P. 1
Wood Barbara-Bölcsődal

Wood Barbara-Bölcsődal

|Views: 32|Likes:
Published by Kristina Kolman

More info:

Published by: Kristina Kolman on Aug 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1. fejezet
 • 2. fejezet
 • 3. fejezet
 • 4. fejezet
 • 5. fejezet
 • 6. fejezet
 • 7. fejezet
 • 8. fejezet
 • 9. fejezet
 • 10. fejezet
 • 11. fejezet
 • 12. fejezet
 • 13. fejezet
 • 14. fejezet
 • 15. fejezet
 • 16. fejezet
 • 17. fejezet
 • 18. fejezet
 • 19. fejezet
 • 20. fejezet
 • 21. fejezet

Barbara Wood BÖLCSŐDAL

Magyar könyvklub®

Könyvemet dr. Norman J. Rubaumnak ajánlom Hálás köszönettel tartozom dr. Frederick Luthardtnak a UCLA genetikai tanszékéről, amién időt szánt rám, a vadidegenre.

Laboratóriumban kimutatták a jelenség létezését az alsóbbrendű emlősök (pl. macskák. Miért? Regényemben a tényanyag. a génmanipuláció mindennapos. a spontán szűznemzést mindenki. ember esetében azonban bonyolult társadalmi. egy a millióhoz vagy mondjuk hatszázezerhez. Ma. idézetek. hogy egy nő szűzen fogan. a folyóirat. Időközben korszakváltás történt az emberi szexualitásról alkotott felfogásban és utódnemzés lehetőségeiben.A szerző jegyzete A szűznemzés valóság. . egy az ötvenmillióhoz. A Dionne ötös ikrek létezését senki nem vonja kétségbe. A szereplőket és történetüket én találtam ki.és könyvhivatkozások. nyulak) között. a mesterséges megtermékenyítés. a tudományos kísérletek egytől egyig valóságosak. a (spontán avagy laboratóriumban indukált) szűzen szülés egyre inkább a tudományos világ érdeklődésének homlokterébe kerül. hogy ötös ikrek születnek. erkölcsi és vallási vonatkozásai miatt kényes és roppant vitatott ügy. Az esély. dr. az esély. Könyvem 1963-ban játszódik. amikor a klónozás. Jonas Wade oknyomozása voltaképpen a szerző kutatómunkájának krónikája.

mélabús tekintet. hogy a padlóra csússzon. csillogó bőr.1. . kényelmes mozdulattal. Mély tüzű. Rajta se volt semmi. majd a nyelvük is összetapadjon. és hagyta. Sebestyén rászegeződő tekintetének igézete szoros öleléssel ért fel. a sápadt holdsugárban domborodtak az izmai. hogyan csomózhatná ki. fejezet Mary kigombolta a köntösét. Mary továbbra is az arcát nézte. mikor ő eleresztette. kecses lendülettel megoldotta magán a bogot. hogy ajkát rányomja a meglepően kemény. egészen lentről: előbb meghökkentette. ahol átszegezték a húsát. Átjárta a súlyos tekintet. azon tűnődött. becéző kéznek. Mary teli tüdőből vágyott sikoltani. Mary szemét vonzotta az ágyékkötő. Mikor Sebestyén újabb lépést tett felé. hogy a szájuk. hullámos haját föl-föllibbentette válláról a szellő. csak egy darab vászon. Mary lélegzete szaporább lett. Egy pillanatig levegőt sem kapott. megcsókolja? Nagyot zihálva nyúlt a keze után. hosszú. De döbbenete eksztázis volt. s a holdfényben előtűntek a hegek a tökéletes férfitesten: fehér forradások ott. És Sebestyén akkor se vitte el onnan. Aztán Sebestyén szabad keze gyöngéden elindult lefelé. az ágyékán összebogozva. ha megfogja. fájdalmasan gyönyörű látvány. Dermedten engedett a kutató. félelmes tekintete miatt van. Marynek furcsán elszorult a torka. Belülről izzott. alig súrolva a lángoló húst. meztelensége. Láthatóan Sebestyént sem zavarta az éjszakai hűvösség: feszült minden ín a verejtéktől fénylő bőre alatt. aztán lenyűgözte. A hűvös éjszakai szellő végigsimított meztelen testén: talányos mosolyban ívelt fel szája sarka. és mikor lehajolt hozzá a fő. ami előtárul. Napbarnított. s átható tekintetével szinte megérintette. de mégsem akarózott lejjebb vinnie a pillantását. keskeny orr. varázserejű tapintás hálózta. Mary gerjedést érzett az ölében. Mi lesz még. aztán a bal mellére vonta Sebestyén kezét. és mikor megállapodott. kissé félrehajtotta a fejét. Előbb a szájához vitte. izmos. szelíden hevítő alkonysugár. Hihetetlenül. Önkéntelenül a melléhez vitte a kezét: kemény bimbót tapintott. Sebestyén csókja nem lanyhult. Mikor egészen közel volt már. Mindez csupán Sebestyén közelsége. hosszú. inas nyak hordozta szögletes áll. Sebestyén állt előtte. csodás íz. kérges tenyérre. Hűvös volt. Bágyadt. tartott attól. sima. ugyanakkor mérhetetlenül kíváncsi volt rá. mintha bor fűtené. de a lány mégsem borzongott. Sebestyén közeledett: szép arca komor volt és szigorú.

Sebestyén bőre meleg volt. egyenes „szörfös" frizurára. Sebestyén szétfeszítette a lábát. mint a nyomvonal. laza stílusért. Szinte összeroppantotta. Mi változott? Vészesen zakatol a szíve. pontosabban az öle. És… Lent nem a kéz nyomult. és holtra rémülve nézett körül a szobában. Valami olvatagság. és a naptól aranyszőkére fakul. de így is érzi. és óvatosan lenyomta az ágyra. itt történt valami. Hanem a lába. aztán Mary McFarland álomtalanul. Megmagyarázhatatlan nedvesség. hogy Mary feljajdult. nem erőlteti tovább. Hunyorogva tűnődik a sötétben. a combja köze. hogy a göndörített. pedig itt a változás. nem sikoltott álmában. Mary anyja. Ürességet érez belül. kiszorította belőle a szuszt. Aztán visszafojtja a lélegzetét. kár. tépett fazonról átvált a középen elválasztott. mintha kilométereket futott volna. Mary erőteljes mozdulatokkal húzza a kefét a haján: vajon mikor megy ki végre belőle a hullám? Egyik napról a másikra elhatározta. de nem jön vissza az iménti misztikus hevület. még egy gondolattal adózik a meglepő ténynek. hiszen a két kéz fent járt már a mellén. hogy frissen daueroltatott. és mindjárt el is kapja onnan. Összeérteti a hüvelykujját a mutatóujjával. Sebestyén teste meghökkentően. s az egyik mellbimbóhoz érve olyan vadul szívta. elárasztotta. Behunyja a szemét. Láthatatlan fegyver. A lány érezte. hogy ő is görcsösen veszi a levegőt. rámenősebb keze között. Hogyhogy Sebestyén szerepelt benne. mert most az a menő. aztán a kéj és az önkívület alázúduló áramlatai mosogatták. Mary felnyitotta a szemét. hogy Sebestyénről álmodott Mike helyett. Mary próbált nem nyögni Sebestyén mind erélyesebb. mélyen alszik reggelig. aztán gyorsan odaérinti a szeméremdombhoz. A mélyen hívő. Hogyhogy ennyire valóságosan. aki mindenben konzervatív.Akkor összesimultak. Édes. aztán egész testtel ráborult. nem tapsikol az új. izgatóan kemény volt. a testével történt valami. legyűrve az ösztönös védekezést. tupírozott vörös haját Jackie Kennedy-féle kis . katolikus Marynek ez a testtáj tabu. A kényes területet a hálóing felett pásztázza ujja hegyével. Lucille McFarland a rövid. de mindenki alszik a házban. a lába fejétől indult felfelé. egy hatalmas hullám növekvő lendületével.. óvatosan viszi a kezét jobb csípője éles ívén.. kiveri a víz az éjszaka hűvösében. Mary tágra nyitotta szemét-száját. nyirkos. mert nem tudta. úgy fülel. A szája elvált a szájától. hogy milyen érzés? Mozdulatlanul fekszik. Sebestyén szorosan átfonta. Félt. keresztformán kitárt karral engedett Sebestyénnek: készséges áldozat. Mary felriad. addigra remélhetőleg egyenes lesz a lobonc a lapockái közt. a lábában furcsa érzés. mikor ő az életben nem engedte még oda Mike kezét? Honnan tudhatja egyáltalán. felemelő fájdalom nyilallt belé hirtelen. és megkönnyebbülten nyugtázza. se nem látott. Lihegve bámulja a plafont. habzsolta. mi történik vele. Aztán a lökések nyomán valami feltajtékzott benne. Sebestyént idézné maga elé. berakott. s átcsapott a feje fölött: a tetőponton egy pillanatig se nem hallott. mindkettőjüknek gombóc van a torkában. a nyakán haladt lefelé. és mi ez a félelmetes érzékiség? Olyan furcsa volt… Sebestyén keménysége. hogy milyen különös álma volt. hanem valami más. rémületes és felvillanyozó. felbámul a mennyezet végtelenjébe: félve. amit a csónak húz. hátát verő. ugyanakkor addig ismeretlen révület lett úrrá rajta. Mereven fekszik. Nyárig még két hónap. Mary kihúzza kezét a takaró fölé. de ez mind nem érdekes. ahogy belehatolt.

és a gyülekezet feláll. Mary veszi a lapot. de amióta csak betette a lábát a Szent Sebestyén-templomba. Másolat Mantegna festményéről. Ők is besorolnak egy padba. abban az ágyékkötőben is van valami merész és kihívó. Mary számtalanszor ráfeledkezett unalmas szentbeszédek közben. hogy szemérmetlen gondolattal illesse a megkínzott szentet. Átellenben állapodik meg: Sebestyénen. a rejtélyes álom hatása alatt kár tagadnia a kép erotikáját. amit húsvétra kapott. Amy a sereghajtó. Kirügyezett az álla. – Pattanásom lett. nem érvényteleníti-e az áldást. tegnap este gyónni volt. a párizsi Louvre-ból. Nem sejlenek elő az idomok: a First Lady manökenstílusa. térdre ereszkednek. mikor Mary és az anyja kilép a házból. mikor az anyja belép a szobájába. Megmártják ujjukat a szenteltvízben. amivel végződött. anya! Ted McFarland. – Jaj. Vajon lesz-e benne része még egyszer? De az is eszébe jut. Kérdés. – Egy pattanás miatt képes kitenni magát az örök kárhozatnak – zsörtölődik Lucille. Kínosan valódi: a vér. zavarba ejtően élethű ábrázolása a szent vértanúnak. Vagy nem számít tisztátalannak. és követi. A sekrestyéből kilép Crispin atya a ministránsokkal. újfent rácsodálkozik izmos alakjára. ismétlem. Mary követi apját és anyját. a tegnapi bűnbánat jutalmát az érzéki álom. hogy észre se veszi. zaklató álomra. a verejtékes homlok. gyapjú kétrészese. hogy gyorsan végigtekintsen a gyülekezeten. Mary is: az erőt adó Miatyánk-gyöngyöt hüvelykje és mutatóujja közé szorítva fohászkodik . hogy tán nincs is már a kegyelem állapotában. Fölpillant. Tekintete elkalandozik. visszamosolyog. Még sose látta ilyennek az inas combot. a festett üvegablakokon napfény árad. beleugrik a tűsarkú topánba. A liliommal feldíszített templomban fogadalmi gyertyák erdeje lobog. Mindennél gyötrőbb aggály fészkeli magát az elméjébe: tisztátalan volt ez az álom. a hívek ünnepélyes némaságban özönlenek a padsorokba. A hajügyekről Mary gondolatai átterelődnek a hajnal előtti. – Tessék? – Mary Ann. amitől úgy lángolt az éjszaka. az apja meg a fivérei még nincsenek itt. ha tovább bámulod magad. távol állt tőle. Áldozni készül. szintén az anyjáét ismétli: derékig érő kosztümkabát. a retiküljét. Most azonban. hogy leszegett fejjel térdepeljenek. térdig érő egyenes szoknya. Pontosabban a testi robbanásra. és kimegy. a visszapillantó tükörben hátrakacsint a lányára. lekéssük a misét. Lucille McFarland szemét a plafonra vetve tárja szét a kezét tehetetlenségében. hiszen nem tehet róla? Maryt olyannyira lefoglalja a dilemma. vizsgálja a tükörben. meg ahogy vonaglik kínjában: Mary beszívja az alsó ajkát és harapdálja nagy zavarában. a kesztyűjét. Csak azért emeli föl a fejét. a testi érzetre. Ted McFarland és a tizenkét éves Amy már az autóban ül. Mary felkapja a kalapkáját. míg kifarol a kocsival a meredek felhajtón. míg bekászálódnak. aztán térdet hajtanak a hatalmas feszületnek a templom túlsó végén. a dagadó izmokból meredő nyílvesszők. Mike. közvetlenül az Első Stáció mellett. Mary is ilyet visel. Megint az álom különös csúcspontjára gondol. az égre fordított arcon tükröződő hallatlan gyötrelem. Képtelen máshova nézni. illetve a friss pattanás. Akár egy fénykép. Mary Ann McFarland gyöngyház rózsafüzérét pergetve teljes erejéből koncentrál. ami olyan jólesett.szelenceforma kalappal koronázza.

az apja kényszeredetten mosolyog. és a felfújtért nyúl. – Felhúzod. és az öccse gyalogol nyolcvan kilométert. Ted kenyérhéjjal törölgeti ki a tányérját. – Olyan csöndes vagy. hogy rokonok vendégeskednek náluk. Amy a lábát lógázza. és bekapja. Amy turkál a mártásban. úgy kacag. McFarlandék vasárnapi asztalát belengi az együttes kísérletezés és a szabad véleménynyilvánítás vérpezsdítő levegője. Amy hátraveti a fejét. – Nem is vártam. Felhúzod. fél kezével a fejét támasztja. – Báá! – vág grimaszt a tizenkét éves Amy. hogy a vasárnapi asztalon mindig egzotikus ételköltemények illatoznak. – No. hogy péntek van-e vagy sem. bocsássa meg az álmát. mindenki ezeket meséli a suliban! Lucille a fejét ingatva motyog valamit a „szép kis iskolá"-ról. húsvét vasárnap sincs másképpen. kente ki vajjal a tűzálló tálat. hogy olyan nyelvet kell tanulni. amit használunk is. hát nem? Szaladgál a gyógykajaboltba! Ted rámosolyog az asztal fölött. de szalonképesnek igazán nem mondhatók. és az asztalra csap. – Mondjad. hogy azért. Az eredmény inkább karácsonyt idéz. – A legújabb Kennedy elnök-modell. . megdörgöli a tarkóját. – Hallgass el és egyél – szól rá Ted. – Elég legyen. Lucille McFarland Shirley Thomasszal vállvetve mesterszakács kurzusra jár szombat délelőttönként a Pierce College-ba. Agatha nővér vegetáriánus. hintázik az egész teste. kockázta fel a paprikát. – Mary! – Amy nagy csörömpölve ejti a villát a tányérba. – Jaj. – Azt a francia nyelvűt? Segítsek? – Köszönöm. – Egyszerűen utálom a csirkehúst. honnan szeded újabban a vicceidet. – Neked mulatság kicsúfolni az elnököt meg egy szegény vak asszonyt? – Lucille – mondja halkan Ted –. Kész kabaré. – Ettől erősödsz. és a Helen Keller baba? – Amy lelőhetetlen. s ebből következik. – Mary – kezdi –. Ehhez az iskolának semmi köze. mintsem húsvétot. Mary gondterhelten mered a tányérjára. nem kell. kisasszony – fogy ki Lucille a béketűrésből. Ma. Ínyenc kapros csirke és zöld chilipaprika-felfújt gőzei viaskodnak egymással. Lucille meg a két lánya egy teljes délutánt szentelt a lakoma elkészítésének: Amy reszelte le a két nagy darab sajtot. meglepetést rejtenek a tálak – bontogatni. hogy jó lelkiismerettel vehessen ostyát. – Legalább nincs gondja. a tizenkét évesek humora külön fejezet. – Na. és különben is meg kell írnom egy záródolgozatot. apa. ezt hallgassátok meg. az anyja felhúzza a szemöldökét. Edd már azt a csirkét. – Agatha nővér mondta. Szólt. metélte apróra a friss kaprot. és nekimegy a falnak! – Elég! – tör ki Lucille. Los Angelesben mindenkinek tudnia kellene spanyolul. tisztítsa meg.Istenhez. hallottad már a legújabb felhúzósbaba-viccet? Mary sóhajt. – Nem tudom. anya. mert Mike ma nem szólt be? Mary fölegyenesedik. ízlelgetni való ajándékot. kihalászik egy paprikadarabot. – Én a spanyolt veszem fel – csicsergi Amy. Fogadjunk. Mary bűvészkedte külön a tojások fehérjét a sárgájuktól.

beállnék a Békehadtesthez. éles rajzú szemöldökének íve meredekebb lesz. az ebédlői fények megvilágította peremen túl sötétség lepi a pázsitot. pálmafák. – Semmi bajom nem lett. A kert a ház mögött félelmetes és határtalan. csak megijedtem. Ez csak két évet venne el. A mosogatás a két lány dolga. a kerti házikókat.– Egyetértek – mondja Mary. no meg a gazdag Szent Sebestyén plébánia. Lucille szórakozottan kisimít a homlokából néhány eltévedt rozsdás fürtöt. Lucille McFarland megáll a konyhai közlekedőben a tologatós üvegajtónál. a Ventura sugárúttól délre: csupa üveg modern otthonok. Könnyen megjárhattad volna. . E fölé tornyosul láthatatlanul a repkényes magaslat. akinek ilyen rövidzárlat okozta a halálát egy szálloda uszodájában. ahol a következő sor ház húzódik: a Claridge Drive-ra néznek fensőbbségesen. Hát az egyetem? – Egyetemre később is mehetek. és ez a szalmaláng is ellobban. és bejelenti. hogy a balga idegen megingathatatlan eltökéltséget feltételezhet. gyökeresen változtat a tervein. – Előbb végezd el a középiskolát. – Úgy tudtam. Mary nézi. – Ez más. Borzalmasan néz ki. villájára böki a falat csirkehúst. Csakhogy a család nem dől be: egy hónap. anya. anya. Mary a vállát vonogatja. felakasztja a nedves konyharuhát. – Én igazán nem tehettem róla. Nem én okoztam a rövidzárlatot a víz alatti lámpákban. Itt van Tarzana legelőkelőbb lakónegyede. Egy év még hátravan. – De hát mire jó az neked? – Gondoltam. visszavonul a szobájába. – Egy év és nyolc hét. ahogy az anyja fóliába csomagolja a csirke maradékát. – Csak menjen holnap valamire az a szegény szerelő. hogy meghűlt bennem a vér. a dísztavacskát. te megértesz? Ted mosolyogva áll fel az asztaltól. hogy divattervező lehess. ha nincs feltöltve a medence. Utálom. – Ez nem tartott vissza téged meg Mike-ot. és bánatosan réved a feketeségre a belső udvaron. úszómedencék. a fákat. ahogyan McFarlandék háza is. apa. – Mikor Mike kicibált. Fent Thomasék házának meleg fényei ragyognak a tavaszi estében. Mary összenéz a húgával. és mindenki fontolgatja. Az anya a plafonra mered: – Egy örökkévalóság. úgy sikoltoztál. – Ez aztán újdonság a javából. Mary az apjához fordul: – Ugye. Mary Ann. Lucille füléhez kacagás neszei úsznak a kertjükből. – Nem nézed meg velünk Ed Sullivant? Judy Garland is szerepel és színes adás. Mary havonta új meg új bejelentéssel hozakodik elő. – De hát úszni úgyis hideg van. a legapróbb részletekig kidolgozza elképzelését olyan túlcsorduló energiával és lelkesedéssel. Szeretnék eljutni Tanganyikába meg hasonló helyekre. Csak az úszómedence széle látszik: fehér és csontszáraz. és elsüllyeszti a hűtőben. – Előtte meg volt a tánc – tódítja Amy. képzőművészeti főiskolára akarsz menni. És kis híján megütött az áram. – Én a szuahélivel szemezek. Olvastam egyszer egy nőről. – Akkor is rémes volt. Holnap este nyilván Lucille újabb „paradicsomos csirkeszeszély" variációja szerepel az étlapon. Fejét ingatva fordul el. Lucille keskeny.

a doboz elnémul. a szűk körű vatikáni bizottság egyik tagja a Tiltott Könyvek Indexének eltörlése mellett foglalt állást…" Ül az íróasztalánál. Ő vert lelket belé azon az estén is. Szabadulni szeretne a kínos emléktől. Sok pénzt hoz haza. Nem is hallja a zenét: megint az álom foglalkoztatja. – És muszáj törnöm magam. kezét a lánya karján nyugtatva megkérdezi: – Jól vagy. megöleli. nem Lucille és nem Mike. mindet a dolgozathoz gyűjtötte. lép. Kildare uralja el a hirdetőtáblát.. A tőzsde még mindig pang. Az írógép marad a táskájában. és mégis olyan örömteli megidézni: vajon a tudatalattija miért Szent Sebestyént választotta szeretőnek Mike helyett? Ha belegondol. A lemezjátszón a Germaine barátnőjétől kölcsönkapott album. ábrándjaiban sem merészkedett a közösülésig. és hetente egy estét konditeremben tölt. hogy mindenre kitűnőt kapsz. A héten le kell adnom a dolgozatot. Addig meg szenvedünk. és megszorítja Lucille kezét. hogy hét hónapja járnak – a tanév kezdete óta –. – Volt valami a hírekben? – Na várj csak… A négerek még mindig tüntetnek Délen. rozettás ablakok. Majd ezt is tökéletesítik. Indul kifelé. mint fiatalon. Rövidre nyírt. nem várhat a gépelés. és révetegen nézi Richard Chamberlaint: a fotón mint dr. – Mary összehúzott szemmel vizsgálja a bemondó ábrázatát: kicsit zöld. Mary csak bámészkodik. Ted odanéz. különben nincs helyem a Hölgyligában – folytatja Mary a tévébemondó tátogására meredve. kissé hullámos haja őszül a halántékánál. véli. apa… – kuncog Mary. majd elfelejtettem. Tudod. A szokásos. Jackie még mindig babát vár. hüvelykje reflexszerűen kapcsolja ki a hangot. kicsim? Mary gyorsan elmosolyodik. csak azért tette föl. – Gondolom. Joan Baez gyászos hangulatú népdalai. de egyetlenegyszer nem álmodott Mike Hollanddel. ezért kapom a kitűnőket. az apja átkarolja a derekát. Ennyire fontos a nagy mű? – Ha kitűnőt akarok rá kapni. – Tudom. de ugyanolyan karcsú és kisportolt. másik kezében egy pohár whisky. apa – szól be halkan. főhajók és apszisok –. Mary Ann McFarlandnek . – Persze. – Szóval nincs tévézés. Csak jár az agyam. Mary nincs oda érte. Negyvenöt éves. hogy a bemondó hangja mondat közben jön meg: „. – Apa. hogy Hans Küng atya. nem stimmel a szín. Ted McFarland jóképű férfi. igaz. nem csoda. szeme sarkánál a kis ráncok jó kedélyt sejtetnek. mert Germaine szavát vette. ma bejelentette. megpuszilja. de az anyja feltartóztatja. melynek címe „Franciaországi székesegyházak". Szögletes arca barátságos. – Fölmegyek a szobámba. Sybil Burton ma végre otthagyta Richardot. hallja még. teológus.– Nem megy. – Apa. sokat fájdítod a fejed a jegyeid miatt. van ez így. Mary a fotelhoz. Ted mosolyogva nyújtja a kezét. és a bajban mindig számíthat rá. a meghitt családi zugba kémlel: figyeli pár másodpercig az apját. egy új énekesnő. a karfára telepedik. mikor sírógörcsöt kapott az áramütéstől a medencében. Kimegy a szobából. Jaj. Mary rajong érte. Holott fantáziál róla éppen eleget. soha nem emeli fel a hangját. Az asztalon képkivágások magazinokból – gótikus tornyok. aki a távirányítót nyomogatja a tekintélyes tévékészülék előtt. anya. – Ahhoz képest. Fél perc se telik belé. hiszen reggelente leússza a magáét. Ted nyakára fonja a karját. és sehol se tartok a gépeléssel. különös.

fantaziálással erre törekedni bűn. meg számos felvétel Mike Hollandról.nincsenek bűnös gondolatai. egy új együttes. Mária. Kennedy elnök elgondolkodó profilja. ha kiveri az egészet a fejéből. ismétlést remélni bűn. hogy a dolog megismétlődik. A legjobb. a Beach Boys. hogy szeretkezést álmodott Szent Sebestyénnel. Ben Casey. az emberfölöttien türelmes. kiváltképp az álom befejezése. malaszttal teljes…" . Mary a kék gipszszoborra összpontosít az öltözőasztalán. Jan és Dean-albumok. Szent Sebestyén erotikája nem hagyja nyugodni. A szobában szanaszét hever a kék-fehér fődrukkeri pomponkészlet. Sóhajtva kel föl az íróasztal mellől. és a plafont bámulja. a Hölgyliga-pulcsi. futballszerelésben. James Darren. Elgémberedve járja körül a szobát. Értelemszerűen elítélendő a reménykedés. erőt vesz magán. kelletlenül elkezdi: – „Üdvözlégy. szenvedő arcú Szűz Máriára. Mary végignyúlik az ágyán. holott ez a titkos vágya. Plakátok és magazinfotók tekintenek le rá: Vince Edwards mint dr. Nyilván elítélendő. Akárhogy csűri-csavarja. és ajkát alig mozgatva.

megigazítja a mandzsettáját. az öcséid messze leköröztek. – Sherry is hívott az este – újságolja Matthew. álmában Mary kacérkodott vele. Mike szótlanul kortyolja a narancslevét. Mike lelép az ebédlőrészbe. ezen a reggelen se gond neki négyük reggelijének elkészítése. A tizennégy éves a Szent Sebestyén egyházközség iskoláját látogatja. a lányok ne hívogassák a fiúkat. mint a Reseda gimnáziumra átnyergelt bátyjai. – Én csak átadtam az üzenetet. haza Maryt. Ki hinné el az igazságot? Kilenc hónapja elválaszthatatlanok vagytok a legbombább csajjal. A kezét szárogatja. – Későn jöttél tegnap. – A hosszabb úton vitted. Nathan Holland galambősz ötvenes özvegyember. – Igyekezz. fiam. az apja meg a két fivére McFarlandéktól nem messze lakik egy rusztikus stílusú. – És különben is – harsogja Timothy –. Mike? – A vizsgák nyomasztanak. – Dugulj el. ahogyan a randevúikon se. Ma péntek van. és sehol semmi? Mike turkál a kihűlt rántottában. mielőtt munkába indulna. mikor álomittasan megjelenik a vakító júniusi napfényben fürdő nappaliban. Mike. Mike. apja öblös basszusát hallja: – Te vagy az. – Tovább tartott a foglalkozás. Rick a szerencsés. kihúzza a székét. A következő tanévben oda kerül ő is. hogy a fia elé tegye a tányért. Kösz. jön a bejárónő. három fiára egyedül visel gondot. Rosszul aludt. amióta Mike a Szent Sebestyén küszöbét átlépte. – Ühüm. Csak már lennék túl rajtuk. rosszkedvűen ébredt. Mike. de sokkal alacsonyabb és véznább. és elfoglalja szokott helyét az asztalnál. és még mélyebbre temeti a szorongását. Nathan Holland visszajön az ebédlőbe. kétszintes házban. A tizennégy éves Timothy és a tizenhat éves Matthew már falja a szalonnás tojást. aki elmossa a szennyes edényt. és kétszer annyi házi feladatot kap. Timothy és Matthew előtt nyitott könyv. – Mi ez a nagy hallgatagság. – Sherry Rickkel jár – mondja komoran Mike. Mike csalódottan. aminek boldogan néz elébe.2. Matt. Szorong. A . Vállán érzi egy pillanatra az apja súlyos kezét. lesz. – Hehehe – vigyorodik el Timothy. gondolja mélabúsan. mint Mike. Tim! – Mike kelletlenül lát neki az ételnek. De nem jutottak egyről kettőre. Mike? – Ühüm. fejezet Mike Holland. Nathan Holland a biztosító társaságok alkalmazottainak hagyományos öltönyében – mínusz zakó – lép ki a konyhából. A három fiú csöndben tömi a fejét. aki csak egy évvel fiatalabb. pedig semmi okuk rá. mert az iskolában minden hapsi irigyli.

Slocum vár egy kicsit. tisztában van vele. megrezegteti a csontvázat a sarokban. ahogy szokott. kerek arc. a formalin szúrós szagát is fölkapja. A legjobb barátnője. hogy az influenza bujkál benne. Feltámad a szellő. Germaine és Mary már egy hónapja van várólistán. Februártól júniusig fokozatosan hanyatlik a figyelem: szinte látni. mézédesen simogat. életerőtől duzzadó testek sóvárognak tavasz és nyár fordulóján a napsütötte tengerparti bódulat után. az osztályterem ablakán beáramlik vele a Santa Ana szellők forró lehelete. Már harmadszor ébred úgy. a strandokat bearanyozó káprázatos ragyogás. hogy a szívkamrákat felvázolja a táblára. aztán elsóhajtja magát. Mary sóhajt még egy nagyot. De lehet. fiatal. hogy émelyeg. feszes. inkább a fejét ingatja rezignáltan. Slocum csokornyakkendője feljebb csúszik az ádámcsutkáján. próbál felülni. A nyárelő napsugara megejtően. örökre elszunnyadt békákat és embriókat. hogy elfelejtette volna a nyár szirénhangjait. már nincs hatalma fölöttük. gondolja bosszúsan. Holnapig össze kell kapnia magát. és pálcájával az asztalra csap. de rögtön! Lassan felnyitja a szemét. Ha kell a fuvar az iskolába. Mr. Mary fejét kissé oldalt hajtva kibetűzi a címét: Fanny Hill.dagadt Sherry biztos. – Nem szólok még egyszer. és fásultan néz a plafonra. A hallgatóság néhány percig feszült figyelemmel kíséri: a tanár tudja. hogy mely artériák látják el vérrel a szívizmot? Sápadt mosoly. Slocum megköszörüli a torkát. nem olyan öreg. mert nyelnie kell. – Hölgyeim és uraim – kezdi fáradt hangon immár ötödször. aztán kilendíti a lábát az ágyból. Mary mélyet sóhajt. tanár úr. emelkedj végre. mit érezhetnek. Slocum magába fojt egy mosolyt. A tiltott regény két példányban jár kézről kézre a Reseda gimiben. Germaine Massey integet. és ragyogó színskálává . kérem. Ma is. Mindegy. A nyüzsgő. Mr. – Hogyne. csupa kicsattanó. – McFarland kisasszony! Mary szélsebesen megfordul. hogy nem a falnak beszél. a fiatalos szabadságvágyat. Felhúzza a szemöldökét. – Igenis. Vastag. Mary McFarlandre ő képtelen haragudni. Mary odanéz: Germaine egy pillanatra felemeli a kapcsos dossziéja fedelét. és folytatja az előadást. De amint hátat fordít. kisasszony. míg csukódik az ajtó. Mazsoreteket toboroznak jövő félévre. fészkelődő ifjak láttán Mr. – Mary Ann! Mary Ann McFarland. szamárfüles zsebkönyv gerince tűnik elő. hogy nem frissen és tettre készen ébred. kelj fel. – Kérem… Nyársat nyelten mered rá a társaság. ahogyan a gondolataik léggömb módjára tovalebegnek. talán kimerült. vajsárga napfénypászmák világítják át az üvegbe zárt. – Meg tudja mondani. A függöny résén beömlő júniusi napfény rajzolta mintázatot bámulja. Lucille McFarland dugja be a fejét. átleng a biológiatermen. hogy nem kéreti magát. Harmadik reggel. és szédelegve hunyorog. Két hét van hátra a tanévből. és fáradt hangon mondja: – Akkor lesz szíves részeltetni bennünket tudása tárházából? Az osztály derűs göcögéssel méltányolja humorát. felvillanyozott. – A koszorúerek. Mr. és a világért se adná fel a helyét a csapatban. tanár úr. Mary a szeme sarkából észleli a finom jelzést.

A tanárember legyen hős. hogy nem kezdesz más sráccal. a kanyarban nyikorgott kicsit a gumi. – Ne fogadkozz csak úgy a levegőbe. ha szóba jön. Mary kibámult az ablakon a pislákoló fénytengerre. tudod. és arra gondol. rágódik. – Jó – mondta Mary jámborul. – ígérem. hogy nem egyenesen hazamentem. a lány is alig várja. hogy elhúzódott a foglalkozás. Belát Mary padja alá. míg az állát az öklére támasztva bámul vakon Mr. – Én már attól elkeseredem. – Mike… Mire fölértek a gerincre. Mary elhagyta a tiltakozást. a fák is leárnyékolják a reflektorok elől. mint minden csütörtök este. Egyre hányjaveti magában a tegnap estét. hogy jut eszedbe ilyesmi. szembefordulva a lánnyal beszélnünk kell. Slocum. és ezért kell hűséget fogadnod. és ha a szoknyaszegély nem érinti a padlót. valódi élvezet ilyen kitűnő osztállyal dolgozni. fedetlenül hagyja a tejfehér combját. Mary orr-ráncolva hátrapillant Germaine-re. – Mary – kapcsolta ki a motort Mike. míg mondja-mondja a magáét. ha felmerül. Aztán a lány fürtjeivel kezdett játszadozni. . – Most ne. – De muszáj. magasan Tarzana fölött. le kell térdepelnie a női szakasz igazgatóhelyettesének irodájában. hűséget kell fogadnod. – Jaj. – Túlmentél az utcánkon. és hova jutna akkor a nevelésügy? Mr. meg kell ígérned. csak biztatni kell egy kicsit… A fiú lehajtott az aszfaltról egy kieső földútra. A Mulholland Drive itt koromsötét. különben a kis kacérok villogtathatnák. hogy rá se nézek másra. Mr. A múlt héten adták ki az útját a Taft gimi matematikatanárának. mert megcirógatott egy kis némbert. Maryvel elmentek az ifjúsági klubba. Az iskolában szigorúan szabályozzák az öltözködést. ha így kettesben lehetnek. kár. – Jaj. hazazavarják. – Mary. Mike. Slocum elkapja a tekintetét. Mike gyöngéden megfogta a lány vállát. hogy hol rontotta el. inkább a Mike Holland tekintetét kereső kövér Sherryre figyel. aztán Mike-ra néz. – Éppen ezért kell megbeszélnünk a dolgot. ha megtudja. Mikor a tanár úr ismét a táblán díszelgő ábrához fordul. A gondolat is rémes. Ha apám visszazsuppol az öcséimmel Bostonba. Gondolatban megint a Corvair volánjánál ül. A struccpolitika nem használ. hogy egy lány szoknyája a kívánatosnál kurtább. mit kapok anyámtól. Slocum szívet ábrázoló krétarajzára a táblán. ráfeledkezik a tudásszomjtól sugárzó arcokra. Ritka alkalom.bomlanak a szemközti falon. – Tudom. Nélkülözzelek egész nyáron? Olyan egyedül leszek. és felfele hajt Tarzana dombjain. felcsúszott a szűk szoknyája. hogy közel az év vége. Mike. – Mary – suttogta –. amijük van. Mike – figyelmeztette Mary. aki felülkerekedik az ilyen szennyes gondolatokon. De Mike-nak a rákövetkező órácska jár az eszében. ígérd meg. és két óra hosszat támogatták Crispin atyát a nyári karnevál megszervezésében. Mike-nak fülig szaladt a szája. A San Fernando-völgy mint fekete bársonyra tűzdelt sok kis karácsonyi mécses feküdt előttük. Nagyon helyes. – A kocsi felgyorsult. és nagyot mosolyog. – Mondd. Mike – nézett a szeme közé a lány –. A fiúnak nehezére esik a viszonzás: alig húzza fel a szája sarkát.

nyelvével szétfeszítette az ajkait. Mike megdermedt kicsit. meggyőző hangon beszélt. – Lágy. – Miért? – fészkelte a homlokát a hajzuhatagba. jó lesz. ezúttal a lány blúza alatt. – Nem úgy gondoltam. Mary. – Érzékeny a mellem. magához fordította az arcát. . és behatolt a foga közé. A lány esetten rázta a fejét. – Jól szokott esni neked is. Csak két hét van addig. Biztos vagyok benne. Mike. – Mary – mondta sima hangon –. Mary megint ellökte a kezét. ahogyan te akarod… – Nem… – Még csak le se kell vetkőznöd. Mikor azonban Mike ujja a melltartót kezdte feszegetni. szikrázott a szeme. Az álla alá nyúlt. – Akarlak egészen – súgta rekedten a fiú. – Mike! A fiú vad csókkal csapott le a szájára. és érezte. – Csak addig megyünk el. komótosan biccentett. A lány riadtan fordult oda. ajka a lány fülcimpáját bizgerélte. amint véget ér a suli. rettenetesen kívánlak. – Ne. mindenki csinálja. Mary behunyta a szemét. Mary újra kibámult a szélvédőn. aztán enyhültebben folytatta az ostromot. Újra elindult a keze. Mike… ezt ne. Ki tudja. Villanásnyi időre Maryt is elkapta a láz. aztán szenvedélyesebben. A lány némán. miközben izmos karjával átölelte a lány vállát. apám talán úgy határoz.– Komolyan beszéltem. Akkor kicsit megnyugodott a fiú. Mike. – Ne. de aztán félrekapta a fejét. míg össze nem házasodunk. előbb finoman. és én nem akarom. Mike. igazán. nyögés szakadt fel a torkából. Megbeszéltük már. márpedig apám majdnem biztosra mondta. Mike türelmetlen horkantással lazította meg karolását. Mary. de aztán megint megszelídült. – Mary! – Odatolta mellé szálas testét az ülésen. Járunk már egy darab ideje. Mike – tolta el szelíden a lány. aztán három hosszú hónapig nem látjuk egymást. Te is tudod. – Ne. mint máskor. – Most ne… Mike-ba kínjában belenyilallt a düh. a lány elhúzódott. – Most azonnal. és sose jövök vissza. felkerekedünk. A bal kezét Mary mellére csúsztatta. – Tudom. Mikor a nyelvével is megpróbált behatolni. szépen kérlek… – De miért? Tetszeni szokott neked. Ekkor a lány sírásban tört ki. és megcsókolta. hogy hűséges leszek. Szent Terézre esküszöm. elszorul a torka. hogy végleg Bostonban maradunk. Mary. – Nem mindenki. Nem szabad. – Jó – sóhajtotta. Két félév. Itt. – Ha megyünk. – Csak két hetünk van. Gyöngéd leszek. – Most ne. Mike… – Hidd el. Úgy csináljuk. Értsd meg – szegezte szemét a lány esdeklően Mike arcára. fáj. És két hét múlva mennem kell. a kezébe temette az arcát. Mindig engeded.

– Elmondaná. vihognak és kövér dugó biológiatanárokra meresztgetik a szemüket? Testnevelés az utolsó óra. aztán máris kuncognak. eltűnődik. aztán elkapja a tekintetét. Mr. csak éppen a lényeget nem szabad érinteni. gondolja Mr. Házasság előtt tilos. A fiú nézte egy kicsit. a vénák a szívhez vezetnek. párzásról. Hát ilyenek a lányok? Egyik percben zokognak. és több kéz is a magasba emelkedik. Slocum. – Szeretném. Mike morcosan szegi le a fejét. ivadékról. esetenként csak bajnak a bohóckodásával. Nyilvánvalóan túltette magát az eseten. és szakavatottan köhent. Slocum. de mértékadó. hogy örökre elszakadunk. miközben kivágja a hibátlan választ. Szinte minden osztályban van ilyen figura. igazából Mike Hollandre se tud haragudni. Mary McFarland igazolja ezt a feltevést. Holland. Szó eshet génekről. de nem hallottam. Mikor csillapodott a zokogása. hogy tudniillik azok a gének mi módon származnak tovább. vonzó. Mary mennyire van tudatában befolyásának. mint a búgócsiga. és némán autóztak haza. hogy mely botcsinálta vezér nyomdokán keveredjenek ki a serdülés zűrzavarából. A biológiatanár tudja. A legesélyesebb jelölt kétségkívül a legszebb. Slocum Maryt fixírozza – izgató lenne neki meg a hasonlóknak értekezni az ivarszervekről –. aztán bánatosan mondta: – Lehet. – Hogyan nevezzük testünk fő artériáját. – Nem kárhoztatom. de elvárnám. és az öklével törölgette a szemét. a mintára sandít. ezért Slocum tekintete is a lányra terelődik. Te is szeretsz? – Igen – mondta a lány. aki lehengerlő mosolyt küld felé. Mike mit tehetett mást. véleményformáló is lehet az illető. és bár a mai tananyag a nők testi higiénéje. Slocum megint sóhajt. A tinik falkában járnak. hogy félhold forma izzadságfolt sötétlik a hóna alatt. amiért bájos ifjú hölgyeket bámul helyettem. Méltóztatik választ adni a kérdésemre? A teremben nagy a derültség. mintha menten összedőlne a világ. ő a tengely.Mary sírt pár percig. beindította a motort. Szeretlek. Holland. miközben az anatómiai szemléltető ábráért nyúl. Mr. megszólalt Mike: – Ne haragudj. amely a küllőket forgatja. Rövidre nyírt szőke haj. A köznép fél szemmel mindig Maryre. Míg a többiek buzgón jegyzetelnek. a kivételes külső és a kivételes szellemi képesség közé egyenlőségjel tétetik. de nem lehet. kimondatlanul is választásokat rendeznek. egyet kivéve: a téma büntetőjogi felelősségre vonás terhe mellett tilalmas. fehér egerekről meg fekete egerekről. amivel az osztály az órai anyagnak adózik. de tiszta kitűnő is. és újra elsírta magát. Mike meglepetésében úgy fordul oda. a méhkirálynő. kromoszómákról. Érezhetően ő az energiaközpontja a figyelemnek. Taníthatja nekik valamennyi szervrendszert – ma például a vérkeringés van soron –. a fajfenntartásról mint olyanról. akár nem. – Mr. Mary szép arcára pillant: a lány feszült figyelemmel csügg Slocumon. Mary. Mike Holland megint az előző esti fiaskóra gondol. és akár tudják. karakteres arc. – Az artériák a szívtől. – Elnézést. a . mi a különbség a véna és az artéria között? Mike önkéntelenül is Maryt keresi a tekintetével. hogy legalább mozdítsa a füle botját. A lány nyelt egyet. ha meg nem sértem! – A pálca nagyot csattan a katedrán. Milyen kár. széles vállra feszülő egyetemi monogramos ing: Mike Holland nem csupán szóvivője az osztálynak. kivel van dolga: a született vezércsillag. illetve vénáját? Az ábra közszemlére kerül. kapitánya a focicsapatnak. erős a nyájösztön. Őbelé az a feszélyező tudat hasít. a legdaliásabb. ha szólítom.

a lányok átadják magukat a hétvége örömének. – Nem fogok én ezzel sokat vacakolni. Germaine nem szokott belefolyni az öltözői purparlékba. Úgy beszélnek a szexről. Csak mert az a banya kisütötte. Többnyire az estéről folyik a szó. mikor székesegyházakról írtam! Germaine vállat von. hogy ellenállt! – Én nem tettem volna a helyében – jegyzi meg Sheila. Germaine türelmesen leül a padra. – Majd kijavítod a záróvizsgán. és a kapcsos dossziéja közé gyűri a szennyes tornaholmit. politikai gyűléseken vesznek részt. milyen Warren Beattyvel az ágyban? – kürtöli éles hangján Sheila. Lefogadom. Míg utcai ruhát vesz az öltözőben. Mary szája önkéntelenül mosolyra húzódik. mindenféle péntek esti programokról. – Hallod ezeket. Azt nem merik a drágák. amelyet West Valleyben vetítenek. Mary kötelességtudóan kihúzza a szemét az öltözőszekrény ajtajának belső oldalán függő tükörben. aki az utolsó óra után idejét látja némi frizuraigazításnak. egyszer se. Hol használtam volna. aki politikatudományt hallgat. egyikük se esett még át a tűzkeresztségen.lányoknak tornaruhát kell venni. akik nem vonulnak szemérmesen az öltözőszekrény nyitott ajtajának fedezékébe. és fésűt kezd húzogatni háta aljáig érő dús fekete hajában. és sajgó fenekükön fészkelődve unottan bámulják a menstruációt ismertető Walt Disney-rajzfilmet. míg belebújik a ruhájába. Egy filmről van szó. Szokás szerint. – Háromszor néztem meg. vagy a harisnyáján szaladó szemet fékezi meg némi színtelen körömlakkal. – Dekadencia a köbön. ahol rímtelen versek hangzanak el. De van. Mare – mondja Germaine. – A Verőfény a füvönről van szó – mondja halkan. takarosan összehajtva teszi be a tornainget meg nadrágot a zsákba. Germaine Massey haladó. – Tudom – feleli Germaine. – Nagyra vannak a nyalakodással az autós moziban. alagsori kávézókba járnak előadóestekre. aztán visszatér a piperészkedéshez. Germaine jelenleg ormótlan pulóverében. A délutáni hőségben kétszáz lány ül törökülésben a tornaterem padlóján. Mary gyorsan végigméri a barátnőt. Ide a bökőt. Mary lassan vetkőzik. ám radikális nézeteket valló teremtés rendszerint csak Maryvel cserél eszmét. mintha valami kolosszális nagy szám volna. Maryt a szokásos csicsergés övezi. A legjobb barátnőével szomszédos a szekrénye. hogy hastáncolva préselje magát a szűk szoknyába. – Germaine becsapja az öltözőszekrényt. – El tudjátok képzelni. csapódnak az öltözőszekrények. Ő azon kevesek egyike. és valami szabad szerelemmel kísérleteznek. rakott szoknyában. hogy szüzek egytől egyig. amit a francia dolgozatomra kaptam. Hosszú fekete haja . fekete harisnyában ül a padon és a vastag Fanny Hill-kötetben tallóz. Ha ötödik óta tízszer nem látták. A csöndes. beatnik. Mare – dünnyögi. hogy a kötőmódot keveset használtam. – Ellenállni egy ilyen férfinak! És mire ment vele? A diliházban kötött ki! Mary mosolyogva pillant fel a sietősen öltözködő Germaine-re. – Natalie Wood jól tette. fésűjét a gyöngydíszes bőr válltáskájába pottyantva. nyílt színen hámozza le magáról a fekete tornanadrágot. befelé forduló. a fiújával. – Én csak arra a rohadt B-re tudok gondolni. Ritkul az öltözői sokadalom. és negyedszer is futok-szaladok! Mary a szekrénysor előtt húzódó keskeny padon szórakozottan veti le patyolat tornacipőjét.

aztán a hajában kezdi húzogatni. nekem meg tanulni kellett. – Fésűjét odaütögeti a fajanszperemhez. – Azt kell hinnem. Dr. közölték. Szerencse. Mikor időpontért telefonált. És megígértem apámnak. Rickkel. De megszólal Germaine. és a ház előtti ciprussort nézi. Miután egy percig meddőn tekergette a keresőgombot – sehol nem mondanak híreket –. elfátyolozza a vonásait. majd felhívom anyát. Ki-ki fésűt húz elő a zsebéből. és egy jókora akváriumban mindenféle egzotikus hal cikázik. Bocs. – De hát holnap mazsoretválogatás! – Ettél egyáltalán valamit ebédre? – Nem sokat. És iszonyú fáradt vagyok folyton. a kék és a zöld finom árnyalatai uralják. Elmúlik. – Hello. Hátha tud valakit. – Hátradől. Szia. – A Mulholland Drive-on találtunk egy isteni új helyet. visszacsavarja a kupakot a flakonra. A meredek felhajtón a bejárati ajtó előtt állítja le a Continentalt. – Biztosan influenza. – Főnyeremény! Rick a fejét ingatva irigyen füttyent. Mike. – Atyavilág. – Semmi gond. a könyveiket lepakolják a csempézett válaszfal tetejére. és bekapcsolja az autórádiót. Lucille bólint. újra kikapcsolja. – Csak megmutatlak én orvosnak. Elhúzza a száját. – Összejött az estéd? – A fenét. hogy péntek van. még nincs új pápa. A várószoba kellemesen mértéktartó. Mary. tűnődik valamin. akik mindketten az írástudó-trikójukat viselik. hirtelen nem is tudja. és a mosdóhoz lépnek. aztán megint rám jön. Jonas Wade-et melegen ajánlották. ami mindig ott lapul hátul az öltözőszekrényben. Hát neked megvolt a telitalálat? Mike önelégült vigyort küld Rick felé. Lucille McFarlandre roppant kedvező benyomást tesz. a csap alá tartja. puha szőnyeg borítja a padlót. és telefonálok Shirleynek. mi az. mert írástudó-gyűlés van. Valami puha csomagba ütközik a keze: szerényen lapul az egyik ficakban. Mary bánatosan néz az aulai sokaságban elvegyülő két vállas fiatalember után. és a gondolatai elterelődnek. hogy a vész esetére tartogatott felkötő. Chandlert pár hónapja elvitte a szívroham. hogy a hét végéig kipucolom a medencét. aztán a zsebébe csúsztatja. Dr. Sherryt szobafogságra ítélte a mama. Jonas Wade rendelője a Reseda és a Ventura sarkán egy csupa üveg modern épület ötödik emeletén kapott helyet: lelátni a Gelson szupermarket tetejére. kifacsart citrom. megáll az eszem! Pisztolynak nevezi azt a bizonyost! Mary befejezi a szemfestést. Na. – Itthon volnánk. hogy az aznapra előjegyzett utolsó páciens lemondta jövetelét. de ma nem fuvarozhatlak haza. Mielőtt elhagynák az iskolaépületet. hanem Lucille két másik barátnője is. Három órakor Mary és Germaine a ruhatárban összefut Mike-kal és a barátjával. Milyen kár. rengeteg a dísznövény. és beteszi a kis sminkkészletbe. hogy dr.előreomlik. Aztán eszébe jut. de utána émelyegtem. Mike és Rick még betér a fiúvécébe. Mikor szabadulsz? – Hétig aligha. nemcsak Shirley Thomas nyilatkozott róla hízelgően. menjünk be. Lucille McFarland rákanyarodik a Claridge Drive-ra és a mexikói kertészek furgonjai közt manőverez. és Maryt . Mike Rickre pillant a tükörben.

influenzára gyanakszik. és a vizsgálóasztal legszélére telepedve idegesen lógázza a lábát. Wade vénséges vén lesz. mintha átlátna a papíringen. és további meglepetést tartogat Marynek. és követi a nőt. amiktől formába jön a másnapi selejtezőre. A szeme nagyon sötét. súlyos betegsége. Majd elájul. Mary. Dr. mit érzel? . – A mosoly fülig szalad. Egy perc és már jön is vissza a nővér. Mary a vizsgáló melletti kis fürdőszobában nagy nehezen eleget tesz az utasításnak. nem elég öreg. fagyosra kiglancolt vizsgálóba. fut át Mary agyán. Mary? – A Reseda gimibe. Wade elégedett a válaszaival. – Jövőre végzel? – Igen. helytáll-e a diagnózis. Aztán egy műanyag edényt és egy alkoholos vattát nyújt oda. – Akkor most utánanézünk. Aztán ismét az asztalszélen gubbaszt. Wade. én vagyok dr.azonnal fogadják. mintha a tükör előtt gyakorolta volna odakinn. Wade lankadatlanul mosolyogva kérdezgeti olyan hangon. föl-fölpillantva jegyzi. – Rendben. Öt óra volt. Wade. őszintén igyekszik a valósághoz híven számot adni. szédült-e tartósan. Édesanyád itt azt írja. Mary vagy Mary Ann? A lány alig hallhatóan válaszol: – Jó lesz a Mary. Mary kurta „igen"-eket és „nem"-eket sóhajt. – Gondolom. absztrakt festményekkel teleaggatott. izgatottan várod. Végül így szól: – Mary. A negyvenes évei elején járó férfi magas termetét a szikársága és a hosszú fehér köpenye csak még jobban kiemeli. de nyugtalanítóan csillog. kis gumicső. Wade belép. Mary csupa reszkető remény. hogy volt-e szamárköhögése. hogy dr. Vannak terveid a nyárra? Utazás? A lány a fejét rázza. – Hogyan szólíthatlak. mikor bevezetik a rikítóan kitapétázott. a Glamour magazint lapozgatja. Olyan olajozottan mosolyog. mi a „középsugaras" vizelet. háttal a mosdónak dőlve mosolyog. jéghideg fényű lámpákkal kivilágított. Dr. amit nem is ért. fájt-e a feje. Az öreg Chandler doki egy és ugyanazon téglaépületben abszolválta harminchárom éves praxisát. – Igen. Mary megtörli izzadt tenyerét a szoknyájában. Húzogatja magán a papíringet. Dr. Begyakorolt mosoly. kanyarója. – Hova jársz iskolába. van. személytelenül lebonyolódik az egész procedúra. Nagyon fáj utána a szíve. – Szervusz – néz le az orvos a kezében tartott kartonra. és elmagyarázza. Lucille a váróban marad. A várakozás hosszúnak tetszik. – Mindjárt itt a szünidő. hogy minél többet elfedjen testéből. Mary életében nem járt még más orvosi rendelőben. míg a papírtörölközővel szárogatja a kezét. hogy vetkőzzön meztelenre. mintha évek óta ismerné. és hazaküldik valami pirulákkal. Nem kedvére való korosztály. amit hall. duzzog Mary. Végképp lehangolja a kérés. Fekete hajában pár ősz fürt. Az orvos leteszi a kartont és kezet mos a mosdónál. El tudod mondani. akkor térjünk rá a mostani panaszodra. mikor dr. gyorsan. jó? Mary bólint. korszerűsítésről hallani se akart. Szólítja a nővér. és máris levesz Marytől egy fecskendő vért.

Dr. Aztán ráteszi a kupakot. Az orvos lejjebb húzza elöl a pendelyt és becsúsztatja a hallgatót a lány bal melle alá. visszafojtja a lélegzetét. Szó nélkül átnyújt az orvosnak néhány színes papírt. aztán végighúzza a tollat a talpán. tedd a jobb karod a fejed alá. aztán a pirosat. És most lassan fújd ki. . Wade egy kis kalapáccsal megütögeti a térdét. Wade a lány elé lép. itt. Mereven nyújtózik végig. – Még egyszer. fejfájást. lehúzza alsó szemhéját. Wade a hasát tapogatja. hasmenést. amitől a legjobban fél. hányást. Olyan nagy a csönd. Mary behunyja a szemét. hideg árad szét a mellén. Sóhajts. aztán a fehéret. – Megkérhetlek. A hangszigetelt plafont bámulja. becsukja maga mögött az ajtót. mosolyogva pillant föl. – És itt? – Igen. míg dr. Mary ismét behunyja a szemét. Tartsd benn a levegőt. Dr. Talán jelentkezem a Berkeleyre. Mary. míg spatulával leszorítja a nyelvét. – Jár a hátán a hideg tárcsa. Mary. lassú kilégzés. Grimaszt vág. Szégyen ide. de egy töméstől is úgy reszketek. – Öh… – Nekem a fogorvos a pokol legmélyebb bugyra. a torokfájást. és mihez kezdesz gimi után? Hideg a fülhallgató hátán. Most következik. légy szíves. Rácsodálkozik Jonas Wade hűvös ujjaira: gyöngéden megtapintja a nyakát. Marynek majd kiugrik a szíve. a hallgatag nővér is közelebb hajol. és visszacsúsztatja a zsebébe. az biztos. Közben mély. Az orvos tovább vizsgálja.A lány akadozva beszél a levertségről és a hányingerről. különben összeesnék. – Mary. hogy Mary feszeng. A lámpák alatt csillogva cikázik az orvos tolla. megnyugtató hangján szóval tartja. benntartod. Marynek úgy tetszik. A leleteket búvároló dr. De arcizma se rezdül. Mély lélegzet. ami három nap óta kínozza. Halk kopogás. Az orvos keze a mellét meg a hónalját nyomogatja. aztán a kéket. – Szóval a Békehadtest! Nagy kaland lehet. keze ökölbe szorul. mikor a hallgatót elveszik róla. és megkönnyebbülten sóhajt. szégyen oda. hogy nyugtatót kell bevennem. Dr. Miután a cetliket becsúsztatta a kartotékba. félresimítja a hajat a füléről alaposabb betekintés végett. Wade mosolyog fölötte. – Kelet-Afrika nem akármilyen hely – mondja halkan az orvos de vadonnak megteszi nekem a San Fernando-völgy is. – És itt? – Igen. – Érzékeny? – Igen – suttogja Mary. hol rosszabb. hidegrázást. vagy a fogorvosnál? A lány szeme tágra nyílik. – De a Békehadtest is megfordult a fejemben. Mary mosolyogni próbál. – Még nem tudom. fél kézzel a papírköntös szárnyait markolja hátul. – Áruld el. A nyakáig felhatja az inget. – Az én kedves alma materem. lázat firtató kérdésekre nemmel válaszol. A másik mellel is megcsinálja ugyanezt. állát érinti. Wade arcát kémleli: a sárgát nézi. – Légy szíves. hogy feküdj le? Marynek kiszárad a szája. belép a nővér.

– Mary összevonja a szemöldökét.A lány nagyot néz. Faburkolat. nem vár utasítást. Odales a lárvamosolyú nővérre. Wade. – Azért próbálj meg visszaemlékezni. a régies olvasólámpára. ledől az egész a díszül szolgáló drótból hajlított síelő figurára. A nővér lép be pár perc múlva. – Bár minden betegem olyan kedves és készséges lenne. A férfi leül az íróasztalhoz. május… elég hosszú idő… – Azt hiszem. Nem vezet naptárt. Homlokráncolva grimaszol. Mary. Azaz nem. – Itt az épületben van laboratórium. és hátrább lép. – Nagyon csinos lány vagy. Fogadok. hogy matathatna rajta. az arcán is tükröződik. A masszív íróasztalon akkora halomban tornyosulnak az orvosi folyóiratok. – Szerencsés fickó. – Még egy kérdés. A lány vállat von. és az asztalra könyököl. Melegen rámosolyog Maryre. április. Az orvos bólogat. Na szóval… – Jonas Wade komolyra fordítja a szót. Dr. – És mikor menstruáltál legutóbb? – Jaj… – Mary nagyot nyel. de nem néz a lányra. Mary elhelyezkedik a bőrfotelben. húsvét előtt. és bűbájos mosollyal fordul Maryhez. érthetetlen. kényelmesen berendezett irodába vezeti. Wade nem jön vissza. Wade ismét a mosdónál áll. és egy kellemes. – Fáj? Egy sóhaj az „igen". mint te. ha új beteg jelentkezik nálam. – Nem jut eszembe. ír valamit a kartotékra. hogy félő. a ceruzatartóra. – Mikor kezdtél menstruálni? Hány éves korodban? Mary fülig vörösödik. Dr. és míg vizsgáltalak. Pillanat. Így szoktam. – Izé… igen. és halkan beteszi az ajtót. Bár itt lenne a kistáskája.meg a vizeletmintádat. bekeretezett diplomák és oklevelek a falon. Wade bólint. kiteregeti a papírokat. Mary felhúzza a szemöldökét. Megvan. Kiugrom egy pillanatra. Dr. mi esett ki az agyából a tornaszekrénynél. – Mindjárt megvagyunk. megint körmöl. Megérkezik dr. Wade kacag. amelyen egy nő két tinikorú gyereke vállát karolja. Köszönöm az együttműködést. a fényképre. – Köszönöm – suttogja. Mary – mondja. Dr. – Öh…Uh… Tizenkettő. mint te. hogy rengeteg a barátod. Az orvos végre helyreigazítja a papíringet. – Rendszeres a vérzésed? A lány szikkadt nyelvét húzogatja az ajkán. Csak éppen a gyorsteszt szerint . hadd gondolkozzam. Aztán visszacsúsztatja a tollat a zsebébe. de máris jövök. A lány megköszörüli a torkát. Mary mint a keljfeljancsi pattan fel. – Igen. Egyelőre semmi kórosat nem találtunk nálad. kiértékeltettem a vér. hogy harmincvalahányra. és tovább ír. rásegíti Maryre a ruhát. Néha megjön huszonöt napra. főleg. Mary. tőle telhetően oldott pózban. ha olyan panaszokkal jön. és van. – De persze ettől még nincs minden… rendben. Eltelt azóta egy hónap? Mary a nővérre pillant: csöppet sincs zavarban. Mary. mint egyesek: minek? De ha visszagondol. – Jársz valakivel? – Igen. tekintélyes kötetekkel megrakott könyvespolcok.

mintha azt kérdezném. karcsú ujjai hegyét. biztosítlak. Csak az orvosi vonatkozását nézd. míg minden teszt le nem fut. Wade-re emeli ártatlan. – Mary. hogy mi a gond. Wade. hátha abból kiderül. telefonálok. dr. Tenyésztést végzünk. – Soha. a legszigorúbban bizalmas. bár ne égne úgy az arca. – Nyomatékul összerakja a kartotékot. – Köhöm. Egyenesen a lány arcába néz. ami itt köztünk elhangzik. A lány szeme a nyersszín betegkartonra siklik. nálam ez kizárt. – És ha kezemben vannak az eredmények. A levendulaszín cetlire gondol a könyökénél. Rendben? – Rendben. Aztán ismét dr. Meg a vörösvérsejtszámod is. Addig is vedd egy kicsit könnyebben az életet. bőven igyál folyadékot. megtörténhetett a dolog úgy is. – Ez az ügy csak kettőnkre tartozik. annak a vizsgálatnak az eredményén. míg Mary öltözködött. – Mary. de nem jön ki hang a torkán. és fogd fel úgy. háztetőt formázva az asztallapon. Úgy értem – pillant le hirtelen a kezére –. A nővér sem tud meg semmit. kivették-e a manduládat. – Tessék?! – Közösültél már? Mary szeme elkerekedik a megdöbbenéstől. hogy észre se vetted.normális a hemoglobinszinted. – Lefegyverző mosolyt küld felé. Mindig fel voltam öltözve. Wade. – Ujjával végigsimít a kórlapon. – Dr. hogy dr. – Igazat mondok. – Jonas Wade összeérteti hosszú. – Tudnom kell még néhány dolgot. – Ennek alapján kizárható a fertőzés meg a vérszegénység. Még hogy én?! Az orvos tanulmányozza kicsit a lány arcát. és félretolja. aztán látja. – Dr. aztán levesz a hangja éléből. – Mary. Nem írom rá a lapodra. voltál már fiúval? A lány még jobban felhúzza a szemöldökét. amit személyesen végzett el. a szemébe. derékon alul. Nem bújtam ágyba senkivel. kérdő tekintetét. A fehérvérsejtszámod szintén. hova gondol! – Biztos? – Hát persze hogy biztos. . egyél rendesen és aludj sokat. Én… én soha nem hagytam. Mary. – Bizonyos elváltozások nem mutathatók ki rögtön a vérből meg a vizeletből. Wade kissé kimérten beszél. A végleges eredményre várni kell. Mary nevetni próbál. Lappanganak. – A keze megállapodik a levendulaszínű leleten. – Akkor maradjunk most ennyiben. hogy felveszi az asztalról a kartont. Wade fészkelődik. hogy oda tegye a kezét… Hallja. kiereszti a hangját. és gondosan figyeli a lány arcjátékát.

Délután telefonált dr. – Szia. – Jobban vagy. Mary hétfőn se lett jobban. Az egész heti bűnlajstrom ellentételezése megoldódott mindössze öt röpke Üdvözléggyel. Alig állt a lábán. Akármi volt is a bajom. Délután elkezdett tanulni a bő hét múlva esedékes záróvizsgákra. a Sixtuskápolnából fölszálló fekete füstöt. Az apja meccset nézett a tévében. és bár tudta. kihevertem. hogy nem hallottad. Tetszik. az anyja a Szent Sebestyén egyházközség három apácáját sofírozta kegyes cselekedetről kegyes cselekedetre egész délután. – Vagy húsz perce. Este hét után már ne igyon semmit. apa! Mikor jöttél meg? Puszi-puszi. produkciója hagyott némi kívánnivalót. fülig ér a szája. mikor közölték. Szerdán estefelé Mary a szobájából kifelé jövet összeszalad az apjával. míg reggel oda nem ér a rendelőbe. A vasárnapi mise után a legfrissebb bestseller. iskolába menet elintézte a vizeletmintát. – Hát a suli hogy ment? – Remekül. apa! – Mary játékosan dögönyözi. feltétlenül pisiljen lefekvés előtt. . hogy részt vehessen a mazsoret válogatáson. Elárulnád. Hétfő este ismét a teljes McFarland család nézte a tévében a híradót. És… – Marynek csillog a szeme. hogy minden szerdán eljár konditerembe. a Bolondok hajójának olvasásával telt el a nap. hogy Mary legyen szíves ejtse útba őket másnap reggel iskolába menet. az apjától kicsikart egy fuvart az iskolába. fejezet Mary hányt reggel. és a szokásos szombat esti randevú előtt elment gyónni.3. – Na? – Hátravan még a legjobb! Mike apja nemet mondott a bostoni felkérésre! Egész nyáron itt lesznek Tarzanában! Ted McFarland halkan nevet. és egymás derekát karolva mennek tovább a folyosón. hogy olyan kemény az izma az ing alatt. De jó. Keddre Mary közérzete javult kicsit. jövő tanévben is szívesen látják a csapatban. A szűk kis fülkében rátört az émelygés. anyja nem engedte el iskolába. Wade rendelőjéből a nővér. Elnézést kért: bizonyára influenzás. Ted korosztályából olyan sok apa nem ad magára. de nagyon igyekezett. kellene még egy vizeletminta. aztán igyekezzék visszatartani. míg Crispin atya fülébe sugdosta vétkeit. de hiába tiltakozott az anyja. cicám? – Sokkal jobban. a húga. megkönnyebbülés és öröm járta át. hiszen nyakán a bérmálás. ki ez a Tom Dooley? – Jaj. aki a folyosóra lépve gombolja magán a tiszta inget. vacsora után megnézte a családdal a háttérműsort a vatikáni konklávéról. Kitűnőt kaptam a szónoklatra. De úgy bőgetted a rádiót. Amy pedig szorgalmasan bújta a baltimore-i katekizmust.

Ugyanaz hupikékben. Lucille a tányérokat rakja szét. cicám. hogy esetenként a délután elköltött italtól olyan kicsattanók azok az orcák. Tőzsdeügynök lett belőle. Ted hunyorogva nézi Amyt. apa. Be is mondták. Tikkasztó nyár elé nézünk. hogy a nyáron egyforma ruhákat csinálnak maguknak. Ted elmondja az asztali áldást. ránt egyet a haján. nem – rázza gesztenyeszín fürtjeit a tizenkét éves. Tisztára. rám is szakítasz egy kis időt. eszébe jut. És szerintem az Isten igazságtalan velük. – Elmentek valahova Mike-kal? – érdeklődik Ted evés közben. – Azért remélem. hogy új fürdőruháért fogsz nyúzni. mint másoknak. 1941-ben Ted McFarland otthagyta a szemináriumot a fegyveres erők kedvéért. pappá szentelteti magát. – Már tervbe vették. hogy Amy is szerda esténként jár hitoktatásra Agatha nővérhez a bérmálás miatt. Kihúzza a székét. – Hát persze – vágja rá Mary. – Mike és én mindennap kiruccanhatunk Malibura a többiekkel! Mary meg az apja belép az ebédlőbe. – Három hónapig Mike-kal sütkérezhetek! Jaj. hogy láthassa. – Akkor számítsak rá. mikor elmegy mögötte. hogy Ted odaérjen a tornára. Mondó Cane a címe. Itt ez a sok krepp Shirley Thomastól. – Agatha nővér minden kérdésre tudja a választ. Ted mosolyogva bólint. – De akkor se igazság ez a dolog a kisbabákkal. Mary hevesen bólogat. és azt tervezte. – Gondolatolvasó vagy. Szerdán mindig fél hatkor van vacsora. aki megint úgy lógázza a lábát. hogy okosan tette. – A Corbinban új film megy. eltűnődik. – Tessék? – Apa. hogy olyan rózsás. Lucille McFarland kisimít egy narancsvörös fürtöt a homlokából. – Mit beszélsz? – Nincs ez jól a kisbabákkal. mint az áldozás. hol tartana. hogy az egész teste hintázik. Ted elereszti a lányát. az anyagból futja. – Nem felejtettem el. míg rá nem jött úgy tizennégy éves fővel. sehol se volt már az elhivatottság. ha nem inog meg az elhatározásában. Valaha irigyelte az anyukáját. és mire leszolgált három évet a déltengeren. harmincvalahány fok van. vétek nem megvarrni. Mary nézi az anyja kipirult arcát. és nekiáll szeletelni a sültet. – Csak egy olyan irinyó-pirinyó cukorfalat sárga aprópettyes… – kántálja Amy. de valahányszor a múltra gondol. Mindenki letelepszik. és Mary. de izgatott vagyok! Lucille nagykanállal osztja a lányoknak a brokkolit. – Meg kell gyulladni ma. – Gondoljatok bele! – mondja Mary izgatottan. Még innen voltak a háborún. és leül.– Nem biztos. Lucille meg az Oltár és Rózsafüzér Társaság összejövetelére. mikor az ő fejébe verték a katekizmust annak idején Chicagóban. Nagyon praktikus. . nem figyelsz rám! Agatha nővér a múlt héten a pokol tornácáról beszélt nekünk meg a kereszteletlen kisbabákról. Kezét-lábát töri mindenki. és nem kell neki arcpirosító. mint most is. Mary pajkos tekintetet szikráztat rá. – Hogy állsz a katekizmussal. – De nehogy ám olyan ledérben mutogasd magad! – így Lucille. Amy már az asztalnál ül. míg megkerüli az asztalt. Amy? Segítsek? – Köszi.

a mindenható. – Mary – szólal meg halkan Ted. – Nagyon leegyszerűsíted a történteket. Sokkal bonyolultabb az eset. Ted komolyan bólogat. míg a brokkolit piszkálja a villájával. Lucille felkapja a fejét. Sőt. hogy Arthur Franchimoni otthagyta az egyházközséget. de erre rámegy a baba. amiről nem tehetnek. aki kicsit félrehajtja a fejét. – Arról van szó. megmentik. amíg meg nem szabadult az eredendő bűntől. összekulcsolja a kezét az asztallapon.olyanért bünteti őket. hogy más a halandó lét meg a lélek örökkévalósága. az szerintem fogja a cókmókját és költözzön át Hruscsovhoz. de a babának esélyt kell adni. és Crispin atya azt mondta. kiront az ebédlőből. Most már megnyugodtál. Franchimoni kisbabáját és hagyták Mrs. és szintén a mennybe juthat. hogy ha az anya menekül meg és a baba vész oda. . De ha az anyát áldozzák fel. és azon tűnődik. aki imádja felvenni. szerető Úristen hogyhogy kizárhatja a babákat a mennyből. Máris jön. és így végképp biztos. Megcsörren a telefon. – Mary Ann McFarland. csak egy léleknek van esélye a mennyre. ezt meg kitől hallottad? – Crispin atyától. csak az evőeszköz csörög a tányérokon. hogy az orvosok közölték Mr. De én akkor se küldenem a kisbabákat a pokol tornácára. hogy a mennybe jut. hogy vajon mikor jön érte Mike. – Ez borzasztó! – kiáltja Amy. Erre szólt az orvosoknak. Amy. – Érted már? – Nagyjából. máris ugrik. apa. Franchimoni kisbabájával? – Amy mohón néz. Leteszi a villát. aztán beszűrődik a hangja a szomszédból. – Hogy volt ez Mrs. és aki kommunista. hogy nem juthat mennybe senki. a felesége életveszélyben van. hogy a babát mentsék meg. Amy? – Mondjuk. Franchimonival. tetszik-e neki ott. Mrs. ha nem tudnád. az eredendő bűn nyomja a lelküket. részesülhet a keresztségben. az anya magához veheti a szentségeket. Wade. különben elkárhozik. Mr. Amy. és a lélek a fontos. mikor az anyja meg egy szomszéd. a lélek fontosabb a földi életnél. Az asztal körül nem esik több szó. De Germaine már előbb elmondta. aztán majd meglátjuk. – Dr. Franchimonit meghalni. ha megszületik. – Mit mondott? – Azt. Meghallgattam Germaine-t. – Ide hallgass. a babát meg világra segítik és megkeresztelik. Crispin atyának igaza van. – Tudom. két lélek üdvözülhet. Tednek eszébe jut. – Germaine úgy mesélte. – Ha nincsenek megkeresztelve. Ezért van a keresztség. hogy keresztvíz érje. apa. a baba élete szent. és tudod. – Na és? – Szocialista. meg az utolsó beszélgetésükre. Franchimoni kikérte Crispin atya tanácsát. Ez itt a lényeg. Amyre néz. A szülei meg szocialisták. Franchimoni pedig meghalt. kitárgyalták. véletlenül hallotta. – Germaine Massey beatnik. és a baba. Marynek meg az jár a fejében. aztán Crispin atyával is beszéltem. Amy a brokkolira bámul. Mary halkan közbeszól: – És ezért mentették meg az orvosok Mrs. Lucille McFarland Rosemary Franchimonira gondol. kommunista nekem egykutya. Az anya meg van keresztelve. tehát mennybe jut a halála után. és ő mindent elmagyarázott. Amy – kezdi Ted.

tiszta Eldorádó az orvoslás. csak szóbeli tájékoztatás a leleteiről. és átmegy a másik szobába. Nem tagadnám le. – Még ma? Miért olyan sürgős? – Megjött minden vizsgálati eredmény. – Biztos? – Hát persze.– Nahát. Fehérvérsejt. hogy én mint orvos. És jól gondold meg. hogy már kutyabajom? Mindjárt itt lesz Mike… – Kifizettük a számlát. és kezet nyújt. hogy matatunk az emberek nyelvén és Cadillacen furikázunk! De nagyot tévedtem! Mary kacag. Nincs abban semmi rossz. hogyan folytassa. Jonas Wade ugyanúgy tanulmányozza a lány arcát. Dr. dr. Wade feltekint a papírokból. megjöttek a leleteid. Most mintha kevésbé lenne hórihorgas és korántsem annyira fiatal. lényegében felnőtt nő. hematokrit. miről. Wade nézi egy kicsit a kartont meg a cetliket. de most újra megkérdezlek. ha megértenéd. aztán kisimul az arca. és nesztelenül behajtja az ajtót. kérdeznem kell valamit. Biztos vitaminokat rendel meg hasonlók. van olyan bizalomgerjesztő. a haja is mákosabb. – Jaj. Mikor dr. – Dr. úgyhogy éppenséggel meghallgathatjuk. Rövid ideig tart a tárgyalás. ha odamegyünk. meg efféle. – Mi. mint az öreg Chandler doki. hogy a célom nem a kíváncsiskodás meg az ítélkezés. Tanultál biológiát. hogy a fertőzés kimutatható a vérből. A lány meglepve látja. nem érteni. Mary. kiszedi a tartalmát. – Persze. Wade az asztala mögé. aztán ismét Maryre emeli a szemét. – A vérnél meg a vizeletnél nagyjából pontos volt a gyorsteszt. hipp-hopp felbukkan. mint a múltkor. Újra megnézi az elegáns berendezést. és a tudomány ma már ott tart. Wade. A lány kék szeme várakozásteljesen elkerekedik. és személyesen akarja közölni velünk. hogy vigyem oda Maryt vacsora után. Akkor szót fogunk érteni. – Mary. Mary ezúttal sokkal lazábban üldögél a bőrfotelban. mit akar? – Gőzöm sincs. Mondd. Egy perc. hogy a mosoly lehervadt. Nyilván tudod. mit talált nálad. Wade. mit válaszolsz. A lány félénken viszonozza az izmos. – Jó estét. hogy egyetlen csepp vizeletből is kiolvasható valakinek az állapota. dr. nagyon komoly az orvos tekintete. aki tisztában lehet a saját jól felfogott érdekével meg azzal. és Mary leszögezi. Wade. Akárhogy is. – Remek. Miért nem mondtad meg neki. – A kartotékért nyúl. satöbbi rendben. és zavarban . És szeretném. Most nem lesz kínos vizsgálat. több a ránc a szája meg a szeme körül. mintha mérlegelné. De ugyanúgy mosolyog. aztán leül. tizenhét éves vagy. határozott tenyér szorítását: – Jó estét. pénteken már kérdeztelek erről. csakis ezt tartom szem előtt. – Szóval. élettant is. – Gyerekkoromban úgy gondoltam. Mary – köszön halkan az orvos. Mary alaposabban megnézi. Felnőttel akar beszélni. – Kéri. és ezt feleli: – Nem. lefeküdtél már fiúval? Mary az orvosra bámul. a szemöldökét ráncolja. túlestem ezen a nyavalyán és kész. igaz? – Sőt. orvosok nagyon kacifántosan fogalmazunk néha. sugárzik belőle a magabiztosság és a jóindulat. – Mary. Annyi az egész. – Na nézzük csak – kerül dr. Lucille feláll. anya. Gyűröttebb az arca. Rendezgeti a papírjait. sőt. és ismét ott van az asztalnál.

Wade elhallgat. és a lány arcába néz: nem túlzottan izgatja magát. Bevett dolog. hogy érzékeny a melled. Vagy dühösködnek. Megint végigméri a szemközt ülő lányt. hogy nincsen semmi bajod. mint a másik. Dr. és feltartja. Hallottál már a békapróbáról? – Nem. A lány vállat von. A próbák eredménye téves. Mary. Csak a reggeli első vizelet felel meg a célnak. azt jelenti – folytatja dr. Kétszer is kimaradt a havivérzésed. – Mary a vizsgálat egyértelműen azt mutatja. – Fogja a levendulaszín cédulát. és soha ilyen hűvösen. De ez a lány más. Érzékeny a melled. hiába minden. és két vérzésed is kimaradt. – Ezért hívott be téged a nővér kedd reggel. ezért úgy döntöttem. – A béka téved. a földszinti laboratóriumban megvizsgálták a véredet meg a vizeletedet. hogy a Gravindex megtévesztő eredményt ad. – A pozitív eredmény. mikor nemmel válaszoltál a kérdésemre. hiszen nem babra megy a játék. Mary csak bámul rá. – Én is erre következtettem. Mary mosolyog. ezért kellett új vizeletminta. én nem vagyok állapotos. Wade hogy állapotos vagy. hogy voltál-e már fiúval. Én is megvizsgáltalak. biztosra megyek. már ritkán színlelnek tovább. és befecskendezzük egy hím békának. hogy teherben vagy. Nem csináltam semmit. és legtöbb rendelőben már alkalmazzák. Mary ismét vállat von. Befecskendeztük a békának. – Dr. Aztán azt mondja: – Mary. kezét az ölébe ejtve. Mary szeme cikázik a papír meg az orvos arca között. Dr. annyit jelent.van. amitől teherbe eshettem volna. Nem kétséges. – Nézd. itt az irodában gyorsan csináltam egy tesztet. kezét összefonja lapos hasán. – Azért kérdeztelek. elmondtad. ez az eredmény is téves. – Veszünk egy csepp vizeletet a nőtől. és elneveti magát. hogy teherben vagy. hogy tagadnak az ilyen teremtések. Pár óra múlva mikroszkóp alatt megvizsgáljuk a béka vizeletét. Mary. – Mary. – Itt voltál a rendelőben. Mary. mikor elvégeztem a tesztet. ilyen tárgyilagosan. A lány gyámoltalanul mosolyog. – Dr. Wade elhúzza a . A Gravindex. és azt találták. – Mit mondhatnék erre? Nyilvánvalóan más bajom van. Reggelente hányingerrel küszködsz. Wade egyre lobogtatja a levendulaszín papírt. és ha spermaprotozoonokat találunk benne. Dr. terhességi teszt. – Két éve fejlesztették ki. és spermaprotozoonokat mutattunk ki. – A békapróba majdnem száz százalékig megbízható. és könyörgőre fogják. ha bevallod. Van. Mary – itt kis hatásszünetet tart az orvos. Ilyenkor összeomlani szokás meg sírva fakadni. – Dr. és pozitív eredményt kaptam. hogy a nő gyereket vár. Wade – tárja szét a két tenyerét Mary –. hallottál már a Gravindexről? A lány a fejét rázza. jobb. Vagy megrémülnek. mert én nem lehetek teherben. Úgyhogy amíg öltözködtél. És kétszer is megcsináltuk. – Téves az eredmény. mert hamarosan meglátszik. Wade. De ha a cáfolhatatlan bizonyítékkal szembesülnek. Wade hátradől a székén. mikor legutóbb itt voltál. és figyeli a lány reakcióját –. – De van itt más is. A lány kifejezéstelenül mered rá. Különös.

Mike csakis itt érinthetett meg – simít végig a mellén. McFarlandet. akár a lányáé. – Mary. és dr. Az. – Hívja be az anyámat most rögtön. Míg Lucille elhelyezkedik szemközt. hogy sose hazudnék neki. dr. A legmakacsabbja is összeroppan. és szól a nővérnek. Szeme kékje élénk. Mrs. Most negyvenes évei elején jár. – Mit szól majd az édesanyád. Dr. mikor színt kell vallani a szülők előtt. szeme ártatlanul elkerekedik. hogy egy nő teherbe esik. Kevés sminket használ. . – Mary – folytatja nyomatékosan dr. Jonas Wade megköszörüli a torkát. Gömbölyödni kezd a hasad. mint Mary. de hát Mary lakcíme a kartotékon már kellő eligazítás. napbarnított. történni fog valami. – Sose tettem ilyet. hogy tévedett. nagyon ritkán előfordul. ég az arca. – És sose hagytam. Wade lassan bólint. Lucille a fotel szélén ül. Kellemes jelenség. hogy a haja nem természettől vörös. amit anyáról mondtam. ha közlöm vele. és teljesen egyértelműek. Az orvosban balsejtelem ébred. orvos nem veszi le tekintetét a lányról. és röviden beszámol a szokásos laboratóriumi tesztekről. megnézi magának. ez az utolsó szavam. Kint ül a váróban. karcsú. hogy a jó szándék vezet. hogy elővegye… a micsodáját. Anyám tudja. és csücsörít egy kicsit. Nincs mit tenni. Az anyáról árad a magabiztosság. A hasonlóságból ítélve annak idején bizonyára Lucille is olyan csinos volt. keze e térdén nyugszik. Dr. az íróasztalra tenyerelve közelebb hajol. McFarland. – Nem vagyok állapotos. Mary felszegi a fejét. csak mert a combja közé vette a hímvesszőt. Mary kacag és a plafonra szegezi a tekintetét. Most jöttek meg az eredmények. Tudja. Wade leszögezi magában. Mary. Wade –. – Biztos vagy benne? Mary félrebillenti a fejét. már mondtam. Tisztára mintha Amyvel vitatkozna. ugye elhiszed. Dr. és rákényszerülsz a beismerésre. Késlelteti a bombát. és a következő lépést fontolgatja. mielőtt kimondaná: – Tájékoztatnom kell a szüleidet. hogy Lucille McFarland arcbőrének megártott a túlzásba vitt napozás. Mary a saját kezét bámulja. Drága öltözéke konzervatív. tekintete csupa tanácstalanság. – De mégis állapotos vagy. – Hát persze. ha nem történik semmi. hogy további. Wade leplezni igyekszik a meghökkenését. hogy velem nem történhetett ilyen. az orruk meg az álluk is közel egyforma. hogy milyen körökből való. speciális vizsgálatokat végezzek. lenyomja a házi telefon gombját. – A lánya bizonyos tünetei okán úgy láttam jónak. – Nézd. hogy ez a találkozás kemény lesz. a kivizsgálásról. Wade – suttogja –. hogy kísérje be Mrs. ezért is kértem új vizeletmintát Marytől tegnap reggel. és majd belátja. hogy terhes vagy? – Nem fogja elhinni. hogyan tegyem? Mary legyint. – Tessék. de valószínű. és a te érdekeidet védem? – Hogyne. – Hát az édesapád? – Rá is érvényes. igen értelmesnek látszik. – Mi az óhajod.száját.

Ismerős valami az álomból… De a hasát nyomogató kéz elűzi az illanékony emléket. megnyugtató hangján.– Mi baja a lányomnak. – Nem. Wade lenyomja a házi telefon gombját. doktor úr. múljon el ez az egész. Wade? – Mrs. de semmi olyan nem történt… Lucille nem veszi le fagyos tekintetét a lánya arcáról. Dr. kisasszony. A melle duzzad és érzékeny. ami… – Nem. és ismét meglepődik a viselkedésén. mint más napokon? Mit nem adna. Pillanatnyi hökkent csend után Lucille felhördül: – Tessék?! – és Maryhez fordul. a lányomnál ilyesmi nem jöhet szóba. Máris tisztán látnánk az ügyben. megvizsgálta a lányom szűzhártyáját? „Te jó ég". és behunyja a szemét. Tizenhét éves pácienseknél nem szokásom. Én nem csináltam semmit… Jonas Wade rajta tartja a szemét Maryn. Az ép szűzhártya nem bizonyítja a szüzességet. és Mary visszazuhan a . Wade. – Attól tartok. – Ha a lánya valóban várandós. nem végeztem medencei vizsgálatot. hogy átszakadna vagy megsérülne. Mary visszatartja a lélegzetét. elkövettél olyat. Megint csönd. Wade ott áll Mary széttárt lába közt. McFarland. – Ez esetben indokoltnak vélném. hidd el! Ez az ember téved. hogy kiszárad a szája. Semmi. Jonas Wade sóhajt egyet. mikor nyílik a vizsgáló ajtaja. hol van és mi zajlik éppen. Meg is mondtam. – A vizsgálatok eredménye nyilván téves. Szöget üt a fejébe. Miért is tartotta olyan remek ötletnek. a tünetek terhességre utalnak. doktor úr – hallja az anyja hangját –. amit mond. hogy szerdánként tovább rendel. – Anya. Wade kesztyűs ujjai belesiklanak a hüvelyébe. Kötve hiszem. ha a klubban lehetne a kollégákkal. ez nem igaz. McFarland. – Egy perc az egész – mondja mély. indokolt a medencei vizsgálat – folytatja az orvos. dr. – Ha az engedélyemet kérte. Mary érzi. – De ettől függetlenül igaza van. Közölnöm kell önnel. Lucille acélos kék pillantása felé fordul. és a kengyelbe szíjazta a lábát. Háton fekszik. hogy a leánya gyermeket vár. tüstént magához térve. de türelmes hangon válaszol. aki segített neki levetkőzni. olyan mérhetetlen zavarban van. Két havivérzése is kimaradt. Mrs. Mary holtra rémülten figyeli a szeme sarkából. izzadó kézzel szorítja a vizsgálóasztal fémperemét. könyörgök. és egy pillanatra elfelejti. aztán az elkeskenyedett szemű Lucille ismét kérdőre vonja Maryt. – Mrs. hogy a lány éppenséggel hiszi. – Dr. csalódást kell okoznom. hogy a vizsgálatok eredménye téves. hogy megadtam. A nővér. anya. A szűzhártyán eleve van nyílás. – Nem fog fájni. hiszen hallhatta. McFarland. Tíz perc múlva Mary boldogtalanul bámulja a mennyezetet a vizsgálóban. – Mondd meg az igazat. megfeszíti magát. most szenvtelenül áll mellette. Mary a fotel mélyébe húzódik. hogy nyomogatom a hasad. hogy tévednék. Mikor dr. ki tudom mutatni az ezzel járó elváltozásokat. a laboratóriumunk kétszer is elvégezte a békapróbát Mary vizeletével. tekintse úgy. Istenem. és kéreti a nővért. és elakad a lélegzete. ezért egy lány közösülhet anélkül. Mary szeme tágra nyílik. fut át Jonas agyán. Reggeli émelygésre panaszkodott. – Akkor semmi gond – mondja frissen Lucille. Csak annyit érzel. Ez legenda. és a körmére mered. ahogy dr.

A békapróba nem tévedhetetlen. a medencei vizsgálat igazolta a többi leletet. Wade. – Az intakt. hogy mekkora a méh. Össze is cserélhette a mintákat. hogy ne kelljen a szemébe néznie. Az orvos vállat von. Az orvos ránéz és így folytatja: – Szemmel látható a jellegzetes lilás elszíneződés. Wade. – Az nem lehet… – suttogja Mary. – Nos? – kérdezi Lucille. Nem jelent semmit… – Az se. Keresünk mást. A lány felkapja a fejét. – Borzalmas volt. Marynek remeg az alsó ajka. Visszamegy az irodába és lerogy egy székre az anyja mellett. mikor az orvos visszaül az íróasztalához. se az orvosok. mert megnőtt. – Mrs. Vitathatatlanul terhes méh. Kivették a méhemet. Mrs. Továbbá felpuhult. Én ismerem ezeket a dolgokat. Wade. Mindennapos dolog. tévedésből. és int a lányának. de sokra megyünk vele. McFarland…. McFarland. hogy Mary állapotos. és mi van a szüzességgel? – kérdezi Lucille. . doktor úr. – Nem tévedhetetlenek se a békák. Most már nem kétséges. leesik az álla.megalázó valóságba. McFarland. Valaki másét nézte. dr. Leszegi a fejét. – Dr. és szó nélkül megpaskolja a lánya karját. hozzávetőleg narancs nagyságú méhet tapintottam. – Dr. – Mrs. Lucille odahajol. az én lányom a világért se tenne ilyet – az asszony feláll. Jó estét.

Halkan csukja be az ajtót. Mary Ann? Miért tetted. de ezúttal tanácstalan. – Ne most. – Meg kell beszélnünk ezt az egészet. Ted kiált. Mary kitátja a száját. Aztán megáll az ajtóban. – Hülyét csináltam magamból dr. – Úgy szégyellem magam! Mary esengve néz az apjára. . Aztán. engesztelően tárja szét a karját. de semmit se tud mondani. Kihúzza magát. a nyakkendője csálé. – Először hittem neked – tápászkodik lassan Lucille. terhes vagy. Olyan… zaklatott vagyok. ismét könny szökik a szemébe.4. Evans. ajka néha elnyílik. ide-oda csapong a tekintete. Mary Ann. – Hol hibáztam. ahogy végigmegy a közlekedőn. – Ebből elég! – veszi el Lucille kezét az arcáról. Mary Ann. léptei feléjük dobognak. Közölte. Karcsú alakja remeg. hogy intézkedhessen és magához ragadja az irányítást. édes Istenem… Mary az ágya szélén roskadozik. – Miért nem hisztek nekem? Mike és én nem csináltunk semmit! – Hülyének nézel. A légkondicionálástól fagyos ház aljában nyílik-csukódik az ajtó. – Tévednek. De dr. lassan elismétli: – Mary terhes? – Nem igaz. A hír ugyanúgy letaglózta. mint a szerepét próbáló színész. és azt mondja: – Halálosan megbántottál. – Először is mondd meg. Ilyesmi csak más apák lányaival történhet meg. és szipogva küzd a sírással. ha felsejlik egy-egy gondolatkezdemény. mint az anyját. hogy Mary terhes. szavakat keres. ki a fiú. a vállára vetett zakó akasztója az ujjára fűzve. apa – suttogja a lány. sóbálvánnyá dermedve bámulja a feleségét meg a lányát. Ted próbálja felmérni a tényállást. – Nem tudok erre mit mondani. Gondolkoznom kell… – Merev léptekkel az ajtóhoz megy. Lucille reszkető hangja szűrődik ki az arcára tapasztott ujjai közt: – Most telefonált dr. ezt velem? Mary csak nézi-nézi az anyja felduzzadt arcát. Megáll háttal a férjének és a lányának. Mike Holland? – Nem! – nyögi-jajongja Mary. – Szégyent hoztál ránk – zihálja Lucille elfúló hangon. – Mi van itt? Mary fölnéz az apjára. fejezet Lucille a kezébe temeti az arcát. Ted közelebb lép. hogy hazudtál nekem. semmi kétség. az inge kigombolva. Ted nem is hallotta. hallatszik. úgy nyögi: – Édes Istenem. Evans nőgyógyász. Az fáj a legjobban. Lucille hátrál egy lépést. hirtelen megesik rajta a szíve. Wade előtt. mielőtt válaszolhatna. Mary Ann?! – emeli föl a hangját Lucille. akinek keskeny vállát már a néma zokogás rázza. Először úgy fest. Azt mondja.

akinek egy közönséges influenza is magas. orvosok. nem tudom. mit mondjon. Lucille kakaóvajjal kenegette karcsú. Nem tudja. barna testét. betegségem. Talán ott kellett volna hagynunk benneteket Amyvel a katolikus iskolában. Ted nehézkesen bólint. Szerintem semmi rosszat nem tettél. talán anyádnak volt igaza. Hol voltam én idáig. Hosszú hallgatás után félénken elsóhajtja magát: – Apa… Ted McFarland láthatóan megrendülve ül az ágy szélén. miért. míg a pinacoladát iszogatták a medence mellett. és sült a hús a kerti grillen. Ted elhúzza a száját. Nem tanítottalak meg arra… – De apa! Hogy tehetnél te erről? Valami bajom van. egy hosszú sóhaj telik tőle. hogyan formálja a szavakat. Mind a két orvos az állítja. Az agyában valahol felsejlik a homályos emlék. aki elengedi magát és a mellkasához bújik. apa. hogy leereszkedik az ágy szélére. hogy Maryt. – De nem vagyok! – sikoltja Mary. hogy a „Perry Mason" közben Lucille mesélt valamit arról a proccos dokiról a csicsás rendelőjében. és kérdő tekintettel méregeti Maryt. Evanshez. dr. apa. De mi köze ennek ahhoz.Mary várakozásteljesen néz az apjára. de szó nem lehet arról. akit a közelmúltban hiszterektómián átesett barátnője ajánlott. mi bajom van. cicám. Mintha kihúzták volna alóla az anyaföldet. amit az orvosok mondanak. hogy távol állt tőlem mindig is. Ted száján végre oldódik a lakat. próbákat végeztek. hogyan kezdje. – Nem igaz – hallja az elhaló suttogást. – Apa! – Egyszerre kicsordul a könnye és lecsurog az orcáin. de bűnösnek érzem magam. anyád felvilágosított… – Apa – mondja könyörögve Mary –. amit az orvosok képtelenek megfejteni. De én soha nem csináltam ilyet. apa. És még most se fogtad fel. elviszi egy nőorvoshoz. és a lánya arcát vizslatja. aztán lassan elcsendesedik. Az orvosoknak is megmondtam. de akkor is lehetetlen. csak tátog. A torkát köszörüli abban a reményben. – Hogyhogy? – Kudarcot vallottam mint szülő. és elmondta. – Mi történt? – hallja hirtelen a tulajdon hangját. ha nem így lenne. – Nem tudom. Én azt hittem. – Valószínűleg nem tudtad. – Tudom. hogy két orvos egybehangzóan állíthatná. hogyan csinálják. meg az. de nem. és az űrben szállna lassan lefelé. nem hiszem. – Mary – mondja halkan –. világos? Hiszel nekem? A lány tétován bólint. hogy te jó apa vagy-e vagy sem? – Cicám – fogja meg Ted a lánya arcát –. hogy állapotos vagy. megnyugszik. mit tudom én. tűnődik. hogy valahogy megered a szava. – Nem tudom. Akkor elkerülhettük volna… – De apa! – Hallgass ide. . én pontosan tudom. Sír még egy percig. Szombat délután. aki továbbra is émelyeg reggelente. míg a lányát nézi. gyerekem lesz. tudom. – Hinned kell nekem! Ártatlan vagyok! – Jaj… – suttogja Ted. mit teszel. – Mary. és van képe terhességet emlegetni. mindenféle próbákat végeztet. átkarolja és magához vonja Maryt.

– Mary… – Ez nem lehet igaz… Mary kitépi magát és az ajtóhoz ront. Naplemente csak két óra múlva. válogat a szakfolyóiratkazalból. Mike? Mary összeroskad. jó? Érzi a fejbólintást az ingén át. Jonas Wade felfigyel duzzadt szemhéjára. hogy megtettem. Ted utánakap. Jonas Wade kinyitja az ajtót. míg átölelve tartja. Segíthetek valamiben? A lány szeme elkerekedik. A folyosón távolodó léptek. se a lány nem mozdul. a blúza nincs rendesen betűrve a szoknyába. – Ki a fiú? Hosszú csend. Mary. A lány megfordul. gyere be – tárja ki neki az ajtót. De annyira elvakítják a könnyek. Az imént küldte haza a nővért. hogy ki volt. cicám. és elindul az orvos felé. a síelő figurán matatva keresi a szavakat. Aztán Mary lassan. mintha most kelt volna fel az ágyból. ez a legforróbb napszak. merre keresse a lányát. – Mary – szól utána. hazament. A hőmérő higanyszála magasra szökött. várj! – kiáltja Ted. Wade. nem csoda. és segíteni szeretnék. Kényelmes délután van mögötte. Egy pillanatig csak néz. – Mit. A nagy ablaktáblákon beárad a késő délutáni nap fénye. A kopogásra az orvos felemelkedik. A pártodat fogom. – Most nincs rendelés. Ted mély lélegzetet vesz. Istenem! Már pattan is fel. tanácstalanul néz körül a szobában. – Miért? Nekik kénytelen vagy hinni. mintha lélegzetet se vennének. Jonas Wade vége felé tart a papírmunkának. – Ne rohanj el. Zárva volt az ajtó. nekem nem? – Csak annyit árulj el. és kimegy a váróba. Székéből látja. a völgyre szmog terül. cicám. apa! Jaj. Dehogy neheztel érte. apa? – kérdezi a fojtott hang. most a kartotékokat egészíti ki. hogy sejtelme sincs. – Jaj. és utánaindul. Mikor a lány félénken belép. és a karjánál visszatartja. mint legutóbb: csapzott a haja. és az apjára bámul: – Te hiszel nekik – suttogja. mert a kislányom vagy. Valaki rángatja a bejárati ajtó kilincsét. mint akit megütöttek. aztán bocsánatkérő mosolyra húzódik a szája. az orvos tűnődik. dr. – Mary. – Nem ítéllek el. – Mary – mondja halkan bízzál bennem. leveleket ír. Ugye elhiszed? Mary ismét bólint. se az apa. Meglepetésére Mary McFarlandot pillantja meg a lifteknél.Ted. Nem haragszom vagy ilyesmi. Észreveszi. holott az orvos már elfoglalta helyét az íróasztal mögött. hogy több páciens is lemondta a mai napot. és csak áll. – Kénytelen vagyok. Azt hittem. – Te se vagy különb. Mary beballag utána az irodába. – Cicám… tudni szeretnék valamit. – Apa! – zokogja. hogy a lány nem olyan rendezett és ropogós. vajon mi szél hozta? – Ha akarsz. Az iszonyattól eltorzul az arca. gépiesen elhúzódik. Wade felkapja a fejét: mintha neszt hallott volna odakintről. Dr. Dr. . mint anya! Te is azt gondolod. – Jó napot. melegét a légkondicionálás közömbösíti. hogy a Gelson szupermarket is valóságos kísértetváros.

hogy én és Mike… Pedig én soha. Kiváló orvos. azt hiszi. Mary. Tudom. hogy itt találom. kórházakba. Anyám vitt el hozzá. – Nem is tudom igazából. Mary? – A szüleim és dr. A lány feszülten figyeli. Dr. – Innál valami hideget? – kérdezi az orvos. gyűrögeti. Wade tűnődik egy pillanatig. Dől a szeméből a könny. képtelenség. dr. Abban biztos voltam. Mary? – Biciklivel… – Ebben a hőségben? A lány a nagy üvegtáblákra pillantva hunyorít a szmogban sárgálló napkorongtól. Wade megszólal: – Hogy jöttél ide. és azt mondja: – Mary. türelem és figyelem sugárzik róla. hogy bűn. hogy nem igaz! Mondja. . hogy nem szabad. aztán dr. simogatja. – Miért? Mary ismét a földet bűvöli. de néha nincs a templomban. Mary ráemeli a tekintetét. Mary. A lány óvatosan felnéz. hogy amit állítasz. hogy a doktor úr és dr. Wade hátradől. ugrásra készen. – Tiszta kitűnő vagyok. Valahova mennem kellett. Wade. – Dr. Wade arca komoly. nem – szegi le a fejét Mary. – Talán Crispin atyához kellett volna mennem. hogy tévednek! – Kik. hogy tanultál élettant. – Értem… – És anyám annyira kiborult! – Mary innentől képtelen uralkodni magán. a térdén könyökölve kissé előredől. hogy a házasság előtt tilos. dr. milyen hangon szól hozzá dr. Wade leül mellé a szomszédos székre. hogy a lány a kezét tördeli. – Mary! – ugrik föl Jonas Wade. – Dr. de a szék szélén kuporog. – Beszélni akarok – mondja.Kínos csönd. ilyesmi. Wade. Evans. kérem. – Rémlik. és múlt szerdán… – Emlékszem. miután innen elmentünk. Wade. Wade. mert szerda van. hogy van a hűtőben Pepsi. Evans állít képtelenséget. te értelmes lány vagy. látva. – Hallgatlak. hadar. miért jöttem. és azt mondta. holott igazat mondok! Dr. Ellátogat ide-oda. jó jegyeket szerzel. A lány a fejét rázza. kérlek. ülj le. Menekülni. – Éppen a tanultak alapján vagyok tökéletesen biztos abban. Mérlegeli. – Bizony meleg van… – Mary. mi történt múlt szerdán. Gondolom. de a szeme vigasztaló. – Köszönöm. – Honnan? – Hazulról. és az orvos tekintetét keresi. Halk és kedves. és egyszerűen nem értem. mert megtanították nekem. – De téved. Dr. miért nem hisz nekem senki. és megkerüli az asztalát. Evanst jól ismerem. mondja. A lány engedelmeskedik. gyerekem lesz. A szoknyáját húzogatja. – Nem csekélység. Be kell látnod. Dr. – Még soha nem láttam így kiborulni! És apa se jobb.

mikor eltűz mögötte – alacsony. A konyhából beáramlik Penny Wade rostonsültjének illata. oda se néz. Muszáj volt beszélnem valakivel. hogy itt fogok kikötni. ami a jellegzetesen dél-kaliforniai. És az ifjúsági szervezetbe is? – Igen. japán sarkú papucsa csattog a lakkozott parkettán. egy folyóiratban olvasott valami ilyesmit – melyikben?. – Gondoltam. – Mary – szólal meg utóbb az orvos –. a Chalk Hilltől északra. a szagokra. a kérdéses nő nem hazudott. Gondolatfoszlány inkább. De ez kicsit más volt – a lány nem is őrjöng annyira. de most a párhuzam mégiscsak eszébe juttatta. Jonas rápillant. és hova mehettem volna… – Fel kell hívnom a szüleidet. Még én se tudtam. tekila-koktélt szopogat. mikor? –. miért épp ide jöttem. hogy szólsz a srácoknak – szól hátra Penny a válla fölött. Ez a tolakodó ötlet mintha megnyomna egy gombot. a jó ég tudja már. De mi is derült ki? Penny szalad át a nappalin. – Értem – húzódik el az orvos. elgyötört vonásaiból. mert úgy vélte. árnyas pázsit és félkörben ívelő kocsifelhajtó fedezékében. gondolja Jonas Wade. hogy itt vagy? – Nem. mikor olvasott róla: a nő vihart kavart. odahallatszik Cortney és barátai sikkantgatása. Jonas Wade a hűvös üvegnek támasztja homlokát. a hűvöskék szempárt kémleli. ami már egyszer elkapta. Tedd már meg. fel a biciklire. De csak a színlelni képtelen ártatlanságot látja. Érdekes eredmények. azt állítván magáról. hogy érintetlen. Wade telefonál. és nyomban ki is verte a fejéből. mióta csak átadta Mary Ann McFarlandet összetört szüleinek. a szüleid tudják. igaz? – Igen. és vacsorázhatunk. – Tudom – sóhajt a lány. Fogalmam sincs. sortot. Mary. kecses kis nő. és nézi a vízben hancúrozó fiatalokat. Angliában történt. bikinimelltartót visel. és tekertem a pedált. hátul viszont narancs-és avokádófák rengetegében spanyol stílusú úszómedence kínálja jótéteményeit. és olvasni próbál dúlt. fekete haja nagy csavarókon. A ház kétszintes Woodland Hills előkelőbbik részén. sőt használaton kívüli lóistálló is van. Az orvos írta meg a dolgot. Vizsgálatok. . és újra belévillan a gondolat. Hátha igazat mond a lány. Pályája során nemegyszer látott hasonló jelenetet: őrjöngő tini. míg ráfeledkezik Mary kikezdhetetlen jóhiszeműségére.– Mary. Némi mérlegelés után ismét megszólal: – Eljársz a Szent Sebestyén-templomba. Hatalmas üvegablakok néznek a cserényformán elkerített takaros előkertre. ameddig csak bírtam. mikor a McFarland lány ott ücsörgött nála. amint belökdösik egymást a medencébe. az épületek az úttól jóval beljebb. hallottál már a fogamzásgátlásról? – Tudom. beugrik egy angliai leányanya esete. festőien „ranchó"-nak mondott stílus jegyeit viseli magán. Megint kibámul az ablakon a sivár sárga égre. Nézi a lányt. Jonas Wade lassan megbiccenti a fejét. – Tíz perc. A Wade birtok tekintélyes a szeszélyes alaprajzú ház körül. De az orvos nem a látványra. hátha elárul valamit a titkos gondolatokról. Elrohantam hazulról. kétségbeesett szülők. Wade-nek. S belévillan valami. leporolná a memóriáját. míg dr. kocsikeréken díszelgő postaládák. amitől megdermed. viszont idegesítően hangoztatja ártatlanságát. Dr. hogy tilos. átfutotta. az igaztalanul vádoltak őszinte megrökönyödését. vagy a neszekre figyel. Szórakozottan bámulja az úszók játékos évődését. gondolatait a lány köti le.

A remekbe fésült Penny mosolyog rá az ajtóból. aztán a vizes talpak csattogását. Kötötte az ebet a karóhoz. és a szakma krémjének jusson a hőn áhított tagság. kiszáradt fű. ahol a húszak az orvostudomány fejlődésével hivatottak érdekfeszítő viták révén lépést tartani. zihálást. Mondd már. nevetést. Becsukja az ajtót. hogy bárki megnyalná utána az ujját a déli határon túl is. az UCLA genetikusával. Inkább a könyvekkel. hogy mi is állt abban a cikkben. Tölt magának még egy italt. Élőképpé dermed a négyes: a tizennyolc éves Cortney az ugródeszkán pózol. beárad rá az esti fülledtség.Jonas fölegyenesedik. – Hé. rettegnek. barna. az avokácló-grépfrút salátát eltünteti. Szerda este. Jonas Wade. kihörpinti az italt. Wade-ék a tényállásnak köszönhetően hetente egyszer olyan hamisítatlan mexikói enchiladát és rostadát ehetnek. A fenébe is. rothadó gyümölcs. hogy neki kell berángatnia a vigadozó ifjúságot a légkondicionált fagyba. miután beszélt a legjobb barátjával. mire jutott? – Drágám… Megfordul. két suhanc kacag és visong. az ilyen babérok tiszavirág-életűek. Jonas áll egy pillanatig. a tizenkilenc éves Brad és testvéri jó barátja. Jonas tudomást se vesz a házat betöltő zsivajról: tekintete végigszalad a könyvek gerincén. Végtére alapítója a Galenus Szövetségnek. ami friss eukaliptuszhajtások. olyan büszkeséget érzett. Szeme megállapodik az új oklevélen: az asztalon várja. a fejében egyre csak a McFarlandprobléma kering. – Kész a vacsora. a telefonhoz. tűnődött még kicsit. A címeket bűvöli – JAMA. holott egy kukkot se tud angolul. de nem ment . De egy genetikus – mi is volt a neve a nőnek? – nem hagyta annyiban. a kelbimbót. Egyszerre nagyon utálja. megválasztották ismét. Sarah Long a lépcsőn üldögél. hogy az ilyenek válnak be legjobban. hogy… Jonas behunyja a szemét. Bőrátültetés. Van. por és uszodai klór szagát sodorja. Míg a steaket. Arra jutott. Maga se érti egészen. Kezdetleges. hogy húsznál több tag ne legyen. California Physicians'Medical Journal –. forró lehelet. aztán folyóiratok során. Mikor szombat este átvette a mindösszesen húsz tagot számláló titkos és zártkörű klub júniusi összejövetelén. folyóiratokkal telizsúfolt polcokat pásztázza. hogy Cortney utolsó ugrása felcsapja a vizet. szárítkozzatok meg. megbízhatatlan kromoszómapróbák. hogy még egy évet elnökölhet a Galenus Szövetségben. Londonban történt. hogy a hatóságok lefülelik őket. hogy férfival soha nem volt kapcsolata. ő tett róla. Vizsgálatokat végzett a gyereken. Az orvosok kinevették. Tom tárt karral készül elkapni Cortneyt. Nézi a karcsú. Vajon otthon találja-e Bernie-t? Otthon találja. Az itallal bevonul a dolgozószobájába. Jonas sarkon fordul. és mosolyogva biccent az ügybuzgón arra loholó Carmelitának: remek házvezetőnő. – Tálalva van! – Már el is tűnt. és a hátsó ajtóhoz lép. aztán az íróasztalához lép. De a dicsfény glóriája megfakult egy nap leforgása alatt. és lassan-lassan visszaszivárog az elméjébe a szökevény cikk néhány adaléka. Bernie megígéri. hogy bekereteztesse és kitegye a falra: micsoda megtiszteltetés. hogy szólni is alig tudott. gyerekek! – kiáltja Jonas. Piszkálja valami: ebben a betűrengetegben van az a közlemény arról az angliai esetről. hogy ő üljön az asztalfőn a Lawry különtermében. Scientific American. legjobb barátnője. Pirruszi győzelem az ilyen. síkos-fröcsögős testeket: két lány. csak a japán sarok kopog a folyosón. Mikor kitárja. hogy benéz vacsora után. hogy miért. Egy hajadon leányt szült. ezért törik magukat és mindig vidámak. hallja.

semmire. Bernie. ez a tettre kész közgazdászhallgató. Bernie Schwartz. randa csatokat viselt. aztán betelepszenek Jonas sötét bőrrel kipárnázott dolgozószobájába. Nemcsak Woodland Hillsen meg a szombat reggeli golfpartin közösködnek ők. nagy ritkán egy steak fölött. Ezért aztán magánúton tartják a kapcsolatot. belebámul a poharába. lételemük a jó vita. hogy tudniillik csak gyógyító orvos léphet közéjük. hetente összedugják a fejüket egy ital. A barátaikat vendégül látó Cortney és Brad viszi a szót. – Nyilatkozz. Onnantól kettejüké. De akkor ő kivette Cortneyt a Birmingham középiskolából. hogy Cortneyval soha nem volt igazi gubanc. tehetetlenül ült a rendelőben. ahogyan Wallace kormányzó fellépett. Majd egykettőre beköti a fejét valaki – éppenséggel Tom. és megkérdezi: „No. mikor a szövetségi csapatok ellenőrzésük alá vonták az Alabamai Egyetemet. jogra. Brad cimborája az Alpha Phiből. mit nézzenek meg? Arábiai Lawrence vagy valami strandhistória? Sehogy sincs megegyezés. és összeköttetéseit latba vetve bejuttatta az újonnan megnyitott Taft gimibe. hogy a fiút védje. vagy tényleg elfeledkezett a nemi aktusról. aki pár órája holtsápadtan. asszonytól. hol egybehangzó. Jonas. kényelmesen éldegélhetnek. elcsigázva ült asztalhoz. de hát a terv éppen az általa kikötött alapszabály miatt dőlt dugába. Jó. aki korántsem elveszett ember és szemmel láthatóan nincs ellenére Cortney. Jonas és Bernie egyívású szellemek – szomjúhoznak az újra. kopaszodik. hogy Bernie helyet kapjon a galenusi húszak között. hol eltérő véleményüket kicserélni. és feleselt Pennyvel. Bernie Schwartz visszakérdez. Italt töltenek maguknak. csupa fül. mikor tizenöt évesen rossz társaságba keveredett. három éve végigcsináltak egy keserves időszakot. elvesz egy Cortney zsánerű leányzót. ügyész lesz. Bernie a whiskyt szopogatja. lenyalt fürtöket. Bőrdzsekik. Váltanak pár szót a fokozódó zavargásokról Délen. aztán megkérdezi: . és hálát ad. Cortney bőgette a rockot. és szépen megállapodik itt a környéken. Carmelita asztalra adja a lecukrozott epret. földet seprő orrú járgányok. Brad meg átmegy az UCLA-ról a Stanfordra. vagy hazudik. Szerintem küldd pszichiáterhez. eldöntötték. – Hát jó. Most már a San Fernando-völgyi Állami Főiskolán drámaszakos és színkitűnő. Jonas Wade lebámul az eprére. teszi hozzá egy hang az agya rejtett zugából. Pennyé meg az övé az egész ház. mit szólsz hozzá?''. minigolf lesz az igazi. én csak csóró falusi genetikus vagyok. mint a nagyapja. Jonas Wade igyekszik erőt venni magán és figyelni a többiekre. Gyöngéden nézi Cortneyt. mindketten aggasztónak tartják. Összehasonlítja magát Ted McFarlanddel. Penny meg a varrószobában anyagot feszít a subázókeretére: új munkába fog. élénk érdeklődéssel kíséri barátja minden szavát. az UCLA-n kutató negyvennégy éves genetikus alacsony. És hótunalmasan. ahogyan eltervezte. Mikor Jonas végére ér Mary McFarland. autós moziba készülnek. Az ifjúság kitódul a ház elé. mint Penny volt valaha. Aztán oldottabb a csevegés: vajon tehermentesíti-e a Sepulveda hágót a tervezett új főút? Jonas végül rátér az érdemi témára. családtól elvonulva. Jonas tehát háborítatlanul cserélhet eszmét Bernie barátjával. Carmelita mosogat.: – Hogy én mit szólok? Te vagy az orvos. hogy majd szétrobbant a ház. aki szakasztott olyan. Jonas tűnődik pár pillanatig. dióhéjba foglalt történetének. Pár éve Jonas kitette a lelkét. zömök. Mikor Bernie betoppan.

– Emlősöknél nincs? – Emlősöknél? Életemben nem hallottam még ilyet. – Mit tudsz a szűznemzésről? – Szűznemzés? A meghatározása ugyebár. a tenyésztők például kiváltják a szűznemzést bizonyos pulykafajtaváltozatoknál. Jonas. Lehet. hogy az embriók megtermékenyítés híján is növekedésnek indultak? Bernie gondolkozik. hogy sok megtermékenyítetlen tojásban is elindul a növekedés. – Ha nem tévedek. lötyögteti a pohárban. – Na nézzük. – Tudják. hatból egy megmaradt és kikelt. amelyik magától szaporodik. – Várj már. Hol is olvastam ilyesmit utoljára? Valamelyik szennylapomban írtak róla – hogy tanulmányoztak egy pulykafajtát… – Akkor mesélj a pulykákról. Erről tudsz-e valamit? – Apátlan egerek… – Bernie hajlott orrú ábrázata komoly lesz. amelyek megtermékenyítetlenül is kikelő tojást tojó nőstényeket nemzettek. – Fenékig üríti a poharát. a szűzen nemzett. hogy a pete sperma híján is embrióvá fejlődik. meg van egy tiszta nőstény gyíkfajta. már régebben. Hadd gondolkozzam. Nos… – emelinti meg Bernie vaskos vállát –. nem a növények. – A sejtmag alkotóelemeivel foglalkozunk meg DNS-szintézissel. De szerintem nem sikerült kideríteni. feljavítás céljából… – De én nem a mesterséges szűznemzésről akarok hallani. Kísérleteket végeztek. Jonas nézi-nézi az italát. csakhogy mesterségesen. mi megy mostanában a laboratóriumban? Bernie összevonja busa ősz szemöldökét. – Jonas. ami magától beindul… Bernie rászegezi szúrós kis szemét a barátjára: – Spontán szűznemzés csak az alacsonyrendű állatoknál van. – Emlékezetem szerint minden szűzen nemzett pulyka megduplázta a szabályos kromoszómaszámot. A gazdák hamarosan tele voltak spermát sose látott tojásokról szaporított baromfival. Pontosabban az ATP-t bontjuk le aminosavakká. hanem arról. Miért érdekel? – Értelmező szótáram nekem is van. hogy folyt valami kísérletezés apátlan egerekkel. a guppiknál például. mielőtt az embrió kialakult volna. Egy pulykatenyésztő gazda felfigyelt arra. kösz. pokoli gyér a . Többnyire megszakadt. csak nem hiszed. Szó szerint értendő a dolog. – Előhozzák egyszer-egyszer ezt az emlősök szűznemzése izét. bizonyos alacsonyabb rendű állatfajoknál valóban természetes. mi okozta. ha jól emlékszem. a természetes előfordulásáról. – Volt ilyen. nem in vivo. valami Beltsville-ben vagy hol. Nekem a jelenségről mondj valamit. hogy ez a lány…?! – Hallottam vagy olvastam. in vitro. hogyan lehetséges ilyesmi. mit tudom én. és megint a jellegzetes vállvonás következik. Marylandben volt. – Nem értem. vagyis „apátlan" tojásból származó pulykákat olyan kakasokkal pároztatták. de ha jól emlékszem. hogy emlősöknél spontán… – Elkerekednek a gombszemek. – Az meg hogy lehet? – A megtermékenyítetlen tojás kromoszómái egyszerűen megduplázódtak. Bernie ismét felvonja a vállát. – Nem jut eszembe. de mindig elalszik az ügy. az élővilágból ez esetben az állatok fontosak neked.– Bernie. hogy békában is létezik ilyen… – Ennél azért másszunk kicsit följebb. – Elgondolkodva vakargatja az állát. – Mindjárt.

– Van benne valami. de ez a lufi is kipukkadt. – Ojvé. – Jonas – hallja Bernie halk hangját. A szülőknek ajánlottam is ma délután. – Ezen kár lenne vitatkozni.dokumentáció ezen a területen. és nem kaptak az ötleten. De ha megint megkérdeznek. délután nincs rendelés. és hátat fordít a polcnak. Az utca emberének gőze nincs. A fejében meg a másnapi programját: reggel műtét. Jonasom. értsd szűznemzés. – Dr. Jonas a tenyerét öklözi. Wade az ujja közt pergeti a friss folyóiratszámokat. néhány hónapig a világ genetikusai egytől egyig Londonra sandítottak. Jonas Wade nagyot sóhajt. – Küldd el pszichiáterhez. – Még mindig kíváncsi vagy a véleményemre? – Hát persze. Helen Spurway! – Mint akit kígyó csípett meg. hogy forduljanak pszichiáterhez. Ötvenötben. a könyvespolchoz rohan. – Róla olvastam valahol… – Nyolc éve. – A francba. mi az a partenogenezis. – Megvan! Spurway! Dr. el tud menni a UCLA könyvtárába. Viszont mindenképpen utánanézek ennek a pulykavircsaftnak. . forszírozni fogom a pszichiátert. Pár éve az a Spurway-dolog nagy vihart kavart. Bernie. Az anya szerint ez a lelkiatya kompetenciája.

De hát nem mozdulhat el. Nincs ebben semmi titokzatos: Ted nem is ismerte az anyját. ha olyan szerda lenne ez is. most esne jól csak igazán a kikapcsolódás. Megfeszül belé. higgadt családfőnek lenni. elformátlanodik. Míg Lucille vajúdott. karcsú szépsége. lógni fog a melle… Ted kezéből kiesik a pohár. ártatlan bája megnevetteti. Mary terhesen. Lucille pedig… A szomszédból áthallatszik. Mary. Bárcsak ott lenne már. Mary bezárkózott a szobájába. és másról se fantáziált. hogy közel kerüljön a lányához. hogy Lucille igazából a saját boldogtalan emlékeivel küszködik. végül jött a reményvesztés. ahogy szétmállik. Mary meg lehúzta a redőnyt. ő biztosan tudja. mihez fogjanak. Ki van zárva. hogy időnként pohár koccan a whiskys üveghez. megsemmisül a ruganyos szépség! Templomgyalázás. Ebben a sötét. okos. Valakinek tartania kell a frontot. De holnap feltétlenül felkeresik Crispin atyát. holott Lucille dr. mitévők legyenek. dagad. Szellemessége. Wade-től egyenesen a paphoz akart menni. ez több a soknál. júniusi hőség átjárta házban kell lennie valakinek. Lucille kezdetben dühös volt Maryre. gondolja Ted McFarland. és összegörnyedve fogja a hasát. aki ül és vár. Amynek is örült. mindannyiukra. Mary a büszkesége. aztán a harag bánattá szelídült. mint lánytestvérekről és lánygyerekekről. fejezet Már oda kellett volna érnie. mintha belerúgtak volna. néma. Ó. nem szól senkihez.5. és az eseményt beárnyékolta az a kellemetlen dolog. és kiszedje Maryből. hogy lány legyen a kicsi. Ted McFarland annyira szereti az idősebbik lányát. Korai még. Mint a feslő rózsa. hogy Mary gyermekévei eljártak. kismamaruha alatt türemkedő óriás pocakkal: elviselhetetlen gondolat. Megvétózta. az élete értelme. De mire? Amy katekizmusórán van. a mindene. hogy hanyatt-homlok Crispin atyához rohanjanak. intézetben nevelkedett. szeme láttára érik nővé: az apák zömével ellentétben ő nem siratja. miért tette. Ted egész éjjel gyertyákat gyújtott a templomban és imádkozott. felfúvódik. mint a többi. miért hozott szégyent az egész családra. mert Lucille a pohár aljára nézett. amit tett. Mary. De ez – mered maga elé komoran –. de legalább úgy tenni. hogy a szíve szakad belé. Utálja kihagyni. jajong belül. A konditerem. Gyönyörű Marym! Hol rontottam el? . de hát ő öt évvel később született. Hát hogy bírja végignézni. Ted azonban tudja. kinyúlik a bőre. Például. falfirka a szentélyben: lilán kígyóznak majd a lábán a visszerek. De egy dupla whiskyvel gubbaszt a kikapcsolt tévé előtt. Csak egyre bámulja a halott képernyőt. Végtelenül kedves neki a lánya hamvas. és semmi értelme. mintha az volna.

Van változás? A váll rajza ugyanolyan. Leengedi a kezét. Halk léptek közelednek. Megint az arcát nézi. egyenes. Érzékeny. A bőr színe. szögletes. Fürdéskor rendszerint csak futó pillantásokat vet a fedetlen vállára. Mikor kért utoljára felmentést a tornaóra alól? Jó . Mary feszeng saját maga előtt. Képzelődik. Germaine-nel irtó jóban vannak. vékony derék. és a meztelen testét nézi a tükörben. de Amy mindig bezárkózik. és alaposan megnézni mindent. Talán Germaine segíthetne. Az íróasztal lámpáját irányította magára. aztán folytatja útját bal felé. húszéves az egyetemista barátja. Laposan fekszik az izmot vallató tenyere. hogy igazából mi nem stimmel nála. az kizárt. Mintha szobrot vizsgálna szenvtelenül. neki csöppet sem tetsző. a szobában különben teljes a sötét: Mary megbabonázva szemlélődik. Nyáron is elvonulnak. A vérzés. Mary tekintete a mellén állapodik meg. és rendületlenül nézi a testét. kalauza a liberalizmusban. Feszes ez a has. Másik kezével a másik mellét tapintja óvatosan. de ezt a szex dolgot sose bolygatják. Nézi a bimbókat. tiszteletben tartva a másik szemérmességet. hogy terhes. és vastag fürdőköpenyben jár ki-be. Megtapintja a hűvös bőrt a köldöke alatt. Lenyűgöző érzés most merészen itt állni pucéron. Szeme lejjebb siklik. ez a fürdő közös Amyvel. Az nem lehet. Wade? „Hamarosan meglátszik…" Fintort vág. amit erről a témáról tud. Tökéletes. a hasára. Anyjának külön fürdőszobája és öltözőszobája van a nagy háló mellett. A nyári barnaság még késik. Örökösen a forradalomról meg a szabad szerelemről folyik köztük a szó. Germaine olyan nagyvilági. de hát ő tudja. hogy dr. Mintha megsötétedtek. semmi se növekszik idebenn. gyorsan elkapja a kezét. olyan művelt. Mary elvétve lát női meztelenséget. a lányok idegesen takargatják magukat a kis törölközővel. Mikor ujja hegye a fanszőrzetre téved. kecses. mint a gyöngyház fényű napfelkelte. Ebben a pózban egy röpke pillanatig kagylóból kiemelkedő Vénusznak látja magát. finom izmú. Összerezzen. lágyan ívelő csípő. a szülői háló irányába. megnagyobbodtak volna. Próbálja összerakni azt a keveset. a kar hosszú. mint az úszóké. Mary felsóhajt. Mintha másvalakit bámulna szeméremsértően. valahányszor itt a szobában öltözik-vetkőzik. a lábszár nyurga. Mary visszafojtja a lélegzetét és fülel. Eszébe jut valami. Az illető megáll az ajtaja előtt. Megint grimaszol. Mi fog meglátszani? Valami rejtelmes dolog zajlik itt a tenyere alatt. hogy a melle megduzzadt? És feszül? Bizonytalanul odaviszi a kezét. Inkább azt kellene összeszedegetni a gyér tudományból. a comb csöppet sem vaskos. Mikor tornaóra után zuhanyoznak. mint volt. De mit is mondott dr. tenyerébe fogja a mellét és megnyomja kicsit. hátára a pára lepte falitükörben. Wade-nek igaza van. Csakhogy neki ez kínos téma. selymes simaság lüktet fény és homály között. hogy a fürdőruhájukat fel. Életében először látja magát csupaszon. És zavarba ejtő is.Áll a kihajtott szekrényajtó előtt.meg levegyék. ezt a derült égből villámcsapást? Két orvos is kijelentette. De akkor is meg kell győződnie a dolgokról. Mi van vele? Mi okozza a reggeli émelygést meg ezt a mellduzzanatot. ösztönösen hátat fordít a szekrénynek. mintha valami szégyenleteset művelne.

Ted. Aki megszabadítja ettől a… – Nem – leheli Ted. tartozol nekem ezzel. amit hallott. de az elhúzódik. állát a kezére támasztva.régen… Mary újabb léptekre figyel fel. azt hiszik. Mindannyiunknak! – Lucille a férje karja után kap. Lucille bámulja magát a tükörben: egy idegen nő. – Tudod. hogy kisiklik az élete. tudod. ami az életembe kerülhet? Kimondatlan válasz remeg a levegőben. de mikor leesik a tantusz. A háta mögött Ted dermedten áll a háló közepén. én szerencsés vagyok. Ted! – emeli föl a hangját Lucille. és az ajtót bűvöli. – Nem Mary a hibás. Elmondta. Ted. – Nincs más. – Nem akarom. – Én azt hiszem. és megfordul. – Mit mondhatnék. én már rendbe jöttem. én folyton – hangja suttogássá hal: magához beszél inkább. – Nem igazság. hogy az ő lelkiismeretén szárad. ilyen kínlódás vár rá! Azt . – Mondjuk. hogy az ő fia a ludas. mint a férjéhez – Rosemary Franchimonira gondolok. Aztán suttogást hall. mit kell tenned – jelenti ki semleges hangon. – Ted hangja fáradt. hitetlenül mered a feleségére. aki segít Maryn. Tönkremegy bele. ezek erőteljesebbek. hogy oltalmazd a lányunkat. hogy a lányod ilyen szégyenbe essen. Vidd el valakihez. Lucille föláll. – Tessék? – suttogja. Ne hagyd. – Én beleőrülök. hogy keress valakit. – Mióta kiderült ez az egész. A nőknek meg muszáj… – Fejét ingatva igyekszik minden figyelmét a szemközti nőre összpontosítani. hogy a férfiak milyen erőszakosak. hogyan fogjak hozzá. A tükörben Lucille Ted szemébe néz. Követelem. hiszen kivettek mindent… – Lucille. míg a férfi felfogja. Ted. jót tenne neki. hogy ilyen szégyen. – Hagyd most ezt. Nathan… – dörgöli a homlokát Ted. – Keress valakit. Nem akarta. Ted. hogy az egész élete rámenjen! Vegyék el. – Jól értetted. velem ilyen nem történhet meg. – Ilyet nem teszek. Nem nézheted tétlenül. – Ebben én teljesen járatlan vagyok. közvetlenül a halála előtt… és elmondta nekem. Ted. mert az orvos óvta attól. – Beszélj vele. ha nem estem volna át a műtéten? És állandó fenyegetettségben élnénk? Ha reszketnem kellene a teherbeeséstől. Tudom. Azt sem tudom. hogy iszonyúan fél. hogy még egyszer teherbe essen. – Pszichiátriai tanácsadás – ismétli halkan Lucille az öltözőasztalánál. joguk van hozzá. Nem lelkesedem érte. Lucille nézi. Senki nem kérdezte Rosemary Franchimonit. mondd meg neki. hogy még csak nem is akarta azt a gyereket. hogy a fia tönkretette a lányunkat. és kész! – Jézusom… – Ted. Lucille… De az asszony fojtott hangon folytatja: – Hosszan beszélgettünk Rosemary Franchimonival a kórházban. – Hogyan tehetném. Beletelik pár pillanatba. hogy neki mi lenne jó… – Lucille nehezen nyel. Hát… – Ted hátat fordít a feleségének. – Akkor vegye kézbe a dolgot Nathan Holland. Hanem a fiú. Ted értetlenül bámul. az istenért… – De mi lenne. ahogy mozog a szája. – Szóval. Mondd meg neki. és neked az a dolgod. és fogva tartja a pillantását. én is. Nem ismerek senkit. Te is tudod.

Aztán bólint. merthogy olyan gyerekes hülyeség. Vakon odabotorkál az íróasztalhoz. Aztán ráírja egy tiszta lapra: „Szűz vagyok. és kihúz egy fiókot. Mary maga se érti. Ted. Nathannak meg kell tudnia… – Többet nem bír mondani. tizenhárom éves kori ábrándok krónikájába. a lányodról van szó. most leül az asztalhoz." . Döbbenettől tág szemmel mered a sötétbe. miért. Két évig vezette kislány korában. és belelapoz a pletykák. A naplójára téved a keze: műbőrbe kötött könyvecske aranyos lakattal. csinálj valamit! Ted lassan odafordul az asszonyhoz.akarom. Mary meztelen hátával támasztja a szobája ajtaját. hóbortok. tekintete fáradt és szomorú. de már rég sutba vágta. Odateszi a lámpa alá. mióta Ted belépett a szülői hálóba. hogy megmeneküljön. és senki nem hisz nekem. Hall minden szót. – Igen. Meg akarok halni. mozilátogatások. tanárok iránti fellángolások.

Az egész este olyan kusza volt. pirítóst. nyögve kiszállt az ágyból. az anyja is. A bíborosok kollégiumának szóvivője azt nyilatkozta ma reggel. kikapcsolja a motort. Beszélnie kell Nathan Hollanddel. bejárónőre. elgyötört arc a véreres szemek alatt lila árkok. a rádió elnémul. Kennedy egészségi állapota a hivatalos közlemény szerint továbbra sem ad okot aggodalomra. Bő egy éve ismerkedtek össze. Tednek ráadásul rokonszenves is. Hol maradnak már? Fél órája vége a katekizmusnak. Nathan Holland kész varázsló: gondot visel a három fiúra. amiért ilyen környezetet teremtett a fiainak. és Ted egyszerűién életre kel. Beesett. hogy XXIII. hogy bű. mikor Ted bejelentette. Külföldi híreink: változatlanul fekete füst száll fel a Sixtuskápolnából. Ted a slusszkulcsot elfordítva az akkuról működtetni kezdi a légkondicionálót.6. Dúlt frizurája szomorú utánzata a megszokottnak. de a hőség fojtogató. Ted sincs különb formában. és kipattan az autóból. a Taylor Road fölött magasodik pálmák és szikomorfák között. Talán együtt kisütnek valamit. és anya sehol. hogy megegyezésnek kell születnie…" Ted rábök a gombra. Ted a legszívesebben kiverné a fejéből. és még mielőtt a kocsi egészen megállna. mint a felesége. teljesen elfeledkeztünk rólad… A tizenkét éves csalódottan vette tudomásul. Lüktet a feje. Nathan Holland pozíciója a biztosítótársaságnál jövedelmez annyit. mikor múlt nyáron Mike egyre-másra hazakísérte Maryt. A kanyarban feltűnik Hollandék háza. Lucille ma reggel annyit se szólt. Amy. mint egy lidérces álom. patikarendet tart a házban. Tednek görcsbe rándul az arca. a fontos hírét ezek szerint még meg kell tartania magának. Arra se mondott semmit. Tanácstalanul zuhan magába. Lucille-lel kétszer voltak már itt vacsorán. készített mellé szalonnát. Így diktálja a logika. Csodálat illeti. Nyílik a bejárati ajtó. a nővére is mélyen alszik. hogy fussa kertészre. az egyik legszemrevalóbb a környéken. Nat – int a kezével. amellett. felkeresi Nathan Hollandet. A kormánykeréken nyugtatja a fejét. fejezet „Mrs. Lekattintja a hűtést. Amy. Tegnap este. Holland szája fülig szalad: . Csakhogy ez a borzalom hajtja most is. de mindjárt beléhasít a lelkiismeret-furdalás. decemberben meg a karácsonyi partin. tizenkilenc éve. de a kutyának se kellett. Szép ház. jelezve. mikor Lucille már mélyen aludt. mint a legénybúcsúja után. a fürdőben bedobott négy aszpirint meg egy csomag Fizrint. – Hello. hogy szól a telefon. A házat körülvevő takarosan nyírt sövényt bámulja. Ted ilyennek még nem látta. János pápa utódát még nem választották meg. Csörgött a vekker. Aztán szó nélkül főzött egy kanna erős kávét. Borzalmasan nézett ki. Még csak tizenegy óra. hogy a házban vaksötét van. Ted arra riadt. fogja a slusszkulcsot. hogy teljes gőzzel végzi nem könnyű munkáját. Ted felhajt a meredeken. épületkarbantartásra.

mély bőrfotelok. hogy fontos ügyben beszélniük kell. nemsokára befutnak. A szörnyű célzást. – Itt a szomszédban strandol valahol. Az alacsony spanyol kávézóasztalon van a tálca. – Szóra sem érdemes. A most divatos spanyol stílusban rendezték be. kovácsoltvas. cukor. keresi a szavakat. A fiúk? Nathan a válla fölött szól hátra a konyhába menet: – Mike és Matt iskolába ment. miközben kezet ráznak. Kávé? Ted tétovázik. Ülnek egymással szemközt. hogy látlak – mondja Nathan. de Ted közölte. dús ősz haja akár az oroszlán sörénye. – Örülök. ott sincs a makula. – Nat. Az este a whisky bódulatában még barátkozott az ötlettel: gyorsan. Vastag szőnyegek. lazíts. Nagyon komoly a dolog. bimbójában elintézni. hogy hosszabban maradok el ebédelni. sugalmazza itt minden. Nathan Holland tagbaszakadt ötvenes. hogy holnap bezár a bazár…? – Persze… – Ted a halántékát dörgölve néz körül a nappaliban. – Hát… köszönöm. Ted ma reggel szólt ide. – Nathan becsukja a ház ajtaját. – Lucille-lel és a lányokkal minden rendben? – Ühüm… Hát ti jól vagytok? – Pompásan. aztán a vendéget a hűvösbe tessékeli. – Tudom… – A kanapéhoz lép. Nat? – Nincs okom panaszra. Ő már egy hete vakációzik. Nathan leteszi a csészét. hogy egy falatot is magához vegyen. – Hálás vagyok. Aztán két kezébe fogja a kávéscsészét. Nathan Holland lassan biccent. Tudnod kell. sajnos. faburkolat. titkon. – Már jártam az irodában. Végül Nat ide hívta tizenegyre. De Ted erre képtelen. az irodájában találkozzanak. – Hát Timothy? – kiált a házigazda után.– Sejtettem. Máris megyek. Hollandék nappalija erre igazán alkalmas színtér. cserepes növények. De napvilágnál már az abortusz gondolatától is felfordult Ted gyomra. Mikor Nat visszatér a kávés tálcával – két csésze kávé. – Mi történt? Ted száraz nyelvét húzogatja az ajkán. Hát a tőzsdén? Ted grimaszt vág a forró kávé fölött. Nat. Ted irtózik attól. Meddig folytassák ezt? Leteszi a csészét. De hát csak . Basszus hangja alapján színész vagy énekes is lehetne Ted szerint. Nat azt javasolta. de nem ül le. Ted a bronzzöld huzatú kanapén. Mire észrevennék. Szóltam a titkárnőmnek. Szürke szeme mindig derűsen csillog. pár szelet gyümölcskenyér –. Egyre hallja Lucille hangját. bajban vagyok. Nem tudtad. – Mi újság a cégnél. de nagy önfegyelemmel egy korty forró kávét azért lenyel. tejszín. kettejük közt kell maradjon az egész. Nathan a fekete bőr hajóskapitány-karszékben. de félnapos tanítás van. és nagy jóindulattal néz a barátjára. „A lányodról van szó! Vegyék el és kész!" Persze szó sem lehet ilyesmiről. Ted végre leül. Gyere be! Idekinn már most meg kell gyulladni. Nézi a másikat. hogy pokoli nehéz nekem ez az egész. Lucille is biztosan visszaszívná már azt a tegnap esti szörnyűséget. addig helyezd magad kényelembe. hogy a te kocsidat hallom. pislog a csészéje pereme fölött. Ted. amiért a szabadságodból áldozol rám – köszöni meg. és azt mondja: – Nem üzleti ügyben jöttem. egyenesen Nathan szemébe néz.

Mary terhes. Mike tette. ugye nem értesz félre? Mary egy szóval se mondta. hogy a lányomnak ne kelljen tovább hazudni. Bugyborékol az úszómedence szűrőberendezése. tekintetéből süt az együttérzés. – Melyik? Ted a homlokát ráncolja. – Olyan keserves ez is. Esett öregember módján tápászkodik fel. Összenéznek. hónapokra dermedne mozdulatlanságba. – Én se. Ted. amiért olyan tehetetlen. ha még nem fejezte be a középiskolát. a kávéjuk kihűl. Hogyan tovább? Fogalma sincs. Ted a másik karját is a spanyol fapárkányra támasztja. csempézett kandallóhoz. Még azt is tagadja. Olyan ez. lassan fújja ki: – Igen. hogy gyereket vár. Nem rebben a szürke szempár. nagy léptekkel átmegy a hatalmas. Nathan Hollandnek egyszerre mázsás súly nyomja a vállát. – Rendben. hogy képtelenség. hogy mentsen valakit. Aztán a láthatatlan óra elüti a felet. mikor tudtad meg? – Tegnap este. Hogyhogy melyik? – Mary. Mary váltig hangoztatja. – Ted – szól neki Nat halkan –. egyre sűrűbb a házban a csend. Nat komoran bólint. Ki akarom deríteni. És egybehangzóan nyilatkoztak. én nem vádolom. aztán megszólal Nathan: – És Mary mit szól hozzá? Tedben hirtelen felforr az indulat. Ted. De ha azért teszi. Ted örökkévalóságnak érzi. gondterhelt hangját: – Tudom. én tudni akarom. hetekre. Ted megfordul. – Beszéljük meg ezt a dolgot. ez természetes. és fél könyékkel támasztva a párkányt. Azt gondolod. – Értelek – dünnyögi. belebámul a fekete lyukba. – Nem tudom elhinni! Ted csak bámulja a saját kezét: bár elfoglalhatná valamivel. – Ó. Valahol óra ketyeg komótosan. Két öklén nyugszik leszegett homloka. És hogyan tovább? Ted megint a hideg kandallóba bámul. hogy az a…! – Nathan Holland nyitott tenyérrel csap a combjára. Ted mély lélegzetet vesz. mire Nat megszólal: – Mi? – A lányom terhes. és a fotelban ülő férfira mered. ki az illető. – És biztos? Egy másik orvos talán… – Lucille két orvoshoz is elvitte Maryt. és Ted meghallja Nathan halk. csalódott düh. Három seregély csipog a márvány madárfürdőben. – Gondolom. aki . mint egy… – Rázza a fejét. – Nat. Mit csinál egy megesett lány édesapja? Mit csinál az ember a lányával. a lányom terhes. Beszélünk Mike-kal. Hosszú csönd. Felpattan. miért jöttél. a cserzett arc moccanatlan. és hátraveti magát a fotelban. de napról napra növekszik benne egy embrió? Mit mond neki? Hogyan viselkedik vele? Hát a szomszédokkal? A templomi gyülekezettel? Mi lesz a tanulmányaival? Hol rejtegessék? És mi lesz a végén? Mi lesz a gyerekkel. A két férfi mintha órákra.egyféleképpen lehet fogalmazni: – Nat. Szegényke nyilván holtra rémült. ő nem terhes. A konyhából a hűtő neszei jönnek. aztán ki-ki elkapja a tekintetét. – Tagadja – mondja feszes hangon. És Mike a valószínű jelölt.

ahonnan a kredenc. McFarland nagyon súlyos dolog miatt keresett fel. Ted ellöki magát a kandallótól. megszólal: – Fiam. aztán a hűtő ajtajának csapódása hallatszik. – Jaj. Mr. meghökken. Hogyhogy itthon vagy. – Jaj. – Jézus isten! – Mike – szól utána Nathan Holland –. apa. – Te ejtetted. én… – A fiú úgy néz körül. amit a szájához emelne. Ugyanaz a hökkent csönd telepszik rájuk. aztán megint az apjára. . Maryt meggyalázták. teherbe Mary McFarlandet? – Jaj. mintha temetésre mennétek! – Mike. apa? – Fiam. mint a sarokba szorított állat. Jó napot. beszédünk van veled. S nagy hallgatás után belőle is kiszakad: – Mi? – Mary McFarland. a másikban egy tányér gyömbéres keksz. Mike. kérlek. mikor telefonon dicsekedtél a haverjaidnak a hódításaiddal! Hallottam. Ted. de megijedtem. de rajtunk. A két ülő felnőtt sötét ábrázata láttán Mike Hollandnek csikar a hasa. nem! Apa. Mike az apjára néz. Mondd meg az igazat. ne félj. a kanapé körül járkál. teherben van. Mikor mindhárman ülnek már – Mike Ted mellett a kanapén – a gyors imbisz meg a hideg kávé fölött. szép. apa. te vagy a felelős? A fiú megperdül a sarkán: – Micsoda? – Gyerünk. nem bírom elhinni! – Pedig így állunk – mondja halkan Ted. ide-oda ráng a feje. Szép. ülj le. nem tudom. a kutyaúristenit. – Mike rándít egyet a vállán. De most arcába kergeti a vért. egyszeriben arra fordul mindkét férfi. kicsattanó apjának ifjonti mása. – Hallottam. Dermedten bámulnak a konyha felé. és elstartol. Nathan nekikészülődik. egyik kezében egy pohár tej. a fiú arcát tanulmányozva. és mint a nagybőgő. – Máris. – Jaj. Segítünk Maryn. Új gondolat kristályosodik az agyában. – Mi történt? Úgy néztek ki. A tizenhét éves Mike Holland.senkinek se kell? Megint Lucille szavai csengenek a fülébe. mikor a Mulholland Drive-ról áradoztál Ricknek! Mike. – Hadd magyarázzam el… – tárja szét a kezét. mi ketten soha nem csináltuk… – Ne játszd meg magad előttem! – vörösödik el Nathan. és növekvő dühvel nézi húsát és vérét. nem! Te jó ég! – Mike felugrik. – Kizárt. többieken ki segít? – gondolja komoran Ted. Mr. Mikor csapódik a hátsó ajtó. Mike lép a nappaliba. De az arcok láttán földbe gyökerezik a lába. idáig nem jutott eszébe. hogy én voltam. – Értem. ugyanúgy mereszti szürke szemét. mit csináljak! Egész egyszerűen nem tudom! – Kigondolunk valamit. A tenyerét öklözi: – Nat. téged is érint. Van egy perced? – Persze. mi megy végbe apa és fia között. és Ted elszörnyedve figyeli. Mary McFarland teherben van. – Jaj! – szorul ökölbe a fiú keze. – Mike. – Képtelenség! Istenemre. McFarland. félúton megáll a pohár. Felpillant. mint mikor Ted bejelentette a dolgot Nathannek. minek nézel te engem? A fiú hátrál. aztán Ted McFarlandre. És úgy gondoljuk. becsszó! Maryvel mi soha nem… – Mike! – szökken talpra Nathan.

Bősz pillantásokat lövell Mike-ra. hogy nem ez a lényeg. a kanapé legszélére helyezkedik. – Te utolsó! – ordít Ted. Bocsáss meg… Nem tudom. – Köszönöm. hogy lefeküdtetek. rámászik. mert téged véd. McFarland. apa. A fiú aggódva figyeli Ted McFarlandet. A két felnőtt is leteszi magát lassan. féltékeny. Nat. elég érett vagy a hetvenkedéshez. – Mike nagyot nyel. hidd el. – Mike – mondja –. hogy Maryvel nem jött össze? Ted McFarlandben átszakad a gát. te majdnem egy éve jársz vele. fiam. hogy lefeküdtél Maryvel. hogy ő tette! Nyugalmat erőltet magára. – Hát annyi férfibecsület nincs benned. – Ordítozással és fenyegetőzéssel nem jutunk semmire – jelenti ki ellentmondást nem tűrően. – Mondtam már. én soha… – Mike – szól rá szigorúan Nathan –. Hanem a felelősségről. zihál. Mike. Maryvel én semmit nem csináltam… – És mire föl dicsekedtél a barátaidnak? – Azt se tűrte. Térjünk a tárgyra: mi legyen? . Tedhez fordul. mi lelt… – Spongyát rá. De az Isten szerelmére. Nathan zengő basszusa higgadt. Mary a poklok kínját szenvedi. és az összes barátodnak elhíresztelted. Ennek a végére kell járni. mint mikor ledöntötted. Sose volt hajlandó… – Mike. dicsekedtél a barátaidnak. – Nathan nagyot sóhajt. – Ted. hát muszáj volt valamit mondanom a bandának. elönti az agyát a vér. Megértelek. lefogja Tedet: kis híján együtt borulnak. ülj le. öregesen. – Nem. most az igazságot kell kiderítenünk. hogy a baba a tied. – Jól vagy? Kérsz egy italt? – Nem. hogy tagadod a dolgot. – Nyugodj már meg! Ted egyik pillanatról a másikra elcsendesedik. – Ismerd be. míg dulakodik vele. A torka eldugul. A fiú hátrál. Ne vágj közbe. ahogyan Mike nagy durva mancsával Mary selymes bőrét markolássza. – Mr. – Ted hangja rekedt. mondd meg egyenesen. Ted légzése egyenletesebb. – Mary állapotos. Minden rendben. – Legyél most is olyan nagy legény. természetes. és egy lépést hátrál. apa. Nat közéjük ugrik. esküszöm. akkor köteles vagy vállalni a következményeket. izzadva hágja. de fél kezével váltig intőn fogja Ted karját. Lepereg előtte. Mi vagyunk itt a felnőttek. Nem lep meg. – Na jó – mondja halkabban Nathan –. A fiatalemberről lerí a megrendülés: – Mr. amit a lányommal műveltél – villog Ted Mike-ra. – Mondani kellett valamit a bandának?! Nem jött össze?! – Ted! – mennydörög Nathan Holland. hogy hozzáérjek! Ted nem bír megmaradni a helyén. észnél kell lennünk. Ha úgy döntöttél. zavarodott. Ököllel ront Mike-nak. lefeküdtél-e Maryvel. apa. nem veszíthetjük el a fejünket. igaz lelkemre mondom. Miért volt akkora szád? Vehetjük úgy. Félre ne érts. de itt most nem erről van szó. Mike. Ted a szeme elé kapja az öklét. a homloka ráncokba gyűrődik. – De hát nem az én gyerekem. Mike. – Figyelj – hallatszik Nat higgadt hangja –. McFarland. – Ez az igazság. hiszek neked. fiam. most meg tagadsz? – Jaj istenem. Mondtam volna. üljünk vissza. annyira dühös. Nathan tétován ellép tőle. hogy beismerd? Nathan felé fordul.És Mike Holland dülleszti a mellét.

Dr. Ted képtelen a barátja szemébe nézni. Ted merev pózban álldogál. Vita alakult ki. – Sajnálom. Tudasd velem a híreket. ha beszéltem Crispin atyával. Bánt a lelkiismeret. szimatot kapott. – Gondolkoznom kell még. Nathan kikíséri Tedet. Még nem volt időm… – Crispin atyával beszéltél már? – Még nem. Roppant érdekes: a partenogenezis – amit itt úgy mondanak. mint a két apa. Megint a marylandi apátlan pulykák stiklijei. Wade. Rendeznünk kell sorainkat Lucille-lel. mi legyen a kicsivel. De nem sikerült meghatározni. vagy ismeretlen szennyeződés okozza-e. hogy „embriószövet spontán fejlődése megtermékenyítetlen tojásban" – gyakrabban volt tapasztalható egy újfajta baromfipestis elleni védőoltással beoltott pulykáknál és csirkéknél. Dr. Még nem merek nyilatkozni. 1956. Döntenünk kell. Még nem tudom – csuklik el a basszusa –. és halkan annyit mond: – Majd szólok. mit csináljunk? Fogalmam sincs. hüvelykjével és mutatóujjával pedig az orrnyergét masszírozza. Nathan előrehajol. A súlyos szavak hamarosan derékroppantó valósággá érnek. De kitalálunk valamit. 1961. amit pár éve olvasott. Nat. Kellemes arca grimaszba rándul. Mikorra várható? – Ja. Ted. de . – Kitalálunk valamit. még nem tudom. Marlow Olson fehér törpepulykái mindenesetre új kérdésekkel szembesítették a sejtbiológia tudományát. Ted a kicsattanó arcot kémlelve őszinte együttérzést és aggodalmat lát.– Mi legyen? Úgy érted. november. – Mikor is szólt oda dr. 1957. Nat. Ted. Csakhogy mire jutott ebben a két órában? Először a pulykáknak nézett utána: Scientific American. Ted. vajon maga az oltóanyag. az UCLA orvosi könyvtárának hűvös olvasótermében. Még nem tértünk magunkhoz. és súlyos kezét Ted karjára helyezi. Az ereje elpárolgott a haragjával. és némán bámulja. Ted. nyolcszor ment vissza a folyóiratpulthoz. – Crispin atya talán tud segíteni. hisz olyan fiatalok még a házassághoz. Sőt az anyag jóval bővebb. mi legyen Maryvel. Nyel egy nagyot és feláll. Minden jelenlévő kipécéz valamit. A fiatalember nem kevésbé megviselt. Megvan az a kósza cikkecske. sperma híján is egészséges. hogy Maryt nála keressék? Csak tegnap volt? – Az orvos szerint januárra. mélységesen sajnálom. Elmegyünk hozzá együtt. hogy ez milyen tényezőn múlt. A végszó visszhangzik a szobát lepő csöndben. Bernie nagyjából elmondta. február. mielőtt Crispin atyához fordulok. A tudósok idáig nem tartották lehetségesnek a szűznemzést magasabb rendű állatfajoknál (ahogy Bernie mondta is. természettől adott bizonyos kétéltűeknél és növényeknél). Elgondolkodva nézi az előtte fekvő folyóiratokat. tobzódott itt. mit csinálok Mike-kal. mi áll ebben a cikkben. hogy az így beoltott szárnyasoktól pároztatás nélkül. Jonas Wade leveszi a szemüvegét és az asztalra rakja. Hívjál. Lenéz Mike-ra. ép utódok származtak. április 16-án a Life magazin még erősebben fogalmaz. – Mit mondott az orvos? – Miről? – Hát a gyerekről. Science News Letter. Az USDA kutatóközpontban felfigyeltek arra. Előbogarászta. de ha kívánod… – Kényszerből ne.

embriológusok. mert tartalmazzák az apa antigénjeit: a szövetet tehát kiveti a szervezet. hogy nem kizárt… Jonas kiejti kezéből a folyóiratot. mitől kezd el növekedni a megtermékenyítetlen pete. Dr. Helen Spurway. Meglett – sőt. Azt meg honnan szedtek volna? Jonas az ujjpercei finom szőreit tanulmányozza. és elfelejtették. Világszerte riadót fújtak a genetikusok. hogy az anya és a leány genetikai állománya teljesen azonos. Bizonyíték nincs. mi a kő? – Miért. amit Bernie két nappal korábban elhárított: a kutatóknak bizony gőzük sincs. a Charlotte Királyné Szülészeti Kórház orvosa és dr. annál . Minél többet olvasok a dologról. hogy a férfi antigének hiúsították meg a kísérletet. Bár a Life óvatosan hozzáteszi. fehér köpenyes medikusok sustorognak a könyvállványok között. sőt a híresen konzervatív Lancet orvosi folyóirat is. Csak negatív bizonyítékot tudtak felmutatni – hogy tudniillik a gyerek sejtjeiben nincs ez vagy az –. komolyan mondom. – Bernie. felkarolta az ügyét. mi a kő – mondja Bernie. Jonas ezek után azt a cikket kezdte hajkurászni. aztán lemásolta a folyóiratcikkeket. – Ennyivel intézed el? Ej. Valahol. amiért eredetileg jött. A szűznemzés mellett lándzsát törők szerint azonban ez az eredmény nem perdöntő. hangoztatták a begyepesedett okosok. Bőrátültetés csak egypetéjű ikrek között lehetséges: még a gyermek sejtjei is különböznek valamelyest az anyáétól. eugenetikus. De a bőrátültetés nem járt sikerrel. alapos vér-és szérumpróbákkal. Spurwayt. előadta az elméletét. a fogantatás egy utcai terrorista robbantás során történt. a Newsweek. Észbontó. és újraolvassa a kelletlen beismerést: „talán felül kell vizsgálnunk… azt a meggyőződésünket. Jonas Wade tehát Bernie apátlan pulykáin túl választ lelt a kérdésre is. hogy bizonyára „roppant ritka". hogy spontán partenogenezis nem fordul elő emlősöknél. valaki biztosan… – Ej. „Lehet. tűzbe éppenséggel nem jött. Westwood Villageben üldögélnek a szabad ég alatt sonkás rozskenyér és Heineken sör mellett. hogy költsék el együtt az ebédet. hogy a lányának egyáltalán nincs apja. valószínűségére következtetni lehet az embernél is. Megmutatta Bernie-nek a cikkeket. A nő állítását csak a gyermeken végzett hosszadalmas. és leül rá. szövődmények is közrejátszhattak. elméletet pedig kézzelfogható bizonyítékra lehet alapozni. illetve bőrátültetéssel lehetett bizonyítani. A Lancet kezdetben kigúnyolta dr. reményei hoppon maradtak. 1955-november 5-i számát. a lárma – a Time. de aztán a szenzáció kifulladt. hogy a régi könyvekben hajdan konokságuk miatt megrótt leányanyák igazat beszéltek. Azóta hétmérföldes léptekkel haladt előre a kutatás. többet talált. mit vártál. Jonas? Jonas Wade a fejét ingatja. Jonas Wade előkeresi a Lancet nagy port kavart. utóbb beismerte." Dr. és távozott a könyvtárból." Jonas Wade elméjébe olykor beszűrődnek a könyvtári neszek: csöng a telefon. nem bizonyítható egyértelműen. mint amire számított. Nyolc év telt el. valaki kihúzza a szomszédos széket. a londoni University College adjunktusa. hogy a pulykáknál kimutatták a jelenséget. és a semmibe réved. Jonas egy órája telefonált a genetikai tanszékre Bernie-nek. beleőrülök. sőt a Manchester Guardian tanúsága szerint –. de mily ellentmondásos. többet is talált. Pár hónapig tartott a hírverés. A kromoszómavizsgálatok azt mutatták. Stanley Balfour-Lynn. Wade elidőzik a kritikus mondatnál.abból. 1955-ben Angliában egy harmincéves nő azt állította.

És ha ő azt mondja. ez porhintés. és Mary azóta is itt fekszik. a Spurway-esettől eltekintve. megtörli a kezét a szalvétában. De magasabb rendű organizmusoknál nem leltem nyomát. Anyja körbejárt a házban. hogy végre megtudja. Megcsapták az orrát a szalonna meg a kávé gőzei a konyhából. hogy az apja sem. hóna alatt a törülközőbe göngyölt fürdőholmijával. hogy az apja elmegy hazulról tizenegy tájban. bekapcsolta a légkondicionálást. jóformán végigzokogta. hogy a kutatásban mi fordítottan arányos az igyekezettel? – Köszönöm. holott nem vagyok az.kevesebbet tudok. Ez utóbbi nyomasztja a legjobban a vetetlen ágyon heverő. Ma nem ment iskolába. Na jó – törli meg a száját a szalvétával –. Leteszi a szendvicsét. És nem kell bejelentkezned. tudok valakit. hogy tegnap délben evett utoljára. aztán Amy is útra kelt dél körül. És élen jár a maga területén. – Bernie. nehogy elhányja magát. hogy az emlősöknél kizárt a partenogenezis. és odanyújtja. és a lámpát bámulja a mennyezeten. Elgondolkodva rág. – Bernie. – Kitépi a lapot. Bernie elhúzza a száját. elhúzta a függönyöket. és bezárkózott. akkor nyugodj bele. hogy él-e még. Ámuldozott az anyján. Amy nincs még itthon. nem kérem százegyedszer Bernie. Alig aludt az éjjel. Jól mondom? A pulykákból nem vonható le logikus következtetés. Szinte mindig ott találod a laborban. gyík és madár minden mennyiségben. Míg a fürdőszobában öklendezett – nem jött föl semmi –. közlékeny. az étlapra is odaírják. aki eligazít ebben a témában. találtál más adalékot az emlősök szűznemzésére vonatkozóan? – Semmit a világon. a kezed azért a lányért? Nem bánom. Nem hallotta. imádja a látogatókat. a központi légkondicionálás ezen alig segít. aztán a tweed zakója zsebéből előhúz egy bőrkötéses noteszt. segíts nekem. . Hallotta. hogy az anyja kimozdult volna. Jó szakember? – Nő. Harmadik emelet. mi a szándéka vele. Alkonyodik. az egerek már mérvadóak. És azt hiszem. – És még csak nem is szégyellik. Cselle. – Miben? Hát tűzbe tennéd. De – emeli fel virsliujját – mondjuk. hogy lehetséges-e a szűznemzés emlősöknél. amire ugyebár nem adta áldását a szent tudomány. Arra se kíváncsiak. Firkál bele valamit. aztán azt mondja: – Sose értettem. hogy mindennek ellenére megy a verkli. és végképp szörnyű. Minek tagadnám. nyáron mindig itt van a legnagyobb hőség. Kész katlan volt az elmúlt nap. üsse kő. Jonas elolvassa: – Henderson embriológus. – Óhajtod meghallgatni elméletemet. Itt van helyben. Senki nem nyitotta rá az ajtót. Te kiáltottál ki szakértőnek a kérdésben. és harap az uborkából. Azon áll vagy bukik az egész. becsukta az összes ablakot. tengeri sün. plafont bámuló Maryt. A keselyűknél van olykor természetes partenogenezis. Ennyit sikerült kiderítenem. Mary az ágyán fekszik. Jonas. reggel pedig lüktető fejfájásra ébredt meg az immár megszokott émelygésre. És temesd el ezt a mesügériádat. – Az. Aztán bevonult a nagy hálóba. és bezárkózott. Egész nap őt várta. rádöbbent. hogy itt miért adnak kóser ubit a sonkás szendvicshez. majd azt mondja: – Vele beszélj. Bár ne nyugati tájolású lenne a szobája.

– Mike – a lány majdhogynem suttog –. Képzeld! Jót kapok franciából! Na. mert a legtávolabb esik a hálóktól. Timothy ingerülten lecsapja a kagylót a készülék mellé. Mary felpattan és kirohan a szobájából. Míg folyik a fojtott purparlé. akkor hagylak. nagy buli. – Megint pocsékul vagyok. jön-e válasz. megolvadt vaj. kihűlt. – No. – Mary… épp hívni akartalak. át tudnál jönni most azonnal? A fiú hangja végtelen messziről jön. A nagy hálóban teljes mozdulatlanság. – Mike. – Miért nem voltál ma iskolában? Mindenki hiányolt. – Te. hogy vonalat kapjon. amit az egzisztencializmusról írtam. – Halló? – Mare! – hallja Germaine-t. Hallasz? – Persze. Valami titokzatos nyavalyám van. Guggoló póz a végeredmény. Beszélhetnék Mike-kal? – Máris hívom. Evansről. A házban semmi nesz. Mary. a lány fülel. Olyan furcsán beszél. Az ötödik csengetésre lihegve felveszi. aztán Timothy azt kiabálja: – Mary keres! – Megint távoli kommentár. – Köszi. – Szia. a telefonkagyló zsinórja kinyúlik. – És ha bármi van. Bámulni kezdi a fali telefont. Mary nehezen nyel. A három készülék közül a konyhait választja. úgy szorítja a telefont. mi fog történni. – Jól vagy? Mary nekitámaszkodik a hideg falnak. csempére száradt kávé. se dr. hallgatja a bugást. Csörög a telefon. Körülnéz a konyhában: kihúzott fiókok. – Szia. – Akkor… tudod? – Igen. A tizennégy éves akkorát rikkant a vonal túlsó végén. Tim. de a leletekről nem. A zászlórúdnál a szokott időben? – Jó. ott járt ma apukám? Nagy csönd. aztán gépiesen feltárcsázza Mike-ot. Mare. Timothy veszi fel. – Hát nem jött rá az a doki. . Germaine hallott dr. szólj hozzá! Tetszett a sárkánynak. És most Mary feszülten latolgatja. Germaine. Mary csak áll a telefonkagylóval a kezében. – Holnap jössz? – Még nem tudom. hogy elcsuklik a hangja. Hol van már az első kivizsgálás. aztán Mike hangja hallatszik: – Halló. hívjál. – Nem. ma mondták meg az osztályzatokat. – Mike? – Mary ujjai kifehérednek. – Tanévzárás. A lány sóbálvánnyá dermedve fülel. Hallatszik valami a háttérből. Lenyomja a gombot. zsírjába dermedt szalonna.„Vegyék el" – adta ki a parancsot az anyja az este. Wade-ről. – Itt John-John a Fehér Házból. aztán: – Igen. hogy mi bajod? Mary sóhajt. – Pár pillanatig csönd van. míg foglalt jelzésre nem vált. Mary érzi. hogy egyre lejjebb csúszik. Mikor harmadszor csöng. és Timothy lefedi tenyerével a kagylót.

szétúsznak a konyha kontúrjai. Mike. bízzál bennem! Mary behunyja a szemét. Egy pillanatig elfogja a kísértés – bead valamit Mike-nak. Apám. – Mary szemét elönti a könny. Nagyon fáj. hogy rájöjjünk. és átjön. Mary. bort ivott. ha igazán szeretsz. Mary… Most nem. – Mondj az apukádnak. öcsém szentül hiszik. Meg kell beszélnünk. – Nem mehetek. mondjuk Germaine baráti köréből. ne csináld ezt velem. Én annyira sajnálom. – Akkor én megyek oda. Gondolkoznom kell. de hang nem jön ki a torkán: nincs semmiféle gyerek. Forgott velem a világ. Mary. Milyen koszt hagyott az anyja – a máskor oly pedáns Lucille. Másra se tudok gondolni egész nap. nem is esett jól. A szerelem nem más. – Mike. Mary – kérdezi kínlódva –. Mary! – szakad ki belőle. hogy hiszel nekem. Míg el nem döntöttem. de bennem bíznod kell. – Nekem is veled. hogy beismerd… – De én nem… – A legkomiszabb. azt suttogja: – Jaj. Vagy találkozzunk valahol. én nem voltam senkivel. nem is akarta igazán. Mary csak hallgatja a nagy némaságot. érzi a könny sós ízét a szájában. – Istenem. és ne hazudj nekem. De úgy meg vagyok rémülve. kitalál egy hapsit. és megbánta. Mary… – Rekedt. és félreértve a dolgot. – Jaj istenem. tévednek. hogy úgy szeretlek. olyan piszkosul sajnálom… Én annyira szeretlek. akadozó a fiú hangja. én annyira megdöbbentem. – Mike. hogy nem mondasz igazat nekem! Az isten szerelmére. mint hogy nincs titkunk egymás előtt. És képtelen vagyok megértetni magam. Mi mindig egyenesek voltunk egymással. El kell magyaráznom ezt az egészet. elfúltan folytatja: – Egyelőre nem mehetek át hozzátok. együtt csináljuk végig. Soha senkit nem engedtem magamhoz. mit csináljak. te nem értesz. A fiú hangja elváltozik. miért nem velem? – Mike… Jaj. és átöleli és megvigasztalja. Végig kell gondolnom mindent. amit akarsz. de avass be. de tudnom kell. Mondd. – Mike – mondja komolyan –. szükségem van rád. mi is a baj. és te mással voltál. Ajka formálja a szavakat. Muszáj tudnom. mert a család nem hisz nekem. ide kell jönnöd. – Nem hazudok. hogy a gyerek az enyém. Mike. Mary. tudnom kell valamit. Rudy valamelyik haverja lehetne az illető. Össze . Ez nagyon fáj. Ki kell sütnöm. az igazat mondom. – Mary. vagy a fiúja. ha szeretsz – küzd a szavakkal Mike –. – Mary. Úristen. Kiállok melletted. mint egy rossz álom. Olyan. miért mással. Sőt feleségül is veszlek. – Mit? – Kivel voltál? A lány szeme tágra nyílik. Mary… A lány elszörnyedve nézi szemközt a nyitott kredencajtót. A konyhai felfordulást pásztázza a csapongó tekintet. én nem… esküszöm.A lány behunyja a szemét. költ egy sztorit. és arra se méltatsz. esküszöm. Ígérem. A fiú alig bír megszólalni. – Hidd el. Mary. őszinte leszel. Nincs igaza az orvosoknak. mi legyen. és nincs kihez fordulnom. mi történik itt? – Mike – mondja elfúlva. Mary… én most leteszem. és akkor Mike-kal minden el lesz boronálva. beszélnem kell veled. de már késő. Mike akadozva. nem vetek követ rád. térdét a melléhez vonva – Mike.

Néz jobbra-balra. Elejti a poharat meg az üveget. némán ül. hallgatózik. megérted? Mary. Mary a kövön hever. nekünk együtt kell megoldanunk a helyzetet. ugye. és Lucille néz ki álomittasan. Lenyomja a kilincset. hogy sötét a ház. – Mi ez a lárma? – Mary! – döngeti az ajtót kettőzött erővel Ted. én… Mary mint az élőhalott mondja a kagylóba: – Oda se figyeltél rám. szoktatja a szemét. – Leteszi. Zárva. tesz pár lépést hátra. Nyílik a nagy háló ajtaja. – Amy? – Nincs válasz. – Ted! – kiáltja Lucille. – Ki van benn? Tessék válaszolni! Mary! Amy! Ököllel veri az ajtót. és jobb lábával lendületből belerúg az ajtóba. Első a whisky. – Mary? – szól be. a lányok fürdőszobaajtaja alól fény szűrődik. A mosdóban zsilettpenge. Aztán szemlét tart a család. aztán felkattintja az előszoba-világítást. majd pedig önmaga felett. Aztán megint: a festéken fekete lábnyom. de te ellenem vagy és én. – Mi van? Ted rá se hederít. rezzenetlenül. Pár percig kábultan. és a kezébe temeti az arcát. Ted odaszalad. vértócsában. – Mary! Nyisd ki! Lucille a falnál tapogatózva odatántorog Ted mellé. A konyhaasztal és a fal közé fészkelődve zokogva kiáltja: – Apa! Ted nincs meglepve. mikor csattanást hall. de hozzá se nyúl. üvegcsörömpölést. . Megáll. A hatodik rúgásra végre enged az ajtó. Tizenkétszer csörög a telefon. Ted beront. a folyosóra rohan. Éppen tölt. Aztán kitör belőle a sírás. és fáradtan kecmereg be a tévészobába.kell szednem magam. Semmi.

Az orvos felé fordult. én… Mary állja a tekintetét. egyedül feküdt egy szobában. fejezet A leggyűlöletesebb az apja tekintete. próbált emlékezni. Majd postázzák a bizonyítványodat. – Mary – fészkelődik Ted az ágy szélén –. A lelki megrázkódtatás miatt ájultál el. – Mary. Aztán behunyta a szemét és elaludt. Egyszerűen… megtettem. Mikor a vakító lámpák elől félrekapta a fejét. és le nem venné a szemét lánya arcáról. miért nem nézel ide? A lány tűnődik egy kicsit. – Amynek azt mondtuk. Bár megtehetné. segített fogat mosni. Mindkét keze fején. nem tudom. nem a vérveszteség miatt. vakbélgyulladásod van – vizslatja Ted elkeseredetten a két rákmúmiaforma csomagot a takarón. Az anyjában legalább annyi tapintat van. Reggelre a cső eltűnt. Gyöngéd kézzel beszappanozta Mary arcát. – Én is. Wade varrta össze a csuklóját. Úgy érzi. és egy kis asztalra kellett helyeznie a fél karját. Mary a fémrudat bámulja a mennyezeten: függönyt lehet húzni az ágy köré. hogy Mary látni se bírja. aztán ismét elnyomta az álom. Sokat öregedett az apja két nap alatt. vidám segédápolónő jött meleg vízzel teli mosdótállal. és megfésülte. Mary keze a takarón nyugszik. Mary. de Ted rendületlenül ül az ágya szélén. . Ugyanő később reggelit hozott neki. puszta szavakkal nem ér el hozzá. Nem vesztettél sok vért. Mary. állványra függesztett palackból futott gumicső a karjába. aztán odafordítja az arcát. halk hangot hallotta: – Nincsen semmi baj. – Mary… cicám… miért nem szóltál? Tudod. Sokáig feküdt ébren a sötétben. s úgy látta. olyan tanácstalanul mereszti a szemét. lágy tojást. az ismerős. Végül befutottak a szülők is. Elmenne spánielnek. hogy az ablakon bámul ki az utcára. hogy milyen szép az idő.7. Mary egy szót se szólt közben. hogy a szüleitől elzárkózzék. – Nagyon sajnálom. – Mary… – Tessék. a hátára fektették. mindkét csuklóján kötés. cicám. – Úgy megijesztettél bennünket! – Ted szeretné megfogni a lánya kezét. apa. Este hozták be a sürgősségire. narancslét. pirítóst. a műtőlámpa fényében még jobban kirínak fekete hajából az ősz tincsek. Ted meg olyan fájdalommal. az ujjait is elintézte a pengével. Neki már nem süt ki a nap. – Édesanyád felhívta az iskolát ugyanezzel. Éjszaka ébredt fel. Dr. miért tettem. türelmesen megetette. és arról csicsergett. Egykedvűen nézi a Lucille-t körülölelő reggeli verőfényt. – Apa. Lucille csak áll.

Odacsörögtem hozzátok. – Nem semmi. az egész világ összefogott ellenem. mi az ábra. Mare. hogy értlek. A válltáskáját egy székre akasztja. kivették. – Germaine széles vigyora arca minden gödröcskéjét érvényre juttatja. hogy így végezd? – Persze… ha valakinek. és nem lép közbe. foltozott biciklinadrágos társnő eltűnődik. menjek el? – Mary sajnos nincs olyan állapotban. A szoba csöndjébe beszűrődnek a kórházi zajok: léptek kopognak a csukott ajtón túl. A lány tompa tekintete a semmibe réved. – Germaine belép. Mi ér meg annyit. A kikönyökölt pamutpulóveres. Germaine gyöngéden simogatja Mary homlokát. de villámgyorsan kapcsol a bekötött kezek láttán. amit . Ted magába fojtja a keserűségét. – Hagyd. Tudod. Hiszen két orvossal szemben hangoztatom az igazamat. – Dolgom volt. hogy nekem mindent elmondhatsz. De hát úgy éreztem. – Rögtön azután csináltad. Lenyűgözve figyeli. hát csakis neked mondhattam volna el. – Nagyjából. hátraveti a loboncot. – Feltételeztem. Egyszer csak halkan kopognak. vakbélgyulladást kaptál. Mare? Hiszen a legjobb barátnőd vagyok! – Hát… nem ment. Mr. és édesapád sürgősen behozott az Encino Kórházba. hogy bárkit fogadhatna. Mare. – Nem hisznek nekem – folytatja Mary. hogy idejében érkeztem. Germaine önkéntelenül odahajol hozzá. a takaróra. Vagyis hát ennél bonyolultabb a dolog. – Szólhattál volna. Mare. Wade meghagyta. Aztán fölegyenesedik. Marynek majd kiugrik a szíve. hogy hívtalak. – Ma reggel hiába kerestelek a zászlórúdnál. és leül az ágyra. – Aha. orcáját Maryéhez érteti. Mare? Mary az alsó ajkába harap. tolókocsik zötyögnek. McFarland. Ted hátrál az ágytól. apa. Örülök. és elképedve figyeli. becsukja az ajtót. a hangosbeszélő műtéthez szólít egy sebészt. hogy eljött. Ha Mike… Germaine dugja be a fejét: – Mare? Ted talpra ugrik: – Dr.hogy mindig számíthatsz ránk. hogy te se fogsz. mi. Te nem tudhatod… – Mary könnyeivel öntözi a párnát. de hogyan ítélkezhetnék? Ha te hiszed. hogy bensőségesen sugdolóznak. Mare. – Tudom. Mary fölemeli a kezét: – Mind a kettőt. Mary elfordítja a fejét. és Amy közölte. Én lebeszéltelek volna. és arcon csókolja. ahogyan Mary bepólyált keze átöleli a barátnőt. – Azt mondtam. – Látom. a nővére vagyok. A lány lassan közelít az ágyhoz. hogy tilos látogatót fogadni. és ő is törölgeti a könnyeit. – Miért nem szóltál egy szót se? Olyan furcsa volt a hangod. lábát keresztbe vetve. Ted erőt vesz magán. Miért nem mondtad meg. – Hálát adok Istennek. selymes fekete hajzuhataga ráterül a párnára. Hallja. Éppen ezért csináltam. – Mindegy – suttogja az apa. Aztán így szól: – Nem biztos. ahogyan a barátnő életet lehel a lányába. Mary gyönge mosolyt küld felé.

áldott állapotban lévén. Mary. Csak annyit mondhatok. inkább nem… Hát persze. Hosszú fekete olvasót húz elő. Wade az ágyhoz lép. és legragyogóbb mosolyát villantja Maryre. – Jó reggelt. Mary szeretettel. Lionel Crispin kerek képe most már megnyugtatóan mosolyog a lányra. fehér gallért. Odatartja a lány elé. legbuzgóbb tagja. és ami a legborzasztóbb. öngyilkosságot kísérelt meg. Az orvos láttán Mary kicsit felderül: hasztalan igyekszik feljebb húzódni a párnán. – Igen. – Jó reggelt. Ted pedig azt mondja: – Dr. Mary. Csecsemőkorodtól ismerlek. aztán az atya ismét a lányhoz fordul. gondolja magában a pap mély aggodalommal. – Őszentsége áldotta meg. Bármikor felkereshetsz a szükség óráján. gyilkosságra vetemedett. mosolya magabiztos. Dr. – Hogy van a legcsinosabb betegem? . és bekötözött ujjával megérinti Germaine arcát.mondasz. Crispin atya szólásra nyitná a száját. atyám. – Jó reggelt. Wade. hogy ide fáradt – motyogja Ted. S szombatonként meggyónt vétkei eltörpültek a többi tinié mellett. tűrhetően. kár. mindent elmondott nekem. – Akarsz este áldozni? – Atyám. és szigorúan néz Maryre. fekete öltönyt visel. – Köszönöm. Az ő ifjúsági csoportjának a legintelligensebb. Néma párbeszéd zajlik kettejük között. A válla fölött Lucille-re sandít: mintha fel se fogná. atyám. Wade. atyám. Mikor meglátja Crispin atyát. Mary. atyám. Áldozás előtt gyónni kell. – Jó reggelt. azt meg nem akarsz. aztán a bekötözött jobb kezére csúsztatja. A lány állig begubózik. Három dolog miatt háborog a lelke: a lány nem vallotta be a nemi közösülés bűnét. Crispin atya. Tudhatod. hogy itt van a pap. Kézfogás következik. ő Crispin atya. majd hanyatt esik a kilincset fogva. és kezét összekulcsolva helyet foglal. én kereszteltelek. Lionel Crispin atya odahúz egy széket. sarkában Teddel az ágyhoz vitorlázik. Kis szünet után megszólal: – Hogy érzed magad? – Köszönöm. hogy bennem megbízhatsz. Ted. Lendületesen csukódik az ajtó. Mary Ann McFarland éltanulója volt a Szent Sebestyén iskolának. Az apácák rajongtak érte. – Hoztam neked valamit – nyúl a zakója zsebébe. az ezüstkereszt megcsillan a mennyezeti lámpák fényében. A pap ajkbiggyesztve pillant Germaine-re. Fölhúzza a szemöldökét és Tedre pillant. szürke hajában kopasz folt. családunk lelkipásztora. én annyiban hagyom. amolyan szerzetesi tonzúra. majd felbukkan dr. atyám. Akkor nekem is el kell hinnem. – Az istenit – dünnyögi Ted az ajtóhoz lépve. hálatelten mosolyog. Pocakos ötvenes. de belül csupa meghasonlás. hogy nem jöttél el hozzám. – Jó reggelt – köszön a szobában egybegyűlteknek. A csöndet ismét kopogás töri meg. – Köszönjük. de zörgetnek. – Édesapád. Crispin atya fölemelkedik.

És Mike… – Ő a barátod? – Együtt járunk. – Igen. és mint az alvajáró hagyja. – Azt hiszem. Dr. – Kit keresett. – Mit értesz azon. és megérinti a könyökét. miért tetted? A lány elkapja a tekintetét. ott volt. Wade félreteszi az olvasót. Wade-et. – Nem volt ott apa. – Akkor beszéljük meg. Mary? – Valakit. Az ilyen dupla élű penge nem ártatlan játékszer. – Nem dolgozni volt… Elment. a beszédében van valami vonzó. Vörös ködön át látja dr. – És szóltál valakinek. de én akkor is látom. Úgy gondoltam. Wade becsukja az ajtót. Germaine sem kéreti magát. hogy várandós vagyok. – Hát nem tudtad. Hátradől a széken. – Én úgy nézem. – Igen… – De te inkább apáddal akartál volna beszélni. De délután újra benézek. egyenes alakja ma igazán jól mutat öltönyben. – Nos. és közli: – Rohannom kell. – Értem. mindenki maga alatt van. Ted máris ott terem Lucille mellett. Wade a körmeit nézegeti. Magas. Mary hátraveti a fejét. Mary. és nézi a betegét. Nem mutatja. – Szükségem volt rá. – És hogy van a kezed? – Dr. Milyen kicsi szegényke. hogy dolgozni ment? Miért vártad el tőle. Wade igazán nem szívdöglesztő. de nem találtam. hogy keressen valakit… Jonas Wade a homlokát ráncolja. – Az orvos elfoglalja Crispin atya megürült helyét. és térdén könyökölve előrehajol. nagyon ideges lehettél. hogy int nem vágtál át vele. mióta legutóbb találkoztak! – Akarsz beszélni róla? – kérdezi halkan. Mare. – Édesanyád. hogy segítsen? – Nem kellett segítség. fogja a táskát. hogy apád nem volt ott? Mary a szeme elé viszi a jobbját. a modorában. Házasságot terveztünk.– Köszönöm. hogy kivezessék. Mindenki miattam boldogtalan. felugrik. Ahogy a többiek se. – Tudod. de az arcában. egész jól. Dr. miután néhány halk szót intézett a McFarland házaspárhoz és Crispin atyához. aki elvégzi az abortuszt – suttogja Mary. A lány felmosolyog rá. ahogy mondta. Még Crispin atya is. – Jól bánnak itt veled? – Minden rendben. – Hát ezért tettem. és alaposan szemügyre veszi a kötést. meg e miatt az izé miatt itt bennem. Aztán visszatér Mary mellé. ha megölöm magamat meg ezt a valamit. és a fehér kötést tanulmányozza. újra boldogok lesznek. Mary vállat von. Örülhetsz. hogy otthon legyen? A lány keze lehanyatlik. – Egész jól? Ennek azért még utána kell nézni. A lány jobbjával ugyanígy cselekszik. Nem hitt nekem. A felesége megfordul. szinte összement. Mary Ann McFarland. – Nem is tudom. . újra összehozott az élet. – Ó! – Dr. megfogja a bal csuklót. De mindenki az égvilágon. Hátrabiccent a két férfinak. Mióta anyám megtudta.

– Így volt. hogy szerintem te hiszed. csak mert szűznek merem mondani magam. – Ez nem válasz. csak te nem emlékszel. – Miért? – Csak. – Falra hányt borsó lenne. ha elveszítenének. nagyon dühös vagy. A lényeg. Wade – szólal meg halkan Mary. – Mary – dr. Ted és a pap két oldalról támogatják Lucille-t egy kényelmesebb székhez. – De ahogy látom. Wade belekezd mondókájába: . elmondtad ezeket a dolgokat a szüleidnek? A lány elfordul: – Nem. Mary. ugye hiszi azt is. Van annyi eszed. – Lárifári. vádolják Mike-ot. Wade. – Az nem olyan biztos. felragyog. Még beszélnie kell azzal az embriológussal. mégis kényszerítő –. mint egy bűnözővel. mikor a szüleim értem jöttek. olyan gyámoltalan ez a lány. valódi szépséggé. Hmmm? A lány szeme csóvát vet. hogy elmeséli a lánynak. Wade. Bevezeti őket az „Idegeneknek tilos a bemenet" feliratú ajtón a nővérszoba mellett. A lány a fejét rázza: – Én szűz vagyok. én semmi rosszat nem csináltam. – Nem számít. dr. – Igen! Mert a doktor úr megért! Tegnapelőtt este. Wade nehezen palástolja nyugtalanságát. ha nekem mondod. hogy történt valami. – Megérdemelnék. tessék! Nem kell megtűrniük tovább. – Dr. – ha hiszi. de aztán meggondolja: felelőtlenség lenne. hogy nem tart hazugnak. De most olyan kicsi. és mikor mindenki elhelyezkedett a szűk kis társalgóban. Nem bélyegez gonosztevőnek. homlokán a ráncok mélyebbek lesznek. Dr. az más tészta. dr. Wade. Én csupán kijelentettem. Talán meg akartad büntetni őket. pupillái kitágulnak. ettől még nem hiszem el. ha csípem a szemüket. nem falra hányt borsó. – Köszönöm. mikor azt állítom. Wade. Wade hangja szelíd. Wade a körmeihez –. az öngyilkosság soha nem megoldás. ugye? Nem hisznek nekem. Ezek a zsenge vonások néhány éven belül megérnek. A lány mint a villám néz oda. azt mondta. hazugnak neveznek. nagyban számítok az ön támogatására. a szüleidet porig sújtaná. ahogy a lány arcát vizsgálja. hogy én nem tettem ilyet? – A psziché fura dolgokra képes. amit mondasz. Hát. Crispin atya. akit Bernie ajánlott. ahogy reménykedve bámulja őt hihetetlenül kék szemével. Lehet. hogy meggyőződésből beszélek.– Mary. – Nem tartom fel önöket soká. de úgy bánnak velem. hogy tudd. Ez kettő. egy pillanatra kísértésbe esik. – Dr. Crispin atya és McFarlandék a folyosó végén ücsörögnek műanyag székeken. amit mondasz. feketekávés műanyag ibrikeket szorongatva. nem feküdtem le fiúval. de hogy igaz-e. Sötét szeme kissé elkeskenyedik. pedig igazat mondok. hogy megvártak – mondja dr. de Mary – tér vissza dr. nem hazudok. Jonas az Orvosi Könyvtárban eltöltött lehangoló délutánra gondol meg az ebédre Bernie-vel. dr. abortusszal hozakodnak elő! Ez égbekiáltó! Hogyhogy egyszerre abortuszpártiak lettek? – Úgy látom.

– Nem mondtam ilyet. hogy az önök tinédzser korú lánya másállapotban van. Ted Lucille kezét fogva szürke. hogy mit. – De én korántsem vagyok meggyőződve arról – folytatja Jonas Wade –. hogy sosem voltak férfival. Ted érzi. ha tűrhetetlen otthon a helyzet. úgy jártatja az agyát. . Minden eset más. felügyeletre szorul. kivált a kiskorúét. Crispin atya és én tanácsot adhatunk. a lánya jelenleg kétségbeesetten keres valakit. tehát két lehetőség marad. Wade megdörgöli az orrát. Sok lány hivatkozik erőszakra. McFarland. – Igen különös eset. McFarland. nem tartom indokoltnak. dr. – Rendkívül ritka. A hatóság gyakran jót tesz az érintettel. mint bármelyik felnőtt. hogy nők egészen a szülésig. Lucille beszél. hogy önként nemi kapcsolatba bocsátkozott. – De hát nem is az számít. Aztán halkan megszólal Ted: – Mary mondott önnek valamit. hogy valaki szűznek vallja magát. A kiskorúaknak a bíróság lesz a gyámja. A terhesség-megszakítás törvénybe ütközik. hogy bűnhődjék. az egyházközségben való tevékenységéről megtudtam. hogy igazat mond-e vagy sem. – Miért tette? Az orvos széttárja a karját: – Miért nem őt kérdezi? Lucille csak a fejét ingatja. Annak alapján. A gyerekek körülményei roppantul eltérnek.– Mr. hanem hogy hogyan látja a történteket. képtelen bármit mondani. Wade? – Igen. elgyötört arccal bólint. Mr. és kiemelik őket az öngyilkosságot kiváltó környezetből. Wade. házasság nem jöhet szóba – az orvos szünetet tart. persze. hogy Lucille keze megrebben. De most egyébként sem ez a legfontosabb kérdés. Jonas Wade folytatja: – Az öngyilkossági kísérletet. hogy várjon. A jelek szerint ön meg a felesége nem adtak hitelt a szavainak. holott nyilvánvalóan fennáll a terhesség. Ugyanúgy jogot formálhat az orvosi titoktartásra. Sminkje és máskor oly gondosan fésült frizurája nélkül Lucille McFarland olyan. Szokatlan a szüzességnek ez a konok hangoztatása. Dorothy Hendersonnal. ha előbb beszél dr. kötelességem jelenteni a rendőrségnek. Vagy otthon tartják Maryt. Furcsán sápadt. A cigarettafüstöt lehelő kis társalgóra csönd telepszik. McFarland. velünk meg szóba se áll. – Doktor úr! – A hang színtelen. hogy a hatósági fellépés szolgálja legjobban Mary érdekeit. De elvétve fordul elő. az önök hajthatatlanságát beleértve. Ted előredől. – Beszámoljon a gyanújáról és kutatásairól? Jobb lesz. – Hallgasson végig. hogy Mary idegeneknek megnyílik. Nagyjában-egészében lelki zavarra utaló tünet. hogy védelmet kapjon. feltéve. – Dr. Az arcát nézi: őszinte odaadással csügg az orvoson. de dr. és már készül megszólalni. Ted veszi át a szót. Nem azért. a négyes minden tagja kipécéz valami bámulnivalót. nincs vesztegetni való időnk. és figyeli a szülők arcát –. vagy elküldik a háztól a szülésig. és a sorsa az önök kezében van. Wade int. de határozni önöknek kell. hanem éppen az ő érdekében. Például. – De hát nem létezik. McFarland. atyám. érzelmileg labilis. az a helyzet. – Az én lányom nem idegbajos. aki hisz neki. – Nem! – suttogja Lucille. amit a családi környezetéről. Persze a pszichiátriai irodalom tud példát. komoly döntést kell meghozniuk. hogy jelentsem az esetet. és Mrs. de nem árulhatom el. hogy igazat mond! Dr. és ezért elutasító. ha nem akarja elismerni. Hát nem bízik bennünk? – Mr. hogy mi itt négyen kitalálunk valamit. sőt azon túl is kitartanak amellett. akár a vert hadsereg. Mrs. nem értem. Egy biztos. – Gyakran előfordul ilyesmi? – érdeklődik Crispin atya.

ha meghallgatnák a javaslatomat. hogy miért. – Mr. A pofazacskó. az éber disznószem elárulja. A család lelkipásztorának lelkiismeretesen számot ad legjelentéktelenebb. hogy elküldjük? – kérdezi fáradt hangon Ted. a gondviselés és a felügyelet. milyen tanácsot szándékozik adni Mr. És Jonas Wade sejti is. – Mit ért azon.Megint nagy a hallgatás. hogy tudni véljem. Hendersonra. akkor kezdem. és Mrs. de ez az ügy igen felkavar. Jonas Wade az órájára pillant. rátelefonál dr. McFarland. úgy vélem. Wade – szólal meg Lionel Crispin –. és hálás lennék. és leghosszabban Crispin atyáén időzik. Mary legfőbb érdeke a védő-őrizet. Nézi a három arcot. – Nos – csattintja össze kezét Crispin atya –. . De az atya nagy bánatára egy apróságot elfelejtett meggyónni. távol áll tőlem. hogy a pap lelkében micsoda vihar dúl. McFarlandnek. én tartozom hálával az ön buzgalmáért. – Atyám. Vagy mondjuk úgy. Mary Ann McFarland láthatóan mintaszerű katolikus leány. – Dr. Amint végez itt. a busa szemöldök. legtitkosabb vétségeiről is.

frissességet áraszt. Wade? – Halvány fogalmam sincs róla. és most kegyesen teret enged az újaknak. bemutatja a készülékeket. a pár centi magas zavaros vízben fénylő testű békák bámészkodnak. politikus. – Köszönöm. aminek eredményeképpen létrejön az eredeti béka kifejlett mása. Örvendek. éspedig úgy. Wade. holott napnál világosabb. Nyilvánvalóan roppant dús és hosszú. Míg követi a laboratóriumba. Hercegnői tartással vonul előtte. mi itt békagenerációk reprodukcióját végezzük egy szál donor szülő igénybevételével. tökéletes fogsort és tündöklő zöld szemet villant a látogatóra. Wade. – Nos. A járása lendületes és kecses. bár hosszú évek mosolyai. középen elválasztott vörösesbarna haját habos kontyba tűzve viseli. Szép: ez Jonas Wade első gondolata. a klón nagyon sok egyvalamiből. Görögül annyit jelent. a készülékeket. kerüljön beljebb. Dorothy Henderson embriológus szép asszony. hogy tömeg. dr. Wade. dr. Meglepően. aztán növekedésre serkentjük. Dorothy Henderson. és egy sor üvegkalitkán – akváriumon – állapodik meg. a tudósnő az ötödik X-et is átlépte. Lombikban létrehozott élet vagy valami ilyesmi. egyenletes ketyegése. makulátlan fehér köpenybe bújtatott széles válla államügyek terhét hordozza. bőre sima. netán szertartásmesternő a Capitol Hillen? Jonas csak egyvalaminek nem nézné. – Járatos a klónozásban? Az orvos körülnéz a kis laboratóriumban: nyugtázza a csöndben munkálkodó két asszisztenst. Jonas viszonozza az erőteljes kézfogást. dr. az eljárást. Dr. fejezet – Jó napot. – Ismerős a szó. királyi fenség száműzetésben. a keltető zümmögésén áthallatszik a színképmérő halk. Henderson olyan. a folyadékok bugyborgásán. – Először is a békapete sejtmagját elpusztítjuk egy parányi ultraibolya- . Vagyis az aszexuálisan leszármazottakat. hogy a béka testéből elkülönített sejt magját átültetjük a békapete citoplazmájába. Dorothy Henderson. mintha tárlatot vezetne. – Előbb a szó szerinti fordítást mondanám. dr. dr. – Bernie elmondta. aki feljutott a csúcsra. Dr. mivel foglalkozunk itt. Dróthálóval vannak lefedve. kissé módosul az első benyomás: megkopott elegancia. míg körbevezeti a laboratóriumában: tudományos kutatónak. Kérem. ám meghatározhatatlan szagokat. hogy időt szakít rám. De mi kicsit eltorzítva használjuk: a tudomány klónon az egy szülőtől leszármazott egyedek populációit érti.8. – Szóra sem érdemes. Az erős. grimaszai barázdálják – színésznő. Henderson. teste megőrizte fiatalos karcsúságát. hófehér tincsek csíkozzák a tökéletes frizurát: fénykorát túlélt prímabalerina. Jonas szeme a kopár helyiség közepére téved. mikor hátrafordul. sőt zavarba ejtően erőteljes a hangja: ennek a nőnek sose kellett sugdolózni – opera csillag.

fénysugárral. Ezek itt dél-afrikai karmos békák, és a petéik olyan kényesek, hogy a mechanikus kezelést nem tűrnék. Miután különleges táptalajra telepítettük az ilyen sejtmagmentes petét vagy petéket, vesszük a donorsejtet – Dorothy megáll a ferde szemű, fiatal nő mögött, aki magas székén ülve buzgón hajol egy mikroszkóp fölé –, ami ebihal beléből származik, és egy kis steril cső segítségével bejuttatjuk a sejtmagját a sejtmag nélkül maradt petébe. Ezek után a táptalajon keltetjük, és megvizsgáljuk az eredményt. Odalépnek a nagy fém „sütő"-höz: üvegajtaja mögött polcokon sorakoznak a Petri-csészék. – A csírahólyagfázisnál olyan környezetbe helyezzük át, ahol ebihallá fejlődhet. A következő megálló egy kis alga lepte tartály, itt a második számú asszisztens görnyed a mikroszkópja fölé, egyik kezében fecskendő, a másikban toll; jegyzeteket készít, miközben a lencsére mered. – Vagy elpusztul egy klón valamennyi egyede genetikai defektus következtében, éspedig egyszerre, mind egy szálig,vagy mind szabályosan kifejlődik, kívül-belül hajszálra azonosan. Dorothy Henderson meleg, bájos mosolyt küld felé, és továbbkalauzolja a laboratórium közepén álló üvegtartályok során. Valamennyin az áll, hogy „Xenopus laevis", utána római számozás: egy-egy békaklónt tartalmaznak. Az első akvárium felirata azonban „Xenopus laevis; Primus", és csak egy szem béka gubbaszt benne. – Ez itt Primus – kopogtatja meg dr. Henderson a mocskos üveget. – Ő az eredeti béka. A többi, dr. Wade – mutat végig a hat akváriumon –, egymást követő generációk, egyik a másikából kiónozva. Mintha indigóval másoltuk volna le Primust. Jonas Wade odahajol, a békát vizslatja, majd fölegyenesedik. – Nagycsaládos. – Nem, nem, dr. Wade, ne feledje, ezek a békák nem Primus ivadékai. Egytől egyig maga Primus. Az orvos nézi, nézi a hideg, élettelen békaszemet. Primus néha pislog, más életmegnyilvánulása nincs. – Lenyűgöző. – Az ötlet nem új, dr. Wade. Gottlieb Haberlandt 1902-ben kezdett komolyan kísérletezni a klónozással, és mások is próbálkoztak azóta. – Dr. Henderson finoman megérinti Jonas karját. – De sajnos innen nincs tovább. Megrekedtünk a kétéltűeknél. Sokért nem adná a tudomány, ha magasabb rendű állatoknál is menne a dolog, de hiányoznak az eszközök. Az emlős petéje méretben egy-tizenkettede a békapetének, a békapete átmérője három milliméter. Itt közönséges mikroszkópot használunk, de nem is létezik az emberi sejthez alkalmas műszer. Hanem eljön még a nap, dr. Wade, mikor lehetségessé válik az emberi sejt magjának kivétele, be lehet ültetni egy élő embertől vett testsejtbe, és lehetségessé válik, hogy az adott személy tökéletes mását hozzuk létre. Azt persze ne kérdezze – húzza fel a vállát –, hogy mikor lesz az. Jonas Wade fejét ingatva ismét körbehordja tekintetét a laborban. Hébe-hóba értesült ilyenfajta kísérletezésről, de sejtelme sem volt, hogy már idáig jutottak. Itt csücsül Primus, újra meg újra, a végtelenségig lemásolva. Dorothy Henderson az arcára pillantva – elégszer látta már ezt az arckifejezést, hogy értsen belőle – halkan megjegyzi: – Kérem, ne értse félre a munkánkat, dr. Wade. ítt nem génmanipulálás folyik, nem vagyunk mi nácik. A klónozás csak egy bekezdés az emberi utódnemzés új fejezetében, ami a jövő. Tegnap még tudományos fantasztikum volt a lefagyasztott sperma meg a mesterséges megtermékenyítés, ma valóság. Nem késik soká a

lombikbébi, a magzat átültetése egyik nőből a másikba, a mesterséges anyaméh, a magzat nemének befolyásolása meg az ember klónozása. – Türelmesen mosolyog, keze a köpenye zsebében. – De hát nem azért jött, igaz, hogy röviden felfényesítsem a klónozásról? Dr. Wade elkapja a szemét Primusról, és az embriológusra mosolyog. Dorothy Henderson igenis tudós a javából. – Ez igaz, de szívesen visszajönnék továbbképzésre. – Dr. Wade, tárt karokkal várom. Nincs sok látogatóm. Befárad ebbe az én… na ne túlozzunk… irodámba? Zsúfolt üvegkalitka a laboratórium végében, de mikor becsukódnak, meglepő a csöndje. Dorothy Henderson helyet foglal a jól megrakott íróasztal mögött.. Míg Jonas leül vele szemközt, elnézést kér: – Sajnos, kávéval nem tudom megkínálni. A kávéfőző felmondta a szolgálatot, újra nincs pénz. Az orvos hátradől a fémvázas műbőr széken, és kezét ölbe ejtve mosolyog. – Dr. Henderson nem szeretném az idejét rabolni. Bernie elmondta, miért jöttem? – Csak jelezte, hogy bizonyos kérdéseire esetleg tudom a választ. Jonas Wade belefogna, de egyszerre cserben hagyják a szavak: őrjítő, kitervezte a mondókáját, de most olyan bizonytalan. Egész délelőtt erre a beszélgetésre készült, míg a betegeit végiglátogatta, és elvégzett egy vakbélműtétet. Mindent arra tett föl, hogy ez a nő mit mond. Dr. Hendersonnak kulcsszerepe van az oknyomozásban. Ő dönt, hogy hogyan tovább: tartson ki az ötlete mellett vagy eressze szélnek. Bernie is megmondta, a fogas kérdés, hogy lehetséges-e spontán szűznemzés az emlősöknél, és ha igen, hogyan. Nem tör ajtóstul a házba. – Dr. Henderson, mit tud mondani nekem a partenogenezisről? A sivár környezetből olyan nagyon kirívó elegáns asszony kissé felhúzza a szemöldökét, és elkezdi: – Partenogenezisnek nevezzük, mikor a pete embrióvá fejlődik anélkül, hogy hímivarsejt serkentené. – Igazából azt szeretném tudni, hogy előfordul-e vagy csak absztrakció. – Korántsem absztrakció, dr. Wade. A tudomány rég tisztázta, hogy a sejt partenogenezissel embrióvá fejlődhet kémiai, fiziológiás vagy mechanikus behatás eredményeképpen. Laboratóriumi körülmények között számtalanszor bizonyítást nyert. Ha a békaféléknél sikerült kiváltani a partenogenezist, nem kétséges, hogy minden gerincesnél lehet. Tulajdonképpen mi is a partenogenezist bizonyítjuk itt a laborban. Dr. Wade a kezét bámulja. Érzi, hogy a szíve gyorsabban ver. Kritikus pillanat: most következik a mindent eldöntő kérdés, ami elől Bernie kitért. – Dr. Henderson, mi a helyzet az emlősöknél? Náluk lehetséges a partenogenezis? Megrendülten hallja, hogy dr. Henderson a világ legtermészetesebb hangján „igen”-nel válaszol. – Biztos benne? – mered rá Jonas. – Biztosabb nem is lehetnék, dr. Wade. Laboratóriumi bizonyíték van rá. Kivált egereknél és nyulaknál. A pete serkentést kap, és megindul a természetes fejlődés. – Dr. Henderson, engem igazából nem is a laboratóriumban elindított partenogenezis érdekel. Tud példát természetben előforduló partenogenezisre emlősöknél?

– Természetben? – Spontán. – Szóval spontán… – Dorothy Henderson szórakozottan simít végig a homlokán finom kezével. Aztán megszólal: – Macskáknál és görényeknél tapasztalták már, hogy a pete hím általi megtermékenyítés nélkül is osztódásnak indult. Bár természeten, dr. Wade, bizonytalan körülmények értendők. Nem ellenőrizhetünk semmit. A laboratóriumon kívül minden csak feltételezés. – Akkor kérhetnék felvilágosítást arról, hogyan megy végbe a partenogenezis? Hogyan történik? – Gondolom, arra kíváncsi, hogy mitől indul be a pete. Csak annyit tudunk, dr. Wade, hogy a serkentés olyanféle, mint a hímivarsejté. Ön is tudja, a hímivarsejt szerepe annyi, hogy behatol a sejtbe, és kiváltja az osztódást. Ha más is képes ugyanerre, a sejtosztódás megkezdődik. Mondok két példát, hogy laboratóriumban mi indított el ilyet. Először is – emeli fel az ujját –, vegyük a tengeri sünt. A laboratóriumban tengervízbe helyezzük a megtermékenyítetlen ivarsejteket, egy kis kloroformot vagy sztrichnint teszünk hozzá, és az ivarsejtek maguktól fejlődésnek indulnak, érett, szabályos tengeri sünök keletkeznek. Egy másik kísérlet – emel még egy karcsú ujjat az előző mellé –, mikor a sejteket túlnyomásos sokknak teszik ki az oldatban, ennek is osztódás a következménye, és megint csak ép, apátlan tengeri sünök jönnek létre. A donor tökéletes másai. Az első változat a kémiai serkentés, a második a fiziológiai serkentés példája. Békáknál partenogenezist vált ki, ha tűvel idegen fehérjét juttatunk egyenesen az ivarsejtbe. Ez a kétféle serkentés kombinációja. – Dr. Henderson, hiszen a petében csak a kifejlett sejt fele kromoszómája van jelen. Az embrió kifejlődéséhez pedig szükség van a megfelelő számú diploid kromoszómára. Én úgy tudtam, a hímivarsejt szolgáltatja a kiegészítést. A nő elmosolyodik. – így is van, dr. Wade. Szabályos fogantatásnál a hímivarsejt huszonhárom kromoszómája összekapcsolódik a pete huszonhárom kromoszómájával. Namármost, a pete érési szakaszában, mielőtt a hím ivarsejt megtermékenyítené, hasadás megy végbe, kettéválnak a kromoszómapárok, és a kibocsátott ivarsejt csak a kromoszómák fele részét tartalmazza. Partenogenezisnél ismeretlen okból bennmarad az ivarsejt a tüszőben, nem válik szabaddá a kromoszómák fele része, hanem újra összekapcsolódik a másik féllel. Ez a ki nem bocsátott kromoszómaszéria játssza a hím sejtmag szerepét, egyesül a női sejtmaggal, és zigóta jön létre. Aztán a petét valami serkentés éri, lehet kémiai vagy másfajta, beindul az osztódás, és mivel megvan a negyvenhat kromoszóma, kezdetét veszi a magzati fejlődés. – Elvégezték ezt emlősökön a laboratóriumban? – Nagyon egyszerű. Mondjuk, nyulak petéit vérplazmából meg embriószövetből álló táptalajra helyezik, aztán gyorsfagyasztásos sokkot alkalmaznak, hogy elindítsák a folyamatot. A petéket, ha a kromoszómaosztódás bekövetkezett, nyulak petevezetékeibe helyezik; az állatoknak előzőleg terhességi hormonokat fecskendeznek be, nehogy szervezetük kivesse az átültetett zigótákat. Feltéve, hogy kifejlődik a petezsák és nem kell sebészileg eltávolítani, többnyire ki is hordják ezeket a terhességeket. Sőt, dr. Wade, a nyúl ivarsejtjének kifejlődése elérhető úgy is, hogy az ovuláláskor hűtik a petevezetéket. Ez persze roppant ritkán hoz eredményt, de született néhány egészséges nyúl hím ivarsejt híján is. – Dr. Henderson. – Jonas Wade alig bír magával. Amit az imént hallott,

legvakmerőbb reményeit is túlszárnyalja. – Embernél szóba jöhet ilyesmi? A nőnek arcizma se rebben. – Hogyne. A spontán vagy a mesterséges előfordulás érdekli? – A spontán. – Csiklandós ötlet, kolléga, de nem új. Százával jelentek meg tanulmányok az emberi petéről, bizonyos vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes sejtek már a petefészekben osztódni kezdenek, vagyis úgy, hogy hím ivarsejttel nem is érintkezhettek. Rémlik, hogy az arány hat a négyszázhoz. Húsz éve, Philadelphiában például arra jutottak, hogy az emberi petesejtek hét és fél ezrelékénél indul el a partenogenezis, mielőtt megkezdenék vándorlásukat a petevezetékben. Ha ezt a statisztikát készpénznek vesszük, az következik belőle, hogy a partenogenezis és az ikerszülés gyakorisága úgyszólván megegyezik. Csakhogy a legtöbb ilyen petesejt eltávozik tüszőrepedés vagy havivérzés idején, vagy cisztává, tumorrá fejlődik, és sebész veszi ki. De egyes kutatók váltig hangoztatják, hogy néhányuk szabályosan fejlődik. Van, aki szerint ezerből egy szülés ilyen. – Ezt nem gondolhatja komolyan! Dr. Henderson halkan kacag. – Dr. Wade, ezt nem én gondolom, hanem egy kolléga. A tudomány minden területén vannak őrült fantaszták meg őrült konzervatívok. Van olyan tudós, aki toporzékolva visítja, hogy emberi partenogenezis pedig nincs. – Ön hogy látja a kérdést, doktornő? Dorothy Henderson tekintete mintha foszforeszkálna. – Semmiképp se vetem el a dolog lehetőségét. – Hát a valószínűsége? – A tudósok zöme szerint az esély egy a millióhoz. Én ehhez képest inkább biztatnám, kolléga – szerintem inkább egy az ötszázhoz. Jonas Wade elképedve mered az embriológusra. – Ez hihetetlen! Hát miért nem kap ez a dolog nagyobb nyilvánosságot? Ez nem akármi! – Pontosan azért, kolléga, mert nem akármi. Egyébként számítok rá, hogy az én területemen is elszabadul a pokol hamarosan. De ön itt most az emberi szexualitást bolygatta, ami roppant kényes téma, a szűznemzés meg végképp vörös posztó a teológusok, a moralisták, a pszichológusok meg a világ összes feddhetetlen papájának meg mamájának a szemében. Mi ketten megbeszélhetjük az ügyet tudományosan és objektíven, mert a tudósoknak ez a dolga. De a külvilágban ott a morál, meg az etika, meg a vallás, nem beszélve a családról, ami sarkköve a mi nemzedékekre orientált világunknak. A tudós csak akkor szellőztesse meg az elméletét, ha kikezdhetetlen, még akkor is foggal-körömmel kell majd harcolnia érte, tonnaszám ontania a bizonyítékot. Különben keresztet vethet magára. Önben lenne ennyi kurázsi? Már megint a fején találta a szöget ez az asszony. Szinte minden tudományágban szabadon lehet nyilatkozni a nagyérdeműnek, de ez kivétel. Ez ígyúgy mindenkit felzaklat. De ha jönne valaki, és fehéren-feketén bebizonyítaná?… – Dr. Henderson, nekem továbbra sem világos, hogy spontán hogyan mehet végbe? – rágja meg aggályoskodva a szavait Jonas. – Sokféleképpen, dr. Wade. Csak éppen olyan körülmények kellenek, mint a laboratóriumban. Serkentés kell a sejtnek, ami ugyanazt váltja ki, mint a hím ivarsejt, és helyettesíti azt, lásd a fagyasztást a nyulaknál. Ez a sokkhatás ugyanazt művelte náluk, mint a sperma. Egereknél a kutatók elektromosan ingerlik a petéket, és ha jól

hogy a természetben spontán előadódjon. az ő gyereke partenogenezisből származik: mélyreható vizsgálattal – bár mit dramatizáljuk. De ha az emberi ivarszervek kerülnek szóba. Jonas eltűnődik. hogy a gyermek mindig lány. Egy férjes asszonynak aligha hiszik el. Ha egy fertőző baktériumot. mindenki sajnálja. Merthogy. sőt spontán partenogenezis. és lelki szeme előtt megjelenik Mary Ann McFarland elvágott csuklója. mindenki hamiskásan kacsint. több bomba is becsapott közvetlen közel. hogy soha ilyesmit nem csinált. a szörnyülködésből meg a tudatlanságból emelt fal adja a másikat. – A nagy ismeretlen – dünnyögi maga elé. Tudományos bizonyíték mi lehet? – Nos – hajol előre Dorothy Henderson. Dr. véletlenül belekerül az anya vérkeringésébe és érintkezik a petével. hogy szűzen foganta a gyerekét. dr. hosszú ujjait az asztal lapján összekulcsolva –. Hogyan igazolható vagy cáfolható ez tudományosan? A nő előbb még kedvetlen arcáról heves érdeklődés sugárzik. hogy partenogenezist gerjeszteni korántsem ördöngösség. egy bombatámadás alatt fogant. az apátlan egerecskék igazán pompás példányok. – Érdekes szempont. mintsem biológiai. a falra kitett naptárakon. a legszembeszökőbb. és nemcsak alsóbbrendű állatfajoknál. legnyilvánvalóbb körülmény. Ha az ember beszed egy influenzát. mi ketten vesézhetjük a kérdés erkölcsi és történelmi vonatkozásait. Jonas Wade bólint. Ez nem bélyeg. a lazán heverő könyveken. mint meghatározni. mint a nemi betegség. Jonas furcsán néz. már megy a nagy vihorászás. A laboratóriumban már kimutattuk. Ismertük az eredetüket. sterilen fejlődik az élet. így lett gyereke. de ez körülbelül olyan. az embereknél a partenogenezis inkább erkölcsi kérdés. De visszafelé haladni… ez már nem olyan egyszerű. kolléga. amint látja. hogy „szex". Bezzeg ha gyomorfekélye lenne! Annak nincs társadalmi vonzata. létezik partenogenezis. De persze vegyi anyag is szóba jön. egy nő azt állítja. Dorothy Henderson most először húzza el a száját. Ha csak kiejtjük a szánkon. szűznemzés történt. Henderson. hogy háta mögött a laborban rendellenesen. s felrémlik előtte Primus hideg. és kész. súlyos légnyomás érte. élettelen szeme. hogy nem volt entyempentyem. mint ez a konstelláció. . Spurwaynek a szűzen szült anyuka azt mondta. szinte érzi. aztán végignéz a laboratóriumon. Wade.tudom. a serkentő tényező lehet pofonegyszerű – meg kell határozni. Holott csak annyi a különbség. Ahhoz. hanem emlősöknél is. hogy egy asszony azzal áll elő. Kizárásos alapon. Henderson folytatja: – A nő szavával szemben ott van az egész szokásjog. csak az elmélet kedvéért. mint az utólagos bizonyítás. Ha egy lány kijelenti. szóba se áll vele senki. a hajadonnak se könnyű meggyőzni bárkit arról. felidézi a Lancet cikkét: dr. Szerintem a serkentő tényező kevésbé fontos. Henderson. – Mit ért ezen? – Tegyük fel. ön tehát azt állítja. kijár az orvosi kezelés és a végtelen együttérzés. – Dr. hány angyal fér el egy gombostű hegyén. Jonas Wade jelentőségteljesen pillant beszélgetőtársára. nem kell más. A békáknál nem volt szükségünk bizonyítékra. még ha ezer éve nem hál is az urával. – Tegyük fel. – Nincs Y kromoszóma. hogy más és más módon fertőződünk. posztereken. Serkentés kell. – Dr. hogy mi váltotta ki.

Ha a legkisebb eltérés mutatkozik az anya alkatától. És ha egy ilyent növekedni hagynak. legalábbis míg a tudomány nem halad még egy kicsit. Ismeri ezeket a műtőből – undorító. mint a kirakóssal. – Merthogy kiköpött anyja. Ha a megfelelés tökéletes. az emberi lény minden alkotóelemét tartalmazzák. a bőrátültetés. őt is zavarba lehet hozni. hogy a leány valószínüleg szűzen fogant. próbálkozni. lehet gyengén látó gyerek. és átrágni a dolgot: emészteni. kijelenthetjük. de emberre vonatkoztatva nyomasztó körülmény. Kéretlenül tér vissza egy másik emlékfoszlány: a könyvtárban olvasta az Olsonpulykákról. Meg kell állni kicsit. Dorothy Henderson mondott egy s mást. osztályozni.– Ja persze. Az üvegfalon túl dr. – Mindenestül. hogy kirostáljuk a nem szűzen fogant lányokat. lehet ciszta. A kérdéses esetben csak annyit tehetünk. De idebenn. – Ennyi? – Sajnos. A tudomány mindenre megfelel neki. nyúlós förmedvények. ami mellbe vágta. mint a szívverése. továbbgondolni. A tudomány. Vagy éppen – borzalom! – valami a kettő között. ahol az eszköztár két emberi agy. rossz volt a szeme. megöli a nőt. Nem térhet ki a kérdés elől: valóban csecsemő növekszik Mary Ann McFarland testében? . Önmagában nincs nagy jelentősége. Eszembe se jutott. az ilyen szűz petéből bármi fejlődhet. csak az arányok nem stimmelnek. Henderson tökéletesen kiismeri magát. görbe a lába. hogy vakon bámul Dorothy Henderson kellemes arcába. Jonas Wade elméje éppoly zaklatott. Tekintetbe véve az összes bizonytalansági tényezőt. nem a cáfolatot. dr. Persze érdemes alaposan szemrevételezni a leánykát. Wade. fog. összerendezetlen a mozgása. hanem a megerősítést tekinti bizonyító erejűnek. amit idáig nem tudott. Ezek után nagyot hallgatnak. benne haj. Jonas Wade-et úgy megbabonázza ez a gondolat. ki-ki a maga gondolataiba mélyed. Például a ciszták. Egyikük rendellenesen fejlődött. ki van zárva a dolog. – Aztán jön a mikroszkópos kromoszómavizsgálat. idegszövet: ezek a megkergült peték.

hanem az egyetlen lehetőség. És mindennap hallgathat misét. bárcsak fellázadna. Wade szerint Mary a harmadik hónap végén jár. még nem kell elköteleznetek magatokat. A lányát alig látta. – Mindig kéznél lesz egy pap. merev profiljára. Hathetes koráig ráértek eldönteni. – Ami a gyereket illeti. miközben a múlt kedd jár az eszében: hármasban vergődtek el Crispin atyához a paplakba. Ez a ma reggeli indulás az első érdemleges fejlemény. fejezet Július elseje. Az ujját ropogtatta. de így is tapadós alattuk a kocsi bőrülése. felhúzott térdét átkarolva. Ted. az ajkát biggyesztette. ha úgy gondolja. csöndesen morzsolta napjait az irodában. Csuklóján a géz. . bármikor gyónhat. ő is odaszólt már. – El van boronálva minden. Ted az előtte haladó kocsit figyeli. pontosabban nyolc napja. Beszéltem dr. befejezheti a félévet. nem egy. hogy örökbe adjátok vagy sem. Abszurdum ugyebár. Az utca túloldalán iskola működik. zavaros kék tekintettel. ujja hegyén a vöröslő hegek: mind az apai kudarc virító tanúsítványa. És aztán miért ne mehetne vissza a Resedába. Elvben csak a negyedik terhességi hónap leteltével fogadják a lányokat. Mire megszületik a gyerek. mikor beviszed. de hát Crispin atyánál nincsen légkondicionálás. Maryt egy hete engedték ki az Encino Kórházból. kijött az íróasztala elé. Milyen hat hónap vár rájuk? A leágazást figyeli. pedig még csak reggel kilencre járt az idő. A mellette ülő Lucille-re sandít. de lehet. ami Marynek a legkedvezőbb. Dr. önvédelmet remélt. és végezhetne az évfolyamával jövő júniusban? Crispin atya itt felállt. Tedl a Ventura sztráda gyorsabbik sávjában nyomja a gázt. gondolta egy pillanatig. oda járhat szeptembertől. és a szélére telepedett. hanem négy este látogatott el a konditerembe. Ted eggyel erősebb fokozatra állítja a légkondicionálást. Magára hagyta egész héten. de úgyse tudott volna neki mit mondani. Nagyon meleg volt. Megy a légkondicionáló. Miért is nem kap életre és küldi el mindnyájukat a pokolba? – Az apácáknál jó kezekben lesz – folytatta Crispin atya Mary arcát tanulmányozva. rekkenő hőség. A költségek rendezése meg az adminisztráció ráér hétfőn. milyen komoly arccal intézte hozzájuk szavait az atya. csuklóját takaró hosszú ujjú blúzban. Nem szólnak egymáshoz. mintha más bolygóról csöppent volna oda. úgy imbolygott szegény naphosszat a házban. Wade-del. azóta semmi haladás. Szikrányi indulatot. – Véleményem szerint ez nemhogy bölcs lépés. ezért készek már most felvenni. Ted a lányára pillantott: ott ült a szomszédos széken kifejezéstelen arccal. keskeny szájára. de ismét fel rémlik előtte. Méltányolták az enyhítő körülményeket. hogy itthon tartsátok. estéit a tévészobában. dr. Ted McFarlandnek nem sikerült rendeznie a család sorait. én is közbenjártam. a lányodat.9. a féktávolságra ügyel. és a fülébe cseng Crispin atya hangja. Wide is. lélekben visszavonulót fújt. hogy előrébb tart.

Wade bizonyára a lelkifröccsöt szívta vissza. Kedves volt hozzá. hogy tudomást vesz a jelenlétéről. Ted. A napló. maradjon még egy kicsit. Ki az apa? .Ted ekkor is lányát nézte: Mary mintha mit se hallott volna. szólj valamit! Sikoltozz! Ordíts! Mindegy! Csak ezt ne csináld velem! Mikor a gyötrelem elviselhetetlenné fokozódik. vagy a kérdést. klubjait. de aztán mégis hallgatott. mint a másik. hogy a fenyegető kitörést megakadályozza. Jóváteszem. Az elmúlt három kész lidérc. Végül a lourdes-i vízzel teli Boldogságos Szűz üvegcse. és a tizenkét éves Amyt eltávolította a zűrzavarból. hogy megállapítsa. Amy. Wade valóban azt hiszik. Lucille segíteni akart volna. Lucille ugyanolyan tanácstalan volt. Pár fehérnemű. már csak keskeny vörös heg van rajta. Mary legféltettebb kincse. de csak röpke időre. szűnni fog a fájdalom? A kocsiban ülő triászból egyvalakinek semleges az úti cél. Mindenesetre megfogadta Crispin atya tanácsát. gondosan összehajtogatta. A másod-unokatestvérével évek óta összefutnak a családi összejöveteleken. Egyszer-kétszer felötlött benne. hogy kikívánkozik belőle valami mondandó. amin a korona a dugó. Nyári köntös. hogy visszautasítja. megmondani a lányának. mi szükséges. milyen szívszorítóan keveset rámol el. Most a visszapillantó tükörben Ted ugyanezt a kifejezéstelenséget látja. egyik nap olyan. mint a férjéé: szinte el se ért a tudatához. beletörődik. hogy hisztériás roham. Hálóing. hogy próbál beszélni Mary fejével. és arcát a falhoz szorítva fohászkodott magában: Az istenért. Mary Ann. de mindig meggondolta. Ma reggel majdnem összeomlott. maga is egy tizenhárom éves kislány mamája. hogy megválasztották VI. a folyosó végére menekült. és képzeletben megfogózik. és megkérdezte. és kidolgozzon valami stratégiát. Lucille McFarland hete nagyjából ugyanúgy telt. Kiszedték a varratot a csuklójából. Mit tagadja. egyöntetű pokol tornáca. félt. Mary birkajámborsággal vetette alá magát. Crispin atya és dr. jóindulatú. hiszen láthatta. hogy felfogja a helyzetet. Hawaii klepetus. környékezi: összeszedi. Lucille az ajkához szorítja öklét. mint a férje: időre volt szüksége. Az orvos újabb vér-és vizeletpróbákat végzett. de tébolyítóan zárkózott arccal. gondolja magában. kihúzza magát. amivel mindenki gyötörte. Jött is hamarosan. A feszélyezett. hol tart a terhesség. Mikor belső vizsgálatot javasolt. Mary öngyilkossági kísérletének másnapján estefelé felhívta egyik San Diegó-i unokanővérét. Marynek minden mindegy. Az elmúlt hét maga volt a nyomorúság. Némán állt Mary hálószobájának ajtajában. és nem mozdult ki. és figyelte a lányát. Pál pápát. Körbetelefonálta barátnőit. Lucille nem bírta tovább. végül is megkönnyebbülés ez a mai túra. Wade-nél. Érzi. Mint az alvajáró szedegette elő a holmit a fiókokból. hogy influenzát kapott. Ted és Lucille az autóban várták. Amy is tapsolt örömében. a tévében sem nézte meg a beiktatási ceremóniát. Lucille behunyja a szemét: bántja a motorházon szikrázó napfény. és mindkét alkalommal látta rajta. és nem is nagyon tudott volna mit mondani. és Mary ezt jó néven vette tőle: dr. Két ízben járt dr. A Lucille-lel egykorú unokanővér. lelkesen igent mondott. egy hét egy kortársnője társaságában San Diegóban igazán vérpezsdítő kilátás. Mary nem adta jelét annak. hogy Mary nem fog tiltakozni. és a testsúlyát is ellenőrizte. sarkon fordult. hogy ha Maryt elzsuppolják. és a csomagba rakta. amint a kis bőröndöt pakolja. odamehetne-e Amy pár napra. míg a pánik alábbhagy. kurta-furcsa tanácskozás végén Crispin megkérte Maryt.

– Aranyos. – Hello. Vacsorára jött csak vissza. A kishúga nem látogathatta meg a kórházban. ha elkészül. Hollywood mellett robognak. – Hiányozni fogok neked. – Mary a lemezjátszóra pillantott. kitalálnak még egy hazugságot.A héten két figyelemre méltó esemény is volt. odalátszik a Capital Records épülete. – Búcsúajándék. A lemezjátszón Amy heti kedvence. élesen felesel egymással a szép Krisztus-fej meg a Kingston Trió. Mary letelepedett Amyvel szemközt. Megteszi. – Iszonyú hangos. Gipsz Szűz Mária friss pitypanggal díszítve. . A táblán rikító narancsszín matrica „NIXON NIXON" felirattal. és érezte. hogyan kell tönkretenni a meglepetést. Amy. bedugta a fejét. Mary. Csakhogy a tizenkét éves Amy elől eltitkolták. Mary szomorúan figyelte az elmerülten tevékenykedő Amy arcába hulló tincseket. Mary meglepetten nézett oda: – Nem értelek. mikor hanyatt hevert az ágyában. hogy miért nem tér vissza a tanév kezdetén. Szerettem volna. legalább egy pillanatra felkelthették volna az érdeklődését. Amy? – De még mennyire! Bárcsak veled mehetnék! Vermont! És három egész hónap! Nem is tudtam. de Mary szeme előtt a húga szobája lebeg. aki az ajtót becsukva a lemezjátszóhoz lépett és elnémította. – Ide hallgass – mondta Amy tükör előtt begyakorolt affektáltságával –. hogyan beszélgettek Amyvel előző este. – Kopogás is van a világon. nem ült asztalhoz. és Marynek eszébe jut. úgymond. Mary kopogott. A kórházból való elbocsátást követő héten Marynek keservesen hiányzott Amy. és feltételezve. Amy előrántotta a még csak kétcsápos polipot a habszivacs golyón: – Ezt neked csinálom. Mary ki volt éhezve rá. Az ágyon Mary Stewart legfrissebb bestsellere. Vermontba utazik nyárra egy hajdani iskolatárshoz. és csak tegnap jött haza San Diegóból. és majd ha eljön az ideje. mondjuk. a hegymászás közben elszenvedett lábtörés is. Olyan ötletszerű a hangulata. de rendületlenül mosolygott tovább. hogy van ott barátnőd. Eltaláltad. Mary szíve elszorult. Ugye kikapcsolhatom egy percre? A tizenkét éves félfordulatot tett a fenekén. hogyan bírod ki Mike nélkül egész nyáron. A híradóban Kennedy elnököt mutatták. Csak késő este jutott hozzá. hogy négyszemközt szót váltson Amyvel. a „Telstar" korong. Hogyhogy nem nézed a tévét? Amy visszatért a poliphoz. de nem. Szabad? – Ejnye! – dugta gyorsan a háta mögé a fonalat meg az ollót Amy. Suhannak a Hollywood sztrádán. de Maryvel megint forgott a világ. lecsúsztatta a kezét a hasára. – Belefér az időbe. csípője alá tolva a kezét. mielőtt mész. hogy a nővére már másnap útra kel. te aztán tudod. hogy Amy meghallotta. – Kopogtam. – Műsorváltozás van. éjféltájban. mi a kedvenc színem. nehogy megláthassa polipját a szobába lépő Mary. hát elrohant hazulról a barátnőinek élménybeszámolót tartani. Amynek hazudnak. amint a szoba közepén törökülésben rózsaszín fonalból polipot fabrikál. hogy domborodik. kiszámolta a szálakat a soron következő csáphoz. amint nagy sokadalom előtt azt kiáltja: „Ich bin ein Berliner!" És egyik este. Csak azt nem értem.

és kijelenti. – No. mondani akarok. Mary. érintetlen Nancy Drew-könyveket. Kedve lett volna kacagva összeborzolni Amy haját. És tudom. sok lány a hasára üt. amit Amy mondott. míg Amy letette a kezéből a fonalat meg az ollót a padlóra. remek apáca lesz belőlem. mert szörnyen izgatták magukat valamin. milyen gyönyörű dolgokat csinálnak az apácák. hogy a kolostorban könnyebb lesz döntenem. Húga a tőle megszokott öntudattal készült a közlésre. Amy. Amy… – Tudod. és azt gondoltam. és meghökkentően felnőtt pillantással mérte végig a nővérét. – Napok óta el akarom mondani neked meg a szülőknek. De aztán katekizmuson Agatha nővér elmondta. Amy arca hirtelen gondterhelt lett. járt Mary eszében. – Hadd hallom. és Agatha nővér tanácsát is kikértem. a Matterhorn… Amy. de úgy odavoltak a vakbeled miatt. te biztosan elhinnéd. ne nőj föl soha. Nem talált szavakat. valamit. megtörölte a kezét a nadrágján. már a rendfőnöknőnek is beszélt rólam. és grimaszt vágott. – Tessék – kapta fel a fejét a kislány. De neked akkor is elmondom. hogy apáca akarsz lenni. – Jaj. Mary sóhajtott. Mary remegve hunyja be a szemét. béna dolog ez az egész. miért. ha valaki. – Amy. halkan szólt a hangja: – Apáca leszek. Hevesebben kezdett dobogni a szíve. hiszen holnap elmész. elintézi. és képes volt mosolyogni. valóban ez a szándékod? – Hát persze. Bárcsak elmondhatnám. a szerte heverő balettcipőket. nézte a lányszobát. hogy betegeket ápolnak meg térítenek. de Agatha nővér biztatott. maga se értette. kitől merítettem az ötletet? Nevetni fogsz. Szeretett volna sírva fakadni. gondolta. mi a véleményed? Mary erőt vett magán. hogy én is ezt szeretném. – Nekem is fontos mondanivalóm van. miért ne tudhatnád. az újonnan kifüggesztett James Darren-posztert meg a kilincsen himbálózó párnázott melltartót. tágra nyílt szemű ártatlanságáról félre kellett fordítania a tekintetét. hogy Amy gyerekessége eltűnt. de én alaposan meggondoltam. Van egy új pálya. tőled! Pár éve te is mondtad. – Amy. Hogy folyton csak a fekete gönc. Azt mondja. Tudnod kellene az igazat. de csak Jézusért tenném. Úgy utálok hazudni neked. – Holnap Disneylandbe megyünk egypáran. Maryt zavarta. a hangja se remegett. aztán közbejött San Diego. és türelmesen kivárta. Azt mondta. hol nem.Mary behunyta a szemét. milyenek néha. nemcsak tanítanak vagy oltárterítőt hímeznek. – Komoly elhatározás. apáca lesz. csak nézte. hogy ártatlan vagyok. Hát elkövettem én bármi szégyenletest? Hol hallotta. de a nagy barna szemek komoly eltökéltségétől félelem szállta meg. Tudod. olyan szeretnék lenni. – Tudom. és szomorúan kívánta: Amy. hogy már jövőre felvegyenek a kolostorba. apa meg anya is nagyon fog örülni. Mary csak bámult. Barbie-babákat. Tudom. Ugye értesz? Amy szokatlan felnőttséggel vegyes. hogy segíthess az embereken. ott járhatnék iskolába a noviciátusig. – Aztán bogarat ültettél a fülembe ezzel a Békehadtest-dologgal meg hogy a szegényekért akarsz dolgozni. Mary. Én akkor még csak tízéves voltam. rúzs meg semmi. . hanyatt-homlok elfutni az Amyből sütő hódolat és idealizmus elől. mint te. és most vacsoránál se hallgattak meg. nehezen nyelt. Rájöttem.

gyere te is. – Jólesik. Amy szavai visszhangoznak a fülében. – Mary. egyszerű tábla: Szent Anna Szülészeti Kórház. hogy lassít a kocsi: letértek a sztrádáról. Sövény. – Nocsak – sugárzott rá Amy –. lépjünk be a rendbe mind a ketten! – Jaj! – váltott idegesre a kacagása. hogy velem örülsz.– Mary! Mi baj? – Semmi baj nincsen! – nevetett tőle telhetően Mary. Apának meg anyának majd egy nyugodt pillanatban mondom el. majd ha egyedül leszek… Az autó megáll. ilyet még sose mondtál! – A nyakába borult: – Te is nekem! Mary érzi. halkan így felelt: – Csak hogy hiányozni fogsz. régi építésű lakóházak között visz az út. és arcát az üveghez nyomva küzd a könnyekkel: most még nem szabad. megint kézbe vette a fonalat meg az ollót. ahogy Amy fürge ujjal számlálja a szálakat. – Úgy örülök! – Megszorította a húga karját. Mary? Marynek égett a szeme. . Adok a véleményedre. Visszakérdezett: – Hát te mit akartál mondani. Mary nézte. kocsifelhajtó. ha békesség lesz. – Akkor hogy mehetnék feleségül Mike-hoz? Amynek fülig szaladt a szája. Mindhárman kinéznek az ablakon.

10. fejezet

Szmoggal elegy gőzfürdő Los Angelesben; a repülők sárga csíkot húznak az égen, a pálmafák páraudvarukban ernyedten csüggesztik leveleiket. A távolból morajló légkondicionálás is burkolt intelem dr. Jonas Wade-nek, hogy micsoda délután elébe néz. Jobb nem gondolni rá, üdvösebb a gutaütős nappalt mintegy varázsütésre követő balzsamos estén merengeni, mikor a melegház után napszálltakor tisztul a levegő. Ilyenkor szilvaszín az égbolt, a belső udvaron virít a margaréta, hús sül a kerti roston, és a baráti kör a medencében lubickol. Jonas Wade azonban nem ilyen este elébe néz, az íróasztal alatt a lábánál ott lapul az aktatáskája, tele azzal, ami igazán foglalkoztatja, amire szívét-lelkét feltette. Jegyzetekkel, fénymásolt cikkekkel megtömött dosszié, antikváriumban vásárolt homályos eszmemű, a saját ötleteit, gondolatait tartalmazó spirálfüzet, piszkozat a dolgozathoz, melynek munkacíme: „Az emberi partenogenezis valóság". Nyolc hete dolgozik rajta, mióta dr. Dorothy Hendersonnal beszélt. Visszament a könyvtárba, és az utolsó betűig lemásolt mindent, ami elméletét alátámaszthatja, ismét ellátogatott Henderson doktornőhöz a klónozólaborba, az Encino Kórház műtőjében egy óra hosszat faggatott egy plasztikai sebészt a bőrátültetés legkorszerűbb technikáiról. A sokasodó bizonyítékok egyre közelebb viszik a következtetéshez, hogy Mary Ann McFarland valóban szűzen fogant, de Jonas Wade tudva tudja, az okfejtés fabatkát sem ér a kulcsszereplő nélkül, akit nélkülözni kényszerül: ez maga a leányzó. Már sajnálja, hogy olyan készségesen átküldte a Szent Annába, de micsoda ellentmondás, bűntudatot is érez emiatt, hiszen a lánynak jobb a Szent Annában; csakis neki, Jonas Wade-nek lenne jobb itt tudni őt. Halk kopogás az ajtón, a nővér dugja be a fejét, és azt mondja: – Dr. Wade, tudna fogadni még egy beteget? Az orvos felhúzza a szemöldökét, és az órájára pillant: – Négy óra. Már menni készülök. Be van jelentve? Az asszony hátrapillant, aztán az irodába lépve finoman behajtja az ajtót. – A McFarland kislány. Azt mondja, feltétlenül beszélni akar magával. – McFarland? Mary Ann McFarland? – ugrik talpra Jonas. – Vezesse be. – Maradjak még? – Köszönöm, nem szükséges, de legyen olyan kedves, szóljon oda a feleségemnek, hogy kicsit késem. A nővér kimegy, Jonas Wade mély lélegzetet vesz, és karba ölti a kezét. Egy szempillantás, és a lány ott áll a küszöbön. Az orvos mosolyog, izgatottság pezsdül benne. – Szervusz, Mary. Fáradj be. Foglalj helyet. Nézi, ahogy a lány belép, halkan becsukja az ajtót, leteszi a bőröndjét a földre, aztán leül az egyik bőrhuzatú székbe. Megváltozott, mióta utoljára látta. Kitelt kicsit, már nem a vékony, szögletes tini. A középen elválasztott, fülek mögé fésült dús barna haj lágyabb rajzú vállakra hull. A

hawaii hacuka alól kisejlik a melle, és ültében szerényen domborodik a hasa is. Nőiesebb lett, lágyabb. Az orvos ingerülten hessenti el a gondolatot, és maga is leül. – Micsoda véletlen, Mary. Éppen rád gondoltam. Hogy érzed magad? – Dr. Wade, miért vagyok én állapotos? Jonas uralkodik a vonásain: szeme a lány csuklóját vizsgálja. A sebhely alig látszik, keresnie kell. Aztán Mary arcát nézi. Nagy kék szeméből eltűnt a rémület, a zavarodottság. Most meghökkentő, rendíthetetlen öntudat süt belőle, és az orvos eltűnődik, milyen változás történt időközben. – Várjunk csak, hét vagy nyolc hete találkoztunk legutóbb. Mary, ha jól emlékszem, akkor tagadtad, hogy gyereket vársz. A lány bólint. – Most más a helyzet. Már tudom, hogy igaz. És tudni akarom az okát. Jonas Wade hátradől a székében, és próbál szenvtelen és hivatalos maradni. – Szóval fenntartod, hogy szűz vagy. – Az vagyok. – Hogyhogy eljöttél a Szent Annából? – Hat hétig ott voltam. Ma jöttem el. – Ó – pillant az orvos a bőröndre. – Germaine barátnőm meglátogatott párszor, elmondta, hogy a Venturába tartó járattal bejön a városba, úgy száll át Wilshire felé. Lekoppintottam visszafelé. – Ilyen sokat buszoztál? – Kénytelen voltam. – De hát… hol vannak a szüleid? Mary vállat von. – Otthon, gondolom. – Tudják, hogy eljöttél a Szent Annából? – Nem. Dr. Wade előrehajol, és összekulcsolja a kezét az asztalon. – Úgy érted, fogtad magad, kisétáltál a Szent Annából és egyenesen idejöttél? Egy szó nélkül? – Igen. – Miért? – Mert nem akartam tovább ott maradni. – De hát miért ide jöttél? Miért nem haza? – Mert tudni akarom, miért vagyok állapotos, és mástól nem várhatok segítséget. – Mary – fészkelődik a székében Jonas Wade, a jegyzetekkel dugig tömött aktatáskát rugdosva –, Mary, haza kell menned. A szüleid engedélye nélkül nem tehetek semmit. – Tudom. De ide kellett jönnöm, mielőtt tudatom velük, hogy mit határoztam. Máshoz nem fordulhatok, másban nem bízhatok. Még nem tudok a szüleim elé állni egymagamban, egyelőre nem. Az orvos figyeli Mary arcát, nyugtalanítóan kiütköznek a kislányvonások a felnőtt máz alól. Nem teljes az átalakulás, gondolja szomorúan. Gyerek ez még, ha felnőtt álarcot vett is. – Kár volt otthagynod csapot-papot, csak mert beszélni akartál velem. Egy telefon, és odamentem volna. A lány olyan erőteljesen rázza a fejét, hogy a füle mögül az arcába hull a haj. – Másról van szó. Azt akarom, hogy a kisbabám itthon nevelkedjen. Ebben a helyzetben a családommal akarok lenni. Nem akarom, hogy kihúzzák magukat.

– Mérlegelted, hogy ők mit gondolnak erről? – Nem érdekes, dr. Wade. El kell fogadniuk engem úgy, ahogy vagyok. Elküldtek, mert eszükbe juttatok valami kínos dolgot. Hát én nem tűröm, hogy rejtegessenek, mint Mr. Rochester az őrült feleségét. Én nem követtem el semmi rosszat. Dr. Wade – hajol előre Mary rendíthetetlenül becsületes arca –, meg tudja mondani, miért lettem terhes? Jonas Wade-et megbabonázza a lány tündöklő kék szeme: jeges tisztasága, teljes őszintesége; ingadozik, hogy mindenbe beavassa-e Maryt, vagy konokul megtartsa magának a titkot. – Talán meglep, Mary, de az utóbbi két hónapban én is sokat gondolkoztam, hogyan eshettél teherbe. – Dr. Wade, én végig tudtam, hogy hisz nekem! Ezért is jöttem ide. Jonas nem állja Mary tekintetét, felpattan és odaáll a falméretű üvegablakhoz, hogy kibámuljon az elsárgult völgyre. Meg kell fontolnia, hogyan fogjon bele, hogyan adja elő, amit kiderített, de persze kérdéses, hogy egyáltalán időszerű-e bármit mondania. Mary annyira más, mint az előző alkalmakkor, olyan titokzatos ez az átváltozás. Elgondolkodva nézi a halvány tükörképet az ablaküvegen. A lány szerencsés, amiért itt a völgyben él, ahol az öltözködés normái kevésbé szigorúak, és senki nem akad fenn azon, hogy ilyen klepetust meg japán sarkú papucsot visel. Levendula, ez a szín dominál, a bambusztopán szalagjáig; még a szeme is kap tőle egy kis orchidea-beütést, kaméleonszerűen hasonulva a kivágott ruhához. Megejtően fénylik a haja, nincs rajta lakk, mint manapság a nők zömén, sima arca, karja barnás-rózsaszínes, mintha megkapta volna a nap. Hát vágjam a fejéhez, hogy valami szörnyű massza dagadozik benne? Tűnődik az orvos. Hogy húzza az időt, szórakozottan érdeklődik: – No és milyen volt a Szent Annában? Türelmetlen sóhaj vezeti be a választ: – Mintha kollégiumi hálóba tettek volna. Elég kellemes hely amúgy, nem kórházszerű. Helyes szobatársnőt kaptam, az apácák rendesek voltak velünk. De én nem tartozom oda. A többi lány ott azért állapotos, mert csinált valamit, és tudja is magáról. De én más vagyok. Nekem nem ott van a helyem. Volt időm átgondolni, és eldöntöttem, nem fogok karba tett kézzel üldögélni. Meg kell tudnom, miért estem teherbe. Az orvos a lányhoz fordul. – A Szent Annában mit mondtak az orvosok az állapotodról? Mary szeme kitágul: – Hogy érti ezt? – Gondolom, megvizsgáltak? – Hetente egyszer. – És… – A jó életbe, esett már valaha is ennyire nehezére beteggel beszélni?! – ugye azt mondják, egészséges vagy és minden halad a maga útján? – Minek ijesszen rá, majd holnap haladéktalanul átkéreti a dokumentációt. Mary rándít egyet a vállán. – Nincs semmi különös. Nem szedtem fel túl sokat, és szerintük rendjén való, hogy dagad a bokám. Nem sokat szóltak hozzám. Jonas érzi, hogy egyre ingerültebb. Szerencsésebb lett volna, ha tisztességesen felkészülhet erre a találkozásra; ismerné a tényállást, tudná, mit mondjon. – Ja – mosolyodik el a lány. – Annyit azért közöltek, hogy a baba normálisan fejlődik. Az orvos egy pillanatig értetlenül néz:

betöltöttem a tizenhatodik hetet. gondolatban visszatér a marylandi pulykákhoz. Szívdobogás! Szóval dobog a szíve! – Rosszul érzi magát. A legutóbbi vizsgálaton. A tudományos oknyomozás hevében megfeledkezett alapvető kötelességéről. dr. Mary – vesz elő friss jegyzettömböt. csak elgondolkodtam… – A széke után tapogatózik. hogy leüljön. – Tessék? Jaj. a másik alkalommal nálunk fürödtünk este a medencében. hogy szívdobogás. és higgadt mozdulattal kulcsolja össze a kezét az asztal lapján. Az egyik alkalom a Szent Sebestyén-napi tavaszi birkasütés volt. és a Szent Annában fellélegezhetnek. Jár a toll a jegyzettömbön. Értsem úgy. A rákövetkező héten meg csak egyetlenegyszer. talán eszedbe jut valami. Remekül voltam egész áprilisban. – Pár perc múlva újra hívom a szüleidet. hogy van szívdobogása. – Gondolkoztam rajta eleget. húsvét táján szedtél-e valami gyógyszert bármi okból? A lány kicsit gondolkozik. de az egész család ott volt végig. az orvos azt mondta. – Vitamin. hogy még milyen serkentő tényező létezik. rengeteg ember rágja miatta a körmét. De hát bűn lenne megrémíteni ezt a szegény . teszem fel. bocsánat. hogy nélküled nem megyek semmire. mintha nyaklevest kapott volna. influenza. Henderson-féle jegyzetek. áprilisban. hogy elővegye-e az aktatáskát. Vágjunk neki. Wade. csak az agyában dörömböl. – Jó… – Az orvos hallgat egy sort. A nagy ismeretlenségről annyi tudni már. és vívódik. Mary. felfrissíthetné az emlékezetét. és áprilisra történetesen nagyon jól emlékszem. dr. egy hete. gyermekbénulás vagy hasonló ellen? – Nem. és húsvét előtt mindössze kétszer tudtunk találkozni. köhögés elleni szirup. De mivel számtalan állapotos tini tagadja bőszen a nemi érintkezést. Wade. Ha jól közelítjük meg a kérdést. – Az orvos szünetet tart. Nos. Meg hogy valamikor április első felében eshettem teherbe.– Tessék? – A szívdobogását is meghallgathattam. – Mary. hogy még nem értesíti a családomat? Jonas úgy hökken föl. hogy hogyan eshettél teherbe. hogy erről van szó. nézzünk utána. McFarlandék-nél hiába csönget. s halássza ki a köpenye zsebéből a fényes tollat –. – Nem. és az állát ütögeti a tollal. Tehát él… Jonas Wade kényszeríti magát. ha néhány kérdésemre válaszolsz. pislog. aki náluk is lakott. Harmadszor meg tévéztünk. Úgyhogy végigrágtam a dolgot. dr. nemcsak te töröd azon a fejed. mit törölhettem volna ki az emlékezetemből. Wade leteszi a tollat. de rájöttem. – Mit tehetnék? – Lehet. hát hogy jöhetett volna össze köztünk bármi ilyesmi? Bárhogy nyúz is ezzel mindenki. Dr. Nyúl a telefonért. – Mary. – Oltást se kaptál. Öt perc. számításba kellett vennem az elfojtást. hogy hozzávetőleg mikor fogantál. a baromfioltás „ismeretlen szennyeződés"-éhez. jó? – Benne vagyok. aszpirin? – Semmi. Volt ott egy nagyon kedves orvos is… Többet nem is hall az orvos. dr. két percig se lehettünk kettesben. Abban vannak a dr. – Nem léptél bele valamibe. ha egyszer semmi nem történhetett? – Értelek. De már nem hiszem. Wade? Jonas észhez tér. mert Mike-nak vendége volt. hogy elég. A lány szökevény. Wade. Én is ennek a rejtélynek a megfejtésén fáradozom. nem sértetted meg magadat? – A hajam szála se görbült.

melyik folyóirat… – Dr. de semmi bajom nem lett. csak egyre nyomja a szívét. Végül is úgy történt minden. – És… hogyan történt? Úsztatok Mike-kal… – Csak én úsztam. és hirtelen zárlatos lett a világítás. – Megint megpróbálkozom a szüleidnél. A nappaliban ülnek. Wade…? Felocsúdik. mondjon-e valamit. hiszen van szívdobogása. hogy kosárlabda méretű ciszták így meg úgy… – Egyszer volt csak valami izgalom áprilisban. túl szép. és csak arra emlékszem halványan. aki így halt meg egy szállodában… – Áramütést mondtál? – Igen. de vajon… normális ez a magzat? Jonas összerezzen. Mary a kerevet szélén gubbaszt. mint aki megkukult. mintha további szavak után tátongna. mindenáron éreztetni akarták. valódi szűznemzésről van szó. mint afféle gombára lebbent tündér. mint aki imádkozik. nem engedett a remény és a vágyálom szirénszavának. De egyszerűen nem jut eszébe semmi. ahogyan kell is egy orvosnak. hogy a legszenzációsabb orvosi közlemény… – Dr. hogy a lányuk egyedül benne bízik. ahogy remélte. formátlan massza. – Már mosolyog. dr. hogy igaz lehessen! Az nem lehet. Tüsténkedve. és áramütést kaptam. A partenogenezis elméletét ugyan megerősíti a két új adalék. tűnődik. és felveszi a telefont. és így folytatja: – Pontosan mikor? – Húsvét előtt pár nappal. eszembe jutott valami arról. Ültek egy kicsit négyesben. hogy Mike kihúz és döngeti a hátam.kislányt. elejti a tollat. sötétedik. Mary. Sötét volt már. hogy összeállt a kép! Reggel Jonas még visszafogta magát. Az a sok tudományos blabla meg rémtörténet. – Ne haragudj. Wade…? Összeszedi magát. és sikoltottam. égtek a villanyok. Mike a deszkáról akart a vízbe ugrani. összekulcsolt kezével úgy fest. Lucille McFarland a karszékben hátradőlve a mennyezetet bámulja. megnyugtatóan. Ennyi volt. Dr. Wade másodízben bámul úgy. egyszerre olyan furcsa lett a víz. s érzi a lefojtott érzelmi vihart. képtelen vagyok leírni. anyja meg akár Isten szenvedő szolgája. hogy remegését leplezze. Wade-hez. nem veszik zokon. Jonas Wade-be is mintha villám csapna. túl sok minden hangzott el. Ez hihetetlen. És nem kaptam levegőt. Senki nem kattintja fel a villanyt. Ted a leszegett fejével. Aztán annyit bír mondani: – Tessék? – Majdnem elájultam. Én nem is tudom. kinek mutassa. hálálkodva léptek be dr. De ami a legjobban kikívánkozna belőle. és fagyos félelem szorongatja. Ted McFarland a navaho szőnyeg mintáját nézegeti. biztos. Összekulcsolja a kezét. hogy nem sebészkéz után kiáltó tumor. Wade. a szívdobogás és az áramütés keltette felvillanyozódás rémületbe csap át. feszengve váltottak pár szót. amit mondtál. de új félelmek forrása is egyben. Hogyan írja. Jonas Wade behunyja a szemét. A szülei uralkodnak magukon. Anyám beszélt valami nőről. Sőt jobban. feltétlenül beszélnünk kell. Ez a csend annyira felemás. De míg Mary Ann McFarlandet nézi. és ujjai fehéredésig szorongatják egymást. Mike-kal úsztunk a medencében. . Közben lázasan lüktet az agyában: Bernie. nem győzték köszönni irántuk való jóindulatát.

óvatosabb. – Akkor fölmegyek a szobámba – suttogja a lány. Meg kell tudnia. . gondolja Mary. hogy dr. Ted fölnéz. őt kell. hogy hazajött. – Egykettőre betölti a tizenhármat. Hazajöttem. Wade. aztán dr. Saját nappalijuk békéjében a három McFarland higgadtan leszögezett néhány dolgot. A kihűlt spagetti a tálalón. – Úgy döntöttem. mint az előbb. Otthon vagy? Nahát! Hogyhogy? Itt van a szomszédban. szörnyen boldog vagyok. Germaine. és borravalóhajhász szállodai boy módján kapja ki a kezéből. Mary körülnéz a konyhában. Ted pattan. Germaine itt van. és Lucille elhallgatott. ha beavatjuk. Lucille. ha ott állna mellette: Marynek mindjárt kerek a világ. Nincs elmosogatva. Ma este Melodynál alszik. mint aki mielőbb szabadulni akar valami kínos helyzetből. – Ha téged nem lehet eltávolítani. A vonal végén nagy csönd. ahogy jön. – Amy csak maradjon itt. – Szia. a bevásárlást anyjával a szupermarketben – veszi. Beszélgettünk kicsit. mosolyogni próbál. – Kösz. és megfogja a bőröndöt. Mary fészkelődni kezd. – Nem hagyom tönkretenni Amyt. Mi van vacsorára? A konyhai telefont használja. de halkan közbeszólt az apja. – Én nem akarom ennek kitenni! Még kicsi. Mary mikor menjen el hozzá újra. Legfőbb ideje. – Mare. Ma délután értem haza. – Ez hogyan lehetséges? – kérdezte Mary. és amennyire a homályból látszik. Lucille. hogy menjen vissza a Szent Annába. hogy visszajöttél. mire gondolok. Ez a jó abban. eljövök. de lesz még jobb is. Megbeszéltek egy sor más dolgot is iskolával. – Akkor itt is szülsz. – Germaine? Én vagyok az.észrevette. templommal. és nem megyek vissza. senkinek nincs több mondandója. érdemben tehát nem szólt hozzá. – Anya. – Nem! – Lucille kék szeméből sütött a rémület. Végül felfirkantotta egy cetlire. közel. Mary Lucille-re néz. A három felnőtt próbálta rávenni. Tarzanában? – Akarom a gyerekemet. Mary tiltakozni akart. – Menj már. – Még nem világos egészen. Elég nyögvenyelős volt ez a vacsora. és talpra áll. Mindent kitárgyaltak. Talán jót is tesz neki. Holnap meg majd kitalálok valamit. Táskás alsó szemhéja sárgába játszott. Germaine. előadást tartott a terhes anyák gondozásáról. Wade kicsit merev és kényszeredett. – Amy nem tudhat erről – jelentette ki Lucille. de nem túl közlékenyek. mintha betanult szöveget mondana fel. Agatha nővérhez… De Ted megrázta a fejét. Csak egyvalami fontos – hogy itthon lehessen. Gyerek. A többit – a templomba járást. ha érted. – Germaine? – És a szüleid mit szólnak? – Kicsit más a hangja. Jövőre az apácákhoz adom. Mary nem igazán gondolt bele ezekbe az ügyekbe. egyéb nyilvános szereplésekkel kapcsolatosan. Ebben a gyötrelmes órában Jonas Wade nem árulta el a titkát. éhes vagyok. Akkor se hallhatná tisztábban a legjobb barátnője hangját. Olyan magányos voltam. és szemét behunyva két kézzel kapaszkodik a kagylóba. Mare.

hova süllyedtem. Mare. Figyelj. Eszébe jut. – Germaine… – Nem. fiúk. Már látja. sőt van. mert nincs a háznál nő. hogy igaz. hogy rendet kell tartani. de vélhetőleg mindenki oldalát fúrja a dolog. – Mikor jössz át? Olyan dögunalmas volt nélküled. tudni akarta. Aki magához nyúl. hogy soha. De korántsem olyan pompásan. Csak alkotmányórára menet futok össze vele. mint a babapopsi. leteszi a kagylót. Vén Kalaptű tanítja. ki kell bírni valahogy. hogy rendezzék a dolgukat. – Párszor. anyám meghívott vacsorára. Miután a vastag törülközővel is megdolgozta magát. és mikor fehér fény robban szét a fürdőben. Nézi a telefont.– Mare? – Tessék. korai még. de az álla sima. senki nem kérdezősködött… – Nyíltan senki. Két éve itt döntött el valamit. rátenyerel. És rajtatok kívül senkim sincs. a suliban.– Mike-ot láttad? Szünet. mit prédikált nekik hetedikben Nikodémusz testvér Onán vétkéről. Emlékezz vissza. mert ez az igazság.. mikor leteszi. – Alkotmány? – Idén új tantárgy. nem lesz könnyű. Előbb beszokik. mint a sebészek. Hátravan még majdnem öt hónap. Kémiára meg angol irodalomra szakosodik. Kerüli a tükörbéli hasonmás tekintetét. nem beszéltem Mike-kal. Hiszen igaz. – Hát a többiek? – Fogalmam sincs. Szeptembertől fel akarom venni a politikatudományt. Úgy megsikálkodik. aztán áll a fiú elébe. Itt nem ütközik még a borosta. – Beszélt veled. Csak Marcie jár nyári kurzusra. egy barátnője legalább lesz a nyáron. és előfeltétel az alkotmányóra. mit tehettem. ki nem állhat. igaz-e… – És mit mondtál neki? – Mare.. Mike keserűen kérdi belül: Jézusom. „Árulkodó jel. – Igaz. Mikor jössz? Mary kicsit jobban érzi magát. mint remélte. Germaine úgy tesz. A törülközőt gondosan kisimítva teszi vissza a tartóra – mindhárom Holland fiú megszokta. és arra gondol: Mike elfelejtett. Az orcája örvendetesen pihés. Ez az első estéje itthon. közöltem. mintha minden maradt volna a régiben. A többiek nyilván Malibun süttetik magukat. természetellenes úton . aki rámolhatna utánuk –. Kezének jólesik a hideg víz. A hideg konyhafalnak dőlve körülnéz. Mike Holland a villanykapcsoló után tapogatózik. Nem fogod elhinni. Szappanozkodjunk csak be jó alaposan könyékig. csukott szemmel lép a mosdóhoz. Mare. keze a hasa finom domborulatán. hogy nagyon későn serked a szakáll. de aztán meggondolja. ki hívott pár hete: Sheila Brabent. – Germaine. Tárcsázni kezdi Mike-ot. Rudy lerándult Mississippibe a nagy Medgar Evers-tüntetésre. Germaine? Mondott valamit rólam? – Vén Kalaptűnek derogál bárkivel szóba állni. és mégiscsak szemügyre veszi a képét. derült égből villámcsapás. vagy nem? Gyereket vársz. aztán csak folyatja rá a vizet a végtelenségig. Hála Isten. Ne vihogjatok. rosszul. De… – Mary hangja elfúl.

mint minden éjjel. teherbe ejtette Maryt. De mennyivel igazibb férfi lenne. hogy őszinte lett volna hozzá. Malibun hiába hever a sok barna. de büszkébb. vagy beismeri. Most gyakrabban kell önkielégítéshez folyamodnia. Miért tette a lány. hogy magára vállalja. Az ajkbiggyesztő Crispin atya. Timothy hősként imádta idáig. hogy a csecsemőt. nem hittek el egy szót sem. akit porig sújtott ez az egész. elérhetetlenebb. se később. ő továbbra is Maryhez tartozik. Hasra fordul. amit a régimódi férfibecsület diktál. miért nem én? Hányszor elkezelte tárcsázni a Szent Annát. és valahogyan kibékülnek Maryvel. És mint már annyiszor. hogy nem jön ismét álom a szemére. aki vallomást vár tőle. örökbe adják. Mike lekapcsolja a villanyt. És jobban kell . hogy mellé telepedve halkan megkérdezze: Mary. Mintha mosáshoz szortírozná a fehéret meg a színeset. Végül. és maga elé idézi. Mary… Háton fekszik. Gyászolja. Az egyik. nem bízott benne annyira. Dühös. A másik Mary Ann McFarland. hogy hazudott. karcsú. összekulcsolja a kezét a tarkója alatt. a futballedzés sem a régi. Két oka van. egyedül Maryhez. pedig azelőtt az ellenféllel való tusa nagy testi megelégedettséget hozott. Mike kétségbeesetten reménykedik. Aztán a düh. aztán meg kényszeresen cseszeteli kezét-karját. Se akkor. hogy nem szerette eléggé. ez nyilvánvaló. hazudott nála aratott babérjairól. rátör az érzelmi zűrzavar. tehát reggel nem áldozhat. Micsoda csapás volt ma azt hallania az apjától. aki majd megvesz érte és semmit nem tagadna meg? Vagy a nagy csöcsű Sheila Brabent? Miért éppen Mary? Megint kap szegény párna. és arra buzdítaná. kicsit tart Marytől. és kivel? Dúl benne a testi vágy. most is megpróbálja elemezni kusza érzelmeit. vágyik Mary után. Hazudott neki! Hűvös tárgyilagosság. aki ledöntötte a lányt. A szakálltól eltekintve sem áll jól férfias öntudat terén. miért más. hogy újra itt van. együtt sírna vele. de most a megcsalatottak vádló tekintetével ostorozza megvetően. Boldogtalan. sokkal gyakrabban.csapolja le a vegyületeket. Ott van az apja. Kérdezzétek csak meg az orvostól. de mindig letette a kagylót. egyre hevesebben. de ráadásul még a képetekre is van írva. Isten előtt utálatos bűn. hogy Mary visszajött! Míg Mary távol volt abban az intézetben. de most. csókolná. ahol abbahagyták. Bárcsak el tudná felejteni! Miért nem a dagadt Sherry kell neki. és visszatántorog a szobájába. és folytatják. mint valaha. hogysem kezdeményezné. Mike hánykolódik az ágy szélén. amik különben a szőrzet növekedését serkentenék." Hát bizony… motyogja Mike az állát simogatva. Kíváncsi. a keserűségével. És sóvárgás. Gyötrődik. hetedikesen. Gondolni kell a bandára. hogy ma éjjel se állta meg. Meg magára. és nem hajlandó elhinni vétlenségét. mint mikor jártak Maryvel – de furcsa –. Idáig kitért a döntés elől. és a párnáját öklözi. Mert annak ellenére. még mindig szereti a lányt. fiatal test. Hívná. még bírt valahogy a csalódottságával. Most is kívánja Maryt. hogy ha fájdalmas is. éppen mert tiltott gyümölcs. tegye a kötelességét. De legjobban arra a szarházira. mert szeretne megbocsátani. De kire? Maryre talán. ha már nőne az a szakáll. a kínos választásra. akit az állapotos nő misztikuma leng körül. amint megszületik.

és hogy az egész világ gondja az ő tizenhét éves vállára nehezedik. mint valaha. . Mike Holland úgy érzi. gyáva. Nagy nehezen elnyomja az álom.neki.

11. csak az ágyékkötő van rajta. a „Mr. A dolgozószoba túlfelén Jonas Wade vodka-martinis poharát szorongatva ül egy magas hátú fotelban. feszült tekintettel bombázva barátját. Nyolc szakállas ember bámészkodik. hogy ez mivel jár. hogy az embrió normális. Bernie Schwartz nagy nehezen elszakad. – Nem. – Ez a magzat partenogenezisből keletkezett. hogy ilyen nincs. Bernie-t lenyűgözi. hogy ennek a valaminek dobog a szíve. Ezeket böngészte az elmúlt fél órában a genetikus: Jonas jegyzeteit. És akkor – leteszi a poharat. Mitől vagy olyan biztos benne? – Wade hangját harag színezi. Gondoltam. a kedvező fogadtatás csak még jobban feltüzeli. hogy talán csak egy sejthalmaz. – Sőt. Hát lehet ezt cáfolni? – mutat végig párnás keze a bőrdíványt elözönlő papírokon. száznyolcvan fokos fordulat. Jonas. Most meg íme. s türelmetlenül várja. – Na és? Mi olyan ijesztő ezen? Jonasnek síkos a keze. valami ciszta lesz. – De hisz ver a szíve… . mit kell ilyenkor csinálni. úgy izzad. fejezet A csupasz hulla háton fekszik. megkeresem Mary kezelőorvosát a Szent Annában. de Bernie áldásával mint a gejzír tör föl belőle az ambíció. Látni a bal kar kipreparált inait. Bernie mosolyog. Feltápászkodik. Röntgen. – Laboratóriumban az áramütés produkált egészséges egeret meg torzszülöttet is! Mutációt! – Jonas mély lélegzetet vesz. de épp ellenkezőleg. Utána visszatér a foteljához. meg vagyok ijedve. és vállrándítás kíséretében kijelenti: – Meggyőztél. Két hónapja még dilinek tartottam. – Miért? Jonas becsukja az ajtót. Jonas lazít egy kicsit. mire gyanakszom. kalapot emelek. Egyébként meggyőződésem. te igazán tudhatod. különb-különb módon kimutatva ámulatát. Jonas Wade-nek elvben le kellene csillapodnia. jegyzeteken. izmait. Szent Isten. hogy a barátja nyilatkozzék. És pár héten belül esedékesnek véltem a sebészi beavatkozást. – Jó neked. a Dorothy Hendersonnal készített interjúkat és a tetemes bibliográfiát. Megtértem. Bernie. – Én idáig abban a hitben voltam. – Ismétlem. árthat a magzatnak. – Akkor nem őrültem meg. Rembrandt „Tulp doktor anatómiai leckéje" című festményének pompás reprodukciója. – Akkor pedig várni kell. Bernie. Novak" nyitótémája kívül reked. Úgy taksáltam. és összekulcsolja a kezét – a lány egyszer csak azzal áll elém. ídáig visszafogta magát. amiből még egy kortyot sem ivott. De csak a szélére ereszkedik. Én tényleg azt hittem. Tíz perc süket csönd után megereszt egy sürgető „nos"-t. és elmondom. a képtől. barátom. mutációt. – A huszonötödik hét előtt tilos. és nagy léptekkel átmegy a szobán. mi lesz belőle? – Tudod te. – Bernie.

el akarom végeztetni ezt a próbát. torz-e a kicsi vagy sem? – Igen. Koraszülés. – De hát Rh-negatív anyáknál csináljátok. járkálni kezd. Jonas? Csak nem abortuszt szorgalmazol? Dr. hogy meg akarod védeni a lányt. – Jonas. az abortusszal már elkéstünk. hogy bebizonyítsd a szülőknek. hogy a gyerek torz. hogy kiderítsem neked. Előbb kell a bizonyosság. Jonas hirtelen lefékez. Bernie hangja a háta mögül szól: – Mániád lett ez az ügy. mert a lánynak ez a jó. kromoszómavizsgálatra semmi szükség ahhoz. a tenyerét öklözi. Azonnal. nem? – Kezdjük azon. ez rázós ügy. és fölveszi a martinis poharat. hogy a lányuk igazat mond. Bernie halkan kérdezi: – Mi jut eszedbe. Ahhoz ez az anyag untig elég. hallod? Szép. Wade felpattan. végeznek genetikai próbákat. Lehet. és közli: – Bernie. Az amniocentézist kórházban végzik avatott szakorvosok. – De ha kapnál a magzatvízből. el tudnád végezni a genetikai vizsgálatot? – Mármint hogy megnézném-e a kromoszómákat. hogy a beosztottaim közül páran kísérleteznek a folyadékkal. – Torz magzat esetében is? – A magzat hat hónapos korától jogilag életképes. és még nem tartunk ott. ráadásul veszélyes. Jonas. – Micsoda? Jonas. Nincs az a bíróság. Neked pedig megvannak az összeköttetéseid. amelyik leendő torzszülött abortálását szentesítené. hogy én nem csinálok semmit. . akik értik a dolgukat. – El kell mondanom a szülőknek. szép. Jonas elfordul a barátjától. amniocentézisre csak akkor kerülhet sor. A gyatra bizonyíték. az amniocentézis megbízhatatlan. és a fejét ingatja. Ő nem bírja kivárni azt a kilenctíz hetet. amit esetleg szolgáltat. messze nem ér meg ennyit. Ami pedig a torzszülöttséget illeti. A zömök genetikus kihúzza magát a karszéken. Magzati sérülés. – Nem várhatok addig. – Bernie – mondja nyomatékosan Jonas –. az isten áldjon meg! Ott lebeg a szörnyű szó a levegőben: a két férfi tekintete összetalálkozik a félhomályban. hogy röntgennel utánanézhetnénk. aztán a labor kiértékeli. Bernie. hogy az anya élete forgott veszélyben. A mongol idiotizmust meg néhány más nyavalyát meg rendellenességet kiszűrhetnék. És mire lehet röntgenezni. Jonas? Nem azért akarod az amniocentézist. Jonas. Másodszor. És mindezt miért? A próba bizonytalan.– Attól még lehet torzszülött. Fertőzés. az eredményre nem lehet mérget venni. Jonas. a kíváncsiság kevés. ha élet-halál kérdése. Wade felhúzza a szemöldökét. – Távol álljon tőlem. de én erről nem tudok közelebbit. Meg a kockázatot is mérlegelni kell. Különben sem jön szóba. amniocentézist akarok csináltatni. – Kíváncsi vagy a véleményemre. hogy segíts nekem. – Van még idő. Bizonyítanom kellene. – Nem ígérhetem meg. Csupán lehetőség. Jonas. Bernie. Az amniocentézis még kísérleti eljárásnak számít és nagyon kockázatos. – Nagy felelősség – dünnyögi Jonas. Hanem magad miatt. de a születési rendellenességre nem derülne fény. Figyelmeztetnem kell őket. Eklampszia. Maradj csak a röntgennél.

Szóval megírod a dolgot egy orvosi folyóiratban – jaj de etikus. Bolond volnék kihagyni. hogyhogy nem látod? Aki ezentúl partenogenezissel fogan. annak más indítékai is vannak. aztán vállat von. és beviszem a köztudatba. etikus vészkijáratot? – Mi az ördögre célozgatsz itt? Bernie csak néz rá. És én leszek az oka. – Na. flepni. hálás lesz nekem. – Fenéket. Bernie a dolgozószoba ajtajához tart. Jonas homloka olyan feszült. hogy feddhetetlen szegényke. Jonas. etikus vészkijáratot. mély lélegzetet vesz. te már határoztál. vallj színt! Jonas hátrafordul. Ürügyet keresel. őszinte szándéka. te holmi orvosi kuriózumként kezeled ezt a lányt. Miért ne én legyek? Bernie elveszi a kezét. hogy a káposzta lucskos lett. egyenletesen fújja ki. az íróasztalra teszi. – Bernie megragadja a kilincset: – Ezt akarod? – Ennek elejét lehet venni… Bernie leinti. De aztán felkapja a hírt a Life. – De hát éppen fordított a helyzet. őrület. A bajuszka alatt vastag száját rágcsálja. Bernie. De hiszen neki nem kifogás kell. és mire észbe kapsz. biztonságos. Aztán azt mondja: – Jonas. a Mary McFarlandekre nem vár többé gyötrelem és kétségbeesés! Bernie Schwartz pici gombszeme Jonas arcát kémleli. hogy jó lelkiismerete lehessen. hogy tudd. Neki szívből jövő. Az a lány a poklok kínját állja ki. aztán nyújtott karral tenyerel mellé. – Indulnom kell. láthatóan ingadozik. Vizsgáld felül az indítékaidat. megírom. úgy száguld előre az emberi szexualitással foglalkozó tudomány. te elhiszed ezt magadnak? Vagy csak ürügyet keresel. Jonas.meg akarod győzni a szüleit meg a barátait. és nagyon komolyan néz a barátjára. – Bernie. már a lány meg a csecsemő képével lesz tele minden magazin és hecclap. még öngyilkosságot is megkísérelt. aztán kijelenti: – Te komolyan beszélsz. bermudában kiballag a fülledt estébe. – Bizony. Esther még azt hiszi. Pár perc múlva már megint a martiniját sétáltatja a dolgozószobában. hogy természetes jelenség. – Bazári majmot csinálsz belőle meg a kisbabájából. mint a Dionne ötös ikreknél. hogy előbb-utóbb valaki biztosan megtöri a jeget a partenogenezis dolgában. hogy mint orvos mivel tartozol neki. – Jonas. Vizsgáld felül az indítékaidat. bebizonyítom a dolgot. mert senki nem hisz neki. elvesztem. Jonas. – Bernie a barátja vállára teszi lapátkezét. – Bernie. amibe mostanáig nem ivott bele. Eléggé ismersz. és az órájára néz. . figyelmeztette Bernie. Még mielőtt idejöttem volna. Jonas a bejárati ajtóhoz kíséri barátját. amint Bernie hawaii ingben. Amniocentézisre utazni ebben a szakaszban. hiszen a beteged. mikor a röntgen később tökéletes felvilágosítást nyújt. Olyan rohamosan fejlődik. Az italt. De ahhoz ez az anyag elegendő. Bernie. látványosságot. Jonas a sarkában. Szem elől téveszted. jegyzi meg magában. biztonságos. jól gondold meg. – Hogyan érzel? Beszélj. Utána a National Enquirer. Bernie Schwartz egy pillanatig dermedten bámul. Aki ilyet forgat a fejében. és a küszöbről nézi. – Én csak annyit mondok. fejét leszegve. hogyan érzek e tárgyban. hogy a leendő szűzen fogant anyákat megkímélje Mary szenvedéseitől. Ha nyilvánosságra hozom. Hajtóvadászat lesz. szükségem van a tanácsodra.

és a Rembrandtjára feledkezik. – Tessék? – kapja föl a fejét a férfi. Elgondolkodtam. az ország legnagyszerűbb egyetemei. – Miből? – Azt mondja. milyen az – mostanáig. Penny nem kíváncsiskodik. egyben kétségbe is vonta értelmét. – Mondtam valamit. aki leírja a spontán szűznemzést az embernél. letudni: egymásba kapcsolódó órák. Az asszony belép. hanem Jonas Wade kap utoljára esélyt. annak idején évfolyamelső volt. Penny áll az ajtóban. Sok éve megszáradt már a tinta ezeken a trófeákon. És talán nem jön több. Majd közösen fizetik. Walter Reed. tizenkettőt a tévé előtt. és a szőnyeg mintáját bámulja. nem vár. Nézi a többit: a Berkeley Egyetem orvosi diplomája. állást vállal. Sarah Longgal kettesben vennének ki lakást. ha úgy látja jónak. sztár. – Drágám? Fölpillant. Jonas otthagyja az aszfalt. elismerést szerezhet: ő lesz az első. Nagyság. Tulp halhatatlan lett. Joseph Lister. Az íróasztalt. az Egyesült Államok elnökének levele. majd mesél arról. Penombscot-díj az általános orvoslás kiváló műveléséért. Éveken keresztül kielégítette. az alkalom. El is felejtette. hetyke. végigcsinálni. hogy csatlakozzon a Hippokratésztől máig húzódó dicső menethez. aranyóra se igen jut majd neki. a bőrdíványt ellepik az új témához készített jegyzetek. Ezért bizony nem emlegetik meg örök időkre. az élete órák egymásutánjából állt. Ahogyan Vesalius. ami foglalkoztatja. De kik teszik ezeket a rohamlépteket? Bernie netán átlátott a szitán. fene a jó dolgodat meg az éles szemedet! A tudomány rohamléptekkel száguld előre. magna cum laude. Dr. eljátssza élete nagy lehetőségét. sikeres szakvizsga az UCLA-n. Jonas. érvelt az imént. egyenesen a saját jövőjéért reszkető Jonas Wade lelke mélyére? Mert itt nem a tudomány diadala a tét. ingruha van rajta. két baba egy év korkülönbséggel. De ki fog emlékezni Jonas Wade-re? Mikor visszavonul. édesem. feje a válla közé csuklik. Watson és Crick is. elköltözik. és egyik se mutathat fel semmi különöset. hírnév csak keveseknek adatik. vedd elő Cortneyt. Jonas Wade ismét lefele néz. kapós volt az öntudatos. mindet „tölteni" kellett. tízet a műtőben. ami az idők végezetéig folytatódik. Mióta tizenkilenc éve diplomát szerzett. hétköznapi rutinná szelídült a kápráztató siker meg a hiú álmodozás. Kényelmes. kezében egy doboz Metrecal. mandulák és visszerek sorozatban. hogy a csúcsra vigye.Bernie Schwartz. kórházai versengtek érte. saját lakást akar. A magas hátú fotelba ereszkedik. jelzálog. Azt mondja. meteorként ívelt fel a pályája. technokrata jövőbe. A Galenus Szövetség elnöke. Nem hallottad? – Nem… Bocsáss meg. William Harvey. akár síeléskor az ülőlift. . és Jonas Wade spatulák és hőmérők özönében valahol levált arról a bizonyos meteorról. a karfán nyugtatja a kezét. hogy heti harminc órát a rendelőben tölt. négyet a golfpályán. dicsőségben gázoló Jonas Wade. – El akar költözni? – Azt mondja. Jonas a fejét rázza. Keservesen szegi fel a fejét: a nemrég kifüggesztett oklevél tűnik a szemébe. ösvényt vágva a homályos. – Kérlek. Jonas Wade egyszer sem nézett végig az életén: most megtette. Végre nyomot hagyhat. Aztán jött a házasság Pennyvel. új praxis Tarzanában. szandál.

vagy olyan. Édes istenem. akiben a megszállottságig túlteng az anyai érzés. Hány nő szaladgál az utcán. hogy az ember istent játsszon (elfelejtem)? Nem… egyszer úgyis megtörténik.– Csak ha már végzett. De a partenogenezisnél a férfinak semmi szerepe nincs. aki elátkoz. – De hát mi nem tetszik neki itthon? – Fogalmam sincs! – tárja szét tehetetlenül sovány karját Penny. és kisiet. mikor… Nagy változások állnak küszöbön a tudományban és az orvoslásban. mutogatott rá ujjal a világ. – Jó. aki kétségbeesetten vágyik saját kisbabára. A Wade McFarland-technikával megszülnék saját magukat… Jonas hátán végigfut a hideg. vagy az emberséghez. meginog a természet törvénye. Jonas visszatér a papírokhoz meg a jegyzetekhez. nem tudni. mindkét nem szaporítható. Penny tétovázik egy pillanatig. ha ezt a dolgot végletekig visszük. Milyen jogon tehetném ki ennek? Továbbá: miféle mélyreható folyománya lehetne a partenogenezis elméletének? Ha nyilvánosságra hozom. ha a nők magukban is biztosíthatnák az utódlást? Mi lenne akkor a férfiakkal? Akkor bizony a férfiak nélküli világnak törnék utat. de egy férfival sem jut el az ágyig? Ezek bizony első szóra ugranának. és én nem akarok kimaradni. az ő módszere nem zárja ki a hímeket. aki ünnepel. – Hajthatatlan. de semmire se mentem. talán fegyvert adok az emberiség kezébe. Jonas. a szülés élményére. Hát nem ezt csinálja dr. Egészen biztosan kihasználnák és háborgatnák őt meg a gyereket. a lelkiismerethez. Csúnya dolog. – Próbáltam észhez téríteni. hogyan jött létre Marynél a sejtmagosztódás. amikből majd összeáll a világrengető közlemény. lesz. majd leülök vele. felborul társadalmunk alapvető szerkezete. lemaradni… Lesz. Paul Ehrlichet kiközösítették. Hendersonnak: a gyermekbénulás gyógyításáért babér jár. nem hagyva. ha Mary sínyli meg a glóriámat. a terhesség. Henderson? Jó. hiszen a nemi betegség oka a paráználkodás. a futurológia legvérfagyasztóbb lidércét szabadítom el: a génmanipulációt? . fantasztikus felfedezések várnak a világra. a felvilágosításhoz (megírom). a lelkiismeretem megkerülése. de nincs férje. aki készséges kísérleti alanyoknál mesterségesen teremti meg Mary állapotát. fölösleges. felhívás keringőre: lesz olyan tudós. Igaza van dr. a nemi betegség gyógyításáért megrovás. aztán sarkon fordul. Etikai vészkijárat. melyikhez ragaszkodjam – a tudományhoz. És én mit fogok művelni? Veszélyes eszközt. mivé lennének a szexuális szokások és rítusok. amiért felfedezte a szifilisz gyógyszerét. Uramistenem. dacolni mert az isteni büntetéssel.

– Mesélj Vermontról! Milyen volt? – Mát nem is tudom. hogy tüntetően a barátnők kezébe nyomta őket: „Én nem vacakolok ilyesmivel. – Jaj. Vagy mint azok. vekkerre. Haja foltos kendővel van bekötve. anya! – veti le magát a kislány a kanapéra. Az autóberregésre anya is. – De hisz még csak kedd van. Mary odapillant az anyja fürge kezére. – Azt hittem. püföli. A konyhaasztalon zöld bélyegeket ragasztgat kis füzetekbe. A tizenkét éves a válla fölött hátrakiált: – Szia. bezúdul rajta a narancsszín alkonyat meg Amy. hol kezdjem. hogy a készletet beváltsa lámpára. Lucille lenézte ezt a zöld bélyeg procedúrát. Mary gondolatai Mike felé szállnak. valahogyan csak összejöhetnének. de mindannyiszor inába szállt a bátorsága. Mitől retteg? Hiszen Mike-ról van szó. Krumplit pucol. bár gyümölcsét sose ők aratták le. Amy… – Mary – érinti meg Lucille a lánya vállát –. úgy viselkedne. és a nővérére vigyorog. és az előtérre ismét homály borul. amit csinál. akik görcsösen játsszák. – Amy a vállára csapja a táskát. Mary! Milyen volt Vermontban? Mindent mesélj el! Mikor értél haza? Jaj de örülök neked! A két lány az anyát megkerülve beront a hűvös nappaliba. hogy muszáj volt sátrat bontani. hátizsákkal. Sose látta még ilyet csinálni. aztán elkapja róla a szemét.12. A kislány a nyakába ugrik. mikor nyílik a bejárati ajtó. – Amy – kezeli Mary. – De Melody mamája olyan beteg lett. és szerét ejtette. akik látványosan barátkoznak a négerekkel. lánya is felkapja a fejét. sosem tudna feloldódni. fejezet – Hol marad apa? – kérdezi a mosogatónál Mary. – Amy – mondja élesen Lucille –. fel se néz abból. egész héten táborozol. – Úgy volt. kezét a kötényébe törölgetve. hogy minden a legnagyobb rendben van. Melody! Köszi! Holnap hívlak! – Aztán becsukja az ajtót. Ez az undok robot a lányokra maradt." De titokban azért félrerakosgatta. hogy ő hazajött? Eszébe jut. és szalad ki. Amy. hogy jó lenne . Csakhogy az előérzete mást súg. hennázza éppen a haját. és kézen fogja Maryt. nem gondolod. aztán Mary azt suttogja: „Apa!" Elejti a krumplihámozót. Összenéznek. – Tornázni ment. Lucille vállat von. Tudja-e egyáltalán. – Múlt pénteken – feleli Mary. miért nem öltözöl át? Mindjárt vacsorázunk. volt. ahogy a bélyeget válogatja. – Mary! Itthon vagy? Hogyhogy? – Eljött hamarabb – szólal meg Lucille hangja. mint a szülei. hányszor kezdte tárcsázni a számát. Az előtérbe ér éppen. nedvesíti. Még ha a fiú hajlandó lenne is idővel szóba állni vele.

Szóval ehhez van köze. – Hát persze. hogy Mary gyereket vár. kigyúlnak a fények. Amy elvonul a tévé elé. te úgy megváltoztál. Mary hallgatózik. gondolja dühösen. Mary meghúzza magát az ajtó mellett. és rádöbben. és kirohan a nappaliból. a bánat ül ki rájuk.megvárni apátokat… Mary érzi. Lucille odébb lép. mert beesteledik. igazán várhattatok volna. de továbbra sem figyelnek fel rá. – Vermontban sok volt a juharszirup! Mary felriad. az ajtóhoz settenkedik. a fényszórókat kémleli. felöltözve fekszik az ágytakarón. Amy mosogat. Az óra fél tízet mutat. mert a „dr. Még a légkondicionáló moraját sem hallani. Az apja arcát keresi. és lepihen. Aztán meghallgatjuk az élménybeszámolódat a táborról. hogy van… tudod. Mivel a válasz késik. mi is történt. hol van. Csak annak lehet gyereke. vegyél tiszta ruhát. résnyire nyitja és kidugja az orrát. Fojtott hangok. – Amykém – hallatszik Lucille hangja –. te menj és pakolj ki. és a szívébe hasít a látvány: még sose látta Tedet ilyen nyomorultnak. Lucille a konyhában csörömpöl. és kapcsol. Foszlányokban jön vissza. várjuk meg apádat. – Amy – kezdi nehézkesen Lucille –. Mary megmozdul. Mary mint a tolvaj oson a vastag szőnyegen a fal mellett. – Ne mondd. A húga éppen azt mondja: – De hát hogy létezik. előfordul. Kiszáll az ágyból. Erőlteti az agyát. Mary szól. – Apátok mindjárt hazaér – szól közbe kicsit lihegősen Lucille. hogy otthon van. aztán a vonásai lágyabbak lesznek. a saját szobájában. anyjuk kiles. – Mary. Fölbámul a tusfekete plafonra: vajon hány óra lehet? A házban némaság. – Mary Ann. Amy a medencében hancúrozik. és beles. ízé… a férfi meg a nő összejön. ha egyszer nincs is férjnél? Mary úgy érzi. – Tudom. – Milyen dagi vagy! – kuncog Amy. Árulás. Keserű ízt érez a szájában. éspedig a nappali felől. Felkattintja az éjjeliszekrény-lámpát. Mary az anyjára néz: az a furcsa űzött vad kifejezés van az arcán. Kildare" megy. Várhattatok volna. – De hát miért? – Amy mélybarna tekintete előbb az anyjára villan. baba meg van. kérlek. aztán visszatér Maryre. akinek van havivérzése. menten kimegy alóla a lába. A közlekedőbe gyenge fény szűrődik. A tizenkét éves felkapja a zsákját. hogy házasság nincs. a szobatársnő halk lélegzésére fülel. Aztán a csöndben lassan kitisztul a tudata. Ted és Lucille a kereveten ülnek. – Amy. szó nélkül vacsoráznak hármasban. mitől híztál meg – kiált vissza az előtérből. tanultátok is az iskolában… hogy a lány attól lány. A tévészoba sötét és üres. hogy fáradt. nehogy észrevegyék. szerelmeskednek . – Jó. hogy az izmos barna ujjak a húsába vájnak. A tusolás se fog megártani. – Hogyhogy? Mary megkapaszkodik az ajtófélfában. A nappaliban a görgős üvegajtók tárva-nyitva állnak és bebocsátják a medence klóros leheletét. micsodája. Amyvel szemközt. Mary törölget. Egy pillanatig azt sem tudja. a tizenkét éves kissé félrehajtja a fejét.

A szobában nehéz a levegő. és Amy őszinte. – Hát tessék. Gyér gyülekezet széled szét a templomból az izzasztó reggelbe. és szélesen mosolyog a lányra. Amy. A pap leül a zsúfolt íróasztal mögé. és közli: – Nem. Mary. – Úgy éned. ártatlan szemébe nézve halkan azt mondja: – Nem tudok rá magyarázatot. hogy szívéhez a román kori meg a gótikus stílus áll közel. bőr adja a hangulatát. – Beszélhetnénk. hol keresztelkedtek meg az első indiók 1783-ban. vágni lehetne. Hunyorog a vakító napfényben. Mary. Amy – halkul suttogássá Mary hangja. de mindenki így van vele. mint a templom vakító fehérsége. és narancsligetben állt. Amy és Mary csak nézik egymást. hogy missziót alapítsanak. megnyugtató hely. segélykérő pillantást vet az apjára. akihez járok. kis vályogházikó. mint akit kígyó csípett meg. amit akartok. élükön Serra atyával. de ma már nyoma sincs a spanyol eredetnek. mint egy izmos A betű. ami a parkoló sarkában jelzi.és gyerekük lesz. Amy arca elborul. Mary tétovázik egy pillanatig. aztán odamegy a húga mellé. Lucille és Ted felkapják a fejüket. – Atyám! A pap megáll és hátrafordul. Mary megáll előttük. Amy. Egykor. az orvos is. aztán észreveszi Crispin atyát. mint amilyennek látszik. Aztán megmozdul a tabló. Mary. a homlokzatán stilizált feszület. és a semmibe réved. színes üvegablakok díszítik. én nem feküdtem le senkivel. Gyere csak. régen San Sebastiano volt a neve. Tarzana katolikus szentélye hófehéren csúcsosodik. Csakhogy erre már eleven lélek nem emlékezhet. de én soha nem voltam fiúval. a réz emléktáblán kívül. belép Mary. Növekedni kezdett bennem egy baba minden ok nélkül. enyhül a légkör. odafordul. atyám? – Hogyne. lefekszenek egymással. Lucille a kezét vizsgálgatja. – Nem tudok mit mondani. faburkolat. Irodája félhomályos. apa és anya miért rejteget? A Szent Sebestyén-templom régebbi. – Minden ok nélkül? Ez magas nekem. mint mikor matekban elakad a példával. Amy szólal meg elsőnek: – Ha nem csináltál semmi rosszat. amint a templom mögött sietősen indul a paplak felé. hiszen a spanyol ferencesek 1780-ban bukkantak fel a völgyben. őztekintetű madonnák meg régi ikonok hirdetik. Crispin atya magánrezidenciáján a szürke kőkandalló ívei. mit: tehetek érted? . a házaspár néz össze. Letérdepel. – Gondoljatok. színes üvegei. Zihál. – És Mary ilyet csinált? Mielőtt a szülők válaszolhatnának. – Akkor hogyhogy terhes lettél? – ráncolja kislányhomlokát Amy. Mary izgatottan figyel. feszül a pocakján a reverenda. Szednie kell a lábát. – Igen. A két lány abbahagyja a fixírozást. A vidékies San Sebastiano-templom is az ő fennhatóságuk alá tartozott. Milyen más. aztán kisimul az arca. Mary követi a paplakba. Ted még jobban összehúzza magát a kanapén. Lionel Crispin hájas ember létére meglepően fürge. mint a trópusi párát.

– Köszönöm. miért hagytad ott a Szent Annát? A lány a földet bűvöli.A lány próbál elhelyezkedni az egyenes hátú székben. itthon vagyok. – VI. Nem engedelmeskedtél a szüleidnek. nincs jól. atyám. Mikor utoljára látta ezt a lányt. hogy nem akar nyilvánosan mutatkozni velem. atyám. azért kerestem fel. Mary. elutasította az egyházat. – Hogyhogy? – Megszegted a negyedik parancsolatot. Nem mondták. A lány szeme megakad egy pápai ornátust viselő idegen arcképén. idegesítően egykedvű. Nekem el kell járnom a templomba. Két hónapja Mary nem volt hajlandó magához venni a szentségeket. De szerintem arról van szó. levert volt. – Vagy úgy. Lionel Crispin most atyaian elmosolyodik. atyám. – Erre nem is gondoltam. atyám. az oroszlánmancsfaragványban végződő karfát szorítja. arca kevésbé feszült. atyám. – A szüleidhez fordultál már vele? – Nézze. és összefonja a kezét a . Ezek szerint a szüleid úgy döntöttek. – Hát először is. éppen itt. – Grundemann atya ezek szerint segítségedre volt a Szent Annában. az ajkát szívja. – Mondd. ahogy elkomolyodik. hanem én. – Hát persze hogy segítek. – És ezek után otthon tartanak? – Nem tudom. Mary ismét a pap arcára tekint: mai klepetusa akvamarin árnyalatokkal gazdagítja a szeme színét. – Az új pápa. Mary. hogy visszaküldenek a Szent Annába. hogy mindenki engem fog bámulni. Mary körbehordja tekintetét a helyiségben. saját akaratomból. aztán eljutottam odáig. atyám? Lionel Crispin odanéz. mert anyám azt mondta. Engem nem érdekel. Csillogó gombszeme komoran néz a bozontos ősz szemöldök alól. Múlt vasárnap nem jöttünk misére. – Ühüm. Pál pápa. A pap bólint. A pap felhúzza bozontos szemöldökét. aztán figyelmes tekintete a lány ölére rebben. Beszélni fogok édesanyáddal az Oltár és Rózsafüzér Egylet ma esti összejövetelén. mert van egy problémám. Kezdenek eszébe jutni a dolgok. Feltétlenül meg fogom gyónni. meg összesúgnak a hátam mögött. A pap megkönnyebbül kicsit. és képtelen vagyok megoldani. – Crispin atya pofazacskói mintegy megkötnek. hátradől a székében. Én jöttem el a Szent Annából múlt pénteken. majd vissza az arcára. Gondolom. – Nem a szüleim döntöttek erről. Crispin atya képe felragyog. Fél. hogy gyónjak. És attól fogva mindennap áldoztam. hazahozatnak. Furnérborítás hivatott az Erzsébetkort idevarázsolni. – Atyám. Hiszen te a Szent Annában voltál. Többször is hosszan beszélgettünk. Ránc gyűrődik a pap orrán és egyre mélyül. hogy ez bűn? A lány felkapja a fejét. – Ugye tudod. – Mert nem tetszett ott. – Hogyne. az irodában. A pap arca előbb értetlen. éppen róluk van szó. de anyámat igen. Az ajkát biggyeszti.

mintha Crispin atya megütötte volna. Crispin atya meghökken. Crispin atya is olyan lesz. Mary nem láthatja. mintha jeget eregetne a száján. hogy szűz vagy? – Nem hiszem. A pap behunyja a szemét. – Hát ez csodálatos. és begyakoroltan türelmes hangján azt kérdezi: – Mary. leesik az álla. Nem vagy te ostoba. Grundemann atya feloldozott. nem is hiszed. Lionel Crispin fél könyökét az asztalra támasztja. holott tudtad. Ennyit csak tudsz? – De én nem követtem el semmit. – Miért? – Mert meg akartam ölni magam. és mikor fel is fogja. Megint inkább a szobát nézi. én továbbra sem tudom. – A másik problémám még fennáll. tisztátalanságot követtél el.pocakja fölött. atyám. Az atya pislogása szaporább lesz. mint egy fénykép: megdermed. A mélyen ülő kis szem pislog. Mary. hát megátalkodottan hiszed. mennyire örülök. halálos bűn nyomja a lelked? A lány érzi. A lány viszonozni próbálja a mosolyt. Magadhoz vetted a szentségeket. szinte lélegzetet sem vesz. és kezét összetéve biggyedt ajakkal rövid. Én minden bűnömet bevallottam Grundemann atya előtt. mikor megszólal. hogy a szíve hevesen kalapál. hogy az asszonyoknak csak egyféleképpen születhet gyerekük. Kínos némaságban ülnek egy darabig. te is tudod. Ugyanaz a Kennedy-fotó függ a kandalló fölött. atyám. áthajol az asztalon és súgva ismétli meg a kérdést: – Hát még mindig nem tudod. – Igen. és tudhatod. hogyan kerültél ilyen állapotba? – Nem. én is meg az egész világ. – Én olyat nem követtem el. – Mary Ann McFarland. – Mary. ha egyszer nem követtél el tisztátalanságot? Mit gyóntál meg neki? – Az öngyilkossági kísérletemet. Lionel Crispin nehézkesen szétkulcsolja a kezét. atyám. – Hát a test bűne. nem ítélné el. Együtt érezne vele. hogy az oltárhoz járultál és magadhoz vetted a szent ostyát. csak nem azt akarod mondani. Sarkvidéki csönd telepszik rájuk. amit hallott. atyám. – Még mindig nem tudod? Mary a fejét rázza. mint a többiek. milyen képet vág. nekem is . és lapátkezébe fogja homlokát. – Crispin atya – kezdi. Mary? A lány úgy érzi. A pap fölnéz. miért lettem terhes. – De miféle bűn alól. ha ő ülne itt? Biztos nem bánna vele olyan kőszívűen. – Éspedig? Mary a Kennedy-fotón csügg. Ez az igazság. – Tessék. de nem néz oda. atyám. – Mary. de nem sokáig állja a pap tekintetét. hanem tudom. ezért történt. hogy szeplőtelenül fogantál? A lány összerezzen. Milyen lenne. mint amit ő kitett az ágya fejéhez. fohászt mond magában. – Atyám. – De… De hiszen gyóntál a Szent Annában. és azt mondja: – Csak nem azt akarod mondani. Aztán fölnéz. mintha mindjárt becsattantaná a fa karszék. Bűnbánatot gyakoroltam. Crispin atya szinte összezúzza félelmetes pillantásával. Szűz vagyok. Crispin atya. Mary. – Szó sincs róla.

Ha ennyire rettegsz. a márványpadlót szivárványszínben játszatja az üvegablakokon beáradó fény. tornyosul. hadonászik és fenyeget féktelen haragjában. Egymásba olvadnak az Üdvözlégy Máriák. – Hát minek nevezed. de így is érzi közelségét. Elmosódik a képzeletbeli rózsafüzér. Szentlélek Isten. vagy szégyelled magad azért. mert méltán ostorozol… Összezavarodik. Szeme függetleníti magát és a Szűzről is tovarebben. ezért estél teherbe. irgalmazz!. Élő Istennek Fia. Lefeküdtél egy fiúval. minek nézel te engem? Gyónj. Mary – talán a fiú személyét akarod titkolni. amit elkövettél. a padsorokat. mi kényszerít hallgatásra. Dagadozik. nem követtem el bűnt… – Mary – szökken talpra a pap. mássalhangzók. hogy a fohásza meghallgattatik. ha a bűn állapotában odaállsz áldozni?! – De hát én nem… Lionel Crispin ültében is mintha hatalmasra nőne előtte. Mellette Crispin atya jámborul hajtja le a fejét. végtelenségig ismétlődnek a hangzók. Mary. gondolatban az ujja közt pergeti. Úrnak ragyogása. hogy világosítson meg. könyörülj rajiam! Jézus. Sehogy se jó így. Mi több. irgalmazz! Fiúisten. sikoltja belül. ez a bűn még nyomja a lelked. Próbál koncentrálni. Engedd. Egy Isten. kopaszodó fejét imára kulcsolt kezére hajtja. És mivel nem gyóntad meg. – Crispin atya! Esküszöm. bár én sejtem. Nem tudom. az oltárt elborítják a virágok. szuszogását. Kinyitja a szemét. Hiszekegy. Ez így nem jó. gyere át velem a templomba most rögtön. A templom üres. Mary. bánom. A meleg levegőben tömjén-és füstszag. kegyelmezz! Mennyei atyám. de tüstént. Kérdezd őt. Crispin atya merev pózban térdel. Miatyánk. hogy Isten oltalmáért folyamodj. Sorozatban mondja az Üdvözlégyet. imádkoznunk kell Istenhez. Az oltárt keresi a szemével. hogy megtisztulhass! A halálos bűnt szentségtöréssel tetézted! A lány magába roskad. Dicsértessék az Atya. én nem követtem el szentségtörést. Bocsásd be. megvetem minden bűnöm.megvan a magamhoz való eszem. hogy hiába. ki lehet. A feszületre meredve ismét belefog: Én Istenem. Krisztus. hogy a lelkiismeretedet pásztorolja. Uram. felpillant. Sajgó szívvel érzi. – Mary. Isten után sikoltani belül. Öröklét… Öröklét… Mary az ajkába harap. ámen. Mary térde izzadni kezd a műbőr térdeplőn. Jézus. a szentáldozástól sem riadtál vissza a halálos bűn állapotában! – Atyám… – Mary Ann McFarland. és a megfeszített Jézusra függesztve szemét ismét nekiveselkedik. könyörüli rajtam! Nehezen nyel. Szentháromság. Mary beszívja az ajkát. A lány visszaretten. hogy fáj: ha sanyargatja magát. és a kezét nyújtja a lánynak. – Nem a gyóntatószékbe. de itt az idő. könyörülj rajtam! Mary tekintete a Szűzre téved baloldalt. Gyere. és Isten válaszol. hogy ellenedre cselekedtem. . hanem imádkozni. Ez nem igaz. Nyisd meg a szíved Istennek. világ Ura. Olvasót képzel a keze közé. nem éri el így az Istent. könyörülj rajtam! Jézus. Elsikkad a szavak értelme. Még jobban összpontosít. A lány szeme csukva. imádkozunk. a Fiú és a Szentlélek most és mindörökké. Mary olyan szorosan kulcsolja össze a kezét. világ megváltója. három Üdvözlégy. talán nagyobb az esély. – Crispin atya – suttogja –.

Csak Te tudhatod. a szellemi erőfeszítéstől minden összemosódik előtte. és egész testében remeg. hova bámult idáig. És eszébe jut. milyen fájdalmasan imádkozott az imént. Kíváncsian. mi történik velem? Áruld el. – Áruld el. könyörülj rajtam! Maryt szorongás szállja meg. miért! Áruld el. szépséges arcra. különkülön tanulmányoz minden vérző sebet. Wade nem tud semmit. segíts… A lelki gyötrelemtől vadul ver a szíve. Most már tiszta kép. mellkast. kiengedi… Felnyitja a szemét. küzd magával. a görcsbe rándult hasat. mégis eksztatikus. igazságos bíra. Látja. mi van ott. megreszket.Öröklét világossága. csak néz maga elé. Mary el is felejti. benntartja. és a szavakkal küszködik belül. és próbálja kitágítani a tudatát. végül elragadtatottan feledkezik az elgyötört. – Istenem! – sikoltja némán. dicsőség királya. És máris édes. fohászkodik. gondolataival a mennyekbe ágaskodik. vigasztaló béke száll rá… . miért történt ez velem… Istenem. Mély lélegzet. Szeme bejárja a kitekeredett. könyörülj rajtam! Jézus. mikor az első stációnál megállapodik a tekintete. Nem is látja. megbabonázva nézi az izmos férfitestből kiálló nyílvesszőket. hogyan! Csak Te segíthetsz rajtam! Dr. a meztelen comb minden inát. könyörülj rajtam! Jézus. Szent Sebestyén. Crispin atya nem tud semmit. megkínzott alak minden porcikáját. Behunyja a szemét.

és rendszerint levedli ebben a szent pillanatban. A szokásos hétvégi tervezgetést is hanyagolja. hátha van még mit pöszmötölni rajta. miért vagyok állapotos! . Feszült várakozásban ül az íróasztalnál. ír. ahogy a lány becsukja az ajtót. mikor Mary halkan belép. Ő Shirley Thomasszal ment vásárolni. – Hogy jöttél? Édesanyád hozott el? – Nem. Aztán kiszakad belőle: – Dr. becsúsztatja a tollat a köpenye felső zsebébe. Mary hangtalanul nevet. már tudom. Wade. dr. Négy teljes napja nem láttalak. amíg csak lehet. csillog a kék szeme. – Férfiasan viselted. ideadta a kocsit. – No és miért jöttél? A lány kicsit türtőzteti magát. – Bravó. hogy kicsit összeszedje magát. Mindjárt dél. Elhatározta. mielőtt a lányt beavatná. arca izgatott várakozástól ragyog. Megszólal a házi telefon. átböngészi Timmy anyagát. Jonas Wade buzgón firkál Timmy lapjára. Köszönöm. a könyvtárba meg ilyen helyekre. – Nahát! Micsoda kellemes meglepetés. és a McFarland lány bármelyik percben betoppanhat. pedig péntek van. A szeme sarkából figyeli. De nem húzhatja az időt a végtelenségig. Anyám elenged a szupermarketbe. Az orvos ír. A gyerek büszkén nézi a vörös heget a térdén. kész is vagyunk – simogatja meg a kisfiú fejét. Magán hagyja a fehér köpenyt. hogy feltétlenül ide kell jönnöm ma. Innentől a nővér veszi gondjaiba. Mondtam neki. és halkan motyogja: – Köszönöm. Elteszi a kartotékot. kezét az ölébe ejtve. aztán türelmesen vár. – Vezetsz? – Fél éve megvan a jogosítványom. és leül. Wade. nem is látja az előtte fekvő kórlapot. – Jó napot. hát vihettem az autót. hogy ma mindent elmond Marynek. hogy fogad. lesegíti az asztalról. Timmy.13. Bűbájosan mosolyog Maryre. fejezet Jonas Wade-nek nehezére esik figyelnie. Jonas Wade visszavonulhat az irodájába. Mind a tíz öltéstől megszabadítottalak.

mintha megtörtént volna. aztán: – Tessék? – Most már tudom. akkor. Wade. – De én képtelen voltam imádkozni. és egyszerűen csak szóltam Istenhez. – Éppen akkor. hogyan lett. dr. akkor megtörtént a dolog. vagy nem? Mikor egy hívő katolikus nem tud imádkozni? Szörnyen megijedtem. De rettenetesen! Ez súlyos valami. – Hát. És akkor. tudja. – Szóval azt gondolod. És tudtam. ez igazán érdekesen hangzik. dr. de akkor…! A szöveget tudtam. Álmomban meglátogatott Szent Sebestyén. abbahagytam az imádkozást. de nemcsak azt. érezhető. amilyenben még soha nem volt részem. hogy csak úgy beszéljek Hozzá. Wade. Jonas Wade igen gondterhelten ráncolja a homlokát. Tudja. Jonas Wade a köpenye kézelőjét babrálja. A szék peremére húzódik. – Azt álmodtam. Mary? – Eszembe jutott az álom. És míg beszéltem Istennel. – Mi történt. előre megválogatta a szavait. mert… hmmm – halkul el a hangja –. fogalmam sincs. hogy eszedbe juttatta az álmot? – Igen. miért. hogy történt valami a testemmel. – És akkor kétségbeestem. Isten meghallgatta a fohászodat. – Álom? – Nagyszombatról húsvét vasárnapra virradóra valami nagyon különös álmom volt. Jonas ostobán pislog: – Meglátogatott?! Szent Sebestyén? . és üzent neked azzal. mikor Istenhez könyörögtem segítségért. Wade! – meséli a lány izgatottan. És erre emlékeztem vissza a templomban. Azt gondoltam. Soha ilyet nem álmodtam még. dr. ha szexi is meg ilyesmi. Crispin atyának is feltűnik. röpköd a keze. Olyan. – Testi érzet? – Én még ilyen gyönyörűségeset soha nem éreztem. Az orvos feszengve fészkelődik. Hallhatnék bővebbet? A lány röviden elmondja. Jonas csak kapkodja a fejét. – Azelőtt soha nem fordult elő velem ilyen. mikor kiöntöttem Neki a szívem. és éreztem. mintha Isten akarta volna így. hogy Szent Sebestyén szeretkezett velem. rettentő bizarr. – Mary beszéde lassul. és az egész olyan valószerű volt. – És a templomban eszedbe jutott ez az álom. de nem jelentett semmit. Valami testi érzet is járt vele. Wade – csillog Mary szeme –. – Reszkettem. vacak álomból. Az orvos fejében hátul megszólal egy kis vészcsengő. de ebben az álomban volt valami rendkívüli. és olyan heves volt. Isten így mutatja ki. hogy elfordult tőlem. miért van. Az orvos bámul rá egy pillanatig. Hirtelen visszaemlékeztem. aztán megkérdezi: – Mary. dr. Wade. aztán átmentek a templomba. hogy fölriadtam rá. sőt azt is. olyan – a lány zavartan vonogatja a vállát – szexi volt. hogy két napja beszélt Crispin atyával. én még ilyet sose csináltam. nem csinálnék akkora ügyet egy közönséges. Mary. hogy nem megy az imádkozás.Meglepett hallgatás. körbetapogattam ott lent. hogy együtt imádkozzanak. üres volt! Mintha valami ismeretlen nyelvet daráltam volna. mint a kocsonya. hogy gondosan. és féltem. Higgye el. te nem tudod. dr. hogy ez mi volt? – Meglátogatott Szent Sebestyén. alig bírja követni az izgatott szóáradatot.

mint hogy csoda történt. – Mary. Jonast kileli a hideg. tekintete megkeményedik. de valószínűbb a második hét vége. hogy halálos bűnben élek. az asztalon összekulcsolt kezét tördeli. másnak is beszéltél erről? Crispin atyának? – Még a szüleimnek se. dr. mert bíztam a megértésében. hogy nem előbb terítette ki a kártyáit. Ide vezetett az első utam. míg meg nem született a gyerek. – Dr. és ha álmodják. hallgass meg. Messziről szól a lány hangja: – A doktor úr mondta. Isten megvilágosított. Ha milliók hihetik. hogy áldozok. – Mary – a hangja nagyon komoly –. búzavirágkék szeme eleven és fényes. Én tiszta vagyok. De én biztosan tudom. mint a kés. hogy ez a szent meglátogatott álmodban. és megtermékenyített? – Ez történt. nem? Április második hetében álmodtam ezt. – Mary. Orgazmusod volt. Csikar a hasa. Crispin atya rám olvasta. és arra gondol.– Az időpont stimmel. Jézus anyjához hasonlítod magad. Wade. Ez egy rendkívül ritka dolog. akkor nincs ez az agyrém. dr. miért vagy állapotos. mikor imádkoztam hozzá. te egy kutyaközönséges testi reflexet vélsz misztikus élménynek. A lányt elönti a pír: – Nőknek olyan nem lehet! Az orvosnak megrándul a szemöldöke. Az orvos hirtelen előredől. hogy nincs igaza. Szent Sebestyén miért nem tehette ugyanezt velem? Jonas Wade kővé dermedve. Mary. dr. Én nem követtem el bűnt. de előfordulhat. kérlek. hogy valamikor április első két hetében fogantam. – Mary arca tündököl. csak elmaradt szegénykének. hogy egy másikkal is? – Mary. te nem kevesebbet állítasz. Isten biztosan nem ilyen gusztustalanságra emlékeztetett. hogy egy leánnyal megtörtént ez. elébe vágni az egyháznak. mint Gábrielt küldte a másik Máriához. Wade. Wade. egyszerre akarna . abban sincs semmi rendkívüli. Szakasztott úgy. A doktor úr se tudott választ adni nekem. velem nem? – A tizenhét éves lány hangja dermesztően higgadt. amit álmodban éreztél. a pillantása fagyos –. A nőknek igenis lehet orgazmusuk. És ha Gábriel arkangyal meglátogathatott egy másik Máriát. – Neki se hitt senki. Wade – a lány hangja éles. merev arccal ül a helyén. se a kisbabámmal nincs tudományos probléma. Vele megeshetett. ő a vállát vonogatta. szentségtörést követtem el azzal. nagy kár. aki most a méhemben növekszik. magába roskad. és Ő válaszolt. azt akarod mondani. Lassan összeáll az agyában. és se velem. míg most itt áll megfürödve. Isten ráébresztett. amit a lánytól hallott. – Dr. – Jonas riadtan figyeli a lányt. Isten elküldte hozzám Szent Sebestyént ezzel a gyermekkel. ezt te képzeled így. Én viszont rájöttem. Ez a váratlan fordulat mindent felborít. belülről sugárzik. és azt suttogja maga elé: – Szent Isten. addig készülődött. hát Istent kérdeztem. Jonas Wade lebénul tehetetlen zavarában. miért ne hihetnék. – Ez az igazság. mit álmodtam. – Nagyon tévedsz. Hamarabb kellett volna beszélni a lánnyal. Mary elhagyja a mosolygást. holott szó nincs erről. üres tekintettel. Kutatásokat végeztem. Wade. hétköznapi testi reakció. Mary lélekszakadva keresett magyarázatot. Rám olvasta. Tudom. – Mary. – Mary.

Már akkor is tudtam. Wade-ed van a vonalban. A tizenkét éves végre odanéz. – Anya! – dugja be a fejét az ajtón Mary. hogy minden olyan más lett nálunk. Amy… Amy sértődötten biggyeszti az alsó ajkát. nem tudják kapcsolni. Amy ajtaja tárva-nyitva. „MARLON BRANDO NIGGER-BUZI". A konyha hűvös és sötét. – Apának kellett volna hazahozni a moziból. A készülék be van kapcsolva. – Köszönöm. durcásan bámulja a falat. – Az aktatáskáért nyúl. aztán az asztalán felstószolt kartotékok közül kiemeli a MCFARLAND feliratút. és öt sarkot kellett felfele caplatnom ebben a hőségben. A személyi adatokat keresi. és enyhe csodálkozással néz a húgára. Amy. kinéz a napos belső udvarra. és Jonas Wade-et a székhez szegezi a tehetetlenség. Mary bemegy és leül a fehér íróasztal fehér székére. mert a te dr. – Még nem értek vissza Shirley Thomasszal? – Gondolom. hogy belépek Agatha nővér rendjébe. – Mary. Vártam. mert apa meg anya olyan furcsán viselkedtek. és hallottam. Mary kilöki annál a híradókockánál. dr. – Amy. A Szent Sebestyén-templom telefonja is fel van tüntetve. – És mikor elmondtam a nagy hírt.mindent elmondani neki. Mary fülel. Már megy is. hiába. odasiet. és harcias szikrákat szór a szeme. hogy anya éjszaka sír… – Jaj. Annette Funicello. jól vagy? – Ühüm. utálom. de senki se nézi. – Szia! Hol a család? Amy az ágyán ülve támasztja a falat. Úgyhogy jöhettem busszal. – Sebestyén majd vigyáz rám. – Hol van anya? Újabb vállrándítás. Hívtam anyát. hogy faképnél hagyja. – És még valami – folytatja Amy –. Akkor odatelefonáltam az irodájába. sehol senki. és mosolyogva beköszön. amelyik egy tüntetőt mutat. – Amy. – Kik játszottak benne? Amy beletúr a hajába. hirdeti kezében a tábla. és végképp elromlott minden! – Amy! . – Frankie Avalon. A házban csönd van és nyugalom. Mary Amy legörbült száját nézi: – Milyen volt a mozi? – Tűrhető. aztán elkiáltja magát: – Anya! Van itthon valaki? Neszt hall a tévészobából. hogy valami nincs rendben. vártam. míg cihelődik. Ül egy darabig. én foglalkoztam ezzel a dologgal. Mary lefékez. – Ugyan. Rá se néz a nővérére. – A lány hűvös pillantás vet rá. és egy tincset pödörget gyűrűformán az ujjára. A hálók felé indul. Most már boldog vagy? Mary hátradől a széken. mikor állítólag Vermontban voltál. mi bánt? – Semmi. mi a baj? A kislány vállat von. de azt hiszem. Azt mondták. és meghökkentő felfedezéseket tettem. egyáltalán nem érdekelte őket! Aztán hazajöttél te. Átmegy az ebédlőbe. – Amy. térdét az állához húzva. de nem jött. mert retteg. Wade. és oda minden. fölösleges ezentúl az idejét rabolnom.

A kislány felpattan az ágyról. ő abszolút pártatlan. kifizetnek azzal. – Mert én tudom. előtte kérvények halmaza meg a püspök körlevele. Köszönöm. és mikor végre ott ülünk. hogy én is a világon vagyok! Levegőnek néznek! – Ez nem igaz! – Dehogyisnem! – Amy csípőre teszi a kezét. és együtt fogsz ujjongani velem. A műgótikus irodájában ül. És szerintem ezért igazán nem érdemled meg. amiért segítették a diákcsoportok szegregációellenes megmozdulásait. Politika! Crispin atya tesz a politikára. finoman teszi a helyére. mint ez a kötélhúzás. Mrs. A hírek tele vannak táblákat hurcoló. de azért úgy vicsorog a készülékre. vártam – zokogja –. Nem igaz. mert a gyerekszülés fontosabb. és elkapja a karját. Mrs. és kimasírozik a szobából. az egész családdal. és hamarosan megérted. amit feltételezel. – Mindenki tudja. amit a többiek mondanak. sokkal égetőbben. . mindenki a tenyerén hordjon. Valami gyönyörű. Majd értesítem. és nem ám valami jócselekedetért! Mary hátrál egy lépést. Te meg csak azzal. mint a kolostorba vonulás! Anya és apa csak veled törődik. könnyesen mered. Nem Mike gyerekét hordom. nem csapja le a kagylót. sokkal félelmetesebben. ezt az episztolát szétküldték mindenhová. A püspök dühöng. hálásak lennénk. hogy gyereket szülsz Mike-nak! – Amy! A kislány sarkon fordul. Csapódik a bejárati ajtó. Erről beszél az összes gyerek. Soha nem érintett Szent Péter és Szent Pál viszályánál kényesebb témát. hogy mindent elmondjak anyának meg apának. minden jóra fordul. húszéves hagyományunk. Mrs. – Egyszerre elfelejtették. Én nem tettem meg azt. Politika! Ettől nem fáj Crispin atya feje. Wyatt. a nővérére. akik az Evangélium helyett a faji egyenlőséget prédikálják. – Amy arcán könny csorog. légy szíves. – Végtelenül sajnálom – nyöszörgi. mintha tehetne róla. ha rendelkezésünkre bocsátaná a lakókocsiját. hogy majd később megbeszéljük! – Amy. annyira sajnálom… – Sajnálod! Hogy oda ne rohanjak! Neked jut minden figyelem. Akkor már csak ő lesz fontos! Mary összegubózva hátat fordít Amynek. ő nem keveredik bele mindenféle gyanús ügyletbe. Mary döbbenten ül egy pillanatig. aztán utánarohan. De higgy nekem. hogy a szószéken mellőzendő a politika. – Vártam. idén szeptemberben is megrendezzük a Páli Szent Vince autós búcsút. ikonjaitól meg a faburkolat utánzattól körülvéve. Wyatt. Lionel Crispin atya erőt vesz magán. ha megszületik a baba. vagy sem. hogy mikor jön el a tökéletes alkalom. Amy kitépi magát. – Egész szívemből. tüntető papokkal. – Te vagy itt a nagy szám. – Ne szaladj el. Wyatt. – Igen. és kivált azoknak a fiatal papoknak van címezve. hogy mint egy királykisasszonyt. valami csodálatos történt velem. a viszonthallásra. Amy. hogy olyan ingerült ma délután. Más aggasztja őt. hogy szabad-e színes bőrűeknek fehér forrásból inni. Mary odanéz: egyedül találja magát a sötét folyosón. múlt hónapban Los Angeles keleti részén három pap is megrovást kapott. és szemrehányóan. Igen. És mi lesz még. mit tettél.

de csak mostanában töpreng el rajta igazán. hogy vétlen. Rossz hangulatát fokozza. Te jó ég. és napvilágra hozta a kínos igazságot. hogy egy árva bűnt megbánjanak. – Én megtaláltam a terhessége okát. gyertya. amennyire lehet. és azért jöttem. hogy rátelefonált dr. dr. hogy adja alá a lovat. hófehér templomnak. de megáll. Crispin atya irodája szöges ellentéte a csupa üveg. – Súlyos problémával kell megbirkóznunk. miről van szó. merev. komolyan tárgyalt Nathannel és igyekezett rábírni Mike-ot a paráznaság beismerésére. atyám. Mint a lány. nem ülne le? Jonas. Abban bízom. és miután egész este. Mindenképpen beszélnem kell azzal a lánnyal. – Miről beszél? . doktor úr. mennyi faragott szent. aztán palástolni igyekszik meglepetését. hogy együtt kellene beszélnünk vele. feszület. atyám. Hiába törte magát. Wade. és előhúzza a takarosan összegemkapcsozott iratköteget. összehúzott fekete szurokszem. Mintha a pap ebben a középkori fellegvárban dacolna a modern világ ostromával. – Gondolom. az aktatáskát leteszi a földre a két cipője közé. – Nem értem. Wade. mogorva arc: nem lesz könnyű dolga vele. Crispin atya. ennyi jót elmondhat magáról. hogy ha a tisztelendő atya… – Elnézést. dr. Jonas felveszi a földről az aktatáskát. hogy valaki igazán hisz ebben a sok firlefáncban? – Jó estét. és magyarázatot találtam Mary állapotára. de nem akar meghallgatni. Dühében. Az íróasztal szélére helyezi. hogy ez az ember ludas Mary konokságában. mint gondolta! – Ez már több a soknál. Röviden beszámol Mary látogatásáról meg a téveszméjéről. Mike égre-földre esküdözött. hogy a segítségét kérjem. és mikor rádöbben.Elég régóta érik. mit szól a pap. Crispin atyának kell néhány perc. kisütötte. hosszan. és várja. és mindjárt idelátogat. Wade. – Kinyitja a táskát. sőt egész éjjel rágta magát. – Arra gondoltam. hogy ez a McFarland dolog csupán tünete az általános erkölcsi züllésnek. Jonas Wade belép. miután kopogott. mióta a minap hiába élesztgette Maryben a katolikus lelkiismeretet. Szinte biztos. újra feldühödik: még annál is rosszabb pap. foglalkoztatja ez az erkölcsi dilemma. hogy mit meg nem engedett magának Maryvel. mire megy az egész gyülekezettel? Autós búcsút legalább tud szervezni. de egy szót se értek az egészből. hogy Marynek ne kelljen halálos bűnt halálos bűnre halmoznia. hogy megeméssze a hallottakat. – Az elmúlt hónapokban széles körű kutatásokat folytattam. kényelmesen elhelyezkedik a kemény karszékben. holott a terhesség előtt még gátlástalanul dicsekedett ország-világnak. Becsukja az ajtót. amiért a lány nem volt hajlandó gyónni. felkereste Hollandékat. szoktatja a szemét. megverten távozott. hogy tudniillik Lionel Crispin atya roppant fölösleges és hasznavehetetlen egyházi személy. Mary McFarland miatt keresett fel. – Jonas felméri beszélgetőpartnerét: véredényekkel finoman hálózott pofazacskók. Crispin csalódottan. hát létezik. Ha két tizenéves gyereknél képtelen elérni. Annak tartja magát. a pap viszolyogva húzódik el. sőt az sem kizárt. A McFarland lány az oka. ez az eset lerántotta a félelmei köré oly nagy műgonddal szőtt leplet. gótikus madonna.

Egyelőre semmi sem biztos. Továbbá számítani kell arra. atyám. hogy a lányt meg kell szabadítani ettől a mániától. Mary Ann McFarland nemileg érintkezett egy fiúval. – Ez csak a látszat. hogy teológiai vitákat folytassunk. igen nagy a valószínűsége annak. Wade – emelkedik fel a székéből Crispin atya. – Éspedig? – Crispin atya. – Ön azt kívánná tőlem. atyám. reverendája úgy megfeszül. akkor mit mondhatunk a Szűzanyáról? – Crispin atya sípolva lélegzik. Tudományos magyarázat arra. de mérsékeli magát. amit kiderítettem. – mondja. amit beszél. hogy kicsit megrázzák. és Jézus Krisztus csupán biológiai vakszerencse? Jonas egy szót sem bír kinyögni. annak semmi köze a szentekhez vagy a második eljövetelhez. Ez itt az összefoglalása annak. és ebből súlyos gondok adódhatnak. Az ön dolga ettől sokkal egyszerűbb lesz. .. én nem azért jöttem ide. hát minek néz engem? Most Jonasben ágaskodik a düh. – Dr. – Úgy van. mintha fölébe akarna kerekedni az ellenfélnek. hogy Mary Ann McFarland terhessége szabálytalan. – Mi?! – Crispin atya szeme vulkán és lángoszlop. hogy figyelmeztessem. amit itt leírok. akár nem. második Szűz Mária? Ezt nem gondolhatja komolyan! – Crispin atya. – Crispin atya. Ezen kell .fintor. még nem lehet röntgenezni. de azt igen. sőt torzan születik. hogy a gyermek rendellenességgel. hogy a lány szűz. de az se perdöntő. atyám. hogy elnézzem Marynek ezt a vallási tébolyát? Hogy támasszam alá állítását. Wade-nek hátat fordítva. Wade. mivel kell esetleg szembenéznünk. hogy a magzata szűzen fogant. Wade. Természetesen nem hiszem. Azért jöttem. a hit bajnokának félelmes tekintetével sújtva az orvost –. – Ellenkezőleg. – Dr. és mivel tudom. Wade – hajol előre Crispin atya.. – Szóval fenntartja. a székének támaszkodva. hogy majd lepattannak róla a gombok –. Hiszen ez csak olaj a tűzre! – Itt nem Mary agyréméről van szó. hogy Mary testében hogyan indulhatott magától fejlődésnek egy petesejt. miszerint szent. Mary egészsége és orvosi ellátása rám tartozik. Jonas kissé meghökken. Jonas hunyorog. hogyan fogant a baba. és egy szűz teherbe eshet pusztán attól. – Ha elolvassa. hanem tudományos elméletről.. Wade – kérdezi fáradtan –. hanem hogy figyelmeztessem. – Igen. – Szóval Mary McFarland hasában a gyerek amolyan élettani.– A partenogenezisről. – Dr. Oda akarok kilyukadni. – Szóval azt állítja – néz rá az orvosra Crispin atya komor ábrázattal –. hogy a Mi Urunk édesanyja ugyanezt szenvedte el. – A pap a kertre néző ablakhoz lép. amit… – Nem fogom elolvasni. Ha lenne szíves elol… – Mitől indult el az osztódás? – Úgy gondolom. ezért esett teherbe. – Dr. hogy Szent Sebestyén meglátogatta Maryt álmában. ha igaz. – Most mondta. áramütéstől. tisztában vagyok a helyzet kockázatával. ön rendkívül megnehezíti ezzel a dolgomat. milyen súlyos ez az ügy. dr. – Aha. vagyis a szűznemzésről. hogy a szülés idején Mary élete veszélyben forog majd. Akár hisz nekem.

és ez lelkipásztori kötelességem. – Egyetlenegy dologban adok helyt az ön szavának. tegyen róla. hogy ne maradjon el a rendelőből. hogy Szent Sebestyén ejtette teherbe. aztán ismét az orvos arcán állapodnak meg. és fel szeretném készíteni erre. Tudom. mint a kő. Ateisták voltak a szüleim. Crispin atya hangja is. – Lehet. a dolgozatra villannak. kompromisszum is van a világon. és rám nincs szükség. Olyan erősen szorította az öklét. a Maryért való aggodalom hozott ide. állandó ellenőrzésre. főt hajtok az ön szakmai kompetenciája előtt. hogy a gyermek torz? – Egyáltalán nem vagyok biztos benne. – Ezt mondja minden terhes asszonynak a gyülekezetben? Hogy hagyja az orvosokat. én vallástalanul nevelkedtem.önnek elgondolkodnia. – De hát a lánynak orvosi felügyelet kell! Hiszen ez a feneség! Crispin atya ennyit lát a szemétől. Elképesztő! Ez a doktor tőle. Jonas lazít. az vagyok magam is. Kérem. Csücsörít. forduljon a szentekhez? – Ejnye. Crispin atya éles tekintetű. hogy ezentúl Szent Sebestyén vigyáz rá meg a gyerekére. hogy az ön vallását támadjam. hogy ön milyen nagy hatással van rá. összekulcsolja a kezét háta mögött. de csak grimasz sikeredik. De a téveszméje miatt képtelen vagyok hatni rá. Mennyire biztos ön abban. Wade a kéziratáért nyúl. doktor úr – mondja a pap –. segítsen. De ön a lány orvosa. – Dr. a tudományos bizonyításban. Hallani sem akarok az abszurd indoklásról. hogy megpróbálom kiverni a fejéből ezt az őrültséget. Doktor úr. – Lehetséges – folytatja Jonas hogy életről-halálról kell döntenie. Szent Sebestyén önökre tartozik. én nem tehetek mást. Dr. az ön álláspontja ellentmond az egyházénak. Crispin atya mosolyogni próbál. Crispin atya. – Crispin atya széttárja a karját. dr. amivel ön előhozakodott. Távol áll tőlem. Wade. Aggódom Maryért. – Crispin atya. Mi hiszünk abban. Csak annyit kérek. hogy az ön gondozását a lánynak továbbra is igénybe kell vennie. hintázik a sarkán. – Értse meg. dr. Abban a hitben van. hogy úgy ordítottam. hittanra soha nem oktattak. Ez csak lehetőség. éspedig a gyermek esetleges károsodását illetően. Isten szolgájától azt kéri. tekintete is kemény. de nem tanácsolom el Szent Sebestyéntől. atyám. hogy egy szent pártfogásáért folyamodjék! – Dr. Annyit teszek. Egy szót sem szól. pici szemével feszülten figyeli az orvost. Jonas megmarkolja a karfát. tántorítsa el egyik hívét attól. és ha figyelmeztet a terhességgel járó veszélyekre. hogy a körme félholdakat vájt a tenyerébe. Atyám. Mary McFarland kivételesen gondos orvosi megfigyelésre szorul. ebben nem támogathatom. Én ebben hiszek – kopogtatja meg a dolgozatot –. hogy veszélyben forog! – Én nem vitatom ezt. atyám. Wade. Alapjaiban ássa alá a katolikus hitet. Wade. – Tökéletesen egyetértek. Hogy ő nagy hatással . hogy hivatásomból következően nem adhatok helyt az ön partenogenezis-elméletének. térítse jobb belátásra! Lionel Crispin kihúzza magát. hogy érdemes szentjeink oltalmát és útmutatását követni. Wade… – Ennek a lánynak orvos kell! – ugrik fel Jonas. – Bocsássa meg. A kifürkészhetetlen apró szemek mögött láthatóan bősz mérlegelés folyik.

ha tudná.van a lányra? Hej. és kezet nyújt. hogy a gyerek valamiképpen rendellenes. magabiztos. És ha kiderülne. – Jonas elteszi a dolgozatát. haladéktalanul beszélek a lánnyal. doktor úr! – Dr. becsukja a táskát. atyám. – Bízzunk Istenben. nincs más – jelenti ki a pap. hálás lennék. Wade. ha tájékoztatna. . A kézszorítás erőteljes. – Számíthat rá.

Nathan három hónap alatt se igen tudott megbarátkozni a gondolattal. kezet ráz Nattel. Míg a lány távol volt és nem találkoztak. összeomlik. bár tudja. Wade tulajdonát képező piros Cadillac közé. de hát Nathan sejti. Lucille maga sem tudja miért. a többiek érkeztek korán. talán most sikerül elűzni a felhőt. hanem Timothy is. és reszketve néz az összejövetel elébe. amit Mary okozott neki. mi ez az egész – dr. aki a nyári iskolán a szokottnál jóval gyengébben szerepelt és kedvetlen volt. de Mary megváltozott. hogy McFarlandék és Jonas Wade szóba hozza a házasságot. nincs kibúvó. másrészt rágta a fülét. Fogalma sincs. végre nekiveselkedhetnek a probléma megoldásának. ha . és láthatóan boldog. döntés születik. A barátnői ilyenolyan forrásból már mind megtudták. hogy mi van Maryvel. de most itt lesz újra a szeme előtt. Szombatonként a főzőtanfolyamon Lucille finom változást tapasztal a többi nő viselkedésében. A fiú szótlanul ül mellette.14. csöppet sem örül Crispin atyának. Mary őt hibáztatja az öngyilkossági kísérletért. hogy óvja meg Mary becsületét. mi megy végbe Mike-ban. milyen gyenge. mit követett el Mike. és nagyon ideges emiatt. így-úgy felvértezte magát a fájdalom ellen. Wade csak annyit közölt. nemcsak Mike. Mike hajthatatlan maradt. és Nathant ez zaklatja fel csak igazán. hogy megtörtént a bűnös aktus. hogy tanácsot adjon. Lucille mosolyogva fogadja őket az ajtóban. ami a házukra telepedett. még az is lehet. hogy végre megnyílhassanak egymásnak. menjenek el mind a ketten. hogy ez csak a felszín. Látszólag nem sok vizet zavar Mary állapota. aki előtt nem állhat meg a korábban hódolattal övezett nagy testvér: tizennégy éves létére láthatóan kiábrándult. Anya és lánya elidegenedett. átengedték a kocsifelhajtót a vendégeknek. mindenki megszenvedte. előszeretettel köszörüli rajta nyelvét az összes kamasz. és mivel Mike a legvalószínűbb apajelölt. mit mondjon. megint ő lesz az áldozat. hogy teljes a társaság. Nathan Holland azt reméli. hiszen nagyon-nagyon le kellene már ülniük beszélgetni. és adjon nevet a gyereknek. apjával ellentétben. most mindenki kiteríti a kártyáit. a pap nem szállt le róla. hanem saját magától. de úgy érzi. a szokott mederben zajlik az élet. hogy itt lesz Crispin atya. Először is ki akarta csikarni tőle a vallomást. mióta… Nem is a lánytól fél. Akárhogy is. hogy Mary terhes. kezdhetik. fiam – mondja szelíden Nathan. fejezet Nathan Holland bekormányozza kocsiját Crispin atya zöld Falconja meg a vélhetőleg dr. Többször is tapogatózott a lányánál. érzelmeiknek hangot adni. – Na menjünk be. Nathan leállítja a motort. most van dél. McFarlandék két kocsija az utcán parkol. Mike is érdekelt. Matthew viszont mintha fel se venné az egészet. jó. mióta Ted meghozta a hírt. kiderül róla. hallani fogja a hangját és garantáltan el fogja veszteni a fejét. talán még Maryhez is utat találhat újra. de Lucille érzi. hogyan közeledjen. hogy leszerepel. Lucille nem ismer rá. először látja viszont Maryt. Mike. A baráti kör tudja. Mike olvas az apja gondolataiban. és az órájára néz: elkéstek volna? Nem. és fogalma sincs.

a lelked halhatatlanságáért. Csak álmodtál. de én a lelkedért felelek. Éreztem magamban Szent Sebestyén magvát. – Ez vizitáció volt – tiltakozott a lány. Akkor úgy ítélte. A pap megint dühös. hogy a lányból kiűzze az őrületet. és visszautasítom ezt a gyermeteg lárifárit. Atyám. Mary. A szüleidet és dr. Katolikus vagy. hát eltitkolta az angyali üdvözletet. Tedd át a keserűséged terhét az anyaszentegyház vállára. akit ott ért az üres templomban: Szent Sebestyén képe előtt imádkozott éppen. Mary. Bevezeti Nathant és Mike Hollandet a nappaliba. és tilos könnyelműen bánni vele. fátyolosak a szemek. Mikor utoljára vizsgálta – még mielőtt a lány a fejéhez vágta. és a saját fülével hallhatta a képtelen téveszmét. a gyóntatója képtelen az értelem szikráját csiholni belőle. mint valaha. Mary. atyám. Hát gyónd meg azonnal ezt az istenkáromlást. legyél tekintettel a kicsire! Crispin atya a balsikerű találkozó végén már szinte esedezett: – Mary. és elérni. reménykedhetsz a mennyben és Isten szeretetében. ott a fundus. Épp tegnap este lapozta fel az Eastman-féle Williams: Szülészeti Kézikönyvben a „Fejlődési rendellenességek" című fejezetet. süt felé az együttérzés. Egy darabig még türelmesen hallgatta. Szóba került dr. Mary. Agyondicsérik a palacsintáit. Megdöbbentő statisztikát olvasott. hogy fel is út. megy a burkolt. Bekérette az irodájába. Tüntetően kedvesek hozzá a barátnők. itt a legkellemesebb. erre fáj mindenki foga. a lelkipásztora. – Bűneidet ezzel az őrülettel tetézed. – Isten orvosokat adott nekünk. gyónj meg. két dologért jött. – Már értem. ez már több a soknál. – Mary Ann McFarland. minden szombaton az ablak alatt jut hely a tankonyhán. Mary Ann McFarland. abszurdum. A barátnői agyonnyomják a jóindulatukkal. Mary ártatlanságát tisztázni. de sajnálják. Bár én is így tettem volna. Ezt nem tűröm. több meghívást kap. végül kitört belőle a harag. éreztem. tűnődő pillantást. mintha kampány folyna: „. hogy továbbra is felkeresd dr. Isten rendelése. az istenért. – Tudom. és a legkiválóbb háziasszonyok tülekednek a tanácsaiért. mit remél Jonas Wade ettől a mai naptól? Jonas maga sem tudja.. kocsikázás.Lucille rossz passzban van. Wade-et. nyugodj bele. – Csak nagyon valószerű álom volt. legyünk kedvesek vele". együttérzésükkel. Wade: – Nem törődsz a születendő gyermeked egészségével. ha tocsognak is az olajtól. káromlást szólsz – leckéztette. jeges teát kínál. az álmokat nem szoktuk érezni. hogy ő miért nem szólt senkinek Gábrielről! – Ki az az ő? – A Szent Szűz. A fejetlen vagy . képtelenség lenne mindenre igent mondani. Ha ő. kezet fog Nathannel.. Jonas Wade betapintást is végzett. Lucille-t kézről kézre adják. Wade-et leveheted a lábukról. De a falnak beszélt. a magzat előírásosan fejlődik. előadás. Tiéd a gyónás és a bűnbánat kegyelme. – Majd Isten gondoskodik róla – ütötte le a labdát bőszítő nyugalommal.nyíltan nem is hangoztatják. aztán ingerült lett. gátlásos részvétnyilvánítás. – Mary. holott a kisujját nem mozdítja ezért – ebéd. hogy a szülők beleegyezzenek az amniocentézisbe. kivételezett. ahol lennie kell. Csakhogy ez nem elég. ami akárkinek nem adatik. hogy úgyse hinnének neki. le is út –. hogy nem. gyermekem. De a megfélemlítés hatástalan maradt. mit. hogy Istennek szent anyjához hasonlítod magad. Aztán Mike-ra is vet egy komor. latba vetette mindazt a tekintélyt. mozi. amit egy húsz éve szolgáló plébános felmutathat. hogy az akaratát tegyék ezen a földön. mióta előző nap délután beszélt Maryvel. Lucille-nek hogy. Crispin atya feláll. Tudta.

hogy szemét behunyva mélyet lélegezzen. Én vagyok Vesta. aztán Józsefnek is megjelenik Gábriel. mint József. képes lesz uralkodni magán. a Szűz életrajza csalódást okoz. agyonbonyolított tanulmány Szűz Máriáról. Mary Ann McFarland a könyvből csak két dolgot tudott meg: hogy magát a Szüzet is úgy foganta az anyja. Jonas Wade eltökélte. abba meg kis vonalkákat. kinyitja a táskáját. én vagyok minden szűz. de tényeket. mikor meghallja odakinn Nathan Hollandet. lágyabb az arca. Nem érti. Ha a szülei ettől boldogok (úgy megkönnyebbültek. de mintha Mike is ott lenne. – Mike olyan. de tudja. Mary nincs egyedül. fájdalom és vér nélkül hozta világra Jézust. hanem az ókori mitológiával. mikor jelentkezett). A többi könyv is hasonló témájú. megnőtt a melle. Mary-nek a kanapé –. Tudta. én vagyok minden nő. hogy Szent Joakim arcon csókolta (a szeplőtelen fogantatás). Ha az Újtestamentumot nézzük. hogy Penny vacsorához hívja: arra a borzalmas következtetésre jutott. Isten gondoskodik róla. mikor arra gondol. Én vagyok ízisz. mintsem elrejti új keletű termékenységét. hogy József először el akarja rejteni Máriát az emberek szeme elől. és mindent elmagyaráz. nem is hallotta. Mikor tüszőrepedéskor a pete elhagyja a petefészket. Több mint ezeroldalas a könyv. és isteni csemetét nemzett nekik. összesen negyvenhat. tiszta papírlapokat vesz elő. És ez jóleső tudat számára. és a jegyesség felbontását fontolgatja. Kört rajzol a lapra. akiket isten látogatott meg. mint akit fejbe vágtak. Máté evangéliuma említi is. – Szép jó napot mindenkinek – köszön a lány. Csak ült a dolgozószobában. Elszorul a szíve. Anyjának és apjának láthatóan kínos Szent Sebestyén csodatétele. egyenes haja ragyog. kerekebb. ezek a kromoszómák. huszonhárom párból egyik erre. Mary a szobájában fésülködik. Ő nem éli túl. A fiókos szekrényén a tükör mellett halomban állnak a kiolvasott könyvtári könyvek. Hangzavar. Jonas Wade nem vesztegeti az időt. Wade gyógyírt hoz zaklatott lelkükre. Mikor mindenki helyet foglal körülötte – Ted és Lucille közrefogja a díványon. hogy amniocentézis pedig kell. mint ablaküveg mögött a kék ragyogás. és mint az oroszlán fog harcolni érte. megkezdi az úgynevezett érési szakaszt: osztódik. ha Maryben ilyen rémség növekszik. Szemelé. – Ez itt az emberi pete. Léda. ám legyen. Mike azonnal beleszeret újra. hogy így lesz: amint Mary belép a nappaliba. Io mind halandó nők voltak. Püthagorasz. amit elsőnek olvasott ki: terjedelmes. Ezekben is több példáját találta a szűzen szülésnek. és belekezd kiselőadásába az emberi fogamzásról. és hogy Mária könnyen. ha dr. Majd Mike-kal is így lesz. hogy ismét találkoznak. Legalul van a Mennyek királynője. Nagy Sándor anyja is szűz volt. Crispin atyának a karszék jut. Szent Anna.félfejű torzszülöttek háromnegyede nőnemű. Szeretné kézen fogni Maryt. csak nem a keresztény kultúrkörrel foglalkozik. de izzad a tenyere. miért szervezte ezt az összejövetelt dr. hogy jó néhány ilyen szörnyszülött partenogenezisből keletkezhetett. bele még egy kört. aztán dr. Állítólag Platón. szeme olyan. friss anyagot nemigen tartalmaz: főleg a középkor és a reneszánsz Máriakultuszáról szól. széthúzódnak a kromoszómák. A történelemben nemegyszer előfordult ilyesmi. Mary leteszi a fésűt. ő csak örül. Mike-nak összeszorul a torka. Mennyire megváltozott! A kiskacsás-kisnyuszis terhesruha inkább kihangsúlyozza. Wade-et. Hollandéknek két ebédlői szék. én vagyok minden anya. Mindegy. amint bemutatkoznak egymásnak. . és rászán egy percet arra. Wade. én vagyok Éva.

– Jonas ezek után szemügyre veszi Tedet. ugyanezeket a papírokat nézi. s ki-ki a maga módján kiteszi a döbbenetes pontot az eszmefuttatás végén. Wade. Talányos szürke tekintetét a kávézóasztalra kiszórt papírokon jártatja: nézi a spermát meg a petét ábrázoló rajzot. Wade – kérdezi halkan Ted –. hogyan lett terhes Mary. mert a hitét érzi veszélyben. McFarland. majd újra egyesülő kromoszómákról. sok-sok sejtté. Mindössze harminc percig tart az előadás. a tényeket és statisztikákat emészti. és felül megikszeli – kilökődik. mi a valószínűsége. a sperma behatol a petébe. végül Crispin atyát. Az érett petében tehát csak huszonhárom kromoszóma marad. hím sejtmagnak nevezett orsóalakzattá válik. és a petének ez a fele – homokórát rajzol. és be tudja fogadni azt a huszonhármat. Hendersonnal folytatott eszmecseréiről és a meghökkentő következtetésről. hogy azt várja. ha mind ugyanabból indulnánk ki. keze fehér sörényébe szánt. Mire Jonas befejezi. Egy . Körbenéz az arcokon: – Miért meséli ezt nekünk? – kérdezi Lucille. Tudja." – Dr. hogy Jézus netán biológiai baleset volt. miért ragaszkodik annyira ehhez a képtelen elméletéhez? – Nem képtelen. hát létezhet ilyesmi? – Mr. Csak azt hallja ki ebből. amit mondani fogok. aki az ajkát biggyeszti nemtetszése jeléül. szaporodik. mind más és más maszk. az aktatáskából előkerülő fénymásolatokat böngészi.másik arra. ahogy fölnéz rá: „Csak azért hőbörög itt. amelyet leszűrt az anyaggyűjtés során. Jonasnek nincs érkezése válaszolni. – Azért jöttem ide – mondja Jonas –. gondolja. mint voltak kezdetben. aztán embrióvá. a pete osztódni kezd. és a karszéket kerülgetve próbál életet lehelni megmacskásodott tagjaiba. megbocsásson – szól közbe Crispin atya –. Elindul a szelvényesedés. ön is be fogja látni hamarosan. Azt szeretném. Nathan Holland hátradől. – Dr. higgyük is el. szerintem ez igen meggyőző… – Most döbbentem meg csak igazán – pattan fel horkanva a pap. amit a sperma tartalmaz. Ha ilyenkor közösülés történik. Pedig én oda akarok kilyukadni. aki bólint. hogy ötös ikrek születnek? Egy az ötvenmillióhoz. McFarland. Ted beszél: – Atyám. Heten hallgatják némán. Jonasben ingerültség és bánat kavarog. hogy talán Mary McFarland kisbabája ilyen. s beszámol kutatása lépcsőfokairól. Nathan és Mike Hollandet. atyám. és azt gondolja: Hihetetlen! Crispin atya szószéki orgánuma ezt orgonálja: – Ennél a szélsőséges ostobaságnál csak az megdöbbentőbb számomra. hogy mindenkit felvilágosítsak. a folyóiratcikkeket (minden címben ott díszeleg. gondoljon csak a kanadai Dionne ötös ikrekre. Teljesen hihető. Lucille McFarland szakadatlanul takarítja homlokáról a renitens tincseket. – E nélkül nem érthető. a hetek gyűrűjébe nem férkőzhet a belső udvar fehér kövéről szikrázó déli verőfény. és mindenki tisztán látna. végül az osztódó sejt ábráját az osztódó. Bernie-vel és dr. – Miről beszél? – Mrs. – Tessék? – kérdez közbe Lucille. hétből öten már nem ugyanazok. hogy „szűz"). de Jonas Wade értekező hangja súlyával mintha kitágítaná az időt. a partenogenezisről beszélek. és összeolvad a huszonhárom kromoszómával a pete közepén. Mindenki az előadó ajkán csügg. amint Jonas Wade megfontoltan fejteget tovább. vagy az úszómedence hullámjátékának tükröződése a mennyezeten.

– Dr. a partenogenezises születés sokkal gyakoribb eset. megesküdne rá. – De… – Lucille tekintete zavart (egy pillanatra fiatalabbnak. – Akkor van egyáltalán lelke? Ezen a területen Jonas Wade nem járatos. – Nem. és mégis megtörtént. Mary fajtája. – Természetesen. sértetlen szűzhártyát találtam. Mr. hogy egyszeri behatolás kitágítja a szűzhártyát. Jonas Wade hátradől a díványon. McFarland. Wade. – Hihetetlen – suttogja Ted egy perc múlva. Crispin atya veszi a lapot. – Ez a bizonyos behatolás átszakítja? – Nem feltétlenül. látszik a tulajdon lányánál). mint az. tehát csak a női X kromoszóma van jelen. halkan megkérdezi: – Rendben. hogy a medencevilágítás zárlata okozta? – Igen. – Máris megmutatom. – A sperma határozza meg a gyermek nemét. hogy Mary szűzhártyáját soha semmilyen behatás nem érte? Jonas tűnődve néz a megkövült arcú lányra. így a gyermek feltétlenül lány. De itt nincs sperma. De senki nem vitatja. Önkéntelenül is segélykérő pillantást vet a papra. szóval úgy gondolja. Megvizsgálta ugyebár. Wade vázlata fölé hajolva. senki se számított rá. hogy a gyermek lány lesz. És a világ rábólint. A lány kristályszemét vizslatja: vajon mi zajlik mögötte? Mary azt gondolja: tévedés. dr. dr. a tudományos magyarázatot hittel és meggyőződéssel hirdette. de utána visszanyeri eredeti formáját? – Megtörténhet. gyerekesebbnek. Az Y kromoszóma hordozója. dr. miért ne hihetne Mary szüzességében? Ted megbabonázva bólint. Crispin atya a karszék hátán megtámaszkodva. Nyúlni kezdenek az árnyékok. a Dionne ötös valóban tudományos csoda – sokkal inkább. amik. Wade. ami a lányukkal történt –. Lucille nehezen lélegzik. hogy eltávozhasson a menstruációs váladék. – Lehetséges az. Lucille! . de valószínűsíti. fut át Jonas agyán. és gyorsan rávágja: – Hát persze hogy van lelke. amitől a baba fiú lesz. Wade. – Ez perdöntőén bizonyítja a szüzességet? – Nem. – A szűzhártyát? Jonas Wade a pap lebernyeges ábrázatába néz: – Marynél erős. – Kérem. valóságos kis genetikai egyenlet. ő is ilyen lesz húsz év múlva. jégkék szeme csupa ámulat.ötvenmilliomodnyi volt az esély. de most roppant bizonytalan. – Dr. Wade – Ted hangja gondterhelt – mondja el újra. miért gondolja. Namármost. térjünk rá Mary szüzességére. Ha hisz a Dionne ötösben. ez arra elég. Y a sperma. elismerik és elfogadják az ötös ikreket. Lucille föltekint. tízcentes érme nagyságú nyílással. annak tekintik őket. Lucille is odadugja a fejét: X a pete. megint higgyed a szája. Crispin atya diadalmasan húzza ki magát. hogy egy petéből öt baba lesz.

változtat valamit Mary gondozásán? Jonas elgondolkozik. Pár hét múlva megröntgenezhetem. a baba egészségéről van szó… Lucille jéghideg tekintettel mered az orvosra. hogy megállapítsák. rendkívüli körülmények is adódhatnak. évente száz meg száz nőnél végzik el az amniocentézist kórházakban megbízható szakemberek… – Biztonságos? – Pardon? – Van kockázata? – Hát nézze. A mindenható Isten útjai kifürkészhetetlenek. Mrs. miért is lenne. – Gond? – kérdezi Lucille. aki mint a szobor ül a helyén. – Crispin atya hirtelen észbe kap. és mikroszkóp alatt elemezzük. Wade – szólal meg Ted –. Óvatosnak kell lennie. kockázat mindig is… – Akkor hagyjuk. – Mrs. hogy a babával úgy sincs mit tenni. hogyan is fest a magzat. hogy mintát veszünk a magzatot körülvevő magzatvízből. mérlegeli Lucille jégkék szemének riadt pillantását. Ezért kérem a hozzájárulásukat. Wade. – Mi ez a vizsgálat? – Amniocentézisnek nevezik. de… Lucille a fejét rázza. hogy a fejlődése szabályos-e. – Dr. mint Mary. – Miféle gond? – Azt nem tudhatjuk. hogy bármit mond. – A lányommal ne kísérletezzenek. a baba nem károsodott-e az anya antitestjeitől. ha jól értem. tehát a gyerek pontosan olyan lesz. Mrs. – Csakhogy – lép az aknamezőre az orvos – mégis van valami halvány valószínűsége.– De hisz nem szabályosan fogant! – Akkor is élet. minek ez a veszélyes vizsgálat? Ha baj van a babával. a gyerek mindenképpen Isten báránya… A pap elakad. Meg lehet nézni a baba kromoszómáit – csínján. Nem volt sperma. De ez rendkívüli eset. – A gyerekkel valószínűleg nem lesz semmi baj. hogy a lányukon egy különleges vizsgálatot elvégezzek. Rh-negatív anyáknál már bevett dolog. – Dr. – És ha a baba nincs rendben. akkor mi van? Az orvos csak néz. óvatosságból. és ködös szürke szemével furcsán néz Maryre. – Milyen lesz a gyerek… külsőre? – Nos – fészkelődik kényelmetlenül Jonas: hová akar kilyukadni ez a tejfelesszájú? – Mary kromoszómái szétváltak. Eleget kínlódott már így is. nehogy megrémítsd őket –. McFarland. McFarland. . betekinthetünk. – De még ha igaz is. Wide… Minden szem Mike-ra szegeződik: nem várták tőle. a feleségem azt akarja mondani. Mike lassan elfordítja a fejet. aztán újra összekapcsolódtak. Jonas nem remélhet tőle támogatást. és azt feleli: – Nem. és ellenőrizni. és minden élet Istentől való. hogy gond lehet… úgy elővigyázatosságból…. McFarland. dr. abból áll. – Nem mintha elhinném ezt a zagyvaságot – siet közölni. – Jonas Wade Maryre pillant. – A lánya érdeke. pislog. – Mennyire megbízható ez a vizsgálat? – Még kísérleti módszernek számít. doktor úr. A fiú arca komor. hogy új vonásokat hozzon.

saját magát hozza a világra. porszemcsék táncolnak a sugarak hátán. Lucille a férje karjába menekül. ha örökbe adjuk. Marynek az lesz a legjobb. Tedre mosolyog: megkönnyebbülés. hogy „szörny". Crispin atyában dúl a legnagyobb vihar. Nathan Holland hálásan rázza Ted kezét. és át kellene ültetni egy kis bőrt… – Nem erről van szó. Wade –. hogy képtelen akár egy búcsúpillantást is vetni Maryre. Wade – emelkedik fel Ted. mert a többiek ugyan keservesen hajlítgatják a szívüket dr. néhány egyszerű próbával végképp bizonyítható ez az egész. – Lucille feláll. A gyerek is jobban jár. – Igazat kell adnom McFarlandéknek – szól közbe Crispin atya. és Mary elvonul a szobájába. Milyen anya lenne? Hiszen az iskolát sem végezte még el. Tünetértékű… Mikor becsukódik a bejárati ajtó. Ha a babát örökbe adják. – Mrs. Norberttal. ha úgy vesszük. nincs itt semmi bűn. Mindenki kivonul a ház elé. Jonasnek tátva marad a szája. ezek valóban veszélytelenek. – Jonas agyában egy hang ismétli: „Ezek a békák nem Primus ivadékai. hideglelős álmélkodást.– Másolat? – Igen… Mary. – Hát látják – jegyzi meg kis szünet után dr. – Megbeszéltük. Lelki sérülést okozhat. – Pár hét múlva megröntgenezem. – Biztosak benne? Ne hamarkodják el. nem mondja ki magában. még bőven van idő. de képtelen a lányára nézni. a délutáni katlanba. – Nem tartjuk meg a gyereket. "Wade felé. de az a füle botját sem mozdítja. ha szerető nevelőszülőket kap. Ha a baba kicsúszik a kezéből. Crispin atyát két okból is eszi a méreg: mindenki hitt Wade-nek. ki az igazi szülője és milyen szokatlanok a születés körülményei. a tarkóját dörgöli. és arcát a mellkasához szorítva azt suttogja: . az ő publikációjának lőttek." Lapokban árad be az üvegajtókon a fény. – Mary még csak tizenhét éves. – Nem tudom elképzelni. A baba genetikai vizsgálatához elég a vérminta. ha elválasztják a gyereket az anyjától. de Mike Hollandet egyszerre „lelombozza" Mary Ann McFarland. akinek az arca dühítően semmitmondó. azt meg inkább megtartja magának. Mary igazat mondott. – A kereveten kuporgó lányt nézi. Mind maga Primus. Sőt forró odaadás és szerelem helyett furcsa félelmet táplál iránta. de csak egyvalamit mondhatna. Csak akkor hozhatja nyilvánosságra az elméletét. nem méltányos felfedni. és gondosan figyelem az állapotát. doktor úr. Wade elméletéhez. Lucille a hála szikráját küldi tekintetével dr. A fejem teszem rá. Hét elme őrli megrendülten a revelációt. mint neki. nagy kő esett le a szívéről. a nappaliban szinte túlvilágian sejtelmes a fény. aztán Lucille-re. dr. és a bőrátültetési próba is lezajlik. Pedig már meg is beszélte ezt a bőrátültetést dr. – Nem. – Ha már megszületett a baba – szedi össze a papírjait Jonas –. Mike meg azon kapja magát. – Reménykedve néz a lányra. hogy Mary meg akarna válni a gyerekétől. de a pap vadul küzd ellene. ráadásul az orvosnak nagyobb a befolyása rájuk. – Úgy gondoljuk. Jonas érvelne. hogy még meggondolják. McFarland. ha a gyerek átesik a genetikai vizsgálaton. a plasztikai sebésszel. csak Maryt oltalmazza a lelki béke a rideg valóságtól. fújhatja. Jonas Maryre néz. hogy belenyugodhatnak a sors akaratába. És ha a gyereket örökbe adják. – Nos – csukja be az aktatáskát –.

– Ted. én nem is tudom. vagy most állt belém igazán a félsz. hogy megkönnyebbültem-e. .

hogy zavarodott. és nem is aspirál a püspökségre. merre-hogyan. aki már rég nem tudja. mondja. de amit Crispin atya hallani akart. de természetesen nem a magánvéleményével fogja traktálni őket. Unszolta a lányt. Az ókonzervatív Los Angeles-i püspökség sandán figyelte a második vatikáni zsinat fejleményeit. Csak ne lenne olyan megfontolt. felpattant és elviharzott. Az ifjú. szóváltás lett belőle – az ő gyóntatószékében! –. Uramistenem. és az ablakhoz lép. Isten teremtményei testvériségének eszménye. amit ma a gyóntatószéknél elkövetett. és a szürke kőkandallóra réved. csak nem mondta. És akkor ő. aztán becsapta az ablakot. mint már többször is az este folyamán. úgymond. Crispin atya elhatározta. és a kihalt parkolóra bámul. de nem tagadhatta. Márpedig ők bíborban akarták látni. sóhajt fel. Félrevonja a függönyt. – Miért? Miért ilyen konok? – A pap a karfát csapkodja. amiben az életben nem lobogott tűz. Crispin atya a másnapi prédikációt írja. hogy vasárnapi szentbeszédében számot ad híveinek a dolgok állásáról. elmekórtani eset. képtelen volt tovább uralkodni magán. Nehezen halad. és ne jöjjön gyónni. Lionel Crispin. megint Mary esküdözött suttogva a másik oldalon. Hol van a nagy felbuzdulás. középkorú pap. hogy a szegények és a megnyomorítottak pártfogója lesz? Az ifjú látnok ma elhízott. a szegénység. Visszagondol. szájára vette Isten nevét. Mikor visszafordult. hogy csatlakozzék a ferences rendhez. de a paplak ablaka világos. hogy ártatlan és nincs mit meggyónnia. kopasz. Szopogatja az italt. A gyülekezetben sokan fejezték ki aggodalmukat az új pápa ökumenikus beállítottsága miatt. Sok év óta először jut eszébe harminc év előtti álma. idealista Crispin atyának minden vágya az volt. Lionel Crispin másodszor is kiadta az útját. fejezet Tarzana alszik a forró augusztusi éjszakában. Hiba volt. Lépéseket is tett ez irányban. De gazdag bostoni családjának sehogy se tetszett. Bár hihetné. csak mondja. de az ízét nem érzi. és nem hazudozó! De . arra a katasztrofális pillanatra gyóntatáskor: Mary a szokásos szerény bűnlajstrommal jött – húst evett pénteken. Na miért: a McFarland lány miatt. De mikor újra kinyitotta a rácsot. Fogja a poharát. látta. némi töményet kortyolva. miért foglalkozom én most ezzel. még szeminarista korából. mintsem megbántsa őket. változás áll küszöbön. Az idealizmusa már a múlté. tapodtat se tágít a lány. elfelejtett este imádkozni –. és a következő hívet kezdte hallgatni. Crispin atya lerogy a karszékbe. Visszamegy az asztalhoz. míg nem hajlandó bűnét megvallani.15. Úgyszólván sorsára hagyta a lányt. úgy megragadta az egyszerűség. hogy a fiuk így megalázkodna. ami nagy zűrzavart hozhat az egyházra. és plébánossá szenteltette magát. és az ifjú Lionel inkább letett a ferencességről. nézzen magába. Sehogy se bírja összeszedni a gondolatait.

Az istentisztelet alatt Mary a mise csodatételére szegezi minden figyelmét. és felgerjed benne a düh. . mert az emberek zöme ilyenkor jön. akkor mit szóljunk ahhoz a kétezer év előttihez? A katolikus egyház. a halálos bűn palástolása nem. bingópartikat. amiért idealizmusa elpárolgott. mikor majdhogynem ordítja az introitust. összekulcsolt. Kérdés. vagy idegbajos. hogy az ige testté válik. milliók hite ilyen biológiai tréfára alapozódik? Nem akármiért hivatkozik Mary arra a másik Máriára.factorem… Túl sok évet ölt abba. elejti a poharát. feláll a gyülekezet. Crispin atyának szintén nagyon kell koncentrálnia. A lány vagy hazudik. a gótikus ívet formázó. ugyanúgy kellett neki az a megálmodott angyal! Crispin atya térdre rogy. Crispin atya gondterhelten tűri. Tudja. Az elmezavar megbocsátható. nem válogatósak szegények. míg némán öltözik. Mary fölpillant. Patrem omnipotentem. hogy a misére figyeljen. Szembefordul velük. egészen a mennybemenetelig. a túltáplált. rémült volt. Crispin atya nem sokat aludt az éjjel. megvan. rosszkedvű és kótyagos. újjászületik az oltáron. egyetlen óra leforgása alatt. illetve Douglass atya celebrálta. fogja a numeráját. ilyen abszurdumnak hitelt adjon?! Hát nem és nem. – Kyrie eleison. Neki ez az időpont kedves. ahogyan szokott. és eligazgatja. Aztán rákerül a cingulus. Ez az. Ha a „spontán partenogenezis" megtörténhet egy tarzanai tinilánynál. mint ő. vagy egymásra hajtott kezeket. tombolákat. nemcsak a McFarland lány miatt háborog magában: azok a nyomorult emlékek jönnek vissza az elméje zugaiból. agyoncicomázott. aztán a fejéhez érinti. hogy Jézus Krisztus teste és vére az. és körülnéz a templomban.nem kockáztathatja. újra át kellett élnie szeminarista kora vízióit. Csak most gondol bele. – Credo in unum Deum. Mit csináljon ezzel a McFarland lánnyal? A szülők elhiszik ezt a tudományos hablatyot. vagy összeomlik a hite. A ministránsok azt hiszik. Mikor Crispin atya belép a ministránsokkal. mindenki keresztet vet. azok nem hagyták aludni az éjszaka. A lány halhatatlan lelke forog kockán! Felidézi Jonas Wade pár nap előtti jelenését a McFarland-házban. Az előző miséket Ignatius atya. karjára a keskeny selyem karék. amit a kezében tart. megcsókolja. jelmezbálokat. áldást mond. az is éppolyan ártatlan. és gyorsétkezdei vétkek alól feloldozást osztogasson. akkora a sokadalom. elcsigázva kecmergett ki az ágyból. és a pap a közönséges kenyeret Jézus testévé változtatja. Isten embere. És mindez a gyülekezet szeme láttára történik. áthúzza a fején. aki kezét-lábát töri a lányuk halhatatlanságáért? Crispin atya elveszi a karinget. Hajnalban megkeseredetten. pöffeszkedő kertvárosiakat. hogy rendezvényeket szervezzen. kényszerítve magát. a pap a prédikációt gyakorolja magában. Hogy ő. És most. De miért Wade pártjára álltak. Lionel Crispin önkéntelenül is a háta mögötti sokadalmat hibáztatja. mielőtt a vállára terítené. állandóan emlékezteti magát. hogy a mise alatt Jézus Krisztus bejárja a teljes ciklust attól fogva. Feléjük fordul. Olyan mohón lecsaptak erre a sületlenségre. és fejét leszegve imádkozni kezd. Nézi a sok lehajtott fejet. Most nem viccel. kezet mos. hogy mi az igazság. hogy a ministránsok segédkezzenek az öltözködésben. Hangja szokatlanul éles. Mary lelkiüdvéért tiszta vizet kell önteni a pohárba. mi bántja igazán. miért nem Crispinére. Jézus meghal és feltámad halottaiból. Hátul is állnak. hogy mit csinál.

Crispin atya már a túlsó szomszéddal foglalkozik. áldást osztva a híveknek. és a tátott szájakból kidugott nyelvekre ostyát helyez. a tálra szegezi a szemét. Ajka elkeskenyedik a dühtől. hogy az ostya megérinti. mea culpa. de lankadatlanul tartja a fejét. Rágja az ajkát. vért ízlel. Mary megszégyenülten kapja le a fejét. Megcsapja a szellő. Tekintetét Szent Sebestyén meztelen. Résnyire nyitott szemhéja alól megpillantja Crispin atya karingének szegélyét: a pap megáll előtte. és ráesik a papra. Mary figyelme elterelődik a miséről. ujjai vértelenek. és mikor visszafordul. hogy hányni fog. és imádkozni kezd. hogy a fájdalomtól sikoltani tudna. ahogy a pap elvonul. sanctus. itt minden barnaság az úszómedencék mellől való. a megkönnyebbüléstől. a templomban felbőg az orgona. ha látni nem látja is. Előreveti magát. – Ne fuss el! Crispin atya a sor végére ér. tátott szájjal. úgy szorítja össze az öklét. és az utolsó hívő is távozik a rácstól. megkínzott teste tartja fogva. Istenem. Pillája alól látja. kétrét a korlát fölött. – Agnus Dei. qui tollis peccata mundi. hadarva kér bocsánatot: – Elnézést. csiklandja. a léptek nesze nem nyomja el. Már csak háromembernyire van a pap meg az aranyozott ostyatányért vivő ministránsgyerek. és Mary ismét hátraveti a fejét. komor tekintetet vet a rácsnál lecövekelt lányra. hogy Crispin atya megáll előtte. – Mea culpa. mea maxima culpa… Ideje az Úr asztalához járulni. ámen. és Mary öklével veri a mellét. Kiszárad a torka. segíts.– Dominus vobiscum. fél. és nagy erőfeszítéssel kitátja a száját. És nincs tovább. és a padsorok közt az oltárhoz vonul. felemeli kissé a hangját. ahogy elmennek mellette. A kórus dalra fakad. de nem tágít. Mary hátraszegi a fejét. Istenem. segíts. miserere nobis. – Az egyházközséget nem szennyezi idegen vér. atyám. hogy majd összeesik. és öklét reszkető testéhez szorítja. és zokog az örömtől. mint a hullámvasúton. Angyali kart hall belül. rettenetesen kell nyelnie. Menten elönti a veríték. suttogást hall: „Krisztus urunk teste tartsa meg lelked az öröklétnek. sanctus. ostyát. édesen susog a szájában. Nem! – zokogja belül. A ministránsfiú. Úgy markolja a rácsot. Maryt megint meglegyinti a légmozgás. Letérdel a rácsnál. meghökkenését leplezni akarván. Mary is. segíts… Aztán érzi. Megszólalnak a harangok. – Sanctus. Kinyújtja száraz nyelvét. hányingerrel küzd. . kalapálni kezd a szíve. Megint közeledik Crispin atya. A gyülekezet némán feláll. Elméjét áthatja a könyörgés: Istenem. kitátja a száját. Hárman vannak még előtte. Érzi. emiatt rátapos a reverenda szegélyére. amint Crispin végigmegy a hívek sorfala előtt." A szomszédja fölkel a rácstól. bár úgy fél. úgy szorítja a cingulumot.

milyen hullám fogja mindjárt elárasztani. Míg Jonas Wade odalenn búvárolja kéjesen. elűzné támadóit. dr. ott a duzzanat meg a nedvesség. Ha fölemeli a fejét. Dr. gondoltam. széttárja csupasz combját a hűvös vizsgálóban. és Mary érzi. nem érti. dr. mozdítani akarja a karját. izmos karját ráfonva szívja a mellbimbóit. Mary kimerülten. a vállát. a sötét mennyezetre bámulva már érzi. összerándult hasába. ha dr. Kengyelbe kikötött. a másik kezével meg a csupasz hasát tapogatja itt meg ott. – Sebestyén – nyögi az éjszakai magányba. Mary tűzbe jön. aki fölé hajol: megfejthetetlen okból csak úszónadrágot visel. kinyitja a szemét. kifordul a szeme. Szerintem onnantól . mikor lezúdul rá az elragadtatás. hanem Mike. reszketve ereszti ki a levegőt. Wade könnyedén becsúsztatja ujjait a hüvelyébe. megérinti a bimbókat.16. Hét közben van csak mód a vizsgálatra. anélkül is tudja. nyögnie kell. Melyik napot látja jónak? Jonas megnézi a Bank of America naptárát az asztalán. és közben jár a keze a lány hüvelyében is. hogy a keze elindul fölfelé. Mary mélyet sóhajt. Aztán az oldalára fordul. és látja. hogy beiktathassák a terveikbe. Szükségtelen megtapintania. Érzi. A lüktetés döbbenetesen ismerős. Szeretném. és még sokáig sír. Wade játszik a mellével. már tudja. de rádöbben. fejezet A lába megint a kengyelben van. Mary vergődik. A lány csukva tartja a szemét. nem érné be magamegadással. hogy az orvos karja súrolja a belső combját. Hallja. és feltűri a lány nyakához. Wade egyre durvább lesz. Wade. Vicsorít. Wade-et látja a lába között állni. Sikoltana. a lába széttárva. és megröntgenezem Maryt. Az orvos kicsit másképp helyezkedik. – Mr. McFarland. átteszi a kagylót a másik fülére. és szájába veszi a mellbimbóját. sőt érzékien csipkedi. mit akarhat az orvos. mozdulatlanságra kárhoztatott lába között az ujjak egyre veszettebbül dolgoznak. egy-két hét. Mike is egyre erőszakosabban nyalja-falja. Dr. Mary hallja magát. Megtapogatja Mary mellét. Fel se tűnt neki idáig. Mikor felpattan a szeme. medencéjébe. hogy milyen kellemes. jobb. – Nekem bármelyik nap megfelel a 21-ével kezdődő héten. vonzó arca nagyon komoly. hosszan. ha előre szólok. Mary felkészülten várakozik. a nyakát. Wade ujja belehatol. – Természetesen ott leszünk. Mike Holland lehajol. ahogy gumikesztyűt húz. hogy jön fölfelé a bepödrődött lábujjától fel a lábán. Mary behunyja a szemét. A keze kikötve. már a melle is meztelen. Finoman összefogja a köntösét. nem dr. amint fájdalmas önkívületben sikít. ha kéznél lennének a szülők. elképedve pislog. lekötözték.

egyszerűen nem . a szülei is jobbnak látják elpasszolni a kicsit. ön mit javasol? Jonas behunyja a szemét. Wade. A bőrdíványon megválaszolatlan levelek garmadája hever. – Cortney közölte. Nagyon sok dologtól függ. hogy a torz magzat lehetőségét taglalja. Ha viszont a felvételek ép babáról tanúskodnak. – Azt hittem. dr. elolvastatta vele az írását –. de hát muszáj volt felnyitnia Ted szemét –. nyilván újra a helyzet magaslatán áll. ez az eset mérhetetlenül bonyolultabb. Ott leszünk Lucille-lel. Jonas leteszi a kagylót. mégis erőteljes. McFarland. mikor előhívják a felvételeket. Ted hangja furcsa: elvékonyodott. – Most még nem tudom. ahogyan kihozta őket a posta. mintha Ted cetlit írna magának. Penny tudja. ha itt lennének. de éppen ez a bizonyos jó lelkiismeret a bökkenő: Jonas Wade kínosan tudatában van annak. – És ha torz. De ha nagyon súlyosan rendellenes a gyerek. – Ezt sajnos nem tudom megmondani. de az utolsó percben meggondolta magát. Hát ennyire belefeledkezett Mary Ann McFarland dolgába? Szaggatott kopogtatásra ocsúdik az önvizsgálatból. fénymásolatokkal kiegészítve. pedig nem jellemző rá: bekukucskál a dolgozószobába. Jonas föláll az íróasztalától. Rövid hallgatás után Ted megkérdezi: – Abortuszt fontolgat? – Ha Mary élete valóban veszélybe forog. Jonas az arcát dörgölve rója magában a megoldhatatlan dilemmák végtelen köreit. ő majd elintézi a bejelentkezést a röntgenosztályon. Van most épp elég baja szegénynek – Jonas szűkölt attól. a cikke kéziratát. és körülnéz a dolgozószobájában. amit annyit lát újabban a férje kezében. de utólagos bizonyítás nélkül akár ki is dobhatja. érintetlen orvosi folyóiratok. reggelinél. az udvaron. Jonas. hogyan bírhatja rá jó lelkiismerettel McFarlandéket a gyerek megtartására. és Crispin atya támogatja őket ebben. mégis. önöknek a papjukhoz kell fordulniuk. hogy Ted McFarlandnek szóba hozza – hiszen mindkét szülő beleegyezése szükséges a közléshez –. – Hálás vagyok az őszinteségéért. Nem kész… csecsemő? – De. Viszont ha a csecsemő máshoz kerül. mert ha baj van a babával. De ezt a megszállottságot akkor se érti. – Penny valahogy türelmetlen. és ott marad az asztalnál: a piros dossziét bámulja. ha a röntgen reménytelen. Eszébe jutott ugyan. feltétlenül. és szóljanak oda telefonon a nővérnek. és Jonas Wade-nek hallgass a neve. Penny szól be az ajtón túlról: – Jonas? Kitárja az ajtót. És sürgősen megoldandó. Rövid szünet. diplomatikusan lehet közelíteni a dologhoz. mi a valószínűsége. Mr. Valahogyan ki kell ókumlálnia. akkor igenis így a legjobb. Csak azért szeretném. ha Mary is.már nincs rizikó. mint amilyennek látszik. hogy szenzációs anyag. az ő cikke torzó marad. A lapok cetlikkel megtűzdelve. életképtelen magzatot mutat. Wade. várhat még ez az ügy. és Penny ki is jelentette. beszélsz Cortneyval ma este. Ott az a piros dosszié. hogy már a hó végén hurcolkodik. hogy torz a gyerek? – Ted McFarland tárgyilagos. elméletét jól megalapozta. aztán azt mondja: – Dr. Mary támogatásra szorul. hogy a babát örökbe akarják adni. Köszönöm a hívást. hogy itt a saját érdekét nézi. Beszéljék meg Mrs. Végtére. égető gond. – De hát hat hónapos már. a cikk úgyse lesz befejezve. hogy Jonasnek milyen fontos ez az egész – Jonas mindent elmondott neki. Csak az utolsó fejezet hiányzik. valósággal bedarálja őt. McFarlanddel. még tévézés közben is.

Helyt akarok állni magamért. most meg eltaszítaná a saját lányát azzal. elkerülhetetlen. súgja a belső hang. Még sose ütötte meg ennyire a hasonlóság Cortney és Penny között. Úristen. és különös szorongás fogja el. mint a többi. Mary pedig sok vonatkozásban jóformán gyerek. Jonas hallgatja a lánya gyakorlatias elképzeléseit. mintha Jonas most először látná a lányát. mondta Dorothy Henderson. Jonas hátradől a párnázott kerti székben. De értsd meg. És mi van. – Megyek. – Az orvos otthagyja a dolgozószobát. és végzel. Majd felesben fizetjük a rezsit meg a kosztot. vagy Cortney csöppet sem ütött rá? Egy idegen vajon Jonas Wade-re is ráismerne benne. Cortney Penny manírjait is örökölte. annál inkább kileli a hideg. ha fúj. ami igazán tetszik. Keresi önmagát a lánya arcában. Több ez a hosszú egyenes orr. a kissé ferde szem. Valami azt súgja belül: Ha menyasszonyi ruha lenne rajta. neked kell elővenned. hogy nincs is lelke. Penny túlélő tehetsége: ő kézbe veszi az életét. de Cortney annyira érett. apa. tizennyolc éves vagyok! Kismillió lány szerez diplomát munka mellett! Bradnek engeded. azt a szokását. Mind maga Primus. Rendszerint a Santa Anák fújják át a völgyön minden évben forró leheletüket. megbánás lép a helyébe. avar és dióhéj örvényeit sodorva. nem Pennytől. elfelejtettem? Cortney arca megkeményszik. ugyanúgy mozog a szája. Jonas Wade kiállt a placcra. úgy éreznéd magad. – Én nem bírom ezt tovább – folytatja Cortney. a keskeny nordikus orrcimpa. Nincs messze az egyetem. ha a tulajdon lányom. mikor így megveti a lábát. És minél jobban feltűnik ez Jonasnek. Én már nem vagyok csecsemő. és biciklin járunk. és becsukja maga mögött. S a hang egyszerre háttérbe szorul. – Apa? . de ma este a szélrohamok szokatlanul hidegek. Istenem. behunyja a szemét. – Anyával tizenegyre hazaparancsoltok a randiről. az én lányom is valami elszabadult „serkentő tényező" számlájára írható. hogy ha fontos a mondandója. nekem nem? – Cortney. annyira felnőtt. Cortneyban megvan az anyja önállósága. és mély bűntudat. olyan eltúlzottan. ami tőle való. mint Pennyé. a keskeny száj. húsz évvel látszik öregebbnek. a vonások tolakodnak előtérbe olyan élesen. én már tizennyolc éves vagyok! – Miért mondod ennyit? Azt hiszed. és nézi a lehullott leveleket. Mary McFarland kisbabája ugyanolyan emberi lény. csikorgó tél előhírnökei. elszörnyedés szállja meg. Pléhkrisztus. – Apa… Jonast egy pillanatig viszolygás. – Azt. az áll és az arccsont azonosságánál. – Hol van? – Az Isten áldjon meg. Csak egy év van közöttük. szakasztott Penny. hogy az arcát ne vegye szemügyre. amelyek mint holmi barna gályák úsznak a medence vizén. és nem szerelmes ölelésből született. hogy mindenkivel elismertesse. képzelődik. csak három év. ha gondolkozik valamin. igaza van Crispin atyának? Van lelke? Egy csapásra elmúlik a görcs. vagy csak az ifjú Pennyre? Ezek nem Primus ivadékai. nem Cortney. Most mihez kezdhetsz? Beállsz eladónak a Thriftyhez? – Mi bajod van vele? Sarah a Taco Bellnél melózik. jobbra húzza el a száját. mint az esküvődön. aztán olyan munkát kaphatsz. ha esik. Jonas önkéntelenül is összehasonlítja Cortneyt és Mary Ann McFarlandet. hanem Penny izmai mozgatják.hallgat rám. Cortney.

és uralkodni próbál a hangján: – Nem bírtam! Nem bírok a szemébe nézni! – Miért? – Mert legyőzött! – Lionel – mondja halkan a püspök –. a hatvanesztendős Michael Maloney püspök viszont kész kubista portré. ide mindig visszajöhetsz. – Apa. és nekem elegem lett belőle. . Szokatlanul korán jött idén az ősz. kerested vele a kapcsolatot? A pap megáll a pazar fogadóterem közepén. – Hát jó. – Köszönöm. és hátraveti a haját (ez is Penny mozdulata). ha majd megszületik a gyerek. most Cortney kapja azon az apját. hol az elhanyagolt családja miatt. De csak csinálja tovább. ha nem. a házi békének annyi. Különben is. Hovatovább állandóan bűntudata van az orvosnak. próbáljuk meg. aztán beront a házba. ülj le. egyre-másra metszve a kandalló fény. Jonas megpaskolja a lánya kezét. Kényszeríti magát. hol Mary oltalmazásának etikai háttere. szüret. ha már kezében a bizonyíték. Lionel – mondja orrhangján a püspök.Az orvos összehúzza a szemét. az anyját szólongatva. Azt gondoljuk. majd benyújtja a Journal of tbe American Medical Association szerkesztőségének. ha elköltözöl. és a végén úgyis el fog költözni. Az életet is meg akarom tapasztalni. szemeteskukákat döntögető októberi szelet figyelje. A lány ingerülten sóhajt. Nagyméltóságú Atyám. Lionel Crispin meredten néz ki a világra. Crispin atya helyet foglal szemközt a főpappal. – Elmentél hozzá. csupa szöglet meg sík. Mindkettejüknek csak a fél arcát világítja meg a tűz. én is plébános voltam még. Penny már többször is tett megjegyzést. kirajzolódik a profiljuk ellentéte. – Mikor idekerültél. – Elnézését kérem Nagyméltóságodnak. de hát nemcsak könyvekből tanulhatunk. az is jobb. anyád és én csak a javadat akarjuk. fákat kopasztó. Jonas pedig bámulhatja tovább a szél meg a levelek játékát a medence vizén. – Cortney. ez a dühödt idő nem jellemző. nem érez hozzá erőt. hogy máshol jár az esze. próbál a lányára figyelni. Cortney rosszkedvű lesz. – Ez minden? Itt ér véget a történet? – Igen. apa – borul a nyakába Cortney. amit Pennynél – teljes zárlatot. Ha működik a dolog. hogy az utcát tépázó. a kinti kopárság kemény telet jósol Lionel Crispinnek. Dél-Kaliforniában többnyire balzsamos évszak. a cikk majdnem elkészült. hogy a tanulmányaid sínylik meg. – Régóta ismerjük egymást. – Lionel… – unszolja egy hang szelíden a háta mögül. hogy harcba szálljon a lányával. – És azóta láttad a lányt? – Nem. Cortney. gyere. – Crispin atya ismét járkálni kezd. El kell engednetek! Jonast meghaladja. mikor úgy leköti Mary Ann McFarland. hol a cikk. Crispin atya odafordul. Most. túl az ablak visszatükröződésén. lábtartós karszékben ülő férfi éles szemmel vizslatja a látogatót. Óvtok. Nagyméltóságú Atyám. Mary Ann McFarland elvonja a többi kötelezettségétől. mint ha saját magát nézi. erőszakoskodással mit érhet el nála? Csak azt. Az utóbbi időben gyakran előfordul ilyen kiesés. A brokáttal bevont. Lionel Crispin gömbölyűségek gyűjteménye.és hőkörét.

Wade-től. Wade azt állítja. – Vagyis – hangzik fel az orrhang – úgy gondoltad. Crispin atya felkapja a tejét. beszéljük meg. hogy Mary tökéletesen észnél van. én cserbenhagytam azt a lányt! Kifogytam az eszközökből. és a kezét bámulja. Michael Maloney püspök higgadtan. hogy az elméje tisztaságával van a gond. Minden szem rám meredt. ami arra utal. elvégre nem . Meggyóntad? – Igen. hogy ő valóban ártatlannak tudja magát. Szívesen hallanék bővebbet dr. akár emlékezetkiesésre. Lionel. űzöttségét. ha úgy gondoltad. Azért választotta az agg Ignatius atyát. kérlek. – Ezt meg hogy érted? Lionel nem mer régi barátja szemébe nézni. hogyan ássa alá. – Akkora bűnöd megbocsáttatott. és az ujja hegyén megtámasztja hegyes állát. hiszen töredékesen vagyok informálva. Ő se különb a gyülekezeténél. – Nem hiszem. Én úgy veszem észre. – Hát jó. és pislogás nélkül szegezi tekintetét a lángokra. És mikor az arcába néztem. Hogy is hívják azt az embert? – Wade. – Szóval térjünk rá a lányra. de ez a partenogenezis-zagyvaság aláássa hitünk alapjait. akkor sem tágít onnan. nem méltó rá? Crispin atya tömzsi keze ökölbe szorul: – Mert zavarban voltam. az ítélőképességével semmi baj. és úgy kell elmondanom a Postcommuniót. Olyan megalázó volt – húzza végig Crispin atya szikkadt nyelvét a száján –. Foglalkozzunk inkább a lány dolgával. és roppant engedékeny. – Lionel. és fejtsd ki. tehát nem elvetemült teremtés. Ez biztos. Ignatius atyának. megtettem. maradj a fenekeden. a lány a halálos bűn állapotában leledzik. hogy ez az ember nemcsak ezért jött ide. hogy hazudik a lány. – Úgy éreztem. mert félig süket. – Nagyméltóságú Atyám. Nagyméltóságú Atyám – emelkedik a helyéről Crispin atya –. és ostyát adtál neki. fölötte érdekes. de így éreztem. de annak alapján. Nagyméltóságú Atyám. Csakhogy itt ez a partenogenezises história. kifürkészhetetlenül figyeli Crispin atya zaklatott beszédét. az egész gyülekezet engem bámul. csak hogy ott ne lássam. csak nem ad hitelt ilyesminek? – Korai lenne még erről nyilatkoznom. ha már mindenki visszaült a helyére. az orvosa is így látja. – Ja. Lelkében továbbra sincs békesség. görcsös modorát. tudtam. Én a magam részéről úgy látom. hogy Mary Ann McFarland mint a megszállott térdepel a rácsnál. Miért adtál ostyát a lánynak.– Nagyméltóságú Atyám. – Valóban így volt? – Azt nem tudom. Hát megtettem – néz ismét a főpapra –. amikkel megmenthetném a lelkét. akár valami más lélektani okra vezethető vissza. Maloney püspök összetolja a két tenyerét. végtére mi nem törünk pálcát az idegbetegek felett. és ami talán többet nyom a latban. Nagyméltóságú Atyám. amit mondtál… – Már elnézést. Eldönti magában. – Szóval ez a dr. és még mindig ott térdepelt. Crispin atya lehajtja a fejét. még a ministránsgyereké is. tökéletesen egybecseng meggyőződésünkkel. mikor hátranéztem. és szájtátva szegi hátra a fejét. Amit elmondtál.

– Dr. Crispin atya majdnem . mint valaha! Rendíthetetlen vagyok! Maloney püspök szeme elkeskenyedik: átlát a szitán. áldott az asszonyok között. a második biológiai baleset áldozata. az új életé. akkor miért ijeszt meg úgy ez a dolog? Nem fogja a nyíl azt. miközben az asszony elvérzett az ágyon. Lionel. – Torz? Lionel Crispin nem tud a barátja szemébe nézni. Könyörgök. az első számú Máriát kiválasztotta Isten. ahová a szülész pottyantotta. hogy ropognak az ízületek. Crispin atya épp hogy feladhatta a szerencsétlennek az utolsó kenetet. mint diadalát a halál fölött… – Tisztelendő atya… Lionel összerezzen. hogy életről-halálról kell majd döntenie. De hát ez így nem is igaz. Wade azt mondja. Maloney püspök a homlokát ráncolja. a kórházig már nem bírhatta ki. elgondolkodtam. És élt. Katolikusok vagyunk. hogy torz. Lionel Crispin úgy csattantja össze a két öklét. – Aha. a tűz ropogását hallgatja. aztán újév és beköszönt január… De különös. aztán karácsony. dőlt belőle a vér. hogy gond lesz a gyerekkel. Mary elektrosokktól fogant. Crispin atya egy darabig vívódik. így hisszük. Lionel Crispin fölemeli a konyakospoharat a széke melletti kis asztalról. mikor beállított hozzá. Az asszony idő előtt szült. a szél dühöngésén mereng: mindjárt Mindenszentek. vergődött az edényben. Egy órája töltötte ki a püspök.hasonló tanon alapszik a vallásunk? Éva tán nemi érintkezésből született? Vagy éppenséggel a Szent Szűz? – Nagyméltóságú Atyám. hát ennyire ingatag vagy a hitedben? Miért kellene összemosni a kettőt? Kétezer éve a Mindenható megszólított egy bizonyos Máriát. lehet. – És neked mi bajod van a McFarland csecsemővel? Crispin atya keresi a szavakat. Kiseprűzi a nyarat. Most pedig. micsoda jeges rettegés markolássza a szívét. Legalábbis így tanítják. tátongott gonosz száj. Lehetséges. Felfokozódik a Los Angeles néptelen utcáit dúló szél vijjogása. a kint tomboló szelet. De az emberek a karácsonynak jobban megadják a módját. Hogyan is mondhatná el. mikor sürgősen házhoz hívták. Képtelen szavakba önteni belső háborgását: balsejtelmét. akin páncél van. Nagyméltóságú Atyám. hogyan fenyegethetné ő a hitünket? Hát ennyire sebezhető vagy? Crispin atya igyekszik úrrá lenni remegésén. de idáig hozzá se nyúlt. csak… csak nem volt feje – a torz nyakán dülledt két szem. – Ha a hited olyan erős. mondd el. – Ellenkezőleg. Ő is kezd megrémülni. mi nyomja még a szívedet. Lehet. mi köze egymáshoz a két dolognak? Crispin atya. És ha a lány valóban szűz? És ha fiút szül…? – Lionel. az új reményé az év legkietlenebb. – Súlyosan torz lehet. Lionel Crispinnek eszébe jut az az alig pár év előtti lidérces eset. Nagyméltóságú Atyám! Az én hitem erősebb. mondta neki Jonas Wade. Kortyolgatja. legreménytelenebb idejére esik. aztán meg kellett keresztelnie a kicsit. az Úr ezerkilencszázhatvanharmadik esztendejében egy másik Mária. Lionel. Szörny. és azt mondta. Jézus születését szívesebben ünneplik. mint a húsvétnak. – Bocsásson meg. akkor mit mondjunk Miurunk szent anyjáról? – Jaj. A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. nem hiszek a fülemnek! Ha egy szűz teherbe eshet akármilyen testi megrázkódtatástól. hogy Wade-nek talán mégis igaza van. hiszen a feltámadásról emlékezik meg. hogy a legnagyobb keresztény ünnep.

Adj neki szemet. – Lionel – mondja szelíden –. vagy nem? Az enyém. rajta az egész világ szeme? Meztelen. mi a kötelességed. és a pecsétgyűrűt babrálja a jobb kezén. Nem csekélység emberek lelkéért felelni. és azóta sem nyughatom tőle. Tudod. de hiába húzta fejére a takarót. Papi pályámon – sóhajt szinte gyászosan a püspök – magam is nemegyszer szembenéztem ilyesmivel. és különben sem lenne semmi keresnivalója a világon?" A szorongó Lucille McFarlandet visszhangozva megkérdezi: – Nagyméltóságú Atyám. hogy melyikük maradjon meg. – Maloney püspök vékony. és neki. A java még csak most jön. A hálóinge gyűrötten hever a padlón. szájat. Mary kevesli a sötétet. leoltotta az éjjeli lámpát. Mary azon kapja magát. tudhattad. hiába nem lát az orráig se. Lionel Crispin ismét a hideg ablaküveghez. Elhúzta a függönyt. hogy a hold se nézhessen be. hogy isteni próba. Ráér bocsánatot kérni azután is. Neked pedig az a dolgod. – Mitől? – A döntéstől. a szülés kritikus lehet. hórihorgas alakját. a kinn tomboló októberi szélhez fordul. Milyen sötét. hogy illessétek magatokat. te azt ne nézd. iszonyú szörnyet. Lionel – lép oda Michael Maloney a barátjához. és így fohászkodik: „Uram. add. Reszket a szíve. Hát mindenem az enyém.rosszul lett. és nincs feje. – A csecsemőnek van lelke. és Michael Maloney döbbenten látja szemében a kendőzetlen rettegést. min mész keresztül. hogy normális legyen. és engesztelően érinti meg a karját –. Wade azt mondta. De még a máskor összehajtogatott ágyterítőt is magára húzta. Crispin atyának kell meg nem érdemelt üdvösségre segíteni a keresztséggel… A ház nem elég sötét Marynek. Bármennyire idomtalan is a gyerek. fekete reverendás." Johanna . – Egyenesen a püspök szeme közé néz. bíboröves alakja torz árnyékot vet a keleti szőnyegen. – Lionel. hány takaró kell ahhoz. Ők majd megvilágosítanak. Miért érinthetem bűntudat nélkül a kezem vagy a lábam? Miért kell szégyellnem. a papi hivatás nem könnyű. hogy az ember egyedül maradhasson a testével? Mert a meztelenség csak a kezdet. Lelkierő kell az efféle döntésekhez. hogy önkéntelenül bocsánatot kér. gondoljatok a Szűzre. milyen sötétbe meneküljön az. az anya vagy a gyerek. hogy fölfedezzem. hogy azt a lelket a mennybe juttasd. adj neki fejet. Lionel. hatodik. Bízz bennem. ha mindenestül meg akarom ismerni magam. – De miért nekem kell vállalnom a felelősséget! Hogyan hagyhatom azt a gyönyörű lányt meghalni egy torzszülött miatt. – Dr. Hülye érzés. „Tudom! – sikoltja a pap elgyötört szíve. Mary Ann McFarland borzalmasan torz gyereket hoz a világra. „Ha kísértést éreztek." Michaela nővér. Milyen messzire. Rossz előérzet kínozza. Betölti az egész termet. tudom. ami talán egy percig sem él. és hiszem. fölemeli a székről szikár. származásától függetlenül. – Félek – vallja meg halkan. lehet egy ilyennek lelke? Lionel Crispin meghasonlása a püspök lelkére sem marad hatástalan. orrot. aki úgy érzi. és nekem kell döntenem. se a kezét nem hagyja céltalanul kalandozni. hogy örömömet leljem benne? „A jóravaló katolikus lány se a gondolatait. Imádkozz a mi Urunkhoz és az Ő szent anyjához. ezzel csak meg tudsz birkózni. de még az emlék is felfordítja a gyomrát.

én tettem. Wade azt mondja. „Jézus sír. „Tisztátalan cselekedetre gondolni ugyanolyan kárhozatos. amivel lenéz rá. nyolcadik. Tudnom kell… Behunyja a szemét. amint ott áll előtte a holdfényben. borongós. A sebeiből bőven ömlő vért. A lány nézi holdsütötte. A lány félénken siklatja kezét a combjára." Crispin atya.nővér. ha ilyet teszel. de dr. mint elkövetni azt. kemény izmait. Tudnom kell. és maga elé képzeli Szent Sebestyént. Azt hittem. érvel Mary a sötétnek. szerető pillantást. A mély tüzű. lábánál az ágyékkötővel. . szomorú. Sebestyén tette. És megint azt suttogja magában: Bocsánat. gyönyörű." Johanna nővér.

Mary meg egyre-másra töltöget a papírpoharakba a bíborszínű borral teli palackból. s a könnyű tűz egész bőröm befutossa végig nyomban.. és hátradől. tölts még! Mary nyögve nyúl az üveg után. fejezet A szél telefonvezetékeket cibálva. és Germaine-t hallgatja. s mint ki végéhez közelít. és ezt kántálja: „…s ezt a vágykeltő nevetést. – És mit lehet majd látni a felvételen? – Főleg a baba csontjait. és kényelmesebb helyzetet keres elnehezült testének a díványon. arcába hulló selymes haja alól szól ki: – Szapphó írta. dühödten söpör végig a Collins Streeten. A lányok kettesben vannak a nappaliban. Mary nagy szemet mereszt. aki a közelben kucorog a földön." Germaine szünetet tart és még dallamosabban folytatja: „. Germaine szülei máshol töltik az estét. Ragyog a mosolya: – Mare. – De nyugtalan ma este! * Devecseri Gábor fordítása ** Devecseri Gábor fordítása . aztán a borát. . ajtó. nagyot kortyol belőle. – Mi ez? Germaine föl se néz. amelytől felszökik mellem közepén a szívem…"* Egy olcsó zsebkönyvből olvas fel. aztán zihálva mondja: – Egy Agallisz nevű nőhöz szól a vers. fűnél színem íme zöldebb. Mary a szétült kanapén hever. „Hisz ha látlak s bár kis időre. – Ugratsz itt. egész valómban reszketek. ablak zárva. hangot nem tud a nyelvem adni. ami a gyertya mellett áll. olyannak látszom…"** – De szép – mondja Mary. megtörvén elakad. mit mondtál. – Félsz. Massey-ék háza sötét. mikor lesz az a röntgen? – Jövő héten. Nem szokott bort inni. megittak már vagy fél liter vörösbort.és nem lát a szemem se. Szerelmes verset írt egy másik nőhöz? Germaine nem válaszol azonnal. kiissza az utolsó kortyig. Elektromossággal feltöltődött bundájú macskák rebbennek szét felpúpozott háttal. hogy néptelen a ház. – Ki az? – Az ókori Görögországban élt és költőnő volt. Lucille McFarland Impalája áll előtte. a nyűtt könyvet nézi. eufóriás tőle. – És ki volt a szerencsés férfiú? Germaine fogja a füles papírpoharat. és löttyint még belőle mind a két pohárba. Mare? – Nem is annyira… Jaj! – A basához kapja a kezét. úgy dönt. És veríték önt el. lecsavarja a tetejét. vernyákolásukkal igyekezvén elűzni az orkánt. szerelmes verseket írt. – Nahát – kezdi bársonyos hangon Germaine –. gyertyafénynél. a két lány kihasználta. aztán összecsapja a könyvet.17. zúgván zúg a fülem már.

mert igazi férfival szeretkezhet. – Felkacag. Bár megtapasztalhatnám. és hozzáteszi: – És még sok mást is. milyen csodálatos dolgot fedezett fel. fél kezére támaszkodva. – A szex arra való. mikor egyedül feküdt az ágyában. hogy ne legyen gyerek? Germaine szembogarán táncol a láng. és a bor is felszabadítóan hat rá. A te szüleid annyira felvilágosultak. és a hasára teszi. – Mary megfogja Germaine kezét. és folyton a terhességtől rettegjünk? Mary hangja suttogássá hal. Mary másokon is elkezdett tűnődni. Neki Lucille megtiltotta. szerintem el tudnám látni az iskola mellett. Rudynak nem kell a gumikkal vacakolni. apa örökbe akarja adni. Germaine megbabonázva néz a lángba és a „We shall overcome"-ot dúdolja. Rudyval sokat szeretkeztek? – Igen. – Babaholmit még nem is vettünk. Mary sose kérdezősködött. és gyorsan visszavonulót fúj. Mary az oldalára dől. – Ugye. Bensőséges pillanat a rebbenő . – És hogy oldjátok meg. – Érezted? – Igen – mondja Germaine. Hát törvényszerű. – Hát eléggé természetellenes. te nem helyesled a fogamzásgátlást. aztán újra tölt. Sose mardos a bűntudat. hogy utáljuk. Vajon Germaine csinálja-e. Wade. Az orgazmus csodáját már szinte minden este képes megidézni. Irigyli Germaine-t Rudyért is. hogy szombatonként meg kell gyónnia Ignatius atyának. és arra gondol. csak azután feleli: – Igen. és a fogamzásgátlás felszabadítja a nőket. Mare. – Pesszáriumot használok. Milyen gyakran fekszenek le Rudyval? Milyen lehet úgy? Irigyli. mint a férfiaknak. Mikor a tulajdon érzékiségére ráébredt. amiért örömét leli benne. Irigyli Germaine-től a szabadelvű anyját.Biztosan a bor miatt. és csak bámulja Germaine-t. én nem is tudom. míg a férfinál a „gerjedelem" természetes? A lányok szótlanul bámulják a nappali árnyait. Mare. és te olyan szabad vagy. hogy soha nem is lesz gyerekem. A szülein például. és nem kell szombatonként valami vén pap orrára kötnie. Számtalanszor elcsodálkozott már a barátnőjén. Anya. aki engedi. és mohón. De most nagyon kíváncsi. nem vagyok anyatípus. Behunyja a szemét. – Te élvezed? Germaine előbb kiissza a borát. Nekünk is ugyanannyi jogunk van szeretkezni és élvezni. hogy rendes lányt nem tör érte a nyavalya? Miért tanítják az apácák. – Fogja a poharát. És itt Marynek eszébe jut dr. Az csodás lehet. és a plafonon bámulja az árnyjátékot. Miért mondja az anyja. igaz? A szex arra való. aztán óvatosan mondja: – Én nem értek a babaápoláshoz. – Talán te is tudnál segíteni. hogy gyerekünk legyen. hogy a nőnek a szex kötelesség. megsérti vele a szűzhártyáját. Mary a hátára fordul. Lehet. – Hát az meg mi? – Nem rontom meg azt a hamvas katolikus lelkedet! Fogamzásgátló eszköz. – Irigyellek. – Öh… – Tudom. hangosan nyelve iszik. de nem beszéltek róla. Előrehajol. hogy élvezzük. hogy az új Tampax tampont használja. Még az se zavarja. Kezd nagyon melege lenni. fogja a poharat. mondván. kiissza. Megtennéd? Germaine a női arcra mered a könyv fedelén.

– Csak kitaláltam. és érzi. nincs fiúm és nem szexelek éjjel-nappal. – Mert először csak kettesben voltunk. megint a gyertyát bűvöli. az ég szerelmére! – De miért? Germaine képtelen tovább elviselni Mary csodálkozó arckifejezését. Nem tetszenek neki a fiúk. – Nem értem. A barátnőjére pislog. – Hát. éreztetné. te meg én. – Nem is létezik – böki ki Germaine. Fejébe szállt a bor. ez a bor… Rudyról van szó. Aztán színre lépett Mike. Wade magyarázata nagyon meggyőző. – Csak kitaláltam. hogy nekem is lehet barátom és én is együtt járhatok egy sráccal. A csöndben hallani az októberi szél sziszegését. – Halk hangja szinte lebeg a fénykörben. és fél a saját érzékiségétől. – Jaj. hogy olyan holtbiztos. Halkan megszólal. – Nem olyan nehéz. – Tessék? – Azt mondtam. Mary a saját lélegzését hallja. Rudy nincs. hogy a vállán kisírja magát. olcsó bor mellett. aztán Maryre szegezi a szemét. és olyan szép volt. – El sem tudom képzelni. nagyon nehéz… Mary megérinti Germaine karját.láng udvarában. – Mondjad. – Már régóta el akarom mondani. Mare. Germaine leszegi a fejét. Megint tölt magának. Sötét a szoba és áporodott. Nincs egyetemista barátom. de úgyse értenéd. és már nem voltál egészen az enyém. és hagyná. hogy ez kész tény. – Mare. és iszik a borból. – De… még mindig nem értem. Mary fogva tartja Germaine tekintetét. milyen fontos neki. Szeretné. Nincs Rudy nevezetű politikatudomány-szakos hallgató. bánatosan néz a gyertyalángba. – Én még most se értem. Germaine a szeme sarkából Mary kitüremkedő hasát nézi. Az arca falfehér a gyertyafényben. – Halljuk. És sértődött voltam meg féltékeny meg mit tudom én. nem is létezik. hogy mennyire a szívére veszi… . és arra gondol: ez még nem minden. – Mare? – Tessék. aztán Mary szólal meg. nekem bármit elmondhatsz. – Mare… el kell mondanom valamit. Dr. – Germaine. mintha a kopott szőnyegen vadászna valami után. ha igazán kíváncsi vagy rá. és képtelen megfogalmazni. Így rejti el az arcát. dobd el azt a pesszáriumot vagy mit. nincs ez így jól. és a botránkoztató álmaitól – vagy tán fantáziál? Germaine a fejét rázva. és én meg akartam mutatni. ahogyan hiszed. Merthogy Germaine maga se érti egészen. – Sajnálom – suttogja. Germaine hátraveti a fejét. – És elkezdtetek együtt járni. kiissza. de nem bírtam rászánni magam. hogy lány… – Tessék? – Olyan nehéz elhinni. Germaine elnémul. ha Mary átölelné. Germaine keserűen kacag. milyen érzés. és próbál nem odanézni Maryre.

Germaine visszamosolyog. hogy belül nő a nyomás. – Germaine hadar. mi az ábra. undorodik attól. – Már tudod a legsötétebb titkomat. vagy mi?! Tagadnád. Mare! – kapja el Germaine Mary karját. mert én hallgatok. – Tudom. mint a sír. – Valld be. hogy együtt voltál Mike-kal! Mary érzi. mikor elővette az apja zsilettpengéit a gyógyszerszekrényből. Egyszeriben kijózanodik. én igazából soha. feszegeti. ne harapd le a fejem. Hiszen mi olyan jóban vagyunk. jó. – Mare. és köztünk marad. Ha józan lenne. hogy különcnek nézz. Mary mosolyogva dünnyögi: – Jó. már elmondtam. – Jó. amit még önmagával se tisztázott. és biztos vagyok benne. támaszt keresve. De Mary bort ivott. Se Mike-kal. hogy hisz neked. mit mondtál dr. Mary felkapja a fejét: – Miről beszélsz itt? – Jólesett. de soha nem voltam fiúval. – Germaine. Wade-nek. A baba magától kezdett el növekedni. jajong belül Germaine. Végtelennek tűnő éjszaka. de a szeme csupa bánat. nekem bevallhatod. velem lehetsz őszinte.– Miattam kár volt törnöd magad – hallja Mary hangját. – Fényes a fekete szeme. – Mit akarsz tudni? – Ne játszd meg magad. Iszik még. ábrándos. csak neked vallottam be ezt a Rudy-izét. A barátnő hangja kőkemény. hónapok óta nem érezte már ezt a fagyos merevséget. lebeg. hogy. én az igazat mondtam. amit gyanít… Boldogtalan vallomás szakad fel belőle: – Mare. Mare. Még hogy partimegnemgalibaság. hogy fantom. hogyan lett a baba. senki másnak. szeretne odanyúlni. – Hülyeség is titkolóznunk egymás előtt. – Jaj… Istenem… . Mary kihevült. akivel valami baj van… De még hosszú évekig fogja kerülgetni a forró kását: Germaine még nem képes tudatosítani az igazságot. aztán dőlni kezd a száján. Azt a dolgot csinálni. Fojtott hangon jelenti ki: – Germaine. amit már hónapok óta kerülget. – Nekem igazán mindegy. Jön fölfelé a mélyből. Az állítottad. Nem akartam. Mare? Jó volt szeretkezni egy fiúval? Mary feszülést érez a beleiben. És ezért lesz biztosan lány. Fél saját magától. hiszel nekem. Én senkivel nem feküdtem le. De ezt már hallottad. és nem lát a szavak mögé. És hisz neked a pap meg a család. lefeküdtél Mike-kal? Hogy hagytad magad megdugni? Jó volt legalább? Mary belevájja az ujját a díványba. Hogy milyen volt. de Mare. hogy megosztottad velem. se mással! Germaine hangja mintha vatta alól szólna. mint Rudy. Még anyám se tudja. fésülgetni… – Hát így állunk – sóhajt mázsásat Germaine. A bor kábulatában tapogatózik egy gondolat felé. Csak te tudod. beletúrni selymességébe. – Mare? – Hm? – Miért nem mondod el nekem ezt a babadolgot? Mary tagjait jótékonyan zsibbasztja a bor. nézi Germaine hátravetett fekete loboncát a gyertyafényben. hogy van-e fiúd vagy sem. De én az igazat akarom tudni. megtakaríthatná Germaine-nek a kínkeserves habogást arról. Nem értesz te semmit. utoljára akkor.

Az anyja és Amy rég alszik már. Régi ház. Tudja. hogy vezet. gépiesen fékez a piros lámpa előtt. akit keresett: RENFROW. A postaládán foszforeszkálós betűkből felragasztva áll a név: RENFRO… Mary gondolkodik egy kicsit. Egészen máshol jár gondolatban. Célja nincs. A lány ostobán néz. Germaine-ékéhez igen hasonló faborításos ház előtt parkol. – Hihet nekem. és az orra után furikázik. Sötétben is eltalál a kijáratig. Etiwanda 5531. A trikót viselő recepciós ember válaszára viszont csöppet sincs felkészülve. működteti a szerkezetet. Amikor a zöld Lincoln Continental képe elér a tudatáig. és a szédüléssel dacolva megáll a lábán. Szinte látja már. hiszen szerda este van.– Mare! Mary kitépi magát. szinte észre se veszi. és alaposan megnézi az apja kocsiját. amely óvón terjeszti fölé koronáját. nem. hogy az apjáé. keze-lába mint a roboté. de tisztességesen karbantartják. És ki tudja. Aztán megtalálta. Mary percekig nézi az autót: biztos. rászán egy-egy estét. erre a vizesárok szegélyezte sötét külvárosi utcára. átöltözik. hogy menjen. Föl-le hajt Tarzana utcáin – s egyszerre az Etiwanda út hepehupáin találja magát. megfakult festék. Mary beáll a kocsival a konditerem elé. – Mare. minden gátlás nélkül bemegy és megkérdezi. hol az apja. Talán most is… Az ám. csak az a fontos. mikor ér haza. egy árva lámpa fénye von glóriát a feje köré. Akkor hova megy szerda esténként? Mary felméri a házikót: megsárgult pázsit. Két órája nem mozdul innen. amint Ted otthagy csapot-papot. Mary öt perc múlva már az Impala volánja mögött ül. Mary a nappaliban ül. aztán indít. a fényes motorházra. Csak egy Renfrót talált. Mary megállítja az anyja kocsiját a szomszéd háznál. hol keresse. – Máshova jár? Nem tudja véletlenül? – Sajnos. ki kell öntenie a szívét. föltápászkodik. a műbőr tetőre ráesett már pár levél a szikomorról. kisasszony. várj! Ne haragudj! Én nem akartalak… De Mary csak rohan. sápadt fény a behúzott függöny mögött. A könyvtárnál jobbra kanyarodott. indexel a sarkon. hogy ilyen elnehezülten ennyire fürge lehet. menjen. de… Mary az alsó ajkát rágja. mintha nem is látná Ventura neonjait vagy a többi kocsit. álomszerű állapotából. Egy nő vette fel. Beszélnie kell az apjával. csak tárcsázott. A völgy bővelkedik ilyen kövezetlen utakban: a lányt a kátyúk sem zökkentik ki különös. mit csinál. – Ted McFarland? Ezer éve volt ide bérlete. G. Renfroe viszont van a Victory fasoron meg Kittridge-ben is. – Biztos ebben? A férfi vet egy pillantást a domborodó pocakra. Két-három éve elmaradt innen. Hazaérve azonnal fellapozta a telefonkönyvet. mikor meghallja a motorzúgást a kocsifelhajtón. . Nem is hitte volna magáról. hogy átnézzék a tőzsdei papírokat. nem várhat a dolog. Mary azt se tudta. az is a Lindley úton lakik. és meghívja egy colára. Nyögve fordul hátra. De valami más igen. Mit is mondott az a tornatermi izompacsirta? Az apja két-három éve nem teszi be oda a lábát. Vajon mit keres itt? Ted éppenséggel el szokott látogatni az ügyfelekhez.

– Nem – feleli halkan. – Szia. – Hogyhogy fenn vagy még. cicám. visszajött a vonal. becsüllek ennyire. – Hogy kiben nem kell csalódnom mostanában. és azóta is vár. Rájöttem. akit csak ma este kerestél fel. hogy csak ügyfél. és Mary csak nézett a semmibe. és kiderült. Renfrow-t? – Én vagyok Glória Renfrow. ha valakiben. Mondd ezt. innál velem egy csésze forró kakaót? A lány fagyos higgadtsággal méregeti. Azt hittem. Az apja tétován húzza el a kezét. apa! – Mary orcáin patakokban csorog a könny. – Téged vártalak. évek óta nem jársz oda. cicám? – Mondd. hogy egy ügyfeled. – Mary. – Véletlenül jártam arra. Mary a törülközőnek. és mélységes szomorúsággal néz a lányára.– Beszélhetnék Mr. – Apa… – Tessék. – Itt nincs semmiféle Mr. és csak nyomtam a gázt. Renfrow-val? – Elnézést – felelte a nő. – Azt mondták. hát benne megbízhatok. hogy tévedtem. kezében a kagylóval. és megpaskolja a lánya térdét –. és hogy máshová jársz tornázni. ki beszél ott? – Izé … újság-előfizetést ajánlanék. – Szomorú vagyok és levert. Ted mély lélegzetet vesz. és a plafont bámulja. már mindent előfizettem. – Így igaz. – Ted halkan csukta be a ház ajtaját. és nem volt kihez szólnom. amit a lábához tesz. és beszélni akarok veled. apa! – Te úgyis tudod az igazat – suttogja Ted. hogy képes ráemelni a tekintetét. – Beszélni akartam veled minél előbb. És elmentem a konditerembe. mire. felnőtt hangon beszélt: – Akkor kérhetném Miss G. – Ide hallgass – hajol át Ted. hogy teheted ezt anyával? . Aztán leült a nappaliban. Apa. apa. maga se tudja. már a nappaliban áll. – Mit mondjak erre. – Mi baj. El voltam keseredve. hölgyem… – Elnézést. tornacipőnek rendszeresített sporttáskára mered. egész idő alatt hazugnak tartott. – Kérlek. cicám. – Szóval nem? – Apa. – Miről? Mi a baj? – Csalódtam Germaine-ben. megbeszélhetjük? – Nem értem. ki ez a Glória Renfrow? Ted hátraveti magát a kanapén. mit kellene ezen megbeszélni. tessék. Nem téged hajkurásztalak. – És akkor összevissza kocsikáztam. – Szomorúan hallom. ami érdekel. – Hogy teheted ezt. – Engem vártál? – Az apja leül szemközt a kanapéra. Renfrow. tornanadrágnak. cicám? Mary maga elé néz. Mary higgadt. és én elhiszem! Ted lassan fölemelkedik. – Mondd. – Én nem hazudok neked. Végighajtottam az Etiwanda úton… – Szent isten – suttogja Ted. cicám? Rosszul érzed magad? Mary ámul magán. Egy kattanás. apa! – Mary szeme könnybe lábad.

– Mary! – tápászkodik Ted. az anyja odaadja a kocsit. és becsönget. bárcsak palota lenne. – Hét éve. miért. és a fejét rázza. miért olyan fontos neki. azt kívánja. Azt se tudja. – Ki ő? – Jó barát. – Mary. Két napja nem szól az apjához. egy falat se megy le a torkán. Lépni kell. Ül egy darabig a kocsiban. hogyhogy éppen te… Ted kényszeredetten nevet. és a házban megül a kínos csend. – És hozzá jársz? Az apa bólint. Ted kinyújtja felé a kezét. hogy a legjobb benyomást keltse. Azt mondja. mit vár az egésztől. – Éppen én! Miért. és sebesen hátat fordít. . – Hánynom kell! – kiáltja. – Apa! – kapja a szája elé a tenyerét a lány. miért megy oda. mit vársz tőlem? Hogy én legyek Assisi Szent Ferenc? Én is olyan férfi vagyok. fényesre keféli a haját. – Hogy miért? – Ted széttárja a karját. a könyvtárban van dolga. de Mary egy szempillantás alatt talpra szökken. mint a többi. A legújabb. öregembernek érzi magát. elmegy a W-jét elhullajtott postaláda mellett. próbálja elképzelni. Mary nem is érti. Mary. – Nem tudok számot adni neked. – Régóta… ísmered? – Majdnem hét éve. milyen lehetett itt hét év alatt minden szerdát eltölteni. Csak egyvalamit: nem maradhat tétlen. nézi a kis házat. olyan mocskos dolog! Apa. apa. hogy jobban megérthesse az apját. Mary pislog. Aztán kiszáll. ne gyűlölj! De a lány már kiment. mit teszek vele? – Ted hangja fáradt. föl a lépcsőn. ennyi az egész. Még magamnak se. – Csak azt mondd meg.– Miért. – Ez olyan szörnyű – Mary csuklik –. legelőnyösebb terhesruháját választja ki.

szinte felsodorja a lépcsőn. a tévén két fényes fekete. magazinnal megrakva. Mary engedelmeskedik. újságpapírral bélelve: SIMA DODGER-GYŐZELEM. mintha derékig érő gumicsizma lett volna rajtam. Emlékszem. így már jobb. fekvő párducfigura zöld üvegszemmel. a tévé juharfa szekrényben. szőke. Mary egyszerre feszengeni kezd. Igazán nem ilyet várt. De bizony nyílik az ajtó. bár sose nyitnának ajtót. fejezet Hátába kapja a szelet. hogy idejössz. Malomkerék hasa. – Nyomd meg a karfát. és kirajzolódik egy női sziluett. sehol a vamp. kövérkés negyvenest várta: se hajfesték. mi történt a minap este. A bútorzat régi. – Kell pár perc a víznek – jön Glória. és annyira tart a találkozástól. hogy ujjal mutogathatna rá. csillagom.18. csillagom. Micsoda este! Maryt beviszi a szél. a támla egy fokozatot hátrabillen. lábikrája alá párnázott tartó ugrik. Elképzelte ilyennek. hirdeti a szalagcím. merev lábú kávézóasztal. – Na. kellemes sárgás fény ömlik ki rajta. dőlj hátra. Főzök egy kávét. Mary összébb húzza magán a kötött kabátot. és miután becsöngetett. – Nincs útban a kötött kabát? Elteszem. elnémul az orkán: a lány haja ziláltan hull a vállára. – Honnan tudta? – Ted elmondta. cipóra dagadt lába. hogy azt kívánja. És a görcsök! Azok a lábizomgörcsök! . Akkor üljünk le. a hanghordozásával őrizni akarja méltóságát. fröccsöntött műanyag gyümölcsök. – Gyere be. tele vízzel. – Mrs. a kézfejét is igyekszik beljebb húzni. Gyere be hamar. Marynek csalódást okoz Glória Renfrow megjelenése. Mary a szomszédos. hosszú farkú törpepapagáj rezidenciája. Mély. forró Santa Ana szélroham. Ted szeretője egyáltalán nem szép. szedett-vedett: fekete könyvszekrény. – Köszönöm. sőt majdhogynem becsapottnak érzi magát. – Hát jó. rekedtes hang válaszol. – Te csakis Mary lehetsz. a megbotránkoztató szerelmi fészek. Marynek össze kell húznia a szemét. Kifosztottnak érzi magát. Miután Glória elfoglalta helyét a kínai könyvszekrény melletti karosszékben. egy tálban silány. A sarokban kalitka. se smink. csapzott haja miatt Mary csúnyának érzi magát. úgy dagadt a lábam. olyannak. vastagon kárpitozott fotelba ereszkedik: álnokul kellemes ülés esik benne. mikor az első gyereket vártam. zsebkönyvvel. leginkább pincérnőnek nézné az ember. de ma este valami hidegség vegyül belé. nem szükséges – gubózik be még jobban Mary. de semmiképp se ezt az alacsony. aztán csukódik az ajtó. de legalább az arckifejezésével. Erdei tájkép olcsó keretben. A kis előszobából skatulyányi nappaliba vezeti. Volt egy olyan érzésem. Renfrow? – kérdezi vékony hangon.

mint az angolok? Mary végre felhagy a lábujjai tanulmányozásával. mi használ – mondja Glória. – Két cukrot kérnék – mondja zavartan. Glória Mary keze ügyébe teszi a csészét. de sajnálom. türelmesen mosolyog rá. – Én négyet szültem – folytatja Glória. . csillagom. Glória az időjárást taglalja. – Egy csésze Epsom-só egy vödör jó meleg vízbe. mint egy filmsorozatot. – Megmondom én. a negyedik háromévesen meghalt fehérvérűségben. A harmadik a kaliforniai egyetemre jár. Marynek köszörülni kell a torkát. Mary gyakorlatozik a lábujjaival. Tovább bámulja a lábát. Mary bólint. Mary? Vagy tejszínnel iszod. és saját széke karfájára telepedve tejszínt tölt a kávéjába. Maryből kitör a dac: – Magának semmi köze hozzá! Glória felhúzza csipeszt sose látott szemöldökét. cukortartó. – Már bocsásson meg a világ. – Hányadik hónapban is vagy? – kérdezi Glória szelíden. és kortyolni kezdi a kávéját. – Hát igen. Mind így vagyunk vele – mosolyog Glória szomorúan Maryre. lesz! Mary. – Elmondott mindent? Glória bólint. Kitanultam a második fordulóra. Ami apádat érinti. Dehogyisnem volt. ahhoz nekem igenis közöm van. És egyél sok spárgát. és áztatni. orrába száll a fűszeres illat. mi lesz a kislány neve? Mary ismét megdermed. Június óta követem nyomon Mary Ann McFarland történetét. Mary leteszi a csészét. A második Mississippiben szolgál a légierőnél. mint a kelt tészta. mint Glória Renfrow-ra nézni.Mary a lábára néz: dagad a cipőből. áztatni. és egy szelet süteményt is ad mellé egy szalvétára. ahogy elnézi. természetes vízhajtó. Santa Barbarában. – A nagyfiam Seattle-ben ügyvéd. – Ehhez nem volt joga! – Ne beszélj csacsiságot. és nézi a másik nő kivörösödött. de az asszony továbbra is derűsen. – Hat hónaposan ekkora a hasad! Ezt nevezem! Helyre leánykád. Hallgatnak egy sort. bár fogalma sincs. Glória álmélkodva mosolyog. hogy lányom lesz? – Mindent elmondott. akár a macska. egy tányéron jó szívvel szelt gyümölcskenyér. csempe körmű kezét. és szemlét tart fölöttük – mindent inkább. Pár perc múlva visszatér Glória a tálcával: rajta két gőzölgő csésze. Aztán sípolás: Mary összerezzen. Glória felugrik. – Ó. Leteszi a tálcát az asztalra kettejük közé. aztán betelepszik a székébe. őrmester. kancsó tejszín. és a csészéje felé fordul. – Apám elmondta. és kifelé fülel. Mary szeme dühösen villan. a konyhába. – Kész a víz! Inkább teát innál? Van itthon egy kis Constant Comment. Mary elkapja a csészét a szájától. – Hat. – Cukrot. óvatos gyanakvással figyeli az asszonyt. no meg a szél üvölt kint. mi az. keserves telük lesz. – Tudod már. Aztán már csak a kalitkában ugrándozó és cserregő papagájé a szó. Kis idő múlva Mary fölemeli a csészét.

meg ha belém áll a görcs. pont olyan vagy. mint egy teknős! Mary megragadja a karfát. Akárhogy is. Az asszony a második falatot is a szájába rakja. nem gondolod. hogy a könnye is kicsordul. Mary hátradől a széken. lehet. Mások is ugyanebben a cipőben járnak? – Sőt. idd ki azt a teát. eszedbe se jutott idáig. és húzzad. – De az én esetem egész más! – Gondolod? – Glória újabb falatot tör magának. – Abból. én azt szűröm le. kár pocsékolni. házasságon kívül is számtalanszor megesett már ilyesmi. te nagyon szerencsés vagy. ha láttad volna magad! Ide hallgass. Mary csak bámul. Mások is vannak? – tűnődik Mary. – Én nem tartozom neki semmivel. hogy ebben a pillanatban is több szűzen nemzett gyerek nődögél az anyja hasában. nem te vagy az első nő. sőt. mintha kesztyűt venne. a tűzoltók szuszakoltak ki valahogyan. a harmadiknál a kilencedik hónapban leszólítottak az utcán. No. hogy már volt ilyesmire példa. Nem vicc. Mary gépiesen beleiszik. és ránt rajta egy akkorát. – Először is. majd leöblíti kávéval. sőt. sikertelenül. mi az. Istenem. csillagom. – Mary – komolyodik el Glória arca is. A te helyzetedben hányan mondhatják ezt el magukról? Látom. A nevetőgörcs elmúltával zavartan nézi Gloria Renfrow-t. hogy csak úgy csattan a lecsapódó lábtámasz. csillagom – kap be egy falat süteményt Glória –. másodszor. csillagom. Mary egyre hevesebben nevet. – Dühít. Egyébként ez is kitűnő vízhajtó. és vigyázva. – Ugye finom? – Még sose ittam ilyet. nem gondolod. Wade kiáll melletted. Mary gyilkos pillantást vet Glóriára. – Ne merjen ilyet mondani! – Mary próbálja visszahozni a széket az eredeti pozícióba. – Bízom benne. végül a kötött kabátja ujjába törli a szemét. belevájja az ujját a hézagba. Hogy megnézzem magamnak. nem te vagy a világ közepe! Mary behúzza kezét a kötött kabát ujjába. ami velem történt. hogy apádnak is vannak jogai? Nézd. hangja is –. hisz neked. – Mielőtt észbe kaphatna. megrágja. – Szóval teknős. aki teherbe esett. apámnak… – Leejti a kezét. hogy apám mindenkinek szétkürtöli. – Maga el se tudja képzelni a helyzetemet! – Jaj. és nagyon ízlik neki. amit dr. – Nem is tudom. Hogy lássam. Dr. ez a csodálatos ember.– Miért? – Mert szeretem őt. csillagom. olyan kacagásra fakad. és apád. Wade mond. – Csillagom. hogy beszélnünk kéne? Tartozunk ennyivel apádnak. – Ugye rettenetesen sajnálod magad? Mary elkeseredetten küzd a székkel: – Minden… okom… megvan… – Fogd a karfát. Mary az öklével dörgöli a szemét. nehogy kilöttyintse a teát. beüzemeli a . akkor minek jöttél? – kérdezi szelíden az asszony. se ki. ahonnan már kikandikál a tömés. hogy hol marad a súlyadó. nem vagy egyedül. hogy nem tetted tönkre a székem. hogy mindenkinek. – Különleges alkalmakra tartogatom. Egyszer meg a Gelsonban a forgóajtón se be. – Ha nem akarsz beszélgetni.

a baba én vagyok. – Én… én nem is tudom. – Mary pillantása csapongani kezd a szobában. mikor idejött Sam részvényeit felszámolni. Kihűl a teád. hogy muszáj volt megnéznem… – Hogy miért jár ide? – Glória felveszi a csészét. hogy ki tudjuk fizetni a temetést. aki járni meg beszélni tanul. Samet hét évvel ezelőtt hirtelen elvitte egy szívroham. Mary a csészére tapasztja a kezét. megfogalmazódik benne egy rég szunnyadó gondolat. és kortyolgat belőle. és az új szülei erre rá se hederítenek majd. A harmadik szülésem előtt direkt vettem kislányholmit. – Nem akarod másnak adni. Úgy haragudtam apára. aztán iskolába jár meg randizik. – Szép. Ő én vagyok. Wade meg Amy se ismeri. aranyszeplős szemét. csillagom. Ő valóban nem akármilyen. hogy a szíve mélyén a jövőben mint Jacqueline él majd a baba. – Hát nem is tudom. hogy ez a szemem láttára történjen! Jaj! – Kitörnek belőle a könnyek. öklével dörgölve a szemét azt mondja: – Bocsánat. hova legyek.lábtartót. – Irigyellek. milyen nemű lesz a gyerek. csillagom? Mary Glóriára emeli könnyes szemét. – Semmi baj. – Igazad van. erre született négy fiam. miért jöttem. mikor lesz megint papírgyűjtési akció. ezt a titkát még dr. mint a villám hasít belé. Halkan megszólal. – Együtt kell maradnunk! Glória bólint. és próbál rájönni. – Apádat akkor ismertem meg. A National Enquirer megsárgult példányain legelteti a szemét. Állítólag a férfi hordozza azt a kromoszómát. De Mary tudja. csak… Glória leteszi a csészéjét. hiába vártuk. hiszen a babától úgy is meg kell válni. A család szerint örökbe kell adni. aztán sose látom többet. Mary úgy néz a teára. Rakodtunk a kocsiba. – Szóval – folytatja Glória megenyhülve –. hogy került a kezébe. aztán megint . amiért hoppon maradtam. – Csak most jöttem rá… – Mary küzd a szavakkal. – Mi baj. Visszaszaladt elemlámpáért. végre tiszta és világos. Kislányt szerettem volna világéletemben. és én mit mondhatnék erre? Csak… – Csak? – Csak hát ő nem akármilyen kisbaba. mintha nem értené. ő talált rá. és zokog a tenyerébe. De most előttem van mint pici lány. ő nem a szokásos módon fogant. – Idáig csak a baba volt. csillagom. Dagadt lába megint felemelkedik. és néha elővesz. és azt akarom. aki majd megszületik. igaz? A lány fájdalmasan nyel. – Sam volt a férjem. és ezt te tudod a legjobban. Mary körülnéz a szobában. Negyvenegy éves volt. Johnny jött be utána. – Glória Maryre fordítja fényes. csillagom. hogy fel kell hívni az iskolát. az új szülei majd elnevezik másnak. Crispin atya szerint is. – Semmi. reszket a szája. – Jacqueline-ra gondoltam. ami eldönti. megvan már a név? Mary nézi a teából felszálló gőzt: mint mikor nyári zápor után páráll az úttest. könnyíts a szíveden. Özvegy vagyok. Egy perc. Az első kettő után már azt se tudtam. úgyhogy Sam a sáros. szól a belső hang. hogy kempingezni megyünk Sequoiába. és megérinti Mary vállát. nem dobhatom oda idegeneknek. és erőt vesz magán. hogy bebiztosítsam magam. hogy neki mégiscsak mellettem a helye. és betáplálja az agyába. Apád volt Sam tőzsdeügynöke. miért vallott.

nincs semmi baj. és végig nem tud magáról. kezét összefonja a hasán. hogy fel se vettem. – Holnap megröntgeneznek – mondja színtelen hangon. aztán így folytatja: – Minden attól függ. és meg akar győződni arról. Olyan csodálatos élmény. – Ugye gyanakszanak. De én eltökéltem. hogy ma mi szabályos. hogyan fejlődik. arannyal pettyezett mogyoróbarna szemébe feledkezik: olyan. mikor megszülöd. minden szülésnél vágni kell. hogy olyan gondos. magadnak kell megtapasztalnod… Mary leteszi a csészéjét a tálcára. A lány fogja a csészéjét. – Milyen érzés gyereket szülni? – Jaj – kacag fel Glória Renfrow. és a hasára szorítja a kezét. Maryt megnyugtatja. van. őt császárral vették el. fekete szélű. . hogy te is. – Hűvöskék szemét Glóriára szegezi: – Ez a szabályos eljárás. mi megy. mi nem. nyugodt arcával akár gazdasszonynak is elmenne egy farmon. hogy a következőt úgy hozom világra. – Mindenkinek más. – Erre idáig nem is gondoltam… – Bár ott lehetnék veled. nem hagytam magam. érzés. Johnny meg én egész éjszaka. Glória kis szünetet tart. – Csillagom. Kínlódtunk is. Az orvos azt mondta. és a következő olyan könnyen jött. és milyen az orvosod… Van. rég elmúlt már az az idő. Fogalmam sincs. – Miért fontos ez? Olyan nagyon számít neked? – Glória halkabban teszi hozzá: – Kisebbítené az apád bűnét? Mary nem válaszol. Elszántan pillant oldalt. milyen lesz. azt hittem. mostanában már lehet szülni teljesen természetesen is. Az orvosod jól teszi. Egyszerre ezer kérdés van a nyelve hegyén. homályosan kavarog benne gondolat. ha egyszer vágtak.Glória Renfrow különös. mint egy darab szappan. legalább nézhetjük. és kérne még. Ez az asszony a rekedtes hangjával meg a széles. Wade azt mondja. a lányod is egészségesek vagytok. – Persze! A nők ezer meg ezer éveken át szültek altatás nélkül. csak látni akarja. hogy megváltozott az arca. hogy el is feledkezett a jövetele voltaképpeni céljáról. Hova gondolsz. Mary észreveszi. ez a baba különleges. mindenféle beavatkozás nélkül. – Nem védem az apádat – mondja szelíden Glória. De hallom. hogy röntgeneznek? Glória nem tud idejében félrefordulni. és megkérdezi az asszonytól: – Katolikus? A kérdés nem kelt meglepetést. Senki nem mondhatja meg előre. ahol elaltatják az embert. Az első gyerekem. – Dr. Mary szeme elkerekedik: – Valóban? Glória szemmel láthatóan derül. ahogyan az Isten rendelte. mint a mozivászon a kétrészes film szünetében. milyen a te állapotod meg a baba fekvése. hogy valami nincs rendben? Glória egy falat süteményt morzsol a keze közt a szalvétára. kihörpinti belőle a teát. – Védje csak saját magát. mikor eszébe jut. felelevenít valami kedves emléket. egyikünk belehal. – Csillagom. az ügyvéd feje aránytalanul nagy volt a medencémhez. ahol csak érzéstelenítenek. Úgy értem. a régi görögök tán használtak étert? Mary a homlokát ráncolja. aztán kicsusszant belőlem. befelé mosolyog. olyan jól érzi itt magát. mikor én gyereket vártam.

Vagy csak ülünk hátul a kertben. ez rád tartozik. A rettenetesen magányos emberek így tudnak a legkönnyebben egymásra találni. nyugodj bele. mint az örök homály vagy a purgatórium. hogy az én koromban sokkal többet fogsz tudni. megérted. aki soha nem lehet az enyém. Ezek a dolgok így működnek. de nagy tévedésben vagy. – Nem is tudom. De hát eltelt hét év. Fontold meg te is. amikor a leginkább támaszra szorultam. apádnak titkai vannak. szerinted miért jár ide apád? Tudom. se tud róluk. és most kiderült. özvegy voltam. és nem bánnám. Germaine-re. és nem kecsegtethetlek. – Mike-ra gondol. de apád mind a kettőnket szeret. De ne várj tőlem ilyet. mi történt pár napja. Színlelés minden percünk. és becsaltam az utcámba. Glória így folytatja: – Ne haragudj apádra. ahogy beléhasít a fájdalom. visszakaphatod a szentet. mint azelőtt. Mary. és végre meg tud szólalni. anyád. És beletörődtem abba. nem viheti haza. Én is a legjobbkor érkeztem neki. mint egy szentre. És mind azzal kapcsolatos. persze. legalábbis míg némi tapasztalatra meg érettségre szert nem tettél. miért nem válik el? – Miért gyűlölné? Lehet hogy most még nem érted. ha bánatom van. hogy égő szeme elárulja. És nagy néha ágyba is bújunk. olyan férfit szeretek. kitart. Mary az öklével törölgeti az arcát. Mary. a saját jövőjére. mire gondolsz. mi hozott ide. és apád akkor lépett az életembe. és… – Mary. – Igazán szereti őt? – Csillagom. hogy beavasson. Azt remélted. én tudom. Olyan ez. Vagy megjavítja a konyhai lefolyót. hogy csak ember. Mary megint sírással küzd. De ne gondold ám. Néha kártyázunk. egy férfit több nő is szerethet. És ő is szerethet többet. Dühös vagy rá. Csak másképpen. Apádra idáig úgy néztél fel. nagyon tévedsz. Magányos vagyok. A lányból egyszerre kiszakad: – De hát hogy tehet ilyet? Hívő katolikus. Nem hívhatom fel. amikről csak nekem beszélt. nem utazgathatunk. hogy miért jön ide. Ó. Ha pedig azt hiszed. – Egész szívemből szeretem. Van állásom. hogy gazul elcsábítottam. Ne gondold. és a naplementét bámuljuk. Mary fél. mit csinálunk szerda esténként. ha idősebb leszel. mit gondoljak. a szüleire. – De ha apám ennyire gyűlöli anyámat. nők vagyunk kiismerhetetlenek.Ami engem illet. és hetente csak pár órát tölthetünk együtt. ha sülve-főve együtt lennénk. mert én mindent letagadok. én igazából számítottam rád. Nem számíthatok közös nyaralásokra. kezdetben fontos volt a szex. De az ő dolga. Te is szólhatsz neki. meg. ami vár. Hidd el. hétvégékre. Jaj… semmi se olyan. Mary. Mary keze ökölbe szorul. amely olyan hirtelen tért más . – Még hogy mi. Ne nézz le. – Apádnak elmondom. amiért ezt tettük veled. és nézi velem a tévét. nem mutatkozhatom vele nyilvánosan. nem könnyű egy házasember szeretőjének. Mary. A hangja megtörik. minek tagadjam. hisz nekem is volt apám. és visszasegítem őt az oltárra. de én csak másodlagos vagyok az életében. hogy annyival több vagy nálam. Remélem. és a világon mindent megtennék érte. – Keserűen kacag. Értelek. Tudod. egyedül küszködtem a három tizenéves fiammal. Mary? Apád jön. gondolom. hogy itt jártál. rám is. dolgozom a megélhetésemért. Apádtól nem fogadok el semmit. Ha megajándékozom. nem az enyém. volt jócskán. régi dolgok. Mióta apádtól hallottam. ledobja a cipőjét. Te még keveset tudsz a férfiakról. Önmagáért kell nekem.

bizony szánalmas. Lekapcsolja a motort. hogy Sam ott fekszik a konyhakövön. Önkéntelenül kinyújtja a kezét. Én bőgök. aztán a mankót elhajítva felrohannia az emelvényre. A lánya vizsgálódva nézi. amint egy-egy fehér bőrű déli kisasszonykával kettesben pályázott a hetedik . mintha csak ledőlt volna szunyókálni. A szomszédasszonyok aggódva szaladgáltak. olyan békésen. Nesztelenül benyit. kellemes arcú. Mary a lábához telepszik. a képem. lábujjhegyen megy a nappalin át a tévészobához. de kemény és izmos. Tedet tizenhárom évesen Hoseah mankózásra fogta: be kellett sántikálnia a sátorba. Mikor láttam. de ebben nem biztos. Ted McFarland hite szerint egy sátorban látta meg a napvilágot Tuscaloosa mellett. Hoseahnak ment az üzlet. csillagom. hogy eggyel több gyereket fogant a kelleténél. Az apa beszél a Glóriával folytatott viszonyról. és az asszony karjára teszi. és átöleli. akkor se. az igehirdető Hoseah hiszékeny részes aratókra okádott lángot és kénkövet. Nagyon kicsi lehetett még. magányosan iszogatva. De… És Glóriának Mary nagy meglepetésére kicsordul a könnye. mint azelőtt.mederbe… – Minden olyan más lett… – Igazad van. és valami Urat szólongatott. és olyan ostobaságokra gondolni. miközben ki-be járkált egy Lincolnforma. – Én nem az a nő vagyok. Negyvenöt éves már. amiért erre is kíváncsi. Üres a csészéd. amiért fülig beleszeretett. Ted McFarland nyúzott és megtört. akin nem látszik. végighallgatnia a szentbeszédet. már csak ez hiányzik. akik „isteni manná"ban részesültek. De itt. – Apa – mondja –. hogy önsajnálat. a szegény színes bőrű meg fehér együgyűek tomboltak. ne haragudj. És Mary megsajnálja. Glória mosolyt erőltet magára. amiről Lucille sem tud. apuka. tetszik a nőknek. a sátor végében találta. de csak most fogja fel. Ne haragudj! Éjfél utánig beszélgetnek. az éjszakában. Vajon milyen szerető az apja? A férfit látja benne. Tölthetek még? Két és fél óra múlva Mary csöndesen beáll az Impalával a kocsifelhajtóra. ha sírva marasztaljuk. Istenemre. és megérti Gloria Renfrow-t. egy nő sikolyai a szomszédból. A fiúknak kellett kalapozniuk. fekete óceán partján állok. Az apja. én is úgy éreztem. mintha imádkozna. Ted jól adta. semmi se örök. egészen más szemmel. Hoseah McFarland „prédikátor" felesége halála után összeszedte kevéske cókmókját. Ted halkan. jajgatok. és nézi pár percig az égő villanykörtét a bejárat fölött. Észrevehette volna már. hogy milyen vonzó jelenség. Koránt sincs meglepve. Így halt bele Ted anyja abba. s ha esetenként Ted az apjához járult dicséretért. és megszorítja Mary kezét. És nagyritkán bátorkodom újra odaállni. ütemesen fűzi a szavakat. aztán hajnalban jajgatva hoztak egy élettelen batyut. varázsos mosolyú. ők voltak. hogy a nagy. kezében egy pohár itallal. Ted meghökkenve pillant föl. és a kalap mindannyiszor megtelt. de Mary tudja. ha sír. első emléke egy deszkaviskó egy forró párás éjszakán. és csöppet sem botránkozik meg saját magán. és fiaival körútra indult a déli államokban. Sátorlakók voltak. letérdel. mert a földön ült. – Apa – suttogja. hogy az apja ott virraszt pizsamában. meg minek az egész. aztán mikor a megszállott Hoseah gyógyítással is gyarapítani akarta a bevételt. nyársat nyelt nyakigláb ember. s bevallja a titkot. folyik az orrom és a felismerhetetlenségig feldagad. Mary odaszalad. a levegőben pálinkaszag.

majd egyszer elmondja az igazságot. Az ivás szükséglet nála. Ted annyira szerelmes volt belé. én nem is ismertem az anyámat. Glória előtt viszont meg tudott nyílni. amit csak Glória nyújthat neked. mert megbékéltem. Már rég csinálja. nem is érdekli. mit jelent nekem. Tednek lélekszakadva kellett menekülnie. – Apa – kéri –. mert kirabolt egy öregembert. mert így a legegyszerűbb. A Szent Márkban a többi fiúk. csupa férfiember. hogy jócselekedetekkel válthatók meg a bűnök. De folyton halogatta. szelíden rákérdez: – Tudod. és azt szeretném. de meg is találják. nem az fájt neki igazán. de meggondolja. huszonkét éves fővel ismerte meg. mint Crispin atya. nem? Ő mond valamit arról. hanem hogy hűtlen lett őhozzá. úgyhogy ki tudja. azt gondolta. felugrott az első vonatra. de a pánik sokak életébe került. előbb ezt kérdezi magában: Mi az. magyarázd meg anya viselkedését. hogy régtől észrevette benne ezt a vonást. . mint mi vagyunk. és bedugták a Szent Márk Fiúotthon és Javítóintézetbe. Iszonyúan hiányoztak a nők az életemből. Talán. anya nem? Aztán ezt: Mi az. mások fontosabbak neki. – Rengeteget iszik. Hoseah McFarland kisuttyant valahol hátul. Lucille viszonylag jól szituált. Mary. amit hall: egyszerre papnak látja az apját. – Mary. a papok meg a világi tanárok. ahogy tudott. Néha úgy érzem. és büszkesége nem engedte. mielőtt ráébredhettem volna. apa. csak te nem vetted észre. meghalt. hogy az apja hűtlen lett az anyjához. mikor ezt hallja az apja szájából. meg ruhagyűjtés? A bizottságai jobban érdeklik nálunk. ami elzakatolt a gyapotföldek mentén. a gazdasági válság kellős közepén a rendőrség letartóztatta. de csak most világosodik meg előtte mindenestül. Újratöltené a poharát. az iskolában tanultál Goethéről. Aztán egyik éjjel kigyulladt a sátor. Miattam? – Nem. és végül kellemesebb volt az egészet elfelejteni. hogy mikor kiszimatolta Glória Renfrow létezését. hogy papucs alatt tartsanak. miért tűröm a parancsolgatást. neki az egyház lett a családja. Északon kötött ki. – És miért tűröd a parancsolgatását? – Gondolom. Ted a lánya fejére helyezi a kezét. amit Glória nyújthat neked. Chicagóban. Mi ez a sok jótékonykodás. de én nem? Mary rádöbben. hogy az apja inkább pap. hogy szégyenletes múltját kiteregesse. Titkolózott hát. és én szívesen teszek a kedvére. hogy a katolikus hitet nemcsak elhagyják. – Anya és a bűn? – Talán csak bűnösnek hiszi magát. védett családból jött. ha anyád is megbékélne. meg beteglátogatás.mennyországra még itt e földön. hogy nem akarta elijeszteni. talán kell is nekem. mi lett az apáddal meg a testvéreiddel? Ted nem tudja. lenéz a lányára: – Szóval kíváncsi vagy. Ez is kell az édesanyádnak. a pohárszékhez lép. valakinek beszélnie kellett ezekről a mind gyakrabban előtolakodó emlékekről. S rájön. a Szent Márkot árvaháznak állította be. aztán 1932-ben. élt az utcán. Marynek furcsa. Mary. Ted fölkel. Hátrafordul. Nem tudom biztosan. Maryre revelációként hat. Lucille-nek nem mesélt gyerekkoráról. Itt találkozott a katolikus hittel. Lenn Délen az apám meg a fivéreim vettek körül. Ted kisöccsét is agyontaposták.

Aztán Ted megszólal: – Késő van. elvenni. és Mary beismeri. és Mary megnyugszik. apa. aztán megismerni Lucille-t. mintha éppen szerelembe esnének. Váltanak pár szót a katolicizmusról. szülei közül idáig az anyját tartotta jobb katolikusnak.Ted visszaül. az ifjú szeminaristának végigharcolni egy véres háborút. apa? – Maradjunk annyiban. beleszeretni. és hátat fordítani az elhivatottságnak… – Ugye te igazán szereted Istent. cicám. és azt suttogja: – Félek. Mary odabújik hozzá. És holnap vár a röntgen. és Ted mókásan mosolyog rá. . milyen lehetett az apjának. Arra gondol. utána számot vetni. hogy csodálom. hogy eszményei a porban hevernek. Úgy nézik egymást némán.

Ha a . dermesztő hideg van a helyiségben. miután felöltözött. Mary kilép. Kézzel horgolt rózsaszín babaruha volt benne – kabátka. Ilyen kritikus pillanatot még nemigen ért meg orvosi pályafutása során. Pár perc múlva. Crispin atya a paplakban várja a röntgen eredményét. – Egyáltalán ne mozduljon. szülei már aggodalmasan toporognak. – Tudom. Mary úgy érzi. de aztán megint elszontyolodott. Szeretlek. miközben a mosolygó asszisztensnő fölsegíti a hideg fémasztalra. kiscipő –.19. zümm. és Germaine kézírásával ennyi: Mary. zümmög. – Fáj a hátam. Az asszisztensnő visszavonul fedezékébe. mikor feltűnt dr. amint hazaér. Mary belátja. milyen hamuszínű a szája. Ne taszíts el. de az anyjával üzent neki: – Kérem. hogy lesze utolsó fejezete a dolgozatának. igyekszik hát másra gondolni. hogy hívjon fel. és Mary a pucér hátán érzi a jéghideg fémet. Mindenki számára. az asszisztensnő meg a gépet igazgatja fölötte. hogy ismét szent a béke köztük. fejezet A papírköntöst markolássza. A gép kattog. tartsa vissza a lélegzetét. kattog. Nem lesz egyszerű. amint ráközelít. Wade rendelője. Egy órája. mint az ijesztő röntgengépre. hadd segítsek. Marynek feltűnik. vékony vászonköntöst visel. Kazettát cserél. hogy bizony ideges – sőt alig él. – Az asszisztensnő ólom válaszfal mögé lép. mikor kiléptek a házból a szüleivel. – Most mozdulatlanul kell feküdnie. Wade-hez – mondja Ted. csatt. – Még egy felvétel szemből. úgy retteg –. Mary meglepetésére élénk színű papírban csomagot talált a küszöbön. de aztán észreveszi. Germaine már elment az iskolába. Itt a döntő pillanat. az asszisztensnő megint odalép az asztalhoz. sapka. – Elnézést. és odatelefonált Masseyékhez. ráadásul rövid ujjút. kettő oldalról. hogy a nálánál alig idősebb asszisztensnő madártojáskék. – Most a bal oldal jön. Míg apja a motort melegítette. Mary visszarohant. Most meg itt fekszik háttal a röntgenasztal hideg tömbjén. vagy az íróasztalfiókban marad. – Kérem. – Csatt. Lenne szíves kicsit jobbra fordulni? Felcsúszik a papíring. Most már hamar megleszünk. Maryt időlegesen felvidította. – Azonnal fölmegyünk dr. ne haragudj. – Kényelmetlen. és egyáltalán ne mozogjon. Olyan sok múlik ezeken a felvételeken – például az is.

hogy a magzat testileg rendben van. te hogyan látod? – De csak őrjítő némaság a válasz.hogy a magzat normális. – Mary. Mivel a kocsi ablaka bepárásodott – itt leghátul amúgy minden autóé –. Mary. apja is nyitja a száját. a sikolytól viszont berezonál a hangszóró. – Éhes vagyok – jelenti ki Sherry. de Lucille elébük vág. Mintha összerándulna az arca. doktor úr? Milyen lesz az arca? Lesz keze-lába? Hát ép agya – vagy csak nyálkás massza tölti meg a fejét? – Úgy nézem – köszörüli meg ő is a torkát. ma elkezdheti a puhítgatást. amint sikeresen túljutott ezen a próbatételen.gyereknek nincs feje. McFarland. Úgy fest. Mike mordul egyet. Nem tartjuk meg. A két nő megkönnyebbül. Az orvos reménykedve néz a lányra. Wade. hogy ön miért foglalkozik ezzel. Leereszti a kezét. hogy beleegyezzenek a közlésbe. De most elnapolja a dolgot. Fordulópont. Talán érdemes újra átrágni a kérdést. megpillantja a tányéron a patkányt és sikolt. körme mélyen belevésődik a tenyerébe. Jonas Wade készül istent játszani. Jonasnek rendeznie kell sorait: a röntgen eredményétől tette függővé. hogy Ted arca továbbra is feszült: Jonas sejti. hogy az ő friss aggodalma tükröződik rajta. – Ezt már rég eldöntöttük. és amit én is szeretnék – gondolja magában. dr. Na de ha csak keze vagy lába nincs. hogy az arcukról lerí a szorongás. de lám. ismerje el. Az orvos Maryre néz. mi lesz. hogyan és mikor említse meg a cikket. – Mrs. hogy bizonyos körülmények megváltoztak. oda kell szólni. mondjuk? Mi van. azzal mutogatja a kis pókhálós alakot. Lucille félszegen megszorítja a lánya kezét. Ez meg – rajzol körbe egy elmosódó foltot – a fej. hogy ökölbe szorul a keze. nyisd ki a szád! Küzdj azért. – Nos – lép közelebb –. doktor úr – osztja ki Lucille –. már jön a következő. látja. egy oldalsót meg egy szembülsőt. Vagy épp az agy állapotát… Ted a torkát köszörüli: – Akkor minden rendben. Sherryvel magukra húztak egy gyapjú plédet a cúg ellen. Pedig az idő sürget… Joan Crawford fölemeli a burát. Kevesebb a bizonytalansági tényező. és igencsak hevesek voltak alatta. – Semmi se változott. és szembefordul a családdal: – Semmi rendellenest nem látok. Jonas Wade azt várta. de örömszerzésnek egyikük se nevezné. de a röntgenkép nem eléggé részletes. – Itt vannak a bordák. a vonásokat nem mutatja. a láb. – Ez a kettő sikerült a legjobban. leesik a kő a szívéről. Jonas felkattintja az ernyő világítását. Nem húzza az időt. amit szeretnél. Mikor a nővér betereli hozzá McFarlandéket. Nem kértük a tanácsát. itt a gerinc. miközben Mike a pulcsija alatt nyúlkál. Gyerünk. amint kiderül. Semmi se változott. megsajnálja őket. Sikerre semmi remény. átgondolták újra ezt az örökbeadást? Mary is. a kéz. se a kövér Sherry nem tanúja a hátborzongató jelenetnek. se Mike. És rajta múlik. és kitűz két felvételt. A magzat körvonalai világosan láthatók. tanú rá az átláthatatlan ablaküveg. a kéz-és lábfejet. Amint leülnek. ha a rendellenesség drasztikus beavatkozásra nem jogosít fel? Erre hogyan lehet felkészíteni Maryt? Jonas érzi. de Jonas látja. és halkabbra állítja. Abbban bízott. – Előveszi a tollát. – Egyébként nem értem. .

– Rickkel se volt a világ teteje. mit csinálsz? A fiú letekeri az ablakot. – Kukucskálót töröl az ablakra.– Jézusom – temeti a fiú az arcát a lány nyakába. Hja. Mike-ot mintha kígyó csípte volna meg. Mindenki tudja. – Hagyj ezzel békén. úgy suttogja: – Mike… . és öklével csapkodja a volánt. egy pár sílécnél nem adja alább. és az üveghez nyomja verejtékező homlokát. így meg úgy – mondja Sherry. De neked is segítened kell. Majd csináljuk máskor. le nem venné szemét a vetítővászonról. hogy a szex hűha. mert megveszel értem. Hiszek neked. hanem Mary – A lány szembefordul Mike-kal. a lány kikötötte. – Nem én kellek neked. Mary tesz egy lépést előre. – Hiszen még megy a film! Mary a szobájából hallja. és hűvösen mondja. – Ne legyél úgy oda. hagyd már azt a filmet! – Kell valami. Ez a hájpacni a harmadik nekifutása a hónap folyamán. – Nocsak. kilöki a hangosítást. kár bedőlni a szép csomagolásnak. – Úristen… – Úgy kell szegény lánynak. aki tüzes volt és készséges. az osztálypénztárost fűzte be. miért hagytad abba? – Mert. – Különben is nagy hanta. és indít. – Tudom ám. hogy Charlie Thatcher csinálta fel. tudom. A lány felvonja tömzsi vállát. Te soha nem is feküdtél le vele. – Még csak fel se áll neked. – Micsoda? Ki mondta? – Charlie Thatcher. És meglátja a fiút: behúzza a vállát. Kétségbeesésében fanyalodott Sherryre. Csak Marynél most benn van a dugó… – Fogd be. – Jó. hogy csak a melléhez nyúlhat. én igyekszem. és rosszkedvűen bámulja a párás ablakot. – A lány ráemeli homokbarna szemét. kinyújtja a kezét. – Sherry. Bár nem hibáztatom. – A teremtésit! – húzódik el a fiú. de mikor a Mulhollandon leparkoltak. a mozitól mindig flamós leszek. Mike lerúgja a plédet. – Kezdtünk beindulni. Másodiknak Charlotte Adamset. aki mindig is bukott rá. aki a nyáron szakított Rickkel. bocsánat. hogy ne unatkozzak. – Sherry. hogy nem azért hívtál. – Kár megjátszanod magad. hogy a kocsi beáll a felhajtóra. Mike halkan beszél odakinn: erre sarkig tárja. és résnyire nyitja a szobája ajtaját. de anyám nem engedte… Hé. „Babyjane". énekli Bette Davis. – Nem volt elég két kukoricalepény meg egy extra nagy zacskó pattogatott kukorica? – Mit csináljak. csinos arca csupa bizonytalanság. – Egy órája segítek itt már neked. Meg is akartam hívni a partimra a múlt hónapban. Megszólal a csengő: kikapcsolja Charlie Vintont. hol a bibi – vadászik pattanást az állán Sherry. tévedni emberi dolog. Először Sheila Brabenttel próbálta. de kiderült. Mike karba fonja a kezét. Mike.

a San Fernando-völgyben metsző szelek grasszálnak. – Ülj le. hogy a bugyija átitatódik valami meleggel. Odafordul. Ezért volt minden. mire készüljek. Elengedi a cipzár húzóját. karácsonyig már csak egy hét van hátra. Föl se néz. Mary Ann. de sürgős esetről lévén szó. addig is be kell vigyelek a kórházba. Wade. Wade. – Jól vagy? – Jól. és volt egy összehúzódás. Lucille egy pillanatig tanulmányozza Mary arcát. A bugyim is átázott. Görcsösen összehúzódik a hasa. Amy a cserkészekhez ment. Az Encinót mondta az orvos. Korai még. fejezet Dél-Kalifornia szokatlanul kemény telet él át. – Tessék? – Megrepedt a burok. – Mary Ann? Fölnéz. Bejelenti: – Itt az idő. gomolygás –. Össze kell csomagolnunk a cuccod. ugye? Mary behunyja a szemét: Hát itt tartunk. a McFarland házon már égnek az ünnepi fények. Szerda este van. Wade megmondta. ez rosszat jelent. vad vihar érik. – Akkor jó. tárcsáz. – Mary átkulcsolja magát. míg Lucille kikeresi a számot a noteszából. Mary ajándékokat csomagol a szobájában. Mary grimaszolva rázza a fejét. anya. – Azt mondták. – Dr. Lassan fölkel a székről. Lucille az Oltár és Rózsafüzér Egyletbe készül. – Tényleg jól vagy? Újabb görcs? – Nem. hol van épp dr. Odaszólok . – Mary Ann? – Aggódva áll mellette az anyja. félig felhúzott cipzárral. Valami mozgás van a hasában – toccsanás. aztán ismét elernyed. változást tapint. Ezt vártuk. – Miféle idő? – kérdezi Lucille. – Megint egy… – Biztos vagy benne? Talán csak jóslófájások. nem tudják. – Mit csináljak. Az anyja a franciaágy szélén ül mezítláb. Higgadtan vonul a nagy hálószobába. hogy „a fej beilleszkedik"? Aztán érzi. Mary a tükörben bámulja magát. Leteszi a ragasztószalagot: vajon erre értette dr. Mary Ann – mondja hívom az orvost. ahol az anyja épp a cipzárral vesződik. A levegőben rosszkedv és bizonytalanság. aztán irány a kórház. forgás. megkeresik.20. – A gyerek… Lucille megdermed. és mikor odanyúl. – És milyen érzés volt az az első… összehúzódás? – Görcs. – De hát korai. Mary lerogy a puffra. gondolja a lány. a Santa Monica hegység fölött haragos barna felhők gyülekeznek. az anyja az éjjeliszekrényhez lép. és vár. a telefonhoz. Ted későig elmarad ma.

nekik, hogy tudják, megyünk. A telefonhoz lép. – Rendszerint tíz-tizenöt perc van a fájások közt eleinte, és eltart egy darabig, míg kijön a gyerek, főleg az első. Van időnk. Mary úgy nézi a lányt a tükörben, mint egy idegent. – Tudod, éreztem, hogy megfordul bennem. A feje már nem fönn van, hanem lenn. Dr. Wide ezt is jelezte, úgyhogy nincs tévedés. Lucille feltárcsázza a tudakozót. – Az Encino Kórház számát kérem. – Lefirkantja a jegyzettömbre. Mary a tükörből figyeli, ahogy az anyja lenyomja a gombot, és vonalra vár. Mikor tárcsázni kezdene, Mary rászól: – Ne hívd őket, anya. Nem megyek. Lucille keze alatt forog a tárcsa. – Mit beszélsz itt? – Anya, én nem megyek be a kórházba. Tedd le azt a telefont. Lucille a lányára bámul, és leteszi. – Nem akarom, hogy a baba a kórházban szülessen. Nem akarok aludni, míg idegenek segítik a világra. Ez az én dolgom, én kezdtem, én fejezem be. – Miket mondasz itt? – Itthon akarom megszülni a gyerekemet! Lucille felpattan: – Ezt nem gondolhatod komolyan! Nagy nehézkesen Mary is föltápászkodik. – Nem megyek kórházba, nem kényszeríthetsz. Megint… a görcs. Ilyen gyorsan szokták követni egymást? – Istenem, miért vagy ennyire értetlen, kislányom! A baba korán jön! Be kell menned a kórházba! Mindenféle bajok lehetnek... Hívom a mentőt… – Nem! Lucille tárcsázni kezd. Mary egyik kezét a hasára tapasztva odasiet. Kikapja a kagylót az anyja kezéből, és lecsapja. – Ez nem lehet igaz! – kiáltja Lucille. – Itt kell megszületnie! Te vagy értetlen! – Mary Ann, hallgass rám. – Lucille a lánya vállára teszi a kezét. – Itthon nem szülhetsz. Veszélybe kerülhettek, te is, a baba is. Neked szülőszoba kell. Steril környezet meg rendes orvos meg érzéstelenítés. – Miért? A nők évszázadokon szültek e nélkül is. – De hányan elpusztultak! Hallgass ide, Mary Ann, szüléskor minden megtörténhet! Komplikációk lehetnek! Mary Ann! – rázza meg Lucille. – A baba korábban jön a kelleténél. Ez azt jelenti, hogy gond van vele! – Szó nincs erről, anya. Egyszerűen most jött el az ideje. Fáj a hátam. Ott sajog. Le akarok feküdni. Rossz ebben a nedves bugyiban. – Hadd hívjak mentőt… – Nem – ereszkedik Mary az ágy szélére. – Az összehúzódások szünetében jól érzem magam. Anya, nem kényszeríthetsz. Ha bevitetsz, végigüvöltöm az utat és mindenkit megtépek. – Jaj, Mary Ann – ül mellé Lucille. – Miért csinálod ezt? Miért, az isten szerelmére? – Mert részt akarok venni benne, mert érezni akarom. Lucille megsimogatja a lánya haját, és átkarolja a vállát. – Egyszerűen nem értelek. Mary az anyjának dől, Lucille vállára ejti a fejét.

Némán ülnek egy pillanatig, Marynek jólesik az anyja közelsége. Aztán így szól: – Meg akarom tartani. – Tudom – csókolja homlokon a lányát Lucille. – Gyerünk, segítek bebújni az ágyba. Mary az anyjára támaszkodva is nehezen lép. Meg kell állniuk az ajtóban. – Milyen időközökben jön rád? – Nem is tudom – lihegi Mary. – Úgy ötpercenként. – Rendszeres? – Igen. – És fokozódik? – Igen. Végigvergődnek a közlekedőn, Lucille szinte a hátán cipeli a lányát. Mary a szobájába érve az ágyra rogy, az anyja hálóinget vesz elő a fiókból. Mary nyögve rúgja le a cipőt, lecibálja a ruháját. Az alsóneművel az anyja segít: megdöbbenti lánya felduzzadt teste. Mikor rákerül a hálóing, Mary betakarózik, és megfogja az anyja kezét. – Bár jönne már dr. Wade. – Könyörgök, Mary Ann, hadd hívjak mentőt! Mary mosolyog: – Anya, nincs semmi dolgod? Nem kéne vizet forralnod meg lepedőket tépdesned? Lucille a könnyeivel küzd, de sikerül elkacagnia magát: – Lila gőzöm sincs, mit csináljak. – Hívd fel újra dr. Wade-et. – Jó. De mikor emelkedne, Mary szorítása visszatartja. – Anya… Lucille félrepillant, nem bírja nézni a lánya fájdalomtól eltorzult arcát. Az órájára néz: – Négy perc szünet volt. – Ez túl gyors, ugye, anya? – Mary alig kap levegőt. – Azt akarom, hogy apa is itt legyen. Nehogy lemaradjon róla. Az anyja már kászálódik, mikor Mary észbe kap. – Nem, várj, nem érdekes. Van még idő. Lehet, hogy véletlenül nincs a tornateremben. – Nyugodj meg, drágám, bízd csak rám. Mary felkönyököl, fülel. A hálószobából tárcsázás nesze hallatszik. Lucille halkan beleszól, Tedet kéri, pár szó, és már le is tette. Szürke az arca, mikor ismét felbukkan a lányszoba ajtajában. – Mindjárt jön. Mary hátrahanyatlik a párnára. – Jaj, anya… – Sose hittem volna, hogy meg tudom tenni. – Mikor Lucille leül az ágy szélére, Mary látja, hogy a szeme könnyes. – Hát tudsz Glóriáról? – suttogja. – Öt éve. Mary ökölbe szorítja a kezét, és a szemét dörgöli. – Ne sírj, drágám. – Hogy tűrhetted! – zokogja Mary, elől a könny a keze alól a párnára. – Hogyhogy nem tettél semmit? Lucille nem törődik a saját könnyeivel, megfogja Mary csuklóját, és az ölébe vonja a kezét. Mosolyogni próbál.

– Mert szeretem, és nem akarom elveszíteni, és ha ez az ára, én kész vagyok szemet hunyni. Mary félrefordítja a fejét. – Én gyűlölöm apát… – Nem gyűlölöd. Nem ő tehet róla. És ne áruljuk el neki, hogy te tudod ezt az egészet, jó? Mary odasandít: – Hogy gondolod? Hiszen most telefonáltál rá? – Mondjuk, te véletlenül meghallottad az ügyfél nevét, akihez készült, utánanéztünk a telefonkönyvben. Ugye hajlandó vagy, Mary Ann? – Nem érdemli meg. – Nem érte teszed, hanem énértem. Ígérd meg! Mary csodálkozva néz az anyjára. – Úgy sajnálom! – nyöszörgi. – El van boronálva, a mi titkunk, és kész. De most már ideje készülnünk. – Jaj! – Mary elhúzza a kezét, és a hasát szorítja. – Most erősebb – suttogja. – Meddig tart még, anya? – Gondolom, pár óra. Lucille nézi, ahogy a takaró alatt megkeményedik a domborulat, aztán elernyed. – Anya… – Megbántad, hogy nem vették el? Lucille felkapja a fejét: – Mary Ann! Honnan veszed ezt! – Kihallgattam, mikor apával vitatkoztatok még júniusban. Ráparancsoltál apára, hogy keressen valakit… – Jaj, Mary Ann, én nem gondoltam komolyan. Tudhatod! – Pedig ezért vágtam fel a csuklóm. Azt hittem, apa meg te végigcsináltatjátok velem. – Ó, szegény, szegény kicsikém – simítja meg Lucille Mary homlokát. – Részeg voltam. Nem tudtam, mit beszélek. – Gondolod, hogy a gyerekem torz lesz? Lucille beszívja az arcát, a nyelvébe harap. Sós, fémes ízt érez a szájában, és azt mondja: – Ugyan már. Szép kislány lesz. – Annak ellenére, hogy koraszülött? – Ne aggódj emiatt, drágám. Na megyek, fölteszem forrni azt a vizet. Fogalmam sincs, minek, de a filmeken így szokták… Mary behunyja a szemét. Magába mélyed, eufóriában lebeg. Az anyja pár perc múlva visszaül az ágyához, és Mary bizonytalan hangon kérdezi: – Anya, eszembe jutott egy emlék… vagy csak álmodtam volna? – Csukva tartja a szemét. – Rácsos ágyban vagyok, és hangokat hallok a falon túlról. Egy nő sír, sikoltozik: „Nem akarok meghalni!'' Aztán egy férfi beszél, de nem értem, hogy mit. Anya… te vagy ez a nő? – Négyéves voltál – suttogja Lucille. – Még a másik lakásban. – És mi volt ez az egész? Lucille szorosan behunyja a szemét. – Nekem soha nem lett volna szabad szülnöm. Mary Ann. Az orvosok azt mondták, nem vagyok rendben belül. Te is nehezen jöttél. Negyvennyolc órát vajúdtam, aztán császármetszés lett a vége. Onnantól nagyon féltem. Apáddal elvetettük a születésszabályozást, és iszonyúan megijedtem, mikor kiderült, újra

a szeméhez kap. két éve kellett volna okosnak lenni és nem most. – Talán Pennynek van igaza. aztán dühbe gurult. a család hozzájárulását megkaptad már? – Nem. miközben Esther Schwartz a konyhában ipari mennyiségben állítja elő a süteményt. De bűntudatom is volt. Átmeneti hepp. Borsózott a hátam a nemi aktustól. hogy a szüzesség megóv a szenvedéstől. – Jonas végre kortyol egyet a tojáslikőrből. hogy nemes ügyet szolgálna. Bernie a tojáslikőrjébe bámul. – Mikor kivették a méhem. Jonas. sürgős esethez hívnak. még a házasságban is. – Majd megoldódik ez is. a barátaihoz. ő az élet iskolájába akar beiratkozni. és megütődik. – A dolgozatról jut eszembe. Mary Anne. – Lucille a lánya értelmes. Penny hisztériás rohamot kapott. Egyszerre feltűnik Esther Schwartz a konyhaajtóban. ha a fene fenét eszik. és anyám. meg a sülő gyömbérkenyér illata. Mary Ann. megnézem azt a vizet. Azt mondja. de a házasélet réme sem fenyegetett többé. mert nemcsak a terhesség. Ha határozottabb vagyok.teherben vagyok. Előző este hazatelefonált Cortney. Ki tudná előre megjósolni a kilengéseiket? – Beledugtam a fejemet ebbe a McFarland-dolgozatba. foglalkozik a gondolattal. Szipog. ha mégis jólesik. mint a nap. ujjongtam. nem költözik el. a nagyvilág megteszi egyetemnek. nekem sose esett jól a testi szerelem. – Vigadozzunk – jelenti ki Bernie. Nem kellett többé igazi feleségnek lennem. hogy Jonas hozzá se nyúl a magáéhoz. de az anya… – Jonas a fejét ingatja. és lecsillapodik belül. Én szerelmes voltam apádba. Bernie. Mary meg az apja készségesek lesznek. akik valami Haight-Ashbury nevű helyen kvártélyoznak. és Amyvel együtt a méhemet is kiszedték. Bernie hiába vigasztalja közhelyekkel. A nappali ablakát betölti a feldíszített fenyő. Crispin atya azt mondta nekünk. ezért fordult el tőlem. hidd el. – Ne légy olyan szigorú magaddal – hoz még egy rundot Bernie a kanapéhoz. de… Lucille lehajtja a fejét. szegény együgyű lélek azt sulykolta belém. sőt igazából kívántam is őt. Így menekültem meg. Jonas komoran nézi a fenyő körül kavargó havat. hogy Cortney akkor se fog visszakozni. mikor már minden késő. de a kandallóperemen Hanukát várja egy szép menóra is. hogy a karácsonyt nem otthon tölti. Nem is mertem még szóba hozni. hogy Isten a terhességgel büntet minket. Jonas előtt világos. Jonas előbb megrendült. de ettől a bizonyos asszonyi kötelességtől viszolyogtam. Mary Ann. Azt mondta. kezét háziszőttes kötényébe törölgeti: – Jonas. Penny keres telefonon. a műtét után legyünk egymással úgy. végül nekikeseredett. Kijelentette. . A férfiak igénylik ezt a dolgot. – És aztán mi történt? – Az imáim meghallgatásra találtak. hogy a San Fernando-völgyből átteszi a székhelyét San Franciscoba. Úgy nézem. Arra jutottam. mint a testvérek. Nekem ez nagyon megfelelt. mint a strucc. Halálosan szerettem apádat. – Megyek. – Tudod. Gondolom. – Őt még meg kell győznöm. hogy a testiség bűn. Az egyház azt tanítja. Nehéz a szívem. A házat már a melegen csillogó karácsonyi fények bélelik ki. – Kiszámíthatatlan fajzat a tinédzser. A kél férfi kényelmesen üldögél a rummal gazdagított tojáslikőr mellett. kék szemébe néz. Talán mert olyan vallásosan neveltek. Kihörpinti a poharát. – Ne haragudj.

Wade ide tart. hanem kényelmes otthonka. nyílik a bejárati ajtó. ahogy beléáll a félsz. Wade alapos betapintást végez. aztán egy perc múlva lélekszakadva rohan keresztül a nappalin. mert egyre hevesebben zuhog kint. Ted rohan. – Szia. Maryre rátör a fájás. hogy időben itt lesz! Lucille feláll. nem vagy hajlandó kórházba vitetni magad. elakad a lélegzete. melyik ügyfelét kereste fel ma este apád. dr. Emeld fel kicsit a popsidat. Az orvos nézi kicsit a lányt. Wade. Lucille benn marad a szobában. Lucille nagy lelki nyugalommal ül egy egyenes hátú széken. Dr. – No. hogy itt az idő? – Egészen biztos. Száraz torkán nehezen jön a hang: – Idáig semmi gond. apa. A verejtékező Marynek fülig szalad a szája: – Tudtam. a törülközőket simítgatja. Ted megpördül a sarkán. mindenesetre nézzük meg. A méhszáj bő . – Miért nem indulsz a kórházba? Hol van dr. Wade? Hol van anyád? – Itt vagyok.Az orvos leteszi a poharat. megy a konyhába a készülékhez. A baba érdekében… – Nem. a hangja komoly. – Helyezzük kényelembe a kislányunkat. jól fog jönni. – Be kellene mennünk. elveszi az esőkabátját meg csöpögő ernyőjét. Ted. Ted elnézést kér. mire megszólal a csengő. a gyomra összerándul. aztán jön. és fogja a lánya kezét. Ted lihegve áll a lányszoba küszöbén. négyperces fájásai vannak. hogy állunk. begyújthatnál a kandallóba. jó. Beugrik a kórházba. és autó áll meg a kocsifelhajtón. elsuhog mellette. Dr. – Mikor hívtál… Lucille hátat fordít. – Cicám – rohan be Ted a lánya ágyához. Jó a szívverése. Lucille lepedőket. – Dr. fölkapja a kabátját. Beereszti Jonas Wade-et. Az orvos elereszt egy fanyar mosolyt. – Célegyenes. hogy tudtad. aztán a lányszobához kalauzolja. hat óra tájban kezdődött. Mary Ann. Mary. Wade egy székre ejti fekete táskáját meg a zöld batyut. az esőkabátja félig lenn van már. megrepedt a burok. megrendülten egyenesedik föl. a felesége tekintetét keresi. Leteszi a vászonneműt az éjjeliszekrényre. Bernie. Rendszeres. törülközőket hoz. hadd segítsek Mary Ann-nek… Ted szürke arccal. hogy ezt alád tehessem. amit hozott: – Hallom. és kimegy. aztán súlyos léptek szaporázzák a folyosón. – A lányod mindjárt szül. azt suttogja: – Hallok kinn egy kocsit. Mondjuk. Mary Ann McFarlandnél megindult a szülés! Pár perc. ugrásra készen. Vedd le azt a kabátot. már a bejárati ajtó gombján a keze. – Hat lóval se. tedd magad hasznossá. – Lucille… Az asszony nem néz rá. A baba feje jó mélyen van. Mikor kinyitja a szemét. – Doktor úr. és elhátrál az ágytól. – Biztos vagy benne. már nem a félig becipzározott ruha van rajta. a földet söpri. Engedj ide. Megragadja Mary kezét. most telefonált. milyen nagy szerencse.

– Mary feje a párnába süpped. lavabis me. A pap nyomban odamegy. Jonas Wade meg a baba érkezését felügyeli. Forrest. – Tessék – szól ki dr. fecskendő. Tétova kopogás a szobaajtón. nincsenek életmentő műszerek. Összeszorított foga közt szűri: – Nem lesz itt utolsó kenet. Mérhetetlenül magányos. egyedül van. Jonas irigyli a papot. Wade. Mary! Nyomjad! . és egy pillanatra szörnyen megrémül. Vörös. ablakot. neki van kihez fordulni. hogy múljék el tőle a rettegett felelősség. hogy megijesszelek. – És most várunk szépen. – Csak azért vagyok itt. mint Marynek? A sarokban Crispin atya kétségbeesetten kántálja imáit. Mary kinyitja a szemét. Mary meghökkenve látja Crispin atyát: árad róla a kinti hideg. mint a rák. nincs altatóorvos. itt a helye. Egy-két órát adok neki. A sarokból Crispin atya suttogja hő imáit. gyorsan tágul. – Úgy gondoltam. Az egyperces fájások között fel-felpillant Lucille-re. hajthatatlan. – Felhívtam – közli dr. et super nivem dealbabor. soha nem került még távolabb a kórház biztonságos révétől. Crispin atya gyorsan az ajtó mellé húzódik. és leül. Wade. atyám. hosszú fekete talárján gyöngyöz az esővíz. istenem! – kiáltja. Ahhoz. fogja a kezét és törölgeti a homlokát. Mary tekintete a pap fekete táskájára téved. Szeme két hasadék. éles szemébe: leplezetlen rettegés süt belőlük. hogy először szül. Egy pillanatra összenéz dr. szike. hogy megáldjalak és megkereszteljem a babát. Nincs nővér. – Atyám! Honnan tudta? – hadarja Vlary. – Crispin atya. Ő is úszik az izzadságban. hamarosan választ kap a kérdésére. papi fövegén. A bozontos szemöldök meredek ívbe görbül. Asperges me Domine hysopo. – Kezdődik. – Meddig tart még? Újabb szélroham rázza meg az. hanem hogy lelki vigaszt nyújtsak. képest. Róla is folyik a víz. Soha még ennyire halandónak nem érezte magát. kinn sustorgás. Wade-del: űzött vadak mind a ketten. hadd vigyelek kórházba! Mary a fejét rázza. Mary. Lucille a lánya fejénél ül. Csak a saját kezére meg a tudására számíthat. és fehérebb a keményített vászonnál. Marynek megüti a fülét az erőtlen hang.háromujjnyi. Megszólal a csengő. hálás az anyai jelenlétért. és szelíd mosollyal megnyugtatja. Annak helyet kell csinálni. Neki csak elsősegélycsomagja van: fogó. Mrs. szája görcsös vonal. – Az orvos fölemeli a batyut. – Minden percben betoppanhat dr. gyermekem. sebezhetőségében meztelen. – Mindent bele. amiért betért a kórházba. aki a tekintetével faggatja: Egészséges lesz? Hosszú életű? Úgy lesz utódja. – Nem tudom. A kórházban beszóltam a védőnőknek is. Mary arca eltorzul egy erős fájástól. – Nem azért jöttem. dr. nemcsak Mary. és hosszan néz a pap apró. Gyermekorvos. – Hozhatok valamit. inkubátort hoz. Jonas Wade önkéntelenül megborzong. letérdel az ágyhoz. – Jaj. doktor úr? Egy kávé? – Köszönöm. McFarland. et mundabor. Wade az elsősegélycsomagot bontogatva. és széthajtja az ágy végében. – Betakarja Maryt. nem kérek. Két óra erőfeszítés. Újabb fájás.

. Sancta Virgo Virginium . összeszorított foga közt jajgat. Feje vergődik a csatakos párnán. Mary. nem tekeredett-e rá a köldökzsinór. nehogy belehaljon! Még egy nyomás. nyomjál. Mary. – Anya… ő a mi csodánk. Crispin atya lecsúszik a székről. Wade megint azt mondja: – Rajta. Aztán Mary ellazul. – Még egyszer! – Megtartom – nyögi a lány. aztán újra visszacsúszik a puha koponya. Mater purissima… Mary zihál. a fej visszacsúszik. egyik kezével Mary gátját nyomja erősen. Mater inviolata! Rekedt a hangja. – Ezek nem Primus ivadékai. Reszket a keze. buzgó mélypiros vér – Mater intemerata –. segíts! – Nyomj! Mater castisimma… Megszületik a fej. Térden imádkozik egyre hangosabban. körmét az anyja csuklójába vájva. – Élni akar. Sancta Maria. Mater Christi… Dr. nyakán kidagadnak az erek. Lucille-re néz. aztán gyöngéden segíti a forgást. Mary! Jöjjön ki egészen! Az Istenért.A lány foga összecsattan. – Rajta. és a gyerek kicsusszan Jonas Wade várakozó kezébe. nehogy beszakadjon. – Most már – zihálja Mary – nagyon sürgős neki… – Igen. – Nem bírom! – sikoltja. – Ne beszélj – mind maga Primas -. nyomj! A nyílás kiszélesedik egy pillanatra. – Istenem. Sancta Dei Genitrix. Mary! Add ide nekem! Mater divinae gratiae… A lány arca szilvaszínű lesz. Szakad róla a verejték. . Jonas Wade gyorsan letapintja a baba nyakát. A lány fölemeli a fejét. Jonas megpillantja a baba hajas feje búbját. – Még egy utolsót.

keres valamit a ráncocskák.21. míg McFarlandék egészen felfogják. az imént vette elő egy dobozból. Crispin atya megpróbáltatása végeztével immár új csaták elébe néz: változik a katolikus hit. Lehajol kicsit. nagyot sóhajt. megírja a cikk végét. Elmúlt róla a hónapok óta tartó nyomás. összekulcsolt keze sajog. ha kell. Megvárja. Egy próba van még hátra. Jonas Wade úgy látja. Nem kellett életről. levizsgázott. hogy gyors búcsúzás után csöndesen elillanjon. Forrest már biztosította őket. hogy a baba jól van. rózsás és bő háromkilós. és távozott. hogy ő. Ehhez ne járulnának hozzá? Az órájára pillant. és bár egy hónappal korábban született a számított időnél. ahogy felsírt: arra nyitotta ki a szemét. különb vészek fenyegetik. egynaposan a kórházi kiságyban. aztán finoman. amit akart. gödröcskék közt. – Hát persze hogy megtartjuk. fogja a táskát a szentségekkel meg a süveget. Mary újszülött korában. A nappaliban ülnek. Lucille más. és hálát ad Istennek. nem tud mit kezdeni magával. Őt adta nekünk Isten karácsonyra. Lionel Crispin átvészelte a próbatételt. milyen kis csoda az ott hátul. Visszatekintve. Elérte. ahogy kijött a baba. tapintatosan közelít hozzájuk. Jonas is mintha megújult volna. miért nem akartam őt – suttogja Lucille a képet bámulva. Szédül kicsit. hogy mit ér mint orvos és mint ember. hogy ne zavarja anya és gyermeke álmát. kémleli. Aztán hazamegy. Még megvárja a védőnőt. Egyszerre meg is találja. amit átéltek. Mary Ann McFarland drámáját vizsgák sorozatának látja. fejezet Crispin atya most hálaimát rebeg. aki elfogadott egy pohár italt Tedtől. de nem sieti el. dr. beszél Bernie-vel. és a nappaliba megy. a második vatikáni zsinat elhintette a mételyt. és fölegyenesedik. Újra levizsgázott. térden esedezik. Jézusnak és minden szentjeinek. A folyóirat-közlemény mérföldkő lesz az orvostudományban. mint volt: kék szeméből bátorság süt. Semmi kétség. Lucille fényképeket mutogat. és most üres belül. és az arcocskát tanulmányozza. Marynek. Az inkubátor műanyag falán keresztül nézi a mocorgó csöppséget. Lucille McFarland arckifejezése láttán szintén szédül. hogy testhelyzetet váltott. hogy mentsék meg a jövendő Mary Anneket. terveket sző. ahogy paskolták. sivatagi napfelkelte. Jonas Wade. Lábujjhegyen kioson a szobából. senki se kérdezte a kritikus pillanatban: melyiket mentsük meg? A gyerek szerencsésen megérkezett. Tedeket és Lucille-eket a gyötrelemtől. és facsarni lehetne a vizet a reverendájából. a könyörületükre apellál. Észre se vette. a gyerek szeme már most pont olyan. Lionel Crispin már nem Mary Ann McFarlandtől fél. Dagad a keble. mint Mike Hollandé. Kutatja. Homályosan emlékszik a sötétvörösen freccsenő vérre. halálról döntenie. hogy a padlón térdel. Talán még Cortneyval is szembe tudna nézni… . közelebb visz az emberi utódnemzés titkainak megértéséhez. – Nem is értem.

talpra áll. Mary pislog néhányat. Agyi károsodás egyelőre nem állapítható meg. „Ép. Mellette tévéasztalka-forma állványon doboz. Apgar nyolc. Nővéruniformisban kövérkés." Marynek sikerül kikászálódnia. gyönyörű kislány. Mary letérdel. Míg küzd. kezét a műanyag doboz oldalára tapasztja. hogy felüljön. Ráfeledkezik a békés arcocskára. Lába erőtlen.Szürke. és odamegy az inkubátorhoz. beszédfoszlányok rémlenek fel előtte ködösen. csupasz ágak rajza vetül a szőnyegre. Nyitva a szeme. villanyzsinór vezet tőle a konnektorhoz. Ámulva nézi a rózsaszínű kis csodát. aztán elmosolyodik: – Szia. esős hajnal virrad a szobára. és oldalt fordítja a fejét. VÉGE . ősz hajú asszony alszik a fotelban. Mary próbál kimászni az ágyból. – És a ragyogó kék szem mintha megállapodna rajta. A baba párnával megtámasztva az oldalán fekszik. sajog a hasa.

2000 Felelős kiadó a Magyar Könyvklub igazgatója Irodalmi vezető Ambrus Éva Felelős szerkesztő Balázs Éva Műszaki vezető Szilassy János A borítót tervezte Pap Zoltán Műszaki szerkesztő Császár András Szedte a TiMac Bt. Felelős vezető Vadász József igazgató Megjelent 16. Kiss Zsuzsa.8 (A5) ív terjedelemben ISBN 963 547 063 0 . Nyomta a Szekszárdi Nyomda Kft. Kiss Zsuzsa A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Barbara Wood: Childsong Copyright © 1981 by Barbara Wood All rights reserved Hungarian translation © N.Fordította N. Budapest. 2000 Magyar Könyvklub.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->