­ tációt. Figyeld őket egy bizonyos távolságból — ne értékeld őket. sze­ meid tartsd csukva.. Dobálj ki magadból mindent. az nem fontos. beszélhetsz. motyoghatsz. hogy semmivel ne azonosítsd magad. ne ragadj le egyiknél sem. hogy mások mit csinálnak. Első rész: Dzsiberis.. mint egy zsák.A M E D I T Á C I Ó K Útmutató Először hét napig csináld a meditációt. Folytasd a figyelést és ismerd fel. légy egy tudatos őrült. hogy elnyomnád őket. Az elme szavakban gondolkozik. és a har­ madik rész arra való. akkor egyáltalán ne törődj azzal. nevethetsz. erőfeszítés és kontroll nélkül. maga a figyelés a lényeg. akkor csak azt mondogasd. sem a test nem vagy. hogy megszabadulj az aktív elmétől. tested laza. Akár a földön. hogy belépj a transzcendentálisba. légy teljesen a jelen pil­ lanatban. 60 . zagyva hangokat kiadni. és lélegezz természete­ sen. Harmadik rész: Hadd-menjen A Dzsiberis rész arra való. mintha a hegytetőn ülnél.". Csak azzal foglalkozz. vagy járkálj. hogy megsza­ badulj az inaktív elmétől. Gondolataid próbálnak majd előre szaladni a jövőbe. Hogy mit figyelsz. vagy hátra a múltba. Ez a tulajdonképpeni meditáció. szemléld a történéseket. Második rész: Szemtanúság A Dzsiberis után ülj tökéletesen mozdulat­ lanul és csendben. és irányítsd minden energiádat befelé. vagy feküdj le. vagy ülj. hogy megta­ pasztald hatásait. Használj szemkötőt. Bármit csinálhatsz: énekelhetsz. Engedd a testedet mozogni. és figyelj. Minél mélyebbre hatolsz önmagadban. Gondolataidat hátrahagyva engedd magad belezuhanni a mély csöndbe és békébe. vagyis tudatos őrület Állva vagy ülve. anélkül. a fejed és a hátad legyen egyenes. Légy éber. A Szemtanúság után dőlj el. ha az segít. Légy laza. akár széken ülsz. testérzetek. Ebben a meditációban megszabadulhatsz a gondo­ lataidtól. ami benned történik. Szánj nagyjából negyven percet a Dzsiberisre. engedd hanyatt dőlni a tested.. Egy pillanatnyi szünetet se tarts. sikíthatsz. hogy te sem az elme. de ne maradj csöndben. akár mindkét részt csinálhatod még további húsz percen át. Te egy ezek­ től független valami vagy. vagy bármi. Engedj magadban mindent kifejezésre jutni. de csak számodra ismeretlen nyelvet használj. de ha úgy tetszik. mert ez elég idő lesz arra. annál közelebb kerülsz a központodhoz. Figyelj. csukott szemmel kezdj értelmetlen. a második rész arra való. érzések. ahogy kívánja: ugrálj. bármi is jelenik meg: gondolatok. Bármilyen hangot kiadhatsz. lényed közepébe.. Csak maradj a jelenben. sírhatsz. majd ugyanennyit a Szemtanúságra és a „Hadd-menjen"-re. a Dzsiberis segít megszakí­ tani ezt a folytonos verbalizációt. vagy rugdalóddz.

amitől kezdve már nem fejlődtél tovább. Kell lennie valamilyen oknak. tedd félre a komolyságot. és a szüleid rád szóltak: „Ne hisztizz! Viselkedj ren­ desen. 61 . nem tudsz ugrán­ dozni. Kell lennie valamilyen oknak. és a költők verseket írnak a gyer­ mekkor csodájáról. ha a személyiséged nincsen ott . de nem tesz érte semmit. Ez nehéz lesz. hogy újjá szüless. az álarcaidat. csak ekkor tudsz nevetni.mert a személyiséged börtönné vált. amin nevet­ hetsz. nem tudsz énekelni. Vetkőzd le! Fájdalmas lesz. amikor megálltál a fejlődésben. Légy játékos. amiből konfliktusod támadt. és kezdtél mesterkéltté válni. és kész helyzet elé állítottak: ha természetes akarsz ÚJJÁSZÜLETÉS MEDITÁCIÓ körül . Volt egy pont a gyermekkorodban. hogy légy lenni. Légy játékos. Nincs veszteni­ valód! Ha nem nyersz vele semmit. Páncél vesz játékos. hogy a gyermekkor paradicsom volt. Nem tudsz táncolni. amikor kezdtél „jógyerek" lenni. nem tudsz teli tüdőből kiabál­ ni. Tedd félre a tudást. Szeretnélek visszajuttatni arra a pontra. Mindenki erre vágyik! Az emberek folyton azt mondogatják. hogy ter­ mészetes maradtál volna. könnyed. leoldani. Mindenki erre vágyik. mert le kell majd vetned a maszkjai­ dat. ahelyett. el kell hagynod a személyiséged. Ki akadályoz? Térj vissza! Én most megadom szá­ modra ezt a lehetőséget. akkor nem nyered el a szüleid szeretetét. de megéri. De jegyezd meg: a lényeg csak akkor kerül elő. mert már túl merev vagy. Ezért ragaszkodom ahhoz. Ez nehéz lesz. hogy ez után többé nem leszel ugyanaz az ember. könnyed. Még ha nevetni akarsz is. akkor merd vállalni a kockázatot. először találnod kell valamit. Mit veszíthetsz azzal.nehéz magadról ledobni. ha játszol? Én viszont amondó vagyok." Te természetes voltál. vidám. mert ettől újjászületsz.AZ Ú J J Á S Z Ü L E T É S Térj vissza a gyermekkorba. hogy visszatérhess gyer­ mekkori önmagadhoz. Légy teljesen játékos ezekben a napokban. És a születés mindig fájdalommal jár. nem tudsz nevetni és mosolyogni. nem is veszítesz. Dühös voltál . Ebben a nyolc napban vissza akarlak juttatni arra a pontra.aprócska gyerekként dúltálfúltál haragodban -. Ha valóban elhatároztad magad. csak ekkor tudsz sírni és toporzékolni.

Frissebb.A M E D I T Á C I Ó K Útmutató Osho útmutatása az tációhoz: Újjászületés medi­ Második rész: A második órában ülj nyugodtan. nem érvel. Ne érj másokhoz és ne tégy kárt a csoport többi tagjában. bármilyen test­ helyzetben. Egy héten át naponta két óra. hogy ezeken a napokon olyan ártatlan leszel. egy újszülött. Bármit akartál tenni. énekelj. csak a többiekhez ne érj. mint amilyen születésedkor voltál . Semmi sem tilos. ugrálj.egy gyermek. és így a meditáció könnyebbé válik. nem kérdez. az is lehetséges lesz. tedd meg most . aki nem tud semmit. Még ami lehetetlennek tűnik. Első rész: Az első órában viselkedj úgy. sírj . Ha kisbaba tudsz lenni. Határozd el. ártatlanabb leszel. kiabálj. sok min­ denre képes leszel. mint egy gyerek .tégy bármit. nem vitatkozik. 62 .táncolj.lépj be saját gyermekko­ rodba.

amit te csinálsz . hogy teljesen megfeledkezzél arról. Ez a meditáció. ne külső megfigyelő légy. Kezdd azt érezni. Ha elkülönülnek. Táncolj olyan mélységgel. nem lehetsz egy a tánccal: te vagy a táncos. a tánc meditáció lesz. Ha félreállsz. de nem mondható spiri­ tuálisnak. hogy „te" táncolsz. Akkor a tánc csak cselekvés. Add át magad teljesen a táncnak. oldódj fel benne. Ne állj félre. Akkor hát mit tehetsz? Légy totálisan a táncban. akkor ez egy gyakorlat: jó. ha nem tel­ jes lényeddel vagy benne. Légy résztvevő! 63 . Csak egy közönséges tánc. az ego középpontját . Ami azt illeti. mert az elkülönülés csak akkor létezhet. egészséges.válj a tánccá. De ez még nem meditáció. hogy te vagy a tánc. Utána felüdülsz és megfia­ talodsz.az nem az egész lényed. és te táncolsz. valami. a tánc önmagában is jó.A T Á N C M I N T M E D I T Á C I Ó A TÁNC MINT MEDITÁCIÓ Oldódj fel a táncban F elejtsd el a táncost. csak a tánc maradhat. Ha tánc és táncos nem különül el. és kívülről figyeled a saját táncodat. A táncosnak el kell tűnnie.

A M E D I T Á C I Ó K 64 .

Mindig gondolj a NATARADZS MEDITÁCIÓ A Nataradzs tánc.számomra ez a foga­ lom alapvető. ünnepelj. Légy néma és mozdulatlan. teljes időtartama: 65 perc. inkább kövesd. Három részből áll. Érezd. Nem egy halálosan komoly dolgot csinálsz. „játékos" szóra .te is úgy fújsz. is történik. és azonnal feküdj le. ne légy szemtanú. hanem egy történés. táncban. Ahogy a szél fúj. Mi itt Indiában a teremtést Isten lilájának. Maradj az ünnep hangulatában. ahogy a folyam folyik . Engedd. hogy a tánc magától folyjon. örvendezz. mint egy megszállott. bármi Harmadik szakasz: 5 perc zene Táncolj. úgy folysz. És légy játékos. Ne kontrolláld a mozdulataidat. Ez nem egy cselekvés. Csak játszol: játszol az életenergiád­ dal. mint totális meditáció. játszol a bioenergiáddal . Első szakasz: 40 perc zene Táncolj csukott szemmel. hogy teljesen a tudatalattid irányítson. 65 . Csak légy totálisan a Második szakasz: 20 perc csend Tartsd csukva a szemed. Isten nem teremtette a világot. Ne erőltesd.A N A T A R A N D Z S M E D I T Á C I Ó H agyd. hagyd történni.hagyod a maga útján áramolni. ez az Ő játéka. Isten játéká­ nak nevezzük.

akkor a test magától lezuhan.akár órákig is tarthat -. Az első 15 percben forogj lassan. ha . jobb karod felemelve. legerőteljesebb technika. épp úgy. mintha lényed legbelseje egy közép­ ponttá válna. ahogy a kisgyerekek szoktak forogni. szilárd talajon pedig erős zokniban vagy vászoncipőben és természetesen laza ruhában csinálod. Olyan mély. A meditáció két részből áll: pörgés és lazítás. fordított kéz­ tartással. hogy nem tudod megtartani magad. hogy előtte három órával nem eszel és nem iszol semmit. Az óramutató járásával ellentétes irány­ ban forogj. végezheti a pörgést az óramutató járásá66 val megegyező irányban is. tenyérrel lefelé. tenyér­ rel felfelé.A M E D I T Á C I Ó K A szufi pörgés az egyik legősibb. hogy teljesen magával ragadjon az örvénylés energiája. tartsd nyitva a szemed. Pörögj nyitott szemmel. A pörgésnek eredetileg nincs meghatáro­ zott időtartama . de ajánlatos legalább egy órán át végezni. Amikor a pörgés már olyan gyors. hogy a tested elernyed­ jen. de egész tested mozog. elmosódottá váljon. de a középpontban a szemtanú csendes és nyugodt. Akinek kellemetlen ez az irány. hogy a kép összefolyjon. és ne is próbáld előre elrendezni a földetérést. hogy még egy­ szeri megtapasztalása is teljesen megváltoztathat.egy pörgő­ mozgó fazekaskorong. Te a közép­ pontban vagy. Végig maradj néma. Aztán a következő 30 percben fokozatosan gyor­ sulj fel mindaddig. PÖRGÉS MEDITÁCIÓ A pörgést úgy érdemes végezni. és egy energiaörvénnyé nem válsz — a periférián a mozgás vihara tombol. Ez az elesés ne a te elhatározásodból történjen. Engedd. Legjobb. ami mozog . míg hatalmába nem kerít a pörgés. de ne fókuszáld a tekintetedet. bal karod leeresztve. egész tested pedig egy kerékké. ha füves vagy homokos talajon mezítláb.

akkor az esésed is lágy lesz.A P Ö R G É S M E D I T Á C I Ó a testei lágy. Csak akkor hagyd abba a meditációt. amennyire csak lehetséges. a föld elnyeli az energiádat. akkor a hátán is feküdhet. ha mégsem múlna el a hányinger. Ha valakinek ez nagyon kényelmetlen így. 67 . ahogy a kicsi gyermek tapad az anyja keblére. Ha egyszer elestél. ahogy a tested egybeolvad a föld­ del. Érezd. és maradj mozdulatlan és néma legalább 15 percen át. épp úgy. Ne folytasd a forgást. de ez 2-3 nap alatt elmúlik. Tartsd csukva a szemed. akkor a meditáció második része következik. Néhányan hányingert érezhetnek a Pörgés meditáció alatt. hogy a csupasz köldököd érintse a talajt. A meditáció után légy olyan csendes és passzív. Gördülj rögtön a hasadra úgy.

A M E D I T Á C I Ó K 68 .

hogy ne légy gépies. ha éber tudsz maradni. nem pedig egy külsőség. egy adott helyen.BARMI LEHET M E D I T Á C I Ó BÁRMI LEHET MEDITÁCIÓ A dtok nyitja. a zuhanyozás. Tehát. hogy felszámolja az elgépiesedést. A meditációnak semmi köze ezekhez a dolgokhoz. bizonyos mantrákat ismételgetsz. pedig a meditáció épp azért van. füstölőt égetsz. hogy a meditáció egy speciális cse­ lekvés-sor: ülsz arccal Kelet felé. akkor az egész élet egy meditáció.bármi azzá vál­ hat -. minden mozdulat óriási segítség lehet. 69 . Az emberek úgy gondolják. Ezek csak gépiessé tesznek. az étkezés. Akkor minden apróság. Ha „gépietleníteni" tudod cselekedeteidet. kimért mozdulatokkal. egy baráti beszélgetés med­ itáció lesz. akkor minden cse­ lekvés meditáció. mindenféle hókuszpókuszt csinálsz egy adott időben. A meditáció belső érték .

A M E D I T Á C I Ó K 70 .

Test. a mozdulataid összehangoltak. hogy azért élvezték a pillanatot. A futók olykor véletlenül a negyedik. De amikor mozogsz. Ki gondolná. mert ebben a test­ helyzetben aludni szoktál. szemed elé tárul az éj sötétjéből újjászülető világ. Futás közben megtörtén­ het a csoda. s csak a futás van ott. És manapság a futás egyre inkább egy újfajta meditációvá kezd válni. Futsz. mert nem ezt várták.de ha mégis. nyilván nem alhatsz ilyenkor még éberebb vagy. énekel. ahol létrejöhet e három egysége. azért szépült meg a világ. elme és lélek együtt kezd működni . mert egy jót futottak: és ez csak egy múló hangulat volt.egy belső orgazmus által hirtelen eggyé válsz a Mindenséggel. hogy egy futó egyszer csak Istent tapasztalja meg? Pedig ez így van.. Amikor csendben üldögélsz. az én tapasztalatom szerint 71 . És meglepődnek. Amikor fekszel az ágyadon. akkor ismered ezt az érzést.. Az egyetlen gond az. hogy a mozgás gépiessé válhat. a turiya élményét is átélik. Ha valaha is futottál. A friss levegő átjárja tüdődet. persze hogy elalszol. Körülötted minden zsibong. tele vagy élettel. azért volt ez egy kivételes nap. aztán jön egy pil­ lanat. elme és lélek legyen benned FUTÁS. nehéz ébren maradni. Keress olyan tevékenységeket. Azt gondolják. Te talán el sem tudod képzelni a futást mint meditációt. ha élvezted a futást kora reggel. Test. tudod miről beszélek. és az egész világ éledezik. Nem igazán tulajdonítanak neki jelentőséget .BÁRMI LEHET M E D I T Á C I Ó M ozgás közben sokkal könnyebb és természetesebb dolog ébernek maradni. mikor a levegő friss és üde. de a futók olykor a meditáció felemelő élményébe kerül­ nek. Ez gyakran megesik a futókkal. azért érezte magát jól a test. amikor a futó eltűnik. KOCOGÁS ÉS ÚSZÁS egy. álmából ébred. csak ennek nincsenek a tudatában.

akkor az élettel vagy kapcsolatban. aki egész testét. Amíg éberré tesz. mint a kisgyerek. maradj meg amatőrnek. nem pedig meditáció. Aztán telepedj egy fa alá. hogy a hűvös szellő cirógasson. és érezd a föld hűvösséget. ami talán csak kevesek számára járható . aki még csupa élet és vibrál az energiától. mint bárki más. hagyd abba. Ha kapcsolatban vagy a földdel. a hasból. akkor haszontalan.A M E D I T Á C I Ó K egy futó könnyebben jut meditatív állapotba. A kocogás nagy segítség lehet. És hagyd. Egy kisgyerek mind­ ezt kínszenvedésként éli át. s hagyd. melegét. és hagyd. aztán egyet. Keress egy másik mozgásformát. hogy futá­ sod gépiessé vált. ami éberséget teremt. addig jó . 72 . hogy végigáramoljon rajtad. akkor próbálkozz a tánccal. csak érezd. az úszás is nagy segítség lehet. amíg a tevékenység automatikussá válik. Ne feledd. Sose várd meg. mikor fut. Érezd a nyugalmat. lágyságát.ha már inkább eltompít. fújd ki magad. Bármit bocsát is ki magából a föld abban a pillanatban. Akkor inkább ússz. Ha úgy érzed. Ha ez is gépiessé válik. Menj futni reggelente. mintha kény­ szerzubbony lenne rajtad. Lélegezz mélyen. kezét és lábát szabadon mozgatja. izzadj. Egy fiatalnak.azt. Felejtsd el a meditációról kerengő meséket . Ne légy profi futó. hogy meditálni annyi. Legyen kapcsolat közted és a föld között. Először csak fél mérföldet fuss. s végül legalább hármat. ez elfojtás. hogy a mozgás csak egy helyzet. Ez nagyon hatásos. ne úgy. amely ismét éberré tesz. hogy éberséged is meg­ maradjon. Ezeket a dolgokat mind meditációvá kell átlényegíteni. akkor a testeddel vagy kapcsolatban.és ez az. hogy energiád beivódjon a földbe. Az egész testeddel fuss lazán. akkor nagyon érzékennyé és koncentrálttá válsz . Ez csak az egyik út. Vagy néha csak állj mezítláb a talajon. Ha kapcsolatban vagy a földdel. amire szükség van. Ha kapcsolatban vagy a földdel.a több­ ségnek más kell. Fuss úgy. mint ülni egy fa alatt lótuszülésben.

addig pörögsz-forogsz. Öt percen keresztül csak nevess. mint az árnyék. hanem hagyod. hogy a tánc vigyen. Nem egészséges. Ha táncod igazi eksztázis . Felolvadsz a létben. Lehetetlen gondolkodni és nevetni egyszerre. mígnem egy örvénnyé válsz . Útmutató a Nevetés meditációhoz Reggelente. mert ezek egymás­ nak szöges ellentétei: vagy nevetsz. akkor a nevetésed nem igazi. Az energia áramolni kezd. a gondolat megáll. de a saját próbálkozá­ sod hallatán feltör a valódi nevetés. hagyod. hol végződik a tested és hol kezdődik a lét.BARMI LEHET M E D I T Á C I Ó A nevetés felszínre hozza a belső forrásod energiáját. Amikor igazán nevetsz. azokban a pillanatokban egy mély meditatív állapotba kerülsz? Megáll a gondolat. a legter­ mészetesebb. csak úgy-ahogy mögötted kul­ log. a gondolat megáll. Három-négy perc múlva. 73 . a legegyszerűbb ajtó a meditációhoz. az elme hirte­ len eltűnik. amikor fölébredsz. Ugyanez történik nevetés közben: ha hatalmába kerít a nevetés. A nevetés nagyszerű bevezető a gon­ dolat-nélküliség állapotába.amikor nem te irányítasz. hogy amikor igazán nevetsz. nyújtózkodj. úgy követi a nevetést. Amennyire én tudom. Ha táncod igazi eksztázis.a gondolat megáll. ha hatalmába kerít a tánc. mielőtt kinyitnád a szemed. a tánc és a nevetés a legjobb. Észrevetted már. Egyre csak táncolsz. s a lét felolvad benned. vagy gondolkozol. Még azt sem tudod. kezdj nevetni. minden választóvonal eltűnik. Ha nem áll le a NEVETÉS MEDITÁCIÓ gondolat. a gondolat megáll. mint egy macska. hogy magával ragadjon -.minden határ. Határaitok összemosódnak. Nyújtózkodj minden porcikádban. még mindig csukott szemmel. Ha igazán nevetsz . Eleinte csak csinálni fogod.

ő nevetett. Faluról-falura. és nevetni kezdett . és az egész napod más lesz ezután. nevetni kezdtek. hogy Hotei a falujukba érkezzen. és a nevetés egyre terjedt. mire valóban nevetni tudsz. szökőárként öntötte el az egész falut. Az emberek. mert mindig tengernyi vidámságot és áldást hozott.A M E D I T Á C I Ó K Lazulj el a nevetésben. Nevettében a földön hempergett. A hasa remegett. a nevető Buddháról. hogy több napig is eltart. 74 . mert annyira szokatlan ez a jelen­ ség. ő csak nevetett. Nevetése ragadós. csak úgy rázkódott a nevetéstől. A nevető Buddha Van egy Japán történet Hoteiről. ha a megvilágosodásról kérdezted.így prédikált. ha az igazságról faggattad. akik össze­ csődültek. De hamarosan a nevetés spontán és felszabadult lesz. Ha Buddháról kérdezted. soha. Az emberek már alig várták. ő nevetett. Egyetlen üzenete a nevetés volt. végighömpölygött az utcán. Lehet. Egyetlen szó nem hagyta el ajkát. Az ő egész tanítása a nevetés volt. ragályos volt - mindenki elkapta. Szívből kacagott. piactérről-piactérre vándorolt. Megállt a piac közepén.

amiről a meditáció szól: „gépietleníteni". és még él. Aztán eljött hozzám.válasz­ oltam. Persze szenvedett.lénye szerves részévé vált. ő a világ leghitványabb embere.kérdezte. le kell szoknia a dohányzásról. és ott gyökeret vert. DOHÁNYZÁS MEDITÁCIÓ A dohányzás miatt a férfi elvesztette minden önbecsülését.Mit tegyek? . Harminc évig dohányzott. keményen próbálkozott. viszont nem tudja egykönnyen abbahagyni őket. és ő még ezt sem képes megtenni: nem tud leszokni a dohányzásról. ha pár órával előbb hal meg. és az orvos azt mondta: „Ha meg akar gyógyulni.Hogyan szokhatnék le a dohányzásról? . Értéktelennek látta magát. Harminc év hosszú idő. Próbálkozott . Az elme önmagában tehetet­ len. mint 75 . Megvetette saját magát. s olyan erővel tört rá a kényszer. Mi történik.nem mintha meg sem próbálta volna -. . . Itt ez az apróság. felejtse el a leszokást. és közben sokat szenvedett. Az egész folyamat gépiessé vált . Megbe­ tegedett.Egy dolgot tegyen ." Csakhogy ő megrög­ zött dohányos volt.Senki sem tud leszokni . belefog dolgokba.mondtam -. szervezetének kémiájába . hogy nem bírt magával. A dohányzás betört szokásai világába. Hiába vette a fejébe.most „gépietlenítenie" kell. Ú g y érezte. de már ehhez is hozzászokott. de egy-két nap. Megint rágyújtott. . nagy jógi vált magából: harminc éves gyakorlatra tett szert a dohányzás terén.kérdezte . Harminc év óta egyik cigaret­ tát szívta a másik után. és sehogy sem tudott ellenállni. A leszokás nem elhatározás kérdése. . Ha egyszer elkezdte és ilyen sokáig gyakorolt. És semmi sem kötelező. És pont ez az.Ezt be kell látnia.Hogy érti azt hogy „gépietleníteni"? .BÁRMI LEHET M E D I T Á C I Ó E gyszer eljött hozzám egy férfi. A szokás beépült az ön testébe. hogy leszokik: a fej ehhez már kevés.

vagy netán szombaton hal-e meg. .Felejtse el. 76 . Az új kor új jógáját adom most át önnek.Ha a zen budd­ histák csinálhatnak meditációt a teaivásból. Szívja be mélyen a füstöt: ez egy pránajám. Inkább próbálja megérteni a dolgot.Meditációt a dohányzásból? csodálkozott. Ne kapkodjon. mert mások azt mondják.kérdezte döbbenten A bódító illatot? .mondtam .Miket beszél?! .Igen. . Aztán jön az első szippantás: Isten. kapkodva. éber. hogy hétfőn.Mondja.az Étel Isten. Aztán egy napon. Vegye elő a paklit lassan. A dohány épp oly isteni.kérdezte döbben­ ten. mi a teendője. akkor sem tréfálok.mondta. és számukra ez egy szer­ tartás. ha a szokás abbamarad.A M E D I T Á C I Ó K egyébként? Mit fog tenni ezután? És mit tett eddig? Szóval mi itt a lényeg? Az. Majd meglátja. Nem számít. Ebben áll a titok nyitja: „gépi- . Figyelje a hangot. Élvezze ki a cselekvés minden mozzanatát.mit számít az? .Igen . Aztán vegyen ki egy szál ciga­ rettát teljes éberséggel.. maga miért ne tehetné ugyanezt a dohányzással? A dohányzás épp olyan szép meditáció lehet.de nagyon éberen. hogy egyre éberebbé válhasson. . teljes éber­ séggel. . Ha ezt meg tudja csinálni. Úgyhogy legközelebb csináljon belőle meditációt. Három hónap múlva a férfi megint eljött: . lassan . . majd szeme felcsillant. meg fog le­ pődni: hamar rájön. füst alakjában. és újabb szippantás. kedden. Ahogy a zen szertartás résztvevői figyelnek. s aprózza el a dolgot amennyire csak tudja. gépiesen. nem tréfálok.Egy dolga lesz. mint a Földön bármi. mekkora barom­ ság ez az egész.. Egyáltalán ne akarjon leszokni. amit csinál.nem úgy mint eddig. Szagolja meg . Amikor előhúzza zsebéből a csomag cigarettát.ez Isten illata. M é g amikor tréfálok. hát nem. lazítson. Nem kell sietni. igaz. idén vagy egy másik évben . maga tréfál?! De nem. Szagolja meg a cigarettát. és az az aroma. amikor a szamovár sípolni kezd és a tea forrásba jön.Most vegye a szájába a cigarettát teljes éberséggel. Meditáció? Mondja már. akkor most próbálja meg ezt más dolgokkal is. nem azért. gyújtsa meg teljes éberséggel. szívja be ezt a bódító illatot.Mit mond? . tegye ezt lassan. hát abbamarad ha nem. mert mások annak tartják. Legyen tudatos. Élvezze. hogy ez rossz.. Lényének egészéből jön a felismerés. bódító ez az illat. olyan kíváncsi lettem! Ekkor elmondtam. Majd fújja ki a füstöt. Nem azért. Majd ütögesse hozzá a cigarettát a dobozhoz . Kár ezen aggódnia. . . Ahogy a hinduk mondják: Annam Brabm .Abbamaradt . .feleltem. figyel­ metlenül. A füst miért ne lehetne az? Minden Isten.Igen. minden apró mozzanatot. És nemcsak az eszével fogja látni. -Jó . Én mindig komolyan beszélek.

BÁRMI

LEHET

M E D I T Á C I Ó

etlenítés"; tudatossá tenni a gépies folyamatokat. Ha sétálsz, sétálj lassan, éberen. Ha nézelődsz, nézelődj lassan, éberen. S a fákat zöldebbnek látod majd, mint

azelőtt, s a rózsát rózsábbnak, mint azelőtt valaha. Figyelj! Valaki beszél, fecseg: hallgasd, hallgasd éberen. Ha beszélsz, beszélj éberen, figyelmesen. Légy tudatos ébredésed minden pil­ lanatában.

77

A

M E D I T Á C I Ó K

78

LÉGZÉS

-

HÍD

A

MEDITÁCIÓHOZ

LÉGZÉS - HÍD A MEDITÁCIÓHOZ

H

a tudod irányítani a légzésedet, akkor máris a jelenben találod magad. Ha a légzésed tudatos, rálelsz az élet forrására. Ha a légzésed tudatos, legyőzheted az idő és a tér kor­ látait. Ha a légzésed tudatos, egyszerre leszel a világban, s azon túl is.

79

A

M E D I T Á C I Ó K

80

L É G Z É S

-

HÍD

A

M E D I T Á C I Ó H O Z

A

Vipasszana meditáció által több ember világosodott meg, mint bármely másik meditáció által - mivel ez minden meditáció lényege. Az összes többi meditáció­ nak ugyanez a lényege, csak más-más formában. Lényegtelen elemek is tár­ sulnak hozzájuk. A Vipasszana vi­ szont a tiszta lényeg. Nem hagyhatsz ki belőle semmit, és nem is tehetsz hozzá semmit azért, hogy továbbfej­ leszd.

VIPASSZANA
A Vipasszana gyakorlata olyan egy­ szerű, hogy még egy gyerek is meg tudja csinálni. Sőt, a legkisebbek job­ ban csinálják, mint te, a felnőtt, mert az ő elméjük még nincs tele szemét­ tel. Ők még tiszták és ártatlanok. A Vipasszanát háromféleképpen lehet végezni. Válaszd ki a számodra legal­ kalmasabbat. Az első változat: cselekedeteid, tested, gondolataid és érzelmeid tudatos figyelése. Ha sétálsz, sétálj tudatosan. Ha mozgatod a kezed, mozgasd tudatosan, légy vele teljesen tisz­ tában, hogy éppen a kezedet mozga­ tod. Persze mozgathatod tudatosság nélkül is, gépiesen... Mondjuk, reg­ geli sétádat végzed. Lépkedhetsz anélkül is, hogy tudatában lennél lábaid mozgásának. Kísérd éber figyelemmel testmozgá­ sodat. Míg eszel, légy éber a mozdulatokra, melyek az evéshez kellenek. Ha zuhanyozol, légy éber a hűvösségre, mely bőrödet éri, a testedre csurgó vízre, és a határtalan örömre, amivel ez jár - csak légy éber. Mindez ne öntudatlan állapotban történjen. És ugyanez érvényes az elmédre is. Bármilyen gondolat suhan is át elméd vetítővásznán, te csak figyelj. Bármilyen érzelem tölti is el szívedet, te maradj szemlélő - ne bonyolódj bele, ne azonosulj vele, ne akard megítélni, mi jó s mi rossz. Ez nem része a meditációdnak. A második változat a légzés: válj tudatossá a légzésre. Amint beszívod a levegőt, a hasad emelkedni kezd, s amint kifújod, a hasad ismét lelapul. Tehát a második módszer, hogy légy tudatos a hasra: a has emelkedésére és süllyedésére. Figyeld éberen, ahogy a has emelkedik és süllyed. A has na81

A

M E D I T Á C I Ó K

gyon közel van az élet forrásához, hiszen a magzatot a köldökzsinór köti össze az anya életével. A köldök mögött található a magzat életének forrása. Így amikor a has megemel­ kedik, valójában az életenergia, az élet forrása emelkedik meg és süllyed alá minden egyes lélegzetvétellel. Ez sem nehéz gyakorlat, s talán még könnyebb is mint az előző, hiszen itt csak egyetlen dolgot kell csinálni. Az első változat szerint tudatosnak kell lenned a testre, tudatosnak kell lenned az elmére, tudatosnak kell lenned az érzelmeidre, a hangulataid­ ra. Tehát a gyakorlatnak három vál­ tozata él. A második megközelítés egyetlen lépésből áll: figyeld a hasat, ahogy emelkedik és süllyed. Az ered­ mény pedig ugyanaz. Amint egyre tudatosabbá válsz a hasra, az elme le­ csendesül, az érzelmek elcsitulnak, a szeszélyek eltűnnek. A harmadik változat: légy tudatos a beáramló lélegzetre - arra, ahogy a levegő az orrlyukadon át bejut. Ragadd meg a dolgot a másik végéről, s a has helyett most indulj ki az orrlyukból. A beszívott levegő eny­ hén lehűti az orrlyukakat. Azután kilégzés, belégzés és megint kilégzés. Így is lehet. A férfiaknak ez könynyebben megy, mint a nőknek. A nők tudatosabbak a hasra. A férfiak több­ sége nem szívja olyan mélyre a leve­ gőt, ők nem a hasba lélegeznek. Nekik a mellkasuk emelkedik és sül­ lyed, mert világszerte egy helytelen felfogás terjedt el az atléta termetről. Persze az alak formásabb, ha a mel­ 82

lkas kidomborodik, míg a has csaknem teljesen belapul. A férfiak inkább a mellkasukba szívják a levegőt, hogy az mind jobban kidomborodjon, a has pedig besüp­ pedjen. Úgy gondolják, ettől sportosabbnak látszanak. Japán kivételével világszerte az összes sportoló és edző azt hangoztatja, hogy lélegezzünk a tüdőnkbe. Ilyenkor a mellkas kitágul és a has összehúzódik. Az eszménykép az oroszlán, kiugró mellkasával és karcsú törzsével. Légy olyan, mint az orosz­ lán - ez a szabály terjedt el a torná­ szok és sportolók körében. Japán az egyetlen hely, ahol nem tartják fontosnak, hogy a mellkas legyen széles, a has pedig lapos. Ahhoz, hogy a hasunkat behúzva tart­ suk, némi önfegyelemre van szükség, mivel ez nem természetes. Japánban a természetes utat választották, ezért is olyan meglepő a japán Buddha-szob­ rok látványa. Ebből mindjárt látszik, hogy egy Buddha-szobor Indiából vagy Japánból származik-e. Az indiai szobrokon Gautam Buddha ki­ sportolt testalkatú: alig van hasa, míg mellkasa igen széles. A japán Buddha szobor ettől teljesen eltér: a mellkasa szinte belapul - mivel ő hasból lélegzik -, a hasa viszont nagyobb. Nem valami tetszetős - mert ez a világon uralkodó nézet nagyon régi, annak ellenére hogy hasból lélegezni természetesebb és egészségesebb is. Éjszaka, alvás közben nem a mellka­ sodból lélegzel, hanem a hasadból. Ezért olyan pihentető az éjszaka.

és kilégzés okozta emelkedését és süllyedését valamivel a köldök felett. bírálatok. biztosan elérkezik. akkor is figyelj. míg végül vissza tudsz térni a légzéshez. Csak várd szerető vágyakozással. Ezt az időt Japánban töltötted. 83 . s nem az. A hát és a fej egyenes. akkor figyeld az orrlyukak tájékát. Te ott leszel.mely minden ember életének legjelentősebb pillanata. amit figyelsz. tíz-tizenöt lépést téve előre. a kérdéseket. egyszerre felrobban benned. hogy a hasi légzés és a has légzés közbeni mozgásának tudatos figyelése árt az alakodnak . hagyd abba a légzés figyelését. Maga a figyelem_a fontos. Mindez tőled függ. az új ember megérkezett. frissnek és fiatalnak érzed magad. hétköznapi járásmód. melyben kényelmesen és éberen tudsz ülni negyven-hatvan percen át. A gyakorlatot végezheted bent. Eljön. amennyire csak lehet.. egyetlen percet sem. akkor az eredmény is hamarabb jelentkezik. az ego el fog tűnni.s ez a probléma talán inkább a férfiakat érinti -. s csak akkor változtass testhelyzetet. Ha mind a három gyakorlatot együtt végzed. hogy ne azonosítsd magad semmivel. mely a talajjal érintkező lábak megfigyelésén alapul. csak könnyedén csináld. Csinál­ hatsz kettőt is egyszerre. Ne feledd: ami könnyű. Sétálhatsz körben. és az elme elnémul. Ha már a megfelelő hullámhosszon vagy. Ekkor az ajtók kinyílnak. Fölmerülhetnek gondolatok. ami felmerül benned. a szemek csukva. Ülés Találj egy olyan testhelyzetet. ha na­ gyon muszáj. Ülés közben az alap feladat. Ez nem egy koncentrációs gyakorlat. vagy akár a szabadban. a légzés legyen természetes. úgy­ hogy mialatt a légzésre figyelsz. Még sosem késett. Ha attól tartasz. nyi­ tott szívvel az ébredés eme nagy pil­ lanatát . az a jó. ezért ügyelj arra. átalakít. majd ugyanennyit hátra. sok más dolog is magára fogja vonni a figyelmedet. figyeld azt. hogy figyeld a has be. A Vipasszanában semmi sem számít figyelemelterelésnek. akkor a hatás erősebb lesz. mert egész éjjel természetes módon lélegeztél. és bármi történjék. testérzetek. Ez tehát a három változat. Maradj olyan moz­ dulatlan. prob­ lémákat tekintheted rejtélyeknek élvezd a játékot! Vipasszana járás Ez egy lassú. amikor valami felmerül. ahol a levegő beáramlik. és amikor a levegő távozik. érzelmek. Figyelj. benyomások a külvilágból stb. vagy egyenes vonal­ ban. Bármelyiket alkalmazhatod. Ahogy a meditáció „beáll".. Régi éned meghalt.LÉGZÉS - HÍD A M E D I T Á C I Ó H O Z Amikor felébredsz reggel. de nem lesz ott az „én" érzése.

mi vonta el a figyelmedet. Ugyanazt kell tenned. nézd meg. majd térj vissza a lábakhoz. Járás közben azt figyeld. 84 . Ha más dolgok is fölmerülnek. Húsz-harminc percig járkálhatsz. milyen az egyes lábak kapcsolata a talajjal. mint ülés közben. csak a figyelem most másra irányul. hagyd abba a figyelést.A M E D I T Á C I Ó K Nézz pár lépéssel magad elé. amikor leteszed őket.

ahogy van. ami nem született s nem hal meg . hogy amikor éppen nem lélegzel. de halott. Mielőtt a levegő befelé vagy kifelé áramolna. éberen figyelsz. lehet hogy tudsz a 85 .mielőtt a levegő felfelé és kifelé áramlik . Ilyen egyszerűen meg lehet tudni az igazságot? Tudni az igazságot annyit tesz. Ekkor szükség. ha érezni fogod. Úgyhogy minden egyes lélegzetvétellel újjászületsz. akkor nem ezen a világon vagy. ez élmény két lélegzet között derenghet fel.még vagy. Ennyi volna az egész gyakorlat? Olyan egyszerűnek tűnik. A kiáramló lélegzet a halállal rokon. hogy észre sem veszed. Áldott vagy. Lehet hogy tudsz a kiáramló lélegzetről. Egy-egy belégzési követően van egy bizonyos pont. Siva A LÉGZÉSEK KÖZÖTTI SZÜNET FIGYELÉSE Aztán a levegő kiáramlik. vagy a másodperc ezredrészéig . van egy pillanat. amely mindig is volt és mindig is lesz. Ebben a pillanatban valami történik. a beáramló lélegzet az élettel. figyelj. a dolog Ne irányítsd a légzésedet. A kilégzés után egy másodpercre. Aztán a levegő beáramlik. meghalsz és kettő közötti szünet de ha őszintén. élettelen.ismerni azt az örökérvényű elemet.LÉGZÉS - HÍD A M E D I T Á C I Ó H O Z így szólt: Ó sugárzó. amikor nem lélegzel. Viszont ez a pillanat olyan rövid ideig tart. ahol a légzés megáll.a jótékony hatás. másra már nincs Kezedben a megtörtént. mert amikor nem lélegzel. Egy másodpercig. A nagyon rövid.nincsen légzés. mint ismerni azt. Hagyd úgy. akkor halott vagy . Tudnod kell. tudás. vagy a másod­ perc törtrészére a légzés szünetel. Miután a lélegzet be-(lefelé) áramlott és közvetlen mielőtt ki-(felfelé) áramlana . A belégzéssel újjászületsz. Amikor a levegő beáramlik. a kilégzés­ sel meghalsz.

Maradj vele együtt. az éber légzést. Amikor a levegő beáramlik. ahogy tudatosságod összefogott lesz . be és ki. Aztán hagyd. tudatod egyetlen színtere csak a kifelé vagy befelé áramló lélegzeted lesz -.és csakis erre . Jegyezd meg: ne menj elébe. Figyeld.a „jótékony hatás". Amikor lefelé mész. Ahogy tudatosságod felerősödött és elmé­ lyült. anélkül hogy tudnád. Haladj vele együtt. amikor nincs lélegzet. Ebben a szünet­ ben . de sosem vagy tudatában a kettő közötti hézagnak. csak te nem vagy elég éber. egy napon. egyszerre megtapasztalod a szünetet. hogy is maradhatnál öntudatlan? Egyszerre tudatosul benned. Nem lesz könnyű. hogy a levegő sem befelé. hiszen az már eleve ott van. mint egy árnyék. érezd. és ne is kullogj utána. de ne is maradj le. A buddhizmusban anápanaszati jógaként ismert. Egyszer csak eljutsz arra a pontra. Főleg Buddha próbálkozott ezzel a módsz­ errel. 86 . aláereszkedsz vele. sem kifelé nem áramlik. Mozogj együtt a lélegzettel teljes tudatossággal.a befelé vivő utat. Próbáld ki. Amikor teljesen együtt mozogsz a lélegzettel. Lépj be együtt a lélegzettel. amikor azt érzed. Csak így lesz lehetséges.a módszerre épült. te is vele mész. A légzés teljesen leállt. Amikor a levegő az orrlyukadhoz ér. Minden a helyén van. Felejts el minden mást: csak figyeld a befelé áramló lélegzetet . hogy eljuss a két lélegzet közötti ponthoz. ezért vált buddhista gyakorlat­ tá. majd lépj ki együtt vele: be és ki. eljutsz a szünethez. amelyben nincs lélegzet.az egész világ összefogott lesz: az egész világod. hogy beljebb menjen. A lélegzetnek és a tudatosságnak eggyé kell válnia.A M E D I T Á C I Ó K beáramló lélegzetről. És hogyan lehetsz az? Először válj tudatossá a beáramló lélegzetre. és eljön a pillanat. Ha folyamatosan gyakorlód a tudatos légzést. eljuthatsz. ne téveszd szem elől. hogy nincs lélegzet. Semmit sem kell hozzátenni: az már eleve adott. Buddha felébredése erre . Ne siess előre. akkor egy­ szerre.

Most az a különb­ ség. maradj éber a két lélegzet között. Mi fog történni? Tevékenységed színját­ szássá válik. hagyd folytatódni. Éppen eszel: folytasd az evést. Összpontosíts a szünetre. Ezt a gya­ korlatot hétköznapi teendőid közben kell végezni. Már beszéltünk a technikáról. a periférián. De ezt tevékenység közben kell gyakorolnod. a perem és a középpont. Miért valamilyen elfoglaltság közben? Azért. és figyeld a szünetet. és fi­ gyeld a szünetet. Ám közben mindvégig maradj éber a szünetre. A létezésnek két síkja van: a cselekvés világa és a létezés világa. mintha valamilyen szerepet alakítanál. Vagy mondjuk sétálsz: sétálj tovább. aki 87 . ami nagyon egyszerű. és ugyanakkor munkálkodj tovább éberen a középpontban is. Színész leszel. pár nap múltán újjászületsz. Ha ezt a módszert alkalmazod. Siva A SZÜNET FIGYELÉSE HÉTKÖZNAPI TEVÉKENYSÉG KÖZBEN Ne elvonultan gyakorolj. A létezést két síkon élheted meg: cselekvésként és létezésként. Folytasd a tevékenységet a külszínen. az egész életed egyetlen hosszú szín­ darabbá alakul. Bármit is csinálsz. mert a cselekvés eltéríti az elmét. A cselekvés ébren tartja a figyelmedet. tartsd figyelmedet a két lélegzet közötti szüneten. hogy ezt a gyakorlatot minden­ napi tevékenység közben kell végezni.LÉGZÉS - HÍD A M E D I T Á C I Ó H O Z így szólt: Amint hétköznapi teendőidet végzed. Ne hagyd magad eltéríteni. és így gyako­ rolván. ne hagyd abba. hogy jöjjön az álom. és ne hagyd abba a ténykedést. hagyd. Esetleg pont lefek­ véshez készülődsz: feküdj le.

Eljátszod.az csak egy „másodlagos figyelem". amit a tár­ sadalom. az egész életed olyan lesz. az élet pedig zajlik tovább a felszínen. a hagyomány. mintha nem is veled történne. Akkor az már nem színjáték. Ismétlem: ha gyakorlod ezt a tech­ nikát. ez csak egy szerep . Érezheted.A M E D I T Á C I Ó K szerepeket játszik. a kultúra. egy adott helyzet. Használd ezt a tech­ nikát az azonosulás megtörésére. Ez a technika arra való. Ha figyelmed a középpontra irányul. Mindenki azt hiszi. de nem lényeges.hanem valaki mással. Te a légzések közötti szünetre figyelsz. de közben egy­ folytában a szünetre koncentrál. hogy éli az életet. vagy a körülmények osztottak rád. Olyan.egy szerep. akkor már nem szerepeket alakítasz. mintha nem veled történne . Az csak történik valahol a figyelmed közelében. Kaptál egy szerepet. 88 . Ha megfeledkezel a szünetről. de közben azonosulsz vele. hogy létre­ hozz magadnak egy pszichodrámát. egy színjátékot. akkor igazából a perifériára nem figyel . Összetévesztetted a szín­ házat az élettel. hanem a szereppé válsz. az ország. Mindannyian ezt tesszük. tudhatsz róla. Pedig ez nem az élet.

és elnyom az álom -. Csak közvetlenül elalvás előtt. a lélegzet anyagtalan részét. Amíg álmo­ dunk. Láttál már alvó embert? Szemei szinte felakadnak. Ha a köldök fölötti energiaközpontra vagy tuda­ tos. Kiszívtad belőle a pránát. Az érzés akkor jön.LÉGZÉS - HÍD A M E D I T Á C I Ó H O Z így szólt: A homlok közepén beáradó szent lélegzettel. ha a két szemöldök közötti Siva A TUDATOS ÁLOM területre koncentrálsz. ahogy a prána beáramlik.légy tudatos a légzésre és a láthatatlan részre. Szokványos esetben nem tudjuk. mely az alvás pillanatában eléri a szívet. A fenti szutra nagyon. A legkönnyebben úgy tapasztalhatod meg a lélegzet láthatatlan részét. De bárhová összpontosítasz. akkor álmodban tudatos leszel. amit a lélegzet ugyancsak meg­ érint. de a beszívott leve­ gő tele van pránával. uralni tudod az álmokat." Közvetlenül elalvás előtt kell ezt a gyakorlatot végezni . uralni tudod az álmokat. míg a kifújt leve­ gő üres. A tudatod másod­ perceken belül feloldódik. ha a harmadik szemre koncentrálsz. hogy álmodunk. Az álom apránként elnyom. ahogy a szívhez áramlik. a pránára. 89 . Ha a légzések közötti szünetre összpontosítasz. Akkor kön­ nyen jön. hogy ez a valóság.a szent leheletet. Ha ez történik . Oszd három részre ezt a gyakorlatot. akkor is jön az érzet. jön. Tudni fogod. Mielőtt elérkezik ez a pillanat. nagyon fontos: "A homlok közepén beáradó szent lélegzettel. csak nem olyan könnyen. Ez a legalkalmasabb pillanat ehhez a technikához. sőt magát a halált is. akkor is jön. A beáramló és a kiáramló lélegzet ugyanarra szolgál. és a lélegzet üressé vált. válj tudatossá .csak akkor.ha érzed a szívedhez áramolni a láthatatlan lélegzetet. hogy álmodsz. sőt magát a halált is. Ez is a harmadik szem miatt van. csak még kevésbé könnyen. és érezd. azt hisszük. Érezni kezded. és nem más alkalommal. mely az alvás pillanatában eléri a szivet. a láthatatlan részt. Először képesnek kell lenned arra. a harmadik szemre irányulnak. nem leszel éber. hogy érezd a pránát a lélegzetben .

Akkor azt álmodsz. korántsem az. tudatos. erre képtelen vagy. 90 . Alvás közben nem vagy tudatában annak. Ha egyszer mesterévé válsz az álmaidnak. mialatt álomba zuhansz: „Nem akarom ezt és ezt az álmot látni". Viszont ha úgy alszol el. többé nem álmodsz. Normális esetben nincs beleszólásod az álmaidba. akkor már tudni fogod. ahogy a szív megtelik pránával.már nincs rá szükség. sem irányítani nem vagy képes. Ez abszurd. Ha mégis tudsz róla. te pedig tehetetlenül végigálmodod. nincs hozzá hatalmad. akkor létre is tudsz hozni álmokat. Valóságosak. Amikor álmaid mestere vagy.A M E D I T Á C I Ó K Azért tekinted az álmaidat igaznak. alvá­ sod új minőséget nyer: a halál minőségét. És ez egy kivételes adottság. hogy emlék­ szel arra. Amikor reggel fölébredsz. akkor álmaid mesterévé válsz. Elég megjegyezned elalvás közben: „Ezt akarom álmod­ ni". Ám ez egy későbbi. hogy álmodtál. És amikor az álmodás megszűnik. hogy álmodsz. Aki tudatossá válik álmában. Ha egy konkrét dolgot akarsz álmodni. és ezt is fogod. hogy álmok. azzal a fenti szutra csodát tesz: „uralja az álmokat. de te éber vagy. De hát mi értelme az álmodás mesterévé válni? Nem felesleges ez? Nem. nem érzed. Az álom megtörténik veled. Ha tudatossá tudsz válni az álmokra. akkor az alvás két szinten zajlik: ott az álom. Sem megállítani. Vagy mondd. az álmodás megszűnik . ahogy minden lélegzetvétellel megérinti a prána. és akkor az a bizonyos álom elkerüli az elmédet. Nem tudja befolyásolni őket. Áldozata vagy az álmok­ nak. utólagos felismerés. mert a harmadik szemre fókuszálsz. Milyen gyenge is az ember! Még álmokat sem vagy képes létrehozni. nem pedig a létrehozója. Milyen tehetetlen is az ember! M é g az álmokba sincs beleszólása. sőt magát a halált". amit csak akarsz.

és egy másik hangulat veszi át benned a helyét. Ugyanannyi szünetet tarts. Húzd be a hasad. Hagyd a levegőt kiszorulni. csapongó. mint amennyit kilégzés után . örökké ábrándozik . most tartsd bent a tüdődben három másodpercig. gondterhelt. A leve­ gővel együtt kilököd a rosszkedvet is. és maradj így néhány másodpercig.LÉGZÉS - HÍD A M E D I T Á C I Ó H O Z P atandzsali azt mondta: Az elme attól is elcsöndesül. várj. Szívd be a levegőt. AZ ELME MEGTISZTÍTÁSA préseld ki tüdődből a levegőt. hogy a tested belélegezzen.feszült. ami­ lyen mélyen csak tudod. Lélegezz be. Lélegezz be. Hamarosan vál­ tozást fogsz észlelni az egész lényed­ ben. A leve­ gőnek teljesen ki kell szorulnia. várj. Lélegezz ki . hiszen a lélegzet minden. várj. Ha bármikor úgy érzed. Lélegezz ki teljesen. Most megint tarts egy kis szünetet. majd szívd be. hogy az elméd nem nyugodt . és tartsd bent három másodpercig. lélegezz ki. Most fújd ki. Tehát nyomd ki a levegőt amennyire csak lehet. és várj három másodpercig. lélegezz ki. egyfajta szabályos lüktetése. Aztán fújd ki. nyugtalan.egy dolgot tégy: először fújd ki a tüdődből az összes levegőt. várj. Legyen a dolognak ritmusa. majd visszatartjuk a lélegzetet. és ne lélegezz be néhány másodpercig. A rosszkedv elmúlik. ne vegyél leve­ gőt. Mindig a kilégzéssel kezdd.ha akkor három másodpercig nem vettél levegőt. és lélegezz be teljesen. Majd hagyd. ha felváltva kiszorítjuk.amennyire csak tudod. 91 .

A M E D I T Á C I Ó K 92 .

mert minden probléma elpárolog. 93 . És a rejtélyek szépek. Kerülj a fejből a szívbe. hogy azon csodálkozol. az egyedüli probléma. Ha megteszed a kellő lépést. Mindnyájan bennrekedtünk a fejben. Ez az egyetlen problémánk. Mert a prob­ lémákat a fej kreálja. hogyan is voltál képes folyton problémákat gyártani.A SZÍV M E G N Y I T Á S A A SZÍV MEGNYITÁSA A szív a valóság kapu nélküli kapuja. egyszerre minden annyira tiszta és áttekinthető lesz. és az összes probléma megszűnik. Csak rejtélyek maradnak. Őket nem megoldani kell. És csak egyetlen megoldás létezik: szállj le a fejből a szívbe. Őket meg kell élni.

A M E D I T Á C I Ó K 94 .

amely egyébként a szemen keresztül áramlik. ugyanis a látók esetében a tapintás nagy része a sze­ men keresztül történik: mi. Ha az egyik központ hiányzik. úgyhogy az energia a kezén át áramlik. Ha egy vak megérint. hogy próbálj meg fejetlen lenni. és egyszeriben furcsa dolgot fogsz tapasztalni: életedben először mintha a szívedben volnál. hogy a fej tényleg eltűnt. hogy a fejed eltűnt. látók a szemünkkel „érintjük" egymást. A FEJBŐL A SZÍVBE Van egy szabály. Képtelenségnek hangzik. mozogj.és a fület választja. Sétálj. hogy nincs fejed. jobb a füle. Járj fejetlenül. ám idővel úgy fogod érezni. hogy „Mondd. S amikor úgy érzed. Ha megkérdezel egy japán gyereket aki nem nyugati rendszerű iskolába jár -. A vakok muzikálisabbak. Szóval próbáld ki ezt a gyakorlatot próbáld ki a fejetlenség állapotát -. Képzeld el magad fej nélkül. érezni fogod a különbséget. az energia egy másik központból kezd áramlani. nagyon furcsa lesz és szokatlan.azonnal! A szíveddel fogod nézni a világot. annak kifino­ multabb a hallása. a központod áttevődik a szívbe . A vakoknak kifinomultabb a tapintá­ suk. és egyszerűen érezd azt. és érezd úgy. Persze lehetnek kivételek. járjkelj fej nélkül. hogy a gondolkodás központja a has. A vakok érzékenyebbek. nem pedig a fejeddel. most kénytelen egy másik utat választani . jobb érzékük van a zenéhez. Eleinte csak „mintha" lesz. Amikor a nyugatiak először jártak Japánban. hogy a japánok évszázadok óta úgy tartják. Eleinte csak „mintha" lesz. hunyd be a szemed. hogy aki nem lát. és megtudod. hogy nincs ott a fej. mint a látók. Próbáld ki. Ám idővel megállapodsz a szívnél. Miért? Az energia. Egészen furcsa. te a tested mely részével gondolkodsz?". A vak képtelen erre. hogy „a fejem eltűnt". Talán megfigyelted. Érezd. ő a hasára bök. 95 . de ez általában így van. alig tudták elhinni. Ülj le meditálni. mintha nem volna fejed. Amikor elfog az az érzés. de ez egy kulcsfontosságú gyakorlat.A SZÍV M E G N Y I T Á S A A z első lépés.

Másodszor pedig légy szeretetteljesebb. akkor egészen elveszíti a fejét. A szerelem egy halk.A férjem a barátod. Ez az egyik ok. Egyszer meglátogattam egy törvény­ széki bíró barátomat Kalkuttában. Ha a fej ott van érintetlenül és a megszokott módon működik. és rendszerint meg sem történik. Mára az egész világ elnyugatiasodott. A felesége ezzel fordult hozzám: . Ő maga is érzi. nem a fejére. amikor éppen szeret. egészen meghülyül. Ez csak egy elmélet. Nem könnyű leszállni a piedesztálról. Csak néhány emberben él még a Kelet elvétve. A szeretet a szív hatásköre. barát vagy férj lenni. Nagyon nehéz. Amikor az illető kilép a háza kapuján.nem pedig a fej. Hát. „Mondd. az segítene az ügyön? . milyen butaságot. ezért te talán tudsz hatni rá. Az emberek azt mondják. nem könnyű. Idővel a szívközpont működni kezd. hogy „eszement".Van egy problémám. egyben kilép a szívéből is. Ha megkérdezlek. te melyik testrészeddel gondolkodsz?". Tehát az első dolog az. hogy amikor egy értelmes ember szerelmes lesz. Nézz mélyen a szemedbe. akkor le kell szállnod a fejből. nyugodtabb és rendezettebb. Egész elszörnyed.Mondd csak. hogy próbálj fejetlen lenni. és csak akkor ereszkedik le a szívhez. Légy szeretetteljesebb! Ezért van az. . Nem könnyű teljesen megváltoztatni a régi sémát. Szeret és tisztel téged. szétválasztja a kettőt. amiért a japán elme higgad­ tabb.Ő még az ágyban is törvényszéki bíró marad. lényed egészét átalakítja. Úgyhogy ehhez a meditációhoz . Segítenél? . hogy milyen ostobaságot művel. Ha nem vagy szerelmes és őrült. A nap huszonnégy órájában törvényszéki bíróként viselkedik. A fejnek el kell vesznie. Nem tud szerető. de ha szerelmes vagy. mert a szeretet nem a fejből jön. Nem könnyű összeegyeztetni a két szerepkört. Földrajzi értelemben a Kelet megszűnt. az egész struktúrá­ dat. mi lenne az? . akkor nem lehet­ séges a szeretet. hogy a szíveden át nézel. Ha üzletember vagy.kérdeztem. Meditálj a fürdőszobában a tükör előtt állva.A M E D I T Á C I Ó K Évszázadok teltek el. Az ember belemerevedik az adott pózba. az ágyban is üzletember maradsz. bizalmas ügy lesz. amikor csak akarod. és Japán fej nélkül él. mert a Nyugat mindenfelé terjeszkedik. ez az egész személyiségedet. hogy amikor valaki szerelmes. Ám ez nagyon nehéz. mert a szeretethez az kell. Nem könnyű. egy japán vis­ zont a hasára. Hiszen a szívnek megvan a maga saját útja. Kelet már nem is létezik. Ha mondanál neki valamit. A világban a fejével él. te a fejedre fogsz mutatni. És amikor a szív működik. és érezd azt. hogy a szív működjön . Ez a dolog most felborult.Mi az a probléma? . Próbáld ki a fejetlenséget. 96 Megesik. Ekkor két különálló részre osztja az életét. akkor nem is szeretsz igazán.

Minél inkább a szereteten alapul a kapcsolatod . az elemzés. Így sosem juthat el az egész organikus egységéhez. elkülönít. Nem csak a feleségeddel vagy a férjeddel. hogy nehogy megöljön akár egy hangyát is. hanem az élettel mint olyan­ nal szemben is légy szeretettelibb. A tudomány molekulákra. Az elme sosem látja így a dolgokat: erre az elme képtelen. atomok és atomok. Egyesít. jár . Ez számára lehetetlen. hogy változtass a kapcsolatod minőségén: hagyd a szereteten ala­ pulni. A tudomány módszere az érvelés. hogy forduljunk szeretettel az élet felé. hogy légy szeretetteljesebb. Mahavir a fejből leereszkedik a szívbe. és szeretettel viseltetik az élettel mint olyannal szemben. Az egész nem látható a fejen keresztül. És amikor azt mondom. Amikor Mahavir mozog. az egész mindenség egynek tűnik.ügyel arra. más szemmel fogod látni a vilá­ got: mert a szívnek megvan a maga látásmódja. az egész min­ denség egységes egésznek tűnik. Csak a szív teremt egységet. elektronokra és még ennél is pará­ nyibb részecskékre bont mindent. és a végső szintézis Isten.az összes kapcsolatod -. az analízis. Ez az egy-ség maga Isten. szétválaszt. mivel az általa alkalmazott módszer­ rel sohasem érhető el a végső egység. a szétválasztás. Ezért beszélt Mahavir és Buddha az erőszak-nélküliségről: arról. az egész világ atom­ jaira hullik. ez alatt azt értem. annál inkább működik a szívközpontod. atomokra. Miért? Igazából a hangyá­ nak ebben nincs része. Amikor a szíveddel látsz. Amikor az elmén keresztül közelíted meg a dolgokat. 97 . Az elme kizárólag elemezni tud! A szív szintetizál. Az elme bom­ laszt. a gyerekeddel vagy a bará­ toddal. Dolgozni kezd. az elme analizál. Ezért nem képes a tudomány soha Istenre találni. Nincsen egység: csak atomok. Ha képes vagy a szíved­ del látni.A SZÍV M E G N Y I T Á S A próbálj meg egyre szeretetteljesebb lenni. A szív adja az egység élményét.

és érezd. Csinálhatod reggel is. És amikor te megváltozol. hogy az egész tested energiá­ tól vibráljon.szívedben elindul egy új dal. . és utána rögtön aludni térsz. férfi és nő . Aludj el. Ez az energiával való eggyéolvadás imádsága. hogy teljesen feltöltődtél. hajolj le. mint egy szélben rezgő falevél. ha ezt a meditációt éjszaka végzed. és tovább munkál.A M E D I T Á C I Ó K A legjobb. és csókold meg a földet. En­ gedd. Többször csinálhatod. enyhe remegés fog el . mert ha kihagyod. és egész nap érezni fogod. Föld és ég. Érezd újra az áramlást közted és a föld között. mert ha kevesebbszer csinálod. Reggelre frissebbnek érzed majd magad. amint álomba zuhansz. mintha másnapos lennél. Megváltoztat. Aztán hagyd. egye­ sülsz. Az előbbi két szakaszt még hatszor meg kell ismételni. a fejedet tartsd magasan. segítsd ezt a mozgást. Ahogy az energia lefolyik a karodon.. elsötétített szobában.légy olyan. IMA-MEDITÁCIÓ Emeld föl mindkét kezed az ég felé. Már nem vagy. és bármi történjék is. úgy fogod magad érezni. Eggyé válsz. teljesen elengeded magad. Egy új lendület. akkor nyugtalan leszel és nem fogsz tudni aludni. ahogy a lét áramlik benned. fent és lent. Együtt fogsz vele áramolni.. körülötted az egész lét megváltozik. mert az ener­ gia körülfog egész éjjel. de akkor pihenj utána negyedórát. a tenyerek felfelé nézzenek. egy új élet kezd áthatni. élénkebbnek. vagy amikor úgy érzed. ke­ veredsz. Ez sokat segít. jin és jang. mint azelőtt valaha. Az utolsó szakasz után térj nyugovóra. hogy mindegyik csakra megtisztulhasson. a lábad új táncot jár. Egy közvetítő eszközzé válsz. hagyd megtörténni. de kevesebbszer ne csináld. mely által az 98 isteni energia egyesül a föld energiá­ jával. Két-három perc múltán.lebegsz. A pihenés azért szükséges. hogy feltölt egy új energia . és az energia ott lesz. mint bármikor azelőtt.

A lényeg az. mégis csodát tesz. Neki ez kényelmes. akkor feszítsd meg az összes arcizmodat amennyire csak lehet. úgy hogy az adott testrész teljesen ellazuljon. hogy az arcod feszült. ha a feszültség intenzív. Bárki próbálkozhat vele. Érd el. Hunyd be a szemed. ászanákkal. feszítsd meg még jobban. érzel-e bennük feszültséget. Egy igazán egyszerű módszer. Ha például a jobb lábad­ ban érzel feszültséget. aztán egyszerre lazíts. akkor feszítsd meg annyira. ha úgy érzed. ahol úgy érzed.helyezkedj el úgy. hozz létre feszültséget. Buddha külön­ leges testhelyzetben ül. Próbáld ki. és fokozd a végletekig. egy dolgot tégy: feszítsd meg még jobban. Bárhol érzel is feszültséget. 99 .A SZÍV M E G N Y I T Á S A így szólt: valamilyen kényelmes testhelyzetben fokozato­ san teremts nyugalmat a két hónalj közötti területen. Ne tégy erőszakot magadon. mert az egyik véglet megteremti a helyzetet a másik végletnek. Köztes állapotban nagyon nehéz. mert olyankor nem mindig érzed. sokkal könnyebb. valamilyen kényelmes testhelyzetben. ahogy neked a legkényelmesebb. és lazíts. amelyik már most kényelmes. mert úgy könnyebb ellazítani. Aztán menj végig az egész testeden. hogy van-e valahol fe­ szültség. Tehát ne Siva A NYUGALOM SZÍVE próbálkozz különleges testhely­ zetekkel. és figyeld meg. és érezd az egész testedet. Ha valamelyik testrészedben feszültséget érzel. ha sokat gyakorlod. Könnyebb egyik végletből a másikba menni. Fokozd ameddig csak tudod. de a kezdet kezdetén még nem lesz az. Juss arra a pont­ ra. Számodra is kényelmes lehet. hogy legyél laza . az összes végtagod laza legyen. mindenfajta ve­ szély nélkül. nézd meg. Kezdd a lábakkal. Az első dolog. De nincs is arra szükség: kezdd olyan testhely­ zettel. hogy az összes testrészed. hogy a tested ellazult állapotban legyen.aztán egyszerre lazíts. Egyszerűen ülj bele egy kényelmes székbe. hogy a feszültség most már nem növelhető . amennyire csak tudod. Ezért.

ha a testre figyelsz. hogy a test laza. békés lesz. aztán felejtsd el a testet. majd egyszerre lazíts. minden végtag laza legyen. A két hónalj között helyezkedik el a szív központja. a mellkast. Ezért mondom. aggódó képet. A szív békét sugároz. mert a feszültség kilencven százalékát ezek hordozzák . és az arc lesz a „raktár". Felejtsd el az egész testet. figyelmedet kizárólag a mellkasra tereled. Tehát feszítsd meg az arcod amennyire csak tudod . A testnek két olyan területe van. mindjárt a szív jut eszedbe. zaklatottá válsz. A felejtés egyben lazítás is.. aztán feledkezz meg róla. összekapcsolódott. a mellkasodra a két hónalj között. ez mindig a szívből indul ki.míg a test fennmaradó része csupán tíz százalékot -. ellazul. Mert valójában. Amikor csak szeretetet érzel.A M E D I T Á C I Ó K Különösen az arcizmokra legyen gondod. A szív lecsendesül. Csak érezd. és érezd a két hónalj közötti területet: a szívtájékot. Ez a nyuga­ lom pedig a szívből érkezik. fordulj oda teljes figyelemmel. és most csak a szív tájékára koncentrálj. két olyan különleges központja. az már egyfajta feszültség. és a szívközpont az összes rád ereszkedő béke és nyugalom forrása. Tehát a nyugalom és a szeretet egyesült. teljes tudatosság­ gal. Lazítsd el. társadalmi helyzetüktől. telje­ sen ellazulsz. Abban a pillanatban. akit szeretsz.ahogy számodra a legkényelme­ sebb. Valahányszor szeretetet érzel. Ezért van az. automatikusan béke árasztja el a szívedet. Ám ez az út veszé­ lyeket is rejt. hogy ezt a területet béke tölti el. és tudatosan érzed. mert amikor túl sokat gondolsz rá. iskolázottságuktól és iskolázat­ lanságuktól. hogy a test laza. és érezd. mindjárt nagyobb lesz a nyugalom benned. ne csinálj különösebb fel­ hajtást emiatt. Csináld ezt öt percig. fajuktól és nemüktől függetlenül ugyanezt érzik: hogy a szeretet valahonnan a szív tájékáról árad szét. s mivel laza vagy.. Csinálhatod ágyon fekve. Most hunyd be a szemed. hogy ne csinálj felhajtást. hiszen az összes feszült­ ség az elmédben gyülemlik fel. Vagy mész a szeretet után. a koncentráció fe­ szültté teszi a testet. A nyugalom miatt a szív összekapcsolódott a szeretettel. . vagy ülve is . val­ lási és nemzeti hovatartozásuktól. Ezért valahányszor a szeretetre gon­ dolsz.ne fogd vissza magad: vágj szenvedő. mert a másik ember. hogy emberek a világ minden tájáról. hogy aztán az egész test. Amikor nyugodt vagy. nyugodt v a g y és békés: ha pedig nem szeretsz. ahol különleges érzetek hozhatók létre tudatosan. A második dolog: amikor úgy érzed. fontosabbá válik a számodra. amint nagy nyugalom tölti el. Erre nincs tudományos magyarázat. Először érezd a két hónalj közötti részt. eltölt egy bizonyos nyugalom. hogy sikerült kényelmesen elhe­ lyezkedned. És amikor elfeledkezel az 100 egész testről. Úgyhogy két dolgot tehetsz. és olykor nyu­ galmat is érzel.

a képzeleteddel egyszerűen ráhango­ lódsz valamire. Te csak eljutsz a forráshoz. az nem lehet tartós. hanem mindenfajta közvetítő nélkül. ami már eleve ott volt. Nem leszel tőle függő. együttérzés lesz.azután megint jön a sötét völgy. az erőszak. az egymásra utaltságon alapul. Nem birtokló szeretet lesz. mindjárt zavart érzel.A SZÍV M E G N Y I T Á S A mint te magad. Ha sze­ retsz. Próbáld ki ezt: valahányszor képes vagy érezni. valószerűtlen. hogy meditatív állapotba kerültél . A másik lehetőség. hogy a szív eleve békével teli. szük­ ségtelen ezt gondolni . És ez az elképzelés majd tudatosítja benned. és bármit teszel. Ne gon­ dold. Az egész dolog az ellenkezőjére fordult: Buddha is szeret. ám valójában nem a nyugalmon alapul. és nem a képzelet teremti a békét. az csak pillanatnyi kielégülést ad . a hiánytól szenvedsz. te pedig valamiképpen függővé váltál. csak nagy ritkán lesztek lazák. csakhogy az ő szere­ tete nem jár szenvedéssel. a tantra szerint nem hozod azt létre .úgyis érezni fogod. nem a nyugalomból ered. Bármit hozol is létre a képzelet ere­ jével. Ám ennek a szeretetnek más lesz a minősége. mély empátia. és fog szívetek a békétől sugározni. nem valamely személyre irányul. és te csak hallucinálsz. akkor az életed megtelik szeretettel. hogy a világ illuzórikus. hogy a két hónalj között eltölt a nyugalom. mert a másik az életed részévé vált. és valahányszor ott a másik. rengeteg aggodalom és nyug­ talanság.és ez az a módszer -. úgyhogy te nem hozol létre semmit. mert a lelki békéd gyökeret vert. ami már eleve ott volt. a szeretet jelenlététől gyötrődsz.amikor a világot illuzórikusnak érzed. Ha nem sze­ retsz. a világ illuzórikusnak fog tűnni. Szereteted önzetlen lesz. Csak nagy ritkán . akkor azért. és szereteted árnyék­ ként követi belső békédet. áthatja szívköz­ pontodat. És két villanás között a küzdelem. ha szeretsz. csupán egy-egy villanásnyi időre. látod. Nem a függőségen. azért szenvedsz. A felszínen vagy. És így már senki. Béke és nyugalom tartósan nem érhető el általa. A másik az a másik. Ez annak a jele. Ha közvetlenül leled meg a nyugal­ mat . hogy a képzeleteddel hozol létre valamit. és senkit sem tesz függővé tetőled. Egyszer csak eszedbe jut: „Mi történt a világgal?" A világ hirtelen 101 . még egy szerető sem zaklathat fel.amikor kettőtök közt elég erős az összhang és elég mély a szeretet -. ha nem szeretsz. hogy nem a szeretet által lelsz nyugalomra. Vagyis a szeretet olykor nyugalmat ad. és a felszín zavaros lesz. de nem mindig. A szív természetszerűleg a béke for­ rása. hiszen ti csak a felszínen találkozhattok. a gyűlölet és a harag mély völgyei várnak rád. Rengeteg zavar támad. Ez a különbség a tantrikus hagyomány és a nyugati hipnózis között: a hipno­ tizőrök úgy tudják. Tehát a szeretet csak időnként csil­ lantja meg előtted a nyugalmat. Ha az nem valóság. akkor hamis.

álomszerű létezéssé vál­ tozott. akkor te a létezés közép­ pontjába kerültél. mert ez a nyugalom a tekintetedből is sugározni fog. Ez tehát az ismérv. Irányítsd figyelmedet a szívre. Olyan valóságosnak tetszik.épp most kerültél ki a középpontból a perifériára. és csak azután nyisd ki a szemed. és gyakorolj kitartóan. a két hónalj között: érezd. Szó sincs arról. valamilyen rajtad kívülálló dologra. Várj. hogy felébredtél. ha a világ álommá vált. akkor az álmok nem folytatódhatnak. hogy a világ egy vetített képsor. teljesen anyagtalanul. Ekkor te és a felszín oly távol vagytok egymástól.pont olyan. Egész nap más lesz a közérzeted . fiatal és energikus . Elég tíz percet rászánnod reggel. hogy éppen milyen érzelmekkel viseltetsz a külvilág irányában. Először végezd el ezt a meditációt. És ha el tudsz mozdulni a perifériáról. És ha a világ irreális. mint valamilyen messzi tárgyra. ne légy csalódott. Már én is sokaknak java­ soltam. akkor te teljesen ellazult vagy . Csak lazíts. hogy a világ csak képzeletbeli . mert friss vagy. hogy úgy tudsz a felszínre tekinteni. friss és élénk. Ez a technika segít megszüntetni az alvászavart. akár háromdi­ menziós is lehetne . Amint tudatosul benned. hogy tényleg csak képzeletbeli .tán még sosem aludtál ilyen mélyen azelőtt. hogy bármikor csinálhatod: az ágyadon fekve éjszaka. Ha a világ számodra valósze­ rűtlenné vált. Lazíts. Ez a technika nagyon egyszerű. Azután reggel minden olyan szép. vagy éppen este. hogy már az első nekirugaszkodásra érzed a dolog szépségét és csodáját. Úgyhogy próbáld ki. Ott van. úgyhogy nem fog soká tartani. akkor a feszültségek feloldódnak. és csak azután nyisd ki a szemed. próbáld ki. 102 és az álmod nagyon mély lesz . akkor máris a mély alvás szakaszában vagy.A M E D I T Á C I Ó K álomszerűvé. Ha a világ irreálissá válik mielőtt elalszol. mint egy vetített valami. még ne nyisd ki a szemed. akár egy film a vetítővásznon. Ha a világ irreális. . Aszerint nő vagy csökken ez a távolság közted és a világ között. Az egész olyan egyszerű. Ekkor a világ teljesen más­ milyennek hat.és nem­ csak magadat fogod másmilyennek érezni. Eleve laza vagy. hanem mintha az emberek is máshogy viszonyulnának tehozzád. A világ nagyon is valóságos. vagy reggel közvetlenül ébredés után. kevesebbet álmodsz hiszen. A nyugodt éjszaka után a test laza. és a távolság egyre növekszik. Tíz percig maradj ebben a nyugalomban. Olykor még az is előfordul. még mielőtt ténylegesen álomba zuhannál. közvetlen elalvás előtt. aztán kelj fel. és nem vesz sok időt igénybe. hogy mélységes nyugalom tölti el a szívedet.ez a meditáció egyik ismérve. Tedd a világot valószerűtlenné.nem. Már nem azonosítod magad vele. De ha nem érzed elsőre mindezt. csak te távolságot teremtesz. úgyhogy végezd tíz percig a következő gyakorlatot. Az nem egy alapigazság.máskülönben folyton a világ valóságába ütköznél. Először végezz el egy kísérletet.

kevésbé tartózko­ dók. körülötted rezeg. A nyugalom többszörösen körülölel.A SZÍV M E G N Y I T Á S A Minden kapcsolathoz hozzáadsz valamit. érzed. 103 . Kedvesebbek és előzéke­ nyebbek lesznek. nyitottabbak lesznek és barátsá­ gosabbak. Ha nincs meg részedről ez a hozzájárulás. akkor az emberek másként viselkednek. amikor zaklatott vagy. vibrál. ez a vonz­ erő. szeretne még közelebb lenni hozzád . akkor mindenki másként viselkedik veled. Mindig amikor nyugodt vagy. hiszen egy másik személynek látszol. Amikor nyugodt vagy. Mégis. A lelki béke ez a mágnes. hogy te is könnyen észreveszed. Mágnesként vonzod őket. az emberek bátrabban közelednek hoz­ zád. Te pedig szeretnél behúzódni az árnyék­ ba. taszítod a többi embert. Ők talán nincsenek ennek tudatában. és ott megpihenni. hogy mindenki a közeledben akar lenni.mint árnyék a fához. ha nyugalom tölt el és árad belőled. és aki csak a közeledbe kerül. mert ez a nyu­ galom kisugárzik. Ez a jelenség annyira kézzelfogható.

Akkor a keze mintegy összeolvad veled. érezd. az életnek az átadása. Egyfajta halott élettelenség lesz a kézben. akit mindig a feje irányít. mivel az érzéseket a szív nyeli el. és érints meg bármit. Ha az illető tényleg megölel. számító. Ez a melegség egyfajta odaadás . hogyan adhatna többet. ne a fejedből . törekedj a lótusz középpontjába. hogyan juthat­ na többhöz. Megérintesz valakit: amennyiben a szíved irányít." Próbálkozz! Több lehetőség is van. az érintés mindjárt a szívedig hatol. a szív mindig megérzi. mert a fej mindig hideg. Tehát mi a teendő itt. A szív viszont meleg és soha nem számító. vagy csak érintsd meg a földet. törekedj a lótusz középpont­ jába.nemcsak a kezet érzed hidegnek. Érezd úgy. mintha a kezed a szíved meghosszab­ bítása lenne.az 104 energiának. a kéz hideg lesz . úgy érzed. Ezért érzed minőségileg másnak.. vagy érints meg egy fát vagy egy virágot. ennél a gyakor­ latnál? „Mivel az érzéseket a szív nyeli el. Nem jöhet a fejből. vagy a barátodat. és érezd a kapcsolatot. A hidegség lélektől lélekig hatol. hanem az egész helyzetet. Mintha valami beléd áramolna a kézből. amivel a földet érinted. A fej mindig azon töpreng. Ha az illető a szívére hallgat.A M E D I T Á C I Ó K Siva így szólt: Óh áldott. a belső rezgéseknek. teljesen eggyéolvadtok. Ez a melegség a szívből jön. érintsd meg a gyermekedet vagy az anyádat.átad­ játok egymásnak lényetek melegét. hűvös. vagy a kedvesed felé. Amikor zenét hallgatsz. Hunyd be a szemed. Érintsd meg a ked­ vesedet vagy a szerelmedet. Kapcsold össze az érintés érzetét a szívvel. Érints! Hunyd be a szemed.. és érzed a minőségi változást. akkor lényéből egy bizonyos melegség árad. és kapcsolat születik . Ha megfogod egy olyan LEGYEN SZÍVED A KÖZÉPPONTOD ember kezét. ahogy melegség árad a szívedből a föld felé.

Úgyhogy mindenki ilyennek képzeli. csak akkor kezdenek az érzéseid a segítségedre lenni: elvezetnek a szívhez.A SZÍV M E G N Y I T Á S A hallgasd. Ha úgy érzed. Feledkezz meg a fejről. törekedj a lótusz középpont­ jába." A szív a lótusz. Mindenki próbálja úgy érezni. „Óh áldott. hogy mindenki azzal próbálja áltatni magát.maga az eredet. Még ha magadat be is csapod. Bejutottál a köldök középpontba. Próbáld ezt ki az összes érzéssel. A szívből a köldökhöz vezető ajtó nyitva áll. érző szívet. Amikor ez a két dolog már megalapozott. ahogy a zene szívedig hatol. ha nem lát magában szeretetet. hagyd. Összpontosíts a képre: most nincs fejed. érezd azt. a szív és a fej között. hogy senki sem nyugodt akkor. Először próbáld az érzéseidet a szívhez kapcsolni. és ne a fejhez tartozzanak. Hagyd.ám a hit kevés. ez szolgál középpontodul. Vagy. és ott feloldódik. Akkor. hogy fejetlen vagy. érezni fogod. akkor ez a módszer nagyon is neked való. ez nem javít a helyzeteden. milyen vagy. ami mindennek alapja . Ez a szíved lótusza lesz a középpon­ tod. De tudd. Figyeld magad részrehajlás nélkül. hogy te egy érzelmi beállítottságú ember vagy. mivel az érzéseket a szív nyeli el. Mert fölösleges becsapnod magad. hogy ő a szív embere. már könnyedén a köldök közép­ pontjába jutsz. ha a kettő között vagy. ilyennek hiszi magát . Másodszor mindig gondolj arra. és ott feloldódik. Jó. 105 . Minden érzékelés a lótusz egy-egy kibomló szirma.mert a szeretet olyan alapvető szükséglet. hogy a szíved együtt rezegjen vele. hogy ő egy kedves és jóérzésű egyén . akkor ma­ gadtól oda kerülsz. Érezd mind erősebben. ezt a technikát nem tudod becsapni. hogy semmi sem történik. hogy a fej megjelenjen. egyszerre csak fölülemelkedsz az érzéseiden. A fejből viszont nehéz a köldökhöz jutni. és aztán döntsd el. ne hagyd. ha kiteszel magadról egy fej nélküli képet a hálószobádban. hogy érzéseid a szívhez. Mialatt zenét hallgatsz. hogy minden érzés a szíved mélyére hatol. mintha valaki mást figyelnél. és a szíved lótusszá alakul. Érezd. Ha teljesen feloldódsz a szívben. Ha már magába szívott a köldök. Ha egyszer ismered a szíved középpont­ ját. Ez nagyon könnyű! A fenti szutra ezt nem említi: nincs rá szükség. és az elme leállt. Egyáltalán nincs ott fej. akkor is nehéz a köldökhöz kerülni. hogy mindegyik érzés mélyen a szívbe hatol. hallgasd azt a szívedből.

Ez az együttérzés módszere: idd magadba az összes szenvedést. ami valaha is eltöltött. És hagyod. a derűt. mert ez az egyik leghatékonyabb tech­ nika -. amiben eddig részesültél. hogy amikor belélegzel . öntsd ki magad a létbe.nagyon figyelj.ők nem tudják. és az mindjárt boldogság­ gá alakul. lélegezd be a világ összes élőlényének összes múltbeli. az összes áldást. és öntsd ki az összes áldást. Azt mondják. És meg fogsz lepődni: amint magad­ ba fogadtad a világ összes fájdalmát. mostani és jövendő nyomorúságát és szenvedését. ami eddig ért. mit beszélnek. Ez az egyik leggyakorlati- . Ők ennek épp az ellenkezőjét hangoztatják . az összes boldogságot. az többé nem lesz fájdalom. hogy mindezt elnyelje a szíved. lélegezd be az örömöt. Lélegezd ki. Talán már olvastál vagy hallottál a Nyugat úgynevezett pozitív gondol­ kodóiról. A szív azonnal átalakítja az energiát." Atisha módszere ennek épp a fordí­ tottja: amikor belélegzel. lökd ki magadból az összes fájdalmat és szenvedést. Atisha azt mondja. Ha egyszer megtanultad. Próbáld ki. A szív átalakítja az erőt: te beiszod a szenvedést. a jót. adni és kapni együtt. hogy „Amikor kilélegzel. hogy kezdd együtt­ érzéssel. S tedd ezt a légzés szabályozásával. hogy a Föld összes lakójának összes szenvedését beszívod a levegőv­ el. tehát amikor belélegzel. ATISHA SZÍV MEDITÁCIÓJA összes nélkülözést és összes kínt belélegzed. A világon létező összes rosszat. folyton csak ezt tennéd. Amikor pedig kilélegzel. fújd ki az 106 összes örömöt. gon­ dold azt. amit azután kiadsz.A M E D I T Á C I Ó K Atisha így szólt: tanulj egyesülni. hogy a szíved képes erre a varázslatra. Amikor pedig belélegzel. erre a csodára. A módszer pedig az. a boldogságot.

Nem lesz valóságos.de mit tudsz te a világ válogatott szenvedéseiről? M é g a saját nyomorúságodat sem élted meg. Az emberek örökké menekülnek önmaguk elől. azt nem oszthatod meg. Persze a lege­ gyszerűbb odamenni. amit meg tudsz tenni másokkal. Elsétálsz a klubba. mert ez az egyetlen dolog. a föld­ kerekség összes szenvedését magamra veszem. amid van. Próbáld ki még ma. nem lehet az. amit megoszthatsz. Elkezdesz újságot olvasni. vagy beülsz a moziba. Mondhatod magadnak: „Igen. és csak akkor tudsz áldás lenni mások számára. igyekszel magad távol tartani saját magadtól. Csak azt oszthatod meg másokkal. csak éppen 107 . Atisha tanácsa így szól: „Kezdd az elfogadás gyakorlását önmagaddal. Az ember nem szívesen néz szembe a maga nyomorúságával. kezdd a saját szenvedéseddel. Ne ugorj mindjárt a mély óceánba. Érezd a fájdalmat. vagy felugrasz a barátnődhöz vagy a barátodhoz. Talán nem is ő okozta az egész szenvedést." . amit előbb önmagaddal ne tettél volna. Mindent. és üldögélj csendben. Viszont ez nem medi­ táció. hogy mielőtt a fentieket meg tudnád tenni a lét egészével. akkor tudsz púp lenni mások hátán. amid nincs. és próbálod másfelé terelni a gondolataidat. Akkor csak beszélsz róla. kimész a piacra." Ahelyett. tanulj meg úszni előbb a sekély vízben. hogy ne kelljen érezned. légy neki hálás amiért lehetőséget adott arra. Ezt a sebet talán az a sok-sok bántalom hozta létre. váljon a dologból meditáció. Ha pocsékul érzed magad. ha áldás vagy önmagad számára is. mennyire sajog odabent. azt előbb önmagaddal kel­ lett megtenned. Kezdd önmagaddal Atisha így szólt: kezdd az elfogadás gyakorlását önmagaddal. az csak elméleti vizsgálódás marad. hogy mindjárt a világ összes búját-baját átéreznéd. hogy ne kelljen látnod a sebet. És ha azonnal magadra vállalod a lét összes szenvedését. Zárkózz be a szobádba. ahogy csak lehet. hogy átélj egy mély sérülést. Ebben rejlik a belső fejlődés egyik alapvető titka. először önmagadon kell gyakorolnod. Ha valaki megbántott.A SZÍV M E G N Y I T Á S A asabb módszer . Nem tudsz olyasmit termi másokkal. Az illető fel­ nyitott benned egy sebet. hogy megfeledkezz a saját nyomorúságodról. Mit tudnak ők a fáj­ dalomról? Hogy is gondolhatnának az egész világ nyomorúságával? Önmagaddal kell kezdened. Akkor tudsz másokat bántani.egyszerű és rögtön látszik az eredménye. és visszavágni addig sem kell önmagaddal foglalkoznod. ha önmagadat is bántod. Ha po­ csék a kedved. Először érezd a kínt olyan intenzitással. ha a saját hátadon is púp vagy. Atisha azt mondja. Valaki csúnyán megbántott. Győződj meg erről magad. bekapcsolod a rádiót vagy a tévét. amit életedben idáig elszenvedtél.

A beszívott 108 meleg füst visszajuttat azokhoz a napokhoz.A M E D I T Á C I Ó K elindított benned egy folyamatot. még a kávéról. és ne kösd le a figyelmedet sem­ mivel: ne nézz tévét. hogy zárd be az ajtót. amikor anyád melléből szívtad a meleg anyatejet: a mellbim­ bót most a cigaretta helyettesíti. Mielőtt csoportterápiára jelentkeznél. Ez valójában egyfajta regresszió. teáról és cigaret­ táról is mondj le. a megbántottság okozta fájdalomra. Először éld át az egészet a maga teljes intenz­ itásával. hagyj fel a drogok használatával . Így próbálod kerülni az idegességet: lefoglalod magad a dohányzással. hogy elég érzékeny legyen a saját fájdalmára. Bárhogy fáj is. Zárd be az ajtót. hogy az egész tested görcsbe rándul. mert a dohányzás nem más. Ezek a drogok körülsáncolják az embert. vissza­ térés a gyermekkorba. Nem csak ezekre az emberekre fogsz emlékezni. Nehéz lesz. ne hallgass rádiót. Ezért kérik meg a beteget számos terápiában. érezd a fájdalmat. azonnal rágyújtasz. egészen az első sérelemig. Nem hagyják érezni a sebeket. hanem a velük átélt helyzetekre is. ugyanis a mai kor embere ret­ tentően szenved. A dohány­ zástól ismét önfeledt gyereknek érzed magad. Inkább légy teljesen tudatos a benned felmerülő érzésre . nem hagyják. mert ezek egytőlegyig a menekülést szolgálják. mint eddig valaha. ami lefoglal: Istennel beszélgetsz. Az események visszafelé pörögnek. hogy a földön fetrengsz fájdalmadban. eszedbe jut. mert ez is kábítószer. És ekkor meglepő dolgot tapasztalsz: nem csak ez az egyetlen ember lesz ott: az összes férfi. hozzá fohászkodsz menekülsz önmagad elől. az összes nő. Atisha azt mondja: csak légy önma­ gad. Még csak ne is imádkozz. az összes ember. lehet. és ne haragudj erre az emberre.a drogok ugyanis menekülést jelen­ tenek a lelki bajok elől. mint egy jelképes szopás. A cigaretta egy jelképes mellbimbó. Egyszerre rádöbbensz. ne olvass. Legyél csendben. teljesen egyedül. Nem hagyják átélni a szenvedést. Manapság az emberek több izgató és nyugtató szert vesznek magukhoz. mint egy gyerek. Hagyj fel minden tevékenységgel. mert ezek is mind enyhébb drogoknak számítanak. csak engedd. Érezd a sebet. Újra átélsz mindent. hanem a fájdalom az egész teste- . hogy nem csak „a szíved fáj". Megfigyelted? Mindig amikor ideges vagy. bármennyire szenvedsz tőle. lehet.a mellőzöttség. ne térj ki előle. eltom­ pítják. hogy ne szedjen be semmit a kezelés előtt . pedig e nélkül nem szabadulhatsz ki a fogságából. ülj nyugodtan. elfojtják a fájdalmat. Ugyanez a helyzet sok-sok másik drog esetében is. Tehát az első dolog. aki csak megbántott. hogy zokogni kezdesz.ha lehet. szívet tépő: lehet. Drogok nélkül képtelenség volna elviselni ezt a tömérdek szenvedést. A regresszió által elhárítod magadtól a felnőttkorral járó felelősséget és fáj­ dalmakat.

most nem fogom elutasítani. egy olyan ajtó elé érkezel. Új utazás veszi kezdetét az életedben. Ha mindezt képes vagy átélni . nagyon messzire.ami nagyon fontos -. hogy a fájdalomból öröm válhat. hogy eltart néhány napig. mire képes leszel megemészteni. amikor ez bekövetkezik. olyan valószínűtlen az egész. mert abban a pillanatban. akkor kezdd magad­ ba szívni. Ne vesd el. Ezúttal magam­ ba iszom. Szinte hihetetlen. most nem fogom eldobni. hogy a szenvedés eksztázissá alakítható. üdvözöld. de azon a napon. úgyhogy ne hagyd veszendőbe menni." Lehet. és vendégként fogadom. Ez nagyon értékes energia. ahogy elfogadod a fájdalmat mindenféle tiltakozás nélkül. hogy „Most nem fogom elhárítani. idd magadba. Az ember csak csodálkozik. Többé már nem fáj­ dalom lesz. amely igazán messzire vezet. fogadd el.A SZÍV M E G N Y I T Á S A dre kiterjed . annak energiája és minősége megváltozik. az életed gyökeresen átalakul. És fogadd meg magadnak. alig hisz a szemének. Szívd be. 109 . hogy az egész tested egyetlen fájdalom.hogy minden tagod fáj. hogy minden porcikád sajog. Ezúttal megemésztem. légy érte hálás.

A M E D I T Á C I Ó K 110 .

A BELSŐ K Ö Z É P P O N T A BELSŐ KÖZÉPPONT S enki sem létezhet középpont nélkül. Nevelés útján jön létre. melyet Istentől kaptál. a felszín. A szemé­ lyiség a perem. 111 . amit a társadalom alakít ki. ez nem Istentől ered. azt csak újra felfedezni lehet. mely alaptermészeted. A közép­ pontot nem lehet létrehozni. nem pedig a természet ajándéka. A lényeg a középpont.

A M E D I T Á C I Ó K 112 .

" Ez egy választás. hogy csinálod? . egyszerűen nem értjük. hogy mit akarsz.ha csak valaki nem a szenvedéstől boldog. semmi sem történt. Te mégis nevetsz. még csak tizen­ hét éves. legalább most lehetnél szomorú. és még ekkor is jókedvűen nevetgélt. Szenvedni akarsz vagy boldog akarsz lenni? Mit választasz ma?' És én mindennap a boldogságot választom. Aztán rádöbbentem. még mielőtt kinyitnám a szemem: 'Abdullah . új nap virradt. senki sem mesélt vicceket. de már tele problémákkal. ahogy reggel az álom elillan és te fölébredsz.így hívták az öreget döntsd el. és nem a szenvedést.. a hasát fogta nevet­ tében.folyton csak nevetett.A BELSŐ K Ö Z É P P O N T A z egyik szufi misztikus. aki egész életében boldog volt soha senki nem látta őt szomorúnak .. Abban a pillanatban.Mester. 113 . de akkor is a boldogságot választja. Mikor fiatal voltam. Hogy döntöttél? A szenvedést vagy a boldogságot választod?" És ki az az ütődött. Már sok­ szor meg akartuk kérdezni tőled. Ő mégis nevetett. Hogyhogy nevetsz? Mi olyan mulatságos ebben? Mi ABDULLAH olyan szomorúak vagyunk. mint most te. Öreg volt. Próbáld ki. . vagy mi bajod?" Mire ő azt felelte: „Egy napon én is olyan szomorú voltam. Ő maga volt a nevetés. Attól a naptól fogva regge­ lente. hogy farkasszemet nézel a halállal. aki a szenvedést választja? És miért választaná? Ez nem természetes . kérdezd meg magadtól: „Abdullah.Én is megkérdeztem ugyanezt annak idején a mesteremtől. egész lényéből öröm sugárzott. az első dolog. hogy ez az én választásom. amit magamnak mondok. amikor fölébredek. Öreg korában. Most.Mi sem egyszerűbb ennél . Mondd. az én életem.mondta az öreg. odamentem a mesteremhez. vagy ilyesmi. Nem volt ott senki más rajta kívül. és minden különösebb ok nélkül nevetett. hetven éves. Egy fa alatt ült. amikor a halálos ágyán feküdt. hogy miért nem vagy soha szomorú. Én megkérdeztem: „Mi ütött beléd? Megbolondultál. az egyik tanítványa ezzel fordult hozzá: . Te most haldokolsz.

A többi ember csak megteremti azokat a helyzeteket . merülj el benne. az. az összes többi érzéssel is. melyek a fel­ színre hozzák a benned rejlő érzéseket.A M E D I T Á C I Ó K Siva így szólt: Amikor örömmel köszöntesz egy rég nem látott barátot. az energia szétárad. a bánattal. légy tudatos a téged eltöltő örömre. Az mindig is ott volt. hagyd. Te pedig helyezd magad az ébredő energia érzetének középpontjába. de elszalasztja ezeket a pillanatokat. hogy benned is kezd felemelkedni valami. Arról van szó. az veled. A barátoddal való találkozás csak egy helyzet. mert mindig csak kifelé figyel. Amikor találkozol egy barátoddal. Ekkor felejtsd el a Napot. úgy tűnik. hanem minden mással: a dühvel. Bármi történjék is. te azt hiszed. hogy a barátoddal való . A barátod segít. Valahányszor öröm tölt el. hogy az érzés ott van. amikor az ember örömöt érez. hogy újra látod őt. ők nem okoznak semmit benned. AZ IGAZI FORRÁS MEGLELÉSE Ezt sok más helyzetben is megte­ heted. Akadnak az életben olyan ritka pillanatok. és egyszerre öröm támad a szívedben. Pedig nem ez a tényleges helyzet. És ez nem csak az örömmel van így. a szenvedéssel. az egész lényed eggyé válik vele. hogy a periférián maradjon. És ne csak kívülről figyeld. Nézed a napfelkeltét.persze. Az öröm mindig ott van benned. eksztázist él át. benned történik. Az egész tested. a boldogsággal. míg te maradj a boldogságod középpon­ tjában. 114 Összefutsz egy jó baráttal . hogy az érzés előjöjjön. Amint figyelni kezded. oldódj fel ebben az öröm­ ben. s amíg együtt vagytok. hogy ez az érzés kívülről jön. egyesülj vele. Nem ők az okai érzéseid­ nek. boldog. hogy az örömöt a barátod váltja ki. látod ahogy a Nap felemelkedik és érzed. A barát csak maradjon a periférián. Érezd és válj eggyé vele. segít észrevenned. koncentrálj erre az örömre.

Hagyd őt a periférián. ha az érzés ezután eláraszt és átlényegít. hogy legbelül történjen. Ha az érzés öröm. Ha ez egy mérgező érzés. maradj meg az érzés középpontjában. ami addig rejtve volt. megnyilvánult előkerült a rejtett forrásokból. aki látszólag ezt kiváltotta. Ha az érzés pozitív.legyen az negatív vagy pozitív -. amiért segített napvilágra hozni valamit. és aztán az érzéssé válsz. Ha az érzés negatív. Vala­ hányszor ez történik veled. Ha tudatára ébredsz egy érzés­ nek. eksztatikus. örömteli. feloldódik. hogy ez az ember hozta létre mindezt. Légy neki hálás. a látótér szélén. akkor az pozitív érzés. Ne mondd. láthatóvá vált. és épp ott volt egy seb. Mindegyik érzéshez használd ezt a módszert . és akkor az élet minden dolgával szem­ ben más lesz a hozzáállásod. És ez a különbség a pozitív és a negatív érzések között: ha tudatára ébredsz egy bizonyos érzésnek. egy negatív indulat. akkor az negatív érzés. Most már tudod. Tedd ezt a negatív indulatokkal is. és ettől az érzés eltűnik. Ő csak egy helyzet. Érezd a haragot a maga teljességében. Ne ítéld el őt. hogy ott rejlik benned. Ha az érzés jó. egyszerre napvilágra került. megsza­ badulsz tőle. Te pedig válj a haraggá. akkor eggyé válsz vele. Amikor dühös vagy. amelyben bármi. Ne racionalizálj. és teljesen meg fogsz vál­ tozni. A tudatosság elmélyíti. ne arra a sze­ mélyre koncentrálj. akkor a tudatosság által megszabadulsz tőle.A BELSŐ K Ö Z É P P O N T találkozás egy olyan helyzetet ered­ ményezett. Hagyd. A tudatosság mindkét esetben másként működik. ami eddig rejtve volt. akkor eltűnik. akkor az adott érzéssé válsz. úgyhogy most légy te a seb. akkor örömmé válsz. Ha az érzés harag. 115 . amint tudatára ébredsz. Ő megütött téged valahol.

a múlt az ismeretlen jövőbe taszít. hogy az nem te vagy. és azon keresztül cselekszel.A szertelen vágy szélsőséges hangu­ lataiban belső békéd maradjon zavar­ talan. A harag megmarad. Ezért a vágy egyfajta „rend-ellenesség". hogy mindez mit jelent. akkor már nem leszel zaklatott. Ez a háborítatlan pont. de most lesz benned egy békés. amivel a világra jöttél. az mindig zavartalan.de te immár kívülről szem­ léled." De hogy lehetsz ilyenkor zavartalan? A vágy zavart támaszt. Amikor a vágy magával ragad. Nyugtalan leszel: kibillensz az egyen­ súlyodból. Két dolgot tehetsz.pláne egy szélsőséges hangulatban? El kell végezned bizonyos kísér­ leteket. akár egy ruhát. Válj szemlélővé. Az elméd egy időre elborul. Elfelejted. 116 Tudni fogod. és belső nyugalmad meginog. te nyugtalanná válsz. Dühös vagy. vetkőzd le a haragot. hogy a harag a peri­ fériára szorult. Eggyé válsz az érzéssel. teljesen hatalmába kerít az indulat: most nem tudsz uralkodni magadon. a felszín még nyugtalan. ez ter­ mészetes.A MEDITÁCIÓK Siva így szólt: A szertelen vágy szélsőséges hangulataiban belső békéd maradjon zavartalan. haragod valakire irányul. azon keresztül reagálsz az eseményekre. A vágy elragad. a perem. és megnyugszol. Persze. Ha látni tudod. nyugodt hely. . Amikor dühös vagy. háborgó . Az eredeti elmét nem lehet megzavarni. Legbelül válj mezítelenné. csak ekkor fogod megérteni. A vágy a jövő felé húz. Mint egy láz. hogy nyugodtnak kell lenned . Amikor ott a harag. hogy a harag egy tőled független dolog. A CIKLON KÖZÉPPONTJA A fenti szutra a következőt mondja: . vesd le.mintha csak átöltöznél. elméd háborgó tengerré válik. éktelen haragra gerjedtél. Ekkor emlékez­ tesd magad arra. rögtön azonosulsz vele. Hogyan őrizheted meg nyugalmadat . De te még sohasem láttad. még ott van. ez a békés hely az eredeti elméd.

Tegyük föl. aki megsértett.de te nyugodt maradsz. A zavar a távolsággal egyenes arányban nő. az elmédet borító porréteg felkavarodik. Minél távolabb kerülsz a középpontodtól. Így van mihez viszonyítania. Szokványos esetben figyelmünk a tárgyra irányul. Minél inkább eltávo­ lodsz a középpontodtól. az egyik irány. Nem az a személy köti le a figyelmedet. aki dühössé tett. Nem létezhet ciklon egy ilyen háborítatlan középpont nélkül. a nemi vágy vagy bármilyen másféle vágy hoz létre . A ciklonnak . hogy valaki beteg: azért érezheti magát az illető betegnek. Kísérletezz ezzel. másra sem tudsz gondolni. Ekkor a másikra figyelsz. a középpont. Például nemi izgalomba jössz. hogy befelé for­ dulsz. lehet hogy nincs ott. Itt vagyok én.nemi vágyad tárgya . hogy közben ne lenne benned egy pont. És ezt a próbát bármilyen vággyal. Ha nem lenne benned egy mozdulatlan középpont. Ha nem lenne benned egy tökéletesen zavartalan középpont. Emlékezz erre: semmi sem létezhet az ellentéte nélkül. fáj a fejed. mert valahol a lénye legmélyén ott a tökéletes egészség. arra a személyre. Honnan tudsz erről a fájdalomról. Amikor a középpontban vagy. Ekkor figyelmed a másikra irányul. s minél közelebb kerülsz hozzá. erről a fejfájásról? Ha te 117 . Ilyenkor vagy partnered . Vagy rázúdítod a másikra. amit összevethetsz. ebben az esetben viszont egyre csak nyugta­ lanabb leszel. és próbáld megfigyelni. annál nyugtalanabb leszel. itt van a harag és ott vagy te: dühöm tárgya.A BELSŐ K Ö Z É P P O N T valakin kitöltöd a haragod. és nyugtalan­ nak érzed magad. célpontja. Két útonmódon. Két ellentétes pont kell. A középpont teljesen csendes. az alany és nem a tárgy kerül a figyelmed középpontjá­ ba. és akkor a másik lesz tudatod középpontja. annál zaklatottabbá válsz. Ha nem lenne benned egy középpont. aki dühös­ nek érzi magát. A harag ott van közted és a másik között. ami minden dühön túl van. ő válik a haragod tárgyává. kétféle irányban függetlení­ theted magad a haragtól.mindig van egy háborítatlan középpontja. akkor nem válhatnál nyugtalanná. amely háborí­ tatlan marad. Ez tehát az egyik út. hogyan érezhetnéd. saját lényed középpontja felé. aki lehet hogy ott van. bármilyen típusú nyugtalansággal elvégezheted. A másik lehetőség. képes leszel higgadtan szemlélni a porfedte réteget: látni fogod. És dühös sem lehetsz úgy. Szükség van az ellentétre.felé fordulhatsz. Azt mon­ dod. Amennyiben dühöd tárgyát figyeled. egész tested az izgalom hatása alatt áll. Enélkül nincs létezés. annál inkább meg­ nyugszol. teljes a nyugalom. hogy zavart vagy? Kell legyen egy viszo­ nyítási pont.melyet a düh. Azt a személyt kezded figyelni. Ha viszont befelé fordulsz. akkor semmilyen mozgás nem lehetne benned. hogy az elmédet takaró por kavarog . de fordulhatsz egy képzeletbeli partner felé is.

akkor is volt benned egy zavar­ talan középpont. amit csak akarsz.csak éppen egy légüres tér­ ben. te pedig nevethetsz rajta. akkor kinyilvánítod a haragod. Könnyű kinyilvánítani és könnyű elfojtani. Azt is elfelejted. ő viszont nem tud bántani téged. úgyhogy bátran veheted medi­ tációnak.és a vágyon keresztül könnyen feltárha­ tod. Ne várj addig! Csak zárd be a szobád ajta­ ját. És nem is elfojtás. Emlékezz vissza az esetre. ha a másik van fölényben. Kinyilvánítjuk az érzé­ seinket. akkor nem tudhatnál róla. ám annál nehezebb meg­ maradni szemtanúnak. hogy még amikor dühös voltál. ahonnan ezt az egészet. Ha meg akarsz ütni valakit. ezt a drámát végignézed. Egyedül vagy. és ezáltal maradj nyugodt. A szem­ tanúság egy harmadik dolog: nem is elfojtás és nem is kinyilvánítás. és nem fojtod el az aktuális érzést. Amennyiben ez veszélyes. és könnyű a másikra zúdítani is. ha a főnököd. Fejlődsz. Ha dühös akarsz lenni. fojtsd el. akkor pedig elfojtod. azzal csak több zavart idézel elő. akkor mindent elfelejtesz. aki azt mondhatja: „Fáj a fejem. valami másnak kell lenned . Nem az a lényege. Így nyugodt maradsz. Elfojtani könnyű. Ha te bántani tudod a másik embert. Csak tedd mindezt egyedül. Meditáció gyanánt. erősebb nálad. mert amikor elönt a düh. És most már tudni fogod. a szemtanúnak. Ilyenkor próbáld meg a következőt: ne várd meg azt a pillanatot. hogy meditálnod kell. nem tud visszavág­ ni. hogy amikor ott a harag. Ha dühös vagy és még azon igyekszel. hagyd. Amikor dühös vagy. légy dühös. Próbáld mind job­ ban feltárni ezt a középpontot . sokat fejlődhetsz általa. és közben mély katarzist élsz át. érettebbé válsz. amikor a helyzet úgy engedi. és képzeld magad a középpontba. vagy bárki akire haragszol. hogy elfojtsd az indulatodat. Ez a technika nagyon hasznos. De nehéz lesz.A M E D I T Á C I Ó K volnál a fejfájás maga. amitől akkor elveszítetted a fejed.és nemcsak megtisztulsz az indulattól. Utána teljesen megkönnyebbülsz .a megfi­ gyelőnek. egy vákuumban. de egy légüres térben. sikíts. Tégy. akkor a nyug­ talanság csak megduplázódik. meditálj a haragról. rázd az öklöd az ég felé. hogy ott legyen benned a düh. és gondolj valamilyen múltbeli eseményre. Ekkor a dologból pszicho-dráma lesz. mert nem nyilvánítod ki 118 a haragod a másik felé. Hagyod az érzést megnyil­ vánulni ." Mit kell tenned? Ez a technika nem az elfoj­ tást szolgálja. amikor dühbe gurulsz. Ha sikítani akarsz. és éld ki a haragodat. Nem kinyilvánítás. amikor az kényelmes és nem jelent számunkra veszélyt. . Közben maradj szemtanú." A szutra így hangzik: „A szertelen vágy szélsőséges hangulataiban belső békéd maradjon zavartalan. Állj a tükör elé. Mi csak ezt a ket­ tőt ismerjük. zárd be az ajtót. Valaki másnak. hanem még nyersz is általa valamit. Messze nem erről van szó! Ha elfojtasz valamit.

játszd el az egészet újra." Segíthettek egymásnak. Amikor apát vagy anyát sikerül teljesen kihozni a sodrából. soha többé nem felejted el. szeretni akartál valakit. amit úgy hívnak: „pszichodráma". be nem gyógyult sebeink. Idézd föl az illető szavait. és a fentihez hasonló technikákon alapul. Ma Nyugaton használnak egy olyan technikát. Beléptél a tanterembe. Valaki a fejedhez vágott egy sértést. mire te tombolni kezdtél. Gondolj vissza egy esetre. Gurdjieff tudta. Utána mindenki rátett még egy lapáttal. A töb­ biek csináltak valamit. ám ehhez egy egész iskolára volt szükség. Ez a lezáratlan. Gurdjieff Fontainebleau-ben alapí­ tott egy kisebb iskolát. „A szertelen vágy szélsőséges hangu­ lataiban belső békéd maradjon zavar­ talan. hogy valamelyik szülőt egy ilyen helyzet elé állítják. A pszicho-drámában az ember szerepet alakít. Ne csak emlékezz rá. Ennek a múltbeli eseménynek a felidézése sokat segít. amitől te baro­ mi ideges lettél. hogy menten felrobbansz. Emlékezz vissza valamire a múltad­ ból. és azt. egyszerűen játszik. bármilyen forró helyzetben képes leszel vissza­ emlékezni és visszanyerni belső nyu­ galmadat. és az élmény csodás lesz. Éld át. Reagálj újra. a fullasztó porréteg eltűnik. ahol már ott ült az egész csoport. hanem éld is át. Ha visszaidézed az egykori sérelmeket. Pedig ez csak egy eszköz volt. ahol terápiás csoportokat vezetett. hogyan kell mesterséges helyzeteket előidézni. hogy álmod­ ban nem gondoltad volna. Ez használ. Ha vissza tudsz menni a múltba és utólag pontot tudsz tenni a lezáratlan ügyekre. Ha egyszer meg­ tapasztaltad háborítatlan középpon­ todat egy forró helyzetben. akkor megszaba­ dulsz nyomasztó emléküktől. Gurdjieff elkiáltotta magát: „Emlékezz! Maradj zavartalan!" Ezt iskola nélkül is csinálhatod. A csalá­ dod lehet egy iskola. Meg akartál ölni valakit. akkor mindenki nevet. beteljesületlen dolog fel­ hőként árnyékolja be az elméd. ezt vagy azt akartad. amikor valaki megbántott. ahogy erre reagáltál. játszd el újra az egészet. A családtagok összedughatják a fejüket és eldön­ thetik. hogy min­ dez a te terápiádhoz tartozik. és te ingerült lettél. Az elméd megújul. Mesterséges helyzeteket teremtett. ami annak idején félbemaradt. akkor felszabadulsz múltad nyomasztó terhe alól. Ez könnyű lesz.A BELSŐ K Ö Z É P P O N T idézd fel minden mozzanatát. Teremthettek közösen hasonló helyzeteket. egy olyan terápiás tech­ nikát. 119 . És amikor eljutottál addig a pontig. de mind­ ez megmaradt a vágyak szintjén. és azt mondja: „Maradj teljesen zavarta­ lan. Ezt az ember nem csinálhatja egyedül. Mindnyájunk­ nak vannak lelki sérüléseink. ami akkor nem oldódott meg. Utána már bár­ milyen kínos szituációban. A barátaiddal is alkothattok egy iskolát. Mindez olyan ter­ mészetességgel zajlott. Segíthettek egymásnak." Gurdjieff előszeretettel hasz­ nálta ezt a módszert.

A test könnyen átejthető. És amikor elragad a játék heve. hogy éreztesse veled a két benned lévő szélsőséget. Ezek ott vannak. A pszicho-dráma egy technika. és az életed teljesen átalakul. Különösen a szex­ szel van ez így. amely ilyen módszereken alapul. amikor tényleg dühös leszel. te pedig ott rejtőzöl közvetlenül mögötte. amikor totálisan belemelegedsz. hogy tényleg dühös lett. semmi sem okoz fájdal­ mat. és még sincs ott. Akkor semmi sem tud kiborítani. hogy dühös vagy . de előbbutóbb teljesen beleéled magad. vágyakkal teli is meg tudod őrizni a nyugalmadat. a test komolyan veszi. Amint csinálni kezdesz valamit. ha ténylegesen az adott lelkiállapot hatása alatt áll. a tested azt 120 hiszi.és egyszeriben ott találod magad a düh kellős közepén. Élj ezzel a technikával. és alakítása csak akkor tűnik hitelesnek. ha dühösen. Ott van a zavar. Nem ismersz több szenvedést. aki egy dühítő helyzetben kijön a sodrából. Még csak észre sem vetted. mikor fordult a játék komolyra. amikor úgy tettél mintha dühös vol­ nál. és aztán. más dologra is képes leszel. hogy mindez csak játék Ekkor a periférián a harag igazivá válik. hogyan maradhatsz nyu­ godt. hogy csak játszole vagy tényleg komolyan csinálsz valamit. hogy komolyan gondolod. a belső zavarokkal. akkor már tudsz játszani a vágyakkal. mert közben mindvégig tisztában vagy azzal. azt hiszed. ott a zavar. és aszerint kezd működni. a nyugta­ lanság. az érzés. Lehet. Tudod. Egész biztos. nem színészi alakítás. Két . Ennek a technikának az a szerepe. hogy már megfigyelt­ ed magad néhányszor az életben. valóságos helyzetekben is előveheted. Azzal. Ha elképzeled a dol­ got. A test nem tudja. és figyeled. Az elméd és a tested automatikusan működik. fölülemelkedsz a megjátszott indulaton. Amint a középpont teljesen külön vált. hogy az illető csak színészkedik. pedig nem így van. hogy zavartalan vagy. a világ többé nem lesz pokol a számodra. a barátnőd vagy a bará­ tod előtt. Nem vagy dühös: csak azt játszod. Vagy kihívóan viselkedtél.A M E D I T Á C I Ó K Először még csak játszol. A tested nem tudja. hogy ez egyáltalán nem szerepjáték. Ha egyszer megtanulod. és amint ez bekövetkezik. és végül tényleg bedühödtél. Ha egyszer megtanulod érezni. a dühvel. bár ott a düh. Amint el tudod különíteni a közép­ pontodat a perifériától. A pszi­ cho-dráma mégis gyönyörű. mikor komoly egy helyzet és mikor csak játék. Ezek auto­ matikusan működnek! Úgyhogy amikor egy pszichodrámában szerepet alakító színészt látsz. szárnyakat kapsz. hogy ezt a két erőt egyidejűleg érzed működni. az elméd beindul. Az illetőt a hatalmába kerítette a vágy. és egyszer csak tényleg elöntött a vágy. akkor is érezni tudod. a hangulat. bár nem kívántad a szexet: játékosan kelletted magad a feleséged vagy a férjed. A test komolyan vette a dolgot.

aki önmagának mestere. 121 . tudja az apád. Amennyiben ismered a középpontod. akkor nem tudsz egyben maradni. akkor minden tetted puszta reakció. Amint tudatossá válsz erre a polaritásra. amit csak akar. nem önálló cselekedet. Csak az az ember képes felülemelkedni a szenvedésen. Ha nem vagy képes megőrizni az egységedet. Téged nyugtalanítani lehet. Ha ennyien rán­ gatnak téged ennyi felé. Egyébként mások a mestereid. akkor a magad ura vagy. Egyetlen kézmozdulattal el tudja rontani a kedvedet. méghozzá nem is egy. tudják a barátaid. és te az egész uni­ verzum rabszolgája vagy. Minden és mindenki ugráltat. azt tesz veled. első ízben önmagad mesterévé válsz. Így persze hogy bajba kerülsz. Az irányítás a másik kezében van. és ott is tudsz maradni. nem pedig akció. te pedig csak egy rabszol­ ga vagy. mások irányítanak. És ha ez a helyzet. hanem számos úr rabszolgája. egyetlen kurta mosollyal jókedvre tud téged deríteni. Tudja a feleséged. hogy téged ide-oda lehet rángatni. boldoggá és boldogtalanná lehet tenni. Ha egy másik ember téged boldoggá vagy boldogtalanná tud tenni. tudja a fiad. Így ki vagy szolgáltatva a másik kényének-kedvének.A BELSŐ K Ö Z É P P O N T ellentétes pólus van benned. Máskülönben rabszolga vagy. akkor örökké szenvedni fogsz. akkor nem vagy mester. idővel teljesen szétesel. Csak egy rabszolga vagy. nála a gyeplő.

Ne verbalizálj. de ha kitartóan próbálkozol. máris tévúton vagy. hogy vagy. hogy vagy — érezd saját létezésedet. hanem azt is.A M E D I T Á C I Ó K így szólt: Ó. hogy vagy. Megérintem a kezedet. Csak érezd. Ekkor tudatosságod kétirányú lesz. hogy „Igen. Az ön122 emlékezés nem egy elmebeli folya­ mat. M é g akkor is célt tévesztesz. hogy emlékszel. az energiát. akit megérintenek. és ne gondolkodj. csak érezd. most önmagam­ ra emlékezem". szemlélődsz. Az egy elméleti dolog. és örökké élőt. hogy . . Érezz! Próbáld ki. alapvető technikaként alkalmazta Nyugaton. De mi nem vagyunk önmagunk tudatában. Séta közben emlékezz arra. ÉREZD. Gurdjieff az énre való emlékezést. Nem könnyű. Az egész Gurdjieff-féle rendszer ezen az egy szutrán alapul: emlékezz önmagadra. de minduntalan el fogod felejteni. és fedezd fel az örökké élőt: fedezd fel magad­ ban az áramlást. te kinek érintése édes! kelsz. Egyszerűen érezd. ízlelgetsz . ne elmélkedj minderről. Ne verbalizálj. az életet. szemlélődsz. Mikor éneízlelsz.Jól van. ha arra gon­ dolsz. Nem arról van szó. Csak érezd az érintést. vagy a kezem ráteszem a fejedre. Siva lótusz-szemű. hogy „én vagyok". hogy „vagy". mert ez a gondolat nem ön-emlékezés. Ne gondolkozz. tudatában. hogy mialatt bármit csinálsz . ha azt mondod. én vagyok". hogy „én vagyok". akkor menni fog. Időnként érezni fogod.énekel­ sz. hogy kije­ lented: „Igen. Az ön-emlé­ kezés gondolata ebből a szutrából származik. én vagyok. és ebben az érzésben ne csak az érintést érezd.légy tudatában annak. hogy vagy. Ne fogal­ mazd meg. aztán minden átmenet nélkül egyszerre egy másik gondolatnál kötsz ki." Amint kijelented. az ön-emlékezést. Érezd azt. Nagyon egyszerűnek látszik. Ez rettentő nehéz. HOGY VAGY az öröklétűt. egy elmebeli folyamat. légy fedezd fel az Ennek a technikának az a lényege. Még három vagy négy másodpercig sem vagy képes önmagadra emlékezni. Az ön-emlékezés­ ben nincs helye a gondolatoknak: ilyenkor teljesen üres vagy. bármit is csinálsz.

És ha egy pillanatra a tükör mögé kerülsz. akkor is csinálhatod . Azonnal. hogy ott van. hogy nincs rá időd. mert életedben sosincs együtt két pillanat . Állj meg egy pillanatra. fürdés közben is csinálhatod. Nem kell hozzá különleges hely vagy különleges alkalom. Ez azért van. Bejutottál a tükör mögé. De semmiképp se verbalizálj. bepillantást ad olyasmit láttat veled. most ténylegesen létezel. és aztán próbálhatod tovább élni létednek ezt a ritka pil­ lanatát. és te tudsz erről. amit az LSD hatása alatt sosem láthatnál: megpil­ lantod a valóságot. 123 . ha mozogsz vagy ha egyhelyben ülsz. és emlékezz arra. Egyik pillanatban úgy érzed.bármikor.kitartóan törekedned kell. hogy mivel foglalatos­ kodsz. még ha csak egyetlen pillanatra is. hogy vagy. Fölmerül néhány gondolat. mert életeken át csak a képekkel foglal­ koztál.egyszerre csak egy pillanatot tudsz átélni. Ez a szavaktól mentes érzés. De ne keseredj el és ne légy csalódott. A dolog teljesen gépiessé vált. Egyetlen pillanatra visszakerülsz a saját középpontodba. éppen kel a nap. kezdetnek már ez is elég. automatikusan a kép felé fordul a figyelmed. Körülötted ott a világ. hogy vagy. Evés közben is csinál­ hatod. Mindegy. Csak érezd. a másik pil­ lanatban már nyoma sincs. De még ha csak egyetlen pillanatra is bepillantást nyersz a kép mögötti tartományba. Ne mondd. és te mindjárt azokkal kezdesz foglalkozni. egyszerre csak emlékezhetsz önmagadra. Csak törekedned kell rá . akkor akár mindig ott lehetsz. átléptél a tükörképek világán. És ezt bármikor megteheted. Nem lesz könnyű. bevillan egy-egy kép.A BELSŐ K Ö Z É P P O N T Sétálsz a fák alatt: ott vannak a fák. tudatosítsd magadban. ott van a szellő. S hogy miért elég? Azért.

szent iratokból.és a valódi: örök. hogy folyamatosan kérdeztél. gazdag vagy. mert az elme által adott összes válasz hamis.A M E D I T Á C I Ó K G urdjieff az egyik irányból közelítette meg a kérdést: próbálj meg emlékezni arra. Hagyd. KI VAGYOK ÉN? szegény vagy. férfi vagy. mert a kérdés maga szin­ tén az elméről szólt. Most mindkettő feloldódik. hogy ha kitartóan próbálkozol. Amikor nem jön válasz." Az elme ilyen válas­ zokkal szolgál. Megvan rá minden esély.. az elme utolsó része is feloldódott. A válaszok az elmétől érkeztek. mert az elme elcsöndesedik . akkor ez a technika bepillantást enged a valódiba . közel vagy a válaszhoz. iskolázatlan vagy. akkor a kérdésed abszurdnak tűnik. Az ő medi­ tációja szerint egyre csak azt kérdezed magadtól: „Ki vagyok?" És ne hidd el egyik választ sem. mások szavaiból. Lesz egy pillanat. amikor nem jön több válasz. amit az elme ad. külső ráhatásokból. nő vagy. Azzal. Az elme azt fogja mondani: „Miféle badarság ez már megint? Ez vagy és az vagy. Amikor nem érkezik válasz. Ne fogadd el egyik választ sem. úgyhogy már csak te vagy itt. és egy légüres tér keletkezik körülötted. Próbáld ki. és a kérdés is az elméről szólt. Ezek a válaszok a te nem valós részed­ ből jönnek. Kit kérdezgetsz? Nincs aki válaszoljon. a környezetedből. Ramana Maharishi egy másik irányból közelített. a tár­ sadalomból. Egyszerre csak még a kérdezgetés is abbamarad. .. de te csak kérdezz tovább. Kérdezz kitartóan. És ez a megfelelő pillanat. hogy ennek a „Ki vagyok én?" kérdésnek a nyílhegye mind mélyebbre hatoljon benned. iskolázott vagy. Most közel vagy a válaszhoz.vagy te 124 távolodtál el az elmétől. hogy vagy.

Minden ismeret. színét és illatát. hogy ez egy rózsa. és a kettő közötti kapcsolatot . három dolgot kell szem előtt tartanod: a rózsát .magát az ismeretet. Ránézel egy virágra. amely két pont . Pedig enélkül csak a külső világot ismerheted meg. aki a rózsát felismeri. hogy ez egy rózsa. Vedd észre. viszont sosem irányul feléd. A megismerés olyan. A rózsa ott van.a szubjektum és az objektum . ha elfelejted a megismerőt. amiből tudni fogod. Tudásod általában egyoldalú: a rózsa felé irányul. eljut a rózsához. Tehát a tudás három részre bontható: a megismerőre. a tudást. tudásod hiányos. Az önvaló a megismerés által ragyog az ürességben. A megismerés a te képességed. A tárgy a megismerés képes­ sége által jut el az elmédig. majd visszatér hozzád. akár egy híd. Valami kisugárzik belőled a rózsa felé. Bizonyos energia árad ki belőled. fölveszi alakját. felismersz egy rózsát.A BELSŐ K Ö Z É P P O N T S iva így szólt: megismerés által fogjuk fel az egyes dolgokat.önmagadat. a dolog megismerője a hát­ térben marad. a megismertre és a megismerésre.a megismertet. valami kivetül belőled a rózsára. George Gurdjieff épp ezt a különleges tech125 . a megismerőt . viszont nem ismerheted meg önma­ gadat. és te is ott vagy A LÉT KÖZÉPPONTJA FELÉ benne. Tudod. Ám a megismerés két dolgot is feltár: a "megismertet" és a „megismerőt". Az összes ismeret e képesség révén halmozódik fel. Úgyhogy amikor észreveszel egy rózsát. Bármikor észreveszel. Legtöbb eset­ ben tudásod csak a megismert dolgot fedi fel. Minden meditációs technika a megis­ merő felfedését célozza. mindaz amit tudsz. Minden tudásod megismerésből szár­ mazik.között ível. a megismerés képessége által kerül napvilágra. hogy minden lény a megismerő s a megismert egy­ szerre.

a rózsa lesz a kiindulópont.létrejön az önvaló.felül tudsz rajta emelkedni. ha csak az egyik pontról tud. Ezt a harmadik pontot nem lehet meghaladni.ekkor megfeledkezel arról. Ha a figyelem totális. Csak a rózsa lesz ott. Eleinte nem jön össze a kettő. Egyidejűleg két irányban kell mozog­ nia: a megismerő felé és a megismert felé. hogy elméd nem helyes irányultságú. aki a szavaimra figyel. A világ eltűnik. aki beszél és tudj arról is. hogy légy teljesen éber. Ekkor az elméd a megismerő. Azonnal belép egy harmadik lehetőség .A M E D I T Á C I Ó K nikát alkalmazta. mind a dolog ismerőjének. akkor figyelmed 126 egyetlen ponton rögzül. Most már befelé fordul­ hatsz . akkor nehéz lesz a megismerő felé fordulnod. hogy a megismerés pillanatában mindig emlékezz a megismerőre. akkor te magad egyszeriben a harmadikká válsz . és csak a rózsa maradjon . egy figyelő önvalóvá. és amit nem lehet meghaladni. akkor a világ eltűnik. ám a hallgató feledésbe merül. mert ez esetben a figyelmed mindig is el fog terelődni. Ha igyekszel tudatában lenni mind az ismert dolognak. És ekkor csoda történik: ha tudatában vagy mind az ismertnek. Módszerét önemlékezésnek nevezte. akkor te magad a harmadikká. Egy rózsa közelében üldögélsz: nézed a virágot. mely szemtanú. . ezt kétféleképpen is teheted. A rózsa lesz a világ. Gurdjieff azt mondta. mert akkor az nem a te alaptermészeted . és kezdj tudatossá válni önmagadra . Azt mondta. Mindkét pontról tudnia kell. Az első dolog.már nem vagy egyik sem. egyébként az egész világ eltűnt. Ez az első lépés: koncentrálj a rózsára. Tudásod kétirányú kell hogy legyen. Emlékezz a szubjektumra. hogy amikor hallgatsz. és te magad egy harmadik ponttá válsz: egy tudattá. aki hallgat. egy szemtanúvá válsz. az nem sokat ér. mind az ismerőnek.az elme helyes irányultságának nevezte. Nézd a rózsát. Ha nem tudsz a rózsára összpontosítani. Most engem hallgatsz. amit tenned kell. azon túl már semmi sincsen. amit megismer. Azt mondta.koncent­ ráld teljes figyelmedet a rózsa lényére. Az önemlékezés során elmozdulsz a megis­ merő rögzített pontjáról. Amit meg lehet haladni. Ne feledkezz bele a tárgyba. tudj arról. Ezt nevezte Gurdjieff önemlékezésnek. Figyelmed nem irányulhat csak a tárgy felé. Egyébként hogyan tudhatnál mindkettőről? Ha te vagy a megismerő. Egyszer: figyelmedet összpontosíthatod énrám . a világ az. Mert minél több figyelem irányul a rózsára. fordulj egész figyelmeddel a rózsa felé. Ekkor a beszélő ismert.a megismerőre. két pont felé kell hogy mutasson: a megismerő felé és a megismert felé. Buddha ezt szamyak szmriti-nek . úgyhogy az egész világ eltűnjön. csak a rózsa marad. Úgyhogy a koncentrálás a meditáció felé tett első lépés. annál inkább háttérbe szorul minden más.

És ez a legbelső középpont épp csak egy szemtanú. az egyensúlyi pont maga a szemtanú. s te vagy kettejük középpontja. és a megis­ merő . Képe elhalvá­ nyul. ám ha kitartó vagy. Ha egyszer ezzel tisztába jössz. 127 . Ekkor a rózsa . akkor egyidejűleg válsz mindkettővé.az elme -. a rózsa kiesik a tudatodból. Ők a te meghosszab­ bításaid.A BELSŐ K Ö Z É P P O N T Amikor a megismerővel vagy. mind távolabbi lesz. előbb-utóbb jön egy a pillanat. ami­ kor egyszeriben a kettő közé kerülsz.a megismert -. Ekkor az objektum és a szubjek­ tum csak két szárny. te pedig ott leszel középütt. A megismerő. Ez a középpont. és mindkettőt figyeled. elmosódik. A lét legbelső középpontjába kerültél. az elme és a rózsa ott lesz. és meg­ feledkezel az énről. Ez a bújócska jó darabig eltart. Ekkor a földi és az égi egyaránt a te meghosszabbításaid. a te két szárnyad lesz. Aztán visszatérsz a rózsához.

A M E D I T Á C I Ó K 128 .

Ha az anyag anyagtalanná válhat. Más testrészből kiindulva sokat kellene utaznod. A szem nagyon mozgékony. a legkevésbé testi rész. és ennek a mozgásnak megvan a maga szabá­ lyos üteme.NÉZZ BEFELÉ NÉZZ BEFELÉ A soron következő technikák a látáshoz kap­ csolódnak. A szemed nem találomra. valamit meg kell értenünk a szem természetéről . a saját mechanizmusa. és egyben nem anyagi. hogy eljuss önmagadhoz. hogy miféle gon- 129 . akkor a szemre ez mindenképpen igaz. nem alkalmas a szív. A tekintetedből és a szemed mozgásából meg lehet állapítani. Az első dolog: a szem az emberi test „legtestetlenebb" része. A szemtől viszont egyetlen lépés elég. Mielőtt belefognánk ezekbe a gyakorlatokba. össze-vissza mozog. nem alkalmas a test egyetlen másik pontja sem. és mindez sok mindent elárul. ahol a szemed van. A szemtől egyetlen ugrással a belső forráshoz juthatsz. a saját rendje.fog mozogni.másféle ütem­ ben . Mozgásának megvan a maga sajátos ritmusa. és ott van a tested a legközelebb tehoz­ zád. Erre nem alkalmas a kéz. Te és a tested elkülönültök egymástól. máshonnan a távolság sokkal nagyobb. A testben sehol másutt nem ilyen intenzív ez a találkozás. nagy távol­ ság van kettőtök között. Ha például a szexre gondolsz.ugyanis e technikák hatékonysága ettől függ. A szem anyagi. állandó mozgásban van. akkor a szemed másként . Ott vagy a legközelebb a testedhez. A szem a találkozási pont te és a tested között. Ezért használható a szem belső utazásra.

Emlékezz erre a két lehetősé­ gre. A mozgás egyben élet. Tudsz merően nézni egy mozdulatlan pontot .mivel arra kényszerítetted. Vagy ha leállnak a gondolataid. Ezért van az. hogy a szem pontról-pontra jár . amivel a tantra vagy a jóga él: nem hagyja. ám a szemed mégis tovább fog mozogni. A szem mozgása befelé irányul. És még valami: a tekintet foly­ ton tárgyról-tárgyra vándorol. mert ez az alaptermészete. megállapodhat rajta a tekinteted. akkor kívülről befelé fordul. Ekkor a tekintet a külső tárgyról a belső tudat felé fordul. A mozgás ott lesz. A mozgás a szem alaptermészete. Amikor éhes vagy. A szem ettől a mozgástól olyan eleven. és az evésre gondolsz. A mozgás a szem alapter­ mészete. hanem megállítja ezt a mozgást. és így tovább. hiszen ez a szem természetéhez tartozik. hogy állapodjon meg egyetlen pontnál -. egy adott tárgyra. hogy a tekintet egyik külső tárgyról a másikra vándoroljon. rendszerint ez szokott történni. Akárcsak a folyóké. akkor könnyen megérted a következő technikákat. hogy a szem­ mozgás és a gondolkodás szorosan összefügg. Meredten bámulhatod ezt a pontot. Úgyhogy kétféle lehetőség van. A mozgást nem állíthatod meg. vi­ szont megállíthatod a szemedet: próbáld megérteni a különbséget. hogy amikor megállítod a szemmozgásodat. Ha nem hagyod a tekinteted egyik pontról a másikra vándorolni. B-ről C-re.ez egy külső mozgás. Vagy egyik külső pont­ ról a másik külső pontra vándorol. Ám van egy másik lehetőség is. akkor a gondolkodásod is rögtön leáll. Ha megállítod a külső mozgást. Úgyhogy a tekinteted most talán nem vándorol pontról-pontra . Próbálhatod rászegezni a tekinteted egy adott pontra.A M E D I T Á C I Ó K dolatok járnak a fejedben. akkor a szem befelé kezd mozogni. vagy ha ezt nem hagyod. viszont ekkor egy különös dolog történik. a szemmozgásod megváltozik. Tehát jegyezd meg jól. A-ról B-re. De a szem alaptermészete a mozgás. akkor a szemmozgásod is automatikusan leáll.mondjuk egy foltot a falon. Az egyik. akkor befelé fordul. 130 . nem tud meglenni enélkül.

Ha tel­ jesen be van csukva a szemed. Az ember minden percben. Ezt gyakorolni kell. Érezd! Semmilyen moz­ dulatot ne engedj neki. A szemed úgy lesz telje­ sen csukva. vagy láttad 131 . Egyébként a szem továbbra is olyan dolgokat fog látni. Még csukott szemmel is látsz valamit Siva BELSŐ LÁTÁS . mintha a szemed kővé dermedt volna. tehát a szemed nincs teljesen csukva.egyetlen külső objektum sem. Hosszú időre lesz szükség. Értsd meg a kettő közti különbséget. majd állítsd le szemed minden belső mozgását. ám ettől még nem tárul fel előtted belső ter­ mészeted. minden pillanatban becsukja a szemét. Hunyd be a szemed. Állítsd le a szem minden mozgását. A testedet eddig csak kívülről láttad. hogy a szemed mozogjon. egyszer csak észre fogod venni.. Csukott szemmel alszol. „kőszerű" állapotában. Azok a dolgok valójában nem lesznek ott. az ideák. akkor semmit sem látsz. Érezd úgy. Be tudod hunyni a szemed. Csak egy üres sötét­ ség: mintha egyszerre csak meg­ vakultál volna. Bármikor ha nem esik nehezedre és van rá időd. hanem az álmok világára is.. hunyd be a szemed. Ekképp szemléld valódi természeted." Ám nem elég behunynod.a külvilág képeit. és aztán maradj meg a szemnek ebben a dermedt. de megje­ lennek és kavarogni kezdenek benned a képzetek. Úgy csukd be a szemed. Láttad magad a tükörben.NÉZZ BEFELÉ így szólt: Hunyd be a szemed és lásd belső valódat minden részlétében. amik a külvilághoz tartoznak. ez könnyű. az emlékképek. Kitartóan kell majd gyako­ rolnod. mintha vak lennél vak nemcsak a külvilágra. és egyetlen külső objektum belső képe sem. nem fog menni egyik percről a másikra. „Hunyd be a szemed. Ne csinálj semmit. hogy semmi se maradjon látható a külvilágból . csak legyél ott. ha behunyod és megállí­ tod minden mozgását is. Egy napon. Ne hagyd. hogy önmagadba látsz. Ezek is a külvilághoz tartoznak.

egy leszel a kezeddel. hogy az elme is egy objektum. hogy figyeld a testedet belülről . Külön fogsz válni a testedtől. Ezt értjük a tanítók. és nézd meg alaposan. Ez az első lépés." A testbe és elmébe egyaránt be kell lép­ ned. Kezdd a lábujjaiddal. amit nem tudsz szemügyre venni. és ami belép ebbe az elmébe. akkor elkülönülsz az elmétől is. Ekkor sok minden történik. Felejtsd el az egész testet: csak a lábujjaidra koncentrálj. hogy te a test vagy. amit látni tudsz. Ha belépsz az elmének ebbe a bar­ langjába. hogy néz ki a tested belülről. Hunyd be a szemed. hogy megnézd. mert aki vizsgálódik. és ez az érintés min­ dent átlényegít. akkor teljesen a lelke mélyére tudsz hatolni.a belső középpontból. Ekkor csak szemtanú vagy. Ekkor látni fogod. belül. Ha teljességében belülről tudod látni a testedet. lásd belső lényedet minden részletében. Eztán már szabadon mozoghatsz. Amibe be lehet hatolni. amit nézhetsz. a testben leszel. Ezért ez a te legbelső magod: ez vagy te.A M E D I T Á C I Ó K a kezedet kívülről. hogy el sem tudod képzelni. a mesterek érintésén: az ilyen ember a figyelmét teljesen egyik végtagjára tudja irányítani. amiben nem tudsz mozogni. Hunyd be a szemed.olyannyira eleven lesz. az sohasem azonos azzal. Ennek a gyakorlatnak az első lépése. amit vizsgál. Ezek után ha megérintesz valakit. de nem a test leszel. Még sohasem léptél be a saját önvalódba. csak akkor találtál rá igazi lényedre. az nem te vagy. akkor már szabadon mozoghatsz. egyre feljebb. és ezen a szemtanún túl már semmi sincs. mi történik ezzel a testrésszel. benne leszel. ami ott van. lásd belső való­ dat minden részletében. Aztán haladj végig a lábszárakon felfelé. s mindkettőt belülről kell megvizsgálnod. még sohasem jártál tested és lényed közép­ pontjánál. és egész lénye ott összpontosul. A megfigyelő nem azonos a megfigyelés tárgyával. Ha eljutsz addig a részedig. és ha­ ladj befelé végtagról végtagra. Akkor te valami más maradsz . vizsgálhatsz. ne hagyj ki egy végtagot sem. akkor az a testrész megelevenedik . amibe nem tudsz belépni.telje­ sen más. Ekkor tel­ jesen a szemed tudsz lenni. Ha teljes egészében a szemedben tudsz összpontosulni. szabad vagy a személyedtől. hogy el sem tudod képzelni. mi az. Ha képes vagy teljes figyelmeddel valamelyik testrészed felé fordulni. Most következhet az elméd . Ha egyszer szabad vagy a testtől. Az elméd belső barlangjába. de nem leszel vele azonos.az elméd mélyére hatolhatsz. Ezt az elmébe való behatolást értjük az alatt. Maradj ott. Nem tudod. Állj a középpontban. és belenézel egy másik ember szemébe. hogy „min­ den részletében látod belső valód. Sok minden történik! Ekkor a tested olyan érzékeny közeg­ gé válik. Ezután tovább mehetsz. az megint csak teljesen különbözik tőle. 132 és vizsgáld meg a testedet alaposan. A . akkor többé sosem képzeled azt.

Nem mondhatod. mert ha szemtanúd szemtanúja tudsz lenni.ez egyszerűen lehetetlen. az nem te vagy.az képtelenség. amiről tudomást tudsz szerezni. hogy a szemtanú a szemtanú szemtanúja . akkor az nem is szemtanú. amit meg tudsz figyel­ ni. az a szemtanú. Amit szemlélsz. Aki szem­ lélődik. a forrásodat nem lehet szemléim. 133 .NÉZZ BEFELÉ szemlélődő lényedet. ne feledd . Miért? Azért. az nem te vagy. az nem te vagy.

Nézd a dolgokat egyetlen egységként. ne oszd részekre. neked pedig az anyagitól a szellemi felé kell tartanod. Akár aranyból. hogy a tárgyat mint egészet nézd. Egy edény vagy bármi­ lyen tárgy megteszi. a forma pedig a szellemi rész.A M E D I T Á C I Ó K így szólt: Nézd az edényt anélkül. Ha nem is tudatosan. Próbáld ki. Azt kérded. hogy ne adj lehetőséget a szemnek a mozgásra. Először furcsa érzés lesz. mint ahogy szoktad. mint egyetlen egészre. Ne az anyagot nézd. „Nézd az edényt anélkül. Bárkivel kipróbálhatod. hogy az oldalait vagy az anyagát látnád. Áll előtted egy férfi vagy egy nő. hogy úgy nézd mint formát. akkor a szemnek fölösleges mozognia. Ha az edény fából készült. Meg tudod csinálni. nézd. Ha rád nézek. ne nézd az anyagát. de ezzel a két feltétellel. aztán a felsőtested. Másodszor. Amikor egészében nézel egy dolgot. Nézz bármit. nem számít miből készült. Miért? Mert az anyag a világi rész. A második pedig az. Nézd az illetőt teljes. s végül az egész alakod. a formát. Ne az oldalait nézd: nézd a tárgyat mint Siva LÁSD AZ EGÉSZET egészet. akár ezüstből van csak figyeld. 134 ezt a feltételt kell kikötni: nézz a tárgyra a maga teljességében. mint egészet. de . ne nézd a fát. Azután nézd meg ugyanezt a dol­ got egészében. Először nézz meg egy bármilyen tárgyat részletről-részletre." Nézz bármit. most ne oszd fel részekre. akkor a szemnek lehetősége van arra. egész alakjában. Próbáld ki. először az arcodat látom. Ne nézd az anyagát. Az első dolog tehát az. Mi megszoktuk. de mindig csak az alkotórészeket vesszük szemügyre. hogy részletről részletre vándoroljon. hogy csak az alkotórészeket figyeljük. Csak a for­ mát nézd. hogy az oldalait vagy az anyagát látnád. hogy miért? Mert amikor részekre osztasz valamit. Nézz meg egy tárgyat egészében. Hamarosan tudatára ébredsz. Ahhoz. csak az edényt nézd. mert szokatlan lesz. csak nézd másképpen. s ne úgy mint anyagot. Ez segíteni fog.

hogy akit nézel az szép-e vagy csúnya. Az anyaggal nem foglalkozol. „Hamarosan tudatára ébredsz". Visszatér. felismered önmagad.saját önvalódnak. mert a szem most nem tud mozogni. Egyre csak vizsgáld az alakot. Most nem tudsz az aranyról. Hirtelen tudatára ébredsz önmagad­ nak. hogy a szemed mozogjon. az annyira szép és örömteli. fehér-e vagy fekete.NÉZZ BEFELÉ végül nagyon fogod élvezni. mint egészet. a fáról. Pedig a szemnek mozgásra van szüksége. Ne gondolkodj. hogy egyetlen eddigi élményedhez sem fogható. az ezüstről stb. 135 . Maradj az egésszel és a formával. férfi-e vagy nő. csak nézd a formát. Amikor első ízben tudatára ébredsz önvalódnak. ez az önmagadra ébredés egyike a legmámorítóbb pillanatoknak. Ekkor ne törődj azzal. A formát egészként veszed. úgyhogy nem tudsz az alkotórészekkel foglalkozni. Miért? Mert a szemnek nincs lehetősége kifelé mozdulni. Ne kezdj gondolkodni „az anyagról". Ez a hirtelen felismerés. és te hirtelen megpillantod. gon­ dolkozni. ez az alaptermészete: úgyhogy a figyelmed most önmagad felé irányul. hazaérkezik. Tudatára ébredsz önma­ gadnak. Felejtsd el az anyagot és csak a formát figyeld. Ne hagyd. Mi fog történni? Hirtelen tudatára ébredsz . csak a tisz­ ta formát figyeled.

Egy fekete lyukká válsz. Mi hozzászoktunk ahhoz. Kezdd úgy érezni. Ismerjük a fénynek ezt a kifelé áradását.hiszen minden pil­ lanatban ez történik. tudatod a tárgy felé áram­ lik. nézd a tükörben a saját arcodat. és sohasem tér vissza. Egyre üresebb leszel. Egy csinos nő megy el melletted. Ebből nő ki az önismeret. ha elsajátítod visszafordításának titkos tudományát. Ekkor megfeledkezel önmagadról. Ez extroverzió. a fény és a sötét­ energiái kikristályosodnak. engem nézel. nézd a tükröt. De ez csak a történet fele. Ez persze a te arcod. A fény 136 apránként kisugárzik. Ekkor egy pillanatra fordítsd meg a folyamatot. a menny és a föld. és nem megy veszendőbe. ebből áll az összes kon­ centrációs technika tudománya. Ez extroverzió: nézed tükörbeli képmásodat. hogy csak így félig-meddig élünk . melyet kifelé áramoltatsz.hogy láthasd önmagad. Ezt ismerjük .A MEDITÁCIÓK ség L u-cu mondotta: Amikor a fényt egyetlen körben mozgatják. mindinkább kikristályosodhat. és az energiád egyszerre a nyomába ered. Mondjuk. Megfeledkezel önmagadról. mind jobban kiégsz. A taoista tapasztalat szerint ez az energia. Ez a helyzet. Amikor egy tár­ gyat nézel.félig eleve­ nen. kifelé fordulás. Ez lehetséges. hogy egyszerre. Energiád A BELSŐ KÖR felém áramlik. tekinteted rám szegeződik. A te tudatod kifelé irányul . félig holtan. te a háttérbe szorulsz. figyel­ medet leköti a virág szépsége. hogy a tükörképed néz téged . figyelmed a virágra összpontosul. egyidejűleg lehess alany és tárgy . Gyönyörködve nézel egy virágot.nem te nézed a tükörképedet. A fénynek vissza kell áradnia. Valahányszor a fény kiárad.ez tény. megfeledkezel önmagadról. a saját szemedet. de egyben egy rajtad kívülálló dolog. és nagyon . figyel­ med énrám összpontosul. ez nem hit kérdése. Próbálj ki egy kis kísérletet: egyik nap állj a tükör elé. hanem a tükörkép néz téged -.

A csonka kör nyugtalanságot ered­ ményez. őrültségnek tűnik az egész. Ugyanezt megteheted a fákkal. Ha mindezt néhány napig csinálod. amint társad visszajuttatja hozzád az energiát. Visszakapod az ajándékot. amit bárki elvégezhet . sok egyéb módon is kipróbálhatod. sütkéreznél. nekem úgy tűnik. egész tested remegni kezd. Talán megborzongsz. Megfiatalodva. a teljes kör pedig nyugalmat. Nézzetek egymás szemébe. meg fogsz lepődni. majd érezd. akit szeretsz.NÉZZ BEFELÉ furcsa helyzetbe kerülsz. és amikor a középpontban vagy. Úgy fogod érezni. hogy ilyesmi létezik. mennyivel élénkebbnek érzed magad egész nap. nem tudtad. akkor van erőd. Elég néhány percet a tükör előtt állva töltened és hagynod. mert még sosem tapasz­ taltad ezt. mintha feltöltene. hogy te vagy a tükörkép és a tükörkép néz téged. mert még sosem csináltad. rádzúdulna egy eleddig ismeretlen energia. majd kezdd megfordítani a folyamatot: most a rózsa nézzen téged. mert eleddig minden támpontodat a kifelé fordulás jelentette.méghozzá könnyedén. a csil­ lagokkal és az emberekkel is. roppant energia kezd áramolni feléd. Bár a taoista kéziratok ezt nem említik. A középpontba juttat. néhány percig. Próbálkozz néhány percig: teljesen felélénkülsz. vagy kicsú­ szik a talaj a lábad alól. sosem láttad az energia tel­ jes körét. és először nézd magad a tükörben: te nézel és figyelmed tárgya a tükörképed. Azután változtass a helyzeten. és határtalan erő kezd eltölteni. hogy az energia visszaáramoljon hozzád. hogy ez a legegyszerűbb kísérlet. mennyi energiát tud adni neked a virág. És ez csak egy kísérlet. A legjobb azzal a férfival vagy nővel tenned. Állj a tükör elé a fürdőszobában. Talán meg is ijedsz. A befelé fordulást fokról­ fokra lehet elérni.és amikor a kör bezárult. Kezdd azt érezni. De a kör bezárul. Először kezdd nézni a másikat. hogy a kör bezárulhasson . Amikor egy rózsát nézel. 137 . Az erő a tiéd. A helyzet hirtelen megváltozik. először figyeld néhány pillanatig. összeszedett vagy. Először talán félelmetes lesz. az egész folyamatot fordítsd meg. El fogsz csodálkozni. mintha egy eddig nem tapasztalt energiában fürödnél. felfris­ sülve fogsz kikerülni ebből az élményből. mélységes csönd támad.

A M E D I T Á C I Ó K 138 .

139 .M E D I T Á C I Ó K A FÉNYRŐL MEDITÁCIÓK A FÉNYRŐL S zívedben ég egy láng. és tested csak a fény aurája e láng körül.

A M E D I T Á C I Ó K 140 .

azonnal. Néhány rés ott van még. Egyszerűen fekszel az ágyban a háta­ don. Közvetlenül ébredés után vagy a legkevésbé az elmédben. mert a nap emelkedésével együtt emelkedik az összes energia a létben. jön. amint egy erős fény beárad a fejeden keresztül a testedbe .M E D I T Á C I Ó K A FÉNYRŐL V égezd ezt a meditációt legalább napjában kétszer . még mielőtt fölkelnél.addig ne kelj ki az ágyból. amikor még félig alszol. és végezd a med­ itációt húsz percen keresztül. és neked az ár ellen kell küzdened. sem­ milyen jóga-ászana. akkor még nagyon érzékeny és fogékony vagy. Csináld az ágyban akkor és ott. Legyen ez az első dolgod reggel . Nem kell hozzá sem­ milyen különleges testhelyzet. kezdj hozzá. Amint úgy érzed. jön. Te üres vagy. és az aranyló fény a fejedbe özönlik. És a folyamat olyan egyszerű. jön. semmilyen fürdő. És kora reggel. mert este az ener­ gia visszasüllyed. A szemed csukva. ARANY FÉNY MEDITÁCIÓ nagyon friss vagy. Használd ezt az energia áradatot. semmi sem kell hozzá. Tehát a legjobb ezt kora reggel kez­ deni. napkel­ tekor imádkoztak.a legalkalmasabb idő erre a kora reggel. ilyenkor a legkönnyebb. Amikor ébredezel. mert amikor ébre­ dezel. egyszerűen meg tudod lovagolni ezt a növekvő energiahullá­ mot. s aranyló fényt árasztana a fejedbe. rögvest. ne szalaszd el ezt a nagyszerű lehetőséget. Reggel az ár egy­ szerűen visz magával. Estefelé nehezebb. fénylő égitest kelt volna fel a fejed közvetlen közelében. egyre mélyebb141 . és a hatás mélyen érint. Abban a pil­ lanatban. csak képzeld el. melyeken keresztül a módszer lényed középpontjáig hatol­ hat.mintha csak egy nagy. de már félig ébren vagy. az ébredő energia roppant ára­ data önti el a földet. amikor ébredezel és veled együtt az egész világ ébre­ dezik. Az összes ősi vallás a kora reggeli időpontot használta imára. Amikor belélegzel. fölébredtél és éber vagy.

a nemi központnál halmozódott fel. Ez női energia: megnyugtat. mély. Lélegezz lassan. hagyd. Aztán amikor kifújod a levegőt. Azután hagyd. amit csak el tudsz képzelni. a legalsóbb központnál. az éjsza­ kára. laza. hogy már az álom és ébrenlét között egyensúlyo­ zol. hagyd.A M E D I T Á C I Ó K re és mélyebbre. az a legjobb. nagy sötét folyam lép be a lábujjaidon keresztül. mert a hatás a tudatalattiban marad. akkor kezdd el a meditációt. a kettő között vagy félúton. majd a lábujjakon át kilép. Ha közben elalszol. és megtölti alkotó energiával. Lássuk csak még egyszer: szívd be a levegőt. mélyen. Amikor úgy érzed.olyan mély sötétség. Belégzés közben képzeld el ezt. fogékonnyá tesz. mert a test pihent. lecsendesít. hogy kilépjen a fejtetődön át. Majd lélegezz be ismét. Csináld húsz percig kora reggel. Amikor pedig kilélegzel. 142 . fölfelé haladva a testedben. Elindult felfelé. és végezd húsz percig. ami addig mindig csak a muladhárnál. hogy aranyló fény áradjon beléd a fejeden át. mert ez az a hely. képzelj el egy másik dolgot: azt.árassza el a testedet a lábuj­ jaidon át. Ez férfi energia. hogy az energia. hogy sötétség . amikor este nyugovóra térsz. Lélegezz nagyon lassan. hogy vizualizálni tudd. és tovább munkál. Három hónap után meglepődve tapasztalod majd. Meg fogja tisztítani egész testedet. pihentet. majd a fejen át kilép. most már nem halmozódik ott tovább. És ez az aranyló fény segíteni fog. hogy sötétség lép be a lábujjakon át a testedbe. és lazíts néhány per­ cig. A második legalkalmasabb idő pedig az. és az aranyló fény újra a fejedbe árad. ahol az Arany Virág várakozik. Feküdj az ágyra. Közvetlen ébredés után a légzésed még mély és lassú. sötét folyamra emlékeztető sötétség .

és a tested nem egyéb. Te fény vagy . akkor lazíthatsz. akár alszol. Te is sűrített fény vagy: a képzelet által egyszerűen felfeded a valóság egy szeletét. akkor egy bizonyos idő után egész nap képes leszel rá emlékezni. három hónap múlva mások is észreveszik. Ha elég kitartó vagy. mintha a szívedben égne egy láng. míg az utcán jársz-kelsz láng vagy. Ez tény. de ha kitartóan gondolsz rá. a kettő ugyanaz. Előbb semmiképp. csak akkor pihenhetsz meg. Ne fizi­ kai testként. elképzeled. beviheted az álmokba. eszel. Már nem képzelődés. 143 . az érin­ tésedet tüzesnek fogják érezni. Minden fényből áll.bár nem tudsz erről -. hogy az anyagot elektronok alkotják. Szívd magadba. Hagyd. Érzékelni fognak egy finom fény­ burkot körülötted. a test­ ed a lángot körülvevő fény. Képzeld el: a szívedben láng lobog. akár álmodsz. Ha megérinted őket. A fény mindennek forrása. hanem mint egy energia­ test. Eleinte senki más nem fogja tudni. és akkor jöhet a második lépés . hogy mindezt beviszed az alvásba. hogy fény vagy. De ne mondd el senkinek. érzed. tudd. Ha már mások is észre­ vették. Immár valósággá vált. Senkinek ne mondj semmit.és amikor már teljesen eltöltött. emlékezz magadra mint fényre. A képzelet segítségével feltártál egy valóságot. Most már alvás közben is csinálhatod.M E D I T Á C I Ó K A FÉNYRŐL Siva így szólt: Akár ébren vagy. vagy nagyjából ennyi idő múltán. Míg ébren vagy. hiszen az anyag minden részecskéje fény. Időbe telik. A FÉNY SZÍVE hogy ez mélyen az elmédbe és a tuda­ todba hatoljon. mint aura a láng körül. hogy valami történt veled. hogy valami különös dolog történik veled. Csak képzelj el egy lángot. és a tested nem volna más. Észre fogják venni. mely mozog. fénytest. akkor három hónapon belül. A második lépés az. A tudósok azt mondják. a testedet pedig a lángot körülvevő auraként. mint a lángot körülvevő aura. Szívd magadba . mozogsz. Amíg „ébren vagy".de csak akkor. Egy különös fajta melegséget fognak érezni a közeled­ ben. de ha folytatod a gyakor­ lást. dolgozol. Amikor már mások is észrevették. Csináld folyamatosan. mások is észre fogják venni.

egyszerűen csak úgy hívják. az alvás és az álom az elme részei. a tudat viszont nem az. akkor többe nem alszol . Csak akkor leszel képes ezt alvás közben is érezni. Az első háromnak van neve. te ezzel tisztában leszel. a tudatod nem. egy égő. melyben úgy érzed. hogy ég benned egy láng. Eleinte lesz néhány olyan álmod. Ezek alkotórészek. Ezért amikor megszületik fiatal. S ha egyszer azzal az érzéssel alszol el. emlékezve. akkor te vagy a negyedik.az. amelyben mozognak . S ha egyszer ez az érzés belépett az álmaidba. és a közeg. Nem mintha a testük sosem aludna.de csak a testük. turiya.akkor tudatos vagy. A jóga és a tantra az emberi elme életét három különböző részre osztja . az érzés birtokában.az elme életét.. Miután az álmok eltűntek. Most ott állsz az ajtó előtt.névtelen. És amíg a test alszik.most csak a tested alszik. hanem az elmédé . Ha egyszer ez megtörténik. a negyedik. amikor az álmok eltűnnek . soha meg nem szűnő energia. hogy fény vagy.a tudatnak nincs szüksége pi­ henésre. hogy az alvás nem veled történik . akkor az alvás kapujában állsz. egy fény.A M E D I T Á C I Ó K Ekkor. Most. egy alvó felhő és egy álmodó felhő. örökké­ való. ők éberek. a testük alszik . Keleten ennek nem adtak semmilyen nevet.az égbolt . az alvásra és az álomra. Egy tudatos törekvést hordozol magadban. lobogó láng -. sosem öregszik meg. Van egy ébren 144 levő felhő. Az ébrenlét. kikristályosodtál a láng körül. A testnek pihenésre van szük­ sége . majd öreg lesz és végül meghal. . hogy fény vagy. akkor alvás közben is éber maradsz . Amikor álmaidban feltárul ez a valóság . érezd. mert a test egy mechanizmus.a tudat egy negyedik dolog. beléphetsz. és te úgy emlékszel magadra mint lángra. emlé­ kezve álomba zuhansz. hogy segít­ sen felülemelkedni ezen a három állapoton. Az elmét három részre osztják: az ébrenlétre. Nincs szük­ sége üzemanyagra. az álmok kezdenek eltűnni. akkor az összes álom eltűnik. és az emléke­ zés folytatódik. Erre emlékezve. gon­ dolj egyfolytában a lángra. A testnek üze­ manyagra van szüksége. egyszerűen úgy hívják. nincs szüksége pihenésre. Míg mások alsza­ nak. ezek a felhők. Ez a technika arra szolgál.. hogy te vagy a fény.. hogy fény vagy. egy láng. Ha a lángnak és a fénynek ezt a képzetét magaddal tudod vinni amikor átha­ ladsz az alvás kapuján.. és egyikkel sem azonos. pihenésre van szüksége. Erről beszél Krisna a Gítában: hogy a jógik sosem alszanak.csak a tested fog pihenni. A tudat sosem születik. A test alszik. Ezek mind felhők. lásd mind­ végig.azelőtt nem. ne feledd. Egyre kevesebb álmod lesz. Ez nem a tudatod felosztása. és te lettél a negyedik az. Idővel az álmokban is ugyana­ zok az érzések fognak eltölteni. hogy „a negyedik". és sosem hal meg. mialatt álomba zuhansz. hogy te egy láng vagy. Ez tiszta energia. aki mindhármat meghaladja. s egyre többször lesz mély alvásban részed. Ha tudatára tudsz ébredni. de te nem.

akkor érezd tested buddha-alakját. lebegsz. Az éteri test vehető észre a leg145 . hogy teljesen megszabadult minden tehertől. amikor úgy érzed. mindegyik test az istenihez vezető egy-egy ajtó. hunyd be a szemedet. Aztán. és mindegyiket használ­ hatjuk arra. és érezd a lábujjaidat és az alakjukat. Próbáld meg érezni belül tested formáját. könnyű AZ ÉTERI JELENLÉT vagy. és válj tudatossá a tested formájára. nyisd ki a szemed. és ugyanakkor észre fogod venni a kékes fényt is az alak körül. Hamarosan látni fogod. amikor a meditációt este végzed a sötét szobában. kékes aurát érzékelsz az egész alak körül. Ekkor pontosan a tested mentén látni fogod a kék rajzolatot. észreveszel tested alakja körül egy kékes fényt. mint Buddha. Viszont ha először megcsinálod a „Leheletfinom érintés"-t. a lábaidat és az alakjukat. Ha sziddhászaná-ban ülsz. megjelenik előtted. nyitott szemmel is.M E D I T Á C I Ó K A FÉNYRŐL Siva így szólt: Kedves Dévi. Eleinte legyen csukva a szemed. Csukd be a szemed. Ez a technika az éteri testet használja. és már egyáltalán nem hat rá a föld vonzóereje.hogy könnyűvé vált. ez a kékes fény az éteri test jelenlétét jelenti. hogy lebegni tudnál. mintha képes volnál repülni. egy fényt. akkor az „Éteri jelenlét" is sokkal hatékonyabb és könnyebb lesz. Valahányszor ezt a súlytalanságot érzed. s hatolj alakodon messze túl. Ez a technika az éteri testtel foglalkozik. lépj az éteri jelenlétbe. Ha látni szeretnéd. Ez a kékes alakzat. Önmagában is csinálhatod. és az éteri test vezet a legmagasabb eksztázishoz. és egy aurát. Hét test van. De ezt csak akkor látod. akkor időnként. felfelé s lefelé. villanyfény nélkül. amikor ez a fény növekedni kezd. akkor csináld a gyakorlatot sötét szobában. Valahányszor úgy érzed. Számos testünk van. Ezt a gyakorlatot csak a „Lehelet­ finom érintés" után tudod végezni. de akkor nagyon nehéz lesz. hogy a tested fel tudna repülni . légiessé. majd az egész tested alakját. egy kék fényt mindenfelé a tested körül szétáradni. hogy belépjünk az isteni létbe.

Minél mélyebben van egy test. amely a testedet körülveszi. Ezért érzed az ilyen érintést olyan meg­ nyugtatónak. terjed. annál nehezebben érzékel­ hető. akkor az energiád nem kifelé halad.A M E D I T Á C I Ó K könnyebben. akkor mély szerelemben. akkor célba értél. Olyan. Az éteri test viszont közel van hozzád. Amikor nem csinálsz semmit. mely laza kön­ tösként veszi körül egész testedet. akár egy elmosódott fény. Először tudatossá kell válnod az alakzatra. Éteri tested ilyenkor egy energiarak­ tárrá válik. Erről még fénykép is készült. egy kék fény. És mit tégy? Csak ülj csendben és figyeld. csak nézd az alakodat övező kékes fényt. te annál inkább elcsön­ desedsz. hogyan adhatsz energiát az éteri testnek. annál nagyobb lesz az éteri test. ha tudod. akkor az éteri testedet érinti meg. csak nézd. és közben nincs ejakuláció. amikor valaki mélységes szeretettel hozzádér. mindkét test körül megjelenik egy kék fény. közvet­ lenül fizikai tested körül helyezkedik el. és amikor tudatossá váltál. akkor az összes energia az éteri testre irányul. És minél nagyobb lesz az éteri test.közvetlenül körülötted. Érezni fogod. Ne csinálj semmit. és ott felhalmozódik. akkor segítsd növekedni. Amikor valamit csinálsz. Mert ha nem csinálsz semmit. A második forma az éteri test . egyre nagyobb és nagyobb lesz. Két egymást odaadóan szerető ember szerelmeskedik: ha az aktus egy bizonyos időt meghalad. gyarapodni. És minél inkább elcsön­ desedsz. Ne csinálj semmit. akkor felfedezted a titkos kulcsot. 146 . hogy mikor nem pazarolod el ezt az energiát fölöslegesen. negyven percnél is hosszabb. amint növekszik. ez van a legközelebb a fizikai testedhez. Amikor valaki szeret. hogy mindinkább szétterjedjen. Áthatja a testedet és egyben körül is veszi. És ha egyszer már tudod. Az éteri test felé halad. Ezt ne feledd. Ezt még le is fényképezték. akkor az energiát von el az éteri testből.

ezt ne feledd: a te látásod változik. „Érezd a koz­ moszt mint áttetsző." Végy AZ ÁTTETSZŐ JELENVALÓSÁG fürdőt. örök-létű jelenvalóságot. mert a fény az összes színt magában rejti. Először finomítsd az érzé­ kenységed. Szerető hozzáállással. Zárd be az ajtód. Ez nem az a megszokott gyertya." Mindenütt fény van sok-sok árnyalatban és sok-sok alak147 . teljes koncentrációval. Pedig ezek ott vannak: a szivárvány összes színe a láng körül tündököl. Ekkor új színeket fogsz felfedezni a láng körül. Ülj a gyertya közelébe. amit magaddal szoktál hozni. mosd meg a szemed hideg vízzel. érző szívvel nézd tovább a gyertyát és a lángot. Ez egész máshogy ragyog. Minden érzékednek élőbbé kell vál­ nia. és aztán magasztos hangulat­ ban ülj le a gyertya elé. Kifinomult érzékenységre van szük­ séged. melyeket addig nem vettél észre. Csak érezd. Öt perc múltán úgy fogod érezni.M E D I T Á C I Ó K A FÉNYRŐL Siva így szólt: Érezd a kozmoszt mint áttetsző. a gyertya titokzatos lett. Csak akkor tudsz kísérletezni ezzel a technikával.vagy inkább áhítattal. Egyre csak nézd. Olykor talán úgy érzed. hogy sok minden megváltozik a gyertya körül. és gyújts meg egy kis gyertyát. A könnyek csak tisztítják a látásodat. Imádkozz a gyertyához: „Tárd fel nekem valóságod. és nézd tovább a gyertyát. Még ha könnybe lábad is a szemed. Áthatja egy isteni minőség. Ahol fény van. az egész világot kizárva. Ez a technika a belső érzékenységen alapul. Csak nézd a kis gyertyát .a lángot és a gyertyát. és feledkezz el minden másról. új árnyala­ tokat. És sok más dologgal ugyanezt megteheted. Nem a gyertya lesz más . Nézd a gyer­ tyát. örök-létű jelen­ valóságot. és fordulj felé szeretettel . Az érzékenységnek növekednie kell. nézd tovább a gyertyát. Folytasd tovább a gyakorlatot. sötétítsd el a szobát. ott a szivárvány is ott van. hogy a láng.

akkor csak lelassulsz. Rögtön megváltozol. és hagyd. örök-létű jelenvalóságot". hogy áthasson. mert ennek az egész jelenségnek a fény az alapja. Sokféleképpen kipróbálhatod. ami mindig is ott volt. Várakozz csöndben. Ülj le egy fa közelében. Ám eleinte nagy képzelőerőre lesz szük­ ség. és az elméd teljesen elcsendesedik. egy virágot vagy egy sziklát. és érintsd meg a fa kérgét.A M E D I T Á C I Ó K ban fordul elő mindenütt. Ha sietsz. „Érezd a kozmoszt mint áttetsző. hogy áthassa a másikat. és érezd az életet a másikban. Érezd a saját életedet. Ne siess. és előbb-utóbb érezni fogod a belőlük kiáradó fény­ sugarakat. türelmesen.nem voltál rá tudatos. a nagy szimfónia egyik hangje­ gye. az sokat segít. Csak várj türelmesen. mert semmi sem tárul fel. mert te többé már nem vagy ugyanaz. Hunyd be a szemed. csak te nem voltál rá elég éber . a feszült­ ség: a csepp az óceánba hullik. Nézz egy falevelet. Hunyd be a szemed. 148 . és felfedezel egy új jelenséget. Megszűnik a nyomás. Csak fogd meg egy másik ember kezét. akkor egy másik világban fogsz élni. Csak nézd! És a fény ott van mindenütt. és érezd a fában ébredező életet. Amennyiben három hónapon át végzed ezt a technikát. És ha más gyakorlatokkal is próbálod fokozni az érzékenységed. Érezd. ha sietsz. A része leszel. ahogy érzed az örökkévaló lét jelenlétét. és hagyd.

de a belső világban. akkor sosem köszönt rád új nap. aztán az élet. Előbb-utóbb megvirrad. ezért is kell sötétségnek lennie.a sötétség roppant védőszárnya alá rejt. ezért kell hozzá a sötétség. 149 . de ha félsz a sötétségtől. És a születés továbbá egy ben­ sőséges dolog. A sötétség mély . hogy elérd a hajnalt. s csak azután az élet. majd nappal lesz. mivel a sötétség teljességgel nélkülözhe­ tetlen a kezdethez.M E D I T Á C I Ó K A S Ö T É T S É G R Ő L MEDITÁCIÓK A SÖTÉTSÉGRŐL A hogy a mag. az éjszaka megfiatalít. azután az élet. A nappal elfáraszt. A bontakozó élet oly törékeny. Ha meg akarod úszni sötétség nélkül. akkor nap­ palod sem lesz. vagy a magzat. hogy ezért is kell sötétségnek lennie. A kezdet titokzatos. amely az anyaméh sötétjében fogan. amely életét a föld sötétjében kezdi. a belső utazás során épp fordítva történik: előbb van a halál. Át kell vészelned a lélek sötét éjsza­ káját ahhoz. úgy minden a sötétben veszi kezdetét. Előbb a halál jön. A dolgok megszokott sorrendje szerint előbb van a születés.

A M E D I T Á C I Ó K 150 .

amíg ezt a gyakorlatot végzed az éjszaka sötétjében. és megjelenik az ablak negatív képe. Ez nehéz. Pedig ez nem valódi sötét­ ség. Ha be­ csukod a szemedet. Legyen nyitva a szemed. Elindulnak a könnyeid. vagy egy másik fényforrást. körös­ körül. Hogyan léphetsz be a feketeségbe? Három dolog kell hozzá. Ne törődj vele. ott van mindenütt. akkor sötét lesz. csak csináld tovább. akkor te magad is bekerül­ sz a sötétségbe. És abban a pillanatban. mint egy tárgyat. ezért amikor becsukjuk a szemünket. mert A BELSŐ SÖTÉTSÉG ez tárgyként van ott a tér egy adott pontján: rá tudod irányítani a figyelmedet. fájni fog. Ez valójában a világ egy negatív része . Nézz mereven a sötétségbe. Bámulj bele a légüres térbe. amikor a sötét­ ség. belső sötét­ séged. Ellenben a sötétség nem egy tárgy. ne érd be ezzel. Első lépés: Bámulj bele a sötétségbe. Amikor az igazi sötétség beléd hatol. Bámulj bele. Az ott van körülötted. ami nem igazi sötétség. Ne csukd be a szemedet. csak nézz bele. Nyisd ki a szemed. megnyugtató érzés hat át.M E D I T Á C I Ó K A S Ö T É T S É G R Ő L Siva így szólt: Esős fekete éjjelen. belép a szemeidbe. világosság. a fény negatív élményét éljük át. mert csukott szemmel másféle sötét­ séget tapasztalsz: a saját. amit mi sötétségnek nevezünk. aztán becsukod a szemed. lépj be ama feketeségbe a formák formájaként. nagyon mély. Minden élményünk a fényből ered. Könnyű mereven nézni a gyertyalán­ got. Ám ez a sötétség egyszerűen a fény negatívja. mint amikor ránézel az ablakra. E sötétség belépésével a negatív sötétség teljesen eltűnik belőled. a szemed könnybe lábad. Ez 151 . Idekint fény van. az igazi sötétség mely körülvesz. teljesen megtelsz vele. Nem tudod úgy nézni. maradjon nyitva a sötétben.a pozitív sötét­ séget. A sötétség idővel a szemedbe hatol. és egy másfajta sötétséget fogsz megtapasztalni . Amikor befogadja a tekinteted.a sötétség fonákja. Éppen úgy.

vagy menj fel a hegyekbe. ahol nincs áram. és a kivilágított világ negatív képe jelenik meg odabent. Nehéz az 152 otthonainkban igazi sötétségre lelni. Amikor befogadod a sötét­ séget. szembesülnöd kell majd a saját tudatalattiddal. Ez a dolog mindig kölcsönös. és te is belehatolsz abba a valamibe. de ha meg tudod csinálni. mert ez alatt az egy hét alatt. akkor meglátod. hogy teljesen elfordultunk tőle. Háttal állunk neki. amit tökéletes sötétségben töltesz. hogy valami belédhatol. Szembe kell majd nézned a szörnyekkel. Úgyhogy érdemes ellátogatni valamilyen elhagyott helyre. az is befogad téged. az összes félelem. Tehát nehéz lesz. az összes ősi félelem fel fog törni belőled. ami valóban ott van. nem erőszakolhatod ki. Még otthon is kipróbálhatod. És ez a sötétségről való meditá­ ció az összes őrületedet tökéletesen el fogja nyelni. Ez nem az a sötétség. Aztán becsukjuk a szemünket.A MEDITÁCIÓK egy igen fontos jelenség. Minden este maradj együtt a sötétséggel egy-egy órára. Meg kell adnod magad a tudatalattid­ nak. Ez nem egyszerűen a fény hiánya. elrettensz. A mesterséges fénnyel mindent mesterkéltté tettünk magunk körül. Ha három hónapon át napi egy órát a sötétséggel töltesz. A benned lévő sötétség negatív dolog. csak bámulj bele a sötétségbe. Nem erőltetheted. Akkor már nem egy sziget . nyitott és érzékeny vagy. Olyannyira elkezdtünk félni tőle. egy varázslat. Próbáld ki. mint minden formák formája . hogy meg is ijedsz. ha az egyben nem válik a te részeddé is. Egyetlen koz­ mikus történésnek sem lehetsz a részese. mintha az emberiség egész eddigi útját bejárnád.érezni fogod. hogy eggyé olvadsz . hogy megtapasztald a tisz­ ta sötétséget. Még a sötétségünk is szennyezett még az sem tiszta. Elveszítettük a kapcsolatot a belül lévő igazi sötét­ séggel . az elkülönültség érzetét. hogy érezd a sötétséget. Lehet. és most egy kivilágított világban élünk.a valódi sötétség. csak akkor lehetsz a részesük. hogy megtörtén­ jen veled. Ne csinálj semmit. akkor elveszíted az individualitás. Ezek valóságosnak tűnnek. Olyan lesz. Maradj ott egy hétig. Nem erőszakolhatod ki. Ha kellőképpen fogékony. Ez a dolog mindig kölcsönös. és kész vagy befogadni ezeket az egyetemes jelenségeket. Annyira félünk ettől a sötétségtől. mert olyan valószerűek lesznek . ez a fény ellensége. amiről Siva úgy beszél. az egy csoda. Érezni fogod. Siva sötétjével. a fény ellen irányul. csupán hagyhatod. Manapság nehéz a nagyvárosokban igazi sötétséget találni.pedig ezek csak a te agyszüleményeid.az esszénusok sötétjével. Utazz el egy távoli faluba. Lényed teljesen átalakul. Nincs vele kapcsolatunk. hogy egy csomó mesterséges fényfor­ rást hoztunk létre védekezés gyanánt. és egy csomó minden kerül elő mélyen a tudatalattidból. Más emberként térsz vissza.

és érezd úgy.erről a módszerről már szó esett -. Nem fog­ nak tudni elviselni egy ilyen hallgatag lényt.ugyanígy. csak menni tudsz majd. teljesen ellazulsz. mint egy várandós nő. Második lépés: Feküdj le. ha munkába mész. sokkal tevékenyebb leszel. szíved szerint inkább futnál. a sarok mögött megbújva. magába zár. mintha az anyád közelében lennél.ugyanez fog történni a sötét­ séggel is. mielőtt bármi is létezett volna? Nem gondolhatsz másra. mintha az anyád méhében feküdnél. minden sejtje sötétséggel teli -. ahogy magaddal viszed a lángot. elrettennek. amikor sötétséget hordozol magad­ ban. Nem leszel képes futni. Ugyan­ úgy. Ugyanakkor semmitől sem félsz és tartasz annyira. Megijednek. néhányan elmenekülnek tőled. Vidd magadban azt a sötétséget. Ez valóságos lesz.M E D I T Á C I Ó K A S Ö T É T S É G R Ő L leszel. az anyaméh körülölel. néhány ember vonzódni kezd hozzád . A többiek lustának gondol­ nak. semmi sem olyan örök. Épp az ellenkezője történik. Egy leszel a sötétséggel. Amikor sötétséget hordozol. és fénynek érzed magad. 153 . hogy sötétséget hordozol belül . a fényt . Mindig rád vár. meleg. akkor a tested egy különös fényt kezd kisugározni. és még azt is csak lassan. vidd magaddal a sötétség egy darabkáját. és érezd úgy. elviselhetetlenné válsz a szá­ mukra. és azok. Valamit hordozol magadban. ha minden más eltűnik? Csak sötétség. mert amikor este a sötétségről elmélkedsz és meditálsz. bármivel is foglalkozol. Ha egész nap sötétséget hordozol magadban. Mi marad meg a világ­ ból. A sötétség pedig olyan óceánszerű: semmi sem oly határta­ lan. akkor az egész tested érezhetően laza és nyugodt lesz. étkezel. segít majd találkozni . az sokat segít.a belső találkozik a kül­ sővel. Ha sötétséget hordozol magadban. Olyan lassan fogsz járni. a belső sötétség. Sokkal mozgékonyabb. Minden lelas­ sul benned. csak a sötétségre. beszélgetsz. és előbbutóbb azt kezded érezni. érezni fogják . az óceánná válsz. Amikor fényt hordo­ zol magadban.hogy telve vagy sötétséggel. És amint eszedbe jut. Lassan fogsz járni és nagyon óvatosan. hogy a sötét­ ség. Mint már mond­ tam. És semmi sem áll olyan közel hozzád. hordozd ma­ gadban a sötétséget. hogy a tested minden porcikája. amit egész nap magaddal vittél. ha lángot viszel magaddal. az anyaméh. amikor lángot viszel: a járásod felgyorsul. Szerinted mi volt itt. Harmadik lépés: Jártodban-keltedben. ellazulsz. akik érzékenyek erre. mindenek szülőanyja. vidd magaddal. A sötétség az anya. amit befogadtál. úgyhogy feküdj le. A sötétség a szülőanya.

nyugta­ lan. a tan­ székvezető. Arra gondoltak. amikor eszel.vagy beteg vagyok. és közben sötétséggé válsz. hogy még az ágyból is nehezemre esett kikászálód­ ni. Ez az egyik legcsodásabb élmény az életben . hogy ott vagyok-e. bármit is csinálsz. és vitt be a vizsgáztató helyiségbe. nehogy elkéssek. csak azután tudott nyugodt szívvel hazamenni. hogy vizsganapokon szemé­ lyesen jött el értem reggel a kol­ légiumba. Semmi nem tud felizgatni. két éven át gyakoroltam ezt a technikát. És aztán nézd meg. Olyan mélyen alszol. hogy eltölt a sötétség. és az egész napod bódulatban telik. hogy valami bajom van . Minden nap a saját szemével győződött meg arról. annyira aggódni kezdett miattam. gondolj arra. Olyannyira ellustultam. Az egyik professzor. nem teszel-veszel egy­ folytában. A professzoraimat rettentően zavarta a dolog. vagy teljesen közömbös let­ tem. aki nagyon kedvelt engem. ülsz. Próbáld ki. 154 . hogy megváltozik minden. telve vagy sötét­ séggel. nem vagy feszült. hogy már nem álmodsz.A M E D I T Á C I Ó K Amikor egyetemre jártam. Amikor mész valahová.amikor a sötét­ séget hordozod a méhedben.

érezd át mélyen.. A sötétség mindig ott van.. Ez egy varázslatos élmény. érezd a sötétséget. Hunyd be a szemed. hogy ez meg­ történhet. Ez időbe telik. Az igazi sötétséget elő tudod hozni.M E D I T Á C I Ó K A S Ö T É T S É G R Ő L így szólt: Amikor az éjszaka holdfényes és derűs. mire eljön a nap.még egy kivilágított szobában is elő tudod hozni -. a hamisat nem tudod előhozni. De ha már tudod.egyre csak szórod kifelé. Három-hat hét is eltelik. Sőt még napvilágnál is. hogy azután idekint is érzékelhesd. Akár a verő­ fényes napsütésre is kiterjesztheted a sötétséget. eltakarja a nap­ fény. itt viszont előhozod magadból a hamisat .egyre csak előhozod. Azon a napon. olyan sötétet. és nyi- Siva HOZD ELŐ MAGADBÓL A BELSŐ SÖTÉTSÉGET tott szemmel lásd a sötétséget idekint. Ha elő tudod hozni magadból a belső sötét­ séget . ha eljutottál a belső sötétséghez. behunyt szemmel lásd a sötétséget magad előtt. mint a legsötétebb éjszaka. és érezd idekint. Ha egyszer tudod. Az előző meditációban belül hordoztad az igazi sötétséget. Nyisd ki a szemed. még fényes nappal is. Ez egy kicsit még nehezebb. akkor egész nap sötétséget láthatsz. Ekkor megjelenik a sötétség egy folt­ ja a szemed előtt. egyre terjed. akkor a sötétség egy foltja megjelenik előtted. Ha sokáig nézed. nyisd ki a szemed. amikor képes vagy előhozni magadból a belső sötétséget. És ha elő tudod hozni a belső sötét155 . Így szórod ki magadból a hamis belső sötétséget . Ez a módszer. Most nem láthatod. Így a hibák örökre eltűnnek. amikor elő tudod hozni ma­ gadból a belső sötétséget. Az élmény nagyon különös. Először érezd önma­ gadban. és lásd a sötétséget. hogyan kell felfedni a sötétséget. Ekkor hirtelen nyisd ki a szemed. akkor elő tudod hozni. akkor azt is fel tudod fedni. akkor is ott van. megtaláltad az igazi belső sötétséget. mert a szobában világos van.

megemészti. jus­ son eszedbe. Sérts meg egy buddhát: ő ezt magába szívja. amire csak egy őrült képes. Valaki megsért.most őrült vagy. ami mérgezett. ha téged fel lehet izgatni. és benned nincs sötétség. ölni tudsz. ha nyugtalanná lehet tenni. kijössz a sodrodból. lenyeli. ami elnyelhetné ezt a sértést: haragra lobbansz. Most olyan vagy. és a szenvedély mindjárt elmúlik. és ekkor minden előfordulhat. hogy a sértés nem váltott ki belőled sem­ mit. Ki emészti meg ezt a sértést? A sötétség.egyszerre érezni fogod.A M E D I T Á C I Ó K séget. amelybe minden belezuhan és nem tér vissza. mint egy mélységes szakadék. dühbe gurulsz. hogy telve vagy sötétséggel. meg­ szűnik a vágy. hogy a hibák nem tudnak veled maradni. hogy telve vagy sötét­ séggel . Jegyezd meg jól: hibák csak akkor létezhetnek. érezd és lásd a sötétséget rögtön elmúlik a szenvedély. 156 . a kívánás. Egy pillanatra hunyd le a szemed. csak emlékezz a benned lévő sötétségre. és te rögtön a másik végletbe zuhansz. a csönd egy belső gyűjtőmedencéje. és te képtelen vagy bár­ mit is magadba olvasztani. Körülötted mindenütt csak helyzetek és helyzetek. Amikor eltölt a vágy. Hibák nem léteznek önmagukban. olyan csendes és olyan felizgathatatlan leszel. Próbáld ki. Aztán valaki megdicsér. bár­ mire képes vagy. akkor olyan hűvös. Mész az utcán. csak akkor léteznek. Határtalan ürességgé váltál. nincs rá reakció. és megakad a szemed egy szép nőn vagy férfin izgatott leszel. Próbáld ezt ki. kilököd. nem kell elhinned. Előtörhet belőled az agresszió. mert ha érzed a belső sötétséget. és amikor valaki megsért. akkor a hibák örökre eltűnnek. Mindazt. a szenvedély. Érezd. Bármi lehetséges . Győződj meg róla magad. a sértés meg­ emésztődik. amikor te zaklatott vagy. A belső sötétség magá­ ba fogadta.

hogy ha már egyszer érezted a saját energiádat. hogy tanuld meg érezni.AZ ENERGIA FELFELÉ M O Z G A T Á S A AZ ENERGIA FELFELÉ MOZGATÁSA A z első dolog. Az energia irányítani kezd téged. 157 . És az egészben az a szép. totálisan. intenzíven. szenvedélyesen. ebből az érzésből egyenesen jön a felismerés: az. Nem te irányítod az energiát. így leszel szabad. hogy érezd az energiádat. Először ne azt kérdezd. Épp ellenkezőleg: az energia magától kezd mozogni. és te egyszerűen mész utána. hogy hogyan használd. hogy „Hogyan használjam?" Az első dolog. Így leszel spontán.

A M E D I T Á C I Ó K 158 .

AZ ENERGIA FELFELÉ M O Z G A T Á S A így szólt: Tekintsd úgy lényeged. Ez tehát a két irány. A fejben talál­ ható legfelső központ. a másik a sza­ haszrár. melyek központról központra kúsznak fölfelé a hátgerinc mentén. Először értsd meg. sugárzóvá. a szahaszrár révén állunk kapcsolat­ ban az istenivel. Minden a gerinceden múlik. Ha a gerincoszlop öreg.neveznek. Olykor talán bepillantást 159 . hogy különféle technikákkal rugal­ massá. akkor az agyad is tompa. az abszolút létbe. akkor nem egykönnyen öregszel meg. azután alkalmazd. a fejed a hátgerinc csúcsa. vagy a szahaszráron át kiárad a kozmoszba. Az egész jóga azon igyekszik. vagy a szahaszrár irányítja. Ha meg tudod őrizni a gerinced fiatalságát. a hát­ gerinc a testnek és az elmének egyaránt az alapja.a földnek. az anyagnak . Az élet­ energiád vagy a nemi központból vis­ szafolyik a földbe. akkor te is öreg vagy. fénnyel telivé. Ha nem in­ dulsz el fölfelé. test a gerincből nő ki. Ha a gerincosz­ lop fiatal. Ha a gerinced életteli. A szahaszráron át a Brahmanba jutsz. Ha a hátgerinced merev és élettelen. hogy mi ez. A gerincoszlopnak két vége van. a másik pólus. Az elméd. ahhoz. és így növekszik benned az élet-energia. A nemi központból a relatív létezésbe folysz vissza. felső vége. A kezdet a nemi központ. A vertebrae. A „szahaszrár"-nak nincs angol [és magyar] megfelelője. a szenvedésed sosem ér véget. akkor briliáns elméd van. A legalsó központ által kapcsolódunk a természethez. a vég pedig a szahaszrár (a hetedik központ a fejtetőn). Ez tehát a lét két pólusa: az egyik a szex. fiatallá és frissé tegye a gerincosz­ lopot. mint fénysugarakat. amit prakrtinek . Ez a két pólus: az életedet vagy a szex. akkor te is fiatal vagy. Számos jógagyakorlat ezen alapul. a két lehetőség. Az egész Siva AZ ÉLET-ENERGIA FELFELÉ ÁRAMLÁSA 1. A gerincoszlop kezdete a földhöz kapcsolódik: a szex a legin­ kább földi részünk.

Minden visszatér a forrásához. hacsak nem ugrasz ki. hogy az energia szintje ugrásszerűen megnő benned. úgy neked is nagyot kell ugranod ahhoz. hogy valami történt. amelyek új energiákat tárnak fel benned. vagy Buddha Isten. hogy segítsen legyőznie a gravitációt. amikor azt mondjuk. hogy nála még a föld is gyengébb: nem tudja az . megszűnik. melyek által mindez elérhető. de az űrhajósok már tapasz­ talták. a boldogságnak egyre több valóságos pillanatát éled meg. ez a szemed számára láthatatlan. melyekkel az energiát a gerincoszlopod mentén egyre följebb mozgathatod. abban a pillanatban. A testük épp olyan. és az élet-energiád fölfelé kezd áramolni. ami természetes. Ha a mozgás ilyen irányú. mint az űrhajósok. az élet-energiád elindul fölfelé. hiszen az élet-ener­ gia a földből ered. vissza önmagához. de csak vil­ lanásnyi időre . kiárad a szahaszrárból. A testük ugyanúgy megbetegszik és meghal. Ekkor nincs több bepillan­ tás: már egy vagy a tökéletes boldogsággal. amikor az energia a fejtetődön át távozik. hogy kikerülnek a föld vonzásából. és onnan kiárad. Csak attól. Ezt te nem láthatod. Ahogy a test súlytalan lesz. és az egyes szinteken mindig egy új ember­ ré válsz. hogy egy buddhával kap­ csolatba kerültél. a nirvánát. hogy az eljusson a tested többi központjába is. mint a tiédben. akkor te is e körforgás része vagy: életről életre ez megy végbe benned. amikor egy buddha közelében ülsz.és ez a boldogság mindig csak illuzórikus lesz. te többé nem vagy ember. Ha pedig az energia egyszer följut a szabaszrárba. érezték. Igen megtörhető! Ezek olyan technikák. Minden ugyanúgy történik a testük­ ben. szexuális energiánkat vonzza a föld. mert követi a gravitá­ ciót. olyan technikák. Tehát a jóga és a tantra egyaránt arra irányul. Ez történik veled. a szahaszrár irányába. szinte teljesen elveszítik érdek­ lődésüket a szex iránt. Csak ekkor veszed észre.A M E D I T Á C I Ó K nyersz a boldogságba. Ekkor megtörik a Föld általános tömegvonzása. A szex azért olyan egyszerű. és a föld végül ismét magához húzza. Ez az energia a földből jön. Az étel elfo­ gyasztásával élet-energiát hozol létre önmagadban. akkor érezheted. Erről talán még nem hallottál. hogy Krisna Isten. a nemi központ ellenpólusából. Hirtelen úgy érzed. Ekkor már nem e föld­ höz tartozol: istenivé lettél. Egy buddha olyan erős. ha az élet­ energia folyton visszakerül a földbe. A föld lefelé húzza az élet-energiádat. Ahogy az űrha­ 160 jósoknak. Ám néha. Amikor az energia fölfelé kezd áramolni. a nemi ösztön feloldódik. te eléred a legmagasabb boldogság állapotát. mint a tiéd. a gerincoszlopon. Csupán egy dolog más az ő testükben: ott az ener­ gia legyőzte a gravitációt. És abban a pillanatban. A föld mindent lefelé húz. hogy az energiát fölfelé vezesse a vertebrán. hogy kikerülj ebből a körforgásból. Ezt értjük az alatt.

ezeket az embereket Istennek nevezték. egy csomó adottsága van. mások három. Az első a nemi központ. Ami a szexet illeti. egy Buddha vagy egy Krisna közelében. és ezek közé tartozik az akarat. a felső a szahaszrár. a homlok közepén található. hogy „tekintsd úgy lényedet. Ez az öt központ elég. A nemi központ ilyenkor nyu­ galmi állapotban van. még álmodban is felizgul­ hatsz vagy elélvezhetsz . a merevedés bekövetkezik. és képzeld el önmagad úgy. A szutra azt mondja. semmi mást nem tudsz irányítani a testedben a képzelettel." Gondolj úgy önmagadra. és így növekszik benned az élet-energia. mint fénysugarakra." A jóga hét központra osztja fel a hát­ gerincedet. A nemi központod a képzelet által kezd működni. és a mozgás irányán is változ­ tathatsz. az álmok képzelet­ beliek. mert a képzelet elősegíti az energiaáramlást: a képzelet útján tudod az energiát fölfelé és lefelé mozgatni. mintha fény volnál. hogy amikor szerelmes vagy. Ha szeretni próbálsz valakit. az akarat itt csődöt mond. A nemi vonzalom akaratilag nem befolyásolható. megint mások négy központot tartanak szá­ mon. Bizonyos rend­ szerek kilenc. csak a képzelet hat. hogy a nemi energiádat a képzelet mozgatja. Ha nem vagy szerelmes. „melyek közpon­ tról központra kúsznak fölfelé a hát­ gerinc mentén. De a szexet nem tudod akarni. ezzel csak blokkolod a folyamatot.. Viszont a szexuális energiát mozgatni tudod a képzelet által. a szahaszrár a fejtetőn helyezkedik el. Gondolj a szexre. Úgyhogy sose próbálkozz ilyesmivel. hogy „tekintsd úgy lényedet": ami annyit tesz. Nekik egy másik. Az alsó a nemi központ.hunyd be a szemed. A véredet nem tudod áramoltatni a képzelet által. Azok. Megfigyelték. Ezért van az. észre kellett venned. míg az ötödik. akkor erőteljesebben működik: hiszen a szerelem beindítja a fantáziát. akik min­ dezt megtapasztalták egy Jézus. hogy képzeld el önmagadat . Először érts meg egy alapvető dolgot. A szutra azt mondja. a második a köldök mögötti terület. Az elmének számos készsége. Valahányszor átfut az agyán valamilyen szexszel kapcsolatos gondolat. Miért hangsúlyozom ezt? Azért. hogy egy egészséges férfinak legalább tíz merevedése van egyetlen éjszaka folyamán. Nem a felosztás a lényeg. a harmadik a szívtájék..AZ ENERGIA FELFELÉ M O Z G A T Á S A energiát lefelé húzni. Ha valaha is odafigyeltél magadra. Öt központtal már jól lehet dolgozni. akkor ez nagyon nehéz. Ez nem csak 161 . mint fénysugarakat. Képzelőerő nélkül való­ jában nem is működik. a földnél erősebb energiaforrásuk van. képzeld el. a negyedik a két szemöldök között. Hogy lehet legyőzni a gravitációt? Ez a technika nagyon alkalmas erre. és a nemi központ működni kezd.ezek a dol­ gok valóságosak. Mivel a nemi központot a képzelet működteti. és a kettő között még öt központ van. a lényedre. Te is megcsinálhatod a saját felosztásodat.

és a szexuális energia egyébként sem tud fölfelé áramolni. a gerincos- . úgy fogod érezni. Haladj egyre följebb. A pszichológusoknak iga­ zuk van. sőt még mások is érzik. ez nem maga a szexuális energia. ehhez nincs megfelelő csatorna a testben. hogy minden a fény elemi részecs­ kéiből tevődik össze . A hasad tájéka hamarosan felforrósodik. a másik lelki. hogy egyfajta „eleven­ ség". Tehát érezd. új élet hat át. Amint a fény eléri a szív-központot. A felosztás azért szükséges. ahogy a fény­ sugarak közelednek. az anyagi összetevő valóban nem tud fölfelé mozogni. akkor kezdd az energiát a szív­ központ felé terelni. Ha amúgy is össze tudod kötni a kettőt. hogy a fénysugarak itt gyűlnek össze. hogy Isten fény. hiszen minden fényből áll. mert enélkül nehéz volna összekötnöd a nemi központodat a szahaszrárral. Összponto­ sítsd a figyelmedet erre a területre. és az ener­ gia. hogy most a köldöknél lévő második központ vált fényfor­ rássá. A testedben minden kettős. Hogyan áramolhatna fölfelé a szexuális ener­ gia? Erre nincs csatorna. Ahogy test és lélek vagy. az életerő fény alakjában áramlik felfelé a szahaszrárhoz. és érezd. Egyszerre melegsé­ get érzel szétáradni odabent.A M E D I T Á C I Ó K képzelődés. akár egy fényfolyam. úgy benned minden két részből tevődik össze: az egyik anyagi. Úgyhogy a gerincoszlop kisebb egysé­ gekre történő felosztása segít. és a lelki rész fel tud emelkedni. A nemi energia is két részből áll.még az ember is. A lelki rész a gerin­ coszlop csatornáját követi. de közben nagyon is valóságos. és a fénysugarak föl­ felé mozognának a köldök irányában. akkor a többi központot fölösleges számon tartani. Ebben az esetben elég a nemi központról tudnod. és egy az egyben elutasítja. hogy fénysuga­ rakból vagy. Eleinte még az lesz. hogy az energia. mert az elméd így job­ ban fel tudja fogni a folyamatot. Az anyagi rész férfiak esetében a sperma. Amikor 162 úgy érzed. hogy egy belső fény emelkedik mind följebb benned. Emiatt sok nyu­ gati pszichológus a tantra és a jóga módszereit képtelenségnek nevezi. és melegség önti el a szívedet. A képzeleted által a nemi ener­ gia elkezdett fölfelé áramolni. Ez nem tud felfelé mozogni. Aztán irányítsd a képze­ leted a nemi központra. A szexuális energia a lelki összetevő is. De a felosztás azért hasznos. Te fény vagy! Először képzeld azt. mintha a nemi központ valamilyen fényfor­ rássá vált volna. Érzed a forróságot. Ahogy egyre inkább átmelegszel. és mégis tévednek. Mélyebbeket lélegzel.ez csak a szexuális energia testi oldala. a másik szellemi. de ez csak a dolog egy része . Ezért mondja a Korán. a fény­ sugarak úgy emelkednek fel a nemi központodból a köldököd felé. A sper­ ma. a szívverésed megváltozik. A nemi energia két részből tevődik össze: az egyik testi. A tantra mindig is úgy tartotta. A tudomány mai állása szerint mindent elektromosság alkot. amint a fénysugarak a nemi központból fölfelé kúsznak.

A nő most érzett. Néhány pillanat­ ra légy megint gyerek . hogy mit fogsz 163 . akkor a képzelet hatástalan.Nem. nem érezte azt. mit érez. amikhez egyáltalán nem szükséges erőfeszítés.érezd az ágynemű hűvössé­ get. csak akkor segítenek ezek a technikák. Például amikor nyugov­ óra térsz. csak következtetés. vagy a többi neszt a szobában. Újra meg kell tanulnod érezni. Ne használd az elméd. Ne gondolkodj arról." .Az ön ujjait érzem . ez sem érzés . Ne adj nevet a dolgoknak. és koncentráljon arra a helyre. és hallgasd a ventillátor zúgását. Az. . és van is erre néhány módszer. Azt hiszed. csak akkor tudsz használni ilyen tech­ nikákat. Egyébként ezek nem működ­ nek. Egyébként csak gondolni fogod. ahol a kezem van. amit kipróbálhatsz. ön nem ezt érzi . és ön azt állítja. ne fogalmazz meg semmit. és panaszkodnak: „Azt mondod. és semmi sem fog történni. Ezt érezni kellene. Mi teljesen érzéketlenné váltunk. Csak akkor kapsz eredményt. amit elképzel­ sz. és nem érezni.ellenkezett az orvos. az utcáról beszű­ rődő zajokat. Te most az agyadat használod. az ébredés pillanatában. Én meg­ fogtam az ön kezét. amit ön úgy gon­ dol. Nyomást és melegséget érzel. Csak oldódj fel az érzésben. ha érzed is. ez a technika nagyon fon­ tos. ne kezdj gondolkodni. Úgyhogy az orvos rátette a kezét a nő kezére. Megkérte a nőt. hogy a kezet érzed. Csak hunyja be a szemét.mondta az orvos. de semmi sem történik.Ez csak az. Ez csak következtetés. és ez nem ugyanaz. Hunyd be a szemed. de hiányzik belőlük az egyik dimenzió: az érzékelés dimenz­ iója. Az érzékelés központjának működés­ be kell jönnie. ami­ kor érzed. át a központokon. elmélet . Emlékszem. Reggel. érintetlen.AZ ENERGIA FELFELÉ M O Z G A T Á S A zlop mentén halad fölfelé. hogy érezzen valamit. egyszer olvastam valahol egy elmegyógyász esetét az egyik női páciensével. hanem az érzésről gondolkodott. érezd az ágyat. hogy érzel. és kicsit megszorította. hogy az energia föl­ felé áramlik. .Ó igen! . A pszichiáter arra kérte a beteget. hogy éreznie kellene. A melegség és a nyomás viszont érzés. Úgyhogy először ki kell ezt mag­ adban fejlesztened. hogy mit érez. Amikor egy kéz megérint. Szóval mit érez? . te nem a kezet érzed. és mondja el." Meg­ próbálták. hogy a kezemet érzi. érezd a párnát . . erőtlen. . a falióra ketyegését. hogy az álom elillant. de a te érzéseid eltompultak. Kapcsold be az érzékeidet: játsza­ dozz a párnával. Sok kis dologgal kísérletezhetsz. hogy hunyja be a szemét.felelte a nő. Ne kezdj gondolkodni.Nem. de a nő bármit csinált. Azután mondja el. . Nyomást érzek és melegséget.ártatlan. Ezért jönnek hozzám az emberek. Pedig ez nem így van.Ne következtessen.kiáltott fel a nő.Az imént tévedtem.nem pedig érzés. Csak fülelj. És ha nincs ott az érzés. A nő habozás nélkül rávágta: „Az ön kezét érzem.

ha nem tudod megteremteni a körülménye­ ket. és neked abba kell hagynod a gyakorlatot. hogy megtörténjen veled. Bármi történjék is. Néhány pillanatig csak figyeld a külvilág hangjait. A „szahaszrár" azt jelenti. te érezd. ahogy nö­ vekszik benned az „életteliség". és érezd úgy. Indiában a szahaszrárt ezerszirmú lótuszként ábrázoljuk. Ez is egy orgazmus. Még szeretkezés közben is végezheted ezt a gyakorlatot: a part­ nerek végezhetik együtt. és lásd. ahol az energia megrekedt. és akkor könnyen fognak menni ezek a technikák.A M E D I T Á C I Ó K aznap csinálni. Ha az energia valahol félúton megreked.. hogy melyik vonatot kell elérned. Eh­ hez a technikához tökéletes egyedül­ létre és nyugalomra van szükség. az veszélyes is lehet rád nézve. amikor biztosan senki sem zavar meg. amint minden egyes sziromból fény-energia lövell ki a kozmoszba. Engedd. Érezni fogod. és mentális problémáid lehet­ nek belőle. Úgyhogy vidd föl a fejbe. De ne hagyd megrekedni az energiát a test egyik központjában sem! Félbeszakíthatnak: valaki kopog. sose hagyd abba a felénél. mintha a fejed tetején nyílás volna. hogy a sugarak elin­ dultak fölfelé a nemi központból. érzővé. cseng a telefon. A férfiak . Odakint egy madár trilláz. és feltétlenül végig kell csinálni. akkor erekciód lesz. a másik spirituális. Tedd magad érzékennyé. ezer-szirmú. Nagyon sokan jönnek hozzám riadtan. Csak várj. és ki kell onnan szabadulnia. hogy senki se zavarjon meg közben. Egyébként az a központ. akkor inkább bele se kezdj. Vidd egyre följebb az energiát. a spirituális orgazmus pedig a legfelsőből. és a nemi aktusból tantrikus szádhana. Légy rá érzékeny. Gondoskodj arról. míg a legalsóból jövő orgazmus során a legalacsonyabbal találkozol. Hagyd. vagy megjött a tejesember és leejtette a tejesüveget. Jegyezd meg jól: bármikor alkalmazod ezt a technikát. Tehát légy óvatos. Közben különféle élményeid lesznek. hogy feljusson a szahaszrárhoz. fogékony. Kétféle orgazmus létezik: az egyik szexuális. Képzeld el a lótuszt a kibomló ezer szirommal.. Ne kezdj gondolkodni. hogy mikor indulsz munkába. Jut később is még elég idő ezekre a marhaságokra. A legfelső központból kiinduló orgazmus során a legma­ gasabb régióval. nyitott. Az energiának távoznia kell belőled. vagy valahol felsír egy kisbaba. Sehol ne hagyd megrekedni az élet-energi­ át. Ezért inkább csináld olyankor. szól­ nak hozzád. egy sebbé válik. Az energiának fel kell jutnia a fejtetőig. meditáció lesz.ezúttal nem 164 a természettel. Amikor érzed. A nemi orgazmus a legalsó központból indul ki. az ezer szirom kibomlása. Mindenképpen fejezd be. Ez is egy szerelmi aktus . vagy más nemi érzeteid támadnak. és így az érzékenységed fel­ erősödik. szél süvít a lombok között. hanem az Abszolúttal. Ne hagyd az energiát egyik központ­ ban sem.

és ne hidd. hogy az ott lévő energia beindult. élénkebbé válik. és a fejednek ez az érzés ismeretlen. Ennél több nem lehet. akár egy lótuszvirág. Úgyhogy ne ijedj meg. életképes. amint egyre inkább elmélyülnek benne. olyan friss leszel. Amikor a nemi központ izgalmi állapotban van. És ha a fejed felforrósodik. merevedésük lesz. Azt jelzi. Miután magadhoz térsz. a nemi központ lecsön­ desedik. A nemi izgalom egy jó jel. és az energia a fejeden keresztül a kozmoszba távozna. hogy el is ájulsz. amit e forróság után érzel. te elszédülsz. akkor sincs baj. és a melegség feljön a fejbe.AZ ENERGIA FELFELÉ M O Z G A T Á S A például arról számolnak be. Semmiképp se hagyd félbe! 165 . hogy gond van. Érezd úgy. és ez az izgalom eleinte teljesen hasonló a nemi izgalomhoz. izgalmi állapotba kerül. Ez egy jó jel. Ahogy az energia távozik. De te nem ismered az életenergia működését. Ezt több ezer év tapasztalata igazolja. Ahogy az energia egyre följebb ván­ dorol. Amikor meditálni kezdesz. egyszerre hidegség tölt el. Csodálkoz­ va kérdik: „Mi ez?" Megijednek. a nemi központ mind jobban kihűl. Ahogy az energia fölfelé kezd áramolni. Meg kell vele barátkoz­ nia. érezni fogod. Engedd ki. Ha elájulsz. és a forróság végül a fejben jelentkezik. Előfordul. hogy valahányszor elkezdik ezt a meditá­ ciót. De csináld végig a gyakorlatot. de ez valójában pontosan 48 perc. amit te is érzel. De csak eleinte. De az eszméletvesztés nem tarthat tovább egy óránál. Amikor az energia eléri a szahaszrárt. A nemi központ teljesen nyugodt és csöndes lesz. akkor felforrósodik. mintha életedben először végre igazán mélyen aludtál volna. Most már csak mozgásba kell hozni. De ne félj. Egész beleszédülsz. Olykor talán még éme­ lyegsz is. Amikor az energia a fejbe jut. Ahogy a meditációd mélyül. mert azt gondolják. a nemi központod érzékenyebbé. Úgyhogy ne ijedj meg. Egy órán belül az energia vagy magától visszasüllyed. de még ez se riasszon el. Ha ennyi energia jut hirtelen a fejbe és ott felrobban. úgyhogy ne félj. ez egy jó jel. a nemi központban már egyáltalán nem lesz izgalom. vagyis „jógikus alvás". hogy az energia fölfelé áram­ lik. Ez testi jelenség. Ez nagyon mély: ilyenkor a legmélyebb központodba látogatsz. Tökéletesen lehiggad. vagy a fejtetőn át távozik. hogy a szex nem fér össze a meditációval. kézzelfogható. Sosem érezted még azt a hideget. Én egy órát mondok. mert az energia első ízben került a fejbe. mintha a fejed kinyílna. akkor bizony elájulhatsz. a nemi izgalom alábbhagy. A jógának van erre egy saját kife­ jezése: jóga-tandra. bocsásd útjára az energiát.

és egyszerre úgy érzed. míg a nő számára ez felfoghatatlan." Ahogy a sugarak két központ közé érkeznek.A M E D I T Á C I Ó K Siva így szólt: Vagy a közbülső helyeken érzékeld. A nők az első technikát használják könnyebben. egy kis módosítással: „Vagy a közbülső helyeken érzékeld. A fény egyetlen ugrással ott terem. A második módszer egyébként is valóságosabb. és döntsd el. Itt nincs 166 fokozatos. ugrá­ sokkal elképzelni. A női elme ugyanis inkább a fokozatosságot fogja fel. Ez esetben a második neked jobban megfelel. te mindezt villámlásként érzékeled . akkor számodra az első technika a megfelelő. A fér­ fiak elméjét némi nyugtalanság jellemzi. Ez az előbbihez nagyon hasonló tech­ nika. amely központról központra ugrál. míg a férfi inkább ugrál. Ha te összefüggésekben látsz és gon­ dolkodsz. Neki muszáj a fokozatos növekedést látnia. Ezért olyan különböző a nők és a férfiak észjárása. hogy az egyik központból a sugarak egyetlen ugrással közvet­ lenül a másikba kerülnek. akkor ne használd az első technikát. Egyesek számára ez a második módszer kedvezőbb. lépésről lépésre történő növekedés. míg másokhoz AZ ÉLET-ENERGIA FELFELÉ ÁRAMLÁSA 2. a férfiak pedig a máso­ dikat. mert a fény tényleg rezeg. A férfi egyik dologról a másikra ugrál. ugrál. A női elme nem ilyen ugrálós: inkább folyamatában érzéke­ li a valóságot. A férfi elme „ugrálós": egyik tárgyról a másikra ugrál. akik nem tudnak összefüggő folyamatokat elképzelni. és vannak.a fény ugrik egyet. Vannak. De ha kipró­ bálod az első módszert. Próbáld ki mindkét módszert. hogy melyik a számodra kedvezőbb. mint felvillanó fényt. Ezért is született két változat. mint felvillanó fényt. inkább az első illik jobban. akik nem tudják a dolgokat szakaszosan. „Érzékeld mint felvillanó fényt" mint szikrát. De te válassz. .

hogy még a fénysugarak is túlságosan felheví­ tenek . hogy semmilyen félelem ne legyen benned. ne próbálkozz tovább a gyakorlattal. Mindig ügyelj arra. és ha közben jól érzed magad. akkor ne próbálkozz. Ez esetben az első módszer a legjobb.ezt se erőltesd. Ha úgy érzed. vagy valamit elviselhetetlennek érzel. hogy te esetleg meg­ ijedsz. mint amennyit használsz. Tehát eldöntheted: próbálkozz. és ha egyszer félsz. akkor ne próbál­ kozz. Ha így érzed. Egyébként . A robbanás néha olyan átható erejű. akkor maradj is ennél. 167 . hogy a sugarak hűvösek. hogy akkora forróság áraszt el. Ne feledd. hogy ez pont nem neked való. Ez is jó megoldás. akkor inkább ne csináld. hogy elfog a félelem. Ha fölöslegesen zavar támad benned. A félelem meggátol. A melegség helyett így mindent hűvösnek fogsz érezni. azzal csak többet ártasz ma­ gadnak. akár egy másik technikáról legyen is szó.és mivel nem vagyunk egyfor­ mák.AZ ENERGIA FELFELÉ M O Z G A T Á S A És még két-három dolog erről a tech­ nikáról: a felvillanó fénnyel lehet. akkor képzeld azt. Vannak más technikák is. Ha úgy érzed. és ez az egész már túl sok. ha közben feszült vagy.ha kényelmetlenül érzed magad . ami már elviselhetetlen. A villámlás sok hőt termel. Csináld inkább az első változatot. az elviselhetőség szintje egyé­ nenként változik -. és lehet. hogy akár erről. akkor nem leszel képes többé elvégezni a gyakor­ latot. Ha úgy érzed. aztán dönts. hogy a benned keletkező hő elviselhetetlen.

A M E D I T Á C I Ó K 168 .

egyébként nem kell csinálnod semmit. A fül egy ajtó: magába enged. a lágy zenét. passzívak . Könnyebb a fül­ lel. csupán hagyni tudja. a fenyvesben süvítő szelet.csak hallgatnod kell. Ekkor leereszkedik rád és eláraszt a határtalan csönd. nem erőszakos. Csak hallgatod a madarak énekét.A H A N G T A L A N HANG F I G Y E L É S E A HANGTALAN HANG FIGYELÉSE A fül energiájával kapcsolatos meditációk női jel­ legű meditációk. hogy megtörténjen. mert a fül passzív. 169 . Könnyebb a füllel kezdeni. Nem tud belea­ vatkozni a létezésbe. nem csinálsz semmit.csak hallgatsz. vagy a forgalom zaját . mint a szemmel.

A MEDITÁCIÓK 170 .

hogy az kívülről is hallható legyen. két nagy kört írnak le egymás tükörképeként. ahogy az energia kiáramlik belőled az univerzum felé. Érezd. majd kettéválva. egyedül vagy másokkal. Második rész: 15 perc A második rész két hét és fél perces sza­ kaszból áll. Elérkezel majd egy pont­ hoz. A köldöktől kiindulva mindkét kéz előre Harmadik rész: 15 perc Ülj vagy feküdj tökéletes csendben. Kezdj zümmögni csukott szájjal olyan hang­ osan. jobbra és balra. dulatlanul. majd kettéválnak. balra illetve jobbra. és mozgasd a kezeidet az ellenkező irányba. és változtatgathatod a hangmagasságot is. Hét és fél perc után fordítsd a tenyereidet lefelé. úgy itt is szabad finoman. Magad elé képzelhetsz egy nagy csövet. amit eredetileg a kora reggeli órákban gyakoroltak. moz­ 171 . A végén maradj mozdulatlan legalább 15 percig. mozog. Most kezeid a köldököd felé hal­ adnak. ahogy az energia beléd áramlik az univerzumból. Érezd. Finoman mozog­ hat a tested is. vagy egy üres üstöt. Az első szakasz során moz­ gasd a kezeidet felfelé fordított tenyérrel. A légzés legyen természetes. amikor a zümmögésed magától foly­ tatódik. amint megtelik a zümmögés vibrációjával. lassan mozognia a többi testrészednek is. és te csak hallgatod. belülről kifelé. és vibráljon az egész tested. csukott szemmel. de természetesen ebben a szakaszban már csendben vagy. és három részre osztható. hogy első látásra szinte mozdulatlannak tűnjön. Ahogy az első részben. találkoznak. de a nap bármely szakaszában csinálhatod. körkörös irányban. A meditáció egy órán keresztül tart. A NADABRAHMA MEDITÁCIÓ Első rész: 30 perc Ülj kényelmesen. üres gyomorral.A H A N G T A L A N HANG F I G Y E L É S E Nadabrabma egy régi tibeti technika. Olyan lassan csináld. ha úgy kívánja.

Hunyjátok be a szemeteket. Az a legjobb.A M E D I T Á C I Ó K Nadabrahma pároknak A Mester örökül hagyta e technika egy másik gyönyörű változatát is. Kis idő elteltével érezni fogjátok. A helyiséget csak négy kisebb gyertya világítsa meg. ha a lepedő alatt nem viseltek semmit. egyesülnek. 172 . A két partner üljön egymással szemben egy lepedővel letakarva. ahogy az energiáitok találkoznak. és fogják egymás keresztbe font kezét. és zümmög­ jetek együtt harminc percig. összeolvadnak. párok számára. és égessetek egy külön erre a meditációra félretett különleges füstölőt.

Vannak keserű. az idegrend­ szeredben rezeg. az elmédben. válj magává a hanggá. azt a többieknek mondod ez szokásunkká vált. „Aum" -. Először hangosan kell a hangokat kiadni. hogy eltöltsön. ahogy mélységes összhangot érzel közted és a hang között. az U és az M három alaphang. Érezd. Amikor kimon­ dod a hangot. Tehát ez a három alaphang. és próbálj meg ráhangolódni. ahogy az Aum rezonál benned.Aum" hangot. Felejts el minden mást. mint pl. A hangok intonációja nem könnyű tudomány. mint pl. és hagyd. annál inkább eltölt annak édessége. Úgyhogy kezdd ennél a bevett szokásnál. hagyd. olyan dallamos. mint az elektron. úgy lépsz be te is. Ez az egyik legalapvetőbb hangzás. és gyengéd szeretet alakul ki benned a hang irányában . és csak akkor hallod magadat beszélni. és érezd úgy. Az Aum egy lágy hang. ekkor minél tisztábban mondod ki. vibrál. az összes hang ennek a három hangnak a kombinációja. És ekkor. A „hangadás" egyben hangolódás is. mert ilyenkor te is tisztán hallod: bármit is mondasz. A-U-M: ez a három hang keveredik benne. a neutron és a proton a fizikában. az AUM lassan".hiszen az olyan szép. Érdemes tehát hangosan kez­ deni. Az A. a többiekhez beszélsz. Épp olyan alapvetők. a legtisztább hang. „Énekelj egy hangot. amikor a szavaidat másokhoz intézed. Hogy miért? Azért. Nagyon könnyű a hanggá válni. Mondd ki egymás után többször. Itt van például az AUM. mintha az egész tested megtelne vele. Ezt mélyebben meg kell értened. hogy eltöltsön. mintha minden sejted vele együtt rezegne. Az összes hang e három hangból képződik. Ahogy a hang belép a „hanggal telített­ ségbe". vannak nagyon kemény hangok is. Légy te az Aum. az AUM lassan. zord hangok. Ekkor mások is hallják. Mondd ki. vagy Siva AUM belőlük ered. Kerülj összhangba vele. Amikor kezdesz vele összhangba 173 . mert a hang a testedben. válj magává a hanggá. Intonáld az . Mindig amikor beszélsz.A H A N G T A L A N HANG FIGYELÉSE így szólt: Énekelj egy hangot.

lényed legmé­ lyebb. és lema­ radsz az egészről. de egy darabig még hangosan.A M E D I T Á C I Ó K kerülni. és azt fogod érezni. Azt fogod érezni. Zárd össze az ajkaid. Ha nem vagy éber. Mondogasd befelé. akkor elalszol. akkor már nem kell hangosan mondogatnod. Minél lágyabb egy hang. benső magjába. annál jobban hat . és mondogasd befelé. nagyon ütemes. és . Minél kisebb a dózis. és nagyon ébernek kell lenned ahhoz. és amikor ezt a belső összhangot valami megzavarja. durva hangok nem jutnak el a szívedig. Ezért érzed magad jól olyankor. és amint a hang mind jobban átjár. Miért érzed jól magad ilyenkor? Azért. Az „Aum" mondogatása gépies lesz. fogékony a zenére. hogy az egész tested vele együtt táncol. egyre óvatosabban kell tenned. egyre lassíts. összhangra van szüksége. Enyhe nyugtatóként hatnak. hogy miért lassítunk és lágyítunk a hangokon. Miért tölt el jó érzéssel. lassíts. általában a hangok monoton ismételgetésének a hátulütője: hogy elálmosítják az embert. mint egymással összhangban lévő hangok összessége.hiszen ha mélyebbre akarsz menni. de a szíved zárva lesz előttük. mert a zene nem más. Mondogasd az „Aum" hangot ma­ gadban. mint a homeopátia. Ha egy hang dallamos. ezt egyre finomabban. Te egy hangszer vagy. hogy a hang az egész testedet átjárja. Ám ahogy ezt egyre erőteljesebben érzed. amikor káosz és zaj vesz körül? Az ember muzikális lény. hogy meg is halld. lágy. De ez erőszak. harmonikus. Ettől egész felfrissülsz. amikor zenét hallgatsz. mert a tested egy zene­ szerszám. Az átjáró nagyon szűk. Ez a mantrázásnak. akkor te is nyugtalanná válsz. akkor álomba zuhansz. egyre inkább las­ sulj le. és a szív olyan törékeny. Ha folyamatosan ismételgetsz bármi­ lyen hangot. és te egy idő után beleunsz. Más oka is van annak. a tested összes sejtjét. Ugyanis minél lassabban is­ métled a hangot. hogy az egész tested tisztító fürdőt vesz: minden pórusod megtisztul. Ekkor még inkább lassulj le. annál tudatosabbnak kell lenned ahhoz. A mantra csak akkor éri el hatását. Először még próbáld így is hangosan kimondani. és ez a hangszer visszhangozza a dolgokat. amikor az adott hang a szívbe hatol . mert az ismétlés gépiessé válik. hogy csak nagyon lassú. akkor a mantra nem teljes. S ha csak egy hang nem hatol el a szívedig. Úgyhogy két dolgot kell tenned: le kell lassítanod a hang sebességét. amikor zene szól körülötted? És miért leszel zakla­ tott. akkor a lelkeddel kell rá figyel­ ned. Ez olyan. Akkor a hang önmagában is megüt: mindenképpen észreveszed. megújulsz. megérintse minden porcikádat. Harmóniára. megfiatalodsz. annál kevésbé kell tudatosnak lenned. az egyhangú kántálásnak. Minél durvább egy hang. az annál mélyebbre hatol. 174 A nyers. A füleden még bemennek. parányi hangok juthatnak belé. kellő éberség nélkül. hogy önmagadban érezd.

Minél több hangot teszel lággyá. Ekkor lesz egy pont. akkor éberséged eléri a csúcsot. fi­ nommá. te pedig teljesen tudatos leszel. legmélyebb pontjához ér. a te éberségednek is tetőznie kell. 175 . az Everestet. te pedig beleolvadsz a totális tudatosságba. amikor a hang belép a hangtalanság vagy inkább a hanggal telítettség birodal­ mába. a hangot finomí­ tani kell. amikor a völgy legalsó.A H A N G T A L A N H A N G F I G Y E L É S E tudatosabbá. És itt a hang beleolvad a hanggal telítettség vagy inkább a hangtalanság tartományába. annál éberebbé válsz. Amikor a hang a völgybe jut. Amikor a hang a hangtalanság vagy a hanggal telítettség tartományába ke­ rül. Ahhoz. hogy éberebb légy. éberebbé kell válnod.

akkor már menni fog. amire ügyelned kell az. és menten elalszol. németül és olaszul. Oltsd le a villanyt. míg az elméd újabb hangokkal nem áll elő. ha már jönnek a furcsa hangok és a képtelen­ nél képtelenebb szavak. Az egyetlen dolog. elvégezhetsz egy egysze­ rű kis gyakorlatot. hogy DÉVAVÁNI ezek a hangok vagy szavak ne valami­ lyen általad ismert nyelven szóljanak. ami csak beugrik a tudatalattidból. . Még az Ószövet­ 176 ségből ered. japánt használj. kínait. akkor tilos japán szavakat használnod. akkor ne olasz. akkor tedd félre a tudatos elmét. és ott hat. és mindezt tekintsd egy nyelvnek.A M E D I T Á C I Ó K E sténként. Más. Tizenöt percen keresztül mondj ki mindent. Ez egy nagyszerű technika. Amikor a tudatalatti beszél. német vagy angol szót ismételgess. ami sokat segít. és aztán bármivel folytathatod. „nyelveken szólás".tibetit. Az első napon még kisebb nehézségeid lehetnek. mert hogy is beszélhetnél olyan nyelven. Ez a tizenöt perc olyan mélyen ellazítja a tudatot. Olyan nyelven beszélj. hogy utána elnyúlsz az ágyban. és reggelente teljesen kipi­ henten ébredsz. la"-val kezded. mielőtt nyugovóra térsz. ismételgess valamilyen zagyva.mondjuk azt. De ha beszélsz japánul.. Ez egy na­ gyon ősi módszer. Sokkal mélyebben fogsz aludni. Az első nap néhány pil­ lanatig még gondban leszel. la. mert mélyen a tudatalattiba hatol. Ha tudsz angolul. Elvégre most ezen a nyelven szólsz. la. és néhány egy­ ház Amerikában még ma is használja. Hunyd be a szemed.. ami csak jön. de 15 percig még maradj ülve. Abban az időben glossolaliának nevezték ezt. de ha egyszer ráérzel a dolog lényegére. értel­ metlen hangot . la. és kezdj el halandzsázni. amit nem tudsz. akkor inkább válassz ki valamit az olaszból. és ha egyszer elkezdődött. Várj. hogy la. Ők úgy nevezik. amit nem ismersz. számodra ismeret­ len nyelvet . és hagyd a tudatalattit beszélni. Pedig képes vagy rá. A „la. Pár hét múlva az alvásod elmélyül.. akkor ismeretlen nyelven szól. bújj be az ágyba alvásra készen..

egyenként tizenöt perces szakaszból áll.) Harmadik szakasz: 15 perc Allj fel. Hagyd. ne nevess. 0 ekkor egy üres isteni edény. ne sírj. la. mint például. folytasd mindaddig. A meditáció alatt végig legyen csukva a szemed. egy üres csatorna. ne kiabálj. Második szakasz: 15 perc Kezdj el halandzsázni. ne sikíts: intonálj úgy. aki még nem tanult meg beszélni. és Negyedik szakasz: 15 perc Feküdj le. Olyan mélyen ellazítja a tudatot. amíg számodra ismeretlen. mintha csak kellemesen beszélgetnél. és folytasd a halandzsázást. Ez a meditáció a nyelv egy Latihanja. Ezeknek a hangoknak az agy ismeretlen részéből kell jönniük. akkor a láthatatlan energiák akaratodtól függetlenül Latihant idéznek elő. adj ki érthetetlen hangokat. „la. amely a meditáló személyén keresztül nyil­ vánul meg és szól. maradj 177 . szavakra emlékeztető hangok nem merülnek fel. A meditáció négy. zagyva hangokat. Ha a test­ ed laza. ahogy a gyerek esetében. hogy a tested a hangokkal összhangban lágyan mozogjon. lágy zene. legyél csendben. akkor biztosan jól és mélyen fogsz aludni. (Ne feledd. A háttérben lehetőleg szóljon valamilyen halk.A H A N G T A L A N HANG FIGYELÉSE A Dévaváni az az Isteni Hang. la". ez nem dzsiberis. és mozdulatlan. Ne emeld föl a hangodat. Útmutató a Dévaváni meditációhoz Első szakasz: 15 perc Ülj nyugodtan. adj ki további értelmetlen. hogy ha közvetlenül lefekvés előtt végzed.

mindvégig éber marad a zene legbelső lényegére. amire az alkoholt. A hangok jön­ nek és mennek. Egy szitár. A tánc vagy a zene művelői lehetnek szakemberek. A zene csak a külszín. amikor zenét hall­ gatsz? Te nem meditálsz. eltűnnek. Épp ellenkezőleg: te arra használod a zenét. a legmélyebb zenei futamot. tartja egyben. és keresd meg annak gerin­ cét . Légy rá tudatos. A testedet a gerincoszlop támasztja meg. de a központi mag mindvégig hallatszik.A M E D I T Á C I Ó K Siva a így szólt: Mialatt húros hangszereket hallgatsz. Eredetileg. légy éber. Lehet hogy jó sza­ kember. Nagyon sok hang van ilyenkor jelen. Amint a zenét hallgatod. az ősi időkben a zenét me­ ditációra használták. de ha a dolog­ ból hiányzik a meditáció. és az egészet össze­ fogja. A lélek csak akkor van jelen. de ő tudatos. főleg az indiai zene és az indiai tánc fejlődött ki medi­ tációs technikaként. olvadj fel a zenében. mely köré az összes többi hang rendeződik. A zene kifelé áramlik. ami végig ott hömpölyög. akkor nem csak a szitárján játszik. amely a többi hangot A ZENE MINT MEDITÁCIÓ összefogja . És ez szamádhit eredményez! Ez eksztázissá válik! Ez a legmagasabb csúcsra visz! De mit csinálsz te. . A szitár kifelé szól.akár a testet a hátgerinc. hogy laza légy. akárcsak a hallgatóság vagy a nézők számára. de ekkor az előadásba csak a testét viszi bele.azt a központi dolgot. halld az összetett központi hangot. ekképp mindenütt jelenvalóság. és figyeld a fő dallamot. akkor az illető csak egy szakember. ha a zenész közben elmélyülten meditál. Ha egy meditatív muzsikus szitározik. hogy megfeled­ kezz önmagadról. Azért hall­ gatod. Légy éber. a lelkét nem. Persze lehet 178 jó szakember is. de a muzsikus fokozott ébersége befelé irányul. A zenész és táncos számára ez elmélyült meditáció volt. hanem a belső éberségén is. vagy bármilyen más húros hangszer zenéjét hallgatod. egységessé teszi. a zene központi magját.

Így teszi következetesen tönkre magát az ember. ahol most vagy.A HANGTALAN HANG FIGYELÉSE Micsoda sorscsapás. mi az.mintha eggyé váltál volna minden­ nel. Most még „valahol" vagy . akkor ez a pont eltűnik. Eggyé válsz a határtalan óceán­ nal. Mindenütt jelen­ levővé válsz. akkor feléb­ redsz. Ez az a pont. milyen szerencsétlenség. hogy tudatossá tegyenek. amit „ego"-nak nevezünk. az össze­ tett központi hangot. „ekképp a min­ denütt jelenvalóság". mi az. ha éberré tudsz válni. hanem mindenütt . Ha megtalálod ennek a zenének az összetett benső magját. melyeket azért fejlesztettek ki.. amit tudni érdemes. A végesség az elme sajátja. Ha fel tudsz ébredni. hogy amíg húros hangszerek zenéjét hallgatod.. halld tökéletes benső hangjukat. most altatóként használják. A technikákat. Akkor már nem valahol leszel. A szutra azt mondja. amit tudni kell. Ekkor tudni fo­ god. A meditációval beléphetsz a végtelenbe. és ezzel az ébredéssel min­ denütt jelen leszel. 179 .egy pont­ ban.

vagy ujjaidat a füleidbe dugva. és érezd az egész uni­ 180 verzumot. hogy valahol leülsz. mely felé minden mozog és irányul. Egyébként nem hallhatnád őket. Én látlak téged. ha ezt a gyakorlatot végzed. a szélrózsa minden irányából jönnek hozzád mindenféle hangok. . te vagy a középpont. Már az az érzés is. A középpont néma. közeledik feléd. Minden hang körkörösen érkezik. Ez a technika azt mondja: „Fürödj a hang közepében". Az egész világegyetem lesz a perem. mélységes nyuga­ lommal tölt el.A M E D I T Á C I Ó K így szólt: Fürödj a hang közepében úgy. melyet hangok töltenek meg. hogy érezd magad a középpontban? Azért. mintha minden hang feléd áramolna. Érezd úgy. az egész világmindenség közepe. te pedig a középpont leszel. miáltal benned egy középpont keletkezik. A hangok mindig jelen vannak. Bárhol is vagy. halld a hangok hangját. Az összes hang körgyűrű alakban mozog. ott vala­ mi igazán különleges is veled van. Bármikor ha ott vannak a hangok. és ekkor egy egyenes vezet a szememtől tehozzád. A látás egyenes vonalú. A látással. és te vagy a középpont. Kezdheted például úgy. hunyd be a szemed. A hangok számára te mindig „Isten" vagy. Mindenfelől. mert a közép­ pontban nincsen hang. mint egy zúgó vízesés örök hangjában. amint rád hullik. és érezd a hangot magad körül.ha egy vízesés mellett ülsz. Az egyik hang nem hallhatja a másikat. Ülj Siva A HANG KÖZEPE csöndben. Bárhol is vagy. te mindig a hang középpontja leszel. a szemekkel ez nincsen így. A hang körkö­ rös. és te volnál a közép­ pont. és ahol ott a hang. Mivel néma vagy a középpontodban. Lehetsz a piactéren vagy egy kunyhóban a Himaláján: a hangok mindenütt ott vannak. hogy te a középpont vagy. nem pedig lineáris. mint egy zúgó vízesés örök hangjában" . minden oldalról körülvesz. ezért hallhatsz hangokat. érezd. Ezt a gyakorlatot sokféleképpen lehet végezni. Miért hangsúlyozom annyiszor. csak hunyd be a szemed. „Úgy.

hogy hol van a középpontod. Neked most a középpontra kell gon­ dolnod. amivel hallasz. amelyek körülvesznek. egyre csak közeledik. hol van benned az a mező. és aztán a megmaradt hangok beljebb jutnak. A szavaknak a fej a középpontjuk. előbb-utóbb meglepődsz. a másikban pedig a tudatossá­ god hirtelen befelé fordul. szelektál. A fül választ. Valaki a szentélyben meditál. átitatnak. válogatás nélkül. A közép­ pontban tökéletes a csönd: ezért hall­ hatod a feléd tartó hangokat. a fül nem képes hallani őket. hogy ez a hang zavar. Lesz egy pont. Feléd tart ugyan. a másik meg szép és kellemes. hogy hangokat keltsenek a kereső körül. akkor a tudatosságod egyszeriben áttevődik oda. hogy te a középpont vagy. Itt akkora a hangzavar. az élet néma közép­ pontját fogod hallani. az meg rossz. melyeket előzőleg kiválasztott. Te hol vagy? Hol van a középpontod? Amennyiben hangokkal dolgozol. Ha ezt egyszer hallottad.az összes. Feléd tart.mert ők már régóta dolgoznak hangokkal. hogy hol van a középpont. A te feladatod most nem az. hanem a hasával . Valaki meditál. ahová egyetlen hang se lép be. Ha meg tudod találni. A hangokat nem a fülünkben halljuk. Bármilyen meglepő. A fül nem a közép­ pont. hogy az ember nem a fejével gondolkodik. mert te még sohasem hallottál hango­ kat: te ezidáig csak szavakat hallottál. De ne kezdj el a hangokról gondolkodni hogy ez jó. ugyanis ez a központ nem a fejben van. És ez a pont te magad leszel. rossz-e.A H A N G T A L A N HANG F I G Y E L É S E ezért hallhatsz hangokat. Valahol mélyebben van benned az a hely. hogy leginkább a harang kongása zavaró. és te a hangtalanságot. szép-e. Most nem ez a feladat. Az egyik pillanatban még hallod a hangoktól zsibongó egész minden­ séget. és te belépsz a hangtalanság­ ba. de sohasem ér el. és eközben a füled kiszűri mindazt. és közben megszólal a gong vagy megkondul egy harang. Ez látszólag zavaró! Aki csak belép a szentélybe. ahová az egyes hangok érkeznek. Ezeket nem a fülünkben halljuk. akkor többé egyetlen hang sem zavarhat meg. Ha érezni tudsz egy középpontot. az megüti a gongot vagy 181 . de sohasem jut el hozzád. amivel felfo­ god a hangokat. Most találd meg. és a harang vagy a gong mintha megzavarná. és az összes hang feléd tart . hogy a feléd tartó egyes hangokról gondolkodj . a központ nem a fejben van! Persze neked úgy tűnik. a hangoknak viszont nem. Csináld mindezt a piacon: nincs ehhez fogható hely. Neked most csak arra kell emlékezned. Ezeket azért helyezték el itt. A füleden csak áthaladnak a hangok.hogy ez vagy az a hang jó-e. egyszerre az összes hang eltűnik. aminek a beérkező hangokból nem veszed hasznát. Ezért tartják úgy Japánban. ahol minden hang hallható. A fül csupán eljuttat­ ja hozzád a hangokat. az őrült lárma. Úgy tűnik. Minden szentélyben látsz egy gongot.

mint egy zúgó vízesés örök hangjában. Mélyen a középpontba tekint. és az így keletkező hang hatására a meditáló ismét belép önmagába. sohasem a fejben.ezt a negatív hangot úgy ismerjük." Létrehozhatod ezt a hangot úgy. . Akkor a dolog tisztasága elveszett.ugyanis ez az ember előre számít erre a hangra. A második kongás viszont valahol a meditáló lényén belül keletkezik. vagy valami más eszközt. és miért hallod. akkor tudd. hogy odabent állsz. hogy ez nem hang.meg ha csak néhány pillanatra is. Nem csak a szem láthatja a negatívot: a fül is hall­ hatja a negatívot. te visszazuhansz önmagad­ ba. amikor a füled csukva van. hogy megszólaljon. ez egy természetes hang. várja. ami a másik irányába visz. ott semmi­ lyen mozgás nem lehetséges. A hangok elvisznek. mivel nem hozza létre semmi. önmagadba. Úgyhogy a szentély valamennyi láto­ gatója segíti a meditálót. Hangok segítségével kommunikálsz a külvi­ lággal . Ez esetben gon­ dolkodni kezdtél a hangról. Egyszerre 182 csak egy új hang hallatszik.a hangnak ez a hiánya egy nehezen megfogható élmény. halld a hangok hangját" . Vagy. amikor a látogató megüti a harangot.A M E D I T Á C I Ó K harangoz egyet. hanem annak a hiánya. aki közben itt medi­ tál. „Ujjaidat a füleidbe dugva. Válj teljesen némává és süketté . és ekkor meghallod ezt a hiányt. Ha a fejet találja el. Ez a hang a hang hiánya. Ha a hang egy olyan jármű. csak befelé: egyszerre csak azt veszed észre. „Fürödj a hang közepében úgy. amikor a füledet bedugod? Ahogy a filmeknek van negatívjuk. A harang kétszer kondul meg: először akkor. mint a hangok hangját. Úr keletkezett. ahová ez a hang lehatol. Ez mintha folyton megzavarná azt. Vala­ mit hiányolsz. ahogy eltűnnek a hangok. a köldök tájékán ér célba. akkor hallod a hangok világának negatívját. Ekkor egy bizonyos hangot hallasz. vagy ujjaidat a füleidbe dugva. Ekkor nem tudsz máshová fordulni. Pedig nem zavarja . halld a hangok hangját. Ezért gyakorolták annyit a csendet. M i t tud ez neked adni? Abban a pillanatban. ami szorosan lezárja a füledet. úgy a hangoknak is van. hogy az ujjadat hasz­ nálod. Az összes hang elhallgatott. „Vagy ujjaidat a füleidbe dugva. Újra és újra megszólal a harang. Mi ez a hang. Úgyhogy amikor becsukod a füledet. hanem szavak.a hangtalansággal pedig visszazuhansz a saját mélységedbe. akkor a hangta­ lanság lesz az a jármű. halld a hangok hangját" . ami önma­ gunkhoz juttat el bennünket. hangok által kom­ munikálunk. Próbáld ezt megérteni: hangokkal kapcsolódunk a másik emberhez. Ezért használja annyi technika a hangtalanságot a befelé fordulás eszközeként. a másik ember felé fordítanak. De vajon hol? A hang mindig a has. A csendben az összes külvilágba vezető híd leomlik. mert ez valójában nem egy hang.

A „vagy" itt nem választási lehető­ ségre utal. Egy idő után élén­ kebb leszel. És ha már könnyedén moszogsz a két véglet között. 183 . hogy hallgasd a középpontodba érkező hangokat. halld a hangok hangját": ez a másik. „Fürödj a hang közepében úgy. halld a hangok hangját. Először csináld az egyiket néhány hónapig. és megismered a két végletet. és érezd a hangtalan közép­ pontot. mint egy zúgó vízesés örök hangjában" .A H A N G T A L A N HANG F I G Y E L É S E „Vagy ujjaidat a füledbe dugva. és azt is pár hónapig végezd.ez az egyik véglet. hogy állíts le minden hangot. akkor örökké fiatal maradsz. a másik pedig az. Tedd mindkettőt! Ezért is ad két. A két dolog egyetlen gyakor­ laton belül szerepel egy különleges céllal: mégpedig azért. hogy az egyik állapotból a másikba kerülj. „vagy ujjaidat a füledbe dugva. Az egyik feladat az. egymásnak ellentmondó utasítást egyetlen technika." Két szélsőség egyetlen technikán belül. majd térj át a másikra.

Ez nehéz. mikor töri meg a csendet. légy éber. akkor nin­ csenek gondolataid. és te éber lettél. Légy éber . Ha jár az agyad. akkor mozogj együtt a hanggal. Ekkor menj a hang után. és aztán hunyd be a szemed. meg akarna gyilkolni. ehhez hasonló hang. ha spekulálsz. hogy mikor keletkezik újabb hang. hogy mikor nincs ott a hang. mind finomabbá válik. Kövesd a hangot a végsőkig. Úgyhogy várj! Amikor úgy érzed. hogy Aum -. ébredj. és kövesd a hang útját. Először is válj teljesen éberré. akkor várj. és ekkor hunyd be a szemed. mintha valaki az életedre törne. A hang egyre lassul és lassul. amikor az elme üres. és várj. Légy 184 tudatos. hogy elvonultak a fel­ hők. mintha az életed függne A HANG KEZDETE ÉS VÉGE ettől. amilyen a gongütés. mert a gondolat álmossá­ got jelent. Mondj ki magadban bármi­ lyen hangot . És ha fölmerül egy gondolat. Érezd. vagy más. hogy az elméd tel­ jesen kiürült. Figyeld. míg teljesen el nem tűnik. Várd ki azt a pillanatot. míg végül teljesen eltűnik. ezért csináljuk először külső hanggal. az elejét csakúgy. és neked nem szabad elszalasztanod az elejét. Először válj telje­ sen éberré. Először próbáld ki mindezt egy külső hanggal.mondjuk azt. akkor nem lehetsz elég éber. Amikor a külvilág hangjaival már boldogulsz. és ez fölráz. Csak csináld. Hogyan csináld ezt? Menj be egy templomba. Vedd a kezedbe a harangot.mintha az életed múlna ezen. mint a végét. Időbe telik.A M E D I T Á C I Ó K Siva így szólt: Bármely kiejtett betű hangjának kezdetekor és fokozatos finomításakor. akkor rátérhetsz a belső hangokra. Ott mindig van egy harang vagy egy gong. Aztán figyeld. A hang meg fog szólalni. Amikor éber vagy. majd végezd el vele ugyanezt a próbát. Nézd meg a hang mindkét pólusát. amíg minderre képes . mozogj vele együtt. a harang kongása. kövesd. és ekkor formáld meg a belső hangot.

Figyelned kell a hang megszólalása előtti és az azutáni állapotot. akkor e folyamat révén egy teljesen más ember lesz belőled.A H A N G T A L A N H A N G F I G Y E L É S E leszel. 185 . Ez alatt a három hónap alatt egyre éberebbé válsz. Ha egy­ szer olyan éber leszel. Jó pár hónapra lesz szükség. Semmi se kerülje el a figyelmedet. de háromra biztos. hogy nyomon tudod kísérni egy hang keletkezését és elmúlását.

A M E D I T Á C I Ó K 186 .

A leg­ bensőbb középpont csak egy zéró. 187 .FEDEZD FEL A BELSŐ U R T FEDEZD FEL MAGADBAN A BELSŐ ŰRT L egbenső középpontod: üresség. Minden tevékenység a periférián zajlik.

A M E D I T Á C I Ó K 188 .

Csak feküdj hanyatt. Meditálj az égboltról: a felhőtlen nyári égről. és olvadj bele ebbe a tisztaságba.a felhőtlen. Semmi sem töri meg tisz­ taságát.csak az égbolt. De tarts észben három dolgot. mintha te magad volnál az égbolt. hanem mereszd a szemed. Tűnődj el. Próbáld ki ezt a technikát. amiről meditálhatnánk . Csak nézd. Másodszor: ne gondolkodj az égről. és bámuld az eget. korlátok közé szorított. milyen határtalan -. Érezd úgy. és eggyé válsz vele . és érezd annak tisztaságát milyen derült. Siva OLVADJ BELE A TISZTA ÉGBOLTBA Csodálatos dolog az égboltról medi­ tálni. Ezek után gyermeki szem­ mel. amikor az egész égboltot végtelenül tisztának látod. vagy bárhol másutt. és elerednek a könnyeid. Különösen a mai ember számára nagyon hasznos ez a technika. Ez . akkor se aggódj. mereszd a szemed kitartóan. bekerített. Úgyhogy csak nézz. körülhatárolt. Elkezdhetsz gondolkodni az égboltról. ne feledd. hogy elfeledkezz a földről. Még ha a szemed fájni kezd is. feküdj hanyatt a kihalt tengerparton. De szerencsére az égbolt még most is alkalmas arra. Válj ezzé az űrbeli tisztasággá. mert a földön már semmi sem maradt. hogy meditáció tárgya legyen.hogy nézed az égbolt tisztaságát. Ezek a könnyek is a tisz­ tuláshoz tartoznak: könnyítenek a lelkeden. hogy minden szintetikus. majd olvadj bele ebbe a tisztaságba. olvadj bele ugyanebbe a tisz­ taságba. tisztábban látod a valóságot. A tiszta égbolt gyógyító erejű . végtelen égbolt.FEDEZD FEL A BELSŐ ŰRT így szólt: Nyáron. tökéletes érintetlenségét. Először is: ne pislogj. Ha körülnézel láthatod. az űr. Segíteni fog. Eszedbe juthat egy csomó 189 .az egyik leg­ gyakrabban alkalmazott technika. mely végtelenül üres és tiszta. bámuld az eget. meditálj róla. Több ősi kultúrában használták. válj eggyé vele.

hogy eggyé váltál az égbolttal. mert neked nem kell elképzelned ezeket a dolgokat . Lesznek pillanatok. Ne gondolkodj az égboltról. az ég is mindjárt beléd olvad. Amint az égbolt beléd olvadt. Valójában sosem létezett határvonal a kettő között.te része lettél az égbolt­ nak.neked belé kell olvadnod. a szemed már csukva lehet. és nem lenne semmilyen mozgás. akkor megint csak egy korlát keletkezik.A M E D I T Á C I Ó K költemény. fedezd föl a végső határt. És ekkor ledől a korlát. akkor egyszeriben úgy érzed. hogy az egyesülés végbement . Akkor már belül is látni fogsz. A tisztaság segíteni fog . Mert ha gon­ dolkodni kezdesz az égboltról. Nyomát veszted az égnek. Ezeket a szavakat nem ismételni kell. és maradj az égbolton belül. mintha a tiszta égbolt egyúttal beléd is olvadt volna. Legyél te az ég. Amikor tényleg úgy érzed. az érzés jönni fog.a szennyezetlen. Menj a lehető legtávolabbra. derült égbolt tisztasá­ ga. és hagyd magadba olvadni. akkor ledőlnek a „külső" és a „belső" közöt­ ti falak. nincsen felhő.és ekkor célt tévesztesz. Csak a gondo­ lat miatt létezik „külső" és „belső". Egyre csak nézd. És amikor nincs az elmédben gondolat. amikor úgy érzed. és az elméd is eltűnt -. Ezt a gyakorlatot legalább negyven percen át kell végezni. és újra csak a saját elméd foglya leszel. Ez eleinte csak pillanatokig tart. csak a gondolatok álltak falként a kettő között. Csupán a gondolatok. hogy ez az egész olyan. mintsem gondolnod. akkor a kinti és a benti égbolt egyesül. Csak légy tudatos a tisztaságra. mintha próbálnád látni a végét. Csak nézd. Ha kitartóan figyelsz. Neked nem gondolkodnod kell róla . a gon- . Ha meditálsz a nyitott. 190 csak légy tudatos erre a tisztaságra. Ha te beleolvadsz.azok már eleve ott vannak. Tehát negyven perc elteltével. akkor hunyd be a szemed.mintha a forgalom elakadt volna. egyre inkább háttérbe szorul. Ezt hogyan teheted? Hogyan tudnál eggyéolvadni az égbolttal? Csak nézd mind elmélyültebben. erre az egyszerűségre. Az elméd mind többször lelassul. A tisztaság segít megtenni a harmadik lépést: „olvadj bele ugyanebbe a tisz­ taságba". hogy az elméd eltűnőben van. és nagyobb rések keletkeznek. és a kettő egyesül. Inkább érezned kell őket. eggyé kell válnod vele. ami körülvesz. Ne gondolkodj felőle. Amikor nincs ott a gondolat. nemigen használ. az égen nem úsznak felhők. Most már akár percekig is szünetelnek a gondolatok. de még ezek a röpke másodpercek is alakítanak rajtad. akkor be­ csukhatod a szemed. erre az ártat­ lanságra. Egyszerre csak azt veszed észre. felhőtlen égről. Hézagok támadnak. És ha egyszer belebámulsz az égboltba. ennél rövidebb idő nem elég. egy sereg az égboltról írt csodálatos vers . amikor egy időre a gondolatok leállnak . olvadj bele. mert ezt eddig csak a gondolatok gátolták. akkor történni kezdenek veled.

hogy ki megy az utcán. figyelmemet rátok irányítom. a szobára. tekintsd őket úgy. 191 . és ha néhány gondolatot látsz is odabent. egy hézag . akkor hunyd be a szemed. és légy közömbös a forgalom iránt. nézhetem a szobát. Légy tudatos a háttérre. Kétféleképpen nézhetem ezt a szobát. csak tudj róla. inkább figyeld az ürességet. melyen a gondolatok jönnek és mennek. és légy tudatos a térre. Vedd tudomá­ sul ezt tényként. Pedig amikor átfut az elmén egy gondolat. az égboltra. Amikor éppen nincs gondolatunk. akik itt vagytok. és ne törődj a gondola­ tokkal. Gondolatok haladnak át rajta. amelyben vagytok. akkor hunyd be a szemed. akkor mi van a helyén? Hát az üresség. nem tiszta. A forgalom is halad az utcán. Nézz ki az ablakon. Tehát ha az égbolt felhős . Ekkor az egész kép más lesz. közlekedik. Ott van­ nak. Például mi most ebben a szobában ülünk. akkor mit tehetsz? Ha az égbolt felhős. amelyben megy. jönnek-mennek. egyáltalán ne törődj velük. mint az égen úszó felhőket. és koncentrálj a háttérre. Figyeld a teret. van egy kihagyás.FEDEZD FEL A BELSŐ Ű R T dolatok falai miatt tűnt úgy. és egyszerűen olvadj bele a belső égbolt­ ba. amelyben felhőként úsznak. hogy ott vannak. És ha éppen nincsen nyár. Nézhetlek titeket úgy.nem nyár van és az ég nem derült -. amely­ ben ültök titeket nézlek. Csak hunyd be a szemed. és nem a szobára. Tedd ugyanezt a belső világodban. rátok. De irányíthatom a figyelmemet a szobára is. Ti itt vagytok. és lehetek közömbös a ti jelenlétetekre. hogy valaki arra halad. amelyben vagytok. Túlságosan lekötnek bennünket a gondolataink: észre sem vesszük a hézagokat. hogy közben közömbös vagyok a térre. Akkor a nyári égbolt benned is előbukkan.ebben a hézagban megláthatod az eget. de az én figyelmem a szobára irányul. Ne azt figyeld. és mielőtt a következő jönne. a belső égboltra. légy irántuk közömbös. Ne szentelj túl sok figyelmet rájuk. engem a szoba érdekel.

az alak? Ahogy a figyelmed változik. úgy változik a tested alakja is. akkor csodálatos. ami benned van. máskor meg olyan pará­ nyi. Ez a gyakorlat egy kicsit nehéz. a tudás. a lélegzet és a forma egyként benned. ez sem én vagyok -. Mi rendszerint darabokra szedjük magunkat.és legyél minden. úgy fogod érezni. Csukott szemmel foglalj magadba mindent. Csak ülj és ne ossz fel sem­ mit. ame­ lyek ezt célozzák. Ez egy érzés. Érezheted az alak­ nak ezt a növekedését és csökkenését. lélekre. Ne hagyd magad részekre szakadni. hogy a tested olykor nagy. Te erre eddig nem figyeltél. a gondolatok 192 jönnek és mennek. de ez a technika tel­ jesen más . hogy „Én nem a lélegzet vagyok. Ha mindent magadban foglalsz. csöppnyi lesz. hogy „Én nem a test vagyok. kitartóan darabo­ lunk. Csak hunyd be a szemed. Ne mondd. máskor pillekönnyű. Amikor meditációban ülsz. pici. de ha meg tudod csinálni. ha kizársz. .A M E D I T Á C I Ó K Siva így szólt: Óh. hogy a tes­ ted időnként hatalmas . Azt mondjuk. A tested alakja folyton változik. tudásra. FOGADJ MAGADBA MINDENT Ne szakadozz részekre. erre-arra. hogy „Én minden vagyok" . Ne oszd magad különálló részekre. olykor súlyos. nehéz. ülj mozdu­ latlanul. akkor apró." Ne mondd. ha kirekesztesz magadból dolgokat . gyönyörű. mintha menten elszállnál. Ne összpontosíts egy adott részre maradj meg egységes egésznek." Csak mondd azt. A lélegzet jön és megy. gondolatokra. „A test nem én vagyok. Foglalj magadba mindent." Léteznek technikák.betölti az egész szobát. akkor a tested megnő. Szeretett. Ha behunyt szemmel ülsz. lásd magad oszthatatlan egészként." Ne mondd. hogy „Én nem az elme vagyok. máskor meg kicsi.ez nem én vagyok. e pil­ lanatban legyen az elme. Miért változik a forma. maradj egységes. akár egy atom. lélegzetre. Ne oszd magad külön testre.ez ennek pont az ellenkezője. és érezni fogod.

hogy a fa ott van benned. Nézd a felkelő napot. fogadj be. hanem életstílus. és érezd azt.ez nem a képzelet játéka -. majd hunyd be a szemed. Mindketten ugyanabból a földből eredtek. nem csak a saját alakod tartozik hozzád. akkor a fa tényleg ott van . Egy fa alatt ülve nézd a fát. Nézz fel az égre. lombját. nincs benned középpont. és érezd azt. és ne vess el semmit. Ha ezt egyszerűen ülve meg tudod csinálni. Fogadj magadba mind többet a létből. mert a fa és te egyaránt a földhöz tar­ toztok. Tehát jegyezd meg: tedd életstílusod­ dá a befogadást. Próbálj magadba fogadni mind többet és többet a világból. hogy az égbolt ott van benned. Úgy fogod érezni. annál job­ ban kiterjedsz. akkor egyszeriben sokkal fiatalabbnak és frissebbnek fogod érezni magad. Ez a legmagasabb vallásos élmény. Fogadj el. ami köré a dolgok csoportosulnak. és te rögtön érzed a hatást.akkor új dolgok fognak történni veled. hanem végül már az egész univerzum. és érezd. frissessé­ gét. egyfajta lét­ forma. És ahogy a középpont eltűnik. és ne zárj ki semmit." Mondd azt. az remek . 193 . amely úgy fed be mindent. hogy nincs középpont. Egy napon már csak te maradsz.a tudatosság. Fogadj be. hogy „Én vagyok". Érezd magadban az egész világot. hogy a fa ott van benned. érzed a szívedben a fa elevenségét. aztán hunyd be a szemed. eltűnik az ego is. és azután próbáld ki a külvilággal is. Minél többet fogadsz be. és korlátaidból annál több szorul ki a lét peremére. Ne mondd. és végső soron ugyanabból a létből. csupán a tudatosság marad .FEDEZD FEL A BELSŐ Ű R T Fogadj a lényedbe mindent. És ez nem fantáziálás. Ez ennek a szutrának a lényege: foglalj magadba mindent. És amikor a tudatosság növekszik. Érzed magadban. aztán hunyd be a szemed. és ebbe tartozzon bele min­ den. Ez ne csak meditáció legyen. és terjedj szét. Hatalmas élmény lesz ez a számodra! Amikor úgy érzed. akár az égbolt. Az alapszabály az. mert az egész létet magadba foglaltad. és növekedj. hogy „Ez nem én vagyok. akkor nem csak a lélegzeted. Próbáld ki ezt a testeddel. eltűnik az Én is. ne vess el semmit. Tehát amikor úgy érzed. hogy fogadj el min­ dent. ahogy a nap tebenned is felkel. az ágak közt fújdogáló szellőt. hogy a fa ott van benned.

. a csil­ lagok. Ha ez az érzés a meditációddá válik. MEDITÁCIÓ A REPÜLŐGÉPEN Amikor csökken a gravitáció. . Aztán a második lépés: kezdd el azt érezni. sőt valójában a repülő most tebenned van. és tedd min­ dezt három lépésben. Ezért van az. Csak a felhők. nem kötődsz annyira a földhöz.A MEDITÁCIÓK N incs alkalmasabb helyzet a meditálásra. Végül a harmadik lépés: érezd úgy. a Hold és a Nap. hogy az útkeresők évszázadok óta a Himalájára vonulnak föl meditálni. meg a határ­ talan űr vesznek körül. Ilyenkor távol vagy az ember-alkotta korrupt civilizációtól. hogy az egész égboltot betöltöd.. Úgyhogy egy dolgot tégy: kezdd magad egynek érezni a végtelen térrel. Az első lépés: néhány másodpercig érezd úgy. mint amikor az ember nagy magasságban repül. hogy még a repülőgépnél is nagyobb vagy. akkor ezzel együtt rengeteg kötődés is erejét veszti. annál könnyebb meditálnod. Minél magasabban vagy. Most az égen úszó felhők. és a föld messze van. az esti égbolton tündöklő Hold és a csillagok tebenned vannak: hatalmas vagy és határtalan. hogy betöltöd 194 az egész repülőgépet. teljesen lazának és fesztelennek fogod érezni magad. hogy egyre nagyobb vagy.

a feleséged. a fa is másnak tűnik: zöldebb. Átvesz valamit az örökkévaló ragyogásából. ami a testen túl van. és figyelmed tárgya egyszeriben átalakul. de nem tudod. Elmész egy fa mellett. A szerelmed arca többé nem a szerelmed arca. mintha egész létezésed függene ettől a nézéstől. de nem tudod. A fa ugyanaz. fényesebb lesz. Válj tudatosabbá! Kezdj tudatos lenni a tárgyakra. csak te változtál meg. és az egyszeriben átalakul . de nem tudod. egy virág képében. ami a testből sugárzik. 195 . A szellem egyetlen betegsége a hold­ kórosság. és nézd a fát. Nézz egy virágra úgy. nézd meg a fát. egy öntudatlan álomban lebegsz. áhítozol bizonyos dolgokra.sugárzóbb. hanem azt is. Látod. Nézz rá a gyermekedre. ahogy a testet körülveszi a szellem egyfajta aurája. Állj meg egy pillanatra. és nézd a fát fokozottabb éberséggel. mendegélsz. és közben édesdeden alszol. Nézz a fára nagyobb éberséggel. élettel telibb. teljes tudatossággal nézd őt ahogy ját­ szik. Szedd össze a tudatossá­ god. Legbenső lényed a fény természetével bír. Ti mindannyian alvajárók vagytok. hogy miért. a szerelmed arca ekkor Isten arca. Fordulj tudatosan a virág felé. hogy miért. megkérdezel bizonyos ÉREZD A DOLGOK HIÁNYÁT dolgokat. Teljes éberséggel. T e nagyon öntudatlanul élsz: csinálsz bizonyos dolgokat. szebb. a barátod. Mész. Figyeld a dolgokat nagyobb éber­ séggel. Nézd a férjed. mintha az örökkévaló megjelent volna a mulandóban. meditálj rajta. dörgöld meg a szemedet. éled az életed. és akkor nem csak a testet fogod látni.FEDEZD FEL A BELSŐ ŰRT P atandzsali azt mondja: Amint eléred a szamádhi nirvicsára szakaszának legvégső tisztaságát. a kedvesed arcát éber figyelemmel. a tudatosság az egyetlen fény. A tudatosság fény. a szent fény kezd földerengeni. és figyeld meg a különbséget. Amikor te éber vagy. hogy miért.

mintha egyedül az orrod létezne. A légkör már nem ugyanaz.a többi pedig nem is létezne. Figyeld az illetőt. valahol nagyon távol. mélyebb a csönd. de közben mind­ végig maradj éber az illatra. akkor annak egy bizonyos nyoma lesz a légkörben . figyeld a hiányt. És aztán amikor a madár elhallgat. És miután elment. Válj az orroddá. A forgalom zaja többé nem létezik. Felejtsd el az egész testet. Valami történt az ember szaglásával. Ekkor figyelmed tárgya szinte megfoghatatlanná válik. Ha nyomát vesztenéd az illatnak. ha érzékelni tudod az így létrejött különbséget . Szebb ez bármilyen dallam­ nál. de ha te mégis közéjük tartoznál.mert egyértelmű. hogy . Most az egész létezést eltölti a dal hiánya.. nagyon kevés embernek jó a szaglása. Ha meg tudod figyelni. de mostanra eltűnt. mert az előbb a dal még létezett. majd újra kezdj el távolodni.. lépésről lépésre kezdj távolodni a virágtól.. amikor már nem leszel képes érezni az illatot: most érezd az illat hiányát. mint te. A kicsiny madár és éneke teljesen eltölti lényedet csupán te és a madár léteztek. Azután jönni fog egy pillanat. hogy egy madár dalolt.ott marad a hiány. ha éber tudsz lenni rá. Azután. akkor annak hiánya a csöndet használja. Ha érezni tudod az illat hiányát. egyre halványul. akkor állj meg egy virág közelében. Egy gyönyörű nő vagy férfi lép be a szobába. szinte az egész emberiség 196 elveszítette a szaglását. Az energiája áta­ lakította a helyiség légkörét: ez többé nem ugyanaz a szoba. Ha jó a szaglásod.. hogy érezd. a sötét oldal. Sose feledd: amikor egy dal abbama­ rad. és amikor a dallam eltűnik. nem számítana. akkor egy nagyon megfoghatatlan dologról. Bizonyos idő elteltével már nagyobb távolságból is képes leszel érezni egy virág illatát . Teljesen megváltozott. az illető valamit itt hagyott. az illat egyre finomodik. Fordulj egész lényeddel a madárdal felé. figyeld a dal hiányát. a hiányzó rész. egy nagyon megfoghatatlan dologról meditálsz. ahonnan az imént még az illat áradt. nagyon messze. és neked egyre tudatosabbnak kell lenned ahhoz. akkor menj néhány lépéssel közelebb. vagy csak a lét pe­ rifériáján létezik. Érezd ott a hiányt. Aztán lassanként. A dal han­ gokat használ. mint az emberé. sokkal érzékenyebb. Ezzel a nagyon egyszerű módszerrel figyelmed tárgyát egyre megfoghatatlanabbá teszed. csak keveseknek jó a szaglása. vidd az összes energiádat az orrba. hogy eltöltse orrodat az illat. Amint távolodsz. az ő szaglásuk sokkal kifinomultabb. és meglá­ tod a különbséget. és hagyd.A M E D I T Á C I Ó K Mondjuk egy madár énekel a faágon: hallgasd olyan éberen. Ragadd meg ismét az illatot. Most pedig menj még messzebb. Az állatok ilyen szempontból szerencsésebbek. valami elromlott.senki sem fogja olyan messziről érezni az illatot. mert ez a csönd dala. mintha ebben a pillanatban csak te és a madárdal léteznél . Ez létezésének a másik része.

csak akkor éred el a legvégső állapotot. De csak amikor a tárgy teljesen eltűnik. Ez az a pillanat. hogy eltöltsön. kifinomulttá válik. Eljön a pillanat. akkor a tárgy na­ gyon megfoghatatlanná. hanem császár lettél. sőt később annak hiánya is eltűnik. meditálj rajta tovább. amikor kap­ csolatba kerülsz az élet és a létezés forrásával. amikor nem vagy többé koldus. Ez az a pil­ lanat. Ekkor nagyon mély tudatossághoz érkezel. amikor virágeső hull alá az égből.van különbség -. hogy mind megfoghatatlanabbá váljon. Ez az a pillanat. és téged megkoronáznak. szívd be az illatát. eltűnik a gondolat. meditálj fölötte. Ugyanezt végezheted füstölővel is. aztán kezdj tőle egyre távolodni. amikor a kereszt eltűnik. és az elme­ nélküliség fogalma is eltűnik. Égess füstölőt. és hagyd. amikor a fejedre korona kerül. Közben folytasd a meditációt. 197 . Ez az a pillanat. érezd. Ez az a pillanat. Ezelőtt a keresztfán lógtál. amikor érzed egy bizonyos dolog hiányát. szagold. amikor egyszeriben kegyelem ereszkedik rád. hagyd. Ez az a pillanat. és a tárgy jelenléte.

pihenj testedben könnyedén. akkor semmi nem gátolja az isteni minőséget abban. megfogan benned a mag. melynek során üreges bambusszá válsz. az isteni.A M E D I T Á C I Ó K Tilopa így szólt: Akár az üreges bambusznád. Mindegyik mesternek megvan a maga sajátos. mint egy bambusznád. és belül ugyanúgy üreges. Ekkor egyszeriben végtelen ener­ 198 gia ömlik beléd. Amikor a szád tökéletesen elné­ mult. a nyelved némán a szájpadlásodhoz tapad. akár az anyaméh: új élet költözik beléd. úgy érzed. A bőröd. az elméd passzívan figyel. Ez egyike Tilopa sajátos módszere­ inek. és semmilyen konkrét dologra nem vársz. egyedi módszere. csak egyszerűen válj bam­ busznáddá. mintha üreges bambusznád vol­ nál. nem foglalkoztatnak gondolatok. amely által másokon is segíteni szeretne. amely az ő esetében bevált. Próbáld ki. melyen megje­ lenik az isteni dallam. és a többi már magától történik. Az üreges bam­ buszból furulya lesz. Ez az egyik legszebb meditáció. Amikor pihensz. a csontjaid. a véred mind része a bambusznak. a rejtélyes. érezd úgy. Ha egyszer üres vagy." AZ ÜREGES BAMBUSZNÁD A bambusz belül teljesen üreges. . hogy beléd hatoljon. pihenj testedben könynyedén. eltölt az ismeretlen. néma csöndben üldögélsz és nem csinálsz semmit.belül teljesen üreges vagy és üres. Egyszer csak azt érzed. amikor a bambusz teljesen eltűnik. belül pedig űr és üregesség van. hogy valami feltölti a benned lévő űrt. mintha te is bambusz volnál . Ez Tilopa sajátossága: „Akár az üreges bambusznád. Olyan vagy. És csakugyan ez a helyzet: a tested éppen olyan. Nem is kell egyebet tenned. és elérkezik a pillanat.

Ha elutasítod a halált. hogy az ember célba ér. hogy halál-ellenes. Az élet a növekedés.az utazás azzal végződik. 199 . a halál pedig a tetőpont. A halál az első pillanattól fogva közeleg.OLDÓDJ FÖL A HALÁLBAN OLDÓDJ FÖL A HALÁLBAN A z élet zarándokút a halál felé. és te is elindulsz a halál felé. hogy kimaradsz magából az életből is . És ez egyúttal azt is jelenti. Az utazás és az úti cél nem különül el .mert élet és halál mélyen egymásba fonódik: ez nem két különálló dolog. a kivirágzás. a halál útnak indul feléd. ami az emberi elmét sújtja az. akkor kimaradsz a legnagyobb misztériumból. a szárba szökkenés. A legnagyobb csapás. Amint megszületsz.

A M E D I T Á C I Ó K 200 .

míg a test porrá nem ég. egy emberi test földi maradványait. Buddha azt mondta: „Ne gondolkodj a dologról. És nézd meg az emberi elmét. Bármikor meghal valaki. ahol halotti máglya ég. Az életben semmi sem biztos. csak a halál. Minden bizonytalan." Nehéz ilyen­ kor nem gondolni arra. először is elküldte az illetőt egy olyan helyre. Folyton úgy beszélünk a halálról. Ha rettegsz a haláltól. és amikor csak holttestet égettek. Csak nézd. csak az biztos. a tanítványait is mindig beavat­ ta ebbe a technikába. úgy kezdünk az esetről beszélni. akár nappal. A halál teljesen bizonyos. mint hogy ott üljön és figyeljen. hogy akár félsz. Minden egyéb véletlenszerű. Három hónapon át semmi más dolga nem volt a tanítványnak. Minden más véletlenszerű. hogy a halála idő előtti volt. ám a benső lényed nem vesz részt benne. Képtelen leszel beleélni magadat. akkor nem tudod végezni ezt a gyakorlatot. a halál az egyetlen biztos dolog. akár nem. Valahányszor Buddha beavatott valakit. amint őt égetik. Buddha nagyon szerette ezt a gyakor­ latot. Vagy csak kívülállóként figyeled az eseményt. távol tart ettől az élménytől. Kezdte látni. akár éjjel. Ha meghal valaki. hogy nézze meg. Három hónap hosszú idő.egyedül a halál nem esetleges. Pedig egyedül a halál nem véletlen . Ne feledd. mert a félelmed megvéd. mi mindig azt mondjuk. mintha az csak véletlen lett volna. Ez eset­ ben semmi sem történik veled. Előbb-utóbb a saját testét kezdte látni az égő máglyán.O L D Ó D J FÖL A H A L Á L B A N így szólt: Koncentrálj az alakodból fellobbanó tűzre a lábujjaktól fölfelé. vagy megtörténik vagy nem . M e g kell halnod. a keresőnek kitartóan med­ itálnia kellett. hogy egyszer meghalunk. 201 . hogyan égetnek Siva OLDÓDJ FÖL A HALÁLBAN el egy emberi testet. de te megmaradsz. mintha az véletlen volna. hogy előbbutóbb a te tested is így fog elégni.egyes egyedül a halál.

a születés . és egyszeriben nyugalom tölt el. mert a test nem tud meglenni csak a belégzéssel. félig halott.már végbe is ment. Életed utol­ só cselekedete nem lehet a lélegzetvé­ tel. Az élet és a halál egyetlen összefüggő folyamat. Ahogy az élet egy folyamat. felfokozott idegállapotba kerülsz. mintha a jövőről beszélnék. És a hangsúly szokásos esetben a belégzésen van. hogy kifújhassa a levegőt. Az idős ember utolsó cselekedete pedig. már ott vagy. Csak a test lélegez ki. ez úgy hangzik. Ez egy folyamat. először be kell szívnia. A testnek mindkettőre. Talán eddig nem figyeltél erre. akkor te mindig a belégzéssel kezded. de próbáld megfigyelni: valahányszor kilélegzel. Napközben. Te sohasem lélegzel ki. mert ha egyszer megszületik az ember. te csak a kilégzéssel törődj. nyugodtabbá válsz. utoljára ki kell fújnod a levegőt. Ekkor mélységes nyugalom tölt el. Az első cselekedet a belégzés. a távoli jövőről. A belégzés intenzitása feszültséget eredményez.A M E D I T Á C I Ó K És amikor azt mondom. Abban a pillanatban.te már meg is haltál. úgy a halál is az. már csak a második. Egyébként a tüdeje üres. Valójában félünk a kilégzéstől. hanem folyton csak belélegzel. amikor halálán van. A csecsemő első dolga az. Beszívod a levegőt és kifújod. Ezért is fojtjuk vissza a lélegzetünket. az halál. lélegezz mélyeket. és valahányszor kifújod a levegőt. amikor csak eszedbe jut. nincs lehetőség a változ­ tatásra. Első tette a lélegzetvétel. és ne végy leve­ gőt. a kilégzés a halál. Valahányszor belélegzel. Pedig nem ez a helyzet . A belégzés az élet. a későbbi rész van hátra. A dolog egyik része . hogy meg kell halnod. hanem ez már most is folyam­ atosan zajlik. félig meg is haltál. A belégzés születés. az utol­ só cselekedet a kilégzés. akkor egyúttal belépett a halál birodalmába is. Ebből kifolyó­ lag te minden pillanatban haldokolsz. az élet. életre és halálra egyaránt szüksége van. Már beléptél. Ha azt mondom. akár a két lábad. Ahhoz. a kilégzés halál. Hagyd hogy a tested lélegezzen be. beszívod és kifújod. hogy megszülettél. meg is haltál. Nem tud mindjárt a kilégzéssel kezdeni. lélegezz ki egészen. hogy megszülettél. hogy kilélegzik. Születé­ seddel halálod is konkrét ténnyé vált. Másodszor: a halál nem az élet befejezése. Ezen már semmi sem változtathat. De te perc­ ről percre mindkettőt csinálod: lélegzek. mivel a . nem az élet végén törté­ nik. A halál pillanatában nem tudsz belélegezni. hogy leve­ gőt vesz. feszültté válsz. Első lépés: Végezz el egy egyszerű kísérletet. Hadd hozzak erre egy példát: vala­ hányszor lélegzetet veszel. Szo­ rítsd ki teljesen a tüdődből a levegőt. 202 Vagy te tudsz? Amikor meghalsz nem tudsz levegőt venni. Azzal. A kettősség csak a te fejedben van pedig élet és halál olyan. Úgyhogy te már most halott vagy.

hogy félhess tőle. ha valamilyen úton-módon már belekós­ toltál a halálba. most szeretnéd megismerni a halált is. Ha igazán élő vagy. mi hozzá fogható . Ám mi annyira félünk az élettől. Ez segíteni fog: figyelj jobban a kilégzésre. A készenlét szükséges. Ez az élmény csodálatos. Mindig ellenkezőkép­ pen: amikor a levegő kiáramlik. nyisd ki a szemed. hogy a tested lélegezzen be.hiszen nem is ismerjük. És miért félünk tőle? Honnan ez a halálfélelem? Nem a halál miatt félünk a haláltól . segít e kísérlet elvégzé­ sében. te ne csinálj semmit. hogy a test lélegezzen be. Hagyd. A nap folyamán. A belégzés során mintha erősödne az egód. ha elvégzel egy újabb próbát.ez okozza a halálfélelmedet. Az. űr keletkezik 203 . És ha figyelni tudsz. Szentelj több figyelmet a kilégzésre. amivel még sosem találkoztál? Hogy félhetnél olyasmitől. tartsd csukva a szemed. mert semmi sincs. olyan nyugodt. beteljesületlenül. Úgyhogy valójában nem is a haláltól félsz. Szorítsd ki a tüdődből az összes levegőt. élmények híján?" Csak az az ember fél a haláltól. Ez okozza a halálfélelmünket i s . mert így már kész vagy meghalni.olyan csendes. és utána ne végy levegőt. amikor csak eszedbe jut. Akkor nincs benned félelem. Amikor kilélegzel. akkor tudatossá kell válnod erre a mélyről jövő félelemre.innen a félelem.OLDÓDJ FÖL A HALÁLBAN halál megnyugvás. Így egész nap pihentnek érzed magad. több figyelmet tudsz fordítani a kilégzésre. hogy fokozottan ügyelsz a kilégzésre. amit nem is ismersz? Legalább ismerned kellene ahhoz. akkor úgy érzed. Naponta tizenöt percen át lélegezz ki teljesen. Egy széken vagy a földön ülve fújd ki teljesen a levegőt. El kell dobnod ezt a mélyről jövő félelmet. meg kell tőle tisztulnod ahhoz. Mi mégis félünk a halál­ tól. lélegezz ki egészen. és így megízlel­ heted a halált. olyan háborítatlan. egyébként a technika nem sokat segít. Amikor a levegő távozik. A félelmet itt valami más váltja ki. Amennyiben el akarod sajátítani ezt a technikát. Mi lesz. a halál csend. Te sohasem éltél igazából . A halál szép. mintha nem lenne Éned. olyan pihentető. sosem mertünk mélyen belemenni. és létrejön a belső csend. és mialatt kilélegzel. hogy alkalmazhasd a technikát. Te nem élsz . te kifelé mész. Az életet már ismered. ha így halok meg? Kielégületlenül. amikor a levegő beáram­ lik. Amikor a levegő a tüdődbe áramlik. te menj befelé. hogy nem is ismerjük. akkor örömmel fogadod a halált. Második lépés: Ezt az érzést jobban is elmélyítheted. te befelé mész. a kilégzés után pedig mintha gyengülne. aki valójában nem él. És csak akkor leszel kész meghalni. Aztán hagyd. Hogy félhetnél olyasmitől. Hirtelen megijedsz: „Még nem is éltem. és menj kifelé.

hogy mi történt. akkor abban a pillanatban nem lesz egyetlen emléked sem. hogy a test halott. hogy a tűz onnan terjed fölfelé. ezért is lehet rögzíteni . Irányítsd figyelmedet a lábujjakra. por és hamu -. egy szemtanú leszel. Ott üres tér van most. Megfigyelő let­ tél a hegytetőn. akkor a test is megmarad. és a nyomában minden elég. Mielőtt rátérnél a következő lépésre. raktározód­ nak el. hanem légy fogékony. a combjaid mind eltűn­ nek. akár egy mély álom. Ahogy a lángok mind magasabbra csapnak. és égess el mindent. A tűz egyre terjed. Indulj el a lábujjaktól. Lépj be a halálnak ebbe a csöndjébe. mert a lábujjak na­ gyon távol vannak az énedtől. és ez az egész csak egy trükk. a tested eltűnik. Az agysejtjeidet meg lehet műteni. és te csak egy megfigyelő. Menj még följebb. mert annyi mindent foglal magában. akkor bizonyos emlékek kiesnek a memóriádból. A tested nem él. csak figyelsz. Nem indulhatsz el a fejből. . melyek­ hez eljutott. Az összes testrészed a két lábad. és te csalsz. Egyszerűnek tűnik.te nem gondolkodsz. Feküdj le. Harmadik lépés: Feküdj hanyatt. részét képezik a testnek. hogy elérd vele az ego-nélküliség állapotát. Az egód a fejedben székel. míg végül a fej is eltűnik. A figyelemnek abban a pillanatában nem lesz elméd. Amikor egészen kifújod a levegőt.sőt ne csak felkészülj. porig égtek. hogy a lábujjak elégnek. és azok a testrészek. Egyre csak figyeld. és a tűz martalékává vált. pedig nem az. mert ez nehéz volna.az egótól a lábujjak vannak a legtávolabb. Akkorra minden megáll . örülj a halál jöttének. te üressé válsz. hogy felkészülj . csináld ezt tizenöt percig.A M E D I T Á C I Ó K odabent. az élet elhagyja a testedet. egy pillanatra meghalsz. Bizonyos értelemben ilyenkor halott vagy. Eltűnt a halálfélelem. és haladj egyre feljebb.az emlékek az agysejtekben rögzülnek. hogy ha az emlékezet továbbra is ott van. úgyhogy könnye­ dén bejutsz. Érezd úgy. és lásd magad halott­ nak. Hogy miért a lábujjaknál kezdd? Így könnyebb lesz. ég. 204 ahová a tűz elér. mert a halál most olyan. és ha bizonyos sejteket eltávolítanak. és érezd azt. mert a lélegzet élet. aztán lassan indulj el fölfelé. hogy por és hamu lesz belőlük. az egódtól. A belső szerkezet nagyon bonyolult. Csukott szemmel fordulj befelé. elégett. Ez a technika kiválóan alkalmas arra. akár egy pihenés. úgyhogy indulj ki a legtávolabbi pontból . és irányítsd figyelmedet a lábujjakra. Feltétlenül be kell látnod. Ezek az anyagi világhoz tar­ toznak. Hogy miért? Azért. Az emlék anyag. már nincsenek meg. Először is: az emlékeid a tested részét alkotják. nézed. Ha igazán mélyen átérzed azt. A szemtanúnak nincsen egója. Először képzeld oda a tüzet. ahogy minden porrá és hamuvá válik. Ott lesz a test halott.

Egyetlen nap leforgása alatt nem történik csoda. Úgy fogsz tovább élni. 205 . egy napon rés keletkezik közted és a tested között. hogy elkülönítsd magad a testedtől. Te különbözöl mindattól. E megfigyelés során mély fölismerés birtokába jutsz: rájössz.sem az elme. hogy képes vagy magad függetleníteni a testedtől. Azért volt ott. ami körülvesz. és te látni fogod. ám ha naponta egy órán át csinálod. akkor örökre megmaradhatsz ebben az állapotban. akkor a testben fogsz élni. mert te azonosítottad magadat a testtel. hogy az ego egy hamis entitás. és mégsem fogsz a testben élni. sem a test. amint a test porrá ég... Pedig te egyik sem vagy . Akkor meg tudod figyelni. de kikerülj a tested börtönéből. különbözöl a perifériádtól. Ha egyszer tudod. az elmével. Ez a technika egyik módja annak. mire ered­ ményre jutsz ezzel a technikával. hogy rést nyiss közted és a tested között.OLDÓDJ FÖL A H A L Á L B A N És ha ezt egyszer tudod. Végezd rendszeresen. ahogy eddig éltél. a gondolatokkal. Legalább három hónap. de többé nem leszel ugyanaz az ember. akkor három hónapon belül a képzeleted megerősödik. hogy ha csak néhány pillanatra is. Ha erre képes vagy.

és egyetlen kérdésre sem adtak választ. teljes szívből kacagni kezdtek. hogy az egyikük meghalt. vajon melyikünk fog először meghalni. mert ezt a három embert még soha senki nem látta sírni. hogy az élet lényege nem más. Rajtuk kívül senki sem prédikált így. ám amikor a halott szerzetes holttestét rátették a máglyára. hiszen legalább most. Mi történik itt? Ekkorra már az egész település a hasát fogta nevettében. Ők maguk nem tanítottak. Kínában mindenkit felvidítottak anélkül. A falu aprajanagyja egybegyűlt. Ekkor másokra is átragadt a nevetés. és a következőt mondta: „Azért nevetünk. A két szerzetes állt a harmadik holtteste mellett. A fáma nem említ nevet. senki sem mutatott rá.A M E D I T Á C I Ó K A halál ünneplése H allottam egyszer egy történetet három szerzetesről. No és sok­ sok éven át élt velünk. mindenki tele volt várakozással. Aztán megöregedtek. Kína egész lakossága szerette és tisztelte őket. mint a nevetés. A falu népe kíváncsian várakozott. Ők egyetlen dolgot csináltak: elláto­ gattak egy-egy faluba." Úgyhogy évek óta első ízben a két szerzetes megszólalt. aki már halott. hanem az is. Végül egész tömeg verődött össze a téren. hogy ne öltöztessék át. A kettőnk vereségén és a tár­ sunk győzelmén nevetünk. a falusiak észre­ vették. és a hasát fogva torka szakadtából neve­ tett. az maga is elkezdett nevetni. és ő győzött hármónk közül. de ők csak nevettek. élveztük egymás jelenlétét.mindenki róluk beszélt: „a három nevető szerzetes". sírniuk kel­ lett volna. és az egyik faluban a három közül az egyik meghalt. Ezt feltétlenül látni kell. az egyetlen üzenetük a nevetés volt. Az emberek kérdezték a nevüket. hogy egy árva szót is szóltak volna. Ők hárman nem nevettek ki senkit: egyszerűen csak nevettek. Aztán idővel a szerzetesek ország­ szerte híressé váltak . Néhányan ezt rögtön észrevették. Csak nevetni tudunk. Mert a harmadik szerzetes még halála előtt arra kérte a társait. és nevetni kezdtek. hogy amikor valaki 206 . Így azután Kínában őket csak úgy emlegetik. egyszerűen csak bizonyos helyzeteket teremtettek. Akkoriban az volt a szokás. Úgyhogy az emberek azt mondták: „Legalább ezt az egy dol­ got magyarázzátok meg. Mindhárman nagyon közkedveltek voltak. Ennél illendőbben nem tudnánk elbúcsúzni tőle. mintha értenék a kozmikus tréfát. Az egyetlen szertartásuk. mint „a három nevető szerzetes". mert ők soha senkinek nem árulták el a nevüket. és aki csak ránézett a nevető emberekre." A faluban mindenki szomorú volt. mert ez az ember nyert. és mi mindig együtt nevettünk. megálltak a piactéren. a szerzetesek pedig odébbálltak. Sokat töprengtünk azon. hogy nem csak ez a két szerzetes tréfálkozik. és egész lényükkel. az összetartozást. és így lett a nevük végül „a három nevető szerzetes".

Ez a három szerzetes nyilvánvalóan három buddha volt. mert én nem lettem piszkos. hogy semmiféle szenny nem tudott a közelembe férkőzni. Hármónk közül te nevettél utoljára. Tehát a szerzetes ezt mondta: „Ne fürösszetek meg. és másik ruhát adtak rá. ne fürösszetek meg és ne adjatok rám másik ruhát. Nem tapadt rám az út pora. Annyit nevettem egész életemben. „Ó. az mindig friss és üde. 207 ." Létezik egy kozmikus nevetés amikor a világmindenség tréfája értő fülekre talál. Így csak egy buddha tud nevetni. hogy a tréfás kedvű szerzetes egy csomó petárdát rejtett el a ruhája alatt. aki nevet. akkor a testét megfürdették. egyszerre csak rájöttek. másodszor is legyőztél bennün­ ket. Ez a nevetés legma­ gasabb formája. te gazember! Bár halott vagy." A szerzetesek tiszteletben tartották társuk utolsó kérését.OLDÓDJ FÖL A HALÁLBAN meghalt. Úgyhogy kérlek. és a két szerzetes mosolyogva csóvál­ ta a fejét. És amikor a testet föltették a máglyára. Micsoda tűzijáték volt ott! Persze az egész falu nevetett.

A M E D I T Á C I Ó K 208 .

Ezeket most be kell csukni. és a dolgok. hogy a két szem között van egy harmadik szem. hogy kezdesz kijönni a sodrodból? A belső látásnak ezt a szervét jelképesen „a harmadik szem"-nek nevezik. a szemtanúságot hangsúlyozom. 209 . Ki látja. És amikor próbálsz befelé te­ kinteni. akkor hirtelen fény villan. melyeket eddig nem lát­ tunk tisztán. hogy kinyissák a harmadik szemet. egyszeriben megvilágosodnak. ez nyilván azt jelenti. Számos módszerrel próbálkoztak már.mert ez a figyelem befelé irányul. Én a figyelmet. amely lát. és amikor az energia eléri a harmadik szemet. hogy most már a nyugatiak is tudják. akkor az kinyílik. Az embernek keményen kell dolgoznia. rajtuk keresztül csak kifelé látunk. Ki látja a gon­ dolataidat? Biztos nem a két szemed. amely úgy­ mond normális esetben alszik. az egész szexuális energiáját felfelé kell húznia leküzdve a gravitációt. A két szemünket erre a célra nem használ­ hatjuk. hogy van itt egy szemhez hasonló valami. Ugyanis amikor az kinyílik. ugyanis ez a legkifinomultabb módszer a harmadik szem megnyitására .NÉZZ A H A R M A D I K S Z E M M E L NÉZZ A HARMADIK SZEMMEL A Kelet egyik hozzájárulása a világ fejlődéséhez.

A M E D I T Á C I Ó K 210 .

Szívd be mélyen a levegőt az orrodon át. Hagyd. mint a Gourishankar (a Mount Everest). majd lélegezz ki finoman a szádon keresztül. és gyengéd figyelemmel nézz egy gyertya­ lángot. a villogó fényforrás legyen egy szinkronban működő stroboszkóp. és hagyd. ameddig csak lehet. Negyedik szakasz: 15 perc Feküdj csukott szemmel csendben és moz­ dulatlanul. Aztán tartsd a tüdődet üresen. hogy ez a Latihan megtörténjen. akkor a véráramban keletkező széndioxid hatására olyan magasnak érzed magad. 211 . Közben maradjon tested mozdulatlan. Az első szakaszban csináld ezt folyamatosan. egyenként tizenöt perces szakaszból áll. Így Az első három szakaszt kísérje ütemes dobolás. és a háttérben lehetőleg szóljon valamilyen nyugtató zene. Az első két szakasz felkészíti a meditálót a harmadik szakasz spontán Latihanjára. Harmadik szakasz: 15 perc Csukd be a szemed. a GOURISHANKAR MEDITÁCIÓ Első szakasz: 15 perc Ülj csukott szemmel. hogy ha a légzést helyesen végzed az első sza­ kaszban. hogy alaposan megtöltse a tüdődet. Második szakasz: 15 perc Térj vissza a normál légzéshez. hogy a tested laza és fogékony legyen. és ha lehet. állj fel. Osho azt mondta. amint az alig megfogható energiák az akaratodtól függetlenül mozgatják a testedet. érezni fogod. A dobolás üteme legyen a normál szívverés hét­ szerese. Tartsd vissza a lélegzetet amilyen hosszasan csak tudod. Ne te mozogj: hagyd történni a lágy és kecses mozdula­ tokat. vagy egy villogó kék fényt.NÉZZ A H A R M A D I K S Z E M M E L Ez technika négy.

egyenként 15 perces részből áll. Emelgesd a térded. amitől automatikusan a középpontodba kerülsz. A mély és egyenletes légzés meg fogja mozdítani a belső energiát. a légzésed pedig lassú és egyenletes. Kezdd lassan. felejtsd el a testet. Harmadik rész: 15 perc Feküdj hanyatt nyitott szemmel. 212 Negyedik rész: 15 perc Hunyd be a szemed. körbe-körbe. Felejtsd el az elmét. Körözz lassan csípőből. akár a szélben ringó nád. Ez a mozgás a köldöknél lévő központhoz tereli a felébredt energiákat. MANDALA MEDITÁCIÓ Első rész: 15 perc Nyitott szemmel fuss egyhelyben. Írj le széles köröket a tekinteteddel. majd fokozatosan gyorsíts. tartsd a fejed mozdulatlanul.A MEDITÁCIÓK Ez egy másik erőteljes tisztító technika. és az állad legyen laza. ahogy csak tudod. előre-hátra. Második rész: 15 perc Ülj csukott szemmel. és légy mozdulatlan­ . amilyen magasra csak tudod. ahogy a szél lenget ide-oda. és forgasd a szemed az óramutató járásával egyező irányban. Fontos. de olyan gyorsan. Ettől összpontosult energiáid a harmadik szem köré gyűlnek. amely olyan energia-kört teremt. mintha egy hatalmas óra másodpercmu­ tatóját követnéd. Csak fuss. Érezd. hogy a szád nyitva maradjon. A meditáció négy. a szád legyen lazán nyitva.

A szemek ilyenkor megmerevednek. a tudomány mai állása szerint a két szemöldök között talál­ ható az a mirigy.. hogy az elme megelőzze a gondolatot. „Figyelmedet a két szemöldök közti pontra irányítva. Püthagorasz ezt a technikát vitte magával a görög földre. Próbáld ezt felfogni: „Figyelmedet a két szemöldök közöt­ ti pontra irányítva.. és ő lett a Nyugat egész miszticizmusának kút­ fője." Hunyd be a szemed. és onnan mint fény kiáradjon. Ezért világszerte elterjedtté vált ez a technika. a tantra szeme. hogy kinyíljon. Ezzel a technikával kinyithatod a harmadik szemedet. Ha a test bármely más pontjára próbálsz figyelni. A harmadik szem nem vak. Egyetlen testrészedre sem ilyen könnyű összpontosítanod. és összpontosíts a két szemöldök közötti pontra. Ez az egyik legegyszerűbb koncentrá­ ciós gyakorlat." A modern pszi­ chológia. mozdulni sem tudnak. Ez a koncentráció gyakor213 . Összpon­ tosíts középre csukott szemmel. Ezt a technikát kapta Püthagorasz is. erőszakkal magára vonja a figyelmet. az úgy­ nevezett tobozmirigy. Siva KERESD A SZEMTANÚT Ez a gyakorlat az egyik leghatéko­ nyabb technika. Valamit tenned kell ahhoz. A két szem között van egy harmadik szem. A harmadik szem viszont megragadja. Mágnesként vonzza. amely a test legrej­ télyesebb része. mint bármi más. Ez a mirigy ugyanúgy leköti a figyelmedet.. Figyelj teljes odaadással a harmadik szemre. Ha rá figyelsz. ami alapállapotában nem működik. az sokkal nehezebb. Ez a mirigy. mintha csak oda néznél. Töltse fel a formát a lélegzet lényege egészen a fejtetőig. akkor mindkét szemedet megigézi a harmadik szem. csak éppen csukva van. forrása. a tibeti budd­ hizmusban a harmadik szem Sivanétra: Siva szeme. Ő a Nyugat miszticiz­ musának atyja..NÉZZ A H A R M A D I K SZEMMEL így szólt: Figyelmedet a két szemöldök közti pontra irányítva hagyd.

Nem tartasz távolságot közted és a gondolat között. Tehát először is azzal. akkor irigykedsz. hogy a figyelmedet a tobozmirigy mágnes­ ként vonzza. a tekinteted hirtelen megmerevedik. most azt fogod érezni.külső szemlélő. Kutyául érzed magad. De ha a harmadik szemre összpon­ tosítasz. hagyd. vagy az utcán sétáló járókelők volnának. és érezd ezt a pontot. Amikor már nehéz mozgatnod a szemeidet. mert a harmadik szem elvarázsol. Csak azt kell tudnod. és mész vele. Ahogy még soha. Beteg vagy. A harmadik szem éhes. A kettő egy ugyanaz. hogy a tekinteted középre irányuljon. akkor már nem nehéz figyelned. te nem kívülről nézed. Most már szembesülni és . Történjen bármi. Ha rá figyelsz. hogy mely pontra figyelj. S ha egyszer tudod. A gondo­ lattá válsz. sajog. te magad leszel a düh. ha egyszer érzed. hogy a gondolatok előt­ ted futnak. akkor egyszerre csak szem­ tanúvá válsz. akkor dühössé válsz. irigységgé válsz. Nem tudsz másra figyelni. elesett. mivel ilyenkor nem csak te próbálsz figyel­ ni. fölveszed annak alakját. amikor irigység van a fejedben. akkor tudd. akkor életedben először különös jelenséget tapasz­ talsz. Ez fordítva is igaz. Ha düh van ott. hogy meglelted azt a bizonyos pontot. Történjék bármi. szenvedsz. hogy a figyelem táplálék. Amikor a szex körül jár a fejed. hagyd. akkor szemtanúja leszel a gondolatoknak. ne azonosítsd magad vele. szemtanúvá válsz. előtérbe kerül a szem­ lélődő én. Nézd magad kívülről. magára tereli. A harmadik szemmel olyannak látod a gondola­ tokat. Ha sikerül a har­ madik szemre koncentrálnod. akár egy mágnes. te legyél csak szemtanú. A harmadik szemmel szemtanúként látsz.. Amikor a pont közelébe jutsz." Ha a figyelmed a két szemöldök közti pontra irányul. jóllakott a figyelmeddel. És ha erre már képes vagy. hogy az elme megelőzze a gondolatot. mintha égen úszó felhők. Ha meg­ jelenik egy gondolat. Bármilyen felmerülő gondolattal azonosulsz. 214 Szokásos esetben te nem figyeled a gondolatokat. hanem azonosulsz velük. „Figyelmedet a két szemöldök közti pontra irányítva. Az ősi tantrikus szövegek arról írnak. hanem a tobozmirigy is a segít­ ségedre van ebben: olyan. akkor beju­ tottál a harmadik szembe: általa látsz. akkor szemtanúvá válsz. akkor dühbe jössz. te magad leszel a düh. Ha egyszer figyelmed a harmadik szemre irányul. Próbálj szemtanú lenni. amikor düh van a fejedben. akkor te magad leszel a szex. akkor életre kel. Megelevenedik! Hiszen megkapta táplálékát. hanem eggyé válsz. hogy a harmadik szemre irányítod a figyelmedet. mintha moziban ülnél: peregnek a filmkockák. Csak hunyd be a szemed. Minden tagod fáj. Olyan ez. Légy szemtanú .. és te csak nézed. hogy a figyelem a harmadik szem tápláléka.A M E D I T Á C I Ó K lásának legegyszerűbb módja. évszázadok óta a figyelmedre éhezik. azonosulsz a gondolattal.

nem csak levegő jut a tüdődbe. És ha látni tudod a lélegzet lényegét. ezek után már érzed a lélegzet finom. a lélegzet lényegét. akkor eljutottál arra a pontra. Azzal. A levegő csupán a közvetítő eszköz.az életerő. hogy a harmadik szemre kon­ centrálsz. hogy mi is az „a forma" és mi is „a lélegzet lényege". A tudósok állítása szerint te csak levegőt lélegzel be . a hidrogén és más gázok egyfajta keverékét. amit szállít. a prána pedig a tartalom. nemcsak a puszta levegőt. csak egy közeg a valódi dolog számára. Ez lesz az első lépés. a pránát. törékeny vibrálását.az oxigén. 215 . Azt mond­ ják. Mialatt lélegzel. Most már érezni tudod a lélegzet alakját. a pránát. Másodszor. ahon­ nan a cél már csak egy ugrás. hogy a levegő csak a közeg. Te a légzéssel pránát is veszel magadhoz. Amit valójában belélegzel az a prána . hanem a lélegzet lényegét. te „levegőt" szívsz be. egyszerre képes leszel figyelni a lélegzet hordozta lényeget nem magát a lélegzetet. Először próbáld megérteni. A tantra viszont úgy tartja. ahonnan az áttörés már magától végbemegy.NÉZZ A H A R M A D I K SZEMMEL tudsz a gondolataiddal.

A két szemen keresztülfolyó energia nagyon finom: a legkisebb nyomásra is élénken reagál. az energia befelé kezd áramolni. mert ha ennél erősebb.ne gyakorolj rájuk nyomást. Legyen ez az érintés leheletfinom. a tenyered ellen. Úgyhogy ügyelj a mozdulat lágyságára: a legkisebb nyomás is elég ahhoz. Ne gyakorolj nyomást a szemgolyókra. A két tenyered épp hogy csak érjen hoz­ zájuk. akkor az egész gyakorlat mit sem ér. akkor a 216 bennük áramló energia ellenáll. a köztük levő világosság a szívbe költözik. és kifele áramlik. Ez az energia finom. akkor az energia visszavág: harcot indít a kezed. hogy a szem energiáját harcra késztesd. Legyen ez a mozdulat leheletfinom. Ha nyomást gyakorolsz a két szemre. Tehát csak leheletfinoman. Siva A LEHELETFINOMSÁGÚ ÉRINTÉS csak érintsd meg őket puhán. puhán. Ne nyomd meg a szemgolyókat . Tedd a két tenyeredet csukott szemed elé. akkor célt tévesztesz. Ha viszont nyomást gyakorolsz rájuk. ezzel egészen mást érsz el . ellenáll. leheletfinoman. Finoman be kell állí­ tanod a kezedet. míg a nyomás teljesen meg nem szűnik .csak érintsd meg őket lágyan. és érintsd meg a szemgolyóidat de nagyon finoman . És ekkor mi történik? Amikor fino­ man érsz a szemgolyókhoz. Ha leszorítod a két szemed. Ahhoz. akkor a technika nem működik. Ha megnyomod a szemeidet.A M E D I T Á C I Ó K így szólt: Leheletfinoman megérintve a két szemgolyót. amiért egy vékony tűvel olyasmit lehet csinálni. és odabent a kozmosz árad szét.ez erőszak. mert eleinte túl erősen fogod nyomni.a két tenyér épp csak érintse a szem­ golyókat.megindul a küzdelem. amit egy vastag karddal soha. Vigyél mind kevesebb nyomást a mozdulatba. hogy az energia . har­ colni kezd . Érintsd meg őket úgy. törékeny. Miért? Ugyanazért. mintha hozzájuk sem érnél.

hogy ne legyen erő a kezedben. Ez egy gyógyító folyamat: csöpp. a vonásaid kisimul­ nak. érezd az egész testedet lazának. Ez a befelé áramló energia könnyeddé tesz. Ilyenkor fokozottan jó a közérzeted.vagy ha erre nincs mód.mert mondjuk sokáig olvastál vagy nézted a tévét -. Pontosan a két szem között van a harmadik szem. nyugtalanság kell. és az energia befelé áramlik. Az egész tested laza lesz. Ha csak egy röpke pillanatra érinted is meg a szemgolyót. akkor a gondolkodás abbamarad. hogy ne gyakorolj nyomást a szemgolyóra. ez a gyakorlat gyógyítólag hat rád. Egyetlen pillanatig könnyű leheletfi­ noman érinteni. Negyven percen át légy tudatos arra. Amint az energia befelé kezd folyni. A hatás rögtön érezhető lesz. a pradzsna-csaksu. hogy a tenye­ redet nem rányomod a szemgolyóra. hogy a szemed híján van az energiának. az energia csöppekben aláhull. Bármikor a nap folyamán ülj le egy székre. és rányomod a tenyeredet a szemre. De semmiképp se nyomd meg a szem­ golyókat! Erre feltétlen ügyelj! Csak érj hozzá lágyan. akkor legalább negyven percig csináld megszakítás nélkül. és az energia befelé áramlik. Ezért érzi magát az ember ilyenkor könnyűnek.. mint a légzéshez. megdermednek. És közben mindvégig ügyelj arra. csöpp. Valahányszor úgy érzed. és lazíts . Úgyhogy napjában többször is végezd el ezt a gyakorlatot. akkor mondjuk a vonaton ülve hunyd be a szemed. úgy az érintésre is ugyanez vonatkozik: hiszen egész idő alatt arra kell ügyelned. Az ajtó csukva. Ahhoz.NÉZZ A H A R M A D I K S Z E M M E L befelé áramoljon. De ha mindezt meditációvá akarod termi. A leheletfinom érintéstől a gondol­ kodás menten leáll. hanem csak finoman érintsd meg. és szíved egyszeriben megkönnyebbül. A két szemből visszaáramló energia meg­ érinti a harmadik szemet. csak hunyd be. csak finoman érints. Ehhez épp olyan odaadó figyelem kell. A kezednek 217 . majd tedd mindkét tenyeredet a szemed elé. A szívverésed. hogy lélegezz teljes éber­ séggel. Mindvégig figyelj arra. az arcod felderül. fáradt és kimerült . máris jobban leszel. ami napról napra csak erősödik. mintha nem volna gra­ vitáció. Amikor a két szem moz­ dulatlan. És pontosan e két szem között van a harmadik szem. A gondolkodáshoz feszültségre van szükség. puhán. Ahogy Buddha arra szólít. Ne tedd. Közben többször is megfeledkezel a dologról. lázas izgalom és feszült idegál­ lapot. hogy ne gyakorolj a szemgolyókra nyomást. elég csak egy lágy érintés. a bölcsesség szeme. hogy járjon az agyad. ám negyven percen át már lényegesen nehezebb. Még ha nem is kerülsz mély meditatív állapotba. hanem lágyan megérinted vele. Az ellazult elmében már nem futnak gondolatok. súlytalannak. és finoman érintsd meg.. a légzésed lelassul. az ajtó egy­ szerűen csukva van. befagynak. És a harmadik szemből az energia egyenesen a szívbe áramlik.

ami eddig voltál. úgy érzed. Ezt most is érezheted. A személyiség. A kozmoszt lélegzed be és a kozmoszt lélegzed ki. Már nem érzed. közel a szemhez. ez a köny- nyűség átjárja.éberen. Kezdetben még csak cseppenként folyik. A szívvel csak nagyon könnyű dolgok történhetnek. hogy már szinte folyamként hömpölyög. amikor lágyan érintesz. teljesen elmos téged. a köztük levő könnyűség a szívbe költözik" -. hogy eggyé váltál a mindenséggel. mint egy lassú folyó. és az energia megállás nélkül áramolni fog. a szív pedig megnyílik.„megérintve finoman a két szemgolyót. súly nélküli valamivé. És amikor ez bekö­ vetkezik . Az elméd teljességgel jelen lesz . hogy vagy. Csak azt érzed. A szívbe csak a könnyűség tud beárad­ ni. tökéletesen átmos.„és odabent a kozmosz árad szét". azonnal könnyűség tölt el. azután folyóvá. 218 . ami lágyan érint. betölti a szívet. az ego. Abban a pillanatban. hogy a kozmosz létezik. Amint a lefelé áramló energia először patakká. Ez a két szem közötti könnyűség elkezd cseppenként a szívbe áramolni. De néhány hónap múltán azt fogod tapasztalni.A M E D I T Á C I Ó K tollpihéhez hasonlatossá kell válnia. hogy befogad­ ja . majd höm­ pölygő áradattá válik. a súlyos dolgok kirekednek onnan. És ez „a köztük levő könynyűség a szívbe költözik". többé már nem lesz ott. hogy olyanná vált. egy éven belül pedig úgy fogod érezni. könnyűséget érzel. hogy érintesz. Mialatt beés kilélegzel.

akkor a harmadik szem nem tud majd magához von­ zani. ez számos dolgot ered­ ményez.néhány centiméterrel ugyan fölötte van. mágne­ sessége olyan nagy. hogy a harmadik szem magához húzhasson onnan. ha megrekedsz. A húzó­ ereje eleinte még gyenge lesz. gravitációja működni kezdjen. Miért? Azért. Pontosan egy vonalba kell kerülnöd vele azért. Ezzel az egyszerű módszerrel megváltozik az egész szemléleted. míg a két szem közötti harmadik szem teremti a hézagokat. Ha egyszer a tekinteted már egybeesik a harmadik szemmel. hogy a har­ madik szem pontosan egy vonalba esik az orrheggyel . A kulcsot az adja. akkor célt tévesztesz. hiszen a harmadik szemed az­ előtt még sosem működött. húzóereje. és a „szerkezet" működésbe lépett. Ha egyszer összhangban NÉZD AZ ORROD HEGYÉT vagy a harmadik szemmel. hogy " J ó l van. Ha a harma­ dik szem már kinyílt. Amikor mindkét szem mereven nézi az orrhegyet. Ha gör­ csösen az orrhegyre koncentrálsz. akkor annak vonzása. akkor még ha az orrhegyre szegeződik is a 219 . de vele mégis egy vonalban. elakadsz. Az elme képes eltorzítani mindezt. Az elme azt mondhatja. akkor semmilyen erőfeszítésre nincs szükség. Aztán apránként megerősödik. nézd csak az orrod hegyét.NÉZZ A H A R M A D I K SZEMMEL Lu-cu mondta: Az embernek az orra hegyét kell néznie. de annyira laza álla­ potban. összpontosítsd rá a figyelmedet. mert ott kell lenned ugyan az orrhegynél. Gondolj az orrod hegyére. rögzülsz ennél a testrészednél. a köré gyülem­ lett por a használat során eltűnt. hogy a harmadik szem vonzereje. hiszen a két szemnek köszönhetjük a világ kettősségét és a gondolatokat. mert ez segít összhang­ ba kerülni a harmadik szemmel. hogy ha egy vonal­ ban vagy vele. akkor még akaratod ellenére is magához vonz. A séma egyszeriben megváltozik." Viszont ha túl erősen koncentrálsz az orrhegyre.

„Vajon most mi lesz?" Vagy valaki sír. Emlékezz: mindkét szemeddel nézd az orrod hegyét. női jellegű lesz. A látásod mentes a ket­ tősségtől. se férfi nem vagy. akkor az ember vagy tágra nyitja a szemét és a távolba mered. akkor az egész világ a látókörödbe esik. 220 Ezt a fogást nem csak a taoisták alkal­ mazzák. Vagy valaki dühösen kiabál. úgyhogy a saját orrát nem láthatja. A buddhisták. akkor a fény beözönlik. beráncigálnod. akkor az energiád jang. Ha az ajtó tárva. Nem kell belökdösnöd. Hogyan is lökhetnéd be a fényt? Hogyan húzhatnád befelé? Csupán arra van szükség. egyetlen pontra esik. vagyis befogadó. akkor egyfajta álmodozásba merülsz. Ha viszont a szemedet teljesen becsu­ kod. Elmegy előtted egy csinos nő. immár egy irány­ ba tart. Van egy másik funkciója annak.. Az ember mindkét szemével az orra hegyét nézi. A legfontosabb az. Csak akkor kerülsz bele a harmadik szem mágne­ ses erőterébe. a „hadd menjen" állapotában. Ilyenkor pontosan a belső és a külső határán maradsz. A két . vagyis aktív. ha felülemelkedsz a benned lévő kettősségen. nem szabad. hogy a fényt nem neked kell behúznod. sem az álmok belső világa nem vonja el a figyelmet. bekényszerítened magadba. férfi jelleget ölt. Ha a szemedet tágra nyi­ tod. Tehát az orrhegyen a két szemedből áradó fény egyesül. hogy bármi is nyomasszon vagy feszültté tegyen. Ha a szemedet tágra nyitod. Ha az ablak nyitva.ez egy egyszerű fogás. Az idők folyamán az összes meditáló rájött. hogy a szeme lecsukódik. ábrándozni.A M E D I T Á C I Ó K tekinteted. a látásod meghaladta a benned lévő kettősséget.. és te követni kezded. Ezt a két szélsőséget úgy kerülheted el a legkönnyebben. hogy ha csak félig nyitja ki a szemét. merengeni kezdesz. hogy az orrhegyen a szemeid elveszítsék a kettősségüket. hogy nyitott és fogékony legyél rá. és megint csak nem látja az orrát. És ez a lényeg: amikor éppen a belső és a külső választóvona­ lán tartózkodsz. Nagyon könnyednek és gondtalannak kell lenned. s neked ugyan semmi közöd hozzá. hogy az orrod hegyét nézed ellazultan: így nem tudod tágra nyitni a szemedet. hogy a fény magától beszűrődjön. vagy annyira hunyorog. ha az orrod hegyét nézed . ám az eredménye mégis varázslatos. Feltétlenül emlékezz arra. De kezdetben ez még nem így van. akkor a fény magától bejön. akkor se nő. mégis a dolog felől kezdesz gondol­ kodni. jelen kell lenned. Egyszerűen ott. és te kíváncsivá válsz. azzal két csapdát is elkerül. és aztán hagyd. legalábbis gondo­ latban. Ugyanis ekkor sem a külvilág. és az energiád jin. a hinduk ugyanúgy ismerik. hogy ereszd le a szemhéjaidat a megfelelő mértékig. Ezer és egy dolog zajlik körülötted állandóan. és ezer és egy dolog elvonja a figyelmedet. a harmadik szem behúz magához. Ha nem az orr a támpont.

hogy a fejed közepébe kell jutnod. Fontos a szemlélődés tartóssá tétele. Elérted az alaktalant. A szanszkrit ászana szó azt jelenti. egyfajta időköz. ünnepeld. Ez a jóga test­ tartások lényege. nem vagy rá elég éber. ami két autó között mindig ott van. Az ember mindkét szemével az orra hegyét nézi. Ha ez a testhelyzet kényelmetlen. az ugyanúgy elvonja a figyelmedet. ami elkülöníti egymástól őket. Amikor a hátgerinc egyenes. és ott összpontosultál. min­ dent magában foglal. Ha nem lenne közöttük ez a hézag. Elhalad egy autó. Ekkor mást már nem is kell tenned. a teremtés egész folyamatának kiáradásával összefügg. És a középpontba kerülésen nem azt értjük. A gondo221 . ahonnan minden elindult. Segít. akkor eljutottál arra a pontra. de nem kényelmetlenül.. majd egy másik. mindkét irányból eltölteni energiával. Ez a rés a szemlélődés. Ez az egész lét benső magja.NÉZZ A H A R M A D I K SZEMMEL szemed találkozási pontja az a hely. kényelmes testhelyzet. akár egy forgalmas út. És itt a kényelmen van a hangsúly. a fény pedig beözönlik. mert a nemi központban ott van az összes energiád. Amikor elérted a harmadik szem pontját. A gondolat­ nélküliség egy állapota. Ha kényelmetlenül ülsz. Nyilván egyenes háttal kell ülnöd. hogy amikor a két szemed az orrod hegyénél találkozik. Ezek egyszerű fogások. Egyszerűen arról van szó. A mester ezúttal is tisztázza a dolgo­ kat. ami az istenihez vezet. Tedd a szexuális energiádat a harmadik szem számára is hozzáférhetővé. ha egyenes háttal ülsz. Csak hagyd. nincs bennük semmi ördöngösség. Amikor a gerinced egyenes. akkor összekoccannának. hogy nem látod a hézagot. azután egy másik. Az elme olyan. A középpont mindenütt jelenvaló. mialatt egyenesen ül. Kényelmesen kell ülnöd. élvezd. és te annyira el vagy foglalva az autókkal. ahol az ablak kinyílik. Ez nem feltétlenül a fej közepét jelenti. Nevezd Istennek. Ekkor a hatás megkétszereződik. akkor a harmadik szem számára elérhetővé váltál. akkor növekedni kezd. a nemi közpon­ todból kiáramló energia a harmadik szem számára is hozzáférhetővé válik. sokkal erőtelje­ sebb lesz. Az ember mindkét szemével az orra hegyét nézi. Ez az a pont. és a két gon­ dolat között mindig van egy keskeny rés. Ez a rés az ajtó. Ez a dolog állandóan történik. a meg­ foghatatlant. kényelmes testhelyzetben. De nem koccannak: van közöttük valami. Jön egy gon­ dolat. akkor az elme figyelme megint elterelődik. ha akarod. ahonnan az egész teremtés elindult. mialatt egyenesen ül. Ha mélyen belenézel ebbe a résbe. örülj neki.. engedd. csak te észre sem veszed. min­ denütt jelenvaló. örök. Mindenható. akkor a nemi központ a harmadik szem számára is hozzáférhető. ez az a hely. Mi a szemlélődés? A gondolat­ nélküliség egy pillanata. Érdemes a harmadik szemet mindkét dimenzióból megro­ hamozni.

Minden egyes gondolatnak megvan a maga körvonala. ha csatába szállsz velük. Egyszerűen meg kell figyelned a gondolat felbukkanását. Nézd meg. hacsak nem számítasz rá. és minden ellenséges érzületet. hogy hol van ez a gondolat. és sorra jönnek a gondolatok. úgyhogy a beleillő kulcsnak is ugyanannak kell lennie. mint egyébként. A zár ugyanaz. hogy hol van most ez a gondolat. Mintha csak be lennél prog­ ramozva.. minden egyes gondolat pontosan körülírható. Légy tárgyilagos. nem időznek soká. nem a fény áramlására összpontosítasz. Ezentúl nem a gondolatok érdekel­ nek. foglalkoztatnak téged. akkor az egymást követő szüneteket figyeled. Az ember nem ülhet mereven. Emlékezz csak arra.. Tehát a gondolatok jönnek. akkor elvesztél. már nem a harmadik szemre. nem tor­ lódnak. Alaposan megnehezítik a dolgod. minder­ ről megfeledkezel. csak legyél néma . mert amint hadakozni kezdesz. Lényed szerves részévé váltak. Ez történik: amikor az ember némán ül meditációban. akkor elvesztél. Hatalmuk van feletted. elfe­ lejted nézni az orrod hegyét. mint változ­ tatni a látásmódodon. Annyi életen át jöttek már. mondhatni beépültek a szerveze­ tedbe. ám a gondolatok olyan gyorsan követik egymást a fejedben. nem szabadulsz tőlük egykönnyen. Gondolatok milliói 222 rontanak rád ilyenkor. nem szaladnak egymásba. hogy most nem tudnak olyan könnyen lemondani rólad. hiszen az ember is ugyanaz. a gondolat itt tartózkodását és a gondo­ lat elmenetelét. A küzdelem nem segít. Ne próbálj küzdeni. Valójában a titkok szinte mindig ugyanazok. Szemlélődni annyit tesz. Mit fogsz tenni a gondolatokkal? Nem ülhetsz továbbra is ölbe tett kézzel. hogy jött egy gondolat. Ez első próbálkozásra nem fog menni. és eltévedsz a gon­ dolatok őserdejében. mert ezek eleve ott vannak.. Ez tehát a titok. Nézni fogod az orrod hegyét. vagyis helyes emlékezésnek. második szünet. több gondolat merül fel benne. Mi rendszerint a gondolatokat figyeljük: egy gondo­ lat. őket különválasztó csönd. megint egy másik gondolat. hanem a közöttük lévő. mentegetődzést és rosszallást félretéve nézd meg. első szünet. valamit tenned kell.. hogy honnan jött és hová tart. Ha üldözni. egy másik gondolat. Még csak nem is keresztezik egymás útját. amit Buddha szammászatinak hív. Buddha ugyanezt a titkot alkalmazta. hogy nem veszed észre a köztük lévő szünetet. ne próbáld követni. ahogyan a tudós is az. mint máskor. A gon­ dolatok nagyon mozgékonyak. hacsak nem várod. honnan eredt és hová tűnik el. amikor egy világi gondolat fel­ bukkan. hol van a gondolat. érdekte­ lenül. hanem meg kell vizsgálnia. hajszolni kezded a gondolatokat. Amikor szemléletet váltasz. harmadik szünet. Akkor meg mi a teendő? Ez a titok.A M E D I T Á C I Ó K lataid nem ütköznek össze.

miért és kinek a számára történik ez az előkészület. De jegyezz meg még valamit: az elme újabb trükkel állhat elő. hogy miért is teszi mindezt. majd ismét rögzítsd figyelmed. koncentrálnak. honnan jött és hová tart. Az orrhegy eltűnik. Teljesen megfeledkeztek a vendégről. a testét tisztítja. majd megint egy másikra. És meg fogsz lepődni: minél tárgyilagosabbá válik a megfi­ gyelés. és mindezt ad nauseam. És ez történt. Egyre csak készítik elő a házat. a fény áramlása mérföldekre lesz tőled. Ez a freudi pszichoanalízis lényege: a gondolatok szabad társítása. a gondolatok eltűnnek. de megfeledkeztek a fényről. Egy pillanatra ne figyelj a szünetekre. Tökéletesen elfelejtette. A hatha-jógi folytonosan a testét készíti elő. akkor figyeld meg a következő három dolgot: hol van ez a gondolat. Amikor a gondolatok mind jobban csaponganak. Ha belemész. létrehozod a fény áramlását. amikor egyetlen gondolat sem merül föl. Amikor eltűnt. lehetővé teszed. Ez jelenti a fény áramoltatását. Minden egyes gondolat egy másikhoz társul. ad infinitum.. Vala­ hányszor a gondolat távozik. hogy közben elfeledték. pedig a 223 . Az áramoltatás figyelmed rögzítése. Az egyik. és így tovább.. Ez a megvilágosodás felgyorsításának kettős technikája. A dolog­ nak sosincs vége. és te teljesen elfelej­ ted.. rögzítsd figyelmed. Amikor a megfigyelés tökéletes. ismét térj vissza a szemlélődéshez. valahányszor a gondolat meg­ jelenik. Amikor új gondolat érkezik. egy örökkévalóságig tartó utazásra adod a fejed. Amikor szemlélődsz. Az elmével együtt nem haladhatod meg az elmét. de ő nem hagyja belépni. és kezdj szem­ lélődni. A fény ott van. különben minden dolog mindig egy másikhoz vezet. ami puszta időpocsékolás. figyeld a gondolatot. Tehát mindkét dologra szük­ ség van. látni fogod. körforgását. annál kevesebb gondolat merül föl. A fény szemlélődés. egy időköz marad. Az elme képes erre. A fény szemlélődés. A hatha-jógik rögzítik figyelmüket. Jön egy gondolat. annyira elmerültek a ház előkészítésében. szem­ lélődj. mint az áramoltatás fény nélkül. úgyhogy légy óvatos. légzőgyakorlatokat végez. akkor szemlélődj. nézd a gondolatot. Tehát. aztán mondj neki búcsút.NÉZZ A H A R M A D I K S Z E M M E L megfigyelő. A figyelem rögzítése szemlélődés nélkül olyan. Egy darabig szemlélődj. úgyhogy ne próbálkozz haszontalan. Csupán egy rés. Semmit sem érsz el a gondolatok terel­ getésével. állj meg. a har­ madik szem feledésbe merül. amikor pedig rögzíted figyelmed. Úgyhogy két dologra kell ügyelni. felesleges dolgokkal. amint a fény beárad. jóga-tartásokat csinál. hogy mit is próbáltál csinálni ere­ detileg. és az egész láncolat.kezdesz visszafelé menni az időben. Ezt teszi a pszi­ choanalízis összes változata .. ez a szerencsétlenség történt a hatha-jógával is. azután egy másik gondolat­ ra vársz. hogy amikor szünetel a gondo­ lkodás.

hogy be tudjon árad­ ni. A szemlélődés a figyelem rögzítése nélkül olyan.A M E D I T Á C I Ó K fény csak akkor tud belépni. A figyelem rögzítése szemlélődés nélkül olyan. de nem tették meg az előké­ születeket azért. és közben hatalmas változáson mész keresztül. Itt vétik el tehát az úgynevezett jógik. Ezt jegyezd meg jól! A kettő közül ne ess egyik tévedésbe sem. ők a fényről csak gondolkodnak. Ők csak gondolnak a vendégre. ha az ember teljesen elengedi magát. Ha éber tudsz maradni. Az utóbbi csoport tagjai gondolnak a fényre. ezer és egy dolgot elképzelnek a vendégről. Mindkét típus célt téveszt. de a házuk nincs felkészítve. mint a fény áramlás nélkül. A másik hibát a pszichiáterek és a filozófusok követik el. akkor ez egy egyszerű folyamat lesz. Helyes megértéssel egyik pillanatról a másikra egy másféle valóságban találod magad. csak a „hadd menjen" állapotában. 224 . mint az áramoltatás fény nélkül.

minden üdvösség.. nem csinálsz semmit. minden béke. 225 . Beléptél Istenbe. beléptél az igazságba.C S A K ÜLJ CSAK ÜLJ E gyszerűen csak ott ülsz.. minden csönd.

A M E D I T Á C I Ó K 226 .

ábrándozni fog. elál­ mosodik.. az elme megun téged. ami reggel óta nálad van.. Először elálmosodsz. Nézhetted volna a tévét. és a látvány nagyjából változatlan. nincs gondolat.az nem gond.inkább figyeld az ürességet. Ne legyen körülötted túl nagy nyüzsgés. amit csak lehet. nincs képzelődés. A világon a legnehezebb dolog csak ülni és nem csinálni semmit. minden csön­ des. hogy kelepcébe csaljon. ám ha te csak figyelsz anélkül. hogy ne egy konkrét dolgot nézz . Bárhol ülhetsz. de az ne legyen egy 227 . minden békés. egyszer és min­ denkorra végez veled. Beléptél Istenbe. minden nyugodt. Az elme majd azt kérdi: „Miért pocsékolod az ZAZEN idődet? Ezalatt kereshettél volna egy kis pénzt. A második dolog az. Mert az elvonja a figyelmedet. képzelődni. hogy kizökkentsen ebből a „csak ülésből". vagy legalább belenézhettél volna az újság­ ba. letesz arról. Például nézheted a fákat . hogy végre szórakozz egyet. Egy sereg gondolat özönli el az elmédet. akkor az elméd idővel min­ denféle trükköt bedob. szép lassan egy csomó dolog fog történni. az ne legyen túl izgalmas. Miért pocsékolod az idődet? Ennyire ráérsz?" Az elme ezer és egy érvet hoz majd fel. hogy egy csöppet is zavartatnád magad. Nincs álmosság. és ne csinálj semmit. Nézheted az eget. beléptél az igazság­ ba. De ha folyta­ tod. Eljön a nap. Te csak ülsz és nem csinálsz semmit. vagy hall­ gathattad volna a rádiót.C S A K ÜLJ A zen emberei azt mondják: csak ülj. vagy egyszerűen csak ülj le a sarokban és nézd a falat. ha kitartasz. Az elme mindent megtesz. nincs álom. torkig lesz veled. de amit figyelsz. egyszer csak eljön a napfelkelte. hallucinálni. Van két szemed. De ha egyszer rájöttél a nyitjára. valamit nézned kell. amikor már nem leszel álmos. vagy összejöhettél volna pár baráttal egy jó kis csevegésre. Vagy legalább elmehettél volna a moziba. álmodni fogsz. egy sereg dolog. mert a fák egy helyben maradnak. ha néhány hónapig naponta pár órát csak ülsz és nem csinálsz semmit.

amilyen csak lehet. A negyedik dolog az. Harminc percig maradj annyira mozdulatlan. mely tőled nagyjából karnyújtásnyira van. Eleinte nehéznek fog tűnni. Ez a kettő egy. hiszen test és elme nem két különálló dolog. ahol kényelmes. amikor már csak te vagy ott. Ne összpontosítsd a szemed. egy energia. ne koncentrálj semmire legyen előtted egy elmosódott kép. A szemed legyen félig nyitva. amint az elme fokról fokra. Legyen a légzésed természetes. és ettől még jobban ellazulsz. Először találj egy kényelmes testhelyzetet . és a két kezed nyugod­ jon az öledben tenyérrel fölfelé. hogy tekintet­ ed lágyan a falon nyugodjon. hogy hagyd a testedet olyan mozdulatlannak lenni. rétegről rétegre eltűnik. de néhány nap múltán nagyon fogod élvezni. amennyire csak tudsz. mert az elme automatikusan lecsendesedik. hanem pil­ lanatról pillanatra maradj annyira fogékony és éber.ülhetsz egy párnán. ha a test mozdulatlan. Amíg ülsz. Ne te lélegezz.A M E D I T Á C I Ó K konkrét dolog. elme nélkül.. tudatos. 228 . Útmutató Ülj szemben egy üres fallal. Látod majd. amennyire csak tudsz. legyél mindvégig befogadó. Aztán jön egy pillanat.. És a harmadik dolog az. Egy izgő-mozgó testben az elme is tovább nyüzsög. hogy a légzés magától történ­ jen. Ez nagyon ellazít. de ha egyszer letelepedtél. hogy tedd lazává a légzésedet. A hátadat tartsd egyenesen. hagyd. már ne mozogj. egy matracon vagy bárhol. de figyelmedet ne valamilyen konkrét dologra irányítsd.

" A zen számára ez az eredet. Mahakashyapa pedig az első mester. de ő egyetlen szót sem szólt. és ez a történet a forrás. és mint máskor. Sokan vártak arra. Buddha magához intette. Még csak rájuk sem nézett. De most valami eltért a szokásostól: Buddha kezében virág volt. majd órák múltak el így. ami szavakkal elmondható már elmondtam nektek. de Buddha egy szót sem szólt. A történet szerint Mahakashyapa nem tudott uralkodni magán.elindult. mert innen ered a zen hagyománya. és hangosan felnevetett. már átadtam nektek. Csak a virágot nézte. és e szavakkal fordult az egybegyűlt tömeghez: „Mindazt. csak vártak. hogy meghallgassa őt. Mindazt. Amikor Buddha megjelent.a földön létező egyik legszebb és legélettelibb hagyomány ." Ez egyike a leghíresebb törté­ neteknek. Buddha megérkezett egyik reggel. Telt-múlt az idő. ahonnan a zen egész hagyománya . Buddha megjött. és leült a fa alá. Próbáld megérteni ezt a történetet. de a mai tanítás kul­ csát ezzel a virággal Mahakashyapa kezébe adtam. a kiin­ dulópont. Mahakashyapa lett a kulcs 229 .C S A K ÜLJ E gy napon Buddha különleges beszédet készült mondani. Buddha volt a forrás. átadta neki a virágot. és sok ezer tanítvány érkezett messzi tájakról. hogy meghallgathassák őt. ere­ deti zen mester. és így szólt a tömeghez: „Én látom az igazságot. Az emberek azt gondolták. most Mahakashyapának adom. aki nem tudta tovább visszafog­ ni magát. Egyre csak a virágot nézte. átnyújtotta A ZEN NEVETÉSE neki a virágot. Azt pedig ami szavakkal nem mond­ ható el. most is sok ember gyűlt össze. Az egybegyűltek vártak. Buddha magá­ hoz intette. A kulcs nem adható át szavakkal. Most Mahakashyapának átnyújtom a kulcsot. Azelőtt mindig üres kézzel érkezett. biztosan ajándékba kapta valakitől. Buddha volt a forrás. kezében egy szál virágot tartott. A tömeg egyre türelmetlenebb lett. felnevetett. Percek. és Mahakashyapa. míg Mahakashyapa volt az első. és a tömeg egyre türelmetlenebb lett. ami szavakkal átadható.

amikor végre megér­ ted. A folyó még nem száradt ki. de általuk sohasem léphet be. Hogy erre miért nem jött rá eddig? Pedig az egész dolog olyan egyszerű és nyilvánvaló. mert csak ekkor tud rád hatni. ahogy ott ült kezében egy szál virággal. ő zárta a sort. A szavakon keresztül ugyan kopogtathat ajtódon. Egész Indiát végigkutatta. hogy mi végre hazamehessünk?" Mahakashyapa csak nevetett. de nem talált olyan embert. a véred másként lüktet. akinek a kulcs átadható. hogy végre mondjon vala­ mit. El kellett hagynia Indiát. Egy kínai lett a hetedik mester. amitől az emberek nyugtalanok lettek és kényel­ metlenül érezték magukat. Mahakashyapa az emberi balgaságon nevetett. és mégis azt várták tőle. Buddhának ezen a drámai viselkedésén Mahakash­ yapa nem győzött nevetni. hogy az igazságot nem lehet szavakkal kifejezni.akinek nincsen feje. Meg kell tanulnod együtt hallgatni egy Buddhával. A zen kolostorok évszázadok óta nevetéstől hangosak. és ez a neve­ tés több dolognak is szólt. Őutána még hat másik mester kezébe került a kulcs Indiában. hogy a szívedbe lép. Közülük Bodhidharma volt az utolsó. Buddha egész életében arról be­ szélt. hogy beszéljen. és végül egyetlen ilyen embert talált. Tehát Bodhidharma kilenc éven át járta Kínát. A Buddha köré gyűlt embe­ rek idegesek voltak. mindenki arra várt. Egyrészt nevetett magának a helyzetnek az ostobaságán: azon. Az ő belépésével egy új elem kerül a vilá­ godba. mert nincs mit .olyan embert. És a kulcs a mai napig utazik. mialatt azt az embert kereste. amit Buddha teremtett azzal. aki beszéli a szív nyelvét és nem kötik le a gondolatok . s ha nem lép be. és végigkíséri az egész zen hagyományt. mert mi csak a szavakat értjük. A kulcs még most is ott van valakinél. az életenergiád felsz­ 230 abadul . és azt gondolták: „Mikor áll fel végre Buddha és hagy­ ja abba a hallgatást. akinek átadhatja a kulcsot. te is nevetni fogsz. Mahakashyapa nevetett. A buddhizmust Bodhidharma vitte be Kínába. máskülönben a kulcs elveszett volna. Ez a szavakon túli kommunikáció csak a szívek között mehet végbe. aki érti a csöndet. Nincs még egy olyan hagyomány. Ez nevetséges. Harmadszor: Mahakashyapa saját magán nevetett. hogy senki sem értette Buddha hallgatását.A M E D I T Á C I Ó K első birtokosa. hogy beszéljen. azon a drámai helyzeten. Azon a napon. egyre csak nézte a virágot.de ehhez az kell. amelynek követői nevet­ ni tudnának. akkor veled semmi sem történik. csak a csönd által tud belépni ajtódon. A nevetés Mahakashyapával kezdő­ dött. aki értette volna a csöndet. hogy mag­ adba fogadd. a szíved új ütemre dobog. aki rendelkezett volna Mahakashyapa képességeivel . hogy találjon valakit. Másodszor: Mahakashyapa Buddhán is nevetett. Azzal. Még egy Buddhától is azt várjuk.

az isteni nevetés. hogy igazi csönd van-e benned. Fölösleges kutatni. Elárulom neked. Ez egy tréfa. tó vagy hullámok nélkül. hogy a lényed rezzenéstelen. kezedbe adom a kulcsot.míg odakint a periférián ünnep és nevetés van. és így szólt: „Íme. hogy . amely szomorúsággal jár. belül. amit le kellene küzdeni. most is nyitja a zárat. hogy az a csend. Egyszerűen ezen a kozmikus tréfán kacagsz. és a belső folyam egyszerre kiáradt a hall­ gatásból.C S A K ÜLJ megérteni. van egy mindentudó lényed." Mi ez a kulcs? A kulcs a hallgatás és a nevetés . mindig hamis. átadta neki a virágot. Minden egyszerű és világos volt mindig is. hogy nincs mit megérteni. Ekkor valami elromlott. nincs mögötte semmi titok. és te folyton kérdezősködsz. lényed egésze csöndes. mert a vic­ cek többet hordoznak magukban. A belső csönd . Benned van a tudás forrása. te mégis félsz és rettegsz a haláltól és a betegségtől.a csönd. Mit értett meg? Megértette. és mindenki nyugtalankodott. a szellő átfújt az ágak között. És ez tényleg egy tréfa. Mahakashyapa egyszerre megértette. A kulcs most is megvan. Másoknak is átadták a kul­ csot. Letértél az ösvényről. de nin­ csenek hullámok. és te mégis tudatlannak hiszed magad. Hát ez tényleg egy nagy vicc. hogy te koldus vagy. a madarak énekeltek a fákon. Amikor a nevetés a csöndből szár­ mazik. Tudsz ennél jobb tréfát? Király vagy. mint akármelyik szent irat. Az ünnep a bizonyíték. Az egész helyzet egyszerű és tiszta. Mahakashyapa csendben maradt. hogy nincs mit megmagya­ rázni. Hogy nem vet­ ted észre? Ahogy Buddha ott ült csöndben. Nincs nehézség. Csak a csönd képes szívből nevetni. És amikor a nevetés a csönd­ ből származik. Nem rejlik mögötte. Csak erőfeszítés 231 . és ha Mahakashyapa ezen nevetett. mert benned ott van minden. akkor igaza volt. amely olyan mély. Ezért mondok folyton vicceket. mert a lényeg már itt és most benned van. hanem magadat is azzal áltatod. hogy nincs mit mondani. félre­ ment. kívül pedig nevetés. és te mégis mindenfelé kutatsz. Ez tehát a két rész. Mi a különbség az igazi és a hamis csönd között? A hamis csönd mindig erőltetett. valahol az út mentén tévelyegsz.sok-sok fejtöréssel megértse ezt a csendet. akkor nem kinevetsz valakit. kényszerű. létezel. ott van benned a halhatatlan lény. akkor az nem evilági. mert csak a csönd értheti meg a kozmikus tréfát. nyugodt. Buddha magához intette. a középpontban csend honol . Mahakashyapa nevetett saját magán is. és egyfolytában úgy csinálsz. egyetlen hullám sem fodrozza a víz tükrét. és nem csak úgy csinálsz.belül csönd. nem csak másokat csapsz be ezzel. mintha koldus lennél az utcasarkon. azon a számtalan életek során át tett megannyi értelmetlen erőfeszí­ tésen.

csak teremts mind több lehetőséget magad körül. akkor megtörik a csend. amelyben a csend bekövet­ kezik. Miután csendben voltál. Ez tehát a kulcs . és ebben a nevetésben nem volt ott Mahakashyapa. A megvilágosodásod csak akkor tökéletes. Mélységes hálát kell tanúsítanod a mindenség felé amiért lehetővé tette a számodra. Teremts magad körül mind több lehetőséget .A M E D I T Á C I Ó K árán tudod elérni. Légy egyszerre vidám és csendes. hogy csöndben lehetsz. nevetéssé válik. hogy a világon vagy. A meditáció csak megteremti a helyzetet. hálásnak kell lenned. a nevetés. Csendben ülsz. A meditáció nem vezet téged csend­ hez. Szomorú leszel. hogy valahányszor elcsön­ desedsz. miközben belül nagy a nyugtalanság. Nem spontán. hiszen nevetés közben nem működik az elfoj­ tás. Az ember nevetett. Amikor túl sok a csönd. nevetés jön az életedbe. Azt te csinálod. hogy nevethetsz. a külső része pedig az ünnep. És az kell legyen a döntő ismérv. nem történik veled. 232 . Olyan túláradó lesz. elenyészik a nevetéssel. mert a nevetés ilyenkor veszélyes . Elnyomod magadban ezt a nyugtalanságot. Az valószínűleg egy őrült nevetés volt. ha nevetsz. A csönd virágba borult. és aztán nem tudsz nevetni. Ezért is ragaszkodom ahhoz.a kulcs belső része a csend. az előjön a nevetéssel. az élet csupa ünnep körülötted. hogy min­ den irányban szétterjed. ha a csönd ünneppé válik. A nevetés az elfojtás ellen műkö­ dik. az elveszik. Amit tényleg akarsz. örvendezned kell. hogy meditál­ hatsz. Ha el akarsz magadban fojtani valamit.ne erőszakold magadra a hallgatást. azzal minden feljön. melyben a belső csönd ki tud virá­ gozni. A csönd nevetett. akkor nem szabad nevetned. és amit igazából nem akarsz. hogy a meditációk után mindig ünnepelj.ha ne­ vetsz.

másrészről pedig egymás ellentéte. A baj nem szemé­ lyes. még közelebb akarnak kerülni. Mivel egymás ellentétei. Egyrészről a férfi és a nő egymás fele.ők úgy mondják: nem szerettek volna egymásba -. amit meg kell értened. hogy miért ez az őrült vonzalom kettejük között. Nem vonzódtak volna egymáshoz . Amikor közel kerülnek egymáshoz. Minél távolabb vannak egymástól. ez a dolgok természetéből adódik. ha nagyon tudatos. nem tudják megindokolni. annál mélyebb ez a vonzalom. vonzalom van közöttük. eggyé akarnak válni. harmonikus egészet szeretné­ nek alkotni .de egész vonzódásuk az ellentéten múlik. a harmónia feltétele viszont az ellentét feloldása. Egy szerelmi viszony csak akkor nem jár sok gyötrelemmel és sok bajjal. két ellentétes pólus. minél inkább különböznek egymástól. annál vonzóbbnak és szebbnek találják egymást.SZERELEMBE E M E L K E D N I SZERELEMBE EMELKEDNI: TÁRSAS KAPCSOLAT A MEDITÁCIÓBAN V an néhány alapvető dolog. Minden szerelmes bajban van. Ám ebben rejlik az egész probléma. szeretnének egymásba olvadni. Még az alapvető okokkal sincsenek 233 .

hacsak a kapcso­ lat nem válik meditációvá. Bár ugyanazt a nyelvet beszé­ lik. A férfit például a távoli dolgok foglalkoztatják . hogy hacsak nem tesznek tudatos erőfeszítést. a messzi csillagok. akkor nagy az esélyük arra. Ha egyszer egymásra találnak. mégsem értik meg egymást. A nő csak kuncog az egész képtelen­ ségen. hanem szerelembe emelked­ hetsz. az itt és most dolgaival törődik. Vannak ünnepek. Öt a közelebbi dolgok érdeklik . a felfogásuk teljesen eltérő. hogy megértsék a másik homlok­ egyenest ellentétes álláspontját. Így azután furcsa dolog történik: a legboldogabb szeretők azok lesznek. a velem való kapcsolatodban a szeretet egész más jelenség . akkor remény sincs a békés együttélésre. ahogyan a férjedet vagy a feleségedet szereted. hogy újult erővel folytathassa a harcot. konfliktust idéz elő. A férfi soha sincs itt és most. Meg kell érteni a különbséget. Akkor a férfi és a nő élete együtt 234 csodálatos harmóniát alkothat. a halál utáni élet. hogy férfiak és nők évezredek óta élnek együtt. és ter­ mészetszerűleg merül föl benned a kérdés. mégis ide­ genek maradtak egymás számára. a szeretet és a csend pillanatait éled meg. Az ő érdeklődése egy zárt közegre korlátozódik és nagyon emberközeli. A hozzáállásuk minden apró részletben különbözik. Nem izgatja a reinkar­ náció. Ő mindig valahol másutt jár gondolat­ ban. Ha mindkét fél tisztában van azzal. szükség van némi pihenésre is . hogy kinek a felesége folytat viszonyt a sofőrjével. hogy már nem kell szerelembe esned.az emberiség jövője. Az ember nem csatározhat a napnak mind a huszon­ négy órájában. akkor miért nincs így azzal az ember­ rel. Az irántam érzett szereteted nem biológiai erede­ tű. nem foglalkozik a halál utáni élettel.A M E D I T Á C I Ó K tisztában. az hogy ki csalja a feleségét a baráti körben. ugyanaz az ellentét. A nő és a férfi hozzáállása annyira eltérő. szánt szándékkal lelhetsz társra. a család. hogy kapcsolatuk az ellentétek talál­ kozása. Furcsa dolgok kötik le a figyelmét . hogy szükségtelen ebből kon­ fliktust csinálni.a szomszédok. hogy vajon van-e élet más bolygókon vagy nincs. az én tár­ saságomban a béke. Tudatosan. de nem ugyan­ úgy. ami a vonzalmat létrehozta. hogy min­ den szerelmi viszony magától társas kapcsolattá váljék a meditációban . Velem összhangban vagy.itt a . Egyéb­ ként az egész egy örökös harc lesz.a reinkarnáció. Te szeretsz engem. hogy ha ez velem így van. Ő ennél gyakorlatiasabb. A jelennel.pihennie kell. hoznak létre gyermekeket. Férfi és nő más szemmel nézik a vilá­ got.és minden meditáció olyan tudatossá tesz. Mindenesetre különös. akit szeretsz. Ez az én egyik legfontosabb témám: hogy hogyan lehet a szerelmet és a meditációt úgy összekötni. és beolvasszák azt a maguk rendszerébe. akik sosem találkoznak.

Akkor ez többé nem egy férj és feleség közötti mindennapi kapcsolat. hogy a keresők mondjanak le a társról . És mi lett azzal a több millió szerzetessel és apácával. és nem lehetsz egész a másik nélkül. a templomokban és a házasságkötő termekben csupán a testeteket adják össze. Ilyenkor teljes a látásod: 235 . velem azért kerültél kapcsolatba. Amennyiben harmonikus kapcsolatra vágysz a pároddal. Ti sosem ültök egy órán át néma csöndben. ahogy a medi­ tációd mélyül. de mindkét esetben a test. a medi­ táció nyitja ki a szemét. próbálj egy nő szemével látni. A pároddal nem a meditáció kapcsol össze. Másodszor.a buddhizmus. ami kettőnket összeköt. próbáld megérteni a másikat. a kereszténység. A meditáció által értheted meg. amelyik pillanatban csak akarja. csak hogy érezzétek egymás tudatát. mint kettő. az iszlám . Mégis az elmúlt ötezer évben hány szerzetes és hány apáca világosodott meg? Egy kezemen meg tudnám számolni. a bioló­ gia. A mi kapcsolatunk a meditá­ ción alapszik. amikor teljes egész vagy. Fél lábon ugrálva vajon milyen messzire jutsz? Én egy teljesen új látásmódot hirde­ tek: férfi és nő együtt mély barátság­ ban. a hormonok által kapcsolódtok egymáshoz. akkor meg kell tanulnod meditatívabbnak lenni. és fordítva: ahogy a meditációd kivirágzik. mind­ két lábadat használnod kell. az egyházak úgy döntöttek. A meditáció az egyetlen híd. De csak akkor fedezheted fel. akik az egyes vallások . el tudja érni a célt. a szereteted ugyancsak virágba borul. Ám ez a lét egy teljesen más síkján zajlik. próbálj egy férfi. A szerelem önmagában kevés. A férfi és a nő egyedül meglehetősen unalmasnak és hosszúnak találja az utazást. hogy küzdelemre pocsékolnád az idődet. Férfi és nő egyetlen egész két része. Te nem a másik legbenső lényével vagy kapcsolatban. A cél nincs is olyan messze. a lényed legbenső magja. Ti vagy viaskodtok. S ha kettőtök szerelme egyszerre szeretet és medi­ táció. A szenté­ lyekben. ez a ciklon közepe.a szerzeteseknek és az apácáknak cölibátusban kell élniük. Hiszen a cél nem rajtad kívül van.égisze alatt ténykedtek? Az út nem olyan hosszú.SZERELEMBE E M E L K E D N I lelkek és nem a testek vonzódnak egymáshoz. A szerelem egymagában vak. De még ha csak a szomszédba akarsz is átmenni. vagy szerelmeskedtek. egy szerető és meditatív kapcso­ latban. Próbáld az ő helyzetébe képzelni magad. a lelkeitek között továbbra is több mérföldnyi a távolság. útitársakká váltok. Lelkeitek elkülönülnek egymástól. a hinduizmus. És négy szem mindig többet lát. A szereteted úgy mélyül. ahogy ez már a múltban is így volt: látva ezt az állandó konfliktust. mint két organikus egész. Tehát ahelyett. Akkor ez egy baráti közösség lesz az élet misztériu­ mainak felfedező útján. a fizikai rész. mert az igazságot keresed.

a meditáció a lelki részedet. Az emberek a legcsekélyebb megértés nélkül élnek. Másokat becsaphatsz és megtéveszt­ hetsz. hogy hogyan éljünk vele. mert én nem foglalkozom az életed jelentéktelen dolgaival. úgy semmi esélye a fennmaradásra. Ha szeretsz egy nőt. A gyógyszer az anyagi részedet gyógyítja. Mondasz valamit. Ezért aztán bármit tesznek. akkor a világ legnagyobb gyémánt­ jánál is becsesebb ajándék lesz a med­ itáció . Ezért a legkisebb dolog is nagyon bántja őket. a meditáció lesz a legszebb ajándék. az katasztrófába torkollik. csak a meditáció. ugyanazt a légkört és hangulatot kellene a kap­ csolatba vinned. M é g mindig ugyanarra panaszkodtak: „A párom nem érti meg. amit ő mond neked. A lelked mélyén nagyon jól tudod. De ne feledd. mint amit ide hozol. hogy a szerelem medi­ táció nélkül eleve bukásra van ítélve. és könnyebben bele tudod élni magad a másik helyzetébe. amit mondasz és pontosan megértsd.A M E D I T Á C I Ó K mind a négy irány belefér a látó­ teredbe. de önmagadat nem csaphatod be. új dalokat. Semmi sem lehetetlen. csak még nem próbálkoztál a megfelelő gyógyszer­ rel. új zenét. hogy a „medicina" és a „meditá­ ció" szónak ugyanaz a töve. Persze. akik már harminc-negyven éve éltek együtt. mert a meditáció által csöndessé. hogy szellemileg fejlődj. és ha már érted. mégis olyan éretlennek látszottak. A gyógy­ szer a testedet gyógyítja. Azért vagy itt. tudatossá és türelmes hallgatósággá válsz. Az emberek együtt élnek. és a párod valami mást ért. Ha szeretsz egy férfit. mert a velem való kapcsola­ tod egy az egyben meditatív. A párod mond valamit. a meditáció a lelkedet. és te valami egész mást értesz alatta. hogy a szerelem egyetlen ígéretét sem váltotta be. Mindnyájunkban ott van az örömnek ez a képessége. és az összhang erőfeszítés nélkül létre­ jön. Láttam olyan párokat. és a lelkük tele van sebekkel. Azért tudsz engem teljességgel szeretni. 236 Velem ez azért megy. hogy szó sincs közöttünk konfliktusról. hogy pon­ tosan megértesd a pároddal.amitől a te életed is tiszta örömmé válik. hogy figyelj és érts. . csak éppen nem tudjuk. Te alapvetően azért vagy itt." Negyven évi együttlét után sem voltál képes kitalálni egy módszert. Ha egy másik férfivel vagy egy másik nővel akarnál harmóniában élni. A szerelem csak meditációval tud új színeket. mintha még csak egy napja ismernék egymást. amit csak adhatsz neki. új tán­ cokat fölvenni . Szeretném fölhívni a figyelmedet arra. amit mondok.mert a meditáció képessé tesz arra. hogy megértsd a szélsőséges ellentétet. erre nincs más mód. a konfliktus magától megszűnik. Úgy gondolom. A világ összes konfliktusa félreértés­ ből fakad.

S Z E R E L E M B E

E M E L K E D N I

Egyedül, a legrosszabb esetben szomorúak vagyunk. Együtt, az egész életünk valóságos pokollá válik. Még egy olyan kimagasló intelligen­ ciájú embernek is, mint Jean-Paul Sartre azt kell mondania, hogy a másik ember pokol, hogy egyedül lenni jobb, hogy a másikkal sehogy sem megy. A hétköznapi értelemben véve igaza van. Ám a meditációval a másik a te mennyországod lesz. JeanPaul Sartre azonban sosem meditált. Ez a nyugati ember szerencsétlen­ sége. A nyugati ember kimarad az élet virágzásából, mert semmit sem tud a meditációról. A keleti ember pedig

azért marad ki, mert mit sem tud a szerelemről. Pedig nézetem szerint ahogy a férfi és a nő egyetlen egész két összetartozó része, úgy a szerelem és a meditáció is az. A meditáció a férfi, a szerelem a nő. A meditáció és a szerelem találkozása során találkozik össze férfi és nő. És ebben a találkozásban létre­ hozzuk azt a transzcendentális emberi lényt, aki se nem férfi, se nem nő. És ha nem hozzuk létre a földön a transzcendentális embert, nem sok reményünk marad. De úgy érzem, hogy az én tanítványaim képesek véghezvinni a látszólag lehetetlent.

237

A

M E D I T Á C I Ó K

így szólt: Érezd, amint a teremtőképesség tiszta értékei átjárják kebleidet, és finom alakzatokba rendeződnek. Csak koncentrálj a melleidre, válj velük eggyé, felejtsd el az egész testet. Fordulj teljes tudatossággal a melleid felé, és számtalan csodálatos dolog fog történni veled. Ha képes vagy figyelmedet a mell tájékára összpon­ tosítani, akkor tested könnyűvé válik,

Siva

A SZERETET-KÖR
és egy nagyon édes, jóleső érzés ölel majd körül. Az édesség egy mély érzése vibrál körülötted, benned, alattad, fölötted, mindenütt. Valójában az idők során létrejött összes technikát többnyire férfiak fejlesztették ki, úgyhogy ezek mindig olyan támpontokkal szolgálnak, melyek inkább a férfiakat segítik. Amennyire én tudom, egyedül Siva hagyott az utókorra néhány olyan technikát, amely alapvetően nőknek szól. Egy férfi nem tudja elvégezni ezt a gyakorlatot. Ha egy férfi a melle tájékára próbál koncentrálni, akkor nagyon kényelmetlenül kezdi érezni magát. Próbáld csak ki. Öt perc sem telik el, és már izzadsz, feszengsz, mert a férfi mell negatív, negatív energiát sugároz. Kényelmetlenül, rosszul fogod érezni magad; úgy érzed majd, mintha valamilyen rossz, 238 egészségtelen, beteges dolog menne végbe a testedben. A női mell viszont pozitív. Ha egy nő koncentrál a melle tájékára, akkor boldogságot, örömöt érez, egész lényét jóleső érzés tölti el, a teste pedig súlytalanná válik. Egyszeriben könnyűnek érzi magát, mintha csak szállna, lebegne. És ilyenkor egy csomó dolog megváltozik: például sokkal gyengédebbé válsz. Ha nem is vagy anya, mégis anyaibb, anyáskodóbb leszel. Mindenkivel szemben több együttérzést, figyelmet és oda­ adást tanúsítasz, anyáskodóbb leszel. Ezt a mellre való koncentrálást azon­ ban nagyon ellazult állapotban kell végezni, semmiképp sem feszülten. Ha feszült vagy, akkor a két melled mintha különválna tőled. Lazíts és olvadj velük eggyé. Érezd azt, hogy te már nem vagy, csak a melleid léteznek.

SZERELEMBE

E M E L K E D N I

Ha egy férfi akarja csinálni ezt a technikát, akkor neki a mell helyett a nemi központra kell koncentrálnia. Ezért olyan fontos az első csakra minden kundalini jógában. A férfi­ nak a pénisz tövére kell összpontosí­ tania - neki itt a teremtőképessége, ő itt pozitív, alkotó. Sohase koncent­ rálj negatív dologra, mert ettől csak minden negatívra vált. M í g a pozi­ tívból mindig pozitív dolgok következnek. Amikor férfi és nő találkozik, akkor ez a két pólus - a negatív a férfi felső testében és a pozitív az alsóban; a negatív a nő testének alsó részében és a pozitív a felsőben -, tehát a pozitív­ nak és a negatívnak ez a két pólusa találkozik, és a kör bezárul. Ez csodálatos érzés, nem közönséges érzés. A hétköznapi életben a nemi aktus során nem jön létre ez a kör ezért vonz s egyben taszít is annyira a szex. Olyan erős benned a vágy, olyannyira kívánod, oly sokat vársz tőle, s amikor ott van, megkapod, akkor frusztrált leszel - semmi sem változott. A kör csak akkor jön létre, ha a két test teljesen laza és nyitott egymásra, és nincs ott a félelem, az ellenállás. A „hadd menjen" ilyenkor oly tökéletes, hogy az energiák találkoznak, eggyéolvadnak, és egyetlen áramkör keletkezik. Ekkor különös jelenség megy végbe, amiről a tantra már beszámolt, de te talán még sosem hallottál róla. Ez az egyik legcsodásabb jelenség, ami az emberrel valaha is megesett: amikor két szerelmes testileg és lelkileg is

egyesül, és a testük egyetlen áramkört alkot, akkor egy villanás erejéig megcserélődnek a szerepek. A férfiből egy pillanatra a nő lesz, a nőből pedig a férfi, mert az energia mozog, méghozzá immár egyetlen körön belül. Tehát megtörténik, hogy a férfi néhány pillanatra aktív lesz, majd ellazul, és ekkor a nő válik aktívvá. Ez azt jelenti, hogy a férfi energia belépett a női testbe, és most a nő az aktív, míg a férfi passzív marad. És ez így váltakozik. A hétköznapi szexben a férfi és a női szerep élesen elkülönül. A mélyen átélt szerelem­ ben, a mélyen átélt orgazmusban vi­ szont a férfi pillanatokra nő, míg a nő pillanatokra férfi lehet. Az életben ritmus van; mindennek megvan a maga ritmusa. Lélegzetet veszel, és a levegő beáramlik - aztán néhány másodpercig a tüdődben marad, nincsen mozgás. Azután a le­ vegő kiáramlik - most megint egy rövid szünet, egy mozgás nélküli időköz, majd megint mozgás következik. A szíved is ütemre ver: ütés és csend, ütés és csend. Az ütés az aktív cselekvést jelenti, a csend a passzív nyugalmat. Az ütés a férfi, a szünet a nő. Az élet ritmus. Amikor férfi és nő találkozik, akkor egy kör jön létre, melyben mindketten megélik a szüneteket is. Nő vagy, aztán egy­ szeriben ott a szünet, és te férfi lettél. Férfi vagy, majd nő, aztán megint férfi. És amikor érzed ezeket a váltá­ sokat, akkor már tudni fogod, hogy a körön belül vagy. 239

A

M E D I T Á C I Ó K

így szólt: midőn egy ilyen ölelésben minden tagod falevélként remeg, add át magad teljesen ennek a remegésnek. „Midőn egy ilyen ölelésben", egy ilyen mély közösségben a szerelmed­ del, „minden tagod falevélként remeg, add át magad teljesen ennek a remegésnek." Ehelyett inkább megi­ jedünk: szeretkezés közben nem hagyod, hogy a tested szabadon

Siva

REMEGÉS A NEMI AKTUS SORÁN
mozogjon, mert ha ilyenkor önfeledten mozogsz, akkor a nemi aktus átveszi az irányítást a tested fölött. Ha az aktus csak a nemi központra korlátozódik, akkor kézben tudod tartani a dolgokat. Akkor még az elme felügyel mindent. Amikor az egész tested részt vesz az aktusban, akkor kicsúszik a kezedből a gyeplő. Remegsz, sikítasz, és nem leszel ura a testednek, ha egyszer az átvette az irányítást. Mi visszafogjuk magunkat a mozgás­ ban. Főként a nők elfojtják a mozgást, a rázkódást a nemi aktus közben. Úgy fekszenek ott, mint egy darab fa. A férfi csinál velük valamit, amit ők pedig passzívan engednek. Miért van ez így? Miért szorítják háttérbe, miért nyomják el a férfiak világszerte a 240 nőket? Félelemből - hiszen ha a nő egyszer önfeledten mozog, akkor a férfinak már nagyon nehéz lesz őt kielégítenie, hiszen a nőnek egymás után több orgazmusa is lehet; a férfi­ nak viszont nem. A férfi csak egyszer tud elélvezni; a nő egymás után akár többször is. A szakirodalom jelentései is ezt igazolják. Bármelyik nőnek legalább három egymást követő orgazmusa lehet, míg a férfinak csupán egy. És amikor a férfi kielégül, a nő ismét izgalomba jön, és kész egy újabb orgazmusra. Akkor a férfinek nagyon nehéz! Mihez kezdjen ilyenkor?! Remegj! Vibrálj! Akár férfi vagy, akár nő, hagyd, hogy a tested minden sejt­ je táncoljon! A kedvesed is táncol, minden porcikája, minden sejtje

SZERELEMBE

E M E L K E D N I

remeg. Csak ekkor tudtok találkozni, egyesülni, és ez a találkozás már nem mentális, nem az elme síkján megy végbe. Ilyenkor az élet-energiáitok találkoznak. Csodás dolog remegni, mert amikor az aktus közben remegsz, az energia az egész testedben szétárad, az egész tested energiától vibrál. Ekkor a test minden sejtje részt vesz az aktusban. Minden sejt felélénkül, hiszen ezeket egytől egyig a nemiség hatja át. Te is a pete- és az ondósejt talál­ kozásából lettél, belőlük alakult ki a tested. Ez a két sejt mindenütt ott van a testedben. Ezek egyre csak osztód­ tak és osztódtak, ám a tested alapja mégis a nemi sejt. Amikor egész test­ edben remegsz, nem csak te és a ked­ vesed egyesültök, hanem a testedben lévő valamennyi ellentétes pólusú sejt találkozik. Ezt jelzi a remegés. Ez állatiasnak látszódhat, de az ember is állat, és nincs abban semmi rossz. Add át magad ennek a remegésnek, és mialatt remegsz, ne zárkózz el. Ne legyél külső szemlélő, ne kontrollálj, mert az elme mindent kontrollálni akar. Ne függetlenítsd magad az érzéstől! Legyél te a remegés, válj te a remegéssé. Felejts el mindent, és legyél te a remegés. Nem a tested remeg ilyenkor, hanem te, az egész lényed. És nem két test vesz részt az aktusban, nem két elme. Először két reszkető, vibráló energia van jelen, de

végül egyetlen körré válnak megszűnik a különbség. Mi történik ezen a körön belül? Először is egy természeti erő részei lesztek - nem a társadalom elméi lesztek, hanem természeti erők. Részei lesztek az egész kozmosznak. Ez a nagy teremtés pillanata. Szilárd testekként olvadtok össze. Folyé­ konnyá váltok - egymásba folytok. Az elme eltűnt, feloldódott az ellentét. Eggyé váltatok. Ez az advaita: a nem-kettősség állapota. Ha nem érzed ezt a nemkettősséget, akkor minden erről szóló filozófia csak üres szavak halmaza lesz. Előbb meg kell tapasztalnod a létezésnek ezt a nem-kettős pillanatát - csak akkor értheted meg az Upanisadokat. Csak akkor értheted meg a misztikusokat - azt, hogy miről is beszélnek, amikor a kozmosz egységét, teljességét említik. Ekkor a világ és te már egyek vagytok, nem idegenként jársz-kelsz benne. Ekkor a lét az otthonoddá válik. És azzal az érzéssel, hogy „Most otthon vagyok a létben", minden aggodalmad eloszlik. Nem lesz több szenvedés, harc, belső vívódás. Ez az, amit Lao-ce Tao-nak nevez, amit Shankara advaitának hív. Kitalálhatsz rá magadnak egy saját szót is, de csak egy mély szerető ölelés közben: ekkor könnyen megérzed. Légy eleven, remegő, légy te magad a remegés.

241

A

MEDITÁCIÓK

Siva

így szók: elég ha felidézed az egyesülést, ölelés nélkül is - átalakulás!

Ha megismerted az előző két meditá­ ciót, akkor már partnerre sincs szük­ séged. Egyszerűen csak idézd fel az aktust, és éld át megint. De először az érzést kell fölidézned. Ha az érzést már ismered, akkor beléphetsz az aktusba partner nélkül is. Ez egy ki-

A SZERETET-KÖR EGYEDÜL
csit nehéz, de azért megvalósítható. És mindaddig, amíg meg nem való­ sul, te a másiktól függsz. De meglá­ tod, számos oka van, hogy végül ez is megtörténik. Ha már megtapasztaltad az érzést, ha már volt részed olyan pillanatban, amikor ti nem voltatok ott, csak a vibráló energia - eggyé váltatok, egyetlen kört alkottatok a partnered­ del -, abban a pillanatban nem is volt partnered. Abban a pillanatban csak te voltál, míg a partnered számára csak ő létezett, te pedig nem. Ez az Egy-ség benned összpontosul; a part­ ner többé nincs ott. És a nők könynyebben megélik ezt, mert ők mindig csukott szemmel szeretkeznek. A gyakorlat végzése közben jó, ha csukva tartod a szemed. Ekkor csak 242 egy kör belső érzése lesz ott, csak az egység egy belső érzése. Aztán csak idézd fel az érzést. Hunyd be a szemedet; feküdj le, mintha a part­ nereddel együtt volnál. Csak idézd fel a helyzetet, és kezdd érezni. A tested vibrálni és remegni kezd. Hagyd! Felejtsd el teljesen, hogy a másik nincsen ott. Mozogj úgy, mintha ott lenne. Csak az elején lesz olyan, „mintha". Ha már tudod, akkor ez nem csak „mintha" - akkor a másik tényleg ott van. Mozogj úgy, mintha a pároddal szeretkeznél. T é g y meg mindent, amit vele együtt csinálnál. Sikíts, mozogj, rázkódj. Hamarosan megje­ lenik a kör, és ez a kör csodálatos. Hamarosan érezni fogod, hogy létre­ jött a kör, és ezt a kört most nem egy

ha egyszer tudod. Légy telje­ sen gondolatok nélkül. Felejts el mindent.akár egyedül is. amely a lét egészébe vezet. A tantrikus hagyomány arra szólít.szabadságot a másiktól. átalakulás!". Egyébként az összes cölibátus csak perverzió. akkor felszabadulsz. A nő csak egy ajtó. úgyhogy mindkét nem tulajdonságait magadban hordo­ zod: az egyik feled férfi. a másik. Férfitől fogantál egy nőben. Ha már ismered ezt a tech­ nikát. a kedveseddé . a holddal.S Z E R E L E M B E E M E L K E D N I férfi és egy nő alkotja. Ha férfi vagy. de te annyira kapkodsz. Ha órákon át megmaradtok ebben a bensőséges ölelésben. Egyszerűen menj bele az aktusba: menj bele egészen. a civilizációdat. és az egész mindenség felé is alkalmazhatod. hiszen a férfi egyben férfi is és nő is.a benned lévő férfi találkozik a benned lévő nővel -. a nézeteidet. Most mély közösségben vagy magával a léttel. ha ez a belső kör létrejött. a nő egyben nő is és férfi is. Az egész mindenséggel szeret­ kezhetsz. a felkelő nappal. és a kör létrejöhet benned. hogy ez hogyan történik.válik. akkor az egész univerzum nővé válik.. Amikor létrejön benned ez a kör. és a másik csak az egész Egy meghosszab­ bítása lesz. ez egy újfajta szabadságot ad . Az egész lét tényleg a másikká . Végezheted mialatt nézed az éjszakai égboltot. De nélkülük is meg tudod csinálni. Szeretkezhetsz egy fával. Felejtsd el önmagadat.. „Elég ha felidézed az egye­ sülést. egy idő után elfelejtkeztek a másikról. Ekkor a levegővel. akkor az egész világe­ gyetem férfivá lesz. hogy ezt sosem érzed. a másik feled nő. Ha már tudod. hogy menj bele egészen. akkor bármivel egyetlen kört alkothatsz . és újjászületsz. vagy amíg bámulod a hol­ dat. mert ők állnak a legközelebb hozzád ők az univerzum hozzád legközelebb eső tagjai. Így az ember állandó kapcsolatban lehet a léttel. a kultúrádat. hogy eggyé váltál valakivel. ha nő vagy. Teljesen elfelejthetsz mindent. Csak így tudatosulhat benned. és ezután a technikát már folyamatosan alkal­ mazhatod. és ha egyedül is tudod használni. hogyan kell létrehozni ezt a kört. amiből egy sereg egyéb probléma fakad. és az ajtó. a csillagokkal és a fákkal vagy mély kapcsolatban. Létrehozhatod ezt a kört önmagad­ ban. Ha egyszer a kör létrejött benned . mivel a kettejük egyesüléséből jöttél létre. ne maradjon ki belőle semmi. a férfi csak egy ajtó. A másik csupán egy ajtó.a tár­ saddá. valójában az egész léttel közösülsz. akkor belül lesz az ölelés. És csak akkor érted el az igazi cölibátust. Te mindkettő vagy. Elég csak egy nagy levegőt venned. De azért jó emberi lényekkel kezdeni. a valláso­ dat. többé nincsen ott. A másik csak egy ajtó. És ekkor már más dimenziókban is végezni tudod a gyakorlatot. akkor egymagadban is alkal­ mazni tudod. Mialatt egy nővel szeretkezel. Mondjuk reggeli séta közben. és teljesen elfelejtheted az ajtót. Aztán az egységnek ezt az érzését függetlenítheted a part­ neredtől. 243 . bármivel.

A M E D I T Á C I Ó K 244 .

NEGYEDIK RÉSZ

AMI GÁTOLJA A MEDITÁCIÓT

245

AMI

G Á T O L J A

A

M E D I T Á C I Ó T

A KÉT AKADÁLY
A meditáció ösvényén csak két dolog akadályozza a haladást: az egyik az ego. Egyfolytában arra késztet a társadalom, a család, az iskola, az egyház, a környezeted, hogy légy egoista. Még a modern pszichológia is az ego erősítésén alapul.

Az ego
modern pszichológia, a modern oktatás elképzelése az, hogy ha az embernek nem elég erős az egója, akkor nem lesz képes megállni a helyét az életben, ahol pedig oly nagy a versengés, és aki szerény, azt bárki félrelöki, az mindig a háttérbe szorul. Acélkemény, erős egódnak kell lennie ahhoz, hogy megvívd a magad harcait ebben a versengő világban; csak így érhetsz el sikereket. Az élet bármely területén - legyen az üzlet, politika, vagy bármilyen hivatás - egy nagyon önző és rámenős személyiségre van szükséged, és a társadalom igyekszik már a gyerekből előhozni a rámenős személyiséget. Elejétől fogva azt mondogatják neki: „Legyél te az osztályelső." És amikor a gyerek osztályelső lesz, mindenki megdicsé­ ri. Ilyenkor mit csinálsz? Kezdettől fogva az egóját hizlalod. Felépíted az ambícióit: ,Akár miniszter is válhat belőled, te még az ország első embere 246

A

is lehetsz." A gyerek ezekkel az ideákkal indul útnak, és ahogy sikere­ ket ér el, az egója egyre csak növek­ szik. Az ember legnagyobb betegsége minden vonatkozásban - az ego. Ha sikered van, attól az egód hatalmasra nő; ez veszélyes, mert akkor később egy hatalmas sziklát kell elgördítened az útból. Nagyon nehéz tőle meg­ szabadulni. Vagy ha az ego kicsi, si­ kertelen vagy, kész csődtömegnek bizonyultál, akkor az egód tátongó seb lesz. Fáj, sajog, kisebbrendűségi érzésed lesz miatta, ami szintén prob­ lémát jelent. Félsz belevágni a dolgo­ kba, még a meditációba is, mert tudod, hogy sikertelen ember vagy, hogy eleve bukásra vagy ítélve - ez lett a rögeszméd. Neked eddig még semmi sem sikerült, és a meditáció olyan nagy dolog... miért éppen ez jönne össze? Ha ilyen hozzáállással kezdesz medi­ tálni - hogy biztos nem sikerül, hogy ez a te végzeted, ez a te sorsod -,

A

KÉT

A K A D Á L Y

akkor persze hogy sehova nem jutsz. Tehát ha az ego nagy, az akadályt jelent. Viszont ha az ego nagyon kicsi, akkor egy fájó seb lesz, ami szintén akadályt jelent. Mindkét eset­ ben az ego az egyik gond.

A

z anyaméhben minden gyermek tökéletesen boldog. Persze ennek nincsen tudatában, mit sem tud róla. Olyannyira egy a maga boldogságával, hogy senki nem marad, aki mindezt tudhatná. Maga a lénye boldogság, a tudó és a tudott között még nincsen különbség. Tehát a magzat ter­ mészetesen nincs tudatában annak, hogy boldog. Csak akkor tudatosul benned egy dolog, amikor elveszíted. Ez így van. Nagyon nehéz tudni valamiről még mielőtt elveszítenéd, mert amikor még a tiéd, akkor telje­ sen egy vagy vele. Nincs köztetek távolság: a megfigyelő és a megfigyelt még egy; a tudó és a tudott még egy. Minden magzat az önfeledt boldogság állapotában él. A pszi­ chológusok is egyetértenek ezzel. Azt mondják, hogy az egész vallásos keresés lényege nem más, mint visszatalálni a biztonságot adó anyaméhbe. Ezt ők a vallás bírálatá­ nak szánják, de én egyáltalán nem annak veszem. Egyszerűen ez az igazság. Igen, a vallás keresése az anyaméh újra megtalálására irányul. A vallás keresése egy olyan keresés, amely által újra megtaláljuk az anyaméhet, melyet most a természet egésze alkot. A gyermek tökéletes összhangban van

az anyával. Sosem esik ki ebből az összhangból. A gyermek az anyja hasában nem tudja, hogy az anyja és ő nem egyek. Ha az anya egészséges, akkor a magzat is egészséges; ha az anya beteg, akkor a magzat is beteg. Ha az anya szomorú, akkor a magzat is szomorú; ha az anya boldog, akkor a magzat is boldog. Ha az anya tán­ col, a magzat is táncol; ha az anya csendben ül, akkor a magzat is csend­ ben van. A magzatnak még nincsenek meg a saját határai. Ez a legtisztább boldogság, de el kell vesznie. A gyermek megszületik, hirtelen kibillen az egyensúlyából, és kint találja magát a világban. Egyszerre csak kiszakad a táptalajból, az anyából. Megszűnik a biztonság, és nem tudja, hogy ő kicsoda. Az anyaméhben ezt nem kellett tudnia. Nem kellett tudnia - ő akkor teljes volt, és nem kellett tudnia, hiszen még nem volt különbség. Nem volt „te", tehát nem merült föl az „én" kérdése sem. A valóság osztatlan volt, advaita - tiszta advaita: nem-ket­ tősség. De ha egyszer a gyermek világra jön, a köldökzsinórt elvágják, és ő önál­ lóan kezd lélegezni. Ettől fogva az egész léte arról szól, hogy megtudja, ő kicsoda. Ez természetes. Most kezd tisztába jönni a korlátaival - a testé­ vel, a szükségleteivel. Néha boldog, néha boldogtalan; néha elégedett, néha elégedetlen; néha éhes és sír, és az anyja nincs ott a közelben; néha az anyja mellén csüng, és megint élvezi a vele való egységet. Ám most egyre 247

AMI

G Á T O L J A

A M E D I T Á C I Ó T

több a hangulati változás, és a gyer­ mek idővel érezni kezdi az elkülönülést. Válás történt; a házasság felbomlott. Ő ugyanis házasságban, testi-lelki közösségben élt együtt az anyával; most pedig különváltak. És rá kell jönnie, hogy ő kicsoda. Az ember egy életen át próbál rájönni, hogy kicsoda is ő valójában. Ez a legalapvetőbb kérdés. Először a gyermek azzal a fogalom­ mal kerül tisztába, hogy az „enyém", aztán azzal, hogy „nekem", majd azzal, hogy „te", és végül azzal, hogy „Én". Így néz ki a folyamat, pontosan így zajlik, ebben a sorrendben. Először az tudatosul benne, hogy az „enyém". Figyeld csak meg, hiszen így épülsz fel, ez az egód szerkezete. A gyermekben legelőször az „enyém" fogalma tudatosul: ez a játék az enyém, anya az enyém. Kezd bir­ tokolni. Először a birtokló én alakul ki. A birtoklás vágya alapvető emberi tulajdonság. Ezért hirdetik a vallások, hogy mondj le mindenedről, mert a birtoklással kezdődik a pokol. Figyeld a kisgyerekeket játék közben: nagyon irigyek, birtokolni vágyók, próbálnak mindent megkaparintani a többiektől, és nem szívesen adják oda másnak, ami az övék. Tapasztalni fogod, hogy a legerőszakosabb gyerek csaknem teljesen közömbös a mások szükségleteivel szemben. Ha egy gyerek a saját játékával játszik, és egy másik gyerek odajön, az, akit megzavartak játékában egyszeriben egy Adolf Hitlerré, egy Dzsingisz 248

kánná vagy egy Nadír-sahhá változik. Foggal-körömmel ragaszkodik a játékához; kész ütni, vágni, kész har­ colni. Itt ugyanis a saját birtok, a saját hatalom megvédéséről van szó. Először a birtokvágy alakul ki. Ez az alapvető méreg. És a gyermek kezdi mondogatni: „Ez az enyém." Ha egyszer az „enyém" fogalma kialakul, akkor mindenkiben riválist, versenytársat látsz. Ha egyszer az „enyém" fogalma kialakul, attól kezdve az életed versengés, harc, küzdelem, erőszak és agresszió. Az „enyém" tudatosodása után a következő lépés a „nekem". Amikor valamiről ki akarod nyilvánítani, hogy a tiéd, amikor egy bizonyos dologra vagy tárgyra igényt tartasz, akkor ezzel az igénnyel együtt felmerül az az idea is, hogy a birtokaid közép­ pontja te vagy. Mindaz, amit bir­ tokolsz, a territóriumoddá válik, és a tulajdonon keresztül létrejön egy új idea: a „nekem" fogalma. Ha egyszer tudatosul benned a „nekem" fogalma, akkor már egyértelműen elhatárolódsz a külvilágtól, és akik kívül esnek a határaidon, azok lesznek a „te". A másik ember nem te vagy; és ezzel a dolgok kezdenek szétesni. A mindenség egy; egy oszthatatlan egész. Benne semmi sem különül el: minden mindennel összefügg; az egész összefüggések láncolata. Kapcsolatban vagy a földdel, kapcso­ latban vagy a fákkal, kapcsolatban vagy a csillagokkal; a csillagok kapcsolatban vannak veled, a csillagok

A

KÉT

A K A D Á L Y

kapcsolatban vannak a fákkal, a folyókkal, a hegyekkel. Minden szorosan összefügg. Semmi sem különálló. Nem lehet különálló. Állandóan lélegzel - beszívod, majd kifújod a levegőt -, és így állandóan ott a híd közted és a létezés között. Az elfogyasztott táplálékkal a lét belédkerül; amikor ürítesz, a táplálékból trágya lesz. A fán termő alma holnap a tested részévé válik, majd a tested­ ből egy rész távozik, és trágya lesz belőle, táplálék a fa számára. Örökké adsz és kapsz. A folyamat sosem áll le. Ha egyszer megszakad a láncolat, akkor halott vagy. Mi a halál? - a halál elkülönülés, az egész darabjaira való széthullása. Egységben lenni annyi, mint élni kikerülni az egységből annyi, mint halottnak lenni. Vagyis minél több­ ször merül föl benned, hogy „különálló egység vagyok", annál inkább elveszted az érzékenységedet, annál élettelenebb, annál élhetetlenebb, nehézkesebb, tompább leszel. Minél erősebb benned az az érzés, hogy az egésszel szoros egységet alkotsz, a lét egésze annál inkább a részed, és te annál inkább a lét egészének része vagy. Ha egyszer felfogod, hogy mi egymás tagjai vagyunk, akkor a látásmódod egy­ szerre megváltozik. Akkor ezek a fák már nem idegenek; ők folyamatosan étellel-élettel látnak el téged. Amikor belélegzel, oxigént veszel magadhoz, amikor kilélegzel, széndioxidot bo­ csátasz a levegőbe; a fák belélegzik a széndioxidot, és oxigént lélegeznek ki

- állandó kapcsolat van közöttetek. Összhangban vagyunk egymással. A valóság egyetlen egység, és az „én", a "te" fogalmának megjelenésével kihullunk a valóságból. Ha pedig egyszer egy téveszme gyökeret ver az elmédben, akkor az egész látásmódod a feje tetejére áll... Megjelenik a „nekem", azután a „te", s végül ennek tükörképeként az „Én". Az „Én" a birtokvágy legfinomabb, leginkább kikristályosodott formája. Ha egyszer kimondtad azt a szót, hogy „Én", ezzel szentségtörést követtél el. Ha egyszer azt mondtad, hogy „Én", ezzel teljesen kiszakadtál a létből - de persze csak jelképesen, mert egyébként már halott volnál. Ám gondolati síkon teljesen elhatároltad magad a valóságtól. Ettől fogva örökös harcban állsz a valóság­ gal. A saját gyökereiddel hadakozol. Önmagaddal küzdesz. Ezért mondja Buddha, hogy „legyél tutajfa." Csak akkor tudsz tutajfa lenni, ha elvetetted az „Én" ideáját máskülönben nem lehetsz tutajfa; a küzdelem folytatódik. Ezért van annyi nehézséged a meditációval. Ha azt mondom, csak ülj csendben, te erre képtelen vagy - pedig milyen egyszerű. Az ember azt gondolná, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga. Nem kell hozzá semmit megtanulni, az ember egyszerűen csak ül és van. De te nem tudsz nyugodtan ülni, mert az „Én" egy pillanatnyi nyugal­ mat sem engedélyez a számodra. Ha hagynál magadnak egy pillanatnyi szünetet, akkor végre meglátnád a

249

AMI

G Á T O L J A

A

M E D I T Á C I Ó T

valóságot. Ha egyszer tudod, hogy milyen a valóság, akkor az „Én"-nek vesznie kell. Többé nincs létjogosult­ sága. Ezért az "Én" sosem hagyhatja, hogy lazíts, hogy kikapcsolj. Még ha a hegyekbe mész üdülni, az „Én" akkor is rád telepszik. Viszed magaddal a rádiót, a tévét, az összes problémádat, és elfoglalod magad. Pihenni jöttél, de mindent ugyanúgy csinálsz, mint otthon. Nem kapcsolódsz ki, tovább jár az agyad. Az „Én" képtelen lazítani, képtelen elengedni magát. A feszültség tartja életben. Mindig újabb feszültségeket, újabb aggodalmakat kreál, örökké gyártja a problémákat, sosem hagy békét neked. Elég egy röpke pihenő, egy lélegzetvételnyi szünet, és az „Én" ingatag háza összeomlik hiszen a valóság oly szép és az „Én" olyan csúnya. Az ember harcol az előrejutásért feleslegesen. Olyan dolgokért töröd magad, amelyek a maguk idejében úgyis bekövetkeznének. Feleslegesen küzdesz. Olyan dolgok után vá­ gyódsz, melyek a tieid lehetnének, ha nem vágyódnál. Azzal hogy vágysz, rájuk, el is veszíted őket. Ezért mondja Buddha, hogy, "Sodortasd magad az árral. Hagyd, hogy az ár az óceánhoz vigyen." Az „enyém", „nekem", „te", „Én" ez a csapda. Ettől leszel szerencsétlen, neurotikus, őrült. A gond csak az, hogy a gyereknek át kell esnie ezen, mivel fogalma sincs, hogy ő kicsoda, és szüksége van egy­ fajta identitásra - lehet, hogy ez az 250

én-kép hamis, de még mindig jobb, mintha egyáltalán nem volna. A gyereknek identitás kell. Muszáj pon­ tosan behatárolnia, hogy ő kicsoda valójában, úgyhogy létrejön egy hamis központ. Az „Én" nem lényed igazi középpontja. Ez egy hamis középpont - haszonelvű, álságos, amit te találtál ki. Semmi köze az igazi középpontodhoz. Az igazi középpontod mindennek a középpontja. Az igazi éned minden­ nek az énje. A középpontban az egész lét egy - ahogy a fényforrásban, a nap­ ban is egyek a sugarak. Minél jobban eltávolodnak a forrástól, annál távolabb kerülnek egymástól is. Az igazi középpontod nemcsak a te középpontod, hanem az Egész közép­ pontja. Mi viszont létrehozzuk a magunk kis személyes, házilag gyár­ tott középpontjait. Szükségünk van rá, mert a gyermek személyiség­ határok nélkül születik, és el sem tudja képzelni, hogy ő kicsoda. Ez egy túlélési szükséglet. Hogy éljük túl? Nevet adunk a gyereknek; felcímkéz­ zük, hogy azonosítani lehessen. Persze a személyiséghez kapcsolódó valamennyi képzet kívülről jön: valaki azt mondja, szép vagy, valaki azt mondja, intelligens vagy, valaki azt mondja, vitális vagy. Te pedig összeszeded mindazt, amit az emberek mondanak rólad. Mindabból, amit az emberek mon­ danak rólad, kialakítasz magadról egy bizonyos képet. Sohasem nézel önmagadba, nem nézed meg, hogy ki vagy valójában. Ez a kép hamis lesz

aminek a segítségével beléphetsz saját lényedbe. Azon a napon. amit úgy szedtél össze a többi ember véleményéből. talán nem is tudnak erről. hogy ténylegesen. és meg fogod tudni állapítani.mert attól a pillanattól fogva kezdődik igazi éle­ ted. Belső valóságodhoz egyes egyedül te férhetsz hozzá. Figyeld meg. ne a többieket fag­ gasd arról. akik lóvá tettek. Hogy ezentúl ne a külvilágból gyűjtsd a képeket. és minél előbb felfedezed igaz valódat. addig." Nem ez lesz a valóságod. Lehet. hogy ismerhetnének téged? Nézd csak meg. amit a tanáraidtól. Téged rászedtek. míg te magad rá nem jössz. nyíltan szembe tudj nézni igaz valóddal. akkor. annál jobb. Sok idea fog felmerülni. és azok. Minél hamarabb el tudod vetni ezt a képzetet. a környezetedtől vettél át. az anyádat. hogy honnan jött. Azon a napon. becsaptak. tanáraik. Az apádat. hogy van ennek az egésznek a menete: a hazugság újabb hazugsághoz vezet. Más dolgok az apádtól erednek. amihez te semmivel sem járultál hozzá? Pedig csakis te vagy az az ember. Minek kérdeznél erről másokat? És kit is kérdeznél? Ők épp annyira tudatlanok. tudatosabbak. hogy ki vagy te.. hogy gyűrűznek a dolgok egymásból. Ők pedig téged csaptak be. Egy nagy átverés áldozata vagy. hogy az identitásod hamis. méghozzá száz százalékban. és senki sem mondhatja meg helyetted. a barátaidtól. attól fogva leszel csak egy valódi.. hogy ki vagy.A KÉT A K A D Á L Y mert senki más nem tudhatja. valami­ lyen módszert. hogy működnek a dolgok. mint te. Nem ismerik önmagukat sem. aki hoz­ zájárulhatott volna. autentikus lény. hogy az iden­ titás képzete hamis: „Erre szükség van. annál jobb . Csak figyelj minden felmerülő képzetre. amikor ezt megérted. és akkor képes leszel rálelni a forrásukra. az ideák­ nak még egy százaléka sem belülről jön. Egyes dolgok az anyádtól jönnek . lásd és érezd valódi ter­ mészeted. Csak te juthatsz be oda.az ő apjuk. mi adjuk neked. Miféle identitás az. hogy őket is becsapták mások.a magadról alkotott kép nyolcvan-kilencven százaléka. 251 . meg­ tanítják a gyermeknek. melyeket a többiektől szedünk össze. ülj egy kicsit csendben és tűnődj el azon. Azon a napon. szedettvedett. a vallás fontossá válik. hogy végre megtudd. Semmi sem tőled ered. de ez csak egy időre szól. hogy megta­ pasztald. Belső valóságod rajtad kívül mindenki számára kifürkészhetetlen. amikor rádöbbensz. Te is ezt fogod csinálni a saját gyer­ mekeddel? Egy jobb világban. anyjuk. amikor ezt fölismered. s van. Ekkor válsz egyéniséggé. a lét egészének szempontjából pontosan ki is vagy. hogy ki vagy. hogy ezek az ideák honnan szár­ maznak. Azok a velünk kapcsolatos ideák. keresni kezdesz valamilyen technikát. ahol az emberek intelligensebbek. a tanáraidat egytől egyig becsapták mások . hogy milyennek látnak hanem közvetlenül.

Tudod. az egyéniség valódi. neked kell mélyre ásnod a saját lényedben. a válaszra neked magadnak kell rájönnöd. körül tudod írni magad. ami kívülről való. magát a létet szavakká formálja. akkor zűrzavar keletkezne. a jelenségeket. adataid: van iskolai bizonyítványod. míg az a tudás. Bizonyos módszerekkel meg tudod határozni. Az ember fél önmagába nézni. egyetemi vagy főiskolai diplomád. és ezt rögtön megfogalmazod. Az elmének ez az állandó késztetése. senki sem adhat választ arra a kérdésedre. az örökké csapongó elme. Ez gátolja a meditációt. hogy végül belevesznénk. családi örökséged. A személyiség hamis. Ebbéli félelmünkben továb­ bra is ragaszkodunk mindenhez.AMI G Á T O L J A A M E D I T Á C I Ó T alkotják személyiségünket. Még egy percig sem ülhetsz nyugodtan. mert odabent káoszt lát. és a látványt azonnal szavakba öntöd. ahol mindig csúcsforgalom van. Az igaz való. L átsz egy virágot. De mára már ezek is csak üres szavak lettek. Senki sem mondhatja meg. . Legalábbis egy dolgot soha senki más nem tehet meg helyetted. Forgalmas autópálya ez. hogy a dolgokat. a te valóságod. és ha ezt a bevált módszert elhagynád. Rettegéssel tölt el a gon­ dolat. és legyél képes megállítani ezt a folyamatot Csak lásd a dolgokat. munkahelyi beosztásod. Az elme minden létező dolgot verbalizálni tud. Nem vesszük a fáradságot önmagunk 252 felfedezésére. nem kölcsönözhető. Mindeddig elboldogultál a hamis éneddel. az akadály. Ezért a félelem. csendben. Mielőtt eljuthatnál a középpontodba. ezek a szavak börtönöddé válnak. félretett pénzed. Ezért a meditatív fejlődés első követelménye. de ne akard őket szavakká alakítani. sokatmondó és üres gondola­ tok váltogatják egymást a fejedben. ne fogalmazd meg. egy meglehetősen kaotikus állapoton kell átesned. hogy ha egyszer tényleg bele­ fognánk. a hamis identitás egymásra rakódott rétegein áttörve tudsz eljutni oda. Ezzel viszont elpocsékoljuk az életünket. vannak bizonyos személyi okmányaid. Csak az identitás. torlaszt képeznek. hamisítat­ lan voltod. megszoktad. hogy mindig mindent szavakba foglalsz. Az emberek gyakran idézik a régi tanítást: „Ismerd meg önmagadat". bankkártyád. jól megvoltál vele. úgy elhatalmasodna odabent a káosz. A személyiség egy kölcsönvett valami. hogy te ki vagy. az egyéniség. ami belülről jön. hogy válj tudatossá arra. A fecsegő elme A második akadály a meditáció ösvényén. A dolog működik. hogy mi a neved. min­ dent szavakká alakít. Ezek a szavak akadályt. mert ez a képlet már ismerős. Nem. látsz egy embert átkelni a zebrán. adja az egyéniséget. mert az elme folytatja a csapongást: fontos és lényegtelen. Légy tudatában a jelenlétüknek. hogy ki vagy. elnyelne. Senki sem akar ilyen állapotba kerülni. képesítésed.

akkor érzed a jelenlétét nem kellenek a szavak. Látod a napot. egy visszatérő helyzet. Nem arról van szó. hogy a napfelkelte nem egy szó. de a verbalizáció gépies folyamatának olyan mechanizmussá kell válnia. az a mesterkélt. akkor szükséged van a nyelvre. hogy legyőzi a nyelv és a szavak állította korlátokat. ami aközött telik el. Ezek a szavak felhalmozódnak. beszélt nyelv elhagyásával élni.A KÉT A K A D Á L Y Hagyd a dolgokat. ez történik. ha folyton beszélnek. egy nyelv-nélküli közegben. Amikor társadalmi lényként élsz. Tudatos­ nak kell lenni arra a tényre. érzed. amit tetszés szerint be­ vagy kikapcsolsz. akkor medi­ tatív állapotban vagy. hogy meglátod és szavakba öntöd. nyelvre van szüksége. nem lehetnek. Az a természetellenes. Számomra a meditáció élő kapcsolat a bennünket körülvevő lét egészével. A lét viszont nem szorul rá erre. amikor a szerelem már kihűlt. de mi úgy hozzászoktunk. mert ez az érzés olyan elsöprő. amit most csinálsz. nyelv nélkül nem tud létezni. Ha igazán szereted a másikat. Csak akkor jelennek meg. hogy az érzés elmúlt. az embereket. hogy beszéd és gondolkodás nélkül élj. ami most van. épp ellenkezőleg: egy seregnyi érzés vár kifejezésre. emberek között. Nem azt mondom. és aztán a lét (a létező) és a tudat közé ékelőd­ nek. Ez nem lehetetlen. már olyan gépiessé vált. Az elme automatikusan szavakká alakítja az élményeket. és rögtön szavakat találsz ennek az élménynek a leírására. Amikor a szerelem még él. ebben a szünet­ ben kell tudatosnak lenni. ez természetes és lehet­ séges. Ez egy ter­ mészeti jelenség. elcsendesednek. enélkül nem élhetnél tár­ sadalomban. Valahányszor két szerelmes meghitt órákat tölt együtt. hogy észre sem vesszük ezt az átalakítást. Ebben a szakaszban. Ha a helyzettől függetlenül mindig szerelmes tudsz lenni. a helyzeteket létezni anélkül. nincsenek ott a szavak. Most az űrt szavakkal töltik ki. hanem a lét egésze felé. A napfelkelte nézése és szavakba foglalása közötti szünet így elvész. Ha két szerelmes sosem hallgat. A meditáció azt jelenti: szavak nélkül. olyan túláradó. ezek a „nyelvi emlékek" a meditatív fejlődés gátjaivá válnak. De 253 . Amikor szerelmes vagy valakibe. Időnként nyilván használnod kell a nyelvet. ez annak a jele. Sohasem érzed. a. tökélyre vitted a meditációt. azt. ez egy mondvacsinált helyzet. De a szavak ilyenkor sosincsenek jelen. hogy minden élményt lefordítunk szavakra. hogy gondolkodnál felőlük. A meditáció azt jelenti: szavak nélkül élni. A társadalom nyelvvel lát el téged. Itt van például a napfelkelte. A meditáció a szerelem betetőzése: ez a szerelem nem egyetlen személy felé irányul. Egyébként ezek a felhalmozódott emlékek. Ez olykor magától is megtörténik. hogy nincs mit kifejezniük. Észre sem veszed azt a villanásnyi időt.

ki kell tudnod kapcsolni. akkor a tudatod a mester. Azt mondom „belenősz". Le kell tudnod őket állítani. Amikor az elme az úr. Ha nem tudod az agyadat kikapcsolni. a nap huszonnégy óráját kitöltő szokásoddá vált. hogy nyomd el magadban. amire a tár­ sadalmi életben van leginkább szük­ ség. ez nem azt jelenti. Az elme és az elme nyelvi szerepe nem mindenható. Amikor a tudat és a lét egy. a nyelv egy szükséglet. ilyenkor mélyebb. ez minden esetben növekedési folyamat. kiterjed. amikor anélkül létezel. egy kommunikációs technika: ha valamit el akarsz mon­ dani a másiknak. hogy vegetálsz . Ha erre nem vagy képes. akkor a beszédnek nincs helye. Amikor sétálsz. Te fölötte állsz. Amikor te vagy az úr. A nyelvre szükség van. A nyelv a beszéd eszköze. akkor őrült vagy.és meg tudod. A tudat fölötte áll a beszélt nyelvnek. A nyelvet el kell hagyni. Ha a lábaid ülés közben is tovább járnak. Amikor csak létezel. annál életuntabb leszel. növekszik. A nyelvi fordulatok ismétlődnek. Tehát a meditáció azt jelenti. akkor ezek mélyen összefonódnak egymással. hogy teljesen told félre. Én csak azt mondom. A nyelv állandó . akkor nem 254 kellene mozogniuk. mert az életben történő előbbrejutás sohasem élettelen adalék. Egy techni­ ka mindig halott. ha az egyre csak mondja és mondja a magáét. akkor a gépezetet ki kell kapcsolni. sőt. a nyelvnek nem kellene jelen lennie. de nem szabad folyton benne mozognod. vagy iktasd ki az életedből. hozzád adható. elevenebb. Ha ezt meg tudod csinálni .AMI G Á T O L J A A M E D I T Á C I Ó T amikor egyedül vagy a léttel. hogy valami. hogy irányítani a gépezetet. amikor éppen nem beszélsz senkivel. Minél fontosabb a számodra a beszéd. de amikor ülsz. akkor fokozatosan belenősz a meditá­ cióba. Tehát a meditáció egy növekedési folyamat. és te nem tudod leállítani. Úgy­ hogy a beszéd idővel untat. akkor a lábaid meghibbantak. A tudat és a lét közötti mély kapcsolat a meditáció. meste­ révé válni a mechanizmusnak. Kell lenniük olyan pillanatoknak. mozgatnod kell a lábaidat. pedig ennyire nem fontos. nem pedig mesternek. élettelen. mert a nyelv csak tompítja a tudatosságot. amennyiben megérted -. akkor egy me­ ditációt kizáró állapot áll fenn. míg egy folyamat mindig él egyre zajlik. minél beszéd-centrikusabb az elméd. Ugyan ez a helyzet a nyelvvel. de ha nem kommu­ nikálsz senkivel. Az elmének eszköznek kell lennie. és meditatív állapotban vagy. akkor teljesen a hatalmába kerít A rabszolgája leszel. és a lét is fölötte áll ennek. hogy beszélnél. akkor a folyamat túlpörög. De nálad az elme átvette az irányítást. Nem azt mondom. Ezt az állapotot hívjuk meditációnak.a tudatosság ekkor is ott van. a lét viszont sohasem ismétli magát. akkor használnod kell a nyelvet. nem pedig egy technika. Az elme szolgáljon és ne uralkodjon.

Semmi módon ne próbáld kontrollálni. a „rózsa" szó egy ismétlés: rózsa mindig is volt. akár az összes többi. Ez alatt nem azt értem. Nem nézel az illető szemébe. ő lenne a fejes. Magában az elmében nincs semmi rossz. mint ellenségre. Ez egy új rózsa. Magában a gondolkodásban nincs semmi kivetnivaló. Először és utoljára nyílt ki. annál élettelenebbé válsz ezáltal. egy . máris ellene vagy. őrült játék. Felesleges bármit is tenned az elme ellen. A lét mindig fiatal.ne próbáld leállítani. Már eldöntötted. Sartre megírta a saját önéletrajzát. Amikor látsz egy rózsát. akkor a figyelmed felszínes lesz. Ez csodálatos! Az elme az egyik legcsodásabb szerkezet. mélységes tisztelet­ tel és nagyrabecsüléssel nézel rá . Az égen úszó felhők gyönyörűek . Az elme ma is a legnagyobb mestermű . a nyelv mindig öreg. hogy nem tudsz ma­ gadról. mert ő csak nyelv és szavak. Először is. mert ha ellenségnek tekinted az elmét. Az elme figyelése azt jelenti. Ez a rózsa még sosem volt. Hagyd. akkor nem tudsz figyelni. Figyelj .ami elég abszurd. Figyeld! Örülj neki! És ne úgy nézz rá. Ám amikor azt mondjuk. Az őrületbe kergethet téged.ez Isten neked szánt ajándéka. hogy mély szeretettel. és ezt a címet adta neki: Szavak.olyan bonyolult. Lehetsz néma és öntudatlan. minden tekintetben új. hogy ez egy rózsa. elkerülöd az életet. teljes életet élni.a belső égbolton lebegő gondolatok miért ne volnának azok? A fákat borító virágok gyönyörűek . hogy valami nem stimmel az elmével előre levontad a konklúziót.csak figyeld. ki tenné mindezt? Ilyenkor az elme magával az elmével hadakozna. A szavak által elkerülöd a létet. A tudomány mindeddig nem tudott létrehozni hozzá foghatót. ha csendben vagy. Csak légy szem­ tanú. Kettéosztanád az elmédet: az egyik fél próbálna irányítani. semmi egyéb. A meditáció azt jelenti: élni. Egy régi szó kimondásával megölted az újat. kerülöd a pillantását.A KET A K A D Á L Y ismétlődés. ez nem ismétlődés. hagyd. Adj neki teljes szabadságot. Máris tele vagy előítélettel. és csak akkor tudsz teljes életet élni. és soha többé nem is lesz. Minél inkább belebonyolódsz a szavakba. aki igyekszik kinyírni önmaga másik felét . ahogy csak akar. mert a nyelv halott. S valahányszor ellenséges szemmel te­ kintesz valakire. de az nem élő csend . Ne próbáld leállítani az elmét vagy a gondolkodást . oly rendkívül hatékony.akkor megint csak célt tévesztettél.a benned virágzó gondolatok miért ne 255 A kkor hát mit tégy? A kérdés lényegbevágó. hogy olyan sebesen fusson. és annyi képesség rejlik benne. Egy pandit [bráhmin tudós] teljesen halott. mindig is lesz. a lét viszont örök megújulás. Ez egy csodálatos folyamat.

Csak figyelj kitartóan. Ne próbáld őket irányítani. éle­ sen. a gyönyörű fordulatokat. hogy 256 mi az a szamádhi. az újabb pedig még nem ért ide . Az egyik gondolat elment. Csak akkor történnek meg veled. Olykor percek múlnak el. a hirtelen váltá­ sokat.ismét figyelni kezdtél.. Kis szatorikkal. Ahogy éberséged egyre növekszik. a játékokat. a napfény is csodálatos. Ezekben a rövid szünetekben az ég egyszerre kitisztul.adj nekik teljes mozgásszabadságot. időközöket kezdesz észlelni. amely valamely ismeretlen cél felé halad? Hát nem gyönyörű? Nézd mély hódolattal. nem azonosítva magadat vele. hogy átlásd a dolgokat. te figyelsz. De most már tudod. Ezek csak történnek. Figyelj! Ahogy ott állsz. És ekkor az időközök. légy szerető. Maguktól mennek végbe. Ne légy ellen­ fél. Ezek maguktól történnek. másfelé terelni . akár a tao vagy a jóga ízének. a másik még csak most közeleg . a hirtelen ugrásokat és szökelléseket. üres az út teljes a csend.íme egy hézag.mert ha egyszer görcsö­ sen ragaszkodsz az időközökhöz. ha kellő távol­ ságtartással figyeled őket. Eleinte ezek ritka pillanatok lesznek. Amikor egy gondolat távozik. Tisztán látsz. Most már nem választasz. apró megvilá­ gosodásokkal leszel áldott. az emlékezetet. elvétve és csak kis számban fordulnak elő. te nem erőszakolhatod ki a megtörténésüket. hanem a nagyobb résekkel a tisztánlátásod is megújul: már a belső világba is képes leszel betekinteni. réseket. hogy jó úton jársz . Apró csend-tavak felbukkannak és aztán el is tűnnek. már nemcsak kellő érzéked lesz ahhoz. menjenek ahová csak akarnak. ahogy tudatosságod egyre mélyül. az álmokat. fokról fokra érezni kezded. amikor egy időköz véget ér.AMI G Á T O L J A A M E D I T Á C I Ó T lehetnének azok? Az óceánba siető folyó gyönyörű . a rések_ meghosszabbodnak. A világ egyszeriben tele lesz csodákkal. ízelítőt kapsz az elme-nélküli­ ségből. és bizonyos távolságból. így aztán ezek az időközök eltűnnek. akkor megint csak a gondolkodás ellen foglalsz állást. és felragyog a nap. Nevezd ezt akár a zen.miért ne volna az a gondolatoknak ez a folyama. Az első rések meg­ jelenésekor a külső látásod élesedik: a .. az ezer és egy kivetítést. amiket az elme egy­ folytában játszik. mert az összes korlát ledőlt. Az elméd már nem megosztott: nem mondod. a lét egésze átlátszóvá válik.itt egy rés. te figyelsz. hogy „Csak az időközöket szeretném". nincs forgalom. A szemed előtt már nincs ellenző. Ez ostobaság . A felhők csodálatosak. és egyetlen gondo­ lat se jön. De bepillantást adnak abba. Ezekben a hézagokban első ízben bepillantást nyersz az elme-nélküli­ ségbe. Figyeld az elme finom rezdüléseit. melyeket sző . amit létrehoz. nem lehet őket létrehozni. Hagyd a gon­ dolatokat jönni és menni. Amikor nagyobb hézagok következ­ nek.a fantáziát. távol­ ságtartással nézed. Az egyik felhő elúszott.

ha nem akarsz futni. 257 . hogy többé nem kell gondol­ kodnod. hogy benned is ott van. hanem a látó­ ban is benne van . Isten már nemcsak kívül lesz: meglepődve tapasztalod. Egyszerre Isten jelen­ valóságában találod magad . Ahogy a lábaid esetében: ha futni akarsz. egy napon mesterré válsz. az elme-nélküliség akkor következik be. Végül. mint most. rejtélyes. minden erőfeszítés nélkül. Az elme leállításának módia a nem-ragaszkodó szemlélődés.A KÉT A K A D Á L Y fák zöldebbnek tűnnek. Nemcsak a látottban. Nem mintha az elme nem volna ott . hogy megölöd és lerom­ bolod az elmét. hogy használod vagy sem. az elme-nélküliség az elmén túli. de most már te döntöd el.az elme ott van. akkor hamarosan képes leszel ezen pillanatok meghosszabbítására is. bár megragadni nem tudod. akkor nem gondol­ kozol.kívül és belül egyaránt. Ez most már csak rajtad múlik. ha nincs szük­ séged az elmédre. s mégis elérhetetlen. De ne ragaszkodj ehhez az élményhez sem. amikor már olyan mélységekben megértetted az elmét. Az értelmed lép a helyére. A nagyobb rések megjelenésével ugyanez történik odabent.de a lábaid mindig veled van­ nak.a szférák zenéje. megérint.ami kimondhatatlan. Most már csak akkor gondolkodsz. Vég nélküli muzsika leng körül . És amikor élvezni kezded ezeket az áldott pillanatokat. elérhető távolságban van. Az elme-nélküliség nem úgy érhető el. használod őket. A ragaszkodás az elme üzemanyaga a folytatáshoz. ha gondolkodni akarsz. Ugyanígy az elme is mindig veled van. akkor egyszerűen pihen­ teted . Az elme-nélküliség nem elme­ ellenes.

amikor kutatómunkát végzel. Egysíkúvá válnak. és minden mást ki kell rekesztened olyan mértékben. Például ha bármelyik meditáció hatására mély kon­ centráció állapotába kerülsz. Óvatosan kibontotta a csomagot. Olvastam egy anekdotát: . akkor tévúton vagy.újságolta ragyo­ gó arccal egy zoológus professzor az osztályának. A jó professzor csodálkozva meredt a szendvicsre. Persze a beszűkült elmének is megvan a maga előnye: sokkal cél­ ratörőbb. pedig határozot­ tan emlékszem. A koncentráció. Az „attention " szó az „at-tension " [„feszültségben "] szóösszetételből származik. A koncentrációnak megvan a maga haszna. A tudósokkal folyton ez történik. Tudományos területe­ ken . Ilyenkor egyetlen problémára kell összpontosítanod. A gond csak az. Egy buddha nem a koncentráció embere. Ezért válnak a tudósok feledékennyé. mert nem tudják. Az angol „tension" szó feszültséget jelent. akik túl sokat koncent­ rálnak. Innen az „attention " szó is. akár egy éles tű. ha valamire koncentrálsz. hogy szinte teljesen megfeledkezel a világ többi részéről. és egész elméjük beszűkül. amit hozott. Ha leszűkíted. őt tudatosság jellemzi. és egysíkúvá válsz.AMI G Á T O L J A A M E D I T Á C I Ó T TÉVESZMÉK A meditáció nem koncentráció A meditáció időnként félremehet.Vettem egy békát .Nahát . ami figyelmet jelent. majd később szétboncolhatnánk. . a laboratóriumban . feszültség érzetét kelti. pon­ tosan célba talál . Ettől ugyanis egyre inkább csak bezárulsz. és egy gusztusosán elkészített sonkás szendvics bukkant elő a papírból.viszont elmulasztja a nagy életet. már maga a szó hangzása. ahelyett hogy kinyílnál. ami mindezt körülveszi. hogy ilyenkor csak a saját világodra koncentrálsz. rendszerint feledékenyek. olyan. Ő nem próbálja beszűkíteni a tudatát. de az nem medi­ táció. hogy megettem az uzsonnámat. . akkor felgyülem­ lik benned a feszültség. tanulmány­ ozhatnánk a külsejét. hogyan lehetnének nyitottak az egész világra.Nemrég fogták ki a tóból.szükséged van a koncentrációra. Azok az emberek. Épp ellenkezőleg: próbál ledönteni 258 . keretek közé szorítod a tudatodat. arra gondoltam.mondta -. kizárod a lét egészét.

miközben odakint zúg a for­ galom. míg a meditáció egy az elme fölött álló valami. Úgyhogy hadd hívjam fel a figyelmedet néhány alapvető dologra. mind megzavarhat a kon­ centrálásban. én hozzád beszélek. madarak énekelnek. olyan szerteágazó. A transzcendentális meditáció nagyon fontossá vált az Államokban az objektív megközelítés.. De semmi köze a meditációhoz. hanem ellazulás . kutyák ugatnak az utcán ez mind.az ember egyszerűen „belelazít" önmagába. A tudomány bevált módszere a koncentráció. nem hallgathatod a madarak énekét . Én itt beszélek. amivel kísérletezni tudnak. Isten a pillanat. és e módszer korlátoltsága miatt a tudomány sosem ismerheti meg Istent. hogy ezért nagy árat kell fizetni: az élet kilencven százaléka kiesik a látószögedből. ha transz­ cendentális meditációt végzel. minél kiszolgáltatottabbnak érzed magad. A koncentráció érdekében egyes emberek meg­ próbáltak elmenekülni az élettől fölmentek a Himalájára. hogy teljesen hoz­ záférhetővé váljék a lét számára. elvonultak egy barlangba. a létezésben min­ den egyszerre történik. egy koncent­ rációs technika.ez az egyetlen meditáció. Az ellazulás azt jelenti. és olyan mély rétegeket érint. hogy az Istenre koncentrálhassanak. ahol nem csinálsz semmit. Többé nem vagy olyan.az egész lét ebben az egyetlen pillanat­ ban összeér. Te hallgatsz engem. mint a tudományos koncentráció. És az alfa hullámok sem segítenek sokat. és a lét egyszer csak kezd áthatni. szél fújja a fa ágait . hogy nem lehet vele kutató­ munkát végezni. az nem segít. és közben milliónyi dolog történik. hogy vajon elérte-e ezt az állapotot.. hogy hagyod magad belezuhanni egy olyan állapotba. De ez egy az egyben koncentráció. Az egyetemeken.. ha egy műszerré válik. mert ha 259 . annál kevésbé leszel merev. a kísérleti labo­ ratóriumokban. a pszichológiai kutatások során rendszeresen alkal­ mazzák a TM-et. mert ezek is az elméhez tartoznak. Csak akkor lehetne látni az emberen. Mialatt megoldasz egy matematika példát. Ugyanabba a kategóriába esik. vagy sem. Akkor hát mi a teendő? Ha valami­ lyen mantrát ismételgetsz. Gyerekek játszanak körülötted. A koncentráció úgy tesz egysíkúvá. a kettő között kapcsolat van. minél nyitottabbnak. Ám Isten nem egy tárgy: Isten ennek a létezésnek az egésze. Először is.T É V E S Z M É K minden korlátot. mint egy szikla: már vannak rajtad nyílások. mivel ez nem medi­ táció. nem pedig meditáció.ez elvonná a figyelmedet. és így a tudományos elme is fel tudja fogni. Zakatol a vonat.. Ezért nem lesz a tudomány sohasem képes megismerni Istent. a tudo­ mányos elme miatt . Ő a teljesség. A meditáció olyan sokrétű. elszigetelték magukat a többi embertől. Ez koncentráció. a meditáció nem koncent­ ráció. Sokkal rugalmasabb vagy. Figyeld csak meg. Minél lazább vagy.

Minden mindennel szorosan összefügg. Isten létét tagadod.fogadj el. Ha apró-cseprő dolgok zavarnak. Ne feledd. Ez egy organikus egység. Úgyhogy ne utasíts el semmit. akár nem. Akár tudod. te is eltűn­ nél. te. hogy mi történik körülötted. A különb­ ség árnyalatnyi. lazíts. vagy egy eszelősen nevető őrült képében jelenik meg. Lazulj bele önmagadba . ezek a fák. Abban a pillanatban. nyugodtan. eltűnnének a madarak. könnyed. és lazíts. mind egymáshoz kapcsolódunk. te sem lehetnél itt. akkor egy részedet tagadod meg. min­ den mindennel szervesen összefügg. és koncentrálni kezdesz. Ezek a madarak. Elemezni kezded. akkor a saját hozzáállásod az. ez a föld. A meditáció a nem-cse­ lekvés állapota: csak lazíts. ha a madarak és a fák eltűn­ nének. míg a Kelet lélektana az ön-emlékezés fontosságát hangsú­ lyozza. hisz mi mást tehetnél? Itt vagy. Ne tagadj. Próbálod megítélni. és figyeld. És amikor azt mondom. és élvezd az ellazultság érzését.hunyd he a szemed. hogy ezt érzed. önmagadban nem fogadsz el valamit. Ülj csendben. feszültté válsz. A nyugati pszichológia ragaszkodik az önvizsgálathoz. Mindenfajta hárítás feszültséget okoz . arról. ne háríts fogadj el mert ha hárítasz. semmit sem tagadsz meg. hogy ezt teszed. hagyd organikus egység­ gé válni. hogy eltereli a figyelmedet. Szükségtelen bármiről is úgy érezned. én. ami zavar. Egyszerűen csak lazíts. a lét elfogadása a lazítás egyetlen módja.. Ha lazítani akarsz.AMI G Á T O L J A A M E D I T Á C I Ó T csinálsz valamit. és nézz. mert abban a pillanatban. A meditáció nem önvizsgálat A z önvizsgálat során saját maga­ dról gondolkodsz.ne tagadd meg Őt. nincs belső feszültség. láss . maradj laza. A következő pil­ lanatban ugató kutya vagy síró és toporzékoló kisgyerek. Fogadd el. ha a fák eltűnnének. ennek az elfogadás a legbeváltabb módja. és mégis hatalmas. semmit nem hárí­ tasz el magadtól. Ha lazítasz. ne próbálj figyelni. csak figyelj. Az önvizsgálat során valójában mit csinálsz? Mondjuk dühös lettél: a dühről kezdesz gondolkodni. hogy mi váltotta ki. Madár alakjában kopogtat ajtódon. Ha elutasítod ezeket az éneklő 260 madarakat. ez a nap. eltűnnének a fák. Ha a nap eltűnne. Fogadj el. mindent elfogadsz. és egy­ szeriben mérhetetlen energia szaba­ dul fel benned. miért jött létre. figyelj. akkor a feszültség ottmarad. . Ebben a pillanatban Isten madár képében látogatott el hozzád . mert így megint csak feszültté válsz. Az önemlékezésnek semmi köze a gondol­ kodáshoz: ilyenkor egyszerűen tudatossá válsz önmagadra. barmi is történjék körülötted. nincs tennivaló. Te csak figyelsz. akkor elfogadsz. figyeld a körülötted zajló történése­ ket. Nincs k ü z d e l e m nincs harc..

Nem érdeked megváltoztatni. Csak figyeld. Akkor ez már ön-emlékezés. Egész tudatosságod a dühre koncentrálódik: figyelsz. Egyáltalán ne gondolkodj. Végül így fogadkozol: „Soha többé nem követem el ugyanezt a hibát. és figyelj. hogy légy éber." Az akaratod által próbálod kontrollálni a dühöt. de kezedbe adja a kulcsot: nem kell hozzá akarat. odaadóan figyelsz. és te most már csak a farkát látod. magától a megfi­ gyeléstől a düh menten elpárolog. Amikor a harag már csaknem teljesen elpárolgott. hogyan szabadulhatnál meg tőle. hogy megfigyeld. akkor szem­ besülsz ezzel az indulattal. és az el fog tűnni. gondolkodsz róla. elemzel. asszociálsz. akkor a gondol­ kodás korlátozni fog a düh megfi­ gyelésében. És ezt bár­ mikor megteheted. kezdődik a gondolkodás. hogy ez még egyszer ne for­ duljon elő. mert abban a pillanatban. nem érdeked gondolkodni felőle .csak a fennmaradó egy százalék van még itt. pró­ bálod kitalálni. És nem csak hogy elmúlik az adott pillanatban. Rágódsz a témán.". akkor 261 . mintha elrobogott volna előtted egy harci elefánt.T É V E S Z M É K vajon ez jó-e vagy rossz.. A figyelemnek három fejlődési sza­ kasza van. Ugyanis ha gondolkozni kezdesz. akkor annyira belebonyolódtál ebbe az érzésbe. Nem teszel olyan fogadalmat.ha őszintén.. Ez egy gondolkodási folyamat. és szükségtelen visszamenni az indulat eredeti forrásához . A keleti pszichológia arra szólít. közvetlenül. ízekre bont. mert az eredete a múltban van. El fogod ítélni a haragot. kilencvenkilenc százalékban . Nem igyekszel minden áron visszamenni az eredetéhez. Akkor a gondolkodás álruhába bújtatja. Legyél mindvégig a nem-gondolkodás állapotában.számodra csak az a fontos. És ez a dolog szépsége: ha figyeled a dühöt. de azt is egyre halványab­ ban. Ha elég tudatos vagy. M e g ­ állapítod. Ne kezdj gondolkozni. Nem ítéled meg. Amikor még dühös voltál. mert destruktív és pusztító. együtt maradsz a düh érzésével. de az is már tovatűnőben. elemzed a dühöt. mert a helyzet úgy hozta. nem kell semmilyen elhatározásra jutni a jövőt illetően. erre nincs szükség. Nem taglalod. amikor a düh már el is párolgott. Az első. akkor elmúlik. Ne próbáld elemezni a haragot. szemtől szembe. pontosan itt és most. hogy azért lettél mérges. hogy megítéled. Amikor még egy átfutó gondolat sem áll közéd és a düh közé. Ezért vált a nyugati pszicholó­ gia analitikussá: mindent elemez. mert a fogadkozás a jövőbe repít. hogyan kerülhetnéd el. felhőként övezi a dühöt. ám a figyelmed a dühre és nem önmagadra irányul. amint távolodik. megfigyelheted az érzést: így a figyelmed egyre mélyül. de közben maradj tudatos. hogy igazán nem voltál képes tudatos lenni. mit tégy. Most már kezedben a kulcs: figyeld a haragot. Valahányszor dühös leszel. hogy „Ez többé nem fordul elő. és elvész a dolog tisztasága.

még mielőtt megszü­ letett volna.nem csak a farok -. Majd szétvet a düh. A második szakasz az. Ez aztán a születésszabá­ lyozás. a düh még csak kibontakozóban van benned . 262 . forr benned az indulat . És van egy harmadik fejlődési szakasz is: amikor még nem vagy mérges.ami jó. de amikor a helyzet már ki­ sforrta magát. nyoma sincsen. A jelenség végbe se ment.AMI G Á T O L J A A M E D I T Á C I Ó T tudatossá válsz. Ez a tudatosság első fejlődési szakasza . az orrmánya. de nem elég. Így az elefánt sohasem ölt testet.és ekkor tudatossá válsz a helyzetre. Leterítetted. te pedig megragadod.most még csak a feje látszik. lecsapsz rá. Épp most lép be a tuda­ todba. amikor még az egész elefánt jelen van . fel tudnál robbani.

nem a csakrákkal törődsz. hanem arról. Unalmasnak találok egy hely­ zetet. És ez a különbség az igazi és a hamis spiritualitás között: ha élményekre vadászol. de téged nem ez foglalkoztat. egy-egy villanásnyi időre. akivel a boldogság megtörténik. Eleinte jönni fognak ezek a szünetek. Te a belső középpont felé folytatod az utadat. nem ezek a dolgok izgatnak. A tartalom az élmény. az a tartalom. hanem megvalósulás. nem ez érdekel. és nem ezeken a mellékösvényeken akarsz továbbhaladni. 263 . Csak a tudatosság marad. Úgyhogy te egyre cserélgeted a tartalmat . az a saját lényed. a magad teljes egyedüllétében. hogy kivel történtik. Aztán örömöt érzek. de nem ez a valóság. ekkor az unalom a tartalom. Amikor meditálsz. Ekkor nem a kundalinivel foglalkozol. Csendet is tapasztalhatsz magad körül. ilyenkor a csend a tartalom. mintha a gondolkodás folyamata leállt volna. hogy „egy­ fajta ürességet". átéli. most az öröm a tar­ talom. néhány másodperc erejéig úgy érzed.a végtelen­ ségig cserélgetheted -. akivel ezek az élmények megtörténnek akivel az unalom megtörténik. csak te. Az elme ismét megjelenhet Meditáció közben olykor egyfajta ürességet érzel. A lelki keresés nem arról szól. ami valójában nem is üresség. A z élmény egy rajtad kívül eső dolog. Ezek megtörténnek. akkor az igaz spiritualitás. Ezért mondom. ahol más nincsen. bármit érzel. Ekkor az egónak nincs lehetősége arra. a boldogság is lehet tartalom. tartalom nélkül.AZ ELME T R Ü K K J E I AZ ELME TRÜKKJEI Ne tévesszenek meg az élmények Az összes élmény az elme trükkje. Aki az élményt megta­ pasztalja. hogy mi történik. A valóság az a valaki. élmény .az inkább az összes élmény megszűnése. ekkor a bánat a tudatosságom tartalma. Érezhetsz boldogságot. Bánatosnak érzem magam. akkor az hamis spir­ itualitás: ha viszont az élmény megtapasztalóját keresed. A meditáció nem. A meditáció nem élmény. hogy újra felüsse a fejét. az összes élmény csak kibúvó. bármit tapasz­ talsz.

Örökké fogod hallani dallamát. Ekkor bejutsz az ürességbe. ne válj áldozatává.egyszerűen csak várj. Bármit is csinálsz. és te be is dőlsz ennek a trükknek. el is tűnt. hogy az elméd csendesebb lett. hogy ez nem a valóság. hogy nem tudta magában tartani a dolgot.az az érzés. Ugyanez történik a keresővel is. csak várj. megvilágosodott. Várj . mert ha egyszer megtapasztaltad az igazi ürességet. hogy „Most nem gondolkodom". Ne mondj semmit. Már nem tudod elfelejteni. Úgyhogy vigyázz! Eleinte biztos így lesz. csinálhatsz. egyesülj vele .ez a sajátságuk. hogy ébren vagy. Belsődhöz fog tartozni. az álom része. Most egy másik útvonalon próbálkozik.ne valamire .úgy érezte. És az illetőt nagyon ingerli és boszantja a mester annál az egysze­ rű oknál fogva. hogy ébren vagy. az üresség mindig ott lesz benned. Ha egyszer megláttad a belső kincset. . Ne hagyd magad csapdába ejteni. De hát ez mi? Ezzel kezdetét vette egy másodlagos gondolkodási folyamat. megérkeztem". Ez ahhoz az álomhoz hasonlít. És azt mondod: „Most valami történ­ ni fog. Még most is álmodsz . hogy megérkezett. hogy „már nincs több állomás. az csak a felszínen zajlik. Ne csinálj semmit. Az elme képes létrehozni azt az illú­ ziót. Például az egyik német tanítvánnyal rendszeresen ez történt . hogy a keresők több­ sége abban az illúzióban ringatja magát. hogy ő még nem érkezett meg. Csak figyeld hatolj belé. Az első dolog. Az elme egy csaló. akkor többé nem veszítheted el. a mester megfoszt­ ja ettől az illúziótól. Az illúzió oly valóságosnak tűnt. Valahányszor ez történik. hanem álom. ezért valahányszor ez történik.csak várj. mert akkor az elme ismét ott terem. hogy ezt kimondtad. Amikor úgy érzed. maradj csendben. hétköz264 napi életet. méghozzá annak egy finom változata. ha érintkezésbe léptél a legbenső lényeddel. Az elme becsaphat Vannak viselkedésminták. és ilyen körülmények között a mester feladata az. élhetsz megszokott. leg­ belül üres maradsz. Abban a pillanatban. és visszalöki a tudatlanságába. hogy „ez üresség". mintha éppen nem gondolkodnál. akkor lehet bármilyen elfoglaltságod. amit csak szeretsz. melyek könnyen csapdába ejtik a keresőt. Te mit csinálsz ekkor? Megállapítod. hogy valahányszor úgy érzi célba ért." És ez micsoda? Indul egy újabb gondolatmenet. A valóságos dolgokat nem lehet elveszíteni . melynek álmodása közben azt hiszed. Ne mondd. és beszá­ molt róla a társainak. és ez már nem ideig-óráig tart. ne kezdd ezt szavakba önteni. mert ezzel megtöröd a csendet. ez megint csak egy gondolkodási folyamat lesz. és nehogy szavakba foglald. Ez több ponton is előfordulhat.AMI GÁTOLJA A MEDITÁCIÓT De mivel úgy érzed. újra meg újra. hogy ráébressze a tanítványt.

magasabb síkon ugyanez a dolog történik. Ugyanúgy éhes maradsz. te még mindig a régi vagy . enned ad. akkor aznap éjjel azt fogod álmodni. Semmi sem történt veled. ami megzavarhatná az álmodat. aztán visszajöttél és folytattad az alvást. hogy lehetőleg semmi ne zavarjon meg. És mindaz. amit csinálsz .márpedig a testnek nagy szüksége van a nyugodt alvásra. hogy az álmod zavartalan legyen. és az elme egy szokványos ébredést akadályoz meg. Egyszerű­ en csak a dolgát végzi. az elme válogatás nélkül megadja. Létre tudja hozni a valóság illúzióját . Amikor kétségbeesetten hajszolsz egy dolgot. hogy hétköznapi vagy spirituális ébredésről van-e szó. Bármit kérhetsz tőle. Ha este éhesen fekszel le. reggel pedig kipihenten. mégsem tanul belőle. Álmodban úgy érzed. Az elme szempontjából ez teljesen mindegy. Hiszen nem tudja ellenőriz­ ni. hogy pompás ételeket fogyasztasz. Minden alkalommal el kellett neki mondanom. Az elme próbál hozzásegíteni ahhoz. ahogy az álmaidat rombadönti a valóság. így az éjszakád hosszú és nyugodt. és mert biztos volt a dolgában. Ha éhes vagy. semmivel nem törődve. akkor a megvilágosodás illúzióját kelti benned. Ha az elme nem hozná létre azt az álmot. hogy idejött áldásért. akkor az éjszaka közepén fel kellene kelned . az elmének az az egyik feladata. eljött Indiába. amíg alszol.AZ ELME T R Ü K K J E I Annyira bizonyos volt benne.az új ember még nem született meg.csupán egy mechanikus szerkezet. 265 . Nehéz látni. ami kielégíti az elméd. egyébként az éhség fölébresztene. hogy most hétköznapi vagy spiri­ tuális alvásról.ez az elme saját belső hatalma. Az elme olyan álom­ mal lát el. Ez naponta megtörténik mindenkivel álmában. Az éhséget elfedi az álom illúziója. hogy kimentél a vécére.hogy leve­ leket irkálsz az ENSZ-nek és más hivatalos szerveknek . hogy „Téged csak be­ csap az elméd. hogy az illúzió megteremtésével megszüntesse az elkeseredett hajszát. hogy az áldásomat kérje.csak az ego megnyilvánulása. Az elme gondoskodik arról. Az ő szerepe annyi." Könnyű egy szép álomvilágban élni. és kiküszöbölje mindazt. A szellem ösvényén pedig ez egy rendkívüli álom és egy rendkívüli ébredés. Ez az elme mindennapos feladata. Ez háromszor történt meg egymás után. amelyben kedvedre való finomságokat eszel. A Kelet ősi irataiban ezt a mája ere­ jének hívták. Ez biztosítja az éjszakád nyugalmát. hogy tele van a gyomrod. vi­ szont az éjszakád nyugodt. megfiatalodva ébredsz. de az elme be van programozva . hogy nyugodt alvást biztosítson a számod­ ra. Már az is az ő bizonyosságát mutatja. ha elkeseredetten hajszolod az igazságot. Az előbbi egy szokványos alvás.

Desszertként német csokoládé tortát rendel­ nek. Amikor a pincér kihozza a számlát.feleli Goldstein.A „hitelkártyám" . 266 . .kérdi a pincér. s végül brazil kávét isznak. Olasz spagettit. és átnyújtja a pincérnek. hogy otthon felejtette a tárcáját. . japán szusit és francia bort fogyasz­ tanak. Ezért előhúzza a zse­ béből Osho fényképét.Hát ez micsoda? . Goldstein észreveszi.M A S T E R C A R D A MEDITÁCIÓ ÜTŐKÁRTYA A KEZEDBEN! O sho egyik zsidó tanítványa elvisz egy pompás nőt vacsorázni Poona legdrágább éttermébe.

ÖTÖDIK RÉSZ KÉRDÉSEK A MESTERHEZ 267 .

ez 268 szükségszerű. aki sosem vesz részt semmiben? Az elme előbb-utóbb fölteszi ezt a kérdést. Amint szemtanúvá válsz." És az elmének bizonyos szem­ pontból igaza van. Az elme attól tart. hogy „Ha te szemtanúvá válsz. táncolni és igazán élni az életet? A szemtanú nemcsak az élet külső szemlélője. Miért fél az elme annyira attól. „legyetek szemtanúk". a tudatosságnak ebben az állapotában az elme meghal. Ahogy a sötét­ ségnek is el kell oszlania. mert az elme nagyon fél attól. De képes-e a tudat. már nem alszol. Elbizonytalanít. Heves lánggá válsz. a szemtanúság viszont a nem cselekvés egy állapota. hogy „legyetek tudatosak". mert az elme az álom egy állapota.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ CSAK EGY SZEMTANÚ KÉPES IGAZÁN TÁNCOLNI Te folyton azt mondod nekünk. eleven és végtelen lehetőség. szívből énekelni. öngyilkos lesz. Egy csomó kérdést felvet. ha a szobában felkapcsolod a villanyt . Tudatosság vagy kristálytiszta. mintha egyszerre mindkét végedről égnél.mindenfélét csinálni akar -. hogy te szemtanúvá válsz. ébren vagy. Az_elme folyton cselekszik . és egy sereg problémát kreál a számodra. és az álmok csak alvás közben léteznek. hogy bele merj-e ugrani az . friss és fiatal. ha te továbbra is mélyen alszol. A heves fénynek. Ezért fél úgy az elme. akkor énrám többé nem lesz szük­ ség. Az elme csak akkor maradhat életben. amely csak egy szemtanú. az elmének el kell tűnnie. hogy belőled szemtanú lesz? Azért. Amint létrejön benned a szemtanú. mert ez az elme halálát jelenti.

akik igazán értenek a tánc­ hoz. Ez a gondolatmenet szinte minden meditáló fejében megfordul. Csak Meera ismeri az igazi táncot.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ ismeretlenbe. ha már szemtanú lettél. nem szívből. önmagából adódó tulajdonsága. akkor egyáltalán nem is igaz. az egóban élnek. Te folyton azt mondod nekünk. én óvlak. Ne feledd: ha az igazság nem paradox. lélekből jövő tánc. de minden igazság paradoxon. hogy „Mester. akik az elmében élnek. akkor az valami más. amit akár táncnak is hívhatsz. Csak amikor szemtanú vagy. Ha rám hagyatkozol.mindkettőt és egyiket sem. Ez paradoxonnak látszik . és ez a tánc. hogy legyetek éberek. de tán­ colni nem. a negatívat és a pozitívat egyaránt magában kell foglalnia. A többiek csak a technikában jár­ tasak. Próbál meggyőzni a maga igazáról: „Velem biztonságban tud­ hatod magad. Nem minden para­ doxon igazság." Az elme pompás észérvekkel áll elő. legyetek szemtanúk. akkor az életnek csak külső szemlélője leszel. minden különösebb ok nélkül. Szerepelni azt tud. sikereket érsz el. Ekkor annyi­ ra boldog vagy. és le kell mondanod a biz­ tonságról. amely csak egy szemtanú. Azért aggódsz. hogy elhagysz. és egy pluszt. az mindig ellentmondásos. hogy ha szemtanúvá válsz. mint olyan. mert mindkét pólust. 269 . Ez a végső paradoxon. minőségileg más. Nem. Az elme mondja azt. akkor tudod élvezni az életet. sőt meg is kell haladnia. ellentmondásos. az ego pedig nem tud táncolni. Egyszer és mindenkorra vésd a szívedbe: az igazság. és szem­ tanúnak lenni az megint egy teljesen más dolog. A „plusz" alatt a kettő meghaladását értem . táncolni és igazán élni az életet. Az igazság paradoxon kell hogy legyen. leragadt. Én minden téren gondoskodom rólad. csak Krisna. el kell hagynod az összes tudásodat. Chaitanya. hogy tudnál énekelni? Az elme szenvedést hoz. hogy a boldogság kezd túláradni rajtad. Le kell vetned a védő­ páncélodat. hanem az elme. Fölöslegesen vállalsz kockázatot. és be kell lépned az ismeretlenbe. Az igazi tánc csak akkor történik meg. Az ellentmondás az igazság alapvető. külső szem­ lélőnek lenni az egy dolog. Nem te teszed föl a kérdést. és magától csendül fel egy dal. és a szenvedés nem szül dalt. csak az a tudat. Megpróbál visszatartani. Amikor az elmében vagy. hogy tudnál táncolni? Persze tehetsz bizonyos üres mozdu­ latokat.az energiájuk megrekedt. az ellenséged kérdez általad. M e g tudom érteni a kérdésedet. De képes-e a tudat. de hiányzik a túláradás . Az igazságnak tartalmaznia kell életet és halált. Amikor az elmében vagy. de ami igaz. Azok az emberek. Maga a boldogság fakad dalra.az is! -. amely csak egy szemtanú. védelek. táncolni és igazán élni az életet?" Igen! Sőt. de ez nem igazi. szívből énekelni. ők azok az emberek. Abban a pillanatban. tud szívből énekelni.

Valaki más táncol. te pedig csak nézed. te pedig csak hallgatod. egy újfajta szépség. egyfajta álomvilágban él. de a két lábad mégsem érinti a földet. te pedig őt nézed. az közömbös. akik nem tudatosak. cselekvés nélküli cselekvés. Ezt értem az alatt. elvonultak a világ és a tettek elől. A lótusz vízi növény. Ez állandó kihívást jelent. a virágját mégsem éri víz. és nézi. Ez Lao-ce kifejezése. hogy a világ forgataga a lényedbe hatoljon: erre mondjuk. amit neked magadnak kellene tenned. de nem hagyod.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z Aki csak kívülről szemléli a dolgokat. hogy tudat vagy. Ez a lótusz keleti szimbólumának a jelentése. és cse­ lekvővé válsz . amely csak egy szemtanú". hogy egy tudat vagyok". A világ forgatagában élsz. Ő az életben él. ám a szirma mégis jóval a víz tükre felett virít. A lótusz nem vonul el a Himalája hegyi barlangjai­ ba. Vagy álomba zuhansz. a létező legnagyobb totalitással. ám a lelke mélyén mégis szemlélő marad mindig arra emlékszik. hogy „tudat. vagy szemtanúvá válsz. dzsaina vagy buddhista szerzetesek. Te egy néző vagy! Az emberek órákon át a székükhöz ragadva ülnek a tévé előtt . Az utcán sétálva emlékezz arra. és mindenfajta elfojtás torzulásokhoz vezet. Próbáld ki.katolikus. A szemtanú nem az az ember. Akkor hát mi a szemtanú? A szemtanú az. gyáva. tompa. és te csak bámulod. nem veszel részt a dolog­ ban. Biztos láttad a lótuszvirá­ gon ülő Buddha szobrait. Áll az út szélén. Fél.egy újfajta gazdagság. a cselekvés világából? A cselekvés világa a legalkalmasabb közeg a tudatosságra. Ők egyszerűen elfojtották a vágyai­ kat. és közben folytatod világi ténykedésedet. A szemtanú a wei-wu-wei állapotában van. ám a tetteidet világosítsa meg a tudatos­ ság. de ne vizezd össze a lába­ dat. az illúziók áldozata. A kolostorokban élő . Te tovább sétálsz. Ekkor a cselekvésed más minőséget nyer: igazi cselekvés lesz.ekkor világi ember vagy. és az egészhez hozzáadódik még valami . akik ellenzik a cselekvést. Nem vesz részt az életben. Valaki más szeret. azt jelenti. Ez az. nem igazi szannyászinok. ha kivonulsz. Azok. lelki beteggé tesz. akik elmenekültek a vilá­ gi élet elől. Hivatásos színészek teszik azt. Hol lehetnél szemtanú. képeit. Azoknak. hindu. Te is ezt teszed egész életedben: valaki más ját­ szik egy mozifilmben. és mégis éber marad. a tetteik nem igazi . a létező legnagyobb szenvedéllyel. Hozzáadódik egy­ fajta belső érték a külső cselekvéshez.ők is nézők. Valaki más énekel. aki részt vesz. amit Buddha is mondott: kelj 270 át a folyón. álmodozó. A tudat lángjává válsz. és aztán a sétában teljesen más örömöt lelsz: a földön jársz. megnyomorít. Ez egy metafora. amikor újra meg újra azt mondom neked: Legyél éber! Én nem vagyok a cselekvés ellen. ahogy a többiek élnek. hajlamosak az elfojtásra. a vízben él. aki elmenekült az élet elől. A szemtanú nem külső szemlélő.

Csupán áldozat vagy. több területen is ki tudja fejezni magát: dal­ ban. táncban.Ezen már csak egy plasztikai sebész tud segíteni. rab­ szolga. Amikor végül rátalálnak. ezt nem nehéz eldönteni feleli a Főnökasszony. akkor csak két lehetőség marad: vagy elfojtod az érzelmeidet. hanem cselekszik. vagy túlságosan elnéző leszel önmagaddal. önmagát adja. kiáradó. ő a saját tudatos­ ságából cselekszik. Ha úgy érzi. Ők csupán reagálnak. hogy a tuda­ tosság sosem reagál. akkor megteszi: ha úgy érzi. akár egy gép. Nem fojt magába semmit. Megerőszakolnak egy apácát a zárda tőszomszédságában. Ha megsérted Buddhát . úgy működsz. senki sem tud rajta megnyomni egy gombot. te pedig reagálsz a sértésre. akkor nyugton marad. égre emeli a kezét. Az orvos megérkezik. Mindkét esetben gúzsba kötöd magad. Valaki megsért.Nos.Először is távolítsa el kérem azt a mosolyt az arcáról!" 271 . Az igazi egyéniség tudja. és kétségbeesetten így szól: . így kiált: . versben.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z tettek. hogy valamit meg kell tennie. mire a szerkezet beindul. A reak­ ció a másiktól függ: az illető meg­ nyom egy gombot.ő nem reagál. imád­ ság és együttérzés által. szeretet. beviszik. Amikor a sebész meglátja a szegény apácát. Az ő tette sohasem a másik ember tettének a következ­ ménye. és kihívják a hely­ béli orvost. hogy nincs szükség megnyil­ vánulásra. Sokoldalú. . Ha nem válsz tudatossá.Te jóságos ég! Micsoda felfordulás! Nem is tudom hol kezdjem? . mindig nyitott. Hívnak hát egy plasztikai sebészt. nem akciók. hanem csak reak­ ciók.

a sötét felhőt visszautasítja. hogy választasz. akkor lehetetlen elzárkóznod a csúnyától .ez ugyanannak az éremnek a két oldala. Beszélj kérlek az elfogadásról. Ha azonosítod magad a szebbik résszel. A sötét felhő a háttér. vagy az egészet eldobod. Csak a gyönyörű ezüst-sziluettet 272 fogadja el. problémákat okozol magadnak. Vagy az egészet vállalod. sem a sötét oldala. és úgy érzem. és el szeretném fogadni őket. Nagyon nehéz elfogadnom. amikor elmém sötét oldala előbukkan. A választás miatt szorongsz. hogy Veled. de nem oszthatod ketté. ami szépnek és világosnak tetszik. a Te makulátlan jelenlétedben üljek. A legalapvetőbb dolog. Szembesülni akarok az elmém valamennyi oldalával. amit meg kell értened az. hogy ez csak a világos rész ellenpólusa. Az ember összes neurózisát az okoz­ za. hogy a sötét felhő ezüst sziluettje a sötét felhő nélkül nem létezhet. A nem-választás azt jelenti: az elme ott van.sem a világos. és van egy sötét meg egy vilá­ gos oldala na és? Mi köze ennek tehozzád? Miért kell emiatt aggódnod? . hogy csak azt akarja választani. nem vagyok méltó arra. hogy a világos körvonal kirajzolódjék. hogy csak az elfogadáson keresztül léphetünk túl az elmén. hogy te nem az elme vagy . Azzal. mert oly gyakran hallom Tőled.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ A LIBA SOSEM VOLT ODABENT! Néha. Piszkosnak és bűnösnek érzem magam ilyenkor. Mintha nem tudná. amire feltétlenül szükség van ahhoz. én valósággal megrémülök.

Körülnézel. A gond akkor merül fel. amit csak kellemesnek talál . amikor az ellentétes oldal kerül előtérbe. Próbáltad megoldani ezeket a nehézségeket. és csak ürességet. élősködik rajtad. az annál erőtlenebb lesz. Próbáld meg ezt időnként: hagyd. akkor bekövetkezik az áttörés: az elme egyszerűen meghal. hogy te nem vagy azonos vele. alvás közben és ébrenléti állapotban -. amikor már egyáltalán nem azonosulsz az elmével. hogy a kellemetlen szintén ott jár árnyékként a kellemes nyomában. akkor egyál­ talán nem létezne probléma. És az elmével együtt eltűnik az „Én" is. még egyetlen pillanatra sem. akkor az elme mind jobban össze­ zsugorodik. Ilyenkor kettésza­ kadsz. De a bajt te támasztottad azzal. amilyen. A tudatosság egyfajta minősége van már csak jelen.éjjel és nappal. mert te nem az elme vagy. ami oly fontos volt a számodra és oly sok gondot okozott. hogy ez az elme természete. A mester azt mondja a tanítványnak. minden gondot jelen­ tett és aggodalmat. ahol eddig szakadatlan érzékelted a jelenlétét . És még egy sereg más dolog is. Ám amikor kezdesz félreállni. hogy fölismered a tudatosságnak ezt a „levését". és úgy tűnt.és elfelejti. Egy szemtanú vagy és semmi más. Ha az elme volnál. egy megfigyelő. hiszen az erejét a te azonosulásodból meríti. azono­ sultál az elme jobbik felével. Azon a napon. hogy kiesve a szemtanúságból. Téged nem a kellemes oldal aggaszt ebben örömödet leled. mert még a „vagyok-ság"-ban is felfedezni az „Én" halvány árnyékát. az összes aggodalom eltűnik. és ki próbálná megérteni az elfogadást? Te egyáltalán nem az elme vagy. megsemmisül. de semmiképp nem „Én-ség"-nek. Abban a pillanatban. M é g pontosabban fogalmazva ez a „levés" állapota. Legfeljebb „vagyok-ság"-nak nevezhetnéd ezt. Az elme megszűnésével az „Én" is felszá­ molódik.elveszíted szemtanú minőségedet. Ahol eddig teljességgel jelen volt. most egyszerre nincs ott. de csak egyre bonyo­ lultabbá váltak. hogy elmélkedjen a következő 273 . Az igazi bűnbeesés amikor kiesel a szemtanuságból. Akkor ki választana és ki akarna túljutni az elmén? Ki próbálna elfogadni. aki bármivel kész azono­ sulni. eltűnik. választasz. és azonosulsz valamilyen dologgal . A bűnbeesés bibliai története csak mese. Szeretnélek emlékeztetni A liba kint van! című zen történetre. hogy nincs kiút. Emlékezz.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ Abban a pillanatban. És ekkor ugyancsak meglepődsz.annak a felismerése. Helyét az elfogadás váltja fel . hogy az elmének ilyennek kell lennie. a tuda­ tod egyetemes lesz. hogy nem. ami az elméről és a te „levés"-edről szól. távolságot tartani. hogy az elme legyen olyan. a sem­ mit találod. És ez nem a te problémád. amiből hiányzik az „Én". Amint egyre kevésbé azonosulsz az elmével.

Te nézője vagy mindennek. egyben a csúnyák is foglyul ejtet­ tek.. hogy hogyan vedd ki a libát anélkül. sohasem volt a palack­ ban. hogyan tudnád onnan kijut­ tatni. hogy miről van szó. Ha a liba a palackban marad. akkor ki tudsz kerülni az elme fogságából.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ koanon: Betettek egy kis libát egy palackba. hogy kisegítsék a libát a palackból. míg végül betöltötte az egész palackot. és a tanítvány egyre csak a fejét töri. Tehát az a kérdés. hogy azt kezded érezni. Menj csak egy kicsit hátrébb. A mester pedig így szól: . A tudatosság nem létezhet kettőségben . annyira azonosulhatsz vele. egyébként a mester nem adta volna fel ezt a találós kérdést" hiszen a mester és a tanítvány leg­ fontosabb munkája mindig valahol az elme és a tudatosság vizsgálata körül van. Hozz létre távolságot közted és az elméd között. hogy élve vagy halva kerül-e ki a palackból. hogy hogyan hozhatnád ki. Bár te nem vagy az elmében. Etették. A palack az elme. ami nincs is bent az elme palackjában. meditál. Az elme csak egy gondolatfolyam. hogy „ez a kettő valami mást kell hogy jelképez­ zen.Megértettél.ezek a csalétkek. Úgyhogy figyelj. A tudatosság nem-kettős.ezek valami mást jelképeznek. Én nem megoldásokat tanítok neked. nem tudod úgy kivenni. a liba pedig te vagy. A koan arról szól. az elme kettős. a liba pedig egyre csak nőtt és nőtt és növekedett. És akadnak olyan idióták. hogy ez . A liba kint van..az elme pedig nem létezhet kettősség nélkül. ha nem törődsz azzal. Én a megoldást tanítom. Most pedig tartsd is kint. Mindegy. a palack nyaka szűk. ez a kettejük ügye. föl sem merül. És amint belefeledkeztél a szép dolgok­ ba. sem a liba nem érdekli . A tanítvány erősen törte a fejét. hogy összetörnéd a palackot és elpusztítanád a libát. Rá kell jönnöd. hogy odabent vagy! A tanítvány odaszalad a mesterhez. mert egyáltalán nem értik. hogy odabent van. akik különféle módszereket is ajánlanak. A liba sohasem volt odabent. táplálták. Ha egyre csak a libával és a palackkal 274 viaskodsz. mely agyad képernyőjén vonul át előtted. ha közben elpusztítod a libát. elpusztul. A tudatosság a liba. de azt nem teheted. de ha szemtanú maradsz. Vagy pedig csak úgy tudod kivenni. hogy elmondja: a liba kint van. Aztán egyszer csak fáradtan és elcsigázottan a tanítványnak hirtelen megvilágosodik a megoldás: a mestert sem a palack. Azért nevezem őket idiótáknak. Telik-múlik az idő. akkor sosem fejted meg a talányt. és figyelj. hiszen az elme nem létezhet ket­ tősség nélkül. Mi lehet a megoldás? A liba túl nagy. Most már túl nagy: nem fér ki a palack száján. De te azt hiszed. hogy össze ne törnéd a palackot. de nem talál megoldást. ám kezded magad azonosítani a szép dolgokkal . Ám ez sem megengedett. és mindenkit arról faggatsz.

hogy sötét van a moziteremben. hogy az emberek sírtak. Nem kell összetörnöd a palackot. és az emberek nevetnek. az elmével azonosulsz. akkor nem tudod élvezni a filmet . hogy egyál­ talán nincs baj . aztán szenvednek. Csak állj félre. nem történik semmilyen tragé­ dia . amenynyire csak lehet. . de nem akarok a részévé válni. mintha egy filmet néznél. és aztán szenvednek.ez nem más. Az emberek azonosulnak másokkal. mi élvezet van a sírásban? Az egészet úgy nézem.mond­ tam -. amikor az a dolog megszűnik. így az emberek nem jönnek zavarba pedig semmi sem történik! .De igenis élvezem a filmet . Te mindennel azonosulsz. 275 . Hamarosan látni fogod. A film részeivé válnak. . de annak ide­ jén láttam. azonosítják magukat valamelyik szereplővel. és három órára csaknem teljesen megfeledkeznek magukról. mint egy mozit.kérdeztem apámat annak idején. csak egy film.A melletted ülő férfi sírt! .K É R D É S E K A M E S T E R H E Z jó. Az azonosulás minden szenvedésed forrása.. Képek mozognak a vásznon. szép.intett le apám. valami.felelte apám. és nem kell elpusztítanod a libát sem.Ha az emberek viselkedéséről kérdezgetsz.A teremben mindenki sírt . Senkit sem ölnek meg. kiesnek a jelenből. vagy éppen­ séggel csúnya .maradj távol.De hisz .csak levetítenek egy filmet. amit közel­ ről is élvezni szeretnél. Az emberek min­ denféle dolgokkal azonosítják magukat. És bármivel azonosítod is magad. .Láttad? . . potyogtak a könnyeik a moziban..ellenkeztem . .jó ideje nem láttam már filmet. Ezek az embe­ rek itt mind a film részévé váltak. Nézd az egészet úgy. Gyerekkoromban láttam . és hagyd járni az agyad. csakhogy én nem akarok sírni.A jelenet olyan. Jó.a liba kint van. az emberek sír­ nak. De az emberek még a filmekkel is azonosul­ nak. élvezetes.

akkor már meg vagy mér­ gezve. Én azt mon­ dom: bárhol is vagy. és megjelenik a mennyország. Minden amit elfogad­ sz. pokollá változik. akkor máris megfigyelő let­ tél a hegytetőn. Azt mondják. Viszont bárhová megy is a szent. mindig a két szék között maradok. ahol lenned kell. hogy hogyan kell a poklot mennyországgá változtatni. Semmi sem lehet kötelező.de téged félreinfor­ máltak. A kkor pontosan ott vagy. hogy a bűnösök a pokolra kerülnek.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z A MEGFIGYELŐ A HEGYTETŐN Nekem úgy tűnik. hogy egy szentet nem lehet pokolra vetni. Te folyton problémákat gyár­ tasz. mennyeivé válik. és minden amit elutasítasz. legyél ott. ahol lenned kell. Nem kell megfigyelőnek lenned a hegyte­ tőn. bármit csinálok. sem megfigyelő nem vagyok a hegytetőn. ha elfogadod ezt a helyzetet. ha ezt el tudod fogadni. abból a helyből mennyország lesz. Nincs senki. Semmi sem lehet helyes vagy helytelen. A szenteket nem küldik a mennyországba. pok­ lot teremt maga körül. amíg te elutasítod. Hogyan lehetnék végre ott valahol? Úgy érzem. akkor a pokol eltűnik. Te azt hallottad. A pokol eltűnik. Pontosan ez az a hely. mert a pokol csak addig lesz ott..nincsen senki. aki oda küldje őket. Az egyetlen bűn: ha valaki a felosztások. az ítélkezés vagy a mél­ tatás fogalmaiban gondolkodik. mert ő ismeri annak az alkímiáját. Legyél bár a pokol­ ban. Ha egyszer a „kell" fogalma belép az életedbe. lényéből adódóan ott megteremti a maga mennyországát. Bárhol is vagy. az értékek. hogy a hegytetőn álló megfi­ gyelő és a világban ténykedő ember között vagy valahol. a szentek pedig a mennyországba .. és bárhová kerül is egy szent. aki ezt az egészet elrendezze . semmi rossz nincs abban. Bárhol is vagy. hogy sem a világban nem vagyok ott teljesen. A dolog épp fordítva mű­ ködik: akárhová jut is egy bűnös. A szentek mindenüvé 276 . Felejtsd el a célokat.

ne elégedj meg azzal. ragyog odabent. teljes elfogadás az. Nézd meg magadat kívül-belül alaposan. Úgyhogy ne próbálj más lenni. És a bűnösök? Elküldheted őket a menny­ országba. de nem tudod. Ezen már nem lehet változ­ tatni. amit embernek hívnak: mindig valaki más­ nak. ebben a pillanat­ ban nézz önmagadba. ő egyfolytában és módszeresen mindent elcsúfít. és olyasmire vágyni. benned rejlik az átalakítás ereje. miszerint ha te.te már most az vagy. sehol másutt. akkor a teremtmény is tökéletes. És fölöslegesen szenvedhetsz. És olyan nyavalyákat szedhetsz össze. amit úgy hívnak: ember. Te tökéletes vagy! Másra már nincs szükség. mint ahol vagy. ott is poklot fognak teremteni. az egész elképzelés olyan abszurd. Minden fénylik. Ez az a betegség. ami nincsen. képes vagy ebben a pillanatban élni. ami mindig is voltál. puszta tényre. bárhol legyél is. ami lehetsz. Ám az elme előbb-utóbb unszolni kezd. aki nem ismeri a dolgok ilyesfajta átlényegítésének titkát. Neked nem valami vagy valaki mássá kell válnod. Egyetlen szeplőt sem látok. hogy önmagad légy. Az elme nem hagyja. a lelked pedig 277 . akkor az egész világ mindjárt átalakul körülöt­ ted. hogy valaki más légy.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ magukkal viszik. légy valahol másutt. Tehát hogyan határozhatnánk meg a szentet vagy a bűnöst? Az én definí­ cióm: a szent az az ember. ami van. látsz valamilyen tökéletlenséget? Minden tökéletes és csodálatos. én nem elméleti szakem­ ber vagyok.. a mély. Legfeljebb szerencsétlen­ né teheted magadat. és elfe­ lejteni a jövőt. . azt te hogyan tudnád túlszárnyalni. Légy éber! Látod?! Olyan nyilvánvaló az egész. Az isteni teremtés értelme: a tökéletes tökéletest teremt.A" „B"-vé akar válni. önmagukban hor­ dozzák a saját mennyországukat. Itt és most. ezt kisugárzod a környezetedbe.íme a mássá válni akarás lázas rohama. Hanem épp ellenkező­ leg. Ne próbálj másutt lenni. Te már az vagy. Bármilyen is vagy. tovább fejleszteni? Csak gondolj bele a helyzet abszurditásába. hogy válj valami mássá.. Én egyszerűen csak utalok a meztelen. te egy kész termék vagy. amiről a vallás szól. valahol másutt lenni. ami van. te csak légy önmagad. Amit az Isten megteremtett. folyton elu­ tasítani azt. Csak nézz önma­ gadba . Nem tehetnek másként. Ez az a kór. vagy és leszel . A bűnös pedig az az ember. azt a törek­ vést. Mi kell még ide? Látsz valami hiányt.egyetlen szeplő sincs belső lényedben. aki megis­ merte a dolgok mennyországgá alakításának titkos alkímiáját. Próbálod túlszárnyalni az Istent. melyek csak a fejed­ ben léteznek. „B" „C"-vé akar válni . Az elfogadás. a célokat. Én nem gyártok erről elméleteket. Az elme mindig valamivé válni akar. Én ezt a jelentést tulajdonítom a teremtés történetének: amikor egy tökéletes lény teremt valamit.

Hadd ébresszelek most fel titeket. És ti mindnyájan buddhák vagy­ tok. hogy nem fogadod el önmagadat úgy. Ettől a pillanattól fogva csak kezdj élni és örvendezni. mint „igen"-t mondani az életnek. hogy rávezesselek a vágyakozás kép­ telenségére. Kérlek. ezzel „nem"-et mondasz. És ha most nem ébredsz fel. És akármikor vágysz valamire. A vágyakozás hiábavalóságának meg­ értése hozza a megvilágosodást. akkor olyan leszel. A vágyakozás azt jelenti: valami mássá lenni. Nem. mint a madarak. Ő megállapodott a saját lényében. hogy mostantól inkább lótusz lenne. hogy felébredj. Azt mondod. Ha már örömöt lelsz a saját létezésed­ ben. itt van a középpontja. Én nem azért vagyok itt. ebben az állapotban. a bontakozó rügyeket. És magabiztos! Csak az emberi elme káosz. A fák boldogok és elégedettek. Örülj az életnek! Dobd el a vágyaidat! Bármi vagy is. Nyissátok ki a szemeteket. A rózsabokor nem próbál lótusz lenni. A vágyakozás azt jelenti. Aki már ráeszmélt. Ezért nem ég az egész természet lázas izga­ lomban: nyugodt. A jövő csak azért létezik. békés. bármilyen mélyen alszotok és bármilyen hangosan horkoltok is. Ő így boldog.mert a rózsabokor az egy rózsabokor.K É R D É S E K A MESTERHEZ egyszerűen van. légy ott. akkor mikor szándékozol felébredni? Te már megértél arra. zöld lombokat. hogy lehetne ennél jobb is. hallgasd csak éneküket. Bármennyire propagálod is a lótuszság előnyeit. a felhők boldogok és elégedettek. az vallástalan. csöndes. A rózsabokor ki fog nevetni téged . örülj neki. aki „nem"-et mond az elemek. Ők egyszerűen azok. én azért vagyok itt. ami mindig is lenni akart. el kell dobnod vágyaidat. Ettől ti még buddhák vagytok. ő nem fogja a fejébe venni. hogy újabb vágyakat ébresszek benned. mert az idő csak a vágyakozással együtt létezik. hogy meg­ valósulj. az egy bud­ dha. 278 . Ezt csinálod immár ezer és egy élet óta. Ezért mondják foly­ ton a Buddhák: „Ahhoz. hogy az életfelfogásod nem a teljes igenlés. mert mindenki valaki más szeretne lenni. Már épp eleget aludtatok. Akkor olyan leszel. mely helyzettől független. hogy ő már most az. ahogy vagy. mert te vágyakozol. Vallásosnak lenni annyi. mert ők nem akarnak válni valamivé. És ekkor hirtelen eltűnik az idő. ahol vagy. hogy rózsabokor lehet. A hajnal zörget ajtótokon. mint a fák. amik." A vágyakozás valamivé válni akarás. Ideje fölébredni. a madarak boldogok és elégedettek. Nem tudod meggyőzni őt a dolog ellenkezőjéről. a rózsabokor örül annak. nézd az üde. A vágyakozás szanszára. Lelj örömöt a saját lényedben.

végigszökell az egész létezésen. Pöröghet gyorsabban is. az elme pedig még ennél is gyorsabb. hogy ezt hibának látnád. hogy azt nem is lehet sebességgel mérni. A fény 186 ezer mérföldet tesz meg egyetlen másodperc alatt.. Próbáld látni. hogy te próbálod megfékezni az elmédet . Figyeld.hadd pörögjön! Ez_a dolga.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ HOL HAGYTAD A BICIKLIDET? A meditációk alatt az elmém továbbra is ötszáz mérföld per óra sebességgel pörög. mi ezt csidvilasz -nak a tudat játékának . roppant távolságokat jár be. A szanszkritban nekünk van erre egy speciális kifejezésünk. de ez nem elhatározás kérdése. hogy hadakoznál ellene. Csak az időmet pocsékolom? A te elméd meglehetősen lassú. Azt mondod: „A meditációk alatt az elmém továbbra is ötszáz mérföld per óra sebességgel pörög" . de senki sem tudja akarattal megállítani. hogy az elme milyen gyor­ san. Ahelyett. az elme magától leáll egy napon. Az elme olyan gyors. Élvezd a tempót! Élvezd az elmének ezt a játékát. micsoda sebességgel halad körbe-körbe. Sosem tapasztalok csöndet. hogy miért rohan az elme. Az elme a te akaratodtól függetlenül áll le. mint egy csiga. ez benne a nagyszerű. ahelyett.. Élvezd! . hogy miért rohan olyan eszeveszett iramban az elme. hogy ez sebesség? Lassú vagy. te azt hiszed. Te csak figyelj. barátkozz meg az elmével. Ötszáz mérföld óránként? Mi az. hogy hová 279 . Te csak figyeld.de ez lehetetlen. Senki sem tudja megállítani az elmét! Igen. Nem ok nélkül szalad annyira. hogy mi történik. Mi rossz van ebben? Legyen ez egy gyönyörű tánc. és próbáld látni. Az elme leáll. Fogadd el.ez benne a szép.nevez­ zük. Az az érzésem. és csak egy-egy villanásnyi időre tudok szemtanú maradni. De ezen nincs mit aggódni . A fénynél is gyorsabb.az elme játékos ked­ vében egészen a csillagokig száguld.

Ha sikerrel járnál. Az elmének megértésre. hirtelen témát vált. akkor egyszeriben eszembe jutott. Kérlek..kérdi a sekrestyés. Hallottam egy történetet: .Atyám . . az intellektus kardja folyton éleződik.mondja a sekrestyés -. hogy. másod­ szor.mondja feldúltan a plébános a sekrestyésnek -. . A sekrestyés azt javasolja a plébános­ nak. hogy „Ne lopj". Te kezdesz a pénzről álmodozni. hogy ezt a pénzt mire költsd. Vagy az elme arról ábrándozik. Az elmének oka van a rohanás­ ra.Csak itt a plébánia körül látogattam végig a híveket.ha éveken át kitartóan erőlködsz. a logika. Egyed. hogyan kormányozd az országot. Nem az elme a kérdés. .De igen. és azon kezdesz gon­ dolkodni. hogy most mit is tégy. mibe fektesd be.. valaki ellopta a biciklimet. akkor próbáld ezt megérteni. Az elme egyszerűen követi a te legtitkosabb vágyaidat. vagy más úton-módon jutsz egy nagyobb pénzösszeghez. arról. hogy hol van a biciklim. és a tolvaj lelep­ leződik.nyilván te készteted erre. hogy az elme merre halad. Ne próbáld megállí­ tani. akkor először is nem jársz sikerrel.Képzelje csak . Ebből nem lesz szatori. és mi az. amit semmiképp se vegyél meg. Először is nem jársz sikerrel. Csak nézd meg. ha csak nem tűnik el belőled ez a mély késztetés. majd mindketten nézzük az arcokat. talán még azt is tervezgetni kezded. igen. ám egy idő után elveszti a fonalat.". a gondolkodás. Ilyen sebesség mellett van intelligencia. Én nem pártolom a tökfilkókat. elvesztenéd az intelligen­ ciádat. Nézz mélyen önmagadba. 280 . akkor sikerülhet -.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z rohan .Amikor atyám ahhoz a részhez ér. majd a beszéd végeztével lebotorkál a szószékről. Nem tudod megállítani az elmét.No és hol járt vele utoljára. ne próbáld megállítani az elmét. A szándék már csírájában ott rejtőzik benned. hogy merre tart az elme. Ha a gondolataid a pénz körül forognak. akkor teljesen eltom­ pulsz. a plébános bele­ fog a prédikációba a parancsolatokról. De tudja. atyám? . Elérkezik a vasárnap. hogy megnyerted a lottó ötöst. vagy az egész világot. Ha valaki a szexről gondolkodik. . ha mégis sikerrel járnál . Figyeld. és találd meg a csírájukban lappangó vágyakat. és nem azért vagyok itt. . hogy a következő vasárnapi szentbeszédét tartsa a Tízparan­ csolatról. hogy bárkit is hozzásegítsek az elbutuláshoz. hol hagytad a bicik­ lidet. hogy kormányfő. Csak figyeld az elmét! azt.. akkor szerencsétlenné tennéd magadat eltompulnál. hogy „Felebarátod feleségét. amikor ahhoz a részhez értem. nem úgy volt. ez a nemi vágyak elfojtásának a jele. és jó. hogy így van. milyen intézkedéseket hozz. tudatosságra van szüksége.. minisz­ terelnök leszel. ha sikerülne megállítanod az elmét. Ha próbálod megállítani.

okokat. vagy dalt sem írtak.ahogy ezt megte­ úgy élnek és úgy halnak meg. Járd körbe Indiát. Tönkre­ villámlást. Nem Anélkül. az egész emberek. ehhez szükség. csaknem idiótákká váltak . ezek az lábad a gázpedálról.és közben fékezni pró­ ott nem látsz intelligenciát. ne nyomd tovább. emberek próbálják megállítani az Ha viszont a gázpedált nyomod. egy képet sem festettek. és csak egy-egy villanásnyi az elmének bizonyos képességeire van időre tudok szemtanú maradni.nem élő mult. Nézz csak a szemükbe . Ezek nem minden­ megérted.. Te boldog ember vagy szerencsés. Ők mélyükre nézel .egyetlen pillanatra viszont nem vész el. mahátmával fogsz Tele vagy ambíciókkal.. Ezek nem kreatív embe­ teszed az elme finom mechanizmusát. mert még egy Azt mondod: „Sosem tapasztalok vers megírásához is intelligencia kell. nem hoztak létre semmit. nem látsz bálsz az elme tempóján. hogy akár sejtették is volna. de fokozza a sebességet. az okok egyszeriben eltűnnek. milyen szem­ elme pedig lelassul. és próbálod összeakadni. Még Úgyhogy térj végre észhez. Inkább próbáld megérteni. folyamatosan elmét. hozzá a világ előrébb jutásához.. Ha belenézel a szemükbe. Persze meg tudják állítani. hogy állítsd meg az Ezek a villanásnyi idők különleges elmét.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z Sok ember butult már el a vallás Mit csinálsz. Semmivel nem járultak létezésben nincs nála érzékenyebb. úgyhogy becsüld meg hogy amint megérted az elmét. Ne csináld a két ezért nagy árat kell fizetniük: az intel­ dolgot egyszerre. Az elme az autót.szünteted meg megértés útján? mert anélkül próbálták megfékezni az Például autót vezetsz. Az intelligencia tanúnak maradni . és minden esélyed megvan nem minden ok nélkül pörög. akkor vedd el a tudatalatti mélyebb rétegeibe. az sosem fogják megtudni." Örülj neki! Már ez is óriási dolog. és több ezer két ellentétes dolgot csinálsz.. szannyászinnal. Nem javaslom. hogy balesetet szenvedsz. hogy szed. 281 . mert tönkreteszed az egész mechanizmust. ahogy őket. egy verset Fölösleges az elmét megállítani. csoda történik. akkor elmét. hogy próbálsz fékezni. Ezzel tönkreteszed esősorban is miért teszi ezt. és közben miért száguld akkora iramban. rek. kedvesek. Emberek milliói még ezeket a apránként belátod az okokat. arra. Ha értékkel bírnak. amikor az okokat nem nevében. nyomod a gázpedált. úgyhogy te ostobák. Ők márpedig az elme egy nagyon kifino­ csak ott ülnek és vegetálnak . gyorsítasz . csöndet. hogy megvizsgálták volna az gyorsíthatsz és fékezhetsz egyszerre. napi pillanatok. A csoda az. hogy belenéztek volna a Ha a féket nyomod.megállítani az elmét? Az ambíció igen. nem éri kényszer. ők jó emberek. de ne nyomd a féket. mert az elmét sem lesz benne részük. hisz ilyenkor ligenciájuk el fog veszni. és a ritka pillanatokat sem élték át. érzékeny jelenség.

Légy boldog. és ezek a ritka pillanatok egyre hosszabbak és gyakoribbak lesznek. A pénz. és egyre több ilyen pillanatban lesz részed. a hírnév. a lényeg az. Ahogy az óceán cseppekből áll.az idő magától halad. Az idő amúgy is megy. Hagyd menni a maga tempójában . A hálával min­ den növekszik.te csak figyeld.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z De te nem érzel hálát. akkor hogy tudnál időt pazarolni? Csak olyasmit tudsz pazarolni. és te ráérzel az ízére. melyekben villanásnyi időre szemtanú lehettél. amelyben a jelenség mind gyakrabban végbe­ megy. mert ezek az örökkévalósághoz. a tekintély. Az idő nem a tulajdonod. Az időt nem birtokolod. hogy csak azokkal a pillanatokkal nyertél időt. amire szert tettél. Ha nem érzel hálát. amit kerestél. akár nem . Ez mindig lassan megy végbe." Nem baj! Legyen ez az idő rövid. az idő megy. amit meg is tudsz spórolni. Az idő elmúlik. ha megéled ezeket a röpke pillanatokat mert végül úgy fogod látni. ami a tiéd. És ne próbáld az elmét megállítani. Ha nem tudsz időt spórol­ ni. a villanások el fognak maradni. és minden más veszendőbe ment. amiért áldott vagy. ünnepeld. Csak ezeket a pillanatokat viszed magaddal. S ha egyszer ráéreztél. akár meditálsz. a dolgok növekednek. Ha csak a pillanat tört része alatt történik is ez az egész. vagy nem csinálsz semmit. Csak olyasmit pocsékolhatsz. 282 . Örülj. Ezt felejtsd el! És az időt úgy tudod kihasználni a legjobban. amit elnyertél. bármit is csinálsz. Érezd magadat hálásnak. Bármivel foglalkozol. mind mind veszendőbe ment. és nem az időhöz tartoznak. melyeket a szemtanú állapotában töltöttél. amiért ez történik. egyre több olyan helyzetet teremtesz. ez a dolog is csep­ penként történik.csak ezek a pillanatok maradhatnak veled. mert az idő nem a te tulajdonod. mondj érte köszönetet. Fogadd hálás szív­ vel. Csak azok a ritka pillanatok maradtak meg. hogy megtörténik. amikor távozol ebből az életből . „Egy-egy villanásnyi időre tudok csak szemtanú maradni. "Csak az időmet pocsékolom?" Te nem pocsékolhatod az időt. Ma pozitívan állsz hozzá.

most nem. ő azt mondja. Ami az ő tudatosságát illeti. Vajon így megy ez egész úton hazafelé? em. most igen . „igen".. Amikor a lámpa világít. világít és elalszik. igen. világít és elalszik. ami a lengyelé volt.. és megnéznéd. ezért a válaszod talán pontosan ugyanaz lesz.nem. igen. mindketten elöl ülnek. ha valaki azt kérdezné tőlem. és visszakiált a barátjának: „Igen. amikor az irányjelzőről kérdezték: „Igen . mert ami a te szem­ tanúságodat illeti. most működik . hogy az irányjelző működik-e?" A másik kihajol az ablakon. az jön és megy. és amikor a lámpa épp nem működik. most nem működik. vagy sem. De ne nevesd ki a szegény lengyelt. most nem működik.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z CSAK EGY 180°-OS FORDULAT Két lengyel autózik. most nem. hogy szemtanú vagyok-e. ő teljesen éber.nem. ránéz az irányjelzőre. igen. az autó vezetője így szól a barátjához: „Kinéznél az ablakon. Ahogy egy sarokhoz közelednek. 283 . akkor azt mondja." N Így működik az irányjelző.nem. most nem működik. most megint.nem. most igen .nem . tudatos. működik ." Osho. akkor az én válaszom ugyanez volna: Igen.nem. most működik .igen.

hogy „Ennek ez a módja: ha ezt és ezt csinálod.mert ez ott van. mert az indexnek az a dolga. mert látok benne még valamit. Ha ugyanezt a választ tudod adni a szemtanúságodat illetően: „Igen. Fordulj meg. hogy mikor működik és mikor nem. hogy „Ki vagyok én?".. a folytonosra . és időnként nem vagy szemtanú? Ez valami állandó dolog. nem. éber. ott van a maga tökéle­ tességében. „igen.amely visszajelzést ad arról a változó folyamatról. most éberen figyelek. nem.az. akár egy tükör. Tégy mindent az asztalra. most szemtanú vagyok". az igazi szemtanú. de a lengyel teljesen tudatos marad arra. igen. hogy te időnként szemtanú vagy. most éberen figyelek. A szegény tükör most a hátadat tükrözi vissza. csak mi elfelejtettük.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ „nem". hogy villogjon hogy világítson és elaludjon. Az irányjelző hol világít. most nem figyelek". és most is mindent visszatükröz. aki hátulról figyel. „nem. most nem figyelek. Talán ebben a megvilágításban még nem nézted meg ezt a viccet. akik jön­ nek és megtanítják neked. most nem vagyok szemtanú" . Ez mindnyájunkban adott. mert a lengyel olyan ostoba. Egyetlen mozzanatot." Nincs szükség egyetlen módszerre sem. azért fog nevetni. amit talán egyikőtök sem vesz észre." ez egyszerűen azt mutatja. Olyan. és akkor az arcodat fogja visszatükrözni. Ki látja azt. egyetlen pillanatot sem hagy ki. akkor meg fogod tudni. hogy ki vagy. Mert vannak olyan idióták.ami nem egy módszer. világít­ son és elaludjon. egyetlen kártyát se rejts el. akkor ez csak rajtad áll. az csak egy irányjelző. „igen. . Pedig ez akkor is.. Én nem tudok csak úgy nevetni ezen a viccen. elég csak egy 180 fokos fordulat . Fektesd a hangsúlyt az örökkévalóra. De ha továbbra is hátat fordítasz a tükörnek. majd miután ez megszűnt. És amikor azt mondod. Felejtsd el az irányjelzőt! Emlékezz arra az állandó tükrözési . Az előbbi szemtanú nem az igazi szem­ tanú. hogy e mögött a szemtanú-nemszem­ tanú mögött van még valami: az igazi szemtanú . amiről azt hiszed. amikor mi elfeled­ kezünk róla. A tükör pedig maga a lényeged. azt mondod.aztán megint éber leszel. hogy itt van még valami ezek mögött az éber figyelemben eltelt pil­ lanatok mögött . A lengyel tudatos. Ha bárkinek elmeséled. és egész valóságo­ dat tükrözni fogja. az állandóra. hogy a te szemtanúd. mind­ össze annyi történt. és a tükör a szívedet fogja visszatükrözni. akkor vedd észre. hol nem. és arról kérdezgeted a 284 körülötted lévő embereket. ami mindent vissza tud tükrözni. hogy te háttal áll­ tál a tükörnek.de ez ne aggasszon. hogy mikor ég és mikor nem ég. Tárd ki a szíved. és azt mondod. A te szemtanúságodból irányjelző lett. Az ő tudatossága állandó. aki ezt az egész folyamatot látja.

Ezeknek semmi értékük. a „szemtanú-nemszem­ tanú" pillanatai eltűnnek. ami a nap huszonnégy órájában történik benned. az igazi szemtanú leszel. amikor a tükör tel­ jesen tiszta. 285 . évszázadok porrétege rakódott rá.annyira poros már. És amíg meg nem leled a szem­ tanúságnak ezt az örök állapotát. és te már csak egy tiszta szemtanú. Töröld le róla a port. Szép lassan tisztítsd meg a tükröt . addig a szemtanúság összes többi vál­ tozata csak az elméhez tartozik. és mindent csöndben megfigyel.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ folyamatra. Aztán egy napon.

ám a pszichét illetően nem az. mindegyik érték egy hosszú létra számos fokkal.igazság. ami a pokolhoz áll a legközelebb . birtokvágyat. szeretet. Ami nem volt más. Még a szeretet és Isten között sem tudsz különbséget tenni. a dolgok mélyül­ nek. Nagyon felszínes. Abban a pil­ lanatban. mint a szeretet? A legmagasabb csúcs az összes érték . És a kettő között számos.vagy elmélyül. hogy megtisztulnak. hogy 286 . az kezd pszichológia lenni. hitelesség. tel­ jesség . karnyújtásnyira a paradi­ csomtól. Ez inkább fizikai. könnyen érzékelhető szint húzódik. Innen Jézus kijelentése. újabb és újabb dimenzióik van­ nak. tudatosság. annál közelebb kerülnek egymáshoz. csak bioló­ gia. ismét eggyéválnak. dühöt és szexualitást. Amikor a szeretet még magasabb síkra kerül .betetőződése. Csak a tudatlanságunk sötét völgyeiben különülnek el egymástól.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z A HEGYTETŐN MINDEN ÚT ÖSSZEFUT A tudatosság nagyobb érték. ami ugya­ naz -. önzést. minél tisztábbak. Ami eddig csak fiziológiai volt. akkor a spirituálisból is vegyül már belé valami. Például mindegyik érték több síkon létezik. inkább kémiai jelenség. akkor a szeretet és a tudatosság már nem két külön érték. amikor más dolgokkal keverednek. amikor szennyezettek. Ahogy följebb mész. Krisnák és Krisztusok ismerik a szeretetnek ezt a minőségét. A testi szerelemnek csupán egy száza­ léka a tiszta szeretet: kilencvenkilenc százalék más dolgokat fed: félté­ kenységet. A testi szerelem a legalsó létrafok. annak kezd pszichológiai dimenziója lenni. A legmagasabb csúcson ezek az értékek oszthatat­ lanok. semmi mélység nincs benne. akkor már nem lehet különválasztani a tudatosságtól.ugyanakkor a szeretet imádság formájában a legfelső létrafok. Csak akkor állnak önmagukban. A szeretet végig ott van az úton. Csak Buddhák. Biológiai értelemben közös a sorsunk minden állatéval. akár csak a többi érték. Amikor a szeretet száz százalékig tiszta. Természetfelettivé válik.

Nagy felismerés ez. Amikor a tudatosságod egyszer csak szeretetté alakul. És ha a szereteted van híján a tudatosságnak. még nem száz százalékig tiszta" M é g nem igazi tudatosság. hogy megtörtént a tudatosodás. A periférián minden különállónak lát­ szik a többitől. működnek benned. próbakőként. 287 . A másik a szeretet útja. melléktermékeként. eggyéolvadni. Az utazás ele­ jén ez még két különböző út. Tehát legyen ez a kritérium: Ha a tudatosság útját járod.. a szufik járta út.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z Isten szeretet. mint az imádsághoz áll közelebb. uralkodnak rajtad. Ha pedig a szeretet útját járod. Amikor a szereteted középpontjában egyszeriben a sem­ miből fellobban a tudatosság lángja. árnyé­ kaként látja. és kezd létrejönni az egység. hogy. Aki a tudatosság útját követi. akkor ez értel­ metlen. akkor az még nem tiszta tudatosság. a tudatosságot látja a szeretet következményének. a periférián a lét szá­ mos dologból tevődik össze. És ahogy közeledsz a csúcshoz. választa­ nod kell a kettő közül. Örvendj! Hazaérkeztél. akkor a tudatosság működik ismérvként.. a bukták. mint a szeretet?" Egyik sem magasabb és egyik sem ala­ csonyabb. ha nem ismered a szeretet és a tudatosság legmagasabb fokát. ami inkább a testi szerelemhez. Mire célba érsz. Még nem tiszta világosság. meg fogsz lepődni: a másik út utazói egyre közelebb kerülnek hozzád. ezek a dolgok kezdenek összefolyni. a kettő már egy lesz. És ne feledd: ha a tudatosságodból hiányzik a szeretet. Azt kérded: „A tudatosság nagyobb érték. Ezek egyetlen érem két oldala. mellékterméké­ nek. tudd jól. akkor tudd. valójában ez nem is két külön érték. Valami ala­ csonyabb. Ha már láttad az Everestet. hatnak rád. árnyékának. a meditáció ösvénye: a zen útja. elérted a szamádhit. Ahogy közeledsz a középponthoz. Két ösvény vezet a völgy­ ből a csúcsra. akkor legyen az ismérv a szeretet. A középpontban minden egy és oszthatatlan. Az egyik a tudatosság. a vallásos rajongók. Apránként a két út kezd összeolvadni. De bármelyiket választod is. Aki pedig a szeretet útját követi. még tudatlansággal keve­ redik. ugyanarra a csúcsra jutsz fel. még a sötétség bugyrai munkálnak. akkor ez még nem szeretet. a szeretetet tudatossága következmé­ nyeként. a legmagasabb csúcsot. Így azután a kérdésednek csak akkor van létjogosultsága. Ő egyenlőségjelet tesz a kettő közé.

a helyét felváltja benned a csend. Az emberek akkor még ter­ mészetükből adódóan csendesek. már több száz élet óta káoszban élsz. Már ki is dobtad az őrületet. ahogy Patandzsali javasolja. hogy túljutottam-e a káosz szakaszán? lőször is. hogy mielőtt az ember a szamádhi végső sza­ kaszához ér. békések és egyszerűek voltak. . Az emberek jól aludtak. Az elme működése még nem volt olyan bonyolult. De te azt mondtad. A gondol­ kodásuk még nem volt olyan logikus. Ekkor már képes vagy csendben ülni. Honnan tudjam. melyeknek eleve a katarzis az alapjuk. És az élet olyan volt. Nem kell átesned az őrület stádiumán. 288 E De ha csendben ülsz. úgy éltek. Ha jól és folyamatosan csinálod őket. a meditáció dinamikus technikái. úgy látszik. Ez a szépsége ezeknek a technikáknak. az ő idejében ezekre nem volt szükség. mint az állatok. Inkább a szívük vezérelte őket. Patandzsalinak nem voltak katartikus módszerei. hogy a benned levő összes káosz feltörjön. akkor a meditáció katartikus technikái a benned levő összes káoszt szét­ oszlatják.. hogy egy csomó katarzis magától végbemehetett.K É R D É S E K A MESTERHEZ A TUDATOSSÁG ÜNNEPLÉSE A katartikus technikák néhány éves gyakor­ lása után úgy érzem. de könnyen végzed a dinamikus vagy a kaotikus meditációkat. Például vegyünk egy favágót. ahogy a primitív emberekre még ma is ez a jellemző. Ez a technika részét képezi. Amikor kivág egy fát. Ez nem újdon­ ság. egyensúlyban és összeszedettségben történik. Ez a szépsége ezeknek a technikáknak. életem mély belső har­ móniában. Másodszor.. racionális. Ez régi dolog. Ha egyszer a káosz kilökődött. mert favágás közben az összes gyilkos hajlamát kiéli. Nem tudsz csendben ülni. Neki nincs szüksége katarzisra. hagyják. nagy káoszon megy keresztül.

a gyárban. Amikor a kezeddel csinálsz valamit. azt állítják. ingerült. Ám azoknak. akkor nem akarnak hinni a 289 . Ám mára a dolgok megváltoztak. Sem a rák. mert a két kéz a mélyebb elmével. nagy­ on kell a katarzis. akik sokat tudnak az agyról. de te erre már képtelen vagy.a hivatalban. a kétkezi munkások. és egyszerűen elfeledkezel a fékről. Nem volt szükség különösebben katarzisra. A mi kultúránkban és társadal­ munkban . mint bármi másban. nincs egy szelep. és az elmét majd szétveti a feszültség." És ez az elképzelés káoszt teremthet. akik kétkezi munkát végeznek. Azoknak. akkor a vezetésben éled ki az indu­ lataidat. Az ener­ gia felhalmozódik az elmében. a világ még teljesen más volt. a fejesek: az irodafőnök vagy a főkönyvelő. A második világháború egyetlen évében emberek milliói haltak meg. sem a tüdőbaj. hogy akik a kezükkel dolgoz­ nak. A nép kétkezi munkásokból állt. Így tűnődik: „Hogy lehet ez? Nekem először keresztül kell mennem a káoszon. és ott felszabadul. Ezért hal meg Nyugaton több ember autóbalesetben. Ezért fejlesztettem ki a katartikus technikákat. előtte nem." Ne csinálj ebből is problémát. kivéve. „A katartikus technikák néhány éves gyakorlása után úgy érzem életem mély belső harmóniában. akkor a fejedből energia áramlik a kezedbe. mert ők sok energiát halmoznak fel. Most az elme vakar­ gatja az orrát. kevésbé feszültek. Azok.a jobb kezed a bal agyféltekével. Most akkora kényelemben élsz. Ez a legsúlyosabb betegség. Amikor dühös vagy. és egyre inkább az elmében élsz. hogy ha vezetés közben dühös vagy. hogy az emberek csöndre vágynak. Talán észrevetted. akik szellemi munkát végeznek. hogy egyre kevésbé használod a tested. a piacon . Akkor még tudtak az emberek csendben ülni. egyensúly­ ban és összeszedettségben történik. Hisz naphosszat ezt csinálja. ennél több ember hal meg évente szerte a világon az őrült autóvezetők miatt. Ez elítélő megkülönböztetés. Amikor Patandzsali kidolgozta a szutráit. hagyd. Azok pedig. hadd történjen. Egyre csak nyomod a gázpedált. amin az energia távozhatna. Megfigyeltem. s amikor kezd csönd lenni. maga az élet volt a katarzis. nincs szükségük katarzisra. Mert csak katarzis után tudsz csendben ülni. és a testük­ ben nincsen út. nyugodt az álmuk. akik a kezüket használják. A kőtörőnek nem kell katartikus meditációt végeznie. míg a bal kezed a jobb agyféltekével. akik a fejüket használják a munkához. hogy az életedből teljes mértékben hiányzik a katarzis. az agy mélyebb központjaival van kapcsolat­ ban .azok. kevésbé nyugtalanok. sem más betegség nem követel magának annyi áldoza­ tot. hogy őrült módjára vezethetsz.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z azzal el is pusztítja. mint az autóvezetés. A kétkezi munká­ sokat manapság sokan lenézik. Egyébként olyan kényelem­ ben élsz. akkor gyorsabban hajtasz.

vajon lesz-e még káosz a jövőben vagy sem. ez jobb. ezzel máris életre hívtad a káoszt. Az elme eljátssza utol­ só játékát. Ha ünnepelsz. Amúgy is van elég probléma az életben. s különösen azok az emberek nem tudják elhinni hogy ez történik velük. a legvégsőkig folytatja a játékot. hogy vajon örökre elmúlt.egy olyan ostoba emberrel. ez az Osho valószínűleg hip­ notizál téged. ez kizárt. Ez azt jelenti. Az utolsó pillanatban. jobb. hogy káosz követi-e majd vagy sem. mert ha így gondolkodsz. az olyan. Miért nem énnek örülsz? Hidd el. Ne azon aggódj. A tudat világában semmi sem visz előre jobban. Hogy történhetne ilyesmi veled . mintha a szexről fantáziálnál. a csend pedig alaktalan. Nem tudod elképzelni a csendet." Az elme önbeteljesítő. Először elhin­ ti a magot." És máris kialakult a káosz: az elgondolás hívta életre. A képzelet azt jelenti." Ne problémázz annyit. Ez a pillanat . attól csak növekszik. Így érvel: „Biztos csak képzelődsz. ha örülsz neki.mondják. vagy még visszatér? Ebben a pillanatban csend van benned és nyugalom. formára van szüksége. hogy ez az egész csak szemfényvesztés. élvezd. mintha locsolnál egy növényt. Senki sem véste márványba. Erre senki sem képes. a csend pedig képileg nem megjeleníthető.Ez talán megtörtént Buddhával vagy Jézussal. és amikor a káosz létrejött. akkor az elme eljátssza az utolsó játékát. Amikor 290 beáll a csend. Elárulom neked. akik mindig is elítélték önmagukat: „Lehetetlen! . az elme így szól: „Látod? Én megmond­ tam előre. mint te?" Vagy: „Ez a fickó. mint az öröm. az ünneplés. egyszerűen lehetet­ len. mintha dühös­ nek képzelnéd magad. Te meg hagyod magad. nem tudod elképzelni a szatorit. A képzeletnek for­ mára van szüksége. hiszen most az ő életben maradásáról van szó: ez lesz a döntő ütközet. a csendet." Odajönnek hozzám. Nincs rá mód. hogy mindez tényleg megtörténik-e vagy csak képzelődsz. megfoghatatlan. Nem tudod elképzelni a megvilágosodást.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z fülüknek. Tehát miért törődnél azzal. Nem tudod elképzelni. amikor a megvilá­ gosodás már éppen bekövetkezne. hogy igaz legyen. Ez túl szép ahhoz. . A te elgondolá­ sod teremti a káoszt. vagy csak képzelődöm?" Minek a sok fejtörés? Még ha csak képzelődsz is. hogy a csendet nem lehet elképzelni. annyira zavarba ejti őket a csend: „Igaz ez. az elme így szól: „Látod? Én megmondtam előre. Még soha senki nem festett róla képet. hogy a kaotikus erők már nincsenek ott. a csend pedig alaktalan. a szamádhit. A képzeletnek valamilyen alapra. ünnepeld. Az elme trükkökkel áll elő. de hogy pont énvelem? Nem. és amikor az kihajt. Az aggódás az ünnepléssel ellentétes hatást vált ki: szinte szétrágja a gyök­ ereket. hogy képekben gondolkodsz. Légy boldog! Táncolj együtt a benned lévő csönddel. Az utolsó pillanatig játszik.

K É R D É S E K A M E S T E R H E Z éppen elég. Minden amit igaznak tartasz. hogy a következő pil­ lanat boldogtalan legyen. úgyhogy miért aggód­ nál miatta? Ha ez a pillanat csöndes. mert a boldogtalanság szüli a boldogtalanságot. hogy a feszültség és a fájdalom csak képzelődés. Ha ezt egyszer tudod.és ez tényleg furcsa -. a mag most már csírázásnak indult. Ezt ne feledd! Oly 291 . aki szomorú volt. de írj egy kis haiku verset. Milliónyi dolgot tehetsz. valótlanná válik. miért nem ünnepeled. hogy dallá. Ha ebben a pillanatban boldog vagyok. Legyen a csönded kreatív. Csak a magad módján. és azon kezdesz mor­ fondírozni. M é g sosem találkoztam olyan emberrel. hogy megihlessen. és a boldogság szüli a boldogságot. azt már most el kell vetned. A bánat telje­ sen valóságos. akkor minél jobban ünnepelsz. egy Picassónak. akkor már ebben a pillanatban boldogtalanná kell válnod. Te teremted meg a saját valóságodat. osztod meg. akkor sohasem fordul meg a fejedben. Ezek az elme ambí­ ciói. Ezzel már életre is hívtad. csak amatőr módon. és te mindjárt arra gon­ dolsz: „Ezt az egészet talán csak képzelem. igaz lesz. csinálj vele valamit. ünnepelj. Már ez a pillanat is annyit ad. nem kell Henry Moore-nak lenned. Csak a magad mód­ ján." Valahányszor feszült vagy. és azt mondta. Ha arra tudnál gondolni. hogy amikor szomorú vagy. annál inkább képes leszel a befo­ gadására: pillanatról pillanatra növek­ szik benned a csend. És mi a helyzet az örömmel? . csak amatőr módon. A következő pillanatot mindig ez a pillanat szüli. Bármit akarsz is learatni a következő pillanatban. Gondolj csak bele . nem kell nagy költőnek lenned. Meg fogod látni. sosem gondolsz arra. minél töb­ bet megosztasz ebből a csendből. hogy a következő pillanat még csöndesebb lesz. Miért kellene ennél több? A holnap majd gondoskodik önma­ gáról. akkor ezek mindjárt eltűnnének. Fölösleges megvárnod a következő pillanatot. semmi közük a csendhez. Minden amit valótlannak tartasz. akkor ezek illannak el nyomban. annál több csendhez jutsz. költeménnyé váljon. de fess. hogy lehetnék boldogtalan a következőben? Ha azt akarod. Csak a magad módján. hogy csak képzelődsz. Már csak le kell aratnod.egyszerre csak valami elromlik. hogy talán csak képzelődik. hogy netán csak képzelődsz. csak amatőr módon. mert a csendnél semmi sem tesz kreatívabbá. akkor a következőben miért lenne zűrzavar? Honnan jönne ez a káosz? Azt a pillanatot ez a pillanat szüli. akkor az jön is. tánccá. Miért nem éled meg. hogy jönni fog-e a káosz. a káosz már most ott van benned. És persze ha arra gon­ dolsz. hagyd. hogy a csend és a boldogság csak a képzelet játékai. miért nem élvezed? Hagyd. tán­ colj egy kicsit. Ha egyszer engedsz az aggódásnak. de énekelj. Nem kell világhírű festőnek lenned.

Minek aggódni rajta? Ha ideér. Ha egyetlen idő volna. Van egy buddhista mantra: Gate gate. akkor máris megmérgezted. vesd a tűzre.ők már elérték az elme­ nélküliséget. Ha ez a pillanat boldog. Élvezd ki telje­ sen. a jövő pedig még nem ért ide. úgyhogy miért aggódsz előre? Ami elmúlt. mert mindnyájan ugyanahhoz az időhöz tartoznánk. Nem egyetlen idő van. amit nem használtál alkotásra.K É R D É S E K A MESTERHEZ ritkák a boldog és örömteli pillana­ tok. Ha ebben a pillanatban szomorú vagy. Csak ez a jelen pillanat marad itt tisztán. az már nincs. akkor a következőben még szomorúbb leszel ez belőled születik. Valahányszor ott egy boldog pillanat. aki idő nélkül él . Akkor az összes szerencsétlen ember közül egy sem akadna. akkor növekedni fog. Az én időm belőlem jön ez az én alkotásom. És neked már oly mélyen gyökeredző szokásaid vannak. Nekik nincs idejük. Éld meg! Ha ez csönd. mi lesz. Úgyhogy az első néhány napban következetesen ébernek kell lenned. annak vége. akkor ebből nehézségek adódnának. nem énekelsz. A te időd nem az én időm. 292 . ez a te időd. majd meglátjuk. Milliónyi párhuzamos idővonal létezik.szvaba. hogy elragadjon. „Ami elmúlt. nincsen egy közös idő. energiával teli. aki buddhává válhat­ na. és bízzál benne. melyekkel boldogtalanná tudod tenni magadat. és csak a bolond gondolkodik róla. Újabb feszültségeket teremt benned. Tudni kell élni az energiával. hogy a hatalmába kerítsen.nem táncolsz.akkor az esély nagy­ obb. még csak útban van idefelé. hogy találkozz vele. hadd legyen lángok martalé­ ka." A múlt elmúlt. hogy általa boldog légy. ami eztán jön. Amikor valami elmúlt. most megteremti az ag­ gályt. És van néhány ember. teremtődik. A boldogsághoz meredekebb út vezet. akkor ugyanez az energia tesz majd boldogtalanná. Nem. akkor légy hálás. Annyi egymással párhuzamos idő létezik. Hogy lehetne más a következő pillanat? Aliért volna más? Honnan venné a másságát? A te időd tebenned alakul. De ha nem csinálsz semmit. ahány elme van. Ha bízni tudsz benne. mert nem gondolkodnak a múltról. az elmúlt. hagyd. Az energia. nem osztod meg másokkal az örömödet . Ha nem csinál­ sz semmit . Ha nem használod arra. hogy az energia ott már kitaposott ösvényen jár. akkor köszönd meg Istennek. Te ott leszel. Ha eleve gyanakvással fogadod. az már elmúlt.ez az én időm. Ne tedd tönkre őket az aggályoskodásoddal. akkor nagyobb eséllyel törnek rád a félelmek. Ha ez a pillanat szép. akkor a következő csak még szebb lesz . para gate .

annál inkább megtapasztalom az egóm hamisságát. ha ez történik vele. mint annak idején is. elfog a nyugta­ lanság. az ego kezd elpárologni. mert a régi bizonyosság hamis bizonyosság volt. Mélyen a háttérben bizonytalanság volt. hogy ki is vagy valójában. ő az idegenvezető. Zavar támad. és a régi bizonyosság elveszett. Ez egy kedvező jel. Nála van az összes térkép. milyen az anyagi háttered minden olyan biztosnak tetszett. ide­ gennek látod magad. te elbi­ zonytalanodsz. Most a régi mester . Kezdem magam idegennek érezni magam előtt. de ekkor szorongani kezdesz. Amikor az ember kezd felébredni álmából. hol vagy. és te zavartan tekintgetsz körbe: nem tudod. ez voltál te. De most az ego elpárolog. ennek kell történ­ nie. ez egy jó jel.az ego . nem tudod. hogy mi a hamis. És ne feledd. még min­ den tisztának és egyértelműnek tűnik. Minden sötét. egyre csalókább­ nak tűnik. Már túl vagy az út felén. Azelőtt tudtad. hogy nézel ki.többé már nem mestered. Ez jó. milyen címen laksz. Amikor már pár lépéssel előrébb jutsz az úton. borús. hogy ki vagy: tudtad. össze­ visszaság. hogy amikor az ego eltűnik. hogy mi a neved. Mindig is idegen 293 . E z történik. Most feltárulnak előt­ ted lényed mélyebb rétegei . és nem tudod.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z HANGOLJ RÁ A BIZONYTALANSÁGRA Minél jobban figyelem önmagamat. akár egy látomás. az embernek örülnie kell.idegen­ nek érzed magad. egyre hamisabbnak. és már nem tudom. mert még az ego kezében van az irányítás. Amikor az ember megkezdi a belső utazást. Ez pedig az irányvesztettség kényelmetlen érzését váltja ki belőlem. az összes irányelv elvész. Valójában nem is volt bizonyosság. a régi ház összeomlik. ki vagy. az új mester pedig még nem alakult ki. Ezért van az. mert elveszettnek érzed.

akkor elveszíted önmagadat. De ez elmúlik. és ne hátra nézz: nézz előre. Nem tudod. a felszínen minden olyannak látszik. pihenj meg. és előbb-utóbb el fog múlni. Azért vagy nyugtalan. Szorongást. ahol semmi sem biztos. nyugtalanságot és gyökértelenséget érez. hogy valamivé válj. Ez csak a bizonyosság régi bei­ degződése miatt van ott. nem hagyod. még nem tudod. figyeld. és néhány pillanatig nem tudod.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z voltál. igyekszel átformálni. hogy ott legyen. hamis. A nyugtalanság hamarosan felol­ dódik. Hagyd. Amikor valamilyen program szerint élsz. hogy elhatalmasod­ jon rajtad. hogy valami történik. ami a biztonság illúzióját kelti. Így aztán kimaradtak a lényegből. ismerkedj meg vele. csak az ego hitette el veled. hogy mi történik. amilyennek lennie kellene. amikor az ember az ego álmából felébred. ahol minden pontosan fel volt térképezve. Még nem tudod. ki vagy. Még ha az ott is van. Te most az ego világára állítottad be magad. Hagyd el a szorongást. de érdemes ráhangolódni. ahol ismerted a járást. hogyan kell bizonytalan­ ságban élni. A lét kevésbé biztos. Valójában csakis a bizonytalanság lehet szép. és örülj annak. akkor az életed hamis. a 294 nyugalmat. Örökké változik . Csak várj. Már közel volt a cél. ám ennek csak örülhet. bölcs tanítások vezérelnek . mert ez az élet. akkor visszaesel a régi kerékvágásba. nincs vele semmi gond. az otthon melegét. ahol az irányelvek még tiszták voltak. a biztonság hiánya már önmagában szép lesz. A lét bizonytalan. az összes arra tett erőfeszítés. Ha ezeket követed. Csakis útjelzők nélkül lehet élni. Csak egyszerűen rá kell han­ golódni. ne hagyd. Még ha ez az egész nem is igaz. veszélyes. próbálsz belőle csinálni valamit. A bizonytalanság jó. Sokan fordultak vissza ezen a ponton.valamit ráerőltetsz az életedre. A bizton­ ság csúnya. És én mondom neked. hogy ki vagy. ahol a dolgok még biz­ tosak voltak. és minden eszme rút. Ugyanez történik. nem tudod. figyelj. Minden valamivé válás. A valamivé levés az nem létezés. Reggel. nem tudod. hogyan élj egy olyan uni­ verzumban. Szedd össze a bátorságod. irányelvek. hogy ez egy jó jel. ami biztos. Maga a bizonytalanság hamarosan megszépül. hogy hol vagy. amikor ébredezel álmodból. Az egykori beidegződés. A magadról szőtt álom nagyon is hihető volt. a halál része . hogy csak úgy legyen.ezért bizonyos. . Az irányelvek erőszakosak. hogy ki vagy és hol vagy. Érezted ezt már néha reggel? Amikor hirtelen felriadsz egy álom­ ból. Eszmék. és ők visszafordultak. Sohasem jutsz el a középpontodba. hogy tudod.a dolgok állandó mozgás­ ban vannak benne. Te ne csináld ezt. Ha emi­ att keseregsz. a régi egy maradványa tesz nyugtalanná. Különös világ ez. menj előre. mert hozzászoktál a biztonsághoz. hogy újra érezhessék a kényelmet.

de az élet bizonyossága még nem nyilvánvaló. Ha egyszer az ego már nincsen ott. A folyó folyik . és nem cselekvések sora. mozogj. Ilyen egy szannyászin élete. jámborság.„tedd ezt és tedd azt" -. Amikor az ember meditálni kezd. nem a puritánok.válj eggyé vele. Ez egy erőszakos támadás. Az élet szent. szükségtelen bármit is ráerőltetned. Az igazi bizonyosság nem ellenkezik a bizony­ talansággal. akkor a folyók megint folyók és a hegyek megint hegyek lesznek. akkor a hegyek többé nem hegyek. amikor ráhan­ golódsz a bizonytalanságra. Egyszerűen haladj. és vitesd magad az óceánhoz. Ezt kívülről nem motiválja semmi.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z valamit ráderőltet. Én azt mondom. akárcsak a folyóknak. Ha megijedsz és vissza­ fordulsz. amikor ráhangolódsz az idegenségedre. és a kettő között ott a káosz. amikor ráhangolódsz ismeretlen lényedre. hogy bűnözővé válsz. Az élet rendetlenségében új rendet fedezel fel. hanem egyszerűen történik: mint amikor lélegzel. és a folyók folyók. de ez a biztonság nem ellenkezik 295 . hogy szentté válsz. egy lényegből fakadó rend. nem kell elé követendő mintát. történések. Így lényed idővel a felhők fölé jut. A fáknak is van egyfajta rendjük. akkor elesel ettől a lehetőségtől. ekkor lesz valami szentség. de abban. Lehet. benne van magában az életben. Előtted az igazi bizonyosság. Egyszeriben minden zavarossá és kaotikussá válik. De a rend minősége most teljesen más. akkor a hegyek hegyek. de ezt a rendet nem a moralisták. és a folyók többé nem folyók. megvan a maga iránya. irányelveket és szabályokat állítanod. mint amikor álmos vagy és alszol. Nem törekszik. Ez akkor jön. amikor már tökéletesen megszabadultál az egótól. ha az ember mindenfajta irányelvet fél­ retéve él. termé­ keny pillanat. A rend belső tulajdon­ ság. a hegyeknek. Az életnek megvan a maga rendje. ússz együtt vele. mint amikor éhes vagy és eszel. A folyamat három szakaszból áll: az elsőben biztos vagy az egóban. A zenben van egy mondás. Előtted az igazi bizton­ ság. a har­ madikban teljesen biztos vagy az egónélküliségben. egyike a legszebb mondásoknak: amikor az ember a világban él. a szamádhit. nem a papok erőltetik rájuk. de a szentségedben lesz valami rútság. hogy manipuláljon. Egyszeriben szabad vagy. Ők senkitől nem kérnek irányelveket. hogy bűnöző vagy. És még így is lehet. akkor egy­ fajta belső késztetés birtokába jutsz. ez szorosan az élethez tartozik. Ezt a minőséget nem te kényszeríted rá. ne próbáld eltéríteni a folyót. fölösleges megformál­ nod. Ez egy belső rend. Ez egy nagy lehetőséget magában rejtő. túl a felhőkön és a konfliktusokon. amikor az ego bizonyossága már eltűnt. azt hangsúlyozom: az egyetlen szenthez illő élet. De amikor az ember elérte a szatorit. hogy ide-oda rángasson téged .

hogy magában foglalja a bizonytalanságot. a hon­ talanságodat. magában foglalja az összes ellentétet. Olyan hatalmas. Ha úgy érzed. a gyökértelenségedet. Ez a biz­ tonság olyan mérhetetlen nagy. Ha ünnepelni tudod az idegen­ ségedet. akkor egyszeriben otthon vagy . Elnyeli a bizonyta­ lanságot. Úgyhogy nevezhetjük bizonytalanságnak és nevezhetjük biztonságnak is. Ez egy ritka pillanat. Ez valójában egyik sem. hogy nem fél a bizonytalanságtól. hogy idegenné váltál önmagad számára. annál inkább úgy érzed.eljött a harmadik sza­ kasz. 296 .K É R D É S E K A M E S T E R H E Z a biztonsági érzet hiányával. akkor ünnepelj és érezz hálát. Minél jobban örülsz. és ugyanakkor mindkettő. hogy a bizonyosság közeledik hozzád. úgy­ hogy örülj neki. egyre gyorsabban és gyorsabban jön feléd.

Ha nem oldódsz fel benne teljesen.ami azt jelenti. mert a teát szürcsölgetve a résztvevőknek ébernek és tudatosnak kell maradniuk. és először egészen egyszerű tevékenységekkel. hogy hibáztam. mint a festészet 297 .fest­ mény. például sétával kell a gyakorlást kezdeni. hogy teljesen megfeledkezz önmagadról.. és amikor tudatosul bennem. hogy tudatos leszek munka közben. Olyan mélyen bele kell merülnöd. mint ahogy a zen kolostorokban teáznak . akkor az a munka nem lesz első osztályú. Magyarázd ezt meg légy szíves. hogy legyünk szemtanúi min­ den történésnek. vers.ők ezt „tea szertartásnak" nevezik. Evés.KÉRDÉSEK A M E S T E R H E Z A TUDATOSSÁG PILLANATAIT SZÁMOLD Azt mondod.. minden cselekvésnek. Úgyhogy a munka közbeni tudatossághoz kitartó tanulás és önfe­ gyelem szükséges. Ezek apróbb tevékenységek. Amikor elhatározom. hogy nem vagyok tudatos. E z alapvető problémája min­ denkinek. de a kezdéshez teljesen jók. hogy jársz . Nem kezd­ heted olyasmivel. akkor elfeledkezem a tudatosságról. mert az alkotó hiányzik belőle.mert a munka azt igényli. hogy legyünk mindenre tudatosak . épület. ha az alkotó teljesen belemélyed a munkájába. Te tudsz járni. szobor -.minden egyes lépés tele lehet tudatossággal. akkor bűntudatom lesz: úgy érzem. éppen úgy. aki próbál tudatos lenni munka közben . És ha közben próbál tudatos lenni. és tudatos tudsz lenni arra. mintha ott sem volnál. Csak úgy jöhet létre nagy mű . a munka csak egy fel­ színes időtöltés lesz.

hogy eszel. És amint egyre inkább összefogottabbá válsz. sőt még a kard­ vívás is teljesen tudatos maradhat. ahogy a tudatosság olyanná válik. akkor bűntuda­ tot érzek." Hát ez meg miféle butaság? Amikor a tudatára ébredsz annak. ez egy hosszú tanulási folyamat betetőződése. a büszkeségedet. és amint a kudarc érzése . és rabszolgát csináljon belőled. és váltsd fel a gondolkodást a tudatos­ sággal. és válj tudatossá arra.. ne bánkódj a dolog miatt mert az.ezek nagyon mély és összetett folyamatok. Az én tanításaimban a bűntudat fogalmá­ nak nincs helye. mint a légzés . A tudatosság olyan nagyszerű dolog. hogy még ha csak néhány pillanatra tudsz is tudatos lenni. Egyél tovább. Ahogy mind jobban hozzás­ zoksz a tudatossághoz. „És amikor tudatosul bennem." Érezd magad szerencsésnek. spontánnak kell lennie. Figyelj arra az állapotra. Először válj tudatossá az olyan tevékenységekre. A bűntudat a lélek egyik rákfenéje.nem kell erőfeszítést tenned hozzá. Azt mondod: „Amikor elhatározom. örülj neki. A hétköznapi életben a szokásos útvo­ nalat kell követned. hogy legalább most tudatos vagy. amikor a világon nem 298 lesz olyan tevékenység." Ezt nem elhatározni kell. hogy magadat hibáztatod és keseregsz. Most helyettesítsd a gondolkodást a tudatossággal. hogy nem voltál tudatos. spontánná vált -. te nem idézheted elő. Ne tarts bűnbánatot. Kezdd a hétköznapi élet apróbb tevékenysé­ geivel. amit te próbálgatsz. bármely munka végzése során tudatos lehetsz. Olykor ez tanulás nélkül is végbeme­ het. hanem kitartóan gyakorolni. Sétálj tovább. a járásod talán egy kicsit lelassul és kecsesebb lesz. akkor már bármilyen tevékenységben.. És az összes vallás a bűntudatot használ­ ta arra. próbálkozhatsz bonyolultabb tevékenységekkel. Könnyebben megy a tudatosság ezekkel az egyszerűbb tevékeny­ ségekkel. melyek nem igényelnek teljes elmé­ lyülést. amikor egyszeriben rádöbbensz: „Nem voltam tudatos. Sétálj. ne érezd magad vétkesnek. semmit nem segít. hogy legalább pár óra elmúltával a tudatosság visszatért. akkor elfeledkezem a tudatosságról. De ne feledkezz meg a feltételről: erőlködés nélkülinek. hogy nem vagyok tudatos. Ez nem a kezdet. Ne figyelj azokra a pillanatokra. Fölös­ leges bűntudatot érezned. nem erőszakolhatod ki. És a tudatosság­ nak magától kell jönnie.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z vagy a tánc . Ekkor a festés vagy a zene­ szerzés vagy a tánc. örülj. Mindezt a lelked mélyén kudarcként éled meg. amikor megfeledkeztél erről. Sétálhatsz és közben foly­ tathatod a gondolkodást. De ez csak ritkán történik meg szélsőséges körülmények között. ez egy ter­ mészetes dolog. Eljön a nap. hogy tudatos leszek munka közben. melyet ne tudnál éberen s ugyanakkor teljes odaadással végezni. hogy lerombolja az emberi méltóságodat. De ez a tudatosság nem az a tudatosság.

Tehát ügyelj arra. Az emberek böjtölnek. Ezek után ameddig csak lehet. megszűnne az öröm. Abba­ maradna a tánc. hogy „Hibázni emberi dolog". Ha ki tudod iktatni az életedből a bűntudatot. Egyébként bűntudatot ébresztenének a rózsában: „Miért vannak töviseid?" És a szélben. addig verik öklükkel a mellüket. Persze megint el fogod felejteni. aztán megint eszedbe jut . akkor jobb. Gondolj csak arra. Az egész lét bűntelen. akkor az én szememben vallásos emberré váltál. ne feledkezz meg a tudatosságról. Az emberek büntetésképpen. azt a közmondást is kitalálták. amit alap­ vetően a keresztény egyház oltott beléd. hogy tudato­ sult benned. Nincs menekvés. és hibázni emberi dolog. akkor ott is maradsz.mert az ő büntetése az. minél nagyobb a bűnöd. mint a légzésed vagy a szívverésed vagy a vérkeringésed folyamatos. Az ő úgy­ nevezett vallásuk arra tanította őket. Ez eltüntette a ragyogást a szemed­ ből. a rózsák tovább táncolnak. az öröm meglelése mindabban. mintha az Isten büntetne meg az Utolsó ítélet napján . Az úgynevezett vallá­ sok szerint te csak akkor vagy vallá­ sos. Kisebb-nagyobb mértékben az egész emberiségbe beoltották a bűntudatot. amit az élet lehetővé tesz: a fény gyönyörű. Ez a megvilágosodás. ha bűnös vagy. Most a tövis lenne a rózsa egyetlen valósága. Nagyszerű dolog. eltüntette a szépséget az arcod­ ról. bűnözővé alacsonyított . vezeklés gyanánt sanyargatják magukat. az élet egyetemes folyásának részévé válik. Akkor a tudatosság épp olyan lesz benned. És azok.fölöslegesen.ők nem vallásosak. és a sötétség is az. akkor az öntudatlanságban eltelt időközök egyre rövidülnek. egy bűn nélküli tudatosság. Változtasd meg az egész nézőponto­ dat. eltűnne az illat. hogy ha valami rosszat teszel. és velük együtt táncolnak a tövisek is. amiért bűnösnek érezhetnéd magad. Ne feledd: az ember törékeny és gyenge. hogy egy ember bűntelenné válik. annál vallásosabb vagy. Ha semmit nem találsz magadban. csak még nehezebben válsz tudatossá. és egy napon egyszerűen eltűnnek. hogy a fák nem hallgatnak katolikus prédikációkat. nincs kiút .KÉRDÉSEK A M E S T E R H E Z befészkeli magát a tudatodba. eltüntette lényed báját. És abban a pil­ lanatban. napsütésben táncoló rózsa egyszerre elszomorodna. hogy 299 . egy fájó seb „Miért vannak töviseid?" De mivel egyetlen rózsabokor sem olyan bolond.ám a kihagyás minden egyes alkalommal rövidebb lesz. míg a vér ki nem serken a bőrük alól. Ezeket az embereket én pszichopatáknak tar­ tom . hogy ne érezz bűn­ tudatot. Nincs miért bűnösnek érezned magad. ha te bünteted magadat. akik kitalálták a közmondást. hogy elfelejtettél tudatos lenni. esőben. hogy az idők végezetéig a pokol feneketlen sötétjébe kerülsz. hogy bármelyik vallás papjára odafigyeljen.ha egyszer a pokolra jutottál.

.. hogy teljesen vál­ tozzon meg a nézőpontod. A valóság az. mert Isten nem más. Én ezt úgy módosítanám. ha elkövetsz egy bűnt. hogyan bocsát­ hatnál meg úgy bárkinek is? A te úgy­ nevezett szentjeid folyton azt mond­ ják. hogy Khayyam olyan szentségtörő dolgokat ír.. azokat a szép pillanatokat számolgasd. Én azt szeretném.ha az nem jó. Nem fog megkönyörül­ ni. a papok a tűzre hajították. Omar Khayyam. és azt mondták neki: „Miféle dolgokat írsz te? Lerombolod a nép vallásosságát. mondd azt nekik. hogy az Isten a törvény. Úgy tele vagy sebekkel. Az én bűneim kicsik. hogy kövess el bűnt. az ő kegyelme pedig határtalan. nagy igazság lakozik. mint tiszta könyörület és szeretet." Khayyam egyben híres matematikus is volt. akkor megbüntet. az egyik nagy szufi költő írta az ő Rubaiyat-jában. Ahelyett.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z „Megbocsátani pedig isteni". akkor ne tedd meg még egyszer. nagy híre volt hazájában. Legalábbis az én szememben Omar Khayyam egyike a megvilágosult szufi misztikusoknak. És megbocsátani önmagunknak a legnagyobb erények egyike. mert hiszem.mert azokban az időkben a könyveket még kézzel írták. hogy az Isten megbocsásson neked. világhírű versgyűjteményében: „Én inni fogok. Ha úgy érzed. akkor mi lenne a papokkal? Mi történne a szentekkel? Mi történne a mitológiájukkal a pokolról.az ő kegyes jóindulatához képest az mind semmi. a menny­ országról és Istenről? Mindez leve­ gővé válna. hogy te a pokolra kerülsz. amit csak akarsz. ne tedd meg még egyszer. A papok felfedezték. amit mond. Ő egyszerűen csak azt mondja. De fölösleges bűntudatot érezned. hogy bántasz vele valakit.ez lehetetlen. fölösleges bűnbánatot tartanod. hogy nem szabad bűnösnek érezned magad. és mindabban. és megbocsá­ tani is emberi". mert ha nem tudsz megbocsá­ tani önmagadnak. még nem voltak nyomdák. hogy hány­ szor felejtettél el tudatos lenni. mint hogy: „Ne aggódj. Ébressz félelmet az emberekben. Valahányszor találtak egy másolatot. táncolni és szeretni. akkor ezen a vilá­ gon senkinek sem tudsz megbocsá­ tani . hogy azt számolgatnád. Ha ezek a nézetek elterjednének." Amikor a papok tudomást szereztek e könyv létezéséről .ő meg fog nekem bocsátani. és mindenki örülni kezdene az életnek. bűntudattal. tégy." Omar Khayyam könyveit még akkor elégették. Ugyan mennyi bűnt tudsz elkövetni hetven év alatt? . Ő nem arra buzdít. A 300 papok felkeresték őt. Én nem értek egyet az utóbbival. Minden fajta bűnt elkövetek. mert ez az ember veszélyes nézeteket hangoztatott. hogy „Hibázni emberi dolog. Bármit is teszel . hogy ők élnek a pokolban! Ők még azt sem hagyják. hogy Isten könyörületes . fölösleges vezekelned és gyötörnöd magad.

és szétárad­ nak a tudatodban. Ne XYZ-től kezdd. hogy megmentsen. De ez abszolút bukást jelent. ami olyan értékes. Az elménk türelmetlen. Apránként az öntu­ datlanság egész sötétje feloszlik. mint a tudatosság . akkor növekedni fognak.nagyon körültekintően kell kez­ dened. És ha odafigyelsz ezekre a pillanatokra. hanem kezdd ABC-től. hogy kikúráljon és meggyógyítson. hanem játszi könnyedséggel megvalósítható. akkor lehet. elég ahhoz. hogy ez nem csak hogy lehet­ séges. Mindent a legelejéről kell kezdeni. mert rosszul fogunk hozzá. hogy soha többé nem is fogod megpróbálni. Ez a néhány pillanat elég ahhoz.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z amikor kristálytiszta voltál és tudatos. Ám én erre azt mon­ dom. És ha egyszer kudarcod van valami olyas­ mivel. Eleinte még te is sokszor úgy fogod találni.és ez nem egy kisebb kudarcélmény -. hogy talán nem is lehetséges egyszerre dolgozni és ugyanakkor tudatosnak lenni. Tehát mindent. Az életben sok dolgot elszalasztunk. hogy közben a létra összes fokát kihagyjuk. és bevezet Isten legbelső szentélyébe . Csak a megfelelő irányból kell elkezdeni. 301 . és csak lassan szabad vele előrehaladnod. Úgy akarunk feljut­ ni a csúcsra.mert megnyitja a lét misztériumába vezető összes ajtót. és a cél nincs már messze. mint a tudatosság . mindent gyorsan akarunk csinálni. A kudarc fáj. Csak egy kis türelem.

mely a másik részt figyeli.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z TEDD A DOLGOKAT EGYSZERŰVÉ. hogy mialatt a .Amikor azt hiszed. nagyritkán mérhetetlenül lazának érzem magam. a gondolatokat és az érzelmeket. és a megfi­ gyelő között? A megfigyelő tudja figyelni önmagát? Egyszer azt hittem. aztán még aznap hallottam.elsiklik a szemem elől. akkor el kell kezdened figyelni az érzéseket. Miután úgy érzed. AMENNYIRE CSAK LEHET Hogy állapíthatom meg a különbséget az elme azon része. de időnként. Többnyire magukkal ragadnak ezek az érzések és gondolatok." Azóta próbálom figyelni a testi érzeteket. hogy megtaláltam a megfigyelőt. és minden elillan . Aztán kell áttérni a nehezebben meg­ fogható jelenségekre. Mit tudnék tenni? K 302 ezdd el figyelni a testedet járás.. A figyelés csodája az. ülés. akkor kezdd el figyelni a hangulataidat. evés és lefekvés közben. ahogy az előadás során azt mondod: . melyek még az érzéseknél is nehezebben megragad­ hatók. A legszilárdabbtól kell elindulni. épp akkor veszíted el. hogy megtaláltad a megfigyelőt. mert ez könnyebb. Aztán figyeld a gondolatokat. hogy már figyelni tudod az érzéseket. És amikor már tökéletesen meg tudod figyelni a gon­ dolatokat.

Amikor a hangulataidat figyeled. a megfigyelő erősödik benned. Használd a figyelemnek ezt az energiáját az életed átalakítására. De az emberek mindig csak másokat figyelnek. mégsem hordom így a gal­ léromat.Nem sokat érünk vele . nyisd ki az ernyőd! . .és ez a legfelszínesebb figyelem.mondja a zsidó -. hogy „megvan". el kell fordítani a külvilágtól. gondolataidra. és a te saját belső érzéseidre. te mindig mélyebbre és mé­ lyebbre mész.mondja a pap -. han­ gulataidra kell irányítani . De soha. a figyelés nem olyasmi. hogy miért viseli fordítva a gallérját? . amikor elveszíted. Sőt. Mindenki azt figyeli. valójában minél mélyebbre mész. hiszen a megfigyelő benned a te lelked.Mert én atya vagyok . szemben egy katolikus pappal. mely örök nincs sem kezdete. . Ez 303 .feleli a zsidó -. és az eső hirtelen eleredt. Addig nem jutnak el.majd végül magára a figyelőre. de sosem jutsz a végére. mialatt a gondolatokat figyeled. Mindenki figyel. hogy néz ki . . hogy esni fog. hogy a másik mit csinál. te önmagadat egyáltalán nem figyeled: a te figyelmed csakis a többiekre irányul.Mert nem gondoltam. hogy egy olyan folyamat része vagy. de én ezreknek vagyok az atyja. amint az érzéseket figyeled.Akkor meg miért hoztad egyáltalán magaddal? .J ó m a g a m is atya vagyok . sem vége. épp ahogy az éj sötétjében lobogó gyertya sem csak a körülötte lévő tárgyakat világítja meg. amit újdonságként kellene bevezetned az életedbe. Rálelni a megfigyelőre a maga tisz­ taságában. de nevettél már egyszer is önmagadon? Kaptad már magad rajta azon. mert ez az a pillanat. hogy önmaga tud maradni önmagát figyelve.mondja a másik -. Az emberek a másikat mindig jól megfigyelik. ha valaki más nevet­ séges dolgot csinál. ez a spiritualitás útján elérhető legnagyobb eredmény. annál inkább tudatosodik benned. hanem egyben önmagát is. akkor a figyelő már olyan erős.Na igen . a megfigyelő erősödik benned.Akkor lehet . Te is nevetsz. hogy nevetségesen viselkedsz? Nem. Két lengyel sétálni indult. egyetlen pillanatra se gondold azt. ahol azt mondhatnád: „Megtaláltam".kérdi a zsidó. . Egy zsidó a vonaton ül. az ernyőm csupa lyuk. és ez mit sem segít. A megfigyelés egy örökké tartó folya­ mat. .mondja az egyik -. Csak el kell mélyíteni. hogy önmagukat figyeljék. .feleli a pap. milyen ruhát visel.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z testet figyeled. hogy inkább a nadrágját kéne fordítva viselnie. nem a gallérját. . a megfigyelő talán még ennél is erősebb lesz. a te halhatatlanságod.Gyorsan .Elárulná méltóságod.

Ők tisztelettel meghajoltak a fa előtt. Figyeld a tested. én viszont érzem. nyugalom és csend. mint testedzés." Egyetlen pillanatot sem hagyhatsz öntudatlanul elmúlni. alaposan megbony­ olították a dolgokat . amelyeket egy buddhista szerzetesnek be kell tartania. hogy figyeld a tested miközben jársz. csendesebb. Nem. hogy 304 túl sok az ülésből. hogy közben figyelek. Minél mélyebbre mész.Nem feledkezhettek meg azokról a kövekről. Az éber figye­ lem fokozza a tudatosságod.mondtam nekik. hogy az emberek sosem próbálják ki őket. Én itt azon fáradozom. Már . az meditáció. japán és kínai buddhista szerzetesekkel találkoztam ott. és mint egyszerű meditációból. Te nem fogod látni a különbséget. meditált. ám a kövek előtt. Közvetlenül a fa mellett apró járókövek sorakoznak. ha már tudsz éberen figyelni. ülsz vagy fekszel. A szentély Bodhgayában. Az összes többi vallás ennek épp az ellenkezőjét tette. mely alatt Buddha ült. De én tudom. hogy közben minden egyes lépésedet figyeled. Azért. ami önmagadhoz vezet.minden egyéb csak üres beszéd. És roppant fontos. Anélkül is tudom mozgatni a kezem. hogy kell-e ezen kívül tenned valamit. és meglepődsz. hogy a lehető legjobban leegyszerűsítsem a vallást. úgy is sokat meríthetsz belőle. hogy megtaláltad. méltó­ ságteljesebb.olyannyira. „Ez így nem helyes . . úgyhogy ez nem tanulás kérdése . akkor másra már nincs szükség. akkor ezeken a köveken ment. akkor meditációvá válik. Például a buddhista kéziratok­ ban harmincháromezer alapelv szere­ pel. Bármiből lehet meditáció. Ez volt az ő séta­ meditációja. Ez a val­ lás alapja . Tibeti. annál boldogabb leszel . Ez úgy is használ. akkor a mozdulatban van egyfajta kellem és szépség. Buddha ült. Bármi. de ha egyszer önmagadon kezded alkalmazni. összefogottabb. szíves-örömest fogsz elmé­ lyülni benne. Járhatsz úgy. és amikor úgy érezte. melyeken Buddha mérföldeket gyalogolt.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z annyi áldást és örömöt hozhat neked. Ez egy egyszerű folyamat. Gautam Buddha lába mil­ liószor érintette őket.békésebb. egyikük sem hajolt meg. S mivel ezt te talál­ tad . két dologról vált nevezetessé: az egyik a Bódhi fa. hogy megtaláld a magad saját meditációját. mert teljesen megfeledkeztek Buddha azon tanításáról. és ideje kicsit meg­ mozgatni a tagjait. Amikor Bodhgayában egy meditációs tábort tartottunk. Amikor figyelmesen mozgatom a kezemet. Figyelni mindenki tud. De te azt kérded. amiről még csak nem is álmodsz.át kell terelni a figyelmet más dolgokra. és úgy is. Még megjegyezni is képtelenség őket.és nem valamilyen rád erőltetett rítus -. ahol Gautam Buddha megvilágosodott. hogy ti miért nem figyeltek rájuk. én ellátogattam a szentélybe. hogy figyelnék. mert már abban nagy örömöt lelsz.

hogy keresd meg azt az egyetlen alapelvet. 305 .K É R D É S E K A M E S T E R H E Z ez a szám is elég ahhoz.és ennyi elég. amivel összhangban érzed magad . hogy visszariadj: „Na nem! Azért az egész életemet nem vagyok hajlandó összezavarni és tönkretenni." Én azt tanítom. ami rád illik.

306 . az elme-nélkü­ liség pedig a beteljesülés. a gondolataimat és az érzéseimet. mint magokat vetni. A talajt előkészítheted. ez már bonyolultabban hangzik. hogy bokorrá terebélyesedik. úgy érzem. A szem­ tanúság az elme-nélküliség elérésé­ nek eszköze. Itt az irányítás még a te kezedben van. amit aztán hosszas várakozás követ és nemcsak türelmes várakozásra van szükség. mint szemtanúnak lenni". hogy az elvetett mag kihajt. és ez nagyszerű érzés. hogy egy napon a csíra kidugja fejét a földből. hanem bizalomra is. hogy „a meditáció az elme-nélküli­ ség".KÉRDÉSEK A MESTERHEZ SZEMTANÚNAK LENNI ANNYI. hogy „a meditáció annyi. mint szemtanúnak lenni". De amikor az elme-nélküliségről beszélsz. hogy „a meditáció annyi. MINT MAGOKAT ÜLTETNI Hogyan vezet a figyelem az elme-nélküliség állapotához? Mindinkább képes vagyok figyelni a testemet. hogy elvetni a magot nagyon könnyű. Kérlek magyarázd meg. Az elme-nélküliség a virágzás utolsó sza­ kasza. és a bokor egyszer majd virágba borul. De kevés és ritka még a gondolat nélküli pillanat. Amikor azt hallom tőled. Szemta­ núnak lenni a kezdet. De a virágzás­ ba már nincs beleszólásod. Mondanom sem kell. A meditáció egy hosszú zarán­ doklat. De szemtanúnak lenni csak annyi. És amikor azt mondom. de a virágok maguktól Természetesen figyelni könnyebb. Amikor azt mondom. Ez közelebb áll hozzád. ez a meditáció kezdete. ez a zarándokút vége. értelek.

A gondolatok élősködők. az elme képernyője pedig üres. Azt kérded: „Hogyan vezet a figyelem az elme-nélküliség állapotá­ hoz?" Van egy fontos szabály: a gon­ dolatoknak nincs önálló életük. mintha csak valaki más gondolatai volnának. Kellő távolságból. Az elme-nélküliség hatalmánál nincs nagyobb hatalom. Amikor azt mondod. Ha egyszer az ember az elme­ nélküliség állapotában van. és te időnként érzel egy-egy gondolat nélküli pillanatot. harag. nincs rád hatással. A figyelemhez kell egyfajta távolság- 307 . Lassan kikerülsz a gondolatok hatása alól. Nincs benne ragaszkodás. és a gondolat nélküli időköz a belső valóságod lesz. sosem egyszerre kettőt. nem változtat meg. amikor az elme örökre eltűnik. mert azonosulsz vele. Abból élnek. kapzsiság. Az elme-nélküliség az utolsó szakasz. A figyelem az út. hogy a követ­ kező pillanatot is át tudd alakítani. A legna­ gyobb titkok csak azok előtt tárulnak fel. mert te egy­ szerre mindig csak egy pillanatot élsz át. Ezek az elme-nélküliség röpke vil­ lanásai. akkor már semmi sem tudja őt eltéríteni a saját lényétől. hogy aztán figyelhesd őket. akkor már ismered a titkot. és az égbolt tiszta marad. A düh tel­ jesen tehetetlen. semmi efféle. ami szintén egyedül érkezik. Az ilyen embert nem érheti baj. És ha az egyik pillanatot képes vagy gondolat nélküli állapottá alakítani. Egyszerűen továbbhalad. nem érint. hogy „Figyelem. mert már nem vagy vele azonos. Viszont amikor azt mondod. akkor életenergiát töltesz a dühbe. „Dühös vagyok". Ha ezek a röpke vil­ lanások jönnek. amit George Gurdjieff más szavakkal „nem-azonosulásnak" nevezett. akkor a kezedben a kulcs. irigység. De ha jól előkészítettél min­ dent.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z nyílnak ki. akiknek mérhetetlen a türelmük. A léthez mérhetetlen türelem kell. Nem sürgetheted a folyamatot. Képes leszel látni. A legjobb irányban haladsz. ez azt mutatja. bizonyos rálátással figyeled őket tárgyilagosan. akkor feltétlenül beköszönt. élettel. amellyel állandósíthatod az elme-nélküliség ritka pillanatait. hogy jó úton jársz és a megfelelő módszert alkalmazod. ugyan­ olyan képességekkel. Ez a szemtanúság és az éber figyelem teljes folyamata. Akkor már semmi nem akadályoz meg. Ha ismered a titkot. ugyanolyan lehetőségekkel. felhőtlen égbolt. Megszakítottad velük a kapcsolatot. Teljességgel üres és halott. Töb­ bé nem azonosulsz a gondolataiddal. hogy te azonosítod magad velük. A tavasz tőled függetlenül jön el. így már nem töltöd fel a dühöt energiá­ val. Efelől semmi kétség. amint a düh az elme ben­ nem levő képernyőjén átvillan". nem for­ gat ki önmagadból. De ne légy türelmetlen. az örökkévalóvá válhat. Jegyezz meg egy alapszabályt: ami egyetlen pillanatra létezhet. Az elme-nélküliség tiszta.

Az emberek fejében állandó csúcsfor­ galom van. bármilyen módszert is hasz­ nálsz. a boldogságod. A figyelem lerombolja ezt az egységet. Amit érzel. Hamarosan haldokolni kezdenek. önzőbb. a sóvárgástól sóvárogni kezdesz. a gondolataimat és az érzéseimet. Attól. amit figyelnél. a csodálatos élmé308 nyeid egyre mélyülnek. össze vannak torlódva benned a gondolatok egymás hegyén­ hátán. mert egyál­ talán nincs köztetek távolság. minél nagyobb a távol­ ság közted és a gondolatok között. ha dühösebb. akár ébren vagy. A világról szerzett benyomásaid élénkebbek és színe­ sebbek lesznek: eddig nem látott színeket. Ha azonosulsz azzal. te és a gondolataid egyek vagytok. mohóbb és bujább vagy. és ez nagyszerű érzés. nem érzett illatokat tapasz- ." És ez még csak a kezdet. Minél ébereb­ ben figyelsz. még ha egyetlen lépést sem teszel. Az összes irány nyitott. Ez olyan. Erre nincs biztosíték. A kereső gyakran teszi fel azt a kérdést. hogy vajon jó irányban halad-e vagy sem. Olyan szoros a közelség. És ha egyszer elindulsz ezen az úton.ilyenkor nem látod az arcod. érzékenyebbé. egyértelmű jelzés arra. Ha szerencsétlennek érzed magad. nincs garancia. akkor nem tudsz figyelni." Ez is nagy eredmény. és végeláthatatlanul hömpölyögnek. Ha a gondolatok túl közel vannak hozzád. Ezekben a pillanatokban. Bármilyen úton is ha­ ladsz. új virágokkal. és elválaszt. Már a kezdet is ilyen gyönyörű. hogy a jó úton vagy. akkor ezek intő jelek arra. te megtapasztalod az elme­ nélküliség első villanásait. akkor is határtalan örömöt érezhetsz. annál kevesebb energiát nyernek tőled a gondolatok .K É R D É S E K A M E S T E R H E Z tartás. azok nem mások. Azt mon­ dod: „Mindinkább képes vagyok figyelni a testemet. akár alszol. Ha a jó úton jársz. apró csodákkal. minden különö­ sebb ok nélkül. és eltűnnek. hogy választha­ tod ki a megfelelőt? A választás módjai és ismérvei a következők. és határtalanul jól érzed tőle magad. túl nagy hatást tesznek rád. amikor a gondolatok eltűnőben van­ nak. mert a tudatalatti nem ismeri az írott nyelvet. fogékonyabbá. Azt mondod: „De kevés és ritka még a gondolat nélküli pillanat. Amit álmoknak nevezel. hogy hajlamos vagy azt hinni. mint gondolatok képek alakjában. ha az számodra örömöt okoz. napról napra boldogabb leszel. mintha túl közel hajol­ nál a tükörhöz . hiszen az emberek többsége még ennyit sem tapasztal. ébe­ rebbé tesz. Bizonyos távolságra kell lenned a tükörtől ahhoz. hogy megnézhesd magad benne. akkor ez egyértelműen azt jelzi. új illatokkal bővülnek. hogy a jó úton vagy.másik ener­ giaforrásuk pedig nincsen. hogy rossz úton haladsz. akkor nincs meg a kellő rálátásod. a tárgy túl közel van hoz­ zád. A dühtől dühös leszel. a vágy elragad. hogy jól választottál.

minél éberebb leszel. hogy az elme megszűnik. annak 309 . használhatod. anélkül. hogy nem tudod használni az elmédet. Ez azt jelenti. Persze. lefárasztja a sok fölös­ leges gondolat. Az elme csak közvetítő a külvilággal való érintkezésben. amikor már hu­ szonnégy órán keresztül ebben az elme-nélküli állapotban vagy. megifjodik. Viszont ezeknek az embereknek az elméje kimerült. Ez veszélyes játék. Végte­ lenül fáradt. A végeredmény az. Az elme-nélküliség nem azt jelenti. Nem véletlen. hogy a rés már akkora. azoknak a beszéde varázserővel bír. Az átlagember elméje olyan három­ négy éves kor körül kezd működni. ha kitartóan haladsz előre anélkül. kreatívabb. Ha egyenesen mész előre. Az energia nem tud szabadon áramolni benne. hogy nem tudod használni az elmédet. ha kommunikálni akarsz a külvilággal. bármikor tettre kész. akiknek fogalmuk sincs az elme-nélküliségről. Úgyhogy ha bármikor használni akarod. nincs szükség az elmére. A földön milliók élnek híján mindenfajta kreativitás­ nak. hanem egyszerűen azt. hogy akár órákon át nem merül föl egyetlen gondolat sem. nincs messze az a nap.. és hetven-nyolcvan éven át megállás nélkül dolgozik. hogy az elme félreáll az útból. fogéko­ nyabb lesz. mérhetetlenül érzékeny. Még amikor egyedül üldögélsz. Csak gondolj arra. rendszeresen pihenteti az elméjét . hogy hátra néznél. hogy az elméd nem tud használni téged. Pedig az alkotás az egyik legtöbb örömöt adó élmény. s nincs messze az a nap. Most még ő az úr. hogy haladsz. Amikor éppen használják az elméjüket. hogy az ilyen ember nem igazán kreatív. De amikor egyedül vagy. Akkor bátran haladhatsz tovább. Vedd csak elő. Az az ember. Ezt a téveszmét azok ter­ jesztik. Már támad néhány gondolat nélküli pillanatod. hogy az elme végre a helyére került. Ezek a belső élmények mindig a jó úton tartanak.. hogy akik már megtapasztalták az elme­ nélküliséget. Az egész életedet elronthatja. De ha a fejedre nő. Ez nem azt jelenti. hogy félremen­ nél. Az elme­ nélküliség azt jelenti. Szolgálóként kiváló eszköz. abból csak baj származhat. te pedig tehetetlen vagy vele szemben. aki eljutott az elme­ nélküliséghez. amikor első ízben tapasztalod. érzékenyebb. Ezek a rések egyre tágulnak.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z talsz meg. Ekkor az elme a te szol­ gád lesz. Ahogy minél összeszedettebb. Az elme-nélküliség nem azt jelenti. nem kell attól félned. ezek a rések kezdenek széle­ sedni. Az elme-nélküliség egyszerűen azt jelenti. És jegyezz meg még valamit: amikor az elme órákon át hallgat. akkor is kitartóan zakatol és zakatol. Bármikor használha­ tod.tele van energiával. hogy növekednek. Mind mélyebb élményeid lesznek az elme­ nélküliségről. hogy netán tévúton jársz. a pihenéstől felfrissül.

A meditáció folyamata épp fordított. és mindjárt lefelé veszik az útjukat. Végül minden medi­ táció kivétel nélkül eléri az elme­ nélküliség állapotát. a felszabadulást. A ter­ mészetben az elme az önkifejezés és az alkotás legnagyszerűbb eszköze. Itt a mozgás fölfelé történik. Ezek nagy szavak. El tudsz képzelni egy olyan állapotot. akkor ne aggódj. hogy 'a meditáció annyi. Azt mondod: „Amikor azt hallom tőled. Úgyhogy a folyók a magas csúcsok közelében keletkeznek.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z egyfajta karizmája. ez már bonyolultabban hangzik. akkor szívedben érzed a bennük rejlő igazságot. De amikor az elme­ nélküliségről beszélsz. Te ismered az elmét. A szavai oly erőteljesek. Tudja. és az óceán a tengerszint legalacsonyabb pontja. vagy más szavakkal az elme-nélküliség embere még a hétköznapi beszédet is verssé alakítja. fel sem fogja. hogy mi az az óceán. És ha kész vagy egy ilyen ember mondandóját meghallgatni és befogadni. Úgyhogy én inkább ezt az egyszerű fogalmat használom: elme-nélküliség. hogy végül elérhessék az óceánt. Az erő. Az elme-nélküliség emberének szavai önmagukban is megállnak. mint a nap­ kelte előtti harmatcseppek. A meditációt már elkezdted. mint egy engedelmes szolgáló. akik még mindig elméjük rabjai. Nem kell őket megtámogatni a logikából vagy a szentiratokból vett példákkal. Amikor az elme nem működik. mint szemtanúnak lenni'. amikor az elme éppen nem működik. Amikor az egyetemes elme része vagy. mert a víz természetéből adódóan mindig lefelé folyik. De persze amikor a Gangesz még a Himalája hegyei és völgyei közt ka­ nyarog. Amikor hozzád . talán még csak az elején tartasz. Az elme-nélküliség egy egyszerű fogalom. az egyetemes elmének a részévé válsz. elképzelése sincs arról. mágneses vonz­ ereje van. Ha érted.önmagu­ kért beszélnek. és a célba vett csúcs az elme-nélküliség. de van már róla bizonyos tapasztalatod. de magában foglalja a megvilágosodást. te a kozmosz elméjének. És híreket szállít az egyetemes elmétől azokhoz. valamint a halhatatlanság és az örök­ lét megtapasztalását. értelek. melyet magukban hordoznak magától értetődő igazság. de mégis az óceán felé halad. ahogy az összes folyó is eltalál az óceánhoz térkép és útikalauz nélkül. Az ő elméjük végtelenül spontán. Végül minden folyó kivétel nélkül 310 eléri az óceánt. ami alapján értesz engem. és én nem akarlak téged megijeszteni. hogy van ilyen. akkor az elméd úgy működik. és olyan friss. hogy nincs szükségük érvekre . úgy érzem. a kötelékektől való megszabadulást. Tehát a meditáció embere. A meditáció biztosan az elme-nélküli­ séghez vezet. amit a meditá­ cióról mondok. ki az úr." Hogy hangozna egyszerűen? Ez a te jövő­ beli esélyed.

ilyenkor valójában az uni­ verzum használ engem. A szavak. nem az én szavaim. Ezek az egyetemes igazsághoz tartoz­ nak. innen a varázsuk.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z beszélek. Innen az erejük. innen a vonzá­ suk. melyeket mondok. 311 .

Gautam Buddha magyarázata szerint ugyanez a helyzet a gondolatokkal. hogy az elmének szolgálnia kell az embert. de a megoldás annál egyszerűbb." Mostanában pedig sokszor azt mondod. akkor szólnak a testvéreiknek és az unoka­ testvéreiknek is. A sötétség odacsalogatja őket. hagyománya. hogy figyeljük? Pedig eltűnik. Ez elriasztja a tolvajokat. nincs más teendő. De mégis felmerül a kérdés: semmi mást nem kell tennünk ezzel az engedetlen szolgálóval. az álmokkal. ezek a szavak látszólag kevesek ahhoz. hogy nincsenek otthon nálad. A probléma bonyolult. De ez is hozzátartozik a lét misztériumai­ hoz. szóval az egész elmével. Ha ott a szemtanú. az ajtó résén fény szűrődik ki. mint hogy figyeled. mint figyelni. De ha a tolvajok látják. a félelmekkel. mert világos az ablak. Figyelj. a tolvaj el­ kerüli azt a helyet . az elképzelésekkel.hogy tűnhetne el mindez csak azzal. előítéletei . hogy megfejtsük általuk az elme bonyolultságát. A sötét ház vonzza a tolva­ jokat. Ebbe a házba nem lehet betörni. Figyelés. az egész pereputtyukat odacsődítik mondván: „Gyerünk. Látszólag ez egy túl egyszerű megoldása ennek a szinte átláthatat­ lanul bonyolult problémának.KÉRDÉSEK A MESTERHEZ ELÉG CSAK ÉBEREN FIGYELNI Mindig azt hallottam Tőled. Úgy tűnik. szemtanúság. nem pedig uralkodnia felette. éberség. akkor ez olyan. mintha égne a lámpa. Ahogy Gautam Buddha mondogatta: 312 N ha a házban világos van. Évmilliók hozott öröksége. . látni.a házigazda ébren van. hogy ég a lámpa. csak azt hogy figyeljük? incs más teendőd ezzel az „engedetlen szolgálóval". hogy „Ne csinálj semmit. szokásai.

hogy meg sem ismer. Tehát amikor próbálsz szemtanú lenni..Micsoda?! . Két csavargó üldögél a tábortűz mel­ lett egy hideg éjszakán. vagy hideg fészerben éjszakázol." Ilyen az elme öntudatlansága.mondja a másik csavargó -. mert mind a természet. Paddy vesz egy papagájt egy árverésen. Ha ott a szemtanú.. akkor nincs sötét. és sosem tudod.elmélkedik -. Egyikük nagyon levert. állj! Ezt nem teheted. hogy kudarcot vallot­ tam? 313 . mint annak idején volt.kérdezte riadtan . És amikor az ő szá­ mukat hívod. J i m . hogy ír ateisták meg­ tudván. . Így lehet összhang. A cim­ boráid is kigúnyolnak. Már teljesen elfelej­ tette. Nincs aki utasítson. annak ellenére. lehet használni a gépet. mint a fénnyel. nincs aki azt mondja: „Nem. Amint az elme fölis­ meri. Azt nem kérded.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z szabad a terep!" Ez pont úgy van. csak figyelj. úgy gyengül egyre az elméd. Amint világot gyúj­ tasz. meglesz-e a másnapi betevőd. hogy te legyél az úr és az elme legyen a szolga. maguk is szerveznek egy telefonos imaszolgála­ tot. vagy történetesen alszik. Ha a mester nincsen ott." Ilyenkor az elme szép lassan meggyőzi magát arról. hogy ők ateisták. a csavargóélet ma már nem olyan klassz. Biztos. ha világos van. Ekkor az elme nem siklik félre. ha nincs ott a szemtanú. ahogy a szemtanúd apránként erősödik.És ismerjem el. az elme harcol. Ő volt az. térdig lejárod a lábadat és folyton a zsaruk elől menekülsz. amire csak képes. hogy a szemtanú felnőtt. és minden halad szép csöndben a maga útján. Oly régóta nem vagy jelen. Ha a mester megérke­ zik. .Nos .Tudod. aki maga ellen licitált. és ilyen az elme ostobasága. hogy figyelni kezdesz. hogy ő a mester. senki sem válaszol. Városról városra vándorolsz. azt magától megteszi. mind a lét úgy akarja. a sötétség eloszlik. Ám a végső győzelem a tiéd. ha ilyen rosszul érzed magad csavargóként. a rendeltetése felé. ha nincs világos. hogy ő csak egy szolga. hogy a teisták telefonos ima­ szolgálatot szerveztek. akkor nincs ott az elme. akkor ott az elme. Padon. akkor miért nem mész és keresel magadnak egy állást? . akkor a gépezet önállósítja magát. A versengő elme. Tehát abban a pillanatban. és megkérdi a kikiáltót: „Egy vagyont fizettem ezért a madárért. és nagyot sóhajt. hogy világos legyen?" Nem. .a hangja el­ csuklik. hogy tud beszélni?" A kikiáltó ezt feleli: „Persze hogy biz­ tos. kell még tennünk valamit. innen a harc a szemtanú és az elme között. hogy ne legyen sötét?" Vagy: „Miután lámpát gyújtottunk. Azt hallottam.. Ez egy mechanizmus. Mást nem kell tenned. rögtön aláveti magát az ő akaratának. akkor sötét van. és ez évezredek óta így is van. hogy: „Elég a fény ahhoz.. mert az életben maradása a tét.

Évekbe tellett. meglepődve állapítottam meg. míg mindegyiket kipróbáltam. A figyelem elég.és feltárja előtted a Szatjam. Valójában száztizenkét meditációs technika létezik. méghozzá a gyakorlatban. a technikák lényegtelen része mindig más és más.lényedet teljes egészében átformálhatod .az összes igazság. 314 . Ennélfogva elmondhatom neked. de minde­ gyiknek alapvetően a figyelem a lényege. hogy az egész világon csak egyetlen meditáció létezik: a figyelem művészete. És miután száztizenkét meditációt elvégeztem. amivel az elme sötétjét könynyebben feloszlathatnád. Szundram . Én az összeset végigcsinál­ tam.ajtaját. Nincs még egy olyan mód­ szer. Kell némi idő. Ez egy nagyon csön­ des folyamat. hogy észre térjen. szentség és szépség . hogy a lényeg mindegyiknél a szemtanúság. hogy ő a mester. és megtaláltam valódi lényegét. Sivam.K É R D É S E K A M E S T E R H E Z Az elme megszokta. Ez mindenre jó . mégis roppant hatékony.

A M E D I T Á C I Ó K ABC SORRENDBEN Az áttetsző jelenvalóság Abdullah A belső kör A belső sötétség A ciklon középpontja Arany fény meditáció Atisha szív meditációja Aum Dévaváni Dinamikus meditáció Dohányzás meditáció Az elme megtisztítása Az élet-energia felfelé áramlása1 Az élet-energia felfelé áramlása2 Érezd a dolgok hiányát Érezd. kocogás és úszás Gourishankar A halál ünneplése A hang kezdete és vége A hang közepe Hozd elő magadból a belső sötétséget Az igazi forrás meglelése Ima meditáció Keresd a szemtanút Ki vagyok én? Kundalini meditáció 147 113 136 151 116 141 106 173 176 42 75 91 159 166 195 122 95 143 192 71 211 206 184 180 Éteri jelenlét Belső látás A légzések közötti szünet figyelése A légzések közötti szünet figyelése hétköznapi tevékenység közben Lásd az Egészet Legyen szíved a középpontod A leheletfinomságú érintés A lét középpontja felé Mandala meditáció Meditáció a repülőgépen Misztikus Rózsa meditáció Nadabrahma meditáció Nadabrahma pároknak Nataradzs meditáció Nevetés meditáció Nézd az orrod hegyét Elme Nélkül meditáció Oldódj fel a halálban Olvadj bele a tiszta égboltba Pörgés meditáció Remegés a nemi aktus során A szeretet-kör A szeretet-kör végzése egyedül A tudatos álom 145 131 85 87 134 104 216 125 212 194 56 171 172 65 73 219 59 201 182 66 240 238 242 89 61 198 81 83 227 178 155 114 98 213 124 51 Újjászületés Az üreges bambusznád Vipasszana meditáció Vipasszana járás Zazen A zene. hogy „vagy" A fejből a szívbe A fény szíve Fogadj magadba mindent Futás. mint meditáció 315 .

OSHORÓL
Mi szinte mindannyian az idő világában élünk; a múlt emlékei és a jövőről szőtt ábrándok között. Csak nagy ritkán érintjük a jelen időtlen dimenzióját - a hirtelen szépség vagy hirtelen veszély pillanataiban, amikor a szerelmünkkel találkozunk, vagy amikor valamilyen váratlan esemény ér. Nagyon kevés ember lép ki az idő és az elme világából, az ambíciók és nagyravágyás börtönéből, és kezd élni az időtlenség világában. És ezek közül is csak kevesen próbálták megosztani élményüket másokkal. Lao-ce, Gautam Buddha, Bodhidharma... vagy az utóbbi időkben George Gurdjieff, Rámana Maharshi, J. Krishnamurti... Ezeket az embereket kortársaik vagy különcnek vagy őrültnek tartják; haláluk után pedig „filozófus"-nak titulálják. Idővel pedig legendává vál­ nak - nem hús-vér emberi lényekké, hanem mitológiai jelképévé annak a közös óhajunknak, hogy felülemel­ kedjünk a hétköznapok jelentéktelen, kicsinyes voltán és értelmetlenségén. Osho megtalálta azt az ajtót, melyen belépve életét a jelen időtlen dimen­ ziójában élte - magát „igazi egzisz­ tencialistának" vallotta -, és életét annak szentelte, hogy másokat is arra 316 buzdítson, hogy ugyanezt az ajtót keressék, hogy kilépjenek a múlt és a jövő világából, és felfedezzék maguk­ nak az örökkévalóság világát. Már kora gyermekkora óta nyilván­ való volt, hogy Osho nem fogja követni a körülötte lévő világ szoká­ sait. Élete első hét esztendejét anyai nagyszüleinél töltötte, akik megadták neki a szabadságot, hogy önmaga lehessen. Ezt a szabadságot csak kevés gyerek élvezte. Magának való gyerek volt, szívesen üldögélt hosszú órákon át csendben a tóparton, vagy járta egyedül a vidéket. Elmondása szerint anyai nagyapja halála mély hatást gyakorolt belső életére: felébresztette benne azt a törekvést, hogy felfedezze az életben mindazt, ami halhatatlan. Mire visszakerült szülei egyre gyara­ podó családjához és iskolába kezdett járni, már olyan magabiztosságra és szilárd önismeretre tett szert, melynek birtokában bátran ellenállt szülei azon próbálkozásainak, hogy fiuk életét a saját elképzeléseik szerint alakítsák. Osho sosem félt a vitától. Ami az igazságot illeti, szerinte ott nincs helye a kompromisszumnak, máskü­ lönben az többé már nem az igazság.

És az igazság nem hit, hanem tapasz­ talat. Osho nem azt kéri az emberek­ től, hogy fenntartások nélkül higgyék el, amit mond, hanem arra szólítja őket, hogy próbálják ki és győződ­ jenek meg róla maguk, hogy amit mond, az igaz-e vagy sem. Ugyanakkor mindig megtalálja a módját annak, hogy könyörtelenül leleplezze a különféle hitrendszereket - rávilágítson, hogy ezek egytől-egyig csak vigaszok az ismeretlen miatti szorongásainkra, és egyben meggá­ tolnak bennünket abban, hogy szem­ benézzünk egy rejtélyes s még feltáratlan valósággal. Osho huszon­ egy éves korában történt megvilá­ gosodása után befejezte főiskolai tanulmányait, majd több éven át filozófiát tanított a jabalpoori egyete­ men. Közben keresztül-kasul járta Indiát, előadásokat tartott, nyilvános vitákra hívta ki az ortodox vallási vezetőket, és mindenféle rendű és rangú emberrel találkozott. Igyeke­ zett minél többet olvasni, hogy ezzel is tovább mélyítse tudását a jelenkor emberének hitrendszereiről és lelki világáról. Az 1960-as évek végére Osho már megkezdte páratlan dinamikus meditációs technikáinak a kidolgozását. Ezeket azért tartotta szükségesnek, mert a mai embert annyira megterhelik a múlt elavult hagyományai és a mai felfokozott életvitel, hogy mély tisztulási folya­ maton kell keresztülmennie, mielőtt akárcsak remélhetné, hogy megta­ pasztalja a meditáció gondolat­ nélküli, ellazult állapotát. Osho

India-szerte meditációs táborokat kezdett szervezni, melyek keretében előadásokat tartott a résztvevőknek, és személyesen vezette az általa kidol­ gozott közös meditációkat. Az 1970-es évek elején Osho híre elju­ tott a Nyugatra is, és az első nyugatiak csatlakoztak azoknak az indiaiaknak az egyre népesebb táborához, akiket a mester addigra már beavatott a neoszannyászba. 1974-re Osho körül kialakult egy közösség az indiai Poonában, és az addig még csak szállingózó nyugatiak most özönleni kezdtek India felé. Az ekkor ide érkező nyugatiak között sok volt az olyan terapeuta, aki szembe találta magát a nyugati gyógymódok korlátaival, és olyan módszert keresett, amellyel megközelítheti az emberi psziché legrejtettebb mélységeit, és ott vál­ tozásokat idézhet elő. Osho arra bíz­ tatta ezeket az embereket, hogy szak­ tudásukat fordítsák a közösség javára, és szorosan együttműködött velük, hogy terápiáikat a meditáció összefüg­ gésében fejleszthessék tovább. A mester azt mondta, hogy a Nyugaton kifejlesztett különféle terápiákkal az a gond, ezek az elmének és az elme pszichés zavarai­ nak a gyógyítására korlátozódnak, míg Keleten már régóta tudják, hogy maga az elme, vagyis inkább az embernek az elmével való azono­ sulása az alapvető probléma. A terápiák - akárcsak az Osho által kifejlesztett katartikus meditációk használhatnak, amennyiben megsza­ badítják az embert az elfojtott

317

érzelmeitől és félelmeitől, és hoz­ zásegítik ahhoz, hogy tisztába jöjjön saját magával. De ha nem kezdjük elkülöníteni magunkat az elme mechanizmusától, annak kivetíté­ seitől, vágyaitól és félelmeitől, akkor az egyik gödörből ugyan kimászunk, de máris egy másik, magunk ásta gödörbe zuhanunk. Ezért a terápiá­ nak mindig kéz-a-kézben kell járnia a nem-azonosulással és szemtanúság­ gal, vagyis a meditációval. Az 1970-es évek végére a poonai közösség a világ legnagyobb gyógyító és személyiségfejlesztő központjának adott otthont, és emberek ezrei érkeztek ide, hogy részt vehessenek a terápiás csoportokban és meditá­ ciókon, hogy közösen hallgassák Osho reggeli előadásait, hogy a saját tapasztalataikkal gyarapítsák a közös­ séget, vagy hogy hazatérve megalapít­ sák a maguk meditációs központját. 1981 és 1985 között a közösség az Egyesült Államokban működött, Kelet-Oregon állam egy 126 négyzetmérföldnyi sivatagos terüle­ tén. Itt Osho a világtól teljes elszigeteltségben élt, és azon kívül, hogy naponta végigautózta a környe­ ző vidéket, nem mutatkozott a nyilvá­ nosság előtt. A közösség élete most Rajneeshpuram városának, egy „sivatagi oázisnak" a felépítése köré szerveződött. Az ötezer főt számláló település bámulatosan rövid idő alatt jött létre, és mindjárt megkezdte a túlműveléssel és túlzott legeltetéssel terméketlenné tett földet ért évtizedes károk visszafordítását: 318

kitisztította a patakmedreket, tavakat és gyűjtőmedencéket létesített, önálló mezőgazdaságot fejlesztett ki, és több ezer fát ültetett. Rajneeshpuramban a meditációkat és a terápiás programokat a Rajneesh Nemzetközi Meditációs Egyetem intézte. Az egyetem kényelmét szol­ gáló modern felszerelések és a védett környezet lehetővé tették a prog­ ramok elmélyítését és kiterjesztését, amire azelőtt nem volt lehetőség. Hosszabb kurzusokat és tréningeket fejlesztettek ki, melyek résztvevők szélesebb rétegeit vonzották Rajneeshpuramba, köztük sok olyan már befutott szakembert, aki most szerette volna kibővíteni szakmai tudását és önismeretét is. Az évrőlévre júliusban a „Mester Napjának" megünneplésére rendezett fesztiválok húszezer embert vonzottak a helyszínre, hogy együtt meditáljanak Oshoval és köszöntsék őt, mialatt arra hajt az autójában. De az Egyesült Államok nem vette jó néven ezt a határain belül zajló újfajta kísérletet, és hamarosan kormányzati szervek, magánkézben lévő lobbyzó szervezetek, valamint fundamen­ talista keresztény egyházak egész sora próbálta egyesített erővel meggátolni Rajneeshpuram fennmaradását. La­ kói szóbeli és fizikai bántalmaknak voltak kitéve, valahányszor elhagyták településük határait - maga a város és a benne működő különféle testületek, társaságok pedig elhúzódó bírósági tárgyalások állandó szereplői voltak. Osho személyi titkárnője, aki a

mester közélettől való visszavonulása idején intézte a közösség ügyeit, kezdte magára ölteni ellenfelei jellemvonásait, gyilkos buzgalommal támadta őket, és vaskézzel kormá­ nyozta a közösséget. Azidőtájt Osho megint kezdett a nyil­ vánosság előtt beszélni. Teljes figyelmével a kereszténység felé for­ dult. Beszédeinek központi témája az engedelmesség és a vak hit két alapvető keresztény értéke, az ezek­ ből fakadó bűntudat és elfojtás, valamint a fanatizmusban és erőszak­ ban megnyilvánuló vallásosság volt. A szabadságról, a személyes felelősség­ ről és az élet tiszteletéről beszélt. Arra buzdította a közösség ellenfeleit, hogy jöjjenek el és a saját szemükkel nézzék meg a kísérletet, és szentel­ jenek több figyelmet a saját alkot­ mányuknak. Osho titkárnője végül elhagyta a közösséget, háta mögött egy csomó bűncselekménnyel és gaztettel, melyek közül ugyan néhányat a külső ellenségeivel szemben követett el, ám legtöbbjük magának a kommunának a lakói ellen irányult. A helyi, az állami és a szövetségi tisztviselők éltek az alkalommal, hogy kirohanást intézze­ nek a város és a közösség szervezetei ellen, összeszedjék a testületek ellen felhozott vádpontokat, és azzal fenyegetőzzenek, hogy lefoglalják a közösség összes vagyonát. Oshot őrizetbe vették, és nem fogadtak el érte óvadékot. Abbéli próbálkozásuk­ ban, hogy rossz hírbe keverjék és összefüggésbe hozzák őt a titkárnője

bűntetteivel, az ország másik végébe vitték egy rabszállító repülőgépen megbilincselve és láncra verve. Az ötórás útból öt nap lett, melyből két nap úgy telt el, hogy Osho ügyvédei elől eltitkolták, hol van a mester, és álnéven vették fel egy oklahomai börtönbe. Mivel ezt az időszakot követően Osho egészsége fokozato­ san romlott, az orvosok arra kezdtek gyanakodni, hogy az Oklahomában töltött két nap folyamán a mestert megmérgezték, méghozzá alighanem talliummal. Ügyvédei tanácsára, akik féltették ügyfelüket, Osho hagyta, hogy bevándorlási szabályok megszegésé­ nek vádjával kitoloncolják őt az USAból. A mester világkörüli útra indult, ám az USA Külügyminisztériumának nyomására huszonegy ország vagy teljes egészében megtagadta tőle a belépési engedélyt, vagy rövid otttartózkodást követően mindenféle magyarázat nélkül kitoloncolta. 1986 közepén tért vissza Indiába, ahol a világ minden tájáról érkező tanítvá­ nyok és barátok százai azonnal csat­ lakoztak hozzá. 1987 januárjára Osho visszatért Poonába, és napi két előadást tartott. Néhány hónap leforgása alatt a poonai közösség egy teljes munka­ tervvel állt elő, ami messze meghalad­ ta az addigi ténykedését. Amerikában az épületeket alapvetően légkondi­ cionáló berendezésekkel látták el, és Osho leszögezte, hogy a poonai kom­ munának 21-ik századi oázissá kell válnia, még a fejlődő Indiában is. 319

Egyre több ember érkezett Keletről főleg Japánból -, gyógyító és harc­ művészeti programokkal gazdagítva az amúgy is széles kínálatot. A vizuális és előadó művészetek, az új „Misztikus Iskolával" egyetemben ugyancsak virágoztak. A programok­ nak ezt a változatosságát és kibővülését volt hivatott kifejezni az Osho-választotta „Mamutegyetem" gyűjtőnév. A meditációra az eddiginél is nagyobb hangsúly esett - örökké visszatérő témája lett ez Osho beszédeinek, és a mester több új meditációs terápiát fejlesztett ki és vezetett be, köztük az Elme Nélkül-t, a Misztikus Rózsát és az Újjászületést. 1987 közepén Osho mindinkább viszszavonult a közszerepléstől. Töré­ keny egészsége meggátolta abban, hogy előadásokat tartson, és távol­ létének időszakai egyre hosszabbra nyúltak. 1988 közepén Osho új elemet iktatott be az előadásaiba: minden egyes beszéd végén maga kalauzolta végig hallgatóságát egy három szakaszból álló meditáción. 1989 áprilisában tartotta utolsó beszédét, amelynek során kérdésekre válaszolt és zen szutrákat magyará­ zott. A következő hónapokban, amikor csak egészségi állapota engedte, esténként eljött, hogy együtt üljön csendben vagy meditációs zenét hallgatva a tanítványokkal és barátok­ kal, majd visszavonult a szobájába, és az egybegyűltek megnézték egy-egy videóra felvett előadását. Osho 1990. január 19-én elhagyta 320

testét. Néhány héttel azelőtt megkérdezték tőle, mi történik a munkájával, ha ő már nem lesz. A következőt válaszolta: Bizalmam a létezésben töretlen. Ha egy csöppnyi igazság is van abban, amit mon­ dok, akkor szavaim fennmaradnak. Azok az emberek, akik érdeklődnek a munkám iránt, tovább fogják vinni a fáklyát, de senkire sem erőltetnek majd rá semmit. Az enyéimet a halálom után ugyanúgy inspirálni fogom. A szannyászinok több­ sége ezt érezni fogja. Szeretném, ha a maguk erejéből, önállóan fejlődnének ha olyan értékeket fejlesztenének ki magukban, mint a szeretet, mely köré nem szerveződhet egyház; a tudatosság, ami egyetlen embernek sem a kiváltsága; szeretném, ha ünnepelnének, örülnének, ha üde, gyermeki szemmel tekintenének a világra. Azt akarom, hogy az enyéim ismerjék önmagukat és ne mások elvárá­ sai szerint éljenek. És az út befelé vezet. Mielőtt elhagyta testét, Osho ledik­ tálta Szamádhijának, a hamvait tartal­ mazó márvány és üveg kriptának a feliratát, ami így szól:

OSHO Sohasem született, Sohasem halt meg, Csak látogatást tett a Föld bolygón 1931. december 11. és 1990. január 19. között

Ha szereted Osho-t, és szeretnéd energiáját közelebbről is megtapasztalni; ha szeretnéd megtapasztalni, hogy mi az a szannyász; ha szeretnél Osho meditációiban autentikus módon elmerülni; vagy ha egyszerűen csak meditatív és egzotikus környezetben szeretnéd megünnepelni az ezredfordulót és feltölteni energiatartalékaidat, de egyedül nem vágnál neki a nagy útnak, akkor az

OshoTour2000!
neked is szól. Az évezred utolsó évének utolsó hónapjában csoportos utazást szervezünk Osho indiai asramjába.

De addig is: meditációs programok és Osho videó-előadások magyar szannyászinok, és nyári intenzív meditációs táborok indiai szannyászinok vezetésével a magyar Osho Információs és Meditációs Közösség szervezésében.

A részletekről és feltételekről érdeklődni lehet a (06)209-3 3-77-19-es telefonszámon, vagy a 1325 Bp. Pf.: 60. levélcímen, vagy az osho@mail.datanet.hu internet címen.
321

és Osho elképzelései szerint működik . mint az emberi kapcsolatokban. az összes nyu­ gati terápiás iskolát. Ennek eredményeképpen az emberek itt nem elfordulnak a világtól. hogy hozzásegítse az embert a meditáció kulcsának . A Multiversity nyolc fakultása lefedi az egész keleti és nyu­ gati orvostudományt. melyek nagy részét az újonnan érkezett látogatók részére dolgoztak ki. emóciók és cselekedetek passzív. ahol keresők ezrei . tánccal.Osho szavaival .úgy a munkában. ezoterikus tudományokat.a mai világot megosztó minden ide­ ológiától és hitrendszertől mentes. Az összes program alapvető törekvése.felfede­ zéséhez. valamint Osho egyik előadásának megtekintésével.„egy nagy tengernyi tudat­ tá olvadnak össze". Meditációs és tudatosság-növelő programok széles skáláját kínálja. küzdő művészeteket. A legtöbb keleti hagyomány alapelveivel ellentétben. napjaink legnagyobb és legát­ fogóbb központja. az önmagával és környezetével har­ móniában élő emberi lény megteremtésére.a gondolatok. hanem inkább az élet iránt érzett mély tiszteletből megtöltik azt a tudatosság fényével és ünnepi hangulattal.joggal nevezhetjük egy laboratóriumnak. Ez önmagában egy egyedi és önálló meditáció. vagy egyszerűen csak a létezésben. ítélet és azonosulás nélküli passzív megfigyelésének . itt a meditá­ ció elválaszthatatlanul része a min­ dennapi életnek . 322 . alkotó művészeteket és zen sportokat.mely az indiai Poonában található. egy meditációs szakiskolát és számos külön képzési programot a fel­ soroltakhoz. A nap legfontosabb eseménye a kétórás esti ünnep zenével. csendes meditációval.OSHO COMMUNE INTERNATIONAL Ezt a nemzetközi közösséget . mely egy kísérlet az „új ember" . Az Osho Commune Multiversity [óriásegyetem] az egyéni fejlődést célzó.

Pf.osho.org Egy átfogó képet adó hon-lap.: +91 212 628 562 Fax.INFORMÁCIÓS KÖZPONTOK www. könyveit. információkat találsz a világszerte létező Osho-központokról.: 1 800 777 7743 (USA only) www. meditációival és indiai asramjával kapcsolatban érdeklődni lehet: 1325 Budapest.hu 323 .org Osho International 570 Lexington Ave New York.: 06-209-33-77-19 Email: osho@mail. videóival.datanet. ami különböző nyelveken bemutatja Osho meditációit. ahol körsétát tehetsz az indiai Oshoközpontban.org Osho Információs Központ Osho könyveivel. HUNGARY Tel.osho.org Tel.: 60. N. és válogatásokat olvashatsz Osho néhány előadásából.: +91 212 624 181 Email: osho-commune@osho.Y. Osho Commune International 17 Koregaon Park Puné 411 001 (MS) India Tel. 10022 USA Email: osho-int@osho. kazettáit.

az étkezés. századi keresők számára hozott létre. akkor minden cselekvés meditáció. Több mint 60. Ezek csak gépiessé tesznek. amin keresztül minden egyén megvalósíthatja saját. Az emberek úgy gondolják. mely mindannyiunk rendelkezésére áll BÁRMI LEHET MEDITÁCIÓ! A titok nyitja. . akkor az egész élet egy meditáció. némelyikük ősi. kimért mozdulatokkal. a zuhanyozás. minden mozdulat óriási segítség lehet. ha éber tudsz maradni. Ha „gépietleníteni" tudod cselekedeteidet. pedig a meditáció épp azért van. mindenféle hókuszpókuszt csinálsz egy adott időben. A meditációnak semmi köze ezekhez a dolgokhoz. A meditáció belső érték . hogy felszámolja az elgépiesedést. Akkor min­ den apróság. füstölőt égetsz. melyeket direkt a XXI. egy baráti beszélgetés meditáció lesz. Tehát. tradicionális. a legkülönfélébb meditációs technikákból összegyűjtött anyag leírását tartalmazza. mint például a buddhista Zazen. hogy a meditáció egy speciális cselekvés-sor: ülsz arccal Kelet felé.bármi azzá válhat -. bizonyos mantrákat ismételgetsz. Miért nevezi Osho a meditációt az első és utolsó lépésnek a szabadság felé? Azért.Ez a könyv válogatás Osho sokéves meditációval kapcsolatos munkásságából. egy adott helyen. egyéni lehetőségét a korlátlan személyes szabadságra. mert az Ő meglátása szerint a meditáció az a dimenzió. nem pedig egy külsőség. hogy ne légy gépies. másikuk pedig Osho egyedi fejlesztésű technikái.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->