P. 1
Pszichopatologia

Pszichopatologia

5.0

|Views: 29|Likes:
Published by Krecsák Katalin
pszichopatologia
pszichopatologia

More info:

Published by: Krecsák Katalin on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

PSZICHOPATOLÓGIA Mit nevezünk klinikai pszichológiának illetve mi is a különbség a pszichopatológia között?

A legtöbb szerző egyet ért abban, hogy a pszichopatológia, „ elméleti reflexió a pszichiátriai klinikumról, vagy inkább a pszichiátria általános elmélete” . „ Egyfajta metanyelv, amelynek hozzávetőlegesen a klinikai és terápiás pszichiátria a tárgynyelve. Vannak szerzők , akik azt hangsúlyozzák, hogy valójában háromféle jelentésben használják a pszichopatológiát, 1. a lélek betegségeinek ismeretét határozzák meg,és a pszichiátria egészével azonosítják. 1. Minkowski a pszichológia patológiájának tekinti, vagyis szerinte nem más, mint egy általánosnak feltételezett pszichológiából rekonstruált és a betegesség jegyét magán hordó pszichiátria. 1. A patológiapszichológiáját, amely vagy a beteg által átéltek globális leírását jelenti, vagy pedig egy olyan alapvető elváltozás keresését, amellyel egyesíthetők a tünetek sokfélesége. Ezekből következik, hogy a pszichopatológia nehezen definiálható az általa lefedett terület alapján. Mi a klinikai pszichológia? A klinikai pszichológia gyökerei a XIX. század végére nyúlnak vissza. A diszciplina megteremtőinek az USA-ban WITMERT,

franciországban PIERRE JANET, Ausztriában SIGMUND FREUDOT szokás tekinteni A XX. században Daniel Lagache-t tekintik a klinikai pszichológia megalapítójának tekinteni. Lagache a klinikai pszichológia tárgyának „ az egyedi esetekl alapos tanulmányozása, avagy az ember egyéni viselkedésének és körülményeinek tanulmányozása, öröklött vonások, érettség foka, élettani és kórtani körülmények és élettörténet, egyszóval a teljes személyiség szituációba ágyazott vizsgálata. A klinikai pszichológia specifikumát a klinikai módszerre helyezte, ebben elkülönít analitikus és kísérleti megközelítést. Ez a módszer amit ő diagnosztikának nevez, a legkülönbözőbb technikákat veheti igénybe., ezek lehetnek valamilyen eszközöket használó , illetve kizárólag beszélgetésen alapuló módszerek. A tudományág specifikumát mindenek előtt célkitűzése adja, amely nem más, mint „ a viselkedés sajátos perspektívában való megjelenítése és annak lehető leghívebb számbavétele, ahogy egy konkrét és teljes emberi lény létezik és reagál valamilyen helyzetre, mindezek értelmének, szerkezetének és kialakulásának feltérképezése, az ezeket motiváló konfliktusok, valamint a konfliktusok megoldására irányuló eljárások feltárása. A módszer az egyedinek tekintett emberre alkalmazható, akár normális, akár patológiás, vagyis akár helyénvaló, akár nem helyénvaló a magatartása. Különböző oksági modellek alakultak ki az elmúlt másfél évszázad folyamán, a legfőbb három irányzat az, organogenetikus, szociogenetikai, és a pszichogenetikai modell. Az organogenetikai modellnek az az alapvető jellemzője, hogy a mentális zavarokat anatómiai vagy biológiai okokra vezeti vissza.

Ez a modell különbséget tesz exogén kórokokra visszavezethető patologikus elváltozások között és azok között, amelyek anatómiai—élettani elváltozásokból eredeztethetők. Ez a felfogás megfosztja a mentális betegségeket a pszichés vonatkozásuktól, és maga a pszichikum szerve az idegrendszerre redukálódik. A szervi elváltozásokat tekintve különféle okokat tételez fel, úgymint infekció következménye, lehet ún. szisztémás rendellenesség, amire pl. a diabetes mellitus, és lehet traumatikus hátterű. A szociogenetikai modell a pavlovi kondicionálás és a tanulás törvényeinek felfedezésével indult és a szociális behaviorizmus a leg eklatánsabb pl-ja. Ez a modell nem az intrapszichikus tényezőket helyezi előtérbe, hanem kizárólag a környezet és az ember közötti kapcsolatot vizsgálja. Alap kiindulásuk , hogy az emberi viselekdés külső hatások révén alakul ki, Így az egyének közötti viselkedési különbségek esetében az egyéni tanulási tapasztalatot kell vizsgálni. Fontosnak tartják a megfigyelhető viselkedés jelenségeit, regisztrálni, elemezni, és a környezeti tényezőkkel összevetni. A környezeti tényezők messze fontosabbak mint az a veleszületett vagy genetikus tényezők, az örökletes tényezők csak potenciális keretei a viselkedésnek, az egyedi viselkedés mindig a környezeti tényezők hatására kialakult, tanult viselkedés. A környezeti tényezőkhatására létrejött tanulás a központi idegrendszer funkciója. A tanulási modell szemléletében a beteg minősítést elvetik, helyette a hibás tanulás elvével magyarázzák a patológiás folyamatokat. Így a vizsgálat arra irányul a személy jelenlegi nehézségei hogyan, milyen körülmények között alakult ki, hogyan tanulta meg, és hogyan lehetne új tanulással, új adaptív viselkedést

megtanulja másképp kezelni . Ezt THORNDIKE és SKINNER fedezte fel. Az operáns kondicionálás során azért tanulunk meg meghatározott módon viselkedni mert a környezetünktől megerősítést kapunk. A klasszikus kondicionálás ellentettje az averziós terápia. A komplex viselkedések tanításához általában a formálás módszerét alkalmazták. mely a kívánt viselkedéshez közelítő próbálkozások jutalmazását jelenti. itt a cél a kliens speciális problematikus viselkedésének azonosítása és megfelelő viselkedésformával való felváltása. Két időben egymáshoz közeli esemény ismételt előfordulása következtében az események a személy tudatában összekapcsolódnak. a szisztematikus deszenzitizáció ahol a fóbiás beteg a rettegett tárgyat. és a személy egy bizonyos idő után a két eseményre azonos reakciókat fog adni. Pontosan ezen alapszik a viselkedésterápiák egy része. alkohol. pl. míg az olyat ami büntetéssel jár el fogjuk kerülni. Az operáns . A klasszikus kondicionálás az időben érintkező asszociációk megtanulásán alapul. barátnő Kóros viselkedések is elsajátíthatók a klasszikus kondicionálás alapján. pl. Ilyen pl. ahol a cél a kliensnek egy túl vonzó ingerrel szemben szorongásos reakciót kiváltani.elsajátítani. Több féle megközelítés létezik.egy relaxált állapotban elképzelteti és átéleti a beteggel. az olyan viselkedést ami jutalommal jár nagy valószínűséggel megismételjük.a legfélelmetesebbtől haladva a leg kevésbé félelmetes felé--. parfüm illat. A klasszikus kondicionáláson alapuló kezelések célja a diszfunkcionális reakciók megváltoztatása. Ha az egyik esemény örömöt ad a másik esemény is örömöt fog okozni. Lényege a beteggel összeállítatnak a szorongás tárgyáról egy sorrendet--. vagy közlekedési eszközt.

kondicionálás során a terapeuták következetesen jutalmazzák a helyes viselkedést és megvonják a jutalmat a helytelennél. A viselkedésterapeuták egyéb technikákkal is kombinálva használják a modellkövetés módszerét. az egyik ilyen módszer a zsetongazdálkodás. a gyerekek agresszív filmet néznek. modellt nyújtva páciensének. ahol a megfelelő viselkedést ennivalóra privilégiumokra. kígyó fóbiás páciensnél a terapeuta nyugodtan és bájosan megsimogatja a kígyót. melyet az utánzás és próbálgatás segítségével eredményesen fognak elsajátítani. A modellkövetéses terápiát BANDURA nevéhez szokták társítani. ez különösen akkor érvényes ha jutalmazzák illetve ha a modell fontos az egyén számára. majd később arra biztatja ő is tegye nyugodtan ezt meg. olykor azonban ellene fordulnak. pl. A modellkövetés olyan tanulási forma. pl. emlékezési. A modellkövetés is vezethet rendellenes viselkedéshez. A KOGNITÍV MODELL Alap tézis mindenki rendelkezik kognitív--. A pszichés rendelleneségek kognitív modelljének gyökerei az .gondolkodási. A kognitív képességek általában segítik az egyén boldogulását. melyben a személy megfigyelésen és utánzáson keresztül sajátítja el a válaszait. elővételezési. intellektuális képességekkel. vagy más egyéb dolgokra lehet beváltani. A kognitív modell szerint az emberi viselkedéshez előbb az emberi gondolatok tartalmát és folyamatát kell megértenünk. A terapeuták alapvető feladata klienseik számára a megfelelő viselkedés demonstrálása. elősegítve a szociális készségeik és asszertivitásuk fejlesztését .

nagyon szerencsétlen vagyok.borzasztó és katasztrófális ha a dolgok nem úgy történnek. Évekbe nyúlnak vissza a szociálpszichológia a kisérleti pszichológia az egyén és a szociális környezet közötti interakciókat vizsgálta.Az emberi boldogtalanságnak külső okai vannak. ugyanis amior az eseményeket bizonyos okonak tulajdonítjuk. miként magyarázzuk a környezetünkben történő eseményeket.az ember csak akkor tarthatja magát értékesnek ha kompetens. Ellis a következő gyakran előforduló irracionélis alapfeltevéseket azonosította --. Szeintük egész életünk attribúciókon múlik. Mindannyian rendelkezünk valamiféle feltevés rendszerrel.Szükségünk van egy nálunk erősebb ember támaszára. adekvát és eredményes. itt depresszió alakulhat ki. oki attribúcióink befolyásolják saját magunkkal és a többi emberrel szemben táplált érzéseinket. A rendellenes funkcionálás mögött maladaptív feltételezések. Ezeket BECK automatikus gondolatoknak nevezte el. magunkról és a világról amely útmutatóul szogál az életben. és nem képes fájdalmas és zavaró élményeinek kontrollálására ---. pl. ---Az ember jelenlegi viselkedéseinek meghatározói múltbeli események és ezek sors szerűen hatni tudnak ránk. ALBERT ELLIS. ahogy azt szereténk. A figyelem az attribúciónak elnevezett jelenségre irányult. --. így minden problematikus helyzetben .1950. ezt nevezi Ellis irracionális alapfeltevésnek. --. bizonyos emberek feltevései erősen irracionálisok. ezek túlnyomó részben negatív gondolatok. A kognitív elméletalkotók úgy vélik emellett még ún. Két megalapítója AARON BECK. sajátos nyugtalanító gondolatok és illogikus gondolkodási folyamatok húzódnak meg. A szorongó emberek generálják saját maguk ellen dolgozó énállításaikat. ----Az emberi problémáknak van tökéletes megoldásuk és összeomlik a világ ha atökéletes megoldást nem találom meg. nyugtalanító gondolatok is hozzájárulnak a rendellenes működésekhez.

a jóságra. ha őszintén felmérik és elfogadják erősségeiket és gyenge oldalaikat. torzult értelmezéseket és logikai hibákat segítik felismerni. Az értékes és méltó élet keresését nem tekintik velünk született hajlamnak. pszichés alkalmazkodásuk érdekében következetesen értelmes. Beck szerint egyes emberek megrögzötten illogikus módon gondolkodnak. és az életük során az önmegvalósítás vagy önaktualizáció elve. és hétköznapi gondolkodási módok kipróbálására biztatja klienseit. és megfogalmazzák életük értelmét képező személyes értékeiket. a terapeuta a kliens diszfunkcionális gondolatainak megkérdőjelezésére.automatikusan félelemmel és szorongással reagálnak. Ellis kifejlesztette a racionális – érzelmi terápiát. szerintük az ember születésétől fogva tökéletesen szabad. kooperációra. hogy felismerjék és megváltoztassák a hibás gondolkodási hfolyamatokat. szerintük az emberek barátságosak. A terapeuták kiinduló pontja abban próbálnak segíteni. új értelmezésekre. BECK a gondolkodást károsan befolyásoló negatív gondolatokat. autentikus életet kell élniük. személyes növekedésre való törekvés vezérli. HUMANISZTIKUS EGZISZTENCIALISTA MODELL A két megközelítés közül a humanisztikus irányzat képviselői az optimistábbak. amelyben a páciens képes legyen felismerni és konstruktív irányban befolyásolni az érzelmi reakcióit irányító irracionális feltevéseit. Önmaguk kiteljesítésére akkor lehetnek képesek. hogy szembe mer-e . önmarcangoló következtetéseket vonnak le magukról. és csakis rajta múlik. Az egzisztencialista felfogás értelmében az embernek tudatos képpel rendelkeznie kell önmagáról. konstruktivitásra termettek.

torzul. ráadásul minden erejüket leköti énképük megvédelmezése. tisztán. GESTALT---TERÁPIÁK . és ezáltal képessé válhat arra. Mivel a gyerekek egyrészében azt az érzést keltik nem méltók a megbecsülésre. Nem lesznek tisztában saját valódi érzéseikkel. amin az őszinteséget. a feltétel nélküli pozitív elfogadást. értékeikkel. hitelességet értik. Ehhez három dolgot tart alapvetőnek. együttérző légkörben segít kliensének önmagával nyíltan szembenézni és elfogadni mindazt amit önmagában talál. Így önértékelésük sérül. képesek lesznek kialakítani magukban a feltétel nélküli önértékelést. egyértelműnek látják önmagukat. azaz miközben felismerik értékeiket. megfelelő empátiát. szükségleteikkel. ROGERS szerint a diszfunkciókhoz vezető út az elégtelen és hiányos pozitív értékelésekből származik. és ez meghiúsítja önaktualizációjukat. önmagukat nem képesek elfogadni. és képesek mozgósítani belső potenciáljukat. Kiegyensúlyozottak. hogy őszintén és elfogadóan viszonyuljon önmagához. hogy a terapeutája elfogadja.néni létezésével. Azok akik megkapják életük korai szakaszában a feltétel nélküli értékelést. A klies központú terápia lényege. amelynek során a kliens megszabadul a bizonytalanságoktól és kétségektől. vagy pedig megnyomorodik saját felelősségétől. el tudják fogadni tökéletlenségüket is. Ebben a légkörben a kliens egyre inkább úgy érezheti. és a kongruenciát. Ezt a folyamatot hívjuk tapasztalásnak. céljaikkal. amit önmagával szemben eddig táplált. hogy a terapeuta támogató.

PERLS technikái elég paradoxonok Szakértő frusztráció technika alkalmazása során a terapeuta megtagadja a kliens elvárásait. depressziótól átitatott lesz. de ennek ára van. az életük üres. hogy választásaikban szabadok és lehetőségük van értelemmel. annak a fel nem ismerését. Amikor maguk alá temetik őket a közvetlen környezetükből érkező stresszek és a társadalom állandó változása. és hogy ennek megvalósításához rendelkeznek megfelelő képességekkel és szabadsággal. személytelen. értékekkel teli autentikus életre.Az irányzat megalapítójának FREDERICK FRITZ PERLS tekintik az 1950. . míg mások szembe fordulnak a társadalommal. Szerepjátékok Az önmaguknak felállított szabályok listája mit lehet megcsinálni és mit nem. Különböző játékok és gyakorlatok. Nem ismerik fel a személyes szabadságukat. önbecsapáson az élet felelőségei elől való menekülést értik. és érzelmi terheik. Években A pszichológiai diszfunkciókat önbecsapásaink okozzák. akik értelmet adhatnának az életüknek. ezzel egyfajta menedéket hoznak létre. Ezzel a fruszrációval szeretné bebizonyítani hogyan manipulál másokat. ismerjék fel. más emberek irányítása és felügyelete alá próbálnak bújni. és lerázzák magukról a felelősséget. Az emberek akkor kezdenek bujkálni a személyes felelősség és választás lehetősége elől. sőt a kéréseit. hogy ők maguk azok. Az egzisztencialista terapeuta arra bátoríja a kliensét vállaljanak felelősséget életükért és bajaikért. szorongástól frusztrációtól. A terhek elől az emberek.

Az irányzat megalapítójának S. Freudot tartják. érzéseit. Az id irányító elve az örömelv. uretrális—anális és maszturbálásból származnak--. élvezetek szoptatásból. és a közöttük levő interakciók fogják irányítani az egyén viselkedését. A PSZICHODINAMIKUS MODELL A legnagyobb múltra visszatekintő irányzat. Freud szerint három központi erő formálja a személyiséget. Az idnek elsődleges gondolkodási folyamatokkal való kielégülését nevezzük vágyteljesítésnek. ezeket a belső erőket dinamikusnak tartják.mivel aaz örömszerzés.csecsemő éhség anyamell. az impulzusok az id fogalmával jelőlte. Freud úgy gondolta az id ösztönei szexuális eredetüek--. a csecsemő éhesen elképzeli az anyamellet. gondolkodását. az emberi viselkedést. szerinte az embereket elsősorban az id motiválja. a drive-ok. A kóros viselkedések a belső erők közötti konfliktusok eredményei. illetve a képét aktiváló elsődleges gondolkodási folyamatok jelensége. Másik forrása a kívánt tárgy emléke.a kielégülésnek a gyermek fejlődésének legkorábbi szakaszaitól kezdve szexuális . amelyet úgy ír le. amely minden esetben kielégülést keres. pl. mint „ az izgalom forrongó katlana”. Az id kielégülésének egyik forrása a közvetlen vagy reflexes aktivítás. azaz feltételezik kapcsolatban vannak egymással. Az ösztönös szükségletek. számos irányzat alakult ki az analitikus gyökerekből. orális. elsősorban a mélyben a tudattalanban meghúzódó pszichés tényezők határozzák meg.Pszichogenetikai modell szerint a mentális betegségek tisztán pszichés meghatározottságúak.

Az ego működését másodlagos folyamatnak nevezzük. tudattalanul szintén kielégülést keres. Az énideál az elsajátított értékek összetett képe. Az ego az értelem és az akarat segítségével irányít.dimenziói vannak. hogy valamely viselkedés. de ezt aláveti a valóságelvnek. anticipálja a következményeket és tervezi meg a kielégülés elérésének legjobb módját. érzés. és amelyek segítségével elkerülhető. amelyekkel az elfogadhatatlan impulzusok kontroll alatt tarthatók. azonosulunk velük és ez alapján ítéljük meg saját magunkat is. vagy helytelen. ami az ego vezető iránya. ami mindig tudatja velünk. amelybe beépültek a környezetünkből. A szuperegonek két komponense van a lelkiismeret. gondolat helyes. A szuprego az egoból keletkezik. tudattalanul magunkba fogadjuk. megakadályozza az elfogadhatatlan impulzusok tudatba kerülését. Freud alkotta meg a libidó fogalmát amely az iden kívül a személyiség egyéb részeit is tápláló szexuális energia fogalmát. mivel ez méri fel az új helyzeteket. Az eg. kapcsolatainkból leszűrődött ismeretek. ami az idből alakul ki. A legalapvetőbb elhátító mechanizmus az elfojtás. megmutatja hogyan lehetséges impulzusainkat negatív következmények nélkül kifejezni. vagy introjektáljuk szüleink értékrendjét. amikor szüleinktől megtanuljuk. Freud szerint az személyiség három része gyakran áll egymással . hogy sok impulzus elfogadhatatlan. azt a személyt állítja elénk. Az ego alapvető énvédő mechanizmusokat alakít ki. illetve kivédhető az általuk keltett szorongás. akivé lenni szeretnénk. mérlegeli a múltbéli tapasztalatokat.

Az orális szakasz elsődleges félelme a tárgyvesztés. de ha az id. ezáltal gyakran vannak ellenmondó érzéseink. Az orális szakasz fejlődése az élet első 18 hónapja. már a kora csecsmőkortól fogva aktívak. az ego és a szuperego túl erős konfiktlusban állnak egymással a személy működése diszfunkcionálissá válik Freud szerint a személyiség erői a fejlődés egész ideje. Ebben az esetben a későbbi fejlődés is zavart szenved. stabil és elfogadható kompromisszumok születnek. Az ilyen összeütközések az id. és a megszokott életvitelét veszélyeztetik. Mivel az élet korai szakaszában a szülők nyújtják az elsődleges környezeti inputot. Az egyes fejlődési szakaszok során a gyermek folyamatosan nyomásnak van kitéve. az ego és a szuperego folyamatos hozzájuk igazítását igényli. az anyamell. Az egészséges emberben a három erő között hatékony a munka kapcsolat.konfliktusban. ekkor a fejlődés egy meghatározott szakaszban fixálódik. gondolataink. bennük látják a fejlődés nem megfelelő okát. alat. kóros elváltozások alakulhatnak ki. Azok a gyerekek akiknek anyjuk rendszeresen nem elégiti ki orális szükségleteiket. megreked. az ego és a szuperego nem érik megfelelő tempóban. fixálódhatnak és soha nem képesek túl jutni orális . Freud a normális fejlődési szakaszait és a gyermek szexuális drive—jait az adott időszak konfliktusait tükröző testrész vagy erogén zóna segítségével különbözteti meg. táplálékot adó anya elvesztése. illetve ellenmondó dolgokat cselekszünk. itt a fő libidinális kielégülési forrása a táplálkozás. a biztonságot. mely ha sikeres a fejlődést gyarapítja. illetve nem működik elég hatékonyan. Bizonyos hatásokra az id. melyek követelményeket állitanak elé.

önszeretet. Mind a lányok. ezért igyekeznek vágyaikat elfojtva azonosulni saját nemű szüleikkel. Ezt nevezik Elektra --.komplexusnak. A túlságosan szigorú szobatisztaságra nevelés anális fixációhoz vezet. de kiválthatja .szükségleteiken. A fallikus szakasz folyamán a gyerek a vele megegyező szülővel azonosul. vizelet visszatartásából vagy ürítéséből származik. Oráéis karakterük egész életükön keresztül extrém függőségekre. Szexuálisan vonzódni kezdenek apjukhoz. anális karakter alakul ki : makacsság. A második szakasz az anális szakasz. itt veszik észre. Irányul A fiúgyermek anyjukhoz mint egy tőlük különállószexuális tárgyhoz kezdenek vonzódni. magáévá teszi annak erkölcsi elveit. A fallikus szakasz a 3.-4. apjukkal pedig rivalizálnak. hogy nem rendelkeznek pénisszel---péniszirigység---. így a gyermek érdelkődése erre testi funkcióra irányul.fiúknál a péniszre. lassan kialakul a szuperego. A libidinális kielégülés a széklet. Létre hozhat büszkeséget. mind a fiúk félnek a fallikus impulzusok miatti büntetéstől. A szuperego lehet konstruktív de lehet destruktív erő is. lányoknál a klitoriszra.--. Amennyiben túlságosan kemény büntetésekben részesülnek szexuális viselkedéseikért. túlkontrolláló felnőtté válhat.komplexusnak. szexuális fejlődésük sérülhet. fukar. vagy valamilyen módon ösztökélik ellenkező nemű szülő iránti vágyuk kiélését. ellenmondásra hajlamos. Életév között a szexuális örömök fokusza a genitáliákra. erős önbecsülést. Örömforrásainak helye a végbélnyílás. A lányoknál a fallikus konfliktus kicsit másként alakul. az apa elcsábítása révén ők is péniszhez juthatnak. közben anyjukkal rivalizálnak. a vágyak ilyen mintázatát nevezik Ödipusz. illetve ellenpárjaként extrém bizalmatlanságra kárhoztatja őket.

amelyben szexuális vágyaik elcsöndesednek. Az orvostudományban olyan műlödési vaggy sérülésből eredő zavarokkal kapcsolatban használják. Genitális szakasz serdülő korban 12-14.viszont. Az analitikus terápia szabad asszociáció Ellenállás—amikor gátolja a szabad asszociációt. . a libidinális energiák új területekre kerülnek. illetve egybeesés volt. Korban a szexuális vágyak újra előtérbe kerülnek. készségek intellektus irányába fordul. Indulatátéttel--. Év után kezdődik. Ebben a korszakban történik a tágabb értelembe vett szocializáció. És több tényezős okság fogalomra épül. A latencia a 6. A másik nem kifejezetten ellenséges érzéseket vált ki. szégyenkeznek a szexuális megnyilvánulásaik miatt. amely egységesíteni igyekszik a mentális zavarok különféle magyarázó modelljeit. A tünet jelként funciónál. A fallikus szakaszban fixálodott ember egész életén keresztül átható erős bűntudatot érezhet. ekkor már heteroszexuális tárgyválasztás formájában. témát kerül valami fájdalmas dolog kezd előtérbe kerülni. Az orvosi gyakorlatban a tünet a betegség jele. büntetését.indulatátéttel Álom fejtés. A tünet. Egyik megközelítés sem tekinthető egységes magyarázó elméletnek. azonos nemű barátokat keresnek. eredeti jelentése véletlen.önmagunk elítélését. tevékenység. szimptóma a görög szümptóma szóból származik. amelyek megbontják vagy tönkreteszik az eredetileg fennálló harmóniát. Kialakulóban van egy multikauzális kóroktan.

mint az elfojtott képzet visszatérésének egyik megnyilvánulása. az orvosi vizsgálat végkövetkeztetését jelenti. Az én működése áll az elfojtás hátterében. hogy megtaláljuk a kialakuláshoz vezető transzformáció sort. A tünet nem más. amely az elfojtás következtében nem jöhetett létre. az álcázás a sűrítés és az eltolás mechanizmusával juthat érvényre. benne a megfejtésre váró üzenettel. mely szerint minden emberben megvan az igény a büntetésre.” A tünet ellenállása azt fejezi ki. ami kérdésként azt veti fel: mi történik velem? A tünet az egyén számára valamilyen jelentéssel bír. A tünet megfejtésre váró rejtélyként jelenik meg az egyén előtt. hogy a betegnek esze ágában sincs olyan komolyan megválni a betegségétől. A klinikai tevékenysége kezdetén Freud azt tapasztalta a tünetek megszüntetése nem könnyű folyamat. Freud ezt a halálösztönnel hozta összefüggésbe. A tünettel kapcsolatos kielégülés kifejezés azzal a hipotézissel hozható összefüggésbe. hogy a tünet valamilyen elviselhetetlen gondolat elfojtásának a következtében alakult ki. így az elviselhetetlen képzet tudattalanná válik A tudattalan képzet később álcázott formában kerül a felszínre. „ aki meg akarja gyógyítani a beteget. A tünet megfejtése annyit jelent. Freud és Breuer A Tanulmányok a hisztériáról című munkájukban. amelyet a szakember értelmezni tud. legnagyobb meglepetésére hatalmas ellenállást tapasztalhat a páciens részéről. . A pszichopatológia legfőbb eljárása a kórleírás A tünet funkciója nem feltétlenül valamilyen fogyatékosság vagy működészavar szempontjából ragadható meg. hogy a tünet egy kielégülést helyettesít. a tünet ismeretén alapul. rámutatnak arra. és ez rádöbbenti. egy rejtély alakját ölti.A diagnózis amely a görög diagnószisz ismeret szóból származik.

A tünetek alakulása a különböző korokban. A tünet összeköti egymással azt ami problémát jelent az adott társadalom számára. hogy miért ragaszkodik a páciens a tünetéhez. A lényeg az . vékony./ pl. ezzel magyarázható. mihez képest . és csökkenti a pszichés feszültséget. nem tud elérni valamilyen célt. A tünet hátterében mindig valamilyen társadalmi téren megmutatkozó hiányosság vagy az alkalmazkodásra. Manapság más fajta tünetek a „divatosak . a másik oldalon pedig a közösségre utal. egyrészt van egyfajta eltolódás a pszichoszomatika irányába. kudarcba fullad valamilyen kísérlete. / maradj fiatal. hogy elkerüli a konfliktust. divat a pánik . mivel a test jelentősége megnőtt. izmos szőrtelen. és amit az társadalmi deficitként vagy veszteségként könyvel el az érintett rendszer felé. Freud korában a nagy hisztériás tünetek ---. bőrbetegségek. A tünet tehát két arcú .A tünetben rejlő kielégülés gondolata a haszon fogalmára utal. A NORMALITÁS FOGALMA Az orvostudományban általában az átlagos környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodás képességét értik a alkalmazkodás alatt.a társadalmi kötelék hiánya. valamint azt ami a beteg és csakis a beteg számára szenvedést jelent. Az erőszakos cselekmények megnövekedtek--. az egyik oldalon az egyén zavaráról vagy szenvedéséről árulkodik. A normalitás definíciója több problémát vet fel. a tünet nyereséget jelent azáltal. hogy az egyén nem tud megfelelni egy elvárásnak. stb. illetve a kezdeményezésre való képtelenség áll. vagyis mindig van társadalmi oldala is. hihetetlenül megnőttek a személyiségzavarok.szexualitás.

boldogságot. azaz ha a társadalom rendjében eredményesen tud részt venni. alkotó módon 5. milyen rendben. örül. 4. de az a definíció is dilemmákat vethet fel. Allport úgy véli. értékrendet. ha az egyén képes a társadalomban neki jutó szerepet jól betölteni. azt jelenti. mi az amit az adott közeg még elbír.önállóan élni. Ha az egyén oldaláról közelítjük meg a normalitást. Tehát a normalitás meghatározásában mindig figyelembe kell venni az adott kultúrát. hogy az egyén képes: 1. az egyén optimális gyarapodását és boldogulását kell figyelembe vennünk. ERIKSON a lelki egészség alatt egyrészt azt érti. másrészt azonban régmúlt időkben élt emberekkel és más kortárs személyekkel közösséget vállalva. akire az jellemző. deviánsnak. A társadalom aspektusából normálisnak nevezzük. egész életvezetését meghatározó életszemlélet szerint tevékenykedik.normális valaki. Az emberek sokaságának viselkedése. társadalmi közeget. él. örömet. A lelki egészség általában és nagyjából PRESTON szerint. vagy valami. milyen szabályok alapján és sorolhatnánk. gondolkodik . . Más a társadalmi megítéltetésből származó normalitás és más az egyén aspektusából származó normalitás. milliőt. hogy az egyén saját magát mint behelyettesíthetetlen egyszeri valóságot éli meg. szokásrendet. velük azonos emberi méltóságot. mi az etalon. fizikai adottságainakmegfelelően 2. szeretetet. mi az amihez viszonyítunk mit tekintünk kiindulási pontnak. az adott közegben elfogadott viselkedési minta. egészséges embernek csak az érett személyiségű embert lehet nevezni. anélkül hogy mások terhére lenne. hogy normális. törvényeket. hagyományt. normaszegőnek tart. és mi az amit már kórosnak. hogy saját szükségleteit kielégítően dolgozik. képességeit kibontakoztatva. más emberekkel együtt működve 3.

munkatevékenységnek a kedvelése. Általános alkalmazkodó képesség: rugalmasság. minimális konfliktus. 3. félelem. vagy akár patológiás esetekre jellemző attitűdöktől és szokásoktól sem A normális emberre inkább az jellemző. örömképesség. tiszteli önmagát és bízik önmagában. és mivel tisztában van saját valódi értékeivel. WISHNER szerint a pszichikum egészsége és patológiája közötti kontínuum úgy fogható fel. játszik és éli családi életét. hibáit korrigálni képes és képes gátolni patológiás tendenciáit.célokat vállalva éli az életét. Az irodalomban kialakított különböző normalitás fogalmak a következő kritériumokat tartalmazzák: 1. a sikernek és a kudarcnak az adekvát elviselése. saját egyéb életszükségleteinek kielégítése. magabiztosan és lelkesen. 1. ellenségeskedés között dolgozik. a környezetb ől származó nehézségekkel való megbirkózás. BURNHAM szerint a normális személy nem teljesen egységes és nem mentes minden fogyatékosságtól. szexuális örömképesség. Élvezés. fejlődési elakadástól. megfelelés a változó követelményeknek. együtt dolgozik másokkal és élvezi mások társaságát. hogy kompenzálni képes fogyatékosságait és gyengeségeit. 2. életcélok megfogalmazása és azok eredményes megvalósítása. mint annak a hatékonysága. hogy azt magának és másoknak bizonygassa. RENNIE és WOODWARD a következőekben foglalják össze a normalitást:1. társadalmi szerepekkel járó tevékenységnek. nem . elfogadja a többi embert. ahogy az egyén a környezetnek vele szemben támasztott követelményeinek megfelel. nem vesztegeti idejét arra.

egységes életszemlélet. 1. Érzelmi és motivációs kontroll: jó frusztráció tűrő képesség. túlzott mértékben feszült és ellazulásra képes viselkedés. identitás. a valóság érzékelés megtartott. lelkiismeret. stresszel szemben ellenálló képesség. képes szeretni másokat. . 1. beleélés képessége. becsületesség. boldog. képes felelőséget vállalni.1. Az előzőekben is említett WISHNER azt javasolja az abnormison értsük a normálistól való eltérést. Intellektuális képességek: pontos észlelés. 1. Kedvező énkép: tudja. hogy képes megbirkózni feladataival. kreativitás. Képes integráltan kezelni ösztönös késztetéseit. szorongásokkal bánni tudás. úgy érzi saját maga határozza meg a sorsát. meg tudja o9ldani azokat. a társadalmi. megfelelő logikai funkciók. önismereti funkciók. aggodás másokért. bátorság. Autonómia: érzelmi függetlenség. elfogadja önmagát. 1. bizalmasság. képes szembe nézni konfliktusaival. Energiáit és konfliktusait. egyensúlyi állapot. önuralom. empátia. önbizalom. tárgyilagosság. 1. Kompetens interperszonális viselkedés: a társadalmi szerepeknek való megfelelés. megfelelő énerő. átélés. erkölcsi érzék. megfelelő szintű tudatosság. nincs kisebbségi érzése. Integráltság: önmegvalósítás. képes intím kapcsolatokra.társas kapcsolatok rendszerébe való beilleszkedés. képes segíteni. Szociális attitűdök önzetlenség. 1. Produktivitás: a társadalomnak valamilyen hasznos tevékenységet végez.. 1. hatékony gondolkodási képesség. a tapasztalatoknak a megértése. probléma megoldó képesség. viselkedés. ítélőképesség. közösségi gondolkodás.

és fenntartható Legalább két tünet az alábbiak közül 1. a tudat éberségi szintje csökken. a figyelem nehezen felkelthető. vagy csökken. az álom valóság elhatárolása probléma. A klinikai gyakorlatban a legnagyobb jelentősége a demencia szindrómának van. A beszéd időszakosan inkoherens. különösen súlyos az ún. a logikus gondolkodás felbomlik. rögzíthető. vagy illúzió. a célképzetet könnyen elveszíti. ennek oka az öregedés kitolódása.ORGANIKUS ZAVAROK Az organikus okú pszichés zavarok az utóbbi évtizedekben jelentősen megemelkedett. A pszichomotoros aktivitás nö. a drogg. környezetével kapcsolatot nem teremt. illetve az agyat károsító tényezők megemelkedése. 5. érthetetlenül mormol. 4. úgymint az alkohol. leggyakrabban vizuális. Dezorientáció és memória zavar mutatható ki időben térben stb. hallucináció jelentkezik. Enyhe delíriumban csak alaki változás lassul. súlyosabb esetben teljes dezintegráció léphet fel. a beteg a takaróját gyűrögeti. Az alvás—ébrenlét ciklusa megváltozik. vagy gyorsul. DELÍRIUM A delírium a globális kognitív deficit tünetekkel járó két fő tünet csoport egyike. A klinikai tünetek rővid idő alatt alakulhatnak ki. néhány . gondolkodása töredezetté válik. 2. Percepció amely téves interpretáció. 3. musszitáló delírium. A delírium alapvető tünete a tudatborulás.

óra. irreverzibilis állapotot vélek a demenciában. 4. a válaszai önmagukban ellentmondóak és változékonyak. szorongani kezd és dühössé válik.---. fontos kideríteni milyen rég éli meg a memória zavarát. bizonytalan. régen a pontos kórokában megismerhetetlen. 1.--.Az intellektuális képességek erőteljes hanyatlása. Ma a demenciát egy tünet csoportnak tekintik. Általában korai tünet. a feladatot nem tudja végre hajtani DEMENCIA AZ elmúlt évtizedekben a demencia oki hátterében jelentős változás történt. vagy nap alatt. zavart arckifejezésű 2 A válasz helyett humorizál. szarkasztikus. becsmérlő megjegyzéseket tesz. Kórelőzmény specifikus organikus kórok általában krónikus alkoholizmus a delírium tremens. Diagnosztikus kritériumok. tétován válaszol. jelentős hullámzást mutatnak . testi vizsgálatnál többszőr ismételni kell az insrtukciót. Lassan. amely befolyásolja a páciens szociális és munkavégző képességét. amelynek sokféle háttere lehet és terápiásan is befolyásolható. A delírium kezdeti klinikai jelei 1.A memória zavar mindig kimutatható. 2. amit a beteg még meg is élhet. ugyanis a . éppen ezért fontos az oki háttér mielőbbi feltárása. Többszőr megismétli a feltett kérdést. befolyásolhatatlan. 3. illetve az idős agyi keringés zavarban szenvedő hypoxiás delírium a leggyakoribb.

agnózia a leggyakoribbak.Ítélő készség károsodása mutatható ki. ami sokféle módon nyilvánulhat meg. 3. leggyakoribb ok ilyenkor a depresszió. míg az elsődleges agyi sorvadáson alapuló kórképeknél globális szokott lenni az emlékezet zavar. míg a régen történt eseményekre relatíve pontosan emlékszik a páciens. ----. hibás ----.Legalább két tünet az alábbiakból.Személyiség változás észlelhető. hibásakká válnak. morális. lényeg megragadó készség csökkenése mutatható ki. ----. ---. Amennyiben igen régen tapasztalja a páciens nem igen valószínű a demencia. csak a közeli ismerősök észlelnek valamit ezekből a tünetekből Vizsgálati helyzetben konkretizáció észlelhető a közmondás értelmezéseknél.Egyéb magasabb idegrendszeri működések zavara afázia. minőségi változás jelentkezik a premorbid .a régen jól menő tevékenységek meglassulnak. kritikai készség csökkenése. 4. apraxia. szociális.a páciens igyekszik elkerülni az olyan szituációkat. Jellegzts a közelmúlt eseményeit nem jól rögzíti. ----.az új feladat végrehajtása lassan megy. etikai színvonala csökken. fogalom alkotási fogalomdifferenciálási színvonal hanyatlás.--. abban nyilvánul meg korábbi személyiségvonások hangsúlyozottabbakká válnak. Az agyi kóros folyamatokon alapuló zavarok esetén sziget szerű . ahol új információkat kellene rögzíteni vagy hasznosítani. ----Absztrakt gondolkodás zavara. Kezdetben alig észrevehetők ezek a változások.---.feledékenység sok kórképben előfordulhat. mert ilyenkor már nem éli meg a páciens a memória zavart.

személyiséghez képest. A kezelhetőség alapján. jellegzetesen körülötte mellette válaszokat adnak. gyakori a nem tudom válasz. ami általában a demenciánál igen hamar deficitet mutat. Paranoid tünetek főként az előrehaladott stádiumokban fordul elő Differenciáldiagnosztika. a vizsgálati helyzetben erőteljes erőfeszítéseket tesznek a megoldásra. a figyelem és a koncentráció viszont jól megtartott. Klinikai szindróma alapján kortikális és szubkortikális demenciáka különítenek el. a tesztekben hullámzás tapasztalható. funkciós pszichózisokban depressióban tapasztalhatjuk. és . Járulékos tünetetekként a kezdeti szakaszban szorongás. vizsgálati helyzetbenm nem tesz erőfeszítést a feladat megoldására. a klinikai szindróma szerint. általában 1o-3o% tudják sikeresen kezelni. a kórok szerint és a gyógykezelhetőség szerint. depresszió gyakori lehet. A demens betegek nem igen szoktak panaszkodni a kognitív leépülésükre. Az ide tarozó klasszikus kórképek Alzheimer-kór. ilyenkor a páciens hosszasan és részletesen panaszkodik a kognitív deficit tüneteiről. / normális nyomású hidrocefalus/. kezelhető és kezelhetetlen típusút különítenek el. A demencia tünetcsoportot általában három fő kategóriába szokták sorolni. A koritkális demencia agykérgi károsodáson alapul jellegzees klinikai tünete ---. de akár több is megjelenhet. Fontos a delíriumtól való elkülönítése Pszeudodemencia organikus tüneteket mutat a páciens de nincs kimutatható organikus zavar.afázia -----apraxia -----agnózia ezek közül egy mindenképpen. általában ún.

a halál 2-5 éven belül bekövetkezik. ----apraxia ----számolási nehézség. A szubkortikális demenciák esetén az agykéregben nincs kóros eltérés. 3. un. súlyos neurológiai kiesési tünetek vannak. Vegetatív szintre süllyed a beteg. Pszichomotoros nyugtalanság. illetve a mentális tevékenység meglassulása. és az acetilkolin csökkent működését tapasztalták. A kórkép jellegzetes tünete a tükör-tünet. Neurológiai góctünetek alakulnak ki. 1. Az intellektuális leépülés rohamos. inkontinens. főként a parietális lebeny károsodását jelző tünetek—diszfázia. CT progresszív és diffúz sorvadás mutatható ki. epilepsziás rohamok. Kezdetben memória zavar. a kórfolyamat a szubkortikális struktúrákból fakad. jellegzetes ballon . zavartság. ujjagnózia Doxazma képzés. parkinzonoid tünetek az esetek 2/3-ában jelentkeznek.. a fő tünet a memória zavar. depressziós tünetek. EEG súlyos dezorganizációja. Pick-féle betegség A szövettani kép eltér az Alzheimer.kórtól. 2. pszichóikus tünetek ritkán de előfordulhatnak.a Pick. A spontaneitás már a korai szakaszban is csökken. Alzheimer-kór * 4o-6o éves kor között kezdődik --férfiak és nők aránya 2-3: 1 Három stádiumot különítenek el. mivel a beteg nem ismeri fel önmagát órákig képes elbeszélgetni tükörképével. Szenilis plakkok mutathatok ki. Vizsgálati leletek. ----jobb-bal tévesztés. leggyakoribb a frontálpszichére emlékeztető személyiség változás. gyerekes konfabulációk. Általában gyors lefolyású. a betegségbelátás hamar elvész.féle betegség.

szerű sejtek és az ezüstfestődésű idegsejti zárványok fordulnak elő 5o-6o éves kórban kezdődik. A második szakaszban a memória és az intellektus deficite erőteljes. nagyon gyors lefolyású. Vizsgálati leletek EEG normális szemben az Alzheimer kórral. ritkábban a temporális károsodás áll az előtérben . az eltérés abból fakadhat.morális viselkedés csökken. A hangulati fekvés euforiássá válik. néhány hónap alatt halállal végződik Az idős 65 vagy annál idősebb korban jelentkező demenciáknak két típusát különítjük el. a betegség belátás hiányzik. ez éles ellentétben áll a szociális viselkedés látványos hanyatlásával. Az intellektus és a memória megtartott a kezdeti szakaszban. a beszéd dezintegrációja a legkifejezettebb.etikai. hogy az Alzheimer. / zsargonafázia és a beszéd teljes megszűnése / A betegség végső szakaszában az intelligencia leépülése és a személyiség súlyos dezintegrációja jelentkezik. szociális kapcsolatai beszűkülnek vagy megszakadnak. a kórlefolyás lassúbb 2-1o év.5 millió lakosra jut évente egy új beteg. 4o-6o év között kezdődik.kór diffúzan érinti az agyat. Creutzfeldt-Jakob-betegség Rendkívül ritka 1-1. a szenilis demencia és az agyi érelmeszesedésen alapuló demencia. A szociális. A szenilis demencia klinikai képe nagyon hasonló az Alzheimer- . Csökken a késztetés. súlyos demencia és súlyos neurológiai kiesési tünetek. A betegség korai szakaszában a frontális lebeny károsodásakor jellemző tünetek jelentkeznek. a Pick-betegségben főként a frontális.

kórhoz. Három fajta kórkép különíthető el, hasonló szövettani képpel. 1. Alzheimer-kór 1. Demencia-simplex 7o éves kor felett kezdődik, memória zavar az első tünet, később konfabuláció,m téves felismerés, neurológiai tünetek a szótalálási nehézség, konstruktív apraxia, enyhe intenzitású fogó-reflex és ez átnőhet szenilis demenciába. 1. Mindezekhez a tünetekhez társul az afázia, agnózia, apraxia, változatos formájú pszichotikus tünetek fordulhatnak elő. Gyorsan progrediál, globális jellegű, a személyiség súlyos dezintegrációja következik be. Epilepsziás rohamok az utolsó stádiumban fordulnak elő. Lefolyási idő lényegesen hosszabb mint az Alzheimer kórban, akár évtizedekig is eltarthat. 1. Több altípust különítenek el----demencia simplex ----depressziós és agitált típus ----delirózus és konfúzus típus ----hiperaktív típus motoros nyugtalansággal és nagy beszédkésztetéssel ----paranoid típus A másik alapvetően lényeges időskori demencia az arterioscelroticus demencia kisebb-nagyobb kiterjedésű agyinfarktusok, illetve érelzáródások az alapvető oki háttér. A kezdeti szakaszban pszeudoneuraszténiás tünetek igen gyakoriak, átmeneti vagy tartósan észlelt neurológiai góc-tünetek általánosak. A pszichés tünetek, mint szorongás, depresszió, hipochondriás készenlét sokáig előtérben állhatnak, jellemző a hullámzás és a lépcsőzetes lefolyás. A progresszív hanyatlást a betegek sokáig megélik. A személyiség magja ép szokott maradni, csak a késői

stádiumban alakul ki dezintegráció és ekkor is a korábbi vonások válnak hangsúlyozottabbakká . Egyéb okú degeneratív betegségekhez társuló demencia Előfordulása 1o% Az okok---drog, gyógyszer, barbiturátok, szedatívumokstb. ----metabolikus és endokrin betegségek pl. diabetes mellitus, hypo/hyperthyreosis, hypo/hyperparathyreozis. ----érzékszervi betegségek, látás- hallás csökkenés ----neurológiai betegségek ----trauma, tumor ----infekciók meningitis sifilis stb. ----Alkohol megvonás, alkoholos encephalopathiák. ----emociónális betegségek depresszív pszeudodemencia szorongásos szindrómák.

AMNESZTIKUS SZINDRÓMA Vezető tünet a memória zavarmind a rövid, min a hosszú távú. Tudatzavar, vagy jelentős demencia nincs. Társuló tünet a dezorientáció, konfabuláció, apátia, indítékhiány, betegség belátás hiánya. Több féle oka lehet, kétoldali közti-agyi és temporális lebenyi, középvonali struktúrák károsodása alapvető, idült alkoholizmus. ORGANIKUS HALLUCINÓZIS A vezető tünet a huzamos időn keresztül fennálló, vagy visszatérően jelentkező hallucináció, ez minden érzékszervre kiterjedhet. Fontos a delírium kizárása.

ORGANIKUS AFFEKTÍV SZINDRÓMA A hangulat zavar a vezető tünet, legalább két tünet megállapítható, vagy mániás, vagy depressziós epizód, de az ok többnyire toxikus ártalom, vagy anyagcserezavar. ORGANIKUS PARANOID PSZICHÓZIS A vezető tünet a téveszme, társtünet enyhe fokú kognitív károsodás, bármiféle pszichopatológiai tünet előfordulhat. ORGANIKUS SZEMÉLYISÉGZAVAR Az alábbi tüntek közül legalább egy kimutatható ---emocionális labilitás ---kritikátlan viselkedés ---magatartás apatikussá válik ---gyanakvás, paranoid ötletek jelentkezése INTOXIKÁCIÓ—MEGVONÁSI ÁLLAPOT Jellegzetes tünet csoport alakul ki, megváltozhat a viselkedés PSZICHOAKTÍV SZEREK HASZNÁLATA ÁLTAL OKOZOTT MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉSI ZAVAROK

A drog kifejezés olytan---- nem táplálékul szolgáló---- anyagokra használatos, melyek testi vagy lelki működésben változásokat eredményeznek. Maga drog szó a magyar szóhasználatban a gyógynövények jelölésére

különböző gombák. szenzoros elváltozásokat idéznek elő---LSD. toleranciát és szenzitizációt. szenzitizációval és dependenciával jár együtt. amik az érzékelést befolyásolják.központi idegrendszert nyugtatók—alkohol. 1. amelyet a drog hatásához kapcsolódó leküzdhetetlen vágy. az angolszász nyelvben a gyógyszer szinonimájaként szerepel.kokain. A drog megváltoztatja a központi idegrendszer működését. MDMA. Az addikció rendszerint toleranciával. Az addikció maga hozzászokást jelent. nyugtató. valamint erős belső tendencia jellemez az elvonás utáni visszaesésre. opiátok 2. Rendszeres fogyasztása dependenciát. hosszabb távon az averzív hatás egyre jelentősebb. pozitív és negatív megerősítést nyer különböző biológiai mechanizmusok révén.---hallucinogének.használatos. A szereket négy kategóriába soroljuk. Tolerancia esetén a személynek egyre nagyobb adagokra van szüksége a kívánt állapot eléréséhez.--. A rövid távú averzív hatásra hamar alakul ki tolerancia. a megerősítő hatásra sokkal lassabban.cannabis származékok hallucinogén. amfetamin. Rövid távon kevés averzív hatása van. vagyis addikciót okozhat.központi idegrendszert serkentők--. Addikció alatt a drogok vagy drogfogyasztással egyenértékű izgalmi helyzetek keresésének és a drogok fogyasztásának kényszeres viselkedésmintáját értjük. 4. serkentő hatások egyvelegét hozzák létre. a hozzászokás és a szokás közötti határ egyáltalán nem éles. Az alapfogalmakat tisztázzuk a szenvedély betegségeknél. 3.--. MDA.--. Farmakológiailag három féle .

Diszpozicionális vagy farmakokinetikus tolerancia során a szervezet fizikokémiai folyamatai úgy módosulnak. hogy csillapítsák más drogok elvonása során keletkező tüneteket. ezt a jelenséget nevezzük kereszttoleranciának. pszichés tünetek a kontrollvesztés. hogy csökkentik a fogadósejteket elérő drogok koncenttrációját. Egyes drogok képesek arra. Viselkedési.rövidebb idővel a drog megvonását kővetően. 3. ALKOHOL Az egész világon a legelterjedtebb drognak minősül az alkohol. tkp. a szertől való kényelmetlen megválás. 2.Élettani vagy farmakokinetikus tolerancia esetén a megváltozott receptorsejtek egyre kevésbé érzékelik a drogot. Klinikai ismérve az elvonási tünetek megjelenése hosszabb. amelynek fiziológiai és pszichológiai formáit különböztetjük meg. ha az egyén függő viszonyba kerül az alkohollal. Alkoholizmus az egyén vagy a közösség. vagy mindkettő károsodását okozó alkoholfogyasztás. rontja a kognitív . 1. Az alkoholfüggőség testi és pszichés tünetekben nyilvánul meg. ha a környezeti feltételek megváltozásának a hatására a droghatás is megváltozik. Testi függőséget a toleranciafokozódás és a megvonási tünetek jelzik. Szenzitizáción a drog hatásának a növekedése ismételt adagolás következtében. fordított toleranciának is nevezik A dependencia szerfüggés.toleranciát különítenek el. és mobilizálják a drogokat lebontó enzimeket. kondicionált toleranciáról akkor beszélünk. amely akkor válik betegséggé.

ellazítva megnyugtatva a személyt Csökkenek a gátlások. agresszívitás. összefüggéstelenné válik. beszédesebbek. fényérzékenység alakul ki melegségérzet alakul ki További fogyasztás esetén rohamosan csökkenek a fékek. A személy minden nap hatalmas mennyiségű alkoholt fogyaszt.amíg intoxikált állapotba nem kerül. a félelmek elpárolognak. Belső kontrolljuk leépülésével elengedettek magabiztosak. A mértéktelen ivás estére és hétvégére korlátozódik. akadályozza a szocializációt/*/. napkig nem józanodnak ki. a gondolkodás és a beszéd zavarossá. azaz hosszabb alkohol mentes szünetek után hetekig vagy hónapokig tartó. boldogoknak érzik magukat az emberek A boldogság kék madara egészen közel. leginkább a GABA neurotranszmitter felvételét gátolja. barátságosabbak lesznek ettől az emberek. az ítélőképesség. egész napját az ivás ás köré szervezi. így a szorongás csökkentését hozza létre.képességeket. rendkívül gyorsan szívódik fel a központi idegrendszerben. rohamszerű ivászat következik. A következő stádiumban a motoros készségek tovább romlanak. kiegyensúlyozottaknak. 1. lazábbak. Különféle típusait szokták elkülöníteni. Az alkohol az etilalkoholon keresztül fejti ki a hatását. az emlékezet kihagy. a reakció idő lecsökken. rontja a teljesítményt. Ugyanakkor károsodik a finom mozgás. szélsőséges érzelmek alakulhatnak ki.még önmaga előtt . 1. és addig iszik. 1. A személy alkohol fogyasztása periodikus. kerül. és a legkülönfélébb neuronokhoz kapcsolódva lassítja és gátolja annak működését. A zúgivás . 1. amikor mindenki elől--. gyakori az emlékezet kiesés. ítélőképesség leromlik. harsányság.

felszökő vérnyomás. ALKOHOLMEGVONÁSOS TÜNETEGYÜTTES DELRIUM TREMENS ALKOHOLOS SZEMÉLYISÉG VÁLTOZÁS A huzamosan nagy mennyiségű alkoholt fogyasztók személyiség változása. hangulati ingadozás. a személyiségtől idegen magatartásmódok. szemhéj remegés. féltékenységi. nagyon változatos kórkép Agresszív magatartás. fokozatosan előrehaladó. vizuális hallucinációk. hányás. ítélőképesség gyengülése. tkp. gyanakvás. kialakul a delírium tremens. A leszokásra tett kísérleteknél megvonási tünetek alakulnak ki. álmatlanság. amely a személyiség minden összetevőjét érinti. néhány óráig eltartó terminális alvás. . kéz. szapora szívverés. üldözéses téveszmék jöhetnek létre. ingerlékenység. depresszió. az érzelmek felszínesebbé válása. amnézia/ járó . későbbiekben verejtékezés. gyengeség érzet.sem—válalja fel az alkohol fogyasztást. agresszivitás . etikai érzelmek csökkenése. idegesség. általában rövid idő elteltével. vonatkoztatásos. krónikus pszichés károsodás. Az alkoholizmussal kapcsolatos pszichiátriai betegségek Heveny alkohol mérgezés: rövid ideig tartó organikus pszichoszindróma PATOLÓGIÁS RÉSZEGSÉG Hirtelen kialakuló tudatzavarral és egyéb pszichopatológiai tünetekkel / kognitív és affektív funkció zavar. kóros túlértékelések alakulhatnak ki. émelygés. általában alkoholintoleranciából fakadó pszichózis. Családi krízisek. nyelv.

amelyet a beteg szorongással. Üldöztetéses. tiszta tudat és megtartott orientáció kíséretében. 2.ként jelöljuk. félelemmel pánikkal él meg. alkoholista karrier. akusztikus hallucinációk. tkp. amelyek rendszereződhetnek és maradandók lehetnek. vagy alkohol megvonásra alakul ki.munkahelyi krízisek. szuicidium. énzavarok. Hirtelen jelentkezik. elmagányosodás. lappangó kezdetű. Krónikus alkoholos hallucinózis keretén belüli féltékenység. majd hirtelen kibomló groteszk féltékenységi tartalmak és cselekedetek. pszichoszociális lecsúszás. önvádlásos. . valódi akusztikus fenyegető párbeszédszerű hallucinációk. ALKOHOLOS PARANOIA Ritka alkoholos paranoia a krónikus alkoholos héallucinózistól nehezen különíthető el. ALKOHOLOS HALLUCINÓZIS Az alkoholos pszichózisok 6-12%-a zajlik ebben a formában. monoszimptómás féltékenységi tartalmak. üldöztetéses doxazmák. vonatkoztatásos tartalmak egészíthetik ki. beszűkülés. ALKOHOLOA PSZICHÓZISOK Több fajtája ismert. a féltékenységi tartalmak tovább épülése. Általában nagy mennyiségű alkohol huzamos fogyasztását követően. depresszív tünetegyüttes. Otthello-szindróma gyakoribb. vonatkoztatásos téveszmék rendszereződhetnek. üldöztetéses. homicidium veszélye fennáll ALKOHOLOS FÉLTÉKENYSÉGI PSZICHÓZIS Két formája ismert: 1.

magas vérnyomás. A morfium fájdalom csillapító és nyugtató hatású. átmehet Korszakov szindrómába : az emlékezés súlyos károsodása. jó néhány órás kellemes közérzet. repülés. láz. légzésük felgyorsul. ítélőképesség hiánya. eufória. a drog utáni gyötrő vágy. a heroin. A harmadnapos tetőzés után fokozatos javulás alakul ki és a nyolcadik napra teljesen rendeződik. megfázásos tünetek jelentkeznek. OPIÁTOK Ópium és származékai. morfium. azonnali extatikus melegségérzés. kodein. Megvonásos tünetek. A központi idegrendszeren belül az érzelmekért felelős központokra hat.szituáció tájékozatlanság. hányás és hasmenés. kettős látás és a szemmozgás zavarai. WERNICKE—ENCEFALOPÁTIA ÉS A KORSZAKOV— SZINDRÓMA Tiamin hiány és veleszületett enzim defektus. rendk ívül boldognak érzik magukat nincs feszültség. súlyos izomrángások. kín. szorongás. Wernicke-encefalopátia delíriummal induló életveszélyes állapot zavartság. az endorfinok kapcsán. étvágytalanság. tartósan fennálló amnézia. hely-idő. A tünetek 2-3 napon keresztül egyre csak rosszabbodnak. néha orgazmus érzés . izgatottság. szűnni nem akaró fájdalmak. kezdetben nyugtalanság. kirívó zavartság. kiszáradás jelentős súlyveszteség kísérheti. teljesítményűk hihetetlen gyorsan romlik. . hasi és izom görcsök. . Néhány hét után hozzá lehet szokni.A mentális teljesítmény hanyatlása az alkohol hatására két kórkép ami itt fontos lehet. révületi állapot kísér. néhány óra multán egész testüket ellepi a verejték. Ezeket a szereket szívják injekció formájában használják.

A megvonási tünetek akár hetekig és hónapokig is eltarthatnak. megvonáskor súlyos depresszió alakul ki. AMFETAMINOK Mesterséges serkentő szerek. gyors lökés szerű hatás.Veszélye a túladagolás. hallucinációk ritkán. Rohamszerű mámoros jólétet. tabletta. Tartós alkalmazása a rövid távú memória romlásában. illetve intravénásan vagy pipában. orrba szippantva. Szív zavarok ezáltal agyi görcsöket hoz létre. a gondolkodás felgyorsulását eredményezik KOKAIN A kokacserje hatóanyaga. ájulással kísért „zuhanásba” kerülnek. HALLUCINOGÉNEK . az agy légzőközpontja erős gátlás alá kerül és leáll a légzés. Kokain intoxikáció: zavartság szorongás. A dopamin fokozott felszabadításán keresztül fejti ki a hatását. összefüggéstelen beszéd. euforiásak lesznek. szívritmus. izgatottak. A kokain okozta tünetek gyengülésével depresszióhoz hasonló fejfájással. szédüléssel. fokozza az energiát a tettrekészséget. magabiztosságot teremt. Túladagolás: légzés bénulás Hőszabályozás felborulása. energikusak. beszédesek. cigarettában fogyasztják. a vérnyomás emelkedését. kapszula. a cselekvéskésztetés és az élénkség növekedését. csökkentik azétvágyat Viharos gyorsasággal alakul ki a tolerancia. A serkentőszerek a központi idegrendszer működését stimuláló anyagok. figyelmi zavarokban megmutatkozó kognitív károsodásokat idéz elő.

ingerlékenységet hoz létre. a vizuális észlelés kitágul. izzadás. mozgáskoordináció elvesztése. a hangok felerősödnek. a végtagokon bizsergés. AZ LSD-nél nem alakul ki tolerancia. vérnyomás emelkedés növekszik az étvágy szájszérzság. főként bíbor különböző árnyalatai. Az idő észlelés drámaian lelassul. gyanakvást. hallucinogén eredetű pszichózis alakul ki. stb. erős bűntudattal depresszióval. fokozza az elmélkedésre való hajlamot. szédülés. érzelmi. életre kelnek. felfokozott percepciót. szorongásos zavarok is létre jöhetnek. De nyomott hangulatban szorongást. rég elfelejtett érzések. szapora szívverés. . remegés. homályos látás. nyugtalanságot. eufória. tisztán mindent hal.Elsősorban a szenzoros észlelést befolyásoló. Erős érzelmi változásokat idézhet elő. depresszió. alakot váltanak. Az észlelés kifinomodhat. szorongás. hihetetlen színek. meszkalin. eltorzulnak a tárgyak. Néha összeszövi a különféle modalitású érzéseket. illúziókat. nincsenek megvonásos tünetek. Villanófény emlék. de a beszédességet is. de mégis nagyon veszélyes. és hallucinációkat hoznak létre. ez a szinesztézia. gondolatok bukkanhatnak elő Testi tünetek: pupilla kitágulása. Olykor a hatása tartósan megmarad. és viselkedéses reakciókat válthatnak ki amelyek akár elviselhetetlenek lehetnek. kis mennyiségben laza emelkedett hangulatot teremt. HASIS—MARIHUÁNA—GANJA Szívni szokták. Fizikai változás a szemek kivörösödnek. LSD. olyan erős peceptuális. LSD bevétele után két óra után az észlelés felfokozódása. ecstasy. szívdobogás. hidegmeleg érzés szalad végig.

A cannabis eredetű pszichózisban a téveseszme valaki bántani akarja az életükre tőr. de rontja a teljesítményt. rák. szociális fóbia. mysofóbia a piszoktól való félelem. hasmenés. madár. étvágytalanság. mint simplex fóbia. mindenek előtt szögezzük le a szorongás alapvetően normális . aquafóbia a víztől való félelem. generalizált szorongás. hallucinációkat okoz. stb. fóbiás neurózisok. a mélységtől való félelem. Gyakorlatilag a szorongás bármihez képes kapcsolódni. Megvonási tünetek: höhullámok. pánik zavar agorafóbia nélkül. pyrofóbia a tűztől való félelem. cynpofóbia a kutyától való fóbia. pánik zavar agorafóbiával. bacilusok. miközben minden embernek van saját élménye a szorongásról.hányás. álmosság. vér. xenofóbia az idegenektől való félelem. testkép elváltozást. zoofóbia az állatoktól való félelem. Nehéz definiálni a szorongás fogalmát. a homo sapiens igen kreatív ez ügyben. a fóbiáknak igen széles skálája ismert csak néhányat felsorolva acrfóbia. SZORONGÁSOS ZAVAROK Ide tartozó kórképek a szorongásos neurózis. ailurofóbia a macskától való félelem. Ritkán vezet függőséghez. agorafóbia. izzadás. csuklás Gyakori a marihuaná szívás után pánik reakció alakul ki. Nagy mennyiségben vizuális torzulásokat. kígyó. orrfolyás. vírusok. pók.

s ekkor már debillizáló szorongásnak nevezzük. a veszély az ösztön-én késztetéseiből eredne. a szorongás hatására a helyzetet megoldani igyekszik. Az állatvilágban az orientációs reflex kialakulását hozzák összefüggésbe a szorongással. érzését jeleníti meg. de származhatnak a fellettes-én túlszabályozásából is. ma már a kutatások alapján tudjuk a magzat is átélhet szorongást. Freud veszély jelző szerepet tulajdonított a szorongásnak. mint érzés hozzá tartozik az életünkhöz. is képes létrehozni. akár úgy hogy elmenekül. illetve más érzelembe. A megoldás inadekvát módja a tünetképzés. a tehetetlenséghez. megpróbál alkalmazkodni a új helyzethez. ahogy Freud feltételezte az ős szorongás elméletében. ahol a teljesítményt fokozni képes.gondoljunk az egészséges vizsgadrukkra. tulajdonképpen az alkalmazkodást segítheti. amelyek az én szabályozását áttörni készülnek. A szorongás. A tünetképzésben szerepet játszó elhárító mechanizmusok nem a szorongás energiát szorítják a tudattalanba. az állatok minden új helyzetben hasonló fiziológiai működést mutatnak mint a szorongó ember. hanem a veszélyt okozó .-------HA a szorongás szó értelmezését vesszük alapul szorongani szorult helyzetben lenni. így valószínűleg nem a születés kapcsán éljük át az első szorongásbeli élményeinket. ami nem az adaptív viselkedést szolgálja.jelenség. ami közel áll a megsemmisülés érzéséhez. fojtottság. ha nem túl magas szinten van. megváltózik az arousál szint. az állat éberebbé válik. hozzá tartozik a normális lelki működéshez. ösztönző erőként is hathat bizonyos helyzetekben--. nő a vegetatív reakció. Az én a veszély nagyságával megfelelő mértékben. erős nyomás alatt lenni. melynek morális parancsai az ént túlzottan korlátoznák. de bizonyos szint fölé emelkedve teljes zárlatot.

hangja megcsuklik. egyensúly vesztés alakult ki a lélekben.késztetések energiáit és a hozzájuk tartozó képzeteket. így valamilyen neurotikus tünetben nyilvánulhat meg. A szorongás jelzés. A szorongásos feszültség fokától. a feszültség eloszlik. illetve kanalizálódik a specifikus elhárító rendszer felé.----A szorongás gyakorlatilag minden pszichés betegségben előfordul. mivel ez veszélyeztetné az én-integritását. Ha a védekezés sikeres. míg a szorongás háttere általában hosszadalmas munkával tárható fel. aminek konkrét. regresszió. az én számára elfogadhatatlan ösztönkésztetés nagy erővel próbál tudatosulni.én és a felettes-én követelményi között létre jött ellentmondásból származik. hangszíne. racionalizáció. konverzió. erőteljesen verejtékezik. hanem egyéb elhárító mechanizmusokat kell működésbe hozni. riadtan tart szem kontaktust. Ha az elfojtás nem működik megfelelően és a többi elhárító mechanizmus sem elegendő. mértékétől függően jelentkezik a viselkedésben. megjelenése egyértelmű jelzése annak hogy. a tudatosan el nem fogadható ösztön impulzusokkal szemben. Freud terminológiájában a valós szorongás felel meg a félelemnek. a szorongás működésbe hozza a védekező mechanizmusokat. objektív oka van. ritmusa változik. rágja a száját. vagy egyáltalán nem tart. stb. végtagjai rángatóznak. A neurotikus szorongás az ösztön. A hatékony elfojtás képes ismét a tudattalanba visszafordítani az ösztönkésztetéseket. a testtartása merev. játszik az ujjaival. A szorongást mindenképpen el kell határolnunk a félelemtől. de gyakorta az elfojtás mechanizmusa önmagában nem elégséges. . a szorongás mint egyedüli tünet van jelen. mint eltolás. pl. mint kínos érzelmi állapot.

megbolondul. vagy ahhoz hasonló érzelemmel—rémület. dezintegrációt okozva . 1. agresszív impulzus áttörheti a tudatot. A szorongás megélése alat testi diszkomfort érzés jelentkezik. Általában elfojtott. hanem a tudatos. 1. Fellettes-én szorongás amely a túl erősen interiorizált . Az én szerveződése így a régi tapasztalat stabilizáló befolyását képviseli. gátolja a gyökeresen új tapasztalásokat. mi fog történni. A jövő felé mutat. 2. 6. tárgy nélküli fenyegetettség érzése. attól való félelem. ami módosíthatná. hogy nem tud uralkodni a nagy erővel feltörő indulatokat nem képes kontrolállni. stb. A szorongás általában minden olyan tapasztalást igyekszik megakadályozni. fejleszthetné az én fejlődését. olya mint a közelgő eszméletvesztés vagy a halál érzése. 5. szubjektív tapasztalt félelemmel. riadtság. ami előidézi nincs arányban azzal az érzéssel amit kivált. rettegés. Ösztön-én szorongás.izgága. A szorongás nemcsak a cselekvést képes meggátolni. Emocionális állapot. pánik. a szorongás révén kontrollálja és meghatározza a tudatot. valami szörnyűt fog csinálni. Lewis a következőekben ismerteti a szorongás jellemzőit.A fenyegeő árgy. Kellemetlen érzés. 4. 2. A testi szabályozásban zavarok alakulhatnak ki Pszichodinamikusan négy féle szorongást különítünk el. bizonytalanság. súlyos intrapszichés konfliktus. 3. logikus gondolkodást is dezorientáltá válhat az egyén.

és ezáltal az egyén fenyegetve érzi az énképét. A szeparációs szorongás a Mahleri fejlődési szakaszban több szinten kialakulhat. Szeparációs szorongás. ha ez túl erős. igy a szeparációs. Ez a típusú szorongás fő szerepet játszik a kényszer neurózisnál. amely a szuperegoból származik. ez könnyen vezethet kitöréshez. . Minden gyerek megél szeparációs szorongást. Kasztrációs szorongás. 4. akut szorongás hullám kialakulásához. A testi épség fenyegetettsége.morális parancsokból fakad. enyhébb formában szerepet játszik általában a bűntudati mechanizmusoknál. Homoszexuális félelmek ébrednek fel. előrevetített félelmet jeleníti meg valamilyen fontos. illetve fixációs pontok alakulnak ki. Ez fakadhat abból. vagy valamilyen képesség elvesztésétől. és gyakran társulnak a szexuális identitás konfuziójával. csökkenésétől érzett félelem. a nehézség. az anya a igényeket nem elégségesen elégíti ki. vagy túl elégíti. biztonságot adó emberi kapcsolat elvesztésének. --vagyis individuációs folyamat nem tud megfelelően kibontakozni. a pszichotikus depressziókban. vagyis overprotektív módon viselkedik. dezintegrációhoz. A páciens asszociációi gyakran vezetnek a szexuális funkciók elvesztéséhez. ez a normál fejlődéshez hozzá tartózik. abból fakadhat. hogy az anya— gyerek kapcsolat nem kielégítő. Szimbiótikus szakaszban a nem kielégítő anya nem képes ----4. identitását.

Ez az énfejlődés pedig a szimbiózistól az individuációig. így fixációs pontokat eredményez és az elhárító mechanizmusok patológiás formái lépnek működésbe. a pszichoneurózisokat és a pszichózisokat. hanem a jelenben kell keresni. Freud úgy tartotta. a narcisztikusan sérült self. frusztrációi. A tünetek nem szimbolikus és túldeterminált kifejeződések. amely az ösztönökre és a velük szemben működő elhárító mechanizmusokkal patológiás formát eredményez. Freud a pszichés zavarok három nagy csoportját különítette el. az aktuális neurózisokban ez az ok az aktuális nemi élet rendellenességeiben keresendő nem pedig az elmúlt életszakasz fontos eseményeiben. az ok mindkét neurózisban szexuális természetű.A Freud—i neurózis elmélet röviden. amelyet a személy nem megfelelően oldott meg. A pszichoanalizis a neurózist a konfliktusok eredményének tartja az ösztönélet és egy neki ellentmondó személyiségrész között. hanem a preödipális énfejlődéstől is függ. megvonásai. az éndefektusok és a neurózisnál súlyosabb betegségek. az aktuál neurózisokat. Az aktuális neurózisoknak a pszichoneurózisokkal való ellentéte lényegében etiológiai és patogenetikus természetű . Ez a tétel ma azzal a megszorítással igaz. hanem közvetlenül a szexuális kielégülés hiányából vagy inadekvát mivoltából fakadnak. Az anya—gyermek kapcsolat korai megzavarása. a megkapaszkodástól a leválásig. és tárgyvesztései nyomán alakulnak ki az én zavarai. Másrészt ez a . Az aktuál neurózisok eredetét nem a gyerekkori konfliktusokban. hogy az ödipális konflitus megoldása nem csak a pregenitális ösztönfejlődéstől. hogy a neurózis kulcsproblémája az ödipális konfliktus. a hamis self. az anya—gyermek duál—unió függvénye.

nem pedig pszichés eredetű. amelyben az apja utjában van.---.ide tartozik a szorongásos hisztéria. „ az izgalom forrása. a neuraszténiában pedig ennek az izgalomnak inadekvát feloldódása. A fallikus fok azt jelenti.szemben az aktuál neurózisokkal. A pszichoneurózisok kifejezését Freud azokra a kórképekre használta. a neuraszténiát. --. ahol a tüneteket a gyermekkori konfliktusok okozzák.kórok szomatikus . Ebből következően az aktuál neurózisok nem kezelhetők a pszichoanalizissel. Itt a hangsúly a pszichés eredeten van. Emellett azonban létezik egy negatív megoldása is az ödipális helyzetnek. felesleges rivális közöttük. A tünet képződés mechanizmusa szomatikus. míg a hisztéria és a kényszerneurózis esetében a pszichikusban” . hanem szeretetének és csodálatának.mert nem pszichogén összefüggés van a háttérben. maszturbáció.az jellemzi. Az aktuál neurózisok közé sorolta a szorongásos neurózist. hogy a libidó mindig valóságos vagy képzeletbeli tárgyakra helyeződik át Az ödipális fejlődés korszaka a 3-5 éves kor. Ekkor a fiúgyermek eléri a fallikus fokot és tárgyválasztása az ödipális szintet. konverziós hisztéria. --.mondja Freud--. a gyerek az apját nemcsak felesleges riválisnak éli meg. ez az ödipális helyzet pozitív megoldása. tudattalan fantáziában pedig a fiú az anyját választja szerelme tárgyául. és a hipchondriát. Freud szerint a szorongásos neurózis esetében az ok a szexuális izgalom levezetődésének a hiánya. gyengéd érzelmeinek is . a zavart előidéző ok szomatikus területen van. amit Freud pszichózisoknak nevez. pl. kényszerneurózis--. Az áttételes neurózisok.--áttételes neurózisok és nárcisztikus neurózisok. az izgalom közvetlen átalakulása szorongássá. hogy az örömszerzés onániában vezetődik le. nem pedig szimbolikus.

hanem egyidejűleg úgy viselkedik mint egy kislány. mert az ödipusz konfliktus náluk bonyolultabb.tárgya. míg a passzív. A női ödipusz másként alakul. ellenséges anyjával. hogy még nem történt meg a lemondás a péniszről. Férfiaknál a férfias aktivítás kezdettől megvan és egészében énazonos. A szexualitás fallikus abban az értelemben. hogy a pénissel ekvivalens klitoriszra centrált. A pregenitális fejlődés fallikus fázisáig ők is eljutnak. amelynek különböző variációi minden emberben élnek. amelyben az anya válik felesleges vetélytárssá. Régebben azt feltételezték. Ma az ödipusz konfliktus megoldása inkább a nőknek kedvez.miután a kasztrációt feltételezi--. főleg hisztériás beteg. amelynek kimenetelétől függ a nőiesség sorsa. aktív és abban az értelemben is férfias. homoszexuális beállítódás--. míg a fiúknál erre nincs szükség. gyerek utáni és férfi / apa/ utáni vággyá alakul. hogy azért több a női neurotikus. A pozitív és negatív ödipális komplexum a teljes ödipusz. még a nőiesség kifejlődése előtt. A nőket férfiasította az egyenjogúság. a tárgymegszállások az anyáról az apára tevődnek és a fallikus. feminin beállítottságú apjával és ennek megfelelően féltékeny. aktív beállítódás női befogadóvá alakul. szublimáltabb . A negatív ödipusz komplexum feltételezhetően a latens homoszexualitás magja. mint a fiúk. „ A fiú— írja Freud—nemcsak ambivalens beállítottságú apjával szemben és gyengéd érzelmű anyjával.energikus elfojtás alá kerül. gyengéd. Ezután a pénisz utáni vágy jelentős elfojtás alá kerül. Míg a nőknél a penisz irigység és a férfias aktivítás kerül jelentős elfojtás alá. miközben a tárgyválasztás az anyáról az apára kerül át.

formában ki tudják élni férfias törekvéseiket. saját magát értéktelennek és a jövőt reménytelennek éli meg. ellazulásra való képtelenség. 4. SZONGÁSOS NEURÓZIS VAGY GENERALIZÁLT SZORONGÁS. vegetatív hiperaktivítás--. motoros feszültség--.beszűkült gondolkodás. elpirulás. izomfájdalmak.remegés. zaklatottság. szapora pulzus és légzés.izzadás.----aggódás. Leginkább a depressziótól fontos elkülöníteni. zsibbadás. nyugtalanság. 1. veszteség. rángatózás főleg a végtagokban. koncentráció zavar. szívritmus zavar. hát. vigilancia és figyelem zavar---. alvás zavarok. szédülés. 2. szájszárasság. félelem. önmagát inadequat személynek éli meg. miközben lehetőségük van arra is hogy nőiességüket is megtartsák. A szorongásos hangulat legalább egy hónapja fennáll. a depressziós a világot elveszettnek. halál. a jövő pedig . betegség. gombóc érzése a torokban. hasmenés. izgulás. hideg nyirkos kézfogás. A következő négy szimptóma közül legalább három konstansan jelen van. szellemi munkát végzőknél munka képtelenséghez vezethet. elsápadás. nem létezőnek. fejfájás. nyak. jellegzetes kényszeredett arckifejeződés. 3. hidegségmelegség érzése. A szorongásos neurózisban a páciens a külvilágot fenyegetőnek. Egyéb szorongásos kórképektől el kell különíteni. szívdobogás. A szorongás élménye állandóan jelen van a páciens állapotában. gyakori vizelés. összeszorult gyomor. Állandóan fenyegető rossz érzése valamilyen veszélynek. fáradság.

heves diszkomfort érzés kíséri. halál félelem. fejfájás. lassan az önálló életvitelre alkalmatlannak érzi magát. Az ismétlődő rohamok hatására a páciensben kialakul egy állandó anticipációs szorongás hasonló helyzetekben. bizonytalanság. PÁNIKBETEGSÉG Kiszámíthatatlanul jelentkező rendkívül heves szorongás roham. . derealizáció. terror támadás. hirtelen lép fel. izzadás. hideg. nem köthető szituációkhoz. Bizonyos agyi szindrómáknál a korai szakaszban erős szorongásos állapotok alakulhatnak ki a leépülő mentális állapot miatt. Védtelenség. attól fél pillanatokon belül megőrül. amivel úgy érzi nem képes megküzdeni. A roham általában percek alatt elmúlik./ Tünetei. szívdobogás. fulladás. reális életeseményből nem levezethető.tele van bizonytalansággal . hasi fájdalmak. Légzési zavarok. deperszonalizáció. ritkán néhány óráig eltarthat. meghatározhatatlan életveszély. zsibbadás. tehetetlenség. / katasztrófa. irreális félelem jelenik meg. kiszolgáltattotság érzése uralkodik el. szédülés. remegés. paresztéziák. A hipertireózisnak is lehet kísérő tünete a szorongás és izzadás.meleg hullámok. mellkasi fájdalmak. Bizonyos pszichoszomatikus kórképeknél a szorongásos tünetek megegyezhetnek a generalizált szorongás tüneteivel. de a pszichés és személyiség jellemzők mások. vagy valami szörnyűt fog tenni. ájulás. A kezdődő schizofrénia indulhat rendkívül heves szorongással.

hányinger. 1. irtózás. amely valójában nem veszélyes és ezzel maga a páciens is tisztában van.Diagnosztikai kritériumok. A tünetek: ájulás. hogy valami szörnyű fog történni. undorodás valamilyen tárgytól. Agorafóbia társul vagy nem A pánik reakció széles pszichodinamikai háttérrel rendelkezik FÓBIÁS NEURÓZIS Intenzív félelem. A pánik rohamok meghatározott . amely reálisan nem volt életveszélyes. heves félelemmel és a következő szimptómák közül legalább négy jelen van: * légzés zavar * szívdobogás * mellkasi nyomás érzés * csuklás fuldoklás * szédülés bizonytalanság * irrealitás érzése * pareszthéziák / kéz-láb zsibbadás * hideg-meleg hullámok * izzadás * ájulás * reszketés. kimerültség érzés. 2. általában rövid ideig. a páciens nem tudja semmihez sem kötni. 3. remegés * a meghalástól. palpitáció. Egyéb szomatikus.Háromhetes időtartalmon belül legalább három pánikroham olyan szituációkban. szorongás. helyzetek váltják ki. pszichotikus tünetek kizárhatók 5. esetleg pánik reakció. helyzettől. élőlénytől. elgyengülés. . hiprventilláció. vagy a megőrüléstől vagy attól való félelem. A rohamokat nem körülhatárolt ingerek.

ahonnan nehéz eltávozni. elkerülő . nincs közelben segítő személy ----. társaságtól való fóbiák Három nagy csoportba szoktuk sorolni---. baktériumokól Pyrofóbia –a tűztől Xenofóbia –az idegenekől Zoofóbia—az állatokól Ezen kívűl előfordul még repüléstől. közlekedéstől. --. hogy ezek az érzések túlméretezettek és észerűtlennek --.jellegzetes distressz.simplex fóbia Diagnosztikus kritériumok Agorafóbia --.A tünetekre jellemző célra irányulnak és másodlagos haszonnal járnak. skizoform kórképre. való irracionális félelem.Attól.Agorafóbia ----szociofóbia ---. ártó szándékú viselkedése számára.nem vezetheő vissza depresszív. kényszeres. Rendkívül sok megjelenése van: acrofóbia félelem a mélységtől Agorafóbia félelem a nyílt helyektől Ailurofóbia a macskától Aquafóbia—a víztől Claustrofóbia—a bezárt terek Cynofóbia---kutya Mysofóbia---a piszoktól. ami nem tudatos folyamat. hogy kiszolgáltatottá válik. nyílt területen.nem vezethető vissza depressziós. paranoid. Szociofóbia --.élmény atól a felismeréstől. valamit a beteg elkerülni igyekszik. paranoid.A normális aktivitás egyre inkább beszűkül. mások fürkésző.félelem nyilvános helyeken. mível az irracionális félelem dominálja az életet ---.

szkizoform kórképre. áőttolás.nem vezethető vissza kényszeres. ettől szenved. impulzusok torzítják a valóságot. * Fóbiánál a szorongás tárgyakkal. a későbbi fejlődés folyamán pedig az anya szeretetének elvesztése. elkerülő viselkedés bizonyos az előbbiekbe nem tartozó tárgyak. van betegség belátása. miatt érzett félelem. Freud a fóbiát szorongásos hisztériának tekintette. A fóbiás neurózis pszichodinamikája. * Fóbiás áttolás és parpanoid projekció mindkét esetben bels ő feszültségek. de a fóbiás megtartja a realitástesztelő képességét. megpróbálja elkerülni a helyzetet. míg a paraniod nem.személyiség zavarra. Simplex fóbia ---. szimbolizáció. Ha az anya nem képes elégséges biztonságos szeretet teli légkört . az elsődleges elhárító mechanizmus az elfojtás * Konverziós hisztériánál szimbolikusan értelmezhető szervi panaszokká változik az elfojtott szorongás. szociofóbia --. felismeri érzései irracionálisak. élőlényekkel szemben --.ua. helyzetek. szükségletek. de a betegséget már Hippokrates is leírta.szituációkkal kapcsolatos.Állandó és irracionális félelem. elkerülő viselkedéssel jár. elkerülés. A Freud-i elméletben a szorongás eredete a születési trauma. Maga a fóbia kifejezése Westphaltól ered / 1872/ . Elhárító mechanizmusok elfojtás. A fóbia keletkezésében a szorongás játssza a főszerepet. Differenciáldiagnózis * szorongásos neurózisnál a szorongás diffúz nem specifikus.

a beteg lassan túlzottan elszigetelődik. A fóbiás páciensek anamnézisében gyakran találhatunk overprotektív szülői hátteret. agresszív konfliktusokat.teremteni a gyermeke felé---. A szorongás elkerülése érdekében a páciens az elhárító mechanizmusokat működtet. de az idő elő . depriválódik a környezetétől. a sikertelen megoldási kísérletek dezorganizálják a személyiséget.ami nem csak a fizikai biztonságot. vagyis a Winnicotti elég jó anya fogalmát ---. A kora gyerekkori szorongás kihat a későbbi tárgykapcsolataira is. hanem az érzelmi biztonságot jelenti leginkább. A szorongás forrása nem tudatos. nem felismerhető. érthetővé. A szexuális és agresszív törekvéseket szigorúan bűntető szülői magatartás szintén gyakran fellelhető a páciens élettörténetében. áttolással szimbolizációval és elkerülő viselkedéssel védekezik. szituációhoz kapcsolódik. egy kapcsolati konfliktus előhívhatja az addig tudattalan meg nem oldott dependencia. szexuális. elfojtással. ennek viszont ára van. Az áttolás révén a tudattalan szorongás ismert tárgyhoz. S mivel a személyiségben ezek a konfliktusok a szeretet személy elvesztésével fenyegetnek létre hozzák a szorongást. a gyerek egyre dependensebbé és visszahúzódóbbá válik. Felnőtt korban bármely precipitáló tényező pl.a gyerekben a dependencia igények erősödnek meg és a kialakuló személyiségében a dependens tárgykapcsolatok állnak előtérben. elkerülhetővé válik számára. A családja általában kezdetben erősíti is a túl óvó közeget „hisz szegény beteg”. s így elviselhetővé. attól való félelmében. hogy vágyai teljesülése esetén a szeretett akár el is veszítheti. helyzethez.

Szinte bármilyen inger ugyanazt az asszociatív sort indítja és. de a fő sérülés mégis az emocionalis trauma. Csökken az érdeklődés az addigi tevékenységek iránt. heves vegetatív izgalmat élnek át. remegés.a traumát ismétlő--. netán a tünetek súlyosbodásával. A stressz extremitása miatt napokig. A trauma leküzdhetetlenül ismétlődik éberen és álomban is. tartós képességveszteségtől. Ez akutan intenzív félelmet. izzadás. megsemmisülést. stb. maradandó károsodásoktól. hetekig tarthat a vegetatív idegrendszer izgalma. Nem tudnak örülni. miután a betegnek eszébe jutnak a történtek. Szervi eltérés nélkül szenzomo9toros zavarok. a válaszkészség megbénulásában. amit akkor Freud hábrus neurózisnak nevezett el. a segítségnélküliség érzését. A tünetek lényege a trauma ismételt. kínzó. Ezt követően alakul ki a jellegzetes érzelmi bénultság. egyre nagyobb a terhelés a családon és újabb konfliktusokat eredményez. tompultság. megszűnik a szexuális . és jellegzetes kognitív funkció zavarokban áll. sajátos alvás zavarok--. kontrollvesztést. Ugyan a fizikai sérülés is jelen lehet. intim életük értelmetlenné válik.haladtával. szapora pulzus. a szorongáshoz hozzátevődik a félelem a testi deformitástól. de nem kényszeres újraélése. POSZTTRAUMÁS STRESSZ ZAVAR Az első világháború után figyeltek fel a katonák egy részénél megjelenő sajátos pszichés tünetekre.állandóan visszatérő álmokról számoltak be. tehetetlenséget vált ki. a reaktivitásban. Miután gyakran fizikai sérülés is társul hozzá.

érdeklődésük. Ha csoportosan érte őket a trauma, akkor a túlélők bűnösnek érzik magukat, a gyászolok, a halottak miatt. Emiatt fóbiás, elkerülő viselkedés alakul ki minden olyannal szemben ami az eseményre emlékezteti őket. Az állandóan jelen levő rettegés túl éberré teszi őket, nehezen alszanak el, hirtelen éjszakai felriadások alakulhatnak ki, éjszakai tájékozódási nehézségek, páni félelemmel járhat. Nem mindenkinél alakulnak ki ezek a tünetek, erősen függ a korábbi személyiség zavaraitól, egészséges embereknél 5o-8o% alakulhat ki a traumát követően. AKUT STRESSZ ZAVART akkor diagnosztizálunk, ha traumát követően négy héten belül jelentkeznek a fenti tünetek. POSZTTRAUMÁS STRESSZ ZAVART akkor diagnosztizálunk, ha a tünetek még négy hét után is fennállnak., és krónikusnak nevezzük akkor, ha még fél év után is fennállnak, vagy fél év múlva kezdődnek a tünetek. POSZTTRAUMÁS STRESSZ ZAVAR A személyt megrázó eseményre az alábbiak érvényesek: 1, olyan eseményt élt át, vagy tanúja volt, amelyben halál eset, súlyos sérülés, vagy mások testi épségét, veszélyeztetettségét élte meg. 2, intenzív félelemmel, tehetetlenséggel, rémülettel reagált A traumát a személy ismételten újraéli az alábbiak szerint 1. visszaemlékezés képzetek, gondolatok, perceptív élmények formájában és ezek komoly szenvedést okoznak. 1. A traumás eseményről való ismétlődő kínzó álmodás 1. A traumát mintha újraélné illúzió, hallucináció, disszociatív epizódok csak ébredéskor, vagy intoxikált állapotban. 1. A traumás élményt szimbolizáló, vagy arra emlékeztető külső

vagy belső történés intenzív pszichés szenvedést vált ki. 1. A traumás élmény vegetatív reakciót vált ki A traumaval kapcsolatos ingerek tartós elkerülése. Gondolatok, érzések, beszélgetések Emlékek elkerülése Visszaemlékezési képtelenség Csökken az érdelkődés Másoktól elidegenedik Érzelmek beszűkülése Jövő beszűlülése. Fokozott készenlét tünetei Elalvási-alvási zavarok Irritabilitás dühkitörések Koncentrálási nehézségek Hypervigilitás Felfokozott vészjelzés készség. AKUT STRESSZ ZAVAR A személyt a megrázó eseményre az alábbiak érvényesek. olya eseményt élt át, ahol szembesült a halállal, súlyos sérüléssel, testi épségét veszély fenyegette. 1. Intenzív félelemmel, tehetetlenséggel , rémülettel reagált. Az esemény alatt, vagy után a következő disszociatív tünetekből legalább 3 jellemző 1. szubjektív bénultság érzése, elszakadás, emocionális válaszkészség hiánya. 1. A környezetben való tájékozódás lecsökkenáse 1. Derealizáció 1. Deperszonalizáció 1. Disszociativ amnézia A tarumát ismételten újra éli, visszatérő képzetek, vagygondolatok, álmok, illuziók, flashback- szerű
1.

epizódok, vagy szenvedés a traumára emlékeztető helyzetekben Elkerülő magatartás. Szorongás, fokozott készenlét Jelentős szenvedés, szociális, munkahelyi és más funkciók romlása. A zavar min 2napig max. 4 hétig tart , jelentkezik. A pszichoanalitikus elképzelés szerint a trauma elárasztja az egót, ami az egyensúlyt, így nem tudja fenntartani Az egyesúly megbomlása következtében az egó regrediál, és az id agresszív késztetései nyíltan felszínre törnek, Ez okozza a pácies súlyos szorongásait, félelmeit, irritabilitását, alvás zavarait. Az elsődleges nyereség valamilyen neurotikus védekező mechanizmus, regresszió, elfojtás, tagadás. Másodlagos nyereség, a környezet a növekvő odafordulás, figyelem, anyagi előnyök. Beettelheim szerint az élmény átláthatatlanul, feldolgozhatatlanul nagy a személyiség számára, amelyre nem volt felkészülve, így elhárítani sem tudja sokkolja. A szorongás teljesen elhatalmasodik az énnen és ez az én totális kudarcát eredményezi. Ezt egy új integrációval lehet az egészséges újra rendezésével az élmény és az én viszonyának, de megvalósulhat egy patologikus egyensúly kialakításával. Differenciálni kell a depressziótól a generalizált szorongástól, organikus eredetű mentális betegségektől. Meg kell említeni még bántalmazáskor és viktimizálódáskor kialakuló stressz zavart. Külön említésre méltó a holocaust szindróma, ami generációkon keresztül is képes „ hatni” sok terápiás folyamatban kulcs szerepet kap a család holocaust története. Ugyanide tartozik a társadalmi traumatizácó, ami hasonló családi traumákat hozhat létre és generációkon képes patologiás

de ez a normális fejlődés része.vagy ifjú korban indul. szándékokat. megfogalmazhatatlan kényszert érez a beteg valamilyen cselekedetre . heves szorongást él át. de sokszor irracionális. képzeleti. ezzel jelentősen . vég nélkül kérődzik. A tünetek lehetnek gondolati vagy cselekvéses jellegűek. amely szavakban. utalhatnak anticipált jövőbeni vagy már lezajlo9tt eseményre. Kényszert érez arra az utcán ököllel megüsse az embereket.cselekvések.folyamatokat fenntartani. ezt hívjuk RUMINÁCIÓNAK Másik formája a kényszerítő gondolat. képekben is megfogalmazódhat. tudatos jelenléte. elkerülő viselkedést alkalmaz. gondolatok. káromkodjon nyilvánosság előtt. Pszichés gondolati tünetek A kényszer gondolatok legegyszerűbb esetben szavak.bár van kényszeres jellege---. bár kis gyermekkorban is jelentkezhet. Ha ezeket nem teszi meg. amit gondol Ha ez ismétlődik a helyzetekben. amit nem mindig tesz meg. KÉNYSZERNEURÓZIS Főként serdülő. jelentésűk lehet teljesen egyértelmű. kifejezhetnek vagy tilthatnak vágyakat. emlékezeti. / nem tévesztő össze a latencia korban megjelenő ismétlésekkel--. de nem szükségszerű. Lehetnek egyszerű vagy bonyolult. Bizonyos elképzelésekkel tépelődő-rágodó módon. képek elűzhetetlen. megélhetők tudattartalmakként. miközben attól fél megteszi. Az esetek többségében van valamilyen kiváltó tényező. vagy impulzusként. stb. autó elé ugorjon. vagy rendkívül szimbolikus.

Két típusa van : 1. kontrollálható. mielőtt neki kezdett a mosásnak a fürdőszobát és a vc-t domestossal töményen kétszer kellet áttörölni--- . amelyek ezekre az impulzusokra adott reakció. jövőmegelőző. lefekvés előtt rituális versikével elköszönni a papucsaitól és szép álmokat kívánni. alvás előtt precíz megszámolása a pénznek. Ezek lehetnek jóvátételi. Az impulzusok általában gondolat síkon maradnak. Általában a kényszercselekvések. és vonatkozhatnak valaminek a kivédésére. módosítható legyen. Kényszercselekvések A kényszer és kényszerítő gondolatokról csak a beteg beszámolója alapján van tudásunk a kényszer cselekvések megjelennek. valamely elsődleges impulzus. arra szolgálnak. megszabott sorrendben elhelyezni a hivatalos iratokat. Minden este. összetett rituális jellegű cselekvések alakulnak ki. ceremóniát hoznak létre. kivéve ha ellentmondásba kerülnek valamilyen elhárító célzatú kényszercselekvéssel. külön helyezve a fém. valamilyen elsődleges szükségleten alapuló impulzust fejeznek ki 2. a papír pénzeket. amitől a beteg fél. akkor csinálni amkor egyedül van. ilyenkor bonyolult rituálét. Mindkét esetben bonyolult .beszűkítheti életterét. Másik pl. vagy kontrollálásukra irányuló törekvéseket tartalmaznak. hogy általuk megelőzhető. Pl. bár a beteg próbálja leplezni. tisztasági kényszerben szenvedő nő betegnél a mosás kapott elképesztő ceremóniát. amelynek saját erőből történő kontrollálásában nem bízik. ha ezt meg tudja valósítani.

sőt túlzottan is. de teljesítményük jelentősen romolhat.csempék. ruha nélkül kiteregetnie. A betegek teljes betegség belátással rendelkeznek. öblítő nélkül. túlszabályozott. cselekvések. viselkedésük kimért. egyrészt szégyelte. olyat cselekszik. Mentális képességük nem csökken. hiányzik a . ami számára jelentéssel bír.egyszer a mosógépet üresen kimosni. a teregetéshez. én-idegennek élik meg. Természetesen mindezt egyedül kellett végeznie. meg kellet fürdenie. „hátha mégis maradt piszok. közben megpróbálják hihetetlen erőfeszítéssel eltitkolni környezetük előtt és nagyon szenvednek a helyzettől. 2x kimosni. hozzáértek a tiszta ruhákhoz. mert akkor mindent újra kellett kezdenie. a heti munka végzését nagyon megnehezítette. mert gyakran minden „ óvintézkedés „ ellenére manifesztálódhatnak az elsődleges impulzusok. A kényszer gondolat vagy kényszercselekvés nem szabadítja meg a beteget a kételyeitől. Általában gondozottak. férje pedig „ direkt” ellene tett. attól való félelmétől. hogy a tiszta ruha ne érjen semmihez. ápoltak. pontosan tudják ezek nem normális gondolatok. a család előtt. a család működését érthető módon krízisbe sodorta. rigid. meghatározott mosószerrel. és ez a félelme nem alaptalan. Ettől a ceremóniától a mosás hihetetlen időigényessé vált. kád mosógép--. pl pont akkor ment vc-re. majd a ruhákat bepakolva. meghatározott sorrendben és úgy. vagy olyat gondol amit minden áron el akar kerülni. másrészt a gyerekei nem tartották be a szabályokat. mert az rákot okozhat. bacilus a ruhán” Sohasem lehet biztos abban az impulzusai valamikor nem fogják olyanra kényszeríteni amit minden áron el akart kerülni.

akkor még a terápiában is titkolni szeretné. de egy elfogadhatatlan gondolat elhárítása során leválasztja az érzelmi jelentéséről. már jelentés nélkül. általában el szokták mondani. a terapeuta rá kérdezhet. talán. mondataik cirkalmasak. amikről maga is azt tartja kissé szokatlanok. Gyakori a beszédben az ismétlés. stb. amely nem elfogadhatatlan. Ha a páciens nem számol be a kényszerekről. körülményeskedők. a terápiás kapcsolat még nem elég bizalom teli.könnyedség. Etiológia Freud szerint ha egy neurotikus személyből hiányzik a konverzió lehetősége. a bizonytalanság nyelvi megfogalmazása is megjelenhet. A kezelésre akkurátus pontossággal készülnek fel. Alaposan utána olvastak. mit kérdezhetnek. sztereotíp kifejezésekkel zsúfoltak. érzelmi töltés nélkül jelentésként tudatosulhat. valószínűleg. érzelmek kifejezése általában hiányzik. beszédük nagyon megfontolt. műszavakkal terminus technikusokban beszélnek. ettől nagyon nehéz őket eltéríteni. így a legyengített gondolat pedig asszociációitól elkülönülten. racionális magyarázatokat adnak elő. szakszavakat használnak. gyakran pontos orvosipszichológiai ismeretekkel rendelkeznek a kényszerről. A szabaddá vált érzelmi töltés pedig bármely olyan gondolathoz társulhat. babonásak. előre eltervezik mi hogyan fog zajlani. vannak-e furcsa szokásai. bele kérdezésre szorongással. A szabadde téves társulásnak köszönhetően az új gondolat. hosszadalmasak. ami érthetetlen érzelmi . indulattal reagálnak. mozgásuk kontrollált. a spontaneitás. akkor ez az érzelmi töltés tovább él. meglehet. ha utal is rá.

MEGSEMMISÍTŐ MANŐVEREK Az eredménytelen elfojtás és az izoláció következményeként további elhárításra van szükség. bizonytalan jelentéssel. akkor az impulzus gondolata és érzelmi töltése teljesen ketté válik és elfojtódik az elfogadhatatlan . fenyegetően tudatosulhat. kívülállónak ez túlzott hiteltelen viselkedésnek tünik. állandón. amelyek kivédik. hogy valamit el kellene követnie.Az elhárító mechanizmus az ellentétbe fordítás. ezért megsemmisítő ellen—kényszercselekvésre van szükség. hogy azt ellentétbe fordítja----. a létre jött személyiségjegy a reakcióképződmény. azért hogy a szorongást kiváltó okot meg lehessen szüntetni. A következő elhárító mechanizmusok kapnak fontos szerepet a kényszer betegségben. REAKCIÓKÉPZÉS A szorongás keltő jelentéstől úgy szabadul meg. zavarodottá válik a gondolkodása. az énidegen érthetetlen késztetés miatt. mint irracionális vágy vagy késztetés.ez nem lehetséges. Mivel gondolati úton . megelőzik a rossz impulzusok hatását.jelentésű kényszergondolattá válik.nem gyűlöl. ezért ellene szegül a késztetésnek. annulációval--. hanem szeret----. szorongás keltő jelentés. Ha az izoláció kevésbé hatékony. akkor a szorongás keltő jelentés nem szorul ki a tudatból. IZOLÁCIÓ Ha ez az elhárító mechanizmus eredményesen működik.meg nem történtté tevéssel--. de nem tudja mit és miért. A beteg ez esetben azt érzi. REGRESSZIÓ .

nem konverziós tüneteket képeznek. a páciens megélheti azt is. hogy ebben a fejlődési szakaszban zavarok. IDE MÉG IRNI A kényszer neurotikusokra jellemző. fixációs tünetként értelmezhető. de ilyet nem lehet mert még valóra válik. hogy valamiről való gondolkodással fizikai beavatkozás nélkül változást képes előidézni.Az analitikus elképzelés szerint központi szerepet játszó mechanizmus a kényszer betegeknél. új szorongásokat. . de nagy árat fizet. konfliktusokat és új elhárító mechanizmusokat igényelnek. de elfojtás és konverzió helyett feladja a genitális impulzusokat és a fejlődés a egy korábbi szakaszába az anál-szadiszikus szakaszba regrediál A regresszió erősítheti. A regresszió elérhet korai gondolkodási módokat. Mágikus gondolkodás. az agresszióhoz és a piszokhoz való viszonyuk bármilyen formában. AMBIVALENCIA Az ambivalencia normális fejlődési folyamat a két éves gyereknél. a szeretet és a gyűlölet egyszerre van jelen egyazon személynél és egy időben. vagy hazafelé az járt a fejembe mi lenne ha a terapeutám beteggé válna. így ezek energiája átfordul szomatikus tünetekké. pl nem gondolhatok az anyám halálára mert akkor hamarosan meg is hal. A hisztériás beteg el tudja fojtani az ödipális libidó-törekvéseit. frusztrációk következtében fixácios pontok alakultak ki. hiszen újra aktiválódnak a megoldatlan anális és agresszív impulzusai. A kényszerneurotikus szintén konfliktusban van az ödipális impulzusaival. Genitális szükségleteinek feladásával ugyan nem konfrontálódik ezzel a problematikával. az anál szadisztikus fázis zavaraival vannak kapcsolatban.

kényszergondolatok: visszatérő perzisztáló gondolatok.SZADISZTIKUS SZUPEREGO A kényszerneurotikusok személyiségében erős bűntudatot. gyakran értelmetlenek. és akadályozza a normális életvezetést. Visszatetszést keltenek és meg szeretne szabadulni tőlük 1. az . SCH. amelyek énidegenek. A kényszer analitikus.4 éves kor között található. depresszió. büntető gondolkodást eredményez. felfokozott önkritikát.pszichodinamikus megközelítése Freud a kényszeres betegek analízise alapján feltételezte. Tourette szindróma. Mi is zajlik ebben az időszakban a gyermeki fejlődésben? Ha freudi fejlődési szakaszt vesszük figyelembe. a patológiát okozó pszichotrauma a libidó fejlődés análszadiszikus időszakában. Kényszercselekvések: ismétlődő és célszerűnek látszó cselekvések. kényszergondolatok—cselekvések jelenléte 1. 1. képek szándékok. ami a 2. kíméletlen teljesítmény centrikusságot találhatunk. nem akaratlagosan előidézettek. szadisztikus szuperego szintre való regrediálást. túlkövetelő. durva. nincs reális kapcsolata a célzott eredménnyel és túlzó jellegű 1.. Nem vezethető vissza más mentális zavarra. amelteket a beteg bizonyos szabályszerűséggel végez el. A kényszergondolatok és cselekvések distresszélményt okoznak a páciensnek. Diagnosztikai kritériumok 1. ez létre hozza az infantilis. organikus károsodás.

de ez az autonómia még rendkívül labilis. más funkciókat is meg tanul. és a megfelelő kognitív fejlődés elérésével megtörtént a gyermek „ pszichológiai születése”.kapni.anális szakaszban a szobatisztaságra való szoktatáson van a legnagyobb hangsúly. a beszéd egyre gazdagabbá válik. Az anyával történő „ tankolás” típusú interakciókat az intim kontaktus akaratlagos keresése vagy elutasítása váltja fel. Ez egy elég bonyolult folyamat.kötés aspektusához jutunk el. belépett a szeparáció. ha jelképesen nézzük ezt a folyamatot az adni. és a játék egyre fontosabb szerepet tölt . Ez elsősorban a vizelet és a széklet visszatartásának és elengedésének képességét jelenti.végtermékeit képessé válik a gyerek kontrollálni. a beszéddel. oldás.individució nagy folyamatába. a szimbiotikus szakaszon. és viszonylagos. túl lépett a differnciáció és a testkép kialakulásán. kontrollálja a testéből eredő jelzéseket. de ezen túlmenően. Ha szerencsésen alakultak az eddigi fejlődési folyamatok. túl jutott a gyakorlási szakaszokon. A gyereknek el kell sajátítani azt a képességet érzékelje. autonóm személyiség.befogadni. Azáltal. A gyakorlás szakaszában kialakult egyensúly a második évre megbomlik és a viselkedésben és viszonyulásban jelentős váltózások jönnek létre. megfelelő időben és megfelelő helyre történő és megfelelő jelzésekkel ellátva kell szabályoznia. ami az emberi kapcsolatok lényeges eleme. ipmulzusokat. Ekkor a gyerek túl van a normál autisztikus szakaszon. Mahler szerint az előző szakaszokban a járással. kialakult az anyától elkülönült. elengedni. irányítsa. Ha a mahleri tárgykapcsolat fejlődési szakaszai alapján tesszük nagyító alá ezt az időszakot. az újraközeledés alfázisához jutunk. hogy saját termékeit.

Egyszerre szeretne a szeretett személlyel egyesülni. megjelenik a dackorszak ahol. megjelenik az én használata. instabilitásban. bár eredete a szimbiotikus szakaszra nyúlik vissza. a hasítás célja a jó tárgy védelme a saját agresszív tendenciákkal szemben. A gyerek „hisztizik”. kielégíthetetlenségben. amit hangsúlyosan képvisel a környezetében. az autonómia. A világ jóra és rosszra tagolódik. Az én és a tárgy intrapszichikus reprezentációi egyre élesebben elkülönülnek egymástól és emiatt a gyereknek fel kell adnia omnipotens érzéseit. ekkor a hasítás mint elhárító mechanizmus működik. Az ambitendencia e kor sajátossága gyakran általános elégedetlenségben. Ez egyrészt a közeledés. Ugyanakkor a két éves gyermek folytonosan védi az újonnan elért autonómiáját.be. a felnőtt számára sokszor megfejthetetlen helyzetekben. sokszor mond nemet. dührohamokban jelentkezik. hirtelen hangulat változásokban. vagyis . Az anyához való közeledésben súlyos ambitendencia mutatkozik meg. de az elnyeletéstől való félelem is jelen van.távolódás játékát is jelenti. Az újraközeledési szakaszban az anyával való kapcsolat egy sajátos formát ölt. a gyerek maga kezdeményezi az interakciót és amint a felnőtt reagál maga lép ki belőle. tehát a reunió vágya. a kontroll kérdése zajlik. a gyerek árnyékként jár az anyja nyomában. távolódáskor a szeme sarkából figyeli az anyját. az agresszió. Mahler feltételezi a gyerek az anyát a gyakorlás szakasza alatt kiegészítő énként éli meg. de ugyanakkor az ambivalenciát is jelzi. Ebben a szakaszban az anya jelentése nyilvánvalóan kettős. vagy úgy fut előle mint aki arra számít úgyis el fogják kapni.

hogy kicsi. az ösztönszerveződésben a szadisztikus-agresszív tendenciák vannak túlsúlyban. Ez egy igen nehéz időszak az anya. miközben a gyerek egyre határozottabban juttatja kifejezésre autonóm. .gyerek kapcsolatában. olyan harmonikus egységben. az én a felettes-én és az ösztönén a tagadás. Ezzel párhuzamosan megjelenik az anya szeretetének elvesztésétől való félelem. és ezzel elkerülhetővé válik a gyermek csalódott elkeseredésének. bűntető. A krízis egyetlen megoldása ha az anya rendíthetetlenül hozzáférhető marad. szadisztikus jegyeket mutat. Ez a feltétele annak. gyenge. hogy „ az autonóm ego elérje működőképessége optimumát. mint a szimbiotikus szakaszban. A kényszer beteg pszichés munkamódját ennek az életszakasznak az ismeretében érthetjük meg.az anya kompetenciáját sajátjának tekinti. miközben feladja a mágikus omnipotenciáját”. hogy az anya tőle független lény. a felettes-én rigid. a reakció képzést. függetlenségi igényeit. Az individualizáció előrehaladtával azonban szembesül. az ellentétbe fordítás. egyedül még nem képes megbirkozni a világgal. de folyamatosan vágyik az anya figyelmére. és ezzel elvész a gyereknek a szülő mindenhatóságában vetett bizodalma. aki nem feltétlenül elégíti ki mindig az idényeit. tehetetlen. az anya és a gyerek mát nem működik. a meg nem történtté tételt alkalmazza mint elhárító mechanizmust. ennek a szimultán fennálló igénynek elég nehéz eleget tenni. A felnőtt beteg pszichés struktúrái e korai szakaszban rögzülnek. Szembe kell néznie azzal.

A szigorú és bűntető felettes-én az elfogadhatatlan ösztöntörekvések miatt. / jachtálás / Anna Freud kiemeli a libidinózus és agresszív ösztöntörekvések fúziójának illetve az ellentétes törekvések szintézisének . mert nem tudatos motivációs rendszerben gyökerezik. hogy a védekező mechanizmusoknak nem sikerült az agresszív impulzusokat megfelelő módon visszaszorítani a tudatból. Az ismétlés mindig visszatérést jelent az eredeti állapothoz. hanem a tudat előtt elzárt tudattalanból. és azt jelzi. amely a felettes-én szorongást indokolja. az eredeti helyzet visszaállítását. Az elégtelen elhárító mechanizmus ugyanakkor ösztönfélelmet kelthet. mert nincs módja az eredeti összefüggésekre rátalálni. illetve a szeret személy elvesztésével fenyeget. sőt örömforrássá is válhat. A kényszerspecifikus védekező mechanizmusok a cselekvési impulzust a tudattalanban felismerhetetlenné tették vagy ellentétbe fordították. A kényszercselekvést kísérő szorongásszintén a tudattalanból származik. hiszen a neutralizálatlan agresszív ösztöntörekvések eláraszthatják a tudatot. A változatlanságra törekvés egyik jellemzője a kényszer betegeknek. A szorongás ilyen értelemben szignálként jelez.Az analitikus magyarázatok a kényszeres mechanizmusokra. büntetéssel. a változás tagadását. hiszen ezeket a védekező mechanizmusok torzították. A kényszercselekvés azért énidegen. A késztetés újból és újból történő ismétlése azt jelzi a megtörtén cselekvés nem változtatja meg a tudattalan erőviszonyokat. A beteg számára az erőteljes belső impulzus azért érthetetlen. és a gyenge én ezekkel nem tud megbirkózni. és megvédeni az ént. Az ismétlésnek feszültségcsökkentő hatása is lehet.

így a cselekvés ismétlésével. a tünetet kiváltó traumás esemény és az. valamint az állandó kontrollálással próbál ellensúlyozni.A cselekvés ismétlése. különösen a nagyobb . Maga a kifejezés1853-ból Cartetől ered. és a hozzájuk fűződő gondolatait és érzéseit eltitkolni. bár hipnózis kísérleteiben a hisztériás tüneteket elő tudta idézni. hogy az egyén mennyre kényszerül ezeket az eseményeket. szerinte a hisztéria legfontosabb jellemzői. században Charcot az idegrendszer degeneratív megbetegedésének tartotta. Carter szerint a nők. melyet nem sikerült megszerezniük. és ebből eredezteti a kényszer betegek ambivalenciáját. hogy fokozott biztonságra van szükségük. A fokozott kételkedésre való hajlamuk.sikertelenségét. illetve gondolati örvénye el is terelheti a beteg figyelmét. azokról az eredeti konfliktusoktól. az érzelmi labilitás mértéke. HISZTÉRIA A hisztéria története több ezer évre nyúlik vissza. A XIX. a görögök a méh abnormális mozgásával hozták összefüggésbe. amelyekkel nem tud megküzdeni. A biztonságérzet hiánya a korai internalizált tárgykapcsolatok defektusában keresendő. arra utalhat.

Ezeket ma konverziós zavarként jelöljük. azért hajlamosabbak a hisztériára. de a szaknyelvben igazán nem terjedt el. mint pl. ez ma is érvényes megállapítás. így a motoros funkció csak szelektíven tudatosulnak. A hisztériások nem képesek új és nagyobb mennyiségű információ feldolgozására és tudatos szintézisére.szexuális késztetéssel rendelkezők. E folyamat az idegrendszer egy részének a központtól való elszakadását eredményezi. keringési. bénulás. olyan gondolatokon alapulnak. mint a férfiak. Charcot azt feltételezte a hisztériás tünetek. Janet a hisztériásokat vizsgálva arra megállapításra jutott. Charcot a hisztériára jellemző stigmákat különített el. vakság.ben a pejotatív hisztéria kifejezés helyett a Briquet – szindróma kifejezést javasolták. el vannak szigetelve a normális éber tudattól. a szenzoros . amelyek el vannak különítve. Az első tüneti megközelítés 1859-ből Briquet. ezt később a disszociáció fogalmával írták le. női genitális. a beteg elképzeléseit követi. mert függetlenek az organikus bénulásokra jellemző neurológiai jellemzőktől. vagyis a hisztériás bénulás. Perley és Guze 1962. mint a férfiak. feltételez egy általa disszociációnak nevezett folyamatot. nagyrohamok.től származik. bár a névváltoztatás nem történt meg a DSM-I!-ben somatosációs zavarként tüntetik felés a tünetcsoport: neurológiai. mert a társadalomi normák értelmében a nők inkább kényszerülnek a szexuális vágyaikat eltitkolni. légzési zavarok. gastrointestinális. hogy nem a stigmák a fontosak. szexuális fájdalmak. Ezeket megkülönbözteti az organikus betegségektől. hanem a hisztériásoknál a figyelem összpontosítása a legnehezebb feladat. érzékszervi és mozgászavarokat. szenzoros.

Freud a disszociációnak pszichodinamikai magyarázatot ad. Az utóbbi évek neurofiziológiai modellje azt mutatja valóban található a kognitív fejlődésben deficit a hisztériásoknál. érzelmileg megterhelő események kritikus állapot romláshoz vezethetnek. KLINIKAI KÉP KONVERZIÓS HISZTÉRIA A hisztériás páciens dramatizáló. mint jobb félteke. A hisztériás kognició impresszionisztikus. szerinte „ a lelki szétesés nem a lelki szintézis veleszületett gyengesége. A tünetek időszakosan jelenhetnek meg és elmúlhatnak minden terápiás beavatkozás nélkül. . álságos. Ezek a jegyek a jobb félteke funkcióinak felelnek meg. két pszichés réteg egymás elleni aktív lázadásának az erdménye. kihívó. a részletek pontosságának hiányossága. s ettől a deficit miatt jönnek létre a hisztériás tünetek.dominancia. míg a bal félteke a verbális emlékezet. az észlelés globális diffúz módja jellemzi. viselkedése rejtetten szexuális felhívást és agressziót fejez ki és ezzel a környezetéből ellenséges érzelmeket vált ki.információk szintézisének képessége csökken. illetve bal félteke diszfunkció. a logika. a képzet és az észlelés a hisztériásoknál nem határolódik el élesen. Az én és a külvilág. a pontos részletek. az összemosásra törekszenek. a linearitás a jellemző. A tünetek lehetnek szórványosak és epizodikusak. hanem az egymással harcban álló lelki erők összeütközésének. excentrikus. Így a hisztéria leírható.

--------. sokfélébbek és kevésbé karakterisztikusak.bénulások monoplégiás és hemiplégiás kórképeket utánozha. de akár teljes süketség és vakság előfordulhat. hogy sokkal kevésbé meghatározottak. A szenzoros funkciók zavara mellé társulhatnak szenzoros hallucinációk. erős nagy mozgások. a kézen.A fizikai jellemzők a motoros és a szenzoros rendellenességek uralják a klinikai képet. hallás kisebb. A hisztériás fájdalom bármilyen eredetű és bármely test részre vonatkozhat. Érzékszervi zavarok: látás. szcénikus jellegűek. ritmikus tremor a fejen. de a bénulás petyhüdt jellegű és nem követi az idegrendszeri lefutásokat. de a valódi epilepsziás mozgásoktól az különbözteti meg. nem sérül meg. a lábakon. A páciens nem veszti el az eszméletét. mint a valódi idegrendszeri károsodáson alapuló choera. leggyakoribbak a hasi fájdalmak. ------. lehet egyoldali és kétoldali. különösen az anesztéziás tüneteknél gyakori. de ezek jóbban szervezettek és sztereotípebbek. A motoros rendellenességeknek két típusát különítjük el: -------rendellenes mozgások és bénulások. amik gyakran érzelmileg jelentős események ismétlődései. A különböző bőr érzékelési zavarok bármilyen jelleggel és bármelyik testrészen megjelenhetnek. . choreiform tickek.nagyobb fokban. Szenzoros rendellenességek: Lehetnek olyanok amikről a beteg nem tesz említést. vagy nem vesz róla tudomást. olyan a bénulás amilyen a beteg elképzel egy béna testrészről. ezek leggyakrabban vizuális jellegűek. amik az egész testre kiterjedhetnek.konvulzív mozgások szintén kialakulhatnak. komplex jelenetek. vigyáz magára roham közben.

illetve a hisztériás tünetek ráépülhetnek organikus betegségekre. DISSZCIATÍV HISZTÉRIA A fő jellemzője. Ennek a megmunkálási deficitnek a klasszikus tünetei: -----.amnézia ------szomnambulizmus ------elkóborlás. a hisztériás tünetek lehetnek valódi organikus betegségek korai jelzései. hogy az információ feldolgozás pszichofiziológiai folyamatában valahol elakad az érzékszervi szinten még befogadott információ. az asszociációkkal történő kiegészülés nem valósul meg. vagy azonosul egy érzelmileg közel álló ember tüneteivel. Ennek az integrálódásnak az elmaradása különösen az érzelmekkel kapcsolatos élményekre vonatkozik. Így az élmények nem tudatosulnak és nem tudnak integrálódni.gyakran felesleges orvosi beavatkozások. A konverziós tünetek nem ritkán azonosak valamely más betegség tüneteivel. ezért az alapos szomatikus. így létrejön egy sajátos kettéhasadtság az élmények és az élményeket feldolgozó gondolati tartalmak között. A jelenség neurofiziológiai és pszichofiziológiai magyarázatát .neurológiai kivizsgálás elengedhetetlen. vagy minden ilyen ismeretét elfelejti. A konverziós hisztériával kapcsolatban feltétlenül tudnunk kell. műtétek történnek. érzelmi minőségükben és teljes információtartalmukban tapasztalattá alakítani. a beteg az élményeit nem tudja fogalmakká áttenni. fuga állapot ------deperszonalizáció—derealizáció ------többszörös személyiség—ez egy régi modell.

elhárítás alakul ki. hogy a bekerülő információ túl erős érzelmi felhangokat kap. Az érzelmi . amelynek az egyén nincs tudatában. elfojtás. A szenzoros információk elsősorban a jobb féltekében processzálódnak és a verbalizálás. A hisztériás elsősorban érzékszervi. Orstein személyiség típust különít el a félteke dominancia alapján. visszaható/. a megfogalmazás a bal féltekeének volna feladata. intellektuális. így az információ fokozott szűrése. így a disszociatív hisztéria. azt feltételezi. reaktív /ellenálláson alapuló.illetőleg két elmélet a legelterjedttebb. ezért a kortikális feedback ezt csökkenteni igyekszik és ezért fokozott szelekció alakul ki. esztétikai-érzékszervi beállítottságú személyek 1. hőfoktalanítja az érzelmeit. miközben elsivárosódik. bal féltekei diszfunkciós zavar. vagyis fokozott generalizált gátlás. mozgásos szinten gondolkodó. kiszorul a saját élményeiből. érzelemteleníti az élményeit. A fokozott elhárítás miatt a hisztériás. Az agy nem fogadja be ezeket a túl erős arousal növelő információkat. A jobb félteke olyan tapasztalatok tárháza. 2. intuitív. bár a viselkedését meghatározzák. jobb félteke – domináns lény volna. de a szűrés generalizáltan működik. elhidegül a valóságtól. a másik elmélet a retikuláris rendszer sajátos zavarával operál. amely a fogalmi feldolgozás deficitjével jellemezhető. A bal félteke uralma aktív. verbalizáló attitűdöt eredményez. a hisztériás számára minden túlságosan arousal növelő ezért mindent visszautasít. valahol elakad a jobb féltekéből a bal féltekébe haladó információ. míg a jobb félteke befogadó. elemző.

eseményekhez kapcsolódnak. Az alábbi kórképek dinamikai működése a disszociáció elvének ismerete nélkül nem teljes. de pontos működését és szerepét nem tudjuk. Janet megkülönböztet elsődlegesen fixálódott ideákat és elsődleges érzelmi állapotokat. Éves. melyek a traumákhoz. ugyan a fogalom. mint többszörös személyiség. átmenetiek. Janet szerint azoknál az embereknél találhatunk disszociatív zavart. Elsődlegesen fixálódott ideákon az eredeti. a pszichológiai élmények számának csökkenése illetve integrálhatóságának képessége a személy . eseményt értette. A másodlagosak azok az ideák. felszínesek. illetve másodlagosan rögzült ideákat és másodlagos érzelmi állapotokat.kapcsolatok devalválódnak. A fixálódott ideák és funkciók izolálódnak a tudattól és a szokások kontrollja alól és elkezdenek önálló életet élni. A disszociáció fogalmához egy kicsit visszatérnék. A disszociatív hisztériánál gyakoriak a frigiditási illetve a merevedési zavarok. akik a „pszichológiai boldogtalanság szenvedés „ állapotában vannak. amin azt értette. A disszociatív jelenség változhat az egyszerűbb rendszerektől az egészen bonyolult rendszerekig. már több mint 1oo. Janettől származik a tudati mező beszűkülésének fogalma. feltételezések vannak és újabb elméletek inkább az elhárító mechanizmusok közé sorolják. idővel hajlamosak a pszichopatizálódásra. valódi traumás emléket. a szociális kapcsolatai ziláltak. Janet definíciója szerint a disszociációs folyamatban bizonyos gondolatok úgynevezett fixálódott ideák. vagy érzelmi állapotok kicsúsznak az emberi kontroll alól.

A disszociáció patológiás formái 198o-tól önálló diagnosztikus kategóriák. border-line zavaroknál. események kicsúsznak a személy tudatos szférájából és önálló élete élhetnek a tudattalan szintjén.tudatában. így a disszociációval együtt jár a tudat beszűkülésével. és természetesen a disszociatív állapotokban. 1. patológiás a disszociáció. posszttraumás stressz zavarokban. mások pedig nem. disszociatív amnesia Disszocaitív fuga disszociatív identitás zavar Deperszonalizációs zavar Disszociatív zavar Két fontos jellemző mentén különítik el a normális. amely egy kontinumon foglal helyet. ha ---lényeges változás van az identitásban ----memória zavarok állnak fenn. hisztériás pszichózis esetén. szomatizációs zavarok. kényszerbetegeknél. ma már tudjuk igen sok más kórképnél is előfordul a disszociatv mechanizmus : konverziós zavarok. érzések. 1. Ma egyre inkább úgy tekintik a disszociációt. hétköznapi disszociatív élményeket a patológiás disszociatív állapotoktól. a disszociatív állapotban történt dolgokra részleges vagy teljes amnézia alakult ki. Így a tudatban amnézia és memória kiesés alakulhat ki. 1. szorongásos állapotban. a normál minden napi tapasztalatoktól az extrém patológiáig. 1. Janet azt feltételezte a disszociáció mint jelenség csak a hisztériásokra jellemző. ezekből némely bekerül a tudatba . mint egy folyamatot. 1. A traumás eseményt követően bizonyos gondolatok. némely fóbiás. étkezési zavarok. . következő zavarokat különítik el.

ilyenek a szélsőséges vagy enyhébb. 6o% extrém elhanyagolásról. de bizonyos körülmények hatására a disszociáció patológiás szintre emelkedhet. 75%fizikai abúzusról és ezek valamilyen kombinációjáról 67%. mintha nem is az övé lenne. a helyzet megváltozott. Az esetek felében felnőttkori traumatikus eseményeket is átéltek A derealizáció annak a konstatálása. enyhébb vagy súlyosabb tünetek árán. vagy erős stressz esetén adaptív. A páciensek 97% számol be jelentős gyerekkori traumáról. személyek megváltoztak A deperszonalizáció állapotában azt érzi a személy megváltozott a teste egésze vagy egy része. 83% számol be szexuális abúzusról álalában inceszt formájában. raboknál. a környezetében levő tárgyak. de huzamos időn keresztül jelenlevő stressz. különösen korai abúzusnak. az emlékezet zavara. A vizsgálatok szerint a disszociatív tünetképződés megkülönböztető és gyakori következmény a traumának. főkén hosszan tartó abúzusnak. A deperszonalizáció extrém formájáról a testen kívüliség élményéről gyakran számolnak be gyerekkori . A disszociáció akut trauma. a változás fenyegető. vagy védekező folyamatnak tekinthetjük. idegen ismeretlen. szexuális erőszaknál. vagy amnézia. mintha máshoz tartozna a keze. ezeket az élményeket gyakran kíséri időtorzulás. mindez rendkívül. hogy tovább funkcionáljon. mely során az egyén elkülöníti a traumás élményt. természeti katasztrófáknál. ijesztő Deperszonalizációs élményt tapasztaltak a koncentrációs táborok túlélői. hogy az állapot.A mai nézet szerint disszociatív élménye bárkinek lehet. ezáltal képes arra.

az un. amikor a beteg bizonyos időegységet elveszít. Interjú helyzetben.szexuális. amik ismeretlen környezetben találja magát. elfelejt fontos személyes információkat. ismétlődő. Nem drog. Elfordul. esetleg disszociálni kezd. amelyek vásárlására nem emlékszik. belső hangokra vonatkozó kérdéseknél tagad. tartós amnéziás epizódok jelentkeznek. 1. Ilyenkor újraélhet múltbeli traumatikus eseményeket. amitől a kérdező jön zavarba. hogy került oda. de bizonyos helyzetben. Flashback. vagy tárgyakról számol be. vagy alkohol indítja be. AMNÉZIA Disszociatív zavar 1. hogy a betegeket a belső hangokra való figyelés akadályozza meg a . hogy tudná. megváltozik a realitással a kapcsolata. 1. 7. és megfelelő a realitás tesztelése. vagy teljesen hiányoznak. amnéziára. és rögtön utána teljesen normálisnak tűnik. Az élettörténet bizonyos eseményei bizonytalnok. anélkül. Az amnézia komplex cselekvésekre terjed ki. vagy fokozatosan. vagy fizikai erőszak áldozatai felnőttként. Ilyen krízis helyzet kialakulhat hirtelen. 1. 1. visszahúzódik. nem tud bizonyos tetteiről. nem csak bizonyos érzésekhez kapcsolódva. öncsonkító viselkedésekre. a helyzetre a beteg többnyire amnéziás. racionalizálni kezd. 1. Trauma és gyerekkori abúzus áldozatainál gyakori még az emlékezeti zavarok egy speciális formája. Leír fuga állapotokat. szorongónak tűnik. az önkéntelenül bevillanó emlékkép. rekonstruálni kell az élettörténetet. vagy tartja fenn. bár jó raportot képes kialakítani. amit környezete neki tulajdonít. Gyakran amnéziás a szuicid kísérletekre. pl.

nincs fúga állapot. Interjú helyzetben. 1. Amnézia. melyek szorosan kapcsolódnak deperszonalizációs epizódokhoz. vagy zavaros leírások. ha van pszichotikus epizódokhoiz kapcsolódik. alkalomszerű elékezeti problémák formájában. nem említ fontos információra való emlékezet kiesést. Többnyire jó és részletes emlékek vannak a pszichotikus epizodokra és hallucinációkra. ilyenkor számos disszociatív tünet jelentkezhet. AMNÉZIA. a legtöbb beteg krónikus és visszatérő deperszonalizációs . legfeljebb bizonytalan. racionalizálás. ha megjelenik az amnézia. 1. pánikhoz kapcsolódnak. Előfordul amnézia olyan cselekvésekre. alkoholhoz.válaszadésban.személyiség zavarban 1. Nincsen időegység elvesztése. 1. amikor az amnézia szóba jön. gyakran spontán hoz fel példákat. Nincsenek tiszta fuga állapotok. nem talál magánál dolgokat. 1. akkor enyhe. AMNÉZIA. haraggal társul. Ha a pszichootikus epizód egy részére amnéziás is. amikkel nem tud elszámolni. Nem kell rekonstruálni a múltat. ami dühvel. öncsonkításos viselkedésre. de nincsen idő elvesztése. azt követően megszűnik. DEPERSZONALIZÁCIÓ Disszociatí identitás zavar 1. 1. amik pl. nem jelenik meg ellenállás. Az amnézia kapcsolódhat droghoz. vagy tagadás. Hiszrionikus szerveződésnél előfordul pszichotikus epizód különösen gyerekkori trauma esetén.pszichóziban 1. 1. többnyire jól és részletesen emlékszik az élettörténetére. 1. sem máskor nem említ amnéziát. sem korábban. Nem amnéziás szuicid kísérletekre.

hogy az valaki máshoz tartozik.Gyakran hallanak vitatkozó.nem érez. átélhetik a testtudat megváltozását. gyakran diszkomfort érzésekhez hasonlóan. amelyek a következőek lehetnek: . Nincsenek akusztikus hallucinációk. pl. Személyiség zavar. de nem olyan formában mint a disszociatív identitás zavaros betegek. szintén beszámolnak krónikus és visszatérő deperszonalizációs élményekről. 2. nem él meg fájdalmat -----beszéd közben hallotta a saját hangját. legfeljebb pszichotikus epizódokban. ----. 2. különösen gyerekkori trauma esetén. de a tünetk többnyire bizonytalanabbul írják le. --------mintha álomban lettem volna --------mintha gépek robotok lettek volna. amelyek belülről jönnek és befolyásolja őket. de úgy érezték. . amikor kívülről távolról figyeli önmagát.élményekről számol be. 2. más irányította volna a viselkedésüket. látja amint vásásrol -----elmondják a testtudat változását. ---. -------. de azokat nem sajátjuknak élik meg. 1. PSZichózis .látják ahogy testük egy kis gyerek testté változik ----. Ezek a hangok nem tűn nek el neuroleptikum hatására. amikor úgy számol be elidegenedés érzéséről. mintha valaki más lett volna belül.mintha ködben lettem volna. hanem legtöbbször ijesztőnek.Identitásváltozáshoz kapcsolódóak.testen kívüliség élményei. kommentáló hangokat a fejükben. pl.

vagy röviddel a pszichotikus. Ismerős. Személyiség zavar. ez akkor történik ha a derealizácio flashback jelenséggel. fiatalabb alter személyiség esetén. különösnek tűnik. DEREALIZÁCIÓ Disszociatív identitás zavar: Ha megjelennek ilyen érzések a következő formában: a környezet észlelése megváltozik. vagy röviddel utána írnak le. sokkal bizonytalanabbul írják le. Derealizációt csak a pszichotikus epizód alatt. . még akkor is ha.Deperszonalizációt a pszichózis alatt. de az epizód után a hangok eltűntek. ha megjelenik deperszonalizációval társul. teljes emlékezet kiesést észlelnek. Hisztériás pszichotikus epizód esetén kívülről is belülről hallottak hangokat. Pszichózis. nem ismernek fel hozzátartozókat. mikor más részük uralja a viselkedést. bizonytalan lesz. mintha távolban lenne. vagy korregressziós állapottal társul és újraélik a traumatikus eseményt. vagy családtag ismeretlennek. mintha a korábbi elkövető lenne. Derealizációt ritkán írnak le. előfordul egyáltalán nem ismeri fel a környezetét. IDENTITÁS ZAVAR Disszociatív identitás zavar Gyakran tagadják az identitás zavart. Partnert úgy éli meg. vagy mániás epizód után észleltek. pl.

koruk. A belső harc a self két része között zajlik. képességeik. amely teljesen kikerül a kontrolljuk alól : ---. vagy transzszerű állapotokat.ego—szintonok Nem kapcsolódik hozzá amnézia. ---. bizonytalanság. neme. A szerepek---. ------a belső küzdelmet úgy írják le mint különböző hangok a fejben. IDENTITÁSVÁLTOZÁS Disszociatív identitás zavar Beszámolnak identitás változásról. úgy élik meg az identitás zavart. .gyakran átélnek korregresszió . Nincsenek vitatkozó hangok a fejben. különböző belső részek irányítják őket. idegen dolgokat találnak maguk körül.gyakran testen kívüliség élménnyel társul. mintha nem lenne saját identitásuk. konstruktív és destruktív részek között. „háború a fejben Az identitás zavar gyakran az amnéziás epizódok alatti cselekvéshez kapcsolódik.állandó belső harc. ---. mindig máshoz alkalmazkodnának. de a részeket egoszintonnak éli meg önmagához tartozónak. szociális kapcsolataik. kontrollálják viselkedésüket. ---. Személyiség zavar Az identitás zavar szubjektív érzését gyakran említik.elmondják .más a nevük. mintha különböző szerepeket játszanának.Ha megjelenik akkor a következő formában: -----. amelyeknek más lehet a kora. Hisztrionikus személyiség zavar esetén. ki is ő valójában. öltözetük.

---agresszív rész lehasadásakor. nem kapcsolódnak hozzájuk hangok. A hisztéria pszichoanalitikus modellje.előfordul az életükben különböző neveket használnak. öltözetük. jellemzik. vagy lopásnál nem vállalják a felelőséget. de ezeket a neveket sohasem hallották a fejükben.rossz részre hasadt self. Személyiség zavar. egocentrikus. A század .de az mindig negatív viselkedéshez kapcsolódik. A hasadáshoz nem kapcsolódik amnézia. szuggesztivitás. úgy élik meg. infantilis. A különböző részek viselkedésekor minden esetben legalább részleges volt az amnézia. hamis érzelmek. stb.----gyakran belülről jövő hang mondja meg mit tegyenek. dramatizáló viselkedésű. --. koruk.szintonnak éli meg.a kontroll elvesztésénél kapcsolódhat szerep játszáshoz. és nem amnéziás . legfeljebb jó. Nincse külön nevük. dependencia. Megjelenhet a viselkedés feletti kontroll elvesztése: --. Hiszrionikus személyiség zavarnál: --. vagy falásrohamoknál. . A hisztériás személyiség általában figyelemfelhívó. Nem jelenek meg alter személyiség részek. mintha megszállta volna őket valaki. de a szerepet ego.

---. szexuális zavarai. szuperego. ezért a késztetés az elfojtás áldozata lesz és ebből fakadnak a hisztériás páciensek orgasztikus.. az egyént. kielégüléshez juttat bűntudat és szégyen nélkül. kevés ilyen beteggel találkozhatunk. a klasszikus konverziós tünetek nagyon ritkán jelentkeznek. mivel a hisztéria szóhoz nagyon pejoratív színezet kapcsolódik. de a pszichodinamika ugyanaz. Pl. szív szorítás. „ pszichoszomatikus bajom van a körzeti orvosom szerint. A felettes-én önbüntető tendenciái a tünet által okozott szenvedésben érvényesülnek. mivel az én semmit nem tud a traumás élményekről. manapság. pánikos tüneteket hoz a páciens. de bizonyos kielégüléshez is juttatja. inceszt jellege. A mai tünetek eltolódhatnak a pszichoszomatika irányába. ezt nevezzük elsődleges betegségelőnynek. hasgörcs.----kielégül. A tünet a tudattalan kompromisszumot szimbolikusan reprezenálhatja. sokszor a páciens így is jelentkezik be. amelyben mindhárom pszichés instancia.id. ego. mivel megmarad annak tiltó. lelki okai vannak a szívbajomnak”. zakatolás. de csak éjjel 2 és –3 között. illetve a konverziós tünetek „lightos „ módon nyilvánulnak meg. A tudattalanná vált késztetésből származó energia hisztériás tünetté alakul. mivel a tünetben autoerotikusan többé. Az én számára a konfliktus az elfojtás folyamatában oldódik fel. az ödipális szinten történt elakadás. a tünetek másképp nyilvánulnak meg. Elmarad a szeretet szülőhöz fűződő incesztuózus kötelék feladása. Az ösztön feszültség csökken. a személyiségben levő ellentmondásos . A hisztériás felnőtt életében a szexuális késztetés konfliktushoz vezet. hasmenés.elején még a „nagy „ hisztériás tünetek voltak a leginkább jellemzőek. olyan kompromisszumot.kevésbé kielégül. A hisztériás neurózisnál a korai pszichoszexuális fejlődésben.

a hisztéria mind a két nemnél előfordulhat. Vágyik önmagát a férfinak. hisz érdemessé válik fenntartani.tendenciákról.odaadni. a reális életkövetkezmények tekintetéből nézzük. ha kívánja a férfit. A hisztériás személyiségnek. más folyamatok. dependencia igénye. hisz az elakadás a kora gyermekkorban történt és autonómia nem fejlődhetett ki érett módon. A tünet fenntartásában az ún. Mivel az ödipális folyamat a két nemnél másképpen zajlik. több figyelmet. az élmény lehetőségek beszűkültek. dinamikák. másodlagos betegség előnyök is szerepet játszanak. segítséget. Reális ösztönkielégülés nem lehetséges. ha eredményét a külső kapcsolatok. ebből fakadóan a dependencia igényét kielégítheti. akire az ödipális vágyak vetülnek---. tüneteivel „ beteg emberré” válik és a környezete ennek megfelelően viszonyul hozzá. bár régen a hisztériát kizárólag női betegségnek tartották. alapvetően nagyobb a függőségi. együttérzést kaphat. A hisztériás nőt két ellentmondás uralja: az inceszt vágy és a pénisz irigység. az életre való rátermettség redukálódott.vagyis az apára--. A fallikus—nárcisztikus szinten a penisz azonos a klitorisszal és ez felértékelődik A hisztériás nő. de ez ütközik azzal a vággyal. a kapcsolatok tartósan zavartak. Az identifikáció és a tárgyszerelem vetélkedni kezdenek egymással. omnipotensen vágyik . elakadások jellemzőek a férfiakra és a nőkre. így megerősödnek a hisztériás tünetek. De a hisztériás konfliktus feloldás sikertelen. hogy pénisze legyen és rivalizáljon a férfiakkal.

A kasztrációs szorongását. Az ok. A hisztériás férfit a tudattalan inceszt vágy és a kasztráció szorongás uralja. grandiózitást vár el tőle. Ennek a félelemnek van még egy forrása. ennek eredménye a potencia zavar. hogy a férfi az ő omnipotens igényének nem tesz eleget. Saját pénisz utáni vágyát letagadja és ennek következménye frigiditása. A hisztérias nőben az anyával az apáért tudattalanul zajló rivalizálás bűntudatot kelt. vagyis minden tekintetben kimeríthetetlen rátermettséget. Feladja a rivalizálást az apjával. Viselkedését ez a félelem a „nem szeretve lenni” határozza meg.utóbb csalódik. ami miatta hisztériás nő a pénisz irigységtől nem tud szabadulni. hanem a saját ideáljait. nem elég értékesnek ahhoz. pénisz irigysége feladását jelentené. Az a tény. mert a felettesénben erre tilalmak vannak. mely az inceszt vágyból fakad és erős bűntudatot kelt. a fallikus. realitásában. . bizonyítéka annak. Érthetően előbb. úgy tudja elkerülni passzív—nőies beállítódással azonosul. vagyis nem a maga valóságában. a fallikus aktív indulatok helyett egy korábbi fejlődési szervezettségből származó vágyakat éleszt újra. amíg a pénisz irigység fennmarad. Ha önmagát képes lenne odaadni a férfinak. ezt a beállítódást passzív homoszexuális beállítódásnak nevezik. hogy szeretetét elnyerhesse és apja gondoskodjék róla.rá. Penisz nélkül a nő ezen a szinten értéktelenebbnek tartja magát. hogy a rivalitás kimenetel még nem eldöntött. vágyait projiciálja ráés ez fallikus—nárcisztikus vonásokkal telített. az odaadás azonos számára a kasztrációval. Szexuális vágya gondoskodásban elégül ki. hogy szerethessék.narcisztikus szervezettség.

akkor kialakulhat az un. a konverziós tünetek más kórképeknél is előfordulnak fóbiák. dependens problémákat is fel lehet dolgozni. A fallikus tulajdonra való büszkeség oda vezethet. hanem praegenitális konfliktusok is kifejeződhetnek konverziós tünetekben. Az imponáló férfiasság a kasztrációs félelem elleni bizonyíték. míg feltűnően hisztériás tüneteket mutató páciensek nárcisztikus személyiség jegyeket mutattak. amit újra és újra meg kell erősíteni. Fenichel szerint nemcsak genitális. a traumás neurózisoknál. Kuiper szerint a hisztériás jelleget különböző pszichás mechanizmusok adják. melyek a hibás ödipuszkonfliktussal függenek össze. a Don Juan típusú férfi. sokkal inkábbaz önmegóvás motiválja. orális. 1. amihez a következő megfigyelése és tapasztalatok vezettek. 1. Különböző „geológiai” . A konversiós tünetek nem mindig társulnak hisztériás személyiséggel. 1.Ha az ödipális vágyak helyett a fallikus-nárcisztikus impulzusok kerülnek előtérbe. ilyen pl. amelyek saját omnipotens fantáziáit visszatükrözik. A hisztériás működéssel kapcsolatos problémákra több féle magyarázat is született. pánikszindrómánál. A konverziós tünet pl. A konverziós mechanizmussal nemcsak genitális konfliktusokat. depressziónál. hanem agresszív. mint a genitális—szexuális késztetés. Az utóbbi évtizedek tapasztalati a hisztéria mint önálló betegségegységet megkérdőjeleződik. 1. 1. kényszerek. hogy csak a hangsúlyozottan férfias jegyeket mutató tárgyak lesznek kívánatosak. homoszexuális beállítódás.

rétegződésből származó késztetéseket feldolgozhat az egyén úgy. orális. betegség. segítségre szorulónak mutattja magát . A tudattalanul létrehozott szcénák. Meg lehet élni élményeket bűntudat és szégyen nélkül. pl. Arra irányulnak. érzelmi .identifikáció ----emocionalizálás ----dramatizálás -----konverzió -----elfojtás -----disszociáció. amit hisztériásként észlelünk. Mindenféle fejlődési szakaszból származó konfliktus. hogy egy korábbi fejlődési fokról származó védekezést használ fel a konfliktus megoldására. passzivtással Mentzos szerint a hisztéria önállóan nem létezik. pszeudoregresszív típus: aki jelenetek. a sajátos emocionális viselkedés a selbst reprezentációk látszólagos megváltoztatását szolgálják. ösztönkielégüléseket büntetés és megbánás nélkül. de főleg önmagát másnak élje meg. pszeudoprogresszív. 2. nárcisztikus. agresszió problematika feldolgozható hisztériás módon. és így nárcisztikus nyereséghez lehet jutni. olyan erőt. A hisztériás konfliktus feldolgozási mód alapján kétféle személyiség típust különböztetnek meg. Az ehhez használt pszichés mechanizmusok--. a testi beszéd szimbolikája. mint amilyen valójában. passzivítás segítségével gyengébbnek. érettséget. az nem más mint egy neurotikus konfliktus feldolgozási mód. a dramatizálás. ürügy a büntetés és a szégyen elkerülésére. hogy a személy mások. ödipális késztetéseket megoldhat alárendelődéssel. mint valójában. szenvedés.énnel szemben. 1. éretlenebbnek. Ez a torzítás elsődleges és másodlagos előnyökkel is járhat.Ez a gyengeség fegyver a saját büntető felettes.

emlékezetkiesés. fájdalom az aktus közben. hányás. Erre kiválóan felhasználható a dramatizálás. korán kezdődő és tartós panaszok. és a tünetek nem felelnek meg a szokásos betegségeknek. hangsúlyeltolással átszínezett érzelmek. gyengeség. ételekkel szembeni túlérzékenység. 1. süketség. SZOATOFORM ZAVAROK ---BRIQUET—TÜNET CSOPORT Krónikus. Konverziós. ezeknek nincsen organikus háttere. 1. hasmenés. homályos látás. műtét fordulhat elő. ízület. végtag. Nőgyógyászati tünetek: fájdalmas menstruáció. vizelési zavar. fejfájás. ájulás. Gyomor. kettőslátás. hányinger. vérzések erőssége. . örömtelenség az érintésben. Fájdalmak: medence. Pszichoszexuális tünetek: szexuális közömbösség. Főleg nőknél az előzményben sok felesleges orvosi beavatkozás. Az alábbi tünetekből férfiaknál legalább12. amelyek hátterében nincsen nyilvánvaló testi betegség. a hang elvesztése. Ennek is az a célja a felettes-ént meggyőzze büntetlenségéről. ez alatt ingerlékenység. 1. görcsroham.bélrendszer tünetei: hasi fájdalom. úgy érzi komoly baja van. A tünetek 30 év előtt kezdődnek. A beteg mégis. fluktuáló. vagy pszeudoneurológiai tünetek. szabálytalan jelentkezés. 1. nőknél 14 tünet megléte szükséges a diagnózis felállításához. nemi szervek. ezt színesen dramatikusan adja elő. multiplex. terhesség alatti hányás. járászavar. veszélyeztetett terhesség. 1. nyelési nehézségek.gazdagságot mutat magáról melynek nincs birtokában.

ha nem velük foglalkoznak. az orvos egyfajta tehetetlenséget él meg a megmagyarázhatatlan .tartja. a libidó közvetlen transzformációja. amin persze a beteg sértődik meg. Terápiásan nehezen megközelíthető betegek. kapcsolat zavar. Ezek a betegek. ám színes tünetekkel szemben. Ezek a tünetek sokszínűek és átfedéseket mutatnak a szorongásos. jellemző de nem feltétlenül szükségszerű. és előbb-utóbb szimulánsnak. illetve heves agressziót vált. csak saját bajuk foglalkoztatja. depressziós kórképekkel. nehezményezik. HIPOCHONDRIA Freud eredetileg a neuraszténiával együtt. A hipichondriának fiziológiai magyarázatot adott: a szexuális energia. különösen. ha alelki munka nem tudja a libidót toleráns szinten tartani. éppen ezért nehéz elkülöníteni. így a nárcisztikus igények paradox módon kielégítődnek. hangulati nyomottság. somatikus panaszok sokasága. provokatív hangsúly miatt a szuicidum sem ritka. A szexuális . az aktuálneurózisok közé sorolta. tartós. a szomatoform zavar lényege a sok. akkor ha a személyiség nárcisztikus vonásokkal telített. multiplex. A vizsgálatok alatt hangsúlyos impresszió keltés. visszatérő. A szorongás megléte nem mindig tapasztalható. magatartásuk én-központú. ők szeretnék a „ kezelést” irányítani. de ugyanakkor erősen kontrollálóak. A DSM-ben a szorongásos betegség és a neuraszténia tünetei sokban megegyeznek.1. exhibiciónista módon képesek viselkedni. az orvos—beteg kapcsolatban rendkívul dependensek. sajnos a demonstratív.

mint a meg nem kapott nárcisztikus gratifikáció . A hipochondriás tünetek közös jellemzője a kifejezett betegségtudat. A betegségtudat a negatív leletek ellenére megmarad. a hipochondriális szenzációk a nemi szervet szimbolizálják. úgy jön létre. és zavarja a beteg szociális és munkahelyi állapotát 3. éppen ezért a tudatos érvelés teljesen hatástalan. A tünetek legalább 6. azaz én-védő funkciója van. Pszichodinamikailag az én-erősítés és az én-védelem sajátos keveredéséről van szó. hogy a terápiás kapcsolat sérülne a tünetek viszonylag gyorsan . 3. az egyén visszavonja a libidót a szeretett tárgyról és önszeretetként magába olvasztja. Néha a testi tünet páncélja áttörhető. anélkül. ahol a tudatosság minimális szerepet játszik.A fizikális vizsgálatok a feltételezett betegséget nem igazolják. a hipochondriás tünet nem más. a testi funkciókkal való fokozott foglalkozás. ha ezt sikerül a felszínre hozni és átdolgozni. DSM 1.A vezető tünet valamilyen testi jel vagy érzés torz és túlzó értékelése. ezek a tünetek megvédik az egyént az önértékelés csökkenésétől. Mások inkább orális zavarnak tekintik. hónapja fennállnak. 3.késztetés ilyenkor patológiás szorongásba fordul át: a hipochondria. A tünetek sajátos interpretációja. amit súlyos betegségnek vagy előjelének vél az egyén. agresszió tódul elő. de ezt a beteg nem fogadja el. a súlyos betegség miatt való erős szorongás. ez nárcisztikus linidóvá válik: a szexuális öröm nem a genitális aktivításból fakad. 2. hanem a hipochondriás szervben éli meg a szimbolikus nemi szervet. Nem része más kórképnek. ilyenkor mérhetetlen visszafojtott düh.

vagy pszichológushoz. súlyos és tartós fájdalom a vezető tünet 1.A küllem valamely képzelt defektusával való foglalkozás. 1. nehezen fogadja el a tüneteinek pszichés lehetőségét. A fájdalom keletkezése időben összefügg pszichés konfliktussal. DSM 1.DISMORFIÁS ZAVAR 1. 1. A fájdalom hátterében pszichés tényezők tárhatok fel. Viszonylag ritka kórkép. szociális. 3. A defektussal való állandó foglalkozás nem magyarázható más mentális zavarral. a fájdalom mértéke meghaladja azt. A fájdalom révén az egyént a környezete támogatja. TEST--. stigmatizáltnak érzi magát. Enikő PSZICHOGÉN FÁJDALOM Súlyos befolyásolhatatlan és organikus okkal nem magyarázható fájdalom áll az előtérben. segíti amit egyébként elérni nem tudna. munkahelyi romlást okozhat. enyhe fizikális anomália jelen lehet. .A defektussal való foglalkozás klinikailag jelentős szenvedést. 2. 1. ezt a beteg nehezen fogadja el. többnyire számos szomatikus vizsgálat. vagy ha van is szervi alapja. de a személy aggodalma túlzott. környezeti terheléssel. beavatkozás után kerül a beteg pszichiáterhez. hogy az egyén veszélyt jelentő tevékenységet elkerüljön 1. a fájdalom jellege nem felel meg az organikus kórfolyamatoknak.megszűnnek. A fájdalom lehetővé teszi.

. ürességet. 3. kellemetlennek. nem ritka a szuicid veszély. nagyon mozdulatlan. és ő sem képes senkit szerertni. 4. DEPRESSZIÓ----. nem szereti őt senki. és a szomatikus funkcióknál. Motivációs tünetek: elveszítik érdeklődésüket a külvilág felé. 2. legfontosabb területén jelentkezhetnek. pont azt veszíti el amire a legnagyobb szüksége lenne. alacsonyabb rendűnek . megszűnik a lendület a kezdeményező készség. a spontaneitás hiányáról panaszkodnak. gyakori sírásrohamokat élnek át. a kognitív. a pszichoterápiát hevesen elutasítják. 1. színtelenek. monoton. szomorúságot. a viselkedési. mimikájuk szegényes. elvesztik a humorérzéküket. elutasítottságot. Külsőleg csúnyának. Semmiben nem találnak örömet. A kapcsolataikban úgy érzik megszűnnek az érzelmek. időnként dühöngenek. gyakran szorong. Viselkedési tünetek: A depressziós tevékenységi szintje jelentősen lecsökken.”. ami után valamivel könnyebb kapcsolatba kerülni. Érzelmi tünetek: a depressziósok mély bánatot. néha kifejezetten gonosznak tartják magukat. visszataszítónak. Kognitív tünetek: általában rossz véleménnyel vannak önmagukról. lelassulás. közömbös az élet dolgaival kapcsolatban. az érzelmi. élnek át. „faarc”.A betegek nehezen hozzáférhetőek. szemkontaktust kerülik. merev.CIKLOTÍMIA-----A depressziós kórképeknél a tünetek az életműködés 5. inadekvátnak.MÁNIA---. A beszédük halk. a motivációs. „sótlanok. zárt. általános energia hiányban szenvednek.

ezért kezdetben szervi problémákra gyanakodnak. sem passzív módon kipihenni. Gyakori az étvágytalanság. a test igen változatos területén megjelenő bizonytalan eredetű fájdalom. vagy túl evés. örökös fáradtság. minőségben. felfokozott beszéd. de ez nem intellektuális deficit következménye. Romlanak az intellektuális képességeik. sebességben. Szomatikus tünetek: fejfájás. emésztési zavar. A depressziós kép ennek az ellentéte: nyomott hangulat. alvás zavarok széles spektruma. motoros és mentális lelassulás. kapcsolatba kerülni. kellemetlen mellkasi szorítás. néha nyugtalanság és félelem. A reménytelenség érzése különösen sérüléke4nnyé teszi őket a szuicidiumra. ingerlékenység. egyáltalán alkalmatlan az életre. ha legalább egy mániás és egy . szédülés. megnövekedett aktivítás jellemzi.undorítónak tartják magukat. akikkel senki nem akar szóba állni. ezért mindent halogatnak. 5. bipoláris zavarok----depresszió mánia --PMD A PMD mindenekelőtt a hangulati élet alapvetően súlyos zavara. mindig a legrosszabbra készülnek. csökken az emlékezete. nem képes magát sem aktív. úgyse fog semmi sikerülni. aggódalmakodás jellemzi. székrekedés. hanem motivációs eredetű. PMD csak akkor diagnosztizálunk. Ebből következik negatív jövőképe van. Fajtái unipoláris depresszió. nem képes jól koncentrálni.felhangoltság. mivel nem tesznek erőfeszítést a hosszú távú memória mozgósítására. A mániás beteget fellazultság.

A hipomán személyiségnek ezek a tulajdonságai intenzifikálódhatnak. Endokrin rendszer zavara. Örökletesség valószínű. 35-60 év. bár felületessek. A hipomán könnyen beszél. de egyre növekvő gyakorisággal fordul elő. élénkség. a mánia viszonylag fiatalon indulhat. így jön létre a hipomán szimptóma--emelkedett de labilis hangulat ---.megnövekedett motoros aktivítás. cselekvési kedv. Etiológia. mivel a megbetegedések leggyakrabban tavasszal kezdődnek. dienkefalon diszfunkciója—a hibernáló funkció zavara. Közösségben gyorsan középpontba kerülnek. egypetéjű ikreknél mindkét fél 100% megbetegszik. A népességben 3-4 ezrelékes az előfordulása. nem kételkednek önmagukban. MÁNIA Normál típus a hipoman személyiség: hihetetlen energia. hatalmas erőfeszítésekre képesek. relative magasabb arányban a nőknél. Biológiai tényezők—epinefrin—norepinefrin és metabolitjai a kezeletlen depressziósok vizeletében csökkent mennyiségű norepinefin és emelkedett catecolamin Pszichológiai tényezők tárgyvesztés erre kitérünk részletesen. a magasabb társadalmi rétegekben inkább előfordul mint az alacsonyabb rétegekben.megnövekedett terjedelmű és sebességű beszéd ----. míg a depresszió idősebb korban. jókedvűen humorosan és vég . általában semmi nem állíthatja meg őket. jókedv jellemzi őket.depressziós fázist azonosítani tudtunk.

de hirtelen is kialakulhat. minden szemérem megszűnik Egyáltalán nincsenek tekintettel másokra. gyakori az italozás. Minden eddigi szimptóma megjelenhet. . váltogatja a gondolatokat. szexuális kapcsolatokat kezdeményeznek egyszóval végtelenül kritikátlanok Ez megjelenik a viselkedésükben. folyton humorizál. ebből fakadóan megszűnnek a határok. csupa csicsa” exhibicionistákká válnak. de szükségleteikkel sem. impulzívvá. viccelödő. de a legextrémebb formában. minden helyzetben nonkonformak. elfelejtett . felületes. asszociatív leágazásokkal. Minden impulzusát kifejezi szavakban vagy cselekvésben de gyakran mindkettőben. Egyik tevékenységből a másikba csap át. könnyen elsírja magát. befejezetlen gondolatok. gyakoriak a szleng kifejezések. túl tolakodóvá.nélkül. öltözködésükben „ csupa fux. beszéde inkoherens és állandóan és cél nélkül tevékeny mozgásban van. ingerlékennyé válik. kontrollálhatatlanná. gyakran tartalmatlan. csapongó stílus jellemzi Az egész ember kicsit fura. kötelességeikkel. vagy heves düh kitörése lesz. idétlenkednek. Ha nem figyelnek rá. A páciens teljesen kontaktus képtelen. beszéde fellazult. majd másik pillanatban nevet az egészen. inkoherens. Ha valamilyen reáli problémával találja magát szemben. de nem odaillően. túl személyeskedő. Ennek az állapotnak a legsúlyosabban zavart foka a deliriózus mánia. egzaltáltak. ez fokozatosan is kifejlődhet. de nem fejez be semmit sem. nincsenek tisztában jogaikkal. haverkodnak. ami persze az amúgy is laza fékrendszert még tovább lazítja. de saját érdekeiket is semmibe veszik. túl intim. Az akut mániás szakaszban ezek még intenzívebbeké válnak: a konvencionális magatartást teljesen felrúgják.

nek jelen kell lennie. szexuális. esztelen üzleti szerződések. A. 1.Előfordulhat. grandiozitás érzése. növekvő aktivítás. paranoia. . de jelenleg tünetmentes. Gyakoriak a hallucinációk. SCH. amely alatt a következő szimptómák közül legalább 3. vakmerő autózás. 1. mulatozás. téveszmék.. esetleg téveszme. kritikátlan szexuális viselkedés. Organikus zavarra nem vezethetők vissza. hangulattal nem kongruens téveszmék. paranoid kórformák kizárhatók. aminek nem ismeri fel káros voltát. A túl élénk vagy irritált hangulat a betegség kiemelkedő és állandó jellemzője. Diagnosztikai kritériumok: A. Remisszióban van a beteg. 1. Zavartság. társasági. SCH-id. . 1.. nem képes kooperálni. Szélsőséges mértékű olyan tevékenység. D. vagy az a szubjektív élmény a gondolatok versengenek. közlékeny vagy ingerlékeny hangulattal jellemezhető periódus. 1. beszédkényszer. Önértékelési infláció. bár összefolyhat depressziós hangulattal. ha a múltban már voltak mániás epizódjai. munka. Bizarr viselkedés. D. A következők közül egyik sem dominálja a képet amikor az affektív szindróma nincs jelen. hogy vizeletét székletét nem képes szabályozni. pénz költés. Vagy ha csak ingerlékeny akkor 4. Gondolat rohanás. C. hallucinációk.illetve nem szignifikáns eltérés tapasztalható. figyelemzavar 1. vagy nyugtalanság. Időtartama legalább egy hét. 1. Szokásosnál több beszéd. 1. vagy csak 2. Csökkent alvásigény. Egy vagy több hangsúlyozottan élénk. 1.

nincs intellektuális defektusa. Depressziós állapot előfordulhat mániás epizódot követően. ---nehézségek a gondolkodásban.depresszív hangulat. vagy már több hasonló epizódot átélt a páciens. gyakori. legalábbis fantáziában. mintha fájna a beszéd. a munka végző képességük jelentősen csökken. de anélkül is kialakulhat. csak kérdésekre válaszol. PMD---DEPRESSZÍV TÍPUS A depresszív szimptómák--. A páciens kedvtelennek látszik. Nincsen étvágya. hajnalban már fölébred és fáradtabbnak érzi magát. . nem tudnak kikapcsolódni. bizarr viselkedés állapítható meg. Némely páciens sokféle szomatikus zavartól szenved. mint mikor lefeküdt. meglassúbbodottan beszél. Legjobb volna mindent befejezni és szépen elmenni. Reménytelennek éli meg az életet. téveszmék.. ha a realitásérzék láthatóan sérült. de ez valós veszély is. azt is nagyon szúk szavúan. félelemről számolhat be. és ezek a gondolatok diszkomfort érzéssel töltik el. utal is a szuicidumra. csak nagy erőfeszítéssel képes elmondani. csak saját gondolataikkal vannak elfoglalva. de másokat is megtámadhat. nem tud aludni. csak a családja terhére van. Sokféle szorongásról. Nincsen spontaneitás.pszichomotoros gátoltság. nehezen beszél. hallucinációk. halkan. --. árad belőle a kínlódás.Pszichotikus jellegű állapot. hogy a családban más tagoknál is előfordult. De nem tűnik dezorientáltnak. mozgása lassú. kárt tesz magában.

étvágytalanság. elesettség. reménytelenség. Értéktelenség érzése.Intezív depressziós állapotban a beteg önmagát felelősnek érzi állapotáért. döntésképtelenség. ksérletek. kedvtelenség. . gusztustalannak érzi magát. pszichomotoros agitáltság vagy gátoltság 3. székrekedés. örömtelenség. hallucinációk. a következő szimptómák közül legalább 4. csökkent szexuális vágy. Gondolkodási. nem váltogatják egymást. A hangulati zavarnak állandónak kell lennie. legalább két hétig tartó időszak. 3. 1. Nyomott. 2 álmatlanság. határozatlanság. rossz hangulat. szomorúság. letörtség. sötét gondolatok. Megromlott egészségi állapota miatt undorítónak. bizarr viselkedés. 3. C a következők közül egyik sem dominálja a képet. visszamenőleg is és a jelenben is. energiátlanság. ingerlékenység. 3. Csupa rossznak érzi magát. affektív szindróma nincs jelen—hangulattal nem kongruens téveszmék. étvágytalanság—súlyveszteség. csökkent érdeklődés. Depressziós állapot diagnosztikus kritériumai. koncentrációs nehézségek. B. 3. komly szándék. diszforikus hangulat. aluszékonyság 3. erős őnvádlások alakulnak ki. A halál visszatérő képzete. csökkent érdeklődés. társul. önvádlás. Rémálmai vannak. A. örömtelenség az élet minden területén. sőt a környezetében előforduló nehézségekért is saját magát okolja. öngyilkossági gondolatok. Fáradtság. vagy fokozott étvágy és súlynövekedés. igen gyakran közel áll a szuicidumhoz. excesszív vagy indokolatlan bűntudat..

óra --. SCH is indulhat hangulat zavarral. bűnösségi érzésekről. közbülső tiszta periódusok nélkül. heteroanamnesztikus adatok begyűjtése után. nem tud számolni cselekedeteinek várható következményeivel. téveszmék. depresszív stupor. Differenciáldiagnózis. Az akut mánia --. Szomatiku7s rendellenességekhez kapcsolódó depresszív állapotok: Bizonyos szomatikus betegségeknél kialakulhatnak deprimált hangulatok. ha a múltban voltak ilyen tünetei. ez a SCH skizoaffekív típusa lesz. bizarr viselkedés figyelhető meg. --. apátia vagy izgatottság—fertőző betegségeknél --. de gyakran csak idővel derül ki a ciklikusság.pszichomotoros epilepsziánál.48. Remisszióban van a beteg.depresszió viszonylag könnyen diagnosztizálható. inadekvátság .hipertenzív kardiovaszkuláris rendellenességeknél. PMD—cirkuláris típus A két ciklus váltogatja egymást. Pszichotikus jellegű állapot: ha a realitás érzék láthatóan sérült. nem SCH—FORM és nem paranoia E nem organikus eredet.intrakraniális lézióknál --.D. Egy komplett ciklus akár rövid idő alatt is lefuthat--. de jelenleg nem állnak fenn. --. A depressziós beteg gyakran számol be megelőző hangulat változásokról. hallucinációk.toxikus delíriumnál.de akár hónapokon keresztül is tarthat.

de gyakori az erősen leromlott fizikális állapotnél. A PMD-s beteg könnyen kapcsolódik másokhoz. szemben az összes többivel. az általános viselkedés sajátos megváltozásával jár együtt.s nem.érzéséről. a pszichotikus jegyek szintén megegyeznek a PMDben leírtakkal. Elkülöníteni csak annak alapján lehet. Egyes megfigyelések szerint feltételezhetően örökletesség is közre játszik. hogy előtörténet és ismétlődés nélküli állapot. az orvosokkal szembeni nyilt agresszióval. amelyek elhúzódó vagy ciklikus jellegűek. PSZICHOTIKUS DEPRESSZÍV REAKCIÓ Rendszerint előtörténet ismétlődés nélküli állapot. de nem sérül a realitáskontroll. a realitás kontroll elvesztésével. A gyászreakció ilyen esetben szomatikus distresszel. ami klinikai képben megegyezik a többi depresszív kórképpel. bűnösség érzéssel. A környezetben paecipitáló tényezőket is megfigyeltek. depresszív hangulattal. Igen ritkán fordul elő. Mindig a környezettel kapcsolatos eseményekre adott reakció. az SCH-s nem visszafogottabb. Fő jellemzői—neurotikus előtörténete van ---bár regresszív állapotot eredményezhet. vagyis nincs pszichotikus tünet . NEUROTIKUS DEPRESSZIÓ Több néven ismert--. Az általános klinikai képe megegyezik az egyéb depreszív állapotokéval. pl szeretett személy elvesztése.depresszív neurózis ---disztímiás zavar ---reaktív depresszió. míg az SCH. fertőzések után.

excesszív büntető viszonyulás egyaránt szerepet játszhat. az irreális felettesén. bűntudat érzés. negatív énképű gyerek diszfóriás hangulatával prediszponáltáválhat a depresszív reakcióra. Ego-funkciók: egzisztenciális és ösztönérdek hiányos kielégülése következtében gyengül az énerő. Énkép: rendszerint kedvezőtlen. Énideál: minél irrealisztikusabb célokat tűz ki maga elé valaki. csökkentértékűség érzése kialakuljon. frusztráló. Diagnosztikus kritériumok 1. Felettes-én: a viselkedés és a belső normák inkongruensek. Önmagát elutasítottnak. a korai fejlődés patológiás. csúnyának. szeretetre nem méltónak. Mindez a hibás szülői attitűd következtében alakul ki: túlkövetelő. nagyobb eséllyel van kitéve szuicid veszélynek. 3. hogy az inadekvátság. majd önleértékelés alakul ki. pl. 2. tehetségtelennek és bűnösnek érző egyén könnyebben válik depresszióssá ha valamilyen precipitáló körülmény.---énideál törekvések tovább mélyítik az elégedetlenséget. az el nem fogadás. emiatt tartós lelkiismeret-furdalás. annál nagyobb az esélye annak. A magára maradt. önleértékelést. családi környezet nyomasztó. felnőttkori tárgyvesztés esetén. alkalmatlanság. 4. rigiditás. ügyetlennek.Az állapot oka az önértékelés—önállóság összeomlása a következő faktorok valamilyen zavara miatt. Az utóbbi két évben. 1. / gyerekeknél egy év / depressziós tünetektől szenved. amelyek azonban nem érik el a pszichotikus .

A neurotikus depressziós úgy éli meg hangulatát mint ami súlyosbodott. figyelem. ---5. bánat. ---7. reménytelenség. halál. A depresszív periódus alatt fokozott mértékű szomorúság. ---2. szorongásos feszültség. szórakozás hiánya. könnyezés. alkalmatlanság érzése. örömtelenség. 3. reakcióidő csökkenése. ---9. önvád. szokásosnál kevésbé beszédes. csökkent érdeklődés. . tevékeny. gyakori sírás. az életében ez mindig jelen volt. A neurotikus depressziónak mindig van előtörténete. önsajnálat. 4. pszichotikus jegyek hiánya. öngyilkosság visszatérő gondolata.örömszerzésre.legfeljebb 1-2 hónapot leszámítva – állandó volt a két év alatt. csak most erősebben. krónikus fáradtság. élvezőképesség. vagy hiányzik. pesszimisztikus jővőkép. 2. levertség. A depresszív szindróma--. ---12. energiátlanság. de a realitáskontrollja nem szűnik meg. ---13. Differenciál diagnózis. ---11. ---4. többé-kevésbé állandó depresszív hangulat. Legfontosabb a PMD-től elkülöníteni. reménytelenség érzése mellett csökkent érdelkődés szinte minden iránt. produktivitás. ingerlékenység. teljesítmény csökkenés. a hangulat romlása eredményezhet regressziót. szórakozásra irányuló tevékenység csökkenése. általában különböző mértékű alkalmazkodási nehézség. vagy aluszékonyság. ---10. dührohamok ---8. ---1. csökkentértékűség. koncentráció zavar. A depresszív periódus alatt legalább három jelen van a következő szimptómák közül. ---3. ---6.depresszió szintjét. álmatlanság.

valóságkontrolljuk. INVOLÚCIÓS DEPRESSZIÓ./ kezdődő aggódással. ffi 60-65. érdektelenség. Körül felébred és nem tud visszaaludni. ritkán téveszmék is kialakulhatnak. premorbid személyiségük zavartalan munkavégzést. passzív dependens és agresszív karakterek. szorongással. estére jobban érzi magát. A neurotikus depresszió terápiásan jól reagál. A PMD hangulati állapota sajáto9s napszaki változást mutat. alvászavarral jellemző kórkép. amire oda kell figyelni: --. A neurotikus hangulat váltás igazodik a környezeti eseményekhez. hárít. . Jellegzetesen különbözik az alvászavaruk: PMD-ben abeteg könnyen elalszik. reggel a legrosszabb. a depresszióját rejteni igyekszik. étvágytalanság. nehezen alszik el és időnként nehezen is ébred. ezért fokozott mértékben kompenzál. A betegség kialakulása után viszont markánsan elkülönülő periódusokban váltják egymást a depressziós és mániás epizódok.A depressziós betegek előtörténetében – a betegség megjelenéséig--. MELANKÓLIA Az involúció szakaszában / nők 50-60. ---szuicid veszélyezettség ---maszkoló viselkedés. A neurotikus alvászavar abban nyilvánul meg. beilleszkedést tesz lehetővé. 2-3. de korahajnalban.hiányoznak az alkalmazkodási zökkenők. Kezdetben kedvtelenség.depresszió mélysége. Bizonyos praemorbid személyiségtípus esetén gyakrabban lép fel: kényszeres. Bűntudatérzés és szomatikus tünetek is csatlakozhatnak.

Differenciáldiagnózis A tüneti kép súlyosabb. A pszichotikus depresszív reakciótól az választja el. hanem gyerekkorban.álmatlanság. A PMD-től a kialakulás időpontja és előzménynélküliség választja el. semmi sem sikerült. megszűnése. A skizoaffektív típus azonban mutathat ilyen tüneteket. fejfájás és egyéb testi tünetek jelentkezhetnek. Elvesztett hozzátartozó. KRÍZIS – koncepció. . A beteg élethelyzetétől függően túlreagálhatja a tüneteket és önfeladásba. Paecipitáló tényezők: férfiasság-nőiesség elvesztésének gyásza. Magány. ha a szomatikus agyi károsodás is bonyolítja a képet. Gyerek elköltözése. Az involúció időszakában induló SCH nem jár együtt valódi depressziós tünetekkel és más a paemorbid személyiség / szkizoidparanoid / . illetve a tünetek általában enyhébbek. intelligencia deficit mutatható ki. esetleg mindennel leszámolt. de skizoform jellemzők adhatnak elkülönítéshez támpontot. amelyek depresszív jellegűek. hogy nem epizódikus jellegű és nincsenek pszichotikus tünetek. visszamenőleges önelítélésbe. szexuális vágy csökkenése. Tétlenség. A neurózis nem az involúció időszakában indul. szuicid gondolatok merülnek fel. nagyon ritkán alakulnak ki pszichotikus tünetek.

3. patológiás gyászreakciót. normális gyászreakciót. Lindemann az akut gyászreakciót. amik nincsenek kapcsolatban az elvesztettel 4. arra a kockázatos szituációra utal. Ez az állapot törvényszerűen valamilyen kockázatos életeseményt követ. Sifneos az érzelmi krízist egy olyan intenzív. fájdalmas állapotként határozta meg. nagyon mély. fájdalmas csüggedés vagy levertség. mint határozott pszichés és szomatikus tünetekkel együtt járó klinikai entitásként írta le. hogy elfogadjon más. amely közvetlenül a krízis után jelentkezik. annak a képességnek az elvesztése. Bizonyos kockázati események.Eric Lindemann szerint a krízis a reagáló egyén helyzetére. mint egy hozzátartozó hirtelen halála és a gyászos megfosztottság állapota. új örömforrást. 2. amely az érintett. megelőzően lelkileg egészséges személyben megteremti az érzelmi krízis lehetőségét. az érdeklődés elvesztése a külső világgal szemben. maladaptív viselkedésiminták következtében elhúzódó érzelmi krízis. A szinróma lehet típusos és atípusos. Megkülönböztet:1.-re nyúlik vissza. nem minden érintettnél alakul ki krízis. regresszív reakció: komoly depresszíó. Freud a gyászt a veszteség különböző formáira adott reagálásként határozta meg. a krízis elmélet 1942. amelyben az egyén találja magát. néhány esetben késleltetett. amelyben mind a jobb. következő klinikai jellemzőket írta le: 1. másoknál túlzó formában jelentkezik. 2. . amely majdnem minden egyénben krízisállapotot indukál. 3. öngyilkosság. elfordulás azoktól a tevékenységektől. mind a rosszabb irányba fordulás lehetősége megvan.

Érzelem nélküliség. Régi megoldatlan konfliktusok újra aktiválódnak. akkor tapasztaljuk. az orvosokra és mindenkire. 8. általában rövid ideig tart. ambivalens érzés. a gyászmunka folyamata ilyenkor zavart. . amikor egy hosszan tartó fájdalmas betegség fejeződött be halállal. stb. hogy más halt meg és nem ő. mert meghalt. arra utal a gyászolóban erős az ambivalencia. ami nyilván a normális gyászra jellemző fájdalom átélésével szembeni védekezés. 5. az ellenséges. Megkönnyebbülés: ezt leginkább akkor látjuk. 3. Bűntudat jelenléte. amikor a gyászoló úgy érzi elnyerte a szabadságát. segítség nélkül maradt. szorongás gyakori jelenség. Ha voltak előtte halál kívánságai. hanem egy deliberált. ha elhúzódik nem a normális gyászhoz tartozik . Ez még több bűntudatot mobilizál. segítségnélküliség átélése. mit csinált rosszul. 9. mindenkinek könnyebb. mert itt hagyta. megkísérli a gyász fájdalmas munkáját elhalasztani . Dühös lehet a világra. A bűntudat legfontosabb forrása. 7. állandóan ezzel foglalkozik. 1. tagadás. Düh ellenséges reakció: megjelenhet azért. acting out szintű cselekvés. A klinikai tapasztalat. másrészt támogatás nélkül kell az életet folytatnia. illetve annak a megkönnyebbülésnek a megélése. 2. amiért az elhunyt neki a gyászolás fájdalmát okozza. a bűntudat intenzitása általában arányos az elhunytra vonatkozó korábbi harag vagy düh mértékével.Normál gyászmunka jellegzetességei. Emancipáció—felszabadulás érzése: Ezt a jelenséget.apa konf / 4. az egyén nem a veszteséggel kapcsolatos normális lélektani munka zajlik. ez lehet az első reakció. / kamasz. egyrészt képtelen átélni a veszteséget. az átélt indulat. erősítheti a bűntudat érzését. 6. keresi a hibát.

A halál módja. bűntudat 4. ellenséges reakció. ha az elhunyt balesetben halt meg. 6. Normálisan az introjekció – az énbe való beépítés— és az identifikáció folyamata szolgál arra.Lindemann 5 fő pontot hangsúlyoz a patológiás gyászra 1. viselkedési minták elvesztése. váratlan vagy hirtelen halál. 3. 4. alacsony fájdalom tűrés 2. a halott túlidealizálása. a személy kiemeli a tárgyat. Az ehhez hozzájáruló tényezők: 1. és ha a páciens valamilyen módon felelős volt a halálért. 5. 5. képzeletben az elhunyttal való állandó foglalkozás 3. A patológiás gyászreakció egy rosszul alkalmazott védekezés a gyász folyamatával járó fájdalmas érzések átélésének elkerülésére. Az elhúzódó gyászban ez a folyamat. 5. ha a páciens képtelen szorongás. vagy ha a gyász folyamat túlzottan meghosszabbodik. az én állapota. hogy az egyén fokozatosan feladja az elvesztett tárgyat. tagadja a veszteséget és elkerüli a valósággal történ ő szembesülést. Patológiás gyászreakcióról akkor beszélünk ha a normális válasz tünetei túl intenzívek. fájdalmas érzéseket elviselni. Freud szerint az emlékek hiperkatexisáról van szó. miközben a gyászoló ennek tanúja volt. depresszió. az egyén adaptációs képessége. . A gyászoló ragaszkodik ahhoz az eszméhez. különösen akkor ha a halottal előtte ellenséges. az elvesztett objekt internalizációja megtörik. vagy menekült. nagyon ambivalens és ellenséges kapcsolat az elhunyttal szemben. hogy a halott személy él. dühös vita zajlott. 2. szomatikus problémák.

szomatikus összeköttetéseket feltételez. 2.konstellációk előre meghatározott szervekben okoznak zavart. amik befolyásolják a belső szerveket. ami a pszichológiai védekezések egy együttesét hozza létre.a lélek befolyásolja a testet. egy specifikus pszichológiai ingert. a test pedig olyan mint egy gép. anyagtalan. Ugyanakkor a keletkező érzelmeket az autonóm idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus jelenségei kísérik. Bizonyos konfliktus. az ember temperamentumát négy váladék határozza meg. Általános tényezők hangsúlyozása. A pszichoszmatikus elméletek terén két nagy csoportja van az elméleteknek. A tipikus vagy specifikus elfojtott konfliktusok által okozott krónikus szorongás izgalomban tartja az autonóm idegrendszert és ez szervi diszfunkcióhoz. a szellem felfog és akar. még nem tudjuk miféle szervi .PSZICHOSZOMATIKUS KÓRKÉPEK A test lélek problematikája sok féle elmélet van. Első képviselője Franz Alexander szerinte egy specifikusan elfojtott konfliktus---dependencia.dualista interakcionalista elmélete : hitt egy szabad. a legkorábbi elmélet Hippocratestől származik. és a test befolyásolja a lelket. 1. Interakcionizmus--. Specifikus pszichés--. és terjedelem nélküli szellemben és egy mechanikusan vezérelt anyagi kiterjedéssel bíró testben. vagy ingeregyüttest egy specifikus szerv hibás működéséhez kapcsolni. akkor a személy szorongással válaszol. ellenségesség ---jelenik meg a személy számára. Descartes --. végül patológiához vezet.

a személy a szimpatikus idegrendszer aktivításával válaszol. az abíciozus. A fokozott paraszimpatikus működés a túlzottan dependens felnőtteknél gyomorfekélyt. hajszolt ember. ami gyomor fekélyhez vezethet. kolitist. hanem a rendszeren belül a fokozott szorongás hatására és a stresszt szomatikus diszfunkcióba fordítás tendenciájára összpontosít. míg párhuzamos igazodás jelenik meg a paraszimpatikus rendszerben. vagy artritiszhez vezethet. és tartós és hosszan tartó. Az általános tényezőket hangsúlyozó elméletek. keményen dolgozó. inkább elfojtja és tagadja az emocionális stresszt.prediszpozicíció miatt. ami feltételezhetően előre determinált genetikailag. általában nagy zavart mutatnak ha túljutottak egy személyes veszteséget követő depresszión. magas vérnyomáshoz. asztmát eredményezhet. nem próbál személyiség típusokat. Bahnson és Bahnson egy rákra hajlamos személyiség típust ír le: ritkábban használja a projekciót védekezésre. pl. vagy krónikus izgalom különböző hatásai állapíthatók meg Wolff szerint egy túlműködést vagy alulműködést az . Amikor egy szorongást keltő helyzet adódik. A paraszimpatikus idegrendszer beidegzése egy passzív dependens személynél. fokozott gyomorsav termelést és a gyomor hipermotilitását eredményezi. aki koszorú –érelzáródásra hajlamos. Ha a fokozott dependens személyek megprobálnak túllépni a dependencián a szimpatikus rendszer túlaktivítása migrénhez. emiatt specifikus konfliktusa maradt fenn. vagy speciális emocionális ingereket összekapcsolni specifikus patológiával. Dunbar azt állította bizonyos személyiség típusok bizonyos betegségekkel társulnak. akinél nem elégülhetett ki a dependencia igénye.

reprezentálhatja a kizárást vagy bezárást a páciens számára. a válasz nem hatékony pszichés védekező csatornában kerül. Wolff szerint a pszichoszomatikus tünetek védekezőek. szorongással. hiányosságot talál önmagában. Neurotikusnál a stressz nagy fokú szorongást válthat ki.emésztő és légző rendszer nyálkahártyájának keringési és kiválasztó aktivitásában változást hoz létre. hanem inkább a betegtől. míg a félelmet és a szomorúságot az alulműködéssel. az orrnyálkahártya vérbősége. Feladás—feladottság komplexum: az a személy. és akcióval valamilyen védekezéssel jár együtt. Rahe kutatásai szerint a betegségeket gyakran megelőzik bizonyos életkrízisek. nem képes ezeket megváltoztatni. nem tud megbírkózni. aki vonakodik a külső konfliktussal szembe néni. hogy mentális pszichológiai védekezések hiányoznak és a stressz a testi szövetekben regisztrálódik. a kialakított reakciómintától. folyamatosan a reménytelenséget és a bizonytalanságban él. A pszichoszomatikus betegnél lehetséges. szimbolikussá válhatnak a beteg számára. Az ellenségességet a túlműködéssel hozta összefüggésbe. ettől a válasz inadekvát. és az egész élettörténetétől. az nem annyira a konfliktus természetétől függ. Pl. ami az orr bedugulásával járhat. Pszichotikus a stresszt ignorálja vagy pontatlanul fogja fel. vagy mint patológia. nem tehet . a tartós változás patológiát eredményez. Normálisan a konfliktust okozó stressz riasztással. aki ezeket az érzéseket éli át. mint hibás fiziológiai funkcionálás. Az hogy egy specifikus konfliktus ellenségességet vagy félelmet vált-e ki.

Diagnosztikus kritériumok: 1. A terápiás folyamatban ha a szorongás túl hirtelen lép fel. pánikérzés a mindennapi élethelyzetekben. A pszichoszomatikus zavaroknak a csoportját olyan testi tünetek jellemzik. infantilisek. A tünetek nem lehetnek szomatoform—szindrómának tekinteni. A pszichoszomatikus betegek gyakran éretlenek. általában az autonóm idegrendszer beidegzési területén. vagy pszichotikus tüneteket képezhet. nyugtalanság. amelyek normálisan bizonyos emocionális állapotokat kísérnek. dependensen kötődnek. tünetei feszültség. 3. Rémület és zavarodottság. A fiziológiai változások általában azokra a folyamatokra vonatkoznak. Ha ez az érzés komplexum fogva tartja a személyt előbb utóbb beteg lesz testileg vagy lelkileg. Valamely pszichológiailag jelentős ingerekhez fizikális betegség kialakulása vagy súlyosbodása kapcsolodik. vagy aktív értelmezésre a testi tünetek felerősödését. talán az immun és a neuroendokrin rendszereket magukba foglaló fiziológiai folyamatokon keresztül. ami a működési hatékonyságot zavarja.semmit. A szenvedő egyén valószínűleg nincs tudatában a betegség alapját képező emocionális állapotnak. vagy patofiziológiai oka van.--védekezés egy túl korai. múlhatatlan aggódás. koncentrálási képtelenség. 2. de a pszichoszomatikus zavarok esetén ezek a változások intenzívebbek és tartósabbak. A patológiás szorongás olyan súlyosságú feszültségi állapot. A pszichoszomatikus betegségeknél három tüneti csoportot lehet . irritabilitás. amelyeket emocionális faktorok okoznak és egyetlen organikus rendszert érintenek. küszködés állandó érzése. Ennek a betegségnek kimutatható organikus.

visszatükröz emocionális és affektív folyamatokat. szűkebb értelembe vett pszichoszomatikus betegségeket. pszichoszomatózisokat. A légzés az önkifejezés eszköze is. funkcionális szindrómát. a tüdő elsődleges változása az asztmás légzés során a hörgők görcsének. infekciózus. lefolyásában. A pszichoszomatikus medicina.a kilégzés zavara. a legmegbízhatóbb jelzés az összes vegetatív működés közül. és különösen azok kezelésében. ödémájának és nyálkás eldugulásának kombinációjából adódik. a születés után az első légvétellel indul. megerőltetéses és a reflexes aszmáka. konverziós szimptómák. amely komplex szomatopszichoszociális kölcsönhatásokat vesz figyelembe a megbetegedések keletkezésében. akkor egy művirágtól is asztma rohamot kap. 3. Minden életkorban jelentkezhet. Asztma bronchiale--. Az instrintic forma magában foglalja az ún.elkülöníteni: 1. Különbséget teszünk allergiás—extrinsic és nem allergiás— intrinsic asztma bronchiale között. Az asztma bronchiale jellegzetességének tűnik a kondicionálhatósága. olyan általános irányulságot képvisel. szerv.neurózisok. lehetséges ha egy beteg allergiásan reagál a virágra. ilyen esetben a roham csakis a beteg . és ez kiolthatatlanul bevésődik a szervezetbe. Légzőszervi betegségek. Szoros kapcsolatban áll a bőr különböző megbetegedéseivel. de a gyerekkor első évtizedében különösen gyakran jelentkezhet. 2. A légzés és az autonómia kapcsolata.

akiknek jellemzői a paranoid vonások.tartalom miatt váltódik ki. Pszichodinamika 1. Az emóciok módosíthatják azokat az immunológiai és allergiás mechanizmusokat amelyek felelősek az asztmás rohamokért. Az asztma rohamot sokan az elfojtott sírás ekvivalenseként tartják számon. A gyermek így tiltakozik védettségének elvesztése miatt.-.által a virágnak tulajdonított jelentés. nárcisztikus kívánságok és ellenséges impulzusok megelőzhetik az asztmás rohamot.Tudattalan félelem az anya vagy anyafigura elvesztésétől. A sírás elnyomásának magyarázatát. a gyermeki bömböléssel és sírással hasonlítja össze az asztma rohamot Weizsacker. az asztmát az anya utáni kiáltásként írták le. ezek szerint a hörgők elzáródása próbálkozás a megtorló anális impulzusok kiiktatására. és önbüntetés iránti igénnyel társuló ciklotím diszpozició. a roham a tüdő bömbölő jelenete. versengő érzések. újabb vizsgálatok a személyiség zavarok széles spekrtumát mutatták ki. Az ilyen témákkal kapcsolatos viselkedések. Személyiségkép: Számos vizsgálat kapcsolatot jelzett ciklotím vagy hisztériás személyiség között. elfojtott ellenségességgel. hogy a roham zokogás közben megszűnhet.Közeli kapcsolatot mutattak ki az asztma és az agresszív. 2. azokban a feddésekben és visszautasításokban látják. Szexuális csábítások. fantáziák emocionális .-. amélyekben a beteg gyermekkorában részesült. mert az anyját akarta sírással és jajgatással hívni. különösen az anális bepiszkoláshoz társuló fantáziák között. Ez értelmezés mellett szól. Mások orális személyiséget írtak le. Az emociónális jelenségek a hörgőcskék központi idegrendszeri ellenőrzésén keresztül is kapcsolatban állhatnak az asztma kialakulásával. Leírtak respirátoros személyiséget.

vagy a szülői figurától való elidegenedéstől való félelmet váltja ki. így tiltakozó köhögésről beszélnek. amely az agresszív elhárítás miatt keletkezik. akkor belső feszültségre utal. Az a célja lehet. Emellett a tiltakozás. legtöbbször bizonyos emberekre irányul. hogy a légutakat megszabadítsa az idegen testektől és azok izgató hatásától. viszonylag tudatközeli lehet. Köhögés—öklendezés. és ekkor minden elveszíti saját higgadt ritmusát. 4. A krónikus köhögés alapjául gyakran a harag és düh olyan érzelmei szolgálnak. infekciós oka van a köhögésnek. „összeolvadni”. Az asztmás roham önmagában akut igényt ébreszthet az anyához való ragaszkodás iránt. súlyos allaergiásoknál azt a tendenciát állapította meg. „ A szorongás. a köhögést szidalmazási kísérletnek is felfoghatjuk. hogy más személyekhez való kapcsolatukban mindig a szemköztivel kívánnak identifikálodni. A beteg konfliktusát a befogadás.Az asztmásoknál megfigyelt függőség a betegség folyamatához képest másodlagos lehet. illetve a kapás és adás terén Marty is leírja. ha nem organikus. amely asztmás rohammá alakul. amelyek idegenek vagy veszélyesnek érez. mivel megtorló visszavonástól. 3. ez kényszeres megtartási akarássá fajul és akár olyan viselkedéssé. így a beteg gyorsan rájöhet az elnyomott agresszió és a . Mivel a köpet a szitokszavak tárában közel áll az exkrementumokhoz. és ez megerősítheti az asztmásoknál megfigyelt tehetetlen függőséget. Fuchs és Weizsacker .. az egyénnek segítsen azokon a belső törekvéseken túladni. A köhögés arra szolgál.-. amelyenek szavakba öntésére a beteg képtelen. feszültség.-. és ilyenkor tehermentesítést jelent.A légzési funkció zavara a beteg adási és elfogadási képtelensége között.feszültségforrásai lehetnek az asztmás számára.

de a gátoltságnak is kifejezője. hallható kilégzés akkor sóhajtozó légzésről beszélünk. így ördögi kör alakul ki. a hiperventillációt és az ún. Légzési fűzőn azt a jelenséget étjük. kötelességtudó. . mint a sóhajtozó légzés. Rendkívül normatartók. a mellkas beszűkültsége. légzési fűzőt. amikor valaki nem tudja a tüdejét átlélegezni. Személyiségkép: alapmagatartásuk hipochondriás és fóbiás vonásokkal szorongó. A nők háromszor gyakrabban érintettek mint a férfiak. Lewis szerint a hiperventillációs szindróma cirkuláris. mély légzési kényszer áll elő. önmagát erősítő folyamat. Ha légzést gyakran megszakítja egy mély belégzés és egy elnyújtott. Latens szorongásukat gyakran hamisan megtévesztő külső viselkedés mögé rejtik el. légzés gyorsulás és elmélyülés idézi elő.köhögése közötti összefüggésre. Hiperventillációs szindróma A hiperventillációs légzés a beteg által gyakran nem észlelt. takaros. ezt eredménytelenséget és csalódást követő nyugtalanság. Itt különféle légzészavarokat foglalunk össze.depresszív. légszomj. gyakran ját együtt szívtünetekkel és leginkább kényszerneurotikus struktúrával rendelkező betegeknél fordul elő. Az ideges légzés szindróma. nem csak a szorongás vezet hiperventillációhoz. de gyakran panaszkodnak száj és végtag paresztéziák miatt. hanem a fellépő tünetek is erősítik a szorongást. kifejezett tetániás görcsök ritkán jönnek létre. idegesség kifejezőjeként tartják számon. az életkor előre haladtával ritkul.

alkalmazkodó betegekként mutatkoznak. Saját igényeiket rendszerint visszatartják, erősen gátoltak, agresszív késztetéseiket képtelenek meg- és kiélni. Hajlamosak domináns partnerrel függőségi kapcsolatot kialakítani, mivel, a gyerekkorukban begyakorolt kapcsolatmintát folytatják. Főleg olyan családokból származnak, amelyekben a gondoskodó, érzékeny, de frusztráló szülők miatt, erősen szabálytisztelő, individuális ellenes nevelésben részesültek. Kötődésük a gyengébb szülőhöz erősebb, a domináns szülővel kapcsolatos agresszív rezdüléseiket, viszont elnyomják, mert létük fenyegetéseként élik meg. A roham—kiváltó konfliktus helyzet egyrészről egy reális vagy képzelt frusztráció vagy a megbetegedés elemeit tartalmazza, másrészt a biztonságot nyújtó függőségi kapcsolat elvesztésétől való félelem. A roham időnként az agressz ív késztetés ki nem élésének következtében alakul ki, a tehetetlenség érzése miatt, vagy azért mert szorong az őt szinte bénító, számára mégis védelmet nyújtó személy elvesztésétől. Tüdőtuberkolózis. A potenciálisan patogén kórokozóval fertőzött személyeknek csupán kis hányada betegszik meg, ez függhet az immunrendszertől, az egyénnek a stresszel való viszonyától, és a személyiségétől. Személyiségkép: már 1826- ban Laennec is úgy írta le a tüdővész egyik oka, a szomorú, mély, hosszú ideig tartó szenvedés. A patogenezisbe a folyton örlő feszültség és konfliktus, csalódás, tartós félelem, állandó meghasonlottság befolyásolhatja a betegség kitörését. Stern szerint a betegséget életfontosságú döntések ekvivalenseként lehet felfogni.

A tuberkulotikus betegek személyisége semmiféle egységes típusnak nem felel meg, bár mutatnak közös jegyeket : nagy sérülékenység a szeretet legcsekélyebb megvonására, az anya körüli keskeny biztonsági övezetben maradás igénye, rokonszenv iránti szokatlan szükséglet. Szív- és érrendszeri megbetegedések A szív működés és az érzelmek szoros összefüggésben állnak. Szorongásos egyének, főleg fiatalabb korban gyakran szenvednek neurovegetatív szabályozási zavarban, ezek gyakran a szívhez kapcsolódnak. , ha nem eredményeznek szervi leleteket, akkor funkcionális szívbántalmakról beszélünk. Szívneurózisok : tünettan szívtevékenység zavarai, Tachicardia, szívdobogás, szívgörcs, rövid arritmia, légzészavarok, leizzadás, remegés, farkasétvágy, szédülés, paresztéziák. A szívneurózisok két alcsoportját különítik el, ez elsősorban a szorongás elhárítás kialakításában különbőzik 1, A- csoport, nagyon körülírt csoportot képeznek, a szívneurózis fóbiás alanyai, azzal tűnnek ki az orvos – beteg kapcsolatban, támogatásra szorulók, folyton orvosi segítséget keresnek, , attól félnek, hogy szívbénulásban meghalnak. Pszichodinamikailag elválási ambivalencia áll az előtérben, azaz az elválási vágy és az elválástól való szorongás összeegyezhetetlensége. Az induló bántalom időben pontosan rögzíthető kezdete. Ez szomatikus és pszichikus adottságok találkozása révén váltódik ki és jellegzetesen a szorongásból a szorongásba vezető ördögi kör alakul ki. 2, B csoport, sokkal heterogénebb, erősen hipochondriás, depresszív betegek alkotják ezt a csoportot,

legtöbbször enyhe szívtünetek vannak. Pszichodinamikailag itt is az elválási ambivalencia található. Hiperkinetikus szív szindróma : bizonytalan szívbántalmak és pszichovegetaív kísérő tünetek egész sora, gyengének érzik magukat, csökken a teljesítő képességük, fokozott pulzus szám, ritkán éreznek szorongást. Pszichodinamikailag: általános apátia, fáradtság mellett jellegzetes gátlás mutatkozik az agresszív ösztön tartományban. Gyerekkorukban ezek a betegek gyakran igen élénkek voltak, és pubertás korukban váltak visszafogottá. Koszorúér betegségek Közismert az infarktusos betegek A-típusú viselkedés mintája, becsvágyók, küzdésre, munkára törekszenek, elmerülnek a határidőkben, agresszívek, ellenségesek és rivalizálásra hajlamosak, türelmetlenek, nyugtalanok. Viselkedés szinten állandó készenlét, sürgetettség, feszült arcizomzat, erőteljes beszédstílus. B –típusú viselkedés mintázattal jellemezhető viszont az a személy akinél relatíve hiányoznak ezek a tulajdonságok és viselkedés formák. Az A – típusú beteg identifikációja a hivatásával olyan erős, hogy semmi másra nem marad ideje, szinte a munkadüh megszállotjai. Petzold ezt azzal magyaarázza, hogy a betegek a hivatás teljesítményre irányuló világában sokkal jobban feltalálják magukat, mint személyes—családi környezetben, az emberi közelséget nehezen tudják elviselni. A betegek állandóan túl erőltetik magukat, a betegek hajlanak arra, hogy letagadják a konfliktusaikat, Feyberger tipikus pszichés vakfoltról beszél az infarktusos betegeknél. Esszenciális hipertónia.

létre jön. a konfliktuskerülés. de nem követi akció. A gyomor. Jellegzetesen életkrízisekhez kapcsolódik a kezdete. ami az izmok fokozott vérellátását foglalja magában. általában a félelem a fő komponens. a teljesítmény orientáltság. A keringés előkészület az akcióra.-bél zavarok keletkezésében sajátos emocióknak van jelentőségük. sokk. ja a betegnek nem áll módjában megfelelő akciót tenni félelme ellen. az engedékenység. ezekhez még hozzáadódik a az érzelmek minden irányú visszatartása. a hipertónia jelentkezése összekapcsolódik azzal a kívánsággal. akár valós. Hypotoniás collapsus—vérnyomás csökkenésből adódó ájulás. Ennek az elérésére a betegek többsége regresszív utat ír le.A személyiségképben gyakran mutatkozik az agresszív impulzusok és a függőségi érzések közötti intraperszonális feszültség. hogy nyíltan kifejezhesse ellenségességét. Gasztrointesztinális betegségek. amely az ő eredeti csecsemőre és kisgyermekre jellemző viselkedésmintájához igazodik. egyidejűleg egy passzív és alkalmazkodó szükséglettel párosulva. és mindig valamilyen típusú veszély. amelyek azonban mozdulatlanok maradnak. A szociális viselkedésben jellemző a túlzott alkalmazkodás. szorongás. középpontban a biztonság és elfogadottság kívánsága áll. akár fantáziált. . Alexander írta le. a passzivitás. fájdalom. Az ájulás az akut perifériás keringés elégtelenségének tulajdonítható. vagy szorongása ellen. Engel feltételezte az ájulás akkor jelenik meg. ennek körülményei változatosak. a vérnyomás leesik a vérnek a végtagok izmaiba áramlás miat.

akik személyiségstrukturájuk és élettörténetük alapján az élményfeldolgozásban a gyomor béltraktus zavaraira kifejezetten hajlamosak . 4.idült székrekedés. A biztonság és a tulajdon utáni igyekezethez mohóság és hatalomvágy társulhat. lefogyás. fekély.valamit elakar taszítani--. megragadási nehézségek--. 3.fájdalmak. colitis. visszautasít valamit--.somatitis. Gyomor—és nyombélfekélyek Glatzel a fekély betegségeket. magáévá tesz--. 1. 5. mint a teljesítmény és kényszeres engedelmesség. 6. a regresszív biztonsági törekvés tünete lesz.idült hasmenés. míg az emésztés a tulajdon értékesítésének és kezelésének ősi formáját képviselheti. colon irritabile. A farkasétvágy túlprovokatív feladathelyzetekben. nem tud valamit többé feláldozni--. 7.valaminek a feldolgozása krónikusan lehetetlen--. émelyeg. 2. nyelési bántalmak. foghús tünetek.gyomor fájdalmak. a béltartalommal kapcsolatban az adás és megtartás problematikája éppen úgy kifejeződhet. A bűnhődés érzése koplalásban fejeződhet ki. hányinger.Az evés a lét biztosításához szükséges szerzésnek.evészavarok. nem tud valamit lenyelni--.hányás. krónikus erőfeszítéssel valamit megemészt. Erősen regresszív jegyeik miatta gyomor— bélbetegségek hasonlítanak a szenvedélybetegségekhez és a depresszióhoz. a vétkesség érzése vagy dac a hányásban. illetve a dac és lázadás konfliktusa. túlterhelő. mint olyan emberek megterhelő helyzeteivel összefüggésben kialakuló folyamatot határozta meg. Az emésztést érintő esi jelenségekhez bizonyos emocionális folyamatokat rendelnek.étvágytalanság.

agresszív feszültségeit szét spricceli a környezetében. bátortalanság érzéseinek hatására csökken gyomor savkiválasztása. paranoid viselkedésre hajlamosít. mechanisztikus életmódban és . 3. fantáziaszegény. A pszichikusan „ egészséges „ fekélybeteg: jó énfunkciókkal.A gyomor működései szorosan összefügg az affektív állapottal. Pszicoszomatikus fekélybetegek: kifejezéstelen. környezeti konfliktusaikat. míg a szorongás meglassítják. depresszív gondolati folyamatok. 4. hogy táplálásban részesüljön.függő betegek extrém tárgy igényekkel. bizonyos körülmények között a konfliktusok krónikussá válnak és az egyén fekély képzéssel dekompenzál. akik pszichés megterhelésre én-regresszióval és reszomatizációval reagálnak. a jutalmazás után. motilitása. 2. ez indulatkitörésekre. teljesíthetetlen kívánságokhoz menekülés. stabil tárgykapcsolatokkal rendelkezik. az agresszivitás és a harag az ételek gyomron való áthaladását felgyorsítják. Ezt a frusztrációt az egyén regresszíven dolgozza fel és olyan szükségletté változtatja át. merev. passzív. 1. Alexander szerint nincs fekélybetegségre jellemző személyiség típus. Agresszív környezet. krónikus szorongás és konfliktuózus állapotok fokozzák a gyomor szekréciót és ha hosszantartók. orális konfliktusaikat mint aszociálisan oldják meg. amelyben az orális élménytartományból eredő szükségletek---. A szorongás.depresszió vonásokkal rendelkeznek. Szociopátiás fekélybeteg: éngyenge. Karakterneurotikus fekélybetegek:pszeudofüggetlen reakcióképzéssel vagy kényszeres. fennáll azonban mindig valamilyen konfliktus helyzet. alkoholisták. véráramlása.vágy az elfogadás. Személyiségkép: Overbeck és Biebl felállították a fekélybetegek tipológiáját. függőség iránt meghiúsulnak. amelyek a fekélyeknél tapasztalhatók. olyan nyálkahártya elváltozásokat okoznak.

viharos fekélytüneteket produkálnak. ami állandó feszültséget tart fenn. akinél az ulkusz rosszabbodása. Normopátiás betegek: erős elutasításos tendenciákkal. mindenkinek csak adok.receptív irányultságot. 5. másokban is csak saját magukat látják. túlzottan alkalmazkodó terhelésre. hogy védettek legyenek. A társ választásnál hasonló figurát keres a személy. A viselekdés megnyilvánulásokban passzív és hiperaktív fekélybeteg típusokat különböztetnek meg A passzív ulkusz alapkedélye inkább depresszív és közvetlenül kifejezi függőségi szükségleteit. „ amikor a tudattalan vagy tudatos függőségi vágyak csőddel társulnak". így folytonosan frusztrálják. védelmet és segítséget elvárva szorosan az anyához kötődik. takaros. A hiperaktív ulkusznál is erősek a függőségi igények. Előtérben áll az elhagyástól való félelem. ánkorlátozottságot mutató. semmiféle rizikót nem vállalnak. magamra veszem a felelőséget. alkotó.tárgykapcsolatban léteznek. Tárgyveszteséggel kapcsolatos krízisekre pszichoszomatikus reakciókat mutatnak. mivel azok nem férnek össze a függetlenség. a köldökzsinórt nem sikerült elszakítani. akkor következik be. Bálint szerint ezek a függő oknofilek. az apa csak „ elismerő „ magatartást mutat. erősen konformista. mégsem támaszkodik ezekre. Ezeknek a betegeknek a tudatos beállítódása: tevékeny. aggályoskodva gondoskodott a gyermekről. Életstratégiájuk lényege. Elhárítják az orális tartományból származó vágyaikat és magukat. segítem barátaimat. halmozott balesetek és műtétek gyakran előfordulnak. Gyakran olyan családból származnak ahol az anya túlóvóan . vállalom a . a teljes kapcsolati üresség érzését keltik. Alexander szerint eltaszítják az orális. a tevékenység utáni sóvárgással.

de ugyanakkor a tudattalanban ennek pontosan az ellenkezőjét találjuk. Emocionális hasmenés: ez a leggyakoribb funkcionális zavar. külsőleg ugyan nyugodt. elcsüggedt egyéneknél figyelhető meg. agresszívan kergeti célját a függtelenség iránti kompenzáló igyekezet és az erősség önbizonyítása utáni állandó hajszában. Az ilyen személyt az autoritástól való szorongás és kilátástalan függőség érzése jellemzi. önálló vagyok. valamilyen kedves ajándékozás kompenzációjaként fejlődhet ki. Vastagbél hipermotilitással jár együtt. Másoknál a székrekedés. az intoleranciáról. A teljesítmény és a siker Don Juanja egyszerre aktív és bizonytalan. pedantériáról. túlzott követelményeknek van kitéve és az elismerésre való fokozott törekvéssel túlkompenzált gyengeség. Alexander azzal jellemzi magatarásukat. Székrekedés Az idült székrekedés a szorongó és lehangolt.vezetést. és takarékosság triászáról és azok fokozódásáról beszél. Freud az önfejűség. A hiperaktív típus nem tud megnyugodni. Legtöbbszőr szorongáskeltő és megterhelő helyzet a kiváltó ok. a szeretet utáni hevez vágyakozást és a függőség és segítség iránti szükségletet. de belsőleg feszült. rendszeretet. amelyek általában a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság érzésével kapcsolódnak össze. „ semmit sem várok másoktól és ezért semmit sem kell adnom. ami az enyém”. és fukarságról. de mindent együtt kell tartanom. . kapcsolatokban szegényes.

túlérzékenyek a kudarcokra.emésztő rendszer különböző részei lehetnek érintettek. erős hasi fájdalmak. Emellett fokozott izzadás. idönként nyálkás széklet tüneteivel jár. elpirulás. Freyberger jellemzőnek tarja a colitiszes betegekre az infantilitást. illetve kényszerneurótikus élmény feldolgozás és magas szintű szorongás. és az agressziógátlást. Bőrbetegségek. de megfigyelhető egy depressziós alalpstruktúra. Ha a beteg elveszíti kapcsolatát a kulcsfigurával. A betegek személyiség képe nem egységes. pulzus labilitás. A bőr. nem specifikus gyulladás. és perifériás érösszehúzódás. valamint az agresszió feletti kontroll konfliktusa. fontos a pszicodinamikában az adás— kapás. Személyiségkép: leginkább szimbiotikus struktúrával rendelkező családból származnak. a nárcizmust. A Crohn betegségnél krónikus. Akutan vagy lappangva kezdődő vastagbél megbetegedés. a depressziós reakciókészséget. Colitis ulcerosa. mint a központi idegrendszer ektodermális . haspuffadás. így mint gyászreakciót foghatjuk fel a colitis kiújulását. erős. akkor azt tudattalanul a saját létének fenyegetésként éli meg. A betegek megpróbálják fenntartani a szigorú kontrollt impulzusaik fellett. görcsök. fekélyek. önérzetük gyenge.Irritábilis vastagbél szindróma Ez a klasszikus bélzavar. véres hasmenés. érzelmekről keveset beszélnek. váltakozó hasmenés és székrekedés. ennek megfelelően választják a kapcsolataikat. főleg a terminális ileumban. de az egész gyomor. de ugyanakkor erős vágy van bennük a gondoskodás és a függőség iránt.

mint a bőr. Ennél a betegségnél allergiás hajlam feltételezhető. pl. Ezt a felnőtt életben is tovább viszik. a harag szimbolikus kifejezése lenne a csalánkiütés. mivel a szemlélő a bőrt szépnek csúfnak láthatja. bosszúállók. az emberi kontaktusokban erős hajlam a passzív magatartásra. A nyelv ezt remekül ki is fejezi. izzadás. A bőr pszichológiailag is az emócióinknak egyik leglényegesebb kifejezési szerve. Minkét csoport képtelen tolerálni a szeretet megtagadását és haraggal reagálnak az ilyen helyzetekre. fontosak az emocionális stresszek. ugyanis minden észrevételezés alapszerve. hogy biztosítani tudják a szeretet amire vágynak. lúdbőrözés. a haj érintettek lehetnek. Az anyai szeretet megfosztottsága megjelenhet. nem tud kibújni a bőréből. mások viszont legátolták az agresszív késztetéseiket és ellentétbe fordították. sok mindent érez Urtikaria –csalánkiütés. sorompó a saját és a külső világ között.része. Szinte egy szerv sem reagál olyan gyorsan a lelki megterhelésekre. Musaph a betegek személyiség vonásait az alábbiakra osztja 1. elsápadás. és ebben a bőrhöz tartozó képződmények is pl. vastag bőr van a képén. harcias megjelenést mutatnak. Képes arra. és a személyiség zavarok. viszketés. . hogy az ember pszichoszomatikus szerveként jelenjen meg. különösen jól lehetővé teszi az ember állapotának megítélését. ----elpirulás . A bőr határ szerv. Emellett érzékszerv. ég a pofám . Gyerekként egy részük nyíltan kifejezte az ellenérzésüket. A másik részük panaszkodok. de benyomásokat előidéző szerv is lehet. ettől rendkívül kedvesek és ez még intenzívebb a kritika vagy elutasítás hatására.

A betegek specifikus személyiségére jellemző a túl magas önbecsülés. . gátoltak az agresszív viselkedésükben. ínség. Általánosabb nőknél. 4. csalódások és bonyolult. Neurotikus rendszeretetre hajlamosak. csekély toleranciával. kapaszkodóan függő jellegű tárgykapcsolatokra. ami a kellemes dörzsölést önbüntető vakarózásba fordítja át. Viszketegség. A kedélyizgalmakra viszketés támadhat. nagy szorongási készség. viszketek tőle. A betegek fokozott válaszkészséget mutatnak meleg és hideg italokra. kényszeres tetszés igény. nehéz terhes élethelyzetek szakaszaiban. Rozacea. Szexuális nyugtalanság. Mindkét nemnél általánosak a diszfunkciónális heteroszexuális kapcsolatok. ahogy mondani is szoktuk. Végbélviszketés: Az anális aktivitás örömteli komponensét általában kiiktatja egy tudattalan bűnősség érzés. Lokalizált bőrviszketés. Az oknofilek a biztonság utáni irányultságukban minden kockázatot elkerülnek. Kapcsolati magatartásukban törekszenek az oknofil jellegű. nagy mértékű bizonytalanság a viselkedésben. szorongó függőség mások jó véleményétől. fűszeres ételekre. göbképződés. szerelmi kapcsolatokban erős sérülékenység. csődök. sürgetett étkezésre és különböző érzelmekre. Súlyosabb lelki feszültség. bosszúságok és félelmek előhívhatnak viszketést. 30-40 éves korban jelenik meg. 3. vétkességérzés.2. az arcpír és a mellek területén. megnövekedett véreresség.

Fejfájások A fejfájás tünet és nem betegség. amelyek szégyenkezést keltenek. és az izom összehúzódásból fakadó fejfájásokat. A fejfájás tipikusan akkor fejlődik ki. Néhány beteg esetében a szeretet. . Neurodermatitis Az anya—gyemek zavarának kifejeződéseként értelmezhetjük. két típusát szokták elkülöníteni. A gyerek felnőtt korában is függőségi kapcsolatokat alakít ki. A tünetek erősödése lelkileg megterhelő helyzetekben gyakori. hidegség és emocionális stresszek. ambiciózus. a figyelem. amikor a beteg eléri a . vagy provokatív viselkedés mögött. túl sok vagy túl kevés napfény. A szeretet elvesztésétől való szorongás hansúlyt kap. biztonságának.állandó félelem a figyeléstől. Másoknál ugyanez az igény rejtőzik az önérvényesítő. nyirkosság. a keringési típust. a támogatás iránti igény egy alárendelő. A rozacea általában olyan élethelyzetek után alakul ki. egészségének fenyegetettsége provokáló tud lenni. a reális vagy képzelt tárgyvesztések. A fejfájós betegek között megfigyelt konfliktusok intenzív és destruktív természetű ellenséges és agresszív impulzusokat foglalnak magukban. Pszoriázis—pikkelysömör AZ örökletesség szerepe . fertőzések. Mindezeket az indokolatlanul erős kisebbrendűségi. bűntudati és szégyenérzetek alapozzék meg. vagy tehetetlen attitűdben jut kifejezésre. a rozacea az állandó elpirulás állapotát repezentálhatja. befolyásolható.

jellemző rájuk a perfekcionizmus. keringési tünetek. Ez az ellenségesség a bűntudat érzéséből keletkezik. Általában visszatérő egyoldali fájdalommal. Izom—összehúzódásos fejfájás. ami általában tudattalan és felelős lehet a fájdalomért. reggeli merevség a . Itt a fejfájás kezdete gyakran kapcsolódik össze egy specifikus stresszhelyzethez. A fájdalom általában bilaterális. Ellenségeskedésüket az ambíció és a siker iránti törekvésekbe terelték. krónikus fáradtsággal.képességei határát. Reumatoid artriszisz az izület közeli izomrészek fokozott tónusa. Migrén típusú keringési fájdalom. Bármelyik életkorban indulhat. Támasztó és mozgató szervrendszer zavarai. Tiltott ellenséges. nagyon fejlett intellektuális képességekkel rendelkeznek. hogy tolerálja elfojtott haragját. étvágy elvesztésével. amely érzések áttöréssel fenyegethetik a tudatot vagy a felettes én elfojtó hatását. jellegzetes szöveti károsodással időnként gyulladásos folyamatok alakulnak ki az indulati levezetésnek pszichés akadályoztatása van. az elfojtott harag. émelygéssel hányással. rigiditás. étvágytalansággal. szenzoros és motoros zavarok is előfordulhatnak. A legtöbb migrénes betegnek nincs lehetősége kifejezni a düh és harag érzelmeit gyerekkorukban. ami nem fejezhető ki szavakban. általában okosak. és az elfogadhatatlan szexuális törekvések által okozott krónikus szorongás állapotában vannak. vagy agresszív érzések. de lehet fejen belül is illetve gyűrű alakú. A migrén komplex reakció ami szorosan kapcsolódik a stresszteli helyzetekhez.

Férfiaknál nem ritka a csőd ilyenfajta tudattalan demonstrációja. Huzamos ideig fennálló frusztrációt fejezhet ki a lumbágo. Ágyéki gerinc: A lumbago valamely durva mozdulat vagy teher válthatja ki. Gyász. vagy férfiassággal kapcsolatos. konformista. módón „nyakasan” ragaszkodik egy helyzethez.szerveződés : éretlen. Általános elhárító mechanizmusuk a tagadás. affektív torzulás jöhet létre. ha valaki konok. A páciensek anamnézisében gyakran találunk beszámolót a korai időszakban lezajlott anyai deprivációról. gátolt. A betegség kezdődhet lappangva. kényszeres személyiség áll a háttérben Mivel a betegség csökkenti a testi aktivitást. az ízületi károsodások szimmetrikussá szoktak válni és izomatrófia kíséri. vagy hirtelen. abnormálisan függővé válnak. ez gyakran erős lelki megterhelés hatására alakul ki. Mellkasi gerinc: ez a mellkasi régiónak felel meg. gyenge én-struktúrát mutatnak.. Gerincbántalmak. legyen hivatásbeli. sokszor infantilis dependencia alakul ki. Nyaki gerinc: ez hordozza az ember fejét. ez rajzolódik ki a meghajlott gerincből. nehezen tudják kifekjezni az érzéseiket. gyengeség hatására az ember magába roskad. Pszichológia tényezők: mazochisztikus önfeláldozó. kétség. gyakran mutatnak felszínes önbizalmat. Én. súlyos szorongást mutatnak.végtagokban. ez a szakasz tükrözi vissza az ember kedélyét. . főleg azoknál. akik az emberi kapcsolatokban bízva kerültek rossz helyzetbe.

három hónapon keresztül. ez rendszeresen hánytatja. 5.-nál. visszatérő falási epizód. Klinikai tünetek: A legmarkánsabb tünet a falásroham. Diagnosztikus kritériumok. önértékelését túlzottan befolyásolja a test alakja. Mind a falás. vagy megzavarják és ez agressziót válthat ki. A falási epizódok nem következményei anorexia nervosának. önhánytatással. és a súlya. ami naponta többször is előfordulhat. melyek nagyobbak 4-5 kg. megpróbálja elkerülni az étel hizlaló hatását. hashajtókkal. valamint limosz éhség szavak összetételéből ered. zabálási epizódok jellemzik. extrém teltség érzés. nagy mennyiségű étel megevése. 2. Két típusát jelölik: 1. túlzott mértékű testgyakorlat. elalvás. a görög büosz. az epizód alatt jellemző a kontroll elvesztése. . 3. 2. 6. Depressziós hangulat és önvádlás a falásroham után. 1. illetve a büo nagyító képző.meghatározott időtartam alatt . 8. amely jelentős szenvedést mobilizál. megszűnéséhez hasi fájdalom. amelyre az alábbiak jellemzőek --. falási. Nem purgáló típus: egyéb kompenzáló viselkedést alkalmaz. betegesen félnek az elhízástól. gyakori testsúly ingadózások. mind az alkalmatlan kompenzáló viselkedés átlagban hetente kétszer jelentkezik. mint koplalás. 8. A kontroll vesztés érzésével járó epizód titokban zajlik. hashajtóztatja magát. maga a kifejezés. ökör. purgáló típus.ÉTKEZÉSI ZAVAROK BULIMIA: jellegzetes túlevés.

18 év. Főleg nők betegsége. gyomortágulat. Normál testsúly ANOREXIA Korai kezdet. kényszeres vonásokra való hajlam. Fogak zománc rétege megsérül. BULIMIA Később kezdődik. így a bulimiások külsö kontroll személyiség típusba tartoznak. Az önkontroll deficitéhez tartozik a testsúllyal való állandó foglalkozás.A falás rohamok gyakran rítus. submandibuláris mirigyek duzzadtak. perfekciónizmus. lefolyása 4-5 év. még nyomjelző ételt is fogyasztanak. de férfiaknál is van. Gyakran AN-val indul. K-vitamin hiány. önértékelési zavarok. az önhánytatás miatt. Nyelőcső sérülések. Night-eating szindróma: éjszakai falásroham. mensruáció elmaradása. A BN tünetei érettebb személyiséget igényelnek. Kóros testsúly . majd a kórkép átfordul BN-be. Bulimia nocturna éjszakai falási roham van önvádlás. Év. Parotis. a belső jelzések helyett akülső megerősítésre való törekvés. hormonális zavarok. önhánytatás. depressziós konfliktus feldolgozási mód. ez akár halálos kimenetelű is lehet. ritkán ugyanazt az ételt eszik. mint az AN.szerű viselkedések. Személyiségjegyek: A külsö alak és a testsúly túlzott ellenőrzését. Kezdete ált 18. de nincs önvádlás. gyakran alterált tudatállapottal jár. A kontrollvesztés érzése alapvető tartozéka a tüneti képnek. Testi tünetek: kézháton levő horzsolás. emésztési zavarok. elektrolit zavarok. teljesítmény orientáció. majd újra töltik a hűtőt.

a bulimiás epizódok megszűnnének. aszkétikus. . stb. attraktív. mi az amit nem tud megemészteni. kellemetlen következmények nélkül. A bulimiások cselekvés útján vezetik le feszültségeiket. hashajtás feszültség csökkentő funkciója alapvető fontosságú. míg az anorexiások gátoltak. teljes kontroll érzése. feldolgozni. A falási epizódok nem feltétlenül éhségérzet következményei. Rosen és Leitenberg szerint a hányás. nőies. Erős autonómia igényük van kötelékek.Titkolt kerül. Az evés különböző frusztráció. nem pedig a falásroham. Van szex partner. Szociális kapcs. elkerülő viselkedést mutatnak.ban mások felé hatalomgyakorlá Önkontroll elvesztése Figyelem középpontjába Nemi jelleg nélküli. ha a hányás mint elkerülési válasz elmaradna. Multidimenzionális pszichoszomatikus betegség. A betegek megtanulják a hányás pozitív hatásait élvezni. unalom. hanem szorongásoldó hatásuk is lehet. Impulzus-kontroll zavara. Tagadják a szexualitásukat szoros családi Távolságtartás. dependensek. magáévá tenni. stressz következménye is lehet. A hajtóereje ekkor a hányás. maga a hányás szimbolikája fontos itt. A hízás veszélye miatt a perfekcionista énkép megőrzése védekező manőverek következnek: önhánytatás. Én-ideál karcsú. mi az amitől a páciens ilyen módón szabadul meg.

A kornak. a testsúly állandó figyelése közös a két evészavar típusban. . Az utóbbi években a bulimiás tünetek felfoghatók disszociatív jelenségként is. az áthelyezés és a regresszió útján. mert semmi mást nem vagyok képes kontrollálni. az anya elutasítását jelenti. A táplálkozási ösztön a szexuális ösztön helyére lép. Jelentős testséma zavar. Az evéssel való kényszeres törődés.Vannak szerzők akik az evészavarok kényszeres jellegét hangsúlyozzák. Másik analitikus elképzelés: a táplálkozás ösztöne a tápláló anya iránti vágyat is jelentheti. A betegeknek nagyobb a hipnotikus fogékonyságuk. Gyakori terápiás tapasztalat evészavar kialakulását szexuális frusztráció előzi meg. ANOREXIA NERVOSA 1. Az impulzus kontroll zavar mögött gyakran a következő kognitív torzulás mutatható ki. 3. leginkábbszexuális izoláció és homoszexualitás derült ki. Rothenberg. „ A valóság ennek fordítottja. Gyakran észleltek BN-ben szexuális zavarokat. alakját nem képes megfelelően megítélni. Speciális disszociatív állapotnak tekinthető a bulimia nocturna. „ kontrollálom az evést. testmagasságnak megfelelő minimális testsúly fenntartásának visszautasítása 3. Külön fejezet a bulimia és szexuális zavarok közötti kapcsolat. módosult tudatban történik. 3. önértékelése sérült. hinagóg állapotban . az evés uralkodik a betegen. A soványság ellenére intenzív félelem az elhízástól. a bulimiások önhánytatása az anyáról való leválást.

Aggódnak az elhízástól. ill. nő vagyok. legalább három hónapon keresztül. szégyenteli. . Két típusa van: restriktív típus. alacsony szívritmus. beöntéssel foglalkozik. A fóbiás beteg fél az elhízástól és vonakodik enni. 3. a nemi szerep a nemi identitás nyilvános kifejeződése. Sok esetben a táplálék és a test kontúrja szokatlan szimbólikus jelentőséget nyernek. a személy teljesen a falással. Testi tünetek: székrekedés.tisztulás típus. gyengeség. míg a kényszeres elmélkedik rítusokat talál ki. A depressziós elveszíti az étvágyát. vagy a megtisztulási procedúrákkal. enyhe vérszegénység. A nemi szerep mindaz. szélsőségesen diétáznak. stb. ill férfi mivoltát. A nemi identitás annak a tudata. amit az egyén mond vagy tesz. hogy férfi vagyok.A menstruációs ciklus elmaradása. érdektelenné válik az evéssel szemben. Falás. alacsony vérnyomás. önhánytatás. míg az SCH-s téveszméket alakít ki. megtisztulással. hashajtózás. PSZICHOSZEXUÁLIS ZAVAROK A szexuális identitás zavarai: lényegük az anatómiai szexuális jelleg és a nemi hovatartozás érzése közötti inkongruencia. amelyben mások tudomására hozza női. nem foglalkozik rendszeresen a falással. A hisztériás karakterű szomatikus zavarokat alakít ki. a másodlagos nemi jegyek eltüntetéséről szól a diéta a szexus fel nem vállalható. A nemi identitás a nemi szerep szubjektív élménye. ami zavarja a táplálék felvételt.

szuicidium. társas problémák. depresszió amiért nem élhet másik neműként. depresszió. vagy annak állítása hogy ő fiú. TRANSZSZEXUALIZMUS : az anatómiai szexuális jelleg miatti diszkomfort és inadekvát érzés. kíséri szorongás. homoszexuális. Következmények súlyos szociális problémák. feminin HO. mert az ellenkező nemhez sorolják magukat. Rendszerint már gyermekkorban mutatkoznak az identitás problémák. ---képtelen lesz teherbe esni. A saját nemi szerveiket undorítónak tartják. Gyakran kérnek sebészeti. Az öltözködés. GYERMEKKORI SZEXUÁLIS IDENTITÁS ZAVAR Az anatómiai nem miatti kényelmetlenség érzés és a vágy a másik nemhez tartozni. Diff.1. gyakran a másik nem ruháját viselik. Diagnózis ---SCH. Rendszerint nem kedvelik a saját nemüknek megfelelő ruházatot. Előfordulás ritka férfiaknál 2-8-szor gyakoribb. A női anatómia elutasítása—állítja hogy férfivá fog felnőni. Gyakran társul személyiség zavarhoz. melyet nem tartanak annak. transzvesztitizmus. ő a másik nemhez tartozik. organikus zavarok. a másik nem tagjaként való éltre. a másik nem foglalkozását űznek. mélyreható zavar a nemi hovatartozás érzésében. . Az anatómiai nemi jelleget szégyenli. Csak két évi folyamatos fennállás után diagnosztizáljuk. hormonális beavatkozást. Lefolyása : aszexuális. viszolyog. és ifjú korban szokott kialakulni. férfiak néha megcsonkítják magukat. a viselkedés és a kommunikációs stílus a másik nemre jellemző. vagy azt állítani. Lányoknál: erős vágy fiúnak lenni. vágy a nemi szervektől való megszabadulásra.

néha bűntudat. Zavart a kölcsönösen kielégítő szexuális viszony. Általában nem tartják magukat betegnek és csak szociális konfliktusok kapcsán kérnek segítséget. ezek nélkül a valódi szexuális élmény. cselekmények kellenek. Ezek következetesen. női ruhába öltözés.nincs vaginája. . kényszerített. hogy elfogadhatatlan szexuális hajlamaik vannak. Társul a mások megítélése miatti problémák egész sora. valódi vagy szimulált szenvedéssel.van. 2. és a nem erotikus feszültség sem enyhül. megaláztatással sújtott partnerrel való szexuális aktusra. női küllemre törekvés. PARAFILIÁK A szexuális ixgalomhoz szokatlan vagy bizarr képzetek. egyet nem értő partnerrel való aktusra. Fiúknál : erős vágy lánynak lenni vagy állítja ő lány. Kezdet pubertás előtt.--. A nemi szervei undorítóak és elfognak tűnni. kielégülés nem jön létre. szégyen. --. ---. állandóan és az akarattól függetlenül fennállnak és kiterjedhetnek: 1. depresszió amiatt. A férfi anatómia elutasítása. Női foglalatosságok kedvelése. gyakran kisegítő kellékek és szerepleosztás is megtalálható.kényszerítő vágy lányokkal együtt játszani.nem fejlődik ki a melle. a szexuális izgalom nonhumán tárgyaira. vagy lesz pénisze Kezdet a pubertás előtt. ezért a koitáis és maszturbátoros fantáziákban is mindig jelen van. gyakoriak a személyiségzavarok. 3. A parafiliás helyzet szükséges a szexuális izgalomhoz.

eleinte csak titokban és részlegesen. ritkák a homoszexuális próbálkozások. ilyenkor feltétlen szükséges. Általában nőnek öltöznek. amely eleinte szexuális izgalom elérésére történik. hogy a fiúgyereket büntetésből lánynak . Ha ni8ncs átöltözve. és az sem ha a tárgy eredetileg szexuális stimulálásra szolgált. Az alapvető orientáció heteroszexuális. ritkábban köröm. Kezdet adoleszcens korban. haj. maszturbálással. vagy része lehet a partnerrel folytatott aktusnak. krónikus szokott lenni. Hajlamosít az a szokás.Fetisizmus: lényege élettelen tárgy—fétis –használata. A kedvenc ruhadarab önmagában is erotikus lehet. náha a ruhák okozta izgalom alábbhagy. Gyerek vagy kora serdülőkorban kezdődik. melyekbe felöltözik. mint az egyetlen vagy előnyben részesített módja a szexuális izgalomnak Nem fetisizmus. később az aktusnál is használhatja. néhányuk nőként igyekszik élni. Általában idővel egyre gyakoribbá állandóvá válik. TRANSZVESZTITIZMUS Rekurrens ás állandó igyekezet a heteroszexuális férfi részérőlnői ruhába öltözni. gyakran valamely gyerekkorban szeretett személyhez kötődik. de az átöltözés szorongásoló hatású marad. ennek megakadályozása súlyos frusztrációt okoz. A szexuális aktus korlátozódhat csupán magára a tárgyra. de nőkkel való kapcsolatok is gyérek. nőként viselkednek. ha transzszexualizmus is fennáll nem diagnosztizáljuk. nőies küllemet preferálnak. A fétis leginkább ruhadarab. felnőttkorra válik teljessé. eleinte maszturbációra. rendszerint egyértelműen férfias a küllem. hiányában erekció képtelenség áll elő. ha ezek a tárgyak kizárólag női ruhadarabok. azaz átalakul transzszexualizmussá.

vagy fantázia.öltöztetik. Évvel fiatalabbnak állapították meg. illetve a közösülés tárgya. Gyakran maga az aktus nem történik meg csak nézegetésből simogatásból áll. EXHIBICIONIZMUS A nemi szervek ismételt expozíciója gyanútlan idegenek előtt. Általában nem veszélyesek az áldozatra. Leginkább középső felnőtt korban kezdődik. további szexuális tevékenység kísérlete nélkül.. PEDOFÍLIA A pubertás gyermekkel való szexuális aktus. szexuális izgalom elérése céljából. általában fiatal felnőtt korban kezdődik. de adoleszcenseknél ez a korhatár nem döntő. mint a szexuákis izgalom preferált vagy kizárólagos módja. Előfordulhat még differenciálatlanabb érdeklődés. Az orientáció kétszer gyakoribb az ellenkező nemű gyerekek felé. Néha expozíció közben maszturbáció történik. VOYEURIZMUS . Homoszexuális formája 13-28%. stressz hatására fokozódik. heteroszexuális forma 7-14%. Gyakorlatilag csak férfiaknál fordul elő. mint ismétlődő. Önkényesen a gyermek korát a pedofíl személynél legalább 10. szexuális izgalom elérésére. vagy kizárólagos mód. ZOOFÍLIA Állatok felhasználása. de a meglepetés és megrettentés szándéka sokszor tudatos vagy majdnem tudatos. még fiatalabb gyerekekhez vonzódnak.

megkötözés. később csökkenhet a vágy. MAZOCHIZMUS A szexuális izgalom létrehozása szenvedés útján. közben szexuális fantáziái vannak. ahol a bántalom ténylegesen bekövetkezett. A lényeg a meglesés. milyen zavarban lennének ha megtudnák. . súlyos formában ez lehet a kizárólagos szexuális aktivitás. A mazochisztikus fantáziák már gyerekkorben is előfordulnak. egyéb szexuális szándék nincs. gyakran élvezetet okoz a megfigyelt személyek gyanútlansága. vagy szexuális aktust ismétlődő meglesése. egyetlen jól dokumentált ilyen epizód is elég a diagnózishoz. de csak később felnőtt korban manifesztálódnak. tömegközlekedési eszközökön kerül sor. vetkőző. vagy életveszélyes aktivitásban való szándékos részvétel szexuális izgalom előidézése céljából. hozzájuk dörgölőzzön. 2. Megaláztatás. Rendszerint felnőtt korban kezdődik és krónikus. teljesen meg is szűnhet. két formája van. megsimogatja. Legtöbbször férfiaknál fordul elő. 1. Általában serdülő korban kezdődik.Meztelen. megaláztatottsága. Lefolyása krónikus. FROTTŐRIZMUS Visszatérő és erőteljes szexuális sürgetést érez. Fizikailag károsító. általában zsúfolt helyeken. hogy meglesték őket. vagy más módon való szenvedés. hogy másokat akaratuk ellenére megérintsen. mint a szexuális izgalom előidézésének preferált vagy kizárólagos módja. Közben maszturbáció történik. megveretés. kiszolgáltatottsága. a szexuális izgalom elérésének preferált és kizárólagos módja.

Egyet nem értő partnerrel ismételt szándékos cselekedet. relaxáció: teljes elernyedés. 2. Egyetértő partnerrel súlyos fájdalmat. A családban a brutalitás mindig kimutatható.SZADIZMUS Pszichológiai vagy fizikai szenvedés okozása a másik személynek szexuális izgalom előidézése céljából. a megalázás kombinálása szimulált vagy enyhe fizikai fájdalommal. PSZICHOSZEXUÁLIS DISZFUNKCIÓK A szexuális magatartási ciklus appetitív és fiziológiás változóinak gátlása. Egyetértő patnerrel. ahol nem a szenvedés váltja ki a szexuális izgalmat. három formája van. maradandó testi sértést okoz. vagy más mentális betegség része. a szexuális kéjérzet csúcsa. Nem alkalmazható. 1. 3. Férfiaknál . 4. és társuló fiziológiai jelenségek 3. orgazmus. ha a diszfunkció kizárólag organikus tényezők következménye. / fizikális betegség. a tenzió oldódásával és a perineális illetve a medence izmok ritmikus kontrakciójával. a tényleges forma kora felnőtt korban kezdődik. A szadisztikus fantáziák már gyermekkorban jelen lehetnek. de a klinikai kép domináns része. izomrelaxáció. Maga a szexuális magatartásciklus a következő fázisokból áll: 1. eufória. gyógyszer / következménye. Elkülöníteni a nemi erőszaktól kell. Nem mindig ez képezi a fő panaszt. 2. excitatív: a szexuális izgalom szubjektív élménye. appetitív: vágy és fantáziák a szexuális aktivitásra.

ami a szexuális aktivitás kerüléséhez. A kritériumok nem határozzák meg pontosan hány esetben kell a zavarnak előfordulnia a diagnózis felállításához. testi egészség. vagy jelentkezhet rekurrens epizódokban. frusztráció. nem. . és a szexuális kommunikáció újabb zavaraihoz vezethet. Klinikai vélemény a kor. generalizált és szituatív. Társulhat: homályos elégedetlenség. Appetencia gátlás : 1. ezt a klinikusnak kell megítélnie a gyakoriság. A gátlás több fázisban egyszerre is felléphet. a szexuális partner reakciója iránti extrém érzékenység. nőknél azonnali készség újabb stimulációra. bár az is előfordulhat nincs más kóros jelenség. Erre utal a perzisztens – állandó és a rekurrens—visszatérő jelző. Lefolyása változó. gyakran együtt jár más zavarokkal. szomatikus panaszok.erektilis refrakter priódus. és más területre is kiterjedő káros hatások együttes figyelembe vételével. tartósság. többszörös előfordulás esetén valamennyit jelöljük. mind a szexuális teljesítőképesség zavart szenved. a szexuális vágy perzisztens és nagymértékű gátlása. Ténylegesen csak akkor diagnosztizálható. Minden ide tartozó zavar lehet elsődleges és szerzett. teljes vagy részleges. életkörülmények viszonylatában a szexuális vágy gyakorisága és intenzitása különböző. de relaxációban ritka. korlátozódhat egyetlen epizódra. Ez azután tovább rontja a teljesítményt. Majdnem mindig kialakul a kudarcélménnyel kapcsolatos önmegfigyelés. ha az egyénnek vagy a partnernek jelentős szenvedést okoz. önvád. szégyen. szubjektív panaszok. Általában mind a szubjektív örömélmény. depresszió.

Dyspareunia functionális: az aktus közben rekurens és állandó genitális fájdalom. gyakran társul excitációs gátlással is. A kontroll kérdése fontos. a kapcsolat jellegét. adekvát intenzítású és tartalmú szexuális aktusban. az akaratlagos kontroll rekurrens és állandó képtelensége miatt. --.férfiaknál az erekció kialakulásának vagy fenntartásának teljes. amely kellő excitációt hozhat létre. Ejakuláció praecox : Az ejakuláció a kívántnál hamarabb következik be. az elkülönítés időnként nehéz.2. Gyakran társul excitáció gátlással. néha képesek klitorális orgazmusra. Excitáció gátlás / impotencia. elégtelen lubrikáció. vagy más mentális zavar. bizonyos esetekben ez normál variáns. mind nőknél. de lehet kóros gátlás is.nőknél a kongesztív—lubrikatív válasz teljes vagy részleges elmaradása Anorgazmia: Nőknél az orgazmus rekurens és állandó elmaradása. a szexuális tevékenység során az excitáció rekurrens és perzisztens gátlása. mind férfiaknál. Frigiditás / 1. vaginizmus. figyelembe kell venni a gyakoriságot. Nem kizárólag organikus faktor vagy más mentális zavar okozza. Atípusos pszichoszexuális diszfunkció : A fentiekbe nem sorolható . vagy teljes elmaradása ejakuláció retarda . ---. de képtelenek erre az aktus kapcsán. azaz az orgazmus késése. Nem kizárólag fizikai zavar. vagy részleges képtelensége az aktus végéig. a kort. Férfiaknál: az orgazmus rekurrens és perzisztens elmaradása adekvát excitáció után.

és depresszió. ilyen kapcsolatok kialakítása. egyébként normális fiziológiai működés mellett.zavar. ilyenkor ismeri fel saját homoszexuális tendenciáit. melyet az egyén határozottan nem kívánatosnak. EGYÉB PSZICHOSZEXUÁLIS ZAVAROK Énidegen homoszexualitás : A heteroszexuális ingerlékenység vágya. vagy fenntartása. pl. amikor már internalizálta az ezzel kapcsolatos negatív attitűdöt. Don Juanizmus. Csak azokra vonatkozik. Társul: magányosság. Máshová nem osztályozott pszichoszexuális zavarok : amelyet az előző kategóriákba nem lehet osztályozni. akikben a szexuális orientáció megváltoztatása állandó és központi kérdés. mert a heteroszexuális impulzus túl gyenge volt. Kezdet késő adoleszcens. hogy a homoszexuális tevékenység csak fantáziákra korlátozódik. nimfománia Stb. Általában erős vágy van a családi éltre és a gyermekre. Legtöbbször aktív homoszexuális kapcsolatban vannak. Ezeknek a személyeknek gyenge vagy hiányzó a heteroszexuális ingerelhetőségük. az erotikus érzések hiánya. ezek gyakran olyan erősek. ALVÁS ZAVAROK . de ezekben a fizikai kielégülést gyakran az erős negatív érzelmekből eredő érzelmek kísérik. bűntudat. rövid átmeneti aggodalmak a homoszexuális impulzusok miatt nem tartoznak ide. Szuicid veszélye lehet. rendszerint heteroszexuális kapcsolatokban sikertelen tapasztalataik voltak. néha erre nem is került sor. szégyen. szubjektív szenvedés forrásának él meg. eközben tartós homoszexuális orientáció.

A nappali aluszékonyságról panaszkodó betegeknek közel fele balesetet szenvedett már. Az alvás megvonás nagyon súlyos következményekkel jár. Úgy tűnik sokkal mérgesebbek. és deprimáltabbak.Az inszomnia nagyon elterjedt panasz. Az alvás zavar legfontosabb vonatkozása a másnapi tevékenységre gyakorolt hatás. életünk egyharmadát átalusszuk. vagy délután 13-16-ig. hanem akaratlanul zajló központi – vegetatív szabályozások jönnek létre. Az alvás megfosztott embereknek igen sok féle tünetük van. Lehetővé teszi az emberi szervezet életfontosságú regenerációját és ellazulását. ez azt mutatja az alvás az egyik legfontosabb szükséglete az emberi szervezetnek. a legfontosabb tényezői a közúti és üzemi baleseteknek és az ezzel kapcsolatos halálozásnak is. Egész nappali működésük szintje csökken. A nappali teljesítmény károsodása nagyon széles skálán mozoghat. figyelem zavar. mint mások. hajnal 1-4-ig. Az emberi idegrendszert olyan behatárolt. mind másoknak. demoralizálódnak és potenciálisan kockázatot jelentenek mind maguknak. Ezzel a funkcióval nem tudatvesztés áll be. A fáradtsággal kapcsolatos közúti balesetek csúcspontjai a napközbeni álmosság csúcspontjainak felelnek meg. szorongóbbak. fokozott esékenység. a rossz alvás krónikus fáradtsággal társul. ha . az enyhe álmosságtól kezdve a normál aktivitás folytatásának teljes képtelenségéig. magasabb a pszichiátriai zavarok előfordulásának aránya és általában növekszik a morbiditás. mégis rugalmas kapacitású tárolóelemhez hasonlítják. Az alvás megvédi a szervezetet a kimerültségtől. Az alvásban új erőt gyűjtünk másnapra. teljesítmény zavar. amelyet mindig újra fel lehet tölteni.

nemcsak alvásvédelmező. míg az alom tartalom egyre hosszabb lesz. a test rendkívül ellazult.szakaszban élünk át álmokat.szakaszban vagyunk. ciklusokra osztódik. Ugyanakkor a REMszakaszban a külső ingerek érzékelése közel az érzéketlenségig letompul. Ezután középmély alvási. Az életkor előre haladtával ez csökken. ahogy az ortodox alvás a testi egészséget. Az objektív tüneteknek három típusát különítik el 1. Az elalvás zavara esetén a lefekvéstől az álomba merülés ideje . Ez a hullámzó mozgás éjszakánként 3-5-ször ismétlődik. vagyis a REM. amelyek egymással nem cserélődnek fel. Az elfáradásra és elalvásra könnyű alvás fázisa következik. Kísérletesen meg tudták állapítani. Általánosan meg kell különböztetni az alvást és az álmodó alvást. zavartalan éjszaka ezek az egyének szokatlan „ pótlás. már néhány álomtalan éjszaka után nagyfokú idegesség fejlődött ki. A legmélyebb alvás nem szükségképpen a legpihentetőbb.a korábbi feszültsége már elhasználódott. Az éjszakai alvás periódusokra. szemünk állandóan mozog. Az álmok tehermentesítenek a nappali pszichikus konfliktusoktól. de óvja a lelki egészséget. Az álmodás minden ember számára létszükséglet. ebben a szakaszban az agy működése inkább az ébrenlét állapotához. A REM. olyan helyzetbe kerültek nem tudtak normálisan reagálni. ezekben változik az alvás mélysége. mint egyéb alváshoz hasonló. Teljesen elernyedtek és oldottak az álmodó alvás. miközben az alvás mélysége egyre csökken. Az elektromos agyi aktivitás mérései szerint.igényt „ mutattak és átlag felett sokat álmodtak. A rákövetekző. majd mély alvási és végül álmodó alvási fázis alakul ki. Klinikai szempontból az alvás zavarokat objektív és szubjektív csoportra osztják.

Hiperszomniák: ez még ritkábban jelentkezik. Narcolepsia: Ellenállhatatlan elalvási rohamokkal jár. majd hirtelen megnyitása. valamint éjszakai periodikus légzés jellemzi. Obstruktív alvási apnoe : a beteget napközben álmosság és elalvás. alkohol. hánykolódnak. erőteljes horkolással. az életvitelt hátrányosan befolyásolják. életmód. tartós fennállása kognitív zavarokat . 2. szubjektív szenvedést okoznak. 4. vagy másnapi fáradság képezi a leggyakoribb panaszt. a nappali álmosság. gyógyszerek. életvitelben nehézségeket hoz létre. éjszaka izzadnak. amelyek nem az elégtelen alvás következményei. amely a felső légutak szelepszerű elzáródása. általában 5-30 percig tart. hipertóniás. Kialakulásában szerepet játszhat az életritmus megváltozása. előfordulhat. A szubjektív alvás zavar mögött számos probléma húzódhat meg. az alvás azonnal REM-fázisba megy át. vagy lerövidül. 3. kritériumai: 1. gyakoriak a hipnagóg hallucinációk. elalvási rohamok. 2. hogy a beteg ébredés után képtelen akaratlagos mozgásra. Az ébredés zavarai vagy korai ébredés. A tüneteknek egy hónapon belül legalább 3-szor előfordulnak. Elégtelen alvás.. Az alvás szubjektív zavaraihoz tartozik a „ rossz álmok „ élménye is.nyúlik meg. Az éjszakai periodikus légzés lehet centrális eredetű. vagy az ébredés elhúzódása. de gyakrabban mechanikus. Az apnoés időszakban az agy oxigénellátása hiányos. emocionális problémák. 3. Az átalvás zavara éjszakai felébredésekkel jár. a tünetek legalább egy hónapja fennállnak. és a munkában. A beteg többnyire kövér. rossz minőségú alvás. állandó panaszt okoz. Ezeket a tüneteket összefoglaló néven inszomniának is hívjuk.

Éjjelente ébren tépelődnek.szindrómával jár együtt /obesitás. utólag nem emlékszik semmire. neurotikus talajon. Disszomnia olyan alvás zavar.fázisban felléphetnek. pszichiátriai alvászavarok. Az alvajáró nincs ébren. Többnyire gyerekeknél jelentkezik. Ritka felnőtt korban. A disszomniák. Paraszomnia az alvás folyamatának minőségi zavarai. vagy sorscsapások. éjszaka alvás közben felkel. Gyakori. ami ágyszorongássá fokozódhat. a felelősség. félelmeiktől és minden napos gondjaiktól elhatárolódni. A jelenség az alvás mélyebb stádiumaiban és az éjszaka első részében jelentkezik. . a szokatlan élmények. a szorongásos. paraszomniák. hogy már magától az alvástól. agresszív indulataik nem kontrollálható számukra. nehezen ébreszthető. orvosi. hipoventillációs szindróma / Az elalvás zavarokat általában tudatközeli konfliktus képezi. járkál. amelyek mind a lassú hullámú alvásban. időskorban néha előfordul. emiatt riadhatnak fel. El kel különíteni az epilepsziától. a leküzdhetetlen konfliktusokon. Képtelenek kikapcsolni szorongásaiktól. főleg pszichomotoros rohamok okozhatnak hasonló tüneteket. Az alvási apnoe típusos esetben Pickwick.okozhat. Az átalvási zavarok alapját a tudattól távoli konfliktusok képezhetik. kapcsolatot nehéz vele létesíteni. munka túltrheltés. helyzetétől kezd szorongani a páciens. mind a REM. Az alvás zavaroknak három nagy csoportját különítik el. összrendezett cselekvéseket hajt végre. arca kifejezéstelen. ami vagy alvásindítási vagy átalvási vagy napközbeni túlzott aluszékonyság tüneteit hozza létre.

A gondolkodás zavarát a fogalomalkotás olyan elváltozásai jelzik. Olyan betegség csoport. hasadt elmét jelent. vagy bizzaréria jellemzi.epilepsziánál sztereotip mozgások jellemzőek. asszociációk. az asszociációk és az akarat zavarait sorolta. Általános jellemzők: BleulerA SCHA három elsődleges tünetét írta le affektus. A viselkedés elzárkozó. hangsúlyozza a beteg dereisztikus attitűdjét. Az ehhez társuló kedély változások: az ambivalens. és a stuport sorolta. a negativizmust. EEG döntő. az elsődleges tünetek közé az affektus. Magát a schizofrénia kifejezést Bleuler vezette be 1911-ben. . téveseszméket és hallucinációkat hoznak létre. míg szomnambulizmusban összetett cselekvések jelennek meg. vagy nem a helyzethez illő affektív válasz készség és a mások irámti empátia elvesztése. ezek gyakran önvédelmi funkciót töltenek be. amelyek a valóság hibás értelmezéséhez vezetnek. és a személyiség hasadására tette a hangsúlyt. beszükült. Bleuler a tünetek hierarchikus elrendezését fogalmazta meg. regresszió. vagyis a valóságtól való elszakadását és az ennek nyomán kialakuló autizmusát. másodlagos zavarokként a hallucinációkat. a gondolkodás. Valamint az érzelmekben és kezdeményezésben megnyilvánuló ambivalenciáját. aktivitás zavarát. Klinikai ismérvek. amely a kedély. Pavor nocturnus : a lassú alvás stádiumában fellépő zavar SCHIZOFRÉNIA Az SCH. és a viselkedés jellegzetes zavaraiban nyilvánul meg..

agondolatok. nyugtalanság— zavartság. irányítottság élményét foglalják magukban. Bleuler a betegséget a saját hasadási elméletéből vezette le. a viselkedésben. Szenzitivitás: az SCH érzékenyebb másoknál.így a Bleuler-féle ScH fogalmat a négy A-betűs rendellenességnek említik. nehezen vesznek fel másokkal kontaktust. képzetszövésben és beszédében. Schneider által leírt elsődleges tünetek a saját gondolatok hallása. már nagyon korai életszakaszban. elveszítik jelentésüket. Az én. hallási hallucinációk. A túlzott elzárkózása úgy is magyarázható mint a túl erős ingerekre. idegenség érezhető. A másodlagos tünetek közé a hallucináció. az identitás vesztés . saját gondolatok külső erők által való konrtrollálásának élményét stb a téveszméket . szerinte a cselekvési impulzusok egy sor egyenértékű potencialitásra esnek szét és a személy ennek következtében elszakad a realitástól.határok elvesztése: identitása összefolyhat a körülötte levő világ bármely tárgyával. az affektus megszűnik adekvátnak lenni. szomatikus hallucinációk. csökkentéssel kialakított védekező magatartás. a depresszív és eufórikus hangulat hullámzások és érzelmi eltompulás tartozik Szimbolizmus az SCH egyik legjellegzetesebb tünete. asszociációk széttöredeznek. rendszerint a kívülállónak nehéz megérteni. érzelmi távolság tartás.valószínű a szenzoros. és érzelmi ingerekre fokozott válaszkészség és túlzott érzékenység. ez gyakran bizarrnak tünik Szociális elzárkózás mindig jellemzi a szociális megközelíthetetlenség.

Nem képes megkülönböztetni a valóságban fontosat az irrevelánstól. TÜNETEK A gondolkodás tartalmi zavara: téveseszmék. Nagyzási teveseszmék. Leggyakoribbak az üldöztetéses. Változékonyság: viselkedése percről percre változhat. amelyek olyan téves elképzelésekm amelyek a betegre nézve idioszinkráziásak. az ilyen leblokkolás percekig is eltarthat. Vallási téveseszmék A gondolkodás alaki zavarai: a beteg azonosnak tekínthet két dolgot. Saját gondolatokat közvetítődnek a külvilág felé— gondolatközvetítődés. nincs semmiféle realitás alapjuk. érvel önkényes logikai szabályokat állít fel. a beszéd érthetetlenné válik. Gondolatok nem a sajátjai--. és raciónális okfejtéssel nem korrigálható. bizarrak. vagyis kulturális környezetének nem részei. a valósággal való kapcsolat nyomán kialakuló zavara a pszichózis. súlyos esetben inkoherencia léphet fel. vonatkoztatásos. teljesen összefüggéstelenül beszél. hatalmas szervezetek irányítják. a beteg .deperszonalizációs élményeket idéz elő. téveseszmék.gondolat behelyezés Valaki a gondolatait elmozdítja ---gondolat elvonás Külső erő kényszeríti rá irányítottsági téveseszme. abszurdak. tárgyaknak. Jellemző az elvont összefüggések. töredezettek. metaforikus megfogalmazások konkretizálásának készsége.A téveseszmék többfélék. üldözik Szomatikus téveseszmék. amelynek csak bizonyos sajátosságai közösek. az asszociációk fellazulása. amikor a beteg különféle eseményenek. személyeknek különös és szokatlan jelentőséget tulajdonít. A saját autisztikus fogalmaiban gondolkodik. Pl. A másik jellegzetesség a gondolatok áramlásának hirtelen elakadása.

kevés információ van benne.napig funkciónáli gátlás alá kerül 6. túlzottan formális. ugyanazon szó értelmetlen ismételgetése. előfordulhat. kívülről hangokat hallanak. Láthatltan erők. több hang is egyszerre. . homályos. vagy sztereotip. 8 mesterkélt beszéd. verbigeracio csak krónikus betegeknél fordul elő. elnémulás a beszéd néhány óráig. Gyakran úgy éli meg valaki kiragadta a fejéből a gondolatait. Ritkán előfordulnak kinesztéziás íz és szag hallucinációk.zavarttá válik. visszhang válasz ugyanazokat ismétli 7. az SCH-s számára a beszéd önkifejezés eszköze. Taktilis hallucinációk. közvetlenül a betegnek szólnak. neologizmák. A gondolkodás alaki zavarai jelentősen befolyásolják a beszédet. parancsot adhatnak utasíthatnak. 1. túl konkrét. A beszéd erősen konkretizál és szimbolizál. bizsergető égő érzések sajátos cönesztopátiás hallucinációk. inkoherencia. A percepció zavarai: Leggyakoribb a külsö inger hiányában fellépő érzékelési élmények a hallucinációk. teljesen új kifejezéseket alkot 5. nem pedig kommunikációs eszköz 3. Auditoros hallucinációk. túl abszrakt. régi módi beszédet használnak merevek és mesterkéltek. 2. bizarr megfogalmazásban. sugarak. Krónikus betegeknél fordul elő a gondolatok perszeverálódása. hogy a beszéd szegényessé válik. 4. valamennyi érzékelési modalitásban megjelenehetnek. nehezen tudja koordinálni a viselkedését. kommentálják a viselkedésüket. stb. echolalia. szellemek. zörejeket.

pl a mindenhatósági érzéssel kísért egzaltációs állapotok. sekélyesnek látszik. vagy rettegés fogja el. Az én-érzet zavarai: az én-határok elvesztése. ez túlzott érzékenységet hoz létre. míg az SCH-ban egyfolytában. az oda nem illő érzelmi reakció. hangulatokat. az érzelmek ellaposodása. A hallucináció szinte teljesen lekötheti a beteg figyelmét. a beteg arról számol be nincsenek is érzései. amelyek normális körülmények között ritkán alakulnak ki. inkább organikus vagy affektív kórképekben fordulnak elő.A vizuális hallucinációk ritkábbak. vallási extázisok. hogy a SCH-s élmények bejósolhatatlan sokfélesége miatt megtörik a a vizuális világ Gestalt-jellege. A másik jellegzetes érzelmi zavar. a saját személyiségének széthullásának élménye. a beteg nem érzi azonosnak önmagát. a hang monotonná válik. Jellegzetes percepciós zavar. A beteg közönyösnek . . megszűnik az empátia. düh. befolyásolja a viselkedését. Az affektus zavara: gyakori tünet az érzelmi válaszkészség csökkenése. A SCH nemcsak a külső ingerekre adott érzelmi reakciókat változtatja meg. nincs összhangban beszédével. az arc mozdulatlan. hanem maga is előidézhet furcsa érzelmeket.. ezek a betegség akut szakaszaiban lépnek fel. elsivárosodása. vagy a nap meghatározott részében. gondolataival az érzelem. kiszámíthatatlan. hosszas párbeszédbe kezd a hangokkal. gyakori a test megváltozásának élménye. előfordul hirtelen nevetés. létezés értelmében elbizonytalanodik. úgy látja a világot percről percre változik a világ. elsősorban éjszaka. apátiásnak. megmagyarázhatatlan dühkitörések jöhetnek létre. mindenséggel való egybeolvadás oceanisztikus érzése.

elmerül a saját világában. a megjelenés és a modor leromlása. akár teljesen meg is szűnhet. 6. . ügyetlen. de gyakran . gesztusok. viaszhajlékonyság 3. sztereotíp mozgást végez. vagy gesztusait. kezdeményező kedve. sztereotip viselkedés: krónikus SCH-ban észlelhető. excentrikus.A szándék. kiszámíthatatlan. spontaneitása. a szociális szerepfunkciókat. A külvilággal való kapcsolat zavara: a beteg visszavonja magát a külvilágból.ronthatja a munkát. az akarat rendellenességei: az önindította. ami veszélyezteti a beteget és a környezetét is. Minőségi változás: a beteg viselkedése rosszul koordinált. 7. 5 automatikus engedelmesség: a beteg robot szerűen mindent végre hajt. csökken az energia szintje. katalepszia. kérdések. célirányos viselkedés valamilyen zavara mindig jeln van. merev. Magatartási tüntetek a követekezők: 1. Echopraxia: leutánozza az általa figyelt másik mozgását. kataton típusban. modorosság 2. stupor állapotok. képtelen. Testi tünetek: nincsenek kórspecifikus testi tünetek. mozgások. akut szakaszban nagy fokú izgatottság. látszólag értelmetlen és céltalan. inadekvát. Katatóniás izgatottság. negativizmus: minden látható ok nélkül megszakítja az együtt mükődést. 8. vagy pont az ellenkezőjét teszi. A pszichomotoros viselkedés zavara: AzSCH-s viselkedésében bekövetkező váltózások lehetnek mennyiségi és minőségi jellegűek. kifejezések ismételgetése. hogy logikusan végig vigyen egy cselekvésort. 4. miközben rendkívül izgatott. figyelme kívül marad súlyos sestben ez autizmus.

mint téveseszmék fennmaradhatnak. eltompulás.. vagy katatóniás viselkedés. több éven keresztül bontakozik ki. a téveseszmék.. ez hasonló a prodromális szakaszhoz. Egyes pszichotikus tünetek. gyengeségről. excentrikus. különös viselkedés. emésztési nehézségekről. ritkán gyanakvó. vagy fiatal felnőtt korban kezdődik. inkoherencia. álmodozó. asszociációk fellazulása. szerep funkciók romlása.váll. bizarr gondolatok.panaszkodnak fej. bár az affektív eltompulás. A környezet gyakran a személyiség megváltozását mondja. ápolatlanság. A betegség rendszerint adoleszcens. Premorbid személyiség: Általában csendes. de már nem kísérik erős affektusok. inadekvát érzelmek. szokatlan perceptuális élmények. lappangva. különösen rossz prognózis ha lassan. a munka teljesítmény. Funkció hanyatlás: Mindig több területen hanyatlik a napi tevékenység. A betegség aktív szakaszát egy reziduális fázis követi. Lefolyásának jellegzetességei. hanyatlik a színvonal. Prodromális szakasz: az aktív szakaszt előzi meg.. hallucinációk. zárkózott. kamasz korbanés felnőttként introvertált. elsívárosodás.. szerepfunkciók leépülése gyakoribb a reziduális szakaszban.hát . Aktív szakaszban a pszichotikus tünetek az uralkodóak.. a társas kapcsolatok és az . . Sokat olvas filozófia könyveket. passzív gyerek. súlyos dezorganizáció. illogikus gondolkodás. nehéz a kezdetet datálni.fájdalmakról. kommunikációs zavarok. szociális elzárkózás. A prodromális időszak rendkívül változó.

izgatott katatonia: szélsőséges pszichomotoros nyugtalanság jellemző. kiabál. izgatottságból. a teljes kimerültségtől az ezméletüket veszíthetik. automatikus engedelmesség. echopraxia. 1. 2. majd hirtelen minden kiváltó ok nélkül destruktív erőszakosság tör ki rajta. Diagnosztikai kritériumok . a betegség epizódok között a képesség kiesések helyreállhatnak.önmagával való törődés. KATATONIÁS TÍPUS Lényedi vonása a pszichomotorium súlyos zavara. modorosság és viaszhajlékonyság. hebephreniás és paranoid típust. Komplikációk : a szuicidum a legnagyobb veszély. TÍPUSAI Kraepelin írta le a SCH. zárkózott katatonia: a teljes stupor állapotában lehet. vagy ül hosszú ideig. merevségből. mozgáskezdeményezése. simplex típusát. de ezt a DSM kizárta mivel nincsenek jelen a SCH jellegzetes tünetei. amely állhat stuporból. Mozdulatlanul áll. önmagában.három alaptípusát: katatoniás. Két altípusa van. Bleuler később hozzá tette a SCH. sztereotipia. ezek inkoherensek. Kísérő tünetek a sztereotípiák. könnyen kárt tehet másokban. Megnémulás negativizmus. de mindenképpen jelentősen csökken spontán tevékenysége. negativizmusból. különösen gyakori az elnémulás a mutizmus. megállás nélkül beszél. Viselkedését inkább a belső ingerek befolyásolják.

Katatoniás negativizmus 3. A személyes megjelenése és szociális viselkedése a szétesett benyomását kelti érzelmei inadekvátak. a primitív. az oda nem illő. gátlástalan és szervezetlen viselkedés szintjére. katatoniás stupor 2. Kísérő tünetek: hipochondria. krónikus lefolyás jellemzi SCH PARANOID TÍPUS Lényegi vonása a kifejezett üldöztetése. de ezek nem rendeződnek egyetlen összefüggő témába. nagyzásos hallucinációk jelenléte. viselkedésük kívülállónak butának tűnik Gyakoriak a töredékes téveseszmék és hallucinációk. megpróbálják . gyakran minden ok nélkül nevetgél. viselkedés furcsaságai. katatoniás tetstartás nem odaillő vagy bizarr. katatoniás merevség 4Katatoniés izgatottság 5. grimaszol. jelentős remisszió nélkül. Hebefrénia. Lényegi vonása az erős inkoherencia. bizarrériái. vagy attól fél homoszexuálisnak gondolják. általában aktív. harag. A betegséget gyenge premorbid személyiség korai és rosszindulatú betegség kezdet. Kísérő tünet a tárgy nélküli szorongás. szélsőséges szociális elzárkózás. A beteg kételkedhet nemi identitásában. vitatkozási készség és erőszakosság. elbutult affektus. Ezt a típust kifejezetten a regresszió jellemzi. nem konstruktív. Gyenge a realitással a kapcsolat.1. az elsivárosodás. de céltalan.

identitást alakítottak ki maguknak az adott közösségben. kevésbé regrediálnak az értelmi képességek. nem végzi a munkáját. vagy szélsőségesen heves. A beteg visszahúzódik a más emberekkel való kapcsolatokból. A DSM megszüntette a SCH simplex dg-t. 30-40 között Eddig kompenzált személyiségű betegek már helyet. SCH SIMPLEX TÍPUS A régebbi leírások alapján ez a típus kifejezetten fiatalon. vagy lustaságnak szokták diagnosztizálni. Rendszerint idősebb életkorban tör ki. de ritka a személyiség durva dezintegrálódása és a téveseszméket nem érintő területeken minimális lehet a funkcó hanyatlás. A betegség korai szakaszában sokféle testi panaszi lehetnek. tartózkodó. és az affektív válasz készség is megtartott marad. sokan csavargóvá válnak. de a személyes interakciókban mesterkélt. óvatos. emocionális reakcióik egyre sekélyesebbé válik. érdeklődés. formális. ambíció és kezdeményező készség fokozatos elvesztése.elcsábítani őt. A betegség alaptünete a késztetések. kifejezetten ellenséges agresszív is lehet. ezért általában valamilyen személyiség zavar csoportjába sorolják. kerüli a családját. vagy ha nagy ritkán kialakulnak is rövid ideig maradnak meg. megelégszenek azzal céltalanul sodródjanak az életben. Szociális magatartása kompenzált maradhat. . Tüneteik ugyan tartósak . nincsenek téveseszméi. mert nem jellemzi a kórképet az aktív pszichotikus tünetek. neurózisnak. A beteg nem hallucinál. pszichoszomatikus zavarnak. kimerültség. de gyakoriak lehetnek a hirtelen dühkitörések is. Általában közönyös. A típikus paranoid beteg gyanakvó. pubertás korban jelentkezik és kifejezett leépüléshez vezet. énerejük is nagyobb. idegességnek.

amelyek azonban nem osztályozhatok az előző kategóriákba. ha pubertás előtt kezdődik. Akkor diagnosztizálunk. excentrikus viselkedés. SCH REZIDUÁLI TÍPUSA Akkor diagnosztizáljuk. mint autizmus. vagy hallucinációk. gyakran már kisgyermekkorban megnyilvánul. SCH gyermekkori típusa. . Gyakori az érzelmi elsivárosodás. ha már egy SCH-s epizód lezajlott. ma ezeket a DSM leginkább borderline diagnózis közé sorolja. de azok nem kifejezettek és nem kísérik erős affektusok. szociális elzárkózás. 1. de most kifejezett pszichotikus tünetet nem mutat. 2. dezorganizált viselkedés. pl. illogikus gondolkodás.vagy egyiknek sen vagy többnek is A SCH LATENS TÍPUSA Azokra a betegekre alkalmazták. A lefolyás lehet krónikus vagy szubkrónikus. vagy több kategóriának is megfelel. de nem mutatkozik következetesen egyértelmű pszichotikus tünet. hallucináció. lehetnek téveseszmék. jelen van tévesezme. bár a betegség jelei fennállnak.NEM DIFFERENCIÁLT TÍPUS Lényegi vonása a kifejezetten pszichotikus tünetek jelenléte. akiknek vannak bizonyos SCH-s tüneteik. inkoherencia.

akut fellobbanással. Év.beleértve a prodromális aktív és reziduális időszakot--. nem játszik a kortársaival. AZ SCH lefolyásának típusai. általában 5-6 éves korukig nem tanulnak meg beszélni. amelyek nem osztályozhatóak .ahol a beteg reziduális szakaszban volt. akár anélkül. több kategóriát ismertet a DSM. 4. de legalább 2. Hónap 2. krónikus lefolyással . akár gyógyszere s kezelés mellett. Évben fejlődésük megreked. nem reagál az anya szeretet megnyilvánulásaira.kevesebb mint 2. Remisszió: ezt akkor alkalmazzuk ha SCH-s előtörténet után jelenleg teljesen tünetmentes. az infantilis autizmus vonása a normál kommunikációs viselkedés hiánya. 5. Krónikus. ahol a beteg reziduális szakaszban volt. Mivel a betegség lefolyásának ismeret fontos tényező. Szubkrónikus: a betegség kezdete óta többé-kevésbé folyamatosan észlelhetők voltak a tünetek--. a 2-3. Krónikus: azonos a fentivel.Az autisztikus gyereknél már első évben észlelhetők a mozgásos viselkedés és az izomtónus rendellenességei. kifejezett pszichotikus tünetek kiújulása lefolyású betegségnél. 3. Nem tudja normálisan megkülönböztetni az élő és az élettelen dolgokat és a testkép is zavart. de több mint 6. akut fellobbanással: kifejezett pszichotikus tünetek kiújulása. Ezek a következők: 1. vagy bármilyen gyöngédségre. szubkrónikus. EGYÉB IDETARTOZÓ KÓRKÉPEK Ide soroljuk azokat a kórképeket.éve zajlik.

A pszichotikus tünetek közvetlenül valamilyen pszichoszociális stresszhatás után alakultak ki. de legfeljebb két hétig fennálló pszichotikus zavar hirtelen fellépéssel. jellemzőbb az akut fellépés és lezajlás. Kísérő tünetek: gyakori a nyugtalanság. vagy zavart váltana ki. Rövid reaktív pszichózis. furcsa öltözködés. a betegek családtagjai között nem gyakoribb a SCH mint a normál populációban. hogy a beteg gyorsan csúszik át egyik érzelmi állapotból a másikba. Az újabb kutatások arra utalnak schizofreniform kórképnél nhagyobb az érzelmi örvénylés és zavartság valószínűsége. amelynek lezajlása után visszaáll a pemorbid működésiszint. aktív. Három sajátos típust sorol ide. de nem haladja meg a hat hónapot. anélkül hogy bármely érzelem vagy hangulat tartósan fennmaradna. reziduális szakaszokat---. zavartság. bizarr viselkedés. ami abban nyilvánul meg.két hétnél hosszabb. különös pózok felvétele. A kiváltó esemény lehet egy szeretet személy elvesztése. szuicidum . sikoltozás. de nagyobb az esélye a premorbid szintre való teljes felépülésnek. hogy az időtartam --.beleértve a prodromális. sem paranoid. amiazon pszichotikus kórképek besorolása. A DSM. vagy affektív kórképekként. vagy háborús helyzet. illetve van egy további atípusos pszichózis. a rövid reaktív pszichózis. schizofreniform kórkép. ami csaknem mindenkiben jelentős szorongást ébresztene. sem SCH-ként. amelyek a specifikus pszichotikus kórképek egyikét sem meríti ki. schizoaffektív kórkép. Mindig jelen van egyfajta jelentős érzelmi hullámzás. elnémulás. Lényegi vonása legalább néhány óráig.sem organikus. Schizofreniform pszichozis: lényegi sajátosságai azonosak a SCHval azzal a különbséggel.

hallucinációk uralják a képet.ahol pillanatnyilag teljes affektív szindróma figyelhető meg. Schizoaffektív pszichózis Általában akkor diagnosztizáljuk. ha vannak pszichotikus tünetek— téveseszmék. nárcisztikus borderline személyiség zavarban súlyos stresszhatás esetén szétesnek. átmeneti útóhatások. ha az affektív tünetek már nincsenek jelen. agresszív viselkedés. durván dezorganizált. információ hiányában nem dönthető el SCH-ról. asszociációk fellazulása. Gyakori . és az újabb emlékek kiesése. Olyan affektív betegség epizód. Prediszponáló tényezők: már korábban is fennállta pszichopatológiai folyamatok. Fellépése általában fiatal korban. enyhe depresszió 2 hét után is maradhatnak. ha nem tudjuk biztosan eldönteni a SCH vagy affektív kórkép vagy schizofreniform diagnózist 1. hallucinációk. dezorientáció. illogikus viselkedés. A beszédben előfordulhatnak artikulátlan hangok. inkoherencia. Lefolyás: általában a pszichotikus tünetek 1-2 napon belül feltisztulnak. 2. az önértékelés összeomlása. Leépülés: a kritikus időszakban felügyeletet kell biztosítani . schizofreniform kórképről vagy affektív kórképről van szó.kísérlete. átmeneti hallucinációk. de egyik betegség specifikus kritériumának sem felel meg. vagy a felnőtt kor elején. a hangulattal inkongruens pszichotikus vonásokkal kísérve. ATÍPUSOS pszichózis. Ez a diagnózis akkor adható. Olyan betegség epizód . katatoniás visekedés. téveseszmék. értelmetlen szótagok ismétlése. ahol a hangulattal össze nem illő téveseszmék.

Energiaforgalom zavara nem OK Rendellenes szérum alkotórészek Neurohormon zavara szerotonin nem OK Genetikai elméletek: mindenképpen magasabb az SCH előfordulása. ha mindkét szülő 40-68% esélye a gyerekek megbetegedésének. Pszichoanalitikus elméletek. kétpetéjűeknél 5-12%. ha az egyik szülő SCH-s a gyerek 7-16%. de nem sikerült igazolni. de rövidebb. pl. ha a családban van SCH megbetegedés. testváltozással kapcsolatos monoszimptómás téveseszme. Szokatlan vonásokat mutató pszichózis. De lehet hogy az iker helyzet specifikumából alakul ki. . ETIOLÓGIA Sok féle megközelítése volt. rendkívül sérülények. kísérő funkció hanyatlás nélkül. postpartum pszichózisok 3. tartós hanghallucinációk képezik az egyetlen vezető tünetet. olyan pszichózisok. mint 2 hétig tart. illetve nagyon zavaros a klinikai kép. stb. az öröjklésnek van némi szerepe.típusai: 1. amelyben a biológiai és pszichológiai nézőpontok egyaránt szerepet kapnak. az én és a másik szétválasztása nehéz. édestestvérek között 7-15% esélye. olyan pszichózisokat. Egypetéjű ikreknél 6-43%. amiket másik osztályba lehetne besorolni. 2. nehezen alakul ki az identitásuk. 3. Organikus elméletek: örökletes veleszületett anyagcsere zavarnak tekintik. Menstruációs ciklussal összefüggő pszichotikus állapotok. ma leginkább a multikauzális nézőpontokat fogadják el. van . ahol nem elég információ.

Azt feltételezik az anya- gyerek kapcsolat korai zavara, az énfejlődés korai zavara. Az ego, én azoknak a lelki funkcióknak a szerveződése, amelyek az alkalmazkodásért, valamint a magatartás szabályozásért és kontroll funkciókért felelős, ide tartozik az értelem, emlékezet, gondolkodás, észlelés, figyelem, akarat, valóság-próba, affektívitás, az elhárítások struktúrája , a tárgykapcsolatok szerveződése. Federn szerint a SCH beteg alapvető problémája az én és a tárgy szétválasztása, ami a korai években sérült súlyosan. Hiányzik a stabil self- tárgy megkülönböztetés, tehát self-tárgy konfuziója jön létre, emellett self fragmentáció jön létre. Elmosódnak a self – tárgy határok, és a self is hasad aszerint hogy mit él meg a páciens saját selfként és mely vonásait projektálja a külső világra. Mivel a self- másik közötti konfuzióból és a self fragmentációból származó SCH tünetek hasonlóak a szimbiotikus és fészekalja fázisában levő csecsmőknél láthatók ezek a zavarok elhelyezhetők ennek a szakasznak a zavarához. Károsódnak az én-funkciók, az integratív funkciók és a szimbiotikus szintre történő regresszió következik be, Klinikai pszichológiai elméletek: McReynolds elmélete: A SCH-s szorongás fellépésének oka, hogy a beteget elárasztják a feldolgozatlan információk, hogy megvédje magát a szorongástól, a beteg közönnyel és visszahúzódással próbálja csökkenteni és integrálhatóvá tenni az élményeket. A SCH-s beteg kezdetben számos, vagy minden ingerre fogékony, felfigyel, még akkor is ha irreveláns, és csak később kezdi kizárni, redukálni ezeket.

Családpatológiás elméletek: Sullivan aSCH-s betegeket már csecsemő korukban szorongóvá tette szorongó édesanyjuk, mások agresszívnek, elutasítónak, uralkodó hajlamúnak írták le, de mások túlvédő, túlóvó a szibiotikus egységet próbálják fenntartani. Az apa szerepére alkalmatlan, passzív, közönyös személynek, mások az apát fenyegetőnek, támadónak, brutálisnak találták. A gyerek szabadságát jelentősen korlátozzák, és megakadályozzák, hogy az ellenséges érzelmeket közvetlenül kifejezhessék. A SCH-s gyermek anyja rendszerint nem érti meg gyermeke szükségleteit, attitűdje vele szemben túlzottan birtokló, gyakran ellenséges, hajalmos a gyereket túlzott kötésben tartani, miközben maga képtelen érzelmi és testi intimitásra. Kettős- kötés elmélete, a gyermek sohasem nyerhet az anyjával szemben, míg az apa gyámoltalan szemlélő, a gyermeket a kapcsolat reménytelenné teszi, felbőszíti, megfélemlíti, és a a kínos helyzetet a poszichózisba meneküléssel próbálja megoldani. Wynne szerepelmélet fogalmával írja le a SCH-s családjában uralkodó patológiát, a kapcsolatot álkölcsönösség néven írja le, és az SCH-t ennek az álkölcsönösség összeomlásaként értelmezi. A családtagok bizonyos formális és konformista szerepelosztásban illeszkednek és viszonyulnak egymáshoz. Az SCh-s caládokban ezeknek a rögzített szerepeknek a száma korlátozott.

PARANOID KÓRKÉPEK A paranoid kórképek lényegi vonása, az uralkodó tünetek tartós üldöztetéses téveseszmék, vagy féltékenységi téveseszmék, amelyek nem magyarázhatók más rendellenességekkel. A kórkép tiszta formában a téveseszmék nem bizarrak és nem töredezettek, hanem általában logikusan felépítettek és jól rendszerezettek. Az érzelmi válasz a tévesezmékhez adekvátak, a személyiség érintetlen marad, vagy csak minimális mértékben hanyatlik a betegség hosszú időszakasza után. Előfordulás, jóval ritkábban kérnek segítséget, a hozzátartozók csak gyanakvó, kveruláns, összeférhetetlen, különc embereknek tekintik Klinikai ismérvek: A kisebb sérelmeket a beteg felnagyítja, azok a téveseszme fókuszává válhatnak. Gyakori kísérő tünet a sértettség, a düh, ami erőszakos cselekménysorhoz vezethet, nagyzásos gondolatok, vagy vonatkoztatásos téveseszmék, a szociális elszigetelődés, magányosság, viselkedés különcségek. Általános tünet a gyanakvás, amely generalizáltan vagy fókuszálva egyénekre jelentkezik. A betegség fellépésének ideje: általában érett vagy kései felnőttkor. Lefolyás: a paranoi és a megosztott paranoid kórkép krónikus lefolyású, fellobanások és remissziók ritkán vagy egyaltalán nem fordulnak elő. Az akut paranoia lefolyása szerint 6. hónapnál nem hosszabb. Leépülés: a napi funkciókat általában el tudja végezni a beteg, ritkán hanyatlik, intellektuális és munkavégző funkciói épek maradnak, méd akkor is ha a betegség krónikus. A társadalmi és házastársi viszony rendszerint erősen romlik.

Komplikáció általában nincs. és ígya személyiség más területei képesek viszonylag normális módón működni Gyakran gondolják magukról felsőbbrendű képességekkel rendelkeznek. A paranoia az ego dezintegrációja elleni védekezés. Prediszponáló tényezők: bevándorlás. majd valódi téveseszmévé fejlődnek. PARANOIA Tartósan fennálló megmozdíthatatlan téveseszme rendszer. SCH. A kórházi kezelés után aí egyharmaduk szociális helyzete rendeződik. organikus zavarok. Hipochondriás paranoid kórkép: a vezető téveseszme hipochondriális jellegű. lenézik azokat akik ellentmondanak nekik. megvetik. előfordulhat SCH-ban. alkoholizmus. . ami más kórképeknél is előfordul. Pontos előfordulás nem ismeretes. Házastársi paranoia : a téveszme kizárólag a házastársra vonatkozik. affektív pszichózisok. Az érzelem és a viselkedés összhangban van a téveseszme rendszerrel. mivel a betegek elég jól funkciónálnak ahhoz hogy elkerüljék a kezeléseket. amely a megcsalatás körül forog. süketség. A betegség általában lappangva fejlődik ki. és más súlyos stresszek hajlamosítanak a kórkép kialakulására. hogy a paranoiban a téveseszme rendszer rendkívül jól letokolt. miközben a beteg megőrzi a világos és rendezett gondolkodását. Abban különbözik a többi paranoid kórképtől. kisebb elégedetlenségek fokozatosan gyanakvássá. Meg kell különböztetni a kóros féltékenységtől. kivándorlás.

eltávolodik barátaitól. A beteg ellenségesen meséli rendkívül szerteágazó és homályos testi panaszait. Gyógyszert kapva tünetei átmenetileg enyhülhetnek. A beteget annyira lekötheti a testi tünetek arzenálja. nem élhet ki szerelmét. Az is előfordulhat hogy a téveseszme rejtett homoszexualitással szembeni elhárító manőver. vagy valamilyen súlyos nárcisztikus sérüléssel szemben. miatt nem közölheti. ragaszkodik az alaposabb vizsgálatokhoz. pont olyan tájékozatlan. ideje nagy részét betegségének szenteli. és azt a saját testi énjén rögzíti.kényszeres és fóbiás kórképekben. Általában a választott testi tünetek szimbolikusan kifejezik a beteg ambivalens azonosulását valamelyik szülőfigurával. közli az orvos nem ért semmihez. A szerelem fantázia rendszerint egy kivetített nárcisztikus szeretet. depressziónál. amikor a vizsgálatok semmiféle eltérést nem mutatnak ki. perekkel fenyegetőzik. mint az infantilis nárcizmusba történő súlyos regresszó. de rövidesen fokozottan térnek vissza. mint akiknél előzőleg járt. közismert személyek köré szövődik. organikus pszichózisokban és személyiség zavarokban. Pszichodinamikailag úgy értelmezhető. amelyben a beteg visszavonja másokra irányuló érzelmi érdeklődését.a beteg rendszerint dühöng. akkor a paranoid képekhez osztályozhatók. amit a beteg védekezés képpen használ alacsony önbecsülésével. . hogy abbahagyja a munkáját. Általában híres. Erotikus paranoid reakció: Az a téveseszméje valaki szereti őt. Ha a tünetek téveseszme jellegűek és ezekbe nem sorolhatók. azonban rajta kívül álló okok.

megfigyelik őket. további jogi procedurákat kezdeményezzen vélt sérelmei orvosolására. hogy megszabadítsák magukat az ellenséges agresszívitástól. Időskori paranoid kórkép: A DSM-ből kihagyták. Üldöztetéses paranoid reakciók: valakik. valamint az agresszió megtagadásból fakadó rendkívül erős érzések. 40%-ban kimutatható a közepes. kevés rokonnal. ez arra ösztönzi. A nagyzásos téveseszmékben a korai gyermekkor nárcisztikus mindenhatósági érzéseinek szintjére történő regresszió jut kifejeződésre. akik rendkívüli módón ragaszkodnak vélt jogaikhoz. rendszerint lappangva bontakozik ki. amit kivetítenek az ellenségre. A másokkal szembeni mély bizalmatlanságból . Pereskedő paranoid reakció: rendszerint olyan makacs emberekben alakul ki. feltaláló.A 60 év felett a betegek 10% esik ebbe kórképbe. mint a férfiaké. akkor használják amikor nem magyarázható organikus háttérrel. affektív zavarral. Megosztott paranoid kórkép: indukált paranoia: olyan paranoid . A politikai és vallásos téveseszmékben szenvedő betegeknek nagy szükségük van arra.Nagyzásos paranoid reakció: a nagyzásos téveseszmék ritkábbak. próféta témája. vagy valakik üldözik. mint az üldözéses téveseszmék. az életére törnek. az omnipotencia és grandiózitás. A leggyakoribb képzetek a híres tudós. vagy súlyos halláskárosodás. nyomoznak. kielégítetlen jogi esemény történt. Az igaszság kereső tevékenység gyakran csak olyan helyzetek után alkul ki. és a nők aránya 7-szer gyakoribb. ahol a beteggel valamilyen sérelem. A betegek között gyakori az egyedül élők száma. baráttal tartanak kapcsolatot.

Az egymással szoros kötelékben. A másik dependens szuggesztibilis személyiség aki átveszi a domináns fél téveseszméit. ATÍPUSOS paranoid kórképek: amit nem tudunk az előzőekbe besorolni CAPGRAS –szindróma : a betegség lényege a beteg életében szereplő fontos személy nem valódi. amíg együtt él vele. feltételezik az elzárás a sérülékeny személyeknél ez megprovokálódik. de anya— gyerek relációban sem ritka. ha megszakad a domináns féllel a kapcsolat rendszeint gyorsan feladja a téveseszméket. magába zárkózó és csendes embereknél szokott előfordulni. a két beteg egyike rendszerint domináns személyiség. A dühroham eredménye rendszerint . rögzült paranoid téveseszmékkel. Szubkultúrához kötött paranoid állapotok Bevándorlók között gyakran tapasztalható gyanakvás paranoid gondolatok. ÁMOK : ez főleg Malaysiában és Afrikában fordul elő.téveseszme rendszer. akiknek paranoid gondolatai kontrollálhatatlanul pusztító erőszakossággal roham szerűen tör elő. Leggyakoribb nővéreknél. hanem csak bitorolja annak helyét és rossz szándékai miatt nem lehet megbízni benne. Aparanoid tartalmak részben közösek. ami annak eredményeként alakul ki. a külvilágtól való viszonylagos elzártság elősegíti a közös téveseszmék kifejlődését. Bötön pszichózis: nehéz eldönteni a helyzetből fakadóan az egyén sérelmei valósak vagy patológiások. Zavart. amelyekben tudattalan érzelmi kötelékeik juthatnak kifejeződésre. hogy a beteg szoros kapcsolatban él egy már kifejlett paranoid pszichozisban levő személlyel.

Schreber ügyvéd önéletrajzi írásán keresztül. Ha túl éli a rohamot. VOODOO halál Ausztráliában. hogy vagy embert öl. vagy őt ölik meg. öncsonkítás és erőszakos cselekmények kísérik. szörnyű rettegés. hogy a tudattalan homoszexuális tendenciák elhárítására szolgák. amelyet szélsőséges izgatottság.Mivel a homoszexualitás a legtöbb paranoid beteg számára tudatosan elfogadhatatlan „ az én szeretem őt „ érzést tagadja és reakcióképzéssel „ az én nem szeretem őt. hallucinációkkal.szindróma: Ez egy6 disszociális reakció. működésbe lépve a tagadás és projekciós elhárító mechanizmusokat. teljesen amnéziás a támadásra. és ezért meg kell halnia. elemezte a paranoid kórképeket. Ezt az érzést fordítja át egy további projekciós .az. Általában bizalmatlansági gondolatok és paranoid téveseszmék előzik meg ETIOLÓGIA FREUD elképzelései: a fő elhárító mechanizmusának a projekciót írta le. pánik. időnként katatoniás állapot lép fel. PUERTO RICO. esetleg mindkettő bekövetkezik. Dél-Amerikában és Haitin szokott előfordulni. vagy a SCH regresszió sajátos változata. feltételezte . a beteg meg van győződve arról hogy mgátkozták őt. . én gyűlölöm őt” jellegű érzéssé alakítja. A paranoid téveseszme olyan mértékű adrenalin bőséget vagy vagus túlingerlést idéz elő ami tartós végzetes sokkállapotot eredményezhet.

teljesen megbízhatatlan és kiszámíthatatlan szüleik voltak. Sokszor nagyon nehéz a latens HO-t felfejteni. akkor olyan attitűdöt vesz fel. Így nem kell tudatára ébrednie passzív homoszexualitásának. visszautasító. csábító. illetve erősen moralizáló. merev. de mindenki más szeretetét elutasítja kivéve saját maga szeretetét Az erotomániás téveseszmékben az „ én szeretem őt/ mármint a férfit / érzés „ én szeretem őt / a nőt / érzésbe változik. amely ugyancsak projekció révén végül azt a formát ölti „ ő / a nő/ szeret engem „ Előfordulhat hogy a beteg elfogadja a homoszexuális tendenciáit. követelőző. hanem ő az aki gyűlöl engem „ A teljesen kibomlott paranoid állapotban ez az érzés már megmunkáltan úgy jelentkezik. ahol súlyosan bántalmazták.elhárítás abba a formába. A bizalom hiánya Vannak feltételezések mely szerint a paranoid betegek gyerekkorukban nem sikerült kifejleszteni az alapvető bizalmat. perfekcionista szüleik voltak. . hogy „ ő üldöz engem” Ezután a beteg már a saját gyűlöletét azzal tudja racionalizálni hogy tudatosan azt gyűlöli. hogy „nem én vagyok az. feltételezhetően a paranoia mögött nemcsak ilyen tendenciák húzodhatnak meg. így valamennyi későbbi tárgykapcsolatán ez hagy nyomot. hogy a szülei segíteni fogják őt csalódásai. aki érzése szerint gyűlöli őt. inkompetens. Olyan helyzetekben voltak. de tagadja a gyilkos vagy szadisztikus homoszexuális fixációt. hogy a környezet potenciálisan ellenségként kell kezelni. az apa távolságtartó. megaláztatásai és frusztrációi elviselésében. Így nehezen tudtak meleg és bizalom teli kapcsolatot kialakítani. szadisztikus vagy gyenge. aki gyűlöli őt. Ha a gyerek nem bízhat abban. Az anya gyakran túlszabáluozó.

már vélt sérelmekre is és valamennyi kapcsolatára ez előbb-utóbb rányomja a bélyegét. ez tovább erősíti ezt a folyamatot. miután korán megtanulta a szeretet nem viszonozzák. olyan helyzetek amik fokozzák. Amikor e helyzetek együtt járnak meghaladja a személy . szadisztikus bántalmazás.túlérzékennyé válik. 5. Függőségi szükségleteit rideg függetlenségé alakítja át és a tagadás segítségével kerüli el. szociális elszigetelődés. hogy állandóan rágodhasson.így tényleg kiprovokálhatja mások indulatát. fokozott elvárások a gyerekkorban. A paranoid elriasztja a többi embert. olyan helyzetek amik fokozzák az irigységet és a féltékenységet. haragját és gyűlöletét másokra vetíti. 4. pozitív érzéseit negatív érzelmekbe fordítja át. 6. a tagadást. PARANOID álközösség CAMERON szerint legalább 7 féle helyzet kedvez a paranoid kórképek kialakulásának. és a projekciót alkalmazzák mint elhárító mechanizmust. ezzel megvédi önmagát a visszautasítástól. olyan helyzetek amelyek fokozzák a bizalmatlanságot és a gyanakvást. hogy másban lássa a saját hibáit. Ha csökken az önbecsülés. 1. Agresszióval való túl töltöttsége miatt mindenkiben agresszort lát. 2. A pranoiások elsősorban a reakcióképzést. Nem tűti a kritikát. A reakcióképzés a paranoiás az agresszió a függöségi szükségletek és a gyengeségi érzések elhárítására alkalmazza. Gyűlölet és ellenségesség emészti és mivel ezért az indulatáért nem képes felelősséget vállalni. bár maga könnyen bírál másokat. 3. ha fokozógik az a helyzet. hogy rá ne kelljen ébrednie a fájdalmas valóságra. 7.

Gyakoriak az áttelepülteknél kisebbségeknél. diszkrimináció segíthetik a paranoiás téveseszmék kialakulását. adaptációs nehézségek.tűrőképességét . azonban nem tudja megmagyarázni . a következő lépésben már összeesküvőknek látja ezeket az embereket. Egyéb mechanizmusok. magányosság. . majd különféle indítékokat tulajdonít nekik.A téveseszme kikristályosodása megoldást ad számára. ez megmagyarázza a paranoiásnak a szorongásait. A beteg azzal kezdi rosszindulatú szándékosságot tulajdonít környezetének. elszigetelődés. a további lépésekben képzeletbeli emberekkel egészíti ki az összeesküvőket. az illető zárkózottá válik szorongani kezd. észre veszi valami nem OK. Cameron ezt a képzeletbeli szervezetet nevezte el álközösségnek. de egyúttal le is tokolja a beteg téveseszméit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->