ÖRKÉNY ISTVÁN

VÁLOGATOTT EGYPERCES NOVELLÁK
A kötetet összeállította Fráter Zoltán

TARTALOM
HASZNÁLATI UTASÍTÁS ARRÓL, HOGY MI A GROTESZK

VÁLTOZATOK
NÉHÁNY PERC KÜLPOLITIKA HÍREK ÉS ÁLHÍREK A MEGVÁLTÓ VÁLTOZATOK EMLÉKKÖNYVBE VÁLASZTÉK EGY ORSZÁGGYŰLÉSI FELSZÓLALÁS A VÉGZET BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL APRÓHIRDETÉS HÍR NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! „IN OUR TIME” SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB DOLGOKBAN IS JÓL MEGÉRTJÜK EGYMÁST... EGY MEGHASONLOTT TULIPÁN

ÁLLAPOTOK
NINCS SEMMI ÚJSÁG MI EZ? MI EZ? A SZÍNÉSZ HALÁLA PRESZTÍZS JELENSÉG MAKACS SAJTÓHIBA LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! INFORMÁCIÓ ÜVEGHALÁL MAGYAR PANTEON IN MEMORIAM DR. K. H. G.

ARCKÉPEK
MIT MOND A HANGSZÓRÓ? A TÖRZSVENDÉG NINCS BOCSÁNAT EGY LELKIISMERETES OLVASÓ DAL

HELYSZŰKE
FIAINK ÉLETBEN MARADNI FASÍRT SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ VASDARABHOZ... PECSÉT SZAKMAI ÖNÉRZET AHASVÉRUS GLI UNGHERESI AZ ÓBUDAI IKREK VISSZATÉRT A FÖLDRE A MAGYAR HOLDRAKÉTA

KORKÉPEK
HAVAS TÁJBAN KÉT HAGYMAKUPOLA PERPETUUM MOBILE EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI AZ ÖLTÖZŐBEN KORRAJZ JELLEMPRÓBA EGY SZOBA, VÁLYOGFAL, ZSÚPFEDÉL 1949

TUDAKOZÓ
AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE LELTÁR HOGYLÉTEMRŐL EGY GONDDAL KEVESEBB POLGÁRTÁRSAK! VAN VÁLASZTÁSUNK KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 170-100 MÉG MEGKÉRDEZTE KI MIT TUD A TUDOMÁNY CSARNOKÁBAN HALHATATLANSÁG

VISSZÁJÁRÓL
AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK ROSSZ ÁLOM ITÁLIA VALLOMÁS MINDIG VAN REMÉNY AZ ÚJ LAKÓ PÁRIZS, ISTEN HOZZÁD!

2

LEHETŐSÉGEK
A SÓTARTÓ FELÉ ÜRES LAP EGY RIZSSZEM PANASZAI NYILATKOZAT SZÓVIRÁGOK GONDOLATOK A PINCÉBEN HIÁBA SIKERÜL EGY VITÁS KÉRDÉST TISZTÁZNI, MÁRIS OTT A KÖVETKEZŐ TALÁNY TUDNIVALÓK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK A FEBRUÁR 1-JEI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN AZ OTTHON A MAGUNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY VÁLTOZATA ÜZENET A PALACKBAN AZ UTOLSÓ MEGGYMAG

PÉLDÁZATOK
A NAGY MENETELÉS AZ AUTÓVEZETŐ KIVÉGZÉSI SZABÁLYZAT MI MINDENT KELL TUDNI NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET! TRILLA A POGÁNY SÜTTŐFIA SÜTTŐ GONDOLATAI... AZ ÉLET ÉRTELME VISSZHANG BUDAPEST BEVÉGEZETLEN RAGOZÁS ÜGYLET EGY POCSOLYA EMLÉKIRATAI

3

fent a pohár talpa. amint füstcsóváján tovarobog. Egy csöpp nem sok. Olvashatjuk őket ülve és állva. ahogy a fején egyensúlyozza magát. közeli s távoli rokonok. A szerző rövidségre törekedett. mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. a két lába közt hátratekinteni: Köszönöm. amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük. szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. visszacsúsznak a nadrágszárak. amint a sírásók két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. És amott egy tábla a kocsma ablakában: Bent egy dülöngélő vendég . hogy az ember időt spórol velük. Most nézzünk körül. HOGY MI A GROTESZK Szíveskedjék terpeszállásba állni. Férfilábak kalimpálnak a levegőben. Előbb a cím. s elkezdik a koporsót hajigálni.elhozza sörét a söntésből. adjunk számot a látottakról. Egy gyorsvonat. Íme. rajta a sör. csak rossz Egypercesek! ARRÓL. hogy a címekre ügyeljünk. de annyi se csordul ki. ezek a lányok. milyen jelzésű a kocsi. A sorrend: lent a hab. hogy kapkodnak a szoknyájuk után! Ott az autó: négy kereke a levegőben.HASZNÁLATI UTASÍTÁS A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Rossz közérzet. Tél van? Hát persze! Hiszen felfelé szállingóznak a hópelyhek. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető! Fontos. 4 . és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Előnyük. olvassunk el egy Egyperces Novellát. továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak. Ímhol egy temetés! Fölhulló hópelyhek közt. akkor a novellában a hiba. zaklatott idegállapot nem akadály. s ebben a pozitúrában maradva. Mielőtt villamosra szállnánk. Ez persze nem azt jelenti. vékony szára az égbe mered. Amíg a lágy tojás megfő. A Belvárosi Plébániatemplom a két tornyán levő két kereszten levő két villámhárító hegyével érinti csak a földet. Egy krizantém: keljfeljancsi. ó. amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik. nem adhatott hát semmitmondó föliratokat. ismerősök. mélyen előrehajolni. Nincsenek buta emberek. mintha egy kutya a hasát akarná megvakargatni. Ha így sem érti. Nem könnyű sport! Keressünk most már vidámabb látványt. s a lányok. A munkatársak. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang. Az özvegy sír. olvassa el újra a kérdéses írást.fejjel aláfelé . hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe. Figyelem! Aki valamit nem ért. megnézzük. aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód. a világ fejtetőre állt.

pontos a célzás. Amint látják: a világ talpra állt. önök pedig emelt fővel.jajonganak az árvák. s telibe találja a deszkakoporsót -. a rosszul célzott rög visszahull.. mert a porhanyósabbja félúton szétesik. melyben nyoma sem volt a képmutatásnak.kemény a rög. Van hát kapkodás. Kérem. 5 . előkelő rokont -. Milyen más érzés fölfelé hajigálni! A koporsót eltalálni mennyivel nehezebb! Először is jó göröngyökre van szükség. kezdődik a vihorászás. pompásan sikerült szertartást. a kedves halottat és ezt a mókás. taszigálódás a kemény rögökért. a káröröm egészséges kuncogása. keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat. a tettetett gyásznak.pláne. És hiába a jó göröngy. megtapsolják a dobót. De ha minden stimmel . szíveskedjenek kiegyenesedni. ha egy gazdag. és sokáig emlegetik a nagy telitalálatot.. lótás-futás. derűs lélekkel térnek haza. a hazudott részvétnyilvánításnak. és ha eltalál valakit .

mondták neki. Köszöni. 6 . közölte Hajduskáné. név szerint Hajduska Mihályné született Nobel Stefánia (1827-1848). Nem számít. Ő erről a langyos. Klórozni klórozzák.ÁLLAPOTOK NINCS SEMMI ÚJSÁG Egyik délután a budapesti köztemető 27. nem támadt föl. és föltámadt az ott nyugvó halott. Hogy mi baja a pesti víznek. Hajduskáné. hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet. mondta Apostol Barannikov.Hát meséljenek már valamit! . parcellájának 14. érdeklődött a fiatalasszony. Egy gyászfátyolos nénike megkérdezte. fésűt kért kölcsön. A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben. Amilyen pocsék ez a pesti víz. jól. jegyezte meg a sofőr. Az obeliszkre idő koptatta betűkkel rá volt vésve a férje neve is. milyen az az eső. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni kényesebb palántáit. aki a temetőkapuban virágokat árult.nézett rájuk a föltámadott. nem tudni. kérdezte Hajduskáné. Nincs semmi különös. Valaki azt mondta. ő azonban. válaszolta a volt halott. sírhelyén nagy robajjal feldőlt a közel hárommázsás gránitobeliszk. megfésülködött. . miért.kérdezte a föltámadottat Deutsch Dezső horgászbot-készítő kisiparos. Rögtön utána kettényílt a sír. mondta. Megint csönd lett. Hogy ezt ő nagyon meg tudja érteni. neki se volna kedve inni. mert elriasztja a látogatókat a temetőből. . hogy érzi magát. mondta Hajduskáné. de akik meghallották a robajlást. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket. Hogy neki viszont semmilyen eső se kell. Itt a beszélgetés elakadt. érdeklődött egy taxisofőr. odagyűltek. Hát mi újság még. jegyezte meg a nénike. Klórozzák. Ekkor eleredt az eső. nyári esőről beszél. helyeselt Apostol Barannikov bolgár virágkertész. Nem szomjas-e. Most nem vágyik inni. helyeselt a horgászbot-készítő kisiparos. Az attól függ.Nem fog maga megázni? . Most hosszabb szünet állt be a társalgásban. Ő direkt szereti az esőt.

pedig semmiféle húsfélét nem eszik. de nekik mégse volt bajuk soha. 7 .mondta az öreg nénike. . de semmiféle kezelés nem használt neki.. Hallgattak. kölcsönök. A föltámadott lenézett a gödörbe. lassankint fölborult a lelki egyensúlya. elkezdett viszketni a bőrük.tette hozzá a taxisofőr. Az első öröm lázában rá se hederítettek. bojlerük. szüntelenül hunyorog.Nem történt a szabadságharc óta semmi? .Mi történt? . hogy szépítés nélkül elmondanak mindent. mely kissé nyirkos volt ugyan. tejet.Mindig történik valami . Házuk. alighogy kicsomagoltak.Minden jót! .. . mert az új rokonok szép összeggel kisegítették őket. és leereszkedett a gödörbe. csupa nap. . Végre megvolt mindenük.Nincs nekünk annyi mesélnivalónk. A horgászbot-készítő kisiparos. elköszönt a körülállóktól.legyintett a kisiparos. Mégis.-nének. tévéjük. A Rivalda utca viszont zöldövezet. Egyetlen fiuk orvosnak kívánkozott. MI EZ? MI EZ? J. . minden különmunkát elvállalt.mondta.Csak nem mászott vissza a sírba? . És őrajta hatalmasodott el leghamarább a viszketés! Két hónapig bejárt a bőrgyógyászati klinikára. olvasóinktól szíves útbaigazítást remélve. aki mást szeretett. deszkakiutalások után lótott-futott. de látva.szólt le a fiatalasszonynak.A viszontlátásra . akár nincs.De ahogy a német mondja: Selten kommt etwas Besseres nach. akár van rajta légy. . aminek felsorolására nincs helyünk. aki mérnökember. Várt még egy kicsit. hozzáadták egy vidéki állatorvos fiához. házuk déli fekvésű.De visszamászott . . De épp így állt a kérdés: tetőácsolás vagy orvosi diploma? Szegény fiú azóta meghasonlásban él. Maga J. szakmunkások.Ez van! . aki a hatóságokkal tárgyalt.Mit meséljünk? . hosszú évek keserves kínlódásával fölépítették négyszobás családi házukat. J. Egy szuterénlakásból jöttek. ahová tavaly Kisasszony napján (ennek különben nincs jelentősége) be is költöztek. Öröklött telkükön.csóválta a fejét a nénike. . az állati termékek közül csak ömlesztett sajtot. előzékenyen a kezét nyújtotta neki. Hát akkor mi ez? Azt mondták egymásnak. Cserébe megígérték.Pedig milyen jól eldiskuráltunk. idegkimerültség. Leányukat. szőnyegporolójuk és még sok egyebük. csalódottan visszasétált az autójához. a volt 127-es utcában (mely most már Rivalda utca). mely fölött nem zárult össze a föld. hiszen ezt a házat valóban vérrel-verejtékkel építették.kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. Nagyokat csap a falra. . hogy el ne csússzon a sáros agyagon.-ék (egy jobb család) kérték nevüknek elhallgatását. ma már koffeinen él. ami hihetően is hangzott. hogy mindenki kifogyott a szóból. . és minthogy csak fuvart szeretett volna fogni. éjt nappá téve dolgozott.

de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival . és mondja el.-t (szintén kérte neve mellőzését). hanem az egész testfelületen jelentkezik. hogy nemcsak a viszkető pont . Azt mondta: .még vastüdővel is . hogy a Jordán vize jó viszketés ellen. a fülük . mit gondol. hanem az ujjuk is. Így nem lehet élni. mi ez? Kívánságukra közlöm. Állandóan kvarcolnak. Állva esznek. este fél hétkor kiszenvedett.-ék élete pokol. A Lear király esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. aki varázsvesszővel végzett vizsgálatai után megállapította. hogy sem a házban. Tényleg. és nem gyógyult meg. se borogatás.Ma nehéz napom volt. de hasonló bajból már kigyógyult. A járókelők bevitték a közeli klinikára. Egyáltalán. a belső térdhajlatuk és mindenük. Kisietnek. se hűsítő hintőporokkal való beszórás. Kérik. Végigpróbálták az összes számba jöhető kenőcsöket. mellyel a fülüket vakarják. Kihívatták dr. Utána hívták vacsorázni. hogy nem egyes pontokon. a népszerű színművész. Kifőzték minden ruhadarabjukat. Mi történhetett? J. A SZÍNÉSZ HALÁLA Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán. K. visszatérnek. Zetelaki késett ugyan egy kicsit. estére és főleg éjszakára már tűrhetetlenné válik. de aztán egyre jobban magára talált. mindenki jelentkezzék. hosszú haláltusa után. ami a pincelakásban nem viszketett. A jeles színész. jelentkezzék. Délelőtt viszonylag elviselhető. mert egyszerre viszket a tarkójuk. Tetézi a bajt. Viszketésük olyan természetű. Az is. Ciánoztattak. De az is. aki hasonló bajban szenvedett.életre kelteni. 8 .viszket. hogy aki tud Jordán-vizet szerezni. s a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg. hogy nyíltszíni tapsot kapott érte. az orruk hegye. Ülni se tudnak. Most azt hallották. Nem csillapítja se vakarózás.pl. tetemét átszállították a Bonctani Intézetbe.A többieknek sem. Jönnek-mennek. sem körülötte káros mágneses mezők nem észlelhetők. aki nem tud szerezni. hogy eddig milyen ellenintézkedéseket tettek. s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult). de nem ment. E.

A szállóban rögtön híre futott.érdeklődött. Lassan merülni kezdett.eddig a percig ugyanis színét se láttuk -. mibe kerül. ittunk rá egy pohár vizet. milyen szép és egzotikus. néztük. Semmi íze sem volt.275 frankba . Megvettük. barátkoztunk vele. . mert a héja élvezhetetlen. zamatos ananász. Mindennap megálltunk a kirakatok előtt.mondta -. A görögdinnyéhez képest persze sok. Nagy nehezen legyűrtük. Harmadnap szembetalálkoztunk az angol lánnyal a folyosón. beleesett a vízbe. mely semmiben sem különbözött a többi parafa dugótól (Hirt G.PRESZTÍZS Két hétig terveztük. mint a tök.írta. akivel eddig csak köszönő viszonyt tartottunk. . Nyersen is. úgy a legfinomabb. A tetején külön növény hajtott ki belőle. valami pálmaféle.„dr. április 5-én déli tizenkét órakor megkérdeztük. A takarítónő bejött. A jeles magyar tudós neve helyesen: doktor Pálpéter Péter Pál. Körbejártuk. Alig valamivel volt rosszabb. ananász.mondta a gyümölcsárus. „Nagyon” . vagy vízbe tennénk. és vágyakozva nézem az ananászokat. és bemutatkozott . én nem. dicsértük. és nem jött föl többé. és azt javasolta. JELENSÉG Egy parafa dugó. Beállítottuk egy hamutartóba. „Hogy ízlett?” . Ráadásul nemcsak a szövegben. cédulát csúsztatott az ajtóhasadékba. hazavittük. talán hamarosan nagyra nőne és kivirágzana. . és fölszeletelve. Végül is a születésem napján. teljesen friss. „Ne hallgassanak senkire . sóváran néztük. aztán különös dolog történt. lesüllyedt a fenékre. Sándornak mondta magát. hogy a svéd tudományos akadémia díszdoktorrá avatott egy magyar tudóst . de az ananászhoz képest bizonyára nem.Rummal egyék. „Ostobaság . ahogy van.Elsőrendű. Magyarázat nincs. cukorral is.” Egy honfitárs. hogy a kilencesben vettek egy ananászt. . de a húsát úgy kell fogyasztani.akit . az ananász.” Azóta lopva megmegállok a gyümölcsárus standja előtt. A feleségem drágállotta. 9 .őszinte sajnálatunkra . ha locsolnánk. Egy ideig. de mit jelent egy név? Egy név semmit se jelent). hogy majd veszünk.Jó vastagon le kell hámozni. MAKACS SAJTÓHIBA Helyreigazító közlemény Lapunk keddi számában hírt adtunk arról. hogy hámozzuk meg.” Este meghámoztuk és megettük.mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban.feleltem. rummal is. „Hiába . hanem a tudósítás címében is hibásan közöltük a Pálpéter Péter Pál nevet. kristálycukorral meghintve hagyjuk állni egy vagy két napig. amint az várható volt. úszott a víz színén. Felsóhajtott. Pálpéter Péter Pál” néven említettünk.

Nézze meg jobban.Én a szúnyogcsípéstől is félek.. . egy kissé rövid az ostorom.Ezt nem vitatom.Azt meg lehet tanulni. ..Hát persze hogy nem.Nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni! . Jobb erre nem is gondolni. Mondjuk.Kedves Feri. már Siófokon vagyunk. hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók. Mondjuk. de az ember azt hinné. amíg sikerült összeszednem tizenkét háromlábú kutyát.Csakhogy ez a Simca óránként százötven kilométert tud megtenni.LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! .Egészen ki van dülledve a szemük.Jaj. mennyi ember? És mindenki minket bámul..Inkább engem sajnáljon. A természet erőivel csínján kell bánni. az a harmadik kutya nem húz. Használni használja. Tíz napja indultunk el Pestről.Akkor se értem. akkor miért velük húzatja az autóját? . Imádom a rohanást! .Látja. Ilonkám! Az összes sintéreket végigjártam.Tizenkét kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény. .Ne fájdítsa a szívem. és nézze.. . . Feri? . hogy nem értek hozzá. valójában azonban retteg tőle. Az ember és az autó nem egyenrangú fél.Félig-meddig.Lehet.. hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz.Hogyne bicegne. . szegények! . már nem bírja utolérni a technikát. .Maga egy kissé telhetetlen.Mert rosszul vezetek. .Én nem félek az autótól. . Ilonka. . ... sajnos. Ilonkám! . . Mind a tizenkét kutyám háromlábú. mikor csak három lába van! . .. .Mert látják. . Ilonkám. hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. hogy ezek a kutyák négylábúak.Sőt.Jé.Irigykednek. . úgy veszem észre. . Én azonban vérbeli városlakó vagyok.Sajnos.. tényleg.Pontosan ez az a tempó. Csakhogy én már Pesten behúztam a kéziféket.Nem túl óvatos maga egy kicsit? . amelyre teremtve vagyunk.Elég baj az! Pedig az ember. Ha fél a kutyáktól.Csak nem fél tőlük. Feri. mintha bicegne is egy kicsit. .. Mondjuk. Mit kezdjek tizenkét négylábú kutyával? . hogy megbolondulnak valamitől. 10 . . Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni? .

hogy ablakához odaállt egy hölgy. A második kérdés így szól: . mindenki megkapta a kellő útbaigazítást.Kérem szépen. ÜVEGHALÁL Délután ötkor halkan zihálni kezdett.Istenem. amit csinálsz. megvitatták. és visszamegyünk a nagy büdös semmibe. hogy valamilyen rendhagyó hangforrás működik a lakásban. Olga mama azt mondta: . s a tüdőből habos vér tódul a szájba. egy kis tolóablak előtt. anyu.Én nem tehetek róla. mely mindent letompít. nem olyan nagy eset. nincs semmi különbség egy kiköpött cseresznyemag és egy kilőtt puskagolyó között. Most se figyelt rá senki. megszólalt egy buggyanó hang.Az első emeleten. aztán elejtették. Mindössze kétfélét kérdeznek tőle. merre van a Montex? Erre ő kivételesen elnézett a messzeségbe. és föltette a szokásos kérdések egyikét: . és azt mondta: . Csakhogy van bennünk egy olyan jelzőrendszer is. A zihálás erősbödött. 11 . A hölgy panaszt tett. Amióta ösztöneink elzsibbadtak.Ne veszekedjetek. Olga mama lassan letette a majonézt. Tényleg. jobbra a második ajtó. kérem. Míg testet nem ér. .Merre vannak a Montex irodái? Erre így válaszol: . A nagymamóka közbeszólt: .Második emelet.INFORMÁCIÓ Tizennégy éve ül a kapubejáratban. aztán elcsitultak.Hol található a Ruggyanta Hulladék Feldolgozó? Amire ő így felel: . csak a közvetlen veszélyre riadunk fel. A családot a vendégvárás izgalma tartotta fogva. Márti azt mondta: . A panaszt kivizsgálták. aztán így szólt: . mint amikor megpattan egy ér. hogy késleltesse a rosszat. balra.Mindnyájan a semmiből jövünk. Tizennégy év óta még sohasem tévedett. ebben a baljóslatú csöndben. Mind összeszaladtak. A hörgések sűrűbbek lettek.Mert sohasem arra figyelsz. mert bezár a csemegebolt. de senki sem vette észre. később hörgő hangokkal elegyedett. Egyszer történt csak. De éppen akkor. habár az idegek már jelezték.

Nem szállt föl belőle egyetlen buborék sem. . lefolytak az oldalán. Álltak és néztek. Ez pedig egy hímzőgép. és tizenöt éves lányok. mi lesz velünk? . talicskája.Benne volt az újságokban. ami persze nagyon szegényes és hevenyészett lesz. Olga mama fölébe hajolt. A lányok megcsodálták. elpattantak.Istenem.. a Liszt Ferenc Szerelmeihez viszont még csak most gyűjtjük az anyagot. . Az üveg belsejében pezsgett a víz. Omag gyártmányú hímzőgép volt. ebből a zárt rendszerből nem tudtak kiszökni a hangok.Ti is.A Szabadságharc Ereklyéi már becsukott. Az első teremben idősebb Hubauer Sándor bajonettje volt kiállítva. Egy idő múlva kipezsgett a szénsav. de cukor . de ez utóbb elmúlt. nyolchónapos korában. (Mint ismeretes. s aztán kijelentette. amelyen . az üveg azonban nem adott többé életjelet. üvege vesztett szemüvege. lányok . a pezsgés megremegtette testét. és hallgatózott. anyaszült pucéran. melyben már maga Hubauer Sándor volt látható. . Száján buborékok buggyantak ki.Hát honnan varázsoljak ide egy kiállítást? . mert nincs lenyűgözőbb. MAGYAR PANTEON . hason fekve. . . A tanárnő hangja oly csalódottan szólt. Egy kis. . Idősebb Hubauer Sándorné született Süle Mária imakönyvébe is csak épp belepillantottak.Jaj. lábhajtásos. Hubauer Sándor tizenöt éves koráig rövidlátó volt. mint a szenvedés.miközben Hubauer hiába küzdött nagyra törő 12 . . pedig ennek az volt az érdekessége.kérdezte a portás.Ráadásul teljesen egyedül vagyok.jegyezte meg a tanárnő -. valakinek le kellett volna menni és kicserélni a szódásüveget.kérdezte a nagymamóka. pedig csak egy régi típusú. hogy a portás egy kis gondolkodási időt kért.Hubauer Sándor kora ifjúságától kezdve fillérre följegyezte minden kiadását. Nekik még többet mondanak a tárgyak. Katalógus híján be kell érniök az ő kalauzolásával. nyolcmilliméteres kilengéssel.mondta a múzeum portása a telefonba.Tessék őket elvinni a Szépművészetibe. járjatok el pontosan az időszakos szemorvosi vizsgálatra. de ez nem nagyon érdekelte a lányokat. hogy két hétig zárva tartunk . de lehet.Hát mit csináljak velük? Ez volt a délutáni program. hogy szenvedett. annál nagyobb sikert aratott. Néma volt. Himlőoltási bizonyítványa.) . hogy délutánra megpróbál összekaparni egy kis anyagot. Senki se válaszolt. hogy tele volt írva ételreceptekkel. A következő vitrinben ütött-kopott notesz. az üveg elcsendesült. .. De a következő tárló. És gondolja meg: ezek vidékiek.Csakugyan. a víz föltisztult. És ott volt a kis Hubauer ütött-kopott pléhvödre. akiben már megszólalt a leendő anya. mint a világ legszebb festményei! . Egy tejfoga.Ott már voltunk. lapátkája. De nem bírtak mozdulni. Az előcsarnokban csak egy gépírásos cédula volt kiragasztva: Hubauer Sándor Emlékkiállítás.sóhajtotta egy lány. melyet az első világháborúból hozott haza.

Mint ismeretes. .Mindegy .És sohasem akadt neki pártfogója? .érdeklődött a tanárnő. Egyszer. nemkülönben a napenergia felhasználása. A lányok megborzongtak. . ezekről írásbeli feljegyzés alig maradt fenn. meg nem értve öregedett meg.És milyen természetűek voltak azok a nagyra törő tervek? . ha detektívek hallják.Egyetlen terve se valósult meg? 13 . melyekben a nap energiája. Hubauer tudományos munkássága még feldolgozásra vár: annyi bizonyos. mely a detektívek megfigyelése alatt állt.magyarázta a tanárnő.Sokfélék . Hubauer bátor békeharcos volt. és hamis papírokkal bujkált: a hetes vitrinben látható „Nyílt parancs” is ilyen ügyes hamisítvány. öklét rázta a bevonuló német csapatok felé.érdeklődött az egyik tájékozatlan diáklány. Vártak.hitvese reggeltől estig dolgozott.Szerencsére csupa ismerősök. aki ugyanezt mondja akkor is.Milyen kár! És miben álltak ezek a nézetek? . hogy egy nagyra törő szellem merész terveiből mindössze egy ilyen ujjgyakorlat maradt fenn. . politikai és tudományos természetű elgondolásokra.Az áttekinthetőség kedvéért három csoportba osztjuk őket: gazdasági. Aztán továbbsereglettek a következő tárlóhoz. Rá kellett szólnia a lányokra. nyolcmilliméteres monogramhímzéssel tudta előkaparni családjának a mindennapit. a szerkezet azt énekli: „Hazádnak rendületlenül!” Egy lány pénzt dobott be a mozdonyba.kérdezte egy lány. ami annak szólt.érdeklődött egy lány. . . (Ő óriási méretű sztaniolzacskókra gondolt. .mondta a portás.) Ami Hubauer politikai nézeteit illeti. az aláírás Hubauernétől származik. fennhangon kijelentette: „Hitler napjai meg vannak számlálva!” A szomszéd asztaltól oda is néztek. . . .Soha. mint a sült gesztenye melege. a háború vége felé. . valahogy úgy.magyarázta a portás egy fájó mosollyal. felesége legnagyobb rémületére. hogy a holdrakéta gondolata (az oroszokat messze megelőzve) megfordult a fejében. melyben egy kis játék mozdony állt.Detektívek? .mondta a portás.. mert fecsegni kezdtek.. És még emellett is ott látható a Szabadalmi Hivatal elutasító végzése! . .Mit jelent az. Áldott emlékű hímzőgép! Nélküle Hubauer sovány portási fizetségéből hogy is tudott volna egy négytagú család kijönni? .Nem működik . De Hubauer olyan ember volt. hogy „kombinált”? .tervei valóra váltásáért ..Ez a találmány nemcsak takarékosságra.A „Hazádnak rendületlenül” kombinált spórkassza . az idő rövidsége miatt e sokféleségből épp csak mutatóba sikerült valamit összeszedni. Sajnos. A katonaságtól megszökött. melyet ő maga is csak szeszélynek szánt. egy vendéglő kerthelyiségében.Ha pénzt dobnak bele.. a baráti beszélgetések pedig részben feledésbe merültek. . elraktározható. Magányosan. . hamis papírokkal a zsebében. . Vakmerősége hajmeresztő volt. hanem hazafias gondolkodásra is nevel.kérdezte a tanárnő. de nem hallottak semmit. Csak e rosszul fizetett munkával.

nem. Akkor majd eszükbe jut Hubauer! IN MEMORIAM DR.kérdezte dr. nem is várt kiváltságokat. mellyel munkába járt.Aki a Hyperion-t írta . Meglegyintette őket a nemzeti tragédia szele. harminc év múlva.Kinek a hibájából? . K. kenyeret. G. A Hubauer Sándor Emlékkiállításról alig valamit.magyarázta dr.mondta a német őr. kivonultak. Körüljárták a tejet. Volt. Majd negyven év múlva. Elköszöntek.És Rilkét? .mondta dr.Ismerték egymást? . H. K. G. . sorba álltak.mondta a német őr. És például Heine? . oldalakat írtak a Mátyás-templomról. .Őt is . H. miközben a lódögnek a gödröt ásta.. 14 . . H. H. G. .De ismerem .Nálunk így múlik el egy emberi élet.Ez pedig: Gagarin őrnagy! . .kérdezte a német őr. és paprikavörös lett. ..Költők . G. Majd egyszer. H.. az Országzászlóról. . Hubauer Sándor szerényen és visszavonultan élt. kenyér.kérdezte az őr.-t.mondta kitérően a portás. .Schiller nevét sem ismeri? . nem kért.. Reggelije: fél liter tej.Ki volt az? . Nagyon szeretett magyarázni.Hölderlin ist ihnen unbekannt? . G. Egy hét múlva dolgozatot írtak: „Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson?” Az ifjúságot csak látványos dolgok lelkesítik.Kik ezek? . De nem baj. K. K. Mindenki hallgatott.mutatott egy színes képre a portás. . K. Majd húsz. Ilyenek ezek a mai fiatalok.A német romantika legnagyobb alakja. parizert.. . tíz deka parizer. .Ez az a Dolgozó Hetijegy. . akinek könnybe lábadt a szeme..A találkozás nem jött létre .legyintett a portás.Ebben az országban? . Már csak egy vitrin volt hátra. és lelőtte dr. egy önkiszolgáló büféről.Sajnos.

. Persze. Még a rátermettség is kevés. amihez nem okvetlenül kell embernek lennünk. erélyes. . Schuller úr az ablakhoz lép. ahhoz speciális adottságokra van szükség.. Ámbár van itt néhány velem egyidős kabinos.Semmi . . Mind ugyanarra a kulcsra nyílnak. de azért nehéz munka ez. mondja a híreket. kényelmes. Hogy az ember a legnagyobb torlódásban se veszítse el a fejét.Sőt.Összesen egyszer volt itt akkora torlódás. E torlódásokat leszámítva a kabinosság nem tartogat meglepetéseket a kabinosnak. s a hangszórókon közvetített rádióműsort hallgatja. akkor ül. Az a nehéz munka. és zsúfolásig volt az uszoda. Egyszerű. Schuller úr. sőt. Harmincöt éve jön s megy e szekrények előtt. .Ezt maga jobban tudja. ha valaki úszóruhára vetkezett.Valahol Bengáliában. hogy a tapasztalat nem minden? . Néha alig van vendég. Ilyenkor alig győzi a munkát. A kulccsal a kabinos jön-megy. ma is szól a hangszóró. behunyt szemmel is megtalálja akármelyiket.Szép kis torlódás volt itt az előbb . Schuller úrnak már nyílt rá lehetősége. bezár. . Fülel. . Schuller úr? .Bizonyos esetekben nem. .Lélekjelenlét. kinyit. ha öltözni kíván.Ezt is ki lehet tapasztalni. Ma is gyönyörű az idő. akkor összetaposták volna egymást a vendégek. pihen. 15 . . a padlótól a mennyezetig csupa szekrény. . Ráadásul gyönyörűen sütött a nap. Továbbmegyek. kérem.Remélem. kérem. Az öltöző ablakán besüt a nap. hogy ha nem én vagyok szolgálatban. Schuller úr. .Mikor történt ez? . ma is zsúfolt az uszoda.. . ha kell: erőszakos fellépés. aki ilyen rumliban elveszti a fejét. öblös hang.jegyzi meg.Milyen adottságokra céloz.Figyeltem magát. . Ezt ő úgy hívja: torlódás. Máskor váratlanul összeszaladnak az érkezők és a hazakészülők. Úgyszólván senkit se várakoztatott.Azt akarja mondani. ilyen méretű közbelépésre csak ritkán nyílik lehetőség.Amikor a hangszórókon bemondták a hadüzenetet.ARCKÉPEK MIT MOND A HANGSZÓRÓ? A szekrényes öltözőnek mind a négy fala. Szerintem a kabinossághoz némi rátermettség is kell. Kérdőn nézek rá.legyint.

de így sose jutunk a végire. olvassa föl a nénikének az étlapot. se kegydíjat pörrel lefoglalni nem lehet. ahol ráadásul valami rosszfajta indigót használnak.Ne haragudjon a kedves vendég. Viszont. . hanem a kézzel írott étlap ellen. én csak azt nem bírom bennük. van-e szűzérméjük.Félreértett.Marhaszelet vadmártással.Nem érdekelnek az árak.Hát most olvassak. Borsos tokány. . akitől az előleget kaptam. .Almás lepény. . ahol géppel írják az étlapot. talán a fiatalurat megkérjük. . amit az előbb a jobbfajta vendéglőkről mondtam. hogy kézzel írják az étlapot. ha már véletlenül egy asztalhoz ültek. hanem az egész kerületben. amitől még el is van kenődve az írás.Most is van.Mi jut eszébe? És miért kiabál? Mert a kiabálást. de nemcsak itt. Vesevelő. . . Tiroli rétes is volt. dehogy. Ponty roston. Krokett.Dehogy rendelheti! Egyébként nem szeretném. mindenki dicséri az itteni konyhát. de tessék körülnézni. bár ennek a helynek az a híre. hogy amíg kihozom neki a bécsi szeletet. idei zöldborsófőzelékkel. pláne itt. Van rántott ponty. . Paraj tükörtojással.Én csak azt szeretném tudni. hogy három porcogó gyulladásba jött.Nincs a fülemmel semmi baj. Megrendelhetem? . hogy a paraj tükörtojással miért szerepel mindenütt a húsételek között. Halak. . burgonyasalátával. 16 . a sajtok nem érdekelnek.A TÖRZSVENDÉG . azt nagyon nem szeretem. ilyenkor azt se tudom. a hallása sincs rendben a néninek. Még a tésztákat olvassa fel. de elfogyott. De látom. Én azokba egy csöppet sem kívánkozom. . vagy ne olvassak? Savanyú tüdő gombóccal. Szálka nélküli és nem szálka nélküli.Van kétféle halászlé. ha félremagyarázná. Itt például még gombás bélszín is szokott lenni. még látni is elég jól látok. hanem folyamit.Azt hittem.Akkor ne is folytassam a halakat? . Akkor mondom a húsféléket. Azt hozassak? . ahol megmagyarázták. hogy se nyugdíjat.Tessék. amikor egyszer úgy nekirántottam a térdemnek az asztalfiókot. . Nekem nem a halak ellen van kifogásom. mert az hetek óta nem szerepel az étlapon. kivéve a leveseket. Az a nő különben. Szerencsére kifogtam egy jó ügyvédi munkaközösséget.Jaj. mert azt nehezemre esik elolvasni.Még egy csomó húsétel van hátra. most van a csúcsforgalom. . mert azokra nem kíváncsi. kérem. Szűzérmék tört burgonyával. kinézik az ilyen kopott ruhás vendégeket. már türelmetlen. . csak a kézzel írott étlappal nem boldogulok.Hát most van. márpedig a jobbfajta vendéglőkből. . hol áll a fejem. Különben is. Megrendeljem valamelyiket? . Máglyarakás. hogy ma nem tudom fölolvasni az étlapot. most perel. hogy nem tógazdasági pontyot vesznek. Mondjam talán az árakat is? Tizenkettő húsz. pedig a nyugdíjam felét kénytelen voltam öt hónapra elzálogosítani. . Viszont az én nyugdíjamból nem telik elegáns ruhákra.Az igazat megvallva. nem vagyok halpárti. mert ezekben a szerény kifőzésekben sokkal nagyobb fantáziával főznek.Nézze csak meg.

. fiam . hogy az inspekciós orvos úgysem ér rá kivizsgálni a beteget. Tessék a bécsi szelet. Nézze csak. mondta a szomszéd. s ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá. . Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony. Maga is.kérdeztem. és beszélek az orvossal. melyeket tegnap még szóba hozhattunk. nem kell semmi. .Hoztam néhány almát. Még egyszer köszönöm. hogy maga is siet. majd ő szól neki. hogy ne féljek semmitől. nincsenek-e fájdalmai... és megkértem őket. hogy nézzen be időnként az apámhoz.Köszönöm.. . Erről sem kérdezősködhettem többet. hogy nemcsak a leveseket. . hol áll a fejem. mára eltörpültek. mindig csak tényekről beszélgettünk egymással. Manapság szidni szokás a fiatalokat.mondtam később. azzal. . A klinikán is adtam húszat-húszat a nappalos és az éjszakás nővérnek. Szerettem volna beszélgetni vele. és kerestem a nővért. neki is adtam húsz forintot. Kimentem a folyosóra. lesz idejük foglalkozni vele. . de már nem volt miről. nagyon élvezetesen olvasott. 17 . de én ebből csak annyit vettem észre. de azok a tények. Azt mondta. nem vagyok éhes. ahol a szomszéd megnyugtatott. hogy az orvost transzfúzióra hívták a női kórterembe. bízzam rá. Másnap vasárnap volt. habár szerencsére nem eszméletlen a beteg. bemehettem hozzá látogatóba.. NINCS BOCSÁNAT Húsz forintot adtam a két ápolónak. hogy majd hétfőn alaposan megnézik. ők fél óránként be-benéznek hozzá. Úgyis csak holnap.Nincs valamire szükséged? . Az orvossal is szerettem volna találkozni. amikor azt se tudom... akik hordágyra tették.Holnap bejövök. pedig az egész étlapot fölolvastam neki. mert egy százforintost még odahaza borítékba ragasztottam. . tehát nem is baj.Hát akkor megyek .El tetszik menni?.A sajtokat is? . amikor szombat délelőtt hoznak be beteget. . hogy vigyázzanak rá.Köszönöm. és semmivé váltak.. fiatalember. kisasszony. hogy az ápolónők feléje sem néznek. és megkértem. de ő mindig csúcsforgalomban jön be. de egyiket sem találtam meg a tegnapiak közül. de a nővér azt mondta. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért. Egész idő alatt hallgattunk. Még mindig eszméletén volt. elment a nénike. Visszamentem a betegszobába.Menj csak. ami nem is csoda. nincsenek. Ez mindig így szokott lenni. Érzelmekről pedig sohasem esett szó miköztünk. hanem a sajtokat se kell neki fölolvasni. hogy közönyösek és érzéketlenek. Azt mondták. A viszontlátásra. mert kettejükre százhetven beteg jut. . Egy idő múlva megkérdeztem. Még egy óra hosszat ültem az ágya szélén. hogy nem tudtam átadni a pénzt.Köszönöm a fáradozását. amikor majd bejönnek az osztályos orvosok. de már alig beszélt.A sajtokat nem. hogy majd mindnyájan türelmetlenek. de azért érezni lehetett.Szoktam is szólni.mondta. Csak az ágyszomszédjától tudtam meg. és levitték a mentőautóba.

mert az jutott eszembe. Én is hallgattam. szemüvegét. Amikor beléptem a 217-esbe. hogy a szomszéd mégsem csapott be. és vége lett. Lába szétvetve. amíg mosdatva és öltöztetve nincs. Nagyon erős. aztán lekapta fejéről a bőrsapkát.. hanem egy eddig nem látott nővér. hogy nagyon szépen el fog rendezni mindent. . Azt mondta.Most akarom látni .Sokáig betegeskedett? . Ezt átnyújtottam neki.Köszönöm . hogy délután behozom a fehérneműt és egy sötét öltönyt. amiben az almák voltak.mondtam. Gyanítottam. már másvalaki feküdt a helyén.Oldalt . de aztán igyekeztem elhitetni magammal. . . hogy megmosdatja.Jobb lenne aztán .Oldalt választva viselte a haját? . Húsz forintot adtam neki.kérdezte később. de mégsem egészen holttest.Meg akarja nézni a testet? . és pénzt sem adhattam többé senkinek.Nem lehettem mellette. Az ágyszomszédja megnyugtatott. de sem a szombati. Fölszakította. egészen biztosan meg leszek elégedve. Reggel hétkor fölhívtak. ahogy csataképeken festik a hősi halottakat. ernyőtlen villanyégő világította meg a pincét. hanyatt feküdt az apám. De őrajta nem volt ruha. .Sokáig . és átadta apám aranyóráját. . belenézett a borítékba. egy másik pedig a bal combjához volt hozzátapadva. A fölvételi irodában odalépett hozzám egy ápolónő. csak sóhajtott egyet. hogy a „testet”. .mondta -. ha elevenen mellétemettetem magam. .Meg akarom nézni . Az nagyon sokat tesz. és nem is tehettem semmit.kérdezte megütődve. Nagyon sok formalitást kellett elintézni. hogy a szomszéd talán nem mondott igazat. karja kitárva. és tovább diktáltam az adatokat. Ő mondta így. mindjárt a lépcső tövében.mondta. hogy nem szenvedett semmit. 18 . .Arra gondolok . Elhallgatott. .mondta. s a betonpadlón. milyen lesz. és ajánlkozott. .De majd akkor tessék megnézni.Ahogy akarja . Nem szóltam semmit.Nem olyan sürgős . s a tekintete az ajtóig kísért. Már nem mondhattam semmit. csak az egyik orrlyukából állt ki egy kis vatta. és csakugyan fájdalom nélkül halt meg apám.mondta a bőrsapkás mentegetőzve. .mondtam.mondtam. pénztárcáját. hogy egy kicsit lenyírom a haját.Csak reggel jön az osztályos orvos. öngyújtóját és azt a zacskót. Úgy látszik. egy különálló épületbe a klinikakert közepén. .tanácsolta. hogy én is ezt mondtam volna az ő helyében. A jéghideg pincében hajadonfőtt állt mellettem. Nálam volt még a borítékba ragasztott százforintos.mondtam. csak küldjek be ruhát és tiszta fehérneműt. amikor meghalt. . de elvezetett a hullaházba. most azonban szeretnék odamenni hozzá. a szóban forgó személy nem él ugyan már. ha felöltöztettem. Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám. ott kapta az utolsó injekciót.mondtam. Azzal sem tudok jóvátenni semmit. Azt válaszoltam. amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni.Most még nem lehet látni semmit . . megberetválja és felöltözteti a testet. Betonlépcsőn kellett lemenni. sem pedig a tegnapi ügyeletes. Vonakodva bár. és nem is tette többé föl a jelenlétemben. hogy az éjszaka folyamán meghalt.

akinek vágás van a nyakán.Törve. Nézze. mint a külföldiek.Másképpen beszélnek? .Mindjárt szólok neki.EGY LELKIISMERETES OLVASÓ .Most nem tudom idehívni. . az törve. Törve beszélünk egy idegen nyelvet. .Úgy. amelyet nem jól ismerünk.Én voltam bátor. . .Olvastam. hogy ebben a regényben miért beszélnek másképpen a négerek. Most jöttem haza.Őrá is.Rémlik valami.Hogy beszél például az a néger lány? . Csak szeretnék tisztán látni. De ez két különböző dolog. 19 . aki nem jól tud angolul. ha például műveletlen vagy iskolázatlan vagy korlátolt. de előre megmondom. . Olvasta? . egy kicsit kiment már a fejemből a dolog. . de van egy észrevételem.Miért nem tetszik szólni. hogy törve? . mint a többi emberek? .Maga hagyta meg nekem a telefonszámát? . más szobák-at én fordítottam. Arra ugyanis egészen tisztán emlékszem. kérem. . Azt szeretném tudni. kérem.Úgy beszélnek.Ugye. . . hogy ez a lány az eredeti szövegben is törve beszél angolul.Ő keresett engem.Szlávik Mihállyal szeretnék beszélni. Hiszen a négerek ott élnek Amerikában. én három évvel ezelőtt fordítottam ezt a könyvet.Nincs szó karambolról.Itt Szlávik Mihály. és egy cédulára Szlávik Mihály neve volt fölírva meg a telefonszám. én ezen akadtam fönn. mert szerettem volna megkérdezni valamit. Viszont az anyanyelvét is törve beszélheti valaki. mint egy külföldi. és nagyon tetszett nekem. * . Őrá gondol? . ön fordította Truman Capote regényét? . azért kíváncsiskodom. mert az egész lakatosműhely ebédelni van.Hát akkor nyugodjék meg. mindenki angolul beszél körültettük.Tessék. beszél. Vagy nem? . tehát az anyanyelvük is angol. mi csak a jövő hónapban tudjuk fogadni a kocsit.Mi az. . . hogy ha karambolról van szó. hogy ismerősök? Hát mi baja annak a kocsinak? .Nem egészen. de emlékszem például egy néger cselédlányra. .A Más hangok. Nos hát. . és ezért bátorkodtam telefonálni.Szlávik Mihállyal szeretnék beszélni.Akkor tessék húsz perc múlva fölhívni.

mint egy külföldi.Most be kell fejeznem a beszélgetést. DAL Janász Jenőnek hívták a dalszerzőt. hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal. a lektorok szóról szóra ellenőrzik a fordítást. míg csak le nem terítette Bjelgorod határában egy rövid sorozat.. pedig egy kicsit megütötték a szememet ezek a dialógusok. és mégis legalább olyan törve beszél magyarul. Amit mondott. nagyon is elgondolkoztató. mint rosszabbul. magának igaza van.Ez így nagyon szépen hangzik. hogy fölhívott.Bocsásson meg.A viszonthallásra. Nem is tudom. Ráadásul. .Szó sincs róla.Találkoztam én már néhány cigánnyal is.Sajnos. mit mondjak. Ráadásul.Nagyon jól tette. Máskülönben nagyon jó volt a fordítás. . néha-néha egy járműre kéredzkedve. egészen a bogarasságig. a legtöbbször azonban gyalogszerrel. . ez egy száz évvel ezelőtti regény.A lektorok is tévedhetnek. hogy szerzik a dalt. de a Huckleberry Finn-t nem én fordítottam. . .Ez nem mellékes. Mindenesetre.Ebben. Vagy ez fordítói szempontból mellékes? . abban a szempillantásban dallá lett. de ez csak az én igazamat bizonyítja. ebben megint magának van igaza.Minden jót.Remélem. Száz év elmúltával a négerek jobban tudhatnak angolul. Szeretném. . mert az ő ütegét szétlőtték. 20 . mint egy primitív és írástudatlan ember. .Azt hiszem. aki itt él Magyarországon. belátom. Majdnem háromszáz kilométert tettünk meg együtt. mert a garázsmester kopog az üvegen.. . nem bántottam meg? . Azt is bátran elhiheti. jégben. én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. hogy nagyon pontos fordító vagyok. Mindazodáig sejtelmem se volt róla. a négereknek viszont nincs. melódiával. Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz.. mert szeretek mindent tisztán látni. aki hibásan beszél angolul. rímekkel. Tessék megnézni Hook Finnt! Ha nem tévedek. . mint egy külföldi. ömlött. hóban. hogy az a lány az eredeti szövegben is hibásan beszél angolul. nem tudok angolul. ha elhinné. nem nézhettem utána az eredetinek. amit csak hallott. . szöveggel. ahogy forrás buzog a földből. Csak azért hívtam föl telefonon. Amit csak látott. fakadt. . a Huckleberry Finn-ben úgy beszél a néger. nem pedig úgy. A cigányoknak ugyanis van saját nyelvük. Ki hitte volna. állandó ellenséges tűzben. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. de nem bizonyít semmit. Karinthy fordította.

Megpróbálom folytatni. Legomboltam a sapkám fülvédőjét.Népdal lett abból a bádogbödön gyümölcsízből. Szállj. és azt senki se képes utánunk csinálni... Ez így van. És volt ott egy híd. bevégzetlen maradt a dal. szállj. amelyet épp az orrunk előtt robbantottak föl a partizánok. de úgy is hallottam Janászt dudorászni: Lassú pelyhekben hullik a hó Csilingelve fut az orosz szánkó. csak te tudod az én bajom. hány dalt szerzett már. kicsi hópehely. rímet keresek a hópehelyre. melyet egy szétlőtt raktár romjai alól kapartunk ki. Azt se tudta. Bjelgorod már odalátszott. nem tudja. Talán három-. Öt gyors roppanás hallatszott. Hogy megyek én Annuskámhoz már eztán? Hogy ússzak át halált hozó zúgóján? Faggattam. Töröm a fejem. de lehet. Janász Jenő már énekelt: Elkorhadt a vénfahíd a Tarcalon Istenem. hogy csinálja ezt. hogy négyezret. amikor lassan eleredt a hó. Vége lett Janásznak. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk. Néha eszembe jut. Faggattam. 21 . Azt mondta. Mindnyájan tudunk valamit. De hiába.

se nem sírnak. és nagyon ügyelt a formaságokra. mert itt kellett rajta végrehajtani a német hadbíróság ítéletét. mint akit megcsiklandoztak.Mama! Akkor már egyetlen orosz sem volt a templom előtt. civilben az Arany Bika Szálló söntésének csaposa. és visszament. hogy utalják be egy hátországi kórházba. vattanadrágot. elég jó külsejű és elég jól öltözött. hanem a helybeli lakosoknak is. Egy percre kijött a parancsnokság elé. az ott lézengett egy darabig a téren. A mieink közül csak néhány pipogya stréber jött elő. de mihelyt tehette. Csak állt. Amikor a fiatalasszony nyakára ráhurkolták a kötelet. Így aztán hivatalos részről az orvoson és a szolgálatvezető őrmesteren kívül csak egy német teherautósofőr és egy altiszt volt jelen. A német altiszt intett a kislánynak. de az nem mozdult álló helyéből. Az asszony ott várt a fa alatt. egy kis bundamellényt. Most is úgy állt. körülnézett a templomtéren. mégsem szólt egy panaszló szót sem.vagy ötéves lehetett. meg a gyengélkedők. hogy beállott a halál. hogy az öregek halnak meg a legkönnyebben. mint aki jól elmulatott valamin. Akit a szolgálatvezető őrmesternek sikerült kikergetnie a házából. Hideg szél támadt. de ő is elég jó ruhákat viselt. akiknek volt valami féltenivalójuk. A lányka kimászott a teherautó alól. mintha a földhöz fagyott volna a lába. hogy Holló őrnagy. a zászlóaljparancsnok is távol maradt. és többé nem mutatkozott. Az oroszok közül még ennyien sem. visszaszökött. és égő szemmel nézte azt a kislányt. hogy hideg van. de már kezdi sokallani a tréfát. aztán. és elég bizonytalanul állt a lábán. mintha nem értenék. hogy menjen ki a képből. hogy fölakasztja az asszonyt. aki a furunkulusai miatt már többször kérte. Eddig úgy vettük észre. és belenézett a Leica lencséjébe. Friedrich doktor azonban elfordult tőle. Rémüldöznek ugyan. aki bemászott a teherautó alá. az írnokok és a raktárosok. 22 . hogy észrevétesse az orvossal a nyakán pirosló duzzanatokat. Egy ideig szemmel kísérte ezt a lengő mozgást. Még feltűnőbb. üde hangon. fölnevetett a teherautó alatt. Ecetes az első liternek már nyakára hágott. hanem tágra nyílt. aki három liter rumért vállalta. Bíró Elek szolgálatvezető őrmester. egyszóval. Talán még sohasem látott fényképezőgépet. fölkiabált a fára: . s a mieink közül is csak Ecetes Márton hajtó. mely lassan hintáztatni kezdte a fiatalasszony testét. Piszkos és sovány volt. azt mondta. Három perccel később az orvos zászlós megállapította. és onnan kukucskált kifelé. hogy mi történik velük. negyvenen vagy ötvenen mindössze. Leicával a nyakában.KORKÉPEK HAVAS TÁJBAN KÉT HAGYMAKUPOLA Voltaképpen egész Davidovkának ki kellett volna vonulnia. pedig mostanáig minden kivégzésen megjelent. Ebből azonban nem lett semmi. vastag pamutharisnyát és gumikalocsnit. Egy könnye sem volt. se nem sikoltoznak. No és persze hogy itt volt még az az Ecetes nevű hajtó is. de se nem könyörögnek. tehát nemcsak a mi zászlóaljunknak. Ez az asszony még elég fiatal volt. mozdulatlanul. Ők hozták az elítéltet Davidovkára. Négy. tündöklő szemmel bámult a Leicába. doktor Friedrich Tibor orvos zászlós s egy Koszta István nevű tizedes.

mit csinálsz. Csak annyit láttam. Dé. csak itta. főleg a meleg testtájakon. Tá. szerelmeinek ajánlott könyvei is. másképp elszaporodnak. A vitrinekben láthatók barátainak. hogy odahaza péksegéd volt a Veress Pálné utcában. amihez nem kell energia. hogy nagyon forgolódik. Reggel megpróbáltam fölrázni. Azt kérdeztem: .Hanem megvárjam. se nem erősödik. Akkor kilencvenkét kiló volt. Egy éjszaka arra ébredtem. majdnem elégedett. EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI Most nyílt meg a Tá. mi az. és telerakják serkéikkel a ruhavarrásokat. Emlékmúzeuma. ha ő megeszi a tetűt. tetveket. kávéfőzőinek és párttagsági könyveinek gyűjteményében. Folyton itta a vizet. ami rossz jel.mondtam. utca 7. Auspitz. hogy a ruhája tele lett tetűtojással. megmagyaráztam a perpetuum mobilét. Ilyenkor már nem segít a szó. Mondtam. Auspitz? Azt mondta: . Auspitz? Azt mondta: . Maximum két hétig kell kibírni. Nem is szóltunk neki. Nem tudta.PERPETUUM MOBILE Auspitz azt mesélte. Egészen közel volt már a front.Kérlek szépen.Ne beszélj bolondokat.Mit eszel. amit kiszívtak. mert nem megy veszendőbe semmi. de rögtön el is fújtam. szám alatt a nagy író. Márpedig. vagyis se nem gyengül. Dé. magyarázta. Azt mesélte. Vé. és csak vizet ivott. Később elaludtunk. akkor játszva kibírja ezt a két hetet.Eszem. ha az ember minden percben öldösi őket. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé: 23 . hogy nyugodt az arca. . Gyufát gyújtottam. de már nem volt benne élet. kérlek szépen. Auspitznak egészen megszürkült a hónalja a tetűtojásoktól. És. Minden csöpp vére. Az se jelent jót. hogy reggelente csak úgy a hóna alól befalt egy egykilós kenyeret. mint egy lefolyó. ami még rosszabb. tetűtojást eszem.Mit gondoltok. hogy már szükségre se járt ki. Jövünkmegyünk a tágas termekben. Ezt sem értette. amíg kiszívják a véremet? .kérdezte. . s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott töltőtollainak.Mondd. Tény. Vé. Miközben a serkéket ette. .Akkor te föltaláltad a perpetuum mobilét . Azt kérdeztem: . A tetveket csak úgy lehet féken tartani. Azt mondtam neki: . cigarettázni is tilos volt éjszaka. most mennyi vagyok? Ezt nem tudtuk megmondani. megint visszajut a szervezetébe. Nem is szomjazott.

8. a közép-rodéziai misszió Védnökasszonyának a megváltásra váró Tá. tanácsosnak. Bellának. a nagy humanistának. Biatorbágyi Blumfeld Móricnak. Hamara Kristófnénak. 2. 24 . a nagyszerű kritikusnak. Cucusnak. 6. Linának. 11. Vé. Mamának és Papának hű gyermekük. Vé. Dé. 5.1. 7. Vé. 9. az írók bőkezű istápjának. Tá. 3. a Goebbels prózája c. Ellának. Dé. Hamara Kristóf min. 4. Deutsch Vé. Dé. esszé szerzőjének! Tá. Karolinának. 10. hazafias hódolattal lófő Tá. Mucusnak. a Hungária Első Gumi vezérigazgatójának. Ostorovics Kornélnak.

Blumfeld Móric bácsinak (Állatkert) a szép vizslakölykökért . Hamara Kristófnak Kanadai Magyar Nemzetőr 25 . Dr. Ostorovits Kornélnak. (utóbbi kiradírozva. Vé. Vé. Dé. VI. karp. 18. hadosztályparancsnok úrnak. forró felgondolásokkal Décske Vécske Nyuszi! Máskor ne harapj! Nyuszkó. 16. Etusnak. Innen a távolból súlyos vastagbélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti karát.Tá. tiszteseit és legénységét. Gró Etelnek tisztelő Tá. Berény Aladárnak a zseniális válóperért. őrmester 15. Etelnek Tá.12. Vé-je. Az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének 17. Tá. 14. helyébe tintával beírva:) 13. Hamara Kristófné elvtársnőnek. Trenka Tivadar vezérőrnagy. Vé. ker. Dé. Igazoló Bizottság Barátság! Tá. Dé. Dé.

23. hála istennek . Még számos Tá.-né szül. Gró Etel * (Fenti gyűjtemény korántsem teljes. sem nem nagyon kövér .mondta a tenorista -. a Némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában bátor szerzőjének.) AZ ÖLTÖZŐBEN . Dé. hálás betege. Nyuszikám.mondta a nagymama. te vagy az igazi! Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak? 22.mondta tört magyarsággal a tenorista. hanem éppen jó.Na. Hajmási Péternek. 20. Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom. 19. Dr. dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. Emlékmúzeumot.Mind vannak jól . Vé. amiért búcsúbeszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit. ha ilyenekről tud. Dr. Hajmási Pálnak. Dé.És az én Annuskám? Nem nagyon sovány? .Nemcsak vannak jól. 26 .mondta a nagyapa.Sem nem nagyon sovány. és küldenek sok puszi. Dé. Dé. Tá. . Dé.Üdv! Tá. hálás betege. . értesítse a Tá. Ostorovits Kornélnak. hála istennek . Felkérem az olvasót. 24.Vé. Vé.Na. a nagy urológusnak. a nagy kardiológusnak. Vé. . És küldenek sok üdvözlet. . Vé. hanem direkt nagyon jól. Ostorovits Kornélnak. 21. Hamara Kristófnénak Belvárosi Kutyafürdő Vizslám nevében Tá.

kérdezte a nagymama.Nemcsak láttam.sóhajtott a nagymama. .Nem éjszak? .kérdezte a nagymama.És még a karocskáján..Nagyon is . és a nagypapa is várt.mondta a nagypapa. Úgy mondjam. A tenorista gondolkozott. és hazautazott Genovába. . . . Az öltöztetőnő már kezében tartotta a parókát.Aztán a kedves lányok bepólyálta a kisbabát. .Csak amikor nálam járt. . mert Genovából jöttek Milánóba. és kérte. lányok. de várt. . 27 . . s a padlót nézte.És az én kis csillagomat? Őt is tetszett látni? .És meg tetszett őt csipkedni? .Nem lányok? .Nem .A combocskáján. lányuk? .mondta a nagymama. hanem direkt nagyon jól láttam .kérdezte a tenorista. . vagy úgy mondjam.Nagyon egészséges .Csak kicsit elfelejtettem magyarul.mondta a nagypapa.Az egészen más.Ne tanítsd már a művész urat .És még? . hogy milyen is az én kis csillagom. . hogy ilyen jó hozzánk. .Ne tanítsd a művész urat . és elnézett a messzeségbe.Úgy kell mondani: éjszaka.mondta a tenorista.Inkább köszönnéd meg.Hol? .szólt rá a nagymama.És aztán mi történt? .mondta nagypapa. .Édes jó istenem . és utaztak egész éjszaka.Szegénykém .Az mást jelent.kérdezte a tenorista.mondta a tenorista. . fájt kicsit a feje. .kérdezte a nagymama.És egészséges? .Máshol nem? . . . .A kedves lányok föltette a kisbabát az asztalomra. hogy a husikáját jól csipkedjem meg. .mondta a nagymama.sóhajtott a nagypapa.Nem . miközben az öltöztetőnő ráadta a keményített csipkegallért.kérdezte a nagymama.Úgy kell mondani: lányuk .kérdezte a nagymama. és az övébe beledugott két pisztolyt. . A tenorista még mindig gondolkozott. . . A nagypapa halkan köhögni kezdett.mondta a tenorista. és kicsomagolta a pólyát. . .kérdezte a nagymama. Az öltöztető kardot kötött a tenoristára. .Csak még azt tessék nekem elmondani. .Nagyon is szépen tetszik magyarul beszélni . . . Vagy éjszak? .mondta a tenorista. A tenorista gondolkozott. . .És még a kicsi popsikáján. A nagymama is várt.Én ma is magyarnak érzem magamat .

JELLEMPRÓBA A kerekes kútnál szálltam ki az autóból. fűzős cipőben egy félórácskát föl s alá sétál a város legelőkelőbb szállodája előtt. valami közület. Ruhái kopottasok. Félúton megállt.odakiált neki: . Megszólalt a csengő. alig-alig írnak. kiáltozása meglehetősen zavarón hat egy előkelő szálloda kapuja előtt. Mihelyt kilép egy magányos külföldi férfi. . vonítva rohant ki a kapus fülkéjéből. . KORRAJZ B. s egy szőre vesztett kékróka belépőben.És milyen a szeme? .mondta a tenorista. és fejét félrebillentve. az irtásokon magasfeszültségű távvezeték.Szintén szép. aki a padlót nézte és köhögött. és elég hangosan . kivicsorgó fogakkal. mint a krumpliföldeket. Vidéken a gyárat is kutya őrzi. habzó szájjal. néni már elmúlt hatvanéves. . ő maga formátlanná hízott.Szép . rég kimentek a divatból. kiferdült. magas szárú.mondta a végén. kiszemelte azt a helyet.És milyen a haja? . 28 . de az erre illetékesek . Láttomra azonnal dühbe gurult a kutya. Fia és menye tíz évvel ezelőtt kimentek Kanadába. . de aztán visszatért az urához. mindössze kétszer küldtek csomagot.sóhajtotta a nagymama. mert onnan már csak száz lépés volt a gyárkapu.mondta a tenorista. Azt hiszik.a portás. minden délután kiszépíti magát. A nagymama utánaindult. valamelyik rendőr vagy a járókelők .Édes jó istenem .Nur drei Dollar! Riszáló járása. és nagy kardcsörtetve.mégse mernek rászólni. ahol majd belém harap. A gyárat hegyek vették körül. elbúcsúzott vendégeitől. a hegyeken szőlők. Mégis. sarkantyúpengetve kisietett az öltözőből.Szép .mert közel azért nem merészkedik a kapuhoz . A tenorista fejébe nyomta szőke parókáját. .. és megint elnézett a messzeségbe. rámosolyog.És milyen a pofikája? .Az is szép . irtások.Az is szép .mondta a tenorista. erdők. mintha még kérdezni akarna valamit.

vajon hogy harap egy idegen puli. . a magnót. és elébe tartotta a mikrofont. Harminckét gyönyörű foga volt az egri SZTK-ból. Rajongva nézett rám. az öles termetű. . mint az egér farka. Megálltam. .Korrupt féreg . melynek csak kisebbik fele puli: a nagyobbik vérszomj. egy ilyen korcs.Engem puli már megharapott. . és nekem odaszólt: . Farkcsóválva jött.Nem a lidérc? .Már a tavasszal direktbe közvetítették a nyanyát a televízión. ZSÚPFEDÉL A nyanya az ágy szélén ült. barázda. .Légy szíves.mondta óvatosan Kászonyné Kakas Hanna.kérdezte Kászonyné Kakas Hanna. mindent bíró patkolókovácsról. . Látta.Korrupt féreg . Visszaültem az autóba. Egyszer ostorszál vékonyságút.És azt a kedves néni a saját szemével látta? . . aranyoskám. alig észrevehető palócos tájszólással mesélni kezdett Kiss Puki Bálintról. roggyant térdekkel. Azt mondta: . rovás. vadonatúj. Ez a készülék arra való. aranyoskám? . hogy megőrizze azokat a szép régi történeteket. . amelyik egész üstököscsóvát vont maga után. aki egy szál klottnadrágban feküdt a másik ágyon. Néztem a pulit. keverék fajzat. és egy Olcsó Könyvtár Balzacba volt belemerülve.Látni éppenséggel nem láttam . halálba kergetett a ludvérc. hogy az csak a mesében van.Akkor az úgy is van. mint a gyufaláng. Megvakartam a fülét.Nem kell magyarázni . Melyik milyen. a folyó jegén. Elindítottam. akit a hadiki híd alatt. sértődöttség. EGY SZOBA. Tegnapelőtt például majdnem akkora ludvérc rohant itt keresztül az udvaron. jött a puli. 29 . A nyanya minden elfogódottság nélkül.Én már elég sokféle ludvércet láttam. ránc. mint eddig.Miért? . és mérlegeltem.érdeklődött Kászonyné Kakas Hanna. .Csak meséljen bátran tovább a kedves néni.szólalt meg a fiúunoka. amitől összekoccantak az egri fogak.Én ludvércnek tudom. kedves néni? . VÁLYOGFAL.Egész mostanáig azt hittem. hogy autóm van: fölnyújtotta fejét.Hát akkor tessék hozzáfogni . méghozzá barátom pulija. A nyanya meglepetten elhallgatott. hogy vakarjam meg. Se hangosabban. álnokság és üldözési vágy. se halkabban. Milyenféle dolog a ludvérc. s meghátráltam. . máskor olyan kicsikéket. csak a fogsora villogott fiatalon. Kászonyné Kakas Hanna barátságosan rámosolygott.bátorította a nyanyát Kászonyné Kakas Hanna. amiket a kedves néni mesélni szokott. Rábámult Kászonyné Kakas Hannára.gondoltam magamban.Maga talán még nem látott ludvércet. . tiszta faj. hanem úgy.gondolta a puli.kérdezte aztán. Amikor kiszálltam. mint a templom tornya. aranyoskám. lassú lélegzettel. . Arca csupa bemetszés. akkora fényecskékkel a tetejükben.

Kibernetikát . A kivégzés a kölcsönös egyetértés és bizalom jegyében folyt le.mondta a klottnadrágos unoka.csodálkozott a nyanya. kedves néni.Hát hol dolgozik maga. .fordult az ágy felé.Érdekes .Sose akar az eszembe jutni. . 1949 Rajk László külügyminisztert.Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 30 . Mit is tanul Jóskánk? . a párt régi harcosát. föl se nézve a Betti néni-ből. .. .mondta fejcsóválva a nyanya. kisszámú meghívott előtt.Pedig az én nagyobbik unokám is oda jár. saját kérésére halálra ítélték. aranyoskám? . .

hogy milyen fűtése van a doktor úrnak? . Jól tűrte a kényelmetlenséget. és kidugta bütykös lábfejét a takaró alól. mint az apostoloknak. . már kifelé mentében. akinek a haja a kéthetes kórházban fekvéstől egészen a válláig lenőtt. hogy egy beteg verset írt hozzá. hogy föltartom a főorvos urat . különösen. Kreibich bácsi. . ugye. Ennélfogva ő sem vette zokon. rámosolygott a betegre. s ilyenkor senki sem tartja észben a kályháját.mondta az orvos. Kreibich bácsi? . másrészt pedig nem akarom. aki nem sokra becsülte a civilizáció áldásait. szelíd orrát. mert nyár volt. Gróh doktor. Jellemző rá. kézzel kötött harisnyával. főorvos úr. hidegre nem volt érzékeny. A kórházi orvosoknak szűkös a fizetésük. A kályhásnak felcsillant a szeme. Jól sikerült műtétek után megajándékozták már hízott libákkal.Egy valamirevaló termokoksz nyolcezer forintba kerül.Az bizony. hanem úgy gondoltam. hogy maga költségbe verje magát.VISSZÁJÁRÓL AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK Amikor véget ért a délelőtti vizit. kávéval. Nem is volt benne se szőnyeg.mentegetőzött a beteg. észrevette. azt ette. a sorok kezdőbetűi fölülről lefelé összeolvasva a következő szavakat adták: Isten Áldja meg Gróh Mihály drt. .kérdezte az orvos.És mit szólna a főorvos úr egy békebeli minőségű termokokszhoz? .Maga kályhás. lakására nem költött. hogy még egy cigarettafajtához sem ragaszkodott: amit a trafikban meglátott. Odament az ágyához. Először is. amit elébe raktak. díványpárnákkal. 31 . egyrészt azonban nincs szükségem arra a termomicsodára. Másodszor.mondta. .Jó nekem az is. De úgy viszolygott a „természetbeni” hálaadományoktól. Kreibich bácsi. . azt megvette. .Én csak az iránt szeretnék érdeklődni. . teával. amim van . Cserépkályhája van a doktor úrnak? Gróh doktor nem válaszolt rögtön. hogy az egyik beteg szaporán integet neki. sőt egyszer egy pár postagalambbal is. határozottan kijelentette: . Én a kályhát nem ajándékba akartam adni.Félre tetszett érteni .Köszönöm. Előfordult. se kép. A kályhás izgatottan fölült. ha még hozzáképzeljük ájtatosan kék szemét és pezsgődugó formájú. hogy amikor Kreibich bácsi újabb célzásokat eresztett meg a kályháról. hogy önköltségi áron megcsinálnám a főorvos úrnak. és kiment a kórteremből. ha tehetősebb betegei diszkréten kezébe nyomtak egy levélborítékot. Hozzá volt szokva a hálarohamokhoz.Nekem csak egy közönséges vaskályhám van. de még egy árva kaktusz sem. mert olyan ember volt. Ettől olyan külseje lett.Ne tessék haragudni. Egy percig gondolkoznia kellett.

hogy ha tovább makacskodik. főképpen.a Gellérthegy északi lejtőjén . Az adjunktus rábámult. Kreibich bácsi telerakta csempével.kérdezte. De nem érvekkel győzte le. . Lakása . Warga adjunktusnak egy este szemet szúrt. Ezekkel a családokkal évekig tartotta a kapcsolatot. tróglikkal. és bizalmasan ráhunyorgott a háziasszonyra.Hát aztán? . . aki szép stafírunggal adta férjhez a lányát.mosolygott Gróh.Á . téglaporral és piszokkal. hány budapesti családnak rakott már termokoksz kályhát.Tudja a főorvos úr. egy világbajnok. . Szerette a hivatását. Kreibich bácsi nem az érveivel. Amikor Gróh doktor megrendelte a kályhát. Mint semmi másban. Gróh pedig kirohant telefonálni. gratuláltak neki a tervezett kályhához. megint elfelejtette volna az a vén csoroszlya. Kreibich bácsi. a párválasztásban sem volt válogatós.méltatlankodott -. . megveregette a kályhát. Mert Kreibich bácsinak a termokoksz volt a szenvedélye.két hónapig lakhatatlan volt. . hanem a szenvedély erejével győzött. Egy okkal több. Az orvos érezte. Minek nekem egy ilyen drága kályha? . köztiszteletben álló személyek dühét zúdítja magára. vagy pedig nőismerőseit látogatta meg. vasalkatrészekkel. . Számon tartotta. Kreibich bácsi . . Mindenütt szívesen látták. hogy még a keresztnevüket sem tudta megjegyezni.Ha nem jut eszembe telefonálni . Jellemző rá. még mindig meg volt győződve róla. hogy barátja sűrűn nézegeti az óráját. Sokszor vacsoraidőig dolgozott az osztályán. A közbeeső estéken vagy éjszakai ügyeletet vállalt. hogy esténkint egy fél vödör kokszot tegyen a kályhára. valahogy úgy. Ezt Gróh föl sem vette. felpiszkálta a tüzet. és ezért mindegyiket így szólította: „Anyukám”. még három hétig feküdt a kórházban. Már jól benne jártak a fűtési idényben.csodálkozott Warga.Még nem is látott termokokszot? . Életében az otthona alárendelt szerepet játszott. hogy mi az a termokoksz? .Ehhez te nem értesz .Ez egy valódi termokoksz. Ezalatt megtörte vagy jobban mondva: megőrölte az orvos ellenállását. aki szintén agglegényember volt. hogy megcsináltassa a kályhát.Én úgyszólván csak aludni járok haza. El-eljárt hozzájuk. s ő nem bírta magát rászánni a szakításra.Mi az? Randevúd van? . egy opera-énekesnő). Kérésére többen felhívták telefonon Gróht (egy postatisztviselő. 32 .Hát nem idebent alszol? . paprikavörösre gyúlva szidta a szomszédnőjét. látogassa meg egyszer az ő termokokszukat. amikor Gróh doktoron először látszott valamilyen változás.. . s amikor visszajött. s az egyik kórházi orvoslakásban lakott.Ne fáradjon. akinek ő rendszeres havidíjat fizet azért. mint egy apa. hogy számára haszontalan holmira pocsékolta a pénzét. Minden második estéjét a főnökénél töltötte. Warga adjunktusnál.Nem én. akinek hasából másfél méter vékonybelet vágott ki Gróh.mondta fensőbbségesen mosolyogva Gróh doktor. Négy-öt nőnek udvarolt egyszerre. japánerekkel. mert mindegyik egyformán kedves volt hozzá.Még nem. és meghívták. egy lompos boszorkányt. Kreibich bácsi ágas-bogas lábának öregujja erre rángatózni kezdett. .Rá kéne rakni a kályhámra.legyintett Gróh.

míg át nem járja a meleg. A kályhás várakozásteljesen nézett rá. aztán teljesen megszűntek. hogy ha növeli a huzatot. mint egy vashámor. hogy Gróh kezdi hazahordani a betegektől kapott hímzett díványpárnákat. Átkarolta a lányt.Az sok vagy kevés? .az emberek nagy házakat építettek.beleértve önmagát is . Attól kezdve hol bejárt. Néhány balul sikerült kísérlet után elhatározta. üldögélt. miféle kályha ez. . Nem volt semmi baja. . anyukám.kérdezte aztán. sőt még a fülét is rátapasztotta. Hűvösen bánt vele egész este. S ilyenkor kísértést érzett. vagy pedig nekivetette hátát a kályhának. akkor melyik cserépsor adja ki először a meleget. Egyenletes meleget adott. percegett.büszkélkedett Gróh.gondolta ilyenkor Gróh. és minden szobában raktak egy kályhát.Hogy fordítva? . Előfordult. Elajándékozta operabérletét.nem lehet olyan tökéletes. mint egy izzó szú. rádiózott. . Otthon ülő ember lett belőle. mint egy asszonyi test. oly tökéletes.kérdezte a vendég. Ekkoriban már majdnem minden estéjét otthon töltötte. kívül langyos.Belül forró. csak nem vágyott elmenni a finom meleg szobából. Bele-belenézett az aknába. Nem lehetne fordítva csinálni. s kéz alatt egy szőnyegre is szert tett. de neki mégis elment tőle a kedve. Gróh elengedte a lányt. Milyen csodálatos! . Nőismerőseit is kezdte elhanyagolni. Kreibich bácsi? . s aztán megnyugodva tért vissza a kórházba.Csak nézd meg jól. Látogatásai idővel megritkultak. Elmagyarázta.. .mondta Gróh. megveregette a kályha oldalát. olvasott. hogy ősszel megrakják benne a tüzet. mint amikor az orvos ellenőrzi a tüdő működését. Szép is volt.kérdezte a kályhás.Hát azt tudod-e .mondta aztán . Sosem aludt ki benne a tűz. nem vállalt éjszakai ügyeletet. Megvárta. Az egyiket. ahol cseresznyepirosan izzva roskadt lefelé a koksz. néhány percre nekivetette hátát a kályhának.Jól szuperál. Nem is hívta többet. mennyit fogyaszt ez a kályha? Tizennyolc mázsát. hogy semmiféle élőlény . A kórházból egyenesen hazasietett. hogy a többiekkel is szakít.Alig figyelt a barátjára. Rájöttem valamire. hogy délben taxit hívott. Február végén beteget jelentett. . Ha tehette.. Például... A sebészeten észrevették.Nagyszerűen . és halkan. A kályhás belépett. hol otthon maradt. Gróh nekitámaszkodott a kályhának. hogy Gróh doktornak néha furcsa gondolatai támadtak. főorvos úr? . hogy megcsókolja a kályhát. ősztől tavaszig! . Keveset fogyasztott. .De jó meleg van nálad! . Kreibich bácsi. 33 . Felpiszkálta a tüzet.. És emberkerülő. Rájött. hazament. okos is volt. Egy ilyen napon sürgönyzött Kreibich bácsinak. odavonta a kályhához.. . Amikor beléptek. aki nagyon ragaszkodó volt. s az nem alszik ki többet tavaszig. Ugyanakkor rézkarcokat vásárolt. egy este meghívta lakására. mint egy termokoksz. és melegedett.kérdezte -.Mostanáig . A kályha hibátlanul működött. Lassankint minden csínját-bínját kiismerte.De én más miatt hívattam magát. Egyszóval: tökéletes volt. hogy másnap este látogassa meg. a leány örömmel kiáltott fel: .Azt elhiszem .

dögölj meg. megmámorosította egy kicsit. és a szombatot ülte meg a vasárnap helyett. Kirch nem ismerte a házmesterben dúló szenvedélyeket. Mit szól hozzá. Négy-négy hegesztő bontotta a hidat. Újra csöngetett.Dögölj meg. hozzáhegesztik a földhöz az eget. Gyűlölte a lakókat.” Kirch leküldte a liftet. Utána beült egy kis büdös zenés helyre. A házmesterben benne maradt a soron következő horkolás. büdös. A szagkeverék olyan jól esett Kirchnek. Három dupla szatmári szilva után az ember már mindenkit szeret. hol dolgozik: ez is tetszett Kirchnek. még egy lépést tett előre. Szájába. Hátát a falnak veti. Így köszönt: . és homlokához nyomta. Hiába marasztalta az orvos. Állandóan mámoros volt egy kicsit. és pizsamára vetkőzött. Kilépett az erkélyre. kiváltképp a későn járó hegesztőt.és tisztviselőcsaládok. mint az evangéliumot. Az Erzsébet-hídon dolgozott mint délutános.és Kirch mindennap elolvasta ezt a cédulát. ROSSZ ÁLOM A lakó . úgyhogy elment köszönés helyett. Aztán lezuhant. ami jólesett neki. frászt kapott. ami jólesett.Jó estét. ami jólesett.Nagy kályhákat kéne építeni .. Be volt csípve. Ilyenkor már csak elkábulni tudott. mi van odaírva. Nagyot nyújtózott. hogy egy lépést előrelépett. aranyos Hornák úr. becsöngetett. az új lakótelep legújabb házaiban. Fölmarkolt egy csomó havat. Gyűlölte az embereket.. ezért aztán a legtöbbet fizették nekik. és őt sem bántja semmi. Sokat imádkozott. szőke disznó. és megivott három dupla szatmári szilvát. Azóta ott él. Nagyot lélegzett. A semmiben állt.éjjel háromkor ért haza. ha akarják.. még csak elaludt valahogy. imáiban gyakran kívánta fejére a rosszat. A házmester nem jött. A levegőnek hó. három műszakban. lábszagú disznó . 34 . De ők odafönt. mint egy altatódalt: „Dögölj meg. mert ösztönösen irtózott minden tilalomtól. és szelíd mosollyal néz a semmibe. csupa korán kelő lakott. A kapualjban lógott ugyan egy cédula: „Az erkélyre kilépni szigorúan tilos” . ha megtudták. Hűtőzködött. .Így első hallásra kissé szokatlanul hangzik . Különben is csak azt csinálta. bement a lakásába. Másnap Gróh doktort a kórház sebészetéről szép csendben átvitték az elmeosztályra. amennyit csak a bérskála engedett. Ha éjfél előtt csöngették fel. munkás. mégsem tudta. Aki lentről nézte őket. Kreibich bácsi? . mint egy keserű íz. taknyos. Nem bánt senkit.mondta ábrándozva Gróh -.és malterszaga volt. mert egy olyan szekta tagja volt.mondta némi gondolkodás után a kályhás. az éjszaka szívében. A kék fénnyel besugározták egész Budapestet. Halkan párnájába dünnyögte. Csak azt vette tudomásul. s a nagy kályhákba kicsi házakat. Csak ez a disznó verte őt fel minden hajnalban részegen. elaludni nem.válaszolta a házmester nem túl hangosan. Minthogy a téli szellő frissessége jólesett. Szerencsére itt. Nem is volt alattuk mélység. mely nem fogadott el mást. csak fölöttük volt magasság. Kifizette a taxit. föltódult a düh. s a hónak meg a malternak még egy kis külön szatmári szilva szaga is. nemsokára elköszönt és hazament. nem érzékelték a veszélyt.. és minden.Kirch Kálmán hegesztő . A nők mindjárt libabőrösek lettek. Aztán még egyet. Kinyitotta az erkélyajtót. Az erkélykorlátok még nem készültek el..

Aztán kievickélt a buckából. . csak alattunk.Cinquecento . Nem messze tőlem. abban a hiszemben. leverte lábszáráról a havat. mely mélyen bele van építve a Balatonba. fejét a fiú ölébe hajtva. a kabátot. Más zaj nincs. ITÁLIA Az olasz karmester.és elmeklinikára. és rátenyerelve. nekivágott a pesti éjszakának. plusz a magasföldszint.Egyszóval. letépi magáról a sált. fojtott hangon beszélget a fiú meg a lány. Hornák úr felrezzent.kérdi a fiú. Ebben megegyeztek. ahol mély álomba merült. VALLOMÁS Mindenki ebédel. mert sokallotta az összeget. hogy Hornák úr eszelősen ordítozik az utcán. A szél úgy átfújt pizsamáján. hogy hátha a hegesztő csönget. elővette pénztárcáját. Dühe rögtön fellángolt. de még sokáig feküdt hasmánt. miközben erősen dobálózott. szeme kidudorodott. Amikor e sorokat írjuk. . de mindjárt ki is aludt.válaszolja a lány. hogy az a részeg disznó már hazajött. magasra nőtt fiú s egy nagyon barnára sült lány. mert a déli napfényt mint egy nagyító tükör veri vissza a víz. Kirch csiklandós volt. A hó magasra felkúszott pizsamája szárába. . aztán belezuhant egy hókupacba. miután végigvezényelte az Álarcosbál-t. A lift búgásától nem hallotta. 35 .Jó estét. Hajnaltájban egy hölgyet invitált asztalukhoz. kisportolt. és újfent becsöngetett.ajánlotta végül a tolmács.a tolmács közbenjárásával .egy ideig udvarolgatott. A mentők pokrócba csavarva vitték be az ideg. Hogy meg ne halljam. és csikorgatta a fogát. A vendég művész . várakozásteljesen nézett a tolmácsra. Mikor a kapuhoz ért. Kicsoszogott. Hanyatt fekve süttetem magam a napozóban. Csinált egy szaltót. Hálóingre nadrágot húzott. törökülésben.mondta aztán a karmesternek. Szóról szóra: . akivel már több ízben táncolt. Más senki. .Quattrocento . aztán zsebébe nyúlt. a napozó cölöpei közt szöszmötöl a víz. aranyos Hornák úr . rá a télikabátot. A tó csöndes. Kimászott vackából. . Emez néhány szót váltott a hölggyel. hogy szinte meztelennek érezte magát.mondta a vendég. hol sült le így? . Felnevetett. a nadrágot és végül a hálóinget.Trecento .Nem mondom még egyszer .köszönt a hegesztő. ereiben megaludt a vér. mert eszébe jutott. A lány behunyja szemét. még nincs eszméletén. Beszállt a liftbe. Kirch sokáig és jólesően zuhant. arra a sált. a sötétbe meredve.Két emelet. hideg állt a hátába.

Ha mondom. A nevetés elül.Ki is van írva: Csak úszóknak. .mondja a fiú.Csak gyerekek járnak oda? .Isten bizony.Mit nem ért? . micsoda strand az .És Augusztus Huszadikának? . egyetlen testnek a tartozéka.Már mondtam.mondja a leány. . A fiú jobb keze öt ujja végigszalad a lány karján. mint a szabadfogású cselgáncs birkózásban.Nagyon szép strand . csak borogatás.. erre az bal kézzel átfogja a lány csuklóját.kérdi a lány.Úgyse nézi meg . ő is lassabban.dünnyög a fiú.Úgyse. . A fiún is csak egy gyermekarasznyi fecskenadrág van.mondja a fiú.Egyszóval eddig ér? .Isten bizony .Nem értem . S halkan. a lány szabadon maradt keze a fiúét. Jobb vállán pihen a fiú keze. . mint egy madár árnyéka a vízen. Csakhogy ők oly szelíden birkóznak. ahogy egy újszülött kapkod kezével a lába. A lány elhúzza a karját. .állítja a lány.Hogy kell odamenni? . súlytalanabbul. hogy a villanytelepi strandon. . lassan elindul lefelé.Egyszer megnézem azt a strandot . nehezen csordulón. .Képzelem. a lányon még annak is csak kicsinyített mása. nem viccelek. .Meddig ér magának? . ez a keresztneve.Úgyis elvicceli.duruzsol a fiú. s úgy összegabalyodik a kezük.Villanytelepinek. Nem is ruha ez. A lány hasa meztelen. . . . .Villanytelepinek hívják? .Egyszóval. Az van kiírva: „Augusztus Huszadika Strandfürdő. Lefejti hasáról a fiú tenyerét.mondja a fiú. 36 .Kérem szépen. .Az a neve. Mindjárt mély a víz. A fiú újra végighúzza rajta a kezét. . . . lábával a keze után. .Inkább csupa felnőtt. . . . Nem pihen. az a négy kéz. vélnéd.mondja a fiú. egy kék kendőcsücsök az ágyékára kötve s két kis sapka a mellein. s mintha nehezülne a hangja. Aztán megint elül a nevetés. ez egy villanysülés? Nevetnek.Egyszóval.A villanytelepnél egy kicsivel tovább. galambi hangon nevetnek.” .

mert a fiú keze becsúszott a fürdőtrikó alá. Vagy amilyen a borospincékben van.kérdezte -.Villanytelepi . . tétován keresi a fiú kezét. .Továbbá .mondja rekedten a lány.Betonozva? .Ön mit ajánl? . kell bele egy cső.mondta az érdeklődő. A mérnök.De a legkézenfekvőbb volna a pala.Nem kell neki a főútvonalon lenni . a betonozott kriptának. Mint a hajókon. kérem. A leány behunyt szemmel. .Szokatlan. Mint egy kürtő.Ezen megint nevetnének. . Rágta a körmét. . elég lassú észjárású volt.Az a fontos.közölte a tisztviselő.A legkevésbé a főútvonalon. MINDIG VAN REMÉNY . Gondolkozott. s még utána is csak hümmögött. .Villanytelepi? . Mint egy kémény. .A villanyt? .mondja rekedten a lány. . Félretette a gépelt árjegyzéket. a férfitenyér és a női mell.És Augusztus Huszadika . a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára. de valahogy nem akar világra jönni ez a nevetés. de nem tudja eltávolítani onnan.Vagy inkább kitéglázzuk? Vagy legyen egyszerűen valamilyen fém? .hökkent meg a tisztviselő. . .Azt már önöknek kellene tudni . és ott marad.Jó kérdés . akit a tisztviselő odahívott. hogy nem baj. . .Egy kripta különben sem olcsó . 37 . .kérdezi a fiú rekedten.mondja rekedten a fiú. . . Ezek pontosan egymásba szabottak. . .mondta bosszúsan az érdeklődő. De azért lehet.Ha szabad megkérdezni .kérdezte a mérnök. .Palából jó lesz? .mondta kissé türelmét vesztve az érdeklődő.mondta -. . Kétszer is elmagyaráztatta magának a dolgot. Az érdeklődő azonban kijelentette. be kellene vezetni a villanyt.mondta az érdeklődő.bámultak rá mind a ketten.kérdezte a fekete ruhás tisztviselő. .kérdezte az érdeklődő. Egy blokklapon gyors számvetést csinált. sírkő nélkül.Augusztus Huszadika .Miféle cső? .mondta aztán -. és mélázva nézte a nehéz felfogású mérnököt.mondta a mérnök.Hogy ne legyen sötét. hogy betonozva legyen. ahová befészkelte magát. .Legyen pala .Továbbá . miből legyen az a cső? .Én semmit sem értek az egészből .Minek oda villany? .Magam sem tudom. .

Hát akkor tessék. . .Te ilyen ember vagy? Kezdem megbánni. Mivel tetszik keverni? Kanállal. aztán végre csönd. tévedésből énhozzám csöngetett be. Egy elzuhanó test puffanása... Minél melegebb lesz.Te beszélsz? Azt mondják. író úr. ma is. hogy hozzád kötöttem az életemet! Szomszédaim . Másnap. újságírók és fotográfusok. ide nézz. . Egy női hang . a teakonyhában úgy hangzik.No. Szomszédaimnak még a névtáblájuk se volt kitéve.Húsz éve hazudsz a világ szemébe! . 38 . Itt a hideg hús. aki őket kereste..enyhítő körülmények figyelembevételével nyolcévi börtönt kapott. hörgés. És meleg a krumplipürém.Vigyázz! Ha túlfeszíted a húrt. Este hat óra tájban érkeznek haza.. se padlókefélőjük. mindent a számba rág. Az én teakonyhám és az ő szobájuk fala közös. de itt. megkeserülöd! Lehet. dulakodás. Köszönöm szépen.Rólam mindenki tudja. se Révésznek. Isten vele. annál sűrűbben pöfög.Ezt mindenki mondhatja. hanem Rónainak hívtak . . Lassú lángon. Lassan keverem a krumplipürét.még csak egy hete költöztek be.Ha tudni akarod.Segítség! Megöl! Egy lövés. harmadnap mindenki. azzal se. Nem is volt nekik televíziójuk. Mielőtt elmenne.. Sajnos. mint egy kisgyereknek. nekem bizonyítékaim vannak! . Most már nemcsak pöfög. Csak televíziójuk. Tessék utánam mondani... mert az író úr mindent elfelejt.nyilván a németek szeretője .Nekem te hiába játszod a mártírt! A saját keresztlányát ki jelentette föl? . mihelyt megjöttek. talán egy fiókot húznak ki.akit se Románnak. Aztán lábdobogás hallatszik át.valami Románék vagy Révészék .. nem fogom elfelejteni. Berta néni. német tisztekkel jártál vacsorázni. Csak lassú lángon. .. Még névtáblájuk se.felsikolt. azzal az író úrnak semmit se kell csinálni. Berta néni. Még egy lövés. Most már lő. Csak ezt a krumplipürét kell megmelegíteni. bekapcsolták a televíziót.AZ ÚJ LAKÓ . A takarítónő (Berta néni) hetente kétszer jön. De csak lassú lángon. . a krumplipürét nem lehet itt hagyni. Ne féljen. hogy a nyilas házparancsnok három kereszttel megkrétázta az előszobaajtómat. se porszívójuk. a tisztiorvos. hogy nézni jó egy ilyen antifasiszta szerelmi drámát. Most csönd van a szomszéd lakásban. A férfi . Szerencsére se gyerekük nincs.. A rendőrség. . és akkor két napra előre megfőz. Fakanállal? Fakanállal. Berta néni. És tetszik majd keverni? Majd keverem. mint valami veszekedés. Lassú lángon felteszem melegedni a krumplipürét. mondd csak! Halljuk! Erre kíváncsi vagyok! Mindjárt kész leszek. Itt a savanyúság. És lassú lángon. Odaát valami nyikorog.

elindultunk. . .Magának nincs valami betegsége? . . Ott fogtam egy taxit.Két hónap alatt megverjük a németeket.Nekem csak fél gyomrom van .PÁRIZS.mondta. megkérdezte: .Azt elhiszem .mondta. . 39 . ISTEN HOZZÁD! A kofferem nehéz volt. . .Bizony .mondtam a sofőrnek.mondtam a sofőrnek. Koccintottunk.Talán még látjuk egymást egyszer . .Hová utazik? .A németek mellett. .A minisztereket kéne kiküldeni a frontra . .mondta a sofőr.Akkor meggondolnák. de azért lecipeltem a Rue des Écoles-ig. A tulajdonos odahozta a bort. Még volt időm. Fizettünk.A németek mellett vagy a németek ellen? .mondta. . Aztán kezet nyújtott. remélem.Nekem nincs. .mondta. . . felhajtottuk a bort.Egy csöppet sem . A Gare de l’Est lépcsőin ő vitte fel a kofferemet.Nem iszik velem egy búcsúpoharat? . Ő is rendelt egy rundót. . . .A Gare de l’Estre .Egy pohár fehér bor azért nem árthat.vigasztalt.Én most hazautazom .mondtam.Hát.Tudok egy helyet . .mondtam. .Nem ideális . .Milyen ország az? .Engem a gyomrom miatt kiszuperáltak .Budapestre. .Akkor megint iszunk egy pohárral .mondtam.mondtam. Mialatt vártunk.mondtam. .mondta a sofőr.mondta a sofőr egy kis tűnődés után.A viszontlátásra. .Magyarország. . .mondta.El se bírom hinni . A vasútnál rossz lett volna várni.Nem baj .Nagy szerencse .A viszontlátásra .

. akkor egy kis plutónium 239 is megteszi.tettem hozzá -. Minek annyit beszélni? E némajátékkal kölcsönösen elmondtuk egymásnak.Hát egy kis uránszurokércet talán össze tudok kaparni.mondtam kurtán.Van . melynek életrevaló és mozgékony vezetője állítólag bármilyen tüzelőfajtát elő tud keríteni.Én egy kis hasadóanyagot szeretnék venni . Ezen nevetni kellett. mit lehet csinálni. egy futó pillantást vetve a rumra.Persze.gondoltam -. mi tetszik. köszöntem. elnézte a címkére rajzolt cukornádat. hordozórakétája már van? . mindenütt kerek perec megmondták: nincs. hogy az ember visz egy kis rumot. Manapság minden beszerzés nehéz. vagyis nagy tisztaságú uránium 233 izotópra van szükségem.mondtam neki. Újra elővettem a rumot.Ha szabad kérdeznem . Nem szóltam semmit. volt otthon rumunk.Arra nekem nincs is szükségem . Ha elmondanám. hanem egy angol mechanikás pianínó és hat vég lepedővászon szétosztogatása árán! . Eddig akármerre jártam. amíg rátaláltam arra a bizonyos csillaghegyi kisipari szövetkezetre. aktatáskámban a rummal. egy teakonyhában nekiállok házilag dúsítani? Fogtam a rumosüveget. méghozzá valódi kubai. kipakoltam a rumot a szénporos bádogasztalra. de eredménytelenül.Német demokratikus brikettünk nincs! Lementem.Hanem mit tetszik parancsolni? . most már csak a forma kedvéért akadékoskodott a szenes. . aztán így szólt: . de azért szép türelmesen elmagyaráztam.érdeklődött a vezető. Megtaláltam a pincét. elolvasta a feliratot. . mennyi utánjárásomba került. . Szólni ő se szólt.Mit képzel rólam? Hogy majd otthon. Venni se kellett.érdeklődött -. Még félúton se voltam. amitől a szenes mindjárt engedékenyebb lett. Aztán valaki ajánlott egy külvárosi pincét. ahová nyolc lépcsőn kellett lemenni. ha nincs . .mondtam. hogy az ügyletet nyélbe ütöttük. ahol . és aztán majd meglátjuk. amikor lentről felkiáltott egy férfi: .mondtam.VÁLTOZATOK NÉHÁNY PERC KÜLPOLITIKA Már végigjártam a környék tüzelőtelepeit. De ő közelebb lépett a rumhoz.Nem kell azért rögtön elrohanni. és betette egy rozoga iratszekrénybe. visszaraktam az aktatáskába. föltéve.nagy 40 . Mintha nem tudná . csak hátravitte az üveget. és visszatettem a szénporos bádogasztalra. Nem mentem bele a részletekbe.persze nem egy üveg rum. elmentem a csúszdára is. .Maga jópofa! . hogy a szokásos atomtöltetre. . Szíveskedjék pontosan elmondani. .

Minthogy ezt a kívánságot százmilliók osztják.kérdezte. . Kábelek. s én leszámoltam a pénzt a bádogasztalra. . Dugóm se volt. megtörtént-e. és előzékenyen felkísért a lépcsőn. Kicsomagoltam.Csak mert olyan nagy viccmesternek látszik . hogy erre semmi szükség. mint a frissek. mint az új.Valami edényt hozott? . hogy amit elolvasok.mondta. ahova a rumot dugta az előbb. Minek szól ez az érdeklődés? Mindannak.mondta a szenes.Nincs nálam semmi. képtávírók. Hamarosan hiányozni kezdett a reggeli újságolvasás. Felsóhajtott. Ez a tapasztalat elgondolkoztatott. Mindez óriási összegeket emészt föl. .Nem szükséges . Ha a régi híranyag semmivel sem unalmasabb. Abból a rozzant szekrényből vette elő. telsztárok.Becsomagoljam? . Lehetséges. hogy kíváncsiságom beéri álhírekkel is. akkor talán az sem fontos.Az csak természetes . kialakult egy mindent behálózó hírszolgálati szervezet. Ott megkérdezte: .Legyen máskor is szerencsém . s úgy-ahogy bedugaszolt vele egy piszkos parádi vizes üveget. Aztán széthasított egy újságlapot. . összecsavarta. A minap rájöttem. Reggelente örömmel veszem kézbe a friss újságot. Számításom bevált. . ami tegnap óta történt.nehezen összefusiztak egy közepes hatósugarú rakétát. az öt világrész eseményeinek. HÍREK ÉS ÁLHÍREK Szenvedélyes hírlapolvasó vagyok. A szenes meglepően olcsó árat mondott. Kifizettem az üvegbetétet. Olvasás közben azon kaptam magam. és átolvasom elejétől végig. Hogyan született meg bennem ez a felismerés? Egy hónapot töltöttem külföldön. hogy a régi hírek ugyanolyan érdekesek. nyomdák ontják az érdekesnél érdekesebb híreket. szerkesztőségek.mondtam. békés célokra szolgál? .Remélem. melybe a villanyplatnit csomagoltuk.Dugója nincs? . . és tréfásan megfenyegetett az ujjával. riporterek. elolvastam.mondtam. vagy sem. ezzel csak fölverném a hasadóanyag árát. 41 . .Akkor két forint üvegbetétet kérek. A második hét végén kezembe akadt egy régi pesti újság.kérdezte.

Valószínű. Útjára. hogy ezek a meg nem történt események olvasóim kíváncsiságát is kielégítik. a hang után sietve. mon amur. mára virradó éjjel halk jajgatásra ébredt. csak hat svájci testőr kíséri el. a sebészeti osztály vezetője lemondta tervezett jugoszláviai IBUSZ-utazását. a szövetkezet veteményesében egy nyöszörgő görögdinnyét talált. s hosszú űrutazása során a „Mon amur. Tettének oka: hivatali bosszúságok. minden reggel körbekerékpározza a Szent Péterszékesegyház előtti hatalmas térséget. hogy a dinnye a téesz tulajdona. szívemben te vagy az úr” kezdetű régi magyar slágert dúdolta. A lelkiismeretes növényápoló. Kovács Lőrincné óbudai nyugdíjas az este rósejbnit sütött vacsorára. melyet még édesapjától tanult. a Tej és Tejtermék Fölvásárló Központ előadója. az ujjamból szoptam. Szabadbattyánból vándorolt ki „a hárommillió koldus” Magyarországáról. Az orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való tárgyak is szerepet játszhattak Kovácsné szerencsétlen halálában. Az alábbiakban ismertetek néhány érdekes hírt. Bodrogi főorvos. amerikai űrhajó másodpilótája magyar származású. 42 . amelyet néhány óra leforgása alatt. HALÁLT OKOZÓ RÓSEJBNI Özv. A próba sikerült. MEGETTE A SAJÁT LÁBÁT Mendelényi Géza. orvosán kívül. melyet a mentők még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási kórházba. Remélem. egy OTP-kölcsönnel vásárolt KIJEV fényképezőgépet és a Rozsdatemető c. ÚJFAJTA DINNYEBETEGSÉG Reme Béláné. regényt találták meg az idős asszony gyomrában. AZ ÖT VILÁGRÉSZ ESEMÉNYEI BICIKLIZNI TANUL A PÁPA A katolikus egyház feje. Apja. akik erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukósisakot viselnek. Conrad százados a légierőknél szolgált. A kórház telefonja állandóan szól. kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról. akit Konrádnak hívtak. Ez igen nagy jelentőségű esemény lenne. minden különös fáradság nélkül. A boncolásnál a rósejbnin kívül egy csokor hóvirágot. a kiskorpási Szabadság Termelőszövetkezet tagja. hogy műtétre kerül sor. orvosi tanácsra.Próbát tettem. MAGYAR A VILÁGŰRBEN Meg nem erősített hírek szerint Conrad százados. amikor értesült róla. Róma népe és a számos utas és zarándok térden állva nézi végig a szentatya reggeli testgyakorlását. mert a környékbeli szövetkezetek érdeklődnek a beteg hogyléte felől. ma is jól beszél magyarul. Alighogy az elsőt megette. a Gemini IV. gyomrához kapott és meghalt.

hogy a hazai sajtót ellássa érdekes. A földgázkitörést azonban nem a várt kőolaj föltörése követte: olaj helyett töméntelen mennyiségű teniszcipők lövelltek az ég felé. a jobboldali. hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak. kábelek és képtávírók. hanem eleget tehetünk egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak is. Szabó azzal védekezett. Sikerült is rövid lövöldözés után elkergetni Aurelio Lapaz amerikabarát. A Duna Cipőgyár minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre siettek. a zsoldját keveslő 3. a telsztárok. 43 . hogy nem akart üzérkedni. és megállapították. akinek győzelmét Asuncion lakossága fáklyás menettel ünnepli. az ország fővárosában. aki alig háromnegyed órát töltött hivatalában. és a haladó gondolkozású Aurelio Lapazt ültették a helyére. Tömérdek pénzt takaríthatunk meg. A táblákat a saját céljaira szedte össze. Az új elnök a haladó gondolkozású Lopez Burillo. amerikabarát. Amikor a süttőlapockai fúrótoronnyal elérték a 2200 méteres mélységet. Remélhető. Rövid lövöldözés után elkergették Lopez Burillót. mert maga is furcsaságokat gyűjt. jobboldali beállítottságú elnököt. FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN Asuncionban. frissnek tűnő és hitelesnek látszó álhírekkel. hogy a süttőlapockai leletből nemcsak a hazai piacot tudjuk ellátni. páncélos hadosztály az elnöki palota elé vonult. * Remélem. ügynökségek. Lapunk zártakor a város lakossága fáklyás menettel ünnepli a reakció újabb kudarcát DélAmerikában. mely lapunk zártakor még tart. Ezzel egy csapásra fölöslegessé válna az egész hírközlő apparátus.GYŰJTŐ VAGY VALUTAÜZÉR A bíróság ezer forint pénzbírságra ítélte Szederjesi Szabó József clevelandi illetőségű. mert e sorok írója szerény fizetségért vállalkozik rá. magyar származású állampolgárt. hirtelen erős gázömlést észleltek. ÚJABB FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN A zsoldjukat követelő paraguayi légierők egy ejtőernyős zászlóaljat dobtak le az elnöki palota kertjébe. FELLENDÜLÉS A SPORTSZERIPARBAN Tegnap nagy meglepetés érte a Dél-dunántúli Mélyfúró Vállalat tapasztalt olajkutatóit. aki a budapesti kapualjakban egy kofferre való „A lift működik” feliratú táblát lopkodott össze. reakciós beállítottságú elnököt. fenti álhírek teljesen kielégítik az olvasó szenzációéhségét. Még a lapszerkesztőségek dolgozóit is szélnek ereszthetjük.

Megkereste a csónakost.Ide látni még a partról? .kérdezte az író. . amikor az író befejezte új drámáját.Még most is ide látni? . Mint egy óriási máriaüveglap. Még egy kávét főzött. Már csak egy ceruzavonás látszott. Lesétált a partra. . Volentik bácsi? .A MEGVÁLTÓ Délelőtt tíz óra volt.mondta a csónakos. .kérdezte az író. A csónakos körül nézett. A partnak csak a zöldje. ahogy a Balatonon szokás. mikor már jó darab utat megtettek. Az író lerúgta a lábáról a szandált.Még most is . és legalább tíz kilométert gyalogolt a szűk szállodaszobában alá s felezve. . ahol véget ért a tó. . . . Tilos. 44 . Volentik bácsi .Kivisz-e a vízre egy kicsit. Az üdülő piros cseréptetejét lassan elborították a fák. mintha megszépült volna az élet. olyan boldognak. . Most mégis olyan frissnek érezte magát. Összemosódtak a házak. Közben legalább tíz feketét főzött magának. mintha nem is volna teste. Továbbmentek.Megpróbálok egy kicsit a vízen járni.mondta a csónakos.Még ide . a partról már nem ért idáig a hang.Ide már nem. Átírta az éjszakát.Akkor húzza be az evezőt.kérdezte tőle. mintha megszűnt volna lenni a világ. Csak az evezők csobbanása hallatszott. VÁLTOZATOK A fűre lépni tilos tilos a fűre lépni lépni tilos lépni lépni lépni lépni lépni tilos tilos tilos tilos tilos. de szellő se rezdült. Borús volt az ég.mondta a csónakos.Mit gondol? . olyan sima és szürke és csillogó volt a tó. de rövid csapásokkal evezett. a kikötők és az erdők. .kérdezte az író.mondta. és fölállt.Még most is? .Tessék beülni . Volentik bácsi gyors. . Este még két nehéz jelenete volt hátra. és olyan szabadnak. a vonatnak csak a füstje látszott.

Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt? . uram.. mutasson egy másik fazont.EMLÉKKÖNYVBE . kérem. mint az első kettő. Nem is tudom. fiatal lány? .. de csak úgy becéznek: Kuksi. asszonyom. nem is túl világos. Én ezt nem egészen értem.Maga mit ajánl. ez nincs másképp. Könnyű. asszonyom? . Például ezt is nagyon merem ajánlani. melyiket válasszam. . és éppoly jól áll. Ott a tükör.Az én teljes nevem Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga. és engem is Kuksinak szoktak becézni. sudár. te hosszú hajú.Milyen kár! . De hiszen a bácsi öreg.Érdekes.Hanem hány? . szép.Azt hiszem. .Semmi.Valóban. Nekem nincs is három barna férfikalapom. kopasz és jobb szeme egészen fenn van akadva. .Egy barna kalapot szeretnék venni.Az én nevem is Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga. .Jó napot.És a minőségük? .Merem állítani. .. Kuksi. Ezt nagyon sok vevőnk dicséri. . És a bácsi kicsoda? .Ki vagy.Mit kíván a kedves vevő? .. 45 . hogy nincs két egyforma Vorazlicki Igára Nóra Annamária Olga a világon.Talán egy harmadikat. . ha nem fárasztom. . . Mi az árkülönbség a három kalap közt? . nem túl sötét. nem áll rosszul. .Mintha a kedves vevőre tervezték volna.Igaza van.Az áruk egyforma. .Mégis. . .Próbáljuk meg ezt. jól áll.Készséggel.Csak ez az egy.Tanuld meg.Bizony. . VÁLASZTÉK . egyik sem rosszabb a másiknál. .Milyen legyen? Sportos? Szolidabb? Széles karimás? .

bár a másik kettő sem lebecsülendő. De most már kitartok a legelső kalap mellett. Ámde .az orvosnak.. hanem még odahaza a fürdőszobában mondta el a feleségének és két gimnazista fiának. ittak rá egy kis bort. EGY ORSZÁGGYŰLÉSI FELSZÓLALÁS Dénes Dénes. az aszály leküzdését célzó törvényjavaslatát nem a parlamentben. Talán a legelsőt. kérem. s reggelre meghaltak mind a négyen. mert így tele volt a feje . a fontos javaslatairól és közérdekű interpellációiról ismert képviselő az országgyűlés mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra készült. nyakát.már nem akadt dolguk. így hát jól bepogácsáztak. csak meleg fürdőt vett. Ha a mamának volt rá ideje. s így az törvényerőre emelkedett. a gyerekek. ahányan voltak.Amit egymás után háromszor fölpróbáltam? . Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon. Jó napot.Azt hiszem. A parlamentben viszont. s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták.Igen. fülét. . s kedvében akart járni övéinek.Nem. alsótestét beszappanozta. Negyednap eltemették őket. El is patkoltak mind. mint az ülés harmadik felszólalója. uram. az apa.Csenger megye kiküldöttje valahogy fölcserélte az események egymásutánját. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószert gyúrt a tésztába. nem.. apa. . melyiket választja? . megettek néhány pogácsát. hónalját. 46 . a két hordágyvivőnek meg a sofőrnek . s aztán . Ízre nem volt rosszabb.Ahogy parancsolja. Családtagjai helyeselték a javaslatot. miközben ágyában tejeskávéját itta. melyben az illetékes miniszter is felszólalt.talán éppen azért. s aztán összejött a rokonság. Javaslatát az országgyűlés rövid vita után.miután lezuhanyozott és megtörülközött . Beleült a kádba. egyhangúan jóváhagyta. Homoki bort ittak. mind pogácsakedvelők. A mentősöknek . meg a közeli és távolabbi szomszédok.visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos helyére. fölment ugyan a szónoki emelvényre. Ahelyett hogy először megfürdött volna. ahogy az már illik. de ahelyett hogy elmondta volna örökös aszály sújtotta megyéjének szebb jövőjét ígérő interpellációját.. sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. . Ha szabad kérdeznem. mindjárt a reggeli ébredés után.Magam se tudom. (MTI) A VÉGZET Valahol a Nagy Magyar Alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat. anya és két gyerek. ez járt a fejében ma is. az a legelőnyösebb. halotti torra. az anya. s mielőtt visszaindultak volna.

hogy kárba ne vesszen. fölhívták a lakáshivatalt. gondolta. egyesek látták bemenni egy könyvesboltba. minálunk semmin sem csodálkoznak. azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé. legföljebb azon. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját. végül átment a másik oldalra. Később. pénzt kértek kölcsön a barátaiktól. Megjött az autóbusz. és tapintatosan. de nem szóltak semmit. hogy hanyatt esett a kövezeten. feltűnő kövér termettel. hogy összetévesztették valaki mással. belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Fölhívott egy szerkesztőt. De ami még ott maradt a tepsiben. amikor már sötétedett. egyszer nekidőlt a készüléknek. Kivált közülük egy aktatáskás. milyen leverő! . A költő hiába érvelt. és átment a Margitszigetre. ami természetes. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot. Az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat. Egy idős asszony. elvitte az utasokat. a pogácsát pedig nem szerette. aztán visszafordult. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. A hölgy hátratántorodott. És most viszi! BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL A körúton állt egy telefonfülke.Kivéve a sofőrt. aztán végigsétált a Duna-parton. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. a fülke megállt és várt. Továbbsétált. Az ajtó nehezen nyílt. Elácsorgott a virágüzlet előtt. Az emberek utánanéztek. . Aztán megjelent egy javakorabeli asszony. de sokkal derűsebben. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. aztán megfordult. megjegyzéseket tettek a fülkére. és sírt. feltűnő nagyságú keblekkel. és nekiesett a postaládának. megbeszéltek egy találkát.Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort. hogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. valakinek. Ajtaja sűrűn nyitódott-csukódott. mert vezetnie kellett.Jaj. 47 . miután visszaakasztotta a hallgatót. Bort nem ihatott. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. de olyan ütést kapott az ajtótól. a postára és a nagy virágos hölgyre. Mind többen és többen gyűltek oda. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt. Nézegette a kirakatokat. . erélyes fellépésű férfi. a fülke üresen állt. a fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóczi úton a verőfényes nyári délutánban. Az autóbuszra várakozó utasok odacsoportosultak. mások szerint a nagy virágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben lévő érméket. Jó lesz az még. Hamarosan letette a hallgatót. Egy ideig nem jött senki. vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. hogy az már rúgásnak is beillett. hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. nagy virágos nyári ruhába öltözötten.Írd át még egyszer. és eltávozott. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. Egyesek tudni vélték. és így szólt: . de lehet.mondta a szerkesztő. de aztán hirtelen kivágódott úgy. de idejében lefülelték őket. és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. Először nem is akart kinyílni. Megpróbált benyitni a fülkébe.

Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban. Ez az a hely. A készülék azonban nem ad vonalat. beépített konyhabútorral fölszerelt. onnan hegyenvölgyön át a Hármashatár-hegy csúcsára kapaszkodott föl. aztán leereszkedett a hegy oldalán. hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával. hogy valaki lekaszálja. alkóvos. kétszobás. Sokan rá se hederítenek. hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek. beépített konyhabútorral fölszerelt lakásra. * A városon kívül. s olyan rejtve él a magas törzsű fák közt. hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. akik erre vetődnek vasárnaponta. Fölment a Gellérthegyre. Túl kicsi még ahhoz is. APRÓHIRDETÉS Örök nosztalgia „Joliot Curie téri. olyan halkan. Miután végigszívta cigarettáját. ötödik emeleti. soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait.. Sashegyre néző lakásomat sürgősen. a Hűvösvölgy utolsó házain is túl. de emiatt még senki sem tett panaszt. mint egy tengerszem. Akkora csak. Belépnek a fülkébe . A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza. pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz! 48 . Nagykovácsi községtől azonban jóval innen van egy vadvirágos rét.mely kissé rézsút dőlt a puha talajon -. vagy eszükbe jut hazatelefonálni. a Sas-hegyre néző kilátással. mert a szigeten rossz a közvilágítás. mi nem. és nekivágott az országútnak. és átkelt Budára.Hogy éjszaka mi történt a romoknál. aki még az igazak álmát alussza. a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. ötödik emeleti. Ő pirkadatkor elhagyta a Szigetet. mintha hangfogós hegedűn.. ennélfogva nyár közepén már derékmagasságig nő rajta a fű. NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! Körülbelüli száztíz-száztizenöt év múlva. kétszobás. egy szép nyári napon. fölveszik a telefonkagylót. a gaz meg a virág. ahol a fülke letanyázott. De másnap a korai járókelők észrevették. alkóvos. nagyon megörülnek neki. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Soha többé nem látták Budapesten. A kirándulók.” HÍR Ágyában dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. azt nem lehet kideríteni. Kedvük támad megtréfálni valakit. falnak fordult és elaludt. lámpát oltott. ráfizetéssel is elcserélném Joliot Curie téri. s miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok.

Visegrád akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhelye. elengedi. a „háború” megy át a köztudatba. amikor véget ér az ezeréves pechszéria. belekarolok. melynek négy vagy öt tenger mossa partjait. görögül. hazaviszem és. némi habozás után. hogy a „magyar” szó .Hát mit igyak .. pedig a filmet csak tizennyolc éven felüliek látogathatják.” És ha valaki Londonban így szól: I am going magyarni (vagyis szó szerint: megyek magyarni). .Nem baj. baszk nyelven stb. Ez utóbbit akkor se magyarok lakják majd. eszik). Például a „vanília” helyett. ő magyarik” (mert ikes lesz az ige) hét civilizált nyelven (norvégül. katalán nyelvjárásban: „Könnyedén hajolgatok. akit ott látsz. függőkertekkel. Az avatási ünnepségen .azt jelzi majd a harangkongás . Üdén. elnyűtt alsórajnaiak. te magyarsz. amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. bolgárul. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltospult fölött ez lesz kiírva: Eper Puncs Háború Csokoládé Így fogunk élni. idei uborkasalátával. Addig. hanem kopott öltözékű.) azt jelenti majd: „Ropogós kacsasültet eszem (eszel. mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik. az Alsórajnai Magyar Köztársasággal. De hagyjuk a külföldet! Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Spanyolul: utcán pénzt találni. Bár idekint minálunk nem nagy a választék.Csak tessék bátran. óriási termekkel. érte lehajolni. mely idegen szó.” Továbbá: „Anyuka. csaknem gyerekesen mosolygott le rá.tűnődött a férfi. akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. „Dunainak” azért fogják hívni a köztársaságot. miközben Yehudi Menuhin a »Csak egy kislány«-t húzza a fülembe. milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni! Elég talán annyit mondani.) Más példa: „Én magyarok. „Magyarni” franciául például annyit tesz majd: magamat jól leszopni.néhány aggastyánnak könnybe lábad a szeme. ez azt jelenti: „Ahhoz az isteni nőhöz.És a kedves vendég? . ha valami különlegességet kérek? . nehogy összekeverjék egy másikkal. méghozzá kellemes jelentéstartalommal. mehetek magyarni? . . Megnézte a pincérkisasszonyt.Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota.. ezt a pár évet. az a nagy és régen esedékes perc.lettül azt jelenti. megszólítom. .Kérek egy duplát . 49 . hogy egy kisfiú elkéredzkedik moziba. „IN OUR TIME” .érdeklődött a felszolgálólány. . Valóban. az lesz az a perc. s az édesanyja. hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak. Le se lehet írni.” (Itt egy csúnya szó következik.potom száztizenöt év alatt . ki kell bírni. most odamegyek.Én se valami ínyencségre gondolok.Magyarhatsz!” .mondta a fiatalasszony.igévé változik. minthogy régi jelentését amúgy is elvesztette. sosem látott pompával.

- Ide hallgasson - hajolt hozzá a fiatalasszony. - Ha megint nem fér a bőrébe, hazamegyek. Két-három hetenkint megittak egy kávét, mindig ugyanabban a kis budai presszóban, nem messze a remíztől, gesztenyék alatt. - Nézze, Alizka. Maga feketét kért. Engedje meg, hogy én is azt hozassam, amire gusztusom van. A pincérkisasszonyhoz fordult. - Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak hirtelenében nem jut eszembe a neve. Egy olyan sötét folyadék. - Szeszes ital? - Nem, nem. Ha jól emlékszem, üvegpohárban hozták. És úgy emlékszem, egészen forró volt. Tehát nem szeszes ital. - Attól félek, hogy ez nekünk nincs. - Ezt el se tudom hinni - mondta a férfi. - Nem lehetne megkérdezni a vezető kartársat? - Már hogyne lehetne. De előre megmondom, hogy én már ötödik éve dolgozom itt, és minden folyadékot ismerek - mondta a kisasszony, és besietett. - Kezdek torkig lenni a maga viselkedésével - mondta mérgesen a fiatalasszony. Nem szerette a feltűnést. Az autóbuszon mindig az ablak felé fordult. Még a szűk cipőt se volt bátorsága kicserélni. - Ha nem hagyja abba, hazamegyek. - Még nem is mesélt Jugoszláviáról. - Ilyen hangulatban nem tudok mesélni. Már jött a kisasszony. Már messziről mosolygott. - Azt kérdezi a vezető kartársnő, hogy nem világosbarna volt-e az az ital. - Nem, kérem. Sőt, majdnem fekete. - És hol tetszett azt legutóbb fogyasztani? - A Gerbeaud-ban. - Sejtettük! - nevetett egy jót a pincérkisasszony. - Hát, kérem, a Gerbeaud osztályon felüli luxus kategória. Mi pedig, tessék megnézni a táblát, másodosztályú cukrászda vagyunk. - Várjon csak! - mondta a férfi. - Most jut eszembe, hogy egy kiskanalat is adtak hozzá. És még valamit. A tányéron néhány kicsi fehér kockát. - Kockát? - nézett rá a pincérlány. Aztán fölkacagott. - Öt éve vagyok itt, de ilyen kívánság még nem volt. Kockák! - kacagott megint. - Nem lehetne a vezető kartársnőt megkérdezni? A felszolgálónő elment, de az ajtóból visszanézett, szájára nyomta a kezét, és nevetett. - Csak akkor boldog, ha foglalkoznak magával? - kérdezte dühösen a fiatalasszony. - Dehogy, Alizka. Én akkor se vagyok boldog. Nos, milyen az a Bled? - Ne tegyen úgy, mintha kíváncsi volna Bledre. Inkább nézze meg, mit csinált. Kijött a kisasszony. Mögötte szikáran, szemüvegesen a vezetőnő, kezében egy nem nagyon ismert Hemingway-kötet. („In our time” - magyarul, nagyjából: „A kor, amelyben élünk.”)
50

- Hallom a problémát - mondta udvariasan. - Kérem, ne tessék belőle kázust csinálni - mondta a férfi. - Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Milyen természetűek voltak azok a kockák? - Ha jól emlékszem, fehérek. És meglehetősen kisméretűek. Emezek összenéztek. A pincérlány, aki most nem mert nevetni, csak hangtalanul kuncogott. A vezetőnő azonban komoly maradt. - Nagyon bosszantó, de hát mit csináljak? Nekünk semmiféle kockáink nincsenek. - Nem is olyan fontos - mondta a férfi. - És azt a szóban forgó folyadékot sem ismerem. - Üsse kő - legyintett a férfi. - Akkor én is kérek egy duplát.

SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB DOLGOKBAN IS JÓL MEGÉRTJÜK EGYMÁST, DE ELŐFORDUL, HOGY EGÉSZEN EGYSZERŰ KÉRDÉSEKBEN NEM - Kezét csókolom. Lehet itt felfújható gumimatracot bérelni? - Mit mond? - Rossz helyen járok? Pedig azt mondták, hogy ebben a zöld bódéban van a Belkereskedelmi Minisztérium strandlerakata. - Ez itt a Belkereskedelmi Minisztérium strandlerakata. De mi csak nyugszékeket, vízisít és felfújható gumimatracot adunk bérbe. - Nagyszerű. Nekünk két gumimatracra lenne szükségünk. - Egy szavát sem értem. Sprechen Sie deutsch? - Nicht deutsch. - Tudok egy keveset franciául. Vu sprechen franszé? - Nicht franszé. - Hát milyen nyelven lehet magával beszélni? - Sajnos, csak magyarul. - Jópofa. Hát akkor miért nem beszél magyarul? - Hát hogy beszélek? Magyar vagyok, magyarnak születtem, kizárólag magyarul tudok. Mennyi a gumimatrac bérleti díja? - Nézze, ne akarjon átdobni ezzel a dumával. Harmadéves történelem-filozófia hallgató vagyok, a nyári szünidőben lejöttem egy kis zsebpénzt keresni. - Okosan tette.

51

- Fél napot dolgozom, fél napot strandolok. És ha érdekli, ott napozik a fiúm, és benne van az öttusa válogatott keretben. - Ezt miért mondja ilyen gúnyosan? - Mert nálam csak nyugszéket, vízisít és felfújható gumimatracot lehet bérelni. Ha hátsó gondolatai vannak, akkor eltévesztette a házszámot. - Nincsenek hátsó gondolataim. Higgye el, csak két felfújható gumimatracot akarok bérelni. - Bei uns ist vollkommene Glaubensfreiheit. - Most mit mondott? - Hogy nálunk vallásszabadság van. A külföldiek szokták kérdezni, hogy lehet-e vasárnap misére menni. - Nézze, kérem, maga tanult logikát. Próbáljunk logikusan társalogni. - Milyen furcsa nyelven beszél! Magyarul is így mondjuk: logikus. - Ha már szóba került a vallásszabadság... Meg szabad kérdezni, hogy hisz-e Istenben? - Csak mint Kierkegaard: a beteljesülésben. Érti, mire célzok? - Körülbelül. Hogy valaki 70 000 fonálnyi mélység fölött lebegjen, és mégis boldog lehet... Teilhard de Chardint is ismeri? - Nem volt kötelező, de két könyvét németül elolvastam. - És mi a véleménye? - Először elájultam tőle. Azt mondtam, gyerekek, itt a modern zseni... De aztán, épp a döntő kérdésben, amikor elkezdi a vallást meg a tudományt összeegyeztetni, abszolúte beleszalad a csőbe. - Érdekes. Nagyjából nekem is ez a véleményem. De ha ilyen szépen megértjük egymást, mért nem jutunk egyezségre ezekkel a vacak gumimatracokkal? - Vulé vu bérelni kelksóz? - Na tessék. Pedig mind a ketten értelmesen is tudunk gondolkodni. Mondok valamit: szűkítsük a kört. Mit szólna hozzá, ha két nyugszéket kérnék? - Tessék parancsolni. Van napellenzős, napellenző nélküli. - Nagyon helyes. No most, hogy állnak vízisível? - Az három méretben létezik. Melyiket adjam? - Semelyiket. Én ugyanis két gumimatracot szeretnék. - Két micsodát? - Különös. Úgy látszik, ezt az egyetlen szót sehogy se tudjuk megérteni. - Milyen szó ez? - Összetett. Gumi, plusz matrac. A gumit ismeri? A radírgumit? Az autógumit? - Hát persze. - A matracot is? - Kérem szépen, ne nézzen hülyének.
52

ők öntözték.Viszontlátásra.Ilyet még nem is hallottam. A rendőrség először abból a föltevésből indult ki. Néhány nap múlva megszüntették a nyomozást. .a virágok korán kelők . amikor az alezredesné nagytakarítást csinált. előző este még jól beporozta a bibéjét.” .Hát mi akart volna lenni szegényke? .Egy tulipán! . megrázkódtatás tehát nem érhette. „Mikor e levelet olvasni tetszik. .csóválta a fejét Irma néni. bocsássanak meg. szerették. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt. . . már nem leszek az élők sorában.Bocsásson meg. akik tagadták a vádat. Sőt. . Adjon nekem két gumimatracot. és keservesen megsiratták virágjukat. a környékbeliek szerint csak magának élt.mondta a nyugdíjas tanító. . hogy valaki gyilkos szándékkal letaszította.kérdezte Irma néni. Kihallgatták a tanítóékat. .Hát akkor tegyük össze a kettőt. S reggel ötkor . kisasszony. csalódás..Itt valami tévedés van. zárkózott természetű. Fölvitte a IV. 53 . Tanító úr. hagymája immár hetedik éve hajtott virágot a nyugdíjas tanítóék ablakában. mondták. ahol a tanító fölolvasta a kusza betűkkel rótt sorokat. Miért akart hát megválni az élettől? Ez csak egy hét múlva derült ki. vízisít és gumimatracot lehet bérelni.Kérem. jó egészségnek örvendett. . Az alattuk lakó alezredes megerősítette vallomásukat.a IV. emeleti ablakból levetette magát az utcára. kedves Irma néni.Minden jót. Nincs más választásom. s az erkélyükön megtalálta a tulipán búcsúlevelét. Épp teljes virágzásban volt. Nem akarok tovább tulipán lenni.Azt nem írta meg . nem történt semmi. utána békésen átaludta az éjszakát. emeletre. EGY MEGHASONLOTT TULIPÁN Ki hitte volna? Sohase panaszkodott. Nálam csak nyugszéket.

HELYSZŰKE
FIAINK Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s ennek az asszonynak két szép szál fiúgyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a Csendes-óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem, nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt. De egyszer, amikor az anyja elküldte gilisztacukorért (a patikába, ami a hetedik ház), nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak három fiuk szokott lenni. S mindig a harmadik, aki boldogul.

ÉLETBEN MARADNI Egy nagy politikai pörben mint negyedrendű vádlott életfogytiglanit kapott; ebből hat évet le is ült, méghozzá magánzárkában és ártatlanul. Társait sorra kikezdte a börtön, mindegyiket a leggyengébb pontján, kit a szívén, kit a tüdején, kit a lelki egyensúlyán. Ő, a túlérzékeny idegrendszerével, már a hatodik héten sírógörcsöt kapott. De mikor ráborult, az asztala lapján észrevett egy hangyát. Ettől még sírni is elfelejtett. Elnézte, hogy küszködik egy parányi morzsával. Aztán a körme hegyével odébb s még odébb gurította a morzsát. E délelőttje azzal telt el, hogy a hangyát körbesétáltatta az asztalon. Éjszakára bedugta egy üres orvosságosfiolába, és másnap fölmászatta egy gyufaszálra. Hamarosan rájött, hogy a kis állat egy húsfoszlánnyal sokkal könnyebben idomítható, mint morzsákkal; és valóban, a nyolcadik hónap végén két keresztbe rakott gyufaszálon sikerült rákapatnia a hintázásra. Persze, azt a tétova ide-oda mászkálást csak némi jóindulattal lehetett hintázásnak nevezni, de őt ez a teljesítmény is majdnem boldoggá tette. Amikor letöltötte a harmadik évet, jó magaviseletéért különös kedvezményképpen papírt, írószerszámot és olvasnivalót kérhetett. Ezt ő büszke daccal visszautasította, a hangya ugyanis már gurigázni tudott egy mákszemmel, mely a karácsonyi tésztából származott. De őt ez a mutatvány sem elégítette ki, mert még besorolható volt a hangyai lét határai közé. A másféleség ott kezdődne, ha két lábra tudná állítani... Ez tizennyolc hónapig tartott, de sikerült. Újabb másfél év múlva diszkréten tudtára adták, hogy rövidesen rehabilitálják, és szabadon bocsátják. Addigra elkészült az ő nagy mutatványa is: a hangya álló helyzetben a magasba dobta és elkapta a mákszemet. Vagyis elmondhatta róla - megint egy kis jóakarattal -, hogy megtanult labdázni! - Adjatok csak egy nagyítót - mondta a fiainak, sokat sejtető mosollyal, az első otthoni vacsora után. - Van egy betanított hangyám! - Hol? - kérdezte a felesége. Forgatták a fiolát. Nézték a nagyítóval, még a lámpához is odatartották, de hiába. És, ami a legfurcsább, ő se látta már!

54

FASÍRT A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbe áztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.

SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ VASDARABHOZ, MELY A TÖRTÉNELEM VIHARAIN KERESZTÜL SZÉP CSÖNDBEN MEGLAPULT EGY LIMLOMMAL TELE LÁDIKÓBAN, MERT SE NAGYAPÁMNAK, SE APÁMNAK, SE NEKEM NEM VOLT MERSZÜNK SZEMÉTRE DOBNI, ÉS AZ UTÁNAM JÖVŐNEK SE LESZ - Túlélsz, pöcök.

PECSÉT

SZAKMAI ÖNÉRZET Engem kemény fából faragtak! Tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán.
55

- Állatművész vagyok - mondtam. - Mit tud? - kérdezte az igazgató. - Madárhangokat utánzok. - Sajnos - legyintett -, ez kiment a divatból. - Hogyhogy? A gerle búgása? A nádiveréb cserregése? A fürj pitypalattyolása? A sirály vijjogása? A pacsirta éneke? - Passzé - mondta unottan az igazgató. Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi. - A viszontlátásra - mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.

AHASVÉRUS Két zsidó megy az utcán. Az egyik kérdez valamit a másiktól. A másik válaszol neki. Eközben mennek. Az első, akinek időközben egy új kérdés jutott az eszébe, fölteszi. A másik válaszol rá valamit. Ezen néha nevetni lehet. Máskor nem lehet rajta nevetni. Ők pedig továbbmennek. Tovább beszélgetnek. Nehéz dolog ez.

GLI UNGHERESI A fagylaltot egy cataniai cukrász találta föl, név szerint Ugo Riccardo Salvatore Giulio Girolamo B. Hogy mikor, az még vita tárgya, ne töltsük most vele az időt, nagyjából akkortájt, amikor a könyvnyomtatást. Ugo nemcsak a fagylaltot találta föl, hanem az ostyából sütött tölcsért, és a hozzá való tolókocsit is. (Ez így van rendjén. El sem képzelhető, hogy például Irinyi csak a gyufát találta volna föl, és valaki más a skatulyát. Hogy Ehrlich csak a Salvarsant, és másvalaki a szifiliszt. Ilyen nincs.) Miután találmányát ekként tökéletesítette, nekivágott vele a világnak. Bejárta Lodomériát és Besszarábiát, Tirolt, Burgundiát, Brandenburgot és a vend kapitányságot. Hogy miképpen fogadták, az elképzelhető, de le nem írható! Ahová megjött kis tolókocsijával, összegyűlt a helység apraja-nagyja, markukban tartották a pénzt, szájukban az összefutott nyálat, és dobogó szívvel várták málna-, eper-, csokoládé-, citrom- vagy pisztáciafagylaltjukat.
56

de onnan már hajóval szállították haza. testben-lélekben megtörve. akit sértett ez a sötét közöny. akik a csengőszóra nagy nehezen összeverődtek. nekik mindig van mit nyalogatniuk. és nyugalomra intette az ország lakosságát. azt mondták. 57 . Bánatában csöngettyűt szerelt a tolókocsira. Nem érezték a nyári hőséget. lógombócokat vágtak hozzá abban a hiszemben. Mindenütt örömkiáltásokkal fogadták. még eltolta kocsiját a zárai grófságig. AZ ÓBUDAI IKREK ÚJSÁGHÍR Világraszóló esemény történt az óbudai Kórház szülészeti osztályán. aki .) Itt azonban a király éppen új sóvámot vetett ki. De.. ha az öt ujjukat szopogatni kezdik. TELEVÍZIÓ Az óbudai hármas ikrek születése alkalmából a Televízió megszakította adását. Egy gyári takarítónő. amikor körülvették az olasz fagylaltárusok.. A kórházat valósággal megrohamozták az érdeklődők. minden előképzettség nélkül. közölte nézőivel a hírt. buzgalmában lángolva mutatta be fagylaltját. csak ennyit tudott mondani: . hogy a fagylaltot egyszerűen csak nyalogatni kell. válaszolta Ugo. s az ország apraja-nagyja hallani sem akart másról. tehát nem vágyakoztak hűsítőkre sem. És amikor Ugo tovább akarta bizonygatni az igazát. mondták erre ezek a fafejű magyarok. ezzel szemben az óbudaiak. melynek építése zavartalanul folyik. s alig tudták kivárni visszajöttét. akik a válluknál fogva össze vannak nőve. Hiába magyarázta Ugo. valamint az ugyancsak óbudai szennyvízderítőt. mert mind az ötnek más-más íze van. s hogy vásárlóit megóvja a fölösleges kísérletezéstől. köszönik. elég. a magyar anyák örök dicsőségére. amit kért. hármas ikreket hozott a világra. búsan nézték távozását.gyermekeivel együtt . Halálos ágyán. (Olaszul: Ungheria.. hárman. Ezzel a múlt század nagy szenzációja. ráadásul olyanokat.Ugo mindenkinek azt adta. a sziámi ikerpár le van pipálva. s azoknak. majd bemutatta az óbudai Víztornyot. azt is megmutatta. Virágokkal. Egyszer aztán elvetődött Magyarországra is. hiszen a fagylaltot csak nyalogatni kell. Aztán kilehelte lelkét. gli ungheresi. mint a sóvámról.. Szegény Ugo.a legjobb egészségnek örvend. hogy gondolhatnak közben amire akarnak. A magyarok azonban (olaszul: gli ungheresi) oda se bagóztak. mert ők csak ketten voltak. hogy „gelatti” (magyarul: fagylalt) ezen a habarék nyelven azt jelenti: „Éljen a sóvám!” S ezt nem lehetett szó nélkül zsebre vágni. ajándékokkal és jókívánságokkal halmozták el az anyát. A szpíker óva intette a nézőket a szertelen örömkitörésektől. őnála minden fagylalt más és más ízű. mert tele volt a sóvámmal a fejük. ami már egymagában fölsebezte Ugo hiúságát. Őnekik pedig.Gli ungheresi.

Itt-ott már négy vagy több gyerekről beszélnek. ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY Az ún. és azt hitte. Ebben nincs semmi rendkívüli. hogy Óbudán nem hármas ikrek születtek. szingli gyerekek fognak születni. hogy nemcsak gyermekeit látja duplán. a szülészet dolgozói állampolgári kötelességünknek tartjuk. azzal a különbséggel. mint amikor valakinek kártyázás közben három bubi van a kezében. vagy valamilyen ajándékkal kedveskedtek. előfordulhat a Szovjetunióban vagy más szocialista országban is. hogy ezek a bubik össze vannak nőve.érthető anyai elfogultságával . tovább építjük a Budapest-bécsi autópályát. hogy Magyarországon két Nőszövetség. Firbejsz Lajosné. amikor nekem nem két. és hívek maradunk szövetségeseinkhez. Tény és való. hogy voltaképpen hány fiúgyermeknek adott ő életet. hanem csak egy normális fiúgyerek. ezúton mondok köszönetet. A jövőben minálunk továbbra is teljesen normális. A hangulatos uzsonna az esti órákig elhúzódott. Úgy kell őket elképzelni.csak hosszas magyarázgatás és rábeszélés után volt hajlandó elismerni. tehát a kormány politikája nem változik. hogy három összenőtt gyerek jött a világra. de ez nem olyan nagy dolog. E nacionalista hírveréssel szemben mi. akinek a vállához egy másik normális fiúnak a fele van hozzánőve. és miért kell dupla mennyiségben beszereznem a gimnáziumi tankönyveket. sőt. mert Firbejszné . hanem csak másfél fiam van? És miért nem gyártanak fél konyakos meggyet a fél fiam számára. hanem a Gellérthegyet is. KORMÁNYNYILATKOZAT Illetékes helyen leszögezték. De aztán már ő maga nevetett a legjobban rajta. A kormány bizottságot nevezett ki. BARÁTI BESZÉLGETÉS Az Országos Nőszövetség meghívta Firbejsz Lajosnét annak tisztázására. két párt létezik. hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. hogy az óbudai ikrekről szóló híreket rosszindulattal eltúlozták. akik három összenőtt fiam születésekor szerencsét kívántak. aki pedig él-hal érte? 58 . Egyébként a szülészeti osztályon senki se bátorította az anyát ilyen extravagáns szülésre. hogy egész életében kettős látásban szenvedett. LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ Másfél gyerekes anya vagyok. „óbudai ikrek” világrajövetele sok szóbeszédre adott alkalmat. hogy két villamosbérletet vásároljak. s ez megállapította. Miért kívánják.NYILATKOZAT Mindazoknak.

” VISSZATÉRT A FÖLDRE A MAGYAR HOLDRAKÉTA Beszélgetés a két utassal 1 . hogy itt lehetek. mert eddigi tanulmányai. melyek az űrutazásra is alkalmassá teszik.Nem szoktam lebecsülni saját képességeimet. A RENDŐRSÉG KÖZLEMÉNYE Óbudai lakásáról elkeseredett hangulatban távozott és azóta nem adott hírt magáról egy húszéves férfi.Mindenki kíváncsi önre. . . hogy rendkívüli képességeivel kisebbségi érzést ébresztene azokban az átlagos hallgatókban. ahol utoljára dolgoztam. . Jelige: „Csak semmi feltűnés.Maga túl szerény. arca: szabályos félkör.Örülök. a kelenföldi állomás föllobogózott restijében. . átlagos gondolkozású. Mondjon magáról valamit. . sokat csalódott fiatalember két testvére elvesztése után olyan fiatal lány ismeretségét keresi. .Ugyan mit? Olyan vagyok. és mindenünnen a legmelegebb ajánlásokat terjesztették a bizottság elé. aki szokványos érzelmeit szokványos érzelmekkel viszonozná. Most is ötvenezer jelentkezőből választottak ki. .Idézzen egyet.” 59 .A VII.Én is örülök. mint más. APRÓHIRDETÉS Normális megjelenésű. azt írta a személyzeti osztály: „Olyan képességekkel rendelkezik a bábaképzésben.Hogy történt ez? . . Személyleírása: Fél szeme: kék. pedig magas vérnyomásom és tériszonyom van. fél fogsora: ép. Különös ismertetőjele: a másik fele hiányzik. akiknek csak egy darab agyuk van.Több helyen dolgoztam fontos beosztásban. valamint a fölvételi vizsga eredményei azzal a veszéllyel fenyegetnek.VÉGZÉS Egyetemi fölvételi kérvényét elutasítjuk. kerületi Frühauf Adél Bábaképzőből. hogy e nagyszerű teljesítmény után itt üdvözölhetem.

mert ez bizonyára másokat is érdekelni fog.Mit kellett volna? .Kizárólag ürgét önteni. és most jó egészségben üdvözölhetjük hazai földön.Földünket kísérő égitest. itt a parancsnok! Kapitány úr.Nincsenek.Akkor hogy esett önre a választás? . . hogy van-e élet a Holdon. . .Például. . van egy kis ráérő ideje? . 2 .Azt is vittek magukkal? . megpróbáltam ürgét önteni.Csak úgy. Magát fogjuk fellőni a Holdba.” Hát mit lehet erre mondani? .Ürgét? Milyen célból? .Jó.. hogy én. . Szerettem az ürgelevest.Ah. . Éppen a Rókus kórházban gyógykezelték súlyos gyomorfekélyemet. emiatt felszínének hátsó fele innen nem látható.Semmit. . Ott kínált meg vele egy vendégszerető család. .Ön mit mondott? . mert a gyomorszonda kilógott a számból.Nem. mely mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk.Ne legyünk telhetetlenek! Már az is nagy szó.Mit hallok? Hát vannak a Holdnak lakói? A másodkapitány nem is említette.Az igazat megvallva.És most mondjon nekünk valamit a Holdról! . amikor egy tudósokból álló küldöttség lépett ágyamhoz: „Fogadja jókívánságainkat az elvtárs. mert erős gyomorrontással tértem vissza a Kozmoszból. 60 . Bizonyára már kora ifjúságában vágyott a Holdba repülni.Inkább a halászlétől. .Azt nem tudom.Észrevett valami egyebet is? . .Ön csakugyan rendkívül tehetséges lehet.Dehogy.Kisebb-nagyobb megszakításokkal. A Hold felszíne ugyanis annyira lukacsos.Ez nyilván a súlytalanság állapotától van. ez a gondolat meg se fordult a fejemben. . . Csak integettem. . ivóvizem nagy részét föláldozva.Eszerint nincsenek ürgék a Holdban? . hogy szerencsével megjárta ezt a nagy utat. hogy szól.Hát mit szeretett csinálni? . .És sikerült? .

. onnan nézve a tárgyaknak nincs magasságuk. . ha valaki ilyen jó megfigyelő.. csak egy kis hézag van közöttük.Nem? Akkor.Élnek.Dehogyis.zacskóból vesznek lélegzetet.Úgyszólván mindent. Szorosan egymás mellett.Azonkívül.Milyen érdekes! Tanult-e. nem foglalkoznak semmivel. 61 . Ezt még nem észlelte soha senki.Nem is csoda. Ferenc József is egészen lapos volt. melyben még a hazulról hozott levegőt tartogatják.mert az a Holdon nincs . Megedződtek a hideg ellen. .Sok nagyszerű dolgot láttam. mivel foglalkoznak? .Ön is látta a királyt? . mert az ő teleszkópjaikon a nagy távolság miatt most még csak II.Eszerint élnek ott emberek? . úgy látszik. amint éppen hadat üzent Szerbiának.Érthetetlen. továbbá levegő híján . Persze. hogy magyarok. akik már jól alkalmazkodtak a nagy hőmérsékleti ingadozásokhoz és más helyi adottságokhoz. .Kettő? Hogy értsem ezt? Egyik a másik mögött? . csak egy kis késedelemmel. tapasztalt-e még valamit a világűrben? . .Rólunk tudnak-e? . még a halászlévacsorára se jött el. Úgy nézett ki. . hogy magyarok. tévedtem. de a megfigyelőképesség a gyönge oldala. mert ez teljesen igénybe veszi az idejüket. Ő inkább állatbarát. mint egy szőrös egyforintos. hogy nem egy Hold van. mégpedig kellemes meglepetésemre magyar emberek.Milyen megható! És azonkívül.Egy percre.Kollégám kitűnő űrrepülő. Mi volt a legérdekesebb? . . csak a szakálla állt ki belőle.Nekem az volt a legnagyobb meglepetésem. Ráadásul az emberek nem érdeklik. . és persze hőállóak is. . hanem kettő. Ferenc József uralkodása látható.

melyet aztán.Jó napot. . Köszönet a pörköltgyár igazgatóságának. lelőhelyére szállítva. szabadon bocsátanak. a Dobozbontó. mely annyi visszaélés és vita után végre helyesen értelmezi a humanizmust! LELTÁR Dombos táj (zivatar után) 3 gomolyfelhő 1 halastó 1 gátőrház 1 férfi (az ablakon kihajolva) 1 kiáltás 1 jegenyesor 1 sáros út Kerékpárnyom (a sárban) 1 női kerékpár 1 kiáltás (az előbbinél hangosabb) 1 pár szandál 1 szoknya (a szélben lobogva. helyreállítják az eredeti állatot. s a levükből kiszedett nyúldarabokból. illetve halszeletekből.Hogy van? 62 .TUDAKOZÓ AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE Elnökségünk hosszú harcainak eredményeképpen végre fölépült. .Jó napot. Itt a frissen elkészült konzerveket újra kinyitják.és Hallevesgyár új üzemrészlege. és megkezdte működését a Nyúlpörkölt. a csomagtartót csapkodva) 1 milflőrmintás blúz 1 darab amalgámtömés (fogban) 1 asszony (fiatal) 1 kiáltás (még hangosabb) Új kerékpárnyomok 1 becsukódó ablak Csönd HOGYLÉTEMRŐL .

És az egészsége hogy szolgál? . . Zárd el a szelepkereket 6.kérdeztem hátrapillantva.. POLGÁRTÁRSAK! Ezt a kis testi hibával született kört ki vigasztalja meg? 63 . Oltsd el a tüzet 5.Azok a beleim.Nincs okom panaszra. EGY GONDDAL KEVESEBB 1. Akaszd vissza a készüléket.Kötelet? . jól.Köszönöm. Közelítsd meg a tűz fészkét 4.De minek húzza azt a kötelet maga után? . Nyisd ki a szelepkereket 3. . A készüléket akaszd le a falról 2. .

mondta az utas. melyet annak a kérdésnek szentelünk. Ízzé-porrá megy széjjel .mondta az utas. hogy korán kell fölkelnem.mosolygott rá a légikisasszony. le se hunyom éjszaka a szemem.Hát akkor ne Bécsben. ennek reggel hétkor van az indulása.mondta az utas.állapította meg az utas. mely Bécsből indul. . KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Nálunk is megalakult s már meg is kezdte működését az első hazai közvélemény-kutató intézet. . rangú. . zárva lesznek az összes hivatalok. . Az eredmény megbízhatósága érdekében 2975 különböző rendű.mondta a légikisasszony.Talán mégis inkább a prágaival .Nem ideális . . . és 16. Mutatóba közöljük első vizsgálatunkat.Eszerint ön mindenképpen elveszít egy napot? . hanem Prágában tessék átszállni. hogy ezzel a géppel is van egy kis bibi? .10-kor érkezik Rómába.Akkor jobb lesz a prágai géppel menni.Én csak azt hallottam.jegyezte meg az utas. Kérjük a lakosság megértő támogatását. Sajnos.A bécsi géppel ugyanis elvesztek egy napot.Hát bizony . s átnyújtva a jegyet. Ez a járat már háromnegyed egykor Rómában van.kérdezte a légikisasszony -. hogy az Alpesekben szétzúzódik egy sziklán. . tudja .mondta a légikisasszony. . .Mire beérek a városba. .Remélem.Majd beveszek este egy erős altatót.Ez fog a kifutópályán fölrobbanni? . . gépiesen hozzátette: .VAN VÁLASZTÁSUNK A légikisasszony ide-oda lapozott a légi menetrendben. .Ha tudom.Viszont Prágában három órát kell a csatlakozásra várni. jelenéről és jövőjéről. .Jó utat.De igen.Más baj is van . csak a biztonság kedvéért nézett utána. munkakörű és felekezetű személynek az alábbi kérdőívet küldtük ki: 64 . . hogy miképpen vélekednek az emberek hazánk múltjáról.Megéri . Vagy ez nem az? . . .Akkor hát melyik géppel parancsol utazni? .Van egy szép gép. A kisujjában volt az egész.Ez már jobban hangzik .

EREDMÉNY 1. de azért egy kicsikét jobb is lehetne. meccsre. c) Se jó. SZÁZAD EMBERÉNEK MAGÁNYOSSÁGÁT a) Egészen magányos. b) Majdnem egészen magányos. MILYEN A FILOZÓFIAI KÉPZETTSÉGE? a) Marxista. VÉLEMÉNYE A JELENLEGI RENDSZERRŐL a) Jó. csak a 19-es busz közlekedik ritkán. KULTURÁLIS IGÉNYEI a) Moziba. c) Még az ablakon se néz ki. 2. b) Rossz.) 65 . c) Úgyszólván egészen magányos. c) Csak Rejtő Jenőt olvas. 2. föltéve. d) Bécsbe vágyik. b) Néha kinéz az ablakon. ÉRZI-E A 20. A jövő még jobb lesz. d) Alkoholista. Most is jó minden. d) Helyteleníti Mao Ce-Tung nézeteit. se rossz. hogy a 19-es busz járatait sűrítik. d) Néha beszélget a házfelügyelővel. Az elmúlt húsz évben minden a lehető legjobb volt. 4.1. kocsmába jár. 3. (Megjegyzés: sűrítik. b) Antimarxista. 3.

és minden kérdésre válaszol. kérem.Akkor az csak gyík.170-100 Ezen a számon a telefon Különleges Tudakozója jelentkezik.Igen. Egy orvos jelentkezik. vagy kapcsoljak egy pszichoanalitikust? . . és ráesett a labda. Futballoztunk.Milyen kicsi? . Egy fűszállal megpiszkálják. akit életmentésért már többször kitüntettek.Szívműködése van? . hogy a megpiszkált gyík összerándul. hanem pepita legyen a csikaja? És akadnak még vadabbak is!) Egyre több tudóst és szakembert szerződtettek. százhúsz munkacsoportot szerveztek. Csak az a baj. mind nehezebbet kérdeznek. komplikáltabb lett az adminisztráció. mozgásszervi bénulással komplikálva.Talán inkább azt.Tehát nem rokonai az áldozatnak? Az más! Mi ugyanis családtagoknak nem adunk diagnózist. Aztán bejelentik. hogy egy normális zebrapárnak nem csíkos. . Dehogynem! A központ sietve kapcsolja az elsősegély-csoportot. Kapcsolom az ideggyógyászatot.Hát akkor piszkálják meg. habár. De nem ez történik. vagy pedig determinálva volt ez a találkozás? Elképzelhető-e. Vélnéd.Szabályosan működik a szíve. Hosszú fontolgatás után megkérdezi: .Lélegzik? . . Itt egy kis krokodilusra ráesett a labda. . Mind többen fordulnak hozzá. Első kérdése ez: . Odamennek. Már szinte látjuk. hogy az idegorvos legyint.Nem.Ne tessék haragudni.Úgy egy arasz. hogy nem megy el a pálya közepéről. Így aztán már a legfontosabb kérdéseket is megválaszolják.Önök szintén gyíkok? . ..Miben bíztok inkább? A klasszikus kezelésben. 66 . Mindez azonban nem csorbítja a lelkiismeretes válaszadást! Csak egyetlen példa: .Most láttuk őt először.. Összeköttetésbe léptek a Szent Szidónussal és az angol Royal Academyvel. Mi az Első István Gimnázium tanulói vagyunk.Agyrázkódás. . akit másodszor mondott a bácsi. valóságos agytrösztöt hoztak létre a telefonközpontban. kb. . ami természetes. és azt mondja: Üssétek agyon. . (Volt-e Szűz Máriának menstruációja a szeplőtlen fogantatás után? Hiányzott-e a zeneszerzőknek a zongora. de ott marad. amikor még nem volt föltalálva? Marx és Engels véletlenül kerültek-e össze. ilyen lappáliákkal nem bajlódnak.

de csodák csodája. a heccmajszterek! Egy ilyen jómadár egyszer feltárcsázta a 170-100-at.Na.Menjetek vissza futballozni. könnyen gyógyítható. s az újabb trauma (mármint a labda. .Csakhogy nem érti az emberi beszédet! . a többi napon az egy.Mit akartok? Hogy föltámasszam a gyíkocskát? . nem bánom . és megkérdezte: . mert nem tudja. hogy hetenkint háromszor (hétfőn. de sehonnan sem kapott épkézláb választ. Szegények elvesztették az önbizalmukat. hogy hány óra.Akkor ez a dolog nem énrám tartozik. nem ígérhet semmit. mondjuk inkább: dolgozott! Szerencsétlen egy ország! Ha valami jól sikerül. csupa biztatás: az eset nem súlyos.. vagy nincs. a szurkapiszkálók.Vagyis. Azóta csak satnyult.Nem tudjuk. szívélyes női hang. mely a fejére esett) mindent kitörölt a tudatából. csak úgy mellékesen. oda kapcsolt.Hogy ityeg a fityeg? A központnak torkán akadt a lélegzet. . Utoljára már csak szánalmas kattogás és ropogás hallatszott a készülékből.) Ily megbízhatóan. mely kizárólag a hüllők beszédével foglalkozik. (És. Ezt tehát most újra tudatosítania kell. azt mondta. ami reá vonatkozott. . a 170-100 ezzel pontot tett arra a századok óta folyó vitára. Arra. hogy ő gyík.Hanem kire? . mitévő legyen. Visszamentek.Van itt egy nyelvtudományi csoport.. a zen-buddhisták és egzisztencialisták. . reszkető hang így válaszolt: . míg csak ő maga is bele nem zavarodott. tüstént előállnak a békebontók. maga a Jóisten vette föl a kagylót.mondta a Jóisten. Akartok a Jóistennel beszélni? Hát persze hogy akartak! Az üde hangú analitikusnő megmagyarázta. Nem tudta. mihelyt átkapcsolta őket. sorvadt a Különleges Tudakozó.Üde.. hogy van-e Isten. . pénteken) a materialisták tartanak ügyeletet.Megmagyarázni. Mozogni azért nem tud. mit kell vele csinálni? . mely ma már a legegyszerűbb kérdésekre sem tud felelni.és többistenhivők. vajon ki tudja ezt? Ide kapcsolt. pontosan és lelkiismeretesen dolgozik a Különleges Tudakozó! Illetve. hogy ő egy gyík. . szerdán. .kérdezte. Körülnéztek: A gyík nem volt sehol! Nyugodtan játszhattak tovább. De kapcsolhatom a filozófiai munkaközösséget is. 67 . A beteg ugyanis már gyermekkora óta súlyos kisebbségi érzésben szenvedett. Ígérni..Az lenne talán a legegyszerűbb.

hogy például ez a kifogástalannak látszó Fiat fékhiba következtében fölszaladjon a járdára. 68 . el az oroszlánok és tigrisek zárkái előtt. férje kíséretében elindult a főkapu felé. .kérdezte a férje. én azonban a szabad mozgásért és kényelemért cserébe nem sajnálok egy kis kockázatot. A MOLY: . és belépett az Állatkert kapuján. asszonyom.mondta a felesége. hogy szalad. egyetlenem? A NAGYBETEG: .Ne nézzen rám ilyen diadalittasan. tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a továbbjutást. szegény.Vizsgázott. A kígyó engedelmesen követte. .Mert sosem kérdezted .Nini.MÉG MEGKÉRDEZTE A MATEMATIKUS: . Kérem. hogy figyelmeztetett: minden utólagos szemrehányástól csak ideges leszek. okleveles kígyóbűvölő is vagyok. be a kapun. emeleti nyitott ablak előtt elsuhanva): . A körülállóktól megtudták.Mit akarsz azzal a fejszével. mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg. Az egyik embernek így jó. asszonyom. hogy kapcsoljam be a biztonsági övet..Az előbb még egészen tisztán láttam a célszalagot. . ha ebbe a gyertyába belerepülök? EGY NAIV ZUHANÓ: .mondta szerényen Bárdné. Csak nem képzeli. ne menj bele abba a pirosba.Bocsánat . . ahová azonban nem sikerült bejutniuk. és elgázoljon egy járókelőt? A MARATONI FUTÓ: . az a nagy mellű nő. és fiait kézen fogva.Miért ne? Hát nem ez a tűz? KI MIT TUD Bárd Elek harmincnyolc éves bankpénztáros nála tíz évvel fiatalabb feleségével (szül. . Mi bajom lehet. Ulrich Nóra mozgásművésznővel). Maga tényleg fölkiabált nekem.. mert a kaput óriási tömeg vette körül.Hé. hogy rá akarok esni? EGY ÖNTUDATOS ABLAKMOSÓ (a II. át a pázsiton.Szerinted mennyi a statisztikai valószínűsége annak. Bárd Elek bankpénztáros. miközben átfurakodott a sokaságon. azon belül pedig rendőrautók. KÉT KISGYEREK: .hát olyan nehéz ezt tiszteletben tartani? Isten önnel.Nekem ez semmi . .Hát ezt hogy csináltad? . az elámult tömeg közepén. vissza a saját ketrecébe. aztán megsimogatta a vérszomjas hüllő fejét. doktor úr? Mert mintha egészen szét akarna folyni az arca.Rosszul van.És ezt miért nem mondtad meg soha? . valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az Állatkertbe.kérdezte a férje. Csak nincs valami baja a szememnek? A HŰTLEN ASSZONY: .Utálom a sötétséget. ne is emlegesse. . és egyenesen odalépett a szörnyeteghez. a másiknak úgy . hogy a hüllők házából kiszabadult egy tizenöt méter hosszúságú kobra. melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt. majd lassú léptekkel visszasétált övéihez. Halkan és behízelgően dudorászni kezdett.mondogatta Bárd Elekné.

Görcsökben vonaglott. és elégedetten folytatta az ablakpucolást. míg el nem állt a szél.kiváltképp egy külföldi híresség előtt . úgy csapott le rá. mely egyetlen ütéssel veri be a szöget. különféle orvosságokkal kísérleteztek. 69 . A magyar tudósok csodálkoztak.) Ámde a lány csak hánykolódott. fenyegető mozdulatlanságban túlélve a halált még két vagy három perccel. miközben a réz ablakkilincset pucolta. ismerték és félték a nádas lakói. kihívták a mentőket. tessék. hogy még egyszer dobálja magát. míg csak Gunnar Ingridsson meg nem szólalt: . akik Gunnar Ingridsson Nobel-díjas biológus előadását jöttek meghallgatni. hanem még egy pohár szódát is hozatott. de az is hatástalan volt. szájából hab szivárgott. még azt is. mert ő ott lebegett ezer méter magasban.A TUDOMÁNY CSARNOKÁBAN A Magyar Tudományos Akadémia úgynevezett Vörös Plüss Terme előtt rosszul lett egy fiatal nő. De nem mertek előbújni sem a nyulak. hogy az ablakon kilógassák. Látása nem romlott. és fogvicsorított. Ki érti ezt? HALHATATLANSÁG Már nem volt fiatal. kezében a fél pohár vízzel. s ha ezerméteres magasságból kiszemelte zsákmányát. A leányt megkérték. két lassú szárnycsapás között egyszer csak megállt a szíve. minden négylábú lény. mint egy kalapács. futkosni kezdtek. amikor a Vörös Plüss Teremből kiözönlött az a százhetven orvostudós. de még azon túl is. a leányból csak úgy dőlt a hab. a kamera elé állították. kiterjesztett szárnyával. (Hátha a tüdejébe ment egy kavics. pedig a nagy tudós nemcsak a maradék vizet itatta meg vele. Sajnos másodjára a görcsöket nem tudták csillapítani. a víztől a lány eszméletre tért. ereje teljében. s épp fejét verte a padlóhoz. közelben-távolban. köpte a habot. sem az ürgék. de még elég jól bírta magát. akik a Nobel-díjast.mindent el akartak követni a betegért. Ekkor azonban ott termettek a televízió riporterei. sem a környező falvak baromfiai. ami sikerült is. sőt a tűzoltókat is. viruló korában. megnyugodott. És így. mert . És.Ne adjunk neki egy pohár vizet? Erre nem gondolt senki. és igyekezzék habot verni a szájából.

de Tildi. hogy valaki segít. és . aztán a szó szoros értelmében fölmászott rá. mint egy szökőkút medencéje. tejfölös paprikás csirkét. A sótartó nem volt messze. és mindenki nevetett. . mely a savanyúságnak volt odakészítve. fűzős cipőjében . Nem érte el. mit jelent németül kovász. aztán sietségre fogta. halászlét adtak. Aztán. Építővállalat anyagátvevője volt. másfelé fordult a figyelme. a rajtalevővel s körülülőkkel. háromféle rétest. A nagy zsivajgásban. mint egy előregyártott vasbeton gerenda. fekete. ami elég nehezen ment. . mert csak a nudlit ismerte a szép warnemündei lány. mert senki se tudta. 70 .kitaposott. a mosolyra a viszonzó mosolyt.LEHETŐSÉGEK A SÓTARTÓ FELÉ Ott ült az egész rokonság és Ursula. s rámosolygott Ursulára. Valkónak ötvenéves kora óta fokozatosan romlott a bal szeme. hogy nem újítják meg gépkocsivezetői jogosítványát. Valkó tehát útnak eredt az asztalon. . Nem mintha a sótartó távolodott volna: inkább azt kell mondani. . egy roppant csinos. amikor Valkó Károly körülnézett. tizenhat éves lány Warnemündéből. és a sótartóra mutatott. Rosszul tudott távolságot becsülni. egy heverő fogpiszkáló. ment. a kisebbik lánya.Das sind die ungarischen galuska. sondern galuska .magyarázta Valkóné. Eközben a testes családfő. Még messzebb nyújtotta. De Valkó még kívánta is a kérdésre a választ.Der Salz? .Nicht Nudeln. ma este a magyar konyha volt soron. A tányérka. mintha nem volna messze. Kinyújtotta kezét a sótartóért. és így szólt: . akkorára nőtt. Azt várta. cseregyerek.Hol a só? Ursula miatt németül is el kellett mondani mindent. Kitettek magukért. nevetgélésben amúgy se figyelt rá senki. átlós irányban a sótartó felé. sajnos. levitték a Balatonra. hogy ebben a táguló univerzumban Valkó csak ment. és ezen már a szemüveg sem segített.gondolta -. s ott leszek.javította ki a lány visszamosolyogva. Már megmutatták neki Budapestet. (Valkó a 71. mintha megtágult volna. de a sótartó (bár nem is távolodott) semmivel sem került közelebb. épp a galuskát kínálta körül.megállt a hófehér abroszon.Das Salz . .) Nem csoda.kérdezte. De nem egészen így történt. Legalábbis úgy látszott. A kis tárgyak megnőttek. Erre se figyelt föl senki. Kettőt lépek . Most éppen az uborka kovászolását magyarázták Ursulának. valósággal ráfeküdt. örök rettegésben élt. a nagyobbak még nagyobbak lettek. hogy az egész asztal. Még a csirkénél tartottak. sz.Nudeln? . akivel senki sem törődött. áthajolt az asztalon.kérdezte. Innen a hasonlat.

gondolta. se petróleumkályhája. Kanadából kapta. aki fagyhalált halt a Déli-sarkon. s egyre nehezült. se kétszersültje. Biztosan hibásan mondott valamit németül .gondolta az anyagátvevő. Az ablakok be voltak fagyva. Ameddig ellát a szem. Megállt. s neki se sátra. a reménytelen mentőexpedícióban reménykedve hajtott. Szerencséje volt. Valami zúg az emberben: gyerünk. Már-már fogytán volt az ereje. hogy szívbillentyű-elégtelensége miatt a körzeti orvos még a lépcsőjárástól is eltiltotta. De azért csak hajtott.egyébként fölöslegesen. a sikkasztás miatt külföldre szökött sógorától. melyre az volt kiírva: A sótartó felé . abban a tragikus hatnapos hóförgetegben. mert ilyenkor már nincs megállása az embernek akkor se. sarkvidéki kutyát. habár az is bele volt süppedve a hóba. gyerünk. és megállt. és dermedt kezével. egy 1500-as Fiat.Északi fény!” Lába szárán lassan kúszott föl a jég. aztán nekivágott a hómezőnek. három nap. ment. és hozzáírta: Éljen Anglia! holott sose járt Angliában. zihálva nézett körül. de aztán elkomolyodott. a sótartó közvetlen közelében.Ilyenkor már nem lehet megállni. s ott várta a kocsija. Ez már a vérében volt. Kinyitotta az ajtót. hajtott. lassú tempóban.habár még ifjan is szocdem volt. ha a fűzős cipőjén több kilós hókoloncokat cipel. s máris beleszaladt egy útjelző táblába. Teljes csönd borult rá. a motor is nehezen indult. Egy kard hosszúságú késpengén kellett csak átlépnie. hosszú szőrű. Egyszer csak elébe kanyarodott egy kutyák vontatta szán. mert kutyaeledele se volt. és hátulról alácsúszott egy nagy autómentő kocsi emelődarujának. sőt elérzékenyült. hajtott étlen-szomjan. ami megnehezítette a járást. A pózna kidőlt. félig befagyott töltőtollával beleírta: Isten óvja a Királyt! . megkopaszodva bár. Tildi ugyanis a német vendég tiszteletére kiverekedte. hogy két gyertya is világítson a vacsoraasztalon. miközben továbblábolt a térdig érő hóban. már használt állapotban. Futásnak eredt. Az anyagátvevő áhítattal nézte. Először elmosolyodott. 71 . fagyoskodva. belemosódva a téli hómező derengésébe.mondta magában. Elővett egy kis előjegyzési naptárt. Csak egy aranyszín lángocska libegett a fekete égen.. Üres a látóhatár. Helyzete nehéz volt. hogy halkulóban a nagy vendégzsivaj. mindig csak Olaszországba vágyott. eltűnt a rokonság. melybe a kamaszkor egész hőskultuszát és romantikáját beleálmodta. Néhány percig melegítette.) De most a hóban még jobban vigyázott.. Kutyái egymás után belebukfenceztek a hóba. Épp nevetett. három éjszaka.. csupa hó. el a felesége. A hőmérő higanyszála leszállt. A feleségét viszont már csak homályosan látta. de hiába! Alig tett meg tíz-tizenkét kilométert. A motorra rányomódott a hűtő. szervi szívbajával. amikor megint történt valami. és tessék! Milyen az élet! Most ott állt. tisztán idelátszott. Kikerülte a szerteszét heverő kenyérmorzsákat. „Istenem . de aztán eszébe jutott. amióta a Margit híd kellős közepén rosszul becsülte a távolságot. míg csak a harmadik nap estéjén az utolsó kutya is ki nem dőlt. . óvatosan. mert a sótartó. de tavaly. Az ő hagyományos szerencséje most se hagyta cserben.. mert mindjárt fölkapcsolták a kampóra. mert eszébe jutott ifjúkorának kedves olvasmánya. A felső réteg el volt jegesedve. amikor megkapta az útlevelet. el még a warnemündei lány tündöklő szépsége is. Aztán még földerengett valami az ifjúságából. Csak behunyta szemét. s már ő volt az angol kapitány. Ő azonban ment. hetven dollárral a zsebében nem mert egy ilyen hosszú utazásnak nekivágni. és ostora pattogtatásával nógatta futásra a tucatnyi izmos. Izgalmában Valkó észre se vette. a Scott utolsó útja. Hogy kerül az asztalra kutyaszán? . beült. (Tulajdonképpen ebben is szerencséje volt. Valkó megnézte a hóba süppedt táblát. lefékezett minden abroszgyűrődésnél. ahová a kiszállásai voltak följegyezve. nemhogy királypárti.

amelyekről az írónak nincs semmi mondanivalója. 72 .ÜRES LAP* * Ezek az „üres lapok” vagy nem létező dolgokról szólnak vagy pedig olyan létezőkről.

piszkos a szemüvegem.Hohó! Lassan a testtel! Ha nekem szól. Ami nemcsak azt jelenti. rizsek? És mit hoz a jövő? És milyenek lesznek a leszármazottaink? Mert mi. amikor beállított a postás. Jó. akivel erről vitatkozni szoktam.mondtam megbántódva -. . . Az. Hogy a többiekkel mi lesz. már nem él. Barátom azonban mindig élesen fogalmaz. Egészen egyszerűen is megfogalmazható: egyformák vagyunk-e mi. Csak a jövőnkért érzett aggodalom bírt szóra. nehogy összetévesszék őket. . lecsúszott entellektüel. ha összetévesztenek. én trockistának indultam. én hólyag! . azaz: hogy majd belőlünk is létrejönnek új változatok.mert még a véletlen is neki kedvez . De elég nekünk a mi bajunk. ő így mondja: „Már csak önmagunkat ismételjük. Aki nem tud különbözni. Még én is belátom.Ó. Elképzelhetik. azt látni kellett volna! Barátom újabb gúnyos mosolyt küldött felém. belepillantottam. tisztán látó lény. hogy ennyit meg is tud jegyezni. . mert idegenkedem minden cselekvéstől. később Gandhi oldalára álltam. amire ő csak legyint. Amin vitatkozunk. jó.. Egy rizsszem élete folyamán átlag 2-300 000 másik rizzsel kerül össze.Mit összebeszélek? Én mafla! Én savanyú uborka! Eközben nézelődött. Barátom marxista (bár az egészből csak a forradalmi erőszak elve tetszik neki). miért adtad neki? Vagy neked rizs. hogy ez kissé egyhangú.” Itt kezdek ingerült lenni. arra jobb nem gondolni. Nevet adni kétfajta sajtnak kell.a keményítőtartalomtól kezdve a szaporodási képességünkig . nem is olyan bonyolult. két regénynek. úgynevezett „télálló tibeti”. az rizs? Hát azt a postást. ezek finomságok.Ó. aztán első bal. s végül megállapodott a barátomon. s engem majd szétvetett a düh.Én csak egy kis rizsszem vagyok .próbálta tréfával elütni a dolgot.. kiváltképp postásoknál. Miután elvetettek.Rizs! Levelet hozok! Rizsnek hív. Kár. hogy önök nem láthatnak minket . Hát egyformák vagyunk mi? Erre csak egy gúnyos mosollyal válaszolt. visszaadtam. még csak nem is hasonlítunk egymásra. s ez a legszomorúbb az egészben.” Erre én a Mendel-törvényre szoktam hivatkozni. kikelünk. magot hozunk.de higgyék el. mert minek. Agyunk olyan. most látom! Hiszen ez önnek szól! Úgy látszik. Már messziről odakiabált nekem: .még tartott a mosoly. de hallgassák meg a személyleírásunkat! 73 . és Li Tai-ling maximáját idézi: „Csak a megújulás visz az öröklétbe. kalászba szökünk. egy szemüveges. de azért nem szeretem. Nevünk minekünk nincs. ide-oda villant a szeme. hiszen a látásuk épp ebben az irányban élesedett. más szóval.EGY RIZSSZEM PANASZAI Szíves elnézésüket kérem. hogy az átlagosnál jobban tűrjük a hideget. hanem hogy más vonatkozásban is . harmadik szomszédom. előbb jobb szomszédomra. aztán második bal szomszédomra. két fogpasztának. Mélyen érző. nemesített faj vagyunk. Egyszer odatartottam az orra elé a tükröt. Valakit meg nem ismerni nálunk sértésszámba megy. szenvedéllyel védi kissé szélsőséges nézeteit. hogy a postás milyen zavarba jött.kiválasztott fajta vagyunk. És . csak két szem rizs van köztünk. De két rizsnek? Mi még a borítékra sem írunk címet! Fölbontottam a levelet. .

Aztán? . És mi ketten állunk a parton. oda néz. barátom . Addig nógatom a postást. Különös ismertetőjelem: vízbe dobva lemerülök. amit be kell mártani a szappanos lébe. Csak ennek a postásnak sikerült minket összecserélni! . Remegő ujjával rám mutat.És aztán? . 74 .Akkor már csak bele kell fújni a szalmaszálba. ki ugrik a vízbe? Ő vagy én? Remeg a keze. van-e köztünk valamilyen megkülönböztető vonás.Inkább nem kérdezek semmit. kérem szépen. hogysem két személy összetévesztését belátná. Az élvezeteket habzsoló természet.ezt bizonyára tudják . fuldoklik.Óriási a különbség. kissé nőies. Én: Lágy vagyok. keményítőtartalom 80%.. ami a másiktól mindenáron különbözni akar? Hiszen az anyaöltől az egyetemig egyforma nevelést kaptunk. térdig vízben állva.. s azonos információkat kapunk a környezetünktől. és ha ez így megy tovább. . . jó .Mégpedig miben? . Szép kis hangomon édes sanzonokat tudok.Rá is van írva a zsákra: „Télálló tibeti.. . az egyeneseket miért nem? De ez nem tartozik ide. és ha olyan a hangulat. hogy egyforma bennünk a keményítő. a hold kék fényében elmulattatok egy egész rizsföldet.mondom neki. . nem köteles válaszolni. többszörös életmentő. .barátom gomblyukában virít A Bátor Vízbőlmentő kitüntetés! Szomorú látvány ez. szúrós tekintet. Más is így van vele? Én. .mondja reszkető hangon. Önben majdnem 80% a keményítő! .) .. .Látok . aztán a barátomra..Ő: Zömök alak.kérdeztem tőle -.mondja rögtön.Egyikük se hagyna megfulladni. a barátom meg én. Magára van bízva. zakatol az agya. Maga beleesett.Ő . De annyit elárulok teszem hozzá -. Ezzel kellett volna kezdeni! . piknikus alkat. Persze. Ide néz. csöppentett egyforma lesz minden unokánk! Mégse bírom abbahagyni.. Lám. ha egy ilyen buta és rossz jellemű frátert kínlódni látok.Előbb egy darabka szappan kell hozzá..És őbenne? Voltaképpen mire való ez a faggatás? Tessék megmondani: nemcsak valami rizsgőg az. Ezt csak megértette? Nos kérdeztem tőle -. aki azonban adni is szeret: egy jó szóért leveti ingét. Mit gondolnak? Úgy van! Ettől észre tért. míg megtörve be nem ismeri. s megint rám. hogy kijöjjön belőle a buborék.Továbbá egy szalmaszál.. . .Figyeljen .Van egy folyó. mely maga is egyforma információkkal van betáplálva.Nos.És ön . hát tényleg nincs köztünk különbség? Hűl-fűl zavarában. Ezt mondja! Miközben . mint a kő. .mondom.” Hogy csűri-csavarja! Mert nálunk egy postás inkább meghal.mutat rám. megsajnálom. mindjárt lerántja a víz. szelíd. hogy vannak a postánál összeköttetéseim. Majd kap egy könnyebb kérdést. lám. Elkapta az örvény. (A bátrakat. remek úszó.Nos. .

k. hogy az övé egy kicsivel hamarább pukkan el. Zoli névre hallgató. Ennélfogva alulírott dr. aláírója csaló. Jövőre ötvenéves leszek. vendégeinket. és telekiabálja a világot panaszaival. akivel nem vagyok azonos. ha a főnökömmel beszélek. Stü Rudolf ünnepélyesen kijelentem.Miben? . Gimnazista kislányom átnéz rajtam.És akkor mi történik? .. Úgyszólván elvesztettem a munkakedvemet. néhai Ordódi B. akik tíz évvel ezelőtt ugyanebben a kerthelyiségben történt agyonverésemen személyesen részt vettek. SZÓVIRÁGOK Ezúton mondok köszönetet mindazoknak. szobatiszta középfülgyulladásomat? * Részeg halottakat nem szolgálunk ki! * Bajtársi találkozó E hó 20-án a városligeti kertvendéglőben bajtársi összejövetelre hívom mindazokat. pedig . hogy ezen okmány aláírása hamis.mondja verejtékben úszva -. dr. Stü Rudolf s.még sincs két egyforma rizsszem a világon! NYILATKOZAT Torkig vagyok! Állandóan téves számokat tárcsázok. mint az öné. reszketni kezd. Most aztán megjárta! Évek óta szenved a mi állítólagos egyformaságunktól. * A sétányokon papírpénzt szétdobálni tilos! * Felkérjük t. nőstény.Abban . * Ki látta kétéves. hogy a női napozót férfi ivarszervekkel ne látogassák.önök a tanúim! . Hangom. hosszú szőrű.Akkor megmutatkozik a különbség. Hamarább? Tetszettek hallani? Győztes pillantást vetettem barátomra. * 75 . . akik szeretett férjem elhunyta alkalmából jóleső szerencsekívánataikkal elhalmoztak.

mert pezsgőzhetnékje lett. kiscicám? Fölkapta a labdát. . de azért feltűnt neki.meghökkent. Az alagsorban félhomály terjengett. Így még nem beszélt vele senki. ha inni sem tudok! 76 . elsietett vele. MÁRIS OTT A KÖVETKEZŐ TALÁNY Egy kis rezedaszál kiment az illemhelyre.őt nézték cicának .. Az öreg. HIÁBA SIKERÜL EGY VITÁS KÉRDÉST TISZTÁZNI. ez legalább tisztázódott! A kis rezeda fölkelt.Egy kis félreértés történt. akinek a neve napját ünnepelték) kérdő pillantást vetett rá.Hát te hogy kerülsz ide. Akkor meg mit keres itt? No. de csak ennyit mondott magyarázatul: . hogy milyen más lett volna minden. ingerelni szigorúan tilos! * Vigyázat! A kapu harap! GONDOLATOK A PINCÉBEN A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra. . nincs se bélcsatornája.Cicus! . és dolgavégezetlen visszament a vendégek közé. Amikor a háziasszony (angol királyi vérből.mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Eddig csak utálták. piszkálni. visszamosolygott. s ahogy csak tudott.. se széklete. vagy rémülten elmenekültek előle. csúnya és rossz szagú patkány . Hiszen ő növény. és helyet foglalt az ülőkén. ha labdát szedhetett a többieknek. Hát még ha falábú házmesterkislánynak születik? De ez már túlságosan szép volt. Sőt .mert ilyen telhetetlenek vagyunk! . ha történetesen cicának születik. Most jutott eszébe először. hogy egy sarokban megmozdult valami.szólt oda a falábú házmesterkislány. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát. amikor a karcsú poharakat meglátta -.Egy Volkswagen miért nem lehet boldog? * A zászlót etetni. a házmesterék tizennégy éves kislánya. Ekkor valami szöget ütött a fejébe. Ezt már el sem tudta képzelni. szénnel hajigálták. És elindult a büfébe. lebicegett érte. s boldog volt. Az egyik gyerek. Az lesz a jó hecc .gondolta.

hogy otthon? . délután háromnegyed hatkor vége lesz a világnak.kérdezte a gyerek.onnan meg lehet majd szökni? 77 . odavitte a szögesdrót kerítéshez. a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul.az esetleges beomlás veszélye miatt .Akkor otthon leszünk. AZ OTTHON A kislány még csak négyéves volt.És ott mi van? .délután háromkor lezárják. hogy kerülje a pánikot. . hajók. de az Alagutat . holnapután. mely (elegendő számú jelentkező esetén) fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Ettől kezdve a négyes. hogy kívánságuk nem teljesíthető. emlékei bizonyára összemosódtak. pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt.kérdezte a gyerek. ötös. . Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. egy keddi napon. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges. . A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat. . sőt. ötvenhatos autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet-hídon közlekedik. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt.Nem is örülsz? Ez a vonat visz haza. február elsején. Ezek most jót röhögnek a markukba. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség. mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. autóbuszok menetrendszerűen járnak. máris közöljük. s az anyja.Otthon is vannak őrök? .kérdezte a kislány .Ott nincsenek.Akkor . Mindazokkal.Mi az.Anyu . KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK A FEBRUÁR 1-JEI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN Mint ismeretes.TUDNIVALÓK.Emlékszel még a mackódra? Talán a babáid is megvannak még. hogy épp holnapután háromnegyed hatkor jönnek a világra. .És akkor mi lesz? . hogy tudatosítsa benne a küszöbön álló változást. és messziről megmutatta neki a szerelvényt. és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek.Ahol azelőtt laktunk. akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni. A vasutak. . akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. . .

Panni nevű nő. hogy kavics legyek. iskolázott és megfontolt férfiú. hiszen a homok maga az időtlenség. épp fordítva. s engem vonzott is a végérvényesség.. „Gyülekeznek már a költöző madarak”. a törékeny burokban múló idő. mint amikor egy balett-táncos pocakot ereszt. butaságokról álmodoztam. hogy átjussak ezen az istenverte szűkületen. mert ismertem a mérnököt. abszolúte alkalmatlan homoknak. Sikerült. a homokóra megáll. többre is vihettem volna. A homok nem öregszik.. hogy fut az idő”. s már azt kezdtem mondogatni. mert igenis tehetek. de a fenekem fönnakad az üvegszűkületben. de Kniza bácsi dicséretére szóljon. hiszen a tojás a születés és az elmúlás egyszerre. mert csak tojásfőzéshez használnak. Anyám viszont. Ilyenkor az embernek minden eszébe jut.” . Innen üzenem mindazoknak. hiszen az a sok homok tétlenül vár a fejem fölött.) Sokáig minden simán ment. hogy bár szeretteimtől csupa rossz tanácsot kaptam. s azt jelentette: „Lemegy a nap”. akkor most nem a hasamat lennék kénytelen behúzni. azt kívánta. ha merek kockáztatni. kedves doktor úr?” Egy ilyen kényelmes állást nem könnyű megkapni. aki a Batisztselyemgyárban dolgozott. Pilóta. (De ez minálunk nem a korral jár. az élet útjai kiszámíthatatlanok. de mégiscsak van egy kis pikáns zamata. 78 . dr. pedig bugyinak lenni se valami nagy változatosság. amitől idegbajt kapok. talán. hogy a lábam átcsúszik. el se hinné. Most egy homokórában vagyok homok. széllel-viharral dacolva. De lám. hogy nem tehetek róla. egy csinos. arra próbált rávenni. hanem toronymagas hullámokat meglovagolva.A MAGUNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY VÁLTOZATA Mi tagadás. aki a világ legnagyobb óceánjáróját tervezte. akkor egy kis szerencsével s minden protekció nélkül.Akkor megsértődtem. sikerült jól berendeznem az életemet. Lepergek. „Te . ami egy homoknak éppoly katasztrófa. Pedig. csinálunk belőled női bugyit. s ezalatt a tojások nem főnek tovább.) Most az a helyzet. a homokóra viszont az időmúlás ősi szimbóluma. a bécsi gyors leszek! Távoli rokonunk. de biztos életpályát választottam. hogy mindkettőjüknek igazuk legyen. hiszen nyilván elejétől volt bennem hajlam a megikrásodásra. gyere ki velem.mondta egyszer -. de butácska. mozdonyvezető vagy legalábbis mozdony szerettem volna lenni. S ezek a homokok nem sürgetnek. Aki ma lát. de akkor is az a vége. Átpréselődtem. amiért ezt a szürke. És most megint be vagyok akadva a szorulatba. Ott szerepelt már az egyiptomi hieroglifák közt. lázadó. morális nyomást gyakorolnak rám. hogy hála istennek. „Istenem. de puszta létükkel valami néma. És tessék elképzelni. egyik napról a másikra megcsomósodtam. volt egy lány. „Menj te csak el. hiszen ha a hetvenezer tonnás Queen Mary helyett történetesen én jutok eszébe. Kniza apátplébános.érvelt a jó mama.nógatott néha -. a lekerekített csönd. kisfiam. büszkén szelném a tengereket! Bocsánat. Egy tojásból minden lehet” . hogy keressek valami kapcsolatot az idővel. hogy mehettem volna én izzólámpába légüres térnek. mégpedig egyre gyakrabban. Néha gondoltam egy nagyot: ha megnövök. és „Mitől szédülök. összeférhetetlen fráter vagyok. tojásnak . S még azt se mondhatom. s így fölvettek alkalmi homoknak. hogy percekig. de ma már ez is paradicsomi boldogságnak tűnik föl nekem. mint a legtöbb gyerek. meg se mukkannak. végeredményben csak én vagyok a hibás. bár nem helyeselte e megalkuvó életelvet. Próbáltam persze fordítva. más szóval alapjában duhaj. amikor váratlanul beütött a baj. fejjel lefelé leperegni. néha órákig ott nyomakszom kézzel-lábbal kapálózva. mégiscsak beprotezsált. ebben is a mamának lett egy kis igaza. (Alkalmi azért vagyok. akik vártak tőlem valamit.

aki rendőri felügyelet alatt állt.kérdezte az egyik. mint annyi mást. Persze. csupa derék matróz. a tengerbe veszett. . a negyedik hajtogatta a magáét. mint az emberi bőrön a tetoválás. . felsőpáhokiak! Létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok. a lábamat pedig. .) Egy meggyfa alatt tanyáztak. széjjelrúgom. amikor már a többi magyar. Menyemet.Hogy arra az időre. A négyből is az egyik nagyothallott. én egészen véletlenül rájöttem arra. hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen.Kéne valami emléket hagynunk magunk után. és. Más népek közt. Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez. ahhoz véső kellett volna. a nyugati hosszúság 151. nehogy a hullámok elnyeljenek. fokáról körülbelül az Otahiti szigetek magasságából. még jó néhány élő magyar akadt. a déli szélesség 17. szerteszóródva.bele lehetne szurkálni a fa kérgébe valamilyen üzenetet. Zokon is vették a többiek. De azért néha még elmondogatták: .. . az erős hullámverésben hánykolódva. se rendőri felügyelet alatt nem állt. Drága földieim.Ki lesz akkor mireánk kíváncsi? .Mi a csodának? .) A többiek. . azt már maguk se tudták. csak ő emlékezett a nevére. és nagy fejtörésbe kezdtek. kezetekkel-lábatokkal kapálózzatok.kérdezte ő. fiamat üdvözlöm. hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. maradjon utánunk valami. Egyszer azt mondta Sipos: . miért nem szóltatok? Ha még tíz percig kibírom szusszal. (Siposnak hívták.szóltak rá.ÜZENET A PALACKBAN Kihalásztatott a Csendes-óceánból „Innen. tomboló szélben. Csak ő. Ha legalább egy gombostűje volna valakinek! Azzal . talán idetéved egy hajó. és kiment.Miért? . az éjszaka sűrű sötétjében.kérdezte a negyedik magyar. és a vízbe fulladnék. mely a másik kettőnek is megtetszett. és Isten óvja a szép magyar hazát!” AZ UTOLSÓ MEGGYMAG Már csak négyen voltak magyarok. zuhogó esőben.Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. akkor. Neve csak egyetlenegynek volt. és észrevesz. és ha hasonló bajba keveredtek. hogy ha a két karomat előrelököm. Abba is hagyták a torzsalkodást. hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld. ahogy a békák ugrálnak. kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt. mintha eveznék. Jó fa volt.Hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar. (Márminthogy itthon. 79 .Mi az? . akit se Siposnak nem hívtak. igen rossz időjárási viszonyok között. . Hogy miért.Én rendőri felügyelet alatt állok. A fában az holtig megmarad. akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak: Becze Benedek vagyok! Magyarok! Halló! Figyelem! Hallgassatok szómra. Egy követ megfaragni. a nevüket is elfelejtették. hátracsapom. jobban mondva. De ha nem. gyümölcsöt is adott. ahelyett hogy én is elmerülnék. Négy embernél nem olyan fontos. Magyarországon. árnyat is. csak meggyszezonban.magyarázta Sipos . amikor már nem leszünk. . a felszínen bírom tartani magam.

Mi van valami. ahogy voltak.szólalt meg később. Kisütötték. Így aztán ott maradt. akinek sok esze ugyan nem volt. Végül abban maradtak.Hát akkor dobjunk föl egy nagy követ . se rendőri felügyelet alatt nem állt. Siposnak azonban hiába kiabáltak.javasolta az egyik rendőri felügyeletes. Ekkor azonban a negyedik magyarnak. Most aztán nem találtak egy fia magot sem. eszébe jutott egy meggy. és magvára aszott. hogy miért mászott oda. hogy két kő közé (nehogy a földbe mossa az eső) elrejtenek egy meggymagot. (Most már ő sem ellenkezett. utána pedig összeszedték. hogy négyen. akit se Siposnak nem hívtak.Te buta. Amaz nem vitatkozott. A többiek kiabáltak ugyan. de ereje annál több. Egyszerűen kiment a fejéből. se le. (Tudniillik. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes. Nem valami óriási emlékeztető. ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. Nagy üggyel-bajjal föl is ért. amíg a meggyszezon tartott. ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. . se tova. se rendőri felügyelet alatt nem állt. ő volt az. De mire fölért. utolsónak pedig a vékony hasú. és csak úgy buzgott a tettvágytól. akit se Siposnak nem hívtak.) Most aztán se föl. elfelejtette. 80 .. aki nagyothallott. se té. vékonydongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. hogy hozza le azt az összeaszott meggyet. Az ő vállára az mászott föl. Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak.) Az a bizonyos meggy olyan magasan termett a lombkorona legtetejében. egyik magyar a másikon. . És úgy maradtak. de így se tudták a helyzetet megoldani. Az ám! De honnan vegyék? Hiszen ők. hogy némiképp rövid az esze. ha egymás vállára állnak. Szegény. Hiszen az leesik. de jobb híján az is megteszi. . apróra törték. tudta ő magáról. hogy annak idején nem tudták leszedni. hanem szívvel-lélekkel velük tartott. Őutána megint egy rendőri felügyeletes következett. Jól átgondoltak mindent.Hát mondjatok jobbat . meggyen éltek. és megették a magvakat. azt az egy szál meggyet mégiscsak le tudnák hozni.

Ment. Jézus Mária Szent József koma? .Megyek világgá. érdeklődött. utoljára Takariko Kiriwi. Arra jött Jézus Mária Szent József.Hová. 81 . . . .Várj egy kicsit. s szembetalálkozott Berengár királlyal. fél bicikli koma? . mennek. Jó darab utat megtettek. én is megyek. . mendegélnek.Én is megyek. hová. . Megkérdezte a király a tojástól: . szembejött velük Bertolt Brecht. karikázott a fél bicikli. Még ma is mennek. utána Berengár király. . veled tartok. mennek. őutána a fél bicikli. Gurult a tojás. baktatott Berengár király. volt egyszer egy tojás. Mennek.Hová. a szemüveges asztalitenisz-világbajnok. ballagott Berengár király. hová. ha meg nem haltak. és elindult világgá.kérdezte a fél biciklit. ment. aztán Jézus Mária Szent József és Bertolt Brecht. hová. hová.Hová. . mendegéltek.Megyek világgá. egy szót se szólnak.PÉLDÁZATOK A NAGY MENETELÉS Hol volt. . menjünk együtt. Ahogy mentek. Megállt. hol nem volt. mikor szembejött velük Takariko Kiriwi japán asztalitenisz-világbajnok.Hová.Megyek világgá.Várj egy kicsit.Megyek világgá. Ez a tojás fogta magát. Görgött a tojás. Beállt a sor végére Brecht. hová. Elöl a tojás. Bertolt Brecht koma? . veled tartok.Hová. Arra karikázott egy fél bicikli. tojás koma? . Azt kérdezte Berengár királytól: . . Ő is velük tartott.Várj egy kicsit.Megyek világgá. Berengár koma? .kérdezte a szemüveges Kiriwi. Mennek.

zsebében a holnapi újsággal.mondta az anyagmozgató. és nem messze a Kék Barlang mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba. Zsebre vágta az újságot. legalább tíz-tíz taggal. kir.Még ilyet! . Még volt egy kis ideje. őrnagy. melyet dicsérni hallott. minden fölösleges feltűnés kerülésével rendszerint korán reggel kell végrehajtani.Az is elfogyott. De véletlenül van már egy holnapim. és a megengedettnél gyorsabban haladva belerohant egy teherautóba a Stáció utcában. Mindjárt fél hat. elindult. nem messze a Kék Barlang mozitól.Akkor egy tegnapi is jó lesz. . . Föllapozta a moziműsort. Visszaült a kocsijába.Kérek egy Budapesti Híreket. CO 75-14 rendszámú Wartburg kocsijával megállt a sarki újságárusnál. elfogyott. 2 Halálos ítélet végrehajtásánál mindig egy m. Az elővigyázatlan anyagmozgató szörnyethalt. Födözetül négy gyalogszakasz vonul ki. hívatlanok szeme elől lehetőleg elzárt helyen. A Stáció utcai Kék Barlang moziban játszották.Sajnos. Szörnyethalt. . 82 .Hát akkor adja ide azt a holnapit . .AZ AUTÓVEZETŐ Pereszlényi József anyagmozgató.Abban is közlik a moziműsort? . ennek hiányában pedig egy rangban idősebb százados a parancsnok. Továbblapozott a másnapi újságban. Órájára nézett. az agyonlövetés által való halálbüntetést pedig erre alkalmas. Némi keresgélés után talált egy csehszlovák filmet .Egy szöszi szerelmei -. Szemébe ötlött egy napihír Pereszlényi József anyagmozgatóról.Az mindennap benne van a lapban. aki CO 75-14 rendszámú Wartburg személygépkocsijával a megengedettnél gyorsabban haladt a Stáció utcában. . Éppen jókor.mondta magában Pereszlényi. KIVÉGZÉSI SZABÁLYZAT 1 A kötél általi halálbüntetést a honvéd büntetőintézet falain belül vagy valamilyen más zárt helyen. és fél hatkor kezdődött az előadás. . .

és a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott „Tűz!” vezényszavára egyszerre lő. A zárósorba a pap is belép. és ott négyszög formájában megalkotják a zárósort. s az ítélet végrehajthatóságát megállapítja. akár agyonlövetéssel történt a kivégzés. fegyverét zajtalanul „kész” helyzetbe teszi. majd magasra emeli kardját. vagyis az elítéltnek közvetlen őrizetére egy altisztet. melynek minden oldala öt emberből áll. A zárósor kinyílik. Ezután a lelkész rövid beszédet és a kivégzettért rövid imát mond.Imához! Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást. Ugyanakkor a végrehajtás parancsnoka kardjával a négyszög hátsó oldala felé jelt ad. 83 . hogy ezek az emberek láthassák. az őrség azonban visszamarad. kit a jelenlevők közül szabadon választhat. melyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényli: . még egy vagy annyi lövést kell tenni. indulj! A végrehajtó négyszög megalakulása után a tisztek annak belsejébe lépnek. A foglár az őrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet. még egyszer felolvassa az ítéletet. Ezek már előbb a büntetőintézet kijáratához mennek. a másik kettő pedig mellére céloz. mire a végrehajtáshoz lehet fogni. csendben szétnyílik. honvédügyésznek és egy jegyzőkönyvvezetőnek jelenlétében. 4 Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre. kir. A menet lassú ütemben halad a vesztőhelyre. A négy kirendelt ember előlép. 6 A kivégzettet éjjel. csendben. 5 Akár kötél által.3 A „zárósorba”. A végrehajtás parancsnoka akként áll oldalvást. Ha a kivégzett még életjelt ad. kik egy tiszt jelenlétében megtöltik fegyverüket. és valamelyik bajtársa. amennyi szükséges. mire a középső két ember az elítélt fejére. az ítélő hadbíróság kiküldött hadbírája. Az elítéltnek le kell térdelnie. amint ez az elítélt megérintése nélkül csak lehetséges. annak végrehajtása után a kirendelt orvos megállapítja a halál beálltát. öt tisztest és tizenöt rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. gyászkíséret nélkül kell az erre kijelölt helyen eltemetni. beköti szemét. és senkinek sem tiszteleg. a m. mire az annyira. és halkan közel lép az elítélthez.Vigyázz! Végrehajtó négyszög. akkor erre már előzetesen négy embert kell kirendelni. A végrehajtás parancsnoka a vesztőhely közelébe érkezve ezt vezényli: . amennyire szükséges.

csak valamibe bele van ragadva a sarkam. A FÉRJ: Gyeregyeregyere. mi megy az Operában. angyalom? AZ ASSZONYKA: Nagyon. hogy te milyen vad vagy. egy órán belül.MI MINDENT KELL TUDNI Érvényes két díjszabási övezet beutazására. mintha madzagon lógnék. Egy délután azonban. Kerülő utazás és útmegszakítás tilos! NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON Nem mentek sehová. AZ ASSZONYKA: Már megint? A FÉRJ: Gyeregyere. hangverseny. Átszállni csak keresztezéseknél. Szépen. melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. van itt színház. A FÉRJ: Rúgd le a cipőcskédet. AZ ASSZONYKA: Inkább mennél színházba? A FÉRJ: Á. Nézd meg. és a levegőben himbálóznék ide-oda. látnivaló elég. te nem úgy érzed. Pedig Csajkovszkij-est van a Zeneakadémián. szerelmesen teltek mézesheteik. úgy fél hét felé. Gyere! AZ ASSZONYKA: Mindjárt. mondta az ifjú férj. A FÉRJ: Egészen határozottan úgy érzem. A FÉRJ: Hát akkor gyere.. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető. a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. . Mondd. AZ ASSZONYKA: Ne törődj vele. Otthon maradtak. elágazásoknál és végállomásokon lehet. legföljebb négyszeri átszállással. de siess! AZ ASSZONYKA: Akkor ma megint itthon maradunk.Buta egy véletlen! * A FÉRJ: Szeretsz. fölakadtak a lámpáról lelógó légypapíron. A FÉRJ: Fütyülök Csajkovszkijra. mozi.. A FÉRJ: Hol az újság? 84 . ezek a szájbarágós magyar rendezők. mintha lengenénk? AZ ASSZONYKA: Talán csak bebeszéled magadnak. AZ ASSZONYKA: Jaj. Minek is? Itt ez a szép Budapest. de csak olyan kocsira.

kérlek. ha nem tudom a végtagjaimat megmozdítani. hogy ez a házasság nem olyan lesz. amibe a cipőd beleragadt.AZ ASSZONYKA: A konyhaasztalon. A FÉRJ: Semmibe veszed az élet realitásait? AZ ASSZONYKA: Azt mondtuk. imádod a zenét.. Nekem úgy rémlik. Budgyonnij és Alexajevka közt egy csomó löveget kellett föltolni egy dombra. AZ ASSZONYKA: Hogy te hogy szeretsz panaszkodni! Az lesz a vége. és zenei iskolába akarom őket íratni. láb nélkül.. A FÉRJ: Már a szájamig ér. hogy megint itthon ülhetünk. az valami fényes és ragadós máz? AZ ASSZONYKA: Olyasmi. és három gyereket akarok. AZ ASSZONYKA: Furcsa. mindig megnevettettél. mintha szükségre akarnék menni. AZ ASSZONYKA: Hát te már mindenbe beletörődsz? Pedig azért szerettem beléd. az forgatja ezt a ragadós micsodát. A FÉRJ: Ne vacakolj. hogy az Álarcosbál.. elfásulni. amikor már hasig vagyok ebben a ragacsban! AZ ASSZONYKA: Te csak fújod a magadét! Húsz perc múlva hét.. mint a többi. Már csak taxival érünk az Operába. mert már nekem is bele van ragadva a lábam valamibe. Megnyugodtál? A FÉRJ: Hogy nyugodnék meg. mert olyan vállalkozó kedvű voltál. Befúj a szél a lépcsőházból. úgy tettem. és azt mondtad. A FÉRJ: Én már a kezemet se tudom belőle kihúzni. Mi nem fogunk kifogyni a szóból. és körülbelül a felpart közepe táján elkezdett visszafelé csúszni a dögnehéz tábori ágyú. AZ ASSZONYKA: Akkor megmagyarázom. Amikor harmadszor került rám a sor. még szórakoznak is. dolgoznak. A FÉRJ: Nem tudok kimenni. AZ ASSZONYKA: Ez is zavar? A FÉRJ: Ilyet még nem is hallottam. veszekedni. elválni. AZ ASSZONYKA: Mintha te volnál az első. aki beleragadt valamibe! Vannak rokkantak. A FÉRJ: Mondd. Én még nagyokat akarok nevetni. De ők is élnek. TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET! Nem tudok németül. AZ ASSZONYKA: Légy szíves. és leléptem. A FÉRJ: Hiába imádom a zenét. A FÉRJ: Mi ez a rángatózás? AZ ASSZONYKA: Megpróbálok kimászni ebből a ragacsból. mert kerékagyig besüllyedtek a sárba. A FÉRJ: Most mintha forognánk. 85 . telefonálj taxiért. mert még leszakadunk.

A zsíros.kérdezte a szakaszvezető.Magát a Feldwebel úr most agyon fogja lőni .Jude .Tudtam az irányt a körletünk felé. Megmagyaráztam. . Megálltam. Mentem tíz lépést. A Feldwebel rám fogta a puskát. aztán kiértem a tarlóra.fordította a szakaszvezető. Közben bokáig süllyedtem a sárba. Csak arra emlékszem. elvesztettem az alakulatomat. . .Warum ohne Waffe? .Menjen tíz lépéssel tovább . Mondtam. hogy pont beléjük szaladjak. és majdnem szétrobbantak a beleim. akiről nem tudtam. hogy nem viselek sárga karszalagot. . A szakaszvezető állt. szétterpesztett térddel. a német.Was sucht er hier? . .kérdezte a szakaszvezető. . hogy nem vagyok zsidó. amikor egyenesen beleszaladtam egy magyar szakaszvezetőbe és egy németbe.Was? .fordította a szakaszvezető.mondta.Mi az utolsó kívánsága? . Talán.Mit keres itt? .Er hat seine Einheit verloren . hogy egyszerre irtózatos nehéz lett a fejem. tehát nem is lehetek zsidó. mert teljesen sík volt a terep. ha beszélek németül.mondta a szakaszvezető. Leverte zubbonyáról a morzsát. hogy elönt a verejték. húsz percig mehettem. meg tudom neki magyarázni. hogy munkaszolgálatos vagyok. A Feldwebel leeresztette a puskát. egy kis tábori széken ült.mondta a szakaszvezető. és akkor minden másképpen történik.kérdezte a német. Már ahhoz is őrületes balszerencse kellett. . Egy fogpasztástubus formájú tubusból kenősajtot nyomott egy szelet kenyérre. Azt hiszem.Jól van.mondta a szakaszvezető. a német evett.Was ist sein letzter Wunsch? . . . Mondtam. . hogy álljak meg. . . fekete föld úgy tapadt a bakancsomra.kérdezte.Er soll zehn Schritte weiter gehen. és kavarogni kezd a gyomrom. amellyel a tengerfenékre szállnak.Ich werde ihn erschiessen .kérdezte. és elővette puskáját.Gut.mondta a szakaszvezető. hanem mint a Népszava győri terjesztőjét egy különleges munkásszázadhoz hívtak be. Átvágtam egy óriási napraforgótáblán. . Ezt még én is megértettem. Éreztem. mert nem ismertem a német rendfokozatokat. és csak a szemével intett.Jude . mi lehetett.Hol a puskája? . A szakaszvezető dohányzott. 86 . . . A német felállt. mint a búvárok ólomnehezéke. A német rácsavarta a kenősajtos tubusra a kupakot.

amikor egy tíznapos Ibusz-társasutazással Riminiben nyaraltam. A kúszás után tizenöt fekvőtámasz. nincs nyelvérzékem. piros autóbuszra. Én azonban. így azonban ő észre se vett engem. . Nem volt szerencsém. színes bőrű szudáni. és intett. a Regina Palace nevű luxusszálló előtt felismertem a Feldwebelt.kérdezte. 87 . Többedmagával fölszállt egy üvegtetejű. csak öt percig tartott volna rettegésem.Fertig . Elindultam. és közben éreztem. . . kész. indulj! .fordította a szakaszvezető.Er soll hupfen. csak magyarul ordítozhattam: . Még most is meg tudnám mutatni a pontot. A békaugrás után kúszás következett.Jó.mondta a Feldwebel. Mihelyt fölálltam. Még neki sem magyarázhattam el. Olaszul se tudok: sajnos. . Amíg dolgomat végeztem.Díszlépés! . egy nálam fél fejjel magasabb.Békaugrás .tolmácsolta a szakaszvezető.Er will scheissen . . A Feldwebel puskája nyilván felfele hordott.Ne induljanak el! Szállítsák le azt a fasiszta disznót! A portás. hogy hátra arc. nemhogy díszlépést kivágni. Csak őrületes lassúsággal tudtam haladni. Ha egy fél perccel előbb érek oda. míg hasra mertem feküdni és visszanézni.Stechschritt! . Körülbelül egy vagy másfél percig álltam így. habár ő talán az olaszon kívül franciául és angolul is tudott. Tavaly. . Ha nincs az a sár. mi történt. továbbra is rám célozva. . agyonverem. sajnos. ahová a puska csöve irányult. Utoljára azt mondta a Feldwebel.jelentette a szakaszvezető. fölemelte.Marsch! . egy este. a Feldwebel súlyban tartotta a puskát. hogy hordjam el magam. a magyaron kívül semmiféle más nyelven nem beszélek.Menet. . mialatt én kellő nyelvtudás híján. azt mondta a Feldwebel: .fordította a szakaszvezető.Kész? Mondtam.Fertig? . Hátraarcot csináltam. . Röpködtek a sárgombócok a fejem felett.Mondtam. megfenyegetett az ujjával. Így azonban talán egy félóra is elmúlt.fordította a szakaszvezető. Járni is alig lehetett. Aztán. . hogy a Feldwebel a hátam közepére célzott. mert a köldöktájamra célzott.Gut. nagydolgozni szeretnék.

Közibük rakja az indigót. Kicsavarja a papírt. Pedig nekem jobbak a lovaim! 3 A gyávaság forrása. helyzetemmel.TRILLA Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Wolfnénak hívják. ha elgondolom. hogy tíz perccel ezelőtt még egész liba volt? És megfordítva: zavarja-e egy liba nyugalmát. jókat nevetek magamban! 2 Az új vallások milyen türelmetlenek! Ha történetesen én győzöm le a szentháromságistákat. Wolfné.és nem ordítok éppen -. Mit tud egy libafertály arról. Új lapokat vesz elő. még ha nem is valami rózsás. Emiatt a művelet csak a negyedik rugaszkodásra sikerült. ropogósra sütik? Ha erre gondolok .) 1 Céltalan erőlködés. Hideget ebédel. Húsz éve van a vállalatnál. 4 Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember? Most már tudom: az utolsó pillanatig. Új lapokat vesz elő. Jegyezzük meg: Wolfné. Egyedül lakik. hogy tíz perc múlva levágják. Közibük rakja az indigót. mégiscsak elégedett vagyok. hogy négy helyett nyolcfelé is szaggathatott volna a prépost. én bizony nem macerálom a prépostot. Kicsavarja a papírt az írógépből. Wolfné. hanem egyetlen kardvágással kétfelé szelem. felnégyelik. Én azonban. A POGÁNY SÜTTŐFIA SÜTTŐ GONDOLATAI MIKÖZBEN VENCELLIN ABÁDSZALÓKI PRÉPOST PARANCSÁRA TESTÉT NÉGYFELÉ SZAGGATTÁK (Megjegyzés: A prépostság négy kimustrált kancát adott a szaggatáshoz. Közibük rakja az indigót. Ír. 88 . Kicsavarja a papírt az írógépből. Ír. Ír. hogy az emberek nem tudják elképzelni a rossznál még rosszabbat.

abból lesz a paprikakoszorú. Ferenc és Katalin! Vagy: . három kutya. hanem helyes irányban haladjanak. mindig ezt válaszolja: . Csak az a furcsa. mert a nagy erdőségekben az embernek kukorékolhatnékja lesz. gombaszedő lányok. És mindenfélét odakiabáltak a Fülep-hegynek. és este mécsvilágnál pogány dalaitokat bátran énekeljétek! Ímhol én most is tervezek. éppoly piros. hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza. jó állapotban levő férfi pézsmapocok bundát. Sokan megfordultak a csalánosi erdészlak körül. De még nála is érdekesebb a csalános-fülephegyi. hat egér! Voltak. vagy csak artikulálatlanul fölkukorékoltak. kóbor katonaszökevények. és keresek megvételre. a törvény elől menekülő bűnösök.Itt vagyunk ketten. VISSZHANG Szép hazánk visszhangok dolgában sem áll az utolsó helyen. De mégse koszorú. Az utóbbiról szóló legkorábbi följegyzés 1827-ből ered. A tihanyi visszhangot elrontották az építkezések. nagy igazságoknak jöhet a nyomára. esetleg abádszalóki házhely cserelehetőséggel.Ezt a hónapos retket ki tette a cipőmbe? A tihanyi visszhang még fénykorában is csak tíz szótagot vert vissza. éppoly erős. Példának okáért: . Pedig már megyek széjjelfele! AZ ÉLET ÉRTELME Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk.Megdögleni se hagyják már az embert! Vagy pedig: . nem lesz belőlük koszorú. hogy bárki jön.Ezt a hónapos retket ki tette a cipőmbe? Mást nem tud mondani.talán egy vadásztársaság megtréfált tagja . Ha viszont nem fűzzük fel őket. megint mások irgalomért fohászkodtak. harmadrangú valami. Pedig a paprika ugyanannyi. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi.Feleim. remélek. 89 . Az a madzag. És ez tizennégy! Azóta közel másfél évszázad múlt el. vessetek.Richter Elemér. s ügyel rá. de a csalános-fülephegyi ma is kifogástalanul működik. zömök alakra. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik. és bármit kiabál. A természetjárók több tucatot tartanak számon. mint tudjuk. boldog szerelmesek. Leghíresebb a tihanyi: róla legendák és költői művek is szólnak. amikor valaki . szántsatok. háromnegyedest.a csalánosi erdészlakból átkiabált a Fülep-hegy sziklafala felé: . akik káromkodtak. üdülővendégek. mellékes.

Az egér roppant szapora állat. ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt. csecsemő 90 . Bejutottak az Operába is. és még nagyobb lett a csönd. ezennel kijelentem. Később még felzörgött valami. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok. zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban. a lakásokban az ágyakat. k. A szemafor szabad utat jelzett. Nyolc perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat. dr. de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Birtokba vették a lakásokat. Aztán nekisodorta egy falnak. a színházakban a zsöllyéket. Hallada Jutka s. hogy dr. De már másnap. ELISMERVÉNY Alulírott Hallada Jutka ezennel tanúsítom. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok.. aztán nem folyt több víz. ezalatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok.” BEVÉGEZETLEN RAGOZÁS Sokszor csak úgy magam elé nézek Sokszor csak úgy magad elé nézel Sokszor csak úgy maga elé néz Sokszor csak úgy magunk elé nézünk . az Operával épp átellenben. de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. egy romház kövein megjelent egy cédula: „Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné. még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában.- ÜGYLET 1. Hallada Ernőné budapesti lakossal szemben semmiféle további igényt nem támaszthatok. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. hogy édesanyám. Csönd lett. ötször is lefial egy esztendőben. rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Minthogy a tej jó minőségű és elegendő mennyiségű volt. Minden élelmiszert. mint valami bársonyos. Hallada Ernőné budapesti lakos melléből a mai napon nyolc deciliter tejet leszoptam. iszapszerűen hömpölygő kövezet.BUDAPEST A Kálvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Minden megállt. A lomb is száraz lett. annak pendülése volt Budapest búcsúszava. akár a bádog.

mert utánam is gyűlnek majd oda pocsolyák. hogy a Hallada Jutka budapesti lakosnak juttatott nyolc deciliter anyatej átadása nekem nem megterhelést. Sokan belém léptek. hogy mire számíthatnak abban a sokat ígérő horpadásban. Mint ismeretes. ahol horpadt a járda. Két napig voltam pocsolya. hogy a hangnem drasztikus. NYILATKOZAT Alulírott dr. és ennek alapján csak ennyit mondhatok: tény és való. Hej. potenciális pocsolya. de legalább nem kell a csatornán lefolyni. március 22-én egész nap esett az eső. Hallada Ernőné anya EGY POCSOLYA EMLÉKIRATAI 1972. sem a jelenben. micsoda lyukak. aztán visszanézve szidtak. hanem épp ellenkezőleg. csupa álmodozó. Hallada Ernőné budapesti lakos ezennel kijelentem. éldegéltem. ha rám hallgattok. dr. mily paradox a lét! Fölszáradtam. kerületi Dráva utca 7. napjaink ki vannak számolva. horpadások! Csőtörések! Beroppant úttestek! Nagy szó ez manapság! Fiatalok. nagyravágyó. és minduntalan. megkönnyebbülést szerzett. amikor szép lett az idő! Mit írjak még? Jól szerepeltem? Dőrén viselkedtem? Mást vártak tőlem a Dráva utca 7-ben? Most ugyan már mindegy. s én összegyűltem egy nagyon kellemes helyen. sem anyai ellenszolgáltatást. kisüt a nap. amikor nem kéne. sem pedig a jövőben. 24-én kisütött a nap. a XIII. nem igényelhetek. és mialatt odalent időztem. előre! Irány a Dráva utca! 91 . macerálnak. számú ház előtt.. de azért jó volna tudni.2. kemény szavakkal illettek. ócsároltak.. zokszó nélkül tűrve a sértéseket. Ott éltem. Ó. hogy a Dráva utca szeles. Én azonban mindössze két napig tócsáskodtam. Ennélfogva Hallada Jutkától se hálát. és mind engem vallatnak. Mi gyorsan élünk. felnőtt egy tettre kész nemzedék. Meg is nevezem: Budapesten (Magyarország fővárosa). amelyeket nem írok le.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful