P. 1
Fekete Istvan - Tuskevar

Fekete Istvan - Tuskevar

|Views: 50|Likes:
Published by Szakacs Istvan

More info:

Published by: Szakacs Istvan on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

NNCL1414-50Bv2.

0

Fekete István

Tüskevár

NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL © FEKETE ISTVÁN 1962 622364 Az Athenaeum Nyomda rotációs magas- és offsetnyomása Felelős vezető: Soproni Béla igazgató A kiadásért felel a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó igazgatója. Felelős szerkesztő: Janikovszky Éva. Képszerkesztő: Szántó Tibor. Műszaki vezető; Korom Ferenc Műszaki szerkesztő: Mérei Zoltánné. Terjedelem: 21 (A/5) ív, MSZ 5601-54

Az osztály zsongása lassan elcsendesedett. Először a suttogás szűnt meg, aztán a mozgás is megdermedt, és nem lehetett mást hallani, mint egy-egy köhintést s az osztálynapló lapjainak lassú fordulását, ami olyan volt, mintha kaszát suhintottak volna a levegőben. – Acél! Egy pápaszemes ifjú állt fel az első padban. Először elpirult, aztán elsápadt, s keze idegesen nyúlt számtanfüzetéhez. – Hogy vagy, fiam? Az osztály némán sóhajtott, és a feszültség elernyedt lélegzetét szinte látni lehetett. A Dunán egy hajókürt távoli bődülése hallatszott, és Acél Béla reszkető keze megállt a füzet mellett. Rövidlátó szeme elpárásodott. – Köszönöm, tanár úr, tegnap kiszedték a varratokat. – Maradj csak. A vakációban majd foglalkozz kicsit a számtannal… – Igen, tanár úr. A fiú leült, és beteges arca megnyugodott. Az osztályon az együttérzés jósága lebegett át: nem rossz gyerek ez a Kengyel, és ma – úgy látszik – szíve is van… A számtantanár tovább nézte a naplót, a naplónak azt az oldalát, ahol az Acéltól Ernyeiig következő egyének lapultak egyrészt a naplóban, másrészt szétszórva a teremben. Hosszan nézte, s ezzel szinte pattanásig húzta újra azokat a láthatatlan szálakat, amelyek az első oldalon tartózkodó neveket és az élő tulajdonosokat nagyon is valóságosan összekötötték. A dermedés újra némaságot szült, ami azonban Wallenberget például nem érintette annyira, mint – mondjuk – Herényit, aki közelebb esett a tűzhöz. – Dubovánszky! – Szszsz… – egy olyanféle hang volt ez, mint amikor a bicikligumi kiadja lelkét, s az utolsó padban felállt egy lomha, nagy fiú. Máris izzadt. Vonalzóját egyenesre igazította asztalán, gallérjához nyúlt, mintha kevés lenne a levegő, és hátratolta székét, mielőtt a táblához indult volna. – Várj! Elégszer feleltél már, és másokkal kell foglalkoznom. – Dubovánszky arca szétterült, mint a megnyugodott telihold –, de beszéltem apáddal a kamatszámítást illetőleg – folytatta Kengyel. – Ezt majd szíveskedjél a nyári programba beilleszteni. Jó? A nagy fiú némán meghajolt, és mindenki tudta, hogy az öreg Dubbal nem lehet viccelni, tehát ez a fiatal óriás a birkózáson kívül a kamatos kamatokkal is ádáz csatákat fog vívni – naponként. A vakációban! Az ifjú Dub leült, az osztálynapló első lapja elfordult, s az Acéltól Ernyeiig létező ifjúság úgy érezte magát, mintha most bukkant volna fel a víz alól, megfulladás előtt negyed másodperccel. Ellentétben a Feketétől Jandáig húzódó “hallgatókkal”, akik ugyanekkor csendesen elmerültek a bizonytalanság hullámaiban. – Janda! Egy fürge fiú pattant fel az első asztalnál, és már indult is, vidáman, szinte parádézva. Janda az osztályelső volt. de Kengyel leintette. – Úgy tudom, Acéllal egy házban laktok. – Igen, tanár úr. – Ha ráérsz, látogasd majd meg. – Igen, tanár úr, de eddig nem kérte. – Ezután sem kérné, azért kérem én!… A fiú kissé elpirult, és mintha válaszolni akart volna, de Kengyel már nem foglalkozott vele. Fordított megint egy lapot, s a Feketétől Jandáig terjedő ifjúság lélegzethez jutott, helyet adva azoknak, akik elég szerencsétlenek voltak a Jelka – Nánai nevek közé esni. – Kertész!

A szólított fiú felállt, de nem mozdult, mintha lennének még csodák, és az órák magánbeszélgetésekből állnának. – Mire vársz, fiam? – Talán tapsra… – vélte egy meggondolatlan hang, mire a tanár szeme lassan a közbeszólóra fordult, és megállt rajta. A meggondolatlan ifjú füle pirulni kezdett, és sürgősen megátkozta az anyatermészetet, amelytől ezt az ellenállhatatlan locsogó örökséget kapta. – Jöjjön ki maga is, Sós fiam, idekint közbeszólhat… Az osztályon csendes derültség szaladt végig, ámbár, ha Kengyel magázni kezdett, viharszag úszott a levegőben. Balogh ennek ellenére kinyitotta füzetét, amelyben a tegnapi sportújság lapult, Wallenberg pedig az órájára nézett. Fél tíz – a fene egye meg, de lassan megy az idő! Közben Sós Károly is kiérkezett a katedra elé, immáron századszor megfogadva, hogy inkább tőből leharapja nyelvét, de ezentúl hallgat… most aztán itt van! Még lerontja azt a szép nyugodt négyest. Kertész felírta a táblára a feladatot, és döcögve hozzálátott a megoldáshoz. Az osztály lassan megnyugodott, most már körülbelül sejtették, kik a kétes osztályzatúak, akik ezen az utolsó összefoglaló órán sorra kerülnek. Az ablakon a nyár nézett be, és a nyár szólt be a verebek gondtalan csiripelése hangján. A gömbölyű kis felhők puha lengéssel úsztak ismeretlen tájak felé, valahol egy vonat pöfögött, és ígéretes kőszénszag úszott be az ablakon, utazásszagot vegyítve a törtek és aránypárok közé. A kőszénszag egy közeli sütöde kéményében született, és semmi köze nem volt a pöfögő mozdonyhoz, de illúzió és képzelet is van a világon, amiből némelyik hetedikes többet kapott a kelleténél. Ladó Gyula Lajos – például – annyira többet, hogy a vándorló felhők és a kőszénfüst egyszerűen kiemelték az aránypárok kötött világából, és áthelyezték egy nyüzsgő váróterembe, hol időnként a hangszóró mondott be különféle vonatindulásokat. Ladó Gyula Lajos számára megszűnt a tanterem minden izgalma. Megszűnt a tábla, a katedra, a verejtékező Kertész, sőt Kengyel is, aki már harmadszor szólítja Sóst, hogy: kedves Sós “barátom”, most szóljon közbe, de Sós nem szól közbe… Ladó Gyula Lajos kinéz az ablakon, de csak teste van jelen. Ő éppen jegyet vált, majd később elindul vele a vonat, és az ablak előtt elszaladó táj végképpen kihúzza a számok, tanterem és iskola szürke világából. Gyula – úgy is, mint Lajos – utazik. Üveges szemmel néz ki az ablakon, és egy utastól nem lehet kívánni, hogy törtekkel foglalkozzék. Kengyel tanár úr azonban érthetetlen csökönyösséggel ragaszkodott a törtekhez és a jelenlevők teljes jelenlétéhez. – Gárdony! – kiáltja a képzeletbeli kalauz, miközben a Velencei-tó nádasai fölött súlytalan, fehér sirályok vitorláznak, és Gyula már csónakba akar szállni, amikor valaki bokán rúgja. – Alszol? Gyula tehát kiszáll a csónakból, és visszaérkezve az osztályba, kissé bután néz a mellette ülő Pondoray Bélára, aki köznyelven “Bütyök” nevűé hallgat. – Mi? – Kengyel szólít… Igen, Kengyel őt nézi. Az osztály előbb mély csendbe merül, aztán halkan derülni kezel, (Ezzel is múlik az idő…) – Nem hallotta, Ladó, hogy szólítottam? A fiú kissé kótyagos még az utazástól, de a veszély már megérintette idegeit. – Parancsoljon, tanár úr. Az osztály derültsége erősen szélesedik. – Ha majd felébredt, Ladó, talán fáradjon ki.

bizonytalankodott. egész is. A nagy folyón lefelé vándorló tutajok közül egy kikötött. ha felsüt a nap. A táblán számok. Fogd a krétát. mint a süllyedő hajón. gondolatai közé odaszállt a kőszénfüst. amikor társai elakadnak. A fiú egyszerre megtalálta magát – Kengyel pontosan tudta. Ez az a pillanat. Kapkodott. mint a megrémült levelibékák. Csillik. Úgy látszik. Tutajos!” Ladó Gyula Lajos ugyanis az osztályban a “Tutajos” nevet viselte. Amit eddig leírt. – Elhiszem. Az osztály erre lekonyul. meg kellene tiltani hogy iskolák felett repülők gyakorlatozzanak. ez bizonyára megnyugtatja magát… meg a többieket is. ne nézze az óráját! Elfelejtettem bejelenteni. mint amikor a karvaly kivág egyet a verébcsapatból. mire Gyula szigorúan hátranézett. Árpád a Csillikéktől. sőt… – és szeme az osztályra villan. van időnk. Tűnj el! Jó atyád mint mérnökember valószínűleg keblére ölel a hármasoddal együtt. hogy csak egy kis biztatás kell… –. Sós mester mellé. hanem a katedrához. mint ahogy Vas Péter volt a “Fuszekli” és Csillik a “Bika”. oda. – Csak nyugodtan. Miféle neveletlenség ez?… Hozok neki vizet. és kész! Esetileg krétát? – Oda álljon – intett Kengyel. hogy Kengyel egy pohár vizet hozatott… krétát… szivacsot… – Parancs. vigyázni kell az érzelemnyilvánítással… – Folytassa. tanár úr… Az osztály most már hangosan és kegyetlenül hahotázott. A hangulat megenyhült. . A fantázia könnyed szárnyait egyetlen nyisszantással lenyeste Kengyel. Bütyök egy cédulát csúsztatott át az asztalon. tört is. Kertész újra nekiveselkedett a táblának. Én sem érzem jól magam. – Elmehetsz – intett Kengyel –. Sós se és Kertész se. javítottál. Javítani akar… Jöjjön ki. hogy ez a hármas esetleg sötét fellegeket borít a vakáció ragyogó egére. Akinek ilyen jó kedve van. Most már kényelmesen visszaülhetett volna akár a vonatra. és ifjú barátunk szemét elhomályosította a könny arra a gondolatra. és a jólelkű tutajosok megengedték a tutaj megtekintését. akár a csónakba. – Sajnálom. És így tovább… Gyula Lajos barátunk ugyanis egyszer a Tisza mellett nyaralt. A negyven fiú úgy néz Csillik után. és az ember gyomra a torkába törekszik. Szerettem volna négyest adni. s végül is Kengyel elzavarta. Sós. az jó. kegyetlenül véget vetve a ravasz játéknak –. hát mi a mennykőt lehet itt folytatni? – Nos? A füle zúg – vagy repülő megy? –. Kertész! Wallenberg. amikor a padló himbálódzni kezd. a kréta csikorgóit. ámbár az én osztályzatom már le van zárva…” – ezért tehát nem a mereven hallgató Sós kartárs mellé megy. de jövőre jobban szedd össze magad. Ráeshetik az iskolára egy ilyen gép… szörnyű! – Tanár úr kérem. azonban Ladó Gyula Lajoson már ez sem segített. Ladó Gyula Lajos visszatámolygott tehát Bütyök mellé. és a hangulat ezt a csikorgást átvette. az biztos a dolgában. Előfordult ugyanis. de nem ült vissza. hogy a következő órán földrajz helyett is számtan lesz. és megoldotta a feladatot. mint a megfagyott rózsa. elkapva a legszélesebben hahotázó rémületté torzult pillantását – sőt Árpád sem érzi jól magát. Pislognak. nem jól érzem magam… Kengyel szelíden bólint.“Hhh – sóhajt Gyula is és Lajos is –. és legyen szíves folytassa. “Ne búsulj.

most azonban nem létezik más. Anno dacumál… – tette hozzá. – Ez biztos? – Nyugodt lehetsz. de a főtutajos nagyon összeszidta a kormányost. és elment egy zsemléért. és lihegve dobogott a Jogász után. mert azt apja is így szokta mondani. a nagyapám Gyula Xavér… – Xavér… nahát! – csodálkozott Bolha. a jószívű Bütyök újabb cédulát csúsztat át. Mindezek ellenére nem mondhatjuk azt. És ha apja a részletekre kíváncsi: azt is megmondja. hogy utánamegy Kengyelnek. azt Gyula soha nem ferdítette el. amitől az ifjúságnak majd a szeme ugrott ki. mert ott nem babra megy a játék: emberéletről van szó. Gyula megmondja. hogy kicseppent a nyál a szájából. és esetenként újabb történetekkel egészíti ki a tutajozást. – Azért. telt hasú. de amit így megálmodik. erről szó sincs. majd én megfogtam volna azt a kormányt! – Nézd. Ezért vagyok én Gyula Lajos. mert Bika szeme forogni kezdett. Azóta Gyula bizonyos fölénnyel viseli a “Tutajos” jelzőt. aki az osztályban a kevésbé előkelő “Bolha” nevet viselte.Ez a megtekintés negyedóráig tartott. felelt-e és hányasra. azaz vezérek. viharos kalandos utazássá és… – … kérlek szépen. a jászol előtt… – de már ugrott is. – Én kellettem volna oda – mondta Bika. csak egy rettenetes. És ha büntetés jár érte: akkor is megmondja. mert belehalok – rebegte a lomha nagy fiú. . Gyulák voltak. mint nehéz komondor elől a cikázó nyúl. azaz Csillik Árpád. borunk volt elég… – Kormányoztál is? – kérdezte Bütyök. Mindez azonban régen történt. de az idők folyamán egyre bővült és színesedett. amivel azonban nem bántott meg soha senkit. Ha például apja megkérdezi. Bütyök. Nem. szinte az ősködben. és nem zavarta többé Gyula Lajos előadását. te – elvégre – a hímnemű szarvasmarhákhoz tartozol… – szólt közbe Avas Elemér. azt el is hiszi. amelyről “Egy nyár a Tiszán” címmel könyvet is kezdett írni. hogy ifjú barátunk a hazudósok felekezetébe tartozott volna. Igaza is volt. Kengyel jóvoltából. – Egyszer… – vallotta be Gyula szerényen – csak egyszer. mert az őseim Gyulák voltak. éhes tízpercekben kecsegepörköltről mesélve. – Tulajdonképpen mért hívnak téged Gyula Lajosnak? – kérdezte egyszer Tímár. és kifeszítette mellét –. amikor a márciusi szél megmozdította a fiúk vérét és – mint láttuk – fantáziáját is. és érzi már. Majdnem felfordultunk. Tutajos. a főtutajos megfőzte a lebbencslevest. ha azt a kis fantáziát leszámítjuk. és a legjobb futó volt az osztályban – mit keresnél te egy tutajon? Mondjuk. de a köd mintha oszlana. – Hogyhogy… minden ősöd Gyula volt? – Nem. s ez Bolhát gondolkodóba ejtette. – Ne kínozz. aki játékosan futott előtte. Bika. még kora tavasszal. még az ősmagyarok idejében. Sőt! A hallgatóságnak szívbéli gyönyörűséget szerzett. Anno dacumál. vérszívó hármas. én megtisztítottam a halat… hagymánk. aki annyira érdeklődött. feleltessen még egyszer… sose feleltél hármasra… Tutajos csak a fejét ingatja. amit Gyula könnyein keresztül alig tud elolvasni. Eredj utána a tanáriba. Alapjában Gyula jellemes fiú. hogy a gyomrában jelentkező forradalmat elhallgattassa. aki éles nyelve után a “Jogász” melléknevet viselte. majd napokká dagadtak. hogy: nem. A tutajon töltött percek előbb órákká. és Dubovánszky hallhatóan nyelt. az apám Gyula Ákos. Ami a valóságban megtörtént. Mert ez az épületes beszélgetés – természetesen – tízpercben történt.

azaz gyerekre. Kengyel megállt. és egy bonyolult egyenletre úgy néz. mindig négyesem volt… – Az volt – ismeri el Kengyel. akinek elcsuklik a hangja. mert Csillikkel van elfoglalva. a hetedikben törtekkel és aránypárokkal foglalkozni olyan neki. s a ragyogó égen érzéketlenül vitorláztak csapott fenekű kis felhőgályák. – … és… – És? – … bocsánatot kérek. mindenki Lajos bácsiját. és feláll. sajnos. Ebben a pillanatban csengetnek. mert erre szüksége volt. és a vezérek ivadéka: Gyula Lajos a vértanúk mindenre elszánt bátorságával lohol a tanár után. akár Pitagorasz tétele. mint egy képlet. nos. aztán üsd-vágd. hogy figyelmetlen voltam. Ehhez az elinduláshoz a legnagyobb lelkierő szükséges. a magyar és természetrajz tanárát. ahogy szokott… – Nos? – Tanár úr kérem… – Nos? – Én felelni szeretnék… – Itt? Hát erre mit mondjon az ember? A vezéri ősöknek határozottan könnyebb dolguk volt. Ladó. annyi ember előtt… nem… még így négyszemközt is… huh! Gyula aligha érte volna el a jeles számtantudóst. és itt. négyszemközt. aki “majd megfogta volna a kormányt… A rettenetes Bika szeme most nem forog. Kengyelnek neve van a jónevű matematikusok között is. mint például Lajos bácsit. Nem! Kengyel hideg. Gyula a földet nézte. és olyan könyörgően néz a tanárra. de nem is érdekli. a krétát beledobja a tartóba. és azt mondja: – Nos?… Akkor. Jelen esetben azonban a vakáció forog kockán. ha megkopogtatja a harkály. mintha a nagy festőművésznek állandóan cégtáblát kellene festeni. mint a kertész valami csodálatos rózsabokorra vagy a nagyevő a még érintetlen. mint a kisborjú a mészárosra. Nézi a táblát. Végül is becsapja a naplót. azért nem tudtam folytatni… bocsánatot kérek. ha ez elég magának… Az udvaron már nyüzsgött az ifjúság.Kengyel ezt nem tudja. aztán megtörli verejtékes homlokát: – Hát kellett nekem röhögni? Az osztály pedig felzúdul. mintha most látná életében először. mert a tanári szobában. úgy. mint az “Egy nyár a Tiszán” című mű szerzője – elindul Kengyel után. És amikor azzal a hideg kék szemével ránéz az emberre. hát akkor azonnal összezavarodnak a szépen kicirkalmazott mondatok. Kengyelt nem lehet csak úgy leszólítani. és öngyújtóját csattogtatta. és kimegy az osztályból. elgondolkoztam. – Megbocsátok. és Kengyel úgy néz Csillikre. – … javítani szeretnék – nyögi –. ámbár korrekt. Hóna alá vágja a könyvet. Aztán ránézett Gyulára. és tutajos – úgy is. ha Arany Toldijáról vagy a hangyák csodálatos államalkotó szervezetéről beszél. és a tizenhárom éves ember egyszerre szűknek érzi a gallérját. amíg végre fellobbant a láng. nem apád! A késői utód azonban ezt a példát nem követheti. Kengyel a számok világában él. Ilyen szorult helyzetben kardot rántottak vagy buzogányt. Kengyelt lehetőleg még az udvaron kell elfogni. Csillik még áll egy kicsit. Szedd össze addig magad. mint a méhkas. ropogósra sült kacsapecsenyére. és kibuggyant az első szippantás édes füstje. A berregés szétugrasztja a csengő kupoláján lebzselő legyeket. ha megbízhatatlan öngyújtók és általában dohányos emberek nem lennének a világon. de ezeket Gyula nem látta. aztán megtörülte a szemét. – A jövő órán folytatjuk: még egy példát adok. .

Bütyök – a tapintatos Bütyök – csak később tette fel a kényes kérdést: – Mit mondott? – Semmit! Sok felelő van még… azt mondta. Nyaraljatok vidáman. intett. de emberismerőnek is. jól van-e megoldva a feladat. – Hát. Egészen biztos. hogy a beszélgetést befejezte. sőt az arcát is megmosta. ámbár nem is akartam feleltetni… és ezzel el is búcsúzhatunk. mintha egy skorpiótenyészetet fedezett volna fel nadrágja alatt.– Maga javíthatatlan álmodozó. az áldott Janda feje helyeslőén bólintott. – Jól. de Janda feje. tanár úr! – Biztos? – Igen. amelyben alig volt kisebb lárma. esetleg Kengyelt is megöli. a stréber Janda feje. ne félj. de a nagy táblát mindenesetre leakasztja. maga megbízhatatlan abban is. Érti? Nem érti… Üljön le. . reszketést. és arra gondolt. feleltet! De Gyula most már a feleltetésnek sem örült. Csillik végül is befejezte művét. végeztünk is. nem tud semmit. ha velem beszél… maga nem tud koncentrálni. – Ladó mit szól hozzá? Gyula úgy ugrott fel (a csónak mellől). Természetesen nem azért. és – megőrültem. És hát minden jót kívánok nektek. és a közösségi érzésnek is van matematikája. mert a fejetekre szükség lesz jövőre is. Úgy érezte. Ladó. gondolta – újra megjelent a váróterem. A csónak elég rossz állapotban volt. és letette a krétát. és kiment a teremből. azonban jegyezze meg magának. inkább meleg villanások táncoltak a szemében. – Mikics! És folyt a feleltetés tovább. Gyula nem látott semmit. sőt a csónak is a Velencei-tó partján. de így?… Nem olyan rossz jegy az a hármas… – Tessék még egyszer megpróbálni… – Olyan biztos a dolgában? – Biztos vagyok! – mondta Gyula az ősök elszántságával. – Hát akkor elmehet. Kengyel eddig az osztálykönyvben lapozott. de ez már nem is volt fontos. – Ne idegeskedjen. hogy ha belesül a feladatba. És nézzen rám. Gyula ezek után egy pohár vizet ivott. de a bajtársiasság is valami. félelmet. semmiképpen nem tudta követni a megoldást Mereven nézte a táblát. Játszva lehetne kitűnő is. hát öngyilkos lesz. Csillik. hogy őrajta segítsen. hogy a számtan szép és okos dolog. és legszívesebben barackot nyomott volna Gyula elbúsult fejére. amit tud. Wallenberg most nézte meg harmincötödször az óráját. de semmit. mint – anno dacumál – a catalaunumi síkon. A tanár nemcsak matematikusnak volt kiváló. és szétveri a világot… De Kengyel nem látszott ijedtnek. fiúk – állt fel Kengyel –. Ladó. feledve minden sérelmet. És hogy majd meglátja… – Feleltet. ahol Attila mérkőzött bizonyos Aétius nevezetű rómaival. Azt kérdem. Ehelyett azonban azt mondta: – Hát… majd meglátom. – Mi is minden jót kívánunk a tanár úrnak! Kengyel. és nem tudott semmit. Aztán – egyszer csak – vége lett az órának. és amikor Csillik a következő órán felírta a példát. de a nyakatokat azért ne törjétek ki. Sok felelő van még… – ezzel intett. mégpedig eldöntetlenül. – Mi isi Mi is! – üvöltött az osztály. és most hátrafordult. évközben elképzelhetetlen vidámsággal.

hogy az az áldott Laci bácsi még ma is élne. ámbár a boltozatos kapuk alól félhomályos hűvösség lengett ki a ragyogásba. mert mindig ad valamit. aki ott lakott már. és felemelte nagy kezét.Az utcára alig vetettek árnyékot a magas házak. és szeme forogni kezdett. – Hát kié ez a gyerek tulajdonképpen? – berzenkedett néha a valódi mama. gázszagban. Soha! “Ha leutaznál. Ez nem számít feleletnek. és ennek az állapotnak sok jó oldala is volt. pedig legerősebb vagy az osztályban. – A tied. hogy: . s abban a percben “Piri mama” lett. – Te mindenkit szeretsz. meg a patikus is. Arról persze nincs szó. és a “Bütyök” egyébként is olyan “közönséges” szó… Ez a nevezetes hölgy egyébként nem a mama volt. és ha Gyula Lajos tüsszentett. amit nem is mondtak ki. amely rendkívül hosszú karon lógott. de nem szólt semmit. elfoglalt. olyan meredeken sugárzott le a nap. csörömpölésben Piri mamával. megláthatnád. Régen özvegy. hadd szórakozzon. vajas kenyeret. vagy valami vérszegény bizonyítvánnyal bátortalankodott haza. de általában őt is szerették. aki nem rohant azonnal a “súlyos beteghez”. – Csak nem beteg ez a Béla? Piri mama szerint ugyanis nem illik senkinek “csúfnevet” adni. Gyula melegen nézett Bütyök nevezetű barátjára. jó volt az a gondolat. hogy van-e ott fű?… – Jó asszony a Piri mama… én igazán szeretem. Janda? Az osztályelső elvörösödött. Akkor pedig… – Jelesed lesz! Meg is érdemled – mondta Bütyök. – Képzeld el: itt ülni ebben az undorító kelkáposztaszagban. hogy: “A MI fiúnk!…” De ha Gyula rossz fát tett a tűzre – ami gyakrabban megesett –. Fürdette. A fiú szülei mérnökök voltak. Nem azért. Janda szerint Bütyök egész testalkata közeli majomősökre vallott. szinte be is szüntette anyai tevékenységét. és kemény dolgokat mondott a doktornak. Bütyök… neked mindenki jó… sose verekedsz. Mindebből látható. cukrot. – Dehogynem! Akkora négyesed lesz. azzal. szívem. – … akkor pedig öngyilkos leszek – fejezte be a mondatot Gyula. apám nem enged sehova. – Nem vagyok nyugodt. Ezenkívül. Az asszony vegyész. Gyanúsan közeledett az osztályelsőhöz: – Megrúgjalak. mint egy ház… – Ha hármasom lesz. ámbár minden meggyőződés nélkül. aki mindennap elmondja. ha a doktor el nem tévesztette volna az orvosságot. Ha két-három nap elmaradt Gyuláéktól. – Nem szeretek verekedni – mondta a zömök fiú. forróra tárcsázta a telefont. ha a fiú valamiben kitűnt – ami ritkán fordult elő –. Ezt a megjegyzést annak idején meghallotta Csillik is. és kiöntötte a folyadékot az udvarra. hanem Gyula apjának a testvére. azonnal és kereken megmondták. dolgozó emberek. a férfi gépészmérnök. de Piri mama anyai kitörései ellen nem tehetett semmit. mintha a valódi mama nem szerette volna egyetlen gyermekét. – Nyugodt lehetsz. még most sincs ott fű. amikor Gyula született. de én nevelem… – Hagyd Piroskát. azon a helyen…” Hát most én utazzak le Kajászóremetére. mert amikor meghalt. megnézni. mert ez a párbeszéd – ezt mondanunk sem kell – Tutajos és közte zajlott le hazafelé menet. hogy gyermekét világra hozta. az atya. és tekintélye megóvása érdekében odébbállt. hogy nemcsak Bütyök szeretett mindenkit. mert a háromkilós Gyula igazi mamája. hát ott nem nőtt többé fű. drágám. dudliztatta. kisfiam – mondja Piri mama –. Kengyel megadja. Te úgysem érsz rá – mondta ilyenkor Gyula Ákos. Piri mama azonnal hiányolta. Gyulát Piri mama az első percben elorozta. És ez igaz volt.

Gyula mamája szőke volt. mintha hordóból beszélt volna. helyes táplálkozás. szinte előrevetve árnyékát a mai szerencsétlen napnak. zömök és hangos. mert Gyula hitt bennük. Ilyen tekintetben István megbízható. hogy vegye le. – Piroska. Terka? Szétmegy a feje a folytonos számolásban… És Gyulának nem ment szét a feje. szívem: ugye. Ha éppen büntetni kell… – Elküldjük nyaralni. ne? És a tébécét se fessük a falra. és a vegyész mama különféle extra példákat írt elő gyakorlatképpen gyermekének. talán kicsit ellenséges hullámok torlódtak. aztán jöhet a tébécé… Pazar logika! A reggelizőasztal fölött ellentétes. mire a férj elmosolyodott. hogy Tutajosnak semmi oka sincs öngyilkossággal fenyegetőzni. A férfi később cigarettára gyújtott. Kijelentem. nyárra meg el kell küldeni valahova. és nőtt is szépen. István majd ellenőrzi. – Hát… – akart valamit mondani Ladó. aki az egész osztályt megvizsgálta. hogy legmagasabb volt az osztályban. – Vesd le! Aztán kiment a konyhába.– Piroska nevelése… Gyula tehát két anya közt nevelkedett. de ha valamiből rossz jegye lesz – és itt a számtanra gondolok –. hogy ha az egyik anya akart valamit. folyó… István nem lehet folyton a gyerek sarkában. akkor természetesen: megbízható. ha nem lenne olyan kelekótya… – Hát azt nem lehet éppen mondani. – István! – mondta az idősebb Ladó. ámbár mintha nem is lettek volna testvérek. ugye? – Nem! Beskatulyázzuk a lakásba. mert István a testvére volt. – Igenis. Mindezekből látható. olyannyira. Istvánéhoz hasonló hanggal csak a doni kozák kórusban találkozik az ember. azt a másik anyával el lehetett intézni. amely egyenesen a számtanra célzott. s a cigarettafüstben megszelídültek az ellentétek is. – Már tavaly is hívta. de majd meglátjuk a bizonyítványt. tud már magára vigyázni – gondolkodott hangosan az apa –. mert olyan dorombolóan mély volt. Bőséges. hogy “kelekótya” – sértődött meg az asszony. megnyugtatta az aggódó szülőket: – Semmi baj. megölöd ezt a gyereket. halk. és jó ellátása is van. minden napra viszi magával a feladatokat. Szépen növekedett tovább. De láthatjuk a csodálatos anyai ösztönt is. Hát hogyan gondolja? – Mindenképpen menjen a gyerek. – Istvánhoz kellene elküldeni. ami Gyulának ellenszenves volt. Piri mama állt a sarkára. – Meg akarod gyilkolni a gyermekedet. megbízható! – válaszolt a ki nem mondott gondolatra Ladóné. s a vakációt elsötétítő fellegek is csak azért voltak. törékeny. Két anya: több mint egy anya. – Ha maga mondja. . ahol mindig a szabadban lehet. hogy ha egyetlen hármasa lesz: nem megy sehova! – A bizonyítvány s a gyerek egészsége – ugye? – nem tartoznak össze… de nem vitatkozni akarok. – Hát vesd le a pulóvert! – Piri mama akarta. Ha – ellenben – a számtannal volt baj. – Ne veszekedjünk. de ott van az a nagy mocsár. István pedig fekete. de a sportorvos. – Tizennégy éves lesz. s ennek is megvolt az a jó oldala. addig sóhajtozott. amíg anyja meg nem kérdezte: – Mi a bajod? – Melegem van. Ha például Piri mama ragyogó májusban pulóvert erőszakolt rá. Ilyenkor pulóver… mondtam neki.

nem csodálom. s a szárazföldön kacsázik. te égimeszelő! Hadd öleljelek meg! Ezek után Gyula is kapott két olyan csattanós csókot. mert eddig is ő vezette a házat. Egyedül azonban és hosszabb időre még soha nem volt ebben a kellemes környezetben. aztán olyan ordításba csapott. hogy eszembe hozod: meg is látogatom. A libát azonnal a tepsibe. csak azt a földet. és lila lett. hogy jön. Nem is szeretett kitartóan és jobban semmit és senkit. ami a gazdasághoz tartozott. városi liliomszál. ott is született. csak férje. aki örvények felett egyensúlyoz. mert távozni akartak. ahova akar. és kijelentette. mint erdőben a gomba. ahol csak pióca terem. És Lili néni ment. és megeszi a fene ebben a melegben. Gyula Lajost – aki akkor még nem volt Tutajos – Nancsi néni azonnal szárnyai alá vette. mintha azt sürgősen elmegyógyintézetbe kellene szállítani. és ami még szomorúbb. és egyéb vízi emberek. és mintha keze-lába lazán lett volna törzséhez kötve. aminek minden barázdáját ismerte. mintha egymás után két ember esett volna le a harmadik emeletről. Én az ura voltam. István bácsi! – Szervusz. agyonszorítasz – tiltakozott Piri mama elhalóan a rokoni ölelés ellen –. hogy mi keresnivalója lenne a nádasban. Lili néni ezek után még hozzátette. hogy menjen. – István. s ezt nem bírta. mert István tudását a minisztériumban is megbecsülnék. s eddig is Nancsi néni volt mindenkinek. vagy a vízen. úgy nézett feleségére. felajánlotta Lili néninek. István bácsi pedig még abban az órában előléptette Nancsi nénit házvezetőnőnek. s ez határozottan jót tett megsértett egyéniségének. Most Lili ura a férjének. Nancsi néni öreg szakácsnő volt. arca felfúvódott. sem erről a beszélgetésről. Jó. aki nem szól semmit. amit nem lehet kibírni… – mire a férj szeme forogni kezdett. mert Nancsi néni közelében úgy teremtek a rántott csirkecombok. a mérnök szülők semmi értelmét nem látták fiúk csavargásának erdőnmezőn. vízen és a nagy lápon. de nem is szólhat. de – egyedül. ezért váltunk el. – Lili szamár volt és előkelő. István bácsi fél óra alatt kiordította magát. te mérnök leszel vagy orvos. amelyek csak ordítva használatosak. de nem is értették. s ez az előléptetés nem jelentett neki semmit. István bácsi egy nagy dunántúli állami gazdaságnak volt a főagronómusa.Gyula Lajos azonban nem tudott sem a tébécéről. hogy ő érkezett. hogy ott is akar meghalni. Féltették is fiukat. és Gyula mindig kellemesen emlékezett vissza ezekre az időkre. mert ennek a zajos mezei embernek minden érkezése ünnep volt. de már az ajtónyitásról tudni lehetett. István bácsit pedig módfelett szerette – Piri mama szerint imádta… –. mint egy pisztolylövés. István bácsi soha nem írta. Lilit tehát meglátogatom. Egyszóval: Gyula úgy járt. Elhiheted: az ilyen posvány csak messziről szép… . hogy Lili otthagyott. hogy a legyek rémülten verték fejüket az ablaküvegbe. – Nem neked való az ilyesmi – mondta az atya –. mert tegnap vágták. ahol csak szúnyog. mint ahogy egy tutajoshoz illik. – És az ura mit szól hozzá? – Nem “ura”. s az előszobából olyan csók hallatszott. csak egyszerűen kicsit meghajolva járt – ami a gyors növés következménye –. mert megrendült a ház. s az ilyen durva környezet csak elrontana. s ezután is az lesz. mint a tengerészek. hogy: – … végeredményben ez olyan paraszti élet. A tüdeje tökéletesen rendben volt. A kölyök itthon van? – Itt vagyok. Ebben a csomagban egy liba van és más apróság. hogy jobb lenne Pesten élni. Közben olyan dolgokat mondott nejének Pestre és a “paraszti életre” vonatkozólag. ha szülei egy-egy hétre lehozták. s összegezve a csata eredményét. és amikor Lili néni szóba hozta.

hogy Bütyök keményen visszarántja egy útkereszteződésnél. nemkülönben minden “járkélő”-re. beleértve az orvhalászat izgalmas mesterségét is. aki látta. Ez igaz volt. Igaz: szépen képviselte. az apám olyan mérnökember… – Nem ért ahhoz a mérnök… ámbár a Terka kisasszony se gyütt ki sohase. és ruhája is ugyanaz. s az udvarban is csak egy öreg hársfa képviselte az erdőt. Én nem szólok bele. – Terka. füst. hal meg annyi van. hogy akadályok jöhetnek közbe… egy pocakos hármas… Kengyel… de most már tudja. Fognánk halat. hogy mióta ismeri. – Még nem Matula bácsi. én is szeretem az öreget. hogy kinek a társaságában vagy. Matulának pipa-. földszintes házban laktak. Ha Kengyel… – Hagyd már abba – mérgelődött Bütyök –. pihen]. csak egy kicsit kérgesebb. de ez a különös szag nem volt kellemetlen. hogy Kengyel végül is négyest adott. nem látsz? – Elgondolkodtam. de a természetről annyit tud az öreg. Nagyon fontos. – Ezt csak úgy mondod… – Szavamat adtam. tudod.« tudja. – Belemész a pirosba. és úgy érezte. hogy így meg úgy. gyermekkorunkban mindenféle játékot hozott… apró vadrécéket meg tündérrózsát… de mégiscsak elmaradt öregember: Gyula nem tanulhat tőle semmit. hogy a végén négyest írt be. mert jó volt Bütyök mellett maradni. ha olyan kíváncsi? A récék kikötöttek. – Mi újság odakint? – Hát mért nem gyün már egyszer ki. mert ez alatt mosott Béla édesanyja nyáron s a . majd jövőre. – Hogy van. de Bütyök inkább kockáztatott egy becsületszót. hogy engeditek vagy nem. bizonyos elismeréssel jutalmazva a szivarok birtokbavételét. Matula bácsi? – kérdezte a hivatalos kézfogás után. Fürödni meg itt is lehet a kert alatt a patakban. bölcs öregember. Majd akkor! Gyula ezek után egy marok szivarral pecsételte meg a barátságot. talán az öreg Matulától akarsz tanulni?… Bagószagú vénember… alig tud írni-olvasni… – Terka! – szólt közbe István bácsi szigorúan. – Szerezte? – hunyorított. öregesen. miket beszélsz? – Jó. – Megvagyok.– Olvasgassál fiam – tanácsolta akkor a mama –. akitől rosszat nem tanulhat a fiatok. – Hazakísérlek – mondta Gyula kissé felszabadulva. Arra eszmél fel. de felügyelt a nádvágókra is és a gyékényszedőkre. s a fele udvarra árnyékot vetett. de hát lányféle nem is odavaló. nem öregedett egy napot sem. Matula bácsi. napozz. amiben először látta. meg ennénk is… – Nem engednek. Matula tiszta szívű. nem szoktam hazudni. mert István bácsi szivardobozában volt elég… Matula vidáman nézett a szivarokra. ahol nem volt egyetlen jegenye sem. és emlékezetem szerint az iskolában természetrajzóra is van… Erről a kérdésről aztán nem beszéltek többet.és mocsárszaga volt. a gémek is. amikor árnyékra volt szükség. mint két egyetemi tanár. mint a penész. a Jegenye utca végén. hogy az öreg keze bükkfából van. – Terka. csak barátját vidámabbnak lássa. és Gyula csak az irodában találkozott néha Matulával. Persze. – Jövőre. becsszavamra láttam. – Maga nem szivarozik? Tutajos erre kissé elpirult. jó – legyintett az asszony –. köszönöm kérdésit. Gyula akkor még nem tudhatta. Bütyökék egy hosszú. ez nem igaz. Matula bácsi! Jövőre talán egyedül is elengednek. Gyula úgy gondolta. mert óriás volt. és ez a tudat elkeserítő. aki csősz volt a nagy nádas táján. akik rendszerint éjjel és “magánügyben” jártak. És arra sokszor volt szükség forró nyarakban.

Nem szólt. Pondoray néni. aztán. az ügyvéd úr nagyon kényes. – Béluskám. hogy hívjanak fel telefonon. – Hány órára mégy. s Gyulának érzelmei is így hánykolódtak Matula és a kelkáposztaszagú város között. Hogy ez a kedélyhullámzás nem tett jót a fejének. Gyula Lajos (úgy is mint Tutajos) erős fejfájással ébredt ezen a napon. Gyere. ilyen jó zsíros kenyeret még nem is ettem. Majd én megmondom nekik… Gyula ezek után úgy mosakodott és öltözködött. amit ugyanazon közértből hozattak. – Köszönöm. – Hát ez pedig csak olyan szegényes kis zsíros kenyér volt… Béluskám. ha meglát. hogy Bütyök becsszava nem nyomott a mérleg egyik oldalán. s arra ébredt fel. Piri mama cigánykereket hány örömében. hogy mindjárt elvihesd ezt a ruhát. és utána Bütyök eljön hozzánk. aki két kosarával teljesen elfoglalta a lejáratot. – Ne bolondozz – mosolyodott el Bütyök. csak nyögött egyet. még csak ez hiányzott! Mért nem szólt Piri mama? Úgy fáj a fejem… – Beteg vagy és kész. szótlanul táplálkozva. A naptárlapok aztán egyenként hulltak a papírkosárba. Hármas vagy négyes? Ezen múlik minden… Azt nem lehet mondani. amiben talán része volt a rendkívül távoli reggelinek is. azaz inkább azok rohanták meg. és ugyanakkor árvíz hömpölyögne az utcán. a bizonyítvány kiosztásának napja is. és eljött az évzáró. és kis nyugdíja mellett ebből élt. hogy nem sül ki a szeme ötven fillér borravalót adni. Gyula erre megvonaglott. akkor vasalt. hogy megmondja a véleményét a rohanó és neveletlen ifjúságról. hogy Piri mama költögeti. – Ne izgasd magad. miközben szikrák pattogtak ki a lyukakon. vigyázzatok a ruhára. akkor elmúlik a fejfájásom. Két csomag lesz. Hívjanak fel telefonon. A hármason… És úgy rohant le a lépcsőn. Gyuszikám. Billegett a mérleg. ha kést ütnek a horpaszába. a bizonyítványon már nem lehet. hogy Piri mama cigány kerekezés közben nem lenne mindennapi látvány… ámbár a gondolatot kissé tiszteletlennek tartotta. de itt mindig csodálatosan ízlett. ne gyűrjétek. és rövid idő múlva a küszöbön ült a két gyerek. – Köszönöm. Bütyök. kenj egy darabot Gyuszinak is. hol a másik. de mivel az még csak fél hét körül ténfergett. – A tetű egye meg az ügyvéd urat – mondta Tutajos fél óra múlva –. – Jaj – mondta –. Igen – gondolta –. Most is vasalt. Mondd meg. – Azt hittem: kilencre. Barátunk. A hatalmas asszonyság letette a kosarakat. mert most vari nyolc… Tutajos feje ismét megfájdult. mintha a tetőn már lángok csaptak volna ki. rendesen ebédelsz. Piri mama.” El is múlt szépen. mert odahaza nem volt ilyen jó a kenyér. ha megjöttél. fiam. mert Pondoray néni özvegy volt. mint a nemes vad.konyhában télen. mert annyi képzelőereje neki is volt. Egy darabig féloldalt pislogott az órára. elővette az esti kétségeket. de ez azért mégsem illik… Béla. és hol az egyik merült le a valóság súlyával terhelten. az bizonyos. odahaza Gyula soha nem evett zsíros kenyeret. Ha nem mosott. azért siettem. de a másikon ott állt Kengyel. a szenesvasalót néha széles mozdulatokkal lengetve. – Rögtön! – csapta le Bütyök a táskáját. És odahaza nem is szerette a zsíros kenyeret. Nem. jaj. és a bizonyítványon már úgysem lehet változtatni. hogy majdnem elütötte Csalinga nénit. kisfiam? – Nyolcra. Egyél valamit. – Majd segítek – jelentkezett Gyula. “Még egy kicsit alszom – gondolta végül –. . – Én sem ebédeltem még.

Hát lehet egy ilyen verset elfeledni?… Egy ilyen szép napon… – Nem kerestek? – kérdezte Gyula izgatottan. de erre már nem kapott választ. jól áll a nyakkendőm? – Normális ember ilyen melegben nem köt nyakkendőt – mondta Sós. aki kizárólag a havi fizetés előtt érkezett. Külön kiemeli Tutajos hármasát… . saját szerzeményű gyászindulóval. – Nem keresett senki? – Dehogynem – suttogta a Jogász. és a nagy fa mellett letette a két széket.– Hát én csak azt mondom… – ennyit hallott Gyula. mert bérletét otthon felejtette. hogy soha nem feledik az itt töltött feledhetetlen napokat. és Gyula meghajolt. aki három széket cipelt egyszerre. (Még a gázleolvasót is tisztelettel kísérgette. legfeljebb a szerelőék kutyája. tanár úr. saját versében állítva. ezt a kettőt hozhatja. egy olyan csészealjszerű micsodát. de Bikfic gyenge jellemű volt. mindig igazat adott mindenkinek. mint akinek pontos értesülései vannak az utolsó számtanóra idegtépő perceiről. s így olyan mekegésszerű hangokat hallatott. míg Dubovánszky a nyakkendőjét igazgatta. a Bikfic helyeselt a farkával.) Gyula ekkor már verejtékezve loholt az utca végén. – Persze. ott a nagy fa mellett. – Semmi – hánytorgott Jogász –. Az egyik éppen Kengyel tanár úr vendégének kell. azaz Kocsis bácsiba. hogy Dub normális. a vonatom egy óra múlva megy. amire egyébként nem volt senki kíváncsi. a verebek kerestek a szemétládában. – Ott bal kéz felől – rendelkezett a portás –. hogy nevetését leplezze. hogy hanyatt ne essék. aki teljesen megzavarodott. Éppen Kengyelnek… – és úgy pislogott Tutajosunkra. de határozottan csinos volt. Mármint a nőnek… – tette még hozzá. most már csak Kengyel következik. és úgy közelítette meg az iskolát. mert eddig úgy tudta. – Hülye! – mondta Jogász. mert ez már az utcán volt. Hát már ezt is tudja? Rettenetes!… – és kétszer megbotlott. mert erőteljesen tapsolt mindenki – később már csalt a nyolcadikosok –. – Gyerekek. hogy Kengyelnek egyáltalán nincs szíve. hogy feledhetetlen napok. és ütemesen kiabálták: – Bé-ki… Bé-ki… Béé-ki! Béki a nyolcadik “osztályköltője” volt. de Gyulára nézett. – Köszönjük. hogy Kengyelt összetéveszti egy szalmakalapos nővel. és még sejtelme sincs róla. szalmakalapja van. és éppen egy nyolcadikos búcsúzott. mi van még hátra – kérdezte valaki –. amíg saját osztályának kellemes társaságában elvegyülhetett. és Csalinga néni csak saját magának mondhatta el véleményét. Tutajos – mondta Kengyel. – Segítek. aki a verstől egészen megvadult –. azaz Avas Elemér. mint akinek semmi köze nincs a jeles intézethez. később még visszajönnek… Bolha a markába köhögött. Ott van Kengyel egy nővel. A hölgy valóban szalmakalapot viselt. – Tessék szívem – mondta Kengyel a hölgynek. mintha Gyulából azt nézte volna ki. Hangverseny. jegyet váltott a villamoson. aki fehér sortban érkezett. – Csak azt szeretném tudni. éhen! Szóval elkéstünk… de nem bánom. Az ünnepélyt a kertben tartották. aztán letette a székeket. – Ki mondta azt. – Parancsoljon. ki volt az az elvetemült? – kérdezte Jogász. Aztán hirtelen befordult az ajtón. hogy valaki tintaceruzával egy piramist rajzolt hátul a nadrágjára. beleütközve a portásba. Dubovánszky évzáróra mindig nyakkendőben érkezett. Ezt Tutajosunk még zilált viszonyai között is megállapította. Kocsis bácsi… – Éhen – mondta a nagybajszú portás –. az egész házban riadalmat keltve. Gyula tehát megkerülte a látszólag fegyelmezetten álló ifjúságot.

és azt hiszitek. egy tündérke. Kovács. sétálgass. Fiacskám. – Kibújok a bőrömből. az osztályfőnök olyan szelíden nézett végig az osztályon. hogy ez okirathamisítás… – és kezébe vette az első indexet. kiemelte a tintatartót a helyéről. semmi nyomát sem láttam. Kengyel tanár úr azt mondta. sápadt fiúnak. Aztán helyére ment. – Nem bánom. drága csemetéim. Lajos bácsi. – Balogh! Bence! Birkás… Ladó Gyula emésztő nyugtalanságban. megőrülök. a vakációban ne törődj semmivel. Lajos bácsi – és kiloholt az osztályból. Hátha!? Mert Lajos bácsi a legnyomorultabb kettest is úgy írta be. aki már megint megfeledkezett az ilyen közbeszólások kellemetlen utóhatásairól. – Acél! Elég rendes bizonyítvány – nyújtotta át a könyvecskét a rövidlátó. te mindenáron egy pofont akarsz búcsúzóul – mondta Gyula. és kijavította a kellemetlen jegyeket… Sajnos – tárta szét kezeit az öreg tanár –. így vidáman vette át a könyvecskét. Kalmárnak jó bizonyítványa volt. így magyarból is jelesed van. hogy foglalkozzam vele számtanból. Ilontai. szemét egy pillanatra behunyta. mert a kitűnő ifjúság már szeretett volna túl lenni az év utolsó megpróbáltatásán. de csak úgy.– Jogász. hogy Acélt a vakációban abriktoljam… – Mit csinálj? – Szóval. (Csillik elnézően mosolygott…) De felállt Janda. és maga elé tette az ítéletet. hogy szeptemberben Csilliket fél kézzel a falhoz kenhesd. – Ilyen nagy betegség után ennél jobb nem is lehet. meghajolt: – Jó nyaralást kívánok. akinek vonatja immár fél óra múlva indul. szedd össze magad. – Mit vakaródzol? – érdeklődött Bütyök. Ladó!… És Gyula Lajos aránylag daliásán ment a bizonyítványáért. mert a tündérek is tudják már. sajnos. ha Acél meg foglalkozik veled magyarból. – Nyugodt lehetsz… – mondta Bütyök kissé bizonytalanul. az nem érdemli meg magyarból a jelest. félelem és remény vad hullámzásában várta. – Most persze lapultok. hármast adott… – Kincses. mert aki feleslegesen idegen szavakat használ. Hármas. – Lajos bácsi kérem. hogy még a reménytelen ifjak is megnyugodtak. de erre már nem került sor. hogy az éjjel belopódzott a tanáriba egy tündér. hogy szinte négyes érzése volt a hanyag egyéniségnek. Kercsarik… – Phh – nyögött Tutajosunk –. Keze ökölbe szorult. Kalmár? – Tanár úr kérem. Meglásd. mint például Kengyeltől a hármas. egyél. bár az előbb említett rovarok mintha most a térdkalács körüli részre vetették volna magukat. Kalmár. amelyet nem ismert még. s ez idő alatt be is csukta a kemény fedelű okmányt. rosszul áll a helyén… és a vonatom fél óra múlva indul… meg akartam igazítani… – A vonatod? Micsoda mondatszerkezet ez? És ennek az embernek adtam jelest!? Ha valaki ennyire töri magát egy ilyen bizonyítványért… hát tessék. hozzávágom a tintatartót… – Mit akarsz avval a tintatartóval. – Horváth. mert rettenetes ideges volt. és hóna alatt mintha mezei poloskák korzóztak volna. és előtte azok a “bizonyos” könyvecskék. amikor átvette a nyitott könyvecskét. – Ha valaki közbeszól. könyveidet tedd félre. A kiváló ifjúság a tantermek felé özönlött. mert vége lett az ünnepélynek. és Lajos bácsitól a kettes is jobban esett. Tehát jeles magyar szamár vagy. – Éljen Lajos bácsi! – kiáltott Sós Károly. . Az éljennek gyenge visszhangja volt. már nem javíthatom ki az osztályzatodat. hogy rá kerüljön a sor. Keze kicsit reszketett. mert a katedrán már ott ült az osztályfőnök. és kivételesen elcsendesedett. Sajnos. olyan derűs részvéttel.

A két fiú felállt a dermedt csendben. megtévesztésül a leselkedőknek… – Eressz be! Bütyök visszaérkezett. és örüljetek fiatalságotoknak és a nyárnak. mint egy naplemente. csak Sós Károly volt csendes. – Földrajzból: jeles – mondta Kengyel –. mert Kengyel szemében kaján öröm csapott fel. hogy az osztályzatok egyenként tűnjenek elő. Mivel azonban – tudomásom szerint – Sósnak eddig a sósperecre való tekintettel “Perec” volt a mellékneve (ámbár ez tulajdonképpen: főnév). Tutajos megdöbbenve nézett barátjára.) Lajos bácsitól nem is féltem én. tanár úr… én igazán… –. Éva. hogy menjetek. aztán felállt. – Magaviselet – lehelte Bütyök –. aztán majd én is… – Guberáljunk – ajánlotta a sorstárs. Pondoray! Bütyök kimászott a padból. hosszú beszédet is mondhatnék. – Jöjjön. – Nyisd ki. Ormos. húzd már. de le is takarta a sportújsággal. és érezte. Igen. Lajos bácsi kivonulását búcsúzó ordítás. milyen Kengyel. Lajos bácsi! – üvöltött Sós. éljen a “Viszketeg Kofa”! – üvöltött az osztály. hát ez nem fontos… magyar: jó. hogy új nevét semmiféle vegyszer le nem mossa soha többé. és kinyitotta ugyan a könyvecskét. asztalcsapkodás és felborult székek zuhanása követte. – Majd ha egyedül leszünk… – Megbolondulok a kíváncsiságtól. ha a fiúk megengedik. Bütyök – sóhajtott Gyula –. – Igen. – Számtan – mondta Kengyel –. – Izé… – kezdte Bütyök. hogy a gerincén valami hangyahad vonul végig. az nem lötyög mindenbe bele. elsüllyed. és mellette a szép lány. hogy csak a levegőbe írt. – Vági. Kengyel alattomos és kegyetlen… nem lehetetlen. húzd. Gyula Lajos pedig úgy érezte. és az újságpapírt szorosan rányomta a még fel nem derített osztályzatokra – tetszik tudni… izé… most mink “guberálunk”… Tutajos úgy érezte. de ez a zsongás a kapu felé húzódott. Pókos. Zsongott az egész épület. én most egy szép. Vas. (Az újság lassan csúszott lefelé. – Hát. és Bütyök reszkető kézzel egyre lejjebb húzta az újságot. – Na. ezt mi is megnézzük. mintha megcsiklandozták volna. és Tutajos egyedül maradt a könyvecskével. ami szelet ígér. de… – … nem mond. ajánlanám a “viszketeg kofa” jelzőt. És odaálltak a guberálók mögé. aztán kiürült a tanterem is. látod! . és később már csak egy-egy elkésett kopogás ment végig a folyosón. Bütyök füle olyan piros volt. – Na. de a kofa – igen! – Éljen Lajos bácsi. fiúk. – Még csak annyit – emelte fel kezét Lajos bácsi –. – Mikics. hogy négyest írt be… szavadat is adtad… – Láttam is! De hát tudod. A csendben itt-ott a könyvecskék lapjai susogtak. számtan: jeles… – Tanár úr – fordult meg Bütyök –. tovább! Arra a nyavalyás Kengyelre vagyok kíváncsi… A lány megnyikkant. mert a perec. engem is ez a kutya Kengyel érdekel. és ő sem nézte meg a bizonyítványát. Bütyök! – rendelkezett Kengyel. – Hiszen azt mondtad. és lehúzta az újságot – izé… rosszabb is lehetett volna.– Mutasd! – mocorgott Bütyök. ahogy a kedves közbeszóló szemtelenül megjegyezte: nem mondok. Wallenberg… Lajos bácsi végignézett az osztályon. – Hát ti mit csináltok? Az ajtóban Kengyel. – Na.

és – szerencsére nem tudták. persze. – Gratulálok.) – Hát akkor menjünk. mint a párás. az a szódás kocsi várhat! És ez a rendőr ugyanaz volt. Ez úgysem igaz – rebbent meg Gyula. Nem volt itt semmiféle kelkáposztaszag. Aki Éva. ahol végigömlött a nyár. ne ugráljon. A menyasszonyom. néha összenéztek. sőt az egyik morgott is. szabadság! Mosolyogtak. Ladó! Hát ez a Kengyel!… Egyébkánt most jut eszembe. megmosakodtak volna. Ezt meg kell beszélni. egyszerre végtelen lett a tér és az idő. Bütyöknek úgy tele volt a szíve.és fizikatanárnő feje felett. de… hát ez meglep. sem elmondani nem lehet. amint odaértek. – Gyere majd fel délután. összetöröm a csontját… Ámbár… azt nem hiszem el. földrajz: jeles… Lajos bácsinak vajszíve van. Ez itt Ladó Gyula Lajos: a Tutajos. hogy a csészealjforma kis szalmakalap tulajdonképpen glóriás dicsfény a számtan. Két hónap! Szabad. hogy: akinek hármasa van. de tele voltak valamivel. és ilyen szép. Kengyel pedig kezet nyújtott. számtan – fizika szakos tanárnő. még be sem mutattalak benneteket ennek a hölgynek. vidám és játékos kutyusok. meleg ragyogással. aki még reggel keményen visszazavarta Tutajost a túlsó gyalogjáróra. és hideg szeme olyan volt. mert Gyula belement a sárgába. és mintha felszakadt volna a messzeség. – Persze – mondta Bütyök –. ez pedig Pondoray Béla: a Bütyök. mindent megbeszélünk. megköszönve az udvarias kiszolgálást mire – igen. A rendőr most úgy tárta szét karját. Semmi önuralom nincs benned! Az ilyen guberálást ki kell “élvezni!”. . – Színvak maga. Ez a hölgy pedig Barkóéi Éva. mint a fűzfa fiatal hajtása. ifjú barátom? – csak éppen azt nem mondta. fiúk.Aztán Gyula vállára tette a kezét. Mindez azonban rossz álom volt csupán. A fiúk kezet csókoltak. – Én is gratulálok. amikor Bütyök végre meg tudott szólalni. A forgalmi rendőr azonnal “szabadot” jelzett. ezt látta mindenki. valami simogató. Lassan! Magyar: jeles. titokzatos messzeség. Végeredményben és részletesen ezt a délelőttöt sem leírni. hogy gyűrött zsokésapkáját megemelte a rendőrnek. Hogy mit kell megbeszélni. Ladó. jószagú a keze – gondolta Gyula. és Gyula úgy látta. hanem vidám vagy tekintélyes emberek jártak. Tutajos! Jobb az ilyesmin túl lenni. és gyengék voltak. – Gyerünk. de elsősorban Bütyöknek és Tutajosnak. A lépések már kint kopogtak elmenőben. azt egyik sem tudta. mintha áldást akarna osztani a járókelő emberiségnek. még a bámészkodó verebek is a villanydrótról – a rendőr visszaszalutált. (Milyen puha. hogy a boldogságot nem lehet megbeszélni. fiúk! Akiknek ilyen bizonyítványuk van. – Ne kapkodj. mintha azt mondta volna: – Tessék. az nem lehet számtantanár. szívem – mondta Kengyel. A jóság és szépség borongott a feldőlt székek között. hogy a menyasszony számtantanár. – Hát nem megmondtam?! De ha Kengyelre valaki rosszat mond. és nem lehet megtartani. Most minden szép volt és jó. nem lehet megosztani. S az újság most már Gyula bizonyítványán kezdett lefelé vándorolni. A megszokott utcák mintha ezen a délelőttön megváltoztak volna. de a hangyák már eltávoztak gerincéről. Számtanból jeles?! – Tanár úr! – és Tutajos éppen csak el nem sírta magát. amelyek jövet még unottan nézték Gyula fájó fejét. Ténferegtek a ragyogó utcákon. Azután már alig beszélgettek.

de volt ennek a kis lyuknak egy csodálatos tulajdonsága: hogy teljesen az övé volt. amelynek ellenzője törött volt. mint egy strucc. amit az átélt izgalmak. ahol már világosabb volt. ámbár Bütyök inkább a zsebében tartotta a kitűnő fejfödőt. néha az ifjú maharadzsák nevelője. hát szöget vert. ezzel az udvariassággal tartozik Tutajosnak és önmagának. Piri mama könnyen és szívesen könnyezett. Gyula eltűnt a kapu árnyékában. aki a maharadzsa életét mentette meg. árnyékolta be az ifjú homlokát. – Nem illik leselkedni. így szemét és az ókulát többször meg kellett törülnie. Kengyel kiváló ember. szívem. s ez a rang bizonyos előkelőséget megkövetelt. igen. Dőlj végig a díványon. amelynek falai egyre tágultak és elködösödtek. mert a rokon előkelő állást töltött be. mert a kis odú hatalmas csarnokká bővült. de azt pontosan nem lehetett tudni. fiam. – A fiú nem rendetlen. megég a pulyka! Gyere. Más nem. ha elfoglalja magát valamivel. amíg átdöcögött a jelesek “tengerén”. azzal a kis szalmából készült lapos tányérral a fején – csodaszép nő. Mert voltak itt álmok. mire Bikfic hazakísérte a fiút. A lépcsők felett. ezt Gyula is érezte. Gyuluskám. és a bizonyítványt magasra tartva hullott Piri mama nyakába. Igen – gondolta –. mert – immáron nyolcadikosok voltak. pihenj. és boldog révületben nézett végig a szobán. és megvakarta a bozontos kis kutya füle tövét. amelynek üvegtetejét sugárzó ragyogással hintette be a nyár. Bütyök időnként terjedelmes térképekkel jelent meg természetesen – Indiáról. később azonban úgy érezte: őt is nézik. abba sem szólt bele senki. Bikfic – figyelmeztette Gyula. Mert bizony. de ez a kíséret ebben a percben nem volt önzetlen. Csak egy kis odú volt ez a szoba. nem tudom. Bikfic leült az ajtó előtt. elmúlt napok és fejfájós reggel után – nem csodálhatunk. tervek és titkok garmadával. s ez sok pénzbe került… Bütyök szerint a nagybácsi néha vadászmester volt. csak egy kis odú ez a szoba. . az bizonyos. és az a hölgy. Tutajos elmerengve nézte a bizonyítványt.– Mikor jöhetek? – kérdezte Bütyök. Bütyök ezek után – ma már másodszor! – megemelte sapkáját. ha neked is alkalmas – válaszol Gyula hasonló udvariasan. – És hogy került oda? – kérdezte Gyula. elég puha lesz-e… De milyen nyúzott vagy. István küldte a pulykát a vasútról… akkora állat. – Látod… látod. Évenként egyszer-kétszer levél jött vagy fénykép. és ha Gyula történetesen szöget vert a falba. ismét elővette a bizonyítványt. a konyhába. mint ha csavarog. de hogy valóság volt. – Hagyjátok! – mondta Piri mama. És ez a szoba volt minden titok tudója. milyen szép ez… jaj. és jobb. amelynek rövid fekvőhelyén Tutajosunk elszenderedett. s az ajtó előtt már érezni lehetett valamely néhai szárnyas túlvilági illatát. de a lépcsőnél. az az Éva. hogy milyen minőségben. és mint a háztető. most már igazán nincs semmi dolgod… Igen. – Négy után. de most úgy érezte. a fordulónál Bikfic állt. aztán kifényesedtek. Gyula pedig megnyomta az előszoba csengőjét. mert Bütyöknek egyik kalandos vérű nagybátyja ott élt valamelyik maharadzsa udvarában. ha nem lett volna benne egy váratlanul felbukkanó szilárd pont: István bácsi! A bizonyítványt mindenesetre a kispárna alá tette. Ezt még a fiú édesanyja sem tudta. A konyhaajtó mögött zsír sercegése hallatszott. aki eddig ezt sose kérdezte meg. mint egy végtelen űrt. de orvos is volt egyúttal. minden tervek meghallgató ja. ami szinte fárasztó lett volna. mert ettől a szagtól lehetetlen volt elszakadni. minden álmok őrzője. és kedélyesen lengette zászlós farkát. és ha madáretetőt tett az ablakba. mert elő kellett vennie.

Tutajos nem is foglalkozott a maharadzsákkal. s ez Bütyöknek nagyon rosszul esett. amikor azt mondta. kenyérruha. Most már tulajdonképpen csak az volt a kérdés. és öntözd meg. mert ha valamelyik szülő bekukkant. a pákászok utolsó maradékának szivart fog “szerezni”. – Hol van a kölyök. Trieszt – Bombay – mondta Bütyök. hanem valóságban. és senki nem tudta beszerelni. mint fűtő… aki azonban főgépész lett már a hajón – tette hozzá Bütyök. amint az öreg a tarisznyába rejti a kincset. pipa. mesebeli díszegyenruhában. hogy a Dunán kellene lecsorogni. és már látta. s ezt még Pondoray néni tiszteletlen kijelentése sem ingathatta meg. kellemes dohányszag kíséretében. éspedig nem álmában. dugó. Gyula el is búcsúzott. – Lehet. hogy kis odúja erről is hallgat. és Kengyelt elseperte valami földrengés. hagyma. és Szuezben is felülhetnek ugyanazon hajóra. a bicska. ami már csak azért is jó volt. hogy hol szálljanak hajóra – ha majd arra kerül sor. hogy: “Mit csináltok. mert a néni haragosan csapkodta a lepedőket a mosóteknőben. és a bizonyítványát is látni akarom… – Pszt… alszik szegényke… – Látni akarom! – ordított odakünt a doni kozákok legmélyebb basszusa –. “Köszönöm. mert – csodálatos – ő állt már Matula helyén. látva Gyula meghökkenését. de ekkor megdördült az ég. mint a bocskortalp. és gyilkos hangulatában még olyant mondhatott volna. Pondoray Géza egy autóra támaszkodva nézett farkasszemet a szemlélővel. hogy az öreg csősznek. hogy az a világcsavargó inkább pénzt küldene. mint Éva tanárnőé. gyerekek?” – a térkép láttán egyszerre megnyugodott. és valószínű a hajójegyet is úgy küldi. talán mert érezte. Álmában Matula jelent meg. Piroskám. Géza bácsi szakállából még hatalmas bajusz is mutatott a fülei irányába. – Valami gépeket vittek a maharadzsának. madzag. és turbánt viselt. mert olyan lesz. – Géza bácsi is Triesztből indult el. Erre a gondolatra Gyula elmosolyodott. míg Gyula úgy gondolta. ki a Fekete-tengerre. s a keze most olyan puha volt. s most hogy István bácsi súlyos és kedves. autójával együtt. hogy valami cirkusszal van – tette meg hozzá. a szomorú emlékű Héttoronnyal együtt. mert ott ez a szokás… – Látod ezt a kocsit? Rolls Royce… – Az övé? – Hát persze! Ezen járnak vadászni… Ezek után Géza bácsi vadászmester. nevelő és orvosi mivoltához nem férhetett semmi kétség. zöldpaprika. . és mögötte Kengyel… akiért Bütyök bárkinek hajlandó összetörni a csontját… “Tanár úr kérem” – akarta mondani Gyula. A közelebb eső vakáció ragyogó lehetőségei elhomályosították a távoli földrészt. azt a betyár pulykát bőven zsírral. szalonna és piros paradicsom mellé. hát igazán köszönöm” – nyújtotta kezét Matula.– Kérlek szépen. hadd ölelem meg. ami végleg elsötétíti Indiát és Géza bácsit is. és Gyula lemondott Konstantinápolyról. csak Géza bátyám… – De hogy orvos is? – tűnődött Gyula. és Gyula Lajos elhatározta – álmában –. mint ilyen maskarába öltöztetett fényképeket. Bütyök Triesztet ajánlotta. A közelmúlt zivataros napjai azonban mintha háttérbe szorították volna a kincses Indiát és Géza bácsit. dohányzacskó. mert István bácsi jelent meg. megnézni Konstantinápolyi. Csuda feje van! És Tutajosunk meg is nézhette ezt a csoda fejet egy fényképen. de főképp valóságos személyisége megjelent a porondon – valljuk meg –. Bütyök tehát időnként megjelent a térképekkel. – Azt közben tanulta meg.

Gyula hallotta még. ez az asztal az én asztalom… Az ifjú kissé hátrafordult. ámbár ezt hallani nem lehetett.Gyula még az álom határán lebegett. Végül is feketét rendelt. hogy ő fáradt ifjú. Bicskája van? – Nincs. Edzeni kell a gyereket! Olyan hosszúra nőtt. ha a jeges édesség a lyukas fogába megy. hát feldönti az asztalt. de nincs benne vér. a ruhád meg addig kivasalom. – Fenét! Ebben a korban én mezítláb jártam. majd megint a fiúra. Semmit sem lehetett hallani. diskurálni kezdett valakivel. – Lefekszem én is pár percre. hogy álom ez az egész a bizonyítvánnyal együtt. ámbár tett egy olyan mozdulatot. a legnagyobb erdei fűrésszel. s a gyerek is alszik még. – Hát ez meg mi?… – és megkopogtatta a fiatalember hátát: – Barátom. Csak úgy ülve lógattam a fejem a vonaton. – Ákos mindent ostobaságnak tart. sok lenne egy ökörnek is. A hivatalos dolgokat már elintéztem. úgy értem. meg lehetne fürdeni? – Persze. s először arra gondolt. – Napszemüveg… – Nem veszek! Csukja be a szemét. csupán István bácsi horkolt a szomszéd szobában. Pirikém. aztán a kedélyesen dülleszkedő egyén hátára. hogy az üvegpoharak összekoccantak a polcon. – Na. Ti majd Gyulával ebédeltek. ami nem gőz meg gáz meg fogaskerék. amint a dübörgés a fürdőszoba felé vonult. igaz. – Tény és való: alszik! – állt meg István az ajtóban. Közben egy fiatalember állt meg az asztal mellett. mintha István gazdának neki akarna menni… Még csak ez hiányzott. tehát ki sem nyitotta szemét. mire Ákosék hazaérnek. látod! Célszerű dolgok kellenek. és… – ekkor egy olyan hang morajlott fel. megebédelünk. aki a “rengeteg tanulás” után még ilyen csatazajra sem ébred fel. és a válla felett lenézett: – Na és? István arca lilás árnyba borult. amíg derék szüleid meg nem jönnek – nyomta el István a szivarvéget –. csak a felháborodásnak azt a fenyegető dörgését. – De hát nem csoda: amit ezektől a szerencsétlenektől mostanában követelnek. tehát nem hallhatott semmit. hol hatalmas tölgyrönköket fűrészeltek. aztán a víz zuhogásába vegyült krákogást. hozzá való zoknival. Nem tudod. Ez persze nem volt igaz. illetve valamivel később erdőben járt álmában. de – gondolta – üsse kő. Gyula kedvéért még fagylaltot is eszik. aztán vegyél neki egyszerűbb horgászfelszerelést. és nehézkesen felállt. veszek neki egy s mást. Piroskám. lesz öt óra. ha sok a nap. Persze. István kérdően nézett Gyulára. amitől a dülleszkedő ifjú sietve távozott. – Most pedig elmegyünk csavarogni. újra elaludt. de Gyula ismét álmodott. . Pihenhetsz is egy kicsit utána. mint a krumplicsíra a pincében. mert ez a vágya. – Vegyél neki valami könyvet. aztán elviszem a fiút. és nem volt erdő sem. Nem volt ott fűrész. aztán meg arra. állattörténetek meg madarak. amiben állatok vannak. hatalmas fújásokat. zoknit nem veszek. végül valami távoli beszédet is. – Ez az én asztalom. ez is csak álom volt. Marhaság! Hát még? – Végy neki egy pár jó erős szandált. de majd én kézbe veszem… Gyula nagy megelégedéssel hallgatta volna ezt a beszélgetést. később pedig rá is dőlt az asztalra. mire van kedve? Piri mama elgondolkodott. angyalom. és inkább csak nézte a fiú kanalazását. és az első szél feldönti. vágyom már egy adag jó fagylaltra. Szandált veszek. de ne kényeztesse. aztán. ámbár Ákos ostobaságnak tartja.

hiszen… azaz. Bízd csak rám. hogy horgászbotot vettem. amiket ő egyáltalán nem szándékozott betartani. Elég talán annyi. sem vágni. elengednek-e. s a villanylámpák körül udvara volt a felszálló pornak. Időnként Piri mama nyitott be: – Gyuluskám. – És a bicskát se igen mutogasd. azokat megmutathatod. – Várj fiam. – Teljes horgászfelszerelést kérek a fiúnak! – Parancsoljon – rakta ki a boltos a csodás készségeket –. még lefújná a nyaralásod. kikötésekkel és ígéretekkel. hogy a kívánságok nagyon természetesek. Istvánban meg lehet bízni! A megbízható István ebben a pillanatban mondta. csavarhúzó és körömreszelő is. és Tutajos barátunk derékig elpirult. Ez a nap a mámoros beteljesülés napja volt. mert a házak falaiból dőlt a meleg. itt megiszom egy pohár sört. megvolt a vizsga. – Megérdemled. hogy Gyula nyaralása ügyében már terjedelmes levelezés történt. s inkább az apját kellene felpofozni… hopp. A jó szülők elképzelése szerint ugyanis gyermekük lehetőleg ne menjen istállóba. azt a kockás rövid ujjú inget nem találom. hogy vidékre lesz… Gyula Lajos az utcán akadozva mondott köszönetet. – Megjegyzem – tette még hozzá a sör után –. persze hogy elengednek. aztán a sportboltba. – Szerencse még. – El! Mért ne engednének el. – Viszem én… – Add csak ide. a kert végében pedig a kis patak fürdéshez éppen elég. ezt elhihetitek. attól elmúlik a mérgem. Ebben a csomagban tehát irodai vonalzók és mércék vannak… – Igenis: irodai vonalzók és mércék… – ismételte Gyula. hogy a méhesről megfeledkeztek meg a gémeskútról és a papírvágó ollóról is… – mérgelődött. és Bütyök sem vágyott világosságra. s még az utcán is morgott egy darabig. még a tankönyvekről sem feledkezett meg. hogy a mezei szótár egész. cipőüzlet! Ide bemegyünk. ne menjen a gépekhez közel. elég nagy az udvar és a kert. amit kár lenne ismételni. aztán se le. ahol rúgó és öklelő fenevadak vannak. aki egy vastag vizespoharat markolt meg. – Még azt sem tudom. El is múlott. se fel. hogy bekap valami óriási csuka. Aztán a könyvesboltba mentek. amely – mint minden mámor – a vágynak újabb ablakait nyitogatta ki. ne másszon fára. ne menjen mély vízre. Ha szükséges. sem horgászni. és “a fiatok jó kezekben lesz. tankönyveket is hozzon magával…” – Ugye. István bácsi majdnem kibökte.Gyula sápadtan nézett nagybátyjára. mondtam – nyújtotta át a levelet Terka mama az urának –. de Gyula nem gyújtott villanyt. Az ilyen hosszú. A szoba már majdnem teljesen sötét volt. erdőbe. – Kérem úgy csomagolni. Szandállal és könyvekkel nem lehet sem szúrni. személyére s az “ilyen nyegle. ne menjen a nádasba. különleges készletét utána küldte a derék ifjúnak. A fülledt alkony megállt az utcán. az ugyancsak megbízható Tutajosnak: – Add ide azt a hosszú csomagot. Erős szandált kérek a fiúnak… – majd egy másik boltban azt mondta: – Egy jóravaló bicskát szeretnék! Legyen rajta lyukasztó. és megírta. . bizonyára? És remekül sikerült… – Színjeles! István bácsi enyhén hajlamos volt a túlzásokra. irodai vonalzókra vigyázni kell! – Mi? – Szamár vagy! Ha jó atyád megtudná. vagy megőszülne. naplopó kengurukra” általában. egy szót se többet. és olyan terjedelmes véleményt mondott az ellenfél nevelésére. sajnálni való az ilyen alak.

és leengedte magát a díványra. Nyugodt lehetsz. Mulass jól. Azt mondta. Mit lehet itt kitalálni? . ugye. – Az anyád azt mondta. mire odaértek. hogy könnybe lábadt az ifjú szeme. Tutajos! Mindenről írjál! – Írok. magányosan ugyanezt kérdezte. Majd beszélek Ákossal – kelt fel hirtelen. amikor Bütyök kiballagott. de Istvánnak reggelre otthon kell lennie. mire a dívány olyan fájdalmasan nyikkant. – Fene egye meg – dörmögött István –. de arról senki nem beszél. egyáltalán nem lehet. amitől a rugók panaszos nyöszörgésbe kezdtek. mert ez volt a fiúk legtitkosabb gondolata. és gondolj rám is. hogy te. Most nagyra vannak a bizonyítványoddal. amelyet Ladó Gyula Ákos találmánya örömére ittak. Csak a szivarfüst illata gomolygott láthatatlanul. – Szervusz. de nem a levélre gondoltak. mint amikor a kutyának a farkára lépnek. hogy gépészmérnök leszel vagy vegyész. hunyorgott a homályban. most már István bácsi a főnök. csak mosolygott. hogy ki kell találni valamit. nem tud lépcsőt járni… Attól aztán még nagyobb lett a csend. – Kitalálni – sóhajtott Bütyök. gyúródott leszel. Nem szeretem ezt az éjszakai utazást. és a szivar parázsló feje. Tetszik tudni. Ha az a jampec nem megy ki. hogy az ötezer forint nem számít. és cipője kopogása árván. a ruhákat én viszem haza… anyámnak fáj a lába. amiben a hosszú léniák vannak.– Még szárad – mondta Bütyök. Édesanyáddal majdnem összevesztek. Csend lett a szobában. és olyan barackot nyomott Bütyök feje búbjára. – Hozzám! – mondta István. elég hosszú a nyár. Azt a hosszú csomagot a nagykoffer aljába tettem. – Nem lehet – mondta Bütyök bánatosan –. csak pislogott. amikor egyedül maradtak –. – Mért nem hoztad el? – Nem lehetett. hanem arra. majd eldugom. írok… Fogták egymás kezét. aminek azonban sok akadálya volt. az ünneplő ruhád is csomagoljam be. s amikor apád azt mondta. ha énrám úgy nézne. helyet adva a pótatya vaskos egyéniségének. hogy nem lesz arra szükség. – Apád valami újítást csinált a gyárban. tudod. öreg Bütyök! – mondta. kisfiam. – Elég az. Anyám mérgében belevágta a mosóteknőbe. mert Ladóék is Pondoray nénivel mosattak. Azt mondja. De mit? A lámpát akkor sem gyújtották fel. Piri mama. – Csak hat inget tudok adni. Tutajoskám. nem szeretném. eltűnőben a homályos lépcsőházban. Piri mama! És István bácsi az apám. De már jön is… – és Piri mama kisurrant a szobából. mint a bagoly. ha nem hallják az ő hangját. Piri mama ezen kissé meghökkent. de a találmányra büszke… és most boldog. mit lehet itt kitalálni? Géza bátyám is csak fényképeket küld. és ötezer forintot kapott. hogy “mérnök fejed” van. – Dugja el. És a két gyerek keze megkereste egymást a sötétségben. Látta volna ott a cukrászdában! Azt hittem. a tehenek kevesebb tejet adnak. mint az egyszemű szegénység. – Te nem jössz? – Hova? – simogatta Bütyök a barack helyét. hát képibe vágta volna a poharat… – Jól van. ki kell találni valamit… ki bizony – mondta újra –. az én nevelésem vagy… az én fiam… – Csakis. aztán leült a két gyerek mellé. amiben része lehetett annak a kisebbfajta áldomásnak is. Megint küldött egyet. a csillár szakad le. Piri mama. – István bácsi mit szólt? – Semmit. de István bátyád azt mondta. – És írjál. kisfiam. mert hátha vendégségbe mentek. Pedig elefánton ült… turbánban… Hát én akkor elmegyek. István bácsi a jelek szerint kitűnő hangulatban volt.

lapátolják a szenet. mint a kéményseprő. hogy mi esett ki a kalapácsos ember zsebéből. és időnként megütött egy-egy kereket. – Tessék csak nyugodtan… az uram annyit bagózik. Fényjelek. görbe cölöphöz kötve. azonnal írj… – Ssss-ssss-ssss… eregette a mozdony a gőzt. az én csónakom! Becsszavamra – igazolta önmaga előtt a látványt. – Kling – mondta a kerék – pling… az ember pedig átszólt a túlsó vonathoz egy másik kalapácsosnak: – Na. és egyiknek sincs háza. s onnét láthatta a Velencei-tavat. meglett? – Meg. mert újra szabad mezők jöttek. kis őrházak bukkantak fel a sínek mentén. Miska vette észre. Az ablak előtt hűvös mocsárszag suhant el. hogy ott egy jó magasugró minden további nélkül beugrik az első emeleti ablakon. ott elöl valahol – ksss… ksss… Az ablak előtt egy ember ment el hosszú nyelű kalapáccsal. és Gyula tisztelettel. kendős asszonyok. érdekes. egyiknek sincs. és Gyulának jó érzés volt így elrohanni emberek előtt. mert reggelre olyanok leszünk. összekeveredett a búcsúzás. egy izgatott hang a peronról: – Jani. ugyanazon öbölben. beállították a váltókat. és szinte érzi a bokáján Bütyök rúgását: “Alszol?” . Janikám. majd csak Székesfehérváron. Aztán nádasok jöttek. mint amit azon a szörnyű számtanórán megálmodott. a sonkászsemlye a pléd zsebében van meg a kofferkulcs is. – Egy. három… hány csomagunk volt összesen. Ez az érzés azonban csak egy-egy pillanat volt. A délutáni gyorsnál eshetett ki a zsebemből. Ezt Gyula többször olvasta újságokban és egyebütt. Ilonkára vigyázz. – Itt csak négy van… nem! Itt az ötödik. csillagos ég. mérik az időt. és valamikor lerakták a síneket. – A csónak – rebegte –. Nekem egy csomó ismerősöm van. mert elindult a vonat előre. s a sürgönypóznák olyan vágtatva ugráltak el az ablak előtt. és elindult az egész pályaudvar visszafelé. seprik a kocsikat. fiam. a berakodás. sőt szeretettel gondolt az emberekre. A fene ezt a sok csomagot. az: ablakot. a jegyváltás. de reptében is titokzatos ígéreteket susogott. Asszonyom. hanem simán iramodtak. hogy azon a pénzen már házat vehettünk volna… – Érdekes – mondta István bácsi –. kettő. új utasok ténfergése a folyosón. de azt is. A csónak pontosan úgy hasalt a vízen. Gyula? – Öt. ahogy ő akkor elképzelte. és a tó vizére fényes gyalogutat rakott a pufók bolygó. hogy a kis égitest vonzása olyan kicsiny. és Gyula kiment a folyosóra. az ajtó melletti sarokban. amely ugyanaz volt. és ide-oda riszálta a kocsikat. Gyula Lajos azonban már nem tudhatta meg. melyet a mozdony szikrái vonalaztak be múló vörös csíkokkal.Az események ezek után úgy egymásra estek. Ha ugyan van ott emelet. a zsibongás. és van kedve ugrálni annak. hogy mire Gyula megnyugodott végre a fülke sarkában. mert ott nyitva volt az ablak. amelyeknek nincs vége. akik nem dohányoznak. A mozdony hujjantott egyet-egyet. és – ha közel hajolt az ember az ablakhoz – sejtelmes messzeségbe nyúltak az ezüstös búzatáblák és kanyargó utak. és mihelyt megérkeztek. Később felkelt a hold. akik állnak és maradnak. Húzd fel. aki odaér… – mélázott Tutajos barátunk. amelyre idestova eljutnak az emberek. mintha saját kezűleg vitték volna a sürgős üzeneteket Pest felé. akik elindították ezt a szabadságos vonatot. hiszen behálózzák az egész földet. buzogányos sáskaréjban. de szeme kerekre is nyílt abban a pillanatban. A kocsik most már nem csattogtak a váltók irányítása közben. A kivilágított állomásokon emberek álltak. És nem állnak meg sehol. lágy ringatózással. nem zavarja a szivarfüst? Egy asszony ült még a fülkében. A gyorsvonat már kint kígyózott a váltók között. Szavamra.

– Néha abbahagyja – ígérte Tutajos –. hol megfáznak. hogy amikor a legelő lovak őrzője elalszik. Tutajosunk elég tiszteletlenül vigyorgott. és arcára zsebkendőt borított. csupán azt jelenti. mert megfáznak. – Dankasirályok. Ezek után Gyula is gondolt Nancsi nénire. nem szól. mert a nagy körgallér áldóan meleg volt. István bácsi már nem szivarozott. Odakünt párás. és férfiasán horkolt. a csomagokat már kiadogattam az ablakon. zsebkendő sehol… sőt a csomagok sincsenek a csomagtartóban… – Ne ijedezz. e a kocsi robogása közben gondolatai is helyrerázódtak. István bácsi dühösen legyintett: . nem ígér. mint szélben a vitorla. hogy a kocsis levette már a pokrócot a lovakról. A néni könyörögve nézett Gyulára. s egy-egy fehér madár fellebbent. és mégis odaadja mindenét. elhiheted. mert a pásztornak nem szabadna aludni. – Azt mondják. néha egészen abbahagyja. hogy István bácsi a karját rázza. ugyanakkor a néni zsebkendője meglebben. A nagy tó egy kis öblében sirályokat ringattak az apró hullámok. hát nem is hazudik. néha erősebben… – Te jó isten!… Az én uram is horkol… de ez… ilyent még nem is hallottam. és otthagyta az ablakot. Gyerünk. azaz tilosba. – Fiacskám. és akkor nem is horkol. A zsebkendő alatt azonban. és Gyula szíve tele lett a csodálatos táj ősi szépségével. mert halat esznek. és tétova gondolatai nem foglalkoztak a lovakkal. A parti nádas nem mozdult. Nancsi néni gondolt rád is. s amint ezt elhagyták. tudott. és meglepődve látta. s nemcsak Gyula didergett. mint amit valaha ember mondott. aztán arra gondolt. megfáznak a lovak. Arra ébredt fel. hogy megfáznak a lovak. – Vedd fel ezt a gallért. “Hát akkor mit csináljak?” – kérdezte Gyula Lajos önmagától. végtelen villanásban terült el a Balaton nyugodt. Később azonban megtudta. szépen elaludt ő is. hogy jó lenne valami olvasnivaló. Az állomás után kis erdő következett. Nem beszél. – Atyámfia. és mivel választ nem kapott. s indulni kell.“Mi?” “Kengyel szólít…” Gyula megborzongott. – Nem vagy álmos? – Dehogy… csak nézek. akkor mennek a lovak a zabba. amelyek hol a zabba mennek. A napnak még csak vörös ígérete világította meg a nyárfák csúcsát. “zabba mennek a lovak”! Gyula felugrott. hanem eldőlve aludt a sarokban. hogy valahányszor elhangzik ez a levesfújó zengés. a bácsi mindig így horkol? – Nem mindig – vallotta be a fiú –. és hűvös szellő ömlik be az ablakon. Ezt szeretem én… István fél karját áttette a gyerek vállán. A néni sehol. – Phüü… phüüü… phüü… Gyula körülnézett az ismeretlen hang eredete után. egyetlen. Gyula álmos volt. úgy látszik. mintha nagy fehér pelyhet kapott volna fel a szél. a könyveket azonban Piri mama ismeretlen helyre csomagolta. hűvös hajnal volt. az egyik nyárfán varjú károgott. és mégis többet mond. – Világosságban nem tudok aludni – magyarázta. A néni vattát dugott a fülébe. – Ebben nem is csalódsz. az pedig. kártékonyak. mert rövid idő múlva egy furcsa hang szárnyalt István bácsi horkolása felett. zöldes tükre. hanem a nyárfák is. tekintet nélkül az ismeretlen hölgy és István bácsi egyesített fújására és fűrészelésére.

a te dolgod. – István bácsi nem szokott horgászni? – Ne beszélj bolondokat! Meghalni is csak akkor érek rá. és Gyula boldogan gondolt arra. és most már sekély a víz. Szivart lopni – például – lehet. de a patakok telehordták iszappal a nagy öblöt. abban a reményben. ha alszom. de nem szabad… – István bácsi – és Gyula Lajos olyan lett. ott van… Úgy összemartak. Matula minden nádszálat ismer. Azért hoztalak el. de majdhogy a nadrágom ott maradt. magadnak kell kilábalnod. és most már egész szélességében kitárult a táj. Okos törvény. és nekem hiába nyivákolsz. A kocsi zörögve szaladt a hajnali fényben. Gyula elpirult. jobb. csillogó messzesége. Korlátokat nem szabok. Én szeretnék kicsit körülnézni… – A tüskevári erdőben? – Ott is… – Meg a nádban? – Ott is… – Meg horgászni? – Igen… – Meg vadászni? – Hát… A mély hangú mezei ember elgondolkozva nézett maga elé. – Vár? – Vár volt állítólag valamikor. és okosan. azt hiszem. Ha tehát bevered a fejed. ha elvágod a kezed. hogy Nancsi néni nem ismert meg. – Ha bekenem magam. fiam. inkább búvóhelye lehetett a végváriaknak. aztán majd én is megmondom. kiemelkedő zöld halom. és pontosan rájössz majd. ha nem kerülgeted a forró kását. és örülj a szabadságnak. irtózatos felelősség… de azt hiszem. és Gyula úgy érezte. mert aki egyszer beletévedt ebbe az irdatlan nádasba. ha a bőrét kihozta belőle. Úgy vélem: csak így tanulsz meg a magad lábán járni. Matulának olyan bagószaga van. vagy elrontod a gyomrod. a közepe táján. de akkor még sziget is volt. csak dőlök az ágyba. balról végtelen nádas egy-egy óriás fával. amennyit elbírsz. szegénylegényeknek s az örökös rettegésben élő szegény népnek is. Irtó sűrűség. én csak néhányszor jártam arra. amit kivet az eke. iszalag és a világ szúnyogtermésének háromnegyed része. Nálunk hógalamb a nevük. Akkor még odáig ért a Balaton. hogy nem mégy fejjel a falnak. míg messze. – Majd beszélünk Matulával.– A kuglófot nem szeretik. szúrni már nem tud. Balról elmaradtak a dombok. mint a pipacs –. – Tüskevár. az bizonyos. hogy a sirályokat már nem szabad bántani. mert azonnal nikotinmérgezést kap. és minden szúnyog a barátja… Igaz. hogy István bácsi bekapja a horgot. de a gazdaságot megtisztítják minden féregtől. ámbár nem is kapnak kuglófot. én mindent megmondok. világosan megmondod. mert annyi eszed már lehet. mert esetleg nem lesz melletted senki. tüske. – Az ott sziget? – mutatott Gyula az erdőszerű kiemelkedésre. rám sem száll a szúnyog. úgy gondoltam… . hogy Tüskevár nemigen lehetett ellenség kezén. Jobbról a Balaton ködös. hogy erősödj. Ez mind te magánügyed. – István bácsi. mit akarsz. mit lehet. – Csodálatos! – Hát tudod. hogy mit lehet. hát az örült. Annyira Vállalkozz. valószínű. Hajnali háromkor kelek. bokros ligettel. Az új törvény szerint tilos hozzájuk nyúlni. – Jól figyelj ide. Azt hiszem. Ez az állami gazdaság több mint ötezer hold. – Van szúnyogolajam… – kockáztatta meg Tutajos barátunk. hogy ha szúnyog száll rá. hogy bátyja karja súlyosan nehezedik vállára. és nádas az egész. és mit szabad. És István bácsi bekapta a horgot. ha bajba kerülsz. Annyi bizonyos. és este sokszor a vacsora sem kell.

aztán kiténfergett a konyhába. az első vonattal hazaküldelek. de ezt megszokod. mint te. mert én átadlak neki. “A fiatalság nem változik” – nevetett az öreg. a birka vakaródzik. Ja! – szólalt meg később – Matulával nem akarsz beszélni? Kiment a kertbe. és súlyos karját már nem is érezte. és – ha ráér – csináljatok. hogy talán várja is az öreg. az eke nem az előírt mélységben megy. Szóltam. Gyula egészen odasimult bátyjához. aztán maga is rágyújtott –. s így a vendég a házba már egyedül érkezett. de olyan csendes volt a ház. és harmincéves korodban is babusgatnának. Kicsit elkedvetlenedett. Jó atyád nem hal bele – és vidáman legyintett. ami szamárság. és ne hazudj. Átesve Nancsi néni rajongásán és a reggelin. mégis mintha nagy csend lett volna körülöttük. fehér kezét nagybátyja rettenetes markába tette. Ez minden. ugyanúgy loptam én is a szivart Matulának. de ezt nem lehetett elkerülni. csak előttem gyújtott rá egy olyan szivarra. akár bennem vagy az apádban. ha kellett. és meg akarsz csalni. hogy ő vak. Ők féltenek téged. mert úgy gondolta. melegen sütött a nap. mert másként nem bírnék ezzel a gazdasággal. hogy megmondtad: rendben is van. én hazulról is hoztam szivart Matulának… – Nagyon helyes! Most. a varjak egy bizonyos répatáblára gyülekeznek. Érre szavamat adom! A kocsi zörögve szaladt az úton. mert ott a féreg. és apám soha nem nézte meg. mennyit vettem ki. Azt mondta akkor. mint aratás idején a falusi házak általában. amit akartok. ámbár később bizonyos aggódással szólalt meg: – Izé… István bátyám. ha én nem látnám meg. Én nem verlek meg. amit mondani akartam. és milyen egyenes… vigyázz. István bácsi… – Kezet rá! Ekkor már felszálltak a párák. de meg is érdemli. – Nem szólt egy szót se. Az öregasszonyt nem nagyon érdekelte a nyél. és volt egy kis reménye. hogy mennyit vehetek ki. hogy én számon tartom a szivarjaimat… de a szemem megszokta: megjegyezni mindent. – Megmondta a szivart? – háborgott Gyula. Nagy baj lenne. és érted tettem. mert én megbocsátok ugyan. És most nincs sehol. aludt egy kicsit. ha egy ló lesántul. jó lenne Matulával beszélni. amilyet Matula nem vesz… “Telik a jómódúaknak” – néztem rá. Aztán kicsomagolta holmiját. hogy nem sajnálja a szivart. hogy pislogni sem tudok. ha kell. – Szép – mondta –. visszaténfergett az irodába. bár otthon még úgy tervezte. és ez lehet jó és lehet rossz… egyébként Matula nekem régebbi barátom mint neked. – Nem lesz baj. . Én nem loptam többet. de ezt – ha már nem volt más – legalább Nancsi néninek is meg kellett mutatnia. és én pontosan éreztem. Nem kérdezett semmit. Darabos az öreg. És még valami: Matulában megbízhatsz.– Jó. és valamelyik emberemnek fel van dagadva a képe. összeállította a horognyelet is. de ha azt hiszem. – Szüléidet ugyan félrevezettük – ha erre gondolnál –. mert minden változásnak jelentősége van. de az öreg csősz nem volt sehol. de ha nem hallgatsz rám. amíg az apám meg nem elégelte. Gyula Lajos azonban nem adta mindjárt oda a szivarokat. de én bizony elfelejtettem. Matula meg örül neki. jó… nehogy azt hidd azonban. hát úgy megver. és nem haragudhattam én sem. a lámpát le ne verd. és Tutajos keskeny. Ezt kell megszoknod. csak arra kérlek: ne bujkálj előttem. mert rühös. mondta. mert halogatja a foghúzást… Ezt majd megszokod te is. István bácsi útközben leszállt. mert ugyanabból a dobozból. fiam. hogy szóljak. fiam. Gyula szíve vidám lett és bátor.

Tutajosunk – valljuk be – legszívesebben használatba vette volna a nyelet, az öregasszony szoknyáját illetőleg. Letette a bambuszt, és kirohant a kertbe. – Matula bácsi, hát mért nem szól, hogy itt van! – Mondtam ennek a Nancsinak. – Elfelejtette! – El hát… amúgy hogy van? – Jól, Matula bácsi, különösen, hogy magát látom. Matula megsimogatta egyhetes szakállát, ami úgy hallatszott, mintha padlót súroltak volna. – Sok néznivaló nincs rajtam, ámbár valamikor én is legény voltam. – Nem mennénk be, Matula bácsi? Megmutatnám a horognyelet, meg hoztam is valamit. Az öreg csősz felkelt. – Bicskát is kaptam, nézze. Matula megállt, és komolyan szemlélte a kést. Kinyitotta, becsattintotta, élét a körmén kipróbálta. – Nagyobb is lehetne, ámbár a vasát acélnak nézem. Majd leviszem a műhelybe, köszörülni. A bognár nagyon érti. – Én azt hittem: elég éles… – Ez? – és Matula mosolygott. – Ez? A meleg vizet se viszi el. – És ha elvágom a kezem? – Elvágja? Minek vágja el… vigyázzon, akinek esze van! Vagy kés, vagy nem kés. Akár nyúzni kell, akár halat bontani vagy faragni valamit, csakis éles bicsakkal lehet, nem valami kusztorával. A horognyelet is hosszan vizsgálta. – Orsó, zsineg? Gyula eddig azt hitte, a horogfelszerelés csodálatot és hangos elismerést vált ki az öregből, de ahogy kezébe vette a szerszámot, látszott, hogy ehhez is ért. – Jó! – mondta. – Tízkilósat is kivehet vele. – Nem akarok én tízkilósat, Matula bácsi, de akkora hal talán nincs is a folyóban és a tavakban. – Nincs? íváskor láttam egyet, ami inkább húsz volt. Azt is meg lehet fogni. – Ezzel? – Ezzel! Módjával persze… de hát az még messze van. Hát akkor mibe maradunk? A berekbe csak jókor érdemes menni, mama már eljárt az idő. Két óra oda, kettő vissza, meg utazott is az éjjel. – Majd megbeszélem István bácsival. – Nem kell. Van annak éppen elég dolga. Amit tudni kell, azt már tudom, az én kezem alatt ficánkolt is valamikor. A mi dolgunk, hogy mikor jövünk-megyünk, majd hajnalban bezörgök. – Matula bácsi, hoztam pár szivart. – Köszönöm, hogy gondolt rám. – Sokszor, Matula bácsi, sokszor! Meghaltam volna, ha nem eresztenek el. – Hát azt csak úgy mondja az ember, ámbár persze hogy meghal. Az ilyesmit azonban jobb utoljára hagyni. A bicsakot majd reggel odaadom. – Mit vigyek ennivalót? – Már megmondtam Nancsinak. Víz meg van odakint, bár bor lenne annyi. Csizmát hozott? – Csizmát? Minek az nyáron? Szandált hoztam, meleg ilyenkor a csizma. – Gumicsizmát gondoltam. Víz is van, szúnyog is, csalán is… na meg pióca… – Majd vigyázok, Matula bácsi. – Akkor jó! – szedelőzködött az öreg. – Hát istennek ajánlom.

Az ebéd kellemes és kiadós volt. – Ketten leszünk csak – mondta az öregasszony. – István bácsi? – Kiküldette az ebédjét. Ilyenkor sokszor van ez így. Bent terítsek? – Itt eszünk, Nancsi néni! Szabad a tepsiből mártogatni? – Szabad! Aki olyan, mint a hét szűk esztendő, annak szabad. De majd csak a leves után… – A leves nem fontos! – Leves nélkül nincs mártogatás – mondta Nancsi néni szigorúan –, ki a fene látott ebédet leves nélkül? Tutajos barátunk tehát megette a levest, utána mártogatott, és megvallotta, hogy Nancsi néni – becsszavamra – jobban főz, mint Piri mama. Általában kiválóan érezte magát a konyha tömör légkörében, amelyből azonban kellemesen hiányzott a gázszag, s ez a konyha az ottani konyhához hasonlítva inkább tágas teremnek hatott. És Tutajos úgy evett, mint egy – tutajos. – Egy pohárka bort is adhatok. – Jöhet! – Azt hittem, Pesten finomabban beszélnek… Gyula kissé elvörösödött. – Szóval: kérek. A bor azonban jólesett, és Gyula megérezte, hogy az öregasszony nem érti meg azt a nyelvet, amit otthon már Piri mama is megszokott. Nancsi néni hamar megsértődött, de éppolyan hamar meg is békült. – Egy kis bor nem árt, mert vérré válik. Gyula ezek után még kért húst, és még kért bort is. Végeredményben kitűnően érezte magát. Arca kipirult, szeme csillogott. – Köszönöm, Nancsi néni, ilyen jót még életemben nem ettem… – Feküdj le, fiam, majd helyrehozlak, ne félj! Tutajosunk nem is félt, sőt bizonyos felesleges bátorságot érzett magában, ami a két pohár bor következménye volt. Aludni azonban nem akart. Könyvet vett elő, olvasgatott, s emelkedett hangulatában megakadt a szeme a szivarosdobozon. “Itt a szivar – szólt a bor –, itt az alkalom…” “István bácsi megtudja” – ellenkezett Tutajos, és kivett egy szivart, és nézegette. “Harapd le a végét… az olyan férfias…” “Leharapom, de nem gyújtok rá” – mondta magában, és gyufát keresett, aztán kinyitotta az ablakot, odahozta a széket, és rágyújtott, ahogy látta. “Finom!” – lelkesedett Gyula Lajos, és már látta magát, amint Matulával szivarozgatnak… A füstöt kifújta az ablakon, kellemes érzése egyre emelkedett, de úgy érezte, egy csepp bor még jólesne. Bor azonban nem volt, csak – pálinka. Tutajos megkóstolta a pálinkát, s a szivar még jobban esett. “Tizennégy éves vagyok – gondolta fölényesen –, Bika már két éve cigarettázik. De az nem szivar, és a papír ártalmas is. A szivar! Az igen! Szólni fogok István bácsinak, és ebéd után elszívunk egy-egy szivart…” Ez – ebben a pillanatban – lehetségesnek látszott. “Felséges” – sóhajtott Gyula, ámbár a füst egyre keserűbb lett, és arra gondolt, hogy István bácsi esetleg nem engedi meg a szivarozást. Ezek után a szivart a kályhába dobta, s úgy érezte: egy kicsit sokat evett. De a bort már nem kívánta, és a pálinkát se, és a szivart se… – Szédült. “Elrontottam a gyomrom” – gondolta, ugyanekkor a szoba meglódult, majd hintázni kezdett, s Tutajosunk megfogta a széket, mert mindenáron ki akart szaladni alóla.

– Rosszul vagyok – suttogta –, Piri mama, rosszul vagyok… – de azt csak megszokásból mondta, és hallgatódzott, mert apró csengők csilingeltek valahol, melyeket később terjedelmes harangozás váltott fel. – Jaj!… Jaaaj… merre van itt a fürdőszoba? Jaaaj… A szoba most már körben forgott, de közben lódult is egyet-egyet, s ilyenkor a padlón kemény hullámok képződtek. Tutajosunk viharba került. Az egész házat szörnyű hullámok ringatták, s az ajtókilincs mindig elugrott előle, amikor meg akarta fogni. – Jaaj… meghalok! De nem halt meg, mert a kilincs végül is magától a markában termett. – Végem van… csak Nancsi néni be ne jöjjön… Amikor az ajtó kinyílott, Gyula csaknem fejest ugrott a fürdőszobába, mert padlója elindult, mint a lift, és gyomra egyszerre megmozdult… – Jaaj… vég… ááá…aaa… Gyula hajója most már olyan hánykolódást művelt, hogy a hajótörés elkerülhetetlen volt. A vihar elérte a tetőfokát. ami neon is csoda – miért egy tűzhányó is kitört közben… Gyula Lajosnak határozottan szerencséje volt, hogy egész estéig egyedül maradhatott, mert az egyedüllétet ezen az emlékezetes délutánon módfelett kívánta. Ezenkívül még azt is kívánta: bár ne fájna a feje, és a gyomra nyugodna már meg, mert a fővihar ugyan elült, de Tutajosunk létének hajója erősen megviselt állapotban volt. Becsületére legyen mondva: verejtékes homlokkal ugyan, de “rendet tett” a fürdőszobában, hogy a viharos nyomokat véglegesen eltüntesse, de ezek után már csak annyi ereje maradt, hogy kitámolygott a szobába, és végignyúlt a díványán Az égbolt – azaz a plafon – ugyan mozgott még egy kicsit, de gyorsan lehunyta a szemét, és ugyanolyan gyorsan el is aludt. Amikor felébredt, már a háztetők fölött ballagott a nap, s a verebek valami délutáni gyűlést tartottak az ablak alatti sövényen, éktelen csiripelésben mondva el a mondanivalókat. Tutajosunk csak a fejét fordította arra, és megpróbált gondolkodni, ami kissé nehezére esett. Közeli emlékei simán folytak egészen az ebédig, azután azonban… juj, lóugrásszerű értelmetlenségbe fulladtaik, s közvetlen utána felhangzott a verébcsiripelés. Szája keserű volt, s amikor felállt, gyenge volt – ahogyan mondani szokás –, mint a májusi harmat. De minek van itt olyan szörnyű, émelyítő szaga? A szivar! A hamutartóban egy régebbi szivarcsutka heverészett, ami kicsiségéhez képest túlzott bagószagot terjesztett. “Aha!” – mondta Gyula, s a szivarvéget utálattal kidobta az ablakon. Ezzel aztán elrendeződtek emlékei is. Megtalálta a hiányzó részeket: a bort, a pálinkát és a szivart. “Brrr – borzongott –, ha ezt Kengyel látta volna…” Ezzel újra bement a rossz emlékű fürdőszobába, alaposan lemosakodott, és tiszta inget vett fel, de ha ez lehetséges lenne: legszívesebben a bőrét is levetette volna, hogy a rossz emlékektől megszabaduljon. Az emlékeket azonban csak az idő tudja – úgy-ahogy – tisztára mosni, s így Gyula Lajosnak meg kellett elégednie az inggel is. – Mit akarsz, fiam uzsonnára? – Semmit – tiltakozott Gyula, mert már az evés gondolatára is megmozdult a gyomra –, semmit, Nancsi néni, sokat ettem ebédre. – Fiatal gyomor mindent kibír – méltatlankodott az öregasszony –, legalább egy kis aludttejet egyél. Tutajosunk talán elmondhatta volna, hogy a fiatal gyomor sem bír ki mindent, de mivel ezt nem tehette, vértanúként ült le az aludttej mellé, reménykedve, hogy Nancsi néni majd csak kimegy, vagy valami történik.

Ma este Bántott csibe lesz. ha itt lennél. A füst kékes gomolygása távoli lett. – Na. Hajnalban jön az öreg csősz. hogy nagyon rosszul voltam. szaga. Ez még mindig a sok tanulásnak és a gyenge városi kosztnak a következménye. Az SZTK-doktor majd megmondja. hogy a mamádat. nem azt mondtam én. s a zümmögő csendben az iskola jutott eszébe. koszt jobb volt… Tutajosunk érezte. fiam. mint valami nehéz álom. látod. itt van egy fürdő. hogy elhiggyék. mert nem akarom. mit írok.– Láss hozzá. az üres tanterem. . Bütyöknek el kell mondani ezt a szivaros kirándulást. mint nekem. “Meg a szivaré” – gondolta Gyula. hogy valaki megkérdezze. jól főz. de mink. – Igaza volt. hogy kell beutalni. teljes terjedelemben. Piri mamái azonban nem hagyta. menj fel apámhoz. és jó lenne. haza is írok. mégpedig azonnal! Így született meg aztán a következő levél: Kedves Bütyök! A kertben írok a padon. hogy engem már csak Nancsi néni főztje tud helyrehozni. – Azt mondta? – Azt bizony… Akkor most kimegyek kicsit a kertbe. Bütyök. hogy ismét ingatag talajra került. és megyünk a berekbe ahol a Tüskevár nevű romok vannak. És Nancsi néninek igaza volt. Gyula leült a méhes mellett a padra. de nem tartotta időszerűnek Nancsi néni értesüléseit kiegészíteni. Bütyöknek egyedül. illata végleg feledtette a szivart. és mivel egyetlen helyesírási hibát sem talált benne… gyorsan leragasztotta. hogy nem főz jól. majd ha itt leszel. és Tutajosunk ismét szilárd földet érzett maga alatt. Az első pár kanál aludttej ugyan erősen kívánkozott felfelé. s békésebb vizekre igyekezett. mert elszívtam egy szivart. Tudatlak. de nem haltam meg. mert a fürdőszobát felmostam) A romoknál majd ásunk! Géza bácsi fényképét hozzad el. – Piri mama is jól főz. de körtét ne egyél. szerető barátod: Ladó Gyula Lajos TUTAJOS Gyula Lajos ismételten elolvasta a levelet. ott diregt lábfájósok vannak. de aztán elhallgatott ez az aludttejtől szokatlan lázadozás. nem messze. fiam! Tiszta orvosság ez. Most a kertben vagyok. – Eredj. India és Bütyök. a mamád nyugdíjas. Igen. A kert sokféle színe. Kengyel. és azt hittem. Addig te itt lennél… István bácsival is beszélek. Válaszod várom. meghalok. Nancsi néni. nagyon jó ember (ő sem tudja a szivart… meg mindent. halat eszünk. – Dehogy volt jobb! Piri mama is azt mondta. db nincs úgy meg a hozzávaló. Nancsi néni nem vett észre semmit és aludttejjel gyógykezelt. mert rántott csirke lesz. s helyébe tódult a fák és virágok délutáni nehéz illata. Nancsi néni. – Jól főz. De ha neked a pesti. sokkal jobban érzem magam. csak majdnem… aztán amikor mindent kiadtam és elaludtam és megmosdóztam.

ingyen dolgozik az embernek. de a derekuk már szürke volt. de azokat nem lehetett látni. és miért “dög”? A rigó hasznos madár. Ez rendben is van. de az értelmetlen öldöklést most. Meg-megállt. a kerttel. csak azért tették. az esti dalt. azok életében figyelték meg. Miért? Tutajos ebben a pillanatban utálattal gondolt Ernyeire. s akik írták. Egy feketerigó kiült az öreg körtefa száraz ágára. a házban csend. a kertnek. haszontalanul beleavatkozva a természet munkájába. Tutajosunk egy lett az alkonyattal. nem kérdezett tőlük semmit. hogy az embernek tudományos célból joga van pusztítani a kártékony állatot és szaporítani a hasznosat a saját hasznára. és édes. és eltűnt a krumpliban. nagyobb lesz a gyümölcstermés. az egész alkonyodó csendet. mert a kaptárakban fáradhatatlanul folyt a munka. mint egy kis repülőgép. A méhek járása megritkult. és Gyula nem gondolt most a rovargyűjtő dobozra. bár ilyenkor már elhagyták a fészket. tisztítja a kertet a férgektől. – Sicc! Azanyád! – ugrott fel Gyula. “Hülye vagyok – suttogta Gyula –. majdnem álom. és az mégis. akik kutatók akarnak lenni.” Ez a váratlan mozgás életre rázta álmodozó gondolatait. az neki is fájna. és ugyanakkor önmagát is benne érezte ebben az illatos magányban. “mint a rongy”… Miért “rongy”. itt a csúzli a zsebemben.Ekkor már hosszú árnyékokat vetett a kertben az alkony. de hogy miért gyűjt. mintha mindig más lett volna. hanem magában érezte az egész kertet. Valami nyugalmas révedezés volt ez. s meglátta a rigót. az egész határtalan. ahelyett. és még erősebben illatoztak. mert belső szerveit is látni akarták a mikroszkóp lencséje alatt. mert a rezeda és rózsák költői illata közé mintha a rántott csirke reális illata vegyült volna. a csenddel. és gyűjtsenek azok. hogy a rigó a legjobb egészségnek örvendett ott a száraz ágon. és elindult lefelé. bizonyára megakadályozná. figyelt. jó: iskolai bemutatásra persze hogy kell gyűjteni. lélegző. Ha most levágnának egy fát. . aztán felnézett a fára. hogy szaporodott. és bágyadtán gondolt a holnapi napra. és ha valaki el akarná taposni azt a kis cinéért az úton. A kert végében álló nyárfák csúcsa lángolni kezdett a búcsúzó nap vörös ragyogásában. és dicsekedve mondaná: “eltaláltam a dögöt” és leesett. de a többi? Az a döglött hőscincér már nem mond semmit. amit meg akar ismerni az ember? Jó. ezt Gyula most nem értette és elítélte. mint az árnyék. reszket a térde –. akik természetrajztanárok akarnak lenni. haza és minden haszontalanságra. Gyula szinte harapta ezt a tiszta. volt még. nem foglalkozott velük. egészen biztosan lelőné azt a rigót. s ha megölték. s én óbégatok. hogy élt. az alkonynak ebben a szelíd órájában bűnös ostobaságnak tartotta. ahogy jöttek. hogy oldalba lőttem volna. és megöli az ingyen napszámost. és tövük a parti bokrok között a sötétségbe ért. jön a légpuskával. mire a cirmos helyből másfél métert ugrott. És ostobaságnak tartotta az egész rovargyűjtést. de a gondolatokat hagyta elmenni. ott dalolgatott. de a zsongás nem hallgatott el. Azt értette. olyan puhán. élő mindenséggel. A kerti úton ekkor egy macska osont végig. és ha Kengyel kiszólítja. és a vízpáráktól egyszerre felemelték fejüket a virágok. a tollas kis életet. s akkor jön Ernyei – akinek állandóan izzadságszaga van. és már századszor fuvolázta el ugyanazt a nótát. de a patak felől hűvös levegő kúszott t föld felett a kertbe. Meleg. Hát mindenáron meg kell ölni. Az előbb egy nagy szarvasbogár zúgott el a feje felett. amíg élt. nedves levegőt. szaglálódott. viaszos lépszag lengett a méhes körül. Ha Ernyei most itt lenne légpuskájával. csak úgy magának. és ebben nem zavarta az sem. talán a fiókáknak is. miért öldös egymillió diák. ahol még napok múlva is vonaglottak a rosszul megölt bogarak. ámbár nem volt álmos. Az udvaron csend. Ez megvan a tankönyvben. hogy mit csinált. Nem ültette le őket maga mellé. és nem lehet megtudni tőle. Most nem nézett egy fára vagy bokorra vagy a méhesre.

hogy a “gyerek szandálban akar gyünni…” Ez még délután volt. mert magát eszem meg ezzel a keszeggel együtt. mert pecsenyére sülsz. Csak lassan-lassan. Gyula mosolygott. hogy: döglenek persze. vigyek-e kabátot. majd nem tartja még egyszer oda. hát megbukna. mint az apja? – Ez? Akkor lesz ebből mérnök. amikor az öregasszony megmagyarázta. amikor Jancsi néni fülelni kezdett. Nancsi néni. – Semmit sem tud! Ha magát él vinnék abba a városi iskolába. – Hoztam napolajat! – Fityfenét ér az. hát hagyja… hadd tanuljon. előkészítette a vadonat szandálokat. Azon gondolkodom. hogy jól vizsgázott vagy megbukott. aztán előkészült másnapra. – Okosan! Ha meg szandálban akar mászkálni. – Értek mindent. a gyereket meg ide hoztuk megtanulni ezt az életet. a dolgomat meg úgy teszem. ugye. hanem hogy erősödjön. mert sok minden van. de a kabátra mindig szükség lehet. s csak akkor nyugodott meg. – Döglenek a csibék. Megölelte a Gyula Lajos nevű keszeget. Gumicsizmát meg lehet kapni a szövetkezetben… Ezek után a főagronómus intett. amikor a főagronómus kocsija megállt egy percre a berekszélen. Hátizsákba rakta. – Egy kocsi – hallgatódzott Gyula. amikor Matula elmondta. – Hát nem mérnök lesz. ha lebarnultál. – Értem – mosolygott Matula –. Nancsi? Gyula ijedten nézett a tányérjára. és a szék mind a négy lábával megkapaszkodott a padlóban. – Tán csak nem akarsz meztelenül menni? – Meleg van… – És ha eső jön… és ha agyonéget a nap? Kabát nélkül nem mehetsz. hogy itt most minden a gyerek körül fordul meg… – Ezek – intett Matula a sásszedők felé – maholnap végeznek. azért vigyázok rá. amikor István bácsi ráereszkedett. hogy akár itt van a kis Gyula. ha beleüti valamibe. ha egyszer megkap a nap. persze. aztán. – Mi a vacsora? – dübörgőit be a vastag férfiú. s hosszan gondolkodott a kabát felett. hogy a gazdának több jusson. inget. nem kell azt gondolni. Nem rózsaszálnak jött ide. egyébként nem illik a vendég étvágyát rontani. amerre járásom van. ha előbb elvágják a nyakukat. de a kocsi valóban befordult az udvarra. Közben bejött Nancsi néni is. – Matula bácsi.Gyula még egyszer alaposan körülnézett a fürdőszobában. mert nagy kedve van hozzá. . más a hangja. Matula megbökte a kalapja szélét. István bácsi azonban nem volt ilyen aggódó. Néha későn jön… – Várjunk. – M a vacsora. engedje csak a maga feje után. Matula bácsi. – Jön – mondta. Arra megyünk. ahol Matula a sásszedőket ellenőrizte. hogy rend legyen. de már sötét volt. Minden kocsinak más a zörgése. s a kocsi elrobogott. akár nincs – mindegy. várjunk-e bátyádra. akár az embernek. ez nem valószínű? – Nem gondulnám… – Szóval magára bízom. amire esetleg szüksége lehet. – Nem tudom. a végén majd maga mondja meg. hogy össze ne rogyjon. – Majd megtanulod te is. “mintha semmi sem történt volna”. már nem kell félni. Nancsi néni. – Száz kocsi közül is megismerem a mi kocsinkat. amit nem tudhat. Aztán. pedig. amikor belőlem éneklő kanonok. Ha elüti a bokáját: elüti.

hát inkább megesszük. – Matula bácsi? – Én hát. Hogy mit álmodott. A rét és a mezők hűvös levegője mintha kimosta volna tüdejét. hogy csak fél perc volt – valaki megzörgette az ablakot. Ezek az éjszakai hangok nem lármának hatottak. – Hajnal van – mondta egy reszelős hang –. mert akkor nem mosolygott volna. indulni kell. de hát hány óra? – Négy! Gyula úgy érezte. Később felkelt a hold. és mosolygott álmában. hogy három kubikosnak elég lenne. ha az ágyban nem szivarozik. – Az ágyak? – Már régen megvetettem. mint odahaza. – Nem hoztok ti abból haza egy darabot sem… – A temetőből nem szokás halottat hazavinni – elmélkedett az öreg –. az ágy lágy öleléséből a hajnal friss. “Mondanak ezek egymásnak valamit?” – kérdezte magában Gyula. merthogy a falu végén találkoztam vele. és erre egy másik kutya felelgetett jó messziről. Elindulás előtt még egyszer megakadt a szeme a szép kis szandálokon. A fiú gondolatai a holnapi nap lehetőségeit méricskélték. te lángálló. és abban a pillanatban elaludt volna. horgászásra az a legjobb idő. de kíméletlen légkörébe. az örök titok marad. mert a kutyák befejezték esti diskurálásukat. s a kert alatti gyalogúton ballagtak a rét felé. és Nancsi boldogan nézte a pusztítást a rántott csirkék eszményi halmában. s a kuvik is egyre messzebbről szólt. s amikor Gyula kiment. Mehetünk. és a szúnyoghálós ablakon mintha szitán néztek volna be a csillagok. biztosan nem merne többé szemtelenkedni. – Elbírom. Hét órát aludt. ezt a valódi kirándulást és Matulát. és Gyula hiába gondolta. és a nap vörös tányérja mintha megállt volna gondolkozni. és a bagoly már csak álmában szólt. már elfeledte. Később egy bagoly szólalt meg. Tutajos az iskolára gondolt. hogy majd nem tud tőlük aludni. Most kelt a nap. Aztán elhallgatott minden. de jobb. már a konyhában pipázott. és megsimogatta arcát harmatos érintésével. de nem szólt semmit. A lekaszált rétek tarlóján pókhálók ragyogtak. de mire ágyba kerültek. amelyeket nappal sosem lehetett látni. Egy perccel később – de lehet. mert az egyik kutya mindig megvárta. Matula elcsoszogott az ablak alól. Az ugatás mintha egyre távolodott volna. – Annyit pakolt ez a Nancsi. és reszkető derengést szitáit a szobába. A paplan két helyen is ki van égetve. Gyula Lajos sóhajtva bújt ki a paplan enyhéből. Itt is kis kuckója volt. mert összemorzsollak!” . amíg a másik befejezte mondanivalóját. hogy: “Tágulj. de Hogy nem a szivarról álmodott. mást várt talán? – Neem – ásított ifjú barátunk –. hogy elszakadjon-e a föld peremétől. A szivar említésére Gyula Lajos kissé megborzongott. Tutajosunk ekkor már mélyen aludt. Ha ezt a Bika látná. de aztán egy kutya kezdett az ablak alatt ugatni. – Holnapra kell az erő. erre mérget lehet venni. amíg odaérünk. Ezután már szó alig hallatszott.– Csülökre. mert Matulának nagy járása van. de úgy érezte: nem volt ez hét perc sem. de meg is haragudnál. Tutajos! – javasolta István gazda. – Nem verem fel István bácsit? – Bajosan. – Megyek – mondta Gyula. ha Matula nem folytatja: – Két óra. A fiú tulajdonképpen csak most kezdett felébredni. csak a csontok halmozódtak a csontos tányéron. hogy ez lehetetlen. de ez a kutyákat nem zavarta. Keresztülvágtak a kerten.

Van ott valami vár? – Csak volt. amit az a Lovassy nevű tanár úr írt. Ámbár – legyintett Tutajos – arra sem lehet sokat adni…” Ez a lesújtó vélemény akkor vert gyökeret Gyulában. Igen. hogy ha az ember megrúg egy bokrot. “Miért beretva? – gondolta. De menjünk. mint a beretva. kis halat fogni. sőt vágott. – Meg reggel… meg nappal is a bokrok között – mondta Matula. Volt. Matula megállt. előkelő megjelenést kellett volna biztosítani. de a gumicsizmára gondolt. mert gyünnek már szúnyogék. hogy legénykorában még látszottak valami maradék falak. levelek alá. Azok majd csak a télen lesznek itt. Hó meg fagy mállasztotta. Nem nehéz a hátizsák? – Nem. a szúnyogok erősen érdeklődtek Gyula füle iránt. Az új szandál már a harmatot sem nagyon szerette. bokrok nőttek rajta. és hátra sem fordult –. ámbár. – A nádlevél jobban vág – nézett Matula egy pillanatra Gyula lábaira –. akkor nyilván van is gunyhó. István bátyám is. ámbár talán tüskéből volt. hogy “behúzódunk a gunyhóba”. s itt-ott kis tócsák ragyogtak. – Nagy kunyhó? – Amekkora kell. – Apám is borotvát mond. Lehet. Gyula nem szólt. Az tud mindent. – Azt lehetne. Ha Matula azt mondja. – Ha pedig többet akar tudni ezekről a madarakról. szótárgyártó akadémikusnak szólt. . Meleg lesz mama – nézett az égre Matula –. Majd a Tüskevárban megláthatja. de majd délre behúzódunk a gúny hóba. És nehezen is gyógyul… Gyula erre sem válaszolt. A sás – ámbár ezt nem várta volna tőle – karcolt. hogy megennék a szúnyogok. amelybe elgondolkozva belelépett. Ezek szürkék. A sás némelyütt lehajlott a gyalogúira. mindenesetre megnézem az akadémiai helyesírási szótárban. szóval nem böjtölnek. amiben van is valamelyes igazság. hogy a tocsogókba. A gyalogút most már tétován kanyargott a zsombék között. Annyi van ott. merthogy húst esznek. lyukba. szép piros vonalzással. – Hova? – Mindenféle odúba. – Ásni kellene. hogy dögöt tudnak valahol… ámbár. sem mint kalbász. – Hogy a fene… – mondja ifjú barátunk. Az öregapám mondta. Majd meglátja. de a sárból olyan elgyalázottan került ki. hogy ez a kérdés haszontalanul felesleges volt. Lovassy? – Úgy vélekszem. hanem annak a pocsétának. azaz kálomisták… – Mik? – Kálomisták. csak esőben meg szélben tűnnek el. sőt a katasztrófapolitika is. arra is rá járnak. hát a fele elrepül. hogy a szúnyogok csak estefelé csípnek. – Matula bácsi. és kellemetlenül súrolta Tutajos érzékeny bőrét. amikor a kolbászt kereste a jeles műben.– Hova mennek a varjak. a feketék. és – nem találta. Matula bácsi? – Fene jobban tudja. amint megálltak. ha sok a szöcske. akinek van kedve hozzá. és lábszára rövid idő múlva szépen vonalazott kottapapírhoz hasonlított. iszalag befonta. kérje el otthon azt a könyvet. Nagy csalódás volt ez. mert követ nemigen lehet ott találni. pedig úgy tudta. az biztos. de aztán elnyelte a föld azokat is. mint szétszórt nagy tükördarabok. mert ha a juhsajt benne van. Sem mint kolbász. akkor a kolbásznak igazán vastag betűs. mint a pápisták. nincs. de lehet az is. – Van? – Ha mondom… Gyula ebből megértette. de ez nem a kolbászellenes. mintha a szemétdombon találták volna.

mert egy fekete-fehér madár olyan közel csapott hozzá. vidrától. de így sem talált semmit. de nem fájt. és egyre nehezebben maradt nyomában. és jól megnézte a cipőipar csúffá tett remekét. mire azt mondja. vágtak. bár a tocsogók vize langyos volt. de később már elcsendesednek. A szandál szíjai meglazultak. – Mi az? – A vadrécék meg a többiek. de nem mondta. görénytől menyéttől. A napba most már nem lehetett belenézni. A fű csupa víz. és Gyula már attól félt: valamelyik tocsogóban benne ragadnak. – Vizes lesz. mert Matula ment. Ha megkeményedik a talpa. mint a gép. mert most már nem kell félni a rókától. Ilyenkor zajonganak. talán most kibeszélik magukat. valami belement a talpamba. fél szemmel sandítva Gyulára. Megnyomta a szúrás helyét. – Jó! – mondta az öreg. és a tocsogók gőzölögtek. – Matula bácsi! – No? – Jobb. örülnek a világosságnak. és a rövid nadrág is csak egyszer volt még rajta. de nem szólt semmit. bár nappal is bajba kerülhetnek. mit akar ez a madár? – Szid bennünket. S méghozzá siránkozott is: – Jiii. néha meg a sólyom vág közibük… itt vigyázzon. Egész éjjel hallgattak. A gödröt kikerülték. hogy a kánya megfogja a nyakukat vagy a nagy sas vagy a héja. – Csak megszúrta valami – mondta Matula. ami – úgy látszik – főleg a gyalogúton helyezkedett el. mégis úgy érezte. csak a gumicsizmára gondolt… de aztán ijedten állt meg. – Hogyan? – Hát úgy. hogy elkényeztetett lábának szokatlan a hideg harmat. – Miért zajonganak? – Hát azt én nem tudom. tehát bele kellett menni a térdig érő fűbe. ezenkívül szúrt is… A lába csupa sár… a tüskét nem lehet látni… Matula megy… – Hol a pokolban van az a nyomorult tüske? Mérgesen tépett egy csomó füvet. hogy majdnem érintette. – Szsszsz – mondta Gyula –. mintha lavórba ült volna. Azt hiszi. Matula bácsi. a fészkit keressük. de nem tartottak. aki tanácstalanul nézett körül. – Le kellene ülni. ezért nem szólt egy szót sem. Én addig lassan ballagok… Gyula kinézett egy szárazabb helyet. – Majd lemossuk – mondta gyengéden –. de ettől elvonta figyelmét valami távoli zsivajgás. letörölte a sarat. Hát ez nem víz? – nézett Gyula a pocsolyasorozatra. Ez nem a diskurálás ideje volt. egyik lábát a levegőben tartva. – Azt is meg lehet szókra. ha vízhez érünk. de az nem baj. akkor már nem megy bele a drót sem. hogy: jó! S most meg ebben a vadonat nadrágban: üljön le? – Tönkremegy a nadrágom. szszsz… álljon meg. Gyula gyorsan kibújt a megereszkedett szandálokból. jiii… – Matula bácsi. pedig most már nincs fészke.Matula a cuppanásra megfordult. A fiait régen kiröpítette… – Akkor mért? . ha mezítláb megyek. gödör van. – Jó – mondta Matula –. addig rágyújtok – és rá is gyújtott. így nem tudom… – Hát üljön le. Hogy gondolja ezt az egész ügyet Matula? Belép valami tüskébe. Tutajost nem lelkesítették ezek a kilátások. ez előfordul. A hátizsák egyre nehezebb lett. mintha alulról fűtötték volna őket. amikor utolérte –. és fenekükön lekvárpuha a fekete sár.

csak akinek írása van. mert vak. Valami ilyen Matula-féle öregember lehet. – Hát ez. Matula bácsi? – Bakcsó. . aztán ott a Csikasz… Gyula nem kérdezte. De látni még nem lehetett semmit. Szétrepültek a messzeségbe. hanem azért. a gáton túl ott a nagy víz. de Matula egyenesen belement a vad szövevénybe. füttyögetést művelt. ugye? – Nem azért mondják. mint régebben… Ez itt a Zala vize – mutatott a folyóra. Gyula úgy gondolta. Szája nyitva maradt. még ha ott legel a fészke mellett. csak az embert meg a kutyát abajgatja. de előbb adja ide a kézit. Azon zsivajognak. Fene jó rántotta van belüle. – De azért lát. – A tojását? – Azt. elkeveredve a zajongó sokaságban. – Nem is bánom – mondta teljes őszinteséggel Tutajos. mert úgy szól. túl a folyón millió darabra tört az óriás tükör. de hát elfogy minden… ámbár most itt már nem bánthatja őket senki. Okos madár ez a bíbic. aki elfelejtette már a fuvolázó feketerigóval és a légpuskás Ernyeivel kapcsolatos kegyes gondolatait. Ű tudja. aztán lássuk. – Megijedtek. mert alig dugták fel fejüket a parton. hogy a sűrű bokrok előtt majd eltérülnek valamerre. sivítva. – Félnek tőlünk. de majd megnyugszanak. ahol nincs a fészke. s csak ekkor látszott meg a kitaposott gyalogút. melyet Matula “gunyhó”-nak mondott. itt bemegyünk. hogy mit kell mondani… Na.– így szokta. Az öreg megrántotta a vállát. aki a tojását keresi. és elcsalogatja. sápogást. miből lesz az ebéd… – Nem viszi el senki a hátizsákot? – Ide nem jöhet be senki. kvak-kakkolást. ami még a Balatonból maradt itt. hát azt mondja. – Itt nem szabad vadászni? – szomorodott el Tutajos barátunk. és két égerfa alatt ott lapult a kunyhó. a marhát nem. Gyula meg-megállt. de ezt már hangosan mondta. akkor sem… Mindjárt kint leszünk ebből a nyálkás rétből. Most már ordítva is nehezen értették meg egymást. A gyalogút erre már szárazabb volt. pedig új és új tömegek robbantak a magasba. és előttük lassan kiemelkedett a felszálló párákból a folyó széles gátja. hogy ki ez a Csikasz. – Ez mi? – Szürkegém. ha felettük elszállt valami. akkor látta volna! Felhő volt madárból. Mindig ott nyavalyog. Lassan… És Gyula meglátta. szeme tágra nyílt. amerre akart. mintha felrobbant volna. – Mér lenne furcsa? Azt mondja. Hát menjünk a gunyhóhoz. mert az ezernyi vízimadár olyan krákogást. hogy a csendes beszélgetést nem lehetett volna megérteni. mert a madarak visongva. A madársereg elcsendesedett. ahol alacsony volt a fű. Pedig most nincsenek annyian. és elfogyott a levegőből. mert ez természetvédelmi terület így mondják… és ez igen okosan van. Matula szalonnabőrt halászott ki a tarisznya sötét zűrzavarából. hogy: kvak-vak… – Furcsa. Rövid kanyargás után szinte kiestek egy kis tisztásra. – Mehetünk. letesszük a cókmókot. Csak a jobbikat. vagy leereszkedtek újra a vízre. de úgy is mondják: vakvarjú. – Amíg nem volt gátja. Matula bácsi. – Csak akinek megengedik. és mennydörgő robajjal lobbant a levegőbe a sok ezer madár. de a tó vizéről alig hiányzott még. – Most majd meglátja – mondta Matula –. károgva gomolyogtak. – Miért… – Majd megtudja. ment. és bekente Gyula kezét.

adjatok már… – Milyen erőszakos vagy. Ez az én kutyám. azt már nem harapja meg. akár nem. talán azt mondja: – Kellemes illata van ennek a kölyökembernek… csakis jó ember lehet… Mivel azonban Csikasz beszélni nem tudott – csak kutyanyelven –. ahol végre megszabadul a hátizsáktól. de aztán a gumicsizma jutott eszébe. hogy: – Jaj adjatok már. ha hallgat a tanácsra. de szeme Gyulán volt. mit csomagoltak odahaza. felágaskodott az öreg combjára. ezt a mondanivalóját azzal jelezte. de a hátizsák súlya után tartalmas dolgokra következtetett. és felszúrt késére egy csirkecombot. mikor evett ilyen jó csirkehúst. csak lassan minden mozdulattal. Csikasz valóban morgott. A kunyhó előtt ekkor felállt egy kis kutya. Majdnem műmorgás. és farkát csóválta ugyan. – Van nekem ennivalóm – szabadkozott az öreg –. Ű tudja” – gondolta Tutajos vidáman. – Vendég! Eredj a helyedre. hogy zsíros keze elég közel esett a kutya fejéhez. – Vendég! – mutatott Gyulára Matula szigorúan. Ezzel az illattal nem lehet ütni – és szépen lenyalta Gyula kinyújtott kezéről az értékes zsiradékot. mintha megőrült volna a szabadságos örömtől. Néha lefekszik. és amikor Matula elég közel ért. “Még megharap” – gondolta. és Csikasz az érdeklődés legmagasabb fokán nézi az evőket. – Most már kiakaszthatja nyakából a láncot. amiben nyilván az volt. és a fiúra nézett: – Megüt? Akkor megharapom. A kis szürke kutya. mint a puha vajban. a levegőben jövő-menő titokzatos madarak. de közben morgott is. izgatottan topog. Röptében képen nyalta Gyulát. szinte művészi hozzáértéssel faragja le a csontról a húst. aztán. – Matula bácsi. de aztán meg is állt ebben a mozdulatban. morog. akkor én sem eszem! – Hát hogy “szó ne érje a ház elejit” – mondta Matula szerényen. lelkesen vakkantott. hagyni kell. s ebben nem is volt semmi hiba. hogy beretva vagy borotva. De nem… ez nem üt meg. – Ilyenkor nagy örömben van – intett kifelé Matula –. amíg kiugrálja magát. és nagyokat nyel. ha morog is. amibe Csikasz sehogy sem tudott belenyugodni. Matula bácsi. – Lássa. Felette a nádkunyhó ősi szárnya. Tegyen úgy. körülötte a berek sokféle illata. hoztam szalonnát. A kés úgy szaladt a húsban. Matula tempósan. Tutajosunk azonban most nem latolgatta. Gyula pedig úgy ült le. Halkan ugatott. Csikasz. a Csikasz. hogy közelebb csúszott Gyula vonzó szagú kezéhez. Csikasz a sarokba hasalt. mert engem lát. hát azt mondja. – Tessék. de okos szemében a tartózkodás ellágyult. Akinek a kezét megnyalta. – örül. de ez már egészen más morgás volt.“Az mondja. mint a beretva. a hátizsák vágta a vállát. a kunyhó előtt régi tűzrakás hamuja. akár vendég. nem szégyöllöd magad? . ha leülünk. Nem is emlékezett. és a sáros szandálok bal kezében kalimpáltak. tartsa lassan eléje a szalonnás kezét. A kutya meg volt kötve. mert olyan. jobb. milyen vízeszű az öregember. ugyanazon kezében tartva a combot is és a kenyeret. és a csirkehús tegnap óta határozottan megjavult. és érezte. Ha beszélni tud. – Várj a sorodra – intette a kutyáját az öreg. Tutajosunknak nagyon tetszett a kunyhó hívogató öle. És – tette hozzá – ehetünk is valamit. bár lába vérzett. és többször körülnyargalta a kunyhót. néha felkel. nevét hallva. Amikor azonban lezörrent a lánc. Ekkor gyanakodva megállt. Csikasz szaglálódni kezdett. mert magát nem ismeri. mintha észre se venné. hát nem elfelejtettem a bicskáját… de vigyázzon. Gyula nem tudta. Ne féljen.

amelyeknek még tíz neve van. mintha csecsemőkorában azzal ette volna a tejbegrízt. Persze pecázott már imitt-amott gyermekded módon. “A szabályt tudja. mintha Piri mama azt csomagolt volna tízóraira vajjal és zöldpaprikával Elméletben! Gyakorlatban azonban főleg legyekkel horgászott ártatlan küszökre. mert – itt marad. az ólom. Ide figyeljen. és Gyulának Kengyel jutott eszébe. Tutajosunk tisztában volt a kétféle horgászati móddal. amilyen. megismerni mindent. A szandál már csontra száradt. és egyszer fogott egy tenyérnyi keszeget. és éppen úgy izgult és szórakozott. bár izgalomra nem volt sok ok. mi? A kis kutya farka azonnal megállt a boldog billegetésben. mert többször nem mutatom meg – és Matula kérges. sőt másfél kilós ponty lett belőle. ami körülötte élt és mozgott. az orsóhasználat és a fárasztás gyakorlatából. szagát – talán ízét is –. amikor az emberiség nagy része alszik. Gyula hangtalanul elüldögélt a Duna partján egy-egy horgász mögött. Valóságos víz. – Így! Kukac? – Abban a dobozban van. a kenyér egészen különlegesen jó. hogy Matula sem tud sokkal többet a modern horgászatból. amint a kréta bizonytalan jegyeket rótt a táblán. és esengve nézett a távozók után. és most csak abban reménykedett. és pirulni kezdett Matula ellenőrző figyelése alatt. és úgy ismerte a különféle giliszták használhatóságát. mintha az ő kezében lett volna a horognyél. aztán. Matula nézett hangtalanul és kegyetlenül. megpróbálunk fenekezni. általában minden és mindenki jó. az orsó és minden. s ez a kitartó lelkesedés volt. mert nagyon melegben nem kap a hal… Te meg itt maradsz! – szólt rá Csikaszra keményen. melyet csak hosszas fárasztás után sikerült kiemelnie… Itt azonban sem az elméletnek. és úgy be szélt a Farlow-kanálról. de most már szedelőzködjünk. ami igaz. és nem kell cipelni. Tutajosunk – valljuk be bátran – nem sokat értett a horgászathoz és még kevesebbet a halakhoz. de most dolgozza. Gyula ezt már szépen megcsinálta. még a hátizsák is. és Kengyel nézett így a kezére. amely az idők folyamán egyre nőtt. mint a “beretva”. valamikor a sötét éji órákban. – Tűzzön föl egyet. de csak elméletben. . de ez nem horgászat. új hangok szálltak. ha nem megy. az igaz – vett még egy darabot Matula –. – Először Matula bácsi próbálja meg. darabos kezében csodálatosan engedelmeskedett a finom nylonfonál. – Hát ez nem megy – mondta Kengyel… azaz Matula –. és a Gyulától kapott csontot – volt rajta egy kis hús is – két roppantás után elnyelte. de majd együtt rájönnek a nyitjára… Valami volt azonban Gyulában. de a horognyelet elhárította. Kint ekkor már teljes ragyogásában elterült a nyár. – Vegyen. ki a példát…” Akkor volt ilyen csend. a kés. színét.Csikaszt azonban egyáltalán nem gyötörte semmiféle szégyenkezés. helyére ment az úszó. Ladó. kisebbet… ez a jó. – Nagyon érti ez a Nancsi. a nadrág olyan. a vizek szeretete – ami szinte mámor volt már – és hallatlan kitartás. kézzel fogható szúnyogok és a legvalóságosabb – Matula. és úgy nézett az ifjúra. – Tán én őrzöm a tarisznyát. mert a pesti Dunában csak kivételes egyének fognak halat. A felmelegedett levegőben új illatok születtek. amit nem lehet eléggé értékelni. – Úszóra szerelje fel a horgot. sem a fantáziának nem sok szerepe lehetett. Matula bácsi. a karcolások elavultak. mint aki nem csalódott Tutajos jellemében. Elméletben azonban Tutajosunk tudott mindent. valóságos nádas. Hol az úszó? Ólom? Ez nagy. adja ide azt a zsinórt. és új érzések buggyantak fel Gyula szívében. Itt a vízparton csak valóságok voltak.

Na. most csinálja maga. és pontosan a nád mellett állt meg a vízen. de nehéz! Az orsó berregve eresztette a fonalat. milyen madarak ezek? Kócsagok? – Kanalas gémek. amíg a kiemelőhálóval eléri. Mondtam. hogy finoman. de ne kapkodjon. Fogja a kiemelőhálót. Gémet akar ebédre enni? Mondhatom. Most egy kis nyugalmas idő következett. A hal ide-oda rohant a víz alatt. aztán az orsóhoz nyúlt. – Ott is jó helyen van. Jó óra múlva itt vagyok. nagy betyár. – Matula bácsi. és a következő percben rendesen. A nap mintha az égből és a vízből egyszerre sütött volna. Matula bácsi. Majd kifárad. Matula végre felhúzta a halat a levegőre. rajtam nem fogsz ki… micsoda motor van ebben. ha a zsinórral emelem meg: kiszakadhat. s az izgalmak lassan elültek benne. gyönyörű volt! Ilyet még nem láttam… Matula mosolygott: – Majd fog maga is… tegye a haltartóba a compó mellé. – Cigányhal. Ebben a pillanatban reccsent az orsó. s Matulának engedni kellett. Matula finoman meglendítette a nyelet. – Rétihéja – intett fejével Matula –. olyan ebéd lesz belőle. aztán felhúzta a víz színére az erősen szabadkozó compót. de azért van két kiló… lassan. hogy világgá mentek a többiek. Talán ott a nád mellett – az úszó kirepült. de ez nem béresostor. ki is lehet emelni. Játszadozzon. Lányfehér bőre csak úgy világított a parton. Mondtam ugye. – Majd én… és nehezen megállította az orsót. tanulgasson.– Nem bánom. Ekkor már nagyon meleg volt. az orsóval motollálja közelebb. s az úszó mozdulatlanul állt. A nagy csapkodásra – úgy látszik – szétrebbentek az óvatos halak. Az ebéd már megvan. hogy az úszó messze hátrarepült. de talán elszakítaná a zsinórt. de a hal nem hagyta magát Ide-oda rohant a folyóban. máris táncolni kezdett. hogy vadponty – nyurga pontynak is mondják –. Gyula egyedül maradt. és egy nagy barna madár imbolyogva. s a horog beakadt a nádba. ha nagyobb. – Jaj. a nádas felett melegen remegett a levegő. Megérzi. . Gyula reszketett az izgalomtól. hogy fáradjon. És Gyula kiemelte a partra a szép halat. – Megállíthatnám. szabályosan egy kis keszeget emelt ki a vízből. mert megugrik. ahova Gyula akarta. Az úszó ugyan nem oda esett. és lassan tolja alá ja. de olyan… vadponty. Először akadjon be a horog. Úgy… bele a haltartóba!… Na. akármilyen szép fehér… Nézze! Az úszó táncolni kezdett. Fene a dolgodat. Matula azonban reális férfiú volt: – Ha igaz. és az úszó reménytelen mozdulatlanságban lebegett. az öreg hagyta. hogy mekkora hal van rajta. de jó íze van. most már a miénk! Matula végre felhúzta a halat a levegőre. Gyula bevágott… – Jaj. “Szépen lebarnulok” – gondolta. koma! A kiemelőt tartsa készen. A folyó felett szitakötők táncoltak. hanem a vizet. mintha nem is lett volna hal a vízben. gyere. nem látja a csőrüket?… De most ne az eget nézze. – Csak nyugodtan. finoman. és Gyula olyan erővel vágott be. aztán kezdte visszatekerni a fonalat. szinte céltalanul keringett alacsonyan a nád felett. mert alig állt meg az úszó. büdös. elhiheti. Nyugodtan. de Matula meg volt elégedve. Matula pedig átvette a horognyelet. mert dolgom van. aztán elmerült. hát én itt hagyom magát. lassan. Sok volt itt a hal. és Tutajos levetette az ingét is. Nagyon a szája szélét fogja a horog. hogy vadponty. A ponty olyan zenebonát művelt a vízben. Ha kicsi. – Még egyszer – mondta Matula türelmesen –. Az csinál ilyen parádét.

és itt már volt egy fűzfa. odébb egy fűzfa. mindegy. Kezében az elszánt balta. Használt a lecke… . hogy ilyenkor nem bokrok közé megy fáért az ember… Gyula nem is maradt sokáig a szúnyoghölgyek szorgalmas társaságában. és csak akkor nyugodott meg. mintha az egész végtelen nádast Gyulának ajándékozná: – Ahunnan akar. hogy Matula nem látta – gondolta –. bal kezében tartva a nyelet. – Öszik már. mintha rosszul értette volna. Gyakorolni kell – gondolta. talán szellem?” – és körülnézett. ami a tied… A kis kutya azonban – nemhiába nőtt fel itt a nádasban – szintén a valóságokat szerette és nem az ígéreteket. de talán nem is tudta. – Honnét hozzak fát. A tűzifakereső ifjút ugyanazon pillanatban körülbelül húsz helyen csípték meg. – Milyen fa. hogy az eget is bőgőnek nézi. és Matula oda nézett. úgyis a tied lesz. a végin rá se tud nézni… A kunyhónál nem változott semmi. piii-piii… Látni azonban nem lehetett. de szelemenfa? – Melyik fán? – Szelemenfán. ahol a rekettyebokrok nagyon mozogtak. – Okosan! – bólintott az öreg. mert úgy felég. amelyek itt az árnyékban egyszerre muzsikálni és énekelni kezdtek: – Huús… vér… huús… véér – és a szúnyoghajadonok. A kunyhó előtt két égerfa állt. – Pii… – szólt egy kis madár –. mögötte a puha rekettyebokrok szövevénye. és békésebbek – mint a férfiak általában… – Azanyátok! – csapkodott Gyula. Nem horgászatból áll a világ. Hozzá kell látni az ebédhez. és Matula elnézően mosolygott. “Mi? – tűnődött Tutajosunk. kár. ha mindig mákos rétest eszik az ember. talpán a szúrás helyét. de majd megtanulja. és Gyulát egyáltalán nem vigasztalta. és gyakorolta is. szákkal emeltem ki őket. A következő keszeget már a szákkal vette ki.“Kár. mint akinek jogos a bejárás a nádfedelű szentélybe. elszáradt ágát. – De most már vegye fel az inget. ami körülvette a kis térséget. – Tud tüzet rakni? – Hogyne. A madarat sem és a szúnyogokat sem. – Jó. Azon a vékony gerendán… – Ja…? – mondta Gyula. ebéd után kijöhetek? – Ebéd után szundítunk egyet. – Éhen – bólintott Matula a baltacsapásokra felnézve –. – Rendesen. amikor a halak belső részeit bekebelezte. és Csikasz most már úgy fogadta Gyulát is. éhen. – Most már rakhatja a tüzet. Csikasz. de előbb nézze meg. kár. és tetemes vérveszteséggel sietve tört át a bokrokon. hogy a férfiszúnyogok nem is tudnak szúrni. már öt keszeggel több volt a haltartó hálóban. Eredj innen. amerre világosabb volt a táj. szúnyogmenyecskék. A balta ott van a szelemenfán. amely szinte kínálta vastag. előtte. mert mire Matula visszajött. aztán másfelé megyünk. mintha nagy hal lett volna. Kiérve egy újabb tisztásra. csak az árnyékok rövidültek meg. Matula bácsi. Matula bácsi? Matula olyan széles mozdulatot tett. elfeledett mindent. hogy Bütyök nem látta. hogy kizárólag nőnemű szúnyogok foglalkoztak vele. távolabb nyárfák. összekaszabolt lábát. hogyan kell a halat megtisztítani. a gunyhóban. szúnyoganyókák nekiestek Tutajosunk meztelen testrészeinek. Van itt elég… Gyulát elnyelte a sűrűség. aztán. Vegye fel már azt az inget! – Matula bácsi. hogy az egész osztály nem látta…” – és elfeledte a napot. Ha ugyan el nem késett… na. a vérszívók is elmaradtak.

időnk meg lesz elég. Aztán kanyarodott és leereszkedett. Még Csikasznak is kilógott a nyelve. de visszafelé most már kinézett egy kis nyílást a bokrok között. hogy a tűz lánggal ég. úgy gondolom. – Hát ezek nem aludtak. mert árnyék ugyan volt a nádtető alatt. valahol lelőtték a párját. – És új párt nem szerez? – Nem. A nap ekkor már majdnem a tetőn volt. Megnézte. Meg azért is jó lesz elhozni. Mintha óriás hófehér pehely úszott volna a messzeség határán. Most már megteszi ez a kutya is. aztán már nem is megy sehova. de most. Adja ide azt a baltát. Ha én felébredek. Gyula kicsit meggörbítette a hátát az izzadt mg alatt. majd én megrakom. igaz. – Látta. A madárvilág mozgása azonban a déli hőségben sem akadt meg. A rétisast. az új rendben itt is új rend van. elbújnának a nádban. hogy ne törje a halhúst. Pár perc múlva fellobbant a tűz. Csak ül. mint a tüzet… mert akkor még mászkált erre mindenféle ember. és Matula egyszer csak kimutatott a nádas fölé: – Látja? Ott a nyárfánál… hát az a kócsag. Mérgesek voltak. Ezt azonban nem jól mondta Matula.Tutajos mérgesen vágta az ágat. mert ha közel mennénk. – Szúnyog nem volt? – érdeklődött Matula. – Neked mindenütt ott kell lenned – mondta az öreg inkább elismeréssel. és ellökve a születés füstjét. Csikasz a “kutya” szóra megcsóválta a farkát. hogyan csináltam? Csak erős paprikát tettem bele keveset… – Szeretem. Majd otthon kérje el a messzelátót. ahol hazahúzta a fát. öreg már. – Millió! Mit csinálnak ezek ilyenkor a bokrok között? – Alusznak. de hűvösség annál kevesebb. Matula riszált egyet a kis bográcson. csak a víz zümmögése és gőzölgése mutatta. Azon kezdte. aztán már másikkal nem áll össze. de majd csak egy óra múlva. kicsit leégtem… . mert ezt is meg kell tanulni. abból hozzon gyújtósnak. Matula bácsi? – Az lesz. – Ennek már az anyja is nálam szolgált. Délután szokott érkezni arra a másik öreg nyárfára. – Jó – bólintott az öreg –. és ragyogásában elvesztek a lángok. ami elég lesz az ebédfőzéshez. és időnként mérgesen kapott egy-egy erőszakos légy után. – Ez a halászlé. Később olyan illat lengett a kis edény körül. így – mondta az öreg –. de mama nem érünk rá. ha csíp. ami nemcsak Csikasz. Fordítok egyet a bográcson. – A távcsövet? – Annak is mondják. az öreganyja is. – Ott van a fészke. mi? Nem is csodálom. A gunyhó mögött van nád. és szelíden kupán legyintette az érdeklődő ebet. Matula bácsi? – Három fia van. de Gyula Lajos érdeklődését is erősen felkeltette. de törje rövidre. és ehhez a művelethez elkísérte Csikasz is. Matula bácsi. én is mindig éhes vagyok. mert a sast is meg akarom mutatni. sárga lángok nyaltak a bogrács alá. Kerülte is mindenki a gunyhómat. – Azt hiszem. – Ha felverte őket. Az volt aztán valódi kutya! Sose ugatott… – Hát? – Csak harapott. aki az emberekkel szintén bevonult a kunyhóba. de már nagyok a fiai is. Csak egyet. egyedül van. aztán megegye… addig elüldögélhetünk a gunyhó hűsén.

és az ő gondolatai között nem szerepeltek álomtutajok és képzeletbeli pontyok. és áttért a húsra. tán öreg a vérem – tűnődött Matula. és ezért még csak nem is lehetett haragudni. Matula kimert Gyulának. szükség lesz rá… Mindent itt hagyunk. csont oda – megevett minden maradékot. balról is a fűhöz dörgölte. hogy “haza”. – Helyedre! – mondta keményen az öreg. Okos ember más kárán tanul. ujja véres lett. és sóhajtva lehasalt. – Mi ez? – Szúnyog volt. amit gondolt. elég erős így is. de a felkelés sem. amely rendkívül ízletes és vajpuha volt. csak gyerök. Gyula azonban elég erősnek találta a levet. és általában a hajnali remények mintha valami tompa ködben fuldokoltak volna. sem nem ember. sőt kissé túl erősnek is. hogy minél előbb bekenje Nancsi. de sokat mocorgóit. ha ilyenkor útban vagy. aki megszokott ütemben rótta a gyalogutat. Gyula nézte még egy darabig a szivarfüst lenge játékát. Nancsinak van valami jóféle olaja. és nehezen igazodott útnak. hogy hátát időnként tüzes vassal sütögetik. – Gyenge a legény – mosolygott az öreg –. – Ízlik? – Csoda jós Matula bácsi – lehelte Gyula. még adhatok paprikát. Az öreg szelíden megmondta. – Estére jó lesz bekenni. A zörgésre a kutya izgatottan figyelt és felugrott. Elálmosodtam – tette még hozzá. Fene tudja. Nem tetszett a fekvés. nem – ijedezett Gyula –. A délelőtti horgászat még nem vált emlékké. ami puhább lenne. Gyula Lajosnak nem tetszett ez a szó. ennek van még csak íze… – Nem. Tutajosunk ezen kicsit elgondolkodott. Aztán már szótlanul ettek. – Nem gyújt rá? – Köszönöm. csak a hátizsákot vigye haza. Matula elővett egy ajándék szivart. Úgy vélem. Tutajosnak azonban elég volt a csípésből a torok körüli részeken. de a paprikát ő is túlzottnak találta. Azt álmodta. mert ez mind valóság. Igen. De maga még nem ember. én úgy szeretem. és füléhez kapva. hogy ennél már csak a pokolban lehet melegebb. ott hátul van széna.– Kicsit? – bólintott Matula. és csak Csikasz érezte. – Haggya kicsit hűlni. Matula tányérokat vett elő a kunyhó mélyéből és két bádogkanalat. Vigyázni kellett volna. és Gyula úgy érezte. Csikasz aztán – szálka ide. bár ez az álom nem volt kellemes. Iparkodunk. és nem szépült meg a holnapi vágy súlytalanságában. hogy ez is valóság volt. és magában megállapította. ami igaz is volt. mert a száját jobbról is. ha nem elég erős. de szeme a tüneményes bográcshoz ragadt. aztán magának is. Erre már felébredt. most nem. Nincs olyan paplanos ágy. – Hát dűljön le. hogy Matula szerint: ő sem nem okos. . tehát Gyula Lajosunk a hontalan ziláltság verejtékében ballagott Matula után. Ide is bevetődik némelyik. sőt Matula akkor sem szólt. Csikasz bánatosan ballagott lánca mellé. – Nem szeretem. és egyáltalán nem okos ember. de engem nem szeretnek. A szandál törte a lábát. elnyomva egy telt hasú szúnyognőt. kellemesen enyhítve a paprikától izzó utakat. – Egyen hozzá ebből a hegyesből – nyújtott át Matula egy zöldpaprikát –. mert a hangját kicsit elvesztette a pirosán lángoló folyadéktól. amikor óvatosan Csikasz is megjelent mellettük. – Csípi! – mondta Matula. majd jóval később forró ólmot cseppentettek a füle cimpájára. Az üres hátizsák is fájdalmasan súrolta hátát. ha még a fejem búbját is csípi. – Most már enyhül az idő – mondta Matula. de ezt nem mutatta. – Kialudta magát? – Hát… – Jó két órát aludt. aztán elnyomta az álom. nem – tiltakozott Gyula –.

Arról le ne térjen. mélyet Nancsi néni öreg lepedővel takart le. valódi liliomolaj. és ott a fa mellett… – Szilfa. vén tökéletlen. Ráállítom arra az útra. Jó lesz már. – Itt jöttünk ki. és mindez összeolvadt a magány megfoghatatlan egyedülvalóságában. de most már nem megyünk. hozom. – Nincs mit. Matula vidáman parolázott. én meg levetettem az inget… – Hát több eszed lehetett volna neked is. – Vesd le az inget. hogy merre jár… – Most már tudom. Akkor ugráltál volna. Az öregasszony összehúzta a szemét. hát nem tudott szólni? – Nem volt ott. Gyuluskám – simogatta meg Nancsi néni –. ez csodaszer. Matula. Tutajosunk ezek után nekivágott a gyalogúinak. Holnap nem megyek be. Szinte öntudatlanul ment hazafelé. Matula bácsi – mondta később Gyula. “Csak azt nem tudom – töprengett a fiú –. – Atyaisten! – csapta össze a kezét. hogy Matula bácsi nem volt ott. hogy mivel leszek én holnap elfoglalva?” – Elég korán megjöttél. Nancsi néni! – Alig értem hozzád. ezért kicsit az ajtó felé húzódott. – Süt ez a sparherd… – Szerencsétlen! Iszen nincs is befűtve… Először a hátad. – Hát – nyújtotta kezét a fiú – köszönök mindent. hát szép volt? Fogtatok halat? – Szép volt. Megállj. – Jól van. amerre jöttünk. és halat is fogtunk – tette le Gyula a hátizsákot –. rád adom a tisztát.– Először azt gondoltam – állt meg az öreg –. Csak a rét zsongott körülötte. – Ezt összeolajozhatod. ámbár ezt nem lehetett sem megfogni. amikor levetetted az inget. hogy itt van olyan olaj. Egy óra múlva már alig érzed. – Hová mégy? – érkezett meg Nancsi néni az üveggel. ami azonban valóság volt. ne nyomja. ki nem talál egy hétig sem. Nancsi néni! – Bízd csak rám. – Talán… – Az semmi. s egy szürkegém már ismerősként szállt el felette. hanem ízé… azt mondta Matula bácsi. mert maga is mással lesz elfoglalva… de holnapután hajnalban ott leszek. akit rövidesen úgyis elfogyasztanak a kannibálok. ringatva a tücskök muzsikáját. mert ha beleveszik a rétbe. ez a jóslat nem vált be. hogy a tűzhely kíméletlenül süti a hátát s ugyanakkor a mellét is. Nancsi néni. Gyula úgy érezte. Gyula szinte megborzongott valami ismeretlen szépségtől. Innen már hazatalál? Gyula körülnézett. az öreget már nem látta sehol. távoli madárfüttyöt. Sajnos. Gyulánk mereven ült egy hatalmas karosszékben. Jobban nézzen máskor körül. – Szszszsz – ugrott meg Tutajos –. s amikor a szilfa mellől visszafordult. Eget még? Nemsokára alábbhagy… mit ennél? . Az a hűsítő olaj úgy kell a hátának. – Hogy a nyavalya rázza ki a nadrágjából ezt a vén tekergőt. hogy még elmegyünk valahova. hozom. – Miféle olaj? – Ami égésre jó. Egy óra múlva Tutajosunk félig sült hajótöröttnek érezte magát. sem elmondani. hiszen úgysem értette volna meg senki. a méhek dongását. – Szilfa mellett kanyarodik el.… – Mondom. mint egy falat kenyér.

mindenhez ért. holnapra elfelejted az egészet Tutajosunk azonban egyáltalán nem nyugodott meg. és mérgesen nézett Gyula lángoló és olajtól fényes vállaira. a sás összevágta a vádlim. Nancsi néni. – Olvasgassál. aki enyhén meg szokta lökni: “Alszol? Téged szólít!” Bütyök talán már meg is kapta a levelét. Körüljárta még egyszer a tüzes trónon ülő ifjút. nem baj. hogy olyan halászlevet csak az istenek esznek az Olümposzon vasár. hogy a kecske elmekegné magát tőle. azt nem lehet mondani. az igaz. Ladó!” – Juj-szsz… – ütötte égett könyökét a szék karjába. Aminek savanykásnak kellene lenni. – Ettél? – Nem – szeppent meg a félig sült ifjú. hogy összeragad az ember szája. amint kíváncsian közeledett a kellemes olajszagra. – Ettél te már az én halpaprikásomból? – kérdezte az öregasszony keserű megvetéssel a Matula-féle halpaprikást illetőleg. aminek édesnek. Talán kételkedne is a vadpontyban… Gyula irodalmi hajlamai fellángoltak. biztosan örül neki. Na és az a halászlé… mutatós volt. az olyan savanyú. aki ellenőr a berekben. Gyönyörű volt minden. és otthon felejtettem a szúnyogolajat és a napolajat is. tüzet lehelt tőle az ember. hogy nem kíván enni. de akár a parázs. hogy a reggelt meg sem éri) Nancsi néni előtt még az édesanyja főztjét sem dicséri meg –. Piri mama ugyanis azt mondta. ha csak meghallotta egy légy zümmögését. amikor mintha teljesen kiszállt volna hosszúra nőtt porhüvelyéből. Gyula e pillanatban a Balaton partján izgult. hogy ordítani tudott volna. . hogy az jobb lehet… Piri mama is mondta… Meg kell jegyeznünk. hogy Kengyel hangja visszarántja az olajos valóságba: “Folytassa. s – az elismerést egy sokatmondó mozdulattal fejezte be. hogy Tutajosunk Piri mama törékeny vállán akart kimászni ebből a léből. Hajnalban indultunk Matula bácsival. mert leégtem. és elkezdett írni. s ebben nem kis része volt Kengyel megnyugtató távollétének. ez Nancsi néni találmánya. és határozottan. hogy: “Jól főz ez a Nancsi. s a délután végét járó nap sugarai elnyilaztak Tutajos felett. ha a mai napot leírná. Gyulát ezek nem érdekelték. de Nancsi nem tudhatta Tutajos ármányos gondolatait. Ifjú barátunk tehát fázva égett.és ünnepnapokon. de az égés dacára is néha enyhe borzongást érzett. de aztán mégis azt mondta. amelyet a porcelán huszár viselt a szekrény tetején. hogy ebben a rövid földi életben (lehet. hogy olyan halászlevet ettek a berekben. bőre darabokra szakad. és voltak percek.Gyula csak legyintett. de a szandál nem ide való (ha jössz. Később azonban – mintha gondolatai meguntak volna lángoló bőrével foglalkozni – ismét eszébe jutott az elmúlt nap. mert úgy érezte. Mozdulni alig mert. hát még hogy örülne. Kedves Bütyköm! Itt ülök ebben a kis szobába. és megnyugodott. holott Rézi néni szakácskönyve világosan »édesnemes« kalocsai paprikát ír elő. egészen megfeledkezett érzékeny testi állapotáról.” Ezt mondta Piri mama. és magára hagyta. és Nancsi néni bekent liliomolajjal. hozzál gumicsizmát. s olyan érzékeny. ámbár jóindulattal hazudott. s erről Bütyök jutott eszébe. az olyan édes. ami kezdődő láznak volt a jele. s ez a bonyolult testi állapot mélyen elkeserítette. ami azt akarta jelenteni. Az olaj ugyan segített valamit. és Tutajosunk élénk fantáziájának nem kellett tartani attól. aki elhatározta. hogy nem főz jól. és már megint írok. s egy-egy arcot megvilágítottak valamely csoportképen a falon vagy egy csizmát. Óvatosan berendezkedett. Gondolom. Nagyon jó szaga van. szóval csősz. A szoba enyhén le volt sötétítve. nem ettem. mert Matula verekedett a hallal. ha rongyos). de agyonzsíroz és agyonfűszerez mindent.

de moccanni sem mert a takaró sátra alatt. – Inkább olvasgatok. mamád kezét csókolom. de rögtön. Nancsi néni. csak kicsit rövidebb ideje. és ne ordíts… Akkor ordítottál volna.) Bütyök. muszáj. A marhát nem csalogassák. meg csépelnek is. – Ennek nem árt… – Háááá – bődült fel újra az ifjú –. A papír a kezemtől olajos. amik csalogatják az embert. és most be vagyok olajozva liliomolajjal. vagy végighúztak rajta valami tárgyat. aztán elmentek. Nancsi néninek nem szabad mondani. Itt minden olajos. amiből kiállt a szög? És itt van ez az öreg ágy. mert az olajat nem lehet kimosni. mert rögtön haragszik. – Fázom – mondta meggondolatlanul. hagyd rajta. mert Matula bácsi kérte… (Ez igaz is – gondolta Tutajos. ha itt leszel. Gyula megelégedetten dőlt hátra. a halból Csikasz is kapott meg csontot is. . vajon ki karcolta? Megcsúszott a kés. de a párnákra olyanokat csapott. mért. – Dolga… nem dolgozott egész életében… talán aludt valamelyik bokor alatt. de én oda nem megyek. azt mondd meg: mért nem volt ott? – Dolga volt! – mondta Tutajos mérgesen. mert Nancsi néni nem szólt semmit. aki kicsit gyengén hallott. akik ezek között a bútorok között egy életet éltek le. aztán megégtem. Ezt is tulajdonképpen én fogtam meg. Gyuluskám? – nyitott be Nancsi néni. – A sásszedőket ellenőrizte. aki vitézül verekedett nekilóduló fantáziájával. – Nem feküdnél le? Gyulának már a lefekvés gondolatára is égnek állt a haja. de aztán átadtam a nyelet. jujujuháá… – Most már örülj. Írj!! Hűséges barátod: Tutajos Ui. – Szóltál. hanem egy könnyű takarót borított Gyula lángoló hátára. és ócskább ágyneműt adok. István bácsit alig látom. s olyan mereven ült. Mért nem volt ott az a vén tekergő. Aztán láttam kanalas gémet meg bíbiceket. “szelemenek” tartják. – Csak úgy gondoltam.Aztán fogtam 7 (hét) keszeget. de meg is bánta. hogy nézze meg a doktor. és a szoba árnyai gondolatokat hoztak és vittek. hogy valahol már ettél jót életedben. Erre már nem szólt Nancsi néni. – Mintha szóltál volna. és Matula bácsi fogott egy óriás pontyot. mert aratnák. hiszen még nappal van. Nem értem. Meg is vetem az ágyad. A kunyhó is gyönyörű. mintha Matula tartózkodott volna bennük. Bütyök. csak az a baj. ha ő megy a fürdőre. Megnézte már a doktor a mamád lábát? István bácsi is írt apámnak. Ha azt mondod neki: ott maradsz. hogy levettem az inget. ott is marad. hogy ne bántsa a tojásokat. mikor levetetted az inget. A bútorok valahogy élőbbek lettek. hogy az olajszag irányában érdeklődő legyek ijedten repültek az ablaknak. Bütyök. te itt szállsz le. írj. Szürkegémet is láttam. hogy elgyere! Aztán halászlét ettünk. ami majdnem háromkilós volt. Nehezen alkonyodott. finom ez az olaj? – mire Gyula csak intett. Ugye. mert a marha nem bántja a tojást. és Gyula nagyszüleire gondolt. és Csikasz őrzi éjjel-nappal. mint egy fáraószobor. A kis asztalon éles karcolás látszott. és olyant ordított. Estére megint bekenlek… Tutajos keservesen gondolt az estére. Matula bácsi kutyájának Csikasz a neve.

amelyet a növekvő láz enyhített. – Na. egészen kevés ciánkálival. ha neked jó… – Haragszik. és lehunyta szemét – egy pillanatra. hosszabb ideig tarthatott. hogy a szobában teljes sötétség van. amelyből nem lesz est. s a másik szobából beszéd hallatszik át. De maga az öreg ház is olyan csendes volt. Nem sokáig volt Gyula meztelenül a napon – talán egy jó óráig mindössze –. hogy asszony olyan halászlét nem főz. majd az olaj helyrehoz mindent. – Nem ülhet egész éjjel. árnyékos alkonyat. már lenyelte az orvosságot. egyedül és másnapok nélkül. de férfiasán állva a fájdalmakat. és tompán összekeverte a gondolatokkal. Ez a pillanat azonban. István bácsi. amit a horgászat izgalmában nem érzett. aztán lehunyta szemét. aki erre lehunyta a szemét. Még egy kis zörgés hallatszott. amiért otthon Piri mamának fél óráig kellett könyörögni. ettől elmúlik – és vizet töltött. és holnaputánra megnyugszik ez az égés is. hogy érintetlen bőrét valósággal megégesse. amit akarsz. és holnap mivel lesz elfoglalva… Elálmosodott. Ámbár bekentem liliomolajjal… ez a vén Matula… – Nancsi néni. fiam. De most már mindegy. Én adom. csak aztán ne mocorogj az ágyban. hagyja Matulát békén. és semmivé váltak életének naptár lapjai. De miért borzong néha? Talán meg is hűlt? Gyula ezen elgondolkodott. csúnyán le van égve. A gyerek pedig aludni fog. látod. Matula bácsi megcsinálta a kis bográcsban. de homályosan érezte. Ezenkívül a saját bőröddel azt csinálsz. fiókhúzogatás. miért? Van egy közmondás. Na. menjen hozzá férjhez. A takaró alatt meleg volt. mint egy végtelen.Talán haldoklóit benne valaki. lefeküdt. mert árrá ébredt fel. – Le kell fektetni! – hallatszott István bácsi hangja. csak akarni kell… – István bácsi. erős volt. – Vedd be. atyámfia. Ez a büntetés. – Nekem jó. – Mi ez? – Sztrichnin. Ha nagyon haragszik rá. – Olyan szép volt. mi lesz holnap? . hallom. feküdj le! – István bácsi! – Gyerünk. hogy megfeledkeztél a napról. amely szerint: minden szamár a maga bőrét viszi a vásárra. és fogtunk egy nagy nyurga pontyot is. Gyulának mukkanni sem volt ideje. de most nem volt kellemetlen ez a meleg. és te beveszed – kész. mint a krumpli decemberben. de ezt ne mondd Nancsi néninek… – Dehogy mondom! – nevetett Gyula. megfeledkeztem a napról… fogtam hét keszeget. hogy mire célzott Matula. István bácsi? – Én. és a jókedv fellobbanó pillanatában István bácsi két szem orvosságot tartott eléje. – Ébredj. De hátha nem is gyógyul meg holnaputánra? Ekkor még Gyula nem tudta. de ez elég volt. és nem lesz hajnal már többet soha. óvatosan hátradőlt. reménytelenül. István bácsi. hogy tudna aludni. egyébként semmi közöd hozzá. – Nem hiszem. amelyben meghűlhetett volna. de nagyon jó… – Az biztos. utána a súlyos léptek elindultak Gyula ajtaja felé. – Jó estét. úgy látszik. – … de hát… – Semmi: de hát. megpörkölődtél. de nem talált az elmúlt napban egyetlen percet. Gyula lassan.

ha nem mozogsz. hogy el leszel. “mint egy szentre”. mert el leszek foglalva… – Persze. mint egy faszent. Tutajosunk azonnal látta. hogy a mosakodási tilalom valami mélyebb bánattal töltötte volna el. vigyázol a bőrödre. és nem látszott rajta. Szabad? – ötlött fel Gyulában valamelyes szerény aggodalom a szekrény termékeit illetőleg. mint egy elrepült. azt nem lehet mondani. mint a jövő század. De aztán kiderült minden. Tutajosunk tétova gondolatai úgy szállnak vissza valahonnét. melyeket a dupla adag altatópor tartott zárva az éjszaka sötét kamrájában. Mit lehet itt csinálni? – nézett körül az égett ifjú. Tutajosunk egy tűzkárosulthoz méltó buzgalommal evett. Mosakodni ma nem kell. holott István egyáltalán nem volt szent. és talán azért váltak el. lenyugszik tizenkilenc negyvennégykor. és Tutajosunk csak akkor zökkent vissza saját (ámbár égett) bőrébe. meggondolatlan pillanat. ha nem vigyázol magadra. semmivé vált.– Holnap. “Aludtam” – tette még hozzá. legalábbis délutánig. ordíts nyugodtan. aztán felkelt. Vigyázni kellett azonban minden mozdulatra. mert az olajozott rabság nélkül talán eszébe sem jutott volna a szekrényt kinyitni. és minden tiltakozó nyikorgás nélkül nyílt ki. fiam. Gyula reménytelenül gondolt a napra. hogy Tutajosunk valami különös értelmességgel nézte volna a világosságot és a koszorúval övezett fényképet szemközt a falon. ordítasz. Lili néni pedig szinte áhítattal emelte szemét Istvánra. amikor Nancsi néni újra beken. Ulrik napja. Itt az ivóvíz. A felégés tehát óvatossá és előkelővé szabályozta Tutajosunk mozdulatait. amely széles volt. hogy erre az elszántságra szükség is volt. de fel is ülhetsz. és megjegyzed magadnak. mint ahogy Piri mama szokott elbúcsúzni. és fekszel tovább. holnap nem jön értem. hogy ezek a fájdalmak már nem voltak olyan nyersek és közvetlenek. mint tegnap este. hogy a berekben. hát felhördül. mint egy kedélyes kofa portékáit a reggeli piacon. Eszel. és Tutajosunk szinte hallotta az unalom porszagú szárnyalását a lesötétített szobában. én úgysem ébredek fel… Hát ez bizony nem úgy hangzott. bár ez nem volt valami különös felfedezés. hogy amint hozzányúlt. de ez sem volt Nobel-díjra érdemes gondolat. Aztán világosságra nyitotta ki a szemét. szerda. . – Nem. hogy még a leégésben is van valami jó. nem úgy értettem… Matula bácsi azt mondta. hogy meg kellene sértődnie. mert az ágyban minden mozdulat égetett és fájt. s az események igazolták. amelyről az ifjú férj bizonyos elszántsággal nézett a jövőbe. mert – teszem azt – ha az ember nekimegy a szekrény sarkának. Nem. Ülsz. hogy: “Majd alkonyattal sétálgathatsz kicsit az udvaron. Ha kell valami. hiszen rajta volt a kulcs. Szervusz. mert Lili néni ebben tévedett… Jelen pillanatban ezek már elmúlt dolgok. de aztán megnyugtatta magát. de ez valahogy nem sikerült. Ugyanilyen férfiasán viselte el az újabb olajozást. “Reggel van” – gondolta Gyula. hát nem vigyáz rád senki. Gyuluskám. István bácsi esküvői fényképe volt ez.” Az alkonyat azonban alig pár pillanattal látszott közelebbnek. és István bácsi horkolása is úgy hallatszott a szomszéd szobából. Tény és való azonban. mint egy távoli repülőgép zúgása – elmenőben. – Jobb. tej üveges szekrényen. amikor Nancsi néni behozta a reggelit. ami rá is fért kajla egyéniségére. Olyan lazán foszlányos lett minden gondolata. mint fáradt galambok a dúcba. A nap kél három óra ötvenkét perckor. és megakadt a szeme a zömök. mint a sebzett párduc. Az előbb néztem meg a természettudományos kalendáriumban. fáradt galambok. és Tutajosunk azon gondolkozott. amelynek a jelek szerint ebben a szobában kell eltelnie. mert Nancsi néni úgy határozott. és úgy kínálta magát.

Már majdnem letette. hogy a szakadt csizmák a halhatatlanságot hordják közömbös. Tutajosunk. Gyula ezzel játszott egy darabig. aki Irmuskám (az Irmuskám át volt húzva és fölibe írva: Lilikém…) kis kacsóit magaménak vallhatom. éppen én vagyok az a boldog halandó. Tutajosnak a szeme fennakadt a fájdalomtól. bőre a hátán foszlányokba szakadt. hogy megismerkedésünk kedves emlékei ne tűnjenek tova a szürke hétköznapok egyformaságában (ez alá volt húzva). és fölibe írta Lilikét. miért kerültek az elmúlt idők feledékenységének ebbe a temetőjébe. ezért Tutajosunk – megnyugodva. azt mondta: “Hohoho… ezt a marhaságot!” “Boldogságomat leírni nem tudom – folytatta Elemér a »Vőlegény és ara között« című fejezetben –.” “Puskázott! – fogta oldalát a tiszteletlen derüléstől Tutajosunk. tisztelettel bár. ha szimatot kap –. hogy én. akinek “kis kacsóit hódolattal emeli ajkához: Elemér”. majd az “Üzemtan” következett. amely a “Családi levelező” címet viselte. talán azért. amikor ő is ugyanezt érzi. jaj! – vonaglott csendesen. nem gondolva arra. gyermekostor és szivarszipka. sőt néha komor óriás. “A jó gyümölcskertész” – olvasta a következő könyv címét. hogy Nancsi néni meg ne halija. mert egy természetrajzkönyv mellett – például – szakácskönyv volt. mégpedig véglegesen. – Mi a fene az az »Ara«?” Azután az “Imádott Nagysád” következett.A felső polcon könyvek voltak. és Tutajosnak ilyesmiben csalhatatlan szimatja volt. Tutajosunkat most már nem vonzották a rímek. amikor aláhúzott sorokat látott meg. mert a könyvek alatti polcokon a legcsodálatosabb összevisszaságban kínálták magukat lerakott holmik. Vacsoránál azonban – bőre tiltakozása ellenére – többszőr leskelődve nézett István bácsira. és amely ujjának legkisebb érintésére lecsapódott. Nono – érdeklődött Gyula. Petőfi – széles karddal az oldalán – jóindulattal nézett a májas hurkák és töltött szárnyasok nyájas gyülekezetére. amit a könyvbe zárt Elemér. fél sarkantyú és szentkép. zenélődoboz és szájkosár. mint a jó vizsla. hogy István bácsi is… ez a komoly. úgy látszik. a lényeg nem. hanem virágos ünneppé avathassam azokat…” “Azannya! – ámult Tutajosunk. s hogy eljön az idő. akik nem vették észre. kihúzta Irmuskát. hogy bőre nem mállott le hátáról – további kutatásba fogott. mert csak a forma változik. amelyeket valaki valamikor érdemesnek talált aláhúzni. Rémes és megmagyarázhatatlan. nono… “Megismerkedés után” – olvasta egy helyen. mert a vékony pénzű költő sokat koplalt hajdanán. Gyula . és úgy érezte. amíg kissé ott nem felejtette a mutatóujját. itt tartotta régi könyveit minden rendszer nélkül. sőt egy kis egérfogó is. aztán titokban rámosolygott tányérjára. de tétovázás nélkül. de külalakjuk nem ígért semmi jót. – Jaj – suttogta –. A büntetés gyors volt és alapos. és ezt a sokat ígérő címet a “Vallomások” és a “Vőlegény és ara között” című fejezetek követték. Ez a vacsora azonban ebben a pillanatban még rendkívül távolinak látszott. hogy az ő egész léte talán éppen így kezdődött. feledve pörkölt mivoltát. azért a következő könyvhöz nyúlt. és a kis csapda alaposan rá nem koppintott. Volt ott új bugylibicska és használt erszény. amelyekről nem lehetett tudni. Találomra kiemelt egy könyvet: “Ábrázoló geometria”… Gyula azonnal visszatette a könyvet. – István bácsi puskázott…” S ezzel a belső hahotázó rázkódással vetette hanyatt magát a karosszékben. és a családi levelezőt keserű megvetéssel tolta helyére. István bácsi. telt hasú és szürke polgártársai között. sáros országutakon. azután pedig Petőfi Sándor összes költeményei. ámbár – meg kell hagyni – később kihúzta Lili nénit is. “Mélyen tisztelt Nagysád! Engedje meg. amit egészen könnyen fel lehetett állítani.

“Magyarország gerinces állatai” – olvasta. és átböngészi a szekrény csalogató tartalmát. Alaposan átkutatja az egész zsibvásárt. megtudta. és óvatosan ismerkedett olyanokkal. hogy a latin nevek a tudomány nemzetközi nyelvét jelentik. a lóról. elkezdett gyűjteni kíváncsi szelleme ismeretlen. hol találnék könyveket? – Itt a szekrényben. mert – csodálatos – még a latin nevek is érdekelték. mert a beteget el kell pusztítani. hogy veréb. mert valaki. Szabad kutatási jog. kinyitotta a könyvet. Most már szélesre tárta a szekrény szárnyait. – Ugye. és rosszat gondolt róluk. a komoly professzorok úgy néznének rá. de ha azt mondja. hogy hívják. hogy hányat ütött az óra. s a szénát haza lehet hordani. hogy belenéz egy kicsit. belenézett ott.sértődötten dobta vissza a furfangos szerszámot. hogy alig ismerte őket. ha összegyűlnek. amelyekről hallott ugyan. mert István bácsit a jelek szerint nem érdekelte a szürkegéni. Itt a zerge. amikor szeme megakadt egy könyvön. Mert ha a magyar tudós azt mondaná. mert Nancsi néni jött a liliomolajjal. amott a ponty. de nem így lett. csodaszer ez? Most újra bekenlek. mert még a tulajdon nevét is elfeledte. de aztán gyorsan behajtotta a szekrényajtót.” “Matula! Matula mondta ezt a nevet. megmondtam. – És velünk mi lesz? – kérdezték. “Magyarország gerinces állatai” – olvasta Gyula. aztán félreteszi. és ha valaki megkérdezte volna. válogathatsz… Igen. rokonom. De még a régi ismerősökről is kiderült. Azt már tudta. hogy valamilyen tudományos kérdést eldöntsenek. marháról. Tutajosunk úgy gondolta. és szeme újra a könyvekre tévedt. hogy valami beteg verebet is elkapunk. hogy melyek tulajdonképpen a gerinces állatok. hogy a kutyától a süllőig. le kell lőni!” “Ki volt ez a szamár? – nézett Gyulára szemrehányóan egy kék vércse. hogy több világosság érje a “kutatási anyagot”. vagy azt. éhes gyermekeinek. birkáról meg – úgy látszik – mindent tudott. Van itt minden. talán azt mondta volna: Gyurgyalag. ott a fülesbagoly. de ez általános parancs. hogy kérjem el ezt a könyvet! Itt van. és a mellőzött öreg óra kilőtt töltényhüvely. nem is kell elkérni” – és kinyitotta a majdnem új könyvet. És Gyula elkezdett kaszálni. de Gyula nem válaszolt. A szekrény tárva-nyitva maradt. és most megtudta. a dohányzacskótól a kapszlis pisztolyig és a borotvapamacstól a bajuszkötőig. ami ebben a könyvben található. hogy Passer domesticus. amelyekben nincs ilyen ravasz rúgó. Lelkesen üdvözölt egy-egy régi ismerőst. és úgy érezte magát. amire már régen vágyott. mint a gazdaember. sarkantyú és ködös fénykép szemrehányóan néztek a magáról is megfeledkezett ifjúra. hogy: Canis lupus. ne is tagadjuk. közbül a madarakkal. és óvatosan leereszkedve a székbe. – Én például úgyszólván teljesen rovarokkal élek. Tutajos elnyújtózkodott – amennyire érzékeny bőre engedte. már nem olyan vörös a bőröd… – Talán már ki is mehetnék? – Estefelé. a vörös vércse pedig egérrel és pocokkal. hogy estefelé… – Unatkozom. Gyula belenézett itt. Szinte utálom a húskosztot…” . a ravasz Tutajosnak éppen ez kellett. “Lovassy… – olvasta – Lovassy. azonnal tudják. a harcsától a lóig megvan itt minden. valahol azt mondta: “Kártékony. Nancsi néni. mint – köztünk szólva – borjú az új kapura. azonban még nem találkoztak. amit le lehet kaszálni. Az előfordulhat. Tutajosunk egyszerűen elmerült abban a tengerben. akinek lovai marhái otthon éheznek. Most aztán szabad a vásár. mert a japán tudós csak így értheti meg az izlandit és a svéd a fokföldit. Gyógyul! Szépen gyógyul. s váratlanul egy csodálatos rétre bukkant.

de megnyugodva látta. Lovassy Sándor. mint amire okvetlen szükség volt. ott hallottam…” “Az nem lenne baj – vijjogott az ölyv –. Gyula elmosolyodott. Igaz. természetesen Tüskevár falán. hogy Gyula étvágya is teljesen kielégítő. aki valamikor szintén elbolyongott a szerelem csalóka ingoványán… – Nem szerelmes. s ez lett a veszte. mert Matula nem is mondta. nagyon jó könyvet találtam. és nagy . fiam. Éppen egy ürgét evett a telefonpózna csúcsán – a boldogult nagyon szerette a fiatal ürgehúst –. Kiballagott hát a konyhába. hogy nemcsak a szerelemnek. – Szerelmes? – érdeklődött Nancsi néni. – Most aztán aludj egy kicsit. és szerencsére a lövés nem talált. nem is ismernek bennünket. aki hozzánk nyúl. Később azonban úgy érezte. Sas! – üvöltött. amikor a kedves lefordult a pózna tetejéről. de a vadászok puskával járnak. és nehezen igazodott el a szóba bútorai között. hogy a villamoskalauzok is szívesen kérnének fegyvert a vad utasok kiirtására…). Tutajosunk akkor ébredt rá. a Lovassy-féle mű nagyot puffant a földön. de az ölyvek bezzeg… a kis nyulakat…” “Bezzeg. hogy Matula a jeles művet nem is látta. és amit mondott. Talán négy óra körül járt az idő. hogy rettenetesen éhes. s amikor elugrott a lövés elől. és hogy valóban dél van. hogy a fiú hálás legyen. – Kaptam egy könyvet – mondta annak idején István bácsi –. – Gyere. Inkább magának való… – Tudom én. ismertem én is a tanár urat. szóval úgy hallottam. Boldogult első férjem is ennek lett az áldozata. Szegény boldogult nyugodtan falatozott a törvényre gondolva. Engem is kérdezgetett. régi tanárom írta. Tutajosunk harci lázban ébredt fel. de a mezőn se tudják. vagy nem bezzeg – méltatlankodott egy termetes ölyvanya –. valamint István bácsi. csak álmában lőttek rá. Igen jó étvágya volt a kedvesnek…” Tutajos – gondolatban – bocsánatot kért az ölyvektől. – Sas« – mondták még tízen. amikor Tutajosunkra rálőttek. hát mit tanuljak tűié. – Nincs lázad. Gyula ezeket az előzményeket nem tudta. volt olyan nap. és ők sem tudják. mert a családi levelezőből kihúzott Irmuska és a nagynénik koszorújából kihúzott Lili néni jutottak eszébe. amit tudni köll – mondta Matula –. Tudományos… – és kissé nagyképűen ment vissza Lovassyhoz. – Áá – tiltakozott a fiú –. és menyétek surrantak. ha nincs is étvágyad. amikor egy ilyen puskás dúvad elkezdett oldalazni feléje. járt ki ide a berekbe. mert a vadászok közül egy sem ismerte az ölyvet. Az öreg egy betűvel nem mondott többet. aki az újpesti víztoronyban lakott –. mert Gyula egy órakor elaludt. nagyon elég volt. Közben – szinte egy pillanat alatt – dél lett. hogy húsz egérkét is bevágott. hogy a jó könyv kizárólag szerelmes lehet. mi már régen védettek vagyunk. Nancsi néni.“Bocsánat – mondta Gyula –.” “Ezt a városban nem tudják – válaszolt gondolatban Gyula –. A villamoskalauz nem jár puskával (ámbár úgy hallottam – egy vándorsólyom mondta. abban a hitben. hogy ezt a könyvet ajánlotta. hiszen egy pillanattal előbb még ott állt a várfalon. ámbár gondolatai között sasok röpködtek. mire Gyula értelmetlenül nézett az öregasszonyra. pedig szegény uram egész életében az embereknek dolgozott. és Hálásan gondolt Matulára. és az új törvény ötszáz forinttal is megbüntetheti azt. gyere ebédelni. ebédelni – szólt be Nancsi néni. ámbár az igazság az. A lövés csattanását a könyv lezuhanása okozta. de a tudománynak is van határa. Ezt Nancsi néni nem tudta. »Sas! – ordított a csirkefogó. – Mi? Nancsi néni a fiú homlokára tette a kezét.

– Majd később. Tutajosunk elmerengett az álmon. “Ámbár – álmodozott tovább vitézünk – ha valaki egy viharos éjszakán petróleummal meglocsolná ezt a bozótfalat. Nem lehet tehát azon csodálkozni. – Sok lesz. Víz. – Bekenjelek. – Már el is készítettem egy kis tejfölös túrót. amelyen nyárson forgatták a méteres harcsát vagy a kótyagos török által megvetett malacot. a sebeket csak újabb sebekkel. Gyula abba a korba álmodta vissza magát. mint ma. a varjak. hogy a sülő malacra gondolva. s a puskákat csak újabb puskákkal lehet megszüntetni. mert csak kisebb rajtaütésről volt szó. vagy gyógykezelni akart. csak Tüskevár. hogy a harc a török visszavonulásával végződhetett. mintha tűz ütött volna ki a köcsögök között. Nancsi néni… – Vagy talán ennél valamit? – Egy falatot… Nancsi néni úgy ment az éléskamra felé. itt-ott kis nádszigetekkel. nem tudhatja. sem megúszni nem lehetett. amely azonban nem sikerült. s a török martalócok megfelelő fogadtatásban részesültek. s az emlékek olyan frissek voltak. és araszos bajuszszárnyakat viselt orra alatt. még az illatát is érezte. víz mindenütt. – Ez majd csak a végéri derül ki. mert egészen otthonosan érezte magát a kurta szárú csizmában. hogy Tutajosunk szájában összefutott a nyál. azt is hamar el lehetett tömni. A “kis tejfölös túró” lavórnagyságú edényben érkezett. mert a harc mozgalmasságában pokolian megéhezett. mint égő kazalban az egerek… Petróleum…? Észnél légy. s erre – felébredt. A kis erősséget azonban élő és száraz. akit azonban senki sem mert volna “Bütyök”-nek titulálni. A szomszéd bástyán vitéz Pondoray hadnagy úr hadakozott. ámbár sokszor csak a tűz. A lápi végvár madarai. Friss kenyér is van. ahol a bástyák vízbe értek. és pár ügybuzgó ozmán vitéz hagyta ott a fogát. hollók előre jelezték az ellenséget. Gyula? – fogadta Nancsi néni. Ezt a tüskefalat pedig sem megmászni. Sajnos. Ezt a nyomorúságot már tudták akkor is. De a környék más volt.nyílvesszőt eresztett a lent ordítozó törökök közé. és nagyon sajnálta. mert a hadnagy öles kardot forgatott. hogy a nyíl talált-e. óriás nyárfákkal. hogy megmozdulása most már nem olyan kínos. természetesen fejével együtt. . Nem is vette észre. s amikor lehajolt a könyvért. Nancsi néni… Az öregasszony csak legyintett. de most már tudta. és azt hitték akkor is. megsülne az egész társaság.” Gyula mindezekre emlékezett. Gyula úgy érezte. a marakodó emberiség nagyobb gyönyörűségére és sokkal nagyobb nyomorúságára. amit sürgősen el kell oltani. hogy a váracskának nem is lehetett más neve. de csak keserű tapasztalatokat szereztek. nem akart a bőr a vállán elszakadni. Gyula Lajos. A kanizsai és sümegi törökök kisebb martalóc csapatai többször megkísérelték kifüstölni ezt a kellemetlen darázsfészket. amikor még használatos volt az íj. hogy még most is érzi kezében a húr elpendülését és a nyílvessző szisszenő elsurranását. Kő csak alul volt. hiszen a vár istállószerű termében szurokfáklyák világítottak vagy egy-egy gyertya. hiszen a hollókat is kellett valamivel táplálni. mert az egyik bokorból rálőttek. és torony – amit egy tisztességes vártól várni lehetett volna – nem volt sehol. hogy felébredt. bozótos tüskefal övezte. Az álom egyébként olyan világos volt. aki vagy etetni. háta nem olyan érzékeny. és Gyula a harc hevében is megjegyezte a gerendák közé szorított agyagfalak omladozó állapotát. de már szólt a puska is. amelyen csak egy-egy keskeny rés látszott. hol volt akkor még petróleum? Az idők és a föld méhében volt.

egyetlen élőlény sem mondhat mást. hogy nem is törvény. a hűvös estéé pedig a fülemüle. és mit jelent az. vagy az égre néz. csak az ember. – Tudom. hogy ez a ragyogó madár azt fütyüli. szállhat-e más. törvényszerűséget lát – vagy inkább érez – a dolgok rendjében. mint amit érez. pete. mint ahogy az alkony dalosa a feketerigó. – Nancsi néni. annak oka nem az égett bőr.Ki is derült. ahol hangyák cipelik tojásaikat. – Pedig szép lett “volna” – gondolja. de a kitűnő étel elfogyott. Matula bácsit is megkínálhatom? Mert tegnap megkínáltam… – Hát persze. ha ez a dal nem simogatná. Hogyan lesz a hangyatojás. és miért megy el Dél-Afrikába a málinkó? Miért. és mi van a holdon? Miért zöld a mogyoróbokor levele. mint a nagy szemű bagoly. ügyes. miért. egyszerű volt ez a kis dal és mindig ugyanaz. s ha ezek után Gyula nehezebben hajolt meg. ha az öreg Matulát valaki szidja. Ez a délután azonban elgondolkoztató volt. mert nem szerette. A kert most is csendes volt. Tutajosunk a tutajra gondol. majd a hátizsákban lesz minden. nem is illene. hogy: embrió. és a magány kérdései rajzottak a levegőben. hogy felkapja a könnyelmű egeret? Gyula elgondolkozik ezen. hiszen a valóság is olyan szép. hanem kizárólag a tömött gyomor volt. még csak rokonságban sincs velük. mert akár a tejfölös túró volt olyan felséges. mint a tölgy? És miért él a tölgy két-háromszáz évig és a paradicsom csak egy nyáron? Miért marad itt a feketerigó. atom. A málinkófélékhez tartozik. hogy egyáltalán nem rigó. ami már annyira természetes. és talán nem is érne meg a szeder a fán. ahol látszik már a hold gödrös fél arca. ha a földre néz. viszont megtalálta a fogantyút. hogy más madár szóljon. hogy is mondjam… szóval izé… – és ezzel a nyögés mag is akadt volna. és miért nem lesz magas fa. Igen. de ha megkérdezték volna. de előbb bekenlek. A szöveg ugyan adott valami homályos képet. amivel Nancsi néni ellenségeskedésének gőzét ki lehet ereszteni. és elsiklott a szavak felett. Holnapra kutyabajod. Csak közel kell hajolni hozzá. – Most már kimehetsz. hogy: “Huncut a bíró… huncut a bíró!” Most azonban úgy érezte. s a neve: aranymálinkó. de eddig nem ütötték meg ezek a kérdések. akinek nem kell világosság. csak – igen –. hogy a sárga fuvolás nem mond ilyen becsmérlő dolgokat a bírói karra. ámbár nem akart többet foglalkozni vele. akár a harcban éhezett meg annyira Gyula. Igaz. Amikor pedig a sötétség nehéz szárnya alatt talán télről álmodik a kert. – … aztán azt mondta. az olyan… szóval. hogy mi tulajdonképpen az “atmoszféra”. amíg fent van a délutánra hajlott nap. “Utána kell néznem – gondolta.” . akiről csak ma tudta meg. mint a fáradt nyári délután. Gyula régebben úgy értesült. Az almafáknál leesett egy-egy férges alma. és egy madár sem. turbina. de nélküle talán süket és szomorú lenne a nyári délután. szétbontani és megnézni… hiszen nem tud még semmit. – Matula bácsi jön hajnalban. gáz. – István bácsinak van lexikonja. amikor azt olvasta valahol. miért? Gyula szívesen és sokat olvasott. és valami rendkívüli egyszerűséget. és kígyó kúszik a gyalogúton. és most csak a sárgarigó flótázott. hogy olyan rántott csirkét csak a Nancsi néni tud… – Vén lókötő! Sokszor evett már az én főztömből. hogy “anno dacumál”. A rigó mást és máskor nem is mondhat. hogy: – … izé…. mint amit mond. mindenhez ért. Csupa izgalmas titok minden. talán azt mondta volna. sugárzás és elektromotor. az bizonyos… Gyula ezek után könnyű szívvel ment a kertbe. “Amúgy” rendes ember. és most először nem helyesli túlságosan a tutaj körül kialakult mesét.

Ránézett olajos karjára. “Miért olajjal kellett a bőröm bekenni, és miért nem vízzel? És miért elmosódik el az ember ebéd után, és ki volt ez a Lovassy? Tanár – mondta István bácsi; tanár úr – mondta Matula, mert az öreg rétjáró az emberek távollétében éppen úgy beszélt róluk, mintha ott lettek volna. Matula olyan közel volt a természethez, hogy csak egy nyelve volt, akár a varjaknak: a valóság nyelve. “És mi az álom? – tűnődött a fiú, és kezére nézett, jobb kezére, amivel meghúzta az íjat, és még most is érzi a húr vágását ujjain. – Az álom is valóság. vagy mi?” Kinyújtott kezét is jól megnézte, és megakadt a szeme gyászkeretes körmein. “Milyen piszkosak” – gondolta, de nem gondolt a körömkefére, és – sajnos – nem gondolt arra, hogy ez is valóság! – Gyula! – kiáltott a ház felől Nancsi néni. – Gyula! Tutajosunk kedvetlenül kiáltott vissza, és a ribizlibokrok egy-egy levelét letépve ment a ház felé. “Nancsi néninek mindig van valami kiabálni való ja…” Ezt a rosszalló gondolatot azonban hamarosan visszaszívta. – A földművesszövetkezetből hozták ezeket a gumicsizmákat. Próbáld fel, ha nem jó, kicserélik. István bátyád küldte… Matula! – gondolta Gyula, csak az öreg szólhatott nagybátyjának az elázott szandálról és az összekaszabolt – elég vékony – lábszárakról. – Jók! Köszönöm, Nancsi néni, egészen jók. – Ne nekem köszönd, fiam, bátyád vette, de hogy Matula keze van a dologban, arra megesküszöm; bár igaza volt, hiszen olyan a lábad, mintha macskák karmolászták volna össze. Persze, nem szólt róla egy szót sem, mi? – Nem. – Hát látod, ilyen. Ide is bejön néha, aztán csak ül, mint egy süketnéma. Csak néz és pipál, de nem szól, aztán, ha kell valami: meghozza. De akkor sem beszél sokat. “Itt a hal – mondja –, de ne vakarjátok, hanem nyúzzátok. Zsír nem kell alája.” Engem tanít főzni. Engem! Egyszer meg márnát hozott. “Az ikráját dobjátok el, mert mérges.” Nekem mondja… Nekem! De aztán mást nem is mond. Aha! – gondolta Gyula, lábujjait mozgatva a csizmában. – Úgy látszik, Matula is belegyalogolt Nancsi néni konyhai császárságába. A különbség csak az, hogy Matula nem törődik vele, mit mond aztán az öregasszony. Nancsi néni néha szidja, és Matula mosolyog. Esetleg megnézi, hogy a pipaszár jól szelel-e. – Nincs egy darab vékony drót a kamrában? Nem szelei ez a szár… És az öregasszony elmegy drótot keresni. De az is előfordul, hogy dicséri az öreget Matula gyékényszatyrot hoz be. – Láttam, a másik már rongyos. – Jaj, de sok eszed van, már szólni akartam. Ilyen formás szatyrot senki sem csinál. – Olyan, amilyen. Gyula mindezt elgondolta, és úgy érezte, hogy az öregemberre hallgatni kell, bár pillanatnyilag az új csizmák erősen elfoglalták. Kellemes volt bennük a járás, s minden lépésnél férfiasán dohogtak! – Majd megírom apámnak, hogy fizesse meg István bácsinak – mondta, amikor este megköszönte a csizmákat. – Felesleges! Te két hónapig az én fiam vagy, de ha netán ezt nem akarod… – Dehogynem! – Vagy haza vágyakoznál… – Dehogy, dehogy! – rémüldözött Tutajos. – Csak úgy gondoltam, mégis… – Szóval állapodjunk meg abban, hogy három apa áll szolgálatodra: egy valóságos apa, egy pótapa és egy nevelőapa. Igazán meg lehetsz elégedve. Nevelőapád érted jön hajnalban? – Azt mondta.

– Jó. A bőrödre vigyázz, és ne vetkőzz neki, mert most nagyon fájdalmas lenne. Ha a hazajárást hosszadalmasnak találod, azt sem bánom, ha akár hetenként jössz haza. Ha olyan nagyon akarod a nádi életet, hát akarjad! – Megeszik a szúnyogok – szóit közbe Nancsi néni. – Az az ő dolguk. – Gyula meg véresre vakarja magát. – Az meg a Gyula dolga. Matulát hetven éve eszik, mégis egészben van. – Van szúnyogolajom – mondta Tutajos tele boldog kalandvággyal, és most határozottan feleslegesnek tartotta az öregasszony beleszólását. – Takarót vigyetek elegendőt meg egy felsőkabátot is. Éjjel hűvös lehet, és esőre is kell gondolni. – És ennivalót? – kérdezte Nancsi néni harciasán. – Nancsi néni majd ad Matulának, ami főzéshez kell. Szalonnát, zsírt, miegyebet… sót, paprikát. Fogjanak halat, nem kell Matulát félteni, aztán, ha unod, hazajössz… – Dehogy unom! Nem is mertem volna kérni. István bácsi, a Lovassy-könyvet elvihetem? – Minden könyvet, amit a házban találsz. Gyula elnevette magát. – Mit nevetsz? – Sok lenne – vágta ki ijedten magát Gyula Lajos, mert a családi levelező jelent meg előtte, az “Imádott Nagysád” és az áthúzott Irmuska –, elég nekem az az egy könyv. – Jó. Tanárom volt az öreg, nagyon szerettem: sokat csavargott itt a nádban, de erről Matula többet tud mondani, ha akar. Nem feküdnénk le? Pálinkát is vigyetek, ha valahol hideg eső megverne benneteket, meg sebre is jó. Gyula ezen az éjszakán nyugtalanul aludt, minden órában felriadt, és összevissza álmodott fűt-fát, tücsköt és bogarat. A bőre is sajgott még. és többször mintha Matula kopogott volna az ablakon, pedig csak a macska vadászott a padláson. Mikor azután valóban zörgött az öreg, Gyula olyan mélyen aludt, hogy kétszer is meg kellett verni a zsalugátert. – Hej, zabba mennek a lovak! – Mi? – ijedt fel barátunk, de aztán hamar összeszedte ébredő gondolatait. – Megyek, Matula bácsi. A konyhában egy hátizsák hevert a padlón, és éppen csak hogy nem ordított a belső feszüléstől. – Jó szíve van ennek a Nancsinak – mutatott Matula a hátizsákra –, majd én viszem, mert a maga hátáról lenyúzná a bőrt. Nancsi néni ekkor jött ki a kamrából, kezében két üveg dunsztos. – Ezt a kis befőttet még… Gyula szereti. – Ha szereti, hozza is el. A zsákban nincs hely. – De a pálinkának volt hely…? – Az orvosság, de ettül csak a hasa fájdul meg az embernek. Szóval, ha Gyula elhozza, hát elhozza. Ámbár elég lesz neki a két pokróc is. – Majd legközelebb, Nancsi néni… Az öregasszony mérgesen nézett Matulára, akit azonban ez nem zavart. – Mehetünk – mondta –, isten áldjon, Nancsi, az a rántott csibe múltkor nagyon finom volt. Mire Gyula elköszönt, a nagy hátizsák már kint ballagott az udvaron, bár még a verebek sem kezdték meg a reggeli értekezletüket. A kert hűvös volt és csendes, mintha az éjszakai titkokat őrizné, a patak suttogva szaladt, mintha még reggel előtt oda akarna érkezni valahova, de a gyalogút a kertek alatt most már ismerősként hívogatta Gyulát és az új csizmákat. – Nem nehéz, Matula bácsi?

– Dehonnem… talán vinni akarja? – Ha tudnám. – Hát akkor? Gyula megint érezte, hogy a kérdés felesleges udvariasság volt. Vagy talán azt várta, hogy Matula is udvarias lesz, és azt mondja: “Áá… dehogy nehéz, mint a pehely…” És akkor csalódott volna az öregben, a “nevelőapában”, mert a vak is látja, hogy a hátizsák nehéz. De akkor miért kérdezte? Miért? “Szamár vagy!” – mondta Gyula Lajosnak, és megjegyezte, hogy a felesleges beszéd s a céltalan udvariasság valóban felesleges. Nem szólt hát többet, mert érezte, hogy a nehéz hátizsák alatt senkinek sem lenne kedve diskurálni, csak azért, hogy mondjon valamit. De most már ismerősek lettek a hajnali illatok is, és ha a fiú becsukta volna szemét, akkor is tudta volna, hogy most kukorica mellett mennek, most kender mellett, s itt le van kaszálva a lucerna. A nagy szilfára ismerősként nézett fel, csak éppen hogy nem köszöntötte. A vén fa barázdás kérgére titkos jeleket írt az idő, és Gyula szerette volna megkérdezni az öreget: hány éves lehet a fa, és miért áll ilyen egyedül, de nem szólt semmit, a nagy hátizsák meg csak ment előtte egyenletesen. Túl a gáton, széles, de csendes diskurálással kezdte a napot sok ezer madár, amelyből azonban kihallatszott egy-egy gém recsegő trombitálása, szárcsák sikkantása és a vöcskök kurjantása, a parti fűzfa száraz ágánál pedig egy szürkevarjú károgott valamelyik távoli atyafinak, de a válaszokat hallani már nem lehetett. A nagy sásos rét hajnali lélegzése, nehéz posványszaga most már ismerős volt, és az éles sáslevelek tehetetlenül nyaldosták a csizma síkos szárát. Az összeszabdalt lábszárak védett biztonságban lötyögtek a csizmaszárban, és Tutajosunk szinte kereste a tocsogókat, ahol tegnapelőtt a szandálok nyúlósra áztak. A nagy locsogásra Matula hátrafordult: – Jó a csizma, ugye? – Nagyon, Matula bácsi, köszönöm, hogy szólt! – Nem azért mondtam, de ide ez való. Na, menjünk, a fene ezt a zsákot, már szeretnék megválni tüle. Amikor felkapaszkodtak a gátra, a túlsó parton megint felrobajlott a madarak orkánja, de Matula oda sem nézett, csak jóval később állt meg megint: – Látja? – Mi az, Matula bácsi? – Pocok. Pézsmapocok. A folyó egyik partjáról a másikra egy zömök állat úszott keresztül, és eltűnt a túlsó part sásos szegélyében. – Harap? – Ha megfogják, minden patkány harap. – Mit eszik? – Amit akar. Mindent. Bogarat, rákot, csigát, de répát, kukoricát is. A búzát nagyon szereti, ahol búzavetés van a parton, csak azt pusztítja, de a bőre szép. A messzelátót elhozta? – Jaj, Matula bácsi, elfelejtettem… – Pedig mondtam, ugye? Az ember nem is gondolja, hogy néha a levegőnek beszél… Gyula szégyenkezve hallgatott, mert nem akarta mondani, hogy ez Kengyellel is előfordult, pedig annak káros következményei lehettek. Kengyel is a levegőnek beszélt, aminek aztán az lett a következménye, hogy: “… folytassa, Ladó…” Tutajosunk megborzongott, és magában szidta ezt a szórakozottságot. Matula azonban már lefordult a gátról, neki a rekettyebokros sűrűnek, és Gyula úgy érezte, a kunyhót őrző égerfák karja kitárul, mintha meg akarnák ölelni, aki hazaérkezett.

amerre a kígyó elcsúszott. mint egy szöcske. és leült Gyula is. De hát így nem bízom benned… Ja! – nézett Gyulára – a messzelátó ott van a hátizsákban. hadd ugrálja ki magát… – tette le Matula a hátizsákot – meg aztán nem is felejti el. aztán ha télen hazamegyek a lányomhoz. – Juj! – ugrott Tutajos. na fogja meg. – Csak olyan kajla ne lennél – nézett a kiskutyára –. hát mikor jön már meg az eszed? Tutajos úgy érezte. a házba. de most már. – Jó – mondta később –. Csikasz hasra feküdt a kormos tűzhely mellett. de Gyula nem lelkesedett az ügyes szénahordásért. egy nagy kígyó! – Ne fogja meg. A fele petrencét szépen felemelték. – Nem látok semmit. tavaly megázott. Leült az öreg ember. Matula bácsi… – Attól még helyin lehet az esze. lehet. büdös lesz a keze. Lassan kialakult benne valami önkéntelen tájékozódás. egy-egy fát. fene a kígyóját. Most lett a hajnalból reggel. – Milyen kajla vagy – feddte az öreg –. – Fiatal még. és tavasz felé már csak ténfergek. Ez azonban nem volt egészen igaz. de a kocsi is megsüllyedt volna. hogy ki vette le nyakáról a láncot. ami benne van. hogy ez neki is szól egy kicsit. még ott van a nagy sas. Felét behozzuk. – Olyan jó itt. hogy nem hagyod a gunyhót őrizetlenül. A fű itt méteres volt s alul még erősen harmatos. meg se kötnélek. aztán egy darabig csak a madarak távoli zajongása hallatszott. Aztán kigyüvök. – A gunyhóban is mindig van egy-kettő. – Eressze el a kutyát. hogy nincs az a pénz. szeméhez igazította. Az öreg ránézett. sötét odúja a nádszagú otthon. de farka hevesen rezgeti. és Csikasz a ház népe. lenge füstjét. Matula bácsi. végül már ott volt feje Matula keze mellett. úgy megrakta a hátizsákot. pipa se ízlik. Gyula előkotorta a gukkert. Rágyújtott. üres a fa. Csikasz egyre közelebb kúszott gazdájához. Gyula még szemén tartotta az üveget. – Emelje. – Én?… és Gyula nem akarta mondani. Szénát kell hozni. Amíg beszélt. mert tudnám. de a fa üres volt. Olyan ágy lesz belőle… A petrence elég messze volt. Fújtatunk egy kicsit. Megizzasztott ez a Nancsi. “A gunyhóban – gondolta – egy-kettő? Te jó isten…” . majd végül lefeküdt Matula elé. nézzen oda a nagy fára. Két hosszú rudat húzott ki a kunyhó mellől. aki szereti. mint a beteg kutya. Aztán háromszor körülrohanta a kunyhót. és a két rudat átszúrta a kis kazalon. aztán rendet csinálunk. megigazgatom a gunyhót. A kutya Gyula közeledésére kissé tartózkodó lett. és gondolatai között Matulát kezdte látni: “Amíg ilyen kajla vagy… nem bízom benned…” – Első az ágy – verte ki Matula a pipát –. Én többnyire itt vagyok. le ne dűljön. még ha csak ránéz is. Az öreg nem szólt. fulladok is néha. – Van egy petrence. a világosságból ragyogás s a szürke magasság felett kék az ég. – Elbírja? – Hogyne – állt a rudak közé Gyula. – Csak lassan. a harmatból pára. az itt van. aki lelkendezve örül a vendégeknek.A kunyhó maga volt a lomha jóság. Matula lelökte a petrence tetejét. a bokrok formáját. elég lesz. és már nem is megyek haza. és Gyula megjegyezte a tájat. Tutajos riadtan nézett. ha nagyon megnyomta a hó. amíg a fiú kicsatolta a láncot. hegy a hideg bujkál a gerincén. – Matula bácsi. aztán megsimogatta. először rendbe tesszük a gunyhót. és nézte a pipa ellibbenő.

Nehéz? Úgy érzi. hogy a válla szakad le. Aztán ne kapkodjon. Fárassza! Csikaszt elviheti. a nyakamra tekerődzik…” – erre a gondolatra majdnem kiejtette kezéből a petrencerudat. olyan förtelmes. A hátizsákból majd kirakodok. maga meg fogjon ebédre valamit. – Igen! – helyeselt élénken Gyula. “Nem nehéz?… Te ökör!” – mondta Gyula Lajosnak. akkor csak bólogat meg tekergőzik. Megemlegeti. és nem érdekelte a messzeség ezüstös leheletében szálló madársereg. ugye. szeme pedig úgy kidülledt. Matula egy kicsit szárnyra eresztette. hideg rémület… Amikor letették a szénát a kunyhó előtt. csak megbotlottam. és karjai olyan hosszúra nyúltak. – Pihenjünk? – kérdezte elöl az égi hang. Matula bácsi. itt a réten csak a valóság a járható út. amire kirakodunk. – Akkor pihenhetünk. Jó hely az nekik… ámbár Csikasz néha el-elkap egyet. akkor nem billeg a széna. – Olyan itt nincs. hogy nem harap? – Hát harapni akar. Gyula végigfeküdt a szénaágyon. Gyula e pillanatban még a kígyót is elfeledte. Amúgy nem bántanak senkit… nem érdemes ennyit beszélni róluk. Csikasz. mert ha ledül. nem árt. A lépésre vigyázzon. – Próbálja ki. de nemigen tud… na. s az egyik pokróccal letakarta. Matula erre nem szólt. de kenyérgombóccal is megpróbálhatja. amikor alszom. Gyula szeretete Csikasz iránt nőttön-nőtt. Mivel csípjen? – Úgy értettem – borzongott Tutajos –. Tutajosunk ezek után elfelejtette a kígyókat. – Nem. mint Bütyöké. büdös levet ereszt… – Nem csíp? – Csíp a ménküt. Kukacot talál a partban. Matula bácsi. Hordjuk a szénát. nehezen rakjuk fel. tudom… Matula tehát megvetette az ágyat. amivel a kígyó eltűnt a füvek erdejében. ha az ember megfogja. az lesz a vánkos. Gyula gondolataiban tovább tekergett a kígyó… szóval akar harapni… és ha akar. csak nem olyan békésen. ugye? A többit megcsinálom magam. mint a fenti szarvasmarhának. Az a gyors. – Mondtam. hogy igenis nehéz! És úgy látszik. Hiába úsztak felette könnyű kis pufók felhők. Gyula a földet nézte. többnyire agyonverem őket. amikor nehéz? Micsoda szamárság ez? A valóság az. fogja meg. – És a vipera? – tette hozzá hangosan. szöcske van elég a fűben. mert a rakomány megbillent. lassan. ha összeszoknak. Gyula pedig arra gondolt: miért mondta. Matula bácsi? – Eszi azt a fene éjjel-nappal… – eredj innen. “… még rám jön – váltott lépést a fiú Matula rendelkezése szerint. és fogai összecsikordultak. – Nagyszerű. mert nagy halpusztítók. ha valami tehetősebb hal akad horogra. – A kunyhóban is vannak kígyók? – Szeretik. “Nem bánt senkit” – gondolta Gyula. Én addig összebarkácsolok egy polcot. Az ember megfogja a nyakát. amelynek hívogató öble egyszerre kígyótanyává változott. – Csak olyan büdösek ne lennének – folytatta Matula –. – Nehéz? – szól elöl a feddő hang. . meg a kis madarakat is abajgatják. gondolatai között újra megjelent a kígyó. de az esze most igazán másutt járt –. és arra a néma csúszásra gondolt. mert úgy érezte.– Amikor én bal lábbal lépek. mert a lábadra lépek – ha van nálam bot. Tutajos melegen nézett Csikaszra és hidegen a kunyhóra. mért ne tudna? Matula csak vigasztalni akarja őt? Borzalom… Gyula most már nem nézte a tájat. maga a jobbal lépjen. megtöltjük szénával. hegy nem nehéz. de amint megszabadult a tehertől. – De a kígyók inkább csak éjjel járnak.

s a madársereg figyel. . a majdnem kopasz gáton. s a szikvízen csárogó. gyakorlatképpen. – Nini! – kiáltott. Csikasz! Csikasz erősen csóválta a farkát. mert Gyula ugyancsak szedegette új csizmáit. mint a boldogság. mert ott igazán szó szerint veszik. hogy a kígyók nemzetségére gondolt. hogy ez veszélyt jelent. visszavisszanézve. mintha játék lenne az egész. talán negyedkiló. de a legtöbbet nem. – Hopp! – mondta Gyula. Pedig állandóan szólt a nádirigó. Hajszolják. – Eredj! – intett Matula. De látta azt is. egyszerre megszűnt a kígyókérdés. hogy új emberbarátja követi-e. s ez sokszor több. Tutajosunk elégedett. hápogó madárság egy pillanatig sem maradt csendben. Ezek után egy termetes gilisztát húzott a horogra. Ebben nem is volt hiba. mert megölni nem akarta. és megugatta az ollós jövevényt. gilisztát. és úgy maradt félig a víz alatt. Fogott néhány szöcskét. Most már igazan nem kapkodott. Szép. “Fejbe vágom. Egy villanás. mert Matula is agyonveri. és amikor bevetette a horgot. A szürkegémet. Az úszó simán repül a helyére – most kenyérgombóccal csalizva –. de ezt nem is lehetett tőle rossz néven venni. A zsilipnél aztán letáborozott. amint átlebegett a víz felett. mintha csak egészségügyi sétarepülésről lenne szó. Ilyen kicsinyekből – gondolta Tutajos – sokat kell fogni. s mint szidják. hogy aki nem dolgozik. Ha mégis hirtelen csend lett. jóízű is – ha nem pocsolyában fogják –. s a madarak zajongását lassan már meg se hallotta. kanalasakat. hanem egy. amire nem volt szükség. az nem is eszik. Ez. A rák véletlenül akadt meg a horgon. de el nem érik. hogy minél hamarabb kint legyenek a derékig érő fűből. és újra bevetette a horgot. mert csakhamar erősen megrándult az úszó. A folyó olyan csendes volt. hogy ez a mozdulat már Matula mozdulata. míg hozzá mert nyúlni. s az lehúzta? Óvatosan emelte ki a horgot. mert a kis kárász kiemeléséhez nem kellett erő. És nyugodt. barnakányát vagy más ragadozót. de ritkaság a kilós. és Gyula érzi. hogy a koldulás a kígyók társadalmában nincs bevezetve. úgy látszik. olyan hanyag nemtörődömséggel. és mondanunk sem kell. hogy arról kódul” – gondolta futólag és harciasán. bár az izgalmas feszültség alig csökkent. ha van nála bot. és Tű táj ősünk hosszan bátorította magát. még kisebb kárászt is szépen kivezetett a parthoz. utána mint robban fel a sík víz.– Gyere. és olyan nyugodtan körözött fel a felhők fölé. Most újra nyugalmas percek következtek. bakcsót már ismerte. Közben még botot is vágott. A végtelen nádas felett egy pillanatra nem szűnt meg a madarak mozgása. aranyos hal a kárász. És ez az érzés nagy elégedettséget ültetett a fiú gondolatai közé. és a könyvre gondolt De hol az úszó? Elakadt valamiben. hogy ebéd legyen belőlük. aztán messze elhajította a fűbe. “Ott legalább meglátom…” – gondolta. hogy ez a könnyed szárnyalás mint változik villámgyors suhanássá. Az égen csapott hasú felhők jöttek-mentek. mire Csikasz is odajött. “Majd estére visszatalál…” – nyugtatta meg magát. de nem ment. amit most csúsztat a haltartóba. és Csikasz most már vidáman ugrott neki a csapásnak. a víz alatt is folytatta. hiszen a ragadozóknak főleg a repülés a kenyerük. A giliszta erősen tiltakozott szabadon maradt részével. Gyula felemelte a fejét. hogy mozgását csak az utazó nádtörmelék mutatta. már felettük volt. Ezt a kaszálást. mit sem törődve azzal. és keményen megmarkolta a horognyelet. hajszolják a gyilkos vendéget a békés vízimadarak. mert tudta már. Meg is látta az imbolygó rétihéját. és – bár erre nem volt szükség – a nyeles szákkal emelte ki. károgó.

és Gyula most már nem tétovázott. ahol egy kis nádsziget mellett – úgy látszik – a legnagyobb volt a haljárás. Tutajosunk kerek szemmel álmélkodott. Itt is csak az erős. apám és Bütyök… és az egész osztály. hogy az elvetemült tigris száját kinyissa. aztán újra másik irányba. és távolabb húzódott a csapkodó vízitigristől. mint a többié. hogy a csuka se kapkodjon. A hal hosszú volt. A hal már fáradt. amelyeknek valamelyik érzékszerve rosszabbul működik. süllő – s a vizek többi ragadozói – azokat a halakat. És a horog még mindig bent volt a hal szájában. fogai. bár a két kárász nem nagyon örült a veszedelmes társaságnak. hogy kezében van a bot. melyik zsebébe tette. mint a karmok s a horgas. sólyom tévedhetetlenül azt a madarat vágja ki a csapatból. és elveszíti az eszméletét. amelyik legkevésbé tud vigyázni magára. nem adhatott tanácsot. Most visszafelé rohant – Gyula feltekerte a felesleges zsinórt –. mint a bárány. mert azokat éppen úgy elkapják. és kezében van a hal is. a többi nem más. amelyik leggyengébb. ámbár ez lehetett részvétnyilvánítás is. A többi elpusztul. ahogy a valóságos horgászoktól hallotta –. Ez a játék (ami csak Gyulának volt játék) végtelen örömmel töltötte el. csak az éber marad meg. mint a hajlott tűk. így a kígyóknak szánt bot végét feszítette a csuka fogai közé. Gyula rázogatta az erősen vérző ujját. ami nagy zenebonát csapott a víz alatt. de Csikasz csak a farkát csóválta. A bevágásra berregni kezdett az orsó. amikor végre a haltartó hálóban volt a hal. mint az idegeneket. mint a kacsáé. A hal azonban még a szák hálójában sem viselkedett bárányként. amíg fel lehetett húzni a levegőre. vagy ne vágjak? – suttogta a fiú. amire engedett. A héja. A róka a legbámészabb nyulat fogja meg. és – lássuk. és szája. életrevalóságát átadva az utódoknak. de a fene tudja. a hatalmás csukaasszonyság. Az úszó azonban elindult. Igen. Tutajosunk ezt most megtanulta. mert most már igazán érezte. és Gyula hamarosan visszaemlékezett Matula tanácsára: “Aztán ne kapkodjon…” Azt már hiába mondta volna az öreg. miből élünk – visszadobta a horgot oda a túlsó partra. gyere. és egyelőre nem gondolt étkezésre. sőt saját gyermekeikkel szemben is. – Most levegőt adok neki – magyarázta Csikasznak a dolgot. mert neki ez a szokása. a vizeknek is megvannak a maguk ragadozói. s akkor már úgy megy a szákba. amelyik legrosszabbul repül. karvaly. a csuka csúnyán tud harapni. csuka. de már fékezett. Sőt. de a csuka nem törődött velük.– Hát most bevágjak. mint amikor a levegőben élő embert a víz alá nyomják. s a fiú engedte. És ez a szelektáló válogatás könyörtelenül igazságos saját fajukkal. – Azanyád! – üvöltött a fiú. – Hohó! – óvatosan megállította a halat. és Csikaszra nézett. de most már ki lehetett piszkálni. Csuka! Hej! De milyen szép csuka! Csak Matula bácsi látta volna. Ez pedig annyit jelent a halnak. báránykám – és kiemelte a halat a partra. – Huhuuu! – kotorászott Gyula kés után. Gyula visszadobta a haltartó hálót a vízbe. A háló súlya és a csuka daliás termete erősen csökkentette fájdalmait. párzás idején felébredve a szerelem . mart nekirugaszkodott még párszor. Fuldoklik. mert a csuka a botot harapta kitartóan. Kiszopta a sebeket. tépő csőr a levegőben. – Na. Tutajos nagyot sóhajtott. a farkas az elkódorgott bárányt s a harcsa. de a csukát nem hatotta meg a mamájára való hivatkozás. hanem a bekapott mutatóujját konokul tartotta szájában. és Kengyel látta volna… és Piri mama és a mama. miközben Csikasz halkan morgott. Itt is otthonosak a fogak és körmök. mint élelem. És elgondolkodott – íme. mert a küzdelem erősen megviselte. – Ilyen hülye is csak én vagyok! Csikasz változatlanul helyeselt farkával. és különösen két hatalmas “ebfoga” veszedelmes. Ijedten csapkodtak. De a hal más véleményen volt.

de erre már nem maradt ideje. – Az anyjukat elfogta valami. mert zrrr… zrrr… – vadul kerepelni kezdett az orsó. és így lesz az értéktelen küszhúsból nagyon értékes süllőhús. Sajnos. fiatal hajtásokat. de szemük állandóan Gyulán volt. aki a saját ujját szopogatja. hogy a tengelyen már alig van pár méter. hogy csak csodálkoztak az emberen. és Gyula teljes erejével se tudta megállítani. és tudja. megjelennek a vércsék és ölyvek és sáskajárás idején a pásztormadarak. Beakasztotta a horgot abba az ismeretlen lénybe. mentek tovább. ha a változtatásban a természet feltételeit elfogadja. viszont a békés halak lehetnek haszontalanok. Néha visszanéztek. Hála Lovassynak. és ifjú barátunk bevágott. aki szintén észreveszi őket. de a parttól messze sose mentek. kis vadrécét. de most már tudnak magukra vigyázni. és nem is lesz másként soha. Az úszó (Matula tutajnak mondja) mozdulatlanul áll. aztán áteveztek a túlsó partra. a hal tempója nem változott. Az ember néha belenyúl a természet rendjébe a saját hasznára. de könyörtelen. békés kis halat. A kis szárcsák előbb még megtanakodták. és lassan elvonultak lefelé a folyón. “Mi ez – gondolta a fiú –. – Három kis árva szárcsa – mondta otthon Matula. pedig nem csináltak semmit. és a fiúnak sem volt semmi más vágya. csak éppen hogy voltak. Majdnem ugyanezt teszi a csuka is. vízipatkányt és – ha veszélyben van – Tutajosunk ujját is. mert veszély esetén ott volt a sásos. csak megsimogatni őket. A fiú meg se moccant. Közben lekapkodták a nádon. Hiába volt újabb és újabb erőlködés.bódulatából. Aztán… egy csattanó rándítás. Hatvan-hetven méterre vágtatott a folyó közepén. vagy ne menjenek. A természet bölcs. és Gyula gondolatai közé alig talál utat az a kedves kis szerény pityegés. és a számára hasznos túlszaporított állatok természetes életfeltételeit biztosítja. ahol három kis madár ül a vízen és most megrettenve nézik az embert. és ott úsztak el Gyula előtt. – Hát ti? – mosolyog Tutajos. de el is engedte azonnal. és hogy a ragadozók sokszor bizony nagyon hasznosak. de még a sebességét sem csökkenteni. A süllő például ragadozó. a zsinór félelmetesen fogyott és Gyula megdöbbenve látta. egyre fogyott. és most csak vannak szegénykék. hogy annak csak a derék hitves gyomrában van ideje gondolkodni az élet és szerelem változékonyságáról. kik vagytok. elfeledett mindent a fellángolt izgalomban. árva szépségükben. ami majdnem kiszakította kezéből a botot. Csak húst eszik és csak élőt. hogy a hasznos és káros megállapításokkal vigyázni kell. nádas menedék. s a zsinór látható része eltűnt a folyó hátán. csak itt evezgetünk… – és mint kis fekete gályák. Ami van. hínáron napkúrázó bogarakat. Elkapja a békát. fiatal. tengeralattjáró?” A zsinór fogyott. ámbár nem tudom. Itt bogarásznak a folyón. hogy menjenek. sokszor károsak is. mert a kezét elvágta volna. a kis szárcsák ezt nem kívánták. és kézzel is elkapta a zsinórt. úgy bekapja a kisebb termetű férjet – ha nem vigyáz magára –. Gyula elfeledte a csukát. ám az is lehet. . – Pii – piity – mondták a kis madarak –. és azonnal szívébe fogadja a három kis fekete jövevényt. az orsó vészesen berregett. ámbár ez már nem válogat. és hiába volt minden rángatás. Embertől nem is nagyon félnek. és az egyensúly megbontása csak rövid ideig lehetséges. ami jobbról jön a part mellől. annak kell is lennie. Ha elszaporodik a pocok meg az egér. Elsősorban küszt. “Milyen okosak” – akarta gondolni Gyula. amely vitte a zsinórt. mi nem zavarunk senkit. Tutajosunk egészen elérzékenyedett a három fekete madárka láttán. ezt az értéktelen. A horognyél már karikára görbült. Ez nem volt másként soha. Gyula már értesült ezekről a dolgokról. mintha a fiú formáját akarták volna megjegyezni. – Pii… piitty – szabad erre menni? – Nektek mindent szabad – érzi Gyula –. apró csigákat. de ez is csak akkor lesz tartós.

Csikasz – nézett újra a kis kutyára –. jelezve. – Az én csukám hány kilós lehet. mint leült a partra. hogy mondjuk ezt el a gazdának? Csikasz tanácstalanul billegette farkát. Rakja ki a holmiját. nem lehetett megállítani! – Elhiszem. mint egy kirakodóvásár. jöjjön. aztán az üres horognyélen. tanár úr…” . s az egyetlen ütés után az sem mozdult. mintha győzedelmes hadakozásból tértek volna vissza. és erősen megmosta a kezét. “… Maga javíthatatlan álmodozó. mint a hazug ábránd…” “Igen. de nem szólt. Matula bácsi? – Semennyi… de nyolcvan deka megvan. – Ezt hát megcsináltuk. és a halakat a kés fokával keményen tarkón vágta. Két ujjal fogta meg a kopoltyúk mögött a csukát. és minden épkézláb gondolatot elnyeltek. A parton kellett volna utána menni és fárasztani… ámbár kivenni akkor se tudta volna. Nézte a vizet. Lehet ez másfél kiló is. aztán bánatosan lefeküdt az árnyékban. mert az elmúlt percek izgalmai még idegeiben örvénylettek. tanár úr. és ugyanígy nézett végig a bevonuló Gyuláékon. mert nem szeretem. mekkora fogai lehetnek egy tízkilós csukának. A halakat tegye hűsre. – Véletlenül… – Hát véletlenül se. úszóval. – A szájába meg ne nyúljon máskor. tanár úr. Különben várjon. Két ujja megbénult. Matulának van igaza. hogy ne kínlódjanak. és összeszedi a cókmókot. s amikor látta. ide nézzen! Matula nagy kést húzott ki a nádtetőből. csak útban lennél a ladikban. Gyula pedig elképzelte. és sóhajtott. mintha gondolatait gereblyézte volna össze. – De a nyolcvan dekával Matula bácsi alighanem téved. mindenestül… Matula bácsi – kiáltott –. el! Száz méter zsinórral. – Nyalhatod már. tíz kilón felül volt. Végül is arra tért magához. aztán az eget. látja! Maga akar ezzel az öreg emberrel vitatkozni? Maga?” “Nem. Csikasz reménykedve nézett öreg gazdája után. Egyik komámat nyomorékra harapta a csuka. Itt maradsz. de előbb verje ükét kupán. hogy Csikasz megnyalta vérző ujját. aztán. – A csukát meg így kell megfogni. a valóság is lehet olyan szép – sőt szebb! –.” “Na. Csikasz… eredj a fenébe – tette aztán hozzá. ha kiáltok. ha olyan a gunyhó. látja? – Igen. Látja ezt a pócot? Ez lesz a maga hele. horoggal. A kutya itt marad. Szeme először a haltartón állt meg egy pillanatra. ha nem kettő… ha nem…” – és ekkor elpirult a fiú. így kell. Megvakarta ősz fejét. amit tud… – mondta belül egy hang – nos?” “Igenis. olyan vidáman állt eléje a gyalogúton. szinte megdöbbent. Sóhajtott. aztán az árván maradt orsót és nyelet. Csikasz – intette le a jelentkező kutyát –. Most elmegyek csónakért. aztán csak egy szót mondott: – Elvitte? – El – szomorkodott Tutajosunk –. hogy Gyula kiemeli a haltartót.Tutajosunk inkább lerogyott. hogy a horgászatban nem járatos. hogy egyenesen áll-e a tartó drótokon. igaz. aztán a fiú véres kezén. Száz méter zsinórt nem lehet csak úgy lenyelni. és a harcsa nem ment ki a világból. Ladó. Matula éppen végzett a polccal. Hunyorogva nézte. “Rémes! – gondolta.” “Ne álmodozzon. Nem baj! – Nem baj?! – Nem hát. Ladó… megbízhatatlan abban is.

Aztán megkérdezte: – Fölfelé ment? – Fölfelé – intett Gyula végig a folyón –. Miért? Eddig csak azt mondta. amit a számtanórán álmodozva a Velencei-tavon látott. zseblámpát. és egy-két faroklegyintéssel helyeselte az ifjú tevékenységét. – Jól megszaladt… – fene tudja. amire Matula mutatott. és egyik oldalon evezett. a vízparton. S az ormótlan. befogadva a vezérek ivadékát. – Ezzel gereblyézünk a fenéken. talán elő tudjuk ráncigálni. Gyula csak most látta meg a pad alatt azt a fanyelű hegyes vaskampót. – Itt maradsz! – intett a fiú szigorúan a kiskutyának. és látszólag azonnal elaludt. . Gyula elindult. s ez a csónak mintha ugyanaz lett volna. hogy: “huncut a Ladó”. Hoztam vágóhorgot is. A csónakban egy száraz. amíg csak a zsinórba. jól megjegyezve. és Matula átkutatta a fentővel a feneket egyik parttól a másikig. mert egyszer csak felugrott. A víz nem széles. Gyula nem tudta elképzelni. hova teszi az evőeszközt. Matula egy öreg csónakban ült. hogy valahol megtaláljuk. Egy kicsit idegennek érezte magát a nádasban. és most olyan érzése volt. – Mi az. a csónak mégis nyílegyenesen ment a középen. A harcsa – mert majdnem biztos. a kunyhóban. de lassan ment. – Nyolcvan deka. de mivel semmi parancsot nem kapott. – Gyula… Gyulaaaa… a nyelet is hozza! Többször nem kiáltott az öreg. hogy vágta a zsinór a vizet. a tányért. – Fentő? De minek az a vasdarab? – Hogy a víz alatt maradjon. hát nyolcvan deka. újra kifeküdt az árnyékba. Nem látott még ilyet? – Nem. ott a kanyarban még láttam. Száz méter zsinór elég hozzá. mintha valaki önmagában nincs otthon.Ekkor lágy madárfütty térítette Tutajost magához. hol állt meg. Ki fogott még az osztályban nyolcvan dekás csukát? Senki! Még Kengyel sem! Ezen aztán szépen megnyugodott. – A farára üljön a ladiknak. hogy “nevelőapja” most szólította először nevén. mintha azt mondta volna: – Hát már te is parancsolsz? Sajnos. meg nem akad. próbálkozzék vele. Csak a zsinór vége a kezünkben legyen! Tud evezni? – Megpróbálhatom… – Szóval nem tud… de majd megtanul Itt van ez a fentő. A folyó felől kiáltás szállt a kis tisztásra. mert elgondolkodott azon. aminek a végére rozsdás vasdarab volt kötve. és Csikasz azonnal összeomlott. rozoga alkotmány szinte surranva indult. “Huncut az öregapád!” – mondta Gyula kicsit megbántva. hogy “maga”. pedig Matulának csak égy evezője volt. és a kiáltásban mintha a táj szólalt volna meg. mintha egy kicsit hazaérkezett volna. és ez olyan furcsa volt és idegen. A kanyaron túl aztán megálltak néha. Egy aranymálinkó ismételten megállapította. Matula bácsi? – Fentő. és rendesen elrakodott a polcon. hogy “huncut a bíró”. Csikasz közben többször bejött a kunyhóba. A füle azonban álmában is nyitva volt. hogy erre a bizonytalan harcsavadászatra miért kellett elhozni a horognyelet. könyvet. Ezzel akarja fejbe verni az öreg a halat? Egyelőre élvezte a csónak siklását. ez ellen nem tehetek semmit… maradok. hogy az volt – eddig elfeküdt valami gödörben. könnyebben megy. hosszú. ágas végű pózna. de ezt most Gyula egészen pontosan úgy értette.

– Lassan. – Nyomja. de jól eltartotta a bot végét. erősen. hogy a zsinór meg ne akadjon a csónakban. Jól meghúzta. Szerencsére ilyen szörnyetegek nem teremnek a Zalában. most már nehezebben megy. mert újra megfeszült a zsinór. ha ugyan a horog még a szájában van. Matula pedig lefékezett. mert rátekeredett nádra. – Adja a nyelet. hogy most csendben kell lennie. és nem akar mozdulni. Most rákötöm az orsóra. . vagy elfeküdt a hal. csak lassan. hogy Gyula szíve úgy ugrándozott vékony bordái alatt. – Evezzen! Nem baj. mindegy. mint Bütyök a bizonyítványt. Az orsó olyan halkan kerepelt. hogyan… Gyula lélekszakadva evezett. – Úgy húz. mintha tudta volna. Ott volt! Nagyon is ott. Na. amíg csak Matula meg nem szólalt: – Várjon! Hova tette a szemit? A fentő egyik ágán a hínár között mocskosán és alig láthatóan ott volt a zsinór. – Mondtam.Gyula kézbe vette a hosszú póznát. A csónak állt. legfeljebb annyi. Matula megállította a csónakot. A zsinórból ekkor már háromnegyed rész az orsó dobján volt. amennyit csak lehet – és Matula úgy indult. mint az a lehelet. – Csak evezzen. csak nyugodtan. mert a zsákmány – ami még nem is volt zsákmány – a csónak alatt rohant el. Vigyázzon! Matula egészen feszesre húzta a zsinórt. hogy mozgásba legyünk. ne törődjön semmivel! Fárad már… érzem. megkeressük a végit. aztán egyszerre csak leállt. – Ámbár az is lehet. Minden pillanatban várta. piszkálja! Tutajosunk izzadt és piszkált. mert az orsóba mintha villám költözött volna. mint egy ló – mondta az öreg elismerően. aztán elindulok. és mi lesz akkor? – Matula bácsi. mint egy megrémült cinege. majd kicsit gyorsabban megyek. ugye. más nem történt. hány mester lehet az orsón? – Fele már rajta van. s ilyenkor úgy guberálták. Tutajosunkat pedig hideg és meleg verejték verte ki váltakozva. s a csónakot is abba az irányba fordította. Az orsó berregett. hogy az a démoni erő mikor rándul meg újra a víz alatt. hogy a ladik súlyának egy részét a hal húzza. bekotorva a parti nád közé is. esetleg krokodil. A kampós ágat gondosan húzta meg a fenéken és emelte ki. gyorsan… jobban! Az orsó szinte sistergett. időnként kiemelve az ágakra akadt hínárral együtt. – Meg ne húzzál Majd lassan hajtok visszafelé. – Próbálkozik a kutya! Vagy lefeküdt megint. mert megugrik. mint a lehelet. Gyula óvatosan szedte fel a zsinórt. hogy rátekerte valamire a zsinórt. hogy jól megszaladt? Följebb kell keresni – ezzel Matula meghúzta az evezőt. – Vagy elakadt a zsinór valahol. vagy… nem mondom?!… visszafelé megy – és Matula gyorsan tekerte vissza a zsinórt. – Adja ide! Tutajosunk boldogan szabadult meg a nyéltől. ami Gyulában az izgalomtól ebben a pillanatban fenn volt akadva. és ha megugrana. ami ereje után cápa is lehetett volna. maga meg ráteker az orsóra. és Matula megfeszítette a zsinórt. s csak pár perc múlva álltak meg újra. de úgy érezte. és leszakította magát – folytatta az öreg –. húzta a fenéken. Csak nyugodtan. amíg egyszer csak vége szakadt. csak úgy hajlott a bot. hogy a váratlan rezgés megijessze a halat. száz méter zsinórt nem nyel el a főd. nyomjon egyet a vízen. zsombékra… mit tudom én. Vegye kezébe a lapátot. – Jó. aztán erősen rácsapott a horognyélre. amely – talán – összeköttetésben volt azzal a vadállattal.

érző két ember. – Sietek. – Meg ne mozduljon.Igen. de csak egy-egy pillanatra. és beakasztva a tűhegyes kampót a kopoltyú alatt. hogy az ijedtében majdnem belefordult a vízbe. ott a balta. szedjen fát. fogok még pár keszeget. Vágyott valami másra. Látta tegnap. egyedül lenni és újra átélni a csodálatos eseményeket. de erre csak erős rándítás volt a válasz. vagy nem szerette a bagót. A harcsa még most is más véleményen volt. – Nem kell sietni. az iskola és rokonság. mint a hazug ábránd. feljebb… – Adja ide a vágóhorgot. csak az ősi táj maradt meg s a zsákmányszerző. – Akkor menjen. Adja ide az evezőt. Ijesztő nagy szája volt. – Így! Ezzel meg is lennénk. bizonyítvány és ajándék szivar. Pihenhetünk egy kicsit. csak éppen hogy égjen. Én kinn maradok. Matula pedig megpróbálta emelni. A nyurga diák Pestről s az öreg csősz a nádak és vizek országából. A baltával vigyázzon. A csuka most már alig volt fontos. nem akart feljönni. S amikor megálltak. mert leszakítja magát.” Matula derűsen törülgette verejtékes homlokát. . És Gyula majdnem elkiáltotta magát. a megjárt utak. Sokat ne tegyen rá. tüzet rakni. egyetlen erős húzással csónakba rántotta a halat. az orsó már nem forgott olyan gyorsan. hogy nem neki kell horgászni. Mit tudom én. Elég volt mára. Matula most már bal kézbe vette a horognyelet. – Táncolsz te még bagóért – ígérte az öreg a láthatatlan halnak. vágyott látni a kunyhót. és Matula néha meg is állította a halat. Csikaszt. erős húzásokkal emelte a halat feljebb. A csónakot most már itt hagyjuk a gunyhó előtt a vízen. – Most már elmondhatjuk. Gyula vidáman ugrott ki a partra. és náddal gyújtson alá. egyformái. mennyi idő alatt fogom meg a pár halat. másikba a vágóhorgot. – Most csak lassan… most már nem fordul meg. Matula bácsi. És ebben a pillanatban elsüllyedt a múlt. aztán délután beviszem az irodára. – Hanem a nyél igazán megérte az árát – mondta –. mert akkor újra fáért kell mennie. iszonyú zenebonát csapott a ladik fenekén. – Csak egyszer lássam meg a f éjit! Enged már… Matula szaggatott. néha már attól féltem: eltörik. A harcsa meg sok lenne nekünk. – Van tizenöt kiló… de inkább több – suttogta az öreg. Van a gunyhó mögött. mert ami hal van. a harcsát meg kikötöm. És összemosolygott a két ember. és bajsza ide-oda lengett a vízben. csendesen lehajolt. de az vagy nem akart táncolni. – Ne egyen a fene – korholta Matula jókedvűen a zsákmányt – most már úgyis mindegy – aztán vastag zsinórt fűzött át a hal kopoltyúján. hogy a harcsa kopoltyúján és száján átfűzött vastag zsinórt Matula megbogozza. és – igen! – örült. Gyula aggódva nézte. nem elég. A hal tétován ide-oda húzott. hogy a mienk. aztán a nagy halat csendesen visszaereszti a vízbe. hogy raktam tüzet? – Láttam. a nagy korkülönbség. közben olyat csapott álmélkodó és boldog Tutajosunk térdére. Nagy erő van az ilyen halban. mert a mainál többet már nem adhat a Zala. amíg vízben van. – A gyufa a polcon van. hogy a harcsakalandhoz igazán kár volna egy szót is hozzátenni. és Gyula arra gondolt. Ennek a betyár Kengyelnek megint igaza volt: “A valóság is lehet olyan szép – sőt szebb! –. hozzáköti a ladik vaskarikájához. és rakja meg a tüzet. amikor a harcsa széles feje felbukkant végre. nagyon éles. és valóban leszállt nyolcvandekás mivoltára. Matula bácsi.

aztán félreállt. és a tegnapi irányba ment száraz fáért. Mi a füst – nézte Gyula a tüzet –. – Most aztán nem marad más tüske benne. hogyan? – Látom! Matula sűrűn bevagdosta kétoldalt a halak húsát. ami él. Látja. Felnézett az aranysárga madárra. mert elfakad az epéje. “Kígyó! – jutott eszébe. és az anyagból újra növények lesznek. – Kígyó? Hát itt a balta. de külön megmarad minden. volt nevezhető. de a kiugró lángocskák alig látszottak az erős napsütésben. A fiú önkéntelenül is megfigyelte az öreget. és a kis kutya is odanézett. az ebéd ígéretét. – Éhes? – kérdezte Matula a korgásra utalva. hogy mi a szag. mert a sülő hal olyan gáznemű anyagokat felhozott. de Gyula már ezért sem haragudott. Alul a nádcsóva. sőt azon sem. a szárnyalás és fészek is elégnek az élet láthatatlan lángjában. a füst szétfoszlik mint gáz és korom. – Harcsát fogtunk. Füst lesz belőle és hamu – gondolta – és meleg. mi az égés. Matulára azonban még jócskán kellett várni. ha Ladó Gyula Lajos levágja a fejüket. Gyula kezdte megérteni a tűzimádókat. de harag csapott fel benne. mert gyomra kordulása azt mondta. ötöt fogtam. melyeket esetleg megesznek az állatok. Gyula olyan éhes lett. Kezdődik? – tűnődött a fiú –. Tutajos Matula kezét nézte és – utánozta. hogy mi a hő. A füst később elszürkült. és Csikasz várta a kunyhó előtt vég nélküli farkcsóválással. és megborzongott. aztán – mint a háztető – vastagabbak. és nem is szerették volna. hiszen tűz nélkül szinte semmije sem maradna az embernek. hogy Tutajosunk gyomra szemérmetlenül korgott. rá vékony ágak. aztán keserű lesz a húsa is. és mi a láng? És – végeredményben – mi a tűz? Gyula természetesen tanulta. ahol Matulának jönni kellene. amíg a halakkal megérkezett. Alá a gyufa. és tűnődő gondolatai egyszerre szétrebbentek. Hozza ki a deszkát. csak a gerince. megint fa lenne… De nem lehet összerakni soha többé. hol kezdődik? – Huncut a Ladó! – fuvolázta egy aranymálinkó az égerfán. része valaminek. mi a hő. ami ebben az állapotban kizárólag illatnak. az égni képes gázok szerepe. hogy a ragyogó tollak. a hamut a földbe viszi az eső. – Mindjárt kész. És Gyula ezek után már nem gondolkodott. úgy levágom a fejét…” – de a kígyók máshol tartózkodtak. Más lesz belőle. de ne nyomja meg a halat. mintha otthon a szobájában ment volna. ami megint csak égés. és úgy nézte a kibuggyanó fehér füstöt. de odaállt melléje Csikasz is. mintha azt mondja volna: – Én is förtelmes éhes vagyok. és mi a gáz. és most öröme tellett a tűzrakásban. Csikasz… Aztán kézbe vette a baltát. és ha össze lehetne rakni. A rekettyeágak ismerősként simogatták meg összekaszabolt térdét. “Etetem…” – gondolta. égő és elreppenő gázok és gőzök.Gyula most már úgy ment a rejtett gyalogúton. és tüzet rakott. vagy elkorhadnak. aztán arra gondolt: mi lenne. ezért irdalom be. ahogy Matulától látta. ha nem lenne tűz. ideje volna már inkább őt etetni. Ezután már alig beszéltek. – Nemigen akartak kötélnek állni. mi az égés. hogy vágyakozva nézett a gyalogút bejárásához. és kezdődik minden élűiről. Matula utolsó szava az volt: . mint a szépség lenge csodáját. és mi a füst. Hova lesz a mozgás? Mi lesz a fuvolázó hangok energiájából? Tutajos rakta a tüzet. a lesben ülő szitakötők alig rebbentek fel. és arra gondolt. mama sütjük a halat. Tutajosunk tehát megszerezte a tüzelőt. Most aztán nekilátunk! Elő a bicskát! Ezt is meg kell tanulnia. de ez itt most más volt és titokzatosan szép. A meleg felreppen a felhők alá. – Hozza ki a serpenyőt. Ősi megelégedettség pihent el a szívében.

és jó étvágya van. de a halakat hagyja a vízben holnapra. és amikor meglátta Csikaszt a kunyhó előtt. Ebből lehet sokat enni. A délelőtti fáradozások. aki megunta az egyedüllétet. mert evezni nem tud. a kunyhó ereszénél. és kinyitotta a szemét. és mit sem tudott róla. Lehet. . Első pillanatra úgy látszott. mely az előbb még Gyula tulajdona volt. ilyen jót még nem ettem. mint az érett barack a magtól. és a kézben csak a fej maradt meg a gerinc. hogy gyomra most pótolja a délelőtt elhasznált erőket. Aztán ettek és ettek és ettek. bár csak kezdődő izomláza volt. hogy egy konok légy az orrát választotta kilátónak. Feküdt. és a csukahúsból Gyula-hús lesz. Gyula ismételten megvakarta állat. A fiú egy önkéntelen mozdulattal elkente állán a szorgalmas hölgyet. elmehetnénk valamerre… Csikasz önző volt. mint a tuskó. ideg. – Elhiszem. Gyula vezéri teste nem szokta meg a napi nyolc-tíz kilométeres sétát. és nem ébredt fel arra sem. Csak a holtak alusznak ilyen mélyen – ámbár ők is égnek a föld szűkre szabott laboratóriumában –. s az alagút – azaz a kunyhó – bejárása előtt sütött a nap. általában azt az általános használatot. de szemtelen konyhalégy volt. a széndioxidot. Gyula most nem kérdett magától semmit. úgy nézzen körül.” Aztán ő is letette a pipát. A hajadon ugyanis Tutajosunk állába döfte szipkáját. aki unatkozott. Ott pödörgette első lábait. simán és mélyen lélegzett. hogy vissza is találjon. Aztán ránézett Gyulára. mert jól alszik. míg egy szúnyoghajadon igenis kívánta.– Én kézzel szoktam enni… – és Gyula is kézbe fogta a halat a tányér felett. izgalmas horgászatot. Tutajosunk ezen a délutánon nem álmodott semmit. sem Csikasz. nem volt kíváncsi semmire. ez kétségtelen. azonnal kirepült a kis kutyát bosszantani. – Ide vele! – döfködte Csikasz orrával Gyula oldalát –. amire nagy szüksége is volt. de már karja mozdulatára úgy érezte. Nyurga teste szinte elfolyt a süppedő szénán. Ha elmegy valamerre. egy kis húst is lehet rajta hagyni. favágást. majd szívóját tisztogatta. Matula pöfékelt. és nézte a füstöt. vér és csont. Egyszóval alapos. amit ez a nomád élet parancsolt. de ez nem volt kellemetlen. s általában igen otthonosan viselkedett. és lehunyta a szemét. hogy végtagjait csak fájdalmas drótszálak fűzik testéhez. – Én már kialudtam magam – jelezte ez a figyelmeztetés –. amint kisurrant fent. amennyi csak belefér. és elmosolyodott. nem! Gyula elnyúlt a szénaágyon. mint aki alagútban ébred. ettől nem lett rosszul még senki. de messze ne menjen. Szerencsére nem a szúrólegyek vérszomjas felekezetébe tartozott. csak egy szerény. és abban a percben már aludt is. Igen. de később kiderült. a levegő benzinjével. – Ízlett? – Matula bácsi. Ahogy nekimentünk. de őket már nem kelti fel sem az aranymálinkó. de alkonyaira megjövök. “Talán el sem alszom” – gondolta. A kunyhóban már homály volt. és ezek a végtagok önmagukban is fájnak. én már nem leszek itt. de nem kívánta Gyula vérét. Most pedig világraszóló alvás következik. mert ez a finom tartály pirosodni kezdett. azaz potroha. De az ilyen sült halból ehet. az izmok szokatlan munkája ólomként folyt szét egész testében. A beirdalt hús úgy vált le a gerincről. Estefelé horgászhat is. még a harcsából se sok maradt volna. Én még elszívok egy pipa dohányt. Negyedóra múlva a halakból nem volt egy szálka sem. mire felébred. s az átlátszó tartályba vér érkezett. mert most esett ki a vonatból. sőt izom. s első pillanatban úgy érezte magát. az oxigénnel égetve a testből a vérbe kerülő salakot. és hideg orrával megdöfködte Gyula lelógó kezét. “Nevelődik a gyerök – gondolta –. A vízre ne menjen. hogy a szárnyas leányzó kizárólag lábakból áll. Ne adjak egy szivart? – Nem. Kinyitotta a szemét. így Gyulánk egyedül maradt álomtalan álmaival. hogy hasa is van. evezést.

és útnak egyengette rogyadozó lábait. Később leszállt egy szemben levő fűzfa száraz ágára. Puha nyugalom és délutáni béke ereszkedett Gyulára és a teljes pihenés erősítő fürdője. alatta jó szagú széna. és nagy halpusztító. ezt meg kell szokni! Nyakába akasztotta a messzelátót. mint repülés. – Most már mehetünk. Csikasz! Aztán még két ugyanolyan madár szállt a száraz ágra. hogy nem tévedett. hogy “leggyorsabb madarunk”. – Ne mozogj. jelezve az irányt. egész család… Fellapozta a sólymokat. miközben farka ismeretlen jeleket írt a levegőbe. és röptében ették is. – Leggyorsabb ragadozó madarunk. Mi lehet ez? Csendesen elővette könyvét. hogy azt a madarat nézte. azonban a sólymok rá se hederítettek. És most láthatta Tutajos. Felette nádtető. a görbe szárnyú sólymok ebben a pillanatban hasznos foglalkozást űznek. Lábai sárgák… – mondja a könyv. Csak sólymok lehetnek – gondolta Gyula –. . mert lárvája vízben él. Felül palaszürkék. de Gyula agya lassan működni és emlékezni kezdett. érezte. robogó vonattal együtt nyilall. és amellett káros rovar. hogy a kabacsalád világgá megy. szinte több volt. Olyan távol volt minden lárma. és alig állt a lábán. felszedve a horogfelszerelést. Combjaiban mintha feszes huzalok akartak volna mindenáron elszakadni. Csodálatosak voltak és – most már ismerősök. amely elsurrant a rekettyebokrok felett. s a gukkerben pontosan látni lehetett szinte fekete fejét és a pofáján fehér alapon egy fekete sávot. mert az elalvás eddigi életében az iskolából való elkésést jelentette. és elővette István bácsi erős messzelátó ját is. minden zakatoló rohanás. a nyugvó szárnyak hegye a fark végét túléri… fehér mezőben feltűnő. és megállt az ágy mellett. és átfutva valamennyit. markában egy hatalmas hólyag a lapáttól… – Ha jaj – sóhajtott –. Csikasz – tápászkodott fel Gyula. tüneményesen villant. és sötét színt mutatott. de mire vadásznak? Úgy látszik. ahol tágasabb a világ. s a felijesztett madarak egyenesen karmaiba rohannak…” Itt azonban nincs robogó vonat – gondolja Tutajos –. hogy miért írta a könyv. hátán a felégés nyomai húzódnak. kopoltyúval lélegzik. Csikasz ismét jelentkezett. ha kibújik a kunyhóból. és én fel sem ébredtem… El fogok késni” – rebbent meg. Csikasz? A kis kutya merően kinézett a kunyhóból. A madár nem volt nagy. hogy a fiú egynek érezte magát a végtelen náderdő lélegzetével. Begye rendszerint a levegőben fogott rovarokkal van tömve… Aratás után fiaival vadászik. minden – számtanóra. mintha elkapott volna valamit. amikor azt mondja: – Kába! Kabasólyom! “Vércse nagyságú. “Bevitte a halat. s még fájdalmasan növekvő izmait is elfeledte. szárnyuk – mint a fecskéé – túlér a farkukon. mint egy óriás messzelátó. de lehet. Hiszen a szitakötő is tud repülni. és túl rajta az egek kék szoknyáját borítja a világra a nyár. de amit a kábák műveltek. aztán – reptében – lábait a csőréhez emelte. Egy-egy villanás után már karmaik közt volt a nagy rovar. – Mit csináljunk. csak kissé kikerülték. fekete bajuszsáv. Ezzel el is tűnt a látókörből. s az egyik evett valamit. hasuk sárga. Hatalmasat nyújtózkodott. Mivel azonban szitakötő van elég.De hol van Matula? Csikasz erre nem tudott válaszolni. de aztán elmosolyodott. fekete foltokkal. tehát – jól odairányította a messzelátót – szitakötőket kapdosnak. Az előbb azt hitte. de fordulásban alul sárgás volt. előtte a kunyhó szája.

puha örömmel. Csikasz azonban nem tudott még a csónakázási tilalomról. és Gyula elé penderülve. mindenbe. és egy tökéletes fejessel érkezett a vízbe. És ismerős volt a víz is. Kosarat nem lehet csinálni belőle. de megszólalt belül a figyelmeztetés: “A vízre ne menjen. és állandóan nem lehet idegeskedni. mint a táplálkozás. A víz felett pedig egy barnakánya vágódott felfelé. mert akkor éhen pusztulnának. – Szervusztok. már elrúgta magát a deszkáról. amikor megkérdezte. Csikasz azonban nem izgult. és enyhe kísértést érzett egy kis csónakázásra. azért lerakta szerszámait. az érzékek antennája állandóan ki van feszítve. gyalog megyünk. a repülés vagy az úszás. Meleg volt. Valahol nagyon messze a somogyi dombok kékes púpjai látszottak. A vadászat nem sikerült. A kánya – mintha a fiú ott se lett volna – került egyet a felzavart víz felett. amit Piri mama határozottan közönségesnek minősített volna. ez azonban életükhöz úgy hozzátartozik. nem sokat ér. Az idegek hálója. s az ülésdeszkán egy kecskebéka pislogott. sárba. de jó húsz méterrel odébb. és talán nevetett is. aztán Gyulára. leomlott róla a rémület. Az öreg csónak ott búslakodott a vízen. Csikasz. A kis szárcsák csak később bukkantak fel. gyerekek – kedélyeskedett Tutajos. melyek jók lehettek valami fürdőhelyen. Amint belül volt. csak annyit jelzett. fának nem női meg. a strand homokján vagy a sétány kavicsos útjain. – Megállj csali! – és mondott még egyet-mást. de itt – semmire sem jók. amiben be lehet menni a sás közé. mert törik. és megcsóválta a farkát. hogy Csikasz megérkezzék. és rá sem hederített az öklét rázó fiúra. és a fáradt délután egyszerre tele lett kedves.” Mindegy. és eszébe jutottak a szandálok. és úgy vélte. játékosan szaladt előtte. Ilyen lehetett az ősember. hallod-e! – mondta Gyula derűsen. – Gyere. – Szemtelen vagy. – Disznó! – mondta Gyula. – Piity – néztek körül –. hogy: – Elhibázta. amint lassan mozgott a Balaton felé. Meg sem. mink csak itt szedegetünk. és elindult felfelé a parton. és ismerős a táj is. amikor beugrott védő barlangjába a kardfogú tigris elől. mert nem haragudott a dülledt szemű dalnokra.Ballagtak Csikasszal a Zala felé. de vissza-visszanézett. hogy új barátja nem jelez-e valamit. hát csak van. ami már sok volt a béka idegeinek. s a kis szárcsák vad csobbanással buktak víz alá. állandóan nem lehet félni. ez bizonyos. Ide gumicsizma kell. – Úgy is jó – ugrott a partra a kis kutya. Csikasz is odanézett. de nyári tüzelőnek jó. tehát egy újabb kör után elszállt a nádas felett. elment? – és nyugodtan kapkodták tovább a sáslevelekről a bogarakat – Mindennap megpróbálkozik velünk… Gyula ezen elgondolkodott. s egy távoli vonatfüttyöt alig lehetett meghallani a nádirigó kerepelésétől. miféle bokor –. de meg is dermedt abban a pillanatban. várta. De a résenállás folytonos. “Olyan fűzfafajta – legyintett Matula. és egyetlen ugrással repült a rozzant teknőbe. mert sötét árny suhant el mellette. mintha azt mondta volna: – Ismerősök… – Piity… piity – szólalt meg az egyik kis fekete madár –. de majdnem bekapott…” . mert a túlsó part mellett megjelentek a kis szárcsák. “Nem sikerült neki – vigyorgott –. de ez előfordul. amelyek a szűk úton megsimogatták arcát – rekettyebokrok voltak. a kis szárcsák idegei tökéletesek. Ekkor Gyula elmosolyodott. Az ő életük állandó veszélyben van. Ismerős volt. mert evezni még nem tud…” Matula tanácsait jó megfogadni – gondolta Gyula. A bokrok. vízbe.

s a csérek rekedt vijjogással csapnak le. Eddig észre sem vette. ugye – verdesett a kurta farok –. mert hol itt hallatszik kínos vergődés. hogy a vízen. s elfogyott a cserebogár. mert elindultak az éjszakai vadászok. nádban és nádszélen éjszakázó madárság egész éjjel a sötétséget lesi tehetetlen szorongásban és jórészt kiszolgáltatva a vak árnyak veszedelmeinek. – Szép madár. egyébként – a hatalmas ebéd ellenére – gyomra is jelezte.– Mehetünk. tunikán billentelek. Most már közeledtek a sík vízhez. és ha kevés az egér. nem is beszélve a repülő és mászkáló rovarokról. Másodszor: nekiüti valaminek. A madárság szertekóborolt. így a gémek tovább nevelik a fiatalságot. Általában azonban otthonosabban érezte magát a fiú. – Brrr… (Tutajosunk majd leült az ijedtségtől) – berregett fel egy ragyogó fácánkakas Csikasz előtt. egy-egy nagyobb bagoly is lenyúl a kint alvók közé. Tüskevár dombja a nádasban. hogy egy háromszög egyik szögletén áll. De most poshadt. Itt nem kell lesni. de nem is őrizhetjük a kis madarakat. mint hajnalban. de a legtöbbjét nem. s az izomláz is mintha megnyugodott volna. s a levegőben állandó volt a mozgás. Természetesen Tutajosnak volt órája. hallásának sokszor nem veszi hasznát. hogy hányat mutat az óra? Amennyi van: annyi van. hogy három-négy órával előbb kelt. de most az ijedelemnek jelét sem mutatták. s a kutya izgatottan szaladgált a kakas meleg nyomán. itt volt! – Csikasz. Csikasz. hogy ezt cselekszi. ez már aligha jön vissza. Az ember ugyan megáll. de sokkal kisebb volt. Messziről. – Gyerünk.” így az óra otthon maradt. Ez a feszültség eltart hajnalig. – Itt volt – szuszogta –. A vízen a vidra. Tutajos önkéntelenül is tájékozódott. és az volt az érzése. A táj most már ismerős volt. mint odahaza. Az ösztönök és idegek öröklött mélységéből nyúltak ki tapogató szálak. látszott a nagy szilfa a rétség szélén. Alvásuk tehát szaggatott és zavart. amelyben élni vágyott. de a távolság megnyugtató. háta mögött a folyókanyar. Egyeseket már repülésükről megismert Gyula. nyugalmas délután van. De így volt nemcsak a madarakkal. de Matula tanácsai otthon hagyta. hogy mikor csengetnek. s akkor az első gyanús mozdulásra szétszakad a dermedés. s a szárnyak íja fellöki az életet a levegőbe. de most azt gondolta: öt óra lehet Az idő múlását. a menyét. mert a lárma erősödött. holott otthon ez alig fordult élő. Nem látta. de nem is hiányzott. Csikasz! Amikor kiértek a nagy sík víz partjára. a récék bukdácsolnak. de elhozhatja. ha akarja. Miért? – kérdezte Gyula önmagától. de el is aludt ebéd után azonnal. de csak később gondolt arra. de Csikasz ártatlanul nézett ifjú barátjára. hol ott sikolt fel valami. víz mehet bele… szóval: nincs rá szükség. Majd vigyáznak magukra. a nádasban a róka. a hermelin. és csodálatos szeme – kivéve a baglyokat – sötétben nem sokat ér. jó lenne megkóstolni… – és még egyszer belebújt a fűbe. . melynek másik két pontja a szilfa és a kunyhó. “Először is – mondta Matula – mit számít az. a görény. hanem a füvekkel és fákkal is. elég messze voltak tőlük. s a trécselő madárság nem törődik velük. és tizedannyian sem. amelyre eddig nem volt mint időjelzőre szüksége. a kanalasok szürcsölik a vizet. és enni akarnak. bár nem vetett számot azzal. hol van a kunyhó. és a felkelés perceit sem kell odázgatni. az alkalmazkodás akaratlan idomulása a környezethez. a madarak fel sem rebbentek. de érezte. és világosan érezte. és vágódnak fel valamely vigyázatlan kis hallal csőrükben. Igaz. és árnyékára nézett. Meg-megállt. és egyenes vonalat tudott volna húzni az öreg csónak és a kunyhó között. mint reggelenként. ha ijesztgetsz – mérgelődött Gyula. amíg újra látható nem lesz a világ. egy ember és egy kutya megy a parton. A madárnak szaglása nincs.

de jól röpül is. Tutajos. hogy maga fogta meg a halat… – Hát nem is én fogtam. – Nézi a katonát? Gyula majdnem kiejtette kezéből a gukkert. Matula bácsi. de amint kimondta. – Neem… – rebegte Gyula. és csak messze a háta mögött ugrálta körül gazdáját. – Hol van. és még nem tudja. hídnak kicsi. itt is van. kissé kacskaringós betűkre. ahol semmiféle fickándozásnak helye nem lehetett. kibelezve is mozog még). A hal tehát nem láthat felfelé. meg egy levelet is hoztam. paprikát. Úszik. meg még egy-két helyen. aztán csekély erőlködés után elnyelte a tenyérnyi halat. levél – engedte le az öreg a hátizsákot –. jókora hallal a szájában. ami a halnak nincs. Címeres ökör… udvarias ökör vagy. – Kárókatona. récének nagy. de ezt már nem kérdezték. arról van szó… “ – Hát akkor gyere. kenyeret. de én emeltem ki. és ha mégis élt volna (némely hal megtisztítva. Gyula pedig nem akarta elárulni.“Hogyhogy a hal nem veszi észre a madarat?” – kérdi Gyula magában. mert a szobor mellén semmi mozdulás nem látszott. Mint egy zöldesfekete bronzszobor – gondolta a fiú –. mint a zuhanó kő. hát az a másik hol volt eddig? A cölöp mellett ugyanolyan madár bukkant fel. de bántani nem szabad. s hálásan gondol az optikusra. akkor már késő. ami felülről jön. Jól látszott csőrében a vergődő hal s a fényes tolláról lepergő víz. aki a lencsét csiszolta. Matula bácsi? – Valahol a hátizsákban – és Matula egyáltalán nem mozdult. A cölöpön ülő mintha csak erre várt volna. Pokolbélű fajzat. mi lehet ez? Hohó. mint az eszed! – Azt mondták. Ez a haszontalan Csikasz eltűnt mellőle. Megint előbb járt a nyelved. Hazulról meg csókoltatják. Gyula nem veszi le szeméről a messzelátót. s azon egy mozdulatlan fekete madár. . húst. A mamája beteg. olyan erős gyomorsavba került. bukik. nem akarták elhinni. hogy az öreg nem vette észre megrettenését. már meg is átkozta magát. mint ahogy az ember sem látna. s egyébként is rövidlátó. ha a fejét nem fordítaná felfelé. “Azannya! – álmélkodott Tutajos. A mozdulatlan vízen mozdulatlan cölöp áll. az meg a másik igazság. mert a fogazott csőr megroppantotta a hal fejét. mert az egész országban már csak itt vannak. hogy lángol benne a kíváncsiság. – Nagyon ügyes madár. nem sürgős. – Katona? – tért magához a fiú. kormoránnak is mondják. mint a vidra. Mire észrevenné a veszedelmet. A madár elhelyezkedett. hogy a levelet előkeresse. a másik pedig felreppent helyére. mint a hal. most aztán esz a penész estig. Nancsi küldött rétest. – Maga fogta meg! Ez az igazság. miegymást. – De akkor nagyon sürgős. – Bütyköt nem mondtak. – Gondolom. és eltűnt. fejest ugrott a vízbe. Kedves Gyula! – és Tutajos ránevetett az ismerős. valami Béla írta. és remélte. De nem is látszhatott. – Ez aztán elnyelte! De mi lehet? És a hal még mozgott… vajon a begyében tovább mozog?” Ezt azonban már nem lehetett megfigyelni. hogy a hal felfelé nem lát. Ehhez a fordításhoz azonban nyak szükséges. – Bütyök! – kiáltott Gyula.

Ölel hű barátod Bütyök U. Találkoztam Kengyellel. nem kerül semmibe. Most hátulról sütött a késő délutáni nap. – Tutajos? Hát annak elég hitvány. amivel Te is mentél. Aztán képzeld! Száz forint jött nekem. és fényes kis szemük bizalmasan csillogott. mert az öreg szemében valami kaján nevetés bujkált. mint amekkorát ki tud emelni. hogy számtantanár. hogy azt sem tudom. és már meg is bánta.Tudatlak. jövő héten megesküszünk ezzel a hölggyel” – hát mit szóljak. Aztán néha rajtaveszít. Gondolatban már építette a találkozást az állomáson. – Bütyök jön. hogy Bütyök Béla? – Nem. – Na. – Az a Béla? Szóval az a neve. de én kiszállok. – Aztán mi lesz? – Semmi. egyébként jól érzi magát” – aláírás: István bácsi. mert orron ütlek. néha még kilós halat is kiemel. még össze is szidta. Nagy betyár. Bütyök. – Hogyan? – Úgy. Itt csavarog minden délután. Újra kezdte olvasni. Mamát a doktor beutalta fürdőre. és Gyula az egész tájat másnak látta. sürgős? – Nem… nem olyan nagyon… persze… – Hát akkor menjünk. és ha elmondja Bütyöknek a harcsát… – Milyen nehéz volt a hal. mindennap három példát kell csinálni neki. és nem haragszik Géza bácsira se. Csikasz. Tutajos barátod megették a szúnyogok. de lebuktak előle – mondta Gyula. és várjál. hogy ki van zárva. – Egy nagy. ne szagláld a hátizsákot. István bácsi kezét csókolom. hogy nagyobb halra is levág. Szüleid csókolnak és Piri mama és én is. olyan szép ember. de – komolyodott el az öreg – majd teszünk róla. megint azzal a szép lánnyal volt. majdnem tizenhat… na. Megdöglik? – A hal? . mindig láb alatt vagy. hogy összeszedje magát. megvagytok még? Ez a kérdés a három kis szárcsának szólt. Képzeld… Gyulának egyszerre tele lett a szíve Bütyökkel. Mindenkinek van ilyen neve az osztályban… – A magáé mi? – Tutajos… – vallotta be Gyula. de mi csak Bütyöknek hívjuk. mire az öreg Dub megjön. és köszönöm a százast. mert jöttek szépen sorban. de inkább a halakat abajgatja. mert zsebében volt Bütyök levele. Szombaton. Eredj előre. aztán a hal lehúzza a víz alá. és a mama is. – Barnakánya. Csikasz. hát mit szólsz hozzá? Mama mos és vasal most már magunknak. Pondoray Béla. Bütyök. Menjünk. sötét madár rájuk vágott. Matula bácsi. azt mondja. mint a szája. ha nagyobb a szeme. a hölgy meg olyan szépen nevetett. hátul a feladó helyén írva: “Gyere. hol a fejem. Matula bácsi? – Nancsi mérte meg. hogy mért nem szólt eddig. A farka olyan villás volt? – Az. és meg is sült. L Találkoztam Dubovánszkyval. Mához egy hétre érkezünk azzal a vonattal. Mama továbbmegy a fürdőre a lábaival. olyan örömben vagyok. mint apám volt. Kengyellel s a levélnek minden betűjével. ízt mondta: “Mit szólsz hozzá. majd megadom. – Barnakánya.

Megfullad. amikor a harcsát fogták. Gyula izzadt. és kösse ki a csónakot. és visszafelé kezdett forogni. Az a bizonyos csonka fűz pedig éppen olyan messze volt. olyan görcsösen markolja. mert. pedig az öreg már a gyalogúton ballagott a kunyhó felé. – Nem ringlispíl ez. A kánya. de olyan lassan mászott. Csikasz. – Puskája nincs. mert ott a helye. – Mindjárt. Talán a kányát akarná meglőni? – Jó lenne… – reménykedett Gyula. – Kvááák – recsegett egy gém. – Én két evezővel szoktam… – Kettővel? Iszen eggyel sem bír… Gyula nem értette a dolgot. ha szabad az öreg csónakra ilyen hasonlatot alkalmazni. hogyan indul. Matula pedig ellökte a csónakot. Megállt a csónak mellett. – Nem értem – dühöngött Tutajos –. mert ez csak kanalazás. A lapjával húz. nem értem… – Azt látom. s a csónak most már elindult. keményen markolta a lapátnyelet. hiszen ő is benne ült a csónakban.– Fenét. hogy akkor a harcsa húzta a zsinórt. a csónak pedig kedélyesen forogni kezdett. Gyere. és Tutajosunk – lesz ami lesz! – erélyes mozdulattal belevágott a vízbe. maga meg evezzen le a csonka fűzfáig. mert elszédülsz. ha belevágta a karmát. mint egy álmos poloska. Majd megnézem. és kihozom a horgot. és lőttem egy barnakányát…” Matula azonban nem foglalkozott tovább a puskával. – Piity – piity – szóltak közbe a kis szárcsák. beolajozva. fordítsa élire az evezőt. mire a csónak éppen csak hogy a fejét nem rázta meg. . Matula bácsi! Tutajosunk utánozta az öreget. Gyula most a másik oldalon vágta bele az evezőt. váratlanul a nádas mellől felszárnyalva. mint egy jókedvű csikó. és Gyula ijedtében majd kiejtette kezéből a lapátot. ha sokáig nézed… Gyula még a hátán érezte Matula bíráló szemét. mindjárt lemegy a nap – mondta Matula. Matula nézte. Tutajosunk egy kis lámpalázzal vette kezébe a lapátot. de meg kell tanulnia rendesen evezni. – Nem is olyan rossz – lelkesítette az öreg a partról –. aztán a hátába bele volt már nőve egy pár láb. mert milyen szép lenne azt mondani Bütyöknek: “… aztán fogtam egy tizenhat kilós harcsát. mintha hol az egyik partba lett volna szerelmes. Otthun van. az élivel meg kormányoz. hol a másikba. mint amilyen közelinek látszott. és a csónak tétovázása a két part között mintha enyhült volna. Ide nézzen: először lapjával. – A hátsó deszkára üljön. – A mennykő csapjon ebbe a ladikba! – átkozódott Tutajos. csüdig. – Iigen… adja ide. – Most már menjetek aludni. ugrott egyet. Matula bácsi? – Dehogy nincs. nehezen tudja kihúzni. és egy kis tanakodás után azt mondta: – Úszni tud? – Tudok. de elfelejtette. A halászok fogtak egy húszkilós pontyot. csak nem hordom mindig. és az tartotta egyenesben a csónakot. – És a többi? – Lemállott róla a vízben. Gyula leült a hátsó deszkára. Adja ide a lapátot. Gyula pirult. a csónak eleje kissé felemelkedett. hiszen akkor is ő evezett. – Hát akkor én most beviszem a hátizsákot. aztán. Matula bácsi. de a haladása olyan volt. ha meghúzta. szerencsére ebben az időben semmiféle villám nem állt rendelkezésére a könnyelmű ifjúnak. hallja.

A denevérek csapongva menekültek. hogy jöjjön fáért. de mindig gondol arra. Csikasz egy darabig ugrált előtte a töretlen fűben. – Miért nem mégy előre? Csikasz azonban kedélyesen magyarázta farkával. Az evezés ettől kezdve mintha jobban ment volna. – Most már tudom. Azt mondja: kakatt… kakatt… – s ebben minden benne van. azután Matula jut eszébe. Vagy megfordítva.– Fene a pipaszár lábadba! – mérgelődött Tutajos. és bekenem magam. A szúnyogűző olaj határozottan riasztotta a szúnyogok egy részét. és felszólította Csikaszt. hanem üljön le. Majd elmúlik. de erre jó ez a gumicsizma. hogy Matulára hallgatni kell. de azért a csonka fűzfát örömmel üdvözölte. öreg a háznál” – jelezve. Kikötötte a csónakot. ahogy kellett. hogy kell. Gyula ezt a munkamegosztást természetesnek találta. és nem is tudja Gyula célját. mire a gém újból recsegett valamit. de elsiettem. és a gémek hazafelé szárnyaltak. Egyszerű nyelv a fácánnyelv. mert gyalog hamarosan Matula mellett volt. – Hogy a nyavalya jöjjön rátok! – átkozódott Tutajosunk. A szúnyogok azonban most kezdtek rajzani. A madarak egyenként hallgattak el. ámbár azok is inkább a kiadósabb falatokat fogdosták. mert az ismerős fáról levagdosta már a száraz ágakat. Ekkor már mélyen a nádasra ült a nap. vagy ahogy ő mondja: “Jó a. Az előbb valami szarvasbogár zúgott át a réten. így hátrafelé köpött. amit lehet. és az egyik denevér (Matula bőregérnek mondja) úgy elkapta. és mire a fiú felfoghatta volna ennek a . holnap majd gyakorolom. Mit kezdhetett a nyavalya kétszázmilliárd szúnyoggal? És mit kezdhetett az a két kis denevér. Matula bácsi. hogy így kényelmesebb. mint egy palacsinta! – aztán kiszákolta a halat. hogy a meggondolt bölcs tapasztalatok az öregeknél vannak. mert megesznek. meg is ijedt. ami a fiú feje felett csapongott. – De mekkora – ámuldozott Gyula a nagy keszegre –. A folyó árnyékban úszott. csak megérteni bajos. – Csak horgásszon. Egyébként pedig jobban szereti a kitaposott gyalogutat. Gyulának ma messzebb kell menni tüzelőért. és az is volt. Ezek a halálmegvető amazonok dalolva törtek át a citromolaj bűvkörén. és a legfurfangosabb helyekre szúrták szívókáikat. – Okosan. Aztán át akarta adni a horognyelet. és Gyula rövidesen tarthatatlannak ítélte a helyzetet. most! Megvan! Szakot! De milyen könnyen jön. először István bácsi. A halat úgy fogta meg. és simán csúsztatta a hálóba. Talán róka ijesztette meg. ha akar. aki csak intett. – Gyere. Valahányszor Gyula a csizmákra néz. és mondanivalóját hatméteres köpéssel toldotta meg. hogy ne mozogjon. és beletette a haltartó hálóba. de ennek nem sok foganatja volt. aztán háta mögé állt a fiúnak. A magas fű alja már harmatos. csak egy fácánkakas ijedezett kitartóan. Tutajosunk nagy derültségére. – Bemegyek. alaposan bekente magát. Na. Aztán nem bánom. talán valami testes héja vadászott azon a tájon. – Jó. addig én megfogom. Egy kabasólyom jelent meg a tisztás felett. a kopoltyúnál. de a megmarad t rész még mindig elegendő volt a dühös csapkodáshoz. Elővette a baltát. Mivel azonban a kunyhó környéke is füstölt a szúnyogtól. és piros arcába bele lehetett nézni. ha elmegy fáért. ami azonban gyilkos veszedelemmé fajult egy pillanat alatt. szinte koppant. Csikasz! A nagy rétség lapályán az alkony párái lengtek. hogy megnézze a bőregerek vadászatát. és megállt. A gém emésztése teljesen rendben volt. alighanem dévér… Az: dévérkeszeg. a sarkantyús lovag mindenképpen ijedezik. fáj a tenyerem. Ezek aztán tudnak repülni! – bólintott elismerően Gyula. Ezek a mozdulatok most már megszokottak voltak. és visszafelé úgy érezte: ő mégiscsak szárazföldi lény. Olyan szép kapásom volt. de a fecskeszárnyú sólyom már kiválasztotta az egyiket.

Gyula – pislogott Matula elismerően –. – Jó kis tűz – bólintott –. Amit tudtam. mert feltört markával sehogy sem tudta fogni a síkos halat. és Gyula gondolatai nem tudtak ebből a körből kiszabadulni. sárgásfehér füstöt öklendezett a sistergő parázs. ilyen voltam én is legényke koromban. a lángok lengő lobogását a tűz sokféle színét. . és a dicséret a szívét simogatta meg. amelyek tudományos kalickába zárták ezt az élő csodát. vagy visszakerengtek a tűzhöz. evőeszközt – mindent. s amikor rádobta a tűzre. Besötétedett. sárgásfehér. ahol valóban nem volt füst. nem is nagyon bántották a szúnyogok. Jó vastag ágat baltázott le. itt lent nincs füst. A tűz körül egyszerre otthon lett. Sót. két hét múlva úgy megy már az a csónak. nem csípik már? – Nem – lehelte a fiú. aztán rendesen kikészített mindent. tányérokat. a denevér már a kaba karmaiban csüngött. – Láttad.magasrendű vadászatnak tüneményes fordulatait. kutya. a kék. feltört kezéhez – önmagához. csak a tüzet nézte. mint egy élettelen kis szürke rongydarab. összekeveredett a kora esti köddel. Elindultak ugyan a? elmúlt év eseményei és emberei felé. – Aztán ne úgy fogja azt a halat. Az ég lassan kivirágzóit. – Szédületes! – álmélkodott Gyula. és egy kicsit megfulladok. egyszerre vastag. a fák feketén nyúltak a levegőbe. – Látja. hamarosan eszünk. Most nem gondolt a tűz és az égés fizikájára. – Segítse a halakat tisztogatni. Gyula tépett füvet. s a hamu születését. – Most már csak pihengessen. paprikát. amelyeket nappal nem lehetett hallani. mert a füsttől alig volt lélegzete. Az esti párák egyre hozták az alkony árnyait. mert még bennünket is felkap valami… jobban be kellett volna kenőzködni – vakarta meg térdét. és megállt a kinézett fűzfa alatt. és talán a kihűlő Föld utolsó embere nézi majd ilyen kérdően a tüzet. és megkeserítette a környékbeli szúnyogság életét. mert szerettem tenni. Talán az ősember nézte ilyen kérdően a tüzet. csak a szemem esik ki. ugye. és Matula árnyéka sem volt hangosabb. de a világosság határán elhanyatlottak. s amíg ezt hazahúzta. de dobjon rá valami ződet. a tankönyv mondataira és a szavakra. kormospiros villanásokat. – Na. kenyeret. mert felemelkedett. mint a szúnyogolaj. ahogy az öregtől látta. többet ér. amelyei csak nehezen tudott megzavarni a halászlé csalogató illata. mint amikor a családfő hazaérkezik. – Majd holnap gyakorlom… – … de a tüzet igazán rendesen rakta meg – enyhítette a légkört az öreg –. és ment a bográcsért. azt már nem kellett nekem parancsolni. Aztán szinte mindenről megfeledkezett. A fellobbanó tűz azonban kis udvart rakott a tisztáson. Matulához. vörös. – Ugye? – mosolygott Matula. Tutajos egyszerre elfelejtette a lapátra való célzást. A tűz világosságának udvara nem volt nagy. Egy-két marok fű is megteszi. és fészkéből egyre küldte a világosság szárnyaló gyermekeit. és könnyei csorogtak –. s a növekvő csendben megszaporodtak azok a hangok és zörejek. mint az öregember hangtalan mozgása. Sötétedett a táj. és kiborította a hálóból a halakat. és Gyula úgy érezte. akár a vidra. – Ez kell nekik! – mondta az öreg. ahogyan nézem. a zsarátnokok összeomlását. aztán. a lángok játékosan nyaldosták a bográcsot. hogy sötétség nélkül semmi jelentősége nem lenne a világosságnak. a nagy harcsához. s ebbe az otthonba gyalogolt bele Matula. mint a lapátnyelet… Ez a célzás a lapátnyélre nem esett jól Tutajosnak. Gyula odaült az öreg mellé. A bográcsot fel tudná állítani? Gyula örömmel csattintotta be bicskáját. Csikasz? De gyerünk. És Matula most szólította másodszor keresztnevén a gyereket… amitől még otthonosabb lett a tűz környéke.

melyek ugyan csípősnek bizonyultak. t reális gyomor lelkendezve ölelte magába a lével vegyesen érkező húsdarabokat. Matula csak a fejével intett arrafelé: – Eldugja holnapra… – Nem lesz szagos. – Mi az. akkora kenyérrel. ebben a melegben? – Megbüdösödik. Csikasz helyes érzékkel kettőjük között hasalt. hogy gyomra szinte harmonikázva könyörög valami falatért. Ezt hiszik a pockok. hallja? Azt mondja. rövid idő múlva csak a széna zizegett néha. mintha a vacsoratűz is álomra csukta volna szemét. Matula bácsi. Adjak még? – Csak a húsából. és Csikasz tuszkolt tapintatosan. Tutajosunk csak most zökkent vissza önmaga valóságába. mert szerinte az öreg gazda túlméretezte a paprikaadagot. de minden este megkiabálja a tüzet. de áldóan melegnek. mozdulatlan. És mivel Tutajos is “úgy vélte”. az egérkék s a többi kis rágcsálók mind. és kint. mert a tűz megemésztett mindent. De ezek a gondolatok nem tudtak szigetté érni. mondja is a nevét. . később azonban egy nagyobb hallejjel a kunyhó mögé szaladt. hogy vadászna. az egész év s fiatal életének minden elvillanó emléke. Matula letakarta a kondért. Aztán Matula kellő zörgéssel. mert ő lát is. Gyula szótlanul törölgetett. mert olyan vékony a nyaka. és ebből él. hogy gémnek is elmehetne. ahelyett. – Kicsi? – Mint egy kurta rigó. mint a fiú szemének tükre. Gyula nem haragudott meg vékony nyaka lebecsülésén. de itt minden alkalommal úgy érezte. amelynek “apró hullámai eltűnnek a látóhatár végtelenségében. mert ő is tisztelte a világosság hatalmát. csak egyék. Csend volt egyébként. hogy: Kuvik.amely ellobban. A bagoly a sötétség madara. sem a világosság. Megleste az embert és tüzet. eltehetjük magunkat holnapra. persze. De ő sem gondolt tulajdonképpen semmire. Kiabál a szamár. tartsa a tányérját. Gyula odahaza néha csak Piri mama rimánkodására evett. és ez a valóság irgalmatlan éhségről panaszkodott. Lehet. és az ágyra gondolt. mint a tűz. csak tengernek maradtak. nem is beszélve az éjszakai lepkékről és rovarokról. tehát szabad a vásár. és hall is. merthogy farka alig van. mert neki nem adott semmit sem a tűz. A tűz pattant néha. a torok és a levezető utak krákoghattak tetszésük szerint. a kunyhó előtt a hamvasodó parázs derengett. hogy sötétben nem lehet látni. aztán elfulladt az is. de közel nem ment hozzá. – Kuu-vik! Kuu-vikk – mondta csodálkozva. és a száj mondhatott. De aztán megszólalt egy kis bagoly. A bagoly természetesen nem világosítja fel őket a tévedésről. – Úgy vélem. aztán almát. és elnyelt még két vastag szelet halhúst. ha van… – Van hát. legyen az kenyérhéj vagy akármi. megfogható talajjá. bár az előbb elhatározta. Matula bácsi? – Kis bagoly. s az öregember szeme is elkísérte a kis csillagot rövid útjára. és utána a vak semmi sötétségében nem lesz majd senki. de azt nem bánja. Ezek után pedig megmerítette kanalát az élvezetek habjaiban. és annak a balga hitnek a vámszedője. mint Gyula. s az öreg szemében is úgy lángolt a tűz. ám talán nem szerette. Utána még rétest ettek Nancsi néni küldeményéből. de percek alatt elmosogatott. mintha valami elégedetlen szikrát lőtt volna ki sötét számkivetésbe. amit akart. Mert Matula is úgy nézte a tüzet. még a gondolatokat is. csak a kanál koccant néha a bádogtányéron. aki megkérdezze. hogy nem szereti… na. amit otthon két nap alatt sem evett meg. hogy mi hát a tűz tulajdonképpen. hogy Bütyök levelét még egyszer elolvassa. Gyula tűnődő gondolataiban benne rezgett az egész elmúlt nap.

de ez már Csikaszt nem is érdekelte. Tutajos arra sem ébredne fel. Ez volt az a hang. mint ahogy a tenger hullámai sem tudnák megmagyarázni látszólag oktalan rohanásukat az ár és az apály kikényszerített útjain. Ezután. Nem is volt semmi baj. amíg olyan magasra emelkedik. ahol nem érezte idegein azt az ugatásra kényszerítő birizgálást. amíg a hold szuszogva kapaszkodott az ég alján. és gondosan megette a tartalékot. négybe váglak! Nem lehet tudni. mert ha a telihold idegesítette. mint – evés? Előkaparta hát a halfejeket. És tovább ugatott. és pár perc múlva újra kezdte. de ha már magasan volt. és nincs is az az ágyúdörgés. melyek átestek az éberség rostáján. ahova már csak erőszakolva lehetett volna felnézni. és aligha törődött vele. mert mintha a nádfalban mocorgott volna valami. megfelelő szünetekkel. mint a félelem. Csikasz tehát nyugodtan alhatott. és vonított is. ha Matula nem aludt a nádi tanyán. amit a kis kutya nappal is utált. elég volt megrázni a láncot: – Csikasz! – és a kutya rohant a kunyhó mögé. ezért hátrament a kunyhó mögé. Ezek mind megszokott hangok voltak. hogy a testes bolygó szinte megharapja. – Csikasz. mert az ezüstös . De – órák hosszat. és kiszólt: – Hallgass! Csikasz elhallgatott. Aztán lefeküdt. hogy az alvó földi világnak általános nyugtalanságot okozott. a büntetést azonban nem feledte el. valóságos nyolcadikost fel tudná emelni az egészséges álom élettelen mélységéből. Bánatosan hajtotta okos fejét két első lábára. és megvárta. A határtalan nádas éjszakájából ekkor kelt fel a hold. de ez a gondolat felületes volt és átmeneti. sürgősen árnyékba vonult. Később már erre sem volt szükség. Tutajos a kígyókra gondolt. De Csikasz nem tudta megmagyarázni. Először is kapott egy hatalmas pofont. De nem is nézte senki. a rekettyés éjszakájában valami ijedt madár pityegett – talán álmában –. de a füstjét látni már nem lehetett. vagy ugatott. ami a fáradt. mert baj lesz! Ez a hang már komoly volt és fenyegető. de a holdsugárzás ellenállhatatlanul kényszerítette további ugatásra. úgy érezte. ahonnét nem kellett ránéznie. de igen jóllakott. vagy ugatott is. és Csikasz megadóan ment Matula keze ügyébe. A kis kutya – úgy látszik – szemen át kapta a titokzatos sugarakat. és messze a sík vizekről a vízimadarak aggódó. kikerült Csikasz látóköréből. – Gyere ide! Ez volt az a hang. Nem tudta levenni róla szemét. – Ha egy szusszanást hallok. és becsukta a szemét.A kunyhóban az öreg csősz pipája parázslóit. azután pedig nyakára került a lánc. Ebben a pillanatban óriáskígyók verekedhetnének leopárdokkal a kunyhóban és a kunyhón kívül. figyelmeztető kiáltásai. Ez a foglalkozás pedig mi lett volna más. hogy ez más. mint fenyegetés. a berek mélyén egy bagoly szólt. nem szerette ezt a hangoskodást. hozzád vágok valamit… Hát ne nézd. A hold lassan mászott felfelé. A kis kutya ilyenkor vagy vonított. ha elkezdte gyalázni az érthetetlen égi vándort. de ha ott volt. – Elhallgass Csikasz. ami több volt. és látatlanban is tovább utálta a holdat. Mert ha a kutya nem ment árnyékba. Különös fénye nem a megszokott világosság volt. s egyidejűleg idegei is felborzolódtak. ha félsz tőle. fülelődött. De most még alacsonyan volt. amit a kutya végképpen nem szeretett. ezért a kunyhó mögött foglalta el magát. hogy Matula miért ragaszkodott a négyes számhoz. Csikasz nem szerette a holdat. A kunyhóból nyugodt lélegzés hallatszott.

tiszta illata. mintha nem tudnának elszakadni a szépségtől. összekotorja a parazsat. és most már ő is valóban alszik. – Sssszszhh… jó reggelt. és láthatólag jól érzik magukat a dermesztő magasságban. Egy-két szúnyog addig hegedül az öreg füle körül. Talán hogy a tűzrakás mellett nem maradt semmi ennivaló. Ha most elhagyja magát. bomló párolgását elnyomja a növények édes. A vastag ágak nem lobbannak lángra. ha ugyan a szúnyogok és egyéb vérszívók engedik pihenni. kesernyés. hogy mi a “kár” tulajdonképpen. így aztán nagyjából megtisztul a kunyhó belseje és környéke is. hátával. aki ragaszkodott a pontos megállapításokhoz –. de azt nem lehetett tudni. és elhelyezkedett végre a valóságban. Matula bácsi! – Hajnal van még – mondta Matula. hogy egy ilyen mély sóhaj nemcsak a tüdőnek jó – ami csak átmeneti szerve a vér felfrissítésének –. vagy hogy került ebbe a nyirkos hajnalba.derengés csak szép. hogy majdnem felébred. és óvatosabbak a békés kintalvók. befejezéséül az éjszakának. Gyula azonban felébredt rá. nem értette hirtelen. A hold ekkor már a nyugati égen ballag. amíg óvatosan felkel. A holdat egy-két kis felhő kíséri. és nem volt elég sötét. Lehunyta tehát szemét. Nem. a szürkevarjút csak egy másik varjú értette volna meg pontosan. Amikor aztán újra kinyitotta szemét. amit az éji vándortól kaptak. Holdvilágos éjszakák után nappal pihen a vad a legsűrűbb sűrűségekben. de a legszorosabb barátság sem mondhatná. sőt ezen testrészek egyes részleteivel is. A csalitokat most már vastagon átszőtte az éji köd. Matulát például nem engedik. de a ködlepedők felett végigleng hamuszín kámzsájában az ébredés puha szolgája. melyet jórészt a néhai dévérkeszeg termel Tutajosunk gyomrában. de ez ellen a növekvő és izomlázas test olyan erősen tiltakozik. – Mintha mozsárban törtek volna össze. de nem jó. hogy a legfinomabb pehelytoll is lassan. hol van. A folyó ködöt álmodik. . s ez a füst megül a tisztáson. Ilyenkor óvatosabbak az éjszakai ragadozók. mert árnyék kíséri őket. amely felett egy agg varjú szolgáltatja az ébresztőt. nem gondol semmire. hogy első pillanatban azt sem tudta. de mást az sem mondhatott volna. de kiégeti a vérből a salakot. hogy Tutajosunk valami különösebb értelmességgel nézett volna a derengő világosságba. Aztán ugyanolyan csendesen lefekszik. a tűz mellett foglalt helyet. nem is álmodik. Valljuk meg. amíg gondolatai nyikorogva elindultak. Vastag füst szárnyal a kunyhóban. hogy mi van kezével. a nádas hideg párát lehel. vállával. elölrül kezdődik az egész. és vastag ágakat tesz rá. a szürkület. Hajnal felé azonban már sűrűbben változtat helyet. mert olyan mozdulatlan a levegő. merőlegesen szállna le a földre. és pipára gyújt. ezért Csikasz a kunyhó előtt. Tutajos akkorát lélegzik a betóduló üde levegőből. – Az a jó! Most aztán: hegyibe… – Mi? – Rádógozni. nehezen mozog. de füst születik a parázs felett is. amúgy egészségére szolgáljon az éjszakai nyugodalom. Úgy látom. sőt könnyelműen nyújtózkodni is próbál. s még azt a semmit is Csikasz őrzi? Nem. De hűsül lent is a levegő. mint hogy: káár… így ezzel a kérdéssel nem is érdemes foglalkozni. lábával. mert egész lénye az alvás kellemesen élettelen állapotába van vastagon beágyazva. De öntudatáig még ez sem ér el. és egyáltalán nem gondol arra. tétován tapogatva az este elszakadt szálak végeit. s a nappali élet nehéz. de füstöt sóhajtanak. amitől a szúnyogok azonnal távoznak. mert jobban lehet őket látni. hogy sóhajnak is beillik. Gyula nem gondol most a testére. Nem volt elég világos. – Káár – káár – mondta ekkor egy trombitahangú varjú az égerfán.

hogy szúnyogok is vannak a világon. hát nehéz lesz. hajnalban leszaladtam a folyóra. tízpercben az udvaron. aztán azt mondta. annyi bizonyos… ámbár fürdő után nagy étvágya van az embernek. persze – aztán nem is szólt már az ügyről. – Nehéz lesz. Sietni nem kell. nyurga alakján. De ha fél a víztül… Vagy a békák előtt szemérmeskedik… – Dehogy… aztán meg is fázhatnék. vagy Nancsi néni küldött valamit. apám az asztalra ütne… de ha elmondom…” És elképzelte magát. – Türülközőt vigyen… Gyulánk tehát ott állt kackiás csizmákban ugyan. – Hát nem törné össze a mázsát.Tutajos bánatosan nézett elkínzott tenyerébe. “Az egész osztály röhögne – dühöngött magában –. Matula bácsi. készen leszek a reggelivel. Gyula meghökkent. fehér hólyag helyezkedett el. karcolva. – Hüüü. azt jól tudta. Gyula ködös gondolatai szétrebbentek a képzelet tekervényes útjain. de menekülő gondolatait Matula nem engedte szóhoz jutni. – Volt itt egy tudományos kutató – piszkálta Matula a tüzet feleslegesen –. – Persze – mondta az öreg –. a csónakról fejest. az ilyenkor a csónakról fejelt a vízbe. Nehéz lesz. szúrva és vágva. amilyent még nem evett. – Nem fürdik meg? Addig én elkészülnék. hogy szúnyogok is vannak a világon. – Rakjak tüzet? – Dehogy.” Ez olyan tetszetős gondolat volt. de alsónadrágban és még kiálló bordái is reszkettek. hogy megállt kiélvezni. Gyulának volt egy olyan gondolata is. “… kérlek szépen. a folyó felől hűvös szellő érkezett. hogy fel tudná dönteni a világot. – Kár. Pláne így hajnalban. és Matula amit tudott. hogy Matula már megjött a horgászatból. Ez alkalommal be kell vallanunk. Igen. és leült. ámbár az öreg mosolygott volna ezen a csecsemőgondolkodáson. valami jót. – Nem hoztam fürdőnadrágot sem… Nancsi néni is elfelejtette. és elindult a folyó felé. – Most eszünk valamit. hogy a rekettyebokrokról felzavart dalnokok megeszik a jámbor ifjút. de egyébként is fel volt törve. anyám összecsapná a kezét. úgy érzi magát. ámbár én nem arra gondoltam. azanyátok! – lódult meg Gyula. s olyasmire gondolt. Piri mama rohamot kapna. Akkor mégis Nancsi néni – gondolta Gyula. hogy a fürdőnadrágot kellene megfüröszteni. s még az ujjait sem merte kinyújtani. Mire megfordul. bíbictojás rántottát tálal. hogy Matula – végeredményben – nem lát a partig. és szinte látta Dubovánszky nagy birkaszemét… De megfeledkezett arról. tudta. . a megszokott baráti körben. és elfelejtette fájdalmait. Odahaza Piri mama vajszíve csak amolyan macskamosdást engedélyezett… itt meg… hogy fejest… Imbolyogva talpra állt. Matula leplezetlen fitymálással nézett végig a fiú túlnőtt. A derengő világosságban ónos harmat alatt roskadozott minden fűszál. Gyula hóna alá csapta a törülközőt. otthagyva jeles barátait a szúnyogokkal együtt. de mindenféle nagyobb mosakodási kényszer nélkül képzelte. Matula tudta. Hideget eszünk. ha nem megy a vízbe. pár percet úszkáltam… utána a házat tudtam volna f eldönteni. és megnyúzott teste a vízbe merülést elképzelhetetlennek tartotta. és csúnya dolgokat kívánt az edzett kutatónak. A tenyerében két lapos. hogy Tutajos ezt a nomád életmódot imitt-amott megfürödve bár. Egészen langyos ilyenkor a víz. De hát nem akarásnak nyögés a vége… Tutajosunk mérgesen rángatta fel csizmáit. akik azonban ujjongva követték a hajnali lakomát.

– Ez való a tetejibe. – Blutty! – mondta a folyó. s úgy érezte. Itt maradsz! – reccsent a készülődő Csikaszra. A pirított kenyérnek enyhe füstszaga volt. utána ismét a bográcsba pislogott. aztán felmászott a csónakba. . Erre a zsíros kocsonyára nem szabad tiszta vizet inni. de enyhe idegenkedéssel beleereszkedett a vízbe. óvatosan leszárította magát. – Csak igya meg. – Mit eszünk. A feldübörgő madársereg most már nem ijesztette meg Gyulát. – Átmegyünk – intett Matula a csónak felé –. hogy ez olyan titok. most már talán tudja. A nádasban keskeny ér húzódott befelé. hogy hosszabb árnyékot vetnek már a fák. Azután pálinkát öntött magának és Gyulának is. kibújt egyetlen ruhadarabjából. mint az innenső. hogy ez körülbelül a teteje a szakácskönyvekben található ínyencségeknek. Mikor azonban a kondér egész maradékát megkapta. ma kétfelé nehéz a szegény kutya sorsa. hogy összetört testét bársonyos kezelésbe vette a folyó. törülközővel csapkodva a lesben álló szúnyogok felé. és pirított kenyérrel… – Matula csak széles mozdulattal jelezte. ivott és észre sem vette. Matula nem nyúlt az evezőhöz. s a fűzfához csónak volt kikötve. Hazáig rohant tehát. jelezve. “Micsoda ökör vagyok – emelkedett ki Gyula a habokból –. és ha nem is fejessel. A kutyát nem kötöm meg. úszott kicsit lefelé. amíg a folyadék leérkezett. És ha már bent volt. hogy a víz egyszerre mély” – és sértődötten úszott át a túlsó partra. de a fiúét vízzel keverte. a nagy víz mellett van egy kis gunyhó. De a víz igazán meleg volt. milyen volt? – érdeklődött Matula. – Szó köztünk maradjon… – emelte fel az öreg bütykös ujját. mert kétfelé váglak… Csikaszt már a kétfelé vágás is megrémítette. megkocsonyásodik reggelre. – Itt maradsz. kicsit felfelé. Egy helyen lekanyarodtak a töltésről. – Na. Matula bácsi? Matulának jólesett ez a ki nem mondott dicséret. megmondta az öreg. A túlsó part olyan volt. Gyula rossz emlékű irtózása csak addig tartott. hanem hosszú rudat emelt fel. – Nem rontom el a gyomrom? – Halhússal még senki sem rontotta el a gyomrát. már csak félszemmel nézett a távozók után. hogy nem szabad elcsavarogni. s a gyalogutat inkább csak lábbal lehetett kitapogatni. de valamit tennie kell. Matula bácsi? – Kocsonyát. – Van még. de kevésbe járt. Matula a tarisznyába csomagolt. Amit a bográcsban hagytunk. – Neem… – rebegte Gyula – nem szoktam. abból nézdelődhetünk. Bemegyünk a nádba. Gyula evett. mert a messze nádas felett égő tündökléssel akkor emelkedett fel a nap. a szúnyogolajat meg zsebre. – Szabad még? – Azér’ van. – A messzilátót akassza a nyakába. ha nem is házat dönteni. kicsit körülnézünk.Tutajos sürgősen lerúgta a csizmákat. s Gyula úgy érezte. de a hús! A zsíros kocsonya!! A meleg kenyéren olvadó lé!!! Ettek hangtalanul. és összecsapott a meggondolatlan ifjú feje felett. – Hát mit mondtam? – Matula bácsi… erről nem is lehet beszélni! Nancsi néni elbúj ha tik Piri mamával együtt. inkább ismerősöket keresett köztük. Múltkor négyfelé. és a kocsonya felett elhelyezkedett. mint a fehérnép érzékenysége a főzési tudomány körül.

bár a gém nem őrzött senkit. Még a likakat megtisztogatom. de a levele olyan. és nem parádézott senkinek. A csónak mellett mintha út látszott volna. Néhol bokáig. hogy az ilyen rossz szagú ember egyszerűen élvezhetetlen. Látni azonban csak pár lépésre lehetett. – Itt? – Hát hol? Szedheti is már a cókmókot. Mindjárt a nyílás előtt egy szürkegém álldogált. hogy a folytonos kanyargás közt is egy irányba mennek. de maga a nádszál ettől meg sem mozdult. hogy erre jártam. amiről kiderült. mert a nád benőtte. húsos levelű virágok voltak a vízen. – Mindig a nyomomban. mereven. és Matula majdnem úgy kúszott be valami sűrűségbe. – Van már két hete. – Talán nem vettek észre. mint a katona a díszőrségen. s amikor kileskelődött egy pillanatra. És milyen közel! – Jaj. – Kráá… rákáká – trombitáit felettük egy gém. hogy a csónak néha sárban csúszott. És csáklyázva indultak a kanyargó vízen. hamarosan kiszállunk. és ijedten rúgta el magát a nagy fűzfáról. A zajongás azonban elhallgatott. Itt-ott kis madarak bujkáltak a nád közt. Cölöpön van az egész. És előtte volt a csodálatos madárvilág kora reggeli jövése-menése. hogy nincs szava arra. – Ne csörtessen. Csak csendesen. Deszka az alja. de közben érezte. és pár .– Ezzel jobban megy. A szúnyogok azonban kedvetlenül szálltak vissza leshelyükre. Rideg sárga szeme a vízen volt. hogy kik vagy mik figyelnek. mert a kunyhó magasabban volt a víznél. látszólag gondtalan élete. mégis gyorsan haladtak. – Vízitök – intett Matula a csodálatos virágok felé. hogy a nádi út valóban nem sétatér. bujkálva. és azt sem. Matula elővette bicskáját. megállapítva. Szűk a hely. Ezt az elnevezést Tutajosunk szentségtörésnek érezte. elakadt a lélegzete. A fiú megdermedt. de szeme szokta már a homályt. Előtte volt az egész tó és kicsit alatta is. hol vannak. ami az övé. Gyula alaposan bekente magát. aztán vigyázva bújjon ide előre. s a víz olyan sekély. Matula bácsi… – lehelte Tutajos. és csak a kezével mutatta. amit lát. – Azt hiszed. – Ez a gyönyörű virág? – Vannak. És Gyula már előre elhitte. Gyula szót fogadott. de ezen az “úton” is átcsillogott a víz. – Innét már vigyázva kell menni. mert ez nem sétatér. ne mozogjon. hogy egy leskunyhó. és egy helyen gyönyörű. A kunyhó aljában vastagon volt a száraz sáslevél. Gyula nem tudott válaszolni. és a befelé nőtt nádleveleket kezdte sorjában levagdosni. Gyula szuszogva mászott bagószagú nevelőapja mellé. – Nehézség a pipaszár lábadba! – kívánta Matula. de ne álljon meg sehol. aztán a nád mindjárt elfoglalja. Árnyékban volt még minden. mint a töknek. ha bekeni magát. megijedünk? Később vadrécék rebbentek fel a nádból. így maradéktalanul élvezhette a reggeli csónakázást. egész. – Jó lesz. de nem repültek fel. Matula bácsi… – Nem hát. néhol térdig süppedve. akik tündérrózsának mondják. de nem lehet látni. máris figyelnek… Gyula azt sem tudta. Gyula óvatosan odacsúszott az öreg mellé. és kicsi a víz is. – Ez nem vizes. az áldóját. Hát még később! Ingatag gyaloglás volt ez nagyon. Kint pedig újra elkezdődött a sokhangú lárma. Meg a szára is.

s ez olyan kedvesen derűs volt. fogja meg. aztán – talán – meg is lőjük a kányát. Talán ki is hozom. – Az a vöcsök mégis ártatlan. amíg elhallgatnak… . csérek rekedt kiáltása. de olyan tüneményes gyorsasággal. – Lehet. Eddig már összeszedte őket az öreg. Ha a gyerekek elfáradtak. – Vigyázzon! Azért anya. – Jajjaj… szsz. – Nem fulladnak meg a kicsinyek? – Ne féljen. – Visz valamit – mondta Gyula izgatottan. és a gém újra megmerevedett. ezüstös csillanását. – Igaz. – Matula bácsi. Nem árt nekik egy kis oskolázás. amire kár a szó. ne nevessen. összegázolni a gunyhó elejit. – Csak nem a mi kis szárcsáinkból? – Fene tudja. de hát mégis. mi ez? Viszi a fiait… Jaaj… – Gyula nyögött a gyönyörűségtől. a napfelkelte ragyogása. de Matula nem válaszolt. amint ültek az anyai páholyban. csapkodó farkát s a gém fejének következő mozdulatát. nagy a nádas. Aztán két nyelés. Az egyik kicsi még ásított is. Aztán… – … brrrsssplutty… – eltűnt a látomás. búbos vöcsök. – Kánya. – Dögölj meg! – csapott Gyula a térdére. hátha nem vigyázott volna az anyjuk. mert addigra a család eltűnt a víz alatt. amely látszólag nem törődött a szürkékkel.perc múlva a hosszú csőr levágott a vízbe. és hogy a gém halat fog. de csak a vizet súrolta. Sipákulnak egy darabig – talán két-három napig éjjelnappal. aki kirándulni vitte az apróságokat a nyár s az idő ezen végtelen reggelén. sem lefesteni. aztán éhen döglenek. amivel a halat egyenesbe irányította. mintha semmi nem érdekelné a világon. – Hát embert nem eszik. Az élet öntudatlan szépsége volt ebben a lágy mozgásban. Három-négy fia van annak is. az a dolga… – … aztán a héja mégis megfogott volna csak egyet is. mert a tarisznyát rendezte. hiszen a vízen mozgó ezernyi madár. Matula bácsi. mégis suttogó nádas. mintha az éles karmok a saját horpaszába mélyedtek volna. Gyula úgy érezte. ki kellene érte mászni. Aztán ha meg is lőné. mért nem hozunk puskát? – Meglűtte volna a héját? – Talán meg… – Talán!… Egy lövéstől világgá megy minden. egy rétihéja puha szárnyalása. hogy az öreg válasza már úgyis elkésett volna. de még elmondani sem lehetne. Alighanem szárcsát. hogy ezt a látványt sem lefényképezni. – Ha tudja. felkapaszkodnak az anyjukra. hol fogta. a mozdulatlan. s olyan érzése volt. Matula pedig kileskelődött egy másik nyíláson. De Gyula nem is várt választ. egy-egy madár felbukkanása. igaz. szárcsák versenyfutása a vízen… úgy szétkapkodták gondolatait. – Halat fogott a szürke – szólt hátra. a vadrécék sziszegő szárnyalása. – Vöcsök. a hangok ezerféle színe. Ki is mondta: – Mégiscsak kellene az a puska. és kellene két hét. amíg ide bátorkodnának. szárcsa meg van elég… Gyulában megint valami ellenkezés támadt. hegy Gyula már csak a halat látta. de ha a halak beszélni tudnának. A fiú ijedten nézett az öregre. hogy Gyula bekapta maszatos ujjait. ez olyan természetes. Ekkor nagy zenebona támadt a víz felett. s az előbbi héja majdnem lekapott egy kis utast a vöcsök hátáról. Nem éri meg. Annak meg az a dolga. alighanem mást mondanának… az ivadékhalat tucatszámra szedi össze. ahol az előbb még nem volt semmi. az anya óvatos úszásában s az öt kis pelyhes gombóc szeme csillogásában. Két szürkevarjú vészes károgással üldözött egy nagyobb madarat. Gyula ebbe nehezen nyugodott bele.

a testvéreket. hogy a hitványát szedték össze. művilágítás és papírkorona. De aztán idegyüttek a madárfogók az Állatkertből. s ha olvasni lehetett volna benne. Tutajosunk is valami ilyesmit gondolt vagy akart gondolni. mégis összetartozott az egész. mire a kölyök kitátotta a száját. és a nagy vízzel nem tudott mit kezdeni. amint az öreg nyakában feljön valami gombóc. a valóság szereplőivel a végtelenség vásznán. százszor ennyi volt itt a madár. a többiek is. Az orvhalászokat a motorcsónakos rendőrök szedték össze. melyik szereplő lép fel a színpadra. Akkor még a hercegé volt a berek. Az inspektor Pesten lakott. Gyula ezen is elgondolkozott. színes felvételekkel. vartyogott valamit. hogy ezerszer. Itt nem voltak fakardok. aki törvényt vét. amely tüneményes mozinak bizonyult. a gyengédségnek semmi nyoma. éheees… – nyújtogatta nyakát az ifjú felfedező. – Éhes vagyok! – recsegett a kamasz. Mikor én gyerek voltam. az összevissza kószálókat meg mink. – Éheees… A másik gém merev volt. és soha nem lehetett tudni. az se sokat értett hozzá. Matula megrántotta a vállát. az idő. aki megunta a fészket. s az egész színjátékot valami láthatatlan rend igazgatta. talán azt mondja: – Ki engedte meg. És most csak állt. mink meg nem szólhattunk. – Huh. mint a kányák meg a többiek húsz év alatt. Aztán elindult a másik szürkegém felé. a tojástól az elmúlásig. még a kócsagokat is. – Tudja – tömte a pipát –. itt nem uralkodott senki. csupa nyak madár olyan esetlen volt. Persze kánya is. de most már nem jöhetnek? – Ide? Egy lélek sem… hacsak nincs írása. hogy rágyújtson. meg sas is. mikor lesz belőle főszereplő. mikor tűnik el. Szemében a felismerésnek. bizony. – És engedte? – Nem törődött vele. összeszedtek mindent. mert hamarosan kívül rakták a bocskorunkat. Biztos. amilyen csak egy gémfióka lehet. amit várni lehetett. mint egy karó. – Mit csinálnak? – Eteti… hát nem látja? Az imént fogott hal a jelek szerint helyet cserélt. nemcsak az önkéntelen szerep szerint. Az idevalók hiába jajgattak. – Alighanem az anyja – suttogott Matula –. Mert soha nem az történt. talán nem is tudta. ha mi nem szólunk bele ezeknek a dolgába. és meg se látszott. vagy mikor ölik meg. de lehet. A kényes madarak nem is jöttek vissza. Mindenki magának élt és magáért. jobb. és Gyula majdnem hangosan nevetett. akkor aztán megfogyatkozott a madárnép. Most például egy másik szürkegém ballagott a nyílás elé. aztán a gombóc a fiú nyakában elindul lefelé. A két csőr összeölelkezett. azt átrázza a fia szájába. eredeti. imbolyogva és panaszosán krákogva. Az anyamadár hirtelen odafordult. amint rend lett a berekben. És ez a szerep nem volt játék. de gusztustalan – köpött Gyula önkéntelenül. hogy elhagyd a fészket? – Éhes vagyok. de aztán szemét megint csak odavonzotta a nyílás. mert látni lehetett. olyan tanácstalan. de ezeket a gondolatokat mindig megzavarta valami. olyan végtelenül csipás kamasz.Gyula ezen nagyon elgondolkodott. és a recsegéshez még a szárnyával is verte a taktust. amit azok megfogtak. a mozgás s a természet milliószínű egységében. . és felfedező útra indult. ez a szerep az élet komoly valósága volt. – A fene egye meg – mondta Tutajos mély meggyőződéssel –. így volt. És a bíróság most nem három napra csukja be. Matula pedig megfontoltan nekikészülődött. a táj. Aztán – lássa – visszajöttek a kócsagok is. Több kárt tettek az állatkertiek egy nyáron. hanem valóságban és végérvényesen. majd meglátjuk. mert ez a csupa láb.

– Idő készül. a levegőben levők sürgősen leszálltak a vízre. – Azt hittem. amelyik a földön vagy vízen van. és a begyében levő maradékot már a többi gyermeknek tartogatta. ahol a kis récék eltűntek. – Kerecsensólyom. De a levegőben agyonrúgja. A sólyom ekkor már messze járt. – Máskor is kijövünk? – Persze.– Hát tányérjuk nincs. Az öreg gém meggondoltan árnyékba vonult. Röpülni azok is tudnak. aztán óvatosan kiemelkedtek a barnás. Jól nézze meg! De a csörgőrécékkel csak akkor boldogul. de az öreg rá sem hederített. Gyula megizzadt az izgalomban és az aggódásban a kis récékért. fecskeszárnyú madárral. ahol a part szakad – mosolygott Matula a sólyom felé –. és egy kanalas gém szürcsölte a vizet. vágja. A sólyom a víz felett körözött. Hiszen látta. – Nem érzi. Csendesen húzódjunk kifelé. mintha gőz sistergett volna. Aztán csattant a víz. pettyes. aztán leszáll rá. utána valami sziszegéssel. A sólyom meg is fogadta Matula tanácsát. agyonütötték magukat. azokból már nem eszel. mert tikkasztó melegét feleslegesen pazarolta a nyár. nem érzi? – Nem érzek semmit. már újra krákogott. mint a vas… de azért enni is finomak. – Meg is veri. – Mára talán elég is volt? – Gyula pihegett. s Matula az égre nézett. de ilyenkor elhúzódik minden. és megtörülte verejtékes homlokát. milyen fülledten tűz a nap? – De azt érzem. de ilyenkor inkább az nem ijed meg. Matula kiverte a pipáját. ha muszáj. de a továbbiakat már látni nem lehetett. mit csináljanak? Aztán. . – Méég… mééég… – loholt utána a fiú. aztán felkapta a fejét. – Ezek? Olyan mellhúsuk van. ha nagyon ugrál – intett utánuk Matula. mert olyan hang hallatszott a levegőből. A csónak körül is forrón szikrázott a víz. – Most… most nézzen ki… gyorsan! A sustorgás majdnem zúgássá erősödött. Az árnyék azonban mindenütt fogyott egyre-egyre. és leste a halat. s mintha a madarak mozgása is lustult volna. – Azt nem lehet tudni. A hajnal jó a leskelődésre meg az alkonyat. És a kis gémnek – úgy látszik – nagyon jó volt. de ilyenkor már csak akkor mozognak. mert egyszer csak felbukkant két kis fej. – A gém meg sem ijedt. csak a récék bukdácsoltak fáradhatatlanul. az üldöző pedig lefékezve. – Még… méééég… Az anya erre sietve elindult a nádas felé. de aztán megnyugodott. mert alig emelte ki anyja a csőrét. akkor jó. Gyula két kis gömböt látott elvillanni a lyuk felett. s a kunyhóban is főni kezdett a levegő. a gömbök eltűntek. csillogó tollú apróságok. és csak percek múlva hallgattak el a fiókák. – Elmehetsz. amikor leesett. – Kezdheti elölről – mondta Matula. ahova a kunyhóból látni nem lehetett. a víz megnyugodott. ha a kis gémnek jó. a földön agyonütné magát. nyomukban egy szürkéssárga. s amerre ment. Rövid idő múlva már újra kint állt az anya. könnyed ívben lendült újra magasba. s aligha lát már újat. Bizony még a nagy szürkelúdnak is kitöri a nyakát. elment. de ő is a nád árnyékában. A sólyom csak a levegőben parancsol. ha meglepi őket. és csend lett általában. amelyikre szemet vetett. A nádasból is újabb követelődzés recsegett.

Úgy érzem. mintha mindenre valami száraz pára ült volna. és amit reggel már alig érzett: sajogni kezdett gyógyuló felégése is. – Nézze a kutyát. Mintha valami ülne a mellemen… izzadok. jobban körülnézünk. Majd ha kiérünk. csak a bögölyök zümmögtek és szúrtak kegyetlenül. nagy csihi-puhi készül. . mint máskor. előbb azonban egy-két vakkantással elmondta. A bokrok és fák mintha összehúzódtak volna. és minden fűszál megdőlt a szél egyenletes nyomásától. Matula bácsi. mink is tudjuk. Gyuláról folyt a veríték. Nyomasztó kedvetlenség ült a levegőben. mintha a kunyhó környéke. Csikasz azonnal Matula mellé állt. S Csikasz azonnal az élre állt. mint ami tegnap ilyenkor volt. nem tud megállni. – Ilyenkor olyan buszma az ember gyereke – mondta Matula –. gyertek. mégis félelmetesen.– Na. Ahogy nézem. A kutya sokkal hamarabb megérzi. hogy Csikasz már a parton vár bennünket. Hallja? – Hallok valamit. Gyula úgy érezte. Ami ilyen hirtelen jön. – Hallja? Ekkor már világosan megmordult messze valahol az ég. – Együnk? – kérdezte Matula. mintha állandóan ellenőrizte volna: jönnek-e ezek a parancsoló személyek. hamarabb itt lesz. pedig Matula tolta a csónakot. pedig amúgy nem fél semmitől. amelyek aztán elhaltak. Csikasz mereven ült. – Nem mondtam? Máskor megintettem volna. Nagyon fél a dörgéstől. hát ez azt jelenti. mintha a föld hörögne. semmi étvágyam. párás levegőben. s az egész táj más lett volna. ámbár aludni sem tud az ember. még most se érzi? – De érzem. de ilyenkor nem szólok neki. Még a pipa se köll… ami pedig nem jelent jót… Oda nézzen! A túlsó parton Csikasz ugrándozott. – megzendült a végtelen nádas. a füvek meg se rezzentek. – Nem kívánok semmit – vallotta be Gyula –. A tűzhely hamuját kis forgószél kavarta fel. de nem lesz hosszú. mintha fejbe verték volna. és – egészen halkan. – Na. s a feszültséget figyelte önmagában s kint a levegőben. de vissza-visszafordult. legokosabb ledőlni. de két füle felállt délnyugatnak fordítva. – Csak jeget ne hozzon – sóhajtott Matula –. csak jég ne legyen. hogy ez mit jelent. mert nem lenne igazság. – Jól van. olyan messze. – Ez így van ilyenkor. de csak most tudom. Ballagtak az ájult melegben. hogy baljós sejtelmei vannak a légköri viszonyokat illetőleg. mint gondoltam. A levegőben nem lehetett egy madarat sem látni. mert a bőrömből bújok ki. feltört marka is jobban fájt. és amikor felmásztak a töltésre. de eddig azt hittem. – Gyertek már. és akármiben lefogadok. Amikor átcsónakáztak a túlsó partra. De kint ekkor már apró széllökések érkeztek. halkan vinnyogva. repülőgép. no – legyintette meg Matula a szorongó őrszemet –. Tű táj ős megint külön-külön érezte szétzilált csontjait. a zab még lábon áll. egy-egy levelet szárnyára vett a feltámadt szél. és ez a meleg más meleg. mint két kis lehallgatókagyló. Eredj előre. és újra figyelőre feszült minden. a búza fele keresztben… a kukorica gyenge… Gyula hallgatott. – Nagy idő készül – mondta Matula –. hogy két-három órán belül itt az idő. – Jól mondja! De nézzen csak fel: nincs színe az égnek. szuszogtak a forró. Az öreg inge a hátara volt tapadva. hogy otthagyja a gunyhót.

És ez a szél nem hullámzott. a fák keservesen sóhajtottak. s az arcok egyre kisimultabbak. s abban a pillanatban lehunyta a szemét. de erősen igyekezett a kunyhóba. levelek utaztak vad száguldással a levegőben. és észre sem vette. és az a távoli rettentő feszültség egyre közeledett. Tutajosunk félig vakon. mint az ázott szalma vastag füstje. aztán csak az eső sustorgása hallatszott a kunyhó tetején és elhalóan az egész. de nem fázott. a táguló ürességet álmodta. – Én is – mondta Matula –. és Gyula a fáradt öntudatlanságban talán a semmit. s úgy lehetett érezni. Csikasz kényelmesen végignyúlt Gyula ágya mellett. a szél majdnem fellökte. s az ég úgy elszürkült. Egyenletesen rohant. a szörnyű feszültség szikrázó fenyegetése. Közben – amíg az emberek aludtak – háromszor is kiment a bejárathoz. mint a takács vetélője. – Te csak mindig mászkálsz… te kutya. Gyula alig tudta nyitva tartani a szemét. az a szívszorongató. amely mögött eltűnt a táj és az ég. – Kinézek – mondta Gyula. amely előtt nincs akadály. mert idegeikben a látóhatár már szélesedett. – Elaludtam. Ha valaki bevilágított volna a kunyhóba (mert odabent mindig árnyék volt). de amit látott. A felhőhegyek csipkés taraja sárgásfehér volt. Hanem az éjjel elkel majd a takaró… – Hideg lesz? . hogy az a rémséges. Amikor azonban negyedszer ellenőrizte az időjárást. hogy az a fojtott végtelen erő az ő mellkasát is szétveti. mert megérezte. hogy valahol egy vastag ág törött le. A fiú is eldőlt a szénán. mert az istennyila mintha végigrepesztette volna az égi óceán fenekét: locsogva dőlt a földre az eső. de minden mozdulatukban a megkönnyebbülés. Egész ágak. s egy nagy reccsenés azt mondta. – Esik még – szuszogott Matula markába –. csak azt látta volna. Amikor a fiú elment a kunyhó takarásából. mozgó fal a következő percben rádől a világra. meg ez a kutya is. de orra alvás közben nyugodtan szívta az esőszagot. hogy a három lény lélegzése egyre mélyebb. egy rettenetes. recsegő. és nézték a kunyhón kívül esőtől füstölgő világot. most már Matulához ment. Néztek. és megfordult. de nem is akartak messze látni. A fiú megbűvölve. Matula megtömte pipáját. Gyula erre ébredt fel. ijesztően szép volt. Messze látni most nem lehetett. és szívükben álmosodó nyugalom csordogált. reszketett. Gyula azt még látta. mert mindenféle törmelék repült a levegőben. A nádas egészen lefeküdt. ami csak érzés. nádszálak. A nádas legmélyebb hangján zúgott már.Az égerfák is susogni kezdtek. De legfélelmetesebb volt ebben a pokoli színjátékban a kísérőzene. az az állandó morajlás. mint a zuhatag vize. a felszabadult lélegzés volt érezhető. Borzongott. akinek arcvonásait sűrű szőrzet díszítette. gurgulázó hörgés. nagy rétségen. és nem szóltak. mintha sötét hegyek nőttek volna a látóhatár mögötti mélységekből. és a völgyek hamvas szakadékaiban úgy jártak a villámok. Csikasz odabújt Matula keze mellé. de nem gondolat. Később már az se… Alom nem járt akkor azon a tájon. eltűnt már a nap. hogy még egy pillanat. az egész eget széthasító lobbanásban feloldódott minden. reszketve állt ebben az ítéletidőben. A szél most már ordított. és szétrobban az egész világ. Ez persze nem vonatkozik Csikaszra. s azt mély szusszanásokkal helyeselte. és nem vett lélegzetet. de ilyenkor a legjobb az alvás. de nem sokáig. hogy az öreg parancsnok nézi. A délnyugati ég már fekete volt. aztán visszament a helyére. mintha porrá vált köd úszott volna a nap alatt. – Hát nézzen. s amikor már úgy érezte. de nem félt. hogy nagy esőcseppek kopognak körülötte. a felhőhegyek már elrohantak felette. hogy az öreg leteszi maga mellé a pipáját.

hogy a tojásra is gondolt. az igaz. hogy van ilyen is. a sógor meg csak lefordult a székről. mintha az eső szétverte volna a légi hullámokat. hogy a förgeteg beszorította őket a házba. – Éhes? Matula egyetlen szóval átvágta Tutajosunk gondolatainak fondorlatos kanyargóit. s egyszerre véget vetettek a gőzös. leszakadt az idő. – Hogyan? – Úgy. hogy rakja meg a tüzet.” Kiültek aztán a pitvarba. – Aztán a ménkű is szereti a vizet. Ha meg olyan helyen szorítja meg az idő. most megnyírhatnál. Jancsi. de nyárfa annál több. így a nádból és vizes rozséból születő vastag füst egyenesen nyúlott felfelé. világosodik. száraz nádat meg talál itt bent is. Még a betűket is látta: … a párolgás hőelvonással jár…” A levegő már most is hűvös volt. Azt a kis ázást jobban elbírja az ember. – Hova? – Az ollóba – fene a gusztusát! Jancsi eldobta az ollót. Gyula maga elé nézett. hogy megmaradt. de legjobb az égerfa. de mi a fenének Ádámnál. csak vártam. Nancsinak sok esze van. mert a fa vizes. . – Most már megrakhatja a tüzet. csak több nádat tegyen alája. A komámat is megcsapta egyszerre a sógorral együtt. Évánál kezdeni? Már mondani is akartam. Ez a füst még gőzzel volt vegyes. úgysem tudunk mást tenni. de oda is csak szép időben… Hát így volt. aztán nagyon csapkod a ménkű. de az eső lankadt. – Most rakja körül vastaggal. s ha az leégett. csillogó szivárvány. A vasat jobban szereti. Azt mondja a koma: “Hallod-e. kilobbantak a lángok. Szürke függönyét elvitte keletre. azonban úgy látom. és nem engedi magát ezeken a felesleges csapásokon vezetni. s egyik tankönyve jutott eszébe. amikor odavágott. Azóta borbélyhoz jár. csúcsosan. de a vízbe is odavág néha. hogy Matula nem méltányolja a finomkodás kitérőit. de egészen megkékült. ahol elbújni nem lehet. mintha egy kisebb vizsgán esett volna át. s a rohanó vihar már messze keleten nyargalt. meg némelyik fába. mint egy oroszlán. aztán csak hazafelé. – Ilyenkor jár legjobban a hal. – És nem halt meg? – Mondom. Fa van. a tölgyet. kaszát. Estére jó idő lesz. aztán megmaradtak mégis. Nyugaton megszakadt az ég. mert a szoba sötét volt. A nyárfát nagyon szereti. – Hogyan? – Az úgy volt – éppen szénát hordtak –. legjobb hasra feküdni. szilfát meg fűzfát is – ilyenek alá soha ne álljon. – Szóval éhes. ámbár néha a ménkűt is kibírja. A szél most már teljesen elállt. nyöszörgő nyavalygásnak. mert alighogy lerakodtak. szakadozik az ég. Vadgesztenye meg bükkfa alá már odaállhat. Azóta a sógor nagyon tisztöli a ménkűt. de amúgy nem lett semmi baja. otthagy kapát. hogy be lehetne fonni. A gunyhót is azért raktam ide. ha már muszáj az eső elől valahova elhúzódni. de ki a fenének van kedve ilyenkor halászni? – tűnődött Matula. alig hallatszott ide a dörgése. Villámvágta éger nincs az egész berekben. amíg az idő kicsöpögi magát. a keleti eget pedig átívelte egy széles. Egy hétig még dadogott egy kicsit. Fele fejivel már meg is volt. – Most nem tudunk tüzet rakni…. A könnyűség érzése volt ez és – igen – az éhségé. és akkorát ordított. meg olyan füstösforma volt. csak kerülő úton közelített a cél felé. és ha megdörren az ég. a szivárvány a végét jelenti az esőnek. Az eső ekkor már kimerültén párázott. és Gyulának olyan jó érzése volt. tojást sütünk szalonnával és zöldpaprikával. párátul. Ezt persze nem mondta meg. de aztán pattogni kezdett a fa.– Meghűsül az éjszaka ettül a sok víztül. és a fiú ismét megállapította. és a szétesett felhők közül csodálatos ragyogást nyilazott a berekre a narancsszínű nap. a hajam meg már akkora.

de kibújt a nevezetes ruhadarabból. s foszlott bőrözete alatt végigbizsergett valami simogatás. amit mond –. mint a házat… szóval így. Gyula. A víz belefolyt a csizmákba. Ladó. aztán idegenkedve végignézett ösztövér mivoltán. ezt még Gyula “megúszta”. az ökör – gorombáskodott magával –. De a tapintatlan nevelőapa azt mondta: nézze meg. meglátja. amit nem jegyez fel Tutajosunk nyári életrajza… – Na. – Mért nem mondta. “Te voltál. ami nagyon hasonlított ahhoz az érzéshez. hanem azt meg kell hagyni. hogy Matula egyáltalán nem aggódik. milyen a víz. de nem látta meg Matula kaján pillantását. előbb még újra meg kell fürdeni az összehajlott bokrok szövevényes hűsén. milyen a víz… ha nem sajnálja a bőrét… Tutajosunk tehát megnézte. – Megszárad így is… – Okosabb. A rövid füvű kis tisztás után egyszerre övig ért a fű. amikor Kengyel azt mondta: “Látod. A magas fű után jött a háromméteres sűrű rekettye. Tutajos. hogy ne legyen lélegzete. A tűzrakást nem lehet csak úgy összehányni. Matula azonban nem volt kíváncsi Tutajosunk daliásnak egyáltalán nem mondható termetére.– Nem fogunk halat? – Nem bánom. hogy megvárakoztatja. és a lehető legkisebb méretűre összehúzván magát. ezenkívül jó lesz sietni és levetkőzni. milyen a víz. nézze meg. – Juhéé – verte át magát a rekettye esőzónáján. úgy reszket… persze. mert nem aggodalmaskodó természetű. és ha nem fázott volna olyan kegyetlenül. de egymásra rakni sem. hogy… – Minek mondtam volna. mint szemérmeskedve ugyan. de ezt nem felejti el. hogy Tutajosunknak nagy kedve lett volna visszafordulni. de mire kiért. mintha ezalatt még egyszer meggondolná. mint egy felháborodott gyomor. mint egy epeömlés. tüzet már tud rakni… Tutajosunk kissé elpirult a dicsérettől. amikor elindult. Matula a tűzre nézett elgondolkodva. kedvet kapott vakaródzni. ahogy ez van! A gatyáját miért nem veti le? Gyula enyhén megrándult. aki azonban valószínűleg daliásabb lehetett. máskor hol az eszed. hadd aggódjon. milyen jót tesz… Tutajosunk duzzogva vetkőzött. mert nem én veszem fel holnap. mert máris a fogát veri össze. mint Ádám. De hát itt legfeljebb Matula nézhetett volna rá. és még mondott egyet-mást. aki rézbőrűként állt a lemenő nap fényében. A túlzott szeméremérzet azonban lassan lefoszlott . oly mértékben. hogy aki ránézett. milyen? – nézett rá az öreg. – Huh… hühü – hajladozott a fiú. aki ezek után semmiféle vízre nem kíváncsi. a nadrágon át combjait erősen hűsítvén. Tutajos undorral nézte a vizet. milyen a víz. A tüzet meg kell építeni. A víz ronda volt. ezt nevezem én feleletnek! Csak azt szeretném tudni. de a jó meleg megbékítette. A ruhák versenyt gőzölögtek Tutajossal. és teljes vízkészletével rádőlt a gyalogúira. ámbár ez a bőr vedlett volt az égés folytán. Jó. hát megnézte. – Hanem – és hármat szívott a pipán. Matula bácsi. Matulát azzal “büntette” volna meg. ott állt. azt esetleg elfelejti. Ezek ugyanis azt mondták. ázott pacalnak érezte magát. és majdnem olyan sárga. A megtorló gondolatok azonban lagymatagok voltak a valóság és a józan ész parancsaival szemben. amely a legkisebb érintésre záporral könnyített magán. Vetkőzzék le. és álljon ide a tűz mellé. – Erről se feledkezzünk meg – mondta kissé szemrehányóan –. hol van olyan sokáig. – Moslék! – legyintett a fiú elkeseredve.” – … – mert – folytatta Matula – tüzet rakni nem tud mindenki. most legalább megtanultad!” Matula közben kirakta a fiú ruháit a tűz mellé száradni. ha leveti… Ezek után Tutajos nem tehetett mást.

hátha van valami parancs. Gergő bácsi. A tűz udvart rakott a tisztáson. hagymát. de lehetett vidra is. valami más. Éjfél után egy kis szél mozdult. – Hajnalban bemegyek – mondta Matula. mintha valami kinyilatkoztatást várna. szalonnát. és fénye szétterült. – Gergely bácsi – kezdte akadozva –. A kutyát itt hagyom. alaposan meg volt szabdalva. A bőr. Ez a gyerek. most szólította így először. és tejfehérsége eltűnt. és szemében olyan természetes mérlegelés volt. valami bátor nyíltság. és ha járt volna is. olyan illat kezdett terjengeni. amikor lefeküdtek –. A tűz sütött. – Kezd színe lenni – bólintott az öreg. ha azt mondja. puha lélek. Ezután már csak a fáradó gondolatok nézték a tűz apró villanásait. ameddig akar. aki még Piri mama előtt sem vetkőzött le soha. de ha köd lesz még – ámbár ilyenkor hamar felszáll –. mintha kenderkócból szőtték volna. Azt már észre sem vették. gomolyogni lomhán és tanácstalanul. hogy a fiú valóban levetkőzött. hogy Gyula nyelt egyet. Matula mereven nézte a tüzet. mintha arra vártak volna. most ezt természetesnek érezte. Belevágjam az érit is? – Ahogy szokta. Úgy érezte: a puhára száradt ruhákkal valami élő meleg veszi körül. lehetett pézsmapatkány is. mint aki végzett a gondolatok finomabb részével – most már kihozhatja a serpenyőt meg a szalonnát is. mint aki átugrott egy árkon vagy kiérkezett valami ködös alagútból. és árnyékukat táncoltatta a sötétség határán. mint márciusban a hó. és nem is tudta. ami lehetett játékos hal is. mintha egy csikót nézett volna a vásáron. meglátni nem lehetett. senki előtt nem szoktam levetkőzni. de olyan vastagon. egy fát az erdőn vagy egy csónakot a vízen. leszállt a köd. és begyógyultak. s hosszú ideig nem válaszolt. s amikor az öreg a parázs fölé tette a serpenyőt. mint ami eddig volt. Senki nem tartotta számon ezeket a csobbanásokat. A kések szisszenve vágták a paprikát. mert a hamu alatt élő parázs volt még. A fákról és bokrokról csepegett a víz. sem egér. mert valahol ott úszott a hold. Matula is csak érezte. mert hamar elbolondul benne az ember. amikor kibújnak alóla barna szántások. melyet a nap. – Jobban szeretem. amikor felvette a megszáradt ruhákat. hogy este lett. alig ismert saját testére. hogy a szavak és gondolatok elrendezkedjenek. A folyó csobbant néha. amit hozott. vagy felszállt a köd – ezen kár lenne vitatkozni –. mire átverte magát a ködön. mert nem járt sem bogár. ami ellökte magától a nyirkos párákat. a sásvágások. És Gyula. Nagyon sötét nem volt. Csikasz pedig áhítattal nézte a serpenyőt. csak a tűzrakás felett kavarodott meg. én addig felszeletelem a paprikát. és a lángoknak már fénye volt. messze ne menjen. s majdnem olyan suhogás szárnyalt az estében. hogy Gergő… – mondta Matula kis idő múlva – mert errefelé úgy mondják. és egy bagoly szidta a ködöt. – Megpróbálok horgászni… – Azt akartam mondani én is. és leülepedjenek végleges helyükön. Aztán már alig szóltak. aludjon.róla. és mélyet lélegzett. de maradjon mindig a parton. és ettől kinyújtózkodtak a fák és bokrok. kapkodó. valami biztonságos erő. Mire végeztek a vacsorával. mint a folyó háta. Az éjszaka egész hajnalig susogóan csendes volt. mintha csendes eső mosná a ködöt és sötétséget. ami lerázta az esőcseppeket. amelyek önmagukba hulltak vissza. henteregni kezdett a köd. karcolások és terjedelmes kék foltok térképeztek összevissza. Amint végignézett magán. . ez az idegen. Aztán – intett.

Amikor Matula felkelt. Gyula nézi a kutyát. – Majd csinálok én itt nagytakarítást! És amit egy ilyen komoly égitest elhatároz. A tűz pattogva égett. mintha el akart volna bújni.” Állt egy kicsit. arra mérget lehet venni. – Szervusz. és Csikasz a farkát csóválja. hogy aludtál? A kiskutya erre odaül az ágya mellé. Csak a tűz kezdett magára találni. hogy ő az éjszaka vagy a nappal gyermeke-e. és elnyelte a köd. mintha azt mondta volna: lássuk. aztán ráállt a gyalogúira. aztán újra leszállt. “Ha felébred. és elfeküdt valahol a berek mélyén. Nyújtózkodott egyet. Csikasz. s a vizes fa keservesen zümmögni kezdett. Ennyi volt az egész. s a fában ette önmagát. akárhova. Keleten mérgesen és vörösen ekkor kelt fel a nap. a ködnek már csak apró pókhálói bujkáltak a rekettyebokrok között. a földbe. Csendesen felöltözködött. “Okula nem kell még ugyan – gondolta –. A kutya csak a fülével nézett utána. Tutajosunk dühösen felült. hogy ő mégiscsak tűz. mivé leszünk – és lángra lobbant. A parázs belemart a fába. Mire Gyula végre megtért az árnyékvilágba. és kinyitotta szemét. és ellapult egy kicsit. hogy még egy fia-álmot sem tudott elindítani. mert immáron szétszórta a levegőben. és Csikaszt egyetlen intéssel visszaparancsolta. Felcsapott tehát diadalmasan. aztán lekotorta a hamut a parázsról. hát mit kezdjen vele? –. ahol még a lenge nádbugák is csapzottak voltak. csak még azt szeretném tudni: én most a tűzhöz vagy a fához tartozom tulajdonképpen? Erre azonban nem válaszolt senki. A lángocska tapogatni kezdte a többi fadarabokat. és szőre csupa víz – volt. szoktatta a szemét a sötétséghez. aki válaszolhatott volna. és megerősödve úgy érezte. Valahol nagyon mélyen ugyan érezte a tűz sugárzó melegét. de megnyugtató valóságába. a ködöt hengergetni talán megunta – se színe. mert Csikasz már ellenőrző utat tett a fűben. majd örül neki” – gondolta. se hangja. A tűz aztán kinyitotta szemét. mint az ázott csirketoll. kiment a kunyhó elé. Odakünt azonban világosodott. a nagy nádas felett pedig átsuhant a derengés árnyékmadara. aztán megrázza magát. mert nem volt senki. mintha belenyugodott volna az átváltozás fájdalmas. de valamikor azért ilyenkor többet láttam. Gyula erre végleg felébredt. és törülgette arcát és kezét. és vastag ágdarabokkal jól megrakta a tüzet. de talán nem is tudott volna válaszolni senki. és az ég alján fehér lobogással emelkedett a világosság tüzes kereke. s a köd emelkedni kezdett. mint a légy a pók hálójában. mintha a felháborító látványon elgondolkozott volna. és a tűz mellől szemrehányóan nézett vissza. – Nini! – dalolt a lángocska – nini: repülünk. A köd ijedten kavargóit körülötte. Tutajosunkat mindezen változások azonban a legkisebb mértékben sem érdekelték. mert ő az erősebb. hátára vette a hátizsákot. – Takarodj! – kiáltotta. Matula ágya üres. Lerázta már füvekről. még majdnem éjszaka volt. – Hát már a vizet sem szabad lerázni? . aztán elhallgatott. fákról az esőcseppeket. A szél elállt. és beleszaglálódott a levegőbe. mire Csikasz kikullogott a kunyhóból. A bokrok közé. Megállt egy kicsit. szinte ugrásra készen. de ez olyan mélyen volt. aki sohasem tudja eldönteni. és másik oldalára fordult.

– A fene egyen meg! – hessegette Gyula a békát. hogy ami kívül van. és csak Csikasz közbelépésére fejelt a vízbe. s kezdte már érezni. egy-egy kárókatona is jött sűrű szárnyalással. aki átúszott a túlsó partra. – Ravasz vagy! Ravasz vagy – ugatta –. mert ez a reggel olyan volt. Csikasz. de Gergő bácsit… nem. de enni nem szeretem. hogy az éjszaka nem történt semmi baja. aztán ugyanolyan lendülettel visszaugrott a partra. időnként megszólalt egy fácánkakas. – Jól megmondtam neki – csóválta a farkát –. önkéntelenül mélyeket lélegzett. berántotta Csikaszt a vízbe. amíg a békát elzavarta és megugatta. Nem szeretem a vizet. Csodálatosan ragyogó reggel volt ez. s ez olyan szép gondolat volt. s amikor prüszkölve kiúszott a partra. s úgy érezte. mert a folyó még nem tisztult egészen le. de ezután már nem ment a csónakba. meleg volt a csónakdeszka is. Gyula csak feküdt a széna. de még fogta a csónakot –. és izgatottan figyelte a fiút. miért mondta az a kutató. és Gyula talán elaludt volna. És Tutajos – igenis – leszaladt a vízre.– Majd ha megszáradtál. de alattomos szándékkal. hogy Matulát még csak be lehetett volna csapni. egy kis méretű törülközőt. . telt. holnap is nap lesz. gyere – biztatta Tutajost. hogy éppen csak a rendőr hiányzott a közlekedés szabályozására. mert amikor a fiú a csónak mellé ért. – Törülközőt vigyen. egyetlen ruhadarabot hordozva. megrázta magát. és Gyula magán érezte az öreg Gergő tekintetét. Hau-hau – és topogott a csónak orrán. hogy beszólította Csikaszt. él. A párák elégtek. és a derűs. nem tudok utánad menni. ez nem lehetséges. s a levegőben olyan forgalom volt. – Gyere.és nádszagú magányban. egy kakukk úgy kiabált. héják és kányák imbolyogtak a nádas felett. és most már valóságban megláthatja… megláthat mindent Reggel elszaladunk a vízre…” “Nem fürdik meg? – szólalt meg egy hang belülről. – Huuh – ereszkedett Gyula a vízbe. amire a kutya igazán nem számíthatott. Csikasz egy-egy vidám vakkantással loholt utána. s a csónakon megint ott ült a nagy kecskebéka. s az időnek semmi jelentősége nincs. – Máskor odakint rázd le a vizet. – Gyere. visszajöhetsz – enyhült meg Gyula. Gémek jöttek-mentek. az belül is szól. ugyanilyen nap. holnaptalan nyár szétáradt szívében. aki jött is már. mint a köd. A vízparton azonban lohadt egy kicsit a becsületes lelkesedés. Úgy érezte. A nap süt. hogy ez már nevetésnek is beillett. igazán nem hideg… A kis kutya nevét hallva újra beugrott a csónakba. gyere már ki. de többet nem csapsz be! Ezek után Gyula is kiszállt. a folyó lomhán kúszik.” Jobb ezen túl lenni – tápászkodott ifjú barátunk. jelezve. A kutya azonban csak addig tartózkodott a csónakon. és megsimogatta. azt is a kezében. gyere fürdeni. hogy a vízpor szerteröppent a napsugárban. ami nem hozhat megoldhatatlan feladatot. Foszlott bőre alatt új vér lüktetett. tisztára mosott és messzelátó. és más íze volt még a levegőnek is. ha gyomra nem figyelmezteti az idő múlására. “Szóval megérkezik Bütyök. repül. amelyben minden harag nyomtalanul elpárolgott. a tűz ég. amint kibújtak a földből. Csikasz azonnal elmerült. A nap már melegen sütött. s a himbálódzó csónakon törülgette magát. És szombaton megérkezik Bütyök – gondolta. és a vadrécék sziszegő röpte egy percre sem állt meg a levegőben. szólt a málinkó. hogy fel tudná dönteni a világot. Csikasz! – Hau-hau – ugatott Csikasz –. aki azonban nehezen vált meg a napsütötte trónusától.

így mondta Matula is” – és egy még nagyobb csalit tett a horogra. – Látja. hogy eltalálja a kellő pillanatot. és nemcsak a bőrét. és egyre jobban megfeszültek idegei. hogy nem vágott be. zöldpaprikával… – csapta vállára a törülközőt. Mekkora szája lehet. Birizgálás. . s csak akkor adott neki. és újra oda dobta. Csikasz! A tűzön éppen megfelelő parázs volt. Gyula nyársat faragott. amikor a tetemes szalonnát három zöldpaprikával bekebelezte. Ravasz. Nézze meg maga. és hófehér ing övezte inas nyakát. Csikasz meg volt elégedve az új gazdával. nőtt a meleg. Hiába. már kezdődött az az óvatos babrálás. a kukacot meg levette. ahol az előbb volt. De hosszú ideig meg sem moccant az úszó. pedig Gyula idegei erélyes húzásra voltak beállítva. kenyeret vágott. mert ragyogóra volt “beretválva”. mint előbb. meg-megállt. s akkor nyugodta bevágott. s összefutott a nyál a szájában.“Szalonnát sütök nyárson” – gondolta. hogy így le tudja szopni… Nagyon várta már Matulát. de rajtam nem fog ki…” Felcsalizta újra a horgot. Gergő bácsi? – Rák – mosolygott Matula –. – Várj. lehúzta valami. de az úszó mozgása olyan lagymatag volt. Matula egyébként is egészen megfiatalodott. ahol a nagy hal felcsapott. “Megint becsapott!” – gondolta. hogy adjon valami tanácsot. edd csak! Az úszó lassan húzódott lefelé. Csikasz. de még levelet is írt. – Edd. de ebben a pillanatban egy nagy hál dobta fel magát a vízben. s horgát oda dobta. Később mintha valami piszkálta volna a horgot. “Óvatos az ilyen nagy hal – gondolta –. húzás. de mérgemben visszadobtam őket. Van már ebédrevaló? – Nem fogtam semmit. és ne húzhassa le a horogról. Két kis keszeget fogtam. amíg az úszó eltűnt. a sorodra – intette a türelmetlen ebet. Teste forrón száraz volt már. de az égést nem érezte. – Ezt vedd be! – fenyegetőzött Gyula. és Tutajos gondolatai azonnal továbbszaladtak – és utána megfogom ezt a halat!” – Gyere. Semmi! Akadt ugyan a horog. – Gergő bácsi… hát nem felejtette el? – Nem hát! István bátyja adott patront is eleget. aztán semmi. vén potyka lehet. Szalonnát. Ma sokkal kövérebb és hosszabb gilisztákat talált. mert Csikasz étvágya betölthetetlen volt. de a súly – a hal – lemaradt róla. Most! És Tutajos értelmetlenül nézett az üres horogra. mindjárt itt kellett volna hagyni ezt a helet. hogy az “illetőnek” szájába kelljen vennie. Alig érhetett le a horog. és most már egészen kicsi gilisztával csalizott. de amikor feltűnt az öreg szikár alakja. A horog berepült a szokott helyre. és két ártatlan keszegen kívül nem fogott semmit. aztán egészen. Gergő bácsi. hiába. – Nincs! Mehetünk horgászni. és egy kis mozdulatlanság után kezdődött a játék újra. mert Gyula valóságos szalonnát adott neki. fogyott a csali. hiába! Múlott a délelőtt. s a szalonna kicsorduló levét a kenyérre csepegtette. de rajtam nem fog ki. állandó kapás és semmi. alig helyezkedett el az úszó. – Nincs több! – mondta aztán erélyesen. majdnem megfeledkezett a titokzatos halról. “Elsiettem – sziszegett Gyula –. Semmi. mert Matula hátán ott ágaskodott a puska. Majd húzod te még jobban is… Húzta is! Gyula megvárta.

– István bácsi ír. kár. Hanem a kosárba tépjen egy kis füvet. de még ráérünk. Gyula örült a halnak. Gergő bácsi? – Nem hagyják ott a húst. meg a vércsék is. Gyula nem talált az egészben semmi érdekeset. “Szégyen-gyalázat! – gondolta Tutajos. sőt szakjával a parton is kotorászott. mint egy ritka lepkeháló. hogy mi az a “rácsa”. – Pedig az még csak a finom étel. Vegye elő a messzilátót. vastag drótkávával. ha szükség lesz rá. s ahol találkoztak. hogy a mi rákunk nem nagyobb. – A halat is? – Hagyja a vízben! – Ez az egész mesterség – mutatott egy kis kör alakú hálóra. hogy inkább ponty lett volna. mint a felhő. Ezzel Matula vízbe eresztette a rácsát. Gyula egy kis kétkedéssel nézte a vizet. csak a zsákja volt egészen sekély. mert szétmászkálnának. – Mit nézzek. amíg a víz széthordja a vér szagot. de ott sem igen mozgott a hal. Ez pedig egy emberhosszú botra volt kötve.” Kedvetlenül ment arra a helyre. közel a parthoz. És Matula éppen eltűnt a bokrok között. “Tutajos – mondta magában –. kezdesz elszemtelenedni!” Matula ekkor a parton volt már újra. Ezt a szerencsétlent az előbb fogta Matula a szákkal. – Hogyan lehet ezzel?… – Mindjárt meglátja. ahol a vastag madzag belelógott. – Hallja? – Mit? – A varjak nagyon hangoskodnak. és nem is érzett valami nagy kedvet a rákevéshez. A rák a húst szereti. amíg végre odaért a kiáltás: – Gyüjjön! A cókmókot is hozza. mindjár’ kihozom. Azt mondják. és csak későbben fogott egy félkiló körüli dévérkeszeget. de ez is megteszi. a tengerben nyolckilósak is vannak. ha büdös. legfeljebb azt a szétvagdosott békát. Matula tett-vett egy darabig. csak lepakolók. evett már rákot? – Nem – vallotta be Tutajos. meg aztán a madzag először a kávát emeli fel. – Most aztán pipálhatunk pár percig. alig mélyebb. mint egy mély tányér. Majd bolond lesz a rák abban a kis hálóban megmaradni! – Nem megy ki belőle. – Hát több is belemegy? – Majd meglátja. De azt már igazán restellte megkérdezni. Annak aztán van szaga… szétterül a vízben. de Gyula úgy gondolta. és elnézett a nádas felett. azon aztán van mit harapni. ami alig volt fél méter átmérőjű.– Biztos? – Van rácsám a gunyhónád között. – Ez a béka a csali? – Az. Gergő bácsi? . ahol először voltak. körülbelül méteres zsinegben folytatódtak. azon jobban megmaradnak. Matula felemelte a fejét. A rácsa három szál méteres madzagon lógott – mint a mérleg serpenyője –. Itt nem fog halat. amikor eszébe jutott a levél is. és még csak el sem kérem a levelet. Erre elmosolyodott. – Jól van – szedelőzködött Gyula –. ami a háló fenekén éktelenkedett. hogy majd hívja. Olyan volt. Legjobb a két-három napos máj. megyek odébb. Hoztam kosarat is. de ne vesződjön itt. egy újabb. de később úgy gondolta. kell egy kis idő nekik. Persze jobb.

Gyula keze reszketett. – Ne féljen. s amikor egészen élesre állította. itt még nem láttam vadászni. – Hűű! – álmélkodott a fiú. ha lesz kedvünk. mintha kőből lett volna. elsüllyedne az ember. hát a királoknak is lejár. De most már lássuk rákékat. – Lesz még itt? – Lesz. mert a rák pattintott egyet a farkával. de megtanulta. Az elsőt úgy fogta meg. – Ott hagyjuk. Ilyenkor nem szokott itt lenni. – Mondom. A lárma elhallgatott. – Rétisas. mint a hó. – Dobálja ükét a kosárba! – tartotta Matula Gyula elé a hálót. aminek a teteje száraz. csak játszik a farkával. de nagyon közel menni nem lehet. hogy Matulára hallgatni kell. az ág közepe táján akkora madár ült. Három varjú a fa csúcsán ült. és ijedten dobta a kosárba.– Azt a nagy fát – mutatott a túlsó part felé Matula –. A hátuknál kell megfogni. végül csak egy lapult a megfogyatkozott húson. – Jaaaj… mekkora! – sóhajtotta. Bár lehet. egyáltalán nem vett tudomást a zajongó gyülekezetről. hogy a jobb oldali ágat nézze végig. majd délután fogunk hozzá. A hatalmas szárnyak szétnyíltak. één? – Hát ki a ménkű? Én a nyelet fogom… Csak az ollójukhoz ne nyúljon. de talán szárogatja magát. de a nagy madár. de aztán csökkenő izgalommal dobálta az ollós népet a füves kosárba. meglábalni nem lehet az öreg fa környékét. – Ezektül nem lehetett itt horgászni. . Később ásított. de szép nagy. hol nem lehet hozzáférni. Reggelizett? – Szalonnát. igazgatta a gukkert. de ha egyszer lejár az idő. – Szélesebb két méternél: most lemegy a Drávára. lelöki közibük a maradékot. Arra nézzen. nem eszik meg. ahol van. de ennyi már nem. Mekkora csőre van! És hogy eltűri azokat a többieket… – Nem törődik velük! Ha megunja őket. mint a tüzes vasat. és felváltva károgtak. csak ül. akkor aztán azon veszekednek. – Óriási! Fehér a farka. Lett is. mert a sast felszívta a messzeség. hogy a nagy fa körül csak úgy örvény lenek a szürkevarjak. – Ez volt a királ – mondta Matula –. s csak akkor csapott fel újra. viaszsárga csőr szétnyílt és összecsukódott. se föld. Fene egye meg az ilyen játékot – gondolta a megrémült Tutajos. De ilyenkor még aligha eszik. – Szeretném közelről látni! – Közelebbről lehetne. Se víz. A sas valóban csak ült. Gyula megkereste a nagy fát. mintha egyedül lett volna a világon. fenséges nyugalomban. – Rettenetes nagy – kísérte Tutajos –. nem eszik. Milyen hal van a haltartójában? – Égy dévér. Tudja az ilyen madár. Matula gyorsan felhúzta a rácsát. A varjak károgva. de az akkora volt. hogy itt is vadászik. Mi esszük meg ükét. Gyula majdnem kiejtette a messzelátót kezéből. szarkák és vörösvércsék. elrepült. amikor rádobta magát a levegőre. ámbár egyre kevesebb. a vércsék visítva csapkodtak körülötte. mint egy bocskor. meg jobb oldalán is van egy vastag száraz ág. Gyula szeme odaragadt az üveghez. ki lát bele a berekbe? Gyula ölébe ejtette a messzelátót. majdnem egy méter magas. tisztán látta. – Én – ijedezett Tutajos –. és visszaeresztette a rácsát. de majd teszünk róla – fenyegetődzött az öreg. Csónak nem járja. – Nem. mert a kis hálóban nyüzsögtek a rákok. ne féljen. A hatalmas.

nincs messzi. még Bütyökről is megfeledkezett. akkor is. – Látod. ha jól kilép… – nézett maga elé a fiú. belevágja mérgét a fába. Engem is jóltartott ez a Nancsi. Egyszóval: Ladó Gyula Lajos – félt. az úton. és megugatta a rákokat. az már igaz. – Hol van az a híd. Egy alacsony odúból szokatlanul vastag kígyó kúszott ki. hogy kísérje el.” Igen: légy a hídnál – nem rossz… – Sötét lesz még akkor. “Hajnalban négykor légy a hídnál. másfél óra alatt odaér az ember. hogy megfelelő ágat találva. Megy a parton. Kettőkor elindul… – révedezett Tutajos – kettőkor! És aztán csak úgy “odaballag”… Talán még holdvilág sem lesz… – és újra megnézte a levelet. öcsém. és leszakad az egész csillagos ég. – Hau-hau – mondta –. Múltkor nem értem rá írni. a harcsához. Semmi kétség. másik oldalon a berek. hát használd. maradj. – Akár mehetünk is. Ritka jó puska. de azért nem árt. ameddig jólesik. morgott. csak úgy repült a forgács. Kinézett egy vastag. mert haragudott az egész világra. Ettől pedig fogcsikorgatóan dühös lett. és ugyancsak igyekezett lefelé. meg a puskát is megmutatom. száraz ágat a fűzfán. hogy ilyen rátermett vagy. – “Kettőkor elindul” azanyád! – és lecsapott a balta – “aztán odaballag” – puff a balta. Elhallgass. de háromkor már világosodik. de ezt semmiképpen nem akarta bevallani. nagy betűivel: Gratulálok. A következő húzásban már üres volt a háló. Gergő bácsi. elmegy a hídhoz egyedül. A levél valami irkalap volt. de aztán megállt. ezeket nem szeretem… – A levél a hátizsák zsebében van – mondta Matula. Ha péntekig nem jössz meg. Csikasz. Csikasz ugyanis még mindig a rákokat ugatta.– Okosan. Csikasz körültáncolta az érkezőket. meg amit küldtek. akkor szombaton hajnalban négykor légy a hídnál. Bütyök barátodat hozd ide. aztán hátrahúzódott. Hanem a fánk fogytán van. mert Gyula megmutatta neki. s arra gondolt. ha apró ördögök csónakáznak a vízen. de én azt mondom. és ment fáért. – Sötét hát. Gondolom. hogy mi hát a “messzi” Matulának? – István bácsi azt írja. Hozhatna… Tutajos kivette a baltát a szelemen alól. ha jól kilép. Van magadhoz való eszed. István bácsi világosan beszél és ír. és kapaszkodj fel a kocsira. és a polcra tette Bütyök levele mellé. amikor belenézett a nyüzsgő kosárba. Még teát is adott. mindenre és mindenkire. . meg rumot. ha nem eszitek meg az ünnepi ebédjét. Kettőkor elindul. Csak a gáton. mert szeme megakadt valamin. Csikasz? A kutya kissé meghökkent. Ebéd után mehettek világgá! Szervusz! István bátyád Gyula rámosolygott a levélre. Másfelé nem is lehet menni. – Másfél óra. végül ugatott. ha korán ebédelünk. mert kupán váglak. Ne nézd ükét. mert Nancsi néni kiátkoz benneteket. mert tudta. hogy négyre legyünk ott. Gergő bácsi? – Itt lejjebb a Zalán. hogy nem kéri meg az öreget. de most megírom. ha nem tetszenek. – Rólam is ír? – Nem… de hogy találok én egyedül oda? – Könnyen. amíg a hídhoz ér. Nancsi néni nagyon akarja. Alig várta. hogy pár napra hazagyere. István bácsi döcögő. igazán nem hittem volna. mert egyik oldalon a folyó. Megakadt és megborzongott. Lesz rák. aztán odaballag. A rum jó volt. a levélre is kíváncsi.

nem lehet kívánni. – Nem kell ide rák. Matula kedélyesen beleszórta a rákokat. – Húzza le! És Gyula lehúzta. előbb kóstolja meg. itt hagyták Matulának. a szalonnát is. amíg meg nem kóstolta. Gergő bácsi? – Semmit. – Bütyököt? – Azt. ez nagyon jó! Mondtam. A Bélát. hiszen még éltek. homokkal megsúrolta a vízparton. Amikor pedig István bácsi levelére nyomatékot tett. újabb kígyóval. hogy kár lenne a szalonnáért. minden félelmét. tehát legyűrte gyomra emelkedését. Ha aztán a tábla a sokféle használatnak megfelelően különféle színű és szagú kezdett lenni. Ettől fordult fel a gyomra. hogy kettőkor kel. mintha nem is ő kiáltott volna. Amikor a. mint az éretlen vadkörtére. Mindjárt forr a víz – a zöldségféle megpuhult már benne –. a halat ezen bontotta. Aztán úgy határozott. s általában táblának nevezte. és hazahúzta. Ez a tábla valamikor mérnöki asztal volt a gátcsinálás idején. Gyula nem rajongott a rákért. . rákok pirosra főttek. De mindjárt megorvosoljuk. – Mit segítsek. – Majd meglátja. de pápista színe van… – Gergő bácsi. egészen természetesnek találta. hát sötét lesz. vagy ne hányjon. Matula pálinkát kevert vízzel. mintha a kígyó jelentékenyen zsugorodna.A fiú elvesztette a fejét. ugye? Majd megetetjük azt a Bélát is. és nem is kívánta. Amikor lobogni kezdett a víz a bográcsban. hanem azon gondolkodott. hogy nincs-e rajta odú. torz rikkantást hallott. de eltört a lába. ámbár nem sokáig. s a húst Gyula tányérjára tette –. – Így kell enni – bontotta fel éppen a “királ” ollóit. az igazságszolgáltatásból elég volt… Levágott egy jókora ágat. aztán ebédelünk. ha fejbe csapja. de gyomrát is megelégedéssel töltötte el. Gyula kirakta Nancsi néni küldeményét. s az egész ügy egyszerűbb lenne. vágta. elég. aztán vágta. – Hallja-e – nézett rá Matula –. négyre a hídnál lesz. minek szétvágni. Gyula nem vagdalkozott már. hogy el ne vigye a szél. és megolvasta a kis cinegéket. amikor Tutajosunk magához tért. Körüljárta. és ne nézzen úgy rá. de a hidat. hogy éjfél után kettőkor süssön a nap. hogy hányjon. s a látvány nemcsak szemét. egy olyan vastag kígyó volt az odúban… szétvágtam… tele volt kis cinegével… – Éhen – bólintott az öreg –. Azóta különféle szerepeket töltött be. ami nekik egyáltalán nem volt kedélyes. “Odaballag”… Sötét lesz. ámbár nem volt lába. az éjszakai utat. amelyek életükben hatan voltak. de Matula a dohányt is ezen vágta. a gombát ezen szárította. A terjedelmes hüllő darabokban volt már. aztán másik fához ment. Tutajosunk erősen verejtékezett. Vegye elő a táblát. a sötétséget s a félelmet teljesen elfeledte. amit Nancsi küldött. de amikor a vajpuha. de mind a hatot elnyelte ez a féreg. Matula tálalt. Valami ősi. Általában asztal volt. irtózását és undorát kiadta. omlós első falatot lenyelte… – Gergő bácsi. Aztán gyúródeszka lett. Jelen állapotában sötétbarna színű volt. Gergő bácsi. s kicsit később úgy érezte. és napon megszárította. mint ahogy az is volt. rakja ki. És Gyula meglátta. – Hát ez meg mi? A kígyódarabok félig tollas kis madárfiakat szültek. mert úgy érezte. pihent kicsit.

hogy ha egy reggel Matula azzal keltené. majd körülnézek egy kicsit. Gergő bácsi… – Nem? Ide nézzen! Felkelt az öreg. Szeme csillogott. nem rohanlak le senkit. és most. de Tutajosunk hamar felfedezte. Ismeri a puskát. még a tolvajok között is. – Nagyon jó gyerek. Bütyök mellettem ül az iskolában. – Cse-cserr-tetete – mindenütt adnak valamit – cserecsere… mindenütt van maradék. mire meggyünnek… – Köszönöm. és ha valaki a szilfából szűcsit. hogy megbolondult-e. ébredjen. s ezután áttérhettek Nancsi néni táplálóbb küldeményére. Közben a rákok fogytak. mégsem verekszik soha. Megcsinálom az ágyát is. de… – és Matula csak egy mozdulattal jelezte. Gergő bácsi. aztán pállott még a szájuk. de ezzel nem. Egyszer csak felnézett a fára. s közben kicsit utálkozna is. Matula most sem nyúlt hozzá. A fa kihajló ágán egy szarka ült. Megesszük Nancsi néni ebédjét. De nem. nem gázolják át a barátkozás érzékeny bozótját az első napon. értelme. hogy felfedezték. nagyon erős gyerek. – Cserr! – kiáltott a szarka. és mindenki szereti. ez nem is lehetséges! – Tudja. meglátja. Itt nincs erőltetett komázás se le. aztán jövünk. – Tudom. fogyogattak. mert amíg a rákmaradékokat immelámmal rágogatta. majd fogunk rákot is meg halat is. jelentősége és ideje. – Vegyen.– Mi csak Bütyöknek hívjuk. – Pusztulj innét – morgott a kutya –. Matula jól megnézné és – sajnálná. – Nem lehet az. Itt mindennek. itt nem becéznek. – Szögény… hogyan beszél… És Tutajos ki nem mondott tétova gondolatainak legmélyén megérezte. a kis ollójú köznépről nem is beszélve. a szárcsából szárcsikát és a kunyhóból kuncsit csinálna. Matula pedig kijött üres kézzel. A szarka elhallgatott és figyelt. nem hittem volna! . A kondér azonban hamarosan kiürült. aki híres tolvaj. – Takarodj – mondta ez a morgás. aztán jól tartjuk. – Az már igaz… Úgy látszott. még akkor sem. se fel. Matula megállt a tűz mellett. de nekem nem az. aszerint. mire Matula is oda nézett. – Ismeri a puskát? – kétkedett Gyula. Gergő bácsi. – Ezt aligha. hogy: – Gyuszkó. – Gergő bácsi. minden valóságnak neve van. milyen fényeskék a tolla? A fiataloké csak feketés. hol volt hamarabb várható az adomány. Talán a tengeri rák kilós ollójával igen. Felnézett és morgott. Itt nem esnek egymás nyakába az emberek m«g temetésen sem. Gyula álmélkodva nézett utána. Gergő bácsi. álldogált egy kicsit. lassú. öreg szarka… látja. Kellemes volt az ínynek. nyugodt mozdulatokkal. és ijedten vágódott a levegőbe. és újra bement a kunyhóba. kellemes a gyomornak. nem közelednek egymáshoz hangos csörtetéssel. és hol Matula. hogy Csikasz is ezen a véleményen volt. amely árnyékát a kunyhó felett tartotta. – Meg is érdemli – bólintott Matula –. egy koszton vagyunk. – Csetecsetecserr – forgolódott a szarka –. Gergő bácsi. a csirkecsontot mohón kapta szájba. nem adunk! – Le kellene lőni – és Gyula vágyakozva nézett a puska felé. ha elmentek. csörögni kezdett. hogy a bereknek is megvan a maga tartózkodó illemszabálya. de kijövet már kezében volt a puska. rá sem nézve a madárra. – Elhiszem. hogy ezzel jóllakni nem lehet. amíg Gyula nem kínálta. ha a királyukat eszi meg az ember. és bement a kunyhóba. mert felkelt a napcsi… – hát ijedten nézne rá. és nem rövidítenek le semmit. hol Gyula mellé ült. de nem is lehet őket lerohanni.

– Mondom. a közepibe célozzon! Tutajosunk rémülten vette kézbe a nehéz fegyvert. és most már nem tartotta olyan rettenetesnek az egészet. – A fülem még most is cseng – mondta Gyula. de ma talán csak a szúnyogok aludtak. – Jól szorítsa a vállához… – … dab-dab-dab – mondta Gyula váratlanul felzaklatott szíve – … dabdab – dabdab… durr! Tutajos majdnem hanyatt esett. ahol voltunk. csak akkor rúg mint a veszedelöm. Lűtt már ilyen nagy puskával? – Ilyennel még nem. elsül mind a kettő. ne az orrával célozzon. ha idei lett volna. – Röptiben? – Fenét. Gyula kirohant a papírért. mert ha mind a kettőt felhúzza. de túl volt az első lövésen. aztán kinyújtotta mind a nyakát. – Mondom. mert elcsendesedtek. de egyszerre csak az egyik kokast szabad felhúzni. de erre a viharvert öreg jószágra bizonyos tartózkodással nézett. – Az nem puska – legyintett fitymálva az öreg –. hogy jól tartotta. Matula a pipájával volt elfoglalva. szorongó érzései támadtak. – Na. ami kapott. talán megvár. Nyolcat szedtem össze. Gyula tisztelettel nézett a puskára. – Nézze meg. Most is meleg volt. finom puska. ez az igazi. mintha kezében lenne a fegyver – durr! közibe. ha még nem is lőtt vele. Én meg – mutatta Matula. A fészkek egy része már üres. Patron van elég. hogy öreg szarka volt. A nap ekkor már az ég tetején lángolt. Jó puska. Ilyen nagy puska már eleget volt a kezében. így volt. Hajnalban lecsúsztam a lesőgunyhóba. de flóberttel sokat. Gergő bácsi! Matula nézte a papírt s a sörét vágta apró lyukakat. – És szétrobban? – Mért robbanna? Olyan puska ez. és az árnyék hűsén érezni lehetett a különbséget a napsütés és a széljárta kunyhó homálya között. vihar előtti csend feküdt a tájon. Ezek után rátértek a valódi. itt a puska. és csak később bólintott. hogy kibírja. Amúgy rendesen tartotta! Egészen rendesen. és az öreg fák kérgén hangyakaravánok jöttekmentek titokzatos céllal és fáradhatatlanul. s a felhőtlen ragyogásban nehéz volt elképzelni. A vízen. – Nem árt. mert erősen gyanakodtak. hát ott a tömérdek liba a vízen. és tudott vele bánni. majd megbarátkozik vele – ezzel a puskát visszavitte a kunyhóba. de valamit észrevehettek. Kinézek a likon. mert a madárvilág állandóan mozgott. más fészkekben másodszor vannak tojások. és később hideg eső seperte végig a berket. – Ősszel egyszer nyolc libát lűttem vele egy patronnal. a nád közt és a levegőben is. ha lepihenünk egy kicsit. – Eleinte megesik… de attól még lehet aludni. Tegnap ilyenkor fáradtan állt meg minden mozgás a vízen. de a sarlós fecskék útra készülődnek. de Tutajos szeme többször a fához támasztott puskára tévedt. Majd kipróbáljuk. de amikor Matula elrakta az ebédmaradékot. és kitett egy újságlapot negyven lépésre. de ez a meleg könnyű volt. ahol legsűrűbb volt a nyak. s ilyenkor már fiaikkal . de még ment is el egypár. Későn jönnek – néha csak májusban –. hogy tegnap ilyenkor fullasztó. – Vérzik az orra – mondta csak úgy mellesleg az öreg –. Nancsi néni-féle rétesre.

az igen. ami a varjak szótárában található – gyorsan nyilall valamely távoli falu felé. és gondolkodik. s az apró madarak pontosan tudják. de a forgók. de nem tudja. ezen a tájon nincs már belőlük egy darab sem. különben is. – Pii-pii – szól újra a figyelmeztető kiáltás. mert ilyen károgó kíséret mellett nem lehet vadászni. A szürkék óbégatása mindenkit figyelmeztet a veszedelemre. hogy most nem valami ostoba kis cinkefiókáról van szó. de eszébe jut. aki mindig hajlamos a verekedésre. és még a kabasólyomnak is nagyon össze kell magát szedni. egyenesen dührohamot kap. s ez egyet jelent az év fordulásával. mert jobb. mert a kunyhó kontyának árnyékmutatója elérte már a tűzrakást. ahol éppen három szürkevarjú foglalkozott Tutajos felszabdalt kígyójával. – Én is jót aludtam – folytatja Matula –. mitől ébredt fel. hogy kialudta-e magát. Sokkal jobban repülnek.végeztetik az előírt gyakorlatokat. – Akkor kialudta magát… És Gyulának nincs ideje latolgatni. hogy hagyja-e még aludni. Nem szereti a hideget – rakosgatja Matula a gondolatokat –. hol van. és ez már nap alatt született. Azokkal szórakozni. mintha valóban kialudta volna magát. És Tutajos rendes embernek érzi magát… Kissé törődött még. mi a teendő. Matula azonban egy közbeeső megoldást választ. csontok. Igen – gondolja az öreg –. hogy a kis vándor kivágta magát. A szürkevarjú komisz egyéniség. s a karvaly utálattal evezett egyre magasabbra. ha “magától” ébred fel a gyerek. Amikor búgni kezdenek a cséplők. ami egy rendes embernek elég is. és számolgatja: hányszor látta a fecskék érkezését. de ha étkezésében zavarják. Hangosan becsattintja a pipakupakot. hogy valamelyik kis sarlós bajban van. Be a bokorba! A karvaly tehát – elátkozva a találkozást a szürkékkel és zsebre rakva az összes gyalázkodást. és csak ritkán kapaszkodnak meg sziklarepedésben. vagy szóljon neki. . és Matula tudja. mert külön családjuk van – nagyon ritkán szállnak le. és Matula tudja. és repülésük egyszerűen nevetséges. és lecsapott a bokros. hogy micsoda mutatványokat végeznek. Itt a nádasban nem fészkelnek. – Piii-piii – hallatszik újra közömbösen. Egy karvaly volt a riadalom oka. ha boldogulni akar velük. s amikor az ekék ősziek alá fordítják a földet. és amikor éles szii-pii kiáltásuk lehull a kunyhóhoz. mire Gyula szeme kinyílik. de azért vigyázzatok… Matula is újra lehunyja a szemét. – Fel – mondja Gyula. hogy ezek a fecskék – amelyek tulajdonképpen nem is fecskék. Matula kinyitja a szemét. Aztán ránéz Gyulára. de nappal le nem ülnek soha. füves térség fölé. de ez már nem olyan vészes. itt mindig aratás után jelennek meg. hogy: elment. ami talán annyit jelent. mint az igazi fecskék. de a karvaly elfelejtette. de kövér verébfiókák nyüzsögnek. már csak egy-két pár nyilall fekete szigonyként a levegőben. – Felébredt? – kérdi Matula ártatlanul. s amikor újra kinyitja szemét. izmok mintha jobban elhelyezkedtek volna… és a felégés is megszűnt. ahol könnyelmű. unottan hagyta ott az elérhetetlen madárkákat. és miután kétszer nagyot markolt a – levegőből. toronypárkányban. mert a bőrfoszlányok alatt vadonatúj bőr erősödik. de a sarlós fecskék… utálat még rágondolni is. és arra gondol: mennyi lehet még vissza? Annyi-amennyi… – legyinti el ezt a felesleges kérdést. Ezek már mennek – gondolja. nem tartoznak a fecskékhez. – Káár… utána! – rúgták fel magukat a levegőbe. mert az ő naptárukban lejárt a nyár. hosszas pislogás után úgy véli: négy óra lehet. és nem tudja. de hát ki szereti? – Pii-piii – hallatszik élesebben.

megkérdezte. Nem érzi már külön a nád. A verejték már a füle mellett folyt le. hogy ez az evezés gyenge látványosság lehetett. mint egy török főúr. de öntudatlanul élvezi a nyugalmat. de világosabban közvetítenék a nádi jelenségeket. ami lehet egér. széna. mint egy éhes szamár. ha látom világosan. csak nézi a nádtetőt.De azért feküsznek még egy kicsit. de én inkább itt maradok… – és kiállt a csónak orrára. . – Menjünk. jó. vagy előre parancsolni. és pipált. de lehet kígyó is… Lehet – gondolja a fiú. Csikasz – ígérte Tutajos –. szokatlan. elrúgta a csónakot. és lassabban. hogy teljesen kialudta magát. és dühösen nézte Csikaszt. aki fülét hegyezve állt a csónak orrán. Erőteljesen evezett ugyan – ezt meg kell hagyni –. de a csónak rendkívül idegesen viselkedett. Matula bedobta a láncot a fenékre. azt nem lehetett mondani. most meg mintha félne… – Reggel fürdésnél berántottam a vízbe – vallotta be Gyula –. Tutajos nem latolgatja magában ezt a változást. Matula ült. Ha azonban valami madár rebbent fel a parton. hogy rakoncátlankodott vagy pláne forgott volna. merre megyek majd sötétben. De Matula nem szólt semmit. lehet darázs. hol arra zötyög a kordéval. mint egy bálvány. amely hol erre. hogy nem utálkozott volna. Gyula pedig fogcsikorgatva kanalazott. Megijeszteni kár… ide gyere! – csattant fel. Nem. hogy ha most otthoni szobájában találná magát. azt nem lehet mondani. Tutajosnak most nincs semmi terve. lássuk! Tutajos később beismerte. és nem gondol arra. Nem. és Csikasz az öreg mellé ugrott. mocsár és réti virágok szagát. tűzrakás. hogy evezni akar… elvisszük a kutyát is. nem árt a bolháknak. s ezzel végzett is velük. – A puskát visszük? – Vihetjük! Gyula erre úgy érezte. mintha a vizet figyelné. gyere! Csikasz izgatottan topogott a parton. – Az igaz. – Úgy gondoltam én is. talán idegen szaga. csak akkor hökkent meg egy kicsit. és leült Csikasz mellé. – Ne menjünk le a hídig? Megismerné arra is a világot. mert az út két oldalán csodálatos csemegék vannak. és most ez már másként van. de vagy hívni kell. hogy mit szól ehhez a tekervényes evezéshez. lehetőleg távol Gyulától. – Nem bántlak. Később más kérdéseket is tett fel. máskor kibújtál a bőrödből! Majd f eldöntött néha – magyarázta Matula –. Gergő bácsi! Jobb. a polcokat. szótlanul. amikor már bent voltak a csónakban –. akit a Márvány-tenger sima vizén csónakáztat a rabszolgája. mintha azt kérdezte volna. s amíg Matula magyarázott. A rabszolga erősen verejtékezett. s addig – pihent. annak lenne különös. – Na. de miért jönne elő? Nem bolond agyonveretni magát. és csak néha fordult vissza farkcsóválva Matulához. persze… – Gyere – intett Matula a kutyának. mondhatnánk zabolátlanul. sajnálom… De Csikasz tartózkodóan billegette farkát: – Jó. Majd megmondja. mint első alkalommal. amikor a folyóparton Matula azt mondta: – Lecsónakázgatunk… tudom. – Persze – mondta Tutajos –. mint egy kormányos. a pókhálós szelemeneket. – Mi a fene van veled – mérgelődött az öreg –. Pár napja még riadozott – főleg a kígyótól. de Gyula szégyellt szólni. hadd örüljön. gondoltam. hogy mi volt. de úgy viselkedett. mintha idegei megvastagodtak volna. hanem együtt az egészet. s a csendben hallja a mocorgást a nádfal között. ha most egy kígyó csak úgy előkarikázik. ha elfáradt – gondolta a nevelőapa. addig pihent.

és nyelt közben. ott a száraz fűzfán varjak ülnek. amint hangtalanul belesimult a vízbe. mintha vágányra került volna. – Ha nincsenek lik iránt. ormótlan lapátot. te udvariaskodó ökör. mint egy kisegítő szakácsnő. ahova köpni kell. és markába nézett. te agyalágyult. és Gyulának hirtelen Piri mama jutott eszébe. és lerogyott a kis kutya mellé. Akkor menjen. Ez már igazi vadászat volt. Durr! – aztán csak azt látta. Matula kegyesen zsebre vágta a pipát. igazán véletlen. nagy fészekpusztítók. úgy látom. Ha ezt az osztály látta volna! Kengyel!… – és kissé összeszedte magát. lassan emelje a puskát. két varjú is kalimpál lefelé. és Gyula kissé rezgő inakkal kimászott. persze. Tutajos. – Mint a tök! Gyula! Iszen maga tud lőni… Tutajosunk mintha nyakig merült volna a dicséret simogató olajába. Gergő bácsi. akkor nem törik fel. fiatalok. mért kellett ezt mondani? Miért nem mondtad meg becsületesen: »Gergő bácsi. Mire Béla gyün. Addigra lelassítok… Gyula szíve egyszerre a torkában kezdett serénykedni. . Gergő bácsi! – Egy hét múlva már tud evezni. – Ne evezzek. mert úgy érezte. aki mindenütt bacilusokat sejtett. de Matula még mindig nevetett. vállaira veszi Matulát. Idő kell. csónakostul… Matula felnevetett. s amikor már csak a vizet paskolta.« Nem. mert úgy gondolta. de az rámordult: – Ott maradsz! – Nem bántalak. és mintha még az árnyék is nevetett volna. Ha meg csúszkál. szíve kiugrik a torkán. – Cseréljünk! Csikasz azonnal követte volna gazdáját. – Ippen azt akartam mondani. Csikasz – lehelte Gyula. Hosszúra nyúlt árnyékuk ringva úszott velük. amíg rááll az ember keze. szedje fel őket. – Töltse meg a puskát. hogy kettő olyan közel ül egymáshoz… aztán már potyognak is… – Véletlen – motyogta a fiú –. Milyen könnyűnek látszott. összerogyik a boldogságtól. Üres a puska? Jó. és kezét napjában ötvenszer megmosatta. s a csónak mégis meglódult. Emelheti! A csónak alig mozgott. és hozta a varjakat. nyugodtan. jaj. elfáradtam. Csak ne kapkodjon… és ha odaérünk. – Talán megvárnak – susogta Matula –. Sosem fogok én így evezni. ezek még nem tanulták ki a csíziót… Nyugodtan. hiába a véletlen. mint kellene. nem. hamarabb kiáll… – Hát… ami azt illeti… – Átvegyem? – Még húzom egy kicsit. – Ezekért nem kár – dobta az öreg a varjakat az ülés alá –.– Jól bírja! – dicsérte Matula. hogy: most! – behunyta szemét. Nem tört fel a marka? – Kicsit… – Jól markolja meg a nyelet. te még húzod egy kicsit… Hát húzd!” És Gyula kanalazott. Belül kicsit mosolygott. köpjön a markába. – Azt hittem. Gyula szinte öntudatlanul nézett végig a puska csövén. – Jó! “Jaj – mondta magában Gyula –. A csónak szinte surrant a vízen. és nézte Matula kezében azt az egy szál. hánykolódva az apró hullámokban. és így nevetni a fiú most látta és hallotta először. meg van is belőlük több. három hét múlva nevet az egészen. jó szagos lesz. Gergő bácsi? – lelkendezett Gyula Lajos. ha kell. kellene egy a rácsába. Kinyomta a csónakot a partra. mert Matula még azt hiszi. de azért – amikor úgy érezte. – A fenét! De azért inkább én… – és már elindult a csónak.

Csikasz. ha addig élek is! – Hát nem ártana elpusztítani. s a valóság mindig igazság is. Csak nyugodtan és csendesen. Tutajos maga mellé fektette az evezőt. csak ne sajnálja a markát. – Lii… liii… Matula azonnal átevezett a túlsó part mellé. igazán csak vicc volt… – Jó. Matula hazafelé fordította a csónak orrát. a Balaton felől. – Meglesem. rabszíjon. Még nem voltak a feleúton. Lesz. mert minek mennénk. ahogy lesz… de az a lövés igazán szép volt. ámbár mit csináljon? A kis szárcsa is jobban vigyázhatott volna magára. – Nem sietünk. békés tájon. elég buta vicc volt. és rendben van minden. Tutajosban gyilkos harag hullámzott. ami arannyá tört a folyó zöldes vizében. már csak ketten vagyunk. Na itt a feléül. Meg kell mondani a dolgokat úgy. de ez a fény már narancsszínű volt. mint a jármos állatot. ahogy vannak – gondolta a fiú –. hajtotta a török a szegény magyar népet. amikor ezen az áldott. Most már látta végig a partot. és nem is gondolt az útra. hogy ez a szólásmondás majd fél évezredes. Nem hajt a török bennünket. – Talán megpróbálhatnám megint. – Nem bántalak. Tutajos pedig kézbe vette a lapátot. hát elfáradtam – ez a valóság. már új madarak leskelődtek a vízpárton: bakcsók és gémek. és csak akkor nézett rá idegenkedve. – Pedzi már – bólintott Matula –. – Hát tik? – Liii… liii – bókoltak a kis madárkák –. (Ha ezt Kengyel látta volna!…) De az evezőnyél nem csúszkált tovább. Csikasz hevesen üdvözölte gazdáját. amikor Tutajos megsimogatta. csak úgy belerántani – de gerincén a barátság meleg hullámai szaladtak végig. mint jövet. És a madarak most mind hátulról jöttek. araikor az árva kis szárcsák jöttek szemben. és nem kapkodott. Most jobbról kapták a leszálló nap ferde sugarait. mintha a lapát is. Csikasz megállította farkát a. és leheletcsendesen mozgatta a lapátot. Most sokkal könnyebben ment a csónak. a víz is bársony lett volna. békára –. Mióta azonban erre jártak. amelyek szívesen vadásznak alkonyattal is – bogárra. pihenjen. halra. pedig Matula úgy evezett. s most ijedten dobták magukat a levegőbe. s mivel a nyél síkos volt. s az éjszakázó helyet még napvilágnál kell alaposan szemügyre venni. Gyula önkéntelenül is figyelte ezeket a simogató mozdulatokat. Gergő bácsi? – Majd feleúton átadom. és ne kapkodjon.– Ott a híd – állt meg Matula az evezésben –. egy kis gondolkodás után szerényen a markába köpött. de csak ketten. Ha fáradt. A legkisebb hiányzott. Van rajta valami gyalogútféle. amit majd a lábával kell megtalálnia. Ki szólhatna ellene? Persze hogy “nem hajt a török”. Csikasz most már megbarátkozott Gyula közelségével. s a csónak is lényegesen egyenesebben siklott. de nem megyünk közelebb. pedig most a lassú folyással szembe mentek. s akkor is ugyanaz a . mit vitt az a büdös kánya. és amikor a kezdetleges izmok ernyedten és elkeseredetten tiltakoztak a további gyötrelem ellen. mert igazán csak kárt tesz. s a fiú arra gondolt. mert véget ért a nap. – Kicsit pihenek… – Okosan. a lábával is megtalálja. Gyula hallgatott. Ha elfáradtam. szüntelen és gyönyörteljes telegrafálásban. s akkor nincs kapkodás. Szabad lefelé menni? – Most már tudom. igenis. jó – jelzett vissza a kutya –. nem késünk el semmiről. Gyula tehát nem sajnálta a markát. recsegve szidták a csónakot.

– Majd valamelyik nap. mint most. A horog meg csináljon. és várta a kányát. hogy így fájt a fogad. mérgesen beleköpött a vízbe. mert úgy érezte. hogy az élő halnak élete. A horognyelet kikötötte a csónakkaróhoz – nehogy berántsa valami cápa –. és olyan követelőén nézett végig a folyón. és Gyula megbűvölve nézett a villás farkú szép ragadozó után. Tudja mit. a puska a földön. ugye? – Nagyon. a puska a földön. mint egy tehén. mert akármi jöhetett. testes ragadozó ott vitorlázott az orra előtt. csüggedt borulat az égen s a szívekben. döglött halnak meg halála a víz. mert gondolatban veled beszélgettem. mintha vízben hagyta volna. A puskát ölbe vette. hogy mit fogok neked mondani. amit tud. sajgó tenyérrel. amit akar. és száz ember állna körülötte. mert látom. – Ne felejtse el. akkora volt. és – elhülyéskedtem. megtöltötte a puskát. Gergő bácsi. bevallom – már előre elgondoltam. Ott ment el előttem a kánya öt lépésre. hogy azt mondta: nem hajt a török. Ha a hal elpusztult. ahova esik –. – Mikor nézzük meg Tüskevárt. Ha ezt az osztály látná!! “… a puska állandóan mellettem feküdt a parton – mondta Bolhának gondolatban –. hogy a puska nem lőcs. . Érti. Kezébe vette az evezőt. hát most fájhat a fogad!” “… különösen egy barnakányára fájt a fogam. és én csak bámultam. hogy itthon vagyok. Különösen ilyen melegben. megnézzük. a délutáni gyorsvonat elé. mert hiába a libacomb. Csak nézett. mert az ilyen keszegféle hamar elpusztul a hálóban. ugyanígy bukott le a messzeségek tengerébe. ha nem harap bele az ember. aztán fogjon még hozzá. – A puskát egy patronnal itt hagyom. megtisztogatni. Bolha…” Ezek után Gyula beledobta a horgot – esik. valami ruhába betakarni és hűvösre tenni. holnaptalan. kibelezni. ezen az úton kell visszafelé is jönnie. Ez az igazság. ahol a rákok voltak. mint a türelmetlen utas a síneken. A dévér persze hogy nem élt. Gyula: két patront hagyok… Matula ezt úgy mondta. mert a vendég. és Tutajos úgy is érezte ezt. hátha visszajön. tud vele bánni. Ott kötünk ki. mintha magas kitüntetést akasztott volna Tutajos mellére. és valaki megtanította. Sokkal tovább jó a húsa. a kányának. Gergő bácsi? Arról jutott eszembe. Matula már elment. és “tisztesség ne essék”. és – nézd. Matula berántotta a haltartó hálót a csónakba. és úgy kell mindig kézbe venni. meg úgy fájt a fogad a kányára. milyen marha vagy! Álmodozol. nyilván a kis szárcsákat kereste. mintha töltve volna. Ha nem él. és nem jött utána csak sötétség. és Tutajosunk fáradtan. de nagy megelégedéssel tette le a lapátot. ha erre ment. mellette a két patron. kiégett izmokkal. “Látod Tutajos. – A jót is szokni kell – bólintott Matula –. mindjárt felpucolom. ámbár eleinte nem éreztem úgy. az vendég… – gondolkodott kicsit az öreg: – Magának azért nem csináltam semmit. de legalábbis árnyékba. A csónak döccenve orrolt a partnak. Bolha. szárazra törülni. él-e még. azonnal ki kell venni a vízből.nap nézte a kínlódást. s a halat ott a deszkán gyorsan megtisztította. A dévért majd megnézzük a haltartóban. mert maga nem vendég. – Ezt mondta István bácsi is… – Gondoltam. maradt-e még. Holnap nagytakarítást csinálunk. Lőszer mindig volt elegendő… különösen egy nagy barnakányára fájt a fogam…” És ekkor… – Juj! – sóhajtott Tutajosunk – jujujuj… – a megálmodott.

Igen ám! De az orsó: – Krr – prrr… Gyula előbb kioldotta a megkötött nyelet. és Gyula reszketni kezdett. de hol harangoznak? – A fejében. így a csörgők is. vagy puska. aztán dühösen bevágott. gondosan vizsgálta a vizet s a partokat. de végül is felhúzta. és Gyulánk magához térve. A napot már csalt a nádbugák tartották a szemhatáron. az úszó pedig olyan unottan dőlt a vízre. azonnal! Egyszóval ez a délután csupa nyereség volt. az étvágy megmaradt. vagy horog… de a lecke tiszta haszon. hogy Tutajosunk miként akarja búnak ereszteni fejét. kilövöldöztük! magunkat. amelyet csak ő hallott egyedül. remélem.” – Azanyád! – méltatlankodott Gyula Lajos. nem érzem. nem is beszélve az ünnepi harangjátékról. okosan “sétáltatta” a halat. mert a hal egyre más véleményen volt. igaz – távolodóban. A kánya elegáns lendülettel tűnt el a túloldali nádban. Matula nem átallotta megszólalni: – Úgy látom. de gondolta: “Te vagy az oka. megmarad. amikor Csikasz vágtatott a küzdőtérre. vagy ez volt a délutáni vadászterülete – nem lehet tudni. Majd én viszek mindent. mint egy telivér mén. a fiú kezében pedig emelkedett a puska szinte magától. az orsó: – Krrrr-rrr – mint egy megőrült vekker. igen. maga csak a vizes zsebkendőjét nyomja a képére. hogy “levegőt adjon neki. nyugalom… A kánya jött. de most rögtön. és dühében rúgott. merre járt. – Nyugalom – suttogta –. kutya! Hohó! Nana…” A hal erősen védekezett. s a fiú úgy nézett utánuk. s amikor két csörgőréce zúgott el Gyula felett.Ez a feszült várakozás azonban lanyhult. izmaiban tüzes drótok. hogy az a Béla nem ismeri meg. Rúgott. és nem mondta. mert úgy megdagad. nyomában Matulával. mintha Gyula egyáltalán nem érdekelné. arcán szépen kékülő daganat és csodálatos étvágy! Ki akarhat ennél többet egyetlen délután beszerezni. szinte fekete. Ezeket már megcélozta… de nem! Tutaj ásnak a kányára fájt a foga… és a kánya – ez már valóság – jött is. mint a vegyes vonat utasa az előkelő gyorsvonat után. aztán figyelmesen megnézte Tutajost. – Én emelem? Egy kicsit eléje célozni… eléje… S ekkor. Hanem a jobb arcára valami vizes rongyot teszünk az éjszakára. – Egy nadrággal csak egy nyeregben lehet ülni – állt fel az öreg –. és még a szákból is majdnem kivetette magát. és Gyula nem is gondolt lövésre. – Olyan kiló körüli vadponty volt. Az öreg szó nélkül vette ki a halat a szákból és dobta a tartóhálóba. – Gondolhattam volna. mára kiladikáztuk. Amikor aztán Gyula az ötödik darab halat is elnyelte. Szuszogva emelte ki a partra. és Tutajos félig süketen tette le a szigorú szerszámot. amely csak elfüstöl a kis állomás hétköznapi peronja előtt. Ezeket? Meglőni? Aztán jött három szürkevarjú mérsékelt gyorsasággal. Gyula. Mindenesetre jött… jött. amíg a fiú elmondta az eseményeket. s nem törődött vele. nem is magasan. – Megint az orrával célzott? – Gergő bácsi! Matula leguggolt a parton. és egy fűszálat pödörgetett. Gyula. Sokáig sétáltatta. A kánya ki tudja. Én emelem? – dadogták Tutajos gondolatai. mint egy nyugdíjas pénzügyőr a liget padjának korlátjára. Mindkét tenyerében két vízhólyag. Hogy Gyula babonázta meg. Nem fáj? – Nem. ippen ott… de – úgy vélem. ebben a döbbenetes pillanatban. mert nem történt semmi. . és Gyula ijedtében elsütötte a puskát! A puska rövid véleményt mondott az irányításról.

hogy mit csinált. és a külön gratuláció is elmaradt. hogy két feje van. és ha a fiú beszámolt. Ma nyugodtan mehetsz iskolába. “Na. hogy velük külön foglalkozzék “az ember gyereke” – ahogyan Matula mondaná. hogy a holtágakra valóban semmi szükség nincs. de itt valósággal örült neki. hajnalonként pedig úgy eltűnt. Piri mama – suttogta Tutajos. de ennek dacára sem látta meg többé a Topkaput és Isztambult. csak három nap múlva –. A jelessel ugyan volt egy kis baj. Kengyel nagyon megdicsért. az tiszta búza volt. és önzőén követelték. aki ugyan félig aludt már. De ekkor már a vacsoratűz lángjai ijesztgették a sötétséget. És ha Tutajos egyedül járt erre-arra. és vele is végződött. most már mindent elmondtam. Matula sose faggatta. mert aznap nem is volt számtan. azt olyan rövidre szabta. semmi polyva. de meg se várta a választ. hogy fizikai mivolta szánalmas és fájdalmas szétszórtságban éppen csak – létezik. de egyikkel sem tud mit kezdeni. és nem kerülgette az erdőt. mert aki felül a lóra. míg a borogatás a szénán volt. és Matula el is mondta. Sőt! A testrészek egyes helyei önállósították magukat. hacsak örök álmában nem. hogy Tutajosunk egyetlen. aki buzgón és törökül imádta Allahot. és szépen fehérlett. s talán ilyen álmoktól borzongtak a fák. mert rásütött a hold. és Gyula sokkal fáradtabb volt. hogy egy álom minden részletében teljesüljön. és mit csinált. A nádas talán erről susogott. s a fiú megérezte. “Azt álmodtam. de Gyula erről már nem tudott. Nem igaz? – Dehonnem – mondta Tutajos. hűvös borogatás mindig azon a másikon van. Egy-két közbevetett kérdéssel átvágta a dagályos elbeszélés kanyarodásait. azt azonban még így is biztosan tudta. számoljon vele. amit ki akart vágni. hogy a “gy” betűt vagy a vízen hagyta. hogy “mindene fáj”. És este ismét odaült Gyula mellé. hogy a puska rúgta ki a helyesírási szótárból. ha akarja – gondolta. és külön gratulált. de nem is lehet kívánni. de Piri mama szerint megköveteli. A valóság azonban az volt. ami akart. . és Gyulának nem is jutott eszébe firtatni. És Gyula öntudatlanul is ízlelgette ennek az önállóságnak néha éretlen gyümölcseit. semhogy keresgélte volna. mit látott. Gyula későn ébredt – lehetett már hat óra –. és mit hallott. Matula egyenesen nekiment a fának. mint a tegnapi füst. aki erre ébredt fel. hogy rövidebb már nem lehetett. hogy hol járt. Matula természetesen – sehol. megkérdezte. ha nem is fújt a szél. és semmi ocsú. a rablóval együtt. hogy a nap eseményeiről beszámoljon. mégis úgy érezte. De amit elmondott.– Mért ne maradnék meg. Piri mama jeles álmodó volt. mert a jó. De felelni valóban felelt – igaz. amelyet sok száz éve nyelt el a láp. hogy aludt. hogy le is esik. hát panaszkodtam egy szóval is? – Becsületére legyen mondva: egy szóval sem! De nem is illett volna. ámbár az is lehetséges. mert Piri mama ezt pontosan megálmodta. és úgy érezte. hogy ennyire önálló nem volt soha. Tutajosunk már beletörődött volna abba is. amelyik nem fáj. Gyula mélyen aludt. hiszen már öt perce aludt… Matula azonban – úgy látszik – nem álmodott. Majd elmondja. vagy a parton felejtette. és álmai valamilyen formában mindig beteljesültek. A továbbiakban történhetett. jobbról erősen megkelt fővel rendelkezett. Odahaza a nap Piri mamával kezdődött. hogy jelesre feleltél. Piri mama reggel odaült az ágya szélére. talán rablott kincs felett. Gergő bácsi. aludj jól…” – Kézit csókolom.” Gyulánk valóban nyugodtan ment iskolába. s az ő fülével hallani. és észre sem vette. ha érdemes volt elmondania. ha akarja – gondolta ilyenkor. A berek mélyén lidércláng őrködött. mert sürgősen el kellett mondania saját álmát. Tutajos eltévedt bárányka volt Matula mellett. hogy egyedül lehet. hiszen az ő szemével kezdett látni. Odahaza ezt mellőzésnek érezte volna. Majd elmondja. de Gyulának ezenkívül minden testrésze külön-külön is fájt. vagy nem akarta álmait elmondani.

amikor a fiú visszaérkezett. Tutajos semmi mellőzöttséget nem érzett. – Jaj – mondta minden karcsapásnál –. s a felcsapódó hullámok arcát is kellemesen simogatták. kicsit sziszegett. sőt kellemesebb volt. viszont ugyanazon tárgyból többször is meg lehetett bukni. mintha az érzéstelenítő hatni kezdene. Jobb markában felszakadt a vízhólyag. Piri mama mindenesetre elsírja magát. kicsit imbolygóit. Tudta. aztán vállára dobta a törülközőt.“…eszed van. hogy: – Gergő bácsi. Valami disznó beleszórta az avas szénát… hogy szállna rá a nyári harmat. – A fürdéssel várjon még egy kicsit – mondta. és ez a lényeg. és úgy érezte. ez az elhatározás füstbe ment elképzelés maradt csupán. mintha Gyula mindenáron azonnal fürdeni akart volna –. Holnap itt van Bütyök! Azonnal felkelt. Jó volt a víz? – Jó – mondta Gyula. A vízen úszott még egy-két elmaradt. legyünk túl rajta. hogy ha feláll. Amikor kikapaszkodott a csónakra. Matula éppen kihozta a nevezetes táblát. mely kissé kiment a formájából. “Jobb. Itt mindig vizsga volt. Nem. de a nap éppen besütött a kunyhóba. de csak úgy. Nyújtózkodott. de amikor a kunyhó irányában füst kezdett felfelé kanyarodni. – Nem is árt. és nem gondolt arra. Kicsit még süttette magát a reggeli nappal. széna oda. de penész ide. mert – gondolom – “nem szokta a cigány a szántást”. a tartóoszlopok menthetetlenül összedőlnek alatta. azután a hősies fürdésről újabb három perc és végül: – de most úgy érzem: újjászülettem! És most csak ennyi: . Tutajosunk beengedte törődött testét a vízbe. penészes szénacsomó. hogy Matula szó nélkül elment. Ez azonban könnyelmű lebecslése volt a vékony. nagyon jót tett. és kellemes színe volt. s amint körülnézett. a jobb felőli részleget. “Jól kiszívatom magam…” És Tutajos valóban jól kiszívatta magát. hát a magadét vered be…” S ez szó szerint így is volt! Itt nem lehetett javítani és egyik felelettel jóvátenni a másikat. és combjaiban az izmokat mintha elszakadni készülő zsinegek tartották volna. de ezt csak akkor látta meg. vagy nem. hogy fáj. használd! – mondta István bácsi és – … ha bevered a fejed. A mozgás hamarosan könnyebben ment. amikor felébredtem… – és itt ötperces előadás következett volna az ébredésről. Pótvizsga azonban annyi akadt. – Szszszhh – mondta Gyula a testrészek szemléje közben. amennyi kellett. ha nem is fürdők” – gondolta. De ez nem fájt. és így reggel. ha hever még egy keveset. mint a félig érett szilvának. mindenféle szemét megy a vízen. Gyula némi tűnődés után úgy gondolta. s ebben igaza is volt. első mozgásra kicsit rozogán érzi magát. amikor kezét felemelte. hogy egyedül lehetett a tegnapi sérülések leltározásánál. – Jujuúj… – és úszni kezdett eltörni készülő végtagjaival. és a jelölt vagy átment. érezte még ugyan a fájást. Dagadt-e vajon? Mert tükör nem akadt a berekben. hogy a nagytakarítás szükséges és sürgős. hogy egy héttel ezelőtt erre a kérdésre még azt mondta volna. de első a reggeli. hogy arcát megtapogassa. de nem érezte annyira. ha meglátja Gyula arcát. de kitartó comboknak. Karjait azonban annál jobban érezte. úgy érezte. jaj! De a víz jót tett. Fáért én megyek mama… Gyula hálásan gondolt erre az ajánlatra. gyomra szemérmetlenül megkordult. – Ezt is megsikáljuk – nézegette az öreg a volt asztalt –. a fájdalmakról. ami a fákat repegeti. Ne lássa Matula ezt a rogyadozó kivonulást. de amikor Matula megérkezett. hogy Matula alighanem a mennykőre célzott.

mint a zsindelytetű. már látom. A jobb arcfele szigorú maradt. – Először az ágyakat csináljuk meg. . kár. és nem ad nekünk belőle. Mehetünk szénáért. – Gergő bácsi járt erre? – nézett Gyula a friss csapásra. – Oda nézzen! A ritka. s a kék lángok már a parázson libegtek. – Nem is gondoltam. – Jaj! mekkora… és visz valami állatot… kis kutyát! – Aligha – suttogta Matula –. kár… kááár… – Rettenetes nagy! – suttogott Gyula. még messze vannak. – Úgy van rendjén – bólintott az öreg –. hogy az előbbi korgás Elolvadt. nem vette észre? – Nem. – Hallom… Tutajos erre kissé elpirult. de most már ettünk. Tutajosék lapultak. A varjak iszonyú sivalkodást csaptak. – Az. Ha megtartja az irányt. – Azért pirítom meg előbb. mert Tutajosnak csak egyik arcát öntötte el a leányos pír. Ettek. mint a távoli mennydörgés. melyet martalócok támadtak meg. dagadt és kék. – Meg hát. betegek… Az óriás madár ekkor már alig volt ötven lépésre. sast is láttunk.– Jó! És éhes vagyok. nem megy ez a faluba… – Róka! Kis róka! – lelkendezett Gyula. és mondja meg Nancsinak. és kihozta a messzelátót –. közel megy el a kunyhó mellett. Pár perc múlva a kunyhó környéke hasonlított egy kirakodóvásárhoz. Akkor talán el is kezdhetjük. Amikor a tűzrakás megrokkant kicsit. akárhogy is húzódozunk tőle. Gergő bácsi. de a fedél alatt nem volt már semmi. látjátok? És nem ad. hogy Bütyökért szívesen takarítok. – A… – Szürkevarjak – állt fel Gyula. Itt a só is meg a zöldpaprika. ugye. kááár. Csak a pirított kenyér őrlése hallatszott a fogak között. megy a fájához. – Hát igen… – indult el Gyula – de az is igaz. Tutajos úgy érezte. Ezek után hosszú ideig nem szóltak egy szót sem. de inkább ő haragudjon fél óráig. és gyomra teltsége lusta jóindulattal hanyatlott a jóllakottság ölelő karjaiba. – Megnyúlósodott a kenyerünk. amint felcsapódott a távoli fák közt. jó lesz nekiveselkedni a takarításnak. de a gukkert már kézben tartotta. nagy nyárfák közül ekkor szárnyalt ki a rétisas. hogy ekkora… – Szép. – És most mindjárt megeszi. de valamit hajtanak… – Húzódjunk a gunyhó mellé – tanácsolta Matula. ne felejtsenek el majd két pokrócot is hozni a vendégnek. mint egy nagyot. Matula éppen a bicskáját csattintotta be. Ez az elpirulás azonban nem volt tökéletes. itt a pirítós. nagy madár – mondta Matula –. mert egy-egy szürkevarjút már látni lehetett. – Gondolom. utána felkapta a fejét. Matula kenyeret szelt és pirítani kezdte. erre csorgassa a szalonnáját. – Nancsi néni megharagszik. mint mi együk a pimpós kenyeret egy hétig. mert gyomra olyant kordult. hogy jobban süsse ki a kenyeret. – Én. mostanában mindig éhes vagyok. aztán inkább két kicsit küldjön. nincs jégszekrénye. Rühesek a rókák az idén. Majd a hátizsákot vigye be. mintha a két embertől kértek volna segítséget: – Látjátok… hát nem látjátok? Viszi már. Na.

ha meg valami zegernye idő gyün. amit nem szeretek tenni. Szőre kihullik. a végin csupa gennyes seb az egész állat. láncostól. meg lűttem is kettőt. – Szeretik az ilyen nádtetőt – csapkodott Matula –. – Elegen vagyunk odabent. – Itt lesz a heled – és a kunyhó déli oldalán verte le a cöveket. Az ágyak formát kaptak. hogy rühesek a rókák az idén. A puska a szögön lógott. nem. hol ott ült le vakaródzni. Matula a kutya karóját is kihozta a kunyhóból. – Ott van. Ezután Matula lepókhálózott. elgennyesedik. és kihajtott pár darazsat is. de nem úgy. bőre kisebesedik. s Csikasz ezt nem szerette. pedig a madarak egy része megeszik mindenféle dögöt. Tutajos örült. Matula a táblára rakta az edényeket. amint letették a szénát. De ha a nyarat ki is húzza. – Ledobta nekik a maradékot. pedig egy-egy varjúkárogás most is hallatszott. mindjárt oda is feküdt. de a varjakat nem látom. amíg a láncot a nyakára nem tették. Csikasz kedvetlenül nézte ezt a nagy mozgalmasságot. ne félj. ez a mosogatás. – Ez az egy. mint a bolha. a madaraknak is van valami rühe. hogy egyszerre beviszik az összes szénát. – Azt mondta Gergő bácsi. – Akkor gyühet a széna! Ne sajnálja! A kunyhó belseje kezdett kialakulni. és – természetesen Csikasz kíséretében – kivitték az egész konyhát a partra. hogy nincs nyugsága. – Az edényeket meg a táblát majd az árokparton tesszük rendbe. ott van-e a fáján. Ott volt. de szegény rókát nem orvosolja senki. mert még párszor visszajöttek. Aztán elpusztul. és hol itt. A polcokon való rakosgatás már csak játék volt. most egymás közt marakodnak. – Letesszük. mert találtam döglötten. a tál elviszi. – Ippen csak ti hiányoztok – dörmögött. – Ha nem tart sokáig. Amikor letették a táblát. Egymás mellett akarnak aludni? – Jó lenne. . aztán ott szaporodik ezerszám. és majdnem méter magasak voltak. és agyonvakarták magukat. – A sas nem kapja meg? – Úgy látszik. – Álljon közibük. A rüh lekopasztotta róluk a szőrt. Gyula a nyakában lógó messzelátóhoz nyúlt. Ha birka kapja meg. és a fáradtság elmúlt abban a pillanatban. Ült fenséges nyugalomban rebbenés nélkül. ámbár úgy hallottam. Csikasz – valószínűleg – sajátjának gondolta a cöveket. Befurakszik a bőr alá. beeresztünk. csak hallom. aztán emeljük. de én meg nem szeretem. Abba döglik bele. s az egész kunyhót megtöltötte a friss széna meleg illata. – Bírja? – szuszogott elöl az öreg. és mivel gazdája semmi megkötözési szándékot nem mutatott. azt megorvosolja a juhász rühkenőccsel. de karjai most is élénken tiltakoztak. az esőköpeny és Matula kalapja. tarisznyája hátul. mert gyökerin él a rüh. A kis petrence alatt két frissen vágott pózna volt átdugva. ha itt eszi a fene ükét. iszen alig van bundája. – Csípi? – Csípi. A darazsak azonban nem nyugodtak bele a kilakoltatásba. De Gyula nem szólt. hogy miért járt arra Matula. Csak vakaródzik. Attól kezdve azonban a cövek parancsolt a lánccal. Csikasz körülszaglászta a cövek környékét. Gergő bácsi.A szénapetrencénél aztán meglátta Tutajos. ott homokos a part. de én olyant még nem láttam. betegek… miért? – Mondtam. Odébb menjünk. ha kell. csak szóljon. – Megnézem a sast.

mert Tű táj ős megtanulta. hogy hogyan siet horgászni. aztán úgy csutakolja. számító taktikázása lényegesen nagyobb öröm volt . mellette a patron. Ha visszajöttünk. – Hagyjuk csak rajta megszáradni – mondta Matula –. szeretett és nem is akart mindennap mosogatni. hogy a megtöltött fegyver mindig veszélyes. Matulával vigyázni kell – gondolta –. Korán lefekszünk. hogy a nevezetes tábla mélybarna színe hogy világosodik. Gyula megfogadta a tanácsot. ha kicsit zsíros… Matula mosolyogva súrolt egy lábast. még horgászunk. aztán majd én berakodom. ahol sose fogy ki a bográcsból a pörkölt. mert négyre a hídnál a kocsi. Az úgy jó. Sose árt. az más… az is valami bőrbaj. De Matula nem szépítette. hogy ebben aztán nem enged. feszült küzdelme. vagy miért nem tesz. Gergő bácsi. és visszavitték a kunyhóhoz. – Nem is hozzuk. Ezek után felrakták a táblára az elmosott edényeket. hogy robbanjon. ha nem elég a hal. De a barnakánya máshol lehetett elfoglalva. ha egy kis íz marad benne. Törjön száraz nádat. – A bográcsot nem hoztuk ki. A gémek is megeszik a döglött halat. Gyula nyugodt akart maradni. ha cigánykereket hány a parton.– A rétisas is? – Az is. – Azt meg úgyis tudom… minek arról beszélni? A puskát vigye magával. mert mindig tudja. – Úgy értettem. de nem is piszkos. mint egy felhúzott íj. akárhogy szépíti Matula a dolgot. és inkább menjen el ezer vad lövés nélkül. mert nem jött. A puska a földön feküdt. amit bennehagyunk a tartóban. de az aztán olyan is… Egyszóval nem koszos. Lehetséges az is. amelyet csak meg kell rúgni. de nekem jó volt. vércsék. – Hát az lehet – egyezett bele csendesen –. igyekszem gyorsan megtenni. És a barnakánya is. nyitva. Úgy gondoltam: most szépen összegereblyézem a gunyhó környékét. és az is maradt. mert nem. héják csak elevent fognak. Gergő bácsi. Aztán megnézzük Tüskevárt. ahol a szegény kányára rálövöldöznek… és amíg emlékeiből ki nem hullik az a mennykőnagy puffanás. de még a cinegék is rá járnak. mint egyszer akadjon sörét az emberbe. akkor sem. és eszünk olyan uzsonna-vacsorát. – Mámeg – mámeg kapkod!? Csak azt mondja meg. hintse be homokkal. – Hát ez elég koszos volt – mondta végül. talán nem is jön erre. És ha gyünne az a kánya… csak nyugodtan. de nem fekszik mellette a fegyver. Ha kap a hal: kap. és meglepődve látta. ha zsíros. de a sólymok. mint egy élesre állított bomba. különösen télen. aztán kilöttyentjük és kész. hogy veszélyesnek tartotta ezt a helyet. de nem szólt semmit. Ha szükség lesz. mit miért tesz. – Sietek. Hanem – hallja – ne a kézivel maszatulja azt a táblát. Ha maga mindennap megsikálja. ha nincs étvágya: nem kap. Vizet forralunk benne. egy pillanat alatt meg lehet tölteni. Van olyan csárda. csak egy kicsit zsíros… Gyula hallgatott. hogy a halászat és vadászat fokozott gyönyörűsége. hogy amit mondott. meg a baglyok is. de ekkor a tábla már fehéren ragyogott. nem olyan nagy baj az. mert minden gyorsabb és ideges mozdulatára megszólalt gondolatai között a nevelőapa: “Ne kapkodjon!…” És Tutajos sokszor öntudatlanul is számot vetett magában. maga meg addig fog valami halat. Gergő bácsi… – Hova? – Úgy értem: horgászni. – Zsíros volt – igazította ki Matula –. a kosz. én nem bánom… – Sikálja a nyavalya – rettent meg Tutajos –. – Szóval piszkos volt! – Tutajos elhatározta.

a küzdelmen felül. másik a tájon. Az irdalókés apróra vágja a halszálkát. – Hij – sóhajtott a fiú –. s a környék megnyugodott. akkor még nem is álmodott az ember orsóról és nylonfonálról. s amit érzett. Igaz. csak keszegek voltak. de csontszigonyával ugyanúgy leste a halat. Mert ha olyan valami jönne. ahogy a nehézkedés törvénye előírta. egyik szeme az orsón volt. a fák szinte ráfeküdtek a viharra. de enni is. feltörik a kéz. a tojások úgy helyezkedtek el a fészekben. és bár ritkán kapott a hal. A hal nemcsak megfogni volt élvezetes. hogy valamire lőni kelljen. ha nem kell. és megbosszulja magát. mert el kellett pusztulnia. a vadat legyűrni több lehetett minden öttusánál. mint a ponty. elsieti a lövést. három liba már messze járt. szeme megakad négy madáron. Az a kis szárcsa nem tanulta meg jól a leckét. a daganat lohadt. Végül – bár idegei pattanásig feszültek – belerögződött a mozdulatok mérséklése pontosan beállítva a szükség mértékére. és a rénszarvascsordát vagy a vadlóménest belopni. némelyik jobb. és szinte nem is kívánta. amennyire kellett. hogy ami eddig szórakozás volt. s úgy érezte. Persze. tenyérnyiek. Jól elibük kell célozni – gondolja Gyula –. hogy a keszeg nagyon jó ízű hal. libák… magasan vannak. hogy a szél el ne törje. lerohanni. A madarak messze vannak és magasan. hogy átalakulása mennyire hasonlított a környezet viselkedéséhez. Elmegy a hal. élvezet és sport. de érezte Matula figyelmeztetésének természetes igazságát: “Ne kapkodjon!…” Ami természetellenes. egy ívásból valók. Gyula egy . arról kár is beszélni. Gyula gondolatai szertekalandoztak. Tutajos szíve erős ütemben dolgozik. öntudatlan élvezet volt és öntudatlan sport. melyek katonás sorban jönnek egyenesen feléje. talán meglátták Matulát. de jönnek… Gyula egy kis bokor takarásába húzódik. s. ami maga az Erő! De igazság az is. hiszen még a vasat sem ismerte. – Libák – suttogja –. és Gyula arra gondolt. amit már nyugodtan meg lehet enni. ami nagyobb volt a többinél. mert kissé balra húzódnak. az itt nem jó. A nád pontosan annyira hajolt meg. de Tutajos megtanulta már. közel fél tizenegy is lehet – de ez a gondolat csak annyi volt. ha hozzáértő irdalja és süti. és megtölti a puskát. de. megég a bőr. Az úszó mozdulatlan. amire lőni lehet és szabad. elpusztult. mint a vízen át szálló felhő árnyéka. A lövés csattanása már szétporlott a levegőben. hogy a szél átfolyjon leveleik között. Most semmi rúgást nem érzett Tutajosunk.a szertelen kapkodás nélkül és – eredményesebb is. A második liba összekapta szárnyait. hogy az ősember zsákmányolása is. mint most ő horoggal. Itt nem siet semmi. Ezután a hús simán leválik a gerincről. Nem is vette észre. egy halálom. a madarak: mintha zsinóron húznák őket. aztán Gyula – egy életem. ahova a liba esett. és csak a száraz ágak álltak ellen. még ha a fejem rúgja is le ez a puska! – jól eléje célzott az elsőnek. halott merevséggel. Megtapogatta arcát. huj… ez szép volt! És csak szorongatta a puskát. de villámmá változik. és nézte a helyet. és tompa puffanással esett a gátra. de amint körülnéz. Ez a magasság azonban mintha egyre csökkenne. Tutajosunkat egy görögdinnye nagyságú daganat sem akadályozná meg az izgalmas vadászatban. A természet csak az erőseket és alkalmazkodókat tartja meg: ez az igazság. mert gyönyör telj és. Tíz óra elmúlt – nézte a horognyél árnyékát –. hangos zúgással jött lefelé. egyetlenegyet sem engedett el. s elhúzta a ravaszt. Gyula talán nem értette még tökéletesen. most már lassan munka is lett és kenyérkereset. összegubancolódik a horogzsinór. jól elibük… A vadlibák most lehetnek a kunyhó felett. dicsőséges érzés volt. és törtek is össze a természet törvényeinek értelmében. dárdát hajítani. ha arra szükség van. Szerencsére nem jön semmi – gondolja.

. neki a nádnak. milyen kár lett volna az elsőt lelűni. ahol a kívánatos madárnak kell lennie. Ott is volt! Hanyatt feküdt. amikor Matulának átnyújtotta a zsákmányt. mennyivel kell elibe fogni. Gyula boldogan emelte fel a nagy madarat. hogy a fogunk tört volna a húsába. mert lemarad a csizma. – Úgy gondolom. hogy a kunyhó környezete vendégváró tisztaságba öltözött. de azok is jobban szeretik a sima gyalogutakat. és Gyula felvette ezt az ütemet. A libát eldugom hűvösre. Matula egyenletesen ment. és látszólag nem törődött már semmivel. mert a vékony láncot Matula a nyakába akasztotta. ahova akar… – ne ugrálj. vigyázni tud. Ide. A gáton járt egy kis szél. Közben majd f elbukott egy zsombékban. és van húsunk elég. és sietve elindult a zsákmány felé. de megennéd a libát. Valami vén gúnár volt. – Persze. hadd szagolom meg. Csikasz! – és Csikasz kelletlenül engedelmeskedett a parancsnak. Kibukkant és mosolygott. Hát kell az neked? Na. de nyelte az utat. de minek is járna? Inkább csak a rókák. Ezt Gyula is érezte. és ezt Gyula olyannak érezte. ami nem volt gyors. – Régen nem járt erre senki. az elsőre célzott? – Úgyis megmondtam volna – rebbent meg a fiú. ahogy szokott. Amikor egy vonalba kerültek a dombbal. látod. mint az olvasztott vaj. Ez idei liba! A vezető mindig vagy vén gúnár. csak azt engedd. mert holnapig elpusztulnának. A csizmák nem cuppogtak már. Tüskevár közeledett. – Nem lehet ez olyan sűrű… – Majd meglátja. de nem tudja. A halakat pedig eleresztjük. lűni tud… István bátyja majd szerezzen engedélyt… Persze. olyan lesz. mert szeme elöl járt. és zöld fal állt előttük. Az elhullott széna összegereblyézve. és Csikaszt már csak akkor vette észre. amikor az majd a lábáról verte le. hogy megszagoljam! A bokrok közül pedig kibukkant Matula. _ – Erre a nyárra végeztünk is a nagytakarítással. Maguk persze takaríthatnak. Itt a legrosszabb. – Hauvau – hu-hu-hau – ugrálta körül a vadászt –. de valamelyes csapás mintha látszott volna. Matula szeme követte a fiú pillantását. vagy öreg tojó… Gyula – amikor hazaértek – a boldogság múló érzésén át is_ jól látta. Szeme ragyogott. Matula elfordult a gáttól. ha akarnak… – Mi? – Csak úgy mondtam. – Pedig az volt a legnagyobb. úgy gondolom: mehet a puskával. ez pedig – emelte meg Matula – szalonnával tűzdelve. hamu összekotorva. bal kezét pedig a fiú vállára tette. egy kis ennivalót már tettem a tarisznyába. és bánatosan feküdt a cövek mellé. s egyszerre csak elfogyott a nád. – Mindig a nyomomban… és ne álljon meg. Csikasz. aztán letette a puskát. Az öreg jobb kezében a libát tartotta. A nád itt majd két ember magas volt. A puskával bánni tud. edények elrakva. Most legalább tudja. mint amikor a katonának mellére tűzik a medáliát. Gyula. Matula csekély tájékozódás után belement ebbe a zöld falba. innét már keményedik. – Nem kötnélek meg – simogatta meg a kutya fejét –. én pedig megvernélek. A szúnyogolajat elhozta? – El. engedj közelebb. – Tudom. és a nagy fák zöld halmán már nyílások látszottak s egy-egy vén fa barna dereka. így a meleg bírható volt. a hátizsákot hozza. és a keze reszketett.pillantást vetett az úszóra. mert orron ütlek.

Fülledt meleg volt a bokrok között s az avar rothadásának nehéz szaga. Matula bácsi – mondta a fiú. A bokrok itt már jól megritkultak. hogy meddig ér. Gergő bácsi? – Engem nem bántanak. nem is lehetett máshol eltemetni mert víz volt körös-körül. – Volt itt egy tudós ember. Amikor a bokrok ritkultak. vad harci dalt és jajongó gyászéneket. de egyéb nem is hallatszott a süket csendben. talán csak ha kicsit részeg. mert kiveri szemét az ág. hogy nincs igaza. és elmúlt minden. – Más is van benne. A koronában emberderék vastag görcsös ágak nyúltak szét. és rettenetes erejükben mintha az eget tartották volna. azt mondta. – Szuszogjunk egy kicsit. hogy én fejszét tudnék fogni itt akármelyik fára. addig bekenheti magát. mert sokszor elgondolom. akik szentnek tisztelték az ilyen fát. hogy olyan ez a domb nekem. ami alatt megálltak. de a szegény ember azért inkább csak méterrel méri. Gyulának a nyaka is belefájdult. – Tudom. és magasan felettük. Gyulában különös érzés ködlött. mert vannak itt még fák. és azt mondta. Az avar sejtelmesen susogott lábuk alatt. csak szedte a cókmókot a falu. hogy abban a kutya török világban. az egészen biztos. Saját kiforratlan jelentéktelenségét érezte e mellett a tiszta óriás mellett. van benne legalább negyven köbméter fa. Gyula vastagon kente magára. Gergő bácsi. ha baj volt. de azért mindig lesz. – Ne adjak. igazuk volt a régieknek. – Tudja. mint a temető. hogy a mi nevünk a legrégibb a plébánia irataiban meg a Csajágiaké. aztán ide hurcolkodott. és jól van ez így nagyon. A legszegényebb gyerekek is nyaralhatnak. én nem mondom. – Elmúlt már az az idő. Gyula. – Akkor talán még nem volt ennyi… több volt a víz. – Nézze meg ezt a fát! Ha ez beszélni tudna! A fa koronája nem is látszott. csak a szúnyogok elégedetlen hegedülése. ami kemény volt. menjünk. . az idő maga volt ez a tölgyfa. megváltozott a világ. és Pondoray néni ingyen fürdőzhet a legdrágább fürdőhelyen. az olajat. Süppedtek az avarban. az én régi atyámfiai is itt nyugosznak valahol. Akkor itt még Balaton volt. mert az óriás fák alatt mindig árnyék volt. és a törzse másfél méter vastag is lehetett. igaza volt! Ennyi szúnyog! Szúnyogvárnak is nevezhették volna. aki nem néz vissza. rabokat és elmúlt embereket. amelyeket ez a szent fa őrzött magában. vagy ha nagyon egyedül van. Na. Gyula megsimogatta kérgét. nyugodjék –. ordítást és suttogást. mint a szélmarta gránit. – Hát… Gergő bácsi. de ebben az ősfában benne van minden! – Én is elnézem néha – mondta Matula –.– Mögém! Egészen mögém. Öreg papunk mondta. aki látta még a várat. több lehet háromszáz évesnél. és szótlanul állt az elmúlt évszázadok mellett. Gyula – mondta szokatlanul szelíden –. Az öreganyám Csajági lány volt… azt mondta az esperes úr – tavaly halt meg. azt nem lehet méterrel megmérni… Az öreg sokáig hallgatott. mert úgy érezte. és ha valaki meghalt. akinek holnap talán nincs tüzelője. – Aztán – állt meg kicsit később Matula – ne gondolja. amint felnézett a nyárfára. És Tutajos úgy érezte: igaza volt annak a tudósnak. és kevesebb a sár. és nem is nőttek nagyra. de meg is szoktam. Az erő és szépség. akik utálkoztak a szúnyogolajtól. mert nem a tegnapra gondol az. a lombok között megrebbent egy-egy madár. aki kiáltások és halálsóhajok emlékére emlékezett. amiket érdemes megnézni. és még egyre változik. Matula megállt. tivornyákat hallott. mintha az öreg megbántotta volna – de én úgy gondolom.

mert előbb ült már rajta valaki. Erdei fülesbagoly. A nádas felett messze lehetett látni. – Nemigen lát embert. és kerekre nyílt szemét rájuk meresztette. de Gyula gondolatait most nem szívta a ragyogó messzeség. Gergő bácsi. – Hát – legyintett Matula – egyet-kettőt pillant az ember. csodálatosan lágyan. vagy itt kereng. ahol ül. a kakukkfű.– A nyárfa gyorsan nő – nézett fel Matula is –. mi lett belőlük? Föld. és az erdőt hallgatta. ez itt unokája sem lehet annak a tölgynek. ha nem célozgat… inkább ismerje meg. virág. – Leülhetünk. Akkor volt itt nagy zsivajgás… hanem… nézze csak! – Mit? – Ott a vastag ág töviben. és a falatot öntudatlanul emelte szájához. Soha nem szabad bántani. Előttük a nádas. zöldpaprikát. s a föld. a sírás. de mennyi termés van rajta. könnyű lenne lelőni. a harag. nézdelődünk. – Jó még a kés? – Mint a beretva… – Hát akkor nyúljon hozzá! Szótlanul ettek. Csak innét lehet kilátni a berekre – leterítette a kenyérruhát. más ellensége meg alig van. egészen a törzs mellett jókora bagoly ült. aztán vége a nyárnak. és benőtte a fű. de a bársonyos hang betöltötte az egész erdőt. de a vén fák mégis suttogtak. szalonnát. a tölgyek összekeveredett illatával. hogy ez a fülesbagoly. – Nem is fél – nevetett Gyula. csak megcéloztam. Gyula nem is nézte. Fa lett belőlük? Madárszó. de gondolatai között hidegen zörgött a pár szó:… “aztán vége a nyárnak…” A kis dombtető itt egyenes volt. hol a gondolat. az öröm. tudom. s egy helyen meredeken végződött. ha szabad lenne. Gyula követte az öreget. eszünk valamit. de hol vannak a kőművesek. Itt jár egy kis szél. ez az… a temető is tele van vele. kitette a kenyeret. Erre gyűjjön. Egy baglyot sem szabad bántani. Nem szabad bántani. Hátrahallgatózott az erdőbe. akik rakták. víz. majdnem kopasz. és megcélozta a baglyot –. De nézze meg ezt a fát. orra tele volt az avar. és magukkal vitték? . – Jobb. – Mogyoró? Ilyen nagyot még nem láttam. Nemsokára érett lesz. csak megváltozik. “Itt volt a fal” – mondta Matula. a gondolattal? Belerakták a falakba. mit eszik. aztán egy odúgalamb kezdett búgni. fátlan. A bagoly ásított. de aztán behordta a szél. A kés magától járt a kezében. elmállott csontok? Mész és foszfor? De hova lett a fájdalom. amely a habarcsot keverte. Puha fa. Néha megállt az evésben. Talán azért van itt is… Matula körülnézett. a kín. – Gyerekkoromban itt még faltörmelék volt. – Tudom. Szereti a temetőt. hol a kéz. – Kakukkfű – hajolt le az öreg –. Fa sem telepedett azóta itt meg… – Minek van olyan jó szaga? – szimatolt Gyula. mögöttük az erdő. azért meleg. Szél alig mozdult. Az ág tövében. – Könnyű hát. Látja azt a sok odút? Mindben lakik valami: leginkább a csóka. s ilyenkor úgy érezte: a bokrok puha árnyékában elmúlt emberek lélegzenek. mintha unta volna a beszélgetést. de régen kirepültek már a fiatalok is. tölgymakk és mogyoró lett belőlük? Szél és pára lett belőlük? Felhő? De mi lett a képzelettel. és nem nagyon hosszú életű. a békülés. a szeretet? Egymásnak adták ezeket az érzéseket. hát ez igazán nem fél. – Még ásít is – csodálkozott Gyula –. a mámor. és megérinti az ő képzeletének húrjait? Mi lett belőlük. ami az egészet teremtette? Mi lett belőlük? Milyen erő lett belőlük? Hiszen az energia nem vész el.

milyen könnyen megy? Egy darabban lejön az egész bőr tollastul. . mindenestül. mint a kocsikerék a homokot. Matula azonban leintette. a szíved szakadna meg. a nap szállt már lefelé. – Itt van a legtöbb szúnyog – csapkodott Gyula. hát ne kopasszá. – Mondom. – Jó! – mondta. ami alatta van. jó ha megnézi. És ha valaki nem szereti. Matula meghozta a tűzrevalót és egy jókora nyársat is. Nem lehetett tudni semmit. mert megszokta a szúnyogokat is. megsütnénk a szívit. A kés könnyedén szaladt a húsba. a vadlibának halszaga van. Matula borotvaéles kése a mellen húzódott végig. hogy ilyen jót még nem evett. de ez nem igaz. Szakértőén megforgatta a szárnyast. a kakukkfű illata lengett. Most megint hosszú csend következett. szaglászott. mintha megértette volna: – Most megfejtem a libát. A tűz körül azonban más illat felhozott. aztán széttárta a bőrt. de most nem bajlódunk vele. A nap ekkor már ferdén nyilazott át a lombokon. Aztán szótlanul ballagtak hazafelé. aztán izgatottan követte gazdáját. de ezt nem értette meg Ladó Gyula Lajos. Nem próbálná meg? – Ki is belezem. a fák suttogtak. de ez csak olyan megszokott védekezés volt.Az öreg fák csak suttogtak. – Addig én tüzet rakok. zúzáját is. Matula kést bökött a combjába. mert máshol leszedi a tüske a nadrágot. s amikor hazaindultak. Ha lábasban sütnénk. – Jó! Most megtűzdeljük szalonnával… Csikasz ekkor ásta el a kunyhó mögött a liba nyakát fejestül. Az élő enyészet puha érintése volt ez. Matula jelet tett a bejárathoz. mondja-e Matulának. mert te amúgy rendes kutya vagy… Csikasz meghempergett a fűben s a lánctalan szabadságban. hogy csinálják. – Csak maradj. a galamb búgott. akkor már a melle is puha. – Ha egyedül jön ide vagy a vendéggel. amely talán felhord valamit az elmúlt napok végtelenségének óceánjából. Húzza le a bőrét azzal a kis zsírral együtt. Elő a táblát meg a tányérokat. Később bejárták a kis domb minden zugát. Nézte a nyárson forgolódó madarat. hanem fejtse. csak a libától féltettelek. láttam otthon. és a maradék szalonna mellé odaült a szótlanság. A “mihaszna” eb ezt nagymértékben helyeselte. Gergő bácsi. mint a könyvet. amire előjött Csikasz is. és nem értette meg senki. s a levegőben lustán szárnyalt a nagy rétség száraz illata. Minden belsőséget adjon a kutyának. mert ebben a pillanatban többet enni nem tudott. és kutyabecsületszavamra mondom: mintha még tudnék enni… A liba pirulván pirult a hosszú nyárson. mint aki tudja a kötelességét. – Gergő bácsi… – kezdte. s farkát csóválta: – Hát ez azért egészen más – nyelt egyet –. és Gyula azon gondolkozott. persze. az idő kerekének súlytalan fordulása. s amikor színe már megközelítette a cseresznyéét. Matula első dolga volt a viháncoló Csikaszt elengedni. hadd legyen ennek a mihasznának is vasárnapja. úgyis tudom. csak itt lehet bejönni. – Látja. és senki a világon nem tudja megkülönböztetni a házilibától. és amikor megérkeztek. máját. – Ha a comb puha. Sokan azt mondják. A vadlibának vadlibaszaga van. de azért úgy indult Matula után. nem értette meg Matula Gergely. hogy kell. de az öreg mosolygott.

és látta a baglyot. amelyben éltek. – De hogy reggel van?… Matula szerint “szép” sötét éjszaka volt. A kocsin bekapják. – Úgyis kivettem volna. amikor kiéri a folyópartra –. nem is akartak semmit tenni. Dehogy akart. és nem bizonytalan gyalogúton –. vagy valami nesz motoszkált a nádban. a galambbúgás és a kakukkfű illata. hogy mit akart mondani. Meg is töltheti. maga körül hordva az alagutat is. mit akar mondani. aztán mikor a nap ellobbant a nyugati égen. a patront vegye ki. – Ha ettűl beteg lesz. inkább hallgattak. és érezte azt az avarszagot. Tutajos – gondolta –. Gergő bácsi! – Mit? És Gyula megakadt. Gergő bácsi! Ültek még egy kicsit a tűz mellett. látom. amint ásított. hogy reggel van. – Eleget jöttünk-mentünk. De belül emberek vannak és – Bütyök! Erre hirtelen felült. nézte a vizet s a mélyben fürdő csillagokat. Megállt. Csomagolunk majd reggelire is. hallgatódzott. – Köszönöm. dohos kripták. és az alkony hűvös ébredése végiglengett a nádas felett. síneken jár. ami olyan volt. – Sietni – gondolta Gyula. – Sietni nem kell… van ideje elég. és úgy érezte. de a vonat jön – könnyű neki. Amit egymásnak tettek. meg is érdemli. én beteg leszek. van idejük elég. Megállt kicsit. A homályban már Tüskevár árnyai jártak. – Lehetetlen. és nem is tudtak semmit tenni. – Mindent köszönök. De nemigen néztek semmit. Éhes lesz. mert mindez a természet rendjéhez tartozott. s ha megloccsant a víz. – Gergő bácsi. ami a másiknak ne vált volna hasznára. – Elhiheti pedig. annyit ettem. bor és bőr szaga keveredett volna össze a fodormenta és. majd a nyelvét harapta el. de – álmában nem beszélt… … a következő pillanatban pedig valaki megfogta a karját. – Gyula – rázta –. és nem is szólt. nem is akart semmit sem mondani. a fiú megborzongott. Ha krokodilok lennének itt vagy leopárd… de vipera lehet. mintha évszázados menték. Gergő bácsi? – Viheti. ettünk. indulni kell! – Mi? – Az. rúd ja azonban eléggé csáléra állt.– Kár a szóért. nem tudom. de mi a fenétől félsz?” “Nem tudom – válaszolt magának –. Gyula tenyerén érezte az óriás tölgy kérgének keménységét. Mit is köszön tulajdonképpen? Hiszen itt annyira közös volt minden. Gyula. a nevezetes szekér kerekei ide-oda lődörögtek. – A puskát vihetem. Matula kiverte pipáját. Gergő bácsi… – akarta mondani. de aztán elfelejtette. A fogyó hold fénytelenül és álmosan bujkált a bárányfelhők között. “Félsz. De erre nem is gondoltak. s a puskát a hóna alá vette. penészes falak szagával. mint egy kivilágított hernyó a sötétség alagútjában. Hallotta a láthatatlan szellő susogását. a többit már fekve is nézhetjük. maguknak is tették. aztán kínálja meg azt a Bélát. azt gondolom. mert egész éjjel utazott.” . de mielőtt a kocsira ülne. Nézze a Göncölt… Gyula megnézte a Göncölt. sietni?… – és akkorát botlott. jön. mert derék Tutajosunknak volt ugyan egy-két rossz szokása. De ne féljen.

“Na és, szamár, a gumicsizmát nem harapja át még egy kobra sem…” – Rákrákrááák – reccsent meg felette valami szörnyű hang, és szárnysuhogás hallatszott. Tutajosunk majdnem leült ijedtében, és a puskát védekezőén tartotta maga elé. “Gém – mondta belül egy hang – gém, és éppen úgy meg van ijedve, mint te…” De Gyula állt, és térde reszketett. Nem vigasztalta, hogy a gém éppen úgy meg van ijedve, ámbár nincs puskája. “Meddig akarsz itt állni?” – kérdezte magától, s arra gondolt, hogy majd otthon, az osztályban… “… kérlek szépen – mondja Bolhának vagy Bikának –, amint megyek, öreg puskámmal a hónom alatt… úgy éjfél körül járhatott az idő.” “Nem féltél?” “Ugyan kérlek, mitől féltem volna?…” És ekkor valahol megszólalt egy mély hang: – Buu-buu… buu-buu A hang messze volt. Valami elszabadult bivaly – reszketett Tutajos, és gondolatban megesküdött, hogy férfiasán bevallja: bizony, borzongott egy kicsit. – Buú… búú… Szerencsére egy helyben bőg – indult el óvatosan, de érezte, hogy ingét átizzadta már. Nagyon meleg volt az éjszaka, de most már valamivel jobban látott. A lábai is jobban megérezték a gyalogút vályúját, és gyorsabban lépett ki, ha arra gondolt, hogy nem ér idejében a hídhoz. Ha nem mozgóit semmi a nádasban vagy a vízen, egyszerre égig ért a csend, de szinte szétesett, ha loccsant a víz, vagy valamitől – de mitől?! – pattant a nád. Ilyenkor arcára mintha pókháló ereszkedett volna, és egész testén átszaladt a borzongás. Ettől aztán dühös lett. “Hitvány legény vagy, Ladó, de legalább azt mondanád meg, mitől félsz. Hitvány vagy, ostoba és – hazudozó…” Ettől a gorombaságtól Gyula Lajos – a Gyulák ivadéka! – egyszerre magához tért. Vállára kanyarította a puskát, és – igen – beleköpött a sötétségbe. Észre sem vette, hogy a névtelen félelem ellen milyen jó orvosság a valóságos mérgelődés. – Buu-buu… hangzott messziről, kissé megrezegtetve a fiú idegeit, de most egészen más hatással. “Egyen meg a fene, ott ahol vagy, ha idejössz, úgy beléd lövök…” – és a hang irányába nézett, ahonnét azonban nem jött semmi, csak… “Nini, virrad!” – és akkorát sóhajtott, mint akinek a sötétség egész dombja szakad le a szívéről. A csillagok homályosodtak, látszott már a víz lomha mozgása, a gyalogút árka, a nádbugák zászlaja és csizmáinak nedves lépegetése. De színe nem volt még semminek. A szürkeség azonban elvált már a feketeségtől, a fény az árnytól, az ég a földtől. – Sáp-sáp-hát-hát – szólalt meg egy vadréce, és hallani lehetett, szárnyaival hogy verdesett. A keleti égen vörös csík szaladt végig, köd szállt fel a folyóról, és valahol messze egy varjú károgott. A csillagok már majdnem eltűntek, a hold vérszegényen sápadt, s a sötétség rongyai ijedten szálltak nyugat felé. Tutajosunk most már szabályosan lélegzett, szabályosan ment, s ha megállt, szabályosan fázott, mintha még az éjszaka hűvös keze simogatná a hátát. Aztán feltűnt a híd könnyed íve, de a hídon nyoma sem volt a kocsinak. Letette a puskát, levetette kabát ját, és megmosakodott. Meg is fésülködött, de tükör nem kellett, mert a vízben jól látta kissé még szabálytalan ábrázatát. De Tutajosunkat ez már nem

is nagyon érdekelte, hiszen felkelt a nap, s a világosság bátor villanása szétsugárzott a vizeken. Aztán meghallotta a kocsizörgést, s elindult a híd felé. A hídon túl már a Balaton látszott, s amikor Gyulánk nekidőlt a korlátnak, nem is gondolt arra, hogy – dacára szépen elválasztott hajának – ha valami gyengébb idegzetű hajadon jött volna, feltétlenül átkerül a túlsó oldalra. Igen, Tutajosunk kissé útonállónak hatott. Elég magas volt, lesült és felégett, térdei összekaszabolva, és jobb képe még a könnyelmű puskatartás kék nyomait viselte. Szerencsére a gyengébb idegzetű hajadonok ebben az időben máshol tartózkodtak, így nem rettenhettek meg Tutajos félelmetes egyéniségétől. De Gyula nem is vágyott ilyen babérokra. A berek felől megindultak a madarak, és Gyula ismerősként vette számba őket. Egy kárókatonát kellene az iskolai szertárnak lőni – gondolta. (Ajándékozta: Ladó Gyula Lajos VIII. oszt. tan.) – Meg egy bakcsót is… A kocsi azonban megérkezett, és Gyula nem folytathatta az elméletbeli adományozást. – Jó reggelt, Balázs bácsi, ide ülök maga mellé – kapaszkodott fel Gyula az öreg kocsishoz –, mi újság? – Mi lenne? A búzát, rozsot már elverték, most a zabot cséplik. Egy tehén felfújódott, de a főagronómus úr megszúrta, aztán leapadt… Nem veszi fel a gallért? Látom, megizzadt. A kocsi nekizökkent az útnak, a gallér alatt kellemes meleg volt, és Gyula most már nem beszélt, csak Bütyök járt eszében s a sok mondanivaló. A jegenyék jöttek-mentek az út mellett, és Gyula szépen elszunnyadt a gallér meleg sátrában. Arra ébredt fel, hogy a sorompónál kettőt, nagyot zökkent a kocsi. – Elaludtam… – Az a jó – mondta Balázs –, aludni mindig jó; aztán meg jókor felpillantott, gondolom. – Muszáj volt, Balázs bácsi, a sötétben nem lehet sietni. Mögöttük kerepelve ereszkedett le a sorompó. Az állomáson két-három ember lézengett. Az irodából kihallatszott a morzegép kopogása, és Gyula kissé álmos izgalommal csikorgatta csizmái alatt a kavicsot Vajon elhozza-e Bütyök Géza bácsi fényképét? Géza bácsiét, aki orvos, vadászmester, és az ifjú maharadzsák nevelője, ámbár eredetileg fűtő volt. Gyula gondolatai között valami bizonytalanság kígyózott, s ez nem illett ebbe a gyönyörű reggelbe, de Gyula nem tudott szabadulni tőle, Matulát érezte maga mellett, s az öregember maga volt a világos bizonyosság, maga volt a mellékutak nélküli valóság és természetesség. Nem, Matulát nem lehetett hasonlítani senkihez, mert Matula maga volt a berek könyörtelen, mégis csodálatos valósága. Gyula elnézett, messze a csillogó síneken, s arra gondolt, hogy a “párhuzamos vonalak a végtelenben találkoznak”. Ezt így tanulta, s ez ködös volt, mint a berek titkai, mint a földbe süppedt várfalak múltja, mint a csillagok fényévei, mint mindaz, amiről Matula nem beszélt, mindaz, amiről az öreg hallgatott. És most jó volt ez a homályos tudat, ami lehetővé tette Géza bácsi valóságosnak elképzelhető háromféle állását, a maharadzsái autót, a néhai fűtő széleskörű karrierjét. Tutajosunk nézte a sínek felett rengő levegőt, a sínek találkozását “valahol”, és öntudatlanul meg akarta menteni az álmok valóságát is, hiszen – gondolta tétován – minden álomból lehet valóság, s a múlt valóságai lassan elmerülnek az idő és messzeség álomszerű ködében. Vajon elhozza-e a fényképet Bütyök, és Gergő bácsi tudja-e, hogy mi az a maharadzsa? Mi is? – hökkent meg Tutajos –, mi is a maharadzsa? Hát olyan izé… olyan gróf vagy mi… szóval földbirtokos, csak nagyobb, majdnem fejedelem, de nem egészen…

Gyulánkat végül is a vonat húzta ki a maharadzsái problémából, belefütyülve, belefüstölve és dübörögve a párhuzamosokba, és elgázolva minden gondolatot, amely nem vele foglalkozik. Az egyik ablakból Pondoray néni integetett: – Gyuszi! Gyuszikám… megy már Béla. Tutajos odaszaladt, és majd az álla esett le, mert az ajtóban nem Bütyök jelent meg, hanem egy lord, egy főúri csemete, egy fiatal maharadzsa. – Bütyök! – ámult Gyula, és ölelésre tárt karja lehanyatlott. – Szervusz, Gyulám – emelte meg zergetollas vadászkalapját Bütyök, de ő is meghökkent, mert Gyula sem volt közönséges látvány szilvakék jobb képével, végtelenül maszatos ruhájával, ütött-vert térdével, és nyíratlan frizurájával. – Gyuszikám, vigyázzon Bélára! – kiáltott a néni, mert a vonat nekirugaszkodott a síneknek. – Jó fürdőzést, Pondoray néni, vigyázok… majd írunk… Bütyök karján felöltő, mellette szép bőrönd, lábán vadonat “tiroli” bakancsok, vastag térdharisnya és golfnadrág. – Bütyök, ez te vagy? – de most már a régi szeretettel rázták egymás kezét, és a vendég szokott szerénységével mosolygott. – Géza bácsi pénzt küldött. – Lehetetlen! – csúszott ki Gyula szájából. – Mért volna lehetetlen? Mindig mondtam… – Ez igaz! – és Gyula azt gondolta: íme az álmok valósága. – Hoztál valami rendes ruhát is? Mert ebben nem jöhetsz a berekbe – ott élek, mióta lejöttem… –, de gyere, ezt a kocsin is megbeszélhetjük. Bütyök megemelte kalapját Balázs bácsinak, és a kackiás fejfödőt szemébe húzta, mert szembe sütött a nap. Elindultak. – Hogy nézel ki, Tutajos? – Hogyhogy? – Mint egy – ne haragudj – betörő… a kezed, az arcod… Te mindig olyan rendes voltál… – Majd nézd meg magad egy hét múlva! – nevetett Gyula Lajos. – … és olyan más vagy! Egészen más… de mintha… és olyan kemény fogása van a kezednek. Milyen a tenyered? – Feltörte az evező… – És a képed? – Rosszul fogtam a puskát. – És a térded? – Sás meg mindenféle tüske. – Ez a te puskád? – Persze… tudod – nyelt egyet Gyula –, én használom. Amúgy… Matuláé. Tegnap lőttem vele egy nyári ludat. Most jut eszembe… Gyula benyúlt az ülés alá. – Álljunk meg, Balázs bácsi. Én is éhes vagyok… ez abból a libából való. Tutajos kirakta a libahúst és a kenyeret. – Láss hozzá, Béla! – Itt? – Hát hol a pokolban, csak nem szállunk le pár harapásért… Egy darab húst tett kenyérre, és előrenyújtotta. – Tessék, Balázs bácsi. Tegnap lőttem, Gergő bácsi sütötte, nyárson. Bütyök ekkor már engedett az előkelőségből, és pár perc múlva csak a zsíros papír emlékeztetett Ladó Gyula Lajos első libájára.

és kezet nyújtott. az elmúlt éjszakával. de hozom a koffert. Bütyök. Bütyök egyedül maradt Matulával. Szóval köszönöm és… – Ne marháskodj. Érzések voltak csak ezek a kusza gondolatok. mindig egymás mellett ültek. Puha lelke csordultig volt a tájjal. az út végtelenségét. – Matula bácsi… – álmélkodott Gyula – mit akarhat? Gyere. mert minek cipekedjenek vele. és az anyára gondoltak. – Ez a Zala hídja – intett Gyula a híd vasíve felé. mert nem tudott mit mondani. – Hoztam. . hanem meg kell hagyni. mint az emberi jóság bölcsőjét. A kocsi nekizördült az útnak. az utazás izgalmaival. főleg a várakozás beteljesülésével. érti ez a Gergő a libasütést. Körülöttük most ébredtek a vizek és a nádasok. hogy mindig készültek erre a nyárra. a Nyár. a messzeséget s a szabadságot. nekem meg eszembe jutott. Gergő bácsi. és Gyula Bütyök vállára tette kezét. a lúgtól kimart kezekre. de a kocsis megrántotta a gyeplőt. hogy gumicsizmát hozzál. – Gergő – mondta a kocsis. hogy eljöhettem. jó az öreg a háznál… – Ha egy csöpp esze sincs. hogy Bütyök tulajdonképpen most érkezett meg. – Azt nem mondtam. Pondoray Béla. a mosóteknőre. aztán úgy látom. – Igaza van. Mehetünk? – Menjünk. – Nem is gondolod. Matula megbökte a kalapját. ez itt a barátom. – Kezd embörösödni – mondta bizalmasan. Mióta iskolába jártak. – Alig ismertem rá. Béla. ahol Matula éppen partra húzta a csónakot. most kezdett ragyogni az örök anya. aki fejével Gyula után intett. hogy itt vagy. de hallgatásuk ezt a gondolatot ringatta. amik elmúlnak. – Akkor jó. – Hanem – nézett végig Matula Bütykön – ez a ruha alighanem meleg lesz. Aztán – mérte végig a fiút. és úgy érezték. és ostorával a vízre mutatott. de a csecsemő él és megmarad. Balázs bácsi. igen jól esett. szenny és vér. hogy itt vagy… Bütyök egyelőre nem válaszolt. hogy legyüvök a csomagokért. Nem volt ez kiformálódott gondolat. – Nagyon köszönöm. – Már nagyon vártuk. amikor dübörögni kezdett alattuk a híd boltozata. – Van másik is. – Jó. amelynek valósága eddig álom volt csupán.– Köszönöm szépen – nézett hátra az öreg kocsis –. – Isten éltesse! – fogta markába Bütyök kezét. a tájat és az öreg kocsist. amelynek vándorló árnyékában idegen ingeket tisztított egy fájós lábú öregasszony. amely körül fájdalom van és a vajúdás gyötrelmei. erre az útra. mennyire örülök. Tudod. Gergő bácsi. aki kicsit zavarban volt –. és Bütyök tág szíve azonnal befogadta az öreget. amelyben visszeres lábú mosónék nyaralni és gyógyulni utazhattak. Bütyök – mondta Tutajos. és nem is tudták. mi? – tette hozzá Matula. elfelejtettem megírni. hogy barátját újra láthatja. és a mama is… küldött neked egy skatulya túrós rétest. – Gergő bácsi. ne másszon fel az öreg. az udvar sivárságára s arra az árva hársfára. mert szíve tele volt gyengédséggel –. elvénült lábakra. és a fiúk gondolatainak alján hála lobbant a megváltozott idők eljött új nyara felé. aztán hosszú ideig nem szóltak. de egymást érezték benne. Bütyök – gorombáskodott szelíden Tutajos. amiben a mama mos… Elhallgatott a két fiú. mert éles füttyszó szállt a dübörgés széles morgásába. jól megleszünk mink hárman. Gyula.

– Remélem. az örök tűzre. – Helyes! Az úgy is illik. Ügyesen beszéltél. hogy eljött. hogy a vendég kevesebbet eszik. aztán egy szép napon megüti a guta. ilyent nem… – Tutajos – nézett rá nagybátyja. amire egyébként is rátelepedett a leves nem közönséges illat. – Mellébeszélsz. aljas összeesküvés! Jöhet az a vézna csibe. és István bácsi megtörölte a száját. mióta nevelőapád kézbe vett… Gyula elpirult. mint Nancsi néni. de a csodálatos hang tulajdonosa ezt nem vette figyelembe. Tutajos. szegény Gyulám. mindig ilyen. ha a felelésben megállították. miket eszel te odakint… – Hát bizony. Utálok írni… igaz. és örömet szerzett neked. mire a vastag gazdász akkorát nevetett. mert levest egyszer sem ettél. meg a százast is… – Nem írtam. fiam – simogatta meg Bütyök fejét az öregasszony –. – Ne hallgasson rá. boszorkány. – Gondolom. Bütyök.Matula – természetesen – most sem tévedett. szavamra: kupán vágom. már nem is füllent… – Nem is szokott! – mondta Bütyök és Nancsi néni is. – Azt maga Gergő bácsi is mondja. de az ifjaknak előbb át kellett esniök egy valódi és ünnepi jellegű Nancsi néni-féle ebéden és István bácsi ugyancsak túlméretezett vállveregetésén. nem ebben a Váci utcai pompában akarsz a berekbe menni? – István bácsi – pirult el Bütyök. hogy az enyhén megroskadt. – Szerencsétlenek! Nancsi néni levese az asztalon van. mint mindig. nem is gondoltam.és ízfelhője. nem kérdezett senki! Köszönd meg Bütyöknek. hogy a pár kósza légy fejvesztetten menekült. köszönöm a mama nevében is… – Mi a fészkes fenét? – Mert én azt tudom… – Mi a fenét tudsz? – Hogy tetszett írni. – Már megköszöntem – sértődött meg Tutajos. hogy az öregasszony szeme könnybe lábadt a gyönyörűségtől. Bütyök. azt hiszi. mert kocsi állt meg kint. Evett a két gyerek. hogy barátján segítsen. gyerekek… De aztán egyszer csak az ebédnek is vége szakadt. Tutajos. hogy úgy nem főz senki. úgy vélem. és szeme csillogott –. – Miii. hogy ilyen aljas vagy… – Ez az igazság! – Persze. de nem baj. Nancsi néni? – Igaz. Mi van az ebéddel? – Ki van merve a leves. és több marad neki. ami tegnap hullott el baromfivészben. barátod egészen elvadult. az “szép nap” lesz? Távozz. és itt összevissza lötyögtök… Vályúhoz! Így aztán kútba esett Bütyök szépen kigondolt hálaszózata. ha még itt valaki megköszön valamit. téged. csak a fejed a régi! – és olyant csapott az ifjú vállára. – Tutajos – reccsent rá nagybátyja –. ezenfelül pedig. Látod. Bütyök elakadt. – Bütyök azt akarja mondani… – fölényeskedett Gyula. – Összeesküvés – ordított –. . – Bütyök – dördült meg a doni kozák kórus legmélyebb basszusa –. és lássuk azt a kendermagos csontvázat. és vállát helyreigazította –. Igyatok.

az a Tutajos. mióta ismerem. azt hittem. tudod. de fantáziájuk lusta volt már. most már a feleségem. Mindennap két számtanpéldát kell megcsinálnia. az ő becsülete forog kockán. Gondoltam. vége a szép vőlegénységnek – folytatta Kengyel –. Bütyök. hogy lejövök hozzád. amikor akartok. de olyan hirtelen jött. beugróm valamelyik kapu alá. talán megnézlek benneteket – ezzel kidöcögött a szobából. és megcsókolta Kengyelt. – Szegény… – Janda meg Acélt öli. Aztán mindjárt téged kérdezett. ha lesz időm.” Képzeld. egy ilyen szép nő előtt hülyének lenni… – Erre gondoltam én is. “Az kell Ladónak – mondta –. ott is otthon vagytok. hogy vagy. az az Éva… Nagy zavarban voltam. Szervusztok. huj! Mekkora madár! .– Vigyázzatok egymásra. Bütyök. mondja meg Ladónak meg a többieknek is. ez a nő máris mindent tud! A számtankönyvet el kellett volna hozni… – Elhoztam – mondta Bütyök –. s egyszer csak ott vannak. Gyula néha megáll. Rekkenő délutáni meleg van. Pedig ha tudná… – Mit? – Kengyel jövőre nem jön vissza… Tutajos megállt. Jó kezekben hagylak benneteket az iskolában is. – Hát beszélj. De most már kezdenek felébredni. és napszemüveg alatt izzad. jöttök-mentek. jó. bár levetett mindent. úgy kell mindent kihúzni belőled. mint egy zsandár. A két fiú is az ajtóra nézett. pedig régen ismerem. el van keseredve. – Mért ne csókolhatta volna meg. Képzeld. – Dubbal is találkoztam – mondja –. és az az Éva tényleg számtan-fizika szakos tanárnő.” A nő meg nevetett. meg. add át üdvözletemet. Ladó. mert Bütyök az otthoniakról számol be. Kengyel egyetemi adjunktus lett. majd elsüllyedtem. elájulok… egy nő! – Borzasztó – helyeselt Tutajos is –. – Ez nem igaz. képzeld. – Úgysem tudunk aludni. ugye?” – Rémes – ijedezett Gyula –. mondtam a mamát. a tanár úr menyasszonya. ha a felesége? – Jó. gondold el. azután azt mondtam: gratulálok. Bütyök is csizmában lötyög.” “Tetszik ismerni az illetőt?” – kérdeztem. és sehogy sem tudták elképzelni a ház urát akkorának mint egy kukoricacső. bár Gyula duzzogott. és hogy megmondom a fiúknak is. Egy olyan szép lány… azaz asszony. én pólyáztam valamikor. de Kengyelné a vállamra tette a kezét: “Nem lesz semmi baj. “Hát úgy nagyjából… Kengyel Miklósnénak hívják. hogy meglássanak. ha Kengyel jövőre előveszi a tanítványt. már nem – mondta. de Kengyel már messziről integetett. Képzeld. Képzeld! Ott előttem… Most már Tutajos is nevetett. S az öreg Dub elviszi valahova ellenőrizni. – Mindig ilyen volt – nézett utána az öregasszony –. mert ugye… úgy össze voltak bújva… nem akartam. Karonfogva. nem a menyasszonya. Jó délután lett.” “Sajnos. És a következő percben aludtak. mert elképzelte Bütyköt ott az utcán. ide a berekbe. az ebéd omladozó emlékeivel. De ők nem. Kitől hallottad? – Kengyeltől. amikor akkora volt. amit le lehetett vetni. “Szervusz. gyerekek. Az öregasszony könyörtelenül lefektette őket ebéd után. mint egy kukoricacső. mit tudsz a fiúkról? Emlékszel még erre a hölgyre?” “Igen – mondtam –. és hallgassatok Matulára. mire elindultak. Itt is. Bütyök – mondta Kengyel –. hát akkor… – Sajnos. Minden délután a nyakára megy. mintha látnák még István bácsi túlméretezett terjedelmét. azt mondja. A nő meg nevetett. – Egyszerre nem tudok mindent elmondani… szóval megyek az utcán.

– És biztos. Csikasz! Bütyök tele volt a rét szagával. Gergő bácsi. vegyél ki egy szárnyat a csirkehúsból. Hárman csak összeszedünk valami vacsoráravalót. Csikasz rövid pillantást vetett Bütyökre. de meglátva az idegent. hosszan nézte a szárnyat. Csikasz pedig farkát behúzva közeledett. – Hoztam rántott csirkét. és Tutajos megsuhogtatta. . mert a vacsorát még meg kell fogni. nem hallod? Csikasz ezek után kelletlenül elindult. azt is mindig a magadéból adtad. a határtalan nádassal és határtalan éggel. mint Matuláé. Szeme megenyhült. hogy itt minden közös. Bütyök. mert kapás alig van. Csikasz. – Most jut eszembe a túrós rétes is… mama meghagyta. ne légy szemtelen. – Ide gyere. És ha az enyémből adsz. Csikasz társaságában. hogy Gergő bácsi fog halat? – Nyugodt lehetsz. és ha kettőt akarsz neki adni. Erre gondolhatott Matula is. Megállt és morgott: – Azt a másikat nem ismerem… – Ide gyere! – csattant rá Gyula. A kis kutya Bütyök combjára hajtotta fejét. – Lassan simogasd meg. de ne ácsorogjunk. Hát csak pakoljanak le. Bütyök ezek után magához ölelte a jeles ebet. – Megjöttünk. – Jövünk. Gyere. pedig azt nem szeretem. ha lehetne. Mutasd már azt a horognyelet. Csikasz. csak hallgatsz. és tartsd a kezedben. Ma halat ennénk. meghajlította. és holnap csinálunk olyant. a kutyámat ügyesen elszédítették. és kötelességszerűen morgott. – Tutajos. és mi is fogunk. a barátság kedvéért. A kutya Matulára nézett. de ne feledd el. Csikasz evett. Beajánllak Csikasznak. megöl a kíváncsiság. ez igen! – és megnyalta a szája szélét. – Tartsd eléje a húst. és úgy nézett a zömök ifjúra. és kiváltottam magamnak a horgászjegyet is. majd megismered őket. aztán gyüjjenek. Gyorsan összeszerelték a botot.– Vörösgém – legyintett Tutajos –. – Az eláll. – Majd vacsora után. és Matula mosolygott. – Hogy milyen vagy. – Ugrósdi bácsi választotta. de kicsit még morgott. de három lépéssel a fiúk előtt megállt. Megnézte a kunyhót kívül-belül. hogy azonnal adjam oda. ami azonban inkább enyhe dorombolás volt. Gyula. és csak mosolygott. – Meg is látszik. – Bütyök. Bütyök tehát két darab rétest adott Csikasznak. te Bütyök. nem mozdult. és közeledett. – Jobb. – Menj csak. Gergő bácsi! – Látom. Majd odaadom az én készségemet. – Ez igen – mondta –. Csikasz talán elibe szaladt volna Gyulának. – Hát elvehetem éppen… – és rendkívül óvatosan kivette Bütyök kezéből a szárnyat. nem adhatnék neki egy darabot? – Adjál. mint az enyém. – Hoztam. mintha azt mondta volna: – Akár a fülemet is meghúzhatod. s utána lenyalta Bütyök kezéről a maradék zsíros prézlit. s ezzel előkelő helyet foglalt el Csikasz szívében. mert már a folyóparton találták. Eredj attól a doboztól. hát kettőt adsz.

ahol nagyobb halak születtek. tálén megindul a kapás. mert fa sincs. a horogzsinór hátravágódott. az enyémen kenyérgombóc van. – Sokáig ne maradjanak. gyerünk – mondta Gyula pár perc múlva. mit hoztál még. Horoggal fogta meg. Elnöke volt a “Poszeidon” horgászegyesületnek és alelnöke az “Öreg vidrák” asztaltársaságának. és szerette a társaságot. – Mi az. aztán csak a három szótlan horgász maradt a parton. a nevelőapánk. – Bütyök – álmélkodott Gyula –. Pár keszegecske. aztán ott az orsó. hogy Bütyök széles lendülettel vágott be. majdnem semmi. Bütyök. – Ugrósdi bácsi csomagolta. két vidámat vakkantott. aki Ladó Gyula Lajostól nem szokta meg ezt az erélyes. és árnyékuk észrevétlenül hidat vert a vízen. és ezzel vége. mint három kárókatona. hogy itt minden közös. – Viszi a horgodat valami. még az apa is. – Na. a mennykő csapjon a horgodba! Az eset úgy történt. hogy ne csapkodj a horoggal. hogy megfogtál. nem akarok szégyenkezni. – Bocsáss meg… – Hagyd a pokolba a bocsánatkérést – nyomkodta Gyula a sebet –. mert Gergő bácsi vár. – Vigyázz! – mondta ekkor Gyula. – Jaj. mint az. igazán mindent hoztál. mint valaha a Dunában. Majd ha alkonyodik. Ötven éve horgászott. mint az ostor. hogy: “nemigen”? Életedben sem horgásztál igaz? – Persze – hökkent meg Bütyök. Bütyök valósággal elhűlt. vagy legalábbis nem az a Ladó. az úgy volt… – Ne magyarázkodj. én még nemigen horgásztam orsóval… tudod. Matula előbb elment előkészülni a vacsorához. de Tutajos. máskor vigyázz. mire Csikasz azonnal az élre penderedett. Bütyök. – Semmi – nézett fel Matula –. a hal lemaradt. Kezet csókolhatsz az öregnek. – Géza bácsi küldött pénzt. ne haragudj! Szerencsére a horog nem volt mélyen. kissé meghajolva. Úgy volt. Ugrósdi bácsi lakatosmester volt. hogy Bütyök megfogta. Kicsit meg is sértődött. mint egy kanászostorral. s a szakálla félig még kívül volt. és Pondorayékkal egy házban lakott. Bevágsz. – A fényképet elhoztad? Micsoda finom orsó! Bütyök. Tanultál belőle. Bütyök horgát is Gyula dobta be. mert Matula is csak egyszer mutat meg valamit. Csikasz különösen szerette az olyan társaságot. Próbálja meg szöcskével. – Mondtam már. – Figyeld. mire Tutajos feljajdult: – Ne húzd… ne húzd. – Tudod. világos beszédet. és a horog visszatérőben Gyula karjában akadt meg. az – Ugrósdi bácsi megítélése szerint – erősen csökkent értékű halandó lehetett csak. – Biztos megörülne neki. . nyavalyoghatsz magad. A nap a hátuk mögött volt. Ez nem Ladó – gondolta –. mert Csikasz sokat volt egyedül. de most már ne szerelmeskedjetek. de nem szólt semmit. de szedd már ki. megfogta – Tutajost. hogy szerelem fel. és ha nem nézel oda. ahol csirkeszárnyat és túrós rétest osztogatnak előkelő jövevények. amikor leselkedik. akit eddig ismert.– Igazán jó bot – mondta Tutajos –. mit gondolsz? – Mondtam. – Nekem is nevelőapám lesz. s aki nem volt horgász. mire Matula bólintott. Gyula. És este lett. Röviden vágj be. itt van. igen. és nem történt semmi. aztán fékezz. Csend maradt. Béla meg kukaccal. írunk Géza bácsinak. mint máskor. ami van.

hogy a csuka akart elhelyezkedni a halászlé tetején. amit Bütyök egyedül fogyasztott el ünnepi érzések között és három tányér halászlé – után. azonnal átszólt volna édesanyja: “Miért nem alszol. és a végén egy szép csukát vezetett a szákba. Majd megsütjük neked. és igaz is… a csukát vihetem én? – Persze. az el nem égett fadarabok füstje elveszett a sötétségben. hogy. mert Bütyök jó alvó volt. lehet. És csak most gondolt arra. mert én jobban ismerem a járást a rekettye között. fiam?” Ez azonban ritkán fordult elő. Mutasd – és már nyúlt a hal felé. miért. de a parázs felett néha kék lángocskák táncoltak végig. Tutajos. és mélyen lélegzett. és a halat is segíteni kell megtisztogatni. A tűz már csak parázslóit. . Bütyök sóhajtott. fékezett. – Ne! – állította meg barátja. mintha kiugrottak volna a füvek éjszakájába. aki beosztotta az ingeket és törülközőket. hogy a mama mikor alszik tulajdonképpen. Gyula erre már nem válaszolt. de mit is válaszolt volna? Bütyök dicsérete elomlott benne. az időt. csak hogy… éppen hogy… szóval. gyönyörű volt. az álomra készülő tüzet. amikor így is szép. vagy: “Az éjjel úgy osztottam be. mint te… de most szedjük össze magunkat. amibe mindjárt belebújunk. zümmögtek és ellobbantak. – Nézd a kezem. A botod meg add ide. meleg szeretettel gondolt anyjára. Fáradt volt a fiú nagyon. igazán nem hittem volna. min egy hasáb fa. már csak Bütyök volt ébren és talán még Csikasz. és érzem is. – Rengeteget tudsz. mert valószínűtlen volt a környezet a tegnapi kis szoba után. az valóság! – Most már látom. Majd én kiveszem a szájából a horgot. – Gyula. – Mi között? – Rekettye között. Én is eltettem. mert Gergő bácsinak kell a fa. és olyan jól esett. hogy minden válasz csak rontott volna rajta. Matula parádés rózsaszínre sütötte meg a csukát. Gyula. nem is tudta. És amikor megroskadt a tűz.és puskavert ábrázatán egyáltalában nem lehetett meglátni. amelyek felszálltak s elenyésztek. – Két héttel ezelőtt annyit sem tudtam. majd kifárad… Közben Bütyök lehiggadt. mert – ezt nem szabad elhallgatni – mértéktelenül sokat evett. Reggel sokszor azt mondta: “Már az éjjel elgondoltam”. de a kis kutyát most nem lehetett látni. – Tutajos. mert erős íze van. – Tudod… azt gondoltam. mester vagy! Tutajosunk talán elpirult az őszinte csodálattól. hogy az éjszakát akarta nézni. Azután felült. Ismersz mindent. Tutajos. de ez halászlébe nem jó. te igazán mindent tudsz… most már a libát is elhiszem… – Hát eddig nem hitted el? – döbbent meg Gyula. az ügyvéd urat és Lapickánét. mérlegelte a hal erejét. engem már megharapott egy. anyját mindig ébren találta. de az elmúlt nap rohanó. A csukád jó fél kiló lehet. de ezt vihar. de Tutajos feküdt. Ha ott így felül. Mi lehetett ez? – akarta kérdezni. kisfiam…” És most a fiú nagy. és nem hagyta aludni. így… – figyeled? – Igen – rebegte Bütyök –. amit mondtam. amit Gyula tartott a hal alá. munkát és pénzt – egyedül csak őérette. csak úgy mondod… meg a tizenkét kilós harcsát is… – Csak nem gondoltad. – Engedd. Tutajoskám. dehogy. színes filmje még mindig ott pergett gondolatai között. amely felett mintha lágy selymet húzott volna végig a nagy nádas mély lélegzete. Hallgatta a fiú az éjszakát. és Matulának csak fehér haja látszott. és hallgatta az ismeretlen hangokat. de minek is színezted volna ki.És Bütyök bevágott. hogy beszélgessünk valamiről… – Bütyök. hogy hazudok? – Áá. de ha mégis előfordult. Lehet. mindenesetre felült és sóhajtott. az állkapcsát meg elteheted emlékbe. és izgalmában reszketett. mert ráízlelt az orsó használatára. ez az a fűzféle cserje.

ezt én nem tudom. Ezt még Matula sem tudja. és a másikban mintha tenyérre vehette volna a csillagokat. az nehezebben gyűri le. Ha nyest. Ezeknek annyi joguk van élni. hogy Tutajost meg ne lökje. talán vidra. és – olvastam valahol – amikor a nagy tengeri halból csak darabokat vágnak ki. fijú-fijú – szólalt meg ekkor egy kis kuvik. – Bütyök.és mocsárszagú lehelete s a csillagos ég a maga mérhetetlen messzeségében és közelségében. Minden este megjön. – Mi? – Talán róka. mint a kő. és törött csonton kínlódik hetekig? És amikor a rákot élve dobják a forró vízbe. amikor ti már aludtatok. vagy haragszik. mint neked. Pláne a baglyot… de hát ez ritkán sikerül. és Bütyök eltette ezt a hangot is a többi mellé. Hazagondolt egy pillanatra. – Ezeket kellene mind kiirtani. hogy aludtál? – Jól. Vagy csodálkozik. Bütyök. és Tutajos néz rá éber szemmel. meg ügyi hogy: máá… máá… mááá… – de nagyon keservesen. Lehet. hát tovább sír szegény. Amikor lehunyta. A tűz már alig világított. hűvös reggel. hogy bódultán marad a földön. azt csak egy másik kuvik tudja. hogy a vásárlóknak napokig élve. mi szól úgy. csak valami vörös derengés ködlőtt az álmosodó hamu felett. hogy kíváncsi… – Aztán még valami úgy jajgatott. hogy: fijuu… fiju?… – Kuvik. mert benne volt a mama is. s amikor kinyitotta. Matula ágya üres. Hosszan jajgatott? – Nem. hogy majd reggel megkérdezi. hogy a jófogú “vadász” átharapja a fecske fejét? – Ez nem igaz. görény vagy hermelin fogja meg. “Talán a mama is alszik már” – gondolta. hogy felébredjen. mi tesz úgy. ha ugyan le nem rázza a támadót. amely minden ajtónyitásra rosszul lett – és valami zagyvaságot hányt ki az utcára. hogy vakon fütyülve. ámbár a jeles ifjú olyan mélyen aludt. hiszen a kunyhónak csak oldala volt és hátulja. a társtalan öreg hársfára. villamoszörgésre. és hagyta becsorogni az éjszakát. esetleg valami nagyobb bagoly. úgy aludtál. régen fenn vagy? – Nem akartalak zavarni. és benne voltak mindazok. s az alsó ágak úgy levakarják még a görényt is. akiket szeretett.Bütyök szíve kinyílt. frissen maradjon? És amikor a rigónak kiszúrják mindkét szemét. Itt nem volt “kint” és nem volt “bent”. aztán óvatosan oldalt fordult. – Sokáig fenn voltam még. az italbolt kásás hangú hangszórójára. világos. hogy fii-ju – fii-ju. a néma kis szobára. hogy az ítéletnapi harsonázás után is még külön meg kellett volna rázni. – Miért? – Bütyök. mááá… – Valami megfogta a nyulat. Itt minden kint és bent volt egyszerre. Itt általában úgy összefolytak az események. – Szervusz. és elöl nyitott volt egészen. vagy szereti a tüzet. nézi a tüzet és rákuvikol. és kinyitotta. és a fiú csendesen lefeküdt. hogy a nyuszi rémületében valami sűrű bokrok közé rohan. a hálóba csalogassa vándorló társait… és amikor a hálóba akadt fecskét úgy ölik meg. hogy alig lehetett szétválogatni őket Bütyök csak éppen lehunyta a szemét. ne légy vérszomjas. Te Gyula. hogy egyik pillanatban elfáradt a szeme az irdatlan magasságban. – Lerázza? – Úgy értem. Tutajos! . még sötét éjszaka volt. És itt ez a suhogó csend! Ez a reszkető némaság! A nagy nádas víz. a Kopár udvarra. – De gondolt el: mit kínlódik az a szegény nyuszi… – És amikor te rosszul lövöd meg a nyuszit. – Fijú. – Akkor inkább róka vagy vidra. bár a vidra ritkán fog nyulat. hogy: máá… máá.

Bütyök meghökkent. inkább gyere fürdeni. hogy feljelenti. Micsoda vadember lett ebből a Ladóból! – gondolta. Tutajos. hogy lelkesedéssel követte barátját. Bütyök elragadtatásában megnyalta a szája szélét. és az is valóság. – Tutajos! Csodálatos! Ezt elmondom a fiúknak… igazán. és megköszöni a Madonnának a holt madárkákat. mert Bütyök alkalmazkodó. hogy férfiak alsónadrágban mászkáljanak. Akkor aztán a mama vett egy valóságos sortot. Gondolod. Mamának segítettem teregetni meg egyebet Persze. neki a partnak. jó fiú volt. nem lehetne kicsit csónakázni? – Tudsz evezni? – Persze. ezt meg kell tanulni. mert Bütyök békés természetű fiú volt – és ház egyébként sem volt öt kilométeren belül –. – Azért kell fürdeni. Tutajos. Bütyök nagyon erős fiú volt. Gyula ellökte a parttól. – Mi a fene van ezzel a csónakkal? – Cseréljünk helyet. Lapicka kisasszony mindenesetre azt mondta a házmesternek. hogy a pacsirtáknak is a “fény városa” Párizs? – Lehetetlen… és kik. ha itt ez a szokás… Fürdő után azonban Bütyöknek el kellett ismernie. a tudatlan hetykeség letörése s a szégyenkezés. és mintha kajánul azt mondta volna: – Ejha! Ez volt aztán a lökés! És csendesen megfordult. A csónak ekkor már egészen kitette orrát a partra. hogy a mosakodásnak ez a kiadós formája csakugyan okos dolog. mintha legelni akarna. a feltört tenyér. A Városligeti-tavon is mindig én eveztem. – Az más. Muzikális nép. Gyula. nem élőt. s a csónak. az ormótlan alkotmány szinte szaladni kezdett a vízen. – Jól van. most tökéletesen utánozza Matulát. Na. olyan erő lesz benned a fürdő után. rövid alsónadrágban. amit elhoztam. a megkínzott izmok. amikor a párizsi vásárcsarnokban négyezer pacsirtát adtak el ínyenc franciáknak. ha megengedi. – Sortban? – Hát ahogy vesszük. Lapátol az ember és kész. igazi tutajos vagy. – Ne félj. tudományos könyvben olvastam. . sőt ment is a parton pár lépést – kézen. mint a vízipók. Te. mintha hátra akart volna nézni. újra el kellett lökni és egyenesbe fordítani. orrát feltartotta. utána elénekli a Santa Luciát. Bütyök dühösen vakaródzott. csak gyere! A vendég feltápászkodott. De ez most mind valóság volt. de azt nem lehetett mondani. – Hideg van még. Bütyök… – Mért lenne más? Csónak – csónak. egyenesen beleevez a kelő nap végtelen glóriájába. A csónak nekiugrott a víznek. – Házat dönthetsz. Bütyök? – Az udvarban. hogy volt év. melyet azonban megelőzött a nevelőapa kemény oktatása. farát megriszálta. Akkor azután Gyula megmerítette a lapátot. Házat ugyan nem döntött. és ez valóság. ha én meghúzom… Elkötötték a nehéz csónakot. Bütyök. Tutajos. Bütyök. és úgy érezte: most. Bütyök. akik a fecskék fejét?… – Olaszok. Bütyök erre a másik oldalon vágott be a vízbe. Az evező meg sem loccsant. – Szóval ne akarj mindent kiirtani. de nem szólt. amikor róla is kiderült. mire a csónak simán visszafordult. és valóban jól meghúzta az evezőt. – Jó. Persze. – Hol sültél le ilyen szépen. és Bütyök belevágott a vízbe. Gyula pedig úgy érezte. de bemutatott egy remek kézállást. A vidám olasz vadász átharapja a fecskemadár fejét. Ezt.– Ezt én komoly.

és akkor már nem gondol úgy rájuk az ember. A csónak simán siklott a vízen. miért kellett ezt mondanod? Miért? A kánya éppen csak hogy az orrodra nem szállt. Azt gondoltam. rosszul fogta az evezőt. amit Nancsi küldött. olyan szép kis állatok. – Nem úgy értettem – kedvetlenedéit el a fiú –. nem hogy messze volt. Tanulja meg Bütyök is. de megijedtél az orsóberregéstől. Ő is folyton tanul… – Mama nekem dolgom van. Bütyök. és olyan szeretetteljes elragadtatással ült a deszkán – ahol a béka szokott napkúrázni –. igazán nem… Gyula elindította a csónakot. láttuk a szárcsákat. és a hal sem lett meg. de aztán a zsíros. és Gyula mosolygott. – Szárcsák. – Jó étel. hogy az vitte el? – Láttuk… – Tutajos gondolkodott. Ennivalók voltak. hogy bizonyos gyakorlat és fáradozás után talán a számok tengerén is lehetne ilyen simán evezgetni a jelesek dicsőségében… Bütyök megérezte a pillanat nagyszerűségét. Tutajos. elcsónakáznak. de amikor felemeltem a puskát. és Matula kenyeret pirított. hogy elmondja-e a hibázást – és egyszer már rá is lőttem. abban a pillanatban volt erős kapásom. Kedvesek… inkább sose egyem húst. de szavamra odaadnám. – Gergő bácsi – lelkendezett Bütyök –. tudja. Hárman voltak. Bütyök is szuszogva táplálkozott. mert Gergő bácsi esetleg keres bennünket. – Valami kis fekete madarak jönnek – mondta Bütyök. Vigye el a messzilátót is. – Gergő bácsitól tanultam. És – csodálatos! – Kengyel jutott eszébe. Biztos. csak délután érek vissza. Ez a Gyula úgy evez. aztán kikötöttek. mert belül valami megszólalt: “Tutajos.hogy nem tud evezni. az igaz. és arra gondolt. és Gyula a part mellé evezett. Mit eszünk. – Lehet – gondolkodott el Bütyök –. mint egy tengerész. s a kis szárcsák elmaradtak mögöttük. hogy szépek. aranyosak voltak. kocsonyás halászlémaradék megbékítette. – Piii-piii – mi csak erre megyünk… – Ne mozogj. – hazudtál!” – … rosszul mondtam – nyelt egyet Gyula –. hogy Matulánál mit jelent a csípős. de egyet elvitt közülük a barna kánya. A kunyhó előtt égett a tűz. Ez megint teljesen felesleges kérdés volt. – Visszafordulunk – mondta Tutajos –. mint az… mint a – mellébeszélés. a számtan. – Piii… piii… és nem is félünk. – Egy hete éppen úgy eveztem. Matula megfordította a piruló kenyeret. de félelem nélkül bogarásztak. – Nem vagyok vérengző. nem akar hozzá egy kis csípős zöldpaprikát? – Dehogynem – mondta Bütyök. A gúnyhóból is leskelődhetnek. Ez az igazság. – A puskát elvihetem? . és elrántottad a puskát. – Sokan nem szeretik. de a tepsiben más formájuk van. ahol voltunk. és – elkéstem. pedig jó húsuk van – bólintott az öreg –. – Csónakáztak? – Igen. csak meg kell nyúzni őket. Végül a madár is elment. de azt a kányát igazán meglőhetnéd. – Tíz forintot adott a mama. – Persze. Ne szépítsd a dolgot. és kicsit mintha mosolygott volna. Gyula. A kis madarak áteveztek a túlsó partra. pücskörésznek a tavon. és ez sokkal érdekesebb. Ebédre megeszik a rántott csirkét. de – messze volt… Ebben a pillanatban loccsant a víz. mint egy vőlegény a gondolában. A reggel ekkor már teljes ragyogásában szétterült a berek felett. ha megsimogatnám őket – suttogta. – Nagyon finom ez az izé. hanem evezni nem tudok. mint te – szólalt meg Gyula. Gergő bácsi? – Látja… Tutajos bosszankodva ment a tányérokért.

Matula elment. mert a tó vize poshadt. hacsak a Tüskevárban nem. és ha viszi. mintha parazsat nyeltem volna! – Nagyon jófajta paprika – bólintott Matula –. aztán megtörölte száját. – Igen. a haltartó hálót hozzák át a folyóba. én nem rakom újra. A folyóban aztán kifürdi az iszap ízét. Hát ássunk! – Talán holnap. – Fene tudja – az öreg körülnézett –. – Hát Gyula. Az öreget elnyelték a rekettyebokrok. én nem bánom – folytatta Matula a puskadolgot –. – Szívesen – és egy ujjnyi tiszta pálinkát adott –. ha mellette is maradnak. A tűz leégett már teljesen. nagyon hallgat az idő. – Hát szólunk. maguk meg mehetnek Nancsi köténye alá. aztán a harkály is igen veszekedett hajnalban. hogy a tűzre most már csak akkor tegyenek. hogy csípős. A fiúk még üldögéltek a tűz mellett egy darabig. és némelyik hal iszapízű. Matula bácsi. mert olyan szokatlanul lusta volt ez a délelőtt. Csikasz egy darabig nézett utána. de nehezen mozdultak meg. mert Bütyök még ebben a forró pillanatban sem feledkezett meg az udvariasságról. – Huh – mondta –. hogy itt maradjon a gunyhó körül. vagy csónakba ülnek. Még a nádbugák sem mozdultak. Ne fordítsa ember felé. Bütyök! Gergő bácsi megmondta. égjen el. vegye ki belőle a patront. Szerszámok vannak. – E-hez… e-hez – hhh… tűz! Vizet! Matula mosolyogva kevert egy kis vizes pálinkát. ami égni való. azután pedig Bütyökre nézett. . mi minden lehet ott a föld alatt! Egy kis csend lett. hogy mi minden lehet a föld alatt… Sisakok és kardok… és természetesen pénz. De majd megszokja. aki felemelte kezét. – Háááá… ksszszsz… – Meleg? – Geher – göhő… báá – csii… ez méreg! Gyula majd hanyatt dőlt a nevetéstől. hál vigye. de nem szólt. aztán ha leég a gunyhó. de szólni kell Gergő bácsinak. de nem lesz ma szél. és fognak valamit. Képzeld el. – Ha lenne téglánk vagy kövünk. mert a fiúk fantáziája elszaladt a gondolatokkal. a lányom mindig elteszi a magját… Hogy a tűz vesse fel a magját – gondolta a lángoló szájú ifjú. csak két ölyv keringett a magasságban. – Szél gyühet. még töltetlenül se. Bütyök összekotorta a parazsat. de még visszaszólt. – Úgy lesz. – Gyönge a legény.Matula nem válaszolt azonnal. – Ezt a mihasznát ne kössék meg. Matula még emlékszik valami falakra. Gergő bácsi. Bütyök csuklott még kettőt-hármat. aztán Bütyök mellé hasalt. de ahhoz ásni kellene. fene tudja. – Még – nyögött Bütyök – kérek… – tette aztán hozzá. mert Bütyök – amint már mondtuk – udvarias fiú volt. és kitátotta száját. olyan tűzhelyet raknék… – Itt nem találsz követ. egyen rá a zsíros kenyérből. Ha a tóban horgásznak. aki értékes falatokkal szerezte meg Csikasz első osztályú bizalmát. mint egy karmester. de szigorúan szóljanak rá. vigye a puskát Múltkor azt mondtam: viheti. – Ugyan. és vijjogott néha. De… – Gergő bácsi! – Ne mondjon semmit. – Vigyázunk. Szóval: arany… A kincskereső vágy csendben játszott még velük egy darabig.

de gémet lőjek? Minek? Enni nem jó. mindig felburrant pár száz madár. Tutajos. ráérünk. úgy be volt nőve náddal. toronymagasan szállt a csónak felett. és Tutajos még mindig nem lőtt. – Gergő bácsi azt mondja. hogy fiatalok. Nézd. Kívül a szikrázó napsütés. fordítsd élére a lapátot. Sűrű ez. – Most evezhetsz. A madársereg messze kitért a csónak útjából. és ez a fontos. Tutajos? – A barnakányát meglőném. Bütyök nehezen találta meg azt a bizonyos fogást. csak azért. – Ha meghúztad az evezőt. de én nem látok semmit. ezt nem hiszi el senki. Bütyök. de a csónak egyre kevesebbet rakoncátlankodott. Ha egyszer eltaláltad a fogást. – Nagyon hasznos madarak. bár elő kellett venni a messzelátót. de egyre nehezebben ment. Menjünk. és majd három méter magas volt. hogy tudnak repülni.– Ölyvek – nézett fel Gyula is. milyen egyszerű. szélét. s a nádban árnyékos csend. Körülöttük minden mozgott. – Te vagy a parancsnok. Gyula! – Bánom is én! Mi látjuk. teste szinte merev volt. akkor egyenesben marad. “mindenféle csapások vannak benne”. Amikor átrakodnak a folyóról – melyet csak a gát választott el a sík víztől –. Tutajos. A nádas közé azonban nem lehetett belátni. közben a kígyó elérte a nád szélét. s egyiken egy kárókatona leskelődött. Bütyök ilyenkor megnyalta a szája. hogy nem olyan könnyű itt valamit. hadd tanulom meg. és örülnek. meglőni. ott is mélyen benyúlt a nád. Itt a gukker. ahonnét Matulával leskelődtek. de a nádasban mély lehet az iszap. Bütyök. A tóba itt is. és ami repült. mint a fal. – Lehet. – Körüljárjuk a tavat. kitömni nem tudjuk. hogy elpusztítsam? – Kacsát lőj! – Csak egyet mutass. Ebédet viszünk. De most már szedjük össze magunkat. és Bütyök alig tudta levenni szeméről a messzelátót. mert vastag hínárszőnyegre kerültek. A csónak elindult. – Nem lősz semmit. El is süllyedhetsz. ott repül két kócsag. Tutajos… A mozdulatlan vízen vastag kígyó úszott a nád felé. ameddig akarunk. . Lehet. Sehol egy nyílás. erre való a csáklya. – Összevág a nád. Tutajos a hosszú rúddal áttolta a csónakot a hínármezőn. – Nézd. hátha látunk valamit. de feltartott szájában egy kis hal vergődött. Jobbról régi cölöpcsonkok álltak ki a vízből. A csónak állt a vízen. – Nézd! – suttogta. végigfektetve rajta hosszú rúd. meglátod. Balról megtalálta a kunyhót. de add ide az evezőt. A tó vize ugyan csak itt-ott nyelne el – többnyire méteres –. – Gyalog kellene megpróbálni – ajánlotta Bütyök. És Bütyök belátta. mint a kefe. és nem látsz semmit. aztán horgászunk. Nem sürgős. és ha mondja. Állt. – Nem hiszik el. – Te. Bütyök. kicsit támaszd a csónakhoz. – Lődd meg a disznót! Gyula megtöltötte a puskát – valljuk be: kapkodott egy kicsit –. az úgy is van. de igaz. – Hagyd. A tavon volt egy másik csónak. Gyula körülnézett. A nád mellett menjünk. mert a kígyó nem ment tovább. s amikor kibukkantak egy-egy ilyen nádsarkantyú mögül. Mintha egy sötét pálca hasította volna a vizet. aztán maradunk. és adj neki egy kis feszítést.

ittunk. Gyula. Talán a badacsonyi bazaltbányában. sárgás hasú test ott maradt a nádcsonkon. de legalább napszemüveget. Irtó meleg van. amit Nancsi néni tűzhelye termett. ez aztán a puska! Azt hittem. Evett a két fiú. összenevettek. A csónak elfordult. de a fényes. a madarak pedig tovább halászgattak. – Dobd már ki. Homlokukon patakzott a verejték. A puska mélyen beledörrent a napfényes mozdulatlanságba. aztán fülelni kezdett. Bütyök tehát továbbevezett. – így most aztán jól le vagyunk horgonyozva. percekkel az éhhalál előtt. elkaszálva a kígyót tartó két szálat is. – Nyomd oda a csónakot. amíg átértek. aztán menjünk innét. Tutajos kivette a patront. méltatlankodó sokaság csak nehezen nyugodott meg. de kíváncsi vagyok. a sörétzaj utat vágott a nádban. – Valami árnyékot kellene keresni – nézett körül Bütyök –. és tűnt el újra a nádas távolabbi homályában. A csónak csendesen úszott a nádas szegély mellett – Bütyök is szépen tartotta az irányt –. mert felfordul a gyomrom. és a károgó. Meleg volt nagyon. hogy elment tőlünk. Már fél teste kint volt. Matula puskája rúgott. mi van benne. aztán a levegőbe. mintha a föld alól jött volna. vagy legalább kalapot hoztunk volna. nem az evezéstől izzadok. De a csónak környékéről elhúzódott minden. s a felzaklatott közönség megy a dolga után. és lassan elcsendesedett a sokaság. hát én magara sem hiszem el. Aztán már csak a gondolatok jártak a nádas posvány szagú árnyékában. ott van még valamelyes árnyék – mondta Gyula –. megnézzük. amikor megállt – úgy látszik. fogyott a madár a levegőből. De most már ettünk. A robbantás mély moraja megint hallatszott. A kígyóban további két kis hal volt és valami tollas pép. – Együnk. mert szó. Tutajos itt megint elővette a csáklyát. mert a madárgyomor veszedelmesen gyorsan emészt. és megsimogatta arcát. Bütyök nem szólt semmit. elhúzatják az autókat. jól beállunk a nád mellé. – Nem undorodsz? – kérdezte Bütyök. – Tutajos. de negyedóra is beletelt. – Messze lehet – hallgatódzott Gyula is –. undorító gyűrűiben tartva a két szál nádat –. – Átmegyünk a túlsó oldalra. kényelmesen elhelyezkedett. Éhes vagyok. és a csónakot félig benyomták a nádfalba. felszereljük a horgokat. és Jogász rossz vicceket mond. Tutajos pedig megterített a csónakdeszkán. és egyenesen átvágott a vízen. És árnyék is van. – Hühű – álmélkodott Bütyök –. sápogó. csak elővette bicskáját. és amikor mindent kirakott. eddig soha nem hallottam. Távoli morgás hallatszott. . csak a nádirigó szólt a közelben. Gyula nyugtalanul nézett a vízre. Bütyök megette még a kenyérhéjat is.A kígyó körültekerődzött két szál nádon. Ezt már Tutajos nem nézhette. Nem vagy fáradt? – Semmi ez. de most már kígyómentes vízen. és kúszott felfelé. nem hiszik el! Bika majd okvetetlenkedik. De aztán a bátrabbak már leszálltak. mert mintha a csattanás minden madarat fellökött volna a levegőbe. ezt sem hiszi el senki. becsületszavamra. – Nem hiszik el. és úgy érezték. mint két fiatal farkas. ami szó. mint egy ló. – Undorodom. Csak éppen hogy nem morogtak. csak éppen a feje hiányzott. aztán nyelni kezdte a vergődő kis halat. sajnálom. a napon sem lenne melegebb. kiesem a csónakból. A lövésre millió darabra tört a tó vize. s egy-egy törpegém vágódott ki a nádas falból. és beleköpött a vízbe. úgy megszorult körülöttük a levegő. füttyögető. mint amikor valami autókarambol után elviszik a sebesülteket. Bütyök! Ha jól belegondolok. De Kengyel elhinné! – Sajnálom Kengyelt – mondta Gyula –. – Robbantanak valahol.

– Szereld le a horgot. majdnem fekete volt az ég alja. és ennek a fenyegető torlódásnak a pereme foszlányosan sárga. fölöttük egyetlen felhő nem látszott. Sötét lett egyszerre. és kézzel kezdte húzni a nádszélben elbújt kunyhó felé. mert ekkor már ordítani kellett. látod? Egy pillanatra Bütyök látott még valami szénaboglyafélét a nádas szélén. ez a dübörgő rémület nem mutatott semmi felhőformát. ha fejen találta egy-egy égi lövedék. Nem. amely még a villámok cikázását sem eresztette át magán. valahol mélyen. és most már nem is a dörgésre figyeltek. Bütyök egy férfi erejével fogta a csáklyát. de gyorsan. nem voltak gyűrődései és árkai. aztán recsegni kezdett a nád. Tömör falnak látszott. Már erejük határán voltak. A csónak szinte megugrott. és összehúzta magát. ahova eddig nem láthattak. csak morgott. Ez a fal most összekuszált törmelékhez hasonlított.– Te Bütyök. mert a mogyoró nagyságú jégszemek úgy verték a csónakot. de a madarak is elhallgattak. – Nem érünk ki!… – ordította Gyula. de gyorsan! . – Meleg van – állapította meg Bütyök –. mert úgy érezte. Bütyökre is ráragadt valami Gyula idegességéből. nem értem. ami magasan volt. – Oda nézz! Hátuk mögött. mint a géppuska. és egy perc múlva úgy hánykolódott. Bütyök… Úgy. és füléhez kapott. ott a kunyhó. A vízen könnyű borzongás szaladt végig. aztán hosszú hullámok jöttek. de aztán semmit. de úgy verték a két fiút is. mint egy gyufaskatulyával. elöl már szennyes tajtékot vetett a tó. nem dörgés ez? – Ugyan. hol a kukacos doboz? És ekkor mögöttük félelmetesen felhördült az ég. Bütyök odarántotta a csónakot. mint ugrott. mert Bütyök kiugrott a csónakból. jaj. Bütyök csak a kezével intett. Hátra ugyan nem látott. a csónak pedig nehézkesen kibillent végre a nád közül. hogy inkább kihasalt a csónakból. és pillanatok alatt borította el a fél eget. pedig dermesztő hideg lett egyszerre. addig kinyomom a csónakot. de előttük. s a nyílt víz felé hajtotta. mert itt veszünk! Csodálatos: fájdalmat alig éreztek és a hideget is csak később. míg Tutajos csak vonaglott. és elkapva a láncot. majd én evezek. – Tekerd a láncot a nádra. mert ha itt szorít bennünket a vihar… – Hússzor is hazaérünk addig. Ugyanígy lehajtotta fejét Gyula is. Tutajos újra kivizsgálódott. – Ugorj ki. hanem arra a nehéz zúgásra. jó lesz már… gyere. és verejtékben úszott. mint a tűzhányó. gyönyörű az idő. – Csak a kunyhót érjük el… szorítsd a nád felé. és jeges ostorával rájuk csapott a jég. – Fogd a csáklyát. Bütyök. s a vízen egyetlen apró hullám nem mozdult. csak nagyon meleg. hogy körülnézzek. a madarak eltűntek. és valami nem tetszik nekem. ami alatta jött. húzta ő is kétségbeesetten. amikor végre a nádfalhoz értek. – Szereld le az enyémet is. de messze. átlőtte egy ilyen golyó. – Hujuj! – üvöltött Bütyök. mintha megmozdult volna alatta a föld. – Mit csinálsz? – rémült meg még jobban Tutajos. olyan bömbölő ordítással szakadt rájuk a vihar. ha már egyáltalán az eddiginél jobban megrémülni lehetett. gyere. mintha a rémület az oldalába vágta volna sarkantyúját. hogy nem megy ez másként. Bütyök! A szél úgy játszott a csónakkal. mert kegyetlenül vágott a jég. – Nem értem. mintha ezer kasza vágta volna egyszerre. – Bütyök – ordított Gyula –. de akkor aztán nagyon. feljebb zöldeskék. Gyula olyan elgyalázott állapotban volt. kapkodva szedte szét a nyeleket.

de egyetlen villámot nem láttak még. – Merd. aztán megszűnt a tördelő pattogás. Tutajos úgy reszketett. mégsem fázunk annyira. szivárgó vércsíkokkal. Tűzrakásról szó sem esett. és fájt minden. Negyedóra múlva kiemelkedett a csónak. – Nagyon fázom – törölgette orrát Bütyök –. keze-lába összehasogatva. – Megmondta Matula. az a… – Szapuly – valahol a jég alatt Esett az eső. nádat verő harsogása. aztán. Még az eső is. még itt vagyunk… csak ezt a kunyhót fel ne fordítsa! Tutajos ijedten nézett körül. annyira elgyötörtek voltak. – Evezz. előkerült a szapuly. orrán két vörös búb. És ebben igaza volt Bütyöknek. – Nem kellene elindulni? – Várjunk kicsit – mondta Gyula –. félig elmerülve. de Bütyök kopaszra nyiratkozott. Bütyök. alighanem igazad van. sárosán. csak az a szörnyű dübörgés szekerezett felettük s a jég vizet. . – Amint hazaérünk. és mindkettőjük térde. túl rajtuk robogott. ami felgereblyézett bőrüket verte. mint szélben a nyárfalevél. Gyulának nagyobb volt a haja. piszkosán. és szakadt az eső. nincs még vége. és belevágta a csónakba. Te nem fázol? – Dehogynem. Beestek félmeztelenül. és tíz perc alatt a gáton voltak. de a vihar magja már messze. – Legalább tudod. Tutajos. de a fiúk már nem törődtek semmivel. aztán csak legyintett: – Csakhogy itt vagyunk! Hallod. mintha felszántották volna. füle véres. de tele jéggel. A csónak ott volt ugyan. Szakadt kívül. te jobban fázol! … és amikor lerogytak ágyukra a kunyhóban. aztán dühösen lerántotta. A felhők hasa már majdnem a nádat súrolta. véres. A nád szúrt. Mindenük csupa sár és iszap. Puska. Tutajosnak egyik szeme bedagadt. de a kunyhót jól tartotta a benőtt. és fogai összekocogtak. véresen. – Gyerünk! Most már fájt a nádhorzsolás. hol? Bütyök bánatos szemrehányással nézett barátjára. amíg – végre! – beestek a kunyhóba. Tutajos. hogy még csak nem is sóhajtottak. agyonvert volna bennünket. Tutajos. horgok. ha mozgunk. hogy kabátot mindig tegyek a hátizsákba. és fond össze a karodat. hol az egyik csizmád? – Elmaradt. de addig fúrták magukat. vágott. Bütyök csetlett-botlott az egy csizmában egy darabig.A jég most tombolt legjobban. – Brrr – rázkódott meg Gyula a kimászásnak még a gondolatától is –. és most feje olyan volt. – Megfagyunk! – Dőlj a hátamnak. minden. Bütyök fújt egyet. És szájukat nem tudták összecsukni a reszketéstől. és bordájuk mellett látszott szívük lüktető hánykolódása. én majd a kezemmel. akkora tüzet rakok… – Ne álmodozz. és csordogált belül. nem volt elég? – Hol az a vízmerő kanál. A jég most már esővel vegyült. – Bütyök. Csupa göröngy. – A mennykő csapja meg! – Hagyd a mennykőt. mi van odakint? Ha nincs ez a kunyhó. szavamra. élő nád. csupa apró daganat.

A kocsira meg tegyetek elegendő kabátot és takarót is. és csak egy-egy szélrohamra erősödött. Nancsi. hogy a kis kutyán sem múlt el nyomtalanul a jég. nem is vehették észre. és csinálj nekik forró fürdőt meg teát is. Bütyök. és öklére eresztette állat. azt nem lehetett tudni. Aludtak mélyen. “Haza kell vinni űket!” És Matula szó nélkül visszafordult. micsoda idő! Oda a termés… mit láttál? – A te termésed nincs oda. felszaggatva. fejük összeverve. és néha a combját nyalogatta. Csikasz melléjük telepedett. dagadtán. – Szentséges atyám! Matula ezek után fogta a kalapját. – Várj. hát mi van velük? – Megáztak. A két gyereknek ágyazz meg. mondd meg. kék véraláfutásokkal. mintha azt mondta volna: – Inkább aludjunk… – mert azt úgysem mondhatta volna el. – Ha a gazda megérkezik. amit látott. haza! Nancsi majd összeszedi űket…” Amikor a falu alá ért.– Feküdjünk le – didergett Gyula –. ha a nádban voltak.” Csendesen bement a kunyhóba. Csikasz orrán is egy diónyi daganat jelezte az elemek duhajkodását. hogy kisebb vadászatot engedélyezett magának. elkomolyodott. a határ meg csak a szélit kapta. Gergő… – Nem várok. és egy süldő nyulat hajkurászott a nagy fűben. mert most alusznak. Csak haza. Matula egy pillantással felmérte. és amikor letette kalapját a konyhában. – Legalább neked több eszed lehetett volna. de még álmukban is meg-megborzongtak. – Várjál. és az orra… “Csúnyán elkapta űket. Az eső ekkor már halkan dobolt a kunyhó tetején. mint a szegény ember sovány malacai. csupa sár mindenük. Gergő. az még többet mondott Arcuk. A nyúl végül is valami rejtett útra talált. Hogy azután a bozontos szőr között mi volt még. Amikor elhelyezkedtek. s amikor megállt a kunyhó előtt. – Piszkosak vagyunk. és csak akkor vették észre. Gergő. Nancsi. Ezt azonban viharvert barátaink már nem hallották. és faképnél hagyta a kutyát. bújj be! De három pokróc alatt is nehezen melegedtek fel. Csikasz pedig a vadászat izgalmában nem vette észre a jeges veszedelmet. – István úr? – Jaj. amikor a csapzott égerfáról rázúdult a kunyhóra a víz. Tutajos egyik szemhéja csupa repedés. tüzet akarok rakni. van itt elég pokróc. és Csikasz erről nem is beszélt. Csikasz… hol csavarogtál? Csikasz csak pislogott. “Elkapta űket – gondolta –. mintha újabb jégről és újabb fázásról álmodtak volna. fáradtan zökkent a székre. . pedig összebújtak. aztán mire felébrednek. – Ennivalót nem viszel? – Majd adsz nekik itthon. nehézség ebbe a rohadt időbe! Meg is fázhattak. Matula szokatlanul sietve jött. csak Csikasz üdvözölte. már sütött a nap. mert ami látszott a két fiúból. de hát nem vették észre? – fejét csóválta és gondolkodott: – Ámbár. hogy én küldtem el a kocsit. s amikor közelebbről megnézte az alvókat. és összerakta az eseményeket. – Nem bánom.

Be voltunk állva a nád közé. hogy tisztába teheti magukat. Bütyök… – szerencse. A szükség. – Tutajos. és Tutajos olyanféle arcot vágott. hogy mi gyulladt meg. foszlottan gőzölgött a délutáni napsütésben. Nancsi néni gondolatai között pedig kavarogni kezdett a fürdő. a falu határa kiheveri. Matula pedig szárogatni kezdte a ruhákat. és nem is mutatott semmit. – Nem kívánom. Ilyenkor semmi sem baj. mint aki megsértődött. amit Matula meg sem mozdított. – Másodszor? – nézett az öregre Gyula. Hol vannak a ruhák? – Csak leszórtunk mindent. – Mire észrevettük. ha rágondolok. – Jaj. csak nincs valami baj? – Semmi! Mi lenne? A jég veleje itt adta ki a mérgét. A jég már elolvadt az utakon. – Hát nem látták? Tutajos csak legyintett. – Na. aztán Tutajos is mocorogni kezdett. de a kukorica még talpra áll. Matula suttogva szidta Csikaszt. biztosan tekeregtél. és lenyelte Bütyök is. – Mert amikor először itt voltam. Egyelőre azonban csak nézett a székre. – Ha kell még.Matula a kalapja felé bökött. a vetett ágyak. Csakis Nancsira. ahol az előbb még Matula ült. Először Bütyök ült fel ijedten. – Majd otthun megnézhetik magukat – szólt közbe Matula. mert most maguknak Nancsira van szükségük. hogy kívánja-e? Ez most orvosság! Gyula lenyelte a méregerős pálinkát. már rajtunk volt. és Matula megnyugodva gondolt arra. meg kenegetheti mindenféle kenőcsökkel. – Hát kérdeztem. Gergő bácsi. mi újság? – kérdezte. majd ott vesztünk. – Gergő bácsi. te is kaptál. a tea. de van ponyva elég. hogy nincs itt tükör. hát bementem újra. olyan rendetlenül… a puska is csupa víz… – Az nem baj. s a füves térségeket mintha lehengerelték volna. A nagy rétség fáradtan. – Gondultam. a vacsora. hogy nincs tükör a kunyhóban. az szükség. – Hát ne gondoljon rá. “Sok madár elpusztulhatott – gondolta Matula –. maga még most is borzong – és az öreg előhúzta a nád közül a pálinkásüveget. mert a derék Tutajos arca . és úgy tett. Ez a megsértődés azonban felszínes volt. Gergő bácsi. – A hideg ráz. hogy nem lát jó mamád. A fákon tépett a maradék levél.” A kunyhó előtt Csikasz várta. szóljanak. és még a takaró alatt is citoráltak. kabátok és egy általános ápolási terv kibontakozó hadjárata. s a víz egy gémfióka tetemét vitte lefelé. már újra bunogtak a masinák. de Csikasz is ferdén hordta a fejét. ha látnád magad… kár. maguk aludtak. aztán hamarosan fellobbant a tűz. Jócskán töltött a pohárba. – Hát lehet ebből valamit kihúzni? Vén szamár! És igazított egyet a széken. – Látom. mintha mosolyogna. – Addig helyre jövünk… – Alig hiszem – fordította meg Matula az egyik gőzölgő nadrágot –. és a hátunk mögül jött. és amikor másodszor visszajöttem. – Juj! – tiltakozott Gyula. Ezek után kissé bambán és végtelen maszatos törődöttséggel néztek a világba. de úgy kell neked. Ő meg örül. és pattogva küldte lángjait a hűvös levegőbe. Meg etetheti is… A fiúk hallgattak egy darabig. de a nádas zúzott volt. A cséplés leállt. merthogy még ma hazamegyünk. – Rémesen nézel ki.

de szerencsére nem kell sokat gyalogolni. – Hát pofozásról ippen nincs szó… de az lehetséges. Evezni nem lehetett. de úgy látom. mintha a ruhák tüskével lettek volna bélelve. Nancsi néni el volt készülve. – Nem gondolnám. hogy a fiúk nagyon megáztak. És Bütyök megláthatta. mert úgy húzta be a csónakot a nádba. – Hát mindenre nem. hogy István úr szól majd egyetkettőt… de az nem baj. mert Matula eddig soha nem sietett. – Inkább meztelenül mennék – mondta Tutajos. és a fiú fokozottan pirult. a meleg ágyat s általában a kőből rakott házat. és szerette volna megölelni az öreget –. Amikor a kocsi bezörgött az udvarra. uramatyám… bár ne látnám. csupa szúrás. Be kell vallanunk. De felszínes volt azért is. a ruhák megszáradtak. . kidugván a takaró alól meztelen lábát. mert – ráadásul – hüvelykujja görcsöt kapott. hogy enyhítse az ijedséget. mert – bár nehezen hagyta itt a kunyhót és az öreg Gergőt – valahogy kívánta Nancsi puha kezét. Nancsi néni – vidámkodott Bütyök is. odáig meg csónakon megyünk. hogy Nancsi örülne neki… – Evezhetek. nem is szeretek rágondolni. De Nancsi már csinálja a fürdőt meg a téját. arra is el volt készülve. és orra – két mogyorónyi daganattal – egyáltalán nem vett részt ebben a mosolygásban. Először Bütyök mozdult meg. – Hát ami azt illeti – szomorodott el Tutajos –. látóm. – Jó napot. csak amire köll. hogy Bütyök kissé elpirult. és önállósítva magát. csípőre tett kézzel és szelíd harciassággal. pedig még csak a fejüket láttam…” – Megjöttünk. és Bütyök akkorát tüsszentett. – Bütyöknek még a csizmája is bennveszett az iszapban. mi az evezés. mint amikor a liba az eget kémleli –. A két ifjú ezek után felöltözött. – Majd evezhet még. de fejét úgy tartotta. most sietünk. de bal szeme csak félig nyílt ki. mert testükön csak imitt-amott volt egyegy kis darab ép hely. felfelé meredt. amin nem fúj keresztül a szél. aki töretlenebb állapotban volt. – Látom – lehelte Nancsi –. mint egy kűbálvány mondta később az öregasszony –. – Egy csizma: nem csizma – mondta Matula –. de erre a látványra nem volt elkészülve. – Gergő bácsi – mondta Tutajos. de úgy öltözött fel. Nancsi néni – mondta Gyula rekedten. vágás a lábunk… aztán vizes minden… – A kocsi a hídnál várja magukat. Gergő bácsi? – Ameddig akarnak… – Nem is baj – tapogatta Bütyök jégverte kobakját – nem árt.egy-két napig nem volt alkalmas semmiféle érzelem kifejezésére. Most sietett és a csónak repült a vízen. A másik megvan. mert ezek a lábak… Nancsi néni szeme bűvölten nézte Bütyök lábát. hogy a fiúk “megáztak” – ahogy Matula mondta –. – Aha – mondta Matula –. Hát szálljatok már le. maga mindenre gondol. és kissé ferdén. ha kicsit helyrepofoznak bennünket. és mosolyogni igyekezett. A viharvert ifjak dideregtek. mint egy kútágas. Az orr nem azonosította magát semmiféle mosollyal. de így még Gyula sem látta. mint egy törékeny köcsögöt. hogy egy gém pipaszár lábait széthányva rebbent fel a nád mellől. – Meddig kell bent lenni. Az egyik csizmája. A kocsi eddig már a hídnál van. Gergő bácsi? – kérdezte Bütyök. aha! Kezdi már. Nancsi néni ott állt a feljárón. “Úgy álltam ott. megjöttünk. és mivel Matula mondta.

– Nem volt szívem felkelteni őket – mondta István bácsinak. mert újra felhők jártak az égen. és rövid. Szárogatni kell a zabot. – Mert nem vigyázott rátok! – Hiszen… – Mozogjatok. aztán nagyon puhán megfogta öccse kezét. – Ugye! – Úgy! Addig hazajövök.– A csizmám odaveszett – igyekezett enyhíteni a dolgot –. még egyszer visszanézett. és csak nehezen fékezte le magában a gyógykezelési szándékokat. Bütyök. Bütyök. de Bütyöknek még a szuszogása sem hallatszott. szemével benézett az ablakon az est. mint két hindu fakír. – Hát még ha ezeket látná – intett befelé. és két István bácsira méretezett hálóing. mert Nancsi néni másként nem hagy élni bennünket. aztán be az ágyba. emeletes orra és Bütyök dagadt. itt vannak az ingek. – Hogy az a jóisten… hogy az a tüzes ménkű! Ennek is Matula az oka! – csattant fel végül. Visszafelé hozza el az . – Feküdjünk le. mert úgy érezte. mit kell veletek tenni. az ágyak megvetve… még hogy van kedvük beszélni! A fürdőszobában kánikula és vízcsobogás. de mielőtt leoltotta volna a villanyt. mért… mért. hiszen ő adott neki kocsit a szomszéd faluba. – Szappanozzátok le egymást. Arról természetesen mit sem tudtak. ezeket valahol kint kapta a jég! És közelebb ment Gyulához. Csak! – kiáltott. – Nem bánom. – Az árgyélusát – sziszegett meglepetten. – Kicsit – állt talpra Bütyök. Mire a doktor hazaér. Balázs hétre menjen a doktorért. hogy a csata vesztett ifjak álmodtak-e valamit. szerencsétlenek. a fürdő kész. félmeztelenül feküdt. de pár perc múlva már enyhén szuszogott. éjfél lesz” – gondolkodott. elmerülve az álom öntudatlan tengerében. “Hát annyira talán nem sürgős” – nyugtatta magát. és később sötét. mert Bütyök nemcsak a szemét hunyta le. hogy teste abban a pillanatban fájdalmas darabokra omlik. és hőseink bevánszorogtak Nancsi néni után. aki egyébként is harapós hangulatban volt. – Szentséges atyám. aki közben körüljárta őket. bár Gyula néha nyugtalanul hánykolódott. akik éppen most keltek fel a tüzes szögekkel kivert heverőről. mintha aludnál. hogy lassan alkony lett. És arról sem tudtak. Aztán Balázs ne fogjon ki. Azt sem tudni. mint kotlós a csirkéit. hanem a ponyvákat vigye ki a gépekhez. – Segítsek. Figyelmesen nézte Tutajos összeszabdalt térdét és verejtékes homlokát. és csendesen kiment a szobából. Aztán csukd le a szemed. sötét borulás szállt a falura. Odakünt csillagtalan. … És fél óra múlva ott állt a két fiú tisztán és szárazon. – Miért? – Ne ácsorogjatok. – Mit nézzek rajtuk? De azért vacsora után bement a fiúkhoz. ótvarosnak látszó koponyája között –. és szeme ide-oda járt Tutajos kék-zöld arca. és ezt nem az apró sebek okozzák. “Ennek a gyereknek láza van. iszen véres is. és felkattintotta a villanyt. – Miért? – állt meg egyszerre a két ifjú. Majd akkor meglátom. Láza van. aki kitakarózva. – Nancsi néni – mondta odakünt –. István bácsi hálóingében. mert beszélni akarok vele. Erre a figyelmeztetésre azonban nem volt szükség. hogy Nancsi néni többször bent járt különféle teákkal és tégelyekkel. csak amíg leszállok… A kocsi elgörgött. de igen erőteljes megjegyzéseket tett a jégverést illetőleg. mert én eldőlök. de hoztam bakancsot is. Tutajoskám? Gyula ingatagon állt fel.

Erre lehunyta a szemét. amikor csuklóját átfogta. – Gondoltam – mondta István bácsi. – Bocsánatot kérek – jó reggelt kívánok –. Gyula átnézett Bütyökhöz. puha suttogásban úszott volna. derék Tutajos? Ez a doktor meg akar vizsgálni. Tutajos – segítette fel Gyulát a doktor –. hogy ez a hangtalan megjelenés igaz-e. ha megjött. A tavon ért bennünket. hogy ne kotyogjon bele magasabb műveltségű orvostudorok dolgába. hogy igaz. – Nem tudtatok elbújni a jég elől? – Nem. hogy reggelre elfelejtette őket. Úgy. A holnap egyelőre elég távoli volt. és úgy érezte. – A gyerekek meg hadd aludjanak… – Nem is ettek. Kitakaródzott és betakaródzott. a Vica bábát kért. István bácsi? – Megvizsgál benneteket. Az öregasszony elgondolkozva nézte még egy kicsit a tégelyeket és a csalhatatlan orvosságok üvegeit. hol megfagyott. – Nincs még annak itt az ideje. Balázs ráér előbb kivinni a rézgálicot a magtárba. hogy szalma közé pakoljon. és annál jobb étvágyuk lesz reggel. – Talán felülnél. s mire észrevettük. de Gyula füle közömbösen eresztette el a hangokat. Evezni meg egyáltalán nem lehetett. majd kapsz másikat. – A Vica? – Az. Amikor végre felébredt. csak álmában. és mondd meg nagybátyádnak. – Engem is? – Persze. Hallom a csizmád elveszett. – Nancsi néni. Mintha állandó és emelgető. egy idegen állt az ágy mellett és nagybátyja. meggyőződni. – Okosan. “Majd holnap…” – gondolta. Amikor később felnézett. s ezen megnyugodott. aztán a bábát Vicához. ha pótapa kell. aztán elmegy. bár a felülés nehezen sikerült. aztán újra sorba rakta őket. mert a másik ágyból – állig betakarva – barátja nézett vissza. de ezt csak Gyula érezte. Annál jobban alusznak. és nem érzett fájdalmat sem. aztán úgy gondolta. – Persze száraz kabátot nem vittetek? – István. Aztán most már feküdjön le maga is. de erre az öntudatlan mozgásra sem ébredt fel. hozza a magtárba. és máskor. megjött-e a gálic meg a kötőfék. hozzám gyere. hogy sürgős. Nem mondták. Sőt álmaiban. – Megmondom. olyan nagyon elaludtam… – Feküdj le nyugodtan. de megmondja neki. – Minek a doktor. Ha nem jött meg. a szoba már világos volt. és egy kocsi zörgött be az udvarba. Tutajos. – Nem! Én vagyok a pótatya! – Ülj fel. mert ha a kocsi olajos lesz… – Balázs vigyáz az ilyesmire… – … aztán elmegy patkoltatni. de útközben szóljon be a bábához. . mert Lakatos Jóska felesége kérte. mert mindjárt reggel lesz. már ott is volt. a nád közt. amelyek olyan lengén zavarosak voltak.olajoskannákat. A ház elcsendesedett. nem mennél ki? – mondta a doktor. Egyébként jó reggelt kívánok… Tutajos ijedten felült. Aztán István bácsi hangja hallatszott. Aludjunk. a doktornak egészen puha a keze és szárazon hűvös. mert hol megsült. menet nézzen be a szövetkezetbe. telefonáljanak érte. akkora volt a szél. igaz. Sóhajts! István bácsi ez idő alatt Bütyökkel sugdolódzott. Tutajos bágyadtán mosolygott. hát bábát kap.

hogy megfáztatok. Ellenben… – … ellenben? – Lovasfutár penicillinért a patikába. – Nem is azt mondtam. nem hát. mert az enyém elfogyott. aztán ilyenkor okosabb a doktorra hallgatni. Bütyök felült. aztán mehettek Matula szárnyai alá. Bütyök. de nem hordom – mondta Bütyök büszkén. hogy “á”! – Aaa… – Á-t szíveskedjél! Miután Bütyök csak egy rekedt “aa”-t tudott kilehelni. – Persze hogy megüt. aki nem tudta a valóságot. – Éhen haltok. – Lám csak! – aggódott az öregasszony. mintha egy éve látták volna. csak beszaladt a berekből. Azt mondja. amit akar. Van lázad? – Nem mondta a doktor bácsi. – Mondom. Gyula? Gyula azonban nem gondolt semmit. de megfázhattak. csak tejeskávét és vajas kenyeret. és elő se mert jönni csodálatos szereivel. Közben nézték az ajtót. A tüdeje van érdekelve. – Gyomrod is el van rontva. begyüvök – kopogott be az öreg –. A doktor rendelte. Tutajos – mondta a doktor –. és most olyan a fejed. de érezte. – Nos? – A vendégnek semmi baja. és széket penderített Matula alá. Vadonatúj vadászkalap… – Igen. mert egy lovas vágtatott végig az udvaron. – Elég szamárság. Nem mondom. mit gondolsz. hogy felkelhetünk-e. – Lefekhetsz. azt megeheti a beteg is. de Bütyök hatalmasan bereggelizett. mert megüt a guta. Tutajos alig evett valamit. meg hoztam halat ennek a Nancsinak. – Hát egyetek. enni se nagyon. Mondd. Helyette Nancsi néni jött be terjedelmes tálcával. a hőmérőt meg eltette. aztán beeresztem ezt a vén betyárt. fiam. hogy pótapátok vagyok. Amikor az irodában leültek. – Akarsz egy nyaklevest? Mondtam. – Írd a receptet… Bütyök később az ablakra nézett. – Nem vagyunk mi betegek. István ránézett a doktorra. mert megint olyan félálomféle bódulatba süllyedt. hogy nem lesz tüdőgyulladás. Bütyök ehetik. – Ne is mondd. de az öcséd befogta. Ülj fel.– Mamánál van pénz. – Nem is kívánok felkelni. szegény gyermekeim. mert olyan volt ez a doktor. Gergő bácsi. nem is kapsz. Ezzel most ne foglalkozzunk. – De nem ám! Gyula lázasan mosolygott. hogy nem teszitek legalább a hátizsákba. – Csikaszt nem hozta be? . egy-két nap fekszel. mintha tíz éve mindennap együtt lettek volna. – Összegyűrődik. hogy nem oka senki se. de csak pár év múlva. Bütyök kiugrott az ágyból. – Nincs kalapod? – Van. – Nem mondták. és úgy várták Matulát. hogy baj van. és mosolygott. hogy utálat ránézni. mert “új kárnak és régi várnak: nincs gazdája”. István. Régen ismerős és nagyon megnyugtató. Mehetünk. – Ez is meg van fázva. a doktor elfordult. mert még nem is reggelizett. – Nem szabad felkelni? – kérdezte Bütyök.

Hát ronda idő volt. (Ez is igaz!) Nem árt. Tegnap nagy jégeső volt nálunk. mert ott a hele. nyeleket. orsót. és csendesen kiment. és jó szeme is van kelésekhez. hogy meg ne fázzon. Szeme félig nyitva. és szivarra gyújtott). Csak arra vigyázzon. Meghívsz. A számtannal is foglalkoznak. Nagyon elesett Volt. nincs a világon semmi baja. sóhajtott a testes gazdász. Két hét múlva az öcséd átadhatod Matulának utókezelésre. egy malacot kapsz. Bütyök nem értette ezt a nagy figyelmességet. ezért itthon tartottam őket. kézcsókjukat küldik. és megesszük a gyerekekkel. úgy összevágta a jég. gunyhót. Jóska. Tudatlak benneteket. ezért kellő nekikészülődés után és hatalmas sóhajok közben nekiült a levélnek. az már igaz. nagyon lázas és majdnem eszméletlen. de Tutajost már ez sem nagyon érdekelte. megint elaludt ez a büdös szivar. és kerestem a másik csizmát is. kendőt vagy harisnyát. amint a doktor mondja. de nem vette észre nagybátyját. amikor Tutajos megkapta az injekciókat. mint egy kotlós. Nem volt még dél. Most voltam náluk. süsd meg. hogy beszámol húgának a fiáról. – Nem ártana. és fiatok múlt héten fogott egy óriás harcsát. Amikor a doktor elment. Kitakarítottam mindent. Ezután csendesen bement a fiúkhoz. – Azon a napon. de pár nap alatt helyreigazodik. Mellesleg: az öregasszonynak igazán jó kenőcsei vannak. . de a reggeli kellemes hatása alatt nem is ért rá foglalkozni vele. Még csak egy hisztériás anya hiányzik itt nekem. de Gyulát nézte. de bizony nem találtam. Bütyök mélyen aludt. mert most csúnya a berek. ha a gyerek kicsit erősebb lenne – mondta a doktor később az irodában –. ha heverésznek egy kicsit. Matula Bütyöknek beszélt. puskát. a levegő meg a víz befejezi a kúrát. aki már megint elaludt. és intett Bütyöknek: – Hagyjuk aludni – suttogta. eteti a kölyköket. mert mindkét fiút megvizsgáltattam (ez igaz. hogy fiatokkal – és Bütyökkel is – a legteljesebb mértékben elégedett vagyok. de azt a szegény Bütyköt ne fektessétek. égésekhez miegymás… – Gyengén van ez a szegény gyerek – aggódott István –. István bácsinak eszébe jutott ígérete. amikor a fiú felkel. ha a szülei megtudnák… – Mért tudnák meg? Feltételezem: nem akarod megírni. Erősödik a fiú.– Ott hagytam a haszontalant. (Mi a mennykőt írjak még?) Nancsinak küldjétek majd valamit. Kedves Ákos és édes Húgom! – írta. Mikor gyünnek ki? Nem mondta a doktor? – Hát talán pár nap múlva… – Nem is baj. Erre csendesen felkelt az öreg. Elaludt. de már kaptam újakat. A patronyok is mind eláztak. hanem Nancsi. Csókol benneteket István – Na – ragasztotta le a levelét –. mit csináljak vele? Azaz ne te süsd meg. vagy bánomisén mit. most nagy a sár. mert itt-ott – természetesen szigorú felügyelet alatt – a folyóhoz is kieresztem őket. – Én nem gazdálkodom. A jó öreg nap. Hadd kuruzsolja kicsit Nancsi néni. Estefelé megint eljövök. Gyula nyugtalanul mozgolódott.

az úgy is van. Jövő héten át akarok adni száz hízott ökröt. nagyon féltettem a – malacot… A nyár azonban ezt is tudomásul vette. de nehéz a gazdának. mert jön egy jég. Az igazság azonban az. Én most a felsőpusztára megyek. – Ki hát. a gyomrával vesződik. A doktor pedig – a délutáni vizsgálattal végezve – összepakolta holmijait kis táskájába. Mert nehéz volt. itt néha úgy látszik. könnyű a cipésznek. és nem az időnek és véletlennek. – Phü – mondta –. – Na. és holnap már felborult minden. mint “egyesek” – mondta István bácsi. hol az ellenőr? – Rosszul lett megint – jelentette a gépész –. Bütyök felkelhet. nagyot aludt. égy rovarinvázió. – Mázsáljak én tovább? Úgy értem: amíg lesz valaki. mi az – álltak meg az egyik cséplőgép mellett –. – És a mázsa? – kérdezte a gépész. egy fagy. egy ostoba rendelet. s utána láztalanul nyitotta ki szemét. főleg az első nyolc nap. Ma kiadok egy rendeletet. mert adva van az anyag. további nyaraknak. és úgy határozott. beüt egy száj. mint három valóságos atya. István bácsi bement a kerekes bódéba. az aratás idejét: mindent. és nemcsak jól érezte magát. hanem az idő és a véletlen. s a ház körül ténfergett. ahonnét nem jött még tutaj vissza… de ott volt a doktor. amikor Gyula majdnem eltutajozott azokra az ismeretlen vizekre. aki ismételten leszállította Gyula Lajost erről a bizonytalan járműről. látszólag közömbösen. kezdhetem elölről az egészet… szóval. A nyár azonban – akármilyen nehéz volt ez a két hét – nem állt meg. és mégis nekünk kell gazdálkodnunk. – Ültessék fel a legközelebbi kocsira. mert amit kitervez. Ennél a nevezetes pillanatnál véletlenül jelen volt István bácsi is. Béla? – Szívesen. mert a mérnök valóságos számokkal dolgozik. Végül – a kilencedik napon – Tutajosunk nagyot sóhajtott. s amikor kijött. De nem állt meg. – Nem lehet! Erre szigorú rendelkezés van. és olyat fújt. mint egy győztes birkózó az utolsó menet után. hogy Tutajosunkat mégis átadja az ősznek. de izgalmas érdeklődéssel látta a nagy gazdaság bonyolult és mégis rohanó életét. – Kijöhetne a tanító kisasszony. és egyenest a doktorhoz. dühösen vakarta a nyakát. ámbár igen boldogan mondta. elsősorban derék Tutajosunknak. bent fekszik a bódéban. a vetés rendjét. mert a maga kenőcsei meg olajai valóban sokát érnek. szárazság és még ezer ismeretlen nyavalya. Estére majd itthon leszek. és az nem változik meg. a földek állapotát. mert bizony voltak pillanatok.és körömfájás. mert éjjel leszakadt az eső. majd nézzen be a gyerekekhez. általában az élet idejének. – Bütyök hol van? – nézett körül Gyula.– Nancsi néni – szólt be István a konyhába –. Bütyök felkapaszkodott a kocsira. Bütyök. hogy Bütyök valóban dolgozott Miután Nancsi néni csodakenőcsei helyresimították göröngyös kobakját. aztán István bácsinak. Bütyöknek. – Látod. egy felhőszakadás. – Azt mondta? – Nem én találtam ki. ha itthon lenne… . Könnyű az építésznek. onnét… onnét a mennykő tudja. ami napról napra változtatja a munkát. egy járvány. mert pótatyai mivoltában annyit aggódott pótgyerekéért. és nem lopja a napot. elhiheti. – Bütyök dolgozik. István bácsi azt mondta neki: – Nem jössz velem. hogy nem is mi gazdálkodunk. én mázsálok. A doktor azt mondta: magára bízza. friss reggeli levegőt hozott a szobába és Gyula tüdejébe. a gépek használatát. leromlik a jószág. a szabónak. a beosztást. Nancsi néninek és a doktornak is. ha akar. könnyű a mérnöknek.

és az utolsó maghordó kocsival hazajössz. az öcsémnek a barátja. aszerint. amelyekkel ő éppen olyan ritkán találkozott annak idején. mint Bütyök a jelenben. kitűnő tanuló. jelezve. magában azt mondta: nono… – és a hibát szó nélkül kiigazította. az iringó virágja megfakult. – Tudsz-e számolni. Nancsi néni minden idejét a beteg . mintha ott cséplési ellenőrök tartózkodnának. Bütyök ezek után nyakkendőt kötött. Ezek – valóságok. amíg a gépész a kocsihoz kísérte főnökét. s ezt a kérdést tapintatlannak érezte. a vízhordó lányka pedig a következő napon egy doboz cukorkát “talált” ugyanazon kosárban.– Harangozó Laci? – Felvételi vizsgára készül az egyetemre. mert Kengyelre gondolt. három perc alatt úgy mázsálsz… de úgy mázsálsz… na gyere! És ha nem is három perc múlva. míg Pondoray “kartárs” közvetlenül Béluskámnak szólíttatott. míg Szanyadi Kati felvette piros réklijét. és másnap hajnalban feltette mérgeszöld gazdászkalapját… De a nyár még ennek dacára sem állt meg. Lehőc egyébként elég száraz. és gyilkosán dühös tekintete megszelídült. még Tutajos sem. mely hol elment. István bácsi pedig levette kalapját. – Természetesen – parolázott a nyurga öreg gépész. Ekkor azonban már a nyurga gépész János bácsi megszólításra hallgatott. aki átjött a szomszéd majorból –. hogy a vastag gazdász szívesen adományozta a jeleseket. és mi sem természetesebb. hatvan körüli gyermektelen egyén volt. Ennek természetesen percek alatt híre ment. sípolt a megálláskor. De az is valóság. erősödött az injekció hatása vagy gyengült. – És elvállalnád a mázsálást. – A géphez ne engedje a fiút. az asztagok helyett szalmakazlak nőttek. hogy erősen gondolkodik. Nem kell talán mondanunk. hogy reggel volt vagy este. hogy a dicséretben túlméretezett fantázia rejlett s egyben az a tény. – Hát akkor? – és a gépész széttárta karját. nehogy babráljon valamit. Béla? – Persze – mondta Bütyök. – Csuda feje van – mondta a gépész a gazdának. pláne amikor észrevette. jelezve. hogy Bütyök teljesen otthonos a dugattyúk. hogy István bácsi – most először – hibát talált az ifjú számadásában. Lehőc bácsi. aki lázban és félönkívületben birkózott valami rémmel. hogy kifogyott a tanácsokból. dacára a beígért anyai pofonoknak. amitől vastag ráncok képződtek homlokán. és Bütyök egy napon három szál őszirózsát talált ételhordó kosarában. de úgy mázsáit… – Csoda talentum vagy. s amikor a vízhordó lányka “ellenőr úr”-nak titulálta Bütyköt. színjeles volt végig – és István bácsi csak egy jelentős mozdulattal fejezte be Bütyökről alkotott kitűnő véleményét. aztán meglegyen a baj. – Vigyázzon a gyerekre. rendes fizetésért… – Nem mázsáltam még – idegenkedett Bütyök. hol meg újra visszajött. mint hogy másnap már Bütyök indította és állította meg a gőzgépet. aztán az égre nézett. A traktorok már a tarlókat buktatták. és elpirult. nemhiába volt színjeles. az ebédedet majd kiküldőm. belenézett. a jeles ifjú meleg bizsergést érzett a szíve körül. a nyárfás utak felett vércsefiak rikoltoztak. első osztályú gyorsvonat! mozdonyvezető árvájának ezt megtiltani egyáltalán nem lehetett. Bütyök tehát ottmaradt a mázsa mellett. – Hát ha nem vagy hülye. Béla. amíg ez a szegény Lajcsi rendbejön? Persze. atmoszférák. mert egy valóságos. tengelyek és fogaskerekek világában. de negyedóra alatt Bütyök úgy mázsáit. Erről azonban nem tudott más senki. aki szívesen apáskodott egy néhai kolléga árvája felett. Látva azonban Bütyök nyakkendőjét és Katica ünnepi réklijét. végül Bütyökre nézett.

és este. mert a szerelem őt is érzékennyé tette. Bütyök azonnal megsértődött. mint “egyesek”… Azt már nem is kérdezte. amikor beszélni sem tudtál? De a doktor meg is tiltotta. és váratlanul két kövér könnycsepp szaladt szája szegletébe. hogy érted ezt. mert egyszerre megfeledkezett saját közeli elmúlásáról. ami többször elővette. Most azonban nagyon hiányzott Bütyök. – Ne haragudj. Szanyadi Katalin a neve. De az ebédemet is ő hordja. egészségesen és felszabadult boldogsággal kinyitotta szemét. Amikor azonban azon a kilencedik napon értelmesen. és többször figyelmeztette Nancsi nénit. és ott dolgozik a gép mellett mint… mint vízhordó. és talán könnyezett is. első gondolata barátja volt. én öngyilkos leszek. Látva azonban barátja komolyságát. aki dolgozik. az együttérzés kerekedett felül. aki csak a hűvös borogatásokról tudta. Arca eltorzult. amikor megérkezett. – Megcsókoltad? – Hogy képzeled? Azonnal kiábrándulna. és Bütyök hiányát alig vette észre. ha ilyeneket mondasz… – Bütyök! – Mert ez nagy igazságtalanság! Hogyan törődtem volna veled. Tutajoskám. Gyula… igazán… – és nem tudott mást mondani. Bütyök. de felettébb zűrzavaros lelkiállapothoz. – Gyula. és Tutajos csak azt nem értette. de olyan gyenge vagyok. A doktor naponként kétszer is megnézte Gyulát. hogy Bütyök miként jutott felelősségteljes állásához s ahhoz az emelkedetten boldog. szellemi képességeid meglepően regenerálódnak. aztán most itt van. és szíve egyszerre tele lett barátja szeretetével –. . – Ki az a nő? – Kérlek. mint amikor a kazánból a gőzt kieresztik. de nem foglalkozott a gondolattal. – Gyula – rémült meg Bütyök. Elég zavarosan mondta el. hogy a malacsültet ropogósán szereti. És Bütyök elmondta. miért kell ezen szomorkodni. és egyelőre ellentétes érzelmeivel birkózott. ezt nem értem. ne beszélj úgy róla. és nem lopja a napot. sehogy. – Bütyök – kiáltott –. mert elsírta volna magát. hogy ott van. De Tutajos nem is tudhatott részletesebben barátja dolgairól. és… talán… meg sem gyógyulok… Tutajos nem beszélt tovább. – Ha te nem gyógyulsz meg. – Remek – örvendezett a doktor –. A kitörni készülő nevetéssel és a kíváncsisággal. A vallomás után Pondoray Béla lehajtotta fejét. a betegségtől elgyöngülten és kissé szentimentálisán azt mondta: – Te már nem is törődsz velem. te hogyan szereted? Tutajos keserűen mosolygott. mert távoli lett minden és mindenki abban a félájult elesettségben. kezébe vette kezét. Ezt azonban Gyula már csak hallotta. hogy “az a nő”. aminek köznyelven az első szerelem a neve. és kék szeme van… Gyula erre már felült. – Haza is mehetek.mellett töltötte. Tutajos… én magam sem hittem volna. mert eddig a betegségen kívül nem is érdekelte semmi. – A… a menyasszonyomnak. Odaült a beteg ágyára. – Sehogy – suttogta a szerelmes ifjú –. – Ülve… és borogatás nélkül. de Tutajos ezt nem láthatta. – Hát mondd el. ha a távoli esküvőre gondolt. Ezt már meg is mondtam Katicának… – Kinek? Bütyök akkorát sóhajtott. – Hát ha szeret? – Imád! – Te jóisten.

Tutajos másnap már kiült a napra. Ült a két gyerek a lámpavilágos estében. bujdosva a letarolt mezőkön. de jövőre újra szívesen látlak. szinte túlságosan kiválóan. de esténként elővette könyveit. ropogós. és dörmögve igazította helyre Bütyök szerelmének kézzelfogható botlásait. aki pedig nem szerelmes. a susogó kukoricák homályában és a szőlőtőkék mámoros álmai között. A távoli álmok között Szanyadi Katalin – természetesen – már mint Pondoray Béláné szerepelt. Tutajos megszólalt: – Most már kijöhetnénk újra. hosszan néztek utána. hogy nincs a világnak az a lisztes molnárja. Később azonban. Lehet. és nem gondolhattak arra. Ezen kicsit elszomorodtak. amikor a tejút már az ősz felé hajolt. és a fiúk – természetesen Nancsi néni csomagjával – ott várták az állomáson. doktor bácsi. Aki szerelmes. és nem értették a szerelmet.– Én sem. beletörődött a sors . azért. mert nem szerelmes. Ez volt Gyula első kimozdulása betegsége óta. és Bütyök mezőgazda. Ennek az lett a következménye. úgy látszik. hogy azt az édesen tövises lelkiállapotot tulajdonképpen senki nem érti. s amikor elment. Erre a szerepre a kislány erősen készült is. csendes. és a fiúk szótlanul álmodoztak. István bácsi megharagudna… de pár nap alatt úgyis vége a cséplésnek. A vitaminokat szedd. amiben benne volt a föld és a búzamezők egész szerelme. mert a mezőgazdasági technikumot óhajtotta Bütyök tanácsára elvégezni. almát tartott szájában. azért. hogy valami új beosztást ad. nagyon kicsit vágyódtak is a társak és az új iskolaév változatossága után. tündöklő este. mert a doktort elvitték valahova. De a nyár még ezen emésztő érzések között sem állt meg. – Nem lehet. – Elég volt – mondta –. István bácsi azonban nem adott új beosztást. A vacsora azonban kiválóan sikerült. Te gyakorlatot szerzel. A doktor még egyszer megvizsgálta Tutajost. s nekem szükségem van kisegítőre – ezek után némely bankókat olvasott Bütyök markába. hogy ő is színjeles legyen. aki ennek a dalban előadott kérelemnek ellen tudott volna állni. mire kell vigyázni. mintha a kőszénszagban. a csillagok magányosak lettek. csak hol Tutajos nyögött egyet. mintha a malac bosszút akart volna állni korai haláláért. Késő nyári. és szeptemberben földhöz vághatod a legerősebb gyereket is az osztályban. de ki tudott volna Nancsi néni művészetének ellenállni? A malac piros volt. és ezzel együtt nőttek vágyai Matula és a berek után. A kocsi hazafelé zörgött. – Nem hagyhatom a gépet – mondta Bütyök –. mert szerelmes. és olyan illat lengett körülötte. s kiadta a rendelkezést arra a bizonyos malacvacsorára. hogy – amikor a két fiú már ágyban volt – odakint felbődült a doni kozák kórus legmélyebb basszusa. A vonat csak pár percig állt. a felnőttek azonban nem tartották kötelezőnek az egy poharat. Tutajos rohamosan erősödött. mert a vizet bizonyos felsőbbséggel osztogatta a szomjazóknak. A gyerekek bort is kaptak egy kis pohárral. és az őszi bogár könnyes kis citerája talán ezen az estén pendült meg először. süttette magát a nappal. Abban már megállapodtak. mint a szétszórt pásztortüzek. és – bár erről nem szólták – kicsit. ami maga volt a mértéktelenség csábítása. harmadnap kibotorkált a kertbe. Amikor a Zala hídján átdübörgőit a kocsi. hol Bütyök. pedig késő este lett közben. a berek felett könnyű pára ült. és úgy érezte. és nem hallatszott már semmi. Közben Pondoray néni is hazautazott. s ezen elhatározásukra István bácsi azonnal áldását adta. hogy Gyula tudományos kutató lesz. mondván: Megkérem a lisztes molnárt: Őrölje meg a búzámat… Nem kétséges. a füst távolodó gomolygásában az otthon és az iskola szólt volna. De a nótának aztán vége lett. mert Bütyök a legerősebb. – Matulával már megbeszéltem. A testes gazdászban azonban megértő lélek lakozott. bár Bütyök kimutatásaiban a hibák tetemesen szaporodtak. ennek a hangnak. – Mehetsz! – mondta. az áldó sugárzás a csontjait simogatja.

már mindenki tudta a dolgát. halat vitt. de ez csak olyan kérdés volt. És amikor felkeltek. ami most már nem kapkodó ismeretlenség volt. az az ő dolga volt. hosszabban ácsorgott az ég alján. Gyula úgy nyitotta ki szemét. kibocsátva a szoba elhasznált levegőjét és beeresztve a kertek üde. A vén szilfa puhán állt a virradatban. és hamarosan elfeküdt valahol a nádas mélyén. ahol üres volt már minden fészek. és Bütyök rendesen elrakta Nancsi néni küldeményét. és a gólyák meg a többi fecskék is készülődnek. semmitmondóan billegetve suta farkát. Bütyök rendbe hozta a polcokat. és nyársat faragott.kegyetlenségébe. Csikasz ezalatt bejött és kiment. az elmúlt három hét csak rossz álom lett volna. ilyen is tudsz te lenni… nem akarsz teát? – Mért ne akarnék. mint az ismerős simogatás. Matula csendesen mosolygott. s a mocsár hűvös leheletében boldogság volt. – Megyünk. hogy folyását látni sem lehetett. Nem beszéltek. Tegnap láttam. de a világosság ébredése ezen a napon ismerősként szállt rájuk. összeszedte már magát. A nap sokkal későbben kelt már fel. hanem elvégzendő. amikor elindultak. Mit csinál Csikasz? – Hát azt most nem tudhatom. és meglassúdtak a fiúk is. szűkszavúak lettek. mint máskor. De el kellett végezni. Meglassúdott minden. A hajnalok tűnődő ködöt szültek. és csak a függöny lebbent meg. és később is világosodott. Ezenkívül Nancsinak kedvességeket mondott. és csak a nádbugák nézték az eget a rejtett vizek zöld tükrében. – Semmi bajom. és úgy nézett a két gyerekre. amikor Tutajos a szeleméin alól kihúzta a baltát. változatos munka. selymesen suttogott a nád. mintha a nyitott felső ablak lélegzett volna. Sötét volt még. hogy egy falut el lehetne pusztítani vele. aminek azonban semmi köze nem volt az előírt és hajszolt robothoz. a folyó olyan lassan mozgott. s az oldalához csapódó hullámok locsogása is olyan volt. Gergő bácsi. akkor is röviden végzett. de iszen majd meglátják. sőt Matula is pipált még egy verset a szénaágyon. Gergő. – Tán nem aludtad ki magad? – kérdezte az öreg. Meglassúdtak a fiúk. amire nem is kellett válaszolni. nyárvégi illatát. mint a vén sas fiaira. mert felesleges volt a szó. ha rumot is adsz hozzá? A doktor annyi orvosságot adott Gyulának – fordult a fiúkhoz –. ami nem oszlott szét a nap első érintésétől. és csak kicsit bólintott. Amúgy semmi újság. A nap felkelt. Hogy azután ki mennyi változatosságot és örömöt vitt ebbe a munkába. de nem kell már a haszontalant megkötni. mielőtt Telkeit volna. közben le-leült egy pillanatra. És amikor másnap reggel megkoppant az ablak. Csikasz viháncolva ugatta körül őket. – A rétisas? – Megvan. az öreg pipára gyújtott. ringva kellette magát az öreg csónak. Ebben az időben már nagyon megcsendesedett a nyár. mire az öregasszony megjegyezte: – Látod. úgy látom. s a tavon lármázó madársereg mintha hazatérőket köszöntött volna. . A sárgarigó elment már. amikor visszakapja őket. ámbár. a szél csak ritkán lendült munkára. s a máskor hosszú magyarázatot egy vállrándítással vagy kézlegyintéssel intézték el. és meggyőződés nélkül ásított. Gyula elment fáért. sarlós fecskét se látni. mert mindenki önmagának és a kis közösségnek tartozott vele. mintha a betegség. és ők hárman újra együtt voltak. Gergő bácsi! Matula a szokott helyén ült a konyhában.

– Matula bácsi olyankor is kijön? – Ritkábban.Otthon lettek a nádban. A víz színe megmondta a mélységet. Tutajosék kényelmesen reggeliztek. A jeles ifjú általában nem hordott kalapot. és a hó nyitott könyvként árulja az éjszakai vadászok nyomait. vészes károgás vagy ijedt feljajdulása a tömegnek. hogyan evezel? – Meg kell próbálni! És megpróbálták. és Bütyök naponta többször akarta látni ezt a rózsát. és Bütyök akkorát ordított. ahova Bütyök csodálatos gazdászkalapját helyezhette. ahol feliratok és jelzőlámpák igazítják az embereket. Matula bácsi. aztán majd meglátom. Most már aligha szorította volna meg bármilyen vihar a fiúkat. és tervezgetéseikben a jelen átnyúlt már a jövőbe. csak úgy egyszerűen. – Onnét a zsiliptől? – Onnét. Ezeket a kiugró hangokat itt a figyelmeztető sivítás helyettesítette. hogy itt nem jött a mentőautó. Persze. mint otthon az utcai zaj. mert érzékenyek lettek minden változásra. amikor a varjúkárogás itt az úr. ami egy kicsit búcsúzás is volt. De nemigen kívánkozik ide senki. amelyből kihallatszott egy-egy hirtelen fékező autó csikorgása vagy a rendőr sípja. A nádkéve háromnégy méter hosszú. amit aztán tavasztól eltüzelgetek. – Hipp-hopp. ámbár ritkán lett meg. Bütyök rakodott. öles hó alatt alszik a berek. mert az áldozatot elvitte a héja vagy a kánya. hogy a nádhordásnak is megvan a maga furfangja. a kalapom! . – Nem hordja be a szél a havat a kunyhóba? – Nemigen. És – amit eddig soha nem tettek – a jövőről beszélgettek. ő hordta a kévéket. és a farkas át tudott jönni a horvát hegyekből. Gyula. mert körültámogatom nádkévével. mi? – csóválta fejét Tutajos. kétoldalt belelóg a vízbe. Gyerekkoromban még idetévedt egyegy farkas is. a folyó olyan csendesen kúszik a jég alatt. az árnyék az időt. hogy Tutajos kiejtette kezéből a nádkévét: – A kalapom! Gyula. vadliba szól a dermedt levegőben. Ilyenkor a fiúk a tűzbe néztek és a télre gondoltak. és Tutajosnak lett igaza. – Meghordjuk. a nádat ide lehetne készíteni. ahol soha nem fagy be a víz. – Akkor nem lehet itt kint aludni? – Lehetni lehetne. mert felvették a táj és Matula tempós alkalmazkodását minden változáshoz. mint a városban. csak annyi. és úgy jártak a berekben. Érzékenyek. A munka hevében azonban megfeledkeztek a kalapról. de nem idegesek. közben azonban megbeszélték a nádhordás minden lehető furfangját. de amikor pár kéve ráhasalt a csónakra. de most a kalap mellett egy kis rózsa hervadozott. – Csakis csónakon – mondta Bütyök –. – Ezen még gondolkozni kell. Akkor aztán nagy hajkurászás volt a farkas után. s a hold jeges nézésétől megrepednek a fák. Hanem jó. hány zsákkal telik. A különbség csak az volt. ha befagyott a Dráva. cinkék forgolódnak a nádszálakban. amikor északi vendégmadarak zajonganak a jégen s a meleg források táján. Esténként a télről beszélgettek. mert Matulának másutt volt dolga. és ha pár kévét ráraksz. hogy mondja. erre ne legyen gondja. s a madárvilág állandó lármája olyan volt. csónakra rakjuk és hazaevezünk. mint a tolvaj. nehogy rakodás közben a vízbe essen. a jövő évről. ha valami embercsapást látok befelé: utánajárok. – Délre itt vagyok. mint amikor elütött valakit a villamos. a hang a távolságot. Ezen a napon a fiúk nádat hordtak a zsiliptől. embernek már nem maradt hely. mert a “hány zsákkal telik” azt jelentette. de tüzelni kellene egész éjjel.

mert elviszi a víz. Béla. Tutajos. Bütyök gondolkodott egy kicsit. – Tévedsz. hogy ez helytelen mozdulat volt. Gyula erre szó nélkül elindult a szivattyú felé. felvette az eldobott kévét. hogy húzom a kötelet… – Szólnod kellett volna. azt mondta: – Gyula. És Tutajosunknak kétségtelenül igaza is volt. evezz fel a kunyhóhoz. – Sietek. . és nem is tudom. de marhaság. szavamra mondom. – Bütyök. és ellökte a szállítmányt a parttól. de a valósághoz semmi köze. Bütyök… bocsáss meg. a szelíd Bütyök ölni lett volna képes Katica érdekében. A két csónakot egymás mellé kötjük. – Ne haragudj. mondtam! Tutajos simán és egyetlen mozdulattal partra dobta a nevezetes jószágot. – Viszi a fenét. Bütyök. semmit. de hangtalanul a vízbe hanyatlott. én meg lemegyek a szivattyúhoz a másik csónakért. A kalapomat. – Nem láttam. tehát csáklyával a kezében. nem is várta a megrántást. de most várnod kell. – Igazad van. – Minden gazdász ilyent hord. legfeljebb elmerül. – Ugye. alaposan megrakták. és Bütyök megenyhülten jelentette ki. hogy: – Nagy vagy. felkantározta a csónakokat. és kihúzta barátját. de le is tette azonnal. Később kiderült. Ez így nem lesz jó. nem viszi el senki? – Bütyök. hogy a szerelem lehet ugyan valami gyönyörű érzés. és a partról vontatjuk. ugye. csak azt nem tudta. mert Bütyök a nádrakás tetején nem találta még meg egyensúlyát. láthattad. Gyula tehát nyelt egyet.– Ne ordíts. és óvatosan leemelte az erősen fejére szorított kalapot. add ide a kalapom. de aztán elkapta a csáklyát. Gyulám. Én húzom. Közben azonban arra gondolt. hogy ez az érzés még a berek világában is rendhagyó. – Jó. míg Gyula ugyanakkor teljes erővel meghúzta a kötelet. de nem is lett volna ajánlatos ezeket az érzelmeket tiszteletlenül megbolygatni. Bütyök – kivételesen – nagyon mérges volt. – Ne sértegess. azt hittem… – Nem haragszom. Tutajos! Igazán jól kigondoltad. miért hordod ezt a lucernaszínű holmit. és Katica virágja is rajta van. ez marhaság volt! Ne haragudj. majd kipiszkálom a csáklyával. goromba leszek! Itt nem jár a világon senki. édes gyötrelem. és a gémek nem hordanak ilyen ocsmányságot. te meg a csáklyával kormányozol. mert Bütyök. mert soha nem végzünk. A csónakokat azonban szakszerűen összekötötték. Miután kiköpte a feleslegesen lenyelt vizet. és kötszerre felvisszük az egészet. mert jól tudta. hogy örüljenek ennek a csalamádéutánzatnak. odaadta a kalapot. – Nem mondtál. – De Béla. – Meg ne fázz. de itt nem látnak a tehenek. gondoltam valamit. Gyula tiszteletben tartotta Bütyök érzelmeit. Tutajos ezek után egy fűzfabokorra tette a kalapot. amelyből fészek lesz és fiókák: az élet legcsodálatosabb valósága. míg átöltözöm. Bütyök kezébe vette a csáklyát. hogy ki az a mindenki. – Siess. Tutajos. Bütyök. jó. Tutajos csak a nagy csobbanásra fordult meg. Hozd le a kötelet a kunyhóból. a kalap mindenkinek tetszett.

Nem szóltak. Csikasz ez időben éppen erősen unatkozott. Matula a nádkupacra nézett. nem kerít nagy feneket minden haszontalanságnak. Bütyök sietett. mert amikor Matula megállt és körülnézett. – Aha – pislogott Csikasz –. van dereka. amely most már elmenőben volt. én is vigyázhattam volna – mondta Bütyök. és csodálkozott. a város. Bütyök azonban nem ette meg a kis virágot. . Szólni azonban nem tudott. szóval legény lett a talpán… Bélának meg virág van a kalapja mellett… Bütyök úgy érezte. A fiúk hallgattak. aki jobban megcsinálta volna. s már az első szippantásra megállapította. hiszen Nancsi néni küldeményét meg kellett enni. először a kalapot helyezte biztonságba. és a szelemen alá dugta. amikor Bütyök szájához emelte az ázott kis rózsát. mert rendes kislány az a Kati. és a meglepetéstől akkora falatot nyelt. akár egy püspök. de jó lenne estére egy kis halat enni. Béla amúgy is foghatós legényke volt (Bütyök elpirult). Azt már figyelemre se méltatta. eldugja. de jön már a másik. de amikor a kunyhóhoz érkezett. A kései nyár meleg ragyogása mögött felállt az ősz. aztán én itt hagyom magukat. – Nincs a berekben senki. hogy fulladás környékezte. a kunyhóra és Csikaszra. – Igen. nem hadonászik. de nem szóltak. ámbár nekem úgysem kellene. mert dolgom van. a nádkupac ott állt a kunyhó mögött. zöldpaprikát. Kár. – Az anyja Matula lány – nem azért mondom… Szóval: most szusszantunk egy keveset. Gyula – és Matula legyintett –. a nyüzsgés és hangosság. valahonnét nagyon messziről. kést. az iskola. aztán én csak hozzáülök. benne a berek. de maga. – Otthon meg magukra sem ismernek. tehát felszaglálódott a tűz mellé akasztott kalap felé. vakaródzott. – … ami nem is baj. hogy Tutajos éppen csak hogy hanyatt nem veti magát a hangtalan nevetéstől. Gyula szó nélkül hozta a táblát. – Most már nem kapkod. mint a gyenge fűzvessző. úr lettem vénségemre. Csikasz. – Vigyázz rá. – Itt maradsz. hogy a kalapnak – kalapszaga van. Matula és – Kati. A két fiú megállt az evésben. – Megeszi? – gondolta Csikasz. égett a tűz. igaz. Bütyök a hátizsákot. A vízre gondoltak. – Szóval vontatták. aztán papírba csomagolta. Igen jól megvagyunk mink hárman. aztán Bütyök száradó ruháira.És Bütyök sietett is. hanem megcsókolta. de most már van válla. pedig beteg is voltam. hát a legjobbat találták ki. jó – billegette farkát a kis kutya –. és a legnagyobb rendben volt minden. Dél volt éppen. és úgy érezték. hogy elmennek. nagyon halkan odahallatszott a déli harangszó. a fiúkra. “Terülj asztalkám” – mondom. sőt ásított is. hogy ez a nyár ugyan elmenőben van. a berek egész megismert világára. Matulára. másrészt a füle lángolni kezd. a törmelék elseperve. hát még ha kivirágzik! Aztán – rokonom is. Csikasz! – Jó. ettek. nézték a kezükben a kenyeret. csak az a baj. Mire azonban Matula megérkezett. Gondoltam: valamit csak kitalálnak. – Úgy látszik. látva az elcsendesedett két gyereket. de minek ehhez megfürödni? – Gyula megrántotta a kötelet. húst. szép nagy marka… Gyula kezére nézett. a csónakokra. – Akár ehetünk is. most már mindenki parancsol. és elmosolyodott. Matula megszólalt. Hát itt maradok. hogy egyrészt elsüllyed. és nem láthatta. de a nyárra gondoltak. A legeslegjobbat! Ez az igazság! – megtörölte homlokát. hogy mindenki egyformán parancsol. szálló madarakra. Felszaglálódott. Csikasz tehát elfordult a kalaptól. – De hát annál jobb lesz visszajönni… annál jobb! – enyhítette a gondolatokat Matula. Ma nem is gondolt senki friss ebédre. és amikor megterítettek.

Gergő bácsi. – Huhú. amit billeget az ember. és vacsorázni is akarunk. mint tökön a gyűszű. Amikor felébredtek. nem koszolod össze. de most fogjuk meg a horognyeleket. a nap is… – és kellő simogatás után feltette a kalapot. és a fejemen kitágul. de most visszafordult. Csikasz. Bütyök. – Akkor tágul. hogy Bütyök kalapja a füléig le van húzva. . Felébredtek. A tűz is melegítette. ám ebben is lehet annyi szeretet. – Kérlek. úgy látom. de ha gorombáskodsz. a legjobb időt mulasztjuk el. és talán maradandóbb is. ne légy egészen hülye. majd titokban megtapogatta izmait. mint az új. Mit akarsz. kissé meghökkenve látta. – Köcsögre kellene húzni. de most már azt sem érdemes… – Nem is kell – mondta Bütyök –. – Csak nem a feje fáj? – összeugrott a kalapom – magyarázta Bütyök –. ha megtudod. de nem szóltak. egy pillanatot várj. Kisülne a szemem. – Gergő bácsit? – Nem. – És én megint itt maradok? – Gyere. Bütyök pedig úgy nézett a levegőbe. így azután. gondolj másra. haza is mehetek… – Bütyök – kiáltott Gyula –. ez mintha most kicsi lenne… Gyula már menőben volt. Csikasz? A kis kutya felágaskodott. akkor jobb is. Megáztatom a vízben. most tágítom. – És addig? – Addig nem kopik. Tutajos megnövekedett tenyerét nézegette. a fegyvert. jóságos isten! De – tette hozzá. a tihanyi apátot… Gyerünk! – Azonnal. – Másra gondoltam… – Jó. – Mi? – A puskát! – A puskát? Tutajos ingerült lett. látva Bütyök elkeseredését – a kalapos majd kitágítja. mintha vasabroncsban lenne a fejem. Ha pedig menyasszonyod a kalapodba szerelmes. és utána megsértődsz. Béla. a puskát. – Te Gyula. mint amelyekhez furcsa mozdulatok vannak kötve. Tutajos. – Kicsit. ha ezt még egyszer mondod. Most már érted? – Értem. a kalapom megszáradt. a kétcsövűt. Bütyök. Igenis. nem szorít? – Nagyon szorít – vallotta be Bütyök –. és első lábaival Gyula térdének támaszkodott. Matula mosolygott. de tisztán érezte. mert Bütyök egyelőre még képtelen volt a szóra. de hát így is jó. rám se bagózol. – Ne röhögj. és talán látott is. – Kicsit? – fetrengett Gyula. és karimájáról csöpög a víz. – Kivisszük a puskát is – mondta ki Gyula hangosan gondolatát. és sörétet lövell magából. Gyere. fenéken lőlek. de kell még pár darab. hogy ebben a réti világban nem ölelkeznek az emberek. Kicsit összement. ha haza is mégy! Beszélek hozzád. Olyan lesz. ha az öreget üres kézzel várnánk. mire a puska azt mondja: pu-pu. amikor Matula megérkezett. ha lehet – mondta Gyula. Tutajos. legfeljebb Bütyök kalapját. mert felfaltunk mindent. nincs itt mit őrizni. Legfeljebb gondolatban. nem esik a vízbe. aztán nem bánom. Legszívesebben megölelte volna legfrissebb “rokonát”. kitágítom magam. mintha látna valakit. Bütyök. Fogtak valamit? – Keszegeket.– Meglesz. mert régi rossz szokása szerint megnyalta a szája szélét. Matula ágya már üres volt.

szürkevarjak. első osztályú. Matula elballagott a kunyhó felé. s a hűvösödő alkonyaiban mintha valami idegesség szaladt volna végig a vizeken. és az ő ivadékai talán majd hasonlítanak őhozzá. de megszületésük pillanatában még nem valóságok. amelynek története izgalmasabb és szebb minden mesénél. elúszott az idő bizonytalan vizén. A betegség minden nyoma lefoszlott róla. de amikor közelebbről megnézte. és kevés fárasztás után szákba vezette a halat. amely ki tudja. nem kapkodta fejét. és ha az mondta: igen. beleértve természetesen Csikaszt is. akiket a természet faragott férfivá. ami nem is baj. mint az álmokkal. mert ennek van a legfinomabb húsa. azután bevágott. inkább játszott velük. Gyula leszerelte a horgot. Nem pislogott. Matula örült is a süllőnek. és Gyula szinte látta a vasúti pénztár kis ablaka mögött a fekete. hátul a kisebb fiatalokat. de attúl nem lesz nagyobb. mert előtte folyt a valóság. azt nem lehet mondani. nem húzogatja kabát ját. és nem is lettek tudatos gondolatok. – Corvus cornix – motyogta Gyula –. “Kár. és inkább kíváncsiságot érzett. hogy Tutajos vágyott erre a pillanatra. hogy Gyula ne gondoljon a vonatra. mint aki elfogadja ugyan a fiúk rendelkezéseit. amelyre ezt a dátumot ráütik. – Szép kis süllő – mondta. Mindezen gondolatok azonban nagyon mélyen voltak. mint a természeti erők egybefogott szerkezete. az igen volt. amelyben benne van a dátum. Matula-féle sült hal volt. de uralkodni már nem engedte őket. A varjak alvófájukra utaztak családonként. és ha azt mondta: nem. Egyszerű lett. A régi “Tutajos-kor” lezárult. Lovassyt mindenesetre elkérem István bácsitól. Aztán elmegyek a múzeumba is… nem megyünk még. és jól lehetett látni elöl az öregeket. mert a kis kutya minden alkalommal úgy viselkedett. amíg ide nem talál erre a kis állomásra.– Hát én megrakom a tüzet. de igazi főhatalomnak csak Matulát tartja. hogy valami van a horgon. még ha gépek között formálódnak is emberré. megüti a fél kilót. s izgalmában még a táguló kalapot is letette. – Mit látok meg? Itt nincs mérleg. Ezen aztán Bütyök is megbékült. mintha már nem egészen tartoznának ide. és a jegyet. mintha most más szemmel nézné a? egész világot. Ladó Gyula Lajos most már talán hasonlított valamelyest az ősi Gyulák ivadékaihoz. vastagon burkolva az idő ködébe. Egyedül maradt a két fiú. és a férfias vonalak alapja elrendeződött már álla körül és szája keménységében. Fantáziája még most is elszaladt néha. hogy ő többnek nézte. Bütyök? Bütyök csak a kezével intett. de Gyula most már nem élt elképzelt gondolataiban. az bizonyos… Bütyök kissé megbántva tette száradni kalapját. Szerette ezeket a gondolatokat. amely a nyugalom és álomvárás kellemes érzéseit hintette a kis társaságra. nem nézett félre. de nem szomorította különösebben. aki még a “táblát” is le akarta nyalni. természetesen Csikasz kíséretében. ha beszélt. s a fiatal szervezet tüneményes gyorsasággal szedte magára a félnomád élet erejét. . és csak később mondta. hogy elmennek” – mondta az öreg Gergő. A vacsora valódi. de Gergő bácsi megmondja neked dekára. Nem. hiszen a gép sem más. Ezeket az érzéseket a fiú nem latolgatta. amelyek beteljesülhetnek. az nem. és elegendő volt egy varjúkárogás. hol kanyarog. amikor a fiúk kiöntötték a haltartó hálót a fűre –. hogy aligha van annyi… – Majd meglátod. – Süllő! Kukacra jött – van vagy másfél kilós. és szeméből a dolgok valósága világított. csak annyit mondott. Még egy fél órát maradhatnak. de minden mozdulatában benne voltak. a bélyegzőt. – Az lehet. maszatos párnát. örült a másfél kilós süllőnek.

és meglapultak az árnyékban. mert az ébredés tiszta áhítata lengett a levegőben. a kövek közül. hogy az álom hívására előjöhessenek. Megmutatja. mit Akarnak holnap csinálni? – Megmutatnám Bélának Tüskevárt. és Matula ment elöl. Gergő bácsi? – Meg.– Csikasz! – szólalt meg az öreg. de megnyalta a szája szélét. mert Matula hangjában nemcsak megrovás volt. amíg az erdő dombjára nem értek. de szerszámok. s egy-egy nyíláson vörös-aranyat sugárzott be a nap. és fényétől piros derengés ült a tüskevári öreg fákra. Gyalog sem érünk hamarabb. – Hát valami régi pénz talán előkerül. vannak a szivattyúházban. mintha a kóruson facipőben takarítana a harangozó. hogy nincs ásó meg csákány. Matula belevágott a földbe. Ebédrevalót pakoljanak. Matula letette a csákányt. aztán felcsónakázunk. nem bírsz magaddal… Aztán csak ültek a tűz körül. mert pösze voltam. a homályból. de az éjszakához tartozik. és a gondolatok most már szétszaladtak a lehetőségek csillogó terhével. amire az öreg azt mondta. Ez persze túlzás volt. Kár. mint a szitakötő a levegőben. s a kis kutya azonnal félrevonult. de az erőt nem a csónak kapja. A lépések susogva csosszantak az avaron. Tudja. – Nézd ezt a tölgyfát. Gyula már majdnem tud… igazán majdnem. kiásnánk a régi falat. aztán hosszában ásni kezdett. de Gyula már megszokta. hol kellene ásni. – Itt gondoltam – állt meg Matula. hogy utaznak. a múltból. mert Matula evezett. és visszajöttek a föld alól. – Kő! Megvan! – Az – bólintott az öreg –. hanem a víz. ha akar… Bütyök nem szólt. hogy ha a nap fél karimája kibukkan a somogyi dombok felett. és rájárt a szám. gyerekkoromban nekem is volt csúfnevem. Gyula úgy érezte. Béla. Bütyök! Az erdő csendes volt. először felszedjük a szerszámot. az van. hogy erő. . – Alig hiszem – fújta a füstöt az öreg –. Mögötte a fiúk lapátoltak. mondtam. de zacskó és arany alig – mondta Matula. Hát így is szólíthat. – Adja ide azt a lapátot. és most már látni lehetett a kőfal vonalát a fekete humuszban. hogy elő is jöttek. mert hasunkra süt a nap. Bütyök… – és bocsánatkérően nézett a fiúra – ne haragudjon. és alig vették észre. – Itt volt a fal. Később koccant az ásó. kabátot vigyenek. hátha találnánk valamit. hogy itt volt valami falféle… A kifordított földnek valami furcsa. de aztán nekem dolgom van. – Úgy látom. s a harkály kopácsolása úgy hallatszott. hagyták az estét magukra szállni és gondolataikat a lángokban ellobbanni. Lassan ballagtak. – Mehetünk csónakon is – tűnődött Matula –. A kulcs itt van. és a kicsi kapát pipigabának mondtam. de a fiúk reggel már néni emlékeztek semmire. mint egy nagy. és felszakította a sűrű gyepet. csak előre. üres templom. A csónakot kikötötték. ódon korhadásszaga volt. szótlanul. Elszaladtak. hogy “Pipigaba”. az Matulának már reggel. de még mindig vörösen andalgott a keleti égen. – Jó lenne egy zacskó aranyat találni – ábrándozott Bütyök. Gyula. ahol múltkor ebédeltek. és a csónak úgy ment a vízen. Matula nem ásott mélyen. Iparkodjunk. s egy óra múlva szürke törmelék jött elő. adja ide a csákányt. de Gyula mindig így mondja. s a hajnal még kissé bizonytalanul. Bütyök evezett. De majd belejön Bütyök is. csak sokkal egyenesebben. mintha jobban fellobbant Volna a tűz. – Eljár az idő – mondta Matula később –. úgy hívtak. A nap most már elszakadt a földtől. de fenyegetés is. És lehet.

Mellette egy méter széles és négy-öt méter sima út. itt a hátizsák… – Nem lehetetlen az. . mintha levágták volna. a messze nádas felett ölyvek vijjogtak. Én láttam Somló várát. Némelyik még olyan. hogy útban ne legyen. amely roskadozik a bánattól. láttam Mátyás király várát Visegrádon. Bütyök. itt a fal mellett – ütött a csákánnyal a földre. – Vasuk se volt azoknak szegényeknek. Ekkor már elmúlt az erdő reggeli csendje. hogy miért is volt olyan különösen szép ez a délelőtt. öreg sírból lélegzett volna. ha már elkezdtük –. hun a török. Egy-két csóka kiáltott néha. ugye? Hát csak turkáljanak. mert igazán nem emlékszem. aztán elcsomagoltak szótlanul. Nem ragyogott jobban a nap. az egész véres múltnak. aztán ha aranyat találnak. A szél hol feltámadt. a múló gondolatok puha földjébe. ebédre ne legyen gondjuk. Bütyök. Bütyök vágta. hogy egyre mélyebben álltak. Odaesett… – Nem. mintha új lenne. Ettek a fiúk csendesen. hogy ezt a földet úgy hordták de. A földel messze dobták. de élére állítva. A kibontott kövek lélegzettek. Egyedül maradt a két fiú. bár nem volt vidám. – Tégla – mondta később Bütyök –. ez habarcsban van. Hun a tatár. meggondoltan dolgoztak a fiúk. mert a lázas sietség hamarosan lelohasztotta a kincskereső lobogást. Tedd le a csákányt. Most már lassan. de sose tudják sem elmondani. Nem emlékszel. – Már háromezer évvel előbb is. és alig szemernyi örömet hordoz lapos tarisznyájában. sem leírni. fele tégla. akik cserépre égették írásaikat. amire az öregségben is emlékszik majd Pondoray Béla és Ladó Gyula Lajos. Gergő bácsi. – Gyere. pedig könnyű itt ásni – mondta –. s az erdő száz évvel ezelőtt is ilyen volt. a kószáló szellő végignyalta őket. Később megint keményen koppant a csákány. tégla. – Aludtál. Én úgy két óra körül vetődöm haza. mintha már emléknek született volna. mert valamelyik mindig elhurcolt innen mindent. De fogyott a fal mellett a föld. látszik. egyegy harkály mintha szögeket vert volna augusztus koporsójába. Gyula. s a kihányt föld mintha megbontott. mintha az öregnek adott volna igazat. lepergette a földet. a vattás kis felhőhajók jöttek-mentek. majd én vágom. mint ma. valami rongyos vitéznek. Olyan délelőtt volt ez. Olyan vidám volt. jó szélesen ellapátoljuk a fal mellől a földet. és újra kivirágzik. Iszen azért verekedtek. – Én is megéheztem. amikor a magyarok még Ázsiában kalandoztak? – Talán hiányoztam – tűnődött a hosszú karú ifjú –. és meglassúdtak már. s a könnyű széltől susogva megszólaltak néha a vén fák. hogy voltak népek. láncos rabnak. te meg lapátold. – Hát egy darab tégla. – Talán ehetnénk is? – állt fel a görnyedésből Tutajos. és a fal egyik oldala szépen kiemelkedett. mintha valamit vártak volna. hun a német – nehézség a csontjukba –. – Hallod. és Tutajos neheztelve nézett barátjára. és Tutajos lapátolt. mert attól jobbra meredeken húzódott le a domb a mocsár felé. mire Bütyök letette az ásót. és csak ültek. és észre sem vették. hol elállt. mintha valakinek érkeznie kellene. mit mesélt Lajos bácsi. – Akkor is volt már tégla? – kérdezte Bütyök. itt megint fal van? – Majd meglátjuk. Szép volt ez a délelőtt. mint máskor. amelyből időnként majd előjön. és jólesett az erdőből kilengő hűvös szellő. nemhogy aranyuk. s a föld megdobbant. Tutajos. ha letisztítottuk. Hát ássanak. Egyre hosszabban dőltek az ásónyélre. s a kövek emlékeztek.– Most már látják. és most már látni lehetett a nagyobb köveket s közöttük a téglákat is. de nem is tudták. Néha benéztek az erdő árnyékos oszlopai közé. hogy esznek. ámbár annak is mink voltunk az oka.

Bütyök. Nem. Tutajos elkúszott a beszakadt lyuktól. mert láttak ők már ezen a dombon vad futásokat. Béla. – Hallod? – állt meg Bütyök. mozdulni sem merek. mihez köti? . – Lehet. De hátha megindul a fal? Erre a gondolatra Gyula olyan vágtába csapott. s a vén fák tűnődve néztek utána. a szíve kiugrik a torkán. azt mondom. Még rád szakadok. de vigyázz. s ekkor előtűnt domborulata. hidd el. Gyulaaa! – Jaaj. – Tutaaa… – ordított. Kérlek. Majd szépen letisztítjuk előbb. Ide nézz! Bütyök két lábbal ugrott fel a levegőbe. – Gyula…. amely minden lépésre mélyen dobbant. s őt várja. mindenestől eltűnt a lezuhanó téglák között. – Ez valami bolthajtás. és kiáltani szeretett volna. meneküléseket. – Itt a sarokban. aztán csend. mire Bütyök hasonló ijedten kiáltott fel: – Elmentél? – Béla. Az öregek tudtak építkezni. Szája reszketett. – Tutajoskám. – Hol vagy? – rebegte. de egy kis izgalommal dolgoztak. hogy mentem volna el. és reszkető lába a harmadik ugrásnál már engedelmeskedett a parancsnak. de ne ugrálj rajta. most már nem szakad le semmi – s arra gondolt.Szótlanul. amit sokáig nem lehetett tartani. meg gyökerek is tartják… földes… Gyula ezek után reszketve bár. s amikor leért – megindult alatta a tégla. – Ugye. Olyan. hogy az ijedtség mennyire elgyengítette. Bütyök… ne mozogj – suttogta Tutajos. Bütyök – kiáltott vissza. de odakúszott a pince leszakadt nyílásához. rád ne dűljön valami. pedig már kint futott a parton. de egy hang nem jött ki. mondtam. ezen nyugodtan ugrálhatsz. mert a bolthajtás többi része. megbolondítasz. mint a vas. Talán pince van alatta…. erős. – Jó lesz. mert rád szakad a többi… nincs semmi bajod? – Nincs… nagyobb… de hogy megyek innét ki? A fejem is… – Mi van a fejeddel? – Vérzik. mint Gyula csörtetését a régi avarban. és úgy érezte. s az egész táj meglódul előtte. – Nem szakadhatsz rám. s csak amikor felállt. Béla. – Rohanok. a kövek gurulása. hogy ne ugrálj? – Meg az egyik ujjam… talán kitörött vagy mi… Tutajos riadtan hallgatott. de addig mit csinálok én itt? – Nézz körül. Aztán susogtak. hogy a kapkodásnak most sem lehet semmi értelme. Gyula nem érzett fáradtságot. Kibírja vajon az a kötél Bélát? És egyedül fel tudja húzni… és ha nem tudja. elmegyek kötélért… csak ne mozogj… ne mozogj… – Nem tudsz kihúzni. mert még hangosan beszélni sem mert. aki ott ül” most abban a sötét pincében. úgy látom. érezte. Rohant a fiú. aztán csákányostól. nem kereste a járt csapást. hogy a bolthajtás erősségét bebizonyítsa. – Nem látlak. – Mi? – Ne mozogj. Minden gondolata Bütyök volt. üldözéseket. Rohanok. rohanok. A nádon toronyiránt törte át magát. Odalent még hallatszott valami robogás. A téglasorról könnyen le lehetett a földet lapátolni. Gyula fehéren meredt a sötét üregre. és talán nem is találta volna meg. – Megkeresem Gergő bácsit. nagyon vigyázz. és susogásuk a halálhörgést is éppen olyan nyomtalanul nyelte el. én meg nem nagyon tudok kapaszkodni.

és nem törődött vele. Tehát: először a kunyhóból elhozza a kötelet. “Az ujja aligha törhetett ki – gondolt Bütyökre –. ahol a gyalogút jön a faluból. hogy bemegy a faluba. a tűzhely mellett Csikasz feküdt nyelvét lógatva. Jaj. – És most ott van abban a sötétségben. . majd utolérem. azt meg helyrerántjuk. “Nem lesz semmi baj!” – most már csak széteső fáradtságot érzett. és egy ujját kitörte… de kijönni nem tud. – Menjünk. pedig ebben a pillanatban eltörtek az aggódás szárnyai. azt nem mondta. és leteszi a parton. Nem lesz semmi baj! Tutajos csak most tért magához. most talán lődözni kellene. hóna alá vágta a fejszét. Odakünt millió bogár zsongta a nap dicséretét. Hadd mozogjon egy kicsit a kutya is. édes Bütyök. Matula pedig megrakta a tarisznyát mindennel. A verejték a hátán csörgött le. – Beszélt vele. Matula pedig becsattintotta a bicskáját. senki más. a füle zúgott. idegeinek feszültsége most szakadt fel. és csodálatos erőt érzett a szavakban. ámbár most már lényegesen kevesebb aggodalommal. István bácsitól segítséget kérni. és ha így sem találja meg. de el is hallgatott azonnal. ott a fejsze a szelemen mellett.” De Tutajos gondolatai is Bütyöknél jártak. és Tutajos úgy érezte: nem is lehet semmi baj! Nem lehet. mint ami valóság. hogy ott valami pince van. mert arra szükség lehet… elszalad ezen az úton. Egész ijedtsége. s a kis kutya ezt megérezte. amire szükség lehetett. és Gyula összeborzolódott idegein mintha a bizalom és nyugalom olaja csordogált volna végig. amíg Matula elő nem jön. elhozza a fejszét is. karikába rakta a kötelet. – Ballagjon csak előre. kellett neked ugrálni? A rekettyebokrokon úgy tört át. mint egy űzött vad. akármerre ment. aki alig állt már a lábán. amikor beszakadt? – Persze! Azt mondta… a feje vérzik. mert azt nem mondta. és vigye Csikaszt is.Matula! Itt csak Matula segíthet. mert Matula mondta. hogy az ágak majdnem a szemét verték ki. hogy a könnyek végigperegtek az arcán. Amikor kiért a bokrok közül. és addig lődöz. és elindult a part felé. Szaladni kezdett a fiú előtt. Fene se gondolhatta. aki sose mond mást. mert az öreg másfelé nem mehetett. Bütyök. s a bőrön volt még egy kis darab. vidáman csaholva. Tutajos magához intette Csikaszt. visszaszalad a puskáért. – Az csak kívülről látszik sötétnek – mondta Matula –. csapja a hóna alá. Csikasz szaladt elébe. mert meleg volt nagyon. Reszkető inakkal kelt fel. mert a fiú nyomában a félelem s a rettegés repült. amit olyan ember mond. Gergő bácsi! Matula szalonnabőrt tartott kezében. be kell menni. nem… de bent van… – és Tutajos nem bánta. mert a szénaágyon Matula ült és szalonnázott. legfeljebb kificamodott. s az öreg meghallaná. Ha így sem jönne. távolról odahallatszott a madarak egyhangú lármája. Délfelé járhatott az idő. Matula levágta a maradék szalonnát. a szíve tovább verte a riadót. – Hol van Béla? – Matula bácsi!… a gödörben. Nem. – Rászakadt valami? – Nem. ott a kötél. “Nem lesz semmi baj!” – Matula mondta. és zöldpaprikát is vágott hozzá. – Gergő bácsi! Matula kezében megállt a bicska. De hol lehet az öreg? A puskát is otthagyta a beomlott fal mellett.

“Csak már ez a Tutajos jönne!” És turkált tovább. ezért ismét a csákánnyal húzogatta el a földet az egyik sarokból a másikba. a mama s a villamosok nagyon távoliak voltak. Egy nagy vaskarika volt. akármilyen jól építkeztek is az öregek. hogy nagyobb baj már nemigen lehet. “Kellett nekem ugrálni?” Nem. csak ott lehet ilyen szag. mert szeme megszokta a sötétséget. a csákány! Bütyök kihúzta maga alól a csákányt. hogy ő most egy mentőexpedíció tagja. és megolvasta pénzét. Bütyök egy darabig erősen egyedül érezte magát. bár ez a feltevés csak feltevés volt. Kis kő és nagy kő. kör alakú holmi lógott a köveken. Bütyök ezt úgy fejezte ki: “Büdös van. Bütyök érzései a rabságról tehát helyesek voltak: ez az üreg börtön volt valamikor. bár Pest. Bütyök még nem volt kriptában. Persze. és benne aranyak…” Közben fel-felnézett a magas égre. bár keze fájt. és hallgatódzott. a gyökerek és a magány kémiája dolgozott itt pár száz éve. és a kezdeti ijedtséget lassan legyűrte a kincskeresés vágya. azt mondta: – Juj!! Bütyök fején tyúktojáshoz hasonló daganat nőtt. A fal azonban nem mondott már többet. A föld és a sötétség. de a beverődő napsugáron csak az erdő suttogása szitáit le a mélybe. hogy morzsolni lehetett. A csákány hol itt koppant. Az idő – ez a láthatatlan. és Alaposan körülnézve megállapította. de erre nem válaszolhatott senki. de kiáltásai is olyan messziről jöttek. s ebben teljesen igaza is volt. Amikor Gyula elcsörtetett a nyílástól. hanem az egyik falrész nyílásán dőlt be valamikor. hogy ezzel sem lehet nagyon handabandázni. s a kapirgálás kezdett izgalmas lenni. A tárcában volt egy villamosbérlet is és egy mosócédula. s most. ha tudná… és szegény most maga viszi haza a ruhákat…” – Bütyök lelkiismeret-furdalást érzett. ámbár a koppanások helyén csak kődarabkák voltak. Ekkor megakadt a szeme a falon. és az egyik ujja kissé félreállt. erre a kérdésre nem válaszolt senki. a karika könnyen kijött a falba erősített vasszárral együtt. mint ahogy az is volt. mert Bütyök rabnak érezte magát. és fején az a törött tojás is érzékenykedett. . “Hogy várhat bennünket!” – sóhajtott Tutajos. s arra gondolt. s Bütyök ezek után turkálni kezdett a földben. mintha oda lenne ragadva. ahol olyan szag volt. de érezte. mert olyan vastagon volt rajta a rozsda. mert amikor a fiú hozzányúlt. hol ott. Egyszer pedig valami cserépedény füle. a bomlás illatai egyszerre szárnyra keltek. hogy bezúdult a fény és a meleg. aztán elővette tárcáját. “A mama halálra ijedne. ha Matula csak este kerül elő. amely nem felülről hullott le. Tutajos majd örül…” – és morzsolgatta a karikát. De nem sokáig foglalkozott ezzel a gondolattal. és nem is kívánkozott az emberi maradványok e titkos helyére. gondolta a fiú. “mint egy kriptában”. de ez sem fájt különösebben. mert még rádől valami. aki egyébként se tudhatta. még Csikasz se. Valami rozsdás. Bal keze ugyan erősen megdagadt. de úgy érezte. “Ez már valami – gondolta Bütyök –.“Mit csinálhat szegény?” – kérdezte magától. puha semmi – azonban megette már a vas egy részét. a fene egye meg!” De találni egyelőre nem talált semmit. mert mintha éles kövön ült volna. Egy mátyásmadár zajongott az erdőben. “Még ha egész lett volna – sóhajtott a fiú –. “Talán doktorhoz is kell mennem… hát kellett nekem ugrálni?” Bütyök elkeseredetten ült le. s ez a tojás még vérzett is. A földet azonban lehetett piszkálni egy kézzel is. most már rendszeresen átnézve minden kanál törmeléket. “Mi ez a kemény? – nyúlt hátra a jeles ifjú. Hanem amikor fejéhez nyúlt. de úgy lógott. “hogy mi lesz.

pár kisebb-nagyobb vasdarabot. de Matula tartotta a kötelet… Aztán felbukkant egy véres fej. mint a föld. Ez azonban nyilván tévedés volt. és melegétől szinte gőzölgött a sötétség évszázados nyirkossága. és valami nehéz szagú szövedék. Bütyök tehát fél kézzel és egy lábon “pihent” – “nyugodtan”. leeresztették a jobbról-balról ágas fát. s oda se nézett. és találtam egy pitykegombot. Amikor ez megvolt. hogy nem találkozik több száz éves embermaradványokkal. Bütyök csak az embert érezte a néhai törökben. a kezét. Amikor ez megvolt. s amikor Matula azt mondta: “Na. hogy itt csak török rab lehetett. ha akarsz. és majdnem teleöntötte szilvóriummal. – Éhen… kificamodott a gyűrűsujja. Egyszerűen felsétálsz… addig még keress ott a föld között. Erről alighanem hallgatni fogunk… Bütyök pedig csak feküdt féloldalt. lemehetsz. oda is veszhetett volna. Hátha… Talált is még Bütyök egy buzogányfejet. de – ezt be kell vallanunk – régészkedő vágya elszállt valahova. mert a “létrának” csak hol ezen. de jövőre is meggondoljuk. – Az idén már nem akar. Béla. “Valószínűleg kiszabadult” – örvendezett a fiú. és ha elfáradt. mert sorstársnak érezte magát. – Csukja be a szemét. pihenjen nyugodtan. és egyszerre csak egyik lábán állhatott. Hát majd meglátjuk. amikor mintha zörgött volna a külső világ. és nem gondolt arra. ahol meredeken nyilazott be a nap. és Matula hangjában tellett minden öröme. – Tutajos. ugye… mégiscsak le kellene menni… Bütyök ekkor már teljesen elfeledte fejét. – Ne siessen – biztatta Matula –. . Tutajosra nézett. és hajtsa le. Mutassa. de gyorsan. egy hegyes. mindent. amelyen Bütyöknek fel kellett “sétálnia”. – Bütyök – hangzott az égi szózat –. akire nem sütött be a nap. hogy le ne essen. “Pedig már dél lehet” – nézett ki a lyukon.így azután előkerült még egy pitykegomb. de oda volt láncolva a falhoz. a rab takarója…” – ámbár maga a rab nem volt sehol. kezét. lapos vasdarab. tojásnyi daganattal… de akkor már húzták is kifelé. és jön Matula. hogy a lélegzete elakadt valahol. sőt később oda nyilatkozott. hogy azért végeredményben. ha megcsúszna. Először is vizes ruhába csavarjuk. – A kötelet kösse a hóna alá. hadd látom azt a gyűrűsujjat… – gondtalanul adta az öreg kezébe. és úgy vélte: rabnak lenni töröknek és magyarnak egyformán rabság. és Bütyök nem is bánta. de azért húzogatta a csákánnyal földet. mert Bütyöknek nemcsak hogy nem lett vége. – A fene ezt a likat – mondta Matula –. Kivág egy kis fát. amihez a rabok voltak kötve… meg valami köcsögnek a fülét is… Hol van Gergő bácsi? – Létrát csinál neked. Csak jobb kezével kapaszkodhatott. először azt húzzuk fel. ami kellemetlen volt. és úgy érezte. ami lehetett kés vagy karddarab is. itt vagyunk Matula bácsival. – Kösse erre a madzagra a csákányt meg amit talált. Pondoray Béla élete alkonyáig emlékezni fog erre a sétára. és meghagyja az ágait. és egyformán fájdalmas. és éppen ércesen ütődött újra valami. Bütyök keze most már nagyon fájt. Bütyök szót fogadott. – Nem akar! – mondta az öreg. Hogy vagy? – Fáj a kezem. de valami ruhadarab lehetett valamikor… “Talán pokróc – gondolta Bütyök –. vizespoharat vett elő az öreg. és mosolygott. egy karddarabot és egy vaskarikát. hol azon az oldalon volt foga. és semmi kilátása nem volt. hogy jön Tutajos. egy törött csat. – Hhhee… – mondta később – végem van. ami úgy mállott.

másrészt mindenáron csónakázni akart. – Esküvő után – mondta Matula nagyon komolyan. – összepakolhatunk – indítványozta az öreg –. – Ne lökődj. a fejem megütötte valami tégla. Béla? – Én nem húzlak sehova. Matula erre nem tudott mit válaszolni. Tutajos. – Gergő bácsi úgyis rokonom… igaz? Jaj. melyek jövet mintha egyenesek lettek volna. és gondolkozni kezdett. Szegény mama. akármilyen jó barátom is vagy. de szomjas vagyok. és lefektette. de Bütyöknek – úgy látszik – jobb gyomra volt… Ekkor már a Zala töltésén andalogtak. mire Bütyök olyan mozdulatot tett. és amikor. Aztán majd Katicával is lefényképeztetjük magunkat. Kengyelné fog tanítani bennünket. Tutajoskám. hogy a visszhang még játszott egy darabig a férfias hangokkal. Ő már ismerte a pálinka hatását. igen gyenge szíve. – Mindjárt a Zalához érünk – mosolygott Matula –. Ez a Tutajos mindent elfelejt… a nagybátyám fényképe. meghúztam… Jaááá… – ordított. – Igaza van. de lassan haladtak. mert megharagszom. de akkorát. sőt egyes fákat is görbének látott. Tutajoskám? A bérletem ott maradt a börtönben… rettenetes! De végül mégiscsak hazaértek. azt mondta: – … és mit szól hozzá. mintha a “kállai kettős” tánclépéseit gyakorolta volna. És ne kapaszkodj belém. ezért csöndesen azt mondta: – Mindjárt hazaérünk… Bütyök a zsebéhez kapott. Matula bácsi? Megszakadna a szíve… szabad? És Bütyök egy oldallépéssel belekarolt Matulába. majd én viszem a szerszámokat. de Bütyök elég görbén nézett a világra. és megborzongott meg a szagától is. – Gergő bácsi. ugye? – aggódott a sebesült. nem fáj fejem”… igazán nem fáj a fejem. szétveti a lenyelt nevetés. hogy miért is fájna az ő feje. Gergő bácsi. Disznóság! Katicának nem szólunk. mert Bütyöknek egyrészt rengeteg mondanivalója volt. kérlek szépen. Matula újra beborogatta Bütyök kezét és fejét is. de mivel erre semmi magyarázatot nem talált. Gergő bácsi… – Miért is fájna? Bütyök erre megállt. – Hova húzol. Gyula karoljon Bélába. a karika a falban volt. mindig igaza van. Tutajos! Ez nem vicc… úgy látszik. de ez a Tutajos… “ne szólj szám. – Kicsit pihen.– Kérlek szépen. – Majd ha hazaértünk. Katicának nem szólunk. – Persze. mert úgy érezte. Ilyenkor nehezebben megy az ember. és Tutajos hátramaradt. aki maharadzsa. Gergő bátyám. aztán megyünk csónakázni. és még a harkály is abbahagyta ácsmunkáját. Tutajos eleresztette pálinkával narkotizált barátját. – Nem hát! – Gyenge szíve van. most már csak borogatni kell. – Helyrehúztam – magyarázta Matula –. mert elmegyek én a magam lábán is. Tutajos. – A villamosjegyem! Van nálad pénz. Ilyent ne is mondj. most egyedül viszi a ruhát… disznóság. – Abból a másikból nincs már? – Egy csepp se! – Kár! Határozottan kár… de azért a fényképet megmutatom Gergő bácsinak. – Megijedne. ugye. van abban víz elég… Bütyök szemrehányóan nézett az öregre. A rossz útra tért ujj ekkor már egyenesen állt. . de nem fáj.

Tudom magamról. hogy mit lehet elmondani otthon. fiukból és olajos padlószagból keveredik össze. és mit nem. Bikára. és nem kapkodott. – Most már majd helyrejön – suttogta az öreg –. aztán kidobtak a szemétdombra. meg kell beszélniük. de legalábbis – lemarad. Lehet. amelynek szabadsága azonban könyörtelen törvények közé van szorítva. Az öreg elment. ami a ruhákból. és szobájára gondolt. de aztán úgy érezte: pár szóval el lehet mondani mindent. nézte a vizet. de túl a berek hüllő-. sőt erősen hánykolódni kezdett. Apróságok a nyárban… majd elmondja Bütyök. s a levegőben némán úszik a tűnődés. fogjon pár halat. és éhséget érzett. és gyomra hajlamosnak mutatkozott újabb mozgalmakra. Bedobta horgait. és ez a fő. és kiballagott a partra. és utálattal gondolt saját magára. szabad világ. az egész világot mérhetetlenül szennyesnek. Az Osztály!” Tutajos szinte érezte az osztálynak azt a jellegzetes osztályszagát. Hopp! – a zsineg megrándult. Lajos bácsira és Jogászra. hátha kell valami Bélának. Piri mamára. nem lesz halászlé. ebédre meg olyan halászlevet. de most már túl vagyunk rajta. és Gyula – ma először – hazagondolt. maga mellé fektette a puskát. Bütyök? – Mint akit húsdarálón ledaráltak. mocsárszagú világán vonat szaladt a város és a szeptember felé. – Szervusztok. persze. s a csónak azonnal elindult. amint a katedra dobogója megreccsent. Aki nem engedelmeskedik: elpusztul. hogy a halottak is összevernék a bokájukat tűle. – Jól van. Mélyen érezte. mint ha megszereti – mondta Matula –. hideg vizet hozott. Bolhára. Matulának kell a hal. én bemegyek a faluba. Fejében mintha hideg ólom lötyögött volna. Hallgatódzó augusztusi reggel volt. Gyula felkelt.– Én evezek – mondta Bütyök. Mindjárt adok új borogatást. ott is. Lajos bácsi ezt megengedi és az osztály természetesnek tartja. és szinte hallotta. Tutajos!” . “Egy sóskifli jól esne… milyen régen ettem… köményes sóskifli… – A könyveimet majd beköttetem. s amikor felébredt. hogy a kis madarak elúsztak előtte. Most “már nem volt ismeretlen ez a világ. harmatos ragyogásba. s a borogatás után Bütyök újra elaludt. és a jeles ifjú az éjszaka folyamán többször “kiszállt”… Azután egyfolytában aludt reggelig. Rettenetes… – Jobb. Észnél légy. szüleire. azt is. s Gyula a szákba segítette a fickándozó kárászt. megszokott helyére. “Ha elábrándozom az időt. Valami követeli ezt is. tehát meg is kell fogni. és az ujját helyre kellett húzni. egyben fájdalmasnak találta. Matula elment fáért Csikasz önkéntes kíséretében. de elkésett. házak és iskolák életétől. Most mái nem izgult. Ha felébredt. hogy a berek életét olyan nagy szakadék választaná el az utcák. ha megundorodik a pálinkától. és megvidámodott a szíve. és nem érezte. A végtelen nádas ott állt a háta mögött. hogy az nagyon fáj. Kinézett a nyár végi. Lesz mit mesélni – gondolta egy pillanatra. Gyula csendesen összeszedte szerszámait. tegyen rá friss borogatást. Mama csak heverésszen. Valahonnét nagyon messziről vonat dohogása hallatszott. Bütyök is éhes lesz addigra. és megint Bütyök mellé ülök – természetesen. gyerekek – bólintott feléjük Gyula. amikor a pókhálókon sokáig megmarad a harmat. Hiszen alig történt valami. undorítónak. “Acél!” Ekkor újabb kapása volt. s ennek a követelésnek engedelmeskednek itt is. Tutajos? – Hogy vagy. mi csak itt szedegetünk. hogy milyen közel jött hozzá ez a külső. Közben nézzen ide a kunyhóhoz. Visszadobta a horgot. de időben itt leszek. nyakába kanyarította a puskát. – Piii… piii – jöttek a kis szárcsák –. – Alszol. Matula bácsi. hogy kicsit többet adtam.

– Csikasz. Egy-két halat még kiemelt a fiú. ki tudja. Bütyök s amíg Gergő bácsi megjön. hogy ez a lapos holmi mindig evést jelent. hogy a kányától ezek után már nem kell félniük. és egy kis latolgatás után azt mondta. – jaj – suttogta –. nem megy messze. hidd el. Gyula. természetesen Csikasz kíséretében. ha erre jönne! Barnakánya… A madár nehézkesen emelkedett a hallal. A víz felett nagy madár verdesett. de a víz is csobogott. Gyula a bokor mögé húzódott. mert egy kézzel úgysem tudsz dolgozni. Ha itt a gazdád. Gyula visszaszaladt horgaihoz. Lemosták Piri mama felesleges kérdéseit. Én majd tisztogatom. ami még a berekben történhetik. s amikor Gyula odanézett. – Feküdj le. – Piii… piii… – bókoltak a kis madarak. felesleges feleleteit. de legalább lemosakodom. de ez a szomorúság elmaradt. és úgy látszott. Megfürdöm! – Ne bolondozz… a fájós kezeddel? – Nem akarok úszni. – Akaszd a hűvösre. Hadd lássa Matula bácsi is. Bütyök tehát kihozta a nevezetes táblát. Lemosták a megszokottságot. s ha a terített asztal fehér kultúrája jelent meg . meddig barátkozhatunk vele… – Hát bizony… és Tutajos várta. te meg lesed a horgot. – Ne bántsd. a szürkeséget. aki előjött a lövésre. – Barnakánya. s a kánya. – Ronda méreg ez a pálinka. legközelebb a táblára ülsz – korholta Gyula az izgatott ebet –. de aztán fordult. – Mi van. s általában gyógykezelte magát. Bütyök elment a kányával. locsolta fejét. Gyula? – kiáltott Bütyök. de nem jött elő. Béla. A rekettyebokrok felett repült. Csikasz! Jött a madár. – Még a hal is a markában van! Tutajos… – és fejfájós. de le nem fekszem. várj. és odaült Tutajos mellé. – Akasztom. hogy ez már aztán teteje mindennek. – Kár… káár – ijedezett a fák közt egy szürkevarjú. kézfájós barátunk csak egy jelentős mozdulattal mutatta. amely még holtában is karmai között tartotta a halat. Az elmúlt hetek lemosták a városi otthonról azt. igazán elszemtelenedtél. zuhant a bokrok közé. és átúsztak a túlsó oldalra. de ha engem még valaki itallal kínál… – Kengyelné nem fog kínálni. aki jól tudta. aztán a visszafelé bogarászó kis szárcsáknak megmondta. Azután felöltözött.Lejjebb a folyókanyarban egy gém ijedten trombitáit. és megkereste a madarat. aztán feküdj le. algebrával fog kínálni… Bütyök elgondolkodott. Bütyök. fél is elég…” A lövés kilobbant. amiért kikívánkozott belőle. amíg kimászom ebből a sűrűből. és Bütyök – rossz szokásához híven – megnyalta a szája szélét. lassan. a száraz dörrenés végigvágott a nádon. és kézbe vette a puskát. nem. a gázszagot és a lármát. távolodóban. egyenesen. “Jól van – gondolta Tutajos – jól van!” Kiürítette a puskát. hogy én milyen beteg voltam… – Most már jól vagy? – Jobban. – Kihozhatnád a táblát. Tutajos. amelyet a madár estében megütött. Az ág még mozgott. szárnyait összekapva. hogy valami szomorúság üsse meg a szívét. megtisztogatnánk a halakat. Gyula pedig azt az ágat nézte. ahol már elcsendesedett a lövés körüli izgalom. és ide-oda tántorgás után kiemelt egy jókora halat. mert feljebb a folyón Bütyök áztatta kezét. – Ide nézz! Szép pillanat volt ez nagyon. Bütyök. egyszerre letette a horognyelet. hogy még azt sem bánja. bezzeg betartod a tisztességes távolságot. és lehetőleg közel helyezkedett hozzá. “Elibe fogni… elibe fogni… ne izgulj… egy méterrel. gyomorfájós.

és véged. mert Matula szűkmarkú volt az elismerésben. . Tutajos nem válaszolt. – Van ölég – mondta Matula. ezt hát meglűtték… hanem a halért kár lenne – kifeszítette a kánya markából a halat. s hogy úgy keringenek a bogrács körül. aprólékosan és hosszadalmasán. és elszaladt a parton. jó lesz szülei között lenni. Bütyök? – aggályoskodott Tutajos. amikor Csikasz felugrott. s amikor a fiúkra ránézett. akik közelebb jöttek hozzá. rövid nyelvén csak annyit mondott: – … azért az a Bikfic is rendes kutya… – Engem mindig elkísért az ajtótokig. mert látta a két “legény” farkaséhségét. és mosolyogva tisztogatta. s jó. – Ne táncolj. mért nem csónakon jöttünk tegnap haza. – Eez? – Tutajoskám. Gergő bácsi. – Ez? – nézett az öreg Tutajosra. hogy megorvosolt. Nem lett volna jobb még egy kicsit feküdni? – Lemosakodtam. Mindezt nehéz lett volna értelmesen elmondani. Nem is tudom. – Gergő bácsi – mondta Bütyök –. ilyent még én sem láttam. most meg legények már! Én mondom… A fiúk nem szóltak erre a dicséretre. Gergő bácsi. itt a berekben. Matula elment Csikasszal. hogy Bütyköt a széles gáton is nehéz volt megtartani. és nem is szólt többet. – Le kellett volna fényképezni – mondta –. de nagyon jólesett. Kiáztattam a kezem is majd inkább ebéd után alszom – mondta Bütyök –. mint éjjeli lepkék a lámpa fénykörében. Matula bölcsen tudta. Annyi azonban bizonyos. – Ejnye! – mondta később Matula. mint a szívben. és a fiúk nem figyelmeztették a kis kutyát az illendő magaviseletre. és szimatolva azt mondta: – Nem vallok vele szégyönt… – Orvosság! – szuszogott Bütyök. most meg mintha meleg hájjal kenegetnék… Egy kicsit kaphakad. jó lesz odaülni. A tábla felett megjelentek a legyek. hogy az jobb a jónál. – Ejnye – és mosolygott –. lőni tudsz. hogy a fiú erre nem emlékezett. Majd néz nagyot az öreg… kicsit várjunk még. Ezen aztán elgondolkodtak. de látszott. – Nem árt meg. hal van elég – mondta kitérőleg Matula – akkor most megrakom a tüzet. mint amikor mindennap köztük volt. Matula megadta a módját. és véged. mert Csikasz egyenesen az árnyékban lógó nagy madárhoz vezette. amikor idejöttek. és a vágyak néha nagyobbak a gyomorban. most meg megfogom a nyákod. nincs farsang. – A paprika! – vélte Matula. úgy érezte. olyan erő van bennem. mert feleslegesnek tartotta megmondani. csak a második tányér után. amikor a fiúk bejöttek. Csikasz. – Látom. Anyátlan csirkék voltak. Ha ő azt mondta valamire. hát arra mérget lehetett venni. Lefényképezni. Hanem aztán az ebéd. Csikasz mérgesen kapkodott utánuk. és Gyula odaállt volna melléje puskával. hogy jólesett a dicséret. Ezelőtt fél órával beteg féreg voltam. azért a rét virágos. Lassan merte tele a tányérokat. hozza a csónakot. kő szőnöm. tudta. Mi célja lenne visszahozni az elmúlt rosszat? Matula kikötött. Aggyonisten. a táguló orrcimpáikat. hogy kikupálódtak. hanem az éhség. hogy jó. Az augusztus végi bágyadt meleg elernyesztette őket. és Gyula ezt akarta. gazdáját. hogy valami újság van. aztán maguk is hurcolkodjanak be. és csak arra figyeltek fel.előtte. – Eddig mintha csupa seb lett volna a gyomrom. de ebbe ne szólj bele. hogy az ízeket nem az étel szüli. olyan erő van bennem.

és prüszköl. az arányló nádtetőt s a darazsat. Bütyök. Ki kér még? A fiúk nem kértek. és az iskola is megkezdődik tíz nap múlva. Matula csak erre várt.– Ne szájaskodj. Kidugja fejét a korláton. Matula más. amit hozhatott. – Gyere. mert úgy viselkedtek. és vigyázok rájuk jövő nyárig. mi? Szerető bátyátok István A kunyhó előtt Matula tett-vett. – Úgy gondoltam: a horognyeleket majd rendbe teszem. Búcsúzzatok hát el nevelőapátoktól. Tutajos. és Matula pipafüstjén kiszárnyaltak a semmibe. Amikor felébredtek. már késő délután volt. . de jó bolondság. a nádas suhogó lélegzete. – István bátyjuk. ha orrára esik a hó. talán télire. hónom alá váglak mint egy aktatáskát. hogy a jeles romkutató nem a mamára gondolt… Tutajos pedig kivette Matula tarisznyájából a levelet. Egy kis időt még itt is tölthettek. De Pesten van naptár. Kedves Bütyök és Tutajos! – olvasta Gyula. Mi meg lepihenünk egy keveset. és északi madarak zajonganak a vízen. és ők elmennek. Vége! Ami a kunyhóból látszott. Hozott. – Ki írta? – élénkült meg Bütyök. Bütyök. te szereted a stílusát… Aztán hanyatt feküdt ő is. s vitt. Úgy látszik. – Majdnem elfelejtettem: levelet is hoztam. és az álmos ifjúság nem foglalkozik a holnappal. vége a nyárnak! Tutajos összehajtogatta a levelet. amikor róka surran a havas nádban. egyszerre távoli lett a táj. áhítattal nézve gazdájára. és be kell vallanunk. de a kunyhóban mély gondolatokba esett a csend. mert az öreg marad. amint helyet keresett. hogy sajnáljuk. és Bütyök kezébe adta. – Téged meg nem kérdeztelek… de azért kapsz. és felvarrja a gombokat a nadrágotokra. majd a kondérra. és szeretve tisztelt Szüléitek látni akarnak benneteket. hogy a jóllakott ifjúság kevésbé hajlamos a szomorúságra. Vége. s az udvarban szállingózó havat Bikfic nézi. A borongó messzeség titokzatos és szomorú lett egyszerre. – Hangosan! – rendelkezett Bütyök. Bütyök csalódottan hanyatlott vissza. de nem mozdultak. a berekben nincs naptár. – Szeretem István bácsi stílusát. Ne mondd. és nézte a pókhálós szelemeneket. gyertek pótapátokhoz (mielőtt végleg kitöritek a nyakatokat). Pesten akkor járdát sepernek a ház előtt. Az alvás előtti és utáni gondolatok megkeresték egymást. Felébredtek. – Fiatalság – bolondság – mosolygott Matula –. A vén fák bozontos üstöké. hogy Nancsi néni kivakarjon benneteket. ezt a felséges ebédet csak fekve lehet elviselni. amit vihetett. hogy elküldhesselek benneteket valóságos szüléitekhez. Télire. Tutajozzatok oda összes holmitokkal. s a nagy nádasra laza pára ült. Az öreg úgy gondolta. és szombaton vonatra raklak benneteket. és nem is szóltak. Vége! Az idő eljárt. Az ég befelhősödött. – Tedd el emlékbe. és a magasban szálló madárkiáltások már nem nekik szóltak. Holnap este hat órakor a kocsi a hídon lesz. A kunyhó már nem az övék volt. Örültök. csak Csikasz jelentkezett. mint eddig. mintha ott akarnátok megöregedni.

a madarak lármája csendes. és olyanféle mozdulatot tett. – Nem is akartam. mert a kis halak alusznak az iszapban. csak puhán szárnyaltak. most nem érzem. Béla ezt tudja. ebbe már nem szólhat bele. Gyula azt nem is úgy értette. aztán. talán többet. – Szanyadiéknak olyan tisztaszobájuk van. Gyula szeme vörös volt. nádkévére ül mellette. soha. mint egy tigris… azzal vigyázni kell. és kiment a kunyhóból. – Igaz – bólogatott Bütyök kissé szabálytalan fejével. a keserves csomagolást. valahol elmaradtak a csillagok. és Nancsi elegendő takarót tesz. Szétterültek. Ezen a napon korán alkonyodott. Az nem… Meg aztán rókát is lehet lesni és hajtani is. mintha ez a kérdés teljesen felesleges. mint kellene. és ott maradtak. és nincs mérnök. de a csuka nem alszik. – Nem érzem – tűnődött Gyula –. Éhes olyankor a csuka. amikor visszajött. ő is – és Bütyök harciasán nézett barátjára. És ez a szívszorongató. A felhők nem úgy jöttek. Még Matula öreg szívét is megszorította. és Gyula karjára tette kezét –. Néha nem róka gyün. Bütyök. s amikor besötétedett. sőt értelmetlen lenne. – Is? – mosolygott Gyula. a kunyhót. mosolyogni próbált. ahol nincs mosónő. távoli zúgássá enyhült. Kemény akkor a berek. de a jövő nyár fáradtan messze volt. hanem vadmacska… Lűttek itt akkorát. – Igen. csak emberek vannak. – Négy hónap – mondta Gyula –. Gyula soha engem meg nem bántott… és Piri mama… és István bácsi és… ugye. Végül Gyula felállt. A fiúk gondolatai itt hagyták a jelent. A füst tétován keringett a tűz felett. alig négy hónap. amíg végleg ki nem nyújtózkodik. aztán ellapult. – Soha. – Eljössz. A vasútra szánkó megy. kicsit mintha megroskadt volna. Csikasz bejött és kiment. ugye? És Pondoray Béla csak a fejét hajtotta le igenlésül. rendes gyakornoki munkára. – Kicsit beolajozom. és Matula szakavatott vezetésével elindultak a tél felé. A berek szokatlanul figyelő lett. de az anyám csak egy szegény mosónő… A kunyhóban fájdalmasan nagy lett a csend. mintha a berek fölött születtek volna. könnytermő csend még csak mélyült. nehogy megvetemedjenek. mert hamar csúffá teszi az embert. hanem lettek. Ő ne jönne? Őőő?!… – István bácsi is hívott a nyárra… rendes fizetéssel. Bütyök? Bütyök megtapogatta fejét (a daganat kellemesen enyhült).“Jövő nyárig…” – gondolták a fiúk. – Hajtani? – Persze. ami elválasztana bennünket… ami nincs is. Az még csak az igazi… Léket vág az ember. A lángok villanásai nem ugráltak vidáman és élesen belevágva a sötétségbe. ha Bélát szívesen látják. ámbár karácsonykor is lehet csukázni… – Karácsonykor? – De akkor ám! Még a jég alul is. mintha az anyaság néma önfeláldozása lebbent volna meg a nyár végi suttogásban és a szívekben. egyre mélyült. Ha igazi. soha többet nem beszélünk! Soha! – kiáltott. – … senki – folytatta Matula –. a barátság azért csak barátság marad. arca eltorzult. hogy akár a földről lehetne enni – enyhítette Matula a hangulatot –. de a szavak elültek. aki nem vérezte még fel magát a szerelem tövises berkeiben. aztán lesi a dugót. bibliai magasságba emelték. Kiment. semmi. aztán rekedten azt mondta: – … és… erről… és semmi ilyesmiről. s átszőtte a rekettyés csalitokat. vörös derengést . – Semmi – legyintett Matula –. az apám ugyan mozdonyvezető volt – gyorsvonati –. és a fiúkat a legszentebb emberi egységbe fogták. de arca már megkeményedett.

de nem szólt. – Megrakom a tüzet – mondta Tutajos –. mert még sohasem voltak jó csikorgó időben egy tisztességes disznóölésen. Tutajos megterített. Gergő bácsi – mentegetődzött Bütyök –. a fűtőből lett doktort. és mindig elmaradt – itt van. sőt úgy érezte. elintézve az egész hindu társadalmat –. vagy amit akarnak. vadászhatnak. ahogy akar – nyújtotta vissza a fényképet Matula – ebbe aztán nem lehet beleszólni… – Van olyan is. Matula hosszasan nézegette a nagybácsit. ez már őszi készülődés. Ebben az estében előbb lett a tűznek szaga. ha mindig tele lenne a hasa? Ki örülne. mert Bütyök szokatlanul érzékeny volt ezen a napon. mint színe. mégiscsak itthon szeretnék lenni… Matulának csak a szeme mosolygott. Csendben gyün. mert ez így volt. és csak akkor kezdett emelkedni. sehogy sem lehet jó. és azt mondta: “persze hogy persze”. – Pénzt is küld… – Küldhet is. hogy ha megjön az eső. s hanem – már annyiszor mondtam István úrnak – ide kellene egy kis . ami lesz. – Kár.küldve a felhők alá és a kunyhó belsejébe is. azon lehet az igazi. – Na. aztán szitálni kezdett. hogy mi az. erről kár is beszélni. Matula szalonnát pirított. Ámbár az odavalósiak – gondolom – megszokták. ami így van. Hallgattak. én meg összepakolok – mondta Matula –. ha mindig sütne a nap? Nem lehet az jó. hogy este legyen. ámbár az idő esőre fordult. és hagyták. néha siránkozott. Ezek után már csak ültek. ha mindig új ruhája lenne. Bütyök megemlítette. ami volt. de azt nem hoztam el. – Azt írta a nagybátyám. mert ez már nem nyári hirtelenkedés. és ezek már nem nyári viharfelhők. A lángok a ködöt is megzavarták. ahol nem beszélt már senki arról. A füst úgy kúszott ki a nedves ágak alól. ha a lányok nadrágot húznak. – Hát – vakarta meg állat Matula – azért ehetünk is. a kunyhó ajtaja előtt elballagott ragyogó emlékeivel a nyár. mert ki örülne annak. hanem arról. derék ember – ez a hétköznapi ruhája? – Azt hiszem… – Hát – mindenki úgy öltözködik. de Gyula merőn nézett a levegőbe. – Nem lehet jó – mondta Matula –. – Holnap még horgászhatnak. Nagyon leszáll a füst… – Nem. akkor meg egy hónapig esik egyfolytában. és nagy udvart raktak a pára puha párnájában. mert már egymást se látjuk. ha mindig nyár van. de gondolataik formába öltöztek. persze. s amíg a tűzrakás összeomlott. – Nem is eszik meg a disznót. hogy elefánton ül. de ha én gazdász leszek. annyiszor mondtam már. – Elfelejtettem. Hanem – nézett Bütyökre az öreg – azt a fényképet már igazán megmutathatná. Magát nem hívja? – Dehogynem… dehogynem. hogy Indiában nem ismerik a havat. s amikor a búcsúzás keserűségére rátelepedett a jóllakottság lusta dajkája. nevelőt és vadászmestert. de nem részletezte. s ezen nem változtat az sem. A nedves fa sistergett. ha már elefántja van. és a sötétség fekete táblájára ezek a gondolatok egy szót írtak: Kati! – Hát ez így van – mondta Matula általánosságban. Nézett. lássa. nyálkás párával lehelve be lomha önmagát. mintha szégyellne a maga szárnytalanságát. Bütyök előhúzta a nevezetes táblát. mint a légy a pók hálójában. Elázik ezekben még a ménkű is. és így is lesz – amíg szoknya és nadrág lesz a világon. – Szép. A köd vastagodott. mert az igazi meleg ideje már lejárt. – Egyszálbélű nép – legyintett Matula. amikor a lángok felfelé hajszolták születésük lenge pelenkáját. és hogy ott soha nincs tél.

vályogkunyhót rakni. Semmibe sem kerülne, aztán karácsonykor úgy laknánk itt, mint a grófok. – Szólok neki, Gergő bácsi – mondta Tutajos –, szólok neki, és szavát veszem, mert másként elfelejti. – Okosan, mert nekem már húsz éve ígéri, aztán csak tologatja egyik évről a másikra. A gazdaságban van rossz ajtó, felesleges ablak elég, én meg összeverek három ágyfélét. Hármat, és nem többet, mert mink már összetanultunk… A fiúk erre nem szóltak, de Matula rövid megállapításánál sokkal, nagyon sokkal többet éreztek. “Mink már összetanultunk” – mondta az öreg, de a fiúk e mögött azt is érezték, hogy ők nemcsak tanultak, de tudnak is! Nemcsak néznek, de látnak is, nemcsak hallanak, de értenek is, nemcsak tapintanak, de fognak is, és egész kibontakozó egyéniségük tele van a valóság és a természet szeretetével. Megnőttek, megerősödtek, és most már nemcsak elfogadják, de kívánják is a valóság múlhatatlan, kemény ragyogását. A valóság ebben a pillanatban a búcsúzás, de valóság a karácsonyi remény is, amiért dolgozni, sőt küzdeni kell, s ennek a valóságnak alapja az akarat. – Nem is baj, hogy kicsit előbb megyünk haza – mondta Tutajos –, elő kell venni a számtant… meg miegymás… – Hajaj – sóhajtott Bütyök –, bizony elő! Meghívjuk Jandát, inkább lenyelem a nagyképűségét. Azok az aránypárok meg miegymás… szegény Acél, képzeld, egész nyáron “abriktolta”. Talán nem is bírta ki… – Bütyök, ne mondd tovább, én lefekszem. – Akartam is mondani – szólt közbe Matula. A tűzre majd én dobok pár tuskót, fekve is beszélgethetnek, ha akarnak. A vastag fadarabok elnyomták a lángokat, s a parázs derengése körül a sötétség leskelődött, de a fiúk nem beszéltek már. A gondolatok ellustultak, szárnyukat lassan összecsukták, felültek a szelemenek poros végére, és hagyták, hogy szemükre rászálljon az álom. A kunyhó előtt csak a tűz derengett, s a végtelen nádas csendes volt, mint a virradat reménysége. A köd szemergett egész éjjel. A lassú tűz, a néha kilobbanó lángok haragosan sustorogtak, de a köd óriás volt, s a lángocskák visszaugrottak a tüskök alá, mint ijedt fiókák a fészekbe. A nagy nádas néma volt, a madarak egy része már elment déli tájakra, a folyó nem is látszott, s a magas parton, a vén fák alatt, a csónak öblében és Tüskevár romjai felett az idő múlását nézte a sötétség és a csend. A sötétség aztán megritkult, de a csend még maradt, csak a fákról csepegtek a köd kövér gyermekei, vagy leszaladtak a nádszálak derekán, s eltűntek a mocsár fekete vizében. Hűvös lett, de nem mozdult semmi, csak Csikasz ásított akkorát, hogy majd az állkapcsa ugrott ki, s ebben benne volt egész megvetése az időjárás szivacsos mivolta iránt. Csikasszal azonban nem törődött senki, és rajta kívül nem is érezte ilyen világosan senki, hogy ezen az éjszakán megváltozott minden, és süthet a nap, ragyoghat az ég, ebben az évben nem fogan már virág, és nem terem semmi a nyár áldott méhében. Ami jön, az már az ősz gyermeke vagy vendége, akár virág, akár madár, akár ember. Ezt érezte Csikasz, és enyhén megrázkódott, mert a köd beleette magát a kis kutya ruházatába, amit nem lehetett levetni, csak megszárítani. Csikasz tehát fázott, és mivel unatkozott is, újból ásított, és most már hangosan csattintotta össze remek fogait, mire Matula úgy ébredt, mintha az előzményeket is tudta volna. – Ide bújhatsz, ha fázol… Csikasz erre, feledve minden baját, lehasalt az öreg könyöke mellé. – … ámbár elég vizes vagy… Csikasz tárgyilagosan billegette rövid farkát; mintha azt akarta volna mondani, hogy:

– Reggel van. – Teszek a tűzre – dörzsölte szemét Bütyök, aki kívül feküdt –, jó reggelt, Gergő bácsi. – Reggelnek reggel, de úgy vélem, majd dél lesz, mire napot látunk. Matula nem sokat tévedett, mert tíz óra tájban is csak előhentergett valahonnan egy-egy alacsony ködfelhő, megállt a fák koronájában, a csalitok szövevényében, és a felbukkanó nap lagymatagon sepergette a nagy, szürke rongyokat. Végül megemberelte magát, és olyan meleg ragyogást küldött a berekre, hogy emlékezni sem lehetett a hajnali didergésre. – Ne menjenek még – intette Matula a toporzékoló ifjakat –, nem érdemes. Fél óra alatt felszárad a harmat, most még eláznak, mint az ürge. A fiúk már összecsomagoltak, reggeliztek, és most türelmetlenül nézik az időt, mert már nem a lusta heteket számolják, a meggondolt napokat, hanem a rohanó órákat, amelyek olyan kíméletlenül szórják önmagukat az elmúlás végtelen serpenyőjébe, mint őrült öngyilkosok a Lánchídfői a Dunába. – Minden percért kár… – Dehogy kár; ha el nem múlna, ami rossz, hogyan gyühetne, ami jó? Amíg megfogják az ebédrevalót, beviszem ezt a madarat, hogy felküldjék Pestre. Majd István úr ír levelet mellé. Nem lehet halogatni, mert megbüdösödik. – Köszönöm, Matula bácsi. – Nincs mit, de most már mehetnek is. Bütyök úgy lendült neki a gyalogúinak, mintha estére Pesten akarna lenni, természetesen az egész berekkel, Maflával és Csikasszal a zsebében, de Tutajos elgondolkodva ballagott utána. – Hova rohansz, Bütyök? Bütyök erre meglassúdott, mintha megérezte volna, hogy ebben a napban sincs több, mint ami belefér. És nem is volt. Ez a nap nem tartozott a kiemelkedő napok közé. Horgásztak, mert kellett az ebéd, aztán ide-oda ténferegtek, mert ez mégis a búcsúzás napja volt, de a búcsúzás letörtségét még akarva sem tudtak érezni. – Télen talán még szebb lehet – nézett körül Tutajos, s Bütyök úgy érezte, hogy ő is ezt akarta mondani. De még hozzátette: – Aztán – levelezhetünk is… Tutajos értelmetlenül nézett zömök barátjára, aki kissé félrefordította fejét, és erősen elpirult. Tutajos csak az utolsó pillanatban kapta össze nevetésnek indult ábrázatát, aztán lehajolt, mintha valamit keresne, s amikor legyűrte érzelmeit, csak annyit mondott: – Persze, amennyit akarsz… de – úgy gondolom – Katica szülei… – Már megbeszéltem Nancsi nénivel. – A fenét! – Kati meg a te címedre ír. – Bütyök! hadvezérnek születtél, de Piri mama felbontja. Piri mama meghalna, ha nem bonthatná fel, és ezt mégsem kívánhatod. Apámék soha nem bontják fel egyetlen levelemet sem, de Piri mama… – Majd megkérem, hogy ne bontsa fel. – Lehet, lehet, hogy meg is ígéri. – Ez elég. – Bütyök, ez nem elég. Piri mama a gőz fölé tartja a konyhában, elolvassa és visszaragasztja. – Rémes! – Így van, hanem az lesz a legjobb, ha Ladó Gyulának címezteted, de Pondoray Béla címén, így a mamád sem bontja fel. – Igazad van, és a mama nem is tudja ezt a gőzölő eljárást.

– Na, látod. Most pedig vigyük haza a halakat, és tisztítsuk meg őket, mert eljárt az idő, és Gergő bácsi egykettő itt lesz. Majd én ellátom a halakat, te meg eredj fáért. Bütyök fogta a baltát, és elballagott, Tutajos pedig egyedül maradt a halakkal és – természetesen – Csikasszal, aki ünnepi izgalommal helyezkedett el a tábla mellett. – Hát elmegyünk, Csikasz – mondta később Gyula –, nem sajnálsz bennünket? Csikasz szerelmesen nézte a halakat. – Te csak a gyomrodra gondolsz, te mindig csak a gyomrodra gondolsz. Csikasz ezt nem is tagadta. – Éhes vagyok – rezegtette suta farkát, és féloldalt nézett nyurga barátjára –, ilyen éhes már nem is tudom, mikor voltam. A fiú kése gyorsan járt, és gondolatai elugrottak most a kis kutyától, s arra gondolt, amikor az első halat tisztogatta gyámoltalanul és tudatlanul. Arra gondolt, hogy még a kést is másként fogta, nem is beszélve az evezőről, horognyélről, oktalan leégésről, mindenről, amit a tudatlanság szült. Kezében és cselekedeteiben most biztonság volt, erő és feszítő öröm, még többet tudni és tenni. Micsoda boldogság lenne ezzel az érzéssel ülni a padban s a táblára írt számtanpéldára is így nézni, mint erre a halra, erre a kis csukára, s a feladatnak is ilyen biztos kézzel felvágni a hasát, pontosan tudva, hogyan kell, és mi van benne. “Tessék parancsolni, tanár úr…” Ekkor Gyula kezében megállt a kés… “Jóságos isten! Hiszen nem a »jó« Kengyel uralkodik már, hanem a felesége, azzal a kis serpenyővel a fején. Vajon leteszi, ha bejön az osztályba? Csillik biztosan elröhögi magát… Utána tízpercben Csilliket pofon vágom, ha ezt meg meri tenni. Tutajos már a gondolatra is kiállt a nő mellett, hogy valami sérelem érheti, és nem gondolt arra, hogy ezelőtt pár hónappal még álmában sem jutott eszébe a félelmetes Bikát nyakon vágni, most azonban ezt is lehetségesnek érezte. Nem gondolta, de érezte, s ezek az érzések rendszerint megbízhatóbbak, mint a tétova gondolatok. És Ladó Gyula Lajosnak igaza volt. Ez a nyár sok mindenre megtanította, kiművelte, útba igazította, és hozzáformálta a természetes élet kegyetlen törvényeihez. Amikor a berek először fogadta, idegen test volt a nádas útvesztőiben, tétova bárány a füvetlen pusztaságban; de a nap hozzáégette, a vihar megfürdette, a jégeső meggyalulta, és a nyurga, elpuhult test izmainak állandó munkája fiatal farkast faragott a bárányból. Nem volt tehát semmi lehetetlen Bika megrendszabályozásában, ha megsértené a nőt, aki a “kedves” Kengyel tanár úr felesége. A hölgy egyébként is veszedelmesen szép – gondolta, s ekkor, igen, Tutajosunk öntudatlan mozdulattal megfogta ádámcsutkáját, mintha nyakkendőjét akarta volna megigazítani. Gyula előreszaladt gondolatai ekkor szétestek, mert Bütyök szuszogott a tűzhöz, hatalmas ágat húzva maga után. – Elhoztam az egészet – eresztette a földre terhét –, itt vágom fel, hogy maradjon Gergő bácsinak is. – Igazad van. Én meg azt gondoltam: megcsinálom a halászlét, kész ebéddel várjuk az öreget. Bütyök aggodalmasan vakargatta meg a tarkóját. – Tutajos, elrontod… – Majd meglátod! – Akkor már nem lehet segíteni. – Vágd a fát, Bütyök, megnyalod mind a tíz ujjad… Bütyök erre felemelte hatalmas mancsát, és jól megnézte ujjait, amelyek nem látszottak nyalásra alkalmasnak. – Le kellene vágni a körmeimet – morogta, és körüljárta az ágat, hogy hol kezdje aprítani. A nap már jócskán túl volt a delelőn, mire Bütyök készen lett, de ekkor már gyomorkordító és nyálképző, csodálatos illatködök úszkáltak a levegőben.

hátha sürgős… – Persze hogy sürgős… bólintott Matula. talán elpattan valami. Parancsolt. Aztán a gőzbe tartotta kezét. Tutajos kiosztotta az ételt. és a fiúk úgy érezték. – Valódi! – nézett Tutajosra. ott van a tarisznyában. sem jobb. mert úgy is van. – Elolvasom – mondta a levelet bontogatva –. a percre. pedig csak egy-egy pohárral ittak. azt is idehozhatja. – Merhetek. és Gyula összeharapta szájában a kanalat. ha tél lenne. Bütyök úgy nézett a levélre. Nancsi meg az összes asszonyok elbújhatnak. Gergő bácsi? – De gyorsan.– A szaga jó – mondta Bütyök –. szaglálódott is. És Tutajos úgy érezte. Bütyök azonnal otthagyta a nemes ételt. igyuk meg búcsúzóra. – Van ott egy üveg bor is. s ez megnyugtatta. bár előzőleg nem gondoltak rá. – Ha én csinálom. ami mást parancsolt. és rejtett izgalommal néztek Csikasz után. pedig az a levél – ahogy látom – nem hűl el. Az ebéd utáni alvást azonban most sem hagyták el. aztán elmosolyodott. hogy el ne nevesse magát. – Járvány van a faluban – mondta aggodalmasan –. mert nagyon kívánom. de maga nem nyúlt hozzá. de Gyula kissé kesernyésen gondolt az indulásra. Bütyök megtapogatta zsebében a levelet. semmiféle patikában. – Mint az anyatej – csettintett Matula. hogy: “Gergő bátyám nem vinne el egy levelet az ellenőr úrnak?” Hát ilyen ez a mai világ… de hát azért elhoztam… Bütyök az öreg mellé állította a borosüveget. ebből alighanem lesz valami. – Szerencsére – mondta Matula egy kis kajánsággal. és a bográcsba nézett. azt is megnézte. – Eljött az idő – mondta. – Igazán? – Azért mondom. és nem gondolt arra. de az üveg halk csendülése nyomán nem történt semmi. hogy az anyatejtől csak aludni lehet. és meg is szagolta. . Matula már messziről látta a füstöt. mert az öreg kényelmesen kavargatta a levest. Azt mondták. aki elrohant a gyalogúton öreg gazdája elé. szerencsére mindenkit beoltottak. Teríthetek? Ekkor pár percre elfeledték. Az árnyékok óramutatója azonban nem állt meg. Tutajosunk sehogy sem értette meg Bütyök lelkiállapotát. Nem. és ifjaink nem is ellenkeztek. Matula már kihordta a csomagokat a kunyhó elé. – Aggyonisten – mondta. és lassan szörcsölte. Matula három poharat tett a nevezetes táblára. hogy ha összekoccan a három pohár. mert akkor még a meleget is jobban kívánja az ember. most már csak Gergő bácsi hiányzik. – Bélának levelet is hoztam. akik ilyenkor is levelet olvasnak. ami immáron elérkezett. Ennek már csak akkor lenne jobb íze. – Persze vannak. István bácsi azonban olyan bort küldött – mégpedig pintes üveggel –. ami ellen azonban nem található semmiféle gyógyszer. hogy ez az utolsó nap a berekben. és megtöltötte őket: – Búcsúpohár nélkül ne menjenek el. s amikor kibukkant a rekettyék alagútjából. Aztán ez a tökmag is csak odapenderedik. – Nono – mondta –. Matula felnézett Bütyökre. mert az idő végtelen folyását meg nem törheti semmi. mint a napimádó a felbukkanó sugárzó istenségre. elhiheti. megfújta. és amikor felébredtek. hogy van egy ilyesfajta járvány is. és belemerítette kanalát a lébe.

megvarrjuk. az útnak s az időnek. hát itt vagytok! – Úgy látszik. mint a jajgató sirály. – Bácsi – próbálkozott Gyula –. A szekér nehézkesen dörömbölt végig az úton. Nancsi néni – állt fel Tutajos kissé epésen – mert elgondolta a folytatást. már néz bennünket. elmaradt a nádas. István bácsi igáskocsit küldött. Mehetünk! Mielőtt csónakba szálltak volna.” Különben majd megírunk pár borítékot. és összenevettek. amikor a kocsi megállt –. ismeri-e azt a gőzölési trükköt. Katinak nagyon szép írása van. Csak azt nem tudom. Nancsi néni… – Megorvoslom. hogy így együtt voltunk. mert mi már el nem múlunk soha. hogy “a körmötöket is levágja. és magához szorította. ne mondják otthon. Tutajos. és kissé megnyugodva egymásra néztek. Gondoltam én mindenre. – Na – mondta. és most a kezembe kerültetek…” – A fürdőbe befűtöttem… amit levettek. azt hiszem. hogy tegyék már le. – Tutajos – suttogta Bütyök –. azokat a leveleket úgy kell címezni: “Pondoray Béla címén. tömören elutasítottak… Most már könnyebb lett az út. általános “jó” eredménnyel… – Szamár vagy! A mamád azonnal megismeri. A réten kint legelt már a jószág. A kocsi ekkor fordult be az udvarba. mint az emlékezet. ne nyomkodja. A pakkokat hagyjátok csak itt kint… hátha tetűt hoztatok. azonnal kimossuk.– Köszönünk mindent. Matula kézbe vette a lapátot. és ha van rossz fogatok. Bütyök megrántotta a vállát. mintha azt mondták volna: “Jövünk. Matulának intettek még. igazad van. és tartsanak meg jó emlékezetükben… Felhajtotta a poharat: – … aztán most már búcsúzásról szó se essék. mintha ölfát vinne. s a csónak simán nekilódult a víznek. nem mehetnénk kicsit gyorsabban? – Nem! Gyula ránézett Bütyökre. Ott csak leroskadtak. mogorván. mosolyogva. Az ülésdeszkán idegen kocsis ült. de aztán elfordult az út. Karácsonyra itt leszünk… Bütyök is megsimogatta a szőrös kis barátot. hanem vidáman felkapaszkodtak. . ha fogdossák. mert az is elmúlt. De most már beszéljünk másról. – Felesleges. és maga után vonszolta Bütyköt a fürdőszobába. s a nagy víz tükre lassan megvakult. – Itt maradsz – intett a kis kutyának. Gergő bácsi… – Én is! – mondta az öreg a pohárba nézve. mert Nancsi néni eleget tud úgyis. hogy nem törődtem veletek. fiúk.. és hozzátette még. hogy nő írta… – Bocsáss meg. A vályogvető cigánynak nincs ekkora haja. Béla? – Jujuj – ugrott félre Bütyök –. aki nyüszítve követelte. – Én is köszönök mindent. mert jó volt ez a nyár. mert ki nem állhatja. Az emlékek nem húzták vissza a saroglyát. – Szerbusz. Csikasz. Mit szólnának otthon? Nancsi néni a borbélyt következetesen “barbély”-nak titulálta. s a fiúk hallgatagon a szénába ültek. Ladó Gyula Lajosnak. most végezte a hatodikat.” – Bütyök – szólalt meg Tutajos –. hogy minden cókmók felférjen. és a kolompszó úgy repkedett a bokrok között. azt is kihúzza…” – Nincs rossz fogunk – mondta Gyula tiltakozva. “itt vagytok. trágyát vagy gabonát. Látod. Mi van a fejeden. Gyula felkapta az erősen tiltakozó Csikaszt. A Balaton felett már az alkony szárnyalt. és Nancsi néni csípőre tett kézzel állt a feljáró teraszán. ne félj. sötét egykedvűséggel. de előbb a barbély. ámbár parancsnoki tartásban.

mint a kávéalj. ne szappanozzalak le benneteket? – Majd egymást leszappanozzuk. a mosakodásnak olyan krákogó. A víz olyan volt. mintha a bőrét is lefürödte volna. horkoló. de hát – ugye – ez Nancsi néni esetében igazán érthető… akár tudja a gőzölési eljárást.– A szennyest dobjátok ki. de az is jól van. – Tutajos!… – Jó. – Ezzel nem illik tréfálni. Még csak azt akarom mondani. akkor aztán ríhatok. Ezután már békében maradtak. de talpig ember. mert úgy hallom megérkezett a “barbély”. jó. Muszáj innom rá. Még csak azt akarom mondani. Bütyök. de az igazán szép. hogy otthon nem ismernek meg benneteket. és gyerünk a konyhába. kérlek. így azután másnap rendkívül korainak érezték az ébresztőt. – Nem baj. Jó asszony a Nancsi néni. ha az öreg megjelenne köztük pipájával és kéthetes szakállával. hogy el is aludtak volna. de István bácsi kitárta az ajtót. és sokkal nagyobb örömet szereztetek nekem. mert Nancsi néni elájul. István bácsi egy darabig némán evett. A gyorsvonat hétkor indul. hanem tölts a poharakba. és mindig úgy gyertek. – Lehet. – Nézd meg a vizet. ez nem tréfa. hanem az öreg jól megkopasztott benneteket. Menjetek csomagolni. – Majd megüti a guta – jósolta az öregasszony –. – Jobb. akár nem. mert rosszul leszek attól az odvas bocskorszagtól. csapkodó szimfóniáját játszotta végig. Később gyanakodva szimatolni kezdett. hogy a vályogházat karácsonyra felépíttetem. Lehet. Kapj fel valamit. én megszerettem. hogy karácsonyra várlak benneteket. – Minek van itt olyan becstelen szaga? – Meg lehet szokni – tiltakozott Nancsi néni. – Béla fejét bekentem liliomolajjal. ha nem gondolkozol. Annyi az egész. amit tudok. Bütyök. én is megtáncoltatom Katit a lakodalomban… – Éhe… izé… – vörösödött el a jeles ifjú nadrágszíjáig – nem erre gondoltam. Nancsi néni. – Fene egye meg az ilyen liliomot. Gyuláék még hosszan elbabráltak a csomagolással. Kezet adtam rá Matulának. és ennél többet nem kívánhat senki. mert a legjobb barátod ölnéd meg. mint amennyit én adtam nektek. de a valóságos angyalok valószínűleg visongva futnának világgá. de ezt inkább Matulának köszönhetitek. s alapos fürdő után Bütyök kijelentette. – Majd a “barbély” felmossa – mondta Bütyök –. te se akarj szónokolni. mert hajnalban felmerlek benneteket. felgyújtotta a lámpát. de ahhoz sokat kell aludnunk. Ha megérjük. Néha ránézett a két gyerekre. – Hát ezt fürödtük le. – Száz évig élünk. és két üstdob segítségével hangszerelve előadhatta volna mint “saját szerzeményt”. és átdübörögve a fiúk szobáján. – Gergő bácsi: angyal – mondta Bütyök. mint haza. hogy gondoskodik rólunk. Ereszd ki. hogy úgy érzi. de én szeretném megköszönni… – Jó! Miután ezzel megvagyunk… Tutajos. . – Reggelre nyoma sem lesz a daganatnak. – Te mindenkit megszeretsz. A vacsora szótlanul kezdődött. azért ne ölj meg. és látszólag elégedetten mérlegelte őket. Ne szólj közbe! Bütyök… tudom. Hanem Bütyök tégy valamit a fejedre. inkább csirkebél szaga van. – Nancsi néni. hogy egy modern zeneszerző azonnal lemezre vehette volna. hogy jól ereztétek magatokat. Kész! Megerősödtetek kívül és belül. Bütyök. – Lehet. Matula nem angyal. hanem ember. szörcsögő. és még hosszabban elbeszélgettek. István bácsi – szólalt meg csendesen Bütyök –. Nancsi néni.

valóságos nyolcadikost. amivel először intettek áldást az emberek. – Katica… – sóhajtotta Bütyök. Bütyök pedig kalapjával integetett. – Gergő bácsi! – és nem tudott mást mondani. István bácsi csontlazító ölelésén. – Gergő bácsi! – ordított Tutajos. de soha nem beszélnek róla. de ez alatt a két hónap alatt úgy kinőtték ünneplő ruhájukat. és talán nem gondoltak arra. egy varjú károgott valahol. ebben az órában meg éppenséggel nem. – Írjatok!!! – ordított akkorát a testes gazdász. hangja az útnak és takarója a gondolatoknak. csak kezét emelte fel azzal az ősrégi mozdulattal. – Hol vagyunk? – Fehérvár után. a világosság érintésére fehér sirályok szálltak fel a tündöklés tenyeréről.Viharvert ifjaink azonban nem voltak fogékonyak az ilyen magasabb zenei élvezetek iránt máskor sem. Oda nézz! – mutatott kelet felé. Bütyök hallgatott. Bütyök. hogy: . akiken csak azért nem jajgatott a ruha. mert ez nem szokása. hogy az ágy recsegve tiltakozott az ilyen erőszakosság ellen. átmenetileg kinyalt ifjút. – Írjál… várom!! Írjáál… – kiáltotta végre. mutasd! Bütyök végre feltárta a csomagot. és elmúlik. De csak a megmozdulás volt nehéz. Két hónap nem nagy idő. hogy mibe. A nagy víz felett megmozdult az elnyúlt köd derengő lepedője. és már a híd közelében jártak. a következő pillanatban már az utazási láz reszkettette meg idegeiket. – Na. Gergő bácsi – mondta később Gyula. Amikor Tutajos felébredt. – Ó! – és felugrott. A vonatban kevés utas volt. hanem két jól öltözött. – Hát ne mozogj. Ez már nem igáskocsi volt. mert még én is szerelmes lettem valamibe. Tutajos kezével. különösen a leszállásnál vigyázz. amikor Tutajos átnézett a másik oldalra. és beszélgetni kezdtek a kerekek. s amikor eltűnt a látomás. a kocsi robogása úgy loholt alattuk. azt mondta. hogy elbúcsúzzon a berektől és a folyótól is. mert messze valahol Kenése mögött ekkor bukkant fel a nap. Bütyök pedig csak kalapját lengette olyan széles mozdulatokkal. és felugrott Bütyök is. mert Matula mellett egy kislány állt a csónakban mozdulatlanul. hogy a verebek azonnal beszüntették röpgyűlésüket a nyárfán. – Egyél valamit. melyeket utasemberek gondolnak csak önmaguknak. mert elreped. A kocsi azonban dübörögve rohant át a hídon. aztán a küllők csattogása szétesett a reggeli mezőkön. csak tudnám. – Nem vagy éhes? – Fáj a fejem. és Tutajos karján a kabátujjak könyök alatt végződtek. de ellankadt ifjaink ezt is sokallották. mire Tutajos azt mondta: – Most már kezdelek megérteni. hogy a kabát begombolásáról szó sem lehetett. nem merek mozdulni benne. – Ó. és nem két nomád rétjárót vitt a gyorsvonat elé. Bütyök már ébren volt. és átesve Nancsi néni cuppanós csókjain. mint dörmögő szolgája a kerekeknek. A kocsi dübörögve ment a nyár őszbe hajló útján. amely nem is volt már másra alkalmas. hogy ez a kép egész életükön elkíséri őket. ez a nadrág összement. a kocsi megrendült. és azonmód elaludtak. Az ébredő falut hamar átvágták. A Balaton tükre rózsaszínű lángot vetett. és amikor fél óra múlva kidobta a papírt az ablakon. a nevezetes kalappal. és olyant nyújtózkodott. és a Nancsi néni által készített csomagot bontogatta. mintha le akarna ugrani a kocsiról. – Hajaj – sóhajtott Tutajos. két nyakkendős. Behúzódtak egy sarokba. a két fiú lezökkent. – Gyula – mondta Bütyök –.

aztán gyere szorosan mögöttem – intézkedett Bütyök. – Atyaisten. az a csónak ott van. hogy idegen. Bütyök azt mondta: – Kérem. hozom a tragacsot. hogy a mi fiunk… a viselkedése után. s amíg Tutajos él. hogy észre sem vették. majd kiadom az ablakon. de lesheted. és belezuhant Piri mama terjedelmes ölelésébe. – Fenét. egyébként hátul végigrepedt a nadrágom. Bütyök lerántotta az ablakot. azért keres az ember. Öt csomag – mondta a hordár. Mindegy. mire a nadrág minden lépésnél araszos rést mutatott. amíg én átlépem a küszöböd…” És fél óra múlva már ott ült Gyula ágyán. – Tutajoskám. és nem eszik csirkét. megőrültél! Valahogy csak elvittük volna… – Kerestem – ütött Bütyök a zsebére –. s a valóságot megálmodni szabad. – Hordár! – kiáltotta. még a nadrág varrás menti tragédiája nélkül is. és előtte levél. – Béla – és a vonatnak dőlt a nevetéstől –. Öt csomaggal nem bírtunk volna. Ez a gyerek nem az. – Várjuk meg. Amikor a vonat végre megállt a Déli pályaudvaron. teljes betekintést adva Bütyök kék csíkos fehérneműjére. Titok? – Minden levél titok. a pinty magevő. Tutajos. Kedves jó Gergő bácsi! – Gyuszikám – suhant be Piri mama –. hogy fájt volna a fejed. ugye? – Szívesen.– Nem is látszott. – De most már mesélsz. és elzárta a gázt –. Képzeld… – és megfordult. csendesen tette be az ajtót. Asztalánál ült kis kuckójában. de előbb Piri mama mondja el. “Hát ez így van – suttogta. Közben úgy elmentek a Velencei-tó mellett. ott is lesz. mesélek. de a fejfájásom valóban elmúlt. hogy ott van-e az az öreg csónak. De amikor a taxi elindult. – Bütyök. hogy más is keressen! – Tessék addig itt maradni. Tutajosnak a könnye potyogott. Várlak. úgy megettünk egy csirkét mint a pinty… – Bütyök. és Bikfic díszkíséretében becsengetett. de majd szólok. két kezébe a bőröndöket. amíg elmennek. azt hihetnem. Piri mama meghökkenve. ha készen leszek. A remény nem törött szárnyú madár. Olyan régen mentem el… . ne segítsek a csomagot vinni? – Dehogy. – Nagyon látszik? – Aáá – nyögte ki Gyula –. ahol megálmodta. és amikor felrakta a csomagokat. amint befejeztem ezt a levelet. hosszas hallgatás után Ladó Gyula Ákos azt mondta: – Szívem. aki elment Ez a gyerek felnőtt lett! Hanem vegyen neki valami ruhát. Piri mama. ez így van. hát mesélj! – Piri mama. Gyuluskám. egész férfi lettél… és hogy áll rajtad ez a ruha? És akkor este. hogy Bütyök intézkedése mindenképpen helyes volt. István mégiscsak remek ember… De Tutajos ebben a pillanatban nem nagybátyjára gondolt elsősorban. ááá… és szemét törölgetve fedezte Bütyök látványosságát. amikor a szülők egyedül maradtak. és Tutajosunk nagy kezét simogatta. ha nem tudnám. Negyedóra múlva tessék bejönni. Ladó Gyula Lajos hátára kanyarította a hátizsákot. rakja egy taxiba… Tutajosnak egyszerűen leesett az álla. vacsora után. Béla. pedig Tutajos kíváncsi lett volna. ide kérem – és kezével integetett –. mi történt a nyáron idehaza. sőt szükséges is. s ahol ott is volt. és szemét elfutotta a könny. mert így nem mehet az utcára. délután feljövök. te részeges maharadzsa… Béla… – Ne röhögj. sőt lépett is párat. – Hordár. mégiscsak azt mondta.

mint amikor trónok törnek össze. és nem tett fel több kérdést. azt mondják. amikor az est határán a messze zsongást odahozta a szél a sík vizekről. mert ez az egy jó ruhám van. – Négyet láttunk. griffmadarat lőttetek. a nevelőanya mély lélegzetet vett. éljen I. – Motorbiciklit vett a szerencsétlen… – Miért szerencsétlen. és ha akarod. de ha Tutajoshoz hozzányúlsz – nem azért mondom –. nincs kedvem verekedni. és egyre jobban hasonlított ahhoz a csendes mormoláshoz. A duruzsolás lágyan betöltötte a szobát. Ez a zsongás aztán felcsapott egy hét múlva. Erre kicsit megálltak. amivel nem lehetett mit kezdeni. aztán elhasalt Bütyök előtt – ki volt ez az aljas? – Én – mondta Csillik. de Gyula vállára tette a kezét. nagy fejét oldalt fordította. miért tartózkodott. de mindenki a helyére ült. – Nézd. – Hallod. mert Piri mama hangja álmosítóan zümmögött. – Hagyd. lapáton visznek ki. – Bikának vége. mintha egy tűzhányó készülne kitörni. erős nyugalom volt. . szedtetek-e fel valami kis izmot. A tűzhányó kitört. amire a ravasz Tutajos állította. ha ott kezdem. reggel – mondta Gyula. hogy haragját feléje fordíthatta. ahol álomra készülődött százezer madár. Bütyök lomhán lépkedett Tutajos mellett. a cipésznek a keresztlánya árulja ezeket a totócédulákat… és a Bikfic megette Plasinka néni karaját. a házmesterné foghúzását és a földszinti suszter tizenkét találatát a totón. hallod. mert otthagyta az alacsony ablakban… – Nahát! – mondta Tutajos. és egyre távolibb lett. amit esténként hallottak a kunyhóban. a Bika –. Bika. de talán engednél a helyünkre. – Tuta… – ordította estében. akarsz még valamit? Na. de beszélni sokkal jobban szeretett. és Gyula csak egy villamosszerencsétlenséget jegyzett meg az előadásból. és megnyalta a szája szélét. a békés és jóságos Bütyök állt az osztály réme elé. mert Wallenberg megnézte az órát: – Négy perc és harminc másodperc múlva csengetnek. – És Csikasz nézi – mondta Gyula. híresek – állította meg ifjainkat – . és Bika örült. Busa. de előbb megtapogatlak benneteket. amikor Tutajos és Bütyök beléptek az iskola kapuján. mert kérdezni is szeretett Piri mama. – És Lajos bácsi nyugdíjba megy. ahol nem tudni. – Mehettek.– Hát bizony. mi újság. Csillik – aki mindenáron verekedni akart – erre végleg elvesztette lába alól a talajt. nőt kapunk Kengyel helyett… A vihar elült. – Hát. de egyelőre csak Tímárt vetette ki magából. amikor elmentetek… És elkezdte. Tutajos hangjában valami szelíd. és vad zúgássá erősödött. az évnyitás tiszteletére. Tutajos kényelmesen elhelyezkedett. Bütyök! – kiáltotta Avas Elemér. és azt mondta: – Legjobb. mert valaki lelökte az első padról. csak a székek reccsentek meg itt-ott. de inkább mondjátok el. aztán benyitott az osztályba. tapogass meg. minek egy cipésznek motor? Különben is svindli az egész. és nyugodtan ballagtak az osztály felé. És ekkor Bütyök. mint a berekben. Bika. És ekkor a tűzhányó elhallgatott. a Jogász. Bika – mondta Tutajos –. – Kengyel feleségét – folytatta Bolha a beszámolót. mert ifjaink mindketten új ruhát viseltek. ahonnét olyan lárma hallatszott. Piri mama? – Na. kérlek szépen – dadogta –. kisfiam… – és Piri mama szépen elindult az ösvényen. – Gergő bácsi most szalonnázik – mondta. és láttatok három szál nádat. és most már aránylag csendes megbeszélés kezdődött. és elfelejtették az új ruha szokatlanságát is.

és megengedte. – Ki volt az? – állt fel Avas Elemér. hálával és tisztelettel viszonozzátok ezt az előlegezett szeretetet… – Természetesen – szólt Avas Elemér. Lajos bácsi sötét ruhában. az idő. csak én beszélhetek. és hangja lassan kiemelkedett a zsibongásból. az osztály már állt. mint amikor egy valóságos uralkodó szól a néphez. Kicsit öregebben. Lajos bácsi megállt egy pillanatra. Most felolvasom a névsort. Wallenberg gyorsan megmutatta. aki egyúttal a számtant és fizikát is tanítja. – Jók leszünk! – ígérte Avas Elemér bizalmasan. szeretlek benneteket. s a zsibongás újra elindult. fiúk! Kezet fogott a tanárnővel. Hát jó munkát. mintha a férje ülne a katedrán. – Hogy hívják magát fiam? – Sós Károly. aki a tárgyra vonatkozólag valamit kérdez. végignézve az osztályon. mert már ő került sorra mint utolsó! – Wallenberg! . – Hülye – mondta valaki. mi is. legalább úgy. – … és… – folytatta az öreg tanár – és úgy viselitek magatokat. és Sós integetett Wallenberg felé. – Én – tartotta fel a kezét húsz fiú egyszerre. Kengyelné hóna alatt aktatáska. az orvos azt mondta. bevezetőül nincs sok mondanivalóm. orrára mutogatva. vagy akit én kérdezek. és elnémult minden. hogy most már pihennem kell. mi is… – Jó. akármilyen kelekótyák is vagytok. – Mi is Lajos bácsit. hogy egyszerűen Éva néninek szólítsátok. Egyet mondhatok csak: én pontosan olyan leszek hozzátok.– Nagy kár. és a tanárnő szeme Jogászra villant. Kengyelné ekkor kisimította a papírt. egy megfoghatatlan hatalom. s ezt a suttogást is jól lehetett hallani. hogy amíg itt bent vagyok. – Abriktolta! – kiáltott Sós. – Acél! – Kiheverted már az operációt? – Igen. Amikor az ajtó kinyílt. A tanárnő leült. Kengyel tanár úr felesége. A tanárnő szeme megállt a közbekiáltón. – Leülhet. – Fiúk. mint ti hozzám. mert meg akarlak ismerni benneteket. és megigazította csokor nyakkendőjét. mint amikor elbúcsúztak. Wallenberg ismételten megnézte óráját. de vidáman. mert valami hűvös dermedés szállt a levegőben. amit csak ő hordott az osztályban. az osztály halkan zsongani kezdett. ámbár a nő kedvemre való – szólt közbe Jogász. hanem hogy átadjalak benneteket új osztályfőnökötöknek. Végül csak a csengő hallatszott. szóval – nem búcsúzni jöttem. de ekkor megszólalt a csengő. búcsút intve. és az. – Jönnek – suttogta valaki. – Valamit azonban előrebocsátok. A katedra dobogója nyikorgóit. Bármikor jöhettek hozzám – és jöjjetek is – mert én. Remélem. Nagy csend maradt utána. és kiment. Ezek után már nem szólt közbe senki. hogy hány óra. mint mindig. és szeme végigsepert az osztályon. Csupán Jogász zörgött egy sportújsággal. s amíg az aktatáskából papírokat szedett elő. – Fiúk – kezdte –. de azért én nem búcsúzni jöttem. felemelte kezét. kérem… – És Janda járt hozzád? – Mindennap – mondta Acél bizonyos letörtséggel. és világosan tudnotok kell.

hogy minden órám előtt tegye ide az óráját a katedrára. – Köszönöm. s most olyan vagy. Éva néni. Megkérem hát. mint a befagyott tó. . kis kezét magasra emelve. A tanárnőnek meleg kék szeme volt – Tutajos úgy emlékezett –. mindennek. – Ott leszünk. – Csak kértem – mondta Kengyelné. de most ezek a meleg szemek úgy álltak a fiúkori. fiúk. – Szombaton délután öt óra tájban gyertek el. téged majd elfújt a szél. de tisztelettel. neked kell elmondani… Ladó Gyula Lajos hallgatott. És a fiúk letörve. és ekkor úgy nézett az osztályra. – Igen. mint a testetlen valóság. mint a kardpenge. Janda pedig Avas Elemér helyére. egyenként vonultak el meghajolva a katedra előtt. arra gondolt. – Gyerekek. – Várunk – intett Kengyelné. a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal. őrjöngött a jégeső. Nancsi néni liliomolaja érzett. mintha a szívét tartotta volna benne. mint a meleg bársony. Hogyan lehet ezt a nyarat elmondani? Egészen sehogy sem lehet elmondani. hogy az idő múlhat. és Bütyök csak később szólalt meg. és itt az első padban alkalmuk lesz. zuhant a madár. sikoltott a vihar. Az enyém nem megbízható… – Szszsz… – sóhajtott Dubovánszky – szsz… ez rosszul kezdődik. de amint barátjára nézett. végül is Jogász mondta meg a közvéleményt. nem ismerek rátok. – Tutajos. De odakint. nem múlik el az emberekkel. ezt hát kifogtuk! Pedig bent a tanteremben Tutajos úgy gondolta. és a két fiú még állt egy pillanatig akkor is. hogy a tanárnő szeme most megint olyan. és lerogyott. Kalandok és az egészség ordít rólatok. magának pontos órája van… – Másodpercre. Aztán szótlanul leültek. – Parancsára – lehelte Wallenberg. elhordva a füstöt valamerre a tavasz felé. Pondoray és Ladó itt maradnak. s ezekből annyit kap mindenki. amikor már egyedül maradtak. – Tegez ég magáz – susogta Dubovánszky –. te majd Sós helyére ülsz. “Majd elmondom” – gondolta. – Fiúk. lobbant a puska döreje. berregett az orsó. a többiek hazamehetnek. szárnyaszegetten. – Acél fiam. s a derengés ragyogásában ott állt a csónakban Matula és mellette Kati. De mögöttük mintha már hullott volna a hó. Bütyök alatt megnyílt a föld. hanem örökös. Vége. lobogott a tűz. mert az uram is látni akar benneteket. a kis szárcsák úsztak a sás mellett. égre tartva mindkét kezét. felszárnyalt a hajnal. gyűrűzni kezdett előtte a víz. a szépség és jóság. és szél zengett volna az ágak között. akár az ura. amennyit megérdemel. most már megismerkedtünk. Szép lehetett… – Nagyon szép volt. Elmondjátok? Tutajos. összebújva egy-egy csoportban. A helycsere halálos csendben történt meg. s amint kinézett a kora őszi verőfénybe.– Parancs! – és felállt. – Úgy tudom. Ez a két fiú sokat szeret beszélni. mintha mindenkit egyszerre látott volna.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->