TOLSZTOJ ÖSSZES REGÉNYEI ÉS ELBESZÉLÉSEI

A GUTENBERG KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT KÖNYVEI

TOLSZTOJ

ÉS A FÉNY VILÁGIT A SÖTÉTSÉGBEN
OROSZ EREDETIBŐL FORDITOTTA GELLÉRT HUGÓ

TARTALOM ÉS A FÉNY VILÁGIT A SÖTÉTSÉGBEN JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN NINCSENEK A VILÁGON BŰNÖSÖK ISZIDOR BARÁT FALUSI DALOK A PARASZT ÉS AZ IDEGEN

2

ÉS A FÉNY VILÁGIT A SÖTÉTSÉGBEN

3

Őrszem. Ljuba vőlegénye. Tábornok. Zongorás. a fiuk. Rendőrbiztos Gerászim atya. Márija Ivánovna nővére. Vánja tanitója. a felesége Pjotr. parasztasszonyok. Szarűncovék kis gyermekei. Mitrofán Jermílücs. a felesége Ljuba. Ugyanazon osztály ápolói Beteg tiszt. Alexándr Mihájlovics Sztarkóvszkij. a leányuk. Szarűncovék dadája. Ezredes. A katonai kórház elmeosztályának főorvosa. a leánya. paraszt. Maláska. Diákok. Alexándra Ivánovna Kohóvceva. paraszt. Tónja.SZEREPLŐK: Nyikoláj Ivánovics Szarűncov Márija Ivánovna Szarűncova. kislány. Ugyanazon osztály alorvosa. a leánya. Parasztasszony. a férje. Közjegyző Asztalos. Pjotr Szemjónovics Kohóvcev. Liza (Lizánjka). Iván Zjábrev. a leányuk. A Szarűncov-gyermekek nevelőnője. a fiuk. hölgyek Táncoló párok. A csendőrtiszt irnoka Ezredlelkész. Cseremsánova hercegné másik leánya. Fiatal pap. 4 . Két fegyőr. a leányuk. pap. Vánja. Parasztok. Alexándr Petróvics. Cseremsánova hercegné. Grófné. Borisz. Csendőrtiszt. Sztyópa. a fia. Missy. Ezredirnok. A tábornok segédtisztje.

PJOTR SZEMJÓNOVICS: Hiszen nem tudom. hogy a dolog olyan fontos volna. hogy véget érjen. családfő és semmivel sem foglalkozik.4 Én csak azt mondom. hogy a te helyeden ezt nem engedném meg. hogy a dolog eredeti és nagyon kedves és talán magam is helyeselnék neki. nyári ruhában. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Igen. Nous en savons quelque chose. a kedvesnek. hanem egy idegen nő és Nyikoláj Ivánovics nem a te férjed. légy szives és ne szakits félbe. Meg fogom mondani az igazat. 5 . esztelenkedik. Pjotr Szemjónovics dohányzik. hát nem látom magam is? Csak nem gondolom. hogy ez mivel végződik. csak azt mondom. A terraszon teritett asztal mellett ülnek: Márja Ivánovna Szarűncova. határozott és ostoba és férje.. Az asztalon szamovár és kávéfőző. hogy a férjed esztelenkedik. Alexándra Ivánovna és Pjotr Szemjónovics.. kövér. püffedt.5 Micsoda dolog ez? Férj. a férjednek. de én azt mondom neked. És jobbra-balra nagylelküsködik. Te. hogy ha igy hagyod menni a dolgokat. És meg fogom mondani neki is. Du train que cela va. szép. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Igen. hanem egy ismerős. Véget vetnék mindezeknek a balgaságoknak. koldusok. elegáns. hogy meg ne mondjam. MÁRJA IVÁNOVNA: Én egyáltalán nem sértődöm meg.7 1 2 3 4 5 6 7 Mindezt nagyon kedvesnek találnám. amit a férfiak csinálnak.és kroketpálya. Nővére.1 De amikor azt látom. 45 éves. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Ha nem a nővérem volnál. A kroketpályán gyerekek játszanak nevelőnőjükkel. 1. a férfiak. et fait le généreux à droite et à gauche. Nincsen ok. au cher Nyikoláj Ivánovics. szemüveges. il n’y a pas de raison que ça finisse.. tennisz. te nem gondolod. az ő vagyonukkal. hogy mit mondasz. mert ha a fajtátok. falun. J’aurais mis bon ordre à toutes ces lubies. igen. akkor koldusok fogtok maradni. J’aurais trouvé tout ça très gentil. JELENET Márja Ivánovna. egyszer ostobáskodni kezdenek.6 Tudom. A te szemedben mindig jó. Mi is értünk hozzá valamennyire. koldusok. akkor ugy találnám. amit gondolok. A terrasz előtt virágágyak. mindent a sorsára hagy és mindent szétosztogat..ELSŐ FELVONÁS Szin: egy gazdag ház fedett terrasza.2 Nem félek én senkitől. Kávéznak. akkor lehetetlen.3 PJOTR SZEMJÓNOVICS: Ugyan már. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Te sohasem tudod. Pjotr Szemjónovics Kohóvcev. Je lui dirai son fait. Ha igy folytatódik. kövér. 40 éves. kedves. Alexándra Ivánovna Kohóvceva.

házasságunk óta. MÁRJA IVÁNOVNA: Hiszen ő tegnap elmondta önnek. Nagyon szerette és a halála nagyon hatott rá. azután utazgatni kezdett püspökökhöz. A szögletes zárójelekben álló szövegrészeket a forradalom előtti orosz kiadásokból a cenzura törölte. 10 11 12 6 . szocialisták: les grèves. dehát ez micsoda? Magyarázza meg nekem. Evangélium. de akkor már egészen más volt..ezt értem.. Sztrájkok.az Evangélium. hogy áldozni nem kell. nem értettem meg. mert a férfiaknak nincsen semmi vallásuk. s utána egyszerre . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nos. éjszakánként nem aludt. ami belőle következik. hogy templomba járni nem kell]. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Hiszen ez még semmi. Mondjuk. nővére halálával. hogy a szent áldozásra készüljön [és a szent áldozás után tüstént arra a felfogásra jutott.ezt is értem. 8 9 És mindaz. s amint tudja. hogy nincs benne semmi következetesség. PJOTR SZEMJÓNOVICS: És pedig milyen? MÁRJA IVÁNOVNA: Teljesen közömbössé vált a családja iránt s aztán ez az idée fixe12 . Nagyon komor lett. S a tifusz után már teljesen megváltozott.. vagyis huszonöt éven keresztül nem áldozott.9 nyolcórai munkaidő . felkelt. Most aztán egy izben kolostorba vonult. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Hogyan is kezdődött el a dolog? MÁRJA IVÁNOVNA: A mult évben kezdődött el. Il etait très gentil et comme tout le monde. hogy mindent lerombol és semmit sem állit a helyébe. Mondjuk. kivonatokat csinált. MÁRJA IVÁNOVNA: Hiszen az éppen a legfontosabb.11 MÁRJA IVÁNOVNA: Igen. mint mindenki. maga is megbetegedett. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Beszéltem is és fogok is beszélni.10] De hogy legyünk az imával és minden egyébbel?.PJOTR SZEMJÓNOVICS (Márja Ivánovnához): De magyarázza csak meg nekem. Marie. rád nézve minden semmi. MÁRJA IVÁNOVNA: Igen. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Bevallom. iskolák. alkotmány. Nagyon kedves volt és olyan. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Igen. állandóan a halálról beszélt. hogy olvasson. [templomra nincs szükség. jegyzeteket..minderre nincs szükség. Beszélj vele.8 . Rögeszme. minden bőjtöt betartott. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Mégis tavasszal még ellátogatott hozzánk Moszkvába és nagyon kedvesen viselkedett és visztezett. Napokon keresztül olvasott. mi is ez az uj irányzat. sztarecekhez. liberálisok: zjemsztvo. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Éppen azt mondom én is. hogy vallási kérdésekről tanácskozzék. hegyi beszéd. egy hónappal ezelőtt még egyetlen misét sem mulasztott el. és áldozott? MÁRJA IVÁNOVNA: Ezt megelőzőleg. olvasótermek et tout ce qui s’en suit.

15 MÁRJA IVÁNOVNA: Ugyan mit tehetek? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Hogy mit? Megállitani. hogy igy nem mehet tovább. irányitást követelnek. ha mindent szétosztunk? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: És azt hol találta a hegyi beszédben. aminthogy mindig tulzott volt.de a shake hands-ről semmi sem áll benne. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Igen. MÁRJA IVÁNOVNA: A legrosszabb az. Én azt mondom. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Az ültetett fenyvest? MÁRJA IVÁNOVNA: Igen.16 Éreztetni kell vele. letapossák a zöld gyepet: ő mindent megbocsát. hogy a dolgot nem szabad annyiban hagyni. aminthogy egy időben tulzásba vitte a zenét. de csak türök. megmagyarázni. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Éppen azért mondom. Óvintézkedéseket tenni. hogy mindez elmulik. Nekem meg itt van egyfelől a csecsemőm. abban a reményben. De nekem ettől még nem könnyebb. Neked gyermekeid vannak! Micsoda példát látnak? MÁRJA IVÁNOVNA: Természetesen fáj nekem. Most meg minden mindegy neki. hogy te. hogy shake hands13-eket kell csinálni a lakájokkal? A hegyi beszéd azt mondja: boldogok az együgyüek . lányok és fiuk. köteles vagy prendre tes mesures. az természetes. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Csodálatos. PJOTR SZEMJÓNOVICS: De miből éljünk meg. hogy többé nem foglalkozik a gyermekekkel. s mint Nyikoláj Ivánovics elmondta. gondos atya volt. hogy mindazonáltal nem itt van a bökkenő. És mindenben egyedül vagyok. 7 .PJOTR SZEMJÓNOVICS: Engedj csak beszélnem. hogy az erdőrontás ügyében ment. Pénzbirságra és börtönre itélték őket. És mindenben egyedül kell intézkednem. Hiszen. de aide toi et Dieu t’aidera. de tudom. MÁRJA IVÁNOVNA: Igen. hogy nincsen egyedül és hogy igy nem lehet élni. Ha az egyházat tagadja. Letördelték az összes almafákat. Azelőtt annyira gyengéd. amint elmultak a korábbi szenvedélyei. 13 14 15 16 Kézfogás. Segits magadon. hogy az Evangélium. Parasztok kivágták egy erdőnket. ebben az ügyben van ma ujabb tárgyalás és én biztosra veszem. hogy tulzásba csap. akik felügyeletet. másfelől pedig az idősebbek. a hegyi beszéd szerint kell élnünk és mindent el kell osztogatnunk. az iskolákat.tout y passera. Minden rámegy. ez a kezdet. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Meg fog nekik bocsátani és holnap idejönnek és kivágják a parkot. MÁRJA IVÁNOVNA: Igen.14 Nekem az a véleményem. mit akar az Evangéliumtól? MÁRJA IVÁNOVNA: Azt. ha igy folytatódik . PJOTR SZEMJÓNOVICS: Miért is ment be a városba? MÁRJA IVÁNOVNA: Nem mondta meg. az Isten is megsegit. mint anya. a vadászatot. hogy emiatt utazott be.

ha akarod. hogy ez igy nem mehet. (Belép egy fiatal pap. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Egyenesen meg kell neki mindent mondani. PJOTR SZEMJÓNOVICS: De hová adjátok? MÁRJA IVÁNOVNA: Sehová.) 2. de hogy mit tegyünk. Nyikoláj Ivánovics azt mondta. MÁRJA IVÁNOVNA: Beutazott a városba. egy könyvet hoztam vissza. hogy sokkal jobb lenne. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA (megvetően): Nyikoláj Ivánovics adta elolvasni. Az éppen a borzasztó. beszélni fogok vele. „Jézus életé”-t.Tegnap elmondom. MÁRJA IVÁNOVNA: Igen. mindenkivel kezet fog. MÁRJA IVÁNOVNA: Most Sztyópa befejezte a tanulmányait. Megkérdezte: mit tegyek hát? Csak nem szánthatok? Nyikoláj Ivánovics pedig ezt felelte: már miért ne szánthatnál? ez sokkal jobb. hogy te teljesited a kötelességeidet és neki is teljesitenie kell az övéit. ha teljesen kivennők a gimnáziumból. A végső szó azonban mégis mindenben Nyikoláj Ivánovicsé. akkor miért nem győzi meg Nyikoláj Ivánovicsot? 8 . hogy minden rossz. akkor nem volnék. hogy mondjam csak. JELENET Ugyanazok és a fiatal pap. hogy nem értek velük egyet. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: De ha ön. Noshát. életpályát kell választania. egyetértenék velük. MÁRJA IVÁNOVNA: Ah.akkor adjon át neked mindent. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Milyen könyvet vitt el? PAP: Renan munkáját. ez olyan kellemetlen. mint irodában ülni. Ha. Ön talán egyetért Nyikoláj Ivánoviccsal és Renannal? PAP: Természetes. amint mondják. könyvvel. hogy Vánja nem tanul és megint meg fog bukni és erre azt feleli. meg kell lennie. be akart állni a lovas testőrséghez. hogy mondjam csak. PAP: Nyikoláj Ivánovicsnak. zavarodottan és izgatottan. ha pedig nem . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Szólok én neki. Nyikoláj Ivánovics egyáltalán nem helyeselte. .. Je lui dirai son fait. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Mi különös van benne? Ez a ti legáltalánosabb tulajdonságotok: mindent leszóltok és magatok semmit sem tesztek. Be akart lépni az egyik minisztériumba. mit csináljon? Hozzám jön és engem kérdez s nekem kell mindent elintéznem. az egyház szolgája.. hü szolgája az egyháznak. az apja pedig semmit sem tanácsol neki. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: És mondd meg egyenesen. hogy mondjam csak. hogy olvassam el. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Ugy? Hát ilyen könyveket olvas? PAP (zavarában cigarettára gyujt): Nyikoláj Ivánovics tanácsolta. hogy nem kell. Nemsokára itt lesz.azt nem mondja meg. amint mondják. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Ez különös.

megyek. MÁRJA IVÁNOVNA: Megyek. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA (megvetően): És mi az a sok.. de egyszerü halandóknak ugy kell szerintem cselekedniük. a hitbuzgók igy cselekedtek.) Kérdezem önt: miféle uj vallást találtak ki? PAP: Nem értem. hogy mit kérdezek. házas? PAP: Magától értetődik. hogy mondjam csak. áldásukat adták a családra. JELENET Ugyanazok. 9 . amint az minden jó keresztényhez illik. lehet mondani. Hét gyermek. A paphoz. még tapsol neki. lehet mondani. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: És vannak gyermekei? PAP: Kettő. azt követeli. e tárgyról a maga gondolatai és Nyikoláj Ivánovicsnak. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Igen. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Velem szemben csak hagyja abba a ravaszkodást. hogy mennyire kinlódik. JELENET Ugyanazok és a dada bejön. PAP: Senki sem tudhatja. családunknak pedig koldusbotot kell adni a kezébe? PAP: Az egyház.. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Látom már. de a fődolgot. lehet mondani. hogy eszére téritené Nyikoláj Ivánovicsot. Látom. megszenteli. egy házat vezetni. s hozzá ezek a bogarak is. hogy ahelyett. az egyházat illetőleg téved. PAP: Engedje meg. talán helyes az. Nekem az a gyanum. a családot és az egyházatyák.. sokban igaza van. egyik még karonülő. hm.) 4. (A fejére mutat. hogy mondjam csak. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Olyan borzasztóan sajnálom a nővéremet. 3. hm. DADA: A nagyságos asszony nem is hallja Nyikóluskát sirni? Tessék jönni megszoptatni. a szemébe mondom. lehet mondani. hogy itt valami nincs rendben.. Ön nagyon jól érti. hogy a hegyi beszéd értelmében birtokunkat szét kell osztani idegenek közt. (Feláll és kimegy.PAP: Mindenkinek megvannak. amiben Nyikoláj Ivánovicsnak igaza van? Hogyan. Nem jó ez. de a legfőbb tökéletesség. hogy lemondjunk a földi javakról. a dada és Márja Ivánovna nélkül. hogy mire hivatott el. Nem tréfadolog. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nos és ön. hogy mondjam csak. méltatlanságból. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Akkor hát ön miért nem mond le a földi javakról és cigarettázik például? PAP: Gyengeségből. persze.

szép. hagyni kell. Alexándra Ivánovna leánya. hagyja abba.) Bejön Ljuba és Lizánjka. de. Lizánjka apját és anyját. ami a szivemen feküdt. Csak azt mondtam meg. ha én volnék a püspök. Mindketten kosárral. Hogyan kell ezt értelmezni? PAP: Én azt hiszem. hogy ön is Nyikoláj Ivánovics oldalán van. (Feszélyezett csönd. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Már hogyne kérdeznék? Én kérdezem. megtanitanám önt Renant olvasni és cigarettázni.. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Oh. pénzt kell nekik adni vodkára. ha nem ugy fejeztem ki magam. fejükön kendővel. 17 18 De az ég nevére. hogy milyen felelősséget visel. hogy ösztökéljük a tolvajlást? PAP: De hiszen.. hogy a bátjuska18 nem haragszik rám. 10 .. Ha még egy tanitónő.ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Azt kérdezem öntől. valamivel idősebb Ljubánál.. Renant olvassa vele és a maga módján magyarázza az Evangéliumot. megmondom egyenesen. hogy az Evangélium igy tanitja: adj a kéregetőnek. hogy ez a kereszténység. amikor Nyikoláj Ivánovics nem jár a templomba és nem veszi magához az urvacsorát? Ön meg ahelyett. Nyikoláj Ivánovics azt mondja nekem tegnap. Nem igaz? PAP: Bocsásson meg. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Mais cessez au nom du ciel.. PAP (izgatottan): Képtelen vagyok felelni. hanem amint tanitottak bennünket: hogy mindenkinek megvan Istentől a rendeltetése. hogy nem a szószerinti értelemben. Ljuba 20 éves. amely szerint le kell kezelni minden paraszttal. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Én pedig azt hiszem. . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nyikoláj Ivánovics azt mondja. Meg vagyok győződve. ha visszafojtom. Üdvözlik egymást . amint figyelmeztettek is rá. parancsolja-e a kereszténység. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Most már tisztán látom. vagy valamilyen kamasz helyeselne neki. meg vagyok döbbenve és hallgatok. kérlek. bocsásson meg.de önnek az ön állásában nem szabad elfelejtenie. És ez helytelen dolog. Rosszabb lett volna.Ljuba nagynénjét és nagybátyját.. hogy jobb belátásra birná. miféle uj vallás az. gombát mennek szedni. Mi joga van ehhez? Igy hivják az orosz papokat. Márja Ivánovna leánya. PAP: Én igyekszem.. amint kellett volna. . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Különben miért pap és miért hord hosszu hajat és reverendát? PAP: De hiszen bennünket nem kérdeznek. De quel droit?17 ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Engem ne tanits. hogy a szószerinti értelemben. hogy fát lopjanak. következéskép köteles tudni és köteles megmondani. családunkkal pedig nem kell törődnünk? PAP: Én erről nem tudok. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Micsoda vallás lehet ez. Lizánjka.és a papot. ön pravoszláv pap. PAP: Természetes.. Hogy mondjam csak... energikus.

hogy tulajdonkép ő maga sem tudja: de ami engem illet. A lényeg az. hogy belépek a lovas testőrséghez önkéntesnek. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Hol vannak a fiatalok? LJUBA: Sztyópa kiment biciklijén az állomásra. SZTYÓPA: Egyáltalán nem. Ljuba és Lizánjka.5. Nem az én hibám. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Na nem bánom. De itt van ő maga. Ma reggel egy kislány csodaszép fehéreket árult. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Jó. LIZÁNJKA: Gyere. félek. Azt mondta. Ljuba elmondta. különben még elhizol. Mitrofán Jermílücs beutazott papával a városba. kinyit egy könyvet és olvasni kezd. ő megmondta a véleményét és én is megmondtam a magamét.) 7.20 Csak az imént beszéltünk rólad. JELENET Ugyanazok. hogy Sztyópának élni kell kezdenie és bármit tervezzen is ki. (Elmegy. látja a sugarait. de neki is nehéz a helyzete. elhatároztam. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Igaz. JELENET Ugyanazok és Sztyópa bejön kerékpárján. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Elhatározta már magát Sztyópa valamire? LJUBA: Igen. és mit határoztatok? SZTYÓPA: Hogy papa mit határozott..menj szántani. mindegy. semmi sem jó. LJUBA: Papa nem igy mondta. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Csak igyekezzetek és hozzatok minél többet. Mikor az ember a napról beszél. azt nem tudom.) 6. LJUBA: Hát mama hol van? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Az imént ment ki szoptatni. de nagyon meleg van.A fiatalembernek el kell kezdenie és azt mondják neki . csak cigarettát veszek magamhoz. hogy csunyán viselkedtél apáddal szemben. Semmi különös sem történt. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nos. Ljuba semmihez sem ért és mindenről véleményt mond. személyesen adta be önkéntességi kérvényét. (A pap félrevonul. menj. az apróság krokettezik. Én is veletek tartanék. 19 20 Minden türelemnek van határa. 11 . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Menj. Il n’y a pas de patience qui tienne. Vánja meg a kutyákkal bibelődik a tornácon. Tegnap utálatosan goromba volt papával.. hogy meggyőződéseink nem egyeznek. papa. jó. JELENET Ugyanazok Pjotr Szemjónovics nélkül.19 . on en voit les rayons. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Quand on parle du soleil.

hogy Liza mindig pártjára szegődik minden ostobaságnak. LJUBA: Á-á! VÁNJA: Bizony á! És mitől pirulsz? LJUBA: Mutassa. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nagyon jól tudom. idée fixe-ének hatása alatt. elpirult. pedig a dolog nagyon egyszerü. JELENET Ugyanazok és Vánja. hogy nagyon örülsz! Sztyópa. Hiszen én is jelen voltam. akitől elpirulsz. de azt mondja. (Olvassa.] SZTYÓPA: Hiszen én fogok szolgálni és nem ő. 12 . akkor csak sorozás alapján kell bevonulni. 21 Messziről megszimatolja.szolgálni kell és kész. hogy Liza mindenben teljesen papa pártján áll? LIZÁNJKA: Ami igaz. Cseremsánovék. Hát . néni. A gyalogságnál [részeg és durva tisztek alatt] szolgálni kellemetlen és ezért a gárdába lépek. amit hallottam. hogy hol az ostobaság.. elpirult. hogy mindenben egyetértesz papával.21 8. ahol barátaim vannak. (Utána nyul. hogy elpirult. kutyákkal. Tudja-e. LJUBA: Szükségtelen találgatni. hogy elpirult? LJUBA: Micsoda ostobaság! Kitől? Alína néni. hogy nem tud egy olyan dologban részt venni. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Dehát papa miért nem egyezett bele? SZTYÓPA: Papa! Mit is beszéljünk róla? Most. LIZÁNJKA: Igen. semmit sem lát.) VÁNJA: Nem adom oda és nem mondom meg. mint magunknak választani ezt a szolgálatot. Alína néni. VÁNJA: Persze. néni. nézd. Meg aztán ő is szolgált. a sürgönyt. hogy ha már lehetetlen nem szolgálni. de önkéntesnek menni annyi.nagyon örülök. Tanulmányaimat bevégeztem. LIZÁNJKA: Csak azt mondtam. [Azt mondta. eleget kell tennem katonai kötelezettségemnek.. Add ide a sürgönyt. sürgönnyel. kitől? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Cseremsánovéktól. Borisz és Tónja. LIZÁNJKA: Nem. Vánja nem adja. hogy [a katonai szolgálat a leghitványabb szolgálat és hogy ezért] nem kell szolgálni és pénzt sem ad hozzá. nem igy mondta. LJUBA: Ostobaság! Kitől van a sürgöny? VÁNJA: Nini. hogy kicsoda. kivéve azt. amit akar látni. Megszimatolja. SZTYÓPA: Tudom. ugy-e igaz. Elle flaire cela de loin.” Szóval a hercegné.Nálunk olyan nagy hü-hót csinálnak mindenből. Az. SZTYÓPA: Itt nem a meggyőződésekről van szó . Sztyópa. VÁNJA (Ljubához): Találd ki. amely ellenkezik a meggyőződéseivel. Azt mondja. hogy nem a pénzkérdés fontos itt. hogy ki jön. befut piros ingben. hanem az.) „Hárman postavonattal érkezünk.

hogy találkozni fogok vele.) 10. Hányszor megmondták neked? LIZÁNJKA: Ha a postavonattal jönnek. LJUBA: Petja bácsi. JELENET Ugyanazok és Pjotr Szemjónovics. VÁNJA: Persze. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Nem tudtam. játszol? SZTYÓPA: Nem bánom. LJUBA: Én Vánjával. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Éppen most hajt valaki a ház elé. Rendben van? Akkor hát megyek lapdákért és szedő-gyerekekért. Ha jól tudom. SZTYÓPA: Ne járasd már a szádat. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Igy hát itthon maradtam. Állandóan egy és ugyanaz. nem láttuk egymást. Semmi közöd hozzá. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Örülök. akkor azonnal itt is lesznek. csak várjon. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Vajjon miért? LJUBA: Tüstént itt lesznek Cseremsánovék. beszélni szeretnék önnel. mert az nem járja. cigarettákkal. két gyermeke van. mikor együtt duetteztünk. velük is érkezik látogatóba. persze. 13 . aki együtt lakott Rómában a nagynénivel. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nem. Akkor hát nem megyünk. Inkább játsszunk addig egy szet tenniszt.) 9. nemde? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Igen. bátjuska. hogy fivér a nővérrel és nővér a fivérrel házasodjon össze. LJUBA: Persze. azért beszélsz igy. nyilván ő lesz.SZTYÓPA: Elég volt az incselkedésből. Róma óta. Hát csak vessetek sorsot. nem megyünk. hogy róla. (Elmegy. ellened és Lizánjka ellen. mert te meg Tónjának udvarolsz. Nagyon bájosan énekelt. ugyanarról a Cseremsánováról. hogy ilyen közeli viszonyban vannak Szarűncovékkal. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Miféle Cseremsánováról van szó? Csak nem a Golícün-lányról? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Persze. PAP (el akar menni): Ajánlom magam. Sztyópa. (Bejön Pjotr Szemjónovics. PAP (leül és ismét rágyujt): Talán még sokáig fog tartani. JELENET Ugyanazok Ljuba nélkül. Nyikoláj Ivánovicsnak is jönnie kell.

MISSY (meglátja apját. hogy Mása nem nagyon fog nekik örülni. (A paphoz. JELENET Ugyanazok és Missy. Már ettem. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Szervusztok Alína. hogy la princesse a des vues sur Louba pour son fils. Nem kell tea és ha kelleni fog. Pjotr Szemjónovics. csinos hozományt szimatol. Il faut lui rendre cette justice.) Á. ha van tea. de fel lehet melegiteni.23 A leány nagyszerüen zongorázik. Azt hiszem azonban.22 PJOTR SZEMJÓNOVICS: De hiszen Cseremsánovék maguk is gazdagok voltak. vagy kávé. JELENET Ugyanazok és Nyikoláj Ivánovics. nem kérek. Alexándra Ivánovna vállat von és jelentős pillantást vált férjével. elhozta a könyvet. igen. elle flaire une jolie dot. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Voltak. beszalad a kroketpályáról és a nyakába csimpaszkodik): Papa. 12. Az asszony felségfolyamodványt nyujtott be.) 11. (Csönget. Alína.ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nincsenek közeli viszonyban. 13. (Bejön Nyikoláj Ivánovics. Töltsek? Kissé hideg. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Jól van? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Jól. néhány morzsaszemet megmentett és otthagyta a férjét. 14 . 22 23 A hercegné Ljubára pályázik a fia számára.) Á. Hát te elintézted az ügyeidet? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Elintéztem. Okos asszony. de mindent eltékozolt és az alkohol rabja lett. A herceg él. Nyikoláj Ivánovics kezet nyujt neki. (A paphoz. gyere velem. A lakáj bejön. elolvasta? Az egész uton önre gondoltam. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Legyen szives. Most nem jönnek kapóra a vendégek. adjál. C’est une fine mouche. Hát Mása hol van? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Szoptat. köszön. Vaszílij Nyikánorovics! (Köszön. És azt hiszem. JELENET Ugyanazok és egy lakáj. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem kell. de mult évben együtt laktak külföldön.) ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Kávé van még. De itt van Nicolas is. melegitse fel a szamovárt. igy is megiszom. El kell ismerni az igazat. a fiu elvégezte az egyetemet és nagyon kedves.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Köszönöm. Különben. Ezzel szemben pompásan felnevelte a gyermekeit.

ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: De te nem nyugodtál meg az itéletben? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (bosszusan): Természetes. mohón teát iszik és eszik. galambom. hogy Renan nem elég meggyőző az ön szemében. alapjában véve pedig nekem semmi néven nevezendő jogom sincs erre az erdőre.) Arra gondoltam.24 Nem loptak.. ne üldözz tüszurásokkal és célzásokkal. amire én sehogy sem vagyok képes. azonnal.999 negyvenötezred részt is kivágják. hogy ez az erdő az enyém .) 14. 15 . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Én azt hiszem. JELENET Ugyanazok Missy nélkül. csak hadd egyek valamit. lehet-e vajjon ezért egy embert a családjától elszakitani és fegyházba juttatni? SZTYÓPA: Igen ám. de ezt csak a néni számára mondtam.. (A paphoz. de ők maguk is mindent beismertek. de nyomatékosan Alexándra Ivánovnához fordul): Alína. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nos. amelyet kivágtak s amelyre szükségük volt...450 ezer fánk... persze. jól számoltam . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Más szóval.akkor van nekünk 900 gyeszetyin erdőnk. hanem elvettek..) Hiszen önre nézve a kérdés lényege nem Krisztus Isten-voltában és nem a kereszténység történetében van. (A paphoz. [NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Még ha ugy is vesszük a dolgot. hanem az egyházban... ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Eszem ágában sincs. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Megengedem. vádat emeltek a tárgyaláson a parasztok ellen? (Nyikoláj Ivánovics leül az asztalhoz. ők mindent beismertek et vous leur avez donné un démenti. hogy megmondjam: miért nem engedhetem meg. következéskép . Menj játszani. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Már megint vitatkoznak. hogy erre a szamovárra is szükségük van. nagyon hamar mind a 44..NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (cirogatja): Azonnal. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ha tehát azt akarod. mert tiz szál fát kidöntöttek egy erdőben. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ha pedig komolyan tudni akarod. (Missy elmegy. mingyárt jövök. hogy ezeket az embereket tömlöcbe vessék és megrontsák azért. vádat emeltek? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Igen. A föld mindenki tulaj- 24 És te megcáfoltad beismerésüket. minden gyeszetyinen körülbelül 500 fánk. érdemes-e. de ha ezért az egy negyvenötezredrészért nem keresünk jogorvoslást.azt hiszem. hogy nem nyugodtam meg.) ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nos. Ők kidöntöttek tizet. azaz egy negyvenötezred részt. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (a pappal kezd beszélni. vádat emeltek. amelyet az én tulajdonomnak tartanak. hogy miért nem vagyok képes biróság elé vinni a parasztokat a fáért. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Annak tart mindenki.

NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Dehogy. hogy érte éljünk. És a test arra huz.minthogy ugy akarok cselekedni másokkal. senkisem nyom el senkit. Meg kell feszitenünk minden erőnket. vagyis nem lehet senkinek sem a tulajdona. ha az ember nem érez szégyent azért. oda kell adnunk a ruhánkat is és a kenyerünket is. SZTYÓPA: Más szóval. ugy ezt lehetetlen bebizonyitani és az egész nemzetgazdaságtan. hogy elnyom egy másikat. mindent oda kell adnunk. hanem önmagunkat is. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Igen és ha meghalsz a barátaidért . Igen. SZTYÓPA: Ellenkezőleg. SZTYÓPA: Vagyis meg kell halnunk. Következéskép ez a tan az életre alkalmazhatatlan. gyermekünkét is és nemcsak kenyerünket. hogy annak. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: És gyermekünkét is? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Igen. hogy oda kell adnunk az erdőt. hogy valami a tulajdonunkat képezze. amint élünk. amelyet az egyetemen tanultál. hanem szellem a testben. (Pjotr Szemjónovicshoz.) És nem is szabad. ugy nem képezheti semmi a tulajdonunkat. aki megtakaritást csinált. De nemcsak. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ugyanugy.dona. hogy velem cselekedjenek . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Akkor sokkal előnyösebb lopni. SZTYÓPA: Te sohasem válaszolsz az érvekre. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Ha pedig nem szabad semmit sem birnunk. hanem igenis.dicső lesz rád nézve is és másokra nézve is. SZTYÓPA: Nem áll. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mi módon tettem szert ezekre a megtakaritásokra? És az erdőt nem én magam őriztem. Én azt mondom. éppen az élet számára adatott.. mint dolgozni. Rám nézve fontos az. mindezt nem lehet bebizonyitani. hogy ruhánk. ez sem fontos rám nézve. Persze. hogy munka nélkül élvezi másoknak a munkáját. a tudomány lerombol minden előitéletet. hogy odaadjuk magunkat. ugyanezt tettem volna. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (mosolyogva): Már azt sem tudom. hogy meghaljunk. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Különben. És 16 . megtakaritásokat csináltál.nem tudok vádat emelni ellene és minden lehetőt megteszek a kiszabaditására. kizárólag acélból szükséges. SZTYÓPA: Ugyan. hogy Istenért. amit ő és tettem elkövetése után kétségbe lennék esve. amint szeretném. hogy igazolja ezt a mi helyzetünket. ha az ember nem érez szégyent azért. annál jobb. és ezért . ha nem szabad. hogy ha Jefím helyében volnék. hogy tudom. De éppen azon fordul meg a dolog. a felvilágosodás szelleme pedig arra. hanem mindent oda kell adnunk. vagy egy darabka kenyerünk legyen. Munkát pedig semminőt sem fektettünk ebbe a földbe. hanem az eredő irányában.. és minél közelebb esik az Istenért való élethez. őrizted. joga van az élvezésre. akkor nem szabad élnünk. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: És nem is szabad ugy élnünk. hogy kinek válaszoljak. amelyet nem használunk fel és sohasem láttunk. PJOTR SZEMJÓNOVICS: De ha igy van. ha tömlöcbe vetnének érte. hogy másokért éljünk és az élet mindenkinél nem az állati irányban halad. Ebben van Krisztus egész tanitása. hogy az ember nem csupán szellem.

A különbség az. mindenkinek külön-külön esze van. Sztyópa nélkül.) 15. PAP: Én szerintem bizonyitja. hanem abban. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Érthető. hitelessége nem teljes.. ha volna olyan csalhatatlan rend. akkor adjunk csak oda mindent és haljunk meg. hogy kivánatos. sem nemisteni voltát. hogy megtedd. gondolkodásom. hit nélkül élni nem lehet. mondjuk. az igaz. JELENET Ugyanazok. PAP: Ez az a pont. De az a körülmény. hinni kell.hinni kell. hm. mondjuk hiteltérdemlő. hogy nagyszerü dolog lenne. 17 . ahol. Hit Istenben. 25 Hajánál fogva ráncigált. elég volt. hm. felügyelő közeget kellett igazságainak teremtenie. minél inkább fogunk igyekezni Istenért élni. az eredő. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hinni .ezért. SZTYÓPA: Tényleg. mondjuk. ugyhogy csak a pap és Nyikoláj Ivánovics maradnak a szinen. Lehetetlen. Légy rajta. elég volt és nem értem. PAP: Az ész megcsalhat. hm. C’est tiré par les cheveux. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Rendben van. kivánatos. az egyház. és jó lesz neked is és másoknak is. Különben is. azután Pjotr Szemjónovics. hanem olyan. létezése esetén ezek az igazságok nem szenvedhetnek el torzitásokat. hogy legyen. nem lehet történelmileg bebizonyitani.. hogy van is. de meggyőzőereje. szent személyek tanuságtétele. amelynek hihetnénk.. hm. tulságosan kevés. amelynek. hm. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Az én számomra ez nem világos. (Beszélgetésük közben előbb a hölgyek mennek el. mert az anyag. milyen benyomást gyakorolt önre a könyv? PAP (izgatottan): Hogy mondjam csak: a történelmi oldal eléggé fel van dolgozva. amit mások mondanak. az állati élet viszont amugy is megteszi a magáét. hm. hogy előbb be kellett bizonyitania magukat az igazságokat. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: És dicső dolog lesz.25 NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mit tegyek? Ezt nem lehet szavakkal megmagyarázni. SZTYÓPA: Minek a középut. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (a paphoz fordul): Noshát. annál jobb.. nem bizonyitja. hogy az Ur kitette légyen törvényeit torzitások és félremagyarázások lehetőségének.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Talán az egyház? PAP: Hát persze. örök életben. hm. de nem abban kell hinni. csak egy kétségbevonhatatlan bizonyiték van. nem egyszerü. (Elmegy. ha ugy jó élni. most pedig be kell bizonyitani az igazság őrzőjének igaz voltát. eszem utján. Sem Krisztus isteni voltát. aminek hitéhez magam jutok el.

hogy van Isten: a világ kezdete. meg aztán e szavak nem is mondanak semmit az egyházról. .az igazságra való törekvést. csalhatatlan igazságnak: „Ugy tetszett nekünk és a Szentléleknek. Az emberek egyesülni akarnak és ecélból egyesülési eszközöket gondolnak ki..Vánja: Én láttam. valamennyien egyesülnénk. hogy Isten a Szinaji hegyen kinyilatkozott Mózesnek. hogy a teljes és kizárólagos igazság birtokában vannak. sem a szentségeket].” PAP: Ez Krisztusig volt. mert félreértettük [Krisztus minden templomot lerombolt. valamit. ezekben és az ezekhez hasonló dolgokban eltérő véleményen vagyunk valamennyien.] PAP: Hát akkor mit jelent: „Mondd meg az egyháznak?” NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: A lényeg nem a szavakban van. ami mindnyájunkat egybe forraszthat. de Krisztus össze is gyüjtötte az embereket. kétségtelen. Afféle ez. hogy birtokában vannak a teljes. a szögletekben igyekeznénk csoportokba verődni. Hiszen ha azt mondom. amit nem akarsz magadnak. hm. Ellenkezőleg. mert az ön hitében születtem? Vitatkozás a tenniszezők között: Out. de ha azt mondom. vagy hogy Mahomet az égbe repült és Krisztus ugyanoda repült..NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (hevesen): Ez aztán már rettenetes istenkáromlás. de mi széthulltunk. „Hányszor akartalak összegyüjteni benneteket. nem out. ahol a fény felülről a középre esik. És aztán miért higyjek inkább önnek. PAP: Nem. Ettől az időtől fogva kezdték hangoztatni. ami szétválaszt. ha nincs. Krisztus tanitását.” Ez még az apostolok első gyülekezetével kezdődött. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ön azt mondja: az egyház egységet ad. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Krisztus tényleg összegyüjtötte őket. [sem a feltámadást.. mondjuk. és hogy nem kell tenned másnak. vagy a zsidó Isten. de megvetik az egyesülés egyetlen kétségtelen eszközét . amikor. Isten-voltán és a feltámadáson alapszik. PAP: Igy. mert valamennyi összhangban van észjárásunkkal.A beszélgetés ideje alatt a lakájok rendbehozzák az asztalt. és hogy mindennek van oka. valamennyien egyek vagyunk az Istenben. A lényeg a tanitás szellemén fordul meg Krisztus tanitása az egész világra szól és magába zár minden hitet és nem enged meg semmiféle kizárólagosságot. ahelyett. akkor az ilyen istenség csak elkülönit. hogy van Isten-Brahma.Nem. mint a buddhista lámának? Csupáncsak azért. vagy a Háromság. PAP: Már hogyan hinnénk. Abban viszont. még itt sem vagyunk egyek. mint a kotlóstyuk a kiscsibéket. hogy kétszer kettő négy. hogy valamennyien a világosság felé mennénk. akik az igazságban vagyunk. PAP: De hogyan vezessük a népet. Akkor. megint tea. [NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Lám. . hogy azt állitják. a Krisztusban való egyetlen hitben. csak ön magyarázza. mondjuk. és az ezekhez hasonló igazságokat valamennyien elismerjük. akkor mindenki egyetért velem és Istennek ez az elismerése valamennyiünket egyesit. véleménykülönbségekkel találkozunk? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hol vannak ezek a véleménykülönbségek? Azt. de valójában Krisztus egész tanitása. kávé. . És mi éppen ennek az eszköznek nem hiszünk. hm. semmi olyant. hm. határozott. sem Krisztus Isten-voltát. hm.. ez az éppen. Isten egy megszentelt eszközt adott nekünk az igazság megismerésére. vagy hogy Buddha elrepült egy napsugáron. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem. hanem valamennyien különböző véleményre jutottunk. nem is gondolva az egyesülésre. ami rettenetessé teszi az egyházakat: konkolyt hintenek el azáltal. a legborzasztóbb széthuzás mindig az egyháztól származott. mint ha egy óriási épületben. mi nem vagyunk eltérő véleményen valamennyien. igazságunk? 18 .

hogy nem vagy iránta sajnálattal. és ön az ön egyházával. buzgón a fejébe kezdünk tömni mindenféle elrettentő badarságot és iszonyatot. .NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Éppen ebben van a borzalom. S vajjon mire tanitjuk őket? Még elgondolni is rémséges. hogy mindenkit kereszteljünk meg vizzel. hogysem megvessük. őszinte ember. amely nincsen. és azután felrepült az égbe. nekünk meg az okoz gondokat. Ezt magyarázd meg Másának.még gyerek. Most. nem állapodott meg. ne hallgasson rá. a pap nélkül. ahelyett.jó lenne neki is és mindenkinek.) (Bejön Alexándra Ivánovna. akkor ez tényleg igy van. Hiszen ez borzalmas.. és a feleséged mindenkinél kevésbé.. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Ha jó lenne. Mi ehhez hozzászoktunk. PAP: Igen. JELENET Ugyanazok és Alexándra Ivánovna. és én sem értem meg és senki sem fogja megérteni a világon. amelynél rosszabb nincsen e világon. ugyan minek. és mi. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS. a tizenkilencedik század végén. fontos ahhoz. csak tanulmányozza az Irást. És nem is hihet. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ezt ki mondta neked? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Magyarázd csak ezt meg neki. azt tanitjuk.) 16. ha hitelt adna neked? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nekem nincs értelme hinnie. hogy feltárnánk előtte a jónak és igazságnak örökül kapott tanát. mindegyikünknek magunknak kell elvégeznünk Isten müvét. az Atya oldalán. most azonban. JELENET Ugyanazok. hogy megmentsük és tanitsuk a többieket. És ezt a bünt mi. (Elmegy. ha igy. Ha pap is. jóra és igazságra fogékony gyermek azt kérdezi. az összes állatokat beterelte egy bárkába és tanitjuk az ótestamentum összes többi ostobaságait és ocsmányságait. hm. akkor mindenki hitelt adna neked. racionalisztikusan nézzük. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Helytelen. 19 . hogy mi a világ és milyen a törvénye. de hiszen ez borzasztó. senki sem hisz benned. hogy másokról kelljen gondoskodnunk. Időt adni neki. hogy Krisztus megparancsolta. amely nélkül nem lehet üdvözülni. az égben. követjük el. vagy hogy higyjünk a megváltás badarságában és iszonyatában. de ha meglátná az igazságot. hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot. Elcsavarja a fejét. Nicolas. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Isten áldja meg bátjuska. PAP: Nem. Hiszen ez olyan büntény. és leült ott. (Hallgatnak. Sohasem fogja megérteni.) 17. . ellenkezőleg. Bocsásson meg. Az üde. hogy megkeménykedjék [a csalásban]? Nem. A pap elköszön. nem lehetnek szilárd meggyőződései. s a magunk gyermekeivel ne törődjünk. mondjuk. Istennek tulajdonitva őket. Valamennyiünknek a saját lelkünket kell megmentenünk. hogy megállapodjék. Meg aztán jó. mindig ugyanaz marad. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: De mi lenne vele. mondjuk. hm. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Bárhogyan nézzük is. Krisztus tanitását. azután özönvizet árasztott rá. és aztán azt. Az ügy tulontul.

de nem tudok hallgatni. hogy egyet fog velem érteni. és meglátod.bocsáss meg. hogy ebben kételkedjem. VÁNJA: Szerintem viszont illetlen dolog nem igazat beszélni. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Természetes. hallgatlak. Hiszen nem valami fantazmagóriámról van szó. aki küldött bennünket és aki megköveteli tőlünk. LIZÁNJKA: Én láttam. hogy saját gyermekeimnek is. mi nem láttuk. hanem Istené. mindenkinek szolgáljak. Én egy pillanatra sem kételkedem. rákényszeritettél. out. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nos. Isten? És a lelkiismeretem. hogy az én életem nem az enyém. És bocsáss meg nekem. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Saját gyermekeimnek is. . ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Szerinted ez Krisztus kinyilatkoztatása.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: És Mása feltétlenül meg fog érteni. de a lényeg. mindenkit szeressek. out. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Más nem lehet. de ha nem volnának idegen befolyások. Ami pedig azt illeti. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Engedd meg. (Lárma a tenniszezők között. Isten azt követeli. Alína. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ugyebár igaz. hogy én is megmagyarázzam Márja Ivánovnának a felfogásomat. utközben gondolkodtam a dologról és tüstént szólni fogok neki. hogy megértsem. nagyon örülök. ide esett ni.a lelkiismeretem. Az Ő akarata pedig. Ma. hogy elmondtad. A fődolog az.. amit a lelkiismeret parancsol.. amit mindannyian tudtunk. mert jó és okos. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Én nem haragszom. amelyeknek nagyon könnyen kerül a hatásuk alá. ne vitatkozz. Sőt ellenkezőleg. ami a sziveden volt és alkalmat adtál rá.) LJUBA: Out! VÁNJA: Nem. hanem hallgass végig. hogy megröviditse gyermekeit a részeges Jefím et compagnie javára? Soha. hogy haragszol rám . és amit Krisztus kinyilatkoztatott előttünk. mint amit a legfőbb biró követel tőlem a lelkemben. hogy mi valamennyien minden pillanatban meghalhatunk és elmehetünk vagy a semmibe. .ez csak az. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Abban. én szerintem másvalami. hogy megtegyek mindent. LJUBA: Out. aki akarata szerint való életet követel tőlünk. és a te életed nem a tiéd. „nem igaz”. vagy Istenhez. LJUBA: Először is: illetlen dolog volt azt mondani. hogy az akaratát cselekedjük. hogy mindenkit magammal egyenlőnek tartsak. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nos? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mi mást tehetek hát ebben az életben. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Várj csak. VÁNJA: Nem igaz. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: És te erről fogod meggyőzni Mását? 20 . már megértene és velem tartana.

(Elmegy. nagyon jól. MÁRJA IVÁNOVNA: De hiszen tudod. JELENET Ugyanazok. MÁRJA IVÁNOVNA: Alkalmatlan az idő. hogy mi lesz vele. (Izgatottan. Csak egy kissé alkalmatlan időt választottak ki. Hiszen el kell valamire magunkat határoznunk.) 19. nem aludtam.. Tudod. MÁRJA IVÁNOVNA: Szeretem a hercegnét és a fiatalokat. Én semmit sem adok és semmit sem tagadok meg. utána Nyikoláj Ivánovics és Márja Ivánovna egyszerre kezdenek el beszélni. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Soha! (Bejön Márja Ivánovna. Alexándra Ivánovna nélkül. MÁRJA IVÁNOVNA: Miért iszol mindent hidegen? Eszembe jut . MÁRJA IVÁNOVNA: Sztyópáról akartam neked beszélni. Hozzám fordult. Jól utaztál? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Igen. mert nekünk beszélnünk kell egymással.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mása. nagyon örülök..elő kell készülnünk a vendégekre.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Feltétlenül. JELENET Ugyanazok és Márja Ivánovna. hogy nincs más teendőnk. hogy Cseremsánova jön a fiával és a leányával? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ha szivesen látod őket. Mása. beszélj te.ezt 21 .) 18. hogy hogyan tenniszeznek. [Önként katonai szolgálatba állni . az Isten szerelméért ne izgasd fel magad és hallgass végig. most beszélj vele. hogy önkéntesnek akar belépni a testőrségbe és ehhez szülői nyilatkozatra van tőled szüksége és el kell tudnia magát tartani. én megyek és megnézem. dehát én csak nem dönthetek! NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mit döntsünk mi? Dönthet ő maga is. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mi ujság. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: És ő abbahagyja gyermekei nevelését és sorsukra bizza őket? Soha! NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nemcsak ő fogja megérteni. A szegény emészti magát. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ép az imént mondtam Alinának. Csönd. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA (feláll): Na. te pedig nem adsz neki pénzt. nem ébresztettelek fel ma reggel? MÁRJA IVÁNOVNA: Nem. nem tudja. MÁRJA IVÁNOVNA: Mit? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem. de te is meg fogod érteni.

vagy hitványságnak. Megkérdeztem magam: miért is teremtett bennünket Isten? (Bejön egy lakáj. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Én is éltem ugy. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mása. mint Vánjánál. Együtt élünk és nem értjük meg egymást. Nem adhatom oda a véres verejtékkel dolgozó parasztok munkájának gyümölcsét testőrhuszári dőzsölésekre. gyermekeket nemzve és nevelve [ugyanerre a célra]. Hiszen nem lehet ugy élni. MÁRJA IVÁNOVNA: De hiszen mindenki igy él. de a dolog nem énrajtam fordul meg. Amig én rendelkezem a birtokkal. hallgatlak. Amikor beszélni kezdtél. hanem őrajta.] Vegyétek el tőlem a birtokot és akkor nem leszek felelős. meg aztán nem is birom.. amikor senki sem szólt nekem. nem tudok másként rendelkezni vele. táplálnom is. a halál és én meg fogom kérdezni magamtól: minek éltem? [Hogy életet adjak ugyanolyan parazitáknak. MÁRJA IVÁNOVNA: Ezelőtt is ugy éltünk és nagyon jól éltünk. ha nem fogja fel tette egész iszonyatát. MÁRJA IVÁNOVNA: Egyáltalán nem. amikor semmit sem értettem.. esztelen lépésnek tartom. Érts meg. hogy mi történt veled. ugy. hogy miért élünk. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ami engem illet. jó. amig. nem is annyira engem. most élünk [idegen munka gyümölcséből. mikor lesz az ideje. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: És mindenki boldogtalan. ami nem az enyém. Néha szinte szándékosan nem értjük meg egymást. nem értelek. Nincsen jogom.. drágaságom! Hiszen nem ez a lényeges. hogy ezt nem akarom. másokat dolgoztatva ránk]. MÁRJA IVÁNOVNA: Hogyan nem te rajtad. A pénzt. a magad életét. Te éltél. Bárha nem most van az ideje. én megláttam. amikor te nem adsz neki pénzt? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem tudok azt adni. az életenergia kicsattan belőlünk.) Na jó.vagy ostoba.. Jól van. tüstént ráeszméltem. (Észreveszi férjén a bosszuság kifejezését. Addig még türhető. hogy miért élek. de nem értelek. MÁRJA IVÁNOVNA: Hogyhogy nem a tied? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: [Más emberek munkájának gyümölcse nem az enyém. mint amilyen én vagyok?] És ami a legfőbb . nem vagyok rá képes. hogy ne tudjuk. mint ahogy a lelkiismeretem parancsolja.) 22 . és megkérdeztem magamtól: tényleg erre teremtett volna bennünket Isten? És mihelyt erre gondoltam. szülnöm is. MÁRJA IVÁNOVNA: Én szeretnélek megérteni. hogy nem. Nekem kell nevelnem is.nem mulatság ez az élet. hogy borzasztóan boldogtalan vagyok és boldogtalanokká teszlek téged és a gyerekeket. azaz nem gondolva arra. amelyre csak vadember lehet képes.] MÁRJA IVÁNOVNA: A te szemedben most minden vad és ostoba. ha számitáson alapul. MÁRJA IVÁNOVNA: Hiszen tudod. de eljött az idő és megborzadtam. Hiszen élnie kell Sztyópának. én is rákezdtem s ki akartam önteni előtted a lelkemet. Hiszen ez igy nem mehet tovább. és Isten tudja. hanem értsd meg magadat. Ez kegyetlenség. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (heveskedve): Éltem. Nem értem. amelyet adnék neki. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Érts meg tehát. másoktól kellene elvennem. De eljön az öregség.

hogy segitenél. csak olyan légy. ez éppen az élet olyan felfogása. mint ezelőtt voltál. hogy senkinek sem teszünk rosszat? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Már hogyne tennénk senkinek sem rosszat? Lám. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: És az Evangéliumban azt a választ találtam. Megyek fogadni őket. amit nem értek. de mihelyst megértettem..) Igaz? MÁRJA IVÁNOVNA. hogy Isten müvét végezzem.. az egész házat vezetem és ahelyett. hogy távolról sem magunkért élünk.nem az enyém. szakadatlan megszegése az Ő akaratának.20. JELENET Ugyanazok és a lakáj.. kérlek. (Alexándra Ivánovna férjével és Lizánjkával bejön a terraszra. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (szünet után): Nem. de te hallgass rám. MÁRJA IVÁNOVNA: De hiszen ezt valamennyien tudtuk.) 23 . hogy aztán mindenkinek egyenlően adott. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ez a parabola valamiért rendkivül világosan megmutatta nekem. ismerem a hasonlatot. megjöttek. hogy az életem . amikor az egész életünk nemcsak nem teljesitése. Akkor lett ez előttem világos.) VÁNJA (átugrik a padon): Én nem hagyom abba. olyasmit beszélsz nekem. MÁRJA IVÁNOVNA: Dehát miben áll ez a megszegés.. MÁRJA IVÁNOVNA: Én nem tudok gondolkodni és okoskodni. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Olyan nem tudok lenni. (Elmegy a ház mögé. amint élünk. és minden borzalmas volt. hogy élet csupán egy van és vagy szentül éljük le vagy elrontjuk. Igen. még végigbeszéljük a mondanivalónkat. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mása! MÁRJA IVÁNOVNA: Most még ezek a vendégek is. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ha meg tudtátok. munkások. hanem ellenkezőleg. akkor nem folytathatjuk az életet ugy. igen. Ismered? MÁRJA IVÁNOVNA: Ismerem. Azt gondoltam. Hiszen.) MÁRJA IVÁNOVNA: Most nincs időnk. Éjszakákon keresztül nem alszom. Ljuba! Mi lesz? LJUBA (komolyan): Csak ne ostobáskodj. nem az a lényeg. mint ama vincelléreké. Sztyópa és Ljuba követik. (Csengetyüszó és fogat közeledése hallatszik. amikor ugy élünk. mint azok a vincellérek. Nyikoláj Ivánovics töprengve jár fel és alá. hogy az életem az enyém. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem. hogy miben állt a hibám. Csak arra az egyre gondolj Mása. MÁRJA IVÁNOVNA: (nem hallgat férjére és a lakájhoz fordul): Hozzon be forralt tejszint. szoptatok. hanem azért küldettem a világba. (Megcsókolja. amikor a vincellérek hasonlatáról kezdtem gondolkodni. hogy a kert az ő tulajdonuk. végezzük be a játékot. MÁRJA IVÁNOVNA: Jól van.

Nem én győzöm meg.21. A rettenetes az. (Énekel. Mondd meg.) ALEXÁNDRA IVÁNOVNA (férjére): Kérlek. (Elmegy. ha nem holnap. hanem Isten győzi meg és ezért lehetetlen. hogy soha senki sem ér rá. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nos. Utoljára akkor találkoztunk. akit tizennyolc éve nem láttam. Ki érkezett? PJOTR SZEMJÓNOVICS: Cseremsánovék.) Egyáltalán nem nevetek. jó. Komolyan beszélek. (Nyikoláj Ivánovicshoz.. amikor együtt énekeltük: La ci darem la mano. már jönnek is. hanem az élet. És tréfák itt nincsenek a helyükön. csak ne szakits félbe és ne képzeld be magadnak.. hogy meg ne győződjék. amikor éppen ő is elhatározta. hogy beszélni fog veled.) . meggyőzted? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Alína! Az. de furának találtam. akkor. akkor holnap. ami közöttünk végbe megy. Alexándra Ivánovna. JELENET Nyikoláj Ivánovics. hogy össze fogok veszni Nicolas-val. hanem az igazság. kérlek Másának.Függöny - 24 . hogy a szobámban leszek. hogy akkor akartad Mását meggyőzni. Pjotr Szemjónovics és Lizánjka. Catiche Cseremsánova. ha nem ma. magasztos dolog. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Jó.

. Szoptattam és hallottam őket. ebben nem szenvedünk hiányt. A szin a nagy szála. JELENET A hercegné és Márja Ivánovna. Pjotr Szemjónovics és a hercegné. Szamovár. A falnál zongora. JELENET Márja Ivánovna. a hercegné és Pjotr Szemjónovics. én pedig. rombadőlése mindennek. HERCEGNÉ: Quelle énergie. hogy mindezt tulságosan a szivére veszi. De mi van velük. Csodálom. ce n’est pas ce qui nons manque.. pour ceci.) 2. És mi történik. ami ezt illeti. Az asztal mellett Márja Ivánovna. hogy Gerászim atyát idehozza? MÁRJA IVÁNOVNA: Igen. sétálok egyet a parkban a kutyákkal. . kottaállvány. Korán elutazott és nemsokára itt kell lennie. pozitivabbak. 26 27 Micsoda energia. Je l’admire.) Különben megyek rágyujtani és amig a fiatalok felkelnek. falun. Oh. ha tényleg alamizsnát fog osztogatni a szegények közt? Ugyis tulságosan sokat gondolunk magunkra.. tegnap este jutott a gondolat az eszébe és tüstént már repült is érte. nagyon jól játszik. MÁRJA IVÁNOVNA: Oh.MÁSODIK FELVONÁS Ugyanott. ha csak erről volna szó. régen volt.de ön nem ismeri őt. de nekem ugy tetszik. komolyan mondom. Ma már Don Basilio szerepe sem nekem való. Teritett asztal. kedves Márja Ivánovna. Én megértem Nyikoláj Ivánovicsot. Csakhogy mások az idők. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Hát az én hüséges élettársam mikor jön vissza? Kiküldte érte a kocsit? MÁRJA IVÁNOVNA: Igen. 25 .. De a kegyed leánya. Ugy tetszik. hogy ön Rozinát énekelte. hanem tökéletes fejtetőre állitása. csak nem alszanak még? MÁRJA IVÁNOVNA: Tegnap este holdfény volt és kilovagoltak. (Elmegy. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Bizony hercegné. egy hét mulva.26 PJOTR SZEMJÓNOVICS: Oh. tea és kávé. HERCEGNÉ: Tényleg csak azért utazott volna el Alexándra Ivánovna. 1. HERCEGNÉ: Ma a gyermekeink énekelhetnének. Ez nem segitség a szegényeknek. ön nem tud mindent. HERCEGNÉ: Én nem tudom. Nagyon későn értek haza. Ez afféle magasztos hangulat.27 (Szivart vesz elő. PJOTR SZEMJÓNOVICS: Igen.

MÁRJA IVÁNOVNA: De én ezt nem akarom. Amikor beszélgetni kezdünk. én ezt megértem. amint ő akar. mit ir? MÁRJA IVÁNOVNA: Hallgassa. vagy követsz . Ha nem tudja kezelni a birtokot. de ha megengedi. amint éltem. ugy tekintem. veteményes kertet és a partmenti rétet. Ezért mentem hozzá vajjon? Már gyenge vagyok és öreg. Nyikoláj Ivánovics mindent oda akar adni. mindazonáltal hozhat körülbelül 500 rubelt. és meggyőzni téged arról. engedje át önnek. szakácsnő és mosónő váljon belőlem. hogy rombadöntöm az eddigi életet.. Két lehetőség közül választhatsz: vagy hitelt adsz az igazságnak és szabad akaratból követsz. sajnálom a gyerekeket és nem tudom rábizni magam.. Hogy miért nem tudom ugy folytatni az életet.. MÁRJA IVÁNOVNA: Nem. Azt akarja. MÁRJA IVÁNOVNA: Ennyiben is maradt. mindketten izgatjuk magunkat. amikor beszél. MÁRJA IVÁNOVNA (izgatottan): Itt nincsenek határok. Irassa át a birtokot az ön nevére. de a gyerekekkel. HERCEGNÉ: Hogyan? egy fedél alatt lakik önnel és leveleket ir? Milyen különös. Igyekezni fogunk magunk dolgozni. hogy milyen határokig. sem azt nem tudom megtenni. HERCEGNÉ: Ez lehetetlen! Csodálatos! MÁRJA IVÁNOVNA (levelet vesz elő): Egyedül vagyunk. hogy most. HERCEGNÉ: Meg kell tennie gyermekei érdekében. Hiszen kilenc gyereket szültem. hogy nem tehetem meg. az én koromban. hogy ilyen messzire jutott a dolog. hogy igy nem kell élni. 26 . . Tegnap elengedte az árendát a dmitrovkai parasztoknak és teljesen nekik akarja adni a földet. hogy a dolog nem normális. tápláltam.) „Tervem a következő: Minden földünket odaadjuk a parasztoknak. hogy ezt nem kell megengednie. de nem fogjuk kényszeriteni sem magunkat. HERCEGNÉ: Most már én is hinni kezdem. magunknak mindössze 50 gyeszetyint tartunk meg és az egész gyümölcsöst.hitelt adva nekem és rámbizva magad bizalomból. HERCEGNÉ: Én azt tanácsolnám.HERCEGNÉ: Én nem szeretnék beleavatkozni az önök családi életébe. már elmondtam sokszor. amit meghagyunk magunknak.. Fel fogom olvasni. hogy egyedül bárhová követném. és örülök. és nem adok semmi ujat. kivált most. HERCEGNÉ: Én azt hiszem.Nyikólenjkát szoptatom. HERCEGNÉ: Noshát. hogy ugy kell élni. és nem tudom.) „Azt veted a szememre. hogy mi lesz. Hiszen gondolja csak el.) Sem ezt. MÁRJA IVÁNOVNA: Itt következik aztán az egész terv. (Olvas. Az. hogyan engedjük át a házat iskola céljaira és költözzünk át mi magunk a kertész-kunyhóba. HERCEGNÉ: Bizony nem gondoltam volna. Nem vagyok azon a véleményen. Mondom neki: lehetetlen mindent derékban kettétörni. MÁRJA IVÁNOVNA: Nem. Egy idő óta féltem az egészségét.. Ön köteles megvédelmezni a gyermekeit. mint aki a családunkhoz tartozik. én önt. hanem keresztény módra kell élni.” (Félbeszakitja az olvasást. hogy mondja meg nyiltan és őszintén a követeléseit és jusson vele megállapodásra atekintetben. hogy mindent elmondhatok önnek.levélben nem vagyok képes. két szobába. és ezért irok. Tegnap ezt a levelet irta nekem.” HERCEGNÉ: Hét gyerekkel 500 rubelből élni! Ez lehetetlen. sem a gyerekeket.. (Olvas. hogyan szeretnék berendezkedni a családban. Annyira izgatja magát. . nem mondom meg. És ön mit felelt? MÁRJA IVÁNOVNA: Azt mondtam.

amit mi követtünk el. Nesze neked kereszténység. HERCEGNÉ: Ez azért van. döntetlenül. MÁRJA IVÁNOVNA: S most mit lehet tenni? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Egy dolgot mindenesetre: nem lenni erdőtulajdonosnak. HERCEGNÉ: Igen. (A másik ajtón belép Nyikoláj Ivánovics. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem. nem tudok ellentmondani neki. MÁRJA IVÁNOVNA: Ő azonban Gerászim atyának sem fog hinni. (A terraszra megy és találkozik Borisszal és Ljubával.MÁRJA IVÁNOVNA: Szása nővérem meg is mondta neki. hogy egy hitvány fenyőfánkért Pjotrt tömlöcbe vetik. Igy is marad minden. HERCEGNÉ: Én is azt hiszem. Kivágta a fát. JELENET Ugyanazok és a dada. felizgattam magam és a kicsinek hasfájása van. beszélni akart a közjegyzővel. hogy neki van igaza. A felesége jött el. MÁRJA IVÁNOVNA: Hogyan? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nagyon egyszerüen. nem segithetnék-e azon. hogy győzze meg Nyikoláj Ivánovicsot. hogy ugy rémlik. (Bejön a dajka. És én nem is leszek. s amikor beszél . hogy miért van. aki három havi börtönre itélte. mire feljelentették a békebirónál. tegnap észrevettem. megyek.) 4.képzelje -. a pap az ő pártját fogja. JELENET Márja Ivánovna. a hercegnő és Nyikoláj Ivánovics.) 3. rettenetes. csak rettenetes. MÁRJA IVÁNOVNA: Azonnal. HERCEGNÉ: Igen. papirral a kezében. MÁRJA IVÁNOVNA: Nem tudom. Megyek. Éppen az a rettenetes. MÁRJA IVÁNOVNA: És a pap. hogy nincs rá joga. DADA: Nyikólenjka felébredt és kiabál. s ami a fő. semmint gondoltam. akik dolgoznak rajta és hogy kötelessége átadni a parasztoknak]. magával akarja hozni Gerászim atyát. hogy a dolog sokkal komolyabb. hogy tönkretegyük családunkat. MÁRJA IVÁNOVNA: Ezért is utazott be nővérem Moszkvába. [azt felelte. mert szereti őt. ez lehetetlenség! MÁRJA IVÁNOVNA: Mi történt? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Az. De megyek és megnézem. hogy a föld azoké. hogy a kereszténységnek nem az a lényege. most már látom. Annyira határozott.) 27 .

mert. ez a ruha? LJUBA: A fülbevalót el lehet adni. BORISZ (kiissza kávéját): Akkor hát megyek. BORISZ: Ezt nem értem. nem zavarom. Nyikoláj Ivánovics és Márja Ivánovna nélkül. BORISZ: Én szeretnék még Nyikoláj Ivánoviccsal beszélni. LJUBA: Papa pedig azt mondja. (Mindketten különböző irányban el.5.. LJUBA: Csak nem Pjotrt? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS. LJUBA: Jó reggelt. JELENET Ugyanazok. Látom. Szolgálhatunk a népnek anélkül is. JELENET Ugyanazok. hogy megszeretett és legtöbbször hozzád intézte tegnap a szavait. hogy tönkretennők az életünket. Hacsak te. Márja Ivánovna utána. amit te akarsz és semmitől sem félek. LJUBA: Állandóan egy és ugyanaz. (Elmegy. LJUBA (leül a szamovár mellé): Kávét vagy teát? BORISZ: Mindegy.. Csak nem öltözhetem madárijesztőnek. a ruha viszont teljesen egyszerü. BORISZ: Én nem értem Nyikoláj Ivánovicsot. felvilágosulatlan.) Hová mégy? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: A faluból és megint a faluba. BORISZ: Hát ezek a fülbevalók. azért. de életünket nem szabad odaadnunk. LJUBA: Mivel hát? BORISZ: Minden tevékenységünkkel. Mit gondolsz. Azt tudom. ha utána megyek a faluba? LJUBA: A legkevésbé sem. Én igy akarok berendezkedni.) 6. hogy éppen ez az.. papa.Függöny - 28 . (Megcsókolja.. Minden tudásunkat a szolgálatába kell állitanunk. Borisz és Ljuba. Nem látom a végét. amit tennünk kell. de igazán nem azzal. hogy a nép szegény. hogy segiteni kell neki. De Pjotrt.) . én pedig felkeltem Lizánjkát és Tónját. Most hurcolnak ott egy éhes embert a börtönbe. LJUBA: Csak menj. LJUBA: Én azt akarom. hogy serkentsük a tolvajokat.

a rendőrbiztos kiment utána a szántóra. hogy ordit. JELENET IVÁN: Maláska! (A kunyhóból kijön egy csöppnyi kislány. (Jön egy terhes asszony egy kéve rozzsal és gereblyével és tüstént tarkón üti Maláskát. Harangoztak már az ebédhez? MALÁSKA: Harangoztak. MALÁSKA: Mondd meg neki. A csecsemő ordit. Mindig az utcán kódorogsz? MALÁSKA (óbégat): Ebben a pillanatban jöttem ki. JELENET Iván Zjábrev és Maláska a csecsemővel. IVÁN (iszik): Kérhetnél tejet Gyomkinéktől. Az éhségtől óbégat. MALÁSKA: Voltam náluk. bárcsak értem jönne a halál. 29 . hogy igy óbégat? Megállj. Amott jön az uraság. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Most jobban vagy? IVÁN: Ugy érzem. Inni! MALÁSKA (bemegy a kunyhóba . megmondom anyádnak. mintha tüz égetné az egész testemet. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Te miért jöttél ide ki? IVÁN: Odabenn sok a légy. 1. (Nyikoláj Ivánovics bejön.és kihoz egy meritőkanál vizet). IVÁN: Ah. Nem volt senkisem otthon. csecsemővel a karján. PARASZTASSZONY: Te mért tetted le a kicsit? Lám. Iván Zjábrev tuluppal letakarva fekszik a kunyhó előtt.) 4. JELENET Ugyanaz és parasztasszony. Apa inni kért. meg nagyon melegem volt. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hát Pjotr hol van.VÁLTOZÁS Utca.) 3.hallani a gyermek sirását . IVÁN: Mit ütöd folyton a kicsit.) 2. de nem kaptam. itthon? IVÁN: Persze. JELENET Ugyanazok és Nyikoláj Ivánovics. IVÁN: Vizet.

készits az ebédhez. Dögöljön meg.hát én nem vagyok beteg? Mihelyt dolgozni kell. hogy bünt követek el. hogy mi lesz vele. (Bemegy a kunyhóba. hadd haljon meg itthon. BORISZ (bejön). De sétálni. JELENET Ugyanazok és Borisz. . a parasztasszony nélkül. jóllakottak lesznek-e a jövő évben. Magamnak kell végeznem mindent. 6. mint egy kutyának. haza kell jönni. Maláska.) Ne vitesd el. nálunk két oszjminnyik még nincsen lekaszálva.öt gyermek.PARASZTASSZONY: Adok én neked. A baj tulságosan régikeletü.) Adj’ Isten bátjuska. utánanézni ezeknek a gyerekeknek. de nem lehet. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem tudom. (Férjéhez. Nyikoláj Ivánovics? Biztosan rámegy. Nyikoláj Ivánovics. megcsinálom én magam is. hogy mit tegyünk.) 5. csak le lenne kaszálva. Csak vesződség van velük. Az utolsó munkáskezet tömlöcbe viszik. Hiszen ennivalója sincs az embernek. beteg. Hát vele mi lesz. 30 . min is épitjük fel a boldogságunkat. JELENET Ugyanazok. uram. vagy sem. már nagyon rossz bőrben van. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hogy beszélhetsz igy. de hová legyek dühömben? Hiszen teherben vagyok és kettő helyett dolgozom. hogy belátjuk. bár meghalnék. hogy bevitetem a kórházba. PARASZTASSZONY: A kötözés már nem nagy dolog. aki a zabot lekaszálja és összekötözi. IVÁN (nyög): Oh. Be kellene fejezni a kötést.) Te mért hallgatsz? IVÁN: A kórházba akarok menni. ez a mihaszna meg a hasát sütteti. Tényleg nagyon betegnek látszik. PARASZTASSZONY: Ó Istenem! (Óbégatni kezd. Csak önmagunknak használhatunk azzal. mit bánom! NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem félsz Istentől? PARASZTASSZONY: Tudom. Itt rosszabb dolgom van. (Meglátja az uraságot. Malacröfögést és gyermeksirást hallani. mint egy kutya. meg a hajamat tépni nem beteg. PARASZTASSZONY: Magam sem tudom. egy terhes asszony és egy beteg férfi és krumplin kivül nincs mit enniök és most dől el a kérdés. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Majd én fogadok valakit. mikor beteg? PARASZTASSZONY: Beteg. Mások már betakaritottak. BORISZ: Nem lehetnék valamiben a hasznára? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Itt már nem lehetünk másoknak a hasznára. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mitek van ebédre? PARASZTASSZONY: Hát mink lenne? Krumpli meg kenyér. Ime egy család . Arra gondolok.

Pjotr. JELENET Ugyanazok és parasztok és parasztasszonyok. Különben. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Valamennyi félig jóllakott. nem tudom. (Elmennek. csinálja a ruhánkat. épiti a házunkat. Most meg kell tenni. És ki a munkás? Egy ugyanolyan nyomorult. nem szegődnél el. (Jönnek parasztok kaszával. Mivel segitsünk? Fogadok neki egy munkást. lehet talán nyugodtan élnünk. beteg. keresztényeknek tartva magunkat? Nem is keresztényeknek. nem tudok igy élni tovább. rendőrbiztos. hogy behordj ezeknek? JERMÍL (a fejét rázva): Szivesen megtenném. most viszont kinyiltak a szemeim és nem tudok nem látni. Ha talán kezességet vállalnál értem. megtudom. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (megállitja az egyiket): Jermíl.) 7. legalább is énvelem igy volt. de sehogysem lehet: a magamé sincs behordva.. Annak az aggastyánnak amott sérve van. Csak egyet mondok: hogy azelőtt vak voltam. De amikor erre ráeszméltem. Hogy miként lehet ezt megcsinálni. BORISZ: Bocsásson meg.És segiteni nem lehet rajtuk. de akkor mit csinál itt? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Megismerem a helyzetemet. hogy Isten fia vagyok és hogy mi valamennyien Isten fiai és testvérek vagyunk. öltöztet bennünket. ne együk az ő munkájuk gyümölcsét].) 8.gyökerestől megváltozott az életem. amint vakok az enyéim odahaza. A lényeg itt az. És mi? [Ha ezt láttuk. parasztasszonyok gereblyével és köszönnek. 31 . parasztok és parasztasszonyok nélkül. PJOTR (Nyikoláj Ivánovics lábai elé borul): Bocsáss meg. hogy hogyan élek. 9. sietünk munkára. hogy mindenkinek egyenlő joga van az életre. majd máskor. táplál. csak egyszerüen nem vadállatoknak?] BORISZ: Dehát mit tegyünk? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ne vegyünk részt ebben a rosszban [ne legyen földünk. nagyrészük öreg. de reggel négy órától este tiz óráig dolgozik és alig él. hogy ki tisztogatja a kertünket.. JELENET Ugyanazok. puszta kenyéren és vizen él. a felesége és a fia. ezt most nem tudom önnek megmagyarázni. amikor megértettem. Hál Ivánnal mi lesz? Meghal? MÁSIK PARASZT: Szevasztján bá’ talán elszegődne. el kell igy pusztulnunk. aki áldozata lett az iszákosságnak és a nélkülözéseknek. Éltem és nem értettem meg. Hogy tudjon egy asszony mindent ellátni. az Isten szerelméért.. Szevasztján bá’! Kaszásokat fogadnak fel. . Ha pedig látok. amit lehet. Ma egy nap egy évig táplál. Különben. JELENET Ugyanazok.. SZEVASZTJÁN: Szegődj el te magad. nem értettem meg.

hogy szállitsuk be a kapitányságra. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Akkor menj. majd felfogadok valakit. megteszem. Hogy lehessen igy élni? (Elmegy. amit csak lehet. Nem lehetne most itt hagyni? RENDŐRBIZTOS: Az a parancs.) .Függöny - 32 . Ez már az én dolgom lesz.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (a rendőrbiztoshoz): Bemegyek a városba és kérvényt adok be.

1. Látni. SZTYÓPA: Több benne a lirizmus. . mint a zene. amit akarok.az valami csodás darab. hogy ön ilyen virtuóz. TÓNJA: Nem igen lehet őket összehasonlitani. Sztyópa a zongoránál áll. Ljuba. kifáradt.. (Játssza az elejét.) LJUBA: Nem. Engem nem kinoz az ördög. Még sokminden hiányzik.. hogy nem szeretem.VÁLTOZÁS Ugyanott. LJUBA: Schumann szép. Valami elemi. Különben nem. de kissé elcsépelt. SZTYÓPA: Nem. Nem. zongora. Játssz. LIZÁNJKA: Nagyon szép. hogy nehézségek már nem léteznek az ön számára. Nos. Ez gyönyörü. nem ezt gondoltam. Künn eső esik. Én megértem Sault. LJUBA: És nemesen. LIZÁNJKA: Hogy lehetne még jobb? Csodás.) LJUBA: Nem. igen. pap. TÓNJA (feláll és kinéz az ablakon): Megint parasztok. Lizánjka. JELENET LJUBA: Milyen gyönyörü az andante. Tónja egy Schumann-szonátát játszott el és a zongora mellett ül. SZTYÓPA (nevet): Igen. a világteremtést megelőző időből. TÓNJA: És olyan emberhez mégy feleségül. LJUBA: Ez az. én szeretem a zenét.) Kit keresnek?.. de abbahagyja. TÓNJA: Ah. falun.a dalokat szeretem. aki semmit sem ért a zenéhez. PARASZTOK: Nyikoláj Ivánovicshoz küldtek bennünket. azt gondolod? .. SZTYÓPA: Nem is gondoltam volna. És ily módon csodás reggelünk volt az ön jóvoltából. kérlek.. Mitrofán Jermílűcs. hogy nem az volt. Igazi mesteri játék volt. kérem. (Az ablakhoz lép. BORISZ (szórakozottan): A zene. Szalón. Borisz ül. egy másikat. a scherzo. de megértem. LJUBA: Nincs itthon. csak a kifejezésre gondol és olyan bámulatosan finoman fejez ki mindent. LJUBA: Emlékszel a prélude-jére? TÓNJA: Ez az ugynevezett George Sand-féle. LJUBA: Az lehetetlen. de Chopin mégis jobban a szivbe markol. TÓNJA: Én viszont ugy érzem. játssza el. ré mineur-ben. Különben az egész gyönyörü.a játéktól izgalomban.. ami a zenét értékessé teszi. . Semmiféle müvészet sem felejtethet el mindent annyira. De inkább kedvelek valami egyszerübbet. (Tónja játszani kezd. 33 . helyesebben nem mondhatom. várjanak egy keveset.

. és te egyszerre játszani kezdtél és minden felderült.) LIZÁNJKA: Milyen jó. JELENET Ugyanazok. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (a lakájt is üdvözli és kezet nyujt neki): Adj’ Isten. Igazán. Lám. mert urrá lesz az emberen. Valamennyien esznek. LJUBA: A zene azért drága. LIZÁNJKA: Chopin keringői elkopottak.) (Bejön Nyikoláj Ivánovics. BORISZ: Ez ugyan nem az én hibám. hanem a mamáé.. (Játszik.. TÓNJA: És nagyon jól teszi.) 3. LJUBA: Papa. hogy Tónja milyen csodásan játszik! Hát te hol voltál? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: A faluban. Nyikoláj Ivánovics el. TÓNJA: Ez?. felderült. JELENET Ugyanazok és a lakáj. hogy vannak. a gyerekszobában. (Lakáj zavarba jön és kimegy. Sztyópa hivja a lakájt. Lizánjkát.) SZTYÓPA: A szerencsétlen Afanászij! Borzasztó zavarban van. Sztyópát. hogy nincsen jelentősége. megragadja és elviszi a valóságból. a lakáj és Nyikoláj Ivánovics nélkül. Ljubát.) 4. Tónját. Mitrofán Jermilücst és a papot. 34 . Nem értem! Minthacsak bünösek lennénk valamiben. akik fontosságot tulajdonitanak neki. és engem bánt egy kissé. JELENET Ugyanazok és Nyikoláj Ivánovics. SZTYÓPA: Hozz be egy másik szamovárt.. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hol van mama? LJUBA: Azt hiszem. (Az asztalon cukorkák. (A lakáj bejön.TÓNJA: Nem bájos talán ez a szonáta? BORISZ: A fődolog. de mindazonáltal. hogy vőlegény és cukorkát eszik.) 2. üdvözli Boriszt. milyen komor volt minden.

ahonnan én most jöttem. tavasszal kidöntötte az ott növő százezer fenyőnek egyikét. hét-nyolc egészséges. iszunk. Önök itt mind. JELENET Ugyanazok és Nyikoláj Ivánovics. sérteni fogja. felcicomázottan. hogy munkájuk gyümölcsét mi itt feléljük. hogy bevárjuk a kérdés közös alapon való megoldását. ha megsértettem önöket. teljesen Nyikoláj Ivánovics pártjára álltál. hogy másoknak kelljen nekem szolgálni. anélkül. és nem aludtak hálóköntösben.ez elég. Schumannról és Chopinről vitatkozunk.) Ha önt. mert az erdőben. hogy kifejezést adtam volna az érzéseimnek. gyengék. korunk kérdése. LJUBA: Ha az ember igy gondolkozik . BORISZ: Igen. egyenesen szemébe kell néznünk a valóságnak. igaz. ettek. ha valaki fából van. Mi pedig itt tisztára fürdötten. amit érzek. amit a faluban láttam. meg kell változtatnunk egész életünket. hogy mindenekelőtt nem szabad tulajdonnal rendelkeznünk. hogy ez helytelen. hogy miért nem szabad beszélni Schumannról.. Erre gondoltam. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Bocsássanak hát meg. hát lehet igy élni? (Izgatottan áll) LIZÁNJKA: Igaz. mások reggel háromkor keltek fel. hogy a hercegné szépen játszik. hogy a kérdést megoldjuk. amit mondok. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nincs időnk arra. még fognak enni és muzsikálnak és a zenéről vitatkoznak. fiatal férfi és nő. mint vendéget. utolsó munkását. most értettem meg először. gyermekek. betegek. Meg aztán az.. S ez még nem elég: e pillanatban egyiküket. . Az egyik dolog nem zárja ki a másikat. és ezért megmondtam önöknek. és meg kell hogy értsük szenvedéseik és örömeink összefüggőségét. 35 . e pillanatban tömlöcbe hurcolják azért.) 6. TÓNJA: Rettenetes kérdés. SZTYÓPA: Miért? Én nem látom be. Nos. eszünk. szoptató és terhes nők utolsó erejüket megfeszitve dolgoznak. nem szenvedve benső meghasonlástól? BORISZ: Természetesen egyetlen eszköz van: nem venni részt. (El. és öregek. Nyikoláj Ivánovics nélkül. SZTYÓPA: Hogyan ne vegyünk részt? Az egész életünk bele van kapcsolódva. [NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (visszatér a szobába): Be akartam menni a szobámba. Hogyan éljem végig az életemet. hogy melyikük hat meg bennünket jobban.nem lehet élni.. tiz óráig aludtak.. amelyen keresztül a nép életét nézzük.5. hanem ugy. ha a nép szegény. amelyet az enyémnek mondanak. üzi el jobban az unalmunkat. de nem tudok nem beszélni. Csak le kell vennünk a szemüveget. Mindegyikünk ma-holnap meghalhat. Te azt mondod. hogy én szolgáljak másoknak. bocsásson meg. Ha az emberek. És azt hiszem. BORISZ: Ezért is mondja. ne éljünk ugy. ott pedig. miközben önök mellett elmentem. egy család egyetlen. Ljuba. TÓNJA: Amint látom. ittak. JELENET Ugyanazok. nem beszélek. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (dühvel): Ha valakinek nincsen szive. rabok gondjára bizva hálószobáink szennyeseit. SZTYÓPA: Jó. azt latolgatva. gondolják csak meg. és nem kell tőle félni. (Tónjához. Nem tudtam meg nem mondani.

Márja Ivánovna és a hercegné. a közjegyző nélkül. GERÁSZIM ATYA: Ha nem is esett az utamba. BORISZ: Érthető. Ön (Sztyópához) a mostani rendet akarja fenntartani. hogy tönkretegyük az életünket. Valamennyien felállnak. (Elébe indul. A pap ugyancsak ki akar menni.) ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Amint feltettem magamban. Önök mindaketten kellemesen akarnak élni. Belépnek Alexándra Ivánovna és Gerászim atya (pap. Az okirat készen van nála.és feladatomat elvégeztem.) SZTYÓPA: Ez a legjobb.) 9.ne tegyük tönkre az életünket. MÁRJA IVÁNOVNA: Én nagyon hálás vagyok Gerászim atyának. hogy térjen be utközben ide . JELENET Ugyanazok.) (A zene folytatódik. GERÁSZIM ATYA: Kérem. A közjegyző is itt van. MÁRJA IVÁNOVNA: Nem parancsolnak villásreggelit? (A közjegyző az asztalra teszi az irományait és elmegy. A fiatalok összebeszélnek és Borisz kivételével valamennyien kimennek a terraszra. (Alexándra Ivánovna sug valamit a fiatalságnak. Ez minden kérdést eldönt.Kurszkba utazik . Tónja a zongorához megy és Chopin nocturne-jét játssza. Alexándra Ivánovna. ugy meg is csináltam mindent. Gerászim atya és a közjegyző. mellén kereszttel) és a közjegyző. keresztény kötelességemnek tartottam hogy eljöjjek.MITROFÁN JERMILÜCS: Igen. hogy én és Mitrofán Jermílücs két különböző póluson állunk és emellett megegyezünk egymással: ezek az én szavaim . JELENET Ugyanazok.] (A zongorázás alatt Márja Ivánovna és a hercegné csendesen bejönnek és figyelve leülnek. Kellemes. Valamennyien elhallgatnak. folytassák. LJUBA: Ez a néni. BORISZ: Mindent homályba takar és elhalaszt. csakhogy ennek nem az a módja. és ezért oly életberendezkedést kivánnak.) 36 . (A hercegné áldásra járul elé. a pap szintén. A nocturne vége előtt csengetyüszó hallatszik. Mitrofán Jermilücs pedig ujat akar.) 8. (Ljuba és Tónja suttognak. amely biztositja számukra ezt a kellemességet.) 7. Gerászim atyát otthon találtam és rábeszéltem. csak alá kell irni. SZTYÓPA: Csodálatos. JELENET Ugyanazok.

De a leány hozzászokott a fényüzéshez s ezért kell. Én beleegyeztem. templomba járt. Isten mégis megsegitett visszatéritenünk az egyházhoz. HERCEGNÉ: Értse meg a legfontosabbat is. A fiam most készül nőül venni a leányát.tény. én Vaszílij atyát szeretem. Azt állitja. Gerászim atya. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA (hozzá lép): Ön tudja. Tegnap elajándékozott egy erdőt földdel. minthacsak családomhoz tartoznék. hogy maga tudja fedezni a szükségleteit s eltartása gondja ne nehezedjék teljes sulyával a fiamra. Márja Ivánovna nélkül. tulzás. Azután gondolkodni kezdett. Lehetséges ez vajjon? GERÁSZIM ATYA: Hivalkodás. kolostorokat látogatott. és akkor egyszerre tulzottan vallásos lett. a hercegné. De hogyan történt a dolog? MÁRJA IVÁNOVNA: Hogy mindent elmondjak.az első husz évet. GERÁSZIM ATYA: Csak maradjon ön is. A vagyon az övé. de a tanultság csak árthat. Egyedül ön az.) 11. egészen ugy van. Okos. hogy miről van szó. elkezdett egyedül dolgozni. Beszéljen vele. vagy az olvasmányai voltak rá befolyással. aki különben dolgos és kitünő fiatalember. nem engedi meg. hogy a cselédség kiszolgálja s ami a legfőbb. Maradjon. Gerászim atya. teljesen közömbös volt a vallás iránt és igy éltük le és gyönyörüen leéltük. hét gyerekem van. GERÁSZIM ATYA: Sokan eltántorodnak manapság. GERÁSZIM ATYA: És milyen rangja van? HERCEGNÉ: A rangja nem magas. de koránál fogva tulságosan kevés a tekintélye. elosztogatja a birtokot. hogy a keresztény törvény szerint az embernek semmije sem szabad. ezzel hasznot szerezhet magának és hasznot hozhat másoknak.amikor megházasodtunk. Ez éppen a baj. az Evangéliumot bujta. Bemegyek hozzá és megkérdem. Félek. Katona volt. Azt hiszem. Talán a nővére. (Bejönnek: Márja Ivánovna és Nyikoláj Ivánovics) 37 .10. vagy a feleségéé? HERCEGNÉ: Az övé. a pap és Borisz. kapitány. aki a spiritizmusba gabalyodott és sok kártékony dolgot kezdett csinálni. S aztán hirtelen abbahagyta mindezt és mindenben megváltoztatta az életét. . mint pásztor és lelkiatya. JELENET Ugyanazok. ha Márja Ivánovnának nincs ellene kifogása. a legszebb éveinket . Vele is tanácskoztam. hogy legyen. aki segithet és eszére tériti. hogy gondolkodni kezdett. Az egyházatyák eléggé kifejtették ezt a kérdést. . Alexándra Ivánovna. MÁRJA IVÁNOVNA: Nincs. hogy akar-e önnel találkozni. GERÁSZIM ATYA: Egészen ugy van. az elme büszkesége. GERÁSZIM ATYA: Sokan eltántorodnak ilymódon. JELENET Márja Ivánovna. tanult ember. Odesszában volt egy nő. (Elmegy. Valahogy elhomályosodott a józan itélőképessége.

) GERÁSZIM ATYA: Kellemes időnk van. Azok tévelyegnek. ha nem az egyháznak? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Istennek és az Ő törvényének. mert egyedül benne van az igazság. Bocsásson meg.az öné? GERÁSZIM ATYA: Onnan. hogy nem hisz az egyház tanitásának? Minek higyjünk.és atyai neve? GERÁSZIM ATYA: Áldást nem óhajt? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem. ami ellenkezik a kereszténységgel. Ha ez igy van. Tónja. [NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Jóreggelt. melyet Isten rendelt el. valamennyien elhelyezkednek a szoba sarkaiban és figyelnek. És kedvező a gabona betakaritására. a gyilkosságra. akik elpártoltak tőle. (Lakáj villásreggelit és bort hoz be. Jóreggelt. Lizánjka. akkor ne kerülgessük a forró kását. GERÁSZIM ATYA: Az egyház elismeri és megszenteli a hatalmat. a halálbüntetésre. ott vagyok Én is közöttük. hogy ez az egyház .. hogy kigyógyitson eltévelyedéseimből és ráirányitson az igazi utra. de éppen az ellenkezőjét tanitja. hercegné. hogy meg van mondva: „Ahol ketten vagy hárman összegyültek a nevemben. és rájöttem. mint az Evangélium mondja: müveik után ismeritek fel. de az egyház szent. amig meg nem győződtem. hogy Krisztus alapitotta meg az egyházat. GERÁSZIM ATYA: Az egyház nem tévedhet. mert maga az Ur alapitotta meg. és ezen a sziklán épitem fel templomomat és a pokol kapui nem diadalmaskodnak rajta. de azután más véleményre jutottam. mert. egyetértettem vele. GERÁSZIM ATYA: Hogy lehet az egyedül üdvözitő egyházat tagadni? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem is tagadtam mindaddig. hanem térjünk rá egyenesen a dologra. Márja Nyikolájevna és Nyikoláj Ivánovics. De ha még el is ismernők. Mondva van: „Hatalmat adok nektek. mi a kereszt.” NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Az idézet egyáltalán nem ide vonatkozik. Nagyon örülök.12. JELENET Ugyanazok. hogy mindent támogat. amely az Evangéliumban adatott meg nekünk. hogy az egyház áldását adja az esküre. Egész lelkemből kivánok azonban részese lenni az igazságnak és tüstént elfogadom. hogy ön Alexándra Ivánovna meghivására látogatott meg bennünket. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hiszen már megmondottam önnek.. ha megmutatja. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ha azt tanitaná. GERÁSZIM ATYA: Gerászim Fjódorovics. gyümölcseik után ismeritek fel őket. azzal a céllal. honnan tudom én. GERÁSZIM ATYA: Hogy mondhatja azt.) 38 . Ljuba. GERÁSZIM ATYA: Az egyház éppen ezt a törvényt tanitja. GERÁSZIM ATYA: Az egyház nem tanithatja az ellenkezőjét. hogy nem értek egyet az egyház tanitásával. Nem tagadom. nem óhajtok.” NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ez sem vonatkozik ide és semmit sem bizonyit. És nem ismerem el azért. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Feltételezem. hinnék neki. hogy ezt nem ismerem el. (Beszélgetés közben egyenként bejönnek: Sztyópa.

egyszerü és érthető. amint az egyház fiához illik. hogy a gazdag nem mehet be a mennyek országába? GERÁSZIM ATYA: Igy mondta: ha tökéletes akarsz lenni. az egyház pedig áldását adja a katonaságra. hanem a parancsolatok teljesitését követeli: szeress. ne ölj. hagyja. gyermekei vannak. . adja oda vagyona egy részét. mint mindenki.. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Igen. ne lopj. akikre tekintettel kell lennie s akiket rangjához illően kell felnevelnie. mint testvéreim. tegyen jót. Az Evangélium azt mondja. akik kiváltságos emberek- 39 . hogy minden egyes ember a maga módján magyarázza az Evangéliumot. törvényt. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: És akkor miért mondta Krisztus a gazdag ifjunak. és ezért ugy kell hogy éljek.” NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ugyan mit beszél. ne ölj meg engem. ugyanolyan szükségben. Az Evangélium azt mondja: legyetek tökéletesek. én vagyok az.. Krisztus elismerte az esküt és azt mondta: „igen. mint a ti mennyei atyátok. vagy odaadjam-e a földet azoknak. Nem. amit én loptam. GERÁSZIM ATYA: Bocsánat. GERÁSZIM ATYA: Az elme büszkesége. amikor felismertem ama bünömet. hogy ugyanolyan ember vagyok. mert ez eltévelyedésre vezet. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Miért? GERÁSZIM ATYA: Azért. hogy az Evangélium azt mondja: necsak ne ölj. mikor Pilátus azt mondta: „megesketlek az élő Istenre”. GERÁSZIM ATYA: Meg kell azonban érteni. hogy a népet megraboltam a földtől és rabszolgasorba döntöttem általa? Hogyan cselekedjem? Továbbra is birtokomban tartsam-e a földet. mert Isten önt ebbe a helyzetbe állitotta. hogy befejezzem a mondanivalómat. Az Evangélium azt mondja: „ne esküdj”. Mi mindannyian kifosztottuk a népet. vagy pedig azok. ne paráználkodj. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Micsoda büszkeség. a magam munkájából. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Igyekszem is megérteni. de ne is haragudj. aki azt tartom. ő gondoskodik gyermekéről s ő ad neki erejéhez mért magyarázatot.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Én tudom. hanem mint az anya. És ha jót akar tenni. Az egyház nem rak gyermekei vállára elviselhetetlen terheket. ami megmondatott a hegyi beszédben. nyitva áll a csecsemőknek? GERÁSZIM ATYA: Nyitva áll az alázatosaknak. az egyház esküt vesz ki. az elme büszkesége beszél önben. aki villásreggelit és bort hoz be). mint mindenki. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Én kérdezem öntől: hogyan kell Krisztus törvénye szerint cselekednem. hogy ami el van rejtve a bölcsek elől. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Én tökéletes is akarok lenni. amikor meg van mondva. Alázd meg ember büszke elmédet. GERÁSZIM ATYA: Éppen azért is nem helyesli az egyház. elloptuk a földjét és aztán törvényt hoztunk. És az egyház áldását adja minderre. akiktől őseim elrabolták? GERÁSZIM ATYA: Ugy kell cselekednie. és mindaz. Önnek családja. ne lopd el tőlem. GERÁSZIM ATYA: A hivalkodás. igy használva fel éhezők munkájának gyümölcsét (a lakájra mutat. hogy a vers mire vonatkozik. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: De vajjon ki a büszke: én-e. Hisz ez nevetséges. de nem a büszkéknek. hogy ne lopj. látogassa a szegényeket.

] Különben mindez nem tartozik miránk.hisz mindaz. hogy én nem vagyok haszonleső és hogy nekem magamnak semmire sincs szükségem.)] 13. (Elmegy. . ön kegyetlenül téved és pusztulásba viszi önmagát. hogy nincs mit felhoznia. MÁRJA IVÁNOVNA (a paphoz): Nos. utána a többiek is valamennyien. akik ismerik a teljes igazságot és nem tévedhetnek és a maguk módján magyarázzák Krisztus szavait? GERÁSZIM ATYA (sértődötten): Bocsásson meg. [BORISZ: Egyáltalán nem szerénységből. mert Alexándra Ivánovna megkért. és most mi lesz? [PAP: Szerintem Nyikoláj Ivánovics helyesen beszélt és Gerászim atya semmiféle érvet sem hozott fel. azután elmosolyodik gondolatain): Mása! Mire jó ez? Miért hivtad meg ezt a [szánalomraméltó. JELENET Ugyanazok. (Feláll.) 14. igaz és nem tudok nem beszélni. hazugság volt. hogy oktatásokat halljak öntől. szenteknek. köszönöm. Szerénységből távozott el. 40 . eltévelyedett] embert? Miért vesz részt ez a nyelves nő és ez a pap a mi legintimebb életünkben? Mi talán nem tudjuk magunk is elintézni az ügyeinket? MÁRJA IVÁNOVNA: Dehát mit tegyek. JELENET Nyikoláj Ivánovics és Márja Ivánovna. Ha igy gondolkozol. hogy összemérjem.] HERCEGNÉ: Nem hagyták beszélni.) MÁRJA IVÁNOVNA: Nem enne valamit? GERÁSZIM ATYA: Nem. Nyikoláj Ivánovics.nek tartják magukat. Mindenki bejött a vitát hallgatni. mert te szegény vagy és neked nincs mit odaadnod. hogy jöjjek el és beszéljek a lelkére. BORISZ: Én csak azt mondom: ami igaz. Csupán arra akarom utoljára. Alexándra Ivánovna és Gerászim atya nélkül. hanem azért. kivéve Nyikoláj Ivánovicsot és Márja Ivánovnát. nem tetszett neki. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (eltöprengve ül. Annyira nyilvánvaló. hogy állhatatlan természetedhez hiven most már teljesen Nyikoláj Ivánovics pártjára készülsz szegődni. amit mondott. s ami a fő. Ön mindent jobban tud nálam és azért jobbnak látom. akkor nem kell megházasodnod. Isten nevében kérni: térjen észre. (Alexándra Ivánovnával el. én nem azért jöttem.] HERCEGNÉ: Látom. hogy valami szellemi torna-félére hivták ki. Hiszen tudod. amikor mindenüktől meg akarod fosztani a gyerekeket? Ezt nem lehet nyugodtan elviselnem. BORISZ: Miért? HERCEGNÉ: [Azért. hogy abbahagyjam beszélgetésünket. kinek van közülünk igaza és nem is azért. HERCEGNÉ: Te igy igazán nem beszélhetsz.

MÁRJA IVÁNOVNA: Mit tegyek hát.hiszen tudom. hogy ez az egyetlen. [Ha már aláirom. amint te akarod. igy meg őket rontjuk meg. Te mindig azt mondod. aláir. MÁRJA IVÁNOVNA: Hiszek neked. . oda kell nekik adnom. Hiszen te tudod. Azt hiszed. Válassz. Szeretlek és a javadat akarom és ezért nem tudom aláirni az okiratot. de nem vagy képes magad elhatározni.te bünnek tartod. Nem tudom látni. .] MÁRJA IVÁNOVNA: Nem. Mása. mindig hittem. De te lehetetlent követelsz tőlem. papruhába öltözött] embert [a kereszttel] és hogy miért hozta Alína a közjegyzőt magával. hogy husz év óta szeretlek.. Ha neked adom. ugy azok javára irom alá. akkor követnél. És te erre akarsz engem rábirni.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Te nem tudod.Függöny - 41 . Nem tehetek mást. aláirom. Én nem tudok igy élni. Hát csak kényszerits.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Tudom. . NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Na. de amikor koldusbotra akarod juttatni a gyerekeket.még az igazságnak sem hiszel. MÁRJA IVÁNOVNA: Milyen kegyetlen vagy! Micsoda kereszténység ez? Ez gonoszság. hogy rád irassam a birtokot. sem nekem. hogy én nem harcoltam. Nem tudom kivenni gyerekeim szájából a falatot és másoknak adni. Nem élhetek tovább ezek közt a feltételek között. hogyan fogják a parasztoktól . akkor lehetne ugy élnünk. hogy már nem szeretsz.) Te akartad ezt. hogy ha nem volnának gyerekeink. Nem tehetem meg. hogyan fogják őket tömlöcbe vetni. sem az igazságnak nem hiszel. amikor nem értelek? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hát én mit tegyek? Hiszen tudom. amint élünk. ami szükséges és jó. de kell is. (Sir. nem élhetek veled tovább és el kell mennem. Látom. hogy nem hiszel. akiktől a földet elvettük. . hogy higyj benne. nem féltem? De később meggyőződtem. (Az asztalhoz lép.már nem az én. Add hát nekem. De hiszel egy egész tömegnek . csupán magunkat pusztitanók el.a parasztok javára. Azt akarjátok. . hogy látod az igazat.. én pedig azt mondom: ha nem volnának gyerekeink. hogy te nem hiszel. hogy miért. hogy a gyermekekre nézve ez nemcsak lehetséges. De az a szerencsétlenség. Hiszen nem tudok ugy élni. hanem a te nevedben .az utolsó csepp vért is kisajtolni.a hercegnének és másoknak. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Éppen ez mutatja. ez rettenetes! Miért ez a kegyetlenség? Jó. hogy miért rendeltétek ide ezt a [szánalmas. És örülök a közjegyzőnek s ezt köteles vagyok megtenni. jól van. sőt azt is tudom. tudom és elhiszem. hogy mit beszélsz.

hanem mindent maguk az emberek harácsoltak össze. tétlenül élni. kisasszony. ASZTALOS: Erőt. ASZTALOS: Az ön helyzete más.Papa. 1. hogy tesz. feleségemnek adtam át. szabad?) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Szabad. Félek. de azért önnek mégis felesleges dolgoznia. Benne esztergapad. asztal irományokkal. egészséget. FELVONÁS A cselekmény Moszkvában játszódik. az asztalos gyalul. ASZTALOS: Ha szégyeli.III. hogy ezelőtt szégyenkezés nélkül éltem. ASZTALOS: De hiszen nem is lehetne el nélküle. 2. Nyikoláj Ivánovics kötényben dolgozik az esztergapadnál. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem fogja elhinni.] ASZTALOS (értetlenül): Igy van valóban. de nem sikerült. [NYIKOLÁJ IVÁNOVICS. hogy élni sem tudunk egymástól. mindig szabad. (Hang az ajtó mögül: . vagy mond ott valamit. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Én is szeretném bátrabban csinálni. Jákov. most azonban hitelt adtam Krisztus törvényének. testvéreiket fosztották ki. ismerem én az uraságokat. LJUBA (belép): Adj’ Isten. de mégis elmondom. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (megint dolgozik): Röstellem magam. Önnek Isten birtokot adott. igy ni. szekrény könyvekkel. JELENET Ugyanazok és Ljuba. [LJUBA: Borisz elutazott az ezredéhez. hogy én szerintem Isten semmit sem adott. megszokta. Éppen azon fordul meg a dolog. ahol annyi a felesleges. Most a kis gyaluval menjen rajta végig. Mindenhez érteni akarnak. hogy valamennyien testvérek vagyunk és szégyelek igy élni. hogy ebben a házban. akkor ossza szét a vagyont. deszkákkal beszögezett tükör és festmény. ASZTALOS: Minek is kell Kegyelmességednek az asztalosmesterség? Magunk fajtájabeli is annyi van már. De nem megy a dolog. Nagy szoba. Mit gondolsz? 42 . én még keresni akarok. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (megmutat egy deszkát): Igy jó? ASZTALOS (megigazitja a gyalut): Hát nem éppen. szabad. JELENET Nyikoláj Ivánovics és az asztalos. ASZTALOS (nevet): Dehogy. ki fog érte nevetni. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Akartam. Valamivel bátrabban. hogy magának különös látnia. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Megértem.

ha nem tudsz. hogy az az ember. értelmetlen helyzetem. Azt lehetne mondani. Maga mondta nekem. kegyetlenebb. mint azt. aki megértette az életet. Különben nem létezik rosszabb. hogy éppen azért nem akar szolgálni. MÁRJA IVÁNOVNA (kintről): Szabad? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mindig szabad. aki van benne. hogy semmi mást sem mondhatok neki. hanem csak akkor. lemondott hivataláról. eltörhet a hátgerince. az az Isten. galambom. higyj Istenben. megteáztat. Semmi rossz nem létezhetik. hogy egy terhet felemeljen. éppen ezért állt elő az én megalázó. csak örvendezteti a szivet. lakájokkal és portásokkal. LJUBA: Hiszen ez borzasztó. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ezt a lelkiismerete fogja eldönteni. hogy szerencsétlenné tegye magát. rettenetes a sorod. ami ő. ASZTALOS: Min nevessek? Ön megfizet. amint Krisztus parancsolja: otthagyni apát. dolgozni. [MÁRJA IVÁNOVNA: A papunk érkezett meg. s hacsak egy ujjal is hozzányulunk ilyenkor. ami rossznak rémlik. És mi lett a vége? Az lett a vége. hogy ne utazzam-e el hozzá? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Kedvesem. csak affektálás lesz belőle. amikor egész lényünk követeli. És vannak helyzetek. 43 . Egyszerüen akarok élni. hogy tudja ezt és még eszébe jut és csinál valamit. Ugyanigy vagyunk a lelki életben is. hogy nehéz. LJUBA: De miért szenvedjünk? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Akárcsak egy anya mondaná: miért a szenvedés? Szülés nincsen szenvedés nélkül. tudja. Hiszen olyan ember vagyok. jóllehet nem kellene rettenetesnek lennie. LJUBA: Arra gondolok.] 3. hogy nem jött be hozzám. Azt az egyet meg kell azonban értened. amely kizárólag gyilkosságra irányul. Lám. de megalázóbb. Oly kevés hiányzik nála ahhoz.ő mindezt tudja. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nagyon jól tette. mert tudja. És itt minden idegen beavatkozás borzalmasan veszélyes és kinzó.. feleséget. a mi Vaszílij Nyikánorovicsunk. A püspökhöz utazik. És ha te még nem tudsz az lenni.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mit gondolhatok? Meg fogja tenni..de ebben a környezetben. LJUBA: Éppen attól félek. aki ezen az uton indult el. Most is látom. Lám. én tudom.ellentmondás nélkül engedelmeskedni mindenben a legelső magasabbrangu jöttmentnek: . milyen előkelő összejövetel van ma nálam. hogy nincsen nemcsak törvénytelenebb. Éppen mert erőmön felülit akartam cselekedni. én ugy akartam cselekedni. . egyet tanácsoltam volna neki: nem tenni semmit okoskodásból. gyermekeket és menni Utána és csaknem el is mentem. Mindaz. hogy az ember rettenetes erőfeszitéseket tesz. Csak egyet mondok neked: Borisz igazi keresztény és ezért szabad. választás előtt áll. mint az. hogy visszatértem és veletek élek a városban. amikor az isteni és az ördögi serpenyője kiegyenlitődik és egyensulyt tart. JELENET Ugyanazok és Márja Ivánovna. akkor rajta keresztül higyj Benne. állatibb foglalkozás. fényüzésben. hogy Jákov Nyikánorovics nevet rajtam. ami van benne. aljasabb sincs nála . hinni Istenben. mint ő. És itt megy végbe a legmagasztosabb isteni mü. amit maga is tud. Ha hozzám jött volna. És köszönet érte.

A legelső: meg kell szabadulni ettől a megrontó fényüzéstől. JELENET Ugyanazok Ljuba nélkül. Csak egyet mondok.] (Ljuba kimegy. hogy Vánjáról beszéljünk. MÁRJA IVÁNOVNA. az ön segitségét kérem.) 5. s amikor rájössz.. hogy ez nem az igazság. hogy átjöjjön a vizsgán. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem vártam ilyen gyorsan. [NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Végzett valóban? PAP: Nem birtam tovább. Nagyon szerettem volna. Volt egy idő. JELENET Ugyanazok. valami határozott. hogy én a ti egész életmódotokkal és a gyerekek nevelésével nem értek egyet. A mi hivatásunk mellett az ember nem lehet közömbös. (Bejön a pap és Ljuba. (Elakad.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Lehetetlen! MÁRJA IVÁNOVNA: Itt van nálunk. a pap és Ljuba. ugy is kell lennie. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Akkor hát ne kérdezz.) 4. hogy micsoda. Téged akar látni. Félek. hogy külföldre szököm.de mi az. aztán más elhatározásra jutottam: kishitüség..gorombáskodik.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Isten segitse meg. áldozni kell. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hol van most? PAP: Elutazott az apjához. Gyónni. Rám nézve borzalmas kérdés: van-e jogom nézni. . PAP: Hiszen lehetetlen volt folytatni. MÁRJA IVÁNOVNA: Hogy parasztok legyenek? Ebbe nem egyezem bele. Ljuba. amit te adsz? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem tudom megmondani. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: És most mi lesz? PAP: Most a püspökhöz utazom kihallgatásra. mint pusztulnak szemeim láttára.. hivd be. hogy Szolovjecbe számüznek. MÁRJA IVÁNOVNA: Akkor kell valami más. Annak. mikor arra gondoltam. hogy teljesen kizárt.. Kezdtem a lelkére beszélni . Csak egy . Nálunk volt az anyósom és magával vitte a kisfiamat. A pap összecsókolódzik Nyikoláj Ivánoviccsal. Nálunk szállt meg? 44 . Borzasztóan viseli magát és ugy tanul. Hiszen te tudod.a feleségem. visszafojtja a könnyeit. Ez fáj.. Mása. ami neked bánatot okoz.. Azért is jöttem még hozzád.

esküt tenni nem fog. hogy hagyjon fel ezekkel az ostobaságokkal. Ezt csak gazdag emberek tehetik meg és nem mi. Megtagadta a szolgálatot és letartóztatták. amitől az emberek szenvednek és elpusztulnak? Gyülölöm ezt az ön kereszténységét. Önnek jó. De nekem egyetlen fiam van és ön szerencsétlenné tette. ön is mentse meg. HERCEGNÉ: Ön. én ezt nem hagyom ennyiben. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Csillapodjék. hogy nem bántják. papa? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Megyek hozzá! Talán tudok segiteni. Nyikoláj Ivánovics.6. Ön tette tönkre. LJUBA (sír): Mit tegyünk. menjen el ön! LJUBA: Hogy-hogy megtagadta a szolgálatot? honnan tudja? HERCEGNÉ: Magam voltam ott. de elmegyünk együtt s most bejutok. de a kereszténység nem ebben áll. (Elmennek. amikor tudja. Menjen el hozzá és beszéljen a lelkére. JELENET Ugyanazok és a hercegné.) . hercegné. Egyenesen bejött és kijelentette.Függöny.) HERCEGNÉ (segit neki öltözködni): Engem nem bocsátottak be. bátjuska. de nem engedtek be hozzá. ön tette tönkre. hogy szolgálni nem fog. De különben ön is olyan. PAP: Már nem vagyok bátjuska. HERCEGNÉ (befut a szobába): Most aztán helyben vagyunk. - 45 . Vagy talán ez a kereszténység? Legalább ön feleljen. (Leveszi a kötényt. amire Nyikoláj Ivánovics tanitotta. Nem. És micsoda átkozott kereszténység az. és a többit. HERCEGNÉ: Mindegy. Most voltam ott. Vaszílij Andréjevics elmondott nekem mindent. Önnek jó. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hercegné! Talán lehet tanitani erre valakit? HERCEGNÉ: Azt nem tudom. Ő tagja a biróságnak.

akkor sem tudnék megesküdni arra. Ha rám hallgatnának. Kegyelmes Uram. a lelkiismeretem megtiltja. miért tagadom meg a kormány követeléseinek teljesitését. mindig Isten akaratát kell teljesitenem. V. hogy nem szabad esküdni: ha ilyen nem is volna. TÁBORNOK: Jól van. 1.. Azt követelik tőlem.mert ezek a követelések bünösök.... TÁBORNOK: Adja ide.) 46 . akik magukat kormánynak nevezik. sem a földre és semminő más esküvel. amely esetleg nem egyezik meg az emberek akaratával. mert. és 3. hogy az Evangéliumban ilyen pontos utasitás van arra nézve. (Az irnok átadja az irást és elmegy. A tábornok kezet nyujt neki. a keresztény törvény szerint.” TÁBORNOK: Ez is okoskodik s a maga módján magyarázgat. Kegyelmes Uram.. 33-37. holott ezt a régi és az uj testamentum. Belép a tábornok a segédtiszttel. nem. nem fordulna elő ilyesmi. SEGÉDTISZT (olvas): „Felelek a feltett kérdésekre: 1. Ül egy irnok és őr jár fel és alá a szemközti ajtó előtt. JELENET TÁBORNOK: Hol van az ezredes? IRNOK: Az ujonchoz ment. mert nekem.VÁLTOZÁS. Az első kérdésre: nem teszem le az esküt azért. csak ennyit mondjatok: igen.” TÁBORNOK: Ez is okoskodik. TÁBORNOK: (Átadja az irást a segédtisztnek): Olvassa fel kérem.. az irnok felugrik.” TÁBORNOK: Micsoda szemtelenség! SEGÉDTISZT: „. az a gonosztól származik”. miért nem teszek esküt. amelyek nemcsak a katonaságra. Kegyelmes Uram. Iroda. Szavad csak ennyi legyen: igen. TÁBORNOK: Maga mit másol? Talán az ujonc vallomását? IRNOK: Parancsára. gonoszak. hanem a legmagasabb hatóságra nézve is sérelmesek. igen. a katona tiszteleg. mint Jákov levelében V. nem. IRNOK: Parancsára.) 2. SEGÉDTISZT (olvas): „Teljesiteni pedig azoknak az embereknek a követelését. hogy lépjek be katonának és tanuljam és gyakoroljam a gyilkosságot. testvéreim. azért vonakodom. mert Krisztus tanitását vallom. ne esküdjetek sem a mennyre. s ami ezen felüli. Krisztus tanitásában pedig az eskü egyenesen és határozottan meg van tiltva. SEGÉDTISZT (tovább olvas): „Az Evangélium azt mondja: „Ne esküdj egyáltalán. hogy teljesiteni fogom az emberek akaratát. igen és nem. nem. mi késztetett azon szavak kiejtésére. JELENET Ugyanazok. Jákov levelében: „Mindenek előtt. kérje ide hozzám. nehogy bünt kövessetek el”. az irnok nélkül. 12. De még nem elég. A harmadik kérdésre. ugy Máté Evangéliumában..” (Belép az ezredes az irnokkal.. 2. s ami a legfőbb.

e szolgálatnak adtam és adom az életemet és egyszerre egy tacskó fog tanitani. Remélem. TÁBORNOK (indulatba jön): Nincs mit megpróbálni. utánuk a segédtiszt és az irnok. hogy megvédjünk másokat a fertőzéstől. a segédtiszt és az irnok. . hogy őrá magára nézve rosszabb. Voltak már ilyen eseteim. de állandóan a maga felfogását hangoztatja. És kész. És ezért.) 5. Egy koszos bárány az egész nyájat elrontja. Itt nem szabad kesztyüs kezet használni. csupán határozottsággal. hogy a beteg tagot lemessük. Nagyon izgatott. Nekem semmit sem kell megpróbálni. vagy fogoly. Vezessék ide. hogy erre az az óhaj késztetett. folytassa. ahol akarok. Azért vagyunk katonák. Itt határozott rendszabályokra van szükség.mindez mireánk nem tartozik. EZREDES: Igen. hogy herceg. hogy ezt ki kell irtanunk és gondoskodnunk kell arról. az embernek kedve sincs végighallgatni ezt az egész fecsegést. JELENET Ugyanazok. a fegyőrök.) Ön beszélt vele? EZREDES: Jó sokáig beszéltem.” TÁBORNOK: Elég volt. hogy ne okoskodjunk. ezredes. BORISZ: Engem szükségtelen állitani. hanem parancsokat teljesitsünk. TÁBORNOK: Felesleges volt sokat beszélni vele. amelyet az ő nevében követnek el.3. Éreznie kell. SEGÉDTISZT: „A harmadik kérdésre. azt felelem. Határozottsággal. TÁBORNOK (leül): Nem. EZREDES: Én azt hiszem. Borisz.) 4. hogy inkább meggyőzéssel lehet megingatni. hogy ezzel semmit sem ér el. JELENET Ugyanazok. a segédtiszt és irnok nélkül.. ezt nem helyeslem. Negyvennégy év óta szolgálok a császáromnak. Nos. És nekünk teljesitenünk kell a legfelső akaratot.. Ezt intézze el a papokkal. és anyja van és menyasszonya. hogy ez az óhajom megmarad bennem halálom percéig. Beszéltem a családjáról. (Bejön Borisz két fegyőrrel. A fődolog az. JELENET Ugyanazok és az ezredes az irnokkal. meggyőzni. Az efféle legényekkel nem igy kell elbánni. EZREDES: A vallomást méltóztatik olvasni? TÁBORNOK: Igen.. Ott állok vagy ülök. Megbocsáthatatlanul szemtelen szavak. (Segédtiszt az irnokkal el. (Az ezredeshez. Igyekeztem a lelkiismeretére hatni. meg lehet próbálni. hogy a tárgyaláson sértő szavakat használjak. hogy mi késztetett arra. mert az ön hatalmát magam felett nem. 47 . hogy porszem a kerék alatt s azt nem tarthatja fel. Velem csak egyről lehet szó: vagy katona. hogy jelentéktelen semmi. TÁBORNOK (mutatja ujjával): Ide állitsátok. Előttünk egy katona áll. hogy szolgáljak Istennek és leleplezzem azt a csalást. teológiai fejtegetéseket fog nekem tartani. TÁBORNOK: Egyáltalán nem..

BORISZ (leül egy székre): Milyen rosszul teszi. (A katonák felemelik Boriszt.) Hallgassa meg. hogy mit is kiván tőlünk Isten. Meg is ölhet.) 28 Az orosz hadsereg hivatalos jelzője.) Menjen. remélem .) Nos..viszontlátásra. hogy beszélnek? Ők maguk is tudják. amit mondani fogok. Nekem egészen mindegy. Isten vele.. azután pedig gondolkozzék. Mást nem tehetünk. mint e csalók szolgáinak lenni. Nos.. (Elmegy. hogy kiabál. Nekünk azon kell gondolkodnunk. TÁBORNOK: Csend legyen. amit te mondani fogsz. Csak fel kell öltöztetni.) Itt van a bátjuska? (Boriszhoz. jobb ugy. (Boriszhoz. esküdjön fel és hagyja ezt abba. TÁBORNOK: Felemelni és felállitani. én is heves voltam. mi lesz? BORISZ: Nincs többet mit beszélnem. azt mondtam. Tartsa meg magának a gondolatait. hogy a csendőrségen kérdezzék ki. (Belép a csendőrtiszt az irnokkal. JELENET Borisz. BORISZ: Egyáltalán nem akarom hallani.. TÁBORNOK: Megkötözni. Küldjék a bátjuskát. az is könnyebb. hogy az Evangéliumban ilyen és ilyen vers áll. Ne engedelmeskedjenek nekik.TÁBORNOK: Csend! Nem ismered el a hatalmat. 48 . szolgálja le az idejét. Dobják el a fegyvereket. IRNOK: Hogy legyünk meg katonaság nélkül? Lehetetlenség. Beszéljen a bátjuskával. én mindent megmondtam. BORISZ: Ezen nem nekünk kell gondolkodnunk. A papok értenek ehhez. az irnok és a katonák. hogy megvizsgálják. Kórházba kell küldeni. El fog rohadni az erődben. TÁBORNOK: Hiszen őrült. EZREDES: Nem hagyja magát. hogy engedelmeskedjem önnek. mi lesz? (Borisz hallgat. Ugy jobb lesz. hogy elismerd.) Miért nem válaszol? Igazán. Isten pedig azt akarja. Hallgasd meg. Ön is heveskedett. Az ember nem mehet fejjel a falnak. TÁBORNOK: Küldjék hát el. mikor is üdvözölhetni fogom a cári szolgálat megkezdése alkalmából. de kényszeriteni. És semmit sem használ senkinek. Én majd kényszeritelek. Ezt a csalók eszelték ki. amit önnek mondok. Az ezredes és a segédtiszt követik. hogy mi lesz önnel.) BORISZ: Ezt megteheti. BORISZ (az irnokhoz és a katonákhoz): Látják. (Megveregeti a vállát. TÁBORNOK: Ön azt irja. EZREDES: Az volt a parancs.) 6. hogy mi. (A segédtiszthez. Menjenek el! Hadd zárják be magukat a fegyelmi zászlóaljba. Hagyja abba. KATONA: Hogyan? A püspököknek csak érteniök kell a dologhoz. hogy megcsalják a katonáikat. AZ EGYIK KATONA: Hogy is van megmondva: „Krisztust szerető28 hadsereg?” BORISZ: Ezt sehol sem mondja az Evangélium. Mi nem fogjuk kényszeriteni. De a saját érdekében tanácsolom. hogy térjen észre.

(Az irnok ir. amint tüstént meglátja. ezért az a gyanu merült fel. Ha pedig nem.) Mindazonáltal elismeri magáról. És éppen ez az. CSENDŐRTISZT: Irja. Itt van. a hazugság leleplezésével. JELENET Ugyanazok és a csendőrtiszt az irnokkal. (Boriszhoz. CSENDŐRTISZT: Miért nem ismeri el magát az orosz állam tagjának? BORISZ: Azért. Ha ez a feltevés igaz. Amint látja. hogy nem ismer el. mert nem ismerek el semmiféle államot. hogy a forradalmi párthoz tartozik. Legalább is önre nézve nem lesz céltalan. CSENDŐRTISZT: Nem hinném. ahhoz mérten. CSENDŐRTISZT: Sziveskedjék idejönni. engedje meg: mi az ön neve. de a leghatártalanabb undorodást érzem iránta.) Milyen alapon dolgozik ennek a célnak az érdekében? BORISZ: A csalás. én vagyok. Ön Borisz Szemjónovics Cseremsánov herceg. CSENDŐRTISZT (az irnokhoz): Itt tartózkodik Cseremsánov herceg. . amit vizsgálat tárgyává kell tennem. akkor ki fog kelleni önt vennünk a katonai szolgálatból és vagy be kell zárnunk. BORISZ: Nem viseltethetek bizalommal először is olyan emberek iránt. CSENDŐRTISZT: Milyen vallásu tehát? BORISZ: Nem tudom határozottan definiálni. CSENDŐRTISZT: Mit jelent az. hogy nemcsak nem becsülöm. Boriszhoz. BORISZ: Azt hiszem. amikor ön belépett. hogy ne higyjenek a csalásnak. hogy beszélgetésünk teljesen hasztalan lesz. amelybe befonták őket. ujonc? IRNOK: Parancsára. hivatása és vallása? BORISZ: Ezt ön tudja mind. ugy a katonai hatóság őrizetére itt hagyjuk. CSENDŐRTISZT (leül és az asztal tuloldalán helyet mutat magával szemben): Kérem. Isten rabszolgájának ismerem el magam. Éppen most. Mit óhajt tudni? CSENDŐRTISZT: Először is. Csupán egyetlenegy kérdés bir rám nézve nagyon nagy fontossággal: nem vagyok ugynevezett pravoszláv. hogy valamelyik államhoz és társadalmi osztályhoz tartozik? BORISZ: Nem. akik ezt hordják itt. nem ismerem el. aki megtagadta az eskü letételét? BORISZ: Igen. hogy ön is bizalommal viseltetik irányomban. CSENDŐRTISZT (az irnoknak): Irja. Kivánom és ennek érdekében dolgozom. Mindazonáltal nem vonakodom felelni a kérdéseire. hogy ön megtagadja a katonai szolgálatot és az esküt. és erre nem fogok felelni. mondtam ezeknek a katonáknak. ni. CSENDŐRTISZT: De mégis? BORISZ: Mondjuk keresztény. és másodszor. hogy milyen fokon vett részt a forradalomban. 49 .kivánja az összeomlásukat? BORISZ: Kétségen kivül. Tudomásomra jutott. vagy számüznünk. az igazság elterjesztésével. üljön le. Embernek.7. én örömmel nyilatkozom ön előtt és remélem. a hegyi beszéd tanitása szerint. már az ön hivatása is olyan.

Bocsásson meg. gonosz hivatást? Azt tanácsolnám. CSENDŐRTISZT (mosolyogva): Köszönöm a tanácsát. (Bejön a pap. hogy befejezhetem. Nemcsak erőszakot.kis. PAP: Miért okoz bánatot a feljebbvalóinak. Most legyen szives bevallani ismeretségeit is.) BORISZ: Egyet szeretnék csak önnek megmondani. CSENDŐRTISZT: Azt hiszem. JELENET Ugyanazok és a pap. . PAP: Helytelenül értelmezi az Irást. Keresztelő Szent János azt mondta a katonáknak. PAP: Hát felesküdni miért nem akar? BORISZ: Ön tudja. Nemcsak hogy nem ismerek el.ez az igazi keresztény. BORISZ: Igen. feláldozni a magunk életét és nem elvenni egy másét. Éppen ez az.. fiatalember. Magamat ajánlom. 50 .. CSENDŐRTISZT: Irja. Ajánlom magamat. a csendőrtiszt és irnoka nélkül. átadom a helyemet.. (El az irnokkal. Ismeri Ivásenkót? BORISZ: Nem. hogy nem veszélyes és nem tartozik a mi hatáskörünk alá. de minden tettetést. JELENET Ugyanazok. amit akarok: feláldozni az életemet. de sohasem láttam. ravaszságot. miért nem akarja teljesiteni a keresztény ember kötelességét: szolgálni a cárnak és a hazának? BORISZ (mosolyogva): Éppen hogy a keresztény ember kötelességét akarom teljesiteni s ezért nem akarok katona lenni. Az irnok áldásra járul elé. de nem tudok nem szólni: miért választotta ezt a rossz.. Ennek megvannak az okai.. öreg ember.) 8. Mielőbbi szabadulást kivánok önnek.. hogy meg van tiltva az Evangéliumban. kereszttel és Evangéliummal. Bátjuska. de minden erőszakot a legnagyobb bünnek tartok.) 9.CSENDŐRTISZT: De a leleplezés és meggyőzés ez eszközein kivül elismer még másféléket is? BORISZ: Nem. Jól van. hogy ne tegyék. CSENDŐRTISZT: Kleint? BORISZ: Hallottam róla. BORISZ (mosolyogva): Ez csak azt bizonyitja. Megállapitom önről. hogy a katonák már akkor is raboltak és ő a lelkükre beszélt. PAP: De miért nem akar? Megmondatott: „áldozd fel életedet felebarátaidért” . (Kezet fog. hogy hagyjon fel vele.

ha igy van.) Távozzék. PAP: Nagy konokság. JELENET Ugyanazok. mi ujság. Azt pedig. Tegye le az esküt és nyugta lesz. SEGÉDTISZT: Nos. BORISZ: Hagyjon engem magamra.) 11. Borisz a háttérben ül. Én sajnálom önt. nem fogunk vitatkozni. engedetlenség. és . persze. Magamat ajánlom. SEGÉDTISZT (Boriszhoz lép): Legyen szives. PAP: Isten vele. Nekünk az ildomos. Az a parancsom. Vezettessen el. kényelmesebb. (Elmegy. mint az a tábornok. PAP: Beteget csinálni belőle? Ez. én vagyok. hagyjon magamra. . hogy tagadjam meg Krisztust. PAP: Rendben van.) 10. BORISZ: Nem szégyeli magát.bevallom bünömet . BORISZ: Kin van hát a bün azért.utálkozom önt hallgatni. borzasztóan kifáradtam. Ha még olyan lenne. Távozzék. hogy ön annyi embert megcsal? Mert hát mi is van ezeknek a fejében? (Az ajtónál álló őrre mutat. (A segédtiszt belép.) PAP: Ezen mi önnel. tanácsolom. Mi nem alakithatjuk át a világot. hogy felesküszik és szolgál? PAP: Semmilyen formában sem. hogy mi bün és mi nem bün. hogy elvigyem. SEGÉDTISZT: Vizsgálatra az elmeosztályra. SEGÉDTISZT: Nem egyezett hát bele. hogy engedelmeskedjünk az öregeknek. JELENET Ugyanazok és a segédtiszt. tényleg? Ön. BORISZ: Az ön megitélésére? És ön tényleg nem fél annyi bünt venni magára? PAP: Micsoda bünt? Amint szilárd hitben nevelkedtem s amint lelkészi hivatásom gyakorolva harminc évet leéltem. Kifáradtam. csak bizza rá az egyház megitélésére. BORISZ: Hová? 51 . PAP: Ne makacskodjék. az Evangéliummal. a pap nélkül.bün nem lehet rajtam. Különben csábitó példa lenne. fiatalember. öreg ember.PAP: Egyáltalán nincsen. Miért mondhatta akkor Pilátus: „megesketlek az élő Istenre.de ön kereszttel. SEGÉDTISZT: Szóval el kell vitetni a kórházba. te vagy Krisztus?” Az Ur Jézus Krisztus kijelentette: igen. . hogy senkit se lássak. Szóval az eskü nincsen megtiltva.. Ez a parancs.. (Izgatottan. Krisztus nevében jön hozzám rábeszélni. Távozzék.

Függöny - 52 . ahol nyugodtabb körülmények közt lesz s ahol ideje lesz meggondolni.SEGÉDTISZT: Egyelőre a kórházba. BORISZ: Már mindent régen meggondoltam.) .. Menjünk hát. (Elmennek..

akik hátulról közelednek.) 3. Én kész vagyok önt elbocsátani. FŐORVOS (nevetve): S mint mindig. BETEG TISZT: Én kérem önt. köntösben. de mit tegyünk mi az őrültek között? (Az ápolókra. SEGÉDTISZT: Érdekes alakot hoztam be önöknek. de az Evangélium alapján megtagadta a szolgálatot. ALORVOS: Megint rájött. Önnek jó. az alorvos és egy beteg tiszt. önnek könnyü okoskodnia. 1. FŐORVOS: Nyugodjon meg.) BETEG TISZT: Ön szabad. hogy a szabadság veszélyes önnek. Valami Cseremsánov herceg. hogy irjon ki. nem megbizhatatlan politikailag. Már néhányszor teljesen egészségesnek éreztem magam. FŐORVOS: Csak ne izgassa fel magát. Nos. FŐORVOS: Alkoholista és.) 2. hogy csak betegebbé tesznek.) Mit közeledsz! Takarodj! FŐORVOS: Kérem. csak ártalmamra van. JELENET A főorvos és az alorvos. Hajszál hiányzott.. hogy önnek nem esett. mint utolsó instanciához.. És minden felesleges nap. SEGÉDTISZT: Jónapot. Ápolók bluzban. De tudja ön maga is. A bátjuska a lelkére iparkodott beszélni. (Felordit és az orvosra akarja magát vetni. hozzánk. elvezetik. de az ápolók megragadják. amit (heveskedik) tennie kellene. azok azt véleményezték. követelem öntől. Nem. nyugodjon meg. FŐORVOS: Jóreggelt. (Jelt ad az ápolóknak. katonakötelezettségének kellett volna eleget tennie. lássuk hát.) 53 . Ön kegyetlen.VÁLTOZÁS Fogadószoba a kórházban. hogy megint inni fogok. Habár valami javulás mégis van az állapotában. JELENET Ugyanazok és a segédtiszt. JELENET BETEG TISZT: Mondom önöknek. de ez sem fogott rajta. (Belép a segédtiszt. már észre tértem. Küzdelem. A főorvos. Semmit sem lehet csinálni. Ha tudnám. hogy ápolás alatt fog állni. (Az alorvos kimegy. amit itt töltök. BETEG TISZT: Ön azt hiszi. Ön a megforditottját teszi annak. A csendőrökhöz küldték. hogy nem tartozik a hatáskörükbe.

mint mások. JELENET Ugyanazok és Borisz. amint a lelkiismeretem parancsolja. csaló hitet a kormány terjeszti. hogy nekem nem kell résztvennem a rosszban. de azt biztosan tudom. JELENET Ugyanazok. de mégsem cselekszik ugy. Foglaljon helyet. FŐORVOS: Hogyan értelmezi ezt? BORISZ: Ugy. (A segédtiszt elmegy. és a katonáskodást. hogy előre lássunk. Csak néhány kérdést. vissza kell tartani a rendbontókat a féktelenségektől. hogy nagyon müvelt fiatalember.a vodkát . BORISZ: Amennyiben lehetséges. mint azok közt. Mivel indokolja azt? BORISZ: Keresztény vagyok és ezért nem gyilkolhatok.) 5. Tökéletesen egészséges vagyok... a segédtiszt nélkül. Csodálatos. És gazdag menyasszonya van. FŐORVOS: Ön megtagadta a katonai kötelezettség teljesitését. FŐORVOS: Igen. FŐORVOS: Legyen szerencsénk. 54 . JELENET Ugyanazok. zárjon be minél előbb és hagyjon pihennem.a kormány árusitja. . rendbontó sokkal több van a kormány kebelében. El fogunk beszélgetni. FŐORVOS: De hiszen meg kell védeni a hazát az ellenségektől. hogy ha be akar zárni valahová. hogy önöknél van a megfelelő helye. az alorvos nélkül. akiken erőszakot követ el.) 6. amelynek teljesitését követelik tőlem és amely a legfőbb eszköze a romlottságnak.) Ön hagyjon bennünket magunkra. arra kérném. (A segédtiszthez. FŐORVOS: De mi lesz a világgal? Hiszen az ész azért adatott nekünk. Mit érez? Mije fáj? BORISZ: Semmim. de a szabályokat be kell tartanunk. FŐORVOS: Bocsásson meg.4. (Bevezetik Boriszt. BORISZ: A hazát senki sem támadja meg. SEGÉDTISZT: Azt mondják.a kormány követeli. Be kell ismernem. BORISZ: Én ugy cselekszem. FŐORVOS: Mania. FŐORVOS: Az ön véleménye szerint tehát nincs szükség kormányra és államra? BORISZ: Én ezt nem tudom. a hazug. hogy például a bajok föokát .

A hercegné benéz az ajtón és utánuk szól: „Menjenek. hogy kissé megvizsgáljam. ALORVOS: Látogatók érkeztek Cseremsánovhoz. FŐORVOS: Sóhajtson. BORISZ: Kicsodák? ALORVOS: Szarűncov a leányával.és ön segédkezet nyujt nekik ebben. Nem kivánna átmenni az osztályába? (Bejön az alorvos. hogy nem tudnak mivel felelni az igazságra s hogy ezért azt tetették. . Megkinozhat. az alorvos és az ápolók el. BORISZ: Szeretnék beszélni velük.) 8. Bejön Nyikoláj Ivánovics és Ljuba. Köszönöm. FŐORVOS: És itt? BORISZ: Nem. FŐORVOS: Kérje őket ide. Ne vegyen lélegzetet. (Tapintani kezdi. Megértem. hogy azért küldtek ide. hanem a jó tartja fenn. JELENET Ugyanazok és az ápolók. (A főorvos. JELENET Ugyanazok és az alorvos. (A főorvos megnyom egy csengőt.) 7. FŐORVOS: Csillapodjék le.) Itt nem érez fájdalmat? BORISZ: Nem. nem vagyok hajlandó. Hiszen ez ocsmány és szégyenletes. Sziveskedjék lefeküdni.) Hagyjon békében. (Mérőeszközt vesz elő és megméri a homlokát és az orrát. én majd azután”. hogy egészséges vagyok.) Most legyen olyan jó néhány lépést tenni becsukott szemmel. hogy a társadalmi rendet nem az erőszak. mert vonakodtam résztvenni a gonoszságukban.) 55 . hogy abnormálisnak tartanak. de tegye egyedül. és hogy egy ember vonakodása a rosszban való részvételtől nem jelent semmilyen veszélyt. Most engedje meg. Hiszen ön tudja. (Hevesen.BORISZ: És arra is adatott az ész. ahogy akar. FŐORVOS: Szóval nem hajlandó néhány lépést tenni? BORISZ: Nem. én nem fogok önnek segiteni. Hagyja abba. Két ápoló lép be. BORISZ: Nem rösteli magát mindezt végigcsinálni? FŐORVOS: Mit? BORISZ: Mindezeket az ostobaságokat. hogy lássuk. hogy idegei fel vannak zaklatva. FŐORVOS: Most engedje meg. Itt fogadhatja őket.

LJUBA: Jól van.) BORISZ: Nekem ez nem félelmes. a világon is változás lesz.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Azért jöttem. azt fogom mondani. hogy ne tégy semmit az emberi dicsőség kedvéért. hogy ugy kell. oly könnyü. ami a világon történt. cigarettázó birókat. BORISZ: Természetes. a második. nekem most semmi sem félelmes. amikor megmérlegelted. hogy ezekben a dolgokban rosszabb átcsinálni. a legfőbbet. hogy ez jó. ne sajnálj. megmondjak neked: az első. egy beteg beront a szobába. amig el nem kezdtem. Ezt akartam neked mondani. JELENET Borisz. . Az anyád itt van. (Ljuba ül és sir. Nem gondoltam arra. „S amikor elvisznek benneteket a kormányzókhoz. mint ezelőtt. Magamról merem neked mondani. örvendetes lett minden. hogy egyet. amit mondtam.” Vagyis ne akkor csináld. amit akartam. ezt nem lehet.) 56 .a te magatartásodtól. hogy mit fogtok mondani. hanem amikor egész lényeddel érzed. Nyikoláj Ivánovics és Ljuba. De amikor megláttam mindezt a hazugságot. ezeket a kihallgatásokat. BORISZ: Nem. De csak addig.9. És féltem. Isten hozta. Én olyan jól érzem magam. Meg vagyok győződve. De mikor engedik szabadon? BORISZ: Senki sem tudja. (Bejön a hercegné. A jelen olyan jó. hogy segiteni fogsz nekem. ami a lélekben történt. mégis szenvedek és tudom. az isteni szellem fog bennetek beszélni. sem jobban nem foglak szeretni és tisztelni. akiknek a véleményével törődöl.tedd meg.nem gondolni meg előre: igy fogok csinálni. ne gondolkozzatok azon. azért. (A folyosón eszeveszett jajveszékelés hallatszik. rendőrséget. amint az Evangéliumban van megmondva . a szivem oly örömteli. akik elvonszolják. LJUBA: Képes lehetek talán örülni? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Örülni nem.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: A legfőbb pedig. Olyan jól érzem magam. És te itt leszel. (Összecsókolódzik Nyikoláj Ivánoviccsal. hogy nem cselekedhetsz másként. Ha meg tudod tenni. Én nem gondolok a jövőre. tenyerei közé veszi a fejét és megcsókolja): Szegény Borisz. És rettenetesen le van sujtva. hogy helyeseljenek neked azok. LJUBA (egyenesen Boriszhoz lép. amire kér. szenvedek miatta. hogy ebben a dologban ugy kell cselekedni. sem kevésbé. nem voltam képes nem mondani azt. mert nem az a drága.) LJUBA: Ez rettenetes. (Sir. Csak egytől félek . utána olyan egyszerü. és bármilyen örömmel cserélnék is vele. hanem az. hogy ha most leleszed az esküt és szolgálni kezdesz. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Megmondtam neked. Én sem örülök. És te még jobbá teheted. nyomában ápolók. mert ha valami történt a lélekben. hogy meg fogom tagadni a szolgálatot. mint végig nem csinálni valamit. iratokat. BORISZ: Én igy is tettem. És te segits nekem.

már megyek.10. De maga is legyen én irántam szánalommal. (Nyikoláj Ivánovicshoz. éppen annyira lehetetlenek. Ljuba. Azt hiszem. Isten áldjon! Gondolkozzál. légy irántam szánalommal és fogadj csütörtökön jó hirrel... amely mindenkit csak szenvedni kényszerit. mondd hát neki. FŐORVOS (belép): Urnőm.az ember még bele is bolondulhat.. HERCEGNÉ: Nem.ennek nagyon sulyos következményei lehetnek. légy irántam szánalommal. Boriszt kivéve. galambom. s ha mondva van. A fia felzaklatott kedélyállapotban van. BORISZ (Ljubához lép): És mit mondasz te nekem? LJUBA: Én nem tudok hazudni. Utána a többiek is mind. Egyetlen örömsugár. BORISZ: Hallgass meg. JELENET Ugyanazok és a hercegné. Valami uj kereszténységet gondoltatok ki Nyikoláj Ivánoviccsal. HERCEGNÉ: Kitaláltad. (Megcsókolja. Harminc éven keresztül csak érted éltem. jó. Borja. Borja. mintha holnap biztosan meghalnál. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mondd. S amikor minden kész van. mondd. nem tudok tovább várni.csütörtökön és vasárnapon . hogy én mit szenvedek. ostobán van mondva.és te kinná változtatod. mama. Nem tudom. mama. Borja! Légy szánalommal irántam! BORISZ: Mama. LJUBA: Mit tudok én mondani! BORISZ: Értsd meg. A látogatási napokon . gyalázat. Gondoztalak. . amik lehetetlenek. hogy nem tudsz. HERCEGNÉ: Jó. egyszerre csak lemondani mindenről! Börtön. mint ahogy nem lehet repülni. minek kinozod magadat és valamennyiünket.) Hiszen az őrültek házában vagyok. Értsd meg. BORISZ: Igy is van megmondva az Evangéliumban. HERCEGNÉ: Ne tagadd meg a szolgálatot. Igy nem tudok én szolgálni. HERCEGNÉ: Ön miért nem szól semmit? Ön döntötte romlásba. megcsinálódott. (A nyakába veti magát és sir.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (kezet nyujt): Gondolkozz.) 57 . .méltóztassék tizenkettőig idefáradni. JELENET Ugyanazok és a főorvos. rábeszélte? Beleegyezett? Borja. hogy beállsz. hanem ördögi tanitás. Nem értem és semmit sem tudok mondani. Isten veled. Csak akkor fogsz helyes elhatározásra jutni. Nekem is nehéz. hogy vannak dolgok. (A folyosóról megint jajveszékelés hallatszik. (Sir és elmegy. . Badarság.) Az egész életem csak szomoruság volt. galambom. hogy félbe kell szakitani a beszélgetést. mama. Önnek jó. De nem. hogy meg fogod gondolni és gondold meg. Borja. örvendeztem.) Nos. Mindenki szolgált és szolgál. önnek is kell rábeszélnie.. Ez nem kereszténység. BORISZ: Na jó. HERCEGNÉ: Semmi sincs megmondva. 11. nekem rettenetes súly van a szivemen. De nem tudok igéretet tenni.

ÁPOLÓ: Tessék átöltözni. mennyire nehéz! Uram. BORISZ: Ah.12.) 13. köntössel. mennyire nehéz. JELENET Borisz egyedül. (Imádkozik. Bejönnek az ápolók.Függöny - 58 . segits nekem. Borisz átöltözik. Ah. JELENET Borisz és az ápolók. .

Beszélt Ljubával és Ljuba azt mondta. kellemes és jó ember. És szinielőadás volt Mákovéknál. S ha otthon nem szórakoztatom őket. mert ez megtagadása összes elméleteinek: nagyvilági. micsoda bál. Hiszen heten vannak. ez a rettenetes lidércnyomás . pour les adolescents. MÁRJA IVÁNOVNA: Ugyan. De azt hiszem.30 Csak nem küldhetem a gyerekeimet máshová táncolni. Még mindig ott van. hogy mennyire szeretnék nem okozni neki kellemetlenséget. hogy ma már egyáltalán nem annyira követelőző.29 mint régebben mondták. Belép Márja Ivánovna elegáns selyemruhában. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Félek. ami a szivén van. (Bejön a zongorás. mit fognak csinálni. Ebéd után nagyon rosszkedvüen ment be a szobájába. Lakájok virágokat állitanak fel a zongora előtt. Én legalább annyira boldog vagyok most Ljuba miatt. Azt mondják. MÁRJA IVÁNOVNA: Borisz bizony Nyikoláj Ivánovics eszméinek rettenetes áldozata. une sauterie.) Ide állitsa. MÁRJA IVÁNOVNA (a lakájoknak): A gyümölcsöt állitsák a büffére. Mit csinál? ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Lizánjka többször járt nála. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Ez megint borzasztó csapás lesz Nyikoláj Ivánovicsra. MÁRJA IVÁNOVNA: Mit csináljak. hanem egyszerüen szerény estély. Lehetetlen nem tudnia. Miért kellett elpusztulnia? Különben sohasem szerettem különösebben. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Ó nem. és mindenütt táncoltak. csak nem mondja meg. Nem bál. hogy Nicolasnak ez nagyon kellemetlen. . Szarűncovék házának szálája zongorás táncestélyre van előkészitve. Isten tudja. vagy az ép eszét.) 29 30 Kisebbszerü táncest.Borisz Cseremsánov. hogy borzasztóan lesoványodott és az orvosok féltik az életét. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Nem szereti Alexándr Mihájlovicsot. . hogy nem szereti. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Talán már megkérte a kezét? MÁRJA IVÁNOVNA: Ugyanaz. Ah. Alexándra Ivánovnával. A harmadik felvonás óta egy év telt el. A fiatalság számára. (Az egyik lakájhoz. mintha megkérte volna.Kit? Alexándr Mihájlovicsot? Természetes. MÁRJA IVÁNOVNA: Hát mit tegyek? Nos. MÁRJA IVÁNOVNA: Hiszen tudja. Alexándra Ivánovna és lakájok. hogy igen.NEGYEDIK FELVONÁS Moszkvában. 59 .Isten látja. JELENET Márja Ivánovna. Viszonoznom kell nekem is valahogyan. 1. mit tegyek? Hiszen mindenkinek élnie kell. kedves.

és várjon egy kicsit. hogy ha bele nem egyezik. vagy a kórházban hagyják. (El. De itt jön Alexándr Mihájlovics. Ljuba. vagy egy erődbe dugják. MÁRJA IVÁNOVNA: Fanatikusok.2. A szalónban van még két párna. Ma este ismerősök lesznek itt. Kedveltem Borját. de azért mégsem volt parti Ljuba számára. amit elmulasztott. hogy segiteni fogok neki. SZTARKÓVSZKIJ: Repülök. csodálatos a meggyőződés ereje. Alexándra Ivánovna és Ljuba. (Sztarkóvszkij elmegy. hogy emellett derüs. szalagokkal. amikor belegabalyodott Nyikoláj Ivánovics eszméibe. És Lizánjka azt mondta. csillagokkal. (Kezet csókot mind a kettőnek. Hiszen mennyire szenved. dekolté nélkül): Á. párnával. JELENET Ugyanazok és Sztarkóvszkij. Be lehet jelenteni? 60 . SZTARKÓVSZKIJ: Korán jöttem. sőt vidám is.) MÁRJA IVÁNOVNA: Sohasem szerettem különösebben. JELENET Ugyanazok és a zongorás. (A zongorához lép. Vállalkoztam.) 3. SZTARKÓVSZKIJ: Hát Ljubovj Nyikolájevna? Annyit készült táncolni. MÁRJA IVÁNOVNA (a zongoráshoz). a zongorás vagyok. nem kérek.) MÁRJA IVÁNOVNA: Annál jobb. célozgatni. ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Mégis. SZTARKÓVSZKIJ: Megyek segiteni neki.) 5. Azt mondják neki. jó estét. Jó estét. Segitsen nekem. MÁRJA IVÁNOVNA: Üljön le. (Bejön frakkban az elegáns Alexándr Mihájlovics Sztarkóvszkij. Szabad? MÁRJA IVÁNOVNA: Nagyon jó lesz. JELENET Márja Ivánovna. MÁRJA IVÁNOVNA (Ljubának): Hallgass csak ide. kérdezősködni fognak. Vele szembe jön Ljuba. kárpótlásul mindazért. Vagy nem akarna egy teát? ZONGORÁS: Köszönöm. Állandóan egy és ugyanazt a választ adja. legyen szives. LJUBA (estélyi ruhában. ön is itt van? Nagyon jó.) 4. A táncokhoz jött? ZONGORÁS: Igen. JELENET Ugyanazok és Ljuba. hozzon ide mindent. MÁRJA IVÁNOVNA: A cotillionhoz csinál előkészületeket. Kiváltkép.

nem kell. VÁNJA (szintén egy párnával): Most itt van minden. VÁNJA: Azért vagy te vőlegény. nem. mama.31 LJUBA: Nem. nem. mama. JELENET Ugyanazok és Vánja. Papának kellemetlen lesz.) 6. SZTARKÓVSZKIJ: Neked könnyü. Ez annyit jelentene. hogy jobb ma bejelenteni. Hiszen c’est le secret de la comédie. Hogy mi mindent csinált! Csak érteni kell a rendezéshez. (Elfut. három párnát hoz és egyet utközben leejt): Ljubovj Nyikolájevna. 8. Ljuba. te mindenkit ismersz. kérlek. Azért mégis adok neked negyven poén előnyt. LJUBA: Vánja. JELENET Ljuba és Sztarkóvszkij. 61 . vagy gyanitja anélkül is. SZTARKÓVSZKIJ: Ami azt illeti. Nem. MÁRJA IVÁNOVNA: De hiszen tudja. hogy melyikünknek lesz több érdemrendje. gyere. hogy utána megkapjam a jutalmamat. SZTARKÓVSZKIJ (állával leszoritva. LJUBA: Hát tudja mit: az estély végén. MÁRJA IVÁNOVNA: Amint akarod. fogadtam Alexándr Mihájloviccsal.) 7. de nekem előbb még el kell büvölnöm a leányokat. a vacsora előtt. VÁNJA: Mindent összetörök. Azt hiszem. (Sztarkóvszkij bejön.LJUBA: Nem. én sem vagyok vőlegény s egy gyereknek is mögötte maradok. mint megmérgezni az egész estét. menj be a szobámba és hozd el a polcról a ragasztót és a tűpárnát.) Csak az Istenért. LJUBA: Mindent hoz? MÁRJA IVÁNOVNA: Megyek. te már előzetesen megszolgáltad az érdemrendeket. JELENET Ugyanazok és Sztarkóvszkij. megnézem Natását. legyen szives. Vánja. nehogy összetörj valamit. (Vánja indul. és előbb vagy utóbb meg fog kelleni neki mondani. Minek? Hadd kérdezzenek.) 31 Ez a bohózat titka. (Alexándra Ivánovnával el. csak hagyja. én meg gyerek. majd én felemelem.

9. JELENET Ljuba és Sztarkóvszkij. SZTARKÓVSZKIJ (megfogja Ljuba kezét): Ljuba, szabad? Olyan boldog vagyok. (Megcsókolja a kezét.) A mazurka az enyém, de ez nekem kevés. A mazurka alatt az embernek nincsen ideje beszélni. Nekem meg kell beszélnem. Sürgönyözhetek az enyéimnek, hogy megkaptam a beleegyezését és boldog vagyok? LJUBA: Igen, ma este. SZTARKÓVSZKIJ: Még egy szót: hogy fogja ezt Nyikoláj Ivánovics fogadni? Szólt neki? Igen? LJUBA: Nem szóltam. De meg fogom mondani. Ugy fogja fogadni, amint most mindent fogad, ami a családjára vonatkozik. Azt fogja mondani: tégy, amint tudsz. De a lelkében bánkódni fog. SZTARKÓVSZKIJ: Azért, hogy én nem vagyok Cseremsánov? Azért, hogy kamarás-ifju és nemesi marsal vagyok? LJUBA: Igen. De én már harcoltam magammal, igyekeztem megcsalni magamat miatta. És nem azért nem csinálom azt, amit ő akar, mintha őt kevésbé szeretném, hanem azért, mert nem tudok hazudni. És ő maga is ezt mondja. Tulontul élni akarok. SZTARKÓVSZKIJ: És ez az egyetlen igazság - az élet. És ő, Cseremsánov? LJUBA (izgatottan): Ne beszéljen nekem róla. Szeretném, ha el tudnám itélni, és elitélni őt akkor, amikor szenved. És tudom, hogy ez azért van, mert bűnös vagyok előtte. Csak azt az egyet tudom, hogy van szerelem, és azt hiszem - igazi szerelem, amellyel őt sohasem szerettem. SZTARKÓVSZKIJ: Igaz ez, Ljuba? LJUBA: Ön azt akarja, hogy azt mondjam, hogy önt szeretem ezzel a valódi szerelemmel; de nem mondom. Én önt más szerelemmel szeretem, igen, de még ez sem az igazi. Az sem az igazi és ez sem az igazi; ha össze lehetne a kettőt keverni... SZTARKÓVSZKIJ: Nem, én meg vagyok elégedve a magaméval. (Megcsókolja a kezét.) Ljuba! LJUBA (eltólja): Nem, kezdjük csak el a rendezést. Már jönnek is a vendégek. (Bejön a hercegné Tónjával és kislányával.)

10. JELENET Ugyanazok és a hercegné Tónjával és kislányával. LJUBA: Mama azonnal itt lesz. HERCEGNÉ: Mi vagyunk az elsők? SZTARKÓVSZKIJ: Valakinek csak kell elsőnek lennie. Már ajánlottam, hogy csináltassunk egy gumibabát első vendégnek. (Bejön Sztyópa. Vánja hozza a ragasztót és a tűpárnát.)

62

11. JELENET Ugyanazok és Sztyópa Vánjával. SZTYÓPA: Tegnap azt hittem, hogy látni fogom az olaszoknál. TÓNJA: A néninél voltunk és varrtunk a szegények számára. (Bejönnek diákok, hölgyek, Márja Ivánovna, a grófné.)

12. JELENET Ugyanazok, Márja Ivánovna, a grófné, diákok, hölgyek. GRÓFNÉ: Nyikoláj Ivánovicsot nem fogjuk látni? MÁRJA IVÁNOVNA: Nem, ő sohasem jön a vendégek közé. SZTARKÓVSZKIJ: Négyesre, kérem! (Tapsol. Felállnak, táncolnak.) ALEXÁNDRA IVÁNOVNA (Márja Ivánovnához lép): Nyikoláj Ivánovics rettenetes izgalomban van. Borisz Szemjónovicsnál volt s amikor visszaérkezett, meglátta a bált és el akart menni itthonról. Az ajtajához álltam és hallottam, amint Alexándr Petróviccsal beszélgetett. MÁRJA IVÁNOVNA: Mit mondott? - Rond des dames. Les cavaliers en avant.32 ALEXÁNDRA IVÁNOVNA: Azt mondta, hogy igy nem lehet élni és hogy elmegy. MÁRJA IVÁNOVNA: Micsoda emberkinzó! (El.) - Függöny -

32

Négyes-figura.

63

VÁLTOZÁS Nyikoláj Ivánovics szobája. Messziről zene hallatszik. Nyikoláj Ivánovics kabátban van; egy levelet tesz az asztalra; a rongyos Alexándr Petróvics mellette áll. 1. JELENET ALEXÁNDR PETRÓVICS: Legyen nyugodt; egy fillér nélkül eljutunk a Kaukázusig. Ott aztán már célnál van. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Tuláig vonattal megyünk, onnan tovább gyalog. Na, minden készen van. (A levelet az asztal közepére teszi és kifelé indul. Találkozik Márja Ivánovnával.)

2. JELENET Nyikoláj Ivánovics, Alexándr Petróvics és Márja Ivánovna. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS. Miért jöttél? MÁRJA IVÁNOVNA: Hogy hogy miért? Azért, hogy ne engedjelek kegyetlenséget elkövetni Mire való ez? Miért teszed? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Miért? Azért, mert nem tudok igy élni tovább. Nem tudom elviselni ezt a borzalmas, erkölcstelen életet. MÁRJA IVÁNOVNA: Amit mondasz, az a rettenetes. Az életem, amelyet csak neked és a gyermekeknek szentelek, egyszerre csak erkölcstelen. (Meglátja Alexándr Petróvicsot.) Renvoyez au moins cet homme. Je ne veux pas qu’il soit témoin de cette conversation.33 NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Várjon rám odakünn. Alexándr Petróvics, azonnal jövök. ALEXÁNDR PETRÓVICS (kimegy).

3. JELENET Nyikoláj Ivánovics és Márja Ivánovna. MÁRJA IVÁNOVNA: Mi köze lehet hozzád egy ilyen embernek? És miért áll hozzád közelebb a feleségednél? Ezt lehetetlen megérteni. És hová mégy? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Egy levelet hagytam a számodra. Nem akartam beszélni. Tulságosan fájó. De ha akarod, igyekezni fogok nyugodtan elmondani. MÁRJA IVÁNOVNA: Nem, nem tudlak megérteni. Miért gyülölöd és bünteted feleségedet, aki neked mindent odaadott? Mondd, mit tettem, báloztam, cicomáztam magam, kacérkodtam? Egész életem a családomnak volt szentelve. Mindegyik gyereket magam tápláltam, neveltem; az utolsó évben a vagyonkezelés egész súlya is az én vállaimon nyugodott... NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (félbeszakitja): De ez a suly csak azért nehezedik rád, mert nem akartál ugy élni, amint ajánlottam.

33

Legalább küldje ki ezt az embert. Nem akarom, hogy tanuja legyen ennek a beszélgetésnek.

64

MÁRJA IVÁNOVNA: Hiszen lehetetlenséget kivántál. de. hogy mindent odaadtam a feleségemnek. amikor itt hagysz. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mások megértik. hogy szégyelem magam.) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hiszen te nem akarod megérteni az életemet. meggyülöltél engem. mindenki azt mondta. és ezért gyalázatba kell. és éppen azért. Különben nekem egészen mindegy. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem bánom. de nem cselekszem. Igyekeztem részt venni az életetekben. Az sem változtatna a dolgon. hogy mit akarsz tőlem. Lehetetlen analfabétáknak hagyni a gyerekeket. hogy a te kereszténységed azt tette. De nem ez a fontos. MÁRJA IVÁNOVNA: Mi van abban borzasztó.kérdezd meg Mánját és Varvara Vasziljevnát. de nem idézheti elő azt. MÁRJA IVÁNOVNA: Vaszílij Nyikánorovics megbánta a bünét és ujból visszatért egyházközségéhez. De nemcsak a gyalázatról van szó. . hogy Isten müve végbemegy. és mások is. belevinni azt. nem tudok élni nélküled. vagy hogy te megőrültél. magam pedig fényüzésben élek. De ez lehetetlen. MÁRJA IVÁNOVNA: Hogyne büntetnél. amint te akartad.de szégyelem is magam . ami az én számomra az egész életet jelenti. MÁRJA IVÁNOVNA: Te magad mondtad nem egyszer. MÁRJA IVÁNOVNA: Meg akarom érteni. Nem. hogy a kötelességem. aki pénzt kunyorál tőled? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ő is. hogy kinozlak benneteket és kinzom magamat.. te jót akarsz tenni.. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Ez sajnálatraméltó. Mondd meg. De hogy miért.. de össze is rombolom azt. hogy szétrombolom Isten művét. A legfontosabb az. 65 . Tónja pedig e pillanatban táncol és Sztyópával kacérkodik. s nekem magamnak mosnom és főznöm. hogy lehetetlen nem tennem. Csak az az eredmény. az én lelki életemet. Kérdezd meg az egész világot. . de nem tudok igy élni.nem értem. te keresztény vagy. Látom. az alatt az ürügy alatt. ha senki sem értene meg. elmégy tőlem.hanem arról. Valami effélét akartál. mert féltem. Mit fog mindenki mondani? Egyet a kettő közül: vagy hogy én rossz asszony vagyok. hogy a fekete fehérré váljék és nem képes az én életemet sem megváltoztatni. aki odaadta neked egész életét? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Mivel büntetem? Hiszen szeretem is. . És ez büntény. hogy az egész tél folyamán egyetlen egyszer. MÁRJA IVÁNOVNA: Kicsoda? Alexándr Petróvics. amit csinálok. hogy csaló vagyok. hogy kellemetlen lesz neked. Mása! Neked nincs rám szükséged. MÁRJA IVÁNOVNA: És te szégyeled magad az emberek előtt? Nem tudnál tényleg e fölé emelkedni? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem arról van szó. Miért bünteted hát azt az asszonyt. hogy most nem szeretsz. hogy az evangéliumi szegénységet prédikálom.. hogy szereted az embereket.estélyt rendeztem? És ez is milyen. Miért? Miért? (Sir. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Én ezt sohasem akartam. legyek őrült. Nemcsak kinzom magam. és Vaszílij Nyikánorovics is. szereted az egész világot. Mindenkinek. hogy beszélek. MÁRJA IVÁNOVNA: Mindegy. még ha ellene cselekszünk is. hogy meggyülölted a családodat. de nem tudom megérteni. még a részeges Alexándr Petróvicsot is. még ennek az Alexándr Petróvicsnak is joga van azt mondani és a szememre hányni.de én mégis szeretlek téged. . hogy essem. azt mondod. és Tónja is. Bocsáss el. .

Vánja beiratkozott az egyetemre. [de én nem tudom másként nevezni azt az életet. jellemes 66 . hogy valamennyien testvérek vagyunk. Nicolas. Gondold csak meg: Ljuba most férjhez megy. mint követeli ettől a lakájtól. amelyen ti éltek. hogyan szolgálnak nekünk rabszolgák gyanánt felnőtt. képzeld magad egy pillanatra az én helyzetembe és meg fogsz érteni.) 5. hogy a fiam. hanem nem tudlak. (Elmegy. Hiszen ez igy van mindenkinél. hogy vizet hozzon neki. MÁRJA IVÁNOVNA: Nem hogy nem akarlak. külföldön is és mindenütt. Ma reggel kinn vagyok a Menhelyen. MÁRJA IVÁNOVNA: Mondd. hogy megértettem. MÁRJA IVÁNOVNA: De hiszen mindez ezelőtt is igy volt. Ezenkivül látom. mint halt ott a szó szoros értelmében éhen egy gyermek. frakkba bujtatott emberek. Te haragszol erre a szóra. Azután elmegyek Boriszhoz.) 4. ne fossz meg bennünket magadtól. Noshát. hogy most nem jöhetek. Kátja tanulnak. amely reánk dolgozik. egy tacskó. látom. látom. hogyan megy egy tüdővészes mosónő fehérnemüt öblögetni. és látom. Az első: az élet itt minden izében erkölcstelen. erős. Misa. hogy őt. látom egész hadseregét a szolgaszemélyzetnek. annak a földnek a hozadéka. én pedig saját szemeimmel látom. Menj. VÁNJA: Mama. hogy az élet megrontja a gyerekeket: „jaj annak. szeress. hivnak. hogyan pusztulnak és romlanak]. ezt a tiszta. Hatolj belém. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem akarsz megérteni és egyre jobban eltávolodunk egymástól. Számomra minden egyes ebéd kinszenvedés. Mi nehéz a számodra? Csak türj el bennünket. hogy ez lehetetlen. már nem tudom ezt szenvedés nélkül nézni. mi kinoz? (Vánja beszalad. aki életével száll sikra az igazságért. amelyet a néptől raboltak el. aki csak egyet is elcsábit e kicsinyekből”. azután hazajövök és egy fehér nyakkendős lakáj nyit nekem ajtót. JELENET Ugyanazok és Vánja. MÁRJA IVÁNOVNA: Mindez csak tépelődés. amely teljesen rablásra van alapozva. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (hevesen): Ez a meg nem értés éppen a rettenetes. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Azóta. JELENET Nyikoláj Ivánovics és Márja Ivánovna. amit prédikálsz: türj. MÁRJA IVÁNOVNA: De hiszen magad is tudod. ahhoz az emberhez. VÁNJA: De aztán gyere. mint vált egy fiuból alkoholista. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem akarsz látni és engem megérteni.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hiszen megmondtam. mert a pénz. Nem tudom látni. menj. [Ma például. Hogy lehessen mindezt derékban kettétörni? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hát én mit tegyek? MÁRJA IVÁNOVNA: Tedd azt.

megyek. hogy a leányom. maradok.) 7. azt akarod. ravasz gyermek. MÁRJA IVÁNOVNA: Ha elmégy. Nyilván Te nem akarod. ocsmány dolog volt. amely tőlem elvisz. miért? (Sir. Ne rontsuk el huszonnyolc évi házasság után. MÁRJA IVÁNOVNA: Megyek. Vánja és Kátja. százasok és százasok fecsérlése. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (haragosan): Nem bánom. Istenem. hogy munkásod legyek ebben a Te müvedben.elmegyek majd az alá a vonat alá. Bocsáss el. Nem. [És itt. az egyetlen ember a családomból. MÁRJA IVÁNOVNA: Te azt mondod: az igazságot. Csak azt mondom. de mások. Igen. Nem utazom. 67 . látom . JELENET Ugyanazok. És utána hazajövök és megtudom. Annyira fáj ez nekem. JELENET Nyikoláj Ivánovics egyedül. mindegy.] MÁRJA IVÁNOVNA: Ez aztán keresztény kijelentés. hogy szivbajos és ingerlik és a dühöngő őrültek közé zárják. Jól van. de csak azt akarom. hogy mindenki ujjal mutogathasson rám: beszél. hogy megalázzanak. Az ilyesmi csak pillanatnyi gerjedelem. (Levetkőzik. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Gyermek.megtagadta a vőlegényét. Az igazságot én mindazonáltal igazságnak tartom. Istenem! Micsoda szenvedés. VÁNJA és KÁTJA (befutnak): Mama. hogy azelőtt volt tévuton s most visszatért az egyházhoz. Miért. És vesszenek el valamennyien. 6. aki megértett . Misa is és Kátja is. nem fogok estélyeket rendezni. mert ő csak a hasznot keresi. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Lehetséges volna? MÁRJA IVÁNOVNA: Lizánjkának irt.karácsonyfa..embert hogyan viszik szándékosan az őrületbe és pusztulásba. Engedelmesség. ez rémes. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Igen. bál. ez rémes. hogy megtagadta az igazságot. hogy megértsetek.] Nem tudok igy élni. Ha legalább fel tudnék erre a magaslatra emelkedni. Jó. ő majd megmutatja neked a levelet. vagy ravasz asszony. Hiszen Vaszílij Nyikánorovics is azt hitte. De ne büntess meg. S ha nem veled. én is veled megyek. Jól van. legyen. gyere gyorsan. hogy Neked mi kell. de nem cselekszik. Igy van Tónjánál is. teljesen gyermek. hanem megértette az igazságot .. Légy irántam szánalommal. akinek szerelmet igért.) MÁRJA IVÁNOVNA (megöleli): Nem sok időnk maradt még az életből. beismerem a hibámat. Csak azt kérem. ők is tudják. Alexándr Petróvicsról már nem beszélek. a többség azt mondja: belátta az eltévelyedését. Én tudom..) NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (az ajtóban): Alexándr Petróvics.nem engem. és férjhez megy egy lakájhoz. hogy beleéld magad az én helyembe. Te jobban tudod. együgyüség. Isten veled. Bocsássunk hát meg egymásnak. Igen. igen. hogy megszabaduljanak tőle. (Elmegy Vánjával és Kátjával. egy hazughoz. . mikor emberek pusztulnak éhen. halálra vagyok gyötörve. az én házamban belépek. és az igazságot.. menjen haza.

68 . A megpróbáltatások borzalmas napja van ma. És ez az ön müve. igen.) 10. mert gyülölöm és megvetem. hogy az élet csupán a Neked való szolgálatban áll. bocsássanak meg nekem. Van szerencsém.) 9. ha nem fogadja. Most volt a fiánál. Csak mindig arra tudnék gondolni. Ugyanezt kivánom önnek és Nyikoláj Ivánovicsnak. JELENET Nyikoláj Ivánovics és Lizánjka. Mégis csak fogadott. mert képesnek tartasz arra. segits nekem megtennem nem a magam akaratát. Atyám! segits. Egy levelet hozok megmutatni Vaszílij Nyikánorovicstól. benn volt nálam és feltétlenül beszélni kiván önnel. hogy ha megpróbáltatást küldesz rám. hogy elviseljem. JELENET Nyikoláj Ivánovics és a hercegné. azzal a kéréssel. hogy közöljem önnel a tartalmát. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Igen. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hát igaz volna tényleg? LIZÁNJKA: Felolvassam? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Olvasd fel. LIZÁNJKA: Bocsánat. JELENET Nyikoláj Ivánovics egyedül. mert a megpróbáltatás az erőmhöz mért. amelyben nyiltan elpártoltam a Szent pravoszláv egyháztól. hogy adja tovább Nyikoláj Ivánovicsnak.. Nem nyujtok kezet. hogy áthelyezik a fegyelmi zászlóaljhoz. csak mindig arra tudnék gondolni. LIZÁNJKA (olvas): „Önnek irok. nyilván. De mindazonáltal ez rettentes. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Dehát mi történt? HERCEGNÉ: Az. Minek ez a találkozás? NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem. és örül a szivem. (Elmegy. HERCEGNÉ. hivd ide.. Megtisztelt vele.) 8.(Bejön Lizánjka. [Kérem. hogy a hercegnő megérkezett. hogy visszatértem hozzá. hogy jobb. ez azért van. (Bejön a hercegné. Nagyon sajnálom azt az eltévelyedésemet. LIZÁNJKA: Akkor hát idehivom. Máskülönben nem is volna megpróbáltatás. de kéri.] LIZÁNJKA: Még azt is jöttem mondani. kérlek. Nekem irja. Azt hiszem.]” [NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Meggyötörték a szegényt. rettenetesen izgatott állapotban van. hanem a Te akaratodat.

Én mindenre kész vagyok. Ki kell öntenem a düht. hogy szidalmazzon. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hercegné. az önnek mindegy. 12. Hogy mennyire utálom ezzel az uj farizeusságával. ön bálokat rendez és a fiam menyasszonya. a „Grossvater”-t játsszák. hogy megmondjam. keresztény magaslat! Nem. utolsó kisérletet teszek. akkor csupán önmagának árt. JELENET Nyikoláj Ivánovics. HERCEGNÉ: Micsoda irgalmasság. Sztyópa. hanem Isten tette. és ön elvette tőlem és tönkretette. SZTYÓPA: Papa nincs itt. hogy én önt mennyire sajnálom. az ön leánya. ön. te itt vagy? Bocsáss meg. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Nem én tettem. Engem ugyanis nem tud megsérteni. Ő próbára akarja önt tenni. Menjen a parancsnokságához. az asztaloskodásával. Ön meg itt szinészkedik az egyszerü életével. Menjen. (Elmegy. (Párok jönnek be. Ön. Boriszt áthelyezik a fegyelmi zászlóaljba és ezt nem fogom tudni elviselni. HERCEGNÉ: Nem tudom engedelmesen elviselni. férjhez megy.emlékezzék rá. Ön felelni fog nekem ezért. mondja meg. Szarűncov ur. kicsinyek nagyokkal. hogy mit óhajt. hogy ön tette tönkre. Az én egész életem csak a fiam volt. engem ön nem fog megcsalni. És ezt ön tette. hogy leszidjon. akihez akar. De ön ezt köteles megtenni. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Tanitson meg. Az ajtó kinyilik. Ne szegüljön ellen Isten akaratának. Hiszen bizonyára nemcsak azért jött.) 13.) 11. Ha nem menti meg . én tudom. Önnek meg kell mentenie. JELENET Nyikoláj Ivánovics egyedül. önnek is kell megmentenie. hogy mit kell tennem. Viselje engedelmesen. Hogy a fiam megrontotta. partit csinál. Már ismerjük önt. Ljuba és a párok. HERCEGNÉ: Azért is. gyertek. hogy mit fogok tenni. de ha csak azért jött. amilyen önnek kellemes. a cárhoz. Isten vele. Bejön Sztyópa). ön. Mondja meg. JELENET Nyikoláj Ivánovics és Sztyópa. a következő. HERCEGNÉ: Megismétlem ujból. NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (lefekszik a diványra. 69 .NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Hercegné. amely bennem felgyülemlett. Nem tudok én nyugodt lenni. LJUBA (meglátja apját): Ah. csillapodjék. Amit pedig kivánok. Ha pedig nem teszi meg. Eljöttem önhöz. eszközölje ki. hogy szabadon eresszék. És Isten látja. mert egész lelkemből együtt érzek önnel és sajnálom. ha kiván valamit. A zene erősebben hallatszik.

JELENET Nyikoláj Ivánovics egyedül. (A párok kimennek. felvonásának következő fogalmazása: 70 . NYIKOLÁJ IVÁNOVICS: Vaszílij Nyikánorovics visszatért. Tévuton lennék-e tényleg? Tévedek-e abban.) 14.NYIKOLÁJ IVÁNOVICS (feláll): Sebaj.. 1902. Atyám! segits nekem.Függöny 188.. A szerző kéziratai közt előkerült még a dráma megiratlan V. 1900. hogy hiszek Neked? Nem. Ljuba férjhez megy. Boriszt szerencsétlenné tettem. ..

ha egy Pugacsov támadna ellenetek. Nyikoláj Ivánovics megváltozott. De felesége kedvéért beleegyezik. Bevezetnek egy lebüntetettet. Borisz az Evangéliumot olvassa. Cella. igyekszik senkit meg nem bántani. Nyikoláj Ivánovics Lizánjkával. Ljuba Sztarkóvszkijjal. Isten nyilván nem akarja. Nyikoláj Ivánovics imádkozik. Nyikoláj Ivánovics bejön. Elmennek. VÁLTOZÁS Márja Ivánovna a betegségről beszél az orvossal. Meghal. hizelegnek. Semmit sem tettem: Boriszt megrontottam. Cigaretták. belészur. A verés drágább. „Várjon. elintézi nélkülem is.” VÁLTOZÁS Az uralkodó dolgozószobája. Folyamodványt ir a cárhoz. A gyógykezelés hiábavalósága.” A hercegné beront. A hercegné beront. Nyikoláj Ivánovics azt mondja. S amikor erre világosan ráeszméltem. megnyugodtam. Valamennyien beszaladnak. Imára. Magyaráz. „Örökösen ingadozom. „Ah. hogy a szolgája legyek. helyesen cselekedtem-e. Sok más szolgája van. beszél az orvossal. Összeütközés egy tiszttel. szelid.” Lizánjka elmegy. gyengédségek. de csüggedt. Boriszt egyesbe. Elutasitás. (Vége) 71 .” Bejönnek a folyamodók. tréfálkozások. Vaszílij Nyikánorovics visszatért. fekszenek. Bejön Tónja Sztyópával. Rabok ülnek. örvendve azon.ÖTÖDIK FELVONÁS Fegyelmi zászlóalj. Bejelentik a hercegnét. hogy az egyház csalása napvilágra került s az élete értelmet kapott. Én vagyok a gyengeség példája. kikergetik. hogy maga sebezte meg magát véletlenül. Jön Vaszílij Nyikánorovics a duhobórokkal. Azután a hercegné. „Meg fogjuk vesszőzni. Beszélgetés a földről. Valamennyien elmennek.

JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN OROSZ EREDETIBŐL FORDITOTTA: GELLÉRT HUGÓ 72 .

Ugy szerette volna fiát felnevelni. Abban az időben történt. Nélkülöző nem volt közöttük. Hite az a római. amelyet a római birodalom összes köztiszteletben álló férfiai vallottak . vers. hogy ne kinozzák azok a kétségek. a vételárat az apostolok lábai elé rakta és mindenkinek megadatott. aki fia volt Juvenalius elhalt felszabaditott rabszolgájának. Az ifjak egykoruak voltak. gyakran hozta zavarba. 4 fej. Voltak kételyei. A tanitó sajnálta a tanitványa elveszitését. Julius befejezte tanulmányait és az egész idő alatt egyetlen egyszer sem látta barátját. Mikor Julius 15 éves elmult. A környező élet és főként annak esztelensége. hogy a római vallásban semmi sem szent. amiben szüksége volt. közülök három fiatalon halt meg. A hivők legtöbbjének egy szive és egy lelke volt és senki semmit sem mondott a birtokából magáénak. Nős ember volt és négy gyermeke született.) Élt ezekben az első időkben Kilikia országában. elvált tőlük. nem tudott mindent felfogni s ezt müveletlenségének tulajdonitotta. visszhangja támadt Kilikiában is. 73 . Bármennyire igyekeztek is rábeszélni. Pamfiliusszal együtt adta be a filozófushoz. de a legjobban sajnálta Julius. mert mindenki. pogány hit volt. Tarsos városában egy gazdag szir drágakőkereskedő. 32-35. (Apostoltört. Julius inkább a költők és a matematika tanulmányozásában tüntette ki magát. Pamfilius hajlithatatlannak bizonyult s miután megköszönte barátainak iránta tanusitott szeretetüket és gondoskodásukat. mint pusztult el egyik császár a másik után. ahol ismételten megfordult üzleti ügyekben. egy maradt életben. mig Pamfilius a bölcsészet tanulmányozásában. Mindkét ifju szorgalmasan tanult. Juvenalius még emlékezett gyermekkorából az arról szóló elbeszélésekre. mindketten szépek és barátok. aki becsületére vált. látta később.az a hit. amint az Apostoltörténetek elmondják. Sok földet beutazott s bárha nem volt tanult ember. és a kormányzók utánozták császáraikat. s mint okos ember megértette. apja egy filozófushoz adta tanulásra. Az apostolok nagy erővel tettek tanuságot az Ur Jézus Krisztus feltámadásáról és nagy áldás volt a hitükön. Játszótársával. hanem tisztára emberi kezek müve. hogy özvegy édesanyja Daphne városába költözik és hogy ezért abba kell hagynia a tanulást. sajnálta Juvenalius. mindkettő jó természetü volt. Juvenalius. Egyszerü és szegény emberektől származott. ami Rómában történt. amelyek őt magát zavarták. száz évvel Krisztus születése után. Kilikia földje messze van Rómától. amelynek szertartásait Augustus császár ideje óta kezdték szigoruan betartani s amelyhez a mostani császár.JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN.. Két év mult el. hogy maradjon és folytassa a tanulmányait. névszerint Julius. AMIG VAN VILÁGOSSÁG ELSŐ FEJEZET Traianus római császár uralkodása alatt történt. hogy mit csinált Nero Rómában. sokat tapasztalt és megismert és Tarsos lakói előtt nagy tekintélynek örvendett eszéért és igazságosságáért. hanem minden közös volt náluk. Erre a Juliusra pazarolta Juvenalius egész szeretetét és minden gondoskodását. Traianus is szigoruan ragaszkodott. Egy évvel tanulmányaik befejezése előtt Pamfilius bejelentette tanitójának az iskolában. de római parancsnok kormányozta és mindannak. aki a városukban telepedett le. ami Rómában történt. eladta őket. akinek földjei vagy házai voltak. amikor még éltek Krisztus tanitványainak tanitványai és a keresztények rendületlenül betartották a Tanitó törvényét. de szorgalmával és szakértelmével vagyont szerzett magának és kiérdemelte polgártársai tiszteletét.

az ilyen emberek fényüzésben szeretnek élni és nem jönnek hozzánk. hogy anyjával együtt még mindig ugyanott lakik. hogy a keresztények megölik és megeszik a gyermekeket. Ha mi odaadjuk testvéreinknek munkánk gyümölcsét.Nem tudom.Gyere el és nézd meg. . hogy senki semmit sem tart magáénak közülünk. .És mi lesz akkor.Valóban? .Vannak ilyenek is. ha munka nélkül eltartják? . egyszerüen élünk.de szükség esetére mindig marad valamink. hogy ti hogy csináljátok.a mi életünk egyszerü és fényüzés nélkül való. .De hogy lehet élni ugy. És ha meg is történik.Mennyiben közös? . amit kérnek? .Kevés talán a naplopó.Nem egyedül lakunk.mondta Pamfilius . vagy nincs mivel betakaróznunk.De hogyan tudjátok mindenkinek megadni. .Lehet talán semmirekellőket szeretni? . .kérdezé Julius. ha testvéreitek elveszik a ti munkátok gyümölcsét.Mi keresztények vagyunk.hanem sok barátunk van velünk. mert nagyon kifáradtam és nem akartam elmenni testvéreimhez kérni. hogy az ember semmit se tartson a magáénak? .kiáltott fel Julius.Ezt nem tudom. hogy vacsora nélkül feküdtem le aludni. de hamarosan megváltoztatta életmódját és most jó testvérünk. akikkel mindenünk közös. . . akkor könnyen éhen hal.Hogyan lehetséges ez? 74 .Ilyenek nincsenek köztünk. elhivta magához és kikérdezte. ők is odaadják nekünk a magukét. Cirill sztárec azt mondja.Ugy. . . hogy éppen az ilyenekkel ugy kell bánni. megszökött rabszolga. hogy hogyan és hol él. .Mi nem halunk éhen. Pamfilius elbeszélte neki.mondta .de apám azt mondja.Ha az én atyám mindenkinek adna.kérdezte Julius. hogy eleinte lustálkodott és rosszul viselte magát. aki kér tőle. csak nem veszel ebben te is részt? .Közösen tartjuk el magunkat.Miért teszitek ezt? . aki kér tőle. . aki szivesen veszi. de nem adják oda a magukét? . azzal az igyekezettel.Semmi különöset nem csinálunk. . hogy nincs mit ennünk. hogy ha az ember a magáéra nem vigyáz s hozzá még mindenkinek ad. .Vannak ilyenek is és mi szivesen fogadjuk őket.felelte Pamfilius. Gyere. de sokban feleslegünk is van.mondta Julius . . Élünk és nemcsak nem szenvedünk szükséget. Nemrég jött hozzánk egy ilyen.Nekem azt mondták. .Hisz lehetetlen embert nem szeretni! . Velem csak egyizben történt meg. . . igaz.felelte Pamfilius . nézd meg.Egyizben találkozott vele az utcán. mint a legdrágább testvérekkel s még jobban kell őket szeretnünk. és ez is csak azért. . nagyon gyorsan semmije sem maradna.mondta Pamfilius. . . . hogy semmi rosszat se kövessünk el.És ha nem javult volna meg? . . . De ilyesmi csak ritkán fordul elő. . ugy kérünk másoktól és kapunk.

75 . hogy vannak köztetek olyanok.a mieink más uton haladnak és sohasem lankadnak.olyanok.Az istenek maguk oltották belénk. ellankadnak a megszokott ruha és táplálék hijján és nem adják oda mindenüket.mondta Julius. És ha nem adtok oda mindent. Mindannyiunk élén ott áll Krisztus a maga életével és mi valamennyien igyekszünk Őt utánozni s csupán ebben látjuk az üdvünket. előttünk állnak. sokat tartanak meg a maguk számára s csak a fölöset adják oda. Julius ezt mondta erre: .Hogy hitünk szerint . Vannak mások. amikor meglátom.annyit jelent. nincs is köztünk s közöttetek különbség. hanem egyre erősbödnek. hogy eltértek Krisztus tanitásától és csak szinleltek. és ugyanazt fogják csinálni. meg fogom tenni. Ezeknek semmi sem kell. Ezen kivül valamennyiünket rokonsági kötelékek füznek össze pogányokkal. Éppen ez az. mások mögöttünk. azt. ha már keresztény akar lenni valaki. akik nem tudnak mindent odaadni. . de nem tudják megtenni. . ugy teljesitsen is mindent: adjon oda mindent és maradjon koldus. az anya pedig keresztény és a gyermekek tisztelik anyjukat.azok. Mi nem az emberek miatt cselekszünk. Pelagéja. hanem azért. amint Krisztus magyarázta meg nekünk.és megrontották lelküket. És éppen ezek a hátulsók jönnek az elülsők segitségére.Cselekedj eképpen. a haláltól való menekvés csupán a Krisztus tanitása szerinti életben van. adnak neki és kérik. A harmadiknak gyermekei pogányok. birtokot tart a tulajdonában és ad a fiának. hogy megnyerjék.. . . Magad mondod. .Nem értem. mint ahogy a tüz sem alszik ki soha. . . aki kéri. És nem tanácsolom neked. Mi valamennyien egy törvényt vallunk. akik sajnálják magukat. amit teszünk.mondta Pamfilius. hogy a földi gonoszságoktól. . Igy vagyunk valamennyien összefonódva és az elülsők örömest odaadnák utolsó ingüket. de a teljesités ereje mindannyiunknál más: az egyiknél nagyobb. amikor fát dobnak rá. sajnálja a fiát és segiti. de apja megint ad neki. Az ötödiknek a férje pogány. mint Kirill sztárec és felesége. mert csak ebben látjuk az életet és az üdvösséget. hogy mit fognak rólunk mondani az emberek.De ha igy van. hogy ugy értelmezzük az életet. A másiknak az anyja pogány. A fiu ad a kérőnek. a másik csak most kezdi el.A következőképpen.felelte Pamfilius . Szerintem. Vannak még gyengébbek.Ez tényleg a legjobb. Egyesek közülünk. hogy hitetek szerint? . hogy ti mit tesztek. ezek még a régi módon élnek. hogy fitogtatás végett gyere hozzánk és változtasd meg az életedet. . . És ti is ugyanazt csináljátok. Az egyik már tökéletesült a jó életben. . hogy ne ossza szét és az anya a fiai iránti szeretetből elfogadja az adományt és mégis odaadja másoknak. ami támogatja hitükben a gyengéket s amitől sok felesleges halmozódik össze. ismét mások még hátrább. hanem hitünk szerint. ugy ez annyit jelent. Az egyiknek az apja pogány. gyengébbek is.A mi hitünk abban van. nem fitogtatás végett tesszük. Ép ebben van a hit. hogy jobban szeretjük magunkat másoknál és örömöket keresünk magunknak. hogy miben van ez a hit? . akik csak nemrég léptek rá az utra.Lehetetlen nem élni önmagunkért. Az elülsők már közel vannak Krisztus törvényéhez .Mit jelent. . És számunkra egészen mindegy. . de mindannyian egy és ugyanazon uton járunk. A negyediknek a felesége pogány. a másiknál kisebb.Igen.az önmegtagadáshoz . Ezek egyre több örömet fognak maguknak szerezni és egyre jobban el fognak tántorodni a hitetektől. . amit mi csinálunk.Mi semmit sem akarunk fitogtatni.Nem. ezek nem sajnálják magukat és Krisztus törvénye szerint utolsó ingüket is odaadják annak.

Éspedig hogyan? . Atyja adott. mint amennyit az rendszerint adni szokott volt neki.hogy ez a hit hamis. Mert az Én igám boldogság és az Én terhem könnyü. amit Pamfilius beszélt: hol ugy tetszett.Isten akaratának teljesitését. hogy csak akkor követik nyomon természetes jutalomként ezek az örömök Isten akaratának teljesitését. hogy az összes örömök. A mi hitünk az. Krisztus megtanitott bennünket arra. mert Én szelid és alázatos vagyok szivemben.” Igy beszélt Pamfilius. akik e világon élünk és dézsmát kell. Örömöket venni akarni Isten akarata teljesitésének munkája nélkül. Ime. s ugyanakkor Julius történetesen összeverekedett egyik részeg 76 . Julius hallgatta és szive megindult. Elküldte a gazda a fiát a dézsmáért. hogy az örömök és a boldogság. Az atyjától kapott pénz hamar elfogyott. hogy a dézsmáját megkapja. akik tudják a bünüket és nem akarják beismerni. hogy Pamfilius önmagát csalja meg. mulatság. annál jobban látjuk. elfeledkezett róla. ha bennük tételezzük fel az élet lényegét. hogy ezután már senki sem fogja őket zavarni. de megfedte fiát. hogy az a világi hit. De az élvezetek. amint mindig haragszanak azok.. mint hogy élvezzék. hogy az élet boldogsága nem az örömeiben. hol ugy tetszett. hogy Istennek szolgáljunk. amiket mi örömöknek nevezünk: étel. hogy az embernek jobb sora lesz.Krisztus a következő hasonlatot mondotta. Tanitónk azt mondta: „Jöjjetek Hozzám valamennyien. de nem volt neki világos. haragra lobbant és gorombaságokra vetemedett atyjával szemben. . . szerette egyetlen fiát. Mi hiszünk ebben és ezért nem kereshetünk csalást az igazság helyett. hogy a kert az övék. hogy Pamfilius megcsalja. az örömökre való gondolat és azok reménye nélkül. amelyek mindig ugyanazok voltak és maradnak: bor. ital. hogy nézze meg az életüket. MÁSODIK FEJEZET Julius atyja gazdag volt. amely azt tartja. nem lehetnek örömök. mint letépni a virágok kocsánjait és gyökér nélkül elültetni őket. mint kerék a szekérrudat követik nyomon Isten akaratának teljesitését. és minél tovább élünk. akik nem ismerik el. .Mi emberek vagyunk azok. játék és ledér nők. abban a feltevésben. de azok elkergették a követét. amikor mást keresünk .ilyenkor barátja őszinte szeme közé nézett és visszaemlékezett jóságára. Julius élete ugy folyt. És Julius megigérte. maradjon velük élni. Egyizben többet kért atyjától. . ha a kertből elüzi a gazda követét és fiát és nem ad dézsmát. de azok megölték a fiát. büszkélkedett vele és nem sajnálta érte a pénzt. és nyugtot találtok lelketeknek. hogy az élet csak azért adatott. A fiu. És mi igy élünk. Vegyétek magatokra az igámat és tanuljatok Tőlem.ez ugyanaz. mert vagy dézsmát kell adnunk. s a pénz hiányozni kezdett Juliusnak. fényüzésben és kicsapongó mulatságokban. vagy kiüzetünk a kertből. és ha megtetszik neki. ez az a világi hit. Krisztus azonban arra tanitott meg bennünket. hogy csak akkor örömök. amint a gazdag fiatalemberek élete folyik: tétlenségben. Pamfilius meghivta magához Juliust. aki dolgoztok és megfáradtatok és Én megnyugtatlak benneteket. hogy nem kell fizetniök érte és egyéb dolguk sincs. amely szerint mindazok az emberek élnek a világon. A gazda követet küldött az emberekhez. hogy fizessünk Istennek: teljesitenünk kell az akaratát. egyre több és több pénzt követeltek. elszakitani a puszta örömöket a munkától . hanem Isten akaratának teljesitésében rejlik. amelyeknek Julius a rabja lett. de nem ment el Pamfiliushoz és belevetve magát a maga életébe.Amaz emberek már most a világi hit szerint azt gondolták. aki bünösnek érezte magát és nem akarta beismerni a bünét. Vincellérek éltek egy idegen kertben és dézsmát kellett fizetniök a gazdának.

Julius anyja többet szenvedett nála. hanem atyját vádolta. hogy atyja háta mögött megadja neki a pénzt. hogy bocsásson meg fiának. Megrettent attól. mint amennyire szüksége van. és az élethez. És az otthoni élet most pokollá változott a számára: atyja nem beszélt vele. megbocsátok neki. de ne itt. de végül elhatározta. a leány faképnél hagyja és összeáll egy gazdag emberrel.Menj. A maga vagy atyja halála tünt fel neki egyetlen kiutnak abból a helyzetből. Elfelejti. A városparancsnok tudomást szerzett erről és őrizet alá akarta venni Juliust. hogy pénzre van szüksége és hogy megöli magát. Atyja megütötte. Megigérte. hogy kérjen atyjától bocsánatot és engedelmeskedjék neki. hogy megnősül és abbahagyja a rossz életet. Az atya maga elé hivta a fiát és anyjával együtt korholni kezdte. Nem mérlegelte. Ezenkivül szeretője is ajándékot követelt tőle: egy gyöngynyakék tetszett meg neki és Julius tudta. mint amennyit később adott. ami szükséges. Most viszont semmit sem kap tőlem és első bünénél a parancsnok kezére juttatom.mondta az atya . és teljesitsd. ha abbahagyja ledér életmódját és nőül veszi egy gazdag kereskedő leányát. Férjéhez ment. de atyja kieszközölte számára a bocsánatot. ha nem szerez annyit. s ha kiderül. Ő hozott ebbe a helyzetbe. Julius mindenre ráállt és szabadlábra került. és most. Azért. hogy megbocsát fiának. s dolog azzal végződött. szemére hányta. Éppen ebben az időben még több pénzre lett Juliusnak dőzsöléseiből kifolyólag szüksége. hogy ki volt a bünös mindebben. hanem egy másik városban. hogy a férj alaposan megverte a feleségét. Julius megátkozta atyját és az életét. A fiu beleegyezett. hogy félrenevelte a fiát. aki rajongott fiáért. anyja sirt. amelyre szüksége volt.társával és megölte. amit kérek. az asszony szemrehányást tett a férjének. amely mint gazdag ifjut megillet. Anyja szavai meginditották Julius szivét. Azt mondta: atyám szoktatott a fényüző élethez s azután sajnálni kezdte tőlem a pénzt. Ha kezdettől fogva. Amikor egyedül maradt. de csak azzal a feltétellel. add el. az atyához ment. semmim sem maradt és szégyenlem magam a barátaim előtt. de nem volt szándékában betartani igéretét. elment fiához és igyekezett rábeszélni. aki már régóta igyekezett elütni Julius kezéről. . ha nem adja meg. Férje nem hallgatta végig. amelybe került. atyám pedig mindezt nem akarja megérteni. 77 . akit már régen kiszemelt a fiának. hogy valamikor maga is fiatal volt. amit anyja elkövetett. . hogy teljesiti akaratomat. szemrehányások nélkül annyit adott volna. én meg igyekszem egyidőre leplezni a kő eltünését. hogy bocsánatért könyörögjön számára. Másnap anyja behivta a lakosztályába és titokban átadott neki egy drágakövet. Az atya bekiáltotta rabszolgáit. Az anya. Az atya sokáig korholta feleségét és fiát. minthogy azonban mindig kevesebbet adott a kelleténél. s most az anya a férjéhez ment és megkérte. veszekedett miatta anyjával. Csak szeretett magzatán sajnálkozott. hogy ha nem teljesiti a kérését. nem vette el a drágakövet és elment hazulról. Julius az anyjához ment és megmondta neki. öngyilkos leszek. Ha megigéri. A fiu durván felelt atyjának. . ugy be tudtam volna rendezni az életemet és nem láttam volna szükséget. A fiu megragadta atyja kezeit. kénytelen voltam uzsorásokhoz fordulni. Julius nem magát. akik mindent kiszipolyoztak belőlem.Meg fogja kapni tőlem a pénzt és felesége hozományát. hogy ilyen helyzetbe került. Ezzel szemben megigérte fiának. De az anya nem törődött a veréssel. Egy cimborájától vett kölcsönt és megigérte a visszafizetését. megkötöztette fiát és bezáratta. amelyet elvitt a férjétől. az egyik rabszolgára fogom rá a lopást.és tisztességes életet kezdhet vele.

kiért a városból és bejutott Diana istennő megszentelt berkébe. halálát kellett. nekem csak a segitségére van szükségem. Az első gondolat. hogy mi történik vele. hogy ugy tetszett. hogy kordában tartotta. amit Pamfilius mondott. amikor szerencsétlenség érte.. Igaz lenne ez valóban? Gondolkodni kezdett.most nem volt senkije. amikor a szivébe tekintett ennél a kérdésnél. Azelőtt volt szerető anyja. nekem egészen mindegy.megölhetem magam. de mennyi bánat és boldogtalanság! S ami a legfőbb .Nos. voltak még barátai is. és megint megborzadt attól. 78 . akik dolgoztok és megfáradtatok és Én megnyugtatlak benneteket”. amit a vadállat nem tehet meg .. rettenthetetlen és örömteli arcára és szeretett volna hinni tudni abban.kérdezte magától és rémület fogta el. hogy atyjának halála szükséges a boldogságához. atyja. Senki sem szerette! Mindenkinek terhére volt! Mindenkinek keresztezni tudta az életét: anyja számára ő volt az oka atyjával való civakodásának. És az a gondolata támadt. hogy Pamfilius meghivta magukhoz. „. barátai számára veszélyes és kellemetlen vetélytárs volt.. Atyámat gyülölöm. sem barátaimat. De ha tőlük nem. hogy soha senki sem fogja meglátni és megtudni . volt atyja.. Igen. folytonosan előre. ha egyetlen csapással megfoszthatnám életétől és megszabadithatnám önmagamat?” És Julius igy felelt magában: „igen. mint amaz. hogy az ő tanuk szerint ezeket mondta Krisztus: „jöjjetek Hozzám valamennyien.. hogy módomban van elmenni ebből a hazug és gonosz életből. sem anyámat. hogy nem tér vissza haza. anyámat sajnálom. megtehetem azt. Lelkében zürzavar és köd volt. de ő maga is szeretett-e valakit? Barátait? Érezte.és ha biztos volnék abban. Amint egyre tovább és tovább ment. vadállat vagyok. rossznak és főként ostobának tünt fel szemeiben. amely a fejébe ötlött. Anyja. de egyenesen gyülölte azért. az volt. hogy ő maga vegye fontolóra a helyzetét. ami történt vele s ami várja. amelyet egy egész élet munkájával gyüjtött össze.kérdezte magától Julius . De nem volt mi mást tennie. hogy nem várhat tőlük segitséget. el a városból. „Anyámat? Igen. hogy hová és miért megy. Gyülölte s emellett világosan látta.gondolkodott és megint felidézte emlékezetében mindazt. barátai nem szerették. de nem szeretem.Maga sem tudta. Nemcsak nem szerette. valamennyien irgalmatlanok voltak hozzá most. Egy zavartalan helyen gondolkodni kezdett. hogy megsértette. hanem innen egyenesen elmegy a keresztényekhez és velük marad. hogy senki sem szereti és ő sem szeret senkit. akkor kitől? Tulságosan különösnek tetszett neki. „De tényleg ilyen kétségbeesett-e a helyzete?” . visszaemlékezett Pamfilius szelid. hogy senkit sem szeret. ami vele történt. és holtfáradtra hajszolt és kergetett vadállat. Miért kinozta magát annyira? Miért rontotta el annyira a fiatal éveit? Öröm kevés volt. a keresztényekhez. senkit sem szeretek.vajjon mit tennék. Valamennyien vetélytársai voltak. „Atyja?” . Visszagondolt legutolsó találkozásukra és beszélgetésükre és Pamfiliusnak ama szavaira. hogy egyedül maradjon és átgondolja mindazt. Ment előre. hogy meghaljon. de talán az egyetlen Pamfiliust?” És megint felidézte az emlékezetében. hogy segitséget kér az istennőtől. Valamennyiük számára kivánatosnak kellett lennie. hogy kivánják. szükségét érezve annak. S ugy ez.. De már nem hitt az isteneiben és ezért tudta. A lelkiismeretéhez kellett fordulnia és vizsgálat tárgyává tette előtte életét és cselekedeteit. és csupán abban az egyben különbözöm a vadállattól. eszébe jutott Pamfilius és vele való utolsó találkozása és az. Amint igy végignézett életén. .egyedülállónak érezte magát. atyja számára tékozlója volt annak a gazdagságnak. . megölném!” Ezt felelte magában és maga is elrémült magától.

. erős. szép.Hová mégy? . ugyancsak nem találják. te pedig nem ismered őket. Az ismeretlen figyelmesen hallgatta. mint én élek. de ha hibáztál is egyszer az irányban.azért. Ha elmégy hozzájuk. Kerestem érzéki élvezetekben és nem találtam meg.mondotta magának . Mikor meglátta Juliust. Valamennyien gonoszok és szenvednek. hogy ne háboritsanak benne a szenvedélyek és ne szenvedj a következményeiktől. Középkoru. Hátha ez az igazság? Akár igazság. amit a Tanitójuk mond. kedves ifju. sőt még jobban is fogsz tévelyegni és ezen a szenvedésen kivül részed lesz még a kielégitetlen emberi szükségletek szakadatlan szenvedésében is. kiment a berekből és megindult afelé a falu felé. egész életét és elhatározását elbeszélte az ismeretlennek. megigazitotta a ruháját és megszólalt: . . Figyelj ide. még jóvá teheted a hibádat. elmosolyodott és megszólitotta: . Engedd át a vizet a gáton és itatni fogja a földet és a réteket és az állatokat. olyat. most mégis részed van a felszabaditott szenvedély nyujtotta kielégülésben. .„Mi is vagyok valóban. ugyanugy.Julius köszönetet mondott neki és leült. mert semmit sem keres. Én ismerem az életet.ki vagyok? ember. ifju! Az ut még hosszu. hogy nem akarják elismerni az ember természetét. s mikor meghallod őket tőlem. gazdag. A falusi magány csöndjében ugyanazok a szenvedélyek fognak kinozni. HARMADIK FEJEZET Julius frissen és jókedvüen lépdelt és minél messzebbre ért és minél élénkebben képzelte el magában a keresztények életét. . ugyanattól fogsz szenvedni. hogy a keresztények közt fogsz ilyen menedéket találni. és ugy tetszik neked. És mindazok. mert az. kikérdezte a részletekről és maga nem nyilvánitott véleményt.én vonzódom hozzá és megyek. akár nem igazság . amely helyesebbnek fog látszani előtted. szenvedélyek lobognak benned. Pedig van ember.Ifju. de te nem ismered. de tartsd vissza és ki fogja vájni a földet és sár gyanánt buzog elő! Ugyanigy vagyunk a szenvedélyekkel. aki mindig örvendezik . én bonckés alá veszem egész életedet és összes gondolataidat. Ült és olivát és lepényt falatozott.mondta Julius és szót szóba füzve. Ülj le és pihend ki magad. aki boldogságot keres. Tanaik tökéletes követője csak az aggastyán lehet.” Igy beszélt magában Julius és azzal az elhatározással. oly elhatározásra fogsz jutni. Egy ereje teljében lévő ember vagy egy hozzád hasonló ifju azonban. amit Pamfilius beszélt. ne hajtsd végre tervedet . Közöttük azonban. aki kiöregedett összes szenvedélyeiből. minthogy ennek a törvénynek nem az ember természete. amelyekkel vigasztalják magukat s amelyekről nem fogok beszélni .kérdezte az ismeretlen. ami téged nyugtalanit. annál könnyebb lett a szive. hogy nem tér több vissza haza. vagyis az életben. okosarcu férfi volt. A nap már estére hajlott és Julius meg akart pihenni.Adjon Isten. csak hogy százszor erősebben. ha megfogadja azt. erőszakkal fojtva vissza a szenvedélyeidet. Én ismerem a keresztényeket. nem Kilikiában.a keresztények tana az életre vonatkozólag a következőkben áll: nem 79 . visszaemlékezve mindarra. hanem hiu bölcselkedés képezi az alapját. hogy sokan vannak ilyenek és hogy mindenki ilyen lesz. Pamfilius azt mondja. hanem benned magadban van. csak sokkal erősebb mértékben. Te csendes révet akarsz magadnak találni. A keresztények csalása vagy tévedése (én nem akarom őket elitélni) éppen abban áll. akik ugy élnek. amelyben a keresztények laktak. Te fiatal vagy. nem engedelmeskedhetik törvényüknek. amitől most szenvedsz.tévuton jársz. mikor az utszélen egy üldögélő embert pillantott meg. . A keresztények tana azokon a hittételeken kivül. nem Rómában. Most a szenvedélyeid hamis utakra vonzanak. Ilyen hely nincsen. betette iszákjába a megmaradt elemózsiát. de mikor Julius befejezte.A keresztényekhez. aki még nem próbálta ki az életet és önmagát.

létezik. hogy ők maguk dolgoznak. a fényűzés. az istenek pártfogolják az embereket. sem müvészeteknek. háboruk. Mindazonáltal ez a feltevés nem változtatná meg az ember természetét. amit összeadnak. Éppen a szenvedélyeknek ez a játéka és azok az összeütközések. akik a tulajdont elismerik. ez nem változtatná meg az ember természetét. Az emberek rosszak és szenvedélyek rabjai. Nem is ismerik el a mi tudományaink és müvészeteink hasznát. Náluk viszont nincsenek sem istenek. hogy jól éljenek. hogy ezekre nincsen szükségük. nem lenne éhség és nem lennének azok a csapások sem. ugy ezt azért tették. amelyek az éhségből erednek. akik tulajdon felett rendelkeztek. ez az éppen. gondolkodunk és keresünk és ezért az igazság felé közeledünk. kivégzések. És ha két-három tucat ember ennek hitelt adna. A legkönnyebb módszere annak. Azt mondják. Ámde ez nincs igy és nem is lehet igy. amelyekben élnek. sem muzeumok. Nem ismerik el az isteneket s beavatkozásukat az emberek ügyeibe. hogy ezek az érzések rosszak és hogy az emberek boldogak volnának nélkülük. hogy valaki ne szégyenkezzék alacsony volta miatt . mindössze életüket tudnák fentartani. A keresztények csupán rászedik az embereket s a jobbik esetben rászedik önmagukat. Az embereknek pedig. hogy eltartsák magukat. és Maga a Tanitó. Valóban. amelyek az ember kizárólagos tulajdonságát képezik s az istenekhez közelitik. tartják is meg az embereket azok közt az életfeltételek között. sem szinházak. tényleg nem venne táplálékot magához és éhenhalna. aki szerintük felfedte nekik az élet összes titkait. sem emberi bölcsesség. sőt még a gonoszokkal szemben való gonoszságot is. de az. amelyet a keresztények állitólag tagadnak. hogy az embereknek testi jólétük érdekében nem kell táplálkozniok. de azért élnek a tulajdon gyümölcseivel. Ugyanez áll a tulajdonról is. nem lenne kapzsiság. tagadásba is veszik a tudományokat és müvészeteket. De azt. de hasonló ahhoz a feltevéshez. nem tudnak azokkal az eszközökkel szolgálni. Ha az istenek az emberekbe beoltották a haragot. ami az életet könnyüvé és örömteljessé teszi. Egész tanitásuk csupán arra megy ki. Nem lesznek náluk sem templomok. Ez igaz. nem ismerik el a tudományokat. ha minden ember olyan volna. akit a maguk Atyjának is neveznek. ha nem élnének azzal. s már nem lenne körükben helye sem tudományoknak.szánalmat keltő csalás! Érts meg egyet: a mi tanunk azt mondja: a világ az isteneken nyugszik. Nem tudnak szolgálni az emberiségnek tudományokkal és müvészetekkel. egyetlen állatot sem fognak gondozni és felnevelni. a bosszut. amit tesznek. sem isteni akarat. hogy visszavigye őket őseredeti állapotukba. De nem is cselekedhetnek másként. hanem csak egy van . nem ismerik el a háborukat. nem tartaná el őket.ismerik el az erőszakot. és nem ismerve őket. olyan emberektől kapták. tisztelniük kell az isteneket s maguknak kell keresniök és gondolkodniok. minden egyes öszvért . müvészeteket. Semmisitsd meg az ember táplálkozását és megsemmisül az ember. amint a keresztények engedelmeskednek.egyszóval mindent kizárólag a tulajdon feltétele mellett hoztak létre az emberek. A keresztények azt tanitják. hogy náluk nincsen tulajdon. másfelől az egész emberiség együttes bölcsessége vezérel életünkben. Tekints magad körül: minden egyes gyümölcsöst.megvetni a magaslatot. sem szobrok. mert ezek az érzések szükségesek az emberek életéhez. A keresztények azt állitják. Az ő számukra csak Tanitójuk Atyja. nem lennének gyilkosságok. A keresztények istentelenek. biróságokat. amit olyan emberek hoztak létre. A barbárok nem ismernek semmiféle korlátozást és egyetlen vadember az egész világot elpusztitaná testi vágyai kielégitése végett. Mindez jó lenne. a bosszuság. sőt még a nők. mindazt. Hajitsd el a tulajdon jogát és egyetlen gyümölcsöst sem fognak megkapálni. a csillogás és a pompa szeretete is az isteneknek is tulajdonsága és ezért megváltoztathatatlan tulajdonsága az embernek. ha valamennyi ember ugy engedelmeskednék. Sőt még ha el is tudnák magukat tartani. a vadsághoz és az állatiassághoz. Azt mondják. amit dolgoznak. ugyanigy semmisitsd meg az ember jellemző szenvedélyeit és megsemmisül az emberiség. minden egyes keritést. Te azt mondod. amilyennek a Tanitójukat irják le. amelyeket előidéznek. Élünk. minden egyes házat.vak hit keresztre feszitett Tanitójukban és mind80 . és ezért egyfelől az istenek akarata. A tanuk . a düh. hogy náluk minden közös és mindent összeadnak. Ugyanez a helyzet az ember többi szenvedélyeivel is: a méltatlankodás.

miután az életet valódi jelentésében megismerted. nősülj meg. lépj rá az uj utra. már nem követheted el mégegyszer ugyanazokat a hibákat. Az utolsó szavak végleg meggyőzték Juliust. Ez az ellenségeskedés a helyzetedből származott.Éppen erről akartam most beszélni. ugy csak azután adhatod át magad haszonnal ennek a tevékenységnek. Atyád azt ajánlja. de most egyenesen érthetetlennek látszott előtte. Köszönetet mondott az ismeretlennek és hazatért. ha több hajlamod van a filozófiához. polgárrá kell válni. Az az elhatározása. amit az ismeretlen mondott. És ezért a legfontosabb tanácsom: teljesitsd atyád kivánságát. tudományokkal és müvészetekkel. hogy ki fogsz békülni atyáddal és barátaiddal.abban. Abban a korban vagy. Használd ki saját tapasztalatodat. A szenvedély magával ragadott és oly messze sodort. amit ő mondott nekik.az ifjuságot . Ezeket a leckéket hasznunkra kell forditanunk. akkor valódi vonzódás lesz és nem elégedetlenség fellobbanása. Minden balszerencsédnek helyzeted fonáksága volt az oka. Ismerd el. 81 . . hogy engedelmeskedik akaratának és nőül veszi azt a lányt. helyzetednek természetellenessége volt.és beléptél a másikba. utad világosan áll előttem. vagy legalább is nem fog oly fájón megnyilvánulni. kivált az utolsó kijelentése. Férfi lettél és házasságra kell lépned és férjjé kell válnod. Te átélted az élet egyik korszakát . És csakis mint önálló polgár és családfő ismerheted ezt meg. hogy melyik vezér a megbizhatóbb: az istenek akarata és az emberi bölcsesség együttes. Belevetetted magad az ifjuság szórakozásaiba. hogy szenvedtél. foglalkozz kereskedelemmel. Anyja örömrepesve fogadta. hagyd abba az ifjukor szórakozásait. és azonkivül. vagy pedig a felkényszeritett.Hogy mit tegyél? Amennyire az emberi bölcsesség hozzáférhető a számomra. mig megfelelt a korodnak. mint most. amelyet a keresztényeknél gondoltál megtalálni. Még mindig nyilt maradt azonban a kérdés. Tanácsa bölcs.folytatta az ismeretlen. hogy a keresztényekhez megy. hogyan tudta magát balsorsának befolyása alatt ilyen esztelenségre elhatározni. . . Az.az atyáddal való ellenségeskedés. szabad tevékenysége-e. Minden balszerencséd az emberek sajátos szenvedélyeiből ered. Ha azután csábitani fog a magány. válassz egy másik helyzetet s az ellenségeskedés megsemmisül. amelyet atyja neki átadott. NEGYEDIK FEJEZET Három hónap mulva megülték a szépséges Jevlampijával való lakodalmát és Julius. ez természetes és ezért jó is.és kérdést intézett eziránt az ismeretlenhez. megnyugvást és örömöt is fogsz találni. akit ő szemelt ki a számára. Mikor apja tudomást szerzett arról a szándékáról. mint az élet tevékenységéhez. te egy férfi erőivel adtad oda magad az ifjuság féktelenségének s a jóból rossz lett. amikor férfivé. Ha vonzódol ahhoz a magányhoz. hogy az ifjuság kora elmult és bátran elhajitva mindent. . külön házba költözött feleségével és maga vezette a vállalat egy részét. Minden bajod az átmeneti állapotnak jele. Te sokat tapasztaltál és tudod. nemcsak megingott. közéleti ügyekkel. hogy nősülj meg. ami téged a legjobban bánt. . Akkor menj. add magad át neki. ami az ifjukor tulajdona és nem fér össze egy férfivel. aki megváltoztatta életmódját. Nősülj meg. Az. De az idő elmult. hol keserü s hol édes. Ilyenek az élet szokásos leckéi. ami téged elsősorban bántott. Mérlegeld csak. ugyancsak kibékült fiával. amelyben volt. És jó volt. hogy mi most a teendője és hogyan lábaljon ki abból a szorult helyzetéből. szolgálni kell a hazának és dolgozni kell a hasznára. vak hit egyetlen ember szavaiban? Juliust meglepte.

Ezenkivül a szerelemnek feltétlenül szüksége van az ujszerüségre.Boldog? . hogy utoljára látták egymást: még mindig a keresztény obscsinában lakott. mint a feleségem. amely eleinte eltöltött. mint a feleségem.a bölcseknek igazuk van: az élet nem adja meg azt. . Mikor Julius felismerte barátját. ahol öröm volt. hogy boldogtalan vagyok.Ellenkezőleg.mondotta Julius. amit az ismeretlen igért? . nappal és órával egyre örömteljesebbé válik. Egy nő. Életemnek ez az oldala teljes. azt ajánlotta. fokozatosan csökkenve távolodott és végül elenyészett. Igen.fejezte be Julius. hogy barátjával visszavonulhasson lakószobájába s az engedélyt megkapva. őszintén szólva. A szeretet nálunk mindennek legelső alapja. és azon a helyen. .kérdezte Pamfilius. látva. amit a lélek óhajt. Jóllehet sok embert látok. nem elégit ki. . barátom. Az első időben tökéletesen boldog voltam. vagy megforditva. okos. amint egy kereskedő boltjában üldögélt. .Ha nem a házasságot. Ezt most a házaséleten tapasztaltam. hogy a ti csalástok megadhatja. de a házasságom. tagadjátok magát a házasságot. Julius engedélyt kért az ismerős kereskedőtől. hogy boldog? Ha e szó alatt kivánságaink teljes kielégülését értjük. most bánat sarjad a házaséletből. Többet mondok: érzem. Egyelőre sikeresen vezetem a vállalkozásomat. . a nősülést. látom a lehetőségét.te ezt nem ismered. amelynek őrömmel kellett volna eltöltenie. . hogy vagy ő vágyik olyankor gyengédségeim után. .mondta Pamfilius. A fiatal leány. minthogy nem vagy házas . akik gazdagabbak nálam és nagyobb tiszteletben állnak. hogy letelepszik a szőlővel és várja a vevőket.Egyizben a vállalata ügyeiben elutazott egy nem messze eső városba és ott. kiment hozzá az utcára és kérte. tanult és jó. . Julius elmondotta barátjának mindazt.A ti csalástok abban áll. hogy az élet nem adja meg azt az üdvösséget. és hogyan fogadta meg a tanácsot és nősült meg. hogy jöjjön be az üzletbe.Mi nem tagadjuk a házasságot. A barátok kikérdezték egymást életkörülményeikről. Feleségem szép. hogy acélból.Nos. tagadásba veszitek az élet valamennyi dolgát . hogy az embert megszabaditsátok az élet dolgaival együttjáró csapásoktól. hogy utolérhessem. hogy elbeszélgethessenek. nem volt házas és biztositotta barátját. hogy éppen ez a házasélet. az emberek kezdenek tisztelni. meglátta Pamfiliust.magát az életet. én nem találtam kielégülést a házasságban. hogy neki nincsen rá szüksége. 82 . Hogy mentesitsétek magatokat a kiábrándulásoktól. aki egy ismeretlen fiatal leánnyal elment az üzlet előtt. aki kevésbé vonzó.surlódások lépnek fel közöttünk abból kifolyólag. Pamfiliusszal együtt a hátsó lakrészbe távozott. az első időben jobban érdekel nála.Megtaláltad vajjon a házasságban. és most boldog vagy? . sőt el is hagyhassam őket. nem hozta meg azt a számomra. Nem. Pamfilius köszönetet mondott neki és bement Juliusszal a boltba. viszont azonban nem szivesen hagyná őt egyedül. . akkor természetes. csak a szeretetet nem. ami vele történt: hogyan volt már a keresztényekhez vezető uton. és ugy ebben mint amabban némi kielégülést találok. hogy Pamfilius szeretne barátjával menni. amelyet a lélek óhajt. Mindketten nehéz szőlősputtonyokkal mentek és árujukat kinálgatták. amikor az ismeretlennel való találkozás megmagyarázta neki a keresztények eltévelyedését és a maga legfőbb kötelességét.Miben is látod a mi csalásunkat? . . Pamfilius élete nem változott azóta. tagadjátok az elbüvölőt.kérdezte Pamfilius.tette hozzá mosolyogva. De az. amikor én vagyok közömbös iránta. de utána még hidegebben hagy. De most . ezen már átestem.Mi az. mi mindent tagadunk. és hogy az öröm. még nem bizonyitéka annak. hát akkor tagadjátok a szeretetet. . hogy élete minden évvel. sietett megnyugtatni kisérőjét. .

Meg vagyok például győződve. amit gyakorta hallott. amit másoktól és tőled hallottam. . hogy felékesitenők magunkat és a testi vágyat felkelteni igyekeznénk. . szépség és szerelem és Vénus istennőnek való szolgálat elnevezés alatt. hogy az a szépséges fiatal leány. . És ha egyedül lennétek. . A házasság nálunk nemcsak nincs eltiltva. ha viszont állandóan keresed az utmutatásait. hogy ti a testi vágyat. .Én nem értelek. a mi célunk csak az. mégis csak felkelti benned a szerelem érzését. jóllehet könnyen meglehet. . .Én nem gondoltam a szépségére. de még ösztökélést is kap öregeink-tanitóink részéről. mint ahogy sokszor hallottam a ti bölcseitektől. ugy a faj folytatódni fog. ugy az áldozatok beleiből. . . és ezért mi és a mi asszonyaink ahelyett. hogy nem tüzzük célul magunk elé az emberi faj fenntartását és nem törődünk ezzel annyit. hanem egy test. amikor nincsen a helyén.kisértéssé. előmozditjátok. megismételve azt. akik bölcsességükhöz mérten megmagyarázzák számotokra az istenek akaratát. három leány közül választhattam. ami ezt eldönti? . És mi minden lehető módon rajta vagyunk. Te először beszéltél nekem róla. feltüzelitek az emberekben.Abból.mindebből azt a következtetést vonom le. ez nem a mi dolgunk. sohasem is pillantod meg őket. szivük és más emberek gondolatainak sugallata és főként irántuk való szeretetük alapján. Hogyha Neki tetszik az emberi faj fenntartása.felelte Pamfilius. hogy mikor és kivel kell házasságra lépned? Amikor én voltam házasság előtt. amiért mindeddig nem vagyok házas.Ha sohasem keresed az utmutatásait. amit a mi és a ti házasságtok különbségéről akartam neked mondani. . az emberi faj már régen kihalt volna. hanem jónak. Az Ő akarata pedig kifejezést nyer a mi prédikációinkban és a mi kinyilatkoztatásunkban. nem a mi gondunk: a mi gondunk . azok világosak lesznek. amely azt mondja. hogy a mi törvényünk felfedte nekünk. valamint azon körülményből.vetette ellen Julius. . . hogy holnap megnősülök. mondta Julius. amely rosszá válhatik. De folytatom azt. de uj házasságra nem lépnek.De mi az. hogy el tudjátok nyomni a szépség iránti lelkesedést. . A három 83 . Nekem ő csak a nővérem.De mindazonáltal lehetetlen. mert szépek és gazdagok voltak és atyám hozzájárulását adta bármelyikkel való házasságomhoz. Mi feltételezzük.mondta Julius. annyira eltávolitani törekszünk azt magunktól. És amint nektek megvannak a bölcseitek. hogy a nőre vetett érzéki pillantás bün.mondta Julius. És ez az. hogy a kisértést kerüljük. annak dacára.Miről ismered fel? . akivel szőlőt hoztál. .mondta Pamfilius elpirulva. akik megmagyarázzák számunkra az Atya akaratát Krisztus kinyilatkoztatása. mint a madarak röptéből. .De mindez nagyon határozatlan valami. hogy még nem vagy házas. akként nekünk is megvannak a bölcseink. akkor bevégződik. . amelyet ti szerelemnek neveztek. dacára a bájait eltakaró öltözetének. mint amilyen világosak számotokra az áldozati állatokból és a madarakból való jóslások. ha nem akarja. hogy az Ő akaratának megfelelően éljünk.Igaz. mi pedig megforditva: az érzéki vágyat nem tekintjük rossznak (Isten nem csinált rosszat). Különbség van már abból kifolyólag is. hogy a szeretet érzése köztünk mint fivérek és nővérek között erősebbé váljék az egyetlen nő iránti testi vágy érzésénél.Ez helytelen állitás. hogy egykoruak vagyunk. hogy nálatok nincsen házasság. mint mi ezt nevezzük. . hogy a férj egyesüljön a feleségével és legyen ne két. .Ki fog például neked utbaigazitást adni.Isten akarata. Ti nem gondoskodtok az emberi faj fenntartásáról. ez a három leány azért volt kiszemelve..az Ő akarata szerint élni. A mi házasságunk és a tiétek közt csupán annyiban van különbség. hogy Atyánk már gondoskodott erről. A tieitek folytatják a már korábban megkötött házasságokat.Még nem tudom.

mert az élvezet még előtte áll. Az erőszak esetében nyilvánvaló. szenvedést okoz neki és megrontja. A keresztény számára azonban nem létezik ez az önmaga számára való választás vagy helyesebben a személyes élvezetét szolgáló választás nem első. aki hozzá hasonló.mindenekelőtt meg kell jegyeznem. azt a feleséget választja. személyileg neki. . amit a mi sztárecünk mondott a keresztény és a pogány házasság közötti különbségről. . A legjobb példája annak. amelyet együtt tanultam és olvastam veled. .Ez még nem könnyiti meg a döntést. amelyik a véleménye szerint neki. ha nem szegtük meg az összes emberek iránti. anélkül. hogy az ember a nőben a vele való érintkezés nyujtotta élvezetet szereti. nem pedig az embert. amelyet a költők magasztalnak s amelyet jónak ismernek el önmagában is.De miben áll ez a megszegés? .közül pedig Jevlampiját választottam. mint lelki és testi tulajdonságaik szempontjából. De a nem keresztény házasságnál gyakran fordul elő leplezett erőszak: mikor az.mondta Julius. már előzőleg létezett szeretetet. hogy az emberek iránti szereteten alapulna. hogy meg ne szegje házasságával Isten akaratát.Én azt mondom el neked. Menelaosz és Páris és Hélena és Achillesz és Agamemnon és Krizeisz. avagy mást szeret. s ezért választásunkat (hogy ezt a számunkra érthetetlen szót használjam) semmi sem korlátozhatja.Hogy felelhessek neked. . amelyek Isten akaratának ebből a megszegéséből származnak az emberekre. Emellett a felfogás mellett az ember csak a szemeit meresztgeti és nehezen tud dönteni.A megszegés abban áll. akit szeretünk. csakhogy kielégitse szeretetét. amikor az emberek kölcsönös tisztelete és szeretete képezi az alapját. 84 . Mint ahogy ésszerüen és tartósan csak akkor lehet egy házat épiteni. a házasság csak akkor ésszerü és szent.mondta Pamfilius.De miben állhat Isten akaratának megszegése egy házasságnál? . . ésszerü és tartós. szenvedést okoz a lánynak és nem sajnálja. hanem másodrangu helyet foglal el nála. amikor elő van készitve.mondta Julius. hogy a keresztény házasság nem engedi meg a nő iránti kizárólagos szeretetet. aki nőül vesz egy olyan lányt. Csakis ezen az alapon keletkezhetik ésszerü. . ez érthető. képet festeni. de a nő iránti kizárólagos szeretet csak akkor támadhat fel.akként a testi szeretet csak akkor törvényes. amin fessünk. hogy mivel tanitásunk szerint valamennyi ember egyenlő az Atya előtt. aki őt nem szereti. Mi is az egész Iliász? Elbeszélés a házasságra vonatkozó Isteni akarat megszegéséről. és ezért élvezete kedvéért köti a házasságot. A pogány. hogyan válik állatiassággá ez az ugynevezett szeretet (erosz). ugy helyzetük. . azért valamennyi mielőttünk is egyenlő. annál is inkább. hogy nincs meg az ember iránti szeretet. mikor van alapja.hogy az ilyen. amikor az emberben megvan az emberek iránti szeretet s amikor a testi szeretet tárgya megelőzőleg már tárgya az emberek kölcsönös testvéri szeretetének.Én nem mondom.Mindazonáltal nem látom . hiszen kinozzuk azt. . . aki erőszakot téve rajta. a legtöbb élvezetet nyujtja. . aki bölcsek és költők között élsz. nem nevezhető joggal szeretetnek. szerinted keresztény házasság miért zárja ki a nőnek azt a szeretetét.Én elfelejthetném az Iliászt. amelyet Páris érzett? .az erőszak esetei ugyanazon a nőn. de neked. Ez az érzés állati vágy és nagyon gyakran átcsap gyülöletbe. Egy keresztény férfi felesége és egy keresztény nő férje bárki lehet a világ összes férfiai és női közül. keresztény családi élet. . A keresztény számára az a fontos. ellenkezőleg.mindez mindama borzalmas csapásoknak a leirásai. De mi fog téged vezetni a választásban? . Az a kizárólagos szeretet viszont a nő iránt. mert szebb és rámnézve vonzóbb volt a többinél. Keresztény házasság csak akkor lehetséges. nem szabadna elfelejtened. mint te. ha nem az összes emberek iránti testvéri szereteten alapul. akit állitólag szeret az. .

- Megengedem, hogy ez igy van, - mondta Julius; - de ha a leány szereti a férfit, akkor nincsen igazságtalanság sem és én nem látok különbséget a keresztény és a pogány házasság között. - Nem ismerem a házasságod részleteit, - felelte Pamfilius, - de tudom, hogy minden olyan házasság, amelynek csupán a személyes boldogság képezi az alapját, lehetetlen, hogy ne legyen egyenetlenkedés okozója, egészen ugy, amint a közönséges táplálkozás nem mehet végbe civódás és verekedés nélkül állatok és olyan emberek között, akik kevéssé különböznek az állatoktól. Mindenkinek kedve van egy édes falatra, de minthogy édes falat nem jut mindenkire, viszálykodás tör ki. Ha nincs is látható viszálykodás, titkolt mindenesetre van. A gyenge szeretne egy édes falatot, de tudja, hogy az erős nem adja oda neki; s bárha már belátta annak lehetetlenségét, hogy ezt a falatot nyiltan elvehesse az erőstől, titkolt, irigykedő dühvel nézi az erőset s a legelső alkalmat felhasználja, hogy elvegye tőle az édes falatot. Ugyanez, sőt még kétszeresen rosszabb a helyzet a pogány házasságnál, minthogy az irigység tárgya az ember, ugyhogy a düh még házastársak közt is megszületik. - De hogyan lehet elérni, hogy a házasulandók egymáson kivül senkit se szeressenek? Mindig akad olyan ember vagy leány, aki emezt vagy amazt szereti. És szerintetek a házasság ilyenkor lehetetlen. És éppen ezért látom már, hogy igaz az, amit rólatok beszélnek: hogy egyáltalán nem házasodtok meg. Ezért nem vagy te sem nős és nem is fogsz bizonyára megnősülni, mintahogy lehetetlen az, hogy egy férfi nőül vegyen egy nőt anélkül, hogy megelőzőleg szerelmet ne ébresztett volna maga iránt egy másik nőben, vagy hogy egy leány elérje érettségét anélkül, hogy fel ne keltette volna maga iránt egy férfi érzelmeit. Hogyan is kellett cselekednie Helénának? - Kirill sztárec igy beszélt erről: a pogány világban az emberek, nem gondolva a testvéreik iránti szeretetre és nem melengetve ezt az érzést, csak egyre gondolnak: arra, hogy felgyujtsák magukban a nő iránti szenvedélyes szeretetet s melengessék ezt a szenvedélyüket. És ezért az ő világukban minden Heléna, vagy hozzá hasonló nő sok ember szeretetét ébreszti fel. A vetélytársak ökölre mennek, egyik igyekszik felülmulni a másikat, mint a vadállatok, hogy a nőstényt elnyerjék. S a házasságuk többé vagy kevésbé erőszak. A mi obscsinánkban nemcsak nem gondolunk a szépség egyéni élvezetére, de kikerüljük az összes csábitásokat is, amelyek ehhez vezetnek s amelyeket a pogány világban érdemmé és istenités tárgyává emeltek. Mi ezzel szemben felebarátunk tiszteletének és szeretetének azon kötelességeire gondolunk, amelyek különbség nélkül minden emberrel szemben fennállanak, ugy a legnagyobb szépséggel, mint a legrémesebb torzszülöttel szemben. Mi minden erőnkkel melengetjük ezt az érzést és ezért az emberek iránti szeretet bennünk felülkerekedik a szépség kisértésén és győzedelmeskedik felette és megszünteti a torzsalkodást, amely a nemi élet talajából fakad. Egy keresztény csak akkor nősül meg, amikor tudja, hogy a nővel való egyesülése senkinek sem okoz bánatot. - De vajjon lehetséges ez? - vetette ellene Julius; - lehetséges vajjon uralkodnunk gerjedelmeinken? - Nem lehet, ha szabadjára eresztjük őket; de képesek vagyunk megakadályozni, hogy felébredjenek és felüssék a fejüket. Vedd például az atya viszonyát a leányához, az anyákét a fiaikhoz, a fivérekét a nővéreikhez. Anya a fiu számára, leány az atya számára, nővér a fivér számára, bármennyire szépek legyenek is, - nem az egyéni élvezet, hanem a szeretet tárgya, és az érzéki vágyat nem kelti fel. Ez az érzés csak akkor ébredne fel, ha az atya megtudná, hogy az, akit a leányának tartott, nem a leánya, vagy a fiunak nem az anyja, vagy a fivérnek nem a nővére; de ez az érzés még ekkor is nagyon gyenge és engedelmes lenne s az embernek hatalmában állna megzabolázni. A kéjvágy gyenge volna, mert az alapját az anya, a leány, a nővér iránti szeretet érzése képezné. Miért nem akarod elhinni, hogy az emberben oly érzést lehet felnevelni és megszilárditani minden nő iránt, mint az anyák, nővérek, leányok iránt, s

85

hogy ennek az érzésnek az alapján kinőhet a házastársi szeretet érzése? Valamint a fivér csak miután megtudta, hogy az, akit nővérének tartott, nem a nővére, engedi meg felgerjedni magában az iránta mint nővel szemben való szeretetet, éppen ugy a keresztény is csak miután érzi, hogy szeretete senkinek sem okoz bánatot, hagyja ezt az érzést felgerjedni lelkében. - Nos, és ha két férfi szerette meg ugyanazt a leányt? - Akkor az egyik feláldozza a boldogságát a másik boldogságáért. - S mikor a leány egyiküket szereti? - Akkor az, akit a leány kevésbé szeret, feláldozza érzését a leány boldogságáért. - És ha a leány mindkettejüket szereti és mindketten feláldozzák magukat, akkor a leány senkihez sem megy férjhez? - Nem; ilyenkor az öregek megvizsgálják az ügyet és olyan tanácsot adnak, hogy a legnagyobb szeretet mellett a legnagyobb boldogság származzék valamennyire. - De hiszen igy sohasem történik, és nem történik azért, mert ellene van az ember természetének. - Ellene az ember természetének? Az ember milyen természetének? Az ember, azonkivül hogy állat, - ember is; és bár igaz, hogy a nővel szemben való ilyen magatartás, nincsen összhangban az ember állati természetével, de összhangban van az észszerü természetével. S amikor az ember eszét veti latba állati természete szolgálatára, rosszabbul cselekszik az állatnál; erőszakra, vérfertőzésre vetemedik, amire nem vetemedik egy állat sem. De csak amikor az ember az állat megfékezésére alkalmazza észszerü természetét, mikor az állati természet szolgálatába áll az észnek, - csak akkor éri el az ember azt a boldogságot, amely kielégiti.

ÖTÖDIK FEJEZET - De beszélj nekem egyénileg magadról, - mondta Julius. - Ezzel a gyönyörü leánnyal látlak, nyilván közelében élsz és szolgálsz neki, - valóban nem kivánnál férjévé lenni? - Nem gondoltam erre, - mondta Pamfilius. - Egy keresztény özvegyasszonynak a leánya. Ugyanugy szolgálok nekik, amint mások is szolgálnak nekik. Te megkérdeztél: szeretem-e annyira, hogy egyesüljek vele? Ez a kérdés nehéz a számomra, de egyenesen fogok felelni. A gondolat az eszembe ötlött; de van egy ifju, aki őt szereti és ezért még nem merek erről gondolkodni. Ez az ifju keresztény és mindkettőnket szeret s én nem tudok olyasmit tenni, ami bánatot okozna neki. Látok, anélkül, hogy erről gondolkodnék. Egyetlen egyet keresek: teljesiteni az emberek szeretetének törvényét, - ezt az egyetlen lelki szükségletünket. Akkor fogok megnősülni, amikor meglátom, hogy igy kell tennem. - Az anya számára azonban nem lehet közömbös, hogy jó, munkaszerető veje legyen. Téged fog kivánni és nem másokat. - Nem; neki mindegy, mert tudja, hogy rajtam kivül a mieink valamennyien készek neki szolgálni, mint bárki másnak is; és én nem fogok neki sem kevésbé sem jobban szolgálni, akár leszek, akár nem leszek a veje. Ha pedig ebből leányával való házasságom fog következni, örömmel fogom fogadni, de ugyanigy fogom fogadni egy mással való házasságát is. - Ez nem lehetséges! - kiáltott fel Julius. - Éppen az nálatok a borzasztó, hogy ti magatok csaljátok meg magatokat. És ezzel megcsaltok másokat. Az igazat mondta nekem rólatok ez az ismeretlen. Amikor hallgatlak téged, önkénytelenül is alávetem magam azon élet szép86

ségének, melyet te lefestesz előttem; de ha gondolkodom, látom, hogy mindez csalás, amely az állatihoz közeledő élet elvadulásához és eldurvulásához vezet. - Miben látod vajjon ezt az elvadulást? - Abban, hogy munkátokkal tartva fenn életeteket, nincsen szabad időtök és lehetőségetek, hogy a tudományokkal és müvészettel foglalkozzatok. Ime, te rongyos öltözetben jársz, eldurvult kezekkel és lábakkal; társnőd, aki a szépség istennője lehetne, rabszolgalányra hasonlit. Nincsenek nálatok sem Apollo-dalok, sem templomok, sem költészet, sem játékok, semmi, amit az istenek az ember életének felékesitésére adtak. Dolgozni, dolgozni mint a rabszolgák vagy mint a barmok, hogy csupán a szükös táplálékotokat megszerezzétek, vajjon nem önkéntes és istentelen megtagadása-e ez az ember akaratának és természetének? - Megint az ember természete! - mondta Pamfilius. - De miben áll ez a természet? Abban-e, hogy elviselhetetlen robottal kinozzuk a rabszolgákat, megöljük és rabszolga sorba döntsük fivéreinket, mulatozás tárgyává tegyük a nőket? Minderre szükség van az élet ama szépségéhez, amelyet te az emberi természet sajátosságának tartasz. Ebben van-e az ember természete, vagy pedig abban, hogy mindenkivel szeretetben és egyetértésben éljen s egy világtestvériség tagjának érezze magát? Akkor is nagyon tévedsz, ha azt gondolod, hogy mi nem ismerjük el a tudományt és a müvészetet. Mi magasra értékeljük mindazokat a képességeket, amelyekkel az emberi természet meg van ajándékozva. De az összes képességekre, amelyek az ember sajátosságai, mi ugy nézünk, mint amaz egyetlen cél elérésének eszközére, amelynek egész életünket szenteljük, s e cél - Isten akaratának teljesitése. A tudományban és a müvészetben mi nem szórakozást látunk, amely csak semmittevő emberek mulattatására alkalmas; a tudománytól és a müvészettől mi ugyanazt követeljük, amit minden emberi foglalkozástól, - hogy megvalósuljon benne ugyanaz a tevékenysége az Isten és felebarátunk iránt való szeretetünknek, amely egy keresztény valamennyi müvét áthatja. Tényleges tudománynak csak olyan tudásokat ismerünk el, amelyek segitségünkre vannak, hogy jobban éljünk, s a müvészetet csak akkor becsüljük, ha megtisztitja szándékainkat, felemeli lelkünket, megszilárditja erőinket, amelyekre szükség van a szorgos, szeretetteljes élethez. Mi nem mulasztjuk el az alkalmat, hogy az ilyen ismereteket magunkban és gyermekeinkben a lehetőséghez képest kifejlesszük és az ilyen müvészetnek szivesen odaadjuk magunkat szabad időnkben. Mi olvassuk és tanulmányozzuk azokat az irásokat, amelyeket az előttünk élt emberek bölcsessége hagyott számunkra örökül; mi verseket énekelünk és képeket festünk és a mi verseink és képeink megerősitik szellemünket és megvigasztalnak bennünket a bánat perceiben. Éppen ezért nem tudjuk mi helyeselni azokat a célokat, amelyekre ti a tudományokat és a müvészetet alkalmazzátok. A ti tudósaitok arra használják fel gondolkodó-képességüket, hogy uj eszközöket eszeljenek ki, amelyekkel rosszat tehetünk az embereknek: tökéletesitik a háboru, vagyis a gyilkosság módszereit, uj eszközeit találják ki a nyereségnek, vagyis a mások rovására való meggazdagodásnak. Müvészetetek azon istenek tiszteletére emelt templomaitok felállitására és ékesitésére szolgál, akikben a szellemileg közületek legfejlettebbek már régóta nem hisznek, de akiknek hitét másokban fenntartjátok, arra számitva, hogy ezzel a csalással jobban megtartjátok őket hatalmatok alatt. Szobrokat a legerősebb és legkegyetlenebb zsarnokaitok tiszteletére állittok fel, akiket senki sem tisztel, de mindenki retteg. Szinházaitok olyan darabokat adnak elő, amelyek a bünös szerelmet magasztalják. A zene gazdagjaitok szórakoztatására szolgál, akik betegre ették magukat fényüző tivornyáikon. A festészetet arra alkalmazzátok, hogy olyan képeket ábrázoljatok az erkölcsi romlottság házaiban, amelyekre nem nézhet pirulás nélkül a józan vagy az állati szenvedélytől el nem vakult ember. Nem; nem e célra adattak az embernek azok a magasztos képességek, amelyek az állatoktól megkülönböztetik! Nemlehet szórakozást csinálni belőlük testünk számára. Egész életünket az Isteni akarat teljesitésének szentelve, még inkább ugyanerre a szolgálatra forditjuk legmagasztosabb képességeinket is.
87

a mieink meg rendelkeznek vele s adnak nektek. akinek hiszünk. akkor nincs miért beszélni velünk és nem érdemlünk meg sem haragot. mert igy parancsolta meg az az Ember. mint a növény a fény felé. Mi nem saját hasznunkért adjuk el a szőlőt olyanoknak. hogy eltarthassák magukat. Ti nem ismeritek el a tulajdont. 88 . Mindez csalás! Ha azt tennétek.ez az. Ellenkezőleg.Igen. az üdvöt keressük.semmiségünk beismerése. hogy mi és ti az üdvöt különbözőben látjuk. hanem az engedelmességben van: nem a gazdagságban. sőt. hogy tanunkat vallva csak azért hiszünk. hogy köztetek is vannak néhányan. még hagyján. az Atyával való közösséget. amit vallunk. azok. Ha keresztül is mennek kezeinken olyan anyagi tárgyak. anélkül. és hisztek csak a megfeszitett Tanitótoknak? Rabszolgaságtok. ugy vajjon azért. hogy teljesitsük Tanitónk törvényét. . nem fog többé célozni rá? Ugyanugy vagyunk mi is. akik védelmezték magukat.. Mi ugyanugy. ha azt követelnék. mi átengednők nekik azokat. amelyek a ti szemeitekben tulajdont képeznek. mi ezt is örömest megtennők és nemcsak nem lenne okuk. hogy nem követelünk védelmet. . akik venni kivánnak. Éppen ebből az okból kifolyólag nem félünk a vademberek támadásától sem. . de távolról sem teljesen és kiki másként. Krisztus tanitása szerint üdvünk a szeretetben van. mert szabályainknak egyike . hogy elismernők. hanem kizárólag megvetést. hogy megöljenek vagy kinozzanak bennünket. Pamfilius hallgatott és várt. aki azt gondolja. hogy üdvösségünk nem az erőszakban. hogy az üdvösség a gazdagságból és az elismerésekből áll. amit üdvünk érdekében akarunk: ez igaz. hogy élvezzük védelmeteket.mindez nagyon szép lenne. anélkül. hogy neked legyen a legszebb feleséged. Ti magatok csaljátok meg magatokat.hanem valami másért. mint ti. hogy csalással vádolj bennünket. De ha nem volnának római légiók. a maga módja szerint éri csak el. amit mondtok. ti talán tudnátok nyugodtan élni? Ti élvezitek a védelmet. akkor igazságtalan lenne. Ha valakinek eszébe jutna elvenni tőlünk ezt a szőlőt. És mi.De miért nem hisztek az egész emberi bölcsességnek és fordultatok el tőle. Pamfilius igy szólt: . mi ellentállás nélkül odaadnók. Ellenünk emelt vádjaidnak az a lényege. amint törekszem én is és testvéreim is. Te magad nem adod ingyen a szőlődet. hanem eladod és megint vásárolni fogsz. Ha el akarnák venni tőlünk munkánk gyümölcseit.mondta Julius.hiszen mi mindezt el sem ismerjük. de hátrányos is lenne a számukra.talán te vagy bárki más elérte ezt a célját? Ha a lövész nem talál a célba. Ti nem ismeritek el a mi védőszerveinket. Ha arra törekszünk. akik egész lelkükkel keresik az igazság megismerését. mert sokszor nem talált. azok. . hogy a szükölködők számára megszerezzük azt. és ezt senki sem veheti el tőlünk. hogy dolgozzunk rájuk. Mikor Julius befejezte. hanem kizárólag azért. a különbség csak az. ha az élet lehetséges volna ilyen körülmények között. ámde igy élni nem lehet. . mi nem tekintjük őket a sajátjainknak és tovább adjuk azoknak. Sőt magad mondtad. gazdagságért és elismerésekért törekszünk . A mi üdvünk abban áll. . engedelmességtek Előtte . hogy elismernétek. De vajjon lehet ez másként? Te arra törekszel. hogy nem ismerjük el az erőszakot és a tulajdont és ugyanakkor kihasználjuk. ami felé törekszünk. de kihasználjátok. ugy erre nem külső célokért. a legnagyobb vagyonod. és kevesebbet kellene tőlük szenvednünk. mint a bennünket jelenleg környező és üldöző felvilágosult emberektől. ami a szivén volt. hanem minden átengedésében. hogy nem érjük el teljesen azt. Ha csalók vagyunk. És mi a megvetést szivesen fogadjuk. amire életükhöz mulhatatlan szükségük van. ahol az üdvünket látjuk! Mi nem teljesitünk mindent. De ha mi őszintén törekszünk afelé. de igy csak megcsaljátok a többieket és magatokat! Julius tüzbe jött és kiöntött mindent. ami engem visszataszit.Helytelenül tételezed fel. mi meg másban hiszünk. sem leleplezést. Üdvünket keressük. A vadak hamarosan megértenének és megszeretnének.Megint tévedsz és téved az. nem tudunk nem törekedni oda. A mi hitünk azt mutatja nekünk. Ti abban hisztek. akiknek szükségük van rájuk. akik keresik az üdvöt.

ha veled megy.Hát a feleségem? . még vidámabban mosolyogva mondott valamit Magdalínának s ezzel eltüntek a szem elől. hogy törjem ketté derékban? Megkezdtem. elképzelve atyja.De ha igy gondolkodol.és veled fog tartani.Semmi jobbat sem kivánok. amint pompás ruhákban és karkötőkkel fekszik a szőnyegeken és a párnákon. jobb tettem volna. légtöbbnyire értetlenkedem s szinte igazságtalanságot érzek: miért éppen én vagyok az. És képzeletében két kép rajzolódott ki váltakozva . mert mindazok. hogy hajlik a kereszténységre. amely italos ebéddel és éjszaka feleségükkel fejeződött be.Már más életet kezdtem. . kényes. anyja és barátai elégedetlenkedését és főként .Neked jobb lesz. látják és ismerik Istent! Julius nem felelt és sokáig szótlanul ült. A szőlőt már eladták és gabonát vettek az árából.. nem azért. .Te azt mondod. maguk előtt találják a Fiát és önkéntelenül is csak Rajta keresztül értik. . szép.azok önkéntelenül jutnak el ahhoz az uthoz. amelyből reggel indult el s amelybe visszatér. mert ezt valaki mondta nekünk s mi ebben vakon hiszünk. . Magdalínának jobb. akik Istent szeretik. .mondta Pamfilius mosolyogva. Julius elkisérte Pamfiliust egy ismerős kereskedő boltjába. mondta Julius. akik Istent keresik. HATODIK FEJEZET Tiz év mult el.kérdezte.Te boldog vagy? . amelyen Krisztus ment s ezért önkéntelenül is mögé állnak. Eközben Pamfilius társnője és egy ifju jelentek meg az üzlet ajtajában. De Juliusnak nem volt ideje gondolkodni: kereskedő-társai csatlakoztak hozzá és megkezdték szokásos foglalkozásukat. hátára vetette nehéz terhét.mondta az ifju és eltávozott. hogy a bőrt ő maga fogja megvenni és elhozni.. 89 . összetalálkoznak ezen az uton. és te is igy vagy. hogy Kirill megbizásából bőrt kell vásárolnia. Sőt mi több. ha akkor nem találkoztam volna az ismeretlennel és folytattam volna utamat hozzátok. amint jóságos és derüs arccal kosarakat visznek a fejükön. melyekhez folyamodnia kellene. hogy vigye haza Magdalínával a gabonát és vállalkozott. . Az utkanyarodónál Pamfilius hátra fordult. . végig kell élnem. Pamfilius kiment hozzájuk és az ifju közölte vele Julius előtt. aki oly határtalanul boldog. de megunt és kihült feleségével. erős szüzzel.Nem. Pamfilius azt ajánlotta az ifjunak.mondta Julius. . . . mi akadályoz meg benne? .majd az erős Pamfilius a sudár. maguk előtt látják! Mindazok. „Igen.Bizony lehetséges. majd házi tüzhelye. . . mosolyogva biccentett fejével Julius felé és igy. elbucsuzott Juliustól s a leányka oldalán kifelé indult a városból. ha akkor folytattam volna utamat hozzájuk”. gondolta Julius. hanem azért.mindazon erőfeszitéseket. Julius nem jött össze többé Pamfiliusszal és találkozásaik lassanként elhalványodtak emlékezetében és a róla és a keresztény életről való benyomások kitörlődtek.hogy boldogabb volnék. hogy ezt a hirtelen fordulatot végrehajtsa. Ő Isten Fia és a közvetitő Isten és az emberek közt. . Pamfilius zsákokba öntötte a gabonát s miután egy kis részt átadott Magdalínának.mondta Pamfilius.

és ezek a gondolatok rávezették más gondolatokra és korábbi balszerencséinek emlékére: arra a kisérletére. hogy szeretője elhagyta és uj pártfogót választott magának. agya dolgozni kezdett és Juliusnak elég ideje volt. Üzleti ügyeken kivül közügyekkel is foglalkozott s minthogy eszes és ügyes szónok volt. amit keresett. hogy egyik rabja. mellyel elfoglaltsága mellett rendelkezett. Jóllehet a gyermekeket. voltak segédek. amelyhez nem vegyült volna a jóllakottság unalma. A kerék eltört. amely csiklandozna becsvágyát. melyeket be kellett hajtani s amelyeket ki kellett fizetni. Julius abbahagyta korábbi ledér életét. És az élete komor szinben tünt fel előtte. csábitó volt a szemében. amely csaknem egész életére kihatott. mert időközben három olyan kellemetlenség történt vele. Ez alatt az idő alatt meghalt az atyja s neki át kellett vennie az egész kereskedelmi vállalatot. vajjon boldog vagy boldogtalan volt-e házassága ezen éveiben. A vállalat bonyolult volt: voltak törzsvevők. Az olimpiai játékokon részt vett a kocsiversenyben és szerencsésen célig érve. kevesebbet törődött a férjével. kezdett kitünni a többiek közül. akit már tiz éve nem látott. hanem gyermekeinél. Ezen kivül uj gondjai támadtak. Juliust hazavitték és három hónapig ágyban kellett maradnia. A harmadik és Juliusra nézve legkellemetlenebb esemény pedig az volt. amely nem lett volna valamivel megmérgezve. hogy minél gyorsabban tudott tőle szabadulni. hogy teljesen kielégitette volna. Igy élt Julius. minthogy az ezalatt az idő alatt egyre jobban összebarátkozott keresztény rabnőjével. Az első az volt. Minthogy feleségében nem találta meg azt. egyre jobban belemélyedt az uj tanba s életéből elhajitott minden külső pogány vonást. annál is inkább. annál jobban esett neki. szekerével véletlenül összeütközött egy másikkal. amely mélyen szomoritotta. Ha megkérdezték volna Juliust. hogy a keresztényekhez menjen és Pamfiliusra. és egyetlen olyan élvezete sem volt. És ez az uj foglalkozás. amelyet annál kevésbé talált meg feleségénél. dajkák gondjaira bizták. aki Afrikában drágaköveket kapott a részére. mint egy idegen ember életére. atyja egy megbizható szolgája. hogy betegsége idején folytak le a választások egy magasabb tisztségre. voltak eladók Afrikában. hogy magas társadalmi állást érhetett el. Annyira el volt foglalva! Az egyik dologtól és élvezettől egy másik dologhoz vagy élvezethez sietett.Julius élete a szokásos mederben folyt. Minden gyengédsége és kedveskedése a gyermekekre összpontosult. felesége elvesztette szépsége és frissesége nagyobb részét. Miközben egyedül feküdt az ágyában. melyet ő remélt betölthetni. E tiz év folyamán családi életében ugyancsak jelentős és ránézve kellemetlen változás állt be: három gyermeke született és ezek a születések elhidegitették feleségétől. Julius gyakran találta őket anyjuknál. nehéz testi szenvedések közepette. nem tudott volna felelni. Julius akaratlanul is belemerült az üzleti ügyekbe és nekik szentelte egész idejét. ugyannyira. hogy milyen jelentéktelen véletlenekből függött a boldogsága. voltak tartozások. Mindennek Julius szerint az volt az oka. hogy folytatni kivánta volna: Minden dolog olyan volt. de a tisztséget vetélytársa nyerte el. Ez alatt a három hónap alatt. de egyetlen dolog sem volt olyan. A gyermekek pedig legtöbbnyire terhére voltak Juliusnak és több kellemetlenséget. hogy kocsija ujjszélességnyire balfelé vett irányt. mikor olyan esemény történt vele. akaratlanul is arról kezdett gondolkodni. másodszor. ami a bájat jelentette Julius számára. mint örömöt okoztak neki. hogy átgondolja egész életét. vagy anyjukat találta nem a szobáiban. munkája után izléses pihenésre volt szüksége. Julius egy könnyüvérü nővel állt össze és vele töltötte el szabad idejét. de mint feltételezte. Emlékei erejét csak fokozták feleségével 90 . Julius kiesett és két bordáját és kezét törte. amelyet utolért. megszökött velük és nagy kárt és megrázkódtatást okozott Julius vállalatának. de nem életveszélyesek. pogány szokás szerint. Üzletével s a közügyekkel elfoglalva. ugy tekintve rá. Sérülései sulyosak voltak. Először is. Egy köztisztségre választották meg. A második az volt.

mert mindebből származik az istenkáromlás. ha valaki elveszi felső ruhádat. mely e szavakban foglaltatik. tartsd felé a másikat és tökéletes leszesz. mert az Atya azt kivánja. hogy történjék veled. annál inkább vagytok közösen részesei az elrothadónak.Pamfilius. de legyen mindened közös a testvéreddel és ne nevezz semmit a magadénak. hogy semmi sincs Isten nélkül. ne követeld vissza. „Gyermekem! ne légy kéjvágyó. mert mindebből paráznaság származik. Mindazt. mert mi köszönet van abban. . sem rosszakaratu. aki most. Ifjukoruktól tanitsd gyermekeidet istenfélelemre. mert igy tudod meg. „Gyermekem! ne légy hazug. Ne habozz adni és ne zugolódj. a következő: áldjátok azokat. sem perlekedő. aki nem hisz abban. A tanitás pedig. Julius látni kivánta ezt a rabnőt s mikor az megjelent szobájában. Julius elbocsájtotta a rabnőt és magára maradva. . ha adsz. aki téged alkotott. mert a düh gyilkosságra vezet. akit Julius tiz évvel ezelőtt látott. És ne tapadjon lelked a büszkékhez. Ne fordulj el a szükölködőtől. Tartsátok magatokat távol a testi és világi élvezetektől. hogy Isten boldogságra teremtette az embereket. „Gyermekem! ne légy zsörtölődő. Ez a rabnője egyidőben ugyanabban az obscsinában lakott. mert a szelidek fogják örökölni a földet. tudva azt. Már néhány gyermekük volt. A kéziratban a következőket olvasta: „Két ut van: egyik az életé és egyik a halálé. . hogy ki a jó adakozó. Ne nyujtsd ki kezed elfogadásra és ne csukd össze a markod az adakozásnál. . amelyeket meghallasz. Haragodban ne parancsolgass rabodnak vagy rabnődnek. ha valaki elvette ami a tied. mert a hazugság lopáshoz vezet. mert ebből lopás származik. amelyet felesége hagyott az asztalán. aki ad a parancsolat szerint! „Gyermekem! kerülj minden rosszat és hozzá hasonlót. adj és ne kérd vissza. másodszor.való beszélgetései. szeretned kell Istent. imádkozzatok ellenségeitekért és üldözőitekért. Ugyanazzal a Magdalínával volt házas. aki mindkettőtök felett van. Mindenkinek. Légy türelmes és irgalmas és gyengéd és alázatos és jó és mindig remegj a szavaktól. amikor Pamfilius életét a magáéval összehasonlitotta és nem akart rá gondolni. te se tedd másnak. és mindazt elmondta neki. akit mindenki szeretett és becsült.fejezte be a rabnő. ahol Pamfilius és ismerte is őt. mert Ő nem 91 . hogy mindenki megajándékoztassék az Ő jótékony adományaiból. De légy szelid. Irigység fogta el. gyakran volt vele. Hogy másfelé terelje a gondolatait. ami veled történik. Ha valaki megüt jobb arcádon. hogy menj vele egy versztát. betegsége folyamán. mert ez vezet az istenkáromláshoz. sem féltékeny.el kell mennie és megnéznie az életüket. Annak. amit rabnőjétől a kereszténységről tudott. mint tenmagadat és mindazt.egyike volt a legjobb testvéreknek. amit magad nem kivánsz. sem lobbanékony. ha szeretitek akik benneteket szeretnek? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azonban szeressétek azokat. mert ha közösen vagytok részesei az el nem rothadónak. vedd mint üdvödet. sem hivalkodó. a tulajdonodnak. felebarátodat. de érintkezz az igazakkal és alázatosakkal.mesélte a rabnő. részletesen kikérdezte mindenről és kiváltképpen Pamfiliusról. sem kihivó. Ne légy fenhéjázó és ne légy lelkedben kihivó. . Ne légy dühös. nehogy megszünjenek félni Istent. akik benneteket átkoznak. mert ezt nem teheted. mert mindebből gyilkosság származik. menj vele kettőt. a hallottakról kezdett töprengeni. Az élet utja a következőkben áll: először. Ha valaki arra kényszerit. ne légy mosdatlanszáju. Boldog az. add neki ingedet is. felvette és olvasni kezdte azt a görög kéziratot. sem pénzvágyó. mert a kéjvágy bujasághoz vezet. akik benneteket gyülölnek és nem lesznek ellenségeitek. „Gyermekem! ne okozz széthuzást és békitsd ki a civódókat. aki kér tőled.

hanem a gonoszban szorgoskodók. mosdatlanszájuság. Visszaemlékezett arra is. Isten képének pusztitói. . a Teremtőjüket nem ismerők. csak Julius betegsége késleltette a megvalósitást. Közölte szándékát feleségével és felesége el volt ragadtatva tervétől. 92 . amikor érintkezésbe lép. tolvajlás. . Az a mindennapos.Menj akkor. hogy az ugynevezett eleven ember elevenné válik. a felebarátaik iránt részvétlenek. . az elnyomottak elnyomói. arcátlanság. gyermekeim. a szükölködőktől elfordulók. én megpróbáltam és semmit sem találtam benne. mikor az történt vele.itt hagyok mindent és elmegyek hozzájuk ugy élni. . élni akarok. vagy hagyják a nagymamánál? Hogy vigyék el őket? Hogy tegyék ki őket kényes nevelésük után a kemény élet minden nehézségének? A rabnő azt ajánlotta. amit az ismeretlen mondott neki: . a szegények törvénytipró birái. Minden el volt határozva.. hogy menjenek valamennyien. az igazság gyülölői. Mit csináljanak a gyermekekkel: vigyék-e őket is magukkal. aki e gondolatokat irta és sugallta és ezután az összeolvadás után visszatekintett magára. hamistanuskodás. Julius lelke közösségbe lépett azzal.Nos. lopás. hogy lelki közösségbe lépett azokkal. mérgezés. alattomosság. fennhéjázás. hogy csodálkozott. Visszagondolt mindarra. amely abból áll. . amit Pamfilius mondott neki korábbi beszélgetéseik során. És ebben meg is egyeztek. itt vannak a jók üldözői. hogy bármikor jöjjön hozzájuk. Csak az volt a kérdés.jön magához szólitani külső szerint itélve. hiuság. büszkeség. az életére. örömmel fogják fogadni. vagyis mások gondolatait: az történt. bálványimádás.Eszébe jutottak Pamfilius szavai is. bujaság. a gazdagok védelmezői. az élet utján akarok menni! .Nem. itt van a gyilkosság. és mindez most annyira világosnak és kétségtelennek tünt fel. pökhendiség. És ő maga és az egész élete egyetlen. düh. előre eltalálva. kapzsiság. a robotolókért nem dolgozók. irigység.szólt magában. elég volt tévelyegni és szenvedni! . Felesége kész volt mindenre. összeolvad az ugynevezett holtakkal és egy életet él velük. csak tönkretette magában az életről való gondjaival az igaz élet lehetőségét. akik e gondolatokat sugalták. Nem élt. hogy mi fog következni és nemcsak egyetértett a könyv gondolataival. amikor megpróbáltad az életet. tettetés. hanem szinte maga fogalmazta meg ezeket a gondolatokat.mondta magának. ami megszokott történni az olyan emberekkel. a jóhoz és a méltányos itélethez való csatlakozás ellenzői. a nem a jóban. ugyancsak itt vannak a hivalkodásszeretők.elmenni a keresztényekhez. sokaktól észre nem vett.Nem akarom tönkretenni az életet. a gyermekgyilkosok. legtitokzatosabb és legjelentősebb jelensége történt vele az életnek. akiket a Lélek felkészitett. hogy jobb a nagyanyjuknál hagyni őket és egyedül menni. akik az igazság őszinte óhajával olvassák a könyveket. a becsületességért járó megjutalmazás tagadói. Olvasott. az adomány-hajhászók. De az anya féltette a gyermekeit és azt mondta. a hazugság szeretői. amint ez az irás mondja. mint volt képes akkor hitelt adni az ismeretlennek és nem teljesiteni a szándékát . Még távolról sem olvasta el Julius a kéziratot végéig. a mindenben bűnösök! Óvakodjatok. „A halál utja pedig a következő: mindenekelőtt gonosz és átokkal tele. paráznaság. varázslás. kétszinüség. az összes ilyen emberektől”.. akiktől messze van a szelidség és a türelem. rémületbe ejtő tévedésnek tünt fel. hogyan valósitsák meg a tervüket. hanem azokat szólitja magához. kéjvágy.

Az orvos nem volt más. ne uszits népet nép ellen. amikor a keresztényekhez indult. hogy ne civakodjunk. . kiábránditotta és ezért most végre ki akarja vinni azt a szándékát. hogy latba vetették hazugságuk egész fegyvertárát és elcsavarták a fejedet. éppen erre van szükségem. Az ő tanitásuk szerint minden gyermeknek egyenlőnek kell lennie mindegyik anya vagy apa előtt. Hiszen ők csaknem azt mondják. hogy a keresztény tan alapjait bizonyos csöppek beadásával minden emberrel közölhetjük és hogy egyszerre csak minden ember teljesiteni fogja Krisztus tanitását. . sem szegénység. ezek a szofisták és emberek és istenek elleni lázitók olyan utját ajánlják az életnek.mondta az orvos. amikor van hur . amikor az emberek teljesiteni fogják Krisztus parancsolatait: ne civakodj.a kormányzók. a saját gyermekeknek épp ugy. amelyet előző nap elolvasott. Mi fogja megóvni ezeket a gyermekeket.mert erre a te helyzetedben nem lehet szükség.Látnivaló. 93 .Ismerem ezt. ugy hogy ebben a te helyzetedben. megismerkedett az élettel. amelyek különösen gyermekeid tekintetében háramolnak reád. irni . hogy a hur ki van feszitve. Reggel közölték vele. De hogyan érhető el. és csodálkozom. az orvos füveket irt elő a beteg testi erejének helyreállitása céljából. Az orvos fogta a kéziratot és belepillantott. ha igy szólna: akkor találod el a célt. ne paráználkodjunk stb.Erre nem gondoltam.és az ő tanuk szerinti életut mégsem birja ki a bonckést. . .Olvasd el ezt. Igy vagyunk az emberi élettel is. És azt állitják. hanem ellenkezőleg. .De nehéz munkát végezni. ne esküdjünk.A lényeg az élet.Tegyük fel a badarságot. mégsem veszed észre eltévelyedéseiket. tegyük fel. a lehetetlenséget. sem harag. ne paráználkodj.a törvény igazságossága. De abban rejlik a csalásuk. sem civódás. az olyant.a hatalom ereje és egyenes nyilvessző . Miben áll a csapda? . hogy egyenes vonalban repüljön? . ne erőszakoskodj. szeretni fogja Istent és felebarátját és teljesiteni fogja a parancsolatokat. mint a másokéinak. rugalmas ijj . hogy a célt veszik eszköznek. ölni. mint ugyanaz az ismeretlen.mondta . amit a célbalövés tanitója mondana. amelyről akkor beszélt. . akivel akkor találkozott Julius.igen. . hogy amióta találkoztak. hogy egy olyan tanult ember.Nem értelek. amilyen te vagy. aki gyors segitséget igér. beleeshetik egy ilyen csapdába. . sem kivégzések.. mindaz a szeretet ezek iránt a gyermekek iránt. És ezt a célt a céllövészetben azzal érjük el. Miután a sebeket megvizsgálta. . sem erkölcstelenség.folytatta az orvos. . .ez éppen a kérdés.ismerem ezt a csalást.Ellenkezőleg. amit igért. vagy csak egy nő azzá tiz közül. azokkal a kötelezettségekkel. . az esetben érjük el.. és ez a cél csak a társadalmi élet eszközeivel érhető el. A legjobb emberi életet.Képes leszek kézzel dolgozni? . az ijj rugalmas.csak ennyit mondott Julius és átadta az orvosnak a kéziratot. amikor a nyilad egyenes vonalban fog repülni a célhoz. Tételezzük ezt fel. amely mellett nem kell civakodni. de gyermekeik nem nőnek emberré. hogy mind az a szenvedély. ne esküdj. a nyilvessző egyenes. hogy ez az állapot akkor fog bekövetkezni. A cél abban áll. . paráználkodni. . A most élők eltengenek.. kapálni? .Ó igen! Kocsit hajtani. de az élet nem adta meg neki. Élet nem lesz és az élet megszünik. Julius örömmel fogadta az orvost.kérdezte Julius. és ime.De ez még nem minden. amikor látjuk. .HETEDIK FEJEZET Ebben a lelkiállapotban Julius elaludt. amely mellett mindenki boldog lenne szerintük: nem lennének sem háboruk.mondta Julius és elbeszélte az orvosnak. hogy egy átutazóban levő kitünő orvos akarja meglátogatni. az ő tanácsát követte. . .

Tanitókat fogadott gyermekei mellé és maga ügyelt fel a tanulásukra. ha nem az apja? Ki fogja oltalmazni a veszélytől? Mindez kiküszöbölődik! Kiküszöbölődik az egész élet. egy éltes. vagy a bölcs orvos tanácsai hatottak-e Juliusra. Az orvos néhány napi nála tartózkodás után elutazott.mondta Julius. az a kötelességed velük szemben. amikor a főtéren lévő hivatalába ment. Állitsd őket talpukra.a becsület dolga! Eléltél a kétségek második periódusáig. hogy elfoglalhassák a helyedet. barátom . hogy velem való kapcsolatod folytán elveszited állásodat. Egy gyermeket vezetett kezénél és Juliushoz lépett. de menj tovább és nem lesznek kételyeid. ki fog a lelkébe hatolni. .Nagy kérésem van hozzád. akikkel nem törődtél. büzös magzat mellett. . hogy nagyon gyorsan erőre kapott és a keresztény életre vonatkozó gondolatai fantazmagóriáknak tüntek fel előtte. akire hatott az orvos ékesszólása. Julius nemsokára rá már felkelt és élve a kapott tanácsokkal. Teljesitsd kötelességedet az állammal szemben azzal. hogy a haza méltó szolgáit formáld belőlük.szolgálni a köznek. uj életet kezdett. Erőfeszitések és harc nélkül semmit sem lehet elérni. vagyis az emberi faj fenntartása. hogy a jelenlegi keresztény-üldözések idején kedved lesz-e elismerned barátodnak és nem félsz-e attól.gyermekeid nevelése. de különben ha neki is szentelnéd magad. szegényesen öltözött férfi csatlakozott hozzá. mikor olyan nagyszerü. melyeket a keresztények ellen foganatositottak. akit nem ismert fel tüstént. hadd a fantazmagóriákat és élj ésszerüen. . Kezdd el az életet a kötelesség tudatával és elenyészik valamennyi kételyed. mint szenvedést. A fennálló állami berendezés adott neked mindent. Pamfilius volt. de nem tudom. amivel rendelkezel. nem gondolt rá. .amely az anyákban remeg. barátom.Ez is igaz! . de addig nincsen rá jogod. ők elveszik ezt a védőpajzsot. ugyanezzel boldoggá teszed gyermekeidet is.szólitotta meg Pamfilius. A másik kötelességed . akkor sem találnál egyebet. hogy szolgálsz neki és felkészited gyermekeidet erre a szolgálatra. alig oltalmazza meg őket a pusztulástól? Mi lesz akkor. hogy a gyógyfüvek. Igy élt Julius egy évet és ez év folyamán még csak nem is gondolt a kereszténységre. amikor nehéz volt a győzelem.Adj’ Isten. semmivel sem helyettesitve! Ki fogja a fiut tanitani. És a diadal öröme csak akkor erős. de tény. Egyizben azonban. ha ez a szenvedély minden gyermek iránt szánalomba megy át? Melyik gyermeket vegyük és gondozzuk? Ki fog ülni éjszakákon keresztül a beteg. neked magadnak is szolgálnod kell neki és méltó szolgákról is kell gondoskodnod számára gyermekeid képében. amelyben Pamfilius élt. 94 . Minden idejét a közügyeknek szentelve. fontos és parancsoló kötelességek hárulnak rád. és utána nyugodtan szentelheted magad annak az életnek. Első és legkétségtelenebb kötelességed . amely csábit. ha nem az anyja? A természet védőpajzsot alkotott az anya szeretetében a gyermek számára. nagyon gyorsan nagy jelentőségre tett szert a városban. . NYOLCADIK FEJEZET Nem tudni. Julius hallott azokról a rendszabályokról. különösen most. és abban a feltevésben. Téged bántott és kiábránditott a kudarcod. hogy ez nem érinti azt a keresztény obscsinát. De az év elmultával törvény volt kitüzve városukban a keresztények felett. Csak betegségeddel kapcsolatban szálltak is meg. Kilikiába megérkezett a római császár követe a keresztény prédikáció elnyomása céljából.Nem. Teljesitésük .ez muló véletlen.

kérésem sem az. ti sem lennétek. Ti magatok igy gondolkodtok és erre a gondolkodásra tanittok másokat. tudva Pamfilius és Julius viszonyáról. vagy ötven év mulva. Tudom.Azért. .az önszereteten. senki sem hallhat meg bennünket . hogy itt nem hagytam mindent és el nem mentem hozzátok. Ha állam nem volna. hogy min alapszik eltévelyedéstek. ti büszkeségetekben egyszerre valamennyi embert egyenlőnek tekintettek.felelte Julius . Megismerem ezeket a kék szemeket is és szükségtelen megkérdeznem. hogy életük hasznára váljék az embereknek és ezért küldték Pamfiliust annak kieszközlésére.A fiam. hogy a letartóztatott keresztényeket törvény elé ne állitsák és halállal ne büntessék. akiket a hatóságok letartóztattak. vagy tanuságot tehettek róla vértanusággal.Eltaláltad . és a kikerülhetetlen testi halál egyaránt félelmetlen és örvendetes volt számukra most. 80 éves élettel. csakhogy beszélhessek veled és hasznodra lehessek. ez asszonyok hite és nem férfiaké. hogy legyen szabad nyilvánosan megvallani hitüket. És a gyengék és lusták számára erős ez a csábitás! Munka helyett minden rab egyenlőnek tartja magát a császárral. a legelsőknek. hogy senkit se kelljen magatoknál magasabbnak tartanotok. hogy a törvénykezés és az itélkezés a nép előtt menjen végbe. A keresztények nem kértek kegyelmet. a tömlöcből értesitést adtak helyzetükről obscsinájuknak. . . Kié ez a gyermek? . hanem csupán annyi. maga pedig bevezette Pamfiliust fényüzően berendezett elkülönitett szobájába. És Pamfilius elbeszélte. hogy hivatva vannak tanuságot tenni Krisztus tanitásának igazságáról. ahelyett. vagy a vadembereknek. de megigérte.Nem is kellett volna kérdeznem. akit néhány évvel ezelőtt veled láttam.Sőt. amelyet mindig felkeltesz bennem. . mert átestem rajta. a lelki gyengeségen s a beteges ernyedtségen. a társadalom széthullna és visszatérnénk a vadság korába. mert büszkeségből. Kirill sztárec. magatokat pedig egyenlőnek tarthassátok a cézárral. ami hatalmában áll.és ennek bizonyitékául kérlek.De miért? . hogy meghallhat valaki . a feleségem lett.Itt mindent elmondhatsz. Gyere velem.Megigértem neked közbenjárásomat. Azért vagyok képes itélkezni erről. hogy menjen el megkérni a keresztények érdekében. hogy ez következik-e be vagy amaz. Julius kihivta feleségét és gondjaira bizta a fiut.mondta Julius . hogy ki a feleséged: az a gyönyörü szép nő.Én senkitől sem félek . Julius csodálkozott Pamfilius kérésén. Megismerem benne arcodat. Ti az államban az állam elpusztitását prédikáljátok. A barátok bementek Julius házába. . Még a főtéren rámváró hivatalos ügyeimet is elmulasztom. .Csakhamar azután. Ha az emberek hallgatnának rátok. . hogy találkoztunk veled.mondta Julius. Tanuságot tehettek erről hosszu. Valamennyien rabszolgái lennétek a szkitháknak.. hogy gyere velem hozzám. . .felelt Pamfilius. Azt tartották. Mindegy volt nekik. akik tudomást szereznének 95 . hogy a keresztények. hogy tanitástokat a legesztelenebbnek és a legártalmasabbnak tartom. be kell azonban neked vallanom.Én nem félek attól.de ezt az igéretemet irántad való barátságomból és ama különösen jóleső ellágyulásból tettem. megbizást adott Pamfiliusnak. .felelte Pamfilius. De magának létezésteknek az állam létezése az előfeltétele. hogy mindent megtesz. mert a közelmultban a kiábrándulás és a betegség egy csüggedt pillanatában megint magamévá tettem nézeteiteket és megint hajszálon mult. de szerették volna. hogy munkátokkal résztvennétek az állam ügyeiben és érdemeitekhez méltón egyre magasabbra emelkednétek munkátok révén az emberek tiszteletében.

de csak a testen léphet fel és táplálkozhatik. „Az itélkezés abban áll felettük. hogy nélkülözések nélkül létezzék. hogy ezzel Istennek szolgál. szóval is és tettel is mi egyet vallunk: türelmes megalázkodást és munkát. aggastyánjainkat is. nem egyszer figyelmeztetett rá: „Engem . Mi az Isteni törvényt állitjuk a legmagasabb polcra. amelyek nem ellenkeznek az Isteniekkel: cézárnak . Mi semmit sem tudunk és értünk az államügyekből. Nektek. azt fogja gondolni. mint amennyi az életéhez feltétlenül szükséges. a munkásember munkáját. hogy császár legyen belőle. együttes munkákkal. mi egyet tudunk és tudjuk ezt kétségtelenül . akkor a világ szeretne benneteket.azt. ugy mi sem félünk azoktól. hogy honnan jön és hová megy. . mint a fényt. akik megszoktátok a fényüzést. Olyanok vagytok. hajszolnak és ölnek meg benneteket? Miért származik civódás a ti szeretet-tanitásotokból? . Nincsen lehetőségünk. mert gonoszak voltak az ő dolgaik. keresztények. aki benneteket gyilkol. amely elpusztitja a testet. ellenünk irányuló ellenséges érzést megszüntessük. Az ember ugy van megalkotva.Szavaidban . nem békét jöttem hozni.mondta .Istennek. s utána semmi többet sem tehetnek. És az élő test harcol vele és megfojtja! Ugyanezt tesszük mi is veletek és lehetetlen nem tennünk. de Én megszabaditottalak benneteket a világtól.ami a cézáré. az összes emberek üdve pedig egyesülésükben áll. mert nem szünhetünk meg megérteni azt az igazságot.” Nem kell.mondta Pamfilius .sok volna az igazság. erőlködés nélkül el tudjuk tartani gyermekeinket is. hanem nő. uj bárányokat vonzva magához a föld minden országából. A bárányok hallják a pásztor hangját és utána mennek. mert: „A Lélek ott van. És dacára annak az igéretemnek. hogy azt a keblet rágni. . Te azt állitod. De te nem ismered a mi életünket és hamis képet alkottál róla magadnak. Mi csupán azokat az állami törvényeket teljesithetjük. hogy üdvünk csak ott van. de az emberek jobban megszerették a homályt. becstelenség és méltánytalanság! Felhasználni az állami berendezés előnyeit és nem véve részt az őt fenntartó berendezésben. feldulni az államot.létezésetekről. amely táplál benneteket. hogy milyen kevés szükséges egy embernek ahhoz. Éppen erről az ellenséges érzésről. hogy ezt a nem tőlünk kiinduló. nehéz elképzelnetek. mert az igazság győzni fog. a legalacsonyabbrendü munkát. ahol akar. hogy együtt élünk. mert gonoszak az ő dolgai. ugy nézek tanotokra. akik megölik testünket. mint a legártalmasabbra és a legaljasabbra: aljas azért. hogy békét hozni jöttem a földre. Ha ettől a világtól valók volnátok. miért viselkednek veletek szemben az emberek ellenségesen. amiért az emberek üldöznek bennünket. mint amely lelkiismeretünket és eszünket kormányozza. hogy ez befolyásoljon bennünket. ahol a mások üdve van.gyülöl a világ. ha tényleg ugy élnénk. mondta Tanitónk: „Ne gondoljátok. Annak folytán pedig. melyet hitünk kelt fel ellenünk másokban. mert azt tartom. És Krisztus nyája nem fog elpusztulni. amikor mindenki. jóllehet nem tudod. betegeinket is. mert ismerik a hangot.” De valamiként Krisztus. Eljött az idő. miért üldöznek. hogy egészséges állapotában sokkal többet tud kezeivel megkeresni. hanem kardot!” Krisztus tapasztalta magán ezt az ellenséges érzést és bennünket.De mondd csak meg nekem. melyet megértettünk. azt a vágyat keltjük fel a rabszolgában. hogy mi. s ami Isteni . és te hallod a hangját. de minthogy nem ettől a világtól valók vagytok. És éppen ez az. nem kezdhetünk uj életet lelkiismeretünkkel és eszünkkel ellentétben. azért a világ gyülöl benneteket. gyöngéinket is. a tanitványait. hogy segitségedre leszek óhajotok megvalósitásában. mint egy kelés. Pamfilius. ellenkezőleg.Ennek oka nem bennünk magunkban. amint gondolod.” 96 . hogy fény jött a világba. s mi keressük ezt az üdvöt. hanem kivülünk van.

de a gyermekek? Ez rettenetes! Élni velük a világ közepette és csábitani őket! Jaj a világnak a csábitásoktól. mert jönniök kell a csábitásoknak. hogy maradjon még. de jaj az embernek. Én kész voltam mindent eldobni és elmenni hozzátok. hogy gyermekeik jövője nincs biztositva? . beszélgessenek tovább és ebédeljen nála. . amelyek közepette én magam felnőttem és éltem. mint a gyermekek. hogyan nevelhetitek gyermekeiteket a tulajdon nemlétezése mellett? Hogyan élhetnek anyáitok nyugodtan. de az igazság nem a ti oldalatokon van. . másrészről pedig kezelőorvosom fejtegetései meggyőztek.ezt még meg lehet bocsájtani. de családos embereknek. de Julius tartóztatta. Igy beszél a mi Tanitónk és ezért nem ellenvetés céljából mondom ezt neked. hogy ugy éljünk. nincsen vagyon. Pamfilius kisfia befutott a szobába és apjához simult.Miért volna a mi gyermekeink jövője kevésbé biztositva. . . nincs jogom feláldozni gyermekeimet.mondta Pamfilius. Vele együtt akartam menni hozzátok. és maradtam.Igen. De hogyan lehetséges. amikor tudják. Pamfilius semmit sem felelt és szomoruan nézett Juliusra. hogy ti csak tettetitek. Megundorodtam egész életemtől és mindennel szakitani akartam.Mi éppen a forditott módon okoskodunk. A legkényszeritőbb oka annak. Mi azt mondjuk: ha a felnőtt emberek világian élnek . Pamfilius felsóhajtott. keresztények. Nem értem.hogy megházasodtál és gyerekeid vannak. hogy a keresztény élet. De egyrészről feleségem félelme. hogy vértanuk vagytok és szivesen pusztultok el az igazságért. amely a gyermekeit várta. amely a ti felfogásotok szerinti. csak a családtalanok számára jó és lehetséges.de sok-e köztetek az őszinte? Gyakran vádolnak benneteket azzal. megsimogatta fiát és felállt. hogy felneveljem őket ugyanazon körülmények között. az életnek. akin keresztül a csábitások jönnek.Magyarázd meg nekem. és én sem tudtam egyet nem érteni vele. . mert tényleg igy van.Nem csak egy gyermekem van: egy csecsemőm és egy hároméves leánykám még odahaza maradt. amikor gyermekeddel jelentél meg. Büszke őrültek vagytok.Csodálkozom. Ez betegségem ideje alatt volt.szakitotta őt félbe Julius . anyáknak gyermekekkel nincsen benne helye. hogy ez hogyan lehetséges. hogy a régi életmódot folytassam a kedvükért. mint a tiéiteké? . oly lények. . mert nálatok nincsenek rabszolgák. hogy bármennyire jó lenne is nekem elmennem. mikor itt is akarta hagyni ezt az életet. kérte. Ezért ejtett különösen ámulatba. KILENCEDIK FEJEZET Mialatt Julius ezeket mondotta. Feleségem nagyon hajlik a kereszténység felé. elszaladt tőle és apjához sietett. Hogy oly élet mellett. hogy egy keresztény családnak ne legyenek határozott létfenntartási eszközei? 97 .Különös. amint valamennyien élünk. hogy gyermekek vannak közöttünk. Nem tudom megérteni. . volt egy idő. akik leromboljátok a társadalmi rend összes alapjait. hanem azért. . mert már el vannak rontva. Dacára Julius felesége minden becézgetésének.. De nekem gyermekeim vannak és én ráeszméltem. De legelsősorban az a bizonytalan jövő. És ez tökéletesen igaz. ránk nézve az. az a nélkülözés ijesztette. amint ti élitek.mondta Julius . vagyis az emberi fajnak meg kell szünnie.Azért. nem juttok be a Mennyek Országába. hogy ti. akikről megmondatott: ha nem lesztek olyanok.

amint a vagyon szaporodott. . hogy éppen azt kell növelnünk.Igen. . Fiai felnőttek és kiváltkép a második kezdett fényüző életmódot folytatni. Élete a közszereplés gondjai közepette folyt le. hol kisiklott a kezei közül. Kár nem származhatik belőle.folytatta Pamfilius. Ugyanigy vagyunk a másik biztositékkal . ami mindennek az alapja. annál jobban megfosztjuk magunkat a szeretet igaz.mondta Pamfilius. és akkor csupán a munka és az emberek szeretete marad fenn. azt lehet mondani.vajjon melyiküket fogják szivesebben fogadni? Nem. . De jaj annak. Nem. . Mi magunk meg akarjuk szabaditani magunkat és gyermekeinket ezektől a feltételektől. Az erőszak megsemmisülhet. ha a gyermekek sorsára gondolnék. annál jobban megfosztódik az igaz és örök biztositéktól. ugy kétségeim is és habozásaim is tüstént végetérnének. hogy a keresztény élet csak a gyermektelenek számára lehetséges. és erőszakkal s nem szeretettel kényszeritünk másokat. Vagyona nagy volt és egyre nagyobbodott. Bármilyen életberendezést csináljunk is magunknak mi néhányan. nevezik az emberek gondoskodásnak! Vedd a te fiadat és az enyémet és küldd most el őket megtalálni egy utat.ha kételkednék Krisztus tanitásának igazságában és ha haboznék annak teljesitésében. sőt kellemes életet él. hogy szolgáljanak nekünk és .Életfenntartási eszköz a mi hitünk szerint csak egy van: szeretetteljes munka az emberek érdekében. hogy igazad van. . amelyek közt te nőttél fel és a gyermekeid nőnek. melyek közé gyermekeiket állitják. Ellenkezőleg. hogy pogány életet élni csak a gyermekteleneknek bocsátható meg. aki csak egyet is elcsábit ezekből a kicsinyekből! Julius hallgatott.mondta. A ti eszköztök viszont az erőszak. . Lyukat fürt a vödör fenekén. annál kevésbé lesz képes a munkára.a munkával. Minél jobban szabaditja meg magát az ember a munkától és szokik hozzá a fényüzéshez. Nyilvános törvénykezés volt. akik azok közt a körülmények közt nevelkednek a pogányoknál. a legjobb tanitók tanitják őket. amelybe a vagyon gyülemlett. . elvégezni valami szükséges dolgot. természetes és csalhatatlan biztositékától. mikor felnőnek. és próbáld őket iskolába adni. TIZEDIK FEJEZET Még husz év mult el. mihelyt lábukra állitottam a gyermekeimet és szabad leszek. Az életfenntartó eszköz mindig csak az emberek szeretete és a munka marad. de félve a legfelső hatóságtól. amint más keresztényekkel együtt elvitte a vértanuk testeit. És amikor ez megvan. . ne mondd ezeket a rettenetes szavakat. Időnk pedig van még nekem is és nekik is. Mi azt tartjuk. Julius felesége meghalt. és nézd meg. az emberek többségének élete mégis olyan marad. amit mi tudunk. hogy éppen ahhoz kell ragaszkodnunk. amilyennek lennie kell. rabszolgákkal s idegen országok hozzánk szállitott termékeivel.És Pamfilius eltávozott a fiával. 98 . közölni egy rendelkezést. a világi tanitás nem fogja megadni soha. ha szükségesnek fogják találni.Krisztus egyszerre teljes szabadságol ad. Isten veled. Én pedig meg fogom tehetni. . Látta őt. hogy melyikük fogja jobban elvégezni. és Julius látta Pamfiliust. amint megsemmisülnek gazdagságok.Tudjátok meg az igazságot és szabadok lesztek.minél jobban biztositjuk ezzel látszólag az életünket.csodálatos dolog! . de a gyermekek nevelése meg van kezdve. Hadd tudjanak meg mindent. a hatalom hajhászásában. kastélyokkal. amely hol az ölébe hullt.lehet. Elmehetnek hozzátok. nem ment oda hozzá és nem hivta meg magához. a család él. és abban a mértékben. . És éppen ezeket a feltételeket.

hogy ütése nem járt komolyabb következményekkel. Örömmel fogadták. akik dolgoztok és megfáradtatok és Én meg foglak benneteket nyugtatni. Nem hittem Neki és engedetlen és gonosz voltam. „Jöjjetek hozzám valamennyien. hogy nyugtot fogsz találni. Rómába utazott. de ettől még nem váltak bölcsességgé. hogy mit kell tennem.A keresztényeknél. . A szobában. A léptek zajára az ember felemelkedett. A régi hizelgők nem törődtek többé vele. öklével földre sujtotta a fiát és bement felesége lakosztályába. Azután felállt és bement a fiához. Felesége szobájában megtalálta az Evangéliumot és ezt olvasta benne. eltöprengve egész elmult életén és visszaemlékezve arra. aminőt ő folytatott apjával. Egész napon át ment és estére kelve egy paraszthoz tért be éjszakára. .Nem. .nőtt a lyukból való kiáramlás sebessége is. hogy barátja Pamfiliusnak. léha ifjakkal lepte meg fiát a házában. ha azok. Ebben az időben történt.kiáltott fel Julius.kérdezte az orvos.Ő már régóta hiv. . ugyanolyan harc. Amikor Julius hazaérkezett. aminthogy a viz sem lesz borrá. és számüzetés várt rá. bármilyen régi és poshadt legyen is. Mert az Én igám boldogság és az Én terhem könnyü”. „Igen. Kilikiában az a hir terjedt el. Mi volna a polgárokkal. és engedelmeskedni fogok neked. hogy Julius kiesett az uj helytartó kegyeiből. Julius elvesztette önuralmát.gondolta magában Julius. hogy védje magát. Julius kiment az utcára és elindult a keresztény obscsina irányában. A következő nap estéjén elérkezett a keresztényekhez.Lehet. hogy Julius meghalt és a fiu atyja halálát ünnepelte. melyet a haza üdvére kell forditanod. és nyugtot fogtok találni telketeknek. de nem teljesitetted a kötelességedet. Vacsoránál Pamfilius meglátta barátját és örvendezve sietett átölelni. A valódi filozófusok nem igy cselekesznek. mert Én szelid vagyok és alázatos a szivemben. hogy csak ott fogok nyugtot találni! . Talpon találta és kimondhatatlanul megörült. most már nem fogsz lebeszélni. . Sokáig ült Julius a szétteritett Evangéliummal a térdein. a szerencsétlenségek legyőznek. És éppen most van rád szükség és éppen most futamodsz meg! Most tedd próbára az embereket és önmagadat. Elkezdődött Julius küzdelme fiaival. Az orvos volt. . akit valamennyien szerettek és tiszteltek. Vegyétek magatokra az Én igámat és tanuljatok Tőlem. amit különböző időkben mondott neki Pamfilius. Harag. amelybe belépett. . jóllehet nem tudták. egy ember feküdt. Igaz bölcsességre tettél szert. akik megismerték az embereket. gyülölet. Egyetlen szót sem szólva fiához. és igám nehéz volt és a terhem gonosz”.Mondd meg.szólt Julius .Eljöttem végre. szenvedélyeiket és az életfeltételeket. 99 . Te keresztül mentél az olvasztótégelyen.Hol? .harmadszor indulok el ugyanoda és tudom. . A szerencsétlenség . ahelyett. hogy a társadalom hasznára vetnék latba ismereteiket és tapasztaltságukat. kiment a házból és pihenés nélkül folytatta utját. amely próbának veti alá az aranyat.De nekem nincsen semmiféle bölcsességem! Nyakig merültem az eltévelyedésekbe! Tévelygéseim régiek. féltékenység. elásnák azokat a megnyugvás keresése közepette? Életbölcsességedet a társadalomban szerezted meg és ugyanannak a társadalomnak is kell rendelkezésére bocsájtanod. . . Benned nincsen férfiasság. Igy beszélt Julius és magára kapva köpenyét.csupán tüz. Nem engedték a császár elé és hazaküldték.

Egy szőlőtőnél állt és itt-ott rajtamaradt édes.Gyere velem. mikor másodszor indultam el. de az emberek jobban megszerették a világosságnál a sötétséget. Kertjeinkben most folyik a szőlőszüret.Semmire sem vagyok jó és már semmit sem tehetek. hogy mindenkinek.Dolgozz. talán mindent megtennél.Ezzel ne törődj. . fiam! Mi valamennyien Isten fiai és az Ő szolgái vagyunk! Mi valamennyien az Ő egy hadserege vagyunk! Hogyan. talán azt hiszed. mert azok gonoszak. kedves testvér! Örömteljes munka! . Teljesen kopár volt. mint a második kert gyümölcsei. mikor megismerted életünket. .mondta Julius magának. Magad is látni fogod. Mert nem azért küldte Isten az Ő Fiát a világba. a világosság felé tart. az. amely hivta: . menj oda és segits. Még ha tengerannyiszor is többet tennél az összes embereknél. Mert mindenki. Annak akarata. munkát adok neked holnapra. amit meg kell tenniök az embereknek. megijedt attól a büntetéstől. tele dus fürtökkel.. És a sztarec azt mondta neki: . amit tett. mint az első kert gyümölcsei. És Julius elszomorodott és igy szólt: . fürtöket szedegetett róla. Fiatalok szüretelték le és rakták kosarakba.Nézd meg. „Ez az én életem. . aki alig-alig vonszolta a lábait.Hogy mivel lehetsz az emberek szolgálatára. aki a Fiut látja és hisz Benne.És nem kelt fel helyéről és sirt. A tövek göbösek és görbék. de most . a szőlőhegy idősebb volt. százszor annyit cselekedtél volna. mint ezek a szükségtelen. Julius keresni kezdett. de hogy tudd. nem talált magának munkát. amire Neki szüksége van. És Julius megijedt attól. Az. mivel hitványabbak ezek a fürtök azoknál. hogy addig is mire forditsd szabad idődet. amelyek csak tüzelőnek jók”. .mondta a hang. . Az itélkezés pedig abban áll. de itt sem volt keresni valója Juliusnak: valamennyien párosával dolgoztak és neki nem akadt helye. hogy itélkezzen a világ felett.Ha első izben jöttem volna. amig van bennetek világosság. Ne szomorkodj.mondta Pamfilius. . mert nem hitt Isten Egyszülött Fiában. talált néhányat. Julius hátrafordult és egy évek sulyától meggörnyedt. hogy a dolgai láthatók legyenek. hogy felállitsák az Ő országát? Azt mondod. és Én feltámasztom őt az utolsó napon. Elment tovább. aki hisz Benne. ahol a jövevények laktak és megmutatva ágyát. És váratlanul egy öreges hangot hallott. testvérem. örök élete legyen. mert Istenben cselekedte azokat. hogy tönkretette azt. amely azért várja. hogyan keresse meg az itt-ott megmaradt fürtöket. kiöregedett tövek.mondta a Tanitónk. gyülöli a világosságot és nem megy a világosság felé. hogy napfényre ne kerüljenek az ő dolgai.És Pamfilius bevezette Juliust a házba. hófehérhaju aggastyánt pillantott meg. akár Istennek. amit már nem lehet visszahivni. olyan lett volna. . olyan lett volna.lám milyen az életem: olyan. hogy hol van a helyed. nem itéltetik meg. mert céltalanul tette tönkre az életét. hangot. de a hitetlen már el van itélve. Az pedig. mindent. mi lenne ez az Isteni müben? Semmi! Az Isteni münek. Minden hely el volt foglalva és bármerre nézett is Julius. a termés benne kevesebb. tizszer. hanem hogy a világ megváltassék Általa. magad fogod meglátni. Reggel Julius kiment a szőllőbe. hogy kétszer. igy szólt hozzá: . aki az igazság szerint cselekszik. aki rossz dolgokat müvel. Az első kert fiatal volt. hogy világosság jött a világba.Dolgozz. Még tovább ment és kiért egy már elhalt szőlősbe. Ha akkor jöttem volna. letépte és beletette az aggastyán kosarába. . és látszólag valamennyi csupasz. nincsenek határai és nincsen vége! Isten 100 . hogy rajtad kivül nem akad szolgája? És hogyan. mert az ő dolgaik gonoszak voltak. Julius hozzá lépett. amelyeket ama kertekben ott szüretelnek? Járjatok a világosságban.És megmutatta. aki küldött engem. még ha egész erődet is az Ő szolgálatának áldoznád. .

müve benned van. Gyere el Hozzá és légy ne a munkása, hanem a fia, és részesévé válsz a határtalan Istennek és az Ő müvének. Istennél nincsen kicsi és nagy, csak egyenes van és görbe. Lépj rá az élet egyenes utjára és Istennel leszesz, és a te müved nem lesz sem kicsi, sem nagy, hanem Isteni mü lesz. Jusson eszedbe, hogy az égben nagyobb az öröm egy megtért bünösért, mint száz jámborért. A világi dolog, mindaz, amit elmulasztottál, csak a bünödet mutatta meg és te megbántad. De mihelyt megbántad, meg is találtad az egyenes utat, menj rajta Istennel és ne gondolj a multtal, a naggyal és kicsivel. Isten előtt valamennyi élő egyenlő! Egy Isten és egy élet! És Julius megnyugodott és erejéhez képest élni és dolgozni kezdett testvéreiért. És igy élt örömben még husz évet és nem látta, mint halt meg testi halállal. 1887.

101

NINCSENEK A VILÁGON BŰNÖSÖK
Első fogalmazás. ELSŐ FEJEZET Iván Fjódorovics Porhúnov, egy nagyorosz kormányzóság egyik gazdag kerületének nemesi marsallja este érkezett meg birtokáról a kerület székhelyére, ott városi lakásában töltötte az éjszakát és miután jól kipihente magát, másnap délelőtt megjelent a zemszho hivatali helyiségében. Munka volt bőven: zemsztvo-gyülés, az árvaügyek, a sorozó-, egészségügyi, fogházügyi bizottság és az iskolaszék ülése. Iván Fjódorovics a Porhúnovok ősi nemzetségének volt a sarja, akik régi idők óta kezükben tartották a nagy nyikóljszko-porhúnovói uradalmat. A nemesi apródiskolában nevelkedett, de nem lépett a katonai pályára, hanem az egyetemre ment és elvégezte a filológiai fakultást. Azután rövid ideig a kijevi főkormányzó mellett dolgozott, ott szerelemből nőül vette a nála társadalmilag alacsonyabbrangu, vagyontalan, de fiatal Klodt bárónőt, lemondott állásáról és birtokán telepedett le, ahol mindjárt az első választás alkalmával nemesi marsallnak választották. Ezt a tisztet most már harmadizben töltötte be. Porhúnov okos, müvelt, kiváló emlékezőtehetségü ember volt, sokat olvasott és gondolatait röviden, tisztán tudta kifejezni. Legszebb jellemvonása azonban, amely megszerezte neki az emberek rokonszenvét, szerénysége volt. Éppen ezért külső képességeiről: müveltségéről, becsületességéről, jóságáról, őszinteségéről nem sokat tartott. Szüntelenül arra törekedett, hogy tudását gyarapitsa és hogy még becsületesebbé, jobbá, őszintébbé váljék. Az önmagáról való vélemény látható „nevező”-je tehát igen kicsiny volt nála. Épp ezért az emberek, akikkel érintkezett, olyannak látták, amilyennek kellett, a mindig kellemes, jóságos és őszinte Iván Fjódorovicsnak. Az élet, amit folytatott, társadalmi körének felfogása szerint feltétlenül erkölcsös volt: feleségéhez nem lett hütlen, nem követett el bolond csinyeket - ezek ideje kijevi tartózkodására esett, amikor még nőtlen volt, de ott is igen rövid tartamu volt - és uradalma parasztjaitól, valamint embereitől csak olyat követelt, ami a gazdaság karbantartásához feltétlenül kellett. Politikai tekintetben a fölvilágosodott konzervativizmust ismerte el helyesnek. Azt tartotta, hogy jobb fölvilágositó, haladó szellemben a dolgok fennálló rendjére hatni, mint fantomokat hajszolni, amelyek megvalósithatatlanok, mindent és mindenkit elitélni és az állami életben való részvételtől tartózkodni. A birodalmi dumába is beválasztják képviselőnek, ha egy másik jelölt, aki a választóknak jobban tetszett, egy nyugalmazott tanár és kiváló szónok meg nem buktatja. Vallásos kérdésekben, ebben a mindenkire nézve fontos ügyben, Iván Fjódorovics ugyancsak fölvilágosodott konzervativ álláspontot foglalt el. A kételyeknek még árnyékát sem engedte magához férkőzni, noha a pravoszláv egyház dogmáit illetően megengedhetőnek tartotta a történelmi kutatást és e téren nagy olvasottsága volt. A dogmák tekintetében azonban a legnagyobb óvatossággal viselkedett. E tárgyra vonatkozó eszmecseréket némán hallgatott végig. Az egyház minden parancsának rendületlen pontossággal tett eleget, nemcsak ami a szentségeket illeti, hanem a keresztvetést és a mindennapi imádságokat is, amikre még anyja tanitotta. Általában tisztelte és nagy gonddal óvta ezt az alapot, amelyen az emberi élet nyugszik, anélkül, hogy tulságos szilárdan helyezkedett volna reá, mintha mégsem lenne meg a teljes bizalma a megdönthetetlenségében.

102

Társadalmi érintkezésben, a társalgásban nagyon kellemes volt és kellő helyen mindig tudott egy-egy idézetet vagy anekdotát belefüzni. Egyébként is kellemes ember volt és a legkomolyabb arckifejezéssel el tudott mondani egy tréfát vagy vidám történetet. Szenvedélyes vadász volt, szeretett kártyázni és sakkozni és kitünő játékos hirében állott.

MÁSODIK FEJEZET Mig Porhúnov a titkárral javában dolgozott, megjelent a zemsztvohivatal elnöke, egy szélsőséges reakcionárius, akivel azonban Porhúnov az eltérő politikai álláspont ellenére a legjobb viszonyban volt. Azután megjött az orvos, egész ellentétes felfogásu ember, demokrata, majdnem forradalmár. Vele Porhúnov még jobb barátságot tartott fönn, mint az elnökkel. Gyakran szokta tőle kedélyes hangon megkérdezni, mikor proklamálják Oroszországban a szocialista köztársaságot, amire az orvos szintén mosolyogva, tréfálódzva felelt. - Nos, hogy vagyunk a játékkal, Iván Ivánovics? - fordult Porhúnov az elnökhöz. - Megint sikerült „hatos” nélkül beugrani, mint a multkor egyszer? De komolyan ideje, hogy hozzálássunk, mert rengeteg munka vár ránk. - Bizony ideje. - De volna még egy kérésem önökhöz, kedves munkatársaim, ezt akarom előterjeszteni, mielőtt munkához fogunk. A doktor megkérdezte miről van szó és Porhúnov elmondta, hogy a diák, akit gyerekei mellé házitanitónak fogadott, elmegy és ezért uj nevelőre volna szüksége. - Tudom, - mondta az elnökhöz fordulva - hogy önök ismernek fiatalembereket, akikről itt szó lehetne és talán ön is ismer egy megfelelő embert - mondta a doktornak. - Tudnának valakit ajánlani? - Az én ismerőseim esetleg, hogy is mondjam, tulságosan haladó szellemüek - jegyezte meg a doktor. - De hát ezzel a Nyeusztrójevvel se volt semmi baj, pedig az igazán eléggé vörös. - No és mi van vele? - Elmegy. Azt mondja, hogy az ön ismerősei számomra nagyon is vörösek. Lehet e tekintetben rosszabb valaki, mint Nyeusztrójev? És mégis egész jól megértettük egymást. Egész őszintén megszerettem. Pompás fiu. A feje ugyan tele van éretlen, meg nem emésztett eszmékkel, ahogy az a mai fiatalembereknél olyan gyakori, de ami a természetét illeti, hát igazán nagyszerü fiu. - Miért megy el? - Nem mondja meg az igazat. A hazudozás tudvalevően a forradalmárok programmjához tartozik. De csak ugy mellékesen. Egy barátja látogatta meg, aki a faluban Szolovjov tanitónál vendégeskedett és ott gyakrabban találkoztak. Alighanem a pártja, a frakciója, vagy a szervezete, vagy aminek ők már nevezik, felszólitotta, hogy álljon rendelkezésükre. Nekem bejelentette, hogy tovább nem maradhat. Kár; derék, lelkiismeretes tanitó volt és ismétlem, pompás fiu, noha az ön forradalmárai közé tartozik és bizonyára tagja valamely szervezetnek - tette hozzá Porhúnov mosolyogva és tréfásan az orvos térdére csapott.

103

A szokásos kérdéseket intézték hozzájuk. egy pillanatig hallgatott és azután komoly arccal válaszolt. hogy iszik. Egészséges vagyok. Egyébként tudok még egy fiatalembert.Valami bajod van? . gondolta magában. kisszakállu fiatalember volt hosszu orral és sötét homlokkal. . de a legtöbb már házas ember.de Alekszándra Nyikolájevna Porhúnov felesége .Az.felelte Iván Fjódorovics mosolyogva . nemcsak homlokán és bal szemöldökén.Doktor ur. szőkehaju. „és mégis szeretni kell.mert késsel eszik. ismét mások. de legalább folyamatba hoztam. . egyesek még nőtlenek.fordult a titkárhoz .kérdezte Porhúnov. 104 . komoly arccal.Miért nem fogadja meg Szolovjovot? . .Miért? Mert iszik? Ez nála csak igen ritkán fordul elő. „Nemes ur. még nem olyan veszedelmes. Az ügyet tehát nem intéztem el.De ő sem fog megfelelni az ön izlésének: tulságosan konzervativ. Irok majd neki. nagyon müvelt ember. aki helyet keres . a hadseregnél.Hogy hiszek Istenben és Krisztusban és nem lehetek gyilkos. „nyilatkozatot adhasson le”.Ez igazán pech. mert a nagy szomoruságtól nem is értették. .Nincs semmi bajom.” . Most aztán fogjunk munkához. Iván Ivánovicsé meg tulságosan reakcionárius.készen van az anyaggal? .Miféle nyilatkozatot? Mit akarsz? Bodros. . akik igazán betegek voltak. lelke mélyén maradi”. . nem szolgálhatok.szörnyü el is gondolni . .. amelyen beszédközben mindig megrándultak az izmok a szemöldök felett.kérdezte az elnök. . miként mondta. az én jelöltem tulságosan liberális. Akadtak olyanok is.. Sztyepán Sztyepánovics. . hogy én katonáéknál. Szolovjov tanitó volt Porhúnov birtokán... Iván Fjódorovics kollégáira tekintett.. .. . De sokkal sulyosabb vétségeket követett el mondta Porhúnov azzal a nyugodt. . . akik betegnek tettették magukat és megint mások. De nem tehetek esküt. Egymásután jöttek be a fiatal sorozókötelesek. Voltak közöttük olyanok. Miután szavait befejezte. gyorsan kiküldték őket (hisz még annyi elintézni való volt) és másokat hivtak be.mondta az elnök. válaszaikat jegyzőkönyvbe foglalták. . A jelenlevők nevettek. aki a papi szemináriumot végezte és azután lett tanitó.Miféle meggyőződésed szerint? . Alekszándra Nyikolájevna lehetetlen embernek tartja.Megfogadnám. A sorozási ügyekkel kezdték. amellyel tréfáit szokta elmondani. mit kérdeznek tőlük. És volt egy közöttük.Tudnék egy szemináristát. . hogy. akik megelégedettnek és jókedvünek akartak feltünni.Legyen szives. mert meggyőződésem szerint nem szabad fegyvert a kezembe vennem. hanem arcán is átvillant a vonaglás. kérem. kérem.Igen. arisztokrata. .Az én nyilatkozatom az.Az orvos is önkéntelen mosollyal válaszolt a nemesi marsall kedves mosolyára.hallani sem akar róla. akik a jelenlevők csodálkozására engedelmet kért. akik nem tudták leplezni bánatukat és nagy kinnal nyögték ki a feleleteket.

a te tehened azonban bőg az éhségtől s a gyerekeidnek nem tudsz tejet adni! Mindez már eddig is igy volt. csillagászati füzeteket. Te kaszálsz nekik és ők eladják a szénát. Mikor igy a dolgok mélyére pillantott. Ami a meggyőződését illeti. akivel tizennyolcéves korában házasitották össze. „A pókok és a legyek”. Most azonban nemcsak látta. de még azt sem. Fedot. Ez a fölfedezés egész világszemléletét és ezzel egész életét megváltoztatta. amiket nemcsak látott és megértett. Ebéd után ujra kezdődött a munka: először került sorra a kerületi főnökök tanácskozása. Sokat kellett dolgoznia. de a saját bőrén tapasztalt. „Mese a négy testvérről”. az öreg kocsis. hanem egész lehetetlenségét is meglátta. amit a pópa prédikál. Nyáron nem tudtak takarmányt adni a jószágnak és igy nem jutott tej a gyerekeknek. ahol először is mindenféle aktákat irt alá. Ugyanahhoz az eredményhez jutott. Félig álmosan felkelt. De nem sokallta a munkát és mint minden ember . Most már semmi sem takarta el szeme előtt az ilyen életmód egész ridegségét és esztelenségét. HARMADIK FEJEZET Jegor Kuzjmin családja egy már hajlottkoru. öccséből. Az. beszállt a vasuti kocsiba és csak a maga állomásán szállt le. amely minden ismeret első föltétele. A parlag simára volt legelve és ha nem esett az eső. kell-e katonai szolgálatot teljesitenie. anyjából és fiatal feleségéből állott. A tanitó kedvelte és mindenfajta népszerü tudományos munkát kölcsönzött neki. amit addig igaznak vélt és feltárult előtte a józan ész világa. hanem egyedül csak azt. ha megnyilik előttük a tudomány birodalma . Apjával együtt harmadfél hold földje volt.. nemcsak a gazdasági élet rettentő igazságtalanságát. a kutatások mélysége és a szellemes hipotézisek .a világegyetem nagysága. Ezek az iratok különösen nagy hatással voltak rá. Középszerü években a termés nem volt számukra elegendő.mindez hüvösen hagyta. Sok dologról adtak neki elméleti felvilágositást. Kilenc óra tájban a kocsi elgördült a park mellett és a nyikólszkoje-porhúnovói emeletes udvarház előtt állt meg. amit a józan eszünk diktál. azután a börtönügyi bizottság ülése és igy tovább öt óráig. Az estét Iván Fjódorovics a lakásán töltötte. amely szétrombolta mindazt. amit az öregek mondanak. Nekem csak az a kötelességem. amikor környezete vallási életét vizsgálta. jó tanuló volt és különösen télen minden szabad órát felhasznált. Jöjjön a következő! A sorozás két óráig tartott. A vonat korán reggel indult.szeretett a réten. Megdöbbentette az a gondolat. hogy olvashasson. ami akármilyen könyvben van. a csillagok töméntelen száma. amely álláspontját a környező világgal szemben megváltoztatta. hogy mint besorozottat fölvétessem a lajstromba. a mezőn dolgozni. ami a nép fiai közül sokat ámulatba ejt. Nemsokára ezután néhány fiatalember jött haza ünnepre a faluba. a doktorral és a sorozóbizottság vezetőjével leültek kártyázni. mint a többiek: 105 . Tizenhétéves korában szellemi átalakulás ment végbe lelkében. iszákos apából. azt majd közölje feljebbvalójával. Élénk szellemi képességekkel volt megáldva. saját ménesének nevelése. vagy nem. de érezte is egész lényével. akik Moszkvában egy gyárban dolgoztak és forradalmi iratokat meg szabad szavakat hoztak magukkal. azt sem. de mostanáig ezt nem vette észre. hogy bebizonyitsam magának. Egy merőben uj hit támadt benne.bár öntudatlanul . természettudományi iratokat. Ami a legnagyobb hatást tett reá. Nem hitt többé senkinek. „Éhinség”. házának hü barátja és öreg szolgája ült a bakon. hogy nem azt kell hinni. az a józan ész fogalma volt. ahol pompás pejszinü trojka várta. azután az elnökkel. erdei és rétjei voltak és napi ötven kopékás bérért kaptak aratómunkást. Az iratok cimei ezek voltak: „A katona hőstette”. a távolságok. nem is szólva a szénáról.U-ugy! Nem tudom magának (már nem tegezte a fiatalembert) bebizonyitani és nem is érzem kötelességemnek. mindent maga vizsgált felül. Ezt azonban nem találta fontosnak és továbbra is ugy élt. az éhes jószág bőgött az éhségtől. mig a kereskedőnek és a szomszéd földbirtokosnénak zöldelő kertjei.

A városban sokáig nem kapott munkát és ezért nem tudott pénzt hazaküldeni. hogy ugyanabba a cellába egy parasztot zártak. de ők nem értették meg. akik ezt az igazságtalan állapotot megteremtették és nőtt a reménye. Ekkor történt. becsvágyukat. elvált régi társaitól és egész a maga módján kezdett el élni. Az evangélium szerint kell élnie és nem a pópák vallása szerint.templomba járt. urvacsorához fordult.fogolytársai. észrevette a gyári munkás még sokkal szomorubb állapotát. amely a parasztok végtelenül szomoru helyzetének fölismeréséhez vezette. Ezentul önmagát még komolyabban és még szigorubban birálta meg. annál visszataszitóbbnak találta hiuságukat. „Élj Isten parancsai szerint és senki se tehet neked semmit!” Minden hit benne van az evangéliumban. hogy ennek véget lehet vetni. nem tartotta meg a böjtöt és nem is vetett keresztet. hanem abból. megkapta az állást. mint eddig. Aki azonban az evangélium szerint él. vagy amikor kiment a szobából és reggel. mindig egyformán nyugodt és mindenki iránt egyaránt jó emberrel még egyszerübb és értelmesebb életfelfogásra tanitotta. Jegor elfojtotta dühét. de most már Jegor képtelen volt részt venni minden egyházi szertartásban: nem járt többé a templomba. visszatért tehát apjához és feleségéhez és megint ugy dolgozott. hogy a világ minden igazságtalansága nem abból származik. azonban kilátása volt. Érintkezése ezzel a szelid. igyekezett nekik álláspontját megmagyarázni. hogy ujra visszamehessen Moszkvába és oda is ment. hogy fölemelik. Ez az ember . Nemzedék jött nemzedék után és senki sem ismerte föl s nem is akarta fölismerni ennek az állapotnak az igazságtalanságát és esztelenségét. Odament hát. mint a többi szegény paraszt. mielőtt asztalhoz ült. De Moszkvában egy teljes hónapig sem élhetett szabadon: egy munkásgyülésen letartóztatták. Mikor szülei ezt szemére hányták. szentképek megsértése miatt került a vádlottak padjára. hogy az emberek nem élnek Isten parancsai szerint. gőgjüket és civódó természetüket. De minél közelebbről ismerte meg őket. Régi munkahelyét más foglalta el. Egyszer apja ittas állapotban meg is verte. bronztárgyakat és egyéb fölösleges portékát és a gazdagok gyüjtik a szegényekből kipréselt pénzt a bőségtől tuláradó ládáikba. este imádkozott. hogy ezek az emberek. Erre atyja megharagudott és a következő levelet irta neki: „Levelem elején fiamnak. Minden jól ment volna. férfiak és nők. keresztet vetett. hogy gonosz emberek elnyomják embertársaikat és megfosztják őket a földtől és munkájuk gyümölcsétől. Jegor egyre mélyebben hatolt ebbe a gondolatvilágba és mikor kijött a fogházból. a biróság elé állitották és három hónapi fogházra itélték. hogy valami haszontalan lim-lomot készitenek a gazdagok részére: illatszert. Moszkvában még fokozódott Jegor gyülölete azok ellen. betegek. és nem önönmagát. Mityecskának hivták . annak nem szabad a világ fejedelmeit szolgálnia.Jegornak is meg tudta magyarázni. Jegor Ivánovnak atyai áldásomat küldöm. hogy munkát szereznek neki a gyárban. havi husz rubel volt a fizetése. ami a siron tul is az örökkévalóságban szolgálatodra lehet és üdvözlünk és jóegészséget kivánunk kedves bátyánknak Jegor Ivánovicsnak hugaid Várvara és Anna és Alekszándra Ivánovna üdvözöllek és jóegészséget kivánok az én hü uramnak Jegor Ivánovnak én a te feleséged várvara mihájlovna és kislányunk Katyerína Jegórovna küldöm neked hitvesi tiszte- 106 . a megszabott napokon böjtölt. amelyet a pópák teljesen elferditettek. akik mind tisztelettel bántak vele. gyengék és gyerekek napi tizenkét órát azzal töltenek. Itt Moszkvában a gyárimunkások közt Jegor éleslátásával. de kérte. A közös cellában csakhamar megismerkedett néhány emberrel. aki templomgyalázás. akik hozzá hasonlóan a társadalmi forradalom irányához tartoztak. NEGYEDIK FEJEZET Télire Jegor Moszkvába ment Társai megigérték. hanem egyedül Istent. Látta.

fehér gallérral. Egyszerü.. hogy sikerült partnerének. Alekszándra Nyikolájevna negyvenöt éve és hat gyermeke ellenére még mindig az az őszi szépség volt. finom arcbőre és ugyanolyan szép. A fiatalember nem volt magas. az orvosnak a káró hetest átadni és igy a játszmát fényesen megnyerni. Nem tartotta lehetségesnek és mégis határozottan érezte. akármi is . de modern selyemruha volt rajta keskeny. rövidre nyirt haja. hogy maradjon nálunk. azért különösen szépnek és kellemesnek hatott a mosoly ezen a szigori arcon. melyet az asszony szavai benne keltettek. Csak tulságosan erős alakja és rendkivül fejlett keble nem vált előnyére.Ez több mint barátság. Most is megjelent a mosoly az arcán. . igazi vagy hamis fogakból álló fogsorral. iránta. Alekszándra Nyikolájevna.. ÖTÖDIK FEJEZET A késő esti órában.. felesége Alekszándra Nyikolájevna az ódon ház nagy szalónjában ült Nyeusztrójev diákkal aki miután tiz hónapig mint házitanitó müködött Porhúnovéknál. ápolt keze. Többet érzett ki belőlük az egyszerü érdeklődésnél. bár nem szivesen veszitem el.Amit mondok. hanem a gyerekek kedvéért.mondta egy olyan asszony arckifejezésével. Jegor hazautazott. A fiatalember arca komoly és szigoru volt. akiről pedig tudta.nos. . amitől félt és aminek. a kedvemért.. okos arcában keskenyvágásu szem csillogott. .. hogy ez a büszke asszony. Szó nélkül végighallgatta apja veszekedését és felesége panaszait és gyalog ment be a városba. hogy a sorozóbizottságnál jelentkezzék. nem tudta leleplezni a megelégedést. A diványon ült és szenvedélyes. . . egyenes orra. érzéki szája hiánytalan. előzékenységet látott bennük. hogy az arisztokraták és bourgeois-k ellensége. aki egy nagy ház élén állott és hat gyermek anyja volt. Nem tartotta volna lehetségesnek. ajánlom. aki biztos a maga hatalmában. izgatott hangon beszélt az előtte ülő fiatalemberhez.mondotta elpirulva.. nem magamért mondom. feszülten nézett a szeme közé. mely a fehér fogak villogását még jobban érvényre juttatta. 107 . és fejletlen izomzatu. miként jól tudta. Jóságos. aligha lesz képes ellentállni. ilyen érzéssel viseltetik. melyet fekete haj keretezett és a sötét arcszin mellett. amelyen két gyűrüt viselt. Kérem tegye meg. . arányos termetü. most felmondta állását.De a maga érdekében is. amilyet kövér asszonyok közt női életük alkonyatán elég gyakran látni. Nagy szürke szeme volt.Nem maradhatok. bajusza és serkedő kis szakálla fekete volt mint a szurok. sürü. . amikor Iván Fjódorovics Porhúnov a kártyaasztalnál ült és csak nehezen tudta leplezni azon való örömét. Nem tudok semmi szin alatt. ez. bármennyire is becsülöm az ön barátságos érzelmeit irántam.letemet és szivbéli üdvözletemet kedves fiam Jegor Ivánovics ha megkapod levelemet gyere el a feleségedért és költözzél el éntőlem hogy ne legyen többet itt mert nem tudok vele együtt lakni és ő panaszkodott a rokonainak hogy én tanitottalak hogy ne küldj pénzt és hogy elveszem az egész kis szerszámot akit vettünk és megsértették és az egész falu előtt csufolódtak én pedig nem tudok semmiről egy szót sem nem szóltam neki egy szót sem se pénzről se szerszámról ha pedig nem jössz érte kikergetem a házból hogy ne legyen itt minálunk és még a héten menjen el mitőlünk és még egy cédulát hozott a rendőr neked a sorozás miatt”. aki figyelmesen. ez az arisztokrata nő. mert szeretem és érdeklődöm sorsa iránt.maradjon.. Amikor ezt a levelet megkapta. de szikár.. Ez az érzés azonban még egészen öntudatlan volt benne. hullámos haja. szemöldöke. hogy igy van.

Alekszándra Nyikolájevna.Ami megtörtént. mert világnézeteink közt mély ellentét van. Két óra volt éjfél után. . A végrehajtóbizottság nevében felszólitotta. amelyek minket elválasztanak. borzalommal és gyönyörrel gondolt arra. Még egyszer kérem. . Ehhez 108 . szerettem önt. még élt és Mihaíl bátyjánál.A fiatalember ismét mosolygott. ugy ahogy férfi a nőt szereti. . amelyhez szükség van reá. Mindjárt azután.. . az asszony még nem aludt. egy spicli besugta a tagok neveit és néhányat közülök le is tartóztattak. Nyeusztrójevet viszont felelősségre sem vonták. ne beszéljen igy.Egy pillanatra elhallgatott. megbuktassa. de más diáktársaival együtt forradalmi üzelmek miatt kizárták az iskolából. Tiz hónapot töltött itt. aki mint az államtudományok magisztere egyetemi pályára lépett. hogy elérje célját. azon nem lehet változtatni és az érzésnek nem lehet gátat vetni. amely hirtelen tünt föl előtte és ellenállhatatlanul csábitotta. ahogy csak a magamfajta proletár szerethet. (Egész akaratlanul akadozott mielőtt a szót kimondta. a vezetőknek azonban sikerült elszökniök. utazzék el Moszkvába. hogy a titkos társaság tagja lett. amit sem az asszony. hogy majd falun fog élni a nép között és ezért Szolovjov tanácsára örömest elfogadta a házitanitói állást Porhúnovéknál. ami történt. . elhatározta.) Maga sem tudta. szivem minden porcikájával. sem a fiatalember nem látott előre és ami egyetlen óra alatt megsemmisitette a nő tizennyolcévi boldog és tiszta házaséletét és ami a fiatalember számára örökké kinos emlék maradt. . HATODIK FEJEZET Mihaíl Nyeusztrójev apja gyógykovács volt. Ha szeretném önt. ne menjen el! Ugy-e marad? Az asszony kezét nyujtotta és a fiatalember megragadta ezt a kezet.Nos hát. erkölcsös gondolkodásu és törekvő fiatalember önkéntelenül forradalmárok társaságába keveredett és az egyetemről való távozása után még erősebb vonzalmat érzett barátjai iránt. Mihaíl is diák volt.Ó. amennyi a párt kiadásait fedezheti. igen. Arról volt szó. hogy most mindent szabad megtennie. hogy a fennálló kormányzatot minden elképzelhető eszközzel. ne beszéljen igy! Egyedül voltak és megtörtént az. hadd mondjam meg az igazat. mégsem hódolhatnék meg ennek a szerelemnek. a kártékony egyéniségek erőszakos eltávolitása árán is. És szörnyü helyzetének tudata még fokozta a gyönyört.De miért gondolja. amikor a párt egy tagja jelent meg Szolovjovnál és megbeszélést folytatott Nyeusztrójevvel. . amióta megismertem és megértettem.. Miután üldözői szemei elől eltünt. . Ez a kör feladatául tüzte ki. hogy nem tudnék teljes szivvel önnel együttérezni? Egyszerüen kénytelen vagyok. hogy egy állami pénztárból akkora összeget szerezzenek meg. Nyeusztrójev mint tehetséges. akit a sok pálinkaivás sirba vitt.Igazán? . Sztyepánnál lakott. melyet az ifju szerelmének emléke szerzett neki. de ugy rémlett neki. akinek szabad önre feltekinteni. egy müveletlen asszony. hogy fontos ügyben. Hazudott...Igen. a tiszta igazat.mondotta -. tekintet nélkül a társadalmi korlátokra. Anyja. nem is tehetek másképpen... mit beszél.

hogy minél hamarabb elutazzék. . Szolovjov fejét oldalt hajtva nézte vendégét és figyelt szavaira. mi Isten. . Az éjjeli őrön kivül Nyeusztrójev utközben senkivel sem találkozott a faluban.És bizzál Istenben . hogy kicsoda. vagy meglocsollak! A recsegő padlón mezitláb közeledett az ablakhoz. Szolovjov beengedte barátját. bodros haj takarta. odahozatja a holmiját és elutazik anélkül.Az uraság házitanitója. Szolovjov az iskolaépület egyablakos hátsó szobájában lakott. mialatt Szolovjov szakadatlanul beszélt. tovább érsz. akivel már legalább egy tucatszor tárgyalta meg ezt a kérdést. ilyenkor kilátszottak rossz fogai.Lassan járj. kék szeme és széles homloka. tudom.Ah! Hova ilyen későn? .hisz ismerem. meggyujtotta a kis lámpát.Szolovjovhoz. . majdnem kerek. A vonat csak másnap reggel indult.folytatta jobb kezével hadonászva és baljával a földrecsuszó takarót huzta vissza..Nem. . Egy ideig senki sem felelt. orra széles volt és szája nagy.. Arca teljesen más volt mint Nyeusztrójevé. Az ágyon kivül asztal és két szék volt a szobában. A másik sarkot könyvespolc foglalta el. Nyeusztrójev leült az asztalhoz és elmondta Szolovjovnak. Csak tudod. Csak még a poggyászát kell elhozatnia.. jól van. . Elhatározta. mintha nem éjfél után két órakor zörgették volna fel álmából és nem olyan emberrel beszélne. amikor Nyeusztrójev befejezte mondanivalóját. leült a gyürött ágyra. nála tölti az éjjelt. . Misa! Mit kószálsz éjjel? Gyere be. Otthon van? .A holmidat idehozatom. Leginkább feltünt nagy. Nyeusztrójev. az egyik sarokban több szentkép függött és alattuk mécses pislogott. hogy Porhúnovékhoz visszamenne. hogy mindenkitől elbucsuzott és az ismert ügyben utazik el.Hát hol lenne? Alkalmasint alszik már. akiről maga jelentette ki. . Ez volt az oka annak.Na.Tudom. váratlan élmény végleg megerősitette abban az elhatározásában. erélyes hang kérdezte: . Az aznap esti különös..Kicsoda? .erélyes emberek kellettek és ezért fordultak Nyeusztrójevhez is. elméleteidet. a falusi tanitót. kinyitom az ajtót. miért jött és mit akar tőle. hogy felmondta házitanitói állását. hogy a „vallásos fluidum” nem hatol át rajta.mondotta.ugy-e? Azt mind tudjuk. Nyeusztrójev az ablakhoz lépett és zörgetett. Hosszu termete kissé előrehajolt és amikor beszélt.Kit hoz a jó Isten házamba? Beszélj. . Fejét dus.Én vagyok. Sötét éj volt és a bakter szigoruan megkérdezte tőle. . És Szolovjov elkezdte neki fejtegetni felfogását Isten mibenlétéről. még nem tudod.. egymáshoz dörzsölgette a lábát és kikérdezte Nyeusztrójevet. . Nyeusztrójev mosolyogva hallgatott.Oh. karjaival gyakran hadonászott a levegőben. Szolovjov valamivel idősebb volt Nyeusztrójevnél és egészen más szabásu. . . Igy is tett. hogy fölkeresi Szolovjovot.. mig végre egy friss. Tulságosan lassuaknak találom azokat. Gyakran mosolygott. a harmadikban fehérnemüláda állt. 109 . Mert nem ismered Istent és nem tudod. .

Azt mondod. Szolovjov cigarettát sodort.Feküdj hát le. hogy szándékától eltéritse. amelyet különösen szeretett: „Jövel és lakozzál szivünkben. hogy két nap óta nem evett és támogatást kért tőle. . fejét rázta. hogy közvetitő legyen közte és társai közt. barátom. Szolovjov maga is szegény ember volt. kocsit fogadott és kiment a vasuti állomásra. hogy vajjon meddig tart még az a darab szappan. Pompás fehér hólepel boritott mindent körüskörül és a friss. megirta. Vasárnap lévén. a Szent Szüzhöz valót és végül az „Oh. a tanitás szünetelt és igy elhatározta.kereskedősegéd lett. Azután felhuzta magasszáru csizmáját. Szolovjov még aludt és nem is hallotta.) Ő itt bent van. fizetése mindössze havi negyven rubelre rugott. . gondolta magában és erről tüstént eszébe jutott Natália. Jó volna. megjegyezte: . és amit teszek. az elhalt szüleiért való imát. A postahivatal mintegy két versztányira volt az iskolától. .) Nem. feküdj le. . anélkül. ami tőle telik. Ebben a pillanatban hét rubel 110 . De Natáliára gondolva. Aludni már nem akart.hogy az én jutalmam ott van.Szolovjov apja diakónus volt . Amikor Szolovjov egy pillanatra szünetet tartott. (A szentképekre mutatott. az én jutalmam itt van. (Fölfelé mutatott. aki abbahagyva a papi szemináriumot. amit már az ünnepekre vett használatba. tisztitsd meg minden hibától és büntől és mentsd meg lelkünket.Könnyü neked. hogy valami terrorista vállalkozáshoz hivták meg Nyeusztrójevet és ha nem is tagadta meg. majd mikor gazdája lopáson érte. ha husvétig tartana. felöltötte kabátját. mert egynek érzem magamat Istennel. HETEDIK FEJEZET Nyeusztrójev korán reggel elküldött egy embert a holmijáért. mert a Nyeusztrójevvel folytatott beszélgetésre gondolt. Mosdás közben arra gondolt. ahol szintén valami szabálytalanságot követett el. hogy tudta volna. a Hiszekegyet. Öccse irta. amig csak él és nem szabad önmagára gondolnia.Tudta. szerencsétlen fiatalember. amely sürgős javitásra szorult. szinte önmagának téve szemrehányást. oh Istenem!” Ma különös buzgósággal imádkozott. gondolta. (Öklével a mellére ütött. egy huszonhatéves. hideg levegő még jobb kedvre hangolta. Kitünő hangulatban volt. Öccse előadta szomoru helyzetét.) A magunkfajta embernek mindent meg kell tennie. Mennybéli Atyám” kezdetüt. mikor ment el. vigye el őket az ördög. Afanászjevna lánya. mégis kötelességének tartotta. A postán feladott egy levelet és átvett egy szomoru tartalmut. Inkább lefekszem aludni. hogy elmegy a postára. szokása szerint a szentképek elé állt és elmormogta a gyerekkora óta ismert imádságokat: a Miatyánkot.Ez a metafizika nekem igen magas. gyakran segitett másokon és sok pénzt költött könyvekre. amikor ezektől várod a jutalmat. Rágyujtott és mohón szivta be a füstöt.felelte hevesen. Nyeusztrójev csak hallgatta és néha-néha elmosolyodott. nem másokért teszem. . mert az ujj helyett keze mindig a bélés alá tévedt. . Amikor Szolovjov fölkelt. a falusi rendőrségen irnokoskodott. „Majd szólnom kell Afanászjevnának”. hanem Istenért és magamért. miért lenne ez jó. amely cimére érkezett.

Sajnálta. hogy semmit se küldjön.az öccse . Utközben utolérte egy nyikóljszkojei parasztnak a szánja. hogy behajtsa rajta a bért.Én meg azt parancsolom. .” . Kérését megtagadták. . három rubelt mégis csak elküldött az öccsének. atyuskám? Szolovjov hallgatta és még jobban elszomorodott. hogy add a tehenet!’ „Magamtól nem adom. Szolovjov melléje ült és beszédbe eredtek egymással. Szolovjov kiment az utcára. könyörögtem neki a nővérem miatt. hogy lehetek el tehén nélkül?” . kifizeti.kezdte Szolovjov . Épp tárgyalásról jött a járási főnöktől.Nem tehetek semmit’. Apró gyerekeim vannak. hogy szivesen fizetne. Ebben a faluban tanitóskodott régebben. Mégegyszer megolvasta pénzét és eszébe jutott. Nekem még azt is megtiltotta. hogy azonnal fizessen. mert nem engedte. az majd biztatásnak veszi a jövőben. én azonban nem vezetem ki az istállóból. ha bármily keveset juttat neki.tönkremegy és nem tud rajta segiteni.rimánkodott Szolovjovnak . indult hazafelé és töprengése közben olykor hangosan beszélt önmagával. Már a fehér hónak se örült ugy. hogy Afanászjevnának még a kosztpénzzel tartozik.hogy verheted meg ugy az asszonyt? De Parmén tüstént a szavába vágott: . A paraszt üdvözölte és meghivta. te jótevőnk vagy! Az iskola előtt Szolovjov leszállt a szánról és hazament. Az iskolaszolga teavizet forralt a szamovárban. mint öccse érdekében. De másrészt. A paraszt figyelmessége nem volt egészen önzetlen. .’ „A tehenet nem adom. „Hát már megmondtam. azt mondotta.Nem szép tőled. Megkérdezte.Beszélj a lelkére. A járási előljáró eljött az asszonyhoz. de nem tud. hogy üljön fel a szánra. hogy az ura véresre verte. De mit csináljon a gyerekekkel. mint azelőtt. az Isten szerelméért. hogy adjanak neki haladékot a bérletfizetésre. . Az özvegy arra kérte az uraságot. az asszonnyal majd megegyezik valahogy.Az itélet ki van mondva és vége’. én meg azt tanitom.” . nem annyira a maga.Ezért a feleletért a járási főnök háromhavi fogházra itélte. . viszont. Az előljáró erről hallani sem akart és követelte.hatvan kopéka volt minden vagyona. Alighogy leültek teázgatni és cigarettára gyujtott. hogy betegyem a lábamat a házba. majd megirom nektek a kérvényt. Nővérét. . vigyétek el. amivel tartozik.Atyuskám. Meg kellett tehát tagadni öccse kérését. hogy nem kaphatna-e haladékot. Parmén. . Elpanaszolta. hogy egy kopékám sincs. mihelyt megszerzi a pénzt. Az ura a háza előtt állt.Nem lehetne itt valamit tenni. egy szomszéd falubeli idősebb özvegyasszonyt. . kire hagyja őket? Most a főnöknél voltam.rád talán hallgat. . Ha hatalmatok van hozzá. hogy eligya a lószerszámot. egy asszony jött át a szomszédból.A nővérem azt mondja. az asszony utána. hogy Vászja . Azt nem tehette. Mit tehetett egyebet.Hát nem félsz az Istentől? 111 . . .Próbáljátok megfellebbezni.Törődj a magad dolgával! Tanitsd a gyerekeket. hogy tagadja meg tőle a segitséget? Ezt a megoldatlan kérdést hánytorgatva a fejében.Akkor add ide a tehenet. akit nekem kell. a járási főnök háromhavi fogházra itélte.

hogy le ne idd magadat megint. hogy meg vannak róla győződve. már menyasszonyt és parókiát keresett ki számára. Gyenge pedig azért vagyok. Tartsd meg a tanitásaidat. De azt a gondolatot. aki a szemináriumot elvégezte. Mint minden fiatalember előtt.kérdezte az asszonytól. menten elaludt és ebédig fel sem ébredt. becsapta az ajtót a tanitó előtt. hogy a szerzetesi pályáról való lemondást határozta el. Eredj az utadra és törődj inkább azzal. amelyet Szolovjov egyik tanitójával az egyetemes egyház jelentőségéről folytatott és amelyet a püspök Szolovjov javára döntött el. A püspök magához rendelte és hosszas oktatás után a következőket mondta neki: „Sok dicséretreméltót hallottam rólad. még pedig a földi dicsőségre való vágyódás. Mikor az italt és a dohányzást megelégelte. Iljínszkojéban. amelyet majd el akarsz és minden valószinüség szerint el is fogsz érni. hogy mi az igazi élet. NYOLCADIK FEJEZET Pjotr Fjódorovics Szolovjov apja diakónus volt a kosztromai kormányzóság egy nagy falujában. Tehát Isten veled!” Mihelyt Szolovjov ezeket a szavakat hallotta. De még mielőtt a kolostorba lépett. de tőled nem.. Ez a valóság. tüstént átlátta. de nem ment haza. fékezned és mérsékelned kellett volna magadat. amikor megpillantotta. azt megtehetem. Ellenkezőleg. olyan undort érzett önmaga ellen.Oh. .Tán nem hiszed. Ezt a változást főként az okozta. Hol van Natália? . Ne felejtsd el soha. de pompás kislányod van! Szeretem és ha meg akarná érteni. vagy a világi pap tisztsége. Afanászjevna csóválta a fejét. ha mégis pap akart maradni. Egy félpalackot vett tőle. még egy másik. na.Az Istentől félek. két pálya állt előtte: vagy a szerzetesség. Szolovjov az előbbi mellett döntött. hogy lelki üdvének és Istennek élhessen.Jó. Szolovjov még ott állt egy percig. hanem tanitói is kijelentették. hanem Arinához. hogy nemcsak társai. hirtelen változás ment végbe lelki életében. Mikor azonban az asszony kiment a szobából. egyetlen kivánsága az volt. hogy a magas egyházi állásban. hogy részeg vagyok? . de noha Makárij atyával folytatott vitádban neked van igazad. egy asszonyhoz. amelyre nézve fennállott a nősülés kötelezettsége. csakugyan berugtam és pedig azért. hogy Istent és lelke üdvét szolgálja.Natása? Elment sétálni. Itt is a legjobbak közé tartozott és kitünő bizonyitvánnyal hagyta el az intézetet. arra kényszerült volna.kotródj befelé! rivallt rá a feleségére és miután az asszonnyal együtt belépett a pitvarba. Hozzám adnád.Ne kételkedj benne. . hogy csak azért nősüljön. Most azonban. nehogy megbántsd az idősebbet. Felmászott a padkára és még egy darabig locsogott az igazi életről. mert gyenge vagyok. mint a minap. csóválta a fejét.Jaj. igen? . Erre az elhatározásra korántsem a becsvágy késztette. aki akkor még élt. mert 112 . alacsony érzés él. . ivott belőle és cigarettázott. De különösen hatott reá egy intelem püspöke részéről. hogy lelkében azon a kivánságon kivül. aki titokban pálinkát árult. Amint ennek tudatára ébredt. Te pedig . ne fecsegj bolondokat! Feküdj le inkább és aludd ki magad ebédig. Afanászjevna. óvatosságra és bölcs mérsékletre van szükség. elment Afanászjevnához. feleségül is venném. mert Isten nincs bennem. . Ez tudomást szerzett egy theológiai vitáról. amely magasabb egyházi állással kecsegtetett. hogy a papi pálya legmagasabb fokára fog emelkedni. Pjotr a felekezeti iskolában tanult és mint jeles tanulót fölvették a szemináriumba. hogy megnősüljön. Apja.

ittas állapotban olyan gondolatot fejezett ki. Erre a lépésre nem tudta magát elszánni és azért szülei nagy bánatára a világi papi hivatás tervét is föladta. sokat beszélt vele az igazi életről. Alekszándra Nyikolájevna csak hajnaltájban aludt el és még nem kelt föl. Azután a gyerekek. hogy egészséges. egyszerü lány. tehát jó háziasszony és anya is válik belőle. de Porhúnovékkal nem érintkezett. Egy iránta jóindulattal viselkedő tanitója ajánlotta neki ezt a helyet. mégis őszinte „nép barátja” volt. urvacsorához járult és szerette az evangéliumot. végre megszabadulna ettől az agglegényélettől. böjtölt. a lány mosolyogva hallgatta és csak ritkán szólt egy-egy szót. hogy egy uriházban való tartózkodás bizonyos kötelezettségeket ró reá. Nyeusztrójev nem értette meg Szolovjovot és nem tudta. Egyéni. ami nem volt könnyü feladat. 113 . De csakhamar magára vonta a háziasszony.ilymódon álláshoz juthat. különösen a két legfiatalabb. beszédét is mindig olyan arckifejezéssel hallgatta. de másrészt nem tartozott a forradalmárokhoz sem. nem nagyon tisztelték. az angol nevelőnő és a három fiatalabb gyerek . hogy Szolovjov a parasztok társaságában kétszer is lerészegedett. Mikor ezen a vasárnapon kijelentette. visszataszitónak és minden erkölcsöt kigunyolónak találta. De ami a fő. Nyeusztrójevvel ellenben őszinte barátságot kötött. a vidám. Többnyire ő beszélt. pufókképü Natása és a tanitó között valami különös viszony fejlődött ki: Szolovjov szerette a társaságát.fogadta az előszobában. hogy annyi elnézéssel türt meg eddig nagyrabecsült házában és bocsássa meg. amit könyv nélkül tudott és gyakran idézett. mert fizetésén kivül még jól fizetett magánórákat adott Porhúnov nemesi marsall gyermekeinek. Az volt a szerencséje. amelyet olyan könnyen környékez meg a bün. a bün. De a lány Szolovjov kedvéért igyekezett. De különösen felháboritotta az asszonyt. Alekszándra Nyikolájevna megmondta neki. amelyet utált. mintha minden iránt rendkivül érdeklődne. de még be sem fejezte szavait. Előnyös állás volt. A falubeliek furcsa természete. amikor Natáliával együtt ebédelt és barátságosan elbeszélgetett vele. Minden volt. Igy hát Porhúnovot legidősebb lánya Alekszándra vagy Lina. mert nem volt elég tiszta és mert a villa helyett a kést használta az evésnél. megtartotta az egyházi ünnepeket. Afanászjevnánál étkezett. Alekszándra Nyikolájevna. hogy nőül akarja venni. csak nem konzervativ vagy monarchista. Alekszándra Nyikolájevna haragját. melyik táborba sorozza. templomba járt. Már több mint egy éve élt a faluban. egészséges. Elfogadta a tanitói állást Nyikóljszkoje-Porhúnovóban. a szentekről és főként Krisztusról.a két legkisebb még a dada gondjaira volt bizva . Olvasni is tanitotta. ahogy otthon nevezték. ha ezentul nem hozom többé zavarba és nem fogok tovább alkalmatlankodni. akinek lánya. Még ottmaradt néhány hétig. Szolovjov Porhúnovék házába költözött és ott tanitotta a gyerekeket. Ez foglalkoztatta őt most vasárnap. amelyet magában már régóta latolgatott. aki semmiben sem különbözött a szocialistáktól. amikor Szolovjov félbeszakitotta: . hogy tanitói és ismerősei mindig jóakarattal voltak vele szemben. Ugy vélte. Most már csak egy lehetősége maradt: hogy néptanitó legyen. KILENCEDIK FEJEZET Iván Fjódorevics Porhúnov délfelé érkezett haza a városból. főként azonban iszákos hajlama miatt. Nyeusztrójev. sajátságos pravoszláv hitet teremtett meg önmagának.Köszönöm. a nyolcéves Tánja és a tizéves Petja nagy bánatára átköltözött az iskolába. amig megjött az uj házitanitó. Talán idővel házat és földet is tudnak szerezni.

csak átnézem a postát. . kénye-kedve szerint járt-kelt házában. hogy meggyanusitottam ezzel az emberrel”. ha az ember hazajön hozzád. hogy van a mama? . . Ugy látszott. nagyon későn feküdt le. leülhetett iróasztalához. Különben jól van. aki nagyon csinos. hogy alszol. vidám.Nem sikerült tehát maradásra birnod? . a tizenhat éves Linának. De mindenekfölött itt volt ez az aranyosszivü. üdearcu kislány volt. örülök. . mennem kell. Megcsókolták egymást. Hát te hogy vagy? . Valahányszor hazajött családja körébe. nyilt. Pjotr Vasziljevics azt mondta. pontosan felszolgált étkezései. amit szivelelke kivánt: egészséges.mondotta az asszony és magában hozzátette: „Istenem. Ő. mint aki a kényelmetlen.Megirom Misának. Pjotr Vasziljevics a ház öreg szolgája volt.Köszönöm. feszes egyenruhát házikabáttal és papuccsal cseréli fel. szeliden megsimogatta a nyakába gyürüző fürtjeit és mosolyogva kérdezte: . . El sem tudod képzelni.Megcsókolta a gyerekeket. aki urának egyhangu életébe szint és változatosságot varázsolt. 114 . bocsásd meg.. kényelmes pamlagán pihenhetett. a gyerekekhez. férjének igazi élettársa.Ezekkel a szavakkal a szobája felé indult. ha dolgozni támadt kedve. finom. . hogy itt vagy. ha izgatottnak látta: nem vett észre semmit és utazásáról kezdett el beszélni. „De minket férfiakat. milyen jó.Nos.Verekedtél megint? . Ugy-e te is jösz mindjárt? . parasztjaival és cselédségével mindig békés viszonyt tartott fenn. . azt hiszem. Mit tehetek már most?” . . Nem kellett immár gondosan lépkednie és folytonosan körülnéznie. nyugodtan.Hogy tudtam volna megcsinálni? .Jövök. olvashatta a legérdekesebb könyveket.Igen. nagyon jól.Igen. amennyit akart. második énje.Óh.Kár.kérdezte a kis Petjától. Porhúnov elszundikált a szobájában és csak a felesége keltette fel. szép gyermekei. sőt még annál is több. Hogy vagy? . villant át Iván Fjódorovics fején. jóleső megkönnyebbülés és felszabadulás érzése fogta el. Meg volt mindene. elment. mindig ez a nyomorult gyanakvás kinoz.tette hozzá hangosan. . gyengéd és szeretett asszony. milyen gyalázatos nő is vagyok én!” „Milyen csunya dolog volt részemről. nincs más mód. Jó tanitó volt és forradalmár létére is derék ember. . hogy elvitte a holmiját és elutazott. akik fiatalkorunkban nem éltünk tiszta életet. . de ez nála elég gyakran fordult elő. puha divánjához.És mi van Nyeusztrójevvel? Nem akar mégis itt maradni? .Ugylátszik. Ezért ura most is ugy tett. a megszokott anyagi és szellemi környezetbe. hogy szerezzen egy másik diákot.Semmi baj. aki apró hibái és szertelenségei és korához sehogysem illő könnyelmüsége ellenére pompás teremtés volt. hogy nálunk marad.Nem.. mintha az asszony kicsit izgatott volna. A gyerekeket már láttam. Még mindig reméltem. mint mindig. ellenkezőleg.És mi van Nyeusztrójevünkkel? Azt hallom. De már csengetnek reggelihez. nem tudtam.

szilárdan meg volt győződve tökéletességéről. miért tegyem tönkre a nyugalmát? De másrészt hallgatni sem tudok”.amióta mint negyedéves vizsga nélkül távozott az egyetemről . amilyennel még sohasem találkozott életében és akinek nem volt párja a világon: nem. ha erre gondolt. Minden hibája. aljassággal? Nem mondhatom meg neki. Ez történt Alekszándra Nyikolájevnával is. gyengédsége. ahol a régi ismerősökkel való találkozás uj gondolatokat vetett felszinre. a másik. Nemcsak képzelete csinált belőle tökéletes embert. hogy tovább éljek ezzel a hazugsággal. ha nem bizik szerelme legyőzhetetlenségében. Csak ne rohanjon könnyelmüen vesztébe! Bizonyára valami vakmerő vállalkozásról van szó. több izben be kellett utazni a városba. lelke mélyén. hogy nem viselheti el.. mig az erkölcsi. amint kiment a szobából. polgári foglalkozásánál fogva a zemsztvo statisztikusa. Kisajátitások és merényletek napirenden voltak. a gyermekekhez való viszony hasonlóképpen. hogy az ő gyerekét hordozza a szive alatt. akit ismerősök ajánlottak. Tőle nem jött hir. lelki sebeket azoknál az embereknél. És már nyolc év óta . ezzel az. A legborzasztóbb azonban most az a tudat volt. Szégyene. csodálattal töltötte el az asszony szivét. Rettegett. amely a szocialista eszmék terjesztését tüzte ki céljául a munkások közt. másrészt védekezésre inditanak. amiben akaratlan tulzás volt. Ez mentette meg a szégyen és a megbánás gyötrelmeitől. főként azonban önmegtagadása. az ő neve azonban nem került a nyilvánosság elé. Az asszony figyelemmel kisérte a forradalmárok mozgalmairól szóló hireket. A gyerekek szamárhurutot kaptak és emiatt minden egyéb feledésbe merült. Harminckétéves volt. de mint forradalmár a „narodovolcok” végrehajtóbizottságának tagja és egy körnek a feje. Az uj házitanitó. amelynél életét és szabadságát kockáztatja. a mindennapi élet apró gondjai és a megszokás lassankint begyógyitják és behegesztik. hogy ennek a szerelemnek a boldogsága kimondhatatlan: érdemes érte szenvedni. egyszer a fővárosba is. gondolta magában az asszony.. Szelleme. hogy testi sebek és betegségek mélyen bevésődnek az emlékezetbe s egyrészt fájdalmat okoznak. 115 .. jósága. Egy sógornak a családja eljött vendégségbe. TIZEDIK FEJEZET A nagy egyetemi város egy szegény negyedében Perepjólkina özvegyasszony házában már második éve lakott Matvéj Szemjónovics Nyikolájev. őszintesége. 1909. De akkor eszébe jutott ő. Az élet rendes medrében folyt. Három hónap mult el.„Lesz-e erő bennem. minden fogyatékossága eltünt az asszony szemében: minden jó tulajdonság foglalatát látta benne. A házastársak egymáshoz való viszonya változatlanul jó maradt. a szerelem és a sorsáért való aggódást. Fölmerült előtte átszellemült szerelmes arca és ugy tünt föl neki. Leült a reggelihez és a hétköznap gondjai egészen elfoglalták s elfeledtették vele a megbánás. müvészi érzéke. akik nem élnek benső lelki életet.egészen a forradalom ügyének szentelte magát és társai közt előkelő helyet foglalt el. nyugodt embernek bizonyult. De éppen az az emberi élet átka. bünbánata oly erős volt.. mely talán romlásba dönti.

a felszabaditott néptől való félelem. hogy ez a helyzetem azt követeli tőlem. csodálatos a sorsom. . Az önigazolás óhaja. vagy legalább is néhánynak azok közül. és alighanem a legelőnyösebb arra. de erőlködnöm kell. lelkileg is szenved.étel. amelyben az emberiség elnyomott. annak a tulnyomó többségnek a helyzetét. amelyek helyzetét lelkem minden erejével gyülölöm s amelyek életében való részvételtől nem tudok megszabadulni. amit én olyan világosan látok. és megkönnyitsem esetleg. Volt idő. Alexándr Ivánovics Volgin. nem tudok.kielégitését ne kisérné nyomon a büntudat s a helyzetemért való szégyenkezés. testi erőim kimerültével már nem is próbálkozom megszabadulni és különös. ami oly erősen kinoz. amelyekkel való érintkezésemet szégyenlem. a maga világában köztiszteletnek örvendő agglegény. hogy ez az én helyzetem nincsen hasztalan. bünös környezetben élek és nem birok. akik nem látják e nép fogyatékosságait és hibáit és ugyancsak nem akarják látni a mult azon enyhitő körülményeit és bonyolult feltételeit. amit érzek és ezzel a vallomással ellensulyozzam esetleg azt. nem tudom megváltoztatni életemet ugy.testi erőim gyengülésének mértékében egyre erősebben ráeszmélek helyzetem egész bünös voltára és egyre jobban szenvedek ettől a helyzettől. ELSŐ FEJEZET Milyen furcsa. hogy elmondjam e helyzetről a teljes igazságot.annak a helyzetnek az igazságtalanságát. a demokraták mindennapos hibájába.mint ahogy én érzem most . amelyek az uralkodó osztályok többségét csaknem beszámithatatlanokká teszik. szenvedő szegény ördög. egy moszkvai bank 8000 rubel fizetésü alkalmazottja. aki csak századrészben is átérezné . hogy az igazságnak megfelelően elmondjam. Lehetséges.Második fogalmazás. vagy (helyesebben: nem tudtam és nem volt erőm kiszabaditani magamat közülük.életem követelményeivel összhangban nem álló . koldussorba döntött többsége van. nem birom. amelyek közt élek. amelyben vagyok. Én éppen ilyen helyzetben vagyok: nemcsak nem kivánom magam igazolni.helyzetemet. Ugyanugy képtelen vagyok beleesni az elnyomott és rabszolgaságba döntött nép és védői. hogy leleplezzem az emberek közt kialakult viszony minden hazug és bünös voltát. akik még nem látják azt. sem a szegények és elnyomottak irigysége a gazdagok és elnyomók iránt. Most pedig. családom és annak követelései nem bocsátottak ki a karmaik közül. amikor megpróbáltam megváltoztatni ezt az én . Régóta érzem ezt és ez az érzésem az évek során nőttön-nőtt és az utóbbi időben legmagasabb fokát érte el. és hasonlókép a nép irigysége és elkeseredése hijján a legelőnyösebb körülmények közt vagyok abból a szempontból. Kinosan érzem most mindezt és ennek dacára ebben az erkölcstelen. nyolcvanadik életévem betöltése után. Hogy legalább ez enyhitse. hacsak részben is. melyet nem homályosit el sem az ön-igazolás óhaja. alvás. még ha csak részben is. És ime. Igyekezni fogok ezt képességeimhez mérten kihasználni. hogy a sors éppen ezért is állitott ebbe a különös helyzetbe. de a mult bonyolult körülményei. nincs erőm elmenni belőle. megalázott. mozgás . Aligha létezik egy olyan meghajszolt. amely testileg is. ruházkodás. az a helyzet. MÁSODIK FEJEZET Egy több mint 1000 gyeszetyin föld tulajdonosának gazdag falusi házában vendégeskedett felesége unokafivére. És valóban. a helyzetemet. alighanem a legalkalmasabb arra. az a gondolatom támad. és kinyissam esetleg a szemeit azoknak. kegyetlenségét és minden borzalmát. hogy lássam és el tudjam mondani az igazságot. 116 . hogy ne tulozzam amaz osztályok büneinek leleplezését. hogy a testi szükségletek .

Lehet a parkba. azzal a pénzzel. frissen felhuzott ruganyos ágyra. hogy teljesitésekor már a legcsekélyebb undorodást sem érezte. De Szemjon Nyikolájevics levelét is meg kell válaszolni. zsiros testét és megmosta a lábait. a kulcsárnő és a bevásárló gondoskodásainak. azután elfujta a gyertyát. azután a ritka teknősbéka fésüvel kifésülte.” Határozott mozdulattal felállt. bebujt papucsába. 34 Portocski = (alsó) nadrág. . megkérdezte. ami a 180 rubelből maradt. oldalt őszbecsavarodó szakállát. hála egy másik lakáj. Alexándr Ivánovics órájára pillantott: még nincs késő.és szakállkefék. zemsztvói előkelőségnek és mezőgazdasági cikkirónak . Miután megnézte magát a tükörben és megelégedéssel vett tudomást külsejéről. aki már harminc év óta szolgált a házban. A viz elő volt készitve. Az óra tizenkettőt mutatott. kiporolt és kikefélt ruhájával és összehajtogatott keményitett ingével. majd ritkuló haját vette hasonló kezelés alá. mindezt a holmit kiállitotta az ajtó elé. fényesre tisztitott. Először a kettős angol kefével kétfelé kefélte a tükör előtt göndör. de lehet Portocskiba34 is (ilyen nevetséges neve volt az erdőnek). Különben ez ráér azután is. ameddig a háziak többsége aludt. Sztyepán. csöngetett. zokniját. Miután sietség nélkül megmosta az arcát és kezeit. aztán kiment.és fésülködő szerszámok: szappan. Felvette alsó fehérnemüjét. haj. oldalára feküdt s bár sokáig hánykolódott. a tegnapi vintről és Fjódoritról. aki ezért. mellényét és még kabát nélkül. bajuszkeféjét és fésüjét. hatunokás lakáj. hogy a nap ne zavarja akár tizenegy óráig is aludni. az ebédlőben. lábujjhegyen besietett hozzá. a nadrágzsebébe betette az erszényét.és kezdett tisztálkodni. sorra véve emlékezetében az elmult nap benyomásait. leült egy puha karosszékbe és cigarettára gyujtva arról kezdett gondolkodni.Este. Alexándr Ivánovics bement az ebédlőbe. A vendég megköszönte fáradozását. köröm-. Alexándr Ivánovics cigarettára gyujtott. kitette a szalvétával leteritett asztalkára aranyóráját. a forró tej.vagy ezüst kinézésü szamovár.jó „honoráriumot” várt Alexándr Ivánovicstól és annyira megszokta ezt a munkát. maga pedig lefeküdt a tiszta. vagy öt percig a hátán feküdt. szivaccsal ledörzsölte fehér. a tiszta. damaszt-abroszon már csillogott az ezüst.öt perc hiányzott már csak a kilenchez . magától értetődően az ötvenéves lakájra. ezüst cigarettaszelencéjét. ahogyan a mindig kijáró borravalót nevezte: . A kávé mellett Alexándr Ivánovics elbeszélgetett a tanitóval és a másolónővel az időjárásról. Maga a házigazda már nyolc órakor kiment a gazdaságba. Reggel nyolc órakor felébredve. vette óráját. melynek folyamán minden ok nélkül gorombáskodott apjával. körömkésecskék és ráspolyok. Ezüst cigarettaszelencéjét és villanyos öngyujtóját és két zsebkendőjét betette a kabátjába. hogy milyen irányba vegye aznapi sétáját. . a másodszülött fiu tanitója és ez a fiu és a házigazdának . angolkészitményü cipőjét. „Talán Portocskiba. kidobta füléből a piszkos vattát és frisset dugott be. hogy az öltözködés után kipihenje magát. Azután sürü fésüvel látott neki a fejének. nadrágját. azaz ki voltak mosva és tisztitva a tegnap bepiszkitott mosdó. 117 . akinek még pirkadat előtt sikerült besietnie a falujába. a háziakkal játszott vinttől fáradtan. Ott. egy óra körül mégis elaludt. Fjódorit a házigazda felnőtt.egy nagybirtokosnak. három párnával és ráöltött lepedőjü takaróval. családos.a másolónője. arról a tegnapi neveletlen viselkedéséről. amelyet barátjánál szándékozott eltölteni. a vaj és a sokféle zsemlye és sütemény. nagy szattyánbőr erszényét. cipőjét. Alexándr Ivánovics bement hálószobájába. gondosan kitisztitotta a körmeit. keményitett ingét. ott állt a kávéfőző. sikertelen fia volt. fog-. mellényét. tegnap levetett cipőjével.betette a mellényzsebébe. hogy milyen idő van . Alexándr Ivánovics fésülködni kezdett. pénztárcáját. Az öreg. a tejszin.a függönyök le voltak huzva. amennyit az utra és apró kiadásokra vett magához a két hétre. hálóköntösébe. hogy sihederfiának megfenje a kaszáját. mosakodni és öltözködni. Sztyepánra hagyva az általa okozott rendetlenségnek és tisztátalanságnak eltakaritását. két matraccal. csillogó nadrágtartóval biztositott nadrágját. és belebujva hálóingébe és hálóköntösébe. azután levetette kabátját. Az asztalnál csak egy egyetemi hallgató ült.

Ez a Fjódorit még aludt és aludt az egész háznép is. de a második évben abbahagyta. azután beállt a lovastestőrséghez. Alexándr Ivánovics elsétált kedvenc ösvényein. kissé jobbfelé. arra gondolt. ugyan. . juhok. de a földeken még kellemesebb. hogy rajtaragadt még akkor is. de egyszer valaki tréfából vagy szándékosan Fjódoritnak szólitotta és ez a név annyira nevetségesnek tünt fel. hogy mennyit dolgozik télen a bankjában. amelyen éppen szántottak. Aztán az ülések. esetleg ötig. Beiratkozott az egyetemre. miközben fejét csóválva uj cigarettára gyujtott és rugalmasan lépkedett erős lábaival kemény. Alexándr Ivánovics teli tüdővel lélegzett és örült életének. „Mégis mennyire el vagyunk maradva Európához képest”. Nem ugy. balra a rét és a gabonaföldek és a legelő nyáj. az unokanővérénél.” És Alexándr Ivánovics. aztán a magántermészetü kérések. Ezt könnyü mondani.felelte. . Igy volt ez most.A mienk. vállán lyukas. Ezt a fasort a parasztlányok tisztogatták ásókkal és seprőkkel. elefántcsontfogantyus sétabotját (50 rubel) és kiment a házból. Alexándr Ivánovics az előszobában vette panamakalapját (20 rubelbe került). Elsziva egy cigarettát.mondta fejét csóválva és mosolyogva Alexándr Ivánovics. vastag. egyik a másik után elrugaszkodott. . hogy Nyikoláj Petróvics itt. atyai. egyenes uton indult visszafelé egy földcsikon keresztül. amit tett.” És Alexándr Ivánovicsnak kedve támadt megkérdezni: hová vezet ez az ut. . amelynek közepén fehér. aki a házukban élt. Alexándr Ivánovics a régi parkba jutott.Fjódornak hivták. a két sovány tehén rámeredt. A parkban kellemes volt. a disznók ugyancsak. amely szögben tért el attól. S aztán a Duma. „Boldog emberek. „Kilenctől kettőig. gondolta magában. ahol olyan kellemesen pihenheti ki magát a bankban végzett fáradságos munkája után. Jobbra festői piros-fehér szinfoltoknak látszottak a krumpliszedő asszonyok. gondolta. faragott. különösen most. elől pedig. „Igaz. de ez az ő akarata. Portocski sötét-zöld tölgyei. a háziasszony kereszt-.Kié ez a nyáj? A fiu rémülethez közel ámulattal nézett a kalapra. angolgyártmányu cipőjében. falun élnek”. Anna Mihájlovna. Egy pásztorfiu kurjantott a juhokra és pattogtatta ostorát. disznók. a lugas mellett és kiért a földekre. A fiu bocskorban és kapcában volt. A földön parasztjószág legelészett: tehenek. piros és kék virágokkal szabályosan csikozott. amelyen ő ment és hogy kié a nyáj. ugyanott a kertész valamit méricskélt és egy legény valamit fuvarozott szekerén. a kétfelé kefélt szakállra és főleg az arany szemüvegre és nem tudott tüstént válaszolni. hogy hiányzom már neki. de szintén megunta. A virágokkal diszitett terraszról az előkertbe ért. néha mindennap. s most ott élt a birtokon. ölberakott kezekkel és mindent leszólt és mindennel elégedetlenkedett. de ez már nem tart sokáig.Hogyhogy a mienk? . amelynek ernyője le volt tépve. oldalam ugyancsak virágokból monogramokkal. a fiu magához tért. A Portocskiben tett sétája után. Lehet. egy volt kormányzó özvegye és egy tájképfestő. Mikor Alexándr Ivánovics megismételte a kérdést. piszkos ingben és sapkában. borjak. amikor az. és e virágok mellett befordult az évszázados hársfasorba. kupalaku ágy volt kiképezve. Annyira meg vagyok elégedve. már egyáltalán nem volt nevetséges. Az egyenes ut a park felé a nyájon keresztül vezetett. Magához szólitotta a fiut. a házigazda nővére.” És elmosolyodott. itt. nevezetesen: maga a háziasszony. falun sem lehet nyugodt az ő agronómikus terveivel és zemsztvójával. 118 . Mellettük elhaladva. „Egész Európában nem találni egyetlen ilyen tehenet. visszaemlékezve gyakori külföldi utazásaira.és vezetéknevének kezdőbetüivel. durva. mint itt. amelyet vagy 50 gyeszetyinnyi területen gondozott ösvények csikoztak. A juhok megijedtek tőle.

. pardon. Várhatunk egy keveset.Lehetni lehet.. A házigazda.azt akarta megirni barátjának és tisztviselőtársának. A lovak amugy is már negyedórája várnak.kérdezte a házigazda. És letérdelt és nem kelt fel. Alexándr Ivánovics elővett egy háromrubelest és átadta a parasztnak.Nem. Nyikoláj Petróvics az előszobában állt. Olyan jól érzi magát itt az ember. Arszéntyij? . . hogy a napon fekete lakktól csillogó kocsi elé fogott négy erős. hogy mindent elfelejt.Nos. bárhogyan igyekezett is Alexándr Ivánovics rábirni. . a lovam felfordult. talán nincsen iskolátok? . hogy mit kiván. hogy már 12 felé jár. A paraszt földig hajolt előtte. .Hát a levél? . Pedig a levél nagyon fontos volt.Alamizsnát kérni. .. szakadozott kaftánban és sapka nélkül.Hogy hivnak? . 119 .felelte a paraszt. Eszébe jutott ugyanis. de csak egyetlen lova volt és sirva fakadt. Alexándr Ivánovics megkérdezte. hogy minden igyekezete dacára mégis rosszul áll a népoktatás ügye. meg-megrázva csengetyüit. Alexándr Ivánovics kérdezősködni kezdett. hogy a mienk? . .Pirogóvói. Ha lehetséges. kékkaftános kocsissal a bakon már ott áll a tornác előtt. A ház elé érve. amint az előszobában találkoztak. nem tudok. látta. . Alexándr Ivánovics megnézte az óráját és bosszusággal állapitotta meg.Nem.Mi az. hogy felállt volna.Jártam. Azonnal megirom. . Alexándr Ivánovics bement a házba. gondozott fajló ezüstöves.Aztán hány éves vagy? . . A házhoz közeledve.Nem tudom. csak minél gyorsabban. .Miért? . anélkül. Az ajtó előtt egy mezitlábos paraszt állt.S most mit akarsz? .Hát ez az ut hova vezet? A fiu megmondta és Alexándr Ivánovics folytatta utját a ház felé. azon gondolkodva.Irni-olvasni tudsz? .A nyomor hajt. . hogy szerezzen meg a számára egy árverés alá kerülő Madonna-képet. .Azonnal utazom.Nyikoláj Petróvicshoz jöttem. és nem tanultál meg? .fordult Nyikoláj Petróvics a kocsishoz. S a legyek nagyon bántják őket. . Meghajtással köszönt.Hogyan.Pardon. hogy öt gyereke van. A paraszt beszélt a helyzetéről. Teljesen kiment a fejemből. hogy Nyikoláj Petróvics beutazik a városba és ő levelet akart küldeni vele Moszkvába. hogyan fog csipkelődni Nyikoláj Petróvicson afölött. .Mítrij Szudárikovnak. jóllakott..a levél azonban még nem volt megirva. . elmondta. .

Senkinek sem akaródzott sem ennie. kvasszos. kuktákon és végezve a lakájokon. .Viszontlátásra. kizárólag ezzel foglalkozó ember munkájának. Azután elkérte a szomszédja lovát.megjött Szanyin is. gondolt és beszélt.higgadtan és szokásához hiven átment a szinházakra. amit az unokanővére beszél. és mindaz. A pecér Szemjon nem volt odahaza. ebédre fordult az idő.kezdve a mosónőkön. hogy a csődört kivigye a határba.az asztal nyolc ezüst teritékre volt megteritve. melyet a házigazda járatott. Alexándr Ivánovics megindult a szobája felé. . felszolgálva és lehordva a hideg és meleg ételeket. . siess. szalvétákkal. a másik teljes. de a „Novoje Vremjá”-t35. kiment Nyikoláj Petróvicshoz.. Néha csend állt be és ilyenkor Fjódorit lépett az előtérbe s a helyzet kinosan unalmassá vált. mert neki magának kellett burgonyát behordania.és berepültek. 120 . Andréjevkába. Igy ment ez a villásreggeli egész ideje alatt.elragadó volt és mindig a legnagyobb élvezetet szerezte mindenkinek. kezébe se vette. reggeltől estig lótott-futott a felfordult csődör miatt. hogy elment Szanyinhoz. és két lakáj szünet nélkül futkározott ide és oda. . aki segélyt kért. gondolt és beszélt. nem szabad elásni. . magában pedig ezt gondolta: „mit parancsolják. . amikor nem indulnak? Ugy siettünk a fiukkal.” . de visszafordult és megkérdezte Nyikoláj Petróvicsot a parasztról. Ilyenkor aztán a háziasszony valami uj. Alexándr Ivánovics érezte és tudta.Azonnal. Miután a politikai hirekről . elmondva mindazt. köztársasági elnökök. A csődört 35 Az első három liberális.Miért ne lehetne várni. Alexándr Ivánovics bement szobájába. amit csinált. Sztyepán megsajnálta. hogy mindaz. Andreján nem adta a lovát. ásványvizes palackokkal. kivéve a legostobább embereket. boros. . kertészeken. tudományos ujdonságokra. aki elhult lova miatt jött kéregetni. A megelőző nap. azonnal. Fjódorit komoran hallgatott. De valamennyien erejükön felül ettek és beszéltek. folytatva a szakácsokon. kulcsárnőkön és edénymosogató asszonyokon.a császárok. A háziasszony szünet nélkül fecsegett. szikrázó kristállyal. kitöltötte 180 rubelről és betéve egy boritékba. miniszterek cselekedeteiről és a parlamentek határozatairól . Amig várakozott rá és megalkudott vele a bőr árára nézve. most meg hizlalhatjuk a legyeket. Az elülső lábakról Mítrij letépte a patkókat és odaadta feleségének. Alexándr Ivánovics meghallotta a villásreggelire hivó harangot. hogy befogjak. fütőkön. . Kérlek. megirta a levelet. kolerára és versikékre. kancsókkal. fel nem szolgált ételt hozatott és a lakájok ki. kitépett csekkönyvéből egy lapot. ostobaság. Első dolga az volt. Az egyik csak féldarab volt. . öngyilkosságokra.az ásó tompa volt. hogy minden kiesett a kezünkből.mondta a kocsis. a „Rjecs”-et és néha a „Russzkoje Szlovo”-t olvasta. Hála több mint tiz.Láttad őt? . . Mig a gödröt megásta. Mítrij Szudárikovnak hivták. Villásreggeliig Alexándr Ivánovics az ujságokkal foglalkozott. segitett neki a csődört a szekérre dobni is. hogy az urasághoz eljött. HARMADIK FEJEZET A parasztot. Ő csak a „Russzkije Vjedomosztyi”-t.ahol megdöglött. nagynehezen megkapta Sztyepánét. amit csinált. a konyhába és a kulcsárnőhöz. a tanitó egy-egy szót váltott az özveggyel. a pecérhez. de tényleg sajnálatra méltó. behozva. de nem mutathatta ezt és tápot adott a beszélgetésnek.mint maga nyilván hitte.Boriszák. az utolsó konzervativ napilapja volt a cári Oroszországnak. sem beszélnie. abrosszal. elővette irómappáját.

összeveszett feleségével és lefeküdt a pitvarban. . és kiment az udvarba.Jól van. csupán négy rubel 80 kopékája maradt a bőréért. nadrágban.Viz mért nincs? . egy szál piszkos ingben. Mítrij holtra fáradt. . hogy Kaluskinék. megigazitotta a nadrágját. A düledező. hogy gyere csépelni. szalmát adogatni. azért hivják csépelni. Ugrjumajába? . Kaluskinéknél már régóta egyenletesen bugott a cséplőgép. pirkadat előtt ébredt. egyenes testtartásu öreg Maszéj. a nyolcvanéves.mondta Mítrij. Miután megkapta a három rubelt Alexándr Ivánovicstól és ugyanannyit Nyikoláj Petróvicstól. rongyos kaftánjával betakarózva. Felesége és a lányai a kunyhóban maradtak. füsttől fekete kunyhóban már be volt fütve. Köszöntötte és megmutatta. jövök. mig a másikkal a csecsemőt szoritotta piszkos ingéből kivett.a kazalhoz. tüstént a dolgozókhoz lépett. Felkelt. aztán bedobták a gödörbe és beásták. Elmegyünk az urasághoz. hogy tiz óra körül ott leszek. ujból a szájába vett egy korttyal és megmosta az arcát. ugyanolyan szegény ördögök. kedvesek!” Néhány asszony a kévéket bontotta szét. visszajött. megtörülközött a rongyban és ujjaiban. összecsavarta és a kerités alá dugta rongyos kaftánját és kettőzött szorgalommal látott neki a munkának: villájára vette a szalmát és feldobta a kazalra. öthetes. amely Mítrijt érte. Az utcáról egy tizéves leány jött be. el kell menni. . Mítrij. Mítrij a szöglet felé fordulva háromszor keresztet vetett magára. mások a szalmát és a kalászokat gereblyézték össze. Igy ment a munka megszakitás nélkül ebédig. rugaszkodott. .lenyuzta.Már küldtem érte. egy mezitlábas fiatal leány egy szál ingben. Azt üzenik. amely mellett Mítrij elhaladt. A munka forrt. fordult fel a csődör. A nyolcvanéves öreg gazda már hallott a csapásról.Jó egészséget. ismét más asszonyok és parasztok nagy szalmakötegeket nyujtottak fel a boglyán álló parasztnak. Az asszony félkezével szalmát dugdosott a kályhába. magas. . El kell mennem Ugrjumajába. A kakasok már háromszor is kukorékoltak.A nagyapád hol van? . előbb kiment az udvarba s utána bement a kunyhóba. A konyhakertben.Jól van. szokása szerint. Leánya éppen a vizet hozta. megfeszitve az istrángokat. Mítrij bácsi. 121 . Tudta. Szanyinnal kiivott egy félmeszelyt. a legkisebb csecsemő. piszkos. Talán vissza is jött a lány. bánatában betért Matrjónához. de nem mintha nem hittek volna nekik: egyszerüen meg sem hallották a figyelmeztetést a munka és a róla folyó beszélgetés hevében. Az ostoros egy és ugyanazzal a hanggal kurjongatott rájuk: „Na. mert az előző héten őnála dolgoztak a bérbevett lovas cséplőgéppel. a pénzt odaadta az asszonynak. csak ritkán hagyva ki egy-egy megakadt szalmaszál miatt. Az ostoros körül sovány lovak jártak körbe. Mítrij a szájába vett egy kortyot és megmosta vele a kezeit. rendbehozta és lesimitotta haját és göndör szakállát. Négyen voltak. amikor visszagondolt a tegnap történtekre: hogyan vergődött. .Nagyapa a szérüskertben van.Igen. lelógó melléhez. és szive összefacsarodott. és most nincsen lova. Mítrij levetkőzött. És a gazda. A három versztára levő urasági szérüskertből egyszerre csak felhangzott a gőzcséplőgép füttye. Levetkezetlenül aludt. mint ő. A füsttől köhögni kezdett. jövök. vette ásóját és gereblyéjét és elment Kaluskinékhez. a padról felkapott egy rongyot és kiment a pitvarba. kezeivel kotorta ki a krumplit és tette be egy kosárba. hogy hová álljon . mondd meg. Mítrij a szérübe ment és tüstént munkához látott.

És itt van ez a kedves leányka.. zöld férges almát rágcsáló gyermekeket és megszokja. ezer és ezer gyeszetyin birtokosa. . nyugalombavonulása után is élvezett fizetéssel. szerencsétlen. Ime. falánkságban és paráznaságban töltötte el és aki a „Novoje Vremja” cikkének olvasása közben csodálkozik a kormány értelmetlenségén. Miért van ez? 1910 augusztus-szeptember. félrevezetett. aki egész életét tétlenségben. valamennyien . majd bementek a kunyhóba. anyák. Vágj neki. amely megszánta a nyulakat. szenátor. emellett gyakran jószivüek.magunknak sincsen.Béke a háznak. hogy felezzünk meg mindent. Márfa. A munka most még élénkebben fellángolt.s mikor visszatért. fiatalemberek. hogy ne önmagát. amely megengedi „Az orosz nép szövetségé”-t.nem maradt más hátra. . jó anya. Nyikoláj Petróvics. az aggastyán öregasszony-menye. Itt van a vendége. tarisznyával a vállán és nagy mankóval.a gazdákon kivül kilencen voltak . kikérdezte a marha-árakról. itt van egy öreg aggastyán.Vágj le. egy darab kenyeret. aggastyánok. aki helyesléssel olvassa a jogászok gyüléséről szóló beszámolót.mondta az ostorosnak. vénasszonyok. Leves volt kenyérrel és főtt krumpli kvasszal. . ez nem szép tőled.Ebédelni. imádkoztak.mondta a gazdasszony. A cséplőmunkások felálltak. annyira magasabban állóknak tekintik magukat. gyermekek. hogy már szükségük sincs kereszténységre vagy bármilyen más vallásra. Egy szempillantás alatt felhányták a kicsépelt szalmát a kazalra és a szérüskertben megtisztitották a pelyvás szemet a kalászoktól. erkölcsi vakságra kárhoztatott gyermekek. mint hogy eladja tehenét .Anélkül is találgatom.Ne vétkezz. egy volt kormányzó. megköszönték gazdáiknak az ebédet és kimentek pihenni. aki leánykájának felolvassa Fuchs-kutya történetét.helyetfoglaltak az asztalnál. hanem a boltoshoz szaladt dohányért. Igy dolgoztak estélig. aki látja sétáin a mezitlábas. Adjatok Krisztus szerelméért.Elég volt. Kenyeret és sót. Isten azt parancsolja. Az aggastyán a kamraajtóban állt. akik magukat keresztényeknek vagy annyira felvilágosultaknak tartják. Itt van ellenfelük. Mítrij nem feküdt le. Márfa engedelmeskedett. hogy elég lesz-e. Borzasztóan vágyódott egy cigaretta után. . ugyhogy miután elvégezték a szentképek előtt az imát. . És élnek e korszaknak közepette. az emberek már ujból munkába álltak. Ebéd közben egy félkaru koldus jött be a kunyhóba. éhes. . A koldus elment. . nyugodtan élve le éveiket. hanem valami diszletet. tájképet lásson bennük. amely az egyetemre bocsátja a zsidókat. A koromtól fekete kunyhóban már minden elő volt készitve és az asztal körül padok álltak. Elbeszélgetett a gyomeni paraszttal. . Itt van egy kedves. Márfa. * És ezek közt az emberek közt nyugodtan élnek olyanok. 122 .Isten adjon neked . . nézve és nem látva őket. aki a „Russzkije Vjédomosztyi”-t olvassa és csodálkozik a kormány vakságán. ahol elismerték a halálbüntetés szükségességét.

Noha már negyedfél év mult el azóta. Közeledett a pillanat. teljesen elfojtotta a csüggedés érzetét. A vén kisasszony. A szelid. hogy most még vigabban néz a halál elébe.hogy a többi barát módjára mondjon misét a templomban. látnivalóan lelkes hive emlitette. a magányos imádságok éspedig nemcsak bizonyos órákban. amikor rákerül a sor és fogadja a látogatókat. Mikor ezt reggel hallotta. hogy megszabadult a test bilincseitől és örömét az elragadtatás fokáig emelték. miként gyakran szokás. Mihelyt kitudódott. jólesett neki.. akikkel nem érintkezett. a nyugalmazott gárdaezredesből az alázatos Iszidór barát lett. valamint arra az örömre. Iszidór tudtára adta ezt a sztarecnek és ez azt tanácsolta neki . teljes kielégitést szerzett neki. a szentirás. És amikor a nő szavaira emlékezett. megcsinálja a szokott kézmozdulatokat. meg nővérét.nemcsak megelégedéssel töltötték el. mennyi jót tesz az emberek közt példaadó életével és tanitásaival. hogy az eksztázis perceit. szintén felüditette Iszidór atya lelkét. mégsem történt meg vele az. kivált Szent Pál leveleinek olvasása. amely utóbbi időben gyakran eltöltötte. amikor a jószivü sztarec a sok látogatót emlitve. ismét visszamegy az oltárhoz. valamint a testi fáradtság. A hetenként való misemondás. egy leánynevelőintézet felügyelőnője. evangéliumok. aki évenként egyszer meglátogatta. a próféták. A testi és szellemi fáradtság. Ez majdnem három évig tartott igy. amit érzett. nem tulajdonitott e szavaknak semmi jelentőséget. órái és napjai váltották fel. kezébe veszi az ezüstkelyhet és elvégzi az urvacsoraosztást. hogy fogad. az episztolák. lehunyt szemmel ült a monostor templomának szentélyében. hogy belőle. aki reggel gyónni jött el hozzá.. mennyire becsüli még az effajta dicséretet és a földi hiuságot egyáltalán. aki helyettesiti a földön. hogy megmenti őket a hitetlenségtől és az elkárhozástól. még inkább az ájtatos hangulat. Arra a sok mindenféle 123 . az oltár elé lép. Iszidór atyáról már régóta beszéltek az emberek. hirtelen és minden külön ok nélkül eszébe jutott a beszélgetés. hogy lesz. mondja a meghatározott szavakat. Tverszkoj Iván hercegből. Magányos remeteként élt az erdőben és az egész idő alatt nem látott más embert. hogyan szereztek neki örömet. Istennek lelkében való egyre erősebb felismerése. ismét eszébe jutottak ezek a szavak és megijedt attól. mosolyogva mondotta. amikor is szüntelenül a földi élet mulandóságán elmélkedett és felismerte magában Istent . A rendbe való belépése után három éven át állandóan eksztátikus állapotban volt. amit a sztarec ugyancsak ajánlott. egyszerü és mélységesen vallásos sztareccel folytatott beszélgetései. Eleinte az a tudat. Ennek az időnek a vége felé megesett vele. aminek a test szenvedélyeitől való fokozódó felszabadulás járt a nyomában. arra is kellett gondolnia. rádöbbent. Imádság közben. az istentiszteletek alatt pedig a templomban a barátokat. amelyet ujonnan elvállalt kötelezettségeinek teljesitése után érzett. amelyet kötelességei teljesitése után érzett. hanem megerősitették abban a tudatban. mint mentorát a sztarecot.a sztarec tanácsa számára parancs volt . öreg. mit mondott neki a hizelgő számtartó. hogyan hizelegtek. Mialatt a szentélyben ült.ISZIDOR BARÁT (TÖREDÉK) ELSŐ FEJEZET Iszidór barát az istentisztelet alatt fejét lecsüggesztve. ami várt reá. hogy a sztarecnek engedelmeskedik és látogatóinak javát szolgálja. amely közte és egy nő közt folyt le. arcát a szentély főajtaja felé forditja. mert bizonyos benne. gyöngeség és levertség percei. akik a kolostorban meg szoktak fordulni. amikor feláll. valósággal megostromolták a látogatók. óráit és napjait gyakran a csüggedés.

Mikor meghallotta az éneket. minden földi dolgon tulemelkedő.ó borzalom hirtelen ugy érezte. 1902. Sokan. amit a kehelybe öntött. akik észrevették izgatottságát. amikor megfeledkezett Istenről és a lelkéről és hiu.” Rémület szállta meg. Ámde mindent annak rendje és módja szerint elvégzett és megkérdezte fiataltól és öregtől. kénytelen volt minden ételt egyedül elfogyasztani. Anélkül. hogy a szertartás..esetre kellett gondolnia. És hozzáfogott a szertartáshoz. hogy segitsen neki. „De hiszen én magam veszem magamhoz az Ur testét és vérét. hogy az urvacsora olyan cselekedetté lett. hogy emelte fel lelkét ez a szent cselekedet régebben. Megdöbbent. elkezdett imádkozni és kérte Istent.. mi a nevük. Miután visszatért cellájába. hogy az urvacsoraosztás szentséges pillanata megszabaditja a kisértéstől. Iszidór fölemelkedett helyéről. annál kinosabb volt ránézve. hogy az urvacsora osztása talán megszabaditja a kisértéstől. de hiába. És amikor ezek a kétségek elfogták. kiüritette a kelyhet és helyére tette. hogy nyilatkozzék meg előttem.. amikor maga végezte. hogy olyasmit cselekedjék. közömbösen . amikor még a sztarechez járult urvacsorára. akihez könyörögtem. Nincs kivezető ut. Gondolta. aminek kötelező méltóságot és ünnepiességet már nem tulajdonitott. Mítrij hallotta sóhajtásait. 1909. És tépelődése közben elfelejtette. akit szolgáltam. Iszidór ezalatt az idő alatt csak szentelt kenyeret evett és vizet ivott.kérdezte tőle Jevményij. mégis annyira magához tért.. amelyet már annyiszor végzett. Iszidór ráeszmélt. hogy mit várnak tőle és mit kell tennie. nincsen. hogy csak egy lehetséges: vagy a magasztos szentség volt ez a szertartás.Igen. De minél tovább tartott a szent ritus.hazudta Iszidór. földi dicsőségre törekedett. hanem az emberek kivánnak tőle. aki meghallgatna. ő azonban nem fogadott senkit és bezárkózott kamrácskájába. Igen. visszataszitó csalás. 124 . tizenkét napig ki sem mozdult belőle. Amikor a főajtón ismét visszament a szentélybe. mi történik vele. .. tehát egyesülök Vele. hogy ráeszmélt. Azt mondta magában. sirását és hangos imádkozását. És külső méltósággal és ünnepiességgel olyat tett.Nincs talán jól. vagy rettentő. Ehelyett azonban csak azért igyekezett gondolataitól és az imádságoktól szabadulni. Iszidór naplója. akinek életemet odaadtam. mig most. . Mindenről megfeledkezett és rettentő kinok közt csak azon iparkodott. hogy szeldelte a szentelt kenyeret apró darabokra. amit nem Isten. aki vitte neki az ebédet és a vacsorát a közös asztaltól. az oltárhoz lépett. amelyet most elvégezni készült. hogy ne gondolkodjék. Eszébe jutott. Tisztelői cellája elé gyülekeztek. hogy fogjon hozzá a szertartáshoz. ami a földi dicsőséget szolgálja. egészen közömbösen állt vele szemben. Kételyek mardosták szivét. Egyre inkább megvetette önmagát és viselkedését.igen. És megtörtént. igen. mindennek vége. Az Isten. hogy hol van és mi vár reá. De . ájtatos hangulatának tulajdonitották. nem jól érzem magam . Jevményij atya odalépett hozzá és figyelmeztette. atyám? . hogy az első pillanatban tudta volna.. Igen. A vöröshaju Mítrij. Nincsen. nincs menekvés. MÁSODIK FEJEZET Aznap Iszidór sokáig időzött a sztarecnél. eszébe jutott a bor ize. szeptember 15. ha a Szellemével tudnék egyesülni! De ez itt csak puszta külsőség. hol is van. hogy földi dicsőségre vágyódjék. nem tud rajta segiteni. átlátta.

lány és gyerek állt. egykori tanitványommal beszélgettem. amely vállán átvetett szalagon lógott. serkedő bajusza.. Kedves. Csupa vidám nótát daloltak és menetközben egyetlen panaszos szót sem lehet hallani. hogy falunkból öt legényt soroztak be. szakálla és csillogó barna szeme. szabálytalan.Hagyd már abba. Három fia volt. először hosszan sóhajtozott és aztán majd odalett a hisztérikus nevetéstől. Az öt rekruta egyike és pedig a nős. A többi három.” Minden nóta után a siránkozó mélyen beszivta a levegőt. de a köd miatt nem láthattam senkit.. Minhogy hétköznap volt. akár sajnálom. uj sapka és magasszáru. a fia volt. ..kérdeztem tőle. csak talán. alighanem a rekrutákat bucsuztatják. derék fiu tetszett meg. csak be kell vonulnia. Nehezen lehetett megállapitani. Kihivó pillantással nézett körül és kitünő ütemérzékkel kisérte az első hangon éneklő társát. Mikor a nótázókhoz értem.. Ez volt a nős rekruta.Mit tegyek. A tömeggel együtt követtem az öt legényt. a nóta ritmusának megfelelő lépésben neki indult a falu utcájának. A bevonulók majdnem mind a városban dolgoztak és városiasan öltözködtek. mint az ág. kifejező arca volt. akik éppen olyan jól voltak öltözve. Ezek a rekruták anyái és nővérei voltak. A legények közül különösen egy középtermetü. ki ugy mint a második. apa és anya. tüstént megszólaltatta nagy. ahol szintén bucsutornak kellett volna lefolynia. hogy az egyik igen hórihorgas legény volt. azaz a legények. a kedves szülőföld. én kint maradtam az utcán és Vaszílij Orjéhovval. Olyan a fiunk. eleinte csodálkoztam. a másik a bevonuló rekruta. Csak önmagával törődik. Sajnálom. a jókedvü „Bárünyá”-t kezdte el játszani. Az énekesek. az ötödik házas. de hát mit tehetek? 125 . amely az egyik rekruta apjáé volt. a harmadik. Mellette egy tagbaszakadt szőke. hisz már félholt vagyok! . egy kőből épült kétszobás parasztházba mentek be. hogy már reggel dalolnak.” Eszembe jutott. finom csizma volt. aki menetközben második hangon énekelt.. Meghajolt előttem és ujjait fürgén végiglibbentve a billentyükön. Falunk a város tőszomszédságában fekszik. az énekes harmonikaszó elhallgatott. akár nem. megkezdődött az asszonyok jajveszékelése.. . Mialatt az egyik asszonytól megkérdeztem. egy ismerős paraszttal. miért óbégatnak. Matrjóna.FALUSI DALOK Közvetlenül a házam mellett emberi hangokat és harmonikaszót hallottam.Nos. amiről a minap értesültem. Azután hetyke. A hozzátartozók sikitásába az ismerősök vigasztaló szavai vegyültek. vidám. Az egyik otthon. Az ajtó előtt kis csapat asszony. Ők ketten haladtak elül. kik a besorozottak és miért mentek be a legények ebbe a házba. a fiatal emberek ismét kijöttek az utcára. amely önkénytelenül megkapott.A felesége városi asszony. Abba az irányba fordultam. . valamennyin kabát. se a munkánkhoz. mögöttük ballagtak. nem illik se hozzánk. Amint kilépett az ajtón. akiket bucsuztattak. . Mindegyik legjobb ruháját vette fel. Nem volt semmi különös ismertető jelük. És elmondta családi helyzetét. Mikor azonban eljutottunk egy másik házhoz. drága harmonikáját. Csak egyes szavakat értett az ember: „Halál. (ahonnan a vidám nóta jött.figyelmeztette egy asszony az egyik kezét tördelő anyát. idegen embereknél szolgált és becsületesen támogatta szüleit. amit a fáról levágnak. ugyancsak középtermetü cimborája lépkedett. Az öt besorozott közül négy nőtlen volt. A legények bementek a házba. sajnálod? . A rekruta azonban nyilván nem sokat juttatott keresetéből a szülei háznak. „Igaz.

legkevésbé azonban a fülbevalója. hogy hivják. . A háziasszony kenyeret szelt nekik. Mikor földet ért a lába. ahol ültem. Ebben a pillanatban a hórihorgas nagy. magas hangján énekelte a szöveget a dalhoz és Vaszílij fia nyomban kisérte kellemes hangján. sem sértődött arca.. elhallgatott. legfeljebb egy negyedpohárral. vidám. az. rövid imádságot mondtak. Igazi. barna szemével körültekintett. a menet nótázva. Megkérdeztem egy mellettem álló asszonytól. A házigazda már harmadszor töltött. 126 . Olyan keservesen sirt és óbégatott. friss. erélyes léptekkel odalépett az énekeshez. Fejét félrehajtva féllábon állt. Figyeltem. A legények alig ittak. nevetés és csititgatás. akivel beszélgettem.. ugy éreztem. . mindnyájan. amelyik engem is körülvett. Arca nem árult el se örömet. Nem tudtam. a legények megint kijöttek az utcára és ujra kezdődött a sirás. akinek nős fia vonult be. Miután a tömeg vagy ötpercig álldogált az udvar előtt. inkább ugy látszott.Ezt biztosan a gárdába fogják besorozni. szokatlan öltözék volt rajta.A nagyanyja. . majd a kellő pillanatban ujra rázenditett és közben barátságos. egy asszony mászott le a kemencéről éppen ott. aztán visszatették a poharakat az asztalra. különösen azonban a gyerekhad. mintha meg volna sértődve. nagy zenei tehetség volt. . elfordult és még szenvedélyesebben játszott hangszerén. A harmonikás egyre szilajabbul viselkedett. se szomoruságot. Ebből az asszonyból semmi sem illett a környezethez. lábával dobogott. megtöltötte a poharakat és kinálgatta vendégeit. . hogy ki az.A bánat sir. látszólag selyemből való divatos ruhát viselt és magassarku cipőt. a menet ujra megindult és ismét felhangzott a vidám nóta és ujjongott a harmonika. Mind az ötöt abrosszal teritett asztalhoz ültették. én is követtem őket. de a legények megköszönték az italt. egy pillanatra abbahagyta. Mihelyt kellett. . meghajtották magukat vendéglátóik előtt és ismét kimentek az utcára. Világoszöld. Világosszőke haja magas kontyba volt feltüzve és fülében nagy aranyfüggő csillogott.hangzott a felelet. mintha zavarba jönne: egyik szemöldökét felhuzta. Nem tudtam megérteni.mondta az egyik paraszt. Azelőtt szobalány volt . panasz elnémult.Vaszílij menye. Mikor pillantásaink találkoztak. a bánat dalol. köztük jómagam is.Ördöngős fickó . . rátapadtunk a szemünkkel az énekesre és gyönyörködtünk benne. Az asztalon kenyér és bor volt. Mikor az ötödik és utolsó házhoz értünk és a legények bementek. a másik lábát taktusban lóbálta és karjaival lendületes. hogy a többi asszony folyton csendesitette és a jajveszékelő. groteszk mozdulatokat csinált. Mikor az öregasszony hisztérikusan fölzokogott és az őt támogató asszonyok karjaiba vetette magát. sikoltozás. Egy hajlotthátu öreg asszony kezdte. Furcsa.Ki az? . A házigazda megint teletöltötte a poharakat és ismét megkinálta az öt legényt. A házigazda. ahogy biztos érzékkel betartotta a taktust. ki lehet és hogy került a kemencére Vaszílij házában.Mialatt beszélgettünk. Az egész menet megállt. Vaszílij édesanyja. ingadozó. Mialatt a rekrutákat figyeltem. Apraja-nagyja. uj cipője magas sarkával kopogva kiment a pitvarba és egy pillantásra sem méltatta a legényeket. melyik udvarból való. Csodálatraméltó volt a harmonikás legény kitartása és ügyessége. hogy a bevonulókat a kerületi főnökségre vigye.Micsoda hatalmas legény! .kérdeztem.gondoltam magamban. Az utcán tüstént megkezdődött a jajgatás. bukdácsoló öregasszonyt támogatta. Sirás. felállottak. sem a ruhája. aki a legények mögött csoszogott. A falu végén néhány szekér várakozott. harmonikaszó mellett tovább indult.

mondottam még egyszer és ránéztem Prokófijra.Ah. hogy ki az a legény . Csak most. Azután elfordult tőlem. Prokófij szavai után fogtam fel nemcsak az eszemmel. Prokófij! . minden borzalmát annak. mint valami érdekes szinjátékot néztem végig. de nem értette a kérdésemet. mint egy gyerek.ismételte Prokófij s a hórihorgas legényre mutatott. . Prokófij mint középtermetü. kinek a fia az a fiatal legény ott. de egész lényemmel. aztán meg a felesége halt meg. csinos legény? .amint az oly gyakran megesik . . ami azon a felejthetetlen ködös reggelen szemeim előtt lejátszódott. .Az? . hogy aljas cselekedetet követtem el.Kinek a fia az a hosszu.Azt kérdeztem. meghajtotta magát. . akit azonban . majd tüz ütött ki nála. világos és rettentő jelentőségüvé vált előttem.. különös valami hirtelen egyszerü. jó parasztra.felelte végre. aki éppen mellettem állt. Az öreg levette sapkáját.csapás csapás után ért: majd a lovait lopták el.Mi tetszik? Az első pillanatban nem ismertem meg. tüstént visszaemlékeztem rá mint dolgos.Azt kérdezem. Mind az érthetetlen.kérdeztem az óriásra mutatva egy kis öreg paraszttól. most azonban már fehér volt a haja és alakja egészen összetöpörödött. hogy mindazt. . . Megállottam és azzal a tudattal tértem haza. Gyötört a szégyen. összefüggéstelen.szóltam hozzá. te vagy. amint azonban elkezdett beszélni. . eltakarta arcát a kezével és zokogott. állkapcsa remegett. 127 . Ingatta a fejét és valami érthetetlent mormogott.Az én fiam. vöröshaju ember élt emlékezetemben. Prokófij arcát mély barázdák szántották végig. 1909.

akár akarok. PARASZT: Hát már egy pohár pálinkát se engedhessen meg magának az ember? IDEGEN: Azt nem mondom. Ez igy van és igy is marad. leül vacsorázni és meghivja az idegent is. Ez köszönettel visszautasitja a meghivást és a paraszt egyedül költi el vacsoráját. de a bérek olyan hitványak! Azt teszik a gazdagok velünk. A paraszt hazajön a munkából. maradj csak.lehet. hogy ne kerülne pálinka az asztalra. akár nem. meg az utadó. igen. Hétszáz millió! Nem kis summa! Irtózatos nagy szám. IDEGEN: Amit azok isznak. mindenkinek kell valami. hogy néha egész nap nincs mit enniök. a legtöbbet a parasztok isszák meg. meg a pótadó. alig lehet kimondani! PARASZT: De mikor olyan szokás mindenre áldomást inni. Vegyük például jómagamat: kilenc embert kell eltartanom. fel se tudja az ember sorolni mi minden. az igen kevés. Csak azt gondolom. hogy dobálódznak a pénzzel! IDEGEN: Hát igen! Az ujságban olvastam.mindenütt inni kell. biztositás. Az idegen. a földesur. itt maradhatok-e éjszakára. halotti torban . Itt van a földadó. hogyne. a pópa. PARASZT: Miféle pénzzel dobálódznak? Milyen furcsán beszélsz! Az emberek éhen halnak és te azt mondod. feláll. hogy parasztjainknak egészen jó soruk van. az adó pedig nő folytonosan. Nincs alku. PARASZT: Olyan jó soruk van. aki egészen lusta. lakodalmon.A PARASZT ÉS AZ IDEGEN (PÁRBESZÉD) Parasztszoba. IDEGEN: Igazán? És miért? PARASZT: Miért? Mert betevő falatunk sincs. lám! Én meg azt hittem. az ezerszer ezer rubel! PARASZT: Hát csak mi magunk iszunk? Látnád csak mit csinálnak a pópák. IDEGEN: Köszönöm szépen. imádkozik és odaül az öreg mellé. Egy millió pedig nem kicsi dolog. de a föld nem. Nem mi vezettük be és nem is tudjuk megszüntetni. Az emberek szaporodnak. A váróteremben kellemetlen. IDEGEN: Azért gondoltam. azok sem vetik ám meg az italt. igy hát megkérdeztem a feleségedtől. Azt mondta. De mondd csak. hogy megy a dolgotok ebben a nehéz időben. hogy ha a parasztok hétszáz milliót adnak ki egy év alatt pálinkára. akkor nem lehet olyan nagy a szegénység. a kemencepadkán ül és könyvet olvas. községi adó. amit akarnak. IDEGEN: Lám. Talál az ember munkát. PARASZT: Mi hozott a házamba? IDEGEN (leveszi pápaszemét és becsukja a könyvet): Lekéstem a vonatról. PARASZT: Már hogy menne a dolgunk? A rossznál is rosszabbul. egy öregember. mindegyik enni akar. PARASZT: Hogyne. Cudarabb életet a miénknél el se lehet gondolni. a fogyasztási adó. ennyivel érjük be mindnyájan! Idegenbe kell hát menni. Amint befejezte. hogy . pedig csak hat mérő rozsot arattam. 128 . egy cseppet sem hagynak a pohárban. Mindenki lovagol rajtunk és csak az nem ül a nyakunkon. csak holnap mehetek tovább. mert már nagyon bőkezüen dobálódznak a pénzzel. Ünnepnapon. Az urak meg éppenséggel nem. hogy a mult évben a parasztok hétszáz millió rubel ára pálinkát ittak meg.

azok megmívelik a földjét és learatják a termést. akiket megfogad. 129 . emberségesen élhetnénk. nyomban lefoglalja zálogba. Hogy tud rá vigyázni? PARASZT: Ugyan miket beszélsz! Hát arra valók a csőszei. a pénzt meg beviszi a takarékba. ha abbahagyod. csakis! Miközülünk valók. is erről a vidékről valók? PARASZT: Némelyek idevalók. ne szolgálják mint csőszök. PARASZT: Persze. amennyire szüksége van. eladja a termést. mind paraszt. Ha a borjunk vagy a lovunk a vetésébe téved. akkor szabad lesz a föld. PARASZT: Dehogy is tett! Csak baj származik tőle. Mint a kuvasz a szénaboglyán: maga nem eszik szénát.mindenki annyit szánthasson. de nem a mienk. Az a baj. van ezerkétszáz holdja. hogy kevés a föld. csupa paraszt. A pástétom az asztalon van. Ki dolgozna más. akár iszik az ember. de mást nem enged a közelébe. IDEGEN: De hogy tarthatja szemmel azt a rengeteg földet? Hisz az legalább öt verszta terjedelmü határ. IDEGEN: No lám. PARASZT: Hát mit tegyenek? IDEGEN: Mit tegyenek? Ne szegődjenek el hozzá munkára. hogy kifizethessük. IDEGEN: Kié volna tehát. Hisz azért van pénze: másokat fogad. a földet semmiesetre sem engedi ki a kezéből. IDEGEN: Hogy nincs elég föld? Abban lenne hiány? Amerre csak néz az ember. Abból sincs sok hasznod. A magunkfajta szegény pedig egy pár tyukot sem tarthat. ha nem a tietek? PARASZT: Hogy kié? Itt ül egy olyan pocakos sátán. akik nem isznak és mégis élnek. IDEGEN: De a csőszeit csak tiközületek válogatja ki. mert mivel etesse? Nemsokára a tehenet is el kell majd adni. IDEGEN: Minek neki az a sok föld? PARASZT: Minek neki? Furcsa! Beveti. akkor mégse kellene innotok! PARASZT: Hagyd el. Istené és az emberek is Isten teremtményei . Ő csak heverész és hizlalja magát. vethessen és arathasson. IDEGEN: A munkások. mert nincs takarmány. IDEGEN: A parasztok tehát jószántukból megmívelik az urak földjét és ráadásul még vigyáznak is rá. IDEGEN: És mind parasztok? PARASZT: Persze. arat rajta. IDEGEN: Hogy tud olyan hatalmas darab földet bevetni és learatni? PARASZT: Olyanokat kérdezel. A föld. némelyek idegenből. akár nem. Inkább parlagon heverteti. Utolsó ingünket el kell adnunk. egészen mindegy. Sok jót még nem tett a pálinka. mint egy kis gyerek. de igy lehetetlen. mindenütt földet lát. PARASZT: Van. mint a paraszt? Hogyne. Ha földünk volna. IDEGEN: És ha nem szegődnének el hozzá munkára? PARASZT: Akár elszegődnek. akár nem. azt mondja: „Ez az enyém!” de még mindig kevesli.IDEGEN: De vannak emberek. de nem szabad enni belőle.

hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj. ugy.eskü. a gonosztól vagyon. akármilyen parancsot is kap. ugy. hogy a trónért és az oltárért. Ne esküdj! . aki Istenben hisz. nem. kinyitja. egy. lőnek. három. semmiesetre se fog embert ölni. életüket is odaadják. hogy valaki haragszik az ő atyafiára ok nélkül. V.ezt parancsolja. 33-37) Krisztus tanitása szerint tehát nem is szabad esküdni. hogy háborut üzentek és hogy a tartalékosoknak be kell vonulniok? IDEGEN: Arról nem tudok semmit. kettő. az méltó az itéletre. PARASZT: Már hogyne tennék meg. hogy minden embert megöljünk? (Lapozgat a bibliában. mikor a Szentirás parancsolja? IDEGEN: A Szentirás nem mond erről semmit. tán nem vagy orosz ember? Az eskü . akkor intézzék el maguk a civakodásaikat is. az ám! Elhozatják a katonákat.” (Máté ev. ha kell. Vagy tán azt parancsolja a Szentirás. IDEGEN: Én szerintem nem kellene ezt megtenniök. hogy megmondatott a régieknek: A te esküvésedben ne hazudj. PARASZT: Akkor miért olvasott fel a pópa a templomban egy ukázt. Hogy gondolod ezt? IDEGEN: Hogy gondolom? Ugy. PARASZT: Nem értem. IDEGEN: De minek is kellenek katonák? PARASZT: Hát ha az idegen cár megtámadja a mi cárunkat? Mi lesz akkor? IDEGEN: Ha a cárok egymással veszekednek. IDEGEN (elővesz egy könyvet. IDEGEN: De hiszen a katonák is a ti fiaitok. miért lőnek hát a saját embereikre? PARASZT: Muszáj nekik. punktum.PARASZT: Egyszóval: sztrájkoljunk? De azoknak katonáik vannak. nem. hogy az ötödik parancsolat azt mondja: Ne ölj! Az embernek tehát nem szabad más embert megölni. de annyit tudok. Krisztus tanitása szerint pedig egyenesen tilos. én pedig azt mondom nektek. De mi köze ennek a háboruhoz? Hisz ott ellenség van! IDEGEN: Krisztus evangéliuma szerint nincs ellenség. Ennek felette valami esik. méltó az itéletre. hogy az. Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket. mert valaki öl. áldjátok azokat. IDEGEN: Megesküdtek tehát? PARASZT: Persze! A keresztre és az evangéliumra esküdtek meg. van halott és sebesült és egy csomót áristomba vetnek! A katonák nem sokat teketóriáznak. esküt tettek! IDEGEN: Esküt? Hát mi az az eskü? PARASZT: Ejnye. PARASZT: Mit nem kellene megtenniök? IDEGEN: Nem kellene esküdniök.) PARASZT: Olvasd hát! IDEGEN (olvas): „Hallottátok. egyáltalán nem lesz több katona.” És tovább azt mondja: „Szeressed felebarátodat és gyülöljed ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek. PARASZT: Ez itthonra vonatkozik. keresgél benne és olvassa): „Ismét hallottátok. hogy semmiképpen ne esküdjetek! Hanem a ti beszédetek legyen. PARASZT: De a pópák azt mondják. PARASZT: Ha nem kell esküdniök. hogy meg kell tenni. akik titeket 130 .

de a végén mégis máskép üt ki. amig ti engedelmeskedtek. 22. Dehát végre. V. hogy eltarthassák őket. elbocsátják. IDEGEN: Most is vannak már fiatal emberek. de elsősorban nem leszel katona és nem igéred meg. PARASZT: Igazán? IDEGEN: Néha. 43. PARASZT: Tréfás kópé vagy. PARASZT: És a katonákra.) PARASZT: Nos és hogy legyünk az adókkal? Azokat se fizessük? IDEGEN: Ebben tégy akaratod szerint. Ha Isten akarata szerint akarsz élni. akik titeket háborgatnak és kergetnek titeket. Ha nem engedelmeskedtek. hogy embereket fogsz ölni. ez a nóta vége. Tegyetek velem. de legfeljebb két-három ember van. nem leszel sztároszta és adóbeszedő. 44.” (Máté ev. 131 . aki ellenszegül. Egyeseket végkép elbocsátanak. 21. de fegyvert nem veszek a kezembe. azt mondod. mert holmi pocakos azt mondja. hogy alkalmatlanok. mondom. elvesztik karjukat. nincs szükség? IDEGEN: Minek? Sok-sok milliót kell fizetnetek. Van tán egy millió belőlük! (A paraszt sóhajt és rázza a fejét. azt mondják ilyenkor. IDEGEN: Aki pedig Isten akarata szerint akar élni. Meg találnák mondani a többieknek. annak Istenre kell hallgatnia. hogy a katonai szolgálat Isten parancsa ellen való. PARASZT (rázza a fejét): Milyen furcsákat is beszélsz te össze! Hogy éljünk felsőbbség nélkül? Az lehetetlen! IDEGEN: Persze hogy lehetetlen. hogy az az övé. Pedig óriások. mert nem csekélység ám ilyen rengeteg embert ruházni és élelmezni. ölnyi széles vállal. IDEGEN: Miért máskép? PARASZT: Hát csak ugy. nem az emberekre.) (Hosszabb hallgatás. sem csősz. vagy nyomorékká válnak. Ha gyerekeid éheznek. hogy jóllakjanak. jót tegyetek azokkal. a rendőrfőnököt vagy Istent? Kinek akarsz engedelmeskedni: a rendőrfőnöknek vagy Istennek? PARASZT: Mit feleljek erre? Istennél magasabb nincs. sem rendőr. lábukat. IDEGEN: Hogy-hogy „ugy”? PARASZT: Mert a felsőbbségnek hatalom van a kezében. vagy elviszik Szibériába. Isten akarata szerint élni: ez az első kötelességünk. amit akartok. azokat agyonlövik. akkor senkit se fogsz elkergetni egy darabka földről. Nem merik őket bent tartani. akik titeket gyülölnek és imádkozzatok azokért.átkoznak. néha meghalnak a katonaságnál. hogy katonai szolgálatra kényszeritsék őket. gyenge az egészségük. PARASZT: No és? IDEGEN: Büntetőszázadokba osztják be őket és ott maradnak három-négy évig.) PARASZT: Igaz. De kit tartasz te tulajdonképpen felsőbbségnek. Azt mondják: „Krisztus parancsa szerint nem szabad embert ölnöm”. Azt mondják nincs is ott rossz dolguk. De inkább elengedik őket. mert hisz végül a feljebbvalók is emberek és tekintettel vannak rájuk. azok volnának gyengék. IDEGEN: Hatalma csak addig van. először természetesen gondoskodj róla. Ha mindnyájan egyszerre ellentállnánk. Hisz ez mind nagyon szép volna. a katonák közül is meghalnak némelyek. nincs hatalma. akik Isten törvényét megvédik és nem türik.

minden rabszolgamunkára készek vagyunk. hanem inkább rosszabbodott. de ha bankóval csalogatnak. ma éppugy. De jön ide mindenféle népség a városból. élj te is a magadé szerint. aztán majd jobb életünk lesz. Az egyetlen dolog: Isten parancsai szerint kell élni. PARASZT: Igazad van. Ők a maguk esze szerint élnek. Hová akarsz lefeküdni? A kemencére? Jó. Nem azt gondolom. azt csak Isten tudja. mert mi magunk rosszak vagyunk. kedves öregem. hanem az emberek parancsaira és életed nyomorult lesz. gyülöld embertársaidat. verekedjél. PARASZT: Oh ezek a hosszuhajuak! IDEGEN: Ne csufolódj! Másokat akarsz elitélni? Gondoljon csak mindenki magára! PARASZT: Ebben megint igazad van. akkor csak Reá hallgass. Rázza a fejét és nevet megában. káromkodjál. de annyi bizonyos. megfojtsuk és megöljük. azt mondják. fellázadunk Isten parancsai ellen és elitéljük embertársainkat: az egyik pocakos. kedves öregem. ha mindnyájan összefogunk és ellenszegülünk. IDEGEN: Ugy van.) Azt hiszed tehát. És igy van a felsőbbséggel is: várjatok csak. fecsegnek összevissza. igazán nagyon szépen. vállaljuk a csősz. hogy akkor nem volna többé rossz élet. De nehéz. üssük agyon ezeket meg ezeket az urakat. Hogy milyen volna az életünk. IDEGEN: A lelked üdvéért mégis meg kellene tenned. 1909. Azért megy olyan rosszul a sorunk. (Hosszu hallgatás. Mi iszunk. Csak. Azért olyan cudar az életünk. hogy lehetne az állapotokat megjavitani. Ha Isten akarata szerint élnénk. ha Isten akarata szerint élnénk. PARASZT: Igaz. De ha jobban odanézünk. akkor nem volna rossz életünk. hamar megjavulnak az állapotok. gyülöljük és irigyeljük egymást. Néha bizony az ember nem ura magának. akkor igyál pálinkát. 132 . hogy ha Isten akarata szerint élünk. zsákmányold ki őket. nagyon nehéz mindennek ellentállni.PARASZT: És a pópák? A hosszuhajuak? Bizonyára hamisan magyarázzák a Szentirást! Miért nem tanitják azt. mint régebben és mégsem lesz semmi se jobb. ne rabolj ki senkit. talán jobb helyzetben volnánk. nem. bizony semmi sem javult. akkor mienk lesz a föld és nem kell adót fizetnünk? IDEGEN: Nem testvér. A sztrájkolók azt mondják: gyertek. keveset hallgatunk az ilyen okos szóra. mienk lesz a föld és nem kell adókat fizetnünk. ne gyülölj és ne itélj el senkit. ne bocsátkozzál gonosz dolgokba! Akkor az életed sem lesz nyomorult! PARASZT (sóhajt): Szépen beszélsz. ne ölj meg senkit. Ha azonban Istent akarod szolgálni. ne hallgass az Isten. szép szavaidat. gyilkolnak. vagy az ördögöt. Ha az ördögöt akarod szolgálni. Köszönöm. a pribék. sajnos. verekszünk. a gazdag nagyhasuakat. hogy testvérünket kifosszuk. És akkor ütnek. mézes madzagot huznak el a szánk előtt és nem jön ki belőle semmi. majd az asszony mindjárt mgcsinálja a fekvőhelyedet. a katona szolgálatát és nem riadunk vissza attól. IDEGEN: Csak egyet tehetsz: vagy Istent szolgálod. Ha gyakrabban kapnánk ilyen tanitást. PARASZT: Ez mind igaz. hanem hogy életünk csak azért olyan komisz. amit kell? IDEGEN: Azt nem tudom. ezt nem hiszem. ha majd egy csomó tisztviselőt felakasztottunk és egy-két ezret börtönbe zártunk. a másik sörényes. mert megfeledkezünk Istenről. perlekedünk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful