ÖRKÉNY ISTVÁN

VÁLOGATOTT EGYPERCES NOVELLÁK
A kötetet összeállította Fráter Zoltán

TARTALOM
HASZNÁLATI UTASÍTÁS ARRÓL, HOGY MI A GROTESZK

VÁLTOZATOK
NÉHÁNY PERC KÜLPOLITIKA HÍREK ÉS ÁLHÍREK A MEGVÁLTÓ VÁLTOZATOK EMLÉKKÖNYVBE VÁLASZTÉK EGY ORSZÁGGYŰLÉSI FELSZÓLALÁS A VÉGZET BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL APRÓHIRDETÉS HÍR NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! „IN OUR TIME” SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB DOLGOKBAN IS JÓL MEGÉRTJÜK EGYMÁST... EGY MEGHASONLOTT TULIPÁN

ÁLLAPOTOK
NINCS SEMMI ÚJSÁG MI EZ? MI EZ? A SZÍNÉSZ HALÁLA PRESZTÍZS JELENSÉG MAKACS SAJTÓHIBA LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! INFORMÁCIÓ ÜVEGHALÁL MAGYAR PANTEON IN MEMORIAM DR. K. H. G.

ARCKÉPEK
MIT MOND A HANGSZÓRÓ? A TÖRZSVENDÉG NINCS BOCSÁNAT EGY LELKIISMERETES OLVASÓ DAL

HELYSZŰKE
FIAINK ÉLETBEN MARADNI FASÍRT SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ VASDARABHOZ... PECSÉT SZAKMAI ÖNÉRZET AHASVÉRUS GLI UNGHERESI AZ ÓBUDAI IKREK VISSZATÉRT A FÖLDRE A MAGYAR HOLDRAKÉTA

KORKÉPEK
HAVAS TÁJBAN KÉT HAGYMAKUPOLA PERPETUUM MOBILE EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI AZ ÖLTÖZŐBEN KORRAJZ JELLEMPRÓBA EGY SZOBA, VÁLYOGFAL, ZSÚPFEDÉL 1949

TUDAKOZÓ
AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE LELTÁR HOGYLÉTEMRŐL EGY GONDDAL KEVESEBB POLGÁRTÁRSAK! VAN VÁLASZTÁSUNK KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 170-100 MÉG MEGKÉRDEZTE KI MIT TUD A TUDOMÁNY CSARNOKÁBAN HALHATATLANSÁG

VISSZÁJÁRÓL
AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK ROSSZ ÁLOM ITÁLIA VALLOMÁS MINDIG VAN REMÉNY AZ ÚJ LAKÓ PÁRIZS, ISTEN HOZZÁD!

2

LEHETŐSÉGEK
A SÓTARTÓ FELÉ ÜRES LAP EGY RIZSSZEM PANASZAI NYILATKOZAT SZÓVIRÁGOK GONDOLATOK A PINCÉBEN HIÁBA SIKERÜL EGY VITÁS KÉRDÉST TISZTÁZNI, MÁRIS OTT A KÖVETKEZŐ TALÁNY TUDNIVALÓK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK A FEBRUÁR 1-JEI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN AZ OTTHON A MAGUNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY VÁLTOZATA ÜZENET A PALACKBAN AZ UTOLSÓ MEGGYMAG

PÉLDÁZATOK
A NAGY MENETELÉS AZ AUTÓVEZETŐ KIVÉGZÉSI SZABÁLYZAT MI MINDENT KELL TUDNI NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET! TRILLA A POGÁNY SÜTTŐFIA SÜTTŐ GONDOLATAI... AZ ÉLET ÉRTELME VISSZHANG BUDAPEST BEVÉGEZETLEN RAGOZÁS ÜGYLET EGY POCSOLYA EMLÉKIRATAI

3

visszacsúsznak a nadrágszárak. fent a pohár talpa. Az özvegy sír. A szerző rövidségre törekedett. Előbb a cím. ó. közeli s távoli rokonok. s ebben a pozitúrában maradva. olvassa el újra a kérdéses írást. akkor a novellában a hiba. vékony szára az égbe mered. 4 . Előnyük. aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód. Íme.elhozza sörét a söntésből. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető! Fontos. hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Nincsenek buta emberek. Amíg a lágy tojás megfő. ahogy a fején egyensúlyozza magát. rajta a sör. ezek a lányok. A Belvárosi Plébániatemplom a két tornyán levő két kereszten levő két villámhárító hegyével érinti csak a földet. Figyelem! Aki valamit nem ért. továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak. amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. milyen jelzésű a kocsi. és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. s elkezdik a koporsót hajigálni. mintha egy kutya a hasát akarná megvakargatni. fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük. a két lába közt hátratekinteni: Köszönöm. Egy gyorsvonat. szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. Ha így sem érti. És amott egy tábla a kocsma ablakában: Bent egy dülöngélő vendég .HASZNÁLATI UTASÍTÁS A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. HOGY MI A GROTESZK Szíveskedjék terpeszállásba állni. csak rossz Egypercesek! ARRÓL. Egy csöpp nem sok. de annyi se csordul ki. Olvashatjuk őket ülve és állva. megnézzük. amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik. amint a sírásók két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. Nem könnyű sport! Keressünk most már vidámabb látványt. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe. nem adhatott hát semmitmondó föliratokat. Most nézzünk körül. s a lányok. amint füstcsóváján tovarobog. A sorrend: lent a hab. zaklatott idegállapot nem akadály. Egy krizantém: keljfeljancsi. olvassunk el egy Egyperces Novellát. adjunk számot a látottakról. Ímhol egy temetés! Fölhulló hópelyhek közt. hogy a címekre ügyeljünk. mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Mielőtt villamosra szállnánk. Ez persze nem azt jelenti. Rossz közérzet. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang. a világ fejtetőre állt. ismerősök. A munkatársak.fejjel aláfelé . mélyen előrehajolni. Tél van? Hát persze! Hiszen felfelé szállingóznak a hópelyhek. hogy az ember időt spórol velük. hogy kapkodnak a szoknyájuk után! Ott az autó: négy kereke a levegőben. Férfilábak kalimpálnak a levegőben.

De ha minden stimmel . a tettetett gyásznak. melyben nyoma sem volt a képmutatásnak.pláne. a rosszul célzott rög visszahull. előkelő rokont -. ha egy gazdag. s telibe találja a deszkakoporsót -. megtapsolják a dobót. kezdődik a vihorászás. Milyen más érzés fölfelé hajigálni! A koporsót eltalálni mennyivel nehezebb! Először is jó göröngyökre van szükség.kemény a rög. derűs lélekkel térnek haza. mert a porhanyósabbja félúton szétesik.. És hiába a jó göröngy. a hazudott részvétnyilvánításnak. keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat. 5 . pompásan sikerült szertartást. Kérem. önök pedig emelt fővel. lótás-futás. és sokáig emlegetik a nagy telitalálatot. Van hát kapkodás.. taszigálódás a kemény rögökért. pontos a célzás. a kedves halottat és ezt a mókás. és ha eltalál valakit .jajonganak az árvák. szíveskedjenek kiegyenesedni. Amint látják: a világ talpra állt. a káröröm egészséges kuncogása.

Most hosszabb szünet állt be a társalgásban. Az obeliszkre idő koptatta betűkkel rá volt vésve a férje neve is. helyeselt a horgászbot-készítő kisiparos. aki a temetőkapuban virágokat árult. Nem számít. Köszöni. milyen az az eső. Ő erről a langyos. jegyezte meg a sofőr. közölte Hajduskáné. hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet. jegyezte meg a nénike. mert elriasztja a látogatókat a temetőből. Amilyen pocsék ez a pesti víz. Ő direkt szereti az esőt.ÁLLAPOTOK NINCS SEMMI ÚJSÁG Egyik délután a budapesti köztemető 27. helyeselt Apostol Barannikov bolgár virágkertész. Nincs semmi különös. fésűt kért kölcsön. Egy gyászfátyolos nénike megkérdezte. Itt a beszélgetés elakadt. sírhelyén nagy robajjal feldőlt a közel hárommázsás gránitobeliszk. és föltámadt az ott nyugvó halott. Hajduskáné. Megint csönd lett. mondta Hajduskáné. . Rögtön utána kettényílt a sír. érdeklődött egy taxisofőr. hogy érzi magát. jól. ő azonban. odagyűltek. miért. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket. név szerint Hajduska Mihályné született Nobel Stefánia (1827-1848).Hát meséljenek már valamit! . Klórozzák. Az attól függ. érdeklődött a fiatalasszony. Hát mi újság még.nézett rájuk a föltámadott. de akik meghallották a robajlást. mondták neki. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni kényesebb palántáit. Ekkor eleredt az eső. neki se volna kedve inni. Valaki azt mondta.Nem fog maga megázni? . mondta Apostol Barannikov. megfésülködött. Nem szomjas-e. parcellájának 14. 6 . Hogy mi baja a pesti víznek. Hogy neki viszont semmilyen eső se kell. A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben. nem támadt föl. kérdezte Hajduskáné.kérdezte a föltámadottat Deutsch Dezső horgászbot-készítő kisiparos. . Hogy ezt ő nagyon meg tudja érteni. Klórozni klórozzák. nyári esőről beszél. mondta. nem tudni. válaszolta a volt halott. Most nem vágyik inni.

akár van rajta légy.mondta.Mi történt? . és minthogy csak fuvart szeretett volna fogni. hozzáadták egy vidéki állatorvos fiához. szüntelenül hunyorog. ma már koffeinen él. bojlerük. Leányukat. A Rivalda utca viszont zöldövezet.Csak nem mászott vissza a sírba? .Minden jót! . mert az új rokonok szép összeggel kisegítették őket. de semmiféle kezelés nem használt neki.-ék (egy jobb család) kérték nevüknek elhallgatását. de nekik mégse volt bajuk soha. Hallgattak..szólt le a fiatalasszonynak. lassankint fölborult a lelki egyensúlya. De épp így állt a kérdés: tetőácsolás vagy orvosi diploma? Szegény fiú azóta meghasonlásban él. . MI EZ? MI EZ? J. tejet. alighogy kicsomagoltak. Egy szuterénlakásból jöttek.mondta az öreg nénike. Öröklött telkükön. tévéjük. . házuk déli fekvésű. . a volt 127-es utcában (mely most már Rivalda utca). Mégis. aki a hatóságokkal tárgyalt. hogy szépítés nélkül elmondanak mindent. ahová tavaly Kisasszony napján (ennek különben nincs jelentősége) be is költöztek. az állati termékek közül csak ömlesztett sajtot. de látva.kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. hosszú évek keserves kínlódásával fölépítették négyszobás családi házukat. És őrajta hatalmasodott el leghamarább a viszketés! Két hónapig bejárt a bőrgyógyászati klinikára. szőnyegporolójuk és még sok egyebük. . aki mást szeretett. előzékenyen a kezét nyújtotta neki. Egyetlen fiuk orvosnak kívánkozott. J. Végre megvolt mindenük.A viszontlátásra ..Mit meséljünk? . 7 . . elköszönt a körülállóktól.tette hozzá a taxisofőr. .Pedig milyen jól eldiskuráltunk. elkezdett viszketni a bőrük. aki mérnökember. olvasóinktól szíves útbaigazítást remélve. Hát akkor mi ez? Azt mondták egymásnak. aminek felsorolására nincs helyünk. Házuk.Mindig történik valami . Maga J. hiszen ezt a házat valóban vérrel-verejtékkel építették.csóválta a fejét a nénike. hogy mindenki kifogyott a szóból.Nincs nekünk annyi mesélnivalónk. Várt még egy kicsit. pedig semmiféle húsfélét nem eszik. mely kissé nyirkos volt ugyan. minden különmunkát elvállalt.-nének.legyintett a kisiparos. akár nincs. idegkimerültség.Nem történt a szabadságharc óta semmi? . . A föltámadott lenézett a gödörbe.Ez van! . Az első öröm lázában rá se hederítettek. hogy el ne csússzon a sáros agyagon. ami hihetően is hangzott. csupa nap.De visszamászott . kölcsönök. és leereszkedett a gödörbe. deszkakiutalások után lótott-futott. mely fölött nem zárult össze a föld. Nagyokat csap a falra.De ahogy a német mondja: Selten kommt etwas Besseres nach. . Cserébe megígérték. csalódottan visszasétált az autójához. szakmunkások. A horgászbot-készítő kisiparos. éjt nappá téve dolgozott. .

visszatérnek.életre kelteni. mindenki jelentkezzék. Nem csillapítja se vakarózás. s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult). sem körülötte káros mágneses mezők nem észlelhetők. Kihívatták dr. mellyel a fülüket vakarják. Ülni se tudnak. hogy nem egyes pontokon. A Lear király esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. hanem az egész testfelületen jelentkezik. Mi történhetett? J. A SZÍNÉSZ HALÁLA Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán. K. Kifőzték minden ruhadarabjukat. Végigpróbálták az összes számba jöhető kenőcsöket. hogy sem a házban. estére és főleg éjszakára már tűrhetetlenné válik. aki hasonló bajban szenvedett. Így nem lehet élni. Kérik. Állandóan kvarcolnak. Egyáltalán. tetemét átszállították a Bonctani Intézetbe. mi ez? Kívánságukra közlöm. és mondja el.A többieknek sem. hogy nyíltszíni tapsot kapott érte.pl.-ék élete pokol.még vastüdővel is . hogy aki tud Jordán-vizet szerezni. mit gondol. este fél hétkor kiszenvedett.viszket. de hasonló bajból már kigyógyult. Délelőtt viszonylag elviselhető. aki nem tud szerezni. hosszú haláltusa után. Az is. Zetelaki késett ugyan egy kicsit. hogy eddig milyen ellenintézkedéseket tettek. 8 . de nem ment. Azt mondta: . hogy nemcsak a viszkető pont . hanem az ujjuk is. aki varázsvesszővel végzett vizsgálatai után megállapította. A jeles színész. se borogatás. mert egyszerre viszket a tarkójuk. A járókelők bevitték a közeli klinikára. Ciánoztattak. E. Utána hívták vacsorázni. s a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg. Jönnek-mennek. de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival . de aztán egyre jobban magára talált. Tetézi a bajt. és nem gyógyult meg. De az is.Ma nehéz napom volt. a fülük . Kisietnek. Viszketésük olyan természetű. se hűsítő hintőporokkal való beszórás. hogy a Jordán vize jó viszketés ellen. az orruk hegye. Most azt hallották. a belső térdhajlatuk és mindenük. jelentkezzék. Állva esznek. a népszerű színművész. Tényleg. ami a pincelakásban nem viszketett.-t (szintén kérte neve mellőzését).

hogy a svéd tudományos akadémia díszdoktorrá avatott egy magyar tudóst .eddig a percig ugyanis színét se láttuk -. de az ananászhoz képest bizonyára nem. milyen szép és egzotikus. Lassan merülni kezdett. amint az várható volt. „Hogy ízlett?” . zamatos ananász. ahogy van. Nyersen is. Magyarázat nincs. hanem a tudósítás címében is hibásan közöltük a Pálpéter Péter Pál nevet. Sándornak mondta magát.Elsőrendű. mint a tök. A tetején külön növény hajtott ki belőle. 9 . cédulát csúsztatott az ajtóhasadékba. „Nagyon” . dicsértük. sóváran néztük. barátkoztunk vele.őszinte sajnálatunkra . Semmi íze sem volt. talán hamarosan nagyra nőne és kivirágzana. vagy vízbe tennénk. Nagy nehezen legyűrtük.mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban. mert a héja élvezhetetlen. kristálycukorral meghintve hagyjuk állni egy vagy két napig. Alig valamivel volt rosszabb. mely semmiben sem különbözött a többi parafa dugótól (Hirt G.írta. de mit jelent egy név? Egy név semmit se jelent). valami pálmaféle. aztán különös dolog történt.PRESZTÍZS Két hétig terveztük. „Hiába . ananász. és bemutatkozott . Körbejártuk. .275 frankba . ittunk rá egy pohár vizet.mondta a gyümölcsárus. és vágyakozva nézem az ananászokat.„dr. hogy a kilencesben vettek egy ananászt. A szállóban rögtön híre futott. Felsóhajtott. az ananász. MAKACS SAJTÓHIBA Helyreigazító közlemény Lapunk keddi számában hírt adtunk arról.” Este meghámoztuk és megettük. A jeles magyar tudós neve helyesen: doktor Pálpéter Péter Pál. Beállítottuk egy hamutartóba. lesüllyedt a fenékre. rummal is. Megvettük. Harmadnap szembetalálkoztunk az angol lánnyal a folyosón.” Egy honfitárs.Jó vastagon le kell hámozni. néztük. hazavittük. akivel eddig csak köszönő viszonyt tartottunk. „Ne hallgassanak senkire . én nem. és azt javasolta.” Azóta lopva megmegállok a gyümölcsárus standja előtt.akit . ha locsolnánk. de a húsát úgy kell fogyasztani. hogy majd veszünk. . Ráadásul nemcsak a szövegben.érdeklődött. . Mindennap megálltunk a kirakatok előtt.mondta -. „Ostobaság . Pálpéter Péter Pál” néven említettünk. mibe kerül. teljesen friss. beleesett a vízbe. úgy a legfinomabb. A takarítónő bejött. Egy ideig.feleltem. cukorral is. és nem jött föl többé. . április 5-én déli tizenkét órakor megkérdeztük. A görögdinnyéhez képest persze sok. hogy hámozzuk meg. JELENSÉG Egy parafa dugó. úszott a víz színén. Végül is a születésem napján. és fölszeletelve. A feleségem drágállotta.Rummal egyék.

szegények! . amelyre teremtve vagyunk. hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók.Sajnos. Csakhogy én már Pesten behúztam a kéziféket. hogy ezek a kutyák négylábúak. hogy kitépik a gyeplőt a kezemből.Ne fájdítsa a szívem. ..Mert látják. akkor miért velük húzatja az autóját? .. . Ilonka.Mert rosszul vezetek.Csakhogy ez a Simca óránként százötven kilométert tud megtenni. . mikor csak három lába van! . . mintha bicegne is egy kicsit. . sajnos.Én a szúnyogcsípéstől is félek.Azt meg lehet tanulni.Jaj.Lehet. .Félig-meddig. . már nem bírja utolérni a technikát. Ilonkám. Ilonkám! Az összes sintéreket végigjártam. .Elég baj az! Pedig az ember. egy kissé rövid az ostorom.Hogyne bicegne. de az ember azt hinné.Hát persze hogy nem. A természet erőivel csínján kell bánni. Mind a tizenkét kutyám háromlábú...Pontosan ez az a tempó. .Ezt nem vitatom. és nézze. valójában azonban retteg tőle. az a harmadik kutya nem húz.Nem túl óvatos maga egy kicsit? . . mennyi ember? És mindenki minket bámul. tényleg. már Siófokon vagyunk.Nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni! . . hogy nem értek hozzá.. 10 .Nézze meg jobban..Látja.Egészen ki van dülledve a szemük. .Maga egy kissé telhetetlen. hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz..LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! . úgy veszem észre.Kedves Feri.Jé. . Tíz napja indultunk el Pestről. Mondjuk. Feri? . Jobb erre nem is gondolni.Akkor se értem. . Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni? . Mondjuk. Imádom a rohanást! .Irigykednek. Mondjuk. Használni használja. .. . Én azonban vérbeli városlakó vagyok. hogy megbolondulnak valamitől.Sőt. amíg sikerült összeszednem tizenkét háromlábú kutyát.Én nem félek az autótól. Mit kezdjek tizenkét négylábú kutyával? ..Csak nem fél tőlük. Ilonkám! .Inkább engem sajnáljon. Ha fél a kutyáktól. . ..Tizenkét kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény. . Feri. Az ember és az autó nem egyenrangú fél.

és föltette a szokásos kérdések egyikét: . merre van a Montex? Erre ő kivételesen elnézett a messzeségbe. jobbra a második ajtó. később hörgő hangokkal elegyedett.Mindnyájan a semmiből jövünk. anyu.Mert sohasem arra figyelsz. de senki sem vette észre. csak a közvetlen veszélyre riadunk fel. és azt mondta: .Merre vannak a Montex irodái? Erre így válaszol: . aztán elcsitultak. mindenki megkapta a kellő útbaigazítást. A családot a vendégvárás izgalma tartotta fogva. A nagymamóka közbeszólt: . Csakhogy van bennünk egy olyan jelzőrendszer is. Míg testet nem ér. ÜVEGHALÁL Délután ötkor halkan zihálni kezdett. Tényleg. hogy valamilyen rendhagyó hangforrás működik a lakásban. habár az idegek már jelezték.Ne veszekedjetek. amit csinálsz. hogy késleltesse a rosszat. kérem. ebben a baljóslatú csöndben.Istenem.Második emelet. hogy ablakához odaállt egy hölgy. megszólalt egy buggyanó hang.Én nem tehetek róla.INFORMÁCIÓ Tizennégy éve ül a kapubejáratban. mint amikor megpattan egy ér. A második kérdés így szól: . A zihálás erősbödött. aztán elejtették. Mindössze kétfélét kérdeznek tőle. mert bezár a csemegebolt.Az első emeleten. s a tüdőből habos vér tódul a szájba. Most se figyelt rá senki. Amióta ösztöneink elzsibbadtak. Olga mama azt mondta: . . A hölgy panaszt tett. és visszamegyünk a nagy büdös semmibe. 11 . Tizennégy év óta még sohasem tévedett. nem olyan nagy eset. A hörgések sűrűbbek lettek. mely mindent letompít. nincs semmi különbség egy kiköpött cseresznyemag és egy kilőtt puskagolyó között. Mind összeszaladtak. De éppen akkor. egy kis tolóablak előtt.Kérem szépen. aztán így szólt: . Egyszer történt csak. Márti azt mondta: . Olga mama lassan letette a majonézt. balra. megvitatták. A panaszt kivizsgálták.Hol található a Ruggyanta Hulladék Feldolgozó? Amire ő így felel: .

a víz föltisztult. Álltak és néztek. nyolchónapos korában. mint a szenvedés.Csakugyan. akiben már megszólalt a leendő anya. az üveg azonban nem adott többé életjelet. Egy tejfoga. De nem bírtak mozdulni. . üvege vesztett szemüvege. hogy két hétig zárva tartunk . de lehet. talicskája. hogy a portás egy kis gondolkodási időt kért.Jaj. pedig csak egy régi típusú. . Az előcsarnokban csak egy gépírásos cédula volt kiragasztva: Hubauer Sándor Emlékkiállítás. Himlőoltási bizonyítványa.Ti is. . A következő vitrinben ütött-kopott notesz.miközben Hubauer hiába küzdött nagyra törő 12 .Tessék őket elvinni a Szépművészetibe.Ott már voltunk. lapátkája. . ami persze nagyon szegényes és hevenyészett lesz. . . lányok . Ez pedig egy hímzőgép. s aztán kijelentette. Egy kis. hogy szenvedett. az üveg elcsendesült.Benne volt az újságokban. amelyen . (Mint ismeretes. És ott volt a kis Hubauer ütött-kopott pléhvödre.kérdezte a nagymamóka. . valakinek le kellett volna menni és kicserélni a szódásüveget. lábhajtásos. Néma volt. Az üveg belsejében pezsgett a víz. Hubauer Sándor tizenöt éves koráig rövidlátó volt.mondta a múzeum portása a telefonba. hogy délutánra megpróbál összekaparni egy kis anyagot. mint a világ legszebb festményei! . Olga mama fölébe hajolt. .kérdezte a portás. És gondolja meg: ezek vidékiek. és hallgatózott.jegyezte meg a tanárnő -. járjatok el pontosan az időszakos szemorvosi vizsgálatra. Nem szállt föl belőle egyetlen buborék sem. elpattantak. lefolytak az oldalán. A lányok megcsodálták. a Liszt Ferenc Szerelmeihez viszont még csak most gyűjtjük az anyagot. Idősebb Hubauer Sándorné született Süle Mária imakönyvébe is csak épp belepillantottak. Egy idő múlva kipezsgett a szénsav. de ez nem nagyon érdekelte a lányokat. Katalógus híján be kell érniök az ő kalauzolásával. A tanárnő hangja oly csalódottan szólt. pedig ennek az volt az érdekessége. mi lesz velünk? .Istenem. a pezsgés megremegtette testét.Hát mit csináljak velük? Ez volt a délutáni program.A Szabadságharc Ereklyéi már becsukott. anyaszült pucéran.) . Az első teremben idősebb Hubauer Sándor bajonettje volt kiállítva. hogy tele volt írva ételreceptekkel. MAGYAR PANTEON . de cukor . nyolcmilliméteres kilengéssel. hason fekve. de ez utóbb elmúlt. és tizenöt éves lányok. Száján buborékok buggyantak ki. ebből a zárt rendszerből nem tudtak kiszökni a hangok. Nekik még többet mondanak a tárgyak..sóhajtotta egy lány.Ráadásul teljesen egyedül vagyok.Hát honnan varázsoljak ide egy kiállítást? . melyben már maga Hubauer Sándor volt látható. mert nincs lenyűgözőbb. melyet az első világháborúból hozott haza.. Senki se válaszolt. Omag gyártmányú hímzőgép volt. De a következő tárló. annál nagyobb sikert aratott.Hubauer Sándor kora ifjúságától kezdve fillérre följegyezte minden kiadását.

öklét rázta a bevonuló német csapatok felé. Vakmerősége hajmeresztő volt. . nyolcmilliméteres monogramhímzéssel tudta előkaparni családjának a mindennapit. hanem hazafias gondolkodásra is nevel. meg nem értve öregedett meg. Rá kellett szólnia a lányokra.Mit jelent az.hitvese reggeltől estig dolgozott.Szerencsére csupa ismerősök. ezekről írásbeli feljegyzés alig maradt fenn. (Ő óriási méretű sztaniolzacskókra gondolt.. és hamis papírokkal bujkált: a hetes vitrinben látható „Nyílt parancs” is ilyen ügyes hamisítvány.És sohasem akadt neki pártfogója? . valahogy úgy. elraktározható.Detektívek? . . mint a sült gesztenye melege. . hogy a holdrakéta gondolata (az oroszokat messze megelőzve) megfordult a fejében. Magányosan.Sokfélék . Egyszer.Ez a találmány nemcsak takarékosságra.mondta a portás. hogy egy nagyra törő szellem merész terveiből mindössze egy ilyen ujjgyakorlat maradt fenn. .kérdezte a tanárnő. Sajnos.Soha.. . mert fecsegni kezdtek. a szerkezet azt énekli: „Hazádnak rendületlenül!” Egy lány pénzt dobott be a mozdonyba. de nem hallottak semmit. . .Mint ismeretes.tervei valóra váltásáért . az aláírás Hubauernétől származik. aki ugyanezt mondja akkor is. felesége legnagyobb rémületére. És még emellett is ott látható a Szabadalmi Hivatal elutasító végzése! . Áldott emlékű hímzőgép! Nélküle Hubauer sovány portási fizetségéből hogy is tudott volna egy négytagú család kijönni? . .Milyen kár! És miben álltak ezek a nézetek? . .érdeklődött a tanárnő.Egyetlen terve se valósult meg? 13 . egy vendéglő kerthelyiségében. . mely a detektívek megfigyelése alatt állt.Mindegy . az idő rövidsége miatt e sokféleségből épp csak mutatóba sikerült valamit összeszedni. hamis papírokkal a zsebében. Csak e rosszul fizetett munkával. ha detektívek hallják.) Ami Hubauer politikai nézeteit illeti. De Hubauer olyan ember volt. Aztán továbbsereglettek a következő tárlóhoz.Ha pénzt dobnak bele.Az áttekinthetőség kedvéért három csoportba osztjuk őket: gazdasági.kérdezte egy lány. . politikai és tudományos természetű elgondolásokra. .érdeklődött az egyik tájékozatlan diáklány. melyet ő maga is csak szeszélynek szánt.magyarázta a tanárnő.Nem működik . a baráti beszélgetések pedig részben feledésbe merültek. . melyben egy kis játék mozdony állt. Hubauer tudományos munkássága még feldolgozásra vár: annyi bizonyos. nemkülönben a napenergia felhasználása. Vártak. ami annak szólt.érdeklődött egy lány.. melyekben a nap energiája. fennhangon kijelentette: „Hitler napjai meg vannak számlálva!” A szomszéd asztaltól oda is néztek.magyarázta a portás egy fájó mosollyal..És milyen természetűek voltak azok a nagyra törő tervek? .mondta a portás. . hogy „kombinált”? . A katonaságtól megszökött. A lányok megborzongtak. Hubauer bátor békeharcos volt.A „Hazádnak rendületlenül” kombinált spórkassza . a háború vége felé.

mutatott egy színes képre a portás. És például Heine? . H.mondta a német őr.Ez az a Dolgozó Hetijegy. egy önkiszolgáló büféről. H.mondta kitérően a portás.mondta dr.Ez pedig: Gagarin őrnagy! . nem. . harminc év múlva. H..Ki volt az? .A találkozás nem jött létre .magyarázta dr.mondta a német őr..Költők .Hölderlin ist ihnen unbekannt? . .. K. .Schiller nevét sem ismeri? . H.. G. miközben a lódögnek a gödröt ásta.Aki a Hyperion-t írta . .Őt is . Reggelije: fél liter tej. G. G. Egy hét múlva dolgozatot írtak: „Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson?” Az ifjúságot csak látványos dolgok lelkesítik. .És Rilkét? . parizert.kérdezte az őr.Sajnos.De ismerem .Kik ezek? . Már csak egy vitrin volt hátra. tíz deka parizer. De nem baj. A Hubauer Sándor Emlékkiállításról alig valamit. . . 14 .A német romantika legnagyobb alakja. Majd negyven év múlva.kérdezte dr. kenyeret. . Mindenki hallgatott. Elköszöntek. Ilyenek ezek a mai fiatalok. K. nem is várt kiváltságokat.-t.. K.Kinek a hibájából? . .Ismerték egymást? . akinek könnybe lábadt a szeme. és paprikavörös lett.. .Nálunk így múlik el egy emberi élet. és lelőtte dr. Körüljárták a tejet. G. sorba álltak. Volt.kérdezte a német őr. mellyel munkába járt. Akkor majd eszükbe jut Hubauer! IN MEMORIAM DR. Nagyon szeretett magyarázni.legyintett a portás.Ebben az országban? . Hubauer Sándor szerényen és visszavonultan élt. K. az Országzászlóról. . Majd egyszer. Meglegyintette őket a nemzeti tragédia szele. Majd húsz. K. kivonultak. . kenyér. H. oldalakat írtak a Mátyás-templomról. nem kért. G.

.Azt akarja mondani. ilyen méretű közbelépésre csak ritkán nyílik lehetőség. akkor ül. de azért nehéz munka ez. Ámbár van itt néhány velem egyidős kabinos.Remélem. Harmincöt éve jön s megy e szekrények előtt.. Az öltöző ablakán besüt a nap.jegyzi meg.Semmi .Mikor történt ez? . . 15 . ha öltözni kíván. Még a rátermettség is kevés. Persze. Schuller úr. hogy ha nem én vagyok szolgálatban. ha valaki úszóruhára vetkezett.Amikor a hangszórókon bemondták a hadüzenetet. .. . Kérdőn nézek rá. . Schuller úr. kérem. ha kell: erőszakos fellépés. aki ilyen rumliban elveszti a fejét. Hogy az ember a legnagyobb torlódásban se veszítse el a fejét. Ráadásul gyönyörűen sütött a nap. Szerintem a kabinossághoz némi rátermettség is kell. kényelmes. . ma is zsúfolt az uszoda. . Schuller úr az ablakhoz lép. pihen.Valahol Bengáliában. Egyszerű.Szép kis torlódás volt itt az előbb . mondja a híreket. . E torlódásokat leszámítva a kabinosság nem tartogat meglepetéseket a kabinosnak.legyint.Lélekjelenlét. .Ezt is ki lehet tapasztalni. Úgyszólván senkit se várakoztatott. a padlótól a mennyezetig csupa szekrény. kinyit. A kulccsal a kabinos jön-megy. ahhoz speciális adottságokra van szükség. és zsúfolásig volt az uszoda. ma is szól a hangszóró. . Ma is gyönyörű az idő. Mind ugyanarra a kulcsra nyílnak.ARCKÉPEK MIT MOND A HANGSZÓRÓ? A szekrényes öltözőnek mind a négy fala. erélyes. Ezt ő úgy hívja: torlódás. s a hangszórókon közvetített rádióműsort hallgatja. amihez nem okvetlenül kell embernek lennünk.Figyeltem magát. bezár. sőt. Schuller úr? .Sőt. kérem. hogy a tapasztalat nem minden? .Milyen adottságokra céloz. . akkor összetaposták volna egymást a vendégek. Továbbmegyek. Az a nehéz munka. öblös hang.Ezt maga jobban tudja. behunyt szemmel is megtalálja akármelyiket. Fülel. .Összesen egyszer volt itt akkora torlódás. Schuller úrnak már nyílt rá lehetősége.Bizonyos esetekben nem. Ilyenkor alig győzi a munkát. Néha alig van vendég. Máskor váratlanul összeszaladnak az érkezők és a hazakészülők.

hogy ma nem tudom fölolvasni az étlapot. ahol megmagyarázták.Van kétféle halászlé. Paraj tükörtojással. amitől még el is van kenődve az írás.Almás lepény. 16 . . még látni is elég jól látok. Akkor mondom a húsféléket. Van rántott ponty. amit az előbb a jobbfajta vendéglőkről mondtam.Mi jut eszébe? És miért kiabál? Mert a kiabálást. . amikor egyszer úgy nekirántottam a térdemnek az asztalfiókot.Ne haragudjon a kedves vendég. de így sose jutunk a végire. . .Tessék. kivéve a leveseket.Most is van.Még egy csomó húsétel van hátra. . mert az hetek óta nem szerepel az étlapon. akitől az előleget kaptam. Vesevelő. dehogy. Az a nő különben.Marhaszelet vadmártással. hogy se nyugdíjat. . Itt például még gombás bélszín is szokott lenni. Szűzérmék tört burgonyával. de tessék körülnézni. én csak azt nem bírom bennük. Megrendelhetem? .Nézze csak meg. hogy kézzel írják az étlapot.Azt hittem. pláne itt. olvassa föl a nénikének az étlapot. van-e szűzérméjük. de elfogyott. Azt hozassak? . kinézik az ilyen kopott ruhás vendégeket.Hát most van. se kegydíjat pörrel lefoglalni nem lehet. most van a csúcsforgalom. . . Még a tésztákat olvassa fel.Nem érdekelnek az árak. kérem. azt nagyon nem szeretem. ha már véletlenül egy asztalhoz ültek. nem vagyok halpárti. . ilyenkor azt se tudom. ahol géppel írják az étlapot.Dehogy rendelheti! Egyébként nem szeretném. hol áll a fejem. bár ennek a helynek az a híre. csak a kézzel írott étlappal nem boldogulok. Tiroli rétes is volt.Nincs a fülemmel semmi baj. Nekem nem a halak ellen van kifogásom. vagy ne olvassak? Savanyú tüdő gombóccal. Szálka nélküli és nem szálka nélküli. hanem a kézzel írott étlap ellen. hanem folyamit. márpedig a jobbfajta vendéglőkből. hogy a paraj tükörtojással miért szerepel mindenütt a húsételek között. burgonyasalátával. De látom. de nemcsak itt.Félreértett. .Jaj. Én azokba egy csöppet sem kívánkozom. Borsos tokány. Viszont az én nyugdíjamból nem telik elegáns ruhákra. Megrendeljem valamelyiket? . a sajtok nem érdekelnek. Ponty roston. hanem az egész kerületben. Máglyarakás. talán a fiatalurat megkérjük. hogy amíg kihozom neki a bécsi szeletet. . Szerencsére kifogtam egy jó ügyvédi munkaközösséget. már türelmetlen. mindenki dicséri az itteni konyhát. Krokett. . Különben is. pedig a nyugdíjam felét kénytelen voltam öt hónapra elzálogosítani. . ha félremagyarázná. . Mondjam talán az árakat is? Tizenkettő húsz. mert azt nehezemre esik elolvasni. hogy három porcogó gyulladásba jött. mert azokra nem kíváncsi. ahol ráadásul valami rosszfajta indigót használnak.Az igazat megvallva. most perel. mert ezekben a szerény kifőzésekben sokkal nagyobb fantáziával főznek.Hát most olvassak. Halak.Én csak azt szeretném tudni. hogy nem tógazdasági pontyot vesznek. . idei zöldborsófőzelékkel. Viszont.A TÖRZSVENDÉG .Akkor ne is folytassam a halakat? . a hallása sincs rendben a néninek.

Nézze csak. Tessék a bécsi szelet. hogy nézzen be időnként az apámhoz. Úgyis csak holnap. de én ebből csak annyit vettem észre.A sajtokat is? . Még egyszer köszönöm.Köszönöm. de azok a tények. mert egy százforintost még odahaza borítékba ragasztottam. és megkértem. hogy majd hétfőn alaposan megnézik. bízzam rá. ők fél óránként be-benéznek hozzá. nem kell semmi. hogy nemcsak a leveseket. Csak az ágyszomszédjától tudtam meg. kisasszony. Visszamentem a betegszobába. ami nem is csoda. . hogy vigyázzanak rá. pedig az egész étlapot fölolvastam neki. majd ő szól neki. hol áll a fejem. mondta a szomszéd. és semmivé váltak. Erről sem kérdezősködhettem többet. Manapság szidni szokás a fiatalokat. Ez mindig így szokott lenni.mondta. de ő mindig csúcsforgalomban jön be. A viszontlátásra.. mindig csak tényekről beszélgettünk egymással. de már alig beszélt.El tetszik menni?. lesz idejük foglalkozni vele.A sajtokat nem.. hogy az inspekciós orvos úgysem ér rá kivizsgálni a beteget.Menj csak.. elment a nénike. fiam . hanem a sajtokat se kell neki fölolvasni. . Még mindig eszméletén volt. bemehettem hozzá látogatóba. 17 . . nincsenek.Nincs valamire szükséged? . hogy az orvost transzfúzióra hívták a női kórterembe. Másnap vasárnap volt.Hát akkor megyek . azzal. Azt mondta. tehát nem is baj. amikor majd bejönnek az osztályos orvosok. fiatalember.Köszönöm. mert kettejükre százhetven beteg jut.. amikor szombat délelőtt hoznak be beteget. ahol a szomszéd megnyugtatott. A klinikán is adtam húszat-húszat a nappalos és az éjszakás nővérnek. Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony. .kérdeztem. mára eltörpültek. Egész idő alatt hallgattunk. hogy maga is siet. hogy az ápolónők feléje sem néznek. akik hordágyra tették. nincsenek-e fájdalmai. . neki is adtam húsz forintot. hogy ne féljek semmitől. Az orvossal is szerettem volna találkozni. . . Kimentem a folyosóra. de már nem volt miről. hogy nem tudtam átadni a pénzt. s ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá. melyeket tegnap még szóba hozhattunk.Szoktam is szólni. . hogy közönyösek és érzéketlenek. Még egy óra hosszat ültem az ágya szélén.mondtam később. nem vagyok éhes. hogy majd mindnyájan türelmetlenek. NINCS BOCSÁNAT Húsz forintot adtam a két ápolónak.. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért. és beszélek az orvossal.Köszönöm a fáradozását. Egy idő múlva megkérdeztem. habár szerencsére nem eszméletlen a beteg. Szerettem volna beszélgetni vele.Holnap bejövök.. . Maga is. de azért érezni lehetett. és megkértem őket. . Azt mondták. nagyon élvezetesen olvasott. amikor azt se tudom. de egyiket sem találtam meg a tegnapiak közül. de a nővér azt mondta. Érzelmekről pedig sohasem esett szó miköztünk. és kerestem a nővért. és levitték a mentőautóba.Hoztam néhány almát..

tanácsolta. Úgy látszik. de mégsem egészen holttest. Nagyon sok formalitást kellett elintézni. Nem szóltam semmit. egészen biztosan meg leszek elégedve. Már nem mondhattam semmit.Köszönöm . . Betonlépcsőn kellett lemenni.mondtam. Az nagyon sokat tesz. hogy a szomszéd talán nem mondott igazat.mondta a bőrsapkás mentegetőzve. ernyőtlen villanyégő világította meg a pincét.Most akarom látni .Oldalt . a szóban forgó személy nem él ugyan már. . . Ezt átnyújtottam neki. mindjárt a lépcső tövében. hogy én is ezt mondtam volna az ő helyében.Ahogy akarja . már másvalaki feküdt a helyén. és nem is tehettem semmit.Nem olyan sürgős . 18 . De őrajta nem volt ruha. hogy a szomszéd mégsem csapott be. hogy egy kicsit lenyírom a haját.mondtam.Arra gondolok . . Ő mondta így. . A jéghideg pincében hajadonfőtt állt mellettem. csak az egyik orrlyukából állt ki egy kis vatta. Elhallgatott. és tovább diktáltam az adatokat.mondtam. Reggel hétkor fölhívtak. egy különálló épületbe a klinikakert közepén. . és vége lett. Az ágyszomszédja megnyugtatott. Lába szétvetve. hanyatt feküdt az apám. Fölszakította.mondta. és ajánlkozott.mondtam. de aztán igyekeztem elhitetni magammal. . de sem a szombati. Gyanítottam. Nálam volt még a borítékba ragasztott százforintos. A fölvételi irodában odalépett hozzám egy ápolónő. most azonban szeretnék odamenni hozzá. hogy délután behozom a fehérneműt és egy sötét öltönyt. . . Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám. mert az jutott eszembe.kérdezte később. öngyújtóját és azt a zacskót. . Amikor beléptem a 217-esbe. sem pedig a tegnapi ügyeletes. csak küldjek be ruhát és tiszta fehérneműt.kérdezte megütődve. hogy nem szenvedett semmit. Azt mondta.mondta -. hanem egy eddig nem látott nővér. s a betonpadlón. és csakugyan fájdalom nélkül halt meg apám. . ott kapta az utolsó injekciót. hogy nagyon szépen el fog rendezni mindent. amiben az almák voltak. Vonakodva bár.Csak reggel jön az osztályos orvos. amíg mosdatva és öltöztetve nincs.mondta. karja kitárva.De majd akkor tessék megnézni.Meg akarja nézni a testet? .Meg akarom nézni . Azzal sem tudok jóvátenni semmit.Most még nem lehet látni semmit . ahogy csataképeken festik a hősi halottakat. megberetválja és felöltözteti a testet.Nem lehettem mellette. . hogy az éjszaka folyamán meghalt. hogy a „testet”. és nem is tette többé föl a jelenlétemben. egy másik pedig a bal combjához volt hozzátapadva. Húsz forintot adtam neki.Sokáig . csak sóhajtott egyet.Sokáig betegeskedett? . .Jobb lenne aztán . milyen lesz.mondtam. Én is hallgattam. aztán lekapta fejéről a bőrsapkát. Nagyon erős.Oldalt választva viselte a haját? . . ha felöltöztettem. amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni. Azt válaszoltam. és pénzt sem adhattam többé senkinek. szemüvegét.. ha elevenen mellétemettetem magam. amikor meghalt. belenézett a borítékba. s a tekintete az ajtóig kísért. hogy megmosdatja. és átadta apám aranyóráját. pénztárcáját. de elvezetett a hullaházba.

. más szobák-at én fordítottam.Olvastam. * . . de van egy észrevételem. mert szerettem volna megkérdezni valamit.EGY LELKIISMERETES OLVASÓ . de előre megmondom. ön fordította Truman Capote regényét? .Nem egészen. ha például műveletlen vagy iskolázatlan vagy korlátolt.Nincs szó karambolról.A Más hangok. . akinek vágás van a nyakán.Most nem tudom idehívni. De ez két különböző dolog. Viszont az anyanyelvét is törve beszélheti valaki.Ő keresett engem. hogy ebben a regényben miért beszélnek másképpen a négerek. azért kíváncsiskodom. és egy cédulára Szlávik Mihály neve volt fölírva meg a telefonszám. tehát az anyanyelvük is angol. hogy ez a lány az eredeti szövegben is törve beszél angolul. beszél. Arra ugyanis egészen tisztán emlékszem. mint egy külföldi. Nézze.Szlávik Mihállyal szeretnék beszélni.Hogy beszél például az a néger lány? .Hát akkor nyugodjék meg.Másképpen beszélnek? . Nos hát. én három évvel ezelőtt fordítottam ezt a könyvet.Őrá is.Maga hagyta meg nekem a telefonszámát? . én ezen akadtam fönn. az törve. .Tessék. mert az egész lakatosműhely ebédelni van. . hogy ismerősök? Hát mi baja annak a kocsinak? .Itt Szlávik Mihály.Mi az. Azt szeretném tudni. . 19 .Úgy beszélnek. . mint a többi emberek? .Akkor tessék húsz perc múlva fölhívni. amelyet nem jól ismerünk. Őrá gondol? . mint a külföldiek. Hiszen a négerek ott élnek Amerikában. kérem. . .Törve. és ezért bátorkodtam telefonálni. és nagyon tetszett nekem. aki nem jól tud angolul. mindenki angolul beszél körültettük. . egy kicsit kiment már a fejemből a dolog. Törve beszélünk egy idegen nyelvet. hogy törve? .Mindjárt szólok neki.Én voltam bátor.Rémlik valami.Szlávik Mihállyal szeretnék beszélni. Olvasta? . kérem. de emlékszem például egy néger cselédlányra. Vagy nem? .Ugye. mi csak a jövő hónapban tudjuk fogadni a kocsit.Úgy. . . Most jöttem haza. Csak szeretnék tisztán látni. hogy ha karambolról van szó. .Miért nem tetszik szólni.

Szeretném. a lektorok szóról szóra ellenőrzik a fordítást. Vagy ez fordítói szempontból mellékes? .. Száz év elmúltával a négerek jobban tudhatnak angolul. Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz.Ez így nagyon szépen hangzik. aki itt él Magyarországon. mert szeretek mindent tisztán látni.Azt hiszem. amit csak hallott. nem pedig úgy. Máskülönben nagyon jó volt a fordítás. de nem bizonyít semmit. ebben megint magának van igaza. mint egy primitív és írástudatlan ember. Mindenesetre. Amit csak látott. . Ráadásul. mint rosszabbul.Bocsásson meg. . néha-néha egy járműre kéredzkedve. belátom. nem bántottam meg? . hóban. ez egy száz évvel ezelőtti regény. Amit mondott. Nem is tudom. rímekkel. Csak azért hívtam föl telefonon. 20 . ahogy forrás buzog a földből. de a Huckleberry Finn-t nem én fordítottam. szöveggel. hogy fölhívott. a négereknek viszont nincs.Minden jót. nem tudok angolul.Nagyon jól tette. Azt is bátran elhiheti. mert a garázsmester kopog az üvegen. Ki hitte volna. magának igaza van. fakadt. a Huckleberry Finn-ben úgy beszél a néger.Sajnos. .Remélem. Majdnem háromszáz kilométert tettünk meg együtt. A cigányoknak ugyanis van saját nyelvük.Ebben. nagyon is elgondolkoztató. ha elhinné. ömlött. én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. . Karinthy fordította. DAL Janász Jenőnek hívták a dalszerzőt.. . Csak a címet kellett kitalálni hozzá.Találkoztam én már néhány cigánnyal is. jégben.A viszonthallásra. a legtöbbször azonban gyalogszerrel. állandó ellenséges tűzben. hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal.Most be kell fejeznem a beszélgetést. . hogy az a lány az eredeti szövegben is hibásan beszél angolul. pedig egy kicsit megütötték a szememet ezek a dialógusok. mint egy külföldi. Mindazodáig sejtelmem se volt róla. hogy szerzik a dalt. mit mondjak.Szó sincs róla. Ráadásul. hogy nagyon pontos fordító vagyok. melódiával.. de ez csak az én igazamat bizonyítja. . mert az ő ütegét szétlőtték. egészen a bogarasságig. abban a szempillantásban dallá lett. mint egy külföldi. míg csak le nem terítette Bjelgorod határában egy rövid sorozat. és mégis legalább olyan törve beszél magyarul.A lektorok is tévedhetnek. Tessék megnézni Hook Finnt! Ha nem tévedek. nem nézhettem utána az eredetinek. .Ez nem mellékes. . . . aki hibásan beszél angolul.

Vége lett Janásznak. és azt senki se képes utánunk csinálni.Népdal lett abból a bádogbödön gyümölcsízből. amelyet épp az orrunk előtt robbantottak föl a partizánok.. Öt gyors roppanás hallatszott. de lehet. Azt mondta. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk. Talán három-.. csak te tudod az én bajom. Legomboltam a sapkám fülvédőjét. Mindnyájan tudunk valamit. Hogy megyek én Annuskámhoz már eztán? Hogy ússzak át halált hozó zúgóján? Faggattam. Janász Jenő már énekelt: Elkorhadt a vénfahíd a Tarcalon Istenem. amikor lassan eleredt a hó. Néha eszembe jut. Töröm a fejem. nem tudja. Bjelgorod már odalátszott. hogy négyezret. szállj. rímet keresek a hópehelyre. Faggattam. 21 . hogy csinálja ezt. Megpróbálom folytatni. Szállj. És volt ott egy híd. De hiába. Ez így van. de úgy is hallottam Janászt dudorászni: Lassú pelyhekben hullik a hó Csilingelve fut az orosz szánkó. Azt se tudta. hány dalt szerzett már. kicsi hópehely. bevégzetlen maradt a dal. melyet egy szétlőtt raktár romjai alól kapartunk ki.

hogy hideg van. Az oroszok közül még ennyien sem. Piszkos és sovány volt. mint akit megcsiklandoztak. hogy menjen ki a képből. hogy mi történik velük. aztán. hogy utalják be egy hátországi kórházba. Az asszony ott várt a fa alatt. Egy percre kijött a parancsnokság elé. 22 . az ott lézengett egy darabig a téren. Talán még sohasem látott fényképezőgépet. Most is úgy állt. A német altiszt intett a kislánynak. aki bemászott a teherautó alá. és égő szemmel nézte azt a kislányt. A mieink közül csak néhány pipogya stréber jött elő. Ez az asszony még elég fiatal volt. akiknek volt valami féltenivalójuk. hanem tágra nyílt. hogy beállott a halál. Ebből azonban nem lett semmi. mint aki jól elmulatott valamin. Bíró Elek szolgálatvezető őrmester. és belenézett a Leica lencséjébe. egyszóval. hogy az öregek halnak meg a legkönnyebben. mert itt kellett rajta végrehajtani a német hadbíróság ítéletét. Leicával a nyakában. s a mieink közül is csak Ecetes Márton hajtó. elég jó külsejű és elég jól öltözött. se nem sikoltoznak. egy kis bundamellényt. körülnézett a templomtéren. de mihelyt tehette. azt mondta. és elég bizonytalanul állt a lábán. és nagyon ügyelt a formaságokra. Amikor a fiatalasszony nyakára ráhurkolták a kötelet. de már kezdi sokallani a tréfát.vagy ötéves lehetett. vattanadrágot. üde hangon. hogy észrevétesse az orvossal a nyakán pirosló duzzanatokat. hogy Holló őrnagy. vastag pamutharisnyát és gumikalocsnit. Így aztán hivatalos részről az orvoson és a szolgálatvezető őrmesteren kívül csak egy német teherautósofőr és egy altiszt volt jelen. és többé nem mutatkozott. Egy ideig szemmel kísérte ezt a lengő mozgást. aki a furunkulusai miatt már többször kérte.Mama! Akkor már egyetlen orosz sem volt a templom előtt. Még feltűnőbb. meg a gyengélkedők. fölkiabált a fára: . Hideg szél támadt. és visszament. hogy fölakasztja az asszonyt. No és persze hogy itt volt még az az Ecetes nevű hajtó is. Akit a szolgálatvezető őrmesternek sikerült kikergetnie a házából. se nem sírnak. de az nem mozdult álló helyéből. Három perccel később az orvos zászlós megállapította. mozdulatlanul. civilben az Arany Bika Szálló söntésének csaposa. Rémüldöznek ugyan. Eddig úgy vettük észre. mely lassan hintáztatni kezdte a fiatalasszony testét. mégsem szólt egy panaszló szót sem. mintha a földhöz fagyott volna a lába. negyvenen vagy ötvenen mindössze. a zászlóaljparancsnok is távol maradt.KORKÉPEK HAVAS TÁJBAN KÉT HAGYMAKUPOLA Voltaképpen egész Davidovkának ki kellett volna vonulnia. pedig mostanáig minden kivégzésen megjelent. de se nem könyörögnek. hanem a helybeli lakosoknak is. az írnokok és a raktárosok. fölnevetett a teherautó alatt. visszaszökött. Csak állt. aki három liter rumért vállalta. mintha nem értenék. Friedrich doktor azonban elfordult tőle. Ők hozták az elítéltet Davidovkára. Négy. Ecetes az első liternek már nyakára hágott. de ő is elég jó ruhákat viselt. tündöklő szemmel bámult a Leicába. és onnan kukucskált kifelé. tehát nemcsak a mi zászlóaljunknak. doktor Friedrich Tibor orvos zászlós s egy Koszta István nevű tizedes. Egy könnye sem volt. A lányka kimászott a teherautó alól.

majdnem elégedett. mint egy lefolyó.Eszem. Vé.PERPETUUM MOBILE Auspitz azt mesélte. Gyufát gyújtottam. Maximum két hétig kell kibírni. hogy nagyon forgolódik. Márpedig. hogy már szükségre se járt ki. Ilyenkor már nem segít a szó. Nem is szóltunk neki.Akkor te föltaláltad a perpetuum mobilét . ha ő megeszi a tetűt. .Hanem megvárjam.Mit eszel. ha az ember minden percben öldösi őket. A vitrinekben láthatók barátainak. megmagyaráztam a perpetuum mobilét. A tetveket csak úgy lehet féken tartani. Az se jelent jót. Dé.Mondd. .kérdezte. Jövünkmegyünk a tágas termekben. hogy reggelente csak úgy a hóna alól befalt egy egykilós kenyeret. Auspitznak egészen megszürkült a hónalja a tetűtojásoktól. kávéfőzőinek és párttagsági könyveinek gyűjteményében. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé: 23 . és csak vizet ivott. Egy éjszaka arra ébredtem. Vé. Mondtam. Reggel megpróbáltam fölrázni. főleg a meleg testtájakon. szám alatt a nagy író. Nem tudta. cigarettázni is tilos volt éjszaka. szerelmeinek ajánlott könyvei is. másképp elszaporodnak.Kérlek szépen.Ne beszélj bolondokat. de rögtön el is fújtam. tetűtojást eszem. Miközben a serkéket ette. Azt mesélte. ami még rosszabb. hogy nyugodt az arca. se nem erősödik. s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott töltőtollainak. Emlékmúzeuma.Mit gondoltok. most mennyi vagyok? Ezt nem tudtuk megmondani. Egészen közel volt már a front. hogy odahaza péksegéd volt a Veress Pálné utcában. Auspitz? Azt mondta: . mit csinálsz. Azt kérdeztem: . utca 7. Később elaludtunk. Tá. ami rossz jel. kérlek szépen. amit kiszívtak. Tény. Dé. Folyton itta a vizet. mi az. Auspitz. Minden csöpp vére. és telerakják serkéikkel a ruhavarrásokat. de már nem volt benne élet. Csak annyit láttam. tetveket. amíg kiszívják a véremet? . hogy a ruhája tele lett tetűtojással. Nem is szomjazott. mert nem megy veszendőbe semmi.mondtam. megint visszajut a szervezetébe. És. magyarázta. Akkor kilencvenkét kiló volt. amihez nem kell energia. csak itta. vagyis se nem gyengül. akkor játszva kibírja ezt a két hetet. Azt mondtam neki: . EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI Most nyílt meg a Tá. Ezt sem értette. Azt kérdeztem: . Auspitz? Azt mondta: . .

a közép-rodéziai misszió Védnökasszonyának a megváltásra váró Tá. 5. Vé. Cucusnak. esszé szerzőjének! Tá. 7. Ostorovics Kornélnak. Ellának. Biatorbágyi Blumfeld Móricnak. Tá. 6. Vé. Vé. Hamara Kristófnénak. Mucusnak. az írók bőkezű istápjának. 9. a nagy humanistának. Hamara Kristóf min. a Hungária Első Gumi vezérigazgatójának. Dé. tanácsosnak. Linának. 3. Mamának és Papának hű gyermekük. 8.1. Deutsch Vé. Karolinának. 11. Dé. a nagyszerű kritikusnak. Dé. hazafias hódolattal lófő Tá. 4. 24 . 2. a Goebbels prózája c. Bellának. 10.

16. Az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének 17. Etelnek Tá. 18. Gró Etelnek tisztelő Tá. helyébe tintával beírva:) 13. Dé. karp. 14. Hamara Kristófnak Kanadai Magyar Nemzetőr 25 . hadosztályparancsnok úrnak. Trenka Tivadar vezérőrnagy. ker. (utóbbi kiradírozva. Vé. Innen a távolból súlyos vastagbélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti karát. Dé. tiszteseit és legénységét. VI. Blumfeld Móric bácsinak (Állatkert) a szép vizslakölykökért . őrmester 15. Hamara Kristófné elvtársnőnek. Dé. Tá. Etusnak. Igazoló Bizottság Barátság! Tá. Dé. Vé.12.Tá. Vé. forró felgondolásokkal Décske Vécske Nyuszi! Máskor ne harapj! Nyuszkó. Ostorovits Kornélnak. Dr. Vé-je. Berény Aladárnak a zseniális válóperért.

dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. Dé.) AZ ÖLTÖZŐBEN . hanem direkt nagyon jól. Dr.Vé. hála istennek . Hamara Kristófnénak Belvárosi Kutyafürdő Vizslám nevében Tá. Hajmási Pálnak. . a Némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában bátor szerzőjének.mondta a nagymama.Sem nem nagyon sovány. 24. amiért búcsúbeszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit. értesítse a Tá. Felkérem az olvasót. Ostorovits Kornélnak. Ostorovits Kornélnak. 23. És küldenek sok üdvözlet. hálás betege. Még számos Tá.Na. . . hanem éppen jó. Dé. . Nyuszikám.-né szül. Dé.Mind vannak jól . hála istennek . Hajmási Péternek. sem nem nagyon kövér .És az én Annuskám? Nem nagyon sovány? . ha ilyenekről tud. hálás betege. Vé. Dé.Na.mondta a nagyapa. Tá. Vé. Emlékmúzeumot. Dé. Vé. Gró Etel * (Fenti gyűjtemény korántsem teljes. 20.Üdv! Tá. a nagy kardiológusnak. 26 .mondta tört magyarsággal a tenorista. te vagy az igazi! Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak? 22. Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom. Vé. 21. Dr.mondta a tenorista -. 19.Nemcsak vannak jól. és küldenek sok puszi. a nagy urológusnak.

mondta a tenorista. .Nem .Úgy kell mondani: éjszaka.Nem éjszak? .mondta nagypapa. . . .kérdezte a nagymama.Ne tanítsd a művész urat .Édes jó istenem .mondta a nagypapa. és kicsomagolta a pólyát. Az öltöztetőnő már kezében tartotta a parókát.kérdezte a nagymama.Nagyon is szépen tetszik magyarul beszélni . . . . lányok. Vagy éjszak? . s a padlót nézte.Nagyon egészséges . és a nagypapa is várt.Nem .A combocskáján. . .sóhajtott a nagymama. és kérte. és utaztak egész éjszaka.mondta a nagypapa.mondta a nagymama. Úgy mondjam. és hazautazott Genovába. .Csak még azt tessék nekem elmondani.Az egészen más. .kérdezte a nagymama. . .Az mást jelent.Máshol nem? .mondta a nagymama. .Inkább köszönnéd meg.kérdezte a nagymama. .mondta a tenorista. lányuk? . hogy ilyen jó hozzánk.Csak kicsit elfelejtettem magyarul. .kérdezte a tenorista.Nemcsak láttam.Hol? .Ne tanítsd már a művész urat . . . A tenorista gondolkozott. . . . . vagy úgy mondjam. mert Genovából jöttek Milánóba.Szegénykém . hogy a husikáját jól csipkedjem meg.Csak amikor nálam járt.A kedves lányok föltette a kisbabát az asztalomra. . és elnézett a messzeségbe.kérdezte a tenorista. A nagymama is várt. A nagypapa halkan köhögni kezdett. Az öltöztető kardot kötött a tenoristára.És aztán mi történt? .Úgy kell mondani: lányuk . miközben az öltöztetőnő ráadta a keményített csipkegallért. és az övébe beledugott két pisztolyt. .És még? .És még a karocskáján. A tenorista gondolkozott. .szólt rá a nagymama.És meg tetszett őt csipkedni? .kérdezte a nagymama.Nem lányok? . fájt kicsit a feje. A tenorista még mindig gondolkozott. 27 .mondta a tenorista.És egészséges? .Én ma is magyarnak érzem magamat . .És az én kis csillagomat? Őt is tetszett látni? .. hanem direkt nagyon jól láttam .És még a kicsi popsikáján.sóhajtott a nagypapa.kérdezte a nagymama. .mondta a tenorista. . de várt. .Nagyon is .Aztán a kedves lányok bepólyálta a kisbabát. hogy milyen is az én kis csillagom.

mondta a végén. 28 . de az erre illetékesek .Az is szép . Mihelyt kilép egy magányos külföldi férfi. Fia és menye tíz évvel ezelőtt kimentek Kanadába. kivicsorgó fogakkal. és elég hangosan . vonítva rohant ki a kapus fülkéjéből.. elbúcsúzott vendégeitől. magas szárú. irtások. Vidéken a gyárat is kutya őrzi.a portás.És milyen a haja? . fűzős cipőben egy félórácskát föl s alá sétál a város legelőkelőbb szállodája előtt. aki a padlót nézte és köhögött.Nur drei Dollar! Riszáló járása. az irtásokon magasfeszültségű távvezeték. Félúton megállt. . rég kimentek a divatból. ahol majd belém harap. kiferdült.mert közel azért nem merészkedik a kapuhoz . KORRAJZ B.És milyen a pofikája? . és megint elnézett a messzeségbe. . alig-alig írnak. valamelyik rendőr vagy a járókelők . Azt hiszik.mégse mernek rászólni. A nagymama utánaindult. néni már elmúlt hatvanéves. mindössze kétszer küldtek csomagot. mintha még kérdezni akarna valamit. sarkantyúpengetve kisietett az öltözőből. Megszólalt a csengő. JELLEMPRÓBA A kerekes kútnál szálltam ki az autóból.Szép . rámosolyog. kiszemelte azt a helyet. .Az is szép . s egy szőre vesztett kékróka belépőben. A tenorista fejébe nyomta szőke parókáját. erdők. és fejét félrebillentve.Szép .odakiált neki: . . mert onnan már csak száz lépés volt a gyárkapu.mondta a tenorista. valami közület.Szintén szép. de aztán visszatért az urához. . ő maga formátlanná hízott. kiáltozása meglehetősen zavarón hat egy előkelő szálloda kapuja előtt. Láttomra azonnal dühbe gurult a kutya.mondta a tenorista.És milyen a szeme? .mondta a tenorista. Mégis. és nagy kardcsörtetve. mint a krumpliföldeket. habzó szájjal. Ruhái kopottasok. A gyárat hegyek vették körül.sóhajtotta a nagymama. a hegyeken szőlők. minden délután kiszépíti magát.Édes jó istenem .

Kászonyné Kakas Hanna barátságosan rámosolygott.Nem a lidérc? . . keverék fajzat. aranyoskám.Hát akkor tessék hozzáfogni .Látni éppenséggel nem láttam . máskor olyan kicsikéket. Megvakartam a fülét.Korrupt féreg . Látta. . az öles termetű. Se hangosabban. és elébe tartotta a mikrofont.Már a tavasszal direktbe közvetítették a nyanyát a televízión. vajon hogy harap egy idegen puli. roggyant térdekkel.Légy szíves.Egész mostanáig azt hittem. aranyoskám. aki egy szál klottnadrágban feküdt a másik ágyon.bátorította a nyanyát Kászonyné Kakas Hanna. .szólalt meg a fiúunoka. vadonatúj. akit a hadiki híd alatt. halálba kergetett a ludvérc. 29 .Korrupt féreg . .Engem puli már megharapott. mint a gyufaláng. és egy Olcsó Könyvtár Balzacba volt belemerülve. amiket a kedves néni mesélni szokott. hogy vakarjam meg. hogy az csak a mesében van. csak a fogsora villogott fiatalon. rovás.érdeklődött Kászonyné Kakas Hanna. Néztem a pulit. Azt mondta: . sértődöttség. VÁLYOGFAL.Miért? . lassú lélegzettel. kedves néni? . ránc.gondolta a puli. A nyanya minden elfogódottság nélkül. melynek csak kisebbik fele puli: a nagyobbik vérszomj. Rábámult Kászonyné Kakas Hannára. aranyoskám? . . egy ilyen korcs. .kérdezte aztán. Elindítottam. méghozzá barátom pulija. amelyik egész üstököscsóvát vont maga után. hogy autóm van: fölnyújtotta fejét. és nekem odaszólt: .kérdezte Kászonyné Kakas Hanna. Harminckét gyönyörű foga volt az egri SZTK-ból. barázda. . s meghátráltam.Csak meséljen bátran tovább a kedves néni. akkora fényecskékkel a tetejükben. Visszaültem az autóba. . mint eddig. A nyanya meglepetten elhallgatott. Rajongva nézett rám. tiszta faj. se halkabban. Milyenféle dolog a ludvérc. Amikor kiszálltam. alig észrevehető palócos tájszólással mesélni kezdett Kiss Puki Bálintról.Én már elég sokféle ludvércet láttam. a magnót.Nem kell magyarázni . ZSÚPFEDÉL A nyanya az ágy szélén ült. mint a templom tornya. .Akkor az úgy is van. Egyszer ostorszál vékonyságút. Ez a készülék arra való.Maga talán még nem látott ludvércet. . hanem úgy. mint az egér farka. Melyik milyen. . EGY SZOBA. jött a puli. és mérlegeltem.gondoltam magamban. hogy megőrizze azokat a szép régi történeteket. Farkcsóválva jött. amitől összekoccantak az egri fogak. mindent bíró patkolókovácsról. Megálltam. a folyó jegén. Arca csupa bemetszés. .mondta óvatosan Kászonyné Kakas Hanna. Tegnapelőtt például majdnem akkora ludvérc rohant itt keresztül az udvaron.És azt a kedves néni a saját szemével látta? .Én ludvércnek tudom. álnokság és üldözési vágy.

mondta fejcsóválva a nyanya.csodálkozott a nyanya.Pedig az én nagyobbik unokám is oda jár. .Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. . a párt régi harcosát. 30 . . kedves néni. 1949 Rajk László külügyminisztert. kisszámú meghívott előtt.Érdekes .Sose akar az eszembe jutni. aranyoskám? . Mit is tanul Jóskánk? . A kivégzés a kölcsönös egyetértés és bizalom jegyében folyt le. saját kérésére halálra ítélték.fordult az ágy felé.Hát hol dolgozik maga.mondta a klottnadrágos unoka. föl se nézve a Betti néni-ből. ..Kibernetikát . .

Kreibich bácsi? . Cserépkályhája van a doktor úrnak? Gróh doktor nem válaszolt rögtön.Az bizony. Odament az ágyához. és kidugta bütykös lábfejét a takaró alól.mondta. Egy percig gondolkoznia kellett. észrevette. hogy egy beteg verset írt hozzá. . kézzel kötött harisnyával. sőt egyszer egy pár postagalambbal is.Köszönöm. se kép. . teával. szelíd orrát. főorvos úr.kérdezte az orvos. Jól tűrte a kényelmetlenséget. . hogy az egyik beteg szaporán integet neki. Másodszor. mint az apostoloknak. mert nyár volt. lakására nem költött. ha tehetősebb betegei diszkréten kezébe nyomtak egy levélborítékot. amit elébe raktak. határozottan kijelentette: . . de még egy árva kaktusz sem. . Jól sikerült műtétek után megajándékozták már hízott libákkal. hanem úgy gondoltam. De úgy viszolygott a „természetbeni” hálaadományoktól. hogy föltartom a főorvos urat . hogy amikor Kreibich bácsi újabb célzásokat eresztett meg a kályháról. mert olyan ember volt. A kályhásnak felcsillant a szeme. Ennélfogva ő sem vette zokon. egyrészt azonban nincs szükségem arra a termomicsodára. hidegre nem volt érzékeny. hogy maga költségbe verje magát.Jó nekem az is. Kreibich bácsi.Nekem csak egy közönséges vaskályhám van.Egy valamirevaló termokoksz nyolcezer forintba kerül. amim van . különösen.mondta az orvos. rámosolygott a betegre. Én a kályhát nem ajándékba akartam adni.Én csak az iránt szeretnék érdeklődni. Kreibich bácsi. aki nem sokra becsülte a civilizáció áldásait. Először is. .mentegetőzött a beteg. Gróh doktor. hogy még egy cigarettafajtához sem ragaszkodott: amit a trafikban meglátott.És mit szólna a főorvos úr egy békebeli minőségű termokokszhoz? .Ne tessék haragudni. Hozzá volt szokva a hálarohamokhoz. Előfordult. s ilyenkor senki sem tartja észben a kályháját. már kifelé mentében. a sorok kezdőbetűi fölülről lefelé összeolvasva a következő szavakat adták: Isten Áldja meg Gróh Mihály drt. ha még hozzáképzeljük ájtatosan kék szemét és pezsgődugó formájú. azt ette. Ettől olyan külseje lett. Jellemző rá. akinek a haja a kéthetes kórházban fekvéstől egészen a válláig lenőtt. A kórházi orvosoknak szűkös a fizetésük. hogy önköltségi áron megcsinálnám a főorvos úrnak. A kályhás izgatottan fölült. és kiment a kórteremből. másrészt pedig nem akarom. ugye.Félre tetszett érteni . Nem is volt benne se szőnyeg. azt megvette. .Maga kályhás.VISSZÁJÁRÓL AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK Amikor véget ért a délelőtti vizit. díványpárnákkal. 31 . hogy milyen fűtése van a doktor úrnak? . kávéval.

megint elfelejtette volna az a vén csoroszlya. Amikor Gróh doktor megrendelte a kályhát. hogy barátja sűrűn nézegeti az óráját. és ezért mindegyiket így szólította: „Anyukám”.kérdezte. . Gróh pedig kirohant telefonálni. s ő nem bírta magát rászánni a szakításra. .a Gellérthegy északi lejtőjén . mert mindegyik egyformán kedves volt hozzá. főképpen. hanem a szenvedély erejével győzött. hogy mi az a termokoksz? . Négy-öt nőnek udvarolt egyszerre.Rá kéne rakni a kályhámra. hány budapesti családnak rakott már termokoksz kályhát. megveregette a kályhát. s az egyik kórházi orvoslakásban lakott. Az orvos érezte.mosolygott Gróh. Ezekkel a családokkal évekig tartotta a kapcsolatot. még mindig meg volt győződve róla. Lakása . tróglikkal. Jellemző rá. Mindenütt szívesen látták.Ehhez te nem értesz . valahogy úgy. amikor Gróh doktoron először látszott valamilyen változás. és bizalmasan ráhunyorgott a háziasszonyra. aki szép stafírunggal adta férjhez a lányát. . El-eljárt hozzájuk. a párválasztásban sem volt válogatós. Kreibich bácsi . 32 .Mi az? Randevúd van? . . Életében az otthona alárendelt szerepet játszott.Ez egy valódi termokoksz. Kreibich bácsi ágas-bogas lábának öregujja erre rángatózni kezdett. hogy ha tovább makacskodik. még három hétig feküdt a kórházban. . gratuláltak neki a tervezett kályhához.Ne fáradjon. hogy számára haszontalan holmira pocsékolta a pénzét.mondta fensőbbségesen mosolyogva Gróh doktor. Minek nekem egy ilyen drága kályha? . hogy még a keresztnevüket sem tudta megjegyezni. Ezt Gróh föl sem vette.méltatlankodott -. Az adjunktus rábámult.. . és meghívták. Mert Kreibich bácsinak a termokoksz volt a szenvedélye. látogassa meg egyszer az ő termokokszukat. hogy esténkint egy fél vödör kokszot tegyen a kályhára. vagy pedig nőismerőseit látogatta meg. köztiszteletben álló személyek dühét zúdítja magára.Á . Ezalatt megtörte vagy jobban mondva: megőrölte az orvos ellenállását.Tudja a főorvos úr. s amikor visszajött.Még nem.csodálkozott Warga. De nem érvekkel győzte le. Minden második estéjét a főnökénél töltötte. aki szintén agglegényember volt. Már jól benne jártak a fűtési idényben. paprikavörösre gyúlva szidta a szomszédnőjét. Kérésére többen felhívták telefonon Gróht (egy postatisztviselő.Nem én. Számon tartotta. Szerette a hivatását. mint egy apa. Warga adjunktusnál. vasalkatrészekkel.Én úgyszólván csak aludni járok haza. egy opera-énekesnő). Egy okkal több. Kreibich bácsi.Hát nem idebent alszol? . . Kreibich bácsi telerakta csempével.két hónapig lakhatatlan volt. Warga adjunktusnak egy este szemet szúrt. Mint semmi másban. téglaporral és piszokkal.Hát aztán? .legyintett Gróh. egy világbajnok. akinek ő rendszeres havidíjat fizet azért.Még nem is látott termokokszot? .Ha nem jut eszembe telefonálni . akinek hasából másfél méter vékonybelet vágott ki Gróh. A közbeeső estéken vagy éjszakai ügyeletet vállalt. Sokszor vacsoraidőig dolgozott az osztályán. egy lompos boszorkányt. felpiszkálta a tüzet. . japánerekkel. hogy megcsináltassa a kályhát. Kreibich bácsi nem az érveivel. .

Az egyiket. Nem lehetne fordítva csinálni.Nagyszerűen . Kreibich bácsi.az emberek nagy házakat építettek. Néhány balul sikerült kísérlet után elhatározta. hazament. Otthon ülő ember lett belőle. megveregette a kályha oldalát. A sebészeten észrevették. Elmagyarázta.kérdezte a vendég.mondta aztán . mennyit fogyaszt ez a kályha? Tizennyolc mázsát. percegett.kérdezte a kályhás. hogy ősszel megrakják benne a tüzet. főorvos úr? . és halkan. Milyen csodálatos! .Belül forró. aki nagyon ragaszkodó volt. hol otthon maradt. nem vállalt éjszakai ügyeletet. Szép is volt. okos is volt.Azt elhiszem . Rájött.mondta Gróh. aztán teljesen megszűntek. s az nem alszik ki többet tavaszig.kérdezte aztán. Például. odavonta a kályhához. oly tökéletes.Hogy fordítva? . A kályhás belépett. anyukám. mint egy izzó szú. ősztől tavaszig! . hogy a többiekkel is szakít. A kórházból egyenesen hazasietett. hogy megcsókolja a kályhát. míg át nem járja a meleg. Nőismerőseit is kezdte elhanyagolni.Mostanáig . Sosem aludt ki benne a tűz. Egyszóval: tökéletes volt.nem lehet olyan tökéletes. és minden szobában raktak egy kályhát. mint egy termokoksz. mint egy asszonyi test. Amikor beléptek. üldögélt. hogy ha növeli a huzatot.Jól szuperál. Rájöttem valamire.gondolta ilyenkor Gróh. Nem volt semmi baja. . A kályha hibátlanul működött. hogy délben taxit hívott. És emberkerülő. Gróh nekitámaszkodott a kályhának. s aztán megnyugodva tért vissza a kórházba. a leány örömmel kiáltott fel: .büszkélkedett Gróh. Február végén beteget jelentett. Keveset fogyasztott. ...Az sok vagy kevés? .. Látogatásai idővel megritkultak. mint egy vashámor. Nem is hívta többet. . sőt még a fülét is rátapasztotta. Ha tehette. ahol cseresznyepirosan izzva roskadt lefelé a koksz. . Ekkoriban már majdnem minden estéjét otthon töltötte. Hűvösen bánt vele egész este. Felpiszkálta a tüzet. 33 . rádiózott. kívül langyos. Előfordult. Kreibich bácsi? . Attól kezdve hol bejárt.De jó meleg van nálad! .Csak nézd meg jól. Elajándékozta operabérletét. Ugyanakkor rézkarcokat vásárolt. Átkarolta a lányt.. . mint amikor az orvos ellenőrzi a tüdő működését.beleértve önmagát is . S ilyenkor kísértést érzett.Hát azt tudod-e . Lassankint minden csínját-bínját kiismerte. miféle kályha ez. hogy másnap este látogassa meg. csak nem vágyott elmenni a finom meleg szobából. Bele-belenézett az aknába.. egy este meghívta lakására. hogy semmiféle élőlény . A kályhás várakozásteljesen nézett rá. hogy Gróh kezdi hazahordani a betegektől kapott hímzett díványpárnákat. Egyenletes meleget adott.De én más miatt hívattam magát.kérdezte -. . de neki mégis elment tőle a kedve.Alig figyelt a barátjára. olvasott. hogy Gróh doktornak néha furcsa gondolatai támadtak. Megvárta. . Gróh elengedte a lányt. és melegedett. Egy ilyen napon sürgönyzött Kreibich bácsinak. akkor melyik cserépsor adja ki először a meleget. vagy pedig nekivetette hátát a kályhának. néhány percre nekivetette hátát a kályhának.. s kéz alatt egy szőnyegre is szert tett.

Nagyot nyújtózott. csak fölöttük volt magasság.és Kirch mindennap elolvasta ezt a cédulát. Aztán még egyet. megmámorosította egy kicsit. Fölmarkolt egy csomó havat. Kilépett az erkélyre. és minden. mégsem tudta. és pizsamára vetkőzött. Négy-négy hegesztő bontotta a hidat. Ha éjfél előtt csöngették fel. s a nagy kályhákba kicsi házakat. Kifizette a taxit. becsöngetett. imáiban gyakran kívánta fejére a rosszat. A semmiben állt. Nem is volt alattuk mélység. az új lakótelep legújabb házaiban. Hiába marasztalta az orvos. A kék fénnyel besugározták egész Budapestet. . elaludni nem.Nagy kályhákat kéne építeni . Gyűlölte az embereket. kiváltképp a későn járó hegesztőt.Dögölj meg. A házmesterben benne maradt a soron következő horkolás.mondta némi gondolkodás után a kályhás. föltódult a düh. Állandóan mámoros volt egy kicsit.éjjel háromkor ért haza.Jó estét... és a szombatot ülte meg a vasárnap helyett. Csak ez a disznó verte őt fel minden hajnalban részegen. Az erkélykorlátok még nem készültek el. úgyhogy elment köszönés helyett. Aztán lezuhant. Újra csöngetett. A nők mindjárt libabőrösek lettek. Minthogy a téli szellő frissessége jólesett.Így első hallásra kissé szokatlanul hangzik . ami jólesett. mint az evangéliumot. mint egy keserű íz. Mit szól hozzá. Utána beült egy kis büdös zenés helyre. Csak azt vette tudomásul. ami jólesett. és szelíd mosollyal néz a semmibe.” Kirch leküldte a liftet. 34 . Sokat imádkozott. Az Erzsébet-hídon dolgozott mint délutános. Kinyitotta az erkélyajtót. Gyűlölte a lakókat. bement a lakásába. Szájába. A kapualjban lógott ugyan egy cédula: „Az erkélyre kilépni szigorúan tilos” . dögölj meg. csupa korán kelő lakott.. Ilyenkor már csak elkábulni tudott.és tisztviselőcsaládok. Kreibich bácsi? . Be volt csípve.mondta ábrándozva Gróh -. munkás. Hűtőzködött. Különben is csak azt csinálta. taknyos. Hátát a falnak veti. Szerencsére itt. és őt sem bántja semmi. Nem bánt senkit.válaszolta a házmester nem túl hangosan. Kirch nem ismerte a házmesterben dúló szenvedélyeket. mely nem fogadott el mást. büdös. mi van odaírva. aranyos Hornák úr. Három dupla szatmári szilva után az ember már mindenkit szeret.. mert egy olyan szekta tagja volt. hol dolgozik: ez is tetszett Kirchnek.. hogy egy lépést előrelépett. A házmester nem jött. az éjszaka szívében. frászt kapott. nemsokára elköszönt és hazament. ezért aztán a legtöbbet fizették nekik. mint egy altatódalt: „Dögölj meg. szőke disznó. ha megtudták. Azóta ott él. ROSSZ ÁLOM A lakó . amennyit csak a bérskála engedett.Kirch Kálmán hegesztő . A levegőnek hó. s a hónak meg a malternak még egy kis külön szatmári szilva szaga is. három műszakban. és homlokához nyomta. még csak elaludt valahogy. Aki lentről nézte őket. ha akarják. még egy lépést tett előre. mert ösztönösen irtózott minden tilalomtól. Így köszönt: . és megivott három dupla szatmári szilvát.és malterszaga volt. nem érzékelték a veszélyt. lábszagú disznó . A szagkeverék olyan jól esett Kirchnek. Halkan párnájába dünnyögte. ami jólesett neki. Nagyot lélegzett. Másnap Gróh doktort a kórház sebészetéről szép csendben átvitték az elmeosztályra. hozzáhegesztik a földhöz az eget. De ők odafönt.

köszönt a hegesztő. ahol mély álomba merült. miközben erősen dobálózott. Emez néhány szót váltott a hölggyel. plusz a magasföldszint. Hornák úr felrezzent.mondta aztán a karmesternek. Más senki. Kicsoszogott. Hogy meg ne halljam. akivel már több ízben táncolt.ajánlotta végül a tolmács.Cinquecento . és újfent becsöngetett. Nem messze tőlem. Kimászott vackából. A hó magasra felkúszott pizsamája szárába. Kirch sokáig és jólesően zuhant. ITÁLIA Az olasz karmester. szeme kidudorodott. kisportolt. aranyos Hornák úr . törökülésben.Két emelet.és elmeklinikára. hogy az a részeg disznó már hazajött. Kirch csiklandós volt. A tó csöndes. . hogy Hornák úr eszelősen ordítozik az utcán.Nem mondom még egyszer . a sötétbe meredve.egy ideig udvarolgatott. 35 . Szóról szóra: . A mentők pokrócba csavarva vitték be az ideg. hol sült le így? . A szél úgy átfújt pizsamáján. még nincs eszméletén. ereiben megaludt a vér. . A lift búgásától nem hallotta. rá a télikabátot. de még sokáig feküdt hasmánt. hideg állt a hátába. Felnevetett. Mikor a kapuhoz ért.Jó estét. leverte lábszáráról a havat. . Ebben megegyeztek. . miután végigvezényelte az Álarcosbál-t. A vendég művész . de mindjárt ki is aludt. VALLOMÁS Mindenki ebédel. A lány behunyja szemét. aztán belezuhant egy hókupacba. Más zaj nincs. arra a sált. abban a hiszemben. mert a déli napfényt mint egy nagyító tükör veri vissza a víz.Trecento . fojtott hangon beszélget a fiú meg a lány. Dühe rögtön fellángolt. . fejét a fiú ölébe hajtva.Egyszóval. várakozásteljesen nézett a tolmácsra. mert sokallotta az összeget. Beszállt a liftbe.válaszolja a lány. Hajnaltájban egy hölgyet invitált asztalukhoz. a napozó cölöpei közt szöszmötöl a víz.Quattrocento . hogy szinte meztelennek érezte magát. és csikorgatta a fogát. Csinált egy szaltót.kérdi a fiú. magasra nőtt fiú s egy nagyon barnára sült lány. hogy hátha a hegesztő csönget. Amikor e sorokat írjuk.a tolmács közbenjárásával . aztán zsebébe nyúlt. letépi magáról a sált. nekivágott a pesti éjszakának. Hálóingre nadrágot húzott. csak alattunk. elővette pénztárcáját. Hanyatt fekve süttetem magam a napozóban. mert eszébe jutott. Aztán kievickélt a buckából. és rátenyerelve. a nadrágot és végül a hálóinget. mely mélyen bele van építve a Balatonba. a kabátot.mondta a vendég.

36 . Csakhogy ők oly szelíden birkóznak. a lány szabadon maradt keze a fiúét. ez a keresztneve.Villanytelepinek. mint a szabadfogású cselgáncs birkózásban.Nagyon szép strand . .Ha mondom. A lány elhúzza a karját.Úgyse nézi meg . ez egy villanysülés? Nevetnek. ő is lassabban. A lány hasa meztelen. nem viccelek. .Úgyse. Lefejti hasáról a fiú tenyerét. micsoda strand az . .mondja a fiú.És Augusztus Huszadikának? . s mintha nehezülne a hangja.dünnyög a fiú.A villanytelepnél egy kicsivel tovább. hogy a villanytelepi strandon. egy kék kendőcsücsök az ágyékára kötve s két kis sapka a mellein. . . az a négy kéz.állítja a lány.Egyszóval. . ahogy egy újszülött kapkod kezével a lába.Isten bizony . . Mindjárt mély a víz.Inkább csupa felnőtt. S halkan. .Nem értem .Meddig ér magának? . . Nem is ruha ez. súlytalanabbul. Nem pihen. csak borogatás. lassan elindul lefelé. Aztán megint elül a nevetés. s úgy összegabalyodik a kezük. lábával a keze után. . .mondja a fiú.” . mint egy madár árnyéka a vízen.Képzelem. a lányon még annak is csak kicsinyített mása. Jobb vállán pihen a fiú keze. egyetlen testnek a tartozéka. A fiú újra végighúzza rajta a kezét.Egyszóval eddig ér? .Kérem szépen. . .Csak gyerekek járnak oda? . . Az van kiírva: „Augusztus Huszadika Strandfürdő. A fiún is csak egy gyermekarasznyi fecskenadrág van.mondja a fiú.Úgyis elvicceli. .Az a neve.. .Mit nem ért? .mondja a leány. erre az bal kézzel átfogja a lány csuklóját.Hogy kell odamenni? . A fiú jobb keze öt ujja végigszalad a lány karján. .duruzsol a fiú.Isten bizony.Villanytelepinek hívják? . vélnéd.Már mondtam. galambi hangon nevetnek.Egyszer megnézem azt a strandot .Ki is van írva: Csak úszóknak. . .kérdi a lány. .Egyszóval. A nevetés elül.mondja a fiú. nehezen csordulón.

mondja rekedten a lány.Jó kérdés . . Rágta a körmét. a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára. . kérem. . tétován keresi a fiú kezét. Mint egy kürtő.De a legkézenfekvőbb volna a pala.Betonozva? .Hogy ne legyen sötét. Ezek pontosan egymásba szabottak.A legkevésbé a főútvonalon. .kérdezte az érdeklődő. .Villanytelepi? .Nem kell neki a főútvonalon lenni .mondta bosszúsan az érdeklődő.Legyen pala .Ezen megint nevetnének. . mert a fiú keze becsúszott a fürdőtrikó alá. .Villanytelepi . . miből legyen az a cső? . . Kétszer is elmagyaráztatta magának a dolgot.Augusztus Huszadika . 37 . Vagy amilyen a borospincékben van.mondta az érdeklődő.Szokatlan.Palából jó lesz? . akit a tisztviselő odahívott.mondta aztán -.Minek oda villany? . és ott marad.hökkent meg a tisztviselő.mondja rekedten a lány. ahová befészkelte magát.Egy kripta különben sem olcsó . a férfitenyér és a női mell. . . Gondolkozott.Azt már önöknek kellene tudni . elég lassú észjárású volt. Mint a hajókon. Félretette a gépelt árjegyzéket. A mérnök.Én semmit sem értek az egészből . Egy blokklapon gyors számvetést csinált.mondta az érdeklődő.kérdezte -. .Továbbá .Ön mit ajánl? .Ha szabad megkérdezni . de valahogy nem akar világra jönni ez a nevetés.mondja rekedten a fiú. és mélázva nézte a nehéz felfogású mérnököt. .Vagy inkább kitéglázzuk? Vagy legyen egyszerűen valamilyen fém? .kérdezi a fiú rekedten.mondta -.Az a fontos. sírkő nélkül. kell bele egy cső.kérdezte a fekete ruhás tisztviselő.közölte a tisztviselő.mondta kissé türelmét vesztve az érdeklődő. . .kérdezte a mérnök. s még utána is csak hümmögött. be kellene vezetni a villanyt. . .mondta a mérnök. . . . A leány behunyt szemmel. a betonozott kriptának. Mint egy kémény. Az érdeklődő azonban kijelentette.Miféle cső? . hogy betonozva legyen.bámultak rá mind a ketten. De azért lehet.És Augusztus Huszadika . de nem tudja eltávolítani onnan.A villanyt? . hogy nem baj. MINDIG VAN REMÉNY . . .Magam sem tudom.Továbbá .

Az én teakonyhám és az ő szobájuk fala közös.. Berta néni.Te beszélsz? Azt mondják.nyilván a németek szeretője . Még névtáblájuk se. ide nézz.Nekem te hiába játszod a mártírt! A saját keresztlányát ki jelentette föl? . újságírók és fotográfusok. Sajnos.enyhítő körülmények figyelembevételével nyolcévi börtönt kapott. Nem is volt nekik televíziójuk. nekem bizonyítékaim vannak! . hörgés. . a tisztiorvos. Másnap. Odaát valami nyikorog. Egy elzuhanó test puffanása.Segítség! Megöl! Egy lövés. annál sűrűbben pöfög. Tessék utánam mondani. ma is. hogy a nyilas házparancsnok három kereszttel megkrétázta az előszobaajtómat.Húsz éve hazudsz a világ szemébe! .Rólam mindenki tudja. se porszívójuk. hogy nézni jó egy ilyen antifasiszta szerelmi drámát. azzal az író úrnak semmit se kell csinálni. Még egy lövés.. mert az író úr mindent elfelejt. hanem Rónainak hívtak . Aztán lábdobogás hallatszik át. a teakonyhában úgy hangzik. És meleg a krumplipürém. És lassú lángon. mihelyt megjöttek. de itt. Csak ezt a krumplipürét kell megmelegíteni. se Révésznek. talán egy fiókot húznak ki.Ezt mindenki mondhatja. dulakodás.. aki őket kereste. Este hat óra tájban érkeznek haza. A férfi . se padlókefélőjük. a krumplipürét nem lehet itt hagyni. bekapcsolták a televíziót. . mondd csak! Halljuk! Erre kíváncsi vagyok! Mindjárt kész leszek. A rendőrség. Csak televíziójuk. Isten vele. Itt a savanyúság. német tisztekkel jártál vacsorázni. azzal se... . Csak lassú lángon.. harmadnap mindenki.. aztán végre csönd.még csak egy hete költöztek be. Minél melegebb lesz.. Berta néni. Mielőtt elmenne.felsikolt. Most már lő. Most már nemcsak pöfög. mindent a számba rág.Hát akkor tessék.AZ ÚJ LAKÓ . megkeserülöd! Lehet. író úr.Te ilyen ember vagy? Kezdem megbánni.No. Lassú lángon felteszem melegedni a krumplipürét. . Berta néni.Ha tudni akarod. Itt a hideg hús. hogy hozzád kötöttem az életemet! Szomszédaim .. Most csönd van a szomszéd lakásban.valami Románék vagy Révészék . Egy női hang . Lassan keverem a krumplipürét. nem fogom elfelejteni. Fakanállal? Fakanállal. . Szerencsére se gyerekük nincs. Köszönöm szépen. De csak lassú lángon. tévedésből énhozzám csöngetett be.. Mivel tetszik keverni? Kanállal. mint valami veszekedés. 38 . és akkor két napra előre megfőz. Lassú lángon. Szomszédaimnak még a névtáblájuk se volt kitéve. Ne féljen. A takarítónő (Berta néni) hetente kétszer jön.akit se Románnak. . És tetszik majd keverni? Majd keverem.Vigyázz! Ha túlfeszíted a húrt. mint egy kisgyereknek. .

A németek mellett. . . Aztán kezet nyújtott. .A viszontlátásra . .Két hónap alatt megverjük a németeket. de azért lecipeltem a Rue des Écoles-ig. .mondtam.A minisztereket kéne kiküldeni a frontra . . Koccintottunk. Ott fogtam egy taxit. . . .A viszontlátásra. megkérdezte: .Magyarország. Fizettünk.vigasztalt. .mondtam a sofőrnek.mondtam.Hát.Nem baj . . .Azt elhiszem .Nekem nincs.Bizony . . .mondta a sofőr egy kis tűnődés után.Hová utazik? .Nem iszik velem egy búcsúpoharat? .mondtam a sofőrnek. . Még volt időm.mondta. ISTEN HOZZÁD! A kofferem nehéz volt.Talán még látjuk egymást egyszer . .Nekem csak fél gyomrom van . .Egy csöppet sem .PÁRIZS.mondtam.Milyen ország az? . .mondta.mondta.Én most hazautazom .mondta a sofőr.mondtam.Nem ideális .mondta.mondtam. A vasútnál rossz lett volna várni. 39 .Nagy szerencse .El se bírom hinni . .Akkor meggondolnák.mondta.A Gare de l’Estre .Akkor megint iszunk egy pohárral .mondta a sofőr. Ő is rendelt egy rundót. felhajtottuk a bort. . .Tudok egy helyet . .Egy pohár fehér bor azért nem árthat.Budapestre. A Gare de l’Est lépcsőin ő vitte fel a kofferemet.A németek mellett vagy a németek ellen? . Mialatt vártunk. A tulajdonos odahozta a bort.Engem a gyomrom miatt kiszuperáltak . .Magának nincs valami betegsége? . remélem. . elindultunk.

elolvasta a feliratot. elmentem a csúszdára is.nagy 40 . Eddig akármerre jártam. .gondoltam -. Ha elmondanám. Manapság minden beszerzés nehéz. kipakoltam a rumot a szénporos bádogasztalra. mindenütt kerek perec megmondták: nincs. aktatáskámban a rummal. hogy az ember visz egy kis rumot. hordozórakétája már van? .Mit képzel rólam? Hogy majd otthon. volt otthon rumunk. Nem szóltam semmit. ahová nyolc lépcsőn kellett lemenni. Ezen nevetni kellett.Hanem mit tetszik parancsolni? . visszaraktam az aktatáskába. amikor lentről felkiáltott egy férfi: . csak hátravitte az üveget. . és betette egy rozoga iratszekrénybe.érdeklődött -. mit lehet csinálni. de azért szép türelmesen elmagyaráztam.mondtam. egy futó pillantást vetve a rumra. .érdeklődött a vezető. . méghozzá valódi kubai. Szólni ő se szólt. . aztán így szólt: .Német demokratikus brikettünk nincs! Lementem. Újra elővettem a rumot.mondtam kurtán. Nem mentem bele a részletekbe.Persze. de eredménytelenül. föltéve. elnézte a címkére rajzolt cukornádat. ha nincs .persze nem egy üveg rum. Venni se kellett.Van . hogy a szokásos atomtöltetre. akkor egy kis plutónium 239 is megteszi. Megtaláltam a pincét. hogy az ügyletet nyélbe ütöttük. . Szíveskedjék pontosan elmondani.tettem hozzá -.Ha szabad kérdeznem . mennyi utánjárásomba került.Arra nekem nincs is szükségem . Minek annyit beszélni? E némajátékkal kölcsönösen elmondtuk egymásnak. hanem egy angol mechanikás pianínó és hat vég lepedővászon szétosztogatása árán! .Nem kell azért rögtön elrohanni. amíg rátaláltam arra a bizonyos csillaghegyi kisipari szövetkezetre. ahol . .Maga jópofa! .Én egy kis hasadóanyagot szeretnék venni . most már csak a forma kedvéért akadékoskodott a szenes. és aztán majd meglátjuk. melynek életrevaló és mozgékony vezetője állítólag bármilyen tüzelőfajtát elő tud keríteni. .VÁLTOZATOK NÉHÁNY PERC KÜLPOLITIKA Már végigjártam a környék tüzelőtelepeit. egy teakonyhában nekiállok házilag dúsítani? Fogtam a rumosüveget. Mintha nem tudná . De ő közelebb lépett a rumhoz. vagyis nagy tisztaságú uránium 233 izotópra van szükségem. köszöntem. és visszatettem a szénporos bádogasztalra. amitől a szenes mindjárt engedékenyebb lett.mondtam neki. Még félúton se voltam.Hát egy kis uránszurokércet talán össze tudok kaparni. Aztán valaki ajánlott egy külvárosi pincét.mondtam. mi tetszik.

. és átolvasom elejétől végig. . Aztán széthasított egy újságlapot.Akkor két forint üvegbetétet kérek. ahova a rumot dugta az előbb. Olvasás közben azon kaptam magam. Kicsomagoltam. és tréfásan megfenyegetett az ujjával.Nincs nálam semmi.kérdezte. A szenes meglepően olcsó árat mondott. . szerkesztőségek. az öt világrész eseményeinek. Dugóm se volt. megtörtént-e. képtávírók.Az csak természetes . Ha a régi híranyag semmivel sem unalmasabb. . Minthogy ezt a kívánságot százmilliók osztják. elolvastam.Dugója nincs? . Reggelente örömmel veszem kézbe a friss újságot. Minek szól ez az érdeklődés? Mindannak. hogy kíváncsiságom beéri álhírekkel is. A minap rájöttem. és előzékenyen felkísért a lépcsőn. békés célokra szolgál? .Legyen máskor is szerencsém .mondta. s én leszámoltam a pénzt a bádogasztalra.mondtam.Nem szükséges .mondtam. s úgy-ahogy bedugaszolt vele egy piszkos parádi vizes üveget. . . riporterek.mondta a szenes. Hamarosan hiányozni kezdett a reggeli újságolvasás. hogy amit elolvasok. hogy erre semmi szükség. . melybe a villanyplatnit csomagoltuk. akkor talán az sem fontos. mint az új. vagy sem. Ez a tapasztalat elgondolkoztatott.Becsomagoljam? . ami tegnap óta történt.Valami edényt hozott? . Ott megkérdezte: .Remélem.Csak mert olyan nagy viccmesternek látszik . 41 . A második hét végén kezembe akadt egy régi pesti újság. nyomdák ontják az érdekesnél érdekesebb híreket. kialakult egy mindent behálózó hírszolgálati szervezet. hogy a régi hírek ugyanolyan érdekesek.nehezen összefusiztak egy közepes hatósugarú rakétát. Hogyan született meg bennem ez a felismerés? Egy hónapot töltöttem külföldön. Számításom bevált. Kábelek. ezzel csak fölverném a hasadóanyag árát.kérdezte. összecsavarta. HÍREK ÉS ÁLHÍREK Szenvedélyes hírlapolvasó vagyok. telsztárok. mint a frissek. Felsóhajtott. Kifizettem az üvegbetétet. Mindez óriási összegeket emészt föl. Lehetséges. Abból a rozzant szekrényből vette elő.

A próba sikerült. melyet a mentők még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási kórházba. A kórház telefonja állandóan szól. mert a környékbeli szövetkezetek érdeklődnek a beteg hogyléte felől. a kiskorpási Szabadság Termelőszövetkezet tagja. Az orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való tárgyak is szerepet játszhattak Kovácsné szerencsétlen halálában.Próbát tettem. csak hat svájci testőr kíséri el. Tettének oka: hivatali bosszúságok. amikor értesült róla. kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról. amelyet néhány óra leforgása alatt. Kovács Lőrincné óbudai nyugdíjas az este rósejbnit sütött vacsorára. Conrad százados a légierőknél szolgált. gyomrához kapott és meghalt. AZ ÖT VILÁGRÉSZ ESEMÉNYEI BICIKLIZNI TANUL A PÁPA A katolikus egyház feje. egy OTP-kölcsönnel vásárolt KIJEV fényképezőgépet és a Rozsdatemető c. Szabadbattyánból vándorolt ki „a hárommillió koldus” Magyarországáról. Apja. a hang után sietve. melyet még édesapjától tanult. ma is jól beszél magyarul. orvosi tanácsra. a szövetkezet veteményesében egy nyöszörgő görögdinnyét talált. Alighogy az elsőt megette. Valószínű. Róma népe és a számos utas és zarándok térden állva nézi végig a szentatya reggeli testgyakorlását. Az alábbiakban ismertetek néhány érdekes hírt. minden reggel körbekerékpározza a Szent Péterszékesegyház előtti hatalmas térséget. s hosszú űrutazása során a „Mon amur. mára virradó éjjel halk jajgatásra ébredt. akit Konrádnak hívtak. szívemben te vagy az úr” kezdetű régi magyar slágert dúdolta. regényt találták meg az idős asszony gyomrában. MEGETTE A SAJÁT LÁBÁT Mendelényi Géza. amerikai űrhajó másodpilótája magyar származású. mon amur. Útjára. Remélem. Ez igen nagy jelentőségű esemény lenne. MAGYAR A VILÁGŰRBEN Meg nem erősített hírek szerint Conrad százados. ÚJFAJTA DINNYEBETEGSÉG Reme Béláné. az ujjamból szoptam. 42 . Bodrogi főorvos. minden különös fáradság nélkül. A boncolásnál a rósejbnin kívül egy csokor hóvirágot. a Tej és Tejtermék Fölvásárló Központ előadója. hogy műtétre kerül sor. hogy ezek a meg nem történt események olvasóim kíváncsiságát is kielégítik. akik erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukósisakot viselnek. a sebészeti osztály vezetője lemondta tervezett jugoszláviai IBUSZ-utazását. orvosán kívül. A lelkiismeretes növényápoló. hogy a dinnye a téesz tulajdona. HALÁLT OKOZÓ RÓSEJBNI Özv. a Gemini IV.

hogy a süttőlapockai leletből nemcsak a hazai piacot tudjuk ellátni. Az új elnök a haladó gondolkozású Lopez Burillo. ÚJABB FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN A zsoldjukat követelő paraguayi légierők egy ejtőernyős zászlóaljat dobtak le az elnöki palota kertjébe. Sikerült is rövid lövöldözés után elkergetni Aurelio Lapaz amerikabarát. FELLENDÜLÉS A SPORTSZERIPARBAN Tegnap nagy meglepetés érte a Dél-dunántúli Mélyfúró Vállalat tapasztalt olajkutatóit. frissnek tűnő és hitelesnek látszó álhírekkel. a telsztárok. reakciós beállítottságú elnököt. magyar származású állampolgárt. Ezzel egy csapásra fölöslegessé válna az egész hírközlő apparátus. Még a lapszerkesztőségek dolgozóit is szélnek ereszthetjük. a jobboldali. az ország fővárosában. amerikabarát. Rövid lövöldözés után elkergették Lopez Burillót. aki alig háromnegyed órát töltött hivatalában. A földgázkitörést azonban nem a várt kőolaj föltörése követte: olaj helyett töméntelen mennyiségű teniszcipők lövelltek az ég felé. hanem eleget tehetünk egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak is. hogy nem akart üzérkedni. a zsoldját keveslő 3. Lapunk zártakor a város lakossága fáklyás menettel ünnepli a reakció újabb kudarcát DélAmerikában. ügynökségek. A Duna Cipőgyár minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre siettek. mert maga is furcsaságokat gyűjt. jobboldali beállítottságú elnököt. és a haladó gondolkozású Aurelio Lapazt ültették a helyére. hirtelen erős gázömlést észleltek. FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN Asuncionban. * Remélem. 43 . mely lapunk zártakor még tart. akinek győzelmét Asuncion lakossága fáklyás menettel ünnepli. hogy a hazai sajtót ellássa érdekes.GYŰJTŐ VAGY VALUTAÜZÉR A bíróság ezer forint pénzbírságra ítélte Szederjesi Szabó József clevelandi illetőségű. fenti álhírek teljesen kielégítik az olvasó szenzációéhségét. páncélos hadosztály az elnöki palota elé vonult. Tömérdek pénzt takaríthatunk meg. mert e sorok írója szerény fizetségért vállalkozik rá. Szabó azzal védekezett. Remélhető. Amikor a süttőlapockai fúrótoronnyal elérték a 2200 méteres mélységet. hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak. kábelek és képtávírók. és megállapították. A táblákat a saját céljaira szedte össze. aki a budapesti kapualjakban egy kofferre való „A lift működik” feliratú táblát lopkodott össze.

Kivisz-e a vízre egy kicsit. A partnak csak a zöldje. 44 . Most mégis olyan frissnek érezte magát. Még egy kávét főzött. Továbbmentek.Megpróbálok egy kicsit a vízen járni. a vonatnak csak a füstje látszott.mondta. olyan boldognak. amikor az író befejezte új drámáját.Ide látni még a partról? . a kikötők és az erdők. és fölállt. Csak az evezők csobbanása hallatszott. mikor már jó darab utat megtettek.Tessék beülni .kérdezte az író. . Összemosódtak a házak. .Még most is ide látni? . ahogy a Balatonon szokás. ahol véget ért a tó. Az író lerúgta a lábáról a szandált.kérdezte az író. . olyan sima és szürke és csillogó volt a tó. Már csak egy ceruzavonás látszott. és olyan szabadnak. .Még most is? .A MEGVÁLTÓ Délelőtt tíz óra volt. . de rövid csapásokkal evezett. . de szellő se rezdült.mondta a csónakos. . mintha nem is volna teste. és legalább tíz kilométert gyalogolt a szűk szállodaszobában alá s felezve. Az üdülő piros cseréptetejét lassan elborították a fák. Átírta az éjszakát. mintha megszűnt volna lenni a világ.Akkor húzza be az evezőt. Volentik bácsi gyors.Mit gondol? .kérdezte az író. Lesétált a partra. . A csónakos körül nézett. . a partról már nem ért idáig a hang. Este még két nehéz jelenete volt hátra.Még most is . Közben legalább tíz feketét főzött magának.mondta a csónakos. . Borús volt az ég.Ide már nem.Még ide .mondta a csónakos. Megkereste a csónakost.kérdezte tőle. mintha megszépült volna az élet. Tilos. Mint egy óriási máriaüveglap. Volentik bácsi . Volentik bácsi? . VÁLTOZATOK A fűre lépni tilos tilos a fűre lépni lépni tilos lépni lépni lépni lépni lépni tilos tilos tilos tilos tilos.

Nekem nincs is három barna férfikalapom.Csak ez az egy.Egy barna kalapot szeretnék venni. szép.Talán egy harmadikat. Ott a tükör.Az én teljes nevem Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga.Azt hiszem.Milyen kár! .Készséggel.Semmi. ez nincs másképp..Maga mit ajánl. .Próbáljuk meg ezt. . nem is túl világos. és éppoly jól áll. uram. egyik sem rosszabb a másiknál. asszonyom? . És a bácsi kicsoda? . .Az én nevem is Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga. Például ezt is nagyon merem ajánlani. Könnyű. . .Bizony.Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt? . kérem..Mégis..Igaza van.Hanem hány? . Kuksi. mint az első kettő. 45 . . te hosszú hajú. Nem is tudom.Mit kíván a kedves vevő? . .Ki vagy. .És a minőségük? . . jól áll. asszonyom. Mi az árkülönbség a három kalap közt? .Jó napot. .EMLÉKKÖNYVBE .Mintha a kedves vevőre tervezték volna. . .Milyen legyen? Sportos? Szolidabb? Széles karimás? . mutasson egy másik fazont. ha nem fárasztom.Érdekes.Valóban. de csak úgy becéznek: Kuksi.. Ezt nagyon sok vevőnk dicséri. VÁLASZTÉK . sudár. fiatal lány? . hogy nincs két egyforma Vorazlicki Igára Nóra Annamária Olga a világon.Tanuld meg. kopasz és jobb szeme egészen fenn van akadva. De hiszen a bácsi öreg. melyiket válasszam. . nem túl sötét. .Merem állítani. . és engem is Kuksinak szoktak becézni. Én ezt nem egészen értem. nem áll rosszul.Az áruk egyforma.

Negyednap eltemették őket.. ahogy az már illik. alsótestét beszappanozta. mert így tele volt a feje . bár a másik kettő sem lebecsülendő.Amit egymás után háromszor fölpróbáltam? . s aztán . mint az ülés harmadik felszólalója.Nem.Ahogy parancsolja. Ha a mamának volt rá ideje. így hát jól bepogácsáztak. ittak rá egy kis bort. Ahelyett hogy először megfürdött volna. a két hordágyvivőnek meg a sofőrnek . A parlamentben viszont.. hanem még odahaza a fürdőszobában mondta el a feleségének és két gimnazista fiának. uram. melyben az illetékes miniszter is felszólalt. megettek néhány pogácsát. Csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat. s kedvében akart járni övéinek. halotti torra. Javaslatát az országgyűlés rövid vita után. Ízre nem volt rosszabb. kérem. ez járt a fejében ma is. mind pogácsakedvelők.miután lezuhanyozott és megtörülközött .Igen.Magam se tudom. miközben ágyában tejeskávéját itta. s aztán összejött a rokonság. csak meleg fürdőt vett. Talán a legelsőt. Jó napot. ahányan voltak. az aszály leküzdését célzó törvényjavaslatát nem a parlamentben. az anya.Csenger megye kiküldöttje valahogy fölcserélte az események egymásutánját. . melyiket választja? . nyakát. az a legelőnyösebb..visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos helyére. De most már kitartok a legelső kalap mellett. Beleült a kádba. Ámde . nem. fölment ugyan a szónoki emelvényre. .talán éppen azért. s így az törvényerőre emelkedett. a gyerekek. A mentősöknek . Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon.Azt hiszem. apa. mindjárt a reggeli ébredés után. s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. Ha szabad kérdeznem. Homoki bort ittak. s mielőtt visszaindultak volna. s reggelre meghaltak mind a négyen. de ahelyett hogy elmondta volna örökös aszály sújtotta megyéjének szebb jövőjét ígérő interpellációját. EGY ORSZÁGGYŰLÉSI FELSZÓLALÁS Dénes Dénes. fülét. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószert gyúrt a tésztába. hónalját.már nem akadt dolguk. (MTI) A VÉGZET Valahol a Nagy Magyar Alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. anya és két gyerek. . Családtagjai helyeselték a javaslatot. egyhangúan jóváhagyta. a fontos javaslatairól és közérdekű interpellációiról ismert képviselő az országgyűlés mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra készült. meg a közeli és távolabbi szomszédok. az apa. sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. 46 . El is patkoltak mind.az orvosnak.

Ki akarta nyitni a fülke ajtaját. mert vezetnie kellett. Fölhívott egy szerkesztőt. azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé. Megpróbált benyitni a fülkébe. 47 . Nézegette a kirakatokat. hogy összetévesztették valaki mással. és tapintatosan. és átment a Margitszigetre. megbeszéltek egy találkát. És most viszi! BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL A körúton állt egy telefonfülke. Az ajtó nehezen nyílt. milyen leverő! . erélyes fellépésű férfi. pénzt kértek kölcsön a barátaiktól. miután visszaakasztotta a hallgatót. nagy virágos nyári ruhába öltözötten. belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. elvitte az utasokat. Megjött az autóbusz.Írd át még egyszer. gondolta. hogy kárba ne vesszen. és sírt. Először nem is akart kinyílni. egyesek látták bemenni egy könyvesboltba. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. aztán megfordult. a postára és a nagy virágos hölgyre. de nem szóltak semmit. . Később. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. hogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. Kivált közülük egy aktatáskás.Kivéve a sofőrt. . a fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóczi úton a verőfényes nyári délutánban. Továbbsétált.Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort. mások szerint a nagy virágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben lévő érméket. megjegyzéseket tettek a fülkére. valakinek. és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. és nekiesett a postaládának. a pogácsát pedig nem szerette. a fülke megállt és várt. fölhívták a lakáshivatalt. Mind többen és többen gyűltek oda. Ajtaja sűrűn nyitódott-csukódott. minálunk semmin sem csodálkoznak. aztán végigsétált a Duna-parton. Egyesek tudni vélték. és eltávozott. amikor már sötétedett. vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. aztán visszafordult. De ami még ott maradt a tepsiben. feltűnő kövér termettel. Egy idős asszony. feltűnő nagyságú keblekkel. Elácsorgott a virágüzlet előtt. egyszer nekidőlt a készüléknek. legföljebb azon. Az emberek utánanéztek. és így szólt: . A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt. ami természetes. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony. hogy az már rúgásnak is beillett. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Jó lesz az még. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot. hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Egy ideig nem jött senki. végül átment a másik oldalra.Jaj. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. de idejében lefülelték őket. de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Hamarosan letette a hallgatót. de olyan ütést kapott az ajtótól. A hölgy hátratántorodott. Az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat. de lehet. a fülke üresen állt. Bort nem ihatott. A költő hiába érvelt. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa.mondta a szerkesztő. de sokkal derűsebben. Az autóbuszra várakozó utasok odacsoportosultak. de aztán hirtelen kivágódott úgy. hogy hanyatt esett a kövezeten.

Fölment a Gellérthegyre. a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! Körülbelüli száztíz-száztizenöt év múlva.. alkóvos. és nekivágott az országútnak.” HÍR Ágyában dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. lámpát oltott. Miután végigszívta cigarettáját. azt nem lehet kideríteni. Belépnek a fülkébe . mert a szigeten rossz a közvilágítás. hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek. s miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza. fölveszik a telefonkagylót. De másnap a korai járókelők észrevették. aztán leereszkedett a hegy oldalán. hogy valaki lekaszálja. aki még az igazak álmát alussza. a Hűvösvölgy utolsó házain is túl. Kedvük támad megtréfálni valakit. a Sas-hegyre néző kilátással. de emiatt még senki sem tett panaszt. olyan halkan. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. falnak fordult és elaludt. egy szép nyári napon. Nagykovácsi községtől azonban jóval innen van egy vadvirágos rét. Sokan rá se hederítenek. ötödik emeleti. alkóvos. mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is. s olyan rejtve él a magas törzsű fák közt. vagy eszükbe jut hazatelefonálni. hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával. ötödik emeleti. mintha hangfogós hegedűn. Ő pirkadatkor elhagyta a Szigetet. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban. A kirándulók. Sashegyre néző lakásomat sürgősen. Soha többé nem látták Budapesten. beépített konyhabútorral fölszerelt.mely kissé rézsút dőlt a puha talajon -. soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz! 48 . ráfizetéssel is elcserélném Joliot Curie téri. nagyon megörülnek neki. ennélfogva nyár közepén már derékmagasságig nő rajta a fű. A készülék azonban nem ad vonalat. és átkelt Budára. beépített konyhabútorral fölszerelt lakásra. Akkora csak. mi nem. akik erre vetődnek vasárnaponta. onnan hegyenvölgyön át a Hármashatár-hegy csúcsára kapaszkodott föl.Hogy éjszaka mi történt a romoknál. APRÓHIRDETÉS Örök nosztalgia „Joliot Curie téri. kétszobás.. ahol a fülke letanyázott. kétszobás. a gaz meg a virág. Ez az a hely. * A városon kívül. hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot.

Üdén. csaknem gyerekesen mosolygott le rá. idei uborkasalátával. Az avatási ünnepségen . te magyarsz.lettül azt jelenti. az Alsórajnai Magyar Köztársasággal. hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak. amikor véget ér az ezeréves pechszéria.Én se valami ínyencségre gondolok. megszólítom. amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. Bár idekint minálunk nem nagy a választék. méghozzá kellemes jelentéstartalommal. minthogy régi jelentését amúgy is elvesztette. ez azt jelenti: „Ahhoz az isteni nőhöz.” (Itt egy csúnya szó következik.mondta a fiatalasszony. az lesz az a perc.potom száztizenöt év alatt . pedig a filmet csak tizennyolc éven felüliek látogathatják.) Más példa: „Én magyarok. most odamegyek. De hagyjuk a külföldet! Itthon is sok mindent másként hívnak majd.Magyarhatsz!” .igévé változik. melynek négy vagy öt tenger mossa partjait. Például a „vanília” helyett. a „háború” megy át a köztudatba. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltospult fölött ez lesz kiírva: Eper Puncs Háború Csokoládé Így fogunk élni. mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik. érte lehajolni. belekarolok. katalán nyelvjárásban: „Könnyedén hajolgatok. . némi habozás után. ezt a pár évet. . görögül. Addig. s az édesanyja.Hát mit igyak . nehogy összekeverjék egy másikkal.” Továbbá: „Anyuka. hogy a „magyar” szó .) azt jelenti majd: „Ropogós kacsasültet eszem (eszel. hogy egy kisfiú elkéredzkedik moziba. Valóban.És a kedves vendég? . mely idegen szó.Nem baj. ki kell bírni. akit ott látsz. 49 .. akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. óriási termekkel. baszk nyelven stb. ő magyarik” (mert ikes lesz az ige) hét civilizált nyelven (norvégül. Le se lehet írni. ha valami különlegességet kérek? . elnyűtt alsórajnaiak.Kérek egy duplát . milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni! Elég talán annyit mondani.” És ha valaki Londonban így szól: I am going magyarni (vagyis szó szerint: megyek magyarni).. Spanyolul: utcán pénzt találni.azt jelzi majd a harangkongás .Csak tessék bátran. eszik).tűnődött a férfi. .néhány aggastyánnak könnybe lábad a szeme. „Dunainak” azért fogják hívni a köztársaságot. mehetek magyarni? . sosem látott pompával. hazaviszem és. hanem kopott öltözékű.Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota. Megnézte a pincérkisasszonyt. bolgárul. Ez utóbbit akkor se magyarok lakják majd. elengedi. az a nagy és régen esedékes perc. Visegrád akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhelye.érdeklődött a felszolgálólány. függőkertekkel. . miközben Yehudi Menuhin a »Csak egy kislány«-t húzza a fülembe. „IN OUR TIME” . „Magyarni” franciául például annyit tesz majd: magamat jól leszopni.

- Ide hallgasson - hajolt hozzá a fiatalasszony. - Ha megint nem fér a bőrébe, hazamegyek. Két-három hetenkint megittak egy kávét, mindig ugyanabban a kis budai presszóban, nem messze a remíztől, gesztenyék alatt. - Nézze, Alizka. Maga feketét kért. Engedje meg, hogy én is azt hozassam, amire gusztusom van. A pincérkisasszonyhoz fordult. - Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak hirtelenében nem jut eszembe a neve. Egy olyan sötét folyadék. - Szeszes ital? - Nem, nem. Ha jól emlékszem, üvegpohárban hozták. És úgy emlékszem, egészen forró volt. Tehát nem szeszes ital. - Attól félek, hogy ez nekünk nincs. - Ezt el se tudom hinni - mondta a férfi. - Nem lehetne megkérdezni a vezető kartársat? - Már hogyne lehetne. De előre megmondom, hogy én már ötödik éve dolgozom itt, és minden folyadékot ismerek - mondta a kisasszony, és besietett. - Kezdek torkig lenni a maga viselkedésével - mondta mérgesen a fiatalasszony. Nem szerette a feltűnést. Az autóbuszon mindig az ablak felé fordult. Még a szűk cipőt se volt bátorsága kicserélni. - Ha nem hagyja abba, hazamegyek. - Még nem is mesélt Jugoszláviáról. - Ilyen hangulatban nem tudok mesélni. Már jött a kisasszony. Már messziről mosolygott. - Azt kérdezi a vezető kartársnő, hogy nem világosbarna volt-e az az ital. - Nem, kérem. Sőt, majdnem fekete. - És hol tetszett azt legutóbb fogyasztani? - A Gerbeaud-ban. - Sejtettük! - nevetett egy jót a pincérkisasszony. - Hát, kérem, a Gerbeaud osztályon felüli luxus kategória. Mi pedig, tessék megnézni a táblát, másodosztályú cukrászda vagyunk. - Várjon csak! - mondta a férfi. - Most jut eszembe, hogy egy kiskanalat is adtak hozzá. És még valamit. A tányéron néhány kicsi fehér kockát. - Kockát? - nézett rá a pincérlány. Aztán fölkacagott. - Öt éve vagyok itt, de ilyen kívánság még nem volt. Kockák! - kacagott megint. - Nem lehetne a vezető kartársnőt megkérdezni? A felszolgálónő elment, de az ajtóból visszanézett, szájára nyomta a kezét, és nevetett. - Csak akkor boldog, ha foglalkoznak magával? - kérdezte dühösen a fiatalasszony. - Dehogy, Alizka. Én akkor se vagyok boldog. Nos, milyen az a Bled? - Ne tegyen úgy, mintha kíváncsi volna Bledre. Inkább nézze meg, mit csinált. Kijött a kisasszony. Mögötte szikáran, szemüvegesen a vezetőnő, kezében egy nem nagyon ismert Hemingway-kötet. („In our time” - magyarul, nagyjából: „A kor, amelyben élünk.”)
50

- Hallom a problémát - mondta udvariasan. - Kérem, ne tessék belőle kázust csinálni - mondta a férfi. - Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Milyen természetűek voltak azok a kockák? - Ha jól emlékszem, fehérek. És meglehetősen kisméretűek. Emezek összenéztek. A pincérlány, aki most nem mert nevetni, csak hangtalanul kuncogott. A vezetőnő azonban komoly maradt. - Nagyon bosszantó, de hát mit csináljak? Nekünk semmiféle kockáink nincsenek. - Nem is olyan fontos - mondta a férfi. - És azt a szóban forgó folyadékot sem ismerem. - Üsse kő - legyintett a férfi. - Akkor én is kérek egy duplát.

SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB DOLGOKBAN IS JÓL MEGÉRTJÜK EGYMÁST, DE ELŐFORDUL, HOGY EGÉSZEN EGYSZERŰ KÉRDÉSEKBEN NEM - Kezét csókolom. Lehet itt felfújható gumimatracot bérelni? - Mit mond? - Rossz helyen járok? Pedig azt mondták, hogy ebben a zöld bódéban van a Belkereskedelmi Minisztérium strandlerakata. - Ez itt a Belkereskedelmi Minisztérium strandlerakata. De mi csak nyugszékeket, vízisít és felfújható gumimatracot adunk bérbe. - Nagyszerű. Nekünk két gumimatracra lenne szükségünk. - Egy szavát sem értem. Sprechen Sie deutsch? - Nicht deutsch. - Tudok egy keveset franciául. Vu sprechen franszé? - Nicht franszé. - Hát milyen nyelven lehet magával beszélni? - Sajnos, csak magyarul. - Jópofa. Hát akkor miért nem beszél magyarul? - Hát hogy beszélek? Magyar vagyok, magyarnak születtem, kizárólag magyarul tudok. Mennyi a gumimatrac bérleti díja? - Nézze, ne akarjon átdobni ezzel a dumával. Harmadéves történelem-filozófia hallgató vagyok, a nyári szünidőben lejöttem egy kis zsebpénzt keresni. - Okosan tette.

51

- Fél napot dolgozom, fél napot strandolok. És ha érdekli, ott napozik a fiúm, és benne van az öttusa válogatott keretben. - Ezt miért mondja ilyen gúnyosan? - Mert nálam csak nyugszéket, vízisít és felfújható gumimatracot lehet bérelni. Ha hátsó gondolatai vannak, akkor eltévesztette a házszámot. - Nincsenek hátsó gondolataim. Higgye el, csak két felfújható gumimatracot akarok bérelni. - Bei uns ist vollkommene Glaubensfreiheit. - Most mit mondott? - Hogy nálunk vallásszabadság van. A külföldiek szokták kérdezni, hogy lehet-e vasárnap misére menni. - Nézze, kérem, maga tanult logikát. Próbáljunk logikusan társalogni. - Milyen furcsa nyelven beszél! Magyarul is így mondjuk: logikus. - Ha már szóba került a vallásszabadság... Meg szabad kérdezni, hogy hisz-e Istenben? - Csak mint Kierkegaard: a beteljesülésben. Érti, mire célzok? - Körülbelül. Hogy valaki 70 000 fonálnyi mélység fölött lebegjen, és mégis boldog lehet... Teilhard de Chardint is ismeri? - Nem volt kötelező, de két könyvét németül elolvastam. - És mi a véleménye? - Először elájultam tőle. Azt mondtam, gyerekek, itt a modern zseni... De aztán, épp a döntő kérdésben, amikor elkezdi a vallást meg a tudományt összeegyeztetni, abszolúte beleszalad a csőbe. - Érdekes. Nagyjából nekem is ez a véleményem. De ha ilyen szépen megértjük egymást, mért nem jutunk egyezségre ezekkel a vacak gumimatracokkal? - Vulé vu bérelni kelksóz? - Na tessék. Pedig mind a ketten értelmesen is tudunk gondolkodni. Mondok valamit: szűkítsük a kört. Mit szólna hozzá, ha két nyugszéket kérnék? - Tessék parancsolni. Van napellenzős, napellenző nélküli. - Nagyon helyes. No most, hogy állnak vízisível? - Az három méretben létezik. Melyiket adjam? - Semelyiket. Én ugyanis két gumimatracot szeretnék. - Két micsodát? - Különös. Úgy látszik, ezt az egyetlen szót sehogy se tudjuk megérteni. - Milyen szó ez? - Összetett. Gumi, plusz matrac. A gumit ismeri? A radírgumit? Az autógumit? - Hát persze. - A matracot is? - Kérem szépen, ne nézzen hülyének.
52

.Kérem. . nem történt semmi. és keservesen megsiratták virágjukat.Hát akkor tegyük össze a kettőt. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt. ők öntözték.Bocsásson meg.Itt valami tévedés van. előző este még jól beporozta a bibéjét. hagymája immár hetedik éve hajtott virágot a nyugdíjas tanítóék ablakában. .Ilyet még nem is hallottam. Az alattuk lakó alezredes megerősítette vallomásukat.mondta a nyugdíjas tanító. csalódás. . Kihallgatták a tanítóékat. akik tagadták a vádat. emeleti ablakból levetette magát az utcára. zárkózott természetű.” . EGY MEGHASONLOTT TULIPÁN Ki hitte volna? Sohase panaszkodott. a környékbeliek szerint csak magának élt. bocsássanak meg. s az erkélyükön megtalálta a tulipán búcsúlevelét. Nincs más választásom. S reggel ötkor . Néhány nap múlva megszüntették a nyomozást. vízisít és gumimatracot lehet bérelni. utána békésen átaludta az éjszakát. Nem akarok tovább tulipán lenni. Fölvitte a IV. kisasszony. megrázkódtatás tehát nem érhette. szerették. Nálam csak nyugszéket.csóválta a fejét Irma néni. hogy valaki gyilkos szándékkal letaszította. . „Mikor e levelet olvasni tetszik. Épp teljes virágzásban volt.Egy tulipán! . jó egészségnek örvendett. . ahol a tanító fölolvasta a kusza betűkkel rótt sorokat. kedves Irma néni. amikor az alezredesné nagytakarítást csinált. Tanító úr. A rendőrség először abból a föltevésből indult ki.a IV.Viszontlátásra. mondták. Miért akart hát megválni az élettől? Ez csak egy hét múlva derült ki.Azt nem írta meg .Hát mi akart volna lenni szegényke? . . emeletre. Adjon nekem két gumimatracot.kérdezte Irma néni.a virágok korán kelők . már nem leszek az élők sorában. . Sőt.. 53 .Minden jót.

HELYSZŰKE
FIAINK Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s ennek az asszonynak két szép szál fiúgyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a Csendes-óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem, nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt. De egyszer, amikor az anyja elküldte gilisztacukorért (a patikába, ami a hetedik ház), nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak három fiuk szokott lenni. S mindig a harmadik, aki boldogul.

ÉLETBEN MARADNI Egy nagy politikai pörben mint negyedrendű vádlott életfogytiglanit kapott; ebből hat évet le is ült, méghozzá magánzárkában és ártatlanul. Társait sorra kikezdte a börtön, mindegyiket a leggyengébb pontján, kit a szívén, kit a tüdején, kit a lelki egyensúlyán. Ő, a túlérzékeny idegrendszerével, már a hatodik héten sírógörcsöt kapott. De mikor ráborult, az asztala lapján észrevett egy hangyát. Ettől még sírni is elfelejtett. Elnézte, hogy küszködik egy parányi morzsával. Aztán a körme hegyével odébb s még odébb gurította a morzsát. E délelőttje azzal telt el, hogy a hangyát körbesétáltatta az asztalon. Éjszakára bedugta egy üres orvosságosfiolába, és másnap fölmászatta egy gyufaszálra. Hamarosan rájött, hogy a kis állat egy húsfoszlánnyal sokkal könnyebben idomítható, mint morzsákkal; és valóban, a nyolcadik hónap végén két keresztbe rakott gyufaszálon sikerült rákapatnia a hintázásra. Persze, azt a tétova ide-oda mászkálást csak némi jóindulattal lehetett hintázásnak nevezni, de őt ez a teljesítmény is majdnem boldoggá tette. Amikor letöltötte a harmadik évet, jó magaviseletéért különös kedvezményképpen papírt, írószerszámot és olvasnivalót kérhetett. Ezt ő büszke daccal visszautasította, a hangya ugyanis már gurigázni tudott egy mákszemmel, mely a karácsonyi tésztából származott. De őt ez a mutatvány sem elégítette ki, mert még besorolható volt a hangyai lét határai közé. A másféleség ott kezdődne, ha két lábra tudná állítani... Ez tizennyolc hónapig tartott, de sikerült. Újabb másfél év múlva diszkréten tudtára adták, hogy rövidesen rehabilitálják, és szabadon bocsátják. Addigra elkészült az ő nagy mutatványa is: a hangya álló helyzetben a magasba dobta és elkapta a mákszemet. Vagyis elmondhatta róla - megint egy kis jóakarattal -, hogy megtanult labdázni! - Adjatok csak egy nagyítót - mondta a fiainak, sokat sejtető mosollyal, az első otthoni vacsora után. - Van egy betanított hangyám! - Hol? - kérdezte a felesége. Forgatták a fiolát. Nézték a nagyítóval, még a lámpához is odatartották, de hiába. És, ami a legfurcsább, ő se látta már!

54

FASÍRT A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbe áztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.

SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ VASDARABHOZ, MELY A TÖRTÉNELEM VIHARAIN KERESZTÜL SZÉP CSÖNDBEN MEGLAPULT EGY LIMLOMMAL TELE LÁDIKÓBAN, MERT SE NAGYAPÁMNAK, SE APÁMNAK, SE NEKEM NEM VOLT MERSZÜNK SZEMÉTRE DOBNI, ÉS AZ UTÁNAM JÖVŐNEK SE LESZ - Túlélsz, pöcök.

PECSÉT

SZAKMAI ÖNÉRZET Engem kemény fából faragtak! Tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán.
55

- Állatművész vagyok - mondtam. - Mit tud? - kérdezte az igazgató. - Madárhangokat utánzok. - Sajnos - legyintett -, ez kiment a divatból. - Hogyhogy? A gerle búgása? A nádiveréb cserregése? A fürj pitypalattyolása? A sirály vijjogása? A pacsirta éneke? - Passzé - mondta unottan az igazgató. Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi. - A viszontlátásra - mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.

AHASVÉRUS Két zsidó megy az utcán. Az egyik kérdez valamit a másiktól. A másik válaszol neki. Eközben mennek. Az első, akinek időközben egy új kérdés jutott az eszébe, fölteszi. A másik válaszol rá valamit. Ezen néha nevetni lehet. Máskor nem lehet rajta nevetni. Ők pedig továbbmennek. Tovább beszélgetnek. Nehéz dolog ez.

GLI UNGHERESI A fagylaltot egy cataniai cukrász találta föl, név szerint Ugo Riccardo Salvatore Giulio Girolamo B. Hogy mikor, az még vita tárgya, ne töltsük most vele az időt, nagyjából akkortájt, amikor a könyvnyomtatást. Ugo nemcsak a fagylaltot találta föl, hanem az ostyából sütött tölcsért, és a hozzá való tolókocsit is. (Ez így van rendjén. El sem képzelhető, hogy például Irinyi csak a gyufát találta volna föl, és valaki más a skatulyát. Hogy Ehrlich csak a Salvarsant, és másvalaki a szifiliszt. Ilyen nincs.) Miután találmányát ekként tökéletesítette, nekivágott vele a világnak. Bejárta Lodomériát és Besszarábiát, Tirolt, Burgundiát, Brandenburgot és a vend kapitányságot. Hogy miképpen fogadták, az elképzelhető, de le nem írható! Ahová megjött kis tolókocsijával, összegyűlt a helység apraja-nagyja, markukban tartották a pénzt, szájukban az összefutott nyálat, és dobogó szívvel várták málna-, eper-, csokoládé-, citrom- vagy pisztáciafagylaltjukat.
56

Gli ungheresi. ráadásul olyanokat. és nyugalomra intette az ország lakosságát. Bánatában csöngettyűt szerelt a tolókocsira. 57 . (Olaszul: Ungheria. Szegény Ugo. buzgalmában lángolva mutatta be fagylaltját. aki . AZ ÓBUDAI IKREK ÚJSÁGHÍR Világraszóló esemény történt az óbudai Kórház szülészeti osztályán. ami már egymagában fölsebezte Ugo hiúságát. Egyszer aztán elvetődött Magyarországra is. mert tele volt a sóvámmal a fejük. Hiába magyarázta Ugo.Ugo mindenkinek azt adta.gyermekeivel együtt . ajándékokkal és jókívánságokkal halmozták el az anyát. búsan nézték távozását. akit sértett ez a sötét közöny... azt is megmutatta. amikor körülvették az olasz fagylaltárusok. ha az öt ujjukat szopogatni kezdik. akik a válluknál fogva össze vannak nőve. Nem érezték a nyári hőséget. A magyarok azonban (olaszul: gli ungheresi) oda se bagóztak. hárman.a legjobb egészségnek örvend. s azoknak. A szpíker óva intette a nézőket a szertelen örömkitörésektől. köszönik. közölte nézőivel a hírt. mert mind az ötnek más-más íze van. nekik mindig van mit nyalogatniuk.. gli ungheresi. tehát nem vágyakoztak hűsítőkre sem. elég. De. mondták erre ezek a fafejű magyarok. hogy „gelatti” (magyarul: fagylalt) ezen a habarék nyelven azt jelenti: „Éljen a sóvám!” S ezt nem lehetett szó nélkül zsebre vágni. És amikor Ugo tovább akarta bizonygatni az igazát. válaszolta Ugo. Virágokkal. testben-lélekben megtörve. azt mondták. akik a csengőszóra nagy nehezen összeverődtek. Őnekik pedig. amit kért. lógombócokat vágtak hozzá abban a hiszemben. csak ennyit tudott mondani: . Aztán kilehelte lelkét. Halálos ágyán. melynek építése zavartalanul folyik. ezzel szemben az óbudaiak.) Itt azonban a király éppen új sóvámot vetett ki.. a magyar anyák örök dicsőségére. őnála minden fagylalt más és más ízű. hiszen a fagylaltot csak nyalogatni kell. valamint az ugyancsak óbudai szennyvízderítőt. mint a sóvámról. Egy gyári takarítónő. TELEVÍZIÓ Az óbudai hármas ikrek születése alkalmából a Televízió megszakította adását. hogy gondolhatnak közben amire akarnak. s az ország apraja-nagyja hallani sem akart másról. a sziámi ikerpár le van pipálva. de onnan már hajóval szállították haza. Mindenütt örömkiáltásokkal fogadták. s alig tudták kivárni visszajöttét. hármas ikreket hozott a világra. A kórházat valósággal megrohamozták az érdeklődők. majd bemutatta az óbudai Víztornyot. hogy a fagylaltot egyszerűen csak nyalogatni kell. még eltolta kocsiját a zárai grófságig. Ezzel a múlt század nagy szenzációja. minden előképzettség nélkül. mert ők csak ketten voltak. s hogy vásárlóit megóvja a fölösleges kísérletezéstől.

érthető anyai elfogultságával . Ebben nincs semmi rendkívüli. Firbejsz Lajosné. „óbudai ikrek” világrajövetele sok szóbeszédre adott alkalmat. hanem a Gellérthegyet is. két párt létezik. akinek a vállához egy másik normális fiúnak a fele van hozzánőve. A jövőben minálunk továbbra is teljesen normális. és hívek maradunk szövetségeseinkhez. hogy Óbudán nem hármas ikrek születtek. hogy az óbudai ikrekről szóló híreket rosszindulattal eltúlozták. azzal a különbséggel. és miért kell dupla mennyiségben beszereznem a gimnáziumi tankönyveket.csak hosszas magyarázgatás és rábeszélés után volt hajlandó elismerni. de ez nem olyan nagy dolog. A kormány bizottságot nevezett ki. Úgy kell őket elképzelni. vagy valamilyen ajándékkal kedveskedtek. De aztán már ő maga nevetett a legjobban rajta. KORMÁNYNYILATKOZAT Illetékes helyen leszögezték. szingli gyerekek fognak születni. tovább építjük a Budapest-bécsi autópályát. ezúton mondok köszönetet. tehát a kormány politikája nem változik. Tény és való. amikor nekem nem két. hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. a szülészet dolgozói állampolgári kötelességünknek tartjuk. Itt-ott már négy vagy több gyerekről beszélnek.NYILATKOZAT Mindazoknak. előfordulhat a Szovjetunióban vagy más szocialista országban is. Egyébként a szülészeti osztályon senki se bátorította az anyát ilyen extravagáns szülésre. hogy nemcsak gyermekeit látja duplán. hogy két villamosbérletet vásároljak. BARÁTI BESZÉLGETÉS Az Országos Nőszövetség meghívta Firbejsz Lajosnét annak tisztázására. hogy Magyarországon két Nőszövetség. hogy egész életében kettős látásban szenvedett. mint amikor valakinek kártyázás közben három bubi van a kezében. s ez megállapította. hanem csak másfél fiam van? És miért nem gyártanak fél konyakos meggyet a fél fiam számára. és azt hitte. hogy voltaképpen hány fiúgyermeknek adott ő életet. akik három összenőtt fiam születésekor szerencsét kívántak. A hangulatos uzsonna az esti órákig elhúzódott. ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY Az ún. LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ Másfél gyerekes anya vagyok. hogy három összenőtt gyerek jött a világra. Miért kívánják. mert Firbejszné . hanem csak egy normális fiúgyerek. sőt. aki pedig él-hal érte? 58 . E nacionalista hírveréssel szemben mi. hogy ezek a bubik össze vannak nőve.

Nem szoktam lebecsülni saját képességeimet. azt írta a személyzeti osztály: „Olyan képességekkel rendelkezik a bábaképzésben.Idézzen egyet. Jelige: „Csak semmi feltűnés.A VII.” VISSZATÉRT A FÖLDRE A MAGYAR HOLDRAKÉTA Beszélgetés a két utassal 1 .Mindenki kíváncsi önre. hogy rendkívüli képességeivel kisebbségi érzést ébresztene azokban az átlagos hallgatókban. . Személyleírása: Fél szeme: kék. mert eddigi tanulmányai. fél fogsora: ép. ahol utoljára dolgoztam.Hogy történt ez? . akiknek csak egy darab agyuk van.Én is örülök.Örülök. hogy e nagyszerű teljesítmény után itt üdvözölhetem. A RENDŐRSÉG KÖZLEMÉNYE Óbudai lakásáról elkeseredett hangulatban távozott és azóta nem adott hírt magáról egy húszéves férfi. . hogy itt lehetek. . valamint a fölvételi vizsga eredményei azzal a veszéllyel fenyegetnek. sokat csalódott fiatalember két testvére elvesztése után olyan fiatal lány ismeretségét keresi.VÉGZÉS Egyetemi fölvételi kérvényét elutasítjuk. . . arca: szabályos félkör. . . és mindenünnen a legmelegebb ajánlásokat terjesztették a bizottság elé.” 59 . Most is ötvenezer jelentkezőből választottak ki. aki szokványos érzelmeit szokványos érzelmekkel viszonozná. a kelenföldi állomás föllobogózott restijében. APRÓHIRDETÉS Normális megjelenésű. Mondjon magáról valamit. kerületi Frühauf Adél Bábaképzőből. mint más. melyek az űrutazásra is alkalmassá teszik. átlagos gondolkozású.Több helyen dolgoztam fontos beosztásban. Különös ismertetőjele: a másik fele hiányzik.Ugyan mit? Olyan vagyok.Maga túl szerény. . pedig magas vérnyomásom és tériszonyom van.

Ürgét? Milyen célból? .Azt nem tudom.Ön mit mondott? . ivóvizem nagy részét föláldozva. Ott kínált meg vele egy vendégszerető család. hogy van-e élet a Holdon.Ne legyünk telhetetlenek! Már az is nagy szó. emiatt felszínének hátsó fele innen nem látható.Jó.Kisebb-nagyobb megszakításokkal. mert a gyomorszonda kilógott a számból. amikor egy tudósokból álló küldöttség lépett ágyamhoz: „Fogadja jókívánságainkat az elvtárs.És sikerült? . itt a parancsnok! Kapitány úr.Inkább a halászlétől.. . és most jó egészségben üdvözölhetjük hazai földön.Eszerint nincsenek ürgék a Holdban? .Semmit.Ön csakugyan rendkívül tehetséges lehet. Szerettem az ürgelevest.Ah.” Hát mit lehet erre mondani? . Magát fogjuk fellőni a Holdba. .Földünket kísérő égitest.Mit hallok? Hát vannak a Holdnak lakói? A másodkapitány nem is említette. . .Például.És most mondjon nekünk valamit a Holdról! .Észrevett valami egyebet is? . Csak integettem.Ez nyilván a súlytalanság állapotától van. A Hold felszíne ugyanis annyira lukacsos.Mit kellett volna? . .Kizárólag ürgét önteni. Bizonyára már kora ifjúságában vágyott a Holdba repülni. ez a gondolat meg se fordult a fejemben.Az igazat megvallva. . mely mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk. .Azt is vittek magukkal? . 60 . . megpróbáltam ürgét önteni. . mert erős gyomorrontással tértem vissza a Kozmoszból.Hát mit szeretett csinálni? .Nem. mert ez bizonyára másokat is érdekelni fog. hogy szól. . . van egy kis ráérő ideje? .Dehogy. hogy szerencsével megjárta ezt a nagy utat. hogy én. . .Csak úgy. Éppen a Rókus kórházban gyógykezelték súlyos gyomorfekélyemet. 2 .Akkor hogy esett önre a választás? .Nincsenek. .

Úgy nézett ki.Kettő? Hogy értsem ezt? Egyik a másik mögött? . hogy nem egy Hold van. Megedződtek a hideg ellen. nem foglalkoznak semmivel. Ferenc József uralkodása látható. . Szorosan egymás mellett. Ferenc József is egészen lapos volt. mégpedig kellemes meglepetésemre magyar emberek. tapasztalt-e még valamit a világűrben? .Nem is csoda. csak egy kis késedelemmel.Egy percre.Azonkívül. . Ő inkább állatbarát.Ön is látta a királyt? . csak egy kis hézag van közöttük. Persze.Sok nagyszerű dolgot láttam.. hogy magyarok.mert az a Holdon nincs .Dehogyis. melyben még a hazulról hozott levegőt tartogatják. . . 61 . Mi volt a legérdekesebb? .Érthetetlen. továbbá levegő híján . akik már jól alkalmazkodtak a nagy hőmérsékleti ingadozásokhoz és más helyi adottságokhoz. . és persze hőállóak is. csak a szakálla állt ki belőle. még a halászlévacsorára se jött el. onnan nézve a tárgyaknak nincs magasságuk.Kollégám kitűnő űrrepülő.Rólunk tudnak-e? . . mert ez teljesen igénybe veszi az idejüket. úgy látszik. hanem kettő. .Nekem az volt a legnagyobb meglepetésem. hogy magyarok.Eszerint élnek ott emberek? . Ráadásul az emberek nem érdeklik.Élnek. mint egy szőrös egyforintos.zacskóból vesznek lélegzetet. mert az ő teleszkópjaikon a nagy távolság miatt most még csak II. Ezt még nem észlelte soha senki. amint éppen hadat üzent Szerbiának. ha valaki ilyen jó megfigyelő. .Milyen megható! És azonkívül. de a megfigyelőképesség a gyönge oldala. mivel foglalkoznak? .Nem? Akkor.Úgyszólván mindent. tévedtem.Milyen érdekes! Tanult-e. .

a Dobozbontó. .Jó napot.és Hallevesgyár új üzemrészlege. mely annyi visszaélés és vita után végre helyesen értelmezi a humanizmust! LELTÁR Dombos táj (zivatar után) 3 gomolyfelhő 1 halastó 1 gátőrház 1 férfi (az ablakon kihajolva) 1 kiáltás 1 jegenyesor 1 sáros út Kerékpárnyom (a sárban) 1 női kerékpár 1 kiáltás (az előbbinél hangosabb) 1 pár szandál 1 szoknya (a szélben lobogva. a csomagtartót csapkodva) 1 milflőrmintás blúz 1 darab amalgámtömés (fogban) 1 asszony (fiatal) 1 kiáltás (még hangosabb) Új kerékpárnyomok 1 becsukódó ablak Csönd HOGYLÉTEMRŐL .Jó napot. és megkezdte működését a Nyúlpörkölt. . s a levükből kiszedett nyúldarabokból.Hogy van? 62 . lelőhelyére szállítva. helyreállítják az eredeti állatot. melyet aztán. szabadon bocsátanak. Köszönet a pörköltgyár igazgatóságának.TUDAKOZÓ AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE Elnökségünk hosszú harcainak eredményeképpen végre fölépült. illetve halszeletekből. Itt a frissen elkészült konzerveket újra kinyitják.

. jól.Köszönöm. . Közelítsd meg a tűz fészkét 4. Nyisd ki a szelepkereket 3.kérdeztem hátrapillantva.Nincs okom panaszra. . EGY GONDDAL KEVESEBB 1.Kötelet? . POLGÁRTÁRSAK! Ezt a kis testi hibával született kört ki vigasztalja meg? 63 . A készüléket akaszd le a falról 2. Akaszd vissza a készüléket. Zárd el a szelepkereket 6. .Azok a beleim.De minek húzza azt a kötelet maga után? .És az egészsége hogy szolgál? . Oltsd el a tüzet 5.

Hát bizony . le se hunyom éjszaka a szemem. és 16. . hogy korán kell fölkelnem.VAN VÁLASZTÁSUNK A légikisasszony ide-oda lapozott a légi menetrendben.mondta az utas.Eszerint ön mindenképpen elveszít egy napot? .Van egy szép gép. mely Bécsből indul. jelenéről és jövőjéről. Sajnos. .Jó utat.Ez fog a kifutópályán fölrobbanni? .A bécsi géppel ugyanis elvesztek egy napot.Akkor hát melyik géppel parancsol utazni? . . . Kérjük a lakosság megértő támogatását. . Vagy ez nem az? .Ha tudom. tudja . .Talán mégis inkább a prágaival .mondta a légikisasszony.Majd beveszek este egy erős altatót.mondta a légikisasszony. munkakörű és felekezetű személynek az alábbi kérdőívet küldtük ki: 64 . . s átnyújtva a jegyet. ennek reggel hétkor van az indulása.mosolygott rá a légikisasszony.mondta az utas.Remélem.Mire beérek a városba.állapította meg az utas. . Ez a járat már háromnegyed egykor Rómában van.Hát akkor ne Bécsben. . csak a biztonság kedvéért nézett utána. rangú.Ez már jobban hangzik . hogy ezzel a géppel is van egy kis bibi? . . zárva lesznek az összes hivatalok.Viszont Prágában három órát kell a csatlakozásra várni. A kisujjában volt az egész.De igen.jegyezte meg az utas.kérdezte a légikisasszony -. Ízzé-porrá megy széjjel .Megéri .Nem ideális .Más baj is van . hogy az Alpesekben szétzúzódik egy sziklán. Mutatóba közöljük első vizsgálatunkat. hogy miképpen vélekednek az emberek hazánk múltjáról.Én csak azt hallottam. . . Az eredmény megbízhatósága érdekében 2975 különböző rendű. gépiesen hozzátette: .Akkor jobb lesz a prágai géppel menni. hanem Prágában tessék átszállni. . melyet annak a kérdésnek szentelünk. . KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Nálunk is megalakult s már meg is kezdte működését az első hazai közvélemény-kutató intézet. .10-kor érkezik Rómába. .mondta az utas.

d) Helyteleníti Mao Ce-Tung nézeteit. b) Rossz. 3. c) Se jó. b) Antimarxista. KULTURÁLIS IGÉNYEI a) Moziba. 2. föltéve. c) Még az ablakon se néz ki. 4. Az elmúlt húsz évben minden a lehető legjobb volt. d) Néha beszélget a házfelügyelővel. kocsmába jár. de azért egy kicsikét jobb is lehetne. d) Alkoholista. c) Úgyszólván egészen magányos. csak a 19-es busz közlekedik ritkán.1. b) Majdnem egészen magányos. ÉRZI-E A 20. Most is jó minden. b) Néha kinéz az ablakon. EREDMÉNY 1. VÉLEMÉNYE A JELENLEGI RENDSZERRŐL a) Jó. hogy a 19-es busz járatait sűrítik. SZÁZAD EMBERÉNEK MAGÁNYOSSÁGÁT a) Egészen magányos. d) Bécsbe vágyik. MILYEN A FILOZÓFIAI KÉPZETTSÉGE? a) Marxista. (Megjegyzés: sűrítik. A jövő még jobb lesz. meccsre. 3. c) Csak Rejtő Jenőt olvas.) 65 . 2. se rossz.

Talán inkább azt. mozgásszervi bénulással komplikálva. Aztán bejelentik. Kapcsolom az ideggyógyászatot. és minden kérdésre válaszol. valóságos agytrösztöt hoztak létre a telefonközpontban. Odamennek. akit másodszor mondott a bácsi. Vélnéd. százhúsz munkacsoportot szerveztek. Itt egy kis krokodilusra ráesett a labda.Milyen kicsi? . hogy az idegorvos legyint. (Volt-e Szűz Máriának menstruációja a szeplőtlen fogantatás után? Hiányzott-e a zeneszerzőknek a zongora. .Úgy egy arasz. .Ne tessék haragudni. . Egy fűszállal megpiszkálják.. Első kérdése ez: . . . és azt mondja: Üssétek agyon.Igen. Egy orvos jelentkezik. hanem pepita legyen a csikaja? És akadnak még vadabbak is!) Egyre több tudóst és szakembert szerződtettek. mind nehezebbet kérdeznek.Agyrázkódás. De nem ez történik. Így aztán már a legfontosabb kérdéseket is megválaszolják. . habár.Szabályosan működik a szíve. Mindez azonban nem csorbítja a lelkiismeretes válaszadást! Csak egyetlen példa: . Dehogynem! A központ sietve kapcsolja az elsősegély-csoportot. Mi az Első István Gimnázium tanulói vagyunk. hogy nem megy el a pálya közepéről.Lélegzik? . Mind többen fordulnak hozzá. kb. Már szinte látjuk. Hosszú fontolgatás után megkérdezi: . 66 .Akkor az csak gyík.. Futballoztunk. . vagy kapcsoljak egy pszichoanalitikust? . és ráesett a labda.Tehát nem rokonai az áldozatnak? Az más! Mi ugyanis családtagoknak nem adunk diagnózist.Nem. kérem. ami természetes. komplikáltabb lett az adminisztráció.Hát akkor piszkálják meg.Miben bíztok inkább? A klasszikus kezelésben. vagy pedig determinálva volt ez a találkozás? Elképzelhető-e. Csak az a baj. hogy a megpiszkált gyík összerándul. amikor még nem volt föltalálva? Marx és Engels véletlenül kerültek-e össze.Szívműködése van? .Most láttuk őt először. Összeköttetésbe léptek a Szent Szidónussal és az angol Royal Academyvel.Önök szintén gyíkok? . . ilyen lappáliákkal nem bajlódnak. hogy egy normális zebrapárnak nem csíkos.170-100 Ezen a számon a telefon Különleges Tudakozója jelentkezik. de ott marad. akit életmentésért már többször kitüntettek.

nem bánom . vagy nincs. oda kapcsolt. sorvadt a Különleges Tudakozó. azt mondta. hogy ő gyík. Akartok a Jóistennel beszélni? Hát persze hogy akartak! Az üde hangú analitikusnő megmagyarázta. Körülnéztek: A gyík nem volt sehol! Nyugodtan játszhattak tovább. mondjuk inkább: dolgozott! Szerencsétlen egy ország! Ha valami jól sikerül. maga a Jóisten vette föl a kagylót. és megkérdezte: . míg csak ő maga is bele nem zavarodott. a szurkapiszkálók. de sehonnan sem kapott épkézláb választ. . mely a fejére esett) mindent kitörölt a tudatából. (És. hogy van-e Isten. nem ígérhet semmit. mely ma már a legegyszerűbb kérdésekre sem tud felelni. Azóta csak satnyult. csupa biztatás: az eset nem súlyos. .Nem tudjuk. a többi napon az egy.. Mozogni azért nem tud.Csakhogy nem érti az emberi beszédet! ..és többistenhivők.. tüstént előállnak a békebontók. vajon ki tudja ezt? Ide kapcsolt. mert nem tudja. A beteg ugyanis már gyermekkora óta súlyos kisebbségi érzésben szenvedett. pénteken) a materialisták tartanak ügyeletet.Vagyis.Üde. hogy ő egy gyík. mitévő legyen. . Utoljára már csak szánalmas kattogás és ropogás hallatszott a készülékből. hogy hány óra.Van itt egy nyelvtudományi csoport. reszkető hang így válaszolt: .mondta a Jóisten. s az újabb trauma (mármint a labda. Ígérni. de csodák csodája.Hanem kire? .Hogy ityeg a fityeg? A központnak torkán akadt a lélegzet. hogy hetenkint háromszor (hétfőn.Megmagyarázni. .Az lenne talán a legegyszerűbb.. a zen-buddhisták és egzisztencialisták. ami reá vonatkozott. mit kell vele csinálni? . .Menjetek vissza futballozni. Nem tudta.) Ily megbízhatóan.kérdezte. Ezt tehát most újra tudatosítania kell. könnyen gyógyítható. a heccmajszterek! Egy ilyen jómadár egyszer feltárcsázta a 170-100-at. a 170-100 ezzel pontot tett arra a századok óta folyó vitára. Arra.Na.Akkor ez a dolog nem énrám tartozik. . De kapcsolhatom a filozófiai munkaközösséget is. 67 . szívélyes női hang. . csak úgy mellékesen. Szegények elvesztették az önbizalmukat. mihelyt átkapcsolta őket. szerdán. pontosan és lelkiismeretesen dolgozik a Különleges Tudakozó! Illetve.Mit akartok? Hogy föltámasszam a gyíkocskát? . Visszamentek. mely kizárólag a hüllők beszédével foglalkozik.

mondta szerényen Bárdné. az elámult tömeg közepén. férje kíséretében elindult a főkapu felé. A körülállóktól megtudták.Nekem ez semmi . ha ebbe a gyertyába belerepülök? EGY NAIV ZUHANÓ: . Kérem. . a másiknak úgy . szegény. emeleti nyitott ablak előtt elsuhanva): . ne is emlegesse. el az oroszlánok és tigrisek zárkái előtt. majd lassú léptekkel visszasétált övéihez.Bocsánat .Mert sosem kérdezted . tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a továbbjutást. . aztán megsimogatta a vérszomjas hüllő fejét. és belépett az Állatkert kapuján. Bárd Elek bankpénztáros. és egyenesen odalépett a szörnyeteghez.. Csak nem képzeli. ne menj bele abba a pirosba.MÉG MEGKÉRDEZTE A MATEMATIKUS: . . vissza a saját ketrecébe. .Mit akarsz azzal a fejszével. hogy kapcsoljam be a biztonsági övet. hogy figyelmeztetett: minden utólagos szemrehányástól csak ideges leszek.mondta a felesége. melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt. át a pázsiton. Az egyik embernek így jó.. egyetlenem? A NAGYBETEG: . .Nini.kérdezte a férje. be a kapun. én azonban a szabad mozgásért és kényelemért cserébe nem sajnálok egy kis kockázatot.És ezt miért nem mondtad meg soha? . KÉT KISGYEREK: .kérdezte a férje. A kígyó engedelmesen követte.Hát ezt hogy csináltad? . 68 . valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az Állatkertbe. Ulrich Nóra mozgásművésznővel). Csak nincs valami baja a szememnek? A HŰTLEN ASSZONY: . miközben átfurakodott a sokaságon.Ne nézzen rám ilyen diadalittasan. asszonyom. doktor úr? Mert mintha egészen szét akarna folyni az arca.Utálom a sötétséget. Maga tényleg fölkiabált nekem. . az a nagy mellű nő. és fiait kézen fogva. hogy rá akarok esni? EGY ÖNTUDATOS ABLAKMOSÓ (a II. hogy például ez a kifogástalannak látszó Fiat fékhiba következtében fölszaladjon a járdára.Hé.Az előbb még egészen tisztán láttam a célszalagot. Halkan és behízelgően dudorászni kezdett. A MOLY: . ahová azonban nem sikerült bejutniuk.hát olyan nehéz ezt tiszteletben tartani? Isten önnel. asszonyom. azon belül pedig rendőrautók. mert a kaput óriási tömeg vette körül. Mi bajom lehet. .mondogatta Bárd Elekné.Szerinted mennyi a statisztikai valószínűsége annak.Rosszul van.Vizsgázott. hogy szalad. okleveles kígyóbűvölő is vagyok. és elgázoljon egy járókelőt? A MARATONI FUTÓ: . mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg. hogy a hüllők házából kiszabadult egy tizenöt méter hosszúságú kobra.Miért ne? Hát nem ez a tűz? KI MIT TUD Bárd Elek harmincnyolc éves bankpénztáros nála tíz évvel fiatalabb feleségével (szül.

pedig a nagy tudós nemcsak a maradék vizet itatta meg vele. különféle orvosságokkal kísérleteztek. Sajnos másodjára a görcsöket nem tudták csillapítani. hogy még egyszer dobálja magát. s épp fejét verte a padlóhoz. úgy csapott le rá. ismerték és félték a nádas lakói. Ki érti ezt? HALHATATLANSÁG Már nem volt fiatal. 69 . de még elég jól bírta magát. És. míg csak Gunnar Ingridsson meg nem szólalt: . sem az ürgék.A TUDOMÁNY CSARNOKÁBAN A Magyar Tudományos Akadémia úgynevezett Vörös Plüss Terme előtt rosszul lett egy fiatal nő. tessék. míg el nem állt a szél.) Ámde a lány csak hánykolódott. szájából hab szivárgott. sőt a tűzoltókat is. kihívták a mentőket. két lassú szárnycsapás között egyszer csak megállt a szíve. Látása nem romlott.Ne adjunk neki egy pohár vizet? Erre nem gondolt senki. Ekkor azonban ott termettek a televízió riporterei. sem a környező falvak baromfiai. közelben-távolban. köpte a habot. És így. mint egy kalapács. még azt is. viruló korában. de még azon túl is. (Hátha a tüdejébe ment egy kavics. A magyar tudósok csodálkoztak. De nem mertek előbújni sem a nyulak. miközben a réz ablakkilincset pucolta. és igyekezzék habot verni a szájából. hanem még egy pohár szódát is hozatott. és fogvicsorított. mert ő ott lebegett ezer méter magasban. de az is hatástalan volt. ami sikerült is. megnyugodott.mindent el akartak követni a betegért. a leányból csak úgy dőlt a hab. mert . ereje teljében. hogy az ablakon kilógassák. és elégedetten folytatta az ablakpucolást. akik a Nobel-díjast. amikor a Vörös Plüss Teremből kiözönlött az a százhetven orvostudós.kiváltképp egy külföldi híresség előtt . mely egyetlen ütéssel veri be a szöget. a kamera elé állították. kezében a fél pohár vízzel. minden négylábú lény. A leányt megkérték. kiterjesztett szárnyával. futkosni kezdtek. a víztől a lány eszméletre tért. akik Gunnar Ingridsson Nobel-díjas biológus előadását jöttek meghallgatni. fenyegető mozdulatlanságban túlélve a halált még két vagy három perccel. s ha ezerméteres magasságból kiszemelte zsákmányát. Görcsökben vonaglott.

) Nem csoda. és a sótartóra mutatott. épp a galuskát kínálta körül. hogy ebben a táguló univerzumban Valkó csak ment.kérdezte. mintha megtágult volna. halászlét adtak. Építővállalat anyagátvevője volt. sz.Das sind die ungarischen galuska.Hol a só? Ursula miatt németül is el kellett mondani mindent. egy heverő fogpiszkáló. a mosolyra a viszonzó mosolyt. valósággal ráfeküdt. A kis tárgyak megnőttek. Még a csirkénél tartottak.Das Salz . levitték a Balatonra. De nem egészen így történt. A nagy zsivajgásban. Nem érte el. Most éppen az uborka kovászolását magyarázták Ursulának. tizenhat éves lány Warnemündéből. mintha nem volna messze. és mindenki nevetett. mint egy előregyártott vasbeton gerenda. akkorára nőtt. Kinyújtotta kezét a sótartóért.Nudeln? .kérdezte. Eközben a testes családfő. mint egy szökőkút medencéje. és . akivel senki sem törődött. háromféle rétest.megállt a hófehér abroszon. . . ma este a magyar konyha volt soron. mert senki se tudta. Aztán. sondern galuska .Der Salz? . s rámosolygott Ursulára. Legalábbis úgy látszott. 70 . egy roppant csinos. mely a savanyúságnak volt odakészítve. Kitettek magukért. . mert csak a nudlit ismerte a szép warnemündei lány. áthajolt az asztalon. fűzős cipőjében . és így szólt: . de Tildi. ment. a kisebbik lánya. sajnos.kitaposott. Már megmutatták neki Budapestet. amikor Valkó Károly körülnézett. fekete. Valkó tehát útnak eredt az asztalon. másfelé fordult a figyelme. örök rettegésben élt. a nagyobbak még nagyobbak lettek. cseregyerek. hogy valaki segít. Kettőt lépek . Még messzebb nyújtotta. s ott leszek. De Valkó még kívánta is a kérdésre a választ. átlós irányban a sótartó felé. a rajtalevővel s körülülőkkel. A tányérka. Erre se figyelt föl senki. mit jelent németül kovász. . Azt várta.magyarázta Valkóné. Valkónak ötvenéves kora óta fokozatosan romlott a bal szeme. . de a sótartó (bár nem is távolodott) semmivel sem került közelebb. hogy nem újítják meg gépkocsivezetői jogosítványát. tejfölös paprikás csirkét. Rosszul tudott távolságot becsülni. Innen a hasonlat. A sótartó nem volt messze.LEHETŐSÉGEK A SÓTARTÓ FELÉ Ott ült az egész rokonság és Ursula. Nem mintha a sótartó távolodott volna: inkább azt kell mondani. (Valkó a 71.javította ki a lány visszamosolyogva. aztán sietségre fogta. ami elég nehezen ment. hogy az egész asztal. nevetgélésben amúgy se figyelt rá senki. aztán a szó szoros értelmében fölmászott rá. és ezen már a szemüveg sem segített.Nicht Nudeln.gondolta -.

és dermedt kezével. belemosódva a téli hómező derengésébe. Tildi ugyanis a német vendég tiszteletére kiverekedte. csupa hó. amikor megint történt valami. se kétszersültje. melybe a kamaszkor egész hőskultuszát és romantikáját beleálmodta. de aztán elkomolyodott. abban a tragikus hatnapos hóförgetegben. mert mindjárt fölkapcsolták a kampóra. fagyoskodva. „Istenem . lassú tempóban. a sótartó közvetlen közelében. mert a sótartó. aztán nekivágott a hómezőnek.habár még ifjan is szocdem volt. Valkó megnézte a hóba süppedt táblát. mert eszébe jutott ifjúkorának kedves olvasmánya.. Néhány percig melegítette. A feleségét viszont már csak homályosan látta. Helyzete nehéz volt. a reménytelen mentőexpedícióban reménykedve hajtott. ha a fűzős cipőjén több kilós hókoloncokat cipel. Teljes csönd borult rá. Az anyagátvevő áhítattal nézte. Futásnak eredt. mindig csak Olaszországba vágyott. el még a warnemündei lány tündöklő szépsége is. eltűnt a rokonság. Az ablakok be voltak fagyva. hosszú szőrű. de aztán eszébe jutott. mert ilyenkor már nincs megállása az embernek akkor se. Már-már fogytán volt az ereje. megkopaszodva bár. hajtott étlen-szomjan. . a Scott utolsó útja. Kutyái egymás után belebukfenceztek a hóba. óvatosan. és hátulról alácsúszott egy nagy autómentő kocsi emelődarujának. 71 . Egyszer csak elébe kanyarodott egy kutyák vontatta szán. de tavaly. ami megnehezítette a járást. és ostora pattogtatásával nógatta futásra a tucatnyi izmos. se petróleumkályhája. Kanadából kapta. Üres a látóhatár. hogy szívbillentyű-elégtelensége miatt a körzeti orvos még a lépcsőjárástól is eltiltotta. A felső réteg el volt jegesedve.Északi fény!” Lába szárán lassan kúszott föl a jég. Kinyitotta az ajtót. s neki se sátra. gyerünk.. Egy kard hosszúságú késpengén kellett csak átlépnie. A pózna kidőlt. három nap. ahová a kiszállásai voltak följegyezve. Elővett egy kis előjegyzési naptárt. és tessék! Milyen az élet! Most ott állt. Épp nevetett.. és megállt. hogy halkulóban a nagy vendégzsivaj. Megállt. már használt állapotban. de hiába! Alig tett meg tíz-tizenkét kilométert.Ilyenkor már nem lehet megállni. lefékezett minden abroszgyűrődésnél. a motor is nehezen indult. s egyre nehezült. egy 1500-as Fiat. Hogy kerül az asztalra kutyaszán? . amióta a Margit híd kellős közepén rosszul becsülte a távolságot. el a felesége.gondolta. habár az is bele volt süppedve a hóba. Kikerülte a szerteszét heverő kenyérmorzsákat. zihálva nézett körül. melyre az volt kiírva: A sótartó felé . (Tulajdonképpen ebben is szerencséje volt. sarkvidéki kutyát. Aztán még földerengett valami az ifjúságából. aki fagyhalált halt a Déli-sarkon. Izgalmában Valkó észre se vette. három éjszaka. s máris beleszaladt egy útjelző táblába. hetven dollárral a zsebében nem mert egy ilyen hosszú utazásnak nekivágni. tisztán idelátszott. Ameddig ellát a szem. Csak behunyta szemét. miközben továbblábolt a térdig érő hóban. hajtott. A motorra rányomódott a hűtő. s már ő volt az angol kapitány. s ott várta a kocsija.) De most a hóban még jobban vigyázott. félig befagyott töltőtollával beleírta: Isten óvja a Királyt! . Először elmosolyodott. Csak egy aranyszín lángocska libegett a fekete égen. hogy két gyertya is világítson a vacsoraasztalon.mondta magában.gondolta az anyagátvevő. Szerencséje volt. De azért csak hajtott. beült. szervi szívbajával.. a sikkasztás miatt külföldre szökött sógorától. Biztosan hibásan mondott valamit németül . Az ő hagyományos szerencséje most se hagyta cserben. ment. A hőmérő higanyszála leszállt. sőt elérzékenyült. mert kutyaeledele se volt. Valami zúg az emberben: gyerünk. míg csak a harmadik nap estéjén az utolsó kutya is ki nem dőlt.egyébként fölöslegesen. nemhogy királypárti. Ő azonban ment. és hozzáírta: Éljen Anglia! holott sose járt Angliában. Ez már a vérében volt. amikor megkapta az útlevelet.

ÜRES LAP* * Ezek az „üres lapok” vagy nem létező dolgokról szólnak vagy pedig olyan létezőkről. amelyekről az írónak nincs semmi mondanivalója. 72 .

az rizs? Hát azt a postást. tisztán látó lény. Ami nemcsak azt jelenti. nem is olyan bonyolult. Barátom azonban mindig élesen fogalmaz. belepillantottam. s ez a legszomorúbb az egészben. Jó. akivel erről vitatkozni szoktam.Ó. Már messziről odakiabált nekem: . azt látni kellett volna! Barátom újabb gúnyos mosolyt küldött felém. én hólyag! . s engem majd szétvetett a düh. Csak a jövőnkért érzett aggodalom bírt szóra. Egyszer odatartottam az orra elé a tükröt. De elég nekünk a mi bajunk.Ó. . Hogy a többiekkel mi lesz.” Erre én a Mendel-törvényre szoktam hivatkozni. nehogy összetévesszék őket. más szóval. Aki nem tud különbözni. hogy ennyit meg is tud jegyezni.Én csak egy kis rizsszem vagyok . már nem él. előbb jobb szomszédomra. azaz: hogy majd belőlünk is létrejönnek új változatok. Elképzelhetik. . Még én is belátom. hogy önök nem láthatnak minket . de hallgassák meg a személyleírásunkat! 73 . . én trockistának indultam. amikor beállított a postás.Mit összebeszélek? Én mafla! Én savanyú uborka! Eközben nézelődött. Hát egyformák vagyunk mi? Erre csak egy gúnyos mosollyal válaszolt. kikelünk. nemesített faj vagyunk. Egészen egyszerűen is megfogalmazható: egyformák vagyunk-e mi. piszkos a szemüvegem. rizsek? És mit hoz a jövő? És milyenek lesznek a leszármazottaink? Mert mi. két regénynek. jó. Agyunk olyan.Hohó! Lassan a testtel! Ha nekem szól. magot hozunk. később Gandhi oldalára álltam.még tartott a mosoly. szenvedéllyel védi kissé szélsőséges nézeteit. hogy a postás milyen zavarba jött. két fogpasztának.próbálta tréfával elütni a dolgot. amire ő csak legyint. még csak nem is hasonlítunk egymásra.Rizs! Levelet hozok! Rizsnek hív. . ezek finomságok. Mélyen érző. Nevet adni kétfajta sajtnak kell. hanem hogy más vonatkozásban is . ide-oda villant a szeme. és Li Tai-ling maximáját idézi: „Csak a megújulás visz az öröklétbe. Valakit meg nem ismerni nálunk sértésszámba megy. hogy az átlagosnál jobban tűrjük a hideget. Nevünk minekünk nincs.” Itt kezdek ingerült lenni.a keményítőtartalomtól kezdve a szaporodási képességünkig . miért adtad neki? Vagy neked rizs. s végül megállapodott a barátomon. úgynevezett „télálló tibeti”. de azért nem szeretem. Amin vitatkozunk. Kár. Az.kiválasztott fajta vagyunk.mert még a véletlen is neki kedvez . . aztán első bal. csak két szem rizs van köztünk.. ha összetévesztenek. De két rizsnek? Mi még a borítékra sem írunk címet! Fölbontottam a levelet. egy szemüveges. mert idegenkedem minden cselekvéstől. harmadik szomszédom. hogy ez kissé egyhangú. kalászba szökünk. Miután elvetettek. hiszen a látásuk épp ebben az irányban élesedett. És .mondtam megbántódva -. aztán második bal szomszédomra.de higgyék el. most látom! Hiszen ez önnek szól! Úgy látszik. lecsúszott entellektüel. arra jobb nem gondolni. mert minek. visszaadtam. kiváltképp postásoknál. Barátom marxista (bár az egészből csak a forradalmi erőszak elve tetszik neki).EGY RIZSSZEM PANASZAI Szíves elnézésüket kérem.. Egy rizsszem élete folyamán átlag 2-300 000 másik rizzsel kerül össze. ő így mondja: „Már csak önmagunkat ismételjük.

.Van egy folyó.kérdeztem tőle -. . az egyeneseket miért nem? De ez nem tartozik ide. . . mint a kő. nem köteles válaszolni. És mi ketten állunk a parton. (A bátrakat. barátom . ha egy ilyen buta és rossz jellemű frátert kínlódni látok.ezt bizonyára tudják . a hold kék fényében elmulattatok egy egész rizsföldet. .És őbenne? Voltaképpen mire való ez a faggatás? Tessék megmondani: nemcsak valami rizsgőg az.Előbb egy darabka szappan kell hozzá. csöppentett egyforma lesz minden unokánk! Mégse bírom abbahagyni. Én: Lágy vagyok.Látok . ki ugrik a vízbe? Ő vagy én? Remeg a keze. Persze.Ő: Zömök alak. Elkapta az örvény. .” Hogy csűri-csavarja! Mert nálunk egy postás inkább meghal. Más is így van vele? Én. amit be kell mártani a szappanos lébe. szúrós tekintet. hogy kijöjjön belőle a buborék.mutat rám. zakatol az agya. Magára van bízva. és ha ez így megy tovább. és ha olyan a hangulat.Rá is van írva a zsákra: „Télálló tibeti. térdig vízben állva. szelíd.Figyeljen .mondom. Önben majdnem 80% a keményítő! . .mondja reszkető hangon..Mégpedig miben? .És ön . Különös ismertetőjelem: vízbe dobva lemerülök. aztán a barátomra. hogysem két személy összetévesztését belátná. Lám.Nos.Óriási a különbség. míg megtörve be nem ismeri. .Inkább nem kérdezek semmit. hogy vannak a postánál összeköttetéseim. fuldoklik.barátom gomblyukában virít A Bátor Vízbőlmentő kitüntetés! Szomorú látvány ez. s megint rám. Ezt csak megértette? Nos kérdeztem tőle -.Nos. piknikus alkat. . kérem szépen. Szép kis hangomon édes sanzonokat tudok. hát tényleg nincs köztünk különbség? Hűl-fűl zavarában... lám. Az élvezeteket habzsoló természet. .) . Addig nógatom a postást. Majd kap egy könnyebb kérdést. jó .. kissé nőies.mondom neki. mely maga is egyforma információkkal van betáplálva. hogy egyforma bennünk a keményítő. keményítőtartalom 80%.. Maga beleesett. De annyit elárulok teszem hozzá -. s azonos információkat kapunk a környezetünktől..Aztán? ..Egyikük se hagyna megfulladni. van-e köztünk valamilyen megkülönböztető vonás. Mit gondolnak? Úgy van! Ettől észre tért. a barátom meg én. oda néz. Ezzel kellett volna kezdeni! . 74 . . Ezt mondja! Miközben . Csak ennek a postásnak sikerült minket összecserélni! . ami a másiktól mindenáron különbözni akar? Hiszen az anyaöltől az egyetemig egyforma nevelést kaptunk. többszörös életmentő.Továbbá egy szalmaszál. Remegő ujjával rám mutat.. aki azonban adni is szeret: egy jó szóért leveti ingét. megsajnálom. Ide néz.És aztán? .mondja rögtön. mindjárt lerántja a víz.Ő . remek úszó.Akkor már csak bele kell fújni a szalmaszálba.

hosszú szőrű. nőstény. és telekiabálja a világot panaszaival. dr. SZÓVIRÁGOK Ezúton mondok köszönetet mindazoknak. Stü Rudolf s. akivel nem vagyok azonos. hogy a női napozót férfi ivarszervekkel ne látogassák.. hogy ezen okmány aláírása hamis. Hamarább? Tetszettek hallani? Győztes pillantást vetettem barátomra.Abban . reszketni kezd.Miben? . * 75 . * A sétányokon papírpénzt szétdobálni tilos! * Felkérjük t. Gimnazista kislányom átnéz rajtam. ha a főnökömmel beszélek.És akkor mi történik? . Zoli névre hallgató. szobatiszta középfülgyulladásomat? * Részeg halottakat nem szolgálunk ki! * Bajtársi találkozó E hó 20-án a városligeti kertvendéglőben bajtársi összejövetelre hívom mindazokat. * Ki látta kétéves. pedig . Jövőre ötvenéves leszek. Úgyszólván elvesztettem a munkakedvemet. akik szeretett férjem elhunyta alkalmából jóleső szerencsekívánataikkal elhalmoztak.önök a tanúim! .mondja verejtékben úszva -. vendégeinket. . k. Stü Rudolf ünnepélyesen kijelentem. Hangom. mint az öné. hogy az övé egy kicsivel hamarább pukkan el.Akkor megmutatkozik a különbség. néhai Ordódi B. Most aztán megjárta! Évek óta szenved a mi állítólagos egyformaságunktól. akik tíz évvel ezelőtt ugyanebben a kerthelyiségben történt agyonverésemen személyesen részt vettek.még sincs két egyforma rizsszem a világon! NYILATKOZAT Torkig vagyok! Állandóan téves számokat tárcsázok. aláírója csaló. Ennélfogva alulírott dr.

nincs se bélcsatornája. HIÁBA SIKERÜL EGY VITÁS KÉRDÉST TISZTÁZNI. és dolgavégezetlen visszament a vendégek közé. . elsietett vele. . ingerelni szigorúan tilos! * Vigyázat! A kapu harap! GONDOLATOK A PINCÉBEN A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra. se széklete. ha történetesen cicának születik.mindjárt továbbszőtte ábrándjait.Cicus! . és helyet foglalt az ülőkén. És elindult a büfébe. Most jutott eszébe először. de csak ennyit mondott magyarázatul: . Sőt . hogy egy sarokban megmozdult valami.mert ilyen telhetetlenek vagyunk! .Hát te hogy kerülsz ide. amikor a karcsú poharakat meglátta -.. Hiszen ő növény. Így még nem beszélt vele senki. kiscicám? Fölkapta a labdát. Akkor meg mit keres itt? No. mert pezsgőzhetnékje lett. ha inni sem tudok! 76 . piszkálni.Egy kis félreértés történt.szólt oda a falábú házmesterkislány. s boldog volt. visszamosolygott. MÁRIS OTT A KÖVETKEZŐ TALÁNY Egy kis rezedaszál kiment az illemhelyre. s ahogy csak tudott. hogy milyen más lett volna minden. szénnel hajigálták. Az öreg. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát. ez legalább tisztázódott! A kis rezeda fölkelt. ha labdát szedhetett a többieknek. Eddig csak utálták. Amikor a háziasszony (angol királyi vérből. Az lesz a jó hecc .meghökkent. Hát még ha falábú házmesterkislánynak születik? De ez már túlságosan szép volt.Egy Volkswagen miért nem lehet boldog? * A zászlót etetni. Ezt már el sem tudta képzelni.gondolta. akinek a neve napját ünnepelték) kérdő pillantást vetett rá. Az egyik gyerek. vagy rémülten elmenekültek előle. lebicegett érte. a házmesterék tizennégy éves kislánya. Ekkor valami szöget ütött a fejébe.őt nézték cicának . de azért feltűnt neki.. Az alagsorban félhomály terjengett. csúnya és rossz szagú patkány .

Akkor . AZ OTTHON A kislány még csak négyéves volt. . Mindazokkal.Akkor otthon leszünk. hogy tudatosítsa benne a küszöbön álló változást.Anyu .délután háromkor lezárják. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges. ötös. . és messziről megmutatta neki a szerelvényt. A vasutak. . s az anyja. ötvenhatos autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet-hídon közlekedik. emlékei bizonyára összemosódtak. hogy épp holnapután háromnegyed hatkor jönnek a világra.És akkor mi lesz? . KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK A FEBRUÁR 1-JEI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN Mint ismeretes. de az Alagutat .Emlékszel még a mackódra? Talán a babáid is megvannak még. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség. .Nem is örülsz? Ez a vonat visz haza. hajók.onnan meg lehet majd szökni? 77 . odavitte a szögesdrót kerítéshez. . Ezek most jót röhögnek a markukba.kérdezte a gyerek. holnapután.kérdezte a gyerek. mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. délután háromnegyed hatkor vége lesz a világnak. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt.az esetleges beomlás veszélye miatt . . akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni.Otthon is vannak őrök? . mely (elegendő számú jelentkező esetén) fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Ettől kezdve a négyes. autóbuszok menetrendszerűen járnak.kérdezte a kislány . hogy kívánságuk nem teljesíthető. . Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt. sőt. máris közöljük. akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna.Mi az. . A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot. hogy otthon? . Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat. egy keddi napon.És ott mi van? . hogy kerülje a pánikot. a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul.Ahol azelőtt laktunk. február elsején.Ott nincsenek. és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek.TUDNIVALÓK.

érvelt a jó mama. Innen üzenem mindazoknak. a bécsi gyors leszek! Távoli rokonunk. meg se mukkannak. amitől idegbajt kapok. kedves doktor úr?” Egy ilyen kényelmes állást nem könnyű megkapni.nógatott néha -. mégpedig egyre gyakrabban. amiért ezt a szürke. mert csak tojásfőzéshez használnak. „Menj te csak el.A MAGUNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY VÁLTOZATA Mi tagadás. Lepergek. s engem vonzott is a végérvényesség. de butácska. hiszen ha a hetvenezer tonnás Queen Mary helyett történetesen én jutok eszébe. széllel-viharral dacolva. Panni nevű nő. a homokóra megáll. Aki ma lát. de akkor is az a vége. de biztos életpályát választottam. mert ismertem a mérnököt. de mégiscsak van egy kis pikáns zamata. ami egy homoknak éppoly katasztrófa. Pedig. hogy a lábam átcsúszik. egyik napról a másikra megcsomósodtam. Most egy homokórában vagyok homok. Próbáltam persze fordítva. hogy átjussak ezen az istenverte szűkületen. akik vártak tőlem valamit. A homok nem öregszik. de a fenekem fönnakad az üvegszűkületben. arra próbált rávenni. Pilóta. hogy keressek valami kapcsolatot az idővel. de Kniza bácsi dicséretére szóljon. mégiscsak beprotezsált. bár nem helyeselte e megalkuvó életelvet.mondta egyszer -. Ilyenkor az embernek minden eszébe jut. mint a legtöbb gyerek. azt kívánta. sikerült jól berendeznem az életemet. hogy nem tehetek róla. hogy percekig.. volt egy lány. mint amikor egy balett-táncos pocakot ereszt.) Sokáig minden simán ment. egy csinos. többre is vihettem volna. és „Mitől szédülök. hanem toronymagas hullámokat meglovagolva. dr. hogy kavics legyek. mert igenis tehetek. (De ez minálunk nem a korral jár. hiszen nyilván elejétől volt bennem hajlam a megikrásodásra. kisfiam. amikor váratlanul beütött a baj. de puszta létükkel valami néma. S ezek a homokok nem sürgetnek. hogy hála istennek. el se hinné. de ma már ez is paradicsomi boldogságnak tűnik föl nekem. gyere ki velem.) Most az a helyzet. tojásnak . a homokóra viszont az időmúlás ősi szimbóluma. 78 . épp fordítva. s azt jelentette: „Lemegy a nap”. morális nyomást gyakorolnak rám. hogy fut az idő”. Néha gondoltam egy nagyot: ha megnövök. akkor egy kis szerencsével s minden protekció nélkül. hiszen a homok maga az időtlenség. fejjel lefelé leperegni. az élet útjai kiszámíthatatlanok. S még azt se mondhatom. És most megint be vagyok akadva a szorulatba. ebben is a mamának lett egy kis igaza. aki a világ legnagyobb óceánjáróját tervezte. hogy bár szeretteimtől csupa rossz tanácsot kaptam. Ott szerepelt már az egyiptomi hieroglifák közt. Kniza apátplébános. néha órákig ott nyomakszom kézzel-lábbal kapálózva.. Anyám viszont. aki a Batisztselyemgyárban dolgozott. hiszen az a sok homok tétlenül vár a fejem fölött. hiszen a tojás a születés és az elmúlás egyszerre. De lám. (Alkalmi azért vagyok. Átpréselődtem. s ezalatt a tojások nem főnek tovább. összeférhetetlen fráter vagyok. talán. más szóval alapjában duhaj. ha merek kockáztatni. pedig bugyinak lenni se valami nagy változatosság.” . s már azt kezdtem mondogatni. a törékeny burokban múló idő. „Istenem. végeredményben csak én vagyok a hibás. abszolúte alkalmatlan homoknak. butaságokról álmodoztam. mozdonyvezető vagy legalábbis mozdony szerettem volna lenni. És tessék elképzelni. Egy tojásból minden lehet” . „Gyülekeznek már a költöző madarak”. hogy mehettem volna én izzólámpába légüres térnek. a lekerekített csönd. hogy mindkettőjüknek igazuk legyen. büszkén szelném a tengereket! Bocsánat. csinálunk belőled női bugyit. s így fölvettek alkalmi homoknak. „Te . akkor most nem a hasamat lennék kénytelen behúzni. iskolázott és megfontolt férfiú. Sikerült.Akkor megsértődtem. lázadó.

kérdezte a negyedik magyar. Egy követ megfaragni.Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. fiamat üdvözlöm.kérdezte ő. ahhoz véső kellett volna. . Persze. amikor már a többi magyar. jobban mondva. csak ő emlékezett a nevére. (Márminthogy itthon. nehogy a hullámok elnyeljenek. Drága földieim. mint az emberi bőrön a tetoválás. miért nem szóltatok? Ha még tíz percig kibírom szusszal. se rendőri felügyelet alatt nem állt. Egyszer azt mondta Sipos: . akkor.Hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar. ahelyett hogy én is elmerülnék. a felszínen bírom tartani magam. és kiment. .Mi az? . és Isten óvja a szép magyar hazát!” AZ UTOLSÓ MEGGYMAG Már csak négyen voltak magyarok. . és a vízbe fulladnék. kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt. . gyümölcsöt is adott. igen rossz időjárási viszonyok között. csak meggyszezonban. Négy embernél nem olyan fontos. Ha legalább egy gombostűje volna valakinek! Azzal . . és ha hasonló bajba keveredtek. Csak ő. és nagy fejtörésbe kezdtek. maradjon utánunk valami. talán idetéved egy hajó. az erős hullámverésben hánykolódva.Ki lesz akkor mireánk kíváncsi? . hogy ha a két karomat előrelököm. aki rendőri felügyelet alatt állt.Hogy arra az időre. széjjelrúgom. Más népek közt. a lábamat pedig. hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld. De azért néha még elmondogatták: . ahogy a békák ugrálnak. tomboló szélben. árnyat is. akit se Siposnak nem hívtak. és. a nyugati hosszúság 151.bele lehetne szurkálni a fa kérgébe valamilyen üzenetet. az éjszaka sűrű sötétjében. A négyből is az egyik nagyothallott. (Siposnak hívták. amikor már nem leszünk. zuhogó esőben. a déli szélesség 17. Neve csak egyetlenegynek volt.szóltak rá. és észrevesz. De ha nem. én egészen véletlenül rájöttem arra.kérdezte az egyik.Kéne valami emléket hagynunk magunk után. 79 . Zokon is vették a többiek. fokáról körülbelül az Otahiti szigetek magasságából. azt már maguk se tudták. még jó néhány élő magyar akadt.Miért? . A fában az holtig megmarad. mely a másik kettőnek is megtetszett.Én rendőri felügyelet alatt állok. a nevüket is elfelejtették. Menyemet. Abba is hagyták a torzsalkodást. Hogy miért. felsőpáhokiak! Létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok. csupa derék matróz. hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. Jó fa volt. . . akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak: Becze Benedek vagyok! Magyarok! Halló! Figyelem! Hallgassatok szómra. mintha eveznék.Mi a csodának? . a tengerbe veszett. mint annyi mást. a negyedik hajtogatta a magáét..) Egy meggyfa alatt tanyáztak. hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen.) A többiek.ÜZENET A PALACKBAN Kihalásztatott a Csendes-óceánból „Innen.magyarázta Sipos . Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez. kezetekkel-lábatokkal kapálózzatok. szerteszóródva. hátracsapom. Magyarországon.

Siposnak azonban hiába kiabáltak. Az ő vállára az mászott föl. Szegény. Kisütötték. se rendőri felügyelet alatt nem állt.) Most aztán se föl. . ő volt az.Mi van valami. elfelejtette. akit se Siposnak nem hívtak. se tova. tudta ő magáról. Jól átgondoltak mindent. Nem valami óriási emlékeztető. 80 . Ekkor azonban a negyedik magyarnak.Hát mondjatok jobbat . hanem szívvel-lélekkel velük tartott. A többiek kiabáltak ugyan. azt az egy szál meggyet mégiscsak le tudnák hozni. Őutána megint egy rendőri felügyeletes következett. ahogy voltak. Egyszerűen kiment a fejéből. de jobb híján az is megteszi. Hiszen az leesik. egyik magyar a másikon. utolsónak pedig a vékony hasú.) Az a bizonyos meggy olyan magasan termett a lombkorona legtetejében. és magvára aszott. hogy miért mászott oda. vékonydongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. (Tudniillik. ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. de így se tudták a helyzetet megoldani. de ereje annál több. apróra törték. akinek sok esze ugyan nem volt. hogy két kő közé (nehogy a földbe mossa az eső) elrejtenek egy meggymagot. hogy négyen. De mire fölért. se rendőri felügyelet alatt nem állt. ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. Nagy üggyel-bajjal föl is ért. aki nagyothallott. eszébe jutott egy meggy. se le. Amaz nem vitatkozott. ha egymás vállára állnak. Végül abban maradtak.javasolta az egyik rendőri felügyeletes. és megették a magvakat. és csak úgy buzgott a tettvágytól. meggyen éltek.Hát akkor dobjunk föl egy nagy követ . amíg a meggyszezon tartott. Az ám! De honnan vegyék? Hiszen ők. (Most már ő sem ellenkezett. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes. És úgy maradtak. utána pedig összeszedték. Most aztán nem találtak egy fia magot sem.szólalt meg később. . Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak. Így aztán ott maradt. hogy annak idején nem tudták leszedni. hogy némiképp rövid az esze.Te buta. . se té. hogy hozza le azt az összeaszott meggyet. akit se Siposnak nem hívtak..

kérdezte a szemüveges Kiriwi. Elöl a tojás. hová. tojás koma? .Hová. a szemüveges asztalitenisz-világbajnok.Megyek világgá.Hová. Jézus Mária Szent József koma? . ballagott Berengár király. Arra karikázott egy fél bicikli.kérdezte a fél biciklit. Arra jött Jézus Mária Szent József.Várj egy kicsit. . Jó darab utat megtettek. Beállt a sor végére Brecht. . utána Berengár király. menjünk együtt. utoljára Takariko Kiriwi. 81 . mendegélnek. hová. Bertolt Brecht koma? . mendegéltek. karikázott a fél bicikli.Megyek világgá.Hová. baktatott Berengár király. ment. mennek. hol nem volt. érdeklődött.Hová. Mennek. mikor szembejött velük Takariko Kiriwi japán asztalitenisz-világbajnok. Ahogy mentek.Megyek világgá. Megkérdezte a király a tojástól: . Ő is velük tartott. Ez a tojás fogta magát. . Gurult a tojás.PÉLDÁZATOK A NAGY MENETELÉS Hol volt. fél bicikli koma? . én is megyek. és elindult világgá. őutána a fél bicikli. volt egyszer egy tojás. . Még ma is mennek. Ment.Várj egy kicsit. hová. Görgött a tojás. s szembetalálkozott Berengár királlyal. . aztán Jézus Mária Szent József és Bertolt Brecht.Én is megyek. szembejött velük Bertolt Brecht. hová. Mennek. .Várj egy kicsit.Megyek világgá. . Berengár koma? . ha meg nem haltak. mennek. hová. . veled tartok. Azt kérdezte Berengár királytól: .Megyek világgá. egy szót se szólnak. Megállt. veled tartok. .Hová.

aki CO 75-14 rendszámú Wartburg személygépkocsijával a megengedettnél gyorsabban haladt a Stáció utcában.mondta magában Pereszlényi. CO 75-14 rendszámú Wartburg kocsijával megállt a sarki újságárusnál. Födözetül négy gyalogszakasz vonul ki. és a megengedettnél gyorsabban haladva belerohant egy teherautóba a Stáció utcában. nem messze a Kék Barlang mozitól. hívatlanok szeme elől lehetőleg elzárt helyen. az agyonlövetés által való halálbüntetést pedig erre alkalmas. . . és nem messze a Kék Barlang mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba.Akkor egy tegnapi is jó lesz. elfogyott. De véletlenül van már egy holnapim. Szemébe ötlött egy napihír Pereszlényi József anyagmozgatóról.Kérek egy Budapesti Híreket. .Abban is közlik a moziműsort? .Az is elfogyott. . Éppen jókor. Visszaült a kocsijába. ennek hiányában pedig egy rangban idősebb százados a parancsnok. Szörnyethalt. minden fölösleges feltűnés kerülésével rendszerint korán reggel kell végrehajtani.Még ilyet! . KIVÉGZÉSI SZABÁLYZAT 1 A kötél általi halálbüntetést a honvéd büntetőintézet falain belül vagy valamilyen más zárt helyen. őrnagy. melyet dicsérni hallott. . Az elővigyázatlan anyagmozgató szörnyethalt. Órájára nézett. 82 . Még volt egy kis ideje. A Stáció utcai Kék Barlang moziban játszották.AZ AUTÓVEZETŐ Pereszlényi József anyagmozgató.Az mindennap benne van a lapban. elindult. .Sajnos. legalább tíz-tíz taggal.Egy szöszi szerelmei -. Zsebre vágta az újságot. Továbblapozott a másnapi újságban. 2 Halálos ítélet végrehajtásánál mindig egy m. kir.mondta az anyagmozgató. Mindjárt fél hat. Némi keresgélés után talált egy csehszlovák filmet . zsebében a holnapi újsággal. és fél hatkor kezdődött az előadás. Föllapozta a moziműsort.Hát akkor adja ide azt a holnapit . .

még egy vagy annyi lövést kell tenni. A zárósor kinyílik. indulj! A végrehajtó négyszög megalakulása után a tisztek annak belsejébe lépnek. mire a végrehajtáshoz lehet fogni. a másik kettő pedig mellére céloz. mire az annyira. mire a középső két ember az elítélt fejére. A zárósorba a pap is belép. 83 . Ha a kivégzett még életjelt ad. A foglár az őrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet. hogy ezek az emberek láthassák. akár agyonlövetéssel történt a kivégzés. és valamelyik bajtársa. 6 A kivégzettet éjjel. amennyi szükséges. Ugyanakkor a végrehajtás parancsnoka kardjával a négyszög hátsó oldala felé jelt ad. beköti szemét. annak végrehajtása után a kirendelt orvos megállapítja a halál beálltát. vagyis az elítéltnek közvetlen őrizetére egy altisztet. és halkan közel lép az elítélthez. kir. a m. melyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényli: . A végrehajtás parancsnoka a vesztőhely közelébe érkezve ezt vezényli: . A menet lassú ütemben halad a vesztőhelyre. fegyverét zajtalanul „kész” helyzetbe teszi. öt tisztest és tizenöt rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. még egyszer felolvassa az ítéletet.3 A „zárósorba”. és senkinek sem tiszteleg. 5 Akár kötél által. az ítélő hadbíróság kiküldött hadbírája. csendben szétnyílik. akkor erre már előzetesen négy embert kell kirendelni.Imához! Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást. gyászkíséret nélkül kell az erre kijelölt helyen eltemetni. kit a jelenlevők közül szabadon választhat. Az elítéltnek le kell térdelnie. majd magasra emeli kardját. melynek minden oldala öt emberből áll. Ezek már előbb a büntetőintézet kijáratához mennek. A négy kirendelt ember előlép.Vigyázz! Végrehajtó négyszög. amint ez az elítélt megérintése nélkül csak lehetséges. és ott négyszög formájában megalkotják a zárósort. csendben. A végrehajtás parancsnoka akként áll oldalvást. honvédügyésznek és egy jegyzőkönyvvezetőnek jelenlétében. Ezután a lelkész rövid beszédet és a kivégzettért rövid imát mond. s az ítélet végrehajthatóságát megállapítja. és a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott „Tűz!” vezényszavára egyszerre lő. 4 Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre. amennyire szükséges. kik egy tiszt jelenlétében megtöltik fegyverüket. az őrség azonban visszamarad.

ezek a szájbarágós magyar rendezők. A FÉRJ: Gyeregyeregyere. te nem úgy érzed. hogy te milyen vad vagy. Pedig Csajkovszkij-est van a Zeneakadémián. A FÉRJ: Fütyülök Csajkovszkijra. mozi. mi megy az Operában.. van itt színház. de siess! AZ ASSZONYKA: Akkor ma megint itthon maradunk. legföljebb négyszeri átszállással. hangverseny. A FÉRJ: Egészen határozottan úgy érzem.MI MINDENT KELL TUDNI Érvényes két díjszabási övezet beutazására. AZ ASSZONYKA: Ne törődj vele. A FÉRJ: Rúgd le a cipőcskédet. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető. mintha madzagon lógnék. A FÉRJ: Hol az újság? 84 . Otthon maradtak. Kerülő utazás és útmegszakítás tilos! NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON Nem mentek sehová. AZ ASSZONYKA: Már megint? A FÉRJ: Gyeregyere. Gyere! AZ ASSZONYKA: Mindjárt. Átszállni csak keresztezéseknél. de csak olyan kocsira. fölakadtak a lámpáról lelógó légypapíron. mondta az ifjú férj. Szépen. és a levegőben himbálóznék ide-oda. A FÉRJ: Hát akkor gyere. AZ ASSZONYKA: Inkább mennél színházba? A FÉRJ: Á. elágazásoknál és végállomásokon lehet. mintha lengenénk? AZ ASSZONYKA: Talán csak bebeszéled magadnak. látnivaló elég. angyalom? AZ ASSZONYKA: Nagyon. egy órán belül. AZ ASSZONYKA: Jaj. úgy fél hét felé. Mondd. Minek is? Itt ez a szép Budapest. a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. szerelmesen teltek mézesheteik.. melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. csak valamibe bele van ragadva a sarkam.Buta egy véletlen! * A FÉRJ: Szeretsz. Egy délután azonban. . Nézd meg.

AZ ASSZONYKA: Hogy te hogy szeretsz panaszkodni! Az lesz a vége. kérlek. AZ ASSZONYKA: Hát te már mindenbe beletörődsz? Pedig azért szerettem beléd. De ők is élnek. az valami fényes és ragadós máz? AZ ASSZONYKA: Olyasmi. az forgatja ezt a ragadós micsodát. imádod a zenét.AZ ASSZONYKA: A konyhaasztalon. A FÉRJ: Mi ez a rángatózás? AZ ASSZONYKA: Megpróbálok kimászni ebből a ragacsból. TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET! Nem tudok németül. mert már nekem is bele van ragadva a lábam valamibe. úgy tettem. A FÉRJ: Most mintha forognánk. mert kerékagyig besüllyedtek a sárba.. amibe a cipőd beleragadt. Nekem úgy rémlik. Én még nagyokat akarok nevetni.. Amikor harmadszor került rám a sor. mert még leszakadunk. elfásulni. AZ ASSZONYKA: Légy szíves. és körülbelül a felpart közepe táján elkezdett visszafelé csúszni a dögnehéz tábori ágyú. AZ ASSZONYKA: Akkor megmagyarázom. és leléptem. veszekedni. mint a többi.. A FÉRJ: Hiába imádom a zenét.. 85 . dolgoznak. ha nem tudom a végtagjaimat megmozdítani. még szórakoznak is. mindig megnevettettél. és három gyereket akarok. AZ ASSZONYKA: Ez is zavar? A FÉRJ: Ilyet még nem is hallottam. Befúj a szél a lépcsőházból. telefonálj taxiért. és zenei iskolába akarom őket íratni. hogy ez a házasság nem olyan lesz. A FÉRJ: Én már a kezemet se tudom belőle kihúzni. elválni. hogy az Álarcosbál. AZ ASSZONYKA: Mintha te volnál az első. és azt mondtad. A FÉRJ: Ne vacakolj. A FÉRJ: Mondd. aki beleragadt valamibe! Vannak rokkantak. láb nélkül. Budgyonnij és Alexajevka közt egy csomó löveget kellett föltolni egy dombra. A FÉRJ: Semmibe veszed az élet realitásait? AZ ASSZONYKA: Azt mondtuk. A FÉRJ: Nem tudok kimenni. amikor már hasig vagyok ebben a ragacsban! AZ ASSZONYKA: Te csak fújod a magadét! Húsz perc múlva hét. Már csak taxival érünk az Operába. mert olyan vállalkozó kedvű voltál. Mi nem fogunk kifogyni a szóból. Megnyugodtál? A FÉRJ: Hogy nyugodnék meg. hogy megint itthon ülhetünk. A FÉRJ: Már a szájamig ér. mintha szükségre akarnék menni. AZ ASSZONYKA: Furcsa.

mondta.kérdezte.Er hat seine Einheit verloren . . szétterpesztett térddel. és akkor minden másképpen történik. Közben bokáig süllyedtem a sárba.mondta a szakaszvezető. . mi lehetett. mert nem ismertem a német rendfokozatokat. hogy nem viselek sárga karszalagot.Was ist sein letzter Wunsch? .Ich werde ihn erschiessen .Menjen tíz lépéssel tovább .mondta a szakaszvezető. és kavarogni kezd a gyomrom.mondta a szakaszvezető.Mit keres itt? . a német evett.Was sucht er hier? . hogy munkaszolgálatos vagyok. A zsíros.Mi az utolsó kívánsága? . .kérdezte a német. ha beszélek németül. . amellyel a tengerfenékre szállnak. Átvágtam egy óriási napraforgótáblán. .Jude . Mondtam. hanem mint a Népszava győri terjesztőjét egy különleges munkásszázadhoz hívtak be. elvesztettem az alakulatomat.Warum ohne Waffe? . és elővette puskáját. egy kis tábori széken ült. mert teljesen sík volt a terep. húsz percig mehettem.fordította a szakaszvezető. A szakaszvezető dohányzott.Was? . A német felállt. .Er soll zehn Schritte weiter gehen. Azt hiszem. hogy pont beléjük szaladjak. Ezt még én is megértettem. A szakaszvezető állt. és csak a szemével intett. mint a búvárok ólomnehezéke.Tudtam az irányt a körletünk felé. amikor egyenesen beleszaladtam egy magyar szakaszvezetőbe és egy németbe. Talán. hogy egyszerre irtózatos nehéz lett a fejem. .Hol a puskája? .kérdezte. A Feldwebel rám fogta a puskát. . A német rácsavarta a kenősajtos tubusra a kupakot. aztán kiértem a tarlóra. hogy nem vagyok zsidó.mondta a szakaszvezető. .fordította a szakaszvezető. . Éreztem. és majdnem szétrobbantak a beleim. akiről nem tudtam. fekete föld úgy tapadt a bakancsomra. hogy elönt a verejték. meg tudom neki magyarázni. .Jól van. Már ahhoz is őrületes balszerencse kellett. .kérdezte a szakaszvezető. Megmagyaráztam.Jude .Gut. .kérdezte a szakaszvezető. Csak arra emlékszem. . tehát nem is lehetek zsidó. a német. Megálltam. hogy álljak meg. . 86 . A Feldwebel leeresztette a puskát. Mondtam.Magát a Feldwebel úr most agyon fogja lőni . Leverte zubbonyáról a morzsát. Egy fogpasztástubus formájú tubusból kenősajtot nyomott egy szelet kenyérre. Mentem tíz lépést.

A kúszás után tizenöt fekvőtámasz. habár ő talán az olaszon kívül franciául és angolul is tudott. . azt mondta a Feldwebel: . mialatt én kellő nyelvtudás híján.Kész? Mondtam. Még neki sem magyarázhattam el.Stechschritt! . hogy hordjam el magam.Er soll hupfen. Aztán. . Még most is meg tudnám mutatni a pontot. hogy a Feldwebel a hátam közepére célzott. sajnos. A Feldwebel puskája nyilván felfele hordott. a magyaron kívül semmiféle más nyelven nem beszélek. Körülbelül egy vagy másfél percig álltam így.Díszlépés! . mert a köldöktájamra célzott. és intett. piros autóbuszra. egy este.Fertig? . Tavaly. . nemhogy díszlépést kivágni. Ha egy fél perccel előbb érek oda. . Utoljára azt mondta a Feldwebel.jelentette a szakaszvezető. . agyonverem. megfenyegetett az ujjával. míg hasra mertem feküdni és visszanézni. Hátraarcot csináltam. mi történt. csak öt percig tartott volna rettegésem. Mihelyt fölálltam.tolmácsolta a szakaszvezető. Olaszul se tudok: sajnos. hogy hátra arc.Marsch! . Így azonban talán egy félóra is elmúlt.Er will scheissen .mondta a Feldwebel. Járni is alig lehetett. és közben éreztem.fordította a szakaszvezető. amikor egy tíznapos Ibusz-társasutazással Riminiben nyaraltam. továbbra is rám célozva. fölemelte. . indulj! . A békaugrás után kúszás következett. a Feldwebel súlyban tartotta a puskát.Gut. színes bőrű szudáni. a Regina Palace nevű luxusszálló előtt felismertem a Feldwebelt.Jó. ahová a puska csöve irányult. nagydolgozni szeretnék. Ha nincs az a sár. Én azonban. Elindultam.fordította a szakaszvezető.kérdezte. . Röpködtek a sárgombócok a fejem felett.Menet. Amíg dolgomat végeztem. így azonban ő észre se vett engem. Nem volt szerencsém.Ne induljanak el! Szállítsák le azt a fasiszta disznót! A portás. . . nincs nyelvérzékem. kész.fordította a szakaszvezető. Csak őrületes lassúsággal tudtam haladni. egy nálam fél fejjel magasabb.Békaugrás .Fertig . csak magyarul ordítozhattam: . 87 . Többedmagával fölszállt egy üvegtetejű. .Mondtam.

Kicsavarja a papírt az írógépből. Wolfné. Húsz éve van a vállalatnál. Közibük rakja az indigót. hogy tíz perc múlva levágják. Ír. hanem egyetlen kardvágással kétfelé szelem. Kicsavarja a papírt. jókat nevetek magamban! 2 Az új vallások milyen türelmetlenek! Ha történetesen én győzöm le a szentháromságistákat. Új lapokat vesz elő. felnégyelik. hogy az emberek nem tudják elképzelni a rossznál még rosszabbat. Wolfnénak hívják. Ír. helyzetemmel. még ha nem is valami rózsás. ha elgondolom. Hideget ebédel. Egyedül lakik. mégiscsak elégedett vagyok. Pedig nekem jobbak a lovaim! 3 A gyávaság forrása. hogy tíz perccel ezelőtt még egész liba volt? És megfordítva: zavarja-e egy liba nyugalmát. 4 Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember? Most már tudom: az utolsó pillanatig. A POGÁNY SÜTTŐFIA SÜTTŐ GONDOLATAI MIKÖZBEN VENCELLIN ABÁDSZALÓKI PRÉPOST PARANCSÁRA TESTÉT NÉGYFELÉ SZAGGATTÁK (Megjegyzés: A prépostság négy kimustrált kancát adott a szaggatáshoz. Mit tud egy libafertály arról. hogy négy helyett nyolcfelé is szaggathatott volna a prépost. Emiatt a művelet csak a negyedik rugaszkodásra sikerült. Wolfné. Közibük rakja az indigót. én bizony nem macerálom a prépostot. Ír. 88 . Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Én azonban. Új lapokat vesz elő. Közibük rakja az indigót.és nem ordítok éppen -. ropogósra sütik? Ha erre gondolok .TRILLA Kicsavarja a papírt az írógépből.) 1 Céltalan erőlködés. Jegyezzük meg: Wolfné.

Az a madzag. hogy bárki jön. és bármit kiabál. Sokan megfordultak a csalánosi erdészlak körül. mellékes. VISSZHANG Szép hazánk visszhangok dolgában sem áll az utolsó helyen. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik. remélek. mert a nagy erdőségekben az embernek kukorékolhatnékja lesz. megint mások irgalomért fohászkodtak. nem lesz belőlük koszorú. hat egér! Voltak. szántsatok. Pedig a paprika ugyanannyi. Leghíresebb a tihanyi: róla legendák és költői művek is szólnak. éppoly erős. Ha viszont nem fűzzük fel őket. harmadrangú valami. De mégse koszorú. 89 . a törvény elől menekülő bűnösök. mint tudjuk. de a csalános-fülephegyi ma is kifogástalanul működik. mindig ezt válaszolja: .Itt vagyunk ketten. s ügyel rá. zömök alakra. A természetjárók több tucatot tartanak számon. hanem helyes irányban haladjanak. boldog szerelmesek. És ez tizennégy! Azóta közel másfél évszázad múlt el. gombaszedő lányok.Ezt a hónapos retket ki tette a cipőmbe? Mást nem tud mondani. üdülővendégek. vagy csak artikulálatlanul fölkukorékoltak. háromnegyedest. kóbor katonaszökevények.Feleim. Példának okáért: .a csalánosi erdészlakból átkiabált a Fülep-hegy sziklafala felé: . Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. De még nála is érdekesebb a csalános-fülephegyi. Pedig már megyek széjjelfele! AZ ÉLET ÉRTELME Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk. vessetek.talán egy vadásztársaság megtréfált tagja . jó állapotban levő férfi pézsmapocok bundát. esetleg abádszalóki házhely cserelehetőséggel. és este mécsvilágnál pogány dalaitokat bátran énekeljétek! Ímhol én most is tervezek. amikor valaki . Csak az a furcsa. És mindenfélét odakiabáltak a Fülep-hegynek. Az utóbbiról szóló legkorábbi följegyzés 1827-ből ered. abból lesz a paprikakoszorú. nagy igazságoknak jöhet a nyomára.Ezt a hónapos retket ki tette a cipőmbe? A tihanyi visszhang még fénykorában is csak tíz szótagot vert vissza. A tihanyi visszhangot elrontották az építkezések. éppoly piros. hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza. és keresek megvételre. Ferenc és Katalin! Vagy: . három kutya.Megdögleni se hagyják már az embert! Vagy pedig: .Richter Elemér. akik káromkodtak.

Hallada Ernőné budapesti lakos melléből a mai napon nyolc deciliter tejet leszoptam. Minden megállt. Az egér roppant szapora állat. de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Csönd lett. iszapszerűen hömpölygő kövezet. k. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. ELISMERVÉNY Alulírott Hallada Jutka ezennel tanúsítom. ezalatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. De már másnap. ahol a Traviata került színre utoljára. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat. aztán nem folyt több víz. rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. hogy dr. akár a bádog. az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban. mint valami bársonyos. Később még felzörgött valami. a színházakban a zsöllyéket. annak pendülése volt Budapest búcsúszava. Hallada Jutka s. Bejutottak az Operába is.- ÜGYLET 1. Minthogy a tej jó minőségű és elegendő mennyiségű volt. Nyolc perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok. és még nagyobb lett a csönd. az Operával épp átellenben. egy romház kövein megjelent egy cédula: „Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné. A szemafor szabad utat jelzett.” BEVÉGEZETLEN RAGOZÁS Sokszor csak úgy magam elé nézek Sokszor csak úgy magad elé nézel Sokszor csak úgy maga elé néz Sokszor csak úgy magunk elé nézünk . Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden élelmiszert. még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. hogy édesanyám. ezennel kijelentem. csecsemő 90 . ötször is lefial egy esztendőben. Aztán nekisodorta egy falnak. a lakásokban az ágyakat.BUDAPEST A Kálvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. dr. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok. Hallada Ernőné budapesti lakossal szemben semmiféle további igényt nem támaszthatok.. de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. Birtokba vették a lakásokat. A lomb is száraz lett.

aztán visszanézve szidtak. amelyeket nem írok le. s én összegyűltem egy nagyon kellemes helyen. nagyravágyó. potenciális pocsolya. Hallada Ernőné anya EGY POCSOLYA EMLÉKIRATAI 1972. Ennélfogva Hallada Jutkától se hálát. napjaink ki vannak számolva. számú ház előtt. hogy mire számíthatnak abban a sokat ígérő horpadásban. hogy a Dráva utca szeles. és ennek alapján csak ennyit mondhatok: tény és való. dr. amikor nem kéne. nem igényelhetek. Sokan belém léptek. NYILATKOZAT Alulírott dr. Ott éltem. 24-én kisütött a nap. Ó.. kerületi Dráva utca 7. mert utánam is gyűlnek majd oda pocsolyák.2. és minduntalan. Két napig voltam pocsolya. sem a jelenben. de azért jó volna tudni. hogy a hangnem drasztikus. a XIII. amikor szép lett az idő! Mit írjak még? Jól szerepeltem? Dőrén viselkedtem? Mást vártak tőlem a Dráva utca 7-ben? Most ugyan már mindegy. éldegéltem. és mialatt odalent időztem. megkönnyebbülést szerzett. Én azonban mindössze két napig tócsáskodtam. március 22-én egész nap esett az eső. sem anyai ellenszolgáltatást. zokszó nélkül tűrve a sértéseket. ha rám hallgattok. előre! Irány a Dráva utca! 91 . de legalább nem kell a csatornán lefolyni. felnőtt egy tettre kész nemzedék. hanem épp ellenkezőleg. ahol horpadt a járda. sem pedig a jövőben. macerálnak. micsoda lyukak. Meg is nevezem: Budapesten (Magyarország fővárosa). Mi gyorsan élünk. hogy a Hallada Jutka budapesti lakosnak juttatott nyolc deciliter anyatej átadása nekem nem megterhelést. Hej. csupa álmodozó. mily paradox a lét! Fölszáradtam.. kemény szavakkal illettek. horpadások! Csőtörések! Beroppant úttestek! Nagy szó ez manapság! Fiatalok. Mint ismeretes. ócsároltak. és mind engem vallatnak. Hallada Ernőné budapesti lakos ezennel kijelentem. kisüt a nap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful