ÖRKÉNY ISTVÁN

VÁLOGATOTT EGYPERCES NOVELLÁK
A kötetet összeállította Fráter Zoltán

TARTALOM
HASZNÁLATI UTASÍTÁS ARRÓL, HOGY MI A GROTESZK

VÁLTOZATOK
NÉHÁNY PERC KÜLPOLITIKA HÍREK ÉS ÁLHÍREK A MEGVÁLTÓ VÁLTOZATOK EMLÉKKÖNYVBE VÁLASZTÉK EGY ORSZÁGGYŰLÉSI FELSZÓLALÁS A VÉGZET BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL APRÓHIRDETÉS HÍR NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! „IN OUR TIME” SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB DOLGOKBAN IS JÓL MEGÉRTJÜK EGYMÁST... EGY MEGHASONLOTT TULIPÁN

ÁLLAPOTOK
NINCS SEMMI ÚJSÁG MI EZ? MI EZ? A SZÍNÉSZ HALÁLA PRESZTÍZS JELENSÉG MAKACS SAJTÓHIBA LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! INFORMÁCIÓ ÜVEGHALÁL MAGYAR PANTEON IN MEMORIAM DR. K. H. G.

ARCKÉPEK
MIT MOND A HANGSZÓRÓ? A TÖRZSVENDÉG NINCS BOCSÁNAT EGY LELKIISMERETES OLVASÓ DAL

HELYSZŰKE
FIAINK ÉLETBEN MARADNI FASÍRT SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ VASDARABHOZ... PECSÉT SZAKMAI ÖNÉRZET AHASVÉRUS GLI UNGHERESI AZ ÓBUDAI IKREK VISSZATÉRT A FÖLDRE A MAGYAR HOLDRAKÉTA

KORKÉPEK
HAVAS TÁJBAN KÉT HAGYMAKUPOLA PERPETUUM MOBILE EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI AZ ÖLTÖZŐBEN KORRAJZ JELLEMPRÓBA EGY SZOBA, VÁLYOGFAL, ZSÚPFEDÉL 1949

TUDAKOZÓ
AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE LELTÁR HOGYLÉTEMRŐL EGY GONDDAL KEVESEBB POLGÁRTÁRSAK! VAN VÁLASZTÁSUNK KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 170-100 MÉG MEGKÉRDEZTE KI MIT TUD A TUDOMÁNY CSARNOKÁBAN HALHATATLANSÁG

VISSZÁJÁRÓL
AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK ROSSZ ÁLOM ITÁLIA VALLOMÁS MINDIG VAN REMÉNY AZ ÚJ LAKÓ PÁRIZS, ISTEN HOZZÁD!

2

LEHETŐSÉGEK
A SÓTARTÓ FELÉ ÜRES LAP EGY RIZSSZEM PANASZAI NYILATKOZAT SZÓVIRÁGOK GONDOLATOK A PINCÉBEN HIÁBA SIKERÜL EGY VITÁS KÉRDÉST TISZTÁZNI, MÁRIS OTT A KÖVETKEZŐ TALÁNY TUDNIVALÓK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK A FEBRUÁR 1-JEI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN AZ OTTHON A MAGUNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY VÁLTOZATA ÜZENET A PALACKBAN AZ UTOLSÓ MEGGYMAG

PÉLDÁZATOK
A NAGY MENETELÉS AZ AUTÓVEZETŐ KIVÉGZÉSI SZABÁLYZAT MI MINDENT KELL TUDNI NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET! TRILLA A POGÁNY SÜTTŐFIA SÜTTŐ GONDOLATAI... AZ ÉLET ÉRTELME VISSZHANG BUDAPEST BEVÉGEZETLEN RAGOZÁS ÜGYLET EGY POCSOLYA EMLÉKIRATAI

3

csak rossz Egypercesek! ARRÓL. ismerősök. Ez persze nem azt jelenti. Előbb a cím. adjunk számot a látottakról. hogy az ember időt spórol velük. Nincsenek buta emberek. amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. Íme. rajta a sör. s a lányok.HASZNÁLATI UTASÍTÁS A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. ahogy a fején egyensúlyozza magát. amint a sírásók két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. s ebben a pozitúrában maradva. 4 . Egy csöpp nem sok. amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik.fejjel aláfelé . megnézzük. aztán a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód. Előnyük. hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Tél van? Hát persze! Hiszen felfelé szállingóznak a hópelyhek. Férfilábak kalimpálnak a levegőben. hogy a címekre ügyeljünk. ezek a lányok. Ímhol egy temetés! Fölhulló hópelyhek közt. Mielőtt villamosra szállnánk. A sorrend: lent a hab. fent a pohár talpa. A munkatársak. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe. Rossz közérzet. hogy kapkodnak a szoknyájuk után! Ott az autó: négy kereke a levegőben. Ha így sem érti. Amíg a lágy tojás megfő. és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. amint füstcsóváján tovarobog. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang. Olvashatjuk őket ülve és állva. mélyen előrehajolni. de annyi se csordul ki. a két lába közt hátratekinteni: Köszönöm. Figyelem! Aki valamit nem ért. közeli s távoli rokonok. milyen jelzésű a kocsi. vékony szára az égbe mered. mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet.elhozza sörét a söntésből. mintha egy kutya a hasát akarná megvakargatni. A Belvárosi Plébániatemplom a két tornyán levő két kereszten levő két villámhárító hegyével érinti csak a földet. visszacsúsznak a nadrágszárak. Az özvegy sír. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető! Fontos. Most nézzünk körül. ó. s elkezdik a koporsót hajigálni. A szerző rövidségre törekedett. szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. a világ fejtetőre állt. HOGY MI A GROTESZK Szíveskedjék terpeszállásba állni. akkor a novellában a hiba. Egy gyorsvonat. fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük. nem adhatott hát semmitmondó föliratokat. olvassa el újra a kérdéses írást. zaklatott idegállapot nem akadály. És amott egy tábla a kocsma ablakában: Bent egy dülöngélő vendég . Nem könnyű sport! Keressünk most már vidámabb látványt. Egy krizantém: keljfeljancsi. továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak. olvassunk el egy Egyperces Novellát.

És hiába a jó göröngy. a kedves halottat és ezt a mókás. melyben nyoma sem volt a képmutatásnak. De ha minden stimmel . a káröröm egészséges kuncogása. Amint látják: a világ talpra állt.. 5 .jajonganak az árvák. a hazudott részvétnyilvánításnak. Van hát kapkodás. Milyen más érzés fölfelé hajigálni! A koporsót eltalálni mennyivel nehezebb! Először is jó göröngyökre van szükség. derűs lélekkel térnek haza. lótás-futás. a rosszul célzott rög visszahull. és ha eltalál valakit . pompásan sikerült szertartást. megtapsolják a dobót.pláne. és sokáig emlegetik a nagy telitalálatot. s telibe találja a deszkakoporsót -. mert a porhanyósabbja félúton szétesik. ha egy gazdag. taszigálódás a kemény rögökért. pontos a célzás. előkelő rokont -. a tettetett gyásznak. keserű könnyekkel sirathatják kedves halottaikat. kezdődik a vihorászás..kemény a rög. önök pedig emelt fővel. Kérem. szíveskedjenek kiegyenesedni.

hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet. fésűt kért kölcsön. Ő direkt szereti az esőt. . .Nem fog maga megázni? . Rögtön utána kettényílt a sír. miért. kérdezte Hajduskáné. Klórozzák. közölte Hajduskáné. Valaki azt mondta. nem támadt föl. mondta Apostol Barannikov. 6 . nem tudni. érdeklődött egy taxisofőr. neki se volna kedve inni. milyen az az eső. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket. helyeselt Apostol Barannikov bolgár virágkertész. jól. Ő erről a langyos. Megint csönd lett. Hát mi újság még. parcellájának 14. Egy gyászfátyolos nénike megkérdezte. Köszöni. ő azonban. de akik meghallották a robajlást. megfésülködött. Nincs semmi különös. hogy érzi magát.Hát meséljenek már valamit! . nyári esőről beszél. mert elriasztja a látogatókat a temetőből. Az attól függ. sírhelyén nagy robajjal feldőlt a közel hárommázsás gránitobeliszk. Most hosszabb szünet állt be a társalgásban. jegyezte meg a sofőr. Amilyen pocsék ez a pesti víz. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni kényesebb palántáit. Hajduskáné. válaszolta a volt halott. Az obeliszkre idő koptatta betűkkel rá volt vésve a férje neve is. mondta. Hogy mi baja a pesti víznek.ÁLLAPOTOK NINCS SEMMI ÚJSÁG Egyik délután a budapesti köztemető 27. A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben. név szerint Hajduska Mihályné született Nobel Stefánia (1827-1848). Most nem vágyik inni. Ekkor eleredt az eső. érdeklődött a fiatalasszony.kérdezte a föltámadottat Deutsch Dezső horgászbot-készítő kisiparos. odagyűltek. Hogy ezt ő nagyon meg tudja érteni. Nem számít.nézett rájuk a föltámadott. és föltámadt az ott nyugvó halott. Nem szomjas-e. aki a temetőkapuban virágokat árult. mondták neki. Klórozni klórozzák. mondta Hajduskáné. helyeselt a horgászbot-készítő kisiparos. jegyezte meg a nénike. Itt a beszélgetés elakadt. Hogy neki viszont semmilyen eső se kell.

minden különmunkát elvállalt.. olvasóinktól szíves útbaigazítást remélve.Pedig milyen jól eldiskuráltunk. aki mást szeretett. . aki mérnökember. csupa nap. pedig semmiféle húsfélét nem eszik. mert az új rokonok szép összeggel kisegítették őket. de nekik mégse volt bajuk soha. az állati termékek közül csak ömlesztett sajtot. MI EZ? MI EZ? J. Hát akkor mi ez? Azt mondták egymásnak. De épp így állt a kérdés: tetőácsolás vagy orvosi diploma? Szegény fiú azóta meghasonlásban él.mondta az öreg nénike. A föltámadott lenézett a gödörbe.Mit meséljünk? . és minthogy csak fuvart szeretett volna fogni.szólt le a fiatalasszonynak. aki a hatóságokkal tárgyalt.-nének.De ahogy a német mondja: Selten kommt etwas Besseres nach.tette hozzá a taxisofőr. ma már koffeinen él.. . a volt 127-es utcában (mely most már Rivalda utca). aminek felsorolására nincs helyünk. hosszú évek keserves kínlódásával fölépítették négyszobás családi házukat. 7 . szüntelenül hunyorog. és leereszkedett a gödörbe. Egy szuterénlakásból jöttek. És őrajta hatalmasodott el leghamarább a viszketés! Két hónapig bejárt a bőrgyógyászati klinikára. Hallgattak. . Cserébe megígérték. hogy mindenki kifogyott a szóból. házuk déli fekvésű. . . A horgászbot-készítő kisiparos. Öröklött telkükön. Maga J. elkezdett viszketni a bőrük. Egyetlen fiuk orvosnak kívánkozott. akár nincs. . lassankint fölborult a lelki egyensúlya. szakmunkások.-ék (egy jobb család) kérték nevüknek elhallgatását.mondta. Mégis. csalódottan visszasétált az autójához. . mely fölött nem zárult össze a föld. ahová tavaly Kisasszony napján (ennek különben nincs jelentősége) be is költöztek. Házuk. hogy szépítés nélkül elmondanak mindent. éjt nappá téve dolgozott.Minden jót! . Az első öröm lázában rá se hederítettek. deszkakiutalások után lótott-futott.csóválta a fejét a nénike. tejet. ami hihetően is hangzott.A viszontlátásra . tévéjük. idegkimerültség.De visszamászott .kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. de semmiféle kezelés nem használt neki.legyintett a kisiparos. J. bojlerük. mely kissé nyirkos volt ugyan.Nem történt a szabadságharc óta semmi? . előzékenyen a kezét nyújtotta neki. hozzáadták egy vidéki állatorvos fiához. A Rivalda utca viszont zöldövezet. . akár van rajta légy.Mindig történik valami . hogy el ne csússzon a sáros agyagon. Várt még egy kicsit.Nincs nekünk annyi mesélnivalónk.Mi történt? .Ez van! .Csak nem mászott vissza a sírba? . szőnyegporolójuk és még sok egyebük. alighogy kicsomagoltak. Nagyokat csap a falra. Leányukat. elköszönt a körülállóktól. de látva. . kölcsönök. hiszen ezt a házat valóban vérrel-verejtékkel építették. Végre megvolt mindenük.

aki hasonló bajban szenvedett. s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult). Állva esznek. Viszketésük olyan természetű.-ék élete pokol. Végigpróbálták az összes számba jöhető kenőcsöket. hanem az ujjuk is. se borogatás. de nem ment. hogy nem egyes pontokon. Ülni se tudnak. Zetelaki késett ugyan egy kicsit. mit gondol. hogy nyíltszíni tapsot kapott érte. Kihívatták dr.-t (szintén kérte neve mellőzését). Azt mondta: . mi ez? Kívánságukra közlöm. 8 . Így nem lehet élni. tetemét átszállították a Bonctani Intézetbe.még vastüdővel is . E.életre kelteni. hanem az egész testfelületen jelentkezik.pl. Kisietnek. sem körülötte káros mágneses mezők nem észlelhetők. jelentkezzék. ami a pincelakásban nem viszketett. estére és főleg éjszakára már tűrhetetlenné válik. mellyel a fülüket vakarják. hogy a Jordán vize jó viszketés ellen. Most azt hallották. A jeles színész. de hasonló bajból már kigyógyult. a népszerű színművész. Tetézi a bajt. Nem csillapítja se vakarózás. a fülük . mert egyszerre viszket a tarkójuk. Délelőtt viszonylag elviselhető. visszatérnek. Jönnek-mennek. hogy eddig milyen ellenintézkedéseket tettek. Ciánoztattak. a belső térdhajlatuk és mindenük. Mi történhetett? J. se hűsítő hintőporokkal való beszórás. aki varázsvesszővel végzett vizsgálatai után megállapította. Kérik. A Lear király esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. és mondja el. Állandóan kvarcolnak. de aztán egyre jobban magára talált. s a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg. Utána hívták vacsorázni. és nem gyógyult meg. Kifőzték minden ruhadarabjukat. az orruk hegye. De az is. hogy nemcsak a viszkető pont . A SZÍNÉSZ HALÁLA Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán. aki nem tud szerezni. hogy aki tud Jordán-vizet szerezni.Ma nehéz napom volt. de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival . hogy sem a házban. este fél hétkor kiszenvedett. Egyáltalán.A többieknek sem. mindenki jelentkezzék.viszket. A járókelők bevitték a közeli klinikára. hosszú haláltusa után. K. Tényleg. Az is.

Harmadnap szembetalálkoztunk az angol lánnyal a folyosón. 9 . Nyersen is. MAKACS SAJTÓHIBA Helyreigazító közlemény Lapunk keddi számában hírt adtunk arról. Lassan merülni kezdett. Alig valamivel volt rosszabb. hogy a svéd tudományos akadémia díszdoktorrá avatott egy magyar tudóst .őszinte sajnálatunkra . néztük. JELENSÉG Egy parafa dugó. talán hamarosan nagyra nőne és kivirágzana. cédulát csúsztatott az ajtóhasadékba. mely semmiben sem különbözött a többi parafa dugótól (Hirt G. Felsóhajtott. mint a tök. cukorral is. úszott a víz színén.„dr. Semmi íze sem volt. barátkoztunk vele. akivel eddig csak köszönő viszonyt tartottunk. beleesett a vízbe. A jeles magyar tudós neve helyesen: doktor Pálpéter Péter Pál. Egy ideig. aztán különös dolog történt.mondta -. hogy majd veszünk. és bemutatkozott . ittunk rá egy pohár vizet.Jó vastagon le kell hámozni.275 frankba . valami pálmaféle.” Egy honfitárs. A feleségem drágállotta. Pálpéter Péter Pál” néven említettünk. A takarítónő bejött. zamatos ananász. „Hiába . teljesen friss. rummal is. Ráadásul nemcsak a szövegben.feleltem. az ananász. dicsértük.Elsőrendű.akit .mondta a gyümölcsárus. „Nagyon” . lesüllyedt a fenékre. ananász. hanem a tudósítás címében is hibásan közöltük a Pálpéter Péter Pál nevet. „Ostobaság . mert a héja élvezhetetlen.érdeklődött. de mit jelent egy név? Egy név semmit se jelent). „Ne hallgassanak senkire . vagy vízbe tennénk. milyen szép és egzotikus. és azt javasolta. hazavittük. A tetején külön növény hajtott ki belőle. . amint az várható volt.PRESZTÍZS Két hétig terveztük. de a húsát úgy kell fogyasztani. . április 5-én déli tizenkét órakor megkérdeztük. Végül is a születésem napján. hogy hámozzuk meg. Nagy nehezen legyűrtük.eddig a percig ugyanis színét se láttuk -.” Azóta lopva megmegállok a gyümölcsárus standja előtt. én nem. . de az ananászhoz képest bizonyára nem. .Rummal egyék. és nem jött föl többé. ha locsolnánk. mibe kerül. A szállóban rögtön híre futott. „Hogy ízlett?” . kristálycukorral meghintve hagyjuk állni egy vagy két napig. Megvettük. Mindennap megálltunk a kirakatok előtt. Beállítottuk egy hamutartóba. úgy a legfinomabb. Magyarázat nincs. és vágyakozva nézem az ananászokat. Sándornak mondta magát.mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban. A görögdinnyéhez képest persze sok.” Este meghámoztuk és megettük. sóváran néztük. ahogy van. Körbejártuk. hogy a kilencesben vettek egy ananászt.írta. és fölszeletelve.

. . Használni használja. Mondjuk.. egy kissé rövid az ostorom. Feri. . 10 .Jé.Jaj. . Ilonkám! .Ne fájdítsa a szívem.Hát persze hogy nem.. amelyre teremtve vagyunk. hogy ezek a kutyák négylábúak.. Jobb erre nem is gondolni. hogy nem értek hozzá.Irigykednek.Kedves Feri.Félig-meddig. úgy veszem észre..Tizenkét kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény. mikor csak három lába van! .Csakhogy ez a Simca óránként százötven kilométert tud megtenni. Imádom a rohanást! . . már Siófokon vagyunk. de az ember azt hinné.Nem túl óvatos maga egy kicsit? .. .Akkor se értem..Lehet. . Az ember és az autó nem egyenrangú fél. az a harmadik kutya nem húz.Csak nem fél tőlük. mintha bicegne is egy kicsit. . tényleg. szegények! . valójában azonban retteg tőle. hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz. Ilonkám! Az összes sintéreket végigjártam. Csakhogy én már Pesten behúztam a kéziféket.Nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni! .Maga egy kissé telhetetlen. amíg sikerült összeszednem tizenkét háromlábú kutyát. Mit kezdjek tizenkét négylábú kutyával? . .Elég baj az! Pedig az ember.Hogyne bicegne.Sőt.. mennyi ember? És mindenki minket bámul. Tíz napja indultunk el Pestről...Mert látják.LEGMERÉSZEBB ÁLMAINK IS MEGVALÓSÍTHATÓK! .Látja.Nézze meg jobban. . . Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni? . A természet erőivel csínján kell bánni. már nem bírja utolérni a technikát. Mind a tizenkét kutyám háromlábú.Ezt nem vitatom. Feri? .Pontosan ez az a tempó. Mondjuk. . .Mert rosszul vezetek. hogy megbolondulnak valamitől. . és nézze.Inkább engem sajnáljon. .Én a szúnyogcsípéstől is félek.Én nem félek az autótól. . .Azt meg lehet tanulni. akkor miért velük húzatja az autóját? . . hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók. hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. .. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Ha fél a kutyáktól. Ilonkám.Sajnos.Egészen ki van dülledve a szemük. Ilonka. Mondjuk. sajnos.

Egyszer történt csak. mindenki megkapta a kellő útbaigazítást. amit csinálsz. és föltette a szokásos kérdések egyikét: . ebben a baljóslatú csöndben. nincs semmi különbség egy kiköpött cseresznyemag és egy kilőtt puskagolyó között. jobbra a második ajtó. . aztán elejtették.Én nem tehetek róla. Most se figyelt rá senki. mint amikor megpattan egy ér.Merre vannak a Montex irodái? Erre így válaszol: . balra. hogy valamilyen rendhagyó hangforrás működik a lakásban.Istenem.Ne veszekedjetek. A családot a vendégvárás izgalma tartotta fogva. Tényleg. csak a közvetlen veszélyre riadunk fel. A panaszt kivizsgálták.Második emelet. A hörgések sűrűbbek lettek. később hörgő hangokkal elegyedett. és visszamegyünk a nagy büdös semmibe.Kérem szépen. aztán így szólt: . és azt mondta: . A nagymamóka közbeszólt: .Hol található a Ruggyanta Hulladék Feldolgozó? Amire ő így felel: . mely mindent letompít. megszólalt egy buggyanó hang. anyu. aztán elcsitultak. egy kis tolóablak előtt. hogy ablakához odaállt egy hölgy. A második kérdés így szól: . A zihálás erősbödött. De éppen akkor. megvitatták. Csakhogy van bennünk egy olyan jelzőrendszer is.Mert sohasem arra figyelsz. merre van a Montex? Erre ő kivételesen elnézett a messzeségbe. 11 . Márti azt mondta: . Mindössze kétfélét kérdeznek tőle. de senki sem vette észre. Olga mama azt mondta: . Olga mama lassan letette a majonézt. ÜVEGHALÁL Délután ötkor halkan zihálni kezdett. Míg testet nem ér. A hölgy panaszt tett.Mindnyájan a semmiből jövünk. s a tüdőből habos vér tódul a szájba. mert bezár a csemegebolt.INFORMÁCIÓ Tizennégy éve ül a kapubejáratban. nem olyan nagy eset. habár az idegek már jelezték. Amióta ösztöneink elzsibbadtak. hogy késleltesse a rosszat. Tizennégy év óta még sohasem tévedett. kérem. Mind összeszaladtak.Az első emeleten.

de cukor . pedig ennek az volt az érdekessége.) . a víz föltisztult. nyolcmilliméteres kilengéssel. Hubauer Sándor tizenöt éves koráig rövidlátó volt.jegyezte meg a tanárnő -. de lehet. a Liszt Ferenc Szerelmeihez viszont még csak most gyűjtjük az anyagot. Olga mama fölébe hajolt. Katalógus híján be kell érniök az ő kalauzolásával. akiben már megszólalt a leendő anya. . hogy délutánra megpróbál összekaparni egy kis anyagot. . A következő vitrinben ütött-kopott notesz. . Néma volt. . Egy kis. És ott volt a kis Hubauer ütött-kopott pléhvödre.Hát mit csináljak velük? Ez volt a délutáni program. De nem bírtak mozdulni. Himlőoltási bizonyítványa. MAGYAR PANTEON .Ti is. Álltak és néztek. lányok .mondta a múzeum portása a telefonba. ebből a zárt rendszerből nem tudtak kiszökni a hangok. nyolchónapos korában. És gondolja meg: ezek vidékiek. hogy tele volt írva ételreceptekkel. Egy tejfoga. Senki se válaszolt. járjatok el pontosan az időszakos szemorvosi vizsgálatra.Tessék őket elvinni a Szépművészetibe. Ez pedig egy hímzőgép. melyet az első világháborúból hozott haza. üvege vesztett szemüvege. de ez nem nagyon érdekelte a lányokat. Nekik még többet mondanak a tárgyak. mint a világ legszebb festményei! . valakinek le kellett volna menni és kicserélni a szódásüveget. hason fekve. mi lesz velünk? . lábhajtásos.kérdezte a portás. Az üveg belsejében pezsgett a víz. annál nagyobb sikert aratott.Istenem. s aztán kijelentette. . hogy szenvedett. De a következő tárló. Omag gyártmányú hímzőgép volt. Idősebb Hubauer Sándorné született Süle Mária imakönyvébe is csak épp belepillantottak.miközben Hubauer hiába küzdött nagyra törő 12 . amelyen . Az első teremben idősebb Hubauer Sándor bajonettje volt kiállítva.Benne volt az újságokban. lefolytak az oldalán. lapátkája. és hallgatózott. (Mint ismeretes. anyaszült pucéran. hogy két hétig zárva tartunk .A Szabadságharc Ereklyéi már becsukott. A lányok megcsodálták. hogy a portás egy kis gondolkodási időt kért. .Hát honnan varázsoljak ide egy kiállítást? . a pezsgés megremegtette testét. . talicskája. . Egy idő múlva kipezsgett a szénsav.Csakugyan. pedig csak egy régi típusú. A tanárnő hangja oly csalódottan szólt.Ráadásul teljesen egyedül vagyok. az üveg elcsendesült. az üveg azonban nem adott többé életjelet. és tizenöt éves lányok..sóhajtotta egy lány. mert nincs lenyűgözőbb.Hubauer Sándor kora ifjúságától kezdve fillérre följegyezte minden kiadását.kérdezte a nagymamóka. elpattantak. ami persze nagyon szegényes és hevenyészett lesz.Ott már voltunk..Jaj. Száján buborékok buggyantak ki. mint a szenvedés. Nem szállt föl belőle egyetlen buborék sem. Az előcsarnokban csak egy gépírásos cédula volt kiragasztva: Hubauer Sándor Emlékkiállítás. melyben már maga Hubauer Sándor volt látható. de ez utóbb elmúlt.

Magányosan.És sohasem akadt neki pártfogója? .mondta a portás. felesége legnagyobb rémületére. Aztán továbbsereglettek a következő tárlóhoz. . mely a detektívek megfigyelése alatt állt. melyekben a nap energiája.Soha. elraktározható. ami annak szólt. . de nem hallottak semmit.Mint ismeretes.Az áttekinthetőség kedvéért három csoportba osztjuk őket: gazdasági. hogy „kombinált”? . . öklét rázta a bevonuló német csapatok felé. .. ezekről írásbeli feljegyzés alig maradt fenn. Vakmerősége hajmeresztő volt. (Ő óriási méretű sztaniolzacskókra gondolt. A katonaságtól megszökött.érdeklődött egy lány. hamis papírokkal a zsebében.hitvese reggeltől estig dolgozott.tervei valóra váltásáért . egy vendéglő kerthelyiségében. hogy a holdrakéta gondolata (az oroszokat messze megelőzve) megfordult a fejében. És még emellett is ott látható a Szabadalmi Hivatal elutasító végzése! . . .Mindegy .érdeklődött az egyik tájékozatlan diáklány.Sokfélék .mondta a portás. mert fecsegni kezdtek. hanem hazafias gondolkodásra is nevel. valahogy úgy. .És milyen természetűek voltak azok a nagyra törő tervek? . és hamis papírokkal bujkált: a hetes vitrinben látható „Nyílt parancs” is ilyen ügyes hamisítvány.Ez a találmány nemcsak takarékosságra.kérdezte a tanárnő... Csak e rosszul fizetett munkával. .Ha pénzt dobnak bele. . ha detektívek hallják. az aláírás Hubauernétől származik.Milyen kár! És miben álltak ezek a nézetek? . politikai és tudományos természetű elgondolásokra. nemkülönben a napenergia felhasználása.A „Hazádnak rendületlenül” kombinált spórkassza .érdeklődött a tanárnő. . a háború vége felé. aki ugyanezt mondja akkor is. Hubauer bátor békeharcos volt. a baráti beszélgetések pedig részben feledésbe merültek. melyet ő maga is csak szeszélynek szánt.) Ami Hubauer politikai nézeteit illeti. nyolcmilliméteres monogramhímzéssel tudta előkaparni családjának a mindennapit. melyben egy kis játék mozdony állt. hogy egy nagyra törő szellem merész terveiből mindössze egy ilyen ujjgyakorlat maradt fenn. az idő rövidsége miatt e sokféleségből épp csak mutatóba sikerült valamit összeszedni. A lányok megborzongtak. fennhangon kijelentette: „Hitler napjai meg vannak számlálva!” A szomszéd asztaltól oda is néztek. a szerkezet azt énekli: „Hazádnak rendületlenül!” Egy lány pénzt dobott be a mozdonyba. Sajnos. mint a sült gesztenye melege. . Egyszer. Hubauer tudományos munkássága még feldolgozásra vár: annyi bizonyos.kérdezte egy lány. meg nem értve öregedett meg. .. . Áldott emlékű hímzőgép! Nélküle Hubauer sovány portási fizetségéből hogy is tudott volna egy négytagú család kijönni? .Egyetlen terve se valósult meg? 13 .magyarázta a portás egy fájó mosollyal. Vártak.Detektívek? .Mit jelent az. .magyarázta a tanárnő. Rá kellett szólnia a lányokra.Nem működik .Szerencsére csupa ismerősök. De Hubauer olyan ember volt.

A Hubauer Sándor Emlékkiállításról alig valamit. . az Országzászlóról. .Ez az a Dolgozó Hetijegy..mondta a német őr. Meglegyintette őket a nemzeti tragédia szele.magyarázta dr. . . Reggelije: fél liter tej.És Rilkét? .A találkozás nem jött létre . Elköszöntek. . És például Heine? . kenyeret. G. egy önkiszolgáló büféről. K. Ilyenek ezek a mai fiatalok.legyintett a portás..-t. H. Volt.kérdezte dr. nem kért.Hölderlin ist ihnen unbekannt? .mondta kitérően a portás. Akkor majd eszükbe jut Hubauer! IN MEMORIAM DR. . Majd negyven év múlva. . H. oldalakat írtak a Mátyás-templomról. G. Majd egyszer. K.Ez pedig: Gagarin őrnagy! . De nem baj. 14 . Majd húsz.kérdezte a német őr. Egy hét múlva dolgozatot írtak: „Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson?” Az ifjúságot csak látványos dolgok lelkesítik. kivonultak.Kik ezek? . G. K. H.Ismerték egymást? . nem is várt kiváltságokat. . parizert.. Körüljárták a tejet. akinek könnybe lábadt a szeme. H.kérdezte az őr..Költők . K. és lelőtte dr.Nálunk így múlik el egy emberi élet. .mutatott egy színes képre a portás. Hubauer Sándor szerényen és visszavonultan élt. tíz deka parizer. kenyér.mondta a német őr.mondta dr.Aki a Hyperion-t írta . Nagyon szeretett magyarázni.A német romantika legnagyobb alakja. H. mellyel munkába járt. .Ebben az országban? . G.Ki volt az? .Sajnos. G.De ismerem .Kinek a hibájából? . és paprikavörös lett. Mindenki hallgatott. sorba álltak. miközben a lódögnek a gödröt ásta.. nem. .Őt is . K. .. Már csak egy vitrin volt hátra.Schiller nevét sem ismeri? . harminc év múlva.

. 15 . akkor ül. Schuller úr? . .Bizonyos esetekben nem. Máskor váratlanul összeszaladnak az érkezők és a hazakészülők. pihen.Milyen adottságokra céloz.Semmi . hogy a tapasztalat nem minden? .Szép kis torlódás volt itt az előbb . Ilyenkor alig győzi a munkát. ma is szól a hangszóró. . ma is zsúfolt az uszoda. Ma is gyönyörű az idő.. behunyt szemmel is megtalálja akármelyiket. . Ráadásul gyönyörűen sütött a nap. Fülel.Ezt maga jobban tudja. Schuller úr az ablakhoz lép. ha öltözni kíván. ilyen méretű közbelépésre csak ritkán nyílik lehetőség. kényelmes. Schuller úr. Továbbmegyek. Schuller úr. mondja a híreket. Schuller úrnak már nyílt rá lehetősége. Harmincöt éve jön s megy e szekrények előtt. Az öltöző ablakán besüt a nap. E torlódásokat leszámítva a kabinosság nem tartogat meglepetéseket a kabinosnak. Kérdőn nézek rá. Néha alig van vendég. Ámbár van itt néhány velem egyidős kabinos. ..Mikor történt ez? . Szerintem a kabinossághoz némi rátermettség is kell.legyint. A kulccsal a kabinos jön-megy.Figyeltem magát. Mind ugyanarra a kulcsra nyílnak.Lélekjelenlét. . Egyszerű.Valahol Bengáliában. Hogy az ember a legnagyobb torlódásban se veszítse el a fejét.Azt akarja mondani. Persze. de azért nehéz munka ez. kérem. amihez nem okvetlenül kell embernek lennünk. kinyit. és zsúfolásig volt az uszoda. aki ilyen rumliban elveszti a fejét. ahhoz speciális adottságokra van szükség.jegyzi meg. ha kell: erőszakos fellépés.Sőt. bezár. Az a nehéz munka. .ARCKÉPEK MIT MOND A HANGSZÓRÓ? A szekrényes öltözőnek mind a négy fala. erélyes. . .Remélem. . Úgyszólván senkit se várakoztatott. .Amikor a hangszórókon bemondták a hadüzenetet.Összesen egyszer volt itt akkora torlódás. öblös hang. a padlótól a mennyezetig csupa szekrény. hogy ha nem én vagyok szolgálatban. . kérem. Ezt ő úgy hívja: torlódás. sőt. Még a rátermettség is kevés. akkor összetaposták volna egymást a vendégek.Ezt is ki lehet tapasztalni. ha valaki úszóruhára vetkezett. s a hangszórókon közvetített rádióműsort hallgatja.

Mondjam talán az árakat is? Tizenkettő húsz.Akkor ne is folytassam a halakat? .Almás lepény.Én csak azt szeretném tudni. . . Megrendelhetem? . Van rántott ponty. . mert az hetek óta nem szerepel az étlapon.Dehogy rendelheti! Egyébként nem szeretném. még látni is elég jól látok. olvassa föl a nénikének az étlapot.Nem érdekelnek az árak. dehogy. . Krokett. Paraj tükörtojással.Még egy csomó húsétel van hátra. Nekem nem a halak ellen van kifogásom. Megrendeljem valamelyiket? . de elfogyott. pedig a nyugdíjam felét kénytelen voltam öt hónapra elzálogosítani. Viszont. akitől az előleget kaptam. talán a fiatalurat megkérjük. pláne itt. amikor egyszer úgy nekirántottam a térdemnek az asztalfiókot. ahol ráadásul valami rosszfajta indigót használnak. hol áll a fejem. De látom. hanem folyamit. hanem az egész kerületben. Halak. bár ennek a helynek az a híre. azt nagyon nem szeretem. amitől még el is van kenődve az írás. ilyenkor azt se tudom. kivéve a leveseket. . van-e szűzérméjük. de tessék körülnézni. kinézik az ilyen kopott ruhás vendégeket. most van a csúcsforgalom. . Borsos tokány. Akkor mondom a húsféléket. Szűzérmék tört burgonyával. a sajtok nem érdekelnek. már türelmetlen. hogy kézzel írják az étlapot.Jaj. de így sose jutunk a végire.Nézze csak meg. . kérem. . burgonyasalátával. Itt például még gombás bélszín is szokott lenni. hanem a kézzel írott étlap ellen. a hallása sincs rendben a néninek. Még a tésztákat olvassa fel.Hát most van. Viszont az én nyugdíjamból nem telik elegáns ruhákra.Mi jut eszébe? És miért kiabál? Mert a kiabálást.Marhaszelet vadmártással.Az igazat megvallva. Ponty roston. . hogy se nyugdíjat.Most is van. de nemcsak itt. én csak azt nem bírom bennük. amit az előbb a jobbfajta vendéglőkről mondtam. . . nem vagyok halpárti. . hogy három porcogó gyulladásba jött.Azt hittem. Szerencsére kifogtam egy jó ügyvédi munkaközösséget. 16 . hogy nem tógazdasági pontyot vesznek. ahol megmagyarázták. mert azt nehezemre esik elolvasni. hogy ma nem tudom fölolvasni az étlapot.Tessék.Nincs a fülemmel semmi baj. se kegydíjat pörrel lefoglalni nem lehet. Az a nő különben.Van kétféle halászlé. most perel. Tiroli rétes is volt. ahol géppel írják az étlapot.A TÖRZSVENDÉG . hogy a paraj tükörtojással miért szerepel mindenütt a húsételek között. mert ezekben a szerény kifőzésekben sokkal nagyobb fantáziával főznek. Azt hozassak? . Különben is. ha félremagyarázná. Szálka nélküli és nem szálka nélküli. idei zöldborsófőzelékkel. . Vesevelő. mert azokra nem kíváncsi. vagy ne olvassak? Savanyú tüdő gombóccal. . Máglyarakás.Félreértett. hogy amíg kihozom neki a bécsi szeletet. mindenki dicséri az itteni konyhát. márpedig a jobbfajta vendéglőkből. ha már véletlenül egy asztalhoz ültek.Hát most olvassak. .Ne haragudjon a kedves vendég. Én azokba egy csöppet sem kívánkozom. csak a kézzel írott étlappal nem boldogulok.

. de már nem volt miről. pedig az egész étlapot fölolvastam neki. hogy az orvost transzfúzióra hívták a női kórterembe. akik hordágyra tették. tehát nem is baj. de ő mindig csúcsforgalomban jön be.. A klinikán is adtam húszat-húszat a nappalos és az éjszakás nővérnek. de én ebből csak annyit vettem észre. azzal. neki is adtam húsz forintot. Másnap vasárnap volt. nagyon élvezetesen olvasott. hanem a sajtokat se kell neki fölolvasni. Egész idő alatt hallgattunk. . hogy vigyázzanak rá. nincsenek. és megkértem. és megkértem őket.kérdeztem.Holnap bejövök. melyeket tegnap még szóba hozhattunk. . . és semmivé váltak. fiam . mindig csak tényekről beszélgettünk egymással. és beszélek az orvossal. Egy idő múlva megkérdeztem. Nézze csak.Köszönöm. fiatalember.A sajtokat is? . hogy majd mindnyájan türelmetlenek. nem kell semmi. kisasszony. .. A viszontlátásra. Még egy óra hosszat ültem az ágya szélén. majd ő szól neki. de azok a tények. amikor szombat délelőtt hoznak be beteget. de már alig beszélt.Menj csak. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért. hogy az inspekciós orvos úgysem ér rá kivizsgálni a beteget. Maga is. lesz idejük foglalkozni vele. 17 . hogy nézzen be időnként az apámhoz. hogy nemcsak a leveseket... ami nem is csoda. Az orvossal is szerettem volna találkozni. hol áll a fejem. . Azt mondta.Nincs valamire szükséged? . Erről sem kérdezősködhettem többet. és kerestem a nővért.mondtam később. Tessék a bécsi szelet..El tetszik menni?. Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony. hogy nem tudtam átadni a pénzt. Azt mondták. . mára eltörpültek. de a nővér azt mondta. hogy majd hétfőn alaposan megnézik. . Érzelmekről pedig sohasem esett szó miköztünk.Szoktam is szólni. .. ahol a szomszéd megnyugtatott. habár szerencsére nem eszméletlen a beteg. de egyiket sem találtam meg a tegnapiak közül. mert egy százforintost még odahaza borítékba ragasztottam. Manapság szidni szokás a fiatalokat. Visszamentem a betegszobába. mert kettejükre százhetven beteg jut. de azért érezni lehetett. nem vagyok éhes. NINCS BOCSÁNAT Húsz forintot adtam a két ápolónak. . Úgyis csak holnap.. mondta a szomszéd. hogy közönyösek és érzéketlenek. bízzam rá.mondta. s ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá. Még egyszer köszönöm.A sajtokat nem. Még mindig eszméletén volt.Köszönöm. Csak az ágyszomszédjától tudtam meg. Szerettem volna beszélgetni vele. Kimentem a folyosóra. bemehettem hozzá látogatóba. amikor majd bejönnek az osztályos orvosok. ők fél óránként be-benéznek hozzá. amikor azt se tudom. hogy maga is siet. hogy ne féljek semmitől.Hoztam néhány almát. Ez mindig így szokott lenni. és levitték a mentőautóba. nincsenek-e fájdalmai. elment a nénike.Köszönöm a fáradozását.Hát akkor megyek . hogy az ápolónők feléje sem néznek.

és nem is tette többé föl a jelenlétemben. .kérdezte megütődve.Arra gondolok . ernyőtlen villanyégő világította meg a pincét.Meg akarom nézni . szemüvegét. . belenézett a borítékba. A jéghideg pincében hajadonfőtt állt mellettem.tanácsolta.Oldalt választva viselte a haját? . hogy a szomszéd talán nem mondott igazat. karja kitárva. és tovább diktáltam az adatokat. A fölvételi irodában odalépett hozzám egy ápolónő. hogy a „testet”. Húsz forintot adtam neki.mondta. egy különálló épületbe a klinikakert közepén.mondtam. Reggel hétkor fölhívtak.kérdezte később. és csakugyan fájdalom nélkül halt meg apám. .Jobb lenne aztán . Vonakodva bár. amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni. Azt mondta. hogy megmosdatja. és ajánlkozott.mondta a bőrsapkás mentegetőzve.Most akarom látni . egészen biztosan meg leszek elégedve. Ezt átnyújtottam neki. . milyen lesz. mert az jutott eszembe. .mondtam. ott kapta az utolsó injekciót. ahogy csataképeken festik a hősi halottakat. hogy a szomszéd mégsem csapott be. Én is hallgattam. Ő mondta így.Sokáig . pénztárcáját.Most még nem lehet látni semmit . Úgy látszik. Nagyon sok formalitást kellett elintézni. Elhallgatott. de elvezetett a hullaházba.Nem olyan sürgős .. De őrajta nem volt ruha.Ahogy akarja . aztán lekapta fejéről a bőrsapkát. de sem a szombati. s a tekintete az ajtóig kísért. amíg mosdatva és öltöztetve nincs. hogy nem szenvedett semmit. . és nem is tehettem semmit. Lába szétvetve. . és átadta apám aranyóráját. ha felöltöztettem. . sem pedig a tegnapi ügyeletes.Oldalt . Már nem mondhattam semmit. Nem szóltam semmit. Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám.mondta. Az ágyszomszédja megnyugtatott. . csak sóhajtott egyet. . Betonlépcsőn kellett lemenni. a szóban forgó személy nem él ugyan már. hogy délután behozom a fehérneműt és egy sötét öltönyt.De majd akkor tessék megnézni.mondtam. de mégsem egészen holttest. de aztán igyekeztem elhitetni magammal. és pénzt sem adhattam többé senkinek. hogy az éjszaka folyamán meghalt. megberetválja és felöltözteti a testet. . egy másik pedig a bal combjához volt hozzátapadva.mondtam. s a betonpadlón. és vége lett.Köszönöm . Azzal sem tudok jóvátenni semmit. amiben az almák voltak. 18 . hanem egy eddig nem látott nővér. már másvalaki feküdt a helyén.Csak reggel jön az osztályos orvos. Azt válaszoltam.mondtam.Meg akarja nézni a testet? . amikor meghalt.Nem lehettem mellette. hanyatt feküdt az apám. Nálam volt még a borítékba ragasztott százforintos. . . . hogy egy kicsit lenyírom a haját. Amikor beléptem a 217-esbe. öngyújtóját és azt a zacskót. mindjárt a lépcső tövében. hogy nagyon szépen el fog rendezni mindent.Sokáig betegeskedett? . Gyanítottam. hogy én is ezt mondtam volna az ő helyében. Fölszakította. csak küldjek be ruhát és tiszta fehérneműt. most azonban szeretnék odamenni hozzá. Az nagyon sokat tesz.mondta -. Nagyon erős. ha elevenen mellétemettetem magam. csak az egyik orrlyukából állt ki egy kis vatta.

Hogy beszél például az a néger lány? .EGY LELKIISMERETES OLVASÓ . és nagyon tetszett nekem.Én voltam bátor. hogy ez a lány az eredeti szövegben is törve beszél angolul. kérem.Másképpen beszélnek? .Olvastam. kérem.Szlávik Mihállyal szeretnék beszélni. hogy ebben a regényben miért beszélnek másképpen a négerek.Akkor tessék húsz perc múlva fölhívni. de van egy észrevételem. mert szerettem volna megkérdezni valamit. Hiszen a négerek ott élnek Amerikában. Nézze. Most jöttem haza. .Maga hagyta meg nekem a telefonszámát? . akinek vágás van a nyakán.Itt Szlávik Mihály. ha például műveletlen vagy iskolázatlan vagy korlátolt.Tessék. Vagy nem? . azért kíváncsiskodom. tehát az anyanyelvük is angol. Őrá gondol? . amelyet nem jól ismerünk. Csak szeretnék tisztán látni. mindenki angolul beszél körültettük. mi csak a jövő hónapban tudjuk fogadni a kocsit. hogy ismerősök? Hát mi baja annak a kocsinak? . .Rémlik valami. Azt szeretném tudni. aki nem jól tud angolul. beszél.Mi az.Úgy beszélnek.Szlávik Mihállyal szeretnék beszélni.A Más hangok.Úgy.Ő keresett engem. .Miért nem tetszik szólni. az törve. .Ugye. .Őrá is. . mert az egész lakatosműhely ebédelni van. Olvasta? . hogy törve? . Nos hát. mint a többi emberek? . mint egy külföldi. hogy ha karambolról van szó. Törve beszélünk egy idegen nyelvet. . és ezért bátorkodtam telefonálni.Most nem tudom idehívni.Hát akkor nyugodjék meg. de előre megmondom. és egy cédulára Szlávik Mihály neve volt fölírva meg a telefonszám. de emlékszem például egy néger cselédlányra. . én három évvel ezelőtt fordítottam ezt a könyvet.Mindjárt szólok neki. De ez két különböző dolog. Arra ugyanis egészen tisztán emlékszem.Nincs szó karambolról. . 19 . ön fordította Truman Capote regényét? . . más szobák-at én fordítottam.Törve. én ezen akadtam fönn. . * . mint a külföldiek. egy kicsit kiment már a fejemből a dolog. . Viszont az anyanyelvét is törve beszélheti valaki.Nem egészen. .

a lektorok szóról szóra ellenőrzik a fordítást. hogy fölhívott. aki itt él Magyarországon.. jégben. ez egy száz évvel ezelőtti regény. Karinthy fordította.Sajnos. míg csak le nem terítette Bjelgorod határában egy rövid sorozat. melódiával.Remélem. de a Huckleberry Finn-t nem én fordítottam.A viszonthallásra. Nem is tudom. mint rosszabbul. néha-néha egy járműre kéredzkedve. . a Huckleberry Finn-ben úgy beszél a néger. mert szeretek mindent tisztán látni. 20 . de ez csak az én igazamat bizonyítja. belátom.Szó sincs róla. ahogy forrás buzog a földből. Mindenesetre. ha elhinné. nem pedig úgy. pedig egy kicsit megütötték a szememet ezek a dialógusok. mint egy külföldi. . mint egy külföldi. . . Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz. Száz év elmúltával a négerek jobban tudhatnak angolul. Ráadásul. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. a négereknek viszont nincs. ömlött. állandó ellenséges tűzben. hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal. nem nézhettem utána az eredetinek. mit mondjak. DAL Janász Jenőnek hívták a dalszerzőt. . aki hibásan beszél angolul. magának igaza van.Bocsásson meg. ebben megint magának van igaza.Most be kell fejeznem a beszélgetést. nagyon is elgondolkoztató. . . hóban. mert a garázsmester kopog az üvegen. abban a szempillantásban dallá lett.Találkoztam én már néhány cigánnyal is.Nagyon jól tette. nem bántottam meg? . Azt is bátran elhiheti. mert az ő ütegét szétlőtték. Amit csak látott. hogy az a lány az eredeti szövegben is hibásan beszél angolul. Tessék megnézni Hook Finnt! Ha nem tévedek. Vagy ez fordítói szempontból mellékes? .A lektorok is tévedhetnek.Azt hiszem. fakadt. hogy szerzik a dalt. Ráadásul. . Ki hitte volna. a legtöbbször azonban gyalogszerrel. . és mégis legalább olyan törve beszél magyarul.Ebben. . Szeretném. de nem bizonyít semmit. A cigányoknak ugyanis van saját nyelvük.. egészen a bogarasságig. szöveggel. Csak azért hívtam föl telefonon. amit csak hallott. én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. hogy nagyon pontos fordító vagyok.Minden jót. Amit mondott. Majdnem háromszáz kilométert tettünk meg együtt. rímekkel. nem tudok angolul. Mindazodáig sejtelmem se volt róla.Ez nem mellékes.. Máskülönben nagyon jó volt a fordítás.Ez így nagyon szépen hangzik. . mint egy primitív és írástudatlan ember.

Szállj. de lehet. Faggattam. Talán három-. 21 . melyet egy szétlőtt raktár romjai alól kapartunk ki.Népdal lett abból a bádogbödön gyümölcsízből. kicsi hópehely. csak te tudod az én bajom. De hiába. Megpróbálom folytatni. Mindnyájan tudunk valamit. Öt gyors roppanás hallatszott. Vége lett Janásznak. Hogy megyek én Annuskámhoz már eztán? Hogy ússzak át halált hozó zúgóján? Faggattam. hány dalt szerzett már. hogy négyezret. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk. Legomboltam a sapkám fülvédőjét. és azt senki se képes utánunk csinálni. Bjelgorod már odalátszott. Janász Jenő már énekelt: Elkorhadt a vénfahíd a Tarcalon Istenem. de úgy is hallottam Janászt dudorászni: Lassú pelyhekben hullik a hó Csilingelve fut az orosz szánkó. rímet keresek a hópehelyre.. Néha eszembe jut.. amelyet épp az orrunk előtt robbantottak föl a partizánok. szállj. nem tudja. amikor lassan eleredt a hó. hogy csinálja ezt. És volt ott egy híd. Töröm a fejem. bevégzetlen maradt a dal. Ez így van. Azt se tudta. Azt mondta.

visszaszökött. de az nem mozdult álló helyéből. Még feltűnőbb. hogy az öregek halnak meg a legkönnyebben. Ebből azonban nem lett semmi. hogy beállott a halál. mozdulatlanul. mégsem szólt egy panaszló szót sem. mintha nem értenék. Csak állt. se nem sikoltoznak. hanem a helybeli lakosoknak is. Bíró Elek szolgálatvezető őrmester. Most is úgy állt. hogy fölakasztja az asszonyt. egyszóval. Így aztán hivatalos részről az orvoson és a szolgálatvezető őrmesteren kívül csak egy német teherautósofőr és egy altiszt volt jelen. azt mondta. vastag pamutharisnyát és gumikalocsnit. mint aki jól elmulatott valamin. mintha a földhöz fagyott volna a lába. doktor Friedrich Tibor orvos zászlós s egy Koszta István nevű tizedes. negyvenen vagy ötvenen mindössze. az ott lézengett egy darabig a téren. elég jó külsejű és elég jól öltözött. a zászlóaljparancsnok is távol maradt. pedig mostanáig minden kivégzésen megjelent. Rémüldöznek ugyan. üde hangon. Leicával a nyakában. és belenézett a Leica lencséjébe. Talán még sohasem látott fényképezőgépet. hanem tágra nyílt. A német altiszt intett a kislánynak. egy kis bundamellényt. Az oroszok közül még ennyien sem. fölnevetett a teherautó alatt. hogy mi történik velük. mint akit megcsiklandoztak. s a mieink közül is csak Ecetes Márton hajtó. meg a gyengélkedők. A lányka kimászott a teherautó alól. az írnokok és a raktárosok. vattanadrágot. aki három liter rumért vállalta. hogy utalják be egy hátországi kórházba. hogy hideg van. hogy észrevétesse az orvossal a nyakán pirosló duzzanatokat. Ők hozták az elítéltet Davidovkára. de se nem könyörögnek. aztán. de mihelyt tehette. és többé nem mutatkozott. Hideg szél támadt. és nagyon ügyelt a formaságokra. tündöklő szemmel bámult a Leicába. Az asszony ott várt a fa alatt. Piszkos és sovány volt. Ez az asszony még elég fiatal volt. Amikor a fiatalasszony nyakára ráhurkolták a kötelet. Egy percre kijött a parancsnokság elé.vagy ötéves lehetett. Friedrich doktor azonban elfordult tőle. és elég bizonytalanul állt a lábán. civilben az Arany Bika Szálló söntésének csaposa. körülnézett a templomtéren. Három perccel később az orvos zászlós megállapította. akiknek volt valami féltenivalójuk. A mieink közül csak néhány pipogya stréber jött elő. mely lassan hintáztatni kezdte a fiatalasszony testét. de már kezdi sokallani a tréfát. Egy könnye sem volt. Akit a szolgálatvezető őrmesternek sikerült kikergetnie a házából. és visszament. és onnan kukucskált kifelé. hogy Holló őrnagy. Ecetes az első liternek már nyakára hágott. fölkiabált a fára: . No és persze hogy itt volt még az az Ecetes nevű hajtó is. se nem sírnak. tehát nemcsak a mi zászlóaljunknak. de ő is elég jó ruhákat viselt. mert itt kellett rajta végrehajtani a német hadbíróság ítéletét. Eddig úgy vettük észre. Egy ideig szemmel kísérte ezt a lengő mozgást. 22 .KORKÉPEK HAVAS TÁJBAN KÉT HAGYMAKUPOLA Voltaképpen egész Davidovkának ki kellett volna vonulnia. Négy. aki a furunkulusai miatt már többször kérte. hogy menjen ki a képből.Mama! Akkor már egyetlen orosz sem volt a templom előtt. és égő szemmel nézte azt a kislányt. aki bemászott a teherautó alá.

Auspitznak egészen megszürkült a hónalja a tetűtojásoktól. mi az. Azt kérdeztem: . hogy nagyon forgolódik. hogy reggelente csak úgy a hóna alól befalt egy egykilós kenyeret. Mondtam. mit csinálsz. Egy éjszaka arra ébredtem. szerelmeinek ajánlott könyvei is.Mit eszel. Azt kérdeztem: . Ezt sem értette. csak itta. Az se jelent jót. megmagyaráztam a perpetuum mobilét. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé: 23 . hogy odahaza péksegéd volt a Veress Pálné utcában. majdnem elégedett. Márpedig. Maximum két hétig kell kibírni. magyarázta. Emlékmúzeuma.kérdezte. Azt mesélte. tetveket. és csak vizet ivott. Minden csöpp vére. Reggel megpróbáltam fölrázni. A vitrinekben láthatók barátainak. A tetveket csak úgy lehet féken tartani.Mondd. Nem is szóltunk neki. És. . akkor játszva kibírja ezt a két hetet. amihez nem kell energia. kérlek szépen. hogy nyugodt az arca. Auspitz? Azt mondta: . másképp elszaporodnak.Ne beszélj bolondokat. tetűtojást eszem. de rögtön el is fújtam.Eszem. amíg kiszívják a véremet? . hogy már szükségre se járt ki. Tá. most mennyi vagyok? Ezt nem tudtuk megmondani. vagyis se nem gyengül. Azt mondtam neki: . utca 7. Folyton itta a vizet. Nem is szomjazott. amit kiszívtak.PERPETUUM MOBILE Auspitz azt mesélte. ha ő megeszi a tetűt. Később elaludtunk. ami rossz jel. Vé. Ilyenkor már nem segít a szó. főleg a meleg testtájakon. Dé. ha az ember minden percben öldösi őket. Nem tudta. se nem erősödik. s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott töltőtollainak. .Mit gondoltok. . EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI Most nyílt meg a Tá. Egészen közel volt már a front. megint visszajut a szervezetébe. Miközben a serkéket ette.Akkor te föltaláltad a perpetuum mobilét . Gyufát gyújtottam. ami még rosszabb. Auspitz? Azt mondta: . és telerakják serkéikkel a ruhavarrásokat. kávéfőzőinek és párttagsági könyveinek gyűjteményében. Vé. hogy a ruhája tele lett tetűtojással. mert nem megy veszendőbe semmi. Auspitz. mint egy lefolyó. Csak annyit láttam.mondtam. szám alatt a nagy író. cigarettázni is tilos volt éjszaka. Tény. Akkor kilencvenkét kiló volt. Jövünkmegyünk a tágas termekben.Kérlek szépen.Hanem megvárjam. Dé. de már nem volt benne élet.

a nagyszerű kritikusnak. Biatorbágyi Blumfeld Móricnak. Cucusnak. Linának. 7. Mamának és Papának hű gyermekük. 3. esszé szerzőjének! Tá. tanácsosnak. Bellának. 4. 5. 8. Hamara Kristóf min. Dé. Dé. Tá. Ostorovics Kornélnak. Mucusnak. 10. 6. az írók bőkezű istápjának. Vé. 24 . Vé. Hamara Kristófnénak. a Goebbels prózája c. Vé. Ellának.1. a Hungária Első Gumi vezérigazgatójának. a nagy humanistának. 9. Karolinának. Dé. 11. Deutsch Vé. hazafias hódolattal lófő Tá. 2. a közép-rodéziai misszió Védnökasszonyának a megváltásra váró Tá.

ker. Berény Aladárnak a zseniális válóperért. Trenka Tivadar vezérőrnagy.12. Innen a távolból súlyos vastagbélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti karát. Igazoló Bizottság Barátság! Tá. Vé. Vé. őrmester 15. Dr. helyébe tintával beírva:) 13. karp. VI. Gró Etelnek tisztelő Tá. Tá. 18. Az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének 17. Blumfeld Móric bácsinak (Állatkert) a szép vizslakölykökért . 14. hadosztályparancsnok úrnak. forró felgondolásokkal Décske Vécske Nyuszi! Máskor ne harapj! Nyuszkó. Vé. Etusnak. Etelnek Tá. Hamara Kristófné elvtársnőnek. Hamara Kristófnak Kanadai Magyar Nemzetőr 25 . Ostorovits Kornélnak.Tá. tiszteseit és legénységét. Dé. Dé. Dé. (utóbbi kiradírozva. Dé. Vé-je. 16.

Nemcsak vannak jól. Felkérem az olvasót.mondta tört magyarsággal a tenorista. Dr. Tá. Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom. a nagy kardiológusnak. .Na. Ostorovits Kornélnak. Dé.mondta a nagymama. 19. ha ilyenekről tud. hála istennek . Gró Etel * (Fenti gyűjtemény korántsem teljes. 23. Nyuszikám.Vé. És küldenek sok üdvözlet.Na. amiért búcsúbeszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit.Mind vannak jól . hálás betege.És az én Annuskám? Nem nagyon sovány? . 24. hálás betege.-né szül. hála istennek . Dé. Ostorovits Kornélnak. 26 .mondta a nagyapa. értesítse a Tá.Sem nem nagyon sovány. te vagy az igazi! Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak? 22. hanem éppen jó. Dé. Emlékmúzeumot. Hajmási Pálnak. Vé.mondta a tenorista -. Vé. Dé. . dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. Hamara Kristófnénak Belvárosi Kutyafürdő Vizslám nevében Tá. . Hajmási Péternek. Dr. Vé.) AZ ÖLTÖZŐBEN . 21. Dé. hanem direkt nagyon jól. Vé. a Némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában bátor szerzőjének. a nagy urológusnak. 20.Üdv! Tá. . Még számos Tá. sem nem nagyon kövér . és küldenek sok puszi.

mondta a tenorista.mondta nagypapa. . .Aztán a kedves lányok bepólyálta a kisbabát.kérdezte a nagymama. és utaztak egész éjszaka.Az mást jelent. 27 . . . . és az övébe beledugott két pisztolyt. . A nagypapa halkan köhögni kezdett.Ne tanítsd a művész urat .Nemcsak láttam.Úgy kell mondani: lányuk . A tenorista gondolkozott. hogy ilyen jó hozzánk.És még a karocskáján. . miközben az öltöztetőnő ráadta a keményített csipkegallért. .mondta a tenorista. .Csak amikor nálam járt. hanem direkt nagyon jól láttam .Nagyon egészséges . . Az öltöztetőnő már kezében tartotta a parókát. .mondta a tenorista.És még a kicsi popsikáján.Én ma is magyarnak érzem magamat .Inkább köszönnéd meg. .Csak még azt tessék nekem elmondani. .Szegénykém . hogy a husikáját jól csipkedjem meg.A kedves lányok föltette a kisbabát az asztalomra. és elnézett a messzeségbe. Úgy mondjam.Nagyon is . Vagy éjszak? .Hol? .mondta a nagypapa. és kérte. .mondta a nagymama.kérdezte a nagymama.Nem . . .kérdezte a nagymama. A tenorista még mindig gondolkozott.Úgy kell mondani: éjszaka. . . . s a padlót nézte.Ne tanítsd már a művész urat . . mert Genovából jöttek Milánóba.Nem . .sóhajtott a nagymama. . és a nagypapa is várt. .És még? . .mondta a nagymama. de várt. .kérdezte a tenorista.kérdezte a nagymama.És aztán mi történt? .Az egészen más.kérdezte a nagymama.kérdezte a nagymama. . lányok.sóhajtott a nagypapa. Az öltöztető kardot kötött a tenoristára.És meg tetszett őt csipkedni? .Édes jó istenem .Nem lányok? . fájt kicsit a feje.És az én kis csillagomat? Őt is tetszett látni? . . A tenorista gondolkozott.mondta a nagypapa. A nagymama is várt. hogy milyen is az én kis csillagom.szólt rá a nagymama.Nem éjszak? .Nagyon is szépen tetszik magyarul beszélni . .A combocskáján. és kicsomagolta a pólyát.Csak kicsit elfelejtettem magyarul. vagy úgy mondjam. .Máshol nem? .kérdezte a tenorista. lányuk? .És egészséges? . és hazautazott Genovába..mondta a tenorista.

vonítva rohant ki a kapus fülkéjéből. néni már elmúlt hatvanéves.Az is szép . .mondta a tenorista. sarkantyúpengetve kisietett az öltözőből.sóhajtotta a nagymama. Megszólalt a csengő. magas szárú. de aztán visszatért az urához. s egy szőre vesztett kékróka belépőben. mindössze kétszer küldtek csomagot.mondta a tenorista. elbúcsúzott vendégeitől.És milyen a szeme? . Azt hiszik. rámosolyog. minden délután kiszépíti magát.Szép . valami közület. alig-alig írnak. aki a padlót nézte és köhögött.a portás. 28 . .És milyen a haja? . kiáltozása meglehetősen zavarón hat egy előkelő szálloda kapuja előtt. fűzős cipőben egy félórácskát föl s alá sétál a város legelőkelőbb szállodája előtt. Mégis.mert közel azért nem merészkedik a kapuhoz .mégse mernek rászólni. mint a krumpliföldeket. de az erre illetékesek . Vidéken a gyárat is kutya őrzi. az irtásokon magasfeszültségű távvezeték. erdők. habzó szájjal. JELLEMPRÓBA A kerekes kútnál szálltam ki az autóból. rég kimentek a divatból.Az is szép . Mihelyt kilép egy magányos külföldi férfi.odakiált neki: . A nagymama utánaindult.Szintén szép. . kiszemelte azt a helyet. valamelyik rendőr vagy a járókelők .És milyen a pofikája? . . mert onnan már csak száz lépés volt a gyárkapu. ahol majd belém harap. . kivicsorgó fogakkal.mondta a végén. és nagy kardcsörtetve. kiferdült.Szép . A tenorista fejébe nyomta szőke parókáját. mintha még kérdezni akarna valamit. ő maga formátlanná hízott. Láttomra azonnal dühbe gurult a kutya. Félúton megállt. és elég hangosan . Fia és menye tíz évvel ezelőtt kimentek Kanadába.mondta a tenorista..Édes jó istenem . a hegyeken szőlők. és megint elnézett a messzeségbe. irtások. A gyárat hegyek vették körül. KORRAJZ B.Nur drei Dollar! Riszáló járása. Ruhái kopottasok. és fejét félrebillentve.

Se hangosabban. Kászonyné Kakas Hanna barátságosan rámosolygott. jött a puli.gondolta a puli. akkora fényecskékkel a tetejükben. lassú lélegzettel.Csak meséljen bátran tovább a kedves néni.Akkor az úgy is van.Légy szíves.kérdezte Kászonyné Kakas Hanna. Milyenféle dolog a ludvérc.Nem kell magyarázni . .Korrupt féreg . méghozzá barátom pulija. Harminckét gyönyörű foga volt az egri SZTK-ból. Visszaültem az autóba. . és mérlegeltem. tiszta faj.Hát akkor tessék hozzáfogni . . Látta. roggyant térdekkel. . csak a fogsora villogott fiatalon. keverék fajzat.Korrupt féreg .Látni éppenséggel nem láttam . mint a templom tornya. aranyoskám. . Arca csupa bemetszés. mint eddig. EGY SZOBA. alig észrevehető palócos tájszólással mesélni kezdett Kiss Puki Bálintról. .érdeklődött Kászonyné Kakas Hanna. az öles termetű. a magnót. egy ilyen korcs. vajon hogy harap egy idegen puli. Amikor kiszálltam. amelyik egész üstököscsóvát vont maga után.kérdezte aztán. álnokság és üldözési vágy. .És azt a kedves néni a saját szemével látta? . a folyó jegén. Azt mondta: . .szólalt meg a fiúunoka. barázda. s meghátráltam. Rajongva nézett rám.Engem puli már megharapott. 29 . A nyanya meglepetten elhallgatott. .Én ludvércnek tudom. ZSÚPFEDÉL A nyanya az ágy szélén ült. se halkabban. Ez a készülék arra való. rovás. Megvakartam a fülét. Megálltam.Egész mostanáig azt hittem. halálba kergetett a ludvérc.Már a tavasszal direktbe közvetítették a nyanyát a televízión. vadonatúj.Miért? . hogy vakarjam meg. mint az egér farka.Én már elég sokféle ludvércet láttam. . . hogy autóm van: fölnyújtotta fejét. mindent bíró patkolókovácsról. VÁLYOGFAL. Melyik milyen. és egy Olcsó Könyvtár Balzacba volt belemerülve. aki egy szál klottnadrágban feküdt a másik ágyon. Egyszer ostorszál vékonyságút. Néztem a pulit. máskor olyan kicsikéket. sértődöttség.mondta óvatosan Kászonyné Kakas Hanna. amiket a kedves néni mesélni szokott. hogy az csak a mesében van. amitől összekoccantak az egri fogak.gondoltam magamban. Farkcsóválva jött. aranyoskám.Maga talán még nem látott ludvércet. . ránc. és nekem odaszólt: .bátorította a nyanyát Kászonyné Kakas Hanna. akit a hadiki híd alatt. aranyoskám? . A nyanya minden elfogódottság nélkül. mint a gyufaláng. Elindítottam. hanem úgy. Tegnapelőtt például majdnem akkora ludvérc rohant itt keresztül az udvaron. melynek csak kisebbik fele puli: a nagyobbik vérszomj. Rábámult Kászonyné Kakas Hannára. hogy megőrizze azokat a szép régi történeteket. és elébe tartotta a mikrofont.Nem a lidérc? . kedves néni? .

mondta fejcsóválva a nyanya.csodálkozott a nyanya.Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.Kibernetikát .Sose akar az eszembe jutni. . 1949 Rajk László külügyminisztert.Hát hol dolgozik maga.mondta a klottnadrágos unoka. kedves néni. 30 .fordult az ágy felé.Pedig az én nagyobbik unokám is oda jár. . . föl se nézve a Betti néni-ből. .Érdekes . . aranyoskám? . a párt régi harcosát.. A kivégzés a kölcsönös egyetértés és bizalom jegyében folyt le. saját kérésére halálra ítélték. Mit is tanul Jóskánk? . kisszámú meghívott előtt.

Köszönöm. azt ette. különösen. mert olyan ember volt.mentegetőzött a beteg. ha tehetősebb betegei diszkréten kezébe nyomtak egy levélborítékot. Ettől olyan külseje lett. Egy percig gondolkoznia kellett.Nekem csak egy közönséges vaskályhám van. Cserépkályhája van a doktor úrnak? Gróh doktor nem válaszolt rögtön. A kályhás izgatottan fölült. aki nem sokra becsülte a civilizáció áldásait. .mondta.Jó nekem az is.Az bizony. hogy föltartom a főorvos urat . se kép. Kreibich bácsi? . amim van . 31 . a sorok kezdőbetűi fölülről lefelé összeolvasva a következő szavakat adták: Isten Áldja meg Gróh Mihály drt. . . Kreibich bácsi. hidegre nem volt érzékeny.És mit szólna a főorvos úr egy békebeli minőségű termokokszhoz? . határozottan kijelentette: . hogy egy beteg verset írt hozzá. akinek a haja a kéthetes kórházban fekvéstől egészen a válláig lenőtt. Ennélfogva ő sem vette zokon. Jól sikerült műtétek után megajándékozták már hízott libákkal. Jellemző rá. és kiment a kórteremből. rámosolygott a betegre.Egy valamirevaló termokoksz nyolcezer forintba kerül. ugye. . de még egy árva kaktusz sem. Hozzá volt szokva a hálarohamokhoz. Előfordult. ha még hozzáképzeljük ájtatosan kék szemét és pezsgődugó formájú. Először is. díványpárnákkal. már kifelé mentében. amit elébe raktak. hanem úgy gondoltam. hogy amikor Kreibich bácsi újabb célzásokat eresztett meg a kályháról. Kreibich bácsi.kérdezte az orvos. Én a kályhát nem ajándékba akartam adni. . főorvos úr. A kályhásnak felcsillant a szeme. hogy milyen fűtése van a doktor úrnak? . Nem is volt benne se szőnyeg. sőt egyszer egy pár postagalambbal is.VISSZÁJÁRÓL AZ EMBER MELEGSÉGRE VÁGYIK Amikor véget ért a délelőtti vizit. Jól tűrte a kényelmetlenséget.mondta az orvos. másrészt pedig nem akarom.Maga kályhás.Ne tessék haragudni. Odament az ágyához. Gróh doktor.Én csak az iránt szeretnék érdeklődni. hogy önköltségi áron megcsinálnám a főorvos úrnak. és kidugta bütykös lábfejét a takaró alól. De úgy viszolygott a „természetbeni” hálaadományoktól. A kórházi orvosoknak szűkös a fizetésük. mert nyár volt. teával. kézzel kötött harisnyával. hogy maga költségbe verje magát. Másodszor. s ilyenkor senki sem tartja észben a kályháját. azt megvette. . egyrészt azonban nincs szükségem arra a termomicsodára. kávéval. lakására nem költött. mint az apostoloknak. szelíd orrát. észrevette.Félre tetszett érteni . hogy még egy cigarettafajtához sem ragaszkodott: amit a trafikban meglátott. . hogy az egyik beteg szaporán integet neki.

Kreibich bácsi nem az érveivel.mosolygott Gróh. paprikavörösre gyúlva szidta a szomszédnőjét. . Lakása . mert mindegyik egyformán kedves volt hozzá.legyintett Gróh. Szerette a hivatását. Warga adjunktusnál. és bizalmasan ráhunyorgott a háziasszonyra.csodálkozott Warga. Minden második estéjét a főnökénél töltötte.Tudja a főorvos úr.Én úgyszólván csak aludni járok haza. megveregette a kályhát. valahogy úgy. hogy számára haszontalan holmira pocsékolta a pénzét.Mi az? Randevúd van? .Ez egy valódi termokoksz. hogy ha tovább makacskodik. hanem a szenvedély erejével győzött. hogy barátja sűrűn nézegeti az óráját. egy opera-énekesnő). még mindig meg volt győződve róla.kérdezte. Amikor Gróh doktor megrendelte a kályhát.Még nem. Már jól benne jártak a fűtési idényben. felpiszkálta a tüzet. El-eljárt hozzájuk.Ha nem jut eszembe telefonálni . Mert Kreibich bácsinak a termokoksz volt a szenvedélye. A közbeeső estéken vagy éjszakai ügyeletet vállalt. .Hát aztán? . tróglikkal.a Gellérthegy északi lejtőjén . Életében az otthona alárendelt szerepet játszott. Az adjunktus rábámult. még három hétig feküdt a kórházban. s amikor visszajött. hogy mi az a termokoksz? . Kérésére többen felhívták telefonon Gróht (egy postatisztviselő. Ezt Gróh föl sem vette. s ő nem bírta magát rászánni a szakításra. . amikor Gróh doktoron először látszott valamilyen változás. egy világbajnok. és meghívták. Ezalatt megtörte vagy jobban mondva: megőrölte az orvos ellenállását. Jellemző rá. a párválasztásban sem volt válogatós. s az egyik kórházi orvoslakásban lakott. Négy-öt nőnek udvarolt egyszerre. egy lompos boszorkányt. Minek nekem egy ilyen drága kályha? . téglaporral és piszokkal. Ezekkel a családokkal évekig tartotta a kapcsolatot. .Ehhez te nem értesz . akinek ő rendszeres havidíjat fizet azért.Ne fáradjon. . Sokszor vacsoraidőig dolgozott az osztályán. vasalkatrészekkel. köztiszteletben álló személyek dühét zúdítja magára. gratuláltak neki a tervezett kályhához. 32 . De nem érvekkel győzte le. . megint elfelejtette volna az a vén csoroszlya.Rá kéne rakni a kályhámra. . főképpen. hogy megcsináltassa a kályhát. akinek hasából másfél méter vékonybelet vágott ki Gróh. Kreibich bácsi. Mindenütt szívesen látták. Kreibich bácsi ágas-bogas lábának öregujja erre rángatózni kezdett. vagy pedig nőismerőseit látogatta meg..Á .két hónapig lakhatatlan volt. és ezért mindegyiket így szólította: „Anyukám”. hogy még a keresztnevüket sem tudta megjegyezni.méltatlankodott -. Gróh pedig kirohant telefonálni. Az orvos érezte. hogy esténkint egy fél vödör kokszot tegyen a kályhára.Nem én. Kreibich bácsi telerakta csempével. aki szintén agglegényember volt. mint egy apa. látogassa meg egyszer az ő termokokszukat. japánerekkel.Még nem is látott termokokszot? . Számon tartotta.mondta fensőbbségesen mosolyogva Gróh doktor. . hány budapesti családnak rakott már termokoksz kályhát. Kreibich bácsi .Hát nem idebent alszol? . Mint semmi másban. . aki szép stafírunggal adta férjhez a lányát. Warga adjunktusnak egy este szemet szúrt. Egy okkal több.

33 . . Ekkoriban már majdnem minden estéjét otthon töltötte. hogy másnap este látogassa meg.Alig figyelt a barátjára. ősztől tavaszig! . percegett.büszkélkedett Gróh. Elajándékozta operabérletét. Ha tehette.mondta aztán . hogy a többiekkel is szakít. Nem lehetne fordítva csinálni. Például. . Egyszóval: tökéletes volt. és melegedett. s aztán megnyugodva tért vissza a kórházba. aztán teljesen megszűntek. Elmagyarázta.Az sok vagy kevés? . nem vállalt éjszakai ügyeletet. odavonta a kályhához. sőt még a fülét is rátapasztotta. mint amikor az orvos ellenőrzi a tüdő működését. Gróh elengedte a lányt. akkor melyik cserépsor adja ki először a meleget. főorvos úr? .. vagy pedig nekivetette hátát a kályhának. A kályhás várakozásteljesen nézett rá.kérdezte aztán. Keveset fogyasztott.De jó meleg van nálad! . Rájött. olvasott.az emberek nagy házakat építettek. s kéz alatt egy szőnyegre is szert tett. Nem is hívta többet. néhány percre nekivetette hátát a kályhának..Mostanáig . üldögélt.beleértve önmagát is .kérdezte a kályhás.Jól szuperál.. A kályha hibátlanul működött.Hát azt tudod-e . Felpiszkálta a tüzet. és halkan. hazament. mint egy termokoksz. Kreibich bácsi. s az nem alszik ki többet tavaszig. hogy semmiféle élőlény . a leány örömmel kiáltott fel: .kérdezte -. mint egy vashámor.Belül forró.. hogy Gróh doktornak néha furcsa gondolatai támadtak. Megvárta. S ilyenkor kísértést érzett. ahol cseresznyepirosan izzva roskadt lefelé a koksz. mint egy asszonyi test. mennyit fogyaszt ez a kályha? Tizennyolc mázsát. hogy ősszel megrakják benne a tüzet. hogy ha növeli a huzatot. Attól kezdve hol bejárt. Előfordult. miféle kályha ez. Egyenletes meleget adott. Egy ilyen napon sürgönyzött Kreibich bácsinak. Február végén beteget jelentett. A kályhás belépett. Gróh nekitámaszkodott a kályhának. Hűvösen bánt vele egész este. Néhány balul sikerült kísérlet után elhatározta. hogy délben taxit hívott. Milyen csodálatos! . aki nagyon ragaszkodó volt. Amikor beléptek. . A kórházból egyenesen hazasietett. anyukám. És emberkerülő. A sebészeten észrevették. Kreibich bácsi? . Bele-belenézett az aknába..nem lehet olyan tökéletes. oly tökéletes.Nagyszerűen . . Átkarolta a lányt. megveregette a kályha oldalát. Az egyiket.Azt elhiszem . míg át nem járja a meleg. Rájöttem valamire. Látogatásai idővel megritkultak. rádiózott. egy este meghívta lakására. Nőismerőseit is kezdte elhanyagolni. Sosem aludt ki benne a tűz. és minden szobában raktak egy kályhát. Szép is volt. . de neki mégis elment tőle a kedve.Csak nézd meg jól.mondta Gróh. . kívül langyos. Lassankint minden csínját-bínját kiismerte. hol otthon maradt. csak nem vágyott elmenni a finom meleg szobából. hogy megcsókolja a kályhát.gondolta ilyenkor Gróh. Otthon ülő ember lett belőle. Ugyanakkor rézkarcokat vásárolt.De én más miatt hívattam magát. hogy Gróh kezdi hazahordani a betegektől kapott hímzett díványpárnákat..kérdezte a vendég. okos is volt. mint egy izzó szú. Nem volt semmi baja. .Hogy fordítva? .

és malterszaga volt.és Kirch mindennap elolvasta ezt a cédulát. Aztán lezuhant. Fölmarkolt egy csomó havat. Három dupla szatmári szilva után az ember már mindenkit szeret. lábszagú disznó . A szagkeverék olyan jól esett Kirchnek.Nagy kályhákat kéne építeni . hogy egy lépést előrelépett. Különben is csak azt csinálta. Utána beült egy kis büdös zenés helyre. 34 .válaszolta a házmester nem túl hangosan. föltódult a düh. dögölj meg. megmámorosította egy kicsit. A levegőnek hó. és homlokához nyomta. Gyűlölte a lakókat. mégsem tudta. Szájába. . még csak elaludt valahogy. Ilyenkor már csak elkábulni tudott. Hűtőzködött. s a hónak meg a malternak még egy kis külön szatmári szilva szaga is. nem érzékelték a veszélyt. mely nem fogadott el mást. mert ösztönösen irtózott minden tilalomtól.Jó estét. ROSSZ ÁLOM A lakó .. Hiába marasztalta az orvos. Az Erzsébet-hídon dolgozott mint délutános. ami jólesett. Aki lentről nézte őket. Négy-négy hegesztő bontotta a hidat. ami jólesett neki. aranyos Hornák úr.Kirch Kálmán hegesztő .és tisztviselőcsaládok. A nők mindjárt libabőrösek lettek. Szerencsére itt. imáiban gyakran kívánta fejére a rosszat. munkás. kiváltképp a későn járó hegesztőt. A házmester nem jött. szőke disznó. Minthogy a téli szellő frissessége jólesett. mint az evangéliumot. ha megtudták. Sokat imádkozott. s a nagy kályhákba kicsi házakat. mi van odaírva. Nagyot nyújtózott. Azóta ott él. mert egy olyan szekta tagja volt.. Nem is volt alattuk mélység. Nagyot lélegzett. Kreibich bácsi? . mint egy keserű íz. becsöngetett. Nem bánt senkit. csupa korán kelő lakott. A kék fénnyel besugározták egész Budapestet. A semmiben állt.. De ők odafönt. Hátát a falnak veti. és pizsamára vetkőzött. és a szombatot ülte meg a vasárnap helyett. A kapualjban lógott ugyan egy cédula: „Az erkélyre kilépni szigorúan tilos” . hol dolgozik: ez is tetszett Kirchnek.Dögölj meg. taknyos. még egy lépést tett előre. Újra csöngetett. Állandóan mámoros volt egy kicsit. és megivott három dupla szatmári szilvát. az éjszaka szívében. Kirch nem ismerte a házmesterben dúló szenvedélyeket.éjjel háromkor ért haza. Így köszönt: . ha akarják. nemsokára elköszönt és hazament. Gyűlölte az embereket. három műszakban. Aztán még egyet. ezért aztán a legtöbbet fizették nekik.mondta ábrándozva Gróh -. Kilépett az erkélyre. mint egy altatódalt: „Dögölj meg. és őt sem bántja semmi. Az erkélykorlátok még nem készültek el. bement a lakásába. Mit szól hozzá. Kinyitotta az erkélyajtót..” Kirch leküldte a liftet.mondta némi gondolkodás után a kályhás. az új lakótelep legújabb házaiban.. ami jólesett. Halkan párnájába dünnyögte.Így első hallásra kissé szokatlanul hangzik . úgyhogy elment köszönés helyett. és minden. csak fölöttük volt magasság. Kifizette a taxit. Csak azt vette tudomásul. frászt kapott. amennyit csak a bérskála engedett. elaludni nem. A házmesterben benne maradt a soron következő horkolás. Csak ez a disznó verte őt fel minden hajnalban részegen. Másnap Gróh doktort a kórház sebészetéről szép csendben átvitték az elmeosztályra. hozzáhegesztik a földhöz az eget. büdös. Be volt csípve. és szelíd mosollyal néz a semmibe. Ha éjfél előtt csöngették fel.

. aranyos Hornák úr . Amikor e sorokat írjuk. Mikor a kapuhoz ért. hideg állt a hátába.kérdi a fiú. Hornák úr felrezzent. akivel már több ízben táncolt. nekivágott a pesti éjszakának. a napozó cölöpei közt szöszmötöl a víz. mert eszébe jutott. mert a déli napfényt mint egy nagyító tükör veri vissza a víz.Egyszóval. a sötétbe meredve. . A mentők pokrócba csavarva vitték be az ideg. és rátenyerelve.Trecento . Dühe rögtön fellángolt. 35 . aztán belezuhant egy hókupacba. miután végigvezényelte az Álarcosbál-t. Kirch csiklandós volt. A lány behunyja szemét. és csikorgatta a fogát. ITÁLIA Az olasz karmester. rá a télikabátot. A lift búgásától nem hallotta.mondta a vendég. hol sült le így? . hogy hátha a hegesztő csönget. Más senki. A hó magasra felkúszott pizsamája szárába. várakozásteljesen nézett a tolmácsra. Kimászott vackából. Más zaj nincs. miközben erősen dobálózott.ajánlotta végül a tolmács. Aztán kievickélt a buckából. Hajnaltájban egy hölgyet invitált asztalukhoz.mondta aztán a karmesternek. Felnevetett. ereiben megaludt a vér. Hogy meg ne halljam. de még sokáig feküdt hasmánt.válaszolja a lány. Nem messze tőlem. és újfent becsöngetett. . magasra nőtt fiú s egy nagyon barnára sült lány. letépi magáról a sált. . arra a sált. Beszállt a liftbe. A szél úgy átfújt pizsamáján.köszönt a hegesztő.a tolmács közbenjárásával . hogy Hornák úr eszelősen ordítozik az utcán. leverte lábszáráról a havat. Csinált egy szaltót.Nem mondom még egyszer . Emez néhány szót váltott a hölggyel. A tó csöndes.Cinquecento . aztán zsebébe nyúlt. fejét a fiú ölébe hajtva. a kabátot.és elmeklinikára. csak alattunk. mert sokallotta az összeget. . még nincs eszméletén. törökülésben. elővette pénztárcáját. ahol mély álomba merült. Szóról szóra: . hogy szinte meztelennek érezte magát. abban a hiszemben.Két emelet. de mindjárt ki is aludt. Hanyatt fekve süttetem magam a napozóban.Jó estét.Quattrocento . A vendég művész . Kirch sokáig és jólesően zuhant. hogy az a részeg disznó már hazajött. a nadrágot és végül a hálóinget. mely mélyen bele van építve a Balatonba. Hálóingre nadrágot húzott. kisportolt. plusz a magasföldszint. Ebben megegyeztek. szeme kidudorodott. fojtott hangon beszélget a fiú meg a lány.egy ideig udvarolgatott. Kicsoszogott. VALLOMÁS Mindenki ebédel.

Képzelem.Kérem szépen. a lányon még annak is csak kicsinyített mása. galambi hangon nevetnek. ő is lassabban.Isten bizony. egy kék kendőcsücsök az ágyékára kötve s két kis sapka a mellein.Mit nem ért? . ez egy villanysülés? Nevetnek. Nem pihen.Már mondtam.Ha mondom. az a négy kéz.Villanytelepinek hívják? . . Lefejti hasáról a fiú tenyerét.mondja a fiú. Mindjárt mély a víz.állítja a lány.Az a neve.Egyszóval.Ki is van írva: Csak úszóknak.Villanytelepinek. .Egyszer megnézem azt a strandot . .Úgyis elvicceli. Az van kiírva: „Augusztus Huszadika Strandfürdő. micsoda strand az .mondja a leány. A nevetés elül. A fiún is csak egy gyermekarasznyi fecskenadrág van. .Csak gyerekek járnak oda? . nem viccelek.Nagyon szép strand . .Isten bizony . . Csakhogy ők oly szelíden birkóznak. A fiú jobb keze öt ujja végigszalad a lány karján.mondja a fiú. súlytalanabbul. . S halkan.Nem értem . .duruzsol a fiú. hogy a villanytelepi strandon. A lány hasa meztelen.. lábával a keze után. A fiú újra végighúzza rajta a kezét. A lány elhúzza a karját. egyetlen testnek a tartozéka. erre az bal kézzel átfogja a lány csuklóját. mint a szabadfogású cselgáncs birkózásban. s úgy összegabalyodik a kezük. . Jobb vállán pihen a fiú keze. .Inkább csupa felnőtt. lassan elindul lefelé. . nehezen csordulón. Nem is ruha ez. 36 .Úgyse.mondja a fiú. csak borogatás.Egyszóval.És Augusztus Huszadikának? . Aztán megint elül a nevetés.Úgyse nézi meg . . . . mint egy madár árnyéka a vízen.” .dünnyög a fiú. .Hogy kell odamenni? . . ez a keresztneve. vélnéd.mondja a fiú. .kérdi a lány. . s mintha nehezülne a hangja.Egyszóval eddig ér? . a lány szabadon maradt keze a fiúét. . . ahogy egy újszülött kapkod kezével a lába.A villanytelepnél egy kicsivel tovább.Meddig ér magának? .

. . . .bámultak rá mind a ketten.Minek oda villany? . A leány behunyt szemmel.Palából jó lesz? .Ezen megint nevetnének. tétován keresi a fiú kezét.kérdezte -.Hogy ne legyen sötét.mondta az érdeklődő. . elég lassú észjárású volt.Továbbá .Legyen pala .Én semmit sem értek az egészből . s még utána is csak hümmögött. Gondolkozott. a betonozott kriptának.közölte a tisztviselő.mondta aztán -. MINDIG VAN REMÉNY .Miféle cső? .mondta az érdeklődő. .mondta kissé türelmét vesztve az érdeklődő.mondta bosszúsan az érdeklődő. Kétszer is elmagyaráztatta magának a dolgot.mondta -. .kérdezte a fekete ruhás tisztviselő. Ezek pontosan egymásba szabottak.Nem kell neki a főútvonalon lenni .mondja rekedten a lány. hogy betonozva legyen. ahová befészkelte magát.Augusztus Huszadika . . . . Mint egy kürtő.mondja rekedten a fiú. Mint a hajókon. . mert a fiú keze becsúszott a fürdőtrikó alá.De a legkézenfekvőbb volna a pala.Magam sem tudom. hogy nem baj. 37 .Ha szabad megkérdezni . kérem. és mélázva nézte a nehéz felfogású mérnököt.Ön mit ajánl? .mondja rekedten a lány.kérdezi a fiú rekedten.mondta a mérnök.Villanytelepi? .Jó kérdés . Félretette a gépelt árjegyzéket.Villanytelepi . de nem tudja eltávolítani onnan. a férfitenyér és a női mell. de valahogy nem akar világra jönni ez a nevetés.A villanyt? .Betonozva? .Azt már önöknek kellene tudni . Rágta a körmét.Szokatlan. . miből legyen az a cső? . . . De azért lehet. és ott marad.Egy kripta különben sem olcsó . Egy blokklapon gyors számvetést csinált. . A mérnök.Továbbá . .kérdezte az érdeklődő. Az érdeklődő azonban kijelentette.A legkevésbé a főútvonalon. kell bele egy cső. be kellene vezetni a villanyt. Vagy amilyen a borospincékben van.Az a fontos. .És Augusztus Huszadika . akit a tisztviselő odahívott. .kérdezte a mérnök. .Vagy inkább kitéglázzuk? Vagy legyen egyszerűen valamilyen fém? . sírkő nélkül. .hökkent meg a tisztviselő. . a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára. Mint egy kémény. .

A férfi . . Berta néni.Nekem te hiába játszod a mártírt! A saját keresztlányát ki jelentette föl? . Nem is volt nekik televíziójuk.. mihelyt megjöttek. A rendőrség. aztán végre csönd.. mondd csak! Halljuk! Erre kíváncsi vagyok! Mindjárt kész leszek. Minél melegebb lesz.Te beszélsz? Azt mondják. Szomszédaimnak még a névtáblájuk se volt kitéve. Aztán lábdobogás hallatszik át. Lassú lángon felteszem melegedni a krumplipürét. Isten vele. nekem bizonyítékaim vannak! . mint valami veszekedés. ma is. Mivel tetszik keverni? Kanállal. De csak lassú lángon.Segítség! Megöl! Egy lövés. Tessék utánam mondani. Odaát valami nyikorog. Berta néni. se padlókefélőjük.Ha tudni akarod.AZ ÚJ LAKÓ . hogy nézni jó egy ilyen antifasiszta szerelmi drámát...valami Románék vagy Révészék . ide nézz. . Sajnos. tévedésből énhozzám csöngetett be. harmadnap mindenki. . Egy elzuhanó test puffanása. és akkor két napra előre megfőz. mert az író úr mindent elfelejt. Egy női hang .Hát akkor tessék. a tisztiorvos. a teakonyhában úgy hangzik. a krumplipürét nem lehet itt hagyni. se porszívójuk. mindent a számba rág. nem fogom elfelejteni. se Révésznek. bekapcsolták a televíziót. Most csönd van a szomszéd lakásban. Most már lő.még csak egy hete költöztek be...Vigyázz! Ha túlfeszíted a húrt. Csak televíziójuk.Rólam mindenki tudja. Csak ezt a krumplipürét kell megmelegíteni. Lassú lángon. német tisztekkel jártál vacsorázni. hanem Rónainak hívtak . Még egy lövés. Másnap. És tetszik majd keverni? Majd keverem.. Itt a savanyúság. Mielőtt elmenne. író úr. A takarítónő (Berta néni) hetente kétszer jön.Húsz éve hazudsz a világ szemébe! . Este hat óra tájban érkeznek haza.. Még névtáblájuk se. Csak lassú lángon. És meleg a krumplipürém. Köszönöm szépen.akit se Románnak. hogy hozzád kötöttem az életemet! Szomszédaim . aki őket kereste. Az én teakonyhám és az ő szobájuk fala közös. megkeserülöd! Lehet. . És lassú lángon.felsikolt. újságírók és fotográfusok. Fakanállal? Fakanállal.Ezt mindenki mondhatja. hörgés. Berta néni.. 38 . Most már nemcsak pöfög.. Lassan keverem a krumplipürét. Itt a hideg hús. mint egy kisgyereknek. Ne féljen. annál sűrűbben pöfög. hogy a nyilas házparancsnok három kereszttel megkrétázta az előszobaajtómat. azzal az író úrnak semmit se kell csinálni.Te ilyen ember vagy? Kezdem megbánni. Szerencsére se gyerekük nincs. .No. . . dulakodás. de itt.nyilván a németek szeretője .enyhítő körülmények figyelembevételével nyolcévi börtönt kapott. azzal se. talán egy fiókot húznak ki.

Egy pohár fehér bor azért nem árthat. .Akkor megint iszunk egy pohárral . . ISTEN HOZZÁD! A kofferem nehéz volt.Engem a gyomrom miatt kiszuperáltak .mondtam.mondtam.Budapestre. .A Gare de l’Estre . .A németek mellett. .mondta.Nekem csak fél gyomrom van .mondtam. . .mondta a sofőr egy kis tűnődés után.Én most hazautazom . . .mondtam. .Talán még látjuk egymást egyszer . .A németek mellett vagy a németek ellen? .Hová utazik? .Egy csöppet sem . .mondta.Tudok egy helyet . A vasútnál rossz lett volna várni. A tulajdonos odahozta a bort. . . felhajtottuk a bort.Nem iszik velem egy búcsúpoharat? .mondta. . megkérdezte: .mondta a sofőr.Hát.A viszontlátásra.mondta a sofőr. . . Koccintottunk.Azt elhiszem .A minisztereket kéne kiküldeni a frontra . Fizettünk.Nem baj .Milyen ország az? . . .mondtam a sofőrnek. .mondta.Akkor meggondolnák. Még volt időm.Magának nincs valami betegsége? .vigasztalt.PÁRIZS. de azért lecipeltem a Rue des Écoles-ig. Ott fogtam egy taxit. elindultunk. .Nem ideális .Nekem nincs.Nagy szerencse . A Gare de l’Est lépcsőin ő vitte fel a kofferemet. .Bizony .mondtam a sofőrnek.mondta.Magyarország.mondtam. . Ő is rendelt egy rundót. . Aztán kezet nyújtott. Mialatt vártunk. 39 . remélem.El se bírom hinni .A viszontlátásra .Két hónap alatt megverjük a németeket.

mit lehet csinálni. akkor egy kis plutónium 239 is megteszi. melynek életrevaló és mozgékony vezetője állítólag bármilyen tüzelőfajtát elő tud keríteni. Ezen nevetni kellett. . Még félúton se voltam. amitől a szenes mindjárt engedékenyebb lett. amikor lentről felkiáltott egy férfi: . és aztán majd meglátjuk. Nem szóltam semmit.mondtam. .Ha szabad kérdeznem . vagyis nagy tisztaságú uránium 233 izotópra van szükségem.Német demokratikus brikettünk nincs! Lementem. egy teakonyhában nekiállok házilag dúsítani? Fogtam a rumosüveget. ahol . elnézte a címkére rajzolt cukornádat. aztán így szólt: . mindenütt kerek perec megmondták: nincs. visszaraktam az aktatáskába. föltéve. Mintha nem tudná . és visszatettem a szénporos bádogasztalra. Manapság minden beszerzés nehéz.Persze. aktatáskámban a rummal.Maga jópofa! . Minek annyit beszélni? E némajátékkal kölcsönösen elmondtuk egymásnak. Aztán valaki ajánlott egy külvárosi pincét. De ő közelebb lépett a rumhoz.Mit képzel rólam? Hogy majd otthon. kipakoltam a rumot a szénporos bádogasztalra. Újra elővettem a rumot. köszöntem. ha nincs . hanem egy angol mechanikás pianínó és hat vég lepedővászon szétosztogatása árán! . egy futó pillantást vetve a rumra. most már csak a forma kedvéért akadékoskodott a szenes. elmentem a csúszdára is. hogy az ügyletet nyélbe ütöttük.mondtam. volt otthon rumunk.persze nem egy üveg rum.Hát egy kis uránszurokércet talán össze tudok kaparni. amíg rátaláltam arra a bizonyos csillaghegyi kisipari szövetkezetre. de eredménytelenül.gondoltam -.érdeklődött a vezető. méghozzá valódi kubai. Szíveskedjék pontosan elmondani.VÁLTOZATOK NÉHÁNY PERC KÜLPOLITIKA Már végigjártam a környék tüzelőtelepeit. . de azért szép türelmesen elmagyaráztam. Ha elmondanám. mennyi utánjárásomba került. hogy a szokásos atomtöltetre.tettem hozzá -. elolvasta a feliratot.Van . csak hátravitte az üveget.Hanem mit tetszik parancsolni? . Nem mentem bele a részletekbe.Én egy kis hasadóanyagot szeretnék venni . .nagy 40 . ahová nyolc lépcsőn kellett lemenni. .Arra nekem nincs is szükségem .Nem kell azért rögtön elrohanni.érdeklődött -. . Venni se kellett. .mondtam kurtán. mi tetszik.mondtam neki. hordozórakétája már van? . hogy az ember visz egy kis rumot. Megtaláltam a pincét. . Eddig akármerre jártam. és betette egy rozoga iratszekrénybe. Szólni ő se szólt.

mint a frissek. hogy erre semmi szükség.mondtam. szerkesztőségek. ezzel csak fölverném a hasadóanyag árát. Felsóhajtott. és tréfásan megfenyegetett az ujjával. vagy sem. Számításom bevált. hogy amit elolvasok. melybe a villanyplatnit csomagoltuk. összecsavarta. megtörtént-e. Lehetséges.mondtam. Kábelek. Hogyan született meg bennem ez a felismerés? Egy hónapot töltöttem külföldön. és előzékenyen felkísért a lépcsőn. s úgy-ahogy bedugaszolt vele egy piszkos parádi vizes üveget. ahova a rumot dugta az előbb. kialakult egy mindent behálózó hírszolgálati szervezet. Minek szól ez az érdeklődés? Mindannak. és átolvasom elejétől végig. A szenes meglepően olcsó árat mondott. Dugóm se volt. elolvastam. . . hogy a régi hírek ugyanolyan érdekesek. mint az új.Nem szükséges .Nincs nálam semmi. telsztárok.kérdezte.mondta a szenes. . Kifizettem az üvegbetétet.Csak mert olyan nagy viccmesternek látszik .nehezen összefusiztak egy közepes hatósugarú rakétát. Aztán széthasított egy újságlapot. akkor talán az sem fontos. hogy kíváncsiságom beéri álhírekkel is. nyomdák ontják az érdekesnél érdekesebb híreket.Legyen máskor is szerencsém . Kicsomagoltam. .Valami edényt hozott? .Dugója nincs? . Hamarosan hiányozni kezdett a reggeli újságolvasás. . Mindez óriási összegeket emészt föl. A második hét végén kezembe akadt egy régi pesti újság. Ez a tapasztalat elgondolkoztatott. Ott megkérdezte: .Az csak természetes . békés célokra szolgál? .Remélem. . . képtávírók. A minap rájöttem.Becsomagoljam? . az öt világrész eseményeinek. Reggelente örömmel veszem kézbe a friss újságot. Ha a régi híranyag semmivel sem unalmasabb. Olvasás közben azon kaptam magam. riporterek. Minthogy ezt a kívánságot százmilliók osztják. Abból a rozzant szekrényből vette elő. 41 . s én leszámoltam a pénzt a bádogasztalra.Akkor két forint üvegbetétet kérek.mondta. HÍREK ÉS ÁLHÍREK Szenvedélyes hírlapolvasó vagyok.kérdezte. ami tegnap óta történt.

orvosi tanácsra. ma is jól beszél magyarul. mert a környékbeli szövetkezetek érdeklődnek a beteg hogyléte felől. hogy műtétre kerül sor.Próbát tettem. MAGYAR A VILÁGŰRBEN Meg nem erősített hírek szerint Conrad százados. A kórház telefonja állandóan szól. A próba sikerült. egy OTP-kölcsönnel vásárolt KIJEV fényképezőgépet és a Rozsdatemető c. amikor értesült róla. akik erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukósisakot viselnek. HALÁLT OKOZÓ RÓSEJBNI Özv. Ez igen nagy jelentőségű esemény lenne. AZ ÖT VILÁGRÉSZ ESEMÉNYEI BICIKLIZNI TANUL A PÁPA A katolikus egyház feje. a szövetkezet veteményesében egy nyöszörgő görögdinnyét talált. Szabadbattyánból vándorolt ki „a hárommillió koldus” Magyarországáról. Conrad százados a légierőknél szolgált. az ujjamból szoptam. hogy ezek a meg nem történt események olvasóim kíváncsiságát is kielégítik. hogy a dinnye a téesz tulajdona. Kovács Lőrincné óbudai nyugdíjas az este rósejbnit sütött vacsorára. Alighogy az elsőt megette. Róma népe és a számos utas és zarándok térden állva nézi végig a szentatya reggeli testgyakorlását. melyet a mentők még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási kórházba. Remélem. Útjára. csak hat svájci testőr kíséri el. A lelkiismeretes növényápoló. melyet még édesapjától tanult. szívemben te vagy az úr” kezdetű régi magyar slágert dúdolta. minden különös fáradság nélkül. a kiskorpási Szabadság Termelőszövetkezet tagja. MEGETTE A SAJÁT LÁBÁT Mendelényi Géza. mára virradó éjjel halk jajgatásra ébredt. Az orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való tárgyak is szerepet játszhattak Kovácsné szerencsétlen halálában. minden reggel körbekerékpározza a Szent Péterszékesegyház előtti hatalmas térséget. a hang után sietve. a Tej és Tejtermék Fölvásárló Központ előadója. a Gemini IV. ÚJFAJTA DINNYEBETEGSÉG Reme Béláné. amerikai űrhajó másodpilótája magyar származású. Apja. akit Konrádnak hívtak. s hosszú űrutazása során a „Mon amur. Tettének oka: hivatali bosszúságok. Valószínű. A boncolásnál a rósejbnin kívül egy csokor hóvirágot. mon amur. orvosán kívül. a sebészeti osztály vezetője lemondta tervezett jugoszláviai IBUSZ-utazását. regényt találták meg az idős asszony gyomrában. amelyet néhány óra leforgása alatt. 42 . Bodrogi főorvos. Az alábbiakban ismertetek néhány érdekes hírt. gyomrához kapott és meghalt. kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról.

fenti álhírek teljesen kielégítik az olvasó szenzációéhségét. akinek győzelmét Asuncion lakossága fáklyás menettel ünnepli. az ország fővárosában. a zsoldját keveslő 3. FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN Asuncionban. ÚJABB FORRADALMI MEGMOZDULÁS PARAGUAYBAN A zsoldjukat követelő paraguayi légierők egy ejtőernyős zászlóaljat dobtak le az elnöki palota kertjébe. és megállapították. reakciós beállítottságú elnököt. és a haladó gondolkozású Aurelio Lapazt ültették a helyére. Az új elnök a haladó gondolkozású Lopez Burillo. hogy a süttőlapockai leletből nemcsak a hazai piacot tudjuk ellátni.GYŰJTŐ VAGY VALUTAÜZÉR A bíróság ezer forint pénzbírságra ítélte Szederjesi Szabó József clevelandi illetőségű. magyar származású állampolgárt. hanem eleget tehetünk egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak is. hirtelen erős gázömlést észleltek. hogy nem akart üzérkedni. A földgázkitörést azonban nem a várt kőolaj föltörése követte: olaj helyett töméntelen mennyiségű teniszcipők lövelltek az ég felé. Rövid lövöldözés után elkergették Lopez Burillót. * Remélem. a jobboldali. Amikor a süttőlapockai fúrótoronnyal elérték a 2200 méteres mélységet. páncélos hadosztály az elnöki palota elé vonult. Szabó azzal védekezett. kábelek és képtávírók. Még a lapszerkesztőségek dolgozóit is szélnek ereszthetjük. jobboldali beállítottságú elnököt. A Duna Cipőgyár minőségi ellenőrei azonnal a helyszínre siettek. Ezzel egy csapásra fölöslegessé válna az egész hírközlő apparátus. mert maga is furcsaságokat gyűjt. mely lapunk zártakor még tart. amerikabarát. Lapunk zártakor a város lakossága fáklyás menettel ünnepli a reakció újabb kudarcát DélAmerikában. mert e sorok írója szerény fizetségért vállalkozik rá. Remélhető. Sikerült is rövid lövöldözés után elkergetni Aurelio Lapaz amerikabarát. hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak. aki a budapesti kapualjakban egy kofferre való „A lift működik” feliratú táblát lopkodott össze. ügynökségek. a telsztárok. FELLENDÜLÉS A SPORTSZERIPARBAN Tegnap nagy meglepetés érte a Dél-dunántúli Mélyfúró Vállalat tapasztalt olajkutatóit. 43 . aki alig háromnegyed órát töltött hivatalában. hogy a hazai sajtót ellássa érdekes. Tömérdek pénzt takaríthatunk meg. A táblákat a saját céljaira szedte össze. frissnek tűnő és hitelesnek látszó álhírekkel.

és fölállt. ahogy a Balatonon szokás. .Még most is . 44 .Kivisz-e a vízre egy kicsit. de rövid csapásokkal evezett. és legalább tíz kilométert gyalogolt a szűk szállodaszobában alá s felezve.Tessék beülni .mondta a csónakos. Az üdülő piros cseréptetejét lassan elborították a fák. . Továbbmentek. Az író lerúgta a lábáról a szandált. Már csak egy ceruzavonás látszott.mondta a csónakos. . Mint egy óriási máriaüveglap. Összemosódtak a házak.mondta. . olyan boldognak. és olyan szabadnak.mondta a csónakos.Még ide . Lesétált a partra.kérdezte az író. a kikötők és az erdők.kérdezte tőle. Volentik bácsi . Csak az evezők csobbanása hallatszott. Közben legalább tíz feketét főzött magának. mintha megszépült volna az élet. Volentik bácsi? . A partnak csak a zöldje.Még most is? . Átírta az éjszakát.Mit gondol? . a partról már nem ért idáig a hang. amikor az író befejezte új drámáját. .Ide már nem. mintha nem is volna teste. mintha megszűnt volna lenni a világ.kérdezte az író. .Ide látni még a partról? .Megpróbálok egy kicsit a vízen járni.kérdezte az író. ahol véget ért a tó. . Most mégis olyan frissnek érezte magát.Akkor húzza be az evezőt. A csónakos körül nézett. olyan sima és szürke és csillogó volt a tó.A MEGVÁLTÓ Délelőtt tíz óra volt. Este még két nehéz jelenete volt hátra. mikor már jó darab utat megtettek. a vonatnak csak a füstje látszott. de szellő se rezdült. . Megkereste a csónakost. Tilos. . Borús volt az ég. .Még most is ide látni? . Még egy kávét főzött. Volentik bácsi gyors. VÁLTOZATOK A fűre lépni tilos tilos a fűre lépni lépni tilos lépni lépni lépni lépni lépni tilos tilos tilos tilos tilos.

És a bácsi kicsoda? .EMLÉKKÖNYVBE . . Ott a tükör. Például ezt is nagyon merem ajánlani. asszonyom.És a minőségük? . fiatal lány? .Bizony. .Semmi. Én ezt nem egészen értem. kérem..Jó napot.Az én teljes nevem Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga. és engem is Kuksinak szoktak becézni.Valóban.Próbáljuk meg ezt.Ki vagy. nem túl sötét.Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt? .Milyen legyen? Sportos? Szolidabb? Széles karimás? .Készséggel.Tanuld meg.Az én nevem is Vorazlicki Klára Nóra Annamária Olga. .Merem állítani. . melyiket válasszam.Talán egy harmadikat. mutasson egy másik fazont. kopasz és jobb szeme egészen fenn van akadva. . sudár. és éppoly jól áll. ez nincs másképp. . Nekem nincs is három barna férfikalapom.Egy barna kalapot szeretnék venni. Könnyű. ha nem fárasztom. . de csak úgy becéznek: Kuksi. . uram. . . szép. . nem is túl világos. hogy nincs két egyforma Vorazlicki Igára Nóra Annamária Olga a világon.Mintha a kedves vevőre tervezték volna. Ezt nagyon sok vevőnk dicséri. . 45 . .Hanem hány? .Azt hiszem. asszonyom? .Az áruk egyforma. De hiszen a bácsi öreg. te hosszú hajú. . Nem is tudom.Mit kíván a kedves vevő? . nem áll rosszul.. egyik sem rosszabb a másiknál.. Mi az árkülönbség a három kalap közt? .Milyen kár! . . VÁLASZTÉK . Kuksi. jól áll.Érdekes.Igaza van.Maga mit ajánl.Csak ez az egy..Mégis. mint az első kettő.

. A parlamentben viszont. ittak rá egy kis bort. meg a közeli és távolabbi szomszédok.Magam se tudom. mint az ülés harmadik felszólalója. mert így tele volt a feje . a két hordágyvivőnek meg a sofőrnek . az anya. 46 . kérem. Ha a mamának volt rá ideje.. nyakát. uram. Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon. fölment ugyan a szónoki emelvényre. halotti torra. apa. s mielőtt visszaindultak volna.talán éppen azért. Jó napot. s reggelre meghaltak mind a négyen. Negyednap eltemették őket.az orvosnak. megettek néhány pogácsát. miközben ágyában tejeskávéját itta. hónalját. ez járt a fejében ma is. sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. így hát jól bepogácsáztak. alsótestét beszappanozta. . melyben az illetékes miniszter is felszólalt. s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. Ahelyett hogy először megfürdött volna. az aszály leküzdését célzó törvényjavaslatát nem a parlamentben. hanem még odahaza a fürdőszobában mondta el a feleségének és két gimnazista fiának..Csenger megye kiküldöttje valahogy fölcserélte az események egymásutánját. a fontos javaslatairól és közérdekű interpellációiról ismert képviselő az országgyűlés mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra készült. Ámde .Nem.. egyhangúan jóváhagyta. EGY ORSZÁGGYŰLÉSI FELSZÓLALÁS Dénes Dénes. Ízre nem volt rosszabb. Csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat. mindjárt a reggeli ébredés után. s aztán összejött a rokonság. melyiket választja? . s kedvében akart járni övéinek.visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos helyére. de ahelyett hogy elmondta volna örökös aszály sújtotta megyéjének szebb jövőjét ígérő interpellációját. az apa. Ha szabad kérdeznem. Talán a legelsőt. De most már kitartok a legelső kalap mellett. a gyerekek. Homoki bort ittak.Ahogy parancsolja. nem. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószert gyúrt a tésztába.Amit egymás után háromszor fölpróbáltam? . Családtagjai helyeselték a javaslatot. anya és két gyerek. bár a másik kettő sem lebecsülendő. Beleült a kádba. El is patkoltak mind. s így az törvényerőre emelkedett. az a legelőnyösebb. ahogy az már illik. mind pogácsakedvelők. (MTI) A VÉGZET Valahol a Nagy Magyar Alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. fülét. . A mentősöknek . ahányan voltak. csak meleg fürdőt vett. Javaslatát az országgyűlés rövid vita után.Igen.miután lezuhanyozott és megtörülközött . s aztán .már nem akadt dolguk.Azt hiszem.

ami természetes. És most viszi! BALLADA A KÖLTÉSZET HATALMÁRÓL A körúton állt egy telefonfülke.Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort. legföljebb azon. hogy kárba ne vesszen. mert vezetnie kellett. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt. a pogácsát pedig nem szerette. Továbbsétált. fölhívták a lakáshivatalt. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. Nézegette a kirakatokat. a fülke üresen állt. mások szerint a nagy virágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben lévő érméket. hogy hanyatt esett a kövezeten. de lehet. erélyes fellépésű férfi. Jó lesz az még. Egyesek tudni vélték. és így szólt: . elvitte az utasokat. vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. valakinek. Az autóbuszra várakozó utasok odacsoportosultak. belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. és átment a Margitszigetre. a fülke megállt és várt. pénzt kértek kölcsön a barátaiktól. Az ajtó nehezen nyílt. feltűnő nagyságú keblekkel. De ami még ott maradt a tepsiben. a postára és a nagy virágos hölgyre. egyszer nekidőlt a készüléknek. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. aztán megfordult. Egy ideig nem jött senki. Hamarosan letette a hallgatót. Ajtaja sűrűn nyitódott-csukódott. hogy az már rúgásnak is beillett. milyen leverő! . Először nem is akart kinyílni. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A költő hiába érvelt. nagy virágos nyári ruhába öltözötten. hogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. Megjött az autóbusz. 47 .Írd át még egyszer. de aztán hirtelen kivágódott úgy. és sírt. és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. Az emberek utánanéztek. hogy összetévesztették valaki mással. de idejében lefülelték őket. Egy idős asszony. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. végül átment a másik oldalra. megbeszéltek egy találkát.Kivéve a sofőrt. és tapintatosan. aztán végigsétált a Duna-parton. Az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat. . a fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóczi úton a verőfényes nyári délutánban. de olyan ütést kapott az ajtótól. A hölgy hátratántorodott. Megpróbált benyitni a fülkébe. egyesek látták bemenni egy könyvesboltba. minálunk semmin sem csodálkoznak. aztán visszafordult. és nekiesett a postaládának. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot. Fölhívott egy szerkesztőt. miután visszaakasztotta a hallgatót. Bort nem ihatott. gondolta. Mind többen és többen gyűltek oda. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját. de nem szóltak semmit.mondta a szerkesztő. Elácsorgott a virágüzlet előtt. . Később. feltűnő kövér termettel. de sokkal derűsebben. Kivált közülük egy aktatáskás. azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. amikor már sötétedett. és eltávozott.Jaj. megjegyzéseket tettek a fülkére.

* A városon kívül. Ez az a hely. ahol a fülke letanyázott. a gaz meg a virág. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Túl kicsi még ahhoz is. NÉZZÜNK BIZAKODVA A JÖVŐBE! Körülbelüli száztíz-száztizenöt év múlva. Ő pirkadatkor elhagyta a Szigetet.mely kissé rézsút dőlt a puha talajon -. beépített konyhabútorral fölszerelt. APRÓHIRDETÉS Örök nosztalgia „Joliot Curie téri. kétszobás. pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz! 48 . ötödik emeleti. Belépnek a fülkébe . s olyan rejtve él a magas törzsű fák közt. mintha hangfogós hegedűn. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza. a Hűvösvölgy utolsó házain is túl. a Sas-hegyre néző kilátással. mint egy tengerszem. alkóvos. soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. kétszobás. beépített konyhabútorral fölszerelt lakásra. ráfizetéssel is elcserélném Joliot Curie téri. de emiatt még senki sem tett panaszt. vagy eszükbe jut hazatelefonálni.Hogy éjszaka mi történt a romoknál. Miután végigszívta cigarettáját. hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. lámpát oltott. azt nem lehet kideríteni. Akkora csak. aztán leereszkedett a hegy oldalán. Sashegyre néző lakásomat sürgősen. olyan halkan. falnak fordult és elaludt. ötödik emeleti. aki még az igazak álmát alussza. s miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok. akik erre vetődnek vasárnaponta. Soha többé nem látták Budapesten. Kedvük támad megtréfálni valakit. mert a szigeten rossz a közvilágítás. onnan hegyenvölgyön át a Hármashatár-hegy csúcsára kapaszkodott föl. ennélfogva nyár közepén már derékmagasságig nő rajta a fű. A készülék azonban nem ad vonalat. nagyon megörülnek neki. hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával..” HÍR Ágyában dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. egy szép nyári napon.. Nagykovácsi községtől azonban jóval innen van egy vadvirágos rét. hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban. De másnap a korai járókelők észrevették. a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. alkóvos. A kirándulók. és nekivágott az országútnak. fölveszik a telefonkagylót. mi nem. Fölment a Gellérthegyre. és átkelt Budára. hogy valaki lekaszálja. Sokan rá se hederítenek.

belekarolok. pedig a filmet csak tizennyolc éven felüliek látogathatják. Le se lehet írni. megszólítom. hazaviszem és. mehetek magyarni? . ez azt jelenti: „Ahhoz az isteni nőhöz. ezt a pár évet.Magyarhatsz!” . nehogy összekeverjék egy másikkal. görögül. bolgárul. Valóban. ő magyarik” (mert ikes lesz az ige) hét civilizált nyelven (norvégül. minthogy régi jelentését amúgy is elvesztette. sosem látott pompával. elnyűtt alsórajnaiak.Hát mit igyak . érte lehajolni. mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik.mondta a fiatalasszony. . 49 . A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltospult fölött ez lesz kiírva: Eper Puncs Háború Csokoládé Így fogunk élni.tűnődött a férfi. .” Továbbá: „Anyuka.néhány aggastyánnak könnybe lábad a szeme. elengedi. ha valami különlegességet kérek? . eszik). Bár idekint minálunk nem nagy a választék. hanem kopott öltözékű. miközben Yehudi Menuhin a »Csak egy kislány«-t húzza a fülembe. az Alsórajnai Magyar Köztársasággal. Például a „vanília” helyett.. hogy egy kisfiú elkéredzkedik moziba. De hagyjuk a külföldet! Itthon is sok mindent másként hívnak majd.Nem baj. akit ott látsz. .Csak tessék bátran. az lesz az a perc.potom száztizenöt év alatt . Visegrád akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhelye.Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota. az a nagy és régen esedékes perc. Addig.És a kedves vendég? . Ez utóbbit akkor se magyarok lakják majd. csaknem gyerekesen mosolygott le rá.Kérek egy duplát .lettül azt jelenti. Megnézte a pincérkisasszonyt. Üdén.” (Itt egy csúnya szó következik. baszk nyelven stb. .) Más példa: „Én magyarok.azt jelzi majd a harangkongás .Én se valami ínyencségre gondolok. Spanyolul: utcán pénzt találni. hogy a „magyar” szó . ki kell bírni. milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni! Elég talán annyit mondani. függőkertekkel. mely idegen szó..) azt jelenti majd: „Ropogós kacsasültet eszem (eszel. Az avatási ünnepségen . te magyarsz. a „háború” megy át a köztudatba.” És ha valaki Londonban így szól: I am going magyarni (vagyis szó szerint: megyek magyarni). óriási termekkel. hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak. idei uborkasalátával. katalán nyelvjárásban: „Könnyedén hajolgatok.igévé változik. „IN OUR TIME” . amikor véget ér az ezeréves pechszéria. „Dunainak” azért fogják hívni a köztársaságot. amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam.érdeklődött a felszolgálólány. „Magyarni” franciául például annyit tesz majd: magamat jól leszopni. s az édesanyja. melynek négy vagy öt tenger mossa partjait. most odamegyek. némi habozás után. akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. méghozzá kellemes jelentéstartalommal.

- Ide hallgasson - hajolt hozzá a fiatalasszony. - Ha megint nem fér a bőrébe, hazamegyek. Két-három hetenkint megittak egy kávét, mindig ugyanabban a kis budai presszóban, nem messze a remíztől, gesztenyék alatt. - Nézze, Alizka. Maga feketét kért. Engedje meg, hogy én is azt hozassam, amire gusztusom van. A pincérkisasszonyhoz fordult. - Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak hirtelenében nem jut eszembe a neve. Egy olyan sötét folyadék. - Szeszes ital? - Nem, nem. Ha jól emlékszem, üvegpohárban hozták. És úgy emlékszem, egészen forró volt. Tehát nem szeszes ital. - Attól félek, hogy ez nekünk nincs. - Ezt el se tudom hinni - mondta a férfi. - Nem lehetne megkérdezni a vezető kartársat? - Már hogyne lehetne. De előre megmondom, hogy én már ötödik éve dolgozom itt, és minden folyadékot ismerek - mondta a kisasszony, és besietett. - Kezdek torkig lenni a maga viselkedésével - mondta mérgesen a fiatalasszony. Nem szerette a feltűnést. Az autóbuszon mindig az ablak felé fordult. Még a szűk cipőt se volt bátorsága kicserélni. - Ha nem hagyja abba, hazamegyek. - Még nem is mesélt Jugoszláviáról. - Ilyen hangulatban nem tudok mesélni. Már jött a kisasszony. Már messziről mosolygott. - Azt kérdezi a vezető kartársnő, hogy nem világosbarna volt-e az az ital. - Nem, kérem. Sőt, majdnem fekete. - És hol tetszett azt legutóbb fogyasztani? - A Gerbeaud-ban. - Sejtettük! - nevetett egy jót a pincérkisasszony. - Hát, kérem, a Gerbeaud osztályon felüli luxus kategória. Mi pedig, tessék megnézni a táblát, másodosztályú cukrászda vagyunk. - Várjon csak! - mondta a férfi. - Most jut eszembe, hogy egy kiskanalat is adtak hozzá. És még valamit. A tányéron néhány kicsi fehér kockát. - Kockát? - nézett rá a pincérlány. Aztán fölkacagott. - Öt éve vagyok itt, de ilyen kívánság még nem volt. Kockák! - kacagott megint. - Nem lehetne a vezető kartársnőt megkérdezni? A felszolgálónő elment, de az ajtóból visszanézett, szájára nyomta a kezét, és nevetett. - Csak akkor boldog, ha foglalkoznak magával? - kérdezte dühösen a fiatalasszony. - Dehogy, Alizka. Én akkor se vagyok boldog. Nos, milyen az a Bled? - Ne tegyen úgy, mintha kíváncsi volna Bledre. Inkább nézze meg, mit csinált. Kijött a kisasszony. Mögötte szikáran, szemüvegesen a vezetőnő, kezében egy nem nagyon ismert Hemingway-kötet. („In our time” - magyarul, nagyjából: „A kor, amelyben élünk.”)
50

- Hallom a problémát - mondta udvariasan. - Kérem, ne tessék belőle kázust csinálni - mondta a férfi. - Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Milyen természetűek voltak azok a kockák? - Ha jól emlékszem, fehérek. És meglehetősen kisméretűek. Emezek összenéztek. A pincérlány, aki most nem mert nevetni, csak hangtalanul kuncogott. A vezetőnő azonban komoly maradt. - Nagyon bosszantó, de hát mit csináljak? Nekünk semmiféle kockáink nincsenek. - Nem is olyan fontos - mondta a férfi. - És azt a szóban forgó folyadékot sem ismerem. - Üsse kő - legyintett a férfi. - Akkor én is kérek egy duplát.

SOKSZOR A LEGBONYOLULTABB DOLGOKBAN IS JÓL MEGÉRTJÜK EGYMÁST, DE ELŐFORDUL, HOGY EGÉSZEN EGYSZERŰ KÉRDÉSEKBEN NEM - Kezét csókolom. Lehet itt felfújható gumimatracot bérelni? - Mit mond? - Rossz helyen járok? Pedig azt mondták, hogy ebben a zöld bódéban van a Belkereskedelmi Minisztérium strandlerakata. - Ez itt a Belkereskedelmi Minisztérium strandlerakata. De mi csak nyugszékeket, vízisít és felfújható gumimatracot adunk bérbe. - Nagyszerű. Nekünk két gumimatracra lenne szükségünk. - Egy szavát sem értem. Sprechen Sie deutsch? - Nicht deutsch. - Tudok egy keveset franciául. Vu sprechen franszé? - Nicht franszé. - Hát milyen nyelven lehet magával beszélni? - Sajnos, csak magyarul. - Jópofa. Hát akkor miért nem beszél magyarul? - Hát hogy beszélek? Magyar vagyok, magyarnak születtem, kizárólag magyarul tudok. Mennyi a gumimatrac bérleti díja? - Nézze, ne akarjon átdobni ezzel a dumával. Harmadéves történelem-filozófia hallgató vagyok, a nyári szünidőben lejöttem egy kis zsebpénzt keresni. - Okosan tette.

51

- Fél napot dolgozom, fél napot strandolok. És ha érdekli, ott napozik a fiúm, és benne van az öttusa válogatott keretben. - Ezt miért mondja ilyen gúnyosan? - Mert nálam csak nyugszéket, vízisít és felfújható gumimatracot lehet bérelni. Ha hátsó gondolatai vannak, akkor eltévesztette a házszámot. - Nincsenek hátsó gondolataim. Higgye el, csak két felfújható gumimatracot akarok bérelni. - Bei uns ist vollkommene Glaubensfreiheit. - Most mit mondott? - Hogy nálunk vallásszabadság van. A külföldiek szokták kérdezni, hogy lehet-e vasárnap misére menni. - Nézze, kérem, maga tanult logikát. Próbáljunk logikusan társalogni. - Milyen furcsa nyelven beszél! Magyarul is így mondjuk: logikus. - Ha már szóba került a vallásszabadság... Meg szabad kérdezni, hogy hisz-e Istenben? - Csak mint Kierkegaard: a beteljesülésben. Érti, mire célzok? - Körülbelül. Hogy valaki 70 000 fonálnyi mélység fölött lebegjen, és mégis boldog lehet... Teilhard de Chardint is ismeri? - Nem volt kötelező, de két könyvét németül elolvastam. - És mi a véleménye? - Először elájultam tőle. Azt mondtam, gyerekek, itt a modern zseni... De aztán, épp a döntő kérdésben, amikor elkezdi a vallást meg a tudományt összeegyeztetni, abszolúte beleszalad a csőbe. - Érdekes. Nagyjából nekem is ez a véleményem. De ha ilyen szépen megértjük egymást, mért nem jutunk egyezségre ezekkel a vacak gumimatracokkal? - Vulé vu bérelni kelksóz? - Na tessék. Pedig mind a ketten értelmesen is tudunk gondolkodni. Mondok valamit: szűkítsük a kört. Mit szólna hozzá, ha két nyugszéket kérnék? - Tessék parancsolni. Van napellenzős, napellenző nélküli. - Nagyon helyes. No most, hogy állnak vízisível? - Az három méretben létezik. Melyiket adjam? - Semelyiket. Én ugyanis két gumimatracot szeretnék. - Két micsodát? - Különös. Úgy látszik, ezt az egyetlen szót sehogy se tudjuk megérteni. - Milyen szó ez? - Összetett. Gumi, plusz matrac. A gumit ismeri? A radírgumit? Az autógumit? - Hát persze. - A matracot is? - Kérem szépen, ne nézzen hülyének.
52

a virágok korán kelők . Sőt. utána békésen átaludta az éjszakát. Épp teljes virágzásban volt. már nem leszek az élők sorában. nem történt semmi. csalódás.Bocsásson meg. kedves Irma néni. szerették. emeleti ablakból levetette magát az utcára. „Mikor e levelet olvasni tetszik.Hát mi akart volna lenni szegényke? .csóválta a fejét Irma néni.kérdezte Irma néni. A rendőrség először abból a föltevésből indult ki. s az erkélyükön megtalálta a tulipán búcsúlevelét. kisasszony. bocsássanak meg. . Nálam csak nyugszéket. zárkózott természetű. Adjon nekem két gumimatracot. vízisít és gumimatracot lehet bérelni.Minden jót. akik tagadták a vádat. Fölvitte a IV. . amikor az alezredesné nagytakarítást csinált. Nincs más választásom. .a IV. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt.Ilyet még nem is hallottam. mondták. Néhány nap múlva megszüntették a nyomozást. 53 . EGY MEGHASONLOTT TULIPÁN Ki hitte volna? Sohase panaszkodott.. .mondta a nyugdíjas tanító. előző este még jól beporozta a bibéjét. . megrázkódtatás tehát nem érhette. Tanító úr. és keservesen megsiratták virágjukat. . S reggel ötkor .Egy tulipán! . emeletre.Azt nem írta meg . Az alattuk lakó alezredes megerősítette vallomásukat. hagymája immár hetedik éve hajtott virágot a nyugdíjas tanítóék ablakában. jó egészségnek örvendett.” .Itt valami tévedés van. hogy valaki gyilkos szándékkal letaszította. . Kihallgatták a tanítóékat.Hát akkor tegyük össze a kettőt.Kérem. Nem akarok tovább tulipán lenni. ők öntözték. Miért akart hát megválni az élettől? Ez csak egy hét múlva derült ki. ahol a tanító fölolvasta a kusza betűkkel rótt sorokat.Viszontlátásra. a környékbeliek szerint csak magának élt. .

HELYSZŰKE
FIAINK Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s ennek az asszonynak két szép szál fiúgyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a Csendes-óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem, nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt. De egyszer, amikor az anyja elküldte gilisztacukorért (a patikába, ami a hetedik ház), nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak három fiuk szokott lenni. S mindig a harmadik, aki boldogul.

ÉLETBEN MARADNI Egy nagy politikai pörben mint negyedrendű vádlott életfogytiglanit kapott; ebből hat évet le is ült, méghozzá magánzárkában és ártatlanul. Társait sorra kikezdte a börtön, mindegyiket a leggyengébb pontján, kit a szívén, kit a tüdején, kit a lelki egyensúlyán. Ő, a túlérzékeny idegrendszerével, már a hatodik héten sírógörcsöt kapott. De mikor ráborult, az asztala lapján észrevett egy hangyát. Ettől még sírni is elfelejtett. Elnézte, hogy küszködik egy parányi morzsával. Aztán a körme hegyével odébb s még odébb gurította a morzsát. E délelőttje azzal telt el, hogy a hangyát körbesétáltatta az asztalon. Éjszakára bedugta egy üres orvosságosfiolába, és másnap fölmászatta egy gyufaszálra. Hamarosan rájött, hogy a kis állat egy húsfoszlánnyal sokkal könnyebben idomítható, mint morzsákkal; és valóban, a nyolcadik hónap végén két keresztbe rakott gyufaszálon sikerült rákapatnia a hintázásra. Persze, azt a tétova ide-oda mászkálást csak némi jóindulattal lehetett hintázásnak nevezni, de őt ez a teljesítmény is majdnem boldoggá tette. Amikor letöltötte a harmadik évet, jó magaviseletéért különös kedvezményképpen papírt, írószerszámot és olvasnivalót kérhetett. Ezt ő büszke daccal visszautasította, a hangya ugyanis már gurigázni tudott egy mákszemmel, mely a karácsonyi tésztából származott. De őt ez a mutatvány sem elégítette ki, mert még besorolható volt a hangyai lét határai közé. A másféleség ott kezdődne, ha két lábra tudná állítani... Ez tizennyolc hónapig tartott, de sikerült. Újabb másfél év múlva diszkréten tudtára adták, hogy rövidesen rehabilitálják, és szabadon bocsátják. Addigra elkészült az ő nagy mutatványa is: a hangya álló helyzetben a magasba dobta és elkapta a mákszemet. Vagyis elmondhatta róla - megint egy kis jóakarattal -, hogy megtanult labdázni! - Adjatok csak egy nagyítót - mondta a fiainak, sokat sejtető mosollyal, az első otthoni vacsora után. - Van egy betanított hangyám! - Hol? - kérdezte a felesége. Forgatták a fiolát. Nézték a nagyítóval, még a lámpához is odatartották, de hiába. És, ami a legfurcsább, ő se látta már!

54

FASÍRT A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbe áztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.

SÓHAJNAK BEILLŐ SZÓZAT EGY ISMERETLEN RENDELTETÉSŰ VASDARABHOZ, MELY A TÖRTÉNELEM VIHARAIN KERESZTÜL SZÉP CSÖNDBEN MEGLAPULT EGY LIMLOMMAL TELE LÁDIKÓBAN, MERT SE NAGYAPÁMNAK, SE APÁMNAK, SE NEKEM NEM VOLT MERSZÜNK SZEMÉTRE DOBNI, ÉS AZ UTÁNAM JÖVŐNEK SE LESZ - Túlélsz, pöcök.

PECSÉT

SZAKMAI ÖNÉRZET Engem kemény fából faragtak! Tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán.
55

- Állatművész vagyok - mondtam. - Mit tud? - kérdezte az igazgató. - Madárhangokat utánzok. - Sajnos - legyintett -, ez kiment a divatból. - Hogyhogy? A gerle búgása? A nádiveréb cserregése? A fürj pitypalattyolása? A sirály vijjogása? A pacsirta éneke? - Passzé - mondta unottan az igazgató. Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi. - A viszontlátásra - mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.

AHASVÉRUS Két zsidó megy az utcán. Az egyik kérdez valamit a másiktól. A másik válaszol neki. Eközben mennek. Az első, akinek időközben egy új kérdés jutott az eszébe, fölteszi. A másik válaszol rá valamit. Ezen néha nevetni lehet. Máskor nem lehet rajta nevetni. Ők pedig továbbmennek. Tovább beszélgetnek. Nehéz dolog ez.

GLI UNGHERESI A fagylaltot egy cataniai cukrász találta föl, név szerint Ugo Riccardo Salvatore Giulio Girolamo B. Hogy mikor, az még vita tárgya, ne töltsük most vele az időt, nagyjából akkortájt, amikor a könyvnyomtatást. Ugo nemcsak a fagylaltot találta föl, hanem az ostyából sütött tölcsért, és a hozzá való tolókocsit is. (Ez így van rendjén. El sem képzelhető, hogy például Irinyi csak a gyufát találta volna föl, és valaki más a skatulyát. Hogy Ehrlich csak a Salvarsant, és másvalaki a szifiliszt. Ilyen nincs.) Miután találmányát ekként tökéletesítette, nekivágott vele a világnak. Bejárta Lodomériát és Besszarábiát, Tirolt, Burgundiát, Brandenburgot és a vend kapitányságot. Hogy miképpen fogadták, az elképzelhető, de le nem írható! Ahová megjött kis tolókocsijával, összegyűlt a helység apraja-nagyja, markukban tartották a pénzt, szájukban az összefutott nyálat, és dobogó szívvel várták málna-, eper-, csokoládé-, citrom- vagy pisztáciafagylaltjukat.
56

valamint az ugyancsak óbudai szennyvízderítőt. s hogy vásárlóit megóvja a fölösleges kísérletezéstől. mert ők csak ketten voltak.. ami már egymagában fölsebezte Ugo hiúságát. hárman. Egyszer aztán elvetődött Magyarországra is. buzgalmában lángolva mutatta be fagylaltját. hogy gondolhatnak közben amire akarnak.Ugo mindenkinek azt adta. Hiába magyarázta Ugo.a legjobb egészségnek örvend. a magyar anyák örök dicsőségére. Ezzel a múlt század nagy szenzációja. (Olaszul: Ungheria. Nem érezték a nyári hőséget.. hogy a fagylaltot egyszerűen csak nyalogatni kell. lógombócokat vágtak hozzá abban a hiszemben. búsan nézték távozását. Halálos ágyán. mint a sóvámról. amikor körülvették az olasz fagylaltárusok. elég. A kórházat valósággal megrohamozták az érdeklődők. azt is megmutatta. Virágokkal. s alig tudták kivárni visszajöttét. őnála minden fagylalt más és más ízű. közölte nézőivel a hírt. gli ungheresi. 57 . aki . És amikor Ugo tovább akarta bizonygatni az igazát. és nyugalomra intette az ország lakosságát. Egy gyári takarítónő. melynek építése zavartalanul folyik. De.) Itt azonban a király éppen új sóvámot vetett ki. hármas ikreket hozott a világra. s azoknak. s az ország apraja-nagyja hallani sem akart másról.. válaszolta Ugo. de onnan már hajóval szállították haza. minden előképzettség nélkül. hogy „gelatti” (magyarul: fagylalt) ezen a habarék nyelven azt jelenti: „Éljen a sóvám!” S ezt nem lehetett szó nélkül zsebre vágni. még eltolta kocsiját a zárai grófságig. azt mondták. köszönik. testben-lélekben megtörve. akik a csengőszóra nagy nehezen összeverődtek. Mindenütt örömkiáltásokkal fogadták. ráadásul olyanokat. akit sértett ez a sötét közöny. A szpíker óva intette a nézőket a szertelen örömkitörésektől. Szegény Ugo. hiszen a fagylaltot csak nyalogatni kell. amit kért. majd bemutatta az óbudai Víztornyot. ezzel szemben az óbudaiak. AZ ÓBUDAI IKREK ÚJSÁGHÍR Világraszóló esemény történt az óbudai Kórház szülészeti osztályán. a sziámi ikerpár le van pipálva. ajándékokkal és jókívánságokkal halmozták el az anyát. akik a válluknál fogva össze vannak nőve.gyermekeivel együtt . TELEVÍZIÓ Az óbudai hármas ikrek születése alkalmából a Televízió megszakította adását. mert tele volt a sóvámmal a fejük. ha az öt ujjukat szopogatni kezdik.Gli ungheresi. mert mind az ötnek más-más íze van. Bánatában csöngettyűt szerelt a tolókocsira. tehát nem vágyakoztak hűsítőkre sem. A magyarok azonban (olaszul: gli ungheresi) oda se bagóztak. csak ennyit tudott mondani: .. Aztán kilehelte lelkét. nekik mindig van mit nyalogatniuk. Őnekik pedig. mondták erre ezek a fafejű magyarok.

két párt létezik. akik három összenőtt fiam születésekor szerencsét kívántak.csak hosszas magyarázgatás és rábeszélés után volt hajlandó elismerni. tovább építjük a Budapest-bécsi autópályát. mint amikor valakinek kártyázás közben három bubi van a kezében. A kormány bizottságot nevezett ki. Tény és való. mert Firbejszné . hanem csak másfél fiam van? És miért nem gyártanak fél konyakos meggyet a fél fiam számára. hogy az óbudai ikrekről szóló híreket rosszindulattal eltúlozták. hogy egész életében kettős látásban szenvedett. A jövőben minálunk továbbra is teljesen normális. LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ Másfél gyerekes anya vagyok. aki pedig él-hal érte? 58 . A hangulatos uzsonna az esti órákig elhúzódott. ezúton mondok köszönetet. a szülészet dolgozói állampolgári kötelességünknek tartjuk. Egyébként a szülészeti osztályon senki se bátorította az anyát ilyen extravagáns szülésre. tehát a kormány politikája nem változik. hogy Magyarországon két Nőszövetség. sőt. vagy valamilyen ajándékkal kedveskedtek. hogy Óbudán nem hármas ikrek születtek. BARÁTI BESZÉLGETÉS Az Országos Nőszövetség meghívta Firbejsz Lajosnét annak tisztázására.érthető anyai elfogultságával . s ez megállapította. előfordulhat a Szovjetunióban vagy más szocialista országban is. „óbudai ikrek” világrajövetele sok szóbeszédre adott alkalmat. ORVOSI SZAKVÉLEMÉNY Az ún. hogy nemcsak gyermekeit látja duplán. és miért kell dupla mennyiségben beszereznem a gimnáziumi tankönyveket. hogy három összenőtt gyerek jött a világra. hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. szingli gyerekek fognak születni. és azt hitte. de ez nem olyan nagy dolog. hogy ezek a bubik össze vannak nőve. Miért kívánják. hanem a Gellérthegyet is. hanem csak egy normális fiúgyerek. akinek a vállához egy másik normális fiúnak a fele van hozzánőve.NYILATKOZAT Mindazoknak. és hívek maradunk szövetségeseinkhez. azzal a különbséggel. hogy két villamosbérletet vásároljak. KORMÁNYNYILATKOZAT Illetékes helyen leszögezték. hogy voltaképpen hány fiúgyermeknek adott ő életet. Firbejsz Lajosné. De aztán már ő maga nevetett a legjobban rajta. Itt-ott már négy vagy több gyerekről beszélnek. E nacionalista hírveréssel szemben mi. Ebben nincs semmi rendkívüli. amikor nekem nem két. Úgy kell őket elképzelni.

hogy e nagyszerű teljesítmény után itt üdvözölhetem. átlagos gondolkozású. mert eddigi tanulmányai. mint más. . és mindenünnen a legmelegebb ajánlásokat terjesztették a bizottság elé. arca: szabályos félkör. melyek az űrutazásra is alkalmassá teszik. Most is ötvenezer jelentkezőből választottak ki.Ugyan mit? Olyan vagyok. . .Több helyen dolgoztam fontos beosztásban. Jelige: „Csak semmi feltűnés. a kelenföldi állomás föllobogózott restijében. . .Én is örülök. ahol utoljára dolgoztam.VÉGZÉS Egyetemi fölvételi kérvényét elutasítjuk. sokat csalódott fiatalember két testvére elvesztése után olyan fiatal lány ismeretségét keresi. . akiknek csak egy darab agyuk van. .Hogy történt ez? .A VII. APRÓHIRDETÉS Normális megjelenésű.Örülök.Idézzen egyet. fél fogsora: ép. A RENDŐRSÉG KÖZLEMÉNYE Óbudai lakásáról elkeseredett hangulatban távozott és azóta nem adott hírt magáról egy húszéves férfi.” 59 . . Mondjon magáról valamit.Maga túl szerény. pedig magas vérnyomásom és tériszonyom van.Mindenki kíváncsi önre. hogy rendkívüli képességeivel kisebbségi érzést ébresztene azokban az átlagos hallgatókban.Nem szoktam lebecsülni saját képességeimet. kerületi Frühauf Adél Bábaképzőből. azt írta a személyzeti osztály: „Olyan képességekkel rendelkezik a bábaképzésben. hogy itt lehetek. valamint a fölvételi vizsga eredményei azzal a veszéllyel fenyegetnek. aki szokványos érzelmeit szokványos érzelmekkel viszonozná.” VISSZATÉRT A FÖLDRE A MAGYAR HOLDRAKÉTA Beszélgetés a két utassal 1 . Különös ismertetőjele: a másik fele hiányzik. Személyleírása: Fél szeme: kék.

.Eszerint nincsenek ürgék a Holdban? . .Akkor hogy esett önre a választás? .Ah. .Hát mit szeretett csinálni? .Nem.Kizárólag ürgét önteni. .Nincsenek. .Mit hallok? Hát vannak a Holdnak lakói? A másodkapitány nem is említette.Ürgét? Milyen célból? .Jó. . Szerettem az ürgelevest. .Észrevett valami egyebet is? .Semmit. Csak integettem.Ön mit mondott? . A Hold felszíne ugyanis annyira lukacsos. hogy szerencsével megjárta ezt a nagy utat.Azt nem tudom. .” Hát mit lehet erre mondani? . Éppen a Rókus kórházban gyógykezelték súlyos gyomorfekélyemet. . .Dehogy. Magát fogjuk fellőni a Holdba.Kisebb-nagyobb megszakításokkal.Földünket kísérő égitest. mely mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk. . amikor egy tudósokból álló küldöttség lépett ágyamhoz: „Fogadja jókívánságainkat az elvtárs. .Mit kellett volna? . . és most jó egészségben üdvözölhetjük hazai földön.Például.Ne legyünk telhetetlenek! Már az is nagy szó. .És sikerült? . hogy szól.Ez nyilván a súlytalanság állapotától van. Bizonyára már kora ifjúságában vágyott a Holdba repülni. 60 . ez a gondolat meg se fordult a fejemben.Csak úgy. hogy van-e élet a Holdon. megpróbáltam ürgét önteni. van egy kis ráérő ideje? .Az igazat megvallva. itt a parancsnok! Kapitány úr.Inkább a halászlétől. Ott kínált meg vele egy vendégszerető család. ivóvizem nagy részét föláldozva.Azt is vittek magukkal? . 2 .. hogy én. emiatt felszínének hátsó fele innen nem látható.És most mondjon nekünk valamit a Holdról! .Ön csakugyan rendkívül tehetséges lehet. mert erős gyomorrontással tértem vissza a Kozmoszból. mert ez bizonyára másokat is érdekelni fog. mert a gyomorszonda kilógott a számból.

Kettő? Hogy értsem ezt? Egyik a másik mögött? . Ő inkább állatbarát.Dehogyis. csak egy kis késedelemmel. . továbbá levegő híján . Szorosan egymás mellett. Úgy nézett ki. mivel foglalkoznak? . hogy magyarok.Ön is látta a királyt? .Úgyszólván mindent. akik már jól alkalmazkodtak a nagy hőmérsékleti ingadozásokhoz és más helyi adottságokhoz. .Eszerint élnek ott emberek? .Egy percre.zacskóból vesznek lélegzetet.Nem? Akkor. hogy nem egy Hold van.Élnek. úgy látszik. melyben még a hazulról hozott levegőt tartogatják. . onnan nézve a tárgyaknak nincs magasságuk. hogy magyarok. Ferenc József is egészen lapos volt.Milyen érdekes! Tanult-e. Ezt még nem észlelte soha senki. amint éppen hadat üzent Szerbiának.Azonkívül. . csak a szakálla állt ki belőle. mégpedig kellemes meglepetésemre magyar emberek. ha valaki ilyen jó megfigyelő. mert az ő teleszkópjaikon a nagy távolság miatt most még csak II. még a halászlévacsorára se jött el.Rólunk tudnak-e? .Érthetetlen. . nem foglalkoznak semmivel. mint egy szőrös egyforintos.Sok nagyszerű dolgot láttam. .Milyen megható! És azonkívül. Ferenc József uralkodása látható. tapasztalt-e még valamit a világűrben? .mert az a Holdon nincs . Ráadásul az emberek nem érdeklik. tévedtem. Megedződtek a hideg ellen. mert ez teljesen igénybe veszi az idejüket. és persze hőállóak is. . csak egy kis hézag van közöttük. Persze.Nekem az volt a legnagyobb meglepetésem. 61 .Nem is csoda. .Kollégám kitűnő űrrepülő. hanem kettő. Mi volt a legérdekesebb? . .. de a megfigyelőképesség a gyönge oldala.

a Dobozbontó.Hogy van? 62 . illetve halszeletekből.TUDAKOZÓ AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE Elnökségünk hosszú harcainak eredményeképpen végre fölépült. mely annyi visszaélés és vita után végre helyesen értelmezi a humanizmust! LELTÁR Dombos táj (zivatar után) 3 gomolyfelhő 1 halastó 1 gátőrház 1 férfi (az ablakon kihajolva) 1 kiáltás 1 jegenyesor 1 sáros út Kerékpárnyom (a sárban) 1 női kerékpár 1 kiáltás (az előbbinél hangosabb) 1 pár szandál 1 szoknya (a szélben lobogva. .Jó napot.Jó napot. helyreállítják az eredeti állatot. Itt a frissen elkészült konzerveket újra kinyitják. .és Hallevesgyár új üzemrészlege. s a levükből kiszedett nyúldarabokból. lelőhelyére szállítva. szabadon bocsátanak. a csomagtartót csapkodva) 1 milflőrmintás blúz 1 darab amalgámtömés (fogban) 1 asszony (fiatal) 1 kiáltás (még hangosabb) Új kerékpárnyomok 1 becsukódó ablak Csönd HOGYLÉTEMRŐL . melyet aztán. és megkezdte működését a Nyúlpörkölt. Köszönet a pörköltgyár igazgatóságának.

. Zárd el a szelepkereket 6..Köszönöm. EGY GONDDAL KEVESEBB 1.Nincs okom panaszra. Oltsd el a tüzet 5.kérdeztem hátrapillantva. A készüléket akaszd le a falról 2.És az egészsége hogy szolgál? .De minek húzza azt a kötelet maga után? . . Akaszd vissza a készüléket.Kötelet? .Azok a beleim. . jól. POLGÁRTÁRSAK! Ezt a kis testi hibával született kört ki vigasztalja meg? 63 . Nyisd ki a szelepkereket 3. Közelítsd meg a tűz fészkét 4.

s átnyújtva a jegyet.10-kor érkezik Rómába. jelenéről és jövőjéről.mondta az utas.Majd beveszek este egy erős altatót.Más baj is van .Megéri .Ha tudom. hanem Prágában tessék átszállni. . melyet annak a kérdésnek szentelünk.jegyezte meg az utas. . Ízzé-porrá megy széjjel . . .Viszont Prágában három órát kell a csatlakozásra várni. hogy korán kell fölkelnem. .Akkor hát melyik géppel parancsol utazni? . . . Ez a járat már háromnegyed egykor Rómában van. Az eredmény megbízhatósága érdekében 2975 különböző rendű.Én csak azt hallottam.Ez már jobban hangzik . .Jó utat.mondta a légikisasszony. Sajnos.kérdezte a légikisasszony -. . rangú. . .Hát akkor ne Bécsben. ennek reggel hétkor van az indulása.mondta a légikisasszony. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Nálunk is megalakult s már meg is kezdte működését az első hazai közvélemény-kutató intézet. A kisujjában volt az egész. . csak a biztonság kedvéért nézett utána. Mutatóba közöljük első vizsgálatunkat.Mire beérek a városba.VAN VÁLASZTÁSUNK A légikisasszony ide-oda lapozott a légi menetrendben. hogy miképpen vélekednek az emberek hazánk múltjáról. tudja .Van egy szép gép.mondta az utas. .Nem ideális .A bécsi géppel ugyanis elvesztek egy napot.mosolygott rá a légikisasszony.állapította meg az utas.Eszerint ön mindenképpen elveszít egy napot? . Vagy ez nem az? . és 16.Hát bizony .Ez fog a kifutópályán fölrobbanni? . le se hunyom éjszaka a szemem.Remélem. . munkakörű és felekezetű személynek az alábbi kérdőívet küldtük ki: 64 . mely Bécsből indul. .Akkor jobb lesz a prágai géppel menni.Talán mégis inkább a prágaival . hogy az Alpesekben szétzúzódik egy sziklán. gépiesen hozzátette: . . zárva lesznek az összes hivatalok. hogy ezzel a géppel is van egy kis bibi? .De igen. Kérjük a lakosság megértő támogatását.mondta az utas.

3. b) Majdnem egészen magányos. Az elmúlt húsz évben minden a lehető legjobb volt. VÉLEMÉNYE A JELENLEGI RENDSZERRŐL a) Jó. 2. b) Rossz. d) Helyteleníti Mao Ce-Tung nézeteit. d) Alkoholista. hogy a 19-es busz járatait sűrítik. kocsmába jár. b) Néha kinéz az ablakon.1. meccsre. b) Antimarxista. c) Se jó. c) Úgyszólván egészen magányos. Most is jó minden. (Megjegyzés: sűrítik. 2. c) Csak Rejtő Jenőt olvas. A jövő még jobb lesz. EREDMÉNY 1. föltéve. d) Néha beszélget a házfelügyelővel.) 65 . 4. se rossz. SZÁZAD EMBERÉNEK MAGÁNYOSSÁGÁT a) Egészen magányos. MILYEN A FILOZÓFIAI KÉPZETTSÉGE? a) Marxista. csak a 19-es busz közlekedik ritkán. de azért egy kicsikét jobb is lehetne. 3. d) Bécsbe vágyik. ÉRZI-E A 20. c) Még az ablakon se néz ki. KULTURÁLIS IGÉNYEI a) Moziba.

Aztán bejelentik. vagy kapcsoljak egy pszichoanalitikust? . Odamennek. ilyen lappáliákkal nem bajlódnak.. hogy egy normális zebrapárnak nem csíkos. . mind nehezebbet kérdeznek. Egy fűszállal megpiszkálják.Agyrázkódás. Csak az a baj.Igen. . százhúsz munkacsoportot szerveztek. Futballoztunk..Úgy egy arasz. ami természetes.Ne tessék haragudni. . Mind többen fordulnak hozzá. de ott marad.170-100 Ezen a számon a telefon Különleges Tudakozója jelentkezik. amikor még nem volt föltalálva? Marx és Engels véletlenül kerültek-e össze. kérem.Szabályosan működik a szíve. hogy nem megy el a pálya közepéről. Így aztán már a legfontosabb kérdéseket is megválaszolják. valóságos agytrösztöt hoztak létre a telefonközpontban. Első kérdése ez: . Már szinte látjuk. akit másodszor mondott a bácsi. habár. . Mindez azonban nem csorbítja a lelkiismeretes válaszadást! Csak egyetlen példa: . és azt mondja: Üssétek agyon. Hosszú fontolgatás után megkérdezi: . . vagy pedig determinálva volt ez a találkozás? Elképzelhető-e.Hát akkor piszkálják meg. Kapcsolom az ideggyógyászatot.Akkor az csak gyík. .Most láttuk őt először.Milyen kicsi? . kb. De nem ez történik. (Volt-e Szűz Máriának menstruációja a szeplőtlen fogantatás után? Hiányzott-e a zeneszerzőknek a zongora. és minden kérdésre válaszol. komplikáltabb lett az adminisztráció. hogy a megpiszkált gyík összerándul. 66 . hogy az idegorvos legyint.Tehát nem rokonai az áldozatnak? Az más! Mi ugyanis családtagoknak nem adunk diagnózist. . Itt egy kis krokodilusra ráesett a labda. és ráesett a labda. akit életmentésért már többször kitüntettek. Vélnéd. Dehogynem! A központ sietve kapcsolja az elsősegély-csoportot.Talán inkább azt. hanem pepita legyen a csikaja? És akadnak még vadabbak is!) Egyre több tudóst és szakembert szerződtettek. mozgásszervi bénulással komplikálva. Mi az Első István Gimnázium tanulói vagyunk.Önök szintén gyíkok? . Összeköttetésbe léptek a Szent Szidónussal és az angol Royal Academyvel.Nem.Szívműködése van? . .Lélegzik? .Miben bíztok inkább? A klasszikus kezelésben. Egy orvos jelentkezik.

. de csodák csodája. maga a Jóisten vette föl a kagylót. a zen-buddhisták és egzisztencialisták. hogy van-e Isten. . De kapcsolhatom a filozófiai munkaközösséget is..Nem tudjuk.Csakhogy nem érti az emberi beszédet! . . mihelyt átkapcsolta őket. mely a fejére esett) mindent kitörölt a tudatából.) Ily megbízhatóan. tüstént előállnak a békebontók. hogy ő egy gyík. Körülnéztek: A gyík nem volt sehol! Nyugodtan játszhattak tovább.Hogy ityeg a fityeg? A központnak torkán akadt a lélegzet. oda kapcsolt. hogy hány óra. pontosan és lelkiismeretesen dolgozik a Különleges Tudakozó! Illetve. vajon ki tudja ezt? Ide kapcsolt. csak úgy mellékesen. Nem tudta.. ami reá vonatkozott. mitévő legyen.és többistenhivők. . . hogy ő gyík. mely ma már a legegyszerűbb kérdésekre sem tud felelni. a szurkapiszkálók.Na. sorvadt a Különleges Tudakozó. Azóta csak satnyult. de sehonnan sem kapott épkézláb választ.Van itt egy nyelvtudományi csoport. pénteken) a materialisták tartanak ügyeletet.Az lenne talán a legegyszerűbb.mondta a Jóisten. Utoljára már csak szánalmas kattogás és ropogás hallatszott a készülékből. . könnyen gyógyítható. azt mondta. míg csak ő maga is bele nem zavarodott. mit kell vele csinálni? . (És.Megmagyarázni. . 67 .Hanem kire? . Akartok a Jóistennel beszélni? Hát persze hogy akartak! Az üde hangú analitikusnő megmagyarázta.Vagyis. Szegények elvesztették az önbizalmukat. Visszamentek. a többi napon az egy. a 170-100 ezzel pontot tett arra a századok óta folyó vitára. nem bánom .. Ezt tehát most újra tudatosítania kell. reszkető hang így válaszolt: . és megkérdezte: .kérdezte. mondjuk inkább: dolgozott! Szerencsétlen egy ország! Ha valami jól sikerül. a heccmajszterek! Egy ilyen jómadár egyszer feltárcsázta a 170-100-at. s az újabb trauma (mármint a labda. Mozogni azért nem tud. szerdán. szívélyes női hang. Ígérni.Akkor ez a dolog nem énrám tartozik.Üde.Menjetek vissza futballozni. vagy nincs. csupa biztatás: az eset nem súlyos. mely kizárólag a hüllők beszédével foglalkozik. A beteg ugyanis már gyermekkora óta súlyos kisebbségi érzésben szenvedett. hogy hetenkint háromszor (hétfőn. . mert nem tudja. Arra. nem ígérhet semmit.Mit akartok? Hogy föltámasszam a gyíkocskát? .

doktor úr? Mert mintha egészen szét akarna folyni az arca. . a másiknak úgy .Bocsánat . be a kapun. 68 . valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az Állatkertbe.. tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a továbbjutást.Mert sosem kérdezted . melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt.Szerinted mennyi a statisztikai valószínűsége annak. és egyenesen odalépett a szörnyeteghez. Kérem.Az előbb még egészen tisztán láttam a célszalagot. A MOLY: .Utálom a sötétséget. . és belépett az Állatkert kapuján. mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg.hát olyan nehéz ezt tiszteletben tartani? Isten önnel. hogy a hüllők házából kiszabadult egy tizenöt méter hosszúságú kobra. Csak nincs valami baja a szememnek? A HŰTLEN ASSZONY: .kérdezte a férje.MÉG MEGKÉRDEZTE A MATEMATIKUS: . ahová azonban nem sikerült bejutniuk.Hát ezt hogy csináltad? . Ulrich Nóra mozgásművésznővel). asszonyom.Vizsgázott.. ha ebbe a gyertyába belerepülök? EGY NAIV ZUHANÓ: . szegény. férje kíséretében elindult a főkapu felé. . ne is emlegesse. Csak nem képzeli. emeleti nyitott ablak előtt elsuhanva): . Mi bajom lehet.mondta a felesége. át a pázsiton. hogy szalad.Hé.Nini. hogy figyelmeztetett: minden utólagos szemrehányástól csak ideges leszek. aztán megsimogatta a vérszomjas hüllő fejét. . A kígyó engedelmesen követte. KÉT KISGYEREK: . okleveles kígyóbűvölő is vagyok. . mert a kaput óriási tömeg vette körül. Halkan és behízelgően dudorászni kezdett.kérdezte a férje. az a nagy mellű nő. vissza a saját ketrecébe. és fiait kézen fogva. hogy kapcsoljam be a biztonsági övet. majd lassú léptekkel visszasétált övéihez.mondogatta Bárd Elekné.Mit akarsz azzal a fejszével. el az oroszlánok és tigrisek zárkái előtt.mondta szerényen Bárdné. és elgázoljon egy járókelőt? A MARATONI FUTÓ: . ne menj bele abba a pirosba.Rosszul van.Miért ne? Hát nem ez a tűz? KI MIT TUD Bárd Elek harmincnyolc éves bankpénztáros nála tíz évvel fiatalabb feleségével (szül. azon belül pedig rendőrautók. miközben átfurakodott a sokaságon.Ne nézzen rám ilyen diadalittasan. Bárd Elek bankpénztáros. asszonyom. Az egyik embernek így jó. . A körülállóktól megtudták. . egyetlenem? A NAGYBETEG: . én azonban a szabad mozgásért és kényelemért cserébe nem sajnálok egy kis kockázatot.És ezt miért nem mondtad meg soha? .Nekem ez semmi . hogy például ez a kifogástalannak látszó Fiat fékhiba következtében fölszaladjon a járdára. hogy rá akarok esni? EGY ÖNTUDATOS ABLAKMOSÓ (a II. az elámult tömeg közepén. Maga tényleg fölkiabált nekem.

és igyekezzék habot verni a szájából. A leányt megkérték. Látása nem romlott. de még elég jól bírta magát. mint egy kalapács. és elégedetten folytatta az ablakpucolást. köpte a habot. és fogvicsorított. mert .Ne adjunk neki egy pohár vizet? Erre nem gondolt senki. kiterjesztett szárnyával. akik a Nobel-díjast. míg el nem állt a szél. Ki érti ezt? HALHATATLANSÁG Már nem volt fiatal. Ekkor azonban ott termettek a televízió riporterei. tessék. közelben-távolban. s épp fejét verte a padlóhoz. szájából hab szivárgott. hogy még egyszer dobálja magát. amikor a Vörös Plüss Teremből kiözönlött az a százhetven orvostudós. Görcsökben vonaglott. (Hátha a tüdejébe ment egy kavics. kihívták a mentőket. mert ő ott lebegett ezer méter magasban. hogy az ablakon kilógassák. hanem még egy pohár szódát is hozatott. megnyugodott. különféle orvosságokkal kísérleteztek. futkosni kezdtek. mely egyetlen ütéssel veri be a szöget. 69 . De nem mertek előbújni sem a nyulak. A magyar tudósok csodálkoztak. fenyegető mozdulatlanságban túlélve a halált még két vagy három perccel. kezében a fél pohár vízzel. ismerték és félték a nádas lakói. a víztől a lány eszméletre tért. sem a környező falvak baromfiai. viruló korában. úgy csapott le rá. minden négylábú lény. s ha ezerméteres magasságból kiszemelte zsákmányát. sem az ürgék. a kamera elé állították. ami sikerült is. És. ereje teljében. És így.kiváltképp egy külföldi híresség előtt . de még azon túl is. két lassú szárnycsapás között egyszer csak megállt a szíve. sőt a tűzoltókat is. pedig a nagy tudós nemcsak a maradék vizet itatta meg vele. a leányból csak úgy dőlt a hab.A TUDOMÁNY CSARNOKÁBAN A Magyar Tudományos Akadémia úgynevezett Vörös Plüss Terme előtt rosszul lett egy fiatal nő. Sajnos másodjára a görcsöket nem tudták csillapítani.) Ámde a lány csak hánykolódott. még azt is.mindent el akartak követni a betegért. míg csak Gunnar Ingridsson meg nem szólalt: . akik Gunnar Ingridsson Nobel-díjas biológus előadását jöttek meghallgatni. miközben a réz ablakkilincset pucolta. de az is hatástalan volt.

Rosszul tudott távolságot becsülni. Még messzebb nyújtotta. de a sótartó (bár nem is távolodott) semmivel sem került közelebb. egy roppant csinos. hogy nem újítják meg gépkocsivezetői jogosítványát. cseregyerek. A kis tárgyak megnőttek. átlós irányban a sótartó felé. Aztán. . Eközben a testes családfő. valósággal ráfeküdt. De nem egészen így történt. amikor Valkó Károly körülnézett. .kérdezte. áthajolt az asztalon. levitték a Balatonra. Kitettek magukért. mint egy szökőkút medencéje. a rajtalevővel s körülülőkkel.gondolta -. s ott leszek. egy heverő fogpiszkáló. s rámosolygott Ursulára. mintha megtágult volna.Nicht Nudeln.megállt a hófehér abroszon. hogy valaki segít. és mindenki nevetett. . és . hogy az egész asztal. ma este a magyar konyha volt soron.kitaposott. fűzős cipőjében . sondern galuska . Kettőt lépek . Még a csirkénél tartottak. Erre se figyelt föl senki.) Nem csoda. a kisebbik lánya. mert senki se tudta. Valkónak ötvenéves kora óta fokozatosan romlott a bal szeme. aztán sietségre fogta. 70 .javította ki a lány visszamosolyogva. sz. akivel senki sem törődött. Nem érte el. Legalábbis úgy látszott. tejfölös paprikás csirkét. hogy ebben a táguló univerzumban Valkó csak ment. nevetgélésben amúgy se figyelt rá senki. akkorára nőtt. Építővállalat anyagátvevője volt. ami elég nehezen ment. épp a galuskát kínálta körül. mely a savanyúságnak volt odakészítve. háromféle rétest.magyarázta Valkóné.Nudeln? . De Valkó még kívánta is a kérdésre a választ. Azt várta. és így szólt: . de Tildi. . Nem mintha a sótartó távolodott volna: inkább azt kell mondani.Der Salz? .kérdezte.Das Salz . tizenhat éves lány Warnemündéből. örök rettegésben élt. Innen a hasonlat. A sótartó nem volt messze. fekete. Most éppen az uborka kovászolását magyarázták Ursulának. A nagy zsivajgásban. és a sótartóra mutatott. (Valkó a 71. mit jelent németül kovász. aztán a szó szoros értelmében fölmászott rá. mint egy előregyártott vasbeton gerenda. másfelé fordult a figyelme. A tányérka.Hol a só? Ursula miatt németül is el kellett mondani mindent. és ezen már a szemüveg sem segített. mert csak a nudlit ismerte a szép warnemündei lány.LEHETŐSÉGEK A SÓTARTÓ FELÉ Ott ült az egész rokonság és Ursula. a mosolyra a viszonzó mosolyt.Das sind die ungarischen galuska. ment. halászlét adtak. Már megmutatták neki Budapestet. sajnos. a nagyobbak még nagyobbak lettek. Valkó tehát útnak eredt az asztalon. mintha nem volna messze. Kinyújtotta kezét a sótartóért. .

habár még ifjan is szocdem volt. s máris beleszaladt egy útjelző táblába. Kutyái egymás után belebukfenceztek a hóba. három nap. és ostora pattogtatásával nógatta futásra a tucatnyi izmos. Egyszer csak elébe kanyarodott egy kutyák vontatta szán. hogy szívbillentyű-elégtelensége miatt a körzeti orvos még a lépcsőjárástól is eltiltotta. tisztán idelátszott. szervi szívbajával. A pózna kidőlt. Épp nevetett. lassú tempóban. habár az is bele volt süppedve a hóba. abban a tragikus hatnapos hóförgetegben. csupa hó. mert kutyaeledele se volt. Először elmosolyodott. a sikkasztás miatt külföldre szökött sógorától. nemhogy királypárti. a Scott utolsó útja. és dermedt kezével. s ott várta a kocsija. melyre az volt kiírva: A sótartó felé . a reménytelen mentőexpedícióban reménykedve hajtott. aztán nekivágott a hómezőnek. mert eszébe jutott ifjúkorának kedves olvasmánya. amikor megkapta az útlevelet. melybe a kamaszkor egész hőskultuszát és romantikáját beleálmodta. se petróleumkályhája. ami megnehezítette a járást. (Tulajdonképpen ebben is szerencséje volt. de aztán elkomolyodott. s neki se sátra. három éjszaka. amióta a Margit híd kellős közepén rosszul becsülte a távolságot.Északi fény!” Lába szárán lassan kúszott föl a jég.) De most a hóban még jobban vigyázott.gondolta az anyagátvevő. Izgalmában Valkó észre se vette. Az ő hagyományos szerencséje most se hagyta cserben. és hátulról alácsúszott egy nagy autómentő kocsi emelődarujának. beült. és megállt. el még a warnemündei lány tündöklő szépsége is.Ilyenkor már nem lehet megállni. és tessék! Milyen az élet! Most ott állt. hajtott. mert a sótartó.egyébként fölöslegesen. lefékezett minden abroszgyűrődésnél. Egy kard hosszúságú késpengén kellett csak átlépnie. fagyoskodva. félig befagyott töltőtollával beleírta: Isten óvja a Királyt! . Ameddig ellát a szem. 71 . megkopaszodva bár. Kikerülte a szerteszét heverő kenyérmorzsákat. de hiába! Alig tett meg tíz-tizenkét kilométert. hajtott étlen-szomjan. A motorra rányomódott a hűtő. míg csak a harmadik nap estéjén az utolsó kutya is ki nem dőlt. Kanadából kapta. hetven dollárral a zsebében nem mert egy ilyen hosszú utazásnak nekivágni. belemosódva a téli hómező derengésébe. Kinyitotta az ajtót. Teljes csönd borult rá. Szerencséje volt. ha a fűzős cipőjén több kilós hókoloncokat cipel. a motor is nehezen indult. Aztán még földerengett valami az ifjúságából. sőt elérzékenyült. mert mindjárt fölkapcsolták a kampóra. „Istenem . De azért csak hajtott. el a felesége. Az ablakok be voltak fagyva. Valkó megnézte a hóba süppedt táblát. Helyzete nehéz volt. mindig csak Olaszországba vágyott. már használt állapotban. Futásnak eredt. ahová a kiszállásai voltak följegyezve. sarkvidéki kutyát. Már-már fogytán volt az ereje. s egyre nehezült. A felső réteg el volt jegesedve. Megállt. aki fagyhalált halt a Déli-sarkon. Tildi ugyanis a német vendég tiszteletére kiverekedte. miközben továbblábolt a térdig érő hóban. eltűnt a rokonság. a sótartó közvetlen közelében... Ez már a vérében volt. Csak egy aranyszín lángocska libegett a fekete égen. hogy halkulóban a nagy vendégzsivaj. hosszú szőrű. egy 1500-as Fiat. hogy két gyertya is világítson a vacsoraasztalon. A feleségét viszont már csak homályosan látta. és hozzáírta: Éljen Anglia! holott sose járt Angliában. óvatosan. Néhány percig melegítette. Az anyagátvevő áhítattal nézte.gondolta. mert ilyenkor már nincs megállása az embernek akkor se. amikor megint történt valami. Hogy kerül az asztalra kutyaszán? . ment. Ő azonban ment. de tavaly. Biztosan hibásan mondott valamit németül . de aztán eszébe jutott. gyerünk.. . se kétszersültje.mondta magában.. Valami zúg az emberben: gyerünk. zihálva nézett körül. A hőmérő higanyszála leszállt. Elővett egy kis előjegyzési naptárt. Üres a látóhatár. Csak behunyta szemét. s már ő volt az angol kapitány.

ÜRES LAP* * Ezek az „üres lapok” vagy nem létező dolgokról szólnak vagy pedig olyan létezőkről. 72 . amelyekről az írónak nincs semmi mondanivalója.

hogy ennyit meg is tud jegyezni. Hát egyformák vagyunk mi? Erre csak egy gúnyos mosollyal válaszolt. ha összetévesztenek. hogy az átlagosnál jobban tűrjük a hideget. más szóval. nemesített faj vagyunk. már nem él. De két rizsnek? Mi még a borítékra sem írunk címet! Fölbontottam a levelet. Hogy a többiekkel mi lesz.mert még a véletlen is neki kedvez . mert minek. arra jobb nem gondolni. Amin vitatkozunk. aztán első bal.de higgyék el.. nem is olyan bonyolult. Mélyen érző. s végül megállapodott a barátomon. két regénynek. hanem hogy más vonatkozásban is . nehogy összetévesszék őket. amikor beállított a postás. de azért nem szeretem. Nevünk minekünk nincs.Ó.” Itt kezdek ingerült lenni. szenvedéllyel védi kissé szélsőséges nézeteit. Egészen egyszerűen is megfogalmazható: egyformák vagyunk-e mi. magot hozunk. visszaadtam. Barátom azonban mindig élesen fogalmaz. még csak nem is hasonlítunk egymásra. egy szemüveges. Agyunk olyan. Jó. hogy ez kissé egyhangú. amire ő csak legyint. s engem majd szétvetett a düh. rizsek? És mit hoz a jövő? És milyenek lesznek a leszármazottaink? Mert mi. Miután elvetettek.Mit összebeszélek? Én mafla! Én savanyú uborka! Eközben nézelődött. Nevet adni kétfajta sajtnak kell. azt látni kellett volna! Barátom újabb gúnyos mosolyt küldött felém.Én csak egy kis rizsszem vagyok . Csak a jövőnkért érzett aggodalom bírt szóra.mondtam megbántódva -. Egyszer odatartottam az orra elé a tükröt. és Li Tai-ling maximáját idézi: „Csak a megújulás visz az öröklétbe. . Valakit meg nem ismerni nálunk sértésszámba megy.még tartott a mosoly. én trockistának indultam.” Erre én a Mendel-törvényre szoktam hivatkozni. Elképzelhetik.kiválasztott fajta vagyunk. miért adtad neki? Vagy neked rizs. Még én is belátom. Egy rizsszem élete folyamán átlag 2-300 000 másik rizzsel kerül össze. piszkos a szemüvegem. tisztán látó lény. az rizs? Hát azt a postást. ezek finomságok. . ő így mondja: „Már csak önmagunkat ismételjük. belepillantottam. akivel erről vitatkozni szoktam. úgynevezett „télálló tibeti”. de hallgassák meg a személyleírásunkat! 73 . hogy önök nem láthatnak minket . De elég nekünk a mi bajunk. harmadik szomszédom.EGY RIZSSZEM PANASZAI Szíves elnézésüket kérem. kiváltképp postásoknál. később Gandhi oldalára álltam. előbb jobb szomszédomra. .Ó. én hólyag! . azaz: hogy majd belőlünk is létrejönnek új változatok. . Már messziről odakiabált nekem: . Ami nemcsak azt jelenti.. És .Rizs! Levelet hozok! Rizsnek hív. most látom! Hiszen ez önnek szól! Úgy látszik. Kár. Az. . ide-oda villant a szeme. aztán második bal szomszédomra. mert idegenkedem minden cselekvéstől. hiszen a látásuk épp ebben az irányban élesedett.próbálta tréfával elütni a dolgot. Aki nem tud különbözni. kalászba szökünk. s ez a legszomorúbb az egészben.a keményítőtartalomtól kezdve a szaporodási képességünkig .Hohó! Lassan a testtel! Ha nekem szól. lecsúszott entellektüel. két fogpasztának. jó. Barátom marxista (bár az egészből csak a forradalmi erőszak elve tetszik neki). hogy a postás milyen zavarba jött. csak két szem rizs van köztünk. kikelünk.

Akkor már csak bele kell fújni a szalmaszálba.Nos. mely maga is egyforma információkkal van betáplálva.kérdeztem tőle -.. kérem szépen. hát tényleg nincs köztünk különbség? Hűl-fűl zavarában. amit be kell mártani a szappanos lébe. Ezzel kellett volna kezdeni! .Látok . míg megtörve be nem ismeri. Az élvezeteket habzsoló természet. Én: Lágy vagyok.. ha egy ilyen buta és rossz jellemű frátert kínlódni látok. .. (A bátrakat.Inkább nem kérdezek semmit. Szép kis hangomon édes sanzonokat tudok. .mondja rögtön. Önben majdnem 80% a keményítő! .És aztán? . Ezt mondja! Miközben . szúrós tekintet.. hogy kijöjjön belőle a buborék. aki azonban adni is szeret: egy jó szóért leveti ingét. fuldoklik.mutat rám. szelíd. Maga beleesett. Ezt csak megértette? Nos kérdeztem tőle -. Lám. .) . barátom . És mi ketten állunk a parton. Ide néz. Csak ennek a postásnak sikerült minket összecserélni! .Ő: Zömök alak. remek úszó.Előbb egy darabka szappan kell hozzá. Majd kap egy könnyebb kérdést. az egyeneseket miért nem? De ez nem tartozik ide.” Hogy csűri-csavarja! Mert nálunk egy postás inkább meghal. aztán a barátomra. hogy vannak a postánál összeköttetéseim. 74 . kissé nőies.Figyeljen .Mégpedig miben? . van-e köztünk valamilyen megkülönböztető vonás. hogysem két személy összetévesztését belátná. . mint a kő. zakatol az agya.Óriási a különbség. ki ugrik a vízbe? Ő vagy én? Remeg a keze. jó . lám. hogy egyforma bennünk a keményítő. térdig vízben állva.mondja reszkető hangon. többszörös életmentő. piknikus alkat. oda néz. Magára van bízva. . a hold kék fényében elmulattatok egy egész rizsföldet. . Különös ismertetőjelem: vízbe dobva lemerülök.Egyikük se hagyna megfulladni. Mit gondolnak? Úgy van! Ettől észre tért.Aztán? .Nos. Persze. .Rá is van írva a zsákra: „Télálló tibeti. ami a másiktól mindenáron különbözni akar? Hiszen az anyaöltől az egyetemig egyforma nevelést kaptunk.mondom. Más is így van vele? Én...És őbenne? Voltaképpen mire való ez a faggatás? Tessék megmondani: nemcsak valami rizsgőg az. a barátom meg én. . De annyit elárulok teszem hozzá -. s azonos információkat kapunk a környezetünktől. keményítőtartalom 80%.Ő . .. megsajnálom.mondom neki.barátom gomblyukában virít A Bátor Vízbőlmentő kitüntetés! Szomorú látvány ez. . Addig nógatom a postást. nem köteles válaszolni. Elkapta az örvény.És ön . s megint rám. . csöppentett egyforma lesz minden unokánk! Mégse bírom abbahagyni. és ha olyan a hangulat.Továbbá egy szalmaszál. Remegő ujjával rám mutat.Van egy folyó. és ha ez így megy tovább.. mindjárt lerántja a víz.ezt bizonyára tudják .

pedig . nőstény. reszketni kezd. akik tíz évvel ezelőtt ugyanebben a kerthelyiségben történt agyonverésemen személyesen részt vettek. Gimnazista kislányom átnéz rajtam.És akkor mi történik? .Akkor megmutatkozik a különbség. * Ki látta kétéves. ha a főnökömmel beszélek. akik szeretett férjem elhunyta alkalmából jóleső szerencsekívánataikkal elhalmoztak. mint az öné. hogy a női napozót férfi ivarszervekkel ne látogassák. Úgyszólván elvesztettem a munkakedvemet.Miben? . és telekiabálja a világot panaszaival. hogy ezen okmány aláírása hamis. * 75 . * A sétányokon papírpénzt szétdobálni tilos! * Felkérjük t.Abban .még sincs két egyforma rizsszem a világon! NYILATKOZAT Torkig vagyok! Állandóan téves számokat tárcsázok. SZÓVIRÁGOK Ezúton mondok köszönetet mindazoknak. hogy az övé egy kicsivel hamarább pukkan el. Stü Rudolf s.. Jövőre ötvenéves leszek. Stü Rudolf ünnepélyesen kijelentem. Zoli névre hallgató. akivel nem vagyok azonos.mondja verejtékben úszva -. Ennélfogva alulírott dr. néhai Ordódi B. Hangom. Most aztán megjárta! Évek óta szenved a mi állítólagos egyformaságunktól. Hamarább? Tetszettek hallani? Győztes pillantást vetettem barátomra. dr. k. aláírója csaló. vendégeinket. szobatiszta középfülgyulladásomat? * Részeg halottakat nem szolgálunk ki! * Bajtársi találkozó E hó 20-án a városligeti kertvendéglőben bajtársi összejövetelre hívom mindazokat.önök a tanúim! . hosszú szőrű. .

gondolta. És elindult a büfébe. Eddig csak utálták. se széklete. Sőt . Ekkor valami szöget ütött a fejébe.szólt oda a falábú házmesterkislány. Az öreg. Az lesz a jó hecc . Ezt már el sem tudta képzelni.őt nézték cicának .. Hát még ha falábú házmesterkislánynak születik? De ez már túlságosan szép volt. elsietett vele. Az alagsorban félhomály terjengett. Most jutott eszébe először.Egy Volkswagen miért nem lehet boldog? * A zászlót etetni. Akkor meg mit keres itt? No.meghökkent. ha történetesen cicának születik. ha labdát szedhetett a többieknek.Hát te hogy kerülsz ide. kiscicám? Fölkapta a labdát.. s ahogy csak tudott. amikor a karcsú poharakat meglátta -. s boldog volt. hogy egy sarokban megmozdult valami. nincs se bélcsatornája. . piszkálni. a házmesterék tizennégy éves kislánya.Egy kis félreértés történt. de csak ennyit mondott magyarázatul: . de azért feltűnt neki. visszamosolygott. szénnel hajigálták. akinek a neve napját ünnepelték) kérdő pillantást vetett rá. és helyet foglalt az ülőkén. Amikor a háziasszony (angol királyi vérből.mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Hiszen ő növény. hogy milyen más lett volna minden. ha inni sem tudok! 76 . . csúnya és rossz szagú patkány . mert pezsgőzhetnékje lett. Az egyik gyerek. Így még nem beszélt vele senki.Cicus! .mert ilyen telhetetlenek vagyunk! . HIÁBA SIKERÜL EGY VITÁS KÉRDÉST TISZTÁZNI. ingerelni szigorúan tilos! * Vigyázat! A kapu harap! GONDOLATOK A PINCÉBEN A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra. ez legalább tisztázódott! A kis rezeda fölkelt. és dolgavégezetlen visszament a vendégek közé. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát. lebicegett érte. MÁRIS OTT A KÖVETKEZŐ TALÁNY Egy kis rezedaszál kiment az illemhelyre. vagy rémülten elmenekültek előle.

Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges. AZ OTTHON A kislány még csak négyéves volt. Mindazokkal. . hajók.Ott nincsenek.Ahol azelőtt laktunk. autóbuszok menetrendszerűen járnak.Otthon is vannak őrök? .délután háromkor lezárják. mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül.Mi az. Ezek most jót röhögnek a markukba. és messziről megmutatta neki a szerelvényt. ötvenhatos autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet-hídon közlekedik.kérdezte a gyerek. hogy épp holnapután háromnegyed hatkor jönnek a világra. a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul. . délután háromnegyed hatkor vége lesz a világnak.az esetleges beomlás veszélye miatt . február elsején.Nem is örülsz? Ez a vonat visz haza.És ott mi van? . .onnan meg lehet majd szökni? 77 . pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt. emlékei bizonyára összemosódtak. holnapután. .És akkor mi lesz? .kérdezte a kislány . de az Alagutat . .TUDNIVALÓK.Emlékszel még a mackódra? Talán a babáid is megvannak még. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. sőt. . máris közöljük. mely (elegendő számú jelentkező esetén) fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. hogy kerülje a pánikot. odavitte a szögesdrót kerítéshez. és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. hogy kívánságuk nem teljesíthető. A vasutak. ötös.Anyu .kérdezte a gyerek. .Akkor otthon leszünk. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség. KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK A FEBRUÁR 1-JEI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN Mint ismeretes. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat. akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ettől kezdve a négyes. s az anyja. egy keddi napon. hogy otthon? .Akkor . hogy tudatosítsa benne a küszöbön álló változást. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt. . akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni.

épp fordítva. mint amikor egy balett-táncos pocakot ereszt. a bécsi gyors leszek! Távoli rokonunk. meg se mukkannak.Akkor megsértődtem. de ma már ez is paradicsomi boldogságnak tűnik föl nekem. gyere ki velem. mert igenis tehetek. egyik napról a másikra megcsomósodtam. hiszen a tojás a születés és az elmúlás egyszerre. el se hinné. ebben is a mamának lett egy kis igaza. akkor most nem a hasamat lennék kénytelen behúzni. hogy fut az idő”. s engem vonzott is a végérvényesség. büszkén szelném a tengereket! Bocsánat. hogy bár szeretteimtől csupa rossz tanácsot kaptam. többre is vihettem volna. mozdonyvezető vagy legalábbis mozdony szerettem volna lenni. (De ez minálunk nem a korral jár. s azt jelentette: „Lemegy a nap”. mégiscsak beprotezsált. „Istenem. dr.nógatott néha -. hanem toronymagas hullámokat meglovagolva.mondta egyszer -. hogy keressek valami kapcsolatot az idővel. s így fölvettek alkalmi homoknak. hiszen az a sok homok tétlenül vár a fejem fölött. széllel-viharral dacolva. s már azt kezdtem mondogatni. hogy percekig. Most egy homokórában vagyok homok. aki a Batisztselyemgyárban dolgozott. mert csak tojásfőzéshez használnak. tojásnak . hogy a lábam átcsúszik. hogy nem tehetek róla. És tessék elképzelni. hiszen ha a hetvenezer tonnás Queen Mary helyett történetesen én jutok eszébe. mégpedig egyre gyakrabban. De lám. hogy hála istennek. „Te . fejjel lefelé leperegni. mint a legtöbb gyerek. morális nyomást gyakorolnak rám. Anyám viszont. hogy mehettem volna én izzólámpába légüres térnek. Pilóta. Kniza apátplébános. talán. (Alkalmi azért vagyok. iskolázott és megfontolt férfiú.érvelt a jó mama. s ezalatt a tojások nem főnek tovább. Innen üzenem mindazoknak. Néha gondoltam egy nagyot: ha megnövök. bár nem helyeselte e megalkuvó életelvet. „Menj te csak el. ami egy homoknak éppoly katasztrófa. de biztos életpályát választottam. És most megint be vagyok akadva a szorulatba. sikerült jól berendeznem az életemet. 78 . Ott szerepelt már az egyiptomi hieroglifák közt. Pedig. a lekerekített csönd.” . hogy mindkettőjüknek igazuk legyen. aki a világ legnagyobb óceánjáróját tervezte. és „Mitől szédülök. de Kniza bácsi dicséretére szóljon. az élet útjai kiszámíthatatlanok. összeférhetetlen fráter vagyok. kisfiam. Átpréselődtem. amikor váratlanul beütött a baj. más szóval alapjában duhaj. de mégiscsak van egy kis pikáns zamata. amitől idegbajt kapok. „Gyülekeznek már a költöző madarak”. a törékeny burokban múló idő. de butácska. volt egy lány.. akkor egy kis szerencsével s minden protekció nélkül.) Sokáig minden simán ment. de akkor is az a vége. ha merek kockáztatni. hogy kavics legyek. csinálunk belőled női bugyit. lázadó. Panni nevű nő. S ezek a homokok nem sürgetnek. azt kívánta. Sikerült.) Most az a helyzet. de puszta létükkel valami néma. a homokóra megáll. S még azt se mondhatom. mert ismertem a mérnököt. arra próbált rávenni. A homok nem öregszik. abszolúte alkalmatlan homoknak. akik vártak tőlem valamit. Egy tojásból minden lehet” .. végeredményben csak én vagyok a hibás. pedig bugyinak lenni se valami nagy változatosság. Aki ma lát. amiért ezt a szürke. butaságokról álmodoztam. Ilyenkor az embernek minden eszébe jut. hiszen a homok maga az időtlenség. hogy átjussak ezen az istenverte szűkületen. hiszen nyilván elejétől volt bennem hajlam a megikrásodásra. egy csinos. néha órákig ott nyomakszom kézzel-lábbal kapálózva. kedves doktor úr?” Egy ilyen kényelmes állást nem könnyű megkapni. Lepergek. a homokóra viszont az időmúlás ősi szimbóluma.A MAGUNK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY VÁLTOZATA Mi tagadás. de a fenekem fönnakad az üvegszűkületben. Próbáltam persze fordítva.

zuhogó esőben. miért nem szóltatok? Ha még tíz percig kibírom szusszal. és ha hasonló bajba keveredtek. és. .Mi az? . kezetekkel-lábatokkal kapálózzatok. igen rossz időjárási viszonyok között. . és észrevesz. tomboló szélben. az erős hullámverésben hánykolódva. akkor.) A többiek. széjjelrúgom. felsőpáhokiak! Létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok. a tengerbe veszett. hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld.Én rendőri felügyelet alatt állok. talán idetéved egy hajó. a déli szélesség 17. szerteszóródva. ahhoz véső kellett volna. A négyből is az egyik nagyothallott. aki rendőri felügyelet alatt állt. Egy követ megfaragni. és kiment. se rendőri felügyelet alatt nem állt. és a vízbe fulladnék. Egyszer azt mondta Sipos: . De azért néha még elmondogatták: . fokáról körülbelül az Otahiti szigetek magasságából. Zokon is vették a többiek. a nevüket is elfelejtették. a felszínen bírom tartani magam. Menyemet. Hogy miért. mintha eveznék. csak meggyszezonban.magyarázta Sipos . . a lábamat pedig. csak ő emlékezett a nevére. . akit se Siposnak nem hívtak. hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. hátracsapom.Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. (Siposnak hívták.szóltak rá. akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak: Becze Benedek vagyok! Magyarok! Halló! Figyelem! Hallgassatok szómra. a nyugati hosszúság 151. amikor már a többi magyar.Hogy arra az időre. a negyedik hajtogatta a magáét. még jó néhány élő magyar akadt. kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt.Miért? . (Márminthogy itthon. De ha nem. nehogy a hullámok elnyeljenek. az éjszaka sűrű sötétjében. maradjon utánunk valami. Abba is hagyták a torzsalkodást. A fában az holtig megmarad.kérdezte a negyedik magyar. ahogy a békák ugrálnak.Mi a csodának? . gyümölcsöt is adott.Ki lesz akkor mireánk kíváncsi? . Magyarországon.Kéne valami emléket hagynunk magunk után. hogy ha a két karomat előrelököm. . Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez. ahelyett hogy én is elmerülnék.Hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar. én egészen véletlenül rájöttem arra. fiamat üdvözlöm.) Egy meggyfa alatt tanyáztak. . amikor már nem leszünk. jobban mondva. mint annyi mást. 79 . árnyat is. Csak ő. Jó fa volt. Ha legalább egy gombostűje volna valakinek! Azzal . Drága földieim. csupa derék matróz.kérdezte ő. Persze..ÜZENET A PALACKBAN Kihalásztatott a Csendes-óceánból „Innen. mint az emberi bőrön a tetoválás. hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen. Neve csak egyetlenegynek volt. azt már maguk se tudták. Más népek közt. és Isten óvja a szép magyar hazát!” AZ UTOLSÓ MEGGYMAG Már csak négyen voltak magyarok. . és nagy fejtörésbe kezdtek.bele lehetne szurkálni a fa kérgébe valamilyen üzenetet. mely a másik kettőnek is megtetszett. Négy embernél nem olyan fontos.kérdezte az egyik.

(Tudniillik. akit se Siposnak nem hívtak. Őutána megint egy rendőri felügyeletes következett. . Így aztán ott maradt. se tova. és megették a magvakat. 80 . de jobb híján az is megteszi. Az ám! De honnan vegyék? Hiszen ők. hogy két kő közé (nehogy a földbe mossa az eső) elrejtenek egy meggymagot. apróra törték. és magvára aszott. se rendőri felügyelet alatt nem állt.Mi van valami. . azt az egy szál meggyet mégiscsak le tudnák hozni. Szegény.. Végül abban maradtak. Nagy üggyel-bajjal föl is ért. Kisütötték. meggyen éltek. hogy hozza le azt az összeaszott meggyet. . ő volt az. De mire fölért. vékonydongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. de ereje annál több. A többiek kiabáltak ugyan.) Az a bizonyos meggy olyan magasan termett a lombkorona legtetejében. (Most már ő sem ellenkezett. hanem szívvel-lélekkel velük tartott. de így se tudták a helyzetet megoldani. se le. tudta ő magáról. Siposnak azonban hiába kiabáltak. hogy miért mászott oda. Ekkor azonban a negyedik magyarnak. És úgy maradtak. hogy annak idején nem tudták leszedni.Te buta. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes. Most aztán nem találtak egy fia magot sem. ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. utolsónak pedig a vékony hasú. aki nagyothallott.javasolta az egyik rendőri felügyeletes.) Most aztán se föl. Nem valami óriási emlékeztető. egyik magyar a másikon.Hát mondjatok jobbat . Amaz nem vitatkozott. Jól átgondoltak mindent. eszébe jutott egy meggy. akinek sok esze ugyan nem volt. és csak úgy buzgott a tettvágytól. hogy négyen.szólalt meg később. Az ő vállára az mászott föl. Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak. se rendőri felügyelet alatt nem állt. amíg a meggyszezon tartott. utána pedig összeszedték. ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. Egyszerűen kiment a fejéből. se té. Hiszen az leesik. elfelejtette. akit se Siposnak nem hívtak.Hát akkor dobjunk föl egy nagy követ . ha egymás vállára állnak. hogy némiképp rövid az esze. ahogy voltak.

Jó darab utat megtettek. egy szót se szólnak. 81 . mennek. Ahogy mentek.Megyek világgá.Várj egy kicsit. Megkérdezte a király a tojástól: . hová. Arra karikázott egy fél bicikli.Én is megyek. . . Gurult a tojás. Azt kérdezte Berengár királytól: . hová. baktatott Berengár király.Hová. ment. érdeklődött. ballagott Berengár király. .Várj egy kicsit.Hová. menjünk együtt.kérdezte a fél biciklit.Hová.Hová. utoljára Takariko Kiriwi. Megállt. Bertolt Brecht koma? . mikor szembejött velük Takariko Kiriwi japán asztalitenisz-világbajnok. hová.kérdezte a szemüveges Kiriwi. . Elöl a tojás. . s szembetalálkozott Berengár királlyal. hol nem volt.Hová. őutána a fél bicikli.Megyek világgá. szembejött velük Bertolt Brecht. ha meg nem haltak. . én is megyek.PÉLDÁZATOK A NAGY MENETELÉS Hol volt. . mendegéltek.Várj egy kicsit. veled tartok. Mennek. hová. volt egyszer egy tojás. Beállt a sor végére Brecht. Ez a tojás fogta magát.Megyek világgá. . Berengár koma? . Ő is velük tartott. fél bicikli koma? . és elindult világgá. . mennek. Ment. utána Berengár király. Még ma is mennek.Megyek világgá. Jézus Mária Szent József koma? . Görgött a tojás. aztán Jézus Mária Szent József és Bertolt Brecht. veled tartok. Mennek. Arra jött Jézus Mária Szent József. a szemüveges asztalitenisz-világbajnok. tojás koma? . mendegélnek. karikázott a fél bicikli. hová.Megyek világgá.

elindult. Még volt egy kis ideje. és a megengedettnél gyorsabban haladva belerohant egy teherautóba a Stáció utcában.mondta az anyagmozgató. és nem messze a Kék Barlang mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba.Abban is közlik a moziműsort? . Mindjárt fél hat. Szemébe ötlött egy napihír Pereszlényi József anyagmozgatóról. hívatlanok szeme elől lehetőleg elzárt helyen.Az mindennap benne van a lapban. 82 .Még ilyet! . Némi keresgélés után talált egy csehszlovák filmet . Födözetül négy gyalogszakasz vonul ki. . Föllapozta a moziműsort.Hát akkor adja ide azt a holnapit . . Továbblapozott a másnapi újságban. . minden fölösleges feltűnés kerülésével rendszerint korán reggel kell végrehajtani.Sajnos. elfogyott. .mondta magában Pereszlényi.Akkor egy tegnapi is jó lesz. A Stáció utcai Kék Barlang moziban játszották. . az agyonlövetés által való halálbüntetést pedig erre alkalmas. CO 75-14 rendszámú Wartburg kocsijával megállt a sarki újságárusnál.AZ AUTÓVEZETŐ Pereszlényi József anyagmozgató.Az is elfogyott.Egy szöszi szerelmei -. De véletlenül van már egy holnapim. ennek hiányában pedig egy rangban idősebb százados a parancsnok. . Órájára nézett. kir. Az elővigyázatlan anyagmozgató szörnyethalt. melyet dicsérni hallott. zsebében a holnapi újsággal. nem messze a Kék Barlang mozitól.Kérek egy Budapesti Híreket. Szörnyethalt. és fél hatkor kezdődött az előadás. Zsebre vágta az újságot. legalább tíz-tíz taggal. . aki CO 75-14 rendszámú Wartburg személygépkocsijával a megengedettnél gyorsabban haladt a Stáció utcában. KIVÉGZÉSI SZABÁLYZAT 1 A kötél általi halálbüntetést a honvéd büntetőintézet falain belül vagy valamilyen más zárt helyen. őrnagy. Éppen jókor. 2 Halálos ítélet végrehajtásánál mindig egy m. Visszaült a kocsijába.

és ott négyszög formájában megalkotják a zárósort. beköti szemét. Ezek már előbb a büntetőintézet kijáratához mennek. vagyis az elítéltnek közvetlen őrizetére egy altisztet. kir. s az ítélet végrehajthatóságát megállapítja. mire az annyira. 4 Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre. az ítélő hadbíróság kiküldött hadbírája. az őrség azonban visszamarad. 5 Akár kötél által. akkor erre már előzetesen négy embert kell kirendelni. és halkan közel lép az elítélthez. A négy kirendelt ember előlép. melyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényli: . majd magasra emeli kardját. még egyszer felolvassa az ítéletet.3 A „zárósorba”. csendben szétnyílik. 6 A kivégzettet éjjel. Ezután a lelkész rövid beszédet és a kivégzettért rövid imát mond. A zárósor kinyílik. és senkinek sem tiszteleg. A foglár az őrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet. öt tisztest és tizenöt rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. kit a jelenlevők közül szabadon választhat. 83 . indulj! A végrehajtó négyszög megalakulása után a tisztek annak belsejébe lépnek. a m. mire a középső két ember az elítélt fejére. Az elítéltnek le kell térdelnie. még egy vagy annyi lövést kell tenni. A végrehajtás parancsnoka a vesztőhely közelébe érkezve ezt vezényli: . A zárósorba a pap is belép. mire a végrehajtáshoz lehet fogni. melynek minden oldala öt emberből áll. gyászkíséret nélkül kell az erre kijelölt helyen eltemetni. A végrehajtás parancsnoka akként áll oldalvást. és valamelyik bajtársa. fegyverét zajtalanul „kész” helyzetbe teszi. akár agyonlövetéssel történt a kivégzés. Ha a kivégzett még életjelt ad. amennyire szükséges. kik egy tiszt jelenlétében megtöltik fegyverüket. A menet lassú ütemben halad a vesztőhelyre. amint ez az elítélt megérintése nélkül csak lehetséges. annak végrehajtása után a kirendelt orvos megállapítja a halál beálltát. hogy ezek az emberek láthassák. amennyi szükséges. honvédügyésznek és egy jegyzőkönyvvezetőnek jelenlétében. csendben. a másik kettő pedig mellére céloz. Ugyanakkor a végrehajtás parancsnoka kardjával a négyszög hátsó oldala felé jelt ad. és a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott „Tűz!” vezényszavára egyszerre lő.Vigyázz! Végrehajtó négyszög.Imához! Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást.

Pedig Csajkovszkij-est van a Zeneakadémián. Minek is? Itt ez a szép Budapest. de siess! AZ ASSZONYKA: Akkor ma megint itthon maradunk. látnivaló elég. AZ ASSZONYKA: Jaj. Egy délután azonban. angyalom? AZ ASSZONYKA: Nagyon. Szépen. és a levegőben himbálóznék ide-oda.. szerelmesen teltek mézesheteik. A FÉRJ: Egészen határozottan úgy érzem. legföljebb négyszeri átszállással. Egy utazás során csak egy Duna-híd és minden útvonal csak egyszer érinthető. A FÉRJ: Rúgd le a cipőcskédet. AZ ASSZONYKA: Ne törődj vele. csak valamibe bele van ragadva a sarkam. úgy fél hét felé. A FÉRJ: Hol az újság? 84 . mi megy az Operában. hogy te milyen vad vagy. a felszállóhelytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. Kerülő utazás és útmegszakítás tilos! NÁSZUTASOK A LÉGYPAPÍRON Nem mentek sehová. fölakadtak a lámpáról lelógó légypapíron. de csak olyan kocsira. AZ ASSZONYKA: Már megint? A FÉRJ: Gyeregyere. van itt színház. ezek a szájbarágós magyar rendezők. Átszállni csak keresztezéseknél. te nem úgy érzed. Otthon maradtak.. hangverseny.Buta egy véletlen! * A FÉRJ: Szeretsz. mintha lengenénk? AZ ASSZONYKA: Talán csak bebeszéled magadnak. mintha madzagon lógnék. A FÉRJ: Gyeregyeregyere. egy órán belül. melynek útvonala az előzően igénybe vett kocsik útvonalától eltér. Gyere! AZ ASSZONYKA: Mindjárt.MI MINDENT KELL TUDNI Érvényes két díjszabási övezet beutazására. A FÉRJ: Fütyülök Csajkovszkijra. . Mondd. Nézd meg. mondta az ifjú férj. AZ ASSZONYKA: Inkább mennél színházba? A FÉRJ: Á. A FÉRJ: Hát akkor gyere. mozi. elágazásoknál és végállomásokon lehet.

mert már nekem is bele van ragadva a lábam valamibe. Megnyugodtál? A FÉRJ: Hogy nyugodnék meg. az valami fényes és ragadós máz? AZ ASSZONYKA: Olyasmi. Amikor harmadszor került rám a sor. A FÉRJ: Mi ez a rángatózás? AZ ASSZONYKA: Megpróbálok kimászni ebből a ragacsból. elfásulni. amikor már hasig vagyok ebben a ragacsban! AZ ASSZONYKA: Te csak fújod a magadét! Húsz perc múlva hét. hogy megint itthon ülhetünk. még szórakoznak is. A FÉRJ: Mondd. AZ ASSZONYKA: Mintha te volnál az első.AZ ASSZONYKA: A konyhaasztalon.. A FÉRJ: Nem tudok kimenni. telefonálj taxiért. AZ ASSZONYKA: Akkor megmagyarázom. AZ ASSZONYKA: Hogy te hogy szeretsz panaszkodni! Az lesz a vége. A FÉRJ: Semmibe veszed az élet realitásait? AZ ASSZONYKA: Azt mondtuk. AZ ASSZONYKA: Ez is zavar? A FÉRJ: Ilyet még nem is hallottam. aki beleragadt valamibe! Vannak rokkantak. és három gyereket akarok. hogy az Álarcosbál. Nekem úgy rémlik. mert olyan vállalkozó kedvű voltál. TANULJUNK IDEGEN NYELVEKET! Nem tudok németül. mintha szükségre akarnék menni. és zenei iskolába akarom őket íratni.. AZ ASSZONYKA: Légy szíves. AZ ASSZONYKA: Furcsa. 85 . AZ ASSZONYKA: Hát te már mindenbe beletörődsz? Pedig azért szerettem beléd. imádod a zenét. hogy ez a házasság nem olyan lesz. mint a többi.. az forgatja ezt a ragadós micsodát. A FÉRJ: Most mintha forognánk. úgy tettem. Már csak taxival érünk az Operába. és leléptem. A FÉRJ: Már a szájamig ér. kérlek. ha nem tudom a végtagjaimat megmozdítani. Befúj a szél a lépcsőházból. A FÉRJ: Hiába imádom a zenét. elválni. Én még nagyokat akarok nevetni. dolgoznak. láb nélkül. De ők is élnek. Budgyonnij és Alexajevka közt egy csomó löveget kellett föltolni egy dombra. mert kerékagyig besüllyedtek a sárba. amibe a cipőd beleragadt. és azt mondtad. mindig megnevettettél.. veszekedni. mert még leszakadunk. A FÉRJ: Ne vacakolj. A FÉRJ: Én már a kezemet se tudom belőle kihúzni. Mi nem fogunk kifogyni a szóból. és körülbelül a felpart közepe táján elkezdett visszafelé csúszni a dögnehéz tábori ágyú.

mondta a szakaszvezető. meg tudom neki magyarázni. .Hol a puskája? . szétterpesztett térddel.Was? .mondta a szakaszvezető.kérdezte a német. . egy kis tábori széken ült. 86 . hogy nem vagyok zsidó. A német felállt.Er soll zehn Schritte weiter gehen. . tehát nem is lehetek zsidó.kérdezte. . . elvesztettem az alakulatomat. Éreztem. hogy nem viselek sárga karszalagot. és majdnem szétrobbantak a beleim.Ich werde ihn erschiessen . hanem mint a Népszava győri terjesztőjét egy különleges munkásszázadhoz hívtak be.Magát a Feldwebel úr most agyon fogja lőni . hogy álljak meg. fekete föld úgy tapadt a bakancsomra. hogy egyszerre irtózatos nehéz lett a fejem. Ezt még én is megértettem. mert nem ismertem a német rendfokozatokat.Menjen tíz lépéssel tovább .Jól van. A szakaszvezető dohányzott. a német.Warum ohne Waffe? . hogy elönt a verejték.mondta. A Feldwebel leeresztette a puskát. .Tudtam az irányt a körletünk felé.mondta a szakaszvezető. mert teljesen sík volt a terep.kérdezte a szakaszvezető. Egy fogpasztástubus formájú tubusból kenősajtot nyomott egy szelet kenyérre.Jude . Mondtam. Azt hiszem. amikor egyenesen beleszaladtam egy magyar szakaszvezetőbe és egy németbe.Was sucht er hier? . Már ahhoz is őrületes balszerencse kellett. és kavarogni kezd a gyomrom. .kérdezte a szakaszvezető. mi lehetett. Átvágtam egy óriási napraforgótáblán.kérdezte. amellyel a tengerfenékre szállnak. A német rácsavarta a kenősajtos tubusra a kupakot. és elővette puskáját. Csak arra emlékszem.fordította a szakaszvezető. . aztán kiértem a tarlóra. A zsíros.fordította a szakaszvezető. . húsz percig mehettem. Megmagyaráztam.Jude . Közben bokáig süllyedtem a sárba. hogy munkaszolgálatos vagyok.mondta a szakaszvezető. és csak a szemével intett. .Gut.Mit keres itt? . .Was ist sein letzter Wunsch? . mint a búvárok ólomnehezéke. A szakaszvezető állt. . . . . hogy pont beléjük szaladjak. Leverte zubbonyáról a morzsát. Mentem tíz lépést. A Feldwebel rám fogta a puskát. Megálltam.Mi az utolsó kívánsága? . a német evett. akiről nem tudtam. Talán. Mondtam. ha beszélek németül. és akkor minden másképpen történik.Er hat seine Einheit verloren .

. Csak őrületes lassúsággal tudtam haladni.Ne induljanak el! Szállítsák le azt a fasiszta disznót! A portás. a Feldwebel súlyban tartotta a puskát. ahová a puska csöve irányult. mert a köldöktájamra célzott. Többedmagával fölszállt egy üvegtetejű. . hogy hátra arc. nagydolgozni szeretnék. színes bőrű szudáni. . míg hasra mertem feküdni és visszanézni. indulj! . nincs nyelvérzékem.Jó. mialatt én kellő nyelvtudás híján.jelentette a szakaszvezető. A békaugrás után kúszás következett. Így azonban talán egy félóra is elmúlt. továbbra is rám célozva. A Feldwebel puskája nyilván felfele hordott. habár ő talán az olaszon kívül franciául és angolul is tudott. csak magyarul ordítozhattam: . egy este.Gut. és intett. Tavaly.Er will scheissen .tolmácsolta a szakaszvezető.mondta a Feldwebel. a Regina Palace nevű luxusszálló előtt felismertem a Feldwebelt. Nem volt szerencsém. fölemelte. mi történt. .Díszlépés! .Marsch! . Ha nincs az a sár. . . kész.Stechschritt! . 87 . piros autóbuszra. csak öt percig tartott volna rettegésem. sajnos. A kúszás után tizenöt fekvőtámasz.fordította a szakaszvezető. Mihelyt fölálltam. Utoljára azt mondta a Feldwebel. Még neki sem magyarázhattam el.Fertig . Elindultam.Fertig? . Röpködtek a sárgombócok a fejem felett. . Amíg dolgomat végeztem. Ha egy fél perccel előbb érek oda. a magyaron kívül semmiféle más nyelven nem beszélek. és közben éreztem. azt mondta a Feldwebel: .fordította a szakaszvezető. így azonban ő észre se vett engem. hogy hordjam el magam. . Olaszul se tudok: sajnos. egy nálam fél fejjel magasabb.Kész? Mondtam. Én azonban. nemhogy díszlépést kivágni. Járni is alig lehetett. Még most is meg tudnám mutatni a pontot. .Er soll hupfen.fordította a szakaszvezető. hogy a Feldwebel a hátam közepére célzott. megfenyegetett az ujjával.Menet. . Aztán.Mondtam. amikor egy tíznapos Ibusz-társasutazással Riminiben nyaraltam. agyonverem. Hátraarcot csináltam.kérdezte. Körülbelül egy vagy másfél percig álltam így.Békaugrás .

mégiscsak elégedett vagyok. Ír.és nem ordítok éppen -. Jegyezzük meg: Wolfné. jókat nevetek magamban! 2 Az új vallások milyen türelmetlenek! Ha történetesen én győzöm le a szentháromságistákat. Mit tud egy libafertály arról. Pedig nekem jobbak a lovaim! 3 A gyávaság forrása. 88 . Kicsavarja a papírt. 4 Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember? Most már tudom: az utolsó pillanatig. ha elgondolom. hogy az emberek nem tudják elképzelni a rossznál még rosszabbat. Én azonban. én bizony nem macerálom a prépostot. Kicsavarja a papírt az írógépből. Ír. Új lapokat vesz elő. ropogósra sütik? Ha erre gondolok . Ír.) 1 Céltalan erőlködés. Új lapokat vesz elő. Wolfnénak hívják. hogy tíz perccel ezelőtt még egész liba volt? És megfordítva: zavarja-e egy liba nyugalmát. A POGÁNY SÜTTŐFIA SÜTTŐ GONDOLATAI MIKÖZBEN VENCELLIN ABÁDSZALÓKI PRÉPOST PARANCSÁRA TESTÉT NÉGYFELÉ SZAGGATTÁK (Megjegyzés: A prépostság négy kimustrált kancát adott a szaggatáshoz. Közibük rakja az indigót. Hideget ebédel. felnégyelik. hogy tíz perc múlva levágják. hanem egyetlen kardvágással kétfelé szelem. Emiatt a művelet csak a negyedik rugaszkodásra sikerült. Húsz éve van a vállalatnál. Új lapokat vesz elő. hogy négy helyett nyolcfelé is szaggathatott volna a prépost. Közibük rakja az indigót. Wolfné. még ha nem is valami rózsás. Közibük rakja az indigót.TRILLA Kicsavarja a papírt az írógépből. helyzetemmel. Egyedül lakik. Kicsavarja a papírt az írógépből. Wolfné.

zömök alakra. VISSZHANG Szép hazánk visszhangok dolgában sem áll az utolsó helyen. akik káromkodtak. remélek.Itt vagyunk ketten.Ezt a hónapos retket ki tette a cipőmbe? A tihanyi visszhang még fénykorában is csak tíz szótagot vert vissza. mint tudjuk.Richter Elemér.Ezt a hónapos retket ki tette a cipőmbe? Mást nem tud mondani. de a csalános-fülephegyi ma is kifogástalanul működik. és bármit kiabál. mellékes. Sokan megfordultak a csalánosi erdészlak körül. hat egér! Voltak. nem lesz belőlük koszorú. mert a nagy erdőségekben az embernek kukorékolhatnékja lesz.talán egy vadásztársaság megtréfált tagja . gombaszedő lányok. mindig ezt válaszolja: . amikor valaki . Pedig a paprika ugyanannyi. De mégse koszorú. éppoly piros. A természetjárók több tucatot tartanak számon. és keresek megvételre. vessetek.Megdögleni se hagyják már az embert! Vagy pedig: . Ferenc és Katalin! Vagy: . nagy igazságoknak jöhet a nyomára. A tihanyi visszhangot elrontották az építkezések. Az a madzag. három kutya. esetleg abádszalóki házhely cserelehetőséggel. hogy bárki jön. És ez tizennégy! Azóta közel másfél évszázad múlt el. 89 . Példának okáért: . szántsatok. boldog szerelmesek. s ügyel rá.a csalánosi erdészlakból átkiabált a Fülep-hegy sziklafala felé: . Az utóbbiról szóló legkorábbi följegyzés 1827-ből ered. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Leghíresebb a tihanyi: róla legendák és költői művek is szólnak. abból lesz a paprikakoszorú. megint mások irgalomért fohászkodtak. vagy csak artikulálatlanul fölkukorékoltak. Ha viszont nem fűzzük fel őket. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik. hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza. De még nála is érdekesebb a csalános-fülephegyi. éppoly erős. üdülővendégek. Csak az a furcsa. harmadrangú valami.Feleim. és este mécsvilágnál pogány dalaitokat bátran énekeljétek! Ímhol én most is tervezek. kóbor katonaszökevények. Pedig már megyek széjjelfele! AZ ÉLET ÉRTELME Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk. háromnegyedest. És mindenfélét odakiabáltak a Fülep-hegynek. jó állapotban levő férfi pézsmapocok bundát. hanem helyes irányban haladjanak. a törvény elől menekülő bűnösök.

Később még felzörgött valami. de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. ahol a Traviata került színre utoljára. aztán nem folyt több víz. ezalatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. iszapszerűen hömpölygő kövezet. zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt.- ÜGYLET 1. a színházakban a zsöllyéket. csecsemő 90 . Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok.BUDAPEST A Kálvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat. De már másnap. rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. hogy dr. még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Minthogy a tej jó minőségű és elegendő mennyiségű volt. Csönd lett. ELISMERVÉNY Alulírott Hallada Jutka ezennel tanúsítom. Hallada Ernőné budapesti lakos melléből a mai napon nyolc deciliter tejet leszoptam. a lakásokban az ágyakat. Aztán nekisodorta egy falnak. de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. annak pendülése volt Budapest búcsúszava. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. A szemafor szabad utat jelzett. egy romház kövein megjelent egy cédula: „Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné. az Operával épp átellenben. Birtokba vették a lakásokat. A lomb is száraz lett. hogy édesanyám. Nyolc perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany.” BEVÉGEZETLEN RAGOZÁS Sokszor csak úgy magam elé nézek Sokszor csak úgy magad elé nézel Sokszor csak úgy maga elé néz Sokszor csak úgy magunk elé nézünk . Hallada Ernőné budapesti lakossal szemben semmiféle további igényt nem támaszthatok. ötször is lefial egy esztendőben. Minden élelmiszert. az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok. Hallada Jutka s. Bejutottak az Operába is. dr. ezennel kijelentem. Minden megállt. k. Az egér roppant szapora állat. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok.. akár a bádog. és még nagyobb lett a csönd. mint valami bársonyos.

macerálnak. éldegéltem. hogy a Hallada Jutka budapesti lakosnak juttatott nyolc deciliter anyatej átadása nekem nem megterhelést. Én azonban mindössze két napig tócsáskodtam. ócsároltak. felnőtt egy tettre kész nemzedék. dr. nem igényelhetek. NYILATKOZAT Alulírott dr. sem a jelenben. mert utánam is gyűlnek majd oda pocsolyák. amikor szép lett az idő! Mit írjak még? Jól szerepeltem? Dőrén viselkedtem? Mást vártak tőlem a Dráva utca 7-ben? Most ugyan már mindegy. március 22-én egész nap esett az eső. és ennek alapján csak ennyit mondhatok: tény és való. sem anyai ellenszolgáltatást. Hallada Ernőné anya EGY POCSOLYA EMLÉKIRATAI 1972. napjaink ki vannak számolva. Mint ismeretes. Ott éltem. kisüt a nap. ha rám hallgattok. Sokan belém léptek. hogy a Dráva utca szeles. de azért jó volna tudni. hanem épp ellenkezőleg. micsoda lyukak. Hallada Ernőné budapesti lakos ezennel kijelentem. hogy a hangnem drasztikus. mily paradox a lét! Fölszáradtam.. amelyeket nem írok le. amikor nem kéne. kerületi Dráva utca 7. potenciális pocsolya. ahol horpadt a járda. a XIII. megkönnyebbülést szerzett. számú ház előtt. s én összegyűltem egy nagyon kellemes helyen. Ennélfogva Hallada Jutkától se hálát. Ó. horpadások! Csőtörések! Beroppant úttestek! Nagy szó ez manapság! Fiatalok. előre! Irány a Dráva utca! 91 . Két napig voltam pocsolya. csupa álmodozó. Mi gyorsan élünk. és mind engem vallatnak. de legalább nem kell a csatornán lefolyni. sem pedig a jövőben. zokszó nélkül tűrve a sértéseket. Meg is nevezem: Budapesten (Magyarország fővárosa). hogy mire számíthatnak abban a sokat ígérő horpadásban. 24-én kisütött a nap. nagyravágyó. Hej. és mialatt odalent időztem. és minduntalan. aztán visszanézve szidtak.. kemény szavakkal illettek.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful