Meghatalmazás

Alulírott
név: .....................................................................................................................................
Anyja neve.: ........................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................
Személyigazolvány száma: .................................................................................................
meghatalmazom
..........................................................................................................................-t
Anyja neve.: ........................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................
Személyigazolvány száma.: ................................................................................................
, hogy helyettem a(z)……………………………………………………..……………………………
ügyben eljárjon az alábbiak szerint:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
A meghatalmazás visszavonásig érvényes / kizárólag az adott ügyletre vonatkozik. (módosítandó!)
Kelt:...............................…... (város és dátum)
........................................................
meghatalmazó

........................................................
meghatalmazott

........................................................
1. tanú

........................................................
2. tanú