ÖRKÉNY ISTVÁN

VÁLOGATOTT EGYPERCES NOVELLÁK
A kötetet összeállította Fráter Zoltán

TARTALOM
HASZNÁLATI UTASÍTÁS ARRÓL, HOGY MI A GROTESZK

VÁLTOZATOK
NÉHÁNY PERC KÜLPOLITIKA HÍREK ÉS ÁLHÍREK A MEGVÁLTÓ VÁLTOZATOK EMLÉKKÖNYVBE VÁLASZTÉK EGY ORSZÁGGYŰLÉSI FELSZÓLALÁS A VÉGZET BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL APRÓHIRDETÉS HÍR NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! „IN OUR TIME” SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB DOLGOKBAN IS JÓL MEGÉRTJÜK EGYMÁST... EGY MEGHASONLOTT TULIPÁN

ÁLLAPOTOK
NINCS SEMMI ÚJSÁG MI EZ? MI EZ? A SZÍNÉSZ HALÁLA PRESZTÍZS JELENSÉG MAKACS SAJTÓHIBA LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! INFORMÁCIÓ ÜVEGHALÁL MAGYAR PANTEON IN MEMORIAM DR. K. H. G.

ARCKÉPEK
MIT MOND A HANGSZÓRÓ? A TÖRZSVENDÉG NINCS BOCSÁNAT EGY LELKIISMERETES OLVASÓ DAL

HELYSZŰKE
FIAINK ÉLETBEN MARADNI FASÍRT SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ VASDARABHOZ... PECSÉT SZAKMAI ÖNÉRZET AHASVÉRUS GLI UNGHERESI AZ ÓBUDAI IKREK VISSZATÉRT A FÖLDRE A MAGYAR HOLDRAKÉTA

KORKÉPEK
HAVAS TÁJBAN KÉT HAGYMAKUPOLA PERPETUUM MOBILE EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI AZ ÖLTÖZŐBEN KORRAJZ JELLEMPRÓBA EGY SZOBA, VÁLYOGFAL, ZSÚPFEDÉL 1949

TUDAKOZÓ
AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE LELTÁR HOGYLÉTEMRŐL EGY GONDDAL KEVESEBB POLGÁRTÁRSAK! VAN VÁLASZTÁSUNK KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 170-100 MÉG MEGKÉRDEZTE KI MIT TUD A TUDOMÁNY CSARNOKÁBAN HALHATATLANSÁG

VISSZÁJÁRÓL
AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK ROSSZ ÁLOM ITÁLIA VALLOMÁS MINDIG VAN REMÉNY AZ ÚJ LAKÓ PÁRIZS, ISTEN HOZZÁD!

2

LEHETŐSÉGEK
A SÓTARTÓ FELÉ ÜRES LAP EGY RIZSSZEM PANASZAI NYILATKOZAT SZÓVIRÁGOK GONDOLATOK A PINCÉBEN HIÁBA SIKERÜL EGY VITÁS KÉRDÉST TISZTÁZNI, MÁRIS OTT A KÖVETKEZŐ TALÁNY TUDNIVALÓK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK A FEBRUÁR 1-JEI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN AZ OTTHON A MAGUNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY VÁLTOZATA ÜZENET A PALACKBAN AZ UTOLSÓ MEGGYMAG

PÉLDÁZATOK
A NAGY MENETELÉS AZ AUTÓVEZETŐ KIVÉGZÉSI SZABÁLYZAT MI MINDENT KELL TUDNI NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET! TRILLA A POGÁNY SÜTTŐFIA SÜTTŐ GONDOLATAI... AZ ÉLET ÉRTELME VISSZHANG BUDAPEST BEVÉGEZETLEN RAGOZÁS ÜGYLET EGY POCSOLYA EMLÉKIRATAI

3

elhozza sörét a söntésből. Amíg a lágy tojás megfő. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe. amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. Most nézzünk körül. vékony szára az égbe mered. amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik. Figyelem! Aki valamit nem ért. hogy a címekre ügyeljünk. A Belvárosi Plébániatemplom a két tornyán levő két kereszten levő két villámhárító hegyével érinti csak a földet. Nem könnyű sport! Keressünk most már vidámabb látványt. amint a sírásók két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. olvassa el újra a kérdéses írást. s elkezdik a koporsót hajigálni. mélyen előrehajolni. ó. Egy gyorsvonat. és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. A sorrend: lent a hab. milyen jelzésű a kocsi. Egy krizantém: keljfeljancsi. ismerősök. És amott egy tábla a kocsma ablakában: Bent egy dülöngélő vendég . adjunk számot a látottakról. HOGY MI A GROTESZK Szíveskedjék terpeszállásba állni. Előnyük. Mielőtt villamosra szállnánk. Íme. rajta a sör. visszacsúsznak a nadrágszárak. szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. Előbb a cím. Férfilábak kalimpálnak a levegőben. megnézzük. Ez persze nem azt jelenti. hogy kapkodnak a szoknyájuk után! Ott az autó: négy kereke a levegőben. A munkatársak. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang. de annyi se csordul ki. akkor a novellában a hiba. 4 . fent a pohár talpa. mintha egy kutya a hasát akarná megvakargatni. A szerző rövidségre törekedett. ahogy a fején egyensúlyozza magát. továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak. Nincsenek buta emberek. Az özvegy sír. Egy csöpp nem sok. s ebben a pozitúrában maradva. Rossz közérzet. Ímhol egy temetés! Fölhulló hópelyhek közt. nem adhatott hát semmitmondó föliratokat. közeli s távoli rokonok. fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük. zaklatott idegállapot nem akadály. aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód. Olvashatjuk őket ülve és állva. olvassunk el egy Egyperces Novellát. Ha így sem érti. Tél van? Hát persze! Hiszen felfelé szállingóznak a hópelyhek. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető! Fontos. s a lányok. amint füstcsóváján tovarobog. a két lába közt hátratekinteni: Köszönöm.HASZNÁLATI UTASÍTÁS A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. csak rossz Egypercesek! ARRÓL.fejjel aláfelé . ezek a lányok. a világ fejtetőre állt. hogy az ember időt spórol velük. mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet.

De ha minden stimmel . derűs lélekkel térnek haza. lótás-futás. Amint látják: a világ talpra állt. a rosszul célzott rög visszahull. és ha eltalál valakit . önök pedig emelt fővel. melyben nyoma sem volt a képmutatásnak.jajonganak az árvák.. ha egy gazdag. előkelő rokont -.kemény a rög. a tettetett gyásznak. kezdődik a vihorászás. s telibe találja a deszkakoporsót -. keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat. a hazudott részvétnyilvánításnak. Kérem. 5 . pontos a célzás. taszigálódás a kemény rögökért. Milyen más érzés fölfelé hajigálni! A koporsót eltalálni mennyivel nehezebb! Először is jó göröngyökre van szükség. pompásan sikerült szertartást. És hiába a jó göröngy.. Van hát kapkodás.pláne. szíveskedjenek kiegyenesedni. mert a porhanyósabbja félúton szétesik. a kedves halottat és ezt a mókás. megtapsolják a dobót. és sokáig emlegetik a nagy telitalálatot. a káröröm egészséges kuncogása.

hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet. . mert elriasztja a látogatókat a temetőből. Nem számít. Köszöni. helyeselt Apostol Barannikov bolgár virágkertész. nem tudni. sírhelyén nagy robajjal feldőlt a közel hárommázsás gránitobeliszk. Nincs semmi különös. mondták neki. Hát mi újság még. név szerint Hajduska Mihályné született Nobel Stefánia (1827-1848). Az attól függ. Rögtön utána kettényílt a sír. odagyűltek. 6 . nem támadt föl. megfésülködött. Most nem vágyik inni. érdeklődött egy taxisofőr. közölte Hajduskáné. érdeklődött a fiatalasszony. miért. helyeselt a horgászbot-készítő kisiparos. Most hosszabb szünet állt be a társalgásban. Megint csönd lett. . Amilyen pocsék ez a pesti víz. neki se volna kedve inni. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni kényesebb palántáit. parcellájának 14. mondta Hajduskáné. de akik meghallották a robajlást. A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben.ÁLLAPOTOK NINCS SEMMI ÚJSÁG Egyik délután a budapesti köztemető 27.Hát meséljenek már valamit! . Ekkor eleredt az eső.nézett rájuk a föltámadott. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket. Ő erről a langyos. Egy gyászfátyolos nénike megkérdezte. aki a temetőkapuban virágokat árult. és föltámadt az ott nyugvó halott. nyári esőről beszél. Nem szomjas-e. Ő direkt szereti az esőt. Klórozni klórozzák. Hogy mi baja a pesti víznek. Itt a beszélgetés elakadt. fésűt kért kölcsön. ő azonban. Klórozzák.Nem fog maga megázni? . mondta Apostol Barannikov. jól. Hajduskáné.kérdezte a föltámadottat Deutsch Dezső horgászbot-készítő kisiparos. milyen az az eső. Valaki azt mondta. Hogy ezt ő nagyon meg tudja érteni. mondta. jegyezte meg a nénike. Az obeliszkre idő koptatta betűkkel rá volt vésve a férje neve is. jegyezte meg a sofőr. válaszolta a volt halott. Hogy neki viszont semmilyen eső se kell. kérdezte Hajduskáné. hogy érzi magát.

kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. kölcsönök. ami hihetően is hangzott.Csak nem mászott vissza a sírba? . Egy szuterénlakásból jöttek. Az első öröm lázában rá se hederítettek.De visszamászott . aki mérnökember.mondta az öreg nénike. A horgászbot-készítő kisiparos.A viszontlátásra . hogy el ne csússzon a sáros agyagon. A föltámadott lenézett a gödörbe.Nem történt a szabadságharc óta semmi? . mely kissé nyirkos volt ugyan.mondta. .Mindig történik valami . . ma már koffeinen él. Várt még egy kicsit. és minthogy csak fuvart szeretett volna fogni. házuk déli fekvésű. de nekik mégse volt bajuk soha. aminek felsorolására nincs helyünk. aki a hatóságokkal tárgyalt. hosszú évek keserves kínlódásával fölépítették négyszobás családi házukat..Mit meséljünk? . Hallgattak. A Rivalda utca viszont zöldövezet. szüntelenül hunyorog. előzékenyen a kezét nyújtotta neki. hiszen ezt a házat valóban vérrel-verejtékkel építették. MI EZ? MI EZ? J. hogy szépítés nélkül elmondanak mindent. tévéjük. elköszönt a körülállóktól. az állati termékek közül csak ömlesztett sajtot. Maga J. . Végre megvolt mindenük. lassankint fölborult a lelki egyensúlya. mert az új rokonok szép összeggel kisegítették őket. aki mást szeretett.Ez van! . deszkakiutalások után lótott-futott. J. csupa nap. Leányukat.legyintett a kisiparos. szőnyegporolójuk és még sok egyebük.szólt le a fiatalasszonynak. . Cserébe megígérték. Mégis. de látva. Nagyokat csap a falra. Házuk. hozzáadták egy vidéki állatorvos fiához. akár van rajta légy. Öröklött telkükön. És őrajta hatalmasodott el leghamarább a viszketés! Két hónapig bejárt a bőrgyógyászati klinikára.-nének.-ék (egy jobb család) kérték nevüknek elhallgatását.Nincs nekünk annyi mesélnivalónk.tette hozzá a taxisofőr.. . és leereszkedett a gödörbe. szakmunkások. . alighogy kicsomagoltak. de semmiféle kezelés nem használt neki. olvasóinktól szíves útbaigazítást remélve. pedig semmiféle húsfélét nem eszik. akár nincs. De épp így állt a kérdés: tetőácsolás vagy orvosi diploma? Szegény fiú azóta meghasonlásban él.De ahogy a német mondja: Selten kommt etwas Besseres nach. . . csalódottan visszasétált az autójához. Egyetlen fiuk orvosnak kívánkozott. bojlerük. hogy mindenki kifogyott a szóból.csóválta a fejét a nénike. a volt 127-es utcában (mely most már Rivalda utca).Pedig milyen jól eldiskuráltunk.Minden jót! . ahová tavaly Kisasszony napján (ennek különben nincs jelentősége) be is költöztek. 7 . tejet.Mi történt? . idegkimerültség. Hát akkor mi ez? Azt mondták egymásnak. minden különmunkát elvállalt. éjt nappá téve dolgozott. elkezdett viszketni a bőrük. mely fölött nem zárult össze a föld. .

de hasonló bajból már kigyógyult. hosszú haláltusa után. Jönnek-mennek. tetemét átszállították a Bonctani Intézetbe. és nem gyógyult meg. Ciánoztattak.A többieknek sem.-ék élete pokol. Nem csillapítja se vakarózás. Kifőzték minden ruhadarabjukat. a fülük . mi ez? Kívánságukra közlöm. hanem az ujjuk is.viszket. de nem ment.pl. mellyel a fülüket vakarják. sem körülötte káros mágneses mezők nem észlelhetők. hogy nyíltszíni tapsot kapott érte. visszatérnek. hogy nemcsak a viszkető pont . Állandóan kvarcolnak. hanem az egész testfelületen jelentkezik. de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival . Most azt hallották. aki varázsvesszővel végzett vizsgálatai után megállapította. Kérik. aki hasonló bajban szenvedett. estére és főleg éjszakára már tűrhetetlenné válik. Így nem lehet élni. A SZÍNÉSZ HALÁLA Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán. Délelőtt viszonylag elviselhető. jelentkezzék. Mi történhetett? J. 8 . s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult). Zetelaki késett ugyan egy kicsit. mindenki jelentkezzék. este fél hétkor kiszenvedett. Viszketésük olyan természetű. se hűsítő hintőporokkal való beszórás. A járókelők bevitték a közeli klinikára. hogy eddig milyen ellenintézkedéseket tettek. Tényleg. Tetézi a bajt. Az is. az orruk hegye.Ma nehéz napom volt. A jeles színész. Utána hívták vacsorázni. K. hogy sem a házban. a népszerű színművész. Állva esznek. Ülni se tudnak. Kihívatták dr. aki nem tud szerezni. mert egyszerre viszket a tarkójuk.-t (szintén kérte neve mellőzését).még vastüdővel is . ami a pincelakásban nem viszketett. De az is. hogy nem egyes pontokon. A Lear király esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. Kisietnek. s a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg. Azt mondta: . a belső térdhajlatuk és mindenük. E. és mondja el.életre kelteni. Egyáltalán. de aztán egyre jobban magára talált. Végigpróbálták az összes számba jöhető kenőcsöket. hogy aki tud Jordán-vizet szerezni. se borogatás. hogy a Jordán vize jó viszketés ellen. mit gondol.

vagy vízbe tennénk. milyen szép és egzotikus. JELENSÉG Egy parafa dugó. de mit jelent egy név? Egy név semmit se jelent). ha locsolnánk. MAKACS SAJTÓHIBA Helyreigazító közlemény Lapunk keddi számában hírt adtunk arról.mondta a gyümölcsárus. rummal is. Alig valamivel volt rosszabb. . Felsóhajtott. A szállóban rögtön híre futott. 9 .mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban. ittunk rá egy pohár vizet.feleltem. . Pálpéter Péter Pál” néven említettünk.Jó vastagon le kell hámozni. és azt javasolta. ahogy van. és fölszeletelve. hogy a kilencesben vettek egy ananászt. beleesett a vízbe. Magyarázat nincs. teljesen friss. A tetején külön növény hajtott ki belőle. „Ostobaság .„dr. és nem jött föl többé.” Azóta lopva megmegállok a gyümölcsárus standja előtt. akivel eddig csak köszönő viszonyt tartottunk. Nyersen is. és vágyakozva nézem az ananászokat. talán hamarosan nagyra nőne és kivirágzana. hanem a tudósítás címében is hibásan közöltük a Pálpéter Péter Pál nevet. sóváran néztük. A jeles magyar tudós neve helyesen: doktor Pálpéter Péter Pál.275 frankba . Végül is a születésem napján. április 5-én déli tizenkét órakor megkérdeztük.akit . Mindennap megálltunk a kirakatok előtt. Körbejártuk.” Egy honfitárs. mert a héja élvezhetetlen. aztán különös dolog történt. úgy a legfinomabb. az ananász. Beállítottuk egy hamutartóba. Lassan merülni kezdett. . hazavittük. . néztük. amint az várható volt. és bemutatkozott .őszinte sajnálatunkra . hogy hámozzuk meg.érdeklődött. Egy ideig. Nagy nehezen legyűrtük. de a húsát úgy kell fogyasztani. A feleségem drágállotta.mondta -.Elsőrendű. Ráadásul nemcsak a szövegben. én nem. Megvettük. Harmadnap szembetalálkoztunk az angol lánnyal a folyosón.írta. mely semmiben sem különbözött a többi parafa dugótól (Hirt G. zamatos ananász.” Este meghámoztuk és megettük. „Ne hallgassanak senkire . úszott a víz színén. A takarítónő bejött. „Nagyon” . de az ananászhoz képest bizonyára nem. cédulát csúsztatott az ajtóhasadékba. dicsértük. cukorral is.PRESZTÍZS Két hétig terveztük. „Hiába . hogy majd veszünk. mint a tök. Semmi íze sem volt. kristálycukorral meghintve hagyjuk állni egy vagy két napig. lesüllyedt a fenékre. „Hogy ízlett?” . barátkoztunk vele. valami pálmaféle. A görögdinnyéhez képest persze sok. hogy a svéd tudományos akadémia díszdoktorrá avatott egy magyar tudóst .eddig a percig ugyanis színét se láttuk -.Rummal egyék. ananász. mibe kerül. Sándornak mondta magát.

Én nem félek az autótól.Én a szúnyogcsípéstől is félek. . hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. . . Feri. . Ha fél a kutyáktól. tényleg.Tizenkét kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény. .Maga egy kissé telhetetlen..Csak nem fél tőlük.Lehet. Imádom a rohanást! . A természet erőivel csínján kell bánni. Az ember és az autó nem egyenrangú fél.Nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni! . . .Kedves Feri. és nézze..Látja.Csakhogy ez a Simca óránként százötven kilométert tud megtenni.Nem túl óvatos maga egy kicsit? .Sajnos.Jaj. Ilonkám! Az összes sintéreket végigjártam.Félig-meddig.Jé.Nézze meg jobban. szegények! . .Hogyne bicegne. már Siófokon vagyunk. Tíz napja indultunk el Pestről. hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók.Hát persze hogy nem. . . hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz. .. már nem bírja utolérni a technikát.LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! .Inkább engem sajnáljon. Ilonkám. az a harmadik kutya nem húz.Sőt.Azt meg lehet tanulni. Mit kezdjek tizenkét négylábú kutyával? .Ne fájdítsa a szívem.Egészen ki van dülledve a szemük.Mert látják. . Ilonka. de az ember azt hinné. sajnos. hogy ezek a kutyák négylábúak. . . . . Használni használja.Elég baj az! Pedig az ember.Ezt nem vitatom.Pontosan ez az a tempó..Mert rosszul vezetek. hogy nem értek hozzá.. Mondjuk. Jobb erre nem is gondolni. valójában azonban retteg tőle. . Mondjuk. mintha bicegne is egy kicsit. Feri? . Mind a tizenkét kutyám háromlábú.. akkor miért velük húzatja az autóját? . mennyi ember? És mindenki minket bámul. Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni? . amíg sikerült összeszednem tizenkét háromlábú kutyát. egy kissé rövid az ostorom. .. amelyre teremtve vagyunk.Akkor se értem. mikor csak három lába van! . hogy megbolondulnak valamitől. Mondjuk.. . úgy veszem észre.Irigykednek.. 10 . Én azonban vérbeli városlakó vagyok.. Csakhogy én már Pesten behúztam a kéziféket. Ilonkám! .

Ne veszekedjetek. A zihálás erősbödött. de senki sem vette észre. A panaszt kivizsgálták. De éppen akkor. balra. merre van a Montex? Erre ő kivételesen elnézett a messzeségbe. Csakhogy van bennünk egy olyan jelzőrendszer is. Márti azt mondta: . nem olyan nagy eset.Mindnyájan a semmiből jövünk.Kérem szépen. A hölgy panaszt tett. aztán elcsitultak. s a tüdőből habos vér tódul a szájba.Hol található a Ruggyanta Hulladék Feldolgozó? Amire ő így felel: . A családot a vendégvárás izgalma tartotta fogva. habár az idegek már jelezték.Az első emeleten. hogy ablakához odaállt egy hölgy. mely mindent letompít. Tényleg.Istenem. . egy kis tolóablak előtt. A nagymamóka közbeszólt: . 11 . Mind összeszaladtak. ebben a baljóslatú csöndben. hogy valamilyen rendhagyó hangforrás működik a lakásban. kérem. Míg testet nem ér.Merre vannak a Montex irodái? Erre így válaszol: . ÜVEGHALÁL Délután ötkor halkan zihálni kezdett. anyu. Tizennégy év óta még sohasem tévedett.Második emelet. Olga mama azt mondta: . Mindössze kétfélét kérdeznek tőle. Amióta ösztöneink elzsibbadtak. mindenki megkapta a kellő útbaigazítást.Én nem tehetek róla. A hörgések sűrűbbek lettek. csak a közvetlen veszélyre riadunk fel.INFORMÁCIÓ Tizennégy éve ül a kapubejáratban.Mert sohasem arra figyelsz. megvitatták. amit csinálsz. Olga mama lassan letette a majonézt. hogy késleltesse a rosszat. később hörgő hangokkal elegyedett. jobbra a második ajtó. mint amikor megpattan egy ér. Most se figyelt rá senki. nincs semmi különbség egy kiköpött cseresznyemag és egy kilőtt puskagolyó között. és visszamegyünk a nagy büdös semmibe. és föltette a szokásos kérdések egyikét: . és azt mondta: . Egyszer történt csak. aztán így szólt: . A második kérdés így szól: . aztán elejtették. mert bezár a csemegebolt. megszólalt egy buggyanó hang.

Ott már voltunk.Hát honnan varázsoljak ide egy kiállítást? .mondta a múzeum portása a telefonba. . A lányok megcsodálták.Tessék őket elvinni a Szépművészetibe. és tizenöt éves lányok. ami persze nagyon szegényes és hevenyészett lesz. Senki se válaszolt. Száján buborékok buggyantak ki. ebből a zárt rendszerből nem tudtak kiszökni a hangok. Ez pedig egy hímzőgép. amelyen .Ráadásul teljesen egyedül vagyok.Benne volt az újságokban..) . a Liszt Ferenc Szerelmeihez viszont még csak most gyűjtjük az anyagot. s aztán kijelentette. talicskája. mert nincs lenyűgözőbb. Álltak és néztek. az üveg elcsendesült. pedig csak egy régi típusú. . hogy tele volt írva ételreceptekkel. Egy idő múlva kipezsgett a szénsav. De nem bírtak mozdulni. járjatok el pontosan az időszakos szemorvosi vizsgálatra.kérdezte a nagymamóka. Nem szállt föl belőle egyetlen buborék sem. Nekik még többet mondanak a tárgyak. .kérdezte a portás. Az üveg belsejében pezsgett a víz. de ez utóbb elmúlt. elpattantak. a pezsgés megremegtette testét.Csakugyan.Jaj. de lehet. Az előcsarnokban csak egy gépírásos cédula volt kiragasztva: Hubauer Sándor Emlékkiállítás. hogy délutánra megpróbál összekaparni egy kis anyagot.Hát mit csináljak velük? Ez volt a délutáni program. mi lesz velünk? . hogy két hétig zárva tartunk . az üveg azonban nem adott többé életjelet.sóhajtotta egy lány. pedig ennek az volt az érdekessége. nyolchónapos korában. Egy kis. Néma volt. mint a világ legszebb festményei! . de cukor .Hubauer Sándor kora ifjúságától kezdve fillérre följegyezte minden kiadását. lányok .Ti is. És ott volt a kis Hubauer ütött-kopott pléhvödre. . A következő vitrinben ütött-kopott notesz. De a következő tárló. Idősebb Hubauer Sándorné született Süle Mária imakönyvébe is csak épp belepillantottak. És gondolja meg: ezek vidékiek. (Mint ismeretes. anyaszült pucéran. nyolcmilliméteres kilengéssel. lefolytak az oldalán..A Szabadságharc Ereklyéi már becsukott.jegyezte meg a tanárnő -. hogy szenvedett. Hubauer Sándor tizenöt éves koráig rövidlátó volt. annál nagyobb sikert aratott. lábhajtásos. . akiben már megszólalt a leendő anya. melyet az első világháborúból hozott haza. Olga mama fölébe hajolt. üvege vesztett szemüvege.miközben Hubauer hiába küzdött nagyra törő 12 . Egy tejfoga. Omag gyártmányú hímzőgép volt. Az első teremben idősebb Hubauer Sándor bajonettje volt kiállítva. Katalógus híján be kell érniök az ő kalauzolásával. MAGYAR PANTEON . és hallgatózott.Istenem. a víz föltisztult. . Himlőoltási bizonyítványa. A tanárnő hangja oly csalódottan szólt. lapátkája. valakinek le kellett volna menni és kicserélni a szódásüveget. hogy a portás egy kis gondolkodási időt kért. mint a szenvedés. . hason fekve. melyben már maga Hubauer Sándor volt látható. . de ez nem nagyon érdekelte a lányokat.

. Sajnos. meg nem értve öregedett meg.hitvese reggeltől estig dolgozott. . melyekben a nap energiája. hogy „kombinált”? .. az aláírás Hubauernétől származik. .Szerencsére csupa ismerősök. Vártak.érdeklődött egy lány. Áldott emlékű hímzőgép! Nélküle Hubauer sovány portási fizetségéből hogy is tudott volna egy négytagú család kijönni? . hamis papírokkal a zsebében. Egyszer. .Mit jelent az. . az idő rövidsége miatt e sokféleségből épp csak mutatóba sikerült valamit összeszedni. hogy egy nagyra törő szellem merész terveiből mindössze egy ilyen ujjgyakorlat maradt fenn.A „Hazádnak rendületlenül” kombinált spórkassza . felesége legnagyobb rémületére.Sokfélék .Detektívek? . melyben egy kis játék mozdony állt. . . fennhangon kijelentette: „Hitler napjai meg vannak számlálva!” A szomszéd asztaltól oda is néztek. de nem hallottak semmit. De Hubauer olyan ember volt. Rá kellett szólnia a lányokra. Aztán továbbsereglettek a következő tárlóhoz. egy vendéglő kerthelyiségében. hanem hazafias gondolkodásra is nevel. És még emellett is ott látható a Szabadalmi Hivatal elutasító végzése! . mely a detektívek megfigyelése alatt állt. A katonaságtól megszökött. hogy a holdrakéta gondolata (az oroszokat messze megelőzve) megfordult a fejében. valahogy úgy..Ha pénzt dobnak bele. nyolcmilliméteres monogramhímzéssel tudta előkaparni családjának a mindennapit. . . Hubauer bátor békeharcos volt. ha detektívek hallják. politikai és tudományos természetű elgondolásokra.mondta a portás. mint a sült gesztenye melege.. . és hamis papírokkal bujkált: a hetes vitrinben látható „Nyílt parancs” is ilyen ügyes hamisítvány.Egyetlen terve se valósult meg? 13 . Hubauer tudományos munkássága még feldolgozásra vár: annyi bizonyos.kérdezte egy lány.mondta a portás.magyarázta a tanárnő.érdeklődött az egyik tájékozatlan diáklány.Milyen kár! És miben álltak ezek a nézetek? .Mindegy . ami annak szólt. a szerkezet azt énekli: „Hazádnak rendületlenül!” Egy lány pénzt dobott be a mozdonyba.Mint ismeretes. Magányosan.És sohasem akadt neki pártfogója? .érdeklődött a tanárnő.tervei valóra váltásáért . öklét rázta a bevonuló német csapatok felé.kérdezte a tanárnő. Csak e rosszul fizetett munkával.Soha. A lányok megborzongtak.Ez a találmány nemcsak takarékosságra. .És milyen természetűek voltak azok a nagyra törő tervek? . ezekről írásbeli feljegyzés alig maradt fenn. a baráti beszélgetések pedig részben feledésbe merültek. nemkülönben a napenergia felhasználása.magyarázta a portás egy fájó mosollyal. . melyet ő maga is csak szeszélynek szánt. (Ő óriási méretű sztaniolzacskókra gondolt.) Ami Hubauer politikai nézeteit illeti.Nem működik . . mert fecsegni kezdtek.. aki ugyanezt mondja akkor is. . a háború vége felé.Az áttekinthetőség kedvéért három csoportba osztjuk őket: gazdasági. elraktározható. Vakmerősége hajmeresztő volt.

kérdezte dr..Őt is . G.mutatott egy színes képre a portás. És például Heine? . oldalakat írtak a Mátyás-templomról. K.Költők . kenyeret. K.Kinek a hibájából? .Hölderlin ist ihnen unbekannt? . H. miközben a lódögnek a gödröt ásta. Ilyenek ezek a mai fiatalok. nem.. Majd egyszer.A találkozás nem jött létre . Elköszöntek.mondta dr.Nálunk így múlik el egy emberi élet. G.-t.Ebben az országban? .Sajnos. Már csak egy vitrin volt hátra. H. Hubauer Sándor szerényen és visszavonultan élt. . Majd húsz. G. . sorba álltak. . Volt.kérdezte az őr.legyintett a portás. . és lelőtte dr.Aki a Hyperion-t írta . parizert. nem kért. .mondta a német őr. G. Körüljárták a tejet. Egy hét múlva dolgozatot írtak: „Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson?” Az ifjúságot csak látványos dolgok lelkesítik. . Reggelije: fél liter tej. mellyel munkába járt. akinek könnybe lábadt a szeme.Ez az a Dolgozó Hetijegy..Ismerték egymást? . . Majd negyven év múlva. H.mondta a német őr.kérdezte a német őr. Meglegyintette őket a nemzeti tragédia szele. és paprikavörös lett.Schiller nevét sem ismeri? . K. De nem baj. . K. egy önkiszolgáló büféről. kivonultak. 14 . Nagyon szeretett magyarázni. H. .. nem is várt kiváltságokat.Kik ezek? .A német romantika legnagyobb alakja. A Hubauer Sándor Emlékkiállításról alig valamit.Ki volt az? . H. az Országzászlóról. . K. Akkor majd eszükbe jut Hubauer! IN MEMORIAM DR..Ez pedig: Gagarin őrnagy! .De ismerem . tíz deka parizer.mondta kitérően a portás. . G.És Rilkét? .. kenyér. Mindenki hallgatott.magyarázta dr. . harminc év múlva.

jegyzi meg.Bizonyos esetekben nem. hogy ha nem én vagyok szolgálatban. Mind ugyanarra a kulcsra nyílnak. kényelmes. kérem. Fülel. hogy a tapasztalat nem minden? . ma is zsúfolt az uszoda. Harmincöt éve jön s megy e szekrények előtt. öblös hang.. Ilyenkor alig győzi a munkát. .Ezt is ki lehet tapasztalni. ma is szól a hangszóró. . kinyit.Sőt. bezár. amihez nem okvetlenül kell embernek lennünk. Máskor váratlanul összeszaladnak az érkezők és a hazakészülők.Mikor történt ez? . ha kell: erőszakos fellépés. ha valaki úszóruhára vetkezett.legyint.Lélekjelenlét.ARCKÉPEK MIT MOND A HANGSZÓRÓ? A szekrényes öltözőnek mind a négy fala. kérem.Figyeltem magát.Remélem.Semmi . ha öltözni kíván. E torlódásokat leszámítva a kabinosság nem tartogat meglepetéseket a kabinosnak. Kérdőn nézek rá. . . Ámbár van itt néhány velem egyidős kabinos..Ezt maga jobban tudja. Az öltöző ablakán besüt a nap. Még a rátermettség is kevés. erélyes.Szép kis torlódás volt itt az előbb . Hogy az ember a legnagyobb torlódásban se veszítse el a fejét. és zsúfolásig volt az uszoda. akkor összetaposták volna egymást a vendégek. Néha alig van vendég.Valahol Bengáliában.Összesen egyszer volt itt akkora torlódás. Továbbmegyek. . ilyen méretű közbelépésre csak ritkán nyílik lehetőség. Schuller úr? . .Amikor a hangszórókon bemondták a hadüzenetet. pihen. Egyszerű. sőt.Milyen adottságokra céloz. Az a nehéz munka. Schuller úr az ablakhoz lép. . . Ráadásul gyönyörűen sütött a nap. Ezt ő úgy hívja: torlódás. . s a hangszórókon közvetített rádióműsort hallgatja. Ma is gyönyörű az idő. . ahhoz speciális adottságokra van szükség. A kulccsal a kabinos jön-megy. mondja a híreket. Schuller úr. behunyt szemmel is megtalálja akármelyiket. de azért nehéz munka ez. . Szerintem a kabinossághoz némi rátermettség is kell. 15 . Úgyszólván senkit se várakoztatott. akkor ül.Azt akarja mondani. Schuller úr. . Persze. a padlótól a mennyezetig csupa szekrény. aki ilyen rumliban elveszti a fejét. Schuller úrnak már nyílt rá lehetősége.

mert ezekben a szerény kifőzésekben sokkal nagyobb fantáziával főznek. Tiroli rétes is volt. .Mi jut eszébe? És miért kiabál? Mert a kiabálást.Hát most olvassak. ahol géppel írják az étlapot. hogy a paraj tükörtojással miért szerepel mindenütt a húsételek között.Almás lepény. bár ennek a helynek az a híre. most perel. amit az előbb a jobbfajta vendéglőkről mondtam. Viszont az én nyugdíjamból nem telik elegáns ruhákra. hol áll a fejem.Az igazat megvallva.Most is van. ahol megmagyarázták. ahol ráadásul valami rosszfajta indigót használnak.Hát most van. a hallása sincs rendben a néninek. pedig a nyugdíjam felét kénytelen voltam öt hónapra elzálogosítani. . Azt hozassak? . hanem folyamit. Megrendelhetem? . még látni is elég jól látok. Itt például még gombás bélszín is szokott lenni. dehogy. vagy ne olvassak? Savanyú tüdő gombóccal. . de elfogyott. nem vagyok halpárti. . olvassa föl a nénikének az étlapot. Viszont. pláne itt. a sajtok nem érdekelnek. de nemcsak itt. ha már véletlenül egy asztalhoz ültek. Megrendeljem valamelyiket? . mert az hetek óta nem szerepel az étlapon. márpedig a jobbfajta vendéglőkből. de így sose jutunk a végire. akitől az előleget kaptam. se kegydíjat pörrel lefoglalni nem lehet. amitől még el is van kenődve az írás. most van a csúcsforgalom. Még a tésztákat olvassa fel. Az a nő különben. Van rántott ponty. . mindenki dicséri az itteni konyhát.Én csak azt szeretném tudni.Marhaszelet vadmártással. .Tessék. hogy amíg kihozom neki a bécsi szeletet.Nincs a fülemmel semmi baj. De látom. hogy nem tógazdasági pontyot vesznek. .A TÖRZSVENDÉG .Még egy csomó húsétel van hátra. de tessék körülnézni. Krokett. mert azt nehezemre esik elolvasni.Azt hittem. hogy három porcogó gyulladásba jött. hogy ma nem tudom fölolvasni az étlapot.Jaj. amikor egyszer úgy nekirántottam a térdemnek az asztalfiókot. . Ponty roston. burgonyasalátával. Halak. . .Akkor ne is folytassam a halakat? . van-e szűzérméjük. Nekem nem a halak ellen van kifogásom.Félreértett. . hogy se nyugdíjat. már türelmetlen.Nézze csak meg. Máglyarakás. én csak azt nem bírom bennük. kinézik az ilyen kopott ruhás vendégeket.Dehogy rendelheti! Egyébként nem szeretném. 16 . idei zöldborsófőzelékkel. Borsos tokány. kivéve a leveseket.Ne haragudjon a kedves vendég. mert azokra nem kíváncsi.Nem érdekelnek az árak. ilyenkor azt se tudom. Paraj tükörtojással. azt nagyon nem szeretem. Szűzérmék tört burgonyával. Szálka nélküli és nem szálka nélküli. talán a fiatalurat megkérjük. hanem az egész kerületben. Szerencsére kifogtam egy jó ügyvédi munkaközösséget. . . kérem. ha félremagyarázná. . Akkor mondom a húsféléket.Van kétféle halászlé. Vesevelő. csak a kézzel írott étlappal nem boldogulok. Különben is. hanem a kézzel írott étlap ellen. Mondjam talán az árakat is? Tizenkettő húsz. hogy kézzel írják az étlapot. . Én azokba egy csöppet sem kívánkozom.

melyeket tegnap még szóba hozhattunk. hogy majd mindnyájan türelmetlenek.Köszönöm. hanem a sajtokat se kell neki fölolvasni. hogy maga is siet. nem vagyok éhes. bemehettem hozzá látogatóba. de a nővér azt mondta.Holnap bejövök. . de egyiket sem találtam meg a tegnapiak közül. Nézze csak. hogy az ápolónők feléje sem néznek. de én ebből csak annyit vettem észre.Szoktam is szólni. Egy idő múlva megkérdeztem. majd ő szól neki. Manapság szidni szokás a fiatalokat.Hát akkor megyek .A sajtokat nem.El tetszik menni?..Köszönöm. A klinikán is adtam húszat-húszat a nappalos és az éjszakás nővérnek.. Visszamentem a betegszobába. ami nem is csoda. és levitték a mentőautóba. fiatalember. elment a nénike. tehát nem is baj. Úgyis csak holnap. nincsenek. hogy nem tudtam átadni a pénzt. Egész idő alatt hallgattunk. hogy ne féljek semmitől. . mert kettejükre százhetven beteg jut. nincsenek-e fájdalmai. de azért érezni lehetett. hogy nézzen be időnként az apámhoz. amikor majd bejönnek az osztályos orvosok. lesz idejük foglalkozni vele. Még egyszer köszönöm.mondtam később. Azt mondták. és semmivé váltak. Még egy óra hosszat ültem az ágya szélén. Maga is. hogy majd hétfőn alaposan megnézik. akik hordágyra tették.. . mert egy százforintost még odahaza borítékba ragasztottam. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért. ők fél óránként be-benéznek hozzá. Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony. mára eltörpültek. és beszélek az orvossal. neki is adtam húsz forintot.. nem kell semmi. hogy közönyösek és érzéketlenek. Ez mindig így szokott lenni. .Hoztam néhány almát. .mondta. s ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá..kérdeztem. . Az orvossal is szerettem volna találkozni. és megkértem. . és megkértem őket. hogy az inspekciós orvos úgysem ér rá kivizsgálni a beteget. pedig az egész étlapot fölolvastam neki. mindig csak tényekről beszélgettünk egymással. bízzam rá. .Nincs valamire szükséged? .Köszönöm a fáradozását. de már alig beszélt. Tessék a bécsi szelet. és kerestem a nővért. A viszontlátásra. de azok a tények.A sajtokat is? . mondta a szomszéd. Erről sem kérdezősködhettem többet.. amikor azt se tudom. Még mindig eszméletén volt. Másnap vasárnap volt. habár szerencsére nem eszméletlen a beteg. Szerettem volna beszélgetni vele. amikor szombat délelőtt hoznak be beteget. NINCS BOCSÁNAT Húsz forintot adtam a két ápolónak.Menj csak. azzal. de ő mindig csúcsforgalomban jön be. 17 . kisasszony. Kimentem a folyosóra. de már nem volt miről. fiam . nagyon élvezetesen olvasott. Érzelmekről pedig sohasem esett szó miköztünk. Azt mondta. hogy vigyázzanak rá. hogy nemcsak a leveseket.. hogy az orvost transzfúzióra hívták a női kórterembe. Csak az ágyszomszédjától tudtam meg. ahol a szomszéd megnyugtatott. . hol áll a fejem. .

egészen biztosan meg leszek elégedve. de aztán igyekeztem elhitetni magammal.Nem olyan sürgős . csak küldjek be ruhát és tiszta fehérneműt.mondtam. hogy megmosdatja. csak sóhajtott egyet. Azt mondta. hogy a „testet”. belenézett a borítékba. és ajánlkozott. A jéghideg pincében hajadonfőtt állt mellettem.De majd akkor tessék megnézni. karja kitárva. . Lába szétvetve.mondtam. Az nagyon sokat tesz.Most akarom látni . Úgy látszik. milyen lesz. Azzal sem tudok jóvátenni semmit. . ha elevenen mellétemettetem magam. sem pedig a tegnapi ügyeletes. . amíg mosdatva és öltöztetve nincs.Sokáig betegeskedett? . Ő mondta így. és vége lett.Köszönöm . hogy én is ezt mondtam volna az ő helyében.Meg akarja nézni a testet? . és tovább diktáltam az adatokat.kérdezte megütődve. a szóban forgó személy nem él ugyan már.mondtam. Ezt átnyújtottam neki. . Vonakodva bár.Nem lehettem mellette. egy másik pedig a bal combjához volt hozzátapadva. és nem is tehettem semmit. ernyőtlen villanyégő világította meg a pincét.Jobb lenne aztán . aztán lekapta fejéről a bőrsapkát. hogy a szomszéd talán nem mondott igazat.tanácsolta. amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni. Elhallgatott. Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám. hogy az éjszaka folyamán meghalt. Már nem mondhattam semmit. Nagyon erős. Nagyon sok formalitást kellett elintézni.mondtam. ha felöltöztettem.mondta. .. hogy a szomszéd mégsem csapott be. hogy délután behozom a fehérneműt és egy sötét öltönyt. Azt válaszoltam. Gyanítottam. A fölvételi irodában odalépett hozzám egy ápolónő. mert az jutott eszembe. szemüvegét. és nem is tette többé föl a jelenlétemben.Csak reggel jön az osztályos orvos. de elvezetett a hullaházba. ahogy csataképeken festik a hősi halottakat. hogy nem szenvedett semmit.Ahogy akarja . pénztárcáját. hogy nagyon szépen el fog rendezni mindent. s a betonpadlón. Az ágyszomszédja megnyugtatott. s a tekintete az ajtóig kísért. hanem egy eddig nem látott nővér. mindjárt a lépcső tövében.mondta a bőrsapkás mentegetőzve. . Nem szóltam semmit. egy különálló épületbe a klinikakert közepén. és pénzt sem adhattam többé senkinek. 18 . hogy egy kicsit lenyírom a haját.Most még nem lehet látni semmit . és csakugyan fájdalom nélkül halt meg apám. már másvalaki feküdt a helyén. . . Nálam volt még a borítékba ragasztott százforintos. és átadta apám aranyóráját. Fölszakította. Betonlépcsőn kellett lemenni.mondta -. . . Húsz forintot adtam neki. Reggel hétkor fölhívtak.Arra gondolok . ott kapta az utolsó injekciót. . amikor meghalt.Meg akarom nézni . de mégsem egészen holttest. De őrajta nem volt ruha. most azonban szeretnék odamenni hozzá.mondta. öngyújtóját és azt a zacskót. de sem a szombati. amiben az almák voltak. csak az egyik orrlyukából állt ki egy kis vatta. . megberetválja és felöltözteti a testet.Oldalt választva viselte a haját? .Sokáig . . Én is hallgattam. Amikor beléptem a 217-esbe.Oldalt .kérdezte később. . hanyatt feküdt az apám.mondtam.

Én voltam bátor. és egy cédulára Szlávik Mihály neve volt fölírva meg a telefonszám.EGY LELKIISMERETES OLVASÓ .Őrá is. mint a külföldiek. egy kicsit kiment már a fejemből a dolog. .Ő keresett engem.Úgy beszélnek. de van egy észrevételem. és ezért bátorkodtam telefonálni. Azt szeretném tudni.Most nem tudom idehívni. Hiszen a négerek ott élnek Amerikában.Olvastam.Nincs szó karambolról. de emlékszem például egy néger cselédlányra. én ezen akadtam fönn. Nos hát. azért kíváncsiskodom.Másképpen beszélnek? . mi csak a jövő hónapban tudjuk fogadni a kocsit. az törve. . hogy ebben a regényben miért beszélnek másképpen a négerek. mint a többi emberek? .Hogy beszél például az a néger lány? .Nem egészen. . . Olvasta? .A Más hangok. mert az egész lakatosműhely ebédelni van. .Akkor tessék húsz perc múlva fölhívni. * . de előre megmondom.Úgy. más szobák-at én fordítottam.Miért nem tetszik szólni.Mi az. ön fordította Truman Capote regényét? . .Maga hagyta meg nekem a telefonszámát? . mert szerettem volna megkérdezni valamit.Szlávik Mihállyal szeretnék beszélni. beszél. . mindenki angolul beszél körültettük. Arra ugyanis egészen tisztán emlékszem. Nézze. ha például műveletlen vagy iskolázatlan vagy korlátolt.Ugye. tehát az anyanyelvük is angol. mint egy külföldi. én három évvel ezelőtt fordítottam ezt a könyvet. hogy törve? . . Törve beszélünk egy idegen nyelvet. .Tessék. Őrá gondol? . aki nem jól tud angolul. Viszont az anyanyelvét is törve beszélheti valaki.Rémlik valami.Mindjárt szólok neki. kérem. . amelyet nem jól ismerünk.Törve. akinek vágás van a nyakán.Hát akkor nyugodjék meg. Most jöttem haza. Vagy nem? . . Csak szeretnék tisztán látni. 19 . . hogy ha karambolról van szó. hogy ez a lány az eredeti szövegben is törve beszél angolul. kérem.Szlávik Mihállyal szeretnék beszélni. . hogy ismerősök? Hát mi baja annak a kocsinak? .Itt Szlávik Mihály. De ez két különböző dolog. és nagyon tetszett nekem.

Sajnos. Ráadásul.Minden jót.Most be kell fejeznem a beszélgetést. nagyon is elgondolkoztató. . hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal. néha-néha egy járműre kéredzkedve.Remélem. . hogy szerzik a dalt. mert a garázsmester kopog az üvegen. 20 . . Nem is tudom. aki hibásan beszél angolul. pedig egy kicsit megütötték a szememet ezek a dialógusok. Vagy ez fordítói szempontból mellékes? . nem nézhettem utána az eredetinek. Amit mondott.Ez így nagyon szépen hangzik. Tessék megnézni Hook Finnt! Ha nem tévedek. aki itt él Magyarországon. Mindazodáig sejtelmem se volt róla.A lektorok is tévedhetnek.. mint egy külföldi. de a Huckleberry Finn-t nem én fordítottam. A cigányoknak ugyanis van saját nyelvük. hogy fölhívott. Azt is bátran elhiheti. rímekkel.Nagyon jól tette. állandó ellenséges tűzben. én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. míg csak le nem terítette Bjelgorod határában egy rövid sorozat. . mint egy külföldi. nem pedig úgy. hogy nagyon pontos fordító vagyok. Majdnem háromszáz kilométert tettünk meg együtt. ömlött.Ez nem mellékes. nem bántottam meg? . ahogy forrás buzog a földből. mert az ő ütegét szétlőtték.Találkoztam én már néhány cigánnyal is.Szó sincs róla.Ebben.Bocsásson meg.Azt hiszem. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. mint egy primitív és írástudatlan ember. Karinthy fordította. mint rosszabbul. ebben megint magának van igaza. jégben. magának igaza van. és mégis legalább olyan törve beszél magyarul. mit mondjak. Ki hitte volna. . . nem tudok angolul. abban a szempillantásban dallá lett. . belátom. ha elhinné. melódiával. ez egy száz évvel ezelőtti regény. a Huckleberry Finn-ben úgy beszél a néger. fakadt. Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz. Száz év elmúltával a négerek jobban tudhatnak angolul. Ráadásul. . DAL Janász Jenőnek hívták a dalszerzőt. a négereknek viszont nincs. mert szeretek mindent tisztán látni. de nem bizonyít semmit. . egészen a bogarasságig.A viszonthallásra. de ez csak az én igazamat bizonyítja. szöveggel. Szeretném. . .. a legtöbbször azonban gyalogszerrel. hóban. a lektorok szóról szóra ellenőrzik a fordítást. Csak azért hívtam föl telefonon. amit csak hallott. Amit csak látott.. Máskülönben nagyon jó volt a fordítás. hogy az a lány az eredeti szövegben is hibásan beszél angolul. Mindenesetre.

hány dalt szerzett már. 21 . és azt senki se képes utánunk csinálni. hogy csinálja ezt. Néha eszembe jut. Bjelgorod már odalátszott. kicsi hópehely. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk. rímet keresek a hópehelyre. És volt ott egy híd. csak te tudod az én bajom. amelyet épp az orrunk előtt robbantottak föl a partizánok. Töröm a fejem. Talán három-. Megpróbálom folytatni. nem tudja. De hiába.Népdal lett abból a bádogbödön gyümölcsízből. Mindnyájan tudunk valamit. Legomboltam a sapkám fülvédőjét. Hogy megyek én Annuskámhoz már eztán? Hogy ússzak át halált hozó zúgóján? Faggattam. Vége lett Janásznak.. Azt se tudta. bevégzetlen maradt a dal. hogy négyezret. amikor lassan eleredt a hó. Faggattam. melyet egy szétlőtt raktár romjai alól kapartunk ki. de lehet.. Ez így van. szállj. de úgy is hallottam Janászt dudorászni: Lassú pelyhekben hullik a hó Csilingelve fut az orosz szánkó. Szállj. Azt mondta. Janász Jenő már énekelt: Elkorhadt a vénfahíd a Tarcalon Istenem. Öt gyors roppanás hallatszott.

aki három liter rumért vállalta. Így aztán hivatalos részről az orvoson és a szolgálatvezető őrmesteren kívül csak egy német teherautósofőr és egy altiszt volt jelen. Ecetes az első liternek már nyakára hágott. mert itt kellett rajta végrehajtani a német hadbíróság ítéletét. Négy. azt mondta. mozdulatlanul. de se nem könyörögnek. aki a furunkulusai miatt már többször kérte. negyvenen vagy ötvenen mindössze. mintha a földhöz fagyott volna a lába. hogy hideg van. hogy Holló őrnagy. No és persze hogy itt volt még az az Ecetes nevű hajtó is. visszaszökött. 22 . Egy ideig szemmel kísérte ezt a lengő mozgást. Csak állt. aztán. egyszóval. hogy fölakasztja az asszonyt. vattanadrágot. Eddig úgy vettük észre. doktor Friedrich Tibor orvos zászlós s egy Koszta István nevű tizedes. pedig mostanáig minden kivégzésen megjelent. és belenézett a Leica lencséjébe. tehát nemcsak a mi zászlóaljunknak. de már kezdi sokallani a tréfát. elég jó külsejű és elég jól öltözött. A német altiszt intett a kislánynak. hanem a helybeli lakosoknak is. Három perccel később az orvos zászlós megállapította. egy kis bundamellényt. és elég bizonytalanul állt a lábán. hogy az öregek halnak meg a legkönnyebben. mintha nem értenék. Egy könnye sem volt. Amikor a fiatalasszony nyakára ráhurkolták a kötelet. az ott lézengett egy darabig a téren. hogy utalják be egy hátországi kórházba. se nem sikoltoznak. hogy észrevétesse az orvossal a nyakán pirosló duzzanatokat. Akit a szolgálatvezető őrmesternek sikerült kikergetnie a házából. meg a gyengélkedők. Hideg szél támadt. és égő szemmel nézte azt a kislányt. A lányka kimászott a teherautó alól. Talán még sohasem látott fényképezőgépet. hogy beállott a halál. és nagyon ügyelt a formaságokra. tündöklő szemmel bámult a Leicába. Most is úgy állt. és többé nem mutatkozott. A mieink közül csak néhány pipogya stréber jött elő. mint akit megcsiklandoztak. vastag pamutharisnyát és gumikalocsnit. aki bemászott a teherautó alá. Bíró Elek szolgálatvezető őrmester. Rémüldöznek ugyan. Friedrich doktor azonban elfordult tőle. Ebből azonban nem lett semmi. és onnan kukucskált kifelé. Még feltűnőbb. fölnevetett a teherautó alatt. Az oroszok közül még ennyien sem. Az asszony ott várt a fa alatt. se nem sírnak. az írnokok és a raktárosok. mint aki jól elmulatott valamin. Egy percre kijött a parancsnokság elé.Mama! Akkor már egyetlen orosz sem volt a templom előtt. Ők hozták az elítéltet Davidovkára. civilben az Arany Bika Szálló söntésének csaposa. hogy mi történik velük. Ez az asszony még elég fiatal volt. mégsem szólt egy panaszló szót sem. és visszament. a zászlóaljparancsnok is távol maradt. de az nem mozdult álló helyéből. s a mieink közül is csak Ecetes Márton hajtó. akiknek volt valami féltenivalójuk. körülnézett a templomtéren.KORKÉPEK HAVAS TÁJBAN KÉT HAGYMAKUPOLA Voltaképpen egész Davidovkának ki kellett volna vonulnia. fölkiabált a fára: . Leicával a nyakában. de mihelyt tehette. mely lassan hintáztatni kezdte a fiatalasszony testét. hogy menjen ki a képből. de ő is elég jó ruhákat viselt. hanem tágra nyílt. üde hangon.vagy ötéves lehetett. Piszkos és sovány volt.

Vé. És. Auspitz.Hanem megvárjam. Csak annyit láttam. s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott töltőtollainak. kávéfőzőinek és párttagsági könyveinek gyűjteményében. Márpedig. és telerakják serkéikkel a ruhavarrásokat.Mondd. mert nem megy veszendőbe semmi. se nem erősödik. mint egy lefolyó. utca 7. . amihez nem kell energia. Jövünkmegyünk a tágas termekben. Auspitz? Azt mondta: . de rögtön el is fújtam. amíg kiszívják a véremet? . Azt kérdeztem: . Nem is szomjazott. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé: 23 . majdnem elégedett. tetveket. Az se jelent jót. A vitrinekben láthatók barátainak. Egészen közel volt már a front. Miközben a serkéket ette. ami még rosszabb. hogy odahaza péksegéd volt a Veress Pálné utcában. Nem is szóltunk neki. magyarázta. Akkor kilencvenkét kiló volt. A tetveket csak úgy lehet féken tartani. Vé. Dé. Ezt sem értette. cigarettázni is tilos volt éjszaka. vagyis se nem gyengül.mondtam. főleg a meleg testtájakon. megint visszajut a szervezetébe. akkor játszva kibírja ezt a két hetet.Akkor te föltaláltad a perpetuum mobilét .Mit gondoltok. Azt mesélte.Mit eszel. ha ő megeszi a tetűt.Ne beszélj bolondokat.PERPETUUM MOBILE Auspitz azt mesélte. Azt kérdeztem: . másképp elszaporodnak. Maximum két hétig kell kibírni. Tá. megmagyaráztam a perpetuum mobilét. . hogy nagyon forgolódik. Ilyenkor már nem segít a szó. mi az.kérdezte. amit kiszívtak. hogy reggelente csak úgy a hóna alól befalt egy egykilós kenyeret. mit csinálsz. hogy már szükségre se járt ki. Gyufát gyújtottam. de már nem volt benne élet. most mennyi vagyok? Ezt nem tudtuk megmondani. Emlékmúzeuma. szám alatt a nagy író.Kérlek szépen. hogy a ruhája tele lett tetűtojással. hogy nyugodt az arca. Folyton itta a vizet. ha az ember minden percben öldösi őket. Dé. Azt mondtam neki: . Egy éjszaka arra ébredtem. Tény. Auspitznak egészen megszürkült a hónalja a tetűtojásoktól. Auspitz? Azt mondta: . Reggel megpróbáltam fölrázni. szerelmeinek ajánlott könyvei is. kérlek szépen.Eszem. Később elaludtunk. Mondtam. tetűtojást eszem. és csak vizet ivott. csak itta. ami rossz jel. EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI Most nyílt meg a Tá. Nem tudta. Minden csöpp vére. .

Mucusnak. 6. 11. 2. a Hungária Első Gumi vezérigazgatójának. esszé szerzőjének! Tá. Bellának. 10. Ostorovics Kornélnak. Vé. Dé. a nagy humanistának. Karolinának. a közép-rodéziai misszió Védnökasszonyának a megváltásra váró Tá. az írók bőkezű istápjának. a nagyszerű kritikusnak. 7. Vé. a Goebbels prózája c.1. 5. Mamának és Papának hű gyermekük. 4. 3. 8. Hamara Kristófnénak. Ellának. 24 . Deutsch Vé. 9. Cucusnak. Biatorbágyi Blumfeld Móricnak. hazafias hódolattal lófő Tá. Tá. Dé. tanácsosnak. Hamara Kristóf min. Vé. Dé. Linának.

Dé. 14. (utóbbi kiradírozva. tiszteseit és legénységét. VI. Az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének 17. helyébe tintával beírva:) 13.12. Hamara Kristófné elvtársnőnek. Blumfeld Móric bácsinak (Állatkert) a szép vizslakölykökért . Vé.Tá. Etelnek Tá. Vé. Etusnak. Dé. Dé. Innen a távolból súlyos vastagbélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti karát. karp. Trenka Tivadar vezérőrnagy. Dr. Hamara Kristófnak Kanadai Magyar Nemzetőr 25 . 16. Vé. Gró Etelnek tisztelő Tá. hadosztályparancsnok úrnak. Vé-je. őrmester 15. Dé. 18. Berény Aladárnak a zseniális válóperért. ker. Igazoló Bizottság Barátság! Tá. Tá. forró felgondolásokkal Décske Vécske Nyuszi! Máskor ne harapj! Nyuszkó. Ostorovits Kornélnak.

mondta a nagyapa.) AZ ÖLTÖZŐBEN . te vagy az igazi! Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak? 22. 23. a Némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában bátor szerzőjének.Nemcsak vannak jól. 24. . Hajmási Pálnak. dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. . Még számos Tá.Sem nem nagyon sovány. a nagy urológusnak. Hamara Kristófnénak Belvárosi Kutyafürdő Vizslám nevében Tá. Dé. értesítse a Tá.És az én Annuskám? Nem nagyon sovány? .Üdv! Tá.-né szül. És küldenek sok üdvözlet. hálás betege. 21. Felkérem az olvasót. hála istennek . hanem éppen jó. Dr. . Tá. Ostorovits Kornélnak. Vé. sem nem nagyon kövér . hanem direkt nagyon jól.Vé. . Dé. 26 . Dé. Emlékmúzeumot. Hajmási Péternek.mondta a tenorista -. Gró Etel * (Fenti gyűjtemény korántsem teljes. Dé. Vé. hálás betege.Na.Mind vannak jól . a nagy kardiológusnak. hála istennek .mondta tört magyarsággal a tenorista. Ostorovits Kornélnak. Nyuszikám. Vé. és küldenek sok puszi. 20. Dé. 19. Vé.Na. amiért búcsúbeszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit.mondta a nagymama. ha ilyenekről tud. Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom. Dr.

Úgy kell mondani: lányuk .kérdezte a tenorista. A nagypapa halkan köhögni kezdett.A kedves lányok föltette a kisbabát az asztalomra.Az egészen más.Csak még azt tessék nekem elmondani.És még? . . és kicsomagolta a pólyát. Az öltöztető kardot kötött a tenoristára. és utaztak egész éjszaka. fájt kicsit a feje. és kérte. .kérdezte a nagymama.Inkább köszönnéd meg.Csak kicsit elfelejtettem magyarul. .Az mást jelent. hogy a husikáját jól csipkedjem meg. . . lányuk? .Én ma is magyarnak érzem magamat .Nagyon is .mondta a tenorista. .mondta a nagymama. vagy úgy mondjam.mondta a nagypapa.sóhajtott a nagymama. . miközben az öltöztetőnő ráadta a keményített csipkegallért.mondta a tenorista.mondta a tenorista. . . . . A tenorista még mindig gondolkozott.És az én kis csillagomat? Őt is tetszett látni? . .Nem . .kérdezte a nagymama. de várt.Nem éjszak? . .Nemcsak láttam.mondta a nagymama.kérdezte a tenorista. . . .És aztán mi történt? .kérdezte a nagymama. lányok. mert Genovából jöttek Milánóba. hogy milyen is az én kis csillagom. .kérdezte a nagymama. és az övébe beledugott két pisztolyt. s a padlót nézte.És még a karocskáján. .mondta a tenorista.És meg tetszett őt csipkedni? .Édes jó istenem .Úgy kell mondani: éjszaka..És még a kicsi popsikáján. . és elnézett a messzeségbe. . .És egészséges? . 27 .Szegénykém .szólt rá a nagymama. Vagy éjszak? .Nagyon egészséges . A tenorista gondolkozott.Aztán a kedves lányok bepólyálta a kisbabát. és a nagypapa is várt.Hol? . .sóhajtott a nagypapa.Máshol nem? .kérdezte a nagymama. és hazautazott Genovába.Ne tanítsd már a művész urat . . A nagymama is várt.mondta a nagypapa.mondta nagypapa.A combocskáján.Nem lányok? . hogy ilyen jó hozzánk.Ne tanítsd a művész urat .kérdezte a nagymama. . . . hanem direkt nagyon jól láttam . Úgy mondjam. . A tenorista gondolkozott. Az öltöztetőnő már kezében tartotta a parókát.Csak amikor nálam járt. .Nem .Nagyon is szépen tetszik magyarul beszélni .

erdők.sóhajtotta a nagymama.. Azt hiszik. valamelyik rendőr vagy a járókelők .mégse mernek rászólni.Nur drei Dollar! Riszáló járása. KORRAJZ B. rámosolyog.mondta a végén. Láttomra azonnal dühbe gurult a kutya. A tenorista fejébe nyomta szőke parókáját. Mégis. magas szárú.És milyen a pofikája? .mert közel azért nem merészkedik a kapuhoz . az irtásokon magasfeszültségű távvezeték. minden délután kiszépíti magát.Édes jó istenem . . . mert onnan már csak száz lépés volt a gyárkapu. ő maga formátlanná hízott. és fejét félrebillentve.a portás. s egy szőre vesztett kékróka belépőben.Az is szép . Megszólalt a csengő. Félúton megállt.Az is szép . aki a padlót nézte és köhögött.odakiált neki: . és elég hangosan . kiszemelte azt a helyet.És milyen a szeme? . A gyárat hegyek vették körül. ahol majd belém harap. és nagy kardcsörtetve.mondta a tenorista. vonítva rohant ki a kapus fülkéjéből. de az erre illetékesek . és megint elnézett a messzeségbe. elbúcsúzott vendégeitől. mint a krumpliföldeket.És milyen a haja? . JELLEMPRÓBA A kerekes kútnál szálltam ki az autóból. mintha még kérdezni akarna valamit. alig-alig írnak. de aztán visszatért az urához. kiáltozása meglehetősen zavarón hat egy előkelő szálloda kapuja előtt. irtások.mondta a tenorista. Mihelyt kilép egy magányos külföldi férfi.mondta a tenorista. Ruhái kopottasok. valami közület. habzó szájjal. kiferdült. a hegyeken szőlők.Szintén szép. . Fia és menye tíz évvel ezelőtt kimentek Kanadába. kivicsorgó fogakkal. néni már elmúlt hatvanéves. mindössze kétszer küldtek csomagot.Szép . Vidéken a gyárat is kutya őrzi. . A nagymama utánaindult. . fűzős cipőben egy félórácskát föl s alá sétál a város legelőkelőbb szállodája előtt. 28 . rég kimentek a divatból. sarkantyúpengetve kisietett az öltözőből.Szép .

és mérlegeltem. keverék fajzat.mondta óvatosan Kászonyné Kakas Hanna. Melyik milyen. és nekem odaszólt: . Farkcsóválva jött. .Egész mostanáig azt hittem. A nyanya minden elfogódottság nélkül. ZSÚPFEDÉL A nyanya az ágy szélén ült. akit a hadiki híd alatt. aki egy szál klottnadrágban feküdt a másik ágyon.gondoltam magamban. . Ez a készülék arra való. aranyoskám? .Látni éppenséggel nem láttam . aranyoskám.Nem kell magyarázni . Visszaültem az autóba. alig észrevehető palócos tájszólással mesélni kezdett Kiss Puki Bálintról. A nyanya meglepetten elhallgatott. vajon hogy harap egy idegen puli. melynek csak kisebbik fele puli: a nagyobbik vérszomj. csak a fogsora villogott fiatalon. Elindítottam.gondolta a puli. roggyant térdekkel.érdeklődött Kászonyné Kakas Hanna.kérdezte Kászonyné Kakas Hanna. mint eddig. .És azt a kedves néni a saját szemével látta? . . kedves néni? . tiszta faj. Se hangosabban.Korrupt féreg . halálba kergetett a ludvérc. és elébe tartotta a mikrofont.Én ludvércnek tudom. Rábámult Kászonyné Kakas Hannára. Megálltam. rovás. a folyó jegén. sértődöttség. akkora fényecskékkel a tetejükben. amiket a kedves néni mesélni szokott. .Korrupt féreg . barázda. amelyik egész üstököscsóvát vont maga után.szólalt meg a fiúunoka. lassú lélegzettel. s meghátráltam. EGY SZOBA. az öles termetű.Miért? .Akkor az úgy is van. hanem úgy.Én már elég sokféle ludvércet láttam. . . aranyoskám. hogy autóm van: fölnyújtotta fejét. Látta.kérdezte aztán.Csak meséljen bátran tovább a kedves néni. Milyenféle dolog a ludvérc. Amikor kiszálltam.bátorította a nyanyát Kászonyné Kakas Hanna. Tegnapelőtt például majdnem akkora ludvérc rohant itt keresztül az udvaron.Légy szíves. 29 . mint a gyufaláng.Nem a lidérc? . . Megvakartam a fülét. és egy Olcsó Könyvtár Balzacba volt belemerülve. se halkabban. Arca csupa bemetszés.Maga talán még nem látott ludvércet. . hogy az csak a mesében van. . hogy megőrizze azokat a szép régi történeteket. Kászonyné Kakas Hanna barátságosan rámosolygott. . ránc. jött a puli.Hát akkor tessék hozzáfogni . máskor olyan kicsikéket. Egyszer ostorszál vékonyságút. Azt mondta: .Engem puli már megharapott. mint a templom tornya. VÁLYOGFAL. Rajongva nézett rám. mint az egér farka. Harminckét gyönyörű foga volt az egri SZTK-ból. mindent bíró patkolókovácsról. . amitől összekoccantak az egri fogak. a magnót. hogy vakarjam meg. méghozzá barátom pulija. Néztem a pulit. vadonatúj.Már a tavasszal direktbe közvetítették a nyanyát a televízión. álnokság és üldözési vágy. egy ilyen korcs.

saját kérésére halálra ítélték.mondta a klottnadrágos unoka. kisszámú meghívott előtt.Hát hol dolgozik maga.Sose akar az eszembe jutni. A kivégzés a kölcsönös egyetértés és bizalom jegyében folyt le.Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1949 Rajk László külügyminisztert.Érdekes . . .csodálkozott a nyanya.Pedig az én nagyobbik unokám is oda jár. 30 .fordult az ágy felé. . aranyoskám? . .Kibernetikát . kedves néni. a párt régi harcosát. .mondta fejcsóválva a nyanya.. Mit is tanul Jóskánk? . föl se nézve a Betti néni-ből.

Jól tűrte a kényelmetlenséget. hogy amikor Kreibich bácsi újabb célzásokat eresztett meg a kályháról. akinek a haja a kéthetes kórházban fekvéstől egészen a válláig lenőtt.Ne tessék haragudni. . Jól sikerült műtétek után megajándékozták már hízott libákkal.Egy valamirevaló termokoksz nyolcezer forintba kerül. ha tehetősebb betegei diszkréten kezébe nyomtak egy levélborítékot. határozottan kijelentette: . egyrészt azonban nincs szükségem arra a termomicsodára. amit elébe raktak.mondta.mentegetőzött a beteg.VISSZÁJÁRÓL AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK Amikor véget ért a délelőtti vizit. A kórházi orvosoknak szűkös a fizetésük. Kreibich bácsi. . másrészt pedig nem akarom. hogy még egy cigarettafajtához sem ragaszkodott: amit a trafikban meglátott.Félre tetszett érteni . . amim van . . ugye. főorvos úr. hogy föltartom a főorvos urat . hogy maga költségbe verje magát. sőt egyszer egy pár postagalambbal is. ha még hozzáképzeljük ájtatosan kék szemét és pezsgődugó formájú. rámosolygott a betegre. és kiment a kórteremből. Kreibich bácsi. De úgy viszolygott a „természetbeni” hálaadományoktól. . hogy az egyik beteg szaporán integet neki. különösen. kávéval. hidegre nem volt érzékeny. aki nem sokra becsülte a civilizáció áldásait. Ennélfogva ő sem vette zokon. Cserépkályhája van a doktor úrnak? Gróh doktor nem válaszolt rögtön. mert olyan ember volt. Hozzá volt szokva a hálarohamokhoz. Jellemző rá. hanem úgy gondoltam. Odament az ágyához. Másodszor. azt ette. már kifelé mentében.Jó nekem az is. azt megvette. Kreibich bácsi? . A kályhásnak felcsillant a szeme. hogy egy beteg verset írt hozzá.Maga kályhás. A kályhás izgatottan fölült. díványpárnákkal. Gróh doktor. mint az apostoloknak. Előfordult. Nem is volt benne se szőnyeg. hogy önköltségi áron megcsinálnám a főorvos úrnak. és kidugta bütykös lábfejét a takaró alól. észrevette.Én csak az iránt szeretnék érdeklődni.mondta az orvos. kézzel kötött harisnyával. 31 . Én a kályhát nem ajándékba akartam adni. de még egy árva kaktusz sem.Nekem csak egy közönséges vaskályhám van.Az bizony. a sorok kezdőbetűi fölülről lefelé összeolvasva a következő szavakat adták: Isten Áldja meg Gróh Mihály drt.Köszönöm.És mit szólna a főorvos úr egy békebeli minőségű termokokszhoz? . Ettől olyan külseje lett. lakására nem költött. se kép. . Először is.kérdezte az orvos. s ilyenkor senki sem tartja észben a kályháját. hogy milyen fűtése van a doktor úrnak? . szelíd orrát. teával. . mert nyár volt. Egy percig gondolkoznia kellett.

gratuláltak neki a tervezett kályhához. De nem érvekkel győzte le. és meghívták. . Az orvos érezte. és bizalmasan ráhunyorgott a háziasszonyra. mint egy apa. Az adjunktus rábámult. téglaporral és piszokkal. hanem a szenvedély erejével győzött. Mindenütt szívesen látták. Minden második estéjét a főnökénél töltötte. 32 . Ezekkel a családokkal évekig tartotta a kapcsolatot. . Már jól benne jártak a fűtési idényben. . paprikavörösre gyúlva szidta a szomszédnőjét. japánerekkel.Még nem. Négy-öt nőnek udvarolt egyszerre. hogy számára haszontalan holmira pocsékolta a pénzét. hogy mi az a termokoksz? . Ezalatt megtörte vagy jobban mondva: megőrölte az orvos ellenállását. Amikor Gróh doktor megrendelte a kályhát. Kreibich bácsi . és ezért mindegyiket így szólította: „Anyukám”. amikor Gróh doktoron először látszott valamilyen változás. egy opera-énekesnő).Mi az? Randevúd van? . még mindig meg volt győződve róla. s amikor visszajött. aki szép stafírunggal adta férjhez a lányát.két hónapig lakhatatlan volt.Ne fáradjon. Kérésére többen felhívták telefonon Gróht (egy postatisztviselő. főképpen.Még nem is látott termokokszot? . aki szintén agglegényember volt.csodálkozott Warga.Ez egy valódi termokoksz. . hogy ha tovább makacskodik.Rá kéne rakni a kályhámra.Ha nem jut eszembe telefonálni . egy lompos boszorkányt. Kreibich bácsi ágas-bogas lábának öregujja erre rángatózni kezdett.Ehhez te nem értesz . Kreibich bácsi. mert mindegyik egyformán kedves volt hozzá. a párválasztásban sem volt válogatós. Warga adjunktusnak egy este szemet szúrt. hogy esténkint egy fél vödör kokszot tegyen a kályhára. vagy pedig nőismerőseit látogatta meg. hogy barátja sűrűn nézegeti az óráját. megveregette a kályhát. . Mint semmi másban. Kreibich bácsi telerakta csempével. Egy okkal több.méltatlankodott -. Sokszor vacsoraidőig dolgozott az osztályán. . Jellemző rá.a Gellérthegy északi lejtőjén . A közbeeső estéken vagy éjszakai ügyeletet vállalt. Minek nekem egy ilyen drága kályha? . Életében az otthona alárendelt szerepet játszott. s ő nem bírta magát rászánni a szakításra.Hát aztán? . s az egyik kórházi orvoslakásban lakott. Warga adjunktusnál. még három hétig feküdt a kórházban.mondta fensőbbségesen mosolyogva Gróh doktor. Kreibich bácsi nem az érveivel. akinek ő rendszeres havidíjat fizet azért. . vasalkatrészekkel. hogy még a keresztnevüket sem tudta megjegyezni. egy világbajnok.Én úgyszólván csak aludni járok haza. Számon tartotta.. hány budapesti családnak rakott már termokoksz kályhát. köztiszteletben álló személyek dühét zúdítja magára.mosolygott Gróh. hogy megcsináltassa a kályhát.kérdezte. tróglikkal. . Lakása . látogassa meg egyszer az ő termokokszukat. Mert Kreibich bácsinak a termokoksz volt a szenvedélye. felpiszkálta a tüzet. Ezt Gróh föl sem vette.Á .legyintett Gróh. El-eljárt hozzájuk.Tudja a főorvos úr. Gróh pedig kirohant telefonálni. valahogy úgy. . Szerette a hivatását.Hát nem idebent alszol? .Nem én. megint elfelejtette volna az a vén csoroszlya. akinek hasából másfél méter vékonybelet vágott ki Gróh.

hogy másnap este látogassa meg. hogy ha növeli a huzatot. 33 . Gróh elengedte a lányt. mint egy asszonyi test. olvasott. A kályhás várakozásteljesen nézett rá. akkor melyik cserépsor adja ki először a meleget. A kályha hibátlanul működött.Hát azt tudod-e . hogy Gróh doktornak néha furcsa gondolatai támadtak. főorvos úr? . Gróh nekitámaszkodott a kályhának. anyukám. és halkan. s kéz alatt egy szőnyegre is szert tett.Hogy fordítva? . hogy a többiekkel is szakít. megveregette a kályha oldalát. aztán teljesen megszűntek. .Nagyszerűen . És emberkerülő.gondolta ilyenkor Gróh.nem lehet olyan tökéletes. Nem lehetne fordítva csinálni. Elajándékozta operabérletét. csak nem vágyott elmenni a finom meleg szobából. Átkarolta a lányt. S ilyenkor kísértést érzett. Ekkoriban már majdnem minden estéjét otthon töltötte. vagy pedig nekivetette hátát a kályhának.mondta aztán . Attól kezdve hol bejárt.kérdezte a kályhás. sőt még a fülét is rátapasztotta.De én más miatt hívattam magát.. Nőismerőseit is kezdte elhanyagolni. mint amikor az orvos ellenőrzi a tüdő működését. . hol otthon maradt. mint egy vashámor. Ha tehette. hogy megcsókolja a kályhát. Egyenletes meleget adott. hogy semmiféle élőlény . mint egy termokoksz. miféle kályha ez. percegett. kívül langyos. odavonta a kályhához. Keveset fogyasztott. és melegedett.Mostanáig . Rájött. s aztán megnyugodva tért vissza a kórházba.. Egy ilyen napon sürgönyzött Kreibich bácsinak. rádiózott.. hogy délben taxit hívott.Jól szuperál. a leány örömmel kiáltott fel: . míg át nem járja a meleg. Néhány balul sikerült kísérlet után elhatározta. Látogatásai idővel megritkultak. Elmagyarázta. Szép is volt. . Kreibich bácsi? .az emberek nagy házakat építettek. Az egyiket. ahol cseresznyepirosan izzva roskadt lefelé a koksz. Február végén beteget jelentett. üldögélt. A kályhás belépett. Kreibich bácsi. és minden szobában raktak egy kályhát. Nem volt semmi baja.Alig figyelt a barátjára. Amikor beléptek. Lassankint minden csínját-bínját kiismerte. Bele-belenézett az aknába.mondta Gróh. Ugyanakkor rézkarcokat vásárolt.. Rájöttem valamire. . Például.Az sok vagy kevés? . A kórházból egyenesen hazasietett. Milyen csodálatos! . hogy Gróh kezdi hazahordani a betegektől kapott hímzett díványpárnákat. Otthon ülő ember lett belőle. mint egy izzó szú. Előfordult.Csak nézd meg jól. .. aki nagyon ragaszkodó volt.. de neki mégis elment tőle a kedve. hazament. nem vállalt éjszakai ügyeletet. A sebészeten észrevették. hogy ősszel megrakják benne a tüzet. Nem is hívta többet. néhány percre nekivetette hátát a kályhának. . .De jó meleg van nálad! . Egyszóval: tökéletes volt. ősztől tavaszig! .kérdezte a vendég. Sosem aludt ki benne a tűz. okos is volt. egy este meghívta lakására.Belül forró.kérdezte aztán.kérdezte -. oly tökéletes.Azt elhiszem . s az nem alszik ki többet tavaszig. Felpiszkálta a tüzet. Hűvösen bánt vele egész este.beleértve önmagát is .büszkélkedett Gróh. mennyit fogyaszt ez a kályha? Tizennyolc mázsát. Megvárta.

Így első hallásra kissé szokatlanul hangzik . Fölmarkolt egy csomó havat. munkás. Három dupla szatmári szilva után az ember már mindenkit szeret. és minden. nemsokára elköszönt és hazament. Nem is volt alattuk mélység. és homlokához nyomta.Jó estét. Így köszönt: . mint az evangéliumot. kiváltképp a későn járó hegesztőt. Be volt csípve. bement a lakásába. nem érzékelték a veszélyt. csupa korán kelő lakott. Az erkélykorlátok még nem készültek el. mi van odaírva. Állandóan mámoros volt egy kicsit. De ők odafönt. A házmester nem jött.és tisztviselőcsaládok. Szájába. Utána beült egy kis büdös zenés helyre. mely nem fogadott el mást. és őt sem bántja semmi. frászt kapott. Nagyot nyújtózott. mégsem tudta. három műszakban. Kreibich bácsi? . A nők mindjárt libabőrösek lettek. Szerencsére itt. 34 . s a hónak meg a malternak még egy kis külön szatmári szilva szaga is. Aztán még egyet. Kinyitotta az erkélyajtót. Nagyot lélegzett. A levegőnek hó. aranyos Hornák úr. mint egy altatódalt: „Dögölj meg. szőke disznó. az új lakótelep legújabb házaiban. Újra csöngetett. Kilépett az erkélyre..Dögölj meg. Aki lentről nézte őket. Sokat imádkozott. amennyit csak a bérskála engedett. A házmesterben benne maradt a soron következő horkolás. imáiban gyakran kívánta fejére a rosszat. még csak elaludt valahogy. Hiába marasztalta az orvos. Minthogy a téli szellő frissessége jólesett. A kapualjban lógott ugyan egy cédula: „Az erkélyre kilépni szigorúan tilos” . Csak azt vette tudomásul.. és pizsamára vetkőzött. elaludni nem. taknyos. mert ösztönösen irtózott minden tilalomtól. Ilyenkor már csak elkábulni tudott. Hátát a falnak veti. ezért aztán a legtöbbet fizették nekik. ha akarják. Gyűlölte az embereket. Nem bánt senkit. csak fölöttük volt magasság. Mit szól hozzá. A szagkeverék olyan jól esett Kirchnek. Ha éjfél előtt csöngették fel.válaszolta a házmester nem túl hangosan. Négy-négy hegesztő bontotta a hidat.. Csak ez a disznó verte őt fel minden hajnalban részegen. és a szombatot ülte meg a vasárnap helyett. dögölj meg. Másnap Gróh doktort a kórház sebészetéről szép csendben átvitték az elmeosztályra. Az Erzsébet-hídon dolgozott mint délutános.Kirch Kálmán hegesztő . Aztán lezuhant.Nagy kályhákat kéne építeni . ami jólesett. ami jólesett. Gyűlölte a lakókat. hozzáhegesztik a földhöz az eget. ami jólesett neki. még egy lépést tett előre. Halkan párnájába dünnyögte. ROSSZ ÁLOM A lakó . úgyhogy elment köszönés helyett.mondta némi gondolkodás után a kályhás.éjjel háromkor ért haza. hol dolgozik: ez is tetszett Kirchnek..és Kirch mindennap elolvasta ezt a cédulát. föltódult a düh. Hűtőzködött. becsöngetett. Azóta ott él.mondta ábrándozva Gróh -. büdös. mint egy keserű íz. Kirch nem ismerte a házmesterben dúló szenvedélyeket. Különben is csak azt csinálta. és szelíd mosollyal néz a semmibe. az éjszaka szívében. megmámorosította egy kicsit. s a nagy kályhákba kicsi házakat. lábszagú disznó .” Kirch leküldte a liftet.és malterszaga volt. . ha megtudták. mert egy olyan szekta tagja volt.. Kifizette a taxit. és megivott három dupla szatmári szilvát. A semmiben állt. A kék fénnyel besugározták egész Budapestet. hogy egy lépést előrelépett.

fejét a fiú ölébe hajtva. Kimászott vackából. nekivágott a pesti éjszakának. A szél úgy átfújt pizsamáján. . a napozó cölöpei közt szöszmötöl a víz. aranyos Hornák úr . Felnevetett. várakozásteljesen nézett a tolmácsra. Dühe rögtön fellángolt. Más zaj nincs. magasra nőtt fiú s egy nagyon barnára sült lány. Hanyatt fekve süttetem magam a napozóban. A tó csöndes. abban a hiszemben.köszönt a hegesztő. Amikor e sorokat írjuk. mely mélyen bele van építve a Balatonba.Cinquecento .Két emelet. . Nem messze tőlem. Kicsoszogott. rá a télikabátot. a kabátot. törökülésben. fojtott hangon beszélget a fiú meg a lány.egy ideig udvarolgatott. hideg állt a hátába. Ebben megegyeztek. hogy az a részeg disznó már hazajött. . Csinált egy szaltót. Hálóingre nadrágot húzott.Quattrocento . mert a déli napfényt mint egy nagyító tükör veri vissza a víz. mert eszébe jutott. A vendég művész .és elmeklinikára. ereiben megaludt a vér. A mentők pokrócba csavarva vitték be az ideg. csak alattunk. Hogy meg ne halljam.Nem mondom még egyszer .Egyszóval. és újfent becsöngetett. Kirch csiklandós volt. 35 . miután végigvezényelte az Álarcosbál-t. hogy hátha a hegesztő csönget. Szóról szóra: . mert sokallotta az összeget. aztán zsebébe nyúlt. miközben erősen dobálózott. Mikor a kapuhoz ért. Emez néhány szót váltott a hölggyel.mondta a vendég. a sötétbe meredve. aztán belezuhant egy hókupacba. hogy Hornák úr eszelősen ordítozik az utcán.ajánlotta végül a tolmács. VALLOMÁS Mindenki ebédel. akivel már több ízben táncolt.a tolmács közbenjárásával . szeme kidudorodott. A lány behunyja szemét. még nincs eszméletén. és csikorgatta a fogát. . és rátenyerelve. Más senki. Hajnaltájban egy hölgyet invitált asztalukhoz. Hornák úr felrezzent.Jó estét. hogy szinte meztelennek érezte magát. . de mindjárt ki is aludt. kisportolt. Beszállt a liftbe. elővette pénztárcáját. letépi magáról a sált. A hó magasra felkúszott pizsamája szárába.kérdi a fiú. a nadrágot és végül a hálóinget. A lift búgásától nem hallotta. de még sokáig feküdt hasmánt. plusz a magasföldszint. ITÁLIA Az olasz karmester. hol sült le így? .mondta aztán a karmesternek. leverte lábszáráról a havat. ahol mély álomba merült.válaszolja a lány.Trecento . Kirch sokáig és jólesően zuhant. arra a sált. Aztán kievickélt a buckából.

Egyszóval.állítja a lány. lábával a keze után.Meddig ér magának? . mint a szabadfogású cselgáncs birkózásban.Egyszer megnézem azt a strandot .mondja a leány. .Hogy kell odamenni? . A fiú újra végighúzza rajta a kezét. A lány hasa meztelen.Isten bizony.Csak gyerekek járnak oda? .Már mondtam. S halkan.Inkább csupa felnőtt. ez a keresztneve. .mondja a fiú. .dünnyög a fiú. Csakhogy ők oly szelíden birkóznak. . galambi hangon nevetnek. Nem is ruha ez. vélnéd. .. . .mondja a fiú.mondja a fiú. csak borogatás. mint egy madár árnyéka a vízen. lassan elindul lefelé.Nagyon szép strand . s mintha nehezülne a hangja. ő is lassabban.Villanytelepinek. Mindjárt mély a víz.” .Úgyis elvicceli. .Ki is van írva: Csak úszóknak. A nevetés elül. ahogy egy újszülött kapkod kezével a lába.Úgyse. Jobb vállán pihen a fiú keze.Ha mondom.Villanytelepinek hívják? . A fiú jobb keze öt ujja végigszalad a lány karján. A lány elhúzza a karját. Az van kiírva: „Augusztus Huszadika Strandfürdő. micsoda strand az . . nehezen csordulón. a lány szabadon maradt keze a fiúét. . .mondja a fiú. . .duruzsol a fiú. a lányon még annak is csak kicsinyített mása. . .Nem értem .Egyszóval eddig ér? . 36 . erre az bal kézzel átfogja a lány csuklóját. . . s úgy összegabalyodik a kezük. egy kék kendőcsücsök az ágyékára kötve s két kis sapka a mellein. Lefejti hasáról a fiú tenyerét.Mit nem ért? . A fiún is csak egy gyermekarasznyi fecskenadrág van. Aztán megint elül a nevetés. ez egy villanysülés? Nevetnek. .Egyszóval.Az a neve. nem viccelek.Úgyse nézi meg . az a négy kéz.kérdi a lány. .A villanytelepnél egy kicsivel tovább.Képzelem. hogy a villanytelepi strandon.Kérem szépen. egyetlen testnek a tartozéka.És Augusztus Huszadikának? . súlytalanabbul.Isten bizony . Nem pihen. .

. . A mérnök.Jó kérdés .mondta aztán -.Hogy ne legyen sötét.Ha szabad megkérdezni .mondta -.mondta az érdeklődő. Mint egy kémény. . .Nem kell neki a főútvonalon lenni . Egy blokklapon gyors számvetést csinált. .mondja rekedten a lány. Félretette a gépelt árjegyzéket. tétován keresi a fiú kezét. . . MINDIG VAN REMÉNY .A legkevésbé a főútvonalon. kérem.A villanyt? .Ezen megint nevetnének.És Augusztus Huszadika . de valahogy nem akar világra jönni ez a nevetés.hökkent meg a tisztviselő.Palából jó lesz? . de nem tudja eltávolítani onnan.Azt már önöknek kellene tudni . hogy nem baj.Továbbá . . Mint a hajókon.mondta az érdeklődő.mondta kissé türelmét vesztve az érdeklődő. .Ön mit ajánl? . mert a fiú keze becsúszott a fürdőtrikó alá.Miféle cső? . .Továbbá . kell bele egy cső. . a férfitenyér és a női mell. De azért lehet.kérdezte -.De a legkézenfekvőbb volna a pala.Legyen pala .mondja rekedten a lány. .Vagy inkább kitéglázzuk? Vagy legyen egyszerűen valamilyen fém? . és mélázva nézte a nehéz felfogású mérnököt.Minek oda villany? . be kellene vezetni a villanyt.mondta bosszúsan az érdeklődő. elég lassú észjárású volt.kérdezi a fiú rekedten. Mint egy kürtő. .kérdezte a mérnök. . ahová befészkelte magát. .mondta a mérnök. és ott marad. . 37 . Rágta a körmét. Az érdeklődő azonban kijelentette.Szokatlan.kérdezte a fekete ruhás tisztviselő.Villanytelepi? . . a betonozott kriptának. akit a tisztviselő odahívott.Én semmit sem értek az egészből .bámultak rá mind a ketten. .Az a fontos. Kétszer is elmagyaráztatta magának a dolgot. .kérdezte az érdeklődő. miből legyen az a cső? . .Villanytelepi . A leány behunyt szemmel. hogy betonozva legyen. Gondolkozott. . s még utána is csak hümmögött.Betonozva? . sírkő nélkül.közölte a tisztviselő. .mondja rekedten a fiú. Vagy amilyen a borospincékben van.Augusztus Huszadika . a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára.Egy kripta különben sem olcsó .Magam sem tudom. Ezek pontosan egymásba szabottak.

38 . Berta néni. de itt. Isten vele. aki őket kereste. Csak ezt a krumplipürét kell megmelegíteni. annál sűrűbben pöfög. És tetszik majd keverni? Majd keverem.nyilván a németek szeretője . mondd csak! Halljuk! Erre kíváncsi vagyok! Mindjárt kész leszek. hogy hozzád kötöttem az életemet! Szomszédaim . Este hat óra tájban érkeznek haza. megkeserülöd! Lehet. tévedésből énhozzám csöngetett be.Húsz éve hazudsz a világ szemébe! . Csak televíziójuk. Most már lő.még csak egy hete költöztek be. Odaát valami nyikorog. bekapcsolták a televíziót. Mivel tetszik keverni? Kanállal. azzal az író úrnak semmit se kell csinálni. nekem bizonyítékaim vannak! . A férfi . Mielőtt elmenne.. Szomszédaimnak még a névtáblájuk se volt kitéve. . ide nézz. Szerencsére se gyerekük nincs. nem fogom elfelejteni.Te beszélsz? Azt mondják... Lassú lángon. hanem Rónainak hívtak . Nem is volt nekik televíziójuk.felsikolt. mert az író úr mindent elfelejt.. mint egy kisgyereknek. Tessék utánam mondani. Itt a hideg hús. hörgés.. Minél melegebb lesz. azzal se. Fakanállal? Fakanállal.Ezt mindenki mondhatja. mint valami veszekedés. A takarítónő (Berta néni) hetente kétszer jön. harmadnap mindenki. Egy elzuhanó test puffanása. és akkor két napra előre megfőz. mihelyt megjöttek.akit se Románnak. Berta néni.. dulakodás. Most már nemcsak pöfög.Ha tudni akarod. . De csak lassú lángon. se Révésznek. se padlókefélőjük. talán egy fiókot húznak ki. . Lassan keverem a krumplipürét.valami Románék vagy Révészék .AZ ÚJ LAKÓ . Ne féljen.. a teakonyhában úgy hangzik. német tisztekkel jártál vacsorázni.Nekem te hiába játszod a mártírt! A saját keresztlányát ki jelentette föl? . Még névtáblájuk se. A rendőrség. Lassú lángon felteszem melegedni a krumplipürét.enyhítő körülmények figyelembevételével nyolcévi börtönt kapott. Az én teakonyhám és az ő szobájuk fala közös. aztán végre csönd.. író úr.Te ilyen ember vagy? Kezdem megbánni. Köszönöm szépen.Rólam mindenki tudja. Egy női hang .Hát akkor tessék. a krumplipürét nem lehet itt hagyni. Sajnos. . És meleg a krumplipürém. ma is. Itt a savanyúság.. . . se porszívójuk.Segítség! Megöl! Egy lövés. Még egy lövés. Másnap.No. hogy a nyilas házparancsnok három kereszttel megkrétázta az előszobaajtómat. . És lassú lángon. Berta néni. Aztán lábdobogás hallatszik át. Most csönd van a szomszéd lakásban. újságírók és fotográfusok.Vigyázz! Ha túlfeszíted a húrt.. mindent a számba rág. Csak lassú lángon. hogy nézni jó egy ilyen antifasiszta szerelmi drámát. a tisztiorvos.

. Fizettünk.vigasztalt.PÁRIZS. . A Gare de l’Est lépcsőin ő vitte fel a kofferemet. Koccintottunk. remélem. Mialatt vártunk. Még volt időm. . A vasútnál rossz lett volna várni.mondta a sofőr. . .Egy pohár fehér bor azért nem árthat.mondtam. ISTEN HOZZÁD! A kofferem nehéz volt.Két hónap alatt megverjük a németeket.Akkor meggondolnák.A németek mellett vagy a németek ellen? . Ő is rendelt egy rundót.El se bírom hinni . .Hát. felhajtottuk a bort.mondta.mondtam.Talán még látjuk egymást egyszer . A tulajdonos odahozta a bort.Nem iszik velem egy búcsúpoharat? . . . .Magyarország. .Nem baj . .mondtam a sofőrnek.Nekem csak fél gyomrom van . Ott fogtam egy taxit.A németek mellett.mondta.mondta.A minisztereket kéne kiküldeni a frontra . .mondta a sofőr egy kis tűnődés után.mondtam a sofőrnek.mondtam.mondta.Nekem nincs.Akkor megint iszunk egy pohárral . .Budapestre.Magának nincs valami betegsége? . Aztán kezet nyújtott. . .Nagy szerencse . . .mondtam. .Azt elhiszem .A Gare de l’Estre .mondta.Hová utazik? . . .Nem ideális .mondtam.Bizony . .A viszontlátásra . de azért lecipeltem a Rue des Écoles-ig. megkérdezte: .Milyen ország az? .Engem a gyomrom miatt kiszuperáltak .Én most hazautazom . elindultunk.mondta a sofőr.Tudok egy helyet .Egy csöppet sem . . 39 . .A viszontlátásra. .

Venni se kellett. Mintha nem tudná . visszaraktam az aktatáskába.nagy 40 . amikor lentről felkiáltott egy férfi: .tettem hozzá -.Német demokratikus brikettünk nincs! Lementem. hogy az ember visz egy kis rumot. hanem egy angol mechanikás pianínó és hat vég lepedővászon szétosztogatása árán! . Szólni ő se szólt. hogy a szokásos atomtöltetre.VÁLTOZATOK NÉHÁNY PERC KÜLPOLITIKA Már végigjártam a környék tüzelőtelepeit. mi tetszik.Arra nekem nincs is szükségem .érdeklődött a vezető. . Aztán valaki ajánlott egy külvárosi pincét.Ha szabad kérdeznem . méghozzá valódi kubai. kipakoltam a rumot a szénporos bádogasztalra.Hanem mit tetszik parancsolni? . Megtaláltam a pincét. .Mit képzel rólam? Hogy majd otthon. Nem mentem bele a részletekbe. . de azért szép türelmesen elmagyaráztam. mennyi utánjárásomba került.érdeklődött -. amitől a szenes mindjárt engedékenyebb lett. mit lehet csinálni. akkor egy kis plutónium 239 is megteszi. Még félúton se voltam. de eredménytelenül. ahol . aztán így szólt: . Minek annyit beszélni? E némajátékkal kölcsönösen elmondtuk egymásnak. Eddig akármerre jártam. és aztán majd meglátjuk. .Hát egy kis uránszurokércet talán össze tudok kaparni. és visszatettem a szénporos bádogasztalra. Ha elmondanám.gondoltam -. De ő közelebb lépett a rumhoz.Maga jópofa! . föltéve. csak hátravitte az üveget. vagyis nagy tisztaságú uránium 233 izotópra van szükségem. elnézte a címkére rajzolt cukornádat. volt otthon rumunk. egy teakonyhában nekiállok házilag dúsítani? Fogtam a rumosüveget.Persze.mondtam. aktatáskámban a rummal. ha nincs .Én egy kis hasadóanyagot szeretnék venni .mondtam kurtán. Szíveskedjék pontosan elmondani. hogy az ügyletet nyélbe ütöttük. elolvasta a feliratot.persze nem egy üveg rum. köszöntem. ahová nyolc lépcsőn kellett lemenni. .Van . Manapság minden beszerzés nehéz. most már csak a forma kedvéért akadékoskodott a szenes. amíg rátaláltam arra a bizonyos csillaghegyi kisipari szövetkezetre. melynek életrevaló és mozgékony vezetője állítólag bármilyen tüzelőfajtát elő tud keríteni. Újra elővettem a rumot. . hordozórakétája már van? . elmentem a csúszdára is. egy futó pillantást vetve a rumra. .mondtam. Nem szóltam semmit. .Nem kell azért rögtön elrohanni. mindenütt kerek perec megmondták: nincs.mondtam neki. és betette egy rozoga iratszekrénybe. Ezen nevetni kellett.

mint a frissek. A második hét végén kezembe akadt egy régi pesti újság. Számításom bevált.Nincs nálam semmi.Dugója nincs? .Nem szükséges . Mindez óriási összegeket emészt föl. A minap rájöttem. mint az új. Olvasás közben azon kaptam magam. Minthogy ezt a kívánságot százmilliók osztják.mondta. hogy kíváncsiságom beéri álhírekkel is. akkor talán az sem fontos. elolvastam. hogy erre semmi szükség. Kifizettem az üvegbetétet. békés célokra szolgál? . Hamarosan hiányozni kezdett a reggeli újságolvasás.Remélem. ahova a rumot dugta az előbb. . s úgy-ahogy bedugaszolt vele egy piszkos parádi vizes üveget.mondtam. vagy sem.Legyen máskor is szerencsém . Lehetséges. és tréfásan megfenyegetett az ujjával. Minek szól ez az érdeklődés? Mindannak. hogy a régi hírek ugyanolyan érdekesek. Abból a rozzant szekrényből vette elő. Reggelente örömmel veszem kézbe a friss újságot. összecsavarta. kialakult egy mindent behálózó hírszolgálati szervezet. Kicsomagoltam. telsztárok.Valami edényt hozott? .mondta a szenes. hogy amit elolvasok.Az csak természetes .mondtam. Ez a tapasztalat elgondolkoztatott.kérdezte. Hogyan született meg bennem ez a felismerés? Egy hónapot töltöttem külföldön. megtörtént-e. melybe a villanyplatnit csomagoltuk. szerkesztőségek.Becsomagoljam? .nehezen összefusiztak egy közepes hatósugarú rakétát. . Kábelek. ezzel csak fölverném a hasadóanyag árát. s én leszámoltam a pénzt a bádogasztalra. . 41 .Csak mert olyan nagy viccmesternek látszik . Felsóhajtott.Akkor két forint üvegbetétet kérek. . az öt világrész eseményeinek. Ha a régi híranyag semmivel sem unalmasabb. ami tegnap óta történt.kérdezte. riporterek. Aztán széthasított egy újságlapot. nyomdák ontják az érdekesnél érdekesebb híreket. és előzékenyen felkísért a lépcsőn. . . Dugóm se volt. HÍREK ÉS ÁLHÍREK Szenvedélyes hírlapolvasó vagyok. képtávírók. . Ott megkérdezte: . és átolvasom elejétől végig. A szenes meglepően olcsó árat mondott.

MAGYAR A VILÁGŰRBEN Meg nem erősített hírek szerint Conrad százados. Valószínű. a szövetkezet veteményesében egy nyöszörgő görögdinnyét talált. a Tej és Tejtermék Fölvásárló Központ előadója. hogy ezek a meg nem történt események olvasóim kíváncsiságát is kielégítik. Róma népe és a számos utas és zarándok térden állva nézi végig a szentatya reggeli testgyakorlását. akik erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukósisakot viselnek. gyomrához kapott és meghalt. ma is jól beszél magyarul. Kovács Lőrincné óbudai nyugdíjas az este rósejbnit sütött vacsorára. Az orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való tárgyak is szerepet játszhattak Kovácsné szerencsétlen halálában. az ujjamból szoptam. 42 . Conrad százados a légierőknél szolgált. HALÁLT OKOZÓ RÓSEJBNI Özv. kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról. mon amur. Tettének oka: hivatali bosszúságok. Remélem.Próbát tettem. a hang után sietve. Bodrogi főorvos. ÚJFAJTA DINNYEBETEGSÉG Reme Béláné. csak hat svájci testőr kíséri el. Az alábbiakban ismertetek néhány érdekes hírt. Alighogy az elsőt megette. mára virradó éjjel halk jajgatásra ébredt. regényt találták meg az idős asszony gyomrában. s hosszú űrutazása során a „Mon amur. Útjára. minden különös fáradság nélkül. egy OTP-kölcsönnel vásárolt KIJEV fényképezőgépet és a Rozsdatemető c. akit Konrádnak hívtak. A kórház telefonja állandóan szól. melyet még édesapjától tanult. Apja. hogy műtétre kerül sor. MEGETTE A SAJÁT LÁBÁT Mendelényi Géza. orvosán kívül. orvosi tanácsra. melyet a mentők még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási kórházba. A boncolásnál a rósejbnin kívül egy csokor hóvirágot. Szabadbattyánból vándorolt ki „a hárommillió koldus” Magyarországáról. hogy a dinnye a téesz tulajdona. szívemben te vagy az úr” kezdetű régi magyar slágert dúdolta. A lelkiismeretes növényápoló. a sebészeti osztály vezetője lemondta tervezett jugoszláviai IBUSZ-utazását. AZ ÖT VILÁGRÉSZ ESEMÉNYEI BICIKLIZNI TANUL A PÁPA A katolikus egyház feje. a kiskorpási Szabadság Termelőszövetkezet tagja. amerikai űrhajó másodpilótája magyar származású. amikor értesült róla. amelyet néhány óra leforgása alatt. a Gemini IV. Ez igen nagy jelentőségű esemény lenne. A próba sikerült. mert a környékbeli szövetkezetek érdeklődnek a beteg hogyléte felől. minden reggel körbekerékpározza a Szent Péterszékesegyház előtti hatalmas térséget.

Az új elnök a haladó gondolkozású Lopez Burillo. jobboldali beállítottságú elnököt. hogy a hazai sajtót ellássa érdekes. frissnek tűnő és hitelesnek látszó álhírekkel. hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak. A táblákat a saját céljaira szedte össze. ÚJABB FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN A zsoldjukat követelő paraguayi légierők egy ejtőernyős zászlóaljat dobtak le az elnöki palota kertjébe. a zsoldját keveslő 3. hogy nem akart üzérkedni. Sikerült is rövid lövöldözés után elkergetni Aurelio Lapaz amerikabarát. és a haladó gondolkozású Aurelio Lapazt ültették a helyére. reakciós beállítottságú elnököt. hogy a süttőlapockai leletből nemcsak a hazai piacot tudjuk ellátni. 43 . Szabó azzal védekezett. FELLENDÜLÉS A SPORTSZERIPARBAN Tegnap nagy meglepetés érte a Dél-dunántúli Mélyfúró Vállalat tapasztalt olajkutatóit. Rövid lövöldözés után elkergették Lopez Burillót. Lapunk zártakor a város lakossága fáklyás menettel ünnepli a reakció újabb kudarcát DélAmerikában. páncélos hadosztály az elnöki palota elé vonult. Még a lapszerkesztőségek dolgozóit is szélnek ereszthetjük. magyar származású állampolgárt. amerikabarát. mely lapunk zártakor még tart.GYŰJTŐ VAGY VALUTAÜZÉR A bíróság ezer forint pénzbírságra ítélte Szederjesi Szabó József clevelandi illetőségű. A földgázkitörést azonban nem a várt kőolaj föltörése követte: olaj helyett töméntelen mennyiségű teniszcipők lövelltek az ég felé. hirtelen erős gázömlést észleltek. a telsztárok. a jobboldali. aki alig háromnegyed órát töltött hivatalában. A Duna Cipőgyár minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre siettek. és megállapították. akinek győzelmét Asuncion lakossága fáklyás menettel ünnepli. hanem eleget tehetünk egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak is. Tömérdek pénzt takaríthatunk meg. aki a budapesti kapualjakban egy kofferre való „A lift működik” feliratú táblát lopkodott össze. az ország fővárosában. fenti álhírek teljesen kielégítik az olvasó szenzációéhségét. ügynökségek. Amikor a süttőlapockai fúrótoronnyal elérték a 2200 méteres mélységet. mert e sorok írója szerény fizetségért vállalkozik rá. Remélhető. mert maga is furcsaságokat gyűjt. FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN Asuncionban. * Remélem. Ezzel egy csapásra fölöslegessé válna az egész hírközlő apparátus. kábelek és képtávírók.

Még most is? . Továbbmentek. a kikötők és az erdők. Az üdülő piros cseréptetejét lassan elborították a fák. Közben legalább tíz feketét főzött magának. . Már csak egy ceruzavonás látszott. és fölállt.kérdezte az író.kérdezte az író. .Még ide .Kivisz-e a vízre egy kicsit. 44 . Az író lerúgta a lábáról a szandált. . ahogy a Balatonon szokás.mondta a csónakos. Most mégis olyan frissnek érezte magát.Még most is ide látni? . Este még két nehéz jelenete volt hátra. A csónakos körül nézett. Megkereste a csónakost.mondta a csónakos.Mit gondol? . a partról már nem ért idáig a hang. Borús volt az ég. mikor már jó darab utat megtettek. Átírta az éjszakát.Még most is .kérdezte tőle. . a vonatnak csak a füstje látszott. . . Összemosódtak a házak. Volentik bácsi gyors. és olyan szabadnak.Tessék beülni . mintha nem is volna teste.kérdezte az író. . Lesétált a partra.A MEGVÁLTÓ Délelőtt tíz óra volt.Ide látni még a partról? . mintha megszűnt volna lenni a világ. ahol véget ért a tó. Tilos.mondta. . mintha megszépült volna az élet. de rövid csapásokkal evezett. olyan boldognak. A partnak csak a zöldje.Megpróbálok egy kicsit a vízen járni. de szellő se rezdült. amikor az író befejezte új drámáját.Ide már nem. . Csak az evezők csobbanása hallatszott. Mint egy óriási máriaüveglap. olyan sima és szürke és csillogó volt a tó.Akkor húzza be az evezőt. Még egy kávét főzött. . VÁLTOZATOK A fűre lépni tilos tilos a fűre lépni lépni tilos lépni lépni lépni lépni lépni tilos tilos tilos tilos tilos. és legalább tíz kilométert gyalogolt a szűk szállodaszobában alá s felezve.mondta a csónakos. Volentik bácsi . Volentik bácsi? .

.Tanuld meg. szép. uram. Például ezt is nagyon merem ajánlani.Az én teljes nevem Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga.Egy barna kalapot szeretnék venni.Ki vagy. de csak úgy becéznek: Kuksi. kérem.Maga mit ajánl. Kuksi..És a minőségük? . És a bácsi kicsoda? .Talán egy harmadikat.Csak ez az egy. Nem is tudom. fiatal lány? .Azt hiszem. VÁLASZTÉK .Készséggel. Mi az árkülönbség a három kalap közt? . mutasson egy másik fazont.Mintha a kedves vevőre tervezték volna.Jó napot. De hiszen a bácsi öreg. Én ezt nem egészen értem. . . hogy nincs két egyforma Vorazlicki Igára Nóra Annamária Olga a világon. .Bizony. . Könnyű. jól áll.. te hosszú hajú.EMLÉKKÖNYVBE .Érdekes. . asszonyom.Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt? . . 45 . és engem is Kuksinak szoktak becézni.. mint az első kettő. asszonyom? . sudár. . ez nincs másképp.Valóban. . nem áll rosszul. . .Próbáljuk meg ezt.Igaza van.Milyen kár! . .Hanem hány? .Az én nevem is Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga. .Az áruk egyforma. nem túl sötét. Ezt nagyon sok vevőnk dicséri. nem is túl világos.Mégis. melyiket válasszam.Mit kíván a kedves vevő? . és éppoly jól áll.. . . Ott a tükör. ha nem fárasztom.Semmi.Merem állítani. egyik sem rosszabb a másiknál. Nekem nincs is három barna férfikalapom. kopasz és jobb szeme egészen fenn van akadva.Milyen legyen? Sportos? Szolidabb? Széles karimás? .

. így hát jól bepogácsáztak.miután lezuhanyozott és megtörülközött . a két hordágyvivőnek meg a sofőrnek . mindjárt a reggeli ébredés után. s így az törvényerőre emelkedett. Talán a legelsőt. 46 . az a legelőnyösebb. Csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat. csak meleg fürdőt vett. De most már kitartok a legelső kalap mellett. mert így tele volt a feje . de ahelyett hogy elmondta volna örökös aszály sújtotta megyéjének szebb jövőjét ígérő interpellációját. fülét. egyhangúan jóváhagyta. A parlamentben viszont. s aztán összejött a rokonság. Ízre nem volt rosszabb. ahányan voltak. Javaslatát az országgyűlés rövid vita után. Jó napot. kérem. Homoki bort ittak. Ámde .az orvosnak. melyben az illetékes miniszter is felszólalt.Ahogy parancsolja. halotti torra.Csenger megye kiküldöttje valahogy fölcserélte az események egymásutánját. s reggelre meghaltak mind a négyen. Negyednap eltemették őket..visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos helyére. miközben ágyában tejeskávéját itta.talán éppen azért. apa. nyakát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószert gyúrt a tésztába. nem. mint az ülés harmadik felszólalója.Magam se tudom. A mentősöknek . mind pogácsakedvelők. az anya. Családtagjai helyeselték a javaslatot. Ha a mamának volt rá ideje. s aztán .már nem akadt dolguk. hónalját. ez járt a fejében ma is. megettek néhány pogácsát. s mielőtt visszaindultak volna.Azt hiszem. s kedvében akart járni övéinek. .. Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon. Ha szabad kérdeznem.Nem. . Beleült a kádba. hanem még odahaza a fürdőszobában mondta el a feleségének és két gimnazista fiának. sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát.. alsótestét beszappanozta. ahogy az már illik. meg a közeli és távolabbi szomszédok. anya és két gyerek. El is patkoltak mind.Amit egymás után háromszor fölpróbáltam? . a fontos javaslatairól és közérdekű interpellációiról ismert képviselő az országgyűlés mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra készült. az aszály leküzdését célzó törvényjavaslatát nem a parlamentben. s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. az apa. fölment ugyan a szónoki emelvényre. melyiket választja? . EGY ORSZÁGGYŰLÉSI FELSZÓLALÁS Dénes Dénes. Ahelyett hogy először megfürdött volna. ittak rá egy kis bort.Igen. (MTI) A VÉGZET Valahol a Nagy Magyar Alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. uram. bár a másik kettő sem lebecsülendő. a gyerekek.

aztán megfordult. pénzt kértek kölcsön a barátaiktól. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. egyesek látták bemenni egy könyvesboltba. feltűnő kövér termettel.Jaj. mert vezetnie kellett. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. milyen leverő! . Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot. de lehet. és sírt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony. legföljebb azon. miután visszaakasztotta a hallgatót. aztán visszafordult. és így szólt: . Elácsorgott a virágüzlet előtt. a fülke üresen állt. Megpróbált benyitni a fülkébe. Fölhívott egy szerkesztőt. Bort nem ihatott. Az emberek utánanéztek. Jó lesz az még. Hamarosan letette a hallgatót. amikor már sötétedett. és nekiesett a postaládának. megbeszéltek egy találkát. végül átment a másik oldalra.mondta a szerkesztő. de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. de aztán hirtelen kivágódott úgy. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. megjegyzéseket tettek a fülkére. a pogácsát pedig nem szerette. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt. belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. És most viszi! BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL A körúton állt egy telefonfülke. hogy kárba ne vesszen. aztán végigsétált a Duna-parton. és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. Egy ideig nem jött senki.Írd át még egyszer.Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort. Egy idős asszony. és eltávozott. Később. valakinek. gondolta. 47 . Nézegette a kirakatokat. hogy összetévesztették valaki mással. és tapintatosan. de sokkal derűsebben. Az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat. . mások szerint a nagy virágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben lévő érméket. a postára és a nagy virágos hölgyre. Továbbsétált. egyszer nekidőlt a készüléknek. de idejében lefülelték őket. nagy virágos nyári ruhába öltözötten. fölhívták a lakáshivatalt. hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket.Kivéve a sofőrt. Először nem is akart kinyílni. de nem szóltak semmit. és átment a Margitszigetre. A költő hiába érvelt. erélyes fellépésű férfi. hogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. Megjött az autóbusz. azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé. hogy hanyatt esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda. hogy az már rúgásnak is beillett. Ajtaja sűrűn nyitódott-csukódott. Az autóbuszra várakozó utasok odacsoportosultak. minálunk semmin sem csodálkoznak. ami természetes. elvitte az utasokat. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. Egyesek tudni vélték. a fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóczi úton a verőfényes nyári délutánban. . Az ajtó nehezen nyílt. a fülke megállt és várt. A hölgy hátratántorodott. de olyan ütést kapott az ajtótól. De ami még ott maradt a tepsiben. Kivált közülük egy aktatáskás. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. feltűnő nagyságú keblekkel.

Akkora csak. de emiatt még senki sem tett panaszt. De másnap a korai járókelők észrevették. mert a szigeten rossz a közvilágítás. Soha többé nem látták Budapesten. mint egy tengerszem. hogy valaki lekaszálja. Ő pirkadatkor elhagyta a Szigetet. aki még az igazak álmát alussza. mi nem. fölveszik a telefonkagylót. hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek. A készülék azonban nem ad vonalat. hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. aztán leereszkedett a hegy oldalán. ötödik emeleti. ötödik emeleti. A kirándulók. olyan halkan. Nagykovácsi községtől azonban jóval innen van egy vadvirágos rét. akik erre vetődnek vasárnaponta. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban. APRÓHIRDETÉS Örök nosztalgia „Joliot Curie téri. a Sas-hegyre néző kilátással.mely kissé rézsút dőlt a puha talajon -.. NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! Körülbelüli száztíz-száztizenöt év múlva. soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. beépített konyhabútorral fölszerelt.Hogy éjszaka mi történt a romoknál. beépített konyhabútorral fölszerelt lakásra. alkóvos. falnak fordult és elaludt. Sashegyre néző lakásomat sürgősen. hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával. egy szép nyári napon. Kedvük támad megtréfálni valakit. kétszobás. és nekivágott az országútnak. és átkelt Budára. * A városon kívül. azt nem lehet kideríteni. Belépnek a fülkébe . s olyan rejtve él a magas törzsű fák közt.” HÍR Ágyában dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza. a Hűvösvölgy utolsó házain is túl. s miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok. Sokan rá se hederítenek. kétszobás. alkóvos. ráfizetéssel is elcserélném Joliot Curie téri. vagy eszükbe jut hazatelefonálni. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ez az a hely. ahol a fülke letanyázott.. onnan hegyenvölgyön át a Hármashatár-hegy csúcsára kapaszkodott föl. mintha hangfogós hegedűn. Fölment a Gellérthegyre. a gaz meg a virág. Túl kicsi még ahhoz is. Miután végigszívta cigarettáját. a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. nagyon megörülnek neki. ennélfogva nyár közepén már derékmagasságig nő rajta a fű. lámpát oltott. pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz! 48 .

„Dunainak” azért fogják hívni a köztársaságot. mehetek magyarni? . ő magyarik” (mert ikes lesz az ige) hét civilizált nyelven (norvégül.Nem baj. amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. eszik).) Más példa: „Én magyarok. mely idegen szó. „Magyarni” franciául például annyit tesz majd: magamat jól leszopni. s az édesanyja. idei uborkasalátával. .Csak tessék bátran. Üdén. „IN OUR TIME” .érdeklődött a felszolgálólány. hanem kopott öltözékű.És a kedves vendég? . mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik. Bár idekint minálunk nem nagy a választék.néhány aggastyánnak könnybe lábad a szeme. görögül. Például a „vanília” helyett. méghozzá kellemes jelentéstartalommal. sosem látott pompával. óriási termekkel. melynek négy vagy öt tenger mossa partjait. pedig a filmet csak tizennyolc éven felüliek látogathatják. Le se lehet írni.igévé változik. hazaviszem és. hogy egy kisfiú elkéredzkedik moziba. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltospult fölött ez lesz kiírva: Eper Puncs Háború Csokoládé Így fogunk élni. 49 . némi habozás után. most odamegyek.Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota.potom száztizenöt év alatt .” (Itt egy csúnya szó következik. megszólítom. Megnézte a pincérkisasszonyt. a „háború” megy át a köztudatba. nehogy összekeverjék egy másikkal.” Továbbá: „Anyuka. te magyarsz. Addig. Az avatási ünnepségen . az a nagy és régen esedékes perc.) azt jelenti majd: „Ropogós kacsasültet eszem (eszel.mondta a fiatalasszony. Visegrád akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhelye. ez azt jelenti: „Ahhoz az isteni nőhöz.Én se valami ínyencségre gondolok. elnyűtt alsórajnaiak. milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni! Elég talán annyit mondani. . belekarolok.azt jelzi majd a harangkongás . ezt a pár évet. minthogy régi jelentését amúgy is elvesztette.Hát mit igyak . ha valami különlegességet kérek? . akit ott látsz. ki kell bírni. bolgárul..lettül azt jelenti. Ez utóbbit akkor se magyarok lakják majd. érte lehajolni. katalán nyelvjárásban: „Könnyedén hajolgatok. az Alsórajnai Magyar Köztársasággal. hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak.tűnődött a férfi. az lesz az a perc.” És ha valaki Londonban így szól: I am going magyarni (vagyis szó szerint: megyek magyarni). Spanyolul: utcán pénzt találni. akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. De hagyjuk a külföldet! Itthon is sok mindent másként hívnak majd.Kérek egy duplát .. függőkertekkel. elengedi. baszk nyelven stb. miközben Yehudi Menuhin a »Csak egy kislány«-t húzza a fülembe. Valóban. . . amikor véget ér az ezeréves pechszéria.Magyarhatsz!” . csaknem gyerekesen mosolygott le rá. hogy a „magyar” szó .

- Ide hallgasson - hajolt hozzá a fiatalasszony. - Ha megint nem fér a bőrébe, hazamegyek. Két-három hetenkint megittak egy kávét, mindig ugyanabban a kis budai presszóban, nem messze a remíztől, gesztenyék alatt. - Nézze, Alizka. Maga feketét kért. Engedje meg, hogy én is azt hozassam, amire gusztusom van. A pincérkisasszonyhoz fordult. - Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak hirtelenében nem jut eszembe a neve. Egy olyan sötét folyadék. - Szeszes ital? - Nem, nem. Ha jól emlékszem, üvegpohárban hozták. És úgy emlékszem, egészen forró volt. Tehát nem szeszes ital. - Attól félek, hogy ez nekünk nincs. - Ezt el se tudom hinni - mondta a férfi. - Nem lehetne megkérdezni a vezető kartársat? - Már hogyne lehetne. De előre megmondom, hogy én már ötödik éve dolgozom itt, és minden folyadékot ismerek - mondta a kisasszony, és besietett. - Kezdek torkig lenni a maga viselkedésével - mondta mérgesen a fiatalasszony. Nem szerette a feltűnést. Az autóbuszon mindig az ablak felé fordult. Még a szűk cipőt se volt bátorsága kicserélni. - Ha nem hagyja abba, hazamegyek. - Még nem is mesélt Jugoszláviáról. - Ilyen hangulatban nem tudok mesélni. Már jött a kisasszony. Már messziről mosolygott. - Azt kérdezi a vezető kartársnő, hogy nem világosbarna volt-e az az ital. - Nem, kérem. Sőt, majdnem fekete. - És hol tetszett azt legutóbb fogyasztani? - A Gerbeaud-ban. - Sejtettük! - nevetett egy jót a pincérkisasszony. - Hát, kérem, a Gerbeaud osztályon felüli luxus kategória. Mi pedig, tessék megnézni a táblát, másodosztályú cukrászda vagyunk. - Várjon csak! - mondta a férfi. - Most jut eszembe, hogy egy kiskanalat is adtak hozzá. És még valamit. A tányéron néhány kicsi fehér kockát. - Kockát? - nézett rá a pincérlány. Aztán fölkacagott. - Öt éve vagyok itt, de ilyen kívánság még nem volt. Kockák! - kacagott megint. - Nem lehetne a vezető kartársnőt megkérdezni? A felszolgálónő elment, de az ajtóból visszanézett, szájára nyomta a kezét, és nevetett. - Csak akkor boldog, ha foglalkoznak magával? - kérdezte dühösen a fiatalasszony. - Dehogy, Alizka. Én akkor se vagyok boldog. Nos, milyen az a Bled? - Ne tegyen úgy, mintha kíváncsi volna Bledre. Inkább nézze meg, mit csinált. Kijött a kisasszony. Mögötte szikáran, szemüvegesen a vezetőnő, kezében egy nem nagyon ismert Hemingway-kötet. („In our time” - magyarul, nagyjából: „A kor, amelyben élünk.”)
50

- Hallom a problémát - mondta udvariasan. - Kérem, ne tessék belőle kázust csinálni - mondta a férfi. - Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Milyen természetűek voltak azok a kockák? - Ha jól emlékszem, fehérek. És meglehetősen kisméretűek. Emezek összenéztek. A pincérlány, aki most nem mert nevetni, csak hangtalanul kuncogott. A vezetőnő azonban komoly maradt. - Nagyon bosszantó, de hát mit csináljak? Nekünk semmiféle kockáink nincsenek. - Nem is olyan fontos - mondta a férfi. - És azt a szóban forgó folyadékot sem ismerem. - Üsse kő - legyintett a férfi. - Akkor én is kérek egy duplát.

SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB DOLGOKBAN IS JÓL MEGÉRTJÜK EGYMÁST, DE ELŐFORDUL, HOGY EGÉSZEN EGYSZERŰ KÉRDÉSEKBEN NEM - Kezét csókolom. Lehet itt felfújható gumimatracot bérelni? - Mit mond? - Rossz helyen járok? Pedig azt mondták, hogy ebben a zöld bódéban van a Belkereskedelmi Minisztérium strandlerakata. - Ez itt a Belkereskedelmi Minisztérium strandlerakata. De mi csak nyugszékeket, vízisít és felfújható gumimatracot adunk bérbe. - Nagyszerű. Nekünk két gumimatracra lenne szükségünk. - Egy szavát sem értem. Sprechen Sie deutsch? - Nicht deutsch. - Tudok egy keveset franciául. Vu sprechen franszé? - Nicht franszé. - Hát milyen nyelven lehet magával beszélni? - Sajnos, csak magyarul. - Jópofa. Hát akkor miért nem beszél magyarul? - Hát hogy beszélek? Magyar vagyok, magyarnak születtem, kizárólag magyarul tudok. Mennyi a gumimatrac bérleti díja? - Nézze, ne akarjon átdobni ezzel a dumával. Harmadéves történelem-filozófia hallgató vagyok, a nyári szünidőben lejöttem egy kis zsebpénzt keresni. - Okosan tette.

51

- Fél napot dolgozom, fél napot strandolok. És ha érdekli, ott napozik a fiúm, és benne van az öttusa válogatott keretben. - Ezt miért mondja ilyen gúnyosan? - Mert nálam csak nyugszéket, vízisít és felfújható gumimatracot lehet bérelni. Ha hátsó gondolatai vannak, akkor eltévesztette a házszámot. - Nincsenek hátsó gondolataim. Higgye el, csak két felfújható gumimatracot akarok bérelni. - Bei uns ist vollkommene Glaubensfreiheit. - Most mit mondott? - Hogy nálunk vallásszabadság van. A külföldiek szokták kérdezni, hogy lehet-e vasárnap misére menni. - Nézze, kérem, maga tanult logikát. Próbáljunk logikusan társalogni. - Milyen furcsa nyelven beszél! Magyarul is így mondjuk: logikus. - Ha már szóba került a vallásszabadság... Meg szabad kérdezni, hogy hisz-e Istenben? - Csak mint Kierkegaard: a beteljesülésben. Érti, mire célzok? - Körülbelül. Hogy valaki 70 000 fonálnyi mélység fölött lebegjen, és mégis boldog lehet... Teilhard de Chardint is ismeri? - Nem volt kötelező, de két könyvét németül elolvastam. - És mi a véleménye? - Először elájultam tőle. Azt mondtam, gyerekek, itt a modern zseni... De aztán, épp a döntő kérdésben, amikor elkezdi a vallást meg a tudományt összeegyeztetni, abszolúte beleszalad a csőbe. - Érdekes. Nagyjából nekem is ez a véleményem. De ha ilyen szépen megértjük egymást, mért nem jutunk egyezségre ezekkel a vacak gumimatracokkal? - Vulé vu bérelni kelksóz? - Na tessék. Pedig mind a ketten értelmesen is tudunk gondolkodni. Mondok valamit: szűkítsük a kört. Mit szólna hozzá, ha két nyugszéket kérnék? - Tessék parancsolni. Van napellenzős, napellenző nélküli. - Nagyon helyes. No most, hogy állnak vízisível? - Az három méretben létezik. Melyiket adjam? - Semelyiket. Én ugyanis két gumimatracot szeretnék. - Két micsodát? - Különös. Úgy látszik, ezt az egyetlen szót sehogy se tudjuk megérteni. - Milyen szó ez? - Összetett. Gumi, plusz matrac. A gumit ismeri? A radírgumit? Az autógumit? - Hát persze. - A matracot is? - Kérem szépen, ne nézzen hülyének.
52

. emeletre. EGY MEGHASONLOTT TULIPÁN Ki hitte volna? Sohase panaszkodott. Épp teljes virágzásban volt. s az erkélyükön megtalálta a tulipán búcsúlevelét. és keservesen megsiratták virágjukat.Azt nem írta meg . Miért akart hát megválni az élettől? Ez csak egy hét múlva derült ki.kérdezte Irma néni.Egy tulipán! .. . Sőt. mondták. Néhány nap múlva megszüntették a nyomozást. előző este még jól beporozta a bibéjét. zárkózott természetű. kisasszony.Kérem. Nem akarok tovább tulipán lenni. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt. emeleti ablakból levetette magát az utcára. . ahol a tanító fölolvasta a kusza betűkkel rótt sorokat.Ilyet még nem is hallottam. . . csalódás.Hát mi akart volna lenni szegényke? . Tanító úr. akik tagadták a vádat. kedves Irma néni.a IV. hagymája immár hetedik éve hajtott virágot a nyugdíjas tanítóék ablakában.Minden jót. Az alattuk lakó alezredes megerősítette vallomásukat.csóválta a fejét Irma néni.Viszontlátásra. Adjon nekem két gumimatracot. jó egészségnek örvendett. Kihallgatták a tanítóékat. ők öntözték. utána békésen átaludta az éjszakát. Nálam csak nyugszéket. már nem leszek az élők sorában.Bocsásson meg. nem történt semmi. vízisít és gumimatracot lehet bérelni. amikor az alezredesné nagytakarítást csinált.mondta a nyugdíjas tanító. Nincs más választásom. A rendőrség először abból a föltevésből indult ki.” . bocsássanak meg.Hát akkor tegyük össze a kettőt. a környékbeliek szerint csak magának élt. megrázkódtatás tehát nem érhette.a virágok korán kelők . hogy valaki gyilkos szándékkal letaszította. . „Mikor e levelet olvasni tetszik. szerették. . .Itt valami tévedés van. 53 . Fölvitte a IV. S reggel ötkor .

HELYSZŰKE
FIAINK Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s ennek az asszonynak két szép szál fiúgyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a Csendes-óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem, nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt. De egyszer, amikor az anyja elküldte gilisztacukorért (a patikába, ami a hetedik ház), nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak három fiuk szokott lenni. S mindig a harmadik, aki boldogul.

ÉLETBEN MARADNI Egy nagy politikai pörben mint negyedrendű vádlott életfogytiglanit kapott; ebből hat évet le is ült, méghozzá magánzárkában és ártatlanul. Társait sorra kikezdte a börtön, mindegyiket a leggyengébb pontján, kit a szívén, kit a tüdején, kit a lelki egyensúlyán. Ő, a túlérzékeny idegrendszerével, már a hatodik héten sírógörcsöt kapott. De mikor ráborult, az asztala lapján észrevett egy hangyát. Ettől még sírni is elfelejtett. Elnézte, hogy küszködik egy parányi morzsával. Aztán a körme hegyével odébb s még odébb gurította a morzsát. E délelőttje azzal telt el, hogy a hangyát körbesétáltatta az asztalon. Éjszakára bedugta egy üres orvosságosfiolába, és másnap fölmászatta egy gyufaszálra. Hamarosan rájött, hogy a kis állat egy húsfoszlánnyal sokkal könnyebben idomítható, mint morzsákkal; és valóban, a nyolcadik hónap végén két keresztbe rakott gyufaszálon sikerült rákapatnia a hintázásra. Persze, azt a tétova ide-oda mászkálást csak némi jóindulattal lehetett hintázásnak nevezni, de őt ez a teljesítmény is majdnem boldoggá tette. Amikor letöltötte a harmadik évet, jó magaviseletéért különös kedvezményképpen papírt, írószerszámot és olvasnivalót kérhetett. Ezt ő büszke daccal visszautasította, a hangya ugyanis már gurigázni tudott egy mákszemmel, mely a karácsonyi tésztából származott. De őt ez a mutatvány sem elégítette ki, mert még besorolható volt a hangyai lét határai közé. A másféleség ott kezdődne, ha két lábra tudná állítani... Ez tizennyolc hónapig tartott, de sikerült. Újabb másfél év múlva diszkréten tudtára adták, hogy rövidesen rehabilitálják, és szabadon bocsátják. Addigra elkészült az ő nagy mutatványa is: a hangya álló helyzetben a magasba dobta és elkapta a mákszemet. Vagyis elmondhatta róla - megint egy kis jóakarattal -, hogy megtanult labdázni! - Adjatok csak egy nagyítót - mondta a fiainak, sokat sejtető mosollyal, az első otthoni vacsora után. - Van egy betanított hangyám! - Hol? - kérdezte a felesége. Forgatták a fiolát. Nézték a nagyítóval, még a lámpához is odatartották, de hiába. És, ami a legfurcsább, ő se látta már!

54

FASÍRT A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbe áztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.

SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ VASDARABHOZ, MELY A TÖRTÉNELEM VIHARAIN KERESZTÜL SZÉP CSÖNDBEN MEGLAPULT EGY LIMLOMMAL TELE LÁDIKÓBAN, MERT SE NAGYAPÁMNAK, SE APÁMNAK, SE NEKEM NEM VOLT MERSZÜNK SZEMÉTRE DOBNI, ÉS AZ UTÁNAM JÖVŐNEK SE LESZ - Túlélsz, pöcök.

PECSÉT

SZAKMAI ÖNÉRZET Engem kemény fából faragtak! Tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán.
55

- Állatművész vagyok - mondtam. - Mit tud? - kérdezte az igazgató. - Madárhangokat utánzok. - Sajnos - legyintett -, ez kiment a divatból. - Hogyhogy? A gerle búgása? A nádiveréb cserregése? A fürj pitypalattyolása? A sirály vijjogása? A pacsirta éneke? - Passzé - mondta unottan az igazgató. Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi. - A viszontlátásra - mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.

AHASVÉRUS Két zsidó megy az utcán. Az egyik kérdez valamit a másiktól. A másik válaszol neki. Eközben mennek. Az első, akinek időközben egy új kérdés jutott az eszébe, fölteszi. A másik válaszol rá valamit. Ezen néha nevetni lehet. Máskor nem lehet rajta nevetni. Ők pedig továbbmennek. Tovább beszélgetnek. Nehéz dolog ez.

GLI UNGHERESI A fagylaltot egy cataniai cukrász találta föl, név szerint Ugo Riccardo Salvatore Giulio Girolamo B. Hogy mikor, az még vita tárgya, ne töltsük most vele az időt, nagyjából akkortájt, amikor a könyvnyomtatást. Ugo nemcsak a fagylaltot találta föl, hanem az ostyából sütött tölcsért, és a hozzá való tolókocsit is. (Ez így van rendjén. El sem képzelhető, hogy például Irinyi csak a gyufát találta volna föl, és valaki más a skatulyát. Hogy Ehrlich csak a Salvarsant, és másvalaki a szifiliszt. Ilyen nincs.) Miután találmányát ekként tökéletesítette, nekivágott vele a világnak. Bejárta Lodomériát és Besszarábiát, Tirolt, Burgundiát, Brandenburgot és a vend kapitányságot. Hogy miképpen fogadták, az elképzelhető, de le nem írható! Ahová megjött kis tolókocsijával, összegyűlt a helység apraja-nagyja, markukban tartották a pénzt, szájukban az összefutott nyálat, és dobogó szívvel várták málna-, eper-, csokoládé-, citrom- vagy pisztáciafagylaltjukat.
56

A magyarok azonban (olaszul: gli ungheresi) oda se bagóztak. búsan nézték távozását. Virágokkal. Egy gyári takarítónő. hogy gondolhatnak közben amire akarnak. hiszen a fagylaltot csak nyalogatni kell. Egyszer aztán elvetődött Magyarországra is. buzgalmában lángolva mutatta be fagylaltját. azt mondták. testben-lélekben megtörve. lógombócokat vágtak hozzá abban a hiszemben. hogy „gelatti” (magyarul: fagylalt) ezen a habarék nyelven azt jelenti: „Éljen a sóvám!” S ezt nem lehetett szó nélkül zsebre vágni. akik a válluknál fogva össze vannak nőve. válaszolta Ugo. azt is megmutatta. a sziámi ikerpár le van pipálva. tehát nem vágyakoztak hűsítőkre sem..gyermekeivel együtt . Aztán kilehelte lelkét.. aki . s azoknak. Ezzel a múlt század nagy szenzációja. De. ráadásul olyanokat. amit kért.Ugo mindenkinek azt adta. 57 . És amikor Ugo tovább akarta bizonygatni az igazát. melynek építése zavartalanul folyik. mint a sóvámról. ezzel szemben az óbudaiak. Hiába magyarázta Ugo. csak ennyit tudott mondani: . elég. de onnan már hajóval szállították haza. őnála minden fagylalt más és más ízű. Nem érezték a nyári hőséget. Szegény Ugo. AZ ÓBUDAI IKREK ÚJSÁGHÍR Világraszóló esemény történt az óbudai Kórház szülészeti osztályán. ajándékokkal és jókívánságokkal halmozták el az anyát. valamint az ugyancsak óbudai szennyvízderítőt. A kórházat valósággal megrohamozták az érdeklődők. a magyar anyák örök dicsőségére. ami már egymagában fölsebezte Ugo hiúságát. s hogy vásárlóit megóvja a fölösleges kísérletezéstől. amikor körülvették az olasz fagylaltárusok. közölte nézőivel a hírt. még eltolta kocsiját a zárai grófságig. mert tele volt a sóvámmal a fejük. gli ungheresi. nekik mindig van mit nyalogatniuk. akik a csengőszóra nagy nehezen összeverődtek. hármas ikreket hozott a világra. TELEVÍZIÓ Az óbudai hármas ikrek születése alkalmából a Televízió megszakította adását. mert ők csak ketten voltak. s alig tudták kivárni visszajöttét. mondták erre ezek a fafejű magyarok.a legjobb egészségnek örvend. s az ország apraja-nagyja hallani sem akart másról. akit sértett ez a sötét közöny. Mindenütt örömkiáltásokkal fogadták. és nyugalomra intette az ország lakosságát. A szpíker óva intette a nézőket a szertelen örömkitörésektől. Bánatában csöngettyűt szerelt a tolókocsira.) Itt azonban a király éppen új sóvámot vetett ki. minden előképzettség nélkül. hogy a fagylaltot egyszerűen csak nyalogatni kell. Őnekik pedig. majd bemutatta az óbudai Víztornyot. ha az öt ujjukat szopogatni kezdik. hárman. (Olaszul: Ungheria. mert mind az ötnek más-más íze van. köszönik..Gli ungheresi. Halálos ágyán..

hogy ezek a bubik össze vannak nőve. Tény és való. akinek a vállához egy másik normális fiúnak a fele van hozzánőve. hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. de ez nem olyan nagy dolog. hogy két villamosbérletet vásároljak. és miért kell dupla mennyiségben beszereznem a gimnáziumi tankönyveket. KORMÁNYNYILATKOZAT Illetékes helyen leszögezték. hogy voltaképpen hány fiúgyermeknek adott ő életet. hanem csak egy normális fiúgyerek.csak hosszas magyarázgatás és rábeszélés után volt hajlandó elismerni. De aztán már ő maga nevetett a legjobban rajta. ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY Az ún. Itt-ott már négy vagy több gyerekről beszélnek. tovább építjük a Budapest-bécsi autópályát. a szülészet dolgozói állampolgári kötelességünknek tartjuk. „óbudai ikrek” világrajövetele sok szóbeszédre adott alkalmat. LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ Másfél gyerekes anya vagyok. két párt létezik. A hangulatos uzsonna az esti órákig elhúzódott.NYILATKOZAT Mindazoknak. E nacionalista hírveréssel szemben mi. A kormány bizottságot nevezett ki. előfordulhat a Szovjetunióban vagy más szocialista országban is. hogy Óbudán nem hármas ikrek születtek. BARÁTI BESZÉLGETÉS Az Országos Nőszövetség meghívta Firbejsz Lajosnét annak tisztázására. hogy az óbudai ikrekről szóló híreket rosszindulattal eltúlozták. mint amikor valakinek kártyázás közben három bubi van a kezében.érthető anyai elfogultságával . tehát a kormány politikája nem változik. sőt. hogy egész életében kettős látásban szenvedett. aki pedig él-hal érte? 58 . amikor nekem nem két. mert Firbejszné . hogy három összenőtt gyerek jött a világra. és hívek maradunk szövetségeseinkhez. vagy valamilyen ajándékkal kedveskedtek. ezúton mondok köszönetet. Úgy kell őket elképzelni. azzal a különbséggel. A jövőben minálunk továbbra is teljesen normális. Ebben nincs semmi rendkívüli. és azt hitte. Egyébként a szülészeti osztályon senki se bátorította az anyát ilyen extravagáns szülésre. s ez megállapította. hanem csak másfél fiam van? És miért nem gyártanak fél konyakos meggyet a fél fiam számára. hogy Magyarországon két Nőszövetség. Firbejsz Lajosné. Miért kívánják. akik három összenőtt fiam születésekor szerencsét kívántak. szingli gyerekek fognak születni. hogy nemcsak gyermekeit látja duplán. hanem a Gellérthegyet is.

aki szokványos érzelmeit szokványos érzelmekkel viszonozná. akiknek csak egy darab agyuk van. átlagos gondolkozású. pedig magas vérnyomásom és tériszonyom van.” 59 .” VISSZATÉRT A FÖLDRE A MAGYAR HOLDRAKÉTA Beszélgetés a két utassal 1 . Mondjon magáról valamit. hogy rendkívüli képességeivel kisebbségi érzést ébresztene azokban az átlagos hallgatókban. mert eddigi tanulmányai. Jelige: „Csak semmi feltűnés.Hogy történt ez? . valamint a fölvételi vizsga eredményei azzal a veszéllyel fenyegetnek. és mindenünnen a legmelegebb ajánlásokat terjesztették a bizottság elé.Nem szoktam lebecsülni saját képességeimet.Mindenki kíváncsi önre.Ugyan mit? Olyan vagyok. melyek az űrutazásra is alkalmassá teszik. azt írta a személyzeti osztály: „Olyan képességekkel rendelkezik a bábaképzésben. . .Több helyen dolgoztam fontos beosztásban.A VII. a kelenföldi állomás föllobogózott restijében. arca: szabályos félkör. kerületi Frühauf Adél Bábaképzőből. APRÓHIRDETÉS Normális megjelenésű.Idézzen egyet. . mint más. Különös ismertetőjele: a másik fele hiányzik. . .Én is örülök. ahol utoljára dolgoztam.VÉGZÉS Egyetemi fölvételi kérvényét elutasítjuk. .Maga túl szerény. sokat csalódott fiatalember két testvére elvesztése után olyan fiatal lány ismeretségét keresi. .Örülök. Személyleírása: Fél szeme: kék. hogy e nagyszerű teljesítmény után itt üdvözölhetem. . Most is ötvenezer jelentkezőből választottak ki. A RENDŐRSÉG KÖZLEMÉNYE Óbudai lakásáról elkeseredett hangulatban távozott és azóta nem adott hírt magáról egy húszéves férfi. hogy itt lehetek. fél fogsora: ép.

. .” Hát mit lehet erre mondani? . ivóvizem nagy részét föláldozva.Az igazat megvallva. és most jó egészségben üdvözölhetjük hazai földön.Mit hallok? Hát vannak a Holdnak lakói? A másodkapitány nem is említette.Inkább a halászlétől. A Hold felszíne ugyanis annyira lukacsos. . mert a gyomorszonda kilógott a számból.Nem. mely mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk.Akkor hogy esett önre a választás? . itt a parancsnok! Kapitány úr.Mit kellett volna? . . Éppen a Rókus kórházban gyógykezelték súlyos gyomorfekélyemet. . van egy kis ráérő ideje? .Azt is vittek magukkal? . megpróbáltam ürgét önteni.Nincsenek.Ez nyilván a súlytalanság állapotától van.Ön mit mondott? . Szerettem az ürgelevest. . . mert erős gyomorrontással tértem vissza a Kozmoszból. .Ürgét? Milyen célból? .Kisebb-nagyobb megszakításokkal.Dehogy.Csak úgy. .Ön csakugyan rendkívül tehetséges lehet. .Hát mit szeretett csinálni? .És most mondjon nekünk valamit a Holdról! . Magát fogjuk fellőni a Holdba. Csak integettem.Ne legyünk telhetetlenek! Már az is nagy szó.Jó. 60 .Eszerint nincsenek ürgék a Holdban? .Földünket kísérő égitest. amikor egy tudósokból álló küldöttség lépett ágyamhoz: „Fogadja jókívánságainkat az elvtárs.Kizárólag ürgét önteni.Észrevett valami egyebet is? . . 2 . hogy én. emiatt felszínének hátsó fele innen nem látható. ez a gondolat meg se fordult a fejemben. hogy szól. . Ott kínált meg vele egy vendégszerető család.Azt nem tudom. . . Bizonyára már kora ifjúságában vágyott a Holdba repülni.Ah. hogy van-e élet a Holdon. mert ez bizonyára másokat is érdekelni fog.És sikerült? .Semmit..Például. hogy szerencsével megjárta ezt a nagy utat.

. mégpedig kellemes meglepetésemre magyar emberek. . mert az ő teleszkópjaikon a nagy távolság miatt most még csak II. hanem kettő. Ferenc József uralkodása látható. Persze. továbbá levegő híján . hogy nem egy Hold van.Kettő? Hogy értsem ezt? Egyik a másik mögött? . csak egy kis késedelemmel.Nekem az volt a legnagyobb meglepetésem. hogy magyarok.Érthetetlen. hogy magyarok. akik már jól alkalmazkodtak a nagy hőmérsékleti ingadozásokhoz és más helyi adottságokhoz. még a halászlévacsorára se jött el. .Ön is látta a királyt? . mint egy szőrös egyforintos. Úgy nézett ki.Dehogyis. Ferenc József is egészen lapos volt. . .Nem? Akkor. melyben még a hazulról hozott levegőt tartogatják. Megedződtek a hideg ellen. ha valaki ilyen jó megfigyelő. Ráadásul az emberek nem érdeklik.Milyen megható! És azonkívül. de a megfigyelőképesség a gyönge oldala. nem foglalkoznak semmivel.Egy percre.Rólunk tudnak-e? . . mivel foglalkoznak? . 61 .Milyen érdekes! Tanult-e.mert az a Holdon nincs . Mi volt a legérdekesebb? . tapasztalt-e még valamit a világűrben? . Szorosan egymás mellett.Nem is csoda.Élnek. . tévedtem.zacskóból vesznek lélegzetet.Sok nagyszerű dolgot láttam. onnan nézve a tárgyaknak nincs magasságuk. Ezt még nem észlelte soha senki. mert ez teljesen igénybe veszi az idejüket. csak a szakálla állt ki belőle. amint éppen hadat üzent Szerbiának.Eszerint élnek ott emberek? . csak egy kis hézag van közöttük. . .Kollégám kitűnő űrrepülő. Ő inkább állatbarát.Azonkívül. és persze hőállóak is.Úgyszólván mindent. úgy látszik. .

melyet aztán. . Köszönet a pörköltgyár igazgatóságának. illetve halszeletekből. s a levükből kiszedett nyúldarabokból.Jó napot.Jó napot. helyreállítják az eredeti állatot. a Dobozbontó.Hogy van? 62 . lelőhelyére szállítva. . szabadon bocsátanak. Itt a frissen elkészült konzerveket újra kinyitják.TUDAKOZÓ AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE Elnökségünk hosszú harcainak eredményeképpen végre fölépült.és Hallevesgyár új üzemrészlege. mely annyi visszaélés és vita után végre helyesen értelmezi a humanizmust! LELTÁR Dombos táj (zivatar után) 3 gomolyfelhő 1 halastó 1 gátőrház 1 férfi (az ablakon kihajolva) 1 kiáltás 1 jegenyesor 1 sáros út Kerékpárnyom (a sárban) 1 női kerékpár 1 kiáltás (az előbbinél hangosabb) 1 pár szandál 1 szoknya (a szélben lobogva. és megkezdte működését a Nyúlpörkölt. a csomagtartót csapkodva) 1 milflőrmintás blúz 1 darab amalgámtömés (fogban) 1 asszony (fiatal) 1 kiáltás (még hangosabb) Új kerékpárnyomok 1 becsukódó ablak Csönd HOGYLÉTEMRŐL .

. Oltsd el a tüzet 5. Zárd el a szelepkereket 6. Közelítsd meg a tűz fészkét 4.. POLGÁRTÁRSAK! Ezt a kis testi hibával született kört ki vigasztalja meg? 63 .Nincs okom panaszra. .És az egészsége hogy szolgál? . EGY GONDDAL KEVESEBB 1.Kötelet? . jól. . Nyisd ki a szelepkereket 3.Köszönöm. A készüléket akaszd le a falról 2. Akaszd vissza a készüléket.Azok a beleim.De minek húzza azt a kötelet maga után? .kérdeztem hátrapillantva.

. . .mondta az utas. Ez a járat már háromnegyed egykor Rómában van.állapította meg az utas.Mire beérek a városba. rangú. . . melyet annak a kérdésnek szentelünk. csak a biztonság kedvéért nézett utána.Jó utat.Hát akkor ne Bécsben. .Megéri .A bécsi géppel ugyanis elvesztek egy napot.Hát bizony .mondta a légikisasszony. és 16.mondta az utas.Ez fog a kifutópályán fölrobbanni? .Talán mégis inkább a prágaival .Akkor jobb lesz a prágai géppel menni. .Nem ideális . . jelenéről és jövőjéről. Mutatóba közöljük első vizsgálatunkat. A kisujjában volt az egész.De igen. hogy az Alpesekben szétzúzódik egy sziklán. Kérjük a lakosság megértő támogatását. munkakörű és felekezetű személynek az alábbi kérdőívet küldtük ki: 64 .Ez már jobban hangzik . tudja .Más baj is van .jegyezte meg az utas. gépiesen hozzátette: .mondta a légikisasszony. mely Bécsből indul.kérdezte a légikisasszony -.Majd beveszek este egy erős altatót. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Nálunk is megalakult s már meg is kezdte működését az első hazai közvélemény-kutató intézet. Sajnos. le se hunyom éjszaka a szemem.10-kor érkezik Rómába. .mondta az utas. . hanem Prágában tessék átszállni.Ha tudom. .Remélem. . .Akkor hát melyik géppel parancsol utazni? . Vagy ez nem az? . hogy miképpen vélekednek az emberek hazánk múltjáról. Az eredmény megbízhatósága érdekében 2975 különböző rendű.Viszont Prágában három órát kell a csatlakozásra várni. hogy ezzel a géppel is van egy kis bibi? .VAN VÁLASZTÁSUNK A légikisasszony ide-oda lapozott a légi menetrendben. zárva lesznek az összes hivatalok. Ízzé-porrá megy széjjel .mosolygott rá a légikisasszony.Én csak azt hallottam. .Van egy szép gép. s átnyújtva a jegyet.Eszerint ön mindenképpen elveszít egy napot? . . . ennek reggel hétkor van az indulása. hogy korán kell fölkelnem.

KULTURÁLIS IGÉNYEI a) Moziba. meccsre. c) Úgyszólván egészen magányos. 3. d) Bécsbe vágyik. d) Alkoholista. csak a 19-es busz közlekedik ritkán. se rossz. (Megjegyzés: sűrítik.1. b) Rossz. VÉLEMÉNYE A JELENLEGI RENDSZERRŐL a) Jó. b) Antimarxista. hogy a 19-es busz járatait sűrítik. SZÁZAD EMBERÉNEK MAGÁNYOSSÁGÁT a) Egészen magányos. kocsmába jár. Most is jó minden. ÉRZI-E A 20. A jövő még jobb lesz. b) Néha kinéz az ablakon. 2. c) Még az ablakon se néz ki.) 65 . 3. de azért egy kicsikét jobb is lehetne. b) Majdnem egészen magányos. föltéve. 4. d) Néha beszélget a házfelügyelővel. MILYEN A FILOZÓFIAI KÉPZETTSÉGE? a) Marxista. EREDMÉNY 1. Az elmúlt húsz évben minden a lehető legjobb volt. d) Helyteleníti Mao Ce-Tung nézeteit. c) Se jó. 2. c) Csak Rejtő Jenőt olvas.

(Volt-e Szűz Máriának menstruációja a szeplőtlen fogantatás után? Hiányzott-e a zeneszerzőknek a zongora. vagy kapcsoljak egy pszichoanalitikust? .Milyen kicsi? . Futballoztunk. . Dehogynem! A központ sietve kapcsolja az elsősegély-csoportot. Kapcsolom az ideggyógyászatot. . hogy az idegorvos legyint. . és minden kérdésre válaszol. Mindez azonban nem csorbítja a lelkiismeretes válaszadást! Csak egyetlen példa: . százhúsz munkacsoportot szerveztek. De nem ez történik.Lélegzik? .170-100 Ezen a számon a telefon Különleges Tudakozója jelentkezik. .Szívműködése van? . amikor még nem volt föltalálva? Marx és Engels véletlenül kerültek-e össze. hogy a megpiszkált gyík összerándul. de ott marad.Miben bíztok inkább? A klasszikus kezelésben. Hosszú fontolgatás után megkérdezi: . komplikáltabb lett az adminisztráció. ami természetes.Ne tessék haragudni. . Odamennek. Itt egy kis krokodilusra ráesett a labda. hogy egy normális zebrapárnak nem csíkos. Egy orvos jelentkezik. akit másodszor mondott a bácsi. valóságos agytrösztöt hoztak létre a telefonközpontban.Szabályosan működik a szíve. .Talán inkább azt. és azt mondja: Üssétek agyon.Önök szintén gyíkok? .Agyrázkódás.Úgy egy arasz. Már szinte látjuk.Nem. hanem pepita legyen a csikaja? És akadnak még vadabbak is!) Egyre több tudóst és szakembert szerződtettek. Egy fűszállal megpiszkálják. 66 . Csak az a baj.Most láttuk őt először. kb. Mind többen fordulnak hozzá. Mi az Első István Gimnázium tanulói vagyunk.Tehát nem rokonai az áldozatnak? Az más! Mi ugyanis családtagoknak nem adunk diagnózist. .Hát akkor piszkálják meg. kérem.Akkor az csak gyík. Első kérdése ez: . akit életmentésért már többször kitüntettek. Vélnéd. hogy nem megy el a pálya közepéről.Igen. Összeköttetésbe léptek a Szent Szidónussal és az angol Royal Academyvel. Így aztán már a legfontosabb kérdéseket is megválaszolják.. . mozgásszervi bénulással komplikálva. mind nehezebbet kérdeznek. Aztán bejelentik. és ráesett a labda. vagy pedig determinálva volt ez a találkozás? Elképzelhető-e. habár. ilyen lappáliákkal nem bajlódnak..

Hanem kire? .kérdezte. azt mondta.Na. a 170-100 ezzel pontot tett arra a századok óta folyó vitára. mitévő legyen. Ígérni. mely ma már a legegyszerűbb kérdésekre sem tud felelni. nem bánom . . oda kapcsolt.Van itt egy nyelvtudományi csoport. mely a fejére esett) mindent kitörölt a tudatából. szerdán.Csakhogy nem érti az emberi beszédet! . mely kizárólag a hüllők beszédével foglalkozik. vagy nincs. a többi napon az egy. pontosan és lelkiismeretesen dolgozik a Különleges Tudakozó! Illetve. Szegények elvesztették az önbizalmukat. Ezt tehát most újra tudatosítania kell. hogy hány óra. Arra. a zen-buddhisták és egzisztencialisták. . sorvadt a Különleges Tudakozó.és többistenhivők.. Utoljára már csak szánalmas kattogás és ropogás hallatszott a készülékből.Vagyis. Azóta csak satnyult. hogy ő gyík. nem ígérhet semmit. könnyen gyógyítható. míg csak ő maga is bele nem zavarodott.Üde. a heccmajszterek! Egy ilyen jómadár egyszer feltárcsázta a 170-100-at. mondjuk inkább: dolgozott! Szerencsétlen egy ország! Ha valami jól sikerül. (És.. Visszamentek. reszkető hang így válaszolt: . Mozogni azért nem tud.) Ily megbízhatóan..Nem tudjuk. vajon ki tudja ezt? Ide kapcsolt. A beteg ugyanis már gyermekkora óta súlyos kisebbségi érzésben szenvedett. . s az újabb trauma (mármint a labda. és megkérdezte: . . maga a Jóisten vette föl a kagylót. . Körülnéztek: A gyík nem volt sehol! Nyugodtan játszhattak tovább.Akkor ez a dolog nem énrám tartozik. hogy hetenkint háromszor (hétfőn. Nem tudta. 67 . .Menjetek vissza futballozni. szívélyes női hang.Az lenne talán a legegyszerűbb.. De kapcsolhatom a filozófiai munkaközösséget is.mondta a Jóisten. mit kell vele csinálni? . a szurkapiszkálók.Hogy ityeg a fityeg? A központnak torkán akadt a lélegzet. tüstént előállnak a békebontók. csak úgy mellékesen.Megmagyarázni. de sehonnan sem kapott épkézláb választ.Mit akartok? Hogy föltámasszam a gyíkocskát? . de csodák csodája. pénteken) a materialisták tartanak ügyeletet. Akartok a Jóistennel beszélni? Hát persze hogy akartak! Az üde hangú analitikusnő megmagyarázta. . hogy van-e Isten. ami reá vonatkozott. mert nem tudja. hogy ő egy gyík. csupa biztatás: az eset nem súlyos. mihelyt átkapcsolta őket.

férje kíséretében elindult a főkapu felé. . majd lassú léptekkel visszasétált övéihez.Bocsánat . a másiknak úgy . asszonyom. hogy figyelmeztetett: minden utólagos szemrehányástól csak ideges leszek. Halkan és behízelgően dudorászni kezdett.hát olyan nehéz ezt tiszteletben tartani? Isten önnel. és belépett az Állatkert kapuján. . melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt.Hé. egyetlenem? A NAGYBETEG: .Nekem ez semmi . és elgázoljon egy járókelőt? A MARATONI FUTÓ: . . és fiait kézen fogva. át a pázsiton.mondta a felesége. én azonban a szabad mozgásért és kényelemért cserébe nem sajnálok egy kis kockázatot.Miért ne? Hát nem ez a tűz? KI MIT TUD Bárd Elek harmincnyolc éves bankpénztáros nála tíz évvel fiatalabb feleségével (szül. .Mert sosem kérdezted . Az egyik embernek így jó. ne menj bele abba a pirosba. mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg. ha ebbe a gyertyába belerepülök? EGY NAIV ZUHANÓ: . ne is emlegesse.Az előbb még egészen tisztán láttam a célszalagot. be a kapun. . hogy rá akarok esni? EGY ÖNTUDATOS ABLAKMOSÓ (a II. A körülállóktól megtudták. A MOLY: .kérdezte a férje. emeleti nyitott ablak előtt elsuhanva): . doktor úr? Mert mintha egészen szét akarna folyni az arca. . valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az Állatkertbe.Mit akarsz azzal a fejszével. Mi bajom lehet.. Kérem. aztán megsimogatta a vérszomjas hüllő fejét. Csak nem képzeli. azon belül pedig rendőrautók. A kígyó engedelmesen követte.mondta szerényen Bárdné. az a nagy mellű nő. Ulrich Nóra mozgásművésznővel). 68 .kérdezte a férje.Rosszul van. el az oroszlánok és tigrisek zárkái előtt. . tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a továbbjutást.Utálom a sötétséget. mert a kaput óriási tömeg vette körül. KÉT KISGYEREK: .Szerinted mennyi a statisztikai valószínűsége annak.Nini. szegény. asszonyom.MÉG MEGKÉRDEZTE A MATEMATIKUS: .. hogy például ez a kifogástalannak látszó Fiat fékhiba következtében fölszaladjon a járdára. Bárd Elek bankpénztáros. ahová azonban nem sikerült bejutniuk.Ne nézzen rám ilyen diadalittasan.És ezt miért nem mondtad meg soha? .Vizsgázott. Maga tényleg fölkiabált nekem. miközben átfurakodott a sokaságon. vissza a saját ketrecébe. és egyenesen odalépett a szörnyeteghez. az elámult tömeg közepén.Hát ezt hogy csináltad? . okleveles kígyóbűvölő is vagyok. Csak nincs valami baja a szememnek? A HŰTLEN ASSZONY: . hogy kapcsoljam be a biztonsági övet. hogy a hüllők házából kiszabadult egy tizenöt méter hosszúságú kobra. hogy szalad.mondogatta Bárd Elekné.

s ha ezerméteres magasságból kiszemelte zsákmányát. a leányból csak úgy dőlt a hab. még azt is. szájából hab szivárgott. amikor a Vörös Plüss Teremből kiözönlött az a százhetven orvostudós. ami sikerült is. A leányt megkérték. közelben-távolban. és igyekezzék habot verni a szájából. Ki érti ezt? HALHATATLANSÁG Már nem volt fiatal. mert ő ott lebegett ezer méter magasban. pedig a nagy tudós nemcsak a maradék vizet itatta meg vele. míg csak Gunnar Ingridsson meg nem szólalt: . de az is hatástalan volt. két lassú szárnycsapás között egyszer csak megállt a szíve. különféle orvosságokkal kísérleteztek. kezében a fél pohár vízzel. sem a környező falvak baromfiai. ismerték és félték a nádas lakói. hogy az ablakon kilógassák. 69 . de még elég jól bírta magát. ereje teljében. futkosni kezdtek. a kamera elé állították. hanem még egy pohár szódát is hozatott. a víztől a lány eszméletre tért. miközben a réz ablakkilincset pucolta. Ekkor azonban ott termettek a televízió riporterei. viruló korában. és elégedetten folytatta az ablakpucolást. és fogvicsorított. minden négylábú lény.) Ámde a lány csak hánykolódott. hogy még egyszer dobálja magát. de még azon túl is. mely egyetlen ütéssel veri be a szöget. Görcsökben vonaglott. akik a Nobel-díjast. tessék. kihívták a mentőket. mint egy kalapács. megnyugodott. sem az ürgék. sőt a tűzoltókat is. kiterjesztett szárnyával. Látása nem romlott. míg el nem állt a szél. köpte a habot. úgy csapott le rá. A magyar tudósok csodálkoztak.mindent el akartak követni a betegért.Ne adjunk neki egy pohár vizet? Erre nem gondolt senki. Sajnos másodjára a görcsöket nem tudták csillapítani.A TUDOMÁNY CSARNOKÁBAN A Magyar Tudományos Akadémia úgynevezett Vörös Plüss Terme előtt rosszul lett egy fiatal nő. fenyegető mozdulatlanságban túlélve a halált még két vagy három perccel. (Hátha a tüdejébe ment egy kavics. De nem mertek előbújni sem a nyulak. És.kiváltképp egy külföldi híresség előtt . mert . akik Gunnar Ingridsson Nobel-díjas biológus előadását jöttek meghallgatni. És így. s épp fejét verte a padlóhoz.

Valkónak ötvenéves kora óta fokozatosan romlott a bal szeme. Aztán. Még a csirkénél tartottak. hogy valaki segít. Most éppen az uborka kovászolását magyarázták Ursulának. aztán sietségre fogta. sondern galuska . és így szólt: . sz. De Valkó még kívánta is a kérdésre a választ. épp a galuskát kínálta körül. átlós irányban a sótartó felé. de a sótartó (bár nem is távolodott) semmivel sem került közelebb. Kettőt lépek . ami elég nehezen ment.kérdezte. mintha megtágult volna. mint egy előregyártott vasbeton gerenda. Kinyújtotta kezét a sótartóért. Eközben a testes családfő. örök rettegésben élt. és mindenki nevetett. egy roppant csinos. mintha nem volna messze. fekete. . sajnos. levitték a Balatonra. . aztán a szó szoros értelmében fölmászott rá. amikor Valkó Károly körülnézett. Nem érte el. A kis tárgyak megnőttek. hogy az egész asztal. a rajtalevővel s körülülőkkel. .) Nem csoda.Nicht Nudeln.Der Salz? . Azt várta. mert csak a nudlit ismerte a szép warnemündei lány. egy heverő fogpiszkáló.LEHETŐSÉGEK A SÓTARTÓ FELÉ Ott ült az egész rokonság és Ursula. nevetgélésben amúgy se figyelt rá senki. Kitettek magukért. akkorára nőtt. hogy ebben a táguló univerzumban Valkó csak ment. Legalábbis úgy látszott. Már megmutatták neki Budapestet. Valkó tehát útnak eredt az asztalon. tizenhat éves lány Warnemündéből.Das Salz . mit jelent németül kovász. mint egy szökőkút medencéje. tejfölös paprikás csirkét. és a sótartóra mutatott. . A nagy zsivajgásban.Nudeln? . De nem egészen így történt. Nem mintha a sótartó távolodott volna: inkább azt kell mondani. a mosolyra a viszonzó mosolyt.javította ki a lány visszamosolyogva. cseregyerek. akivel senki sem törődött. mely a savanyúságnak volt odakészítve. fűzős cipőjében . és . hogy nem újítják meg gépkocsivezetői jogosítványát. ment. és ezen már a szemüveg sem segített. Erre se figyelt föl senki. s rámosolygott Ursulára.gondolta -.kitaposott. a kisebbik lánya. halászlét adtak. A tányérka. ma este a magyar konyha volt soron. áthajolt az asztalon. (Valkó a 71.megállt a hófehér abroszon. másfelé fordult a figyelme. Még messzebb nyújtotta. a nagyobbak még nagyobbak lettek. Rosszul tudott távolságot becsülni. háromféle rétest. .magyarázta Valkóné.kérdezte. Építővállalat anyagátvevője volt. Innen a hasonlat. de Tildi. 70 .Das sind die ungarischen galuska. s ott leszek. A sótartó nem volt messze. mert senki se tudta.Hol a só? Ursula miatt németül is el kellett mondani mindent. valósággal ráfeküdt.

ahová a kiszállásai voltak följegyezve. mert eszébe jutott ifjúkorának kedves olvasmánya. hajtott.. Az ablakok be voltak fagyva. Először elmosolyodott. belemosódva a téli hómező derengésébe. . aztán nekivágott a hómezőnek..) De most a hóban még jobban vigyázott.habár még ifjan is szocdem volt. mert kutyaeledele se volt. Valkó megnézte a hóba süppedt táblát. három nap. s egyre nehezült. el a felesége. hogy két gyertya is világítson a vacsoraasztalon. Elővett egy kis előjegyzési naptárt. Csak behunyta szemét. a reménytelen mentőexpedícióban reménykedve hajtott. beült. Tildi ugyanis a német vendég tiszteletére kiverekedte. Egyszer csak elébe kanyarodott egy kutyák vontatta szán. de tavaly. abban a tragikus hatnapos hóförgetegben. Kikerülte a szerteszét heverő kenyérmorzsákat.Északi fény!” Lába szárán lassan kúszott föl a jég. nemhogy királypárti. A pózna kidőlt. el még a warnemündei lány tündöklő szépsége is. Teljes csönd borult rá. és hozzáírta: Éljen Anglia! holott sose járt Angliában. Üres a látóhatár. a sikkasztás miatt külföldre szökött sógorától. habár az is bele volt süppedve a hóba. és ostora pattogtatásával nógatta futásra a tucatnyi izmos. a motor is nehezen indult. csupa hó. Helyzete nehéz volt. már használt állapotban. (Tulajdonképpen ebben is szerencséje volt. Hogy kerül az asztalra kutyaszán? . A motorra rányomódott a hűtő. három éjszaka. Izgalmában Valkó észre se vette. amióta a Margit híd kellős közepén rosszul becsülte a távolságot. és dermedt kezével. ment. Futásnak eredt. hogy szívbillentyű-elégtelensége miatt a körzeti orvos még a lépcsőjárástól is eltiltotta. Szerencséje volt. s neki se sátra. A feleségét viszont már csak homályosan látta. de aztán elkomolyodott. Egy kard hosszúságú késpengén kellett csak átlépnie. fagyoskodva. Ez már a vérében volt. lefékezett minden abroszgyűrődésnél. a Scott utolsó útja. mert a sótartó. félig befagyott töltőtollával beleírta: Isten óvja a Királyt! . megkopaszodva bár. és megállt. lassú tempóban. míg csak a harmadik nap estéjén az utolsó kutya is ki nem dőlt.egyébként fölöslegesen.. és hátulról alácsúszott egy nagy autómentő kocsi emelődarujának. Az anyagátvevő áhítattal nézte. hetven dollárral a zsebében nem mert egy ilyen hosszú utazásnak nekivágni. sőt elérzékenyült. melyre az volt kiírva: A sótartó felé . de hiába! Alig tett meg tíz-tizenkét kilométert. Aztán még földerengett valami az ifjúságából. s máris beleszaladt egy útjelző táblába. Kanadából kapta. zihálva nézett körül. Ő azonban ment. 71 .Ilyenkor már nem lehet megállni. hogy halkulóban a nagy vendégzsivaj. és tessék! Milyen az élet! Most ott állt. mert ilyenkor már nincs megállása az embernek akkor se. sarkvidéki kutyát. melybe a kamaszkor egész hőskultuszát és romantikáját beleálmodta. Biztosan hibásan mondott valamit németül . miközben továbblábolt a térdig érő hóban. tisztán idelátszott. amikor megint történt valami. Valami zúg az emberben: gyerünk. aki fagyhalált halt a Déli-sarkon. „Istenem . Ameddig ellát a szem. s már ő volt az angol kapitány. Már-már fogytán volt az ereje. A felső réteg el volt jegesedve. A hőmérő higanyszála leszállt. ami megnehezítette a járást. Csak egy aranyszín lángocska libegett a fekete égen. mert mindjárt fölkapcsolták a kampóra. eltűnt a rokonság. amikor megkapta az útlevelet. szervi szívbajával. s ott várta a kocsija. egy 1500-as Fiat. Megállt. hajtott étlen-szomjan. a sótartó közvetlen közelében. Épp nevetett. Kinyitotta az ajtót. Az ő hagyományos szerencséje most se hagyta cserben.mondta magában.gondolta az anyagátvevő.gondolta. hosszú szőrű. óvatosan. se kétszersültje. De azért csak hajtott. ha a fűzős cipőjén több kilós hókoloncokat cipel. Néhány percig melegítette.. Kutyái egymás után belebukfenceztek a hóba. de aztán eszébe jutott. se petróleumkályhája. gyerünk. mindig csak Olaszországba vágyott.

ÜRES LAP* * Ezek az „üres lapok” vagy nem létező dolgokról szólnak vagy pedig olyan létezőkről. amelyekről az írónak nincs semmi mondanivalója. 72 .

Hohó! Lassan a testtel! Ha nekem szól. Barátom azonban mindig élesen fogalmaz. rizsek? És mit hoz a jövő? És milyenek lesznek a leszármazottaink? Mert mi. Nevet adni kétfajta sajtnak kell. jó. Jó. én trockistának indultam.mondtam megbántódva -. már nem él. Mélyen érző. kiváltképp postásoknál. amikor beállított a postás.Ó. lecsúszott entellektüel. . ha összetévesztenek. nem is olyan bonyolult. Már messziről odakiabált nekem: . én hólyag! . hanem hogy más vonatkozásban is .. nemesített faj vagyunk. De két rizsnek? Mi még a borítékra sem írunk címet! Fölbontottam a levelet. és Li Tai-ling maximáját idézi: „Csak a megújulás visz az öröklétbe. szenvedéllyel védi kissé szélsőséges nézeteit. Valakit meg nem ismerni nálunk sértésszámba megy.de higgyék el.kiválasztott fajta vagyunk. ő így mondja: „Már csak önmagunkat ismételjük. kalászba szökünk. miért adtad neki? Vagy neked rizs.Rizs! Levelet hozok! Rizsnek hív. most látom! Hiszen ez önnek szól! Úgy látszik. Még én is belátom. . más szóval. hogy ez kissé egyhangú.Én csak egy kis rizsszem vagyok .még tartott a mosoly. csak két szem rizs van köztünk. hogy ennyit meg is tud jegyezni. egy szemüveges. . harmadik szomszédom.EGY RIZSSZEM PANASZAI Szíves elnézésüket kérem.a keményítőtartalomtól kezdve a szaporodási képességünkig .próbálta tréfával elütni a dolgot. hogy az átlagosnál jobban tűrjük a hideget. Nevünk minekünk nincs. előbb jobb szomszédomra. Az. Amin vitatkozunk. de azért nem szeretem. piszkos a szemüvegem. . Csak a jövőnkért érzett aggodalom bírt szóra. mert minek. s engem majd szétvetett a düh. még csak nem is hasonlítunk egymásra. nehogy összetévesszék őket. később Gandhi oldalára álltam.Ó. belepillantottam. az rizs? Hát azt a postást. azaz: hogy majd belőlünk is létrejönnek új változatok.” Erre én a Mendel-törvényre szoktam hivatkozni. Aki nem tud különbözni. aztán második bal szomszédomra. tisztán látó lény. aztán első bal. Agyunk olyan. úgynevezett „télálló tibeti”. mert idegenkedem minden cselekvéstől. akivel erről vitatkozni szoktam.” Itt kezdek ingerült lenni. . Elképzelhetik. de hallgassák meg a személyleírásunkat! 73 . Hogy a többiekkel mi lesz. hiszen a látásuk épp ebben az irányban élesedett. arra jobb nem gondolni.Mit összebeszélek? Én mafla! Én savanyú uborka! Eközben nézelődött. visszaadtam. Egészen egyszerűen is megfogalmazható: egyformák vagyunk-e mi. Hát egyformák vagyunk mi? Erre csak egy gúnyos mosollyal válaszolt. Barátom marxista (bár az egészből csak a forradalmi erőszak elve tetszik neki). s végül megállapodott a barátomon. kikelünk. s ez a legszomorúbb az egészben. Egyszer odatartottam az orra elé a tükröt. magot hozunk. amire ő csak legyint. ide-oda villant a szeme. Egy rizsszem élete folyamán átlag 2-300 000 másik rizzsel kerül össze. hogy a postás milyen zavarba jött. De elég nekünk a mi bajunk. azt látni kellett volna! Barátom újabb gúnyos mosolyt küldött felém. És . Ami nemcsak azt jelenti. két regénynek. két fogpasztának.mert még a véletlen is neki kedvez . hogy önök nem láthatnak minket . ezek finomságok. Miután elvetettek.. Kár.

. hogy egyforma bennünk a keményítő. míg megtörve be nem ismeri.És ön .kérdeztem tőle -. . ami a másiktól mindenáron különbözni akar? Hiszen az anyaöltől az egyetemig egyforma nevelést kaptunk. mindjárt lerántja a víz. Maga beleesett. .Aztán? .. s azonos információkat kapunk a környezetünktől. s megint rám. . Önben majdnem 80% a keményítő! .Nos. Ezt mondja! Miközben . a barátom meg én. De annyit elárulok teszem hozzá -.Egyikük se hagyna megfulladni. oda néz. . hogy kijöjjön belőle a buborék. Lám. ha egy ilyen buta és rossz jellemű frátert kínlódni látok. piknikus alkat. hogysem két személy összetévesztését belátná. mely maga is egyforma információkkal van betáplálva. lám. szelíd. Különös ismertetőjelem: vízbe dobva lemerülök..Látok .) . Ide néz. hogy vannak a postánál összeköttetéseim. a hold kék fényében elmulattatok egy egész rizsföldet. amit be kell mártani a szappanos lébe. Magára van bízva.Óriási a különbség..Inkább nem kérdezek semmit.És aztán? .ezt bizonyára tudják .Akkor már csak bele kell fújni a szalmaszálba. Persze.. zakatol az agya. . Mit gondolnak? Úgy van! Ettől észre tért.. Remegő ujjával rám mutat. nem köteles válaszolni.Figyeljen .És őbenne? Voltaképpen mire való ez a faggatás? Tessék megmondani: nemcsak valami rizsgőg az. jó . aki azonban adni is szeret: egy jó szóért leveti ingét.Van egy folyó. Szép kis hangomon édes sanzonokat tudok.Ő: Zömök alak. Én: Lágy vagyok. kissé nőies..mondja rögtön.. Az élvezeteket habzsoló természet. Csak ennek a postásnak sikerült minket összecserélni! . . fuldoklik. ki ugrik a vízbe? Ő vagy én? Remeg a keze. Majd kap egy könnyebb kérdést.Rá is van írva a zsákra: „Télálló tibeti. térdig vízben állva. az egyeneseket miért nem? De ez nem tartozik ide. többszörös életmentő. .Előbb egy darabka szappan kell hozzá. van-e köztünk valamilyen megkülönböztető vonás.mondom neki. keményítőtartalom 80%. és ha olyan a hangulat. 74 .. .mondom.mondja reszkető hangon. barátom . .Nos.barátom gomblyukában virít A Bátor Vízbőlmentő kitüntetés! Szomorú látvány ez. Elkapta az örvény. aztán a barátomra.” Hogy csűri-csavarja! Mert nálunk egy postás inkább meghal. szúrós tekintet. és ha ez így megy tovább. Ezt csak megértette? Nos kérdeztem tőle -.Mégpedig miben? . Más is így van vele? Én. kérem szépen. mint a kő. Addig nógatom a postást.mutat rám. remek úszó.Továbbá egy szalmaszál. csöppentett egyforma lesz minden unokánk! Mégse bírom abbahagyni. hát tényleg nincs köztünk különbség? Hűl-fűl zavarában. (A bátrakat. És mi ketten állunk a parton. Ezzel kellett volna kezdeni! . . megsajnálom.Ő .

* A sétányokon papírpénzt szétdobálni tilos! * Felkérjük t. Hangom.még sincs két egyforma rizsszem a világon! NYILATKOZAT Torkig vagyok! Állandóan téves számokat tárcsázok. Stü Rudolf s.És akkor mi történik? . Hamarább? Tetszettek hallani? Győztes pillantást vetettem barátomra. k. hogy ezen okmány aláírása hamis. SZÓVIRÁGOK Ezúton mondok köszönetet mindazoknak..Akkor megmutatkozik a különbség. Zoli névre hallgató.mondja verejtékben úszva -.Miben? . Stü Rudolf ünnepélyesen kijelentem.önök a tanúim! . ha a főnökömmel beszélek. hogy a női napozót férfi ivarszervekkel ne látogassák. akivel nem vagyok azonos. . vendégeinket. hosszú szőrű. dr. nőstény. Gimnazista kislányom átnéz rajtam. szobatiszta középfülgyulladásomat? * Részeg halottakat nem szolgálunk ki! * Bajtársi találkozó E hó 20-án a városligeti kertvendéglőben bajtársi összejövetelre hívom mindazokat. * 75 . Úgyszólván elvesztettem a munkakedvemet. akik tíz évvel ezelőtt ugyanebben a kerthelyiségben történt agyonverésemen személyesen részt vettek. és telekiabálja a világot panaszaival. Jövőre ötvenéves leszek. reszketni kezd. aláírója csaló. akik szeretett férjem elhunyta alkalmából jóleső szerencsekívánataikkal elhalmoztak.Abban . néhai Ordódi B. Most aztán megjárta! Évek óta szenved a mi állítólagos egyformaságunktól. pedig . Ennélfogva alulírott dr. hogy az övé egy kicsivel hamarább pukkan el. mint az öné. * Ki látta kétéves.

. Sőt . HIÁBA SIKERÜL EGY VITÁS KÉRDÉST TISZTÁZNI.szólt oda a falábú házmesterkislány. de csak ennyit mondott magyarázatul: . lebicegett érte.Egy kis félreértés történt. Az öreg. Így még nem beszélt vele senki. piszkálni. és helyet foglalt az ülőkén. s boldog volt. . ingerelni szigorúan tilos! * Vigyázat! A kapu harap! GONDOLATOK A PINCÉBEN A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra. Az lesz a jó hecc . hogy milyen más lett volna minden. ha történetesen cicának születik. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát. Hát még ha falábú házmesterkislánynak születik? De ez már túlságosan szép volt. Az alagsorban félhomály terjengett. Hiszen ő növény. de azért feltűnt neki. szénnel hajigálták. a házmesterék tizennégy éves kislánya. ha inni sem tudok! 76 .Egy Volkswagen miért nem lehet boldog? * A zászlót etetni. ez legalább tisztázódott! A kis rezeda fölkelt.Hát te hogy kerülsz ide.mert ilyen telhetetlenek vagyunk! . És elindult a büfébe.gondolta. Az egyik gyerek. akinek a neve napját ünnepelték) kérdő pillantást vetett rá.mindjárt továbbszőtte ábrándjait. csúnya és rossz szagú patkány . Eddig csak utálták. kiscicám? Fölkapta a labdát. nincs se bélcsatornája. s ahogy csak tudott. Ekkor valami szöget ütött a fejébe. elsietett vele. MÁRIS OTT A KÖVETKEZŐ TALÁNY Egy kis rezedaszál kiment az illemhelyre. mert pezsgőzhetnékje lett. se széklete.meghökkent. Akkor meg mit keres itt? No. Amikor a háziasszony (angol királyi vérből.. amikor a karcsú poharakat meglátta -. hogy egy sarokban megmozdult valami. ha labdát szedhetett a többieknek. Ezt már el sem tudta képzelni.Cicus! . és dolgavégezetlen visszament a vendégek közé. visszamosolygott. vagy rémülten elmenekültek előle.őt nézték cicának . . Most jutott eszébe először.

Ott nincsenek. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt. A vasutak. hogy tudatosítsa benne a küszöbön álló változást. pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt. akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. ötvenhatos autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet-hídon közlekedik. . Mindazokkal.Emlékszel még a mackódra? Talán a babáid is megvannak még.Akkor . KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK A FEBRUÁR 1-JEI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN Mint ismeretes.Otthon is vannak őrök? . hogy kerülje a pánikot. hogy épp holnapután háromnegyed hatkor jönnek a világra.az esetleges beomlás veszélye miatt . Ezek most jót röhögnek a markukba. .kérdezte a gyerek. holnapután.És akkor mi lesz? . Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség. ötös. mely (elegendő számú jelentkező esetén) fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé.Ahol azelőtt laktunk.TUDNIVALÓK. hajók. autóbuszok menetrendszerűen járnak. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges. de az Alagutat . odavitte a szögesdrót kerítéshez. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat. mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul. Ettől kezdve a négyes. és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. február elsején. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot. . .délután háromkor lezárják.Mi az. egy keddi napon.Anyu . s az anyja. .kérdezte a kislány . .kérdezte a gyerek.Nem is örülsz? Ez a vonat visz haza. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni. emlékei bizonyára összemosódtak. . és messziről megmutatta neki a szerelvényt. máris közöljük. délután háromnegyed hatkor vége lesz a világnak. .És ott mi van? .onnan meg lehet majd szökni? 77 . hogy otthon? . sőt. AZ OTTHON A kislány még csak négyéves volt. hogy kívánságuk nem teljesíthető.Akkor otthon leszünk.

hogy mehettem volna én izzólámpába légüres térnek. s már azt kezdtem mondogatni. a törékeny burokban múló idő. de ma már ez is paradicsomi boldogságnak tűnik föl nekem. arra próbált rávenni. És tessék elképzelni. s ezalatt a tojások nem főnek tovább. S még azt se mondhatom. Átpréselődtem. ebben is a mamának lett egy kis igaza. akkor egy kis szerencsével s minden protekció nélkül. ha merek kockáztatni. Egy tojásból minden lehet” . hiszen az a sok homok tétlenül vár a fejem fölött. hiszen a tojás a születés és az elmúlás egyszerre. aki a világ legnagyobb óceánjáróját tervezte. kedves doktor úr?” Egy ilyen kényelmes állást nem könnyű megkapni. a bécsi gyors leszek! Távoli rokonunk. Ott szerepelt már az egyiptomi hieroglifák közt. abszolúte alkalmatlan homoknak. mint amikor egy balett-táncos pocakot ereszt. bár nem helyeselte e megalkuvó életelvet. a lekerekített csönd. Panni nevű nő. mint a legtöbb gyerek. morális nyomást gyakorolnak rám. aki a Batisztselyemgyárban dolgozott. mert igenis tehetek. Ilyenkor az embernek minden eszébe jut. hogy nem tehetek róla. gyere ki velem. Próbáltam persze fordítva. más szóval alapjában duhaj. mégiscsak beprotezsált. de a fenekem fönnakad az üvegszűkületben. „Te .” . büszkén szelném a tengereket! Bocsánat. meg se mukkannak.Akkor megsértődtem. Pilóta. a homokóra viszont az időmúlás ősi szimbóluma. S ezek a homokok nem sürgetnek. Lepergek. amiért ezt a szürke. széllel-viharral dacolva. akkor most nem a hasamat lennék kénytelen behúzni. néha órákig ott nyomakszom kézzel-lábbal kapálózva. Sikerült. de akkor is az a vége. És most megint be vagyok akadva a szorulatba.mondta egyszer -. ami egy homoknak éppoly katasztrófa. dr. (Alkalmi azért vagyok. s azt jelentette: „Lemegy a nap”. az élet útjai kiszámíthatatlanok. Anyám viszont.) Most az a helyzet. egyik napról a másikra megcsomósodtam. de butácska. (De ez minálunk nem a korral jár. A homok nem öregszik. hanem toronymagas hullámokat meglovagolva. pedig bugyinak lenni se valami nagy változatosság. butaságokról álmodoztam. hogy hála istennek. és „Mitől szédülök. sikerült jól berendeznem az életemet. lázadó. s engem vonzott is a végérvényesség. hogy átjussak ezen az istenverte szűkületen.. azt kívánta. hiszen a homok maga az időtlenség. amikor váratlanul beütött a baj. de puszta létükkel valami néma. a homokóra megáll. 78 . csinálunk belőled női bugyit. hogy fut az idő”. s így fölvettek alkalmi homoknak. iskolázott és megfontolt férfiú.. végeredményben csak én vagyok a hibás. többre is vihettem volna. volt egy lány. Aki ma lát. akik vártak tőlem valamit.) Sokáig minden simán ment. „Gyülekeznek már a költöző madarak”. mert csak tojásfőzéshez használnak. „Istenem. fejjel lefelé leperegni. Néha gondoltam egy nagyot: ha megnövök. talán. amitől idegbajt kapok. hogy mindkettőjüknek igazuk legyen. Most egy homokórában vagyok homok. de biztos életpályát választottam. hogy bár szeretteimtől csupa rossz tanácsot kaptam. épp fordítva. el se hinné. mert ismertem a mérnököt.érvelt a jó mama. tojásnak . Innen üzenem mindazoknak. „Menj te csak el. Pedig. hiszen nyilván elejétől volt bennem hajlam a megikrásodásra. hiszen ha a hetvenezer tonnás Queen Mary helyett történetesen én jutok eszébe. de mégiscsak van egy kis pikáns zamata. mozdonyvezető vagy legalábbis mozdony szerettem volna lenni. hogy percekig. egy csinos. kisfiam. hogy kavics legyek.nógatott néha -. összeférhetetlen fráter vagyok. Kniza apátplébános.A MAGUNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY VÁLTOZATA Mi tagadás. De lám. hogy keressek valami kapcsolatot az idővel. mégpedig egyre gyakrabban. de Kniza bácsi dicséretére szóljon. hogy a lábam átcsúszik.

kérdezte ő. se rendőri felügyelet alatt nem állt. és. még jó néhány élő magyar akadt. Más népek közt.kérdezte az egyik. amikor már a többi magyar. (Márminthogy itthon.ÜZENET A PALACKBAN Kihalásztatott a Csendes-óceánból „Innen. De azért néha még elmondogatták: . Menyemet. Neve csak egyetlenegynek volt. csak meggyszezonban. zuhogó esőben. A fában az holtig megmarad. és ha hasonló bajba keveredtek. Csak ő.. a negyedik hajtogatta a magáét. De ha nem.Mi az? . Abba is hagyták a torzsalkodást. . Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez. . miért nem szóltatok? Ha még tíz percig kibírom szusszal. az erős hullámverésben hánykolódva. és nagy fejtörésbe kezdtek. a nyugati hosszúság 151. és kiment. Hogy miért.Hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar.Kéne valami emléket hagynunk magunk után. fokáról körülbelül az Otahiti szigetek magasságából. ahhoz véső kellett volna.szóltak rá. Ha legalább egy gombostűje volna valakinek! Azzal .Én rendőri felügyelet alatt állok. szerteszóródva. hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen. hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld. Drága földieim. tomboló szélben. Zokon is vették a többiek. mely a másik kettőnek is megtetszett. .) A többiek. és a vízbe fulladnék. Egy követ megfaragni. csak ő emlékezett a nevére. akkor. csupa derék matróz. fiamat üdvözlöm. azt már maguk se tudták. igen rossz időjárási viszonyok között.kérdezte a negyedik magyar. ahelyett hogy én is elmerülnék. aki rendőri felügyelet alatt állt. mintha eveznék.Mi a csodának? . (Siposnak hívták. mint az emberi bőrön a tetoválás.Miért? . felsőpáhokiak! Létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok.bele lehetne szurkálni a fa kérgébe valamilyen üzenetet. Egyszer azt mondta Sipos: . amikor már nem leszünk. a nevüket is elfelejtették. akit se Siposnak nem hívtak. a tengerbe veszett. a déli szélesség 17. . 79 .) Egy meggyfa alatt tanyáztak. Persze. mint annyi mást. . nehogy a hullámok elnyeljenek. Jó fa volt. jobban mondva. . hátracsapom.Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. kezetekkel-lábatokkal kapálózzatok.Hogy arra az időre. és észrevesz. A négyből is az egyik nagyothallott. árnyat is. maradjon utánunk valami. Négy embernél nem olyan fontos. hogy ha a két karomat előrelököm. a lábamat pedig. ahogy a békák ugrálnak. Magyarországon. a felszínen bírom tartani magam.magyarázta Sipos . széjjelrúgom. az éjszaka sűrű sötétjében. . akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak: Becze Benedek vagyok! Magyarok! Halló! Figyelem! Hallgassatok szómra.Ki lesz akkor mireánk kíváncsi? . hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. én egészen véletlenül rájöttem arra. kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt. és Isten óvja a szép magyar hazát!” AZ UTOLSÓ MEGGYMAG Már csak négyen voltak magyarok. talán idetéved egy hajó. gyümölcsöt is adott.

de jobb híján az is megteszi. se té. Egyszerűen kiment a fejéből. ha egymás vállára állnak. vékonydongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. de ereje annál több.szólalt meg később.Mi van valami. se rendőri felügyelet alatt nem állt. Amaz nem vitatkozott. apróra törték. azt az egy szál meggyet mégiscsak le tudnák hozni. és magvára aszott. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes. ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. de így se tudták a helyzetet megoldani. Szegény. Az ő vállára az mászott föl. se le.) Most aztán se föl. Siposnak azonban hiába kiabáltak. Végül abban maradtak. elfelejtette.javasolta az egyik rendőri felügyeletes. ahogy voltak. ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. utolsónak pedig a vékony hasú. 80 .Te buta. amíg a meggyszezon tartott. utána pedig összeszedték. hogy két kő közé (nehogy a földbe mossa az eső) elrejtenek egy meggymagot. . . Így aztán ott maradt. Nem valami óriási emlékeztető. akit se Siposnak nem hívtak. Az ám! De honnan vegyék? Hiszen ők. Kisütötték. hogy annak idején nem tudták leszedni. . És úgy maradtak.. Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak. aki nagyothallott. se tova. hanem szívvel-lélekkel velük tartott. hogy némiképp rövid az esze. Őutána megint egy rendőri felügyeletes következett. akit se Siposnak nem hívtak. (Most már ő sem ellenkezett. hogy hozza le azt az összeaszott meggyet. ő volt az. Hiszen az leesik.) Az a bizonyos meggy olyan magasan termett a lombkorona legtetejében. meggyen éltek. (Tudniillik. tudta ő magáról. Most aztán nem találtak egy fia magot sem. és megették a magvakat. akinek sok esze ugyan nem volt. egyik magyar a másikon. A többiek kiabáltak ugyan. Ekkor azonban a negyedik magyarnak. Jól átgondoltak mindent. hogy miért mászott oda. és csak úgy buzgott a tettvágytól. De mire fölért.Hát mondjatok jobbat . se rendőri felügyelet alatt nem állt. eszébe jutott egy meggy.Hát akkor dobjunk föl egy nagy követ . hogy négyen. Nagy üggyel-bajjal föl is ért.

Mennek.Várj egy kicsit. ment. . hová. utána Berengár király. 81 . .Én is megyek. aztán Jézus Mária Szent József és Bertolt Brecht. Gurult a tojás.kérdezte a fél biciklit.PÉLDÁZATOK A NAGY MENETELÉS Hol volt. Arra jött Jézus Mária Szent József. Beállt a sor végére Brecht. hová.Megyek világgá.Megyek világgá. Bertolt Brecht koma? . hová. mennek.Várj egy kicsit. a szemüveges asztalitenisz-világbajnok. .Hová. baktatott Berengár király. Ez a tojás fogta magát. szembejött velük Bertolt Brecht.Hová.Megyek világgá. veled tartok. veled tartok.Megyek világgá. Görgött a tojás. Berengár koma? .Várj egy kicsit. Mennek. Megállt. Ment. Megkérdezte a király a tojástól: . s szembetalálkozott Berengár királlyal. ballagott Berengár király.Hová. érdeklődött. ha meg nem haltak.Megyek világgá. . . mendegéltek. egy szót se szólnak. mennek. . Elöl a tojás.kérdezte a szemüveges Kiriwi. Arra karikázott egy fél bicikli.Hová. utoljára Takariko Kiriwi. Jézus Mária Szent József koma? . és elindult világgá. karikázott a fél bicikli. Azt kérdezte Berengár királytól: .Hová. . tojás koma? . mendegélnek. őutána a fél bicikli. volt egyszer egy tojás. hol nem volt. hová. Jó darab utat megtettek. fél bicikli koma? . menjünk együtt. én is megyek. Ő is velük tartott. Még ma is mennek. hová. Ahogy mentek. . mikor szembejött velük Takariko Kiriwi japán asztalitenisz-világbajnok. .

Az elővigyázatlan anyagmozgató szörnyethalt. 2 Halálos ítélet végrehajtásánál mindig egy m. Mindjárt fél hat. Továbblapozott a másnapi újságban. őrnagy.Sajnos. nem messze a Kék Barlang mozitól. elfogyott. Szörnyethalt. Födözetül négy gyalogszakasz vonul ki. Visszaült a kocsijába. kir. Szemébe ötlött egy napihír Pereszlényi József anyagmozgatóról.Akkor egy tegnapi is jó lesz. legalább tíz-tíz taggal.Még ilyet! . és nem messze a Kék Barlang mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba. Még volt egy kis ideje. melyet dicsérni hallott. Éppen jókor. . Föllapozta a moziműsort. és fél hatkor kezdődött az előadás. . az agyonlövetés által való halálbüntetést pedig erre alkalmas. 82 .Az is elfogyott. ennek hiányában pedig egy rangban idősebb százados a parancsnok.Hát akkor adja ide azt a holnapit . A Stáció utcai Kék Barlang moziban játszották. . Zsebre vágta az újságot. Órájára nézett.Az mindennap benne van a lapban.Egy szöszi szerelmei -. Némi keresgélés után talált egy csehszlovák filmet .Abban is közlik a moziműsort? .mondta az anyagmozgató. . zsebében a holnapi újsággal.AZ AUTÓVEZETŐ Pereszlényi József anyagmozgató.Kérek egy Budapesti Híreket. elindult. CO 75-14 rendszámú Wartburg kocsijával megállt a sarki újságárusnál. . . minden fölösleges feltűnés kerülésével rendszerint korán reggel kell végrehajtani. KIVÉGZÉSI SZABÁLYZAT 1 A kötél általi halálbüntetést a honvéd büntetőintézet falain belül vagy valamilyen más zárt helyen. De véletlenül van már egy holnapim. . aki CO 75-14 rendszámú Wartburg személygépkocsijával a megengedettnél gyorsabban haladt a Stáció utcában.mondta magában Pereszlényi. hívatlanok szeme elől lehetőleg elzárt helyen. és a megengedettnél gyorsabban haladva belerohant egy teherautóba a Stáció utcában.

amennyire szükséges. 5 Akár kötél által. és halkan közel lép az elítélthez. A négy kirendelt ember előlép.Imához! Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást. öt tisztest és tizenöt rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. s az ítélet végrehajthatóságát megállapítja. A zárósor kinyílik. Ugyanakkor a végrehajtás parancsnoka kardjával a négyszög hátsó oldala felé jelt ad. és valamelyik bajtársa. kir. Ezek már előbb a büntetőintézet kijáratához mennek. akár agyonlövetéssel történt a kivégzés. akkor erre már előzetesen négy embert kell kirendelni. A foglár az őrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet. Ezután a lelkész rövid beszédet és a kivégzettért rövid imát mond. indulj! A végrehajtó négyszög megalakulása után a tisztek annak belsejébe lépnek. Ha a kivégzett még életjelt ad. annak végrehajtása után a kirendelt orvos megállapítja a halál beálltát. majd magasra emeli kardját. A zárósorba a pap is belép. 6 A kivégzettet éjjel. A menet lassú ütemben halad a vesztőhelyre. hogy ezek az emberek láthassák. amint ez az elítélt megérintése nélkül csak lehetséges. vagyis az elítéltnek közvetlen őrizetére egy altisztet. kik egy tiszt jelenlétében megtöltik fegyverüket. 4 Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre. melyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényli: . a m. az őrség azonban visszamarad. csendben szétnyílik. az ítélő hadbíróság kiküldött hadbírája.3 A „zárósorba”.Vigyázz! Végrehajtó négyszög. mire a végrehajtáshoz lehet fogni. még egy vagy annyi lövést kell tenni. és ott négyszög formájában megalkotják a zárósort. kit a jelenlevők közül szabadon választhat. melynek minden oldala öt emberből áll. amennyi szükséges. A végrehajtás parancsnoka a vesztőhely közelébe érkezve ezt vezényli: . mire a középső két ember az elítélt fejére. mire az annyira. még egyszer felolvassa az ítéletet. beköti szemét. A végrehajtás parancsnoka akként áll oldalvást. gyászkíséret nélkül kell az erre kijelölt helyen eltemetni. a másik kettő pedig mellére céloz. Az elítéltnek le kell térdelnie. fegyverét zajtalanul „kész” helyzetbe teszi. csendben. honvédügyésznek és egy jegyzőkönyvvezetőnek jelenlétében. 83 . és senkinek sem tiszteleg. és a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott „Tűz!” vezényszavára egyszerre lő.

Szépen. Gyere! AZ ASSZONYKA: Mindjárt. Pedig Csajkovszkij-est van a Zeneakadémián. fölakadtak a lámpáról lelógó légypapíron.MI MINDENT KELL TUDNI Érvényes két díjszabási övezet beutazására. ezek a szájbarágós magyar rendezők. egy órán belül. Minek is? Itt ez a szép Budapest. A FÉRJ: Hol az újság? 84 . mintha lengenénk? AZ ASSZONYKA: Talán csak bebeszéled magadnak. melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető.. csak valamibe bele van ragadva a sarkam. legföljebb négyszeri átszállással. mintha madzagon lógnék. . hogy te milyen vad vagy. mozi. Kerülő utazás és útmegszakítás tilos! NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON Nem mentek sehová. A FÉRJ: Fütyülök Csajkovszkijra. A FÉRJ: Hát akkor gyere. te nem úgy érzed. A FÉRJ: Gyeregyeregyere. elágazásoknál és végállomásokon lehet. AZ ASSZONYKA: Inkább mennél színházba? A FÉRJ: Á. Nézd meg. AZ ASSZONYKA: Jaj. de siess! AZ ASSZONYKA: Akkor ma megint itthon maradunk.Buta egy véletlen! * A FÉRJ: Szeretsz. de csak olyan kocsira. hangverseny. AZ ASSZONYKA: Ne törődj vele. van itt színház. mondta az ifjú férj. Egy délután azonban. A FÉRJ: Rúgd le a cipőcskédet. A FÉRJ: Egészen határozottan úgy érzem. és a levegőben himbálóznék ide-oda. Átszállni csak keresztezéseknél. szerelmesen teltek mézesheteik. látnivaló elég. AZ ASSZONYKA: Már megint? A FÉRJ: Gyeregyere.. a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. Otthon maradtak. mi megy az Operában. Mondd. úgy fél hét felé. angyalom? AZ ASSZONYKA: Nagyon.

AZ ASSZONYKA: Hát te már mindenbe beletörődsz? Pedig azért szerettem beléd.. hogy az Álarcosbál. dolgoznak. hogy ez a házasság nem olyan lesz. aki beleragadt valamibe! Vannak rokkantak. és azt mondtad. az forgatja ezt a ragadós micsodát. TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET! Nem tudok németül. és leléptem. Budgyonnij és Alexajevka közt egy csomó löveget kellett föltolni egy dombra. Amikor harmadszor került rám a sor. A FÉRJ: Én már a kezemet se tudom belőle kihúzni. AZ ASSZONYKA: Mintha te volnál az első. mintha szükségre akarnék menni. A FÉRJ: Most mintha forognánk. mert már nekem is bele van ragadva a lábam valamibe. és körülbelül a felpart közepe táján elkezdett visszafelé csúszni a dögnehéz tábori ágyú. AZ ASSZONYKA: Ez is zavar? A FÉRJ: Ilyet még nem is hallottam. amibe a cipőd beleragadt. imádod a zenét. mert olyan vállalkozó kedvű voltál. A FÉRJ: Semmibe veszed az élet realitásait? AZ ASSZONYKA: Azt mondtuk.. A FÉRJ: Mi ez a rángatózás? AZ ASSZONYKA: Megpróbálok kimászni ebből a ragacsból. az valami fényes és ragadós máz? AZ ASSZONYKA: Olyasmi. hogy megint itthon ülhetünk. ha nem tudom a végtagjaimat megmozdítani. kérlek. Befúj a szél a lépcsőházból. AZ ASSZONYKA: Furcsa. telefonálj taxiért. mert még leszakadunk.. AZ ASSZONYKA: Hogy te hogy szeretsz panaszkodni! Az lesz a vége. 85 . A FÉRJ: Hiába imádom a zenét. úgy tettem. A FÉRJ: Már a szájamig ér. AZ ASSZONYKA: Akkor megmagyarázom. és zenei iskolába akarom őket íratni. Már csak taxival érünk az Operába. A FÉRJ: Mondd. elválni. AZ ASSZONYKA: Légy szíves. mindig megnevettettél. Mi nem fogunk kifogyni a szóból. A FÉRJ: Nem tudok kimenni. veszekedni. mert kerékagyig besüllyedtek a sárba. még szórakoznak is. és három gyereket akarok. Megnyugodtál? A FÉRJ: Hogy nyugodnék meg. amikor már hasig vagyok ebben a ragacsban! AZ ASSZONYKA: Te csak fújod a magadét! Húsz perc múlva hét. láb nélkül. A FÉRJ: Ne vacakolj. mint a többi. De ők is élnek.AZ ASSZONYKA: A konyhaasztalon.. Nekem úgy rémlik. elfásulni. Én még nagyokat akarok nevetni.

amikor egyenesen beleszaladtam egy magyar szakaszvezetőbe és egy németbe.kérdezte a szakaszvezető.Magát a Feldwebel úr most agyon fogja lőni . mint a búvárok ólomnehezéke. meg tudom neki magyarázni.mondta a szakaszvezető. . . A német felállt. . hanem mint a Népszava győri terjesztőjét egy különleges munkásszázadhoz hívtak be. mert teljesen sík volt a terep. akiről nem tudtam. A Feldwebel leeresztette a puskát.Er hat seine Einheit verloren . szétterpesztett térddel. A német rácsavarta a kenősajtos tubusra a kupakot.Was? . mi lehetett. . Azt hiszem.Gut.kérdezte. . elvesztettem az alakulatomat.fordította a szakaszvezető.mondta a szakaszvezető. Megálltam. hogy egyszerre irtózatos nehéz lett a fejem.Er soll zehn Schritte weiter gehen.Was sucht er hier? .Hol a puskája? .mondta a szakaszvezető. Mondtam. Egy fogpasztástubus formájú tubusból kenősajtot nyomott egy szelet kenyérre. Mentem tíz lépést.kérdezte. és elővette puskáját. . hogy álljak meg. a német evett. . és csak a szemével intett. . és akkor minden másképpen történik. hogy nem viselek sárga karszalagot.Jól van. Átvágtam egy óriási napraforgótáblán. tehát nem is lehetek zsidó.Menjen tíz lépéssel tovább .fordította a szakaszvezető.kérdezte a német. . egy kis tábori széken ült. A szakaszvezető állt. és majdnem szétrobbantak a beleim. Éreztem. a német. amellyel a tengerfenékre szállnak. Megmagyaráztam.Was ist sein letzter Wunsch? . hogy munkaszolgálatos vagyok. A zsíros.Jude . és kavarogni kezd a gyomrom. A szakaszvezető dohányzott. húsz percig mehettem. . aztán kiértem a tarlóra.Mi az utolsó kívánsága? . .Tudtam az irányt a körletünk felé. Már ahhoz is őrületes balszerencse kellett. A Feldwebel rám fogta a puskát. Talán. Közben bokáig süllyedtem a sárba. hogy nem vagyok zsidó.Warum ohne Waffe? . Leverte zubbonyáról a morzsát.Jude . hogy pont beléjük szaladjak.mondta. mert nem ismertem a német rendfokozatokat.Mit keres itt? . Csak arra emlékszem.Ich werde ihn erschiessen . . Mondtam.mondta a szakaszvezető. .kérdezte a szakaszvezető. hogy elönt a verejték. Ezt még én is megértettem. 86 . . fekete föld úgy tapadt a bakancsomra. . ha beszélek németül.

a Feldwebel súlyban tartotta a puskát.Fertig? . indulj! . . Még most is meg tudnám mutatni a pontot. mi történt. piros autóbuszra. és közben éreztem.Jó. . Elindultam. A kúszás után tizenöt fekvőtámasz. . nemhogy díszlépést kivágni. színes bőrű szudáni.Marsch! . . Röpködtek a sárgombócok a fejem felett. Tavaly. 87 . Mihelyt fölálltam.jelentette a szakaszvezető.tolmácsolta a szakaszvezető.fordította a szakaszvezető.Mondtam. Nem volt szerencsém.Díszlépés! . továbbra is rám célozva. Amíg dolgomat végeztem. míg hasra mertem feküdni és visszanézni. hogy hordjam el magam. Hátraarcot csináltam.Gut. A békaugrás után kúszás következett. Többedmagával fölszállt egy üvegtetejű.fordította a szakaszvezető.Stechschritt! . sajnos. a magyaron kívül semmiféle más nyelven nem beszélek. Járni is alig lehetett. Csak őrületes lassúsággal tudtam haladni. . megfenyegetett az ujjával. ahová a puska csöve irányult. .mondta a Feldwebel.fordította a szakaszvezető. azt mondta a Feldwebel: . Én azonban.Kész? Mondtam.Er soll hupfen.kérdezte. . hogy hátra arc. mert a köldöktájamra célzott. csak magyarul ordítozhattam: . Ha egy fél perccel előbb érek oda.Ne induljanak el! Szállítsák le azt a fasiszta disznót! A portás. kész. egy este. Ha nincs az a sár. a Regina Palace nevű luxusszálló előtt felismertem a Feldwebelt. és intett. agyonverem. Körülbelül egy vagy másfél percig álltam így. Még neki sem magyarázhattam el. amikor egy tíznapos Ibusz-társasutazással Riminiben nyaraltam. Olaszul se tudok: sajnos. habár ő talán az olaszon kívül franciául és angolul is tudott. nagydolgozni szeretnék.Fertig . . Így azonban talán egy félóra is elmúlt.Menet. Utoljára azt mondta a Feldwebel. hogy a Feldwebel a hátam közepére célzott. nincs nyelvérzékem. egy nálam fél fejjel magasabb. . A Feldwebel puskája nyilván felfele hordott. csak öt percig tartott volna rettegésem.Er will scheissen . mialatt én kellő nyelvtudás híján.Békaugrás . fölemelte. Aztán. . így azonban ő észre se vett engem.

Én azonban. Mit tud egy libafertály arról. Kicsavarja a papírt az írógépből. 4 Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember? Most már tudom: az utolsó pillanatig.) 1 Céltalan erőlködés. Egyedül lakik.és nem ordítok éppen -. ha elgondolom. Emiatt a művelet csak a negyedik rugaszkodásra sikerült. Kicsavarja a papírt az írógépből. jókat nevetek magamban! 2 Az új vallások milyen türelmetlenek! Ha történetesen én győzöm le a szentháromságistákat. Wolfné.TRILLA Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Közibük rakja az indigót. Kicsavarja a papírt. 88 . Ír. Pedig nekem jobbak a lovaim! 3 A gyávaság forrása. hogy tíz perccel ezelőtt még egész liba volt? És megfordítva: zavarja-e egy liba nyugalmát. mégiscsak elégedett vagyok. hogy az emberek nem tudják elképzelni a rossznál még rosszabbat. Wolfnénak hívják. Ír. hogy tíz perc múlva levágják. Jegyezzük meg: Wolfné. A POGÁNY SÜTTŐFIA SÜTTŐ GONDOLATAI MIKÖZBEN VENCELLIN ABÁDSZALÓKI PRÉPOST PARANCSÁRA TESTÉT NÉGYFELÉ SZAGGATTÁK (Megjegyzés: A prépostság négy kimustrált kancát adott a szaggatáshoz. Új lapokat vesz elő. felnégyelik. helyzetemmel. Wolfné. még ha nem is valami rózsás. Ír. hanem egyetlen kardvágással kétfelé szelem. hogy négy helyett nyolcfelé is szaggathatott volna a prépost. Húsz éve van a vállalatnál. ropogósra sütik? Ha erre gondolok . Közibük rakja az indigót. én bizony nem macerálom a prépostot. Hideget ebédel. Közibük rakja az indigót. Új lapokat vesz elő.

és keresek megvételre. A tihanyi visszhangot elrontották az építkezések. És ez tizennégy! Azóta közel másfél évszázad múlt el. De még nála is érdekesebb a csalános-fülephegyi. VISSZHANG Szép hazánk visszhangok dolgában sem áll az utolsó helyen. zömök alakra. s ügyel rá. amikor valaki . vessetek.Feleim. Csak az a furcsa. esetleg abádszalóki házhely cserelehetőséggel. Példának okáért: . éppoly erős. Ha viszont nem fűzzük fel őket. üdülővendégek.Ezt a hónapos retket ki tette a cipőmbe? A tihanyi visszhang még fénykorában is csak tíz szótagot vert vissza. hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza. A természetjárók több tucatot tartanak számon. és bármit kiabál. Pedig már megyek széjjelfele! AZ ÉLET ÉRTELME Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk. Ferenc és Katalin! Vagy: . Pedig a paprika ugyanannyi. mint tudjuk. abból lesz a paprikakoszorú. jó állapotban levő férfi pézsmapocok bundát. nem lesz belőlük koszorú. a törvény elől menekülő bűnösök. három kutya. akik káromkodtak.Megdögleni se hagyják már az embert! Vagy pedig: . hat egér! Voltak. hogy bárki jön. éppoly piros. megint mások irgalomért fohászkodtak. boldog szerelmesek. Leghíresebb a tihanyi: róla legendák és költői művek is szólnak. Sokan megfordultak a csalánosi erdészlak körül. Az utóbbiról szóló legkorábbi följegyzés 1827-ből ered. hanem helyes irányban haladjanak. mellékes. remélek. És mindenfélét odakiabáltak a Fülep-hegynek. Az a madzag.Itt vagyunk ketten. vagy csak artikulálatlanul fölkukorékoltak. gombaszedő lányok. 89 . de a csalános-fülephegyi ma is kifogástalanul működik. szántsatok.talán egy vadásztársaság megtréfált tagja . De mégse koszorú. mert a nagy erdőségekben az embernek kukorékolhatnékja lesz. mindig ezt válaszolja: . Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi.a csalánosi erdészlakból átkiabált a Fülep-hegy sziklafala felé: . Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik. kóbor katonaszökevények.Richter Elemér. és este mécsvilágnál pogány dalaitokat bátran énekeljétek! Ímhol én most is tervezek. nagy igazságoknak jöhet a nyomára. harmadrangú valami.Ezt a hónapos retket ki tette a cipőmbe? Mást nem tud mondani. háromnegyedest.

Aztán nekisodorta egy falnak. Az egér roppant szapora állat. Birtokba vették a lakásokat. Hallada Ernőné budapesti lakos melléből a mai napon nyolc deciliter tejet leszoptam. ötször is lefial egy esztendőben. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. dr. Később még felzörgött valami. Hallada Ernőné budapesti lakossal szemben semmiféle további igényt nem támaszthatok. Minden megállt. annak pendülése volt Budapest búcsúszava.” BEVÉGEZETLEN RAGOZÁS Sokszor csak úgy magam elé nézek Sokszor csak úgy magad elé nézel Sokszor csak úgy maga elé néz Sokszor csak úgy magunk elé nézünk . és még nagyobb lett a csönd. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt. az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Csönd lett. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok. ahol a Traviata került színre utoljára. az Operával épp átellenben. még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban. akár a bádog. a lakásokban az ágyakat. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden élelmiszert. Nyolc perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany. ezennel kijelentem. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat. Hallada Jutka s. A lomb is száraz lett. ELISMERVÉNY Alulírott Hallada Jutka ezennel tanúsítom. csecsemő 90 . egy romház kövein megjelent egy cédula: „Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné. aztán nem folyt több víz. A szemafor szabad utat jelzett..- ÜGYLET 1. hogy édesanyám. de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. mint valami bársonyos. ezalatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Bejutottak az Operába is. rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. a színházakban a zsöllyéket. k. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok. hogy dr.BUDAPEST A Kálvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. De már másnap. iszapszerűen hömpölygő kövezet. Minthogy a tej jó minőségű és elegendő mennyiségű volt. de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra.

március 22-én egész nap esett az eső. kerületi Dráva utca 7. macerálnak. csupa álmodozó. potenciális pocsolya. hogy a Dráva utca szeles. de legalább nem kell a csatornán lefolyni. a XIII. dr. horpadások! Csőtörések! Beroppant úttestek! Nagy szó ez manapság! Fiatalok. Ott éltem. ahol horpadt a járda. zokszó nélkül tűrve a sértéseket. hanem épp ellenkezőleg. előre! Irány a Dráva utca! 91 . hogy a hangnem drasztikus. Én azonban mindössze két napig tócsáskodtam. Hallada Ernőné anya EGY POCSOLYA EMLÉKIRATAI 1972. sem a jelenben.. 24-én kisütött a nap.2. és minduntalan. Mi gyorsan élünk. s én összegyűltem egy nagyon kellemes helyen.. Hallada Ernőné budapesti lakos ezennel kijelentem. amikor nem kéne. mert utánam is gyűlnek majd oda pocsolyák. NYILATKOZAT Alulírott dr. micsoda lyukak. Hej. Két napig voltam pocsolya. sem pedig a jövőben. napjaink ki vannak számolva. és mind engem vallatnak. amelyeket nem írok le. nagyravágyó. sem anyai ellenszolgáltatást. Mint ismeretes. nem igényelhetek. felnőtt egy tettre kész nemzedék. Ó. hogy a Hallada Jutka budapesti lakosnak juttatott nyolc deciliter anyatej átadása nekem nem megterhelést. de azért jó volna tudni. ócsároltak. Ennélfogva Hallada Jutkától se hálát. kisüt a nap. és mialatt odalent időztem. mily paradox a lét! Fölszáradtam. Meg is nevezem: Budapesten (Magyarország fővárosa). éldegéltem. kemény szavakkal illettek. számú ház előtt. amikor szép lett az idő! Mit írjak még? Jól szerepeltem? Dőrén viselkedtem? Mást vártak tőlem a Dráva utca 7-ben? Most ugyan már mindegy. hogy mire számíthatnak abban a sokat ígérő horpadásban. ha rám hallgattok. megkönnyebbülést szerzett. Sokan belém léptek. aztán visszanézve szidtak. és ennek alapján csak ennyit mondhatok: tény és való.