Thomas L. Good és Jere E.

Brophy legfőbb szándéka, hogy segítsen a tanárnak megérteni, mit is tesz tulajdonképpen, milyen hatást vált ki a diákokban, amikor tanít. Segít, hogy reflektálni tudjunk önmagunkra. Éppen ez, a reflektálásra tanítás teszi a könyvet különösen alkalmassá arra, hogy a pedagógusképzés tankönyvnek, a praxisban lévő tanár fejlődésének eszközeként használhassa.

Thomas L. Good – Jere E. Brophy

Nyissunk be a tanterembe – 1. kötet

M ű faja a hazai olvasó számára szokatlan. A tanulás, tanítás számos elméleti kérdését tárgyalja (egyfajta didaktika), ugyanakkor a szerzők szakmai intencióit is tartalmazza (mintha kézikönyv lenne). Értéke éppen ebben a kettő sségben és tárgyalásmódjában rejlik. Témáit nem a szaktudomány logikája szerint, hanem a leendő és az aktív tanár néz ő pontjából rendezi.

Az osztálytermi jelenetek elemzéséhez a szerző k sokféle szempontot, a fejezetek végén feladatokat, tevékenységeket, újabb elemzési szempontokat kínálnak. A magyarországi helyzettő l eltérő példáikat hazai példákkal egészítettük ki.

Nyissunk be a tanterembe!
1. kötet

Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1

2008.07.08. 6:17:14

Alapvető szakirodalom m az osztályteremben zajló folyam folyamatok megértéséhez

A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata – ennek alapján készült a fordítás – a magyar kiadással szinte egy idő ben jelenik meg. Kereszty Zsuzsa

Thomas L. Good – Jere E. Brophy

Nyissunk be a tanterembe!
1. kötet

Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés központi programjának „A” komponense keretében Sorozatszerkesztő Kerber Zoltán

Good – Jere E. kötet Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest.Thomas L. Brophy Nyissunk be a tanterembe! 1. 2008 .

A fordítás alapjául szolgáló kiadás Thomas L. Good – Jere E. Brophy: Looking in Classrooms. 10th ed., Pearson Education, 2008. Fordította Abrudán Katalin A szöveget az eredetivel egybevetette Vojnits Imre Alkotószerkesztő Kereszty Zsuzsa A hazai példákat írta és a magyarázó jegyzeteket készítette Kereszty Zsuzsa Olvasószerkesztő Bartha Julia Borítóterv és tipográfia Király és Társai Kkt., Pattantyus Gergely Borítófotó Hajdu András A kötet elkészítésében közreműködött Szőke Judit és Kovács Gábor Az angol nyelvű kiadás alapján engedélyezett magyar fordítás, megjelent angol nyelven Looking in Classrooms címmel, 10. kiadás, Good, Thomas L. – Brophy, Jere E., kiadta a Pearson Education, Inc., Allyn & Bacon. Copyright, 2008 Minden jog fenntartva. Tilos a könyv vagy bármely részletének bármilyen módon – mechanikus vagy elektronikus úton – történő másolása, továbbítása, a fénymásolat készítését, felvétel készítését vagy bármilyen adathordozón történő rögzítését is beleértve a Pearson Publication Inc. engedélye nélkül. A magyar nyelvű kiadás az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. kiadásában jelenik meg, Copyright 2008. Azonosító: 8/211/A/4/am/look/1 ISSN 1789-2619 ISBN 978-963-9795-09-9 Ö ISBN 978-963-9795-10-5 A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.

Tartalom
(1–3. kötet)
1. kötet 1. fejezet. Élet a tanteremben 2. fejezet. A tanári elvárások 3. fejezet. Az osztály irányítása I. – Problémamegelôzés 4. fejezet. Az osztály irányítása II. – Eredményes problémakezelés 2. kötet 5. fejezet. A motiváció 6. fejezet. A tanulók interakciói 7. f ejezet. Heterogenitás a tanulási képességek fejlődésében és a teljesítmény növekedésében 8. f ejezet. A kultúrák megerősítése és a különböző hátterű diákok fejlődésének támogatása 9. fejezet. A megértésre, megbecsülésre és alkalmazásra érdemes tananyag 3. kötet 10. fejezet. Aktív tanítás 11. fejezet. A tanulók segítése a használható tudás megszerzésében 12. fejezet. A teljesítmény értékelése 13. fejezet. Technikai eszközök a tanórán 14. fejezet. Tanárrá válni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Általános óramegfigyelési terv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kötet) Előszó a magyar kiadáshoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esettanulmány-készítés . . . . . . . . . . . . Összegzés . . . . . . . . . . 15 16 18 18 21 22 23 27 27 28 29 31 33 34 35 37 37 38 38 40 41 42 42 43 45 46 49 50 50 51 52 53 54 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztályban végzett megfigyelések haszna . . . . . . . . . . . . . . . . Élet a tanteremben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tisztában van-e a tanár saját órai viselkedésével? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tantermi jelenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Személyes elfogultság . . A megfigyelések megbízhatósága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tartalom (1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az óraelemzés elsajátítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Középiskolai példa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az esettanulmány-készítés technikái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Köszönetnyilvánítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az elfogultság felismerése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanár-diák párbeszéd elemzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanár elvárásai . . . . . . . . . . Az óra megszervezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanár mint döntéshozó . . A fejezetek rövid áttekintése . . . A könyvhöz tartozó kiegészítő anyagok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanóra komplex egység . . . A megfigyelések dokumentálása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javasolt tevékenységek és kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megfigyelés egyszerűsítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A motiváció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A hatékony tanítás . . . Tanítás . . . . . Értelmezés helyett tények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Néhány szó a szerzőkről . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Függelék az első fejezethez . . . . . . . . . . fejezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az értelmezés veszélyei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tantermi jelenet. . . . . . . . . . . Általános iskolai példa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanár egyéni jellemvonásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A példák elemzése . . . . . . . . . . . . . . . . Javasolt tevékenységek és kérdések . . . . . . A csoport.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miként alakulnak ki a tanár elvárásai? . . . . . . . . . . . . . . 97 Az irányításra vonatkozó kutatás . . . . . . . . . . . Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 A zavaró hatások és az időhúzás visszaszorítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Példamutatás szociális interakciókban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Brophy–Good-féle modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fejezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 73 74 75 77 78 79 81 82 82 83 84 86 86 87 89 89 90 91 92 93 94 94 3. . 109 Egy harmadik osztályban végzett vizsgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aki megfigyeli a példaképet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az iskolai hatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ahogyan a tanár saját hatékonyságát látja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az elvárások kialakításakor vegyük figyelembe a gyermek valamennyi képességét! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elvárásaink legyenek rugalmasak és aktuálisak! . . . . Gyakorlati példák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Mely tényezők hatnak arra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 09 A jó tanévkezdés előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . Az elvárások közlését befolyásoló tényezők . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hangsúlyozzuk a pozitívumokat! . . . . . . . 103 Előre tervezzük meg a szabályokat és eljárásokat! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az elvárások hasznosítása . . . . A tanári elvárások által kiváltott hatások két típusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tantermi példák . . . . fogalmazzunk meg világos szabályokat. . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe . . . . az osztály és az iskola elvárásainak hatása . 109 Vizsgálat a középiskola harmadik évfolyamán . . . . . . 97 Tantermi jelenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontextus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Problémamegelőzés . . . . . Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére . . . . . . 101 A példakép mint az osztály irányításának eszköze . . . . . . . . . . Miként közli elvárásait a tanár a diákkal? . . 107 Késôbbi vizsgálatok . . . . . 102 Az osztály irányításának általános alapelvei . . . . . . . . . . . . . . 100 Mi tanulható meg a példaképek megfigyeléséből? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 A foglalkozás érdemi tevékenységei mellett tervezzünk időkitöltőket is! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fejezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanári elvárások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 A diák szerepe . . . . . . . . . . . 107 Kounin tanulmánya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A diákok egyéni jellemvonásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Kulcsfontosságú tanári magatartásformák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Összegzés . . . . . . . . . . . . . 103 Ha szükséges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Csoportokra kifejtett hatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztályra kifejtett hatások annak a tükrében. . . . . . . . . . . . . . . hogy felelősséget vállaljanak! . . eljárásokat! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 A tanár mint példakép . . . . . . . . . . . . Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Engedjük meg a diákoknak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztály irányítása I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 137 Konfliktuskezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 A tanár mint szocializációs tényező . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 A büntetés csak végső eszköz . . . . . . . 134 Szüntessük meg a hosszan tartó rendetlenkedést! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szakítsuk meg a túlságosan elhúzódó órákat! . . . . . . . . . . . . . 138 Jones és Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A felelősség fenntartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Újra és újra keltsük fel a diákok figyelmét! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Eredményes problémakezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Tantermi jelenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztály irányítása II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legyenek pozitívak a kívánatos viselkedésre célzó utalásaink! . . . . . 134 Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Megbirkózás a súlyos alkalmazkodási problémákkal . . . . . . . . . . . . . . . . A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése . . . . . . . . . . 137 Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 A büntetés . . . . 147 A nevelés nehézségei . . . . . . . . . . . . 130 Középiskolai példa . . . . 133 Az apróbb figyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések kezelése . . Összegzés . . . . . . . . 132 Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok? . . A figyelem felkeltése és fenntartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 A hatékony büntetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Tényfeltárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az önfegyelem kialakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 A közvetlen korrekció helyes módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 A közvetlen korrekció helytelen módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A hatékony tanulási környezet fenntartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . múló fegyelmezetlenségről! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dicsérjünk hatékonyan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tartsuk jó ritmusban az órát! . . . . . fejezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kiscsoportos tanulás irányítása . . . . 143 A helytelen büntetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kívánatos viselkedés felismerése és megerősítése . . 134 Ne vegyünk tudomást a kisebb. . . . . . . . . . . . . . . 111 111 112 114 117 117 117 117 117 118 119 119 120 121 121 122 123 124 4. . . . 129 Felső tagozatos példa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javasolt tevékenységek és kérdések . . . . . . 130 Példa a középiskola első három évfolyamából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 A diákok segítése a konfliktuskezelésben . . . . . . . Figyelem-összpontosítás az óra elején . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Közösségépítés . . . . . . . . . . Az önálló munka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ügyeljünk arra. . . . . . . . . . . . . . . 139 Az egész iskolát érintő programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Rendszeresen kísérjük figyelemmel az egész osztályt! . . . . 129 Általános iskolai példa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hogy a gyerekek figyeljenek! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Szerepválasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 A szülők és más felnőttek bevonása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Függelék a negyedik fejezethez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Mit jelent a problematikus viselkedés? . . . . 160 Az osztályirányítás más megközelítései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Feltételeket megszabó szerződések . . . . . . . . . . 167 Javasolt tevékenységek és kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 A megbeszélés megszervezése . . .A problematikus viselkedés elemzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 A magabiztos fegyelmezés . . . . . . . . 164 Az elviselhetetlen elviselése . . . 170 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Összegzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 A kognitív magatartás megváltoztatása . . . . . . . . . . . . .

Témáját nem a szaktudomány logikája szerint. a különböző (szub)kultúrákból érkező diákok. hogy segítsen a tanárnak megérteni. A feltehetőleg valódi (valódiságukra nem utalnak. A praxisból indul ki. szülők szempontjainak érvényesítése a könyvben végig jelen van. mint a tárgyi tudás vagy az. probléma elemzéséhez a szerzők sokféle szempontot. a konfliktuskezelés vagy az értékelés) elemzésének. viselkedésmódjának leírásával zárja a könyvet. tanárdiák. Egy-egy osztálytermi helyzet. nem így van. Thomas L. Abban segít tehát. a hatékony tanítás. milyen szabályokat tartson be. A hátrányos 11 . szó szerint lejegyzett. Műfaja a hazai olvasó számára szokatlan. tanítás számos elméleti kérdését tárgyalja (egyfajta didaktika). hogy a pedagógusképzés tankönyvnek. A személyiség összerendezettsége (kongruenciája). Éppen ez. és erre. hasonlítja össze. újabb elemzési szempontokat kínálnak. elemzi. milyen lépésekben kövessen. valamint egymásra hogyan reagálnak a diákok – árnyalt elemzéséből indul ki. Brophy könyve mégsem csupán technológiai jellegű. amikor tanít. a differenciálás. másrészt tárgyalásmódjában rejlik. (Mintha egyszerűen arról lenne szó. állítja szembe egymással. hogy az adott helyzetben megfelelő módszerek alkalmazására legyen képes. A reflektálás pedig magával hozhatja akár az intuíció és az improvizálás képességének a kibontakozását is. a praxisban lévő tanár pedig fejlődésének eszközeként használhassa. ahol a magyarországi helyzetet a bemutatottól eltérőnek láttuk – hazai példákkal egészítettük ki. hogy a tanár milyen eljárásokat. tevékenységeket. Tizedik. ugyanakkor a szerzők szakmai intencióit is tartalmazza (mintha kézikönyv lenne). a Nyugat. Végig jelen van benne az a szándék. Közben egy-egy téma tárgyalása kapcsán számos kutatás eredményét mutatja be. diák-diák párbeszédek szerves részei egy-egy téma (például az osztály irányítása. milyen hatást vált ki a diákokban. Az első fejezetben az osztályteremben zajló folyamatok – mit mond.Előszó a magyar kiadáshoz A Nyissunk be a tanterembe! (Looking in Classrooms) eredetije eddig kilenc kiadást ért meg. hogy reflektálni tudjunk önmagunkra. Az inklúzió. a megérzés (az intuíció) és a rögtönzés (improvizálás) képessége éppúgy hozzátartozik a jó tanárhoz. Példáikat több helyütt – elsősorban ott. akkor biztosan jól fog tanítani. Good és Jere E. A tanulás. Egyetlen hiányérzetünk lehet: a magatartászavarok kezelésére a szerzők egyedül a viselkedésterápiát ajánlják. hogy mit is tesz tulajdonképpen. de mintegy természetesnek veszik). a reflektálásra tanítás teszi a könyvet különösen alkalmassá arra. őket mesterfokon tanítani képes tanári személyiség kialakulásának. hogy ha pontosan megmondjuk. mit tesz a tanár.) Tudjuk. s valamennyi fejezet végén feladatokat.és Közép-Európában sok helyütt természetes oki terápia nem került a látókörükbe. átdolgozott. a kooperatív tanulásszervezés. és a diákokra hatni. A tárgyalásmód néhol túl technikai jellegűnek tűnhet. és oda tér vissza. bővített változata – a fordítás ebből készült – a könyv magyar kiadásával szinte egy időben jelenik meg. több szempontból analizált osztálytermi jelenetek. bemutatott. Értéke egyrészt éppen ebben a kettősségben. hanem a leendő és a már praxisban lévő tanár nézőpontjából rendezi.

2008. február Kereszty Zsuzsa alkotószerkesztő .helyzetű gyerekek integrálását célul tűző program vezetői – Szőke Judit és munkatársai – biztos kézzel választották fordításra ezt a könyvet: az osztálytermek ajtajának kitárására égető szükségünk van. Budapest.

 Good professzor emellett komoly érdeklődést tanúsít az olyan koncepcionális kérdések iránt is. nem pedig megoldásra váró problémaként. az osztály irányítására és a nehezen kezelhető diákokkal való bánásmódra és motiválásukra használt tanári stratégiákat. Természettudományok Nemzeti Alapítványa. hogy az amerikai fiatalokat a nemzet nagy befektetéseként kellene tekinteni. Az utóbbi időben a társadalomismeretek megértésére. Department of Education. a tanár-diák kapcsolatok dinamikáját. az osztályban használatos eljárások és a tanulók teljesítménye közti összefüggéseket. ahogy azt az irányelvek kidolgozói közül többen is teszik. Brophy a Michigani Állami Egyetem Tanárképző és Pedagógiai Pszichológia Tan­szé­ké­ nek kiváló professzora. a National Institute of Education.   Nemzeti Egészségügyi Intézet. Nemzeti Pedagógiai Intézet. Képesítése szerint klinikai és fejlődéspszichológus.Néhány szó a szerzőkről Thomas L. E munka támogatásában számos intézmény működött közre. Brophy elmélyült kutatást végzett a teljesítményre vonatkozó tanári elvárásokkal és az azokhoz kapcsolódó. az USA Oktatási Minisztériuma. Hosszú ideje kitartó érdeklődéssel fordul a tanítás és az iskolai tanulás minőségének javítása felé. Carnegie Alapítvány. Jere E. Spencer Alapítvány. Good az Arizonai Egyetem professzora és a Pedagógiai Pszichológia Tanszék tanszékvezető tanára. a Carnegie Foundation. a tanulók egyéni jellegzetességeit és azok tanárokra gyakorolt hatását. Legújabb könyvében azt az álláspontot képviseli. a National Science Foundation. mint a hatékony oktatás és a preventív célú fejlesztőmunka. a Spencer Foundation és a U. Tanulmányozta a tanárok és az egyes diákok kapcsolatát. értékelésére és a gyakorlati életben való alkalmazására vonatkozó tananyag és tanítási módszerek kerültek figyelme középpontjába.) 13 . (A ford. önmagukat betöltő jóslatokkal kapcsolatban. többek között a National Institute of Health.S.

.

amelyek segítségével szakmai problémáikon elgondolkozhatnak. összetett problémákkal foglalkozik. A Looking in Classrooms jelen kiadása tehát részletesen foglalkozik a diákok szocializálásának és az osztály irányításának nap mint nap felmerülő kérdéseit kezelő stratégiák koncepcionális kérdéseivel. (A szerk. Bár büszkék vagyunk rá. Újabban a legtöbb nyugtalanságot a diákok tanulási szükségleteiben jelentkező egyre nagyobb eltérések okozzák. Az elmúlt évtizedben a kezdő tanárok aggodalmai új formát öltöttek. A kezdő tanárok egyértelműen kifejezik. az értékelés. Az osztályokban végzett kutatásokról elsősorban a hasznos tanítási tevékenységekkel kapcsolatban szólunk. az iskolaigazgatókat és a szaktanácsadókat. Nem meglepő az sem. korszerű elemzését nyújtja az osztályban folyó tanítás és tanulás gyakorlatának. mint a korábbiak. hogy a mai tanárok több információt szeretnének kapni   AERA: 1916-ban alapított egyesület. szakértőket hivatott hatékonyan segíteni az órai munka megfigyelésében. a tanári gyakorlatukat töltő egyetemi/főiskolai hallgatókat. Ugyanakkor egyedülállóan értékes lehet a tanári pályára készülők.) 15 . amely teljesen új. ha ez beárnyékolná azt a tényt. hogy az óralátogatás és -megfigyelés kutatásának úttörőiként tartanak minket számon. hogy elsősorban a tanulók eltérő igényeinek sikeres kielégítését segítő világos értelmezésekre és gyakorlati stratégiákra van szükségük. A változás feltehetően azt tükrözi. akik a kezdő tanárok szakmai fejődését segítik. Bár az osztály irányításával kapcsolatos kérdések bizonyos mértékig még mindig fontosak. hogy ők rendkívül nehéznek találják az osztály irányítását. amelyek eredményesebb tanuláshoz és szociális fejlődéshez vezethetnek. Az új kiadás könyvünk átdolgozott. Könyvünk nemrégiben kitüntetésben részesült az American Educational Research Association elnöki ülésszakán. nem szeretnénk. A Looking in Classrooms minden pedagógusnak szól. A tanárok számára valóban szükséges és hasznos anyag összeállításakor első számú forrásunk a kezdő tanárok legégetőbb aggodalmaival foglalkozó kutatások eredménye. ahol az iskolai tanítási gyakorlat megfigyelésére vonatkozó kutatási mozgalom egyik fő mozgatórugójaként ismerték el. Az osztályban folyó tanári munka sikeressége elsősorban azzal segíthető. valamint a kutatási eredmények iskolai felhasználásának vizsgálata. Szakmai körökben egy ideje már jól ismert tény. az órai munka elemzését új területekre kiterjesztő fejezeteket is tartalmaz. a mindössze néhány éve tanító pedagógusok és azok számára. amelynek célja elsősorban az iskolai tanulási folyamat. korszerűsített változata. Más munkákkal ellentétben jelen kötetünk azokkal a nagyon is valódi. ha rávilágítunk a tanárok elégedettségét és hatékonyságát csökkentő tényezőkre. hogy a Looking in Classrooms jelenlegi kiadása átfogó. a kezdő tanárok. Csakúgy. a Looking in Classrooms jelen kiadása is a tanárokat. hogy a tanárképző programok valamivel sikeresebben készítik fel a hallgatókat az osztály irányítására. valamint azokra az információkra és stratégiákra. A kötet immár harmadik évtizede jelenik meg újra és újra. akit érdekel a tanítás.ELŐSZÓ Örömmel üdvözöljük a Looking in Classrooms tizedik kiadását. amelyek jelentős mértékben segítik az iskolai tanulás folyamatának megértését és fejlesztését. amelyekkel a tanárok az osztályban szembesülnek. s meg is oldhatják azokat. Másik fontos célunk a tanórák megfigyelésével kapcsolatos olyan kutatások ismertetése. ma már nem ez az aggodalom legfőbb forrása.

amelyekkel megelőzhetjük a helytelen viselkedést. A 2. hogy ezeket a különbségeket meg kell értenünk. értékes új fejezet. Amint azt már említettük. akinek nem angol az anyanyelve. Sor kerül – többek között – a különböző esettanulmányok. A harmadik új fejezet a modern technológia kérdéseit és a technikai eszközök használatát tárgyalja. és ösztönözhetjük a diákok aktív részvételét a tanulmányi tevékenységekben. nevezetesen azzal. fejezet a diákok motiváltságát különböző elméleti megközelítésekből tárgyalja. A 3. Az 5. és ezeket hogyan közölhetik a diákokkal úgy. valamint arról. Ez a fejezet részletesen ismerteti azt is. a frontális tanítás megfigyelésének a megtárgyalására is. ideértve a kiscsoportos tanulást. hogy milyen módon szervezhetünk olyan tevékenységeket és mindennapi foglalatosságokat. jelen kiadásunkban a legújabb kutatások kiemelése céljából minden fejezetet maximális mértékben korszerűsítettünk. Tárgyaljuk a tanulók együttműködésének különböző szerveződéseit. valamint a különböző típusú tanulókkal való bánásmódra és a magatartásbeli problémák kezelésére vonatkozó tanácsokkal szolgál. Reméljük. és azok miként alkalmazhatók a mindennapi életben. A szülők kulturális háttere nemegyszer különbözik a tanárétól. Jelen kötetünk négy új fejezettel bővült. A 4. hogy miért érdemes az ismeretek megértésére törekedni. és hogy ezek milyen hatással lehetnek a tanulók teljesítményére. Végül pedig a diákok teljesítményének felmérésével és értékelésével kapcsolatban is született egy különálló. hogy a technológia nem csodaszer. fejezetben a diákok közötti kommunikációról és a diákok közösségéről szólunk. és gyakran kell olyan szülővel felvenni a kapcsolatot. és meg is kell becsülnünk. és hogyan alakíthatjuk ki a produktív tanulást segítő környezetet. az egyik elsősorban arra koncentrál. fejezetben hasznos információkat találunk arról. Arról is szó esik. A tanulók iskolai munkában való nagyobb elmélyülését célzó információk és stratégiák mellett a tantárgyak anyagával kapcsolatos ismeretek értékeléséről is szó lesz. hogy a tanárok miként alakítják ki a diá­ kokkal kapcsolatos elvárásaikat. de rendkívül hasznos lehet. ha a fontos tanítási célok szolgálatába állítjuk. Az 1. hogy az a gyerekek teljesítményét növelje. fejezetből megtudhatjuk. barátságos légkört az osztályban. míg a másikban arról van szó. hogy a tanárok és a tanórák látogatói miként gyűjthetnek információkat a tanítás minőségének javítása céljából. A 6. hogy az erre vonatkozó ismeretek miként használhatók az eltérő képességű diákpopuláció hatékony tanításának megtervezésére. Utóbbiakról az a véleményünk. az osztálytársak által végzett tutorálást és a hosszabb távú projektekben való együttműkö- 16 . egyúttal tisztáznunk e bizonyítékok és a hatékony tanítási gyakorlat kapcsolatát. fejezet az új tanárok egyik legégetőbb kérdésével foglalkozik. hogy a tanárok hogyan támaszthatnak megfelelő elvárásokat. Ezek közül kettő a diákok közötti eltérésekkel foglalkozik. fejezet a helytelen magatartás kezelésére. hogy a modern kutatási eredményeknek a korábbi értelmezésekbe való integrálásával sikerül a lehető legjobb kutatási bizonyítékokkal szolgálnunk. hogy miként teremthetünk meleg. A fejezetek rövid áttekintése Ez az áttekintés részletesen mutatja be az osztályban folyó tanulással és tanítással kapcsolatos kutatásokat.ELŐSZÓ a diákok szüleivel való kommunikáció legjobb módszereiről is.

fejezet a diákok kultúrájának megértésére. miközben a tanár és az osztálytársak tudása is forrásként szolgál. A 7. A 10. fejezet a tanulói közösségek kiépítésére. egyben értékes módja a tanár-diák. hogy többféle stratégiára van szükség. amikor a diákok aktívan tevékenykedve tanulnak. hogy az osztálytársak együttműködő tanulásának különböző formái miként használhatók sikerrel a tanításban. tanár-szülő kommunikáció fejlesztésének is. Ide tartoznak a diákok eltérő tanulási stílusai. a tanulók egyéni és szociális tanulásának lehetőségeire. fejezet könyvünket annak a jelenségnek a nyílt tárgyalásával zárja. A fejezetben bemutatjuk. igénybe vesszük-e őket vagy sem. miszerint sok tanár egy idő után elhagyja a pályát. amikor a tanár a gazdag tartalmat explicit módon tanítja (ebben az esetben a jó tanár nem pusztán átadja a tudását. a különböző tanítási módszerek iránti igényei. fejezet a legjobb tanítási módszerek tárgyalásával foglalkozik. A 9. valamint a tanárszülő kapcsolat. hogy miként dönthető el. és a 8. fejezet a tanulók haladásának felméréséhez szükséges ismeretekről és az értékelésről szól. hogy mit is érdemes tanítani. míg a gyakorló pedagógusok 50%-a öt éven belül fordít hátat hivatásának. A 8. fejezet a diákok közötti különbözőségek kezelésének módjait. A 7. Sokan már az első tanév után távoznak. fejezet a kezdő tanárok elődleges aggodalmaival foglalkozik. az aktív tanítás és tanulás szociális konstruktivista perspektívájából nézve. A pedagógusok egyre világosabban látják. és 11. a teljesítményben elért fejlődésüket helyezi előtérbe. s hogy az ismereteket hogyan érdemes felépíteni. A 14. de efölött sokszor átsiklunk. Ilyen lehet például. Ez a tervezési feladat az utóbbi időben még összetettebb lett. A Looking in Classrooms jelen kiadása különböző módszereket javasol e probléma megoldására. valamint azzal kapcsolatban is tanácsokat ad. A modellek erősségeit és gyengeségeit alapos vizsgálatnak vetjük alá. A technikai eszközök használatában sok lehetőség rejlik. A 10. valamint az azzal járó felelősségre koncentrál. Azt is hangsúlyozzuk. hogy a modern technológia milyen szerepet játszik az iskolai tanulásban és tanításban. mert a tanítás során nem megfelelően élünk velük. 17 . fejezet a tantervtervezés összetett kérdésével foglalkozik. hanem magyaráz és segít is az ismeretek megértésében). A 13. hogy a tanítást kielégítőnek és sikeresnek érezzük. Miután az ismeretek mennyisége szinte robbanásszerűen növekszik. valamint példákat közlünk hatékony alkalmazásukra. aktív tanulást helyezi az előtérbe. A 12. fejezet az explicit. értékelésére és megerősítésére koncentrál. a tanároknak egyre nagyobb felelősségük van annak eldöntésében.A fejezetek rövid áttekintése désüket. de ilyen helyzet az is. egy új fejezet. s az ezt megkívánó helyzetek igen változatosak. Ez önmagában is nagyon fontos cél. amely azt tárgyalja. mert az állami és szövetségi (USA) követelmények konkrét elvárásokat támasztanak a tantervi anyag bizonyos típusaival szemben. míg a 11. hogy szakmai szempontból miként fejlődhetünk úgy.

A Praxis vizsgákhoz. Allyn–Bacon tanóra. az államvizsgára való felkészüléshez. Az alábbi forrásokhoz való hozzáférés céljából látogasson el a www.   Az amerikai rendszerben a munkavállaláshoz szükséges engedély megszerzéséhez kért vizsga. Szakdolgozatok írását segítő program a Research Navigator™ használatával. az álláskereséshez és az álláskereső elbeszélgetések technikáihoz szükséges forrásokat tartalmazó Career Center. Az évek során számos szerkesztővel dolgoztunk együtt. • • • • Köszönetnyilvánítás E könyv folyamatos sikere nagymértékben köszönhető azon munkatársaink közreműködésének. akik az évek során konstruktív visszajelzéseikkel tették lehetővé az újabb kiadások átdolgozását. amely a hiteles és megbízható anyagok három kitűnő adatbázisforrásához is hozzáférést biztosít.com honlapra! • Valós életből vett. akik túl sokan vannak ahhoz. új kiadásainak megjelentetésében annak érdekében. tantermi tanítást bemutató videojelenetek. hogy egyenként megemlíthetnénk őket. diákoknak és névtelen bírálóknak. valamint minden egyes fejezethez további gyakorlatokat és tevékenységeket is találunk benne. és meggyőzte kiadóját. Ezen a helyen három szerkesztőnk nevét szeretnénk megemlíteni.és portfólió-összeállítást segítő alkalmazása magában foglalja az integrált állami követelmények standard korrelációs eszközét is. hogy Ön a könyvben tanultakat sikerre vigye mind államvizsgája (licensure exam). amelyek hozzájárulnak.és tömegkommunikációs archívum értékes nézetekkel szolgál a valós tantermi és tanítási nehézségekkel kapcsolatban. saját gondolatok és javaslatok megfogalmazására az elmélet gyakorlati alkalmazását illetően. amelyek megnézése lehetőséget ad a töprengésre. hogy adjon esélyt két fiatal. Az újonnan átdolgozott Instructor’s Manual with Test Bank (Tanári kézikönyv és tesztgyűjtemény) tudásfelmérő kérdéseket és azok válaszait tartalmazza. A Mylabschool az olyan on-line eszközök gyűjteménye. Köszönjük munkájukat mindazoknak a tantestületeknek. aki legelőször jegyezte könyvünket. Lane Akers volt az a fiatal szakmai szerkesztő. akik mindegyike segített a Looking in Classrooms összeállításában.mylabschool. nem adja ki. mind tanári kar­ rierje során. (A ford. hogy az anyag az iskolai tanulás és tanítás friss. Chris Jennison azo-    A kiegészítő anyagokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. akik kivételesen sokat segítettek. átdolgozásában. ismeretlen szerzőnek. a szakmai portfóliók összeállításához. hogy azok a tanítási gyakorlattal kapcsolatos újabban felmerülő hasznos kérdéseket tartalmazhassák. Nagy terjedelmű szöveg.ELŐSZÓ A könyvhöz tartozó kiegészítő anyagok A könyvünkhöz tartozó kiegészítő anyagok tovább növelik a tizedik kiadás hatékonyságát. The New York Times Search-bySubject Archive és a Best of the Web Link Library. korszerű perspektíváját tudja nyújtani.) 18 . Ezek: EBSCO’s ContentSelect Academic Journal Database.

University of North Carolina.Köszönetnyilvánítás kat az éveket töltötte velünk. A szerzők köszönettel tartoznak Alyson Lavigne-nek. Chris segített akkor. Steve Draginnak. Janet Stivers. akik számtalan módon segítették a gépeléssel. Amy Peeblesnek. mint mi magunk. Szeretnénk továbbá köszönetet mondani a tizedik kiadás alábbi bírálóinak: Susan C. amelyekben a jó tanári gyakorlatra vonatkozó fogalmak nagy sebességgel változtak (s amikor gondolatainkat gyakran egyáltalán nem támogatták megfelelő kutatási eredmények). Végezetül pedig köszönettel tartozunk jelenlegi szerkesztőnknek. akinek a támogatása és az átdolgozott kiadásba vetett hite minden korábbi szerkesztőnknél jobban ösztönzött bennünket. Reméljük. Scott. hogy az olvasó olyan elégedett lesz az eredménnyel. szerkesztésben és egyéb feladatokban végzett munkájukért. lektorálással és a kézirat javításával járó munkát. 19 . Egy könyv megírásához sok segítségre van szükség. Janie Rentierianak és Toni Sollarsnak a gépelésben. Külön köszönetet érdemel Amanda Rabidue Bozack és June Benson. Marist College. hogy a lehető legnagyobb erőfeszítést tegyük. és Maria Yon. amikor nem voltunk hajlandók belefoglalni könyvünkbe a népszerű. de tudományosan nem ellenőrzött és alátámasztott nézeteket. Charlotte. University of Central Oklahoma.

.

2006) a tanítás és tanulás négy aspektusát fogalmazta meg: 1. elképzeléseket. Először is gyakorló és leendő tanároknak szeretnénk segíteni a tanteremben zajló történések jellemzésében. Egy adott helyzet számos következménnyel járhat. Jackson klasszikus műve a tanítással kapcsolatos mítoszok nagy részét leleplezte. hogy a tanítás valójában nehéz feladat. Ha várunk néhány másodpercet az egyik diák válaszára. figyeli annak jeleit. hogy az olvasó megértse a jelenlegi pedagógiai kutatások eredményeit. nem végeztek módszeres vizsgálatokat. A feljegyzéseket és órarendeket meg kell őrizni. fejezet Élet a tanteremben Könyvünknek három fő célja van. hogy valójában mi is történik az osztályban. vagy hogy egy bizonyos stratégiát miért használ. Azonnaliság. sokszor hiányos információk birtokában gyorsan kell határoznia. Sok jelenségre a tanárnak azonnal reagálnia kell. Ha a pedagógus tisztában van azzal. 2005). hogy mi történik az egyik növendékkel. Megállapította. akkor a kommunikáció és a teljesítmény egyaránt javulhat. hogy a tanárnak nagyon összetett közegben. 3. A Jackson által felállított rendszert használva Doyle (1986. A gyakorlati tanításra vonatkozó szűkös kutatások kérdését az elmúlt negyven évben komoly vizsgálatoknak vetették alá (Darling-Hammond–Bransford. Mi több. Szemmel tartja azokat a növendékeket is. A beszélgetések során a tanár nem csak a hozzászóló tanítványok szavaira. ezzel lehet. azt általában a többiek is látják. 21 . akik válaszolni szeretnének. A tantermi légkör kiszámíthatatlansága és nyilvánossága. és igyekszik jó ütemben haladni az órai munkával. hogy növeljük motiváltságát. ugyanakkor negatív hatással lehetünk másokra. 2. Sok előre nem látható esemény történik. a komplexitás és a hatalom adta problémákkal. Többirányúság. hogy a tanítás során szükséges döntések meghozatala nem könnyű. Ezen a tendencián Philip Jackson 1968-ban kiadott Life in Classrooms című munkája változtatott. Másodszor javaslatokat szeretnénk tenni a diákok tanulásának és szociális fejlődésének támogatására. Régebben a tanári kézikönyvek írói nagyon ritkán látogatták az órákat. és bebizonyította. magatartását. megfelelő módon tudja használni az idevágó elméleteket. miről van szó. hogy a gyerekek munkáit folyamatosan figyelemmel kísérjük. hogy a tanároknak és a diákoknak egyaránt meg kell küzdeniük a tömeg. ha folyamatosan figyeli saját és tanítványai szándékát. 4. illetve a megfigyelések megfogalmazásának megtanítása. Jackson munkája azt is igazolta. Egyidejűleg több dolog is történik. amit a saját osztályában tapasztal. valamint a tanítás minőségének javítása érdekében ötvözni tudja a kutatási eredményekből származó tapasztalatokat azzal. hogy a tanár nincs teljesen tisztában azzal. Fontos. Előfordul ugyanis. beszedjük és ellenőrizzük. hogyan bánik vele spontán helyzetekben. Szándékunk tehát a gyermekmegfigyelés módjainak.1. hogy mit csinál. s ennek részben az az oka. Harmadik célunk pedig. akik nem kapcsolódnak be. A tudatosság hiánya terméketlen tanári munkához vezethet. Hogy egy tanár mit érez egy diák iránt. Egyidejűség. arra a gyerekek abból következtetnek. hogy ezek a gyerekek is értik. gondolataira figyel.

amelyek segítségével rendszerezhetnék azokat az adatokat. Az óra legnagyobb részében a pedagógus egy egész osztályt vagy csoportot tanít. Ugyanakkor lehet. hogy miként alkalmazza őket a gyakorlatban. az információk.1. hogy a növendékek elsajátítsák a tudást. ugyanis nem tudja. amelyre a tapasztalataikon alapuló döntéseiket építhetnék. míg másvalaki rendkívül jó képességű. ÉLET A tanterembeN A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás Leinhardt és munkatársai (1991) különbséget tesznek a tananyagra. 1991. ezért nem feltétlenül ismerik azokat a hatékony technikákat. E kétféle ismeret birtoklása sem teszi lehetővé minden tanár számára. Könyvünkben ez utóbbival foglalkozunk. amelyek hozzájárulnak a hallgatók tanítási stílusát is tükröző. hogy azt gondoljuk. miként birkóznak meg a számukra kétértelmű dolgokkal. figyelmet fenntartó tanulási környezet kialakítását. gyors egymásutánban végbemenő eseményekből gyűjtenek össze. integrált felfogásának kialakításában. A növendékek nemcsak tudásukban különböznek egymástól. a gyerek pedig a tananyagnál jóval többet és mást is tanul az iskolában (McCaslin–Good. más megoldásokat kell keresni. érthetővé tesszük magyarázatunkat. A tanítás során sok állandó problémával szembesülünk. amely lehetővé teszi az aktív tanulást. amelyeket az osztályban megfigyelt és értelmezett. hiszen a növendék szociális lényével is foglalkoznia kell. 1996). s a tanítást ehhez kell igazítania. A tevékenységrendszerre vonatkozó tudással bőségesen rendelkező tanár jobb hipotéziseket tud felállítani.) 22 . amelyre az anyag megtanításához van szükségünk. valaki csak gyengén beszél angolul. miközben figyelnie kell az egyéni igényekre is. Moll. fogalmak és feladatok hatékony közvetítését. Olyan ismereteket szeretnénk közvetíteni. hogy milyen tempóban haladunk. ahogyan a felnőtteket értékelik. A tanárnak fel kell ismernie. Korábbi tapasztalataik és otthoni körülményeik szintén nagymértékben befolyásolják az iskolával kapcsolatos elképzeléseiket (McCaslin–Murdock. Amennyiben az első hipotézis javaslatai nem segítenek a problémán. és jobban is tud alkalmazkodni a diákok igényeihez. hogy más indítékból – például unalom – rendetlenkedik. és abban is. A tananyagra vonatkozó tudás az az információ. és fejleszti az önálló tanulási képességet. hogy egy harmincfős osztályban az egyik gyerek látássérült. fejezet. hanem abban is. amelynek a segítségével megtervezzük az órát. A tevékenységrendszerrel összefüggő pedig az a készség. a helyét elhagyó s ezzel fegyelmezési problémát okozó gyereknek egyértelműbb utasításokra vagy önfegyelmező eszközökre van szüksége ahhoz. hogy produktív önálló munkát tudjon végezni. hogy képességei maximális kihasználásával dolgozzon. hogy növendékei tanulási stílusa miként különbözik egymásétól. és hozzájárulunk ahhoz. eldöntjük. Az ismeretek mellett azonban a tanítás nagy része a feltételezések ellenőrzését is jelenti. illetve a tevékenységrendszerre vonatkozó tudás között. mint hogy a diákot pusztán tanulóként kezelje. Ennek rendszeres tanulmányozása segíti az órai munka irányítását. egy másik tolószékhez kö tött. hogy az olvasó megismerje a tanórán folyó események megtárgyalásának nyelvét. és arra törekszünk. Ladson-Billings (1994) a következő példával illusztrálta a differenciálás szükségességét: Tegyük fel. (A szerk. Lehetséges például. A tanár feladata jóval több. Mindez kiegészíti az olvasó tanulmányai során szerzett egyéb erre vonatkozó ismereteit. Ha a pedagógus   Pedagógusképző intézmény hallgatóiról van szó. 1992). valamint az olyan. Mivel nincsenek birtokában olyan integrált elméleti és meggyőződésrendszernek. differenciálunk.

mindenkinek van térképe? Ki akartam őket osztani. hogy olyan szavakat kell betűznie. akiket nem így neveltek. (Pl. Az osztály huszonnégy diákjának nagy többsége alsó középosztálybeli és munkáscsaládokból származik. Sokunkat tanítottak például arra. akár rossz értelemben). és próbálja megindokolni. s ehhez a tankönyvükből és az internetről is olvasnak szövegeket. „Ide figyelj! Ez nagyon fontos!”) Ugyanakkor nem gondolnak arra. Sokan szokták meg.A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás minden diáknak ugyanazt a feladatot ugyanúgy adja. (A legtöbb gyerek erre Tim és Jill felé néz. Nagyon figyeljetek a megbeszélés alatt. még mielőtt belefognánk a munkába. nézzétek együtt! Tim. akkor előfordulhat.) Úgyhogy ma tényleg nem akarok semmi ostobaságot (mondja a tanár mosolyogva ugyan. Billy: (Szinte kiabál) Én nem kaptam térképet! Tanár: (Nyugodt. o. mindegyik más-más irányban haladt. Az órába akkor kapcsolódunk be. „Hát nem izgalmas?!”. akkor egyenlőségre törekszik-e vagy nem? A látássérült nem tudja elolvasni az apró betűs részeket. Legtöbben (tizenhárman) fehérek. hogy mit tartunk megfelelő viselkedésnek mondjuk az általános iskola harmadik osztályában – hacsak nem kívánjuk az idevágó kutatás. Nos tehát.) Ha a tanítási gyakorlat bizonyos megnyilvánulásait nem mérlegeljük gondosan. hogy saját gyerekkori tapasztalatainkból kiindulva értékeljük azokat (akár jó. ti pedig vagy Margarettel. a jó képességű gyerek pedig semmit nem tanul abból. A diákok Kolumbuszról tanulnak. illetve hatástalannak tartott tanári viselkedésformákat. a kerekesszékes nem tud fekvőtámaszokat csinálni. Az iskola közepes méretű középnyugati városban működik. Az alábbi jelenet októberben játszódik. három afroamerikai. hogy az igazi érdeklődést valamilyen szóbeli fordulattal is ki kell fejezni. amióta megkapta a diplomáját. hogy a hangos spontán megnyilvánulások nem igazán elfogadhatók. öt spanyol és három ázsiai származású gyerek is jár az osztályba. hogy nekünk milyen emlékeink vannak alsó tagozatos éveinkről. amelyeket évekkel ezelőtt is jól tudott. Tantermi jelenet Általános iskolai példa Olvasás közben azonosítsa az Ön által hatékonynak. mert 23 . Láthatjátok. Az. de érezhető bosszankodással). amelyeken bejelölték Kolumbusz tengeri utazásainak útvonalait. hogy mindegyik utazás útvonalát feltüntették. a más anyanyelvű nem képes szóbeli feleletre. Ti ketten Jillel mindig töritek valamiben a fejeteket. Így hajlamosak vagyunk az ilyen viselkedést agresszívnek tekinteni. Összesen négy ilyen út volt. ott a Rosié. (33. hogy mások egészen másképp fejezik ki érdeklődésüket. de nem akarok semmi huncutságot. Sally három éve dolgozik a Maplewoodban. tudományos műveltség és mások tapasztalatait is figyelembe venni – nagymértékben függ attól. határozott hangon) Billy. szemben azokkal. amikor Sally azokat a térképeket osztja szét. vagy Damiannal osztozzatok meg a térképen! Tim: Nézhetem a Jillét? Tanár: (Némiképp gondterhelten) Rendben. hogy miért érez az adott módon! A tanár helyében mit tett volna másképp? Jegyezze le gondolatait! Sally Turner a Maplewood Általános Iskola hatodikos osztályát tanítja.

Jan: (Elvörösödve és aggódva mondja) Tanárnő. Tanár: Helyes. Tylert szólítja fel. mert azt remélte. akkor különleges jutalmat kaphattok. ha tényleg tudod a választ! Na jó. Tanár: (Megáll. Nancy. fejezet. Nancy! És vajon kik voltak „ők”? Kik akarták a kincseket? Billy: (Bekiabál) Izabella királynő és Ferdinánd király. hangosan) Mert új kincseket akartak találni.) Tyler Taylor! Csak akkor jelentkezz.) Manuel. Emily. hogy rendesen készülsz.) Tyler. ne szólj közbe jelentkezés nélkül! Billy: (Bekiabál) A Kanári-szigeteken. és az sok ezer mérföld volt sivatagokon meg hegyeken át. és Manuelre. Ki tudja az osztályból megmondani. akik egymással beszélgetnek. ha megtanuljátok. Különben csak a szárazföldön mehettek. Na most ki tudja megmondani. amit kiosztott. hogy utánpótlást vegyen fel? Manuel: (Nevetve) De tanárnő. Nagyon ügyes lány vagy! Na és hol állt meg Kolumbusz. mert ez a kérdés a vizsgán is szerepel! És azt ki tudná megmondani. A királynő fizette a költségeket. ami ma elhangzik! Ha a megbeszélés jól megy. Nagyon ügyes vagy. de jó! Tanár: Ki tud valamit Kolumbuszról? Emily: (Bekiabál) 1451-ben született Olaszországban. jó lesz. azonnal ülj le! (Manuel megindul a helye felé.) Különben is. Na és mi volt a neve a három hajónak? (Körbenéz.) Brandon: (Bizonytalanul ) Santa Maria. tovább tartott-e száz napnál vagy sem? (Mély csend. mint azok az utazók. Ülj le! (Újra felveszi a megbeszélés fonalát. egy másikat pedig az űrhajósokról. akik a Távol-Keleten jártak. Tanár: Helyes. Maria. 24 . mennyi ideig tartott az első út az Újvilágba? Nancy: (Vállát rángatja) Nem tudom.) A válasz ott van az olvasmány első oldalán. aki épp a ceruzahegyező felé indul. hogy mi volt a három hajó neve? (A jelentkező Brandont szólítja. Tanár: Gondolkozz! Nagyon hosszú út volt ez. hogy kihegyezzem a ceruzáját. mit akartál? Manuel: (Szégyenlősen mosolyog) Jan akarta. hogy meddig tartott az első út? (Senki sem jelentkezik. Az osztály: (Spontán túláradó örömmel) Jaj. te mondd meg! (Tyler elvörösödik. ez nem igaz! (Az osztály hangosan nevet. Mi lehetett még az okuk? Eszedbe jut még valami? Nancy: (Bekiabál) Mert rövidebb utat kerestek a Távol-Kelet felé. hogy tanultál. a dátum rajta van a térképen. és az egyik jelentkező gye reket. hogy miért jött az Újvilágba? (Maria és még két másik gyerek jelentkezik. Nina és… Tanár: (Megadja a helyes választ) Pinta. Nancy.) Jól válaszoltál. hogy kinek a példája ösztönözte Kolumbuszt az ismeretlen tengereken való utazásra? (Körbenéz. Max és Helen azonnal abbahagyják a beszélgetést. Látom. Megnézhetünk egy videofilmet Kolumbusz útjáról.1. Tanár: Helyes. Tanár: (Bosszúsan) Manuel. erősen ránéz Maxra és Helenre. Valaki meg tudja mondani az osztályból. és a padlóra mered.) Roberto: Kolumbusz olvasott Marco Polo cathayi útjáról és mindarról az értékes holmiról. Billy.) Tanár: Hallgassatok mindketten! Semmi szükség most a hegyes ceruzára. mikor érkezett Kolumbusz először Amerikába? Jan: 1492-ben. Tanár: Nagyszerű! Tudtam. és Robertót szólítja fel. ÉLET A tanterembeN a holnapi teszt megoldásához szükségetek lesz mindarra.) Maria? Maria: (Határozottan. Tanár: (Nagyon büszke Nancyre) Jól van. Jan. aki több gyerekkel együtt jelentkezik. amit onnan hozott. hogy Kolumbusz gazdaggá teszi. Mit gondolsz.) Nos.

és nagyon kellett vigyázniuk magukra. nem. és a többit majd hármasban megbeszéljük a szünetben. amikor majd olvassátok az anyagot. hogy a Föld kerek. Jill: De ez az én térképem… Tanár: (Határozottan) Ebből elég! Egy szót se akarok hallani! Add ide azt a térképet.) Nos. hogy sok gyerek a padlót bámulja vagy az ablakon át bámészkodik. hogy egyszer csak levitorláznak a föld színéről. Ez a helyes válasz. Az engedélyt megkapja. de legközelebb jelentkezz. Eleinte magányos vagyok.) Claire: Arra nem emlékszem. nem volt térképük. és nem tudtak levelet írni. amit nagyon fontos volt enniük? (Claire elpirul. hogy sok bajuk volt a skorbuttal.) Matt: Hát. Claire. és a jelentkező Manuelt szólítja fel. hogy a Föld gömbölyű.) Manuel: Hát. hogy kimehessen a WC-re. de… Tanár: (Némiképp zavartan és bosszúsan) Nem igazán erre gondoltam. milyen bajaik voltak a matrózoknak? (Körbenéz. Tanár: Így van. De az emberek így is mindig lázadással fenyegetőztek. hogy a Föld kerek.) Claire: A citrusfélék. hogy a matrózoknak bajuk lett volna Kolumbusszal. így hát féltek az ismeretlentől meg attól. (Hank rettentő zavarban odamegy a tanárhoz. Például sokat betegeskedtek-e? Tudja-e valaki? (Körülnéz. hogy ma este szülői értekezlet lesz. És a matrózoknak mindig azt a hajónaplót mutatta. amibe csak nagyon kevés mérföldet írt be. a délután kettőkor és fél háromkor kezdődő órákat tehát nem halasztjuk el. keressétek meg erre a választ! Ez fontos. Az emberek féltek az ismeretlentől. hogy nekem is legyen sajátom. és fojtott hangon engedélyt kér. Mondd csak. hogy ne rémissze meg őket. de fontos bejelentenivalóm van. Kicsit úgy. kicsit eltérítettél minket az eredeti kérdéstől.) 25 .) Tanár: Igen. amikor a nyári táborban vagyok. nem sokat tudtak a szél járásáról és más egyébről. messze voltak az otthonuktól. de mi volt az a bizonyos gyümölcsfajta. Alice. Szóval. aki jelentkezik. Tanár: (Hatalmas lelkesedéssel) Tökéletes válasz.) Nem. Egyúttal arra is szeretnék mindenkit emlékeztetni. és Kolumbusznak két naplót kellett vezetnie. Így van.A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás Tanár: Helyes. Az Atlanti-óceánt a „Sötétség tengerének” hívták. de tudom. elnézést az órák zavarásáért. mindenki gondoskodjon róla. mielőtt megszólalsz. A középiskolai zenekar nem lesz itt délután. megpróbálták valahogy megelőzni a skorbutot? Claire: Sok gyümölcsöt vittek magukkal… például citromot. Matt. Kérem. te mit gondolsz? (James vállat von. Mit gondoltok. hogy nem akarok semmi rendetlenkedést! Miért nem fogadtok szót? Tim: (Dühösen) Jill belökte a térképet a fiókjába. Alice: (Bekiabál) De még ha néhány tanult ember tudta is. Kolumbuszt miért érdekelte ez az utazás? Csak a pénz miatt indult útnak? Az osztály: (Egyszerre kiabálva) Nem! Tanár: Nos. és lehet. (Elkeseredve) Tim! Jill! Azonnal hagyjátok abba a lökdösődést! Megmondtam. Nem szoktam írni. hogy Claire jelentkezik. hogy a diákok… (A hirdetés alatt sokan beszélgetni kezdenek szomszédjukkal. Miért akart Kolumbusz útra kelni? A pénzen kívül milyen egyéb okai voltak ennek az utazásnak? James. és ezért hangosabban és gyorsabban kezd beszélni. Tanár: Nagyszerű! Na és milyen problémájuk volt még a tengerészeknek? (Mattet szólítja. mint én. bár szerintem a legtöbbjük tudta. Kicsit alaposabban kellene készülnöd. Igazgató: (A hangszórón keresztül) Kedves kollégák. A tanult emberek tudták. a tanárnő pedig majdnem hangtalanul „c” hangot formál az ajkával. és látja. Le akartam másolni. Billy. (Nevetés) Tanár: (Észreveszi. Claire. Claire. hogy a tesztben is szerepelni fog. Kolumbusz tengerészei nem hitték el.

hogy mondjátok el. a tanítás összetett folyamat. és brutális módon leöldöste az amerikai őslakókat. ahogy a film véget ér) A nővérem azt mondja. azt mondtam volna: „Buena suerte y buen viaje. mivel útban voltak. ÉLET A tanterembeN Tanár: (Különösebb indulat vagy lelkesedés nélkül) A szünet még nem kezdődött el. hogy elindítsuk a filmet – egy hosszú. Juan: (Játékosan) A testvérem. Emlékeztek még. mit kérdezne tőle. Hank: (Abban a pillanatban. hogy a közben kapott információt. mert meg akartuk szerezni a földjüket. történt jó néhány kegyetlen dolog is. Azért öltük meg őket. Nem kell Kolumbuszt hibáztatni. Alice: (Huncutul) Ez itt a Sötétség tengere! (Az osztályból kitör a nevetés. Beszélnünk kell a történelmi események különböző megítéléséről – a történelemről mások szemszögéből nézve. Arról is szó lesz. amerikaiak megölhetjük az indiánokat. hogy Indiába érkezett.) Tanár: Csend legyen! Ideje. tanárnő! Miért nem ég a lámpa? Egészen kísérteties itt. és amit akarunk. és azt hitte. és mi történt. azt hogyan valósítjuk meg. amelyet az Újvilágba tett. Elmondom. azután olvassa el a következő bekezdésben adott elemzést! 26 . Juan: (Jól hallhatóan. de nem hangosan) Ha ott lettem volna. Tanár: Hank. Most pedig térjünk vissza Kolumbuszhoz! Maria: (Érdeklődve) Tegnap este az interneten böngésztem. hogy idejöjjenek. Az anyukám mesélt nekem az „isteni elhivatás” elméletéről. lehet. ami Kolumbuszt emigránsnak nevezte. mert Kolumbusz teljesen összezavarodott. de az indiánok meg leölték a más törzsből valókat és a fehér telepeseket. Ez az ostobaság igazolta. Most is beszélgetünk majd a célokról és a módszerekről. Melyek voltak a tanár erősségei és gyengeségei? Ha az órán történteket megbeszélné a tanárral. hogy a tanítás problémáit nem könnyű megragadni. illetve az álláspontjában esetleg beállt változásokat érzékelje! Végezze el a gyakorlatot. Nekünk még dolgunk van. kapcsold le a villanyt. mi következik. Sallynek folyamatosan reagálnia kellett a gyerekek viselkedésére.” (Osztálytársai tapsolnak. ne légy ilyen hülye! Nem csak Kolumbusszal van a baj. amikor a környezetről és a foglalkozásokról tanultunk. vagy mit mondana neki? Ha e könyv végére ért. légy szíves! Hank: (A WC-ből visszatérve) Hűha. Figyeljetek nagyon. hogy mi történt az úton. Yevette: (Látható nyugtalansággal) Juan. és számos helyzetben azonnal kellett döntenie. Tanár: A következő két napban erről az utazásról és annak fontosságáról fogunk beszélgetni. veszélyes és izgalmas utazás kezdődik most. hogy az indiánokat csak azért hívják indiánoknak. amikor végül elérték Észak-Amerika partjait. az óra ritmusa felpörgetett. és egy olyan írást találtam. hogy Kolumbusz gonosz ember volt. Példánk jól illusztrálja. hogy rávegye őket. hogy Kolumbusz hazudott az embereknek azért. Hanknek igaza van. Nézd meg. Két videofilmet hoztam magammal. Igaz ez? Ez a jelenet több állításunkat is igazolja. miben hasonlít ez a két út. James: (Szinte ellenségesen) Igen. hogy érted azt. és kifejezik érdeklődésüket. hogy mi. a másik Kolumbusz első útjáról.) A tanár és az osztály megnézik a 20 perces videofilmet. fejezet. személyeskedésre nincs szükség. A tanár nagyon elfoglalt. Señor Columbus. és a problémák megoldása sem könnyű. mert miután megnéztük a filmeket. hogy „gonosz”? Hank: A nővérem mondta. ne fecsegj engedély nélkül! Yevette. hogy rabszolgákat hozott ide. Az egyik az amerikai űrhajósoknak a Holdra vezető első útjáról szól.1. Ramon azt mondta. arról. mi folyik a Közel-Keleten! Tanár: James. hogy miről beszélgettünk ma reggel? A jó osztályközösség kölcsönös tiszteletre épül. mint ahogyan a múlt héten tettük. azt fogom kérni. Ralph. hogy érde mes megismételnie ezt a gyakorlatot abból a célból. hogy mit akarunk.

Bár valószínűleg hasznos egyszer megemlíteni. (Vagyis bármikor. Arról viszont nem beszél. amelyek szinte minden tanítási szituáció alapját képezik. az alábbi elemzést bevezetőnek szánjuk. a tanítás és az elvárások. Kiváltképpen figyelemre méltó. Az óra bevezető része. Lehet. hogy jót mondott-e vagy sem.  Sally aránylag jó visszajelzéseket adott. Tény azonban. de a tanárok nagyon gyakran elfelejtik a pozitív megerősítést akkor. Sallynek is megvannak a maga erősségei és gyengeségei. de ezenkívül nem nagyon indokolja meg. hogy csak a felnőttek kedvéért kell tanulni. vagy ha igen. a szervezés. hogy ötletlicitre bátorítsák a gyerekeket. hogy jól felelt. mert dolgozatot fognak írni belőle. hogy a tanult anyagnak az önmagukhoz. hogy 1492-ben volt?” Sok. amikor nem szándékosan tartják meg maguknak annak érdekében. Megjegyzéseinket négy olyan témakörre osztjuk. hogy jó jegyeket kapjanak. Ezek közül talán a legfeltűnőbb. hogy még az űrutazás is jóval a gyerekek születése előtt történt. ha Sally az ismeretlen eseményekkel kapcsolatos gondolatokat személyes élményekre való hivatkozással próbálja ösztönözni (például első táborozás). amikor arra szükség lenne. hogy a tanultakat közelebb hozza a diákokhoz. vagy azért. miért is tárgyalják most Kolumbusz útjait. hogy a diákok maguk fedezzék fel és javítsák ki a hibáikat. hogy a gyerek nem mindig tudja. amikor a diákok helyesen válaszoltak. hogy milyen gyengén vezeti be az órát. azt úgy teszik. hogy meglepő. és csupán önmagáért is élvezetes lehet. ahogyan hangsúlyozza. Ha azt akarjuk. vagy amikor azt szeretnék. A bevezetésben sokkal inkább a tanulás pozitív céljaira kellett volna koncentrálnia. A tanárnő egyszer sem kéri őket.A tanár-diák párbeszéd elemzése A tanár-diák párbeszéd elemzése Mint a legtöbb tanárnak. Jó. Ilyen kétértelmű reakció lehet például: „Szóval úgy gondolod. hogy Kolumbusz felfedező útját összekapcsolta egy modernkori eseménnyel. odáig is elment. más szövegekhez vagy a világhoz való kapcsolatát is gondolják végig. Visszajelzés. de Sally nagyon sokszor ismétli el. Maga az óra azonban száraz. és a diákok szerepe viszonylag passzív. Hangsúlyozza. hogy az anyag azért fontos. főleg gyengébben tanuló gyerek addig nem biztos benne. hogy Sally az Amerika felfedezésével kapcsolatos történelmi tényeket igyekszik személyessé és tartalmassá tenni a gyerekek számára. vagy aktuálisabb eseményeket idéz fel (például az iraki háború). akkor tisztában kell lenniük azzal. E témaköröket részletesen is tárgyalni fogjuk. és szerepelni fog egy dolgozatban. Az ilyen magatartásból a diákok arra következtetnek. hogy a tanulóknak dolgozatot kell majd írniuk. hogy a tanulás öröm. 27 .  Sally egy másik megnyilvánulása valószínűleg csökkentette a gyerekek motivációját. Ezek: a motiváció. Azon való igyekezetében.) A pedagógusok nem reagálnak a növendékek válaszaira. amíg a tanár ezt konkrétan meg nem mondja. Célravezetőbb lett volna. hogy a tanult anyag fontos. hogy emiatt kell figyelni. semmint a másnapi dolgozatra. hogy jól válaszoltak-e. A motiváció Sally figyelemre méltó módon megpróbált életet vinni a történelemórába úgy. hogy a diákok bizonyos alapvető tényeket és szempontokat elsajátítsanak. hogy videofilmeket szerzett be Kolumbusz utazásairól (szimulációs film) s az űrhajósok Holdra tett útjáról.

A térképek figyelmes átszámolása megelőzhette volna az óra eleji kisebb fennakadást és a későbbi komolyabb zavart. mit akartál?” Hasonlóképpen. Az egymás iránti tiszteletre való felhívás konstruktív lépés. és jobban együttműködtek volna. sajnálom. Manuel már elindult vissza a helyére. Billy. Valószínű. Az óra folyamán többször is megjegyzi: „Ne szóljatok közbe! Előbb jelentkezzetek!” Ugyanakkor számos alkalommal elfogadja a bekiabált válaszokat. a diákok aktív részvételének folyamatos biztosítása) Sally átlagos képességű tanárnak bizonyul. A tanárnő nyitó megjegyzése („Ti ketten Jillel mindig töritek valamiben a fejeteket”) azonnal reflektorfénybe helyezte a két gyereket. Sally így is válaszolhatott volna: „Rendben van. ne szólj közbe jelentkezés nélkül! Billy: (Bekiabál) A Kanári-szigeteken. Gondoljunk csak arra. hogy jól tudjátok együtt használni. és gyakran bohóckodást vagy zavaró viselkedést váltanak ki a diákokból. Hitelesség. és kisebb lett volna a valószínűsége annak. Tanár: Helyes. ha a diákokban kialakul a meggyőződés. A felszerelés és az eszközök hiánya elkerülhetetlenül gondot okoz. Billy… Az ilyen és hasonló diszkrepanciák rengeteg fegyelmezési problémát okozhatnak. amikor a diákok huzakodni kezdtek a térkép miatt. csak ritkán zavarják meg az órát. ÉLET A tanterembeN Az óra megszervezése Az óra megszervezésének szempontjából (idetartozik például a tanulási környezet kialakítása. Költői kérdések. és azt sugallta.  Sally rossz szokása. hogy Sally igazából nem gondolja komolyan. mert a gyerekek nem az órai feladattal foglalkoznak. ülhetsz Jill mellett. hogy mi folyik az osztályban. hogy nekik is lesz térképük. amit mond. amivel persze növelte is annak valószínűségét. mert tudom. amikor Jillt és Timet próbálja fegyelmezni.” Ezzel megnyugtathatta volna Billyt és Timet.1. Először is nem volt elég térképe. s ezzel felesleges nehézségeket okoz. hogy következetlen. a tanárnőnek sikerült megvalósítania egy bizonyos szintű harmóniát és szervezeti rendszert. hogy Jill mellett ülhessen. és az egész osztály figyelme megtörik. vagy hogy nem igazán veszi észre. hogy mi magunk mit érzünk. amikor valaki azt kérdi tőlünk: „Miért nem figyelsz?” vagy „Hát semmit se tudsz rendesen megcsinálni?” 28 . Tim. hogy nincs elég térkép. fejezet. Ezzel majdhogynem „legálissá” tette számukra a rendetlenkedést. Bár a gyerekek nem tűnnek nagyon lelkesnek. hogy Jill és Tim más elvárásokkal néztek volna az óra elé. hogy a két gyerek saját kezébe veszi a dolog elintézését. hogy Sally költői kérdéseket tesz fel. Sally azonban több szempontból is fejlődhetne még. főleg. hogy nektek nem jutott térkép. Amikor kiderült. és amikor Tim kérte. hogy a rossz viselkedést mintegy „elvárja” tőlük. A költői kérdések rendszerint negatív elvárásokat közvetítenek. ha a gyerekeknek az eszközt később is kell használniuk.  Kétszer is adódik olyan helyzet. Nem másoltam eleget. amikor a tanárnő szükségtelenül megkérdezi: „Különben is. teljesen értelmetlen a kérdése: „Miért nem fogadtok szót?” Ez a feszült helyzet mintegy tönkreteszi az órát. Idézzük fel ezt a kis jelenetet! Tanár: (Bosszúsan) Manuel. de délután mindkettőtöknek készítek egy-egy példányt. Diákjai jórészt figyelnek.

1. mondjuk a Vénuszt? Miért? 29 . semmint a gondolkodás serkentését szolgálják. Ekkor a tananyag feldolgozása egyfajta szaggatott rituáléra. ahonnan nem engednek ki? Szeretnétek-e tengerészek lenni és úgy dolgozni egy hajón. Ki tud valamit Kolumbuszról? 2.A tanár-diák párbeszéd elemzése Tanítás Az órán folyó tanítás hatása igen korlátozott. Általuk közvetlen módon tudtak volna bekapcsolódni a munkába. Nem egyértelmű.1 táblázatban felsoroltuk Sally első tizenegy kérdését. akkor hajlamosak azt hinni. Miért jött Kolumbusz az Újvilágba? 9. merre mentek. Mikor érkezett Kolumbusz először Amerikába? 4. Például: Milyen lenne. ha a saját értékrendjükre és véleményükre vonatkozó kérdéseket kapnak. Sally Turner tanítványait talán jobban érdekelte volna az óra. és hogy ez az óra miként illeszkedik a tananyag nagyobb egységébe (hogyan fogják a diákok a most elhangzott információt hasznosítani a későbbiekben). hogy utánpótlást vegyen fel? 5. Mi volt a három hajó neve? 6.5 m-es szobába. A tanárnő kérdései. Kik akarták a kincseket? 11. hogy a tanár tartalmas beszélgetést szeretne kezdeményezni. hogy a tanárt csak az érdekli. A legtöbb tényekre vonatkozik. Az 1. Tovább tartott-e száz napnál vagy sem? 8. Mi lehetett még az oka? 10. Hol állt meg Kolumbusz. Mit gondoltok. Kolumbuszt miért érdekelte ez az utazás? Csak a pénz miatt indult útnak? A diákok tárgyi tudásának felmérése fontos.1 táblázat Sally tananyagra vonatkozó kérdéseinek részleges listája 1. és végül hova érkeztek meg? Jelentkeznétek-e egy ilyen utazásra? Miért? Fontos volt az Újvilág felfedezése? Miért? Fontos lenne feltárni egy új bolygót. Az óra legnagyobb részében ezek igen mechanikusnak tűnnek – inkább csak az idő kitöltését. hogy Sally mit akar tanítani. nem kielégítő. De ha ez az anyag megtárgyalásakor túlsúlyba kerül. A kérdések nem keltik azt a hatást. Kinek a példája ösztönözte Kolumbuszt az ismeretlen tengereken való utazásra? 3. A hatékony tanítás megköveteli.  A tanítás lényege a tanár kérdéseiben rejlik. hogy heteken át hajóztok. ha több napig el lennél szigetelve a szüleidtől és a barátaidtól? Milyen érzés lenne bezárva lenni egy 2 m × 1. s nem egy gyümölcsöző folyamatra kezd hasonlítani. hogy ki tudja a választ. szóbeli tesztre emlékeztet. de nem tudjátok. Mennyi ideig tartott az első út az Újvilágba? 7. hogy a tanár egész sor összefüggő órát tervezzen meg előre: nem elég egyetlen kiragadott témából készülni.

Hogy a diákok miként reagálnak az ilyen jellegű kérdésre.1. zárkózott vagy gyengébben tanuló gyerekek kérdezése is. Sokszor hasznos a ritkán jelentkező. akkor idővel nem fognak figyelni. és milyen elgondolások. vagy lehetőséget ad a gondolat kifejtésére (például „Ezt miért gondolod? Ennek mi köze van a…?”). A diákok felszólítása. egyetértesz? Te mit gondolsz? Még mivel tudjuk kiegészíteni a Tim által felsorolt nagyszerű indokokat?”). és ezzel tágabb értelemben növeljük Kolumbusz utazásának megértését. ez egy lehetőség. mint például a Challenger űrrepülő felrobbanása. félt vajon?”). ne csak megjegyezzék azt. hogy ők is sikeresen részt tudnak venni a munkában. hogy milyen is lehetett Kolumbusszal hajózni. értékek. és reagáljanak is rá. Billy. hogy a spanyolok miért pénzelték a felfedező utakat. hogy a gyerekek valóban értik-e az anyagot. hogy miként érezhettek a tengerészek. vagy megemlékezhetnének az olyan űrkutatási tragédiákról. hogy elmélyüljenek egy kérdésben. hogy társaik válaszaira reagáljanak (például: „Juan ezt gondolja arról. meggyőződések vezérelték őket?” Hasonlóképpen azt is kérdezhetné. Sokszor szólít fel közvetett módon erre: „Mondjátok el. A nyilvános szereplést kerülő növendékeknek szintén lehetőséget kell adni annak megtapasztalására. Sally például így is feltehetné a kérdést: „Könyvünk két okot is említ.” Ha viszont azt kérdezzük: „Miért nem 1400-ban?”. De beszélhetne az űrhajósnők. az a tanártól függ. mit akart mondani (például „Ezt hogy érted?”). hogy „Mikor fedezte fel Kolumbusz Amerikát?”. a válasz gondolkodás nélkül: „1492-ben. hogy az olvasott anyagot magukban dolgozzák fel. A megfelelő vizsgálódás segíti a növendékeket abban. ez elég jól kifejezi. értékelését. hogy elgondolkozzanak: milyen is volt a világ 1400-ban. azzal arra késztetjük a diákokat. de mi lehetett a helyzet Kolumbusszal?”. Különféle technikái valójában a gyerek koncentrálását és gondolkodását segítő finom módszerek. hogy: „Miért nem indultak el már 1492 előtt?” Sally a tárgyalt események társadalmi következményeiről is kérdezhetne. hogy tanáruk csak a jelentkezők közül választ. Megérte-e az űrhajósok Hold-utazása a ráfordított pénzt és időt? Mit tanultunk az űrprogramból. az a tanárt és a diákokat egyaránt segíti annak megítélésében. hogy milyen sok hajó veszett oda a tengereken. Még egyszer hangsúlyozzuk. hogy mi van a könyvben!” A diákokat arra kellene ösztönözni. fejezet. hogy alaposabban megfontolhassák a témáról alkotott gondolataik horderejét. ha a tankönyv választ ad rá. Ha lehetőség nyílik arra. még vajon hogyan tudott volna Kolumbusz javítani a legénység hangulatán?” vagy: „Így van. hogy Sally igazán jól jelez vissza. „Mit gondoltok. Ha a diákok azt látják. hogy pontosan tisztázza. Megemlíthetnék. mondjuk technológiai vagy orvosi szempontból? Vagy kezdeményezhetne egy beszélgetést a felfedező utak veszélyességéről is. Olyan kérdéseket sem tesz fel.  Sally csak ritkán ösztönzi a diákokat saját gondolataik értékelésére (például „Igen. A tanárnő kérdései és a diákok válaszai. és helyenként még további információ után is kutat. aki nem jelentkezik. Egyébként a gyerekek vagy bekiabálják a választ. Arra a kérdésre például. 30 . amelyek lehetővé tennék a gyerekeknek. Vagyis a jó válasz után még tovább folytatja a beszélgetést a diákkal. a pilóták és a tudósok egyre növekvő szerepéről is. vagy a tanárnő szólít a jelentkezők közül. Mik voltak ezek.  Sally csak egyszer hív fel olyat. ÉLET A tanterembeN Sally kérdéseinek némelyike (például „Miért volt fontos az Újvilág felfedezése?”) tényszerű kérdésnek tekinthető.

akkor a gyerekek idővel rájönnek.  Sally nem ösztönzi a gyerekeket arra. mint: „Erre ott a válasz a könyvben” azt a meggyőződést keltheti a kérdezőben. hogy az anyag tárgyalásának célja nemcsak a tanár igényeinek és érdeklődésének kielégítését szolgálja. fejezetben még több szót ejtünk. Ennek megvannak a maga pozitív és negatív következményei. A tanár elvárásai A tanár elvárásokkal tekint a diákra. vagy társaik feleleteit értékeljék. vagy esetleg valaki más is tudja az osztályból. Ha még több információra van szükségetek. hogy az anyag megtárgyalása nem valamiféle teszt. akik mintegy tudat alatt mindig azokat kérdezik. Ha olyan kérdésre bukkanunk. Sok kutatást végeztek arra vonatkozóan. Érdekes megbeszélés elébe nézünk. ideértve a zárkózott és a gyengébben tanulókat is (Mulryan. 3. hogy a tanár és a jól. 2. Lehet. illetve a gyengén tanulók között milyen interakciók mennek végbe. aki az adott kérdésre nem tudja a feleletet. vagy hogy az osztályban ő az egyetlen gyerek. a diákok bizonyos csoportjaira és az egész osztályra. ajánlatos rendszeresen megtenni. akkor világosan üzeni a következőket: 1. 4. Az olyan megjegyzés. elvárásait a tanítás alatti viselkedésén és a kiadott feladatokon keresztül közvetíti az osztály felé. hogy minden egyes alkalommal megkérjük a diákokat kérdéseik összegyűjtésére. Biztathatná őket például így: „Ma sok kérdésem lesz. hogy nektek is vannak olyan kérdéseitek. Fontos kérdéseim vannak. Ahhoz. ha válaszolnátok.” Ámbár arra nincs szükség. 1988). amire senki sem tud felelni. (Erről a 2. Rohrkemper–Corno. hogy nektek van-e kérdésetek! Felírom őket a táblára. aki ugyan arra kéri a növendékeket. Lehet. Izabella királynő miért éppen Kolumbuszt és nem valaki mást választott az utazás vezetésére? Szerintem ez nagyon érdekes kérdés. mert ezzel saját magukat erősítik meg. és kíváncsi vagyok a véleményetekre. milyen nagyszerű óratervet készített. A diákok kérdései. az osztály összetételét jól reprezentáló gyerekek közül kell válogatni. hogy kérdéseket tegyenek fel.) Mi több. Biztos. de az azt követő reakciója elveszi a kedvüket attól. a diákok gyakran nem értik meg a dolgokat. amelyekre az olvasmányban nem találtatok feleletet. hogy kérdéseket tegyenek fel. hogy az óra végére tudunk-e mindegyikre válaszolni. és az anyagot újra kell tanítani. Ha ezt a megközelítési módot következetesen használjuk. hanem a tudás megosztásának és fejlesztésének egyik hasznos és élvezetes útja. A kérdező diákkal nagy érdeklődéssel és tisztelettel beszéljünk! Van olyan tanár. és meglátjuk. hogy valós képünk legyen arról. 1995. más szemszögből megközelítve. hogy a tanár valójában nem akar kérdéseket hallani. akik valószínűleg jól válaszolnak. akkor a válasznak vagy az iskolai könyvtárban. Amikor a pedagógus a gyerekek kérdéseire kíváncsi. akkor azt is megszerezzük. A pedagógusnak meg kell értenie. hogy nektek is vannak fontos kérdéseitek. a gyerekek tényleg értik-e az anyagot. vagy a világhálón utána fogunk nézni.A tanár-diák párbeszéd elemzése Vannak tanárok. hogy függetlenül attól. hogy ezeket én meg tudom válaszolni. mert ez jelzi. Most pedig nézzük. amikor kérdéseinkre választ várunk. amire szeretném. más példákon keresztül. ha egymás kérdéseivel foglalkozunk. Mivel példánkban a gye- 31 . hogy az őket érdeklő dolgokat szóba hozzák. hanem a tanulókét is.

amikor Hank a terem kísérteties voltára utal. A fiúkkal és a lányokkal szembeni magatartása viszont felmérhető. hogy mindig kedvez a lányoknak. Ha erről beszélgetnének egy kicsit. de az látható. Azt nem állíthatjuk. Ha egy fiú rosszul válaszol. Hasonló lehetőség kínálkozik akkor is. hogy Alice igazán okosat mondott. és megint másképpen azokkal. azt elfogadja. Amikor Nancy nem tudja megmondani. A tanárnő viselkedése a fiúkkal és a lányokkal. 2006. Sally hangtalanul „súg” neki. A jó tanár segíti a növendékeket abban. hogy ez a „Sötétség tengere”. amikor Claire-nek nem jut eszébe a citrus szó. holott beszélgethettek volna a spanyol kultúráról vagy akár arról. Sally nem is reagál. hogy Sally általában mennyire érzékeny a gyerekek eltérő kulturális és szocioökonómiai hátterére. de ezen a konkrét órán sokkal készségesebb és támogatóbb módon fordul a lányok. hogy diákjai megtanulják értékelni a felfedezők vállalkozásának merészségét és a tengerészek ezzel járó aggodalmait. ahogy Sally vállalja ezt a fajta elemzést. mint a fiúk felé. Banks. Manuel elmondja. míg a lányokat igen. ÉLET A tanterembeN rekek teljesítményszintje nem azonosítható. ezért az olvasó nem tudja eldönteni. „Milyen volt az első napod az iskolában?”.1. hogy Spanyolország azokban az időkben milyen szerepet töltött be a világtörténelemben. Ugyanakkor kétszer is segít azoknak a lányoknak. Abból. A. ezért a nemekkel szembeni elvárásai elemezhetők. Sally megkérdezhette volna. Juan nyilvánvaló érdeklődéssel spanyolul „sok szerencsét és jó utat” kíván Kolumbusznak. és vagy saját maga javítja. akik nehezebben találják meg a helyes választ. ha több szempontból is szemléljük ugyanazt az eseményt (ebben az esetben az amerikai őslakók és a spanyolok szempont­ jairól van szó). fejezet. Hasonlóképpen. és Alice mindjárt rávágja. hogy: „Miért éreztél így az első napokban?”. hogy megkezdi a videofilm vetítését. hogy általában nem nagyon javítja ki a gyengébb feleleteket. stresszt. A diákok kultúrájához való kapcsolódás a tanítás fontos aspektusa (J. hogy az első néhány napon milyen magányos volt a nyári táborban. ha jelzi. akkor inkább a lányokét korrigálja. Sally jól kamatoztathatta volna ezt a megjegyzést. 2004). Azt nem lehet eldönteni (mert nem adtunk idevágó információt). most figyeljetek! Egy percig maradjunk néma csöndben. Az is megfigyelhető.  Sally még a témához közvetlenül kapcsolódó megjegyzéseiket sem beszéli meg a gyerekekkel. Amikor azonban ketten is hasonló félelmet hoznak szóba. a tanárnő először ad egy támpontot: „Nagyon hosszú út volt ez”. hogy tudatában van az idevágó kulturális szempontoknak. Tegyünk úgy.  Amikor a tanárnő bejelenti. hogy a felfedező út mennyi ideig tartott. látszik. vagy valaki mást szólít. Neito. s úgy tűnik. Reagálás a diákok spontán megjegyzéseire. akiket gyengébbnek. Látszólag az a terve. hogy ebben az esetben nem használta ki Juan kulturális hátterét.  Sally a fiúkat egyáltalán nem dicséri. majd le is egyszerűsíti számára a kérdést: „Mit gondolsz. A tanár érzékenysége a kulturális sokszínűség iránt. ez az osztálynak is tetszik. hogy Sally másképpen viselkedik-e azokkal. de ha ezt mégis megteszi. és halkan még tovább is szőhette volna a fonalat: „Na. a növendékek valószínűleg jobban értékelnék a felfedezők helyzetének újdonságát s az ezzel járó izgalmakat. A filmet követően azonban a tanárnő szívesen beszélget az úttal kapcsolatos ellentmondá­ sokról (talán ezt is tervezte). A történelem tanításakor helyes. hogy a tananyag és saját életük között kapcsolatot találjanak. tovább tartott száz napnál vagy sem?”. mintha 32 . semmint a fiúkét. örökségét és feltehető személyes érdeklődését. akiket jó tanulónak tart.

hogy további információk után kutasson. bonyolult eseménye. érdemes lenne Yevette-tel folytatni a beszélgetést vagy esetleg másokat is bevonni a társalgásba. Ám egy mintának inkább arra kell ösztönöznie a megfigyelőt. Fontoljunk meg egy ilyen lehetséges választ: „Yevette. hacsak nem olyasvalakiről van szó. aki teljesen biztos a tudásában. hogy mindannyian azon igyekszünk. a diákok felhagynak a kérdezéssel. Egy példa kétségkívül elég ahhoz. Akkor most mondj egy kicsit többet arról. hogy „hülye”. hogy Yevette nagyon is idevágó és fontos koncepciót – az „isteni elhivatást” – hozza szóba (James pedig a napi politikai eseményekre hivatkozik). tudom. ha kihasználják a gyerekek spontán megjegyzéseit. Yevette és James megjegyzéseire reagálva Sally emlékeztethette volna az osztályt (főleg Yevette-et és Jamest) az osztályközösség szükségességére. Mindannyian nagyon félünk. hogy egy kölcsönös tiszteleten alapuló közösséget hozzunk létre. nagyon komolyan veszed ezt a kérdést. ha előre kijelöl bizonyos kérdéseket. és ezért nehéz rá reagálni. mert még soha nem jártunk ezen a tengeren. Vannak olyan pedagógusok. Már két hónapja a tengert járjuk. csak a tenger morajlása és a hajó nyikorgása hallatszik. akik akaratlanul is elveszik a gyerekek kedvét a válaszadástól. különösen a kezdők között. Miért került sor erre az utazásra. Vajon mire bukkanunk a sötétben?” A pedagógusok gyakran igen élénk beszélgetést tudnak ösztönözni. hogy Kolumbusz hogyan fedezte fel az Újvilágot. amikor a látóhatáron feltűntek az idegen vitorlák? Az óraelemzés elsajátítása Sally tanítási stílusának rövid elemzése bizonyos következtetésekkel szolgál. Ismertek-e ezt az állítást alátámasztó vagy cáfoló tényeket? Milyen honlapokat vagy könyveket tudtok említeni erről a kérdésről?” Tervezés. és ilyeneket. hogy levonjunk bizonyos elméleti következtetéseket. olykor fenyegető. Tekintve. Ezek a tanárok úgy érzik.  A pedagógus saját magának és a gyerekeknek is megkönnyítheti a felkészülést.Az óraelemzés elsajátítása a Pintán utaznánk. Ez történelmünk igen fontos. akik biztosan tudják a feleletet). Vaksötét van. és a tengerészek milyen légkört teremtettek az út során? Izgultak vagy féltek? Ti hogyan éreztétek volna magatokat? Mit gondoltok. hogy az „isteni elhivatás” elmélete miként kapcsolódik Kolumbuszhoz és a fajirtás problémájához! Az indiánok módszeres kiirtása csak az ország bizonyos földrajzi területein folyt vagy mindenütt? A többiek mit gondolnak Yevette állításáról?” Ezek után Sally így is folytathatta volna: „James szerint az indiánok ugyanolyan kegyetlenek voltak. hogy a hallgatás vagy a hibás válasz zavarba hozó. amelyek megerősítik vagy cáfolják hipotéziseit (például Sally csak azoktól a diákoktól vár választ. de emlékezz. 33 . ami az órán való viselkedését és a tanítással kapcsolatos elképzeléseit illeti. Ha viszont nem reagálnak a gyerekek kezdeményező kérdéseire. mit éreztek az amerikai őslakók. kérdéseit. nem mondunk egymásnak. mint a fehér telepesek. „A jövő héten arról fogunk tanulni.

Időnként ránéznek a saját füzetükre. és nézzék meg. A többiek eközben figyelik. Ezzel többen is egyetértenek. Majd az egyik csoport tagjai megszólalnak: „Idefigyeljetek. mintha más-más csúccsal rendelkező szögek lennének. „Jól van.” „Ez igen érdekes feltételezés” – mondja a tanárnő. hogy vigyék be a függvény adatait a számítógépbe.) 2 34 . és összehasonlítják a két ábrát. és egy bemelegítő kérdés megoldásán dolgoznak. az első. „Nálad is metszik egymást a vonalak?” A teremben körbesétáló tanárnő figyeli ezeket a párbeszédeket. A tanárnő az asztalok között jár. és az egyik megállapítja: „Más-más csúccsal rendelkező szögekre hasonlítanak. Néhány perc elteltével két diák is felkiált: „Az összes grafikon egyforma!” Néhány diák felnéz a füzetéből. figyeli a diákok megjegyzéseit. kérdéseket tesz fel és javaslatokat kínál. majd írjanak egy rövid bekezdést arról.” „Akkor valójában egybevágó szögek” – mondja az előbbi társa. aki a tükrözést emlegette. ha az | x| – 3-at ábrázoljuk?” „Próbáljátok ki!” – biztatja őket a tanárnő. fejezet. Hallatszik. csoportjairól van szó. Néhányan segítenek azoknak a társaiknak. ahogy a diákok munka közben halkan beszélgetnek egymás közt: „A te grafikonod V alakú?”. öt perc elteltével jelzi. mert az a célunk. hogy mit csinál. hogy milyen hatékony és milyen hatástalan tanítási technikákkal találkozik! Indokolja véleményét! Ezt az órarészletet nem elemezzük. és y = | x| – 3 az ugyanaz. Ezt a problémát az abszolút értékkel. hogy az egyik kis csoport még csak egy függvényt ábrázolt. hogy készítsenek egy értéktáblázatot. A táblánál szereplő lány ezt a feladatot is elvégzi. mint amit Luella mondott. hogy itt az idő a közös megbeszélésre. Ugyanarról van szó. hogy saját benyomásai alakuljanak ki. hogy az y = | x| + 1. Mint ahogy geometriából tanultuk. hogy akkor mi történik!” Egy másik csoport felteszi a kérdést: „Mi lesz. Egy másik diák javasolja. Huszonnyolc elsős (algebrát tanuló) tanítványa három-négy fős csoportokban ül a kerek asztalok körül. A mai óra bemelegítő feladataként Chavez tanárnő azt kérte tőlük. ÉLET A tanterembeN Tantermi jelenet középiskolai példa A szöveg olvasása közben jegyezze le. ha x helyébe néhány negatív értéket helyettesítenétek be? Nézzétek meg. és az osztály figyeli. A gyerekek folytatják a munkát. hogy a gép milyen ábrát fog készíteni.1. 3   Itt is pedagógusképző intézmények hallgatóiról. A National Council of Teachers of Mathematics 1991-es szerzői jogai szerint minden jog fenntartva. „Egyetértetek?” A gyerekek hallgatnak. Az egyik lány jelentkezik. mintha az y = | x|-et két értékkel feljebb vinnénk. „Dolgozhattok egyedül is vagy a csoportotok tagjaival” – fejezi be az utasítást. A számítógép ábrája megegyezik a táblán lévővel.és a másodfokú függvényekkel foglalkozó új anyag bevezetésének szánja. hogy mindezt összehasonlítva az y = | x| ábrájával milyen hasonlóságokat és eltéréseket fedeznek fel. és az osztály ezt látható örömmel veszi tudomásul. Egyikük lassan megszólal: „Nem egészen értem én ezt. hogy olyanok. és az eddigi hangos beszélgetést megint felváltja a halk duruzsolás. így kell ezt!” Ezek után Chavez tanárnő azt a feladatot adja a gyerekeknek. mire jöttünk rá! Az összes grafikon valójában az y = | x| tükrözése. majd vitassa meg azt csoporttársaival! Chavez tanárnő behozta az órára a matematikusok számítógépét. Elena. magyarázni kezdi: „y = | x| + 2 az ugyanaz. Sokan erősen gondolkozva nézik grafikonjaikat.” Az előbbi fiú. Észreveszi. Készítsen önálló elemzést. „Mi lenne. akiknek a feladat megoldása nehéznek bizonyult.”   A Professional Standards for Teaching Mathematics anyagából engedéllyel átvett részlet. ahogy a függvény megjelenik a képernyőn. Várakozva néz a többiekre. Előző nap dolgozatot írtak a függvényekből. és gondosan felrajzolja grafikonját a táblára. mintha az y = | x|-et három értékkel lejjebb vittük volna. és csatlakoztatta a nagy LCDképernyőhöz. és ábrázolják grafikonon az y = | x| függvényt. y = | x| + 2 és az y = | x| – 3 függvényeket rajzolják fel ugyanarra a tengelyre. Kb. (A szerk.

majd elkezdi beszedni a füzeteket. 2004. Néhányan előbb a semmibe merednek. megkéri őket. valamint egy új feladat is. pedig ez nem nagyon jellemző rá. mint a másikban? Mi lehet az oka. amit eddig tanultunk. amelyet már előre kikészített. Az anyag végéhez közeledve Chavez tanárnő úgy dönt. vagy nem?) Az amerikai polgárok felfogása nagyon eltérő abban. hogy milyen grafikon fog megjelenni a képernyőn. amelyekből látszik. hogy van-e valaki. mielőtt jegyzetelni kezdenének. Az órai munka nemcsak a tananyag elsajátításáról szól. Az elkövetkező néhány hétben a gyerekek az első. Több kéz is a levegőbe lendül. hogy fogalmazzanak meg két kérdést. Lionel meghajol. és a helyére megy. aki úgy tudná ábrázolni az y = | x| + 4-et. és rajzolni kezdi a megoldását. Elena megint beírja az egyenletet a számítógépbe. A holnapi óra előtt még el akarja olvasni. A tanóra erősítheti az identitástudatot és a kultúra megértését. ha mások nem értenek egyet a véleményével? Amikor a „hatékony tanításról” gondolkozunk. A számítógép igazolja Lionel elképzelését.2 táblázatban idézett párbeszédet. (Fontos-e az egyéni fejlődés minősége annyira. Jegyezzék le azt. továbbá segítheti a tisztesség és az erkölcs kérdéseinek alapos vizsgálatát. hogy előtte nem készít értéktáblázatot. Kb. és az osztály várja. tíz percet ad erre a munkára. hogy a diák miként válhat magabiztossá. elsajátítását (Jackson–Boostrom–Hansen.A hatékony tanítás A tanárnő elhatározza. amiben nem biztosak. lenne-e ötletetek arra. rá kell éreznünk. hogyan tanulja meg felmérni munkája értékét. hogy Lionel is jelentkezik. 1995). A fiún látszik. hogy hogyan ábrázolhatnánk az f( x) grafikonját!” A hatékony tanítás Turner vagy Chavez tanárnő osztályába járna-e szívesebben? Gondolja. hogy a diákokat bevonja egyfajta visszatekintésbe és a munka értékelésébe. A gyerekek megint örömmel éljeneznek. „Hűha!” Chavez tanárnő meglátja. és lássuk. Rothstein. amely a másnapi óra anyagát készíti elő: y = | x ± c|.és másodfokú. hogy mit tartanak az iskoláztatás legfontosabb eredményének. „Az ötletekből többet is szeretnék használni egy teszt összeállításához. hanem arról is. hogy elégedett. és azt is. mint a másikban? Gondolja. A házi feladat utolsó részeként pedig itt egy kihívás: Az előbb az ismétlés során ábrázoltátok az f( x) = x ~ – 2 x grafikonját. A munkalapon az y = | x| ± c koncepciójának további gyakorlása is szerepel. Amikor az aznapi házi feladatot kiosztja. A diákok buzgón írnak. Olvassa el figyelmesen az 1. hogy ráveszi az osztályt a gondolatmenet követésére. hogy megértették az addig tanultakat. 2000). Gondoljatok végig mindent. amit megértettek. hogy füzetükbe vezessék be a tanultakat. valamint az abszolút értékű függvényekkel fognak ismerkedni. ezért a hatékony tanításnak különböző definíciói születtek meg (Nichols–Good. A tanárnő megkéri a gyerekeket. amikor a tanárnő őt szólítja. Következésképpen a hatékony tanítás elemeit részben az iskolai környezet és annak kollektív értékrendje határozza meg. hogy az egyikben jobban érezné magát. mint a tantárgyakban elért fejlődés. hogy a hatás mely típusai a leginkább kívánatosak. és hogy hatékonyan dolgozik-e együtt a többiekkel. amely egy fekete tanár és egy kizárólag fekete diákokból álló osztály egyik diákja között zajlott! Hogyan elemezné ezt a tanítási stílust? 35 . hogy mit írtak. Az óra végén kiosztja a házi feladatot. Kimegy a táblához. Megkérdezi. hogy az egyik osztályban többet tanulna.

harvardeducationalreview. Tanár: Miben volt más? Joey: Ebben a könyvben többször használtak déli akcentust. mert már úgy nőnek fel. Tanár: Ó. Tanár: Szerinted rossz osztályzatot érdemelnek azért. mert így beszélnek. hogy milyen dialektusban beszélünk? Joey: Igen. fejezet. A President and Fellows of Harvard College 1988-as szerzői jogai szerint minden jog fenntartva. Tanár: Hm. és akkor azt hihetik. 36 . Tanár: Nehéz volt olvasni? Joey: Nem. akkor mindegy. és az iskolában is ezt fogják utánozni. meg ilyeneket olvasnak. szóval úgy gondolod. De azt hiszem. igaz? Joey: Ühüm. Na és mit gondolsz. hogy ez a beszédstílus helytelen? Joey: Hát… (Nevet) Tanár: Ez jó nehéz kérdés. Harvard Educational Review 58:3 kötet (1988. o. Egy fekete családról szólt. nem kellene ilyen könyveket írni.org honlapon.   Forrás: Lisa L. hogy így beszélnek. ÉLET A tanterembeN 1. mert dialektusban beszélnek? Joey: (Elgondolkozik. közben meg egyfolytában rossz osztályzatokat kapnak. mindegy.2 táblázat A nyelvi sokszínűség és a hatalom Tanár: Mi a véleményed a könyvről? Joey: Szerintem jó. Tanár: Szóval azt mondod. amiket korábban olvastál? Joey: Igen. így beszélnek. nehéz kérdés. ha megértenek minket. hogy az idevalósiaknak ez jót tenne. Ennyi az egész. majd lassan felel) Nem… nem. További információ található a www. és már a kisgyerekek is ezt tanulják meg. Delpit: The Silenced Dialogue: Power and Pedagogy in Educating Other People’s Children. hogy ez a helyes.1. Tanár: Miért? Joey: Nem tudom. Tanár: Különbözött-e ez a szöveg azoktól. Tanár: Miért? Joey: Mert nem a helyes beszédstílust használják. ez jó vagy rossz? Joey: Hát… Nem hinném. Inkább a helyes beszédmódot kellene megtanulniuk. augusztus) 280–298.

A középiskolák tanárai lehet. Ez számomra is nehéz kérdés. hogy van helyes és helytelen beszédforma. hogy mennyire elfoglaltak.) Az ön elemzése mennyiben hasonlít a csoporttársai elemzéséhez? Milyen mértékben van köze a fenti beszélgetésnek ahhoz. ami Turner tanárnő óráján hangzott el (a történelem/iro dalom több nézőpontból való megközelítése)? Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével Lehetőségünk nyílt arra. hogy minden egyes alkalomra emlékeznie kell. volt egy gyerek. (Nevetés. akkor a nap végére nem sok olyan ténynek lesz birtokában. hogy munkája miként javulhatna. Ennek ellenére elvárják tőlük. Maeroff (1991) például így ír erről: 37 . tehát nem tudjuk biztosan állítani. Nem is biztos. amely segíthetné munkája minőségének fejlesztését. hogy valami mást kellene kitalálni… mondjuk feketeangolt vagy valami hasonlót. hogy Sally tanítási stílusát különböző szempontok szerint vizsgáljuk meg. Nem meglepő. hogy ez… Joey: (Közbeszól) Helyes vagy sem. hogy viselkedésükre rögtön. akinek olvasás közben problémái voltak a magánhangzók ejtésével stb. mert az események gyorsan peregnek. hogy Sally miként javíthatna tanítási gyakorlatán.). Álljunk meg egy pillanatra. hogy a tanítványaik és a közte zajló interakciók mennyiségét és tartalmát számon tartsa. és egyszerre mindig nagyon sok dolog történik. hogy mi a helyes és mi a helytelen? Joey: Hát ez igaz… Asszem a fehérek.Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével Tanár: Ühüm. Több mint húsz gyerek lekötése egy közös feladattal. ahogy különben mindig beszélünk. hogy naponta 150 gyerekkel is foglalkoznak. Ha tehát nem tesz külön tudatos erőfeszítést arra. így beszélünk. tehát nem sok ötlete lesz arra nézve sem. de bizonyos eseteket észben kell tartania (például tíz diáknak nem volt alkalma bemutatni elvégzett feladatát. helyben reagáljanak. mert úgy beszélnek… de akkor is azt hiszem. hogy megfigyelje és végiggondolja napi tevékenységét. és a hallgató ötleteket szerezhetett arra nézve. egyidejűleg az egyéni igényeikhez való igazodás a tanár részéről feszült figyelmet kíván. A tanár pedig csak bizonyos szempontokat észlel. Tanár: De ki döntötte el. hogy a diákokkal való interakciója milyen minőségű volt. A hangfelvétel vége. nem tudják eldönteni. hogy a tanórák komplex egységek. amelyre gyakorlatának fejlesztését építhetné? A tanárokkal végzett eddigi munkánk során szerzett tapasztalataink szerint Sally nem nagyon fog emlékezni arra. A pedagógusok munkáját tanulmányozó szakemberek gyakran teszik szóvá. Tanár: Igen. hogy vajon ki kellene-e javítaniuk. Feketeangolnyelv-tanfolyam… a feketéknek lehet. Nem tudom. ha a legtöbb tanárra nagy nyomásként nehezedik az a feladat. hogy egy másik szituációban is használni fogjuk a dialektust. Joey: Lehet. s ez rassztól független. A tanóra komplex egység Egy általános iskolai tanár egyetlen tanítási nap folyamán akár több mint ezer jelet is válthat diákjaival. amikor a gyerekek úgy beszélnek. de nem biztos. Mert amikor egymás közt vagyunk. jól menne. Az első lépés annak felismerése. és gondoljunk őrá! A nap végén vajon mennyire fog emlékezni erre az órára? Lesz-e valami kiindulási alapja. Mostanában sok iskola foglalkozik ezzel.

mint egy tanóra (Erickson. ő maga hányszor kezdeményez egyéni beszélgetést egy diákkal. Az osztályban végzett megfigyelések haszna Egy fogalmi rendszer lehetővé teszi a pedagógus számára. de megtanulható.1.)  38 . Megfigyeltük. mintha egy sebes sodrású folyón kellene árral szemben úsznia. hogyan viselkednek. 1994). a tanárok tehát láthatják magukat munka közben. mint az. adu nélkül” vagy a „first down”. 1995. hogy az közben legfeljebb négyszer érhet földet. etnikai vagy kulturális hovatartozás előre meghatározza a diákok tanulási lehetőségeit (Delpit. s ezzel lehetővé válik számára. vagy ahogyan lemondanak a válaszról (maguk adják meg a feleletet. ÉLET A tanterembeN A tanárnak oly sok dolga van. vagy mást szólítanak). (A ford. 1972) egyértelmű bizonyítékokat találtunk arra nézve. Sadker–Sadker. Még a tanár-diák interakciók látszólag egyszerű szempontjainak figyelemmel követése is nagy kihívást jelenthet egy olyan gyorsan változó. Sok pedagógus nem tudja pontosan megmondani. fejezet. ahogyan azokkal a diákokkal bánnak. és később is emlékezzen rá. Ebből a négy földet érésből az első a „first down”. A fogalmi és megfigyelési eszközök leíró szakkifejezések. hogy sok osztályban a nemi. amit tesz. A tanteremben folyó munka leírásának nyelve ennél bonyolultabb. amikor teszi. hogy számára a szakmai fejlődéssel való lépéstartás egyenesen fényűzés.   Bridzsben licitáláskor használt kifejezés. hogy a várakozás ellenére munkájuk különösebben nem változott. hogy saját viselkedését figyelemmel kísérje. vagy hogy mennyi időt tölt el a tanulás megszervezésével. hogy mit jelent: „három. s ezek elvégzésére oly kevés idő jut. Aki nem érti. játéknak vagy rendszernek megvan a maga sajátos nyelve. akik nem tudják a választ (kérdés ismétlése. hogy kívülről láthatja saját magát? Sajnos az ezzel kapcsolatos vizsgálatok azt mutatják. hogy a pedagógusok bizonyos helyzetekben észre sem veszik. hogy milyen arányban szólítja fel a fiúkat és a lányokat. bizonyos diákokkal miként bánnak. (36. A munkából tehát szinte ki se látszik. Például a bridzsnek és a futballnak is. o. 2006). és lehet. új kérdés feltétele). A legtöbb iskolakörzetben van videokamera. és készül a másnapi óráira. hogy másodállásban is dolgozik. Egy átlagos középiskolai tanár naponta 125–175 diákkal találkozik. nemhogy annak. hogy nagyon különböznek abban. Minden szociális szervezetnek. este dolgozatokat javít. újrafogalmazása. az nem érti teljesen a játékot. Emellett általában családja is van. hogy a gyerekek milyen gyakorisággal szólítják meg őt. bonyolult társadalmi összetételű közegben.) Tisztában van-e a tanár saját órai viselkedésével? Egyik közösen végzett vizsgálatunk során (Good–Brophy. Még a legnagyobb hivatástudattal rendelkező pedagógus is úgy találja. A támadó csapatnak legalább 10 yardnyira úgy kell eljuttatnia a labdát. A tanárokkal folytatott beszélgetések során kiderült. rasszbeli. hogy a tantárgyában való naprakészség elérése olyan erőfeszítést igényel. (A ford.)   Az amerikai futballban használt kifejezés. hogy osztályozza azt. A tudatosságnak ez a hiánya az egyik oka annak. már akkor. hogy a legtöbben javarészt nincsenek is tudatában az ilyen jellegű viselkedésüknek. Első pillanatban ez hasznos segédeszköznek tűnik: Ugyan mi segíthetné jobban a pedagógus fejlődését.

Sőt. vagy ha maga a tanár birtokában van annak a fogalomkészletnek. akkor van esély a kedvező változásra. hogy bizonyos megjósolt események bekövetkeznek-e. Gyors és összetett viselkedésmintát látunk. a CD és a DVD) továbbra is a képzés életképes eszközei maradtak. (A szerk. Bizonyított tény: ha a pedagógus javaslatokat (és nem kötelező irányelveket) kap arra.)   Tanár-továbbképzési rendszer az USA-ban. esetleg ha vannak olyan szempontjaink.) 39 . amelyekből kiderül. Sok előny származik abból. hogy különböző osztályok hogyan reagálnak ugyanarra az ötperces témafelvezetésre. (A ford. mint a National Council for Accreditation of Teacher Education és a National Board of Professional Teaching Standards. ahogy saját tanítását érzékeli. s ezzel több szemszögből is vizsgálható az óra. amelynek segítségével saját tevékenységét elemezni tudja. és aközött. vitára. Egy tízperces részletből kiderülhet. A videofilmek összegyűjthetők és szerkeszthetők. milyen különbség van aközött. (A szerk. 3. ha a konkrét tanítási magatartás egyes mozzanatait kiemelik és elemzik. a videokazetták (illetve modernebb változataik. 2004). A videogyűjtemény számos példát mutat az iskola gyakorlatára. hogyan közelítsen a tanításhoz. Igaz. mégis van három igen fontos jellemzője: 1. Miután a technika lehetővé tette a videó digitalizálását. S bár a „jó tanításról” alkotott elméletek sokat változtak az idők során. amelyek hang. A videofelvételek akkor segítenek a pedagógusnak.Az osztályban végzett megfigyelések haszna Ha az ember saját magát nézi. Ha azonban fogalmi kerettel rendelkezünk. hogy a tanításról készült videofelvételek már legalább az 1960-as évek közepe óta fontos szerepet játszanak a tanárképzésben. az olyan. kép. (A konkrét programokról. akkor a tanári konferenciák nagy valószínűséggel produktívabbak lesznek. DVD: Digital Video Disc – optikai tárolók. mintha egy másik tanár óráját látogatná. vagy ha a filmet együtt nézzük meg egy konzultáló személlyel. mert jó lehetőséget nyújtanak az elemzésre. Dokumentálja a történteket. Bliss és Reynolds (2004) megfigyelték. hogy mire kell figyelni. hogy a videofilmek folyamatos dokumentációt szolgáltatnak. A videó és a CD használata az iskola szakmai munkájának fejlesztésére szolgálhat. ma már sok államban10 a tanári kinevezés előfeltétele a továbbképzés megfelelő szintű teljesítése. az anyag még rugalmasabban használható. mostanra a kérdés újra fontossá vált. valamint adat digitális formátumú tárolására használatosak . aki konkrét visszajelzést tud adni a látottakról. 2. a videofilmnek megvannak a maga korlátai. hiszen csak bizonyos dolgokra koncentrál. akkor nem sok hasznunk van a felvételből. vagy hogy a téma miként bontakozik ki egy hét folyamán (Sherin.) 10   USA-államban. A tanárok teljesítményének tanulmányozását – vagyis azt. hogy bár az 1990-es években hanyatlott a tanárok teljesítménye iránti tudományos érdeklődés. ahogyan az kívülről nézve látszik. hogy miként tanítanak – olyan csoportok támogatják. 2006). A kollégákkal is meg lehet beszélni a látotta­ kat. Ha nem tudjuk. (A szerk. A tanár például mintegy „láthatja”. visszatekintésre.)   A pedagógusképzési programok akkreditálását végző nemzeti bizottság. valamint nyomon lehet követni az osztály vagy az egyes diákok fejlődését (Lewis–Perry–Murata. Ez a technikai eszköz sokat segíthet a tanároknak a tanítási stílusok elemzésében és fejlesztésében. Például egy gyakorló tanárokból álló csoport megnézhet egy négyperces bejátszást annak megállapítására. Sherin (2004) megállapítja. a videofilmek   CD: Compact Disc. mire érdemes figyelni.

támpontokat adjon. amit keres. hogy ha a hallgatót olyan fogalmakkal ismertetjük meg. hogy látogassa meg az óráit. A 14. Hasonlóképpen. akik tisztában akarnak lenni saját tanári viselkedésükkel. a kérdések világos összefüggésének hiánya. hogy új kérdéseket tegyen fel. hogy miként javítható a tanárok óramegfigyelő képessége és a megfigyelésekből való profitálás képessége. 2007 munkáiban. hogy mi történik az osztályban. és lehetővé tegye a fejlődést segítő javaslatok megszületését. mintha valaki óralátogatást tett volna náluk. hogy a pedagógusok miként tanulhatnak egymástól. mert a tanárok és az óralátogatók félreérthetik – és gyakran félre is értik – a megfigyelt sze- 40 . Talán emiatt állítja sok tanár. 2004. – számára is evidens lett volna.1. hogy jobban meg tudja figyelni saját tanítását. alkalmazhatják az itt bemutatott megfigyelési technikákat. hogy a megfelelő helyzetben könnyebben meg tudja növelni azt az időt. hogy miként gyűjtse össze az információt. Mindazonáltal valószínű. sem az óralátogató nem érti meg mélyebben. ha felkér egy kollégát vagy szakfelügyelőt. ha a pedagógusok közös nyelvet használnak az osztályban történtek megbeszélésekor. 2001. ha nem tudnak felelni egy kérdésre. Ennek során egy kolléga azzal a céllal nézi végig az órát. de a videofelvételek is rendelkeznek ezen előnyök legtöbbjével (és nem kell elvonni egy kollégát a saját munkájától). azzal hozzájárulunk ahhoz. ha tisztában van azzal. amelyek segítségével le tudja írni. fejezetben részletesebben szólunk arról.) Hiszünk abban. éberségét azzal kapcsolatban. Azok a tanárok. hogy milyen magatartást kell figyelnie. hogy a tanítást sem a pedagógus. 2006). ha nem tudja. Ezen ismeretek használata során a hallgató megtanulja az olyan kérdések feltevését. vagy ha önmaga figyeli saját tanári működését. hogy csak keveset tanul abból. amelynek alapján az elemzést végezhetné. Foster–Walker–Song. Napjainkban erősödött az érdeklődés az iránt. amelyek valóban ahhoz az információhoz vezetnek. akik időnként (mondjuk kéthetente egy-két alkalommal) filmre veszik óráikat. alacsony szintű válaszok automatikus visszaadásához. hogy ez nehéz feladat. Gondoljunk vissza az e fejezetben már említett „Sötétség tengere” epizódra. és nem a kevés gondolkodást igénylő. El kell azonban ismerni. hogy a gyengébben tanulókról könnyebben lemondanak. és ha nincs egy olyan fogalomrendszer birtokában. A videofilm-készítés költségei az elmúlt években nagymértékben csökkentek. amíg a diák válaszára vár. akkor elemzésünk legtöbb dimenziója – például a tényszerű kérdések nagy száma. vagy egyéb módon próbálja növelni teljesítményüket. Ha Sally Turner filmre vette volna azt az órát. hogy utána segítsen annak elemzésében. hogy fiú vagy lány szólt hozzá az órához stb. akkor feltehetően emlékezni fog rá. A tanári munka megfigyelésének egyik ajánlható alkalmazása. a „Lesson Study” Japánból származik (Lewis–Perry–Murata. Ez igen hasznos lehet. az eltérő reagálás attól függően. ÉLET A tanterembeN elemzésének használatáról és a tanítási standardról további információ olvasható Brophy. fejezet. és az egészen jó minőségű felszerelés ára is igazán megfizethető (Horn. Az óra élőben való megtekintésének egyedülálló előnyei vannak. főként akkor. Brophy. ennek olyan hasznát látják. ha az igazgató vagy a tanfelügyelő órát látogat nála. Például ha tisztában van azzal. hogy létezik egy várakozási időnek nevezett változó. vagy akár hangfelvételt készítenek róluk. hogy a tanárok közt létezik egy olyan tendencia. Azok a pedagógusok. akkor lehet. 2004). mi történik az osztályban. átfogalmazza a kérdését. Ezzel a tanítás koncepciójának kidolgozását és megtervezését is segítjük. A megfigyelések dokumentálása A tanár nagyban növelheti tudatosságát.

1985). hogy Jim jól és megbízhatóan tanul. Vannak olyan pedagógusok. Úgy gondolják. Hasonlóképpen előfordulhat. hogy kompetenciájukat azzal bizonyíthatják. Az adott gyerekkel kapcsolatos múltbeli tapasztalataik tehát gyakran befolyásolják válaszaikat és magatartásukat. Úgy véli. s ezért agresszívan reagál: „Ha figyelnél. Delpit (1995) megállapította. az beül az órára. hogy egy bizonyos módon viselkedjen. akik abba a csapdába esnek. hogy ezt tudatosan tegyük. vagy amiről azt hisszük. amíg az valóban meg nem egyezik az elvárásukkal. akkor más sem. hogy bizonyos kulturális hátterű tanárok nem számítanak arra. valamint az. hogy nem tudjuk. megnézi. „Ez most hogy jön ide?” – kérdezi Jim. Feltételezi tehát. hogy a tanítás elsősorban az ismeretek átadását és annak bemutatását jelenti. és viszont. ahogyan azt magukban értelmezik. kérdések és kutatások révén és a lehető legkevesebb tanári beavatkozással. hogy induktív módon tanuljanak. nem biztos. amit egy óra alatt látnak (Jackson–Boostrom–Hansen. először saját elfogultságainkkal kell tisztában lennünk. hogy nem kell értelmezni a növendékek megjegyzéseit. merev viselkedésű embernek fogja látni. hogy esetenként a „valóság” nem vág egybe azzal. ezért az ő kérdését nem tekinti provokációnak. Posner. jó előadóként értékeli. és véleményt formál a hozzáértésükről. mire kell odafigyelni. Múlt pénteken beszéltünk erről…” A tanárok úgy reagálnak a diákok kérdéseire. múltbeli tapasztalataink és előítéleteink a látottak félreértését okozhatják. hogy nem voltam egészen érthető. hogy miről van szó. hogy mit csinálunk! Jobb lesz. A didaktikus elmélet hívei úgy gondolják. Tehát újra kezdi a magyarázatot: „Jim. A megfigyelés minőségét nemcsak az események gyors pergése gyengíti. és magukban addig színezgetik magatartásának értelmezését. Nem arról van szó. ha beszélnek a munkájukról. a tizedikeseknek amerikai történelmet tanító Nowicki tanár úr éppen valamit magyaráz. hanem a komoly érdeklődést látja benne. az az ilyen pedagógust büntető. amikor Derek Jackson hirtelen megszólal: „Ez most hogy jön ide?” A tanár úr tudja. hogy az osztálykülönbségek és a kulturális eltérések hatnak a tanár-diák kommunikációra és arra is. hogy most is csak időhúzásból vagy vita provokálása céljából szólt közbe. ahogy Nowicki tanár úr Jim Braden ugyanígy megfogalmazott kérdésére válaszol. A megfigyelt és a tanár által elvárt magatartás közötti különbség gyakran teljesen elvész. lehetőséget kell kapniuk arra. lehet. tudnád. ha figyelsz!” Hasonlítsuk össze ezt azzal. hogyan tanítanak. ha ő nem érti. amit látunk. hogy pontos megfigyeléseket tudjunk végezni. Mivel a tanár tudja. hanem az is. hogy mit csinálnak az osztályban. hogy elvárják a diáktól. A felfedező elmélet követői szerint a diákoknak kísérletezniük kell. hogy látjuk. Erről így ír: Tovább bonyolítja a helyzetet. hogy helyesen fogja megítélni a látottakat. hogy a szakfelügyelő hogyan értékeli a tanárt. Meggyőződéseink. hogy az ismereteink miként működnek a valóságban. hogy teljesen másként értelmezi két különböző diák egyforma viselkedését. Mondjuk. Sok őshonos amerikai tanár szempontjából a munka végzése önmagáért 41 . erőteljesen verbális tanári magatartás idegesít. Személyes elfogultság A különböző pedagógiai elméletek követői különbözőképpen magyarázhatják azt. hogy aki kíváncsi arra. 1995. Akit a magabiztos. hanem arról. Ha a didaktikus irányzat tagja egy felfedező megközelítéssel tanító kolléga óráját látogatja meg. Ahhoz. míg másvalaki ugyanezt a tanárt összeszedett.A megfigyelések dokumentálása mély viselkedését. hogy Derek notórius bajkeverő és az osztály bohóca.

(148. Következésképpen akár kódrendszert. Az esettanulmány-készítés technikái A megfigyelési készségek fejlesztésének egyik hasznos módja a tanárjelöltek. 2006. 2007. hogy előbb felállítson.. A mennyiséget kutatók a megfigyelés előtt kérdéseket tesznek fel (például „A tanítás tartalmas vagy gépies?”). és nem osztályozást vagy értékelést. majd tanulmányozzon egy kérdést. míg a nyugati tudományos kultúra a kompetencia bizonyítékát abban látja. ÉLET A tanterembeN beszél. amely szerint tiszta lappal érkezik (mindössze egy fogkefét és egy vadászkést visz magával a dzsungelbe). valamint ha a megfigyelő még azelőtt összegyűjti ezeket a tényeket. és speciális kódrendszereket dolgoznak ki a kérdés megválaszolásának segítésére. kiváltképpen saját diákkori élményei és a jó tanításról alkotott elképzelései hibás következtetésekhez is vezethetnek (Goodson. ha a velük való bánásmód hatékony és konkrét terveit akarjuk kidolgozni. Erickson (2006) szerint a megfigyelő legelső feladata tisztában lenni azzal. ahol arról van szó. Mindazonáltal – ahogyan azt Erickson (1986) megjegyzi – az óralátogató (terepmunkás) sztereotip képe. meglehetősen romantikus és túlzó kép. ha a kérdés maga a tények összegyűjtését. ha már birtokunkban vannak a megfelelő adatok.) 11 Az értelmezés veszélyei Nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nowicki tanár úr példája jól illusztrálja. továbbá hogy a megfigyelt magatartási formákat különböző szempontok szerint vizsgálja meg. L. Butler.1. Az értékelést végző személy pedig arra a következtetésre juthat. leírását igényli. Green–Camilli–Elmore. A kérdés ismerete a kutatás eredményét nem feltétlenül befolyásolja előítéletekkel. Evertson–Green. és rendkívül jól fejlesztik azokat a tanári készségeket. ahogyan valaki beszél a munkájáról. s erre a készségre szükség van. hogy amiről az illető nem tud beszélni. 1986. ame  Lisa Delpit fentebb már hivatkozott munkája (Others’ people children) magyarul is megjelent: Mások gyermekei. a megfigyelő személyes háttere. Ezzel ellentétben a minőséget kutatók csak azután tesznek fel kérdéseket. akár a „terepen” lejegyzett adatokat használnak. ha esettanulmányokat készítenek egy vagy esetleg több diákról. Segítségükkel kialakítható azok pontos megfigyelése és leírása. mielőtt az osztály tagjaira gyakorolt hatásukat vizsgálni kezdené. a megfigyelőknek előítélet nélkül kell végezniük az adatgyűjtést.) 11 42 . Ahogyan arra már korábban utaltunk. 2006). A hagyományos esettanulmányok kiváló elemző eszközök. hogy egy magatartást csak azután szabad értelmezni. vagy hogy mi lesz a következő megfigyelés tárgya. Budapest. fejezet. 1997). amíg nem gyűjtöttünk be és vizsgáltunk meg elegendő információt. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. illetve a tanárok számára. diák) hogyan értelmezik az eseményeket. old. azt nem is tudja gyakorolni. miután megfigyelésük során már nagy mennyiségű adatot gyűjtöttek össze. A mennyiségi és minőségi elméletet valló szakemberek ebben egyetértenek (D. Az összegyűjtött adatok és azok elemzése alapján döntse el. (A szerk. hogy kiről kíván beszélni. hogy miben kiemelkedő a teljesítményük. A beszámolók a megfigyelt viselkedésformákról különösen hasznosak. hogy a megfigyelt személyek (tanár. hogy minden következtetéstől tartózkodni kell addig. Fordította Ebner Orsolya. Bizonyos kulturális csoportokhoz tartozó tanárok vonakodva vesznek részt olyan szakmai beszélgetéseken.

mint amennyi valóban benne van. kérdésenként külön-külön osztályozzák a dolgozatot. (34. Ez a tanács a tanárjelöltekre is vonatkozik. hogy ki írta a dolgozatot. bár az esszé első bekezdése igazán kitűnő. vagy mert idő előtt vonják le következtetéseiket – gyakran félremagyaráznak bizonyos viselkedési formákat. Például más családi szocializációval. Ha például egy tanár a következő határozott kijelentést teszi: „Én mindig igazságosan osztályozok. és akkor bánunk velük egyenlően. Amint a pedagógus ráébred. ha lehetőséget kapnak az önálló munkára. hogy igazságtalanul osztályoz. hogy a diák nem igazán tudja jól az anyagot). Mert ha már tudja. 1994. Miles–Huberman. A „jó tanuló” válaszaiba a tanárok hajlamosak többet beleérteni. akkor meg tudja tenni az előítéletek felszámolásához szükséges lépéseket. ha figyelembe vesszük eltérő igényeiket. Ilyen lépés lehet például. hogy megértsék a diákokat. a tanár mégis azt gyanítja. hiszen van.” (6.) A pedagógusnak minden diákot egyformán igazságosan és segítőkészen kellene kezelnie. kulturális háttérrel rendelkezik egy afroamerikai. De még a szoros családi kötelékeken belül is látjuk. 1986. egy kínai amerikai. o. ha még az osztályozás előtt letakarják a diákok nevét a dolgozatokon. Yin. Ugyanez áll az osztályra is. Bebizonyította. ha minden diák ponto san egyforma lenne. 2006). nem a gyereket”. Az elfogultság felismerése A megfigyelők – személyes hátterük és elfogultságuk miatt. Amikor magatartásunk tudatossá válik bennünk.) 12 43 . Ez nem azt jelenti. akkor általában jobban is tudjuk kezelni az adott viselkedésformát. Különböző gyerekeknek különbözők az igényei. hogy olyan előítéletei vannak. míg mások szívesebben fogadják. o. egy indián vagy egy latino család gyereke. csakis a tesztet vagy a dolgozatot osztályozom. hogy a hallgatóknak/gyakorlatukat töltő tanároknak először saját meggyőződésükkel. azonos fajhoz tartozik.)   Az emberiség egésze azonos rasszhoz. és alaposan meg kell vizsgálni annak érdekében. Ellenkező esetben sokan téves elképzeléseket alkotnak a gyerekek órai motivációiról és igényeiről. nem a kézírást. amelyek az igazságos osztályozást befolyásolják. és csakis a tartalmat értékelik. Ha a tanárok úgy tesznek. (A szerk. feltevéseikkel és előítéleteikkel kell tisztában lenniük ahhoz. aki több törődést. hogy ugyanannak az apának és anyának sem teljesen egyformák a gyerekei. Goodwin (2001) hangsúlyozza. „Ezeket az elképzeléseket tisztázni kell. hogy fontos meggyőzni a leendő tanárokat: nekik viszonylag kiváltságos vagy legalábbis pozitív iskolai élmények jutottak. attól még lehet. hogy a hallgatók ne használják őket öntudatlan és uniformizáló módon a rájuk bízott tanítványokkal szemben. mintha nem vennének tudomást a diákok rasszbeli 12 és etnikai különböző ségeiről. Ladson-Billings (1994) állítása szerint sok tanár hajlamos összekeverni az egyenlőséget az egyformasággal: Az egyenlőség egyformaságként való kezelésének csak akkor lenne értelme. A szerző itt voltaképpen alrasszokról beszél. akkor valójában egyáltalán nem is látják neveltjeiket.Az esettanulmány-készítés technikái lyek segítségével a diákok viselkedését pontosan meg lehet ragadni (további információért lásd: Erickson. odafigyelést igényel. az a legtöbb osztályozó pedagógust befolyásolja. Soha nem befolyásol a diák személyisége. hogy mindegyikkel ugyanúgy kell bánni. és csak igen korlátozott mértékben tudják kielégíteni oktatási igényeiket. Más diákoktól pedig feltehetően a tudás több bizonyítékát várják el (például.

fejezet. közöny. vagy ha nem gyakorló tanár. Válasszon ki két gyereket. akik saját kulturális hátterétől eltérő kultúrával rendelkeznek! (Az új ismeretek és megértés igénye) Miután kiválasztotta a gyerekeket. akik iránt nincsenek különösebben erős érzelmei. figyeljen arra. amely hasonló ahhoz. akkor válasszon hallgatótársai vagy tanárai közül. akikhez saját gyermekeit hasonlónak szeretné látni. Válasszon ki két diákot. A jegyzetek saját használatra készülnek. amelyek nagy valószínűséggel pozitív. hogy olyan osztályban végezhesse megfigyeléseit. módszerei egyezzenek az iskolai körzetben használatos eljárásokkal! A négy diák közti hasonlóságot és különbséget elemezve döntse el. Az esettanulmányt önmagunk vizsgálatára használhatjuk. akikkel tanárként a legjobban szeretne dolgozni! Melyik kettőt látná legszívesebben a saját osztályában? (Pozitív érzések) 2. ha nincsenek ott az órán) 4. preferenciáit és magatartását tanulmányozza. A fenti esettanulmányhoz nem szükséges az iskolai dokumentumok áttekintése. Az alábbi listából válasszon ki két ellentétes csoportot tanulmányozás céljából! Ez bármelyik kettő lehet. ha majd ebben a korban lesznek! (Azonosítás) 5. Ha nem vesz részt gyermekmegfigyelési kurzuson. ha meg tudná szervezni. Ehhez használja a névsort. hogy adatgyűjtő módszerei megfeleljenek az egyetemen megismert szempontoknak! Amennyiben tanárként végez megfigyelést. Az itt következő esettanulmány-készítési feladat lehetőséget ad az olvasó számára. ÉLET A tanterembeN Az esettanulmány egyfajta módja lehet annak. Válassza ki azt a két diákot. párosítást. hogy az órán végzett minden megfigyelés bizalmas információnak számít. Válassza ki az ön számára legellenszenvesebb két diákot! (Negatív érzések) 3. nehogy kifelejtsen valakit! (Apátia. s ez egyébként is befolyásolhatná a megfigyelés eredményét. és milyen diákot tart unalmasnak. ezért formájuk teljesen kötetlen. észre sem veszi. A diákok nevét soha nem szabad megemlíteni.1. Válassza ki azt a fiút és lányt. hogy jobban különbséget tudjon tenni az egyenlőség és az egyformaság között. alaposan figyelje meg viselkedésüket! Ha úgy dönt. hogy a diákot mint tanulót és mint szociális lényt is megismerjük. ahol tanít vagy ahol tanítani fog. Különösen áll ez a tanárokról szóló feljegyzéseire. hogy melyek azok a viselkedésformák. és 4. hogy jegyzetelni is kíván. Még az osztályban készült jegyzetek sem tartalmazhatják a gyerekek nevét (a jegyzetek sokszor elvesznek). és elemezze az ő viselkedésüket! Legjobb lenne. milyen típusú diákkal találja a munkát szórakoztatónak és érdekesnek. illetve negatív reakciót váltanak ki önből! A gyerekek összehasonlításakor az alábbi kérdésekre keressen választ: 1. hogy saját értékrendszerét. Sose felejtse el. Elegendő a megszokott órai viselkedés lejegyzése. 1. előbb kérjen engedélyt a tanártól! Bizonyos megfigyeléseket pedig jobb óra után feljegyezni. kivéve az 1. Segítségével megállapíthatja. Milyen a külső megjelenésük? Szép ruhában járnak? Vonzók? Tiszták? Korukhoz képest nagyok vagy kicsik? Fiúk vagy lányok? 44 . Amikor ilyen tanulmányt végez. A gyerekek alaposabb ismerete segíti a tanárt.

Melyek a kedvenc tárgyaik? Mely órákon unatkoznak? Tanulói minőségükben melyek az erős és gyenge pontjaik? Magánszemélyként melyek az erős és gyenge pontjaik? 3. amit a legkevésbé szeretnek. hogy elfogult vele szemben. s a tanár empátiával tekint a diákra. de ne hozza őket zavarba! Ideális esetben a diák nem is tudja. hogy megkezdenénk a megfigyelését. hogy nyitottan forduljon a diákok felé. esetleg egy laptop megfelel. a csoport nagysága. és megerősítik elfogult nézeteinket. használjon a viselkedést minél árnyaltabban leíró kifejezéseket! Jegyezze fel a helyzetre vonatkozó összes releváns információt (tantárgy. Milyenek a szociális jellegzetességeik? Milyen szocioökonómiai háttérrel rendelkeznek? Milyen etnikai háttérrel rendelkeznek? 5. Aki például nem tud több erős és gyenge pontot felsorolni. hogy a pedagógus a diákot csak diákszerepben tudja elképzelni. hogy figyelik. kizökkentő események. akkor az órán kívüli helyzetekben is figyelje meg őt (a szünetben. és a különböző napok feljegyzéseit jól különítse el egymás- 45 . Az osztály életének mely mozzanatait kedvelik a legjobban? Mi az. érdeklődési körük? Mik az egyéni és tanulói erősségeik és gyengeségeik? Az ilyen és hasonló kérdéseken való töprengés és a lehetséges válaszok lejegyzése segíti a pedagógust. próbálja meg azt a lehető legpontosabban megfogalmazni. Az egyszerűség és folyamatosság kedvéért hajlamosak vagyunk a diákok azon tulajdonságait kiemelni. amelyek ebbe nem illenek bele. egy tevékenység szerkezete. vagy amitől a legjobban félnek? Esettanulmány-készítés Az esettanulmányok segítenek legyőzni azt a jellegzetes tanári tendenciát. a helyzet típusa)! Amennyiben sémák fedezhetők fel a viselkedésében. Bizonyos helyzetek között is felfedezhet fontos különbségeket: olykor ugyanaz a diák problematikusnak bizonyul. toll vagy ceruza.Az esettanulmány-készítés technikái 2. Egy gyerek megfigyeléséhez nincs szükség különleges előkészületekre vagy felszerelésre. önhöz vagy a tanárhoz és osztálytársaikhoz? Mi a hobbijuk. hogy önállóan elvégzik a feladataikat? Mennyire érettek? Esetlenek vagy ügyetlenek? 4. és törekedjünk megérteni azt. míg csekély fontosságot tulajdonítunk azoknak. illetve csendes tevékenység. aktív. A figyelem középpontjába az egyéniség kerül. felismerésük segítheti annak jobb megértését. hogy ők mit szeretnének elérni! Először nézzük meg. amelyek beleillenek az általunk alkotott képbe. Segítségükkel egy adott gyerekre vonatkozó ismereteink már azelőtt kibővülhetnek. máskor viszont nem (érdeklődés a téma iránt. napszak. Próbáljuk meg a diákok szemével nézni az osztályt. A megfigyelés ideje alatt vezessen naplót a diákok viselkedéséről! A megfigyelések mellett mindig tüntesse fel a dátumot. nemi hovatartozás. az osztálytársak vagy más. az valószínű. Melyek a legjellegzetesebb viselkedési jegyeik? Sokat mosolyognak? Megköszönik a segítséget vagy a figyelmet? Az átlagosnál többször vagy ritkábban fordulnak önhöz? Gyakran jelentkeznek? Számítani lehet arra. hogy kik is a diákok! Mi jellemzi a hátterüket (életkor. Legyen annyira közel a gyerekekhez. hogy jól halljon és lásson. Ha lehetséges. az ebédlőben és a két óra közötti rövidebb szünetekben)! Ha a növendék magatartása problematikus. az előzmények típusa. és megtanulja más szemmel nézni őket. Egy közönséges notesz. személyek jelenléte). családi háttér)? Hogyan viszonyulnak az iskolához.

majd elutasítja.  Tegyük fel. Lehet. valamit mond. Egy példa. Ron még mond neki valamit. de az is lehet. 1979). McCaslin–Good. lehet. 1985. 1981. de az is lehet. valamire rámutat. De nézzünk egy másik példát! Ron csendben dolgozik. Lehet. Amikor befejezte. Ez talán a legkönnyebben úgy oldható meg. rázza a fejét. hanem inkább az értelmezés példája. fejezet. Ron odanéz. Ron megüti Ralphot. hogy az incidens rasszista jellegű volt. és végiggondolja az óralátogatások tapasztalatait. Ron válaszol. beszél. de ez sok más értelmezésre is ugyanúgy igaz. illetve az értelmezhető tény és maga az értelmezés közötti különbség meglátásához némi gyakorlat szükséges. tesz egy lefelé mutató mozdulatot. amikor eljön az ideje. de számos kitűnő könyvben található idevágó információ (Brenner. Jelen kötetünk terjedelme nem elegendő a különböző interjútechnikák ismertetésére.” Ez ugyan tényszerű információ. és hátulról a fejére csap. Ron agresszíven reagál. akkor a fenti leírás nem annyira a megfigyelés.1. amit ön a megfigyelései alapján gondolt. 2006) szintén hasznos lehet az esettanulmányokra való felkészüléshez. gesztusaik és az interakció jellege ennél egyértelműbben is leírható. de nagyon pontatlan ahhoz. Odafigyel rá. elfordul. ha a naplónak csak a bal oldali lapjaira jegyzi fel a viselkedésre vonatkozó megjegyzéseket. hogy Ralph „provokálta” Ront. beszél. rázza a fejét. Ralph undorodó képet vágva felel. 1996. Értelmezés helyett tények Adatgyűjtéskor jegyezzük le a lehető legtöbb odavágó és értelmezhető információt. és kerüljük az alá nem támasztható és esetleg hibás magyarázatokat! Ennek megvalósítása nem nehéz. hogy Ron elutasította Ralphot. hogy jegyzeteit átvizsgálja. ÉLET A tanterembeN tól! Egy adott napon belül pedig kövesse a napirend beosztását: órák. hogy hasznavehető legyen. az órákon belül a különböző tevékenységek váltakozása stb. és lehet. hogy az órákról és minden másról alkotott véleménye eltér attól. míg Ralph zaklatni nem kezdi. hogy igazak is. és ezzel súlyos rasszista incidens veszi kezdetét. óraközi szünetek. de a homályos információ és az értelmezhető tény. A mondatok ráillenek a tényekre. és kitör a verekedés. és kitör a verekedés. kiderülhet. és egészítse ki annak lehetséges értelmezésével! Fontos. hogy az objektív leírásokat és a szubjektív magyarázatokat elkülönítse. hogy nem. Rohrkemper. Egy kompetens megfigyelő a következőképpen jegyezte volna le a látottakat: Ralph megkopogtatja Ron vállát. hogy a megfigyelő nem hallotta a gyerekek szavait. valamit mutat és beszél. mintha megtámadták volna. lehet. és sértegetni kezdi. A naplóba vezesse be a viselkedés tárgyilagos leírását. Még ha a fiúk szavai nem is voltak hallhatók. A magyarázat aztán a jobb oldalra kerülhet. 46 . Ha feltételezzük. hogy nem. Ralph mutogat. ahogy egyre több információ birtokába jut. Mindez értelmezés kérdése. s a következő feljegyzést készíti: „Ralph megkopogtatja Ron vállát. Etnográfiai tanulmányok olvasása (például Anderson-Levitt. A gyerekek kitűnő információforrásnak bizonyulnak az osztály működését illetően. de ragaszkodjunk a tényekhez. mert ez utóbbi változhat. Spradly. Ralph úgy veszi. hogy nem. 2006. Ralph megharagszik. mutatja neki a feladatát. Amikor interjút készít egy diákkal. hogy a megfigyelést végző személy végignézi a fehér Ron és a fekete Ralph incidensét.

s ezt könnyű meghallani. Ron negatívan reagált. hogy a megfigyelhető viselkedési formákat dokumentálja. amikor megütötte Ralphot. hogy ő sem érti. Mindössze Ron arcjátékának leírása hiányzik és az. Az osztályban gyakran fordulnak elő félreérthető helyzetek. akkor lehet. valamit mutatott a feladatában. amit a másik mondott. hogy esetleg segítséget kért. vagy nem akart segíteni neki. Ennek hiányában azonban az eset magyarázata puszta spekulációra hagyatkozik. de az is lehet. amit ő (Ralph) ostoba kérdésnek tartott. A tény. és arra volt kíváncsi. Az elfogultság kerülése. Ugyanakkor az is lehet. Egy dolog biztos: bármit is mondott vagy kérdezett Ralph. hogy igen. Ha így van. A fiúk gyakran bökik meg egymást. hogy Ron nem értett egyet. vagy a tény. annak semmi köze sem volt a feladathoz. hogy „Ugyan miért kérdeznek tőlünk ilyen marhaságot?” Éppúgy. akkor is sok olyan felesleges részletet gyűjtene össze. hogy Ron érti-e. mert nem reagált rá. Ez segítene megállapítani. amelyeknek az értelmezés szempontjából nincs jelentőségük. arra utal. Ha Ralph a véleményét mondta el valamiről. bár nem egyértelmű. Így azt 47 . vagy a véleményét mondta el. amit éppen csinált: megkopogtatta a vállát. hogy tényleg megtámadta Ralphot.  A viselkedés lejegyzése és értelmezése két különböző dolog. akkor ez szokatlan viselkedés volt-e). valójában lényegtelen? A megfigyelő rendszerint könnyen választ kaphat az ilyen jellegű kérdésekre. ha értelmezésük változik az újabb bizonyítékok/események tükrében. hogy a fejbeütést valóban támadásnak szánta-e (és ha igen. hogy Ralph megzavarta Ront abban. de az is lehet. hogy amit Ronnak mondott. ugyanúgy Ron viselkedése lehetett agresszív is meg nem is. de ez sem biztos. hogy provokálta-e Ront vagy sem. vagy vágnak oda a másiknak pusztán játékból (de nem támadó szándékkal). akkor lehet. és ezért rázta a fejét. hogy eleinte gyakorolnia kell. hogy a megfigyelés során fizikai értelemben is válasszuk el a tényeket tartalmazó lejegyzéseket a megfigyelés magyarázatától. vagy ez volt a válasz a másik kérdésére. még akkor is. mert nem akarta meghallgatni Ralphot. hogy az egyik fiú fekete. Ez többek között lehetett elutasító gesztus. hogy egyszerűen csak a véleményét mondta el. hogy eredetileg olyasmire hívta fel Ron figyelmét. Valójában ki és mivel kezdeményezte a konfliktust? Helyes-e rasszista incidensnek tekinteni az esetet. mert a verekedéssel járó feszült helyzeteket hangoskodás is kíséri. Ron egy fejrázással és néhány szóval válaszolt. Lehet. mire Ralph fintorogva mondhatta. Igazából haragosnak is csak később tűnt. Az első tény az. és lehet. ezért nagyon fontos.Az esettanulmány-készítés technikái Ez a leírás a lehető legtöbb hasznos információt tartalmazza anélkül. Az objektivitás érdekében tehát fontos. A vállkopogtatás szemmel láthatóan nem különösebben zavarta Ront. hogy Ralph valamit mutatott a feladatában. esetleg megtorlásul valamiért. A tények dokumentációja mindig ugyanaz marad. hogy csak egy kicsit durva játékról volt szó. ahogy Ralph viselkedése egyaránt lehetett provokatív is meg nem is. Lehet. Előfordulhat például. s az­ után kísérelje meg a magyarázatot! Elképzelhető. hogy magyarázná az eseményeket. A tanárnak el kell döntenie. hogy milyen magatartást kíván dokumentálni és hogyan. hogy megfelelő módon az általánosság szintjén tudjon maradni. Törekedjen arra. hogy a látottakat ne aprólékosan jegyezze le! Még ha ez lehetséges is lenne. hogy itt is ez történt. hogy provokatív megjegyzést tett. és beszélt is hozzá. a másik meg fehér. hogy miként viselkedett. Ralph gesztusa és arcjátéka válaszként utálatot vagy haragot fejez ki. Ron erre válaszolhatta azt. Az erre a kérdésre adott válasz további kérdéseket idéz elő.

Goodwin (2001) például interjúzott tanárjelöltekkel. hogy a diák két alkalommal is kihívóan viselkedett a tanárral. de nincs elegendő információja. A magatartásra vonatkozó feljegyzéseket az első adandó alkalommal át kell vizsgálni. illetve a magatartás értelmezése is szükséges (Mi sarkallta a viselkedést? Mi volt a célja?). és így akarja elkerülni a hangos olvasást. hogy a diák megtanulta. Ha például megfigyelt valakit. de ha a jövőben a tanár konkrétan erre a viselkedésre figyel akkor. A napfényre kerülő események leírása mellett a magatartás mennyiségi jellegzetességeiről is említést kell tennie (Véletlen volt. ahol segítheti a diák magatartásának megfelelő értelmezését. fejezet. a gyengén tanulónak is lehetnek erősségei. Ez azonban két esetből nem állapítható meg. amely a komoly gondolkozás látszatát kelti. hogy az osztályközeg komplexitása miatt milyen könnyű a diákokat hibáztatni vagy félreérteni. A leendő tanárok sokféleképpen láthatják az esettanulmányok nagy hasznát. hogy hangosan olvasson. Lehetséges. hogy a gyerek milyen szinten olvas. igyekezzen megállapítani. aki vitába keveredett az osztálytársaival. vagy szándékos? Volt-e benne valami szokatlan vagy figyelemre méltó?). és rendezheti feljegyzéseit. Ugyanakkor azt is egyértelműen jeleznie kell. megállapíthatja. hogy idővel a tanárjelöltek sokkal összetettebb módon szemlélték a gyerekeket. hogy a diák magatartásán miként lehetne változtatni. és megállapította. Amennyiben feljegyzései bizonyos hipotézist sugallnak ugyan. Lehet. hogy rámosolygott a tanárra. hogy a jövőben erre építse az adott diákkal való interakcióit. Hasonlóképpen helyénvaló azt állítani. hogy mindent értelmezni tud. ha azt mondanánk. Goodwin arról is beszámolt. hogy ez az eset mindössze néhány percet vett igénybe.1. Szükséges. akkor részletesen le kell írnia. vagy a viselkedés mélyebb megértésére van szükség? Keressen olyan eseteket. Esetleg nem tud jól olvasni. sőt akár azt is írhatja. akkor az már maga az értelmezés. Tegyük fel. de az esetekre vonatkozó jegyzetének teljesnek és egyértelműnek kell lennie. ahogy a kiemelkedően jól tanulónak is vannak gyenge pontjai. hogy meleg barátságosságról tett tanúbizonyságot (nem megelégedettségről). Mit csinál a növendék akkor. hogy az esettanulmányok készítése során ráébredtek arra. még milyen típusú információra van szüksége! Kiderülhet. amikor felkérték. hogy a diák mit csinált az óra többi részében. amellyel azt kellően igazolhatná. hogy a gyerek láthatólag elmélyülten gondolkodott. amikor az osztály olvasást gyakorol. hogy mi történt. Nem biztos. hogy a diák mosolygott. hogy kiemelje a megfigyelt diákkal kapcsolatos kérdéseit érintő. Éppúgy. hogy biztosan a problémán és annak megoldásán gondolkodott. releváns információt. és jobban hajlottak nagyobb felelősséget vállalni a tanulásukért. tisztázhat bizonyos megjegyzéseket. De az már szubjektív értelmezés lenne. emellett annak is szerepelnie kell a feljegyzések között. 48 . és az időt a probléma megoldásával töltötte. s erről az órát vezető tanárnak is tudnia kell. amikor nem rendetlenkedik? Ez a kérdés a figyelmet a pozitív viselkedés megfigyelésére irányítja. Amikor a magatartásra vonatkozó megjegyzéseket újra átnézi. amikor egy bizonyos séma jelentkezése várható volt. A kiegészítő információt aztán bevezetheti naplója megfelelő oldalára. de mégsem következett be! Mindez ötleteket adhat arra nézve. keresse a kölcsönviszonyra és az ellentmondásokra utaló jeleket! Próbálja meg azonosítani az ismétlődő viselkedésmintákat! Jól ismert mintákról van-e szó. hogy a jövőben bizonyos konkrét helyzeteket kell megfigyelnie. de ha azt jegyzi fel. hogy álmodozás közben olyan testtartást vegyen fel. A tanár ekkor kiegészítheti a dokumentációt az első magyarázatokkal. de egyidejűleg mindent a kellő megvilágításba kell helyeznie. hogy ez egyfajta védekezés. és pontosságukat ellenőrizni. ÉLET A tanterembeN leírhatja.

másik három pedig egyéni számítógépes munkát végez. ha először csak néhány gyerek magatartását követjük figyelemmel. négyen a helyükön olvasnak. amikor a tanár már fel is hívott valakit. hogy hány diák jelentkezett egy kérdés megválaszolására. hogy megértsék a serdülők bonyolult világát. Goodwin (2001) állapította meg a következőt: A kulcsfontosságú pillanatok vagy fordulópontok jelentősége abban rejlik. Míg a tanár egy olvasást gyakorló csoportnak ad utasításokat. elsődleges célja a diák avatott megértése. Többé nem a tanítványát hibáztatja. és azt is jegyezni kívánja. Nincs olyan látogató. négy gyerek esetleg egy természettudományos kísérletet végez.) Az esettanulmány hasznát mások is megállapították. o. vagy vannak köztük olyanok. (16. hogy az esettanulmánnyal összefüggő gyakorlatok hozzájárultak ahhoz. ha valami nem megy neki. Az ő viselkedésük valószínűleg tükrözni fogja. kisebb csoportot (például gyengén tanulók). a másik lány. hogy észrevegyen bizonyos kulcsfontosságú pillanatokat. Előfordul azonban. Elmerülnek-e munkájukban? Milyen sokáig dolgoznak önállóan a helyükön? 5. hárman kazettát hallgatnak a terem erre kijelölt pontján. de a többiek még dolgoznak? 49 . akik csak ritkán fordulnak hozzá segítségért? 3. Kér-e mindegyikük segítséget a tanártól. s ezt a felelősséget nem lehet áthárítani rá. nem pedig a „helyre tétele”. Milyen gyakran jelentkeznek? 2. hogy a hallgatók hatékonyabban alkalmazzák elméleti tudásukat a középiskolás diákok megértésére. hogy az illető jelentkezett-e vagy sem. az jelentkezett-e vagy sem. Az eset kibontakozása mintegy kényszeríti a tanárképzős hallgatót. ami ebben a közegben történik. Még a viszonylag egyszerű tevékenységek kódolása is lehetetlenné válhat. két közepesen és két gyengén tanulóra. mindegyik szinten az egyik legyen fiú. hogy a hallgató nemcsak megtanul más szemmel nézni arra a gyerekre. hogy a megfigyelő még mindig a kezeket számolja. hanem ráébred arra is. vajon hasonló körülmények között a tanár másokkal miként bánik. a megfigyelő személy fel akarja tüntetni. hogy azt szeretnénk tudni. ha egyidejűleg történnek. hogy mi történik az osztályban. hanem igyekszik rájönni. hogy tényleg megtanulja az anyagot. hogy mit kell tennie ahhoz. vagy válasszon egy adott. például két jól. intenzív megfigyelésük tehát sokat segíthet. Milyen gyakran dicséri a tanár a különböző szinten tanulókat? 6. A megfigyelés egyszerűsítése Az esettanulmányok igen alapos információt szolgáltatnak a megfigyelt diákokról. Mondjuk. hogy – mint tanár – a diák tanulásáért ő a felelős. Mivel foglalkoznak azok. Összpontosítsa figyelmét bizonyos diákokra. aki mindent meg tudna figyelni.A megfigyelés egyszerűsítése Az esettanulmány célja a diák megértése. hiszen az osztályban nagyon gyorsan peregnek az események. Ez már csak a bonyolult tárgyi környezet miatt is nagyon nehéz feladat. Könnyen előfordulhat. majd jegyezzen le róluk néhány dolgot! A következőket írhatja le: 1. Roeser (2002) kimutatta. hogy akit a tanár felszólított. Milyen hosszan tart az olvasás a csoportok számára? 4. Ámbár az esettanulmány készítése valamennyire a tanításra is hat. Nagymértékben segíti például a leendő tanárokat abban. akik már befejezték a kísérletet. Az ilyen nehézségek leküzdésének egyik kitűnő módja – különösen a megfigyelés kezdetekor –. amelyek fölött különben átsiklana. akiről az esettanulmányt készítette. s azt már nem fogja tudni.

77 16+10 26 Általános óramegfigyelési terv Hogy valaki mit figyel meg egy órán. az helyzetről helyzetre és személyről személyre változik. előfordulhat. és az így kapott értéket elosztjuk a megfigyelési adatok összegével. Talán így lehet a legjobban eldönteni. függelékben és a többi fejezet végén található függelékekben közölt megfigyelési lapok az egyes gyakorlatok után megbízhatóan használhatók. míg a másik csak négyet. Nem fog zavarni minket. Van. Először is a megfigyelők gyakran úgy próbálják legyőzni a feladat nehézségeit. ha a megfigyelni kívánt magatartástípusok számát előre megszabjuk. hogy valóban azt jegyeztük-e le. és hogy személyes elfogultságunk nem játszott-e közre az események dokumentálásában. és ha a megfigyelő személy látni szeretné. akik két-három tanár órájára is bejárnak. de sajnos így a hangsúly nem a megfelelő helyre kerül. hogy egyikük tizenhat ilyen kérdést számol meg. Tanár szeretne lenni. különösen akkor. míg mások megmaradnak ugyanannál a tanárnál. ha tanáruk megfelelően felkészíti őket. így nem kell töprengeniük rajta. és ha a megfigyelő személy helyesen viselkedik. Jobb.1. ÉLET A tanterembeN A másik hasznos stratégia. Különösen igaz ez a pedagógus szakos hallgatókra. Az alapos megfigyelés kulcsa a diákok reakcióinak vizsgálata. Lehet. hogy kizárólag a tanárra figyelnek. fejezet. Vannak. van. ha egy ideig csak bizonyos magatartásformákat figyelünk meg. ha túl sok mindent akarunk megfigyelni. hogy ne zavarják meg az osztály természetes viselkedését – vagyis ahogyan a diákok akkor viselkednének. Ha a tanár a saját és tanítványai viselkedéséről releváns visszajelzést szeretne kapni. A megfigyelések megbízhatósága Saját megfigyeléseink pontosságát azzal mérhetjük le. mert sok feladatot 50 . A két megfigyelés Emmer és Millett (1970) egyszerű képlete segítségével egyeztethető: A–B A+B A képlet tulajdonképpen azt jelenti. A másodikosoknak például ennyi elég is: „Ramon tanár bácsi ma és az egész héten velünk lesz. Az A mindig a nagyobb számot jelenti. főleg a kisebbek hamar alkalmazkodnak a látogató jelenlétéhez. akkor mindkettejüknek vigyázni kell arra. és kérdezősködniük sem szükséges. akik nagyon szeretnék tudni. A fejezet végén az 1. A gyerekek. ami történt. hogy az egyik megfigyelő heti nyolc órát tölt az osztályban. ha nem lenne jelen látogató. Mindezen különbségek ellenére az óralátogatás bizonyos általános alapelvei minden helyzetben érvényesek. Ha a megfigyelők egy videofilm nézése közben a tanár elméleti jellegű kérdéseit jegyzik. A fenti példa számait használva tehát az egyeztetés eredménye a következő lenne: Egyeztetés = 1 – 1– 16–10 6 =1– = 1 – 0. míg a másik csak tízet. hogy milyen is valójában egy osztály élete. aki tízre is. hogy a két megfigyelő számadatait kivonjuk egymásból. hogy mit is csinál egy tanár. majd új sorozatot kezdünk. és 5–10 dolognál többre nem figyelünk.23 = 0. ha jegyzeteinket másokéval összehasonlítjuk. A pedagógus röviden magyarázza el. aki hat dologra tud odafigyelni. következésképpen nem tudunk objektív jegyzeteket készíteni. Nagyon zavaró lehet. hogy a vendég miért jött.

de ezeket csakis eszközöknek és nem szabályoknak szabad tekintenünk. hogy a tanterem akciózónái mindig az első sorra és a középső padsorra esnek. Az akciózóna-elmélet hasznos az osztályban előfordulható lehetséges problémák azonosítására. a figyelmük a látogatókra terelődik. és hogy miként reagáljon arra. hogy megszólaljanak.A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata akarunk befejezni. Azt sugallja. Bebizonyosodott tehát. (Bizonyos egyetemek pedagógiai asszisztensi szolgálatot is követelnek a hallgatóktól. hogy hol fog ülni. hacsak nem aktív résztvevőként is jelen van az órán. hogy kerüli a gyerekekkel a szemkontaktust.) A megfigyelő ne kezdeményezzen semmilyen kontaktust a gyerekekkel. mielőtt megkezdenék a gyakorló tanítást. hogy az akciózónák sokfelé lehetnek a teremben. Az ilyen viselkedés zavarja a tanárt és a diákokat. vagy nem kezd segíteni nekik a feladatok megoldásában. különböző tanulmányi eredményű növendék intenzív megfigyelését tervezi. Ezeken a megbeszéléseken a megfigyelést végző személy életrajzi és egyéb adatokat gyűjthet a diá­kokról (például ülésrend. akkor azt hihetjük. Mindazonáltal voltak olyan termek is. olvassa el ennek a fejezetnek a függelékét! A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata A kutatási eredmények és elméletek bizonyos támpontot adnak ahhoz. hogy a tantermek falán lévő szemléltető dekoráció az osztályba járó diákok szocioökonómiai státuszától (SZÖS) függően változó gyakorisággal fordul elő. hogy ha két megfigyelő dolgozik az osztályban. Az ilyen jellegű információ kifejezetten szükséges. mint a máshol ülők. Aki többet szeretne tudni az összetettebb megfigyelési módszerekről. Gondoljunk például Adams és Biddle (1970) úgynevezett „akciózónáról” alkotott elméletére! Vizsgálataik szerint az első sorban és a középső padsorban ülő diákoknak több esélyük van arra. hogy ez az elmélet értékes eszköze az órai tanítás elemzésének. hogy a máshol kialakult zónát nem veszi észre. A következő fejezetek végéhez csatolt megfigyelési lapok használatához szükséges információ e fejezet végén található meg. Mielőtt az óralátogatásokat megkezdené. nem hagyja magát bevonni hosszú beszélgetésekbe. mint a többieknek. tanulmányi eredmény). ahol azt Adams és Biddle megállapította. és ne tegyen olyasmit. a megfigyelő személynek meg kell beszélnie a tanár­ral. ha valamelyik megszólítja. hogy miként kezelik azokat. hogy a tanterem bizonyos pontjain elhelyezkedők többször kapnak lehetőséget a reagálásra. ha a látogató csak néhány. Ha azonban ezt az elvet túlságosan szó szerint vesszük. Kérem. hogy milyen sok a dolgunk. Amennyiben a megfigyelő csak egyet keres megfigyelései során. Alhajri (1981) vizsgálata kimutatta. akik mindenképpen szeretnének megismerkedni a vendéggel. A tanár és a megfigyelő egyezzenek meg abban. ne cserélgessék a jegyzeteiket stb. ámbár szinte minden osztályban volt ilyen terület. akkor ne beszélgessenek. de az is kiderült. hogy miként gondolkozzunk a tanításról. mégis kiváló 51 .” A megfigyelő azzal segíthet. hogy jól tudja végezni a munkáját. hogy ti se zavarjátok őt. s ezzel megváltozik természetes viselkedésük. és tudja. Duke (2000) megállapította. ahová magas SZÖS-sel rendelkező gyerekek jártak. hogy az általa tanulmányozott harminckét osztály közül csak egynek volt ugyanott az akciózónája. az írás-olvasás tanulását támogató szemléltető dekoráció nagyobb arányban volt jelen. lehet. ahova alacsony SZÖS-sel rendelkező gyerekek jártak ugyan. Azokban az osztályokban. hogyan fogják bemutatni a gyerekeknek. amivel felhívja magára a figyelmet (például nagy zajjal tép ki lapokat a noteszéből)! Különösen fontos.

receptként használjuk. A hazai szakmai szóhasználatnak megfelelően itt (!) azt a tervet jelölő kifejezést alkalmazzuk. hogy egy bizonyos program során a tízperces házi feladatok hatékonynak bizonyultak. A kutatásokból származó koncepciók hatékony alkalmazása sokféle formát ölthet. hogy figyelemmel kísérje a szakmai kutatások eredményeit.   Az eredetiben a curriculum szó szerepel. Tény. egy adott tanári magatartás pedig megfelelhet az egyik helyzetben. amikor hetekre be kellett osztani a frontálisan tanítandó anyagot. függetlenül attól. Fenstermacher (1983) különbséget tesz a kutatások szerkezeti és személyes értelmezése között. a tervet tanmenetnek nevezték. Esetenként bizonyos különbség egyébként helyénvaló lehet. amely időbeosztás nélkül. hogy az elmélet mennyire egyértelmű vagy releváns. hogy mindez mennyire érvényes abban a helyzetben. Ezzel szemben ha a vizsgálati eredmények személyes értelmezését választjuk. de az is fontos. A tanár mint döntéshozó A pedagógusnak olyan döntéshozó személynek kell lennie. Ugyanakkor olyan szempontról van szó. amelynek tanulásában azonos időpontban a különböző diákok másutt tarthatnak. Feltétlenül szükséges. A hetekre beosztott „tananyag” a differenciálásnak mond ellent. (A szerk. hogy mi történhet egy olyan osztályban. és nem kínálnak recepteket a tanításhoz. Ehelyett használatos a tanítási program kifejezés. amelynek alapján a tanár tanít. A pedagógus számára lehetővé kell tenni. hogy az eredményeket miként alkalmazza. és ötleteket keressen nevelő-oktató munkája elemzéséhez. Ha például a vizsgálatok kimutatják. hogy állandóan visszatekintsen az órai élményekre.1. amelyben ő tanít. hogy a kutatási eredmények nem adnak választ eljárásbeli kérdésekre. amelyre érdemes emlékezni. A fenti vizsgálati eredmények viszont arról már nem szólnak. A szerkezeti értelmezés azt jelenti. és tanítási stílusával alkalmazkodjon a diákok igényeihez. és hogy eredményei mennyire lehengerlőek. Következésképpen ez az adat nem utal arra. aki megérti. fejezet. hogy hozzáférhessen a friss kutatásokon alapuló ismeretekhez – az óralátogatások során szerzett ismeretekhez. akkor a tanítványai igényeit figyelembe vevő tanáron múlik. és saját véleményt alkosson e tudás értékéről és arról. A tanítási közeg komplexitását és eltérő voltát figyelembe véve a kutatási eredményeket mindig az adott tanár és iskola függvényében kell értelmezni. egymásra épülő lépésekben tartalmazza azt a tananyagot. a szerkezeti értelmezés minden tanárnak tízperces házi feladatokat javasolna. azaz a tanítási programot. konkrét körülményeihez kell igazítania. ÉLET A tanterembeN segédanyag állt a rendelkezésükre.) 13 52 . hogy minden alacsony SZÖS-sel rendelkező első osztályban változtatásra lenne szükség. amikor ilyen osztályokat látogatunk. de egy másikban már nem. valamint tanítási programjának13 és tanításának állandó fejlesztéséhez. hogy visszatekintsen. ahol a szemléltetőanyag szegényes. Fontos. hogy a kutatási eredményeket mintegy válaszként. amelynek a fejlesztését a szerző hangsúlyozza. Korábban. hogy az ismereteket a saját.

milyen volt az első igazgatója stb. és érzékenynek kell lennie a tanítási kontextusra. A megfigyelés alatt a személyes elfogultság csökkenthető. és osztálytermi megfigyeléseinkből húzhatjuk a legnagyobb hasznot. Az osztály komplexitását sok tényező okozza. hogy bár a kutatások és főként az órai megfigyelésekből származó adatok nagyon fontosak. hogy a pedagógus aktív döntéshozó szerepet tudjon vállalni. Az aktív döntéshozás pedig hatékony tanítást eredményez. ami az osztályban történik. a tanterv és a tanítás megbeszélése a kollégákkal). Szerencsére vannak iskolák. hogy miként lehet egészen minimálissá tenni az óralátogató személy osztályra gyakorolt hatását. Azok lesznek a legaktívabb döntéshozók. de mégis jelentős módon – befolyásolhatják döntéseit. a gyakorlati munkát mégsem irányíthatják. A nevelőnek tisztában kell lennie az őt alakító. és a tanárokat (és a diákokat is) annyira leköti az eseményekre való reagálás. Ezek a tapasztalatok ugyanis munka közben – ha nem is erőteljesen. és akik folyamatosan visszatekintenek saját munkájukra. Másodsorban a pedagógust ritkán figyelik meg rendszeresen. Javaslatokat tettünk olyan gyakorlatok végzésére. és ez a hiányosság befolyásolhatja munkájuk hatékonyságát. 53 . s ide nemcsak a tanítási stratégiák tartoznak. és használja fel őket pedagógiai céljai eléréséhez! A hatékony tanár egyúttal aktív döntéshozó személy is. A tanár építse be az adatokat saját meggyőződés. Először is a tanterem igen mozgalmas tér. hanem a diákok fejlődésével. akik figyelemmel kísérik a tanításra és tanulásra vonatkozó kutatásokat. hogy kevés idejük marad azon gondolkozni. tanárai milyen tanítási és irányító stratégiákat használtak. (2) csak bizonyos viselkedésformákra koncentrálunk. Képesnek kell lennie a visszatekintésre (például a tanóra folyamatainak elemzése. ha (1) tisztában vagyunk elfogultságunkkal. és kialakítsa saját tanítási stílusát. hogy miként növelhetné hatékonyságát. a látogatás rendszerint értékelés céljából történik. ahol ezen a téren már változás tapasztalható. Elfogultságunk ellen a viselkedés objektív dokumentálásával küzdünk. Végezetül megemlítettük. (3) és ha saját megfigyeléseinket összehasonlítjuk másokéval. Ahhoz. akik odafigyelnek saját fejlődésükre. hogy az osztály komplexitásából eredő nehézségeken némiképp enyhítsünk. Ha kap is óralátogatót. mit is csinálnak.és értékrendszerébe. hogyan végezze megfigyeléseit a lehető legkevésbé feltűnő módon. tisztában kell lennie a munkájához szükséges alapvető ismeretekkel. amelyek az objektív megfigyelést segítik. saját tanulmányi élményeivel (például gyerekkorában a családban hogyan beszélték meg az iskolai dolgokat.Összegzés ÖSSZEGZÉS A pedagógusok nem tudnak mindenről. Ennek a problémának legalább két oka van. Ezenkívül szó esett arról is. illetve a számára legfontosabb oktatási célokra. tehát csak ritkán kap értékes információt arra nézve. tanulási stílusával és motiváltságával kapcsolatos ismeretek is.).

Látogasson meg egy tanórát. hogy ha a tanárnő tovább vizsgálódott volna. Írjon saját bevezetőt ehhez az órához! Milyen lépéseket kellene tartalmaznia egy jó bevezetésnek? Miért? 6. Tanítás közben igyekezzen megfigyelni saját viselkedésének bizonyos aspektusait (például a tényekre vonatkozó és az önálló gondolkodást serkentő kérdések aránya). Miért fontos. ahogyan Sally bevezette az óráját. hogy e könyv elolvasása után össze tudja hasonlítani saját gondolatait a könyv által javasoltakkal! 2. Kritikával szóltunk arról. ÉLET A tanterembeN JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÉRDÉSEK 1.1. és keressen négy példát arra. az hogyan változtatná meg az óráról alkotott véleményét? 3. hogy ön milyen kérdéseket tett volna fel! 4. kezdeményezés. amit hall. Eleinte a legtöbben nehéznek találjuk saját tanításunk megfigyelését. Olvassa el még egyszer a Sally Turner órájáról szóló részletet. és határozza meg azt a tíz legfontosabb készséget. akkor hogyan értékelné azt. milyen kérdéseket tenne fel neki? Miért? Ha többletinformációhoz jutna. hozzáállást és viselkedésformát. A viselkedési formák kétértelmű jellegének alaposabb vizsgálata (és magyarázata) érdekében gondolja végig. de idővel ez kön nyebbé válik. hogy ezen az évfolyamon hatékonyan tudjon tanítani! Őrizze meg a listát. vezetői magatartás) mit jelentenek az ön számára! Milyen magatartásforma jelezné a megfelelő kezdeményezőkészséget egy elsős és egy hetedikes osztályban? 10. azt a másik illetéktelen beavatkozásnak vagy agresszivitásnak tekinti. vagy nézzen meg egy beszélgetésről készült videofelvé telt! Gyűjtse össze. amellyel leírható az osztály viselkedése. Gondoljon arra az évfolyamra.) 54 . ahogyan Sally a diákok teendőit megfogalmazta? Alkalmazkodnia kell-e a tanításnak a diákok jellegzetességeihez? Magyarázza meg válaszát! 8. és számítsák ki megfigyelésük egyeztetett értékét! (Lásd A megfigyelések megbízhatósága című részt. amelyeket mi nem említettünk? Indokolja meg. hogy csak a szemlélő észlel gondokat. amelyre a pedagógusnak szüksége van ahhoz. mint a tanárnőéi? 7. fejezet. Olvassa el újra Sally kérdéseit! Miként lehetne javítani rajtuk? Alkosson minél több saját kérdést! Az ön kérdései miért jobbak. Ha megbeszélhetné Sally Turner óráját a tanárnővel. hogy ezeket miért tartja fontosnak! 5. és a jelentős események felismerhetők? 12. Értékeltük Sally tanítását. b) reagál egy diák válaszára. ha hangfelvételt készített az óráról! 11. amelyet tanít (vagy tanítani szándékozik). hogy a megfigyelő személy birtokában legyen egy olyan fogalmi rendszernek. c) dicséri meg a diákokat! Hasonlítsa össze saját eredményeit egy másik megfigyelőéivel. hogy a tanár hány alkalommal a) kérdez. Amit az egyik megfigyelő helyénvaló kíváncsiságnak vagy kezdeményezésnek fog fel. hogy saját emlékezete mennyire egyezik egy óralátogató feljegyzéseivel vagy azzal. Ha Sally osztálya kizárólag a nagyvárosok zsúfolt. Ön megállapít-e olyan tanári erényeket és gyengeségeket. akkor jobb válaszokat kaphatott volna! Írja le. Előfordul. Hogyan jellemezné Chavez tanárnő viszonylagos erősségeit és gyengeségeit? 9. elszegényedett negyedeiből származó vagy csak kertvárosi gyerekekből állna. és nézze meg. hogy bizonyos kiválasztott magatartásformák (például együttműködés.

hogy pontosan megőrizhesse a beszélgetés lényegét! 6. mikor és milyen tevékenység során ment végbe! 4. szó szerint idézzen. ahogy az megtörtént! 2. Green–Camilli–Elmore. A következőkben négy megfigyelési módszert mutatunk be. Erickson. hogy miként reagál egy adott helyzetre). 1986. amely lehetővé teszi. amely arra irányul.1. 2006. Azonosítsa a kulcsszereplő alapvető cselekedeteit és szavait! 3. hogy a megfigyelő személy leírja az egyes diákok és a tanár között végbemenő interakció-típusokat. Tartsa meg az események sorrendjét! 7. Jegyezze fel. A történet legyen objektív. Ahol csak lehet. illetve hogy az osztály miként reagál a tanár megnyilvánulásaira. A lehető leghamarabb jegyezze le az esetet úgy. és maguk a megfigyelési módszerek is egyre változatosabbak lettek (Brophy. hogy a tanár miként kezeli az egész osztályt.1 Függelék 1. hogy az eset hol. a Michigani Egyetem tanárai dolgozták ki a hallgatóik számára. hogy a diák elsajátított vagy alkalmazott valamilyen elméletet (például több rövid történet segítségével illusztrálható.1 FÜGGELÉK az első fejezethez Megfigyelési módszerek A pedagógusképzésben és a kutatások terén is egyre inkább terjed a megfigyelési módszerek használata. Ezután az Emmer-rendszert mutatjuk be. Ezt követi a Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszer ismertetése. amely hatékony eszköze a különböző módszerekkel összegyűjtött történések. Ezek közül az elsőt Phyllis Blumenfeld és Samuel Miller. b) Jelzi. 2006). hogy a kivonás megtanulása után miként használta ismereteit egy másik tantárgyon belül felmerülő probléma megoldására vagy a tanórán kívül). 2006. Végül Nell Duke. A kulcsszereplő cselekedeteinek és szavainak leírását egészítse ki a helyzetben részt vevő többi személy reakcióival! 5. A szókincs megfigyelése: Blumenfeld és Miller Elbeszélő stratégiák ■ Rövid tör téneteket tar talma zó jegy zetek Jellegzetességei a) Rövid jelenettel vagy illusztrációval ismerteti egy diák viselkedési mintáját vagy tanulási stílusát (például több rövid történet segítségével illusztrálható. pontos és kerek (ne értelmezze)! 55 . Evertson–Green. jelenségek és a gyakoriságukat számba vevő információk rögzítésének. Eljárás 1. a Michigani Állami Egyetem tanára által végzett etnográfiai munka rövid leírásával zárjuk a fejezetet.

hogy mit nem tettek meg! 9. videofilmfelvevő)! ■ A rövid tör ténetek és a folyamatos feljegy zések összehasonlítása Az összehasonlítás szempontjai a) A megfigyelés időtartama A rövid történetek feljegyzése rövidebb megfigyelési időt igényel. fejezet. hogy csak annyit mon­ dana: a tanár csendet kért)! 6. Ahol csak lehet. Mindig írja le azt is. hogy a leírás maga tisztán. illusztratív epizódokat olvashatunk. mint a rövid történetek. Megfigyelői magyarázatát mindenütt tegye zárójelbe. amit a megfigyelt személy mond. és általában rögtön az eset után kerül rá sor. időrendbeli leírásával találkozunk (szemtanú beszámolója). ami a helyzet során ezt a magatartást befolyásolja! 3. akkor teljes mértékben el tudja képzelni a történteket. használjon megfigyelési eszközöket (magnó. (Ha arra kíváncsi. és általában huzamosabb ideig végezzük. és ahogyan reagál az adott helyzetben! 4. hogy a tanár hatékony kérdésfeltevési stra­ tégiákat használt-e. A megfigyelés alanyával interakcióba lépő minden személy cselekvésének leírásakor is jegyezze le a „hogyant”! (A hangsúly a részleteken legyen. 56 . hogy ha valaki más később elolvassa őket. ahol egy diákról tömör. amelyeket később átvizsgálva kiszűrheti. ÉLET A tanterembeN ■ Folyamatos feljegy zések Jellegzetességei a) A folyamatos feljegyzések oly módon számolnak be az eseményekről. Maradjon a lehető leghűségesebb ahhoz. elkülönítve emelkedjen ki! 5. A magatartást pozitívan írja le: ne arra koncentráljon. illetve hatástalan kérdéseket. itt a viselkedés és az esemény helyszínének részletes. b) A rövid történetekből álló feljegyzésekkel ellentétben. készítsen folyamatos feljegyzéseket az órákról. folyamatos. hogy „hogyan” ment végbe egy cselekvés (például a tanár éles hangon csendet kért és jobb kézzel a diákokra mutatott. Minden cselekvés esetében a történés sorrendjében írja le az eseményeket! 8. ne a következtetésen!) 7. A megfigyelés kezdetén írja le a helyszínt! 2.1. fényképezőgép. hogy a tanár mikor tett fel hatékony. tesz. A folyamatos feljegyzéseket az esemény közben készítjük. c) A folyamatos feljegyzések jól használhatók egy probléma vagy egy viselkedési minta eredetének megkeresésére. ahelyett. b) A részletességről A folyamatos feljegyzések több részlet dokumentálását igénylik. Koncentráljon a megfigyelt személy magatartására és mindarra.) Eljárás 1.

hogy a megfigyelés meddig fog tartani. míg a folyamatos feljegyzések a szó szerinti dokumentáláshoz hasonlítanak. (2) dolgozik. amelyet a következőképpen definiálhatunk: (1) elmélyülten dolgozik. c) Ezt a viselkedést ezután az adott személy megszokott magatartási mintájának tekintjük. átlagosan legalább tizenöt percenként egyszer. s nem a különböző helyzetekről különböző időben összegyűjtött bizonyítékok. egyenként egyórás periódusok során). Ezek az események ábrázolásai kivonatos. Azonosítsa a rendszeresen mutatkozó magatartásformákat. (3) nem dolgozik. hogy megértse a két módszer közötti hasonlóságokat és különbségeket! ■ Időgyakorisági minta Jellegzetességei a) Időgyakorisági minta gyűjtésekor a viselkedésformákat ismétlődő időközönként. és így tovább. hogy mások is egyetértsenek a megfigyelés fókuszával! Például a feladat megoldására vonatkozó viselkedés. inkább naplóbejegyzésekhez hasonlók. csendben mással foglalkozik. Olvassa el a levezetésükkel kapcsolatos információt. zavaróan viselkedik. c) A figyelem terjedelme Bár mindkét megfigyelési mód adott diákra/diákokra és esetre/esetekre koncentrál. majd tart 7 perc szünetet. de nem elmélyülten. a folyamatos feljegyzések lényegesen több információt tartalmaznak a környezeti tényezőkről. illusztratív jelenetekben. arról nem készül feljegyzés. és határozza meg őket úgy.) Ha a vizsgált magatartásforma a hétperces várakozási idő alatt jelentkezik. A rövid történetek kevésbé tudományosak. Határozza meg. 57 . különböző időperiódusokban figyelik meg (például egy adott viselkedés dokumentálása tízpercenként négy. Eljárás 1. b) Az időgyakorisági minta gyűjtése csak akkor helyénvaló.1. A gyakoriság számlálása Két gyakoriságszámláló módszert mutatunk itt be.1 Függelék Ezenkívül a folyamatos feljegyzések jóval kisebb hangsúlyt fektetnek a megfigyelő benyomásaira és értelmezéseire (az ilyen jellegű megjegyzések mindig zárójelbe kerülnek). ezt újabb 3 perc megfigyelés és 7 perc szünet követi. és hogy ezen időtartamon belül hány megfigyelési alkalomra lesz szükség! (Például három egyórás periódus a matematikaórák során. az egyik az időre. a másik az esetek előfordulására vonatkozik. 2. ha a magatartásforma viszonylag gyakran fordul elő. d) Rendszeresség A rövid történetek általában nem szolgálnak szisztematikus bizonyítékokkal. (4) nem dolgozik. amikor öt gyerek feladatmegoldó viselkedését fogja vizsgálni 3 percig.

segítséget kérnek. mikor és milyen hosszan kíván vizsgálni annak érdekében. majd lejegyzi (például minden kiválasztott és valóban megmutatkozó viselkedésformát dokumentál). egyenként 40 perces periódus. valamilyen tárgyat a szeme elé tartanak. ÉLET A tanterembeN ■ Esetgyakorisági minta Jellegzetességei Esetgyakorisági minta gyűjtésekor a megfigyelő személy megvárja a kiválasztott viselkedésforma jelentkezését. hogy viszonylag rövid idő alatt nagyszámú megfigyelést végezzünk. hogy hányszor és alkalmanként milyen hosszan végzi a megfigyelést! (Például tíz. zavaró módon viselkednek. 58 . hogy gyakran forduljon elő.) ■ A z idő . s nem szükséges. hogy milyen magatartásformát. Esetgyakorisági minta gyűjtésekor a vizsgált magatartásforma minden egyes jelentkezését lejegyezzük. Határozza meg. Eljárás 1. ha a megfigyelési időben jelentkeznek. c) Mindkét módszer esetében a megfigyelő személy dönti el. hogy milyen magatartásformát kíván vizsgálni! (Például a diákok miként hívják fel magukra a tanár figyelmét akkor.1.és a z esetgyakorisági minta gyűjtési módszerének összehasonlítása a) Mindkét mintagyűjtési módszer hasznos a magatartásformák és az események előfordulási gyakoriságának megállapítására.) 2. és azokat is csak akkor.) 3. elé állnak. Döntse el. fejezet. hogy milyen típusú viselkedést akar dokumentálni! (Például a nevén szólítják a tanárt. Döntse el. hogy az adott diák viselkedésére tipikusan jellemző példakészletet kapjon. b) Időgyakorisági minta gyűjtésekor csak a gyakran vagy rendszeresen előforduló viselkedéseket számoljuk. amikor a helyükön dolgoznak. amikor a gyerekek a helyükön dolgoznak. s mindkettő lehetővé teszi.

s ehhez nem kell részt vennie a témát átfogó képzésen. hogy a diákok mit csinálnak még a megfigyelés ideje alatt. – A kérdéses problémán kívül a tanár nem fogja tudni. hogy a diákok mit csinálnak még a megfigyelés ideje alatt. mint amilyennek tűnik (például a kérdés megfogalmazása befolyásolhatja a választ). hogy a diák mit fog tenni az adott helyzetben (érvényesség). az összehasonlítás egyének és osztályok között is lehetséges. lehetővé teszi a gyerekek vagy az osztályok összehasonlítását. lehetővé teszi a gyerekek vagy az osztályok összehasonlítását. – A kérdések megalkotása nehezebb feladat lehet.1 Függelék A pedagógiai tudatosság növelése óralátogatással Módszer Esettanulmány leírása Fókusz Egy diák Előnyök/Hátrányok + Az egyének cselekedeteiről bőséges. + Megadja egy adott időn belül előforduló viselkedés gyakoriságának számát. részletes beszámolót tartalmaz. Az előfordulások gyakorisága Egy diák Kiscsoportok Az osztályban végzett megfigyelések skálája (OMS) Egy diák Kiscsoportok Az egész osztály Kérdőív Egy diák Kiscsoportok Az egész osztály 59 . + Lehetővé teszi a tanár számára. – A leírást befolyásolhatja a megfigyelő elfogultsága. – Rendszerint a megfigyelő személy képzése hosszabb ideig tart. – A válaszok nem feltétlenül jelzik. – A kérdéses problémán kívül a tanár nem fogja tudni. ha a kérdőívet egy másik alkalommal is kitöltetjük (megbízhatóság). – A levont következtetések nem feltétlenül érvényesek másokra vagy az adott diákra egy másik tanórán.1. + Mivel a diákok ugyanazokra a kérdésekre válaszolnak. mintha más megfigyelési módszereket tanul meg. + Megadja egy adott időn belül előforduló viselkedés gyakoriságának számát. – A válaszok megváltozhatnak. + Viszonylag rövid időn belül számos témában gyűjthető információ. + Lehetővé teszi egy adott probléma alapos tanulmányozását. – A feljegyzett magatartásformák nem feltétlenül adnak magyarázatot a probléma minden aspektusára. hogy egy problémáról azonnal informálódjon.

1. fejezet. ÉLET A tanterembeN

Módszer Interjúk

Fókusz Kiscsoportok Az egész osztály

Előnyök/Hátrányok + Több információt szolgáltat a diákokról, mint a többi módszer. + Rugalmasabb módon teszi lehetővé a diákok válaszainak mélyebb vizsgálatát. – Mivel a gyerekek több információval szolgálnak, ezért összehasonlításuk nehezebb lehet. – A válaszokat befolyásolhatja a diákok elfogultsága. – Rendszerint több időt vesz igénybe, mint a többi módszer. + A többi módszerhez képest viszonylag több információt nyújt az osztály szociális összetételére nézve. – Mivel a cél a magatartásformák magyarázata, az elemzést befolyásolhatja a megfigyelő személy elfogultsága. – Mivel a hangsúly nem bizonyos magatartásformák megfigyelésén van, a diákok vagy az osztályok összehasonlítása nehezebb. – A cél nem a specifikus kérdések megválaszolása, hanem azoknak a normáknak a leírása, amelyek az adott szociális közegben az interakciókat irányítják, következésképpen az így gyűjtött információ nem feltétlenül ad megfelelő választ a specifikus kérdésekre.

Etnográfiai megfigyelés

Az egész osztály

A Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszer
Számos olyan megfigyelési rendszer létezik, amellyel az órai magatartás lejegyezhető. Mindegyik szelektív jellegű, és csak bizonyos magatartásformákat vizsgál, míg az óra egyéb aspektusait figyelmen kívül hagyja. Következésképpen az, hogy egy adott megfigyelési eljárás mennyire hasznos számunkra, a céljainktól függ. A következőkben tömören ismertetjük a Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszert, amelynek célja, hogy megállapítsa: bizonyos bánásmódból az egyik diák többet vagy kevesebbet kap-e, mint a többiek (például a jól tanuló lányokkal másképpen bánnak-e, mint a gyengén tanuló fiúkkal)?
Miután elolvasta a definíciókat és tanulmányozta a megfigyelési lapot, térjen vissza az 1. fejezetben közölt hosszú órai jelenethez! Egyforma esélyeket biztosít-e a tanárnő minden diákja számára?

A Brophy–Good-féléhez hasonló eljárások elősegítik, hogy megfigyeléseinket rendszerszerűen végezzük.

60

1.1 Függelék

A Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszerben használt változók rövid definíciója
A megfigyelési lap (lásd 1.1 ábra) az alábbi definíciókat tartalmazza, abban a sorrendben, ahogyan azok a lapon is szerepelnek. A meghatározások és a megfigyelési példák részletesebb tárgyalását lásd: Brophy és Good (1970). Diák által kezdeményezett kérdés A diák nyilvános közegben kérdést tesz fel a tanárnak. Olvasás vagy beszámoló valamilyen ismeretről A diáknak hangosan kell olvasnia, fel kell mondania a szorzótáblát stb. Fegyelmező kérdés A fegyelmező kérdés a közvetlen kérdések egyik egyedülálló típusa: ezt a tanár ellenőrző céllal teszi fel. A diákot azért szólítja meg, hogy rávegye az odafigyelésre, tehát nem csak arról van szó, hogy a szokásos értelemben lehetőséget kínál a válaszadásra. Közvetlen kérdés A tanár azt a diákot szólítja fel, aki nem keresi a lehetőséget a válaszadásra. Nyitott kérdés A tanár az egész osztálynak teszi fel a kérdést, s ezzel lehetőséget teremt a válaszadásra. Meg is nevezi a válaszadót, akit a jelentkezők közül szólít fel. Közbeszólás A gyerekek által teremtett feleletadási alkalom, amikor a diák anélkül adja meg a választ a tanár kérdésére, hogy erre engedélye lenne. Feldolgozó kérdés A diákoknak úgy kell megmagyarázniuk valamit, hogy feleletükbe beépítik ismereteiket, illetve bizonyítják, hogy tisztában vannak a tények egymással való viszonyával, összefüggései­ vel. Az ilyen kérdések leggyakrabban a „miért?” és a „hogyan?” kérdőszavakkal kezdődnek. Adatra vonatkozó kérdés A tanár egyetlen helyes választ keres, amely akár egy szó vagy rövid kifejezés is lehet. Az ilyen kérdések általában a „ki?”, „mi?”, „mikor?”, „hol?”, „mennyi?”, „hány?” kérdőszavakkal kezdődnek. Eldöntendő kérdés Erre a diáknak nem kell önálló választ adnia, elég, ha egyszerűen egy, két vagy több alternatíva közül választ. Személyes kérdés A gyerektől nem tanulmányi jellegű hozzászólást vár („mutasd és mondd”; személyes tapasztalatokra, ízlésre vagy érzelmekre vonatkozó kérdések; vélemény vagy valamire való számítás kifejezése stb.). Véleményre vonatkozó kérdés A személyes kérdésekhez igen hasonló (például nincs egyetlen, kizárólagosan helyes válasz), azzal a különbséggel, hogy tanulmányi jellegű kérdésre várja a választ. Helyes válasz (+) Amennyiben a diák válasza a tanár megelégedésére szolgál, azt helyesként könyvelik el.

61

1. fejezet. ÉLET A tanterembeN
Részben helyes válasz (±) A részben helyes válasz igaz ugyan, de hiányos; vagy egy nézőpont szerint helyes ugyan, de a tanár nem erre az aspektusára kíváncsi. Helytelen válasz (–) Olyan válasz, amelyet a tanár egyszerűen rossznak minősít . Nem tudom (NT) A diák hallhatóan kifejezi, hogy nem tudja a választ a tanár kérdésére, vagy szavak nélkül jelzi ugyanezt (például megrázza a fejét). Nincs válasz (NV) A diák sem verbális, sem nonverbális módon nem reagál a tanár kérdésére. Dicséret (++) A dicséret a tanár olyan értékelő reagálását jelenti, amely több mint egyszerű helyeslés vagy pozitív visszajelzés, és verbális elismerést tartalmaz. A helyes válasz megerősítése A megerősítést olyankor jegyezzük fel, amikor a tanár jelzi, hogy a diák válasza helyes vagy elfogadható. Összegzés A tanár összefoglalja a diák válaszát (általában a megerősítési folyamat része). A visszajelzés hiánya (0) Amennyiben a tanár sem verbális, sem nonverbális módon nem reagál a diák válaszára, a tanár magatartását a visszajelzésben hiányosként jegyezzük le. A hibás válasz elutasítása A helytelen válaszra reagáló, egyszerű, személyeskedés nélküli visszajelzés, amely ennél tovább nem is megy. Csakúgy, mint a megerősítés, az elutasítás is lehet verbális („Nem”, „Ez nem így van”, „Hmm-mm”) és nonverbális (tagadó fejrázás). Kritika (– –) Az egyszerű visszajelzés korlátain túllépő értékelő reakció, amely a felelet hibás voltának jelzése mellett haragot vagy személyes kritikát közvetít a diáknak. Feldolgozó visszajelzés Olyankor jegyezzük fel, amikor a tanár adja meg a diák helyett a helyes választ, s emellett megtárgyalja azokat a kognitív és viselkedési eljárásokat is, amelyeken keresztül a válaszhoz juthatunk. Megadja a választ Ezt a kategóriát akkor használjuk, amikor a diák helyett a tanár válaszol a feltett kérdésre, de nem részletezi annyira, hogy azt feldolgozó visszajelzésként értékelhetnénk. Mást kérdez A diák nem tud válaszolni a feltett kérdésre, és a tanár ugyanazzal a kérdéssel egy másikhoz fordul. Közbeszólás Ezt a kategóriát olyankor használjuk, amikor egy másik gyerek kérdezés nélkül „bekiabálja” a választ, mielőtt a tanárnak ideje lenne mást szólítani.

62

hogy milyen természetű páros tanár-diák interakciót látott. illetve visszajelzés a már elvégzett munkáról. rávezetés E visszajelzési reakció során a tanár a kérdés újrafogalmazása vagy valamilyen rávezető technika segítségével több lehetőséget nyújt növendékének a helyes válasz megtalálására.1. a tanár az eredetitől eltérő. azért kerül rá sor. hogy az interakció munkához kötődő és a tanár vagy a diák által kezdeményezett-e. eljárásokkal kapcsolatos. ha jelentkezik vagy más módon tudatja. Az interakciókat akkor tekintjük a diák által létrehozottnak. Kiterjesztés A homályos vagy nem egészen kerek válaszokra a tanár több információt kér tanítványától. A tanár által felkínált kontaktust a diák nem tervezi előre. A megfigyelő személy nemcsak azt jelöli meg. hanem azt is. mert a tanár kezdeményezi azt. Más megfigyelési kóddal látjuk el a kontaktust.vagy segítségadás. egy darabig vár. újra kérdezi ugyanazt a diákot.1 Függelék A kérdés megismétlése A tanár feltesz egy kérdést. hogy meg kell beszélnie valamit a munkával kapcsolatban. ha a diák kezdeményezi azt. A feladathoz kötődő kontaktus A feladathoz kötődő kontaktusok közé azok az alkalmak tartoznak. Az egyénenkénti tanár-diák kontaktust munkához kötődő. A diák által létrehozott kontaktust a tanár nem tervezi előre: azért kerül rá sor. („Azt hiszem. magatartásbeli és fegyelmezési kontaktusokra osztjuk. hogy ennek során a tanár milyen 63 . arról beszélni kíván vele. bár ahhoz esetleg szorosan kapcsolódó új kérdést tesz fel. hogy az nem kérte (vagy odahívja magához. de mondd csak…”) ■ A z egyénenkénti tanár-diák kontak tus Az eddigiekben elsősorban a feleletadási. a munkával kapcsolatos engedély. akkor a kontaktust a pedagógus által kezdeményezettként regisztráljuk. vagy a felelet helytelen. ahová a rájuk vonatkozó feljegyzéseket megtehetjük. s amikor nem kapja meg a helyes választ. Ezektől a lehetőségektől a kettős tanár-diák kontaktus abban különbözik. Új kérdés Amikor az első kérdésre nem kap választ. olvasási és felmondási lehetőségek lejegyzésével foglalkoztunk. Ennek formája lehet az utasítások tisztázása. Az új választ igénylő kérdés az „új kérdés” kategóriához tartozik. csak az adott gyerek egyéni sajátságaival foglalkozik. ha munkáját például odaviszi a pedagógushoz. A kódolás továbbá tükrözi a tanár viselkedésének bizonyos aspektusait is az adott helyzetekben. és megint mással. amikor a pedagógus az iskolában vagy az otthon végzendő feladatok kapcsán kerül kapcsolatba neveltjével. Amikor a tanár úgy ad visszajelzést a diáknak. s a megfigyelő személy itt jelzi. vagy a teremben körbejárva tesz egy csak neki szóló megjegyzést). ha a tanár. mert a növendék kereste a kapcsolatot vele. értem mire gondolsz. Újrafogalmazás. A megfigyelési lapon a két kontaktustípusnak külön oszlopa van. hogy a tanár privát módon. nem nyilvános közegben és nem egy csoportnak vagy az egész osztálynak szánt anyaggal.

______ oldaltól ______ oldalig Idő Gyermek Kérdés LÉTREHOZOTT Munka Eljárás NYÚJTOTT Munka Magatartás F e l d o l g o z ó V i s s z a j e l z é s – – ? E l j á r á s + M – + u – n k a D O F K Ny K i l e ö i ö á v gy z t z k a e v o b s l e t e m t t s e l z z e ó ő n l á s v o n. Tevékenység: _________________________ 7.1. Dátum_____/___/___ 3. E S V l z é d e l ö m e n é m t l é e y n n e y d s r ő e _____ _____ _____ _____ _____ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – _____ _____ _____ _____ _____ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – _____ _____ _____ _____ _____ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – _____ _____ _____ _____ _____ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ELVÁRÁSOK: MEGJEGYZÉSEK: Csoportos kérdések Táblai munka . Jelenlévők:___________________ 8. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – F A e d l a d t o r l a g o v z o ó n. Osztály_________ 2.1 ábra A Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszer megfigyelési lapja 64 VÁLASZADÁSI LEHETŐSÉG Válasz Végső visszajelzés Fenntartó K I R ö s á z m v b é e e t z s l e z é t ó s é l s á s Ú K j i t k e é r r j d e é s s z t é s – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + F e l d o l g o z ó V i s s z a j e l z é s – – ? + + V i s s z a j e l z é s – – + ± – N N T V + M + e g e r ő s í t é s Ö 0 s s z e g z é s E l u t a s í t á s – – F M M e e á l g s d v t o á l l k g a é o s r z z d ó o e l z j a – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + 1. A megfigyelés vége___________ 5. A megfigyelő személy: ________ 9. A megfigyelés kezdete_________ 4. A közben eltelt idő: _________ 6.

eszközöket. de még sok egyéb kapcsolattípus tartozhat ide. Itt azonban egy ötödik „nem tudom” kategória bevezetésére is sor került. vagy egyéni igényeivel kapcsolatos engedélyre. feldolgozásra vonatkozó visszajelzés (feld).1. valamiről beszámol a tanárnak (például árulkodik a társaira.1 Függelék jellegű visszajelzést ad tanítványának. Következésképpen rendkívül sokféle kontaktus kerül ebbe a kategó­ riá­ba. Mindazonáltal nemcsak arról van szó. átadni szülei levelét az igazgatónak stb. Mindazonáltal abban az értelemben mégis a tanár által kezdeményezett interakcióról van szó. Az első négy kategória más megfigyelőlapokon is ugyanígy szerepel. Itt csak egy kis részét ismertethetjük. akkor keresse fel a szerzőt a Texasi Egyetemen. s legtöbbjüket a pedagógusnak vagy a diáknak az adott pillanatban felmerülő.). hogy a tanár egyszerűen interakciók sorozatát folytatja a diákokkal. jelenti. a rendszer megbízhatóságáról. és azt is jelzi. A növendék olyan esetekben hoz létre eljárásbeli kontaktust. 1971). magatartásbeli kontaktusként kódoljuk. Emmer megfigyelési rendszere A Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszer lehetővé teszi a pedagógus és a növendék közti egyéni interakciók feljegyzését.). eredményre vonatkozó visszajelzés (ev). Három altípusát különböztetjük meg: dicséret. hogy a megfigyelt azonosítószámát a megfelelő oszlopba írja. kritika (–) vagy „nem tudom” (?). A magatartásbeli kontaktust a tanár által kezdeményezett interakcióként értékeljük. Magatartásbeli kontaktus Ha a tanár megjegyzést tesz a diák órai viselkedésére. Lehetetlen tehát hallani. eljárásokkal kapcsolatos kontaktusként kódolhatók. 65 . Ezt az erre fenntartott öt oszlopban teheti meg. Ilyen esetben a megfigyelő az eseményt a munkához kapcsolódó interakcióként rögzíti. s amelyekben a munkához kötődő interakciókban jelentkező tanári visszajelzések kódolása is történik: dicséret (++). hogy a nevelő maga dönti el: tesz-e megjegyzést vagy sem. amelyekre nem illik a munkához kötődő kontaktus definíciója. a Texasi Egyetem tanára igen érdekes és hasznos megfigyelési rendszert dolgozott ki (Emmer. közvetlen igényei váltják ki. A megfigyelő az információt oly módon jegyzi le. amelyek közül egyet vagy többet is választhat. illetve információra van szüksége (például befizetni az ebédpénzt. felszerelést kér. és többet szeretne tudni a képzésről. Általában mindazok az egyénenkénti tanár-diák interakciók. Szükséges az osztályban kialakuló interakciók osztályozása és azok aspektusainak végiggondolása is. hogy a diák vagy a tanár kezdeményezte-e. de ha a kézikönyvben ismertetett megfigyelési skálák felkeltették az érdeklődését. bár a pedagógus rendszerint a diák magatartására reagál vele. amelyek nem a munkához kötődő vagy a magatartásbeli kontaktusok kategóriájába tartoznak. amikor engedélyt kér valaminek az elvégzésére. hogy pontosan mi is megy végbe. figyelmeztetés és kritika. de a megfigyelés alatt álló gyerek azonosítószámát a „nem tudom” (?) oszlopba írja be. Eljárásbeli kontaktus Az eljárásbeli kontaktus kategóriája a tanár-diák kettős interakcióinak mindazokat a formáit foglalja magába. Ed Emmer. mert a tanár-diák interakciók gyakran lehalkított hangon vagy a teremnek a megfigyelőtől távolabb eső pontján mennek végbe. hogy valami eltörött vagy elromlott stb.

amikor az osztály közösen beszéli meg a tananyagot. Könyv olvasása. amikor ennek nincs ott az ideje. az éppen adott feladat vagy az éppen végbemenő órai tevékenység iránti orientációját jelenti. Ebben a rendszerben a figyelem definíciója a diáknak a tanár. Az osztály fele/háromnegyede nagyrészt figyel. A rövidebb időközök viszont nem feltétlenül látják el a megfigyelőt a skálák használatához elegendő részlettel. 4. a csoportos megbeszélés vagy az információ meghallgatása. Két gyerek egymással suttogva beszélget. A figyelem meglétét jelzi a szemkontaktus megtartása. hogy ezen a skálán jelöljük megfigyeléseinket. például a padban végzett. Az idő legnagyobb részében minden gyerek figyel. Fontos: „Az idő legnagyobb részében” a megfigyelés teljes idejének legalább 75%-át jelenti. Néha nehéz eldönteni. az egész osztályt több alkalommal is gyors átvizsgálásnak kell alávetni egy-egy tizenöt perces megfigyelési periódus alatt. hogy a skálákat minimum tizenöt percenként használjuk. Az alábbiakban Emmer tizenkét skálája közül ismertetünk kettőt. ÉLET A tanterembeN Emmer azt javasolja. Ajánlja továbbá. illetve a meglétére utaló példákat közlünk. A legtöbb gyerek figyel. Következésképpen olyan viselkedésformákat kell keresnünk. Figyelmetlenség • • • • Járkálás a teremben. az egyéni munka. az előadó követése akár a törzs elfordításával is. de néhányan (egy. A figyelem hiányára utaló jelek a nem helyénvaló szociális interakciók. Az idő legnagyobb részében az osztály felénél kevesebb gyerek figyel. amelyek megfelelőek. 66 . hiszen ebben az esetben nagyobb mértékben kell a megfigyelő emlékezetére támaszkodni. hogy a diák odafigyel-e vagy sem. Az asztalon könyökölve a gyerek ujjaival támasztja ki szemhéját. a többiek csak néha figyelnek. hogy hányan figyelnek és hányan nem egy adott periódusban! Némi gyakorlás után már könnyebb lesz emlékezni arra. Vonjon átlagot az odafigyelésre vonatkozó becsléseiből. 5. 2. hogy mekkorára becsültük a nem figyelő gyerekek számát. amíg másként nem kezd viselkedni. ahonnan jól láthatja a tanárt és a diákokat és a lehető legtöbbjük arcát is. hogy részt vennének az osztály munkájában. hogy a megfigyelést végző személy a terem olyan pontján helyezkedjen el. amely a figyelem hiányára utalna. Majdnem minden gyerek figyel. Alább a figyelem hiányára. és az így kapott értéket helyezze el az alábbi skálán! 1. mert hosszabb időközök eltelte csökkentheti a rendszer megbízhatóságát. és az éppen vele szemben ülő gyerek semmi olyan észlelhető viselkedési formát nem mutat. hogy nem figyelnek. kettő vagy három) csak néha figyelnek. hogy az le ne csukódjon. 3. akkor őt odafigyelő magatartást mutatóként regisztráljuk mindaddig. Például amikor a tanár éppen előad valamit. a válaszadás kérdésekre vagy részvétel a következtetéses gondolatmenetekben. ismétlődő mozdulatok. Jegyezzük fel. de néhányan (négy-hat) csak néha figyelnek. fejezet.1. Amennyiben a gyerekek nem a megfelelő feladattal vagy saját indíttatású cselekvéssel foglalkoznak ahelyett. a szem ide-oda villantása és az éppen megengedett tevékenységtől eltérő dologgal való foglalkozás. akkor azt mondhatjuk. Ahhoz.

Ennek a skálának a használatakor figyelje meg a tanár magatartását. aminek semmi köze az éppen folyamatban lévő tevékenységhez. hogy mennyi időt tölt magyarázattal az egész óra alatti működéséhez képest. A tanári közlés nem azonos a tanár beszédével. hogy 5-ös értékelés akkor adható. a dicséret és a kritika nem tartoznak ide.1. 4. 3. Egy olyan tárgy merev bámulása. ennek nagyobb része inkább kérdés vagy értékelés. semmint közlés vagy magyarázat. a tanár mozdulatainak követése. Figyelem • • • • • Jelentkezés. A témához nem kapcsolódó kérdések feltevése. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 61–80%-a. Következésképpen a kérdések. a tantermi utasítások. a gyerekek kérdéseinek megválaszolása és minden olyan alkalom. A kijelölt munka végzése. 5.1 Függelék • • • • Firkálgatás. a diákok magatartásához képest és a padban végzett önálló munkához. Fekvés a padon. hogy ez utóbbit megkülönböztessük a tanár egyéb megnyilvánulásaitól! 67 . ha a tanári magyarázattal töltött idő szinte teljes egészében igénybe veszi a tanórát. hogy az óra idejéből körülbelül mennyi idő telik el magyarázattal. lényeges információ átadásával. a magyarázat kategóriájába tartozik. 2. Előadás és felolvasás. A tanár magyarázata alatt azt a lényeges (a tartalommal összefüggő) verbális vagy nonverbális magatartást értjük. illetve egyéb tevékenységekhez képest! 1. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 41–60%-a. Még egy egészen rövid ideig tartó közös megbeszélés vagy más tevékenység is inkább 4-es értékelést vagy annál alacsonyabbat kap. Noha a kérdés-felelet formájú kommunikációban a tanári beszéd esetleg 70%-ot tesz ki. hiszen annak csak – gyakran – kis része. amelynek során a pedagógus átadja az információt. amikor a tanár információközlése rendkívül csekély (az óra kevesebb mint 20%-át tölti ki). Vigyázzunk. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 0–20%-a. és nem értékeli magatartását. és jegyezze fel. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 21–40%-a. de nem várja el a diák reagálását. Vegyük figyelembe. A szemkontaktus megtartása. A magyarázat A tanár magyarázatával foglalkozó megfigyelés csak egy viselkedésformát regisztrál. Másrészt az 1-es besorolás csak akkor fordul elő. amikor a tanár információt ad át. Szabadfoglalkozás idején a gyerekek valamilyen feladat megoldásán dolgoznak. A megfigyelőnek meg kell becsülnie. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 81–100%-a. A tevékenységben aktívan részt vevő egy másik társára figyel.

akkor az eltérés miben mutatkozik. a diák(ok) és a tanár. hogy a tantermi szemléltetőeszközöket milyen mértékben használták. Több az utalás a szemléltetőanyagra. Több új könyv és folyóirat áll rendelkezésre a 2–4. A legmagasabb szint besorolást az a szöveg kapta. 1. látogatáskor. hogy a Duke kutatásaiban szereplő adatok esetében a tanítványok közreműködésére utaló feljegyzések nagyon fontosak. (A szerk. látogatáskor.) 68 . fejezet. amelyre majd felkerül: a) a diákok irányítása. Több szemléltetőanyag látható a falakon az 1. b) az esetenként módosuló szempont.3 táblázatban közöljük.3 táblázat A magas SZÖS-sel rendelkező osztályokban végzett megfigyelések összefoglalása A magas SZÖS-sel rendelkező osztályok jellegzetességei és aspektusai Több könyv és folyóirat áll rendelkezésre az 1. Vizsgálati eredményeinek egy részét az 1. „A nehézségi szintet betű-digramma14. hogy egy vagy több diák önállóan. Kevesebb időt töltenek írott nyelvi anyag gyakorlásával. szó. kifejezés-mondat és bővített értelem szerint kódoltuk. Nagyobb az egy diákra eső könyvek és folyóiratok száma a 2–4. látogatáskor.) A szöveg eredete arra utalt. Több új könyv és folyóirat látható kitéve a 2–4. Nagyobb az egy diákra eső könyvek és folyóiratok száma az 1.1. Előzetesen elkészítette a tanterem falára kerülő SZÖS szerinti táblázatot és a többi olyan szemléltetőanyagot. látogatáskor. o. a diák(ok) és egy kiadó vagy a diák(ok). látogatáskor. A tanulásban használt szövegeket tehát aszerint különbözteti meg. Ebből kiderül. Több új szemléltetőanyag látható a falakon a 2–4. hogy a magas és az alacsony SZÖS-sel rendelkező osztályokban eltérő-e az írás-olvasás tanításához létrehozott környezet. Emellett minden szöveget nehézségi szintje és eredete alapján is kódolt. valamint azt is. amelynek legnagyobb része értelmes jelentéssel bírt. Több könyv és folyóirat látható kitéve az 1. ÉLET A tanterembeN Nell K. egy kiadó és a tanár alkotta-e meg azokat. látogatáskor. ha bárki utalt ezekre. s ha igen. ** ** Statisztikai érvényesség * ** ** * * ** 14   Digramma: kettős betű egy hang jelölésére. hogy a magasabb SZÖS-sel rendelkező osztályok szemléltetőanyaga jellegzetesen több és gazdagabb – az írás-olvasás fejlődését segítő – élményhez juttatja a gyerekeket. diák vagy szülő dolgozta-e ki. látogatáskor. hogy tanár. Minden osztálylátogatáskor írásos jegyzeteket készített. c) egyéb olvasandó szövegek.” (451. Duke (2000) húsz elsős osztály olvasásóráit látogatta és tanulmányozta annak megállapítására. mint az alacsonyabb SZÖSsel rendelkező osztályok ugyanilyen eszköztára. látogatáskor. Duke minőséget elemző vizsgálata Amint azt már korábban említettük. Az osztálykönyvtár kihasználtsága nagyobb. Azt is feljegyezte. Meg kell említenünk.

Átvéve Duke. A kibővített szöveget tartalmazó anyag nagyobb arányban is szerepel az írásbeli tevékenységekben. hogy a vizsgálat mintavétele érvényes. Az írásbeli feladatokkal töltött időnek nagyobb részét szánják olyan tevékenységekre.1 Függelék A magas SZÖS-sel rendelkező osztályok jellegzetességei és aspektusai Az órának kisebb hányadát szánják az írott nyelvi anyag gyakorlására.05 *** p < 0. * p < 0. Nagyobb arányban töltenek időt nyelvi feladatokkal. A tantermi környezetbe kitett szemléltetőanyag több kibővített szöveget tartalmaz. Nagyobb arányban töltenek időt olyan írásbeli nyelvi feladatokkal.01 **** Néhány diákra vonatkozik. amelyekhez a szöveget legalább részben a diákok alkották meg. For the rich it’s richer16: Print experiences and environments offered to children in very low.005 Jelentése: a megfigyelt összefüggés érvényes (mintavételi hiba nincs). az adatok statisztikailag szignifikánsak.) 15 Statisztikai érvényesség **** ** *** ** ** ** *** 69 . Az írás-olvasáson kívül más tárgyakban is több időt töltenek olyan tevékenységgel. olvasással és írással a tanáron kívül más hallgatóság előtt is. N. Több kibővített szöveget tartalmazó anyag szerepel az írásbeli tevékenységekben. A és B esemény együttes bekövetkezésének valószínűségét jelöli. Több időt töltenek olyan tevékenységgel. (A szerk.-től (2000 nyara). Itt azt jelenti.   p a statisztikai szignifikancia jele. Az iskolában töltött időnek kevesebb hányadát szánják az írott nyelvi anyag gyakorlására. ennek határa: p < 0. amelyekben a gyerekek nagyobb mértékben vállalnak szerzői feladatokat. amelyekben a nyomtatott anyagnak nagyobb szerep jut. Az idő nagyobb hányadában foglalkoznak olyan tevékenységekkel.1015 ** p < 0. amelyekben a nyomtatott anyagnak közepesen fontos szerep jut. A tantermi környezetbe kitett szemléltetőanyag arányában is több szöveget tartalmaz.1. Az írásbeli feladatokkal töltött időnek nagyobb részét szánják olyan tevékenységekre. Az írás-olvasáson kívül más tárgyakban is nagyobb arányban használnak nyomtatott anyagot (például a tanterv keretében). amelyet legalább részben a diákok alkottak meg. American Educational Resesarch Journal. 2000/37 (2) summer 441–478. amelyben a nyomtatott anyagnak nagyobb szerep jut. amelyek során a gyerekek maguk választják meg az olvasnivalót. (A ford. Nagyobb az aránya az olyan tantermi környezetben használt szövegnek.and very high-socioeconomic status first-grade classrooms.) 16   Jelentése megközelítőleg: A gazdagnak több jut.

.

71 . ami ennek a titokzatos erőnek az alsó tagozatos osztályokban való jelenlétét dokumentáló tanulmány megjelenését követte. hogy azonosítani lehessen vele azokat a diákokat.2. 2001. és ennek eredményeként jobb teljesítményt érnek el. akiktől gyors intellektuális fejlődés várható. 2005. A kutatók elhitették néhány általános iskolai tanárral. Rosenthal és Jacobson mindezt annak bizonyítékául vette. hogy a tanári elvárások mintegy önmagukat beteljesítő jóslatként működnek. hogy miként is működik! A Reader’s Digest fülszövegében emlegetett „titokzatos erő” tulajdonképpen az az „energia”. Felhívták a figyelmet arra. A tudós kutatók azonban szkeptikusok maradtak. A tanári elvárások potenciális okozati hatásaira vonatkozó bizonyítékok az Oak School kísérlethez hasonló tanulmányokból származnak. és gyakran el is túlozták (ahogyan az a Reader’s Digest fülszövegéből is látható). s ennek hatására azok az előző évhez képest jobban tudtak teljesíteni. 2004). valamint a tanítvány eredményeit. Egyes kísérletek követték az Oak School modellt. hogy ez a titokzatos erő megnövelheti az intelligenciát. Ennek ellenére osztálytársaikhoz képest sokkal jobb eredményeket értek el az év végi felmérők során (bár ez főként az első és második osztályokban volt tapasztalható). Ily módon minden osztályból kiemeltek néhány diákot. de az idevezető folyamat jóval összetettebb annál. hogy a tervezés és elemzés bizonyos problémái miatt óvatosnak kell lenni az eredmények értelmezésével. és hogy a kísérlet megismétlésének már nem ugyanez volt a kimenetele. amelyet (ezt mondták nekik) kifejezetten úgy terveztek meg. Úgy érveltek. s nem a teszt eredménye alapján választották ki őket. 1974). Az Oak School kísérlet eredményeit széles körben publikálták. más szakemberek is elkezdték vizsgálni a tanári elvárások hatásait és az ehhez kapcsolódó más téma­köröket. hogy egyes tanítványaik az éppen kezdődő tanév során intellektuális értelemben teljes kibontakozásnak indulnak majd. Végezetül a szakemberek közmegegyezéssel a következő megállapításra jutottak: a tanár elvárásai valóban befolyásolhatják. Munkájuk hatására a szakirodalom egyre terebélyesebbé vált. és egyre több tanulmányt foglalt magába (Brophy–Good. Olvassa el. Miközben az eredeti tanulmány fölött folytak a viták. fejezet A tanári elvárások Az idevágó kísérletek bizonyítják. és időnként befolyásolják is a tanár-diák interakciókat. amelyek során az elvárásokat hamis információk segítségével váltották ki a pedagógusokból. és a nevüket közölték is a tanárokkal. A tanárok úgy tudták. mint ahogy azt eleinte hitték (Good–Nichols. a versenyképességet és a sikerre törekvés vágyát. Jussim–Harber. ami magában hordozza a jóslatok beteljesedésének lehetőségét. hogy mindez a tanév elején íratott nonverbális intelligenciatesztből derült ki. A szöveg a kísérleti eredmények túlértékelését és azt a lelkesedést is illusztrálja. mint ami az előző évi munkájuk alapján várható. Az Oak School kísérletet Robert Rosenthal és Lenore Jacobson (1968) vezette. Weinstein–Gregory–Strambler. akik eredményeiket a Pygmalion az osztályban (Pygmalion in the Classroom) című könyvükben tették közzé. Igazság szerint csak úgy vaktában. hogy az év eleji tesztjükkel kiváltott elvárások következtében a tanárok a kiemelt gyerekekkel másképp bántak. A titok nyitja a prognosztizálás.

hogy a tanár elvárásai hatással vannak a diák eredményei­re. Következésképpen azoknak a fiúknak gyengébbek lettek az eredményei.2. Mindannyian középosztálybeli családokat ellátó iskolákban tanítottak. akikről a tanárai azt tartották.) Palardy vizsgálata az önmagukat beteljesítő jóslatok hatásainak negatív vonatkozásait illusztrálta. hogy a magasabb elvárások a teljesítmény javulásához vezetnek. miszerint a tanárban kiváltott elvárások okozhatják a tanulmányi eredmény javulását. Palardy azt állapította meg. Ehhez olyan tanulmányokra volt szükség. mielőtt sok közvetlen információja lenne diákjairól. akik határozottan hittek abban. A legtöbb esetben azonban sikeresen bizonyították. A tanári elvárások által kiváltott hatások két típusa A Palardy-vizsgálatban részt vevő tanároknak a fiúk és a lányok olvasási eredményeire vonatkozó elvárásai korábbi tanítási tapasztalataikon alapultak. A tanári elvárások és bizonyos osztályokban csak néhány gyereket jelöltek meg. s amelyek úgy alakultak ki a tanárban. hogy ez a folyamat miként zajlik az osztályban. hogy bizonyos (vaktában kiválasztott) diákoktól sokat várhat. hogy az osztályukba járó fiúk éppolyan jól fognak haladni. Palardy mindkét csoportból öt-öt pedagógussal további kísérleteket is folytatott. A vizsgálatok a tanár elvárásai által kiváltott hatások két fő típusának megkülönböztetéséhez vezettek (Cooper–Good.2 illetve 96. hogy az alacsony elvárások alacsonyabb tanulmányi teljesítményt eredményeznek. ugyanazt az alapvető tananyagot alkalmazták az olvasás tanításához. Az olvasási érettséget felmérő szeptemberi tesztek nem mutattak különbséget a fiúk és a lányok képességei között. hogy valamennyire már megismerte őket. hogy ezek a kísérletek sikertelenül végződtek. fejezet. de arra már nem utaltak. mert a tanárban nem alakultak ki azok az elvárások. mint a lányok. Az ilyen típusú vizsgálatok során a pedagógus elvárásait még a tanév elején felmérik. nyilván azért. míg azok a fiúk. akiknek a tanárai meggyőződéssel hitték. Mások az egész osztályra kiterjedő elvárásokat váltottak ki (egy tantárgyon belül egy újabb egység tanítását viszonyították egy korábbi egység tanításához. hogy gyengébbek lesznek a lányoknál. akiknek a tanárai úgy gondolták. Előfordult. mint a lányok. átlagosan 96. Tanulmányozták azonban az olyan tanári elvárásokat is. 1983).7 százalékra teljesítettek. mint a lányok. Ezekben az osztályokban a lányok 96. 72 . Összegzésképpen elmondható. (A lányok nem teljesítettek jobban. és további 14 tanítót. illetve annak bizonyítékát.5 százalékot értek el. A kísérletek tehát szemléltették. mint a más osztályokba járó lányok. és a legtöbb esetben meglehetősen szerény is. akiről kiderült. amelyek bizonyos diákokra vonatkoztak. és nem az adott évben az osztályukba járó gyerekekről szerzett tapasztalatokon. s ő ezzel az elvárással tekintett rájuk.2 százalékot. csak 89. hogy a kísérletek kimutatták. hogy nem fognak olyan gyorsan haladni. hogy a lányoktól vártak jobb teljesítményt. akkor azok a társaikhoz képest jobb tanulmányi eredményeket értek el. Ezek után kezdték el keresni a különbséget a tanár-diák interakciók viselkedésmintái között. amelyeket a szakemberek szerettek volna kiváltani. hogy a növendékek eredményeire mindez hatással van. hogy amennyiben a tanárral elhitették. vagy ugyanannak a tanárnak az óráit viszonyították a korábbi óráihoz). hogy ugyanolyan jól teljesítenek majd. és egy önálló osztályon belül három olvasási csoportot tanítottak. Míg az Oak School kísérlet arra mutatott rá. Mindazonáltal a márciusi olvasásfelmérők során azok a fiúk. amelyek összefüggésbe hozták a tanárok spontán kialakuló elvárásait az adott gyerekekkel folytatott interakciókra vonatkozó információval. Palardy (1969) például kiválasztott 10 elsős tanítót. bár ez az eredmény nem automatikus.

mint elsős kollégája az előző év során. Ezzel ellentétben tegyük fel. hogy azzal pontosan azt a reakciót váltjuk ki belőlük. hogy elvárásaink következtében bizonyos emberekkel úgy bánunk. de a testvéri kapcsolatnak köszönhető erős elvárások miatt a tanár már eleve barátsággal közeledett hozzá. amelynek során egy eredetileg minden alap nélküli elvárás olyan tanári magatartást vált ki. akiknek az olvasása annyit javult a nyár folyamán. hogy észre sem veszi. ugyanakkor növeli annak a valószínűségét. hogy jó ember. Igen nagy az esélye annak. Például gondoljon előre (vagy vissza) első tanítási gyakorlatára! A legtöbb kezdő pedagógus szeretne minél többet tudni az iskola igazgatójáról. holott ez nem történne meg. Melegszívű. Az önmagukat beteljesítő jóslatok hatása erőteljesebb. miszerint bármilyen elvárás valóra válhat. amire számítottunk. mint ahogy akkor teljesített volna. Ugyanakkor ezeket már annyira természetesnek tartja. Tegyük fel. elmondaná. hogy a másodikos tanár észrevegye a gyerek fejlődését. és nem is használja ki a benne rejlő változás lehetőségeit. Igazság szerint Juanita csak átlagos tehetség. Bármikor nyugodtan keresheted a problémáiddal. Például egy másodikos tanító ugyanazokat osztja be a jól. a próbákon rendszeresen biztatta. ha magasabb szintű csoportba kerül. hogy Juanita Hernandez az egyik legjobb fuvolás lesz. Ebben az esetben az elvárások jobban megalapozottak abban az értelemben. mert a tavalyi év során Juanita nővére.” Egy ilyen jellemzés után hogyan közeledne Garcia tanárnőhöz az első találkozás alkalmával? Nagy valószínűséggel magabizto san menne oda hozzá. amely az elvárás megvalósulását eredményezi. és komolyan érdeklődik az ember iránt. hogy most már egy fokkal magasabb csoportba kellene sorolni őket. de én nem érzem jól magam a közelében. Juanita gyors fejlődése az önmagát beteljesítő jóslat hatásának köszönhető. Az elvárások hatásának másik típusa a tartós elvárás hatása. hogy az így beosztott tanítvány másodikban gyengébben fog teljesíteni olvasásból. nagyon szeretsz majd vele dolgozni. Az elsőben kialakult beosztás tartóssá tétele csökkenti annak a valószínűségét. Gyakran előfordul. mert jelentős változást hoznak a diák viselkedésében. hogy a hatodikosok zenekarvezető tanára eldönti magában. hogy a lányból jó zenész lesz. ha a tanár nem bánik vele megkülönböztetett figyelemmel.Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat? Az elsőt az önmagát beteljesítő jóslat hatásának nevezték. Lehet. Mindazonáltal a tartós elvárások finoman működő hatásai gyakrabban jelentkeznek. mint a sokkal erőteljesebb önmagát beteljesítő jóslatok hatásai. kedves. hogy milyen. s nemcsak egyszerűen minimalizálják a változás esélyeit a már kialakított viselkedésminták fenntartásával. Mondjuk például. Feszült és ideges leszek 73 . hogy mindennek hatására Juanitából hamarosan elsőrangú előadó válik. és megszervezte. mint a tartós elvárások hatása. és hogy örömmel néz a közös munka elé. Viszont lehetnek olyan gyerekek. Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat? A tanári elvárások hatásai egyszerűen csak konkrét példái annak az általánosabb alapelvnek. Rosa a város legjobb fuvolása volt. hogy a kollégától ezt hallja: „Garcia tanárnő? Hát elég nehéz elmondani. Meglátod. hogy a tanár a diák által már korábban gyakorolt viselkedésminták fenntartását várja el. hogy sok jót hallott róla. kifejezte hitét abban. de mindkettő igen fontos szempont az osztályokban folyó munka vizsgálata szempontjából. akivel majd együtt kell dolgoznia. a közepesen és a gyengén olvasó csoportokba. amelyet a tanár pozitív elvárásai és az azzal járó tanításbeli döntései váltottak ki. hogy otthon Rosával gyakoroljon. hogy az egyik tanár ezt mondja önnek egy beszélgetés során: „Garcia tanárnő nagyszerű ember. mindig szívesen segít.

2. nem akar velem beszélni…. 4. osztálybeli magatartására és a tanárral való interakcióira. őszinte szavakra ő is ha sonlókkal válaszolna. Feltehetően ugyanolyan semmitmondó udvariassággal visel kedne. ha a fenti modell minden eleme adott. 1. amelyet az elvárás produkál. fejezet. komoly arccal vagy erőltetett mosollyal. Azokat a gyerekeket. De mi történik akkor. A meleg. Gyakran egy vagy több elem is hiányzik. s ettől mindkettőjük csak még feszültebb lenne. Ez a bánásmód mintegy üzenetet hordoz a diák számára arról. akiktől csak keveset várnak el. és nagyobb valószínűséggel váltja ki belőlük az elvárt viselkedés megjelenését. A Brophy–Good-féle modell A példákból látszik. és ha a gyerek ennek a véleménynek nem áll ellen vagy nem változtat rajta. Ám azok. hogy nemcsak az elvárások váltják valóra önmagukat. Talán kissé habozva menne oda hozzá. és egy kedvelni való kollégát kezdene látni önben. 2. törekvéseinek mértékére. idegesnek. még akkor sem. Ön a viselkedésével oldaná az esetleg benne lévő merevséget. 5.” Vajon hogyan viselkedne. mintsem cáfolná őket. Úgy érzem. és milyen tanulmányi teljesítményre számítanak tőle. amit kap. nem fognak annyit fejlődni. amelyet kínos csend követne. vagy elvárásai állandóan változnak. E differenciált elvárásokkal összhangban a tanár következetesen eltérő módon viselkedik a különböző gyerekekkel. és hivatalos modorban beszélne vele. akkor nagy valószínűséggel mindez kihat az önképére. Lehet. Ezek a hatások kiegészítik és megerősítik a tanár elvárásait. vagy úgy. hivatalos módon közeledik hozzá? Feltehetően Garcia tanárnő azt adná vissza. Ez aztán hatással van másokra. Végezetül a diák megelőzheti az elvárás megvalósulását vagy úgy. Végül pedig ez kihat a diák tanulási és más teljesítményére. hogy kihozzák magukból a maximumot vagy legalábbis a lehető legtöbbet. nem biztos. hogy olyan ellenállást fejt ki. Most pedig képzeljük el. és nagyon szeretne jó benyomást kelteni. ha feszült. mint ön. Amennyiben a tanár ebben hosszú ideig következetes marad. ha másképpen tanítanák őket. vagyis a diák sokkal inkább megerősíti az adott elvárásokat. 6. 1970) a tanári elvárások hatásainak magyarázatára a következő modellt dolgoztuk ki. ha ezek után találkozna Garcia tanárnővel? Feltehetően nem nagy örömmel nézne elébe. hogyan reagálna Garcia tanárnő erre a két eltérő közeledésre! Az első ismerkedési kísérletre valószínűleg az ő reakciója is pozitív lenne. hanem az a viselkedés is. Egy korábbi kutatásunk során (Brophy–Good. Ebben az esetben az elvárásokat nem tekintjük önmagukat megvalósítónak. hogy az órán milyen viselkedést várnak el. 3. 74 . tanulásbeli motiváltságára. gátlásosnak érezné magát. Az ön bemutatkozása valószínűleg akkor is idegessé és hivatalossá tenné a tanárnőt. hogy a pedagógus következetes viselkedéssel közvetíti azokat a diákoknak. A tanári elvárások önmagukat megvalósító hatásai csak akkor jelentkeznek. hozzá is segítik. hogy a tanár nem minden diákjára néz egyértelmű elvárásokkal. ha egyébként nem lenne az. amely a tanárt elvárásai megváltoztatására készteti. mintha irritálnám vagy az idejét rabolnám. mint amennyit tudnának. A tanév elején a tanár differenciált elvárásokat alakít ki magában a diákok viselkedésére és tanulmányi eredményére vonatkozóan. Még ha az elvárások következetesek is. A tanári elvárások tőle. hogy a hatásukkal ellentétesen cselekszik. akiktől sokat várnak. ha helyesnek bizonyulnak.

Jean Rogers utasításokat ad John Greene-nek. Decemberben még egyáltalán nem vehető észre semmi változás. hogy Sarah Brown egy volt hivatásos teniszjátékos lánya. ne állj meg bámészkodni más osztályok előtt. és ráveszi. Mary elmagyarázza Tomnak. Julia órai munkája és teszteredményei azonban nem javulnak. Ennek ellenére továbbra is kitartóan folytatja erőfeszítéseit. Olvassa el a példákat. mintha azt mondaná: „Rogers tanárnő. és májusra Antonio a korábbinál sokkal magasabb szinten teljesít. Az iskolában egyikőjük sem tölt elég időt önállóan végzendő feladatokkal. hogy Antonio Navarrao és Julia Suarez jobb tanulók is lehetnének. A tanév elején Tom Bloomot az iskola legjobb osztálytanácsadójához17. hogy Tom feltehetően meg fog bukni. Másodéves korára a csapat első helyen kiemelt játékosa. hogy még soha nem látta játszani. ugyanazokat a rutingyakorlatokat végzi. hogy tanulmányi téren milyen buktatók fenyegetik. 1. (2) melyek voltak azok a viselkedési formák. „John. egy másodikos kisfiúnak. Így hát egyre gyakrabban szólítja fel őket. és az edző csak akkor dicséri meg. akkor nem tartozik az önmagát beteljesítő jóslat kategóriájába. (A szerk. hogy mindkét növendéke jobban teljesítene. Emellett nagyon bátortalan is. akkor határozza meg. akihez a diákok problémáikkal fordulhatnak. hogy hetente akár két-három alkalommal sem készítenek házi feladatot. Mi több. hogy ne csapj zajt az előtérben. Rick Wilson. Winn teniszedző tudja. emiatt nem valószínű. és a liga sztárcsapatába is benevezik. hogy az adott esetben önmagát beteljesítő jóslatról volt-e szó! Ha igen. amelyek következetesen úgy közvetítették ezeket az elvárásokat. mint általános tanulmányi profiljuk.Gyakorlati példák Gyakorlati példák Az alábbi gyakorlati példák segítségével tovább mélyítheti az önmagát beteljesítő jóslat elméletének megértését. a tizedikesek társadalomismeret-tanára hisz abban. A tanácsadó tudja. de legfontosabb. hogy „Sarah másodéves korában nagyot fog lendíteni az iskola teniszcsapatán”. hogy azzal valószínűbbé tették azok megvalósulását. ezért nagyon részletes utasításokkal látja el. aki hajlamos bajba keveredni. hogy: (1) mi volt az eredeti elvárás. 2. a tanár időnként észrevette bennük a jobb eredmény eléréséhez szükséges szikrák felvillanásait. 3. és fejletlen az íráskészsége. Minden home-roomhoz egy-egy tanácsadó tanár (counselor) tartozik. Edzéseken Sarah-val ugyanúgy bánnak. Nagyon gyengék a jegyei. vidd el ezt a rövid levelet Turner tanárnőnek! Vigyázz. és (3) keresse meg az eredeti elvárás megerősítésének bizonyítékát! Amennyiben a példa nem tartalmazza a fenti három elemet. Minden osztály rendelkezik saját teremmel (home-room). Ugyanannyi meccset játszik. és mindkettőjükkel gyakran előfordul. innen indulnak a szaktermekbe. ha valóban megérdemli. Mindazonáltal mindkét diáknak rosszak a tanulási szokásai/módszerei. Wilson tanár úr meggyőződése. A tanárnő nem nagyon bízik John felelősségérzetében. a rátermettséget mérő tesztek eredményei esetükben mindig jobbak. Mary Ruizhez osztják be. hogy sikerül jól megismernie a tanárait vagy több segítséget kapnia tőlük. hogy nehogy kimenj az utcára!” John erre egyértelműen fájdalmas tekintettel reagál. teljes biztonsággal kijelenti. Ámbár eddig mindig átlagos érdemjegyeket szereztek. ha rá tudná venni őket.) 17 75 . és állapítsa meg. hogy   Az Egyesült Államok oktatási rendszerében az osztályfőnökség ismeretlen. mint a többiekkel. részletesebb visszajelzéseket ad az órai munkájukról és házi feladataikról. hát nem bízik bennem?” 4. hogy komolyabban vegyék a tanulást. Annak ellenére.

hogy a gyerek valójában szégyelli magát. hogy a többi harmadikostól elkülönítve. a terhek másképpen való megoszlása mellett?) 7. Ezzel a gyerek fontos és aktív szerephez jutott. 5. Judy Jones. A tanári elvárások iratkozzon be a délutáni korrepetálásra. korábban nem sokat baseballozott. hogy egyik másodikos tanítványa. A tanév végére a lassúbb csoportba osztott diákok közül többen magatartásukkal zavarják az órákat.) 76 . a gyorsaságot és nem a képességet hangsúlyozó tesztek alapján alakítja ki a tanulócsoportokat az osztályban. (A szerk. a tanárnőben megerősödik az a vélemény. hogy a labdajáték során ő legyen a bíró. (Miért szükséges az adó beszedése? Mennyire törvényes a jelenlegi rendszer? Milyen alternatív adózási rendszer biztosítana ugyanekkora adóbevételt. hogy Mary szerint bajba fog kerülni. 6. elsősorban az adóbevallás elkészítésére és az esetleges számítási hibák gyors ellenőrzésére fekteti a hangsúlyt. Mivel nem teljesítik az összes kiadott gyakorlatot. aki egy hetedikes osztályban tanít matematikát. Dick hiányosságainak kompenzálására és az osztályközösségben elfoglalt helyének fenntartása érdekében a tanárnő arra kérte fel a kisfiút. Meggyőződése. amikor a tanárnő a baseballt is felvette a játékok sorába – egyre visszahúzódóbb lett. ám ők egyre kevesebb ilyen jellegű feladatot oldanak meg. hogy magára vonja figyelmüket. és végül két négyessel és három hármassal zárja a félévet18. ha nem kezd igazán komolyan tanulni. Miután ez többször is megesett. Amikor tehát az adózással kapcsolatos tudnivalókhoz érnek. A kurzus további szakaszaiban is inkább a gyakorlati rutinfeladatokra épít. Bob Graney tudja. és hogy ezeket szívesen is végzik. Dick Ainge miként tud beilleszkedni az osztályközösségbe. Melba Robinson aggódik amiatt. Mindazonáltal a lassúbb gyerekek csak néhány ismétlő feladatot csinálnak meg. Egy idő múlva Beth mindenféle kisebb tárggyal kezdi el dobálni társait. de viszonylag ritkán elemzik a folyamatokat. de a lassúbb csoportnak a tavalyi anyag ismétlését tűzi ki feladatul azért. Dick egész évben kivette részét a szünetben zajló futóversenyekből és játékokból. egy távolabbi padba ülteti. de a magasabb szintű gondolkodást igénylő feladatokat nem szeretik. valamint arra is. hogy ezeknek a gyerekeknek még több korrepetálásra van szükségük. hogy hasonló kérdésekkel foglalkozzanak). hogy később ők is el tudják majd végezni azokat.2. aki teljesen kezelhetetlennek bizonyult. hiszen már amúgy is ismerik a megoldást. A tanév elején a legjobb képességű csoport tagjainak (akik a gyors feladatmegoldó készséget igénylő tesztben jól teljesítettek) új anyagot ad. Bár koordinációja jó. Végezetül már aziránt sem érdeklődnek. A gondokat azzal próbálja megelőzni. hogy mit tanulnak a gyorsabban haladó csoportba osztott társaik (kezdik azt hinni. Tim Santoro a Mill Tour középiskolában vezeti a fogyasztók számára tervezett üzleti kurzust. valamint azzal erősített meg. Előző évben tanította a nővérét. Melba azonban tudta. és fejfájásra vagy fájós lábra hivatkozva nem akart többet játszani. hogy a diákoknak szükségük van az élvezetes rutingyakorlatokra. Tom megérti. amelyet a tanárnő még rendszeres dicséretekkel. hogy feladatmegoldó sebességüket növelje. Következésképpen a csapatok összeállítása során mindig az utoljára kiválasztottak közé került. és inkább az érdekli őket. Dick igyekezett kivonni magát. de tavasz környékén – akkortájt. és nehezen tudta elütni meg elkapni a labdát. hogy a többi gyerek figyelmét időnként fel- 18   Az eredetiben B és C fokozat szerepel. fejezet. Így aztán minden tőle telhetőt megtesz. keményen dolgozik. hogy ők már soha nem fognak odajutni. hogy a tanárnő mit magyaráz a „haladó” csoportnak. hogy Beth Blantonnal csak baj lehet. 8. hogy hétvégén is szánjon időt a tanulásra.

” (XIII. tehetséges tizennégy éves fiát (aki egyébként afroamerikai származású) egy elsősorban fehérek által látogatott magániskolába juttassa be. (Tomot korrepetálásra küldi. de lényegében mindig ugyanazt a választ kapta: „Miért van úgy feldúlva? Ennek a fiúnak a hármas nagyon jó jegy! Igazán nem szükséges. bár a tanár mindkét diákról azt tartotta. és ezt el is mondja neki. hogy a gyerek rosszalkodni fog. ő igenis ér valamit. Mary eredeti várakozásával szemben a fiú teljesítménye nagyot javul. A 4. megdöbbenve látta. o.”). sikerült-e felismerni az önmagukat betöltő jóslatokat! Az alábbiakban az első négy példával kapcsolatos gondolatainkat fogjuk megosztani az olvasóval. hogy Dick milyen jól végzi a dolgát. Ez annak köszönhető. hogy ezt az edző Sarah-val való kivételes bánásmódja okozta volna. Ha Jean Rogers hosszabb távon is így bánik majd Johnnal. amikor megtervezi és megvalósítja a fenyegető kimenetellel szembeni stratégiát. Az 5–9 példákkal kapcsolatos gondolatait beszélje meg csoporttársaival! Az 1. hogy Dicknek egyáltalán nem kell rosszul éreznie magát amiatt. hogy a bizonyítvány hármasokkal és kettesekkel van tele.Gyakorlati példák hívta arra. hogy jobb teljesítményre képesek. különböző formában ugyan. ezzel valóban megsokszorozta erőfeszítéseit. hogy a gyerek viselkedése ennek értelmében változna. és a gyerek jól tanul. 9. amikor ilyen gyengék a jegyei. Attól a ponttól kezdve a tanárnő elvárásai önmagukat betöltő jóslatokká válnak. Négyszemközti beszélgetések során pedig hangsúlyozta. hogy nem játszik. Következésképpen az edző jóslata – bár valóra vált – nem tartozik az önmagát beteljesítő jóslatok kategóriájába. többlettanulási időt kér tőle. Viselkedésével tudat alatt ezen elvárását közvetíti a fiúnak. A 3. Juliát illetően viszont nem. hogy a tanár nem bízik a képességeiben). Egyedülálló szülő ként nagyon sokat dolgozott azért. aki ezt érzékeli is. Mindazonáltal arról nem tudunk. Tom megérti a hallottakat. aki érezhetően a könnyeivel küzdött. mert attól tart. esetben Antoniót illetően önmagát beteljesítő jóslatról van szó. Delpit (1995) az alábbi esetről számol be: Egyik este felhívott Terrence édesanyja. hogy a tanárnő egyértelmű utasításokkal látja el Johnt. s elszánt tanulásba fog. példában Winn teniszedző elvárása beteljesedik. Arra azonban nincs bizonyíték.” „Ezt kell tennem. hogy ennyire erőltesse a tanulást. akkor viszont elképzelhető. hogy jól tanuló. A 2. Ugyanakkor Julia teljesítményét nem emelte Wilson tanár úr hozzáállása (lehet.” „Ezt akarom. példa rendkívül tanulságos.) Valójában a tanácsadó saját jóslata ellen dolgozik. hogy a gyerek az elvárásoknak megfelelően kezd viselkedni. Amikor azonban az első negyedévi értesítőt megkapták. Az édesanya azonnal újra felkereste a tanárokat. hogy bebizonyítsa. Mint gyereke iránt érdeklődő szülő. hogy Tom meg fog bukni. itt tehát nincs szó önmagát beteljesítő jóslatról. a tanév első néhány hónapjában többször is beszélgetett a fiú tanáraival. hiszen bíró nélkül nem lehet baseballozni. hogy minden rendben van. hogy a gyerekkel „minden rendben van”. példában azt látjuk. s mindegyikük megnyugtatta. Ha ehelyett 77 . hogy miért mondták azt. hogy a lány a sok kérdést nyaggatásnak vette vagy úgy értelmezte. Amikor feltette nekik a kérdést. rendszeres tanácsadói alkalmakat biztosít a számára. és a teljesítményén is javított. A tanácsadó tanár attól tart. hogy bár a nevelő komoly aggodalmakat közöl. utána kísérletet tesz a probléma kezelésére.) A példák elemzése Akkor most lássuk. Rick Wilson eltökélt tanítási módszerei sikeresen megváltoztatták Antonio felfogását és meggyőződését („Nekem megy a matek.

amelyek teljesen megegyező teszteredményeket. Ezek egyike szinte teljesen párhuzamos Tom példájával. az esetek nagy többségében elsősorban a tanulmányi tevékenységekben való részvételén. amelyet egy tanár a diákról formál. hiszen tudjuk. A legtöbb benyomás például. hogy ennek alapján állítson fel bizonyos „előrejelzéseket”. Ezenkívül a legtöbb az egyes gyerekek. valamint motiváltságában. hogy nagyon sokat foglalkozott vele. már túl késő volt ahhoz. A modell első megállapítása. sokkal pozitívabb képet mutatnak. akkor elvárása valószínűleg beteljesült volna. s ezeket a Brophy–Good-féle modell alapján kívánjuk elemezni. érdemjegyeket és a korábbi tanárok megjegyzéseit foglalták magukba. s nem a csoportok vagy osztályok iránti elvárásokra koncentrált. ezek közül a legtöbb vizsgálat a diákok tanulmányi teljesítményére vonatkozó elvárásokra koncentrált. Mindazonáltal azok a vizsgálatok. A tanári elvárások reménytelenséget sugallt volna. az általuk íratott tesztek. hogy mi is történik. ideértve a fiatalokkal szembeni társadalmi elvárásokat és tanulmányi teljesítményeiket is (Nichols–Good. 1990). hogy a lány meg fog bukni. korábbi teljesítményekre. Miként alakulnak ki a tanár elvárásai? Ámbár sokféle témakörben végeztek pedagógiai kutatásokat. 2004). míg a másik feléhez egy fekete diák képét mellékelték. Ez nem is meglepő. társadalmi alkalmazkodás). nem pedig nemi. etnikai és nemi hovatartozásra. s nem annyira más eredményekre (például motiváció. besorolásra és csoportbeosztásra. magatartás. A tanárnő maximálisan hitt diákja jó képességeiben. hogy ezek az elvárások mekkora mértékben bizonyulnak helytállónak. és semmit nem tesz a helyzet megváltoztatásáért. amikor már nem mindig adta be a feladatait. hogy az elvárásokat jelentős mértékben befolyásolja a szocioökonómiai státuszra. vagy amennyiben saját tapasztalataik. hogy segíthetett volna. amelyek valódi (nem fiktív) diákokkal szembeni tanári (nem más felnőtt) elvárásokra koncentráltak. etnikai hovatartozásán vagy más státuszbeli jellegzetességein. 78 .2. hogy a kísérleti alanyokat aránylag kevés információval látták el. Továbbá ezek a vizsgálatok rendszerint nem fednek fel durván elfogult ítéleteket. valamint azt is. hogy a tanév elején a tanár differenciált elvárásokat alakít ki magában. Mire a tanárnő ráébredt. és egyre rosszabbul szerepelt. s ezt azzal előzte meg. Következésképpen a gyerek teljesítménye egész évben folyamatosan romlott. de az összesítések feléhez egy fehér gyerek képét. amennyiben hiteles forrásból származó ellentétes információhoz jutnak. fejezet. Például összesített eredményeket közöltek vele. Először is a tanárok nem hisznek a hamis információnak. továbbá az otthoni tanuláshoz is segítséget szervezett a számára. Ezek között a kísérletek között olyan is található. fizikai megjelenésre. és felkérték. Ebben leírja egy diáklány esetét. a teszteredményein és az általa megoldott feladatok helyességén alapszik. A második esettanulmány az elsőnek éppen az ellenkezőjéről szól. az általuk adott feladatok vagy saját interakcióik másról tanúskodnak. Az ilyen jellegű kísérletek kimutatták. amelyekre a tanárok az ilyen jellegű elvárásaikat alapozzák. amelynek során a kísérlet alanya (nem feltétlenül a tanár) gondosan szűrt információt kapott bizonyos fiktív tanulókról. A kutatók alaposan tanulmányozták azokat az információkat. Ezért most az egyéni tanulmányi eredményekkel kapcsolatos kutatások vizsgálatával kezdjük. és akkor sem kezdett aggódni. órai magatartásra vagy más egyéni jellegzetességekre vonatkozó információ (Jones. Goldenberg (1992) az itteni fiktív Tom Bloom történetéhez megdöbbentően hasonló esettanulmányokat publikált. akinek a tanára attól tartott.

A gyenge tanulót ritkábban dicsérik. Ez utóbbival barátságosabb szociális és érzelmi kapcsolatot alakít ki. elemző gondolkodást nem igénylő kérdéseket adnak számára. mint a nyilvános interakció. vagy valaki mást szólítanak ahelyett. tevékenységét alaposabb figyelemmel kísérik. több lehetőséget teremt arra. hogy a tanárok általában helytálló elvárásokat alakítanak ki magukban neveltjeiket illetően. A gyenge tanulóval több a négyszemközti. Ez korlátozza az önmagukat beteljesítő jóslatok hatásának jelentőségét (azokét. hogy segítenének javítani a válasz minőségén (például rávezetés. vagy ritkábban lépnek vele interakcióba. A gyenge tanulók helyett megválaszolják a kérdést. ha valamiben sikert ér el. Például hogy miként kezel egy olyat. túlságosan sok segítséget adnak neki). gazdagabb és gondolkodtatóbb tanulási lehetőségeket biztosít a számára. hogy más-más módon bánik velük. hogy a tanár a diákoknak is közvetítse a fent emlegetett differenciált elvárásokat.Miként közli elvárásait a tanár a diákkal? Mindent összegezve elmondhatjuk. értékes visszajelzéseket kapjon. vagy csak könnyű. mégpedig úgy. tudatosan alig észrevehető különbségeket mutat: • • A gyenge tanulóra kevesebb ideig várnak. Helytelen megerősítés: a gyenge tanuló helytelen viselkedését vagy hibás válaszát dicsérik. A gyenge tanulót a tanártól távolabb ültetik. de még mindig bőven marad tér a tartós elvárások hatásainak. A gyenge tanulótól kevesebbet várnak el (például kevesebbet is tanítanak neki. • • • • • • • • • • 79 . amikor a feltett kérdésre válaszolnia kellene (vagy a tanár adja meg a feleletet. a gyenge tanuló javára pedig nem. A gyenge tanulót ritkábban szólítják fel. akire alacsony elvárásokkal tekint. amelyek hamis vagy igazolatlan elvárásokon alapszanak). A gyenge tanulót gyakrabban bírálják az elégtelen munka miatt. vagy valaki mást fog szólítani). hogy a tanárok igen gyakran egészen másként közelednek a jól és a gyengén tanulókhoz. a helyteleneket pedig javítják. A gyenge tanulóra általában kevesebb figyelmet szentelnek. A tesztek és feladatok differenciált adminisztrációja vagy osztályozása során kétséges helyzetekben a jó tanuló javára általában kedvezően döntenek. a kérdés megismétlése vagy újrafogalmazása). A visszajelzés elmulasztása. és gondosabban szervezik meg. alaptalanul dicsérik. s a megközelítés módja sokszor egészen finom. ha egy gyenge tanuló az osztály előtt ad választ. hasonló helyzetben viszont egy másikat – akitől többet vár – több támogatásban is részesít. vagy hogy fejlődésével kapcsolatban igazán alapos. Valójában a megfigyelések során dokumentálták. amennyiben több információhoz jutnak. Miként közli elvárásait a tanár a diákkal? A Brophy–Good-féle modell következő lépése megköveteli. hogy követhesse saját érdeklődését.

hogy a fentebb leírt differenciált bánásmód sohasem helyes. A pedagógusok differenciált bánásmódja igen különböző azokkal a diákokkal. A tananyaggal való foglalkozás során jelentkező elvárások hatásai mellett ott vannak még a tanár viselkedésének közvetett hatásai. A gyengén tanulók tevékenységei például részletesebb kidolgozást.) 19 80 . Kevés idő esetén a gyenge diák tanítására ritkábban alkalmaznak olyan tanítási módszert. A tanári elvárások • • • • • • A gyenge tanulóval kevésbé barátságos interakciók jönnek létre. Negyedszer: a differenciált bánásmód jelentheti a személyre szabott tanítást is. rutinfeladatok és gyakorlatok megoldását hangsúlyozza. és azt gondolják. maguk a diákok több odafigyelést igényelnek. sok ismétlést tartalmaz. fejezet. mint egy jól tanuló. Másodszor: még a következesen differenciáló tanárok sincsenek mindig tudatában annak. (A szerk. ha négyszemközt beszélget velük a tanár.2. A gyenge tanulóval kevesebb a szemkontaktus. de nem a negatív elvárások helytelen kivetítését. s nem a témát kibővítő beszélgetéseken alapul. a tanár elvárásainak megnyilvánulásaként fogja fel.   A szerzők által elemzett tanítási módban a különböző aktuális fejlettségű diákokat más és más. ha a differenciálás igen jelentős méreteket ölt. hogy vele másként bánnak. hogy miként viselkednek. gondolataikat). Esetenként jobb. és nem az egész osztály előtt. Mindazonáltal jelzi a veszélyt. egyéni tanterv szerint tanítják. A gyenge tanuló ötleteit kevésbé fogadják el. kevesebb mosolyt és más. akkor a tanár nem könnyen tudja használni ötleteiket. valamint a siker vagy a bukás tulajdonságait. hogy tisztában van-e azzal. Amennyiben egy gyengén tanuló kevesebb anyagot és visszajelzést kap. motivációját. hogy minden diákjuk számára viszonylag azonos szintű segítséget nyújtanak. nonverbális támogatást kap. hogy a pedagógus mintegy automatikusan végigveszi a gyengén tanulókkal használatos tanítási stratégiákat. de időigényes. Harmadszor: a tanár-diák interakciók viselkedési mintáiban jelentkező különbség sokszor nagyrészt vagy akár teljesen is a diák számlájára írható (például ha egyes gyerekek rendszeresen csak nagyon gyenge szinten tudnak bekapcsolódni az órai munkába. főleg akkor. Az ilyen séma arra utal. ami azzal jár. akkor szinte biztosan kisebb mértékben fog fejlődni. amely hatékony ugyan. de igazából nem bátorítja a gyerekeket jobb teljesítmény elérésére. hogy a diák a differenciált bánásmódot és mindazt. A gyenge tanulónak szegényes tantervet19 kínálnak (amely túlságosan szűk. és ritkábban is hasznosítják. bólogatással való biztatás). Először is nem minden osztályban fordul elő. és nem csak egy-két területen jelentkezik. Az ilyen típusú differenciálással kapcsolatban több dolgot is meg kell említenünk. amelyek közvetlenül is befolyásolják a diákok tanulási lehetőségeit. a teljesítménnyel kapcsolatos elvárásait. függetlenül attól. S ezzel eljutottunk a Brophy–Good-féle modell 3. Mi több. a tények bemagolásán. amelyek befolyásolhatják a gyermek saját magáról kialakított képét. akikkel szemben eltérők az elvárásaik. Ezért tehát nem feltételezhetjük. a magasabb rendű gondolkodást igénylő feladatokat elveti). amely feltételezi. valamint a nonverbális kommunikáció és a figyelem más megjelenési formája (előrehajlás. pontjához. A gyenge tanuló kérdéseire rövidebb és kevésbé informatív visszajelzéseket kap. vannak olyan differenciált bánásmódok.

A diákok tanulócsoportokra való osztása („És mindjárt lehet tudni.”) Az oktatási teljesítmény és a visszajelzés 5. Még az alsó tagozatos gyerekek is látják. R. hogy az elvárások hatása működésbe lép – akár közvetlenül a tanuláshoz biztosított lehetőségek révén. A framework for exploring classrooms. Ahogyan a diákokat értékelik („ha nagyon szépen beszélnek. hogy mit kell csinálniuk. Amilyen mértékű az interakciók viselkedési mintáiban jelentkező differenciálás az olyan diákokkal szemben. Az osztály és az iskola kapcsolatának minősége („Onnan lehet tudni. Az osztályon belüli kapcsolatok minősége („A nem annyira okos lányok nem játszhatnak az okos lányokkal. – Weinstein. In K. a tanár által felkínált feleletadási lehe tőségek (következésképpen az elért teljesítmény és eredmény). amelyet a diák saját tanulásában játszik („A tanár igazából nem is foglalkozik az okos gyerekekkel.Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot A diákok rendszerint tisztában vannak azzal. (1986): Teachers expectations. Azok a feladatok és anyagok.   Forrás: Good. 20 81 .”) 2. mert az okosok nem vesznek róluk tudomást. választási alkalmat kínálnak számukra. a differenciált bánásmód következtében kialakuló önképben. Weinstein és McKown (1998) úgy találták. Az osztály légkörének tényezői 6. hogy ki az okos. hogy a tanárnő mindig őt küldi mindenhová. amelyek segítségével a tantervet közvetítik („Ők több vastag könyvet olvasnak. Zumwalt (Ed. hogy ügyesek va gyunk”).”) 3. A tanárok által használt motiváló stratégiák („Ma például a tanár megjutalmazott. s ehhez hozzátartozik a képességbe vetett hit. hogy a diákok nyolc területen figyeltek meg eltérést: Az oktatási környezetre fordított energia 1. hogy valaki okos. olyan mértékben valószínű. akár közvetve. Az a szerep. valamint az adott értékelés. több segítséget nyújtanak nekik. mert az a legjobb csoportba kerül. több lehetőséget. A szülő-osztály viszonyának minősége („Az apukájuk és az anyukájuk nem tanítanak nekik sem mit otthon.”) 7. mint mások. Felhasználva az Association for Supervision and Curriculum Development engedélyével. mert azok anélkül is tudják. mert én voltam a második legjobb az egész osztályban. T. K.”) 8.”) A diákokkal készített interjúkat és az óralátogatások megfigyeléseit összegezve Good és Weinstein (1986) a 2.”) 4. akikre eltérő elvárásokkal tekintenek vagy akiknek más a teljesítményszintje. míg a gyengébben tanulók tevékenységeit jobban behatárolják.): Improving Teaching. hogy tanáraik a jobb tanulóktól többet várnak el. valamint tanulmányi munkájukról és órai viselkedésükről több negatív visszajelzést adnak. hogy a tanár eltérő módon bánik velük. motiváltságban. abból tudjuk.1 táblázatban20 vázolt összefoglalást készítette.

  Az elvárások hatásai nagyobb valószínűséggel jelentkeznek az alsóbb évfolyamokon. A GYENGÉBB képességűnek hitt diákok Kevesebb lehetőséget kapnak a nyilvánosság előtti szereplésre. mint a 3–6. majd 7. több rutinszerű gyakorlatot végeztetnek velük. valamint tulajdonságaik nem rögzülnek nagyon mélyen. különösen. osztályban erősebbek voltak. eljárások. a feladatok meghatározása. A mesterségesen kialakított tanári elvárásokat vizsgáló tanulmánya során Raudenbush (1984) megállapította. mielőtt még a diákok teljesítményének dokumentálása és a tanulmányi képességeikkel kapcsolatos önképük. Csoportos gyakorlatok Több olyan feladatot kapnak. Kevesebb lehetőséget kapnak önmaguk értékelésére.2. Több spontán visszajelzést kapnak. A tanári elvárások 2. és 2. gyakran szakítja félbe őket). Kevesebb választható feladatot kapnak. szemben egy szó helyes kiejtésének megtanulásával). és ezzel együtt az elvárások hatásainak megjelenésére. amikor a gyerekek bekerültek a középiskola negye- 82 . Több lehetőséget kapnak az önálló gondolkodásra. ritkábban szakítják őket félbe). Az évfolyam. osztályokban. fejezet. ütemezés. hogy ezek hatásai 1. Több önállóságot kapnak (választhatnak a feladatok közül. amelyek a felfogással. Több lehetőséget kapnak önmaguk értékelésére. ha tartalmas feladatokról van szó (például különböző befejezést kitalálni egy történethez. osztályban újra felerősödtek. Kevesebb önállóságot kapnak (a tanár gyakran ellenőrzi munkájukat. Kevesebb lehetőséget kapnak az önálló gondolkodásra és elemzésre (mivel sok munka célja a gyakorlás). megértéssel függenek össze (a jobb képességű csoportokon belül). A diák mint egyén érdeklődése és szükségletei kevesebb figyelemben részesülnek. a környezet minősége A JOBB képességűnek hitt diákok Több lehetőséget kapnak a nyilvánosság előtt tartalmas feladatok végzésére. A felelősség mértéke Visszajelzés és értékelés Motiváló stratégiák A tanárral kialakított kapcsolat minősége Az elvárások közlését befolyásoló tényezők Kontextus Az iskolai kontextusok különböző lehetőségeket biztosítanak a differenciált tanár-diák interakciók számára.1 táblázat A differenciált elvárások közlésének általános dimenziói és néhány válogatott példa Munka­ környezet Tanterv. Kevesebb előre tervezett visszajelzést kapnak. A diák mint egyén érdeklődése és szükségletei több figyelemben részesülnek.

1998. 1983). hogy elvárásait differenciált bánásmóddal közölje diákjaival. mint később. hogy az alsós gyerekek az egész napot ugyanazzal a tanárral töltik. hogy az olvasási teljesítménnyel szembeni elvárások erősebbek. ahol egységes és nem változatos célokat tűznek ki. aki merev. akik meglehetősen sokszor produkálják az önmagukat beteljesítő jóslatok hatásait. ahol a teljesítmény szabványait normák alapján állapítják meg. A tanév adott szakasza. hogy melyek a megfelelő célkitűzések az egész osztály és egyes diákjai számára. Következésképpen az alsós évfolyamokon többféle módon. és nagy valószínűséggel elvárásaik negatív hatásokat váltanak ki.Az elvárások közlését befolyásoló tényezők dik osztályába21. A tanár egyéni jellemvonásai Vannak olyan tanárok.  Az elvárások hatásai. 2004). I. s a tanítást is az egész csoport általa érzékelt lehetőségeihez igazítja (Cooper–Good. s nincs sok idő arra. Smith (1980) megállapította. Figyelembe kell venni azt is. vagyis a középiskola utolsó négy évfolyamáról van szó. Az ilyen tanárok hajlamosak arra. míg a felső tagozatos és középiskolás diákok a legtöbb tanárt naponta egy-egy órára vagy még ennél is ritkábban látják. akivel gyakran van esélyük egyéni interakciókra. Általánosságban elmondható. Weinstein–Gregory– Strambler. hogy az olvasás tanításakor változatosabb csoportalkotási stratégiákat és tanítási módszereket használunk. mint a matematikai teljesítménnyel szembeniek. hogy erősebb hatások várhatók. hogy a pedagógus egyéni interakciókba lépjen velük. a diákok korábbi eredményei vagy a viselkedésük által kiváltott első benyomásai alapján. és megvan bennük a megfelelő képesség. Perry–Weinstein. (A szerk. ha a tanulók újonnan érkeznek egy intézménybe. Ebből a szempontból Brophy és Good (1974) a tanárok három típusát különböztette meg. és új tanárokkal találkoznak (Jussim–Harber. A tanulási környezet jellegzetességei. inkább az egész osztály haladására koncentrál. Ahogy telik a tanév. 2005). s ez több alkalmat nyújt a tanárnak arra. a tanár egyre kevesebb figyelmet szentel az osztályon belül jelentkező egyéni különbségeknek. mint a matematika oktatásakor. nem pedig önálló egyéniségnek.) 83 . azon belül is a diákok teljesítményét csökkentő negatív hatásokat. A másik véglet a túl erősen reagáló tanár típusa. ahol a tevékenységek szűk s nem széles skálán mozognak. A megelőző típusú tanárok a legnagyobb valószínűséggel pozitív elvárások hatásainak teszik ki a tanítványaikat.  N. több elvárás közvetíthető a gyerekeknek. és ahol erős a versenyszellem (Good–Nichols. Ha ezek a pedagógusok reális célokat tűznek ki.  Az egyes diákokra ható elvárások a tanév elején erősebbek. 2001. A megelőző típusú tanárt saját meggyőződése vezeti abban. 21   A high schoolról. Ennek az lehet az oka. A tananyag. kiváltképpen az alacsony elvárások nemkívánatos hatásai nagyobb valószínűséggel jelentkeznek az olyan osztályokban. hogy a diákokat bizonyos sztereotípiák megtestesítőjének tekintsék. sztereotípiákon alapuló véleményt alakít ki növendékeiről. akkor nagy valószínűséggel hozzásegítik növendékeiket a célok eléréséhez.

s ennek a tanítás tervezésében való megjelenése. amit az ilyen típusú tanár nem kompenzál). mint társaik.2. 2. Az ilyen jellegű tanári magatartás kapcsolatban áll a pedagógus arra vonatkozó meggyőződésével. A tanításbeli kudarcok megokolása. A tanári szerep olyan megfogalmazása. hogy milyen is az a megfelelő tanterv és tanítási módszer. hogy a pedagógus mereven ragaszkodjon a már egyszer kialakított elvárásokhoz. hogy viszonylag sok diák felé nagyon erős (és általában negatív) elvárásokat közvetítsenek – amelyek között ott vannak az önmagukat megvalósító jóslatok is –. hogy a képességek többrétűek és fejlődőképesek lehetnek. amely minimalizálja a pedagógus felelősségét a diákok tanulásában. Következésképpen gyakrabban és pontosabban tudnak következtetni a tanár elvárásaira. Gyenge osztályirányító és feladatmeghatározó képességek. Vannak gyerekek. A diákok képességeit egységesnek és rögzítettnek tekintő szemlélet. 4. akik érzékenyebbek a hangszín változásaira és a kommunikáció minőségére utaló egyéb. Inkább a diákok közti különbségek. amely nem látja. Ezzel ellentétben viszont ugyanezek a tanárok esetleg csak csekély tartós hatást várnának el. és minimálisra csökkentik az egyes diákokkal töltött időt. A tanári elvárások E két véglet között található a reaktív tanár típusa. A fent felsorolt vonások mindegyikével rendelkező tanárok például hajlamosak lennének arra. és minimális időt az egész osztállyal való foglalkozásra. tekintélyelvre vagy pedagógiai dogmákra alapozza munkáját. mindenkivel szemben ugyanazokat a követelményeket állítják fel. és rendszerint fenntartja a jól és a gyengén tanulók közt már korábban meglévő különbségeket (bár ezek kismértékben növekedni fognak a gyerekek eltérő viselkedése miatt. aki a konvenciókra. amelynek során mindenki ugyanazokat a feladatokat kapja. finom jelekre. hogy az elvárások hatása nagyobb valószínűséggel lép működésbe az olyan osztályokban. Babad (1985) megállapította. akinek elvárásai rugalmasak. fejezet. 5. és ha új visszajelzést kap. amennyiben az alsó tagozatos osztályokban olyan tanítási módszereket alkalmaznának. és kizárólag az egész osztályra koncentráló tanítási módszerekkel dolgoznának. ahol „nagyon elfogult” pedagógus tanít. hogy a tanári elvárások hatása mekkora méreteket ölt. ha matematikát tanítanának egy középiskolai osztályban. nem pedig a hasonlóságok kiemelésére való hajlam. A diákok egyéni jellemvonásai A diákok között meglévő különbségek szintén befolyásolják. akkor ahhoz igazítja őket. nem pedig a felismerése és legyőzése. Az ilyen tanár elvárásainak hatása minimális. 84 . A kisebb és a pedagógustól jobban függő gyerekek szintén jobban ki vannak téve a tanári elvárások hatásainak. 3. amelyek a tanárt inkább védekező helyzetbe kényszerítik. Az ehhez kapcsolódó további személyes tulajdonságok a következők lehetnek: 1. amelyek maximális időt biztosítanak egy adott diákkal. Tendencia arra. 6. amellyel meghatározható az elvárások hatásainak természete és ereje a diákok tanulmányi eredménye szempontjából. következésképpen többet fog racionalizálni.

Végül a legtöbbjük egészen passzívvá válik az órán. s ez a reakció két ok miatt is teljesen érthető (Good. míg a másik inkább kerüli a kérdezését. ami aztán ahhoz a sztereotipizált elváráshoz vezet. hol ilyen. hogy segítséget kérnének. inkább ő felel helyette. csak másolt vagy befejezetlen munkát adjanak be ahelyett. 1998). 1981). és többletmunka végzésére törekednek. ha a feladat végzése előtt vagy közben még emlékeztetik is arra. vagy ha közvetlenül a teszt kitöltése előtt felkérték őket származásuk feltüntetésére. hogy azt meg kell erősíteniük. hogy a tanév során egyfajta következetlenséggel kezeljék. hogy valójában szegényes tantervet kínálnak nekik. különösen akkor. Steele és Aronson (1995) kimutatta. ha ezek a gyerekek keményen dolgoznak. a másik pedig szinte mindenért megdicséri. 2002). vagy egyáltalán nem tudnak felelni.  Azok a diákok. fejezetben fogjuk átfogóan tárgyalni. hogy az afroamerikai diákok mindig gyengébb eredményt értek el. Másodsorban a gyengén tanulónak sokféle tanári bánásmódhoz kell igazodnia. ha minél inkább bekapcsolódna az órai munkába. akik valamilyen sztereotipizált csoporthoz tartoznak. hogy megfeleljenek a teszt követelményeinek. Mindazonáltal a felgyülemlett tehetetlenség érzete sokakat arra késztet. Lesz. és hibázásaik a többiek előtt történnek. és egyfajta apátia alakul ki bennük az iskolával kapcsolatban. ha a gyengén tanuló ráébred arra. még olyankor is. Ilyen körülmények között a passzivitás jó stratégiának bizonyul.  Az állandóan gyenge osztályzatokban részesülő diákok számára az iskolába járás speciális nehézségeket hoz. hogy több tanárral is kapcsolatba kerül (amennyiben korrepetálásban vagy gyógypedagógiai jellegű foglalkozásban is részesül). akik igyekeznek kitartóan tanulni. hogy melyik módszer válna be számára. hogy az afroamerikaiak az ilyen típusú tesztekben mindig gyengén fognak szerepelni (L. Az ellentmondásos bánásmód következtében a gyengén tanuló általában megtanulja kerülni a kezdeményezést. ha közölték velük. hogy a tanár jelölje ki a számára. A sztereotipizálás veszélye. hol olyan stratégiákkal próbálkoznak. Emellett az is lehet. és inkább megvárja. akkor úgy érezhetik. a hibás munkáért viszont gyakrabban kritizálja. semmint javítana a válasza minőségén. A tanári elvárások hatásainak itt most csak két speciális témakörével foglalkozunk: a folyamatosan gyenge teljesítményt produkáló diákok küzdelmeivel és a sztereotipizált („beskatulyázott”) csoportokhoz tartozók által átélt problémákkal. a segítség keresése. Brown. hogy egyre kevésbé erőltessék meg magukat.és tanulmányi tesztjeik rendszerint gyengébben sikerülnek. Először is sok tanár ritkábban szólítja fel a gyengén tanulót. Ha erre az elvárásra akár finom célzások formájában is emlékeztetik őket. rövidebb ideig vár a válaszára. mert szeretné. Kiváltképpen akkor fordul ez elő. hogy intellektuális készségeket mérő tesztet fognak kitölteni. megmarad bennük a kérdezés vágya. hogy az egyik tanár nagyon gyakran szólítja fel. amikor helytelenül válaszol. aki szinte alig dicséri meg. és keveset várnak tőlük.Az elvárások közlését befolyásoló tényezők A diákok motivációjának kérdéseit az 5. mint az európai származású amerikaiaké. Nevelői hajlamosak arra. hogy ahhoz a csoporthoz tartozik (Steele–Spencer– Aronson. 85 . A gyengén tanulók küzdelmei. feltehetően gyengén fogják teljesíteni az olyan feladatokat. mert keresik. Ez természetesen további eltérő tanítási stratégiákkal való találkozást is jelent. az ilyen diákok az átlagosnál jobban ki vannak téve annak. még akkor is. hogy vagy félreértik a kérdést. Lehet. Tekintve. hogy általában eleve nem nagyon tudják a helyes választ. amelyekben a tanár az adott csoporttól is gyenge teljesítményt vár. s ez elvonja a figyelmüket attól. hogy mit is tegyen. a jó szereplésért ritkábban dicséri. Az afroamerikai diákok például általában tudják. hogy az ő intelligencia. Vannak köztük olyanok. hogy a tanárok mintegy rutinszerűen veszik velük végig a szükséges lépéseket.

(A szerk. 1976). A csoport. hangsúlyozták. A tanári elvárások A sztereotipizálás veszélyének jelensége bármilyen csoport tagját érintheti. illetve megértették velük. A teljesítmény csökkenését mutatták ki például a latino22 és az alacsony szocioökonómiai státusszal rendelkező diákok esetében. és a fehér atléták a feketékhez képest gyengébben szerepeltek bármely. különösen akkor. Steele és Ross (1999) úgy véli. amely csoporttól valamilyen tárgykörben vagy területen gyenge teljesítményt várnak. akkor gátolni fogja a fejlődését (R. Az elvárások azonban csoportokra. azt remélve. osztályokra vagy akár egy egész iskolára is kifejtik a hatásukat. amikor a munkájukra vonatkozó visszajelzést adja. hogy így „immunissá” válnak (Johns–Schmader–Martens. Emlékeztették a diákokat arra. mint az ázsiai származásúak. többségükben spanyol anyanyelvű diákok. Csoportokra kifejtett hatások Amikor az osztályban egy tanár a tanulmányi teljesítmény alapján alakít ki tanulócsoportokat. amikor általános teljesítményszint-felmérő teszteket végeztettek velük. elfogadó hozzáállás fontosságát. Más. A nők gyengébb eredményeket értek el a matematikatesztekben. ám ha a gyenge képességűek csoportjába sorolja. A kutatók számos csoportja sikeresen lép fel a sztereotipizálás ellen. a magas színvonal meghatározása mellett azt a meggyőződését is kifejezi: bízik abban.) 22 86 . A pedagógus hajlamos arra. a természetes atlétikai tehetséget felmérő tesztben (Steele–Spencer–Aronson. és nem annak. amely gyengíti a diákok teljesítését a tesztekben. Voltak. ha erre valóban törekszenek. Az európai származású amerikai diákok gyengébb matematikateszteket írtak. azzal valószínűleg növelni fogja a teljesítményét. kudarcokra koncentrál. 2001). mint a férfiak. inkább az osztállyal való összetartásra bátorít. hogy egy bizonyos sztereotipizált csoporthoz tartoznak (Croizet et al. hogy a jobb képességű csoportnak   Közép-. 2002). hogy a bölcs tanár optimista kapcsolatot létesít növendékeivel.2. nem a tanulmányi problémákra. az osztály és az iskola elvárásainak hatása Mindeddig arról volt szó. A férfiak kevésbé teljesítettek jól az érzelmi feldolgozást igénylő feladatok terén. akik az érintettekkel nyíltan beszéltek erről a veszélyről. 2005). és egy diákot a jó képességűek csoportjába helyez. hogy reális teljesítménybeli célok elérésére törekedjenek. fejezet. mint a nők. hogy a bennük lévő lehetőségeket kibontakoztassák. segíti őket abban. Mások kevésbé direkt módszereket alkalmaztak. Az ilyen tanár a diákokkal való interakciói során. valamint a növendékek kitartó segítését abban. Weinstein. hogy az elvárások milyen hatással vannak az egyes gyerekekre az osztályban. illetve Dél-Amerikából bevándorolt családokból származó. hogy a tárgykörön belül a tudás a tanulás által fejleszthető és nem véglegesen rögzült dolog. hogy izgalmuk inkább magának a tesztelésnek vagy más külső tényezőnek tulajdonítható. hogy növendékei ennek a színvonalnak meg is felelnek. a kisebbségi és veszélyeztetett diákok hatékony tanításának kérdéseivel is foglalkozó szakemberek ugyancsak hangsúlyozzák a gyerekekhez és családjaikhoz való barátságos. hogy a tesztelt tantárgyból jó teljesítményre képesek. A fenti kutatási eredményeken alapuló következtetéseket megfontolva Cohen..

a diákok motiválása a tanulásra és segítésük abban. ritkábban érzi úgy. mint az írástanítást. Brophy–Evertson. sikeresebben vezeti óráit és magát az osztályt is. bizonytalanok. Míg azok. Rimm-Kaufman–Sawyer. több. hogy képes megfelelni diákjai igényeinek. Schmidt és Buchmann (1983) megállapította. vagy hogy másvalaki sikeres lehet az adott helyzetben. Hogy mennyi időt szán például egy adott tantárgyra. hogy nem tudnak megfelelni a feladatnak (Bandura. 1976. mint a gyengébb csoportban dolgozóktól. és nagyobb valószínűséggel fognak szólítás nélkül közbeszólni vagy feleletet adni a tanár kérdéseire (Eder. hetente 50%-kal több időt szántak erre a tárgyra. és általában véve többet követeljen tőlük. akik a matematikát kedvelték. ha diákjai nem értenek egyet vele. Ezek némelyike kötődhet a tanár tananyagbeli ismereteihez és kedvenc témáihoz. mint az óra és az osztály sikeres irányítása. az attól is függ. tanításuk során kisebb hangsúly kerül a dolgok jelentésére. nyugodtabb. viselkedése és meggyőződése akár az egész osztályra is kiterjedő elváráshatásokat fejthetnek ki. hogy meg tudnak felelni az adott helyzet követelményeinek. hogy a gyengébb csoportokban több az éretlen. azok. de ő maga nem. 2004. 1986. Ugyanakkor rendszerint hamarabb félbeszakítja a gyengébb csoport tagjait. ahogyan a tanár saját esélyeit látja az olyan célok elérésében. vagy valamilyen módon kihívást jelentenek a számára. Általában elmondhatjuk. ha ehhez a megszokott tananyagot ki kell bővítenie. ahogyan a tanár saját hatékonyságát látja Azok. Ross et al. akik jobban szerették az olvasástanítást. akik ezt nem érzékelik. hogyan viszonyul a tárgyhoz. Következésképpen a pedagógus saját hatékonyságával kapcsolatos gondolatai. 1998). ha az olvasásban hibáznak. 1991. hajlamos elhinni. az ezzel járó elvárásai. Az a tanár. A jó képességűek csoportjába tartozó növendékekhez képest ezek a gyerekek gyakrabban foglalkoznak mással (nem a tanulással). és rögtön meg is adja a szó helyes alakját. hogy azok a tanárok. az osztály és az iskola elvárásainak hatása hosszabb olvasási feladatokat adjon. Ross. J. figyelemhiánnyal küzdő diák. hogy a helyében vagy senki más sem lenne képes megoldani a helyzetet (a növendékek gyenge képessége. hisznek is abban. és hatékonyabban tudja ösztönözni őket jobb teljesítmény elérésére (Ashton–Webb. Ez az általános szabály áll arra. Az ilyen tanár magabiztosabb. mint azok. Az osztályra kifejtett hatások annak a tükrében. hogy a gyengébbnek tartott csoportok kevésbé érdekes tanításban részesülnek. 1994). az otthoni hátrányos környezet vagy a gyerekek között uralkodó iskolaellenes szemlélet miatt). akik úgy kerülnek teljesítményt elváró helyzetbe. sőt esetenként meggyőződésük. kevésbé negatív (ritkábban kritizál vagy büntet). még akkor is. hogy minél jobb eredményeket érjenek el. hogy megbeszélje velük az anyagot. Good–Marshall. 1981). Ezzel szemben a saját hatékonyságát jól érzékelő tanár hisz abban. lényegesen több rutinfeladatot és gyakorlatot kapnak (Allington. vagy fonetikai segítséget ad ahelyett. akiben a saját hatékonyságáról nem alakult ki egészséges kép. hogy jelentéstani vagy mondattani „végszóval” rávezetné őket a megoldásra. pozitívabb (többet dicsér és mosolyog). S. aki gyakran zavarja az órát. több időt szánjon arra..A csoport. 1984. magasabb szintű gondolkodást igénylő kérdést tegyen fel nekik. hogy érzékelik saját hatékonyságukat. A másik tényező. vagy az anyagot és módszereit akár valami mással kell helyettesítenie. akik nem szívesen foglalkoztak vele. 1997). könnyebben elfogadja. 87 . nagyobb hangsúlyt fektettek az olvasásra. hogy védekeznie kell.

(A szerk. vagy oldják meg azokat. vagy ha rendszeresen végeznek ugyan számtani műveleteket. 3. biztassuk őket arra. kihívást nem tartalmazó rutinfeladatokat alkalmaznak. vagy akik olyan iskolákban tanítanak. de ritkán fogalmaznak meg matematikai problémákat. Bővítsük ki az órák és a tevékenységek célkitűzéseit! A diákoknak szükségük van az alapvető tananyag és képességek gyakorlására. automatikus gyakorlatokat kellene tartalmazniuk. de szükségük van a tanultak alkalmazásának lehetőségére is. amelyek azzal foglalkoztak. 2. vigyázniuk kell arra. 1993. és sok. 1989). kevésbé volt fogékony mindarra. ahol csekélyek az elvárások. elsajátítására. Azoknak a tanároknak. 2005). mint a kollégái. Kevésbé méltányosan szabta meg a kívánalmait. míg megint mások a tanult anyag alkalmazására koncentrálnak (Freeman–Proter. az anyagot kevésbé egyértelműen vagy nem teljes egészében tanította. mik a tanítási céljai. és mennyire ismeri a tananyagot. ha rengeteget gyakorolják a betűk írását. hogy minél nagyobb mértékben vegyenek részt saját szereplésük értékelésében! A diákok gyakran sokkal passzívabbak.2. alacsonyabb szintű gondolkodást igénylő feladatot ad (Carlsen. mint amennyire az szükséges. fejezet. és ahol unalmas. ahol a legtöbben viszonylag gyenge képességű diákok. mások a gyakorlati képességekre teszik a hangsúlyt. hogy milyen jellegű tanulási lehetőségeket biztosít a gyerekek számára. 23 Az alacsony besorolású osztályban a tanár kevésbé volt tisztában a tanítás céljaival. a szavak másolását. Oakes. akkor általában nagy önbizalommal tanítja. 1. hogy ne szegényesebb tanterv szerint. Egyesek a fogalmak árnyalt tanítását tartják fontosnak. Ha viszont kevésbé tájékozott az adott területen. amit a tanítványai adtak hozzá az órához. mint a kevésbé tehetségesnek tartott diákok osztályában tartandó óráikra. amit tanít. Ez pedig attól függ. a témához kapcsolódó beszélgetést kezdeményez diákjaival. több feladatlapot és más. A diákok rátermettségére vonatkozó tanári meggyőződéssel összefüggő elvárások hatásait azok a tanulmányok is kimutatták. Növeljük a diákok számára az aktív részvétel lehetőségét. akik alacsonyabb besorolású osztályokat tanítanak. 23   High and low track class: feltételezett képességek szerint szervezett iskolai osztályok. nem volt igazán következetes fegyelmezési kérdésekben. Általában véve elmondható. hogy milyen véleménnyel van a diákok rátermettségéről. különbözhet tőlük abban. Valami baj van akkor. változatos módszereket alkalmaz. Oakes et al. A tanári elvárások Még ha a tanár nagyjából ugyanannyi időt fordít is egy tantárgyra. hogy a pedagógus miként tanítja a gyengébbeknek és a tehetségesebbeknek tartott diákok osztályát. akkor inkább a tankönyvre hagyatkozik. ha a gyerekek főleg csak kiejtési gyakorlatokat végeznek. minél egyszerűbb módszerekkel tanítsanak. Good és Weinstein (1986) a következő öt javaslatot tette az olyan osztályokban folyó munka javítására. és ritkábban próbálta kötni a gyerekek érdeklődéséhez vagy személyes hátteréhez. és sokkal nagyobb mértékben függenek a tanártól. 1982. kisebb valószínűséggel adott ki önálló munkát vagy vezetett be magas szintű gyűjtőfogalmat (Evertson. hogy a tanárok alaposabban készültek a tehetségesebbnek. Figyeljünk neveltjeink ötleteire és érdeklődésére. 1991). és a segédeszközöket használjuk tartalmas módon! A tanár által irányított órán a csendes odafigyelésnél többre van szükség..) 88 . Ha a pedagógus jól ismeri azt a tárgyat. de nem sok időt töltenek olvasással. az anyaghoz kapcsolódó feladatoknak pedig nem csak részletesen kidolgozott. de szövegalkotással nem foglalkoznak.

írásban is tartsuk nyilván a csoport haladását a cél felé! Csökkent­ sük minimálisra a diákok nyilvános összehasonlítását. hogy a gyengén tanulót végleg leírnák vagy korrepetáló foglalkozásokra küldenék (Good–Brophy. 89 . értelmével és hasznosságával kapcsolatban milyen elvárásokat közvetítenek nekik. Mindezt ahelyett. 1983). akkor ehhez megadják az egyénre szabott segítséget is). hogy újra végezzék el a feladatokat (s ha szükséges. és célként a teljesítmény minimális szintjét határozzák meg. elvárásai és viselkedése befolyásolható a tanár szándékos tettei­ vel és más. semmint a tanulást elősegítő. hogy az elkövetkező dolgok szórakoztatók. amelyekre különböző szinten és különböző szempontok szerint is lehet felelni. Következésképpen a tanár osztályirányító erőfeszítéseinek sikere részben a gyerekek viselkedésével kapcsolatos elvárásoktól.Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére 4. általában pozitív. Amikor például a tanár bevezet egy tanulási tevékenységet. akik inkább a diákok kritikus értékelőivé válnak. A diákok kudarcait kihívásnak tekintik. amelyek sikeresen hozzák ki a maximumot tanítványaikból. Azok a tanárok. meggyőződésének és magatartásának részét képezik. akik folyamatosan azt az elvárást közvetítik. összegzést és értékelést igénylő kérdéseket is! Idetartoznak azok a kérdések is. Mindez azonban nem áll az olyan tevékenységekre. együttműködő osztálylégkört teremtenek. Teddlie–Stringfield. hogy „mindenben közösen veszünk részt. hozzáállását és elvárásait közvetítő magatartásával. elemzést. támaszt nyújtó személyekké. Ha a bevezetés arra is utal.. amelyeket a tanár negatív elvárásokat sugalló módon vezet be. hogy az iskolai tevékenységek tartalmasságával. az osztály légköre pedig részben a diákok együttműködésére és interperszonális kapcsolataira vonatkozó elvárásoktól függ. például nehéznek vagy élvezhetetlennek állít be (Brophy et al. hogy a megtanulandó anyag túlságosan nehéz. 5. amelyek azt sugallják. ami kihat arra. Az órákra és feladatokra adott reakcióikat az befolyásolja. akkor a diákok valószínűleg szívesen vesznek majd részt benne. A tényekre vonatkozó kérdések mellett tegyünk fel gondolkodást. érdekesek és egyéb módon is figyelemre méltók lesznek. vagy romboló versenyszellemet teremtenek az osztályban. Ezzel ellentétben az olyan tanárok. ahogyan növendékei az adott tevékenységet érzékelik és reagálnak rá. A diák meggyőződése. hogy olyasmit mond. hozzáállása. és kerüljük az olyan megjegyzéseket. nagy valószínűséggel vagy passzív elidegenedést. 1993). Koncentráljunk a tanulás pozitív aspektusaira! A csoport fejlődését a tanulási célok elérésére biztassuk. a meggyőződéseit. és ebben segítjük egymást”. hanem ezek szerint is cselekednek. vagy nem nyújt semmit számukra! Az iskolai hatások A magas szintű elvárások és a diákok eredményessége iránti elkötelezettség azon iskolák hozzáállásának. A hatékony iskolák tanárai nemcsak magasabb elvárásokkal tekintenek rájuk. együtt tanulunk. erősítsük. akkor előfordulhat. ám azok a diák személyiségbeli és szociális fejlődését is formálják az iskolai közegben. az osztály mint egész kritizálását. következésképpen sikeres megválaszolásukban többen is részt vehetnek. és rá tudják venni őket. Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére Ez a fejezet a tanári elvárásoknak a tanulói teljesítményre gyakorolt hatásaival foglalkozik. 1986.

Így aztán a diákok két szempontból is korlátozottabb tantervet kapnak. amelyek egy jó tanterven úgy viszik végig. Az alacsony elvárások hatása miatti beavatkozások pozitív eredményeket hoztak olyan eljárás alkalmazásával. amikor a diák egyéni szükségleteinek kielégítését kell megterveznünk. Arra lenne tehát szükség. ha megpróbálják elkerülni a diákokra vonatkozó egyéb információk megismerését. A helytálló információ hasznos lehet. de ez nem azonos az oktatás minőségének javításával. A diákok tanulmányi képességei közötti nagy eltéréseket nem tekinthetjük semmisnek pusztán vágyaink alapján. és nemkívánatos eredményre vezethetnek. azzal önmagát és a diákot is súlyosan frusztrálja. amelyek az alapvető kívánalmakra és a nagy jelentőségű tesztekre helyezik a hangsúlyt. Ezeket azonban nem lehet elnyomni vagy elkerülni. ha nem alakítunk ki elvárásokat. Tudjuk. Hogyan lehet tehát elkerülni az elvárások negatív hatásait. Ugyanakkor vigyázni kell. akár az osztály. Lehet viszont. és hogyan tanuljuk meg a hasznunkra fordítani őket? Az ember azt gondolhatná. az végeredményben nem is annyira fontos. az iskolák mindent megtesznek azért. akik az iskolájukba járó összes diákot (s ez kiváltképpen a gyengén tanulókra vonatkozik) egyformán tartalmas és kihívásokkal teli tanterv szerint oktatják (Mehan. Weinstein et al. Ha a pedagógus irreálisan magas szintet szab meg. hiszen a magabiztosság és az elszántság fontos tanári tulajdonságok. gyakran előfordul. és főleg az. hogy a tanárok csakis rendkívül pozitív elvárásokat alakítsanak ki magukban? Vonzó ötlet. főként a túl erősen reagáló típusú tanárok körében. hogy pontos-e. Az elvárásoknak megfelelőeknek kell lenniük. 2004). zsúfolt nagyvárosi negyedekben élő gyerekek számára lehetőséget biztosítanak arra. Weinstein–Gregory–Strambler. Mindazonáltal úgy tűnik. Vagyis olyan gondosan megtervezett tanulási élményeket kell nyújtani a növendéknek. és mindezt megfelelő tanítási eljárásokkal is kísérni kell. hogy a megelőző típusba tartozó tanárok szakmai hatékonyságukat fokozó eszközként fogják használni. Az elszegényedett. mintha az ilyen törvények inkább kárt okoznának.2. aki jobban ki van téve a kudarc lehetőségének. Miután a tesztek tétje rendkívül nagy. Ezért a tanárok. Sajnos. Ha az események rendszeresen ismétlődnek. és természetesnek tekintjük őket. hogy kertvárosi iskolákba iratkozhassanak be (Kaufman–Rosenbaum. például nem hajlandók elolvasni a róluk készített összegző jelentéseket. hogy az elvárások okozta problémák megelőzhetők azáltal. Az alacsony elvárások hatása miatti aggályok az utóbbi időkben állami és szövetségi szinten is olyan kezdeményezéseket váltottak ki. 1997. Hogy a diákra vonatkozó információ honnan származik.. különösen ha olyan diákról van szó. 1991. kialakítanak magukban bizonyos elvárásokat még akkor is. mint hasznot. hogy miként használják.. vagy az olyan tanárok alkalmazása. 1992). pusztán a diákjaikkal való interakciók következtében is. mint az. Elsősorban az oktatás több időt szán a tesztekben nagyobb hangsúlyt kapó tárgyakra (ezek főleg az 90 . akár az egyes gyerek számára meglehetősen nehéz is lehet a megfelelő elvárások meghatározása. fejezet. mint a képességek szerinti csoportalkotás vagy az algebra-előkészítő foglalkozások biztosítása a nyolcadikosoknak az általános matematikaórák helyett (Mason et al. és a „nekem ez menni fog” attitűd hatására a problémák kezelhető méreteket öltenek. olyat. A tanári elvárások Az elvárások hasznosítása Az elvárások korlátozóak lehetnek. hogy a pozitív elvárások ne öltsenek valóságot eltorzító méreteket. amely növendéke számára elérhetetlen. a diák adott képességeihez kell alkalmazkodniuk. hogy a mérce túlságosan alacsony szintre kerül. 1992). akkor egy idő után már várjuk. Ilyen például a „No Child Left Behind” (Egyetlen gyerek se maradjon le) nevű törvény. hogy segítsék folyamatos sikerét és fejlődését. hogy növeljék a diákok eredményeit.

és egyre előbbre haladjon ahelyett. valamint a tanterv más elemeire. Az elvárások kialakításakor vegyük figyelembe a gyermek valamennyi képességét! Az intelligencia. s ezután az legyen munkája középpontjában. főként matematikusok és tudósok tulajdonsága. hogy elkerülje a szükségtelenül alacsony vagy az irreálisan magas elvárások kialakítását? Úgy gondoljuk. amelyeket szintén a tanulás szolgálatába állítanának. hogy az adott évfolyam diákjainak milyen gondolatokat. hogy az ember legalább nyolc különböző intellektuális képesség birtokában van. zeneszerzők és énekesek képessége. fordítók és költők képessége. ha a tanterv és az osztályban használatos tanítási módszer ezt lehetővé tenné a számukra. hogy forrásait mozgósítsa. Thomas. majd annak erőltetése. Emellett az is aggodalomra ad okot. hogy neveltjeiből mit akar kihozni. Gardner (1999) például azt állította. Logikai-matematikai: Az érvelésláncolatok kezelésének és a logikai sémák felismerésének képessége. dallam. Zenei: A hangmagasság. az egyes iskolák gyenge oktatási intézményként való megbélyegzése és az általános büntető megközelítés egyfajta irreálisan magas sikerkövetelménnyel párosul. Másodsorban pedig az írás-olvasás és matematikaórák nagyrészt a tesztekre való felkészüléssel telnek el. 2. M. 2005). hiszen más intellektuális adottságokkal is rendelkeznek. valójában nem hoz megoldást az elvárásokkal kapcsolatos problémákra (R. Mindez csak aláhúzza azt a tényt. alacsony szintű. Ajánljuk továbbá. A tanárok szakmai hatékonyságukban.és teljesítménytesztek csak részleges információt nyújtanak a diákok képességeiről. ami azt is jelenti. a tanulmányaikat idő előtt megszakító diákok számát. hogy kevesebb idő jut a természet. Nyelvészeti: A szavak jelentése és sorrendje iránti érzékenység és a nyelv változatos használatának képessége. sok ismétlésen alapuló tantervhez vezet. képességeket. hogy az irreálisan magas elvárások felállítása. hogy a tanítványok meg is feleljenek ezeknek. hogy leragadjon feltételezett hiányosságainál. ami elbizonytalanodáshoz és az elkötelezettség csökkenéséhez vezet. értékrendet és irányultságokat a legfontosabb megtanulniuk.és a társadalomtudományi tárgyakra. nem pedig a gyerekek képességeire vonatkozó feltételezések alapján kialakított csoportalkotásra vagy megbélyegzésükre építjük őket. ha iskolájukat nyilvánosan gyenge. Mindez egy meglehetősen sivár. szobrászok és építészek jellemzője. 4. az segíti abban. a diákok pedig ­tanulói minőségük hatékonyságában szenvednek hátrányt. Röviden: a tanár döntse el. mindegyiknek különböző mértékben: 1. Térbeli tájékozódás: A vizuális világ pontos érzékelése és annak leképezése vagy átalakítása az adott érzékelés alapján. kudarcra ítélt intézményként bélyegzik meg. Az utóbbi időben bevezetett. elvárásaiban legyen rugalmas és időszerű. valamint mindig hangsúlyozza a pozitívumokat. és más járulékos károkat is okoznak. sokat segít. hogy ez a tanulás meg is valósuljon! Ha a tanár arra koncentrál. ritmus és hangszín iránti érzékenység. ha az elvárásokat a megfelelően megállapított tantervi követelményekhez és az egész osztály számára kidolgozott célokhoz igazítjuk. hogy a teszteredmények közlése az újságokban.Az elvárások hasznosítása írás-olvasás és a matematika tárgyai). 3. Mindezeknek szintén megvannak a maguk problémái. 91 . hogy a pedagógus vegye figyelembe a diák képességeinek teljes skáláját. nagy téteket jelentő tesztek előtérbe kerülése növeli a pedagógusok közérzetével kapcsolatos problémákat. Akkor mit tehet a tanár.

Az elvárások a világ stabil. Ezért egy teljesebb tanterv és több projektjellegű módszer alkalmazását tanácsolta. érzelmi világunk ismerete és megértése. az az érzékelést és a tanári magatartást egyaránt eltorzíthatja. atléták. Mások szintén hangsúlyozták annak szükségességét. hogy a diákokat mássá tegye. Interperszonális: Az emberek közötti különbségek felismerésének képessége. Mivel a tanár a rossz magatartásra készül fel. Testi-mozgásbeli: A test használatának és a tárgyakkal való ügyes bánásmódnak a képessége. Elvárásaink legyenek rugalmasak és aktuálisak! A rendszeresen ismétlődő tantermi tapasztalatokra épülő elvárások nagyon lehengerlők lehetnek. Az ilyen hiba azzal kerülhető el. Ha Susan sorozatosan nem készíti el házi feladatait. 7. Gardner megállapította. Gyakorlati: Az élő dolgok közti különbségek és a természet egyéb aspektusainak felismerése. mind a magatartás a hatásuk alá kerül. A tanári elvárások 5. ha a tanár rugalmas marad elvárásaiban. s azok tanulási erőforrásként való használata. s az a feladata. ha esélyt ad neki a bizonyításra. üzletkötők és vallási vezetők tulajdonsága. hogy az iskolákban hagyományosan használt tantervek és tesztek elsősorban a nyelvi és a logikai-matematikai képességekre koncentrálnak. megváltoztathatatlan aspektusát emelik ki. Amikor arra számítunk. míg a többi képesség viszonylag háttérbe szorul. csupán megoldandó problémát jelentenek. hogy a tanárok elfogadják azt a nézetet. Következésképpen a tanárnak távlatosan kell közölnie az elvárásait. és mindig észben tartja. fejezet. hogy észrevesszük. amelyeket a tanárnak alkalmaznia kellene. az elvárások önmagukat tartják életben. mert mind az érzékelés. Ha ezek nagymértékben negatívak. 2000). mint amilyenek voltak. de ezt a tanár csak akkor derítheti ki. hogy Susan tanulási szokásait megváltoztassa. miszerint főként a matematikai és olvasásbeli teljesítményre alapozva ítélik meg azt. hogy a különböző képességeket egyformán fontosnak tartsák. és elfogadja a lány gyenge szereplését. és hogy igyekezzenek kerülni azt a tendenciát. mondván: „ennyit lehet tőle elvárni”. politikusok. hogy valamit meg fogunk látni. nem a valóság tényeit. míg másvalaki ezt esetleg észrevenné és erősítené is. az nem jelenti azt. 1998. akkor sokkal valószínűbb. hogy az ő feladata a tanítás. táncosok és sebészek tulajdonsága. 92 . mint amikor az adott dolgot nem keressük. hogy ki a „jó tanuló” (Perry–Weinstein. Ha növendéke ma nem tud valamit. hogy a tanár gyakran nem veszi észre a fegyelmezési problémákat okozó diák erősségeit. hogy holnap sem fogja tudni. Ez az egyik oka annak. Ha már egyszer kialakultak. 6. akkor tanára lassanként feladja a küzdelmet. Amennyiben az elvárások túlságosan magasak vagy rögzülnek. mert így lehetővé válna a diákok számára képességeik teljes skálájának fejlesztése. Wanlass. miszerint a képesség fejleszthető. feltehetően átsiklik az ilyen tanuló jó tanulmányi teljesítménye felett. terapeuták és szociális gondozók jellemzője. Intraperszonális: Saját érzéseink. de a tanárnak valójában a változás eszközének kell lennie.2. 8.

Ha a tanárok ilyen jellegű képzésben vesznek részt. amelyek a kudarcot a szocioökonómiai státusszal. A frusztráció kevésbé nyomorítja meg őket. Delpit (1995) hasonlóan fogalmaz. hanem inspiráló cé lok elérése felé kellene terelni.Az elvárások hasznosítása Hangsúlyozzuk a pozitívumokat! A pedagógusok olyan elvárásokat alakítsanak és közvetítsenek tanítványaiknak. hogy jobban megértsék saját tanulásukat. kisegítő megközelítésnek. erőfeszítésre bátorítás. szabályozni tudják gondolkodási folyamataikat. hogy ha a tanár valamilyen hiányosságot fedez fel egy diákban. de mégis megmaradnak a realitás talaján. A tanárképzés általában olyan kutatásokon alapszik. hogy mi érhető el. hogy a pedagógus tisztában legyen a gyerek iskolán kívüli életével. és ezáltal felismerje a benne rejlő erősségeket is (i. amiből tanáraik arra következtetnek. erőfeszítéseiket és kötődésüket! Ezáltal jobban tudnak koncentrálni a tanulmányi munkára és annak elvégezhetőségére. s mindig ugyanazt a témát tálalják fel nekik. hogy ezek a gyerekek sikeresek is lehetnének. Nem lenne szabad letörni ambícióikat. hogy leegyszerűsített tanterv szerint tanítják őket. semmint az olyan külső tényezőkre. és olyan iramban kell haladni velük. mint az elidegenítés. hogy igyekszik „megvédeni” őket a kudarctól és a szégyentől. a kulturális eltérésekkel és az egyedülálló szülő adta családi háttérrel hozzák összefüggésbe. és még kisebb lépésekben kell velük haladni. akkor ahelyett. A  pedagógus segítse kialakulni a gyerekekben az önértékelés képességét. A gyengébb képességűnek elkönyvelt diákok hátrányt szenvednek attól.: 172. hogy még részletesebben kidolgozott feladatokra van szükségük. Paris–Paris. m. s ezért tanítási célokként komolyan is kell vennie őket. Összegzésképpen: a tanárnak el kell sajátítania azt a szemléletet. Az afroamerikai diákok iskoláztatásának kérdéseivel részletesen foglalkozó Steele (1992) a fenti problémát így fogalmazta meg: Az ilyen diák tanítását a kihívás és a személyes kiteljesedés ígéretének kellene irányítania. de ebben valójában csak nagyon ke vesen hiszünk igazán. amely ugyan támaszt bizonyos köve telményeket. Figyelembe kellene venni a gyere kek meglévő képességeit. kevesebbet fog tanítani neki: Egyszóval hiszünk abban. miszerint a diákok értelmét leginkább úgy fejlesztheti. szükség van arra. hogy ezzel a tendenciával szembe lehessen szállni. Az unalom miatt aztán idővel egyre kevesebb energiát fektetnek a tanulásba. s nem úgy. 2000. képességeik elismerése. de nem okoz nekik kudarcot. hogy már eleve feltételezzék a diákok hiányossá­gait ahelyett. hogy a tanítás során az erősségeiket próbálnák felfedezni és azokra építeni. Elég nehéz elhinni. mint a feladatok nehézsége és a rájuk fordítandó idő hossza (lásd: Dembo–Eaton. hogy többet próbálna adni. 93 . ha ez a tanártól hatalmas elkötelezettséget kíván meg. Az ilyen elvárásoknak a tanár valódi meggyőződését kell képviselniük arra vonatkozóan. 2001). és nem a (különféleképpen álcázott) korrepetáló. Ahhoz. A társaslélektani hatás hihetetlenül erős: vigasz a kudarcokban.). amelyek a lehető legpozitívabbak. akkor hajlamosak arra. hogy a tőlük telhető legjobban teljesítsenek. amikor ilyen mértékű negatív hatásnak vannak kitéve. o. még akkor is. amikor megjegyzi. ha arra ösztönzi és bátorítja őket. személyük inspirálása. hogy minden gyerek tud tanulni.

akiket gyengébb képességűnek tartanak. akik nagyobb valószínűséggel fognak alacsony elvárásokat közvetíteni. akik ugyanazon az évfolyamon tanítanak. hogy milyen sebességgel haladjanak a tananyaggal. illetve a gyenge képességűek csoportjába soroltak. hogy elvárásaink egyformán lehetnek túl magasak és túl alacsonyak is. zenei és testnevelési tárgyakkal kapcsolatos elvárások? 2. A kutatások elsősorban arra koncentráltak. Javasolt tevékenységek és kérdések 1. illetve a rájuk bízott felelősség mértékén keresztül hátráltathatják a tanulásban. mint azok. mert ha azok alacsonyak. beszélgessen el velük egy elméleti tantárgyról! 3. hogy a kellően magas elvárások közlésének melyek a legjobb módjai. miként vizsgálhatók meg a tanárok elvárásközlő módszerei egy gyerekre. az erre vonatkozó becslései mennyire pontosak? 94 . Ebben a fejezetben elsősorban arról volt szó. Egy gyakorlati példa keretében bemutattuk. s ennek egyik oka az lehet. mind a diákok között megfigyelhetők egyéni különbségek abban. A magasak viszont pozitív hatást fejthetnek ki. hogy a tanárok miként közlik differenciált elvárásaikat az osztályban az egyes diáknak. támogatást és tanulmányi téren való felelősséget kapnak. hogy a tanárok nem mindig közvetítik őket következetesen. A tanári elvárások Összegzés Ebben a fejezetben arról volt szó. keressen meg három-négy diákot. akik társaiknál fogékonyabbak a tanári hatásokra. ámbár azt is vizsgálták. A tanárképző kurzusok hallgatói közül (vagy az iskolájában működő tanárok közül) kik a legokosabbak? Véleményét milyen információra alapozza? Mit gondol. fejezet. Végezetül adunk néhány tanácsot arra nézve. Vannak pedagógusok. akkor az általunk feltett kérdéseken. és vannak olyan gyerekek. Részletesen bemutattuk. s hogy a megértés szintje számon kérhető a diákoktól? Az ilyen jellegű döntéseket miként tudják meghozni a tanárok. egy csoportra. Általában véve a jobb képességűnek tartott gyerekek több kihívást.2. Miként döntik el a tanárok. nagyon más. hogy tanárt kérdezzen meg. A fejezetet azzal a megállapítással zárjuk. hogy elvárásaink milyen pozitív és negatív hatásokat fejtenek ki a diákokra. Azt is megállapítottuk. illetve hogy a diákok sem mindig fogadják el azokat. A rájuk irányuló elvárások szerepe azért fontos. Hangsúlyoztuk. hogy a magas és az alacsony elvárások nem varázslatos módon valósítják meg önmagukat. hogy mind a tanárok. mint amelyiken ön szeretne tanítani. illetve hogyan érzékelik azokat. hogy miként alakították ki az osztály szereplésére vonatkozó elvárásaikat! Ha nincs alkalma arra. és kérdezze meg őket. ha az az iskola. hogy az elvárásokat miként fejezik ki. illetve az egész osztályra vonatkozóan. hogy milyen differenciált lehetőségekhez jutnak a jó. Miként közölhetők a művészeti. amelyben tanítanak. mint amilyenbe ők jártak diákkorukban? Keressen két olyan tanárt. hogy a tanárok miként közlik diákjaikkal a legfontosabb tantárgyakkal kapcsolatos tanulmányi elvárásaikat. mennyire eltérően lehet közölni a különböző elvárásokat. a kiadott feladatokon. mint kollégáik.

hogy az órák hogyan kezdődnek és érnek véget! Legyen ön a tanár. ami önnel. csendes. hogy válogatás nélkül elfogadják a többi tanár diákoknak szóló elvárásait? 9.Javasolt tevékenységek és kérdések 4. rendszerető. Miért? 5. agresszív lányok. Miként óvakodhatnak a kezdő pedagógusok attól a veszélytől. a diákok sztereotipizálását támogatják. (A szerk. mint: „Az ázsiai származású diákok mindig jók matematikából”? Milyen módokon lehetséges más-más elvárásokat közvetíteni a lányok és a fiúk számára? 6. A kollégák és az igazgató hogyan tudatják az új tanárral. diákok.vagy túlértékelésére: hangos. egy rokonával vagy hallgatótársával24 történt meg! 7. csendes. hangos.) 95 . Mit gondol. Melyek azok a helyzetek. passzív lányok. az utasításokat gondosan követő diákok. Írjon le egy valódi példát az önmagát beteljesítő jóslat illusztrálására! Ez lehet olyan eset. beszédhibás diákok. akik arról panaszkodnak. és olyan üzeneteket közvetítenek az osztálynak. akár önkéntelenül is. agresszív fiúk. hajlamosak-e a tanárok a következő típusú diákok alul. passzív fiúk. hallgatótársai pedig egy adott osztály diákjai! Próbáljon meg helytálló elvárásokat közvetíteni! 8. hogy a diákok szereplését illetően melyek az alacsony és a magas elvárások? 24   Pedagógusjelölteknek ajánlott tevékenység. hogy a tanulás nem érdekes. Szerepjátékban adják elő. amelyekben a tanárok.

.

hogy az osztály hatékony irányítója tudjon lenni. a St. jó ötlet ez? Bill Novak hatodikosokat tanít a Truman Middle Schoolban26. (A ford. és az ilyen jellegű megkülönböztetés a többieket sem zavarja annyira. A helytelen viselkedés ilyen következményeiről már a tanév elején beszél a diákoknak és a szülőknek is. Mindennap harmincperces önálló munkát ad a gyerekeknek. hogy a tanár biztonságos.)   A middle school az elementary school (általános iskola) utolsó négy évfolyama. (A ford. Mit gondol. Mégis. akik nem tudják kontrollálni osztályukat (Torff–Sessions. de arra is szükségük van. Egyetért ezzel? Celia Cruz. a tanárnő felírja a nevét a táblára.) 97 . hogy egy tanár jól érezze magát. Emmer–Gerwels. ha egy-egy diáknak már túl sok dorgálás van a rovásán. Önnek mi a véleménye erről a stratégiáról? Jim Barlow művészeti ismereteket tanít a Bayside High Schoolban. 2000. a „megnevezett” diák rendszerint nyugodtabban kezd viselkedni. ha a nevük kétszer kerül fel a táblára. hogy tiszteljék őket. 2006). hogy a diákok nem készülnek megfelelően a labormunkára. Az iskolaigazgatók kevésbé értékelik azokat a kollégákat. következésképpen sokszor nem értik az elvégzett kísérletek lényegét. idővel depresszióhoz vagy szakmai kiégéshez vezet (Brouwers– Tomic. Amennyiben ez az állapot túl hosszan tart. Az óravezetés nehézségei a tanár feszültségével függnek össze. Ő ezalatt dolgozatokat javít. akkor bizonyos szolgálatok végzését várja el tőlük (például díszletek festését a színjátszó csoport számára vagy az iskolához tartozó lakókörzetben található graffitik lefestését). Sokat aggódik amiatt. Az iskolai büntetésben nem hisz. A gyerekek tudják. A diákok elvárják. Hatékonynak tartja ezt a technikát? 25 26   A high school a középiskola utolsó négy évfolyama. s el is várja. Gondolja végig az alábbi négy jelenetet. hogy egyedül dolgozzanak. Problémamegelőzés Az osztály irányítása igen fontos feladat. Ahhoz. Amikor ez megtörténik. nem olvassák el az éppen feladott leckét. hogy húsz perc órai magyarázat és az anyag megbeszélése után a diákoknak képeseknek kell lenniük az önálló munkára. fejezet Az osztály irányítása I. mint amikor szóban int meg egy rosszul viselkedő növendéket. 2006. Tantermi jelenet A tanároknak nap mint nap az osztály vezetésére vonatkozó döntéseket kell hozniuk. hogy ön miként viselkedne ugyanezekben a helyzetekben! Jan Thorton a Riverside High School 25 fizikatanárnője. John High School angoltanárnője kilencedik osztályban tanít. Friedman. és fogalmazza meg.3. 2005). fegyelmezett tanulási környezetet teremtsen számukra (Hoy–Weinstein. Meggyőződése. A kezdő vagy az osztály számára új tanár gyakran tart attól. Ha egy tanuló helytelenül viselkedik. hogy váratlan röpdolgozatokat fog íratni a feladott leckékből. hogy annak következményei lesznek. hogy a rend megszervezése a tanév első néhány hetének legfontosabb feladata. Elhatározza. 2006). létfontosságú. A tapasztalt tanárok pedig gyakran hivatkoznak arra. s hogy ez növeli az önbizalmukat. hogy a gyerekek nem fogják tisztelni.

Ez az osztály is zajos. sőt a  fenyegetések sem használnak. amelyről bebizonyosodott. 98 . de ennek megvan az ára. mint: „ez nekem bevált”. a tevékenységek parancsként való kiosztása és az egyéni vágyak alárendelése a tanári tekintélynek. hogy a diákokat támogassa az önfegyelem elsajátításában. Az utasítások. Mindez azt sugallja. vagy az olyan egyéni kijelentéseken. Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. ugyanakkor az osztály jó légkörét sem kell feláldozni miatta. és az osztálytársakkal való együttműködésnek és egymás segítésének bizonyos fajtáit csalásnak tartják. Tantermi példák Vegyünk sorra négy gyakori osztálytípust! 1. hogy egy csoport fegyelmezetten működjön. sikeresebbek. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. Legtöbbjük ellentmondásos is volt. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. A tanár folyamatosan küzd. csak minimális tanulást kíván meg. Az osztály irányítása I.3. a tanítás és a tanulás segítéséhez. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. A diákok túlzott korlátozása (például addig nem szólalhatnak meg. A diák szerepe A megfelelő tanulói tevékenységgel és viselkedéssel kapcsolatos elvárásokat nevezhetjük a diák szerepének. 2. amíg nem kérdezik őket) semmiféle hasznos cél elérését nem szolgálja. hogy az osztály irányításának úgynevezett „mibe kerül. de a légkör barátságosabb az előzőnél. Sajnos az ezzel kapcsolatos általános nézetek közé tartozik szabad mozgásuk korlátozása. hogy hatékonyan segíti a jó tanulási környezet kialakítását. 2006). fejezet. A szabályok segítik. – Problémamegelőzés Az irányításra vonatkozó kutatás Az erre vonatkozó tanácsok egy időben főként kipróbálatlan elméleteken alapultak. de ez valahogy soha nem sikerül neki. Az osztály irányításának egyik feladata. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. Ehelyett olyan megközelítést javaslunk. hogy valamiképpen ura legyen a helyzetnek. a büntetés hatása pedig nem tartós. videofilmet. hogy bizonyos szabályok és eljárások betartását megköveteljék a diákoktól. Ma már egymással összefüggő alapelvek segítségével adhatunk útmutatást az osztály irányításához az erre vonatkozó kutatásoknak köszönhetően (Everton–Weinstein. akik saját fegyelmező szerepüket hangsúlyozzák. Eredményeik szerint azok a tanárok. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal. Ám ezek csak eszközök a munka megszervezéséhez. sok történetet. milyen hasznot hoz” szemszögből való megközelítése – amellyel a javasolt technikákat kívánatos és nemkívánatos hatásaikkal együtt értékeljük – valójában igen fontos. nem támasztották alá meggyőző bizonyítékok. mint azok. és szükség is van arra. akik az irányítást a hatékony tanulási környezet megalapozásának és fenntartásának eszközeként fogják fel. Sok más közegben teljesen természetesnek és elfogadhatónak tartott viselkedés (például a hangos beszéd. A tanárok valóban a tekintély képviselői. féktelen játék) a tanteremben tilos.

mert korábbi tapasztalataik során ellentmondást fedeztek fel aközött. s gondoskodik is róla. erre rá is mutatunk. A tanár az idő legnagyobb részében tanít. a negyedik „együttműködő” diákokkal dolgozik. a diákok megérzik abból. Ez az osztály mintha csak magától működne. akik szeretik és tisztelik tanáraikat. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. egy pillanatra álljon meg és gondolkodjon el ezen a négy tanártípuson! Tegyük fel. hogy a dolgot kiigazíthassuk!”) 99 . és ahogyan törődik. Ha a zaj mégis zavaróvá válik. s ha szükséges. és éreztesse velük. hogy néhányan kételkednek az új tanár szavaiban. amit a felnőttek tanítanak és aközött. hogy osztályaik miért lettek mostanra különbözők! Vajon milyen elvárásokkal tekintenek növendékeikre? Kulcsfontosságú tanári magatartásformák A diákokkal való jó személyes kapcsolat kialakítása alapvetően fontos eleme az osztály sikeres irányításának (Marzano–Marzano. a második „megvesztegeti” a diákokat. Emellett együtt fognak érezni vele a nehéz helyzetekben. 2003. kiabálás. Az osztály légköre fokozatosan alakul ki annak hatására. Ismerje meg növendékeit. a tanárok beállítódására vonatkozó példát. Valami mindig izzik a felszín alatt. ha a pedagógus már a tanév elején megalapozza hitelességét. bánik velük. hogy tisztelj és megbízz bennem. milyen példát mutat nekik. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. Azok a gyerekek. amely megmagyarázhatja. s nem szövetkeznek ellenkezést kifejtő társaikkal. összetartó légkört találnak. Mielőtt továbbmenne. és mintegy felveszik magatartását. hogy úgy érzed. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. Az első „képtelen kézben tartani” az osztályt. hogy a tanév elején nagyjából azonos képességű gyerekekkel kezdték a munkát. Ha bármikor előfordul. kérlek. Nagy valószínűséggel utánozni is fogják a tanár viselkedését. Eleinte lehet. és pozitív élményekkel távoznak. és a továbbiakban is aszerint viselkedik. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. Cserébe elvárom. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. 2006). ha gondoskodunk arról. az osztály „robban”. A hitelesség általában azzal érhető el. nem sokat kell foglalkoznia az irányítással. Az osztályban hallható zaj a termékeny munkával járó természetes zsongás. a másik ellen meg lázadozik. a rend máris helyreáll. amelyeket a diákok kedvelni és tisztelni is tudnak. Ezért olyan hozzáállást és személyes képességeket érdemes kialakítanunk. hogy veled és osztálytársaiddal is tisztességesen szeretnék bánni. szeretnének a kedvükben járni. értsd meg. a harmadik „kemény kézzel” uralkodik. hogy a tanár milyen elvárásokat közvetít diákjainak. ahogyan cselekszenek. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. vita. igazságtalan vagyok veled. hogy ezeket betartsák. hogy értékeli őket! Nincs szükség a szeretet látványos megnyilvánulásaira. akkor is elég. és miként közelíti meg az osztályt irányító feladatait. (Például: „George. Az óralátogatók itt barátságos. Pianta. rögtön szólj. ha szükséges. Soroljon fel három-három. hogy az egyik tanárral unatkozik. A fentiekben négy tanári prototípust jellemeztünk. de a légkör feszült. akár büntetéssel is már gyökereiben elfojtja. Következésképpen jó. A kihágásokat rögtön észreveszi. Ugyanaz az osztály lehet. hogy szavaink és tetteink összhangban legyenek. és nem lármás játék. Az önálló munka során a diákok szépen követik az utasításokat. szigorú figyelmeztetéssel. 4.Kulcsfontosságú tanári magatartásformák 3. ahogyan élvezi a társaságukat.

hogy: „Ez a tanár támaszt és segítséget nyújt. hogy csendet kér. ha a gyermek megfigyeli a modell viselkedését. Ha a tanár igazságos szabályrendszert alakít ki. a gyerekek pedig különösen sok dolgot tanulnak meg az előttük álló példákból. Az első tanár esetében a növendék önkéntelenül azt fogja megtanulni. ha hibázom. Ha a kihívott tanuló hibázik. problémamegoldó stratégiák és a szociális viselkedés. ha tudom a megoldást. Ha azt tanulják meg.” 100 . Más szóval a gyerekek arra vonatkozó következtetéseket vonnak le. inkább elvárásainak engedelmeskednek. a szabálysértők csak magukra haragudhatnak. A helyes elvárások jó alapjai a hitelességnek. Ezek közé tartoznak a különböző magatartásformák. Ennek elkerülésére alaposan gondoljuk végig. Amennyiben ellentmondás van aközött. Ha például a tanár rendszeresen tapintatosan és szimpátiával viseltetik a diákok zavara iránt. és ebből konfliktusok származhatnak. hogy velük állandóan „kiszúrnak”. amikor nem vagyok biztos benne.3. aki úgy viselkedik. értékrendjével kapcsolatban. hogy a „Ne beszélgessetek ott!” valójában azt jelenti. hogy mit is várunk a diákoktól. a másik pedig valaki mást szólít ki a helyes megoldásra. Jelentkezni fogok. akkor a megbüntetett diákok úgy érzik. amilyenek kifejlődését bennük is látni szeretnénk. akkor a diákok is gúnyolni kezdik hibázó társukat. akkor kevésbé valószínű. de inkább meghúzom magam. A tanárok fontos példaképei tanítványaiknak. hogy milyen ember lehet az. hogy saját viselkedésünk következetesen összhangban legyen elvárásainkkal! A tanár mint példakép Az emberek általában. de a tanár néha tényleg komolyan gondolja. és nem arra. és azt másolja le. ha felkészülök a táblánál való szereplésre. és könnyebben tudnak felelősséget vállalni saját viselkedésükért. hogy próbálja meg kijavítani. amikor a megfigyelő mintegy „véletlenül” von le következtetéseket a modell meggyőződésével. hogy tanárok miként szoktak reagálni a diákok táblánál végzett munkájára. A diákok általában nem annyira a tanár sza­vai­ nak. Gondoljunk például arra. amit mondunk és amit teszünk.” A második tanárnál viszont a diák ezt tanulja meg: „Jobb. Ha viszont a tanár jellegzetesen szarkasztikusan reagál. Mindazonáltal ezt nem lehet akaratlagosan alkalmazni: a példamutató hatások bármikor jelentkezhetnek. Az előbbi akkor jön létre. akkor általában az osztály is hasonlóképpen reagál az ilyen helyzetekben. ha elviselhető szinten tartjátok a zajt”. a diákok arra fognak reagálni. amit a tanár mond. Mi tanulható meg a példaképek megfigyeléséből? A példaadás utánzáshoz vagy akár önkéntelen tanuláshoz vezet. A gyerekek viszont ilyenkor is a szokásos módon fognak reagálni. hogy mintegy próbának vessék alá. hogy „Elég. Akkor sincs nagy baj. A tanárnak nincs sok türelme azokkal. az egyik tanár felhívja erre a figyelmét. Ez rendben is lenne. Önkéntelen tanulás olyankor folyik. és akkor nem szégyenülök meg. Az osztály irányítása I. amit mondunk. és amelyre szükségük is van. akkor ennek fognak engedelmeskedni. és nem az első üzenetnek. Ha látják. és kéri. amelyre a diákok vágynak. amit teszünk. – Problémamegelőzés A hitelesség azt a keretet biztosítja. mint a megfigyelt modell. Ha viszont következetlen a szabályok számonkérésében. s ezt következetesen számon is kéri. fejezet. majd gondoskodjunk arról. hozzáállásával. Ezért olyan személyes tulajdonságokat és osztálybeli viselkedést tanácsos modellként állítani a diákok elé. hogy támaszkodhatnak arra. akik nem oldják meg jól a feladatot.

és az önmagukat beteljesítő jóslatok hatását váltják ki. A példaadás mindennapi gyakorlatához hozzá kell tartoznia a diákokra való odafigyelésnek. akit nem kedvelnek vagy nem tisztelnek. 2006. hogy vajon szívesen fogadják-e a kérdéseket és megjegyzéseket. Fontos továbbá a másik iránti tisztelet kialakítása szempontjából is. aki megfigyeli a példaképet? Hogy mi tanulható meg a példaképek megfigyelése révén. Amikor a tanár egy diákot elutasít vagy rosszul bánik vele. A tanári példamutatás fontos az önfegyelem kialakítása szempontjából. miközben őt figyelik (Fallona–Richardson. mit tegyünk. hogy mi az elfogadott. R. a tanár és diák közötti különbséget hangsúlyozó pedagógusokat. amikor nem vagyunk biztosak abban. bár sok nemkívánatos. az több tényezőtől is függ (Bandura. A diákok a melegszívű. Ha azt látják. értékes emberként kezeljük. hogy a lassabban tanulókkal türelmesek és segítőkészek-e.A tanár mint példakép Mely tényezők hatnak arra. és az adott helyzetben az ő viselkedésüket utánozzuk. amikor társainkat megbecsült. a többieket figyeljük. mit kell tenniük. a segédeszközök gondos kezelésének. A diákok egymás közti reakcióit is befolyásolja. akkor a többiek is hajlamosak hasonlóan viselkedni. vagy hamar frusztráltak és kedvetlenek lesznek tőlük. hogy a tanárok valóban azt gondolják-e. hogy milyen példaképet látnak maguk előtt. 2006). hogy támaszt nyújtó vagy versengő szellem alakul ki. 1997). 101 . A helyzetből adódó tényezőkön kívül a példakép hatása a mintát adó személy egyéniségétől és viselkedésétől is függ. A példakép mint az osztály irányításának eszköze A gyerekeket különböző rutinfeladatokra taníthatjuk meg úgy. A példakép nagyobb valószínűséggel hat ránk olyankor. A neveltjeivel személyes kapcsolatot kialakító és a bámulatukat elnyerő egyéniséggel rendelkező tanárokat hamarabb fogják utánozni. A többiek magatartásából állapítjuk meg. amelyben kerülik az ellenséges kritikát. hogy a tanár nagyra értékeli valamelyik társukat. vagy ha spontán tanulással felfedezik. járulékos tanulás mehet végbe. és nem a hirtelen impulzusok hatására cselekszünk. hogy a diákok mennyi feszültséget érzékelnek. Ritkábban fordul elő. amikor is előre megfontolt terv alapján. hogy miként kellene viselkednünk. A diákok számos következtetést vonnak le arra vonatkozóan. használatuk után a helyükre tételének és az erős koncentrálás csenddel való érzékeltetésének. Valószínűleg nagy részben az ő hozzáállását és meggyőződését is magukévá teszik. hogy egy tiszteletben álló tanár megdicséri egyik osztálytársukat. és hogy milyen mértékben felelősek saját viselkedésükért. a megalapozott viselkedési minták rögzülnek. Ezek egyike a helyzet ismerős volta és az abban elvárt magatartásforma. vagy inkább elutasítják azokat. A példamutatás hatására jó csoportlégkör alakulhat ki. hogy előbb megmutatjuk nekik. Ilyen lehet például a ceruzahegyezés vagy egy audiovizuális eszköz működésének bemutatása. amit mondanak. akit szeretnek is. hogy a gyerekek azt a tanárt utánoznák. A pedagógus tanév eleji viselkedése meghatározó az osztály légkörének alakulását illetően. a bűnbakkeresést és a favorizálást. akkor valószínűleg utánozni fogják őt. Az iskolai osztályokban a példakép hatásai a tanév elején a legerősebbek. lelkes tanárt fogják utánozni. mint a távolságtartó. ettől függ. legyen az jó vagy rossz. Nem tudván. Lewis. s ahol a problémák diagnosztizálására és megoldására ésszerű kísérleteket tesznek. Amikor pedig már kialakul egy bizonyos kiszámítható rutin.

és elsiesse a munkáját. ha a diákokat összehasonlítja egymással. John: Akkor meg csináljunk egy listát. aki nemrégiben új számítógépet szerzett az osztálynak! Tanár: A számítógépet ott hátul. amely a mások iránti tiszteletet fejezi ki. kedden és csütörtökön pedig a csoportos feladatokat. és ha a kudarcra. akik elsőnek fejezik be egyéb feladataikat? Tanár: Nem biztos. – Problémamegelőzés Magyarázzuk el diákjainknak döntéseink és szabályaink indokait! Ezzel elősegítjük. Különben lesznek. árulkodást jutalmazza. ha egyszerre csak néhányan dolgozunk vele. Adjunk olyan mintát. mondjuk harminc perc jutna egy emberre. George: Nem lenne nagy zaj. Szeretném. és közben halkan beszélünk. és rendszeresen használjuk a kérem és köszönöm szavakat! Az ideális légkör barátságos és együttműködő. Tanár: Erre nem gondoltam még. ha szerkeszteni akarjátok írásbeli munkáitokat. az iskolabusz sofőrjeire és minden más alkalmazottra is. ha a feladataitokra koncentrálnátok. de elképzelhetőnek tartom. hogy frusztráltságukat másokon vezessék le. bűnbakokat keresnek. amikor szüksége van rá. de vannak osztályok. teszik magukévá az előírásokat. és beosztanánk. hogy ki mikor használhatja a gépet? Sally: Mi lenne. amelyeken közösen is dolgozhatnánk. Így a diákok azt tanulják meg. megbántódást válthat ki. ha feliratkoznánk. ha megértik őket. Nézzük meg egy tanár példáját. Neheztelést. hogy két listára lenne szükség. a sarokban fogjuk tartani. hogy melyik nap ki használhatja? Tanár: Igazság szerint olyan tervet szeretnék. és kerüljük az olyan magatartást. Mondjuk hétfőn. Könnyebben fogadják el. Ki kell dolgoznunk a módját. és ha a pletykálkodást. Tanár: Igen. Amikor csak lehet. inkább kérés. amely a gyerekek többiek előtti megszégyenülését okozná! Bánjunk és beszéljünk tisztelettel velük! Ez vonatkozik a biztonsági őrökre. amely lehetővé tenné. hogy mindenki hozzáférhessen. pénteken az egyéni szövegszerkesztői munkát végeznénk. Nem szeretném. De hogyan döntjük el. iskolatitkárokra. hogy megtanulják összekapcsolni az okot a következményekkel. ha maró gúnyt használnak. mint parancs formájában közöljük kívánságainkat. vagy ha egyik kedvencét azzal bízza meg. Példamutatás szociális interakciókban A példamutatás a kedvező csoportlégkör megalapozására is alkalmas. fejezet. Feliratkozhatnátok viszont rövidebb időre. hogy írja fel a rosszalkodók nevét. Mary: Vannak olyan projektek. A tanár azzal is rossz légkört teremthet. hogy mindenki kapkodni kezdjen. Az osztály irányítása I. ha kedvenceket választ magának. A magyarázat lehetővé teszi számukra. bánjunk kedvesen a diákokkal. John: Mi lenne. és hogy a szabályokat a nagyobb célok eléréséhez szükséges eszközöknek tekintsék. ez így jó. akiknek majdnem egy hónapig is várniuk kell a gépre. 102 . Oda mehettek. Ehhez általában a tanárok is hozzájárulnak. ha azok használhatnák. és gondosan végeznétek azokat. gondnokokra. szerdán. hogy ez jó ötlet. ha nem lesztek túl zajosak. rendetlenkedésre vagy kisebb bosszantó jelenségre szakszerűtlenül reagálnak. hogy a szabályokat és tanári döntéseket a felismert problémák megoldására tett megfontolt kísérleteknek tekintsék. hogy mindenkinek legyen esélye a számítógépezésre.3. És feltétlenül szeretném. vagy ha valamilyen projekten dolgoztok. hogy egy nap többen is tudjatok dolgozni vele. amelyek irigységükről és a romboló versenyszellemről híresek. és osszuk be magunkat! Tanár: Lehet.

amely tantervünk tanítását segíti. Az ének-zene tanár például így kezdheti az első órát: „Mindannyian jó és produktív légkörre vágyunk. kívánalmakat foglalják magukba. mert csak így lehet a lehető legjobban zenélni. amikor beszél”. A tervezésnek ki kell terjednie a szabályokra és az eljárásokra. és nem az. 3. amelyeket megértenek és elfogadnak. A fegyelmezési problémák minimálisra csökkennek. akkor ez a diákokat spontán utánzásra ösztönzi. vagy új szabályokra van szükségünk!” 103 . átható eleme. Amennyiben modellszerepünkkel tisztában vagyunk. A tanárnak az a célja. tartalmas tevékenységekben vesznek részt. hogy ő gyakoroljon kontrollt felettük. Milyen lépéseket tehetünk az osztály irányításához szükséges alapok megteremtésére. Általában négy-öt ilyen jellegű szabály elegendő is. Legtöbbször érdemes a diákokat is bevonni a szabályalkotásba. amennyiben birtokában vagyunk ezeknek a személyes tulajdonságoknak? Először is az osztály szervezési kérdéseinek alapelveivel kezdjük. amelyet a szocializálás fejlesztésére használhatnánk. (2) következetesnek. Az osztály irányítását a produktív tanulmányi közeg kialakításának szolgálatába kell állítani. hogy: „amikor a csengő megszólal. De ehhez mindenkinek koncentrálnia kell. Az osztály irányításának általános alapelvei Ahhoz. s nem a helytelen viselkedés ellenőrzésére használni. (4) becsülje és élvezze a tanulást. általános szabály például. hogy jó alapot teremtsen az osztály irányításához. amennyiben az évfolyam szintjéhez és a tanár tanítási céljaihoz igazítjuk őket. hogy kialakítsa a diákokban az önkontroll képességét. Ha viszont nem ismerjük fel ennek a szerepnek a jelentőségét. akkor sok olyan alkalmat szalasztunk el. A gyerekek nagy valószínűséggel követni fogják azokat a szabályokat. üljetek a helyetekre és készüljetek fel a munkára”. A szabályok az osztályban elfogadott viselkedéssel kapcsolatos általános elvárásokat. hogy jók lesznek-e idén is. Előre tervezzük meg a szabályokat és eljárásokat! A hatékony osztályirányító tevékenység ott kezdődik. ha a diákok az érdeklődésüknek és hajlamaiknak megfelelő. amit diákjai tanulnak. „figyeljetek a másikra. Beszéljük meg ezeket. hogy megtervezzük azt az osztálylégkört. és nézzük meg. A példamutatás a tanár osztálybeli működésének állandó. Hasznos. viselkedésünket ehhez igazítjuk. Tavaly négy alapszabályt dolgoztunk ki a rézfúvós zenekarral. 2. (3) vállalnia kell a felelősséget azért. amelyben ő az osztálytársaival kapcsolatos problémákból hasznot húzhat. a tanárnak (1) ki kell vívnia diákjai tiszteletét és szeretetét. amelyek a következő feltételezéseken alapulnak: 1. vagy ha bármilyen más módon olyan helyzetbe hoz egy gyereket. 4. ebből eredően hitelesnek és megbízhatónak kell lennie. s ugyanezt kell elvárnia diákjaitól is. és inkább a nemkívánatos véletlenszerű tanulást segítjük elő.Az osztály irányításának általános alapelvei amíg ő (a tanár) kilép az osztályból.

az ehhez szükséges segítség nyújtása). segédeszközök használata. a csoporton belül és kívül elvárt viselkedés). de a növekvő felelősséggel ilyenkor is együtt jár egyes tevékenységek megtanítása (például a laborfelszerelés használata és gondos kezelése vagy a társak munkájának elemzése). A feladatok és a munka előkészítésének megbeszélése (a feladatok kiadása. fogalmazzunk meg világos szabályokat. Az ilyen és hasonló – eljárásokat igénylő – helyzetekre vonatkozó szabályokat nyíltan. mert lehet. és annál következetesebben tudjuk biztosítani a betartásukat is. a diákok padjai és tárolóhelyei. mint amit mi várunk el tőlük. világosan fogalmazzuk meg! A szabályok elmagyarázása kiváltképpen fontos az év elején. az eszközökhöz való hozzáférés. hogy az eljárások a következő tevékenységekhez szükségesek: 1. és alkalmat adjunk a tanultak gyakorlására. Ha szükséges. A felsőbb osztályba járó diákokkal is érdemes alaposan megbeszélni az adott tanévre vonatkozó szabályokat és eljárásokat. annál felkészültebben tudjuk elmagyarázni a diákoknak. az ellenőrzőkönyv vezetése. Az osztály irányítása I. Az osztályozási rendszer (milyen elemekből fog állni. az illemhelyek. Lehetnek a diákok között olyanok. Evertson (1987) megállapította. 4. 2. művészeti vagy technikai eszközökkel. a feladatok elvégzése utáni teendők). A feladatok elvégzésének és befejezésének figyelemmel kísérése. mit tesz a tanár. a szemetes kosár. akiknek az óvodai. Minél alaposabban gondoljuk végig a nekünk fontos szabályokat és eljárásokat. a diákok közti beszélgetés. A teremből való távozás és az oda való visszatérés. illetve számítógéppel sem dolgoztak még. akik még soha nem használtak ceruzahegyezőt. és támasszuk alá meggyőző érvekkel! A szabályokat eszközként. 3. a nem teljesen befejezett vagy későn beadott munka elfogadása. az elmaradt feladatok pótlása a hiányzók számára. 2. 4. hogy bemutassuk nekik ezek használatát . Teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. iskolai élet teljesen új. a tanulás különböző helyszínei a tantermen belül). ezeket egyértelműen fogalmazzuk meg. – Problémamegelőzés Az eljárások a napi tevékenységek megvalósításának módját jelentik. illetve az óvodásoknak és az elsősöknek. 3. Csoportmunka (csoportba szerveződés. hogy az előző évben velük dolgozó tanár más viselkedést követelt meg. nem találkoztak bizonyos audiovizuális.3. A bemutatás és gyakorlás talán kevésbé fontos az idősebbeknél. a pluszpontokkal járó feladatok szerepe). Így szükségük lehet arra. hogyan kommunikál a szülőkkel). fejezet. viselkedés tanulás közben). a diák saját helyén kívül végzett munka módjai. és ne célként 104 . A lehető legkevesebb viselkedési szabályt állapítsunk meg. eljárásokat! Az osztály irányításának egyes elemei a napi tevékenységekkel járnak együtt (például az illemhely és az ivókutak használata. A tanár vezette tanítás és a kiadott feladatok (segítség kérése. ha egy diák nem készíti el a feladatokat. Visszajelzés (az iskolai eljárásokkal összhangban lévő osztályzási rendszer. Evertson a diákok munkájának irányítására vonatkozó eljárások szükségességét is megállapította: 1.

Az osztály irányításának általános alapelvei
jelöljük meg! Például a tanulás ideje alatti viselkedéssel kapcsolatos szabályok mellett szóló érvelés hangsúlyozhatja, hogy a diákok ne zavarják egymást a munkában (hiszen a feladatok megoldása alapos elmélyülést és koncentrációt igényel). Ha a szabály úgy hangzik, hogy: „Aki elkészült a feladattal, az maradjon csendben, senkivel sem beszélhet, és semmilyen indokkal sem hagyhatja el a helyét”, ez szükségtelenül szigorú és korlátozó. Ehelyett inkább hangsúlyozzuk az alapvető célt, miszerint kerülni kell az osztálytársak zavarását, majd állítsunk össze egy listát az elfogadható és elfogadhatatlan viselkedésre adott példákból. Engedjük meg a diákoknak, hogy felelősséget vállaljanak! Megfelelő tervezés és utasítás mellett még a legfiatalabb diákok is sokféle felelősséget vállalhatnak. A nagyobbak már önállóan vagy kisebb csoportokban is dolgozhatnak, el tudják végezni saját munkájuk ellenőrzését, meg tudják szerkeszteni egymás fogalmazását. Az a tanár, aki ezeket a teendőket akkor is maga végzi, amikor már nem lenne rá szükség, sok időt elveszteget, amit a tanításra is fordíthatna, és hátráltatja a tanítványaiban az önálló felelősségvállalás készségének fejlődését. A növendékeknek pedig gyakran csak bemutatásra vagy lehetőségre van szükségük ahhoz, hogy a felelősségteljes viselkedést gyakorolják. Ha az év elején kellő időt fordítunk az ilyen jellegű magyarázatokra, és türelmesek vagyunk a diákok esetleges hibáival szemben, az később busásan megtérül. Vannak tanárok, akik túlságosan szigorú szabályokat alkalmaznak, mert úgy gondolják, hogy valóban erre van szükség. („Ha csak egyszerűen kitenném a kiegészítő olvasmányokat, a diákok egyszerűen ellopnák őket.”; „Ha megengedném, hogy csoportokban dolgozzanak, csak lemásolnák egymás munkáját, vagy ellógnák az időt.”) Ez a hozzáállás valójában a probléma elkerülése, de nem a megoldása. Így negatív elvárásokat közvetítünk, mert úgy kezeljük a diákokat, mintha kisbabák lennének, és megtagadjuk tőlük a lehetőséget, hogy fejlesszék azokat a képességeiket, amelyek szükségesek lennének saját magatartásuk irányításához. A zavaró hatások és az időhúzás visszaszorítása Az osztály irányításának problémái akkor kezdődnek, amikor a diákok lusták, vagy amikor kizökkennek a munkából. A késlekedést gyakran az okozza, hogy sokan akarnak olyan eszközt használni, amiből csak kevés van, vagy amikor az eszközök egyetlen tárolóban vannak, s az egész osztálynak onnan kell kiadni azokat, vagy amikor csak egyetlen számítógép áll rendelkezésre. Sok idő megtakarítható, ha az eszközöket különböző edényekben tároljuk, ha az osztályt kisebb csoportokra osztjuk; vagy pedagógiai asszisztensek 27 segítségéhez fordulunk ahelyett, hogy az egész osztály felsorakozna, hogy mindenki ugyanazt tegye egyszerre. Az eszközök kiosztásának ideje lényegesen csökkenthető, ha minden sorból vagy asztal mellől kiválasztunk egy diákot, aki ezt a feladatot elvégzi. A tárgyakat elég alacsonyan kell tárolni ahhoz, hogy a gyerekek el tudják érni őket, és rendben kellene sorakozniuk, hogy könnyen megtalálhassák és a helyükre is tehessék azokat. A teremben lévő közlekedőfolyosók legyenek elég szélesek, hogy a gyerekek szabadon tudjanak mozogni, s ne ütközzenek a padokba vagy egymásba! A középiskolákban a bonyolult ábrákat, grafikonokat, térképeket vagy
  Magyarországon csak ritkán áll rendelkezésünkre pedagógiai asszisztens. Az eszközök szétosztását – megfelelő előkészítés után – a gyerekek már az iskolakezdés első éveiben nagyon jól megoldják. (A szerk.)
27

105

3. fejezet. Az osztály irányítása I. – Problémamegelőzés
matematikai számításokat már előre el kell készíteni a táblán, írásvetítőn vagy számítógépen, hogy az előkészített anyagot bármikor kioszthassuk ahelyett, hogy az óra alatt készítenénk el. Számos természettudományos kísérlet és egyéb bemutató nagy része már előre elkészíthető, amennyiben magukat az előkészületeket nem szükséges bemutatni. Amikor a diákoknak tétlenül kell várakozniuk, akkor négy dolog történhet, és ezek közül három rossz: 1. A gyerekek érdeklődése fennmarad, és továbbra is figyelnek. 2. Lehet, hogy elunják magukat és elfáradnak, következésképpen nem tudnak koncentrálni. 3. Kizökkennek vagy elábrándoznak. 4. Rendetlenkedni kezdenek. Ezért érdemes a terem berendezését, a felszerelés tárolását, magukat az órákat és a tevékenységek közötti váltást úgy megtervezni, hogy a szükségtelen késlekedéseket és zavart elkerüljük. A foglalkozás érdemi tevékenységei mellett tervezzünk időkitöltőket is! Az órát általában azok a diákok zavarják, akik nem dolgoznak a kiadott feladaton, vagy már elvégezték azt, és nincs semmi dolguk. Ezért jó, ha az érdemi feladatok mellett arra is felkészülünk, hogy biztosítani tudjuk a további munkát azoknak is, akik hamarabb elkészülnek, mint ahogy erre számítottunk. Az időkitöltő feladatoknak a tanterv alapvető részét kell képezniük, amelyek a tanultak alkalmazására is lehetőséget nyújtanak. Ezeket ugyanolyan gondosan készítsük elő, vezessük be, kísérjük figyelemmel, mint magát az órát, és ha szükséges, a diákokat lássuk el további információkkal! Amikor az időkitöltőket bevezetjük, fogalmazzunk mindig tisztán, érthetően, a gyerekek haladását kísérjük figyelemmel, és adjunk további segítséget azoknak, akiknek erre szükségük van! A diákok felelősséggel tartoznak azért, hogy ezeket a feladatokat idejében végezzék el, ha az a célunk, hogy ez a feladat is betöltse a szerepét. Határozzuk meg, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésre, ha tanítványaink már végére értek a feladatnak! Ha nagyon gyakran fordul elő, hogy hamar készen vannak, akkor feltehetően a feladat vagy túl rövid, vagy túl könnyű. Ez a tehetségesebb diákok esetében unalmat vagy rendetlenkedést válthat ki, míg a gyengébbek számára nem ad lehetőséget arra, hogy legyőzzék eredeti kudarcukat, és kialakítsák a probléma megoldásához szükséges készségeket (McCaslin et al., 2006). Ahhoz, hogy önállóan tudjanak dolgozni, a növendékeknek világosan kell látniuk, mit kell tenniük, s képesnek kell lenniük arra, hogy a feladatot kevés segítséggel vagy akár segítség nélkül is meg tudják oldani. Ezért győződjünk meg róla, hogy valóban értik a feladatot, mielőtt még hozzákezdenének az önállóan vagy a társaikkal végzett munkához. Az önálló munka során könnyen előfordulhat rendzavarás, ha a diákoknak túl sokáig kell várniuk a segítségre. Ha úgy tűnik, hogy mindenki segítségre vár, akkor vagy a probléma túl nehéz, vagy az utasítások nem egyértelműek. A rendzavarás akkor is előfordulhat, ha a tanár teljesen elmerül az egyik diák segítésében, és az osztály többi tagját elhanyagolja.

106

Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe
Végezetül ajánlatos, hogy az önálló munka idején állandóan mozogjunk a gyerekek között, és azonnal ott legyünk annál a diáknál, akinek segítségre van szüksége. Normális körülmények között ezeknek az egyéni interakcióknak rövidnek kell lenniük. Adjunk elegendő segítséget ahhoz, hogy folytatni tudják a munkát, de nem feltétlenül kell mindenre kiterjedő magyarázatba fogni (visszatérhetünk a gyerekhez, amikor már a következő feladaton dolgozik). Ha több gyerek is ugyanazzal a kérdéssel fordul hozzánk, vagy többen ugyanazt értik félre, akkor röviden tisztázzuk azt az egész osztállyal! Egyébként pedig segítsük azokat, akiknek erre szükségük van, s közben tegyük lehetővé, hogy az osztály többi tagja zavartalanul dolgozhasson!

Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe
A fejezet címében irányítás, és nem fegyelmezés vagy kontrollálás szerepel. Ez utóbbi kifejezések olyan mellékjelentést tartalmaznak, amelyet szeretnénk elkerülni: nevezetesen, hogy a diákok irányítása nagyrészt pusztán a helytelen viselkedés sikeres kezelését jelentené. Kounin tanulmánya Jacob Kounin (1970) megállapította, hogy a jó irányítás olyan technikákat tartalmaz, amelyek a tevékenységekben előhívják a gyerekek együttműködését és részvételét, következésképpen megelőzik a problémák kialakulását. Kounin sok órát látogatott annak érdekében, hogy információt gyűjtsön a tanár és a diák viselkedése közötti kapcsolatról. Meglepő módon úgy találta, hogy a fegyelmezési problémák által kiváltott tanári reakciók nem voltak kapcsolatban az osztályban előforduló ilyen jellegű problémák gyakoriságával vagy súlyával. Vagyis azok a pedagógusok, akik kevés fegyelmezési problémával küzdöttek, adott esetben ugyanúgy reagáltak a rendetlenkedésre, mint azok a kollégáik, akiknek sok fegyelmezési problémával kellett szembesülniük. Más tekintetben azonban ezek a tanárok jól láthatóan különböztek. A hatékony osztályirányítók minimálisra csökkentették a zavaró hatások gyakoriságát azáltal, hogy neveltjeiket egyfolytában tanulási tevékenységekkel kötötték le. Emellett az apróbb figyelmetlenségből eredő incidenseket már azelőtt megoldották, mielőtt még komolyan zavaró eseménnyé váltak volna. Sikerük kulcsa az alábbiakban foglalható össze. „Jelenlét”.  A hatékony irányítók rendszeresen figyelemmel kísérték az osztályt. Úgy helyezkedtek el, hogy minden diákot jól láttak, és tekintetükkel folyamatosan pásztázták a termet, függetlenül attól, hogy éppen mit csináltak. Éreztették a növendékeikkel, hogy „velük vannak” – tudják, hogy mi történik, és nagy valószínűséggel idejekorán és helyesen fogják azonosítani a rendetlenkedést. Ez lehetővé tette számukra, hogy már csírájukban kezeljék a problémákat. Ha szükségessé vált a helytelenkedés leállítása, akkor a kezdeményező diákokra, illetve azokra koncentráltak, akik a dolog kibontakozásáért a leginkább felelősek voltak. Ha nem voltak benne biztosak, hogy ki a felelős, akkor az egész érintett csoportot felszólították, hogy folytassák a munkát (azért, hogy elkerüljék a vétlenek nyilvános hibáztatását).

107

3. fejezet. Az osztály irányítása I. – Problémamegelőzés
Megosztott figyelem.  A hatékony irányítók egyszerre több dologra tudtak figyelni, ha erre szükség volt. Amikor kis csoportokkal foglalkoztak, akkor azoknak a diákoknak is tudtak válaszolni, akik kívülről fordultak hozzájuk valamilyen kérdéssel. Mindezt úgy tették, hogy a már folyamatban lévő csoporttevékenységet nem zavarták meg. Amikor a diákok között járva ellenőrizték a feladattal való haladást, az egyéni igényeket úgy elégítették ki, hogy nem zavarták vele a többieket. A folyamatosság és a pillanatnyi helyzet jelzése: a jelenlét.  A hatékony tanárok jól felkészültek, így képesek voltak zökkenőmentesen tanítani. Ha szükséges volt, újra és újra jelezték a diákoknak, hogy ne kalandozzon el a figyelmük. Nagyon ritkán zavarták meg a gyerekeket azért, mert rosszul vezették be a feladatmegoldást, vagy mert olyan információt kellett közölniük, amelyet korábban kellett volna. A figyelmetlenség röpke megnyilvánulásairól nem vettek tudomást, de rögtön reagáltak a hosszabban tartó figyelemkiesésre, és gondoskodtak arról, hogy ne legyen belőlük komoly rendbontás. Ezt olyan módszerekkel érték el, amelyek önmagukban szintén nem zökkentették ki a munkából a gyerekeket: közelebb húzódtak az elkalandozóhoz, szemkontaktust teremtettek, ha lehetett stb. Felismerték azt a tényt, hogy ha a pedagógus hosszas dorgálásba fog, vagy valamilyen más módon túlzón reagál a kisebb figyelmetlenségekre, akkor megtörik az óra lendülete és az a folyamatosság, amely segíti a diákokat, hogy egyenletesen figyeljenek. A csoport éberségének fenntartása.  Az osztályt hatékonyan irányító tanárok gyakran használtak olyan figyelemfelkeltő technikákat, amelyek segítettek fenntartani vagy újraéleszteni a gyerekek lankadó figyelmét. Ezek közé tartozott, hogy előbb a csoport minden tagján végignéztek, mielőtt valakit szólítottak volna, hogy a diákokat állandó figyelemre késztessék, mert szúrópróbaszerűen szólították fel őket; mindenkihez egyformán sokszor mentek oda; rendszeresen kértek önkénteseket; a nehezebb feladatokat azzal vezették be, hogy most valami nehéz vagy becsapós kérdés/feladat következik, s újszerű vagy érdekes anyagot adtak elő. Felelősségre vonhatóság.  A hatékony tanárok időnként felelősségteljes feladatokat adtak bizonyos diákoknak, s így tették figyelmüket számon kérhetővé. Például egyiküknek fel kellett mutatnia valamilyen kelléket, be kellett mutatnia írásbeli munkáját, vagy valamilyen más módon kellett jeleznie, hogy figyelt. Előfordult, hogy a gyerekeknek kórusban kellett elmondaniuk valamit, miközben a tanár gondos figyelemmel kísérte őket. Volt úgy, hogy a többieknek hozzá kellett szólniuk válaszoló társuk feleletéhez, vagy körbe kellett járniuk és ellenőrizniük a munkát, esetleg fel kellett szólítaniuk valakit. Változatos és kihívást jelentő önálló munka.  A hatékony tanárok olyan feladatokat adtak növendékeiknek, amelyek egyrészt ismerősek és elég könnyűek voltak ahhoz, hogy a gyerekek önállóan is meg tudják oldani azokat, voltak viszont annyira nehezek és változatosak, hogy fenntartsák a diákok érdeklődését. Ez arra ösztönözte a gyerekeket, hogy még akkor is kitartóan figyeljenek a feladatra, amikor önállóan dolgoztak rajta.

108

a saját eszközök tárolásának helyéről. Ámbár ezek a pedagógusok sokkal inkább a tanításra koncentráltak. Egy harmadik osztályban végzett vizsgálat Első vizsgálatukat (Emmer–Evertson–Anderson. és ha ők mégsem követték azokat pontosan. Ehhez elemezték a tanári irányítás és a diákok részvételének aránya közötti kapcsolatot. valamint azt is kimutatták. hogy a tanári viselkedés összefüggésben van a diákok tanulmányi teljesítményével (Brophy–Good. amivel elkerülik a fegyelmezési problémák kialakulását (Emmer–Stough. hogy milyen megelőző intézkedéseket tesznek. így nem terhelték őket egyszerre túl sok felesleges információval. hogy a szinte maguktól működő órák mögött – amelyek során a tanár az idő legnagyobb részét nem fegyelmezéssel. sok szervezőmunka áll. más szakemberek által végzett vizsgálatok is alátámasztották. semmint a növendékek „kontrollálására”. és a pedagógus nagyon sokszor hozott döntéseket óra közben. mint magát a tananyagot. A gyakorlott tanárokon nem látszik. Ha a diákok viselkedése valamilyen következménnyel járt.A jó tanévkezdés előkészítése Későbbi vizsgálatok  A fentieket követő. hogy az említett tanári viselkedésformáknak kulcsszerepük van az osztály sikeres irányításában. bőségesen teremtettek lehetőséget a gyakorlásra. ahogy azt a szükség hozta. 2001). A helytelen viselkedésnek gyorsan véget vetettek. ám amikor az osztályukban készült videofelvételeket nézik. arról. Röviddel az éppen szükséges eljárás alkalmazása előtt emlékeztették rá a diákokat. akkor új magyarázatot és gyakorlást iktattak be. többször is megjegyzik. hogy a tanárok miként kezelték a tanítás első napját és a tanév első heteit. 109 . hanem maguk is jó példával jártak elöl. hogy tanítás közben különösebben sok figyelmet szentelnének a diá­kok viselkedésének. Az első napon és aztán az első hét folyamán ezek a tanárok különös figyelmet szenteltek a diákok számára legfontosabb dolgoknak (információ magáról a tanárról és az osztálytársakról. információ az ebéd és a szünetek rendjéről. Az osztályt hatékonyan irányító tanárok nemcsak beszéltek arról. Az eljárásokat és a naponta ismétlődő tevékenységekre vonatkozó szabályokat fokozatosan ismertették a gyerekekkel. Teddlie–Stringfield. A vizsgálat kimutatta. Az osztályt hatékonyan irányító tanárok három fő stratégiakészlettel dolgoztak. 2006. és mindig biztosítottak visszajelzést is. hogy az osztályukat sikeresen irányító tanárok szinte önműködő órái mögött nagyon komoly felkészülés. A jó tanévkezdés előkészítése Carolyn Evertson. Ed Emmer és munkatársaik részletes anyagot állítottak össze arra vonatkozóan. 1993). amelyet a tanév elején végeznek el. a napirend megbeszélése. az elvárások megvalósulásának ellenőrzését igen alaposan végezték. A kutatás arra is rávilágított. Gettinger–Kohler. Elegendő időt szántak a kérdések megválaszolására. hanem tanítással töltötte – komoly óratervező munka állt. hogy hol és mikor lehet inni valamit). hogy mit várnak el a diákoktól. 1980) huszonnyolc harmadikos osztályban végezték. A kulcsfontosságú eljárásokat ugyanúgy megtanították. ezek be is következtek. 1986.

Minden napnak volt egy olyan része. A hangnem. hogy következetesen ragaszkodtak elvárásaikhoz. A figyelem fenntartása. akkor megtanították. A diákokat folyamatosan emlékeztették ezekre. – Problémamegelőzés Céltudatosság. Vizsgálat a középiskola harmadik évfolyamán A fentiekhez kapcsolódó vizsgálat. és gondoskodtak arról. hogy tanítványaiknak mit kell csinálniuk. de természetesen nekik is közölniük kell a feladatvégzéssel kapcsolatos elvárásaikat. és a szabályok betartását következetesen megkívánták. a mozgás és a tanítás ütemének folyamatos váltogatásával a gyerekek az egész óra folyamán képesek voltak koncentrálni. A hatékony középiskolai tanárokra az alábbi viselkedésformák voltak jellemzőek (Emmer–Gerwels. 110 . nemcsak azt. ellenőrzésre beadott munkájukat. Ez nemcsak a viselkedésre és a házirend szabályaira vonatkozott. és eljárásaikat rendszerbe foglalták. hogy tanítványaikon látszik-e az értetlenség vagy a figyelmetlenség bármilyen jele. Amennyiben a diákok valami miatt nem tudták követni az eljárásokat. de néhány különbségre is fényt derített. Az asztalokat úgy helyezték el. amely középiskolai tanárok munkáját elemezte. hogy növendékeik elsajátítsák a tantervben foglaltakat. Észrevehetően világosabban tudták megfogalmazni. hogy be tudják osztani az idejüket). s mindig kaptak visszajelzést is róla. hogy a feladatokat időben befejezzék (s ha kellett. A tevékenységek kezdete. ahová leggyakrabban kell majd a figyelmüket összpontosítaniuk. például hogyan kell elolvasni és követni a feladatok utasításait. ehhez megtanították nekik az óra használatát is. Az osztályt hatékonyan irányító pedagógusok a tanév első heteiben mindezt nagyon intenzíven irányították azáltal. hasonló eredménnyel zárult. tanáruk inkább a korrigáló visszajelzésekre fektette a hangsúlyt. A szabályok és eljárások megtanítása. és ha kellett. amelyek az elvégzett munka formáját és minőségét illetik. hanem a tanulással kapcsolatos viselkedésre is. hogy a gyerekek abba az irányba forduljanak. semmint a kritikára vagy a büntetéssel való fenyegetésre.  Az osztályt hatékonyan irányító tanárok igyekeztek maximális időt biztosítani a tanításra.  Az osztályt hatékonyan irányító pedagógusok egyértelműen megfogalmazták.3. miként kövessék a szabályokat és eljárásokat. Arra koncentráltak.  Az osztályt hatékonyan irányító tanárok folyamatosan figyeltek arra. A diákok elszámolással tartoztak azért. hogyan. és érzékenyen reagáltak mindarra. és mit nem hajlandók elfogadni.  Az osztályt hatékonyan irányító tanárok maradéktalanul tudták közvetíteni a szabályokat. ami foglalkoztatta őket. időnként újra átvették a lépéseket. Azokat az instrukciókat is meg kell adni. A középiskolai tanároknak nem szükséges sok időt tölteniük azzal. hogy megtanítsák növendékeiknek. fejezet. Az osztály irányítása I. hogy mi a kívánatos viselkedés (vagyis hogy mit lehet tenni. Evertson–Emmer. hogy mit nem). amikor az önálló munkát ellenőrizték. vége és a különböző tevékenységek közti váltás is jól érzékelhető volt. 2006. A megfelelő magatartás tanítása. Szükség van a feladatok jellegére és beadási határidejére vonatkozó információra. 1982). A diákok rövid időn belül visszakapták a kész. hogy mit várnak el a diákoktól.

ahogyan megalapozza és felügyeli a kívánatos tanulási környezetet. nagyobb valószínűséggel hivatkoztak a szabályokra vagy írták le a kívánatos viselkedésformákat. Egyszerű célzások segítségével megerősíthetjük a kívánatos viselkedést. A diá­kok figyelmét és a feladatokban való részvételét maximális szintre hozták azáltal. hogy a tanár legyen barátságos és személyes. De még az ilyen esetekben is mindjárt a kívánatos viselkedésre utaló állításokkal kövessük a negatív meg­ fogalmazást! 111 . hogy mit ne tegyünk. amit azonnal meg kell akadályoznunk (például verekszik vagy komoly mértékben zavarja az órát). ha a diák olyasmit tesz. amikor visszajelzéseket adtak a diákoknak. hogy a diákok betartják-e a szabályokat. tanulási központok köré szervezett tevékenységek). miközben folytatták saját tevékenységüket. az adott pillanatban további útmutatást is adhatunk. akik szintén foglalkoztak a jó tanévkezdéshez szükséges teendőkkel. A tanítás megszervezése. de ugyanakkor legyen szakszerű abban.  Ezek a tanárok rendszeresebben kísérték figyelemmel. A hatékony tanulási környezet fenntartása Ha sikerült jól kezdeni a tanévet.A hatékony tanulási környezet fenntartása A szabályoknak való engedelmeskedés figyelemmel kísérése. Az információ közlése. az utasításokat. hogy mit tegyünk. akkor már lehet építeni az alapokra.1 táblázat is mutatja! A negatív szavaknak is megvan a helyük. Megegyeznek abban. ha azt mondják meg nekünk. ha a helytelen viselkedés korrigálására volt szükség. hogy megtartották az óravezetés folyamatosságát és lendületét. akkor elkezdhetjük a nagyobb kihívást jelentő munka és a bonyolultabb formációk bevezetését (kiscsoportos tevékenységek. Mások. ahogyan azt a 3. és következetesen közbeléptek. Ezért tanuljuk meg a kívánatos viselkedéssel kapcsolatos elvárásaink pozitív megfogalmazását. és nem azt. Legyenek pozitívak a kívánatos viselkedésre célzó utalásaink! A tanulás sokkal könnyebb és kellemesebb. és ha szükséges. Az összetett feladatokat lépésekre bontották. speciális projektek. Kezdjük egyszerű formációkkal és megszokott feladatokkal! Amikor a gyerekek már különösebb irányítás nélkül is követik a napi tevékenységekkel összefüggő szabályokat. nagyon hasonló következtetésekre jutottak. és használták a Kounin által meghatározott más technikákat is (1970). és tisztábban fogalmazták meg a célokat.  Egyértelműbben adták át az információt.  Kevés időt pazaroltak a szervezésre vagy a tevékenységek közti átmeneti időszakokra.

és nem a tantermi munka irányítására vonatkozik. növeli a motivációt és a feladat befejezése feletti jó érzést. hogy valamilyen anyagi jutalmat29 adunk (egészséges nassolni valót vagy valami egyéb „díjat”). Egyelőre elég. amelyben utal az „aranycsillagokra. Kimagasló Ezek a nagyméretű vagy nagyon vonzó jutalmak. ezért az 5. (A szerk. mosolygó arc. Ezek legtöbbje inkább a diákok motiváltságára. Különleges Eredeti viselkedést. Mindazonáltal vannak olyan elméleti szakemberek. mert véletlenszerűen megfelelt bizonyos követelményeknek. ha a megerősítésre az alábbiak jellemzőek: 1. 2. Mi több. s ezt ne próbálják külső megerősítéssel kiegészíteni. ha megjegyezzük: a jutalmazás szükségességét és veszélyeit tárgyaló elméletek egyformán túlzók. A megerősítés útmutatást nyújt a gyereknek. hogy felajánljuk a tevékenységek közötti választás lehetőségét28. illetve azok. ha a tevékenységek közötti választás nem pusztán jutalom. még a beszámolók is gyengébbek lehetnek. 3. Kohn (1993) éppen az ilyen jellegű kutatásokra támaszkodva állította. amelyeket figyelemfelkeltő módon adnak át. Az osztály irányítása I. amivel a legkisebb erőfeszítés mellett a lehető legtöbb jutalmat gyűjtheti be ahelyett. akik még elvi szinten is elutasítják a megerősítés létjogosultságát. – Problémamegelőzés A kívánatos viselkedés felismerése és megerősítése Amennyiben a diák valamilyen téren eredményeket ér el. hogy kiváló minőségű teljesítményre törekedne. dicséretre és más megvesztegetésekre”. (A szerk. A megerősítés emellett segíti a pozitív önkép kialakulását. azzal csökkenthetjük belső motivációját. vagy azzal.3. kiváltságok adásával vagy azzal. Korai vizsgálatok kimutatták. és nem maga a feladat kerül. a belülről jövő motiváció.) 29   A viselkedésmódosítás (behaviour-therapy) az étellel való jutalmazást is alkalmazza. hanem szóbeli dicsérettel. szimbolikus jutalommal (csillag. hogy inkább a diákok belső tanulási vágyára építsenek. és hogy a jutalom hangsúlyozott használata a diákokat kevésbé együttműködővé és egymással versengővé teszi. hanem a rendszeresen alkalmazott módszerek egyike. és a jövőben esetleg már nem folytatja az adott viselkedést.   Célravezető. és nem azért. mert a diák tevékenyen részt vesz a munkában.) 28 112 . amit önmagától már egyébként is végzett. Nézeteit könyvének alcíme is jól mutatja. Arra biztatják a tanárokat. 2000).). A diák tehát mindent megtesz. hogy a jutalom szerepét és hatékonyságát eltúlozzák. azt nemcsak osztályzattal lehet honorálni. eljárást – nem átlagosat – jutalmazunk. Nagy valószínűséggel akkor fog nőni a beszámoló minősége. A megjutalmazott viselkedésforma nagy valószínűséggel újra jelentkezni fog. fejezet. nyilvános elismeréssel. Átlagon felüli A jutalmat azért adjuk. fejezetben részletesen fogunk velük foglalkozni. 2006). ösztönzésekre. hogy ha valakit olyasmiért részesítünk jutalomban. a nem jutalmazott feltehetően ritkábban fog ismétlődni (Landrum–Kauffman. ötös osztályzatokra. mivel a figyelem fókuszába a jutalom. matrica stb. A dicséret és a jutalom hatásaival sok tanulmány foglalkozott (Sansone–Harackiewicz.

mások is várnak rá! Finoman csukd be az ajtót! Ezeket a feladatokat próbáld megoldani önállóan! Dolgozz csendben! A használt vegyszereket mindig így kell eltakarítani (bemutatja). mielőtt továbbmennél a következő kérdésre! Készülj fel.1 táblázat Az utasítások pozitív megfogalmazása Pozitív nyelvhasználat Siess a számítógéppel. hogy túlságosan nagy hangsúly került a megerősítés gyakoriságára. vagy akár ellentétes hatást váltanak ki. más körülmények között viszont hatástalanok maradnak. hogy a többiek is hozzáférjenek! Használd a saját ötleteidet! Ha mégis átveszed a szerző gondolatait. amely azt hiteti el velük. ha úgy gondolod. hogy tudod a választ! Amikor készen vagy. különben az egészet elrontod! Ne találgass! Az a megerősítés nagy valószínűséggel aláássa a diákok belső motivációját. Hallgass meg mindenkit. a papírfecniket meg a szemetes kosárba! Ezeken a zsírkrétákon a többiekkel is meg kell osztoznod. tedd vissza. akkor azt feltétlenül jelezd. és ha már nincs szükséged rá. de még akkor is inkább próbáld meg a saját szavaiddal megfogalmazni azt. vagyis hogy kit milyen feltételek között és milyen típusú jutalommal kell megerősíteni. és olyan érvekkel válaszolj. amit írtál! Ne kapkodd el a kísérletet. amit mondani akarsz. hogy a válaszodat meg kell magyaráznod! Miért gondolod. igyekezz természetesen beszélni. Amikor a kiselőadást tartod. amelyek szorosan kapcsolódnak a témához! Jelentkezz. hogy a viselkedésüket kívülről kontrollálják: csak azért vesznek részt egy tevékenységben. és nincs elég erős hangsúly annak minőségén. Egyszerre csak egyet vegyél el. hogy a szomszédod munkáját másolod! Ne csapj ekkora zajt! A vegyszereket nem így kell eltakarítani! Nem akarok személyes vagy lekicsinylő megjegyzéseket hallani! Ne kiabáld be a választ! Ne hagyj magad után rendetlenséget! Ne veszekedjetek már azokon a zsírkrétákon! Ne plagizálj! Nem elég. hogy ez a helyes felelet? Negatív nyelvhasználat Ne telepedj rá a gépre! Ne vágd be az ajtót! Ne csalj azzal. tedd vissza az ollót a dobozba. hogy valamilyen jutalmat kapjanak. ha csak egyszerűen felolvasod azt. Meggyőződésünk. amennyire csak tudsz.A hatékony tanulási környezet fenntartása 3. A megerősítésre tett kísérletek bizonyos körülmények között valóban nagyon értékesek lehetnek. 113 . mintha az egyik barátodnak mesélnél valamit! Először is olvasd el alaposan a biztonsági előírásokat! Mindent ellenőrizz.

A hatékony elismerés a diák tanulmányi téren elért fejlődésére vagy bizonyos készségek elsajátítására hívja fel a figyelmet. például amikor szociális kapcsolatot szeretne létrehozni egy valamilyen okból elidegenült tanítványával („John. nem ez az elsődleges tanulási mechanizmusunk. hangos elismerésnek. A teljesítmény eléréséhez szükséges erőfeszítések iránti elismerést vagy csodálatot fejezzük ki oly módon. A külső megerősítés mellett és sokszor helyette még sok más mozgatóerőre is reagálunk (önmegvalósítás. kíváncsiság stb. a diákok motivációs rendszerei közötti különbség is bonyolítja. s nem figyelemre méltó teljesítményéért. ha a megerősítés valamilyen más forrásból származik (például egy művészeti vagy zenei verseny megnyerése. és azt is jobban értékelik. mint a nyilvános. hogy a tanár nem is szánja megerősítésnek a szavait. hogy szükség van-e új megerősítésre. és ne a külső hatásnak tulajdonítsák. A tanárok által közvetített dicséretek aránya és a diákok tanulmányi eredménye közötti összefüggés valójában nem elég erős ahhoz. akkor azt milyen formában adagoljuk. de mégsem minden esetben van ilyen hatása. 1994. de a diák mégsem annak érzékeli. Azért nincs rá szükség. Megtörténhet. hogy éppen ezekre hívjuk fel a figyelmet. – Problémamegelőzés A megerősítés sok esetben a diákok viselkedésének természetes következményeként jelentkezik. 1981). csendesen közölt dicséretnek. mert az ember mások megfigyeléséből és a kapott utasításokból tanul. kiváltképpen akkor. hogy gyakorlati fontosságot tulajdoníthatnánk neki (Brophy. Az alacsonyabb rendű állatokkal ellentétben mi nem függünk a megerősítéstől. s nem a jó magaviseletükért részesülnek dicséretben (Elwell– Tiberio. mások meg nem. semmint megerősíti őt. hogy helyénvaló lenne. 1978). Ez segíti a gyerekeket abban. Véleményünk szerint nincs szükség többletmegerősítésre. hogy a társak fogadjanak be). ahogy Kate szép egyenesen ül és figyel. vagy abból a vágyból. Sem a pedagógusok.3. A kívánatos viselkedést kiváltó stratégiák sokkal fontosabbak. Az órán való odafigyelés és a feladatok elvégzésére tett erőfeszítések sikeres beszámolót eredményeznek. Végezetül. akkor lehet. 114 . tetszik az új inged”). s ne feltételezzük. hanem az. s nem arra. hogy ugyan szándékában áll a dicsérettel való megerősítés. Sharp. az összefüggések megismerése. hogy az mennyire illeszkedik jól az adott személy pillanatnyi motivációjához. Kísérjük figyelemmel a diákok reakcióit arra vonatkozóan. mint a megfelelő viselkedés utólagos elismerése. ha tanulmányi teljesítményükért. („Igazán tetszik nekem. ami viszont jobb érdemjegyekhez és megelégedettséghez vezet. hogy milyen szerepet játszanak a tanár elégedettségében.). sem a növendékek nem tekintik a dicséretet fontos vagy különösebben hatásos megerősítő eszköznek (Ware. Az osztály irányítása I. bár lehet. hogy nagyobb erővel hat. és ha igen. A dicséret fontossága egyébként is eltúlzott. hogy a gyerekek magától értetődően megerősítésként érzékelik azt. ha valamilyen alkalmazkodó viselkedésért kapja. A megerősítés sikere tehát attól függ. a tanártól kapott megerősítés. fejezet. A dicséret fontossága szempontjából a hatékonyság kulcsa a minőségben. A nyilvános dicséret esetleg zavarba hozhatja. s nem a gyakoriságban van. hogy erőfeszítéseiket saját motivációjuknak. A kérdés tehát nem az. nem pedig a tanártól. A helyzetet egy másik tényező. hogy jelen legyen-e az osztályban a megerősítés. 1985). mint bármilyen. amit mi annak tartunk! Dicsérjünk hatékonyan! A dicséretet általában a megerősítés egyik formájaként tartják számon. Egy adott személy és helyzet esetében bizonyos motiváló tényezők relevánsak lehetnek. Előfordul. amit mi megerősítésnek szánunk.”) A diákok általában jobban örülnek a bizalmasan.

A hatékony tanulási környezet fenntartása Sajnos. ha a diákot nem nyilvánosan dicsérjük. figyelemre méltó vonásaira koncentráljunk. hogy áradozó felkiáltásokat hallatnánk. Egyszerű. Thompson. mint a többiekkel. mimika őszinte legyen. vagy költői kérdéseket tennénk fel („Hát nem nagyszerű?”). egyenes mondatokat („Erre nem is gondoltam!”) ahelyett. hogy kitartottál. amikor rájönnek. A nehezen haladóknak szükségük van a biztatásra. és nem adtad fel!” – Az ilyen mondatok hatékonyabbak. Sokkal érdekesebb így.: Teacher praise: A functional analysis. hogy a tanárok hiteles és természetes módon dicsérik azokat a diákokat. akiket nem annyira kedveltek. 1997). Nagyjából ugyanolyan gyakran dicsérték azokat a diákokat is. közvetlen módon. és ne arra. A szóbeli dicséretet támasszuk alá az elismerés nonverbális közvetítésével is! A „jól van” lényegesen hatékonyabb. hogy ezek a diák intelligenciájának vagy adottságainak a bizonyítékai! Az elismerés akkor a leghatékonyabb. hogy egyes diákokra nem mosolygunk. hiteles reakció a diák teljesítményére való reagálás. akkor próbáljuk tudatosítani. ha a természetes. Még amikor a jelentős teljesítményt dicsérjük. 3. mert vannak. és a valódi teljesítményt honorálják. hogy többféle metafora használatát is megtanultad. hogy egészen csekély teljesítményért is gyakran dicsérik. de a pontos visszajelzés ugyanolyan fontos. Csak így tovább!”) 5. Hívjuk fel a figyelmet az újonnan elsajátított készségekre vagy a haladás nyilvánvaló jelei­re! („Észrevettem. hogy a hanghordozás. Az is előfordul. akiket kedvelnek. 30   A legfontosabb az. de természetesség és melegség nélkül.2 táblázatban30 találhatók. hogy a pedagógus puszta jó szándékból a gyenge feleletet is megdicséri. beszéd közben mosolyognak. hogy az elismerés hiteles. Legjobb. Review of Educational Research. hogy a megdicsért gyereket példaképül állítsuk az osztály elé. hogy a tanár nem igazán bízik a képességeiben. csak szavakkal. A személyes. ha meleg mosoly és barátságos hanghordozás kíséri. túlzó dramatizálás nélkül dicsérjünk! 2. nem pedig a tanulmányi teljesítményükre vonatkozott. Használjunk nyílt. és ezzel az is elkerülhető. és az elismerés gyakran inkább a megjelenésükre és viselkedésükre.) 4. 5–32. 1997. és ismerjük el a figyelemre méltó erőfeszítéseket. a benne rejlő lehetőségekben (Miller–Hom. akkor arra a következtetésre jut. Brophy és Evertson (1981) megállapították. 1981/51. nem pedig a manipulálására szánjuk. hogy mi is a bajunk ezekkel a diákokkal! (A szerk. akiket ez nagyon zavarba hoz. az elért tudásra és a készségek javulására vagy a teljesítmény más. hogy velük másképp bánnak. mint egy egyszerű „jól van”.   Forrás: Brophy. a gondos munkát vagy a kitartást! („Jól van! Erre teljesen magadtól jöttél rá. 31 6. és alkalmazod őket a fogalmazásaidban. s az osztálytársaik számára is problémát jelenthet. J. Ha a diák észreveszi. T. Ha észrevesszük. 1. A hatékony dicsérettel kapcsolatos további javaslatok a 3. Nagyon jó. magánjellegű dicséret jelzi a diák számára. Nevezzük meg konkrétan a dicséretet érdemlő teljesítményt. sok dicséretben kevés a megerősítés. természetes hangon. akkor is inkább a munkába fektetett energiára. mert így szeretné biztatni a nehezen haladó tanulót. és inkább a tanár elvárásaira vagy bizonyos magatartásformákra utaló jelzéseket tartalmaz.) 31 115 . szárazon ismerjük el a teljesítményüket. Ez azonban a gyerekeket inkább megzavarja és lehangolja.

A feladat megoldásával kapcsolatos visel­ kedés elismerését és az arra irányuló viselkedést erősíti. tartalmazza a hitelesség más jeleit is. 1 0.3.2 táblázat Javaslatok hatékony dicséretre Hatékony dicséret 1. Hatástalan dicséret 1. Megzavarja a tanulási folyamatot. versengésre ösztönzi. A diákok figyelmét a tanárra mint külső tekintélyre irányítja. A kiemelkedő szereplés követelményeinek megfelelő tanulást jutalmazza (amely magába foglalhatja az erőfeszítések krité­riu­ mait is). A sikert kizárólag a képességeknek tulajdonítja. 8. A diák korábbi teljesítményével összefüggésben írja le a jelen teljesítményt. 8. Természetes. problémamegoldó gondolkodásra indítja. 5. s ezzel arra is utal. 11. A diák teljesítményére való teljes odafigyelésről tanúskodik. fejezet. Az adott diák számára egy nehéz feladat elvégzése során nyújtott erőfeszítés. Semmilyen információval nem szolgál. A puszta részvételt jutalmazza anélkül. kondicionált reakcióra utal. aki őket vezeti. 1 0. 4. Informálja a diákokat kompetenciájukról. illetve a sikeres megoldás elismerése. mert szeretnék fejleszteni az adott feladatok elvégzéséhez szükséges képességeiket). változatos. Az osztálytársak teljesítményének összefüggésében írja le az adott teljesítményt. vagy elnyerjenek valamilyen jutalmat stb. azért. – Problémamegelőzés 3. Az osztály irányítása I. Az adott alkalomkor közlik. 12. rendszertelenül közlik. mert élvezik a feladatot és/vagy azért. 116 . A külső tulajdonságokat ápolja (a diákok abban hisznek. 3. 6. elvonja a figyelmet a feladat megoldásáról. hogy megnyerjenek egy versenyt. minimális figyelemmel közölt. 4. hogy figyelembe venné a beszámolóval járó folyamatokat. 3. hogy a jövőben hasonló sikerek várhatók. Ápolja a belső tulajdonságokat (a diákok hisznek abban. A teljesítmény részleteit is meghatározza. 7. mint a szerencse vagy a feladat nehézségi foka. A diákok figyelmét a feladat megoldására irányuló viselkedésükre hívja fel. Véletlenszerűen. 2. A diákokat a másokkal való összehasonlítgatásra. 5. 9. 7.). Unalmas egyformaságot mutat. eredményeket. 11. A kifejtett erőfeszítéstől vagy a teljesítmény értelmétől/tartalmától függetlenül közvetítik a diáknak. hogy azért tesznek erőfeszítéseket. hogy a többiekhez képest milyen helyzetben vannak. illetve teljesítményük értékéről. A diákokat a feladatokhoz kapcsolódó viselkedésük értékelésére. vagy az olyan külső tényezőknek. hogy külső okok miatt tesznek erőfeszítéseket a feladat elvégzésére. hogy a tanár elégedett legyen. A sikert az erőfeszítéseknek és a képességeknek tulajdonítja. 9. miután maga az eljárás befejeződött. 6. 12. Általános pozitív reagálásra korlátozódik. vagy csak arról informálja a diákokat. 2.

ha egy olyan áttekintéssel indítunk. Figyelem-összpontosítás az óra elején Jelentsük ki. és ha szükséges. hogy mindenki jól hallja. hogy a diákok maximális figyelmét várjuk el az órán! Először is valamilyen egységes jellel hívjuk fel mindenki figyelmét arra. gesztusainkkal hívjuk fel a figyelmüket! Ha nem néznek ránk. akkor velük egyénileg vagy kiscsoportban kell foglalkozni. hogy az üzenetnek legyen ideje mindenkihez eljutni! Ezután élénken. ha tudják. és megadja a kereteket az elvégzendő munkához. cselekedjünk gyorsan és célirányosan! Ha ránk néznek. Ezek általában úgynevezett „feltűnés nélküli” technikák. Ha csak néhányuknak van szüksége további ismétlésre. illetve az esetleges zavar vagy nehézség jeleit. Újra és újra keltsük fel a diákok figyelmét! A gondolatok óhatatlanul elkalandoznak. mert a pedagógus túl sok időt tölt a kevésbé lényeges részletekkel. A jelzés és a munka megkezdése közötti szünet csak annyi ideig tartson. Ezek egyike a mimika és a gesztusok váltakoztatása. igyekezzünk a hangszínünket. hogy a diákoknak állandóan ismétlődő válaszokat kell adniuk. hogy a gyerekek figyeljenek! Egyfolytában tartsuk a szemünket az osztályon vagy a csoporton! A diákok valószínűleg tartósabban fognak figyelni akkor. A tanár többféleképpen tarthatja fenn a folyamatos figyelmet. akkor szólítsuk őket nevükön. a csoportok feleletadását váltogassuk az egyéni válaszokkal. ismétlődővé válnak. hogy a tanár rendszeresen odafigyel mindenkire. még tegyünk koncentrálásra ösztönző. rövid felhívást is: „Nézz ide!” Tartsuk jó ritmusban az órát! Az óra elején a gyerekek általában igazán jól odafigyelnek a tanárra. amíg a gyerekek sikeresen összpontosítják a figyelmüket! Ha esetleg néhány gyerek nem reagál. vagy mert mindenkit megvárakoztat azzal. lendületesen kezdjük el az órát! Az az ideális. az olvasást és a tényekre vonatkozó kérdéseket azokkal a gondolkodtató kérdésekkel. hangerőnket modulálni! Az információ átadását vegyítsük kérdésekkel. amelyek minimális mértékben zavarják meg az éppen zajló tevékenységeket. de ez a figyelem később ellankad: vagy azért. keresi a figyelem. hogy „készen állunk az órakezdésre”! A jelzés után egy pillanatig várjunk. arckifejezésünkkel. amikor a dolgok túlságosan is kiszámíthatóvá. amelyek a beszélgetések során felmerülnek! 117 .A figyelem felkeltése és fenntartása A figyelem felkeltése és fenntartása A következőkben a naponta előforduló kisebb figyelemkiesések problémájának kezeléséhez szeretnénk néhány technikát javasolni. Beszéljünk elég hangosan ahhoz. amely motivál. Ügyeljünk arra. tevékenységekkel.

mert ott a fő feladat a gyerekek segítése abban. Ezáltal véletlenszerűvé is tesszük a felszólítást. Az olvasástanítás kezdetén például sokat segíthet. hagyjunk elegendő időt a gondolkodásra. amiért ők a felelősek. bármikor bárkit szólíthatok. Megfelelő előkészítés után a 6-8 évesek is képesek felelősséget vállalni önmagukért. mint a visszahúzódókat. Ha azonban azelőtt szólítunk fel valakit. és arról is gondoskodunk. fenntartják az érdeklődést. fejezet.3. amikor már tudják. hogy: „Vigyázzatok. 1970)! Kérdések feltevésével teremtsünk változatosságot és kiszámíthatatlanságot. vagy kérjük meg. ha készítünk egy kártyacsomagot. hogy folyamatosan figyeljenek az órán (Kounin. amelyek kihívást jelentenek az osztály számára. mindezt pedig előre gyakorolják. és többet is feleltetik őket. hogy erről külön szót ejtenénk! Az alsós évfolyamokon a diákok felelősségtudatát fenntartó eszközök nem olyan fontosak. – Problémamegelőzés Emellett a figyelemfelkeltés közvetlen módon is történhet. és akinek a nevét húzzuk. úgyhogy jobb. hogy bármikor szólíthatjuk őket. nem pedig az. Anderson. hogy olyan technikákról van szó. Ezt akár úgy is tehetjük. nagy valószínűséggel gondolkozni fognak a kérdéseken. mint a gondos figyelemmel kísérés32 . ha kevésbé kiszámítható módon szólítjuk fel őket. hogy követni tudják az órát. azt kérdezzük. hogy mindenki sorra kerüljön. s csak ezután szólítsunk valakit név szerint! Ha a gyerekek tudják. Például valamilyen nehezebb feladatot a következő szavakkal vezetünk be: „Itt egy bonyolult kérdés – nézzük. Rendszerint nem is kell erről említést tenni. akik az olvasás gyakorlásakor előre kiszámítható sorrendet tartottak. Mindazonáltal ha a diákok már segítség nélkül is követni tudják a munkafolyamatokat. akik véletlenszerűen szólították fel a gyerekeket. (Minden óra végén keverjük jól össze a kártyalapokat!) A kérdéseket az egész osztálynak címezzük. a többiek már nem biztos. hogy a diákok milyen arányban válaszolnak sikeresen a különböző nehézségi fokú kérdésekre). A kiszámítható rend feltehetően segítette a növendékeket az óra követésében. Az osztály irányítása I. hogy egy naplóban rovátkákat húzunk a nevük mellé (esetleg még arról is feljegyzést készíthetünk. hogy azok a tanárok értek el diákjaikkal jobb eredményeket. Ezért figyeljünk arra. az elméletet már értitek. A magabiztos diákok hajlamosak arra. hogy megszégyenítsék az éppen nem figyelőt. ha a gyerekek az ujjukkal vagy egy könyvjelzővel (de lehet toll. szemben azokkal. hogy tudjátok-e alkalmazni a gyakorlatban is!” A felelősség fenntartása Tegyük felelőssé a diákokat azért. Időről időre szólítsuk újra azt. (A szerk. kerülik a kiszámíthatóságot. minden lapon egy gyerek nevével. Ebben az esetben a kiszámíthatóság valószínűleg hasznos is. hogy oda fognak figyelni. nézzük meg.   Ettől az állítástól a hazai gyakorlat eltér. s a tanár rendszeresen figyeli. mielőtt a kérdés elhangzana. és igyekeznek megtalálni a választ. hogy fűzzön véleményt osztálytársa épp elhangzott feleletéhez! Vegyük figyelembe.) 32 . vajon meg tudjátok-e fejteni!” De teremthetünk egyfajta várakozással teli feszültséget is: „Mit gondoltok. nem szükséges például azt mondani. mi történik ezután?” Vagy figyelemfelkeltő módon mutathatunk rá valamilyen változásra: „Jól van. ha figyeltek!” Egyszerűen csak használjuk a technikát anélkül.) követik a sorokat. hogy gondoskodjunk a saját elhatározásukból való részvételre. hogy felszólíthatják őket. hogy jó helyen tartanak-e. hogy mi az. aki csak nemrég felelt egy kérdésre. hogy ki szerepel és ki nem. s nem az a céljuk. úgy látszik. akkor jobb. Evertson és Brophy (1979) megállapították. hogy maguk is keressék a válaszadás lehetőségét. így a gyerekek megtanulják. s különösen akkor. Egy másik lehetőség. ceruza stb.

ha gondoskodik arról. és az ekkor elhangzottakat valószínűleg újra kell majd tanítani. A diákok viszont ilyen körülmények között nem tudnak már hatékonyan tanulni. hogy a gyerekek mit fognak tanulni. vagy összehasonlíthatják önállóan írt fogalmazásaik befejezését (Morrow–Reutzel–Casey. sok ismétlést tartalmazó feladatokat adtak a diákoknak. de mégis folytatja az órát. Előfordul. amelyeket tanári segítség nélkül is sikeresen meg tudnak oldani. ha a feleletek már unalmasan ismétlődnek. Osborn (1984) megállapította. Ez dicséretes törekvés. mert mindenkinek lehetőséget akarnak adni az egyéni szereplésre. Az önálló munka A következőkben néhány olyan speciális osztályirányítói munkára térünk ki. amelyek alapján kérdéseket válaszolnak meg. a feladat befejezésére fektették a hangsúlyt. Nem arról van szó. naplót vezethetnek. mit is kellene megtanulniuk. illetve olyan stratégiákat alkalmaztak. és találjátok ki a hiányzó szót!”). hogy az osztályukat sikeresen irányító középiskolai angoltanárok már 119 . A magyarázatok rendszerint a kivitelezésre vonatkoztak (például „Olvassátok el a mondatot. A lassabban haladók sokszor kaptak túlságosan is nehéz feladatokat. Ez alatt az idő alatt a többieknek olyan feladatokra van szükségük. A visszajelzés is inkább a válaszok helyességére és a munka áttekinthetőségére vonatkozott. ezeket hibásan végezték el. hogy a munkafüzetek anyagának nagy része vagy zavart okozó. a tanárnak egyre több időt kell töltenie tanítványai figyelmének fenntartásával. A tanár sok időt megtakaríthat. A tanár rendszerint tisztában van ezzel. bár a  jelentkező problémák felsőbb évfolyamokon és más tárgyakat illetően is hasonlók. hogy a szövegértés gyakorlására és pusztán élvezetből is olvassanak. akik szükségtelenül elhúzzák az órát. hogy a tanár intenzívebben és hosszabb ideig szeretne dolgozni egy kis csoporttal. A változatosság kedvéért a gyerekek együtt is dolgozhatnak: két vagy több diák megvitathatja egy történet főbb pontjait. azok pedig kevesebb időt töltenek a tananyagon való gondolkodással. vagy túlságosan jelentéktelen. (4) a tananyagot összefüggésbe hozzák a gyerekek életével. (2) érdekesek. egy már meglévőhöz új befejezést találhatnak ki. de ideje továbblépni. Doyle (1984) megállapította. vagy más írás-olvasási feladattal köthetik le magukat. és az utasítások ritkán utaltak arra. Vannak olyan pedagógusok is.Az önálló munka Szakítsuk meg a túlságosan elhúzódó órákat! Ha egy óra túlságosan elhúzódik. hanem a munka általi lekötöttségre. amelyek a feladatvégzések felügyeletét érintik. Elsősorban az alsós olvasástanításra koncentrálunk. írhatnak egy rövid történetet. Anderson és munkatársai (1985) úgy találták. Tanáraik általában nem a tanultak megértésére. Kaphatnak például olvasási feladatokat. hogy az ilyen munkák csak hiányos szövegek kitöltéséből. amelyek segítségével úgy végezték el a gyakorlatot. a feladat kognitív követelmé­nyei­ nek kevés figyelmet szenteltek. hogy a legtöbb osztályban alacsony színvonalú. hogy a feladatok (1) lehetővé tegyék a diákok számára. hogy sikeresen és önállóan tudjanak dolgozni. 2006). (3) gyakran adjanak lehetőséget a diákoknak arra. szavak bekarikázásából vagy aláhúzásából állhatnak. hogy valójában nem értették. típusukra és megoldásukra nézve változatosak legyenek. mert nem akar lemaradni az anyaggal. vagy hogy az adott órán tanultak hogyan kapcsolódnak a tanulás más területeihez. Az önálló munka kezelése minden évfolyamon és minden tárgyban rendkívül fontos.

osztálytársaikhoz. – Problémamegelőzés az év elején megalapoztak egy bizonyos tevékenységi rendszert. hogy az az önfegyelmet illetően fokozatosan. akkor a továbbiakban már kevesebbet kellett fegyelmezni. a cél az. és értékeljék saját fejlődésüket). ha mindig a tanár figyelmezteti őket. A tanulásban biztosítanunk kell számukra az összehasonlítás lehetőségét (például hasonlítsák össze egy szeptemberben írott fogalmazásukat egy májusban írottal. Meg kell őket tanítani a jó időbeosztásra („Tizenöt percünk van arra. hogy ezt a feladatot befejezzük!”) és a megfelelő feladatmegoldó eljárásokra („Mi a probléma lényege? Még milyen módon lehet megközelíteni ezt a kérdést?”). Az első három hét alatt az egyes gyerekekkel való érintkezés minden esetben rövid volt. Amennyiben valami félbeszakította a munkát. Biztassuk a diákokat az önfegyelemre törekvő beállítódás és az ehhez szükséges készség kifejlesztésére! Tanítsuk meg nekik például a célok kitűzését. mikor érdemes a könyvtárban kutatni vagy a számítógépet használni)! Segítsük a diákokat az önfegyelem kialakításában különböző tanulmányi helyzetekben (hogy meg tudják ítélni. s ezzel mindenkit zavartak a munkában. amennyivel meg is tudnak birkózni. és több idő jutott arra. Az óralátogatás során készült megfigyelések arra mutattak. fejezet. mert a tanár folyamatosan járt-kelt a padok között.3. mert a diákokat passzivitásra és engedelmességre kényszeríti (McCaslin–Good. ennek kialakulását sok iskolában kifejezetten gátolja az osztályirányítás rendszere. Az önfegyelem kialakítása A diákoknak az önfegyelemben annyi felelősséget kell vállalniuk. hogy az éppen tanult anyagot integrálják a már korábban tanultakba és saját élettapasztalataikba.)! Tanuljanak meg saját maguk irányelveket szabni maguknak saját időbe- 120 . és amikor szándékukban áll a tanár állandó odafigyelése vagy biztatása nélkül is elsajátítani az anyagot. ha erre szükség volt. és a sajátjukká is kell tenniük oly módon. hogy a tanár egyénileg foglalkozzon a gyerekekkel. A segítségnyújtást úgy kell felépíteni. és ezt mindenféle zavaró tényezőtől védték. a feladat eredményes elvégzéséről kezdtek beszélni. A diákoknak el kellene jutniuk arra a szintre. 1998). hogy átfogó képet tudjon alkotni az osztályról. mennyi időre van szükségük egy adott feladat elvégzéséhez. Át kell alakítaniuk a kapott információt. Az osztály irányítása I. a jutalom késleltetését (például „előbb még készítek két vázlatot. valamint a tanár tanítási szándékai és elvárásai szerint változók. támogatásra és irányításra van szükségük. A gyerekeknek nincs esélyük az önfegyelem elsajátítására. és csak azután kérek visszajelzést”). a források megfelelő kihasználását (mikor és hogyan forduljanak segítségért a tanárhoz. de egyre összetettebb módon). hogy ha novemberig hatékonyan működő munkarendet sikerült megalapozni. Ámbár a kisebb gyerekeknek több szervezettségre. Kevésbé sikeres tanárok sok esetben nyilvánosan megfeddték a rendetlenkedőket. amikor újra ez kerül sorra az iskolában stb. A megfelelő önfegyelem alkotóelemei a diákok életkora és korábbi tapasztalatai. el tudják dönteni. és vállalja a felelősséget a rendért. hogy mindenki a lehető legnagyobb önállóságra és alkalmazkodókészségre tegyen szert. nem pedig magáról a fegyelmezetlenségről. vajon nem hasznosabb-e valamit otthon elvégezni vagy várni vele másnapig. Szociális téren erre szintúgy szükség van (például az osztálytársak dolgozzanak közösen. Bár a tanterv az adaptív problémaközpontú megközelítésre és a tartalmas tanulásra fekteti a hangsúlyt. amikor képesek huzamosabban koncentrálni. egyre több felelősséget adjon a diákok kezébe.

ha szükségem lenne rá. érthetően fogalmazzuk meg az elvárásokat. hogy a tanultakat korábbi ismereteikhez kössék. 121 . amelyek a diák szerepét vázolják a tanítási módszerekben és tevékenységekben. A tanulóközösségek irányítása az eddigiekhez hasonló elveken alapszik: dolgozzuk ki azokat a szabályokat és eljárásokat. amelyek passzivitást vonnak maguk után (például a feladat nehézsége és időigényessége miatti izgalom vagy az afeletti aggódás.”) Emellett segítsük őket. fejezetet). és hasznos lehet. hogy megfeleljenek a közösségben végzett munka feltételeinek. bemutatók. hogy mi lesz. hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a tanulóközösségekben a társas együttműködéssel megszerzett tudás (lásd a 11. Az órán zajló beszélgetések több interaktív elemet tartalmaznak. tanár által vezetett beszélgetések és a téma feldolgozását kívánó feladatok egyaránt szerepelnek. és alkalmazásuk közben erősítsük meg a szabályokat! Az órára való odafigyelés. Ahogy a diákok okosodnak.A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése osztásukra vonatkozóan! („Legalább három feladatot megoldok. például elhúzódnak egy zajos osztálytárstól. Ha igyekszik bizalmon és együttműködésen alapuló tanulási légkört teremteni. tanítsuk meg a diákokat a tevékenységekkel kapcsolatos eljárásokra! Jelezzük.. akkor vagy változzanak (alkalmazkodjanak). ami megmagyarázza a problémák közötti kapcsolatot!”). az osztályirányítás rendszerének is olyannak kell lennie. hogy kialakítsák az önértékelés képességét! A növendékeknek meg kell tanulniuk. hogy találok-e egy általános szabályt. vagy megváltoztathatják a környezeti feltételeket. hogy elsősorban egyedül dolgoznának (Watson–Battistich. ha a tanár bizonyos – tekintélyt igénylő – feladatokat átruház egyes diákokra vagy csoportokra. amikor szükség van rájuk. Az újabban kidolgozott tanítási modellek afelé tartanak. aki zavarja őket a feladat elvégzésében (McCaslin et al. hogy az elősegítse a hasonló szándékok. Ezenkívül érdekesebbé is tehetik a feladatokat („Kíváncsi vagyok. és vitassák meg a többiekkel is ahelyett. 2006). viselkedésformák és készségek kialakulását. vagy változtassanak a környezetükön. s új információkra vagy például pihenésre van szükségük. és amennyire szükséges. és egyúttal teljesen engedelmesek legyenek. ha nem tudják idejében megoldani a problémát). amikor „holtpontra” jutnak. Meg kell tanulniuk felismerni például azokat a hatásokat. ha arra törekszünk. tisztán. hogy felismerjék. a feladatok időben való teljesítése mellett a tanárnak arra is fel kell készítenie növendékeit. Közösségépítés Az ebben a fejezetben bemutatott osztályirányítási elveket olyan osztályokban végzett vizsgálatokra alapozzuk. úgy kellene egyre jártasabbá válniuk saját energiájuk megfelelő elosztásában. mielőtt az óra véget érne. hogy a gyerekek megértsék az anyagot. amelyekben tanári előadások. A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése Önmagunk vereségét idézzük elő. és eszerint kell változtatni a gondolkodásukon. a diákoktól elvárják. hogy segítséget kapjak. illetve a feladaton. hogy amikor annak helye van. 2006). ideértve azt a képességet is. A jobb tanulási eredmények eléréséhez az osztályirányítás fejlettebb módszereire van szükség. nem pedig maga próbál ellenőrizni minden párhuzamosan futó és egymást átfedő tevékenységet.

az odavágó érvek idézését. amelyeket a kiscsoportos munkánál figyelembe kell venni (Dunne– Bennett. Harmadszor: vannak olyan tanulmányi tevékenységek. ha a gyerekek pusztán engedelmeskednek. Webb–Palincsar. együttműködő tanulás. meg kell adniuk a nekik járó tiszteletet. a gyerekek valószínűleg mindjárt rosszalkodni kezdenek. hogy a diák figyel a tanárra vagy az osztálytársaira. Valószínűleg sok időre lesz szükség ahhoz. s ha a tanár egy pillanatra is hátat fordít. Több kisebb csoport irányítása (mondjuk hét négyfős csoporté) nehezebb. Mivel ilyenkor a diákok a legtöbb feladatot felügyelet nélkül végzik. a saját vélemény bizonyítását és a többiek megjegyzéseire való reagálást is szükségessé teszi úgy. Az elméleti tárgyaknak megvannak a saját. 2006). A pedagógus egyszerre csak az osztály egy kis hányadával tud interakcióba lépni. hogy ez jó ötlet. 2006. Másodszor: a nem belülről eredő engedelmesség nem tart ki. – Problémamegelőzés Az osztály keretei között a tudás megszerzése szociális együttműködésben nemcsak azt feltételezi. és mérlegeljék is azokat. amikor egyik tevékenységből átváltunk egy másikba. a munka hatékonysága attól függ. hogy miként kell kiscsoportban dolgozni. A kiscsoportos tanulás irányítása Az osztályirányítás alapvető feladatai hasonlók a kis. amit az együttműködő tanulás elmélete megfogalmaz (Morine-Dershimer. Lotan. Kiscsoportos munka keretében szükség van arra. önkontrollját hangsúlyozzák. Ennek három oka van. a válaszadásra való jelentkezést. vagy hogy irányítsák a saját tanulásukat. hogy neveltjeinket fel tudjuk készíteni az ilyen típusú felelősség vállalására. hogy a kiscsoportokban megvalósuljon a hatékony. gondolataikra elemző módon kell reagálniuk („Nem hiszem. amelyek nem kivitelezhetők hatékonyan.. Következésképpen a feladatoknak a tanulás és a diákok önfegyelmének 122 . amelyek a tanulás belsővé válását. hogy a hős jellembeli fogyatékosságát akarja illusztrálni…” Az ilyen típusú beszélgetések. a produktív problémamegoldásra és így tovább. az osztálytársakkal való együttműködés kiscsoportok keretében nagyobb felelősséget követelnek meg a diáktól. mint ha egy 28 fős osztályt két 14 fős csoportra osztunk. hogy az adott feladatot vagy problémát a gyerekek egymás közt tisztázzák. 1990. mert…”). mennyire képes megtanítani őket az idővel való gazdálkodásra. Először is az engedelmességen keresztül megvalósuló kontroll állandó figyelmet követel. ötleteket adjanak. hogy legyenek saját ötleteik. használják őket! Például „Ezzel az elmélettel egyetértek/nem értek egyet. A gyerekeknek oda kell figyelniük egymásra. majd hajtsák végre. hogy a pedagógus milyen mértékben képes kihozni a gyerekekből a célok elérése iránti elkötelezettséget. beállítódást alakítsanak ki magukban. fejezet. Fontos. hogy az osztályirányítás azon céljait alkalmazzuk. 1996).3. hogy az a beszélgetést produktívan mozdítsa elő. Good et al. tanári ellenőrzésnek szóló engedelmeskedést. s nem is segíti a diákokat abban. Ha csak egyszerűen felszólítjuk őket arra. hanem a beszélgetésekben való aktív részvételt. az még nem garantálja. de vannak bizonyos speciális kérdések. hogy valóban el fognak hangzani a fontos kérdések. együttműködésen alapuló közlési módjai. az együttműködő munkára. és kerülniük kell a becsmérlő ítélkezést („Ez hülyeség!”). 1989–1990. és nem csak a külső. vagy hogy valóban produktív tanulás jön létre. Az osztály irányítása I. Az osztály irányításának tágabb értelmezésére van szükség ahhoz. hogy általánosabb értelemben vett önfegyelmező stratégiákat. hogy a növendékek tanulmányi vitái elérjék azt a minőségi szintet. az órán való aktív részvétel.és a nagycsoportokban. mert…” vagy „Ezt a jelenetet úgy értelmezem. ha nem tanítjuk meg a diákoknak. amit megterveztek. Kevés esély van például arra.

amely néhányukat arra csábít. fejezetben több szó is lesz a kiscsoportok irányításáról. amikor egy tevékenység elkezdődik! Segítsük a feladatra való felkészülésüket azzal. ha a diákokra rábízzuk a lehető legtöbb szervező feladatot. hogyan kérhetnek segítséget. ha valamivel végeztek. hogy mit csinálhatnak. s ezek mennyisége és változatossága megfelelő mértékű. Sok probléma ered abból. Tegyük tartalmassá a csoportmunkát azzal. ha megfelelő szintű. a szükségtelen formalitásokat kiiktatjuk. és folytonos figyelemre kell ösztönöznünk őket. amikor ők kerülnek sorra! Ahogy a diákok egyre önállóbban irányítják saját tanulásukat. mint a többiek. biztosítsuk a megfelelő instrukciót és lehetőséget a feladatmegoldással összefüggő szokások gyakorlására. és lehetővé tesszük a diákok számára a feladat cél­jai­ nak és a szükséges eljárásoknak a megvitatását! Lehet. és a különböző kiscsoportoknak különböző feladatok egyidejű megoldását jelöljük ki. ami be sem következik. és az eszközökhöz is könnyen hozzáférhessünk! A várakozási időt úgy csökkenthetjük. kerüljük a kiszámítható felszólítást. A zavart és az üresjáratokat megelőzhetjük. hogy az ilyen időszakokban a gyerekek ne kezdjenek el kapkodni! A 6. és tudniuk kell. amelynek segítségével magunkra tudjuk vonni a gyerekek figyelmét. majd folytassuk a munkát élénk tempóban. és kellő kihívást jelentsenek! A csoportoknak képeseknek kell lenniük a kisebb nézeteltérések kezelésére. hogy szerepjátékra vagy az utasítás különböző aspektusaira is szükségük lesz (mit jelent az együttműködés. hogy megpróbáljanak csak akkor figyelni. mi a teendő. tehát szükség lesz arra.Összegzés szempontjából egyaránt megfelelőnek kell lenniük. úgy csökkentsük minél jobban a tanári utasítás mértékét! 123 . Figyeljünk arra. hogyan kezeljük a konfliktusokat. azzal a rendetlenkedéssel nincs semmi dolgunk. ha a diákokat valami megzavarja. Az osztály belső elrendezését és az eszközök tárolását úgy szervezzük meg. nekik tudniuk kell. egyszerűen zárjuk le! Amennyiben szükségessé válik. hogy tömör összefoglalással vagy egyfajta bevezető vázlattal kezdünk. Gondoskodjunk arról is. hogy csak egy-két tanuló dolgozik. Előfordulhat. és kövessük figyelemmel. hogy a diákok tudják. hogy a gyerekek felelősséget vállaljanak a megtanult anyagért. s kerüljük a szükségtelen üresjáratokat! Ha egy feladat mégis túlságosan hosszúra nyúlik. vagy ha segítségre van szükségük! A kívánatos viselkedésformákat fogalmazzuk meg pozitívan. adjunk támpontokat és emlékeztetőket. amikor erre szükségük van. hogy valakit felelőssé tegyünk a csoport céljainak megvalósításáért (például a csoportmunkát követő megbeszélés vagy a későbbi vizsgák során).). amelyek hamarabb végeznek. hogy elegendő mozgástér legyen. Legyenek minden diák számára tartalmasak. segítségnyújtás. hogy a diákok milyen mértékben tudnak megfelelni a követelményeknek! Dolgozzunk ki egyértelmű jelrendszert. vagy hogy a csoport valamilyen nemkívánatos társas viselkedést produkál. amíg a többiekre várnak. egyre nagyobb mértékű önállóságot és felelősséget tanúsítanak. Összegzés Az osztály sikeres irányításának kulcsa a megelőzés. Lesznek csoportok. hogy még a kiscsoportokba szerveződés előtt érthetően elmagyarázzuk a feladatot. szemben a magyarázat nélküli feleletadással stb. túlságosan összezsúfolódnak vagy várakozásra kényszerülnek. figyelmeztessük őket. önállóan végezhető időkitöltő feladatokat készítünk elő.

ideértve a beszélgetésekben való részvételt. fejezet. hogy tágabb értelemben is felelősséget kell vállalniuk. Lesznek diákok. Határozzuk meg azt a minimális szabályrendszert. Előfordul. hogy a kéréseket pozitív stílusban fogalmazza meg! A 3. amely inkább középiskolában használható! 6. és hasonlítsa össze a többiekével! 7. Írjon öt olyan példát a pozitív hangnem használatára. milyen más módon vehető figyelembe a Kounin-stratégia! Megállja-e a helyét a középiskolában? (Például a témazárók előre megadott dátumai ösztönzésnek vagy inkább szükségtelen ellenőrzésnek tekinthetők-e?) 3. vagy szervezzen évfolyamtársaiból három-négy főből álló beszélgetőcsoportot. míg mások segítségnek tekintik azokat. – Problémamegelőzés Ha szociális értelemben konstruktív vagy együttműködő tanuláson alapuló megközelítést alkalmazunk. Nem valószínű. amikor például így szól hozzájuk: „Ma annyira ügyesek voltatok. eljárásokat vezetne be már a tanév elején? 5. Az osztály irányítása I. amelyet az első fejezetben mutattunk be! Miként lehetne hatékonyan befejezni azt az órát? Írja le gondolatait. Amennyiben nincs alkalma a diákokkal való beszélgetésre. Az ebben a fejezetben bemutatott stratégiák következetes alkalmazása a diákok maximálisan aktív részvételéhez vezet.1 táblázat példái elsősorban általános iskolára vonatkoznak. Javasoljuk. hogy teljes hatékonysággal dolgozzunk. a jó osztályirányítói munka minden szempontját rendszerszerűen kell alkalmaznunk. hogy a tanárnak változatos és kiszámíthatatlan módon kellene feltennie a kérdéseit? 8. hogy az egyes technikák elszigetelt alkalmazására tett kísérletek hosszú távon sikert hoznának. Javasolt tevékenységek és kérdések 1. Beszélgessen el három-négy különböző típusú tanulóval. Olvassa el újra a fejezet elején található tantermi jeleneteket! A négy stratégia közül melyikkel ért egyet? Miért? 4.” A pedagógusnak milyen szempontok szerint kell összefoglalnia a tanulmányi tevékenységeket? Elképzeléseit alkalmazza Turner tanárnő példájára. Ahhoz azonban. hogy megtudja. és bármit csinálhattok. akkor ehhez kell igazítanunk az osztályirányítás stratégiáját is. Milyen munkaszokásokat. Készítsük fel a diákokat arra. hogy a tanár csökkenti a diákok belső motivációját. hogy ebéd után adok nektek egy szabadon eltölthető órát. Miért javasoljuk azt.3. amelynek betartását mindenképpen elvárjuk az osztálytól! Fogalmazzunk pozitív módon! Az ön által meghatározott szabályok miért nélkülözhetetlenek a jó tanulmányi légkör megalapozásához? 124 . akik a tanár felelősségvállalásra vonatkozó utasításait tehernek érzik. hogy mi a véleményük bizonyos tanári viselkedésformákról! (Szívesen veszik az emlékeztetést? Miért? Az emlékeztetés milyen formáját fogadják szívesen?) 2. és állapítsa meg. készítsen interjút. valamint a társaikkal való együttműködést a tanulási tervek kidolgozása és megvalósítása érdekében. amihez igazán kedvetek van.

akkor a választ is tudná. osztályos koráig. f) A leggyengébben olvasók csoportja végre befejezi egy olyan szöveg olvasását. ahogyan saját tanárai tették óvodáskorától 12. b) Az egyik nagyon lassan haladó diák szemmel látható küszködéssel. h) A kreatív. hibátlan munkát ad be. hogy módszerei ettől eltérőek lesznek? 125 . ám tiszta. de végül sikeresen old meg egy viszonylag könnyű matematikai feladatot a táblánál. Mennyire várható az. hogy ön is úgy fogja irányítani az osztályát. A tanár milyen megelőző lépéseket tehet annak érdekében. d) Mary és Joe ezen a héten is nagyszerű dolgozatot adnak be. de írása rendetlen. de ön csalást vagy szerencsés találgatást gyanít. amit a többiek már hetekkel ezelőtt elolvastak. g) Az unalmas módszerességgel dolgozó Bernie egy közhelyekkel teli. meglehetősen gyengén teljesítő tanuló kifejezetten jó tesztet ír.Javasolt tevékenységek és kérdések 9. ahogyan azt egész félévben is tették. hogy miként kellene reagálnia az alábbi helyzetekben! a) Két diák kivételével az egész osztály nagyszerű eredményű tesztet ír. és sok a helyesírási hibája. de ha gondosan elolvasta volna a feladatot. és mennyire várható. 10. c) Az egyik. érdeklődésről és jó észjárásról tesz tanúbizonyságot. hogy csökkentse a rendzavarást? A hatékony dicséret kritériumait használva írja le. e) Randy a témához jól kapcsolódó kérdést tesz fel. de hibázásra hajlamos Linda izgalmas fogalmazást ad be.

de időnként elveszíti a gyerekek figyelmét. a tevékenységek közötti váltást. ez kezelhető lenne. amikor a másik csoporttal szeretne foglalkozni.33 4. faggatják a tanárt. hogy a tanár ezeket az időszakokat hatékonyan kezeli. mert a gyerekeknek sorakozniuk vagy várniuk kell. összeütközést. Üresjárat keletkezik. között és után CÉL Annak ellenőrzése. nem pedig a teremben való körbejárással. (A szerk. _____ 4. _____ 7.1 M egfigyelési szempontok Tevékenységváltás és csoportirányítás HASZNÁLAT A szervezési és átmeneti időszakok során az órák és más szervezett tevékenységek előtt. ha megállapítana egy általános szabályt vagy eljárást.3. vagy nem emlékeztet arra. (Részletezze!) _____ 3. mielőtt az osztályt csoportokra bontja. _____ 6. részletezze!) Lásd fent a 3. Az átállás előtti utasításokkal van igazán gond. ahol erre szükség van. A rossz ültetési rend miatt egyes diákok nem láthatók. ezért a váltás alatt.   A szerzők azzal segítik a megfigyelési szempontok használatát. amely az alábbi kérdésekre nézve releváns lehet! 1. ebből szükségtelen zaj keletkezik. illetve olyankor. hogy megadja az egyéni segítséget ott. Üresjáratok keletkeznek. mert a gyakran használt eszközöket nehezen elérhető helyen tartják. és kerüli-e a szükségtelen üresjáratokat. illetve fegyelmezést Miként kezeli a pedagógus a kora reggeli rutinfeladatokat. fiktív válaszokat is adnak. amikor a tanár olyan felszerelést vagy illusztráló anyagot készít elő. 5. amire szükséges. amíg rájuk kerül a sor? 3. Jelzi-e a tanár az átállási idő lejártát vagy a szervezett tevékenység kezdetét? Hamar magára tudja-e vonni mindenki figyelmét? Jó jelzőrendszere van. amelyeket a gyerekek maguk is elvégezhetnének? 2. A tanárt gyakran szakítják félbe ugyanazok a diákok ugyanazokkal a problémákkal. A ceruzahegyező túl közel van az olvasósarokhoz. mert a tanár nem figyelmezteti őket előre. gyakori a zavar. hogy alkalmazhatók-e az alábbiak! _____ 1. amelyek csak üresjáratokat vagy zavart okoznak. _____ 2. szükségtelen zajt okoz. A helyszűke tolakodást. A tanár felesleges szertartásokhoz vagy hivatalos eljárásokhoz ragaszkodik. amelyet már korábban elő kellett volna készítenie. Egyértelmű utasításokat ad-e a tanár a következő teendőről. A váltás túl felkészületlenül éri a diákokat. hogy saját kérdéseikre releváns. mert nem kezd eléggé lendületesen. Végez-e a tanár olyan tevékenységeket. _____ 5. Előfordul. hogy két-három alkalommal is tévesen indít. fejezet. – Problémamegelőzés 33 3. az elpakolást és az előkészülést? Jegyezzünk fel minden információt. vagy valamilyen váltásra készül? A diákok sokszor nincsenek tisztában a feladattal. pontot.) 33 126 . Ellenőrizze. Az osztály irányítása I. Azért keletkeznek-e üresjáratok. Körbejárja-e a tanár a váltás idején a termet. (Jellemezze. még mielőtt belefognának az újabb tevékenységbe? A legtöbb esetben igen.

kivéve az esetleges vészhelyzeteket? _____ 8. Milyen könyveket és kiegészítő anyagokat hoznak be a diákok az osztályba rutinsze rűen? _____ 2. s ha igen. illetve el nem készített munkáért _____ 13. Hol van a helye. Mikor szabad személyes problémákkal fordulni a tanárhoz. Ellenőrizze. illetve kívánatos a diákok együttműködése? _____ 12. ame lyek a szabályok és eljárások tisztázásával elkerülhetők lennének) JEGYZETEK 127 . Pontosan mikor kezdődik az óra. mikor?) _____ 7. Mi a teendő. amikor elegendő információ áll rendelkezésre CÉL A tanár által alkalmazott szabályok és rutineljárások megfelelő voltának felmérése A diákoknak tisztában kell lenniük az alábbi kérdésekkel. Az egész osztályban vagy a kiscsoportban folyó tanulásra vonatkozó szabályok (Lehet-e jelentkezés nélkül felelni. A feladatok megoldása közben milyen formában megengedett. büntetés az indokolatlanul későn beadott vagy befe jezetlen. Mikor és milyen céllal hagyhatják el a diákok a helyüket? _____ 5. Egyéb (A diákok közötti esetleges zavar okai. vagy ha túl korán távozik? _____ 9. ha valaki elkésik. és mikor nem szabad zavarni egyáltalán. és hol tárolhatja egy tanuló a személyes holmiját? _____ 3. ott magyarázza meg a problémát! _____ 1.2 Megfigyelési szempontok Szabályok és szokások az osztályban HASZNÁLAT Bármikor. Mit vesz figyelembe a tanár az osztályozáskor? _____ 14. A felszerelés és a tanulóközpontok használatának szabályai _____ 10. hogy minden pontban megfelelően kezelik-e a szabályokat és rutineljárásokat. azok az osztályirányítói nehézségek. A munka vagy az eszközök kiosztásának és begyűjtésének eljárásai _____ 11. A feladatok beadásának határideje.Megfigyelési szempontok 3. és ahol nem. Mikor és milyen céllal beszélgethetnek egymással a diákok? _____ 6. s a tanár mit vár el a diákoktól (ami a figyelést és a taneszközök kikészítését illeti)? _____ 4.

.

második 2 évét senior high schoolnak nevezik. A tanár úr kis. hogyan lehet rájuk hatékonyan reagálni. vagy egyáltalán reagálna-e a helyzetre? ❑ Hazai példa Borsodi. elnevetik magukat. 12%-ban ázsiai származásúak.4. korábban az iparából élő. miként lehet őket pontosan felismerni. ez igazán kegyetlen dolog! Hogy mondhatsz ilyet! Nagyon érett vagyok! Idén is sokat fejlődtem!” Carly vállat von. és gondolkozzon el azon. és egyszerre mondják: „De mégsem!” Kristin most már szipogni kezd.) 34 129 . együttműködő csoportok keretében heti kétszer fél órában társadalomismeretet tanít. Meghallja. ambiciózus szülők gyerekei járnak. hogy ön miként cselekedne az egyes helyzetekben! Tantermi jelenet Általános iskolai példa Brandon tanár úr a Willow Heights Elementary Schoolban34 dolgozik. (A szerk. hogy figyelemmel kísérhesse a gyerekek interakcióit. hogy Kristin (könnyeivel küszködve) így szól: „Carly.   Az Amerikai Egyesült Államokban a tankötelezettség 6 éves korban kezdődik. 6–(13) –14 éves korig általános iskolába (elementary school). A tanár úr minden diákja gazdagabb családból való. (13) 14 évestől 18 éves korig középiskolába (high school) járnak a diákok. Eredményes problémakezelés Az előző fejezetben tárgyalt alapelvek következetes alkalmazása minimálisra csökkenti a figye­lem hiányával és a fegyelmezetlenséggel kapcsolatos problémákat. Ön mit mondana/tenne Mr. de jár ide néhány spanyol és afrikai származású amerikai gyerek is. de ennek ellenére is jelentkeznek ilyenek. A high school első 2 évét junior. Olvassa el az alábbi jeleneteket. Adam pedig ezt mondja: „Így is van!” Majd Mark. kertvárosi negyedben működik. matematika tagozatos iskolájának alsó tagozatos osztályaiba többségükben jobb módú. hogy ezek a problémák hogyan értelmezhetők. jórészt európai. Tanítás közben Brandon tanár úr körbejár a teremben. mintegy 10%-uk roma származású. 18 éves korig tart. fejezet Az osztály irányítása II. Ez a fejezet javaslatokat tartalmaz arra. Az iskola az egyik jómódú. Brandon helyében. Ötödikeseket tanít. Carly és Adam jelentőségteljesen egymásra néznek. az előző évtizedben elszegényedő város belvárosi. és fel kell készülnünk a kezelésükre.

Az osztály irányítása II. iskolán belüli elszigeteléssel büntette Nicket. Ma azonban túl messzire mentek. Az iskolába sokféle szocioökonómiai és etnikai háttérrel rendelkező 35   Az amerikai futball kifejezései. de a szabályokat be kell tartanunk. amelyik közel 8000 lakosú város egy mezőgazdasági körzetben. és az igazgató háromnapos. de ezek sohasem elfogadható okok. A probléma három héttel ezelőtt kezdődött. kinek melyik feladat megy könnyen/nehezen. miért nem? Példa a középiskola első három évfolyamából Carolyn Reid első éve tanít az Everettben. akik nem kedvelik Nicket. Továbbá az első és a harmadik osztályt is megismételtették vele. Becsületére legyen mondva. (A ford. ha nem. a sport speciális manővereire utalnak. hogy miért veszítjük el az önuralmunkat. mint neked. Már előre örült. A sportban viszont Nick kiváló eredményeket ér el. Linda a hatodikosok osztályfőnöke és matematikatanára. már napok óta piszkálták őt. hogy az átbucskázott egy padon. Nick az irodában vár az igazgató döntésére. mindig megvan az oka annak.” Botond és Ádám egymásra néznek. családja és gyenge tanulmányi eredménye miatt gyakran csúfolják. Pass és Kick versenyt35. aki igazán nem kedveli Nicket. amikor öt társával együtt megzavarta a tanulószobai munkát. Egy héttel később a futballedzés után egyik osztálytársa. nézi. Az edző jelentette az esetet (ez a szabály). egy 50 000 lakost számláló város három középiskolájának egyikében. ami természetesen verekedéshez vezetett.4. Meghallja. Nick azonnal visszaadta a kölcsönt. A gyerekek matematikaórán önállóan dolgoznak. hogy Renáta könnyeivel küszködve mondja Botondnak: „Szemétség. az állami versenyen is ő képviselte az iskolát. mert ez már a harmadik súlyos kihágása volt. Szembe kell nézned a következményekkel. és szinte egyszerre mondják: „Hát nem”. Részben azért nem népszerű. az igazgató így válaszol: „Nick. mert szegény családból származik. Ez nekem talán még jobban fáj. s egyiküket úgy meglökte. Miután Nick elmondja a történetet. Felfüggesztést kell alkalmaznom. A csapatnak azok a tagjai.) 130 . hogy a futballszezon vége után majd kosarazni fog. és háromnapos. Ezután az incidens után a többiek „szabad prédának” tekintették a fiút. Linda körbejár a teremben. sokáig türtőztette magát.” Egyetért az igazgató döntésével? Ha igen. fejezet. Megnyerte a helyi Punt. hogy ezt mondod! Ugyanolyan vagyok. miért. A szabályok szerint Nicket fel kellene függeszteni. iskolai idő után letöltendő büntetést kapott. Ön mit mondana/tenne Linda helyében? Reagálna-e egyáltalán a helyzetre? Felső tagozatos példa Nick Rawlings nyolcadikos diák Pattonville egyik iskolájában. de az iskolai szabályzat szerint a felfüggesztéssel büntetett tanulók az év hátralevő részében nem sportolhatnak. durván meglökte a fiút az öltözőben. hogy vajon kitiltják-e néhány napra az iskolából. mint te.

hogy a két diáknak másokhoz kell csatlakoznia az óra hátralevő részében. hogy olyan felfordulásban. A harmadik óra egyike azoknak az „elátkozott” óráknak. Ottó történelemórát tart a kilencedikeseknek. Tasha mosolyogva figyeli a golyó érkezését. fejezetben. Nemrég vett részt egy kooperatív tanulásszervezésre felkészítő továbbképzésen. Tasha ide nézz. ha tesz egyál talán valamit? Mit kellene tennie később? 36   A szakértői mozaikról részletesen lásd a 6. ezért két héttel ezelőtt ebben az osztályban kezdte el kipróbálni a kooperatív módszereket. mosolyogj már rám!” Tasha szélesen elmosolyodik. itt van a legnagyobb szüksége a diákoknak arra. amelyeken a megfigyeléseket vezetik. és végre Zsolt kivételével mindenki elkezd dolgozni. amikor ami csak el tud romlani. hogy együttműködést tanuljanak. Öt perccel később. amikor végre mindenki a kísérlettel foglalkozik. véletlenül lever egy kémcsövet az asztalról. Ottó megállapodik a diákokkal. Ma nincs elég űrlap. hogy olyan hülyével. mint Dani. Zsolt kijelenti. s az úgy megsérül. Chris ezzel nem elégedett. ambiciózus szülők szívesen járatják ide gyerekeiket. Miként előzhette volna meg Carolyn a helyzetet? Mit kellene tennie most. Carolyn természettudományokat tanít a kilencedikeseknek. és frissen szerzett tudását akarja használni. ő nem tud figyelni. és nem csatlakozik egyik csoporthoz sem. A tantestület tudatosan vállal tanulási/magatartási nehézségekkel küzdő diákokat is.) 131 . az elromlik. hogy ketten használnak egy szöveget. (A szerk. s miközben a tanárnő lázasan keresi ezeket. úgy gondolta. Véletlenül nem a megfelelő vegyszereket öntik össze. Ottó nem elég példányban hozta azokat a szövegeket.Tantermi jelenet diák iratkozik be. Pár perc múlva Laci – egyike azoknak. az el is romlik. és elfojtott hangon rá is szól a lányra: „Hé. Miként előzhette volna meg Ottó ezt a helyzetet? Mit kellene tennie most. és ahogy Chris felé fordul. akik legjobbak történelemből – otthagyja a csoportját. Chris Vaughn egy megrágott papírgolyót dob Tasha Woodhoz. Közben az egyik jól együttműködő csoportban Éva asztalon felejtett nyitott kólásüvege ráborul a csoport készülő plakátjára. Mivel az iskola igényesen tanít közgazdasági ismereteket is. Ma éppen a XIX–XX. 36 Ez az óra egyike azoknak. az egyik tanulópár kísérletezni kezd. Mivel az általa tanított osztályok közül a kilencedikben fordul elő a legtöbb magatartási probléma. amelyekből a különböző nemzetiségek szakértőinek fel kell készülniük. és tűz keletkezik. amilyennel a csoportmunka járt az előző órán is. ahol ami el tud romlani. nem hajlandó együtt dolgozni. és hangosan közli. de sietségében leüti az asztalról a Bunsen-égőt. ha tesz egyál talán valamit? Mit kellene tennie később? ❑ Hazai példa Ottó első éve tanít a főváros egyik külső kerületének középiskolájában. századi Magyarország nemzetiségi viszonyairól tanultakat szeretné összefoglalni szakértői mozaik módszerrel. Reid tanárnő sikeresen eloltja.

és elmondja. Középiskolai példa Judy Burden angol szakos tanár. Éjfél után még ki kell takarítanom. és kérdéseket tesz fel. s hogy mindez ne zavarja a tanulmányaimat. Eta elsírja magát.” Tanárnő: „De miért?” „Májusban állást kaptam egy gyorsétteremben. testvérei közül egyedül neki nincs még családja. és hajnali egy előtt nem jutok haza. hogy képtelen reggel időben felkelni. Sokat aggódik Allen Thorton miatt. fejezet. hogy anyja nagybeteg. Amikor jelen van. vagy a leltár nincs rendesen vezetve. idén az első órák nagy részéről elkésett. Mégis két egészen elfogadható dolgozatot is készített már. és nem úgy teljesít. hogy az egészet kézben tudjam tartani. Néha olyan fáradt. és ez zavarja a munkát. de nagyon lehangolt. Nagyon igyekszem. Az osztály irányítása II. mondjuk valamelyik eszköz piszkos marad. Közben két elfogadható témazárót is írt. Örökös késéseivel zavarja az órát. Örökös késéseivel állandó vicc tárgya lett. mert nagy szükségem van erre a munkára. szeptemberben három óráról is hiányzott. A családom…” Ha ön lenne Judy. mit mondana. én lettem a felelős az este 9-től éjfélig tartó műszakért. Allen igyekszik dolgozni. és a vezető nagyon elégedett velem. Amikor ott van az órán. csak ő tud anyjukkal törődni. amikor egyszerűen képtelen vagyok felkelni. Vannak reggelek. vagy mit tenne? Beszélnie kellene Allen szüleivel? Indo kolt lenne valamilyen büntetést kiróni a fiúra a sok hiányzásért és késésért? ❑ Hazai példa Olimpia (a diákok Oli néninek hívják) angoltanár Törökszentmiklós egyetlen középiskolájában. Burden tanárnő elbeszélget vele az egyik óra után. Ha ön lenne Olimpia. a negyedévesek diplomakurzusát vezeti a 20 000-es Owensboro egyetlen középiskolájában. akkor reggel hatkor már telefonon keresnek. Mi ennek az oka?” Allen igazán zavarban van: „Ebben a félévben minden a feje tetejére állt. aki tavaly az egyik legjobb angolos volt –. amelyikről elkések. késésért? 132 . a többiek már csúfolják is emiatt. aki az első órában tartott foglalkozásoknak legalább a feléről elkésett. És ha bármi nincs rendben. Egyenesen a tárgyra tér: „Allen. nyugtalanít engem a pontatlansága és a sok hiányzása. akkor igyekszik dolgozni. de nagyon letargikus. Aggódik Eta miatt. mi az oka annak. hogy ennyit késik. Olimpia az egyik szünetben megkérdezi Etát. és az első hónap alatt hatszor meg sem jelent. a főnök panaszkodik. Augusztusban helyettes vezetőnek neveztek ki.4. mint tavaly. mit mondana. De a tanárnő órája az egyetlen. vagy mit tenne? Beszélnie kellene Eta testvéreivel? Indokolt lenne valamilyen büntetést kiróni Etára a sok hiányzásért.

sokat hiányzó. Ez kiváltképp azért aggasztó. két nyolcéves gyereket pedig letartóztattak. Az ő esetükben a fegyelmezés is gyakoribb vagy szigorúbb. 2006. szorongás. a pisztoly formájú medálokat és a körömvágó csipeszeket. Az iskoláknak józan eljárásokra van szükségük a fegyverhasználattal. amely szerint a három vagy annál több bűncselekmény elkövetői börtönbüntetésben részesülnek. de a könnyebb vagy az egyetlen alkalommal előforduló kihágások bűntettként való kezelése csak ellenkező hatást vált ki. s ezek ezerből egy tanulót érintettek (National Center for Education Statistics. Az erőszak és a fegyverviselés problémája helyett a tanárok napjainkban a figyelemzavar.) 37 133 . 2006. hiperaktivitás. A nem agresszív diákok (vagyis a nagy többség) gyakran okoznak más problémákat. mint másoknál. miszerint az iskolák veszedelmes helyekké váltak. Az utóbbi években a felfüggesztések és az iskolából való kizárások száma – főként ezeknek a rosszul értelmezett eljárásoknak köszönhetően – drámaian megnőtt. Eközben a veszedelmes diákokat látszólag kordában tartó törvényeket és hivatalos eljárásokat az illetékesek gyakran a hatáskörüket messze túllépő módon érvényesítik. tehát nagyobb valószínűséggel engedi meg az előítéletek és a sztereotípiák érvényesülését (Gay. mert szinte általános gyakorlat a kisebbségi csoportokhoz tartozó diákok. Egy tizenegy éves kislányt rendőrautóval hurcoltak el. depresszió. Erre reagálva a törvényhozó testületek elkezdték bevezetni az ún. s nem azokra. A felfüggesztés érvényesítésének önkényes megszabása. különösen a feketék felfüggesztése vagy más módon való fegyelmezése. akik valóban veszélyesek (Skiba–Rausch. ami viszont szubjektív megítélés kérdése. Eredetileg baseballkifejezés. drogozás vagy a táplálkozási rendellenességek okozta gondokkal szembesülnek. nehéz diákoktól való megszabadulásra tett kísérlet. mert egy papírpisztollyal játszottak az osztályban. 2006). különösen ha „tiszteletlen viselkedésről” van szó. és drasztikus intézkedésekre van szükség ahhoz. „harmadik törvényszegést”. az asztmagyógyszereket és a mentolos cukorkát drognak tekintik. Az ilyen intézkedések a felfüggesztett tanulót elidegenítik az iskolától. 37 Az iskolák pedig meghirdették a „zéró toleranciát”. A menstruációs görcsoldót. és megnehezítik tanulmányi előmenetelét. 2006). s nem a megfelelő kezelésük. Az utóbbi években az iskoláknak csak 20%-ában fordultak elő súlyosan erőszakos cselekedetek. (A ford. s ezzel csak tovább táplálták azt a tévhitet. egymás bántalmazásával és zaklatásával kapcsolatban. szemtelen vagy engedetlen diákokra irányulnak. s ezekre is oda kell figyelnünk. a kevésbé súlyos esetekkel kezdve.   „Three strikes” törvény. Skiba–Rausch. Nemzeti Oktatási Statisztikai Központ). Ugyanakkor az ilyen és hasonló szélsőséges büntetések inkább a pontatlan. Ebben a fejezetben az ilyen jellegű problémák megoldására teszünk javaslatokat. Fegyvernek minősítik a csipogókat.Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok? Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok? Szenzációhajhász médiahírek nagy port vertek fel erőszakos iskolai cselekedetek körül. a zéró tolerancia értelmetlen és helytelen alkalmazása valójában a nyugtalan. „terrorista fenyegetés” vádjával állították elő. hogy újra biztonságosnak tarthassuk őket. A bűncselekményeket elkövető diákokkal tettüknek megfelelően kell bánni. mert a csirkehús felvágásához egy műanyag kés volt az ételes dobozában.

Ez megkönnyíti a pedagógus számára. s amikor szeretné visszairányítani a figyelmüket! Rendszeresen kísérjük figyelemmel az egész osztályt! Az osztályt sikeresen irányító tanárokon látszik.4. Ezért fontos. hogy figyeljen. hajlamosak a következő hibák elkövetésére: csak akkor avatkoznak be. Használja ezeket a technikákat mindenkor. Ne vegyünk tudomást a kisebb. hogy a tanár figyeli őket. Ezt esetleg még megerősíthetjük egy bólintással vagy valamilyen más mozdulattal. Mindez nagyobb valószínűséggel készteti a gyerekeket rendetlenkedésre – a tanár kipróbálására feleseléssel vagy rendbontással. amely további nyomozást kíván meg (és ez elég ritka eset). amikor a gyerekek rendetlenkednek. például kiscsoportos munka közben. vagy azt szidják meg. hogy állandóan szemmel tartsuk az egész osztályt. Szemkontaktus és gesztusok Egyszerű pillantással is utasíthatunk valakit arra. hogy „jelen vannak” – tekintetükkel rendszeresen pásztázzák az egész termet. Hacsak nem olyan súlyos rendbontásról van szó. Az osztály irányítása II. Ha mondjuk az egyik diák leejti a ceruzáját vagy elfelejt valamit a helyére tenni. és a legtöbb problémát már kialakulása kezdetén megoldják. s nem azt. ha folyamatosan szemmel tartjuk az osztályt. A következő technikák használhatók a figyelmetlenek felrázására. hogy azzal csak súlyosbítjuk a helyzetet. rendetlenség szó nélkül hagyható. mert látni akarják. amelyet eset- 134 . ha meg tudjuk teremteni a szemkontaktust. Ha a gyerekek tudják. 1. különösen. felerősödik. ha gyorsan múló a dolog. akkor figyelemfelhívás céljából finoman megérinthetjük őket. akkor annak gátat kell vetni. Szüntessük meg a hosszan tartó rendetlenkedést! Amikor a kisebb rendbontás ismétlődővé válik. amíg úgy tehetjük ezt szóvá. 2. vagy komolyan zavarni kezdi az órát. hogy az éppen folyamatban lévő tevékenységet túlságosan megzavarnánk. amikor rosszalkodnak. inkább igyekezzünk a dolgot a lehető leggyorsabban megszüntetni anélkül. A váll könnyed érintése. Azok. mert lehet. fejezet. Az apróbb figyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések kezelése Az apróbb figyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések kezelésekor alkalmazható technikáknak egyetlen céljuk van: a probléma mielőbbi megszüntetése a többi diák minimális zavarása árán. vagy több diákra is kiterjed. s nem veszik észre. aki az egészet kezdte. hogy valahol nagyobb baj van. múló fegyelmezetlenségről! Nem szükséges minden esetben beavatkoznunk. akik idejében nem veszik észre a problémát. hogy nem zavarjuk vele a többieket! Sok ilyen apró figyelmetlenség. hogy éppen odanéz-e. Érintés Amikor a diákok közelében vagyunk. jelentéktelen ügyekkel foglalkoznak. várjuk meg. A szemkontaktus kétszer olyan hatékony. aki csak valahogy belekeveredett a vitába. akkor általában ránéznek. hogy szemkontaktussal avatkozzon közbe rendbontás esetén. amikor a probléma már nagyon zavaró.

de ne kiabáljunk vagy veszekedjünk! Az olyan utasítások. hogy tovább dolgozzon. és a zavargás is gyakori. Laura! Hagyjátok abba a beszélgetést. hogy egyszerűen csak a bajt okozó diák mellé sétálunk. Rachel. hogy szívesen fogadná-e. veszélyessé válik. a gyerek metakommunikációjából többnyire könnyen megérthetjük. A diák nevének említése Amikor valamilyen információt közlünk. hogy mit is akar tenni. és mondjuk meg. hogy rendetlenkedésről van szó (például nagy zajjal járó társalgás. (Például: „Rachel. Nevezzük meg a diákot. (A szerk. hogy a serdülők már nem veszik jó néven. Feleletadásra való felszólítás Ha a diákokat feleletadásra szólítjuk fel. ha nevét beillesztjük a mondatba („Most pedig. 4. Emellett olyan kérdéseket tegyünk fel. ha feltétlenül szükséges! A közvetlen korrekciót akkor használjuk. durva tréfálkozás). hogy mi a feladata! Beszéljünk határozottan. hogy mi lenne a dolguk. Az ilyen követelményeket röviden. mert itt rendszeresebb a kiscsoportos tanítás. menj vissza a helyedre. hogy pontosan mi folyik. vagy amikor a tanár nem tudja. Azt. A közvetlen korrekció helyes módja A beavatkozásnak két hatékony módja van. szavak nélkül is közvetíti a tanár üzenetét. Kétértelmű helyzetekben. 38 Vegyük figyelembe azt is. Neked mi a véleményed?”) 5.Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése leg valamilyen más mozdulat is kísér. vagy komolyan zavarja a munkát. direkt módon közöljük. hogy „el akarjuk kapni” őket. a következő lépés…”). a kisebb rendzavarást már úgy is megszüntethetjük. ha a tanár megérinti őket! 3. hogy utalnunk kell a beszélgetés korábbi mondataira. amikor nincs szükség információ közvetítésére. mint: „Leon. és kezdj el dolgozni!” vagy „Gail. gemkapcsok hajigálása. amikor a diákok esetleg nem tudják. esetleg informálódásra van szüksége. hogy megemlítsük a rendetlenkedést. Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése Amennyiben a rendbontás túl hosszúra nyúlik. Az érintés az alsós osztályokban különösen hasznos. és még arra sincs szükség. A tanár jelenléte ösztökélni fogja arra. és figyeljetek rám!” szükségtelenül az adott rendza  A 6–10 évesek többsége szívesen is veszi a finom érintést. Fizikai közelség Amikor körbejárunk a teremben. a gyerekek azt gondolhatják. amelyeket a rendbontó diák esetleg nem hallott. és akkor előbb el kell döntenie. és nem kérdezünk. Az első a megfelelő viselkedés megkövetelése.) 38 135 . Ezzel a technikával azonban bánjunk óvatosan! Ha túl gyakran kerül rá sor. az szinte automatikusan kiváltja az odafigyelést. akkor azzal is felkelthetjük egy tanuló figyelmét. A közvetlen korrekció már önmagában is zavaró. amelyekre válaszolni tudnak! Lehet. hogy valójában mi lenne a feladatuk. akkor a tanárnak azonnal közbe kell lépnie. és amikor teljesen nyilvánvaló. Ezekben az esetekben egyszerűen vissza kell vezetni a gyerekeket az éppen adott feladathoz. Shane szerint a gonosztevőt a féltékenység vezérelte. amikor a zavart keltők tudják. csak akkor alkalmazzuk.

akkor nincs szükség további kérdezősködésre. Mi több. vagy felhánytorgassuk a diák korábbi rendetlenkedéseit. mert arra ösztönzi a gyerekeket. Laura. („Carmen. egyszerűen csak ennyit kell mondanunk: „Egyre nagyobb a zaj. ha az osztály túl zajossá válik az önálló munka közben. Lehet. fejezet. indokoljuk meg kérésünket! Ha védekező álláspontba húzódunk. hogy részletezzük az adott problémát. hogy tanulás helyett csak bolondozol. hogy egy másik osztálytársával együtt „bolondozik”. nézzetek ide!” A közvetlen korrekció másik módja a diákok emlékeztetése a szabályokra és elvárásokra.) 39 136 . és közös megegyezésre kellene jutniuk a viselkedését illetően. hogy a nevelő egyszerűen csak leírja a helytelen viselkedést.” A szabályokra való rövid utalást érdemes előnyben részesíteni a megfelelő viselkedés megkövetelésével szemben. mindennap szóvá kell tennem. akkor a gyerekeket elég csak röviden emlékeztetni rájuk anélkül. A tanárnak meg kellene beszélnie a dolgot Carmennel. Emlékeztek. fejezd be a munkádat!” és „Gail. hogy a pedagógus nem biztos tanítványai szófogadásában. ha röviden új utasítást adunk: „Leon. Végezetül: kerüljük a zsémbelődést! Közvetlen korrekciós helyzetben nincs ok arra. hogy prédikációt tartanánk. az iránta való tiszteletet. Amennyiben már egyértelműen leszögeztük ezeket. Először is ne tegyünk fel kérdéseket a nyilvánvaló viselkedéssel kapcsolatban! Ha a helyzet egyértelmű. és a tanár célja a diák visszaterelése a feladathoz. nem valamilyen külső hatalomnak. a velük való jó viszonyunk is megrendülhet. amikor rendzavarásra reagálunk. Ma is így van. és arról is halkan. varásra irányítják a figyelmet. és veszélyezteti hitelességét. Ahelyett. de nem változtat rajta. s a tekintélyre hivatkozunk („azért. hogy a neki adott feladatok túl könnyűek vagy túl nehezek. hogy ezt vagy azt tegyék. s kidolgozni a segítés módját. A fenyegetés az erők összemérését hívja elő. arra is utal.4. hogy milyen viselkedést akarunk látni. hogy feladta a változással kapcsolatos reményeit. hogy elkezdenénk a zajongókat sorra a nevükön szólítani. 39 A közvetlen korrekció helytelen módja Számos dolog van. A szabályokra való emlékeztetés gyakran a legjobb módszer. hogy igazságtalanul cselekszünk. miért mondtuk. hogy felelősséget vállaljanak saját viselkedésükért. Az osztály irányítása II. Ha a gyerekek megkérdezik. Ehelyett elég. amit nem ajánlatos tenni. azzal egyúttal az engedelmesség iránti elvárásunkat is közöljük. mert én mondom”).   Kitűnő módszer a közös szabályalkotás: a diákok részvétele megfogalmazásukban. hogy fogj hozzá a munkához?”). azzal keserű érzéseket és akár dühöt is kiválthatunk. Előfordul. A veszekedés konfliktushelyzetbe hozza a tanárt. ezért közös megbeszélésre és esetleg új ültetési rendre lenne szükség. Lehet. Ilyenkor valójában azt mondja a diáknak. akkor azokat betartva mintegy „önmaguknak engedelmeskednek”. Ráadásul az ilyen helyzetekben feltett kérdések gyakran támadják is a diákot („Mi baj van veled?”. vagy más módon nem megfelelők számára. Ha a szabályok így jönnek létre. megegyeztünk. ha az eset szemtanúi úgy látják. „Hányszor mondjam még. hogy csak a feladatról beszélünk. Hányszor mondjam még neked? Soha nem fogod ezt megjegyezni!”) A hatástalan mérgelődés helyett meg kellene keresni Carmen viselkedésének okát. (A szerk. vagy szükségtelenül megszégyenítenénk őket. Kerüljük a felesleges fenyegetőzést és a tekintélyre hivatkozást! Ha egyszerűen elmondjuk.

és megadjuk a lehetőséget arra. hogy valamelyikük esetleg másképpen mondhassa el a történetet. hogy cselekedjünk. és ismételjük meg elvárásainkat! Az alternatívákhoz képest (mindenki megbüntetése. és ne vonjuk kétségbe az indokait! („Azt hitted. szögezzük le. Mindemellett a tartós személyiség. amelyekből kiderül. és ugyanezt várjuk el tőlük is. s szavainkat olyan tettekkel támasszuk alá. hogy eldönthessük: vajon mit és miért csinált. emlékeztessük őket arra. hogy a többiek előtt kipellengérezve érezze magát. Amikor tehát megoldhatatlan ellentmondásokkal találkozunk. de ezt nem tudjuk egyértelműen bizonyítani. 137 . Kérdéseinkkel arra kell törekednünk. Csakis azokra szabad szorítkoznunk. („Miért hagytad el a helyedet?”. vagy rögtön. hogy ne szakítsák félbe egymást! Ha a diákok állításai ellentmondásosak. akkor hasznos lehet. hogy egyszerűen „pikkelünk” rájuk. Gordon „vereségmentes” módszere. és egy-két hazugságot vagy túlzást különösebb megbélyegzés nélkül elfogadunk. hogy óvatosabb is lehetnél?”) Amikor szeretnénk kideríteni a tényeket. hanem a (személyes) integritás és az önfegyelem hosszú távú fejlesztése a célunk. beszéljünk négyszemközt az érintettel! Ezzel elkerülhető. hogy ezt megúszod?”) Ne hozakodjunk elő olyan kérdésekkel. helyben kezelhető. és jelezzük. Ha nemcsak egy adott incidens rendezése. az igazságot semmiképpen sem szabad büntetni! Nem mindig kell a tények részletei után kutatni. hogy nincs értelme további társalgásnak. ha kitartunk amellett. hogy bizonyos állítások nehezen hihetők számunkra! Ezzel elkerüljük kijelentéseik elutasítását. Ha egyidejűleg két vagy több diákkal beszélünk.Konfliktuskezelés Tényfeltárás Ha egy helyzet nem elég egyértelmű ahhoz. hogy valóban segíteni szeretnénk! A hazugságot semmiképpen sem lehet jutalmazni. bizonyíték nélküli vádaskodás) ez az eljárás elősegíti a hosszú távú célok megvalósítását. Mondjuk meg nekik. amíg újabb információ birtokába nem jutunk. növeli a beismerés esélyét és azt. hogy nem mondanak igazat. hogy az ellentmondás miatt „egyszerűen csak nem tudjuk. amelyekre úgysem tud válaszolni! („Miért nem jutott eszedbe. hogy a gyerekek meg is bánják a hazugságukat. „Miért nem adtad be a házi feladatodat?”) Ne szidjuk. hogy igazságosan és becsületesen szeretnénk bánni velük. mit gondoljunk”. vagy hogy hazugsággal vádoljuk őket! Ehelyett inkább mutassunk rá az ellentmondásokra. Jones és Jones hétlépcsős problémamegoldó modellje két hasznos megközelítési módot kínál az ilyen esetekre. A gyerekek rosszul reagálnak arra. Konfliktuskezelés Az eddig leírt technikák segítségével a legtöbb rendzavaró magatartás vagy megelőzhető. Arra a következtetésre jutnak. Tegyük nyilvánvalóvá. s emiatt hazugsággal vagy konfrontációval próbálja menteni a bőrét. hogy minél jobban megismerjük a tényeket. ha bizonyos ellentmondásokat tisztázatlanul hagyunk.vagy viselkedészavarban szenvedő diákok kitartó „velük törődést” igényelnek. Feltehetően fel kell tenni néhány – a diák szándékaira vonatkozó – kérdést is. hogy az igazságot szeretnénk kideríteni. óvakodjunk az elhamarkodott ítélkezéstől. ragaszkodjunk hozzá. akkor egy vagy több gyereket is meg kell kérdeznünk.

hanem kijelentéseik lényeges pontjainak elismétléséből is. Végül mindkettejük problémája az. azaz hogy nemkívánatos érzéseket keltett benne. hogy az énüzenetek a legtöbb növendék esetében csökkentették a zavaró magatartást. Az „énüzenetek” három fő részből állnak: 1.) 41   Ez a lépés a Gordon-féle konfliktuskezelésben „a probléma feltérképezése”. hat lépésből álló „vereségmentes” módszert javasolja olyan megoldás megtalálására. hogy jól értettük őket.  A tanár problémái esetében Gordon az „énüzenetek” használatát javasolja. hogy a diákokat megkérjük a probléma megfogalmazására. amellyel minden érintett elégedett lehet. mert ezzel jelezzük számukra. hogy a diák ráébredjen: itt problematikus viselkedésről van szó. Mondjuk meg. amikor meghiúsulnak az igényei kielégítésére irányuló törekvései (ha például a többiek kiközösítik). hogy mi az a viselkedés. s azt az ő szemszö­gükből próbáljuk megérteni. Gordon a következő. például Gondolat. problémamegoldó magatartást tanúsítsanak. (A szerk. ha kölcsönösen gátolják egymást igényeik kielégítésében. Mindkét fél problémája. hogy az értő figyelem és az énüzenetek hozzásegítik a tanárt és a diákot ahhoz.  Gordon meggyőződése. s ez leginkább az aktív odafigyelésben mutatkozik meg. Az „értő figyelem”42 nemcsak abból áll.4. T.) 42   A kifejezés F. hogy együtt. amikor tanítási céljai nem valósulnak meg (ha például egy gyerek a bohóckodásával kitartóan zavarja az órát). fejezet. A lényeg. Jelezzük.  Amikor konfliktusra kerül sor (vagyis amikor a probléma mindkét felet egyformán érinti). Gordon Gordon (1974)40 a konfliktusok megoldására olyan módszert kínál.”) A három tényező együttesen összekapcsolja az adott viselkedést a tanárra gyakorolt hatásával. Budapest. Ez annak az elemzésével kezdődik. 1990). Beszéljünk a jelenség által kiváltott érzésekről! („…ettől teljesen tehetetlennek érzem magam. feleslegesen el kell ismételnem a dolgokat…”) 3. ami a problémát okozza! („Ha közbevágtok…”) 2. Várkonyi Zsuzsa fordításával került be a magyar szaknyelvbe. (A szerk. 41 A tanáré a probléma akkor. Peterson és munkatársai (1979) vizsgálataikban kimutatták. amelynek a „vereségmentes” nevet adta. Gordon meggyőződése. E. és ez így hatott a pedagógusra – anélkül viszont. és hogy együttműködő. a diáké pedig akkor. míg a többiek esetében nagyrészt kedvező eredményhez vezettek (Emmer–Aussiker. A diák problémái. hogy a diákok problémái a tanár együttérzését és segítségét igénylik. A tanár problémái. hogy ez a viselkedés miként hat ránk! („…elölről kell kezdenem a magyarázatot. hogy a probléma a két részt vevő félnek milyen mértékben a sajátja. (A tanári hatékonyság fejlesztése) című könyve nálunk is több kiadást megért. racionálisan tudjanak tekinteni a problémára.   Thomas Gordon: T. 1990. hogy őt hibáztatnánk vagy elutasítanánk. Az osztály irányítása II. (A szerk.) 40 138 .

hogy ezt miként tegyék. 1. személyes kapcsolatot a gyerekekkel! A problémák jelentéktelenebbnek tűnnek és könnyebben megoldhatók. amíg az feldühödik és nekik ront). amelyet a tanórán jelentkező problémák megoldására javasolnak. illetve felelősségének tükrében lássák. Amikor a diák viselkedésének okai után kutatunk. mert addig bosszantják társukat. ilyen és hasonló kérdéseket tegyünk fel: „Mi történt?”. Nézzünk szembe nyíltan a ténnyel. hogy a diákkal is megbeszéljük. és akarja ő maga is megvalósítani azt! 6. A megoldások mérlegelése. hogy működik-e a terv! 7. 2. szociális készségfejlesztő tréninget43 vagy más segítséget igényelhetnek. hogy miért nem működik. hogy a diákok a problematikus viselkedés hatásait a saját és mások jogainak. ha így viselkedsz?” vagy: „Segítesz ezzel másoknak?” Fontos. hogy változtatniuk kell a viselkedésükön. Az is szükségessé válhat.) 139 . A lehetséges megoldások számbavétele. (A szerk. de nem igazán tudják. Vegyük rá a diákot. 4. A megoldás alkalmazása után mérjük fel annak hatékonyságát! Amennyiben nem működik kielégítően minden érintett fél számára. ha a diáknak nem sikerül megtartania az egyezséget.hu honlapon. A legjobbnak tűnő megoldás kiválasztása. Megfelelő idő eltelte után beszéljük meg. hogy a legjobb megoldást hogyan érhetjük el! 6. és kössünk új egyezséget! Jones és Jones Jones és Jones (2001) elsősorban William Glasser munkájára (például Glasser. kezdjük elölről az eljárást. hogy alkut kötünk a többiekkel saját viselkedésük megváltoztatását illetően (például ha ők is hibásak. Bizonyos kérdések feltevésével segíthetünk a diáknak a helyzet elemzésében: „Hasznodra válik. illetve mi az. akik felismerik. hogy érezze sajátjának a tervet. Döntsük el. 2. Dolgozzunk ki egy tervet úgy. s ösztönözzük őt a személyes felelősség vállalására! 3. és legyünk kitartók! Kövessük a „nézzük meg. hogy a probléma megoldódjon! Ezen a ponton azok.sulinovadatbank. szerinte mit tudna másképpen csinálni. Építsünk ki barátságos. A probléma megfogalmazása. 5. de ezt tegyük anélkül. és készítsünk újat” szempontot! 43   Szociáliskompetencia-fejlesztő programokat talál az olvasó a www. 1986) alapozva fejlesztették ki azt a hétlépcsős modellt. 5. ha a tanár és a diák kapcsolata pozitív. amit nekünk vagy a többieknek másképpen kellene tennünk ahhoz. 3.Konfliktuskezelés 1. hogy megszégyenítenénk vagy kifogásokat fogadnánk el! Erősítsük meg az elvárásokat. 4.

2006). amelynek célja az alacsony jövedelmű családból származó kisebbségi fiatalok tanulásának támogatása. együttműködés a fegyelemben (KIEF)44 programját. hogy növendékeire rá lehet bízni a szükséges felelősséget. az osztály. Az egész iskolát érintő programok Az elmúlt években a problémamegoldás klasszikus megközelítéseit az általánosabb. amelyben a diákok jól és biztonságban érzik magukat. az iskola tágabb közösségéhez tartozó helyi vezetők. s ezáltal létrehozta az ún. (3) a döntéseket közös megegyezéssel.4.és az iskolaközösség létrehozását célzó programok részévé is váltak (Elias–Schwab. elsajátítják a megfelelő prioritások felállítását. következetesen érvényesítenek is. Freiberg (1999) az osztály irányítására vonatkozó kutatásait a személyiségfejlesztő pedagógia elveivel kombinálta. amely az önálló választást (és persze a hibázást) lehetővé teszi. „Cserébe” mindez segíti őket a tanulásban. McCaslin et al. Mindez alternatívát. a tanárok. 1995). 2006. hanem egyfajta filozófia. Jerome Freiberg (1994) olyan személyiség-központú osztályszervezést írnak le. Watson–Battistich. A program olyan iskolai közeg megvalósítására törekszik. problémamegelőző programokba is beillesztették. A kedvező tanár-diák kapcsolat kialakítását. amelyeket aztán az egész iskolára kiterjedően. vállalni tudják a békéltető szerepét. Curwin–Mendler. A személyiség-központú osztály megteremtése nem módszer. s ezért pozitívan tudnak kötődni tanáraikhoz és az iskolához. ahol értékelik őket. (2) az igazgató. 1988a) és Teaching with Love and Logic („Szeretettel és logikával tanítani”. 2006). Amíg ugyanis a tanár nem hisz benne.  James Comer nevéhez fűződik a Yale School Development Program 45 kidolgozása.. addig nem tudja biztosítani számukra azt a szabadságot. Comer. Mindez magába foglalja a problémamegelőző stratégiák kidolgozását. a diákok teljesítményét. megtanulnak bízni egymásban.)   A Yale Egyetem iskolafejlesztési programja.  Freedom to Learn („A tanulás szabadsága”) című könyvükben Carl Rogers és H. Ezt a folyamatot három alapelv támasztja alá: (1) az iskolák a jelentkező problémákat nyíltan és vádaskodás nélkül vitatják meg. A program része az iskolavezetés és a tanárok képzése annak érdekében. eljárásokat és viselkedéssel kapcsolatos elvárásokat tudjanak kidolgozni. Az osztály irányítása II. „háromesélyes” szabályokkal és a zéró tolerancia gyakorlatával szemben. (A ford. az osztállyal és az iskolával való azonosulást. Fay–Funk. megtanulnak törődni egymással és segíteni egymásnak. amelynek során a diákok önfegyelemre tesznek szert választási lehetőségek segítségével. egyúttal csökkenti a fegyelmi eljárások számát (Freiberg–LaPointe. Freiberg. kontrasztot jelenthet a merev. a szülők. Az ezeket a megközelítéseket alátámasztó szakirodalom humanista filozófiája jól tükröződik az olyan címekben. ún. Következetes irányítás.. a tanulási célok iránti elkötelezettséget. ki tudnak alakítani egyfajta társas kapcsolatrendszert. fejezet. a mentálhi­gié­ nés és az egészségügyi gondozók együttműködnek. hogy működő szabályrendszereket. 1999). (A ford. megtanulják beosztani az idejüket.) 140 . és elsajátítják az együttműködő tanulás készségét. és nem egyszemélyes határozatokkal hozzák. elsajátítják az odafigyelés készségét. bár a program bármely iskolában alkalmazható (Comer et al. a pozitív tanár-diák és diák-diák kapcsolat megteremtését. 2006. 44 45   Az eredetiben: Consistency Management and Cooperative Discipline (CMCD) program. mint: Discipline with Dignity („Fegyelem és méltóság”. A KIEF növeli az óralátogatások mennyiségét. javítja a tantermi és az iskolai légkört.

hiszen az emberek tervei. de kiterjeszti az egész iskolára és a diákok otthonára is (a szülők különböző tevékenységekbe való bevonásával). ha viselkedési szabályokról és elvárásokról van szó. Gyermekfejlesztő projekt az alapvető szociális értékek kialakítására való törekvésbe integrálja a kutatásokon alapuló elveket. Ha egy lépést már megtettél. elképzelései. Ez a program sikeresen javított sok diák tanulási teljesítményén. hogy párokba vagy kiscsoportokba szerveződve dolgozzanak. segítőkész tanár-diák kapcsolat kialakítása. akkor visszahúzódhatnak. jöhet a következő. szólj! Ha nem haladsz. A tanításhoz hozzátartozik a barátságos. vagy megpróbálhatják rávenni a tanárt. és segítünk. Ezt az osztály tanulóközösségei révén teszi. ezért lépésről lépésre átvezetünk ezen az időszakon. hogy nem érzed jól magad. A pedagógus segíti növendékeit a tanulmányi célok kitűzésében és az önfegyelem kialakításában. hogy újra visszanyerje önuralmát. és a többiekkel is ki tudsz jönni. illetve olyan alkalmakat. és olyan tevékenységeket próbál ösztönözni. hangsúlyozza a segítés szociális értékét. Tudjuk. Ebben szeretnénk segíteni neked. hogy becsüljék egymást. hogy maradj köztünk. hogyan lehetne mindezt jobban kezelni?…” Ezek után az iskola megkísérel átsiklani a kisebb rendzavarásokon. Ha több segítségre van szükséged. hogy elérje saját céljait. A hivatalos tantervet olyan gyermekirodalmi válogatás egészíti ki. amelyek minden érintett félnek segítenek. hogy képes vagy tanulni. Fejlesztő projekt. hogy valami zavarja. Azt viszont nem tűrhetjük. valamint lehetőséget ezek megbeszélésére. Rajtad áll. életkorokon átnyúló társas programokat. alárendelt helyzetbe kerülhetnek. kedvelünk téged. amely a fegyelmezett. Rendszeresen igyekszik előhívni a gyerekek ötleteit. és hogy tiszteletlen legyél a tanáraiddal. akkor vissza fogunk tartani.Konfliktuskezelés A Comer-modell alkalmazása a következő üzenetet közvetíti egy tartósan rendbontó diáknak: „Tudjuk. A diákok segítése a konfliktuskezelésben A konfliktus a mindennapi élet természetes velejárója. hogy beszéljen róla. és részben ezért vannak veled az iskolában gondok. Azt akarjuk. A diákoknak megtanítják. tehát lehetőséget nyújtunk neki arra. amelyek a diák számára pozitív visszajelzéseket és sikert hoznak. feltételezzük. s hogy a konfliktusokat eredményesen oldják meg. nagyszülők napját szerveznek. tudjuk. Johnson és Johnson (1982) a konfliktusmegoldás alábbi lépéseit határozták meg: 141 . Amennyiben a gyerekeknek nem tanítják meg a konfliktusok hatékony kezelését. törődjenek egymással. Van valami elképzelésed arról. ugyanakkor rövid és hosszú távon egyaránt jó munkakapcsolatot alakítson ki az „ellenféllel”. hogy mi lesz. másokkal törődő emberi minőségekre ad példákat. kényszerítő agresszióhoz folyamodhatnak. hogy kényszerítse társukat a beleegyezésre. hogy itt tudj maradni az iskolában. Ha észrevehetően „rossz napja” van.  Az ún. és gyakran megengedi a gyerekeknek. és kedvezőbb viselkedésre tudjon váltani. tennivalói nem mindig egyeznek. A diákok ritkán egyezkednek integratív módon annak érdekében. amikor a gyerekek a család történetéről beszélgetnek családtagjaikkal. biztatjuk és segítjük abban. David és Roger Johnson (1995) a konfliktusmegoldó készségek tanításának olyan módszereit dogozták ki. hogy igazából te sem akarsz ilyen lenni. hogy eljussanak a probléma gyökeréhez. A tantermi szocializálást kiterjesztik az egész iskolára is. hogy a többieket megtámadd.

A büntetésekre nagymértékben támaszkodó tanár csekély. Ilyen helyzetben legtöbbször a diákok szigorúbb büntetést javasolnak. csökkenti kedvüket az együttműködésre. majd próbáljuk egyeztetni a különböző véleményeket! A javasolt egyezség és a kompromisszumok minősége az egyéni érzelmek. az ilyen elgondolások közlése árt a gyerekek önképének. hogy abban kifejeződjön a konfliktussal kapcsolatos véleményünk és a konfliktus által kiváltott érzelmünk. hogy a megoldást keressük. és ha úgy hozzák a körülmények. hogy a tanár szándékosnak tartja a rendetlenkedést. mert bár a büntetés önmagában hathatós eszköz lehet. mint amilyet a tanár jónak lát. fejezet. de kezelhetetlenné válnak. alkalmazása arra utal. de ne sértegessük ellenfelünket! b) A konfliktust közös. és nem a rendbontás büntetésére koncentrálnak. természetesen úgy. Fejezzük ki együttműködési szándékunkat! Azt a motivációt közvetítsük a másiknak. 1. és hogy az esetleg felmerülő kérdéseket hogyan fogják megoldani. Úgy konfrontálódjunk az ellenféllel. akkor élni is kell vele.) 46 142 . hogy a tanár ezt kontrollálja. hogy azt minden érintett fél elfogadhatónak találja! Ez három fő szempont szerint történhet: a) Nevezzük meg a nekünk nem tetsző viselkedést. hogy az érintett személyek miben fognak változtatni a viselkedésükön. Még ha mindez helytálló is. Az osztály irányítása II. nem tartós sikereket ér el.4. Fogadjuk el a másik perspektíváját! Egymás véleményének megvitatása segíti a vitázó feleket abban. amelyet mindkét fél el tud fogadni. A büntetés Az osztályt sikeresen irányító tanárok elsősorban a probléma megelőzésére. hogy a pedagógus nem képes másként megoldani a problémát. hogy ő is fogalmazza meg véleményét és érzelmeit! 2. (A szerk. és el tudja magát kötelezni annak megvalósítására is! Az egyezségnek konkrétan kell tartalmaznia. A büntetés kiszabása időnként indokolt lehet. A büntetés egyben a bizalom hiányát is közvetíti a diáknak. ha a gyerek maga szabhatja meg saját büntetését. 46   Jó megoldás. és így könnyebben jussanak egyezségre. 3. hogy próbál megjavulni. hogy létrejön egyfajta nehezteléssel kísért engedelmesség. és nem hisz abban. Jussunk olyan egyezségre. törekvések és igények kölcsönös megértésétől függ. Lehet. megoldásra váró problémaként határozzuk meg! c) A konfliktust a lehető legaprólékosabban és legpontosabban fogalmazzuk meg! A homályosan megfogalmazott konfliktusok természetüknél fogva nehezen oldhatók meg. hogy az álláspontokat megértsék. ugyanakkor kérjük meg ellenfelünket. 4. hogy tanítványai megfélemlítetten engedelmeskednek neki. jelezve. Mindkét félnek a konfliktusmegoldás keresése iránti motiváltságra van szüksége. Lehet. amikor jelen van. Ez nem is meglepő. 6. 7. mihelyt kiteszi a lábát az osztályból. Közösen fogalmazzuk meg a konfliktust úgy. nem a győzelmet! 5. Folytassuk a vélemények és érzelmek közlését! Először próbáljuk megérteni a nézeteltéréseket. de ennek ára a tartós feszültség és az állandó konfliktus.

Nem engedhetem meg. hogy ez így folytatódjon. hogy megmutatjuk a kívánatos magatartást. akkor függesszük fel a szünetben élvezett kiváltságaikat. bosszúálló módon használni. hogy azt miként alkalmazzuk. vagy állítsuk félre a fő rendbontót! Az előnyök megvonása inkább alkalmazható. és nem fogsz miattuk verekedni. hogy mivel hozhatja helyre rendbontó viselkedését. de ez önmagában nem tanít a kívánatos magatartásra. „Három napig nem mehetsz ki szünetben!”) Ezek nem tartalmaznak javulásra mutató nyílt követelményeket. Nem szeretném. de érezhető üzenet ez: „Folyamatosan rosszalkodtál. akkor kötni kell az adott rendbontáshoz. hogy a büntetést saját viselkedésük tette szükségessé. Helyezzük kilátásba a büntetést. és segítségét is felajánlotta. és ösztönözzük őket a változásra. ha nagyon súlyos esetről van szó) helytelen reakciónak tartjuk. akkor egy időre korlátozzuk: ne használhassa azokat! Ha a gyerekek állandóan összeverekednek a szünetben. A büntetés az olyan diákok kontrollálásának módja. Tisztában kell lenniük azzal. akik önmagukban nem képesek erre. kénytelen leszek megbüntetni téged.A büntetés A hatékony büntetés Büntetéshez általában csak ismétlődő rendbontás esetén szokás fordulni. („Most tíz percig itt maradsz!”.”. hogy neveltje újra el fogja követni a rendbontást. sőt a rendbontás iránti vágyat sem csökkenti. „börtönbüntetés” jellegű megközelítésről. hacsak a pedagógusnak nincs jó oka azt hinni. hogy újra együtt lehessenek a csoporttal! („Ha képes leszel megosztozni a dolgokon. Kerüljük a drámai megnyilvánulásokat („Rendben! Ez volt az utolsó csepp!”) vagy a hatalom kinyilvánítását („Majd megmutatom én neked. Ha a helyzet nem változik. magyarázattal.  Az elkülönített gyereket ültessük a többiek mögé. hanem arról is. ha nem hagysz más lehetőséget a számomra. hogy abból kiderüljön: a diák viselkedése miatt egyszerre érzünk aggodalmat. tágabb körű intézkedések részeként. 2006). Ennél már csak a rugalmatlan. magatartásból ket- 143 . Megpróbáltam segíteni figyelmeztetéssel. mielőtt használnánk! Így a gyerekeket legalább előre figyelmeztetjük. Ha látjuk. A büntetés hatékonysága részben attól is függ. illetőleg arccal a sarok vagy a fal felé! Amikor csak lehet. mint az ún. hogy miért büntetjük őt. a gyerekek figyelmét a pozitív viselkedésre irányítjuk. céltudatosan kell tennünk. de te továbbra is rendetlenkedtél. Elszigetelt incidensek esetén (még akkor is. hogy a tanár többször is kifejezte ezzel kapcsolatos aggodalmát. Ha a diák nem vigyáz az eszközökre. hogy mit tehet joga visszaszerzéséért és azért. Nyilvánvalóan másról van szó. „Amikor majd újra tudsz figyelni az órára. túlzó reakciók rosszabbak („Iskolaidő után is benn maradsz egy egész héten át…. Ha alkalmazzuk.”) Azzal. értetlenséget és szánalmat! A ki nem mondott. Ez az utolsó eszköz akkor. és a diák így könnyen keserűséget kezd érezni a tanár iránt. az ismételten előforduló fegyelmezetlenség megszüntetését célzó. A büntetéssel ugyan kontrollálható a helytelen viselkedés. de kénytelen leszek. ha a diák kitartóan folytatja a rendetlenkedést annak ellenére. hogy itt ki parancsol!”)! A büntetés szükségessé válását úgy magyarázzuk meg. hogy a diák igyekszik megváltozni. a kiváltságok megvonása és az elkülönítés mellett mondjuk el neki azt is. Ne csak arról beszéljünk.” Ha a büntetés valóban szükségessé válik. Soha nem szabad gondolkodás nélkül. akkor még az ismétlődő esetekben is minimálisra kell csökkenteni a büntetés mértékét. „megfizettető” büntetések. saját felháborodásunk levezetésére. mint például a súlyos lehordás vagy a testi fenyítés (Landrum–Kauffman. mint az ellenállást kiváltó szidalom és az ún. Elkülönítés a csoporttól. A hangsúly és a magatartás nagyon fontos.

Az erőszakos bűnözők otthonában a testi fenyítés természetes.  Ennek alkalmazása sohasem helyes. és a figyelmet sokkal inkább magára a büntetésre fordítja. akár jogi szempontból meg tudják magukat védeni. amit alkalmazásáért fizetünk. mostantól kezdve csak külön engedéllyel hagyhatod el a helyedet…”). alacsonyabb társadalmi osztályhoz és kisebbségi csoportokhoz tartozó gyerekekkel szemben. A legfegyelmezetlenebb. legellenségesebben viselkedő gyerekek olyan családból származnak. ne „sanyargassuk” őket tovább. Következésképpen nem vált ki bűntudatot vagy a helytelen viselkedéssel kapcsolatos felelősségvállalás elfogadását. hogy tanára a megfigyelései alapján cselekszik. mint a rendetlenkedésre. A súlyos kritizálás sohasem igazolható azon az alapon. 1979). mindennapos dolog (Goldstein. ahol a szülők rendszeresen verik őket. Testi fenyítés.4. ha legálisan megengedett volna. Bár az igazgatók és a tanárok sokszor kiállnak a testi fenyítés mellett. Ha ígéretét elutasítjuk. hogy még egy kicsit várunk a visszafogadással. vagy vissza kell vonni őket. Gyakran használják a fiatalabb. akkor fogadjuk el a szándékukat. Viszont nagyon gyorsan túl lehet esni rajta. fejezet. akik nem valószínű. olyan emberek. és van egyfajta lezárt jellege. Az osztály irányítása II. hosszú távon jóval nagyobb. amely kiváltotta. és készülj a matematikaórára!” Ha a diák nem teljes szándékkal tesz ígéretet a változásra. a tornafelszerelés hiánya (Hyman–Wise. indokoljuk meg döntésünket! A diáknak tisztában kell lennie azzal. Legyünk óvatosak! Jobb megbízni a gyerekben. Menj vissza a helyedre. hogy ezt mondod. Egyszóval a nem hatékonyan nevelő felnőtt a testi fenyítést arra használja. mint az ilyen büntetések rövid távú haszna.  A fizikai büntetést számos ok miatt sem javasoljuk. hatékonyabb megoldást. tehetetlenségét a gyengéken és védteleneken vezesse le. hogy ha valamiért haragszunk. és általában a tapasztalatlan vagy szakképzetlen személyzet gyakorolja. hogy akár fizikai. hogy a diáknak szüksége van rá. hogy megingassuk javulási szándékában. majd meglátjuk”! Ehelyett egyszerűen utasítsuk őket a helyük elfoglalására: „Örülök. test kapsz…. vegyük vissza őket a csoportba! Kerüljük az olyan homályos kijelentéseket. Amikor a diákok jelzik. 144 . csak keserűséget vált ki az érintettből és az osztály többi tagjából is. hogy ha nem is a személyiségében. akkor támadjunk rá a másik emberre. Ez arra tanít. ha már korábban is volt vele hasonló probléma. Nincs semmilyen korrigáló funkciója. Az ilyen fenyegetések nem hagynak sok lehetőséget: vagy be kell váltani. Nem szívesen zárlak ki az osztályból. 1999). Először is abba a helyzetbe hozza a tanárt. még akkor sem. ez a büntetés mégis ellenkező hatást vált ki. a befejezetlen házi feladat. pedig ez az igazi fegyelmezés valódi célja. Rendszerint nem a fizikai agresszivitást vagy a fegyelmezetlenséget büntetik így. különösen. mint a pontatlanság. mint „hát. hogy a jövőben hatékonyan tudjon bánni vele. mint megkockáztatni azt. hogy készen állnak a helyes viselkedésre. A testi fenyítés nagyon erős. de fizikai mivoltában megtámadja a diákot. A megfelelő viselkedést viszont nem tanítja meg. és nagyban csökkenti annak az esélyeit. akkor dönthetünk úgy. Ez akár fizikai sérülést is okozhat. hanem olyan vétségeket. Végezetül az az ár. A helytelen büntetés Szidalmazás. akik nem ismernek más. hogy saját feszültségét.

Ha büntetésből rossz jegyet adunk nekik. Egyébként nem szabad rossz osztályzatokkal büntetni. például ha egy diák dolgozatíráskor csal. és csak akkor. hogy: „Tilos az órát zavarnom”. A későn vagy egyáltalán be nem adott munkáért járó. azzal valószínűleg csak még jobban elidegenítjük őket a tanulástól. Igyekezzünk kerülni a sportolás vagy az iskolai zenekarban való részvétel megtagadását is! Az ilyen büntetéseket a diák igazságtalannak érzi. álmodozás vagy aluszékonyság súlyos problémát jelenthetnek. hogy elgondolkozzanak a szabályok mögött húzódó észérveken. A tartós visszahúzódás.  Általában a rendszeresen rendetlenkedő diákok egyúttal gyengén is teljesítenek. bár ez attól függ. Az óvoda és az alsó tagozatos évfolyamok Ezekben az években a gyerekeket megtanítják a tanuló szerepére és az ezzel járó alapvető készségekre. és csak még inkább elidegenedik az iskolától. hogy büntetésként feladatokat rójunk ki tanítványainkra. szokásos büntetésnél ne rójunk ki súlyosabbat! De ami ennél is fontosabb. az sokkal inkább a büntetésre irányítja a figyelmet. kiváltképp.) Az eddig tárgyaltak alkalmazását részletesebben illusztráló példa bemutatása és elemzése a 4.Szerepválasztás Feladat büntetésből. ha kábítószer-használattal társulnak. amit leírt (hiszen a büntetés csak egy része a probléma kezelésének). mert ezzel azt a képzetet keltjük bennük. Brophy és Evertson (1978) négy fejlődési állomást határozott meg: 1. de erre mégsem hajlandó. valamint az osztály irányításának céljait és technikáit. ha olyan diák viselkedését próbáljuk megzabolázni. s ezért (de csakis ezért az egy tesztért) egyest kap. de ha ugyanezt ötvenszer kell leírnia. akár iskola után! (Ez nem büntetés. aki tudja. hogy engedelmeskedjenek a már ismert szabályoknak. hogy az összes bennünket nem zavaró problémát figyelmen kívül hagyhatjuk. hogy megtanulják. Kivételt képezhet az olyan eset. és nem azon. a fejezet végén található. Az ilyen típusú viselkedést nem helyes büntetni. hogy mit kellene tennie. kössük ki: pótolja a hiányzó munkát. hogy a tanulás egyfajta robot. hanem ragaszkodás ahhoz. Ha egy gyerekkel ötször leíratjuk. amikor a büntetés közvetlen és arányos kapcsolatban áll a vétséggel. Szerepválasztás Az egyre magasabb évfolyamokba kerülők egyéni és szociális fejlődése befolyásolja a tanár szerepét. Akkor sem. A nagyobb diákokat kérjük meg. A hangsúly azon van. vagy nem készíti el a feladatait. hogy miként kezeljük a helyzetet. hogy meg is beszéljük vele. A legtöbb kisgyerek szívesen meg- 145 . Gyengébb osztályzat. A feladatot még tovább bővíthetjük azzal. miként kellene viselkedniük! Ezzel arra késztetjük őket.1 függelékben. Ez nem jelenti azt. ha a gyerek nem tud válaszolni a feltett kérdésekre. hogy a büntetéshez csak végső esetben forduljunk. mint magára a szabályra. hogy írjanak fogalmazást arról. A büntetés csak végső eszköz Nem lehet eléggé hangsúlyozni.  Nem javasoljuk. mi a teendőjük. az esetleg segíthet. A szabályok lemásoltatása vagy használatukról fogalmazás íratása hatékonyabb lehet. hogy teljesítse a kötelességét. akár lyukasórában.

Így az osztály irányítása a tanár munkájának újra jelentős részét köti le. Gondoljuk végig az osztály irányításának szakaszait akkor. akkor a középső évfolyamokon van a helyünk. amikor a gyerek már elsajátította a tanuló szerepét. s a tanárnak több ideje marad a tanterv anyagának megtanítására. 2. Ezen a szinten főként a hivatalos tanterv tanítása folyik. s mivel a többiek sokkal érettebbé válnak. hogy megtanítsuk nekik az iskolai teendőket. hogy a különböző fejlődési stádiumban lévő diákokat eredményesen tanítsa. rendbontások még nem igazán jelentkeznek. mint korábban. vigasztalásért és a csak rá irányuló figyelemért is tanárához fordul. A pedagógus meglehetősen sok időt tölt azzal. hogy osztálytársainak kedvében járjon. támogatni a gyerekek fejlődését. főleg kötetlen. Az osztály irányítása II. 3. fejezet. amikor azokra az évfolyamokra gondolunk. a középiskolai osztályok a legalkalmasabbak. a tanulás ismét hangsúlyosabbá válik. s megvan bennünk a türelem. amíg a legtöbb diák még elsősorban a felnőttől függ. Az általános iskola felső tagozata és a középiskola első évei Egyre több diák számára válik fontossá. aki élvezi a serdülőkorra jellemző viselkedést (vagy legalábbis nem zavarja). s elkeseredik.4. A 7–10. mint tanárnak. akkor az alsó tagozatos osztályokban kifejezetten hatékonyak lehetünk. a megfelelő készség. amelyekkel foglalkozni akarunk! Ha szívesen nyújtunk gondoskodó nevelést amellett. egyéni beszélgetések alkalmával. helyes viselkedésre motiváljuk. s nem azon. boldog. ha elégedetlenek vele. órán kívüli keretek között. s addig tart. ha élvezzük a kisgyerekekkel való munkát. Annak pedig. ahogyan az iskolázás első éveiben tettük. mert mostanra már önállóan tudják kezelni a feladataikkal járó legtöbb felelősséget. eljárásokat. hogy pedagógusai kedvében is. 47   Ha a pedagógus 4–8 évig szeretné végigkísérni. hogy megtanítsuk őket az iskolai szokásokra. Ezzel együtt kezd kialakulni egy ellenérzés a tanári tekintéllyel szemben. az viszont már nem annyira fontos. hogy növendékeinket a korábban már megtanult. de kevesebb időt vesz igénybe. A középiskolai évfolyamok Miután sok. hogy tanítani is szeretünk. és aki legalább annyira tekinti magát nevelőnek. önneveléssel képessé válhat arra.) 47 146 . Ha általános iskolában szeretnénk tanítani. (A szerk. Az általános iskola középső évfolyamai Ez a szakasz akkor kezdődik. Most viszont a hangsúly elsősorban azon van. akik nehezebben kezelhetővé válnak. hogy megtanítsa növendékeinek az alapvető szokásokat. bár bizonyos nevelőmunkára is szükség van. biztatásért. 4. és még viszonylag engedelmes. amit kérnek tőle. aki el akar merülni egy szaktárgy magas szintű tanításában. de inkább magára a tanításra kívánunk koncentrálni. az iskola iránt közömbös diák kimarad. A megfelelő tanulási légkör kialakítása és fenntartása központi feladat ugyan. modellnyújtónak. Vannak érzelmileg labilisabbak. Az osztály irányítása még a második szakaszhoz képest is kevesebb időt vesz igénybe. teszi azt. ha elégedettek. A legtöbb iskolai szabályt már jól ismerik. Útmutatásért. osztályok annak a pedagógusnak a legmegfelelőbbek.

48 A középiskolai tanároktól nem várják el olyan nagymértékben. A tanároknak el kell dönteniük. a vandalizmust. sőt a középiskolai tanároktól is elvárhatják. hogy lehetővé tegye neveltjeik jobb megismerését. hogy magára vállalja a diák nevelésének terhét. különösen akkor. hogy elsősorban a tanításra koncentráljon – még számos tanítási helyzet és az azokkal járó tanári szerepelvárás található. valamint mindkét fél számára elfogadható tervet dolgozunk ki a probléma megoldására. ha egy kisebb team tagjai. (A szerk.A tanár mint szocializációs tényező A tanár mint szocializációs tényező Az iskolai képzés mind a négy szintjén találkozunk olyan problematikusan viselkedő diákokkal. ha például valamilyen vizsgálatot. hogy semmi többet nem várnak tőlük. mint például a különböző etnikai csoportok közötti feszültséget. Többen közülük olyan szociálisérzelmi igényekkel küzdenek. amikor is az egész napot ugyanazzal az osztállyal töltik. s melyek igénylik az iskolán kívüli szakemberek igénybevételét. ha általános iskolában dolgoznak. Másrészt ha egy nagy. amelyekben kifejezetten folyamodnunk kell a szülőkkel való együttműködéshez. a kommunikáció elutasítását. a nevelési tanácsadóval. akiknek intenzív irányításra és nevelésre van szükségük. ha csak informáljuk őket a problémáról. ha a nehéz diákok nevelésének módjait keresi. a szabálykövetés megtagadását. Az is lehet. amelyet azért dolgoztak ki. különösen akkor nem. vagyis az általános iskolai tanító-nevelő szerepe – ahol a gyermek oktatásáért minden tekintetben felelős – és a középiskolai szaktanár szerepe között – amelyben azt várják el. antiszociális magatartást. az ellenséges. melyek igénylik az iskolavezetéssel. kevés kutatás és még kevesebb meggyőző bizonyíték áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban. és csak korlátozott mértékben jutnak hozzá a szociális gondozó vagy a nevelési tanácsadó segítségéhez. E két véglet között. hogy miként kezeljük a legsúlyosabb magatartási problémákat. hogy mely problémákkal kívánnak egyedül megbirkózni. Vannak olyan helyzetek. ha egyetlen terapeuta foglalkozik érdemben a gyerekkel. (A szerk. Rendszerint elég. a drogok használatát. a súlyos viselkedésbeli rendellenességeket és a bűnözést. a tanulás. hogy megállják a helyüket az iskolában. A terapeuták nem sok sikert értek el a magatartászavarok keze-   Ha hozzájutnak is.) 49   Más felfogás szerint serdülőkorúnál fiatalabb gyerekek magatartási problémáinak megoldása érdemben csak a szülőkkel együttműködve lehet sikeres. „iskola az iskolában” rendszerben. hogy ott „megfegyelmezzék” őket. amelyekkel segíteni tudja az ilyen gyerekek szociális-érzelmi fejlődését. Vannak. hogy a tanulásban is megfelelően haladjanak. a megoldás lehetséges módjairól. ha naponta csak egy-egy órára találkozik velük. mint hogy a „bajkeverőket” elküldjék az igazgatói irodába. vagy ha részt vesznek az ún. személytelen és bürokratikus iskolában tanítanak. a mély zárkózottságot.) 48 147 . A tanárnak olyan ismereteket és stratégiákat kell elsajátítania. ezt az iskolavezetőség vagy a viselkedési és tanulási problémák szakemberei végzik. Valójában a legtöbb városi és kertvárosi középiskolában iskolai szinten kezelik a viselkedészavarban szenvedő diákokkal kapcsolatos problémákat. az iskolakerülést. lehet. A felső tagozatos általános iskolai. hogy jelentős nevelői feladatot lássanak el. akiknek nagyrészt egyedül kell szembesülniük az ilyen igények kielégítésével. a pszichológussal. esetek. amelyek hátráltatják őket abban. A pedagógusoknak együtt kell működniük a szülőkkel is. a szociális gondozóval vagy más szakemberrel való konzultációt. s egyben lehetővé teszi számukra. 49 Sok vita. esetleg szakkezeléseket tartunk szükségesnek. érzelmi igényeket érdemben akkor lehet kielégíteni. hogy a tanárnak szorosan együtt kell működnie az iskolai nevelési tanácsadóval vagy a szociális gondozóval.

1986. nem számon kérő. hogy ezért fizetésünkben bárki is kompenzálna bennünket. Egyes tanárok ezzel úgy néznek szembe. és sorra oldják meg a problémákat. nevelő szándékkal. és naponta találkozik vele. lésében. különösen azokhoz. hanem terapeuta szerepben találkozzon a diákkal. Vagy nem érdekli őket. ahol a tanárok a rendbontót rögtön az iskolavezetés kezeire bízzák. Vannak pillanatok. szüleik és a helyzetben más módon érintett személyek feszültségével és keserűségével is szembesülnünk kell. Jones kijelentette. ott az iskolavezetés és a tanárok együtt dolgoznak ezen a feladaton. Jones. hogy egy tanár milyen mértékben csökkentheti nevelő szerepét. hogy ehhez megfelelő képzettségünk lenne (például mentálhigiénés szakképesítés). mint azok. akik tisztában vannak saját képességeik korlátaival. A tanárnak általában nem adatik meg az a luxus. de feszült. Olyan összetett problémákkal kell foglalkoznunk. s közben még a tanterv anyagát is meg kell tanítaniuk. ahogyan azok jelentkeznek. hogy ahol hatékonyan közelednek a problematikus viselkedésű diákokhoz. fejezet. 1996). 4.4. kimutatták. hogy barátságos. A hivatalos iskolai munkaidőn túl is figyelmet kell fordítanunk a tanulókra és családjukra anélkül. vagy úgy gondolják. s ahol ahelyett. hogy ekkora hangsúly kerüljön a diákok nevelésére. V. akiknek nincs más pozitív példaképük. pozitívabb hatást érnek el. inkább a szigorú kontrollt és büntetést hangsúlyozzák (Gottfredson–Gottfredson. és bizonyos szempontból indokolt is. Vannak tanárok. mert nem tartják magukat eléggé szakképzettnek. amikor a munka meghozza jutalmát. 1988. Lehetséges. Az ilyen nézőpont is érthető. hogy az oktatási intézmények miként kezelik a rendbontó viselkedést. hogy elszántan vállalják a teljes felelősséget. amelyek akár már évekkel ezelőtt kialakultak. Hawkins–Doueck–Lishner. Olyan személyes kapcsolatot kell kialakítanunk a növendékkel. Azok. Az osztály irányítása II. hogy erre alkalmatlanok. Az iskola egészére kiterjedő kutatások. Ugyanakkor annak is megvannak a határai. hogy vállaljanak szerepet a megelőzésben. s ezt figyelembe véve végzik munkájukat. Ezzel ellentétben több magatartási problémával kell szembenéznie az olyan iskolának. nehéz idők is elő- 148 . s mindezt anélkül. hogy segítenék a produktívabb magatartás kialakításában. s a nehéz diákok közül legalább néhányhoz közeledjenek útmutató. akik elvi alapon ellenzik. fel kell készülnünk az alábbi lépések megtételére: 1. Arra is biztatjuk a pedagógusokat. akik mindenfélét megpróbálnak. hogy a diákok. vagy vonakodnak hozzáfogni. 2. 3. Lehetséges. hogy a tanároknak legalább a korrekció kezdeti lépéseiért felelősséget kell vállalniuk. és a végén nem érnek el semmilyen eredményt. hogy szembesülnünk kell az iskolavezetés ellenállásával. A nevelés nehézségei Amennyiben a tananyag átadása mellett még a diákok szociális kompetenciájának fejlesztésére is törekszünk. általában a bűnözés kezelésében. hogy közben továbbra is megmarad a tekintélyszerepben. Ennek ellenére sok tanárnak kell megbirkóznia ilyen jellegű problémákkal. amely messze túlmutat a tanításhoz szükséges kapcsolat keretein. amelyek azt vizsgálták. 5. Ehelyett úgy kell megtalálnia a nehéz gyerekhez vezető utat. és a korrekciós intézetek sem hatékonyak a fiatalkorú bűnözés.

hogy milyen és mennyi „terhet” vállal. a diáknak tehát nincs oka szégyenkezésre. ha felelősségteljesebben tud viselkedni.A tanár mint szocializációs tényező fordulnak. és miként szerezhetné meg a jogot arra. Végül a tanár egyszerre csak korlátozott számú tanulóval tud nagyon intenzíven foglalkozni. s eközben megkísérelheti neveltje meggyőződésének és magatartásának átalakítását. hogy valaki eleinte javulást mutat. akkor tanítsuk meg arra.) 50 51 149 . Megbirkózás a súlyos alkalmazkodási problémákkal A legtöbb osztályban találunk olyan diákot. a diákkal együtt dolgozzunk ki tervet arra. A magatartásbeli problémákat sokkal nehezebb megszüntetni. Vannak diákok. akinek súlyos egyéni problémái az eddig tárgyalt módszereken túlmutató. hogy a gyakori tehetetlenség és feszültség ellenére is kitartóan keresni tudjuk a gyerekhez vezető utat. hogy a tanár még sok hasonló esetre készül fel. Esetenként még az is segíthet. amit a kliense hajlandó elmondani neki 50). hogy a kívánatos magatartás felé szeretnénk őt terelni! Ha például az eszközök rongálása lobbanékonyságának vagy gondatlanságának köszönhető. és ne kiáltsuk ki különleges esetnek sem!  A megbélyegzés csak a helytelen viselkedésre hívja fel a figyelmet. és alkalma nyílik arra. 51 Végül pedig a tanár-diák interakciók természetes felnőtt-gyerek kapcsolatnak tekinthetők. bizonyos általános meggondolások mindegyikre érvényesek lehetnek. Az is előfordul. Emellett időnként alkalma nyílik arra. (A szerk. és ne a diák helytelen magatartásáról! Gondolkodásunk. hogy sikeres nevelők legyünk. hogy különböző helyzetekben is megfigyelje. Ha úgy gondoljuk. Mindennap találkozik a diákkal. hogyan vehetné inkább kölcsön az eszközöket. A pedagógusnak előnyei is vannak a mentálhigiénés szakemberekkel szemben. hogy tanítványát közvetlenül támogassa a problémával való megküzdésben.)   Ugyanakkor speciális tudás segíti abban. jellegzetes vonásnak tartjuk. hogy esetleg meg is tartsa! Közben dicsérjük is. Ráadásul a „sikeres esetek” sem mindig mutatják ki hálájukat. egyéni bánásmódot is igényelnek. hogyan lehet gondosan bánni az eszközökkel! Ha a lopás valódi szükségből származik (nagy szegénység miatt). Ez egyaránt lehet jutalom vagy büntetés. ugyanakkor sok gazdag élményben is részesítheti az érintetteket. Ne szigeteljük el a diákot. a diák viselkedéséből eredő következményeket. akkor jó esélyünk van arra. (A szerk. Érvényesíthet ugyanis bizonyos. s azt sugallja. ha a diákhoz tartozó. akik többszöri közeledésre sem reagálnak. Hangsúlyozzuk a kívánatos viselkedést!  A kívánatos viselkedésről beszéljünk. később pedig még sokkal rosszabb lesz a magatartása. és nem kell furcsállnia. ha a tanára beszélget vele a problémáiról. mint egy átlagos terapeutának (aki egyébként is nagyrészt arra hagyatkozik. beszédünk és cselekedeteink legyenek összhangban azzal a szándékunkkal. Bár a különböző problémák különböző foglalkozást igényelnek. vagy mert   Ebben a helyzetben viszont nem fejlődik a diák önállósága. hogy kevesebb információ alapján is mélyen megértse a nehéz gyerek problémáinak okait. A kihívást jelentő növendékekről való gondoskodás komoly érzelmi munkát követel meg. és ne csak a távolból irányítsa a folyamatot. ezért gondosan meg kell válogatnia. tehát több információja van róla. hogy a tanár tekintélyszemély.

hogy segítettek növendékeiknek megérteni helytelen viselkedésük okait. míg a kevésbé hatékonyak nem vállalták a felelősséget. és nem vagyunk jó viszonyban a diákkal és családjával. Ha mindkét fél őszintén beszél. másfelől megkapjuk tőlük azt a tiszteletet és szeretetet. hogy kettesben beszélgethessünk velük! Biztassuk őket. de ezekkel nem indokolható az iskolai problémák kezelésének elhanyagolása. (A szerk. megtanulja tiszteletben tartani a többiek tulajdonjogát! Ha a gyerekek a figyelemfelkeltés vagy a düh kifejezése céljából lopnak. 52 Találjunk időt arra. hanem általános jólétük miatt is)! A mélyen gyökerező problémákat egyetlen megbeszélés nem fogja megoldani. Másodszor: a jó tanárok a hosszú távú. (Például kérjük meg a szülőket. hogy iskolaidőben viszonylag korán kerüljenek ágyba!) Ha ennél messzebb megyünk. Az osztály irányítása II. és ha valamit nem értünk. hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg a problémáikat! Figyeljünk rájuk. akkor megelégedhetünk ezzel a beszélgetéssel mint első lépéssel. ennek elősegítésében a tanár csak támogató szerepet tölthet be. A megbeszéléseket addig kell folytatni. iskolán kívüli tényezőket figyelembe kell ugyan venni. vagy nem tartották magukat kompetensnek ahhoz. Ezzel együtt minden gyerek képes a helyes iskolai viselkedésre. kérdezzük meg tőlük! Tegyük nyilvánvalóvá az irántuk érzett aggodalmunkat. hogy a helyzetet kezelni tudják. amelyek összefüggnek a nehezen kezelhető diákokkal való hatékony bánásmóddal. segítő szándékunkat (nemcsak a helytelen viselkedésük miatt.) 52 150 . hogy milyen stratégiákat alkalmaznak a krónikus személyiség.4. megoldásorientált megközelítést hangsúlyozták. s ezek közül néhányon a tanár csak csekély mértékben vagy egyáltalán nem tud segíteni (például szülői konfliktusok. vagy egyszerűen átadták az esetet az igazgatónak. Az első ezek közül. figyeljenek arra. ideértve azt is. hogy a tanár felelősséget akar vállalni a probléma megoldásáért. Az igazgatók és az óralátogatók következetesen két tényezőt jelöltek meg. szegényes életkörülmények). akkor segítsük őket ennek felismerésében. Elmondták. és úgy érzi. hacsak nincs terapeutai tapasztalatunk.) 53   Classroom Strategy Study. 1996). hogy jobb módját találják meg szükségleteik kielégítésének! Koncentráljunk a diák iskolai viselkedésére!  A súlyosan nyugtalanító iskolai viselkedés általában valamilyen komolyabb zavar tünete. A hatékonyabb tanárok mindig megpróbálták maguk megoldani a problémát. alkalmatlan vagy szadista szülő. és abban is. amíg a felek megegyezésre nem jutnak. fejezet. és egyet nem értenek valamilyen terv közös megvalósításában. amelyek szorosan összefüggnek az iskolai magatartással. hogy a gyerekek elkészítik-e a házi felada­tai­ kat. az kissé kockázatos lehet. amelyre szükség van ahhoz. amelyekkel segíteni szeretnénk őket a változtatásban. és segítettek   Más felfogás szerint mindenki kizárólag maga tud változtatni a viselkedésén. amelyek a tanárok saját beszámolóin alapultak. (A ford. Az otthoni vagy más. Építsünk ki személyes kapcsolatot a diákokkal!  Építsünk ki szoros személyes kapcsolatot a nehéz diákokkal! Így egyfelől jobban megértjük a viselkedésüket. történt haladás. hogy reagálni tudjanak azokra az erőfeszítéseinkre. Problémakezelő kísérleteinket általában az iskolai viselkedésre és az otthoni környezet olyan szempontjaira kell szorítanunk. Az eddigi javaslatok főként annak a tantermi stratégia vizsgálatának 53 az eredményeit tükrözik. amelynek számos oka lehet.és magatartásbeli problémákkal küzdő diákok segítésére (Brophy.

vagy szólít valaki mást. adjunk nekik való feladatokat. de nem kérnek segítséget. s ezt gyakran fenyegetéssel vagy büntetéssel érték el. tudniuk kell. vagy egyszerűen csak kérjük meg. hogy „reflektorfényben” tartaná a bizonytalan diákot. akik egyfolytában a figyelem középpontjában szeretnének lenni. Ha a problémát úgy közelítjük meg. ha pedig túlságosan zavaróvá válik. segítsünk neki egy bólintással vagy szóbeli biztatással: „Mondd nyugodtan!” Ha egyáltalán nem felel. ha magatartásuk megfelelő. ne kezdjük a kérdésünket azzal. hogy mindenki hallja!” Amikor látjuk. s ha ez sikerül. és ha írásbeli feladatnál nem tudják a választ. hogy kedvelik őket. és a diákkal se éreztessük. A „bohócokat” úgy kezelhetjük a legjobban. hogy természetes módon részt vegyenek a tanóra tevékenységeiben. s nem azt. meg tudnád mondani?”. hogy megoldják! Buzdítsuk erőfeszítésre őket. amit nem tudnak. vagy kihagyják. Nem jelentkeznek a kérdések megválaszolására. elismerést. dicsérjük eredményeiket. Tegyük nyilvánvalóvá számára. s mindent megtesznek azért. Ezzel ellentétben a sikertelenebb tanárok inkább a helytelen viselkedés azonnali kontrollálását hangsúlyozták. és ne engedjük meg. A „bohócoknak” állandó megerősítésre van szükségük. akkor biztassuk és jutalmazzuk meg! A gátlásos diákokkal figyelmesen kell bánnunk. akkor adjuk meg a helyes választ.A tanár mint szocializációs tényező nekik mindezzel megbirkózni. Ha felszólítják őket. ha nem felelnek. hogy keresik a választ.  Vannak gyerekek. Amíg látszik rajtuk. mert sok tanár kényelmetlenül kezdi magát érezni. Ez egészen élvezetes is lehet. vagy értelmetlenül motyognak. s ezt közvetett. ha megadjuk nekik azt a figyelmet. Jobb. és nem tudnak felelni. majd ismételjük meg a kérdést. Bohóckodás. hogy választ várunk! Ha felel. várjunk türelmesen! Ha a feszültség jelei kezdenek mutatkozni rajtuk. hogy elutasítanánk. és ahelyett. ha csak annyit mondunk: „óra van”. de csak akkor. ha tehetségesek. hogy ismételje el a választ. kitartásra van szükség. hogy felhívjuk rá a figyelmet. Előfordul. ez bizonytalanságra utal. ne is vegyünk róla tudomást! A zárkózott magatartás. érthető beszédet. A szégyenlős vagy gátlásos tanítvánnyal való munkához türelemre. akkor inkább lemásolják. így próbáljuk rávenni őket. és ha csak lehet. A következő javaslatok a hatékonyabb tanárok nézeteit és más kutatások idevágó eredményeit tükrözik. A legtöbbször azonban idegesítők. hogy elvárjuk tőle a hangos. hogy „hagyd abba a hülyéskedést”. vagy maga válaszol a kérdésre. és csökkentsük minimálisra az őket érő stresszt. Intézzünk hozzájuk egyértelmű kérdéseket. A kérdést kísérjük megfelelő gesztusokkal és mimikával. A helytelen viselkedésről ne vegyünk tudomást. hogy tanáraikat és társaikat bámulatra késztessék. hogy válaszolni készül. s ezt az igényt legjobb tehetségünk szerint ki is kell elégítenünk. ne hívjuk fel rá a figyelmet.  Egyes gyerekeknek nincs elég önbizalmuk ahhoz. még gátlásosabbá válhatnak. és megkönnyíti a diáknak. támogató módon kell gyakorolni. Inkább beszélgessünk velük négyszemközt. zavarók. és ha a „műsorra” elfogadható időben kerül sor. akkor esetleg ezt mondhatjuk: „Jó! Mondd hangosabban. azzal éppen az ellenkező hatást érhetjük el: a gyerekek csak még szégyenlősebbé. amire vágynak. akkor ismételjük meg a kérdést. akkor szó nélkül bámulják a padlót. hogy mások bekiabálják a választ! 151 . hogy ez a „stratégia” beválik. ezzel jelezzük. megszégyenítést. hogy: „Gondolod. hogy hallgasson. vagy adjunk valamilyen segítő végszót! Ne szólítsunk fel másik gyereket. Ugyanakkor a helytelen viselkedést ne jutalmazzuk. szórakoztassák. de bizonytalan. megnevezzük. találgatnak.

valamilyen pozitív reakciót váltsunk ki belőlük. A tanév kezdetétől tegyük világossá. mielőtt befejezhetnék a munkát (Weinstein–Middlestadt. 1979). és adjunk róla visszajelzést a diákoknak! Ha szükséges. vessünk véget a feszültségnek és az ellenállásnak. de mégsem fejezi be.  Vannak diákok. minden diáknak el kell végeznie egy konkrétan meghatározott mennyiségű munkát. Ha szükséges. egyéni vagy kiscsoportos helyzetekben tudunk változtatni. hogy az önálló tanulás során először is a feladatukkal kell elkészülniük. a minimumot. hogy inkább mondják azt. ha túl gyorsan és túl messzire akarunk menni vele. A szóban nem szívesen válaszoló diákoktól kérdezhetünk nonverbális feleletet igénylő kérdéseket. hogy felhívjuk a figyelmüket fejlődésükre. A zárkózott diákokat az aktívabbak arra késztethetik. Fontos. nem reagáló magatartás rögzüljön. hogy ne hagyják abba a próbálkozást! Biztassuk őket azzal. hogy „nem tudom”. Az osztály irányítása II. hogy mi lesz a következménye. hogy mik az elvárásaink az iskolai és a házi feladatokkal kapcsolatban! Magyarázzuk el ezek célját és fontosságát! A füzeteket. amikor csak bólintaniuk. nem adja be azt. Ez világosnak látszik. feladatlapokat szedjük be.4. egyéni tanulásra! Másfajta problémát jelent. Ez nem motivációs. hogy a tanárok gyakran nemcsak hogy nem segítenek. mielőtt még rendszeressé válna. mert nekik még ahhoz is támogatásra és biztatásra van szükségük. de a nehézségekkel küzdő tanulók közül sokan arról számolnak be. A teljes némaságba burkolózó diákok viselkedésén valószínűleg csak lassan. 1992). hogy a kiscsoportos tevékenységekben passzívak maradjanak (Mulryan. A súlyos gátoltságtól vagy az erős szorongástól való megszabaduláshoz idő kell. fejezet. Ne engedjük meg. hogy mikor minek a beadását várjuk. hogy nem értenek valamit. hogy nem tudod?” Ha megengedjük a „nem tudom” használatát. Tisztázzuk. mert nem jönnek rá a megoldásra. amely arra hívja fel a figyelmet. amellyel extra pont szerezhető vagy „lássuk. hogy akkor is megszólaljanak. mielőtt bármi másba kezdenének. amikor nem tudják a választ. amelyért ő a fele­lős. és a gyerek könnyen visszaeshet. A kisebb csoport sem feltétlenül könnyíti meg a kommunikációt. hanem még azelőtt beszedik a füzeteket. Ha a diák nem készíti el a feladatait. segítségre van szükségük. A lassabban haladókkal legyünk türelmesek. és azt is. amikor nem tudják a választ! Sokan habozni fognak. vagy rá kell mutatniuk valamire. mert korábbi tanáraik ilyeneket mondhattak nekik: „Mi az. ha úgynevezett nyitott feladatokat végeznek (például problémameghatáro­ zás. azzal lehetővé tesszük számukra. kitartók. hogy mielőtt tőlük másokhoz fordulnánk. hogy az ellenállás és a tartózkodó. javítsuk. Tudniuk kell. feladatlapokat. ha egy diák képes lenne a feladat megoldására. fejet rázniuk kell. szokásukká váljon! Tanítsuk meg minden tanítványunknak. semmint hallgassanak. ha nem adják be idejében. akik azért nem készítik el a felada­tai­ kat. és kísérjük figyelemmel. hanem tanítási probléma. nyújtsunk egyéni segítséget is! Bár az a legjobb. hogy rájössz-e?”). E módszerek használata nagyobb létszámú csoportban esetleg nehéz lehet. hogy valóban hatékonyan dolgoznak-e! 152 . mielőtt jobban felerősödne. és hogy időt szakítunk a velük való külön. Az ilyen problémát a legjobb megszüntetni.

hogy segítenünk kell ezeket a diákokat abban. állandóan mozognak. amelyekben a diákoknak fontos az a téma. de még ha meg is maradnak ott. és csak nehezen tudnak összpontosítani a tanulásra. hogy kérdezés nélkül válaszoljanak vagy megjegyzéseket tegyenek. hogy feléje forduljanak. Vannak gyerekek. sok gyerek akkor is készít „házi” feladatot. Az esetek mint  Természetesen a házi feladat elkészítése is elsősorban a motiváltsággal függ össze.54 mert nem tudjuk ellenőrizni. 2001. Rief. hogy csak rövid ideig képesek figyelni. (A szerk. javítás módján kell változtatni. himbálóznak. hogy a magyarázat. hogy folyamatosan koncentráljon az órán. DuPaul–Stoner. hogy a diák megfelelően dolgozik-e. 1993). amellyel éppen foglalkoznak. válaszadásra kérni őket.) 54 153 . a kutatók sok szempontból egyetértenek a hatékony kezelés megközelítésében (Barkley. illetve a tanítás során a tanár álljon ezeknek a gyerekeknek a közelében. Aki pedig akkor sem. Úgy is segíthetünk nekik a tanítás nyomon követésében. egyfolytában izegnek-mozognak. és beavatkozásra sincs mód. kérjük. hajlamosak arra. Bender. hogy lyukasórában pótolja. Dolgozzanak gyakrabban számítógépen. hogy a feladatot hol és mikorra fogja pótolni. tartsanak rendet a munkaterületükön. Olyan osztályokban. hogy időről időre tegyék rendbe a füzeteiket. Parker. A felsőbb osztályokban a növendékek álmodozókká válhatnak. gyakran elhagyják a helyüket. Könnyen izgatottá válnak. hogy miként lehet a könnyen kizökkenő diákokat bevonni az órába: ültessük őket a tanár közelébe úgy. de a legtöbb tanulónak nehézséget jelent. akik élénken. hogy a témával összefüggő táblázatokat. 1998. mappáikat. vonja be őket a tevékenységbe. vagy írjanak a táblára! Hasznos sokszor a nevükön szólítani. attól megkövetelhetjük. szinte megállás nélkül. 1997. Azt azonban tudjuk.  Ha nem is állandóan. jegyzeteket készíttetünk velük. hogy beadják-e egyáltalán.A tanár mint szocializációs tényező A házi feladat hiánya már nehezebben megoldható probléma. akkor valószínűleg a nehézség fokozatán vagy az ellenőrzés. A figyelem megőrzésének nehézsége és a magatartásban jelentkező hiperaktivitás gyakran együtt jár. Az alsó tagozatos gyerekeknél ez rendszerint abban mutatkozik meg. azt tartsuk benn a tanítás végén! 55 Ha a házi feladat mulasztása gyakori. (A szerk. hogy a hiperaktivitás természetéről és okairól nagyon eltérők a vélemények. illetve könnyű őket kizökkenteni a munkából. és aki nem készítette el. Ennek három fő eszköze: gyógyszer. például ők mutassanak fel bizonyos szemléltetőeszközöket. Ajánlották. hozzunk létre úgynevezett tanulósarkokat vagy más olyan helyet. Gyakori probléma a hiperaktivitás. figyeljen a feladatokra. ahol zavartalanul lehet tanulni. ha megbeszéljük a gyerekekkel. leghathatósabb és legalaposabban vizsgált terápia a stimuláló gyógyszeres kezelés – amely rendszerint methylphenidat (Ritalin) alkalmazását jelenti. hogy koncentrálásukat megtanulják sikeresebben megfigyelni és kontrollálni. Néhányuknál tartós figyelemzavar tapasztalható. amikor arra senki sem kérte. Annak ellenére. Figyelemzavar és hiperaktivitás. 56 vonjuk be őket az együttműködő tanulásba! A tantermi stratégia vizsgálatában magasabb értékelést kapott tanárok azt is javasolták. mocorgással zavarják társaikat. hogy csak 11–12 éves kortól célszerű elkezdeni a gyerekekkel a számítógép használatát. A legelterjedtebb.) 55   Eredményesebb. a magatartás kezelése és a kognitív viselkedés módosítása. és zajjal. (A szerk. Laub és Braswell (1991) összegyűjtötték a pedagógusok javaslatait arról. 1994.) 56   Kutatók egy csoportja meggyőző érvek alapján bizonyítja.

s ez megnehezíti a pedagógus számára.) 154 . következésképpen nem szükséges gyógyszerrel kezelni. megerősítésen alapuló módszerek alkalmazása ajánlott. Robinson et al. egy 75%-ában ez a hiperaktivitás azonnali és drámai csökkenését. hogyan irányíthatja a figyelmét újra a feladatra. a célokra. tanáraik (és osztálytársaik) nem értik meg. vagy pusztán arról van-e szó. hogy a többi diákhoz képest aktívabb ugyan. Ugyan a kognitív stratégiát alkalmazó képzésük vegyes eredményekkel járt. továbbá a koncentrációt igénylő feladatok lényegesen jobb elvégzését eredményezi. Braswell és Bloomquist (1991) kiadtak egy kézikönyvet. A hiperaktív gyerek tanítására tett javaslatok sok közös vonást mutatnak. hogy bár a stimulánsok csökkentik a hiperaktivitást. A másik tény. (A szerk. Ezek a diákok gyakran számolnak be arról. ez nem jelenti azt. de a megállapítások ígéretesebbek lettek. a cukor és más. Tehát csak részleges gyógyításról beszélhetünk. amely lehűtheti a gyógyszeres kezelés iránti lelkesedésünket. amely a hiperaktív tanulókkal kapcsolatos kognitív magatartásbeli beavatkozás tervezéséhez és megvalósításához ad tanácsokat. fontos. A magatartás kezelésében elsősorban a viselkedésre vonatkozó megállapodások és más. de nem olyan mértékben.4. 1986). megakadályozhatja a helytelen reakciókat. hogy 57   Attention Deficit Hyperactivity Disorder. és emlékeztessük is őket minderre. csökkentése. a gyermekek számára általában. 1998). hogy maguk ellen fordítsanak minket. Mivel a hiperaktív gyerekek sokszor küzdenek figyelemzavarral is. segíthet kialakítani a diákban a jutalom késleltetésének elfogadását. Ugyanakkor két figyelmeztető tényt is figyelembe kell venni. a tanulási motiváció erősítése. a fénycsővilágítás. ahogy hatékonyabb eljárásokat fejlesztettek ki. 2006. Ezek egyikét így fogalmazták meg: „Ne engedjük. a feladatmegoldás lépéseire. Ez azért aggasztó. hogy úgy érzik. Először is drámaian megnőtt a figyelemzavarral és a hiperaktivitás rendellenességével (ADHD) 57 diagnosztizált tanulók száma. és az eredményeket szintetizálták (Mennuti–Freeman–Christner. hogy egy gyereket hiperaktívnak tartunk-e. hogy elfogadja és támogassa őket. és a hiperaktív gyermek számára különösen toxikusnak tartott anyagok kerülése. elutasítják őket. Sok diákot szükségtelenül sorolnak be az „ADHD” kategóriába. Ez az élelmiszer-adalékok. illetve hogy állandóan olyan dolgok elkövetéséért kritizálják őket. 2000. és ezért helytelenül bánjunk velük!” A hiperaktív gyerekek által okozott zavar roppant elkeserítő lehet. hogyan oszthatja be idejét. hogy bár a hiperaktív gyerekek – rövid ideig – gyakran képesek egészen normális figyelemkoncentrációra és önuralomra is.. az élénk színek. A kognitív magatartás kezelése a hiperaktív tanulót megtanítja arra. Az osztály irányítása II. fejezet. a tanulási teljesítményre és a társas magatartásra gyakorolt hatásuk elhanyagolhatóan csekély (Purdie–Hattie–Carroll. illetőleg a személyiség általános intellektuális és morális működésének javítása. hogy állapotát „rendellenességnek” nevezhetnénk. aminek nem is voltak tudatában (Weiss–Hechtman. Miranda–Presentacion. A hiperaktivitással kapcsolatos népszerű irodalom gyakran emleget egy negyedik kezelési módot is. Ehhez kapcsolódó megállapítás még. felesleges gyógyszerelésnek teszik ki őket. Az átfogó megközelítéshez hozzátartozik a tanulási képességek fejlesztése. hogyan koncentrálhat a feladattal kapcsolatos ingerekre. mert nagymértékben szubjektív megítélés kérdése. határozzuk meg a viselkedéssel járó következményeket.. Sajnos (bár nagyszerű lenne az összetett problémára ilyen egyszerű megoldást találni) a kutatások nem támasztják alá ezt az elméletet. hogy tisztán és konkrétan fogalmazzuk meg a viselkedésre vonatkozó célokat. 1999). 2002). és ezzel életre szóló gyógyszerfüggőségbe kerülnek (Panskepp.

emlékeztetéssel segíthetjük őket. hogy méltatlanul bánnak vele. ha a tanár elveszti az önuralmát. hogy kifogásai választ kaptak ugyan. hogy mindent mondjon el. az a megbeszélést esetleg a vádaskodás és cáfolatok hangoztatásává tenné. hogy közösen fogunk velük dolgozni a helyzet javításán! A tantermi stratégia vizsgálatában magasabb értékelést kapott tanárok hangsúlyozták. hogy a diák érezze. és előbb gondolkozunk. mert később úgyis visszatérünk a dologra. Dac. Bármit is mondanak. Hogyan reagáljunk. és ígérjük meg. hogy igyekszünk megváltozni. hacsak nem neheztel rá valamiért. Tudatosítani kell bennük azt is. Bár meglehetősen kellemetlen. hogy az ügyet kézben tartjuk. különösen. 155 . nyugodtan! Ha lehet. míg az ellenszegülőt félrevonjuk egy négyszemközti beszélgetésre! Ha ez nem lehetséges. mielőtt reagálnánk: (1) időt adunk arra. mielőtt cselekednénk. de csendesen. és hogy a hiperaktív viselkedés (különösen. amelyben azt kell megmutatni. (2) a dacos gyermek dühe vagy hősködése valószínűleg félelemmé vagy bűntudattá alakul át ez alatt az idő alatt. Régóta erjedő problémák végre felszínre kerülnek. hogy mennyire fontos ráébreszteni a hiperaktív gyerekeket viselkedésük mibenlétére. illetve annak a tanárra és az osztálytársaikra kifejtett hatására. Az ilyen viták rendszerint azt az érzést keltik a diákban. vagy nem hajlandó megtenni azt. hogy mennyire fontos az önfegyelem fejlesztése. hogy az adott pillanatban sikerül elnyomni az ellenszegülést. amelyen önállóan dolgozhatnak. és nem is ösztönözzük további ellenállásra. Segítsünk megérteniük. vagy nyilvánosan megszégyeníti tanítványát. jutalmazással. Kétféle előny is származhat abból. magatartásunk fejezze ki a törődést. akkor mindig tudnának így dolgozni. Egy diák ritkán száll szembe a tanárával. de ez a hozzáállás hosszú távon ártalmas. fontoljuk meg ennek is a lehetőségét! Mielőtt reagálni kezdenénk gondolataira. és meggátolja a barátságok kialakulását is! Ezután biztosítsuk őket arról. a dacos tanulót viszont nem szégyenítjük meg. Vádaskodás nélkül éreztessük velük. a dac megnyilvánulása álcázott áldás is lehet. ha hibáztunk. és ebben megfelelő utasításokkal. fejezzük ki törődésünket és azt a kívánságunkat. ha egy pillanatra elgondolkozunk. hogy szeretnénk igazságosan bánni velük! Ismerjük el. sőt ijesztőnek találja. Ezért mindenképpen hallgassuk meg azt.  A legtöbb tanár a dacot fenyegetőnek. hogy ne kerüljünk bele egy olyan harcba. a többieknek jelezzük. 1996). hogy nekik rendőrként parancsolgassunk! Ehhez azonban az ő együttműködésük is szükséges. hogy az óra zavarása időt vesz el a tanítástól. hagyjuk. akkor viselkedjünk határozottan. dicsérettel. amit mondani szeretne! Ha arra hivatkozik. „ezt nem ússza meg”. Ezzel lehet. ami a szívét nyomja! Ha pontról pontra próbálnánk válaszolni. akikkel szemben érdemes felülvizsgálni saját szerepünket. Még akár azt is megengedhetjük. hatására oldódik a halmozódó feszültség. Amikor elszánjuk magunkat a cselekvésre. Vannak olyan dacos gyerekek is. hogy a dolgot négyszemközt fogjuk megbeszélni. hogy igazságtalanul bánunk vele. adjunk a többieknek olyan feladatot. amire kérjük? Először is őrizzük meg a nyugalmunkat. hogy a dologgal iskola után fogunk foglalkozni! Hangszínünk. akkor jelentsük ki. A fejlődést új és új közeledéssel. vagy ha nem hajlandó a beszélgetésre. hogy övé legyen az utolsó szó. a tanulás alatti zavaró hatások csökkentésével és a nagyobb mozgáslehetőség biztosításával segíthetjük elő (Brophy. de ne legyen fenyegető! Kijelentésünkkel. de még mindig neki van igaza abban. hogy visszanyerjük az önuralmunkat. Még a nagyon súlyos ellenállás is kezelhető egy vagy két – a fentiekhez hasonló – beszélgetés során. s a diák fogékonyabbá válik egy konstruktív kapcsolat kialakítására.A tanár mint szocializációs tényező „ha nagyon akarnák”. amikor egy diák indulatosan felesel. hogy elsősorban a tanítás a célunk és nem az. ha agresszív) ellenük fordítja társaikat. ki az erősebb! A legtöbb felnőtt természetes reakciója ugyanis a nagy erőt kimutató visszavágás.

Semmi szükség tehát azért haragudni. Természetesen az agresszív diák biztonságáért. A felkészüléshez hozzátartozik az olyan technikák megtanulása. de a többiek is elsők szeretnének lenni. az erőszakos cselekedeteknek azonnal véget kell vetni. akik rendszeresen így viselkednek. akkor őket sem fogják kedvelni. de hangsúlyozzuk a különbséget az indulatuk és viselkedésük között! Ha a dühöt nem látjuk jogosnak. ne tedd másnak! (A szerk. Ezt szavak nélkül is megerősíthetjük a szorítás enyhítésével. hogy az egyik diák azt képzeli magáról. (A szerk. azzal csak a többieket is feldühíti. ha a problémára megoldást keresünk. ha érezzük. hogy a feszültség és düh nem igazolja az agresszív viselkedést. hogy megismerjünk olyan módszereket. a végén mindenki önzőnek fog tartani. feltehetően más szakember segítségére szorulnak. de létjogosultságát nem! („Tudom.4. fejezet. továbbá ha szükséges és lehetséges. 58 végül az iskola tulajdonáért is. hogy az érzelem valódi voltát ugyan elismerjük. hogy értse meg a helyzetet. ebben a helyzetben is. és közöljük vele a viselkedésével kapcsolatos elvárá­   Minden jelenlévő diák ránk van utalva: az agresszív a saját indulatainak kiszolgáltatott. hogy az agresszív tanulók bántalmazzák társaikat. bár a másik félnek feltehetően meg kell mondanunk. hogy a többiek csak akkor fogják tudni. nyugtassuk meg mindkettőjüket. csalnak vagy tönkreteszik a környezetükben lévő tárgyakat. akik durvák. beszéljünk velük külön-külön. Beszélni kell a diákkal. mihelyt megnyugszik. hogy miért mérges. Igyekezzünk lefogni addig. Ezen a ponton beszéljünk sokat. Ha ez nem sikerül. ha így viselkednek. amikor azt szeretnénk. Ha megüti őket. egy másik tanítványunkat küldjünk el segítségért. hogy karjával védekezhessen. de mindenkinek fel kell készülnie ilyen helyzetekre.) 59   A szerzők a bibliai tanácsra utalnak: Amit nem kívánsz magadnak. Hozzátartozik az is. Miközben a verekedő diákot szeretnénk megfékezni. hogy a többiek féljenek tőle. hogy ha ők sem szeretik azokat. vagy kárt tegyenek az iskola tulajdonában. Azok. Fogadjuk el a jogos vagy legalábbis érthető haragot. hogy a két fél közé állunk. hogy ő igazi „kemény fiú”. fizikailag próbáljuk megfékezni a veszélyessé vált gyereket! A legtöbb tanárnak csak ritkán kell így beavatkoznia. amelyeket vészhelyzetben – az igazgatóval. valamint azét. Példákon keresztül mutassuk meg az érzelmek szavakban való kifejezésének értékét. Mint más súlyos probléma esetén. hogy segítünk megoldani a problémát. hogy tartsa magát távol. Segítsünk megérteni az agresszív gyereknek. a többiek neki. de határozottan. mert várnod kell a sorodra. biztosítsuk arról. hogy az agresszív diák felismerje tettei következményeit! Azt általában megértik. fenyegetőzik vagy dührohamot kap. A már szinte megszokásból erőszakoskodóknak meg kell érteniük. és azt akarja. A verekedésnek ne próbáljunk úgy véget vetni.”) Hivatkozzunk az aranyszabályra59. De még ebben az esetben is sokat segíthet a pedagógus. Tegyük fel. ha ez szükséges! Ezzel a verekedést leállítjuk. amint az agresszív viselkedés jelentkezik. A látszólag ok nélküli támadás komolyabb dolog.  Nem engedhetjük meg. más tanárokkal vagy a segítő személyzettel együttműködve – alkalmazni lehet. Ilyenkor a pedagógus elsősorban a többi diák és saját biztonságáért felelős. Ha mindig te akarsz az első lenni. foglalkozni kell vele. akivel kevésbé tudunk szót érteni! Húzzuk vissza ellenfelétől a szíjánál vagy a nadrágja derekánál fogva. A társakra irányuló agresszió. amíg visszanyeri önuralmát! Beszéljünk hozzá halkan. ha elmondja nekik az okait. s nem ütéssel reagálunk. ő esetleg küzd a szabadulásért. hogy az ő ellenállása is enyhül.) 58 156 . Az osztály irányítása II. hogy te akarsz az első lenni. azt beszéljük meg oly módon. amelyekkel az agresszív tanulót meg lehet fékezni és véget lehet vetni a verekedéseknek. Ha ez mégis előfordul. és mindkettőjüket egyszerre próbáljuk visszatartani! Igyekezzük visszafogni az ellenségesebben viselkedőt vagy azt.

vagy hogy azt tanácsolják nekik. amellyel az áldozatot szociális értelemben elszigetelik. és törekedjünk arra. ha a megfélemlítés ismételten előfordul. hogy képtelenek felvenni a „harcot”. Ezt a technikát nem javasoljuk. Az ilyen ember nem boldog. aggodalmaskodók. mert gyakran tapasztalják.. míg végül kiderül róla. Ezzel állapotának fenntartását segítjük elő. s ezzel változásra ösztönözték őket. hogy alulbecsüljék az iskolájukban előforduló durva incidensek számát. segítőkész szerepet kapjon! Az ilyen gyerek ideális olyan emberevő szörny szerepére. az igazgatók hajlamosak arra. A durvaság alatt szóbeli és fizikai agressziót értünk. Az áldozatok általában csekély önbizalommal rendelkező diákok. amelyet egy vagy több diák követ el társai ellen. Olvasásban. Megkövetelték. 1993). ami neki erőssége (cipőfűző megkötése.A tanár mint szocializációs tényező sainkat! Igyekezzünk a problémával úgy megbirkózni. és kontrollálhassa őket. menjenek 157 . amikor ezeknek szemta­núi­vá válnak. hogy fékezzék meg agresszivitásukat. hogy azokat éretlen módon kezelje. hogy a szóban forgó diák is pozitívabb fényben láthassa magát. óvatosak. és arra is készek voltak. hogy nem veszik őket komolyan. csekély empátiával rendelkezik. hanem arra. segédeszköz működtetése. Ugyanakkor ezek a tanárok megtanították neveltjeiket a frusztráció és a konfliktusok hatékonyabb kezelésére. hogy hatalommal rendelkezzen a többiek felett. hogy követelményeiket akár büntetéssel is alátámasszák. Idetartozik az is. Mintegy 15%-uk azonban – agresszorként vagy áldozatként – rendszeresen tapasztalja a durvaság valamilyen formáját (Olweus. Ha valaki túl sokáig marad ebben az állapotban. szerepjátszásban kedves. kézműves. com oldalon található. és rendszeres zaklatássá. valamint a megfelelő és nem megfelelő érzelmek között! A tantermi stratégia vizsgálatának magasabban értékelt tanárai szigorú korlátokat szabtak az agresszív diákoknak. Gyakran maradnak elszigeteltségben. bántalmazássá fajul (Hyman et al. Hudley és Graham (1993) vagy Pepler és Rubin (1991) munkáiban. élvezi. és sok időt fordít arra. Ha arra biztatjuk a diákot. hogy más módon vezesse le agresszióját. és nem valószínű. áldozataitól gyakran vesz el pénzt vagy más értéket. ha másokat bántalmazhat. hogy legyen alkalma pozitív szerepben megjelenni osztálytársai előtt! Segíthet másoknak a tanulásban vagy valamilyen készség elsajátításában. Durvaság elleni programok. gúnyolódás. mert még a velük rokonszenvező osztálytársak is őket okolják azért. és nem tartják őket kívánatos barátnak. hogy felgyülemlett ellenséges indulatait levezesse. azzal csak megerősítjük abban. A krónikusan erőszakos embernek nagy szüksége van arra. Az agresszív tanulókkal kapcsolatos további információ található Goldstein és Conoley (1997). hogy különbséget tudjon tenni az indulatok és a magatartás. és nem igazán kedvelhető. Gyakran ajánlják az ilyen diáknak. A különböző viselkedési problémákkal kapcsolatos információ a www. A gyerekek nem szívesen jelentik a felnőtteknek az erőszakos eseteket. a szándékos kiközösítés. fenyegetés. zenei tevékenység). és osztálytársai is pozitívabban tekintsenek rá! Először is kerüljük a diák megbélyegzését! Ehelyett inkább éreztessük. gyakran vonakodnak közbelépni még akkor is.  A diákok nagy többsége csak ritkán találkozik az agresszióval. amibe beletartozik a csúfolódás. hogy képesek megvédeni magukat. 2006). például bokszoljon egy homokzsákot az osztálytársak ütlegelése helyett. akkor a legkisebb frusztrációra is dührohammal reagáló felnőtt válik belőle. verekedés és lopás. barátságos. hogy minden érzelmet adjon ki magából. Ne arra próbáljuk rávenni a diákot. képes önkontrollja fejlesztésére. művészeti. hogy valamilyen tárgyon vezesse le az indulatait. akitől mindenki retteg. A tanárok. bizonytalanok. ha egyáltalán találkozik vele. hogy valójában aranyszíve van.disciplinehelp. hogy biztosak vagyunk benne.

és ha igen. vállalja értük a felelősséget. el kell sajátítania az „aranyszabályt”. nem fizikai jellegű szankciókat alkalmaznak. amelyekkel lehetővé válik számára a jobb társas alkalmazkodás. mert csak egyre súlyosabb bajba keveredik miatta. valamint azokat a szociális viselkedési és magatartásformákat. és „oldják meg” vele a dolgot. Az ilyen és hasonló események felhívták a tudatosabb figyelmet az erőszakos cselekedetekre. és amelyekkel csökken annak az esélye. továbbá azzal a törekvéssel. iskolai lövöldözésekre. Mindazonáltal a tanárok ma már jobban figyelnek a kegyetlen gúnyolódásokra. A „durvaság az iskolában” címszóra keresve hasznos honlapokhoz juthatunk el. Közülük több Olweus (1993) elméletén alapszik. hogy viselkedése nem válik hasznára. és ne zaklassák őt tovább. valamint az erőszakos diákokkal és az áldozatokkal való kommunikáció technikáit. amely meleg. ahol a felnőttek érdeklődése és érdekeltsége az elfogadhatatlan viselkedésnek szigorú korlátokat szabó magatartással párosul. valamint a szabályok betartásával kezdődik. következetesen nem ellenséges. Szekszárdi Ferencné. Hoover és Oliver (1996).) A „durvaság az iskolában” címszót beütve közel 3000 adatot találunk. Ross (1996). Ha elmondják egy felnőttnek. fejezet. Az áldozatot segítő beavatkozás az erőszakellenes viselkedés normáinak megfogalmazásával. a gyerekeket beszélgetések és szerepjátékok keretében tanítják meg arra. amely hozzájárul a szociális elszigeteltség csökkenéséhez. s ez az erőszakellenes és beavatkozó programok szinte robbanásszerű bevezetéséhez vezetett. kárpótolja áldozatait. Az incidenst követő intézkedések magukba foglalják az arról való gondoskodást. A program tanítja az együttműködő tanulást. ösztönöznek az erőszakos viselkedés szemmel tartására. hogy a felnőttek nem avatkoznak közbe elég gyakran. Az erőszak kezelése a durva viselkedés következményeinek következetes érvényesítésével kezdődik. hogy a diák ismerje el tetteit. vissza erőszakoskodó társukhoz. amelyben nincs helye a durvaságnak. és elszigetelődik társaitól. inkább a lányok között jelentkező megnyilvánulásaira is. (A ford. mint Froschl és munkatársai (1998). amelyekre a kölcsönösen kielégítő társadalmi kapcsolatok épülnek. Ezek a programok javítanak a szünet és az ebédidő alatti felügyelet minőségén. (A szerk. Az osztályban a tanár a diákokkal együtt kidolgozza az agresszió elleni szabályokat. hogy újra áldozattá váljon! Az agresszió miatti aggodalom a figyelmet az olyan fizikai támadások felé fordította. amelyek leggyakrabban a fiúk között mennek végbe. barátságos iskola megteremtését szorgalmazza. hogy mi történt velük.) 60 158 . Amint a tanárok észreveszik az ilyen incidenseket. azzal csak újabb agressziónak teszik ki magukat. Az agresszív tanulónak először meg kell tanulnia. akkor sem hatékonyan.4. Szert kell tennie empátiára is. hogy hogyan szerelhetik le erőszakos társaikat. Az utóbbi években egyre szaporodnak a durvaság elleni oktató és beavatkozó programok. pletykálkodásra és a durvaság más.   Az említett szerzők írásait a „bullying in school” szókapcsolat beütésével találhatjuk meg. tanítsuk meg azoknak a készségeknek a használatára. hogy miként segíthetnek az áldozaton. Segítsük sérelmei feldolgozását. Várhegyi György tanulmányait. mintha egy adott helyzetben előforduló konfliktusról lenne szó. többek között Mihály Ildikó. és hogyan ajánlhatják fel segítségüket az áldozatnak. A diákok úgy érzik. hogy az áldozat ne legyen kitéve megtorlásoknak. kiközösítésre. és alakítsa ki magában az együttérzés készségét. Olweus (1993) és D. Azt is megtanítják.60 Az idevágó irodalomban olyan szerzők művei találhatók. és nem folyamatos zaklatásról. Az osztály irányítása II. és hogy miként alakíthatnak ki közösen olyan környezetet. hogyan kérhetnek felnőttől segítséget.

Az ilyen elemzés mintegy összefüggésbe helyezi magatartását. hogy a tanuló az adott viselkedést produkálta! Lehet. ami megnevetteti őket? Az ilyen típusú információ hasznos támpontot adhat a magatartás megértéséhez. A tanár jogosan tiltja meg a zavaró vagy idegesítő szokásokat. meg kell találnunk a magyarázatát annak. hogy nem őt magát utasítom el. ha a kifogásolt viselkedés az erkölccsel nem ellenkezik. egyszerűen ragaszkodjunk hozzá. gyanakvás. hogy mi mit tettünk közvetlenül azelőtt. vagy hogy azt higgye. csupán iskolai szabályokkal. Azt is gondosan vizsgáljuk meg. a jó ízlés törvényeivel vagy az egyéni ízléssel ütközik. s a folyamat során ki kell alakítanunk a sikeres bánásmódot. hogy a diák hagyjon fel vele (a kérést természetesen indokoljuk meg)! Vegyük figyelembe. de sokféleképpen megnyilvánuló tendenciáról (agresszió. a tapintat. valamint a mentális és érzelmi zavarok jelei. lényegében negatív megközelítéseket is elkerüljük. hogy milyen körülmények között jelentkezik az adott viselkedés! Tartós vagy csak újabban jelentkező problémáról van szó? Köthető-e a tünet megjelenése valamilyen adott napszakhoz. de nem szabad rosszabbnak beállítania azokat. orrpiszkálás).A problematikus viselkedés elemzése A problematikus viselkedés elemzése A problematikus viselkedés sok megjelenési formájáról nem esett szó ebben a fejezetben. hogy igazságtalanul bántunk vele. a tanár provokálása. pusztán azért. mi az. vajon mit mondanak róla? Ha nem a megfelelő alkalommal nevetnek. és a diák nem tud elfogadható magyarázatot adni viselkedésére. amely nagyjából azonos módon ismétlődik újra meg újra (maszturbálás. szociális konvenciókkal. Ezzel az olyan. mint amilyenek. köpködés. amelyen a tanuló elvesztett egy versenyt)? Az ilyen tények rámutathatnak a reakciót kiváltó eseményekre. hogy a felszíni viselkedés a mélyebb probléma megjelenési formája lehet. mert esetleg úgy érezhette. vagy azt képzeli. gondos megfigyelésre van szükség. szadista humor)? Van-e felismerhető séma? Mire gyanakszik például a gyermek? Arra. Valamilyen szokásról van szó. hogy a diák miért viselkedik így. hogy kibeszélik. hogy a többiek kipécézik vagy becsapják? Ha azt hiszi. mint a „megfogalmazzuk a problémát. hogy társai a háta mögött beszélnek róla. valami nagy baj van vele. a velük való beszélgetéssel! Mit jelent a viselkedésük? Miért tesznek így? Ne feledjük. csak a kérését?” 159 . Mit jelent a problematikus viselkedés? A téma megközelítését kezdjük az érintettek megfigyelésével. Ha súlyosabb problémáról van szó. s hogy a tünet nem olyan fontos. a gyerekek bántalmazásának. hogy hagyja abba a duzzogást?” Egyben közelebb kerülünk a diagnózishoz és a probléma kezeléséhez: „Hogyan tudnám megértetni Lynnel. mint a kiváltó ok. a hét egy bizonyos napjához (mondjuk dolgozatíráshoz vagy olyan alkalomhoz. mit gondol. Amikor ilyen tünetekkel találkozunk. Ezek közé tartozik például a tanárt idegesítő vagy a visszataszító viselkedés. hogy mi magunk váltottuk ki a reakciót. de nem teszünk ellene semmit” jellegű gondolkodás: „Hogy tudnám rávenni Lynnt. Amennyiben elszigetelt s nem összetett viselkedési problémáról van szó. hogy tanítványában bűntudatot ébresszen. Jegyezzük meg. és segíthet a mögötte húzódó okok azonosításában. Ezt a tünet pontosabb leírásával kezdhetjük. vagy általánosabb.

hogy a diák látja: törődünk vele. lehet. az a célunk. hogyan tehetjük ezt. nem pedig az. segítő információkat! Ha a beszélgetés áttörést hoz. akkor is elértük. jobb tanulási teljesítményhez vezet. hogy az ilyen beszélgetés során stressztényezőkre derül fény (a szülők válófélben vannak. s ezért nehéz magyarázatot adniuk. Akár így van. elvárjuk tőlük. hogy csak megfenyegetik vagy megbüntetik a gyereküket. A szülők valószínűleg szégyellik magukat gyermekük problémái miatt. és kérdezzük meg a szülőket. jó. tisztázzuk elvárásainkat. hogy a probléma megoldására. hogy örültünk a lehetőségnek. Például kezdhetjük a beszélgetést így: „Kicsit aggódom Sarah miatt. Ezek segítségével összefüggéseiben tudjuk látni a gyermek iskolai viselkedését. A szülők és más felnőttek bevonása Ha a gyerekek nem hajlandók együttműködni az elfogadható megoldások keresésében. és dolgozzunk ki konkrét lépéseket! Ha a probléma nem igényel semmilyen intézkedést. Ne is várjuk ezt el tőlük! Inkább keressük a hasznos. fejezzük be a beszélgetést azzal. az iskolához való pozitívabb hozzáálláshoz. és szívesen segítünk. hogy a dolog az ő hibájukból történik. Ha mégsem. fejezet. ha a diák tudatja velünk. A megbeszélés megszervezése A legegyszerűbb és gyakran a legkönnyebb módja egy diák megértésének. vagy közvetett módon így kiált segítségért. akár nem. hogy sikeresen kezelje ezeket a problémákat. („Sarah. hogy a szülők konstruktív szerepet vállaljanak. Amikor a szülőkhöz fordulunk. az iskolavezetés. úgy tudom. hogy mit kellene tennünk. és ne a vádaskodásra koncentráljon. hogy „tegyenek valamit”. A szülőkkel közös problémamegoldásra év elejétől készüljünk fel. valami valóban lezárult. a családban haláleset történt. a tanárnak valószínűleg be kell vonnia a szülőket. hogy neki is könnyebben ki tudjuk fejezni aggodalmunkat. Az osztály irányítása II. illetve egy tanár kolléga segítségét kell kérnie. vagy valaki súlyos beteg stb. alakítsuk ki velük az együttműködő. hogy vádaskodjunk. hogy miért is viselkednek úgy. Van úgy. vagy éppen problematikus viselkedésével próbálja elűzni a félelmet. Azt hiszem. Mondjuk el megfigyeléseinket. s ezt szeretném megosztani önökkel. ha azt akarja. Ha úgy érzik.4. hogy otthon észleltek-e hasonló problémát! Előfordul. ahogyan viselkednek.). beteg a testvéred. hogy érezze. hogy a feladataidat igyekeznél elvégezni?”) A szülők puszta informálása nem segít. elfogadó kapcsolatot! A család bevonása a gyerekek oktatásába kevesebb hiányzáshoz. az iskolapszichológus. lehetőleg olyasvalakivel történjen. félnek is a tanárral való interakciótól. vagy még nem elég világos.” Ezután folytassuk a diák viselkedésének tárgyilagos leírásával. és kérjünk rá magyarázatot! A gyerekek legtöbbször nincsenek egészen tisztában azzal. vagy a szociális gondozó.) Az ilyen tények ismerete segít abban. ha viselkedését magánbeszélgetés keretében tárgyaljuk meg vele. hogy megoldást keressünk a problémára. hogy ezen gondolkozol ahelyett. a pedagógus dolga az. Ha a viselkedés zavaró. A probléma megbeszélése egy segítségnyújtásra alkalmas személlyel. ha együttműködünk. és segíteni szeretnénk neki. A megbeszélést fejezzük be úgy. vagy ha kitartóan nem teljesítik kötelességüket. fejezzük ki a magatartása felett érzett aggodalmunkat. aki ismeri a helyzetet és az osztályt. s ezzel elintézettnek 160 . akkor segíteni tudunk neki abban. a nevelési tanácsadó. (Például a félelem köti le a figyelmét. mert úgy gondolják.

ha a szülő semmit sem tehet. Továbbra is foglalkozom vele. valamint az ellenséges tanárral is. és tudatni fogom önökkel. majd számoljunk be gyermekükkel kapcsolatos megfigyeléseinkről. amelynek keretében a helytelenül viselkedő neve felkerül a táblára. ami segítheti a probléma megértését! Ha felmerül valamilyen terv a teendőket illetően. hogyan segíthetik őt. hogy olyan magatartásszabályokat fogalmazzanak meg. hogy tőlük mit várunk. és kérdezzük meg. de közben súlyosan megsérti az érdekeiket. s gondoskodjanak is azok megvalósításáról. zárjuk le a beszélgetést! („Örülök. amelyek kimondják. A leggyakrabban használt büntetés egy olyan rendszer. a pozitív elvárásokkal kapcsolatos alapelveket nagyon sok szülő megsérti. Az iskola és az otthon közötti kapcsolat kialakítására. keressenek meg!”) Az ilyen beszélgetésekről a szülőknek úgy kell távozniuk. Ezért tegyünk javaslatokat arra. mit mondjanak a gyereknek. Ha főként informálódás céljából kívánunk beszélni a szülőkkel.   Más tapasztalat szerint a racionális érvelés nem segít. s ha szükséges. vagy fokozatosan súlyosbodó büntetésekben részesülnek. amikor gyermeke problémáival küzd. és hogy az önbizalommal. törekedjünk átformálni a hatékony gyereknevelésről alkotott nézeteiket! 61 Kiváltképp fontos azt képviselni. olyan elveket hangsúlyozunk. illetve az elfogadhatatlan viselkedés. hogy mindezt ki tudják-e egészíteni valamivel. fenntartására és fejlesztésére vonatkozó stratégiákkal kapcsolatos információ található S. McCaslin és Good (1996) vagy Weinstein és Mignano (1993) műveiben. vagy jelentkezniük kell az igazgatónál. Most már jobban meg tudom érteni őt. A legjelentősebbek közül háromról szeretnénk szólni. beszéljük meg a szülőkkel. Ha a tanár bánásmódja segít a gyereken. aki ugyan ráveszi a diákokat a betartásukra. amelyek lehetővé teszik számukra a sikeres tanítást. és ezeket jutalmazó és büntető rendszerhez is kötik. hogy alkalmunk nyílt Ramonról beszélgetni. hogy mi az elfogadható. Az ajánlott módszerek a sajátos elvárások kialakítását. A tanítás után bent tartják őket. A magabiztos tanár ezek szerint szemben áll az engedékeny tanárral. hogy a szülő a tanár magatartását kísérli meg alkalmazni. majd ezek megfogalmazását jelentik olyan szabályok formájában. például levelet küldenek a szüleiknek. kiküldik őket az osztályból. Az osztályirányítás más megközelítései Az osztályirányítás feladatát eklektikusan közelítjük meg. akkor van esély arra. ami fontos lehet. (A szerk. és azt is tudniuk kell. Ha közben esetleg bármi történik. ezt mondjuk el nekik is. a magabiztos fegyelmezésről. ha egyáltalán várunk valamit. Ez az elmélet hangsúlyozza a tanárok jogát ahhoz.Az osztályirányítás más megközelítései is tekintik a dolgot. amelyeket több elméletből gyűjtöttünk össze. Hoffman (1991). hogy tudják. hogyan haladunk. és egyezzünk meg a részletekben! Abban az esetben. hogy a büntetést csakis végső esetben használják. a feltételeket megszabó szerződésről és a kognitív magatartás megváltoztatásáról.) 61 161 . és cégük szponzorált képzésekkel népszerűsíti. kérem. A magabiztos fegyelmezés A magabiztos fegyelmezés elméletét Lee és Marlene Canter (2002) fejlesztették ki. és ha a rendzavarás megismétlődik. Kauffman és munkatársai (1993). aki nem képes elérni a szabályok betartását. azt a neve mellett jelölik.

A szerzők ezt kevésbé tartják kívánatosnak. fejezet. bár a megfogalmazást segíti. Render. hogy elnyerjék a feltételekhez kötött jutalmat. Ahogy egyre sikeresebben képes uralkodni magán. Curwin és Mendler (1988b) a magabiztos fegyelmezést az engedelmességi modell példájának tartja. Az osztály irányítása II. elmagyarázzuk a szabályok mellett szóló érveket és azt. valamint a vezetést kézben tartó tanár határozottsága. Ezzel együtt elméletük továbbra is megőrzi lényegi vonásait. tehát alkalmazása kevésbé kívánatos az alább következő – számos kutatócsoport által ismételten egybevágó eredményekkel alátámasztott – megközelítésnél.4. amikor tanítványai figyelnek. hogy egy bizonyos mennyiségű feladatot egy bizonyos megadott szinten kell teljesítenie.). A legnagyobb jutalmat az a magatartás kapja. Például egy bizonyos szintű teljesítmény – ami az adott tanulótól kitartó munkát igényel – szükséges az „A” minősítés62 eléréséhez. o. Ha nem így viselkednek. amelynek célja a felelősség kialakítása önmagunk belülről jövő irányításáért. Mégis úgy véljük. hogy a megbeszélt jutalomban részesüljön. mint az eklektikusabban kialakított programok. elvégzik feladataikat. míg az alacsonyabb osztályzatokhoz arányosan kevesebb követelmény teljesítése is elég. 1990. A Canter szerzőpáros a módszer hatékonyságát nem ellenőrizte rendszeres kutatásokkal. a szabályokat betartják. a kevésbé elfogadható viselkedés kisebb jutalommal jár. s ezért véleményünk szerint kevésbé hasznos. A magabiztos fegyelmezési megközelítés számos aspektusa értékes. (A szerk. Padilla–Krank. amely szerint az erőviszonyokon alapuló módszerekkel kényszerítik a tanulókat alkalmazkodásra. mit kell tenniük ahhoz. további – a jobb magaviseletet megkövetelő – egyezségeket is köthetünk. Ennek megfelelően ahelyett. vagy hogy valamilyen konkrét módon kell javítania az órai magaviseletén ahhoz. ami az adott gyermektől az adott időben elvárható. Emellett az elméletet számos kritikusa elvi alapokon ellenezte is. Ebbe beletartozik a lehetséges alternatívák megbeszélése. s előnyben részesítik a felelősség modelljét. 1989). nem kapnak megerősítést. akik nem ismernek stratégiákat a problematikus tanulókkal való bánásmódra. a rendelkezésünkre álló néhány vizsgálat pedig nem támasztja alá a hatékonyságára vonatkozó állításokat (Emmer–Aussiker. A megállapodás lehet pusztán szóbeli. amelyet szabályokkal és következményekkel érvényesít” (82.) 162 . az egyetértésben létrehozott egyezség. Ebben a folyamatban a diákok aktívabb szerephez jutnak. amely konkrétan kimondja. hogy miként lehet segíteni a gyereknek a házi feladat elkészítésében. ha a feltételeket megszabó szerződések elméletét alkalmazzuk. továbbá útmutatást adtak arra nézve. hogy ez a megközelítés túlságosan nagy hangsúlyt fektet a fenyegetésre és a büntetésre. hogy melyek egy adott magatartás természetes következményei. ha a diák leírja a részleteket. Feltételeket megszabó szerződések A tanár olyankor tud megerősítést nyújtani. hogy fenyegetést és büntetést alkalmaznánk. Az egyezségben szerepelhet. A kritikára való reagálásként Canterék bővítették a programot a tanévkezdésre és a szülőkkel való együttműködésre vonatkozó anyaggal is. 62   Az USA értékelési rendszerében a legjobb minősítés. mint a viselkedésmódosítás alkalmazása. A magatartás javítására vonatkozó megállapodások hasonló elvek alapján készíthetők el. A viselkedésre vonatkozó egyértelmű elvárások kialakításának és azok közlésének hangsúlyozott elsajátítása például kimondottan hasznos lehet a kevesebb önbizalommal rendelkező tanárok vagy azok számára. McDaniel (1981) elemzése szerint a magabiztos fegyelmezés „nem sokkal több.

mert a jutalmak és azok között a viselkedések között. és be kell fejeznie vagy ki kell javítania. A feltételek megszabása oly módon. amelyeket aztán jutalomra lehet „költeni”. hogy mind a négy példa hasonló: a tanár jutalmat kínál annak érdekében. Mindenki kap valamit. finomságokat vagy az egyéb. aki elsőnek készíti el a délutáni matematikafeladatokat. azok valamilyen édességet kapnak. nincs egyértelmű kapcsolat. hogy mennyire népszerűek. mert Skinner tanár úr nem veszi észre. A kínálat vagy az árak időnkénti változtatása változatosságot biztosít.) 163 . Előfordul. hogy javítsa a gyerekek teljesítményét. Egyesek többet. elég nagy az eshetősége annak. hogy valóban erősítsék a kívánatos viselkedést. Caries tanár úr úgy igyekszik elérni. amelyekért jutalmat „vásárolhatnak” maguknak. ha a diákok változatos és vonzó jutalmakat kapnak.Az osztályirányítás más megközelítései A feltételhez kötött egyezségek rendszerint akkor működnek a legjobban. 3. Megfelelő idő eltelte után körbejár. s a diákok csak akkor kapják meg ezeket. Ezt a napot „fizetésnapnak” hívja. hogy ki mit érdemel. (A szerk. A feladataikat befejező diákok zsetonokat kapnak. Skinner tanár úr minden péntek délután finomságokat oszt ki a gyerekek között. Növendékei így azt 63   Lásd a 3. akár nem. Az ilyen „megerősítő menü” a tanulási központokban magába foglalhatja az ehető jutalmakat63. miért? Ha nem. Bizonyos konkrét viselkedésformák vagy egy feladat elfogadható elvégzése bizonyos számú pontok szerzését teszi lehetővé. vagy részt vehetnek a tanulást gazdagító tevékenységekben. hogy ki mennyire érdekes jutalmat kap – a tanár rendszertelen észlelésein és esendő memóriáján múlik. Elemezze az alábbi négy példát. akár dolgozott. miért nem? 1. hibátlan munkát adnak be. anyagi jellegű jutalmakat. hogy a tanárnő jutalmai kitartó és gondos tanuláshoz vezetnek. A legnépszerűbbek egyszersmind a legdrágábbak is. hogy mindenki kapjon valamit. Vonzó jutalomtárgyai vannak. de idetartozik az is. amelyek azt sugallják. jóval nehezebb feladat. és a „díjak” közti különbség – az. amelyeket erősíteni szeretne. hogy mostantól fogva az tisztíthatja meg a radírokat. hogy csak Bussey tanárnő lesz sikeres. akiknek a padja rendben van. hogy minden gyerek el tudja végezni a számára kiadott feladatot. máskor a jutalomnak nincsen kellő megerősítő hatása. hogy nem sikerül megfelelő feltételeket szabni. és mindenkit megdicsér. és kiosztja az édességet azoknak. 4. ha teljesen kész. amikor odaadja nekik a jutalmat. fejezet 5. hogy időzhetnek a tanulmányi sarkokban. Vannak azonban olyan finom eltérések. Feltételezve. nem pedig objektív bizonyítékokon vagy a diákok erőfeszítésein. A jutalmak „ára” függhet a vonzerejüktől vagy attól. Bussey tanárnő feltételeket megszabó szerződéseket alkalmaz. A munkának hibátlannak kell lennie. ezzel kívánja motiválni őket a munkára. de a legkívánatosabb dolgokat a hét legjobban tanuló diákjainak osztja ki. Calvin tanárnő bejelenti. mások kevesebbet kapnak. játszhatnak vagy beszélgethetnek barátaikkal. mint amilyennek látszik. hogy a diákok szép rendet tartsanak a padjukban. 2. Ha valaki befejezetlen vagy rosszul megoldott feladatot ad be. lábjegyzetét. elmehetnek a könyvtárba. Odafigyel. vissza kell vinnie a helyére. A felszínes szemlélő azt mondhatná. Skinner tanár úr erőfeszítéseit nem fogja siker koronázni. hogy időnként (teljesen kiszámíthatatlanul) bejelenti: akik szép rendet tesznek. amelyek a magatartás-változtatásra tett különböző kísérle teket mutatják be! Vajon sikeresek lehetnek-e? Ha igen. hogy egyes jutalmakkal túlságosan elteljenek a gyerekek. és megelőzi.

csak azok a diákok részesülhetnek jutalomban. hogy kitartóan dolgozzanak. az jutalmat kap”. hogy a beszámoló és a jutalom között nincs összefüggés. amelynek vonzereje feltehetően hamar elmúlik. hogy elsőként legyenek készen a munkájukkal. Az osztály irányítása II. Végezetül pedig csak néhányukat motivál annak a lehetősége. Ezek a példák illusztrálnak néhányat azok közül a buktatók közül. Ha például elérjük. Ezenkívül ha saját szavaikkal fogalmazzák meg az egyezséget. hogy jutalomosztás következik. akik elég gyorsak ahhoz. A megfelelő feltételek lefektetése és az elérhető jutalommal való eltelés állandó problémát jelent. amikor a diákok tudják. nem pedig homályosan megfogalmazott könnyű célokról van szó (Rosswork. amilyet pillanatnyilag mindketten elfogadhatónak tartanak. hogy „aki mindig rendbe teszi a padját. Először is az erőfeszítést és a teljesítményt kellene jutalmaznia. fejezet. amelyek a feltételeket megszabó szerződések alkalmazásával járhatnak. Ha jól megtanítjuk nekik. még akkor is. hogy ezek az elemek önmagukban is fontos szerepet töltenek be. a megállapodás megfogalmazhatja az olyan szintű javulás jutalmazását. hogy meglássák a viselkedésük és annak következményei közti összefüggéseket. nem a gyorsaságot. hogy megtisztíthatja a radírokat. azt annak is érezzék. hogy egyszerűen megmondanánk a diákoknak. amikor Caries tanár úr szól. s ennek három oka is van. az jutalmat kap”. A megállapodások emellett a jutalmak közötti választás lehetőségét is kínálják a gyerekeknek.4. amikor ezért nem várható jutalom. azzal javítható a teljesítményük. amelyek függetlenek a megerősítések hatásától. 1977). ezért ez a trükk csak keveseket fog motiválni közülük. hogy amit megerősítésnek szánunk. Másodszor. de ezek kiosztása mindig előre bejelentett módon történik. hogy megállapodnak a kötelezettségekben és a jutalmakban. fogják megtanulni. hogy mi a feladatuk. akkor vállalásaik valószínűleg tartalmasabbak lesznek. akkor a diákok képesek elsajátítani saját viselkedésük megfigyelését. bemutatjuk nekik a folyamatot. 1988). viselkedésükről. Caries tanár úr sem lesz sikeres. A módszer hatékony alkalmazása segíti a diákokat. A kognitív magatartás megváltoztatása A célkitűzésekkel. hanem az. Az egyezségek a tanár és a diák együttműködésére épülnek abban. ha naplót vezetnek tanulási szokásaikról. Hughes. hogy „akinek mindennap rendben van a padja. hogy mit tegyenek. Ha a tökéletes tanulmányi teljesítmény elvárása az adott pillanatban nem reális. csak éppen jelenleg nem elég motiváltak ahhoz. hogy a gyerekek akkor is rendet akarjanak tartani a padjukban. Ennél is nagyobb hatása van. következésképpen biztosítják. Calvin tanárnő módszere szinte egészen biztosan kudarcra ítélt. Ahelyett. akkor az elvégzésére is képesek. Calvin tanárnő gyenge megerősítést kínál. főként ha konkrét és nehéz. Az egyezségek különösen hasznosak az olyan helyzetekben. Ennek során nemcsak a fizikai mozdulatsorokat ves- 164 . A jutalmazás összefügg a kívánatos viselkedéssel. amelyek verbálisan kifejezett. amelyet aztán hatékonyabban tudnak szabályozni (J. mintegy kizárja a jutalom ösztönző hatását arra. és ha erre elszánják magukat. önmegfigyeléssel és a feltételeket megszabó szerződések más kognitív elemeivel kapcsolatos tapasztalat azt mutatja. hogy a diákok az elvégzett munka mennyiségére vonatkozóan célokat tűzzenek ki maguknak. Az összefüggés tehát nem az. Miután a tanár mindig előre bejelenti. önmagunknak szóló utasításokkal kombinálják a példamutatást. Az önszabályozó készségeket a kognitív magatartás megváltoztatására vonatkozó technikákkal tanítjuk. ha az édességeknek örülnek.

amint dühöt kiváltó helyzetbe kerül. 1993). s ezekre keresik a választ: „Mi az én problémám?”. ne pedig beletörődéssel. hogy a diákot igyekeznek megtanítani uralkodni magán. „Használom-e a tervemet?” és „Hogyan oldottam meg?” A „gondolkodj hangosan” technikák egy egész osztállyal is használhatók. Ennek egyik egyszerű példája a Robin. emlékeztetve magukat például arra. Ezzel birtokába jut egy eszköznek. az agresszív gyerekeknek. mert túl hamar válaszoltak: rögtön az első jónak tűnő megoldást választották ahelyett. Ennek során négy alapvető kérdést tesznek fel maguknak. önmegfigyelésre és önmaguk megerősítésére kell koncentrálniuk. A sok kudarcot átélt gyerekeknek megtanították a megbirkózást vele. „Hogyan oldhatom meg?”. hogy milyen gondolatokra. miközben fokozatosan enyhül benne a feszültség. hogy ha valamiért feldúlt. Miközben a bemutató személyek „hangosan gondolkodtak” a feladat végrehajtása közben. hogy konstruktív megoldásokon gondolkozzon. amelyeket nem vesznek azonnal észre.Az osztályirányítás más megközelítései szük végig. akkor vegye fel a teknősbékapózt. hunyja be a szemét. hogy az első jónak tűnő válasznál maradjanak. A kognitív magatartás-módosítást alkalmazó megközelítések közös vonása. önmaguknak szóló utasításokra. amelyek az adott tevékenységet irányítják.) 165 . akikkel kiscsoportokban foglalkozunk. és szorítsa ökölbe a kezét. és így tovább. hogy bárkit könnyen becsaphatnak az olyan apró részletek közötti különbségek. hogy miként foghatnak gondosan az iskolai feladatokhoz. hogy előtte gondosan megvizsgálták volna az összes lehetőséget. Maga a teknőspozíció lényegében csak egy trükk. Ehhez modellezést és az önmagunknak szóló utasítások verbális megjelenítését használták. és ellenálltak a kísértésnek. lehetővé válik számára. Schneider és Dolnick (1976) által tanított „teknősbéka” technika: a tanár megtanítja az agresszív gyereket. Ennek a megközelítésnek a további variációit is használták arra. hogy minden lehetőséget megvizsgáljanak. Gátolni tudja a helytelen viselkedést. külön figyeltek arra. Meichenbaum és Goodman (1971) eredetileg olyan diákokkal használta ezt a technikát. és konstruktív alternatívákon kezd gondolkozni. 64 65   Párosítást kívánó feladat például: „Kösd össze az országok nevét fővárosuk nevével!” (A szerk. hogy meg tudjanak birkózni bizonyos társas problémákkal. hogy megtanulja késleltetni impulzív reakcióit. amelyet rögtön használhat. Szociálisan elszigetelt gyerekeknek segítettek vele megtanulni a kezdeményezést.)   Think Aloud (A ford. de talán leghasznosabbak az impulzív és agresszív gyerekekkel. ha ezt kipróbálom?” Emellett figyelemmel tudják kísérni saját szereplésüket a feladat során: „Mit tehetek ezután?”.” „Nézzük. hogy miként uralhatják haragjukat. ami csak eszembe juthat!” S végül önmaguk megerősítésében is segítettek: „Egész jól megoldottam ezt a dolgot!” Camp és Bash (1981) „Gondolkodj hangosan”65 nevű programja tantervre alapozva segíti a diákokat saját kognitív készségeiket alkalmazni ahhoz. „Mi lesz. hogy legyen alkalmuk gondolkozni cselekvés előtt: „Milyen tervekkel próbálkozhatok?”. és hogy ésszerű tervezéssel és döntéssel hatékonyan kezelje a frusztráló helyzeteket (Forman. az a fontos. és hogyan reagálhatnak hatékonyabban a frusztráló élményekre. akik a párosítást64 igénylő feladatoknál gyakran hibáztak. hanem elmondjuk. s hogy a hibákra problémamegoldó erőfeszítésekkel reagáljanak. megtettem-e mindent. Douglas és munkatársai (1976) megtanították a hiperaktív tanulóknak. „Eddig jól csináltam?” A hibák ellenőrzésére és javítására ilyen példákat adtak: „Nahát. hibáztam – kijavítom. fektesse fejét arccal lefelé a padra. amelyeket úgy terveztek meg. hogy kreatívabb problémamegoldást tanítsanak a diákoknak.

hogy ezt miként tegyék.. Ha csak egyszerűen megadunk egy magyarázatot. Ha egy ideig nem járhatnak iskolába. A stratégiatanítás leghatékonyabb formája a modellezés és az önmagunknak szóló utasítások verbális kifejezésének kombinálása. A szociális képességeket fejlesztő tréningprogramok olyan stratégiákat tanítanak. Lehet. de ha a család nem képes vagy nem hajlandó megfizetni a szakembereknek járó magas óradíjat. Vannak olyan nehéz diákok. Walker (1987). és a tananyagot sem tudjuk megfelelően tanítani. Az osztályban való alkalmazásról lásd: Cartledge–Milburn (1995). ha „magában beszélne”. de nem azonnal. Matson–Ollendick (1988). Sajnos azokat a külső forrásokat. Zaragoza–Vaughn–McIntosh. hogy kezeljék azt jobban. Ezek segítségével megtanulják a társas interakciók minőségének javítását és a problémák megoldását. akkor nem tudunk velük sikeresen foglalkozni. Az osztály irányítása II. gyakorlati alkalmazást igénylő feladatok következnek. amelyekkel hatékonyan megoldhatnák az adott helyzetet. (A szerk.. mert a diákok nem ismerik a stratégiákat. akiknek jobb lenne valamilyen átmeneti vagy alternatív iskolába 66 járniuk. Elias–Clabby (1989). Ha egy bizonyos létszámú súlyosan problematikus gyerek van a teremben. miként hangzana ez. a tanárnak nemcsak biztatnia kell a gyerekeket arra. azzal csak jobban elidegenítjük őket. Valamit fel kell adni: vagy a problémának kell csökkennie. hogy néhány hónap múlva sor kerül rájuk.4. a diákok hosszú előjegyzési listára kerülnek. Az ilyen tréning a gyerekek viselkedésének egész széles skáláján javulást eredményezhet (Mennuti et al. fejezet. és nem agresszió általi megoldása. gyakran nem tudjuk elérni. Stratégiatréning. 1999. az együttműködő játék vagy tanulás. Még napjainkban is sok alternatív iskola pusztán elkülöníti a problematikus diákot. amelyeket olyan tehetséges felnőttek oktatnak. 2006. de nem képes hatékonyan bánni vele. továbbá a konfliktusok egyezkedésen alapuló. hogy tudja. azt előbb át kell alakítania. majd szerepjáték és az egyéb. akik komolyan szeretnének segíteni a gyerekeknek abban. akik a kognitív magatartás-módosításon kívülre helyezték tevékenységüket. igényeinek megfelelően. A terápiás kezelések általában elérhetők. Egy időben a nagyon alacsony elvárásokkal függött össze az alternatív iskolába való továbbításuk: egyszerűen „megszabadultak” tőlük. a hozzáférhetők pedig sokszor nem sikeresek. és részesülnek a kezelésben. Az elviselhetetlen elviselése A tanárnak gyakran kell megbirkóznia megoldhatatlan problémákkal. a gondolatokat csak ezután tudja használni viselkedése irányítására.  A mostanában stratégiatréning néven ismertté váló elmélet más megközelítéseit olyan elméleti szakemberek dolgozták ki. vagy szakemberekhez kell fordulni segítségért. A diákok modelleket és útmutatást kapnak. a már megkezdett játékokhoz vagy csoportos tevékenységekhez való csatlakozás. amelyek megfelelő segítséget nyújthatnának. mert ez közvetlenül demonstrálja a folyamatot a diák számára. Valahányszor amiatt következik be egy problematikus viselkedés.) 166 . 66   Magyarországon. 1991). amelyek segítségével könnyebbé válik a társalgás kezdeményezése és fenntartása. és megnehezítjük számukra az iskolába való visszatérést – ha egyáltalán visszatérnek. Léteznek átgondolt átmeneti programok is. hogy fejlődjenek érzelmileg. H. Robinson et al. A stratégiatréning nagy része szociális készségek tanítását foglalja magába. King–Kirschenbaum (1992). hanem meg is kell tanítania. attitűdjeikben és a problémamegoldó készségek terén – tehát hatékonyabban tudjanak működni (erre vonatkozó pozitív példák találhatók Knutson [1998] munkájában).

Ha csak pillanatnyi és nem igazán zavaró dologról van szó. fejezetben leírt megelőző technikák következetes gyakorlása a legtöbb problémát elhárítja. hogy elkerüljék az egész életen át ismétlő kudarcot és szenvedést. hogy mit kellene tenniük. hogy elgondolkozzon a szabályokon és az azok mellett szóló érveken. és számos káros mellékhatással jár. hogy menteni kellene a bőrüket! Addig ne döntsünk. hogy a diákok speciális tanulmányi programokra való átirányítása etikailag mennyire helyes és szakmailag mennyire bölcs. vagy emlékeztessük a szabályokra! Az ilyen jellegű beavatkozásokat szabjuk rövidre. Büntetésre rendszerint nincs szükség. az attól függ. A legtöbb súlyos. hogy milyen viselkedést várunk el. Az ilyen jellegű tájékozódást magánbeszélgetés formájában végezzük. a többi pedig az ebben a fejezetben leírt technikák használatával kezelhető. ha speciális iskolába kerül. és felhívni rá a figyelmet. amíg nem hallgattunk meg mindenkit! A tények birtokában olyan megoldást válasszunk. ki kell kérdeznünk a diákokat. fennakadás okozása nélkül vessünk véget! A rendetlenkedés legtöbb formáját figyelmen kívül hagyhatjuk.Összegzés Következésképpen az. A lehető leggyorsabban és a többieket a lehető legkevésbé zavaró módon vegyük rá őket arra. nincs értelme emiatt megszakítani az aktuális tevékenységet. és esetleg új szabályra vagy egyezségre is szükség lehet. zavaró rendbontás apró viselkedésbeli problémával kezdődik. s a rendbontás oka egyértelmű. ha kitartó támogatást nyújtó kezelést kap a gondos és elszánt tanártól (akit az iskola egyéb személyzete is segít). ne érezzék azt. hogy mielőtt végleg lemond egy tanítványáról. hogy kimaradjanak az iskolából. miszerint a legtöbb rosszul alkalmazkodó gyerek számára az a legjobb. A büntetésnek közvetlen kapcsolatban kell lennie 167 . ezért csak végső eszközként használjuk! Tegyük egyértelművé. akkor nem szükséges kikérdezni a gyerekeket. közvetlen beavatkozásra van szükség. Ugyanakkor igaz marad az állítás. mondjuk meg neki. a fenyegetőzést vagy a noszogatást! Súlyos rendbontás esetén. vagy ha a rendetlenkedés megzavarja a többieket. Ha a diákok tudják. s nem marad az osztályában. és a kisebb problémáknak azonnal. mivel nem hagyott más lehetőséget! A büntetés megfelelő formái közé tartozik a kiváltságok csökkentése. hogy térjenek vissza a produktív munkához! Amikor nem lehetséges a zavarásmentes technikák alkalmazása. Amennyiben a rendbontás hosszabb ideig tart vagy kezd zavaróvá válni. Bizonyos körülmények között még a kompetens és törődő tanár is úgy érezheti. amelyek arra késztetik őt. és megelőzi a megismétlődését! Ehhez tisztázni kell. Ezért arra kérünk mindenkit. és nem vagyunk pontosan tisztában a tényekkel. próbálja a lehető legtovább „elviselni az elviselhetetlent”! ÖSSZEGZÉS A 3. hogy milyen minőségű az adott program. semmint helyes megoldás. vagy a kizárás veszélye fenyegeti őket. hogy néhány diák jobban jár. Azoknak a diákoknak talán ez lehet az egyetlen igazi lehetőség arra. A büntetés sokkal inkább áthidaló. hogy mi lenne a feladata. amely segít a jelenlegi problémán. a csoportból való kizárás és az olyan feladatok elvégzése. ezért állandóan tartsuk szem előtt az osztályt. hogy a diákot ismételten előforduló helytelen magaviselete miatt kell büntetni. és direkt módon koncentráljunk a kívánatos viselkedésre! Kerüljük a kérdezősködést. akkor szólítsuk nevén a rendbontót. akik elég idősek ahhoz.

és gyakorolják. sorolják fel azokat a viselkedésformákat. Olvassa el újra az 1. a feltételeket megszabó szerződések és a kognitív magatartás megváltoztatása. A fejezetben említett általános vizsgálódás és problémamegoldó tevékenység mellett az olyan technikák is alkalmazhatók. és képzeljen el néhány viszonylag enyhe rendbontást. amit mond! 6. amelyet az egyénre szabott kezelés követ. a többiek figyeljenek. Számos viselkedéstípus kezelésére tettünk javaslatot ebben a fejezetben. Olvassa el újra a fejezet elején található négy esettanulmányt. amelyeket ön. s ezért rendkívüli intézkedésekre van szüksége. majd beszéljék meg a szituációt! 5. Az osztály irányítása II. Frank. amit az egyik tanár problematikusnak érez. súlyos zavarral küzd. Miért nem javasolják a szerzők a fizikai büntetés alkalmazását? 67   Pedagógusképző intézmények diákjairól van szó. illetve reagálnának-e egyáltalán? Tanár: Igazad van. a feladatok el nem végzését. osszák ki a tanár és a tanuló szerepét. a másik számára még csak említésre méltónak sem tűnik. vagy feszültté tennék! Gyakorolják. s amelyeket nyíltan.4. hogy a tanuló jóvátehesse hibáját helytelen viselkedésének korrigálásával! Néhány gyermek hosszan fennálló. mikor hihetjük el. a visszahúzódást. Képzelje magát abba a tanítási helyzetbe. a dacot és az agressziót! Ezeknek a problémáknak a kezelését gyakorolják szerepjáték keretében! Adjanak meg egy kitalált helyzetet. a figyelemhiányt. az osztály előtt szeretne kezelni! Mennyiben egyezik az ön felfogása az enyhe rendbontásról csoporttársaiéval?67 Egy több tapasztalattal rendelkező tanár vajon hasonlóan reagálna az ilyen problémákra? Mit gondol. amelyre készül. Hét rövid bekezdésben foglalja össze. amelyet meg szeretne szüntetni. hogyan lehet hatékonyan kezelni a bohóckodást. legyen enyhe és elég rugalmas ahhoz. fejezet. Vizsgálja meg vagy készítsen listát a diákok azon magatartásformáiról. Javasolt tevékenységek és kérdések 1. amelyek a legnagyobb valószínűséggel zavarba hoznák. amelyek valószínűleg feldühítenék. a hiperaktivitást.) 168 . Herb: (Vidáman nyerítve a terem végében) Tanár úr mindig téved! Már sose tudjuk. fejezet esettanulmányait! Melyik tanár a legjobb osztályirányító? Miért? Miként tudott volna még ez a tanár is sikeresebb lenni? 3. (A szerk. tartson a lehető legrövidebb ideig. és keresse meg a módját. a vétséggel. a diákok hogyan éreznének azokkal a magatartásformákkal kapcsolatban. A súlyos problémák gondos megfigyelést és diagnózist igényelnek. Amit tegnap mondtam. Ugyanaz a viselkedés. hogy ezeket miként kezelnék! Ha például nem tetszik a tekintélyüket fenyegető viselkedés. helytelen volt. miként reagálnának rájuk! Ezután a csoport többi tagjával szerepjáték keretében adják elő az adott reakciót! Az alábbi szituációban például hogyan reagálnának. a tanár nem tolerál? Engedékenyebbek lennének-e vagy nem? Miért? 2. mint a magabiztos fegyelmezés. elemezze mindegyiket. miként lehetne javítani az adott helyzeteken! 4.

Milyen lépések segítségével tehetjük hatékonnyá a csoportból való kizárást? Hogyan viselkedjen (konkrétan) a tanár. és a földhöz vágja. hogy Bill Thomas (látszólag minden provokáció nélkül) megragadja Tyrone Johnson fésűjét. hogy mi előzte meg a lökdösődést? 9. hogy milyen szavakat használna! Másképpen viselkedne-e. Hasonlítsa össze fejezetünk „Feltételeket megszabó szerződések” címszava alatt található. Bill és Tyrone taszigálni kezdik egymást. ha nem látta volna. majd újra befogad a csoportba? 8. Mit kellene tennie a tanárnak? Fogalmazza meg konkrétan! Írja le vagy szerepjáték formájában adja elő. amikor egy diákot kizár. a feltételekhez kötött egyezségeket illusztráló négy jelenettel kapcsolatos reakcióit néhány csoporttársa reakcióival! 169 . Egy kilencedik osztályban tanító tanár meglátja.Javasolt tevékenységek és kérdések 7.

nem én voltam. Vera Wise tanárnő egyre jobban aggódik amiatt. hogy a dolognak véget vessünk. hogy az elmúlt hetekben egyre komolyabban és gyakrabban jelentkezik osztályában a feltűnősködő viselkedés. Vera felajánlja. de Vera gyorsan megszabadult tőlük. Jim. Az óra végére Jim és Paul mogorva hangulatba került. hogy legtöbbször ti vagytok a felelősek a rendbontásért. Itt az ideje. ám nem történik semmi. amikor az egyik fiú (Vera nem tudja biztosan. hogy kiderítse. de Vera gyorsan elvágta a vitát. nemcsak arról. A fő bujtogatók neve: Bill. és bezárta a terem ajtaját. s ezért a négy fiú magatartásának megváltoztatására kíván koncentrálni. Daviddel és Paullal óra után beszélni szeretne. hogy telefonon elmagyarázza a fiúk késését. Vera erre azzal reagált. hogy biztosan telefonál. ha bármelyik fiú is kéri. Az osztály irányítása II. Jim: Mondtam már. hogy a munkájukkal törődnének.4. T. hogy erre   Forrás: Engedéllyel átvéve Good. s titeket azért tartottalak benn. az utolsó órában érte el tetőfokát. egy klikk tagjai. de a probléma csak súlyosbodott. Bill és David pedig meglehetősen szégyenlősnek tűnt. és egyben az utolsó egy egész sor esemény között. hogy melyik) valami nagyon obszcén és kínosan zavarba hozó dolgot mondott Marynek. egymás piszkálásában ahelyett. Contemporary educational psychology (5. és hogy majd később megmagyarázza. Jim és Paul kifogásokkal igyekeznek kibújni a megbeszélés alól. mint általában a többi probléma. amely iskolán belül és kívül egyaránt működik. Paul: Így van. J. Jimmel. Vera egyenként már elbeszélgetett a fiúkkal és másokkal is. Az egész megbeszélés során következetesen tartja magát ehhez a kiindulási ponthoz. kiadás). ki tette a megjegyzést. A fiúk megígérik ugyan. 4. David és Paul. mert edzésem van. Minden jog fenntartva © 1995 Pearson Education.1 FÜGGELÉK a negyedik fejezethez Egy problémamegoldó megbeszélés elemzése Az alábbi jelenet számos problémamegoldó alapelvre nyújt példát. hogy az általános problémákról akar beszélni. de ezt elutasítják. Ez a négy fiú az osztályban közel ül egymáshoz. hogy élesen közölte az osztállyal: most aztán tényleg túl messzire mentek. hogy nem ő tette a trágár megjegyzést. A probléma ezen a délutánon. hogy öt perccel a csengetés után készen legyünk. a Maryre tett megjegyzés minősíthetetlen volt. mert füvet kell nyírnom. Ámbár a tanárnő ajánlata abból a szempontból őszinte. és hogy Billel. Ráadásul nem is maradhatok. 68 170 . Néhány osztálytárs megpróbált a közelben maradni. hogy mind a négy fiút látni kívánja. Én sem voltam az. Úgy határozott ugyanis. hogy megváltoznak. és haza kell mennem. fejezet. Egyre több tanuló vesz részt a bolondozásban. hogy miért. s hogy szerinte mind a négy fiú egyformán felelős. A megbeszélés a következőképpen zajlott68: Tanárnő: Ahogy azt az osztályban is mondtam. s nem arra. – Brophy. és az edző megköveteli. A tanárnő először is egyértelművé teszi. Kijelentette. hogy ez az egy eset valójában nem volt olyan súlyos. mert úgy látszik. egy csinos és fizikailag igen fejlett lánynak. amik mostanában történnek. Jim tiltakozni kezdett. hogy mi történt a mai napon. azt is tudja.

valószínűleg nem kerül sor. és nem bújhatsz David mögé. Én általában csak olyankor rosszalkodom. A tanárnő javaslata. Mindannyian.4. Ha nem lettél volna magad is sokszor részese ezeknek a dolgoknak. Ráadásul ő az. ha David belerángat. Nagyon szégyenkezett. akkor szerintem bocsánatot kellene kérned Marytől. Lehet. nyilvános bocsánatkéréstől Mary csak még kínosabban érezné magát. de ennek ellenére minden ment a régiben. és olyan egyezséget kell kötnünk. 171 . igent mondanak. miszerint az obszcén beszéd önmagában most nem annyira lényeges. miszerint Davidnek bocsánatot kellene kérnie. de amint már mondtam. Azt akarom megbeszélni veletek. Jim. amíg olyan eredményre nem jutnak. David meg csak dühösebb lenne.1 Függelék Tanárnő: Először is tisztázzunk néhány dolgot. nagyobb probléma megoldását keresi. és bárki is okozta a kínos helyzetet. hogy addig minden ki benn marad. többet nem fogunk rosszalkodni. de a saját viselkedésedért csakis te vagy a felelős. (David szúrós szemekkel néz rá. s azt is tisztázza. Paul: Hát. ugyanakkor mindenki csak nyerhet. amíg a problémát véglegesen meg nem oldjuk. Mindannyian itt maradunk. felhívom az edzőt. s kísérlet sem történik a nyomon követésére. és megmagyarázom a hiányzásodat. mint a mások jogainak és érzelmeinek a tiszteletben tartása. hogy nem szeretnék. nem akarok erről a mai dologról beszélni. Vera ismételten rámutat. hogy most nem arra kíváncsi. ki sértegette Maryt.) Jim: Hát David volt az. de mindketten itt maradtok. miszerint a súlyosabb problémáról és mind a négy fiúról kíván beszélni. akkor felhívom a szüleidet. amivel elégedett lesz. ez így nem megy. de ez nem elég.) Tanárnő: Jim. Paul. mert sokkal többet vesztek részt az ilyesmiben. valamint hogy a saját viselkedéséért Jim a felelős. ami már hetek óta folyik. ha Vera felhívja az edzőt vagy valamelyik szülőt. és egyértelművé teszi. függetlenül attól. hogy ki volt az. Minden egyes alkalommal megígértétek. s ezzel is megerősíti koráb bi állítását. Ezzel a válasszal egyébként Vera minden további „menekülési” kísérletet is elvág. hogy őt a súlyosabb prob léma érdekli. Alaposabban kell megtárgyalnunk a helyzetet. Egyben azt is teljesen világossá teszi Jim számára. hogy más diákok mit csinálnak. hanem az általánosabb. Már többször elbeszélgettem mindegyikőtökkel. Feltehetően mindkét fiú jól tudja. Sokkal inkább érdekel a súlyosabb probléma megbeszélése és az. ha valóban te voltál. Nem vagyok különösebben kíváncsi arra. de nem szól semmit. Jim most Davidre próbálja kenni a dolgot. (Jim komoran hallgat. ha valamikor a jövőben David mégis rászánja magát a bocsánatkérésre. Egyúttal a tanárnő megint csak minimális időt és figyelmet szán arra az információra. Ez így helyes. Bill pedig ünnepélyesen bólint. hogy többet nem fogtok rendetlenkedni. amíg a dolog végére nem járunk.) David. hogy számos alkalommal Jim szintén „bűnös” volt hasonló rendbontásokban. aki a legtöbbet rendetlenkedik. ha a tanárnő telefonálna. Ha gondolod. mert egy kikényszerített. mint bárki más az osztályból. s amihez mind a négyőtöknek sok köze van. tartozik neki annyival. nem én. (Jim és David rögtön rábólintanak. hogy ezeknek a dolgoknak véget vessünk. megmarad a javaslat szintjén. hogy bocsánatot kér tőle. aki Maryt csúnyán zavarba hozta. Ha szeretnéd. hogy David gyakrabban rendetlenkedik. Mindez összhangban van Vera előbbi állításával is. Ti négyen azért vagytok itt. hogy konkrétan a mai problémáért David volt a felelős. amit el tudok fogadni. Úgyhogy most sajnos már nem tudok hinni a szavatoknak és annyiban hagyni a dolgot. A tanárnő semmit sem veszíthet ezzel a javaslattal. akkor most nem lennél itt.) Tanárnő: Sajnálom. hogy a bajok csak halmozódni fognak. (Paul és Jim egyaránt jelzi.

Azonkívül. Mindössze annyit kérek. Paul most megkísérel bűntudatot kelteni a ta nárnőben azzal. hogy egy iskolában ez a fajta zavaró magatartás nem engedhető meg. miért nem hagytok fel a béna kifogásokkal és ismeritek el. hogy elsősorban tanulni. elismeri. most még úgy állítja be a helyzetet.) Tanárnő: Nem kell válaszolnod a kérdésre. ami hirtelen az eszébe jut. Paul: De egyáltalán. mint amiatt. főként a fiúk szinte mindig visszarettennek attól. hogy 172 . Megpróbáltam vigyázni. Emellett az egész osztályt is zavarjátok. Mindannyian tudjátok a választ. Nagyon jól tudjátok. fejezet. nem természetes az. A tanárnő mindezt úgy teszi. De ti nem dolgoztok. és azonnal elutasítja ezt a látványos érvet. vagyis arról. hogy töltsön néhány napot itt az órákon? Mit gondolsz. de a tanteremben akkor sincs helyük. mert beleviszik a rosszba. ha elhatározzátok magatokat? Paul: Rendben van. A szabály pedig egyértelműen méltányos. mire való ez a nagy felhajtás? A „mocskos” szavak nem fájnak másoknak. mintha Vera valami méltánytalan és természetellenes dolgot kérne számon. és bűntudatot érezni amiatt. Ezen a ponton Jim megint megpróbál kibújni a felelősség alól. ha – tegyük fel – meghívnám édesanyádat. Tanárnő: Tényleg? Na és mi lenne akkor. hogy ugyanúgy beszéljenek édesanyjuk jelenlétében is. Felhozott példája különösen találó. Mary rettenetesen kínos helyzetben volt. és nem esik nehezetekre. Erre a tanárnő válasza a szabály újbóli elismétlése. hogy megengedem a diákoknak. A fiúk feltehetően nagyobb valószínűséggel fognak szégyenkezni. Jim: Hát én nem tehetek róla. Gondolkodás nélkül szoktam mondani mindenfélét. de ez a négy fiú egyfolytában túlkapásokat követ el. és meg is fogtok változni. hanem ami vele társul. viszont ez a gondolkodás nem vesz tudomást a nagyobb összefüggésekről. vagy valaki más belerángat. viszont támadni kezdi Vera kérésének méltányosságát. hogy önmagukban ezekkel a szavakkal nincs semmi baj. hogy Maryt zavarba hozták. akkor jobban tudnál uralkodni magadon? (Jim komor önbizalmat sugárzó arckifejezése hirtelen zavarodott és aggodalmas lesz. egyáltalán nem kívánok tőletek semmi különöset. de ti négyen csak bohóckodtok. hogy ilyenkor az ember visszafogja magát. hogy így megszégyenítsen egy másik embert. hanem maguk a fiúk. Végül Vera még azt is szóba hozza. hogy másokra igyekszik hárítani a felelősséget. és hangos megjegyzéseket tesztek ahelyett. Rámutat. Továbbá leszögezi. Már nem akarja igazolni a helytelen viselkedést. hogy mit jelentenek! Tanárnő: Először is. Mindazonáltal az eddigieket valóban így lehet helyesen jellemezni. de akkor mit kellene tennünk? Csak üljünk ott és fogjuk be a szánkat? Tanárnő: Nem. a fiúk érvelését „béna kifogásnak” nevezi. hogy meg tudtok. az nem maga a szó. ráadásul mindenki tudja. lehet hogy igaz. az édesanyátok közelében biztosan nem használtok ilyen szavakat. a trágárul beszélő diákok. A tanárnő nem vesztegeti az időt. Különben is. hogy gondolatmenetét méltánytalannak próbálja beállítani. és utána halkan beszélgetnétek. Vera ezzel is ügyesen néz szembe. hogy egyértelműen látszik: a pedagógus szabályai méltányosak. A tanárnő emellett hangsúlyozza. Paul most másfelől próbálja megközelíteni a helyzetet. mint egy esetleg elhangzó trágár szó miatt. hogy előbb dolgoznátok a feladatokon. és nem mondja ki. hogy a fiú érvelése egy bizonyos pontig elfogadható. Szóval. Mint például ma is. Végtére is nem ő a felelős a fiúk fe gyelmezéséért. hogy fegyelmezzétek magatokat.4. miszerint sokkal inkább aggódik a diákok egymás iránt kifejezett tisztelete. hogy obszcén szavakat használtak. Ezt a szóváltást Vera némileg élesen zárja le. ahhoz pedig senkinek sincs joga. Ami még ennél is fontosabb. hogy cselekedeteinkért felelősséggel tartozunk. mert vagy David. Ezután hangsúlyozza a még fontosabb elvet. hogy ugyanúgy kövessétek a szabályokat. hogy halkan beszélgessenek. hogy ezzel a viselkedéssel saját magukat és társaikat is zavarják a tanulásban. vagy pedig azért. hogy megfelelő motiváció esetén egyiküknek sem nehéz fegyelmeznie magát. Az osztály irányítása II. de nem megy. s ne feledjük. ha végeztek a feladatukkal. nem pedig az időt ellógni jártok ide.

úgy. igazából ő nem is akart erről beszélni. Jim. A probléma elég súlyos ahhoz. Paul erre visszatér korábbi fogadalmához. Én pedig egyszer már elmondtam. Megpróbálhatnám elintézni. ha a probléma nem szűnik meg. kivéve Jimet. hogy egyetértsen. Rájöttek. hogy mit lehet és mit nem. azt meg már mondtam. Vera 173 . hogy nem szeretnélek megbüntetni benneteket. és kifejezi szándékát. Mindenesetre ezzel lehetősé get ad Verának arra. és most komolyan is gondolom. hogy a fiúk tegyenek javaslatot a megoldásra. és ezzel szétválasztanálak benneteket egymástól. hogy ennek véget kell vetni. amelyek a fiúk számára valószínűleg nem fogadhatók el.) Tanárnő: Nos. Azért akartam veletek beszélni. hogy máshova kellene ülnie.4. semmi mást nem kér a fiúktól. hogy miként oldhatnánk meg ezt a problémát? (Néma csend. Ez a váltás éppen a megfelelő időben történik. ha távolabb van Davidtől). súlyosan megbüntetlek benneteket. hogy ne legyen időtök lógni. Ez egy lehetséges módja az esetleges negatív következmények közlésének. hogy nekem pedig a büntetésen kívül nem jut eszembe semmi más. de ezt nem szeretném. és esély van arra. de belekényszerítették a megbeszélésbe. és nem is kér tőlük semmi különöset. elültetlek. Tanárnő: Rendben.) Paul: Semmi más nem jut eszembe. hogy valamilyen módon most már megoldják. anélkül. a tanárnő változtat a stratégiáján. de ezt most feltételekhez köti. megváltoztathatnám az ülésrendet. van-e valami javaslatotok a megoldásra. és jobb. a magam részéről pedig elhatároztam. hogy valóban komolyan beszélt.1 Függelék mint az osztály többi tagja: végezzétek el a feladataitokat! Ha még marad idő. hogy eddig egyikőtök sem volt képes megtartani a szavát. A probléma viszont súlyos. aki egyetért azzal. hogy a múltban ezt az ígéretet már többször megszegte. Pluszmunkát vagy egyéb feladatokat adhatnék nektek. Remélem. Tudok-e segíteni nektek abban. hogy bekövetkezzen valamilyen változás? David: Milyen változás? Tanárnő: Nos. hogy valóban megvan benne a segítő szándék. hogy a többieket ne zavarjátok! Paul: De ezt egyszer már megígértem. ez segíteni fog. akkor halkan beszélgethettek. Mind­azon­ által már most figyelmeztetlek benneteket. ő maga hajlandó a megvalósítására (annak ellenére. Tanárnő: Igen. és nem akarnak érvelni sem. hiszen ti nagyon jól tudjátok. hogy javítson a helyzeten. és hogy lássuk. (Ezek a javaslatok egyik fiúnak sem tetszenek. a helyzet egyre rosszabbodik. Vera olyan javaslatokkal áll elő. hogy felvázoljuk a problémát. hogy engedelmeskedjenek a mindenkire érvényes szabályoknak. s Vera újra rámutat. mielőtt teljesen kicsúszik a kezünkből az irányítás. Ezután néhány gondolatban összefoglalja a helyzetet. hogy mi a megfelelő magatartás a jövőre nézve. nem „pécézte ki” őket. elismerem. (A többiek bólintanak. Enyhe meglepetés. Ami azt illeti. amikor azt mondta. A felsorolt dolgok bekövetkezhetnek. Akkor hát mit tegyünk? Nem akarok ebből nagy ügyet csinálni. mint az osztály többi tagjától. hogy valóban meg kell változniuk. Ha kell. hogy akár egyedül is megoldhatná a dolgot. Miután a fiúknak nincs több javaslatuk. mindössze azt. hogy ha bármelyikőtök is megszegi a szavát. szerintem egyébként is elég ostoba dolog erről disputálni éppen veletek. hogy lehetőséget nyújtana egy közös megbeszélésre). így szeretné bebizonyítani. lehet. mert a fiúk már nem viselkednek ellenségesen. és bebizonyíthassa. Felajánlja. Van-e még valamilyen javaslat arra. A problémát – helytelen viselkedésükkel – a fiúk okozzák. hogy Jim beleegyezik a helyváltoztatásba. és most már komolyan arról van szó. hogy amennyiben a javaslat kivitelezhető. hogy David viszi bele a rosszalkodásba. Hogy a fogadalmak megtartása nehogy ismét kudarcba fulladjon. mint amit már korábban is mondtam: többé nem csinálok ilyeneket. hogy valamelyikőtök másik osztályba kerüljön. s elfogadja a fogadalmakat.

de némi haladékot is ad. És emlékezzetek. valójában mégsem az. Ezt azért említem meg.4. fejezet. egy kérdés még mindig hátra maradt. hogy valójában nem számít arra. a hibákat javítsátok ki. Ezzel ismét azt a szándékát támasztja alá. de a mai megbeszélésünkről nem akarok többet mondani. hogy a diákok tegyék rendbe a füzetüket. hogy szükség is lesz rá. hogy nem fogja megszégyeníteni a fiúkat. Nem hiszem. akkor meg kell majd büntetnem. az a diákok hibája. büntetéssel fenyegeti meg a diákokat. hogy ellenőrizzétek az elmúlt három hétben végzett munkátokat. mintsem büntetést. hogy tudjátok: a jövőben semmit nem fog érni a szavatok. és azt is akarom. mennyire komoly a probléma. miszerint a tanulmányi munka elhanyagolása miatt szintén aggódik. pénteken meg meccsem. hogy mit mondjanak másnap az osztálynak. a megbeszélés lezárásaként Vera szóba hozza a kérdést. ha most megszegitek. mert nem figyeltetek. és hogy a mostani beszélgetés részleteit sem kívánja közzétenni. hogy ti is a lehető legkevesebbet beszéljetek erről! Legfeljebb annyit mondjatok. és megegyeztünk abban. hogy mindenképpen szó lesz erről. hogy lássátok. Bár gyakorlatilag büntetésről van szó. Akkor megegyeztünk a hétfőben. hogy nemcsak a hiányosságokat kell bepótolnotok. és javítsátok ki a hibáitokat.) Jim: (Leverten. az is tele van mindenféle trehány hibával. oldal aljáig! Rendben? (Mindenki egyetért. Ezzel a fordulattal Vera a hiányos és hibával teli füzetek problémája felé fordul. Valószínűleg hangsúlyozni fogok néhány dolgot. Azt akarom. amit mondani szeretnétek? (Egy kis hallgatás után mindenki vállat von. Tanárnő: Na és mi a helyzet a füzeteitekkel? Tudom.) Tanárnő: Nos. holnap megint edzésem van. de azt is megígéri. (Mindenki egyetértően bólogat. Vera mindössze azt kéri a fiúktól. amikor elfogadható indokokat kap. Érez­ teti azonban. Mit mondunk holnap a többieknek? Nem ti vagytok az egyetlenek.) Én nagyon lemaradtam. hogy bizonyos dolgoknak véget kell vetnünk. Az osztály irányítása II. és egyezséget kötöttünk. amelyek azért keletkeztek. Péntekre készen lesztek? (Ma szerda van. hogy a lemaradást pótoljátok be. amire nektek már felhívtam a figyelmeteket. hogy sokkal inkább a probléma megoldását akarja. A megbeszélésnek ez a pontja alátámasztja a tanárnő koráb ban tett állítását. akkor valószínűleg beszélni fogok a szüleitekkel.) Rendben. 174 . hogy péntekre el tudnék készülni. Tisztázza. s ha a mai obszcén dologhoz hasonló történik. nem a tanárnőé. Az is szándékomban áll. hogy lemaradtatok. rázza a fejét. Tanárnő: Jó. amit az osztály összes többi tagjától is kér. akik idétlen megjegyzésekkel múlatják az időt. hogy megbeszéltük a helyzetet. Elvárja. hogy több napig benn maradtok óra után. Hogy ez a fiúknak az elkövetkező néhány napban pluszmunkát és fáradságot jelent. A felsorolt büntetések viszont aláhúzzák a probléma súlyosságát. hogy mindenkit újra emlékeztessek a szabályokra. Szándékomban áll elmondani az osztálynak. akkor legyen hétfő? Akkor ott az egész hét és a hétvége. Végezetül. azt is elvárom. Egyben megismétlődik a diákok zavarba hozásáról korábban kimondott véleménye is. Jussatok el a 128. hogy beszélgettünk. A legkevesebb. Saját érdeketekben azt javaslom.) Van még valami. és ami munkát elvégeztetek. mert csak bolondoztatok. és a füzeteket mielőbb adjátok be ellenőrzésre. nemcsak a trágár szavak használata miatt.

hogy a tanárnő ezen a ponton megpróbál a fiúk segítségéhez folyamodni. lehet. Elfogadható ez a terv? (Bólintanak. és esetenként ellenségesen nyilvánult meg! Más körülmények között lehet. mint a többiek. hogy a fiúk ezt megteszik. hogy a megbeszélés során Paul és Jim sokszor megszólalt. hogy ma mi történt itt.) Van-e még valami? (Mindenki rázza a fejét. mert mindenki kíváncsi. Vera ezt nem fogja rajtuk számon kérni. Lehet. Ha ez utóbbi a jellemző. és ezért úgy döntött. Javasolja. és találgatni fog. s csak méginkább hangsúlyozza. hogy a fiúk részesei a problémának és felelősek a megoldásáért. nehogy később arra hivatkozhasson. hogy nem. s akkor nem kellene másokkal is ehhez hasonló megbeszéléseket tartanom. Figyeljük meg. de a mai incidensben ő volt a vétkes. Lehet. hogy David is így viselkedett volna. hogy a lehető legkevesebbet beszéljenek a ma elhangzottakról. nem súlyosbítja a helyzetét. 175 . és biztassák osztálytársaikat a szabályok betartására. csendben marad. egy rövid bejelentés szükséges. ha néhány osztálytársatokat ti magatok is emlékeztetnétek a szabályok követésére.4. hogy ő sosem egyezett bele az elhangzottakba. Tehát nem kívánlak zavarba hozni benneteket vagy részletesen elmesélni másoknak. bár a fiú nem beszélt külön a maga nevében. Ebben az esetben Vera úgy ítéli meg. és többet ilyen ne forduljon elő! Vegyük figyelembe. Bill csak akkor szólalt meg. Akkor mindenki mehet a dolgára.) Rendben. amikor a többiek is egyszerre egyet értettek valamiben. akkor fontos. hogy tőle külön is kérjük ki az egyetértését. de azt hiszem. A kéréssel viszont nem veszít semmit. hogy az ilyen jellegű beszélgetésekre általában mogorván és visszahúzódón reagál. de az is lehet.1 Függelék Ezenkívül igazán értékelném. hogy Bill ugyanúgy elkötelezte magát. hogy szégyellte magát és bűntudata volt.

18. ____ 3 2. CÉL Annak vizsgálata. 20. Négyszemközt próbálja kideríteni az igazságot. figyelmet kér. 4. Költői vagy értelmetlen kérdéseket tesz fel. 12. 8. 16. Zavaró. ha a tanár tisztában van a problémával! A jelentéktelen problémákat – amelyeket a tanár esetleg észre sem vesz – ne jegyezzük! VISELKEDÉSI KATEGÓRIÁK A) A SZITUÁCIÓ TÍPUSA A 1. 5. Készítsünk feljegyzést az alábbi információkról! Ezek azokra a tanári reakciókra vonatkoznak. Túl sok időt tölt a problémával.0 3. 6 ____ 2 ____ 4 ____ 2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1. Figyelmen kívül hagyja (szándékosan). 23. 22. 17. ____ 7. ____ 3 3. 10. 2.4. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 176 . a zavaró diák közelébe megy. fejezet. Nonverbális: szemkontaktust használ. ____ 1 4. 9. Az egész osztály. kérdésekre van szükség. Megdicsér valaki mást a jó magaviseletéért. 11. 3. (Jegyezze fel a büntetés típusát!) 11. 9. Fennakadás nélkül kell megszüntetni. most vagy később. 6. 25. 4. ha a rendbontás megismétlődik. amelyek akkor jelentkeznek. Kiscsoportos tevékenység – probléma a csoportban. Nevén szólítja a rendzavarót. ____ 4 KÓDOK B ____ 3 ____ 3 ____ 2 ____ 3 ____ 3 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ C ____ 4 ____ 4. 10. vagy felszólít a munka végzésére. gesztusokat vagy érintést. figyelmen kívül hagyható. gyorsan meg kell szüntetni. tanóra vagy megbeszélés. Zavaró. nem zavaró. vagy ismétlődő. Saját helyen végzett munka ellenőrzése vagy tanulás. 14.1 M egfigyelési szempontok A tanár reakciója a figyelem hiányára és a fegyelmezetlenségre HASZNÁLAT Amikor a tanár a figyelemhiány és a rendbontás problémájával szembesül. 7. hogy a tanár ezeket a helyzeteket megfelelően kezeli-e. Az osztály irányítása II. 15. Egyéb (részletezze) 6. veszekszik. 4. 21. ____ 1 5. Megfelelő kérdéseket tesz fel – nyilvánosan végzi az igazság kiderítését. Rövid. Nem tölt túl sok időt a problémával. 2. 4. 5. emlékeztet a szabályokra. Egyéb (részletezze) B) A MAGATARTÁSI PROBLÉMA TÍPUSA 1. 19. 8. Kiscsoportos tevékenység – probléma a csoporton kívül. Csekély mértékű. Egyéb (részletezze) C) TANÁRI REAKCIÓ(K) 1. Büntetéssel fenyeget. 2. Büntet. 3. de TARTÓS. Csak akkor készítsünk feljegyzést. ha figyelemhiányt vagy rendbontást észlel. 13. 24. arra az esetre. vagy legalábbis ajánlott a kérdések feltevése. 5.

A tanár nem határozza meg konkrétan a megfelelő viselkedést (amikor erre szükség lenne. A tanár a helytelen magatartást tipikus vagy megváltoztathatatlan jellemvonásként tartja számon. vagy nem vonja be az összes érintett felet. 2. A tanár a rendbontást a rosszindulat és a gonosz szándék megnyilvánulásának tekinti. JEGYZETEK Az 1. sz. AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ! 1. 2 és 4 számok a 12. A tanár nem határozza meg konkrétan a szabályokat alátámasztó érveket (amikor ezek nem egyértelműek). ezért a probléma súlyosbodik. hogy mi a helyes magatartás). 5. A tanár túl sokáig késlekedik a beavatkozással. 6. 177 . 4. megbélyegzi a diákot. hogy az osztályirányítás szempontjából egyedül ő képvisel állandó problémát).Megfigyelési szempontok ELLENŐRIZZE. diákra vonatkoznak (úgy tűnik. ugyanis nem egyértelmű. A tanár nem találja meg az igazi „bűnöst”. 3.

amely segít kontrollálni a feszült vagy fenyegető helyzetekre való reagálást.4. fenyegetéssel és büntetéssel kontrollálja. A diák zavaró magatartását vagy meggyőződését logikai érveléssel vagy meggyőzéssel igyekszik megváltoztatni. _____ 8. Támogató környezet biztosításával megkísérel bátorítást. hogy a rendetlenkedés lehetőségét megszünteti. _____ 2. _____ 11. és hogy a diák ne kapjon megerősítést a rendbontó viselkedésért. Egyéb (részletezze) B) KONKRÉT STRATÉGIÁK _____ 1. „Időkérő” technikákat alkalmaz. súlyos problémát okoz. Példamutatáson vagy szerepjátékokon keresztül tanítja meg a diákoknak azt a beszédmó dot. annak okait vagy jelentését. hogy így a diák egy nagyobb kitörés után lecsillapodhasson és elgondolkozhasson. _____ 4. gyakorlást vagy egyéb oktatást biztosít. Csökkenti a konfliktusok lehetőségét azáltal. _____ 4.2 M egfigyelési szempontok Hogyan reagál a tanár a problematikus diákokra? HASZNÁLHATÓ Amikor az osztályban egy vagy több gyerek is tartós. hogy a problematikus diákokat társaik jó irányban befolyásolják. a feszültséget csökkentő technikával avatkozik közbe. ha ez mégis szükségessé válik. _____ 3. Humorral vagy egyéb. Az osztály irányítása II. a méltóságot megőrző. Ösztönző ajándékokat vagy jutalmat ígér a jobb viselkedésért. A nemkívánatos viselkedést követelésekkel. _____ 8.). _____ 9. Olyan tanácsokat ad. vagy valamilyen módon hozzájárulnak a problémához. Példát mutat. Azonosítja és kezeli a diák tüneti viselkedése mögött meghúzódó okokat (otthoni nyomás. vagy közelről tartja szemmel a diák viselkedését. fejezet. _____ 6. _____ 5. hogy a lehető legritkábban és lehetőleg indirekt módon avatkozik közbe. ha azok nem megfelelőek. ahol az adott diák gyakran viselkedik problémás módon). akár konkrét értelemben vett helyzetekben. „Időkérő” technikákat alkalmaz a zavaró viselkedés megszüntetésére úgy. _____ 7. _____ 5. _____ 3. amelyek arra valók. amelyek a diákkal jobban megértetik a problémás viselkedést. akár a személyes alkalmazkodás. _____ 6. Megkísérel szoros személyes kapcsolatot kialakítani a diákkal. Kísérletet tesz arra. _____ 7. 4. hogy segítsék a diákot a problémával való hatékonyabb megbirkózásban (akár általános. Változtat a tanulással kapcsolatos elvárásokon és feladatokon. _____ 10. _____ 2. a csoportbeosztáson vagy egyéb szociális környezetre/osztálytársakra vonatkozó tényezőkön. megerősítést nyújtani a diák önképéhez. akár az órai viselkedés szempontjából CÉL A tanár problémamegoldó stratégiáinak listázása Válasszon ki egy diákot. Fizikailag a közelben marad. amelyeket a tanár az ő esetében használ! A) ÁLTALÁNOS STRATÉGIÁK _____ 1. Változtat az ülésrenden. 178 . önismereti problémák stb. Megkísérel kialakítani egyfajta – az osztálytársaktól érkező – nyomást a problémás diák felé (hogy megszüntesse a problematikus viselkedést). _____ 9. Viselkedésre vonatkozó egyezségeket köt a javulás jutalmazásának módjaira. és vizsgálja meg azokat a stratégiákat.

és hogy kötelezze el magát az ezen változtatni kívánó tervnek (Glasser-technikák). Felveszi a kapcsolatot a családdal. amelyeket a tanár ugyan nem alkalmaz. _____ 14.Megfigyelési szempontok _____ 12. Aktív figyelés gyakorlása. Igyekszik felismertetni tanítványával. hogy a viselkedésével problémák vannak. Mentálhigiénés szakembereket von be. de hasznosak lehetnének? 179 . Énüzenetek vagy „vereségmentes” megoldásokra való törekvés (Gordon-technikák). mód szeresebben vagy másképpen alkalmaznák? Vannak-e olyan stratégiák. _____ 13. hogy el kell fogadnia az ezzel járó felelősséget. ha gyakrabban. Egyéb (írja le) C) ÉRTÉKELÉS A fenti stratégiák közül melyik segít és melyik nem? Melyik segíthetne jobban. _____ 15. _____ 16.

hu Nyomtatta a Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató . Váci út 37. Telefon: (06-1) 477-3100 Fax: (06-1) 477-3136 E-mail: info@educatio.Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful