JOHN „LOFTY” WISEMAN

Hogyan maradjunk életben a vadonban bármilyen éghajlaton, szárazföldön és vízen FIGYELMEZTETÉS A kiadványban részletezett túlélési technikák olyan szorongató helyzetben használatosak, amelyben az egyének biztonsága veszélyben van. Ennek megfelelően a könyv kiadói nem vállalják a felelősséget olyan vádért vagy eljárásért, amely a leírt technikák helytelen használata vagy az ebből adódó veszteség, sérülés, kár miatt indult bármely személy, illetve szervezet ellen. A túlélési technikák gyakorlása és tökéletesítése során figyelembe kell venni mindenekelőtt a földtulajdonosok jogait, továbbá minden olyan jogszabályt, amelyek bizonyos állat- és növényfajok védelmére, valamint a lőfegyverek és más fegyverek használatának szabályozására vonatkoznak.

BEVEZETÉS Abban a kiváltságban részesültem, hogy 26 éves hivatásos katonai pá-/ilyafutósom alatt a Különleges tégi Szolgálatnál, a Special Air Servicénél (SAS) szolgálhattam. Ez a brit hadsereg elitalakulata, amelynek feladata, hogy a világ bármely részén - gyakran elszigetelten, a hagyományos haderőktől távol - bonyolult hadműveletek hajtson végre. A katonák kis csoportokban, sokszor ellenséges területen dolgoznak, ahol saját maguk orvosának, fogorvosának, navigátorának és szakácsának kell lenniük . Gyakran alakul úgy a helyzet, hogy nem részesülhetnek utánpótlásban, így maguknak kell gondoskodniuk az ellátásról, méghozzá o természeti környezetben. Meg kell oldaniuk minden problémát, tudniuk kell kezelni a felmerülő helyzeteket-akár az emberek, okára természet erői okozzák a nehézséget Biztonságos körülményeket kell teremteniük és olyan képességekre kell szert tenniük, amelyek segítségével bárhol életben tudnak maradni. Miután szolgáltam már a világ minden részén, én lettem a SAS túlélési kiképzője, és az én feladatom lett annak biztosítása, hogy az egység minden egyes tagja alkalmazni tudja ezeket az ismereteket Erre a - kiképzés során és élesben egyaránt - kipróbált tudásanyagra épül ez a könyv. A túlélési kiképzés iránti igény még soha nem volt ilyen jelentős. Egyre egzotikusabb nyaralásokon, egyre nagyobb kihívást jelentő expedíciókon és egyre kockázatosabb külföldi vállalkozásokban veszünk részt, ráadásul az elmúlt 12 év is különösen bizonytalan volt 1989-ben leomlottá berlini fal, amelyet az öbölháború, majd a Boszniábanf Koszovóban, Sierra Leonéban és Afganisztánban kialakult krízisek követtek. Mindezen túltettek azonban a 2001. szeptember 11-i események, ami mindenkire hatással volt - életünk soha nem lesz már olyan, mint előtte. Alapvető fontosságú, hogy felkészüljünk minden eshetőségre. A túlélési kiképzés a legjobb biztosítás, amit csak köthetünk. A világot azzal tehetjük biztonságosabbá, ha alkalmazzuk az életben maradás alapvető technikáit, és tudjuk, mi a teendő vészhelyzetben. A világ bármely részén megtörténhet, hogy magunkra maradunk: a sarkvidéktől kezdve a sivatagig, a trópusi esőerdőktől a nyílt óceánig. A katonák és a civilek túléléssel kapcsolatos problémái alapvetően nem különböznek. Az eltérés legfeljebb annyi, hogy a katonáknak esetleg rejtőzködniük kell, míg a civilek (megmenekülésük érdekében) fel akarják hívni magukra a figyelmet. Minden környezet speciális túlélési technikát igényel. A hegyek, a dzsungel, a nyílt síkság és a mocsár mind-mind veszélyesnek tűnik a túlélő számára, ugyanakkor mindegyik rejt magában valamilyen lehetőséget, és kínálhat ételt, tüzelőanyagot, vizet és menedéket - de csak ha tudjuk, hogyan hasznosítsuk a rendelkezésre álló forrásokat Az éghajlat hatása sem elhanyagolható. Tudnunk kell, hogyan birkózzunk meg a szélsőséges hideggel, és hogyan maradjunk életben a perzselő hőségben - ezek különféleképpen teszik próbára a túlélőt Az életben maradás azon múlik , hogyan alkalmazzuk az alapelveket, és hogyan ültetjük át

azokat a gyakorlatba -adott környezetben. A túlélés alapfeltételei piramis alakban ábrázolhatók: a tanulási folyamatot alkotó elemek egymásra épülnek.

Annak ellenére, hogy eleinte nagy fizikai erőfeszítést követelhet a veszélyhelyzetből való menekülés, a túlélés elsősorban agymunka. Miután a váratlan esemény okozta izgalom megszűnt, és az adrenalinszint lecsökkent, komoly szellemi elhatározás kell a folytatáshoz. Ilyenkor a leggyakrabban „élni akarásának nevezett elemi ösztönünk hajt minket. Ez jelenti a biztos alapot, amelyre az egész kiképzés épül, ezt próbáljuk folyamatosan táplálni és erősíteni. A test felkészültsége, fittsége szabad szemmel is jól látható, a lelki felkészültség szintjét viszont nagyon nehéz megállapítani. Minél civilizáltabbak vagyunk, annál gyengébb bennünk az élni akarás elemi ösztöne, ezért fontos, hogy tökéletesítsük képességeinket és felkészüljünk minden eshetőségre. Élni akarás Az élni akarás azt jelenti, hogy - a helyzettől függetlenül - sosem adjuk fel. Igazán megnyugtató a tudat, hogy nincs a világon olyasmi, amivel ne tudnánk megbirkózni, és nincs a világon olyan hely, ahol ne maradhatnánk életben. Ha követjük az alapelveket, felkészítjük önmagunkat és használjuk az élni akarásunkat, boldogulni fogunk. Egyeseknek erősebb, másoknak gyengébb az akarata, de mindannyiunké fejleszthető. Vannak olyanok, akik a megpróbáltatások során a valláshoz fordulnak vagy a szeretteikre gondolnak. A kudarc miatt érzett félelem és a rettegés, hogy a bajtársainknak csalódást okozunk, mind-mind erősítik az élni akarást. A megmenekülésekről szóló igaz történetek olvasása szintén segíthet.

Hiába rendelkezünk a világ minden tudásával és felszerelésével, az élni akarás nélkül könnyen kudarcot vallhatunk. Tudás Az ösztöneink odto alapon nyugszik a tudás. Minél többet tudunk , ónnál könnyebben maradunk életben. A tudás elűzi o félelmet Ez a könyv remélhetőleg ellátja az olvasót a szükséges információkkal, de itt még nem állhatunk meg. Addig kell gyakorolni a megszerzett ismereteket, amig teljesen el nem sajátítjuk azokat! Nézzük meg a környezetünkben lévőket, és figyeljük meg, hogyan maradnak életbenI Beszélgessünk olyan emberekkel, akik már túléltek valamit, tanuljunk a tapasztalataikbólI Felszerelés Piramisunk csúcsán helyezkedik el a felszerelés. Törekedjünk rá, hogy minél kisebb legyen, és fontos, hogy a használatáról, illetve az általa nyújtott lehetőségekről megfelelő ismereink legyenek! Van néhány alapvetően fontos tárgy, amely nélkül sosem indulhatunk útnak. Ilyen a túlélőcsomag, a kés, az iránytű, és a rádió adó-vevő készülék (vagy telefon). Az olvasónak magának kell döntenie a könyvben leirt módszerek alkalmazásáról. Pl. a növényi ételek fogyaszthatósági vizsgálata az egyetlen mód arra, hogy megbizonyosodjunk róla: az adott gyümölcs vagy levél ehető-e. Ha elővigyázatosan alkalmazzuk a módszert, kicsi a valószínűsége, hogy bármi bajunk esik. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a helyzet ne rejtene veszélyt magában! Az emberek eltérően reagálnak a mérgekre - von, akire a legkisebb mennyiségű mérgező anyag is nagyon veszélyes lehet. A könyvben leirt csapdák némelyikének alkalmazása is kockázatos lehet Sose hagyjuk csapdáinkat felügyelet nélkül, ha másoknak sérülést okozhatnak, vagy gondatlanul kezelve őket magunk is megsérülhetünk! Az itt leirt módszerek elsajátítása közben az olvasónak figyelemmel kell lennie a környezet védelmére, és kerülnie kell az állatkínzást. Tekintetbe kell vennie azokat a jogszabályokat, amelyeket egyes módszerek alkalmazásával megszeg. Gondoljunk arra, hogy ez egy túlélési kézikönyv, és azokra a helyzetekre vonatkozik, amelyekben az önfenntartás a legfontosabb. Ilyen körülmények közt felmerülhet olyan kockázat, amelyet a hétköznapi életben butaság lenne vállalni. A kockázatok mérlegelése szintén a túlélési stratégia része. A végső döntést mindig magunknak kell meghoznunk, és senki mást nem okolhatunk, ha mégis a rossz utat választottuk. Ez a könyv ugyan nem hivatalos kiadvány, ám azzal, hogy leirom a magam és kollégáim által szerzett túlélési ismereteket, az a célom, hogy segítsek helyes döntéseket hozni. Ezek a módszerek és ismeretek korábban már hozzájárultak a mi túlélésünkhöz - segíteni fognak abban is, hogy az olvasó szintén túlélővé váljék. ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK Kezdjük azzal, hogy felkészítjük magunkat a túlélőszerepre. Ez felkészülést jelent minden

értelemben. A fejezet célja annak biztosítása, hogy minden expedícióhoz a megfelelő felszerelés álljon rendelkezésünkre. Segít megbarátkoznunk annak gondolatával, hogy magunkkal hordjunk egy alapvető elemekből álló, gondosan összeállított, zseb méretű túlélési eszköztárat, amelynek minden esetben velünk kell lennie. A legfontosabb túlélési eszközünk a kés. Körültekintéssel válasszuk ki és használjuk! Ügyeljünk rá, hogy mindig tökéletes állapotban legyen! Ugyanilyen fontos a személyes felkészültség, vagyis hogy testileg és lelkileg egyaránt készen álljunk a túlélési körülmények megpróbáltatásainak és veszélyeinek elviselésére. Teljesen tisztában kell lennünk a túlélés szükségleteivel, különösen a víz és só iránti igénnyel, illetve azok megszerzésének módjaival. A TÚLÉLÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI Az emberi faj a Föld szinte minden szegletében megtelepedett. Még olyan területeken is megtalálhatjuk az erőforrások hasznosításának módjait, ahol a körülmények túl zordak a hétköznapi otthon megteremtéséhez. Vadászattal vagy a föld javainak kiaknázásával boldogulunk, és gyakran mindössze saját kedvtelésünkre mérjük össze erőnket a természettel. A természet tehát szinte mindenhol megteremti az életben maradás feltételeit. Van, ahol bőségesen áll rendelkezésre élelem, míg máshol szegényesek a készletek, és józan észre, tudásra, leleményességre van szükség a források kihasználásához. Még ennél is fontosabb azonban az élni akarás. Nők és férfiak tömege bizonyította már be, hogy a legkedvezőtlenebb körülmények mellett is életben lehet maradni, ám ehhez szilárd elhatározásra van szükség. Enélkül a könyvben leírt ismeretek és tudás mind-mind használhatatlannak bizonyulhat egy igazán kemény helyzetben. A túlélés az életben maradás művészete. Ilyen helyzetben minden rendelkezésre álló eszköz ajándéknak minősül. Ismernünk kell a természet adta lehetőségek hasznosításának módját, és képesnek kell lennünk ezek teljes kiaknázására; tudnunk kell magunkra vonni a figyelmet, hogy a mentőcsapatok ránk találhassanak; tudnunk kell visszatalálni a civilizációba ismeretlen területen keresztül, ha nagyon úgy fest, hogy nem mentenek meg minket; tudnunk kell tájékozódni térkép és iránytű nélkül. Tudnunk kell azt is, hogyan maradhatunk egészségesek, és hogyan gyógyíthatjuk meg magunkat vagy másokat betegség, sérülés esetén. Képesnek kell lennünk lelki tartásunk megőrzésére és sorstársaink moráljának fenntartására. A felszerelés hiánya korántsem jelenti azt, hogy nem rendelkezünk semmivel, hiszen a tudás és tapasztalat mindig velünk van. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy ez a tudás és tapasztalat az évek során ne rozsdásodjon meg, és ismereteinket folyamatosan bővítsük. Hazai pályán mindannyian képesek vagyunk a túlélésre (még ha nem is ebből a szempontból tekintünk mindennapi életünkre), de az igazi túlélőnek akkor is tudnia kell életben maradni, ha nem a megszokott környezetében van, illetve ha környezetét az ember vagy a természet drasztikusan megváltoztatja. Bárki (legyen fiatal vagy öreg, éljen bármilyen társadalmi

körülmények között) találhatja magát túlélésre kényszerített helyzetben. Mivel egyre többen repülnek, vitorláznak, szelik át a tengert kis hajókkal (vagy éppen nagyobbakkal), túráznak, hegyet másznak, és töltik a nyaralásukat egyre egzotikusabb helyeken, folyamatosan egyre változatosabb lesz, és egyre inkább szélesedik a veszélyes helyzetek köre. A túlélési képességek azonban nem korlátozódnak olyan szélsőségekre, mint amilyen egy hegycsúcson bekövetkező repülőgép-katasztrófa, a trópusi hajótörés vagy a kocsi lerobbanása egy sivatag kellős közepén. Minden egyes alkalommal, amikor bekötjük a biztonsági övét az autóban, növeljük saját túlélési esélyeinket. Körülnézünk, mielőtt átkelünk az úton, vagy ellenőrizzük a kandalló tüzét, mielőtt lefekszünk aludni: ezek mindmind ösztönösen végrehajtott túlélési technikák. E szokásokat kell készséggé fejlesztenünk! A túlélés legfőbb elemei: táplálék, tűz, menedék, víz, tájékozódás, gyógyszer. Ezek fontossági sorrendbe rendezésére a MENT rövidítést használjunk. Bárhol tartózkodjunk is a világon, ez soha nem változik, legyünk akár a sarkvidéken, a sivatagban, a dzsungelben, a tengeren vagy a tengerparton. ÉVI - mint menedék Bizonyosodjunk meg róla, hogy védve vagyunk a további veszélyektől, pl. fenyegető lavinától, erdőtűztől vagy üzemanyag-robbanástól! Maradjunk a baleset helyszínén, amíg az biztonságos, majd gondoskodjunk a természet elemeivel szembeni védekezésről! Ez annyit jelent, hogy menedéket készítünk magunknak, és tüzet gyújtunk. A helyszínen maradásnak számos oka van: 1. 2. 3. 4. 5. A roncsot használhatjuk menedékül, jeladásra, stb. A roncs nagy, könnyen észrevehető jel a földön. Valószínűleg vannak nem mozdítható sérültek. Energiát tartalékolunk, ha egy helyben maradunk. Mivel tudnak rólunk és nem tértünk le az útvonalról, a mentés így lehet a iehető leggyorsabb.

E - min! elhelyezkedés A menedék építését követő lépés a segélykérő jelzések elhelyezése. Hívjuk fel mások figyelmét a helyzetünkre! Tegyük a lehető leggyorsabban, így segíthetjük a mentőcsapatok munkáját! N - mint nélkülözhetetlen táplálék beszerzése A mentésre várva keressünk vizet és élelmet, hogy takarékoskodjunk a vésztartalékkal! T - miaut tájékozódás A megfelelő tájékozódás a helyes úton maradni, és akár meg is akadályozhatja az igazán szorult

helyzetek kialakulását. Ha azt vesszük észre, hogy eltévedtünk, ne menjünk tovább! Orvoslás Saját orvosunkká kell válnunk, állandóan figyelnünk kell magunkat! A hólyagokat már kialakulásukkor kezeljük, ne hagyjuk, hogy elfertőződjenek! Figyeljünk társainkra is, és amint szokatlan probléma merül fel, azonnal oldjuk meg! Ha a társaink sántítanak, lemaradnak vagy furcsán viselkednek, álljunk meg, és rögtön kezeljük őket! FELKÉSZÜLÉS! A cserkészek jelmondata a legjobb: „Légy felkészült!" Mindenkinek, aki útnak indul vagy expedíciót tervez, ehhez kell tartania magát, mégpedig úgy, hogy a lehető legtöbb információt gyűjti össze az esetlegesen előforduló helyzetekről, és az azok által megkövetelt ismeretekről és eszközökről. Magától értetődőnek kell lennie, hogy felkészültek vagyunk, megfelelő felszerelést állítunk össze, és a lehető legnagyobb gondossággal tervezünk! A kudarc vagy siker akár a felszerelésen is múlhat Túrázás során gyakran előfordul, hogy első alkalommal az ember túl sok dolgot visz magával, és a saját kárán tapasztalja meg, mi az, amire tényleg szüksége van, és mi az, amit nélkülözni tud. Nem valami felemelő érzés hatalmas, felesleges tárgyakkal teli csomaggal szenvedni, miközben arra vágyunk, bárcsak lenne nálunk elemlámpa vagy konzervnyitó. Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt. FELSZERELÉSLISTA Mielőtt útra kelnénk, vagy expedícióra indulnánk, készítsünk listát, és tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: - Mennyi ideig leszek távol? Mennyi élelmiszerre lesz szükségem ebben az időszakban? Vigyek magammal vizet? - Van az éghajlatnak megfelelő ruhám és elég lesz annyi? Elegendő egy pár csizma, vagy a felszíni viszonyok és a sok gyaloglás miatt vigyek tartalékot? Milyen különleges felszerelésre lesz szükségem a terepen? Milyen egészségügyi felszerelésre lesz szükség?

Győződjünk meg róla, hogy elég jó erőnlétben vagyunk-e a tervezett feladathoz! Minél jobb a kondíciónk, annál könnyebb és élvezetesebb lesz az út. Ha pl. túrázni készülünk, végezzünk eiőtte rendszeresen testgyakorlatokat, és tapossuk ki a túrabakancsunkat! Munkába menet és hazafelé vigyünk magunkkal homokkal teli táskát, hogy formába hozzuk az izmainkat! A szellemi fittség már más kérdés. Biztosak vagyunk benne, hogy készen állunk a feladatra, elég felkészültek vagyunk, és rendelkezünk a feladat végrehajtásához szükséges felszereléssel? Űzzünk el magunkból minden gyötrő kételyt, mielőtt útnak indulnánk!

Mindig készítsünk vésztervet arra az esetre, ha valami nem úgy alakul, ahogy terveztük! A dolgok a legritkább esetben mennek tervszerűen. Mit fogunk tenni, ha valami megakadályoz minket a célunk elérésében? Mit fogunk tenni, ha lerobban a járművünk, vagy ha az időjárási és talajviszonyok sokkal rosszabbnak bizonyulnak, mint amivel számoltunk? Ha csoportosan indulunk útnak, de különválunk, hogyan találunk újra egymásra? Mi történik, ha valaki megbetegszik? Egészségügyi vizsgálatok Végeztessünk teljes körű egészségügyi vizsgálatot, és bizonyosodjunk meg róla, hogy minden oltást megkaptunk, amely az utazással érintett területeken szükséges] Létezik oltás a sárgaláz, a kolera, a tífusz, a hepatitisz, a himlő, a gyermekbénulás, a diftéria és a tuberkulózis ellen, a tetanuszinjekció pedig egyenesen kötelező. Hagyjunk elegendő időt az injekciókra - a tífusz elleni teljes védelem három injekciót és fél évet igényel! Ha ma-láriás területen akarunk áthaladni, vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű malária elleni tablettát! Ennek szedését kezdjük meg már két héttel az utazás előtt, hogy a szervezet ellenálló képessége még a kritikus területre érkezés előtt kialakuljon, és folytassuk a tablettakúrát a hazatérést követő egy hónap során! Menjünk el fogorvoshoz és vizsgáltassuk meg a fogainkat! Az egyébként egészségesnek tűnő fog hideg éghajlaton komoly fájdalmat okozhat. Legalább az induláskor legyenek jók a fogaink! Állítsunk össze olyan egészségügyi felszerelést, amely minden lehetséges igényünket kielégíti, ha pedig csoportosan utazunk, bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelően el van látva! Ha valamelyik társunk nincs megfelelő erőnlétben, nem kellene-e esetleg kihagynunk a csapatból? Nehéz döntés ez barátok között, de a felvállalalása hosszú távon jót tehet a csoportnak. Gondolkodjunk el azon is, hogy a csoport minden egyes tagja meg tud-e birkózni a felmerülő nehézségekkel, vállalják-e a kockázatot és a kihívásokat, elég kitartóak-e! Stressz hatása alatt az emberek gyakran ismeretlen oldalukról mutatkoznak meg, ezért a csoportos expedíciót tervezve, az úti társak kiválasztásakor a szűrés bizonyos formája elengedhetetlen. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS Sosem tudhatunk eleget a helyről, ahova menni készülünk. Beszélgessünk olyanokkal, akik már ismerik, olvassunk róla könyveket, tanulmányozzuk az atlaszokat, és győződjünk meg róla, hogy megbízható és naprakész térképet viszünk magunkkal! Derítsünk ki minél többet a helyi emberekről! Mi a valószínűbb? Hogy barátságosak és segítőkészek, vagy éppen bizalmatlanok az idegenekkel szemben? Léteznek helyi szokások és tabuk? Minél szélesebb körű tudással rendelkezünk az emberek életmódjával kapcsolatosan (különösen a nem nyugati típusú társadalmakat illetően, ahol az élet sokkal szorosabban kötődik a természethez), annál több szükséghelyzetben felhasználható túlélési ismeretünk lesz. A helyi menedéképítési és tűzgyújtási módszerek, a vadon termő táplálék, a gyógynövények és a vízforrások felfedezése mind-mind a környezet alapos ismeretét feltételezik.

Tanulmányozzuk behatóan a térképeinket, már a megérkezés előtt legyen képünk a vidékről, és gyűjtsünk minél több ismeretet a területről (pl. a folyók folyásirányáról és folyási sebességéről, a vízesésekről, a zugokról, a veszélyes áramlatokról)! Milyen magasak a dombok és a hegyek, mi jellemzi a hegyoldalakat, hó fedi-e a magaslatokat? Milyen irányba futnak a hegygerincek? Milyen növényzettel számolhatunk, milyen fafajok jellemzőek, és főleg merre? Milyen a hőmérséklet, mekkora a nappali és az éjszakai hőmérséklet közötti eltérés? Mikor van napkelte és napnyugta? Milyen a Hold állása? Mekkora a dagály mérete, és mikor következik be? Milyen az uralkodó szélirány és mekkora a szélerősség? Milyen időjárásra számíthatunk? TERVEZÉS Csoportos expedíció esetén gyakran hívjuk össze a tagokat az utazás céljaival kapcsolatos megbeszélésre! Nevezzünk ki egy-egy személyt egy-egy konkrét feladatra: orvos, tolmács, szakács, speciális felszerelésért felelős személy, járműkarbantartó, sofőr, navigátor, és így tovább! Bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki ismeri a felszerelések használatát, és megvannak a szükséges tartalékok - különösen az akkumulátorok, az üzemanyag és az izzók! Osszuk a projektet szakaszokra: indulás, célok elérése és visszatérés. Egyértelműen határozzuk meg az egyes szakaszok célját, és dolgozzunk ki időbeosztást! Készüljünk fel olyan vészhelyzetek kezelésére, mint a jármű lerobbanása, megbetegedés vagy sebesültek elszállítása! A haladási tempó eldöntésekor (főleg ha gyalogosan közlekedünk) ne szabjunk szűk határokat! Jobb, ha alábecsüljük a teljesítményünket, mert így legfeljebb kellemesen csalódunk a terv a túlteljesítésekor. A túlfeszített ütemterv okozta nyomás nemcsak feszültséghez és kimerültséghez, de hibás döntésekhez és indokolatlan kockázatvállaláshoz is vezethet. Ezek a leggyakoribb okai annak, hogy a helyzet egyre rosszabbá válik. Nem vihetjük magunkkal a teljes szükséges vízmennyiséget, utazás közben kell mindig feltöltenünk a készleteket! Az út tervezésében tehát a vízlelöhelyek meghatározó szerepet töltenek be. Ha már megterveztük az útvonalat, és mindenki egyetértett vele, gondoskodjunk róla, hogy mások is megismerjék, így baj bekövetkeztekor joggal várhatjuk a mentőalakulatot. Ha túrázni indulunk, tájékoztassuk a rendőrséget és a helyi hegyimentő központot! Ismertessük meg velük a tervünket, és adjuk meg az indulás és a várható érkezés időpontját! Autós túra esetén jelentsük be útvonalunkat az illetékes autóklubnál! Vitorlázás esetén egyeztessünk a parti őrséggel és a kikötői hatóságokkal! Gondoskodjunk róla, hogy mindig legyen valaki, aki tudja, mikor és mire készülünk, és tájékoztassuk ezeket a személyeket az előre megbeszélt szakaszokról, így ha nem jelentkezünk, egyfajta vészjelzést adunk le számukra. Ebből a szempontból a hajók és a repülőgépek állnak igazán szigorú ellenőrzés alatt: késedelem esetén azonnal megindulhat a keresés és az útvonal átvizsgálása, lehetővé válik a mentés. Szokjunk hozzá, hogy megosztjuk másokkal, hova készülünk, és mikor tervezzük a visszatérést, vagy mikor érünk a következő állomásra! FELSZERELÉS

Ha gyalog vagyunk és az összes szükséges dolgot magunknak kell cipelnünk, szinte lehetetlen felkészülni minden eshetőségre. Gondoskodjunk róla, hogy minden, amit viszünk, megfeleljen a feladatnak, sokoldalúan alkalmazható és erős legyen! Meg kell találnunk az egyensúlyt a dolgok között, amelyek tényleg szükségesek, és azok között, amelyeket szívesen viszünk. Bármilyen kalandra készülünk, figyelembe kell vennünk a veszélyeket és azok elhárításának módjait! Ezt nevezzük a váratlan eseményekre történő felkészülésnek. Az éghajlat, az időjárás és az évszak egyaránt segítségünkre van annak eldöntésében, hogy mit vigyünk magunkkal, de tennünk kell róla, hogy minden útitársunk képes legyen használni és karbantartani az általunk összeállított speciális felszerelést! Az információgyűjtés során szerzett ismeretek segítségével kiválaszthatjuk felszerelésünk darabjait, hozzárendelve őket az adott célokhoz és körülményekhez. Ruházat A ruházat helyes megválasztása nagyon fontos. Ha gondosan végezzük, jó eséllyel járunk sikerrel. Az ember trópusi állat: csak úgy tudunk életben maradni, ha úgy teszünk, mintha a trópusokra születtünk volna. Abban a pillanatban, hogy elhagyjuk ezt a területet, testünk számára trópusi környezetet, vagyis ruhát kell biztosítani. A ruházat önmagában nem fűt, mindössze a testünk által kibocsátott hőt tartja meg. A mérsékelt égövben a szél és az eső, a szélsőséges éghajlatú területeken (mint a sarkvidékek) a hideg a legveszélyesebb természeti elem az ember számára. Ha a ruházatunk rétegeiben raktározott hő a széí és eső miatt folyamatosan cserélődik, fennáll a kihűlés veszélye. Hideg éghajlaton mindennek a kulcsa a réteges öltözködés: ha hidegre fordul az idő, vegyünk fel pulóvert, ha pedig esik, viseljünk esőkabátot! Ugyanakkor ha nehéz hátizsák cipelésekor anorákot viselünk, fennáll a veszély, hogy a kabát kilyukad a vállunknál és deréktájékon, a bekerülő víz pedig átnedvesíti a testünket. Ilyenkor a legközelebbi megállás során át kell öltöznünk és további meleg ruhát kell felvennünk. Meleg éghajlaton nem könnyű megteremteni az egyensúlyt a kényelem és a praktikus viselet között. Mindig fennáll a veszély, hogy a meleg ruhák viselése és a fizikai tevékenység szélsőséges körülmények között túlhevüléshez vezet. Mozgás közben minél kevesebb ruhát viseljünk, és ha melegünk van, ne legyen rajtunk esőkabát, mert izzadságunk átáztatja az alsóbb ruharétegeket! A ruházatnak megfelelő védelmet kell nyújtania, és jól kell illeszkednie testünkhöz anélkül, hogy akadályozna! Melegen és szárazon kell tartania minket, de jó szellőzést is kell biztosítania a túlhevülés megakadályozása miatt (ha hidegebbre fordul az idő, bármikor felvehetünk egy újabb ruhát). A szövetgyártásban az elmúlt években végbement áttörések miatt különösen érdemes megismerni az egyes termékek mellett és ellen szóló érveket. A Gore-tex™ pl. kiváló anyag, hiszen szinte lélegzik, így a test szellőztetésével melegen és szárazon tartja a bőrt, ugyanakkor megvannak a maga korlátai. Az ilyen anyagok ugyanis csak akkor „lélegeznek”, ha tisztán tartjuk őket. Amint

sár kerül rájuk, és összegyűlik rajtuk a por, veszítenek a hatékonyságukból. A Gore-tex™ nem erős és strapabíró, ezért vigyázni kell rá. A Gore-tex™ legjobb használati módja: csak akkor vegyük fel, ha pihenünk, egyébként széldzsekiben gyalogoljunk vagy másszunk. A szintetikus anyagok nagyon népszerűek, és bizonyos körülmények között jobbak, mint a gyapjú, a toll vagya pamut. Acipzáraselejű szövetkabátokat könnyű fel- és levenni, viseletűk kényelmes. Széltől védő fajtát válasszunk, mert leggyakrabban erre lehet szükség! Ha hidegebbre fordul az idő, esőkabát alatt is hordható, így kiváló hőszigetelést biztosít. Létezik olyan ruházat is, amely a bölények módszerét követve állati bőrként viselkedik. A mesterséges rostszál belsőt széltől védő külső borítja, és ha vizes, búvárruhaként viselkedik. Ezek alkalmasak a hideg-nedves környezetben gyalogláshoz, valamint kiválóak csónakázáshoz, kenuzáshoz és barlangá-száshoz is. A természetes anyagokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a gyapjú kiváló pulóveranyag, mert még akkor is megtartja a meleget, ha nedves. Hátránya azonban, hogy kinyúlik és nehézzé válik, ezért zokninak nem a legjobb. A toll a legmelegebb és legkönnyebb természetes szigetelőanyag, de amint nedves lesz, teljesen elveszíti hőmegtartó-képességét. A pamut olyan, mint a géz, felszív minden nedvességet. Kiváló viselet lehet a trópusokon, de nem célszerű a hideg, nedves területeken. A lábbeli kiválasztása nagyon fontos, hosszú gyaloglás esetén lábunk kényelmének elsőbbséget kell élveznie. Az új bakancsot fokozatosan törjük be! Bőrünket orvosi szesszel eddzük! Mindezt indulás előtt legalább két héttel kezdjük meg! Rajongók esetében a ruhakiválasztás legfőbb szempontja az ár. A katonai boltok főleg a fiatal kalandorok körében népszerűek, mert elsősorban ők szeretik magukat terepruhában mutogatni. Bár az (ex-)katonai felszerelés tényleg jó és olcsó, nem korszerű. A terepszinű vagy sötét ruhák viselésének hátránya az, hogy ha elveszünk, nem vesznek észre bennünket. A katonák azért ilyet viselnek, hogy ne legyenek feltűnőek, ez azonban éppen ellentétes azzal, amit civilként bajba kerülve el akarunk érni. A legtöbb túraruha kék vagy narancssárga, némelyik ki is fordítható, így bárhol találjuk magunkat, mindig rendelkezésünkre áll egy a környezettől elütő színű viselet Lehetőségeinkhez mérten a legjobb ruhát vásároljuk meg, és kérjünk tanácsot a szakboltban! Ne feledjük: sosem az időjárás rossz, hanem a ruhánk! Hálózsák Két típusa vásárolható meg: az egyik üreges töltőanyagot, műrostokat tartalmaz, a másik (és drágább) tollal van megtöltve. A toll nagyon könnyű, és jobb hőszigetelést biztosit, ha száraz marad. Ha viszont nedves lesz, teljesen elveszti hőszigetelő képességét, és nagyon nehéz megszárítani. Ennélfogva nedves környezetben a műrostot tartalmazó hálózsák a jobb választás. Ügyeljünk rá, hogy a hálózsákot ne érje nedvesség, mert ez az alvást is megnehezíti.

Lehet kapni kiváló, szabadban használható Gore-tex,u hálózsákokat. Ezek sátor hiányában is szárazon tartják az embert, hosszú távon azonban nem helyettesíthetik a főzésre és közösségi tevékenységekre is alkalmas sátort. A hálózsákot mindig rakjuk a védőzsákba és csomagoljuk be a tartótáskába, hogy a lehető legkisebb helyet foglalja! Tartsuk a hálózsákot tisztán, feküdjünk hálómatracon vagy esőkabáton! Hátizsák A ruházat és a felszerelés szállításához erős és kényelmes hátizsákra van szükségünk. Anyagi lehetőségeinkhez mérve a legjobbat válasszuk! Erős és szabályozható hevederrel kell rendelkeznie, amely megfelelően rögzítve van a zsák keretéhez vagy anyagához. A nehéz csomag könnyen kilazíthatja a gyenge hevedereket. Kényelmes derékövnek is lennie kell a hátizsákon. A viselés titka, hogy a súlyt a csípőn - testünk legerősebb támaszán - vigyük, ne pedig a vállunkon vagy a hátunkon, mert az könnyen meghúzódhat és elfáradhat. Belső vagy külső keretes hátizsákot válasz-szunk? A belső keret könnyebb, az ilyen hátizsákba egyszerűbb pakolni is. A külső keret viszont erősebb, és a súly sokkal egyenletesebb elosztását biztosítja, ami igazán hasznos a problémás vagy nehéz csomagok esetén - beleértve a beteg vagy sérült ember szállítását is a vészhelyzetekben. A megfelelő külső keret a hátizsákot a test felső részére helyezi, csökkentve ezzel a csípő és a vallak terhelését. Olyat válasszunk, amely helyet hagy a levegőnek a hátizsák és a hát között, csökkentve ezzel az érintkezés kiváltotta izzadást! A keret további súlyt jelent, emellett könnyen beleakad a sziklanyúlványokba és ágakba, kissé nehezítve az előrehaladást a sűrű növényzetű területeken; előnyei azonban mindezt ellensúlyozzák. Végezetül olyan hátizsákot válasszunk, amely erős, vízálló anyagból készült! A belső rész lehetőleg összehúzható legyen, így megakadályozza a víz befolyását és a hátizsák tartalmának kiesését! Az oldalzsebek mindig hasznosak, de biztonsági cipzárral kel! rendelkezniük, nem pedig szíjjal vagy zsinórral, mert az utóbbiak nem tartják erősen a felszerelést. A felszerelés elraiciezése Ha arra számítunk, hogy vizesek leszünk, csomagoljunk mindent polietilén tasakokba! Úgy pakoljunk, hogy tudjuk, mi hol található, és ügyeljünk arra is, hogy a legelőször szükségessé váló dolog ne a csomag legaljára kerüljön! Valószínűleg a hálózsákra lesz legkésőbb szükségünk, ezért ezt tegyük alulra! A sátor kerüljön a csomag tetejére, de rakjuk felülre a nehéz dolgokat is (pl. a rádió adó-vevőt) P ezeket sokkal könnyebb ott vinni. Ügyelnünk kell azonban arra is, hogy a csomag ne legyen túl magas, mert erős szélben a magas hátizsákkal sokkal nehezebb egyensúlyozni, és már puszta egyenesen tartása is rengeteg energiát igényel. A tűzhelyet és a főzőfelszerelést valamelyik oldalzsebbe helyezzük, így megálláskor könnyen hozzáférhetünk. Ügyeljünk rá, hogy a könnyen ösz-szenyomódó vagy megolvadó ételek megfelelő tárolódobozban legyenek! Meleg éghajlaton hideg élelmet fogyasszunk, és sok meleg

zsír. Ha menet közben helytelenül használjuk őket. ha a műholdas vételt nem akadályozza semmi (pl. fehérje és szénhidrát között! Vegyük számításba azt az időszakot is. amelyek segítségével meg tudja állapítani aktuális helyzetünket. amelyek valószínűleg nem lesznek elérhetőek helyben! GPS A GPS (műholdas helymeghatározó rendszer) kiváló eszköz. sőt. hogy sok zsírt és cukrot fogyasszunk! A pontos élelmiszerfajtát saját ízlésünk határozza meg. sok terhet levesz a navigátor válláról. a GPS információt fog szolgáltatni arról. és minél régebbiek. szükségünk van-e arra. amíg az adott terület nyújtotta élelmet fogyaszthatjuk! Olyan élelmiszereket tartalékoljunk. Az akkumulátorok és elemek hamarabb lemerülnek a hidegben. Fontos megjegyezni. Viszonylag könnyű használni is. némelyiket óra formájúra tervezték. számos dolgot figyelembe kell vennünk: milyen célra kívánjuk használni (ha gyalogtúrára készülünk. Az akkumulátor újratöltése nagyon nehézkes a vadonban. ha az eszköz elromlik vagy elveszik. és tehetetlenek leszünk. a hibás működés komoly veszélyt jelenthet! A GPS-t nyakunkba akasztva. bárhol is legyünk a világon. A jel tisztasága érdekében maradjunk egy helyben. szárazföldön táborhelyek vagy hegycsúcsok bevitelét jelenti). ásványi anyag. Az árammal működő berendezések állandó veszélye. illetve megmutatja. a GPS-t csak saját iránymeghatározásunk helyességének megerősítésére vagy korrigálására használjuk! Ha GPS-t akarunk vásárolni. egy faág vagy saját mozgásunk). hogy vízálló legyen (ez általában a nehezebb. tompulni fognak alapvető tájékozódási képességeink. Vigyük be ezeket a GPS-be is. hogy ha kizárólag a technikára hagyatkozunk. hogy állítólag 95 százalékos pontossággal működnek. hogy hol vagyunk ezekhez a pontokhoz viszonyítva. A legtöbb készülék képes megjelölni az út során felbukkanó tájékozódási pontokat (vizen ez a keleti és az északi koordináták. annál kevésbé tartósak. hogy akkor hagynak minket cserben. Soha ne tegyük a hátizsákba és ne hagyjuk a földön heverni! Az útvonal térképes megtervezésekor jelöljünk ki szembetűnő helyeket amelyek vészhelyzetben találkozási pontként szolgálhatnak! Szabályos időközönként határozzunk meg ilyeneket. kézben tartható modellek. a lehető legkönnyebb és legtömörebb felépítésű berendezést válasszuk). ez azonban csak úgy érhető el. de összeállításakor megfelelő egyensúly legyen a vitamin. Vegyük számításba az akkumulátorok élettartamát is! A GPS-ek eltérő bonyolultságúak. amikor a legnagyobb szükségünk lenne rájuk. . hogy melyik irányban találhatóak. Léteznek kényelmesen kezelhető. extra funkciókkal ellátott modellek jellemzője). Ezért nem szabad elfelejtenünk az alapokat! Nézzük a térképet és tájékozódjunk a hagyományos módon.italt készítsünk! Hideg éghajlaton ügyeljünk. lehetőleg a túra minden egyes órájában. nyílt térenJ Arra is gondolnunk kell persze. hol kívánjuk használni. ezért válasszuk a számunkra legmegfelelőbb modellt. amely ezután mindig a helyes irányt fogja mutatni! Ha bevittük az adatokat. és megvédhetjük az időjárás viszontagságaitól. A rendszer tulajdonképpen rádiójeleket fogad a műholdakról. kabátunk alatt hordjuk! Ezzel csökkenthetjük a károsodás kockázatát.

de megérik az árukat. ahova készülünk.Rádió adó-vevö A távoli helyekre tervezett hosszú expedíciók során nélkülözhetetlen a rádió adó-vevő. hogy a csapatban van legalább két olyan ember. de hátizsákba lehetőleg ne tegyük! Különösen nagy csoportok esetén fontos. mert ellenőrzés hiányában nagy zavar keletkezhet! Hagyjunk szüneteket az üzenetek leadása között. és jegyezzük meg. hogy a kiválasztott frekvenciák működnek azon a területen. teljesítményünkről és későbbi . Válasszunk egy csatornát az általános feladatokkal kapcsolatos beszélgetésekhez. Tartsuk adó-vevőnket biztos helyen: ideális esetben viheti egy útitársunk. Válasszunk ki egy sürgősségi csatornát is. hogy jegyzeteket készíthessünk. mint egy robot! Beszéljünk lassan! Beszéljünk halkan! A hétköznapinál magasabb hangon beszéljünk. Ha a parti őrséggel. A bejelentkezési ütemterv meghatározza a bázison adó-vevőt kezelő személyeket is. aki ismeri az adó-vevő használatát! A terepen mozgó összes csapatnak kapcsolatban kell állnia a bázissal. amelyet csak vészhelyzetben használunk. utasításokat adhassunk! így lerövidíthetjük az adást és kímélhetjük az akkumulátort. melyik a vészhelyzetben használatos csatorna (a 16-os). erdőfelügyelettel stb.igényeinkhez igazodva a lehető legkevesebb csatornája van! A többcsatornás készülékeknél ugyanis fennáll az a veszély. így könnyen megvalósítható a kétirányú kapcsolattartás. továbbá a hívások idejét meghatározó táblázatot. és foneti kusan betűzzük a helyneveket! Esténként adjunk helyzetjelentést a bázisnak pozíciónkról. hogy előre megtervezzünk egy reggeli és esti bejelentkezésből álló jelentkezési ütemtervet. fogunk együttműködni. Mindannyiuknak kapniuk kell egy hívójelzést és frekvenciát. így senki nem fogja zavarni a vételt. hogy ne zavarjuk egy másik állomás adását! Mindannyian szómenést kapunk. NE FELEDJÜK: ÜTEM Ütem Tempó Erősség Magasság Ne beszéljünk úgy. hogy a bázist kikerülve kommunikáljanak egymással. amit mondani szeretnénk. Ha nem engedhetünk meg magunknak adó-vevőket. és arról is. Beszéljük le a csapatokat arról. előtte ellenőrizzük. Legyen nálunk ceruza és papír. amelyet mindenki meghatározott időbeosztás szerint használ. úgyhogy 2 kapcsolat létesítése előtt írjuk le. Bizonyosodjunk meg róla. magát az expedíciót sem engedhetjük meg. A BBC World Service frekvenciájának ismerete szintén hasznos lehet. ha adó-vevőn beszélünk. amelynek . hogy az adó-vevőnk kompatibilis-e az ő készülékeikkel. Olyan modellt válasszunk. hogy a használója összezavarodik és sorozatosan rossz csatornát választ. Általában drágák.

ha a bázis további hívásokat is fogadna. amelyre azonnali választ kapunk. Elképzelhető. Többször megpróbálták értesíteni az alaptábort. Némelyik telefon jobb a többinél. Mobiltelefon A mobiltelefon a század egyik legnagyszerűbb találmánya. ha minden rendben van. mindannyiszor sikertelenül. hiszen szükség esetén nagyon értékesnek bizonyulhat. A csapatvezető mobiltelefonon felhívta a feleségét Hongkongban. A rádióktól és telefonoktól kisebb teljesítményt igényel a vétel. . míg újra létrejön a kapcsolat Ha tényleg bajba kerülünk. úgyhogy okosan használjuk a telefont. Egy déli hívással pozíciónkat erősíthetjük meg. Ezt a bázis akkor is veszélyként kezeli. Két egymást követő hívás elmaradása esetén vésztervnek kell életbe lépnie. milyen vertikális szintvonalon vagyunk. Minden órában próbálkozzunk rövid hívásokkal! Ne adjuk fel. Az expedíció veszélyes szakaszaival birkózva bizonyára szeretnénk. és az milyen távol esik a hegygerinctől vagy a csúcstól. emellett a szivargyújtóval fel tudjuk tölteni az akkumulátort. ha nem hallunk semmit! Minden egyes elektronikus eszköznek ellensége a víz és a pára. és megkezdődhetett a mentés. Térjünk vissza az utolsó jelentett helyszínre (vagy maradjunk ott). az adó rész viszont igen. Reggelente kérjünk naprakész időjárásjelentést. hogy csak a vevő rész nem működik. jó vétel magas területeken és vízparton érhető el. Alapvető. mint az adás. ezért nem árt utánanézni egy-két dolognak. Ha az expedíció során a kedvezőtlen időjárás vagy az áldozatok elszigetelt helyzete miatt az adóvevő nem használható. Ezt az útvonalat követni tudja a mentőalakulat. csak egyszerűen nem tudunk kapcsolatot létesíteni.terveinkről. A nő aztán riasztotta Kathmandut. tartsuk telefonunkat vételkészültségben! Magasságmérő Hegyvidéki túrákra magasságmérőt magunkkal vinni igazán jó ötlet. és várjuk meg. A magasság meghatározása és rögzítése segítségünkre lehet annak megállapításában. a bázis tudni fogja. hol voltunk utoljára és hova szándékoztunk menni. Egyszer egy csapat az Everesten a hegycsúcs elérését követő leereszkedés során bajba került. hiszen igy vészhelyzetben segítséget kérhetünk. majd várjunk a válaszra! Akkor se essünk kétségbe. ezért intézzük el a hívást. Vészhelyzetben akár életet is menthet. és elmondta neki a helyzetüket. a mobiltelefon segítségével még mindig lehet riasztani. óraegyeztetést és egyéb információkat a bázistól. ha van megfelelő adapterünk. Egy telefont mindig hagyjunk az autóban. ahonnan riasztották az everesti alaptábort. bármikor veheti valaki a jelünket! Ha megerősítést kaptunk a mentőalakulat elindulásáról. A töltés a vadonban gondot okozhat. hogy külföldre indulás előtt ellenőrizzük az adott szolgáltató hálózatának lefedettségét. NE FELEDJÜK: A jelek gyengék a meredélyeken és völgykatlanokban.

mindig érdeklődjünk a pilótánál az útról: meddig fog tartani. mint egy rossz helyzethez vezető eseménysor. milyen területek felett repülünk. tartályok a pótüzemanyagnak és a víznek. két embernek sérülései vannak. Sajátítsuk el az alapokat. szükség esetén hogyan hagyjuk el a hajót. ha extrém körülményekkel és/vagy nagy magasságokkal kell megbirkózniuk. kapjon elsőbbséget! Mindenhol biztonságban vagyunk. Ha kisrepülőgéppel utazunk. a rádió adó-vevő összetört. módosítására is (lásd Gépjármüvek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben). Amikor felszállunk a fedélzetre. Mindig számítsunk a legrosszabbra.Vészhelyzetben sosincs elegendő felszerelésünk.vészhelyzetben fontosak lehetnek! A VÁRATLAN Hogyan készülhetünk fel valamire. A szabályok ismerete akár életmentő is lehet. telefon stb. de sor kerülhet akár a jármű szerkezetének. A legtöbb túlélőkről szóló történet alapja a rossz tájékozódás: valaki(k) eltéved(nek). hogy boldogulni fogunk! Jármű A gépjárművek speciális beállításokat és átalakításokat igényelnek. hogy önállóan vagy kereskedelmi szolgáltatást igénybe véve utazunk. motorjának stb. ha tudunk a külvilággal kommunikálni. vajon készen állunk-e! NE FELEDJÜK: A dolgok kedvezőtlen alakulása nem más. a repülőgép személyzete megmutatja a vészkijáratokat. a vészintézkedésekre fokozottan ügyelnünk kell. Kellenek pótalkatrészek. Soha ne adjuk fel! Ha felkészültek vagyunk. és kérdezzük meg magunktól. A hajón sor kerülhet mentőcsónak-gyakorlatra. a technológiát csak megerősítésként használjuk. a legtöbb túlélő mégis itt szokott helyet foglalni. Az időjárás egyre rosszabb. amire nem is számítunk? Még a várt nehézségekre és veszélyekre is elég nehéz felkészülni: mekkora esélyünk lehet akkor. Teljes körű átvizsgálásra van szükség. de boldogulhatunk ezek nélkül is. . a mobiltelefon elveszett.. és tájékoztatást kapunk arról is. hogy készen álljunk egy teljesen ismeretlen csapásra? Ilyenek a rögtön eszünkbe jutó katasztrófák: a hajótörés. és elmondja a teendőket vészhelyzet esetén. hogy egészen biztosak lehessünk benne: járművünk kiváló állapotban van. a repülőgép-szerencsétlenség vagy a kényszerleszállás egy ismeretlen és problémás területen. A repülőgép legbiztonságosabb része a farok lehető legtávolabbi pontja. A hajózási és repülési hatóságok megkövetelik az utasok tájékoztatását ezekről. Persze jó. ha tudunk rögtönözni és alkalmazkodni. ha van nálunk GPS. biztos. teljes egészében ne hagyatkozzunk rá! A kapcsolattartás a legfontosabb. Ügyeljünk a részletekre . Hajó és repülőgép Függetlenül attól. elfogyott a víz stb. Zuhanáskor ez gyakran letörik.

hogy időben ki tudjuk őket cserélni. cseréljünk ki minden romlandót (pl. TÚLÉÍLŐCSOMAG Néhány kulcsfontosságú tárgy teljesen megváltoztathatja a túlélésért folytatott harcot. mint a másik: pl. fém dohánytárolóban). a horog nagyon hasznos a dzsungelben. hogy állandóan magunknál tartottuk. Ezek a felszerelések olyan alapot biztosítanak. amely lehetővé teszi. adagolási módját és a lejárati idejét. de persze adott helyzetben az egyik hasznosabb lehet. amelyet négyféle eszköz segítségével gyújthatunk. majd . Az életben maradás alapfeltétele a tűz. a vitorlázásról. a gyógyszereket és a gyufát)! Az összes gyógyszerre írjuk rá a használatát. viszont a kezdeti előnyünk elveszik. Fényesítsük ki a fedél belsejét. van ilyen dohánytartójuk. Felszerelkezhetünk ugyanis néhány apró tárggyal. A doboz üres helyeit vattával béleljük ki! A vatta megakadályozza a tárgyak zörgését.Nos. a hegymászásról. mert biztosítják számunkra a túlélés néhány alapvető szükségletét. amelyek elolvasása a területre utazás előtti előkészületek fontos része lehet. Olyan gondolkodásmódot kell kialakítanunk. akik maguk sodorják a cigarettájukat. a barlangászásról. így akár a kudarcról a siker javára is billenthetik a mérleg nyelvét. hiszen az kényelmetlen lenne. Léteznek speciális szakkönyvek (pl. a miénk azonban sokkal hasznosabb. . azért még kellően praktikusak ahhoz. és tűzgyújtásnál is hasznos lehet. Ez a mi túlélőcsomagunk. szinte észrevétlenül hordhatjuk őket az anorákunk zsebében. hogy ismereteinkre hagyatkozva megtaláljuk a megoldást az adott problémára. Ez azonban még nem minden. éppen emiatt készült el ez a könyv.hogy vízálló legyen . a sarkvidéki területekről). így készülhetünk fel a váratlan eseményekre. Bár a kés és a túlélési táskába tartozó tárgyak (lásd később) nagyobb méretűek (tehát sokkal nagyobb valószínűséggel hagyjuk őket otthon). Gyűjtsük össze az itt felsorolt dolgokat! Együtt is könnyen elférnek egy kisméretű tartóban (mondjuk egy kisméretű. Szokjunk hozzá. Ami viszont ennél is fontosabb. hogy tükörszerü. amely nélkül ugyan rögtönözni még mindig tudunk. amelyet könnyen eltávolíthatunk és cserélhetünk! A későbbiekben se feledkezzünk meg a dobozról! Ellenőrizzük rendszeresen a tartalmát. hogy ezek mindig nálunk vannak! Ne válasszunk nagyobb tárolót. amikor igazán szükségünk lenne rá! Sokaknak. mert akár az életünket is megmentheti. a dzsungelról.tekerjük át egy réteg ragasztó-szalaggal (a). és esetleg akkor hagyjuk otthon. Az összes tárgynak benne kell lennie csomagban (ezt igazolja a tapasztalat). hogy utazáskor övre akasztva magunkkal vigyük őket. a sivatagról. amelyet mindenféle helyzetben alkalmazhatunk. amelyek megsokszorozhatják esélyeinket. hogy olyan ismeretek egész skálája álljon a rendelkezésünkre. Ezeket a tárgyakat egy zsebbe vagy táskába csúsztatott apró tartóban bárhova magunkkal vihetjük. de a sivatagban haszontalan. visszatükröződő felületet kapjunk. Vészhelyzetben igazán boldogok leszünk.

vészhelyzetben zsírként fogyasztható. kis horoggal nagy-és a kisméretű halakat egyaránt lehet fogni.rosszul viseli a tárolást Kovakő (3) A kovakő nedvesen is jól használható. mint világításkor. és tökéletesen működő-e! A mutató könnyen rozsdásodik. amelybe ín és más durvább cérnák is belefűzhetőek! Erős cérnát válasszunk. amelyeket úgy tehetünk vízhatlanná. köztük legalább egy nagyon nagy lyukút.ilyenkor azonban előbb bizonyosodjunk meg róla. és ne hagyjuk a földön heverni! Gyertya (2) Tűzgyújtásnál éppúgy megfizethetetlen. ha már kifogytunk a gyufából. de hasznos a szálkák és csípések keresésekor is. mert néhány kisméretű iránytű igen zavaros! A legjobb a folyadékkal töltött változat. Ellenőrizzük. Helytakarékosságból törjük le minden gyufaszál végét! Sokkal könnyebb tüzet gyújtani gyufát használva. és tekerjük a tűk köré! Horog és horgászzsinór (6) Különböző horgok gyűjteménye kis dobozban vagy csomagban. tűzesiholó acéllal ellátott kovát vásároljunk! Nagyítóüveg (4) A közvetlen napfény segítségével gyújtható vele tűz. vagy használható sütésre is . hogy valóban faggyú-e. ha más módszerek nem vezetnek eredményre! Egyszerre csak egyet vegyünk ki a dobozból. hogy fejüket olvadt gyertyaviaszba mártjuk. Ha faggyúból készült. A faggyú . Megmunkált. és akkor is lehet vele tüzet gyújtani. ellenőrizzük azonban. Tű és cérna (5) Több tüt válasszunk.Gyufa (1) A vízálló gyufák hasznosak. de nagyobb méretűek a hagyományos bárhol meggyulladó (azaz nem biztonsági) gyufáknál. mint bármilyen más módszerrel. madárfogásnál is hasznát vehetjük! Iránytű (7) Világító zsebiránytűre van szükségünk. de ne pazaroljuk őket: csak akkor használjuk. és azonnal zárjuk vissza a fedelét! A tartót soha ne hagyjuk nyitva. Tegyünk mellé néhány hasított ólomnehezéket is! Ne feledjük.különösen a meleg éghajlaton . hogy le tudjuk-e olvasni róla az irányokat. nagy horoggal viszont csak nagyméretűeket! Legyen nálunk minél több horgászzsinór. Bizonyosodjunk meg róla. hogy a forgócsapján van és szabadon mozog! . A becsomagoláshoz faragjuk négyzet alakúra. mert a paraffinviasz és néhány más gyertyafajta nem ehető. hogy nem szivárog. nem buborékos.

a fogantyúk fafogókkal helyettesíthetőek.drága ugyan. megteszi egy 60-90 cm-es darab. Csapdádról (9) Lehetőleg sárgaréz drót. hogy megakadályozzuk a rozsaásodást és a törést! A fűrészszállal még viszonylag nagy fákat is ki tudunk vágni. fényt kibocsátó kristály.ezek túl nagy helyet foglalnak el. de csaliként is hasznos . Vonjuk be zsírréteggel. de más túléléssel kapcsolatos probléma megoldását is jelentheti.Béta-fény ( 8) Mindössze apró pénzérme méretű. viszont szinte örök életű. . Fürészszál(10) Általában a két végén fogantyúként szolgáló nagy gyűrűkkel ellátva kapható . amely kiválóan alkalmas a térkép tanulmányozására a sötétben. Tartsuk meg csapdának. úgyhogy távolítsuk el őket! Ha használni kell a fűrészt.

.

Gyermekek. Elvágva szárnyas kapocsként is használható (lásd Sebek összevarrása az Egészség fejezetben). Orvosi pengék (12) Legalább kettő különböző méretű szike. Kálium-permanganát: Öntsük a vízbe. A legkedveltebb az Immodium. öt-hét napon át. a lábgomba kezelésére szolgálhat. A gyógyszereket légmentesen záródó tartóba csomagoljuk. majd minden laza székelés után egy tabletta. mérsékelt fájdalmak enyhítésére. ADAGOLÁS: egy 250 mg-os tabletta naponta négyszer. a Daedalon és a Zyrtec a legismertebbek . a kalcium. Bélnyugtató: Akut és krónikus hasmenés kezelésére. így hasmenéses esetekben is alkalmazható. fülés fejfájásra.és vaskészítményeket. A Tetracyclin még penicillinérzékenység esetén is alkalmazható. és béleljük ki vattával. Óvszer (15) Kiváló víztartály. Nagy-Britanniában a Piri-tont. Vigyünk magunkkal egy teljes kezelésre elegendőt! Szedésekor kerüljük a tejet. ezért gyenge altatóként is hasznos. .) A Piriton mellékhatása az álmosság. pl. amelyekhez szükség esetén fából készíthetünk nyelet. ADAGOLÁS: kezdetben két kapszula. (Magyarországon a Claritine. Mellékhatásként székrekedést okoz. és ne szedjük alkohollal! Vízfertőtlenítő tabletták: Szennyezett víz esetén használatos! Malária elleni tabletták: Nélkülözhetetlen a maláriás területeken. Antibiotikum: Általános fertőzések kezelésére.aszerk. rovarcsípésekre és szúrásokra (gyógyszer által kiváltott kedvezőtlen reakció esetén is segíthet). az USA-ban a Benadrylt javasolják.Orvosi felszerelés (11) A felszerelésünk tartalmát az határozza meg. amíg az elegy élénk rózsaszín nem lesz! A mély rózsaszínű oldat fertőzésgátló hatású. a piros pedig a gombás betegségek. szükség szerint. miket tudunk használni. Szárnyas kapcsok (13) A sebek széleinek összetartására szolgálnak. valamint más alumínium-hidroxidot tartalmazó gyógyszereket! Antihisztamin: Allergiára. Sebtapaszok (14) Lehetőleg vízálló fajtájút vigyünk magunkkal több méretben! Kisebb horzsolásokhoz és vágások tisztán tartásához használjuk. hogy a tabletták ne zörögjenek! Fájdalomcsillapító: Gyenge. ADAGOLÁS: hatóránként egy tabletta. Ne haladjuk meg a javasolt dózist. és keverjük addig. A kodeinfoszfát kiváló a fog-. 1 liter víz tárolására alkalmas. asztmások és májrendellenességben szenvedők nem szedhetik.

alumíniumból készül. Elemlámpa Kisméretű. A lehető leghamarabb pótoljunk mindent. A széthajtott tartó egyaránt védi az égő tüzelőt és minket. ki nem oldódó kapocs. hogy főzőedényként használható) védi a felszerelést. amit egy hétköznapi túra során elhasználunk! A táskának vízállónak kell fennie. és el kell férnie benne egy csajkának.csalt övön viseléshez pedig megfelelő. Ha valamilyen folyadékra vagy néhány falatra vágyunk. erős rögzítéssel kell rendelkeznie. a túlélőtáska rögtön kézné! van. hogy túJélődobozunkhoz hasonlóan a zsebünkben hordjuk. az elem akkor sem merül le! A lítiumelemek különösen tartósak.mindezt egy csajkába csomagolva! A csajka (amellett. de megvédi a belehelyezett felszerelést is. túlélőzsákot és jelzőfelszerelést . A tartót szétnyitva állítható edényállványt alkothatunk (2). Ha gyalogolunk. ahonnan könnyen elérhetjük.TÚLÉLŐTÁSKA Az autóba. inkább övünkre csatolva vigyük!Tartalmaznia kell tüzelőanyagot. Tüzelőanyag Legjobb a saját tartójában tárolt tömör tüzelőanyag-kocka (1). ha a fatüzelés nem megfelelő! Kiváló gyújtósként szolgál. szükséghelyzetben pedig a felhasználható első tartalékokat tartalmazza. Ne feledjük. de a pólusokat cseréljük meg. szilárd tüzelőanyagot és jelzőrakétákat tartalmaz! Kezeljük odafigyeléssel! Csajka Könnyű és erős fémből. hogy olyan helyen tartsuk. kevés helyet foglaló. ne a hátizsákban. így ha az elemlámpa véletlenül bekapcsolódik. a táska életmentő eszközöket gyufát. Használható főzőedénynek. Használjuk takarékosan. ceruza formájú elemlámpát pakoljunk be (3)! Az elemeket tárolhatjuk benne. . Biztos. a hajóra vagy a repülőre ne több részre választva csomagoljuk a felszerelésünket! Pakoljunk túlélőtáskába! Ez túl nagy ahhoz. de fontos. élelmiszert.

Vigyünk magunkkal piros és zöld minirakétákat (5). valamint egy gyutacsot .Jelzőrakéta A jelzőrakéta (4) különösen kis távolságból keltheti fel mások figyelmét.

.

ezért azokat óvatosan csomagoljuk el! FözőfeSszerelés Egy meleg italnál semmi sem dobja fel jobban a társaságot. hiszen soha nem lehet nálunk elég belőle. és tartsuk karnyújtásnyi távolságoan az ég felé! Húzzuk meg a ravaszt! Nagyon óvatosan használjuk. Túlélési napló Készítsünk írott naplót minden eseményről! Ne bízzunk az emlékezetünkben! Jegyezzük fel. körülbelül 2 m x 60 cm nagyságú polietilén zsák hidegben akár életet is menthet. sót és egyéb szükséges ásványi anyagokat is tartalmaz) még ennél is jobb. viszont nehéz tárolni. Jelzőlap Nagyjából 30 cm x 2 m nagyságú. de az elektrolitpor (amely vitamint. hogy melyek az ehető növények. és takarékoskodjunk vele! A figyelem felkeltésére alkalmazzuk [lásd Megmenekülés). A csokoládé (12) hasznos. legnehezebben a zsírhoz tudunk hozzájutni. fogyasztásra alkalmas vagy alkalmatlan élelmet találtunk! .és cukroszacskókat (9)! A tea oltja. a páralecsapódás problémáját is megoldja. Tubusos vaj.(6) (ne legyen nagyobb egy töltőtollnál)! Ha szükséges. és csavarozzuk rá a rakétára (7)! Oldjuk ki a rakétát. Vészhelyzetben bújjunk bele. hogy melegen tart. fluoreszkáló anyagból készült szalag vagy esik. ízük viszont nem túl jó. amely többletkalóriája miatt is helyet érdemel felszerelésünkben. hogy csökkentsük a hőveszteséget! Ugyan a páralecsapódás átnedvesíti. tejes. de azért melegen tartja a testet. amely amellett. Csomagoljunk teaport. Az egymásnak dörzsölődés meggyújthatja a nem biztonsági gyufákat. a kávé fokozza a szomjúságot! Életem Ha közvetlenül a természetből kell táplálékot szereznünk. és milyen más. Gyufák Csomagoljunk egy vízálló tartóba minél több gyufát. A szárított húsdarabok (11) táplálóak és laktatóak ugyan. zsír és speciális kisütött vaj (10) egyaránt kapható. Sót (13) mindenképpen vinnünk kell! Ennek leghatékonyabb módja a sótabletta. Túlélözsák A nagyméretű. amely vészhelyzetben figyelemfelkeltésre szolgálhat (/ósc/Jeladás a Megmenekülés fejezetben). egyszerűen vegyük ki. Egy csík kihelyezése azonnali segítségkérést jelent. Még ennél is hasznosabb a visszaverő anyagból készült hőszigetelő zsák.

sőt. ha a kést keményebb fa vágására használjuk.a favágástól kezdve az állatnyúzáson át a zöldségapritásig . AMENNYIT A KÉSÜNK. ez hozzátartozik a repülőgép-eltérítések megelőzéséhez. A kés annyira fontos túlélési felszerelés. A komoly túrázó mindig hord magánál legalább egyet A kés ugyanakkor veszélyes. az övünkön vagy a tartójában visszük. használatra készen kell tartanunk! Csak rendeltetésszerűen használjuk! Soha ne dobáljuk fába vagy földbe! Tartsuk tisztán! Ha egy ideig nem akarjuk használni.KÉSEK A kés megfizethetetlen eszköz a túlélésért folytatott harcban. ha a markolat egyetlen fadarabból készült. hogy mindig élesen. Sose vegyük elő feszült vagy kínos helyzetben! A kés kiválasztása A többpengés. fegyverként is használható eszköz. mert az üreges markolat eltörhet. Mindig vigyünk egyet magunkkal! A famarkolatú kés általában praktikusabb: nem csúszkál izzadt tenyerünkben. Az ilyen késeket ki kell zárnunk. hogy összecsukott állapotban elég szoros és nem nyílik ki. reflexszinten kell történnie.hatékonyan és kényelmesen megoldható! Némelyik kés markolatába iránytűt építettek. Ha ilyen kést veszítünk el. feltéve. Repüléskor mindig át kell adnunk őket a személyzetnek. -jj _________ mm í jRp-- . mindenképpen erősebb. különösen akadályokkal teli terep leküzdése után! Zsebeink és tárgyaink folyamatos ellenőrzésének automatikus műveletsorrá kell válnia. de ha csak egy kést viszünk magunkkal. kevesebb vízhólyagot okoz. ha a felszerelést külön táskában. összecsukható kés hasznos eszköz. egyben elveszítjük túlélőfelszerelésünket is! Sokkal jobb tehát. az iránytű pedig könnyen elvesztheti pontosságát. több célra használható pengét válasszunk. tegyük olajjal megkenve a tokjába! Ha felfedezőútra indulunk a környéken. mint a többi markolattípus. mindig ellenőrizzük a késünket! Ennek magától értetődően. amelynek markolatában üreget alakítottak ki a túlélési felszerelés számára. amellyel minden felmerülő feladat . Összecsukható kés Az összecsukható kés igazán értékes lehet. de olyan is akad. NE FELEDJÜK: CSAK ANNYIT ÉRÜNK.

a rövid markolattüske pedig megnehezíti a markolat helyettesítését.v-jV.1 -. így könnyen vízhólyagot okozhat. Ha a markolat esetleg letörik . A (c) típusú markolat nagy erőkifejtés mellett eltörhet a szegecselésnél. . A (b) típusú markolat mindössze szegecselve van a markolattüskéhez. i. A tokon (d) lennie kell egy erős kapocsnak és övhuroknak. -J ) WI8m ' T o .o <=> V ws h• V.kbkH t Az ideális markolat (a): egyetlen. amely a markolattüske végéhez van rögzítve. lekerekített fadarab. vagy madzagot tekerhetünk rá. A kés markolattüskéje keresztülmegy a fán. a markolattüskét ruhába csavarhatjuk.

ívelt pengéjű. hosszú. súlya legfeljebb 750 gramm. de a vadonban kiváló eszköz lehet. pengéje a legszélesebb pontján 5 cm. az (aj . így védelmet. A paranggal nagy fákat is ki tudunk vágni.nyújt nekik. Ahhoz túl nagy.és tutajépítésnéí különösen hasznos lehet. Az ívelt penge favágáskor maximális erőkifejtést tesz lehetővé. A parang pengéje három részből áll: a (b) látja el a fa és csont aprításának nehéz feladatát. A penge bőven az ujjak előtt ér véget. hogy hétköznapokon is magunkkal hordjuk.Parang Ez a nagy. ami menedék. éles kések maláj neve. A legjobb parang famarkolatos. teljes pengehossza 30 cm.

de szintén jó. ezt . Dörzsöljünk össze két kődarabot. hogy simák legyenek! Kétoldalú -az egyik oldalán durva. bőrnyúzásra használatos. NE FELEDJÜK: Mindig fennáll a veszély. A (b) rész éles ugyan. hogy a penge kivágja a tok oldalát! A pa-rang tokból történő kihúzásakor a tokot SOHA ne az él felöli oldalán fogjuk (a)! Ez nagyon veszélyes! A tokot a PENGE ÉLÉTŐL TÁVOL ESŐ RÉSZEN FOGJUK MEG! A kés élesítése Eszközeinket bármilyen homokkövei élesíthetjük . a másikon sima felületű . A tokon a porong biztonságos tárolása érdekében erős rögzítésnek és övhuroknok kell lennie.kő a legmegfelelőbb. agyagos homokkő. a (c) pedig még faragásra és más finomabb munkákra is alkalmas. Az (a) és (c) részre könnyű vigyázni.finomabb. Gránit is használható. __.a legjobb a szürke. Némelyik tok elején a fenökő tárolására szolgáló zseb található. A kvarc ugyan ritkább.

majd a sima oldalt használva finomítsuk a felszínt! Olyan élezést kell kialakítanunk. miközben bal kezünk ujjhegyeivel állandó nyomást fejtünk ki a pengére . vagy homokba dugjuk a fejünket. lefelé nyomva a késtIA szöget próbáljuk megtartani! A kö legyen nedves!A pengére kerülő kődarabok jelzik az élezés aktuális szögét. Az elszánt ember még betegen vagy sérülten is meg tudja valósítani a szándékát. az óramutató járásának megfelelő mozdulatokat végezzünk. ezért hamar elkopik. és látszólag . hogy mindez csak egy rossz álom. Miközben lenyomva tartjuk a pengét. amely nemsokára elmúlik. sőt. (b) megfelelő. és nem csorbul könnyen. hogy feladjuk. Körkörös. ha van önbizalma. Annak azonban semmi értelme. amely hosszú ideig képes jól vágni. összeom-lunk. ez ugyanis egyenetlenséget eredményez. (c) túl finom. A finomélezéshez csökkentsük a kifejtett nyomást! A penge másik oldalát az óramutató járásával ellentétes irányban élesítsük! A penge oldalnézetből: (a) túl hegyes. A penge élesítésekor tartsuk a markolatot a jobb kezünkben. remélve. ne rán tsuk magunk felé .tegyük a tok oldalán lévő zsebbe! Tüntessük el az egyenetlenségeket a durva felülettel. Csak a konstruktív magatartás menthet meg minket! Egy egészséges jói táplált ember teste nagyon sok gyűrődést elviselhet. ezzel a hozzáállással minden egyre rosszabb lesz. ezért hamar kicsorbulhat SZEMBESÜLÉS A KATASZTRÓFÁVAL A katasztrófával szembesülve könnyen elhagyjuk magunkat. Nem fog elmúlni. és elmerülünk az önsajnálatban.

az elszigeteltség és a magány elviselését. hideg és/vagy forróság. szomjúság. unalom. fáradtság. annál valószínűbb. A fájdalom és a láz olyan jelzések. hogy veszélyes körülmények közt kell hosszasan menetelnünk. mert előbb biztos menedéket keli teremtenünk. 1 fájdalom. az unalom. így szükségünk lesz megfelelő menedékre. alváshiány. már jelzi az önmagunk felkészítésére tett elhatározás valamilyen szintű meglétét . Minél fittebbek vagyunk. hogy alvás nélkül nem bírjuk. Fejlesszük magunkban a fáradtság és az alváshiány leküzdésének képességét A víz és élelem megszerzéséért meg kell dolgoznunk: így tudjuk csak elűzni az éhséget és a szomjúságotl A megszerzésük viszont nagyon kifáraszthat minket. mégpedig gyakorlás segítségével. éhség. hogy ez sikerüljön. Ne akkor derüljön ki. ahol pihenhetünk és erőt gyűjthetünk. Az önbizalom lehetővé teszi számunkra a félelem. Eleinte talán nem lesz időnk aludni. hogy olvassuk ezt a könyvet. de az is megeshet. Ahhoz azonban. Maga a tény.és ez az igazi kezdet. mind lelkileg nyomás tart minket A következő megpróbáltatások némelyikén. A fizikai erőnlét fontos szerepet kap. Még a kényszerhelyzet (azaz „túlélési helyzet") előtt fel kell építenünk magunkban. amikor már rá vagyunk kényszerítve! Már most bizonyítanunk kell önmagunk előtt. akár mindegyikén felül kell emelkednünk: félelem és kétségbeesés.megoldhatatlan helyzetekben is felül tud kerekedni. hogy életben maradunk. magány és elszigeteltség. sérülés. Vajon meg tudunk ezekkel birkózni? Mert meg keli! Az önbizalom megfelelő gyakorlat és stabil tudás eredménye. számos dolgot le kell küzdenünk! MEGPRÓBÁLTATÁSOK_ A túlélésért folytatott küzdelem mind testileg. betegség. amelyek sérülésre vagy a fizikai erőnlétünkkel kapcsolatos .

Ezt a jelzést azonban képesek vagyunk figyelmen kívül hagyni a veszély. A legritkább esetben lesz az étel elsődleges szempont. minden élőlényben megtalálható. A fontossági sorrendet az határozza meg.hacsak nem esik az eső . A fájdalom irányítható és legyőzhető. amíg a szélsőséges szárazság vízkorlátozásra nem kényszerít bennünket. víz. ugyanakkor mindkettő zavaró és kellemetlen.nem áll rendelkezésre vízforrás. de a hegyoldalon köd fogságába esett túrázók számára is. A sivatagban a víz áll az első helyen. Keresésével soha ne várjunk készleteink kiürüléséig! Rakjuk el a meglévő vizet. Ehhez szorosan kapcsolódik a tűz iránti igény. mert a szervezet fel tudja használni a tartalékait. mert ez mindössze egy biológiai funkció. Egy egészséges ember nagyon hosszú idő alatt hal éhen. folyadék nélkül azonban mindössze három napig.akik bizonyára meghaltak volna. Egy átlagos ember étel nélkül három hétig képes életben maradni. A fontossági sorrend felállítása az első lépés az életben maradáshoz. vagy a perzselő sivatagban. A szél. míg a sarkvidékeken a menedék és a tűz jelenti a legfőbb problémát. ahol .kétségbeesetten kutatnak ivóvíz után. ahol segítségre találtak. a túlélés legfontosabb feltételei: élelem. A víz a legfontosabb dolog.problémára hívják fel a figyelmünket. Any-nyira megszokott és magától értetődő a csap megnyitása. tűz. A vizet a modern világban legtöbben magától értetődőnek vesszük. hogy víz veszi őket körül .annak ellenére. akár egy kisebb seb vagy hólyag figyelmen kívül hagyása is súlyos gondokhoz vezethet a későbbiekben! ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEK A fennmaradás. a sarkvidékek jeges vizében pedig percek alatt beáll a halál. ha a külső tényezőkben bízva egy helyben fekszenek . lehetőleg édes folyóvizet (bár minden víz fertőtleníthető forralással vagy vegyi tisztítással)! . A szélsőséges éghajlaton vagy hőmérsékletben a menedék számít a leggyakoribb szükségletnek . Mindenki élete ettől függ. Ne feledjük. A túlélők a tengeren vagy árvizet követően . használatának megakadályozása. menedék. hogy a sérüléseket a lehető leghamarabb ellássuk. az eső és a hideg azonban még a mérsékelt övi éghajlaton is végzetes lehet. víz A víz az élet alapja. A koncentráció és az intenzív törekvés egy időre tényleg képes megszüntetni vagy csökkenteni a fájdalomérzetet Ugyanakkor fontos.nagy távolságokat voltak képesek vánszorogva megtenni az elszigetelt területről odáig. éppen hol vagyunk.Önmagában még egyik sem veszélyes. Számos olyan hely létezik. Többszörös törést elszenvedett emberek . amelynek célja a sérült testrész védelme. és a lehető leghamarabb keressünk vízlelőhelyet. hogy el sem gondolkodunk rajta egészen addig.nemcsak a fagyos sarkvidékeken. a további sérülés és a halál megelőzése érdekében.

valamiképpen vezetője vagy motorja az idegingereknek is. A hányással és hasmenéssel járó betegségek tovább növelik a veszteséget. a folyadékot a létfontosságú szerveinktől vonjuk meg az étel megemésztéséhez. ellenkező esetben az egészségünk károsodik. különösen. és próbáljunk meg ott ásni! Valószínűleg közvetlenül a felszín alatt találunk vizet. 1 liter. . vagy csak a lehető legkisebb mennyiséget! Ha nem áll a rendel* kezesünkre víz. A testben tárolt folyadék mennyisége azonban véges. ne a szánkon keresztül! Vajon meg tudunk ezekkel birkózni? Mert meg kell! VIZNYERES Legelőször a völgyek alján keressük. a teljesítményünk romlik. A kiemelkedően fontos vízegyensúly megtartása érdekében ezt vagy vízzel. MIT TEGYÜNK.Ne együnk. hiszen a víz természetes körülmények között ide folyik. egyben . szüksége van rá a vesének a káros anyagok megsemmisítéséhez. Még a vízmosásokban és kiszáradt folyóágyakban ásva is felfedezhetünk felszín alatti forrásokat .Az emberi test 75 százaléka víz. keressünk zöld növényzetet.Ne igyunk alkoholt! Ennek lebontásához szintén a létfontosságú szervektől vonjuk meg a folyadékot. Hűtőfolyadékként szolgál (állandó hőmérsékleten tartja a testet). HOGYNE VESZÍTSÜNK FOLYADÉKOT? A folyadékvesztés minimalizálása érdekében kövessük a következő óvintézkedéseket: Kerüljünk minden erőkifejtést! Csak pihenjünk! Ne dohányozzunk! . feszítsünk ki árnyékoló felületet! Ne feküdjünk meleg talajon vagy átforrósodott felületen! . lebontásához rengeteg folyadék szükséges. hasadékokba szorult vizet . Vízveszteség Az ember átlagosan napi 2-3 liter vizet vészit . Csupán a légzéssel is vesztünk folyadékot. Legnehezebben a zsír emészthető. Az elvesztett folyadékot pótolni kell. Hegyekben a sziklák között. az orrunkon lélegezzünk. ha kavicsos területről van szó. a légzés és verejtékezés miatti veszteséget csak fokozza az erőkifejtés mértéke és a hőmérséklet. Ne beszéljünk. tovább fokozva a kiszáradást.az árnyékban pihenő ember vízvesztesége kb. Ha nincs szembetűnő vízforrás vagy tó.Ne hevüljünk túl! Maradjunk az árnyékban! Ha nincs árnyék. vagy az élelemben tárolt folyadékkal pótolni kell. amely a kiásott üregben összegyűlik.

csak össze kell gyűjteni. Ahol a parti sziklák a tengerbe torkollnak. vagy állatcsontok szegélyeznek! Elképzelhető. hogy mindig le legyen fedve! Ha nincs víz tárolására alkalmas anyag nálunk. Ha kételkedünk az összegyűjtött víz tisztaságában. A vizet aztán kiszívhatjuk vagy kicsavarhatjuk a ruhákból. majd keresztülgyalogolunk a nedves növényzeten. mert jó eséllyel találunk 5 cm vastagságú édesvízréteget. Használjunk minél nagyobb gyűjtőterületet. a sósviz még mindig lepárolható (/ásd Lepárlás a Nap segítségével és Desztillálás ebben a fejezetben). ahol homokdűnék is vannak).keressünk! Tengerparton ássunk a tenger maximális vízszintje fölé (különösen ott. AZ ÁLLATOK MINT A VÍZJELTŐL ÉGHAJLAT ÉS TEREPVISZONYOK Továbbhaladás HLKLHM Beíegséghordozók GOMBÁK CSAPDÁK ÉS AZ ÁLLATOK CSAPDÁVAL TÖRTÉNŐ ELEJTÉSE Madarak elkészítése TŰZ . és minden lehetséges tárolóba vezessük le a vizet! Földbe ásott és agyaggal kibélelt üregben hatékonyan foghatjuk fel. Vizüket fogyasztás előtt le kell párolni! A harmat és az eső összegyűlése A talajt szennyező. A ruházatunk segítségével felitathatjuk a vizet. fejlett ipari országok okozta savas esőtől nem kell félnünk. hogy lábunkra és bokánkra tiszta ruhát tekerünk. amelyeket nem vesz körbe zöld növényzet. de ügyeljünk arra. kutassunk buja növényzet .akár páfrány vagy moha . amely leszivárog. és a nehezebb. amelyek a lúgosság jeleit mutatják! A TAVAK VIZÉT MINDIG FORRALJUK FEL! A sivatagokban előfordulnak lefolyás nélküli tavak. Elképzelhető. Ha nem találunk édesvizet. és valószínűleg találunk vízesgödröt vagy forrást. Ennek egyik módja. A fémtárgyakra lecsapódott harmatot lenyelhetjük vagy lenyalhatjuk. majd szükség esetén kifacsarhatjuk az anyagból. összegyűjtésére fémlapot vagy fakérget is használhatunk.után a sziklák törésében. Keressünk a tóparton olyan ásványokat. hogy kicsit sós. éjjelente hideg levegőjű éghajlatokon nagy meny-nyiségű harmatra számíthatunk. forraljuk fel! A napközben meleg. _ FIGYELEM! Legyünk óvatosak az olyan tavak mentén. az esővíz mindenhol iható. hogy vegyi anyag szennyezte a földet a felszínhez közel. de azért iható. sós víz tetején úszik. amelyek sós vizűvé váltak.

Hulladékégető TEHER RÖGZÍTÉSE ÚTKÖZBEN Artériás vérzés Ápolás/elkülönítés ÉLETBEN MARADÁS VÍZEN Légi keresés Kitörés .

Hüllők Nem jelzi ka vizet Összegyűjtik a harmatot. A héja. hogy a közelben kis mélyedésekben összegyűlt víz található. Rovarok Megbízhatóan jelzik a vizet. a sas és más ragadozó madarak szintén nyernek folyadékot áldozataikból. zöld testű európai légyfajta) a víztől legfeljebb 90 m távolságban tartózkodik. így nem feltétlenül jelzik a vízlelőhelyeket. illetve a zsákmányukból nyernek folyadékot. hogy ezeket cserjék vagy sziklák borítják a párolgás csökkentése érdekében. ezért fáról fára repülve. amely több ezer kilométert tesz meg a száraz évszak elől menekülve). A „fedőt" mindig helyezzük vissza! NE FELEDJÜK: INKÁBB A FELESLEGES VEREJTÉKEZÉST KERÜLJÜK. viszont nem isznak rendszeresen. Kövessük a madarak irányát. NE A VÍZZEL SPÓROLJUNK! Fia be kell osztanunk a vizet. Elképzelhető.5 kilométerre távolodnak el fészküktől vagy kasuktól. vizet keresnek. Az elejtett állatokból folyadékot is nyernek. A legelő állatok általában a vízhez közel tartózkodnak (bár olyan is akad köztük. A vadcsoportok útvonala gyakran a vízhez vezet. különösen a méhek: legfeljebb 6. gyakori pihenőket tartva haladnak. mert hajnalban és alkonyaikor inniuk kell. és mi is találni fogunk vizet. A legtöbb légy (különösen a színjátszó. fúrólyukhoz vagy vízgödörhöz vezetnek. csak kortyolgassunk] Fia már hosszú ideje gyalogolunk szomjasan. A fán felfelé haladó hangyacsoport azt jelzi. Éppen ivásból visszatérve tele vannak vízzel. Madarak A maggal táplálkozó madarak (mint a pinty vagy a galamb) soha nem tartózkodnak távol a víztől. . A vízimadarak nagy távolság megtételére képesek anélkül. Ha egyenesen és alacsonyan repülnek. kövessük őket! A húsevő állatok hosszú ideig kibírják ivás nélkül. így nem tekinthetőek megbízható kalauznak a vizforrások keresésekor. Hajnalban és alkonyaikor isznak. ezért jelenlétük nem feltétlenül jelent közeli vizlelö-helyet. hogy megáll-nának enni vagy inni. de anélkül is sokáig bírják. Emberi nyomok Általában kúthoz. Hasonló kis vízgyűjtők még a száraz területeken is fellelhetőek. A hangyák élete is a vizen alapul.AZ ÁLLATOK MINT A VÍZJELTŐL Emlősök A legtöbb állat rendszeresen igényli a vizet.

ne legyünk mohók! Először csak kortyolgassuk! A túl nagy kortyoktól egy kiszáradt ember hányhat. hagyjuk. . ez pedig már elérhetetlen a számunkra. így akár többet is veszíthet az értékes folyadékból! LEPÁRLÁS Áfák és növények a földből gyűjtik a nedvességet ám egy fa gyökere akár 15 m-re vagy még mélyebbre is lenyúlhat.és hirtelen vízre találunk. hogy a fa szivattyúzza fel nekünk a vizet: kössünk műanyag zacskót egy leveles ág végére! A levelek párologtatása a zacskóban cseppfolyósodáshoz vezet. Ne is próbálkozzunk vele.

.. hogy összegyüjt-hesse a cseppfolyósodon kipórolgást! Bármilyen növényzet fölé helyezett polietilén sátor a párolgás miatt folyadékot gyűjt össze. Függesszük fd a sátor csúcsát. mert ez elterelné a vízcseppeket amelyeketolul. egyik sarka pedig iőgjon lefelé .Egészséges növényzetet sűrű ágotválasszunk! A fánazocskó szója legyen magasabban. csep pfoiyósodik a műanyagon. műanyag barázdás csatornákban kell összegyűjtenünk. hogyolevélzet hozzáérjen a sátor oldalaihoz. amely ahogy khül. vogy támasszuk meg egy k/párnázott bottolI Ne engedjük .

hogy a lepárlás eredménye lecsoroghasson a gyűjtőhelyre! Ha a levelek mór nem termeinek folyadékot. A nap segítségével működő lepárló arra is alkalmas. víz csapódik le a műanyag alsó oldalára. Ahogy a levegő telítődik. majd fedjük be a gödröt kúp formában egy műanyag lappal! A nap hője megnöveli a levegő és az alatta lévő talaj hőmérsékletét. amely végül a tárolóba csöpög. ha nagy műanyag zacskóba helyezve felmeiegitjük. Ennek a lepárlónak 24 óra alatt legalább 55 cmJ vizet kell összegyűjtenie! A lepárló csapdaként is működik. hogy tiszta vizet desztilláljunk a mérgező vagy fertőzött folyadékból.Még a levágott levélzet is bizonyos fokig használható. ahol napközben meleg. Kövek segítségévei akadályozzuk meg. A rovarokat és a kisebb kígyókat vonzza a műanyag. Lecsúsznak a kúpon. és nem tudnak onnan kimászni. erős csepp-folyósodást indítva meg. A műanyag a levegőnél sokkal gyorsabban hűl. de ne hagyjuk a le-vélzetet magával a zacskóval sem érintkeznií Köveket használva feszítsük ki! A tetejét kipórnázott bottal támasszuk meg! A zacskót helyezzük enyhébb lejtőre. hogy a levélzet érintkezzen o zacskó óljával. éjjel hideg van. vagy bemásznak alá. így pára képződik. cseréljük ki őket frissre! Lepárlás a Nap segítségével Ássunk egy körülbelül 90 cm átmérőjű és 45 cm mély árkot! Tegyünk egy dobozt a közepére vízgyűjtőnek. Ez különösen a sivatagban hatékony. . de alkalmazható mindenhol. beleesnek a gödörbe.

soha! Ugyanakkor desztillálás útján mindkettőből nyerhető ivóvíz. FIGYELEM! VIZELET ÉS TENGERVÍZ Egyiket se igyuk meg. a . hogy a csapdába esett élőlények ne tudják feldönteni! Ho ven rá lehetőség.A műanyag közepére tegyünk követ. sőt. hogy o cseppek szabadon csordogálhassanak az óljára. és tartsuk meg a kúp formát! Rögzítsük a dobozt. vezessük el a vizet egy csővel alacsonyabb szintre a lepárló mozge-táso nélkül. Kő vagy más nehezék segítségévei rögzítsük a széleket.

de magunk is készíthetünk hasonlót Folyadékok desztiHálásához valami laboratóriumi lombikhoz hasonlót kell készítenünk! Rakjunk csövet egy vízzel teli. gyorsabban. Ha mégis havat vagyunk kénytelenek melegíteni. mert a jégből nagyobb mennyiségben. de ezt rögtön magába szívja a felette lévő hóréteg. fedett tartóedény tetejére. Az alsó réteg helyén pedig üreg képződik.elkészíthetjük ezt az eszközt A vízpára vesztés elkerülése érdekében a csatlakozásokat vegyük körbe sárral vagy nedves homokkal! Vezessünk ki csövet egy szennyezett vagy sós vízzel . Desztillálás A desztillálóeszközök részei a mentőtutajok felszerelésének. az edénybe eleinte csak kis mennyiséget helyezzünk. .akár a csomagok merevítőelemeiből is . majd tegyük az edényt a tüzreJ A cső ellenkező végét vezessük egy zárt gyűjtőedénybe.akár vizelettel . amelyet egy másik tárolóedényben helyezzünk el! így hideg borítást képezünk a kifolyó pára köré. gyorsítva a lehűlést és a gőz lecsapódását Bármilyen csőből . amely aztán elégeti az edényt. az alsó réteg elolvad. mint havat. kevesebb hő felhasználásával nyerhetünk vizet: kb. jobb minőségű vizet eredményeznek. fele annyi hővel.tengervíz maradéka sóval is ellát minket.teli fedett edényből majd kezdjük ef forralni! A másik végét vezessük o nap segítségével működő lepárló a(á! Esetleg nehezékkel ellátott fémlemezzel vogy fokéreggel is te fedhetjük az eo'én yt! Még a vizesedény fölött elhelyezett. kétszer annyit. levélből készült tölcsér is segíthet o gőzt a csőbe irányítani. majd fokozatosan adjunk hozzá egyre többet! Ha ugyanis túl sok havat teszünk az edénybe. Víz nyerése jégből vagy hóból Jobb jeget olvasztani. A hó alsóbb rétegei szemcsésebbek a felszínen lévőnél.

tehát alkalmatlan a fogyasztásra. sarkai az erózió hatására lekerekedtek. Minél frissebben fagyott meg.legalábbis amíg el nem öregszik . színe tejfehér. sárga hajtások nagyobb valószínűséggel tartalmaznak folyadékot. A régi jég kékes.Víz nyerése tengesi Jégfe©! A tengeri jég . Jó víz a kék jégből nyerhető: minél kékebb és simább. Rázzuk meg ezeket. Az új tengeri jég egyenetlen körvonalú. A régi. annál jobb. valamint a trópusi fákon parazitaként élő bromé-liák (az utóbbiak a leveleik közti hézagokban) gyakran képesek összegyűjteni a vizet.sós. A bambusz is sokszor raktároz vizet üreges csomóiban. Szűrjük meg a vizet a tartály fogságába esett rovarok és szennyeződések eltávolításához! . amelyet akár a legkisebb mennyiségben is só borít! VÍZ NYERÉSE NÖVÉNYEKBŐL mm Vízgyűjtők A kehely alakú növények. annál sósabb. és ha halljuk bennük a vizet ejtsünk minden csomó alján bemetszést és ürítsük ki a bennük lévő folyadékot! A húsevő növények szoktak a leggyakoribb példaként szerepelni a vizet felfogó és megtartó növényekre. Óvakodjunk azonban az olyan régi jégtől.

az Acacia coriacea („sivatagi tölgy") és az Eucalipytus opaca („vérfa") gyökerei a felszínhez közel helyezkednek el. és magából a hajtásból nem próbálunk kiszívni semmit. hogy melyik kúszónövény tartalmaz vizet.) l azaz o Ravenala madagoscariensis akár 1 -2 liter vizet is raktározhat levélszárai tövében. vágjunk le egy részt az aljából. Vizet nyerhetünk a kúszónövényből. és ezeket összeszorítva tartsuk a szánk fölé! .A banánfák családjába tartozó uutazók fájau (vagy„utazókpálmája' .némelyik nedve kifejezetten mérgező lehet! A mérgező fajták száruk elvágásakor ragadós. és ezt mindaddig folytassuk. sőt . 5 cm vastag hajtásai hasznos vízforrások lehetnek. tejszerű folyadékot bocsátanak ki. mert nem mindegyik leve iható. fejtsük le ismét a folyadékot. mert így a folyadék a hajszálereken keresztül felszökik a szárba! Gyökerek AzTetraeera alnifolia (a „vízifa" Ausztráliában). ha a folyadékot a szánkba csöpögtetjük. ezért jobb. ha kiválasztjuk egyik szárát és követjük felfelé: érjük el a lehető legnagyobb magasságot. Igazán csak folyamatos próbálkozás és sok kudarc után érhetünk el eredményt. vagy hántsunk le belőle darabokat. úgyhogy legközelebb biztosan nem kísérletezünk velük. amíg a szár teljesen ki nem ürül! Elsőként ne a szár aljátvágjuk le. majd ejtsünk rajta mély vágást! Ezután vágjuk le a szárat a földhöz közel. Kúszónövények A kúszónövények érdes kérge és kb. és vágjuk fel 30 cm-es darabokra! Távolítsuk el a kérget! Szívjuk ki a gyökérből a nedvességet. Azt azonban magunknak kell kitapasztalnunk. ezért érdemes az utunkba akadó összes fajtát letesztelni. A legjobb egy tárolóba gyűjteni a folyadékot. Némelyik kúszónövény bőrrel érintkezve irritációt okoz. Húzzuk ki a gyökeret a földből. és csepegtessük a vizet a szánkba vagy a tárolóedénybe! Ha már nem csöpög belőle több.

ezért a földön állva tudunk dolgozni. hajszálvékony tüskéké). amelyek akáréletmentőek is lehetnek . mert azok eltávolítása nagyon nehéz (különösen a finom. tüskékkel borított külsejét. Az Echinocactus grusoni.ha viszont senki nem mutatta meg. majd kanalazzuk ki a folyékony nedvet. Az ausztrál bennszülöttek felismerik pl.A leghasznosabb sivatagi gyökereket nem könnyű megtalálni tapasztalt személy segítsége nélkül. de nem mindegyik kaktusz folyadékát biztonságos elfogyasztani: az óriáskaktusz. Arizonában és Kaliforniában honos Soquarro vagy Szaguarokaktusz (Carnegiea gigantea) 5 m magasra no. de akár keserű is. Ha kellően keskeny darabot vágtunk le. kifejezetten mérgező. a bevittnél akár több folyadékot is veszíthetünk. A kókuszdióban lévő tej jelentős mennyiségű vizet tartalmaz. ugyanakkor az érett kókuszdió nedve erős hashajtó. A Mexikóban. és nagy mennyiségű. ám mérgező folyadékot tartalmaz. hogyan lehet rájuk találni. és helyezzük a nap segítségével működő lepárlóba. Az átlagosan 100 cm-es hordókaktuszból kb. lehetővé téve ezzel több mint napi egy liter összegyűjtését. Kaktuszok A kaktusz gyümölcse és törzse egyaránt tartalmaz vizet. Óvakodjunk a kaktusz tüskéinek érintésétől. a kókusz. édes folyadékot tartalmaz. Pálmák Az ernyő-. nem érdemes a keresésükre vesztegetni energiánkat és eszközeinket. és az Egyesült Államok déli részétől egészen DélAmerikáig megtalálható. a bőrben maradva pedig gennyedző sebet eredményeznek. egy liter tejszerű nedv nyerhető (ez természetesen kivételt jelent a tejszerű folyadékot termelő növények elkerülésére vonatkozó szabály alól). A folyadékot gyűjtsük össze. viszont a többi fajta kifejlett egyedeire fel kell másznunk a virágzó levél eléréséhez. Nyomkodjuk a húst a növényben. hogy a hideg éjszaka alatt párologni kezdjen és összesürüsödjön! . és vágjuk le a végét. hagymaszerű gyökerekből kihajtó apró gallyakat. a szárban a folyadék 12 óránként megújul.és a nipapálma egyaránt könnyen iható. A legjobb megoldás. Nagy erőfeszítést igényel átvágni kemény. azaz az óriás sünkaktusz [lásd Sivatagi növények az Élelem fejezetben) akár a 120 cm-es magasságot is elérheti. ha levágjuk a tetejét. amelyből ha túl sokat iszunk. más néven Saquarro pl. A nipapálmák (vagy mangrovepálmák) tőről hajtanak. majd kiszívjuk a tartalmát. A folyadék kinyeréséhez hajlítsunk le egy virágos szárat. a futball-labda formájú. és a belsejéből kihasítunk egy darabot. Az íze változó: lehet semleges.

Ezt úgy csapolhatjuk le.ügyelve rá. fülszerű kidudorodások találhatóak . hogy a halat vízszintesen tartva kibelezzük. hogy a hal húsában lévő többi folyadékot ne . amelyet a szem kiszívásával vonhatunk ki.igyuk meg a folyadékot! Ha ilyen nagy szükségünk van a vízre. mind „fülei" tartalmaznak folyadékot ¥11 NYERÉSE ÁLLMOKBÓL Az állatok látószerve vizet tartalmaz. vigyázzunk.könnyen megvédhetjük magunkat. ovális alakú gyümölcse éretten piros vagy aranyszínű. hogy ki ne löttyintsük . Minden hal tartalmaz iható nedveket Különösen a nagy halak gerince mentén található jelentős mennyiségű édesvíz. és eltávolítjuk a gerincét. Mind gyümölcse . Ezután .Az Opuntián (más néven fügekaktuszon) nagy. Nagy tüskéitől .a többi kaktuszhoz képest .

A testmozgás tovább növeli a veszteséget. hogy találunk szarvasmarhák számára kihelyezett ún. mert gyomorpanaszt okozhat és károsíthatja a veséket. ha nincs nálunk só. mint ahogy pótolni tudjuk. amelyet ki lehet préselni belőlük. vagy kifogyott a készletünk? A tengerparton vagy a tengerben rengeteg sós víz áll rendelkezésünkre. mégpedig az állatok véréből. ha fél liter vízben feloldunk egy csipetnyi sót. és nem alakul ki sóhiány. 15 gramm sót tartalmaz. hogy hűvösen tartsa testét és életben maradjon. ezért minél melegebb éghajlaton tartózkodunk. fél liter sós víz pedig kb. A baj akkor kezdődik. Testünk az izzadság és a vizelet távozásával sót veszít. nyalatókat . ahol állattenyésztéssel foglalkoznak. Ausztrália északnyugati részén a nagy aszályok idején a bennszülöttek sivatagi békát keresve beásnak a száraz. Törjük össze. Só nyerhető bizonyos növényekből is. az elefántok a sötét barlang veszélyes mélységével is megküzdenek csak azért. mert a sivatagi béka is azért ássa be oda magát. Mi történik. A sivatagi állatok szintén folyadékforrásként szolgálhatnak. só A só az ember életben maradásának másik alapfeltétele. és fekete sókristály csapódik ki! Ha közvetlen sóforrás nem áll rendelkezésünkre. közvetett módon kell beszereznünk. Észak-Amerikában a legjobb sóforrás a hikorifa gyökere. Délkelet-Ázsiában pedig a nipapálmáé használható hasonló célra. Ebben a formában azonban ne igyuk meg! Bőven hígítsuk édesvízzel! A tengervíz lepárlásával sókristályt nyerhetünk. ezért megfigyelve őket akár természetes sóforrásra is bukkanhatunk. -2STRATÉGIA Legyen szó akár kisebb balesetről vagy óriási katasztrófáról (mindkettő teremthet életveszélyes . Túlélési csomagunknak tartalmaznia kell sótablettát. Azokon a területeken. így megemésztéséhez szervezetünk vizet fog elvonni. ha gyorsabban ürül ki belőlünk. Ezeket úgy orvosolhatjuk. a szédülés.szívjuk ki. sekély mélyedésekbe. elképzelhető. míg az összes víz el nem párolog. A vért soha ne pazaroljuk el. Ezek az állatok testükben vizet táróinak. TUDNIVALO A sóhíány első tünetei az izomgöres. A só utánpótlása szárazföldön ennél sokkal nehezebb. mert az fehérjében gazdag. Afrika egyik részén pl. annál nagyobb a veszteség. jelentős ásványianyag-forrás. Főzzük a gyökereket. hogy sót nyaljanak le az oldalairól. Az átlagos táplálkozás napi 10 gramm só bevitelét jelenti. a hányinger és a fá ság. majd oldjuk fel megfelelő mennyiségű vízben! Ne nyeljük le egészben a tablettát. Minden állatnak szüksége van sóra.ebben az esetben viszont valószínűleg közel vagyunk a civilizációhoz.

Mivel általánosan alkalmazható. hogy tudatosult bennünk. amelyben egy kontrolálhatatlan tömeg közepén találjuk magunkat. az ösztönös reakciók akár életmentöek is lehetnek. pedig már rég a lehetőségeket kellene mérlegelniük. de esetleg annyira komoly szerencsétlenség is történhet. pedig ilyen körülmények között ez könnyen megesik az emberrel. mert úgy érzik. konkrétan egy hatalmas légikatasztrófa példáján keresztül. könnyen elveszíthetjük a tájékozódóképességünket A legtöbben pánikba esnek.szinte megszüntetve a látótávolságot . A katasztrófa olyan helyzetet teremthet. amelyek megoldásának ismerete csökkenti a veszélyt Jegyezzük meg ezeket a módszereket. A pánik talán ekkor a legveszélyesebb. de meglátjuk az esetlegesen kínálkozó egyéb megoldásokat is! Vannak előre jelezhető helyzetek. Bizonyos helyzetekben egészen hosszú idő telik el a lehetséges katasztrófa észlelése és bekövetkezte között. STRATÉGIA A jó tervezés és a megfelelő előkészületek mellett túlélőként képesek lehetünk az életünket fenyegető nehézségek és veszélyek leküzdésére.körülvesz minket a hegyoldalon. Az életünket veszélyeztető legtöbb eshetőségre fel tudunk készülni. de a szélsőséges esetek jól szemlélteik: bármekkora is a katasztrófa. Nem szabad pánikba esnünk. mindig ugyanarra a találékonyságra és ismeretet- . és ezzel növelik a veszélyhelyzetet. Jelentős különbség van a gépjárműbalesetek és a légikatasztrófák között. biztos alapelvek. Ugyanezzel a megközelítéssel vizsgáljuk később a nagyobb szerencsétlenségeket is. először a különfajta kisebb autóbalesetek során követendő eljárásmódokkal fogjuk őket szemléltetni. Mi azonban maradjunk nyugodtak annak biztos tudatában. valami történni fog. A legtöbb veszélyhelyzet megoldása azonban rögtönzésen alapul. Mindig a helyzetnek megfelelően kell eljárnunk! Néha az ütközés (vagy más baleset) minden előjel nélkül történik meg . Meggondolatlanul kezdenek el cselekedni. ahol várakozhatnak a körülmények kedvezőbb alakulásáig. mindennel azonban nem számolhatunk.helyzetet). Ilyen körülmények között a túlélő sokkal nagyobb valószínűséggel találja magát ismeretlen környezetben. de közben ésszerűen és reálisan kell kezelnünk a lehetséges katasztrófákat.attól a pillanattól kezdve viszont. hogy képesek vagyunk kezelni a helyzetet! Ezzel nemcsak arra leszünk képesek. mert életmentöek lehetnek] Nagy lélekjelenlétet igényelnek (pl. alapvető túlélési stratégiákról van szó. hogy átlássuk a szituációt. csapdába kerültek. a vízben süllyedő autóban várni legjobb pillanatot a meneküléshez). Készen kell állnunk a gyors reakcióra váratlan veszély esetén. és megfelelő menedék után kellene nézniük. amelyet egyedül kell megoldanunk. de tapasztalaton alapuló. mindig ugyanazok az elvek és a gyors gondolkodás lehet csak a segítségünkre. Ahogy a köd . amelyhez a körülmények megfelelő ismeretére van szükség. miközben hosszabb időt kénytelen eltölteni nagyobb közösségben.

készséget előhívó képességre van szükségünk. MINDKÉT helyzettipus élet és halál kérdése függetlenül attól. és használjuk a kéziféket. nyomkodjuk gyorsan a féket (hátha érintkezik). mert a karambolkor bekövetkező sebességcsökkenés még erőteljesebb hatást gyakorol a testünkre. Kulcsoljuk karunkat a fejünk köré. Végállomásnak mindegyik megteszi.de NE TELJESEN. dudáljunk. hogy kirepüljünk a szélvédőn. a sebesség csökkentése érdekében irányítsuk az autót oldalról korlátnak vagy falnak! Használjuk az előttünk haladó autót önmagunk megállítására. amíg meg nem állunk! Ha minderre nincs időnk. miközben az ütközési pont FELÉ lendítjük magunkat! Mindezt nehéznek tűnik végrehajtani. egy meredek lejtőn). és villogtassuk fényszórónkat. általában azonban nem jelent mást. mint egy mellkasunk felé tartó faltörö kos. finom mozdulatokkal kezdjük. A biztonsági öv (amely számos országban kötelező) megakadályoz minket abban. mint ha hagyjuk magunkat becsapódni. kapcsoljuk be a vészvillógót. és támaszkodjanak az első ülések háttámlájához! . majd húzzuk be a kéziféket . de a fa és a fal talán életünk utolsó állomása is lehet egyben. hogy nem csúszunk meg! Keressünk vészútvonalat. ahol letérhetünk az útról! Ez lehetőleg puha földsánc. mint hogy ütközéskor testünk akkor is halad tovább. hacsak nem vagyunk biztosak abban. kapcsoljunk vissza a sebességváltóval. Ha viszont NEM vagyunk bekötve. váltsunk sebességet. ha nem próbálunk meg ellenerőt kifejteni az ütközéskor. Több dolgot kell egyszerre csinálnunk: vegyük le a lábunkat a gázpedálról. amikor az autó már megállt Ilyenkor az ellentartás még több sérülést okozhat. hogy meg tudjuk védeni. és használjuk a kéziféket! Ne rántsuk meg a kéziféket. Néhány kivételes esetben működik ugyan az ellentartás. és igyekezzünk másokban és magunkban is a lehető legkevesebb kárt tenni! Próbáljuk meg úgy elkerülni a hirtelen megállást. A hátsó ülésen helyet foglaló utasok hasonlóan védjék a fejüket. jobb. a fánál jobb néhány facsemete. és kapcsoljunk vissza a sebességváltóval. hogy valami rugalmasnak ütközünk! A falnál jobb a kerítés. maradjunk a helyzet urai. és hajoljunk el oldalra a kormány elől. de menjünk a lehető legóvatosabban! Használjuk a vészvil lógót. hány embert érint! AUTÓBALESET TÚLÉLÉSE A FÉK MEGHIBÁSODÁSA Ha a fék vezetés közben meghibásodik. vegyük le a lábunkat a gázpedálról. vagy emelkedőben végződő kanyar legyen! Ha így sem uraljuk a sebességünket (pl. majd fokozatosan húzzuk be egyre erősebben. hogy az előttünk haladó jármű vezetőjét figyelmeztessük a veszélyre! Ütközés Ha az ütközés elkerülhetetlen. találjuk meg a helyet. de ütközéskor a kormánykerék olyan.

hogy ki tudjuk őket segíteni az ablakon. Tartsunk kellő távolságot (kb. figyelmeztessünk mindenkit. hogy vegyen mély lélegzetet. kezünket a fülünkhöz. és az indítómotor segítségével rángassuk biztonságos helyre! Ez a módszer kézi váltóval működhet. de ha gyerekek is vannak az autóban. amíg meg nem állunk! AUTÓ A VÍZ ALATT Lehetőleg a süllyedés előtt hagyjuk el az autót. Ha az autó már nyugalomba került és csakhamar megtelik vízzel. . vigyük a gyerekeket és a gyengéket biztonságos helyre.eltart egy ideig. és a becsapódást nem élnénk túl! Nyissuk ki az ajtót. miközben engedi ki a levegőt! Az ugyanazon az ajtón át távozóknak meg kell fogniuk egymás kezét! Ha előttünk száll ki valaki. Ekkor még ne próbáljuk kinyitni az ajtókat! Ahogy vízzel telik meg a belső tér. 45 m bőven elegendő). hogy a víztől nem működnek megfelelően. állítsuk fel a gyerekeket. ne merőlegesen parkoljunk! Ha mégis a víz irányába kell parkolnunk. ne védekezzünk a végtagjainkkal. úgyhogy ha tudjuk. a csecsemőket pedig tartsuk a tető felé! Kapcsoljuk ki a biztonsági övét. Ha vonat közeledik. A benti víznyomás szinte kiegyenlíti az autóra kívülről ható víznyomást. majd gömbölyödjünk össze. automatával viszont nem. fejünket irányítsuk erősen a mellkasunk irányába. Értékeinket ne próbáljuk meg kimenteni! Ha rém voltunk elég gyorsak. a levegő a tető alatt reked. és másszunk ki azon! Nagy lélekjelenlétet igényel végrehajtani mindezt a „csobbanás” kiváltotta sokk és döbbenet állapotában. hacsak nem szikla vagy nagyobb szakadék felé tart. hagyjuk el az autót. nyissa ki az ajtót. egyes sebességben hagyjuk a sebességváltót és húzzuk be a kéziféket)! AUTÓ A VASÚTI SÍNEKEN Ha az autónk automatikusan működtetett vasúti átkelőhelyen robban le. és ússzon felfelé. hagyjuk az autót hátramenetben és húzzuk be a kéziféket (ha a víznek háttal kell parkolnunk. lehet. Az autóra kívülről ható víznyomás miatt az ajtót nagyon nehéz kinyitni. inkább tekerjük le az ablakot. könyökünket nyomjuk erősen az oldalunkhoz. kapcsoljuk ki a biztonsági övét. hiszen a kocsi nem merül el azonnal . hogy a kezüket tartsák a kilincsen! Az esetleges automata vagy központi zárakat azonnal kapcsoljuk ki! Elképzelhető ugyanis. és figyelmeztessünk mindenkit az ajtók mellett. szorítsuk össze a lábunkat és a térdünket. mert ha a vonat nagy sebességgel közlekedik.Kiugrás az autóból NE ugorjunk ki mozgó autóból. amíg megtelik vízzel. majd hajlítsuk be a derekunkat! Guruló mozdulattal hagyjuk el az autót! Ne fejtsünk ki ellenerőt a talajjal szemben. tegyük az autót sebességbe. tartsuk vissza addig a levegőt! ÓVINTÉZKEDÉS: Mindig a vízzel párhuzamosan. nagy távolságra röpítheti az autó darabjait. földet érve maradjunk összegömbölyödve és guruljunk. minél hamarabb HÚZZUK FEL az ablakot.

ezért nem tudunk felkészülni a konkrét helyzetre. Várjuk meg. amíg a repülőgépen vagyunk. összefonjuk lábainkat szomszédainkéival. vagy bármilyen szines ruhadarabot lengetve! Ha a vonat vezetője megfelelően végzi a munkáját. összetekert takaróra vagy kabátra. amíg a vízbe kerülünk.és robbanásveszély.Ha viszont nem látunk vonatot. de semmiképpen se a személyes tárgyakat és a poggyászt gyűjtögessük! Ekkor fogjuk csak igazán értékelni. Akkor is tartsuk a távolságot. hogy olyan kereszteződéshez közelít. hogy szorosabbra állítjuk a biztonsági övét. és ha az ülőhelyek lehetőséget adnak rá. ellenkező esetben akadályozhat minket a menekülésben. meg kell próbálnunk megakadályozni az ütközést! Ha az autót meg lehet mozdítani. kövessük tehát az utasításaikat! A pilóták megpróbálnak a lehetőségekhez mérten a iegbiztonságosabban leszállni nekünk nincs mit tenni. melyiken jön vonat! Ha van vészjelző telefon. végül másszunk be egy mentőcsónakba! Ha a repülőgép süllyed. induljunk el a vonat irányába a sin mentén! Biztosan álljunk a talpunkon (a nagysebességű vonatoknak erős a menetszele). A repülőgép személyzete ismeri az eljárást az ilyen vészhelyzetek kezelésére. csak nyugodtnak maradni. és a vonat vezetőjét figyelmeztessük egy rongyot. A kényszerleszállásra úgy készüljünk fel. a gumicsónakok automatikusan felfújódnak és rögzülnek a szárnyakhoz. A gép elhagyásakor a lehető legtöbb felszerelést vigyük magunkkal. és a kiömlött üzemanyag elpárolog! Ha vízen történik a kényszerleszállás. hogy túlélőcsomag lapul a zsebünkben! MEGJEGYZÉS Ha a repülőgépből ejtőernyőve ugrunk ki a vadonba. majd rántsuk meg a mentő-mellényt felfújó kart vagy zsinórt. amint az utasok beszálltak. Ilyen bárhol megtörténhet. mert nagy a tűz. ha nem keletkezett tűz! Várjuk meg. Amikor a repülőgép megáll (semmiképpen sem korábban). Addig ne fújjuk fel a mentőmellényünket. illetve a problémás terepre történő kényszerleszállás eredményezi a legszörnyűbb katasztrófahelyszínt. . állunkat erősen mellkasunkra hajtjuk. a felszállás előtt elhangzott tájékoztató szerint hagyjuk el a gépet! Ha szárazföldön landolunk. gyorsan távolodjunk el a repülőgép közvetlen közeléből. figyelmeztessük a váltókezelőt a kialakult helyzetről! Ha nincs telefon. miközben várjuk a becsapódást. tudni fogja. hiszen nem tudhatjuk. és segíteni a személyzetet a többi utas megnyugtatásában. ráhajolunk az ölünkbe tett párnára. azonnal oldjuk el a mentöcsó-nakot a szárnytól. ahol fokozottan kell figyelnie! IÉGIKATASZTRÓFA A repülőgép-szerencsétlenség. belekarolunk a mellettünk ülőkbe. mert a mentőalakulatoka roncsot sokkal köny-nyebben veszik észre. mint egyetlen embert vagy egy ejtőernyőt. a roncs felé irányítsuk magunkat. toljuk le az összes sínről. amíg a motorok lehűlnek. vagy nagyobb távolságot is belátunk.

a seb. ahol a fák még nagy csoportnyi embert is eltakarhatnak. A roncs vagy a földre kényszerült repülőgép a levegőből sokkal jobban észrevehető. nem biztos. tartsunk kellő távolságot. különösen ne éjszaka! Tartsunk kapcsolatot a többi túlélővel! A sérülteket vigyük biztonságos helyre. hogy vannak túlélők. különösen fával sűrűn borított vagy erdős területen.A katasztrófa után Bármekkora is legyen az önfegyelmünk. mérlegeljük a helyzetünket! Mindenképpen ez legyen a következő lépés a stratégiánkban! Érdemes és biztonságos a jelenlegi helyünkön maradni? Ha ismert a gépünk tervezett útvonala (ami repülőjárat esetén bizonyos). ha le kellett térnünk az útvonalról. ruházat és víz után! Ne kockáztassunk. hogy nagyon veszélyes vagy az időjárás szeszélyeinek kitett területen tartózkodunk. a mérges gázoktól! Amíg várunk a tűz kihunyására.és robbanás-veszély áll fenn. mert a körülmények alacsonyabb magasságban kisebb valószínűséggel jelentenek veszélyt . MEGJEGYZÉS Hagyjunk a roncson utalást az útirányunkra. Lejtő esetén ne felfelé. vagy kőomlással és egyéb veszélyekkel fenyeget. Ha úgy látjuk. amíg a veszély el nem múlik! A biztonság megkívánta távolságot azonban ne lépjük túl! Ne engedjük. ha nem látják elhunyt társaikat. kivéve ha az életveszély nagyobb. ha még mindig fennáll az üzemanyagtartály berob-banásának lehetősége! Óvakodjunk a roncsokból terjedő füsttől. élelem.a súlyos vérzés. Kutassunk a roncsok és a maradványok között mindenféle felszerelés. A keresők már nagyjából tisztában vannak az elhelyezkedésünkkel. vagy tűz. és melyik irányban kell keresni őket! Az azonnali helyváltoztatás leggyakoribb oka. számos előnye van tehát az egy helyben maradásnak. Az eseteket súlyossági sorrend szerint kezeljük! Mindenkinél elsőként a légzési nehézségekkel foglalkozzunk.sorrendben . hogy olyan hegyen vagy hegyoldalon kerültünk veszélybe. amely nem nyújt védelmet az elemektől.és mentőalakulatra. így a mentőalakulatok tudni fogják. és próbáljunk meg figyelni minden egyes érintettre! A sérültek azonnali kezelése elsőbbséget élvez. váratlan és bizonytalan érzés lesz ebbe a helyzetbe kerülni. mint a sötétben. ezt kövesse . hogy bárki is dohányozzon. Ha volt is tűz. a törés és a sokk kezelése! Lehetőleg különítsük el az élőket és a holtakat! A halál az esemény rémítő szokatlanságára emlékeztetheti a túlélőket. ha kiömlött az üzemanyag! Ne kószáljunk el ismeretlen területre. könnyebben megnyugszanak tehát. ismeretlen terepen történő áthaladás kockázata. hogy minden megsemmisült. hanem lefelé haladjunk. mindenképpen megrázó. Sokkot kaphatunk és a pánikba esés határára kerülhetünk. és akkor is ismerik utolsó jelentett pozíciónkat. Ha tűz tör ki. szükség esetén menjünk védettebb helyre! Éjjel ne induljunk útnak. számíthatunk valamiféle kereső.

Ha nem áll rendelkezésünkre hasznosítható felszerelés vagy roncsdarab. ezért a hő erejének fokozására használjunk visszaverő felületeket! Hasonlóan járjunk el.ásunk. hogy meleg legyen . A felderítőknek együtt kell maradniuk. menedék és élelem keresésére . és van elképzelésünk róla. ez legalább a szél elől védelmet fog nyújtani! Rakjunk tüzet. ELHELYEZKEDÉS Ha van rádió adó-vevőnk vagy mobiltelefonunk. Ilyen körülmények között a súlyos sérültek túlélési esélyei meglehetősen csekélyek. roncsdarabokból és egyéb felszerelésből készítsünk magunknak szélárnyékos helyet! Ha a csoport összebújik. a naptól éppúgy menedéket kell keresnünk. ha ismerjük a tervezett útvonalat. mint a széltől és a hidegtől! Kiszolgáltatva lenni az időnek nem csak a kihűlést jelentheti.Ne induljon el mindenki biztonságosabb helyet keresni! Küldjünk előre felderítőket. Útvonalukat jelöljék meg előrehaladás közben. csak a gyors mentésben reménykedhetünk. A jó erőnlétben lévők induljanak víz. tüzelőanyag.ez különösen a sebesültek miatt fontos. párokban kell dolgozniuk. ök vizsgálják át óvatosan a környező területet*. nagy segítséget jelent.legalább párokban tegyék! A figyelem felkeltése érdekében minél több jelzést helyezzünk el! Ne feledjük. és térkép segítségével még pontosabb tájékoztatást tudnak adni. tudunk segítséget kérni. Emiatt azonban ne térjünk vissza a repülőgép sérült.így javulhat a hangulat és segít megőrizni a lelki tartást is! A tüzelőanyaggal takarékoskodjunk. Lehetőség szerint keressünk valamilyen természetes üreget és mélyítsük ki! A kiásott földből készítsünk peremet. vagy esetleg robbanásveszélyes fedélzetére! Várjunk.ezt azonban mindig . hogy védve legyünk a természet erőitől . hogy könnyen visszataláljanak! MENEDÉK A legelső szükséglet minden bizonnyal valamilyen ideiglenes menedék kialakítása lesz. csökken a test hővesztése. számukra a helyszínen kell valamiféle menedéket biztosítani. Ha viszont vízi vagy légikatasztrófa áldozatai vagyunk. Próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a természetes menedékből és tökéletesíteni minden rendelkezésre álló anyaggal! Ha a sebesültek súlyos állapotuk miatt nem mozdíthatóak. A szárazföldön utazók viszonylag pontosan ismerik helyzetüket (még ha ideiglenesen el is tévednek). Ugyancsak jó. egyetlen dolgot tehetünk a kopár földön . . amíg egyértelművé válik. kövekből. hogy mi volt a pozíciónk a szerencsétlenség bekövetkeztekor. nem indulhatnak önálló felderítésre! Beszélgetve kapcsolatban tudnak maradni egymással. hogy minden biztonságos! A mentőalakulat tudni akarja majd a pozíciónkat. ha a körülmények szükségtelenné vagy lehetetlenné teszik eredeti helyünk elhagyását! Ha nem áll a rendelkezésünkre természetes menedék. A biztos hely megteremtését egy még alaposabb felderítés kell hogy kövesse a megfelelő táborhely kiválasztása miatt.

és tessék. Hosszú távon azt is végig kell gondolnunk. Elképzelhető. MEGJEGYZÉS Szárazföldön a legritkább esetben bizonyul ésszerűnek. hogy elegendő energia. Élelmiszer-tartalékunknak azonban ne lássunk neki azonnal! Lehet. ha a terep olyan sivár. a dagálytól elzárva. és meg fog érkezni a mentőalakulat.nekivágunk. hogy nem kínálkozik-e biztonságosabb és kényelmesebb táborhely. Csak idő kérdése.és élelemtartalékunk van ahhoz.három különálló tüzet gyújtva egyezményes nemzetközi segélykérő jelzést adunk le! Rakjunk minél nagyobb tüzet! A figyelem felkeltése érdekében helyezzünk ki jelzéseket! Ha tudjuk. ezért az élelmet be kell osztani.és áramlási irányokat. NÉLKÜLÖZHETETLEN ÉLELEM ÉS VÍZ BESZERZÉSE A továbbhaladás lehetőségét várva egy elszigetelt sziklafalon. ha a mentőcsapatra várakozás helyett azonnal biztonságos helyre megyünk. alkalmazzuk pirotechnikai eszközeinket! Ha a segítség már nagyon közel jár. hogy nem kínál számunkra élelmet. Később is leszünk még éhesek. egyszer csak ott találjuk magunkat biztonságban a menedékünkben. Sodródásunkat viharhorgonnyal késleltethetjük. merre lehetünk.és vízlelöhely. hogy senki nem fog minket keresni. A vihar. vagy olyan helyre. Addig is próbáljunk meg minél kényelmesebb körülményeket teremteni magunknak! Ugyanakkor persze a legalaposabb tervek is félre tudnak siklani. A navigációs eszközök elromolhatnak. hogy kiaknázzuk a természet nyújtotta forrásokat. esetleg a vihar vagy köd fogságában nem sok alkalom kínálkozik arra. hogy értesítettük tervünkről az illetékes hatóságokat. ahol életben tudunk maradni a természet nyújtotta forrásokból] dönthetünk úgy.növelje túlélési esélyeinket! Ki vagyunk téve azonban a szélnek és a hullámzásnak. Rendezkedjünk . Bizonyos esetekben azonban (ha tudjuk. Ha tengeren vagyunk.ha ismerjük az uralkodó szél. Legtöbbször tüzet kell gyújtanunk .szemben jelenlegi helyzetünk tartásával . vizet vagy menedéket. hogy már közel a segítség. hogy . csapjunk zajt! Ekkor örülünk csak igazán. amely elég közel van ahhoz. hogy . tüzelőanyag-. de senki nem tudja. ha biztosak vagyunk benne. és hogy pontosan tartottuk magunkat az útvonalunkhoz.ha már elég világos van és a többi körülmény is kedvező . hogy visszajussunk a civilizációba. hogy a tervezettnél tovább kell maradnunk. élelem. hogyan tudunk átvágni a területen. hogy ott időzünk még egy darabig. a nagy szél vagy a köd mind-mind letéríthetnek bennünket útvonalunkról. ne maradjunk egy helyben: figyeljük olyan szárazföld jelét. erre fel kell készülnünk! Minél pontosabban meg kell állapítanunk az elhelyezkedésünket! Tanulmányozzuk a területet minden lehetséges szempont alapján! Azonban nem elegendő csak a helyzetünk pontos megállapítása (ha ez egyáltalán lehetséges): azt is meg kell vizsgálnunk.

itt elsősorban a vízforralásra kell gondolni. nem lehetünk kényesek rá. mint amennyit frissen el tudunk fogyasztani vagy félre tudunk rakni (a kelepcék ugyanis nem válogatnak az állatok között. Tüzelőanyagra még akkor is szükségünk van. MEGJEGYZÉS Rövid távon az életben maradáshoz a víz sokkal fontosabb. ha a baleset helyszínéhez közel maradunk. amelynek elfogyaszthatjuk a levelét.vagy növényfajok egyedeit fogyasszuk. A természet erőforrásainak legjobb kihasználása nem azonos a kizsákmányolással. magját. A túlzott mértékű kiszipolyozással saját magunknak okozunk kárt. ha majd nem áll semmi egyéb a rendelkezésünkre! Először a természet forrásait aknázzuk ki! Nem elég egyféle ételt találnunk. hogy mit eszünk meg és mit nem. Nem indokolt ez esetben olyan csapdák felállítsa sem. mint ami a legpesszimistább várakozásainkban szerepel! Még ilyen helyzetben is lehet elérhető közelségben víz és élelem. és képesek leszünk arra is. és arra sem. gyökerét vagy más ehető részét! Kutassunk csapdába ejthető vagy levadászható állatok nyomai után! Ha már az életünk forog kockán. Többfajta növényt keressünk. gyümölcsét. Ha a felkészülés során már fogyasztattunk szokatlan élelmet. ha még hosszú ideig kell azon a területen maradnunk. hogy a mentőalakulatok is ismerik ezt a helyet. a területen történő biztonságos áthaladáshoz szükségünk lesz a tájékozódás és iránykeresés képességére. Ha viszont valami miatt mégis a továbbhaladás mellett döntünk.be annál is hosszabb időre. A talált vagy előállított vizet azonban mindig fertőtlenítsük vagy forraljuk fel. Még akkor is vannak lehetőségeink. MENTSÜK MEG MAGUNKAT! . semmi okunk arra. ha a magas hőmérséklet miatt a testünknek nincs szüksége a lángok melegére . mint azélelem. amit általában enni szoktunk. hiszen a repülőgép vagy a jármű (illetve ezek roncsai) hasznosítható anyagokat és felszerelést biztosítanak. hogy a meleg nappalt mindig meleg éjszaka követi! A világ egyes részein nagy a különbség a nappali és az éjszakai hőmérséklet között. Az élővilággal és a környezettel azonban ilyenkor is törődnünk kell! Ha bővében vagyunk egyéb tápláléknak. Ne higgyük azonban. amelyeket elfognak vagy megnyomorítanak). hogy a legkönnyebben megszerezhető élelem sokban különbözhet attól. Elkülönítve tároljuk a vésztartalékot arra az esetre. amelyek révén több húshoz jutunk. ha nem áll a rendelkezésünkre édesvíz. hogy a többieket bátorítsuk hasonló dolgok elfogyasztására. Ne feledjük azt sem. hogyan szerzünk magunknak élelmet. hogy tisztasága felől teljesen bizonyosak legyünk! A vízkeresés legyen az elsődleges szempont! TÁJÉKOZÓDÁS Általábar a legjobb. és valószínű. hogy veszélyeztetett állat. sokkal könnyebben fogunk tudni táplálkozni.

Férfiak. Gyakran lefoglalja őket a helyzet kalandossága. Lehet köztük terhes asszony és beteg vagy testi fogyatékos személy . amely nagyrészt az orvosokra jellemző „ágyvégi udvariassággal". gyerekek. hogy melegen tartsuk őket. amelyeket társadalmi tilalmaik egyébként nem engednének. hogy ne fázzanak és rendszeresen kapjanak enni! Gyakran bebizonyosodik. és képesek lelket önteni a fiatalabbakba. azaz egyfajta magabiztos. a vezetők elfogadása és a felelősségvállalás sosem fog kialakulni. különösen ha elvesztették valakijüket vagy fájdalmaik vannak. de az ellentétek és az előítélet is megjelenhetnek. Fontos azonban. hogy alkalmasak-e az adott vállalkozásra . hogy elcsatangoljanak.mind az erőnlét. Ezeken mindenképpen felül kell emelkedni! A légi. nők. és nem nyugtalankodnak. mind pedig a felkészültség szempontjából. Az esemény okozta trauma miatt néhá-nyan lelkesen követnek bármilyen reményt adó vezetést.Ne feledjük. Az is fontos azonban. Ugyanakkora túlélésnek kell elsőbbséget kapnia. megnyugtató. A döntéshozatal. mint a felkészült és kiváló erőnlétben lévő emberek válogatott csapatánál A csecsemők nagyon törékenynek tűnnek. a lépések megtervezése és a hangulat fenntartása érdekében meg kell próbálnunk bevezetni a demokratikus eljárásokat. ezek egyszer tolón megmentik az életünket! M menedék E elhelyezkedés N nélkülözhetetlen dolgok beszerzése T tájékozódós EMBEREK Egy expedíciónál a tervezéshez hozzátartozik az egymással összeférő személyek gondos kiválogatása. komoly hangnem használatával történhet . Egy átlagos szerencsétlenség után kialakuló csoport pedig nagyon különböző emberekből áll. hogy megtanítsuk a többieket az élni akarásra. ha azt a benyomást keltjük. Minél alaposabbak az orvosi ismereteink. Katasztrófahelyzetben. hogy a nők sokkal jobban kezelik a vészhelyzeteket a férfiaknál. A sokféle túlélőből álló csoportot érintő vészhelyzet esetén valószínűleg nagyobb a sérülések kockázata. mit miért teszünk! . és könnyebben tudják vállalni a felelősséget is mások iránt. mind a gyakorlat. idősek és csecsemők. nyomás alatt azonban bárki viselkedhet kiszámíthatatlanul. A gyerekeket nyugtatnunk és vigasztalnunk kell. Mindenesetre fontos. vagy bármilyen más veszélynek tegyék ki magukat! Az időseknek általában erős a tartása. de a szervezett csoportokat jellemző katonai felépítés. a tűzzel játszanak. pedig valójában nagyon szívósak. annál jobb. hogy tudjuk.vagy vízi katasztrófa különböző kultúrájú és hátterű embereket kényszerít azonos helyre és olyan helyzetekbe. Hajó vagy légitársaság járata esetén a hajó tisztjei vagy a repülőgép személyzete (ha maguk is túlélők) várhatóan átveszik az irányítást.az már fél siker. A probléma leküzdése megfelelő taktikát igényel. tekintettel arra is.őket megkülönböztetett figyelemben keíl részesítenünk. nem hagyhatjuk azonban.

annál jobban tudjuk kezelni a helyzetet. -3- .Nyugalmunk és magabiztosságunk ösztönzően hat mások önbizalmára és együttműködési készségére. Minél szélesebb körűek az ismereteink.

de a pólusokhoz közeledve egyre alacsonyabban húzódik . Izland. Az északi sarkvidék viszonyai egyaránt érvényesülnek Alaszka. nagyobb eséllyel maradunk életben még akkor is. amelyekre bizonyos óvintézkedésekkel fel kell készülni. amely kiegészíti az itt ismertetett információkat. harcolniuk kell ellene. Ha vannak általános ismereteink az egyes éghajlatok körülményeiről és hatásairól. az Andokban a hóhatár csak 5000 méternél kezdődik. a körülmények a világ különböző részein nagyban eltérnek egymástól. Tanuljuk meg.ÉGHAJLAT ÉS TEREPVISZONYOK Annak ellenére. és úgy érzik. a szárazföldi elhelyezkedés és a tengerszint feletti magasság éppolyan fontos. amelyek az északi szélesség 60° 33' felett és a déli szélesség 60* 33’ alatt helyezkednek el. Lényeges. és hogyan kell kihasználni amit nyújtanak! Az éghajlatot nem csak a szélességi fok határozza meg. Pl. és csak a felmerülő problémák megoldásának legalapvetőbb módszereit kínálja. Grönland. Csak a főbb éghajlati és környezeti típusokat tudja bemutatni. A hideg időre vonatkozó tudás azonban nagy magasságokban is szükséges lehet. Más fejezetekben is található bizonyos témakörökre (pl. ÉGHAJLATI ÖVÉK Sokan az idegen környezetre ellenségként tekintenek. Kanada. hogy a lehető legtöbb ismerettel rendelkezzünk annak a területnek a viszonyairól. Csakhogy nem ez az életben maradás módja . az Egyenlítőhöz közel. . hogy az alapvető túlélési stratégiák és technikák bárhol alkalmazhatóak.ha harcolunk. E könyv néhány oldala természetesen nem tud az egész világra kiterjedő földrajzi ismereteket nyújtani. veszíteni fogunk! Vannak ugyan veszélyek. maga a természet azonban semleges. az élelemre vagy a menedékre) adott körülmények között alkalmazható tanács. ahova utazni akarunk.Dél-Amerika legdélebbi csücskét mindössze néhány száz méteres magasságban is állandóan hó borítja. Sarkvidéki éghajlat Sarkvidéki területeknek azokat tekintjük. ha egy baleset miatt teljesen ismeretlen területre vetődünk. hogyan kell élni az egyes éghajlatokon. Skandinávia és Oroszország jelentős részén.

míg Kanadában. viszont nem terjesztenek maláriát. A talaj mindössze az év 3-5 hónapjában enged fel annyira. vidra. ezért vízzel elárasztott területek. Tajga Az északi sarkvidéki tundrás vidék és a mérsékelt övi területek közt 1300 kilométeres sávban húzódó. A hó nyáron elolvad. a gyökerek azonban nem tudnak mélyen megkapaszkodni a földben. hiúz. a föld az év túlnyomó részében fagyott. erdős öv tartozik ide. A folyók mentén menjünk (ott lehet halászni. Ezek azok a helyek. feltéve. mocsarak alakulnak ki.tadra Az északi jégsapkától délre a föld állandóan fagyott. kisebb élőlények és sok madárfaj. Oroszországban néhány szibériai folyó mentén az erdő az északi sarkkörtől akár 1650 kilométerre is benyúlik északra. hogy a víz elérje a fák és növények gyökerét. mókus. coboly. amelyeket az olvasó minden bizonnyal a legjobban ismer. hogy melegen vagyunk öltözve. alapvető túlélési ismeretekkel rendelkező ember nem lehet . Kidőlt fák és sűrű tőzegmoha nehezíti az előrehaladást. A tajgát számos vadállat jellemzi.és a Jeges-tengerbe torkolló folyók mentén gazdagabb. A szúnyogok kellemetlenek lehetnek. A tél hosszú és kemény. Az erős urbanizáltság miatt nem valószínű. hogy a túlélési megpróbáltatások hosszú ideig tartanak. Egy jó erőnlétben lévő. medve. Nyáron az olvadt hó nem tud felszívódni. egészséges. jávor-szarvas. a növények satnyák. a nyár rövid. A haladás télen könnyebb. horgászni). a tömérdek lehullott faágból pedig készítsünk tutajt! Mérsékeli! övi éghajlatok Az északi félgömb mérsékelt égöve r valamint a déli félteke hasonló éghajlatú területei kínálják talán a legkedvezőbb körülményeket a különleges ismeretek vagy tudás nélküli életben maradáshoz. A növényzet az Északi. a Hudson-öböl térségében a sáv a sarkkörtől délre ugyanekkora távolságban húzódik. Nagy magasságban is ehhez hasonló körülményekkel találkozunk.

kontinentális területek. a gesztenye és a hársfa terjedt el a legjobban. a tél pedig fokozatosan enyhül. meleg nyár és rövid. Könnyű életben maradni. a juhar és a hikori a legjellemzőbb. a bükk. amelyek kivágása után a talaj erodálódott. kivéve a nagy magasságokat. télen a menedék jelenthet gondot. amelyeket meleg nyár. A területek nagy részét az ember művelés alá vonta.úgy elvágva a külvilágtól. A kaliforniai száraz bozótosokéhoz („chaparral") hasonlítható ez az éghajlat. hideg tél és közepes csapadékmennyiség jellemez. hogy néhány napos vándorlással ne érjen lakott területre. A humuszban gazdag föld számos növény és gombafaj otthona. Az év legnagyobb részét napsütés és száraz szél jellemzi. hideg tél váltja egymást. a bükk. a víz gondot okoz. errefelé hosszú. Ócsáni éghajlat (itabhuliató erdők) Ahogy az éghajlat egyre melegebb. Egykor a területet tölgy-erdők borították. Nagy magasságban más viszonyok uralkodnak. míg Európában és Ázsiában a tölgy. Kontinentális éghajlat (mérsékelt övi füves puszták) Nagyrészt belső. majd örökzöld cserjék nőtték be. Kemény hidegben a sarkvidékkel kapcsolatos ismeretekre szükség lehet. Nyáron a víz. ahol akár tundrára jellemző viszonyok vagy hómezők is lehetnek. A terület fákban szegény. . a tűlevelűek helyét egyre inkább a lombhullatók veszik át. iVlediterrá&i területek A Földközi-tenger vidéke mérsékelten száraz jellegű. Amerikában a tölgy. Ezek váltak a föld legnagyobb élelmiszer-termelő területeivé: gabonatermelés és állattenyésztés a jellemző.

harmadát azonban . hatalmas mocsarakat és sivatagokat egyaránt tartalmaz.Tftópusí éghajlat (esőerdők) A trópusok vidéke művelés alá vont területeket.

.

Általában nem könnyű vízhez jutni. A szavannához hasonlóak Venezuela és Kolumbia . ahol viszont van. Szavanna A szavanna trópusi füves puszta. akár a 3 m-t is elérheti. A csipkézett hegyekből lecsorduló csapadék nagy. .li!lanói. szubtrópusi esőerdő és hegyi erdőség. alacsony dombos vidékei) és Brazília „campói" (azaz mezői). gyors mozgású folyókká áll össze. és gyakoribbak a fák.érintetlen erdő teszi ki: egyenlítői esőerdő. ott buja növényzet és gazdag állatvilág jellemző. A parti és más alacsonyabban fekvő területek gyakran mocsárvidékké alakulnak. Afrikában nagy állatcsordák uralják a szavannát. Szavanna borítja Afrika több mint egyharmadát. Az erdő közelében a fű magas.. általában a sivatag és a trópusi esőerdő között terül el. valamint Ausztrália nagyobb területeit (az utóbbiakon helyenként eukaliptuszfák találhatók). (síkságai. A hőmérséklet egész évben magas.

.

minél hidegebb van. legnagyobb részük kiszáradt folyómederből (vádiból) származó kavics. ha a repülőgép vagy az elromlott jármű közelében maradunk.Sivatagok A Föld felületének egyötödét sivatag. a lehető legközelebb készítsünk biztonságos menedéket. Sivatagok ott alakulnak ki. ha még csak nem is havazik). egy 32 km/h-s szél a -14 DC-os hőmérsékletet -34 °C-ra csökkenti. Verho-janszknál mértek már -69°C-ot is! Az Antarktisz hőmérséklete még az Arktiszénál is alacsonyabb. ahol az Egyenlítő mentén keletkező és nedvességüket már elvesztett légáramlatok leszáll-nak. A föld sivatagjainak csak kis részét alkotja homok (a Szaharának is csak egytizedét). kietlen terület borítja. majd a föld közelében újra felmelegednek. 30 m-es magasságba korbácsolva fel a havat a levegőbe (ez még akkor is hóvihar hatását kelti. éjjel a hőmérséklet viszont akár fagypont alá is süllyedhet). Máshol szélkoptatta hegyek. A hőmérséklet-csökkenés mértéke annál nagyobb. kiszáradt lapályok és időszakos folyók is találhatóak. árnyékban mért legmagasabb hőmérséklet a Szaharában 58 °C is lehet. Ha a hely veszélyesnek bizonyul. mint amit a hőmérő mutat. télen azonban a magasság miatt a hőmérséklet még az Arktiszon jellemzőnél is alacsonyabb. Az Arktiszon a hőmérséklet nyáron akár a 18 c C-ot is elérheti. amely védelmet nyújthatna a nap elöl vagy megőrizné a hőt éjjelente. . SARKVIDÉKI TERÜLETEK Az Antarktiszt jégréteg borítja. Észak-Szibériában. A hideg tompítja gondolkodást. ahol nehéz életben maradni. Csak akkor döntsünk az útnak indulás mellett.sokkal hidegebbnek érezzük a levegőt. Pl. majd az alacsonyan fekvő területeken lerakja. Alig van felhő. HALADÁS A tapasztalatok azt mutatják. kivéve a gleccsereket és a fagyott tengereket. és az erdőhatártól északra minden fagyott Csak két évszak van (hosszú tél és rövid nyár). A 64 km/h-s sebesség feletti szelek már nem okoznak további nagy változást. Az északi erdőkben nyáron akár 37 °C is lehet. a 64 km/h-s pedig -42 5C-ra.amíg még tisztán tudunk gondolkodni. magukkal szállítva a kevés ott lévő nedvességet. a fagypontot viszont sohasem haladja meg. télen azonban -56 °C-ig is süllyedhet. Az alacsony hőmérséklet miatt a szelek hűtő hatása nagyon jelentős . a nappalt a tél közepén uralkodó teljes sötétség és a nyáron tipikus. mit csinálunk . azaz száraz. Gyorsan döntsük el. ha közel van a civilizáció és valószínűleg a mentőalakulat is. A szél elfújja a homokot. Az Antarktiszon mértek már 177 km/h-s sebességű szelet isr az Arktiszon az őszi és téli szelek hurrikánerősségűek is lehetnek. Az Arktiszon a sarkpontot tengeren úszó vastag jég fedi. 24 órán át tartó világosság jellemzi. ezért igen nagy a hőingadozás a nappal és az éjszaka között (a nappali. hogy legjobb.

Készüljünk arra is. kettéválnak! Ha át kell szállnunk az egyik úszó jégtábláról a másikra. Skandináviában. bizonytalanná téve a haladást. gyakran több ezer tonnányi jég válhat le a tengerbe zuhanva.a füst ugyanis távol tartja őket Ahogy hidegebbre fordul az idő. Alaszkában. Ahogy elolvad. a fák és a hómentes terület feletti felhők feketén verődnek vissza. éjjelre pedig teljesen eltűnnek. a jéghegy minden előjel nélkül átfordulhat. a tengeri jeget pedig kásássá változtatja a talpunk alatt. amely tovább nehezíti a tájékozódást. a tengeri jég vagy hómező feletti felhők pedig fehéren. a Novaja Zemlján. a Spitzbergákon és néhány szigeten találhatóak olyan hegyek. a rovarok kevésbé aktívak. minden előjel nélkül. amelyek jégszirtjei. Bár .Meg se forduljon a fejünkben hóviharban elindulni! A sík jégen és a tundrán mindig nehéz a tájékozódás. a tripsz. Hótalpalk A sarkvidéken előrehaladni kimerítő. gleccser-szakadékai és lavinái komoly veszélyt jelentenek. A jég mozgása barázdákat hoz létre. A tengeri jégen haladva az irány meghatározásához NE használjunk jéghegyet vagy távoli tájékozódási pontot! Az úszó jégtáblák állandó mozgásban vannak. hogy könnyen meghasadnak. Izlandon. Napközben alkalmazzuk az árnyékcsúcsmódszert [lásd Eligazodás a térképen és a természetben).mellettük ne készítsünk menedéket. fejünkön hordjunk szúnyoghálót. KERÜLJÜK a jégfalakhoz közeli hajózást! A gleccserekről hatalmas tömegű. Az Arktisz partjai közelében májustól augusztusig gyakori a néha távoli belterületre is behatoló köd. A friss jég tükröződése szürke. A vándorló vízimadarak olvadáskor a szárazföldre repülnek. A nyáron megolvadó jég a tundrát mocsarassá. csak jó erőnlétben lévő személy próbálkozzon vele. Kanada északnyugati és északkeleti területein. A sarkvidéken nyáron a szúnyog. és égessünk zöld fát és leveleket . Az égről visszatükröződő formák segíthetnek a távoli területek meghatározásában. a foltos tükröződés úszó jeget vagy hófúvást jelez. különösen ha saját súlyunk is nehezíti. A csillagképek biztosabban mutatják az irányt. a kullancslégy és a muslica okozhat kellemetlenséget Lárváik a vízben élnek . Tájékozódás Az iránytű megbízhatatlan a sarkvidékeken. gallérunkat feltűrve viseljük. A nyílt víz. ugorjunk a jégtábla szélétől legalább 60 cm-es távolságból indulva és érkezve! KERÜLJÜK a jéghegyeket! Tömegük legnagyobb része ugyanis a víz alatt van. gleccserei. A madarak megfigyelése segítheti a tájékozódást. Ruhánk ujját lehúzva. viszonylagos pozíciójuk könnyen változik. az éjszakák pedig elég világosak a haladáshoz. Grönlandon.

laza hóban a síelés nagy erőfeszítést igényel. hogy felszívja a vizet! Ezután keressünk menedéket. hogy a hótalpat a földdel a lehető legpárhuzamosabban tartsuk! Hajlítsunk egy hosszú. a halál 15-20 perc múlva következik be. illetve a kanyarulatok külső ívén menjünk! Két folyó találkozásánál a külső szélen vagy a külső parton haladjunk! Ha a folyónak sok a kanyarulata. és kössük össze (minél több keresztágot rakunk rá. Kövessük a folyókat! A folyásiránynak megfelelően haladjunk (nyáron tutajjal. így ugyanis nem tudunk nagyobb távolságot komoly fáradtság nélkül megfenni. mégpedig úgy. négy perc alatt elfagynak. az eszméletvesztés 7. A test összerándul. a kemény havon a sítalp a legjobb közlekedési eszköz. A hótalpban úgy lépkedjünk. A végtagok kb. és a magasabb parton folytassuk az utunkat! f FIGYELEM!__ A JÉGHIDEG VÍZ HALÁLOS Jeges vízbe esve kikészülünk.1 RUHÁZAT . hogy lábunkat a szokásos járással ellentétben hajlítás nélkül emeljük meg. A mély. de ügyeljünk rá. hogy a hótalp ne legyen túl nehéz. ahol a folyók észak felé folynak! Befagyott folyón mindig a szélen lévő simább jégen.nehezen rögtönözhető. ezt heves remegés követi. télen a jégen). hótalppal könnyebben boldogulunk. és hemperegjünk a hóban. és azonnal vegyünk fel száraz ruhát. a végeit pedig rögzítsük erősen I Egészítsük ki keresztágakkal. TEGYÜNK ELLENE! Vízbe esés után azonnal cselekedjünk! Induljunk el a szárazföld felé. megszűnik az izmok feletti kontroll. annál jobb). kivéve Szibéria északi részét. friss főágat hurok formájúra. hagyjuk el a jeget. A közvetlenül a lábunkra csatolt középső részt készítsük erősebbre.

A nyílásokon keresztül a hő ki tud áramolni. nadrágunk szárát pedig tűrjük be zokninkba és bakancsunkba! Ha izzadni kezdünk. pl. hogy megakadályozza a hó bejutását. ruhaujj)! Ha még mindig melegünk van. így egymásra illeszkednek és nem gyűrődnek fel! A láb akkor fagyhat el. ahhoz azonban legyen elég áteresztő. A repülőgép elhagyása előtt próbáljunk meg megfelelő ruhát szerezni magunknak! Gyapjút viseljünk.Az erős hidegben és szélben fedetlen testrészeink percek alatt elfagyhatnak. hiszen így részben .arcunkat is be tudjuk fedni! A szőrmeszegély megakadályozza. szegecselt gumitalpú csizma. és még nedvesen is meleg! A kötött ruha kiváló belső réteget képez. beleértve kezünket és lábunkat isi Viseljünk szo-rítómadzagos kapucnit. ez a vízálló vászonból készült. mozgás közben így kiszökik a levegő. hogy sarkvidéki területen nincs megfelelő felszerelésünk. mert az lecsapódást eredményezhet. Lehetőleg legyen benne hőszigetelő bélés is! A lábakat három réteg zoknival szigeteljük! A zoknik mérete sorban növekedjen. lazítsuk meg a ruhánkat néhány helyen (gallér. Hóvakság Szemünket védőszemüveggel. Lábak Legjobb a mukluk (eszkimó csizma). hogy a kilégzett pára az arcunkra fagyjon és felsértse a bőrünket. Ruházatunk felső rétege védjen minket a széltől. ha hosszú időn keresztül vízben van. hurkai ugyanis megtartják a hőt. tekerjünk valamit az ujja köré. amelyet a megfelelő illeszkedés érdekében szorítómadzaggal látnak el. csökkentve ezzel a további tükröződést! így tarthatjuk magunkat MELEGEM: . A bőr kiváló külső viselet. hogy a vízpára elillanjon ne legyen vízálló. a mocsaras tundrán a nyári hónapok alatt (lásd A hideg éghajlat veszélyei az Egészség fejezetben). pl. Védjük egész testünket. Ha ruhánknak nincs szorítómadzagja. A pamut gézként viselkedik. fát vágunk vagy menedéket készítünk! Csak repülőgép-katasztrófa vagy kényszerleszállás esetén találhatjuk magunkat olyan helyzetben. felszívja a nedvességet. illetve a szem számára kis réssel ellátott ruhával vagy kéregcsíkkal védjük! A hóról visszatükröződő napsugarak ereje hóvakságot okozhat! Szemünk alját sötétítsük be faszénnel. mert nem nyeli el a vizet. vegyünk le egy réteget! Akkor is ezt tegyük. ha valamilyen munkát végzünk. Szövete legyen olyan sűrű.

Kívül és belül egyaránt! Kerüljük a TÚLHEVÜLÉST! . fehér. Ellenkező esetben akár meg is fulladhatunk. A vízparton alkalmanként gyűjthetünk uszadékfát . Coss/ope letragona . amelyet az eszkimók tüzelőanyagként hasznosítanak. NE FELEDJÜK: A huzat ellenére se zárjuk el az összes nyílást! Szükség van a szellőzésre különösen. Annyi gyantát tartalmaz.Szellőzzön a viseletűnk! Viseljük ruhánkat LAZÁN! .Tartsuk ruhánkat TISZTÁN! . mert ott a hó fel tornyosulhat és betemetheti a menedékünket! Kerüljük a sziklaomlással vagy lavinával fenyegető helyeket is! Óvakodjunk a hóborította fáktól. harang formájú virágot hozó örökzöld növény mindössze 10-30 cm-re nő. az erdőkön túl alacsony növésű nyírfa és boróka is található. hogy keringjen a levegői ^ .A kosz és piszok megakadályozza a ruha légcseréjét! Tartsuk ruhánkat SZÁRAZON! . hangaszerű növény. ezért hagyjuk a tartályban! Az Arktisz és az Antarktisz jegén a fóka és a madárzsír az egyetlen egyéb tüzelőanyag-forrás. terebélyes fűzfa. Az ág alatt talán már készen áll számunkra egy menedék (lásd Menedékkészités és táborverés a Táborozási technika fejezetben). terebélyes. besűrűsödik. A magas oktánszámú üzemanyag lassabban fagy meg. Ez az apró levelű.— MENEDÉK Nem pihenhetünk a szabadban! NE TARTÓZKODJUNK SZÉLBEN! Keressünk továbbtökéletesíthető természetes menedéket! KERÜLJÜK viszont a szirtek szélárnyékos oldalát. mert maga a fa anyaga olajos. olyankor már lehetetlen elvezetni. A Cassiope tetragona egy másik alacsony. ha a menedékünkben tüzet is rakunk. A nyírfa ága kiváló gyújtós.a grönlandiak régen a szibériai folyókról az Arktiszra úszó fából építették házaikat A tundrán alacsony. hogy még nedvesen is meggyullad. mert a súly letörheti a fagyott ágakat (hacsak az alacsonyabbakat nem támasztja ki a hó).Hagyjuk. Háncsoljunk meg egy ágat. és még nedvesen is lángra fog kapni. TŰZ Alapvető fontosságú a sarkvidéken az életben maradáshoz. A roncsból származó gázolaj segítségéve! hőt nyerhetünk: a lehető leghamarabb vezessük a földre a kiömlött és tartályban lévő olajat! Ha az olaj lehűl.

hogy goiyót tudjunk belőle formálni. hőelnyelö szikláin élő zuzmók és mohák az egyedüli növények. hogy a kis tavak vize barnás színű és kellemetlen ízű. csak ezután próbáljuk meg kiszívni belőle a vizet! NE FELEDJÜK: Ha már fázunk és fáradtak vagyunk. Kétség esetén FORRALJUK FEL! Télen olvasszunk havat és jeget! NE együnk összetört jeget. még a jegesmedve is csak ott bukkan fel. A legtöbb madár ősszel elköltözik. A tengerek gazdagok planktonokban és krillekben. a halak és a fókák jelentik a lehetséges élelmet.közülük a sarki róka télen fehér színűre változik . A rókák . Nyáron a tundra tavai és folyói révén bőségesen áll a rendelkezésünkre víz. ha viszont a tojásaikat költik. ÉLELEM Antarktisz: Az északi partok sötét. Olvasszunk elegendő havat. ezek a bálnák. Ahol víz van. Az északi állatvilág vándorlójelenléte évszakfüggő. ahol zsákmányra lelhet Jegesmedvére vadászni nehéz és veszélyes. csak a repülésre képtelen pingvinek maradnak. fókák és számos tengeri madár táplálékául szolgálnak. a tengeri madarak. amelyek viszont kiváló élelemként szolgálnak. mert felsértheti az ajkunkat vagy szánkat. a benne élő növényzet azonban tisztán tartja. Tundra és erdő: Télen és nyáron egyaránt találhatóak itt növények és állatok. a hóevés csak tovább fogja hűteni a testünket. nem mozdulnak odújuktól vagy fészküktől. Arktisz: A jég nem biztosít élőhelyet semmilyen növény vagy szárazföldi állat számára.néha követik a tenger jegén a jegesmedvéket. hogy megegyék a zsákmányuk maradékát. Az év legnagyobb részében a veszély első jelére a vízbe menekülnek. az északi erdőkben .VÍZ Még hidegben is több mint napi egy liter vízre van szükségünk a vízveszteség pótlására. Elképzelhető. és fokozhatja a kiszáradást.

Az Arktiszon megtalálható a hód. FEGYVER NÉLKÜL NE KÖZELÍTSÜK MEG! Vadászat és csapdaállítás A hóban a nyomok jól láthatóak és könnyen követhetőek. a kanadai szigetvilág szigetein pedig (kanadai) jávorszarvas található (főleg ahol az erdő és a mező keveréke jellemző). amelyek beássák magukat a hó alá magvak után kutatva. KERÜLJÜK azonban a vízi bürköt. A bozontos pézsmatulok Grönland északi részén kószál. de éppúgy megtalálható Észak-Skandináviában és Szibériában is. kisebb méretű állatfajok. Veszélyesek lehetnek. télen a nyílt erdőségben él. A földön elterülő fűzfa. a vidra. mint a hegyi nyúl. Állati táplálékforrásod A fákról lenyúzott fakéreg és leszakított lomb annak a jele. de azért hagyjunk magunk után a roncsból kimentett anyagból készített színes. A karibu (rénszarvas) Alaszkától Grönland nyugati részéig jellemző. Legjobb. lobogó zászlókat. sarkvidéki boglárkát! Sokkal északabbra található még más mérsékelten mérgező növény is. a jégtáblákon és a nyílt vízen. miután elindultunk. a mókus és egyéb olyan rágcsálók. így a farkasbab. a rozsomák és a menyét. Mérgező növények Az arktiszi növények többsége ehető. de valójában nagyon veszélyes. mert a tenger biztos élelemforrást nyújt. a sisakvirág.különösen a rénszarvaszuzmó . Mindegyik kisebb a melegebb éghajlatokon fellelhető növényeknél. mert ez a legmérgezőbb. A róka nyáron a tundrán. A rozmár nehézkes mozgásúnak tűnik ugyan. Jelenléte jelzi. A sok helyen előforduló moha és zuzmó . A farkasok gyakoriak Észak-Kanadában. A medvék a kopár északi területektől az erdőkig mindenhol előfordulnak. hogy a közelben vannak más.pedig még ennél is nagyobb állatvilág él. hogy ne lepje be őket a lehullott hó! . a szarkaláb. ha a gombát is kerüljük! Fontos. Alaszkában és Szibériában (viszont ritkák és védettek a legtöbb európai országban). amelynek érintése mérgező lenne. A tundra növényfajai megegyeznek Oroszországban és Alaszkában. hogy biztosan visszataláljunk a menedékhez! A zászlókat elég magasra helyezzük. Tartsunk tőlük kellő távolságot! Az életben maradásra a legnagyobb esélyt a tengerpart kínálja. hogy meg tudjuk különböztetni a zuzmóktól! Nem létezik olyan arktikus növény. KERÜLJÜK a békabogyó gyümölcsét! KERÜLJÜK a kisméretű. a nyírfa és a bogyós növények vitamintartalma azonban magas. hogy arra állatok táplálkoznak. a esüdfű (bókafű). a fehér zászpa (vagy fehér hunyor. Fókák találhatóak a parton.értékes élelemforrást jelent. „álhunyor") és a zász-pafélék közé tartozó Zygadenus nuttallii. A lemmin-gek a hó alatt járatokat építenek.

A legtöbb fóka nem bírja ennyi ideig a víz alatt Kevés olyan nagyméretű van. az embriófejlődés minden szakaszában fogyasztható. amikor kölykeivel van az úszó jégtáblákon (fajtától függően az Arktiszon március és június között születnek). néhány fajtája még télre is ott marad. ez azonban nem befolyásolja húsuk minőségét. Az újszülött fókák nem tudnak úszni. ruházatot. A párzási időszakot kivéve a fókákat legkönnyebb a jégen kialakított légzőlyukaiknál elkapni. Néhány állatfajt magunkhoz csalogathatunk. mert a fókák csak rövid időt töltenek a lyukaknál. a holló és a hófajd (az északi madarak) általában „szelídek": lassan. Négylábú állatokat utánozva azonban a farkasokat is odavonzhatjuk. ha a kézfejünket csókolgatjuk. Üssük le az állatot. és agyoncsapják őket. hogy a felszínre húzhassuk a testet! A fókák élelmet. míg mások az állománycsökkentés érdekében egyszerűen közéjük gyalogolnak a jégen. A felnőtt hímek az év elején erős szagot bocsátanak ki magukból. kerülve a hirtelen mozdulatokat. ruhát lengetve is magunkhoz csalogathatjuk. majd szélesítsük ki a lyukat. A fóka akkor a legvédtelenebb.évente több ezret mészárolnak le belőlük a vadászok. A ürge és a mormota könnyen belénk ütközik. Vastagabb jég esetén a nyílást végtag. Együk meg az egész fókát a mája kivételével. és lassan toljuk magunk előtt! Télen a bagoly. amellyel a földről is tudunk lőni. A légzőlyukat kúp alakjáról ismerhetjük fel (a felső részén keskenyebb). a Weddel-fóka képes 15 percig a víz alatt maradni anélkül. könnyű elkapni őket . ez a hang ugyanis a sebesült egér vagy madár hangjára hasonlít. A tojás az egyik legbiztonságosabb élelem. meg lehet közelíteni őket. ha az állat és az odúja közé állunk. A könnyebb mozgás érdekében készítsünk ruhákból falat. Álcázzuk a helyzetünket és álljunk hátszélbe! Legyünk türelmesek! Ne adjuk fel! A lesből vadászni nehéz a nyílt Arktiszon. csúzli. mert zsákmánynak hisznek minket. íj. Türelmesnek kell lennünk és készenlétben kell állnunk. feküdjünk egy hóbucka mögé.és fognyomok veszik körbe. hogy levegőt venne a jég alatti levegőüregekből vagy a szélek leharapásával nyitva tartott kis lyukakból. ami azt jelzi.vagy hajítófegyverünk (puska. lábbelit és tűzhöz használható zsírt egyaránt biztosítanak. Ilyenkor képtelenek a repülésre. könnyű elkapni őket. Ha van lő.A rénszarvas nagyon kíváncsi: még négykézláb.). A déli sarkhoz legközelebb élő emlős. Sok sarkvidéki madár két-három héten át hullatja el a tollait. parittya stb. minta támadás vagy védekezés közben kétembernyi magasságra emelkedő elefántfóka. hogy a fókák nem engedték befagyni a lyukat. Fókák Ez az állat a legfőbb élelemforrás a sarkvidéki jégen. amely az év bizonyos részeiben VESZÉLYES mennyiségben tartalmaz A-vitamint! A trichinózis elkerülése érdekében főzzük meg húst! JEGESMEDVE .

. még a legrövidebb időre se menjünk sehova megfelelő ruházat nélkül! Kerüljük az izzadságtól vagy víztől nedves ruházatot! Ha ruhánk mégis nedves lesz. vörössé vagy feketévé! KERÜLJÜK a szoros ruházatot.Figyeljük meg saját magunkon és társainkon is. vagy a felső réteg ruhánkat hagyjuk kint. Számos. hogy ne alakulhasson ki rajta dermedt terület! Mozgassuk izmainkat minden irányba! Mozgassuk a kezünket is! . de halat is fogyaszt. mielőtt bemegyünk a menedékbe. és hagyjuk megfagyni! Ne melegítsük fel újra a hús-darabokat: ha egyszer már megfőztük. legyünk résen.Soha. az állatok el fogják lopni tőlünk az élelmet ezért alaposan rejtsük el! Ha lehetséges tolvajok jeleit fedezzük fel. mielőtt még avassá válna! Ha kevés a táplálék. Kiválóan úszik. ami még több szárításra váró ruhát eredményez. mert végzetes mennyiségű A-vitamínt tartalmaz! A hús elkészítése A kivéreztetést. hidegen fogyasszuk el a maradékot (ezért daraboltuk fel a húst)! A fóka kivételével minden állaton hagyjuk rajta a zsírját! A zsír alapvető fontosságú a hideg területeken.Az Arktisz legészakibb részére szorult (Európában csak a Spitzbergákon élő) állat szaglása kifinomult. a kibelezést és a nyúzást addig végezzük el. a tenger jegén és a tengerben egyaránt fáradhatatlanul vadászik. elegendő folyadékkal kell rendelkeznünk! A fóka zsírját a szélsőségesen hideg időjárás kivételével (amikor megfagy) mindig távolítsuk el és süssük ki. Ritkán található meg a szárazföldön .Verjük le a havat magunkról. a bejárat előtt! A hó ugyanis elolvad a melegben. Leginkább fókával táplálkozik. és legyünk vele óvatosak! Húsát mindig főzzük meg: izmai tríchinózist terjesztő férgeket tartalmaznak! SOHA ne fogyasszuk el a jegesmedve máját. minél hamarabb szárítsuk meg! . hiszen ők szolgálhatnak következő eleségül! HOGYAN ELŐZZÜK MEG A FAGYÁST? . hogy nem vált-e a bőr -különösen az arcon. fülön és a kézen -viaszsárgává. mert lassítja a keringést. ha viszont sokat fogyasztunk belőle. és közel megy az emberhez. két percig képes a víz alatt maradni. Kezeljük tisztelettel ezt az erős állatot. Többségük kíváncsi. hideg éghajlaton jellemző állathoz hasonlóan nagyobb méretű melegebb éghajlaton élő rokonainál.Grimaszoljunk az arcunkkal. amíg a tetem még meleg! A bőrt még a test megfagyása előtt nyúzzuk le! Osszuk a húst megfelelő adagokra.bár nyáron kénytelen bogyókkal és lemmingekkel táplálkozni. A hálózsákunk melegében öltözködjünk! .

. ha első kézből. A keringés serkentése érdekében mozgassuk ujjainkat és lábujjainkat! Ne halogassuk a székelést.NE fröccsenjen benzin a fedetlen bőrünkre! Nulla fok alatti hőmérsékleten szinte azonnal megfagy. Maradjunk aktívak. Mentsük ki a takarókat és az üléshuzatokat a lezuhant repülőgépről. amellyel kullancscsípés által vagy fertőzött állatokkal érintkezve fertőződhetünk meg. Nyúzás közben viseljünk kesztyűt! Húsukat főzés után nyugodtan fogyaszthatjuk. . amennyit csak tudunk . amelyet legjobb. ássuk be magunkat a hóba.ragályos nyúlpestist (tuíarémiát) hordozhatnak magukban. Ha nem várható mentőalakulat. A sziklamászás. nem vesszük észre az egyértelmű dolgokat.- Viseljünk kesztyűt és tartsuk szárazon! Puszta kézzel SOHA ne érintsünk fémet! . Tapasztalatlan személy meg se próbáljon kimerészkedni valódi hegymászóterületre. kerüljük a fáradtságot. Próbáljuk meg a menedék elhagyása előttre időzíteni. hegymászóiskolában sajátítunk el. és energiánkat a hasznos feladatok elvégzésére tartalékoljuk! Aludjunk annyit. Éjjel vagy rossz látásviszonyok között azonban ez túl veszélyes. hacsak nem tanulóként vág neki egy jól szervezett csoporttal. A látási viszonyok javulásáig a hegyen kell valamiféle menedéket találnunk. Könnyen eltávolodhatunk a valóságtól. a jég. hogy biztonságos hely után kutatva átvágjunk egy hegyi szakaszon. ha keményen dolgoztunk és elfáradtunk! Ha betegek vagyunk. sem menedéket nem biztosítanak. hogy székletünket egyúttal kivihessük magunkkal! HEGYEK A hegycsúcsok erős szélnek vannak kitéve és gyakran borítja őket hó. alacsonyabb olvadáspontja révén pedig még a víznél is nagyobb károkat okoz. Katasztrófa után azonban könnyen egy hegyoldalon találhatjuk magunkat. hogy megpróbáljuk melegen tartani magunkat vagy megszüntetni a huzatot. egy műanyag zsák is megteszi hálózsáknak. A hóhatár alatt be kell takaróznunk.különösen a mókusok és a nyulak . úgyis felébreszt minket a hideg. gondolkodásunk ' is lelassul.és a hómezők leküzdése speciális tudást igényel.mielőtt megfagynánk. PIHENJÜNK! A rágcsálók . bár az is oxigénhiányhoz és szénmonoxid-mérgezéshez vezethet. és felügyelet mellett gyakorlunk. hogy megvédjük magunkat Ha nincs túlélőcsomagunk. nappal a legelső célunk az élelmet és menedéket nyújtó völgyekbe történő leereszkedés legyen. Ha nincs a sziklák közt menedék vagy fedelet adó roncs.Legyünk különösen óvatosak. hiszen a szorulásnak éppen ez a leggyakoribb kiváltó oka. EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSA Legfőbb veszélyt a fagy. a kihűlés és a hóvakság jelenti. vagy arra kényszerülhetünk. Sem élelmet.

durva vagy köves földön a nagyobb kényelem érdekében hasunkon feküdjünk! A terület megítélése A hegyoldalon lefelé ereszkedve gyakran nehéz megállapítani. másik kezünkkel keressünk fogást pontosan a fejünk felett! Próbáljuk ki. mint megkerülni őket. A legmeredekebb sziklák mentén a fal felé fordulva kell leereszkednünk. de mélyebb szegélyű szikláról lemászva oldalazva haladjunk. amíg egészen közel nem jutunk egy sziklafalhoz. mert a ruharétegek közt rekedt levegő kiváló hőszigetelő.mindig legyen három érintkezési pontunk! Súlyunkat egyenlően osszuk el a lábainkon.inkább átmászni az akadályokon. a munka nagy részét lábunkkal végezzük! Lábunkat a lehető legjobban szorítsuk a sziklához. hogy hova lépjünk. és leereszkedni sem tudunk. hogy a fejünk legyen feljebb.ha nem ismerjük az útvonalat . ne terpeszkedjünk szét békaszerűen. Lejtőn úgy aludjunk. hogy nagy közöttük a szintkülönbség. testünket behajlítva is mászhatunk! Ha lehetséges. mint a mentőalakulatra várni. mert valószínű. hogy lássuk. Előfordulhat. Leereszkedés Sziklafalat kötél nélkül megmászni rendkívül veszélyes. mi lehet a saját oldalunkon. Ha társunk a szomszédos lejtőn tartózkodik. hogy jó-e. hogy minél nagyobb területen érintkezzen! Függőleges hasadékok megmászásakor használjuk a kéménymódszert: támasszuk a hátunkat az . ha az előtérben lévő meredek sziklafalon túl lejtőt látunk. figyelhet és utasításokat adhat. Repülőgép-katasztrófa esetén valószínűleg nagyobb kockázattal jár hegyet mászni.vagy bármilyen más ruha segítségével takarjuk be magunkat a lehető legjobban! A ruhákat ne tekerjük túl szorosan magunk köré. ezért nagyon nehéz látni. és nézzünk felfelé! Egyszerre csak egyik kezünket vagy lábunkat mozdítsuk meg . mi van alattunk. majd keressünk újabb fogást a másik kéznek vagy lábnak! Közbeeső. Legyünk óvatosak. kis fogásokkal dolgozzunk. Mindig a hegy lábától kezdve gondoljuk végig az útvonalat! Próbáljuk meg felsőtestünket a sziklától távolabb tartani. biztonságosabb azonban . hogy elakadunk. Az omladékos lejtők különösen megtévesztők lehetnek. ne csak a kezünkkel függeszkedjünk! Ne erőltessük túl magunkat! Míg lábunkkal biztosan állunk a sziklán és egyik kezünkkel erősen kapaszkodunk. Tudunk úgy haladni a völgyben vagy egy hegynyúlvány mentén. mert teljesen folyamatosnak tűnhetnek. ami korábban alattunk volt? A völgy túloldala is segíthet eldönteni. belső kezünket kapaszkodásra használva! A könnyebb sziklákon kifelé nézve. Kevésbé meredek. a súlyt tenyerünkre helyezzük! Felmászás Felfelé mászva a kapaszkodókat könnyebb észrevenni.

vagy nem akarjuk a kötelet magunkkal vinni. hogy a többiek várakozhassanak). egy sziklát vagy fát. hogy biztos rögzítőpontot találjunk. pl. viseljünk kesztyűt! TUDNIVALO A kötél leengedése előtt ügyeljünk rá. Leereszkedés kötéllel Még a legmeredekebb szikláról is le lehet ereszkedni egy felül erősen rögzített kötél segítségével. majd a lábunkat a hasadékon át a másik falnak feszítve ékeljük ki a testünket! Lassan induljunk el felfelé! Ha a hasa-dék kiszélesedik. Az alapmódszerhez azonban egy duplázott (félbehajtott) kötél is elegendő.egyik falnak. hogy ismét le kell ereszkednünk. amelyen átfuthat a kötél. Ez még a test helyes tartása mellett sem kényelmes. elég helynek kell lennie minden párkányon ahhoz. Ha valaki fent maradt. nagyon nehéz lesz átváltani hagyományos mászásra: az is lehet. Ha több erős rögzítöpontot kínáló párkány van. alkalmazhatjuk a szimplakötél-módszert is . A kötél nem mozog . hogy kioldja a kötelet. Elképzelhető. a lejtön szakaszosan is leereszkedhetünk (ha azonban sokan vagyunk. amely elbírja súlyunkat és nem vágja el a kötelet.mi mozgunk lefelé a segítségével. talán már késő változtatni A kötél hossza határozza meg a leereszkedés mértékét Fontos. KÖTÉLEN LEERESZKEDNI .így ugyanazzal a kötéllel kétszer ugyanolyan hosszan tudunk leereszkedni. A súrlódás felsértheti a ruházatunkat és a bőrünket. és mindig tervezzük meg a következő lépésünket! Ha a kötél fent van. ezért lehetőleg párnázzunk ki vállainkat és lágyék-hajlatunkat. A hegymászók módszeréhez („abseiling" vagy „rappeling”) szükség lehet speciális ülőhevederre és karabinerre. hogy lejjebb kell ereszkednünk egy keveset a jó pozíció elérése érdekében (és hogy közben önbizalmat is nyerjünk). viszont így a legbiztonságosabb leküzdeni a meredek vagy nagyon csúszós lejtőket. A peremen átjutni talán a legnehezebb. Földet érve a kötelet lehúzhatjuk magunk után. hogy biztos helyzetben álljunk (a kötél súlya hirtelen kibillenthet minket az egyensúlyunkból).

Ezt a módszert alkalmazzuk a szakadékba zuhant emberek mentésekor is! . amelyek elvághatják a kötelet! y A kötél mindkét végét húzzuk lábaink közé elölről. függőleges leereszkedés esetén a kettős derékhurok (lásd Csomók a Táborozási technika fejezetben) segítségével engedhetjük le. ne is próbálkozzunk vele . aztán vigyük tovább testünk bal oldalától mellkasunkon át jobb vállunkig. majd le a hátunkon! A kötelet bal kézzel magunk előtt. jobb kézzel a hátunk mögött tartsuk!Lábunkat helyezzük egymástól 45 cm távolságra. Ha korábbon nem gyakoroltuk a módszert. és támasszuk ki biztosan a lejtön! Dőljünk hátra! A testünk köré tekert kötél tartsa a súlyunkat! Ne próbáljuk megtartani magunkat a fent lévő kézzel! Óvatosan lépjünk lefelé! A lent lévő kézzel szabályozhatjuk az ereszkedés sebességét. vagy húzhatjuk fel a többieket. Egyszerre csak egyik kezünkkel engedjük el a kötelet! FIGYELEM: Kötélen leereszkedniezze!a módszerrel veszélyes lehet.(AZ ABSEIL1NG-TECHNIKA) \ Hurkoljuk a kötelet egy biztos rögzítő pont köré TV (előtte tefjes testsúlyunkká! ellenőrizzükj! Kerüljük t ^ ' az éles peremeket. vagy nem kerültünk életveszélybe! HuroSc használata Akadálymentes. hacsak nincs velünk szakember.

A segítő erősen.Felmászás kötéllel A vízi jármüvek kötél elvezetésére használt tartozékát utánozva. amellyel a későbbiekben felhúzhatjuk a kötelet). . bal kézzel toljuk ei magunktól)! Jobb kezünket csúsztassuk kifelé a kötélen! Tegyük össze o kezünket és a kötél mindkét részét jobb kezünkben fogjuk össze. illetve kis kődarab)! A kötelet nyolcas kötéssel vagy egyszerű csomóval rögzítsük! A KÖTÉL KI FESZÍTÉSE A kötél hátunk mögött történő elvezetéséhez használjuk mindkét kezünket (jobb kézzel húzzuk . végül kifeszíti. miközben bai kezünkkel testünk irányába gyűtjük a laza kötéirészeket! Folytassuk:jobb kézzel magunk felé. ha esetleg a mászó (eesne! A kötelet úgy tarthatjuk szorosan testünk körűi. a segítőnek és a mászónak egy vonalban kell lennie. Először valakinek fel kell másznia (ő a „segítő"). ahol mindenki elfér. közben a rögzítőponthoz közelebb lévő kezére csavarja. A feje felett elvezeti a mászókötelet egészen a csípőjéig. több szakaszon is haladhatnak. A mászó a dereka köré köti a kötelet és megkezdi a mászást. élő kötélbakként tartja a kötelet. hogy folyamatosan feszüljön. Nagyobb csapat és több kötél esetén egyszerre többen. A rögzítésnek. Ha sziklakiszögellést használunk rögzítésként. sziklakiszö-gellés vagy kötélvezető (Jyuk a sziklában. hogy összefogjuk a kezünket! A segítő rögzíti magát egy vagy két hurokkal saját teste megtartása érdekében. és hogy stabil rögzítőpontot biztosítson a kötél számára. azaz „kötélbakként" is segíthetünk másoknak felmászni. bal kézzel pedig tes tü n k körül h úzzuk a kö telet! Mindig álljunk készen a kötél megfékezésére. hogy biztos-e a rögzítőpont. és vinnie kell magával egy derékhurokkal rögzített kötelet (ez lehet egy vékony zsinór is. Minden szakasznál lennie kell párkánynak vagy peremnek. vagy egy résbe szorosan beékelődött kő. Ellenőrizzük. amely lehet fa.

vagy nem tudjuk. Ha mégis lelöktünk valamit. Ekkor a kötél csak a segítő ujjai között haladjon át. kötelünk ne mozdítsa ki a szikladarabokat! Még a kis kődarabok is komoly sérüléseket okozhatnak. a segítőnek biztos ülőhelyzetből kell húznia. kerüljük a hegyi jeget! A mászás közben a hóba szúrt csákány vagy bot biztosítja a stabilitásunkat.és jégmászáshoz. Ha ez állva nem lehetséges. a botot pedig oldalirányban szúrjuk a hóbal Kisebb lejtőn nyomjuk sarkunkat a hóba. erős lépéseket tegyünk. hogyan kell azokat használni. de veszélyes. és használjunk botot is! Enyhe lejtőn használjuk a sarkunkat. mint egy egyszerű rúd.egymástól legalább 9 m távolságban legyen egymáshoz kötve. A vezetőnek a havat le kell ellenőriznie botjával. a mászó hátán kell szállítani. ne a hátán körbe. Megjegyzés: Rögzítés nélkül ez a módszer kockázatos és nagyobb erőt igényel. Meredek lejtőn cikcakkban másszunk. és ha tényleg lazának találjuk. A fogantyús sétabot jobb fogást biztosít. különben a mászó könnyen leránthatja a segítőt! HÓ. hogy nem veszünk észre egy közeledő szakadékot! Lavinaveszélyes helyeken soha ne alkalmazzuk ezt a módszert! Biztonsági kötelek jégen A gleccseren áthaladó csoport minden tagja szorosan . illetve mászóvasunk. Havas lejtőn lecsúszni felvillanyozó ugyan. FIGYELEM! A LEHULLÓ SZIKLAK ÉLETVESZÉLYESEK! Lazának tűnő szikla esetén mindig végezzünk óvatosan próba fogást. de hóban a hegymászók jégcsákányt alkalmazó módszereinek némelyikét erős bottal is utánozhatjuk. mert a legkisebb mélyedés is gleccserszakadékot eredményezhet. A mindkét végén szilárd rögzítőponthoz erősített kötelek biztosítják haladásunkat a jeges .ÉS JÉGMEZŐK Léteznek ugyan finomabb eszközök is a hó. soha ne húzzuk kifelé! Legyünk óvatosak. Sebességünk irányításában segít.magasabban kell lennie a segítő fejénél. a hóba szúrt bot pedig további fékként szolgálhat . ha a sarkunkat erősen belenyomjuk a hóba. A kisgyerekeket indián gyerekek módjára. a botot pedig sétabotként alkalmazzuk! Meredek lejtőn hátrafelé ereszkedjünk le! A botot támasztékként szúrjuk a hóba! Megcsúszva fékként is használhatjuk.arra azonban mindig van esély. azonnal kiáltsunk alattunk lévő társainknak! Az idősebbeket és a gyerekeket mellkasuknál kel) megkötni. Ha nincs megfelelő jégcsákányunk.

A gleccser-szakadékban nagyon alacsony a hőmérséklet. és így eloszthatja a súlyát! Ha lezuhant társunk elvesztette az eszméletét. amelybe beakaszthatja lábát. ahol frissen hullott hó a meredek lejtőre! Nagy hóesés esetén segíthet. de a fás lejtők is stabilak. ha a legkisebb repedés is megjelenik a jégen! A hórögzitőbaknak sokkal nagyobbnak kell lennie: mélysége legalább 30 cm. ha 24 órát várunk. szélessége pedig kemény hóban 1 m. hogy a mentésre indulók egyszerre húzhassák a kötelet. vágjunk bele gombaformát! Átmérője legalább 40 cm. az áldozat gyorsan legyengül. Ha lavinaveszélyes területen találjuk magunkat. ha pedig megcsúszunk. sziklák és . Lezuhant társunknak dobjunk le egy hurokban végződő kötelet. Ha a természetes jégképződmény alkalmas rá. meg is fékezi az esést Ez a módszer jól használható omladékos vagy laza talajon gyerekek és kevésbé ügyes felnőttek leereszkedésekor is. de irányt vált vagy szélesedő völgyben folytatódik. puha hóban legkevesebb 3 m legyen! Rakjunk köré felszerelést és csomagokat. vagy tekerjünk egy rövid kötelet hurokban derekunk köré. Az alacsony hőmérsékleten esett nagy hó is lezúdulhat. Ilyen helyeken lassan. A pillangóhurok lehetővé teszi. A lejtők csúcsán lévő meredek sziklák szintén mozgásba hozhatják a lavinát az onnan leeső hó. a jégből faraghatunk felső rögzítőpontot. Jég. a terepviszonyok és a hang. A kötelet kézi kapaszkodóként használjuk. főleg a hóesést követő 24 órában jellemző a 20c és 60° közötti lejtőkön (különösen a 30° és 45° közöttieken). A kötél a mellkason megfeszülve fulladáshoz vezethet. A lavinát sok minden kiválthatja. különösen a hőmérséklet. Fontos a gyorsaság! LAVINÁK A lavina komoly kockázatot jelent minden hegyi területen. a kötél megtartja és ki tudjuk húzni. A szabálytalan felszínű lejtők a legbiztonságosabbak. A lavinát általában éppen az áldozatai szokták elindítani! Az eső vagy a hőmérséklet emelkedése hóesés után nagyra növeli a kockázatot. mert nincs elég ideje megszilárdulni. és pruszikcsomóval biztosítsuk! Ez végigcsúszik a kötélen és lehetővé teszi az ereszkedést. hogy a hó megszilárduljon. Az olvadási folyamat ugyancsak hozzájárul a hótömeg csúszásához. hogy a kötél ne tudja átvágni! Gleccserszakadékok Gleccserszakadék ott alakul ki. ügyeljünk ezekre! Lehetőleg kerüljük azokat a területeket.felületeken. három másik ember szükséges a kimentéséhez.és hórögzítöbak Ha nincs elég szilárd szikla a kötél kikötéséhez. mélysége legalább 16 cm legyen! A rögzítöpontot hagyjuk ott és készítsünk helyette újat. a talajt ellenőrizve haladjunk! Ha a csoportból valaki a havon keresztül beesik a szakadékba. ahol a gleccser völgyfalnál kezdődik.

először csak egyvalaki vágjon át a legveszélyesebb területen. Szélárnyékos hegyoldal. ha a hegyhát fedett. ahol a hó felhalmozódik. domború hegyoldal. ha egymáshoz kötözzük magunkat és kötélbakos módszerrel ereszkedünk. Óvatosan válasszuk ki az átkelésre leginkább megfelelő helyet. Mind labilis. Mély. ÓVINTÉZKEDÉSEK . ezért délelőtt árnyékos területeken haladjunk . és mielőtt elindulnánk. ha a hó maga alá temet minket. menet közben kiengedve a kötelet! Amint átér. valóban védett helyen tartózkodunk-e! Minden veszélyes terepen a legjobb. a homorú hegyoldal biztonságosabb! Elővigyázatosságból mindig legyen nálunk helyjeladói Ez az eszköz olyan jeleket bocsát ki.jégcsapok révén. ellenőrizzük a havat! Szúrjuk bele botunkat vagy jégcsákányunkat. csapjunk zajt. amelyet veszély esetén ki tudunk húzni! Ez egy fényes műanyag szalag. a felső szakaszon pedig húzóerőként hat. amely megkönnyíti a kutatást. A legkisebb háborgatásra is megindulhat lefelé a hó a rá ható húzóerő miatt.A havat érő napsugár lavinát okozhat. szélárnyékos részén. és vizsgáljuk meg.tartsuk magunkat távol a napsütötte területektől! .így ellenőrizhetjük. előidézni . Domború lejtő esetén a gravitáció az alsó szakaszon összetömöríti a havat. A hóra itt húzóerő hat. vagy egy vízmosás meredek tetején gyűlik össze. A súly elosztása érdekében tartsunk egymástól legalább 50 lépésnyi távolságot! Ha megoldható. A sziklás kiemelkedésekkel és fákkal tarkított lejtő biztonságosabb. mielőtt a következő elindulna! Szél Soha ne táborozzunk domború hegyoldal szélárnyékos oldalán. kösse ki magát. hogy tömör-e vagy réteges! Dobáljunk köveket. mint a puszta felszínü. hóval teli vízmosások. amelyeket a mentőalakulat keresésünkkor fel tud használni! Vigyünk magunkkal lavinaszalagot is. fokozva így a teljes hótömeg megindulásának lehetőségét. próbáljunk meg csuszamlást A LEGVESZÉLYESEBB TERÜLETEK Hófödte.

Mindig figyeljük a lavinákat. hogy találunk édesvizet. amelyek a víziállatok élelmét képezik. a fóka. Minden parttípuson vannak kiaknázható források. a madarak. hogy maga alá temessen mindent. ami az útjában áll. valamint ember által erősen szennyezett területek jelentenek kivételt.Maradjunk a lavina útvonala feletti hegyhátakon vagy lapos területeken! Nagyobb ugyan a valószínűsége. hogy honnan indult. Még ott is van élelem. A belső tavak és csatornák minden változatának gazdag az élővilága. ahol minden kopárnak és kietlennek tűnik. . a többtonnányi hó helyett azonban hatalmas sártömeg zúdul le vízen. de ebben az esetben nagyobb is rá az esélyünk. amelyeket már nem süt a nap. amely mindenhova behatol. még akkor is. A tengerparti víz számos életforma otthona megtalálhatóak ott a moszat. hogy csuszamlást okozunk. A dűnék általában tele . és mikor történt! Ez segít megállapítani a többi lavina valószínűsíthető helyét. ha a csuszamlást magát nem látjuk! Állapítsuk meg. lankás partig sokféle lehet. a sekély víz alatt. a hal. A szél nagyon könnyen elfújja a homokot. Asárcsuszamlás nagyon hasonló a lavinához. úszó mozdulatokkal maradjunk a felszínen. Kutassunk eltemetett puha testű állatok után! Általában könnyebb észrevenni a talaj alá bújt kéthéjúak légzőcsövét a tenger szélénél. A tengerpart a meredek szirtektől a hosszú. Kerüljük az alacsony fekvésű területeket és a folyómedreket! Maradjunk a hegynyúlványon és a hegygerincen! Ha magával ragad bennünket egy csuszamlás. A tengerből magasan tornyosuló szikla nem nyújt menedéket a víz elől. ez alól csak a Holt-tenger és más szélsőségesen sós. amelyekre akkor süt először a nap! Kerüljük a kis vízmosásokat és a meredek oldalfalú völgyeket! . és növények is teremnek. Ahol a homokot nem árasztja el az árapály és a szél dűnét formáz belőle. a puha testű állatok és a planktonok. és lábunkkal előre csússzunk! TENGERPART A legtöbb tengerpart bőséges élelemforrást és kiváló túlélési esélyeket kínál. vagy egyáltalán nem is visz minket magával a lavina.. mielőtt másik partra úszási helyet keresve továbbmennénk. Szinte nincs is kellemesebb. Ez számos hernyó és üreglakó állat élőhelye is. elképzelhető. mint tengerpartra vetődni. milyen volt az iránya. hogy az omladék tetején maradunk. Az árapály nagy szakaszt érint. de néhány órás pihenést azért kínál. Még a lábánál lévő partszakasz is könnyen elzáródhat dagály idején. és kerüljük azokat. üreglakó fajok lakta területeket fedve fel a homok alatt. Homokos tengerpart A homokos part lankás és lejtős.Délután azokon a lejtökön haladjunk. hatalmas. amelyek vonzzák a táplálékot kereső madarakat.

vannak idegesítő rovarokkal, úgyhogy ha tovább tudunk menni, ne válasszuk táborhelyül vagy menedékül! Iszapos partok és folyótorkolatok Ahol lassú folyású folyó torkollik a tengerbe, élelemben gazdag, nagy, iszapos lapályt kialakító üledék rakódik le. Számos lárva és puhatestűfaj él itt, ennivalóban gazdag területet biztosítva a madaraknak és az állatoknak. Sziklás partok Ha a szirtek nem túl meredekek, a sziklás partokon az ár levonulása vízzel feltöltött medencéket hagy maga után. Ezek a kis „tavak" tele lehetnek élettel. A sziklákon olyan réteg alakul ki, amelybe az egyhéjú kagylók bele tudnak kapaszkodni, de kapaszkodót biztosít a vízinövényeknek és a tengerisünöknek is. A sziklák közti hasadék polipok és más fejlábúak otthona lehet. A lágy kőzetek, mint a krétakori mészkő, a márga és az egyéb mészkövek gyorsan kopnak, felszínük sima, a kemény sziklák viszont nagy darabokban törnek, így megfelelő fészekrakó helyet biztosítanak a madarak számára. Kavicsos partok Általában a homokos és sziklás partszakaszok között található a kavicsos partszakasz. Itt a legritkább az élet, mert a kavics folyamatos mozgása a legtöbb növény és állat számára nem teremt megfelelő körülményeket. Árapály Az árapály a földrajzi elhelyezkedés és az évszak függvényében nagyon eltérő lehet, mivel a Nap és a Hold ellentétes irányú gravitációs ereje váltja ki. A beltengerek - pl. a Földközi-tenger esetén a vízszint eltérése mindössze néhány méteres. Az Új-Skócia és New Brunswick közt elhelyezkedő Fundy-öbölnél viszont már 16 m-es a vízszintkülönbség az apály és a dagály között A part menti törmelék, a hosszú, száraz homokszakasz megjelenésének és szerkezetének változása a víz kiöntése után, a vízinövények, a kagylók és a függőleges sziklák felszínén a színek változása mind-mind segítenek meghatározni azt a szintet, ameddig a víz valószínűleg emelkedni fog. Mindig ellenőrizzük a be- és kijutás lehetőségét homokos vagy sziklás part esetén! Figyeljük az emelkedő vízszintet: ne kockáztassuk meg, hogy a dagály elzár minket! Az árapály nemcsak mossa a partot, de értékes, vízben hánykolódó törmeléket is partra vet. Ez tüzelőanyagot biztosíthat számunkra, és az is elképzelhető, hogy a hullám nagyobb halakat vet a sziklamélyedésekben lévő vizekbe, a hagyományos élővilág mellé.

PARTI BIZTONSÁG - Soha ne becsüljük alá a tenger erejét és veszélyeit! Figyeljünk, mikor érkezik a dagály, ismerjük meg a sajátosságait! így kevésbé valószínű, hogy az érkező dagály elzár, vagy az apály elsodor minket Az utóbbi könnyen magával ragadhatja az embert, ha a parthoz közel tartózkodik. - A szirtek a megközelíthetőség szempontjából jelentenek gondot. Ha csak egy lefelé vezető út van, bizonyosodjunk meg róla, hogy vissza tudunk térni oda! - Figyeljük az erős áramlásokat, különösen a földnyelveknél! A homokos partok és az elárasztott sziklák szintén veszélyesek lehetnek. Ahol a tengerpart meredeken torkollik a mély vízbe, ott erős a parton megtörő hullámok visszaáramlása. Ha a vízbe kényszerülünk valaki-valami megmentése miatt kössünk biztonsági kötelet a derekunkra, és legyen valaki a parton, aki tartja (vagy kössük egy erős tárgyhoz)! Úszás Ha nagy hullámok felszín alatti visszaáramlásában rekedünk, lökjük e! magunkat alulról, és ússzunk a felszínre! A hullámvölgyben ússzunk a part felé! Ha újabb nagy hullám érkezik, forduljunk felé és merüljünk alá! Hagyjuk, hogy elhaladjon, és a kővetkező hullámvölgyben ússzunk tovább a part felé! Ha nem úszunk tökéletesen, halászat vagy úszás közben mindig figyeljünk a víz mélységére! Ügyeljünk a nagy hullámokra, ezek ledönthetnek a lábunkról és továbbvihetnek minket! Ha mégis elragadnak minket, ne essünk pánikba! Az emberek általában akkor esnek pánikba, ha nem tudják, milyen mély a víz - ha viszont tudják, megnyugszanak. A vízmélység nem igazán számit, hiszen a 10 cm-es vízbe éppúgy belefulladhatunk, mint a 10 m-esbe. Ha meg akarjuk tudni, hogy milyen mély a víz, nyújtsuk karunkat fejünk fölé, hajlítsuk le lábfejünket, és lábunkkal lefelé merüljünk el! Lehet, hogy nem is olyan mély, mint gondoltuk! Ha egy erős áramlás a nyílt tengerre sodor minket, NE próbáljuk meg megakadályozni, úgysem sikerül! Oldalúszásban ússzunk rajta KERESZTÜL, és a part távolabbi részén ússzunk ki a partra! Az oldalúszás ugyan nem a leghatékonyabb és leggyorsabb úszásnem, viszont ez a legkevésbé fárasztó. Ha a tengerben úgy látjuk, neki fogunk ütődni egy sziklának, forduljunk a part felé, vegyünk fel ülőhelyzetet és a lábunk legyen elől! Lábunk felfogja az első ütődést, és lehetővé teszi, hogy megkapaszkodjunk, majd a partra másszunk. Ez a módszer akkor is hasznos, ha olyan vízben kutatunk, amely felszíne alatt nem látható sziklák vannak. Viseljünk cipőt és legalább egy-rétegnyi ruhát! Lebegés a vízen Legjobban az ellazult test íebeg, ezért próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat! A sós vízben nehéz elsüllyedni. A legveszélyesebb, ha vizet nyelünk, és saját hányadékunkban fuldoklunk.

A nők könnyebben úsznak, mint a férfiak, számukra háton lebegni természetes. A férfiaknak viszont arccal lefelé lebegni természetes - de levegővételnél azonnal emeljük ki fejünket a vízből! víz A tengerparton édesvizet kis forrásokból nyerhetünk. Ha a homokos tengerpartokon nincsenek édesvizü források, elképzelhető, hogy a dünék között tóra bukkanunk. Eredményes lehet bármilyen parton a dagályszint felett ásni - különösen, ha növényzetet is látunk. Ássunk egészen addig, amíg nedves homokot nem találunk! Hagyjuk, hogy összegyűljön a víz! Az édesvíz a sós víz tetején úszik. Kanalazzuk le a felső, könnyebb réteget! A sziklamélyedésekben összegyűlő víz valószínűleg nem édesvíz - még a dagályszint fölé is kicsaphatnak a hullámok. Az édesvizet azonban fel ismerhetjük a zöldmoszattenyészetről, amelyet itt nem fogyasztanak el a puha testű állatok, ellentétben minden más hellyel a tengerparton (a sós vízi puha testű állatok ugyanis nem élnek meg alacsonyabb sótartalmú vízben). Keressünk sziklarétegek között szivárgó vizet (különösen ott, ahol a résekből páfrányok és mohák nőnek ki), mert valószínűleg iható! Ha sziklás kiszögellésű tengerparton jutunk partra, az egyetlen megbízható vízforrás maga a tenger. Vizét azonban SOHA ne igyuk meg lepárlás nélkül! Azon túl, hogy nem oltja szomjunkat, értékes testnedveket von meg létfontosságú szerveinktől, míg végül a vesénk felmondja a szolgálatot. A sós víz alkalmas főzésre. Addig azonban ne együnk semmit, amíg nem áll rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű édesvíz! A desztillált tengervízből megmaradt só felhasználható a hús és a hal tartósítására. ÉLELEM A tengerparti növények az éghajlattól függően eltérőek lehetnek, de mindig rendelkezésünkre állnak, ha az időjárás vagy a dagály nem teszi lehetővé, hogy a tengerből gyújtsunk magunknak élelmet. A vízben mindenképpen találunk valamilyen tengeri moszatot arra, ahol a sziklák kapaszkodót nyújtanak számukra, a víz pedig elég sekély ahhoz, hogy a napfény elérje őket. A tengeri moszat (helyesebben alga) igazán értékes élelem. A világ számos részén az étrend fontos részét képezi, sok fajtájuk igazi csemegének számít a japán ételektől kezdve egészen a tenger gyümölcseiből készült walesi ételig. A tengeri moszat szárítható és hónapokig tárolható Tengeri táplálék FIGYELEM! A tengeri moszat értékes kiegészítője lehet étrendünknek, de ne együk meg az édesvízi tavakban található kékes-l zöld algákat - nagyon mérgezőek! A halakra és tengeri moszatokra legjobb apálykorvadászni, mert ilyenkor a sziklatavak könnyen

átvizsgálhatóak, és az eltemetett puha testű állatok, illetve más élőlények is kiássák magukat a part homokjából. A kétkagylósok veszélyes koncentrációban gyűjthetnek össze magukban mérgező anyagokat az ipar vagy a szennyvíz szennyezte területeken, mert táplálkozás közben emésztőrendszerükön keresztülszűrik a vizet. A trópusi övekben az éti kagylók nyáron - különösen ha a tengerek vörösesek vagy erősen foszforeszkálnak - mérgezőek lehetnek. Az Arktiszon a fekete éti kagyló az év bármely szakában mérgező lehet. Ismerjük fel kúpos héjáról, amelyből mérgező tüskét bocsát ki - ez egyes fajoknál elég erős ahhoz is, hogy embert öljön! Több mint 400 fajta kúpkagyló létezik, amelyek többsége az Indiai- és a Csendes-óceán térségében található, de az Egyesült Államok délkeleti részén és a karibi-térségben is él 12 fajtája. Mindegyik jól felismerhető az alakjáról. Egyes tengeriesigafajoknak (Tenebra- illetve Tur-rid-félék) mérges tüskéje van. Mérgük nem veszélyes az emberre, szúrásuk viszont fájdalmas lehet. A puhatestűeket csak élve fogyasszuk! A kétkagylósok (mint az osztrigák) és az éti kagylók finom érintésre is szorosan összecsukódnak. A haslábúak (különösen a parti csigák és a kürtcsigák) „csapóajtóval" (héjfedő) védekeznek, amely lezárja a héj bejáratát. A kagylót megrázva ez szorosan bezáródik. A tengeri tapadókagyló és a kaliforniai ehető kagyló (más haslábúakhoz hasonlóan) nem rendelkezik héjfedővel, viszont szorosan a sziklához rögzíti magát. A héj aljánál kést használva feszítsük le őket! Ha nehéz kimozdítani, biztosan ehető. Ha könnyen leválik, valószínűleg már halott vagy beteg. A dagály után még a sziklához tapadó tengeri tapadókagyló megfelelő élelem, mert a hullámok lemossák a beteg vagy halott egyedeket. A kagylót dobjuk forró vízbe, és főzzük legalább öt percig! Ha nyersen fogyasztjuk a kagylóhúst, kitesszük magunkat a parazitáik és szennyező anyagaik okozta veszélynek. Halfogás A halak és tengeri kígyók elfogása ennél azért többet kíván. Néhány hal veszélyes, a tengeri kígyók pedig mérgezőek. A kígyókat méretük és széles, lapos farkuk alapján küíönböztetjük meg egymástól. Állítólag az úszó embert nem támadják meg. Az előforduló (ritka) harapások legtöbbje akkor esik meg, amikor a halászok kiveszik a halakat a hálóból, amelybe tengeri kígyók is belekeveredtek. A legtöbb tengerparton a halászatra legalkalmasabb idő két órával a dagály után kínálkozik. Ha akkor halászunk, amikor még árad a tenger, állandóan hátrálnunk kell, és akár vizesek is lehetünk. Ne feledjük, a sós víztől a lábbeli és a ruha rothadásnak indul! A tengeri horgászathoz nagyobb horog kell, mint az édesvízihez. Többféle csali használható: a

tengeri tapadókagyló pl. megtalálható a sziklákra tapadva, a tengeri gyűrűsférget [Arenicola, homokféreg) pedig ki lehet ásni a tengerpart homokjából vagy iszapjából. Apálykor keressünk tekervényes gilisztafúrásokat, amelyek jelzik L alakú föld alatti járataikat! Fogjunk az árapály segítségével halat: építsünk cölöpökből és sziklákból nagy, nyílszerű halcsapdát! Ezek iránya ne a part felé mutasson! A dagály visszahúzódásával a halak fennakadnak a csapdán. Polip és tintahal A polipot éjszaka ejthetjük el, amikor áldozatára vadászik. Vonzzuk magunkhoz fény segítségével, majd szúrjuk le! Napközben az üreg körűi heverő üres héjak jelzik, hogy ott valószínűleg polip tartózkodik. Dobjunk be egy csalival felszerelt horgot, várjunk, amíg ráakad, majd gyorsan rántsuk ki! A polipot úgy tudjuk legkönnyebben megölni, ha kifordítjuk: egyik kezünket tegyük húsos fejébe, ragadjuk meg belső szerveit, majd erősen húzzuk kifelé! Először csak kisméretű polipon próbáljuk ki! A művelet gyakorlást igényel, ezért amíg jártasságot nem szerzünk, csak szúrjuk le r vagy vágjuk neki egy sziklának! Minden polipnak kemény, papagájéhoz hasonlító csőre van. Némelyik polip harapása mérgező. A legrosszabb a kelet-ausztráliai kékgyürűs polip, amelynek mérge akár halálos is lehet. KERÜLJÜK! A polip húsa kemény és rágós, viszont tápláló. Passz írozással kissé megpuhíthatjuk. A testet főzzük meg, a kisebb karokat sütve fogyasszuk! A nyílt tengeren a tintahal hatalmas méretű, partközeiben azonban felbukkan néhány kisebb példány is. Keressük őket sziklamélyedésekben, tengeri moszathoz tapadva! Éjjel fogjuk meg őket, erős fényt forgatva körülöttük! A szépia nem jön ugyan partközeibe, de ezzel a módszerrel az is megfogható. Tüskésbőrűek A tüskésbőrűek - amelyek közé a tengerisünök és a tengeriuborkák is tartoznak - szintén hasznos táplálékforrást jelentenek (a tengericsillaggal viszont nem érdemes vesződni, ha élelemként akarjuk hasznosítani). A tengeri-uborka a tengerfenéken kúszik, vagy beássa magát a homokba. Varacskos külsejű fekete uborkának tűnik, hossza legfeljebb 20 cm. Létezik féreg alakú tengeriuborka is, amely homokba ásott üregekben él. A tengeriuborkát evés előtt öt percig főzzükl A tengerisün általában sziklára tapadt tüskés golyónak tűnik, és nem sokkal az apályszint alatt található. Vannak azonban föld alatt élő rokonai is, mint a pénzsünök és a szívsünök, valamint a tengeriburgonyának is nevezett EchSno-cardium cordatum. Az utóbbiak a homok alatt élnek. Fogyaszthatjuk nyersen, de meg is főzhetjük őket. KERÜLJÜK azonban ezeket az állatokat, ha a tüskéjük érintésre nem mozdul, vagy ha felnyitáskor rossz szagot árasztanak!

„ TENGERISUNŐK Óvatosan bánjunk velük! Tüskéik fájdalmas sebet okozhatnak, különösen ha puszta lábbal lépünk beléjük. Ha megszúrt minket egy tüske, amely le is tört a sünről, ne próbáljuk meg kinyomni, mert lehet, hogy még mélyebbre fúródik! Szerencsés esetben a tüske néhány napon belül magától távozik a testünkből. Rákfélék Idetartozik a rák, a homár, a garnélarák és a fürészes garnélarák - ezek mind sziklamélyedésekben élnek. A tengeri rák általában az apályszint alatt fordul elő, alkalmanként azonban megtalálható a mély lyukakban és hasadékokban is. Nézzünk be a kövek és tengeri moszatok alá! Gyorsnak kell lennünk, ha el akarjuk kapni a rákokat! Hálóval könnyebben boldogulunk. Hálót ruhából, drótdarabból vagy facsemetéből készíthetünk. A trópusok bővelkednek úszó tarisznyarákban. Az éjszaka aktív állatot a parton vissza tudjuk kergetni odújába, majd ki tudjuk ásni onnan. Némelyik még fára is mászik, ahonnan könnyen leüthetjük. Az édesvízi rák, a homár és a garnélarák a világ számos részén megtalálható. Kisebbek, mint a homoki rák, és általában sekély vízben élnek. A rákfélék gyorsan megromlanak és sok parazitát tartalmazhatnak. A lehető leghamarabb fogyasszuk el őket! Amíg nem főzzük meg, élve tároljuk őket a vízben! Élve is főzzük meg ezeket az állatokat: vagy forrásban lévő vízbe dobva őket (ettől azonnal elpusztulnak), vagy hideg vízbe téve őket, és ezt felforralva (ettől állítólag elvesztik az eszméletüket és nem éreznek fájdalmat). 20 percig főzzük a rákokat! A ráknak mérgező részei vannak, amelyeket el kell távolítanunk: csavarjuk le az ollóit és a lábait, majd tegyük hüvelykujjunkat a hátára fordított rák farkvége alá, és nyomjuk azt felfelé! Húzzuk a farkvéget felfelé a testtől távolodva, majd távolítsuk el! így megakadályozhatjuk, hogy a rák gyomrának tartalma érintkezzen a hússal. Ezután hüvelykujjunkat nyomjuk a száj irányába, le- és kifelé! így a száj és a gyomor egyszerre távolítható el. Egészségünkre káros tüdeje ekkor már könnyen kivehető és eldobható. A homár elkészítése ennél sokkal egyszerűbb. Vágjuk végig a hátát a fej irányában, majd nyissuk szét! A gyomor közvetlenül a száj alatt helyezkedik el - a szájjal és a belekkel együtt távolítsuk el! Teknősök A teknős húsa igazán tápláló, tojása újabb kiváló táplálékforrás - ha akkora szerencsénk van, hogy a teknős kijön a partra, (lásd Hüllők az Élelem fejezetben).

Tengeri madarak A legtöbb óceánpart telis-tele van tengeri madarakkal, amelyekre „horgászva" vadásszunk! Helyezzünk csalival ellátott horgot a lapos sziklákra tett halbelsőségre, de akár fel is dobhatjuk a csalival ellátott horgot a levegőbe, a szélbe! Rögzítsünk csalikat kövek köré! A hirtelen súlyváltozás miatt a madarak „balesetet szenvedhetnek". A földön fészkelő madarak sok tojással láthatnak el minket. Könnyen összegyűjthető tojások után kutassunk, mielőtt a sziklaszirten lévő fészkek kifosztásával próbálkoznánk! Azzal is megpróbálkozhatunk, hogy éjjel kapjuk el magát a megtelepedett madarat - sziklamászás azonban eszünkbe se jusson! VESZÉLYEK A combunknál magasabb víz már túl sötét ahhoz, hogy átlássunk rajta -hacsak az időjárás nem teljesen nyugodt. Megeshet, hogy a vízben valami kellemetlen dologba lépünk, vagy a hullámok a szikláknak, illetve a koraitoknak sodornak minket. Ha a tengerben kutatunk, mindig viseljünk cipőt! Ha csak rögtönzött lábbelink van, valamiféle talpra akkor is szükségünk lesz! A tüskék ellen nem nyújt védelmet, ha mindössze ruhába tekerjük lábunkat - A medúza vihar után gyakran a partra sodródik. Néhány fajtájának - különösen a trópusokon a csípése súlyos következményekkel járhat. A legveszélyesebb az Észak-Ausztráliában található kockamedúza (másnéven tengeri darázs). A legnagyobb példányok harang formájú teste sem haladja meg a 25 cm-t, csápjuk viszont akár a 9 m-t is elérheti. A szinte átlátszó, nehezen észrevehető élőlény csápján milliónyi csalánsejt van. Bár ezek mérge a leghalálosabbak közé tartozik, és a csalánsejtek nagyobb koncentrációban felsértik a bőrt, majd halált okoznak, az ember számára általában csak az igazán nagy mennyiségű méreg halálos. Létezik nem mérgező medúza is, de vigyázzunk: a méret nem függ össze a veszélyességgel! Ha az állat megcsípett bennünket, ne próbáljunk meg letépni magunkról a csápjait, vagy a kezünkkel letisztogatni a váladékot bőrünkről - így csak még több csípést szerzünk. A homokkal leszórt csípést tengeri moszattal vagy ruhával stb. tisztítsuk meg! - A hólyagmedúza (azaz „portugál gálya") nagyon hasonlít a medúzára, de valójában polipfélék társulásába tartozik. Bár ennek az állatnak szintén lehetnek akár 9 m-es csápjai, és a csípése több napig tartó bőrirritációt okoz, ritkán halálos. A medúzához hasonlóan bánjunk vele! - A mérgespókhal Európa, Nyugat-Afrika és a Földközi-tenger partján él a homokban. Csípése mérgező. A csípés okozta sebet nagyon meleg vízzel enyhítsük! -A közönséges mérgesrája a partközeiben bárhol előfordulhat, de leginkább a meleg vízben jellemző. Az elektromos rája a melegtől a mérsékelt területekig mindenhol felbukkanhat. Kiválóan álcázzák magukat. Nem csak a homokban rejtőzködnek, némelyik a sziklás, kavicsos helyeket

kedveli. Próbáljunk minél biztonságosabban mozogni! Haladás közben bottal böködjük a tengerfeneket! A ráják csípése okozta sebet nagyon meleg vízzel enyhítsük! - A muréna sekély vízben jellemző. Harapása erős és vad, odúját kitartóan védelmezi. Ha ilyen állatot fedezünk fel, tartsunk tőle távolságot! Ne dugjuk kezünket a hasadékokba! - A trópusok sziklahátain fellelhető óriáskagyló elég nagy ahhoz, hogy összecsapódó héjai csapdába ejtsék a végtagjainkat. - A mérgező tüskéjű halak leggyakrabban a nagyon sekély vizekben élnek. A leggyakoribb és legveszélyesebb fajok a trópusokon találhatóak, de azért a mérsékelt égöv vizeiben is fellelhető néhány. Legnehezebben a tengerfenéken lakók vehetők észre, kiválóan álcázzák magukat. A zebrahalat viszont amilyen könnyű észrevenni, annyira veszélyes megérinteni. Bot segítségével keverjük fel az előttünk lévő homokot és köveket! - A tengeri kígyók gyakran felbukkannak a Csendes- és az Indiai-óceán trópusi partvidékein. Ezek az állatok általában nem támadnak, ritka, hogy bárkit is megharapnának - a tengeri kígyók mérge azonban a legveszélyesebb az összes létező kígyóméreg közül! Tartsuk magunkat távol a vízben lévő kígyóktól! Ha viszont a parton találunk egy példányt, szorítsuk le villás végű bottal, mert élelemnek kiváló. - A korallok többsége éles, könnyen megvághat minket. Némelyik - így a tűzkoraJI - érintésre megszúrja ez embert. A zátonyt mindig óvatosan közelítsük meg! Először mindig merítsük ki egyéb éielemforrásainkat! Mind a zátony, mind a lakói - köztük a kúpkagylók - komoly veszélyt jelenthetnek. - A cápák többsége a mély vizekben táplálkozik, de azért néhány fajtájuk gyakran megjelenik a sekély vízben is, felúszik a folyókon, és az is elképzelhető, hogy a partközeibe látogat könnyű élelemszerzés reményében. A legtöbb cápa nagyon sekély vízben támad az emberre. Legyünk körültekintőek! - Lagúna: A trópusi szigetek körül vagy a parton túl gyakran alakulnak ki korallzátonyok, amelyek hullámtörő gátként szolgálnak, így állóvizet hagynak a lagúnában. A lagúnában található halak gyakran mérgezőek. A nyílt tengeren egyébként ehető barrakudát és a vörös csattogóhalat kerülnünk kell, ha a lagúnában rekedt, mert táplálékuk miatt maguk is mérgezővé válnak. A korallzátony tenger felé nyitott oldalán halásszunk! SZIGETEK A szigetek - különösen a kisméretűek vagy a forrásokban szegények -komoly kihívást jelentenek a túlélők számára. Másszunk fel a legmagasabb pontra, hogy legyen elképzelésünk a helyről, és készítsünk vázlatot a terepviszonyokról! Fedezzük fel a tengerpart összes völgyét, hasadékát, öblét és partszakaszát! Ezután belülről is fedezzük fel a területet, míg egészen meg nem ismerkedünk a szigettel!

Elképzelhető, hogy a sziget egykor lakott volt, és az épületmaradványok menedéket biztosíthatnak. A kerítésoszlopok és a drót csónakunk megjavításában vagy tutajépítésben lehet haszos. Elképzelhető, hogy valahol még mindig terem zöldség, és a patkányok mindenhova követik az embert - néha ez az állatfaj az egyetlen, amely hosszú távon a területen tartózkodik. A menedék javítja az életkedvet, de még a legkisebb földbe vájt vaeok is nyújt valamiféle védelmet. Ha barlangot találunk, használat előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy a tenger nem önti el dagálykor! Ne feledjük, még a biztonságosnak tűnő barlangot is elöntheti és elzárhatja a megszokottnál magasabb szökődagály! Kopár sziklakiszögellésen menedéket lelni egyszerűen annyit tesz, hogy széltől védett helyet találtunk. Élelmünk lehet minden sziklára kapaszkodó élőlény, madár (vagy tojás, ha szerencsénk van), illetve bármi, amit kifogunk a tengerből. Rendelkezésre átló források Egy kis szigeten a rendelkezésre álló források mindig korlátozottak. Ügyeljünk rá, hogy ne merítsük ki őket! A víz gyakran okoz gondot, sok sziget lakatlanságának a vízhiány az oka. A buja növényzet forrást vagy patakot jelezhet. Ha a dagályszint felett ásunk, elképzelhető, hogy találunk vizet. Gyűjtsük össze az esővizet is! A tengervíz lepárlás útján történő sótalanítása sok tüzelőanyagot igényel, ennek azonban híján lehetünk. Csak akkor rakjunk tüzet, ha valóban szükségünk van rá! A tengerpartot a dagály után minden alkalommal vizsgáljuk át, de ne csak fát keressünk! A túlélő számára bármi hasznos lehet. Ha már megismertük szigetünket, kalandozzunk el éjszaka is, mert akkor több állatot is észrevehetünk, és a kutatás eredményesebben végződhet. Kókuszdió A trópusi szigetek ritkán sivatagosak - általában mind a vízparton, mind a vízben rengeteg élelmet kínálnak. A kókuszpálma a trópusi és a szubtrópusi területeken egyaránt megtalálható, és számos formában hasznosíthatjuk: a levelét menedékkészítéshez, a külsejét kötélnek, káposztaízű hajtását, tejét és húsát élelemnek, a kókuszdió héját pedig csészének vagy tárolóedénynek. A kókuszdió szálas héjának eltávolításához nyomjuk a diót kiélezett karóba, vagy kézibaltával törjük ketté! A tejet úgy nyerhetjük ki, hogy kilyukasztjuk sötét „szemei" valamelyikét, és csak ezután törjük fel a húsáért. A kókusztej biztonságos és frissítő ital - a nagyobb kókuszdiók egy liternyit is tartalmazhatnak. Ne igyunk azonban nagyon éretlen (zöld) vagy túlérett (sötétbarna) kókuszdióból, mert nedve hasmenést okozhat Magát a húst szervezetünk nagy mennyiségben nem tudja megemészteni, ezért egyszerre csak keveset fogyasszunk belőle. A kókuszdió olaját kétféleképpen nyerhetjük ki: ha a nap vagy tűz által hőnek tesszük ki

feldarabolt, fehér húsát, és összegyűjtjük kicsorduló olaját, vagy pedig felforraljuk a kókuszdió részeit, és lekanalazzuk a felszínre kerülő olajat! Kenjünk belőle magunkra, mert megvéd a leégéstől és a sós víz okozta bőrirritációtól, elűzi a rovarokat, kenőcs formájában sebekre és hólyagokra is alkalmazható, fahamuval keverve pedig szappanként használható. A pálmafák megmászása: Ha a kókuszdió nem hullik a lábunk elé, vagy nem tudjuk leverni a földre, esetleg el szeretnénk érni néhány magasan lévő banánt, ne a kötél mászáshoz hasonló módszerrel próbáljunk meg felmászni rá! Inkább készítsünk erős, szorítókötélszerü kötést, és tekerjük a bokánkra! Lábunkat ezzel tartsuk a fatörzshöz közel, majd talpunkat befelé fordítva erősen szorítsuk össze! -------— A MENTŐALAKULAT FIGYELMÉNEK FELKELTÉSE_ -A keresőcsapat figyelmének felhívása érdekében helyezzünk ki jeleket sziklákat, tengeri algát, vagy a környezettől elütő bármilyen dolgot használva! ' A homok kiválóan fényesíti a fémet, segítségével jelzéshez használható i

tükröt készíthetünk. -

Ha hajót látunk, megpróbálhatunk vele kapcsolatba lépni URH-rádió segítségével.

Továbbhaladás Ha szigetcsoporton vagyunk, első forrásaink kimerülése után tovább tudunk menni egy másik szigetre. Ha nincs semmi, amiből tutajt építhetnénk, keressünk olyan tárgyat, ami fenntart minket a vízen - akár egy üres doboz vagy sok kókuszdió is megteszi! Ha a szigetünkön fókák élnek, felhasználhatjuk őket a tutaj készítéshez. Tavasztól őszig - amikor a fókák testükben sok zsírt tárolnak - a fókatetemek lebegnek a vízen. Ha néhány tetemet egymáshoz erősítünk, el fogják bírni a súlyunkat. Figyeljük meg alaposan a szigetek közti árapályt és áramlásokat, mert ezek megtévesztőek lehetnek. Helyezzünk a vízre egy könnyen figyelemmel követhető tárgyat, és nézzük ahogy távolodik! Úgy időzítsük az átúszást, hogy az apály kivigyen minket a korábbi szigetről, a dagály pedig átvigyen minket az új szigetre! iPTMOSIEBÜLETP A sivatagok többsége egykor termőterület volt, a már akkor ott élő élőlények némelyike pedig alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez. A túlélőnek hozzájuk hasonlóan meg kell tanulnia a legjobban kihasználni az árnyékot, védelmet találni a nap elől, a lehető legkisebbre csökkenteni a folyadékveszeséget, és a feladatokat a nap végén vagy éjszaka végezni. Némelyik sivatagban, különösen a Szaharában, a Közel-Kelet sivatagaiban, Peruban, Chile északi részén és a Góbi-sivatag bizonyos területein, Mongóliában nagy a hőingadozás az éjszakák és a nappalok között. Éjszaka a levegőből lecsapódó bármilyen nedvességből egy kevés vizet nyerhetünk. Afrika déli részén, a Namíb-sivatagban a tenger felől érkező köd gyakran az életben maradáshoz szükséges folyadékot biztosítja. A nyugat-ausztráliai, az északmexikói, az USA délnyugati részén fekvő Mojave-, és az ezekhez hasonló sivatagokban a hőmérséklet ingadozása nem jelentős, ezért alig csapódik le nedvesség - ennek megfelelően a növény- és állatvilág is nagyon szegényes. Néhány helyen - pl. a Kalahári-sivatagban - szórványosan fü és tövises bokrok találhatók. Az év bizonyos részeiben por- és homokviharok fordulhatnak elő, nullára csökkentve a látótávolságot. A testnyílásainkba jutó homok ellen maximálisan védekeznünk keIM A portölcsérek (tornádóhoz hasonló sivatagi forgószél) meglehetősen gyakoriak. Az eső (amelyre egyes területeken éveket is várni kell), zuhogó felhőszakadás formájában éra talajra. Hirtelen árasztja el a területet, majd a vizet gyorsan felszívja az aszott föld. Ez a növények rövid virágzását és a fajok - mint az arizonai varangyos ásóbéka - gyors szaporodását eredményezi. Sivatagi csapadék és hőmérséklet A sivatagra jellemző szélsőséges körülmények kiváló példája a dél-arábiai Rub al-Khali, vagyis

az „Üres Negyed". Az év legnagyobb részében alig van nyoma esőnek, télen aztán egyetlen nap alatt akár 30 mm-nyi is eshet. Júliusban a hőmérséklet meghaladhatja a 48 °C-ot, viszont éjjelente 15 °C-ig is süllyed. A decemberi szélső értékek 26 °C és -6,6 °C közt váltakoznak. víz A víz elsődleges fontosságú, az életet jelenti! Ha már szereztünk, azonnal adagoljuk! Ha a sivatagi utazás közben gépjármű-meghibásodás miatt elakadunk, valószínű, hogy utunkat az oázisok, kutak és egyéb vízlelőhelyek figyelembevételével terveztük meg. A vádik mélyén található víztartalmú üregek általában időszakosak. Gyakran kövek vagy ágak fedik őket. Ha nem ismerünk semmilyen víztároló üreget, próbáljunk meg a száraz folyóágy külső ívének legalacsonyabb, vagy a dünék legmélyebb pontján leásni! Ne a nappali hőségben ássunk, mert a feladat túl sok folyadékot vesz el tőlünk, amelynek pótlására végül talán nem találunk semmit. Meg kell találnunk a folyadékveszteség és a lehetséges pótlás közti egyensúlyt! Alkalmazzuk vízforrásként a kaktuszt és a gyökereket! A sivatagban használjuk ki, hogy nagy a különbség a nappali és az éjszakai hőmérséklet között, és nyerjünk vizet a lecsapódásból (lásd Víz oz Alapvető követelmények fejezetben)' Várható éietkilátások Életünk várható alakulása a rendelkezésre álló víz és azon képességünk függvénye, hogy mennyire tudjuk védeni szervezetünk a naptól az izzadás minimalizálása érdekében. Enyhén negatív egyensúlyt alakítsunk ki! Minden két-liternyi folyadékvesztésre fogyasszunk 1,5 liter vizet, majd a test izzadásának megfelelően igyunk! Teljesítményünk így kevésbé csökken, és nem veszítünk vizet. A kevesebb folyadék bevitele nem jelent csökkentett izzadást: az izzadás a szervezet hűtőmechanizmusa, nem a folyadékvesztés egyik módja. Ha a szükségesnél több folyadékot fogyasztunk, testünk kiüríti, vagyis céltalan volt az egész. Víz nélkül 48 °C-on két és fél napig maradunk életben, ha az egész időt árnyékban pihenéssel töltjük. Ha viszont a hőmérséklet 21 °C alatt van, 12 napig is bírjuk. Ha kénytelenek vagyunk mozogni biztonságunk megőrzése érdekében, a megtett távolság a rendelkezésünkre álló víz függvénye lesz. Ha nincs vizünk, 48 °C mellett éjjel gyalogolva és nappal pihenve 40 kilométert tudunk megtenni. Ha nappal is gyalogolni próbálunk, legjobb esetben is csak 8 kilométert tudunk haladni, mielőtt összeesünk. Ha ugyanilyen hőmérsékleten 2 liter víz áll rendelkezésünkre, 3 nap alatt 56 kilométert tudunk megtenni. Esélyeink mindaddig nem nőnek jelentős mértékben, amíg a rendelkezésre álló víz mennyisége el nem éri a személyenkénti 4,5 litert, bár a képzettség és az élni akarás megcáfolhatja a számításokat. MENEDÉK ÉS TŰZ Ne maradjunk a fém járműben vagy a repülőgépen, mert az gyorsan felmelegedhet. Inkább menedékkészítésre használjuk, vagy a repülőgép szárnya alatti árnyékba heveredjünk! Fordítsuk

előnyünkre a sziklakiszögelléseket és a vádi szélei biztosította árnyékot! A hűtés elősegítéséhez alkalmazzuk a duplaréteg-módszert (/ósdTrópusi területek)! Homoksivatagban a roncsot akár arra is használhatjuk, hogy a menedéket annak segítségével a homok alá építjük. Sok sivatagi élőlény él a felszín alatt, mert ott a nappali hőmérséklet alacsonyabb, az éjszakai pedig magasabb, mint kint. Ha már árnyékos helyre jutottunk, menedékünket az energia- és folyadéktakarékosság érdekében az esték hűvösében építsük! Kövekből alakítsunk ki szélárnyékot, de használjuk a vádi falait is (kivéve ha esik az eső, és ezért hirtelen áradás valószínű). Ha szövetet használunk, annak alsó széle nappal ne érjen a földre, maradjon laza, így is növelve a légáramlást! Éjjelente a szövetet kövekkel rögzítsük a földhöz! Lehetőleg ne közvetlenül a meleg földön feküdjünk! Ha magasított ágyat készítünk, a levegő alattunk is tud áramlani. Az éjszakai fűtéshez és a vízforraláshoz tűzre lesz szükségünk. A füst nagyon könnyen észrevehető, ezért hasznos jeladó. A sivatagi bozótos száraz, könnyen ég. Ha a földfelszín teljesen kopár, a jármű üzemanyagának és olajának homokkal alkotott elegye is jól ég valamilyen tartályban (más tüzek gyújtásának is ez az egyszerű módja), de használhatunk ehelyett kanócot is. A teve, a szamár és más állatok ürüléke szintén kiválóan ég. RUHÁZAT A ruházat segít csökkenteni a folyadékveszteséget, és védelmet nyújt a napégés ellen éppúgy, mint az éjszakai hideg ellen, valamint megakadályozza a rovarcsípést és a tüskék bőrbe hatolását. A sivatagban a ruházat könnyű és laza legyen! Utánozzuk az arab világ lebegő, réteges ruházatát! Fedjük be a fejünket és lábunkat is! f MINDENHOL LEGYEK RAJTUNK RUHÁI Ne vegyük le a ruháinkat! Azon kívül, hogy fennáll a súlyos napégés veszélye, a fedetlen test lehűtése több izzadást is igényel. Ruhánkat a lehető leglazábban viseljük, hogy legyen hely az áramló (hűtő hatású) levegőnek! így az izzadás sokkal hatékonyabban hűt majd minket. Fejfedő Bármilyen, hátulján ruhadarabbal ellátott kalap védelmet nyújt a fejnek és a nyak hátsó részének, de legjobb, ha a sivatagi emberek fejfedőjét utánozzuk. Egy kb. 120 x 120 cm-es nagyságú anyagra és egy kisebb ruhadarabra (pl. zsebkendőre), valamint - a rögzítéshez - egy madzagra vagy ruhadarabra lesz szükségünk. A zsebkendőt hajtogassuk össze, és tegyük a fejünk tetejére! Hajtsuk átlósan félbe a nagy ruhadarabot, tegyük a zsebkendőre a hosszabbik oldalával előre! Ezek rögzítéséhez tekerjük a madzagot vagy ruhadarabot körbe a fejünkön!

Az akadálytalan esésű fejfedő megvéd a naptól, légüregeket alakít ki, kihasználja a fuvallatokat, és megóv a homokvihartól. Éjjelente tekerjük a fejünk köré, hogy melegítsen! Szemünk védelme A napszemüveg vagy védőszemüveg segíthet ugyan (bár többségüket a mérsékelt éghajlatbeli használatra tervezték), mégsem nyújtanak elégséges védelmet. Kenjük a tűz hamuját szemünk alá, csökkentve ezzel a bőrről visszaverődő sugarak erejét! Ruhacsíkkal védjük szemünket a napsugártól és a szélfútta homoktól! Vágjunk rajta keskeny rést, hogy kilássunk! Láfebeíi Amíg a lábunk nem edződött meg, ne gyalogoljunk mezítláb a homokban, mert a homok megégeti a talpunkat és hólyagok képződnek rajta. Ne viseljünk olyan szandált, amely a lábfejet fedetlenül hagyja! Ha nincs más megoldás, helyettesítsük valahogy a lábbelit! A lábszárvédő nem engedi, hogy homok kerüljön bakancsunkba, és használható nyitott szandállal a lábfejünkre tekerve! ÉLELEM A hőség általában csökkenti az étvágyat, ezért ne kényszeresük magunkat evésre! A fehérjedús ételek növelik az anyagcserével járó hőt, a vízveszteséget és az emésztéshez szükséges folyadék mennyiségét. Ha alig van vizünk, próbáljunk meg zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani! Az étel nagyon gyorsan megromlik a sivatagban, ezért ha egyszer nekiláttunk valaminek, vagy mindet együk meg, vagy fedjük le a maradékot, és helyezzük árnyékos helyre! A legyek bármikor előbukkanhatnak, és azonnal ellepik a fedetlenül hagyott élelmet. Növények Az oázisoktól és vizes üregektől távol eső növényzetet valószínűleg mindössze a bozót és a fű jelenti még a félsivatagban is. A fű ehető, és a bozótosban növő akác termése fogyasztható. Ügyeljünk a növény tüskéjére, de összes lágy részét megkóstolhatjuk: virágát, gyümölcsét, magját, kérgét és fiatal hajtásait is! A Szaharában és a Góbi-sivatagban élő füvek sem táplálónak, sem ízletesnek nem nevezhetőek. A Szaharában és az ázsiai sivatagokban találhatjuk a tökfélék családiába tartozó sártököt. Indái a földtől számított 4,5 m-es magasságot is elérik. Rágcsáljuk víztartalmú hajtásait, és együk meg virágait, valamint narancs méretű gyümölcseit, amelyek magja sütve és főzve egyaránt fogyasztható! A mexikói sivatag agávé kaktusza (a mezcal nevű ital alapanyaga, amely nagyjából azonos a tequilával) vastag, durva, éles hegyű levelek csokrát hozza. Középső szára gyertyaként emelkedik ki, és virágzó fejben végződik - ez a rész ehető. Vágjuk le levelei végét és szívjuk ki belőlük a nedvet!

Állatok A sivatag élőhelyet biztosít számos élőlény számára, amelyek napközben a homokba ássák magukat, vagy árnyékba vonulnak. Találhatóak itt rovarok, hüllők, kis rágcsálók és különleges módokon alkalmazkodó emlősök (mint az észak-afrikai sivatagi róka, az ausztrál bandikut, a góbisivatagbeli sün és az észak-amerikai mezei nyúl, amelyeknek mind-mind - a hűtés elősegítése érdekében - nagyméretű a füle). Élnek erre még gekkók, gyíkok és kígyók is. A teknősök és a kétéltűek még abból az időből származnak, amikor a sivatagok vízzel jól ellátott területek voltak. A Szaharában él futóegér és sivatagi patkány, a Közel-Keleten sivatagi hiúz és hiéna, az Újvilágban pedig erszényes patkány és prérifarkas. A Kalahári-sivatagban található olyan mókusfaj, amely saját farkát használja árnyékként. Léteznek olyan gazellák is, amelyek a levelekben lévő nedvből nyerik az összes szükséges folyadékot. A legtöbb nagy emlős jelenléte azonban azt jelzi, hogy a fegelőterületektől egynapi távolságra víz található. A madarakat tollúk jól védi a forróságtól. Sok madár a víztől nagy távolságra él és költ. EGÉSZSÉG A legtöbb sivatagi megbetegedés oka a túlzott napfény és a hőség. A betegségek megelőzhetők, ha elfedjük a fejünket és testünket, valamint napnyugtáig árnyékban maradunk. Gyakori a székrekedés és a vizelés közben érzett fájdalom. A sóhiány görcsöket is okozhat

- A folyamatos, fokozott izzadás és a ruházat bőrhöz dörzsölődése az izzadságmirigyek elzáródásához vezethet, amely a köleshimlőként vagy hőkiütésként ismert kellemetlen bőrirritációt eredményezi. - A hő okozta görcs és következménye, a teljes kimerülés, valamint a hőguta és a súlyos napégés mind veszélyt jelent Ha fokozatosan növeljük a testmozgást és a napon eltöltött időt, kialakulhat egyfajta ellenállás, feltéve, hogy nagy mennyiségű víz áll rendelkezésünkre. - Sokféle mikroorganizmus támadhatja meg testünk nedves részeit (a hónaljat, a lágyékhajlatot és a lábujjak közét). E területek tisztán és szárazon tartása egyszerre megelőzés és kezelés. /'~ FIGYELEM - SIVATAGI SEBEK A sivatagban a legapróbb seb is elfertőződhet, ha nem kezeljük azonnal. A tüskéket - amelyek könnyen bőrünkbe szóródhatnak - húzzuk ki! Ha megsérül a bőrünk, könnyen nagy és fájdalmas seb alakulhat ki, amely akár a mozgásban is akadályozhat minket. Minden vágást kössünk be tiszta ruhával, és alkalmazzuk a rendelkezésünkre álló orvosi

eszközöket! TRÓPUSI TERÜLETEK A dzsungelben minden jól megél, beleértve a kórokozókat (a baktériumok gyorsan szaporodnak) és a parazitákat is. A természet nyújt számunkra vizet, élelmet és számos menedéképítéshez szükséges anyagot. A bennszülöttek már évezredek óta vadászatból és gyűjtögetésből tartják fenn magukat, az idegennek viszont hosszú időbe kerülhet, amíg hozzászokik a körülményekhez és az állandó tevékenykedéshez. A helyiek a díszeiket leszámítva kevés ruhát viselnek, az újonnan érkező azonban nincs hozzászokva az átkeléshez a dzsungel sűrű növényzetén, valamint a rovarokhoz és piócákhoz, ezért a lehető legnagyobb felületen fedjük be magunkat ruhával. A ruházatot átnedvesítheti ugyan az izzadság, de ez még mindig jobb, mintha az ember csípésekkel, karcolásokkal és harapásokkal van tele. Az átnedvesedett ruhát ne vegyük le egészen addig, amíg meg nem állunk, mert a 80-90 százalékos páratartalom mellett semmi értelme nincs kiakasztani száradni, mindössze a tűz és a napfény segíthet. Az izzadsággal tartósan átnedvesedett ruhák rothadásnak indulnak. A nagy magasságokat kivéve mind az egyenlítői, mind a szubtrópusi területeket a magas hőmérséklet, a nagy esőzések és a fullasztó pára jellemzi. Az alacsonyabban fekvő helyeken a napi hőingás ritkán haladja meg a 10 °C-t, a hőmérséklet pedig gyakran 37 °C-os. Az 1500 m feletti helyeken éjszakai fagyok jellemzőek. Az esőnek ugyan van egy kis hűsítő hatása, ha viszont eláll, a hőmérséklet ismét magasba szökik. A csapadék erőteljesen érkezik, gyakori a vihar és a villámlás. A hirtelen jött eső rázúdul a lombozatra, az erecskékből tomboló folyamokat hoz létre, a folyók szintje ijesztő gyorsasággal emelkedik, majd mindez éppen ilyen gyorsan el is múlik. Vad viharok is előfordulnak, különösen a „nyári" hónapok végén. A tenger felett hurrikánok, ciklonok és tájfunok alakulnak ki, amelyek a szárazföldre érve szökőárt és hatalmas pusztítást okoznak. A táborhely kiválasztásakor ellenőrizzük, hogy a lehetséges ár szintje felett vagyunk-e! Az uralkodó szelek télen és nyáron váltakoznak, megkülönböztetve egymástól a száraz évszakot (napi egyszeri esőzés) és a monszunt (folyamatos esőzés). Délkelet-Azsiába az Indiai-óceán felől érkező szél monszunt hoz, Kína felől viszont száraz levegő érkezik. Egyenlítői esőerdők Az időjárás nem túl változékony azokban az erdőkben, amelyek az Egyenlítő mentén, az Amazonas és a Kongó medencéjében, Indonézia egyes részein és számos csendes-óceáni szigeteken találhatóak. Az 1,5-3,5 m-es csapadék az év során egyenletesen hullik le. Az éjszakai hőmérséklet 20-30 °C közt változik. Az civilizációtól érintetlen helyeken a támasztógyökerek tartotta dzsungelbeli fák 60 m-es magasságig emelkednek, és szétterülő lombozatban végződnek. Az alatta élő kisebb fák olyan sűrű lombozatot hoznak létre, hogy a dzsungel talajszintjét alig éri fény. A talajon fiatal növények

ezért élképp zefhetó. vagy a folyóra helyezett tutajokra helyezzük . Néha . és kevés a mozgást akadályozó aljnövényzet.küzdenek a fényért. kevesebb esőt hozó évszak.a dzsungel fái alacsonyak. Ezekre a még szárazabb. a látótávolság azonban mindössze 50 m. az etióp Amhara-fennsík vagy a közép-afrikai Ruwenzori-térség. Páfrányok.az utóbbi a legcélszerűbb! Könnyű irányt téveszteni. a bambuszerdő áthatolhatatlan akadályt képez. Ha a földműveléssel felhagynak. a levegőből pedig nehéz bárkit is észrevenni. A dzsungel növényzetét tüskék és tövisek borítják. indák és liánok törnek a magasba. és ahol az elsődleges dzsungelt irtá-sos-égetéses földműveléssel kiirtották. SEGELYKERO JELZESEK A füstöt elnyeli a fák lombozata. ahol a napfény eléri a dzsungel alját. délkelet-ázsiai és fülöp-szige-teki területek erdői alkotják a szubtrópusi esőerdőket. és még az elsődleges dzsungelben is buja aljnövényzetet hoz létre. Hegyi esőerdők Ha a trópusokon és az azt határoló területeken a magasság eléri az 1000 m-t. hogy egyáltalán nem lesz látható. főleg ködös időben. ami sűrű aljnövényzet eredményez. a leveleken és a kidőlt fatörzseken sokféle gomba tenyészik. ma-dagaszkári. különösen a folyópartokon. Másodlagos dzsungel A növényzet ott burjánzik. A másodlagos dzsungel füvei. cserjéi és indái már egy év alatt elérik a 2-3 m-es magasságot A haladni lassan lehet . Több elkülöníthető évszak esetén sok a lombhullató fa.gyakran machetével vagy paranggal kell magunknak utat vágni. vietnami. ezért több fény éri az erdő talaját. páfrányai.és dél-amerikai.mint a közép-amerikai Belize-ben . A jelzéseket tisztásokra (amelyek általában folyókanyarulatoknál találhatóak).a monszun . nyugatindiai.jellemző. amelyre példa a kameruni Monts Gotel. mohák és füszerü növények törik át magukat a vastag levél-szőnyegen. szélességi fokig húzódó közép. burmai. a területet ismét kusza növényzet lepi be. és a ciklikusan hulló eső . a dzsungel szélén. A jellemzett elsődleges dzsungelben elég hűvös van. Szubtrópusi esőerdők Az egyenlítőtől a 10. Valódi hegyi erdővé 1240 m körüli magasságban változik. a trópusi esőerdő átadja helyét a hegyi esőerdőnek. A fény eléri a termékeny talajt. A Ruwen-zorí-hegység (vagyis a „Hold hegyei") igen jellegzetes: a jégsapkás .

ahol a tengerparti területek erős árapálynak vannak kitéve. Az Orinico. ha már hozzászoktunk. nádja. az átkelés bonyolult . a nappali hőmérséklet magas. Gyakoriak a hajózható csatornák. erősen körvonalazott lejtők találhatóak. és bővelkedik tutajépítéshez használható anyagokban. tövises aljnövényzete. A látótávolság kicsi. (törpe)harcsát és iszaphalat. a tatu és . A csatornák néha elég szélesek a tutajozáshoz. bonyolult gyökérzetük akadályt képez a víz felett és alatt egyaránt. de gyakori a köd és a huzamosabb ideig felhős égbolt Ilyen terepen nehéz életben maradni. ezért nehéz alattuk haladni.a pekari. A pálmák mindegyik hajtása ehető. a látótávolságot pedig mindössze néhány méterre csökkentik . puhatestűeket.csúcsok között mohával borított.az állatvilág viszont gazdag. Akár a 12 m-es magasságot is elérhetik.és Dél-Amerikában. menjünk le a hegyoldalon a trópusi esőerdőbe! Sós vizű mocsarak A mangrovefák ott burjánzanak. Ha tudjuk. próbáljunk mielőbb kijutni! A mocsarat átszelő folyócsatornák környékén készíthetünk magunknak tutajt. A növényzet gyér. a fák satnyák és görbék. . az Amazonas és a Guyana folyók torkolatánál található mocsarakat büzlő iszap és kevés árnyékot nyújtó fa jellemez.Tüzelőanyagnak még álló. Közép. Malajziában és a csendesóceáni szigeteken. A fán és vízben élő állatok közé tartozik a vízioposszum. A mangrovemocsarakban minden ellenséges. A mangrove belsejében gyakori a nipapálmamocsár. Az éjszakák hidegek. Hagyjuk ott. Apálykor találhatunk rákot. kerüljük ezeket! Ha valamilyen szerencsétlenség folytán mégis odakerülünk. száraz fát használjunk! Édesvízi mocsarak Az alacsony fekvésű belföldi területek sűrű. Dagálykor a víz akár 12 m-rel is megemelkedhet. ami megkönnyíti az életben maradást. a vízipiócáktól és a rovaroktól kezdve a kajmánokon át a krokodilig. a tapír. de haladni többnyire csak gyalogosan lehet. ágaik alacsonyak. Madagaszkáron. Mangrovemocsarak találhatóak Nyugat-Afrikában. valamint a Gangesz torkolatánál. kráterszerű tájat létrehozó.szilárdabb talajon . határozzuk meg a fákon lévő sót és hordalékot megvizsgálva a dagályszintet! A dagályszint fölé készítsünk megemelt ágyat! Takarjuk be magunkat a hangyák és szúnyogok elől! Mindenféle mocsárban csak állványon tudunk tüzet rakni. a vidra. Az édesvízi mocsár nem is olyan rossz. füvei és időnként megjelenő alacsony pálmái megnehezítik a haladást.900 m megtétele 12 órát is igénybe vehet. nem fogunk éhezni. Ha a mocsárban kell maradnunk.

A folyók közelében állíthatunk halcsalis csapdát. a mangó és a füge könnyen felismerhető. A rétegek közti távolság 2030 cm legyen! Megfelelő elhelyezés esetén még a vízáteresztő ruhákból készített dupla réteg is megvédhet minket az esőtől (/ósd Táborozási technika). Állati táplálék A helytől függően vadászhatunk. ezeket evés előtt mindig meg kell főzni! A táró.) A délkelet-ázsiai nagy. száraz fát. (A papaya egyike a kevés fehér nedvű. a papaya. disznót. és válasszuk le külsejét. hogy a köztük lévő légréteg segítse a lehűlést! A hő nagy része a felső rétegre érkezve szétoszlik.fülsüketítő rikácsolásuk már kora reggel elárulja jelenlétüket. Ehető a pálmák hajtása is. de ehető növénynek. a vadburgonya és néhány jam-gyökérfajta mérges részeit el kell távolítanunk! Sok trópusi növényt azonban nehéz felismerni. de kirakhatunk haldögöket. Helyezzünk ki csapdákat a tisztásokra. Az elsődleges dzsungelben a madarak a nap legnagyobb részét a fák lombozatában. maga a gyümölcs azonban ehető. gyökerek és levelek széles skálája áll rendelkezésünkre.MENEDÉK A legtöbb trópusi területen bőségesen áll rendelkezésre a menedéképítéshez szükséges anyag [lásd Menedékkészítés és táborverés a Táborozási technika fejezetben). A trópusok bővelkednek a papagájokban és rokonaikban . gyümölcsök és bogyók között töltik. tüskés levelű durián szaga ugyan undorító. A banán. majmot és számos más állatot is [lásd Csapdák és az állat csapdával történő elejtése fejezetben). illetve csapdába ejthetünk szarvast. A manióka nagy gumókat növeszt. A tető két rétegből álljon. az alatta áramló levegő pedig csökkenti az alsó réteg hőmérsékletét. majd a kérget használva gyújtsunk tüzet! Kiváló tüzelőanyag a száraz bambusz (rakjuk félre valamennyit) és a termeszvár is. Ott készítsünk tetőt. ÉLELEM Gyümölcsök. ahol a hőmérséklet nagyon magas és a menedéket közvetlenül süti a nap. amelyek a folyók körül zsákmányra vadászva cirkálnak. és gyümölccsel csaljuk oda a madarakat! Némelyikük . mw TŰZ Valószínűleg minden nedves. belsőségeket is a halászsas és egyéb olyan madarak számára.gyíkokat és kígyókat fogyaszt. Keressünk még álló.mint az ázsiai szarvcsőrű madár . Ravasz állatok: először szoktassuk rá őket a csali elfogadására. csak utána állítsunk csapdát! .

Minden szabadon hagyott testrészünk . Tisztítsuk meg alaposan. Ezek a rovarok (különösen a lódarázs) meg is támadhatnak minket.beleértve arcunkat is . növénynek.A kígyókat könnyebb elkapni. WESZÉLYEK Fetíjök be a lábunkat! A megfelelő lábbeli és a lábak védelme alapvető fontosságú. de óvakodjunk a (törpe) harcsától is. Burmában is él hasonló halfajta. mert a sókedvelő rovarok megtámadják testünk legnedvesebb részeit. dobjuk ki beleit és a lehető leghamarabb fogyasz-szuk el! Ne tartósítsuk se füstöléssel. . Mindig forraljuk fel! A folyók is veszélyesek lehetnek. hiszen lábunkat piócák. Fussunk! A szemüveg talán megvédi a szemünket.halnak. Tekerjünk lábunkra kérget vagy ruhadarabot. majd tartalmukat merőedénnyel ürítsük ki: az iszapban pl. a darazsakat vagy a lódarazsakat. Ha erre gyanakszunk. Az izzadás komoly gondot okozhat. meglepően nagy mennyiségű halat és teknőst találni. főzzük őket 20 percig! Az olyan területeken. A halak könnyen emészthetők és nagy mennyiségű fehérjét tartalmaznak. és persze csípnek is. homoki bolhák és százlábúak veszélyeztetik. aligátorokra és vízikígyókra. csináljunk belőlük lábszárvédőt! Rovartámadás! A dzsungelén átvágva megzavarhatjuk a méheket. ahol a helyiek a szennyvizet a folyókba és a tavakba engedik. a halak galandférget és más emberre veszélyes parazitákat hordozhatnak. a víz pedig talán vérhast okozó amőbákkal lehet fertőzött. amely éles hátúszójával és a kopoltyúfedelét borító tüskékkel sérülést okozhat! Az elektromos harcsa erős áramütéssel védekezik. A lódarázs csípése rendkívül fájdalmas. vagy morzsoljunk össze bizonyos gyökereket és indákat. Próbáljunk meg csapdát állítani. A dél-amerikai Amazonas. Ha nem áll rendelkezésünkre halfogásra alkalmas felszerelés. állatnak és rovarnak -otthont adnak. A villamos angolna lassú mozgású és egyáltalán nem agresszív. Néhány dél-amerikai és nyugat-afrikai folyóban mérgesrája is előfordul. és akár 500 voltot (vagy többet) is kibocsáthat. zárjuk le a kisebb tavacskákat. és nagyon ízletesek (a nem mérgező óriáskígyókat keressük). Ügyeljünk a krokodilokra. Villás bot használatával fogjuk el őket [lásd Vadászat az Élelem fejezetben)! Élelem a folyókból A folyók mindenféle élőlénynek .ki van téve a támadásnak. viszont nagyon nagyméretű. hogy elkábítsuk a halakat (lásd Hal és halfogás az Élelem fejezetben) 1. se szárítással! A lassú folyású vizek halain nagyobb valószínűséggel élnek élősködők. Orinoco és Paraguay folyórendszerekben pirája (piranha) található.

Képes a vízben vizelő ember húgycsövén felúszni. ott van még a szőrös hernyó is! Ügyeljünk rá. rázzuk meg. tennünk kell valamit! Ne rángassuk le őket magunkról. hogy leesik a pióca feje. Óvakodjunk a hernyóktól is! Ha nem lenne elég a vérünket szívó szúnyog és pióca. ellenkező esetben ugyanis kicsi. amely a melegben akár el is gennyesedhez Védelem a szúnyogok ellen Fejünkön viseljünk hálót. a skorpió és a kígyómarásveszély [lásd Harapások az Elsősegély fejezetben). viszont olyan természetes alvadásgátlót bocsátanak ki. betolakodók! Mielőtt felvennénk a ruhánkat. hogy az állatokra . de borzalmas következményekkel jár! Fedjük el nemi szervünket. de ha teljesen elleptek minket. amely kellemetlenné teszi a harapást Ha már teleszívták magukat vérrel. vékony. ugyanis fennáll a veszély. minden további nélkül leesnek. ott azonban tüskés háta miatt . amely 45 cm hosszúságban lelóg . Táborban a füstfelhő segít távol tartani a szúnyogokat Ha mégis megcsíp minket valamelyik. és ne vizeljünk a vízben! GÉPJÁRMŰVEK .tapadhassanak. ha olajat.beszorul. bakancsunkat pedig ellenőrizzük le! Legyünk óvatosak. de szája a harapás helyén marad. ruhánkat és táskáinkat pedig itassuk át rovarirtóval! Bambuszból vagy facsemeték segítségével készítsünk magunknak sátrat ruhákból. ne vakarjuk a helyét. Ennek valószínűsége csekély ugyan. felsőtestünkre helyezzünk nagy leveleket! Segíthet a szúnyogok távol tartásában. ha zsebre tesszük a kezünket! Felébredéskor is figyeljünk: a százlábúak meleget keresve rámásznak testünk intim részeire.5 cm-es. esetleg iszapot kenünk kezünkre. és viszkető kiütést okoznak. és vérükkel táplálkozhassanak. alkohollal.ezt vágjuk fel úgy. ha a fejünk köré tekerünk egy ruhadarabot. Egy kevés sóval. hogy menetirányuknak megfelelően söpörjük le magunkról őket. és arra várnak. vagy kössünk rá körbe egy pólót vagy trikót . Harapásuk nem veszélyes. parázzsal vagy lánggal eltávolíthatjuk őket! Óvakodjunk a candirutól! Ez a mindössze 2.különösen hajnalban és alkonyaikor! Még jobb.Vigyázat. hogy a szalagról függőleges csíkok lógjanak az arcunk és a nyakunk felé. irritációt okozó szőreik bőrünkben maradnak. szinte átlátszó amazonasi harcsafajta más halak kopoltyúján keresztül szívja ki a vérüket.vagy emberre . a százlábú fájdalmas harapása. és a terület elfertőződik. zsírt. mert fertőzést viszünk a sebbe! Piócák A piócák (különösen a nyirkos helyeken) a földön vagy a növényzeten fekszenek.

Óvintézkedés homokos terepen: Üzemanyagtöltéskor homok és por kerülhet c tankba. hogy érintése sebeket okozhat. Nagy lyuk esetén lapítsuk össze a réz csővezeték lyukas részét. nem szivárog-e a vízhűtő. FIGYELEM: Meleg éghajlaton. a hűtővíz azonban gyorsabbon hűl. de napos időben még a mérsékelt övi területeken se hagyjunk soha alvó vagy sérült embert. mert a nop megfordulhat Túlhevülés: Álljunk meg és hagyjuk lehűlni a motort! Ha különösen nehéz terepen halódunk. Helyezzünk szűrőt a tank nyílása fölé . megfelelő kerekekre és hóláncra lesz szükségünk. Rakjunk fel homokgumit. He megfelelőek o körülmények. hogy lezárjuk a nyilast! Ezzel csökken ugyan a hűtőfelület nagysága. vagy bármilyen esel He szivárog a hűtő. . és nyissuk fel c motorháztetőt! Ne vegyük le a vízhűtő sapkáját. ezért inkább kipufogógázzal felfújható légpárnát vigyünk! A benzin. ómig le nem hőit a viz! Vizsgáljuk meg. A pótkerék és a szerszámkészlet alapkövetelmény! MELEG ÉGHAJLAT Még akkor is szembesülhetünk problémákkal. álljunk meg. de az indulást és az üzemben tartást egyaránt nehézzé és veszélyessé teszi. vagy magába a nyílásba! HIDEG ÉGHAJLAT Az alacsony hőmérséklet nem csak a vezetést nehezíti meg. Cserjés területeken a tüskevédő burkolat csökkenti a defekt kockázatát. még okkor Is.és levegőszűrőhöz extra szűrőkre lesz szükségünk. A sivatagon átkelve a nappalok és az éjszakák közti jelentős höingás minden fémet megterhelés növelio szivárgás kockázatát. de ho folyamatoson és egyenletesen vezetünk.Ha sivatagi útra készülünk. ha árnyékban parkoltunk. kapcsoljuk be a fűtést! Ettói ugyan sokkal melegebb lesz az utastérben. ha elvégeztük jármüvünkön a szükséges átalakításokat a meleg éghajlati viszonyokhoz. hogy akkor is el tudjunk indulni. és vigyünk magunkkal homokban használható kerékcsatornát. és o megállós szóba sem jöhet. A motor speciális beállításokat igényel. illetve bármilyen állatot az autóba zárva!Mindig húzzuk le az ablakot a megfelelő szellőzés érdekében (a hőguta végzetes is lehet). Megfelelő alkatrészekre is szükségünk lesz. hogy megfeleljen az időjárási feltételeknek. Fém felheviilése: Vigyázzunk! A jármű összes fém alkatrésze képes annyira felhevülni. ha megfenekJünk a laza homokban! Nagy magasságoknál a karburátort is át kell állítani. Hóban és jégben fagyállóra. miközben o motor is. szereljünk fel hosszú távra elegendő üzemanyagot tároló tartályokat és vigyünk magunkkal ivóvíztartalékot! Az üzemanyagból és az ivóvízből egyaránt vigyünk további tartalékot marmon-kannában is! Az emelőrúdnak lágy homokban semmi hasznát nem vesszük. a kisebb lyukakat eltömíthetjük tojásfehérje beöntésével. folytatni tudjuk az utunkat.

ho kiszállunk t és építünk egyhóborlongot. amely alacsony hőmérsékleten megfogy. hogy a lehető legkevesebb hő távozzon . tiszta foltján kinézve! Ha a szélvédő belsejére hagymát vagy nyers burgonyát dörzsölünk. de ügyeljünk a túi-hevülésre is! A motort éjjelre vagy leálláskor szintén mindig fedjük be! Néhány teherautósofőr kis tüzet rak o befagyott tank alá. hogy ne fagyjanak meg menet közbeni Nagy hidegben ne is vegyük le. Ezzel csak akkor próbálkozzunk. tekerjük magunkra az összes ruhaanyagot szőnyeget stb. más körülmények között viszont a túlhevülés elkerülése érdekében távolítsuk el! Fedjük be a fémeket: Semmilyen fémet ne érintsünk puszta kézzel! Ujjaink ugyanis ráfogyhatnak és letépheti a bőrünket. talán megakadályozzuk a fogyást Indítás előtt azonban mindenképpen távolítsuk el a takarót! A hütő alacsonyabb részeit fedjük be kartondobozzal vagy fával. jobb.arra azonban ügyeljünk. ho o hőmérséklet visszaesett! Ha nincs üzemanyagunk a motor elindításához. kapcsoljuk ki a fűtéstI Akkor kapcsoljuk be újra. ismeretlen úton vagyunk. hogy kipufogógáz kerüljön az utastérbe! Ha álmosak leszünk. Sötétben viszontvárjuk meg a reggelt! Ha mindentől több kilométernyi távolságra. és húzzak le az egyik ob/o. és próbáljunk mozogni az autó belsejében! Ha el kell hagynunk az autót egy rövidebb távolság megtétele miatt (pl. Ahol a fém alkatrészek elérése kesztyűvé! nehézkes. hogyne képződjön rajtuk fagyréteg! A nedves papír viszont ragadni fog. állítsunk fel jelzőtáblát (ez (ehet egy botra tűzött. élénk színű sál vagy ruhadarab is). hogy a segítség nagyon közeI van]. ne állítsuk le. és a hó már olyan mogas. he az utat egyértelmű útjelzők szegélyezik (pl. de ellenőrizzük a kéziféket! Soha ne hagyjunk gyerekeket és állatokat felügyelet nélkül járó motorú járműben! Páramentesítés: Nem vezethetünk a párás szélvédő egy opró. érdemes gyalog elindulni. Mindig fedjük be a motor ólját. hogy begurulva segíthessük az indítást! Ha a motor elindult. megakadályozzuk a bepárásodást. hogy könnyebben visszo találjunk! Ho megszűnik o hóvihar es nappal von..Indulás: Lehetőleg lejtőn parkoljunk. hamarosan kimentenek minket. Óvjuk a motort: Ho takarót csavarunk a motor köré. maradjunk az autóban! Ha általános közlekedési útvonalon vagyunk. Ha van üzemanyagunk Járassuk a motort a fűtéshez! Fedjük be o motort. A szélvédő és az obiokok külsejét fedjük be újságpapírról. Ilyenkor túl kockázatos lenne segítségért indulni. telefonoszlopok). tekerjünk ujjaink köré rogasztószatagot! A hűtő-sapka fedelét és o nívópálcát tekerjük be ragasztószalaggal ezzel is megkönnyitjük a napi ellenőrzés feladó töt! Dízelmotorok: A dízelolaj vizet tartalmaz. mert tudjuk. hogy a kipufogó elé ne kerüljön semmi! Ne kockáztassuk. Orr sokkal .kot! Ne aludjunk el járó motor mellett! Amint felmelegedett az utastér. hogy nemsokára eltemeti az autót. állítsuk le a motort. ha érdemes vállalni a kockázatot! A HÓ FOGSÁGÁBAN Ha elakadunk a hóvihar bon.

és próbáljuk meg elindítani a jármüvet! Féltengeiytörés: Első vagy hátsómeghajtású autó esetén nincs mit tennünk. 1300 voltnyi áram a iá kerül. Nagyfeszültségű vezetékek: Ha elszakad egy nag'/feszültségű vezeték . és minden módon próbáljuk meg felhívni magunkra o figyelmet! ÁLTALÁNOS TANÁCSOK Csúszik a tengelykapcsoló: A problémát gyakran o kuplungtárcsóra került olaj vagy zsír okozza.melegebb lesz. ha kellően be tudjuk gyorsítani a járművünket. Minden víztartalmú növény-szár alkalmas rá. Köpjünk az óg végeire és helyezzük be a tolőillesztésekbe! Figyelem! Ha bekapcsoljuk. és a másik hajtótengelythasználjuk! -4- . de okár madzaggal is. A tárcsákat a tüzoltókészülék segítségével zsírtalanítsuk! A nyitott ellenőrző nyíláson keresztül fecskendezzünk be a poroltóval! Ékszíjak: Helyettesíthetjük harisnyanadrággal. mint az autóban. hogy áramot vezessen a tekercsből az elosztóhoz. Ne érintsük meg !Az ágat rendszeresen cseréljük. négykerékmeghajtásos autó esetén azonban tóvolítsuk el a féltengeiyt! Kössük le a meghajtásról. készítsünk nagy jelzéseket a havat felhasználva. Négysebességes autó esetén a második vagy a harmadik sebességben engedjük fel a kuplungot. és akár napokig is üldögélhetünk benne. miután kiszárad ti Lemerült az akkumulátor: Nincs szükség akkumulátorra. nyakkendővel. A vontatás vagy egy meredek lejtő is megoldást nyújthat. akár fűzfaággal is helyettesíthetjük. Ho véget ért a hóvihar.

mert a kiegyensúlyozott táplálkozás hosszú távon éppolyan fontos a túlélő számára. gyógyulást vagy újratermelődést szolgáló -szövetek anyagának megteremtéséhez. Az esetek többségében legkönnyebben a növényekhez jutunk hozzá. Szinte az összes állat táplálékul szolgálhat. Tanuljuk meg. tudnunk kell azonban. ÉLELEM ÉS TÁPÉRTÉK Testünknek táplálékra van szüksége a hő és energia termeléséhez. melyik növényeket kerüljük. Fedezzünk fel érdekes ízű ételeket is! Ne érjük be a legkönnyebben megszerezhető táplálékkal. teljes nyugalmi állapotban is óránként 70 . így ízletesebbé is tehetjük. érdemes megfőzni az élelmet.HLKLHM Fontos testünk táplálékigényének pontos ismerete. hogy szükségleteinkről gondoskodni is tudjunk. Ugyanilyen fontos. a táplálék hiánya azonban egyre nehezebbé teszi a testhőmérséklet megőrzését. Táplálkozásunknak széles körűnek kell lennie! Megfelelő mennyiségű tápanyagot és elegendő energiát kell biztosítania egész napra! Táplálékunknak fehérjét. az állatoktól kezdve a növényekig szinte bármit képes elfogyasztani és megemészteni. valamint az új . A később látható színes ábrák kis növényhatározóul szolgálnak. nem igényelnek semmiféle horgászati-halászati előismeretet. mint az elegendő mennyiségű élelem. a sérülések begyógyulását vagy a betegségek leküzdését Az ember szerencsére mindenevő. ENERGIASZÜKSÉGLET Az embernek mindenféle fizikai tevékenység nélkül. a könnyen elérhető hernyók és rovarok fogyasztásához. Tanuljuk meg ezek elkészítési és használati módját! A hús előkészületet igényel a megfelelő kezelés és biztonságos főzés miatt. Az egészséges szervezet képes egy ideig életben maradni saját tartalékai felhasználásával.de akár bele is halhatunk a nyúlhús fogyasztásával nem biztosított tápanyagok hiányába. ezért ha nincs fontosabb dolgunk. Az itt leírt módszerek nagyon egyszerűek. Hozzá kell szoknunk a kevésbé megszokott fajták.növekedést. Pl. Növények és víz gyűjtésén. pl. Kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetjük a mérgező vagy veszélyes dolgokat Szeretünk enni (a finom étel kiváló hangulatjavító). zsírt. ásványi anyagokat. nyúlcsaiádok közelében táborozva az ebéd szinte magától ugrik az edénybe . valamint egyéb túlélési módszerek alkalmazásán kívül hatékony csapdák segítségével is teremthetünk magunknak táplálékot. szénhidrátot. A vadászathoz elsőként fegyvert kell készítenünk. A növényekre vonatkozó tudásunkat ezekből kiindulva bővíthetjük. és bemutatják a leghasznosabb növényeket. hogyan tartósíthatjuk a többletet! A hal szintén hasznos élelemforrás. a nehéz munka kipihenését. egyéb nyomelemeket és vitamint kell tartalmaznia.

a mézben. Ez az energia legfőbb forrása. A zsír nem oldódik a vízben. Az ételek nem egyforma mértékben tartalmaznak kalóriát Az alaptípusok energiaértéke a következő: Szénhidrátok: 1 gramm 4 kalóriát állít elő Zsír: 1 gramm 9 kalóriát állít elő Fehérje: 1 gramm 4 kalóriát állít elő Az átlagos napot kitevő legegyszerűbb otthoni tevékenységek . kandalló meggyújtása stb. Fűti és szigeteli a testet. Megakadályozza a ketózist (éhezés közben a test zsírjainak túlzott lebontása okozta emésztési zavar. a tojásban. amelyekre még csak nem is szoktunk gondolni. hogy a test elnyelje. . gyökerekben és a gumókban található. Hosszú. ugyanakkor két hátránya is van: nem tartalmaz B-vi-tamint és székrekedést okozhat A szénhidrátnak két fajtája létezik: A cukor. A kalória a hő mértékegysége (az a mennyiség. ne pazaroljuk az energiánkat! Szénhidrátok A szénhidrát teszi ki étrendünk legnagyobb részét. csakhogy más a szerkezetük. hidrogénből és oxigénből áll. és nem igényel nagy vízbevitelt sem. amely a háztartási cukorban. a melaszban és a gyümölcsben található. amely 1 liter víz hőmérsékletének 1 °Ckal növeléséhez szükséges). de testünk belső működésének ellátásához és az idegrendszer működtetéséhez is használunk. a tejben. Testünk nagyon könnyen energiává tudja alakítani. A zsír megtalálható az állatokban. hogy fenntartsa alapvető anyagcseréjét . amelyet a test zsírrétegként raktároz a bőr alatt és a szervek körül. . A keményítő. mint a szénhidrátok. melegben viszont igen. védi a szerveket. mert a szénhidrátoknál kétszer több kalóriát biztosítanak.mint a felállás. a növények szintetizáló mechanizmusával jön létre. a szirupban. amely minden nap akár további 3500 kalóriával is növekedhet. de a szellemi megterhelés és az idegesség is fogyasztja a kalóriát.óránként további 45 kalóriával növelik a szükségletet így minden munka vagy fontosabb tevékenység nélkül testünk összesen 2040 kalóriát igényel. sok vizet igénylő emésztési folyamat kell ahhoz.kalóriára van szüksége ahhoz.a légzéshez és vérkeringéshez kapcsolódó önkéntelen működéseket. őrizzük meg nyugalmunkat és lazítsunk! Ha híján vagyunk az élelemnek. amely a gabonafélékben. ezért kell mindig megfőzni a gyökereket és gumókat. Mivel nemcsak a fizikai erőfeszítés. hányás és émelygés kíséri). a táplálkozással összefüggésben pedig az energiát fejezzük ki vele. leülés. A szénhidrát szénből. A keményítőszemcsék hideg vízben nem oldódnak. Zsírok A zsírok ugyanazokat az összetevőket tartalmazzák. nedvesíti a tápcsatornát és energiatartalékot hoz létre. a héjasokban. amelyet nemcsak fizikai erőfeszítésekhez. a halakban. Koncentrált energiaforrásként szolgálnak.

A legfőbb fehérjeforrás a hús. Ez az egyetlen nitrogén-tartalmú ételösszetevő. A kalcium a csontok és fogak számára nélkülözhetetlen. Ásványi anyagok Az ásványi anyagok egy részéből nagy mennyiségre van szükségünk (kalcium. Nyomelemek A nyomelemek közé tartozik a kis mennyiségű stroncium. másokból viszont testünk kisebb mennyiséget igényel (a vas. Az ásványi anyagok elemi fontosságúak a test működéséhez. arzén. kálium. A többi vitamint külső forrásból kell beszereznünk. NÖVÉNYI TÁPLÁLÉK Kevés olyan hely van a világon. Vitaminok A vitaminok alapvetően szükségesek az egészséghez. de nemcsak a test fenntartásában. amely ezernyi különféle módon egymáshoz kapcsolódó. a szervezet a proteinből hoz létre energiát. míg a beleinkben lévő baktériumok K-vitamint szintetizálnak. így az éhezés során saját szöveteinket égetjük el. a tojás. amelyből a szükségleteink fedezésére nagyobb mennyiséget kell fogyasztani. Ha étrendünkből hiányzik a szénhidrát és a zsír. ahol ne venne minket körül a táplálékot nyújtó növényzet - . amelyek közül tucatnyi kiemelkedően fontos. Pontos funkciójuk még nem teljesen ismert. nátrium. kén. Mintegy negyven különböző vitamin létezik. de szerepe van az izomműködésben és a véralvadásban is. Ezt azonban testünk többi szükségletének kárára teszi.néhány zöldségben és a gombákban. A napsugarak segítségével bőrünk D-vitamint képes előállítani. Fehérjék A fehérje az élő anyag alapvető kémiai összetevője. arany és más vegyi anyagok. szemben a kizárólag növényi táplálékkal. Az A-vitamin javítja a látást és meggátolja a szembetegségek kialakulását. hanem a betegségekkel szembeni védelemben is fontos szerephez jutnak. Vitamint számos élelem tartalmaz kis meny-nyisécben. A gomba fontos fehérjeforrás lehet. magnézium). valamint a növények a héjasok. A protein (azaz fehérje) összetett kémiai szerkezet. klór. Az állati fehérje tartalmazza az ember számára szükséges összes aminosavat. ezért alapvetően szükséges a test növekedéséhez és gyógyulásához. A vitaminhiány következménye lehet a beriberi. a gabona és hüvelyesek formájában. Kis mennyiségben a gumósok és a zöldségek is tartalmazzák. a fluor és a jód). a hal. az angolkór és a pellagra. aminosavnak nevezett elemekből áll. a tejtermékek. alumínium. foszfor. a skorbut.

virágok. a frissebbek rágcsálásával kezdjük. Ne higgyük azt. Szemügyre vétel Próbáljuk meg beazonosítani a növényt. A vízzel péppé kevert puhafa enyhíti a gyomorfájdaímat. dobjuk el. az emlősök vagy a rovarok megesznek egy bizonyos növényt. a torok hátsó részének ingerlésével idézzünk elő hányást! A szén hasznos hánytatószer. bőrkiütés vagy duzzanat jelentkezik. NE együk meg a növényt! Ha gyomorpanasz lép fel. fokozatosan növeljük a bevitt mennyiséget! Ha hagyunk időt rá. melyek mérgezőek. Csak Európában 10 000 ehető növény él. DOBJUK EL! Bőrirritáció Dörzsöljünk finoman egy keveset valamelyik puha testrészünkre (pl. mint a keserű mandulának vagy a baracknak. a fájdalom elmúltáig azonban ne együnk semmit! Ha nagyon súlyos a helyzet. továbbá gazdagok proteinben és szénhidrátokban. a legjobb része már hiányzik: a tápérték többségét a rajta található lárvák vagy férgek adják. az az ember számára is fogyasztható! A majmok étrendje fogódzót adhat. a hónalj és könyök közti területre)! A növényből préselt lével is elvégezhetjük ezt a próbát. A növények alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak. zuzmók. ÚJ NÖVÉNYEK FOGYASZTHATÓSÁGI VIZSGÁLATA Az itt leírt eljárást minden lehetséges új növényi élelem fogyasztása előtt alkalmazzuk! Egy növényt csak egyvalaki vizsgáljon meg! Ne egyszerűsítsük le a műveletet mindig végezzük el a teljes vizsgálatot! Ha bármi kétségünk támad. Létezik néhány ehető növény. hogy melyik tartalmazza a legtöbb tápanyagot Önmagunk védelme miatt azt is meg kell jegyeznünk. de garanciát ez sem jelent. és kerüljük a jövőben is! . Egy kevés szén lenyelése hányást idéz elő. füvek. hogy milyenek és hol tudjuk őket megtalálni. hogy csak azért. kúszónövények. igyunk sok meleg vizet. Ezek felhasználásához csak annyit kell tudnunk. amelynek nagyon alacsony a tápértéke. ezért meg kell tanulnunk azt is. hogy gyomrunk hozzászokjon az új ételhez. Ha bármilyen kellemetlen érzés. és a főzött ételhez adjuk hozzá a zöldségeket . indák. és felszívja a mérget. de mindegyik biztosít a test megfelelő állapotának fenntartásához szükséges nyersrostokat Semmilyen növényből ne együnk egyszerre nagy mennyiséget! Ha nem vagyunk hozzászokva a növényevéshez. nem nyálkás vagy féregrágta-e! Ha igen. Némelyik növény még zsírt is tartalmaz. el fogja fogadni és nem löki ki magából. hogy adott növény alkalmas-e emberi fogyasztásra.csak lassan. Némelyik öreg növény megváltoztathatja kémiai összetevőit és mérgezővé válhat Szaglás Zúzzunk össze kis mennyiséget a növényből! Ha olyan a szaga. mert a madarak. Ellenőrizzük.bokrok.

Gyökér és gumó . gyomorfájás. Levél és szár Általában a világosabb zöld. a növény fogyasztását biztonságosnak tekinthetjük. hajtsuk végre a következő lépéseket! Az egyes lépések közt várjunk öt percet. hascsikarás) és nem jelentkezett semmiféle nyugtalanító tünet. hogy még azelőtt elfonnyadnak és megromlanak. A gyűjtögetőkörutakra vigyünk magunkkal valamilyen tárolót: üres táskát. szúró vagy égető érzés). a növény nem váltott ki semmilyen kellemetlen reakciót* Helyezzünk egy kis adagot a szánkra! Helyezzünk egy kis adagot a szánk sarkába! Helyezzünk egy kis adagot a nyelvünk hegyére! Helyezzünk egy kis adagot a nyelvünk alá! Rágjunk meg egy kis adagot! Ha bármelyik esetben kellemetlen érzés lép fel (pl. hogy belekerülnének az edénybe.Ajkak. Megeshet. DOBJUK EL a növényt és kerüljük a jövőben is! Nyelés Nyeljünk le egy kisebb mennyiséget és VÁRJUNK ÖT ÓRÁT! Ezalatt ne együnk és ne igyunk semmit! Evés Ha semmilyen reakció nem lép fel (pl. nyelv. hogy biztos legyen. zsákformába hajtogatott ruhadarabot. de jobb. rosszullét. nyírfaháncsból készített tartót vagy egymáshoz illesztett nagy leveleket! így a begyűjtött élelem nem nyomódik össze és nem romlik meg olyan gyorsan. száj Ha nem jelentkezett bőrirritáció. fiatalabb hajtások ízletesebbek és puhábbak. torokfájdalom. ha ezt valamilyen rendszert követve végezzük. irritáció. Az idősebb növények keményebbek és keserűbbek. hányinger. ismételt böfögés. NÖVÉNYGYŰJTÉS Igazán egyszerű ugyan innen-onnan összegyűjteni néhány növényt. fájdaiom a torokban. Tépjük le a leveleket a szárhoz közel! A könnyen leszakítható levelek könnyen tönkremennek.

égető ízű magokat (hacsak nem állapítottuk meg biztosan. keserű vagy csípős. később nehezebb lesz felismerni az összegyűjtött gombát. Gyümölcs és héjasok Nagyobb növényt válasszunk! Csak érett. baö-szerü moggá alakító gombás megbetegedés. zöldes bogyók még hosszas főzés után is íztelenek maradnak. Hámozzuk meg az ilyen gyümölcsöket! A fa alatt heverő héjasok biztosan érettek. ha a fa elég alacsony. hogy paprika vagy fűszer)! Némelyik gabona fején a megszokott magok helyett fekete színűek találhatóak. Különösen a trópusokon sok gyümölcs héja kemény és keserű. Körbe-ásással csökkenthetjük annak az esélyét. Az egyes gombákat . és ezeknél a legkisebb a valószínűsége annak is. Szedjük le az egész gombát! Ha a tönköt elhagyjuk.Nagyobb növényt válasszunk! Némelyiket nehéz kihúzni a földből. színes gyümölcsöt vegyünk le! A kemény. hogy elszakad vagy eltörik . fekete . Ezek megízlelése még nem tesz kárt bennünk. amely a gabonaszemet megnagyobbodott. Ezek anyarozsmérgezést kaptak.a már kilazított növényt egy hegyes bottal kiemelhetjük. hogy a bogarak megkárosították őket. Az ilyen szem hallucinogén anyagot tartalmaz és nagyon mérgező esetleg halálos is lehet NE FOGYASSZUNK AZ ILYEN NÖVÉNYRŐL SEMMIT! Gomba A legkönnyebben a közepes méretű gombák ismerhetők fel. Mag és gabona ÓVINTÉZKEDÉS: Némelyik halálosan mérgező. de ne nyeljük le! Végezzük el a fogyaszthatósági vizsgálatot! Ne fogyasszuk el a rossz ízű. A többit le tudjuk rázni. A maradékot az ágakat bottal dobálva gyüjthetjük össze.

.KERÜLJÜK az érett saspáfrányt (Pteridium aquilinium)! Megsemmisíti a szervezetben lévő Bvitamint és sajátos vérállapotot hoz létre.KERÜLJÜK a láthatóan öt részből álló gyümölcsöket. hacsak egyértelműen biztonságosnak nem minősítettük! A vadrebarbara vörös csíkos szára ehető. hacsak egyértelműen biztonságosnak nem minősítettük (mint pl. a pitypangot. ám mindkettő könnyen felismerhető: HIDROGÉN-CIANID-SAV (kéksav): íze és szaga a keserű mandulára vagy a barackra hasonlít. bár némelyik túl keserű és rossz ízű. amely akár halált is okozhat. vagy ingerlő szőrök találhatók rajtuk. hogy eltávolítsuk a szőrt! . száraz. Kerüljünk minden olyan növényt. szúrós.KERÜLJÜK a régi és fonnyadt leveleket! Némely fa levele fony-nyadás közben halálos hidrogén-cianid-savat termel. Fiatalon. pl. a barack és a szilva. a málna. A bürök szárán vöröses-Iilás foltok találhatóak. . amelynek babérszerű levelei nagyon hasonló mérget tartalmaznak.egymástól elkülönítve tároljuk! így elkerülhetjük. A tetejüket ott tépjük le. amelyeket fogyasztás előtt el kell távolítanunk. Morzsoljuk össze a leveleket és jegyezzük meg a szagot! Kerüljük az összes ilyen szagú levelet! OXÁLSAV: Sója (oxalát) néhány növényben. . amelyek a szervezetbe kerülve irritálnák szánkat és bélrendszerünket. különösen a trópusokon. vagy égető érzésről ismerhető fel. A legismertebb példa savtartalmú növényre a babérmeggy (Prunus laurocerasus). hanem inkább horog alakú szőröket láthatunk. a vadrebarbarában (általában a levelében) és az erdei madársóskában (Oxalis aceto-sella) természetes formában megtalálható. és húzzuk rajta végig a kezünket. Ilyen a szeder. frissen és szárazon viszont mindegyik biztonságosan fogyasztható. amelyre illik ez a jellemzés! . majd fogjuk meg a páfránylevelet a szára felett. Kizárólag szorosan összecsavarodott „hegedűfejét" fogyasszuk! Az északi mérsékelt övi területeken élő 250 páfrányfaj mindegyike ehető fiatal korában.KERÜLJÜK a vörös növényeket. levele azonban mérgező. ahol még puhák. hacsak egyértelműen biztonságos fajtának nem minősítettük az adott növényt! . a cseresznye. hogy az esetleg leszedett mérgező gombafajta fogyaszthatatlanná tegye a többit is! KERÜLENDŐ NÖVÉNYEK FIGYELEM! MÉREG! A növényvilágban leggyakrabban két méreg fordul elő. azaz gyermekláncfüvet)! .KERÜLJÜNK minden tejes nedvű növényt.KERÜLJÜK a szárukon vagy levelükön apró szőrökkel borított füveket és egyéb növényeket! Nagyítóval vizsgálva nem egyenes. A bőrre vagy nyelvre kerülésekor az éles.

Levelek: Nagy vagy kicsi? Lándzsa alakú.Gyümölcs és mag: Húsos. vagy csak néhány ága van? . de ha látjuk. majom-kenyérfa. egyedi eseteket kivéve. jegyezzük meg a színét. a legtöbb állat elfogásához azonban csapdát kell készíteni. méretét. máris csökken a kockázat . . Ezeket tanuljuk meg elsőként és legalaposabban! Mérsékelt övi területek: pitypang. hüvelyes vagy toktermésü? Gyökerek: A felismerésben ritkán segítenek. a formáját. akác (kivéve Észak.NÖVÉNYEK FELISMERÉSE E könyv a világ számos növénye közül csak néhányat tud egy kis összeállítás keretében bemutatni és ábrázolni. és hol helyezkedik el. Kizárólag a botanikusok képesek a világ távoli helyeiről származó növények közül felismerni egy maroknyinál többet Azokat a növényeket tanuljuk meg először. csalán. ÁLLATI TÁPLÁLÉK Minden állat élelemforrás. bambusz. vadfüge. a méretét. Száraz és sivatagos területek: meszkálkaktusz (agávé).és Dél-Amerika). Nyáron az északi területekre a mérsékelt övi jellemzők vonatkoznak. kemény és diószerű burka van. útifű. SEGÍTSÉG A NÖVÉNY FELISMERÉSÉHEZ: ^ . Partvidék: tengeri hínár és tengerisaláta. alakját.mindkettő feltételezi mind az állat. amelyek a legtöbb területen és az év legnagyobb részében megtalálhatóak! Akár egy-két növény tökéletes ismerete is eldöntheti.Elhelyezkedés: A növények csak a nekik megfelelő körülmények közt élnek. hogy a növény egyedül vagy fürtökben hozza-e. Szubtrópusi és trópusi területek: pálma.Forma és méret: Magas és fához hasonló a növény? Vagy alacsony és lágy szárú? Bokros és ágas. Néhányat közülük (mint a hernyókat és bogarakat) különösebb hozzáértés nélkül is össze tudjuk gyűjteni. életben maradunk-e vagy éhen halunk. lórom. hogy egyedül vagy fürtökben terem-e. kerek vagy szalagszerü? Csipkézett vagy karéjos? Levélkékből all? Egyszínű? . mind a módszer ismeretét. vagy kicsi és kemény. Ha ismerjük élőhelyüket és földrajzi eloszlásukat. zuzmó (északon és délen). fügekaktusz. Sarkvidéki területek: lucfenyő és fűzfa (északon).Virágok: Szezonálisak ugyan. vagy el kell azokat ejteni . . mint a mag? Jegyezzük meg a színét.

annál több zsírt raktároz és annál keményebb a húsa. mint próbálkozunk és a hibákból tanulunk! Ismerkedjünk meg az egyes fajták szokásaival! Derítsük ki. hogyan lehetőket a legkönnyebben leölni. A lábnyom korát pontosan megállapíthatjuk annak élessége és folyadéktartalma alapján. Ha az állat leverte a harmatot vagy elszakította a pókhálót. tudni fogjuk. Kutassunk ilyen ösvények nyomai után! A nyomok nedves terepen. Ha képesek vagyunk felismerni az állat hagyta jeleket és azonosítjuk az állatot. mitesznek. hol alszanak. de akadnak olyan jelek is. hogy kisebb megszakításokkal egész nap aktív. milyen csalétket használjunk. ahol nincs vadon élő állat. ha nem látjuk az állatot. A kora reggeli nyomokat talajszintről figyelve vehetjük észre. ám az általános természetrajzi tudást a természetben tett megfigyelésekhez kell felhasználnunk.ez a periódus még az egyébként dús csontvelőt is megviseli. A párzási időszak során a hím egyre soványabb lesz. ezért minden nyoma azt jelzi. Némely állat (köztük a nyúl) soha nem tesz meg nagy távolságot. Némelyik apró állatnak olyan gyakran kell ennie. Nem tehetünk mást. Jelenlétük azonban néha távolról sem egyértelmű. Az állatok azért raktároznak zsírt. A nagyobb növényevőknek étvágyuk csillapításához egész nap legelniük kell. A legtöbb emlős csak hajnalban és alkonyaikor mozog. Minél fiatalabb az állat. hogy valószínűleg a közelben van. ha el akarjuk ejteni őket. és ezen csak rossz idő esetén változtat. . Nekünk is ezt kell tennünk. hogy milyen módszerrel ejtsük vagy fogjuk el. ZSÁKMÁNYKERESÉS Nagyon kevés olyan szeglete van a világnak. Csak a legnagyobbak és legerősebbek kalandoznak egész nap. hogy átvészeljék a telet. hóban és vizes homokban könnyebben észrevehetőek. annál nagyobb valószínűséggel új. annál soványabb a húsa. táplálékszerzőhelyeik és otthonuk között. milyen csapdát állítsunk. a nyúl) többsége azonban általában csak éjjel táplálkozik. hol isznak! Rá kell jönnünk. amikor prédája aktív. hogy még pontosabb ismereteket szerezzünk. annál jobb. A kisebb emlősök (mint pl. A földön talált láblenyomat mérete arányos az állatéval. esetleg megtöltötte-e már az eső? Elkenődött? Minél tisztább a nyom. majd a zsírt a nyárra leadják. eltűnik róla a zsír . De úgy is sikerrel járhatunk. A felnőtt hím közvetlenül a párzási időszak előtt (amely fajoktól és éghajlattól függően változik) a legkövérebb. és milyen csapdát kell állítani nekik! Találjunk egyensúlyt az ösztönös kímélet és a túléléshez szükséges igényeink között! Iz és húsmennyiség szempontjából a kifejlett nőstények a legmegfelelőbbek. Minél öregebb az állat. Nyomok és jelek A legtöbb állatnak állandó szokásai vannak és állandó útvonalon közlekednek vízlelőhelyeik. amelyekre a sűrű növényzetben figyelünk fel a legkönnyebben. Be!eszivárgott-e már a víz.Minél többet tudunk az állatról. a nyoma legfeljebb pár órás lehet. A másik állattal táplálkozó állat akkor vadászik. csak csapdát állítunk neki.

jól látható fognyomokat hagy maga után. a kitépett gyökerek pedig pocokféle állatokra utalnak. A mókusok magasabban eszik le a fáról a kérget. a mezei nyúl. Az állat fogának nyomai általában tökéletesen iátszanak a kérgen. mennyire frissek a letört ágak! Elszáradtak már a letaposott levelek? Még mindig zöldek és rugalmasak a letört ágak? Hasznos még a fákon és fatönkökön található nyom. A nyom mentén letört ágak magassága szintén az állat méretére utal. kopott széleket hagy maga után. így általában csak a fatörzs egyik oldalán (ott is csak részletekben) fogyasztja.télen a kéreg sokkal erősebb.) A szarvasra utaló másik jel a nyáron hosszú foszlányokban. Különösen a fiatal fák és bokrok kérge. a héjasok megharapdált külső felülete. Ezek nemcsak az állat jelenlétére utalnak. amelynek darabjai gyakran leesnek a földre. Sok szarvas a törzshajtásokat úgy rágja le.köztük a szarvasok és kecskék egyes fajtái. mintha kisbaItávaI lennének kifaragva. Fognyomuk ferde. Az azonban makkevő madarak munkájára utal. hogy a közelben állatok élnek vagy vadásznak. a húsevő állat prédájának maradványa. Ha a fiatal fák mintha sövényszerűen. ha a héjas és a toboz a fakéreg közé van ékelve. hogy a magasban van az odúja. A szarvas nekidörzsöli agancsát a fának. A tapasztaltak már arról is felismerik az állatot. és nagy. Az elhagyott gyümölcsök és héjasok ott a leggyakoribbak. a mókus és számos kisméretű rágcsáló étrendjének. hogy milyen fog. hogy tompa. vagy hogyan vágta fel a magokért a fenyőtobozt. Az ürülék megmutatja. A földön heverő tobozdarabok szintén mókusok nyomaira utalnak. Táplálkozás nyomai A fáról letépett kéreg. a táplálkozás jelei és a meghagyott étel. A hódok favágó munkájának eredményei a kúpos csúcsok és a levágott tuskók .ezáltal agancsával lekoptatja a kérget és összekarcolja a fát. Vizsgáljuk meg. ezért az állat csak foltokban tudja leenni. a részben elfogyasztott gyümölcs.Néhány állat alagutat fúr a sűrű aljnövényzetbe.vagy csőrnyomokat hagyott a héjason. milyen állat hagyhatta. míg a szarvasoké függőlegesek. hogy egy másikat kóstoljon meg. ezért az állat a neki nem tetsző darabokat eldobhatja. tiszta körvonalú harapásokat hagy hátra. hogy leszedje agancshártyáját és megjelölje területét . A juhok és kecskék szintén a fák kérgét fogyasztják. (Míg a mezei nyúl pl. amelyet a csapdába kell helyeznünk. a lerágott hajtások. de segítenek meghatározni a csalétket is. a zsákmányul ejtett fészek mind-mind azt jelzi. Az üres héjak közelében föld alatti rágcsálóodúra is akadhatunk. teljesen lehúzott fakéreg . Az alacsony rágcsálásnyomok valószínűleg rágcsálóktól származnak. vízszintesen le lennének nyírva.olyanok. ahol bőségesen áll rendelkezésre élelem. ága vagy rügye képezi fontos részét számos állat . Az alagút magassága az állat méretét mutatja. A fa alatti feltört héj szintén mókust jelez: elképzelhető. vagy egy bizonyos .

ürüléke hosszú és vékony. többnyire folyékony. hogy állatok nyomait jelzik.mi inkább tökéletesítsük! Néhány állat. madár. milyen régen járt ott az állat Az ürülékre a legyek hívhatják fel figyelmünket. amely az elfogyasztott hús . A nagy. Földtúrásnyomok Néhány állat bogarakat vagy gumós gyökereket keresve feltúrja a földet. és ennek megfelelően tehetünk ki neki csalétket! Madarak: Szintén két csoportjuk van. szarvas nyomaira bukkantunk. A szag lényeges szerepet játszik a territórium kijelölésében és fontos párzási jel. mert a kisebb madarak mindig ahhoz közel tartózkodnak. mit evett az állat. magevő madarak ürüléke kicsi. és ahol él egyfajta állat. Némely állat. valószínűleg nemrég még tevékenykedett ott valamilyen állat. A ragadozó madaraknak nem kell a víz mellett tartózkodniuk. Különösen a disznók forgatnak fel nagy földdarabokat. Szagok Figyeljünk a hangokra és szagokra! Egészen biztos. A kisebb karcolások ott jellemzőek. pocok vagy rágcsáló . a szarvas és a nyúl) ürüléke kerek és szalmaszerü részeket tartalmaz. Ürülék Az állat fajtájáról ürüléke adja talán a legpontosabb tájékoztatást. Hajó helyről figyelünk. ami az ürülékükből is megállapítható: a húsevők és a mag-. legelésző állatok. mert ott sok lárva él. ott felbukkan a ragadozó is. A növényzettel táplálkozó állat (mint a szarvasmarha. A laza ürülék azt jelzi.magasság alatt a fák alsó ágai le vannak kopasztva. Emlősök: Számos emlős ürüléke a végbélnyílás mirigyei miatt erős illatanyagokat tartalmaz. Nyissuk szét az ürüléket. különösen a róka szaga nagyon erős. így kiderül. Az állat méretére ürüléke méretéből és mennyiségéből következtethetünk. A legtöbb ember elhanyagolja a szaglását . pl. a borz és a medve vegyesen táplálkozik. korhadó fákból táplálkoznak. míg a bagoly és a héja köpetet öklendez vissza. Némelyikük (mint a nyúl és az ürge) nem .legyen az hal. Szemünket is tartsuk nyitva! Hidegben pl. sáros pocsolya egyértelműen disznókra utal. az ürülék szárazsága pedig azt jelzi. a nagy állatok légzése párafelhőt képez. főleg a víztől távoli magasföldeken. hogy elérhető távolságban víz van. ahol a mókus hajtás után kutatott. A kisebb. A húsevők . ott másfajta is előfordul . Az alvó.meg nem emészthető részeit tartalmazza. A madarak általában az idősebb.köztük a vadmacska és a róka . bogár.és fészkelőhelyet a faágakon és az alattuk lévő földön található bőséges mennyiségű ürülék jelzi. Ez a tudás csapdaállításkor is jól használható. észrevesszük ezt a „füstöt" Vacak és odú Sok állat él odúban.ahol van zsákmányállat. illetve gyümölcsevők. pl. Ha a föld még omlós és friss.

telpkioídásos felrántóhurok-csap-dát vagy csalétkes vermet siklóhurokcsopdá-val! Cseleteknek használjunk belső részeket vért vagy húst! A vadmacska nagyon hirtelen reagál. de méretük fajonként változó.az odújától távol eső állandó mellékhelyiséget használ). néha gyorsabb a dorongcsapdánái. Ausztráliát és az Antarktiszt kivéve minden kontinensen fellelhetőek. A nyulak vészkijáratát könnyű kiásni. A kisebb macskák húsa inkább a nyáléhoz hasonlít. Karmait (a gepárd kivételével) járás közben visszahúzza. kiváló íjhúr készíthető belőlük. EMLŐSÖK MEGJEGYZÉS: A lábnyom ábrázolása mellett semmilyen méretarány nem található. Minden macska féle lehetséges táplálék . Legtöbbjük az állat egész családjára jellemző. Inuk erős.mint pl. Csapda: Alkalmazzunk erős felrántóhurok-csapdát. de sehol sem gyakoriak. mert tulajdonosa valószínűleg a közelben tartózkodikI Húsuk általában inas. lábnyom a jobb első. a 2. általában éjszoko aktivek és kerülik az embert Láthatunk oroszlánt pl. Az 1. . és azt is jelzi. de azért egy-két kijáratot még ezek is fenntartanak vész esetére. de legyünk ÓVATOSAK. a borz . lábnyoma négy kisebb és egy nagyobb (hátsó) ujjbegyből áll. A közelben lévő nyomok és ürülék azonban elárulja odúik helyét. Rejtőzködnek. hogy használatban vannak-e (bár néhány állat .törődik odúja elrejtésével. de belenyomhatunk tüskebokrot vagy szögesdrótot is. hogy kihalásszuk a lakót. lábnyom a jobb hátsó láb képét mutatja. ezért jól meg kell főzni. de máshol nem gyakran akadunk össze nagymacskákkal. Lábnyomok és egyéb jelek: Lábujjhegyen jár. Ürüléke hosszúkás és keskeny de általában elássa. A ragadozó állatok általában elrejtik odúikat.de azért ne a legnagyobbakkal próbálkozzunk! A nagyobb macskák felügyelet nélkül hagyott zsákmányát meg tudjuk szerezni. Vizelete erős szagú. MACSKAFELEK A házimocskától a tigrisig terjed a skála. amelyek legtöbbször fás területeken találhatóak. a vad rezervátum bán.

rántóhurok-csapdát vagya csalétkes vermet siklóhurkos csapdával! A területen minél kevesebb emberi szagnyomot hagyjunk! Lábnyomok és egyéb jelek: Lábujjhegyen közlekedik. hátsó ujjbegynél. A farkas élőhelye mára szinte csak Észak-Amerikó-ro. A róka ürüléke földodújához hasonlóan orrfacsaró. Ki fin om ul t érzékeik miatt a ku tya féléket lehetetlen közelről becserkészni. magunkhoz csalogathatjuk. kíváncsiságuk azonban csapdába csalja őket. Puha talaj esetén az odút akár ki is áshatjuk. Külső ujjbegyei rövidebbek a belsőknél és a fő. Csapda: A rókáknak felrantóhurokcscpdót készítsünk! Próbáljuk ki o lépcsőzetes csalétek-kioldősos vagy csa létekrúd-kioldásos fel. mert lehetséges élelemnek gondol MINKETI Húsa rágós. Ha négykézláb mászunk.KUTYAFELEK A róka és a többi kutyaféle a sivatagoktól az Arktiszig (Új-Zeland.és Közép-Ázsiáro korlátozódik. Távolítsuk el végbélnyílását! A kutya Távol-Keleten ínyencségnek számit. valamint Észak. . Madagaszkár és néhány sziget kivételével) mindenhol elterjedt. vékony ürülékében táplálékától függően szór vagy bogármaradványok találhatóak. Hosszú. Lábnyoma négy ujjbegyet és a karmok hegyét mutatja.

mert halálos mennyiségű Avitamint tartalmaz. Cibetmacskák: A trópusi Afrikában és Ázsióban élő dögevőfajta. Nagyon veszélyes is lehet. A kutyához hasonlóan ejtsük el! Főzés előtt távolítsuk e! végbélmiri-gyeit! MEDVÉK Észalc-Amerikábon.Hiénák: Eszak-Afrikátál Indiáig megtalálható dögevőfajta (nem igazi kutya). a medvék ugyanis a legtöbb hurkot eltépik. mert a megsebzett medve nagyon veszélyes! Lábnyomok és egyéb jelek: Lábnyoma 5 hosszú karmot mutat. Élelmet keresve feltúrja a földet. még az is előfordulhat. MESSZIRE kerüljük el őket! Ha csapdába tudjuk ejteni a medvét. Amed-ve szinte mindent megeszik. . Ázsióban. Alaposan főzzük meg az élősködők miatt. A legtöbb medvefajta képes fára mászni. Európában. könnyen ösz-szetéveszthetö azemceri lábnyommal. Feltétlenül pusztítsuk el vagy ártalmatlanítsuk.ésszúrócsopdátkészítsünk. Könnyen meg tudják ölni az embert. tápláló zsirban gazdag ételt készíthetünk belőle. Erősek és gyorsan futnak. Lcb-ujjhegyei köze! vonnak egymáshoz. széthasítja a fatönköket de betör a bogár fészkekbe is. amelyek leginkább o fákkal sűrűn benőtt területeket kedvelik (kivéve o jegesmedvéket). hogy kifosztják a táborhelyet. mérete 30x18 cm. hogy elpusztuljanak a parazitái! A jegesmedvék máját NE együk meg. Csapda: Dorong. de utóbbiak közül csak a nagyobbak hatásosok. és Dél-Amerika egyes északibb területein megtalálható. Hátsó talpa hosszúkás. egyedül élő állatok. karma jól kivehető. Sajót készítésű fegyverrel azonban vakmerőség lenne vadászni rá! Főzzük meg alaposan.

ezért megfoghatjuk őket folyóparti felróntó-hurokcsapda segítségével.a messzi északon . mérete 7. a vidramenyét. MENYETFELEK A menyét a hermelin.VIDRÁK Nehéz észrevenni vagy csapdába ejteni őket mert idejük legnagyobb részét a vízben vagy folyóparti odújukban töltik .5x6 cm. Lábnyomok és egyéb jelek: ötujjú. Halszagú. friss halat használva csolétkül. hosszúkás ürülékét látható helyeken. úszóhártyás lábnyoma szinte kör alakú. Kiváncsi ó/latok. a nyest és o görény rejtőzködő állat . általában köveken találjuk.

A főpárnán lévő szőr általában piszkos. bar főként dögöt esznek. . Sehol nem gyakoriak. A menyét lábnyoma a legkisebb. A földhöz tapadva jár. ROZSOMAKOK Ezek a messzi északi területeken élő borz formájú állatok még a rénszarvast is képesek le-teríteni. Óvakodjunk erős fogaiktól! Csapda: Csolétekrúd-kioídásos felróntóhu-rok-csapdát és dorongcsapdát állítsunk! Csaléteknek belső részeket vagy madártojást használjunk! Lábnyomok: Alig észrevehető. Csak fegyverrel támadjunk rójuk! Csapda: Használjunk erős csalétekkel ellátott felrántóhurok-csapdát vagy csalétkes vermet siklóhurokcsapdáva! . Lábán öt. ezért elülső és hátsó lábnyoma összeérhet. A fő párnán lévő szőr nehezen felismerhetővé teheti. kivéve puha talajon. egymástól nagy távolságban elhelyezkedő karom található. Öt lábujja és erős körme van.ha egyáltalán találunk csalétket a tundrán! Lábnyomok: Általában 8x7 cm.viszont fontos táplálékforróst jelentenek.

Afrika. Ne menjünk hozzá közel! A fiatal borz ize a disznóhúshoz hasonlít Csapda: Csalétek-kioldásos lábfelróntóhurok--csapda. . Könnyen összetéveszthető egy kisebb medvéével. Kitaposott járata és ürítési területe kiváló hely a csapodnak. élőhelye Észak-Ame-rika. Átlagos lépéstávolsága 50 cm.BORZOK Tömzsi éjszakai állatfaj. Akár támadhat is. Ürüléke lapos. A csapda legyen erős! Lábnyomok és egyéb jelek: Öt lábujj kinyúló karmokkal és nagy hátsó párnával. kikotort mélyedésekben Található. dorongcsapdo és siklóhurokcsap-da alkalmazható. A feltúrt föld és a kibontott rovar fészek borz nyomaira utalhat. harapása erős és veszélyes. és a kutyáéhoz hasonlít. megtalálható Európa és Ázsia keleti részeitől Indonéziáig. A hidegebb területeken téli ólmot alszik.

(Lósd Sarkvidéki területek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben. kiterjedt családi csoportosulásokban. némelyik kiterjesztett szcrnyszélessége I m. nehéz becserkészni (mór jóval azelőtt üvöltem kezd. hogy megközelítenénk). ho ilyen állat területén. Még a legkisebb majmok is képesek fájdalmas harapást ejteni. legtöbbjük zajos. vagy valamilyen érdekes (kíváncsiságát felkeltő) dolgot használjunk. Okos állat. Éjszaka aktívak.DENEVÉREK A nagyon hideg éghajlat kivételével mindenhol megtalálhatóak.és DélAmerlkában él. A húsevők rovarokat. kisebb állatokat fogyasztanak (ilyen a veszettséget terjesztő dél-amerikai vámpirdenevér is). áttolóban fákon élnek. Ho megijesztik.) . a bozótosban alszunk! A növényevők (óriás gyümölcsévé denevérként vagy repüiö rókaként is ismertek) nagyobbak. A mérsékelt égövi területeken téli álmot alszanak. amiből előnyt kovácsolhatunk. Jól takarjuk be magunkat. végbele mirigyeiből büdös folyadékot bocsát ki. Csalé teknekgyüm ölesöt. Menetirányukat a nyíl jelzi. felróntóhurok-csapda vogysikíóhu-rokcsapda aíkai m az ha tó. egészen Ausztráliáig és Ázsiáig BŰZÖS BORZOK A hosszú szőrös farkú. Csapda: Ülörudos vagy csatét kés rugós szúró-csapda. apró borzra hasonlító bűzös borz (másnéven szkunk) Észak. FÓKÁK Lábnyomaik között hasnyom található. Jelek: Életmódjuk a legjobb nyom: meg sem próbálnak elrejtőzni. viszon t merész és kíváncsi. halat. A trópusi Afrikában és attól keletre. Inkább könnyebben megszerezhető élelem urán nézzünk! MAJMOK Szinte csők a trópusokon. Kiváló táplálék.

csordában élnek A bölény és a többi vadon élő szarvasmarhaféle Észak-Amerika. Kevés kecske él Európában és Észak-Afriká-ban.különösen ravaszak az öreg. Csapda: A fiatal állatok kivételével csak a legerősebb hurkok. tetején elkeskenyedő. rugós. Európa és (ritkábbon) Észak-Afrika egyes részein. hátulján kör alakú pata nyom.1 Napközben. omikor alszik. Ürüléke. . Az Európában és Amerikában fennmaradt kisszámú bölény védett A honosított ázsiai bively vadon él Ausztrália északi részén. általában barlangban laknak . Éber.megtalálhatóak. Arabian keresztül egészen Közép-Ázsia hegységeiig. Lábnyomok és egyéb jelek: Két mély.és dorongcsapdák hatékonyak. magányos bikák. különálló. VADJUHOK/KECSKÉK A juh általában kis nyójakbon él az alpesi legelőkön és füves pusztákon Észak-Amerikó-ban. Finom étel készíthető belőlük. majd a nyálhoz hasonlóan nyúzzak meg! Csapda: Helyezzünk ki hálótarra a gyümölcsfára.o gyümölcsévé denevérek azonban fákon is élnek. amelyről az óriási gyümölcsevö denevér táplálkozik. Lehetetlen o közelébe kerülni. üssük !eaz alvóhelyéről! Jeleké megtelepedett kolóniákat könnyű megtalálni. Afrika és Dél-Ázsia vadonjaiban található. gyors állat. SZARVASMARHAFÉLÉK A szarvasmarhafélék vízhez közel. többségük Közép-Ázsia hegyei közt található. belezzük ki. o jól ismert tehén lepény kiváló tüzelőanyag. Elkóborolt házi szarvasmarha különösen Afrikában fordul elő. különösen a nagyobb növényevő denevérekből. kedveli a megközelíthetetlen helyeket. Távolítsuk elő szárnyát és lábát. A nagy szarvasmorhafelék veszélyesek lehetnek .

A félénk. A következő ábra méretarányosan mutatja az óz elülső és hátsó pata nyomát (fen t). A rénszarvasé jellegzetesen kerek. A szarvas bőre különösen rugalmas. A kecskéé az elején sokkol gömbölyűbb.. és a sivatagos területeken élők kivételével a víz közeiében mutatkozik. hegyes végű lábnyom. A következő ábra arányosan mutatja a hózi juh (baIro) és a zerge (jobbra) lábnyomát Ürüléke c házijuhéhoz hasonlóan golyó alakú. SZARVASOK/ANTILOPOK Ausztrália kivételével minden kontinens fával sűrűn bontott területein megtalálhatóak.Még a juhnál is biztosabb féptű. vo la mint a .vagy dc-rongcsapdót helyezzünk ki. jól füstölhető húsa van. Hegye a juhok esetén mindig. kifinomult szaglással és hollóssal rendelkező állat csoportokban él. Az antilop és a gazella egyaránt előfordul Afrikában és onnan keletre. amelyek nem érintkeznek. Jókora erővel képesek bökni és szúrni. a kecskék esetén néha kiálló. Az északi jávorszarvastól a mindössze 45 cm-es trópust szarvasig nagyon eltérőek lehetnek. Leginkább hajnalban és alkonyatkor aktív. Szarvára FEGYVERKÉNT tekintsünk! A nagyobb állatok agresszívak lehetnek. hasított paták. Kiváló. Túlzott reményeink azonban ne legyenek! Lábnyomok és egyéb jelek: Hasított pata. Az első rész keskenyebb a hátsónál. a nagyobbaknál pedig (ábfelrántóhurok-csapdát. szarva és agancsa pedig hasznos szerszám lehet. o villás szarvú antilop található. Csapda: A kisebb fajtáknál hurok. egészen Indiáig. kér vékony.vagy dorongesopdót használjunk! Csaléteknek használjunk belső részeket [ezekhez a kíváncsiság vonzza őket)! Lábnyomok és egyéb jelek: Hosszúkás. ravasz. Észak-Amerikában egyetlen fajta. szúró. viszont finom ételt lehet belőle készíteni! Csapda: Helyezzünk ki az útvonalára hurkokat és rugósesapdát! Sziklás területeken a természetes akadályok kiváló lehetőséget biztosítanak a dorongcsapda számára.

Erre akkor von o legnagyobb esélyünk. szájuk sarkában pedig két nagy fog (agyar) található. Az állatra utalnak még c facsemetéken lévő karcolások. a futó állatoké nem. ha a melegben kifekszik pihenni. a pekari és a többi sertésféle mérete nagyon különöző lehet. Sokat közülük súrü szőrzet jellemez. bár a vorocskos disznó a szavannát kedveli. VADDISZNÓK A sertés. Ürüléke lehet hosszúkás vagy kerek golyócska. Általában halomban található. de mindegyik maloc formájú. minta szarvas. hogy nem olyan éber. télen zsírban gazdag. Csoportot alkotó családban. Húsa jó. Agyaruk súlyos sérülést okozhat. a rágcsált és le evett fakérgek. dorongcsapdát disznóejtő szúrócsapdát az állat útvonalába . amely gyakran a combon lévő artériához veszélyesen közel esik. Annak ellenére. A mérsékeltövi területeken az ürülék télen könnyebb és szálasabb. általában fával sűrűn bontott területeken élnek. Csapda: Az erős felrántóhurok-csapdót. az embert is le tudják teríteni. Figyeljük röfögését! A nagyobb kanok és őzöket kísérő fiatalabbak hamar támadnak.rénszarvas lábnyomát (lent). viszont az élősködők miatt alaposan meg kell fózni. nehéz elkopni. orruk hosszú. Figyeljük meg a rénszarvas esülkszerű lábnyomát! A sétáló állatok első és hátsó lábnyomai egybeesnek .

sokadmagával él. hogy emberek élnek a közelben. Földtúrósok és dagonyázóhelyek jelzik legbiztosobban a jelenlétüket. TEVÉK Vadon el Eszak-Afrika sivatagaiban és Közép-Ázsiótól északra.helyezzük. Puha talajon rövid. amelyet elsőként próbálunk meg csapdába ejteni! A sarki nyúl és a mezei nyúl a messzi északon akár meg is mentheti oz életünket. guacanót és vikunyát az antilophoz hasonlóan ejtsük csapdába! A lámc és alpaka félig háziasított fajta:jelzik. gyakran jól kitaposott jóra tokbon. Lábnyomok és egyéb jelek: Hasított patájával a szarvaséhoz hasonló nyomot hagy. Megtalófhajtuk őket jóval az Északi-sarkkör felett (havasi vagy sarki nyúl) éppúgy. mint a sivatagban és a dzsungelben. A fiatalabb állatok patája hegyesebb. arcát vagy testéi LÁMAFÉLÉK Az Andoktól egész Patogóniáig fellelhető alpakát. Elfogásához nagyon erősszúrócsapdc vagy lőfegyver szükséges. A legtöbb területen ez legyen az az óllat. oldalsó lábujja különbözteti meg a vaddisznót o szarvastól. szörtelen disznóra hasonlít Az ösvényén kihelyezett hurokkal. de honosították Ausztráliában is. A teve köp. A csapdát a járatba helyezzük! A fiatal nyúlok egészen nyugodtan fekszenek. A vo rücskös disznó nagy.. A nyulakat a Icgköny-nyebb elkapni. Ürülékük gyakran alaktalan. Legtöbbjük odúban. szúró. A mezei nyúl nem . és erősen meghoraphetjo ez ember kezét. akárfelisemelhetjük őket a főidről. TAPÍROK A trópusi Amerika és Délkelet-Ázsia erdőiben élő félénk állat leginkább egy nogy. ezért a csap-dót bármilyen csalétekkel elláthatjuk.vagy dorongcsap-dóval ejtsük el! ÜREGI (HÁZI) NYULAK/ MEZEI NYULAK Az ember sok helyen elterjesztette a nyulokat. szilárd vagy elvékonyodó. de sosem hosszú. vagy reménykedjünk egy éppen arra haladó csoport megjelenésében! A disznó mindent megeszik. odúszerű alvólyukban alszik. lógó orrú.

feljegyzett olyan eseteket. A Hudson Bay Company pl. amikor a vadászok annak ellenére éhen haltak. nem pedig rrtögé esik. de kisebb (4x2. kerek golyócska. A rág csálókat o legkönnyebb elkapni. mert a levegőben tartja az állatot. könnyen megszerezhető nyúlhúsból állt. KISEBB RÁGCSÁLÓK Azemlősök talán legnépesebb csoportja. Csapda: Egyszerű hurkot is alkalmazhatunk. és ritkán hagy nyomot. és ezzel csökkenti annak esélyét. hogy csapda fogságába essen. és rendszeres járatai sincsenek. A nyúlok által kiadott figyelmeztető jelzés orra hasonlit. Az egyes fajták nyomait nehéz megkülönböztetni. Ürüléke apró. amelyek közül a belső rövid.odúban él. A fák kérgének alját rágcsálva rajtahagyják két metszőfoguk nyomót. hosszú hátsó és rövid első lábának együttese azonban jellegzetes. hogy egy másik állat eivigye a zsákmányunkat Lábnyomok és egyéb jelek: Szőrös talpa nem sok nyomot hogy a puha földön. hogy étrendjük a bőséges. bár legtöbbjük túl kicsi ahhoz. A hátsó láb keskenyebb. kemény. és négy lábujj található rajta. A myxoma-tosis nevű nyúlbetegség még a föld felett éiő nyulakhoz is eljut. húsuk ugyanakkor nélkülözi az ember számára alapvető zsírt és vitamint. mint amikor oz ember a párnát ütögeti. A patkányok és egerek szin te minVESZÉLY! NYÚLEVÉS MIATT ÉHEZNI A nyulak nyújtják a legkönnyebben megszerezhető élelmet. A mezei nyúl első lábán öt lábujj található. Az üregi nyúl lábnyoma hasonló. bár a felrántóhurok-csopda a legjobb választás. .5 cmj. Futás közben c hátsó lábnyoma az első lábnyoma elé.

Afrikában és Ázsióban sok változata megtalálható. a betegség azonban nem veszélyes az emberre. ízletes. Földön éló fajtája ügyetlen . Nutriák: Az előbbihez hasonló. ha a növényzetet eltakarja a hó. annál rosszabbá válik a helyzet. gyengeség és más vitaminhiánnyal járó tünetek lépnek fel. tüskéje azonban sérülést okozhat . Némelyik fára mászik. ho elzárjuk a víz felé vezető menekülési útvonalai Húsa sovány és ízletes. pedig a növényi táplálék biztosította volna életben maradásukat. az Andokban.könnyen lerohanhatjuk és leszúrhatjuk. A nyúl és számos rágcsáló tularémiát (nyúlpestist. hogy ne sértsük meg belső szerveiket és alaposan főz-zü k meg őket! Csők éldemkén t iá tjük c két szívesen: ho elözönlik táborhelyünket. családokban élő állatok Dél-Amerika trópusi. Csaljuk őket ketrec. amely különösen a fej nyálmirigyeinek megduzzadá-sával jár. Gyümölcsöt és leveles zöldséget csalétekként használva könnyen csopdóba csalhatjuk őket. A nyúzás után a fertőzés egyetlen jele a májon fellelhető fehér folt.vagy dorongcsapdába! A patkányok betegséget hordoznak: belezéskor ügyeljünk ró. A nyulak ilyenkor taszítóan néznek ki. A myxomatosis vírusos megbetegedés. Ha ezeket nem pótolja a test. TARAJOS SÜLÖK Amerikában.Az ember a nyúl emésztéséhez saját vitaminjait és ásványi anyagait használja fel. Európában vadon fordul elő. de ónnál kisebb állat szintén Dél-Amerikában él. A vadászok szó szerint halálra ették magukat. amelyek aztán a székletben kiürülnek. Dél-amerikai vízidisznók: A kisebb birka méretű. Félig víziói la tok: könnyen tekergethetjük őket a csapdosorba vagy a csapdába. nyúllá-zat) hordoz (fásd Rágcsálók/ v J denhol előfordulnak. Kiváló élelmet jelentenek. Ez a helyzet akkor fordulhat elő. alacsonyan fekvő területein fordulnak elő. és lomhává. Minél több nyulat fogyaszt az ember. és a túlélő kizárólag a nyúl-húsra hagyatkozhat. sokszor vakká teszi a nyulat. fogjuk el mindet! Tengerimalac és házi tengerimalacok: Erősen háziasod tak fö élőhelyükön.

pikkelyes farkuk evezőlapáthoz hasonlít. különösen a farka. Finom élelem. ahol felemelkednek a fákat rágni! Lábnyomok és egyéb jelek: Öt lábujj karmokkal. gátépítő vízió fiatok.HÓDOK Vaskos. Észak-Amerikában. illetve Európa és Ázsia északi részén élnek. kérget és faforgácsot a víz közelében! SÜNDISZNÓK Félénk éjszakai állat. Napközben jól elrejtett lakóban fekszik. amelyből gyakran csak négy látszik. egészen Indonéziáig megtalálható. itt lehet őket csapdába ejteni. Afrikában és onnan keletre. kerek.vagy doronöcsopdátarra a helyre . ezért köny-nyen le tudjuk rohanni. Az összegömbölyödött példányokat a . nagyobb\ mint 15x10 cm. Csapda: Helyezzünk erős hólót vagysiklóhur-kokat a vízre 1 Tegyünk felrántóhurok. A hatsó talp úszóhártyás. Európában. Ázsióban. Keressünk gátat és hódlakot ki döntött és megrágott facsemetéket. A folyók mentén állandó járatokat használnak. Elég lassan halod. A mérsékelt égövi területeken téli álmot alszik.

A legtöbbjük éjjelnappal aktív. Fiatal példányokat keresve fosszuk ki fákban lévő odújukat! Óvakodjunk éles fogaiktól. Éberek és gyorsak. A mókusok és a prérikutyek a sarkvidéket. ezekkel vadul védekez- .legkönnyebb elkapni. némelyek modarak tojásával táplálkoznak. de óvatosan nyúljunk hozzá. A sün élelemnek megteszi. A hidegebb területeken téli ólmot alszanak. Alaposan főzzük meg! Csapda: A hurok nem hatékony. amelyekből általában csak négy látszik. Többek között héjasokkal. hajtásokkal. Inkább do-rongcsapdöt használjunk -a sündisznó szívesen szaglászik az akadályok körűi! Lábnyomok: Öt lábujj hosszú karmokkal. gyümölccsel. Ausztráliát és Új-Zéfondot kivéve mindenhol előfordulnak. mert óltolóban parazitákkal fertőzött! Bőrét tüskéivel együtt le tudjuk nyúzni.

hogy a nagy nyílt területen nem kínálkozik olyan ösvény. öt a hátsó lábakon. amelyre kihelyezhetnénk! A fán élő kengurut gyümölccsel. kisméretű dög. amelyek óriási nyúllábnyomra hasonlítanak (az elülső lobokra nem támaszkodik rá es nem használja mozgásra). Némelyik ügyesen mászik fára. Tas-mán iában és Pápua Új-Guinea egyes területein élnek. toboz a fák alatt. húzzák meg magukat A vörös óriáskenguru távol merészkedik a víztől. Többségük éjszaka aktív. karmokban végződő lábujj ozelső. napközben barlangban stb. Túl gyorsok. Nagyobb fajtájuk hátsó lábává! erőset tud rúgni.és felrántóhurok-csapdát használjunk annak ellenére. Megrágott kérgek. KENGURUK A törpe kenguruval (wallaby) és egyéb rokonaikkal együtt kizárólag Ausztráliában. Ehető ugyan. levelekkel és gyökerekkel csalogassuk le! Lábnyomok és egyéb jelek: Mindössze két lábnyom. ha mór egyikük csapdába eseti. nem tudjak őket lerohanni. de elkopni nem könnyű! Csapda: Dorong. amelyiken a mókus éli A mókusok még akkor is azon fognak átvágni. sokszor nagy kolóniákban élnek. Csapda: Kisméretű csalétekrúd-kioldcsos fel-róntóhurok-csapdát alkalmazzunk! Feldarabolt gyümölccsel vagy madártojással csalogassuk oda az állatot! A fán élő mókusoknak helyezzünk ki egy rúd mentén 5 cm-enként hurokcscpdókott majd a rudat döntsük neki o fa törzsének. ágakból rendetlenül összerakott fészek a fán mind a mókus jelenlétére utal.neki Földön élő fajtáik odúban.és hulladék . Lábnyomok és egyéb jelek: Négy vékony. rágcsált dió. OPOSSZUMOK Az Egyesült Államok déli részétől egészen Dél-Amerikáig honos. A mókus többnyire kiváló eledet.

Ausztráliában és Ázsióban élnek hasonló. . Rokona az Amerika trópusi részein honos rákévá mosómedve. Csaléteknek használjunk leveses gyümölcsöt tojást vagy bármit. Ausztráliában élő állat (egy fajtája Tosmónia szigetén is előfordulj. Elülső lába kicsi és kerek. ahonnan éjszaka bújik elő. Éjjelente előbújik a fáról vagya sziklaüregéböl. héjasokat gyűjtsön. bozontos. száraz területeken él Föld alatti odúban lakik. Észak-Amerikában sűrűn előfordul. vagy bogyókat. csíkos ferkú. hogy békáro. borz méretű. Csa p da: Csclétkes felrön tó hurok-csapdát használjunk! Lábnyomok: Öt hosszú. a hátsó pedig nogyobb és hosszúkás. Azoposszumpás-tetom hagyományos amerikai étel. Kiválóan masznak fára.évá óllatok. Csapda. Toíakodóan kíváncsi éjszakai állat. Leginkább a vizparti erdősegeket kedveli. kivehetően koromban végződő lábujj. hogy gyűjtögessen. bogarakra. kisebb emlősökre vadásszon. ami rendelkezésünkre áll! Toíakodóan kiváncsi állat VOMBATOK Kövérkés. de az oposszummal nem rokon állatok. A borzhoz hasonlóan ejtsük csapdába! MOSÓMEDVÉK A macska méretű. Eukaliptuszerdőben. Észak-Európa egyes területein honosították. fekete pofájú állat. puhatestűekre.

ahonnan csak tojásrakáskor bukkonnak elő. hogy nem esett-e gyik a nap segítségéve! működő lepárló fogságába!A nagyobb gyíkoknak állítsunk csapdát! víziteknősök/ SZÁRAZFÖLDI TEKNŐSÖK Ez a hüllöfojta kiváló táplálék Többségük sós vagy édesvízben él. még pórzáskor sem megy be a vízbe. hogy a közelben tartózkodik. A szelenceteknős pl. Az 13 m-néi kisebbek lehetséges táplálékot jelentenek. hogy bele kell szúrnunk. Viszont oz összes kígyó ehető. Néha gödörben is csapdába ejthetjük őket de ellen -őrizzük azt is. de néhány leguán és a varánusz harapása súlyos sebet okozhat.HÜLLŐK KROKODILOK/ALIGÁTOROK E csoport képviselő i szírt te az összes trópusi és szubtrópusi területen megtalálhatóak. elkészült Nyomok: A tojásrakás miatt a partra kimászó nőstények traktorszerű nyomokar hagynak a homokban. A nőstényben található tojások ehetőek. A legtöbb gyík félénk. Húsa nagyon dús. ne érjünk hozzá állkapcsához vagy úszólábához! A hátán védtelenné válik Vágjuk fel a hasát és távolítsuk el beleit. hogy figyelmetlen tápláléka a közelébe merészkedjen! Farkával kaszáló mozdulatot tehet. Csapda: A kisebb krokodilok csapdáját viz mellé állítsuk. A nagyobb példányokat kerüljük el. amelyet ha lenyel az állat. vagy egyszerűen húzzuk ki a vízből! Szárazföldön bot segítségével fordítsuk a hátára. ami majdnem olyan veszélyes. és a karmaik is erősek. mert gyakorlatilag páncél borítja őket.köztük o ravasz és agresszi v in do . ezért csak kis mennyiségben fogyasszuk! A vére még töményebb. ez a része szilárd és nagyon ízletes. ami igazi ajándék a tengeri túlélő szamára Hálóval fogjuk ki. cm ezek mérgezőék (lásd Veszélyes állatok és Mérges kígyók az Egészség fejezetben). A teknős képes visszahúzni fejét ezért Iehet. mert kiválóan álcázza magát. de horgászhatunk is rájuk csaliba telt bot segítségéve!.hatalmas mérető. hogy éles eszközzel nagy ütést mérünk a szemei közé! GYÍKOK Az arizonai óriásgyikot (viperagyík) és o mexikói viperagyíkot (gyöngyös gyik) könnyen ellehet kapni.ausztráliai torkolati krokodil . amelyekért mélyre kel! . A nyomok elvezetnek a tojásokhoz. és némelyik . Ki-belezés utón süssük meg parázson! Amikor a páncél kettéválik . Némelyik teknős távol a partoktól is felbukkan. de okod néhány szárazföldi fajtájuk is. Élőhelyén MINDIG feltételezzük. a fejét és c nyakát (némelyik nyakában méregzsák található)! Főzve o legjobb. mint a harapósa. é5 hosszú ideig képes a viz alatt feküdni arra várva. de vigyázzunk. NE próbáljuk meg elejteni a néhány in dón éz szig eten honos hatalmas (2 m h osszú) komodói sárkánygyíkot! A gyikokat farkuknál fogva próbáljuk meg elkapni!A kisgyikok gyorsan mozognak. A legjobb falatok a farkából készíthetőek. beakad a nyelőcsövébe! Elpusztításához is a csaliba rejtett hegyes pálcát használjukI Úgy is megölhetjük.

amely mindig o viz közelében van. a dögevőket (pl. Brekegésük elvezet tartózkodási helyükhöz. c fúrj. amelyekről tudjuk. hogy észrevennénk a folyton körülöttünk mozgó példányokat A fán élő kígyót üssük le az a gr ói. hogy lenyelje.égő fadarab is megteszi majd üssük őket agyon! Nappal vadásszunk rájuk horog.Így az Afrikában. Néhány azonban bőre alatt mérget raktároz. gyakran csak mozgásuk leplezi le őket Jó pár napot eltölthetünk anélkül. mint a délamerikai anakonda . ha a kígyót nem letépjük magunkról. a sast és a héját). A békához hasonló módszerrel fogjuk meg > Éppúgy fogyasztható. a sivatagban. így néhány napig nem romlanak meg! KÉTÉLTŰEK Az összes béka ehető. az apró levelibékától egészen az afrikai óriásbékáigf amelynek akkora a fába. madzag és rovarszerű csali segítségével! A nagy békák lába különleges ínyencség. Rossz íze van. szemölcsös. Könnyű őket elkapni. A vad szárnyasok a legfinomabbak (c fácán.nagyon nagyra. A varangyosbéka a víztől távol található. 1/okítsuk el fénnyel . Ázsiában és Ausztráliában élő pitanok és a boák. hanem szétfeszítjük az állkapcsát. mint a béka. hogy húsuk megpuhuljon. bőre voracskos. majd csapjuk a földhöz. Főzzük meg őket. hogy különösen mérgesek NE próbálkozzunk akkor se. aztán a biztonság kedvéért MADARAK Minden madár ehető. viszont óvatosak is.ásnunk. töböségüír erősen mérgező börváladékot termel. NE együk meg! A szalamandra és a gőte o vízben vagy amellett található. o lúd és c tojótyúk). és még legnagyobb példányuk is túl nagynak találja oz embert ahhoz. a kacsa. a keselyűt) és . csak némelyik izletesebb a másiknál. sokuk pedig kiválóan álcázza magát A ragadozó madarakat alaposan főzzük meg. úgyhogy bőrüket főzés előtt távolítsuk el! Éjszaka aktívak. a fájd. A kígyók kiválóan álcázzák magukat. és elpusztuljanak a parazitáik! A tengeri madarak olajosak és halízűek (ehetnek. akár lOm-esre is megnőhetnek. magason a hegyekben és a sarkvidéki terű leteken). a fogoly. A marás következménye kevésbé lesz súlyos. a nagy példányokkal azonban ne is próbálkozzunk! Nem mérgezőek. mint a csibéé. hátrahojlo fogukkal azonban erősen belénk marhatnak. azonban nem mindig egyszerű elkapni őket. KÍGYÓK Küzdjük le a félelmünket és ismerjük meg szokásaikat! Ne próbáljuk meg elkapnia túl nagy méretúeket vagy azokat. ize a csirkéére hasonlít. Csapda: Legkönnyebb a ragadozó madarakat (pí. Általában félénkek. ha nincs megfelelő felszerelésünk! A nagy óriáskígyók . Mindenhol előfordulnak (a nyílt tengeren.

a nandu (Dél-Ameríkában).és fel rá n tóhurok-csopdávol foghatjuk meg. Cső létek segí is égével is o do csalogathatjuk őket. általában a sziklás partok vagy kis szigetek valamelyik megközelíthetetlen részén. vagy csak nagyon kis távolságokat tudnak megtenni. Némelyiket (különösen o kacsót. Szorítsuk le a kígyót valamelyik vastag részén:ettől kitekeredik. ezért érzékeny csapdát használjunk! Alkalmazzunk siklóhurkokkal ellátott botot. csalétkes horgokat és nyelöcsöeízáró csalétket is! A kisebb madarak nyakára könnyen hurkot do oh a tünk. Óvatosan közelítsük meg őket (kúszva.a mérges fajták is . fejüket elrejtő kígyók gondot o kozhotnak. és ne is menjünk hozzá közel addig. A sivacsapjuk oda még egyszer! Az összetekeredett. Az alvó madarakat siklóhurkos bőitől kapjuk el! Az erdős területeken a tisztásokra és o folyópartra helyezzük a csapdákat! Csalétekként húst. ne járva). amíg teljesen biztosak nem vagyunk abban. ezért képtelenek a repülésre. a ludat és a többi vodszárnyast) ilyenkor sokkal könnyebb elfogni. hogy már nem éli Némelyek . elfogyasztása után pedig tárolóedényként hasznosíthatjuk a héjat . A segélykérő hangok más állatok felfedezéséhez is vezethetnek. A csalétekre mozduló madarakat ketrec-. le tudjuk őket rohanni! Madárfészek: A földön fészkelő modorok tojását könnyen megszerezhetjük. kíváncsi modorokat (a varjút és o sirályt) elejteni. számítsunk a támadásra! Odúban fészkelő madarak: A vészmadár. és néhány kivételtől eltekintve mindössze a madár méretét árulják ei. éjszaka azonban kihúzhatjuk vagy kiáshatjuk őket odúikból. több fajtájuk egész kolóniában fészkel. hogy szerűi kőhajítősnyiro vagy ütőtávolságba kerülnünk! Némelyik madár (pl. a sirályJ kitartóan őrzio fészkét. ugyanis a kisebb modorok erre egyből rátörnöd nők (még a lég kezdetlegesebb változatra is).meggyőzően képesek magukat halottnak tettetni! tagban és a havas területeken ugyanokkor a lábnyomok segítenek megtalálni o közeli búvóhelyen rejtőzködő madarat. de azért óvatosan bánjunk velük: főleg a strucc képes csonttörő rúgásokra. Őszi vedlés: A madarak ősszel teljesen leved-lenek. és meg tudjuk támadni a fejét! SOHA ne emeljük fel a kígyót. Tojásuk ugyan ritka. Repülésre képtelen madarak:/} strucc (Afrikában). gyümölcsöt és bogyókat használjunk! A madarak többsége könnyű. dorong. Ho az ö kolóniájuk felé megyünk. hogy elüldözzék. Az ürülék éjszakai alvó helyüket jelzi. Ha nincsenek túl messze. a viharmadárés néhány másik madár odúban fészkel. sőt. így elképzelhető. ha műbaglyot készítünk.a tolakcdóar. Napközben a tengerből táplálkoznak. de ha mégis találunk sokan jóllakhatunk belőle. A hívó hangokra figyelés és o röppófya követése sokkal célravezetőbb. hatékonyabb azonban. az emu és o kazuár (Ausztráliában) nagyméretű és képtelen a repülésre. Lábnyomok és egyéb jelek: Az úszóhártyás madaraktól eltekinWe lábnyomaik nagyjából egyformák.

hogy fertőzést hordoz. vagy érintéskor bőrkiütést o koznak I A rovarok gyűjtögetésekor legyünk óvatosak! Rejtekhelyükön élhetnek ugyanis nem szívesen látott élőlények is. Fák lehámló kérgem és korhadó fatönkökön találhatunk ilyeneket Némelyik trópusi pálmát és bambuszt is elárasztják. pókok vagy a nagyobb üregekben kígyók. hogy egy egész ebédre is elegendőek. a sáska. amelyek betegnek vagy döglöttnek tűnnek.ezek általában halvány színűek és három rövid lábuk von! Az apró lárváktól egészen a nedves. ezért akár életet is menthetnek. a hangya.ROVAROK A rovarok könnyen a Túlélő legmegbízhatóbb állati táplálékforrásává válhatnak. NE FELEDJÜK. A legtöbb rovar nem aktíva nap meleg Időszakában.és tópartokon kutathatunk utánuk. Ha van késünk. hogy tudtunkon kívül mar fogyasztottunk rovart valamilyen ételben. mert gyakran mérgező folyadékot termelnek. a méh. Leginkább fédús lárvájuk tápláló. Többségük nagyon kicsi viszont mindenhol jdcn vannak. mert elképzelhető. kérgük mögött. a tücsök . skorpiók. a növények szöveteiben és maghüvefyében. a bogárfélék. . esőzéskor azonban előbukkannak. amely hulladékkal. Gyorsan le kell kuzdenünk viszolygásunkat. KERÜLJÜK a levelek alsó felén élő lárvákat. A hangya. az élénk színű rovarok . mert gyakran erős a szájszervük. döggel vagy ürülékkel táplálkozik. Büdösek és nyálkásak lehetnek.5 cm-es és 84 grammos „kolbászig“ eltérőek lehetnek. pl. Kisméretűk ellenére több tápértékét tartalmaznak.beleértve a hernyókat is . Keressük a bogarak lárváit . bármilyen nedves helyen. hogy összegyüjtsek o nedvességet Fák zugában és hasadékában. Gazdagok zsírban. hogy a rovar sokak számára Ínyencség! Egészen biztos. vágjuk le a felső részt. büdösek. ÖSSZEGYŰJTÉSÜK Leghasznosabb a termesz. mégpedig sokszor olyan nagyszámban.és f = FIGYELEM NE gyüjt5ünk olyan rovart. a szöcske. illetve folyó. Óvatosan bánjunk velük! termeszvárak legtöbbször már azonnal szembetűnnek. 15. fehérjében és szénhidrátban. de halesalinak azért használhatjuk őket! ÓVAKODJUNK a nagy bogaraktól.általában mérgesek! Élénk színük figyelmeztetésül szolgál. ómig a felszín alatt rájuk nem bukkanunk! Csak élő példányokat gyűjtsünk össze! KERÜUÚK azokat. a hernyó és számos vizirovar. mint az azonos mennyiségű zöldség. gondoljunk arra.

egyszerűbb. A szárnyas termesz és a szárnyas hangya a viharos időben gyakran repül. de nyersen a leg. Tojásaiknak is nagy a táp érté ke. meg.ELKÉSZÍTÉSÜK A legtöbb rovar nyersen is fogyasztható. Az utóbbit hozzáadhatjuk más ételekhez. Többségük növényekkel táplálkozik. sőt el is zárhatják emésztőrendszerünket. különösen hG leveshez vagy más ételhez keverve tálaljuk. A termeszek ráharapnak és rá/vásznak ugyan. vagy félreteherjük. kellemes Illatú füst keletkezik. a nagyobbaknak azonban éles szájszerve van. Ha viszont nincs kéznél megfelelő edény. de ezzel a módszerrel túl sok termeszt nem lehet összegyűjteni. amellyel mindent megharapnak. A termeszvár kőkemény ugyan. amelyeken megtelepedtek. ha megsütjük őket.t ápláló'obok. hogy aztán megfőzzük vagy porrá szárítsuk őket. de a borét soha ne együk meg!A bogarakról távolítsuk el külső pán célja kot! A hangyához vagy termeszhez hasonló.vagy kisüthetjük ökét. amelyek járatokkal és üregekkel vannak tele. és a lyukba vizet engedve menekülésre kényszerithetjük a termeszeket Ha a termeszvár egy darabját a tűzre tesszük . hogy rovart kell ennie. hogy kinyerjük belső szerveit.dünket egy forró köre vagy a tűz parazsára! A nagyobb rovarok . kisebb rovarokat péppé nyomhatjuk. Ha valaki nem tud hozzászokni a gondolathoz. A nagyabb termeszekről elfogyasztásuk előtt távolítsuk el a szám yakat! Megfőzhetjük. gyakran 0. Csak helyezzük ebé. egy ideig eláll. Ez akár előnyünkre is szolgálhat. így általában táplálóbbak.5-1 m-né) is magasabb halmokat építenek. amely távol tortja a szúnyogokat és egyéb rovarokat A füst egész éjjel gomolyogni fog ésa termesz-vár a tüzet is sokáig ró pl álja. a szöcske és a tücsök . ha a termeszvárba gallyat lógatunk. Ilyenkor sokat összegyűjthetünk azokról o gallyakról és levelekről. Összegyűjtésük: A termeszek nagy. először préseljük össze. Néhány hernyó finom szőre bőrkiütést okozhat Ha szőrös hernyót akarunk enni.lábát és szárnyát távolítsuk ell A lábakon található szőrök izgathatják. A főzés azért is célszerű. mert elpusztítja a káros baktériumokat és élősködőket.mint a sáska. viszont főzve ízleteseb-bek. . Halászatkor vagy horgászáskor lógassunk termeszvárdarabot a víz fölé! A vízbe hulló termeszek kiváló csaliként szolgáinak. könnyebben elfogyasztja por formájában. TERMESZ A világ melegebb területem élő termeszek táplálóok és ízletesek. majd a belekapaszkodott termeszekkel együtt kihúzzuk. de szikla vág y bot segítségével le tudunk törni belőle egy-egy darabot.

vagy megpuhítjuk segítségével a szőrt. mind bábjuk igozón tápláló. A méhek elfogyasztása előtt távolítsuk el szárnyukat. viszont használhatjuk ruháink vízállóvá változtatására.MÉH ÉS DARÁZS Mindegyik ehető (a báb. mézet nem termeié fajtáival együtt a már ismert módszerrel szintén összegyűjthetőek. lábukat és FULLÁNKJUKAT! Főzéssel és sü téssel javít ha tun k izükön. de akár évekig is eláll. Elhelyezkedésük: A darázsfeszek általában főágról lóg le. Legyünk azonban óvatosak. Ez akkor valószínű. A társas méhek egyéb. a méhkasban lévő mézet pedig mór kön y-nyú lesz kinyerni. esetleg kiálló sziklák alján található. a lárva és a kifejlett egyed is). és ez nagyon fájdalmas. esetleg gyertyát készítünk belőle A világ egyes részein fennáll a veszély. hogy lecsapjunk rájukI Készitsünk fáklyát egy kötegnyi fűből. vagy olyan területen fedezzük fel\ ahol más élelem nem kínálkozik (a lódarázs esetében ez könnyen előfordulhat)! A lódarázsnak két főbb fajtája létezik: az éjjel és a nappal aktiv. de létezik körte olokú is. Jobb. aztán tartsunk közel a bejárathoz. megkeményedik. amilyen pl. Szaga segítségéve! eldönthetjük. Az éjjel aktív (és nappal megfogható) lódarazsok fehéres szegecshez hasonló fullánkjukat az ember testébe szúrják. alkalmazzuk a növényekre vonatkozó fogyaszthatósági vizsgálatot! A darázs sokkal veszélyesebb. A lép szintén fogyasztható. közös fészket nem építő méhek és darazsak is. hogy a méh kas m eg -teljen füsttel. Kiváló a kimerültségre. Napközben a dolgozó méhek a méhkastól távolra kalandoznak. ha viszont továbbra sem vagyunk biztosok o dologban. kivéve ha nagyon rá vagyunk szorulva. mint a közönséges méh. mert mind lárvájuk. a Himalája sűrű rododendroncliománya. hogy a méz növénymérget tartalmaz. hogy mérgező-e. mert a méhek kitartóan őrzik a fészküket. Ha anélkül sikerül megtalálnunk fészküket. a közönséges méhekhez hasonlóan foghatjuk meg. LÓDARÁZS Tulajdonképpen o társas darazsak egyik fajtája. A méz könnyen emészthető és nagyon tápláló. mert rögtön felszívódik a testben. majd zárjuk el a lyukat! így elpusztítjuk o méheket (azonnali táplálékhoz jutunk). Ekkor jön el az idő. és általában oz arcot támadják. a hóziméh pedig még mézet is termel (ez a legfinomabb az összes állati táplálék közülj. de éjjelre minő visszatérnek. Léteznek magányos. és lárváikkal együtt fogyaszthatóak. viszont NEHÉZ Összegyűjteni. kiváló táplálékforrásra számíthatunk. Gyakran futball-labda méretű és formájú. Igaz. A kas belsejében lévő fépből ki tudjuk csapolni a mézet. Bejárata az alján található. hogy a felnő tt egyedek észre vennének minket. mert a lódarázs vadul védi a fészkétJ Azonnal szúr. A méhek fészke leggyakrabban fák vagy sziklák üregében. A nappal aktív lódarazsakat éjjel. ha a méhek csak egyetlen növényfajtából gyűjtögethetnek. ha meg sem közelítjük őket! . Nézzünk inkább biztonságosabb élelem után. A méz azonnali energiához juttat minket.

Leveles faággal vagy ruhadarabbal csapjuk őket agyon! Távolítsuk el az állót szárnyát. SZÖCSKÉK Mindnek tömzsi teste és izmos fába van. az elfogyasztott táplálék miatt jelenthetnek kockázatot ezért fogyasztásuk bizonyos előkészületeket igényel. amelyek 24 órára „kifektetik" áldozatukat. Azok pedig. Sok nemzet konyhaművészetében a csiga csemegének számit. CSIGÁK ÉS GILISZTÁK A csigái o meztelen csigát. FIGYELEM! Néhány hangya csípése a csa-láncsípésre hasonlít.hagyjuk őket csápját és lábkampóját. Gazdagok fehérjében és ásványian yc-gokban. hogy a szárazföldi és vízi csigák. Bizonyos területek bővelkednek ezekben az áll a tokban. TÜCSKÖK. Kisebb hangyákra vadásszunk! Némelyik hangya (mint a melanophusfa-jok) gyomra fel puffod a sok nektártól . mert MÉRGEZÖEK lehetnek. az angolszász országokban is sokon minden rosszérzés nélkül fogyasztottak mór puho testű állatot. valamint a páncélos állatok is frissek legyenek! Létezik néhány olyan fajtájuk. hangyasavat is ki bocsáthatnak. jj SÁSKÁK. Legyünk óvatosak!A legtöbb hangya tud harapni. de finomabb izt is ad neki. A tengeri csigáknál a helyzet bonyolultabb (főleg a trópusi vizekben). osds vízben. hogy ártalmatlanok . Egyesek o 15 cm-es hosszúságot is elérhetik. a sivatagokban és o havasi réteken egyaránt megtalálható. majd nyersen vagy sütve fogyasszuk el! A sütés nemesek az esetleg a rovaron élő parazitákat pusztítja el. kerüljük azokat. amelyek háza élénk színű.Elhelyezkedésük: A lódarazsak általában a fákra építenek nagy. éti kagylót vagy osztrigá t A gilisztákkal kapcsolatban gondoljunk arra.vagy cukorhangya néven ismer: (Mátok sokkal finomabbak. Ezután már bizton-^ ságosan fogyaszthatóak. CSIGÁK Az édesvízben.hacsak nem vagyunk biztosak benne. mennyire szeretik ckét a madarak! Fontos viszont. gömbölyű fészkeket HANGYÁK A hangyák a legkisebb fadarab körül is gyorsan összegyűlnek. Ezért a méreg megsemmisítése miatt legalább hat percig főznünk KELL őket. . amelyek önmagukban nem jelentenek veszélyt.ezek a méz. 20 cm-es csiga-fajta is. Afrikában létezik egy hatalmas. o gilisztát és a hasonló allétokat sosem szabad figyelmen kívül hagynunk. pl. onnan oztán összeszedhetjük őket de akár a fészkükbe is betörhetünk. sót a dzsungelben léteznek olyan hangyák is. ezért . amelynek fogyasztcsc veszélyekkel jár. Ho szárazföldi csigákat gyűjtünk.

és könnyű megfogni. a tegzes!égy az álkérész. a szitakötő és többi vízi rovarfaj kifejlett egye-deit és lárváit csak édesvízből gyűjtsükI Bár kicsik.VÍZIROVAROK A merülőke. hogy szükség esetén hozzá tudjuk adni más élelemhez! így sokkal könnyebben meg tudjuk enni. majd helyezzük sós vizes oldatba. amelyeket aztán e hálónk felfog. majd nyomjuk össze az ujjúink között.az egyik legegyszerűbb módszer. a tegzér.nyíl nyelvűek (Toxog Sóssá) csoportjába tartozó .kúpcsiga mérgező fullánkja olyan. Bizonyos fajták ölni is képesek! Főzés előtt éheztessük néhány napig a csigát vagy kizárólag fűvel és biztonságos zöld-növényekkel tápláljuk.és használjuk hálóként! Ha szükséges. He nem akarunk bemenni a vízbe. nagy szómban fordulnak elő. minta valódi csigát! GILISZTA A legkiválóbb fehérjeösszetételü (alapvető aminosavakból tartalmaz nagy mennyiséget). hogy kitisztuljanak a belei! Ezután főzzük 10percig!Ízesítésképpen adjunk hozzá különböző növényeket! A téli álmot alvó csigák akkor ehetöek.inget vagy más ruhadarabot . menetközben felkavarva a medret! Az áramlat magával sodorja c rovarokat. és szárított állapotban egy ideig el is áll. Helyezzünk a vízbe egy finom anyagdarabot . Éppúgy készítsük el és főzzük meg. a háló vízfelszínen húzása is eredményes lehet Legjobb. Fogyasztás előtt éhez-tessük egy napig. rögzítsük bottal! Induljunk el folyóvízben a folyásiránynak megfelelően. ha minden vízből fogott rovart alaposan megfőzünk. A Csendes-óceán és a Karib-tenger partvidéken honos . VESZÉLYEK . majd porrá morzsoljuk. hogy megtisztítsuk! A gilisztát napon és tűzön egyaránt száríthatjuk . hátha fertőzött veit a víz! békén. hogy kibocsássa összes lehetséges mérgét. mint egy injekciós tű. ha héj fedőjük (a ház bejárató előtti záró fedél) nem sérült MEZTELEN CSIGA A meztelen csiga héj nélküli csiga. ho meleg kövön szárítjuk ki.

az orrszarvúk) egyenes vonalban támadnak és látásuk meglehetősen gyenge. kullancsok és egyéb rovarok terjesztette betegségek. és a számos vízzel terjedő fertőzés sokkal veszélyesebb.Ha az állat mégis üldözőbe vett minket (vagy nincs elég lélekjelenlétünk egy helyben maradni. Ne keresztezzük az útjukat! Ha ez mégis megtörténik. mintha megtámadna minket valamilyen állat.Az éjszakai ragadozók (pl. más része még lehet .Utolsó lehetőségünk. ha kitartó állattal van dolgunk. közben nyugodt hangon beszéljünk hozzá! Az esetek többségében az állat is hátrálni kezd. VESZÉLYES HELYZETEK Az állatok ugyan ritkán támadnak emberre. hogy a növény valamely része ehető. de a nagyobb példányok veszélyesek lehetnek. és az is megeshet. többek között a termesztett növények. Ilyenkor nagy szükségünk lesz az önuralomra. hogy igazán fájdalmas trónon kell ülnünk. cikcakkban fussunk -egyes állatok (pl. Ha olyan balszerencsések vagyunk. hogy a nadrágjába ürít Próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat! . és ne feledjük. színlátásuk viszont gyenge. illetve kitérni előle). hogy az ábrázolt vagy jellemzett növények közül egyet sem találunk. és az álló dolgokat se nagyon veszik észre. Térjünk ki előle! . a vízen és élelmen keresztül támadó paraziták láthatatlan fenyegetése. mert különben akaratlanul is támadásra késztetjük az állatot! .csakhogy sok időt kell ott eltöltenünk. talán elriaszthatjuk a ragadozót . mint mi magunk. pl. ha félünk! Számos vadász azzal árulja el magát.Ha az állat támadásra készül. . Kerüljük a hirtelen mozdulatokat. lehet. hogy csak elzártuk a menekülési útvonalát. az állat éppúgy meg fog lepődni.Ha szemtől szembe kerülünk egy nagy állattal. Lehetőleg ne Tüskés fát válasszunk: ijedtségünkben csúnyán összekarcolhatjuk magunkat. EHETŐ NÖVÉNYEK A színes ábrával bemutatott növényeken kívül számos egyéb ehető mérsékelt égövi növény is létezik. ne mozduljunk! Lassan hátráljunk. a rendelkezésünkre álló növényeken végezzük el az általános fogyaszthatósági vizsgálatot! NE FELEDJÜK: attól még. az állat kiszagolja. Ha még nem vettek észre minket.Beíegséghordozók A szúnyogok. a ribiszke vagy az egres vad változatai. a leopárd és a tigris) kiválóan látják a mozgó dolgokat. maradjunk mozdulatlanok! Ha kiabálunk és zajt csapunk. hogy felmászunk egy fára .

hosszú nyelüek. Hársfélék (TiHaj: Magos. Bogyójuk lilásfekete vagy sárgo. és nyersen vagy főzve fogyasszuk őketl A fiatalabb. majd az előbbihez hasonlóan főzzük meg őket! A növény a lizi-kéhez hasonlóan telel. Az érett ribiszke nyersen is fogyasztható. Levelük nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Közepes méretű. Szintén a nyílt. Néha pirosas virógnyelei nagy sárgo. Főzés közben cseréljük a vizet. szőrös növénye. zöldesfehér és lila színben egyaránt előfordulnak. fürtös virágok jellemzik őket. sziklás. A fiatal hajtásokat tépjük le. Fürtös. LEVÉL ÉS SZÁR Tormafélék (Armoracia): Elérik az 50 cm-es magasságot is. de ennél általában alacsonyabb növények. nyílt területek magas. gyakran barázdás szár. apró fehér virágokat hoznak. kerek. Virága apró. lilás virágú fej jellemzi őket. leveleik fogazottak és háromkaréjosak. piros vagy sárga. Nogy szív alakú. Gyökere főzve ehető. Levelei lándzsa formájúok és redős szélüek. A fiatal levelek és a még kinyílásra váró levélrúgyek nyersen fogyaszthatóak. hamvas. igy csökkenthetjük o gyökér csípős ízét! A fiatalabb leveleket szedjük le. Vágjuk ki csípős gyökerüket és tegyük az ételbe! Fiatalabb leveleik nyersen és főzve egyaránt fogyaszthatóak: Parlagi ligetszépe (Oenotherabiennis):A szárazabb. fogazott leveleik. hullámos szé-lűek és oválisok. GYÖKÉR. és főzzük meg a fiatal leveleket!Szedjük ie a lágy hajtásokat. általában fehér virág jellemzi. hasított levelek és nagy . Gyümölcsük annál nagyobb. leveles. Hosszú. tövises. lándzsa alakú. virágaiból tea készíthető. Komlófélék (Humalas). kúp alakú bibés virágot növesztenek. akár a 26 m-t is elérő fák. csavarodó törzsük van. . Leveleik nagyok. A levelet. gyakorlatilag mindenhol. négyszirmú virágokban végződnek. gyakran vöröses szár és ötszirmú. ctszirmú. és jó illatú. Zöld. hegyekbe nyúló területeket kedvelik. a gyökeret és a gyümölcsöt külön-külön vizsgáljuk! GYÜMÖLCS Ribiszke és egres (Ribes):Fós. elnyúló vagy hosszú nyelő levél. a juharéhoz hasonlító. hogy nyersen fogyasszuk. Távolítsuk el a tüskéket. törzs nélküli növényeket meg is főzhetjük. az egrest viszont főzzük meg! Szilvafélék (Prunus): Számos változatuk előfordul a mérsékelt égöv bozótosaiban és erdőségeiben. a nedves pasztákon élnek. A vadcseresznyéhez hasonlóan kisméretű bokrok vagy fák. Kőtörőfüfélék (Saxifrcgaj: A maximum 9C cm-es. általában bokros. Többségüket ólairól eredő. majd szeleteljük fel és főzzük meg! Virágaikat szarén főzés után fogyasszuk! Aszatfélék (Cirsium): Tüskés. a nedves erősségeket kedvelik.mérgező. csoportos. bozótos területeken és pusztákon egyaránt megtalálhatóak.Afás és cserjés-bozótos területeken élő kúszónövények. a szárat. feketéslila. Némelyik tűi savanyú ahhoz. fogazott levelű cserjék. kefe formájú. Fejecskevirógzatakalja tápláló „termest" tartalmaz. amely nyersen is fogyasztható.

érmeszerű maghüvelyekben végződik. a zöldessárga. ásó formájú levélkéi egymással szemben párokat alkotnak. Leveleik lelógóak és oválisak. Csak a szárát fogyasszuk! Hólyagos habszegfű (Silene vulgáris): Füves területeken ét. redős. fogazott. Vad rebarbara (Rheum polmatum): Dél-Euró-pcban és attól keletre. Széles. A fiatal levelek fog'/oszthatóak nyersen. A fiatalleveleket 10 percig főzzük! Mezei tarsóka (Thlaspi arvense): 45 cm-es. Virágai kékesltia árnyalatban. i/öröses. léggömbszerü alja van. rózsaszín füzérvirógzat jellemzi. fehérben vogy sárgában pompáznak. duplaerezetes levél és rózsaszínes. gyokran szúrós növény. Fogas. A termesztett rebarbarára hasonlít. szórcs. levelei azonban érdesebbek és több a karéjuk. a nedves és fás területeken egyaránt megtalálható apró virág. Jellegzetes. fehér virágokban. Leveleik nyersen is fogyaszthatok. nyílt füves területeken éló növény. keskeny. amelyetpó frónyszerű. útszéíeken és elhagyott tájakon. 45 cm-esre nő. Lilás. Leveleit nyersen vogy forralva fogyasszuk! Bojtorjánfélék (Arctium): Közepes vagy nagyméretű. A nagy virágszólak megfőzve fogyaszthatok. ha felforraljuk őket! Bürök gémorr (Erodium cica tórium). ól te ló bon sötét foltos levél és apró. csavarodó „csórt" formáz. Baracklevelű keserűfű vagy disznóhunyor (Poiygnum persicaria): Kb 60 cm magas. 30 cm-es. nyílt és puszto területeken é/ő növények. hosszúkás fejű virágokat hoz. Termése hosszú. főzés közben cseréljük a vizét! Ibolya (Viola): Számos területen. amelyeknek megkövéredett. erős szót. mélypiros. Apró. száruk gyokran ives. füves területeken él. amelyek tapadó bogáncsot formáznak. levelei hegyesek. valamint jellegzetes. Fej? apró. de jobb. lándzsa alakú. és öt nem egyforma sziromból állnak. Az ízletes. de a spenóthoz hasonlóan főzve is. fiatal leveleket nyersen vagy megfőzve fogyasszuk! Gyomorpan aszok ellent g yógy főzet készíthető belőle. Színe szürkés-zöld. esetleg a piros árnyalataiban pompáznak. bogáncsszerü fejecskevirógzatokat hoznak. A fiatal leveleket főzzük . lándzsa formájú levelek borítják szárat. a többi része azonban ártalmas. Fehér. Lóherefélék (Trifolium):Bőségesen megtalálhatóak c füves területeken. nyílt füves területeken előforduló. cserjés. fürtös virágokat hoz. amelyek a fehér. Gyakran előfordul a puszto területeken. oválisak és nincs nyelük. Erezett. magassága eléri a 60 cm-t. háromkaréjos levelecskéjükröl és apró virágzatukról ismerhetőek fel. Levelei nyersen és főzve egyaránt fogyaszthattok. csipkézett. gyakran szív cicka levelei hosszú száron nőnek. egészen Kínáig megta lálható c nyiit füves területeken.Őszi vérfű (Sanquisorba officinalis): Nedves. fehéres. Meghámozott gyökerük végét főzzük meg! Hogy ne legyen olyan keserű. ötszirmú virág jellemez.

Némelyikük fogyasztható nyersen is. nehogy túlfőzziik őket. Réti margitvirág (margaréta) (Leuccnthe-mum): Átlagosan 90 cm magas növény c nyílt területeken gyakori. B. sokat közülük azonban . nyél nélküli leveleket és fürtös. beccabunga. Felfelé kúszó szárán vastag. Nagy. A fiatalabb levelek nyersen ízletesek. kopár sziklás és füves helyeken élő. Galambbegysaláta vügygalambbegy (Vcle-rianella locusta): 10-20 cm-es. Az alapi részen lévők kerekek és rozettát formáznak. az idősebbek inkább borsos ízűek. Veronika (Veronico): Sekély vízben és mocsárban él..és a nagy mennyiségű A-vitamint. nyirkos területeken él. Mossuk meg őket tiszta vízben. lombos növény. de a vízi-tormához hasonlóan fogyasztható. az alsóbbak pedig kerekek. amely hosszúkás. Levelei általában keskenyek. százszorszépre h0' sonlító virágot hoz. o V. . fehér. ha óvatosan megfőzzük. Fürtös. négy sziromból álló kék virágából két porzószcl emelkedik ki.különösen a salamon pecsétet. II-láskék virágokat hoz Levelei nyersen és a spenóthoz hasonlóan megfőzve egyaránt fogyaszthatlak. E-. A lizikéhez hasonlóan telel. Sok kis levele egymással szemben. lila vogy fehér és négy sziromból áll. a rcti komócsint és a saspáfrányt . párokban helyezkedik el. Különösen hasznos ismerni. hogy inkább csak a gőzben főjenek! A levelek bőségesen tartalmaznak vitamint és ásványi anyagokat. mert akkor megsemmisítjük vitamintartalmukat: a C-. Virágzás előtt f/atol hajtásait. könnyen leszakíthatóak. a füzikét. amelyek 7-25 cm-es magasságot érnek el. K-. ügyeljünk azonban arra. más néven deréce). Virága fürtös. A fiatal hajtások tavasszal és ősszel puhák.jobb. mert mór késő téltől fellelhető.meg! A. A fiatal hajtásokkal együtt ezek jelentik a legkönnyebben megszerezhető táplálékot. A fiatalabb leveleket (világosabb zöldekJ nyersen fogyasszuk! Réti főszIár vagy kakukktorma (Cardamine pratensis): 50 cm-es növény. ováiís levélpárok nőnek a szór aljától kezdődően.és C-vitaminbon gazdag. sötétzöldek és koréjosek:. Legtöbbjük főzve ízletesebb. dörzsöljünk le róluk mindenféle szőrt. utána pedig leveleit fogyasszuk! Kicsit keserű (különösen európai változata. majd kevés vízben főzzük meg őket úgy.

Fiatal példányokat válasszunk! . Rotál. Eurázsia pusztaságain és füves területein fordul elő. borsos levelei és virága nyersen fogyasztható. Fehérmustár (Synapis alba): 60 cm-es növény. redős. mélyen karajos levelei és halványsárga virágai vannak. szőrös szóró. de megfőzve oz egész növény is Ízletes.1.

lándzsa alakú íevélrozetta.2. fodros alapi íevélrozetta jakról és hosszú szárú. Pásztortáska (Capsella bursapastoris): Akár a 6Qcm-es magasságot is elérheti. Karé-jos. fehér füzérvirőgza t jeItcmzi A pusztaságokban gyakori. halvány vagy élénksárga. és kicsi. ö tszir-mú. Főzzük meg káposztaízű leveleit. majd adjuk hozzá más növényekhez! 3. Hosszúkás. esetenként rózsaszín . Kankalinfélék (Primula): Füves és árnyékos területeken találhatóak.

vagy pörköléssel készítsünk belőlük kávét! A pitypangfélék leve vitaminokban és ásványi anyagokoan gazdag. vastag. Nagy. virága füzetes. mély alapi levelek és világoskék.3 m magos növény. Minden részük fagyasztható. A kankalinok közé tartozik pl. a tavaszi kankalin (3a) és a sugárkankalin (3b). de fiatalabb leveleik a legjobbak. viszont főzéssel mérsékelhetjük a csípős ízt. vöröses és zöld A fiatal példányokat gyűjtsük!Ásványi anyagokban gazdag levelei nyersen isehetóek. . szórós. 1. A pitypanghoz hasonlóan készítsük el! 6. az idősebbeket pedig főzzük meg! Fózés közben cseréljük a vizet. sárga vagy narancssárga fejecskevirágzotát vagy mélyen karéjos levélrozettájót keressük! A fiatalabb leveleket nyersen fogyasszuk . Mezei sóska (Rumex acetosa): A paszta és füves területeken gyökön növény.virágukról ismerhetjük fel őket. 4. szinte mindenhol előfordulnak. Cikória (Cichorium intybus): Gyakorio füves és a puszta területeken. 1 m magas. pitypangszerű virágok jellemezik. hogy eltűnjön a keserű iz! Gyökerüket főzzük meg. 5. Pitypangfélék (Taraxacum): Sofr változatban. levelei hosszúak és nyíl alakúak.

.

Apró. ezért helyezzük az élelemfontossági sorrend végére. Gyakori a puszta területeken. /eve/e/ tompazöldek. rostos részt. Ha a szár lágy. és vonjuk ki a pépes belső tartalmat! A szár kevesebb tápanyagot biztosít a túlélő számára. de bánjunk velük takarékosan! Némely növény szára ehető. hogy eltávolitsuk a szálas részeket! .pl.belső szárbele tápláló és édes. Paraj!ibatop ÍChenopodium bonus-henri- cus): Szúrós. szára általában vöröses. a hajtás vagy a levél. rózsaszín vagy fehér fürtös virágzatot hoz. húzzuk le a külső. alkalmanként vörösesek. 8. a bodza . örvös zöldes virágok jellemzik. Magja ehető. mint a gyökér. Fodros lórom ÍRumex erispus): Magassága meghaladja az 7 m-t.mint a kisebb csalánoké . Apró. Füves és paszta területeken él.viszont kiváló zsinór készíthető. zöldes. fürtös virágokat hoz. levelei lándzsa alakúak. Levelei és fiatalabb hajtásai nyersen és a spenóthoz hasonlóan megfőzve egyaránt fogyaszthatok. A hajtást hámozzuk meg. háromszög alakúak . Hosszú levelek. majd forraljuk feli Néhány növény .7. hogy eltűnjön o növény keserű ize! Ha a csaláncsipésóe lóromlevelet dörzsölünk. de sok közülük túlzottan fás a fogyasztáshoz. Pohánka (Fagopyrum esculentum): A legtöbb mérsékelt övi terület nyilt füves részem előfordul. Ilyen növény esetén nyissuk szét a szárat. enyhül a viszketés. 60 cm magas. A fiatalabb növények puhább leveleit főzzük meg! Főzés közben cseréljük a vizet. keressük inkább egyéb felhasználási lehetőségeit! A szálas szárakból . Többféle mérsékelt égövi és trópus/ lórom létezik Mindegyiket ezzel a módszerrel készítsük el. apró. szeleteljük fel. 1. maximum 80 cm magos.

.

A pusztaságokon gyakori ízletes. levelei hegyesek és oválisok. oválisak vagy lándzsa alakúak. páfrónyszerú. Fénylő. . rózsaszín. öt sziromból ál (nők. Levelei tompazöldek. és főzhető. Apró. Vízitorma (Rorippa nasturtiurr-aquati-cunn): Az édesvizü folyóknól fordu( elő. Összetört száluk kötélhez biztosíthat rostokat. fürtös virógckat hoz. fényfő levelei. pórokban helyezkednek el. lágy leveleit főzzük meg! 4. ovális. p árban elhelyezkedő. egymással szemben. Apró csalánfélék (Urtica): Az év legnagyobb részében bőségesen előfordulnak. valomint kopár és sziklás terültein található meg. meghaladja az 1. 30 cm-es magasságot elérő növény. maximum 1 m magas. szára és levele ánizsízü. pusztaságokban és szikfás helyeken él.2. pihés. hogy elpusztuljon a szőrben lévő hongyasov! Leveleiket megszorítva tárolhatjuk. Spanyol turbolya (Myrrhis odorata): Illatos. szóra általában vöröses. Viráguk fehér (7) vagy rózsaszínes lila (7a). és négy sziromból álló virágai vannak. sokszor Itlós szára. és apró fehér virágai vonnak.5 m magas növény. Ne tévesszük össze a bürökkel! Gyökere. Fő szárát szőrcsik borítja. de azért főzzük meg. A félig vízi kúszónövénynek kicsi. fehér pöttyös levelei. Fehér libatop vagy fehér libaparéj (Che- nopodium album): Szúrós. de jobban tesszük. 1. fiatal növényeket gyűjtsük össze . zó(d. húsosok. Tyúkhúr [Stellaria média): Összevissza növő. A fiatal levelek . Európa nyílt erdőségeiben. Lándzsa alakú levelei egymással szemben. Ne tévesszük össze a gyilkos csömör-kával! Levele és szára nyersen is fogyasztható. Ízletes leveleit o spenóthoz hasonlóan főzzük meg! 3. hátha fertőzött volt a víz! 5. és legalább 6 percig főzzük. Árvacsalánfélék (Lamium): Az apró cso-lánféléknél kisebb növények. A kifejlett szár édes belső nedvet tartalmaz. csalánszőrrel borított leveleket és zöld virógfüzért keressünk! A fiától hajtásokat vagy a 15-20 cm magas. 7. A tyúkhúrhoz hasonlóan készítsük el őket! 8. 6. füzéres virágokat hoz. leveleik sziv alakúak és nem borítja őket csolánszőr. amelynek kissé szóró s.5 m-t. Magas növény. virágai aprók. virágok és szárak nyersen is fogyaszthatóak. A puszta területeken nagy mennyiségben fordul elő. Erdei deréce ^ag/erdei füzike (Epilobium angustifolíum): Nyílt erdőségekben. ha megfőzzük őket. Fogazott keskeny. fehérek. óda-lábon tömegesen.

.

Útifűfélék (Plantago): A legtöbb területen gyakran előforduló növények. A nagy útifűhöz hasonlóan készítsük el! 11. Útilapu (Plantago coronopus): Kisméretű. száruk háromszög alakú. Száraz. homokos és szikiós területeken. hogy lisztet vagy kávépótlót készíthessünk belőlük\ . fürtös.9. A virágok azonban szezonálisak. gyakran a tenger mellett fordul elő. A fándzsás útifű (Plantago IcnceolataJ levelei lándzsa alakúak. sárgászöld es barna. és a növény többi részével összehasonlítva kevesebb tápanyagot tartalmaznak. Villás. A száraz talajt kedveli. olajbarno fejecskevirágzat és sárga termés jellemzi őket Az édesvízben és amellett szinte mindenhol megtalálhatóak. Meglehetősen keserű fiatol leveleit a spenóthoz hasonlóan készítsük el! Kisajtolt levét a sebekre alkalmazzuk vagy készítsünk az egész növényből főzetet a mellkasi panaszok enyhítésére. virág füzére rövidebb. Hámozzuk. Ilyen a hars. Nagy útifű (P. felfele tartó. mint a nagy útifűé. 1. a bodza. A nagy útifűhöz hasonlóan készítsük el! 10. VIRÁG Némelyik növény virága ehető. ha teát vagy gyógyfőzetet készítünk belőlük. Palka. leveleik hosszúak és fOszálszeruek.5 m magas növények. Virágfüzére sokkal rövidebb. füzéres. Legjobb.vagy mandulafüfélék (Cyperus): 1. major): Levelei szélesek és oválisak. esetleg szárítsuk és őröljük meg. a komló. majd főzzük meg mogyoróizü gumós gyökerüket. Virága jellegzetes. Levelei keskenyek és csipkések. csillag alakú növény. a kankalin és a kamilla. a rózsa. A pusztaságokban és a füves területeken fordul elő.

.

2. megfőzhetünk. hóromszög alakú levelek nőnek ki. Mértékletesen. pelyhes levele cskéket és gombszerű. Gyökértörzsüket és szárukat nyersen vagy főzve fogyasz-szuk . és apró. amelyből köhögést és emésztési panaszokat enyhítő gyógytea is készíthető. mert elvesztik illóolajtartalmukat. amelyet megsüthetünk. Európa és Ázsia édesvizeiben. 6. valamint azok mentén éí. . pépes tésztát kopunk. 4. Keskeny. 6Q cm magas növény. nyeles levetek. sötétzöld. három sziromból álló virágot hoz. sötétbarna. Saspáfrány (Prcridüm aquilínum): Szinte mindenhol gyakori. Ezeket szagukról ismerhetjük fel. Szago erős. Rózsaszín. Főzzük meg ehető gyökerüket!Szárukat megcsapolva fogyasztható. 3. 7. Nádfélék (Phragmites): 4 m magosf szürkészöld levelű növények. fiotol hajtásaikat a spárgához hasonlóan készítsük el! Ha q virágport vízzel összekeverjük . szes. Gyékényfé I ék (Typha): 2-5 m-esnövények. általában nagycsoportokban fordul elő. vogy egy bot végére tűzve kisüthetünk. konyhakerti növényként használjuk. Megszárítva sokáig elállnak. íze csípős és keserű. Gilisztaűző varádicsfChrysanthemum vagy Tanacetum vulgare): 90 cm-es növény. Kisméretű. fűszál-szerű. Pusztákon és füves területeken éf. Európa és Ázsia melegebb. Szétterülő. ovális. szürkés levelet és feltűnő. kizárólag a jellegzetes Ízű. kolbász formájú fejecskevirágzatot hoznak. leveleiket a spenóthoz. száraz. Szaga távol torija a legyeket. Oregonét rágcsál\/a elmúlik a fejfájás. füves területein őshonos. Ehető gyökértörzsét hámozzuk. cukorban gazdag anyagot kapunk. majd főzzük meg! 5. Az édesvízben és amellett élnek. fiatal hajtásokat vagy „hegedüfejeketu fogyasszuk! Húzzuk le a szőrös részeket. Oregano (Oriaanum vulgare): Enyhén szőrös. majd a maradékot fél órán át főzzük!Mértékletesen fogyasz-szukl Gyökere sütve és főzve egyaránt ehető. mert nagyobb mennyiségben mérgezői Leveléből és virágából féreghajtő teát készíthetünk. élénksárga virág fürtöt hoz. máshova telepítés útján került. de soha re a napon szárítsuk őket. lilásrózsaszín virág-fürtök jellemzik. Viragkáka (3utomus umbellatus): 15 m-es növény gyökeréből nagyon hosszú. Étel Ízesítésre használt édes fűszer. A régebbi páfrány levelek ártalmasak. Füré- Számos jól ismert konyhai fűszernövény vadon is terem. bar nősülő fejecskevirágzatuk magos száron ül Az édesvízben és amellett szinte mindenhol fellelhetőek.

.

Minden része fogyasztható nyersen és főzve egyaránt. füves területein jellemző. Európa és Ázsia erdős területein él. Keserüfűfélék (Polygonurri): Átlagoson 30-60 c m-es növények. Levelei a gyöngyvirágéhoz hasonlítanak. mert bővelkedik tápanyagban. Szárából főzés során só válik ki. Keskeny. Konyhakerti növényként használjuk! 9. 10. 1. hullámos szélű. majd süssük ki! GYÖKÉR ÉS GUMÓ .8. különösen a keményítőben. Áztassuk be a gyökerüket (hogy ne legyen keserű). feher vagy rózsaszín virágfejeket hoznak. szőrös. Illatos levelüket. Szeleteljük fel a szúrós szagú gyökértörzset majd megfőzve készítsünk belőle szirupotf 11. ujjszerű virág fürt jellemzi. szélesek és világoszöldek.3m-es növény háromszög alakú szár. Szago az uborkáéra emlékezte r. 30-60 cm-es növény. Argyalgyökérfélék (Angelica): Üreges szárú. Édesvízben és a vízparton él. erdős területeken élnek. fehér virógfürtnö. Medvehagyma (Allium ursinum): A számos vadon termő fokhagyma egyike. Borágó (Borago offieínalis): Kerek szárú. virágai kékek és csillag alakúok. Orvosi kálmos(Acoruscalamus): 1. Levelei hegyesek és oválisak. de mindig széles. a gyökerét mindenképpen alaposan főzzük meg! 1. Szára tetején csillagszerű. hagymás szagáról ismerhetjük fel. de lázcsökkentó gyágyfőzetet is készíthetünk belőle. füszálszerú lévé! és a szárból növő. Erős. Ha nem ismerjük fel a növényt. A messzi északon. Néha diós. lándzsa alakú.5 m-es növények. szárukat és gyökerüket főzve fogyasszuk! Készíthetünk belőlük meghűlés elleni gyógyteát. pároson elhelyezkedő leveleket. de izommerevség esetén külsőleg is alkalmazhatjuk őket. valamint rózsaszín vagy fehér virógfürtöket hoznak. egymással szemben. Ne tévesszük össze öfceí a gyilkos csomorkávol! A túlélőnek a gyökér és a gumó felbecsülhetetlen értékű táplálék. füves. háromszög a fokú leveleket. Nedves füves és erdős területeken élnek. Európa és Ázsia pusztás. fogas. valamint zöldes.

.

Sárga virága or sziromból ÓH. Húsos gyökere nyersen is ehető. 3. Apró. magányos. 6. ovális levelei egymással szemben. Gyökere nyersen is fogyasztható. Gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Fekete nadáíytő (Symphytijm officinalel: Durva. majd hámozzuk és főzzük meg!A. fogazott levélkéi és súrü. 30-60 cm magas növény. Füves. Ne tévesszük. belsőleg emésztési zavarok gyógyítására használjuk! 4.2. Saláta bakszakáll (Tragopogon porrifolius): Általában 50-90 cm-csrenö. főzve sárgarépa ize lesz. Hagymaszerű gyökerét és fiatal leveleit főzve fogyasszuk 1 .és C-vitaminbon gazdag fiatal leveleik szintén ehetóek. sárga virágos feje von. fehér vagy rózsaszín virágokat hoznak. pitypangszerü virágokat hoz. Gumós gyökerüket először ássuk ki egy hegyes bottal. Barázdált leve leinek alsó fele ezüstös feher szinú. össze a gyűszűvirággal! 7. Krémvagy mályvaszínű. fűszerű levelek futnak végig o szárán. Nedves helyeken él. Pusztákon és füves területeken él. szőrös. A leveléből készült gyógy-fözetet külsőleg cranyér kezelésére. harang alakú virágfürtöket hoz. Pasztinák (Pastmaca satlva): Szőrös. de főzve jobb. bozótoscserjés és homokos területeken egyaránt megél. Gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Nagy. Szároz pusztákon el. lila. Montiafélék (Montia): Áttolóban 15-30 cm-es növények. Lándzsa alakú levelei végignyúlnak o száron. apró. Édcslevelü csűdfű (Astragalus qlycophyl-los): Összevissza növő. Apró. 5. Egy pór ovális. Leginkább homokos területeken élnek. Hosszú. általában i m mogas növény. hosszú nyelű levél található o szárak közepén. zöldessárga. Libapimpó (Potentílla anserína): Apró kúszónövény. I m mogas növény. más részei gyógyhatásúak (lásd Természetes gyógymódok az Egészség fejezetben). pároson helyezkednek el. szúrós. Árkokban és nedves helyeken él.

.

mert olyan sok keményítőt tartalmaz. és egy vagy több méter hosszú is lehet. Tavasszal a keményítő egy része az új hajtások növesztése miatt cukorrá alakul.pl. mert némelyik hagymás növény. Pedicularis lanata: A kakastaréjféfék közé tartozik. A gumók megdagadt. Ehető hagymájuk maximum 25 cm-es mélységbe nyúlik a felszín alá. Hatszirmú. Füves terűi eteken él. amelyek közül egy-egy nagyobb hosszú ideig is elegendő lehet a túlélő számára. 1. majd süssük ki őket forró kövön a parázsban! Némelyik . Hosszúr fűszerű levelük az alapi részből ered. a palka vagy a pitypang [iásd a korábbi ábrán) . kis kiterjedésű. ezért kiváló rögzítőanyag a törött végtagoknak. Vadhagymafélék (Aliium): Szinte minden-bői előfordulnak. FIGYELEM: más kakastaréj-fajtók mérgezöek is lehetnek! A gyökerek ősz és tavasz között tartalmazzák a legtöbb keményítőt. Gyakori az észak-amerikai tundrán. fehér erezete a gyökérből nő. A fekete nadálytő gyökere különösen értékes. KV . mint a vadhagymához hasonlító északamerikai Zygadenus nuttallii mérgező! Sok gyökér kisütve különösen ízletes.8. Ne feledkezzünk meg az ehető hagymás gyökerekről (mint a vöröshagymáról] sem. tűszerű levelének középső. Gyökere nyersen ártalmas. rózsaszín. Ernyős madártej vagy sárma (Grnithoga-lum umbellatum): Általában 10-30 cm magos növény. hogy főzés után gipszszilárdságú lesz. amíg meg nem puhulnak. Némelyik ehető gyökér néhány centiméter vastag. rózsaszín virágú növény Sárga gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Hot szirmának mindegyikét zöld csíkok borítják. Szőrös. de azért legyünk óvatosak. Mások (köztük a sárkánygyökér) őrlés után lisztként hasznosíthatóak. Ezeket főzzük meg félig. ezért meg KELL főznünk/ TÖBB! RÉSZÉT KERÜLJÜK! 2. Szagukról könnyű felismerni őket. idős vagy fehér virógfürtjük száruk tetején található. hagymaszerű gyökerek.kisütés és őrlés után kiválóan helyettesítik a kávét.

.

indaszerű növény. Zöld. Kigyózó. Világoszöld. Észok-Ameri-ka pusztáiban vadon terem. Leveleik három kerek sziromból állnak. nyíl alakúak. Főzött gumói nagyon ízletesek. szőrös növény. belsejében halvány sisak veszi körűi. 5. vékony szárú növény. vörösesbarna virágok találhatóak. különben elvesztik tápértéküket! 7. nagyon magas.3. Sárkánygyökér (Calla palustrís):/lprdf hosz-szú szárú. ezért meg KELL főznünk! Más részét ne együk meg! 4. Nagy leveleik sokfélék: lehetnek éles. Foltos kontyvirág ÍArum maciiig tűm): 15-40 cm-es növény. amelyből piros bogyók nőnek ki. Gumós gyökerük nyersen is fogyasztható. Sötétzöld. ujjszerű porzóját lévé (szerű. Európa és Ázsia árnyékos és erdős területein él. A sisakból piros bogyók nőnek ki. Észak-Amerika nedves területein. Gyökere nyersen ártalmas. ovális levelei és halványlila. Durva. majd süssük ki vagy főzzük meg őket! 6. levélszerű sisak veszi körbe. Csck vízhez közei található. hegyes végű. . tányér formájút sárga virágoi vannak. valamint fehér közti árnyalatokban pompázó virágai vannak. ovális levelei és nagy. általában az erdőségekben él. időnkén t fekete pettyes leveiekethoz. Lila por-zóját halvány. ezért meg keil főznünk azokat!A többi részét kerüljük! 8. világoszöld leveiecskék és barna. Amphicarpa bracteata:Észak-Amerika nedves területein fordul elő. indaszerű. Ne hámozzuk meg őket. amelyen ovális. főzve viszont finomabb. de sok más területre is betelepítették. Csak édesvízben élnek. Vegyük ki magjait a moghüvelyböl (a föld alól) és főzzük meg. Nyílfűfélék (Sagittaria): 30-90 cm magas vízinövények. Gyökerei nyersen ártalmasak. nyíl ofakú. Hámozzuk meg az apró gumókat. szív aiokú levelei vannak. Csicsóka (Heliarthus tuberosus): A napraforgóra hasonlító. de (ánőzsa formójúok vagy fúszáiszerűek is a víz oiart. Földimogyoró {Apiosamericsna): Kisméretű.

.

lebegő és víz előtti. Súlyom [Trapa natans): Ennek a vízinövénynek rombusz alakú. osztott. kemény. A készülő ételt hegyes bottal vizsgáljuk meg! Ha a bottal könnyen bele tudunk szúrni a gyökérbe. A legtöbb gyökeret azért is meg kell főznünk.5 cm-es. Tisztítsuk le tiszta vízben. Szürke. Európa és Ázsia édesvizeiben él. Ezeket ne hámozzuk meg! A gyökerek sokkal gyorsabban megfőnek. ehető magja nyersen és sütve egyaránt fogyasztható. 2. Legtöbbjük könnyen felismerhető háziasított változatáról. fehér virágokat hoz.9. megfőtt! Nyártól kezdve a túlélő legfontosabb táplálékát a gyümölcsök és makktermések teszik ki. kétágú. vagy mint hagyományosan termesztett növény. bolyhos levelei egyaránt vannak. Némelyik még az északi tundrán is bőségesen előfordul. majd addig főzzük őket.és ásványianyag-készletét. . ha kockára vágott darabokban készítjük el őket. ha az összes gyökeret megfőzzük. mert néhány közülük nyersen ártalmas! Nemcsak a jól ismert trópusi kasszava vagy a taró ilyen. Fogyasztás előtt legjobb. Apró. amíg meg nem puhiilnak! Némelyik burgonyaszerű gyökér nem sokkal külső felülete alatt tárolja vitamin. hogy elég puhák legyenek a fogyasztáshoz. idetartozik néhány mérsékelt égövi növény is.

GYÜMÖLCS 1. Borbolya (Berberis vulgáris): 3 m magos, bozótos és száraz tózeges Területeken élő növény, amely ovális leveleket és sárga virágokot hoz. Szárain hórmos csoportokban vaó tüskéket növeszt Élénkvörös, nagyon savo- nyú bogyói C-vitaminban gazdagok. 2. Rózsafélék ÍRosa): A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálhatóak. Tüskés száruk és egyszerű, fehér vagy rózsaszín virágaik miatt a kusza, kevésbé mutatós kerti rózsára hasonlítanak. Bogyójuk (amely magtokban található) minőén más növénynél több C-vi-tamint tartalmaz. A ié kinyerése és o meximá-lis vitamintartalom megszerzése érdekében rágcsáljuk, vagy zúzzuk össze és főzzük meg őket egészen addig, ómig csak szirup marod belőlük!

3. Szeder és vadmálna (szederfélék) (Rubus): Cserjés-bozótos, erdős és nyilt területeken egyaránt előfordulnak. Leveleik fogazattak, virágaik fehérek (a földiszeder esetén néha rózsaszínesek). Kúszó bokrot keressünk, amelynek hajló, tövises szóró és lédús, szelvényes bogyói vannak (ezek az érés során zöldből vörösre r végül lilásfekete színűvé változnakj! Késő nyáron teremnek. A málna kevésbé kusza, kevesebb o tüskéje, nyáron korábbon érik, a szine telt piros. A szeder és a vadmálna is fogyasztó, a tón yersen. A szeder ágak arra is h asz-nálhatóak, hogy

segítségükkel kihúzzuk a nyu-lat odújából. 4. Hamvas szeder (Rubus): A szederhez hasonló, bogyói azonban kisebbek és kevesebb szelvényből állnak, mint a földiszederéi. 5. Erdei szamóca (Fragaria): Száraz, füves területeken és erdőségekben élő kiest, kusza növény, amelynek gyümölcse leginkább a termesztett földieperéhez hasonlít. Édes, ízletes gyümölcsét levelei alatt találjuk. Egyes vál-tozatoi magason, a hegyekben is megélnek. Cvitaminban gazdag gyümölcsét legjobb, ha frissen fogyasztjuk. 6. Galagonyafélék (Crataegus): Bozótos vidékeken vagy pusztákon élő tüskés cserjék vagy kis fók erősen karéjos levelekkel, fehér vagy rózsaszín virágfürtökkel, ősszel vöröses gyümölcsökkel. Gyümölcshúsuk sárgás és nyersen fogyasztható. Fiatal tavaszi hajtásaik szintén ehetóek.

7. Almafélék (Malus): Bozótos vidékeken és erdőségekben élő, alacsony, meglehetősen tüskés fók. Ovális, fogazott, gyakran bolyhos levelek, óltolabon vörösesbarna ágak és fehér rózsaszín vagy piros virágok jellemzik őket. Általában igen keserű gyümölcsük a termesztettalmára hasonlít. He a gyümölcsöt tárolni akarjuk, szeljük fel és szárítsuk meg! A sárgászöld (néha piros), pektinben gazdag alma túlzott fogyasztása hasmenést okoz, ezért jobb, ha más gyümölccsel együtt főzzük meg.

8. Vadcseresznye ÍPrunus): A legtöbb erdőségében megtalálható. 24 m magas növény, apró, halványzöld és piros árnyalatú leveleket hoz, kérge általában fenyes és vörösesbarna, virága fehér vagy rózsaszínes. Gyümölcse a fajtától függően vörös vagy fekete (néhány változatánál az íze savanyú).

9. Kökény (Prunus spinosa): Nagy, 4 m magas bokor - sötétbarna ágak, hosszú tüskék, ovális levelek és fehér virágok jellemzik. Európa és Ázsia erdőségeiben és bozótos vidékéin él. Apró, kékes fekete gyümölcse nagyon savanyú, ezért inkább gyümölcskocsonyát készítsünk belőle! A gyümölcsök alapvető tápértékeket, különösen A- B2- és C-vitamint tartalmaznak. A

gyümölcs számos állat és madár legfőbb táplálékát képezi, ezért ahol gyümölcs van, ott van állat is. 1. és 2. Fekete-, vörös-, piros- és kékáfonya (Vaccinium és Gayljssacia): Gyakorioka mocsaras, lapos területeken, a tundrán, de meg az erdőségekben is előfordulnak. Méretük változó (ehet, de mindegyik cserje vegy fa. Kisebb, ovális leveleik és golyó alakú, fehér, rózsaszín vagy zöldes virágaik vannak. A vörösáfonya a mocsaras területeket kedveli, a vele rokon, alacsonyan növő pirosáfonya (vagy tőzeg-áfonya, 2.) pedig o lapályokon él. Az áfonya gömbölyű gyümölcsei lehetnek feketék (feke-teáfonyo, íj, sötétkékek (kékáfonya vagy kékszeder), foltos vörösek (vörösáfonya) és pirosak (pirosáfonya). Frissen és főzve egyaránt fogyasztharóak, őe a mazsolához hasonlóan szárítás útján is el tarthatóak, Fás torzsuk hasznos tüzelőanyag.

3. Körtefélék (Pvrus): Észak-cmenkábcngyakori cserjék. A 2,4 m-es magasságot is elérhetik, de általában ennél alacsonyabbak. Leveleik finoman fogazettak es lándzsa formájúok. Virágaik öt

sziromból állnak, rózsaszínesek vagy fehérek. Fürtökben termő, piros, lilás vagy fekete, gömbölyű bogyóik nyersen, szárítva vagy gyümöfcskocsonyaként egyaránt kiválóak. Ne tévesszük össze a mérgező vorjútö-vissel (Rhamnus)l

4.

Fekete bodza (Sambucus nigra): Bozótos területeken és erdőségekben él. 7 m magasra nő.

Lcndzsaszerü, fogazott leveleket és apró fehér virágokat növeszt Fürtökben termő, lilásfekete bogyóiból o legjobb, ha szirupot főzünk. Más területeken is él hasonló, ehető bodza, de o kisebbeket kerüljük, mert piros bogyóik akár mérgezőek is lehetnek. 5. Boróka (Juriiperus eommunis): A hegységekben és az észak! területeken előforduló növény Két formában fordul elő: 5 m magos fás cserjeként és szürkészöld, tűszerű levelű, kisméretű, elterülő bokorként. Kerüljük a fiatal, zöld bogyókat Legjobb, he az érett, kékesfekete bogyókat más élelemmel együtt főzzük meg. 6. Berkenyefélék (Sorbus): 15m-tiselérőnövények, erdős és sziklás területeken jellemzőek. Kérgük sima, szürkés színű. Apró, fogazott levélkéket, fehér virágokot és apró, rózsaszín, fürtös bogyókat hoznak. A bogyók ebe töek, de nyersen fogyasztva csípős, furcsa az izük. Gyümölcskocsonyo is készíthető belőlük. 7. Eperfélék (Morus): Átlagosan 6-20 m magas növények. Ovális, néha mélyen kocsányos leveleket, barkoviragzatot, és 5-7 cm-es, hatalmas földi szederre hasonlító, piros vagy fekete gyümölcsöket h ozn ok. Az u tóbbiok nyersen fogyaszthatodk. A mérsékelt égöv erdős területein megtalálhatóak. 8. Szol őfél ék (S/itis): Összevissza növő, magasra nyúló növények. Ncgy, szivolckú leveleik erősen fogazattak. Zöld virágokot hoznak, és o borostyántól a liláig változó színű szőlő-fürtöket teremnek. A világ melegebb részeiben igen gyakoriak. Gyümölcseik és fiatalabb leveleik egyaránt kiválóan fözbetöek.

GYÜMÖLCSÖK TARTÓSÍTÁSA A friss gyümölcs hamar megromlik, gyü-möleskoesonyát készítve azonban hosszú ideig tartósíthatjuk. A gyümölcsök többsége pektin nevű anyagot tartalmaz, amely a gyümölcsben található savval reakcióba lépve forrás után kocsonyává változtatja őket. GYÜMÖLCSKOCSONYA KÉSZÍTÉSE Először forraljuk fel a gyümölcsöket, majd lassú tűzön főzzük, amíg kásás folyadék nem jön létre! A gyümölcsök eltérő meny-nyiségben tartalmaznak pektint. Az alacsonyabb pektinmennyiséget úgy egészíthetjük ki, hogy adunk az eredeti gyümölcshöz valamilyen másik, pektinben gazdag gyümölcsöt, pl. almát. A főzéssel elpusztítjuk a gyümölcsben élő baktériumokat. Hagyjuk, hogy kihűljön a kocsonya, majd öntsük tiszta, lehetőleg légmentesen záró edénybe! Némelyik gyümölcsöt megszárítva tartósíthatjuk, bár ez legalább egy hetet, 10 napot vesz igénybe. Tegyük a gyümölcsöket egy rétegben valamilyen felüietrel Ezt ne tegyük ki közvetlen napfénynek, és óvjuk mindenféle nedvességtől - az esőtől és a harmattól egyaránt! A (csont)héjas termés fehérjét és zsírt egyaránt tartalmaz.

HÉJASOK 1. Fenyőfélék (Pinus): A jól ismert tobcztermö fák, amely ük fürtökben vékony, örökzöld tűlevelet hoznak. A mérsékelt égövi és az északi területek legnagyobb részén megtalálhatóak. A tobozok hő hatására magot érlelnek, amely nyersen is ízletes, pirítva viszont még finomabb. A pirított magokat összetörhetjük és lisztként tárolhatjuk. A Fiatal, barkaszerű tobozok főzve fogyaszthatok. A tűiévé! és o kéreg egyaránt ehető. 2. Diófélék (Jugians); 30 m magos növények, leveleik sok fogazott, keskeny levelecskéből állnak, kérgük barázdás. A feketésbarna diókat eleinte vastog, zöid héj boritjc. A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálhatóak. Egy fán akár 58 kg dió is teremhet. A dió 18 százaléka fehérje, 60 százaléka zsír. Kilónként 6600 kalóriát tartalmaz!

3. Vajdió (Jugians cineres):/! dió észak-amerikai rokona, ám annái kisebb, kérge szürkébb, termésének héja pedig hosszúkásobb, elnyú-lóbb. 4. Pekándió (Carya iliínoinensis): 36 m-es magasságot is elére növény. Sötét, barázdás kérge és

apró, átellenes párokban elhelyezkedő levélkéi vannak. Észak-Ameriko nedves területein él. Ovális, vékony héjú diója minden növénynél több zsírt tartalmaz. 5. Mogyorófélék (Coryíus): A bozótos és puszta területeken élő cserjéket fogazott, ovális vagy sziv alakú levelek és sárgásbarna barka jellemzik. Nagy tápértékű makktermésük tojás alakú, leveles, tüskés vagy szőrös héjban terem. 6. Szelídgesztcnyefélék (Castanea): Magasságuk 5 és 30 m között változik. Az elterülő nőve nyék nagy, fogazott, sima leveleket hoznak, és barka terem rajtuk. Erdős területeken élnek. Egymás mellett kettesével, hármasával elhelyezkedő makktermésűk gömbölyű, vastag, tüskés, zöld héjban érik. Feszítsük szét a héjat hámozzuk meg a termést, majd főzzük meg és törjük át! Ne tévesszük össze a nagy, tenyér alakú, ujjokra emlékeztető levelű vad-gesztenyével, amelynek termése mérgezői 7. Bükkfélék (Fagus): Nagyon magas és terebélyes növények, kérgük sima és világos. Leveleik vastag erezettek, hullámos szélűek, élesek és oválisak. A kétszikű erdők növényei. Makkjuk apró és háromszög formájú, fajtától függően 2-4 darab terem belőlük a szoros héjban. Magas a fehérjetartalma. Nyersen, pirítva és olajjá sajtolva egyaránt fogyasztható.

8. Tölgyfélék (Quercusj: Az ertfősége/rber sok tölgy féle megtalálható. Többségüknek erősen karéjosak a levelei. Viszont minden faj iára igaz, hogy mással össze nem Téveszthető makkot terem. A makkot törjük fel, majd forraljuk fel néhányszor! Fanyar ízének megszüntetése érdekében cseréljük a vizét, vagy 3-4 napon keresztül áztassuk hideg vízben, esetleg fedjük be hamuval és faszénnel, és időről időre öntözzük megI Ezután pörköljük meg, mert o pörkölt makk kiváló liszt- és kóvéhelyettesitö.

9. Pisztáciafélék (Pistacia): A Földközi-tenger környékén és attól északra, egészen Afganisztánig megtalálhatóak ezek a vadon élő növények, amelyek telepítés útján kerültek oda. A 10 m-es magasságot elérő fák sok kisméretű, ovális levele: hoznak. Csoportos makkterméseik bele zöld, tokja pirosas színű. Nyersen veg y io arázso n pö rköí ve fog yasszuk! 10. Mandulafélék (Prunus): Európa és Ázsió meleg, száraz területein vadon teremnek ; de telepítés révén más helyen is megtalálhatóak. A virágos ágú, apró, lándzsa formájú leveleket növesztő, zöld, bórszerű héjában csoportos makkiermést értelő növények a borackfóra hasonlítanak. Kerüljük a keserű terméseket, mert hidrcgén-cicnid-savat tartalmaznak.

Az olajban gazdag termésből - pl. a bükk makkjából - vonjuk ki az olajtartalmát! A termést feszítsük szét, majd válasszuk el a belet a héjtól! Ezután óvatosan főzzük meg vízben, és merjük le a felszínre emelkedő olajat, vagy hagyjuk a folyadékot lehűlni, és csak ezután különítsük el az olajat a víztől! Hűvös, száraz helyen, lehetőleg légmentesen záró edényben tároljuk! 450 gramm makktermésből 270 ml tápanyagban gazdag olaj nyerhető.

Jegyezzük meg alaposan az alábbiakat L .Az ehető növények magas számához képest a mérsékelt égövön kevés mérgező növény él.

.

de annál kisebb.szö-mörcefánok is nevezik. Észak-Amerika erdőségeiben ta Iá!ha tó. MÉRGEZÉS A NÖVÉNY ELFOGYASZTÁSA MIATT 5. de minden esetben zöldes virágokat hoz és fehér bogyókat terem. 4. Szömörce (Toxicodendron radicans): Kisebb. Észak-Amerikc mocsárvidékein él. változatos levele van. Alcpi részből induló. Maghüvelyük kipattanásakor olyan folyadé-kot bocsátanak ki. 30-60 em-es növény. 0. Mindig függőleges irányba nő. Észak-Amerika füves. Halványsárga vagy narancssárga pettyes virágokat hoznak. porokban elhelyezkedő levelet hoz. sima növény. Zigadenus venosus.MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK KONTAKTMÉREG A mérges szömörce. Mérges szömörce (Toxicodendron vernix): 2-6 m-es. sziklás és enyhén erdős területein él. hot részből álló virágok jellemzik.6-2. zöldes fehér. amely csőkkenti az itt fe'sorolt vagy más növények által okozott irritációt. Nebáncsvirágfélék (lmpatiens):Á/ta/dbor? a szömörce közelében élnek.vagy függőleges irányba terjedő növény. Háromrészes. Észok-Amerika erdőségeiben jellemző. HALÁLOS: ne tévesszük össze a vadgesztenyével vagy c liliommal! . Mérges töigy (Toxicodendron quercifo-lium): A szömörcére hasonlít. 3. csikszerú levelek és egymástó! távol növő. tölgyfalevél alakú levélkéket és fehér bogyókat hoz. Kérge sima és sötét pettyes Fürtökben fenét bogyókat terem. a mérges tölgy és a szömörce érintése súlyos irritációt és bőrkiütéseket okozhat. Az érintett területet azonnal mossuk le [lásd Kontaktméreg az Egészség fejezetben)) 1.7 m-es kúszó. Számos óid lenes. 2.

trombita formájú virágokat és tüskés terméseket terem. A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálható. Gyűszűvirágfélék (Digitális): 1. de még a trópusokon is előfordul. egyedül ólló. nagy. A pusztákon elterjedtek. Csipkés. MINDEN részük nagyon mérgező. Rozettós alapi leveleik )ilás. Rossz szaga van és minden része HALÁLOSAN mérgező.5m magasra nőnek. 7. fogazott leveleket.6. rózsaszín vagy sárga virágokból álló füzérvirágzatban végződnek. Csattanó maszlag ÍDatura stramonium): Átlagoson 90 cm-es növény. a méreg a szívre hat! .

Szőrös. . pusztas területeket kedveli. Sok elágazása von. Rossz szagú. A nedves erdőségeket ésazórnyékos területeketkedvélik. Levelei tenyér formáiúck és nogyon cikkelyesek. Sűrű. A füves. Üreges szárát lila pöttyök borítják. nagyon mérgező. erősen fogazott levelei lefelé ritkulnak. Gyökere fehér.8.5 m magas növény. A leggyakoribb fajtának liláskék virágai vannak. Bürök (Conium maculatum): 2 m-es magasságot is elérő növény. lüáskék vagy sárga virágot hoznak. Sisakvirágfélék (Aconitum): 1. NAGYON mérgezőek! 9. apró fehér virágokból óllá virág fürtöket hoz. sisakszerü.

Általában több apró. MÁR EGY FALAT IS HALÁLOS LEHET! 11. Tisztásokon és füves területeken élnek. amelyek öt </agy több egymásr részben átfedő sziromból állnak. de akár rózsaszín. általában fehér virágaik a szár végén. akár az 1 méteres magasságot is elérheti. levelei aprók. ötszirmú füzérvirágzat nyílik rajtuk . harang alakú leveleket hozó növény. amelyen belül az egyes virágokat nehéz megkülönböztetni.NAGYON mérgező! Ha nem járunk el kellő körültekintéssel a növények azonosításakor. MINDEN egyes része különösen a gyökere . ovális. fehér vagy sárga is. ezek fogazorr levélkéből állnak. fekete bogyók jellemzik. Északon és délen egyaránt előfordulnak. gyökértörzse üreges. mertsúlyos bélrendszeri gyulladást válthatnak ki! Csillagfürt. élénksárga virágai vannak. A sokféle ernyős virágú növényhez tartoznak ezek is. de akár kerékküllöre emlékeztető sugár alakjuk is lehet. Sok levelük van. A borsóvirágéhoz hasonló.6-1. Bármelyik részük o kozhat végze rés gyulladást a gyomorban és c bélrendszerben. lila. feltűnő. MINDEGYIK vól-tozotát kerüljük. . fürtökben helyezkednek el. Az ernyős virágúak közé tartozik néhány ehető növény is. iilás vagy zöldes virágok és fényes.10. párokban helyezkednek el. szaga kellemetlen. Maszlagos nadragulya (Atropa belladon-na]: Sűrűn dogozó. A borsóvirághoz hasonló füzérvirágzatot hoznak . Kizárólag viz mentén található. Az összes fajtának fényes. Általában erdőségoen élnek MINDEN egyes részük szédülést. Csüdfü és csajkavirág (Astragalus ésOxytro-pis): 15-45 cm magas növények. Apró levélkéik hasonlíthatnak az emberi tenyérre. Szárát lila csíkok borítják. de még az Arktiszon is. Békabogyófélék (Actaea): 30-60 cm-es növények. Apró. hogy az Európa. már kis mennyiségben is halálos növényről van szó! Az ábrázoltakon kívül a következő mérgező növényeket is tanuljuk meg felismernil Boglárkafélék (Ranunculus): Sok változatuk van o néhány centiméterestől ez 1 m-nél is magasabbig. néhány mérgező növényt könnyen összetéveszthetünk az ehetőkkel. sűrű csoportosvirágot hoznak létre. viaszos. Ázsia és Amerika sok területér megtalálható bürköt és gyilkos csomorikát jól ismerjük. Európa és Ázsia erdőségeiben és bozótosaiban él. eiegazó növény. Gyilkos vagy ádáz esomorika (Cicuta): Átlagosan 0. hogy nem a két említett. Apró virágaik kifordított esernyőhöz hasonlító. 2-3 karéjosak. 12. hányást és súlyos befsö irritációtokoz. amelyek átellenes. MÉGSE gyűjtsünk ilyeneket. Fürtökben hozza apró fehér virágait.vagy farkasbabfélck (Lupinus): Kerti változataikhoz hasonlóan 30-60 cm-esek. lándzsa alakú levelet hoznak. hacsak nem vagyunk benne teljesen biztosak. Fehér vagy fekete bogyókat teremnek. füves területeken és hegyi réteken élnek. Ne kockáztassunk! A legfontosabb. amely lehet kék.3 m magas.

de ehető bogyókat termo növények általában sokkal sűrűbbek és fó-sabbok. A hasonló. erdős területeken élnek. sárgává vagy fehérré változnak. és az egyes bogyókban mindössze egy félhold alakú mag található. leveleik általában hosszú nyélből erednek és lándzsa alakúak. amely fürtökben puha. Szúrós szőr. Az alábbiak a mérsékelt övi és az északi területeken található fákra vonatkoznak. FÁK Áfák . A trópusi fákkal (pl. hogy nem mérgező. ovális levelek (o felsők nyél nélküliek) és lila csíkos.amelyn ek színe a sárgásfe-hértől es a rózsaszíntől kezdve fevendulaszinű vagy liiás is lehet. amely a szőlőre hasonlít és indákat növeszt. és fürtökben teremnek a száron. inkább KERÜLJÜK! Tapadó vadszőlő (Parthenocissus guinque-folia): Szőlőszem. Kerüljük MINDEGYIKET! Zászpafélék(Ver3trumj: G0-260 cm-es növények. Bozótos. néha kisebb fák. de néha nedves vidékeken is előfordulnak. Némelyik nagyon mérgező. MÉRGEZŐ BOGYÓK Menispermum canadense: Észak-amerikai. Ovális. Nem létezik olyan ehető. Leomló füzérvirágzo tu k fehéres vagy zöldessórga virágokból áll. fogazott. apró kék bogyófürtök jellemzik. pirossá. fekete bogyókat terem. sárgásfehér virágok jellemzik. kék bogyókat termő növény. a puszta földön. észak-amerikai kúszónövény (Európába telepítéssel került). Hosszú levélnyél. Ha nem vagyunk biztosak benne. Ezek felbecsülhetetlen értékű tápanyagot jelenthetnek a túlélő számára főként olyan területeken. A bogyók érés közben zöld színűből feketévé . finoman fogazott leveleik oválisak. nedves.máshogyan is biztosíthatnak hasonlóan tápláló élelemforrásokat. ahol a szegényes a növényzet. szabálytalanul növő bokros növények. gyokran a tengerhez közel él (Európában). Csucsorfélék (Solanum): Közepes vagy nagyméretű. Összetéveszthető a vadsző fő vei. Varjú tövisfélék (Rhamnus): Bokrok. . Erős hashajtó hatású. és több terem belőlük. bogyóik kisebbek. erezett leveleika gyöngyvirágéra hasonlítanak. szölöszerü kúszónövény. Kellemetlen szagú. a pálmákkal) a trópusi növényeket tárgyaló fejezetben foglalkozunk. indák és a vodszölőénél kisebb.a gyümölcsön és héjasokon kívül . halálosan mérgező. Sok növényhatározó létezik. fogazott levélkék. egyes fajták viszont inkább füves vidékeken fordulnak elő. amelyek segítségével bővíthetjük a mérsékelt égövi növényekkel kapcsolatos tudásunkat. bár nincsenek indái. mocsaras területeken élnek. Az ilyen könyvek a növények helyi változatait részletesen bemutatják. Végzetes lehető fogyasztásuk. Fekete bogyóik keserű ízűek . tenyér alakú levelek. Beléndek (Hyoscyamus niger): Közepes vagy nagyméretű növény. A bozótos területeket kedvelik.

legfeljebb 18 m-es magasságai ér el. hogy felfedjük a belső réteget! Ez töböé-kevésbé édes. . földön elterülő fűzfákig.Kéreg Bizonyos fák vékony háncsa (kambium) nemcsak ehető. 24 m magasra nö. tobozokat teremnek. Számos fajtájuk létezik egészen az északi sarkvidéken élő. Váíasz-szunk a fa aljához közel vagy a kiemelt gyökéren található kéregdarabokat! Hántsuk le késsel a kérget. Amerikai hars (Tilia americana): Eszok-ame-ríkoi hársfojto. és nyersen is fogyasztható. Sokkal könnyebben emészthető azonban. Amerikai vörösfenyő (Larix larícina): Észok-Amerika hideg területein él. leveleik fogazottok. Hemlokfenyőfélék (Tsuga): Dús lombozatú. ha hosszan forraljuk. tobozokat terem. Ágai szőrösek és csomósak. Lucfenyőfélék (Piceaj: Hideg éghajlaton élő. hó rom részből álló. Hosszú. fényes. Nagy. A háncs tavasszal a legjobb. Ezután pörköljük meg vagy aprítsuk lisztté! A külső kéreg alkalmatlan a fogyasztásra.vagy középméretű fa. amelynek felső részesimává és szürkés színűvé változik. hosszú tüskéik vannak. Juharfélék (Acer): Vadon élő fák. örökzöld lucfenyők lapos tűlevelekkel és rövid. ésazágakon csomókban elhelyezkedő tűlevelűket hoz. kis. Nyírfafélék (Betűla): A hidegebb területeken gyakori növények. mert túl sok csersavat tartalmaz. Jellegzetes sárga vagy zöld barkót hoznak . de tápláló is. kerek levelei rezegnek a széfben. Fenyőfafélék (Pinus): Számos területen megtalálható örökzöld fák. jellegzetesen karéjos leveleikről és kétszárnyú termésükről ismerhetőek fel. mert akkor bőségesen termelődik benne nedv. Nagyon hosszú szárakon ülő. négyoldalú falevelek jellemzik őket. fogazott leveleinek alja szintén szőrös. Nyárfafélék (Populus): Háromszögletű levelek és kinyúló barkák jellemzik ókéi Északi területen gyakran megtatálhatóak. Ovális. pikkelyes kérgükről ismer hetőek fel. gyenge ágaikról és gyakran lemezekre törő. Fűzfa fél ék (Salix): Kétszikű fők vagy cserjék. Tobozt teremnek és kemény az egész ágat körülvevő. templomtorony alakú örökzöld fák. szív alakú leveleket hoz Sötét. és csomókban növő. Háncsuk C-vitaminban gazdag. némelyik változata viszont gyógyító hatású lehet. míg kocsonyás massza lesz belőle. Csúcsos alakú növény. barázdált kéreg jellemzi. az alsó részen ritkábbak. A legjobb belső háncsú fák Vörös szilfa (Ulmu5 rubrg): Észak-amerikai fafajta. Rezgő nyárfa (Populus tremula):/4 nyárfára hasonlító.

Némelyik gyógyhatású. Nem rokonai a mérgező büröknek.mézga. a hikori ehető. sötétzöld . ha nem .KIVÉVE a MÉRGEZŐ amerikai vörösfenyőt és a hemlokfenyőt. ezért igazán megéri az erőfeszítést! MÉRGEZŐ FÁK A következő fák ingerlő hatású vagy mérgező anyagot tartalmaznak. Nyírfa. Teakészitéshez áztassuk a lucfenyő tűleveleit meleg vízbe! Kizárólag friss. A kifolyó cukros nedv összegyűjtéséhez ejtsünk a kérgen V alakú bemetszést! Ez alatt vágjunk lyukat a fatörzsbe. MEGJEGYZÉS: A háncshoz kapcsolódva még annyit.és j&flharsziriip A nyírfát és a juharfát a gumifához hasonlóan kell megcsapolni. de akár kis tartókat is készíthetünk belőle. és csomóvá keményedik. ha kevés egyéb növény áll a rendelkezésünkre.hosszúkás tobozokkal. amelyen keresztül a nedv egy edénybe folyik. A belső háncs egyéb íeBEteasznáEási módjai Némelyik fa háncsa egyszerre erős. hogy ezeknek a fáknak a rügye és hajtása nyersen és főzve egyaránt fogyasztható . és könnyen csíkokra szedhető: kötelet készíthetünk belőle. h2 lágy. örökzöld fák vagy cserjék. zöld tűleveleket gyüjtsünk össze! Főzzük meg őket. zöld csúcsa tavasszal különösen kellemes. A kínafa kérgéből pl.fűszoknyát készítenek. Tiszafafélék (Taxus): Összevissza növő.miután először hangin meggőzölték (lásd Tűz a Táborozási technika fejezetben) . A szirup azonnali energiát biztosít. és illesszünk bele egy „cseppcsatornául" szolgáló levelet. Mézga és gyanta Némelyik fát megvágva nedv szivárog a kéregre. húsos gyökere kivételével. Gyűjtsük össze a nedvet mindennap. hajlékony.gyanta. Ha a nedv oldódik a vízben . míg mások gyúlékonyak. amely hasznos táplálékforrás lehet. és forraljuk fel! Rengeteg gőzt fog kibocsátani. így kiváló segítséget nyújtanak a tűzgyújtáskor. majd sziruppá szilárdul. Mindkettő nagyon tápláló és sok cukrot tartalmaz. a csendes-óceáni bennszülöttek . ezért menedékünk ideális tetőfedőanyaga lehet. ezért a túlélő fontos táplálékát jelentheti. A nyírfa kérgét nagy darabokban le lehet venni a fáról. így C-vitaminban gazdag folyadékot kapunk! Ehhez a vitaminhoz közvetlenebbül is hozzájuthatunk. fiatal tűleveleket rágcsálunk: ezek keményítőben gazdag. Az észak-amerikai indiánok kenujaikat fedik be vele. SEMELYIK részüket se fogyasszuk. Pikkelyes kéreg. A lucfenyő északon is elterjedt fafajta.

Ovális. termése szárnyas. színük sárgászöld. Kaliforniai babér (Umbel/ularia californico): Alacsony törzsű. Virágai szélesek és sárgászöldek. kétszikű fák. Termésük különösen mérgező. Néhány fajta termése (gyökeréhez és nedvéhez hasonlóan) fogyasztható. lilás bogyók jellemzik. sárga füzérvirágzat és zöldes. Pennsylvaniai vagy korai juhar (Acerpensylvanicum): Észak-Amerika északkeleti részén élő növény. Három részből álló levelek és hosszú. barka és általában gömbölyű csonthéjas termések jellemzik. de lándzsa alakúak is. bőrszerű levelek. rózsaszín vagy sárga virágok jellemzik ezeket a magas fafajtákat. Kérge világos és fehér csíkos. tobozt termő örökzöld. Mérgező. illatos. Fehér akácfa (Robinio pseudoacacia): Sötétszürke kérgű. tüskés héjú gesztenyéjüket ne tévesszük össze a szelídgesztenyéével. átlagosan 16 m-es. valamint fehér. fürtös virágot hoz. páronként helyezkednek el ovális alakú levelei. terebélyes. felfelé haladva inkább barnás. amelynek keskeny levele és sokkal tüskésebb magtokja van! Aranyesőfélék (Loburnum): Kisméretű. botszerű hajtások. Levelei lehetnek oválisak. sárga virágokkal borított ágak jellemzik őket. bogyószerü termés található rajtuk. Cédrusfélék (Cédrus): A Földközi-tenger partjáról és a Himalájáról származó eredeti cédrus magas. átlagosan 12 m magas.) . Fehér. Hikorifafélék (Coryo): Osztott. gyakran tenyérszerű levelek. Lombkoronája erős illatú. amíg a fát egyértelműen be nem azonosítottuk! (Lásdmég Kontaktméreg a Mérgező növények részben. magjai babszerű héjban teremnek. Vadgesztenye és amerikai vadgesztenye (Aescuius): Kéz formájú levelek.tűlevél és piros. Átellenesen. északamerikai örökzöld. addig azonban ne fogyasszuk. észak-amerikai fa.

pl. a C-vitamin esetenként. daraboljuk fel és főzzük meg! Sok taplógomba keserű és kemény. a D-vitamin viszont csak minimális mennyiségben jellemzi a gombák többségét.egészen a föld alatt él. A vadon élő gomba nagy ínyencségnek számít . ezért alaposan meg kell főznünk.pl. hogy tömegesen fordul elő. fogyasztásuk után órákig nem jelentkezik semmilyen tünet. amely a spórát foglalja magába. A puha. ne foglalkozzunk többet az adott gombával 1A halálos gombákat egyáltalán nem jellemzi kellemetlen íz. néha telepesen. A jobb gombák . A gomba tárolása . elszíneződött. Tápérték A tápanyagtartalmat tekintve a gomba a hús és a növények között foglal helyet. A gombának ez az ehető része csak az év bizonyos szakában bukkan elő. A sárga rókagomba (Cantharellus cibarius) A-vitamint is tartalmaz. Ami az ásványi anyagokat illeti.ezt nevezzük gombának . amely a földön élő fajok esetén föld alatti növedéket képez. A B-vitamin kis meny-nyiségben szinte az összes gombában jelen van. A gomba elkészítése Dobjuk félre a gyanús. ha előtte hideg vízben áztatjuk. Ennek színe és anyaga fontos szempont a gomba beazonosításánál. a karfiol és a spenót. A növényeknél több fehérjét tartalmaz. a szarvasgomba . A kalap alsó szélén puha szövet. a sugárlemez helyezkedik el.ugyanannyi kalóriát tartalmaznak. melyiket szedhetjük le! A gombát fonalszerű sejtek alkotják. Némelyik gomba . mint a sárgarépa. a gomba több foszfort tartalmaz.egyedül. de olyan is akad. földön termő gombát akár egyszerűen hozzáadhatjuk a levesekhez vagy más élelekhez is. kalciumtartalma azonban alacsonyabb. Az év megfelelő szakában (általában nyáron és ősszel) könnyen összegyűjthetünk belőle egy egész ebédre valót. A legtöbb gomba közvetlenül a földből nő ki .található a felszín felett.ha tudjuk. A gomba egyik nagy előnye. Segít. hogy egyértelműen ehető fajtaként azonosítsuk: nincs helye a tévedésnek! A növényekkel ellentétben a gomba esetén nem alkalmazható a „fogyaszthatósági vizsgálat". viszont fontos. ebből azonban csak a reproduktív rész . ezért nehéz megtalálni. amelyik különálló és nagyméretű. ezért ha nem sikerül egyértelműen azonosítani. csoportosan. férges részeket! A többit tisztítsuk meg. esetenként több zsírt is. mint az ugyanakkora súlyú zöldség. megint másokat taplógombaként ismernek. A tönk tetején csésze vagy edény alakú kalap található.GOMBÁK A gomba kiváló táplálék. az ízletes vargányák (Boletus edulis) . Más gombák a fák vagy fatönkök oldalán élnek.

csak néhány apró folt található rajtuk ÉRETT Fehérek LEMEZEK Szürkéspirosak. ha nem sikerült egyértelműen azonosítani! A galóca és a csiperke közti különbségek: GALÓCA CSIPERKE SPÓRÁK Fehér Lilásbarna KALAP ÉS TÖNK Nem változó Néhány fajtája sérüléskor sárgássá színezödik KALAP Síkos és laza foltok vannak rajta Mindig száraz.KERÜLJÜNK minden gombát.A gomba magas víztartalmú.és különösen halálos fajtái. vagy adjuk hozzá a levesekhez. rózsaszínek vagy csokoládébarnák LEMEZEK Részben vagy egészben Nem burkoltak . lehetőleg légmentesen záró edényben tároljuk őket! Fogyasszuk nyersen (először áztassuk be vízbe. Válasszuk el a kalapot a tönktől. gyűjtsük össze a lehető legnagyobb mennyiséget és tegyük éleimiszer-tartaJéksink közé. és helyezzük egy köre a napon. hogy felduzzadjon). sugárlemezzel felfelé! A vargányafélék esetén először távolítsuk el a kalap alatt lévő sugárlemezeket! Miután alaposan kiszárítottuk. a gyilkos galóca és a hegyeskalapú galóca könnyen összetéveszthető az ehető gombával. amelynek fehér lemeze. húsokhoz! A GALÓCA FEUSMERÉSE A mérgező galóca . Ha akad a környéken. MINDIG KÖVESSÜK A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT: . bocs-kora (burokszerü képződmény a tönk alján) és gallérja van! KERÜLJÜNK minden féregrágta vagy rothadó gombát! DOBJUK FÉLRE. könnyen szárítható.

Ezekre alapozva építsük fel a tudásunkat! .burkoltak SZAG Burgonya vagy retek Mandula vagy marcipán ELHELYEZKEDÉS Nyílt füves területeken sosem fordul elő EHETŐ GOMBÁK Nincs semmilyen megbízható szabály arra vonatkozóan. vagy hogy a mérges gombák főzés közben megváltoztatják a színüket Nem szokásuk. és a későbbiekben ehhez ragaszkodjunk! Ismerjük meg a galócák családját is. És a főzés egyáltalán nem pusztítja el a mérget. mert sok gyilkos gomba tartozik oda. hogy miként ítéljük meg: ehető vagy mérgező a gomba. Felejtsük el a nép-hiedelmet. amely szerint a gomba meghámozva nem mérgező. Tanuljuk meg felismerni az itt ábrázolt néhány gombát.

.

felül rózsaszínes. Rágós és keserű. . 1. Piros húsa vérszinü nedvet bocsát ki. Polyporus sulphureus (gévogomba): 30-40 cm-es átmérőt is elérő gomba. hogypuhul-jon. Áztassuk be. Nyártól kezdve általában kétszikű növényeken.FÁN ÉLŐ GOMBÁK A fán élő gombák fák vagy fatönkök oldalán élnek. Fistulina hepatica (májgombaj:Általában a tölgyfán él. dur\'a mintázatú gomba. de a fiatalabb példányok finomabbak. örökzöldeken él. 2. majd teljesen főzzük ót. leggyakrabban tölgyeken. Általában nagyok és bőrszerú'ek. Alul pirosas. Általában ősszel fordul e!ö. Élénk narancssárga-sergo szinbölsórgósbvrnóvá halványul. leginkább egy nagy nyelvre hasonlít. de nem ártalmasak és elég gyakoriak. Sárgás húsa szivacsos.

majd főzzük meg! Könnyen szárad. bükkfán és platánon található. Okkersárga színű. alsó része fehér. . Tavasztól őszig kétszikű fákon. sörét mintázattól tarkított kalapja a parafára emlékeztet. Sötét kékeszÖ Id színű. kagyló alakú kőlapja 6-14 cm széles. ízletes gomba. különösen szilfán. Fiatal gombát válasszunk és claposon főzzük meg! 4.3. szeleteljük fel. Polyporus squamosus (pisztriegomöa): Gyakran telepesen megjelenő. 60 cm átmérőjű növény. Az év legnagyobb részében a kétszikű fákon található. Lemezei és gu-miszerű húsa fehér színű. Pleurotus ostreatus (laskagombaj: Telepesen éló gomb a.

5. tiszta . Sok fajtájuk van. Sima. Szeleteljük fel. és elérheti o 9 kg-os súlyt. Armillaria mellea (gyűrűs tuskógomba): Soma foltos. majd az idő múlásával egyre jobban elsárgul. valamint fatönkökön él. maximum 30 cm átmérőjű gomba. Lycoperdon gigantea (óriás pöfeteg). szivacsos. A fiatal. Késő nyáron és ősszel az erdőségekben és a füves területeken él. Feh ér h úsa és apó f űzószerű gyökerei vonnak. Focilabdára hasonlító. Fehér lemezét később barna föl ("o k tarkítja k. fehér és börszerü. majd fózzuk meg! FÖLDÖN ÉLŐ GOMBÁK A földön élő gombák a talajon élnek. 6. Tavasztól őszig kétszikű és tűlevelű fokon. némelyik NAGYON mérgező. sórgósborne színű kalapjának átmérője 3-15 cm.

tölcsér formájú gom be. jellegzetes.fehér húsú példányokat gyűjtsük! Nagyon ízletes. csoportosan nő. sötét barna. hosszúkás. Lassú tűzön főzve vagy kisütve fogyasszuk! 7. kunkorodó. Átmérője 3-10 cm. de KIZÁRÓLAG akkor fogyasszuk. Nyártól kezdve fák. szürke tönkje van. Nagyon ízletes. Durva. Ősszel o kétszikű fákon. elágazó lemezei vannak. és sima. tojássárgája színű. Craterellus cornucopioides^söíéíírcrrjö/- tagomba): Szarv vagy tölcsér alakú gomba. . Cantharellus cibarius (sárga rókagomba}: Sárgataroek-ilfotu. tlzcercnyi főzés utón fogyasz-szuk! Ne tévesszük össze o narancssárga pók-báiósgombávcf (Cortinarius speciosissimus)! 8. 3-8 cm átmérőjű kalapja. ha teljesen biztosan be tudtuk azonosítani. különösen a bükkfa alatt. különösen o rölgyerdőkben él Alaposan főzzük vagy szárítsuk meg! FIGYELEM! A gomba kiváló élelem ugyan.

Csiperkegomba: KERÜLJÜK. majd később rózsaszínes barnára változik. ahol a mezei csiperke. 1. Agaricus arvensis (erdészéit csiperke):Hasonlít a mezei csiperkére (A. Agaricus augustus (óriáscsiperke):Mintás. Gyűrűs tönkje van. világosbarnás sapkájának átmérője 20 cm. A ff atal lemezek eleinte rózsaszínűek. Nyáron és ősszel . A fiatal gomba lemeze világos rózsaszín. ezek könnyen összetéveszthetőek a halálos galócával. Ugyanott fordul elő. később besötétednek. c ompestris). Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. 2. ha felvágáskor sárgássá színeződik [lásd sárguló csiperke)! Némelyik kifejletlen gombát nehéz felismerni. kalapja azonban 15 cm átmérőjű.

ízletes. fehér kalap és a később sötétbarnára változó.csoportosan található meg ez erdei tisztásokon. . Ősszel füves területeken gyakorir a fők közelében ritka. rózsaszín lemezek a közismert termesztett változatra hasonlítanak. Agaricus campestris (mezei csiperke): Az idősebb példányokon előforduló bámuló. 3. maximum 10 cm átmérőjű. Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. ónizsiifatúgomba.

Coprinus comatus (gycpjas tintagombai: Hengeres kalapját fen érés vogyhalványóarno minta díszíti Lemezei eleinte fehérek. Agaricus xanthoderma (sárguló csiperke): A többi csiperke fajtára hasonlít. A fiatal. tinta-szerű összevisszasággá állnak össze. 5. csoportosan található meg. később sötét foltokkal tarkulá kalapjának átmérője 30 cm. Sárgás fehér lemezei és vékonytönkje van. Nyáron és ősszel az erdőségekben. fehér gyűrű és barnás mintázat található. valamint a füves területeken egyaránt meg Található. MÉRGES. gyakran tűlevelű fók környezetében él. mojd rózsaszínessé változnak. Nyáron és tavasszal a nyílt füves területeken. tövénél pedig élénksárga színű. de felsértve. Ize a mandulára vagy o paródiára hasonlít. Nyáron ésősz-szel a kétszikű erdősegeknél és c füves tisztasokon él. Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Lepiota procera (nagy özíóbgomba): Barnás. végül fekete. MÉRGEZŐ) . fenolszagú gomba. még világos lemezű gombákat gyújtsunk! He alkoholt iszunk mellé. KERÜLJÜK! 6. de erdőségekben.4. az utóöbin kettős. 7. összetörve sárgássá színeződik. Agaricus silvicola (karcsú csiperke): Az erdöszéli csiperkére hasonlít.

Esetleg allergiás reakciót válthat ki. átmérője 10 cm. Ősztől c tél közepéig csoportosan cl c vegyes erdőségekben. tömzsi. . édes szagú gomba.8. kékes kalapja idővel vörösesbarnára változik. Széle hullámos. Kékes lemezei és kékes. Trieholoma nudunn (lile pereszkej: Halvány li lás. ízletes. szőlős tönkje van.

A nyírfatapló olyan kemény. hogy kést élesíthetünk vele.9. Kerüljük rózsaszín vagy piros spórás változatait. A vargányáknak lemezek helyett szivacsszerű pórusrétege vagy tömlője van. . tyúkszemtapasznak vagy gyújtós-nak is használható. Ősszel. erdei tisztásokon található. . hacsak nem azonosítottuk eket egyértelműen/Némelyik mérgezői A GOMBA EGYÉB FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI - A taplógomba kiváló tüzelőanyag . de feldarabolva parafa úszónak.ha egyszer meggyullad. Tönkje duzzadt. A világ számos po n tjön él eh etö változata. Könnyen szárítható. kalapjának átmérője 20 cm. Boletus edulis (ízletes vargánya): Barna-színű gomba. órákon át parázslik. húsa fehér.

. ezért kiválóan alkalmasak az égési sebek kezelésére.A fán élő gombák nagy mennyiségű csersavat tartalmaznak. elzárja és enyhíti a vérzést.- Az óriás pöfeteg sebekre alkalmazható. bocskor található. Ezek tönkjének alján csészeszer ti képződmény. amelyet nem tudunk egyértelműen meghatározni! A galócák egyes fajtái a leggyakrabban halálos gombák közé tartoznak. FIGYELEM! MÉRGES GOMBÁK A következő felsorolásban a legveszélyesebb gombafajok szerepelnek. . NE fogyasszunk olyan gombát. de ezeken kívül még számos egyéb mérges gomba is létezik.

.

Tömör. sárgásbarna. a rókagombával! 8. Nyáron és ősszel. maximum 22 cm átmérőjű kalapját fehér pettyek tarkítják. Paxillus involutus (begöngyöltszélű cölöpgomba): Egyszínű. Sárgásbarna lemezek és egyenes. HALÁLOS: NE tévesszük össze az ehető. . Erdőségekben. 6. különösen o nyirerdőkben forduf elő. különösen bükkerdókben él a nyer és az ősz fofyomán. Édes. Fehéres lemezeiofajbarnává változnak.ésnyírfaerdökben található. Amanita virosa (hegyes kalapú galóca): Teljesen fehér. Amanita pantherina (pórduegomba):Barnás színű. Lemezei fehérek. nagy bocskora. zöld. olívazöiö színű kalapja. voskos tönk jellemzi. Mérges. HALÁLOSAN mérges gomba. Mérges. Kétszikű fák környezetében. Inocybe patouillardii (téglavörössusulyka): Szine eleinte fehéres. szürkésfehér. Amanita muscaria (íégyölögalóca):Jellegzetesen élénkpiros. MÉRGES GOMBÁK Ha megtörik vagy megsérül. Tavasszal' általában fenyő.és töfgyerdőkben. 7cm átmérőjű kalapja gyakran bereped a pereménél. Tönkjén ugyan nincs gyűrű. émelyítő szagú. nyáron és ősszel csoportosan él. 4. leginkább bükkerdökben él.és bükkerdökben él.1. A füves és erdős területeken. nagy bocskorú gomba. Entoloma sinnuatum (nagy döggomba): Fokó. A fiatalabb példányok hasonlíthatnak a csiperkére. nem találhatóak gyűrűk. amelyen foltos tönk és maximum 12 cm átmérőjű kalap ta ló Iható. akár HALÁLOS is lehet Könnyen összetéveszthetőq csiperkegcm-bával. HALÁLOSAN mérges! © 7. erősen domború kalapjának átmérője maximum / 5 cm. bekunkorodottperemú kalapja 12 cm átmérőjű. Tönkje alján 2-3 kari-kaszerű gyűrű található. bóra tönkjér. fehér húsa ételszagot. Általában erdőségekben. Amanita phalloides (gyilkos galóca): 12 cm átmérőjű. Az összes gomba közül ez a LEGMÉRGEZÖBB. lopos kalapjának átmérője 2-8 cm. majd sárgósbarno lesz. 5. retekszagot vagy a keserű mandula szagát árasztja. pl. gyakran HALÁLT okozó gomba. sárgás színű gombákkal. fehér lemezei és húsa van. halvány tönkje. erdőségekben található. különösen tölgy. különösen a bükk. Nagyon gyakori az erdőségekben. fehér pettyes kalapjának átmérője 8 cm. pirosas szinűre változik. fiatal példányút mégis könnyű összetéveszteni a csiperkével. 2. 3. Cortinarius speciosissimus (naranesvörös pókhálósgomba): Vöröses vagy vörösesbarna a gomba. Sárgás lemezei lazacrózsaszínné változnak.

amelyet ezen bon visszaesés követ Az esetek 90 százalékáoon 210 napon belül májdég-teienség következtében beáll a halál. hasmenés. viszon t no^ . Össze!. tűlevelű erdőkben fordul elő. orelanus (mérges pókhálósgomba) szintén mérgező. Ne tévesszük össze őket a rókagomböval! HALÁLOSAK! (Lásd még az ehető gombák ábrájánál o sárguló csiperkét) MÉRGEZÉSI TÜNETEK A mérges gombák sokféle tünetet idéznek elő. Nem gyakori. Nincs ismert ellenszer. Egy nap után látszólagos javulás következik be. amelyek közül a következnek többé-kevésbé tipikusak: Gyilkos galóca/hegyes kalapú galóca: A gomba elfogyasztását követően Iossan.ú*4sÍMáL^+'ii * gyón mérgező. Minőkét fojta retekszogot áraszt.Lemezei rozsdabarna színűek. túlzott szomjúság. izzodás és görcsök. A kétszikű erdőkben élőr kissé halványabb szinű C. . 8-24 órán belül alakulnak ki a tünetek: hányás.-x .

és bélrendszeri zavart. Ezt legrosszabb esetben önkívület és halál követi. amelyet kómaszerű alvás követ. A iégyölö galóca súlyos gyomor. A testhőmérséklet erősen lecsökken. A beteg általában felépül. de az összes méreg az idegrendszert támadja. a pupillák kitágulnak. önkívületet. vakságot. A téglavörös susulyka és rokonai szédülést. izzadást okoznak. Hatása eltérő lehet. élénk hollucinóciót.Muszkarinmérgezés: Sok gomba okozhatja. ÉSZAKI ÉS ÉSZAKI-SARKI NÖVÉNYEK Az itt felsorolt szívós északi sarki növényeken kívül számos mérsékelt égövi faj is megjelenik az északi területeken a nyári évszak idején. . irányithatatlar izomrángást és görcsöl okoz.

Minden részét a vörös lucfenyőéhez hasonlóan hasznosítsuk! . Kérge durva és sötét. tobozai lelógnak. valamint Európa és Ázsió északi részéin számos hasonló faj található. Fekete lucfenyő (Picea mariana): A vörös fucnál alacsonyabb. rövidebb tűlevelű fa. EszakAmerika szárazabb területein jellemző. Vörös lucfenyő ÍPicea rubens): A 23 m-es magasságot is elérő fosötét.1/agy sárgászöld túleveleket és mindenhol szőrös ágakar növeszt. Észak-A mer lkában. ÉszakAmerika nedvesebb területein éi. A fiatalabb hajtások nyersen és főzve egy-aráni fogyaszthatóak .1. A tűlevelekból készítsünk teát. a háncsot pedig főzzük meg! 2.

Labradoritea vagy grönlandi molyűzőíLe- .3.

tundrán élő cserje. nyersen is fogyasztható bogyókat hoz. ha párofvo készítjük el. hámozott gyökere egyaránt fogyasztható. Leveleiből regeneráló teát készíthetünk. Észak-Amer/kában található. 6. háncsa és fiatal. illetve . minta narancs. 8. lilósvörös virágokat és lédús. Lazacszeder (Rubus spectabílis): Kisméretű vadmálnára hasonlító. illatos örökzöld cserje. begörbült élű. Tavaszi hajtásai. örökzöld. vörös vagy sárga. amelyek főzés után fogyaszthetóak. levelei. Medveszőlő (Arctosiaphylos uvaursi): Az északi sarkvidéken é/ő. kusza.tíurn groenlandicum): Átlagosan 30-90 cm mogas. Észok-Amerikában. bőr-szerű levelek és rózsaszín vagy fehér virágok nőnek. Törpeszeder (Rubus chamaemorus): Ritkán haladja meg a 30 cm-es magasságot A szeöerszerü növényre tenyér formájú levelek. Fürtökben fehér bogyókat terem. Háromkaréjos leveleket. keskeny levelek és öt sziromból álló virágok jellemzőek.oz jíóöb/ időben . 5. fehér virágok és a növény tetején termő bogyok jellemzőek. alul fehéres vagy szőrös. Páfrány: Nyáron ez északi erdőségek nedves részein és a tundrán egyaránt előfordul. alacsony. Csak a fiatal ágvégeket fogyasszuk . Sör ga borkát hoz. majd borostyanszinüvé változnak. amelyen bunkósbot formájú. A rózsaszín bogyók érés közben e/ő.Európo egyes részein fordul elő. .ször narancssárgává. a csúcstól számítva maximum 15 cm-ig! Távolítsuk el róluk oz összes szőrt! A legjobb. Sarki fűz (Salix): 30-60cm-es. Nyersen fogyaszthatóak 7.10-szer több C-vitamint tartalmaznak. Levelei 7. kusza fa. 4. amelyre felül fényes. Kerek levelei felül fényesek. tüske nélküli növény.

.

Némelyik szemölcsszerű és kavics formájú. ne is együnk. Legyünk azonban óvatosak! Keserű savtartalmuk miatt fájdalmas irritációt okozhatnak. majd alaposan főzzük meg! 11. mint bármelyik északi-sarki növény. mások simák. A savat semlegesíthetjük. A sivatagi túlélés a víz függvénye. az eszkimók igazi ínyencségnek tartják. együk meg a gyomrában található. arrafelé viszont alapvető fontosságú. megerjedt zuzmót! A zuzmó könnyen emészthető. Rénszarvaszuzmó (Cladonia rangiferina): 5-10 cm-es. Ágai agancsra hasonlítanak. majd alaposan főzzük meg! 10. ha nyersen fogyasztjuk őket. Nagyon táplálóok. ha egy éjszakán át vízben áztatjuk a zuzmót. mert minden bizonnyal táplálóbb. gyakran nagy csoportokban élő zuzmó. Izlandi zuzmó (Cetraria islandica): Csomósán nö: bőr szerű. szürkés vagy barnás hajtásokat hozó zuzmók. Néhány órára áztassuk be. kerek és szürkés színű. Néhány órára áztassuk be. maximum Wcm-es telepet formál. néhány órára áztassuk be. Sok felfedező hosszú ideig az Umbillicaria zuzmófajokon élt. középen található száruk segítségével kövekre tapadva élnek. A telep sok fűszá! formájú ágból áll. majd alaposan megfőzzük! Aki a ropogós ételeket szereti. Törzse üreges. ezután még meg is piríthatja őket Ha sikerült elejtenünk egy rénszarvast.9. Umbillicaria zuzmófajok (Umbillicaria): Kerek. hólyagszerű. szürkészöld vagy barnás. mert az emésztés tovább csökkenti a test folyadéktartalékát. felgyorsítva a kiszáradást . Az élelemként szolgáló növények előtt tanuljuk meg felismerni a víztartalmú fákat és kaktuszokat! Ha nincs vizünk. majd alaposan főzzük meg őket! A zuzmó nem csak a sarki területeken fontos tápláléka a túlélőnek.

.

Hordókaktuszfélék (ferocactus): Átlagoson 1. mint a sivatagban. vclamtnt a Karib-térség egyes részem találhatóak. amelyet felismerni nem túl kellemes. sárga vagy vörös virág és tojás alakú. hogy vizet nyerjünk belőle! Ezek az Észak-Amerikából eredő növények ma már számos sivatagi területen megtalálhatóak. Jellegzetes. törzsük alacsony és pozsgás. Afrikában. Nagyon szúrósak . oszlopos szór nő ki. A még nem virágzó szár főzés utón fogyasztható. A kifejlett növények rothadó húsra emlékeztető.SIVATAGI NÖVÉNYEK 1. A meghámozott termés nyersen is fogyasztható. majd törjük össze belső húsát.de csak vészhelyzetben! 2. egymás mellett lévő.2 m magos. A szárat csapoljuk meg. A virágokat vastag. furcsa külsejü növények. Fügekaktuszfélék(Opuntia): Vastag. A nedves trópusi területeken éppúgy megélnek. tüskés. ezért óvatoson érjünk hozzájuk!Afrikában ne tévesszük össze őket o kutyatejjel! A fügekak-tuszfélék a kutyatejtől eltérően nem tartalmaznak tejszerű nedvet 3. észak-amerikai kaktusz. Tökfélék (Cucurbitaceae): A Kalahón-siva-rogbon. csillag alakú. Nagy. . Több mint egy liter iható folyadékot. hogy vizet nyerjünk belőle! 4. DélEurópában. mejd főzzük meg! Vágjuk le a tüskéiket! Magjukat pirítsuk meg és készítsünk belőle üsztet! A törzset csapoljuk meg. néha keserű. valamint attól keletre. ezután igyuk meg az összegyűlő (evet . Ázsiában. Dögvirágfélék (Stapelia): Néhány változatuk Afrika déli és trópusi területein él.. puha termés jellemzi őket. tüskés levelek ágaznak el belőlük. a Szaharában. kusza szőr fedheti. fioto( leveleiket hámozzuk. Ez is kivételt képez o tejszerű nedvet termelő növényekre vonatkozó tilalom alól. bőrszerü. mással össze nem téveszthető szerkor bocsátanak ki. Mexikóban. párnaszerű levelek. Agávéfélék (Agave): Vastag. az Egyesült Államok déli részén. 5. Gyenge. szúrós hegyű levélrozettájukból nagyon hosszú. tejszerü levet tartalmaz. virágos. Vágjuk ie a tetejét. viszont sok átsegíthet.

szárukat és hajtásaikat akár rágcsálhatjuk is. akár le is párolhatjuk. vadon élnek. Datolyapálmafélék (Pboenix): Indiától Észak-Afrikáig megtalálhatóak . Magas. A pálma termése és haj-tása nyersen is fogyasztható.egészen Indiáig megtalálhatóak. máshová telepítés útján kerültek. A narancs méretű gyümölcsöt termő. maximum 4 m hosszú levelekkel koronázva.máshová telepítés útján kerültek. fiatal leveleiket pedig főzzük meg! Virágjaikat nyersen is fogyaszthatjuk. vékony pálmák. . A törzsben található nedv cukorban gazdag. Éretlen leveleiket főzéssel tehetjük könnyebben fogyaszthatóvá! Magjukat pörköljük. hogy kinyerjük belőlük a vizet! 6. fiatal leveleit viszont főzzük meg. Vízhez közel. kasza növények a szőlőre hasonlítanak.

Majomkenyérfafélék(Adansonia):>4fr/fró. .7. duzzadt. hogy vizet nyerjünk belőle! 10-20 cm hosszú. erősen barázdált törzsű fák. bozótos. Nagyon apró leveleket hoznak. de mindegyik tüskés. puha leveleiket főzzük meg! 8. Egy felnőtt fa törzsén ek á tméröje elérh éti a 9 m-t is. mogas. Csapoljuk meg a gyökeret. Akácfélék (Acatia): Afrikától Ausztrália északi részéig nagy számban fordulnak elő.tól Ausztráliáig megtalálható. Számos fajtájuk von. fiatal. közepes méretű fa. pépes gyümölcsük és magjuk nyersen is fogyasztható.

ha eleinte pálmát. piros virágaiból lapos. rózsaszín vagy sárga. jobb. Kemény. gömbölyű fejecskevirágzatot formáz. tápláló belet tartalmaz . Máltán szinte ez az egyetlen fafajta. bőrszerü maghüvely alakul ki.Viráguk általában (fajtától függően) fehér. bambuszt és az ismertebb gyümölcsöket fogyasztjuk! . Szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua): A Földközi-tenger környéki sivatagos területeken és a Szaharától Arábián keresztül egészen in-diáig megtalálható. Magassága elérheti a 15 m-t Fényes örökzöld levelei párokban. fiatal leveleiket és hajtásaikat főzéssel tehetjük fogyaszthatóvá. mert állítólag Szent János ennek a fának a magjával táplálkozott. amikor a pusztaságban élt. Magjukat pirítsuk meg. 9. amely édes. és oprófl cm-es).ezt nyersen is fogyaszthatjuk. barna magját zúzzuk össze és készítsünk belőle zabkását! Azért hívjak szentjánoskenyérfának. A trópusokon bőségesen található ehető növény. Gyökerük megcsap olcsóval vizet nyerh etünk. de amíg nem ismerjük meg őket. száranként kettesével vagy h ár masává l helyezkedn Qk e! Apró.

.

gyűrűs törzse és sok ovófis vegy Voiakú levélkéből álló. Cukorpálma (Arenga pirnara vagy A. A tápláló léből lepárlással akár cukrot is nyerhetünk. 2. Ázsia trópusain számos hasonló fajta él. pófrányszerű levele „törzset ' alkotva csoportosul és burjánzik a tő körül. törékeny és íves levelei vannok. Banán vagy pizáng (MusaM trópusi területeken mindenütt elterjedt. Malajziában és Indonéziában vadon terem. alacsonyon fekvő területein őshonos. ízletes gyümölcsöt és ehető „káposztát" (ág végi hajtást] terem. Délke let-Ázsia sós vizű folyótorkolatainál él. Cukortartalmának kinyeréséhez gyűjtsükösz-sze nedvét. szágószerü levelek és sárga. tüskés törzse. Ázsia trópusain jellemző. világoszöld levelei vannak. sima héj borítja. Kókuszpálma (Cocos nucifera): Ez a több mint 30 m-es fa minden nedves trópusi területen előfordul. Simo. a levelei középső erezetén lévő horogszerú nyúlvány segítségével kapaszkodik a fákra. Szágópálma (Metroxylon): Délkelet-Ázsic párós. máshova telepítéssel került Közepes magasságú. valaminthosz-szú. Törzsének keményítőben gazdag. 3-10 m magos fa. Meg duzzadt törzse. Wm-csfo. A dió hajtása. Nipa. lehajló levelei vannak. ágszerű gyümölcsös részek koronázzák.TRÓPUSI NÖVÉNYEK 1. Cukros nedvben gazdag. Levelei tövéről nagy fürtökben lóg le a kókuszdió. hosszú. általában hasított. Halfarokpálma(Carycta): Árkosán Wm-es növény. bordázott törzsét viszonylag egyenes. majd pároíjuk le. Rügyeit. Ez a puha változatnál több keményítőt viszont kevesebb cukrot tartalmaz. A szálas kókuszdiót nagy. amelynek nagyon nagy. hajtásai végét fiatal szárát és gyökerének belső részét éppúgy fogyaszthatjuk. hegy csők sűrű szirup maradjon! 5. magja és hajtásainak csúcsa ehető. dús belseje szegót tartalmaz. mint a gyümölcsét 4. 3. teje és húsa egyaránt fogyasztható. 6. gyökeréből kiváló kötél készíthető. fűszál alakú. Durva.vagy mangrovepálma [Nipa fru-ticans): 6 m-es magasságot is e/érő növény. Sacehi-fera): 12-20 m-es fa. A pizáng kemény gyümölcse csak főzve fogyasztható. . Nád pálma (Calamus): Erős kúszónövény. Gyümölcsét ne együk meg! 7.

.

ovális leve fecskék. B.5-13 cm-es gyümölcse az érés során zöldről narancssárgára változik. szinte az összes nedves területen megtalálható. Főzés közben a vizet legalább egyszer cseréljük ki! Bár kiválóan megpuhitja a kemény inas húst.némelyik heves fájdalmakat kiváltó kristályos anyagot tartalmaz. 2 cm-es gyümölcsöket terem. Apró. Levelei és fiatal termése nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. . de a túl keserűeket ne fogyasszuk! Kerüljük az egyértelműen nem azonosított gyümölcsöket. Ovális. 7. Minden nedves trópus/ területen megtalálható. lila húsa van. virágai és törzse főzve fogyasztható. Húsát és magjának belét egyaránt fogyaszthatjuk. Sötétzöld levelei fürtökben helyezkednek el. sötét vagy világos tüskék tarkítják. Ehető gyümölcsének puha.Oszloppálma (Euterpe oieraccea): Dél-amerikai trópusokon élő növény a mocsaros területeket. Papaya (Carica papaya): Alacsony. Az idősebb hüvelyeket szeleteljük fel és főzzük meg o zöldbabhoz hasonlóan! Gyökerét o tormához hasonlóan ízesítésre használjuk! Leveleinek és gyökerének kisajtolt leve segít a gyulladások kezelésében. keskeny. 2.Tobago vagy popunhapálma (Guílíelma vagy Bactris utilis): Amerikában élő pálma. háromoldalú maghüvelyek teremnek rajta. sórgásfehér virágok és 25-38 cm-es. puha. 2-6m-es. lapos magot tartalmaz A mangó levelei allergiás reakciót válthatnak ki az erre érzékenyeknél.A fentiek csak példák a sok trópusi pálmafajtára.különösen a Távol-Keleten . Nyersen fogyasztható gyümölcse enyhíti a gyomorbán-tolmakot. sötétzöld. Létezik még: . különösen az áradó folyók partjait kedveli. de már másfelé is megtalálható. hogy az éretlen gyümölcs tejszerü nedve ne kerüljön a szemünkbe! 1. ugyanis . üreges törzsú fa. Piros vagy sárga gyümölcsét főzzük vagy pirítsuk meg! Mustpálma ÍJessenia ésOemocarpus): Brazíliában és Guyanában élő növény. A pálmák többségénél a levél koronával körülvett vagy a levél szárának tövével védett hajtások ehetőek. vékony törzsét váltakozó. . dinynyeszerű gyümölcse az érés során sárgává vogy narancsszínűvé változik. Fiatal levelei. ügyeljünk rá. Mangófa (Mangifera indics): Közepesvagy nagyméretű örökzöld Fa. Nagy. A nyersen fogyasztható termés egy darab hosszú. Moringa (Moringa oleifera): Maximum 10 m magos fa. KeletAfrikábon és Dél-Ázsióban vadon él. Apró.

.

Bűzfa (Sterculia): Közép. miutón eltávolítottak róluk az ingerlő szőröket.5-4. maximum 30m-es fa. Indiában és Burmában él.és Dél-Ameríká-ban. reticulata) Közép.. Nagy. Sokrészes. sárgás vagy szürkés. A Himalája egyes részein. illetve o Trópusokon máshol is megtalál -ható. kusza fák. Fügefclék (Ficus): A trópusi és szubtrópusi területeken számos változatuk el. 12 m-es növény. A magokat nyersen fegyasz. . felül fényes leveleket hoznak. Gyümölcse fekete. körte alakú gyümölcsük közvetlenül az ágon terem. szürkés-zöld gyümölcse illatos. akár 10 cm átmérőjű termések jellemzik.5zuk. föfdimogyorószerü magokai tanai mező hüvelyekből áll. mélyen koréjos. Savanyúalma (Annona rnuricata): Hason-ióon eIterjedt. Kerüljük a kemény fás vagy ingerlő szőrökkel borított változatokat! 6. 5. amelynek súlya o 2 kg-otis elérheti. 4. zöld. Szintén fogyasztható rokonai[ a csirimoja (A. de néhány fajta még a sivatagban is fellelhető. Sűrű. Tejszerű /evük ésszemölcsös bőrű gyümölcsük van. A citrusfélék rokona. savanyú ize van. ovális vagy lándzsa alakú leveleket és Th iiomszerü virágokat hoz. tüskés hajtások és kerek. belső részt eltávolitottukl 7. cheri molaj és az ökörsziv (A. Tómasz-tögyökerekes. börszerű gyümölcsöt terem. Az Újvilág trópusairól származik. Cukoralma (Annona squamosa): 5-őn?-e5 fa.5m-es fo. Kenvérfafélék (Artocarpus): 15-20 m-es fafajiak. Támasztógyöke re és tenyér alakú levele von. Nagy. Nyersen fogyasztható. Bengálibirs(Aeg!e marmelos): 2. 8. A trópusok ncgy részén megtalálhatóak. Örökzöld. miután a bőrt lekapartuk és a keményebb. Nagy.3. tőnél kerek leveleket hoznak. húsos és gömbölyű. napjainkban viszont szinte mindenhol fellelhető. Keményítőben gazdag gyümölcsüket nyersen fogyasszuk .és Dél-Amerikában teremnek. C-vito-minban igen gazdag gyümölcse nyersen fogyasztható. Frissítő. avokádó alakú.

.

vörössé. végül feketévé változnak. Magját és fiatal leveleit zöldségként használjuk. Az elsődleges dzsungelben a gyümölcsök általában a lombozatban találhatóak. Fénylő. Sok /eveheskéböl állá. Lenfa vagy szalamanderfa (Antidesma): 10-13 m magas örökzöld cserje. kerek. Húsos. 1. ribizliszerú gyümölcseinek átmérője kb. sokmagú. ha gyümölcs-kocsonyát készítünk belőle. Nyersen is fogyasztható. Indiai tamarindusfa ÍTamarindus inriica): Sűrű. szólőszerű növény amelyre vastag. húzzuk le a fenti részeit. Délkelet-Ázsic erdőiben ét. örökzöld leveleket. 15 cm-es leveleket hoz.) Sokkal könnyebben elérhető viszont a szőlőszerű nádpálma: miután belevágtunk. 25 m-es fa. ovális vagy szív alakú. kérgét meghámozva rágcsáljuk!Móra sokfelé megtolható. vöröses csíkokkal tarkított virágokat hoz. 1 cm. ha felmászunk értük. Vitaminokban gazdag. fiatat levelét és szárát főzés után fogyasszuk! 2. A zöld gyümölcsök az érés során fehérré. . ágas. (A más részeken növő gyümölcs is értékes táplálék lehet persze. hogy kicsit keserű az íze. vagy kivágjuk a fát. majd daraboljuk fel a hajtást és pirítsuk meg parázson! Némelyik belseje nagyon ízletes lehet annak ellenére. és tomposórgo színű.9. diós virágok jellemzőek. hogy eférjük a tetején lévő hajtásokat! Hámozzuk le a külső burkot kb. 2 m hosszan. Napjainkban o legtöbb trópusi területen meg toló! botó. zöld és lilós-vörös árnyalataiban pompázó levelek és húsos. Fehér bazclla vagy parajrcpkény [Basella alba]: Kúszó. Barna maghüvelyének C-vitaminban gazdag belseje nyersen fogyasztható. de jobb. vagyis csak úgy tudjuk elérni őket.

3. fiatal leveleket nyersen fogyasszuk! A vastagabb gyökereket (amelyek több fehérjét tartalmaznak. . minta burgonya vagyamani-óka) nyersen. négyrészes. Szarnyasbab vagy -borsó ÍPsophocarpjs): Az ázsiai trópusokon élő kúszónövény. barázdált hüvelytermés jellemzi. Lándzsa alakú levél. kékes virág és 20 cm-es. Az idősebb magokat süssük megi A spenótízű. kisütve\ megsütve és pirítva egyaránt fogyaszthatjuk. A ftatal hüvelyeket főzzük meg kissel Izük a babérra hasonlít. vagya burgonyához hasonlóan főzve. A fiatalabb magok a borsóra emlékeztetnek.

és hosszú ideig eláll. Kasszava vagy manióka(Manihotesculenta): A trópusokon mindenhol megtalálható. gömbölyű ovális levelei és sárga virágai vannak. Szárai redős hüvelyekben végződnek. A mogyoró nagyon tápláló. A trópusok nagy részén előfordul. .vagy amerikai mogyoró (Arachís hypogaea): Nem valódi (csont)héjas. Jamszbab (Pachyrrhizus es Spherostylis): Szabálytalan. édesek . termése a föld alatt érik. Ehető gumói ropogósak. háromrészes leveleket hozó kúszónövény. Napjainkban a lég töb b trópusi és szu b trópusi területen megtelő (ha tó. 6. lédúsak és öióizöek.4. Magjai nyersen or tál masak. Apró cserje. pasztinákszerű gyökere van. ezért mindig alaposan főzzük meg őket! 5. Földi. Bütykös.

örvös. 7. Érett bogyói pirosak. húsos gyökeret főzés utón fogyasszuki . Vasrag gumós gyökere nyersen fogyasztva halálosan mérgező. ezért meg kell főzni! Sokáig eláll. különösen. Napjainkban a trópusi területeken. Törzse bütykös. fényes. különösen a Csen-de5óceán szigetein elterjedt. Hosszú szárú levele 5-9 kisebb levélkében végződik. Keményítőben gazdag. árnyékkedvelő bekor. néha vöröses színű leveleket hoz.Kiszáradt földben az 5 m-es magasságot is elérheti. Bőrszerű. Búnkóliíiom: 2-5 nrt magos. no lisztté zúzzuk.

.

ahol a száraz faágak leestek.8. valamint Afrika és Észak-Amerika egyes részein éi . sűrű növényzet alakul ki. szálas. Mindenhol. A lombkoronában észrevehetőnk pálmát és más fogyasztásra alkalmas növényt is. Taró (Colocasia): A nedves talajú trópusok minden részén előforduló növény. ne fárasszuk magunkat azzal. ne mulasszunk el lenézni az alattunk elterülő dzsungel lombozatára! A legjobb rálátást azok a területek biztosítják. hogy megpróbálunk kidönteni egy fát! Ez túl sok energiát igényel. A fák jelentős mennyiségű élelmet biztosítanak. Ha hegyet nászunk. trópusi körülmények között ugyanis gyorsan meg fog romlani! Az élelmet hagyjuk a termő fán amíg szükségünk nem lesz rá. Lótusz (Nelumbium nucifera): Hosszú nyelű. Gyökérgumójának ize a burgonyáéra hasonlít nyersen fogyasztva azonban ártalmasr ezért meg keli főznünk! A trópusi erdőkben a gyűjtögetés legkiválóbb helyszíne a folyók és patakok partja. Öregebb szára rostos. Nagy igen hosszú szárú. A gyökértörzset és az érett magokat főzve vagy sütve fogyasszuk. ahol a nap eléri a dzsungel talaját. fehér vagy sárga virágú vízinövény. Ha legyengültünk és híján vagyunk az élelemnek. sárga virágokat hoz. megtisztítva a területet. és inkább frissen fogyasszuk! 1. legfeljebb 15 m-es magasságot ér el. lebegő növényként általában az édesvízben. kékeszöld. leginkább Délkelet-Ázsióban él. szív vagy ny/l alakú levelei o gyökérből erednek. Csak annyi táplálékot szedjünk össze. majd szükség esetén vágjuk ki őket. Narancsszínű. és valószínűleg könnyebben megszerezhető élelem is a rendelkezésünkre áll. rózsaszín. vízből kiálló levelű. a növények mégis a folyóparton fejlődnek a legjobban. Víziparéj (Ipomoea aquatica): VHcgoszötd levelű és fehér virágú kúszónövény. de fiatal leveleit és hajtásait felforralva fogyaszthatjuk! 2. amennyire szükségünk van. Ilyenkor jegyezzük meg a helyüket. mert az a legtisztább terület. borong alakú. de oz utóbbi keserű csíráit előbb távolítsuk d!Leginkább Ázsiában. Fiatal levelei és hámozott szóra főzve fogyasztandó.

.

Gyorsan növő. a trópusokon és számos mérsékelt égövi területen is elterjedtek. íöbó változatban előfordulnak. vagy készítsünk belőtök zabkását! 8. 4. A bambusz számtalan módon hasznosítható: egyaránt alkalmas építőanyagnak. pennisetum sfb. Jamszgyökérfélék (Diosco^ea): Mind a trópusi. illatos. vastag szárú fü félék. ezekmére te megegyezik a mustármagéval. Kúszó.): Trópusi gabona. folyáiban és petákjaiban élnek. Némelyik vadjamsz nyersen mérgező: a biztonság kedvéért MINDIG főzzük meg (hámozzuk. Tündérrózsafélék (Nymphaea): A trópusi Afrika. majd főzzük meg. majd rostáljuk a magot (hogy el távolítsuk a durva. kolbász formájú mag fejet hoznak. . vastag szárú fűfélék. keményítőben gazdag gumójukat és szárukat főzve fogyasz-szak! Magjuk keserű. Ha a jomszot szárazon tartjuk . ezért dara be kra törhet vagy ostorszijkén t megüthet minket. Nagy. Hasítsuk fe! a kemény külső burkot és a spárgához hasonlóan főzzük meg!A virágzó bambusz magja szintén ehető. fia tol hajtásai a növény Tövénél találhatóak. aztán főzzük és pirítsuk meg. Bambusz: A legtöbb nedves vidéken előforduló. sző főszer ü szár jellemzi őket Némelyik fajta ehető. de tápláló. tutajkészítésre. Zúzzuk ösz-sze o magokat főzéskor használható lisztté. főzőedénynek esélyemnek. so-káig eláll. mind a szubtrópusi területek világos erdeiben és tisztásain. végül zúzzuk össze a gumókat)l 5. Gyűjtésekor legyünk óvatosak. végül a tárolás miatt zúzzuk össze lisztté! 6. 1-2 m magas fűfélék. Csépeljük. Az édes ié kinyerése érdekében rágcsáljuk nyersen a nádrészt! 7. mert némelyik nővén y erősen megfeszül. szőrös héjot).3. India és Ázsia tavaiban. de néhány mérsékelt égövi területen is előfordulnak. Szív alakú leveleik a viz felszínén lebegnek. Rizsfélék (Oryza. Észak-AmerikábonZ\zar\'\d): A 90-120 cm-es magasságú. Cükornádfélék (Saccharum): A trópusokon mindenhol termesztik őket. gumós léggyökereket növeszt amelyek a felszín alatti gyökérhez vezetnek. de helyenként vadon is előfordul Közönséges. Kölesfélék (Panicum. ameiy néha szárazabb vidékeken is megtalálható. magas. ónási füféte.

.

A háromrészes dió belseje ehető. bőrszerű. 60 fajt számláló citrusfélék családja is. Merev. DIÓK Brazil diófa vagy paradiófa (Berthol'etís excelsa): Dél-Amerika trópusi vidékeinek száraz talaján és erdeiben elterjedt növény.amelyekről tudjuk. minden trópusi területen megtalálható. és hasonlóan Ízletesek. fedeles magtokja 15-30 ehető diót tartalmaz. Edény alakú. átellenes. Cukros levét virágos részeinek megcsapolásával nyerjük ki! Törpepálma (Serenoa repens): Az Egyesült Állomoktól Közép-Amerikáig. A leírt elkészítési mód mellett idegyik fogyasztható. kardszerű leveleik a szárról vagy fürtökben a tetejükről nőnek ki. Pálmaliliomfélék (Yueca): Számos fajtájuk él az Egyesült Államok és Közép-Amerika közötti homokos talajon. 30-40 m magas. éppúgy legyező alakú leveleket növesztő növény a trópusi Afrika. Dél-India és Burma egyes részein él. széles. virágai sárgák. fás szárú növények. Örökzöld. oecidentale): Észak-A meri ka északkeleti részén őshonos növény (cserje vagy fa]. Ugyanezen a területen é! a fazékfa (Lecythls urnigero). Örökzöld. Ilyen a Dél-Amerika trópusi részein található avokádó (Persea amerieana). szembetűnően erezett. fekete gyümölcsöt terem. Hatszír-ma. VIGYÁZZUNK! A sztrichninfa gyümölcse a narancsra hasonlít. Idetartozik még a Brazíliában Őshonos cha-yote (Sech/i/rr? eduie). húsos termésszárak végén termő diót együk meg! Fogyasztása hámezás . valamint az indo-maláj térségben és Kínában kb. amelynek néhány tagja nagyon magasan is megterem. párokban elhelyezkedő levelek és rózsaszínes sárga virágok jellemzőek rá. Nedve kellemes ital. Csak o lándzsa aiakúr vöröse s. Az átlagosan 1-2 m-es növény hosszú. hogy biztonságosak. ame-rc a túlélési helyzetben eséllyel találunk. de HALÁLOSÁN MÉRGEZŐ! A trópusokon általában sok növény közül választhatunk. Kesudió (Anacardiurr. legyező formájú levélcsoportokat fehér virág fürtöket hoz. fehér viráguk és hosszúkás. amelyeket hasonló. ovális. és hosz-szúkós. Hajtása (páimasziv) nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. uborka szerű gyümölcsük érett húsa nyersen és főzve fogyasztható. számos állat (köztük a jaguár!) kedvenc elesége. homokos talajon található meg. görbült széiűek és oválisak. Ha mégis ismeretlen növényt kell megennünk. amelynek diói hasonió magtokban érnek. merev. levelei hosszúak. amelyeket felismerünk . ÁLMÁK orpálma vagy Palmira-pálma (Borassus labellifer):^ datolyapálmára hasonlító. kis meny-nyiségen végezzük el a fogyaszthatósági vizsgálatot! lábbiak olyan ehető növények. ezért ragaszkodjunk azokhoz. termesztett változatukról ismerhetünk fel.Az itt ábrázolt növényeken kívül számos más faj is létezik.

és Dél-Amerikábon őshonos növény. tüskés felszíná jellegzetes. Durian (Durio zibethinus]: 40m-es fa. maximum 10 m magos. nyersen vagy főzve fogyasszuk! Datolyaszilvafélék (Diospyros): Ázsia keleti és az Egyesült Államok déli részeinek pusztós területein.paradicsom alakú. Hosz-szú. húsos. amely hoson-lócn jó. A nehezen ehető diók szálas. Queenslandi dió (Macadamia ternifolia): Ausztrália északkeleti részén élő. vastag.Délkelet-Ázsia egyes részeinek erdőségében élő bokros. párokban elhelyezkedő (alul meglehetősen szőrös) levelei. 5 cm-es. Krémszínű húsa (nem magja) rossz szagú. mutabile) nevű. erre fokozottan ügyeljünk! Indiai mandula (Terminalia catappa) : Szinte ez összes trópusi terület cserjés-bozótos.ken elterjesztették Délkelet-Ázsióban is. Mindkét fajta Molojzio ösereidben és bozótos-cserjés vidékein őshonos. tompa tüskés. zöld. Könnyen lehúzható. Alacsony. C-vitaminban gazdag leveleikből kiváló tea készíthető. és magokot tortalmaz.alaceensis): 15 m magas növény. aauejm]: Hasonló növény. Több keskeny. kisméretű fa. de sárgás vagy fehér. Apró. fehér belsejét nyersen fogyasszuk. ovális. lándzsa alakú leveket és élénk rózsaszín. A gyümölcs húsa a fehérestől q rózsaszínűig változhat krémes.és főzés nélkül ártalmas. A fiatalabb növényeken jellegzetes. zöldes virágot hoz. lándzsa alakú. Malajziában és Borneón őshonos. C-vitc-minban gazdag. Nagyon nagy. Malájalma vagy maiakkal jambóza ÍSyzy-gium r. körte alakú gyümölcse barackizű. bunkósbot formájú levelek jellemzik. széles.5 cm-s gyümölcseiket nyersen vagy megfőzve fogyasszuk! Rambután (Nepheiium laopaceürn). vörös. A 20 m-es magasságot is elérhetik. világosbarna kérge. fürtös virágokat hoz. máshova telepítéssel kerültek. szőrösnek tűnő gyümölcse pirossá válik az érés után. GYÜMÖLCSÖK Guajávafa (Psidium guajava): Közép. lándzsa alokú levelet hoz. lilásszínű. valamint a meleg mérsékelt övi száraz erdőkben élnek. 5-7. Kerek. A felnőtt fa eféri a 10 m-t. húsos héjban. de magját ne együk meg! Ugyanezeken a területeken él a puiaszán (N. Nyersen fogyasszuk! Vízi jambóza vagy vizes alma (S. bronz és clivazöld közti árnyalatokban pompázó levelei és nagy. meshove honosítás útján került. víz-parti részein megtalálható növény. börszerű. vízszintes ág-gyűrű van. zöld levele esket és kiest. sárga gyümölcsei tannak. 12 m-es fa. de nagy fera/efe. Kisméretű. almaszerű gyümölcse rózsái Ható. fürtökben növő. viszont ízletes. a 20 m-es magas-segot is elérheti. sárga. Fényes. fürtökben helyezkednek el. Apró (néha begöndörödöttl lándzsa alakú. de . az ógok végén. görcsös fa. C-vitaminban gazdag növény. Számos apró. Zöld héjban érő kerek diói fürtökben teremnek. fehér virágai és nagy. vadolmaszerű. puha tüskés. sötétbarna kérgü növény. világossárga gyümölcsei vannak. A főzés során keletkező füst vagy gőz vakságot okozhat. sárgás húsú gyümölcsöt terem.

de jobb. Sárga.főzzük meg őket! . szemölcsös gyümölcsét vannak. A gyümölcs nyersen is fogyasztható. Bokros növények. Gyümölcsének ot szelvényből álló belső húsát nyersen fogyasszukI Sok fajtája létezik. bőrszerű. hatalmas. hc-romkaréjos levelei. nagy. párosán elhelyezkedő levelek. kicsi. sötétzöld. paradicsomszerü. sárga. Elképzelhető. máshova telepítés útján került. Kusza. tompán ovális levelei és maximum 32 kg súlyú. 25 m magas fa. gumós gyökere időnként nagy és petyhüdt lehet. sötétzöld. amely sok viíó-goszöld. szőlőszerü kúszónövény levele gyakran szív alakú.Ázsia erdőiben élő nővér?)/. napjainkban főleg Délkeíet-Ázsta számos területén megtalálható növény. lándzsa alakú levelet és fürtökben apró. fehér és lila virágai. ha elkerüljük. Babfélék [Phaseolus): Sok változatban.sok más területre is betelepítették őket Csillaggyümölcs vagy karambola (Averrhoa cararr. széies körben elterjedtek . átlagosan Sm-es fa.5-12. lila gyümölcsei vannak. Hoszszú. jellegzetes. de a trópusokon különösen nagy mennyiségben fordul elő. Óvakodjunk paradicsomszerű gyümölcsétől. fehéres rózsaszín virágot hoz. időnként savanyú leheti Mangosztán (Garcinia mangostana):Űéfóe/et. ülásbarna gyümölcsök jellemzik. börszerű. amely színében sokféle „borsóvircgot" hoz. fürtjük (amelyen okár 40 darab. és a termesztett változathoz hasonlóan hosszú hüvelyben termi a babot. bordás termése 7. mert mérgező! Nagyon hasonlít a vadburgonyóro. kacsszerü. savanyú húsú. Több ehető maracuja-faj él Amerika trópusi részein is. valamint kerek. A többi kenyérfa félére hasonlít.vagy gombófélék (Abeimosehus): Számos fajtájuk létezik. sokmagú. sárga és lila virágok. ezek a lkai mosok o gyomorban tal-m ak en yh ítésére B első rn ag ju ka t p iritsuk me g! Burgonya (Solanum tuberosum): Az Andokban vadon terem. ötszirmú virág is lehet) nyersen is fogyasztható „hölgyujja-kot" hoz. Nyersen fogyasszuk. Nagy termésű kenyérfa vagy dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus): India déli részéről származó. A magok nagyon tóplólóak . 12 m magas.bola): Az indonéz erdőségekben élő. Maracuja vagy golgotavirág (Passiflora etíulís): Brazíliában őshonos kúszónövény. Hosszú szara. alacsony. hogy tejszerü nedvet bocsát ki. ha megfőzzük! Magjait pirítsuk meg! ZÖLDSÉGFÉLÉK Okra. de ez nem mérgező. A burgonyagumókat mindig főzzük meg I Batáta vagy édesburgonya (Ipomoea): Ma már a világ számos részén megtalálható.gyakran a termesztett változat kerül vissza a természetbe Mindegyik fajta kusza kúszónövény. mert széles körben Termesztik. ezért jobb.5 cm hosszú.

majd főzzük meg! MÉ3GEZŐ TRÓPUSI NÖVÉNYEK A mérgező növények aránya a trópusokon sem nagyobb. keskeny. sűrű ceruza formájú gyökere. amely mocsarakban és folyótorkolatoknál él Afriko trópusi részein és attól keletre. akár 2 m-es termése von. mint a világ bármely más részén. Fakó kérge . . 1. Vigyázzunk a következő növényekkel. Egy/k ismert változatának gyümölcse élénkpiros. mert mérgezést vagy irritációt okoznak. egészen Indonéziáig és Ausztráliáig. szőlőszerü növény. A gyümölcsöt szeleteljük fel. és vakságot okoz. ha szembe kerül. lándzsa alakú vagy hosszúkás levelei sárga virágai és kicsi[ kerek. 6 m-nél nem magasabb növény. Leve felhólyagosítja a bárt. kigyo-szerü. Fehér mangrove (Avicennia marina): Vékony. fehér bogyót vannak. Karé-jos levelei és nagyon hosszú.Kígyóuborka (Tricosanthes): Indo-malojziai és ausztráliai kusza.

.

néha halálos hashajtó. három nagy magot tartalmazó. 4. Kurkasfa (Jatropha curcas) : Az egész trópusok fás területein megtalálható bokor vagy alacsony fo. Sárga virág fürtöket hoz. Magja erős. és a kipréselt magok maradéka is nagyon mérgező. zöldessárga virágokat és sárga. Nagy. Magja nagyon mérgező. ovális levelecskéke r és hármas füzérvirágzatban szőrös. sötét. Égető csípése a csalánéra hasonlít. Szív alakú levelei spirálisan helyezkednek el. vadborostyánszerü leveleket. karé jós. 7.2. fürtös termést hoz. hegyes fogú levelei és lelógó. lándzsa alakú. körte alakú. barnás. szőrös mag hüvelye van. Fehér. Trópusi csalán (Laportea): A trópusokon elterjedt. Atmagurta (Mucuna pruriens): A bozótosokban és a világos erdőségekben élő szőlő-szerű kúszónövény . ostorszerú füzérvirágzata von akár a közönséges csalánnak. A mag hüvely és a virágok érintve irritációt. Ricinus (Ricinus communis): Az egész Trópusok bozótos és puszta területein megtalálható cserjeszerO növény. de más fajtái az egész trópusokon megtalálhatóak. . Zöld füzérvirágzatot és nagy. Levelei éppúgy helyezkednek el. apró. 6. Magja édes ízű. de annál sokkol rosszabb. Kicsi. Barna. átellenes pórokban elhelyezkedő leveleket nővesztő fa. ezért halálos!A farkosmoszlag főként Indiában él. 5. három magot tartalmazó hüvelyt terem. Szómos fajtája létezik. Minden része . magja hidrogén-cíanid-savot tartalmaz. általában vízparton található növény. Délkelet-Ázsia. minta kézen az ujjak. Sztrichninfa vagy farkasmaszlag (Strychnos nuxvomica): Ovális. lila virágokat hoz. 3. Pangíum eduleM 20 m-es magasságot elérő fa. olaja azonban erős hashajtó. szembe kerülve vakságot okoznak. alma méretű gyümölcsöket hoz. de leginkább a gyümölcse veszélyes. Hasonlóan veszélyesek a rokonai is. begöndörödő. és tüskés. esetleg sárgásvörös színű gyümölcsének magja sztrichnint tartalmaz. főleg Malajzia dzsungelben él. mérsékelt égövi is.

.

Itt következik még néhány a sok kerülendő faj közül: Glutafa (Gluta): A Kelet-lndiától Délkelet-Ázsióig előforduló növény. Csattanó maglövő (Hura crepitans): Színtén Amerikában éló. A fentiek csak példák a mérgező trópusi növények köréből. Háromrészes levelei. és apró. nedve erősen irritáló hatású. nagy tüskés fa. . néha halálos. almaszerű. bár az év megfelelő időszakában számos más ehető növény is fellelhető a tengerpart közelében. Diszeper vagy indiai szamóca (Duchesnia indica): Kúszónövény. eperszerű gyümölcsei és sárga (nem fehér) virágai vannak. Sima. Manszanilyafa (Hippomane mancineila): Amerika trópusain előforduló alacsony fa. Észak-Amerikóba telepítés útján kerüli Gyümölcse nagyon mérgező. mérgező gyümölcsei vannak . Nedve irrStációt és átmeneti vakságot okozhat Leginkább parányi tökre hasonlító. A közönséges. ehető eperre hasonlít. halvány kérge. Sós környezetben a következő növények élnek meg. szelvényezett gyümölcse mérgező.8.ezek szintén irritáló hatású nedvet tartalmaznak. Ázsia melegebb részeinek pusztaságain őshonos.

.

6. vastag. szív vagy vese alakú leveleik és apró fehér vagy rózsaszín virágaik vannak. és tengeri kavicson. karéjos levelet és halvány vagy élénklila virágot hoz. hosszú nyelű. Labodafélék (Atriplex): Átlagoson 90 cm-es. Nagyon keserű növények. Európa tengerpartjainál található. zöldessőrga. Börszerú. ezért legjobb. Tengerparti iringó [Eryngiijm msririmum): Bogáncsszerű. Egy-egy hajtásuk akár IS cm-es is lehet.viszont olyan sok C. tojás alakú maghéjat terem. kékeszöld. átlagosan 60 cm-es növény. Sós talajon élnek. Cékla (Béta vulgáris): Terebélyes. apró zöldesfehér virágokból álló füzérvirágzatot hozó növények. Fiatal leveleiket főzzük meg! 2. szürkészöld levelei. Sötétzöld. (ándzso alakú vagy háromszögletes levelű. Tengerparti tátorján (Crambe maritima): Káposztaszerú. Főzzük meg. Levelei nyersen és főzve fogyoszthatóok. Csípős levelét és fiatal magját nyersen vagy zöldségként fogyasszuk! 4. Sziksófű. bokros növénynek. fehér erezetű. hogy a túlélőnek mindenképpen meg kellennie. vörös színezetű növény.vitamin t tartalmaznak.v-ug}/sómócsingfélék(Sa!icomia): A szikes területek gyakori növényei. vifágoszöid. A vízparton bőségesen előfordulnak. 3. ha főzés utón fogyasztjuk. világos szárú. húsos. amely sárga ernyós virágzatot hoz. ha rójuk talál. sötétzöld levelei és apró zöid virágokból ólló füzére van. ha vízbe áztatjuk őket . Tormafélék (Cochlearia): Átlagosan 25cm mogas növények. és szívjuk ki húsos részeit1 5. szeleteljük fel és főzzük meg hosszú gyökerét! . tagolt száruk 30 cm magasra nő. Kemény leveleit legjobb. A száruk elágazásánál növö apró virágok alig láthatók.TENGERPARTI NÖVÉNYEK 1. húsos. fehér virágai és kerek maghüvelye van. szürkészöld levelei egyaránt ehetők. Egyes fajták a lapályokon jellemzőek. Tengerimustár (Cakile): MogcLsa^Ocm-es növény. négyszirmú. Húsos. jégkék leveleket és kék boga ncsfejeket hoz. néhány fajtájuk a szárazföld belsejében is megtalálható. szőr nélküli szára és keskeny levélkékből álló. sziklaszirteken él. Voskos. amely tüskés. Nem rokonai a tengerikömény (Crithmum maritimum) nevű alacsony. Vastag. Ássuk ki. Európa partjainál él. Észak-Eurápa tengerpartjain jellemző. A föld alatt növő szárakat szeleteljük fel és főzzük meg alaposan! 7.

.

kristályvirágfélék közé tartozó Sesuviumot is. TRÓPUSI PARTOK A trópusi partok növényzetét alapvetően a pálmafák alkotják. Cvitamintan gezdog leveleit adjuk hozzá felapritott szárához és más élelemhez! Máshol is előfordul néhány hasonló lestyán. kicsit mélyebben pedig a barnák élnek. de felfedezhetjük a húsos szárú. Észok-Európa partjainál jellemző. 9. Szára általában lila. Mombinszilvafélék (Soondias) :5z//iténport-közelten találhatóak. de egyes hínárfélék a nyílt óceán vízén is lebegnek. Mertensia maritima.8. Bütykös. Skóciai lestyán (Ugusticum scoticum): Tömzsi. Észak-Európa partjainál él. kékeszöld. Találhatunk még maracuját. A legtöbb hínárfajta a sekély vízben. zellerillatú. spirálisan elhelyezkedő leveleik vannak. Alacsony. amely a sós vizű partok mentén lelhető fel és egészében fogyasztható. általában tövises fa.néhány fojtQ esetén ez kiváló táplálék lehet. A trópusokon sok különböző fajtája él. amely Amerika trópusi részeinek tengerpartján honos. Szilvaszerü gyümölcsének húsa ehető. A törzsük aljánál találhotö léggyökerekről ismerhetjük fel őket. 90 cm-es növény. Összevissza növő. gömbölyű. Ximenia caffra. Ovális leveleket és rózsa szín vagy kékeslila virág fürtöket hoz. A part menti vizekben található vízinövényeknél rétegződés figyelhető meg: a víz felszínén a zöldek. a sekély vízben a vörösek. húsos növény. Levelei főzve és nyersen fogyaszthatok. sziklák aljához tapadva él. bár Ázsia trópusain a következő növényeket is megtalálhatjuk: Csavartpálmafélék (Pandanaeeae): Vékony. . kusza. és apró fehér virőgfejeket hoz. sokszelvényes gyümölcsük egész évben terem . levelei élénkzöltíek.

.

mind a Csendes-óceánban. szübál'/talon cicka vízinövény. Az itt bemutatott növények gyakoriak. Tengerisaláta (Ulva lactuca): Világoszöld. az olívazöldtöl o barnáig változó színű. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag hínár kiváló táplálék a túlélőnek. Cukormoszat (Laninaria saccarina): Hosszú. ho kora tavasszal szedjük! 3. Az Atlanti. amíg meg nem puhul. iífós vagy barna levelei vannak. Bélmoszat (Enteromorpha intestinalis): Halványzöld növény. fogyasztásuk biztonságos.és a Csendesóceán sziklás partjainál él.és a Csendes-óceán szikláin és kövein található. Kína és Japán portjainál gyakon. maximum 50cm-es. Az Atlantióceán sűrű. He tol levelei nyersen is fogyaszthotóak. Fényes. Az Atlanti. Főzzük addig. part menti tengerfenekén él. Megtaiólhoto mind ez Atlanti-. amíg fehér színűvé nem fakulnak! 5. Nori vagy vörösalga (Porphyra): Vékony. 6. hengeres szára és vékony. hullámos. az üledék zselatinszerűvé keményedik. majd főzzük meg! 2. Nyersen is fogyaszthatjuk. a szikes mocsarakban és a világ számos hidegebb vizeben megtalálható. karé-jos. Főzzük meg! Ha megszárítjuk. vörös. hullámos peremű levelei a sziklákhoz és a kövekhez tapadva élnek. Mossuk. megfőzve azonban ízletesed bek. Mossuk f majd főzzük meg! Ha lehűlt. legyező alakú levelei vannak. lilás vagy olivazöld levelei vannak. Lilesvörös. általában nagyon hosszú levelei vannak. frissen. 4. Legjobb. szárítva és porrá zúzva egyaránt fogyasztható. . rövid szóra és keréjos. A szikla tavak kö vein. Bórszerü. lapos. de főzve ízietesebb. majd zúzzuk össze! Használjuk fűszerként. ír moszat ÍChondrus erispus): Villás.HÍNÁROK ÉS ALGÁK 1. de édes. 7. Tengeri alga (Alaria és Laminaria): Rövid. Édes ízű. öe eltolóban ennél kiseb b le veteket hoz. különösen ott ahol víz torkollik a tengerbe. óg nélküli. Az egész növény ehető. vagy más magvakkal együtt készítsünk belőle pogácsát! Nagyon ízletes. amely hüvelyszerű. a kerti salátára hasonlító növény. Ehető alga (Rhodymenia palmata): Az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben éló növény. Az Atlanti-óceánban. bagót (rógódo-hányt) tekerhetünk belóie. A leveleket szárítva tároljuk: odáig hagyjuk őket u napon.

hogy eltávolítsuk a sót! . némelyik azonban olyan savat tartalmaz. csak kis mennyiségben kóstoljuk meg! A leginkább fogyasztható fajtákból is csak keveset együnk eleinte. ha kevés a vizünk! Fogyasztás előtt lehetőleg mossuk meg őket édesvízben. amíg meg nem szokjuk! Ne együnk hínárt.Mérgező hínár nem létezik. míg mások erős hashajtó hatásúak. Ha nem tudtuk ehető fajként azonosítani. amely irritálja az emésztőrendszert.

sima vízinövényeket gyűjtsük. Nostocfélék (Nostoc): Észak-Ameríkában. kocsonyás. ne azokat. vagy szárítsuk meg. szilárd. gyöngy méretű gömböket formál. A rossz szagúa-kat dobjuk félre! Egyes irritáló savat tartalmazó vízinövényeket úgy ismerhetünk fel. amely a tavakban tavasztól kezdve kerek. Európában és Ázsiában éló édesvízi algafaj.A növésben lévő. Szárítsuk meg és . hogy később fogyaszthassuk! ÉDESVÍZI ALGA 8. majd várunk néhány percet: ennyi idő alatt már kellemetlen szagot bocsátanak ki. A hínár gyorsan megromlik a szárazon. ha savtartaimúak. Összegyűjtése után azonnal használjuk fel. ha összemorzsoljuk őket az ujjaink között. amelyeket a víz már kimosott a partra.

frissnek tűnő algákat együk megI Kerüljük az összes kékeszöld algát. medencék felületén úszva talalhotóak meg. .használjuk étdsűritőként! Csak ez élénk-zöld. nem a felperesben és óceánokban. Zöldeskék színükről és gázszagukról ismerjük fel őket. mert mérgező! Ezek az édesvízben. az álló vízfelszíne tavacskák .

A csapda rendszeres ellenőrzése alapvető fontosságú. de ez nem jelenti azt. Saját életünk megóvását azonban a kímélet szempontja elé kell helyezni. és többórás szenvedést okozhat neki. vagy a kioldó szerkezet volt túl feszes. ha nyugvó vadat fedezünk fel! Sokféle bonyolult. Sajnos a legegyszerűbb csapdák némelyike az állatnak komoly szenvedést okoz. hogy bármit is rosszul csinálnánk. egy másikat mindössze a végtagjánál kap el. hogy zsákmányunkat megkaparintja egy ragadozó állat. mint vadászva leteríteni. Ha az egyik csapda nem működik. meghosszabbítjuk az állat fájdalmait. könnyen megjegyezhető és összeállítható csapdákra van szüksége. Egy olyan csapda. ezért akár véletlenül is működésbe léphet. hogy más élelem után kutassunk. összetett működésű csapda létezik. az eredményteleneket helyezzük át! A csapdának a hatékonyság érdekében érzékenynek kell lennie. állítsunk fel jól megtervezett csapdahálózatot! Minél több csapdát használunk. hogy a csapda működésbe lépett volna. akkor vagy a csalétket nem rögzítettük kellően.a kudarcból is . megfojtja). Az állatok eltérő szokásai miatt ugyanakkor nagyon fontos a csapdák széles skálájának ismerete. Sok hibái kiküszöbölhetünk. Építsünk ki minél nagyobb csapdarendszert a területünkön! Hajnalban és alkonyaikor is vizsgáljuk a rendszer részeit! Gyűjtsük össze a zsákmányt és a csapdákat állítsuk vissza! A rosszakat javítsuk meg. annál nagyobb esélyünk van rá. ha megismerjük az állatokat és viselkedésüket Fontos a csalétek és a helyszín megválasztása. El kell fogadnunk: hibátlanul soha nem fog működni a rendszer. amely szándékaink szerint az egyik állatfaj gyors halálát okozza (pl. éjszakára gyorsan felállított csapda akkor is ereaményes lehet. mérete miatt gyenge célpontul szolgál. minden tapasztalatból . A csapda újabb felállításakor ellenőrizzük mindkettőt! Ugyanazokat a helyeket rendszeresen átvizsgálva gyakorlatilag járőrözünk egy területen: . Megépítésükhöz idő és komoly testi erő kell. Ha az egyik változattal kudarcot vallunk. Talán csak sok eredménytelen csapda után ejtünk először zsákmányt. ráadásul könnyen el is bújhat. A túlélőnek viszont egyszerű. Akár az is megtörténhet. ha éppen úton vagyunk valahova. Mindemellett azért éljünk a lehetőséggel. állíthatunk helyette másikat. Ha pedig állandó tábort verünk.és akkor fennakadnak. Néhány egyszerű. ugyanakkor több időt hagy rá. Az állatok csapdával történő elejtése kevesebb hozzáértést igényel. Még ha észre is vesszünk az apró állatot.CSAPDÁK ÉS AZ ÁLLATOK CSAPDÁVAL TÖRTÉNŐ ELEJTÉSE A legtöbb kisebb vadat könnyebb csapdába ejteni. de idővel hozzászoknak az új tárgyakhoz . csalódottságra tehát semmi okunk! Ha a csalétek anélkül tűntél.tanulhatnuk. próbáljunk ki egy másik fajtát! Legyünk türelmesek! Adjunk időt a csapdának! Az állatok eleinte gyanakvóak. hiszen az állatok a csapda elhagyása érdekében képesek leharapni végtagjaikat. hogy a zsákmány fájdalmas módszerekkel próbál kiszabadulni. vagy más öncsonkítást elkövetni. hogy valamelyikkel eredményt érünk el. Ha felügyelet nélkül hagyjuk a csapdát. és növeljük annak a veszélyét.

A hurkot könnyebb nyitva tartani. amellyel elkészíthetjük a rendelkezésre álló fából. hogy híján vagyunk az élelemnek. sokat kibír: köny-nyen faragható. ne kidőlt vagy földön talált fát! A mogyorófa pl. illetve olyan helyeket. Ha viszont megriad. Egyúttal kutathatunk növények és egyéb élelem után. Ha tudunk a környezetünkben élő. ahol az állatnak valami alatt kell elmennie) . A csapda felállítása A legegyszerűbb csapdák és hurkok alapanyaga a kötél és a drót. A nyulakat pl. kidőlt fák helyét vagy olyan részt.ezekre a területekre a legjobb csapdát állítani! A csapdát ne az állat odújához közel állítsuk: ott csak ül. rugalmas növényt válasz-szunk. hallgat és szaglássza a levegőt! Ha bármi gyanúsat észlel. Erre a célra tökéletesen megfelel a túlélőcsomagunkban található drót.megfigyeljük az ott zajló tevékenységek jeleit és a változásokat. Ha a természetes táplálkozási terület szélére helyezzük el csapdánkat. és a legrövidebb útvonalat választja . Fontos az anyag megválasztása. ahol az út sajátosan halad (pl. pánikba esik. V __J Hova állítsuk a csapdát? Keressük meg a zsákmány útvonalát vagy az ösvényt. Az ivóhelyhez közel is hasonlót tapasztalhatunk. hogy pontosabb képet alakíthassunk ki a környezetünkről. ha drótot használunk.vagy táplálkozási helyét köti össze! Az útvonalon keressünk természetes szűkületeket. vagy meg sem moccan. ha megijesztjük őket. A legkifinomultabb csapdához sincs szükség többre egy késnél. Csapdatípusok A csapdák a következő elveken működnek: SZÉTRONCSOL MEGFOJT LÓGAT MEGFOG . Erős. könnyen meg tudjuk fogni. az állat nem fog arra felé menni. vagy egy kevésbé nyilvánvaló útvonalat választ magának. megtartja rugalmasságát és erejét. Túlélési helyzetben viszont előfordulhat.ilyenkor eredményesek a legegyszerűbb és legegyértelműbb csapdák. hanem másik útvonalat választ. egy kis élelmet csalétekként felhasználva komoly eredményt érhetünk el. vagy megjegyezhetjük. mi áll majd rendelkezésünkre egy későbbi gyűjtögetés idején /------------------— TUDNIVALÓ___ A zsákmányt a csapdában elhelyezett csalétek vonza. csapdába ejthető állatról. amely az állat otthonát és ivó.

és a levegőbe emelheti a zsákmányt. . sokkal jobb a miénknél. annál hatékonyabban emeli fel az álíatot. sziklához vagy fához rögzítenénk. A hurok kihelyezésekor mérlegeljük. hogy a csapda a lehető legtermészetesebben olvadjon egybe a környezetével! I 4. Ha úgy . A hurok nem vas anyagú drótból készül. 3. Legyen erős a csapda! A kelepcébe csalt állat az életéért küzd. zsinórból vagy drótból. használjunk inkább mogyorófát! Mindegyik fa bocsát ki valamilyen szagot. Hurkot rögtönözhetünk madzagból. Rejtsük el a szagunkat! A csapda felállítása vagy használata során ne hagyjuk rajta a szagunkat! A lehető legkevesebbszer érintsük meg. milyen állatot akarunk elejteni! A nyúl pl. tehát lógathatja azt. A drót másik végét ezen kell áthúznunk. minden túlélőcsomagnak tartalmaznia kell. valószínűleg rejtekben ül és figyel. Ne zavarjuk meg a környezetet! Ne tapossuk le a zsákmány ösvényét! Az előkészületeket ne az ösvényen végezzük. . mint szabadón futó siklóhurok. Némelyik csapda két vagy három elvet is kombinálhat. A hurok nem más. A hálóba bele lehet akadni. A rugalmas facsemete hatékonyabbá teheti a csapdát. f—-. ezért a menekülés során hatalmas erőt fejt ki: hamar kiderülnek csapdánk gyenge pontjai. Minél magasabb a facsemete. viseljünk kesztyűt! Ne fenyőfából készítsük el a csapdát. vagyis megfogja a zsákmányt. mielőtt erősen egy cölöphöz. A tábor füstjébe helyezzük a csapdát. az elnyomja az emberszagot. amely a kisebb állatokat nyakuknál. a nagyobbakat lábuknál fogja meg. Álcázás A fa frissen levágott végeit fedjük be sárral! Takarjunk le minden földön lévő hurkot. egyik végén mozgó csomó található. A CSAPDAALUTAS SZABALYAI Csapdaállításkor a következő szabályokat kövessük: 1. és ha meg kell fognunk.A dorongcsapda szétroncsol. és ne hagyjunk magunk után árulkodó nyomokat! 2. a szagát megszokták. > HURKOK A hurok a legegyszerűbb csapdafajta. az elejteni kívánt állatnak pedig kiváló a szaglása. A hurok megfojt. kötélből. Bár az állatok félnek a tűztől.

egy karnyújtásnyira az ösvényen található akadálytól! . és segít távol tartani a ragadozó állatoktól. hogy a nyúl elsodorja. elképzelhető. Ha azonban a hurok közelebb van az akadályhoz.Ellenőrizzük. ha egy friss. . kihasználhatjuk ugrándozását. Feiránfőtarok-csaptia Amikor az állat beleszalad a csapdába. A gallyak segítenek a megtámasztott hurkot stabi- EGYSZERŰ HUROK HASZNÁLATA Nyulak és kisebb állatok elfogásához. az indítórud kiold. hogy stabil-e a rögzítése. hogy nagyobb méretben megfelel-e terjedelmesebb állatok. pl. róka vagy borz számára! Húzzuk a hurkot ökölnyi szélességűre! Helyezzük négyujjnyi magasságban a föld fölé és. Ha a hurkot az útvonalán lévő kidőlt fától vagy akadálytól karnyújtásnyira helyezzük. szükség esetén a hurkot gallyak segítségével tartsuk a megfelelő helyzetben! Kifeszített hurok A hurkot úgy tehetjük hatékonyabbá. és a vad felemelkedik a levegőbe.gondolja. kifeszített (húzóerő alatt álló) fa segítségével felrántjuk az állatot a földről. Ez megnehezíti a zsákmány kiszabadulását.. elugrál onnan. minden rendben van. A dróthurkot gallyak segítségével támaszthatjuk ki. amikor a csapda kiold.. Mérlegeljük.

mert a hurokkal együtt a levegőbe kell repülnie. közepes méretű állatok elfogására alkalmas csapdát nyílt területen is elhelyezhetjük. A csalétek másik oldalát tartó dúcot csak gyengén nyomjuk a földbe . Legjobb. Mindkét irányból érkező zsákmányt képes elkapni. A hurok a földön van. a nyúl és a róka megfogására. amelyet a főidbe állítunk! A hurkot csatlakoztassuk a kioidófáhozf Kössünk egy kötelei a fiától fára. hogy illeszkedjen a támasztórúdba (b). hogy feszes maradjon! Csalétekké! ellátott feírántóhurok-csapda Működési elve megegyezik a felrántóhurok-csapdáével. a csalétek pedig fölötte kifeszítve. . hogy a zsákmányt ízletes falattal csaljuk a kelepcébe. hiszen a csalétek felkelti az állat figyelmét. kioldódik a csapda. pl.Alkalmas pl. Amint elveszi az állat a csalétket. A rókához hasonló. ha az állat ösvényén. egy kidőlt fa vagy szikla okozta szűkületbe helyezzük. annyi különbséggel. A kis erdei tisztás kiváló helyszín lehet. Ejtsünk o kioidófuűon bemetszést (a).

a rúd elmozdul a helyéről és a kioldó rúd a hurokkal (benne remélhetőleg a zsákmánnyal) együtt a levegőbe emelkedik. A növényevő szarvasok odacsalogatásához a csalétek legyen véres vagy illatmirigyes.Csalétkes lábfelrántóhurok-csapda V alakú faágat vagy két összekötött botot nyomjunk erősen a földbe. majd a kioldó-rudat áthúzzuk a V alakú fa alatt. az alsó vége pedig nem tud kimozdulni. medve vagy macskafélék megfogására alkalmas. pl. A meghajlított fától induló kötelet a kioldórúdhoz kötjük. Ez a csapda nagyobb állatok. ez ugyanis felkelti az állat érdeklődését A kioícfórúd felső vége ne kitesz ül o V ofokú ágnak. mert tartja a közte ésaValak között lévő csalétkes rúd . .a kioldórúdra ható húzóerő megtartja a helyzetében. Ha az állat elveszi a csalétket. amelyet egy másik rúd végére helyeztünk el. szarvas.

hogy a dúcra tekert kötél miként rögzíti a huroktartóbot egyik végét (bj. míg a másik vége a támasztótengelyen nyugszik (a). A nyulakhoz hasonló kisméretű állatok megfogására alkalmas. A dúcra tekert kötélrész legyen köze! a huroktartó bot végéhez (ej! .Kötéllel feszesen tartott felrántóhurok-csapeSa A huroktartó botot tartó támasztótengely felrántását megakadályozó szo-ritókötés miatt marad a helyén a bot. a huroktartóbot elmozdul a támasztóbotról. és a dúcra tekert kötél lecsúszik a huroktartóbot másik végéről. Az állat ösvényén helyezzük ki! Figyeljük meg. Ha az állat a hurokba kerül.

hogy a csopdábo milyen irányból szaladt bele.Lengétrapézos feirántóhurok-csapda Ezzel a hurokesapdával nyílt területen az állat két ösvényét is el tudjuk állni. Ho qz áfiat bekerül a hurokba. . A bot két hurkot tart. függetlenül Ottói. kioldva ezzel a huroktartóbotot. vergődni kezd. míg magát a botot a rántókötél húzóerejétől egy bemetszés tartja meg.

a nyúl és a róka megfogására alkalmas.Feszítőgörgős felrántóhyrok-csapda A huroktartóbotot kerek bemetszés tartja . a rúd az állat vergődésekor mégis kiold.a rántókötélnek kicsit ferdén kell megfeszülnie. hogy a bot a helyén tudjon maradni! Pl. Bár egy irányba van megfeszítve. .

A tábla benyomódásakor a kioldórúd kiold. Nagyobb állatok. a felső rúd pedig beakad a bemetszésekbe. aktiválódásakor a kioldó vagy az alsó rúd elmozdul.Széles területet le tudunk fedni. és a nyakánál kapja el a kisebb állatokat. A botokból. és a csapda az állatot a lábánál erősen megfogja. ahol az ösvény kiszélesedik vagy többfdé ágazik! Talpkioldású felrántóhurok-csapda Legjobb. Ez a taJpkioldá-sú csapdához hasonló szerkezet (a) összeállított felület helyett nagy hurkot használ. kemény kéregből vagy más erős anyagból készített felület egy alsó rúdon nyugszik. pl. Ott használjuk. bo egy hosszú. ha a csapdát az állat útvonalán egy kisebb bemélyedésbe helyezzük. A tábla mindkét oldalára hurkot helyezünk. szarvas. . vízszintes rúdon több csapdát készítünk. medve vagy nagymacskák elfogására a legjobb.

amely egy csalétkes. Az utóbbi a kereszttengelyt megfeszítve tartja. tisztásokra helyezzük ki! .Lépcsőzetes csaléfekkioldásos felránióhurok-csapda Két villás dúc lenntart egy kereszttengelyt. Kisebb húsevők és disznók megfogására alkalmas csapda. bemetszett rúddal old ki (ez egy kifeszített felrántókötélhez csatlakozik). emellett tartja a hurkokat is.

legalábbis egy részét. hogy a megfelelő helyzetben maradjanak! A kioldópálca egy rugalmas. ami a levegőbe húzza a kioldót. kiold a csapda.faragjuk négyszögletesre. A négy hurok hatékonyan lefed minden irányt az ösvényen.A keresztrudat. 4-es alakú felránióhurok-csapda Helyezzünk csalétkes rudat derékszögben a támasztófára: lapjai négy-szögletesek legyenek és illeszkedjenek a támasztófába vájt réshez! Helyezzünk közéjük egy rövid kioldópálcát. de használhatjuk tisztáson is a kisebb húsevők csapdába ejtésére. fiatal fával van összekötve kötél segítségével. Ha a csalétkes rúd elmozdul. . hogy illeszkedjen a csalétektartó bot négyszögletesre faragott bemetszésébe! Kétvégü.

hogy a helyén maradjon. A csalétek elvételekor a zsákmány a fák között a levegőbe emelkedik. de mindegyik viszonylag merev drót legyen. Ez a csapda szintén a kisebb húsevők tisztásokon történő megfogására alkalmas. . A fák végére két hurkot is köthetünk.Kettős felrántóhurok-csapda Az állat ösvénye mentén álló két fiatal fát úgy metszük be. hogy összeakadjanak. ha egymáshoz illesztjük őket! Kössünk függőleges csalétkes rudat az egyiknek majdnem a végére.

amelyet a húzóerő ránt fel a fa alól. magával húzva a hurkot is. A csapda működési elve megegyezik a talpkiofdású felrántóhurok-csapdáéval. . A felrántóbot felső része nekinyomódík a kioldórúdnak.Csalétekrúd-kioldásos felrántóhurok-csapda Egy támasztódúc és a felrántóbot alsó része közé csalétkes rudat szorítunk. hogy az összeállított felületet csalétekrúd helyettesíti. A csalétek megmozdítása oldja ki a fel rántóbotot. azzal a különbséggel.

FIGYELEM! A dorongcsapda nagyobb változata éppúgy veszélyes lehet az emberre. különben a csapda felállítása túl nagy kockázattal jár! A kiegyensúlyozás fontos feladat . pl. és a gyakorlat végén szereljük szét az összeset! Nagy dorongcsapdát nem tudunk egyedül felállítani. mint a megfogni szándékozott állatra. csakhogy ezúttal a felrántó botot megfelelő helyzetben tartó kioldórúd nyomja a felrántóbot végét. rókák és borzok megfogására. medve elejtésére használhatóak. hogy mindenki ismerje a csapdák elhelyezkedését. Túlélési gyakorlat során a többieket tartsuk távol az ilyen csapdáktól. Botláskioldású dorongcsapda Működési elve megegyezik a rúdkioldásos felrántóhurok-csapdáéval. A szerkezetet az állat útvonalának mentén helyezzük el! Tartsunk kellő távolságot a leeső súlytól. Nagyobb változatai nagyobb állatok. Még a túlélésért küzdve is ügyelnünk kell rá. A cs tortjo a felrántóbotot a helyén. Mindegyik fajtája alkalmas disznók.valószínűleg elsőre nem is fog sikerülni. A botkioldásos és a dorongcsapdák botlódróttal működnek. így könnyen működésbe hozhatóak véletlenül is.A meghajlított fo végétőt induió i húzza felfelé o keresztrudat. A felhúzóbotból induló kötél faágon tekeredik át. hogy megtartson egy köteg farönköt vagy egyéb nehezéket az ösvény . DORONGCSAPDÁK A dorongcsapda működési elve egyszerű: a csalétek elvételekor az állatra valamilyen súly zuhan.

a csapda összeomlik. végein .kihegyezett bot egyik szárán csalétek van. A kioldó botból botlódrót fut a levegőben a felfüggesztett súly alatt egy stabil rögzítőpont felé. alja biztos talpponton nyugszik.a könnyű kimozdulás érdekében . . Kiegyensúlyozott dorongcsapda Egy Y alakú. Ha a csalétket megmozdítja az állat. Másik szára tartja a keresztrudat.felett. Az Y alakú botot a keresztrúdra nehezedő farönkök vagy nagy kövek tartják pozícióban.

és a bemetszés alsó lapja négyszögletes. azzal a különbséggel. négyszögletes lapjának! .Négyszögletű illesztéses kioldással! működő dorongcsapda Hasonlít a kiegyensúlyozott dorongcsapdára. hogy támasztékul bemetszett tartórudat használunk. A súly kitámasztásához támasszuk a keresztrudat a rúd alsó.

A kioldó botot csalétkes rúd tartja a helyén. amely rögzített. A csalétkes rúd elmozdításakor az egész súly leomlik. A kioldó bot egy függőleges dúcon van a kötél végén átforgatva. ahova kötél szorítja. A csalétkes rúd a kioldó bot és a dorongcsapda súlya közé van szorítva. A kötél a kioldó bothoz van rögzítve. villás fába van beillesztve.Csaiétekbof-kioldásos dorongesapda Követ vagy összekötött farönköket tart egy támfa. . A támfa másik vége a földön van.

illetve a botJókötél rögzítése elég gyenge-e ahhoz. de legyenek elég rövidek a rúd könnyű kioldásához! . amelyet a fatörzsbe rövid faékekkel beakasztott kíoídórúd tart. hogy a súly a földre zuhanhasson! A faékek enyhén lefelé álljanak. A kötél a súly alatt botJódrótként szolgál.Dorongcsapcia Az állat útvonala fölé függesztett fatönk vagy egyéb nehezék súlya feszíti a kötelet. hogy a kötél elég hosszú-e. Ellenőrizzük.

Bármekkora méretben elkészíthető. hogy m eq tu dia tart a n i o tóm osztó fá t. könnyen emlékezni fogunk a működésére és nagyon hatékony lehet. Vízszintes csalétekrudat helyezünk derékszögben egy záróbottal ellátott támasztófára. a közepén pedig bemetszést ejtünk . A zárobotot az alján kihegyezzük a gyors kioldás érdekében. A csalétkes rúd a tetején be von metszve o záróbot kioldása miatt. A záróbot tartja a csalétek fölé helyezett súlyt: a támasztófa kiélesitett hegyének van támasztva. hogy illeszkedjen a tómasztófához.4-es alakú dorongcsapda Először ugyan bonyolultnak tűnik. Az oldalára négyszögletű faragást készítünk. ^ . de ha már megtanultuk használni.

SZÚRÓCSAPDÁK FIGYELEM! Ezek a csapdák különösen jók a disznó és a szarvas megölésére. Összeállításkor mindig a szúrószerkezet MÖGÖTT álljunk. akár halált is okozhatnak. hogy felhívjuk rájuk az emberek figyelmét! Más körülmények között (ha nem a túlélésért küzdünk) soha ne hagyjuk a szúrócsapdát felállítva vagy felügyelet nélkül! . de nagyon veszélyesek az emberre. és gondoskodjunk róla. hogy mindenki ismerje a csapdák elhelyezkedését és veszélyességét! A csapdákat jelöljük meg.

Az útvonal fölé szúrós heggyel felszerelt. A csapórúd egyik vége rögzített: négy támasztófa közé van szorítva. a zsákmány életét kioltó csapda. mint a dorongcsapda (balra). . A gyűrű egy botlókötél végéhez van kötve. Egy rövid fabot (a) és egy rövid kötél (a rögzített támasztófához kötve) tartja feszesen a szúrós rudat. és kihegyezett botokkal egészítjük ki.ez kioldó szerkezetként fog szolgálni. de vízszintesen működik. mert az elakadhat a rövid botban) csúszógyűrűt illesztünk . szúróheggyel ellátott végén a kioldófa (rövid kötéllel van rögzítve) egészen addig visz-szatartja a rugalmas botot. amíg a botlókötél meg nem mozdul. amíg a kioldóbotot a gyűrű vízszintesen tartja. A botlókötelet az útvonal másik oldalán egy tartódúchoz csomózzuk. Mindez addig marad kifeszítve. A másik. rugalmas rudat feszítünk ki. Szúrócsapdla disznó elejtésére Hasonlít 2 rugós szúrócsapdára. Kiválóan alkalmas vaddisznó elejtésére. A botlókötélhez kúszónövényből vagy valamilyen sima anyagból (nem durva madzagból. Az ütésen kívül le is szúrja az áldozatot R&sgös szúrócsapda Nagyon veszélyes. de o súly növelése érdekében köveket használunk. mégpedig a szúrós rúd közelebbi és a támasztófa távolabbi oldala között. A gyűrűn egy másik rudat is keresztülfeszítünk.SZÚRÓ DORONGCSAPDA Ugyanazon az elven működik.

hogy a szúróhegyet szorosan rögzítsük a rugós bothoz. különben elmozdulhat. és nem csapódik az állat testébe! .Fontos.

vagy úgy állítsuk be.A szúröheggyei ellátott rudat helyezzük oz efejteni kívánt állót méretének megfelelő magasságba. a rögzítés legyen erős és biztos! . hogy abba a magasságba csapódjon! A csapárúd feszítettsége miatt a támasztófákat nagyon stabilan kell a földbe szúrni.

MEGJEGYZÉS: A szúrócsapdák nagyon veszélyesek. hanem egy fa törzse körül helyezkedik el. A csapda hatékonyságának növelése érdekében a csapórúdra több szúróhegyet erősítsünk! Ülörudas szúrócsapda Kiváló csapda majmok elejtésére. Az indítófa alsó végét kötél tartja. hogy a kioldó szerkezet csalétek helyett ülőrudat használ. bizonyosodjunk meg róla. rugós szúrócsaptia A felfüggesztett csalétek megmozdítása elindítja a tartógyűrűt. hogy sima a fa felszíne és a gyűrű könnyen tud mozogni rajta! . hogy a kötél és a csomók elég erősek-e a feszítettség kibírásához! Az ilyen csapdát kizárólag a szúróhegy mögül közelítsük meg! Az ilyen csapdákkal ellátott területen soha ne vállaljunk kockázatot! Csaléfkes. ettől kioldódik az indítóbot. ezért győződjünk meg róla. azzal a különbséggel. Működése megegyezik a csalétkes. visszatartva a szuróhegyet. a szúróhegyek pedig felcsapódnak. rugós szúrócsapdáéval. Ha a rögzítőgyűrü nem támaszték. A gyűrű az indítóbot felső végét egy támasztófához szorítja.

A kötél első szakasza legyen a szerkezethez közel. és használható a nyíllal szemből vagy a botlókötél oldala felől közeledő állatok esetén is (a zsákmány ilyenkor éppen a nyíl előtt halad el. mert emberélet kioltására is alkalmas! . és úgy állítjuk be.íjas csapda A megfelelő fából elkészített egyszerű íjat (lásd Fegyverek) kifeszítjük. amikor az íj visszacsapódik). ahol mások is elésétálhatnak. A csapda nagy és veszélyes állatok elejtésére a legalkalmasabb. A botlókötelet a célpont körül körbe kell vezetnünk. hogy kissé felfelé lőjön. FIGYELEM! Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül olyan helyen. A kioldórúd egy botlókötélhez illesztett bot miatt marad a helyén. Az eszköz valószínűleg a nyíl előtt elhaladó nagyobb állatokat teríti le először. mert különben a nyíl az íj mögül közeledő állat miatt is elsülhet. Ezt támasztófák és a billenőbothoz illesztett nyíl segítségével tudjuk megoldani.

és o kereszttengelybe is! A billenőbotot a kioldórúd ólja és o rögzített dúc közé helyezzük! (bj Egy másik kioldószerkezet: Vágjunk négyszögletes rést egy támasztó fán. hogy .(ej Az ijzsinór rögzítése érdekében ejtsünk bemetszést o nyílon!A kioldórúd ilfeszked. és ejtsünk négyszögletes bemetszést a villás bot oldalán o kioldás miott! Metsszük be a bot felső iapját..jen a nyii bemetszésébe.

ami elriaszthat néhány állatot. Madárlép A kisebb madarak elfogásának ősi módszerre a lép (vagy madárenyv) használata. ahol alszanak. Főzzünk meg vízben magyalleveleket és mindenféle keményitőtar-talmú magokat.ez is kárt okoz a belerepülő madarakban. Ha csalétket teszünk a verembe. Helyezzünk rájuk egy gödrön kívüli támasztékhoz rögzített siklóhurkot! MADÁRCSAPDÁK Hálók A madarak elfogásának egyik legegyszerűbb módja. ezért lefelé fordítja a fejét. majd pároljuk a főzetet addig. Más állatoknál viszont a kíváncsiság legyőzi az óvatosságot. ha finom hálót feszítünk ki a fák közé. Ha a karók mellett leereszkedik. Helyezzünk el négy kihegyezett. ezért vizsgálódni kezdenek.tartsa az íjzsinórt! Egy másik villás ághoz kössük hozzá a botlókötelet! Csalétkes verem siklóhurokcsapdával Ha gödröt ásunk. az állatok szaglászni kezdenek. megzavarjuk a környezetet és állandó nyomot hagyunk magunk után. már nem tud kimászni -mancsával kapálózva beszorítja magát a hurokba. kenjük rá ezt az . így kevésbé lesz feltűnő. hogy a gödör szélei alatt érkezzenek annak felszín alatti oldalaihoz. A róka. Az állat megérzi a csalétek szagát. több irányban kifeszített madzagot is a repülési útvonalukba eső fák között . amíg ragadós anyagot nem kapunk! Mielőtt a madarak hazatérnek pihenni. ezért a miénk is vonzani fogja őket. a disznó. Háló helyett használhatunk összecsomózott. hajlékony karót úgy. a vadmacska és a borz mind-mind feltúrja a törmelékes gödröket.

Kis termetű madarak esetén gyorsan elkészíthetjük a kalitkát: helyezzük el az összes botot egy irányba. A botot ne vegyük el. Az utóbbi egy összekötött botokból álló piramis. Siklóhurkos bot Kössünk sok finom. . Felfüggesztett hurok Feszítsünk ki hurkokkal teli zsinórt a folyó vízszintje felett nem sokkai. amely a csalétek fölött van kiegyensúlyozva.25-2. ha még csak egy madár akadt bele. 1. hogy az összes bot a helyén maradhasson! A nagyobb állatok azonban innen könnyen ki tudnak törni. merőlegesen két azonos hosszúságú botot! Úgy erősítsük meg a szerkezetet.5 cm átmérőjű csomót egymáshoz közel egy botra vagy ágra! Legjobb. Csalétkes horog A gyümölcsbe vagy más élelembe rejtett csalétkes horog szintén hatékony: fennakad az állat torkán. ha lószőrt használunk. de bármilyen erős anyag megfelel. így rövid időn belül többen esnek csapdába.anyagot az ágakra és más pihenőhelyekre! A madarak a leszállás után rögtön beleragadnak. majd rögzítsünk az alsó rétegükhöz szorosan. A botot helyezzük a csomókkal felfelé a madarak kedvenc alvóvagy fészkelőheiyére! Az állatok leszállás közben bele fognak akadni. a folyásirányra merőlegesen! Legjobban nádasban és sásban alkalmazható. mert a zsákmány odavonzza a társait. 4-es alakú csapda Ez a szerkezet (tósof 4-es alakú dorongcsapda) „íakunyhó"-szerű kalitkával együtt használható. úgyhogy nekik az összes botot külön-külön össze kell kötnünk.

Tartókötél csatlakozik a kioldó szerkezethez [lásd az előző csapdákat). A kalitka köré és alá helyezzünk csalétket! Ez a módszer olyan helyeken a legjobb. Kítámaszthatjuk a kalitka felemelt szélét egy bottal. hogy egy kis madár súlya is elindítsa! . amikor a madár a kalitka alá megy. el tudjuk rántani a támasztékot.Próbáljunk más módszerekkel is kalitkát készíteni! Akadhat nálunk megfelelő méretű doboz vagy tároló. A csalétkes felületet úgy és csak annyira emeljük fel a földről. és rejtőzzünk el valamivel messzebb! Ha feszesen tartjuk a madzagot. amelyre hosszú madzagot kötöttünk. és a csalétkes felületet hozza működésbe. de akár egy nagy konzervdoboz is megteszi. Fogjuk meg a madzag másik végét. A háló sarkait madzag köti össze egy befeszített fiatal fával. hogy a kioldó bot lenti végének támaszkodjon! Ennek a kioldó szerkezetnek nagyon érzékenynek kell lennie. ahol sok a madár. amely bemetszéssel illeszkedik egy vízszintes rúdhoz. Botkioldásos háfócsapda Egy földön elhelyezett és csalétekkel ellátott hálót fektetünk a földre. ha azt akarjuk.

MEGJEGYZÉS: Ha gyakorlat alatt helyezünk ki ilyen csapdát. nehogy mások belelépjenek! A szúró. egyértelműen jelöljük meg a helyét. amelyeket o szerkezei azonnal megfog.és dorong-csapdákat folyamatosan felügyelnünk .A hólón szétszórt csalétek odacsalogatja o modorokat. amint egyikük a csalétkes felületre rálép.

Este is előbújnak ugyan. TUDNIVALÓ Ha ügyesen mozgunk. hogy lábujjainkkal előkészíthessük következő lépésünket. a legtöbb állat akkor szokott a területen mozogni. vagy legalábbis keresztirányban vadásszunk! A vadászat legjobb időpontja a hajnal. délelőtt hegynek felfele induljunk. Ha este vadászunk. délután pedig térjünk vissza a táborhelyre! Az állatok nyomait hegynek felfelé haladva könnyebben észrevesszük. amennyire csak jelenlétünk felfedése nélkül lehetséges! Vegyünk fel biztos helyzetet. Ezek segítségével könnyen lehetünk mindig a megfelelő helyen és könnyen előnyünkre fordíthatjuk a terep adottságait. legalább egy órával alkony előtt induljunk. Gondosan felderített területen ez sem okozhat gondot.különben vadászból könnyen vaddá válhatunk! Olyan közel menjünk. különösen ha tiszta az ég és világít a hold. ezért lefelé haladva előbb érezzük meg az állat szagát. hogy első lövésre meg tudjuk ölni . hogy a többieket távol tarthassuk tőlük. és arra a területre célozzunk. de akkor a fényviszonyok gyorsan romlása miatt tökéletesen kell ismernünk a terepet és a táborhelyre visszavezető utat. rendszeresen álljunk meg! Súlyunkat lábunk hátsó részére helyezzük. továbbá csökken az aljnövényzet és a recsegő ágak keltette zaj is. mint a felfelé mászás. hogy korábban még nem látott embert: talán inkább kíváncsi. amíg az állat máshova nem | néz. A gyakorlat végeztével szereljük szét az ÖSSZES csapdát! VADÁSZAT Az állatvilág nyomainak figyelemmel kísérése és a választott zsákmánnyal kapcsolatos ismeretek éppúgy fontosak a vadásznak. Az egész napos vadászat és kutatás után a leereszkedés sokkal kevesebb energiát vesz el. az állat sokszor nem is vesz észre minket. hiszen súlyos sérülést. A napközben hő révén kialakuló légáramlatok a szagot felfelé viszik. és csak ezután nehezedjünk rá teljes súllyal a talpunkra! így nem fogunk megbotlani. Mindig a lehető leghalkabban járjunk! Lassan menjünk. hogy szemünk hozzászokjon a sötétedéshez és kialakuljon éjszakai látásunk . vagy nem vagyunk tökéletesen biztosak benne. ne mozduljunk! Elképzelhető. vagy nem folytatja az evést! Kerüljük a nagyobb állatokat (pl. Szaglásszuk a levegőt és figyeljünkl Széllel szemben. Maradjunk teljesen mozdulatlanok. mert a földön közelebb vannak a szem-magasságunkhoz. mint riadt lesz.persze a kiszemelt zsákmány ilyenkor is minden bizonnyal sokkal jobban lát nálunk! Ha napközben vadászunk. a medvét). A gyors és hirtelen mozdulatok elriasztják a vadat. vagy fényesek a csillagok. ahol a lövés a legnagyobb eséllyel lesz eredményes! A .kell. így bizonyára örüni fogunk a könnyebb hazaútnak. mint az a miénket. Ha mégis ránk pillant. akár halált okozhatnak. hacsak nem vagyunk annyira rászorulva az élelemre. ahogy a gyakorlott nyomkövetés és a pontos cél lövőképesség.

ezért több íjat készítsünk. a vadásznak pedig még hosszasan követnie kell a zsákmányt. a fűzfa és a bürök is megfelel. félretehetünk fadarabokat száradni későbbi használat céljára. Ha az állatot az első lövés leterítette.pontos fejlövés igazán hatékony. Ha azonnal követjük. a nyír. Ha az állat megsérült. elképzelhető. csak vérzik. a tölgy. 120 cm hosszú legyen (méretét persze mindig igazítsuk a használójához)! . hogy egész nap menni fog. csak 15 perc elteltével kövessük. ha az éppen használt elvesztette a rugalmasságát. a szilfa. Egy oda célzott. a borókafenyő. ráadásul elkészíteni is köny-nyű őket. viszont nagyon kockázatos is. A rossz célra leadott lövés az állat szükségtelen szenvedését okozhatja. pontos lövés a legtöbb állatot azonnal leteríti. A lapocka mögötti terüiet kiváló célpont. Az íjffa elkészítése íjfának rugalmas botot válasszunk! Kb. a vérveszteség valószínűleg meggyengíti. és cseréljünk fegyvert. és ha közel megyünk hozzá. de nem túl gyakori növény. A tiszafának öt változata terjedt el az északi féltekén. de ennek hiányában is boldogulnunk kell! Ha úgy gondoljuk. várjunk öt percet. A legjobb a tiszafa . A ki nem száradt fa nem sokáig marad feszes. nem fog tudni elmenekülni. a cédrus. FEGYVEREK íj és nyíl A leghatékonyabb rögtönzött fegyver az íj és nyíl. mielőtt megközelítenénk! Csak álljunk és figyeljünk! Ha az állat nem pusztult el. hacsak nem vagyunk nagyon közel a mozdulatlan állathoz. a vasfa. de továbbmegy. íjnak már jól kiszáradt fa a legalkalmasabb. Nagyon rövid idő alatt jártasságot szerezhetünk a használatukban.a régi angol nagy íjak mind ebből a fából készültek. határozott. hogy még hónapokig leszünk a jelenlegi helyünkön. így a hikori.

kenjük be mindenhol olajjal vagy állati zsírra!! .A nekünk leginkább megfelelő ij faméret meghatározása: Jobb kézzel tartsuk az Ijfa egyik végét a csípőnkhöz. majd nyújtsuk ki a ba! kezünket oldalra és felfelé! Az így kapott távolság adja meg az ij méretét Ezzel a módszerrel óltalanos fjat készíthetünk (a nagy ij használata komolyabb jártasságot igényel)! Az ij megformálása Az íjfát úgy alakítsuk ki. hogy középen 5 cm széles /egyen és a végek felé 7.25 em-re legyen tőlük! A fakérget távolítsuk el! Miután az íjat formára faragtuk.5 em-re vékonyodjon!A végeket metsszük be: az ijhúr 1.

60 em hosszú és 6 . valószínűleg rövidebb húrra lesz szükségünk. ha elvesztette a rugalmasságát . ezeket összekötve megfelelő íj húrt készíthetünk. Ezzel sem szabad azonban vesződnünk. hiszen igazán feszesnek lövéskor hátrahúzva kell lennie. de az egyik legjobb a nyírfa. Ha az íjnak holtjátéka van. használat után oldjuk ki a húr egyik oldalát hogy az ij ne feszüljön feleslegesen.készítsünk helyette újat! Nyíl készítése Minden egyenes fa alkalmas nyílnak. Az íjhúr 3 mm széles legyen! Az öreg csalán szárai is elég erősek lehetnek. különben az íjfa deformálódik! A mindössze meghajlított rugalmas botnál sokkal hatékonyabb és pontosabb a megfelelően elkészített íj. madzag vagy vékony kötél megteszi. de bármilyen zsineg. A húrt az ijhoz mindkét végén kötélhu-rokkoí és két gyűrűhurokkal rögzítsük! Ha a fa nincs kiszáradva. A nyíl kb.Az ijhúr rögzítése Legjobb a nyers bőr húr. de a rögzített húr ne legyen túl szoros.

Ellenőrizzük. hogy a nyíl végén lévő bemetszés elég széles-e a húr beillesztéséhez! TERELÉS A pontosság érdekében a nyilat terelni kell! Legjobb terelöonyag a toll.mm széles legyen! Lehetőleg legyen egyenes és sima felületű! Egyik végén készítsünk egy 6 mm mély bemetszést. könnyű ruhát. hogy bele tudjuk illeszteni a húrt. (c) A nyíl körül egyenlő távolságra rögzítsünk három terelőt! Nyílhegy .is használhatunk. de más anyagot -papírt. akár formára alakított leveleket . c tollszár közepénél vágjuk ketté a tollat! \ (bj Á toll mindkét végén hagyjunk 20 mm-es száratr hogy a tollat a nyílra tudjuk kötni. (a) A tetejéről indulva.

Az ón kiváló. amely fekete. fejsze és kés egyaránt készíthető pattintással kovakőből. majd kössük össze szorosan! Az ín kiválóan alkalmas a kötözésre . de a szilárd hegy jobb. Nagyjából megfelelő méretű és formájú lapos követ válasszunk! Egy másik kemény kö segítségével pattintsunk le róla darabokat. a széleinél faragjunk le belőle (lásd Szerszámok a Táborozási technika fejezetben]! Az íjászat technikája . lándzsahegy. gyakran a mészkővel együtt megtalálható kőzetfajta. tompa. Vágjuk ketté a nyíl végét. de kovakőből is készíthetünk igazán éles nyílhegyet.nedvesen használjuk. hogy biztosan tartsa a fejet! Nyíl. Nagy türelemmel még a csontot is megfelelő heggyé alakíthatjuk. helyezzük bele a nyílhegyet. Magát a nyilat is kihegyezhetjük és megkeményíthetjük a tűzben. amíg el nem érjük a kívánt formátl Ha nagyon éles vágófelületet szeretnénk.A nyíl másik végén szükségünk van egy hegyes tárgyra. majd szárítsuk meg. fémes fényű.

hogy magától menjen.a súrlódástól kisebesedhet az arc vogy a kéz.Illesszük a nyilat az íjhúrba és emeljük az íj közepét szemmagasságba. hogy akadályozná a lövést. az íjhúrt pedig húzzuk finoman hátra a testünk felé úgy. Kezünket ujjak nélküli bőrkesztyűvel vogy az ujjak közé és a csuklóra . pontosan a nyíl alatt fogjuk! Az íjtartó kart tartsuk biztosan. A nyíl mentén nézve igazítsuk a célpontra! Engedjük el a húrt . Az arcra szorosan rákötött só! vogy ruhadarab anélkül védi az arcunkat. Az íjat előrenyújtott kézzel. hogy a nyíl szemmagasságban legyen. ne kapjunk utána! Gyakoroljunk! Sorozatlövéseknél tartsunk több nyilat a bal kezünkben! NYÍL OKOZTA ÉGÉS Sok íjász panaszkodik a nyiltereiő lapát okozta égési sebekre .hagyjuk.

hogy a kellő pontosság és távolság elérése érdekében kísérleteznünk kell a parittya hosszával. Ezt a fajtát közönséges kaviccsal is használhatjuk. kössük vagy varrjuk hozzá a részeit a zsebhez! A PARITTYADOBÁS TECHNIKÁJA Sima. de bármilyen más erős anyag is megfelel.kis gyakorlással pontosan eltalálhatjuk a célt Elképzelhető. Ha két darabban van a kötél.helyezett bőr védőanyaggal óvjuk! A parittya és hasznáiafa A legegyszerűbb parittya olyan fegyver volt. kb. lehetőleg kerek kavicsot válasszunk (o csipkézett kavics több kárt okozhat. A kötél lehet bőrcsík vagy természetes szálak összecsavarásával készített szalag. ha bőrből. Úgy készítsük el. Engedjük el a kötél egyik végét! A lőszer nagy sebességgel kirepül .a legjobb. Ha parittyával vagy csúzlival madarakra célzunk. Egy kötél közepére egyszerű zsebet készítünk . amilyennel Dávid megölte az óriási Góliátot. 2 cm átmérőjű. viszont nem jár be olyan szabályos röppályát)I Lengessük meg a parittyát a fejünk fölött a célra irányítva. hogy a kötél egy hosszú darabban szelje át a zsebet. egyszerre több követ lőjünk ki! .

mechanikus változatátostromfegy-verként használták. Az autó vagy bicikli kerekéből származó gumibelső az ideális (jobb a ruhákban lévő gumiszalagnái. A rugalmas anyag mindkét végét kössük a faág széléhez! Lövedéknek követ használjunk! BÓLA A bóját oz eszkimók a modorok lel övé -sére használjók. lehetőleg rugalmas ágra . . és mindegyikre kössünk egy-egy 90 cm-es kötelet A kötelek másik végét kössük össze szorosan.és egy rugalmas anyagdarabra lesz szükségünk. de az utóbbi is használhatói. Az összekötött végénél fogva forgassuk o fejünk fölött! Elengedése után nagy területet lefedve repül a levegőben. villás. Erős.legjobb a mogyorófaőg . bár a rómaiak hatalmas. Készítsünk zsebet a rugalmas anyag belsejébe: vezessük ót rajta vagy varrjuk bele (minta parittya zsebét).CSÚZLI Az iskolás fiúk fegyvere. Csomagoljunk köveket kis ruhadarabokba.

A bólo rótekeredik o repülő madárra vagy oz állat lábára.8 m-es. ha viszont kihegyezzük az egyik végét. egyenes bot a legjobb. illetve más változatait használták a csatában. így fegyverünk pontosabb lesz és nagyobb távolságot érhetünk el vele. A szúrólándzsának körülbelül 1.vagy hajítófegyver válik belőle. le-teritve o földre oz áldozatot. így a vadász megölheti a zsákmányt. feleekkora fadarabból készíthetünk. Lándzsák A sétabot nagy segítség lehet járáshoz.A dél-amerikai gaucsók ugyanezt a fegyvert. A 90 cm hosszú botból jól kezelhető hajítólándzsát készíthetünk. Gerelyt kb. illetve nyakára. . máris hasznos szúró.

esetleg alaposan ráerősítünk egy kést. mert könnyen elveszhet vagy megsérülhet. Ha viszont csak egy késünk van. de nem ér el teljesen a végéig: ez o hátsó ütköző lökést cd a lándzsának. LÁNDZSAVETÖ A lándzsa a vágatban fekszik. ne kockáztassunk. ha c végére hegyesre pattintott kovahe-gyet vagy lapított ánhegyet illesztünk.A lándzsát hatékonyabbá tehetjük . A vágót o hajitóeszköz felső oldalán helyezkedik el. .

és legyen rajta ágesonk is. mint a lándzsánk. amelyből előrehajló fogantyút készíthetünk! Késünket ékként használva hasítsuk ki az ág közepét! Vájjunk ki finom vágatot a lándzsának! Teljesen simára alakítsuk ki. és ha elérhető távolságra találunk ilyet.A lándzsavető elkészítéséhez olyan faágat válasszunk. az ürülék odavezet minket). óvatosan közelítsük meg (persze legyen a látáshoz elegendő fény)! Csúsztassuk a hurkot a madárra és szorítsuk meg! Egyszerre kell összeszorítani a hurkot és lefelé rántani a zsákmányt! Vízimadarak becserkészése . amely legalább dupla olyan széles.és fészkelőhelyeket (ne feledjük. Jegyezzük meg az alvó. majd a lándzsa-vetőt gyorsan rántsuk előre és lefelé! Lefelé mozdítva a vágat ütközője erősen meglöki a lándzsát. MADÁRFOGÁS Mozgóhurok Egy hosszú bot végére illesztett síklóhurok kiválóan alkalmas az alsóbb ágakon alvó madarak lerántására. és alakítsuk ki saját egyensúlyunkat is a jó dobáshoz! A lándzsát vállmagasságban tartva irányítsuk a célra. ütközőnek pedig hagyjunk meg egy szilárd részt! Sokszor próbálkozva állapítsuk meg a lándzsa hajítótávolságát. éjszaka.

ahol gyakoriak a talajról táplálkozó madarak! A gödör szélessége az elejteni kívánt madár méretétől függ. SIRÁLY Sirályt úgy foghatunk. hogy néhány könnyű falat reményében a mi táborhelyünket is meglátogatják. Ekkor rohanjuk le őket! Ijedtségükben képtelenek lesznek a lyuk belsejében eléggé szétnyitni a szárnyaikat a felszálláshoz. ha viszont megakadályozzuk ebben. 90 cm mély gödröt olyan területen. aztán bemennek a lyukba is. Ennek ellenére ne az állatok ösvényén vagy ivóhelyükhöz közel táborozzunk le.A vízimadárhoz a vízbe merülve. ne kísérletezzünk az elfogásukkal! Ne menjünk közel hozzájuk! A medve köny-nyen meg tudja ölni az embert. mert megeshet. A madár reptében lenyeli a csalétket és vele együtt a követ. A vadász a tököt pontosan a vízfelszín fölött tartva úszik az áramlattal a madarak közé. majd a víz alatt megfojtja. a madarak (különösen a nagyobbak. ahol a madarak fészkelnek. először bedobnak a vízbe néhány tököt A szárnyasok közé jutott vadász alulról kapja el a gyanútlan madarat. hogy lássanak és tudjanak lélegezni. felforgatják a szemeteseket .elképzelhető. a sebesült medve pedig különösen nagy veszélyt jelent Minden sérült vagy sarokba szorított állat veszélyes lehet! A legtöbb állat menekülni próbál. Hogy hozzászokjanak a madarak. elefánttal. fejünket náddal és más növényekkel álcázva tudunk közel kerülni. pl. vízilóval vagy nagymacskával találnánk szembe magunkat. az utóbbi súlyától azonban lezuhan. hanem szárazföld felett alkalmazandó. A tök egyik oldalára lyukakat vájnak. orrszarvúval. Szórjunk a lyuk köré magot vagy egyéb csalétket. támadásra . a lúd vagy a hattyú) védekezés közben nagyon vadut viselkedhetnek! A világ egyes részein más technikát alkalmaznak: az emberek nagy tökhéjat viselnek a fejükön álcaként. Gödörcsapda Keressünk vagy ássunk egy kb. Nem valószínű. de nagy részét a lyuk belsejébe szórjuk! A madarak először csak a lyuk körüli csalétket eszik meg. pl. Legyünk óvatosak! Azt a területet közelítsük meg. hogy elefántcsorda útvonalát keresztezzük vagy kiváncsi pumával találjuk szembe magunkat! FIGYELEM! Ne erőltessük a találkozást! A medvék gyakran turkálnak az északi erdőkben lévő farmokon. vagy ahol rendszeresen látni lehet őket! Ne feledjük. hogy többet ehessenek. Zajjal próbáljuk meg elijeszteni őket. Álljunk készen a lezuhant madár ártalmatlanítására! VESZÉLYES ÁLLATOK Kevés állat támad az emberre akár önvédelemből is. ha élelmet tekerünk egy kőre r majd a levegőbe dobjuk. hogy nemzeti parkokon kívül nagyállatokkal. a legtöbb inkább a menekülést választja. Természetesen ez a módszer nem víz.

Sokszor ébredtek már arra emberek. Ha védekeztünk. Az állati harapás ejtette sebet alaposan tisztítsuk meg! Bármelyiktől kaphatunk tetanuszt. nem támadnak! Óvatos.a portyázó tálkákról szóló történetek minden bizonnyal eltúlzottak. nyugodt mozdulatokkal szabaduljunk meg tőlük! A ZSÁKMÁNNYAL KAPCSOLATOS TEENDŐK A sérült vagy csapdába esett állatok veszélyesek lehetnek. Ne feledjük. Nem csak a patás állatok képesek erőset rúgni a strucc rúgása is halálos lehet. A hiéna szintén falkában vadászik. Valószínűbb. mert elképzelhető. A hím állatok párzási időszakban különösen vadak. hacsak véletlenül nem kerülünk velük kapcsolatba. hogy fegyverrel támadhatnánk rá. de némelyik emlős (köztük a vámpírdenevér) veszettséget is okozhat. de ne szálljunk szembe velük. A kígyók nem jelentenek veszélyt. Ha az állatnak szarvai vannak. inkább csak kergessük el őket! A nagyobb emberszabású majmok szintén játszva meg tudják ölni az embert. amelynek két végét válfunkra tesszük. és mivel dögevő. Hátukra fordítva még a nagyméretű állatokat is megfelelő helyre tudjuk húzni. nincs-e mögöttünk egy nagyobb méretű példány! Bármelyik nagy szarvú állat megsebesíthet bennünket szarvával még azelőtt. ha erősen rögzítjük őket egy faágra. A farkasokat általában többet halljuk mint látjuk . A farkas kíváncsi állat. Alapvetően gyáva. hogy hívatlan látogató fészkelt a hónaljukba vagy még intimebb testrészeikhez. bizonyosodjunk meg róla. de nem kell egyből a megvadult farkasfalka üldözte vadász rémképét a helyzetre erőltetnünk.de ilyenkor is győződjünk meg róla. Meg kell szoknunk őket és hozzá kell szoknunk ruhánk. Ha súlyosan megsérültünk és nem tudjuk megvédeni magunkat. hogy testünk melegét érezve kígyó vagy százlábú mászik az ágyunkba. Társakkal dolgozva egyszerűbben tudjuk szállítani még a nagyobb állatokat is. vágjuk le a fejét. a farkas könnyen végezhet velünk. hogy odavonzzák a legyeket és a dögevő állatokat. A krokodiloktól és aligátoroktól kellő távolságot kell tartanunk. de ritkán agresszívek. hacsak nem nagyon kicsik . mert a szarvak csak akadályozni fognak minket! .kényszerítjük. minden bizonnyal megfordulnak és elfutnak. A kifejlett csimpánz különösen rosszindulatúan viselkedhet. hogy távolról figyel minket. és általában többször figyelmeztetnek minket a távozásra. alvóhelyünk és felszerelésünk ellenőrzéséhez is kutassunk hüliő vagy rovar látogatók után! Előfordulhat. hogy kisebb majmokkal találkozunk. Ne vigyük őket egészen a táborhelyig. vonzzák a táborhelyek. elképzelhető. amelyek éles foguk miatt sokkal közvetlenebb veszélyt jelentenek. Mielőtt közel merészkednénk az állathoz. hogy valóban elpusztult! Szúrjunk lándzsát vagy hosszú botra kötött kést az állat fő izmaiba és nyakába! A vérveszteségtől legyengült állathoz közelebb tudunk menni és fejen tudjuk ütni. ugyanakkor erős állat.

fertőzött állatok Az állatok pofájában nyirokmirigy található (a nagyobbaknál köny-nyebben észrevehető). ezért vigyük magunkkal mindent. amit csak tudunk! Meleg éghajlaton minden bizonnyal megromlik. A zsákmány belső részeit használjuk a csapda új csalétkeként! Csak azt vigyük magunkkal a táborba. az ágtól pedig túl mélyen van! Áfák hajlata olyan rejtekhe-lyet kínál. Ez odavonzza a ragadozókat és a dögevőket. ahol keselyük vagy más nagy dögevők élnek. hogy ne legyenek útban! A legjobb. alapvető ásványi anyagokat tartalmazó élelem. A vér értékes. a macskafélék és az egyéb jól mászó ragadozók azonban így is hozzáférhetnek. A . Szinte lehetetlen megvédeni a zsákmányt olyan területen. amely a dögevőknek a földtől túl magasan. amit nagyobb erőkifejtés nélkül oda tudunk cipelni! Hűvös éghajlaton rejtsük el a maradékot és gyűjtsük össze később! A ZSÁKMÁNY ELREJTÉSE Lógassuk le a tetemet olyan faágról. amely a talajon mozgó ragadozókat távol tartja.Helyezzünk faruőat az állat hasára. amelyeket szintén csapdába ejthetünk. legyektől védve tároljuk! f FIGYELEM! Betegségveszély . ha mára csapda helyszínén feltrancsírozzuk a vadat. amelyben a táborba tudjuk szállítani! Lefedve. Legyen nálunk edény. és szorító nyolcas csomóval rögzítsük mindkét lábpórt/ Kössük az állatot a rúdra. az utolsó csomó a rúd köré kötött szorító nyolcas csomó iegyen! Ha az állatnak szarvai vannak. amit otthagyunk. hűvösben. kössük fel őket.

de fertőzésveszély esetén az előkészítés során is körültekintően kell eljárnunk! Alapvető fontosságú az állat levágása és a hússal kapcsolatos teendők elvégzésének idejére a bőrünkön lévő sebek és vágások lefedése. a myxomatosis tüneteit mutató nyulat . (A disznókat ne nyúzzuk meg. amelyek máskülönben hiányoznának a túlélő étrendjéből. . Minden állat jobban vérzik. Kössünk kötelet a csánk köré (ne a mancs köré. sóban) gazdag. mert biztosítja a hiányzó vitaminokat és ásványi anyagokat. Kivéreztetés Ne pazaroljuk el a vért. és enélkül az íze is túl erős. A szarvasmarha vére számos afrikai marhapásztor táplálkozásának fontos részét képezi. ha tárolni akarjuk a húst. mert a bőrük alatt hasznos zsírréteget tárolnak. Az ellenség vérét elfogyasztó kannibálok látása és általános egészségi állapota javult. hogy A formájú keretek jöjjenek létre. ZSÁKMÁNY ELKÉSZÍTÉSE Ne pazaroljuk el a tetem egyik részét sem! Alaposan elkészítve hozzájuthatunk az összes tápértékhez és hasznosítani tudjuk még a fogyasztásra alkalmatlan részeket is. mert úgy lecsúszhat). mert olyan vitaminokban és ásványi anyagokban (pl.Nyúzás: ezáltal a bőrt vagy szőrt menedékül és ruházatként használhatjuk. majd helyezzünk az állat alá edényt a vér felfogásához! A keretnek erős szerkezetűnek kell lennie! Szúrjunk dúcokat a földbe és erősen kössük össze őket a keresztezéseknél. mert ha az áilat hordozta kórokozó a bőrsérü-l lésbe kerül.megnagyobbodott és elszínezödött nyirokmirigy betegséget jelez. könnyen a testünkbe juthat. Minden feje körül eltorzult vagy elszínezödött állatot . -Feldarabolásra különböző főzési módszerekhez megfelelő méretű darabokat készítünk. A madarakat fosszuk meg a tol Iáiktól.főzzünk meg (így kisebb lesz az esélye a fogyasztás útján történő megbetegedésnek). A műveletet négy lépésben végezzük: Kivéreztetés: alapvetően fontos. de ne nyúzzuk meg őket!) -Kibelezés:a belek eltávolítása és a belsőség kinyerése. és húzzuk fel egy ágra vagy saját készítésű keretre.pl. ha a fejével lefelé lógatjuk. emellett a vér megszünteti a vitamin-hiány okozta szédüléses betegségeket is. A tetejükre vízszintesen helyezzünk egy rudat! .

Fontos. de alacsonyabban is.és zsírtartalmú szövetekben vér marad. a hús gyorsabban megromlik! Nyúzás . A vágást ejthetjük a fülek mögött.Az állatot a torkolati vénát és a nyaki verőeret elvágva véreztethetjük ki! A lógó állaton ezek könnyen észrevehetőek. hogy a disznókat alaposan véreztessük ki: ha a nagy nedvesség. az artéria elágazása előtt. hogy elvágjuk a légcsövet is. a nyak V alakú részén. mert kidudorodnak. a fej két oldalán lévő ereket egyszerre átvágva. az utóbbi módszert válasszuk! Fültől fülig is elvághatjuk az állat torkát . velük egy vonalban. Ha a késünk nem elég hegyes. Ha nincs gyilokhoz hasonló késünk. mindenképpen ezt a módszer kell alkalmaznunk.ennek viszont az a hátránya. így feljöhet a gyomorban lévő étel és megfertőzheti a megmenteni kívánt vért.

mert ezek szintén megfertőzhetik a húst. A hátsó lábak körül. nehogy elvágjuk a tartókötelet! 2. ha eltávolítjuk a hím állatok heréit is. Mielőtt nekikezdenénk a bőr eltávolításának. Folytassuk a vágást a mellső lábak belsején! Hq így ejtjük a vágást. Ujjainkkal vágás közben megemeljük o bort. és lassan húzzuk lefelé. helyezzük alá a két ujjunkat.és kutyaféléknél a végbél mindkét oldalán vannak mirigyek. és az éles oldalával kifelé tartott kést csúsztatva i/égigvágjuk a bőrt. Ugyanígy vágjuk körbe a mellső lábakat! 3. és óvatosan vágjuk körbe a nemi szerveket! 4. nem vágunk o belső szervekbe idő előtt. A macska. a térd fölött ejtsünk kör alakú vágást! Vigyázzunk. Ejtsünk lefele tartó vágást a hátsó lábakon a törzs aljáig. mert megfertőzhetik a húst. pontosan a térd mögött találhatóak.Legegyszerűbb az állatot közvetlenül a kivéreztetés után megnyúzni. Először távolítsuk el az összes pézsmamirigyet. Nem árt. tegyük a kést az éles végével kifelé az ujjaink közé. ejtsünk határozott vágásokat a bőrön a nagy ábrán szaggatott vonallal jelölt helyeken: 1. a bőr . amikor még meleg a hús. a testtől kifelé vágva [lásd a részletes ábrát\\ 5. Ne kapkodjunk! Ne vágjuk meg magunkat! Ne tegyünk kárt a bőrben! Óvatosságunk később. ahol a lábak szétválnak. Folytassuk a vágást a test közepén egészen a nyakig! Ne vágjunk bele a gyomorba vagy az emésztőszervekbe: emeljük meg a bőrt. Némelyik szarvasnál ezek a hátsó lábon.

vágjuk körbe a farkat (a nemi szerveket már körbevágtuk)! Amint a tetem hátához érünk a kezünkkel. Kövessük a már ismert vágási irányt a bőrön. Tegyük be a hüvelykujjainkat és húzzuk őket kifelé a bőr könnyen le fog válni! Szabadítsuk ki a lábakat és csavarjuk le a fejet! Ha nincs késünk. Ha erősen megrántjuk a fejet. Csípjünk bele a hasba minél magasabban. de a lehető legkevesebbszer használjuk a kést! A bőrt görgessük ki a szőrrel befelé. és az így nyert éles csontfelülettel vágjuk meg a bőrt! Kizsigerelés A még mindig lógó tetemből távolítsuk el a beleket és fedjük fel a belső részeket. ujjunkkal válasszuk el a bőrt a hústól! Ezután a mellső lábakról húzzuk le a bőrt. hogy a másik oldalon is elvégezhessük a nyúzást. A test elmozdulását megakadályozhatjuk. Miután megtisztítottuk a hátsó lábakat.használatakor megtérő!. igy egyetlen bőrdarabunk lesz. ha levágjuk a patás állatok lábát és behelyezzük őket a test alá! A tetemet fektessük természetes lejtőre és vájjunk üreget a földbe a vértároló konzervdoboznak vagy más edénynek. Ne szúrjunk bele mélyebben a húsba. amelybe majd kivéreztetjük az állatot. önmagába tekerve. amellyel az első vágást megejthetnénk. és a kicsípett húsdarabba vágjunk akkora nyílást. hogy a hús a földdel érintkezzen! Kis áülatok nyúzása A nyulat és a kisebb állatokat úgy nyúzhatjuk meg. Ezután hasonló módszerrel vágjunk lefelé. a végbél felé vágva. terítsük ki a bőrt és görgessük bele az állatot. Ezután fejtsük le a bőrt a húsról a hátsó lábakon. törjük le az állat lábának alsó részét. ahol elvágtuk a torkot. Hüvelykujjaink a nyakon lefelé húzva véresek lesznek ott. Ha egyedül vagyunk. különválaszthatjuk a többi résztől. majd nyúzzuk meg az állatot egyik oldalán a gerincig. hogy beleférjen a két ujjunk. és velük irányítsuk a kést felfelé. elképzelhető. kezünkkel tartsuk a kiömleni akaró beleket (lásd az ábrát)\ Egészen a mellcsontig vágjunk! . ne vágjunk beléjük). hogy a földön kell megnyúznunk és kibeleznünk az állatot. így elkerülhetjük. Ezután vágjuk át a megmaradt szöveteket is! Ha egyedül dolgozunk Egy nagy állat megemelése komoly erőfeszítést igényel. mert átvághatjuk a belső szerveket! Tegyük az ujjainkat a vágásba. hogy kis vágást ejtünk rajtuk a gyomor felett (ügyeljünk a szervekre.

hogy kiömöljenek és lelógjanak a belek. ha átlátunk rajta (látjuk a napot) . a tüdőket és a légcsövet! Ellenőrizzük. Távolítsuk el a két vesét és a májat! A mellüreget hártya fedi . . majd lefelé vágjunk (kézfejünkkel megakadályozzuk a belek kiömlését)! Hagyjuk. ezt lassú főzéssel tudjuk megpuhítani. és távolítsuk el a szívet.kisebb állat esetén ezt nem könnyű észrevenni. hogy először kettévágjuk a testet a gerinc mentén. hogy beleférjen a kér ujjunkIA nyúzáskor alkalmazott módszerrel vágjuk a húst /lásd az előző ábrát// Először felfelé . Vágjuk át a hártyát. Kisebb állatoknál elegendő. hogy tiszta-e a végbél. majd mindkét oldalon szétvágjuk a tizedik és a tizenegyedik borda között A hátsó részek adják a pecsenyét (far. A test felvágása az állat fajtája és az elkészítő ízlése szerint változhat. Feldarabolás A nagyobb állatokat úgy tudjuk felnegyedelni. míg az elülső negyed húsa sokkal inasabb.nagyobb állatok esetén vezessük benne végig a kezünket! A tetem ezzel tiszta lett. comb) és a finomabb részeket.A kicsípett húsba ejtett első vágás mindössze akkora legyen. így ugyanis meg tudjuk őket vizsgálni.

A lágyhúshoz hasonlóan készítendő. de főtt húsnak vágjuk fel! . Nyak Tarja: Kiválóan megfőzhető. Szegyhús: Ugyanaz vonatkozik rá. 6. 13. Tartaléknak kiváló. Kockákra vágva főzzük! 9. Sokáig főzzük. Sokáig főzzük! Tarja és lapocka: Meglehetősen puha. Lágyhús: A láb tetejének izma. Kevesebb szövetet tartalmaz a lábnál. Hátsó dagadó: Has. Kiválóan kisüthető. Általában kemény hosszú párolással puhíthatjuk meg. Bélszín: A külső comb izma. Combszelet vagy pecsenyeszelet alja: A legpuhább hús. 7. Dagadó: A has inos meghosszabbodása. csők egy százaléka nem fogyasztható. főzve és roguként egyaránt kiváló. Zsír nélküli részeit levághatjuk tartaléknak. 12. a legjobb kockára vágva megfőzni. 14. Láb: Kemény és inas. 3. Farhát: A combok tetejének izma. Lábszár: Mellső láb>. 11. 8. Far: Kiválóan kisüthető. 2. Do rabokban meg is szántható. Hátszín: A második legpuhább rész. bár egy kis főzést is igényel. 10. gyakran nagyon kemény! Főzés előtt vágjuk kockákra! 5.1. Kiválóan megfőzhető. 4. mint a dagadóra.

mert az epe megfertőzi a húst. Mesék A vesék értékes tápanyagforrásként és kiváló ételízesítőként szolgálnak. Az alma finom íze így átitatja a húst. A legyeket tartsuk távol. A gyomrot főzés után eltávolítják. puhítva ezzel a húst. amellyel érintkezésbe kerül! Ha az állat beteg volt. Távolítsuk el a gyomor tartalmát (amely szintén kiváló étel a betegeknek). tartalmát mártásként fogyasztják. de a maradék húst legjobb. majd pároljuk sokáig fűszerekben! A gyomor tartalmának ize kellemetlen lehet ugyan. általában minden nehézség nélkül kitéphető. de vigyázzunk. Minél tovább hagyjuk felakasztva a húst. Néhány országban a disznókat levágás előtt kizárólag almával etetik és a gyomrával együtt főzik meg őket.15-18. Mérsékelt égövi területeken a húst 2-3 napig lógassuk! Meleg éghajlaton inkább tartósítsuk vagy azonnal főzzük meg! Az állat megölése után az izmokba kerülő sav segít lebontani az izomrostot. Gyomor (pacal) A gyomrot (pacalt) könnyű megemészteni. ha felakasztva tároljuk. de sokáig főzzük! A Hutás íaiakaszfása A belső részeket minél hamarabb együk meg. Kissé megfőzve a gyomor tartalma tápláló és könnyen emészthető élelem lehet. azt vágjuk ki. ízletesebb és könnyebben vágható lesz. annál puhább. és kizárólag a maradékot fogyasszuk! A máj teljes értékű élelem. Kerüljük a foltos vagy fehér pettyekkel borított májat! Ha csak kis része ilyen. mossuk meg a pacalt. ezért kiváló étel a betegek és sérültek számára. a mája jelezni fogja. Fűszerrel együtt főzzük meg őketl A veséket körülvevő finom zsírnak (faggyúnak) nagy a tápértéke. mert ha petét raknak a húsba. Süssük ki és használjuk húspor (pemmikán) elkészítéséhez! . Kevés főzést igényel. Oldalas (borda): Kiválóan süthető. hamar megromlik! BELSŐ RÉSZEK Máj A májat minél hamarabb fogyasszuk eNTávolítsuk el a középen lévő epehólyagot! Ez elég erős. Nyersen fogyasztva nem veszítünk semmit a tápértékéből. élősködő baktériumok pedig elpusztulnak. de a sebesült életét akár meg is mentheti. tartalmaz minden alapvetően szükséges vitamint és ásványi anyagot. hiszen az állat már elvégezte helyettünk az étel lebontásával járó nehéz feladat nagy részét. a benne élő káros.

semennyi vagy csak kevés zsírt tartalmaz. Süssük meg.Lép A lép a nagyobb állatok egyik nagyméretű szerve. öntsünk hozzá előbb egy kis hideget is. Sokan különleges csemegének tekintik. mert rengeteg húst és állati enyvet (zselatint) tartalmaz.vagy csapdacsalinak is fél re tehetjük. fekete vagy fehér pettyes! Az egészséges tüdő rózsaszín és foltmentes. ha kolbászbőrként hasznosítjuk. mert így kisebb valószínűséggel durran szét a kolbász. mossuk meg. Fordítsuk ki. Farok Nyúzzuk le és főzzük meg. amely füstölés után sokáig eláll. majd öntsünk bele vért! Ezt a keveréket nyomkodjuk bele a belekbe. A tüdő megmutatja az állat légzőszervi megbetegedéseit. de a tápértéke alacsony. Tüdő Az állat tüdeje tökéletesen ehető. vagy használjuk jellegzetes ízét főztünk feljavítására! Belek A bél gyakorlatilag csővezeték. és evés előtt húzzuk le róla a bőrt! . Tisztítsuk le a piszkot és távolítsuk el a szőrt a patákról vagy mancsokrólI A patákból tápláló kocsonyát készíthetünk. Láb A lábat ugyan darabolás közben levágjuk. Mirigyek A mirigyek közé tartozik a nagyobb állatokban jellegzetes hasnyálmirigy vagy csecsemőmirigy. Főzéssel kiváló ételt készíthetünk belőle. Tápértéke alacsony. Ezzel a módszerrel igen tápláló ételt készíthetünk. A szárított belek kisebb teherbírású kötélként is használhatóak. Ne együk meg. Hal. így kiváló levest készíthetünk belőle. Szív A szív tömör izom. nyulaknál nem is érdemes vesződni vele. pl. Legjobban főzve fogyasztható. Fej Nagyobb állat esetén sok hús található a fejen. majd alaposan főzzük meg! Keverjük össze egyenlő arányban a húst és a zsírt. de nem szabad elpocsékolnunk. Főzzük mig megpuhul. ha foltos. Főzve és sütve egyaránt ízletes étel. Sütve a legjobb. ezért kisebb állatoknál. és főzzük meg alaposan! Ne egészen forró vízbe tegyük. A pofa különösen ízletes. a nyelv pedig nagyon tápláló. Legjobb.

majd: í 1. Az áílat vékonyán található vesepecsenye tartósítható a legjobban. ha megfőzzük. A sertés elkészítésének legjobb módja tehát. Csontok Minden csontot főzzünk meg. Távolítsuk el az első lábakat! Itt nincs átvágandó csont. de a túl forró víz csak még nehezebbé teszi a sörték eltávolítását. Kisebb állatok elkészítése Kövessük a nagyobb állatokra vonatkozóan leírtakat . ami értékes vitaminforrás. de hasznát vehetjük nyers bőr kikészítésekor is. lapostetűt és férgeket . Szerszámot is készíthetünk A BIRKASZERŰ ÁLLATOK ELKÉSZÍTÉSE Kövessük a nagyobb állatokra vonatkozó utasításokat. A nagyobb kígyókat daraboljuk szeletekre. A disznó számos parazitát vonz: kullancsot. azaz a bordák alatt lógó laza húst! Ejtsünk vágásokat minden egyes borda és a gerinc között! Ezzel bordaszeleteket készítünk. pontosan a gerinc közepe mentén! Távolítsuk el a hátsó lábakat! Próbáljuk meg szétvágni a csípőízületet! 3. de a bőrük is hasznos lehet. A kígyót . készítsünk belőlük levest! Sok csontvelőt tartalmaznak. A hüllőket bőrükben is megfőzhetjük. 2. A sertés elkészítése A disznót ne próbáljuk megnyúzni! Először belezzük ki. csak kövessük a lapockacsont vonalát! 4.Minden maradékot (illetve a kisebb állatok esetén az egész fejet is) főzzük meg! Agy Az agy elfogyasztásával izmaink erőt nyerhetnek.minden kisméretű állatot ki kell belezni! Hüllők elkészítése Dobjuk félre a belső szerveket. 5. 7. 6. majd tegyük forró parázs fölé és perzseljük le a bőrét! A forró víz (csak annál forróbb.ezeket főzéssel pusztíthatjuk el. Vágjuk ketté a testet a hátgerinc vonalában. mert szalmonellát terjeszthetnek. Vágjuk le a nyakat! Vágjuk le a dagadót. amit a bőrünk még elvisel) segít leválasztani a szőrt.

hogy a fejet jóval a méregzacskók alatt levágjuk. nehogy feísértsük a a maguktól kieső belső szerveket! Ezután nyársra tűzve akasszuk fel. majd a pengét kifelé tartva felnyitjuk a végbélnyílást egészen a nyakig .vigyázzunk. és fejtsük le bőrét a farka felé haladva! .úgy készíthetjük el.

bár így elveszítjük a bőr tápértékét. A dögevő madarakat lehetőleg kerüljük. rágós madarakat is. majd vágjuk át a torkát és akasz-szuk fel kivérezni fejjel lefelé! Úgy is megölhetjük. Étkezési szokásaik és táplálékuk rendkívül eltérő lehet. de tol-laiktól megfosztva. az édesvízi mérgesrájá-tól és a dél-amerikai folyókban élő piranhától! A hagyományos horgászmódszerek alkalmazásához szakértelem kell. de sikerrel járhatunk. Kövessük az alábbi sorrendet! Kivéreztetés: A madarat nyakát eltörve öljük meg. nyúzás nélkül. mások férgeket és rovarokat fogyasztanak . mert nagyobb valószínűséggel terjesztenek fertőzést. Tolifosztás: A tollfosztást legkönnyebben közvetlenül a madár elpusztulása után végezhetjük.Madarak elkészítése A madarakat nagyrészt a többi állathoz hasonlóan készíthetjük el. . HAL ÉS HALÁSZAT A hal fehérjét. ha figyelemmel kísérjük a halak táplálkozási szokásait. mint a trópusokon élő nílusi sügér. amelyek tollát csak még jobban megkeményíti). eltérő vízmélységben táplálkoznak. a trópusi halak között viszont akad néhány veszélyes is: tartózkodjunk a villamos angolnától. és követjük az itt leírt módszereket. Főzéssel megpuhíthatjuk az öreg. mint a tüskés pikó. Az összes édesvízi hal fogyasztható. bőrrel együtt is megfőzhetjük őket. A madár könnyen elpusztul és gyorsan kivérzik. A különböző fajták eltérő időpontban. és húzzuk ki a belső részeket! A szívet és a veséket tartsuk meg! A fejet és a lábakat vágjuk le! Megfőzés: A dögevő madarakat minden esetben főzzük meg. A halak mérete változó: lehetnek olyan aprók. hogy a nyakát éppen a nyelve alatt vágjuk elr felsértve a fő idegeket és a fő artériát. Kibelezés (a belső részek eltávolítása): Ejtsünk vágást a végbélnyílástól a farokig! Tegyük be a kezünket. vitaminokat és zsírt tartalmazó értékes élelem. hogy megfelelő csalival mindet magunkhoz tudjuk csalogatni és el tudjuk kapni. tetvet és kullancsot. a fiatalabbakat viszont inkább süssük meg nyárson vagy kemencében. A tollakat tartsuk meg: nyílterelő lapátot vagy szigetelést készíthetünk belőlük! A mellkasnál kezdjük a tollfosztást! Ha sietünk.közös tulajdonságuk viszont. amikor még meleg a test. mert fertőzéseket hordoznak. A tollakat felpuhítja a forró víz (kivéve a vízimadarakét. de olyan óriásiak is. nyúzzuk meg az állatot. Némelyikük halakkal táplálkozik.

hasznosíthatjuk a tudásunkat. a főfolyót tápláló kis mellékfolyót.az jelzi. és így kellemesen telik az idő is. Táplálkozó Inaira utaló jelek A halak táplálkozását . Mikor próbáljunk meg halat fograi? Főszabály szerint a horgászzsinórt hagyjuk kint éjszakára. ha az áramlás ott eltérő (ami elég valószínű. ahol a legkellemesebben érzik magukat. Ha kiáradt a folyó. ha kiugranak a vízből. még a kitörése előtt próbálkozzunk! A nagy esőzések után a folyókban csak kevés halat tudunk fogni. hiszen az áradást minden bizonnyal nem helyi esőzés okozta). . amelyet felmelegítenek a napsugarak! A tavi halak valószínűleg a sarkokba húzódnak. Ezt a napi hőmérséklet is befolyásolja. Ha vihar közeleg. tiszta fodrásgyűrük bukkannak fel a vízfelszínen (a hal ilyenkor a felszínen lévő legyeket eszik).Ha gyakorlott horgászok vagyunk és rengeteg időnk van. Hideg időben sekély vizet válasszunk. A halak ugyanis meleg időben a tavak mélyvízi hűsébe húzódnak. vagy gyakori.tehát hogy érdemes csalit dobni a vízbe . A két leghasznosabb halfogási technika az éjszakai horgászás rögzített horgászzsinórral és az eresztőhálóval halászás. de a túlélésért küzdve nem a sporthorgászat módszerei a leghatékonyabbak. vagy válasszuk pl. és pontosan napfelkelte előtt ellenőrizzük! Némelyik hal éjszaka. az árnyékos területeken és a mélyebb részeken próbálkozzunk. mert ott melegebb van. Hol próbáljunk meg halat fogni? A halak azt a területet választják a vízben. teliholdkor táplálkozik. a lassabb folyású részeken halásszunk (a folyó külső kanyarulatában). Ha magas a hőmérséklet és a víz sekély. Ha sok apró hal száguld. valószínűleg egy nagyobb ragadozóhal üldözi őket. és ahol a legkönnyebben találnak zsákmányt. A halak szívesen bújnak el a partnál vagy sziklák és elsüllyedt farönkök alá.

Hosszú zsineg esetén egy úszóval felszerelt zsinórdarabra is szükségünk lesz. ne állvo horgásszunk. Bot nem feltétlenül szükséges (a kézben tartott zsinórral is tudunk horgászni). A zsinór vége felé valószínűleg egy másik. a kis horoggal viszont nagy. mint gondolnánk. csontból. a szögek. a több tüske együttese. a tüske. Inkább ülő vagy térdelő helyzetben. amely lemerül. Rögtönzött horgot készíthetünk drótból. viszont a segítségével könnyebben tudjuk a halat partra húzni és távolabbra tudjuk vele dobni a horgot a parttól. Az ábrán (balról jobbra haladva) a tű. E két eszköz túlélőcsomagunk részét képezi. tűből. . Horgot szinte minden anyagból készíthetünk.FÉNYTÖRÉS A víz megtöri a fényt. Nagy horoggal csak nagy halat kaphatunk el.és kisméretű halat egyaránt foghatunk. de még tüskéből is. hogy lehúzza a horgot. így tolón kevésbé esünk a látószögükbeI Ne álljunk közvetlen ül a port szélén! Ügyeljünk rá. a csont és a fa fel-használásával készült horgok láthatók. ha kapásunk van. rövidebb darabot is rögzítenünk kell némi súllyal. ha a mélyebb vizekben horgászunk). és megakadályozza a horgászzsineg víz felszínén való lebegését (ez különösen akkor fontos. hogy horgászat közben árnyékunk ne vetődjön a vízre / HORGÁSZAT A legelterjedtebb halfogási módszer a horoggal és horgászzsineggel horgászás (bár a többi módszer általában hatékonyabb). ezért a halok o víz feletti doigokot kissé mos szögben látják és o portból valószínűleg sokkal Többet látnak.

ha kapásunk van. a horgot viszont nem zavarja a mozgásban. a vízen fennmaradó tárgyat! így rögtön látjuk. Csúsztassuk a hasadékát a zsinegre. Túlélőcsomagunk tartalmaz hasított óiomnehezéket. hogy a zsineg a vízen vagy egy áramlatban a vízfelszínhez túl közel ússzon. Az úszó és a horog közé elhelyezett kisebb nehezék meggátolja. és szorítsuk rá erősen az ólmot! . Elhelyezkedése segít megállapítani. hogy hol ereszkedett le a zsineg.Úszó és nehezék használata Rögzítsünk a zsinegre partról könnyen észrevehető.

A horog mélyebbre sülyedését úgy érhetjük el. húzzuk ki a zsineget a vízből! . vagyis o csalival ellátott zsineget a hol rágás nélkül nyeli le. hogy a zsineget a horog alatt látjuk el nehezékkel. Amint bekapta a csalit. HOROG NÉLKÜLI HORGÁSZAT A zsineggel horgászhatunk okár horog nélkül is.és harcsa fogáshoz kössünk gilisztát a zsinegre (a)! A gilisztát. Angolna.

Horog helyett kössünk a zsinór végére éles fadarabot a csalival párhuzamosan (bj! Ha a hol bekapta a csalit. nyers halat. ha ugyanazt a csalit tesszük a horogra. . Minden egyéb csali is használható a hal kifogására. Próbáljuk minél inkább valódi csalinak álcázni!Néhány toll o horogra kötve légynek tűnhet.vagy hangyavár kitűnő módszer: a vízbe hulló rovarokat a halak folyamatosan elkapják. A folyó fölé függesztett termesz. odacsalogatjuk a halakat. ha a hal élőhelyén előforduló csalit alkalmazunk: víz fölé lógó bogyót vagy közelben szaporodó rovart. Dögevö hal esetén használjunk húsdarabot. toliból és fényes fémből egyaránt készíthető. biztosan ráharapnak. vizsgáljuk meg a gyomortartalmát .ezt az életszerűség kedvéért befesthetjük vagy csillogóvá tehetjük (a több darabból álló műhol még természetesebben fog mozogni a vizbenj.így pontosíthatjuk a táplálékaira vonatkozó feltevéseinket. a fa kifordul és beakad a hal nyelőcsövébe (c). de faraghatunk fából kis halat is . hangyát vagy más rovart! Ha fogtunk valamit. Próbáljuk a csali mozgását minél élőbbé tenni. használjunk másikat! Fenékcsali Ha a horgászás tervezett helyszínén csalit szórunk el („etetünk”). Ha a csali nem válik be. A mogyorófa belseje lágy. Csali A legjobb. Ha a horogra is ezt a csalit teszünk. könnyen át tudjuk fúrni: ha összekötjük a kifaragott darabokat tekergőzni fognak a vízben. de a legjobb. mint amivel etettünk! MŰCSALI Élénk színű ruhából.

HORGÁSZÁS VILLANTOVAL A kíváncsi halókat vonzzák o vízben úszó fénylő tárgyak. konzervdobozdarabbol. gombbol. csattól . Próbálkozzunk érmével.

rovart és kisméretű halat.mindenféle fénylő tárggyoll Készítsünk propellert és rögzítsük egy drótra! A propeller forogni fog az áramlattal. A horgot teljesen fedjük el a csalival! A horgot úgy is el tudjuk helyezni o kisebb halak vogy a szöcske húsos részeiben. Az orsó végére illesszünk horgot! ÉLŐ CSALI Élő csalinak használhatunk gilisztát. bogarat. hogy oz állat életben marod: vergődésük a vízben odavonzza a halakat Az apró halakat könnyű megfogni.. ezért próbáljunk „snecivel menni a harcsára0 .

a zsinórra pedig tegyünk szakaszonként horgokat! Lássuk eí mindegyiket gilisztacsalival. majd dobjuk a fefcsalizott zsinórt a vízbe! Ezzé! a módszerre! a felszínen. A zsinór szabad végét rögzítsük erősen a parthoz! A zsinórt este helyezzük el és egészen reggelig hagyjuk bedobva (de napközben persze . a középső vízmélységben és a fenéken táplálkozó halakat egyaránt meg tudjuk fogni.ÉJSZAKAI HORGÁSZÁS RÖGZÍTETT HORGÁSZZSINÓRRAL Helyezzünk nehezéket a zsinór egyik végére.

irányítható kormánylapáttal! Helyezzünk rudat a kormánylcpát felső részére és kössünk rá irányitózsinórt! Tegyünk a falap aíá csalival ellátott horgokat/ Úsztassuk ki a tóra! Ha kedvező a széljárás. ha nem volt kapás. mert a frissen vergődő giliszták jobban vonzzák magukhoz a halakat! SÁRKÁNYHAJÓ Ha a parttól annyira távol akarunk horgászni[ hogy már nem ér el oda a zsinór (pl. készítsünk egy falapot és lássuk el mozgatható.használjuk)!A gilisztákat még akkor is cseréljük bizonyos időközönként. vitorlát is szerelhetünk rá.amely a vízben szoros illesztést biztosítva kitágul . és faék segítségével . ahol a halok táplálkoznak). Ebben oz esetben viszont tőkesúllyal lsei kel! látnunk. A kopást a hajó szokatlan mozgása jelzi. a tó közepén. nehogy felboruljon I Vájjunk a falapba lyukakat. .rögzítsünk az aljára egy lapos követ (a túl nagy tőkesúly viszont akadályozhatja a kormánylapátot).

. Tegyünk egy rúdra minél több horgot és engedjük a vízbe! Illesszünk egy fényes tárgyat a bot végétöl kb. amikor a hai észreveszi a csillogó tárgyat. hogy beleakadjon a horgokbof HALOSAPDÁfiC Halcsapdák széles skáláját készíthetjük el: az egész áramlatot átfogótól (amelybe a nagy halakat terelhetjük be) egészen a palackcsapdáig (amely-lyel az apró halakat tudjuk megfogni). 20 cm-re! Húzzuk fel erősen a horgot. de nem kapja be a csalit.HÚSBA AKADÓ HORGOK AVAGY „GEREBLYÉZÉS" Ezzel a módszerrel a haiot teste bármely pontján megfoghatjuk. A nyilak az áramlás irányát jelzik. Hasznos eljárás. ha látjuk ugyan a halat.

megfordulni viszont már nem tud. készíthetünk belőle a kis halak elfogására alkalmas. amelybe a hal ugyan képes beúszni. A halak beúsznak. majd a levágott részt fordítva helyezzük vissza az üvegbe. de kiutat nem találnak a palackból. Faiackcsapda Ha van műanyag palackunk. Csalival próbáljuk odavonzani a halakat! .Sekély vízben építsünk botokból vagy kövekből olyan csatornát. hatékony csapdát: vágjuk ketté az üveget nem sokkal a nyaka alatt.

náddarabnak vagy folyó-fenéki uszadéknak tűnik. amelybe a hal be tud úszni. és mivel természetes anyagból készült. Bejáratnak formázzunk ágakból rácsos kúpot. felmelegítve jobban hajlik) készítsünk olyan csapdát. . de a kiutat nem találja meg! A vesszöfonatból készült csapdán átfolyik a víz. a fatörzs másik végét pedig zárjuk le! Vesszöfonatcsapdák Mogyorófaág vagy más hajlékony ág felhasználásával (a bambusz pl.Nagyobb halak számára üreges fatörzset felhasználva készíthetünk hasonló csapdát.

. hogy könnyen beússzanak a halak. A nyílás a folyásiránynyal ellentétesen álljonI Az ilyen csapda bejárata elég széles ahhoz. formára kötött vesszőkből áll. viszont a rácson belül a szűkület megnehezíti a menekülést.A torpedó alakú csopdo összefont.

Rögzítsünk hálót a gát oldalán a vízelterelő alá. tereljük a vizet egy oldalra. amikor kihúzzuk a zsákot a vízből. vagy vezessük el egy bambuszdarab belsejében! Vezessük át a hurkon a hal a farkát. majd süllyesszük el a vízben! Hagyjuk ott éjszakára. Rögzítsünk síklóhurokkötelet egy bot végére. Ezt a csapdát a fenéken kell elhelyezni. és még akkor is a növények között fognak vergődni. és sziklákból építsünk sekély tavat a folyásiránynak megfelelően. biztos. amelybe lyukakat fúrhatunk . hogy elkapjuk a folyásirányból érkező halakat is! . állati tetemet és szalmaszerü növényzetet.A rákfogó csopdo elkészítését megkönnyíti egy kör alakú falap használata. hogy berágják magukat a zsákba a belsőségek miatt. illetve páfrányokat! Kössünk a zsák aijára zsinórt és nehezéket. hogy csapdába ejtsük a folyásiránnyal ellentétesen úszó halakat. A csali az angolnákat. Halhurok A vízinövények körül pihenő nagyobb halakat (pl. a csukákat) siklóhurokkal próbálhatjuk megfogni. Gátépítés Építsünk gátat a folyón. de enélkülis elkészíthető. majd húzzuk erősen meg a zsinórt. és reggel húzzuk ki! Ha élnek angolnák a vízben. hogy a hurok foglyul ejtse a halat! Angoinazsák Kössünk össze egy zsákban vagy vászontáskában (a műanyag nem jó) felesleges belsőségeket. rákokat és hasonló öllatokat vonzza.

majd feszítsük ki a folyón keresztbe' A beleúszó halak kopoltyújuknál fogva esnek fogságba. amelynek lyuknagysága a csomók között kb. az aljára nehezékeket tegyünk. .Eresztőháló Készítsünk olyan hálót. A tetejére úszókat. ezért ne alkalmazzuk sokáig olyan területen. amely hamar kiürít egy egész folyószakaszt. 4 cm [lásd Hálókészítés a Táborozási technika fejezetben). ahol hosszabb időt szeretnénk eltölteni (vagy ha nem közvetlenül a túlélésért küzdünk)! Ha a háló tetejét és alját kikötjük a parton. nincs szükségünk úszókra és nehezékekre. Halálos csapda.

és rántsuk ki a vízből! A hal magunkhoz csalogatása és terelése . Feküdjünk le a part szélére. sok türelmet igényel. de köthetjük stabil.Az eresztöheló t rögzíthetjük nehezékek és úszók segítségévei (a). egészen a kopoltyúig! Ekkor markoljuk meg erősen a zsákmányt. hogy hozzászokhasson a víz hőmérsékletéhez! Kezünk legyen minél közelebb a fenékhez. amíg ki nem tapintunk egy halat! Húzzuk végig kezünket óvatosan a hasán (a halak táplálkozáskor általában a folyásiránnyal ellentétesen úsznak). és süllyesszük kezünket óvatosan a vízbe. parton lévő tárgyakhoz is. EGYÉB MÓDSZEREK Ha mindennel kudarcot vallunk. ferdén helyezzük ei (b). és mozgassuk ujjainkat óvatosan. viszont hatékony az olyan helyeken. nyúljunk be a part alá. ahol a halak a viszonylag sekély folyók alámosott partjai alatt bújnak meg. kisebb valószínűséggé! akad fenn rajta uszadékfa. He a hálót az áramlásnak megfelelően. próbálkozzunk meg a következő módszerekkel! Halfogás kézzeB Régi orvhalásztechnika.

mert felrobban! A víz lezárja a fegyvercső végét. mert elvonja a vízben lévő oxigént. hogy árnyékunk ne vetüljön a hal fölé! Kissé a zsákmány alá célozzunk a fénytörés miatt! Ha jó lövészek vagyunk. könnyen halálos is lehet Különösen ügyeljünk tehát rá. Próbáljunk meg a hal fölé kerülni. majd szúrjuk vagy üssük le őket! A folyó fenekére helyezett tükör vagy más fényes anyag visszatükrözi a nap. hiszen nagyobb területet próbálunk lefedni. és felszínre hozza a távolabbi halakat is. íjjal és nyíllal lőjük le a halat (a fából készült nyílvessző lebeg a víz tetején. megnő a hiba lehetősége. hogy a puskacső ne érjen a vízbe! Felkavarásos módszer A visszavonuló ár halakban bővelkedő.Éjjel víz fölé tartott fáklyával vagy izzó parázzsal csalogathatjuk magunkhoz a halakat. . de bármilyen lassú folyású vízben működőképes lehet. A módszer főleg azokban a mély tavakban hatékony. HALKÁBÍTÓK A világ számos részén a halászok helyben termő növényeket használnak a halak megmérgezésére és elkábítására. A tavak alján lévő iszapot bottal vagy a fenéken taposva kavarjuk fel! Ha a tóban van még hal. érdemes a fegyverrel megpróbálni lelőni a halat SOHA ne süssük el a fegyvert a vízben. hogy a felszínre csalogassák és ott könnyen összegyűjtsék őket. de a legtöbb elpusztult hal amúgy is lebeg a víz felszínén)! FIGYELEM! Ha van lőfegyverünk. elszigetelt tavakat hagy maga után. és gyorsan csapjunk le rá! Ügyeljünk rá. így zsákmányunkat a felszínre hozza. A terület körül kifeszített hálóval ejtsük csapdába a halakat. és sok lőszer áll rendelkezésünkre. A hal Beszúrása és lelövése Hegyezzünk ki egy hosszú botot. Nagyon veszélyes.és a holdfényt. megpróbál tisztább vizet találni. Elpusztítja a közelebbi halakat. készítsünk lándzsát belőle! Illesszünk rá kampókat is a hatékonyság kedvéért! Ha Neptunusz háromágú szigonyához hasonló többhegyű eszközt készítünk. amelyeknek egyik vége lezárható (hogy a halak ne menekülhessenek el). és ahelyett. hogy kilőné a töltényt a robbanás ereje miatt a fegyver hátrafelé sül el. ezzel a módszerrel is odavonzhatjuk a halakat. Ekkor fogjuk ki! Robbanóanyagok A robbanóanyagot használhatjuk a vízben is.

Ha a módszert zárt tóban alkalmazzuk. és leginkább a trópusi országokban használatos. és egyébként is alkalmatlanok a fogyasztásra.könnyen megszerezhető élelemnek tűnnek. hogy a növény fogyasztható. ne saját magunk fogyasszuk el . A halakat etessük meg velük. a víz gyorsan újra feldúsítja magát oxigénnel. ha már régóta ott lebegnek.Némelyik növény kifejezetten elszédíti. Az eredmény katasztrofális a halakra nézve. Ha a felsorolt mérgeket a vízbe dobjuk. f FIGYELEM! A felszínen úszó elpusztult halak . új halak költöznek oda és benépesítik. csak a hidegvérű állatokat mérgezik meg. hogy fertőzöttek.mi inkább a halat válasszuk! Számos növény használható ilyen célra. a hatás viszont nem tart sokáig. és élőhelyükön nagy mennyiségben fordulnak elő. de a legtöbbjük csak elszívja az oxigént a vízből. A növények több része is alkalmas lehet a halak elkábítására. Nem az! Ezeknek a növényeknek egyes részeit nyersen fogyasztva NAGYON VESZÉLYESEK. Ha azonban a folyó vagy a tengerparti tó újra összeköttetésbe kerül a fő vízforrással. mégis gyakran mindössze összemorzsolt növényeket dobnak a vízbe. Ezt állóvízbe dobva megmérgezhetjük a halakat. teljes egészében kipusztítjuk a halállományt. de elképzelhető. A következő növények hatékonyak. Ha kagyló.hacsak nem miattunk lebegnek ott .és csigahéjat vagy korai It nagyon forró tűzön égetünk. A kábító anyagok többsége melegebb vízben gyorsabban hat. Derris . ez azonban nem jelenti azt. vagyis megsemmisítjük hosszú távú táplálékforrásunkat. ám fogyaszt-hatóságukat a mész nem befolyásolja. A halak ilyenkor a felszínre jönnek oxigéndús vizet keresve. mész keletkezik. elkábítja vagy megmérgezi a halakat.

.

obesum fáz ábrán/ Csigavonalú. ovális levelei átellenes. amely ugyanazon a területen él. Egyik leghatásosabb fajtája a keiet-afrikai A. húsos íeveieket hozó cserje vagy alacsony fa. de elég vékony is ahhoz. párokban helyezkednek el.A Derris (a) Délkelet-Ázsiótól Ausztráliáig mindenhol megtalálható. lapos maghüvelyt hoz. Összetört szárát vagy rendkívül mérgező gyökerét használjuk! SARKVIDÉKI HALÁSZAT A befagyott sarkvidéki vizeken minden bizonnyal a hal a leginkább elérhető táplálék. ovális levelei és cső alakú. amelyeknek azért még elég biztos és szilárd a széle! Ha törnünk kell a jeget. szőlőszerű kúszónövény. Törjük össze urna alakú hüvelyében lévő magjait. rózsaszín virágfürtjei vannak. Viszont még nyáron is biztonságosabb a jégen keresztül halászni. majd dobjuk a vízbe! Az elkőbított halok nem sokkol később o felszínre jönnek. Törjük porrá a gyökerét. mert az bármikor letörhet alattunk. Először is hozzá kell fémünk a vízhez. Lila virágot és maghüvelyt terem. Sok keskeny levelecskét és hosszú. hogy áttörhessük. száraz. Egészen Polinéziáig megtalálható. ahol a jég elég vastag a súlyunk biztonságos megtartásához. vagyis lyukat kell vágnunk a jégbe. Óvatosan próbálkozzunk! . nyílt vagy cserjés területein él. Kisméretű. Barringtoniafélék A Barringtonia(b) fafajta. és dobjuk a hüvelyeket a vízbe! Sivatagi rózsa Az Afrika trópusi és déli részein. hogy a törésvonal felénk tart. mint a Derris. Ha van jégfűrészünk. valamint Arabia egyes területein élő Adenium (c) vastag. Felülete kissé szőrös. Törjük össze gumós gyökerét. Észak-Amerika nyugati. A módszer működik minden olyan befagyott tavon vagy folyón is. alakítsunk ki vele olyan megfelelő lyukakat. mint a jégtábla széléről. és dobjuk a tóba! Törökborsó A Tephrosia virginiana (e) Észak-Amerika nyílt területein él. fennáll a veszélye. Nagyon mérgező nedvet tartalmazó gyökerét és magját porrá törve alkalmazzuk! „Szappannövény" Az agávéfélék családjába tartozó növény (Chlorogaíum pomeridianum) (d) amelyet angolul szappangyökérnek és „amolé“-nek is neveznek. főként a part közelében. Fás. Vékony fűszerü leveleket és csillag alakú virágokat hoz.

a vergődő hal ugyanis könnyen megszerezhető táplálék egy arra járó fókának. Az egész területet kell hatékonyan figyelemmel kísérnünk. Nincs értelme egyetlen lyuknál próbára tenni horgásztudásunkat -jobb. Készítsünk ruhadarabból. Kövessük figyelemmel jelzőzászlóinkat.Horog és zsinór A horgot a megszokott módon lássuk el csalival! Ha a zsinór a jég alsó felületénél lebeg. Jégháló . hogy lássuk. hogy minél hamarabb kihúzhassuk a fogást. a keresztrúd a lyuk fölé csúszik. hogy a zsinór középen legyen! Amikor a hal ráharap a csalira. hogy hóban és jégben is észrevegyük). ezért nagyon fontos. a horgot alul nehezékkel kell ellátnunk. derékszögben egy másik bothoz. ha több horgászhelyet készítünk. ha kapás van. papírból vagy kartonból jelzőzászlót (lehetőleg élénk színűt. amely hosszának meg kell haladnia a lyuk átmérőjét legalább 30 százalékkal! Ezután rögzítsük a zsinórt a zászlórúd aljához. majd rögzítsük egy köny-nyű bothoz! Ezt illesszük erősen. és fektessük a zászlót a lyuk mellé úgy. és a zászlórúd függőlegesen kiemelkedik.

anyagcseréjük azonban a csökkent hőmérséklethez alkalmazkodva lelassul. hogy a háló illeszkedjen a lyukakhoz. rögzítsük egy újabb tartóhurokkal egy újabb tartóbothoz . hogy az első hurkot tartóbottal rögzítjük! Ezután a hurkokat óvatosan tartva nyúljunk át a kampósbottal a következő lyukon. 40 cm átmérőjű és egymástól kb. kb. Ez újabb érv a horgászattal szemben az általában egyébként is eredményesebb halászat javára. és az egész hálót süllyesszük le az első lyukon keresztül úgy. majd húzzuk át a következő lyukon. 80 cm-re lévő lyukat! Hálónk felső részéhez tegyünk 80 cm-es szakaszonként tartóhurkokat. a lyuknál hosszabb botra vagy rúdra. Vágjunk inkább több. az alját pedig lassúkéi nehezékekkel! A tartóhurkot húzzuk rá bármilyen. és csúsztassuk bele a megmaradt hurkokat! Húzzuk ki a hálót.A halak ugyan nem alszanak téli álmot. egészen addig. és süllyesszük a háló egyik végét a szélső lyukba! Ezután egy kampósbottal (ezt helyben kell rögtönöznünk) horgásszuk ki a hálót. Halásszunk a jégen keresztül! A jégtábla széléről leeresztett háló biztosan hozzáfagy a jégtáblához. és egyébként is kockázatos lenne a használata. következésképpen kevesebbet esznek és kisebb valószínűséggel harapnak rá a csalira. amíg az egész hálót teljesen fel nem függesztettük! Ha elég vékony a jég.és így tovább. akasszuk az összes tartóhurkot a kampósbotra. és rögzítsük a következő hurkot! Addig folytassuk. míg .

teljesen ki nem feszítettük a hálót! A hálót kampósbottal felhúzva ellenőrizhetjük! Ha a sarkvidéken túl sokáig őrizetlenül hagyjuk a hálót. A belezéssel tartósodba tesszük a halat . Kivéreztetés: A hal torkát közvetlen kifogása után vágjuk el. A harcsa és az angolna bőre sima. A harcsa kopoltyúja porcos. egészben és nyersen megehetjük. amelyeket horogra helyezett csaliként vagy angolnazsákban használhatunk fel! Tartsuk meg a hal oldalán végigfutó ikrákat! A nőstényekben ikra. Az 5 em-nél kisebb halakat mindenféle előkészület nélkül. mindkettő nagyon tápláló. A HAL ELKÉSZÍTÉSE Az összes édesvízi hal fogyasztható. a hímekben haltej található. ahol elvágtuk a torkot! Távolítsuk el a belső részeket. majd az állatot véreztessük kil A kopoltyút vágjuk kil Kibeiezés: Ejtsünk vágást a végbélnyílástól kezdve egészen addig a pontig. elképzelhető. hogy egy fóka időközben ellopja a zsákmány nagy részét. a többi hal pikkelyeit viszont el kell távolítani. A halak többségének sok csontja van. a nagyobb halakat azonban ki kell beleznünk.

Az angolna és a harcsa nyúzásakor szúrjunk keresztül a halon egy botot.mindig a meglévő anyagokból kiindulva. a halat enéfkül is megfőzhetjük. és ennél fogva akasszuk fel. Az étel elkészítésére. de ha van rá időnk. A fűtésre és a főzésre szolgáló tüzekről egyaránt részletes leírás található a fejezetben.Pikkelyezés: Nem feltétlen szükséges. amelyet aztán a farok irányúba húzzunk le! -5TÁBOROZÁSI TECHNIKA A tábor helyének kiválasztása és a jó menedék elkészítésében szerzett jártasság alapvető fontosságú ismeret. és fogyasszuk el. A fejezetben több menedékkészítési módszer olvasható a legegyszerűbb szélfogó megépítésétől kezdve a hosszú távú tartózkodásra alkalmas lakhely kialakításáig . Tudnunk kell tüzet rakni. ezért hagyjuk a halon. és ki kell választanunk a megfelelő tűzrakási módot is. kaparjuk le a pikkelyeket! Húzzuk sokszor a kést a faroktól a fej irányába! Nyúzás: A bőrnek nagy a tápértéke. A tábor szervezettsége és a higiénia egyformán fontos magányos túlélő és . hacsak nem áll bőséges mennyiségű élelem a rendelkezésünkre. A bot alatt vágjuk ie róla a bőrt. megfőzésére és tárolására vonatkozó útmutatásokat betartva élelmiszerünk biztonságban marad és nem vész kárba.

a tábori berendezés.így mélyebbé tehetjük a belsejét is. a ruhák és a hálók elkészítési módszereinek ismerete sokat javít az életkörülményeinken. a tárgyak megmentése előtt várjuk meg míg elhárul a veszély. Ha hosszú időre kell berendezkednünk. felfogja a szelet és az esőt. Mindezek elérését a kényelmes menedék elkészítésére fordított idő és erőfeszítés megkönnyíti. nincs rajtunk semmilyen akadályozó sérülés és nem szigetelt el minket semmilyen leküzdhetetlen szikla vagy egyéb akadály. MENEDÉKKÉSZÍTÉS ÉS TÁBORVERÉS A menedék nélkülözhetetlen. vagy annak építéséhez szükséges anyagot biztosítani. ahol a továbbhaladás nem biztonságos. illetve sérülés akadályoz minket az előrejutásban. másszunk maTÁBORVERÉSRE ALKALMATLAN HELYEK 1. amíg nem tudjuk megfelelően kielemezni a helyzetünket). . 2.valószínűleg nedvesebbek. A szerszámok. 3. a csomókötésben szerzett jártasságnak szintén számos esetben hasznát vehetjük. Völgyfenék és mély medence . hogy a jármű fog nekünk menedéket. Ha nincs semmilyen felszerelésünk. Ha viszont tűz van vagy felrobbanhat az üzemanyagtartály. szürkület fogságába esünk olyan területen. a főbb szükségleteinknek megfelelő helyet keressünk! Hol táborozzunk le? Ha magas. Ilyen esetekben gyakorlatilag minden szél. használjuk az üreg szigetelésére. mélyedést! Lehetőleg kövekkel rakjuk ki a szélét . hiszen árnyékot ad. az alvás és a pihenés pedig alapvető fontosságú. akármilyen természetes menedékkel be kell érnünk éjszakára (vagy addig. használjunk egy főidőn lévő üreget. vagy ha váratlan köd. Nedves talajú völgyteraszok. és ha van hátizsákunk. Ha a lejtőn egyenesen lemenni túl kockázatos. érdemes a közelben valamilyen jobb hely után nézni. Ezután a szélárnyékos oldalon helyezkedjünk el! Ha nappal van és megfelelőek a látásviszonyok. biztonságos. menjünk alacsonyabb. meleget biztosít. haladjunk átlósan. és éjszaka (különösen ha tiszta az égbolt) nagyobb az esély a fagyra. Szélnek kitett hegytető (menjünk lejjebb. eső és hideg ellen védelmet nyújtó dolog megfelelő. védett helyre. nedves talajon tartózkodunk. szélárnyékos helyen keressünk menedéket). hogy legalább bizonyos időre kikerüljük a szelet Ha nem találunk menedéket adó barlangot vagy hasadékot. Ha viszont alacsony. Arra azonban ügyeljünk. esetleg ha kimerültség.nagyobb csoport esetén is az egészség és a lelki tartás megőrzése szempontjából. hogy a hely stabil legyen. Légikatasztrófa áldozataként vagy lerobbant kocsi utasaként elképzelhető. szélnek kitett területen vagyunk.

vagy éppen a kereső-. Legjobb. mielőtt folytatná lefelé vezető útját. ha elég könnyűek. mert a víz ott gyűlik össze. hogy a menedéképítéshez szükséges anyagok nem álínak majd rendelkezésünkre a következő táborhelyen. A folyóparton figyeljük meg a dagályszintet: a hegyvidéki területeken a folyók percek alatt. ezért a völgyek aljának levegője általában hideg. hogy elegendő terület álljon rendelkezésünkre jelzések elhelyezére. zavarhatnak minket a rovarok. A menedék egyes részeit akár magunkkal is vihetjük. hogy nem mozdulunk. amely gyakorlatilag figyelmeztetés nélkül érkezik. Ha ideiglenesen meg kell védeni magunkat az elemektől.vagy lódarázsfészek.4. esetleg száraz ág a fán. hogy a portyázó állatok hívatlan vendégként köszöntsenek ránk. függetlenül attól. készítsünk gyorsan átmeneti menedéket. hanem megvárjuk a mentőalakulatot. illetve mentőalakulatokat jelezhetik. Biztos hely keresése közben azért minden megállónál építsünk ideiglenes menedéket. amelyek a veszélyt. amely a következő viharral vagy erős széllel letörhet! Kerüljük a magányosan álló fákat. gasabbra folyamatosan száraz helyet keresve! Olyan területet keressünk. Fennállhat annak is a veszélye. hogy veszélyeztethesse az áradás. és a mentőcsapatok könnyen észrevehessenek minket! Ellenőrizzük. Hideg időben figyeljünk a fagyokra és a párás ködökre! A rendszeresen esapadékáztatta területeken a lejtök oldalában lévő völgyteraszok általában nedvesebbek. sokkal tartósabb menedéket építhetünk. óránként 5 m-t emelkedve áradhatnak! Még a sík területeken is tartózkodjunk a folyómedrektől. ha vízközeiben tartózkodunk és komoly fautánpótlás áll rendelkezésünkre a közelben. mivel onnan könnyebben figyelemmel tudjuk kísérni a környezetünkben lejátszódó eseményeket! Ne táborozzunk vadösvény mentén (hacsak nem szeretnénk. mert vonzzák a villámlást! Erdős vidéken maradjunk a terület szélén. magasabban van annál. Ha úgy döntünk. és közben tervezzünk jobbat és tartósabbat. ugyanakkor maradjunk az egyértelműen emberi nyomok közelében! MENEDÉKFAJTÁK A menedékünk fajtáját a helyi körülmények és a rendelkezésre álló anyagok határozzák meg valamint. mint a fölöttük és alattuk található meredekebb részek. vagy hálózsákunkat kilapítsa a vízlelőhelye felé igyekvő állatcsorda). sziklák nélküli terepet válasszunk! Ügyeljünk rá. villámgyorsan áradást idézhet elő. hogy milyen hosszú ideig tervezzük használni. amelyet aztán időnk és energiánk függvényében továbbfejleszthetünk. Vízhez vezető hegynyúlványokr amelyeken az állatok gyakran a2 ivóhelyet közelítik meg. a hideg levegő lefelé száll. és a hömpölygő víz hangja elnyomhat más zajokat. . Viszonylag sík. nincs-e a fejünk fölött méh. mennyire szá-razak! A közeli dombot érő nagy esőzés ugyanis könnyen. valamint biztonságot nyújt a kőomlásoktól és lavináktól is! A meleg levegő felfelé. Ha viszont a vízhez túl közel verünk tábort. amely menedéket nyújt a szél elől.

lejtő stb.Az ideiglenesnél tartósabb menedéket a betegeknek és sérülteknek érdemes készíteni. és halmozzuk fel az összes felszerelést a hátunk mögött. Hasonló menedéket készíthetünk. amíg kitisztul az időjárás. Gyökérből készített menedék A szétterülő gyökerek és a kidőlt fa aljánál összegyűlt föld kiváló szélfogó és vihar elleni védőfal lehet. A fennmaradó időben gyújtsunk össze felszerelést és élelmet! Hirtelen készített menedék Ha semmilyen menedéképítésre alkalmas anyag nem áll rendelkezésünkre. nehogy egy túlságosan megtört fadarab a fejünkre zuhanjon! Fonjunk a faágba további gallyakat. bármilyen fedélnek vagy védelemnek meg kell felelnie (sziklanyúlvány. amely megvéd minket az esőtől és a széltől. kidolgozottabb menedék kialakításának. akik erejük visszanyerése miatt pihenésre szorulnak. és így már jó alappal vághatunk neki egy más anyagokkal épített. Építsünk természetes szélfogókat a gyorsan összeállított menedékbe! Teljesen sík területen üljünk a széliránynak háttal. hogy védjen minket a heves légmozgásoktól! Faágakból készült menedék A szél elleni alapvető védelem kialakítására használjuk fel a földre lenyúló faágakat vagy a félig letört ágakat . hogy megvédjük magunkat az esőtől.arra azonban ügyeljünk. ha megfelelő szöget zár be a széllel.). vagy ha az út folytatása előtt várni kell. ha egy letört ágat hozzákötünk egy másik ág aljához azon a ponton. hogy a fedelünk minél sűrűbb legyen! Erre a tűlevelűek alkalmasabbak a többi fánál. hiszen kevesebb gally befonása elég ahhoz. ahol az utóbbi kiáll a fa törzséből (a). A kiterjedt gyökérzet külső részeinek kitöltésével sokkal hatékonyabbá tehetjük a menedékünket. .

ha megfelelő szöget zár be a széllel. Ha kisméretű fatörzset találtunk. hogy a lefelé áramló víz a mélyedésbe kerüljön (különösen. és megkönnyíti a menedéképítést. hogy lejtést adjunk a tetőnek és lefolyhasson a víz. különben egyszer csak egy tóban fogunk felébredni. A talajon talált fűvel és egyéb anyagokkal vagy gallyakkal és levelekkel erősítsük meg a menedéket! Kidőlt fák Egy fatönk vagy kidőlt fatörzs önmagában is hasznos szélfogó.Természetes mélyedés használata A földön lévő legkisebb mélyedés is nyújt valamiféle védelmet a szél elöl. ha lejtőn van). Készítsünk tetőt a mélyedés fölé az eső ellen és a meleg benntartására! Helyezzünk néhány erős ágat a mélyedés fölé. és fektessünk rajtuk keresztbe egy könnyebb farönköt! Erre tehetünk még kisebb gallyakat. Mindig próbáljuk megelőzni. . ássunk üreget annak szélárnyékos oldalán! A fatönk az ágakból készített tető támasztékának is kiváló.

hirtelen készített menedékbe valószínűleg sok helyen bejut a levegő. úgy tarthatjuk szárazon menedékünket.Vízelvezetés és szellőzés Ha a talajszint alatt.a szellőzés alapvető fontosságú! Kőfalú menedék A menedék sokkal kényelmesebb. A szélsőséges helyzetben. ha vízelvezető csatornát ásunk köré a földbe. az esővíz menedék körüli elvezetését pedig a következő ábrán látható módon oldjuk meg! . Ne zárjuk le ezek mindegyikét . ezért növeljük a magasságát alacsony kőfal építésével! A kövek közti részt sárral kevert gyeppel vagy levelekkel tömitsük (különösen az alsó részeken). vagy közvetlenül azon fekszünk. ha fekvés helyett ülhetünk benne.

majd kössük össze a tetejüket. hogy tartókeretet képezzenek a borításhoz! A borítás alsó széleit kövekkel vagy fatönkökkel rögzítsük! Hasonló menedéket építhetünk.Fiatal fákból készített menedék Ha megfelelő facsemeték állnak rendelkezésünkre. válasszunk ki két sort. tisztítsuk meg a közöttük lévő területet az akadályoktól. ha hajlékony ágakat szúrunk a földbe. .

lefelé. hogy a víz folyását ne akadályozza (c)! Fekhelyként száraz füvet vagy saspáfrányt használjunk! A nedves vagy hideg földre ne feküdjünk le! A nem vízhatlan. csavarjuk be magunk alá. Minden szőtt anyog esetén ügyeljünk ró. ne érjünk hozzá az anyag belső . Vagy természetes menedéket (a) használjunk. egymáshoz közel ólló facsemetéket válasszunk. vagy lassúkéi a széleit nehezékekkel! Ha elég hosszú az anyag. sátorlapunk vagy műanyag lepel-. és páfránnyal. illetve vászondarabunk. Cövekeljük ki. hogy amíg esik az eső. fonjunk közéjük további aga kot. amelynek csúcsa a szél felé néz. A menedék aló 5-10 cm~ref készítsünk egy másikat is (d/! Az eső valószínűleg nem fog tudni mindkét rétegen áthatolni. amíg jobbat nem készíthetünk. sokféle menedéket építhetünk könnyen és gyorsan. vagy az ágokot egymáshoz közel szúrjuk o földbe . de szoros szövésű onyag felfogja oz cső nagy részét. gyeppel szigeteljük a szerkezetet! MENEDÉKKÉSZÍTÉS ÉS TÁBORVERÉS Ponyvából készült menedék Ha van vízálló esököpenyünk.Ho nincs megfelelő boritóanyogunk. ho meredek szögben állítjuk fel. vagy készítsünk egy háromszög alapú szerkezetet (b).

ha anyaga nem vízhatlan.feléhez. A földön fekvő rudakat is összeköthetjük: elég csak azelőtt felállítani a tipi szerkezetét. kúp formában összekötünk. már kész is a tipi. hogy lefednénk nyers bőrrel. ha csak íelógctiuk egy fáról! Oldalait meredek szögbe állítva o víz akkor is lefolyik rajta. A legkönnyebben felállítható fajtájához három vagy több döntött tartórúd szükséges. különben utat nyitunk a víznek. amelyeket a közös érintkezési ponton. mégis a tipi észak-amerikai változata a legismertebb. Cövekeljük ki az alsó széleit! Az ejtőernyő anyagát használhatjuk o tipi befedésére is. de egyszerűbb. ajtófedélnek! He ez egyik varrás mentén felhasi tjük az anyagot a részeket szorosan összekötve zárhatjuk is a nyílást! . Az ejtőernyő egy részét hajtsuk be duplán. nyírfakéregdarabokkal vagy valamilyen egyéb borítással! A szellőzés miatt hagyjunk nyílást a tetején! Ejtőernyőből készíteti tipi Ha egy ejtőernyőt felfüggesztünk a közepénél. Tipi Bár több kultúrában is megjelenik.

Faiak fából .

fiatal fákból. fűből és hosszú levelekből (egészben. hogy ne engedje be az esőt és a szelet! A fal egyaránt lehet a menedék oldala. növeljük o függőleges Támasztékok közötti helyet. növényi szárakból.Könnyen építhetünk falat. külön elem). vagy később beillesztendő. és o rudak közötti részt töltsük ki folyamatoson földdel! Borítás Hajlékony. helyezzünk kétsornyi rudat közéjük.hővisszaverő. vagy ha elég nagy. ezt a módszert alkalmazzuk gátépítéskor! Ha nagyon szilárd falat okarunk építeni fából. Kössünk tartóbordát a szerkezetre! Szőjük bele a rugalmasabb anyagokat! . a szorosabb szövés érdekében feldarabolva) készítsünk font vagy szőtt borítást a tetőhöz vagy a falhoz! Először készítsünk kevésbé rugalmas anyagokból keretet (ez lehet a rögtön felhelyezett borítás része. Ha nem találunk nagy sziklákat.tűz mögé helyezve . ha földbeásott és (lehetőleg) tetejükön összekötött támasztékok közé botokat halmozunk fel! Tömítsük alaposan. a bejárati nyílás elzárása és .

szúrjuk a függőleges oszlopokat a földbe. megtámasztott menedék . illetve kúszónövények fölé terített nagyméretű levelek cserépként vagy zsindelyként fedik át egymást.Ha nem áll a rendelkezésünkre kötél. Nyitott. és fonjunk közéjük fiatal fákat! Földdel vagy fűvel tömítsük a borítást! Ha híján vagyunk az elég szilárd. kint tartva az esőt. a támasztófák közé fonjunk kúszónövényeket! Az összekötött vagy nehezékkel ellátott. keresztbe fonható anyagnak.

. és nem kell nagy esőzéstől vagy hóvihartól tartanunk.és vetületfonalot kapjunk! Készítsünk nyers kéregből zsindelyt! Ejtsünk okár 60 cm-es vágásokat a nyírfa törzsén. illetve támasszunk rá fiatal fákat 45 fokos szögben! Szükség esetén készítsünk oldalfalakat (a)! Tüzet szélárnyékba rakjunk! Készítsünk oldalfalat. majd óvatosan vegyük le a kérgét (a)! A keretre rögzítsünk szorosan összeillesztett párokban nádat vagy kúszónövényeket (b).A nagy füvek alkalmasak a kötegelésre és a szövésre. Szabálytalanul fedjük át végeiket hogy folyamatos lánc.ez a nyitja! . és . amelynek nekitámaszthatnánk a tetőt. mig afsó része feküdjön ró az alatta lévő zsindely tetejére (c)! Ha nincs semmilyen biztos dolog. menedékül használjunk vesszőfonatos táblákat vagy fűvel borított kereteket! Helyezzünk két fa közé vagy két egyszerű támasztékra vízszintes keresztlécet! Tetőként a szélnek kitett oldalon helyezzük el a vesszőfonattáblát vagy kössünk. A zsindely felső részét fogjuk be a nádak közé.építsünk a tűz másik oldalára hővisszaverő felületet (b).

tehát szerencsésebb. banánból és más nagy levelekből készült zsúpfedélből építhetjük a legjobb tetőt és falat.hogy ne veszítsünk semmit a lángok melegéből! TRÓPUSI MENEDÉK Az esőerdőben. és minden bizonnyal hemzseg a rovaroktól. trópusi dzsungelben a talaj nedves. piócáktól. Ahelyett. ha magasabb menedéket készítünk. jobb. ahol már hidegek az éjszakák. Pálmából. . ha megemelt helyen próbálunk meg pihenni . hogy a főidre feküdnénk. ha olyan tengerszintfeletti magasságon vagyunk. Ilyen helyen többet kell törődnünk a szárazon maradással. egyéb nem kívánatos élőlényektől.kivéve. mint a szél elleni védelemmel .

.

és tépjük tovább. különben csak eltörjük oz ágat. . A te tő kereten rétegesen helyezzük el a növényt (c)IA falakon nem kell feltétlenül annyira sűrűn rakni. A fonott Calamus Muelleri a menedék oldalaként különösen hasznos. Másik módszer: Ne szakítsuk le a leveleket. A Calamus Muellerit ne kettétörve. hanem egyik oldalról a másikra hajtogatva fonjuk ösz-sze őket (d)! Valószínűleg könnyebb. A hosszú. és csak azután folytatjuk a másikkal ez azért igényel némi gyakorlatot. ha először az egyik oldalról kezdjük . annál jobb. hogy két egyforma felet kapjunkI Ne a vastagabb végénél próbáljuk meg szétszakítani. Szőkítsük a hegyénél kerté a levelet (b).CALAMUS MUELLERI Az angol nyelterületen „feltartóztató kúszónövényeként ismert pálmafáié. széles leveleket indákkal fonhatjuk a zsúptető keresztfécei közé (h). a Ca-lamus Muelleri a levélhegyei végén lévő (és óvatos bánásmódra intőj tüskék ellenére is nagyon hasznos lehet Keressünk hasonló szerkezetű növényeket (a)! Minél nagyobbat találunk és minél szélesebbek a leveiei. hanem hosszában szétválasztva hasznosítsuk.

A háromkaréjos (vagy ilyenre vágott) levelek (e) minden rögzítés nélkül stabilan illeszthetőek a zsúptelő keretébe (f). Az elefántfű levelét és egyéb nagyméretű leveleket fonhatunk a vízszintes rudak közé (gj. Ezekből kevés is elegendő. ha nagyon gyorsan kell menedéket készítenünk. .

.

támasztó-rúdként. Bambusz Ez a hosszú szárú növény (valójában fűféle) sokoldalú építőanyag.A pálmalevelet és a többi hosszú szárú levelet úgy rögzítsük. két változata pedig az Egyesült Államok déli részén él. A bambusz óriási fajtája (amely meghaladja a 30 m-es magasságot átmérője pedig 30 cm) ázsiai növény. . és elvezetjük a levél tetején. vízálló tetőfedő cserepet alkotnak. hogy tetőt és a víz összegyűjtésére alkalmas eső vízcsatornát készíthessünkIA kettéhasított és felváltva egymásra helyezett (összeillesztett) szarok hatékony. tetőként és falként egyaránt használható. ahol majd a következő ievél tartja meg a helyén (i). Indiától egészen Kínáig megtalálható az alacsonyan fekvő területek és a hegyvidéki lejtők nedves részein. Hasítsuk ketté a bambuszt. padlóként. hogy a szárat kör-berekérjük a keresztlécen. A nagy leveleknek ót kell fedniük az alattuk lévöket a menedék külső részén. de léteznek Afrikában és Ausztráliában is őshonos fajtái.

padlót vagy polcot szeretnénk. kb.Ha sima felületű falat. lapítsuk ki a kettéhcsi-tott bambuszt függőleges vágásokat ejtve a kitüremkedő ízek kerülete körül. 125 cm-es távolságban egymástólI így kisimíthatjuk a bambusz felületét .

A bambusz tövét borító rétegeken szúrós. szabadtéri sátor.A bütyköknél kialakuló papírvékony darabok tetőfedéshez is használhatóak. ezért elvágásakor hirtelen széteshet. és addig tegyünk rá és köré laza havat.és jégbarlangokat könnyű észrevenni. Némelyik szár nyomás alatt áll. . SARKVIDÉKI MENEDÉK A sarkvidéki területeken egyszerű menedékként csak a természetes barlangokra és üregekre számíthatunk. súlyos bőrirritációt okozó szőrök találhatóak. hogy a kettéhasított bambusz borotvaéles. ha a hó már elkezdett halmozódni a területen. A hó. Egy nagyobb fa pedig az ágai alatt a hóban biztosíthat számunkra üreget (b). gyakran összegubancolódott halmokban nő. éles szilánkokat szórva szét a környezetében. az északi erdőkben azonban nem látható ilyen nyilvánvalóan a tűlevelű erdők kinyúló ágai alatt megmaradt hely. A szélárnyékos oldalon bármilyen terebélyes ágú fa alá megpróbálhatunk beásni. szükségünk lesz valamilyen eszközre. Elképzelhető. és tömböket tudjunk belőle kialakítani. Ha viszont nagyon kemény hóban kell menedéket építenünk (alacsony hőmérsékleten a hó megszilárdul). mert csoportosan.így nagyobb védelmet fog biztosítani. Ha a felszerelésünkben van valamilyen könnyű. hogy bele tudjunk vágni. állítsuk fel. amíg elbírja a súlyát . így súlyos sérüléseket okozhat. hogy van hely közvetlenül egy közepes méretű fa törzse körül (a). A sarkvidéki expedíciók alapvető kelléke az ásó és a jégfürész. FIGYELEM Legyünk nagyon óvatosak. Elképzelhető. ha bambuszt gyűjtünk.

Rögzítsünksátorlopor HOGYAN ÉPÍTSÜNK A HÓBAN?_ Ahhoz. éles késre (machetére) van szükségünk. késre pátra vagy hosszú. vágjunk be/ő/e tömböket (c)l Ilyen a legkisebb erőfeszítéssel készített legegyszerűbb menedék. fűrészre.vagy esőkabátot a tömbök tetejéhez egy újabb tömbsor segítségével! A sátorlap vagy esőkabát alsó szélét egy másik sorral rögzítsük! Az oldalak lezárásához minél több hótömböt használjunk! Még puha hóból is készíthetünk szélfogót. Ha van megfelelő felszerelésünk. Az ideális tömörségű hó minden benyomódás nélkül képes elbírni . hogy a tömör havat tömbökbe vághassuk.

ugyanakkor a napsugarak is maximálisan át tudnak hatolni rajtuk. hogy ne érintkezzünk közvetlenül az alul lévő hóval! . és az árok teljes szélességében vágjuk ki belőle a tömböket! Ássunk le legalább 60 cm-es mélységbe! Az árok oldalainak teteje mentén vágjunk ki kb. Hóárok A hóárkot sokkal gyorsabban lehet elkészíteni.egy ember súlyát. hogy megfelelő szigetelést biztosítsanak. vastagsága 10-20 cm legyen.pl. és döntsük őket egymásnak. Jelöljünk ki egy hálózsák méretű területet (beleszámítva a fejtámaszt is). viszont mindössze egy ember fér el benne. és elég vastagok ahhoz. viszont elég puha ahhoz. A kivágott tömbök hossza kb. ha úton van vagy amíg egy nagyobbat nem készít. hogy egyenletesen beleilleszthessük az eszközünket. tetőszerűen (a)! Felszerelésünket hálózsákunk alá tegyük. és ő is csak rövid távon használhatja . 45x50 cm. Az ekkora tömbök könnyen kezelhetőek. 15 cm széles és ugyanilyen mély peremet! Tegyünk minden oldal szélére hótéglákat. mintha a hó felszínére próbálnánk meg menedéket építeni.

de hatékonyságát bizonyítja. hogy a bejárat nyílása ne a szél felé nézzen! A szelet úgy is ki tudjuk védeni. hogy elvezesse o hó levét . Használjuk ki. így ugyanis nem fagy be és ragad oda. ho enyhe lejtőre építkezünk. ha beásunk a frissen összegyűlt. a hideg levegő viszont nehezebb és lefelé áramlik! Három szintet hozzunk létre belül: felül rakjunk tüzet. szilárd hóba. vagy szélfogót építünk! . o melegebb levegő viszont bentmarod az olvótérben. Ha ez mégis megtörténne. középen aludjunk. és készítsünk csatornát a barlang belső kerülete mentén. hogy megakadályozzuk a víz csepegését. vagy ássunk bejáratot (c)! A réseket töltsük ki hóval! A leghatékonyabb. az alsó szintre viszont ne menjünk. amelyen könnyen be tudunk kúszni! Ügyeljünk rá. vagy építsünk bejárati alagutat.A szélnek kitett véget újobb hótömbbei védjük! A másik (hátszél felé eső) végre mozgatható tömböt tegyünk. Simítsuk le a belső felületeket. belülről illesszük a helyére. oda áramlik a hideg! Fúrjunk lyukat a tetőre. hogy az eszkimók évszázadok óta használják ezt a módszert. Lazán. ez fesz az ajtó (b). de a megfelelő szellőzés érdekében készítsünk másik nyílást is! Ajtónak kőtömböt használjunk. mert okkor a hideg ievegö ösz-szegyúlik o bejáratban. hogy azon át kijusson a füst. majd ássunk bejáratot. hogy a meleg levegő felfelé száll. a belülről elhelyezett tömböt legalább könnyebb lesz kiszabadítani. hogy elkanyarítjuk a bejáratot.így nem ránk és a felszerelésünkre fog hullani! Hókunyhó (iglu) Az iglu megépítése időigényes. Hóbarlang Kényelmes menedéket készíthetünk. Először építsük meg a főmenedéket.

hogy a gyorsan feltornyosuló hó elzárhassa! A többi rést hóval töltsük ki! Simítsuk le az iglu belsejét. majd formázzuk meg belőle a kívánt csigavonalat! A tömböket nem kell az alattuk lévőről félig túllógatnunk. ha a legalsó spirált lefelé és befelé állítjuk. . Iglu (spirális módszer) Fektessük le az első tömbsort. vagyis kupola alakú lesz. és rakjuk le őket körben a kör kerületén! Számítsunk arra. Ezután formázzuk meg a bejárat boltívét! A tetejét lapos zárótömbbel fedjük! Készítsünk szellőzőnyílást közel a tetejéhez és az aljához . hogy alagutat kell ásnunk (a). és hagyjunk helyet a bejárat számára (b)! Helyezzünk újabb réteget a tömbök tetejére. 4 m átmérőjű kört a földön. A középre helyezett utolsó néhány tömb helyére illesztésekor szükség lesz némi támasztékra. és tapossunk rajta amíg meg nem szilárdul. de minden új tégla közepe az alatta lévő két tömb érintkezésére essen! Több réteget helyezzünk egymásra úgy hogy minden sor csak félig illeszkedjen az alatta lévőrel így az iglu befele ivei majd. hanem csorogni fog a falon.de ne az uralkodó szél irányába. és a későbbi tömbsorok alját és tetejét folyamatosan befelé dőlve illesztjük oda. és ne is olyan alacsonyra.Jelöljünk ki egy kb. hogy ne csepegjen sehol a víz! így a lecsapódó víz sem lecsepegni. miközben az építmény maradék részét készítjük! Vágjunk ki tömböket.

ho annyira kicsi a lyuk. Ne feledjük.Ho oz első tömbsort egyenlete 5 spirál formában rakjuk. kivéve. hogy meghagyhatjuk szeflözönyíiásnok. hogy az utolsó tömb segit visszatartani gz építményt az . megkönnyítjük o műveletet. A tömbök felső részét döntsük enyhén befelé! A legfelső tömböt meg kell faragnunk o megfelelő illeszkedés miatt.

. a másik a bejárathoz legyen közel! Ha a menedéket hóba építettük. és pihenjünk gyakran! Kerüljük testünk túlterhelését. hidegebb szint.Rendszeresen tisztítsuk el a havat az összes bejárati alagútból. Mennyi ideig akarunk adott helyen maradni? A hóbarlang és 1 a természetes üregek akkor a leghasznosabbak. hogy mi ellen keresünk menedéket i (SZÉL.összeomlástólI AZ IGLU BELSEJE Az alvóhelyei a földnél magasabbra építsük (vagy az építés közben ássunk le}. vagy ássunk alá alagutat! Ha a szerkezet befejezéséhez túl fáradtak vagyunk. ROVAROK stb. HIDEG.). nehogy a hó elzárja a menedéket! . hogy meggátolja a szén-monoxidmérgezéstf és lehetővé tegye a pára eltávozását! Két lyukra van szükség: az egyik a tetőhöz. . a lyukakat ellenőrizzük rendszeresen. ESŐ. használjuk a középső lyukat bejáratnak! MENEDÉKÉPÍTÉS_ A megépített menedék fajtája függ a rendelkezésre álló anyagoktól. mert izza-dást okoz. HÓ. amelyet tárolásra is használhatunk! Az alsó tömbsoron vágjunk bejáratot. szerszámoktól és attól. ha menet közben vagyunk. hagyjunk rá időt.Minden menedéknek megfelelően KELL szellőznie.Ne siessük el a bonyolult építmény elkészítését. hogy legyen egy alacsony. nehogy elzárja őket a hó vagy a jég! . A méret a személyek számától függ. és nincs szükségünk állandó építményre.

ezért egy kis időre szükség lesz. és egy nagyobb csoport számára meglehetősen nehéz lenne az iglu(k) megépítéséhez szükséges hó összegyűjtése.. ha a tengeri jégen ragadtunk. ahol nem árthat sem a tetőnek. hogy veszélyes nagyságú súlyt tart a fejünk fölött. sem a középső oszlopnak! . A felgyűlt havat ezért rendszeresen tisztítsuk íe! Ha a kunyhó belsejében kisebb tüzet szeretnénk rakni. 1 m-es magasságig! Hajégen vagyunk. A nyomás miatt felgyűrődött jégbordákban keressünk megfelelő havat vagy tömböket! Jelöljünk ki egy kört. és építsünk kör alakú falat hótömbökből kb.Minél kisebb a menedék. olyan helyen.5 m-rel magasabb központi oszlopot tömbökből! Helyezzük oz ejtőernyőt az oszlopra és a falra. gondoskodjunk megfelelő szellőzésről! Tüzet a kunyhó külső pereménél rakjunk.hiszen a jégbe utólag nem tudunk bejárati alagutat ásni! Ássunk a földbe egy mélyebb szintet. annál melegebb van a belsejében. amíg hozzászokunk az új környezethez! Ejtőernyős hókunyhó Ez a módszer akkor a leghasznosabb. Sokkal fagypont fölé azonban nem fűthetjük. hagyjunk helyet a bejáratnak . hogy oda süllyedjen a hideg levegő! Középen építsünk a falnál 7-7. majd a fai tetején rögzítsük még egy tömbsor rali FIGYELEM! Az ejtőernyős tetőn összegyűlik a hó. így elképzelhető.

készítsenek ételt stb.vogy jégtéglákkal. hogy ki kell magunkat ásni onnan. hogy reggel. Az iglun belüli vízcsepegést megszüntethetjük. előfordulhat ugyanis. Biztos rögzítöpontot képezhetünk úgy is. ahol több ember tartózkodik! Fontos a tűz melletti állandó felügyelet! A többiek ellenőrizzék a szellőzőlyukakat. így a székletet a többi összegyűlt hulladékkal együtt eltávolíthatjuk! Dolgozzunk ki beosztást az olyan menedékben. hogy könnyen megtalálhassuk! Az ásót és a szerszámokat a menedékben tároljuk. így nem vesztünk a testhőmérsékletünkből! Használjunk műanyag zacskót. ürítsünk ki ezeket! Próbáljuk meg rászoktatni magunkat arra.Az ejtőernyő köteleit rögzítsük további hó. hogy elegendő fa vagy folyékony tüzelőanyag legyen a menedék belsejében! A menedékbe ne vigyünk laza havat. ho a jégbe lyukat vágunk és a kötelet ezen áthúzzukl ÉLET A HÓKUNYHÓBAN Rossz idő esetén gondoskodjunk róla. a menedék elhagyása előtt végezzük el a dolgunkat.ilyen körülmények között ez a megszokott gyakorlat. konzervdobozt vagy más tárolóedényt! Amint lehet. ha egy kis havat teszünk annak forrására. gyűjtsenek tüzelőanyagot lehetőség szerint menjenek vadászni. belépés előtt verjük le a bakancsunkról és a ruhánkról! Jelöljük meg egyértelműen a kijáratot.! . A menedék belsejében könnyítsünk magunkon .

és nagyon kevés átépítést igényel. Hideg éghajlaton minden bizonnyal meleg és barátságos környezetben szeretnénk lenni. . Az iglu fűtésének hagyományos eszkimó módszere egy kanóc zsírral teli tálba helyezése. a felszerelés. amíg észre nem tudjuk vetetni magunkat a mentőcsapatokkal. a jól megépített hókunyhó belsejében soha nem lesz hidegebb -10 °C-nal. hogy útnak induljunk. Olyan helyre.Ne feledjük. A nagyobb.gyakran összkomfort mellett! A völgy felett elhelyezkedő barlang még akkor is száraz marad. vagy a távolság. Az ilyen menedék vízálló. ahol kellemes körülmények között tartózkodhatunk. Egy lapos barlang (tulajdonképpen sziklamenedéknek nevezzük. ha sziklában található) kiváló ideiglenes menedék lehet. ahol nincs fa vagy arktiszi fehérhanga. vagy erőforrásainkra támaszkodva fel nem szerelkezünk. MENEDEK HOSSZABB IDŐRE Ha úgy gondoljuk. a lehető legkényelmesebb állandó menedékre lesz szükségünk. Melegben ugyanakkor minden hűsítő szellőt ki szeretnénk használni. Menedékünknek védelmet kell biztosítani az évszakok változásakor és a nappalitól eltérő éjszakai hőmérséklet-változáskor egyaránt. már nem keresnek minket. gyakorlatilag szinte bármilyen anyagból. Ha egyszerűen csak meggyújtunk egy gyertyát. az évszak. gallyfonatból. farönkből. fatüzelésű menedékekben kellemes hőmérsékletet érhetünk el. már kb. A világ egyes részein az emberek még napjainkban is barlangokban élnek . Barlangok A barlang a leginkább készen kapott menedék. 4 °C-ot emelkedik a hőmérséklet. ha esetleg felülről víz szivárog be. egy nagyobb barlangból viszont tökéletes állandó otthont készíthetünk. Az olajégő vagy a csontokon lévő zsir az olyan helyeken jelenthet megoldást. A torlaszt előállíthatjuk kőből. gyepes földdarabból. alacsony hőmérsékleten több élelemre van szükségünk! TUDNIVALÓ Bármilyen alacsony legyen is a külső hőmérséklet. illetve a fizikai erőnlét hiánya miatt nem tudjuk magunkat biztonságos helyre juttatni. legtöbbször mindössze egy bejáratot lezáró torlaszt kell készítenünk.

A bariang nyílt szájához közel rakott tűzném kifelé fog szállni.néha lehet saját édesvízforrása is: föld alatti patak vagy a fenti sziklákon átszivárgó víz. ügyeljünk rá. A megfelelően rakott tűz valószínűleg távozásra bírja az ottlakó állatokat. hogy a barlang hideg. f~ " ” FIGYELEM! A barlangon belül és kívül egyaránt vizsgáljuk meg. Biztosítsunk számukra menekülési útvonalat! A barlangnak . a bejárat mindkét oldalára készítsünk egy-egy táblát hogy az egyik kissé a másik mögött húzódjon. ászéi valószínűieg befelé fogja fújni. Ha bezárjuk az üreg bejáratát.különösen. hogy maradjon rés a füst kiáramlásához! Elképzelhető. ha mélyen benyúlik a hegyoldalba . Bármilyen nagy . a levegő o földhöz közel marad. de az sem kizárt. ezért az ilyen menedéket mindig óvatosan közelítsük meg! A földre helyezett nagy mennyiségű száraz növény és fenyőág szigetelést biztosít. nincs-e kőomlásveszély.Ha az üreg a szél irányóbc nyílik. hogy vadállatok laknak benne. és átfedjék egy mást I Az üreg végében rakjunk tüzet!A füst a tető felé áramlik.

A meleg éghajlaton szilárd tetőt kell készítenünk. hogy a köteg egész hosszában megfelelően helyezzük et őket. és az eső sem fog befolyni a kunyhóba. egészen biztosan csak rontana a helyzetünkön.szükségünk is van a menedékre. kössünk kötegbe nádféléket vagy más erős növényszárakat. lehet rácsozott a szellőzés biztosítása miatt. Az olyan helyeken. mert különben szétcsúszhatnak és gondot okozhatnak. Minden vizet földbe ásott csatornával vezessünk ell Ha a trópusi égövben rendelkezésünkre áll bambusz vagy más olyan anyag. ahol gyakoriak a nagy esőzések. sem bambusz. tetőcserépnek használjunk leveleket és kérgeket! Nádféíék használata az építésnél Ha nem áll rendelkezésünkre sem fa. amelyből szilárd vázat lehet építeni. Kössük a nádat vastag kötegbe! Aljára és tetejére kössünk szorító nyolcas csomót (lásdCsomók)! Válasszunk minél hosszabb nádakat. és használjuk őket pillérként .ezt a módszert alkalmazzák az iraki. további menedéket nyerünk a nap elől. Ha függőleges falakat készítünk és mély ereszes tetővel fedjük be őket. és ügyeljünk rá. ha a lehulló kövek megsebesítenének vagy elzárnának minket Kön&r/íí szerkezetű menedék Kövessük a támasztott menedék bemutatásánál részletezett módszert! Ezt módosíthatjuk azzal. hogy kevésbé dőlt tetőt és elülső falat építünk. Ha viszont a tető kellően túlnyúlik a falakon. legyen közöttük vékonyabb és hosszabb is! Ezeket a menedék oldalainak biztosítására használhatjuk. . emeljük meg a menedék szintjét (így csökkenthetjük a bejutó csúszómászók számát). A köteg alja legyen lapos. mocsaras területen élő arabok is. másik vége pedig elvékonyodó! Lehetőség szerint több nádköteget készítsünk. hogy megfelelő védelmet biztosítson az eső és a nap elől. A réseket tömítsük el fűvel és sárral! Zsúptető készítésekor bármilyen anyagot befonhatunk a botból vagy kötélből álló keresztlécek közé.

és kössük össze őket nem sokkal a föld fölött.Rakjuk sorba a menedék hosszabbik oldalánál a vastag nódoszlopokatf Vastogcbb végüket ássuk a földbe. vékony kötegekkeí kössük össze az oszlopok oldalát! Tegyük ugyan -ezt az ívek tetején is! . hogy átfedjék egymástf majd kössük őket össze! További. a vékonyabb kö-tegeket vízszintesen rájuk erősítve! Hajlítsuk meg az oszlopokat egymás felé úgy .

arra azonban ügyeljünk. ha kevés a fa. fedjék át egymást. vagy egyéb erős anyagot kell találnunk! Minél nagyobb a tető dőlésszöge. annál inkább lefolyik róla a víz. amíg megfelelő menedéket nem alakítunk ki! Levelekből és nádból fonhatunk külön táblákat is. vagy nincs nálunk favágásra alkalmas szerszám. A tetőt támasztó fa hossza határozza meg az építmény méretét. gyepes földdarabokból akár nagy kunyhót is építhetünk. ez nézzen a tűzre. A gyepes földdarabokat úgy vágjuk ki. A tetőre helyezzünk gyepes földdarabot. Vágjunk ki 45 x 15 cm nagyságú gyepes földdarabokat. ezeket elkészültük után rögzítsük a kerethez! Gyepkunyhó A gyepből készült kunyhók a fakunyhókat helyettesíthetik. Egyik oldala lehet nyitott. Építsünk belső tűzhelyet és kéményt. ha gyepes földtéglákból készültek! A tűzhely és a kémény belsejét fedjük be agyaggal! . és téglaként építkezzünk belőlük. vagy fedjük be fűvel! Az építmény legyen alacsony: az üléshez még elég magas. hogy téglafalhoz hasonló egységet alkossanakl Döntsük meg az oldalakat a tető dőlése miatt . de felállni már ne lehessen benne (hacsak nem áll a rendelkezésünkre nagyon sok gyepes földtégla). hogy az építőanyag gyűjtése mellett segélykérő jeleket is hagyjunk a földön! Kisebb menedéket a kaptár vagy az iglu szerkezetét követve is építhetünk.Fonjunk nádfonotokat a keretbe! Egészen addig fűzzük be a vékonyabb nádakat. hogy ne gyulladhassanak meg ezek is. Némi fára ilyenkor is szükségünk lesz az ajtókerethez (a) és a tetőhöz. Ha van elég időnk és anyagunk.ennek megtámasztásához fát.

hogy a hő visszajusson o kunyhóba! A sarkok még akkor is stabilabbá tehetők egy kis ki ugrassa!. ezek biz- . Ha szerencsénk van. Sokkal jobb azonban. a bejáraton kívül rakjunk tüzet! A tűz másik oldalára építsünk hővisszeveröt.5 m2-es kunyhó ésszerűen kisméretű.Az ajtót ne az uralkodó szél irányába helyezzük! Ha kis kunyhót építettünk. A falak hosszát a fellelhető gerendák nagysága határozza meg. aztán már csak a megmaradt réseket kell kitölteni. ha az épitmény egyik oldcia nyilt. és könnyebben helyezhető rá tető is. találunk kidőlt fákat. de később is bármikor megnagyobbíthatjuk vagy további szobával bővíthetjük. ha a fahasábok (gerendák) végét erősen egymásba illesztjük! A kiálló végeket ne vágjuk le. és a törzseiket össze tudjuk kötni egy keretbe. A négyzet vagy téglalap alakú kunyhó stabilabb lesz. A 2. A stabilitás érdekében hagyományos téglarakást alkalmazzunk a sarkoknál (b)! Gerendakunyhó A kunyhó méretét a benne lakók száma alapján határozzuk meg.

hagyjunk helyet az ajtónak az uralkodó széljárássoi ellen rétes . ezért apón tos illeszkedés és a vízszint megtartása miatt felváltva . egyszer a másik irányba .Az első gerendaréteget a tervezett kunyhó alaprajzát követve fektessük le (aj! Úgy alakítsuk ki a sarkokat. hogy egymáshoz pontosan illeszkedjenek (b). és ennek megfelelően forogjuk meg a több! fagerendát is! A gerendák általában vékonyodnak.egyszer oz egyik.tegyük őket egymásra (ej! Ha oz alapkeretet elkészítettük.

csak ezután tegyünk rá sáros és gyepes földréteget! Az egész gerendákból álló. az ajtó elegendő szellőzést biztosít! A kunyhó elejét építsük magosabbra a hátuljánál. majd egy kihegyezett bot segítségével nyomkodjuk a gerendák közé! A tetőt fedjük be facsemetékkel. hogy o tetőnek legyen dőlése! Az első és a hátsó gerenda nyúljon jóval túloz ofdoifalakon! Ezek fogják tartani a tetőt A kunyhó egyik oldaláról a másikig illesszünk 6e tortógerendákat a rövidebb gerendák rögzítésére! A gerendákból álló tetőt elölről hátrafelé ho ladva állítsuk össze. ha cserép alakban rakjuk le. A túlélőcsomagban található fűrészszál segítségével megfelelő méretűre vághatjuk a fákat Ha légikatasztrófa vagy szerencsétlenül járt hajó áldozatai vagyunk. és a gerendák nyúljanak Túl a falakon! Metsszük be vagy kössük o gerendákat egymáshoz. amíg nem állunk készen egy állandó ajtó elkészítésére! A gerendák közti réseket sárral és fadarabokkal tömítsükl A nagyobb lyukakba helyezzünk facsemetéket. A kéregből készült cserepeket apró tartógallyakkal erősíthetjük oda. de készíthetünk fonattáblát is a rés kitöltésére. a falakhoz szükséges alapnak azonban mindenképpen vízszintesnek kell lennie.oldalon (Az ajtó mindkét oldalán használhatjuk a fal építéséből megmaradt gerenőodorabokat! Faragjuk o széleket szabályosra és simára. hogy illeszkedjenek a tartógerendákraI A kunyhónak sík terepet válasszunk. majd állítsuk a helyére oz ajtókeretet (d) (Ne vesződjünk ablakokkal. teljes tető helyett használhatunk fakeretre illesztett könnyebb anyagokat és sarat. A gerendákról leszedett kéreg kiváló tetőfedő. . hogy ne fújjon be a szél. vagy hozzunk vízszintbe egy némileg nagyobb területet' Szükség esetén beáshatunk a domboldalba is. amíg puha a sár. Egyelőre szükségtelen ajtót készítenünk. a fedélzeten lennie kell tűzoltóbaltának. és csak ezután tömítsük sárral! A sárhoz keverjünk füvet és mohát. Akasszunk a helyére takarót.

ha később padlót is készítünk. ássuk fel a menedék belsejét a tömítéshez szükséges sárért. és egyszersmind növeljük a belmagasságot is! Ha víz törhet fel jobb. Ha a tűzhelyet az építmény közepére rakjuk. építhetünk igazi kéményt és tűzhelyet is. Minél közelebb illesszük egymáshoz a köveket! A rések kitöltéséhez kisebb köveket és sarat használjunk! . a kunyhó belsejében is rakhatunk tüzet Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül . mint hogy leégjen a házunk! Ha elegendő kő áll rendelkezésünkre. kevesebb hőt fog veszteni a menedék. hogy víz tör fel.inkább kint rakjunk tüzet.Ha nem áll fenn annak a veszélye. Ha a füst távozásához szabadon hagyunk egy lyukat a tetőn.

vagyis kialszik a tűz. o hőt és a tüzelőanyagot jelképezik. amíg el nem jutunk a puszta földig! Ha a talaj nedves vagy hófödte. ruhaszárításra. Használjuk minél szélesebb körben a tüzet: a felsorolt dolgokat akár egyszerre is végezhetjük segítségével! A Érdemes megjegyeznünk a Tűzhóromszög gondolatát Oldalaio levegőt. és gyorsan elégeti a tüzelőanyagot. a gallyaktól. nem lesz füstös a tűz. és kevesebb tüzelőanyagra lesz szükség. különösen a nagy szelektől óvjuk! Ne fa vagy farönk aljára rakjunk tüzet. víz forralható vele. Mindenhol. Alkalmazható jeladásra. botot élesíthetünk és kiégethetjük az edényeket. Nem csak az ételkészítés feltétele. hogy elegendő mennyiségű fa. Tűzhely A tűzhelyet elővigyázatosan készítsük el! Védett helyet keressünk neki. a tűz kevésbé hevesen ég.fából készített ideiglenes menedéket vagy hóbarlangot szeretnénk felmelegíteni! Tisztítsunk meg egy legalább 2 m átmérőjű területet a levelektől. Ha a háromszög bármelyik oldaiát elvesszük. védelmet. jelzőeszközt biztosít. füstje távol tartja a rovarokat. Ha értjük ezeket az alapelveket. és katasztrófát okozhat. így szerszámot készíthetünk. kényelmes körülményeket teremthetünk vele és segít a lelki tartás megőrzésében is. vagy ha . ha jelezni szeretnénk (lásd Megmenekülés). Elriasztja a veszélyes állatokat. amelyet rakunk.TŰZ Gyakran a tűzön múlik. Minél több az oxigén. kivéve. A tűz nyújtotta meleg révén nem használunk fel annyi kalóriát testhőnk növelésére. GYAKOROLJUK A TŰZGYÚJTÁST! A tűz alapvetően szükséges az életben maradáshoz. biztosítsunk a számára megfelelő szellőzést. minden körülmények között tudnunk kell tüzet rakni! Nem elég pusztán ismerni az összes módszert. a mohától és a száraz fűtől.kivételes esetben . jártasnak is kell lenni bennük! Előkészültetek Először is gondoskodjunk róla. odafigyeléssel gyakorlatilag tökéletesen megszüntethető. Ha csökkentjük a szellőzést. a parázs izzani kezd. gyújtós és tüzelőanyag álljon rendelkezésünkre! Ezután készítsünk tűzhelyet a tűz szabályozásához! Az elővigyázatlanul kezelt tűz könnyen kicsúszhat irányításunk alól. alkalmas az ételek megfőzésére és tartósítására. összeomlik. annál élénkebb a tűz: a szél segítségével vagy huzatot létrehozva a tűz hőmérséklete megemelkedik. emelvényen rakjunk tüzet! Az emelvény elkészítéséhez egy friss . Meleget. hogy életben maradunk-e vagy sem. Ha tüzet gyújtunk. Fémet hevíthetünk vele. anná! sokkal több. elegendő tüzelőanyagot és a begyújtáshoz kellő hőt kibocsátó gyújtóanyagot A láng létrehozásához ezt a hőmérsékletet fenn kell tartani. hogy a levegő és a tüzelőanyag állandó reakcióban legyen egymással. A füst a tökéletlen égés eredménye.

majd fedjük be legalább 5 cm vastagon földdel! Ezen rakjunk tüzet! Ha az átlósan elhelyezkedő támasztófák felső részére botot teszünk. A keresztrudak közé rakjunk egy réteg friss fagerendát. . ráakaszthatjuk a főzőedényeket. magasított emelvényen kell „állványos" tüzet raknunk! Állványos fűz A tűzhely elkészítéséhez építsünk zöld fából magasított emelvényt! A négy függőleges támasztófa villás része egy-egy keresztrudat tart.fahasábokból álló felületet fedjünk be egy rétegnyi földdel vagy kővel! Ha a talaj mocsaras vagy vastag hóréteg fedi.

főleg olyanokat ne. a levegőbe repülő kődarabok pedig akár ki is vihetik a tűz közelében ülök szemét.SZÉLBEN Különösen erős szélben ássunk árkot. a folyadék a hő hatására gyorsabban fog tágulni. a köveket pedig ágymeiegítöként is használhatjuk. V-------------------------. amelynek minimális hőre van szüksége ahhoz. ami robbanáshoz vezet. A jó gyújtósnak mindössze egy szikra kell. hogy egymásnak ütö-getjük őket! Ne használjunk repedt. Kerüljük a palát és a puhább kőzeteket. hogy meggyulladjon. és ott rakjunk tüzet! Szintén szélben alkalmazható módszer: A hő és a Tüzelőanyag megóvása érdekében vegyük körül a tüzet kövekkel! Tegyünk rájuk főzőedényeket! A kövek és a tűz hője együttesen melegen tartja az edényeket. és már be is lobban. . réteges vagy üregesnek hangzó követ! Ha a kő nedvességet tartalmaz. a többit pedig úgy ellenőrizzük. FIGYELEM! Ne helyezzünk a tűz közeiébe nedves vagy szivacsos szerkezetű köveket és sziklákat .JJ Gyújtós A gyújtós lehet bármilyen anyag. amelyek víz alatt voltak mert hő hatására felrobbanhatnak.

A még álló.A nyírfakéreg. ezért könnyen lángra lobban. kiszáradt fákról gyűjtsünk aprófát! Ha a fa külső rétege nedves. A puhább fák is nagyon jók.és denevérürülék szintén alkalmas a célra. nagyon hamar elfogy.különösen. A gyantát tartalmazó fa azonnal meggyullad. gyűjtsünk kicsi. mindenképpen legyen száraz! Hasznos. Ha a legjobb aprófát akarjuk. . Az aprófát soha ne közvetlenül a földről szedjük össze. tűlevél és a cédrusfa belső kérge is megteszi. amelyek megfúrják a fákat. ha vízálló tárolóban mindig tartunk magunknál egy kis gyújtóst. Ahol élnek olyan rovarok (pl. mert azok az ágak szinte mindig nedvesek. A fő tüzelőanyag elégetéséhez tehát sok kell belőle. mindig figyeljük. Bármerre járunk. A puhafa hátránya. könnyebben lángra kap. a viaszos papír és a ruhából származó pamutbolyh egyaránt kiváló gyújtós.szintén egyike a legjobb anyagoknak. száraz ágakat. mert gyorsabban lángra lobbannak. amelyet a gyújtósból felszökő lángok növelésére használhatunk. ha pedig maga a puhafa a fő tüzelőanyag. száraz gomba az egyik legkiválóbb gyújtós. de a megperzselt vagy megpörkölt pamut vagy vászon . hántsuk le. ott használhatjuk gyújtósnak az általuk termelt finom port. A madárfészkek belseje általában tele van kihullott toliakkal. az erdei darázs). A mezei egér száraz odúja szintén alkalmazható. hogy eljussunk a száraz belső részekig! FARAGOTT APRÓFA KÉSZÍTÉSE A botokba húzzunk keskeny bemetszéseket. és gyorsabban megy majd a tűzgyújtás. a madártoll. hogy sok szikrát képez és nagyon gyorsan elég. Akármilyen gyújtóst is használunk. Az alaposan szétmorzsoít. így nagyobb és kevésbé éghető anyagokat is el tudunk égetni. és gyűjtsük össze a gyújtósnak alkalmas fákat és egyéb dolgokat! Aprófa Az aprófa olyan fa. a szárított fű. vagyis „tollozzuk fel" őket! Ha így készítjük elő az aprófát. ha apró darabokra téptük . Szétmorzsolt fenyőtoboz. ilyenkor a tűzgyújtáshoz elegendő egy kézmozdulat. a finom faforgács. A porított madár.

hogy miközben száradnak. valamint sokáig ég. száraz tüzelőanyagot használjunk! Ha a tűz már biztosan ég. a nedves fa néha előnyösebb. hogy iángra tudjon gyulladni! Fektessünk friss fákat a tűz mellé. mert jobban füstöl. ezért hosszan táplálja a tüzet is. de ne legyen olyan közei a tűzhöz. ami különösen éjszaka hasznos. a hikori. Ne feledjük. a bükk vagy a tölgy) jól ég. használhatunk zöldebb ágakat is. A keményfa (pl. hogy minél nehezebb a fa. A fát a tűz fölé helyezett két támasztóboton szárítsuk. a bürök. Legjobban a cédrus. így távol tartja a legyeket. szélirányba fordítva. sok hőt termel és a forró szénhez hasonlóan sokáig izzik. az éger. Általános szabály. annál több hőt termel .ez a száraz és a friss fára egyaránt vonatkozik. Ezeket használva a tűz egész éjszaka égni fog. a muslicákat és a szúnyogokat. A puhafa amellett. még szikrázik is. hogy túl gyorsan elég.TÜZELŐANYAG A tűz fenntartásához fákról szedett. a fenyő. növeljék a lassan égő tűz lángjait is! . a gesztenyefa és a fűzfa szikrázik. a tűz hosszan fog égni. a lucfenyő. Ha vegyítjük a friss és a száraz fát. vagy nedves fadarabok kiszárításával is próbálkozhatunk.

a másikon pedig szárítsuk a hasábokat! TAKARÉKOSKODJUNK AZ ENERGIÁVAL! Ne pazaroljuk az energiánkat azzal. hogy a hő szárítsa a fákat. de annyira ne helyezzük közel. mert nedves időben nagy szükségesünk lehet ró.Támasszunk farönköket az edénytartó rúdnak! Építsünk fa tó rolót. hogy fát hasogatunk: . A tűzhöz közel építsük. hogy a szikrák lángra lobbanthassák! Két szintet alakítsunk ki: az egyikről vegyük mindig a fát.

A farönk még úgyis kettéhasad. tegyük a tűz fölé úgy hogy a lángok a közepén érjék (b). hogy ráütünk vele egy köre (o)l Ha így nem sikerül. ha a tüzelőanyag tartalékolása érdekében elkerülhetetlen a farönkök feldarabolása.Ügy törjük össze a fát. Amint elkezdett hasadni. ne kockáztassunk ezzel a módszerrel! . ha egy viszonylag kis kést helyezünk a végére és ráütünk egy kővel (c). ha pedig nem olyan hosszút először a végét tegyük a tűzbe! Akkor sincs szükségünk baltára. és üssük egyre mélyebbre a hasítás befejezéséhez! Ha viszont mindössze egy késünk van. szúrjunk egy faéket a megnyílt résbe.

gyakran a sziklás kiszögellések szélén kerül a felszínre. Rátaposva puha és rugalmas. Ha fel akarjuk élesztem a tüzet. Késsel könnyen kivághatjuk. ahol híján vagyunk a fának. Alaposan szárítsuk ki az ürüléket. Tőzeg: A kiszáradt lápokon könnyen találhatunk tőzeget. mohát és leveleket is. Egyéb tüzelőanyagok Az olyan területeken. más tüzelőanyag után kell néznünk! Állati ürülék: Kiváló tüzelőanyag. így középen főzésre alkalmas izzó parazsat és hamut hagynak maguk után. és hamarosan újra lángra kapnak! Ezt a tűzrakási módszer főleg akkor használjuk. ha takarékoskodunk a tüzelőanyaggal vagy a vágott fával. és kiváló. a vadnyugati pionírok szárított bölénytrágyával gyújtottak tüzet. vagy egyáltalán nem áll a rendelkezésünkre. szerkezete szálas. A tőzeg égéséhez jó szellőzésre van szükség! . füstmentes tüzet rakhatunk belőle! Dobhatunk hozzá fűt. nyomjuk o farönköket ismét össze. Színe fekete.CSILLAGTŰZ A farönköket egymás kereszteződésénél érje a tűz! Ha nem kell túl nagy hőt termelnünk széthúzhatjuk okét.

és sűrű. A fagyálló kiváló gyújtóanyag a nehezebb motorolajok esetén: egy kis kálium-permanganát segítségével (amelyet a túlélőesomagunk tartalmaz) néhány másodpercen belül lángra lobbanthatjuk.? gyújtsuk meg! A rovarirtó szerre ugyona .kiválóak segélykérő tűznek. az északi tundrán pl. Még a rovarirtó szer is éghető. hámor alkalmassá válik az égésre Szén: Néha a felszínen is megtalálható. olajos füsttel égnek . folyassuk ki a földre. ezért jól ég. égessük ef egy tárolóban (mintha kályha /cr-nci vagy ássunk lyukat és készítsünk benne tűzhelyet! Az olajat benzinnel vagy fogyoJlőv ül elegyítve égessük!A folyékony üzem jr f Qgoi ne közvetlenül. szilárd formájában hasznosítsuk! A gumik. hanem kanócsegi’sect. a fagyállót. A nagyon alacsony hőmérsékletű helyeken még azelőtt engedjük le az olajat az olajteknőből. a gumitömítések és bármilyen roncs legtöbb része szintén éghető. de még maradt üzemanyagunk. elégethetjük az olajat. A homok bizonyos fajtái szintén tartalmaznak olajat. de nagy hőt is adnak. és később. nagy meny-nyiségben. csak utána gyújtsuk meg! Keverjünk össze a benzint homokkal. Olaj: Ha műszaki meghibásodás miatt lezuhant vagy lerobbant a járművünk.A levegősen elhelyezett tőzeg gyorson szárad. Agyagpala: Általában nagy olajtartalmú. hogy besürüsödne! Ha nincs megfelelő tárolóedényünk. a hidraulikus folyadékot és az egyéb éghető anyagokat is. az üléshuzat. A kevésbé gyúlékony anyagokat először áztassuk olajba.

Zsír égetésekor csontokat is tehetünk a tűzre (a sarkvidéki területeken néha ez az egyetlen rendelkezésre álló tüzelőanyag). hogy a folyadékok folyását szabályozhassuk (a)! Az olaj és a víz csatornán keresztül egy fémlemezre folyik. Először csak kis tüzet rakjunk a lemez alatt hogy fel melegítse! A keverék a lemezen hó hatására . viszont kiváló tüzelőanyag. ugyanis ha nem áll bőven a rendel. gyorsabban folyik a folyadék. Ha kihúzzuk a botot. Állati zsírok: Az állati zsírt megfelelően szellőző konzervdobozba helyezve és kanócot használva kályhát alkothatunk.vonatkozik. A tüzet gyújtás vagy kanóc segítségévei gyújtsuk meg. 1 csepp olaj.kezesünkre. hogy állati zsiradékkal táplálják a lángokat! Először csak kevés zsírt használjunk. OLAJ ES VÍZ EGETESE Ezzel a keverékkel nagyon forró tüzet gyújthatunk. majd helyezzünk rá csontokat. Mindkét folyadék tartódobozának aljára szúrjunk egy-egy kis lyukat és illesszünk a lyukba vékony botot. Az arány a következő legyen: 2-3 csepp víz.ezzel szemben a fők azsír gyorsan romlik. lassabban. ha benyomjuk. az elégetése gyakorlati/ag a táplálék fel-á (dozásá f jelen ti .

TŰZGYÚJTÁS Halmozzuk össze a gyújtóst. wigwam alakú aprófára. GYUFA Tüzet legkönnyebben gyufával gyújthatunk.nagyon illékonnyá vóiik. Minél több nem biztonsági. hogy véletlenül se . Gyújtsuk meg! Az így rakott tűzön szinte bármi elég. Dármin meggyújtható gyufát tartsunk magunknál! Helyezzük ó<e: vízálló tárolódobozba. és helyezzünk el köré aprófát az indián sátrak (wigwamok) alakjához hasonlóan! Nagy szélben az aprófát döntsük egy fa-rönknek a szélárnyékos oldalon! Gyújtsuk meg a gyújtóst! Ha már meggyulladt az aprófa. majd rátesszük a még be nem gyújtott. hogy összeállítunk egy köteget gyufaszálnál nem vastagabb ágakból. tegyünk a tűzre nagyobb darabokat! A másik lehetőség. meggyújtjuk.

Tűzgyújtáshoz tegyük a gyertyát egy wigwam alakúra összerakott aprófahalomra.a gyufánál ugyanis nincs jobb. hány öngyújtót és tűzgyújtóeszközt viszünk magunkkal. miközben takarékoskodunk a gyufával. majd azonnal vegyük el. hóval . hiszen egy használható sokkal többet ér. Az úgynevezett „örökké tartó gyufa" újra és újra használható. ha megégne az ujjunk. Éppen ezért vigyünk magunkkal hagyományos változatot is! Súlyuk és méretük alapján is mérlegeljük. tekerjük bele a nedves gyufát! A hajszálakon termelődő elektromosságnak ki kell szárítania. hogy a foszforos végét az ujjunkkal nozzányomjuk a gyújtó felülethez! Arra az esetre. egy idő után azonban felmondja a szolgálatot. Sokan kettéhasítják a gyufáikat. mindkét lehetőséget megelőzhetjük. melyik fajtának vehetjük a ferdén beleszúrva gyújtsuk meg. kaparjuk le róla körmünkkel a viaszréteget! NE FELEDJÜK: Amint lángra lobbantunk egy gyufát. állítólag egy gyufából akár hatot ■s lehet készíteni.de alkalmazhatjuk a „köpd i le és fújd erősen’-módszert is! Nedves gyufa Ha a hajunk száraz és nem túl zsíros. minél több gyufa legyen nálunk . ne vegighúzvc rajta! . álljunk készen hideg vízzel. A gyufát gyertyavicsz rácsepegtetésével A nedves gyufát a doboz gyújtócsikjába legyük vízállóvá! Ho használni okarjuk o gyufát. hiszen még egy kis gyertyának is hosszú időn át hasznát vehetjük! Függetlenül attól. amint a lángok terjedni kezdenek! Minél kevesebbet égessünk el belőle. Mi azonban ne kockáztassuk meg a gyufák elpazarlá-sái.gyulladjanak meg dörzsölődés vagy mozgás hatására! Ha magukat a gyufákat tesszük vizái óvá. azonnal gyújtsunk meg vele egy gyertyát! így sok dolgot meg tudunk gyújtani. mint hat használhatatlan! A gyufát úgy gyújtsuk meg.

Véletlen tüzet is okozhat. hogy belobbantsa a gyújtóst.legnagyobb hasznát. közvetlen napfény termelhet annyi hőt. hogy minél kisebb és világosabb fényfoltot alkossanak! Tartsuk mozdulatlanuHAmint izzani kezd a gyújtás. Lencse használata Lencse segítségével az egy pontra fókuszált erős. A gyújtóst védjük a széltől! Úgy fókuszáljuk a Nap sugarait. óvatosan fújjuk meg! Lőpor Ha van náíunk fegyver. . A túlélőcsomagunkban lévő nagyítót. ha a Nap egy törött üveg segítségével száraz fűre vagy legelőre süt. távcsövet vagy fényképezőgéplencsét is használhatjuk tehát tűz gyújtására. a töltényben lévő lőpor segítségével is meggyújthatjuk a gyújtóst.

a magnézium ugyanis különösen erősen ég. A megmaradt lőporral együtt tegyük a gyújtásra. Üssük a pengét a kovának (a). ezért ilyet is kell a felszerelésbe tennünk. Ha erősen egy acéldarabhoz csapkodjuk.Nyissuk ki a töltényt. amelyek lángra lobbantják a száraz gyújtóst. majd használjunk kovakövet (aj! Megtehetjük. mint egy egyszerű kés esetén. majd a töltényhüvelyt elzárjuk egy ruhadarabbal (b). Kovakő és acél A kovakő a világ számos részén megtalálható. Még hatékonyabb eszköz az oldalán kovával ellátott magnéziumdarab . Tárazzuk be a töltényt. hogy csők a lőpor felét használjuk fel. forró szikrák keletkeznek. Fűrészfogas pengét használva több szikra képződik. és a Tűz hamarosan égni kezd. és lőjük a földbe! A ruhadarab fog füstölögve kilövelni. és szórjuk a lőport a gyűjtésre. vagy húzkodjuk erősen o fű részt o hozzá tartozó kovakő bordázott .

ezeket illesszünk csak egyszerűen a kapcsokhoz! Ha nem találunk vezetéket.felületén (b) a gyújtáshoz olyan közel. helyettesítsük villáskulccsal vagy más fémeszközzel! Az akkumulátort először vegyük ki a járműből (hacsak nem elég hosszú a vezeték)! . majd a fűrészt használva szikráztassuk! Akkumulátoros tűzgyújtás A jármű akkumulátorából származó szikra segítségével is gyújthatunk tüzet (az elemlámpa és a rádió elemei is elegendő áramot biztosíthatnak). hogy a szikrák ráessenek! A magnéziumból először reszeljünk forgácsokat a gyújtásra (c). Két vezetékre van szükségünk.

tartsuk a támasztékot a tetején. amelybe a gyújtóst tesszük! Formázzuk az orsót arányosra és simára! Az íjat hajlékony ágból. a tölgy. majd enyhén üssünk rá. A keményfa orsó lágy fán forgatva először finom faforgács gyújtóst hoz létre. Amint elkezdi fúrni a fát. Az orsó így forogni kezd.A két vezeték szabad végei: lassan közelítsük egymáshoz! Még mielőtt érintkeznének. fejtsünk ki még nagyobb nyomást. a kőris és a bükk pedig keményfa.ennek a gyújtásra kell érkeznie. majd hőt fejleszt A balsafa. A legjobb gyújtóst úgy készíthetjük . vagy egy kis edényre. miközben a másik kezünkkel az íjat előre-hátra mozgatjuk. hogy egy kis ruhadarabra kevésbenzint csöpögtetünk (a benzingőz a szikrától lángra lobbanj. Az íjhúrt tekerjük egyszer körbe az orsón! Tegyük az orsót a lyukba. majd vájjunk alá egy üreget. mogyorófából vagy bambuszból készítsük. és forgassuk erősebben! . és lefelé ható nyomást fejthetünk ki. növeljük a sebességet! Amikor elér az üregig. amellyel megtámaszthatjuk az orsót. Vágjunk kis lyukat a deszka közelebbi végére. a fenyő és a bambusz tipikus lágyfa. pl. madzag vagy cipőfűző legyen! Szükségünk lesz még egy üreges kő. viszont nagy gyakorlatot igényel. Mindkét fafajtát ki kell szárítani. szikra pattan ki . Tűzgyújtó íj Egyszerű tűzgyújtási módszer. a húr anyaga pedig nyers bőr.vagy fadarabra.

miután óvatoson rá fújtunk . ha egyik lábunkkal c deszkára lépünk. amely . ameddig csak lehet! Ha jói csináljuk.Az ij mozgatását addig folytassuk. és az orsót tartó kezünket hozzószoritjuk. miközben másik kezünkkel forgatjuk az orsót! Az ijat egyenletes ütemben mozgassuk! A tüzcsiholásos módszernél használt alapdeszkába vágott. a cigarettaként izzó begy róhulfik a gyújtásra. Az orsót tartsuk egyenesen és biztosan! Könnyebb a művelet.ióngbo borul. Valakú bemetszés alkalmazása szintén javasolt .

fújjunk rá óvatosan. . lágyabb. száraz területeken hasznos (ahol minden „gyújtósnak valóan" száraz). amely különösen a kevésbé nedves és esőben szegény. puhább belü fát! Forgassuk az orsót tenyerünk között: minden egyes forgatáskor a deszka lyukában egyre mélyebbre nyomjuki Ha a súrlódás miatt az orsó hegye vörösesen kezd izzani.Tüzcsiholás A tűzgyújtó íjas módszer egyik változata. hogy meggyu/iadjon a körülötte lévő gyújtás! Ha az orsó üregébe teszünk egy csipetnyi homokot. A közelébe készítsünk kis lyukat! Orsóként használjunk üreges. növelhetjük a súrlódást. így felgyorsítjuk a gyújtás fel hevü lését. A kemény fa deszkába vágjunk V alakú bemetszést! Ez tartja a gyújtást és nem zárja ki o levegőt sem.

lángra lobban. Morzsoljunk össze egyet.. hogy ne rázódjon fel és ne dőljön ki! (A kemény talajra kiömlött gyomirtó egyes esetekben már attól is meggyulladt... . illetve öntözőkannát tettek rá!) A kálium-klorát és a cukor 3:1 arányú keveréke hevesen égő anyag.Némelyik toroktabletta tartalmaz kálium-permanganátot. hogy mennyi idő alatt gyullad meg. hogy ráléptek. amely később lángra is lobban. hétköznapi vegyszer. Vágjunk a puha deszkába egyenes mélyedést. Óvatosan keverjük őket. A kálium-permanganát és a cukor 9:1 arányú keveréke kevésbé érzékeny: a hőmérséklet játssza a döntő szerepet abban. majd mozgassuk benne erősen fel-le egy keményfa bot hegyét. hogy működik-e! Túlélőcsomagunk szintén tartalmaz kálium-permanganátot. ezért tartsuk őket szárazon! FIGYELEM! Körültekintően kezeljük ezeket a kémiai anyagokat . van ugyanakkor néhány elterjedt. A következő keverékek mind lángra lob-banthatóak. . azaz „gyaluljuk"! így először gyújtóst kapunk. amelyet néhány csepp kénsav rácseoegtetésével is lángra lobbanthatunk.A tűzgyújtó íjnál bemutatott.. A tabletta összetevői valószínűleg fel vannak tüntetve a csomagoláson. és próbáljuk ki. Ha glicerint adunk hozzá. amelyet felhasználva könnyen tüzet gyújthatunk. amely az ütődéstől is lángra lobbanhat.~ ^ -W~~— ^ Vegyszeres tűzgyújtás A túlélő csomagjai közt nagy valószínűséggel nincs teljes kémiai eszköztár. ha kövek között dörzsöljük.a már felsorolt tűzcsiholási módok bármelyikénél . . ezért ügyeljünk rá. ne érintkezzenek semmilyen fémtárggyal! Mindegyik alább felsorolt vegyszer reagál a nedvességre. Az autó akkumulátorában kénsav található. Tűzgyalu Ez a tűzgyújtási módszer szintén a súrlódás elvén működik. orsó alatti mélyedés elkészítése szintén javasolt. Kálium-klorát és cukor 3:1 arányú keveréke.különösen a nátrium-klorátot.a súrlódási pont aiá tesszük őket. vagy .

majd a szikla és a tűz közé üljünk. de készítsünk mellé hővisszaverőt! A tűzhöz közel helyezett. és eközben válasszuk ki a legjobb helyszínt és tűzfajtát! Meleget adó tűz Az egyszerű. hogy az előbbi visszaverje o hőt és melegítse a hetunkot! Helyezzünk ki hővisz-szoveröt is! . és a széliránytól függetlenül egészen biztos. hogy belep minket a füst. Csak egy tüzet rakjunk.- A glicerin a fagyálló folyadékok egyik összetevője. megfelelő hö-visszaveró nem csők visszaveri rönk a hőt. hogy felfelé és ne o szemünkbe szálljon o füst! Hővisszaverö segítségével irányítsuk a hot az olvöheiyre is! A gyokorlotlonok általában közvetlenül egy fotönk vagy szikla mellé raknak tüzet. Ha két tüzet rakunk. de mi ne ezt tegyük! Távolabb lobbontsunk tüzet. A nátrium-klorátot gyomirtó szernek használják. de o meleg áramlót révén (ehetővé teszi. viszont sok tüzelőanyagot igényelnek. A TŰZ FAJTÁI Akármilyen gyorsan is szeretnénk tüzet gyújtani. előtte mindenképpen gyűjt-sünk elegendő tüzelőanyagot és gyújtóst. beülhetünk ugyan közéjük. szabadban gyújtott tűz csak a felé néző feiületeket melegíti fel.

de húst és halat tartósító füstöt is gerjeszthetünk vele. hogy minél több hőt verjen vissza ránk! Kígyófészek Védett tűz. Szilárd földoldalba vájjunk egy kb. és alakítsunk ki vele kéményt! Az üregbe hullott földet távolítsuk el! Rakjunk tüzet az üregben! Alkalmas a hulladékégetésre. 45 cm mély üreget! Felülről szúrjunk egy botot az üregbe.Ha nem találunk kész hővisszoverőt. készítsünk magunk! A másodikat a tűz másik oldalára építsük . amely megfelelő huzatot teremt. és ha egyszer meggyulladt. A kigyó fészek bejáratának szeles környezetben a hátszél irányába kell esnie! . szinte minden elég rajta.

mégis megéri. Yukon-kemence Ha ez a tűz egyszer meggyullad. kör alakú gödröt. Ássunk egy 24 cm mély. főzésre alkalmas tűzfajtákkal fűthetünk is. teteje pedig alkalmas a főzésre. szinte bármit eléget.Főzésre alkalmas tűz Az itt felsorolt. és az alagutat áthidalva alakítsunk ki . Megépítése nagy erőfeszítést igényel. egyik oldalára pedig készítsünk alagutat. amely a gödörbe vezet! Rakjuk körbe kövekkel a gödör külső szélét. mert az egész építmény hőt termel.

nyomjuk be a kémény alá. Ezután a tüzelőanyagot a kéményen keresztül tegyük a tűzre. hogy a földfelszín alá rakjuk. amelynek mélysége az alulra rakott kőréteget leszámítva 30 cm legyen! A kövek tetején rakjunk tüzet. grillezésre. így kiválóan alkalmas pl. hogy a felső ive kifelé szélesedjen! A kövek közti réseket földdel tömjük be! A tűz védve lesz. A kőréteg még azután is forró marad. Ássunk egy 30 x 90 cm nagyságú árkot. hogy a tűz kialudt.egy fokozatosan befelé ívelő tölcsért! Úgy fejezzük be azonban. mielőtt a rendszernek tisztításra lenne szüksége. Először az ciogútban rakjunk tüzet. a kémény pedig kiváló huzatot biztosít. az égés mértékét pedig a térő kinyitásával vagy bezárásával szabályozzuk! Ez a tűz nagyon kevés hamut termel. Ároktűz A tüzet úgy védjük a széltől. A parázs fölé helyezett boton kiválóan tudunk húst sütni . és sokáig fog égni. és ho már ég.

vágjunk lyukakat a tetejére is. hogy a nyíláson keresztül táplálni tudjuk a tüzet! Ha csak fűtésre akarjuk használni. A levegő bejutása érdekében üssünk lyukakat a hordó fenekére és oldalainak aljára f Az egyik oldalon vágjunk ki egy 5 cm bosszú darabot. hogy többen is köré tudnak gyűlni. Elkészítéséhez egy 18-20 literes olajoshordóhoz hasonló tárgyra lesz szükségünk.Csavargókályha Ez a kályha annyi hőt termel. teteje pedig alkalmas a főzésre. ha viszont nem akarjuk hogy a .

amelyeket korábban nem is tekintettünk ételnek.elpusztítja ezeket Némelyik ételt sohasem szabad nyersen fogyasztanunk (pl. a lárva vagy a patkány megfőzve viszont már nem is tűnik olyan borzalmasnak.-^. A döntő szerepet azonban a hőmérséklet játsza. hogy főzzünk-e vagy sem. Ha néhány órán belül nem lobban lángra. ezért semmit ne főzzünk hosszabb ideig annál.füst a tetőn keresztül kiáramoljon.ha tápértékét vesztünk is vele . annál nagyobb a veszteség). Ez alól kivételt képez. Ha a talajon dús az aljnövényzet. főzzük meg. A béka. . Az alapos főzés . és . nedves szénahalmon. Ilyet magunk is létrehozhatunk egy lenolajba áztatott pamutdarabon. hogy a tűz fajtája.. szag és látvány szempontjából étvágygerjesz-tőbbé teszi az ételt) megpuhítja a húsban lévő izomrostokat. az állati táplálék nagyobb valószínűséggel tartalmaz élősködőket. hogy ízletesebb legyen! Az elkészítési módok váltogatásával elűzhetjük az egyhangúságot! Az elkészítés módját az alapanyag és a rendelkezésre álló (vagy elkészíthető) felszerelés határozza meg. ha a levegő meleg és száraz. ha az élelmet gyanúsnak találjuk. A disznó különösen sok férget és mételyt tartalmaz.ami a legfontosabb . és a meleg étel a legjobb hangulatjavító. hogy olyan dolgokat együnk meg nyersen. veszít a tápértékéből (minél nagyobb hőmérsékleten főzzük. hogy íz. Hatalmas önfegyelmet igényel. A zöldség megfőzésével megsemmisül a C-vitamin-tartalom.-ÉTELKÉSZÍTÉS Ha az ételt megfőzzük. ugyanakkor hozzászoktunk a főtt étel fogyasztásához.. az edénytartó és az elkészítési mód passzoljon . vagy ha bőséges mennyiségben. káros anyagaikat mindig főzéssel kell előbb semlegesítenünk! Az adott helyzet határozza meg. a hús megsütésével elveszik a rendkívül fontos zsírtartalom.elpusztítja az esetleges baktériumokat és élősködőket. A főzés (amellett. amelyről tudnunk kell. amennyi az ízletesség eléréséhez szükséges. inkább egy kockázati tényező. Ha valamit képtelenek vagyunk nyersen elfogyasztani. tűzre már később se számíthatunk Nem a legmegbízhatóbb tűzgyújtási módszer. a csalánt és több más növényt). könnyebben emészthetővé teszi a fehérjét. a lyukakat inkább az egyik oldal felső részére készítsük! Az egész hordót kövekre állítsuk hogy alulról elegendő levegő jusson bele! ‘— SPONTÁN ÉGÉS A tűz időnként magától is meggyullad az összetömörödött. és a főzéssel a baktériumokat és az élősködőket akarjuk elpusztítani vagy semlegesíteni. de kis választékban áll élelem a rendelkezésünkre. Fontos.

és a fémdobozok erre kiválóan alkalmasak. hogy tönkremenjen az étel! Ha meggyulladt a tűz.nem kockáztathatjuk meg. vagy lógassuk a tűz fölé! Forralás Ahhoz. utána hagyjuk. A tartókat készíthetjük nyírfakéregből is arra viszont ügyeljünk. de számos más felhasználási lehetőségét is fel fogjuk fedezni (pl. Ha nincs fémedényünk. illetve forró hamun végezzük! NE FELEDJÜK: főzés közben soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül . hogy forrásban lévő vízben főzhessünk. sebfertőtlenítés. Helyezzük az edényt stabil kövekre. elolthatja a tüzet. amellyel pontosan szabályozhatjuk a főzés idejét [lásdHasznos „konyhai" eszközök)! A lyukas edényeket megjavíthatjuk kis fadugót kalapálva a résekbe . hiszen a forró víz valódi kincs: a meleg italok mindig jó kedvre derítik az embert. A tűz lángját használjuk vízforralásra. vagy lógassuk le az edénytartóról. vastag bambuszdarabban is tárolhatjuk a folyadékot. hogy kialudjanak a lángok. és támasszuk ki egy földbe szúrtr villás végű bottal! Bár a forralás elpusztítja az étel néhány összetevőjét. Készítsünk az edényre fogantyút. hogy ne száradjanak ki! Ha bombuszágbon szeretnénk főzni. és még a tartalma is megsemmisül. A konzerv. edényre van szükségünk. és a főzést a parázson. valamit mindig forraljunk rajta (hacsak nem vagyunk híján a víznek). döntsük a tűz fölé. feltéve hogy az összes levet és szilárd élelmet elfogyasztjuk. kitágul. Ha kiöntjük a . hogy az edény bizonytalanul billegjen a tűzön.egymáshoz. de használhatunk edényfogót is. és megakadályozza a szivárgást. hiszen ha kiborul.ha nedvesség éri a fát. szárnyasok tollfosztása)! Ne hagyjuk. A főzés alacsony hőfokot igényel. megtartja annak természetes szaftját és az összes zsírt.

A húst rendszeresen öntözzük meg a tálcában összegyűlt zsírral! Nagy tűzön sütve a lángok megsütik és elzárják a hús külső rétegét. Ha elijesztünk egy táplálkozó állatot a zsákmányától. 30 perc forralás után ehetjük meg. már neki is láthatunk a lakomának. Ha viszont a vízzel mérgező anyagokat forraltunk ki a táplálékból. Vágjuk a húsdarabokat 2. vagy ennél kevesebb idő alatt fejti ki hatását] Ha nem jelentkezett semmilyen kellemetlenség. de még a romlott húst is fogyasztásra alkalmassá teheti. legalább fél órán át forraljuk őket! Először csak keveset együnk. Elpusztítja a férgeket és mételyeket. és nem pusztulnak el a benne lévő káros baktériumok sem. A forralás révén a kemény. majd várjunk egy félórát. fogyaszthatóbbá válik. hogy nem jelentkeznek-e kellemetlen tünetek . mindenképpen ki kell öntenünk. és a tűz forró parazsa fölé vagy a nem túl magasan lángoló tűz mellé tesszük. Ha kétségbeesetten kutatunk élelem után. értékes tápanyagokat vesztünk. Az értékes zsírt elveszítjük. a még rothadásnak nem indult állat nagy izmos részeinek elfogyasztását is megkockáztathatjuk. hogy a külső részt levágtuk. majd nagy lángon. lásd Hangi-módszer.a legtöbb méreg ennyi. Legegyszerűbb módja. ha nem áll rendelkezésünkre tűzálló anyag a víz forralásához. hacsak nem helyezünk a nyárs alá tálcát. de más módszerekkel elkészíteni kívánt zöldség főzési ideje lényegesen rövidebb.) Perzselve sütés A perzselve sült hús saját zsírjában készül el.forraláshoz használt vizet. Ezzel a módszerrel rendkívül ízletes étel készíthető. van azonban két hátránya. A félig megfőzött. A hús belsejét süthetjük tovább azután is. Az ételt lassan perzselve készítsük el. A húst forgatva a forró zsír az étel felszínén folyamatosan mozog.5 cm-es kockákra. az állat hagyta húst felvágva. a belseje viszont sületlen marad. rágós gyökerek és az öreg állatok húsa puhábbá. . (Arra az esetre. hogy a húst nyársra húzzuk. figyeljük.

a kövekre helyezhetünk. szükségünk van azonban egy alátétre (pl. értékes zsírt fel tudjuk fogni egy tálcában! Grillezés Grillezéssel nagy mennyiségű húst tudunk rövid idő alatt elkészíteni. hogy az ételből lecsöpögő. Grillező felületként használhatjuk a tűz melletti forró köveket. hanem kicsit arrébb. mivel így a hús szinte összes zsírja megsemmisül. vagy támasszunk botra tűzött ételt a kövekre! . ha nagy meny-nyiségü étel áll rendelkezésünkre. amelyet a parázs fölé. dróthálóra). Ezt a módszert csak akkor alkalmazzuk.A tűz ne pont o hús alatt legyen.

hogy mindkét oldalon villás botok tartotta rúdra tűzzük ez ételt. felállíthatjuk úgy. de használat előtt tisztítsuk meg! Hagyjunk rajta kisméretű. vagy tegyünk egy hosszú rudat villás végű tóm osztó botra. valójában megpároljuk. Ha nincs semmiféle konzerv.zárható nyílást! . de . Ha követ vagy más olyan támasztékot teszünk elé.az állandó hőmérsékleten. és így tesszük az izzó parázs fölé. hogy az ételt a tűz fölött tartsa! Húst és növényeket úgy is gridezhetünk. Növényi gyökerek elkészítésére is kiváló. A húst edényben süssük és a kifolyó zsírral öntözzük. Sütés A sütéshez szükségünk van egy sütőre (kemencére). hogy oldalra nyíljon! Ha viszont nincs kilincse. Kiváló módszer a kemény. Az sütőben egyszerre több dolgot készítsünk! Fémdoboz sütéshez Egy nagy konzervdoboz vagy csukható fedelű fémdoboz kiválóan alkalmas rögtönzött sütőnek. de a szorosan záró ajtó sem kedvező. tökéletes asztallapot kapunk. készítsünk nagyon friss ágokból rácsot. de ha van elég időnk és nyersanyagunk. hosszú ideig sütött hús sokkal puhább lesz. készítsünk az indiai agyagkemencéhez hasonló agyagkupolát! Felhevítéséhez rakjunk tüzet a belsejében. A katonák túlélési helyzetben erre a célra a lőszeres ládát használták.a sütés idejére . Ha a húst egy kevés vizet tartalmazó edénybe tesszük és így sütjük meg a sütőben. ugyanis a doboz belsejében veszélyes nyomás alakulhat ki. vagy csak rögtönzött csuklópántokat tettünk rá.vagy egyéb dobozunk. rágós húsok elkészítésére . Kilincs hiányában is sokféleképpen kitámaszthatjuk. Ha a doboz fedele csuklópántos és kilincs is van rajta (amelyet fogantyúként használhatunk). ez az ételkészítés talán legjobb módja.Ha nincs nálunk drótháló. hogy ne nyíljon ki. amelyre rá tudjuk támasztani a fedelet. minden bizonnyal könnyebb lesz lefelé kinyitni.

Az alapanyagot lógassuk a forrásban lévő víz gőze fölé! Egyszerű porolót úgy készíthetünk. amely a hátul lévő üreghez vezet! Párolás A párolással nem főzzük túl az ételt. oldalaihoz és tetejére tegyünk köveket és földet [o legjobb.A konzervdobozt állítsuk kövekre. Fedjük le a kü!sö doboz tetejét a gőz megóvása miatt. hogy teljesen zárva legyen. hogy a belső doboz o víz fölött legyen. hogy tüzet gyújthassunk alatta! Hátuljához. majd egy nagyobb dobozba függesztjük. vagy valamit teszünk a nagyobb doboz aljára. de any-nyiro szorosan ne. A friss. különben robbanást okozó nyomás keletkezhet! . ho konzervdobozba lyukokot vágunk. Kiváló módja a hal és a friss zöldségfélék elkészítésének. hogy hátra tudjon áramolni a hö és a füst! Bot segítségével készítsünk felülről kéménylyukat. mögötte viszont hagyjunk helyet. zöld levelek nagyon kevés főzést igényelnek. ezért megtartja a tápértékét.. ha agyagot használunk).

Bármilyen behajlítható vagy enyhén peremes fémlap megteszi. hogy az alsó rész meg tudjon telni gőzzel! A tetejére tegyünk fedelet (ne túl szoroson)! Az oisó részben forró vízből gőz keletkezik. Vágjunk az egyes részek közé viszonylag kis lyukat. kiváló felületet nyújtanak a tojássütéshez). amely őzért ohhoz elég nagy legyen. és csak parázs. Zsírban sütés A zsírban sült ételekkel nagyszerűen színesíthetjük étrendünket . ezáltal maga az étel nem . A leveleket próbáljuk ki.A bambusz rekeszes szerkezete miatt szintén kiváló párolóeszköz. amellyel o felső részen elkészíthetjük oz ételt. ne lángok fölött süssünk velük! Agyagban főzés Az étel agyagba csomagolásának módszere nem igényel semmiféle eszközt de még akkor is ízletes különlegességet készíthetünk így. Miután az ételt agyagba tekertük. tegyük a parázsra! A hő az ételt védő agyagra sugárzik. amelynek olajtartalma nem veszik el teljesen még a sütés befejezése előtt (a banánlevelek pl. Bizonyos vidékeken találhatunk olyan levelet. mielőtt rájuk tennénk az értékes élelmet. ha egyébként van edényünk.ha van zsírunk és megfelelő edényünk.

nagyobb madaraknál viszont a toll szigetel. Kis madaraknál az agyag elvégzi helyettünk a toll-fosztás feladatát. és elképzelhető. Távolítsuk el az izzó parazsat és hamut. majd helyezzük az ételt a kövek tetejére . a sündisznó tüskéi vagy a hal pikkelyei is. a szélen pedig a növények legyenek! Üres helyet kell kialakítanunk az étel és a később rápakolt föld között. más előkészítés nem is szükséges: ha az agyagot leszedjük az ételről. Fektessünk facsemetéket a gödör . Ha a gumós növényeket ezzel a módszerrel készítjük el. /Íssuat/c egy lekerekített oldalú.középen a hús. Az állatot tisztítsuk meg és belezzük ki. hogy a hús nem sül át kellően. benne maradnak pl. illetve a hagyományos maori és dél-csendes-óceáni módszerekhez hasonlóan forró köveket kell használnunk. Ne használjunk puha. ökölnyi méretű.perzselődík meg és nem ég el. farönkökre és kb. míg végül minden belezuhan a gödörbe. 45-60 cm mélységű. felforró-sítva a felettük lévő köveket. kerek kövekre és sziklákra. amivel nagy mennyiségű fontos tápanyagot veszítünk. Hangi-módszer Az edény nélküli főzés másik módja. lyukacsos vagy rétegzett köveket. és a tetejükre rakjunk köveket! Amikor meggyújtjuk az aprófát. ovális alakú lyukat és az aljára tegyünk aprófát! A lyuk fölé fektessünk fagerendákatr majd derékszögben helyezzünk rójuk újabb réteg gerendát! A gerendák közé tegyünk köveketI Készítsünk további 5-6 réteget váltakozó irányban elhelyezett gerendákból. a gerendák is égni kezdenek. Az egyesült államokbeli kagylósütéshez. Szükségünk lesz aprófára. az agyag leszedi azok bőrét. mert ezek hő hatására felrobbanhatnak.

majd a hő megtartása érdekében fedjük be az egészet a kiásott földdel! Az üreg így kuktaként működik. hogy semmi se lötyöghessen ki belőle. és már kész is az étel! Víz forralása hangiban Ha nincs olyan edényünk. más vízálló anyagoknak viszont hasznát vehetjük). Másfél óra múlva távolítsuk el a fedőréteget.ha nem olvad el (így kizárhatjuk a műanyagot. használjuk a hangitl Bármit felhasználhatunk.fölé. másfél órát igényel. HASZNOS „KONYHAI” ESZKÖZÖK FOGÓESZKÖZ . amibe összegyűjtöttük a vizet . tegyünk a tetejére zsákvásznat.. leveleket stb. az edény pedig nem fog megégni. A víz felforralása kb. Az edényt zárjuk le. amelyben vizet tudnánk forralni.

Keressünk két görbülő ágat. Edények . és tegyünk rá nehéz köveket. nehogy tüzet fogjon! Támasszunk rá egy hosszabb botot úgy hogy egyik vége a tűz fölé lógjon! A bot alsó végét szúrjuk a földbe. FAZEKTARTO RÚD Ha a tűz fölé keresztben elhelyezett rúdnál (a) változatosabb módszerre vágyunk. hogy az ágak széttartsanak egymástól. Ha az egyik ág vége villás. és kössük össze őket úgy. forró kövek és izzó fadarabok megfogására használjuk. hogy szobád végeiknél széthajoljanak! A két ág összekötő tt része közé tehetünk egy vékony fadarabot is. erősebben tudunk majd az eszközzel szorítani. nehogy felcsapódjon! A bot végéhez közel vágjunk bemetszést. hogy ne csússzon le róla oz edény vagy kössünk rá egy erős kampót (az utóbbi biztonságosabb)! . szúrjunk a főidbe egy villás végű botot a tűzrakástól kellő távolságra.

ezért készítsük . hogy villás részük a támasztófára ellentétesen illeszkedjen. VÁLTOZTATHATÓ MAGASSAGÚ EDENY-TARTÓ KAMPÓ A tűz és oz élelem közti távolság befolyásolja. rajta hússal és zöldséggel! LENGO EDENYTARTO Két villás bot és egy földbe szúrt.masztófa szükséges hozzá. ha pedig az ágat oldalirányba mozgatjuk. stabil tó. A karos alátámasztás megtartja a beállított magasságot. beállíthatjuk az edényt pontos helyét a lángok fölött. hogy mennyi idő alatt készül el az étel. Az ágakat úgy kössük össze . Hosszabb támasztófávaí a főzési magasságot is szabályozhatjuk.Készítsünk két vagy három tűz fölé hajló botot.

majd vágjuk az ógokat 10-12 cm-es hosz-szúságúra! Távolítsuk el a kérget is. hátha már korhadó fát rejt! .el ezt az eszközt. és szabályozni tudjuk a főzést! Vágjunk le egy alacsony fáról vagy bokorról egy több ágból álló. erős fadarabot.

majd késünk hegyével rajzoljuk rá a kanál fejének alakját! Ezután faragjuk ki a kívánt formát! Ne kapkodjunk. A késsel soha ne magunk vagy a kezünk felé vágjunk! . a felső vége pedig a következő csomó alatt legyen! Csiszoljuk le a széleit a szálkák miatt! KANÁL Keressünk egy lapos fadarabot.BAMBUSZCSÉSZE Vágjunk le egy darab bambuszt úgy hogy oz alsó vége pontosan az egyik csomó alatt. azzal csak elrontjuk a munkát.

Készítsünk egy másik dobozt.NYÍRFAKÉREG DOBOZ Készítsünk tórolódobozt vagy forraláshoz használható ideiglenes főzőedényt a nyír-fakéreg belső rétegéből! Varrjuk vagy kössük össze kérget a tetejéhez közel. . hogy ne nyíljon szét! Ideiglenes dobozt a felső sarkokat hasított peckekkel összetűzve is készíthetünk . amelynek alapja az előzőénél nagyobb! Ezt használhatjuk az első tároló fedeleként is. elveszítjük a tartalmát.ha viszont az edény hirtelen szétnyílik.

sóban pácolás. túlzott hőnek vagy nedvességnek. nyírfakéreg dobozban). jár. A romlást késleltethetjük. ecetben elrakás. ez azonban csak rövid időre kínál megoldást. barlangban vagy vízközeiben tároljuk. hogy a tartalékaink biztonságban legyenek.1 junk el kellő elővigyázatossággal az étel tárolása terén is! Ne tegyük ki az élelmet közvetlen napfénynek. nedves környezetben élnek. Az alkohol is kiváló tartósítószer lehet. A legtöbbet alkalmazott eljárások: szárítás. hogy előfordulása évszakonként változó). Hosszú távra tartósítani csak bonyolultabb módszerekkel tudunk. ha az élelmet légmentesen elzárjuk (de a puha gyümölcsöket enélkül is érdemes cukorban tartósítani). kúp alakú poharat (felakasztva főzőedényt) kapunk.pl. Az étel megromlását okozó mikroorganizmusok .Ha behajtunk egy kör alakú lapot. és ne rakjuk olyan helyre. Az étel tartósítása Ha nem áll korlátlan mennyiségű élelem a rendelkezésünkre (vagy valószínűsíthető. Cukorral hosszan tartósítani csak akkor tudunk. füstölés. a penészfélék -meleg. vízálló csomagolásba. pl. ahol híján vagyunk a tápláléknak). f NE FELEDJÜK: Ha az értékes élelem tartósítására időt és energiát fordítunk (külö-I nősen az olyan területeken. fontos gondoskodnunk róla. ha az ételt hideg helyeken. ha van megfelelő felszerelésünk az elkészítéséhez. ahol a dögevő állatok megdézsmálhatják! Lehetőség szerint tegyük az ételt légmentesen záródó. . vagy tároljuk jól záró edényben (pl.

külseje pedig el van zárva a baktériumok elől. A belseje száraz lesz (így nem tud víz kicsapódni). tápértéke pedig koncentrálódik. és sót dörzsölünk a húsba. címkézzük meg és . ha levágjuk a zsír nagy részét. A nedvesség elvesztésével csökken az étel mérete és súlya. jól szellőző helyen tároljukl Füstölés A füstölés nemcsak vízteleníti a húst. ha a szárítást tűz fölött végezzük.Ha többféle élelmet is tárolunk. amelyik 5 százalékos nedvességtartalmú ételen élne (ez egyébként a férgek számára is kevésbé vonzó).olyan. olyan azonban alig akad. hogy minden rendben van-e a tartalékainkkal! Szárítás A nap és a szárazság egyaránt kiszárítja az élelmet. A só kiváló szárítóanyag. mintha belakkoznánk. FÜSTÖLŐ TIPI . Az így konzervált húst hűvös. de bevonja védőréteggel is . A legjobb. a legtöbb éghajlaton mégis jobb.hogy elkerüljük az ízek keveredését különítsük el azokat! Rendszeresen ellenőrizzük. Rengeteg penészféle képes megélni 16 százaléknál alacsonyabb nedvességtartalom mellett. a lúd. A füstölést leghatékonyabban húsfüstölőben vagy füstölő tipiben végezhetjük. a tengeri madarak és az egyéb magas zsírtartalmú állatok húsa tartósítható a legnehezebben. A sertéshús.

Szúrjunk hórom botot a föfc/be háromszög dókban. és gyújtsunk alatta tüzet! Húsfüstölő A tipi egyik változata. Formázzunk tartóoszlopokból négyszögletes keretet (a). majd rögzítsünk rá . majd kössük össze végeiket! Építsünk c botok közé vízszintes felületet.

vastagságuk a 6 mm-t! Égessük a tüzet. és nagyobb füstöt tudunk létrehozni. Biltong . zsírmentes csíkokra vágjuk. Így táplálni is tudjuk a tüzet. hogy a keretre tudjuk rakni azokat. hogy a füst ne tudjon kijutni! Ha nincs megfelelő anyagunk erre a célra. Ez a füst hidegebb is lesz. Ezt egy föld pad üregében tüzet rakva előzhetjük meg (lásd Kigyófészek a Tűz fejezetben). ügyelve rá. hogy megfőne. fennáll c veszély. a halat pedig belezzük és szálkázzuk ki! A csíkok bármilyen hosszúak lehetnek.ezek fogják tartani a füstölt ételeket. a szegfűbors levelei különösen jellegzetesek.különösen a tölgy . akárcsak a tipinélJ A tüzet a vízszintes felület alá rakjuk! A húst a tipi mindkét változata esetén vékony. hogy semennyi vagy csak minimális mennyiségű füst illanjon el! Ha a füstölő tipi parazsa lángra kap. ha a tipit a kémény fölé állírjuk. elzán/a a füstölőt! Tartsuk a szerkezetet 18 órán keresztül lezárva. kerüljük viszont a magyalt és az egyéb mérgező leveleket. könnyen lángba boruló tűlevelűeket! Füvet ne használjunk! Némelyik levél egyedi ízt kölcsönöz a húsnak. majd tegyük a leveleket a parázsra! Az egész szerkezetre terítsünk egy ruhadarabot. és anélkül képződik rajta védőréteg.keresztben léceket . hagy az egész szerkezet kigyullad. valamint a gyantatartalmú. készítsünk elő faágakat és gyepet.levelei kiválóak. hogy izzó parázshalom keletkezzen! Tartsunk készenlétben egy zöld levelekből álló halmot! A keményfák . mintha közvetlen alulról érkezne: o hús lassabban szárad. hogy van-e még lángja a tűznek. szélességük azonban ne haladja meg a 2f 5 cm-t. Ellenőrizzük.

hogy minden oldaluk alaposan kiszáradjon. majd zúzzuk porrá! Az állati zsírt olvasszuk fel alacsony tűzön anélkül. A C-vitamin kivételével minden alapvető vitamint és ásványi anyag megtalálható benne. hogy ne rakjanak petéket a húsba! HAL SZÁRÍTÁSA A halat biltongként tartósítsuk! Vágjuk le az állat kjét és a farka t. A húst aprítsuk fel. Vágjuk be a belső húsrétege:. A „biltong" a dél-afrikai neve. felakasztani azonban könnyebb úgy. hogy ideje biztonságos helyre menni. védjük az esőtől! A csíkokat szükség esetén forgassuk meg. Ezalatt tartsuk szárazon. A füstöléshez hasonlóan vágjuk a húst csíkokra. mint a füstölt hús. majd akasszuk ki őket a napra! Ügyeljünk rá. amelyet kiválóan szállíthatunk. ezért csak akkor készítsünk ilyet. de egy észak-amerikai indiántörzs (chorqui) után „jerky’'-nek is hívják az Egyesült Államokban.tartsuk távol a legyeket. ha úgy döntünk. ha a füstölés nem megoldható. hogy az ételt ne érjék el az állatok . napsütötte kövekre. biltongból készült élelem.legyenek a földtől legalább 2-3 m magasan! A hús megszáradásához két hétre van szükség. hogy gyorsabbon száradjon! Az apró. A halat füstölhetjük is. és . ha a gerinc. majd belezzük ki! Nyissuk szét! Távolítsuk ei a gerince t majd terítsük a húst meleg. Azonos súlyú biltongra és kisütött zsírra van szükségünk. hogy felforrna! Öntsük a zsírt a felaprított .legalábbis kezdetben . Nem áll el olyan sokáig. 7. Ehhez fel kell nyitnunk.5 cm-nél kisebb halakat nem kell kibelezni.Napon szárított étel. A fejénél fogva akasszuk fel! Húspor (pemmikán) Tápláló. a fej és a farok meghagyásával belezzük ki és tisztítjuk meg.

majd használat vagy fogyasztás előtt alaposan lemossuk az ételről a sót. majd áztassuk benne a húst legalább 12 órán át! Ezután tegyük a húst fedett. majd szárítsuk meg őket! A szárított zuzmót aprítsuk porrá. gomba és zuzmó A gyümölcsöt és a bogyókat száríthatjuk egészben vagy szeletekben. hogy a keverék belepje! A magas víztartalmú növényeket nehéz tartósítani. Úgy ellenőrizhetjük a sóoldat erősségét. hogy szorosan egymás mellé rakunk só. mint citromfélékhez. Ezt tegyük zárt tárolóedénybe és más étellel együtt fogyasszuk! ELKÉSZÍTÉSI JAVASLATOK Hús . Burgonya helyett használhatunk olyan kisméretű gyümölcsöt vagy növényi gyökeret is. tegyük vízálló táskába I Különösen a hideg éghajlaton áll el sokáig.áztassuk néhány órán át vízben. ha nem éri őket nedvesség. amíg a burgonya lebegni nem kezd a folyadék felszínén. és forraljuk sűrű sziruppá. illetve a fazékban készülő ételhez. A gombák . szárítva viszont még hosszabb ideig elállnak. hogy addig öntünk a vízbe sót. ha ezeket is savban pácoljuk! Ha könnyebben jutunk sóhoz. és keverjük alaposan össze! Amint a keverék lehűlt.különösen a vargányafélék . A legjobb. a sós lé pedig távol tartja az újabbakat. vagy . lehetőleg légzáró edénybe. füstön vagy hő közelében. forraljuk fel a zöldséget. forró sziklára. babot és borsót). Tegyük a növényt tűzön felmelegedett. majd tegyük őket sóoldatba (sós vízbe)! A forralás elpusztítja a meglévő baktériumokat. keverjük össze alaposan. Savban és sóoldaíbarc pácolás A hal és a hús ecetben tartósításához használjunk a vad iíme-ból és citromból kinyert citromsavat! Hígítsunk fel kétegységnyi gyümölcslevet egy egységnyi vízzel. napon. mert az túl könnyen a felszínre jut)! A só alkalmazásának másik módja. aztán forraljuk fel.és zöldségrétegeket (pl. A gombát adjuk hozzá a leveshez.biltongra. A gyümölcs általában szárazon is fogyasztható. amely sima vízben nem lebeg (de ne almát. és rendszeresen forgassuk. amíg meg nem szárad! Nedvességálló edényben tároljuk! Gyümölcs. hogy visszanyerje a nedvességtartalmát! A zuzmókat a megfelelő tároláshoz először egy éjszakára be kell áztatnunk.ha másképpen akarjuk fogyasztani .hamar megszáradnak. Héjasok és gabonanövények Meglehetősen sokáig fogyaszthatóak maradnak.

Először főzzük meg. A szarvas szintén férges szokott lenni. Lassú tűzön főzve. majd durva. kérges bőrében készítjük el. valószínűleg nem tartalmaz baktériumot. Madarak Az összes dögevő madárfélét főzzük meg! Az öreg varjú. A tyúkhúr és az acsalapu kiválóan megfelel erre a célra. Tegyük izzó parázsra. Nyúzzuk meg a fejet. a kiválási folyamat véget ért. de fedjük le! A vér tetejére tiszta folyadék válik ki. Vér Hagyjuk abban az edényben. aztán ízlés szerint süssük ki! A szív félig megfőzve. A hal kevés főzést igényel. vagy levelekbe csavarva és izzó parázsra téve a legjobb. amíg meg nem puhull Belső részek A májat nagyon körültekintően vizsgáljuk át! Akkor fogyasztható. öntsük le a folyadékot! Szárítsuk a megmaradt anyagot a tűzön. ha főzés után fogyasztjuk őket! A fiatal egye-deket meg is süthetjük . majd lassú tűzön forraljuk 90 percen keresztüli A koponyáról nyúzzuk le az összes húst. és főzzük meg a kolbászt! Ha már megfőztük.töltsük meg a madarat zöldséggel és gyümölccsel! mm A legjobb. kiváló pörkölt készíthető. ha kibelezzük. Ezután forraljuk fel és főzzük lassú tűzön. amíg szilárd masszát nem kapunk! Levesek és egyéb fazékban készült ételek dúsítására használjuk! Kolbász Alaposan tisztítsuk meg a beleket és mosás közben fordítsuk ki azokat! Töltsük meg a beleket fele részben hússal. fele részben zsírral! Adjunk a keverékhez elegendő vért. vegyük ki belőle a húst és főzzük meg! Némelyik kígyó . A kivételesen kemény húst helyezzük 24 órára a citromfélékből nyert savba! így pácolva puhább lesz. kémény fölött. A sertéshús különösen a meleg éghajlaton lehet veszélyes: a vaddisznó általában féreggel és májmétellyel fertőzött.A legjobb. ha szilárd. majd megsütve a legjobb. a mérgező leveleket viszont kerüljük. HaB Ha édesvízből fogtuk ki. Az agyból (ha nem a nyers bőr tartósítására használjuk). ha a húst apró kockákra vágjuk és felforraljuk. szagtalan és nem borítják pettyek vagy kemény darabok. Amikor úgy látjuk. a nyelvet és a fület is. beleértve a szemet. és forgassuk folyamatosan! Ha a bőr leválik. a feketerigó és a papagáj húsa kemény: legjobb. hogy összetartsa az összetevőket! Kössük össze a végeket. tartósíthatjuk hideg füstöléssel füstölő tipiben. amelybe összegyűjtöttük.

majd felaprítjuk őket egy konzervdobozban! Elviselhetőbb azonban ilyen élelmet fogyasztani. ezért minél hamarabb készítsük el őket! Dobjuk forrásban lévő.bőrén mérgező váladék található. illetve hasonló élőlényekből sütéssel ízletes ételt készíthetünk. porrá zúzzuk. rossz íze lehet. vegyük ki. és levest vagy egyéb fazékban főzött ételt dúsítunk vele. majd egy éjszakán át áztassuk édesvízben! Főzés közben többször cseréljük a vizet. először egy kihegyezett bot vagy kés nagyon hegyes végével szúrjunk lyukát a tojás egyik végébe. rakjuk a tetejükre a kagylókat. és gyújtsunk mellette tüzet. hogy megreped! Ne feledjük. ezért főzés előtt mindig vágjuk le a kígyó fejét! Ha nem vagyunk biztosak benne. amíg a páncélja le nem válik! Vágjuk fel a húsát és főzzük puhára! Cápahús Ha nem megfelelően készítjük el. hogy a megölt hüllő ehető. amelyben megfőnek a puhatestűek. de ha nem áll a rendelkezésünkre edény. kevésbé valószínű. majd süssük megl Ha forró parázsra helyezzük és lassan készítjük el. majd fedjük be az üreget nedves hínárral vagy fűvel. míg másoknak méregmirigye van. ammóniás íztől! Páncélos állatok A rák. a homár. a tengeri rák. ha a forró kövön megszárítjuk. majd tegyünk a tűzre köveket! Amint a kövek felforrósodtak. A tengerből származó táplálékok gyorsan megromlanak. az étikagylóból és más kagylókból. Rovarok és giliszták A legjobb. majd főzzük tíz percig! Ha biztosak vagyunk benne. hogy megszabaduljunk a szalmiákszeszre emlékeztető. hogy a rákfélék ártalmas organizmusokat hordoznak. az olajban gazdag banánlevelek kiváló serpenyőként szolgálnak! Tegyük a levelet forró parázsra. hogy friss. sós vízbe. végül borítsuk be az egészet 10 cm vastag homokkal! A lyukban rengeteg gőz képződik. tegyük be őket a lyukba. az édesvízi rák. . ha megfőzzük. Tojás A legjobb elkészítési módja a főzés. a fűrészes garnéia stb. Ássunk lyukat a homokba. Vágjuk apró kockákra. majd boton süssük meg! Teknősök A vízi és a szárazföldi teknősbékát egyaránt addig főzzük. főzés után nagyobb biztonsággal fogyasztható: könnyen előfordulhat. majd üssük rá a tojást! Ha a főtt tojás csibeembriót tartalmaz. körültekintéssel járjunk el! Nyúzzuk le a bőrt a békákról (sok kétéltű bőre mérgező).

mert így a keményebbek is megpuhulnak. Egy szágópálma átlagosan 275 kg szágót terem ez egy embernek egy évre elegendő mennyiség.az ernyő. majd addig főzzük. ne a törzsből vonjuk ki! Vastag. hiszen a külső kéreg 5 cm vastag és kemény. de a méreg főzés közben megsemmisül. hogy biztonságosan fogyaszthatóak.5 liter. A nedv kinyeréséhez naponta ütögessük és vágjuk a növényt! A folyadékot igyuk meg nyersen. majd szeljük le a végeket pontosan az utolsó virágzó rész alatt! A nagy törzset vágjuk darabokra hosszanti irányban . gyakran és könnyen túlfőzhetjük a zöldségeket! A puha zöldségeket gőz felett óvatosan tovább puhíthatjuk. vagy forraljuk fel és hűtsük le (így majdnem tiszta cukorból álló. nyersen fogyasszuk! Gyökerek Némelyik mérgező. és hagyjuk megpuhulni! luzmé és m®ha Áztassuk egy éjszakán át tiszta vízben! Adjuk a főtt. ha biztosak vagyunk benne. majd szűrjük át egy ruhán! A vízben keményítőben gazdag pép fog leülepedni.vigyázzunk. A cukor-.nehéz munka. A gyökereket mindig főzzük meg. de előbb azt is főzzük meg! Öt percig főzzük a gyökeret. Formázzunk belőle ragadós gombócokat és főzzük meg őket! Növényi nedv A pálma nedvét a virágzó részekből.) Gabonafélék és magok . a halfarok. de az ernyő-. ha a hús már megfőtt és puha! A friss zöldségeket salátaként.és süssük meg külön! Zöldségek Mossuk meg a növényt tiszta vízben. a nipa. aztán gyúrjuk meg egy vízzel teli edényben (a törzs dereka is megfelel). tejkaramellaszerű anyagot kapunk). a cukor-. takarjuk be parázzsal. (A gyantaszerű nedv kinyerésével az Élelem fejezet Fák része foglalkozik . virágos nyelet válasszunk a törzs csúcsának aljáról! Ütögessük bottal. amíg meg nem puhul .és a kókuszpálma egyaránt felhasználható ilyen célra. majd tegyük bele egy földbe ásott lyukba. párolt hús esetén a zöldséget azután adjuk hozzá a főzethez. akárcsak a bambusz! Az egyes darabokat edényként használva aprítsuk péppé a szárbelet.és az amerikai trópusokon élő káposztapálma szintén megfelel.napi 1. A sült gyökér is nagyon ízletes. Vágjuk ki a pálmát a törzs aljánál. párolt ételekhez! Szágó A valódi szágó a szágópálmából származik. Főtt. hogy megsérüljön a felülete és meginduljon a nedv! A nyél végéből édes lé fog kiáramolni .

illetve ha a megmenekülés a közeljövőben nem valószínű . hogy megsülnének. A liszthez öntsünk kevés vizet. célszerű szervezési bizottságot létrehozni: meghatározott feladatokra és pozíciókra egyéneket kell javasolni és választani. a nedvesség miatta kavics nem fog megégetni minket (de használhatunk botot vagy fogót is. ha pedig a mag nagyon puha. A legjobb. tekerjük egy lehántoit zöld botra. Szárított mag A héjtól megtisztított magokat szárítsuk forró köveken! A hő anélkül készíti el és szárítja meg a magokat. vagy tegyünk belőle egy maroknyit egy bögre forró vízbe . lásd Hasznos „konyhai" eszközök). amelyre rá tudjuk tenni a magokat! Körkörös mozdulatokat őröljünk. ha lisztté őröljük! Liszt Lisztet őrölni malom nélkül nem könnyű. hogy üreget vájunk egy csőszerű keményfa darabba. beletesszük a magokat. nyaljuk meg az ujjunkat. Ha a túlélők között nincs eleve hierarchia. Alaposan szárítsuk meg. vagy vágjuk vékony csíkokra. ha kemény felületű lapos kövön zúzzuk össze a magokat. hogy ki milyen tudással tud hozzájárulni a boldoguláshoz.A mag maghéjba van zárva. de megfőzhetjük és péppé törhetjük pl. és süssük meg izzó parázs fölött! Egy másik módszer: készítsünk a tésztából ököl nagyságú golyókat. és dagasszunk belőle tésztát! Süssük meg sütőben.kialakítható körforgásos rendszerben is. mint a mozsár használatakor! A lisztőrlés másik módja. . a sárkánygyökér (azaz apácakonty) meghámozott gyökerét. majd zúzzuk össze bottal vagy kővel. aztán öntsük le a vizet.dobjuk őket a levegőbe (ez a rostálás)! A maghéjat (pelyva) elfújja a szél.ízletes és tápláló! Száraz formáját nem tudjuk ugyan teljesen megemészteni. Hidegen vagy felmelegítve fogyasszuk! Adjuk hozzá a fazékban készülő ételhez. A szárított mag (másnéven „pinole") sokáig eláll. Keressünk egy nagy.szeles időben . vagy az ehető kérgeket is. bottal vagy kővel. de megtölti a hasat. Lisztet nem csak gabonamagból tudunk készíteni. hagyjuk leülepedni a keményítőt. Használhatjuk a réti komócsin fejecskevirágzatát. majd tekerjük egy forró. és azonnal meg kell vizsgálni. hogy kipattanjon onnan! Csépeljük cséphadaróval. dörzsöljük a kezünk között! Öntsük a magokat lapos edénybe. így ha elég gyorsak vagyunk. és egy botot fel-le ütögetiink a belsejében. a nehezebb magok azonban megmaradnak. ami nagy csoport esetén . középen be-mélyedő követ. hogy kinyerjük belőlük a keményítőt! Távolítsuk el a rostszálakat. A nyersen is fogyasztható növényi részeket merítsük vízbe. Egyesíteni kell az egyének tapasztalatait. lapítsuk ki. és már kész is a lisztl TÁBORSZERVEZÉS Ha többen kerülnek túlélési helyzetbe. kavicsmé-retü kő köré azokat! Mielőtt felvennénk a kavicsot. de megoldható. majd időnként . általában valaki felelős pozícióba kerül: ő irányítja a tábor szervezését és a túlélési terv kidolgozását.

hogy megőrizzük egészségünket.A napi teendők (azaz a tűzifa. és a legjobb. kivéve. Először valószínűleg olyan sok a tennivaló. Minden könyv felbecsülhetetlen érték. történetmesélés mind-mind fontos szerepet tölthet be az életünkben. és szívesen végeznek különböző feladatokat. működtetésére is. pl. készítsünk valamilyen egyszerűbb fajtát. A túlélők között valószínűleg mindenféle korú és jártasságú ember megtalálható. rejtvények. biztassuk annak fejlesztésére! A betegek és sérültek kapják a legkönnyebb munkát. megtervezzük a másnapi feladatokat és új terveket dolgozzunk ki! A zene nagyot segíthet a morál javításán. így csökkenthetjük a legyek elszaporodásának veszélyét. Ha nincs nálunk. de éppilyen fontos a táborhely rendben tartása is. ha felgyógyulásukig a tábor környékén dolgoznak. ütőst vagy pánsípot.köveket vagy egyszerű faragványokat használhatunk bábunak. Készíthetünk táblajátékokat. legalább kettesével hagyjuk el a tábort! A sivatagot kivéve (ahol a nap legnagyobb részét árnyékban kell tölteni. ha nem foglaljuk el magunkat vadászattal. Ez egyaránt vonatkozik saját testünkre és a tábor megtervezésére. ezért a . A tábortűz köré szervezett gyűlés segít rendszert kialakítani. ezért a lehető legnagyobb higiéniára kell törekednünk. a főzés. hogy beszámoljunk a napközben történt eseményekről. ezért a tevékenykedés ideje a kora reggel és az éjszaka) a nappalok nagy valószínűséggel munkával telnek. legyen akár hasznos vagy csak szórakoztató! TÁBORI HIGIÉNIA A túlélés egyik fontos feltétele. Ilyenkor lehetőség nyílik rá. amiben a legjobb! Ha valakinek jó adottsága van valamihez. Az unalom viszont az önmagára maradt embernek ennél sokkal veszélyesebb lehet! Minden napra ki kell tűznünk valamilyen feladatot. ezenkívül a fegyelem és szabályosság érzetét kelti. táncjáték. dámajátékot vagy sakkot . ha a tudásukra akkora szükség van. Az éjszakák viszont unalmasak és haszontalanok lehetnek. de kis fantáziával még ezeknél érdekesebb időtöltési formákat is kitalálhatunk. A fertőzések túlnyomórészt vízi eredetűek. a vadászat és a csapdaállítás) ellátása beosztást igényel.és vízgyűjtés. hiszen bármikor felbukkanhat a keresőalakulat repülőgépe. A hulladékot és a latrinát a táboron kívülre helyezzük. ha egyedül szeretnénk kikapcsolódni. hogy a fáradtság miatt gondolni sem tudunk önmagunk regenerálására. Az emberek többnyire változatos ismeretekkel rendelkeznek. sose egyedül. Magányos túlélőként is szükségünk van a rendre és fegyelemre. hogy pazarlás lenne őket ilyesmire pocsékolni. Ha elegen vagyunk. vagy nem maradt épen hangszer. a latrinaásás. Ezzel együtt mindenkinek azt kell csinálnia. a karbantartási feladatok. Az éneklés. A rendszeres napi munka javít a hangulaton. pl. A csoportból valaki mindig tartózkodjon a táborhelyen! A segélykérő jelzések leadásához mindig legyen elegendő személy. Minden egészséges és hasznavehető embernek ki kell vennie a részét a kellemetlen feladatokból is. énekelni pedig mindenki tud.

Csoport esetén a nemek szerint elkülönített latrina növeli a vegyes csoport tagjainak kényelemérzetét. ássunk másikat. valamint a főzés területét! Ha folyó.szennyezett víz fogyasztásától szigorúan tartózkodjunk! Az ételmaradékot és egyéb hulladékokat lehetőleg égessük el! A tábor elrendezése Az egyes tábori tevékenységek helyét úgy válasszuk ki. Próbáljunk a latrina használójának minél nagyobb nyugalmat biztosítani! Miután ellenőriztük. és ne szennyezzék a mindennapi tevékenységek. mosogassa az edényeket. hogy a vízfolyás felső szakaszán senki se mosakodjon. a régit pedig temessük be! Készítsünk új ülőkét. még lejjebb pedig egy edények mosására alkalmas részt. amely így büdös leszl Székelés után borítsuk be a székletet földdel! Öntsünk rá egy kis vizet. A latrinát és a szemétlerakót a tábortól távol helyezzük el (és lehetőleg hátszélben). ne használjuk a latrinában! A citromsav és a fertőtlenítőszer megöli a latrina tartalmát lebontó hasznos baktériumokat. a régi faülőkét és fedelet égessük ell . és soha ne felejtsünk el visszatenni. nehogy egy esetleges szivárgás miatt szennyeződjön az ívóvíz! Az egyes tevékenységek helyszínei Jelöljünk ki egy ivóvízgyűjtőhelyet. hogy ne zavarják egymást. és ezért az emberek másik helyszínt válasszanak! Szükség esetén vágjunk ösvényt a könnyebb odajutás érdekében! NE FELEDJÜK: SOHA ne vizeljünk vagy székeljünk vízkészletünkbe. vagy annak közelébe! Latrina és hullladékfárolás Még a magányos túlélő számára is fontos a megfelelő latrina kialakítása. hogy kényelmetlen legyen odáig elmenni. megfertőződések tömegét indítva el! Ha idővel a latrina büdössé válik.és ruhamosóhelyet. különben az ürüléket érintő légy az ennivalón is végig fog menni. mossa a ruháit vagy bármi mást! A vízfolyás alsó szakaszán jelöljünk ki egy mosakodó. égessük el. ez serkenti a baktériumok szaporodását! A legyek távoltartására készítsünk latrinafedelet. és ehhez tartsuk is magunkat! A latrinát a tábortól lefelé ássuk. ássuk el! Ha van fertőtlenítőszerünk. hogy a hulladék nem tartalmaz semmilyen hasznos dolgot.vagy patakparton verünk tábort. jelöljünk ki meghatározott helyet a tevékenységeknek. az előbbi viszont annyira ne legyen messze. távol a vízkészlettől. amit pedig nem lehet elégetni. és ügyeljünk rá.

25 m mély és 45 cm széles árkot! Oldalát rakjuk ki farönkökkel vagy kövekkel és földdel[ amíg kényelmes ülő-magasságot nem érünk el. 1. a réseket pedig töltsük ki! Fektessünk keresztül a nyilas fölött néhány fa rönköt. hogy csők egy lyuk maradjon (vagy nagy csoport és többszemélyes latrina esetén több)! Szórjunk fából maradt hamut a farönkökre tömítésül (ez a legyeket is távoltartja)! .MÉLY ÁROK LATRINA Ássunk egy kő.

esetleg egy szélein kövekkel leszorított leveiet!Soha ne feledjük el visszatenni! VIZELŐEDÉNY Ássunk egy 60 cm mély gödröt! Háromnegyed részben töltsük fel nagy kövekkel. majd tegyünk a tetejére földet. és állítsunk bele egy kéregből készült tölcsért! Helyezzük olyan közel a táborhoz. hogy az emberek mindenképpen ezí használják! .A nyílás befedéséhez készítsünk kisebb fafedele Tt vagy használjunk nagy lapos szík-lát.

fa vagy hínár elégetésével készíthetünk. . Az olaj lehet állati zsír (beleértve a halét is) vagy növényi. Lúgot hamu formában. de a fertőzéseket nem gátolja meg.Aszappan ugyanakkora legtöbbet használtfertözésgátló. használjunk hulladékégetőnek! Minden el nem égett hulladékot ássunk el hulladékgödörbe! TÁBORI FEGYELEM_ . nem pedig a táborba vonzzuk a vadakat! .Hulladékégető Ha nem tudjuk a hulladékot a tábortűzön elégetni. hogy tormagyökeret vagy fenyögyantát adunk a főzethez.A zsákmányt ne a táborban készítsük elő: a csapda helyén tessük és belezzük ki. hogy a fán élő állatok ne férjenek hozzá! Használat után azonnal tegyük vissza a vizespalackok és edények tetejét! . és sokkal könnyebben támadják meg a baktériumok. hogy sebek ellátása előtt megmossuk vele a kezünket. A szappan kiválóan alkalmas rá.beleértve a jódot is. ahol elázhat vagy megéghet! . és forraljuk fel az olajjal együtt] Forraljuk lassú tűzön. mert túl sok keletkezett belőle.A tartalék ruhát és felszerelést a menedékben tároljuk! Ne olyan helyen heverjen. Erre a célra tartalékoljunk belőle! Szappankészítés A szappan elkészítéséhez két alapanyag szükséges: olaj és lúg.Az ételt lefedve. A civilizációtól elszigetelve hibát követünk cl. ügyeljünk rá. a latrina környezetében rakjunk külön tüzet! Ha van nagy kannánk. Úgy tehetjük fertőzésgátlóvá. ha túl gyakran mosak-szunkszappannal. amíg a felesleges folyadék el nem párolog. de soha ne a földön tároljuk! Ha fán tároljuk. bőrünk így kevésbé lesz vízhatlan. majd hagyjuk kihűlni! Az ilyen szappan megtisztítja a bőrt. tartsuk rendben a dolgainkat: keressünk egy fát az edények és főzési eszközök számára! A tárgyakat akasszuk az ágakra és a gallyakra! Keressünk helyet a bögréknek és a kanalaknak is! Semmit se tároljunk a földön! Rögzítsünk „konyha-szekrénynek" dobozt a fatörzsre! A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Szappan Szappannal mosakodva lemossuk magunkról a természetes zsírréteget. nem lehet azonban ásványi eredetű. ott is nyúzzuk meg! így a csapdához. amely minden másnál jobb .Mindennek legyen meg a helye. amely a baktériumokkal együtt a szöveteket is eltávolítja. MÓDSZER: Mossuk össze a hamut vízzel! Szűrjük meg.

nyélre is rögzíthetjük.A keverék helyes arányainak megállapítása tapasztalatot igényel. A szilánkokat úgy távolíthatjuk el a sima oldal széléről. Némelyik fa. A csontot is el tudjuk vágni kőszerszámmal. gömbölyű kavics (esetleg a folyóágyból). A kőből magából is kiváló kalapács készíthető. Ha a kő meghasadt. Eleinte úgy készítsük. pl. obszidiánból. illetve csontból és egyéb természetes anyagokból készítette. az eszközöket kőből (leginkább kovakőből. . rénszarvasaganccsal dörzsöljük. hogy egy másik kővel az éleit ütjük. de magunk is hasíthatunk ilyet egy sima. A kőeszközkészítés tudománya csak lassan sajátítható el.ha alakja lehetővé teszi . hogy rendelkezünk a csont faragását segítő késsel vagy fémszerszámmal. Az üveges köveken pattintással (hasítással és rétegekre bontással) éles széleket alakíthatunk ki. SZERSZÁMOK Mielőtt az ember felfedezte a fémet és megtanulta megmunkálni. hogy ütni is lehessen velük. küiönben a kő elnyeli. Finom munkát úgy végezhetünk. annyi előnyünk azonban van vele szemben. A kőkorszaki. A legjobb alapanyag köszerszám készítéséhez egy hasadt. az élre mért ütésekkel vékony pengét képezhetünk. hogy a lúgnál több olajat használunk. hogy sima felületet kapjunk. kvarcból és más üveges kövekből). gömbölyű kavicsból másik követ használva . az ausztráliai őslakosok által lándzsakészítésre használt ausztráliai akác elég kemény vadászatra és vágásra alkalmas penge készítéséhez. de csiszolhatjuk is egy durva kő segítségével. A csontot is használhatjuk szerszámként . de ezek nem lesznek annyira erősek. mert a túl sok lúg kiszárítja a bőrt és érzékennyé teszi. Az ütés 90 fokosnál kisebb legyen. de . pl. ha az ütés mellett egy puhább eszközzel.az agancsból és a szarvból hasznos ásószerszám. eszközkészítő embert utánozzuk. Ha létrejött a sima felület. Más kőfajtákból is készíthetünk élt késhez.a lényeg. letörhetőek róla a rétegek. véső és kalapács állítható elő. és nagy kitartást igényel.

KŐSZERSZÁMOK Baltafok készítésére alkalmas módszer Először hasítsuk szét a követ. vágóélnek és nyílhegynek egyaránt hasznosíthatóak. amelyből függőlegesen szilánkokat tudunk lepattintani (c)! A végső kiclokítást csak ezután végezzük! Ütö-gessükpuhább kövekkel. . majd a kisebb szilánkokat agancs. majd részben formázzuk meg a széleit (a)! Ezután az egyik oldalán alakítsunk ki egy vízszintes felületet (bj. hogy a szerszám -készítésben jártasságot szerezzünk.vagy kemény fa darabbal csapkodjuk és dörzsöljük! Nagy türelemre van szükség. A gyakorlás közben keletkező szilánkok viszont kaparóeszközként. CSONTSZERSZÁMOK A lapockacsont alakja tökéletesen megfelel fűrésznek (a).

jól hordozható felszerelése lehet bárkinek. élesre csiszolt élű kapa rőt is készíthetünk (b).vájjuk ki a kés hegyével vagy kovakődarabbalÍA kést ne hevítsük fel a tűzben! Balta Minden hajó és repülőgép felszerelésének része a tűzoltóbalta. Szükség esetén késsel faragjunk neki nyelet! . de a saját készítésű nyélre illeszthető baltafok is hasznos kiegészítő.Először törjük ketté. vagy ~ ha nincs drótunk . ha súlya 500-750 gramm. és élesítsük ki a hegyét! Forró drótdarabbaI égessünk bele lyukat. CSONTTU Válasszunk ki egy megfelelő méretű csontot vagy csontszilönkot. majd késsel vágjunk ró fogakat! Kisebb. A borda kiválóan kihegyezhető (ej. Legjobb.

A trópusokon kiválóan alkalmasa támasztógyökeres fák gyökere (a): enyhén görbe. Ejtsünk két bemetszést a kívánt nyélhosszban a fa támasztógyökerén (b-től c-ig)! Üssünk a vágáshoz közel o támasztó-gyökérre! A vágások mélységében le fog válni a nyéllé alakítható fadarab. egyenes erezetű és könnyen megmunkálható.BALTANYEL Bármilyen egyenes. de a legjobb a kőris és a hikori. A BALTAFOK RAILLESZTESE A NYELRE Egyik végét lefaragva formázzuk mega nyelet. sima felületű keményfa megteszi. hogy illeszkedjen a baitafok iyukába! A tetejére vágjunk bemetszést! Készítsünk a bemetszésbe iileszkedö éket! .

verjük bele az éket o bemetszésbe.Mikor már a helyén van a fej. majd áztassuk a baltát egy éjszakán át vízben. hogy a baitafok elég szoros-e! A KOBALTA FOKANAK RÖGZÍTÉSÉ Kemény fa nyelet válasszunk! A nyéi végétől 23 cm-re kössünk körbe egy madzagot! A nyél végét hasítsuk ketté egészen a madzagig . hogy a fej rászoruljon a nyéire! Használat efőtt mindig ellenőrizzük.

de a feldarabolásához már nem elég hatékony. ae az ellenkező irányban végezzünk körkörös mozdulatokat! . így energiát takaríthatunk meg. Támasszuk a baltafokot egy farönk és egy támaszték közé jaj! Az egyenetlenségek megelőzése érdekében a vágóéltől befelé élezzük! Először távolítsuk el a redöket és a csorbákat reszelövel vagy valamilyen durvább kővel (bj! Ezután simább kövei. körkörös mozdulatokkal folytassuk! A követ ne húzzuk lefelé a vágóélen! Nyomjuk rá a pengére flásd Kések az Alapvető követelmények fejezetben. hogy erősen tartson! Az ilyen rögzítéssel készített szerszám alkalmas a fa széthasltására. és kössük meg o nyéi végét.// Fordítsuk meg o baltát!Ismételjük meg a folyamatot. Az egyenetlenségeket reszelővei szüntessük meg. húzva viszont nem.(használhatunk kést és éket vagy a balta fejeként szolgáló kovakövet is)Hegyük bele a kovakövet. majd köszörűkővel élesítsük a szerszámot! A reszelő csak az egyik irányba használható: tolva „dolgozik”. A balfa élesítése A tompa élű balta nem ér többet egy rossz kalapácsnál: legyen mindig éles a baltánk.

hogy dőljön a fa (a)! Ne vágjunk tovább a fa felénél. hogy a balta súlya végezze a munkát! . a kezünk és a lábunk felé csapjunk! Ügyeljünk rá. hanem állandó ütemű kisebb ütésekkel próbáljuk kivágni a fát Ha túl erősen ütünk. és ezzel is csökkentsük a favágás fáradalmait! Ügyeljünk rá. építsünk állványt. ahogy kényelmesnek találjuk: természetes ívben üssünk vele! Tartsuk biztosan. ha nem néhány nagy ütéssel. mielőtt áttérnék az ellenkező oldalra! A dőlési irány különösen akkor fontos. ha a fa rossz irányba dől! Kényelmes magasságban dolgozzunk! Próbáljunk a törzsre lefelé 45 fokban ívelő ütéseket mérni. hogy ha esetleg nem találjuk el a fát vagy a célpontot. amelyek eltéríthetik ütésünket! Ha a gyökér vagy a törzs alul nagyon szétterül. majd egy másikat alacsonyabban a szemközti oldalon. vagy üssük egy rönkbe! Favágás Nézzük meg. Hagyjuk. hogy az állvány stabil legyen. Sokkal hatékonyabban dolgozunk. könnyen elvéthetjük a célt. a bevágásoktól függetlenül a nagyobb súly irányába fog dőlni. A lehajló törzsű vagy olyan fa. és hamarabb elfáradunk. amely ágainak többsége ugyanazon az oldalon van. vagyis ott. és gyorsan le tudjunk róla ugrani. és általában azzal üt A baltát úgy használjuk. a balta akkor se találjon el minket vagy bárki mást! A baltát soha ne dobjuk a földre! Tekerjük valamibe. nines-e a fejünk fölött veszélyes száraz ág vagy lódarázsfészek! Távolítsuk el azokat az ágakat és kúszónövényeket.A baiia használata Az emberek többsége valamelyik kezét szívesebben használja. soha ne a testünk. ha a fa átellenes oldalán két ember dolgozik. ahova szeretnénk. hogy kisebb átmérőjű részt találjunk. bár néha a vágások megtisztítása miatt vízszintes csapásokra is szükség van! A törzs mindkét oldalát vágjuk! Először 45 fokos szögben vágjunk ki egy részt.

hogy beragadjon a balta! Ho túl meredek szögben csapunk a törzsre. A vízszintes ütéstől viszont beragad. ez tehát nem hatékony (b).Ha változtatjuk az ütés szögét. a balta lepattanhat a törzsről (a). ne a belsőről (bj! FARÖNK FELDARABOLASA A nagy rönk mögé szeles terpeszben álljunk / Az ütést a tölünk távolabbi oldalra mérjük (a)! . Törekedjünk a 45 fokos ütésre (c)! AG LEVAGASA Az ágat az elágazás külső (a) oldaláról vágjuk te. megakadályozzuk.

HOGY A KEZÜNKBEN TARTJUK! .) Ékkel és kővel is széthasíthatjuk a nagyobb farönköket [ej! SOHA NE ÚGY PRÓBÁLJUK MEG SZÉTHASÍTANI A FÁT. tegyük egy másik farönkre (ej! Ne lépjünk rá! Vághatunk fát úgy is. (Túl kis méretű forönk esetén a művelet nem biztonságos.Ne lefelé vágjunk (bj! Ha kisebb farönköt szeretnénk feldarabolni. és ezt (d) ütjük rá a nagyobb rönkre. hogy a balto vágóélét belenyomjuk egy kis rönkbe.

különben beszorul oz eszköz! Ne húzzuk túl erősen se. ha tűzbe tesszük . A kellő tapasztalat megszerzése közben biztosan el fogunk törni néhány baltanyelet . hanem nyíljon szét (a). mert eltörhet! . A képen látható módon ássuk a földbe az egy vágóélű (b) és a dupla vágóélű (c) baltát/ A FŰRÉSZSZÁL HASZNÁLATA A fűrészszál használatakor o vágás ne szűküljön össze (b).legtöbbször azért. mert a fej rossz helyre (nem a célra) csapódikígy az egész ütést o nyél fogja fel (a).TÖRÖTT NYÉL A balta helyes használatához gyokorfatra von szükség. hogyne lágyuljon meg. miközben c fémet minél jobban beássuk a földbe . A törött nyél eltávolításának a legegyszerűbb módja.

hogy szöget zár be a két rész (d)! Ho két ember dolgozik egyszerre . fontos o ritmus megtartása. hogy szöget .A fűrészt mindvégig tartsuk feszesen (e). Ho egyedül vagyunk. egyszerűbb. ho a tönköt felfelé fűrészeljük (f)! Úgy támasszuk ki. könnyen eltörhet (ej. Ho a fűrészen hurok keletkezik. egyenes vonalban .soho ne úgy fűrészeljünk.

ezért egy kényelmes ágy elkészítése megér némi erőfeszítést. hogy a fűrész végeit kiegészítjük eay-egy kötéllel! Ez azonban veszélyes módszer. hogy ne kelljen közvetlenül a hideg vagy nedves földön feküdnünk. mert így nyitott lesz a vágás. A trópusi éghajlaton a legjobb. Valamilyen ágyra mindig szükség van. ha megemeljük az ágyunk szintjét. hogy fejünk feiett. lefelé fűrészelünk (g). Az ágat úgy is le fű része!he tjük. ez azonban veszélyes lehet A nagyon magas ágakat úgy fűrészeljük le. Mindvégig figyeljük oz ágat. álljunk készen az ugrásra minden pillanatban! A TÁBOR BERENDEZÉSE ÁGYAK Alvás közben feltöltődünk. hiszen ezzel .zárjon be (de ne o földön legyen).

amely révén nem kell a földön feküdnünk.összekötött vagy összevarrt . hogy a tűz egész éjjel égni tudjon. majd temessük be őket vékony földréteggel az alvóhelyünk alatti A kövek szinte egész éjszaka megtartják a hőmérsékletüket. és tegyünk ilyen rudakat a két A-keret közé is! Csőágy A legegyszerűbb változatához szükségünk van egy erős anyagból készült nagy . hevítsünk a tűzön néhány követ (cfe ügyeljünk a Tűz fejezetben olvasható Figyelmeztetésre). amellyel a meleget az alvóhelyünkre irányíthatjuk! Ha száraz a föld vagy menedékben tartózkodunk. A hideg éghajlaton állandó menedék hiányában annyi tüzelőanyagot gyüjtsünk. hogy az oszloppárok közötti távolság valamivel meghaladja a magasságunkat! Kössük össze a tetejüket! Ha kemény a föld.csőrei A nagy kiterjedésű és teherbírású műanyagzacskó megfelel. ilyenből viszont valószínűleg csak keskeny ágyat . helyezzünk el keresztrudakat a keret mindkét lába között. a vékony műanyag azonban alkalmatlan.megkíméljük magunkat a nedves földön va!ó fekvéstől. és készítsünk hővisszaverőt is. Szúrjunk a földbe két pár oszlopot úgy megdöntve. Az igazán erős ruha is megteszi. és még hűsítő légáramlat is ki tud alakulni körülöttünk. növelve kényelmünket. A-kerefes ágy Az A-keret erős szerkezet.

amilyenre a csöágy készítéséhez is szükségünk lenne .ehhez az ágyhoz azonban keresztrúdak is kellenenek! Számukat az ágy mérete és az ágynemű fajtája határozza meg. vagy szétválhat a varrása! Készítsünk A-keretes támasztékokat. mint a keretek közti távolság! Vezessük át az oszlopokat a műanyag. készítsünk alvóhelyet több rétegben elhelyezett fenyőágakból.Ne kockáztassunk olyan anyaggal. . hogy a cső alakú anyag tartsa őket a keret két oldalán! Ágakból készített ágy Ahol tűlevelű fák nőnek. Az erős. és válasszunk két olyan rudat. amely esetleg szétszakad a súlyunk alatt. illatuk pedig jó alvást biztosít! Létraágy Készítsünk két A-keretet. rugalmas facsemeték kényelmesebbek az ágaknál.vagy szö-vetcsövön! Helyezzük a rudakat úgy a keretre. majd válasszunk két viszonylag egyenes rudat. Az ágak kényelmes fekvőhelyet. amelyek mindegyikének kicsit hosszabbnak kell lennie.

más páfrányféléket vagy leveleket! Függőágy A függőágyban alvás gyakorlatot igényel: pl. a hálóból készült függőágy oldalait kifele kell nyomnunk. különben egyszerűen körénk hajlik! EJTŐERNYŐBŐL FÜGGŐÁGY Ejtőernyőből is készíthetünk függöágyat.A két utolsó Jétrafokot" úgy kössük az A-keretekhezf hogy mindkét oldaton kissé álljanak ki! Ez a létra fok erős fából legyen. és rögzítsük a helyére! Ágyneműnek terítsünk rá sospáfrányt. hegy a felső összetartó kötelet ne vágjuk el! . Az összetartó kötéfzet a szövet mentén o csúcsokig fut Az ábrán bemutatott módon vágjunk belőle öt részt! Ügyeljünk rá. és ügyeljünk a szoros kötésre is! Illesszük o létrát o keretre.

majd simítsuk ki őket! Fogjuk össze a sarokban a három összeforró kötelet és kössük őket össze egyszerű csomóvá! közel az anyaghoz (bj! .Helyezzük egymásra o darabokat a képen (átható módon (aj.

Fonjuk össze a köteleket (e) flásd Csomóki! Helyezzünk a szövet mindkét végére a kötél elvezetésére szolgáló. bemetszett távolságtartó rudat .

Ha ezt a módszert választjuk. amíg meg nem találjuk a íegbiztosabb és legkényelmesebb pozíciót! .(d)l Ezután kössük a függőágyat két megfelelő fához vagy tartóoszlophoz! Ha kötünk egy kötelet a függöágy fölé (ej. derékhurokhoz. vagy fonatot készítünk néhány nem használt kötéfzetelemből o függőágy kö teleit hozzáköthetjük egy rögzített hurokhoz (pl. hogy menekülnünk ke!l afüggőágybóL Ha van másik kötetünk. a függőágy egyik végét gyorskioldó csomóvá! rögzítsük (lásd Csomók)! Vészhelyzetben ugyanis bármikor előfordulhat. rá tudunk akasztani egy sátorlcpot vagy esőkabátot. lásd Csomók). Próbáljunk többféleképpen felfüggeszteni a függőágyunkat. és már kész is a gyorsmenedék.

vagy kössünk hajlékony.ÜLŐKE Soha ne üljünk a nedves földre! Mindig üljünk rá valamire. még egy farönk is megteszi! Ha nem áll a rendelkezésünkre kész ülőalkalmatosság. a . a csapdaállitást és még sok más feladatot A képen látható létrát köny-nyen elkészíthetjük. vékony facsemetéket a keretre és fonjunk ót rajta még párat! LÉTRA A létra megkönnyíti az ételgyüjtést. esetleg rögzítsünk rá szijjal műanyagot!Ha mindez nem megoldható. vagy varrjunk rá vászondarobot.vagy fémdarabot. Mivel a két szélső rúd valamekkora szöget zár be (nem párhuzamosak egymással]. fektessünk rajta keresztbe egy símc fa. kössünk össze néhány a!acso ny A-ke re tes tóm asztéko i és fe k-tessünk rajtuk keresztbe egy ágat! Készítsünk olyan ládakeretet. a menedéképítést. mindössze két hosszú rúd közé kel! keresztrudakat rögzítenünk. amelynek rövid fadarabokból készült lábait keresztlécek kötik össze! Ülőke készítése: fonjunk a keretbe indát vagy madzagot.

PÁROS CSÚSZÓRÚD Tüzelőanyag-szállítás. illetve más terhek cipelése végezhető vele sima terepviszonyok között-durva. Keressünk két enyhén hajlékony ágat. kössük ösz-sze c talpakat. hogy egy pontbon végződjenek (aj! Nagyobb teher esetén hagyjuk oz utolsó részt üresen. köves terepen azonban nem használható. amellyel húzni tudjuk (bj! . már előkészített zsákmány táborba vitele. vagy illesszünk rá bőr vagy szőve r vállpántot. és c létrához hasonlóan rögzítsünk közéjük keresztléceket! A szorosabb rögzítés érdekében egészítsük ki keresztmerevitőkkel is! A rakományt tegyük a „ talpakra" mintha szánkón szállítanánk! Ha csak kis távolságra akarunk szállítani.létra fokok nem tudnak lecsúszni. sziklás.

menedék. A nagy madarakra (pl. a torzulásnak és a nyúlásnak. valamint az évszakváltás bizonyos fajok esetén hatással lehet a prém színére és mennyiségére). Kényelmes. hogyan öltük meg az állatot (károsodott-e a bőr). ellenáll a tépésnek. a krokodil és a többi hüllő bőre egyaránt kiváló. alultápláltság vagy harc közben szerzett seb. Némelyik viziemlősnek (pl. Az összes módszer első néhány lépése megegyezik. amelyet átjár a levegő és a pára. a struccra) ugyanez vonatkozik. víztömlő és kenu készítésekor távolítsuk el. ágynemű vagy jól szigetelő sátorlap készítésekor azonban hagyjuk meg a szőrt! A jól kikészített bőr rugalmas. hogy meg szeretnénk-e tartani a szőrt és a prémet. A cápának a többi haltól eltérően bőre van. A bálna és a delfin bőre rendkívül erős. nem pikkelye. szíj. bár nagyon kemény és nehezen emészthető táplálék. A BŐR MEGTISZTÍTÁSA . Bőrhibát okozhatnak paraziták.azt azonban hangsúlyoznunk kell. A bőr egyben táplálékforrás is. a gyík. mégis erős. fertőzés./Lásd Előkészületek és Szánkészités az Útközben fejezetben. A kígyó. hogy megették a saját bakancsukat . amelyet kritikus körülmények között még tartósítás vagy ruhává alakítás után is megehetünk. a fókának és rokonainak) a szárazföldi emlősökhöz hasonlóan van prémje. Ha a madarat tollával együtt nyúzzuk meg. Lábbeli. mennyi idős volt a zsákmány. meleg ruha.és vedlési időszak. a dörzsölésnek. A kezelés módját az határozza meg. zsinór. jól hőszigetelő viselet. mi az aktuális évszak (a párzási. meleg ruhát vagy ágytakarót készíthetünk. vagyis különleges kezelés és tartósítás nélkül gyorsan romlik. hogy minden ilyen esetben bőséges mennyiségű ivóvíz volt kéznél! A bőr és a nyers bőr vizet és fehérjét tartalmaz. Egyes esetekben emberek úgy maradtak életben.] ÁLLATI TERMÉKEK BÖi ÉS PRÉM Minden állatból nyerhetünk bőrt. amelynek az állapotát a következők határozzák meg: mennyire óvatosan nyúztuk le.

A bőrön a köteleknek ne a szélhez tú! közel vájjunk lyukokot! A zsírt és húst kaparással. hogy kiszárítsa a nap! Fontos. és addig főzzük a tűz fölött.Könnyebb a bőr megtisztítása és kiszárítása. vagy átnedvesítheti a reggeli pára! Teljesen szárítsuk ki! Ha a nap csak keveset vagy egyáltalán nem süt. csontéit kovakövet vagy egyéb követ. tűz fölött szárítsuk! Ne hagyjuk. ha a bőrt a földre terítjük! Arra azonban ügyeljünk. ahol elázhat. és helyezzünk rá kőnehezékeket! Hagyjuk benne addig. A folyamat végéig ne érje víz vagy nedvesség a bőrt! Ne tegyük olyan helyre. hogy magár a bőrt ne kezdjék el enni! A prém tartósítása Feszítsük ki a bőrt minél szorosabban. és hagyjuk. hogy a bőrt lángok érjék. amíg . nehogy bomlani kezdjen! A száradást elősegíthetjük. hogy minden nedvesség eltávozzon belőle. hogy ne vágjuk el a bőrt! Távoiitsunke!minden húsmaradékot! Ebben segíthetnek a hangyák és más rovaro k is. amíg a szőrt kézzel ki nem tudjuk tépni belőle (ez általában 2-3 napot jelent)! Készítsünk állati zsírból és agyvelőből álló keveréket. esetleg fát használva távolítsuk eil Ügyeljünk rá. mindössze a hő és a füst segítségével szárítsuk (ez egyben tartósítást is jelent)! Tartsuk távol a főzőedényekből esetlegesen kiáramló gőztől is! A bőr kikészítése A megtisztított bőrt tegyük vízbe. ha sót vagy fából megmaradt hamut dörzsölünk a bőrbe. ha ki feszítjük egy keretre.

fehér. távolítsuk el a szőrt és a szemcséket! A bőr legyen nedves! Ülve végezzük a munkát. a bőrt fektessük a térdünkre! Változtassuk gyakran a bőr helyzetét! Dolgozzuk be a zsír és agy keverékét a még mindig nedves bőr belső felébe! Közben nyújtsuk és mozgassuk a bőrt! Szárítsuk meg az anyagot a tűz fölött! Tartsuk a lángoktól kellő távolságra! A füst reakcióba lép a bőrbe dörzsölt oldattal és rugalmassá teszi a bőrt. különben a szíjnak lesz néhány gyenge pontja! ín és cérna Különösen a nagyobb állatok térdinait és lábaik főinait kiszárítva állíthatunk elő cérnát. egyenes csikókat! Ha hosszabbatszeretnénk. Zsinór és kötél A kötél és a tárgyak összekötésére szolgáló szíj legkiválóbb alapanyaga a nyers bőr. hogy a szélesség állandó maradjon. Vágjunk a börböt hosszában vékony. Erős. vágjuk a bőrt csigavonalban .de ügyeljünk rá. amely a bőrdarabok összevarrására lesz alkalmas menedék és ruházat készítésekor. .egyenletes sűrűségű folyadékot nem kapunk! Kaparjuk le a bőr mindkét oldalát.

vagyis kis átalakítással minden anyag használható. Kiválóan alkalmazhatóak a nyílfej kötéseként Nedvesen ragadósak és nehezen száradnak. vagy vágjunk le nagy nyírfakéregdarabokat! A külső kérget dobjuk el. könnyen lehántható kérget is. Ruházatunk szigetelését és melegségét réteges öltözködéssel növelhetjük! Egy lábon két zoknit viseljünk. a legjobb azonban a nyírfáé. tollat. más ruharétegek közé is tömhetünk. párna. A köveken és kavicsokon közlekedés pillanatok alatt tönkreteszi az elegáns városi cipőt A magas sarkúak és a szandálok szintén gyorsan eltörnek vagy elkopnak nehéz terepviszonyok között. takaró. amelyekkel aztán átköthetjük betekert lábunkat! Varrhatunk a cipőtalpra szövetből felsőrészt is.kötélszerű kinézetükről ismerhetjük fel ezeket az inakat íjhúrnak és rövid kötélnek szintén használhatjuk az inakat. amelyet szintén a lyukakat felhasználva erősíthetünk fel! .Gumikerékből vágjunk ki cipőtalpat. üléshuzat. ezért a nagyobb állatok húgyhólyagja gyomrukhoz hasonlóan . rugalmas belső réteget legfelső ruharétegünk alá! Az eső nagy részét nem engedi át Használhatunk más. vagy egészíthetjük ki a régieket. függöny. majd helyezzük a puha. amelyet az egyenetlen terep okozhat a cipőnkön. a rétegek közé pedig száraz füvet vagy mohát tömjünk! Füvet. mint nyerünk.kiváló vízszállító eszköz. hanem több rétegbe tekerjük! A rétegeket szíjjal rögzítsük. ha lábunkat nem egy. és a szélére. asztalterítő. Nyílásainak összekötésével zárhatjuk le! RUHÁZAT Ha adott helyzetben ruházatunk nem megfelelő vagy célszerű. papírt. Ruhának. . . állati szőrt stb. körben készítsünk lyukakat a szíjak számára. bőr pedig eleinte nem áll a rendelkezésünkre. mert a a szigetelés lecsökkentésével többet veszítünk. vászon.Jobb. Hosszabb ott-tartózkodás esetén úgy alakíthatjuk vízlepergetővé ruháinkat. A szövés csak hosszú ott-tartózkodás esetén lehet megoldás. és az eső sem jelent akkora veszélyt! Lábbeli Soha ne becsüljük alá a kárt. vagy háromszög alakban tegyük lábunkra! A lábujjak fölött hajtsuk vissza az egyik háromszög csúcsát. Húgyhólyag A húgyhólyag természetes funkciója a víz tárolása. sokféleképpen rögtönözhetünk magunknak új ruhákat. hogy állati zsírt vagy fattyút dörzsölünk beléjük! A módszert ne alkalmazzuk nagyon hideg területeken. ágyneműnek és menedéknek a roncsból kimentett törülköző. de még az újság is kiváló szigetelést biztosít Vizhaflanítás Vízhatlan anyagként műanyag táskát vagy sátorlapot használjunk.

amelyet egy rostszállal együtt kivéve kiváló. Előnyük. vagy szíjazzuk össze az oldalait! . ruhakészítéshez azonban túl durvák.Vágjunk lyukat a fejnek egy takaróban vagy szőnyegben. Először mérjük a lábunkhoz! fi szem védelme Szemünk fényvisszaverődés elleni védelmét a tengeren. Tü és cérna Az agávé olyan rostszálakat tartalmaz. Levelei viszont szinte mindig kemény. és használjuk poncsóként! Kössük meg a deréknál. hogy a tényleges lábméretünknél 8 cmel nagyobb darabot vágunk ki belőle körben. amelyhez vastag bőrtalpra. jobban lepereg a ruháról a hó. felcérnázott tűt kapunk! Öltözködési tanácsok . Szíjazzuk a széleknél össze. ha a szemünk alatt a bőrt faszénnel feketítjük be a fényvisszaverődés csökkentése érdekében.A kisebb bőrdarabokat könnyű összeszíjazni vagy összevarrni.hogy rés legyen elöl! A másik két csúcsot a sarok felől húzzuk át a vágásokon keresztül. A szemeknek vágjunk keskeny rést az anyagon! További védelmet jelent. Az eszkimók sokszor fából faragnak szemet védő alkalmatosságot. rostos anyag. majd vegyük fel betekert lábunkra! Kössük össze az összegyűlt szíjakat. KÖTÉL ÉS ZSINÓR A kötélnek és a zsinórnak számos felhasználási lehetősége van a szerkezeti illesztések rögzítésétől kezdve a gyertyakanócon vagy a hurok. . A modernebb kötelek anyaga nejlon és egyéb mesterségesen előállított szálfélék. A befelé fordított szőrme javítja a ruha szigetelését.Mokaszint úgy készíthetünk egy egyszerű bőrdarabból. a manilai kender (az abaca nevű növény rostjából készül). ha viszont kifelé fordítjuk. hogy belülről nagyon erősek. és a szemünk köré kötjük (illetve hideg éghajlaton az egész arc elé). a kókuszháncs (kókuszrost).Kössünk egy öv vagy nyakszalag köré hosszú levélcsíkokat és rostszálakat. a havon és a sivatagban úgy alakíthatjuk ki. majd a biztosabb tartás érdekében csomózzunk a láb fölött oda-vissza hajtogatva még egyet! Ha sok az időnk és nagy a türelmünk. a henequen és a szizálrost (mindkettőnek az agávé az alapanyaga). és kössük rá a bokára! . . amelyekből kötél és fonat készíthető. hegyes pontban végződnek.és hálókészítésen keresztül a sziklafalon történő leereszkedésig. hogy vékony csíkot vágunk ki valamilyen ruhaanyagból. papírból vagy kéregből (de semmiképpen sem fémből). Kötélnek alkalmas minden olyan hajlékony. amelyből kellő hosszúságú és erősségű kötélsodrat készíthető. Hagyományos kötélanyagnak számít a kender. készíthetünk még ennél is hagyományosabb mokaszint. amelyek lelógva „fűszoknyát” vagy füruhát alkotnak. oldalszalagokra és felsőrészre van szükségünk.

illetve megfelel-e a szabványoknak! Hogyan vigyázhatunk a kötélre? . ha a biztosítóköteles vagy ereszkedési (abseiling) technikát alkalmazzuk. de ha valaminek a szélénél (nem is kell túl éles szélnek lennie) megfeszül. A kötél kiválasztása A magunkal vitt kötél fajtáját. víz-. Kötésekhez. A nedves és jeges körülményeket kivéve könnyen kezelhető. hátrányairól azonban nem feledkezhetünk meg. KÖTÉLFAJTÁK A kernmantel típus (a) jellemzője.könnyűek. könnyen elszakadhat. A 7 mm vastag és az annál vékonyabb kötelek pedig nehezen kezelhetőek. A hagyományos háromsodratú kötél (b) három össze tekert szálkö tegből áll: a többi okkor is tort. rovar. dobáshoz és hegymászáshoz általában 9-10 mm vastag kötél ajánlott. és ne jelentsen túlzott megterhelést annak. márpedig a kötél súrlódásakor hőt termelődik. A mászókötélnek rugalmasnak kell lennie.és bomlásállóak. aki leesik. Mindezek ellenére a felszerelés összeállításakor ne feltétlenül nejiont válasszunk! A nejlon hátránya. hogy el tudja nyelni az ütődé-sek egy részét. ha oz egyik megsérül. vastagságát és hosszúságát az elvárásainknak megfelelően válasszuk ki! A nejlonnak számos előnye van a nagyon nedves környezetben. Szakítószilárdsága ugyan megfelelő. illetve ha jókora súlyt kell megtartania. de a hojókötélné! gyengébb. Nedvesen ráadásul csúszik. a fogást váltó és lábtámasztó mászáshoz viszont túl vékony. Egy 30-40 m hosszú kötelet különösebb megterhelés nélkül tudunk magunkkal vinni. hogy külső köpenye belső kötélsodratot foglal magúba. hogy hő hatására elolvad. Felvágva szétbomolhat. Használhatjuk biztonsági kötélnek és mászáshoz is.

nem fog kirojtosodni. semmiképpen se szárítsuk tűz felett! Feleslegesen ne húzzuk. Ha összevarrjuk vagy lekötjük a kötél végét [lásdkésőbb). így szükség esetén könnyebb kezelni és kiengedni. ha természetes rostokból készült! Ha mégis nedves lett. Igyekezzünk a kötelet mindig arra használni. A kötél hasznos eszköz. a mászókötelet ne használjuk szállításra vagy kötésre). és ne hagyjuk a földön! A piszok behatol a kötélbe. hogy megfelelő állapotban maradjon! 1. hogy tekercsben vagy kötegben szállítjuk. hogy a kötél minden egyes köre o következő mentén legyen (különben ösz-szeguboncoiódik)! Mindkét végén hagyjunk bizonyos hosszt a kötés megerősítéséhez! EGYSZERŰ TEKERCS 2. Mindent tegyünk meg annak érdekében. A kötél összegubancolódását úgy akadályozhatjuk meg. és tekerjük ró o másik végét (b)! . Készítsünk egy 35-45 cm átmérőjű tekercsei úgy. Hajtsuk vissza o kötél egyik végét c tekercs mentén (a). bár a túlélésért küzdve gyakran több feladathoz is ugyanazt a darabot kell alkalmaznunk. érdemes a nagyon koszos kötelet tiszta vízben kimosni. és a homok-szemcsék a kötél belsejéből kiindulva teszik tönkre a szálakat Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik a szárítást.A kötelet ne tegyük ki szükségtelen nedvességnek vagy erős napsütésnek. ha megoldható. talán az életünk is múlhat rajta. továbbá óvjuk a rovaroktól és rágcsálóktól. amire való (pl.

majd húzzuk meg a rögzítéshez (a)! 4. A „rótekert" véget húzzuk ót a hurkon (ej.3. Végű! kössük meg a később bemutatott egyszerű nyolcas csomóval! .

függetlenül attól. hogy erősen fogjuk a másik véget! Gondoljuk át. Ilyenkor jobb. övünkön vogy hátizsákunkon szeretnénk iógatm! Hurkoljuk o kötelet o korunk körű! c/öre és hátra. úgy nem fog összegubancolódni. és húzzuk keresztül o köteg felső részén (c). ha kettéosztjuk a kötelet. hogy kb. mint szabad végénél leengedni a köteget . és tekerjük velük néhányszor körbe a kötegel (b)! Készítsünk hurkot. ha a végét nem tudta megfogni! . amikor a másik vég eléri a célt! Ha pl. mi történik a megtartott véggel. végül húzzuk keresztül a végeket ezen a hurkon (d)! Ezután egyszerű nyolcas csomóval kössük a felszerelésünkhöz! Hogyan dobjuk el a kötelet? Könnyebb dobni. ho váltunkon. A dobni kívánt végre kössünk nagy csomót vagy nehezéket! Ügyeljünk rá. egy gyorsan mozgó tutajra mentőkötelet dobunk. hogy a fogadó fél akkor is el tudja kapni a kötél valamelyik részét.Készítsünk köteget o hosszabb kötélből. hogy felfelé vagy lefelé kell dobnunk. nem ránt-e minket a vízbe? Ilyen esetekben kössük ki egy fához vagy lássuk el nehezékkel a kötél végét! A mentőkötelet mindig a célon túl dobjuk. 35-60 cm-t lógjon le! A végeket hagyjuk szabadon (a)! Fogjuk meg mindkét végét.

hogy a nehezék elhajításakor könnyen kioldódjon! . minta balkézben lévőt!A nálunk maradt véget rögzítsük valamihez. ha arra számítunk. hogy erős rántás éri. majd emeljük fel a mutatóujjunkat.Tekerjük a kötél felét jobb kezünk ujjoiro és a tenyerünkre. vagy fazon hurkoljuk másik kezünk köré . vagy ha a helyzetünk bizonytalan! HOSSZABB KÖTÉL ESETÉN A kötél végére kössünk megfelelő nehezéket (aj! A kötelet alaposon tekerjük össze a földön. és a kötél maradékát csak arra tekerjük rá! A második köteget tegyük bal kezünkbe! Dobóskor a jobb kézben lévő köteget egy pillanattal hamarabb engedjük el.

A csalán törzséből első osztályú kötél készíthető. Némelyik merev rostszálat gőzöléssel vagy melegítéssel tehetjük rugalmassá. gyékényből. A hajlékony futónövényeket és egyéb kúszó növényi szárakat gyakran használják rövid távú feladatokhoz. hogy ne találjuk el o megmenteni kívánt személyt! KÖTÉLKÉSZÍTÉS Kötelet vagy zsinórt készíthetünk kúszónövényből.Nehogy elveszítsük o nálunk maradt kötél-véget! Rögzítsük valamihez. mert könnyen visszaiendüihet o dobási hely felé. Minél erősebb a rostszál. Ha mén -tőkötelet dobunk. álljunk el azútjából. ügyeljünk rá. Az állatok lábából származó inakból kiváló zsinórt készíthetünk. Rostszálat tartalmazó anyagok .Nagy csalán {Urtica dioica): Kiváló rostszálakat tartalmaz. míg a lonc szárának összecsavarásával könnyű kötést hozhatunk létre. annál erősebb a kötél. pl. pálmából és állatszőrből is. kéregből. megszáradva viszont könnyen elszakadnak. de felhasználása előkészületeket igényel. . fűből. egy nehéz kőhöz! Használjunk hoiasz bogot ftásd később)! Ha nehezékkel ellátó tt kö telet dobun k át egy ág fölött. viszont száradás közben megkeményedhetnek (ez nagyon hasznos lándzsa és nyílhegyek rögzítésekor).

majd terítsük ki a földre. a kúszónövényeket és a kérgeket mind-mind szét kell hasítanunk. fű: Addig használjuk őket. kötélkészítésre alkalmas rostszálakat tartalmaz. . majd távolítsuk el húsos részeit! . Használhatjuk levelét. A felszín alatti. kiváló rostszálakat tartalmaz.ügyeljünk a rost erejére! . már kész is az erős kötél! .Ebdög vagy börvény (Apoeynum cannabinum): Szára könnyen megmunkálható. különösen az aloéknek nagyon szálas leveleik vannak. Áztassuk be. . Nedvesen használjuk őket! A NAD SZETHASITASA A bambuszt. hogy eltávolítsuk a húsos anyagot! Akasszuk ki száradni! Ha már megszáradt. nád. A rostokat egy levelet szétszakítva vizsgálhatjuk meg! Ha rugalmas rétegekké válik szét.Levelek: A liliomfélék családjába tartozó növényeknek.Minél öregebb és hosszabb szárú növényt válasszunk! Áztassuk vízben 24 órán át. mielőtt kötelet készítenénk belőlük! Ha a vékonyabb részeket szeretnénk lefejteni. törzsét és nyelét egyaránt! A kókuszdió rostjából kereskedelmi célra is készítenek kötelet és fonatot. Fiatal fák új kérgét használjuk. és ütögessük egy sima felületű kővel! Ezzel felszaggatjuk a szár külső részét. A lucfenyő gyökere különösen erős. a nádpálmát és az egyéb nádféléket. az észak-amerikai indiánok ezzel varrták össze nyírfakéreg darabokból készült kenuikat . távolítsuk el és dobjuk ki a külső réteget! A rostokat sodorjuk össze hosszú szálakká! Ha ezeket összefonjuk és összecsavarjuk.Pálma: Általában jó rostszálat tartalmaz. elképzelhető.Kéreg: A fűzfa kérge különösen kiváló rostszálat tartalmaz. amíg még zöldek! Minél hosszabb példányokat válasszunk! Állati inak: Tárgyak összekötésekor hasznosak. hogy már túlzottan rothadásnak indult .Gyökerek: Számos növény felszíni gyökere kiváló kötözőanyag. könnyen egyre vékonyodó szálakat kaphatunk. Bontsuk ki és fésüljük meg. de ne hagyjuk figyelmen kívül a kiszáradt fák és ágak elkorhadt belső háncsát sem! Ha viszont a fa régen kidőlt. de akár a felszínen futó gyökerek is sokszor rugalmasak és erősek. Ezt elkerülendő a vastagabb felet távolítsuk el a vékonyabb résztől! így A ROSTSZÁLAK ELLENORZESE . így felszínre kerül rostszálas közepe.Gyékény.

és kössük össze a végüket! Rögzítsük biztosan. ha összecsavarjuk és összefonjuk a szálakat Készítsünk három vékony sodratot. fokozatosan fonhatjunk közéjük az újabbakat! Fogjunk egy kötegnyi szólót. Ha fonás közben hosz-szabbítjuk a szálakat. a rostok csúsznak szét. majd osszuk három különálló szálcsoportro (oj! A bol oldalit tegyük középre (b) t majd tegyük rá a jobb oldalit lej! Ezután fogjuk meg a most baloldalon lévőt. és tegyük középre (d).időt és energiát takaríthatunk meg Egyszerű csomóval kössünk össze két rostszálat! Kellő erőkifejtéssel próbáljuk meg széthúzni őket! Ha elszakad a rost. majd fonjuk össze őket! így erősebb. A megfelelő szálak „összeakadnak" és egyben maradnak. és így tovább (e-fj!A szólok maradja nők összecsavarva! Minél szorosabban és egyenletesebben fonjunk! . Ha viszont a szál túl sima. a legegyszerűbb. a szálak nem voltak elég erősek. vastagabb kötelet kapunk. Kötélfonás Ha kevésbé vagyunk gyakorlottak.

hogy mindig ugyanabba az irányba végezzük a műveletet). majd fokozatosan adjunk hozzá újabbakat! .KÖTÉLSODRÁS Csovarjuk össze o szálokot (itt az óramutató járásának megfelelően látható. de csak az a fontos.

amíg elég szorosak nem lesznek!A sodrást megkönnyithetjük. és tekerjük mindegyiket az óramutató járó-sá vo! el Ien ré tes i rá nyba (vagyis eilen kezö I eg. kössük össze mindhárom végét majd sodorjuk mindegyiket addig. elég rövid iegyen! . és folytassuk a csavarást mindaddig. mint addig)! Adjunk hozzá további szálakat. hogy az a szakasz. ha egy időre kötél fogó szeget teszünk a végükre. Ezután húzzuk össze mindhárom szálat. ha kettéágazó bottal biztosítsuk őket! A kötelet tekerjük egy fatörzs köré .Amikor már három száldarabunk van. amelyen éppen dolgozunk. amíg elegendő kötelet nem készítettünk!Az elkészített részek a munka közben szorosan maradnak .

hogy a kötelet zsinórral megkötjük. hogy a madzag vége (aj kézhosz-szúságnyival nyúljon túl a kötél végéni . akkor laza. és akár le is eshet. A jó kötés. Az átkötöző technika alkalmazásával kényelmes markolatot készíthetünk a balta vagy a parang nyelének. a vékony kötél pedig hajlamos lecsúszni.Ho vastagabb kötelet szeretnénk . vagyis „átkötözés" mindig szoros és pontos. a kés markolatát is helyettesíthetjük vele. Az átkötözés vastag kötéllel nehezebb. vagy fonjunk össze három egyszerű kötelet! NE FELEDJÜK: Kötél készítéséhez egyenlő vastagságú és hosszúságú szálakat használjunk! A kötél valószínűleg ott fog elszakadni. ismételjük meg a műveletet három már elkészített „kötéllel”. különben kibomlik. ha pedig megvastagítjuk. mert csak így lehet hatékony! Ha túl tág. ahol a szál vékonyabb. A gyakorlat segít eldönteni. Átkötözés A kötél végét valamilyen módon le kell zárnunk. A sodrat kirojtosodását úgy akadályozhatjuk meg. Tegyünk egy madzagot úgy a kötél mellé. milyen feladathoz milyen vastagságot válasszunk. 1.

Ezután a madzag szabad végéből formáljunk hurkot (a). Folytassuk oz átkötözést. Ezután vezessük át az átkötözés zsinórjának o végét a hurkon (b). amig majdnem a kötél végéhez nem érünk! 5. és hcjtsuk vissza az átkötözött rész mentén! 4. és fedjük be a hurkot egészen addig. A vége felé halódva fokozatosan fedjük be a kijelölt résztI 3.a 2. Kössük át a madzagot (b) a kötélen. és húzzuk meg a rövidebb végét (a) szoroson!A végeket gondosan vágjuk le! .

CSOMÓK Minden egyes feladat megoldásához létezik csomó. EGYSZERŰ NYOLCAS CSOMÓ Ez a hurokbogként is ismert csomó tcfán a legelterjedtebb. Az egyes csomók most következő elkészítési útmutatójában „mozgó végnek" nevezzük a kötél vagy zsinór azon végét. Hasznos elsősegélynyújtáskor is. illetve ha az egyik (vagy mindkét) kötél műanyag. azonos vastagságú kötelek összekötésére használják. hogyan kell őket kibogozni! Csak egy dolog rosszabb a magától kioldódó csomónál: az olyan csomó. . mikor és miért kell majd csomót kötnünk. hogy ki tudjuk választani a megfelelőt. hogy sötétben és bármilyen körülmények között képesek legyünk megkötni bármelyiket! Tanuljuk meg. amelyet nem tudunk kioldani a kritikus pillanatban. „álló" végétől. úgyhogy tanuljuk meg a használatukat és az összes megkötési módot! Sajátítsuk el őket annyira. amelyre kötni akarjuk a csomót. Nem tudhatjuk. mert ilyen esetekben könnyen szétcsúszik. Az egyszerű nyolcas csomó más anyagokkal is köthető. így különböztetjük meg a kötél másik. fontos tehát. Terhelés alatt is erős marodés viszony fog könnyen kioldható. NEM megbízható viszont különböző átmérőjű kötelek esetén. mert rásimul a betegre.

hogykelfően szoros legyen (e)! A teljes bizonyság érdekében a csomót mindkét ofdaion. ha csak a mozgó végeket húzzuk meg. de ügyeljünk rá. majd fűzzük át alatta (d)f Ellenőrizzük . a mozgó végen gyűrű hurokkal zárjuk (f)l EGYSZERŰ CSOMÓK . és megfeszített álfaporban nehéz kibogozni.Tegyük a JOBB véget a BALRA (o) r majd főzzük át alatta (b)l Ezután tegyük o BALT a JOBBRA ( c ). „ vénasszonycsomót” kapunk. Mindkét kötél meghúzásával szorítsuk meg a csomót! Az is elég.a két huroknak mozognia kell egymáson! Ha rossz irányból kötöttük ösz-sze. amely nem tart.

de számos más csomó részét képezi. és húzzuk át rajta a mozgó véget! Magában alkalmazva kevés felhasználási lehetősége van (pi hurokvégződés lehet egy kötélen}. RÖGZÍTETT HUROK Gyorsan elkészíthető csomó. és készítsünk egyszerű csomót! NYOLCAS CSOMÓ . gyorsan elkészíthető csomókból következik néhány. Készítsünk egy hurkot.A legegyszerűbb. nem szorítható össze. EGYSZERŰ CSOMÓ Ez o legegyszerűbb csomófajta. könnyebb lesz megérteni a későbbiekben leírt bonyolultabb csomókat. ezért a kinyúló dolognak o feszítéssel ellentétes irányban kell elhelyezkednie. A hurok rögzített. amelyet valamilyen kinyúló dologra tudunk rádobni. Ha ezeket megtanuljuk. Hajtsuk dupián a kötél végét.

hogy duplán hajtott kötéllel dolgozunk. azzol o különbséggel. ÚJBÓL ÁTFONT NYOLCAS CSOMÓ .Az egyszerű csomónál hatékonyabb hurokvégződést biztosit Készítsünk hurkot! Először hajtsuk hátra a mozgó véget majd tekerjük körbe az álló végen / Hozzuk előre a hurkon keresztül! NYOLCAS HUROK Ez a rögzített huroknál biztosabb csomó ugyanúgy készül minta nyolcas csomó. a hurkot mozgó végként használva. Kampós rögzítés körül vagy biztosító-kötélnek használható.

Helyes elkészítés és egyenletes terhelés esetén nem csúszik szét. ho a kinyúló dolog teteje nem érhető el. és vezessük vissza a nyolcas csomó körül. Könnyen megköthető. mert túl magasan ven. he nincs megfeszítve. Az egyik kötélen készítsünk hurkot! A másik kötél mozgó végét (o) vezessük előre a hurok megkerülésével. Kivó!óon használható különböző anyagok (kiváltképpen nedves vagy fogyott kötelek) összekötésére.Hasznos rögzitőcsomó arra az esetre. majd tekerjük át sóját mago körül[ aztán húzzuk a hurkon keresztül! . o kötélnek csők kis részét veszi igénybe. és gyorsan kibogozható. pontoson követve őzt!Szorosan rögzítsük! SZARVKOTELBOG KÖTELEK ÖSSZEKÖTÉSE Megegyező vogy eltérő vastagságú kötelek összekötésére használjuk. 1. Azonos vastagságú kötelek esetén hatékonyabb oz egyszerű nyolcasnál. Készítsünk egy Icza nyolcas csomót a kötéien! A mozgó véggel fogjuk körbe a rögzítést.

2. Húzzuk szorosra. mojd a feszítés növeked téve! igazítsuk be! .

de kitűnő. műanyag horgászzsinór esetén! MATRÓZCSOMÓ Hajlékony anyagok. még a vékony köteleket is jól tartja. erős kötést biztosit az egyenlő vostagsó -gú kötelek esetén is. NE használjuk sima anyagok. Vastag vagy műanyag kötelek esetén nem javasolt. Kiválóan használható akkor is. könnyen kilazulhotnak. Készítsünk hurkot a vastagabb kötélre! A vékonyabb kötél mozgó végét (o) vezessük őt a hurkon a vastagabb kötél mozgó vége alatt. Akkor használjuk. Nedves kötelek esetén .különösen. ha nem bízunk meg az egyszerű csomóban vagy a szarvkötélbogban. Nagyon biztonságos. hogy rugalmas legyen). majd hozzuk előre a hurok külső részén. viszon t nehéz kibogozni. . és vezessük rajta körbe! A mozgó véget vezessük vissza önmaga és a vastagabb kötél hurka között! 2. majd vissza a vastag hurok külső részének ugyanazon a helyén! 3. bélből készült horgászzsinórok összekötésére pedig különösen alkalmas (először áztassuk be a belet. ha a terhelés nem állandó.DUPLA SZARVKOTELBOG A szarvkötélbognói is biztosabb csomó. és iaazítsuk formám! Ha ezeket o csomókat nem húzzuk szorosra. Vezessük a vékonyabb kötél végét ismét teljesen a hurok körül. pl. 1.rendkívül hasznos. Húzzuk szorosra. Kiváló nedves és csúszós kötelek esetén is. pl. és a hagyományos szarvkötélbog szétcsúszna. kúszónövények vagy drótok összekötésre használatos csomó. ho eltérő vastagságúak .

Helyezzük a köteleket egymás mellé végeikkel ellentétes irányban! Az egyik kötél mozgó végét tekerjük körbe a másik kötélen.1. és kössünk rá egyszerű csomót! 2. Ismételjük meg a műveletet a másik kötél mozgó végével7 .

3. hogy . majd csúsztassuk őket egymás felé! Igazítsuk meg. Ne túl erősen húzzuk meg a csomókat.

illetve műanyagból készült vagy vastag kötél esetén f 1. pl. 3. Sokat gyakoroljuk I . Ne használjuk műanyag horgászzsinór. menekülő kötetnek használt anyagokj összekötésére alkalmas csomó. hogy megfelelően illeszkedjenek egymásról Fokozatosan feszítsük meg a csomót! SZALAGCSOMO Lapos anyagok. majd mindkettőn! A mozgó véget vezessük vissza qz előbb létrehozott két hurkon! Ismételjük meg a műveletet a másik kötél végével! 4. Az egyik kötél mozgó végét tekerjük körbe először csak a másik kötélen. szalagok (sót lepedők és más.megfelelően illeszkedjenek egymásra. majd húzzuk meg a két csomót! Közben igazitsuk meg őket.vagy szövetcsikok. bőr. 2. végül szorítsuk meg mindkét csomót! DUPLA MATRÓZCSOMÓ A matrózcsomó erősebb változata. Csúsztassuk egybe.

hogy megszorítva ne csússzanak hátra. 3. Az egyik ..1.szalagé végére kössünk egyszerű csomót. 2. HUROKKESZITES DERÉKHUROK . de ne húzzuk szorosra! Vezessük rajta keresztül a másik szalagot úgy hogy pontoson kövesse az előző csomó formájátI A mozgó végeknek jól kell illeszkedniük .

ahol fix hurokra van szükség. Készítsünk hurkot a kötél végétől nem messze! . 1.A gyorsan elkészíthető derékhurok segítségével a hurok megfeszítve nem szorul és nem is csúszik szét Mentőkötél végén. illetve minden olyan heiyen használatos.

ezérto tripla derékhurok elkészítését még azelőtt tanuljuk meg. másfajta derékhurok. mint az akosztófahurok! Halálos lehet! TRIPLA DERÉKHUROK Duplán hajtott kötélből készült. ha köny-n'yen megszorítható hurokra van szükségünk. vezessük rajta óta dupla mozgó véget először az álló vég mögé. Készítsünk kisméretű derékhurkot.vagy emelőbeveder alkalmazásakor. a harmadikot pedig a mellkasunk köré szorítjuk. 3.2. mén ugyanúgy működik. amelyek kiváíóon használhatóak a felszeretés szállításakor. mojd vezessük át rajta a kötél hosszabbik végét! A szorító derékhurkot soha ne kössük a derekunkra. ho mindkét combunk köré kötünk egy hurkot. mojd visszafelé a hurkon átl A csomót helyére igazítva húzzuk meg szorosra a mozgó véget! Gyűrúhurokkal zárjuk le! SZORITO DEREKHUROK Minden helyzetben használhatjuk. A helyes arányok megválasztásához szükség von némigyokorlatra. hogy szükségünk lenne rá! . illetve ülő. Formázzunk hurkot. majd vissza a hurokhoz! így három hurok keletkezik. A mozgó véget húzzuk át rajta az álló vég mentén.

hogy mindkét oldalóra ilyen csomót kötnek.KETTŐSEN VETT DERÉKHUROK [KETTŐS CSATHUROK) Hasznos hurok hcsodékban vagy bármilyen más helyen rekedt. amely nem fog sem össze-. A kötél lecsúszását megelőzhetjük. Ha az állvány sarkainál van valamilyen kilógó rúd.és hajó festők pl. hogy szükségünk lenne rál A rögzite tt dupla huroknak számos feI-használási (ehetősége kínálkozik: a ház. Dupla kötéfböl készítsük! Két olyan hurkot alkotunk. sem beszorulni! Hasonlít arra az alkalmatosságra. a másik a felsőtestre illeszkedik. amellyel o hajók oldalán szoktak munkákat végezni (vagyis a „ fedélzetmester székére"): az egyik hurok az üfepre . onnan kimászni nem tudó személy megemelésére és felhúzására. függő állványukat tartják meg úgy. ha előre bemetszük a rudakatI . Elkészítését a tripla derékhurokhoz hasonlóan még azelőtt tanuljuk meg. húzhatunk rá kettősen vett derékhurkot.

Készítsünk hurkot a kettősen vetr kötélre. A kötélre több hurkot is készíthetünk . hogy megszoruljon (djf HÚZÓHUROK Pillangó. nem kell hozzá e/érnünk a végeket. Előnye. hogy a kötél mentén bárhol elkészíthető. . majd a létrehozott nagyobb kettős hurok vége felett (b)! Igazítsuk vissza az álló vég mögé (ej! Húzzuk meg a nagy kettős hurkot.1.vagy tüzérségi hurok néven is ismert nem mozgó hurok. hogy egyszerre többen is tudják húznia rakományt vagy felemelni a súlyt. és vezessük át rajta a mozgó véget! 2. Vezessük ezt a véget lefelé (a).

Ha a hurkokba beletesszük a lábfejünket vagy o csuklónkat. megtartja a súlyunkat. 1. Készítsünk az ábrán láthatóhoz hcson-ló hurkot a kötélre! . és elfáradva akár pihenni is tudunk.Mászásra használt kötél elkészítéséhez is kiváló.

5. 4.2. és húzzuk keresztül az eredeti hurok felső részén! A csomót óvatosan húzzuk a helyére. és elővigyázatosságból próbáljuk ki! MEGJEGYZÉS: Ha o csomót nem húzzuk meg eléggé. . Fektessük rá o kötél bal oldalát a hurokra! Csavarjuk meg a kö teiet! Fordítsuk ót a kötél bal oldala mentén. igazítsuk meg. könnyen elcsúszható kötél. 3.

pontban leírt módon. A hurok erősségét nem befolyásolja. ahogy az sem. hogy annyi húzóhurkot kötünk egy kötélre . Készíthetünk létrafokokkat felszerelt változatot is a roncsról származó erős botokat felhasználva. hogy megcsavartuk-e vagy sem. ahányra szükségünk van a kéz és a láb megtartásához.A csomó elkészítésének számos más módja is kínálkozik. . LÉTRÁK Létrát úgy készítünk. ho o kötelet nem csavarjuk meg o 3. ha a csavar hosználat közben kiegyenesedik.

hogy biztosan tartsa a botokat! A biztonság kedvéért a botok nyúljanak ki bizonyos mértékben i Egyenkén t ellenőrizzük az erősségüket! . hogy kötéllétrát kapjunk! A hurkok készítésekor fűzzünk botot a megfelelő hurkokba.Használjunk két kötelet (vagy egy hosz-szúf duplán vett kötelet). és kössünk rá egyenlő távolságban húzóhurkot mindkét oldalon. majd szorítsuk meg a csomót.

Hagyjunk elég hosszú szabad véget a kötélen. ha a következő módszert használjuk. 1. és ráérzünk a technikára. igazítsuk és húzzuk meg az összes csomót! . 3. A farönk mentén készítsünk további laza gyürűhurkokat!A csomók távolságát a farönk átmérője határozza meg. Gyorsan elkészíthetjük ezeket.A LÉTRAFOKOK CSOMÓI Ha szakaszosan egyszerű csomókat kötünk a sima kötélre. Ahogy minden körbetekerésnél áthalad a kötél a gyűrűhurkok közepén a másik irányba. Húzzuk át a kötél elülső végét az ősz-szes hurkon. majd csúsztassuk az Összesét egészen a fa rönk végéig! 4. könnyebb lesz rajta mászni. és kössünk gyúrühurkot egy rövid faágda rabra vagy egy fa rönkre! 2.

LASSZÓCSOMÓ Újabb siklóhurok készítésére alkalmas csomó. meg tudjuk becsülni a szükséges csomók számát. mert bármikor szükségünk Sehet rá. ha előre megszerezzük a lasszó használó tához szükséges gyakorlatot. amellyel azonban szabályos kör alakú. Valójában ez nem másr mint a lasszó. . hiszen kísérletezni mindig érdemes! Nem árt. és mindössze egy kötelünk van. Ez ugyanis rengeteg gyakorlást igényel. tehát ez alapján válasszuk ki a farönk vastagságát. de ha túlélési helyzetben vagyunk.Ha ismerjük a kötél hosszát. hogy elférjen rajta a kívánt mennyiségű hurok .vagyis a szükséges számú csomó. Bizonyára sok losszófeíhasználási lehetőség az eszünkbe jut. Csomónként egy gyűrűhurkot készítünk. ha egy helyzetben konkrétan oz életünkért küzdünk. nem túi ésszerű döntés így állatokra vadászni. viszont mikor majd tényleg szükségünk /esz a kötélre. már kopott és sérült lesz a sok próbálkozás miatt Egyet azért készíthetünk. dobóshoz hasznáíható hurkot kapunk.

a Egyszerű csomóval kezdjük! b A kötél alsó részén készítsünk egy hurkot! c A kötelet kettőzzük meg kötélhurokká a hurok és a csomó között! .

hogy erősebbek vagyunk-e az állatnál. de kötél nélkül is maradunk. mérlegeljük. amellyel egyedül nem tudnánk megbirkózni. Ha magunkhoz kötöttük a kötelet. Használjunk a terhelés elbírására alkalmas. Ho nem tartjuk elég erősen a kötelet. az állat elhúzhatja magával.d Húzzuk át a kötélhurkot a hurkon! c Húzzuk szorosra a hurkot a kötélhurok körül! f A kötél hosszabbik végét vezessük ót a kötélhurok létrehozta új hurkon! Mielőtt állatra dobnánk a lasszót.futni. hogy az állat magával ránt minket és súlyos sérüléseket szenvedünk.és szinte biztoson el is fog . a nagyobb állat ugyanis el tud . és nemcsak vacsora. elképzelhető. . olyan állatot is megtarthatunk. elég erős rögzítést! Ha fa törzs vagy szikla köré kötjük a kötelet.

ÉS KÉT GYÜRŰHUROK A kö tél oszlop h oz kö tözésén ek legjo bb módja. rudakhoz és cölöpökhöz köthetünk kötelet.ilyen esetekben kilazulhat.HURKOK Csomók. Kevésbé felel meg viszont vízszintes vagy változó irányú-erejű húzóhatás meliett . majd tekerjük körbe rajta! . A mozgó véget tegyük rá o rúdra. KÖR. amelyekkel oszlopokhoz. majd a csomó megerősítésére készítsünk újabb gyűrűhurkot! SZORÍTÓ NYOLCAS CSOMÓ Függőlegesen megfeszülő kötélhez a leghatékonyabb. Szinte bármilyen irányból érkező terhelést elbír. 1. Tekerjük kétszer körbe a kötelet oz oszlopon I A mozgó véget vezessük át az álió vég fölött és az azok által formált hurkon!Szorítsuk meg.

Készítsünk laza szorító nyolcas . A mozgó véget vezessük át önmaga fölött és alatt. majd ismét a rúdon! 3. így egyböI rátehetjük a rúdra.2. ha hozzáférünk a végéhez A tapasztaltabbak általában igy csinálják. miközben az álló véget ellentétes irányba húzzuk! 4. Vezessük át önmagán. Húzzuk szorosra a csomótI A szorító nyolcas csomót elkészíthetjük előre is o kötélen.

A mozgó véget vezessük át először a rúdon. . és szorítsuk meg! ACSCSOMO Általában a rögzítő kötés első csomója. majd húzzuk át a rudat körbevevő kötél alatt! Csavarjuk át annyiszor. majd csúsztassuk le a rúdról! Fektessük o földre. ésmásoljukle a kötélen lévő hurkokat!A végén csúsztassuk vissza o rúdra. 1. illetve a dobókötél egyik végének visszatartására is.csomót. ahányszor a megfeieiö illeszkedéshez kell! Úgy feszítsük meg a csomót. Vezessük előre. de használható tárgyak felemelésére és nehéz rönkök hú zására-von ásóra is. hogy az álló véget addig húzzuk. amíg biztos szorítást nem érünk ell HORGONYHUROK A horgonysúlyhoz erősíthetünk kötelet ezzel a csomóval. majd lazán az álló végen! 2. Használható tényleges horgony rögzítésére o vizen.

Ha ideiglenesen rövid. . ám ideiglenes jellegű csomó.A kő vagy nehezék egyik vége köré alkossunk ácscsomót és húzzuk meg! Vezessük a kötelet végig a nehezék körül. szívós botot kötünk így a kötélhez. és készítsünk gyűrűhurkot! BUJTATOHUROK Gyorsan elkészíthető. amely sokat segíthet o súly biztosabb megtartásánál vagy húzósánál. A kikötőkötél cölöphöz rögzítésére alkalmas. erős emelő-rudat kapunk. illetve ezzel húzhatjuk rá a kötelet bármilyen támasztóoszlop vagy cölöp tetejére.

viszont egyetlen rántással kioldható a mozgó végénél.^. amikoro csomó azonnali kioldása fontos szempont. A köteleket munka közben használhatjuk ideiglenesen rögzíthetünk vele. Dobjuk rá a cölöpre o képen látható módon. illetve olyan helyzetekben alkalmazhatjuk. átvezetve a hurok felső részét az alatta lévő kötélrész között! Húzzuk meg a mozgó véget! GYORSAN KIOLDHATO CSOMO Ez a csomó ugyan erős. . pontosan követve az ábrát! 2. A hurok egyik végét vezessük vissza az álló vég fölött! 3. Formázzunk hurkot a kötélen.

Tekerjünk hurkot az oszlop vagy a rúd köré! Húzzunk ót egy másik hurkot az álló vég irányábó! az első hurkon keresztül! 3. 2.1. és kész az erős csomó! 4. A csomó kioldásához húzzuk meg erősen o mozgó véget! . majd nyomjuk át a kettős véget a második hurkon! Húzzuk meg oz ólló véget. A mozgó végen alkossunk még egy hurkot.

hogy amikor egy hurok álló véggé válik. majd csúsztassuk a szomszédos kötéihojíotfo! Gyűrű-hurok készítése helyett azt is megtehetjük. és átcsúsztatjuk a visszaforduló kötélrész felett. A feszítőerőt fokozatosan növelve húzzuk meg! . keresztülhúzunk rajta egy másik hurkot.A KÖTÉL MEGRÖVIDÍTÉSE KURTÍTÓ BOG Hajtsuk be a kötelet triplán! A szélekre készítsünk gyűrűhurkot.

A több darabból összekötött kötél mindössze feleany-nyiro erős. mert nem tudhatjuk. Kurtító boggal vagya sérült. meggyengült részek kiiktatásával rövidítsük meg a kötelünket! .A kurtító bogot azzal tehetjük erősebbé. Vagy ha hozzáférünk a kötél végéhez. hogy a kanyarulaton és az álló rész (aj mögött keresztül füzünk egy botot. mikor lesz szükségünk rá teljes hosszában. áthúzzuk a hurkon keresztül (b)!A bot biztonságosabbá teszi a bogot A kötelet soha ne vágjuk e( feleslegesen. mint az egész.

A legjobb eredményt a bogot teljes testsúlyunkkal lehúzva és két gyürühu-rokkal rögzítve érhetjük el. szánra stb. de időről időre meg kell szorítanunk! . oldjuk ki a hurkokat. tutajra. ha a kötelet folyó vagy szakadék fölött feszítjük ki. majd kössük és rögzítsük őket újra! A csomó használható akkor is..TEHER RÖGZÍTÉSE SZALLITOHUROK Felbecsülhetetlen. ho magas rakományt rögzítünk hajóra. Ho kilazul. vagy valamilyen tetőt kötünk le. értékű csomó.

sátortortól kötelek esetén szintén előnyös. Készítsünk hurkot a kötélre f és lefelé. Csavarjuk meg az új alsó hurkot!A kötél végét először a rögzítőponton vezessük körül. .1. Terhelés hatására sem csúszik . Végül a megerősítés m/ott készítsünk két gyűrű hurkot az alsó kötelekre! A beállításokhoz és az ismételt megszorításhoz oldjuk ki ezeket! PRUSZIKCSOMÓ A csúszóhurkot alkotó csomó különösen a hosszú mászóköteleken hasznos. majd vigyük óta csavaron! 4. Időről időre újrcfeszitést igénylő (pl. Húzzuk meg a végét! 5. a terhelés megszűntekor pedig végigsikiik a kötélen. 2. a kötél vége felé is készítsünk egyet! Vezessük át a második hurkot az elsőn! 3.

Tekerjünk körbe egy hurkot a főkötélen.A kötélre kötött páros pruszikcsomó mászáskor vagy vízszintes kötélen mozogva kéz.és lábtámaszt biztosit A csomó a fő kötél mentén velünk együtt siklik. majd húzzuk át c végeket! Ügyeljünk rá. 1. hogy laza maradjon! . miközben haladunk.

.

4.és egyéb szerkezetek építésekor felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhatnak. rudokstb. pontot/ Ha nincs fix illesztései hurkunk. majd keresztül a hurkon! Húzzuk szorosra! Ügyeljünk rá.tutaj. majd visszafelé saját magán! Ismételjük meg a műveletet! 5. ho mászáshoz vagy kötél mentén történő haladáshoz használjuk /lásd a 4. mintha a főkötélen négy karika lenne (a). Úgy néz ki. összekötözé-sének módját oz elemek helyzete határozza meg. rönkök. Ebben oz esetben vigyük át a hurkot a fökötélen. a végeket pedig rögzítsük egy támasztékhoz (aj! Megjegyzés: A fix ilfesztéses hurok a legbiztonságosabb. Tanuljuk meg ezeket a módszereket7 Menedék . A végeket vigyük még egyszer körbe. . A pruszikcsomó fix illesztéses hurokkal is elkészíthető.2. a csomót a tartókötél stb. mentén kössük meg. hogy a főkötélen hat gyűrű legyen (b). Ha feszítőkötéiként akarjuk használni. A hegymászók néha a végeket ismét körbeviszik és visszavezetik a hurkon. hogy a gyűrűk ne fedjék át egymást! 3. csak ezután hagyatkozzunk rájuk! RÖGZITOKÓTESEK A gerendák. a csomó elkészítése után kössük ösz-sze a végeket! Alaposan ellenőrizzük az illesztéseket.

.

vagy a rúd hosszának meghosszabbítására szolgál. ha a rudak egymásra nem derékszögben helyezkednek el. 1. Hatékonyabb a derékszöges rögzitökötésnél. teljes körben vezessük át a rudakon. majd egy ró derékszögben elhelyezkedő rúdra készítsünk szorító nyolcas csomót! KEREK RÖGZÍTÉS Egymáson párhuzamoson eíhelyezkedö rudak rögzítésére. hol felülről. majd kössünk köréjük kötelet! A másik végén szorító nyolcas csomóval zárjuk a csomót (b)lA kötés alá tegyünk éket. A körbetekerésr oz egyik rúdra készített gyűrűhurokkal zárjuk. hol alulról. hogy még szorosabb legyen! Ha a rudak függőlegesen helyezkednek e! r oz éket lefelé verjük bel ATLOS RÖGZÍTOKÖTES Az egymást keresztező rudakhoz használható másik kötésfajta. ha a rudak pontoson derékszögben helyezkednek el. Három-négy áttekerés után alkossunk teljes köröket az egyik rúd körül ellentétes irányban! 3. Először mindkét rúd köré kössünk szorító nyolcas csomót (a). illetve ha a rudak terhelés alatt állnak f és egymás felé kell őket húzni a kötözéshez. Készítsünk ácscsomót! A kötelet rögzítés előtt váltakozva.DERÉKSZÖGES RÖGZÍTŐKÖTÉS Egymást keresztező rudak összekötésére szolgái Akkor a leghatékonyabb. . ezután vigyük át o kötelet mindkét rúd alatt és fölött az óramutató járásával ellentétes irányban! 2.

1. Mindkét rúd köré kössünk átlósan ácscsomót! .

Kössük át a másik átló irányában a rudakat. hogy a kötelet néhányszor körbetekerjük az ácscsomó fölött.2. majd húzzuk vissza a kötelet az egyik rúd felett. Úgy kössük össze a két rudat. . majd tekerjük teljesen körbe az alul lévő rúdon! 3.

Ugyanezek a módszerek segíthetnek. különben szétcsúsznak! HÁLÓKÉSZÍTÉS Hálót kétféleképpen készíthetünk: csomókat készítünk az előre levágott kötéldarabokra. a kúszónövényekből készített erszényhálót pedig rátehetjük az állat odújának nyílására. A megfelelő rúdon kössünk szorító nyolcas kötést és ezzel be is fejeztük a műveletet! OLLÓS RÖGZITOKÖTES Két egymássá! bizonyos szöget bezáró rúd végének összekötésére .ezután tekerjük kétszer-háromszor körbe a felső rúd fölött és az alsó rúd alatt! 4. Tekerjük körbe mindhárom lábat. pl. és két helyen kössük ár a kötést! Az A-keretet és a háromlábú állványt egyaránt rögzítenünk keil. A-keret készítésére szolgái Eiöször kössünk szorító nyolcas csomót (a) az egyik rúd köré! Kössük körbe mindkét rudat. Eresztőháló Ejtőernyőkötélbő! vagy két vastagabb kúszónövényből készítsük! Az ejtőernyő kötele a külső köpeny belsejében vékony sodratú belső kötelet tartalmaz. A háló nem csak halászatkor hasznos. Húzzuk ki a vékonyabb belső kötelet. de ne túSszorosan! Vezessük o kötelet a rudak közé . . vagy sorról sorra csomókat „kötözgetünk". A fák közé lógatott eresztőhálóval madarat foghatunk. majd tekerjük át néhányszor q kötésen! A műveletet o másik rúdra kötött szorító nyolcas csomóval zárjuk (bj! A rudak szétnyílásával (c) szorítsuk meg a kötést! Ugyanezt a módszert három oszlopra alkalmazva háromlábú állványt készíthetünk. ha erős kúszónövényekből akarunk függőágyat készíteni.

3. mennyire fog lelógni a háló. Döntsük el. Pruszikcsomó . egyenlő hosszúságú kötéldarabokat (vagy vágjunk darabokra egy vékonyabb kötelet)! A darabok hossza határozza meg. A hossz a kötél hosszúságának kb. majd állítsunk fel ekkora távolságban két oszlopot! A két oszlop közé kössünk egy darabot az ejtőernyőkötél köpenyéből (vagy vastagabb kúszónövényből)! Vegyünk egy kb. milyen széles hálót szeretnénk.5 cm-es fabotot! Ez lesz a mérce a vékonyabb függőleges szálak (belső sodrat) elosztása során. 3/8 része lesz.és vágjunk belőle kezelhető.

Folytassuk mindaddig. és kössük össze a kettőt egyszerű csomóval! Vegyük a megmaradt szálat. hogy egy másik vastagabb kötelet feszítünk ki az oszlopok közé. hogy használat közben ne mozduljon el! . és a hurok segítségével készítsünk pruszikcsomót a felső kötélre. amíg a sorvégére nem érünk! A háló alját úgy zárjuk le. és kettesével rákötünk minden belső szálat (azaz vékonyabb kötelet)! Minden párt kétszer fordítsunk körbe a kötélen! Válasszuk szét a párokat. különálló szállal. majd csomózzuk meg! Menjünk így végig a soron! A szabályos eloszlást a mérce használatával biztosíthatjuk. tegyük hozzá a következő pár első szálát. A következő sorban ugyanígy járjunk el annyi különbséggel. ha az alsó és a felső kötelet a háló sarkainál lezárjuk. vagy rögzítsünk rá nehezékeket. majd ismételjük ezt meg a kötél egész hosszán! A pruszikcsomókat a mércével kijelölt egyenlő távolságokra csúsztassuk át! Az első sorban balról jobbra haladjunk! Ne foglalkozzunk az első. A hálót kössük valamilyen felesleges darabbal a támasztékhoz. majd kössük le a végeket! A hálónk akkor lesz kész. hogy ezúttal a külső szálakat se hagyjuk figyelmen kívül! így rombuszalakzatokat készíthetünk. a második párral kezdjük! Vegyük hozzá a következő pár első szálát. különben le fog csúszni a végeken.Egyszerű csomó Hajtsunk minden kötéldarabot duplán.

5 cm széles „horgolótűt" (a) f Ejtsünk mindkét oldalán bemetszést. de hagyományosabb jellegű tárgy elkészítésével is. majd hozzuk előre. amíg a kötél végére nem érünk! A csomókat a mérce segítségével (d) osszuk el! . egy csomómércére és egy „horgolótűre" Készítsünk kemény fából vagy bambuszból egy 15 cm hosszú és 2. újabb szorító nyolcas hurkot alkotva (c)! Ismételjük ezt egészen addig. hogy a kívánt távolságban két támaszték közé ki feszítünk felülre egy kötelet A vékonyabb kötélből kössünk rá szorító nyolcas hurkot (bj! Vezessük a tűt a felső kötél mögé.HALOKOTES Műanyag horgászzsinórhoz vagy más vé-konyzsinórhoz alkalmazható módszer Szükségünk lesz egy oszlopok közé rögzítert vízszintes kötélre. A tű legyen sima!A háló készítése közben a kötél magától letekeredik. A hálókészítést azzal kezdjük . majd tekerjük fel rá a zsinórt! Próbálkozhatunk az alsó ábrán láthatóhoz hasonló.

és csak ezután húzzuk meg (fj! Váltsunk ismét oldalt! A következő sort az ellentétes irányba haladva készítsük! Folytassuk mindaddig. tekerjük át a hurok hátulján. és kezdjük el a következő sort Ikönnyebb. majd húzzuk keresztül az álta(a létrehozott hurok eiején (ej! Állítsuk be mércénkkel a hosszt lefelé.Ha elkészült o felsősor. menjünk ót az oszlopok másik oldalára. amíg el nem érjük a kivont hosszt! . hogy a csomók négyzetet alkossanak (illetve háromszöget mindkét küiső széfen)! Vezessük át o tűt hátulról o fenti sor hurkán. mint fordítva dolgozni)! Az új hurkok legyenek elég nagyok ahhoz.

magasságunkat meghaladó hálót! Felső és alsó kötélnek használhatunk erős kúszónövényt és kötelet is. A kúszónövényt nem árt duplán hajtani. A végeket hagyjuk elég hosszan ahhoz.Az alsó sort ugyanilyen csomót használva. de vastogobb szállal kössük meg! A sor maradjon egyenes. ne kössünk rá hurkot! Mindkét végen hagyjunk szobád kötéldarabot! A felső sarkoknál kössük meg a végeket és már kész is a háló! Függöágyháló Készítsünk egy 75 cm széles. hogy azoknál fogva fel tudjuk akasztani a függőágyat! . hiszen el kell bírnia a súlyunkat.

ha hirtelen el kell hagynunk a függő-ágyat! HORGÁSZCSOMÓK BÉLRE KÖTÖTT HOROG . mojd vezessük a köteleket a bemetszésekbe (aj! Könnyebben felakaszthatjuk a függőágyat ha mindkét kötél végére fix hurkot (pl. Ezután tekerjük körbe az egyik véget és készítsünk ró kétgyürühurkot!A másik végére kössünk gyorson kioldható csomót arra az esetre. derékhurkot) készitünk.A függöágy„nyitva tartására" vágjunk két távolságtartó botot! Metsszük be a végeiket.

és egyszerű csúszócsomót kapunk (b).Hurkos csomó: Áztassuk be o belet! Fűzzük át o horog szemén! Kössünk egyszerű csomót. vezessünk rajta keresztül egy hurkot (aj. Húzzuk át a horgot a csúszócsomón (c). majd vágjuk le a véghez közel (ej! . maja húzzuk szorosra a horog szára körülí MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HOROG 1 Egyszerű Clinch-csomó: Füzzük ára véget o lyukon! Tekerjük körbe négyszer az álló rész körű!!A mozgó véget vezessük át a horog mellett lévő hurkon (d)! Húzzuk feszesre.

.MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HOROG 2 Biztonságosabb Clinch-csomó: Füzzük ót a szálat a hurkon! A mozgó véget vezessük körbe az álló részen. majd az igy kapott hurkon! A mozgó véget tekerjük körbe kétszer a hurok oldalán! Tartsuk a hurkot. és feszítsük meg a körbecsovart részt! Vezessük öt a horgot a hurkon (ff! Húzzuk meg az álló részt! A hurok így rászorul a horogra (g).

mojd vágjuk le a szobádon lévő végét! . hogy hurkot alkosson.szorítócsomók Rögtönzött horgok bélre vagy madzagra rögzítéséhez Ho von lyuk a horgon: Fűzzük át rajta a belet! Kétszer tekerjük át a hurkon. majd füzzük át a mozgó véget oz áttekerések alatt (hj! Húzzu k meg szó rosre. m ojd ellen ő rizzük. Készítsünk hurkot o nyél alja körül! A felső végtől készítsünk két gyűrűhurkot lefelé. Kössünk rá egyszerű csomót (aj! A kötél végét bújtassuk át rajta még egyszer (bj! Húzzuk meg (c). mojd vágjuk ie a végéti MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HUROK 2 Fülkötés: Készítsünk hurkot. h ogy elég erőse! Ho nincs lyuk a horgon. de a végét csavarjuk vissza az álló rész körüt (d)! Vezessük át a végét az új hurkon (e)l Húzzuk meg. majd húzzuk át a mozgó véget oz alsó hurkon (i)! Húzzuk meg az álló részt. hogy megszorítsuk a csomót! MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HUROK 1 Dupla fülkötés: Vegyük duplán a kötelei.

.

A földön és a levegőben látható jeleket éppúgy tudnunk kell értelmezni! Ha nincs iránytűnk. és dolgozzunk ki útvonalakat! Jegyezzük meg a terület fekvését. aztán azon keresztül hátrafelé! Ezután kössünk a végére bármilyen műanyag szál esetén alkalmazható. amelyek segítségével könnyen eligazodhatunk. többféleképpen készíthetünk magunknak. ahol az egyik szál átfedi a másikat! Ezután húzzuk át saját álló vége alatt (hj! A másik szállal végezzük el ugyanezt az ellentétes irányban! A mozgó végek végül ellentétes irányba mutatnak (íj!Húzzuk meg. nekünk kell kiderítenünk mindent a helyzetünkről és magáról a helyről! Környezetünk ismerete a táborhely kiválasztása. gyűjtsünk össze minél több információt a terepről. majd o hurok körül. és hogy mikor van napnyugta és napkelte! Mindezek ismerete felbecsülhetetlen értékű tudást jelenthet veszély esetén. ha matrózcsomót kötünk. és minden ismert veszélyt! Derítsük ki a holdfázist. horognak való csomót! MŰANYAG SZÁLAK ÖSSZEKÖTÉSE Kétszeres háromszor tekert dupla fülkötés: Helyezzük a végeket egymás mellé. a nagyobb magaslatokat.ez mindössze a folyamat kezdete. szerezzünk térképet (ha van a területről atlasz). hogy feszes legyen! -6ELIGAZODÁS ATÉRKÉPEN ÉS A TERMÉSZETBEN Még nem feltétlenül ismerjük ki magunkat mindenhol csak azért. Mind az északi. a várható időjárási viszonyokat. mind a déli félgömbön rengeteg módszer kínálkozik. a vízkeresés és az életben maradás egyéb . és teljesen ismeretlen területen találjuk magunkat. mert nem feltétlenül birjo ki a módszer miatt keletkező terhelést. ahogy az is hasznos. de alkalmazható egyéb erős anyagoknál is A bélre viszont jobb. a vizek folyásirányát.HURKOK ÖSSZEKÖTÉSE Műanyag szálak esetén használatos. ha felismerjük a felhőket. Ha viszont váratlan szerencsétlenség ér minket. és következtetéseket tudunk levonni az alakjukból. ELIGAZODÁS A TÉRKÉPEN ÉS A TERMÉSZETBEN Mielőtt nekivágnánk az expedíciónak. majd tekerjük rá háromszor az egyiket a másikra! A mozgó véget vezessük vissza és át azon a ponton. ha meg tudjuk jósolni az időjárást. az uralkodó széljárást. mert tudunk térképet olvasni és készíteni . Értékes tudás a vadonban. A Nap és a csillagok állása is biztos alapot nyújt a tájékozódáshoz. majd húzzuk meg őket lg)! Egy szabadon maradt vég esetén: Az egyik végre készítsünk hurkot!A másik kötél mozgó végét vezessük át a hurkon. Két szabadon maradt vég esetén: Mindkét véget vezessük óta hurkon (f).

és minden azon a magasságon lévő pontot összekötnek egy vonallal . Viszonylag pontos elképzelésünk lehet a két szint közötti felszínről. nemcsak általános földrajztudásra. Ha a lemezek tetejére rátennénk egy ruhadarabot.a valóságban tehát azon a helyen szikla vagy meredek lejtő található. nem vesszük semmi hasznát. A levegőből nézve a szárazföld mintázata egyértelműnek tűnik. hiszen csak így van lehetősége a biztonságos magasság megválasztására. a magasságkülönbség a térkép szerint hirtelen megváltozott . amelyek . mégpedig a part menti tenger szintje (bár az árapály jelenség miatt még ez sem teljesen igaz). Előfordulhatnak ugyanis olyan domborzati jellegzetességek.ez a szintvonal. ezért ha nem maradunk egy helyben. és biztosít-e hasznos információkat! A nagyon részletes. hogy egyenletes emelkedő köti össze őket: előfordulhat azon 10 m-en sziklakiszögellés. biztosak azonban soha nem lehetünk a dolgunkban. ha lapos. hogy biztonságos vizeken haladhasson. Egyáltalán nem biztos. Térkép és terepviszonyok A magasságot nem lehet sima papíron érzékeltetni. hogy az arányai megfele-lőek-e nekünk. minden ösvényt és épületet ábrázoló térképnek pl. egy szabálytalan. TÉRKÉPEK Gondosan válasszuk ki a térképet.szükségletei miatt fontos. pontos körvonalai azonban nehezen kivehetőek sokak a magyarázat nélküli térképről gondolják ugyanezt. amely a természetben is látható.mivel két szintvonal közé esnek . ellenőrizzük. A szintvonalakat könnyű megérteni. mint az a feletti. A hajósnak mindenképpen pontos térképekkel kell rendelkeznie. egy lapja viszont csak az út egy kis részletét mutatja. Elképzelhető pl. ahogy az egyes hegyek közelében fellépő turbulenciával is tisztában kell lennie. itt-ott kidudorodá-sokkal tarkított oválist formáznak. ezért a tengerszint feletti magasságot szabályos közökre (a használt mértékegységtől függően általában 10 m-es vagy 50 lábas szakaszokra) osztják. Azt persze a térkép nem mutatja meg. egymáson egyenlő magasságban elhelyezkedő lemezszéleknek képzeljük őket. hogy mi található az egyes szintvonalak között. Más szempontból pedig az autóstérkép kevés adatot kínál a terepviszonyokról. . és váltogatnunk kellene őket szinte minden egyes megtett kilométer után. nagyjából úgy néznének ki. A repülőgép pilótájának tudnia kell. Egyetlen olyan szintvonal létezik.nem szerepelnek a térképen. amelyek segítik a gyalogjárót útvonala megválasztásában. A szintvonalak általában teljes kört. milyen magas akadályok nehezítik az útját. üreg vagy bármi más. hogy a domb másik oldalán teljesen eltérő körülmények uralkodnak. és nem mutatja meg azokat a tényezőket. Minden aprólékosan szerepel rajta. ha több ezer kilométert kell megtennünk az autópályán. Ha ezek a vonalak hirtelen közelítenek egymáshoz. ezért a hosszú útra rengeteg ilyen térképet kellene felhalmoznunk az autóban. mint egy domb vagy ahhoz hasonló kiemelkedés. A vízszint alatti domborzat éppolyan változatos lehet. de az adott táj jellegzetességeinek ismeretére is szükségünk lehet.

Ezek a távolságok tehát viszonylagos helyzeteket mérő egységekre épülnek. de jelezheti arányszám is (pl. ami gyakran tévedésekhez vezet. A túratérképek jellemző méretaránya 1:50 000. hogy mijellemzi a köztük lévő területet. 1:50 000 azt jelenti: ami a térképen . mint két. A szintvonalak együttese ugyanolyan távolságkülönbséget érzékeltet. nem pedig a valós. feltételezetten egy magasságban lévő pont közti vízszintes távolság. de azt nem mutatják . hogy a mérföldeket vagy kilométereket mekkorának tünteti fel a térkép. Ugyanígy az egymöstáf távol eső szintvonalak la tokosabb dombot jeleznek (b). az azonos szintvonalakon lévő pontok távolsága a térképen nem más. mint két pont vízszintesen vett különbsége.2 mm. amely megmutatja. Ha a térképen 5 mm-enként elhelyezkedő szintvonalak 250 m-es vízszintes távolságot jelölnének. vagyis a valóságban 10 m a térképen 0. Méretarány A térképet csak a méretarány jelentésének megértése után kezdjük el használni! A méretarányt gyakran egy rajzolt szakasz jelzi. a méretarány mindösz-sze 1:25 lenne. Ho a szintvoA térkép értelmezése Ne feledjük. A térkép szintvonalai azonos tengerszint feletti magasságon lévő pontok sorozatai. a magasság gyorsan emelkedik (a). terepviszonyoknak megfelelő távolság.nolak egymáshoz közel esnek. szemben a tengerszint feletti magassághoz igazodó térképekkel.

hogy ezek mit és hogyan ábrázolnak. Ebből megtudjuk. magunk derítsük ki. hogy a fő jellegzetességükre kerüljön a hangsúly. Helyzetünk pontosításához gondolatban osszuk további tizedekre a négyzetet! így könnyen továbbíthatjuk helyzetünket a mentőegységnek. amelyeket a térkép két szomszédos oldalainak rácsvonalai jelölnek ki.5x62t8-ként adható meg. mindent elárulhatnak nekünk. Ha sem a térképen. Az utóbbi felosztások előnye. Nagyon eltérő lehet. partvidékfajta) utaló jelzésekről szóló magyarázat.1. folyók. a mocsarat pedig általában stilizált nádköteggel jelzik. azaz rácsokkal tagoltak. vagy a térképészeti hatóság által kidolgozott egyéb rendszer. A folyók szintén azonos szélességűek szoktak lenni. Ha megértjük. az a valóságban 50 000-szer nagyobb). épületek. a patakokat egyszerű kék vonallal ábrázolják. Az autóutak és egyéb utak általában szabványos szélességet kapnak. hogy a négyzeteket gondolatban minden irányban tizedekre bontjuk. ne a pontos méretükre. Minden térképen találhatóak ehhez hasonló egységesítések. mocsár. Ha ki akarjuk deríteni vagyjelenteni szeretnénk a helyzetünket meghatározhatjuk a pozíciónkat azokkal a koordinátákkal. Ha valaki ugyanilyen hálózatú térképet használ. utak. vagy megbeszélhetünk velük egy találkozási pontot. Nem ábrázolható minden domborzati elem pontosan a méretarány szerint. melyik „négyzetben" vagyunk. Vonalak a térképen Szinte az összes térképet vonalhálózat osztja fel. A rendszer feltételezi. A „térkép vonatkozási pontját" általában hat számjegy adja meg: 155628. erdőség. amíg el nem éri a 8 m széles folyót. hogyan mutatják a térképek az információkat. hogy az adott folyó legalább ilyen széles. amelyet dupla vonallal jeleznek. . sem annak borítóján nem találunk jelmagyarázatot. A felosztás alapját vagy a szélességi és hosszúsági fokok adják. A vonal szélessége fokozatosan nő. így lehetővé teszik a távolságok gyors megbecsülését. mi mit jelent! Némelyik jel egészen egyértelmű: színes térkép esetén a folyót szinte biztosan kék. A brit Ordnance Survey térképészeti szolgálat térképei pl. hogy általában téglalap vagy négyzet alakúak a vonalak metszetei. rögtön tudni fogja. A ponttal jelölt hely a vonalhálózat oldalán található koordinátákat használva J5. Jelmagyarázat A térképhez általában tartozik természetes vagy mesterséges tereptárgyakra (pl.

ráadásul az északi pólus lassan megváltoztatja a helyzetét. A déli félgömbön a déli irány meghatározására a Dél Keresztjét használjuk (mindkettő bemutatása később kerül sor). az iránytű nem a tényleges észak. Ne feledjük. de már egy nagyvonalú tájolás is elegendő ahhoz.Meg kei! adnunk a területazonositó betűkódot is. és aszerint haladni. így még rossz látási viszonyok között is képesek leszünk pontosan meghatározni az irányunkat. a vonalhálózat nem jelzi pontosan az északi és a déli irányt (legfeljebb megközelítőleg. mindezeket összeegyeztethetjük. Ha az iránytűnk állítható. ha a térképen van ilyen. Számos térkép jelzi a „két észak" közötti eltérést vagy megjelöli az északi pólus irányát. . hanem az északi mágneses pólus felé mutat! A tényleges és a „mágneses" észak közti különbség aszerint tér el. ami szintén befolyásolja az eltérést! A pontos iránymeghatározáshoz ismernünk kell a „két észak" közti különbséget. Ha mégsem. hogy a térképünket összeegyeztessük a valósággal. Észak a térképen Ha a térképen nincsenek feltüntetve a hosszúsági fokok. az északi irányt a sarkcsillagból vagy a karóramódszer alkalmazásával állapíthatjuk meg. hogy a világ mely részén tartózkodunk . Helyi mágneses elhajlás Ha a helyi mágneses elhajlást nem jelzi a térkép. továbbá ismerjük az eltérését és a térkép vonalhálózatának az eltérését a valódi északtól. irányítsuk az iránytűt a Sarkcsillagra! Figyeljük meg a különbséget az iránytű állása és a skáláján jelzett északi irány között. adott esetben).

aki expedíciót tervez. skála és irányjelző. hogy a mágneses iránymutatás szerint indulunk tovább. Ha úgy döntünk. Kapható olyan iránytű is. Ez különösen fontos.az iránykeresést megkönnyítendő . és vessük össze a vonalhálózat szerinti iránnyal . amelyen .van fokbeosztás.Jelöljük be a térképen az iránytű által mutatott irányt. ha hegyvidékre indulunk. ne feledjük el a térképhez hozzáigazítani a különbséget! A térképolvasást mindenkinek el kell sajátítania.így megállapíthatjuk az eltérést (ha van). Figyeljünk ezekre és értsük meg működésüket! Túlélési helyzetben persze elképzelhető. helyzetünket a terület látható domborzati elemei segítségével ellenőrizhetjük! Lejtőszag a b . Ha nem tudjuk folyamatosan végrehajtani a szükséges korrekciókat. hogy ilyen felszerelés nélkül kell boldogulnunk.

a .kiegyenesítve megkapjuk a hosszt! A lejtőszög nagyban megváltoztathatja a távolságokat. hogy bármilyen egyenes tárgyat a térkép arányszakaszához mérjük. hogy akad majd nálunk térkép. vagy megszorozzuk a térképen mért távolságot az arányszámmal. Jegyezzük meg a hegyvonulatok irányát. Természetesen lehetetlen pontosan felmérni a szintvonalakat. amelyet pontosíthatunk. Ilyenkor saját magunknak kell elkészítenünk! Térkép segítségével bármikor visszatalálunk a táborba. az élelem.pl. számoljuk meg őket! A hegyvonulatok között valószínűleg van folyó vagy patak is. A kanyargós útvonalakat cérnával mérjük le . ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk . az útjelzőnek alkalmas. az elszigetelt fákat. ha segítségért indulunk és betegeket. ami fontos lehet: a vizeket. Készítsünk üres foltokat is feltüntető. jellegzetes alakú dolgokat. és figyeljük meg a területet! A fáról jó kilátás nyílik. ezért inkább alakítsunk ki saját rendszert a jelzésükre! Keressünk megfelelő kilátót. ha másik kilátóhelyre megyünk vagy a felfe-dezőutak során további információhoz jutunk! A térképen tüntessünk fel mindent. a sziklás kiszögei léseket. ezt azonban nem tudhatjuk biztosan. általános térképet. ami alapvető fontosságú. az állatok barlangját. gyerekeket vagy időseket hagyunk hátra. a 45 fokos lejtőszög a térképen vízszintesen mért 200 m-es távolsághoz további 82 m-t ad. mert rengeteg holttér (beláthatatlan terület) lesz majd körülöttünk. az eltérő növényzetű területeket! Berajzolhatjuk a kihelyezett csapdákat. Saját térkép Túlélőként nem feltétlenül leszünk olyan szerencsések.Távolságmérés A légvonalban mért távolságokat úgy tudjuk megbecsülni.

majd dél kerül közel. A Nap keleten kel és nyugaton nyugszik . Ezzel megkönnyítjük magunk és társaink helyzetét. A Nap június 22-én van a Ráktérítő. A féltekét az árnyékok mozgása alapján állapíthatjuk meg: északon az óramutató járásának megfelelően. Az északi féltekén a Nap akkor van legmagasabban. a déli féltekén ez a déli időpont jelzi az északi irányt. IRÁNYMEGHATÁROZÁS A BOT ÁRNYÉKÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 1 . december 22-én a Baktéritő. délen azzal ellentétesen haladnak. amelyhez először észak.tüzelőanyag és a szerszámkészítésre alkalmas kövek lelőhelyét is. Tengelye a Nap felé hajlik. Nap körüli keringése pedig az évszakok változását. illetve március 21-én és szeptember 21-én az Egyenlítő felett.de nem teljesen pontosan! Időszakos változások is adódnak. A Naphoz legközelebbi pont a Ráktérítő (északi szélesség 23° 26' perc) és a Baktérítő (déli szélesség 23° 26' perc) között mindig változik. mert nem az emlékeinkre vagy homályos leírásokra kell hagyatkoznunk. TÁJÉKOZÓDÁS A Földnek a Naprendszer többi bolygójához viszonyított helyzete és a csillagok elhelyezkedése az égen segít meghatározni az irányokat. amikor dél felé mutat. Az árnyék segítségével az irányt és a napszakot egyaránt meghatározhatjuk. A Föld tengely körüli forgása idézi elő a nappalok és éjszakák váltakozását.

Délután. Az észak-déli irány az imént kapott egyenesre merőlegesen helyezkedik el. amikor az árnyék ismét megnyúlik . ahol metszi a körívet! A két pont összekötésével megkapjuk a kelet-nyugati irányt. Iránymeghaiározás óra segítésével Iránymeghatározáshoz használhatunk hagyományos.Szúrjunk egy minél egyenesebb. ha a helyi időt mutatja (vagyis nem veszi számításba a téli-nyári időszámítást és az egyezményes időzónákat. A reggeli jel mutatja a nyugati irányt. és jelöljük be az árnyék csúcsát egy kaviccsal vagy bottal (a)! Várjunk legalább negyedórát. kétmutatós órát is. sokkal pontosabb (bár időigé-n yesebb) m ódszert használ va az els ő. tiszta főidbe! Figyeljük meg. Ez a módszer bármilyen napsütéses napszakban. és elmozdul. Haladás közben szúrópróbaszerűen használjuk! IRÁNYMEGHATÁROZÁS A BOT ÁRNYÉKÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 2 Egy másik. Minél közelebb vagyunk az Egyenlítőhöz. mert ezek módosítják a tényleges helyi időt). mivel ott a nap majdnem mindig közvetlenül a fejünk fölött van. megnehezítve az . annál pontatlanabb a módszer. hova vetül az árnyéka. haj -nali napsugár árnyékát keli bejelölnünk! A botot középpontként használva rajzoljunk szabályos körivet pontoson az árnyék távolsága alapján! Dél közeledtével az árnyék kisebb lesz. és jelöljük be ismét az árnyék végét (b)! Kössük össze a két pontot! Ezzel megkaptuk a kelet-nyugati irányt Az első pont nyugatot jelzi. bármilyen magasságban alkalmazható. egyméteres botot o sima. jelöljük be annak pontos helyét.

iránymeghatározást. oz órákat jelző mutatót állítsuk o Nap irányába! Az észak-déli irányt akkor kapjuk meg. A déli félgömbön: Tartsuk az órát vízszintesen. és irányítsuk a Nap felé a 12-es számot! Az északdéli irányt a 12-es szám és az órát jelző mutató által bezárt szög felezővonala adja meg. . ha megfelezzük az órát jelző mutató és a 12-es szám által bezárt szöget. Az északi félgömbön: Tartsuk az órát vízszintesen.

hogy a cérna egyensúlyban tartsa. Ügyeljünk rá. varrótűt) folyamatosan EGY IRÁNYBA dörzsölünk selyemmel. hogy semmilyen kunkor vagy csomó ne legyen a cérnán! . ezért rendszeresen fel kell töltenünk. mágnesessé válik és fel lógatva az északi irányt mutatja. és ennél fogva úgy akasszuk fel a tüt. Kössünk hurkot a cérnára.RÖGTÖNZÖTT IRÁNYTŰ Ha egy vastartalmú fémdarabot (pl. A tű mágnesessége nem erős.

egyik végétöl a másikig. ha mágneshez érintjük a tüt. az áramot használhatjuk arra. lehetőleg szigetelt vezetékdarabra is. ho a tűt rá fektetjük egy papírdarabra. és rátesszük a víz felszínére. AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA Ha von egy legalább 2 voltos áramforrásunk (pl.A selyemnél sokkol hatékonyabb. kéregre vagy fűre. hogy lebegjen. a táborban vagy pihenőkor viszont jobb módszer. kis szárazelem). tűt) mágnesességgel feltöltsünk. . Szükségünk lesz még egy rövid. csak EGY IRÁNYBAN dörzsöljük hozzá! LEBEGŐ TŰ A feliógatott tű menet közben jól használható. Finoman. hogy egy fémet (p!.

eredményünket pedig a Nap állásának segítségével ellenőrizzük! Ha nagy meny-nyiségű vastartalmú fém található a közelben. ha óvatosan fenjük a tenyerünkben. hiszen két összeillesztett fémdarabból készül. A kivágott vagy kidőlt fa törzsének évgyűrűi hasonlóképpen irányt mutatnak . Az erezetes kérgű fák erezete szintén a törzs északi oldalán sűrűbb. merre van észak. A fák törzsén élő moha szintén ezen az oldalon zöldebb és sűrűbb (másik oldalon sárgás.Tekerjük rá a szigetelt vezetéket a türel Ho a vezeték nem szigetelt. melyik irányt jelzi az iránytű egyik és másik vége. először tekerjünk a tűre néhány réteg papírt vagy egy kartonpapírdarabot!A vezeték végétcsat-lakoztassuk 5 percre az elem csatlakozóvégeihez! IRÁNYTŰ BOROTVAPENGÉBŐL Iránytűnek alkalmas a vékony lapos borotvapenge is. majd állapítsuk meg. A növények a Nap felé törekednek. hogy merre van észak és dél. Léteznek az észak-déli irányt önmaguktól meghatározó növények is: Északi-sark jelző növény: Az Észok-Afrikában élő növény északi irányba hajlik .az Egyenlítő felé mutató oldalon gyorsabban alakulnak ki. A tűt időről időre töltsük fel mágnesességgel. téves eredményt kaphatunk. és jelöljük be őket értelemszerűen. Akár úgy is mágnesessé tehetjük. és figyeljük oz irányát! Határozzuk meg egy másik módszer segítségével. Iránymutató növények A növényekből még akkor is meg tudjuk állapítani. . ha nincs iránytűnk és a Nap sem mutatja az irányt. Ezután akasszuk fel valahova. a déli féltelékén észak felé nő. barnás színű). hogy minél több napfény érje. ezért virágaik és dúsabb részük az északi féltekén dél felé. ezért ott az évgyűrűk távolabb esnek egymástól.

Az egy irányba dőlő növények és fák egyértelműen jelzik a területeket.Kompasznövény (Silphium laciniatum): Észak-Amerikában élő növény levelei észok-défi irányba mutatnak. középső buckahát külső részének irányából fúj.és homokdűnék is jellegzetes formát vesznek fel az uralkodó szélirány miatt. A növény keleti vagy nyugati irányból tekintett oldalnézete jelentősen eltér az északitól vagy a délitől. amelyek azonban nem egyeznek meg az év teljes időszakában. amely a magas. és mutatják az uralkodó szélirányt is. A világ egyes részein jellemző szélirányok uralkodhatnak. ahol a szél mindig ugyanabból az irányból fúj. A szélirányt azonban nem kizárólag a növények jelzik: a madarak és a rovarok szélárnyékos helyre rakják fészküket. a pókok pedig nem tudnak hálót építeni a szélben. Tájékozódás a Hold segítségével . Szélirány Az uralkodó szél iránya felhasználható irányunk megtartásához. A hó.

A horizonton négy-négy perccel korábban haladnak át az egyes éjjeleken. növekedve veri vissza a fényt Teliholdkor a Hold és a Nap a Föld ellentétes oldalán helyezkedik el (b). hogy a Holdat éjjelente kelet-nyugati vonatkozási pontként használjuk. a Nap sugarait veri vissza. Tájékozódás a csillagok segítségével A csillagok egymáshoz viszonyított helyzete állandó. Ezt felhasználva szintén megállapíthatjuk az irányokat. alkalmasak rá. és egyre csökkenő mértékben tükrözi vissza a fényt. a megvilágított oldal nyugaton van. ezután látszólagos jobb oldaláról. Ha a Hold éjfél UTÁN kel.A Hold nem bocsát ki saját fényt. Ha a Hóid napnyugta ELŐTT kel. Ha megjegyezzük adott csillag helyét az éjszaka egy bizonyos . Bármilyen magától értetődőnek tűnnek is ezek. 28 napos Föld körüli keringése során a visszavert fény formája helyzetétől függően változik. egyre nagyobb mértékben. míg egészen elkeskenyül a látszólagos baloldalon. nem ver vissza fényt (Újhold [a]). és minden egyes éjjel ugyanazon helyek fölött haladnak el. ami egy hónap alatt kétórás eltérést ad. a megvilágított oldal keletre esik. majd a Hold fogyni kezd. Ha a Hold és a Nap a Föld ugyanazon oldalán helyezkedik el.

elérik a tetőpontot. A csillagokat az ember évezredek óta tanulmányozza: szabad szemmel látható csoportjaikat. A Sarkcsillag értékes segítség a tájékozódásban. mert szinte pontosan az Északi-sark fölött helyezkedik el. A déli félgömbön a Dél Keresztjének nevezett csillagzatot használhatjuk a tájékozódáshoz a később részletezett módon. a déli féltekén annak megfelelően egy fokkal mozdult el a látszólagos ívpályán. és nem létezik hozzá hasonló fényes és állandó déli csillag sem. azt vesszük észre. és az egyetlen mozdulatlan csillag.időpontjában. állásaikat elképzelt formájuk alapján állatok vagy mitológiai személyek nevével illette. a Sarkcsillag körül forog. A csillagok keleten kelnek. AZ ÉSZAKI ÉGBOLT . A déli félgömbön nem látható a Sarkcsillag. majd a nyugati horizonton nyugszanak. Az északi féltekén csillagok egy csoportja egész éjjel látható. A távolságuk a tetőponttól ugyanakkora felkeléskor és lenyugváskor is. majd a következő éjjel. hogy az északi féltekén az óramutató irányával ellentétesen. ugyanabban az időpontban megvizsgáljuk a pozícióját.

.

ha viszont pontosan megtanuljuk . hogyoNogymedve két legalacsonyabb csillaga (ahogy itt is látható) szin te rámutat a Sarkcsillagra.A legfontosabb megjegyzendő csillagkép a Nagygöncöl néven is ismert Göncölszekér (a). Észrevehetjük. ha végignézünk az égbolt jobb oldalán elnyúló. amely a két csillag távolságának ötszörösére helyezkedik el tőlük. a Kassziopeia (b) és az Orion (e). Göncölszekér (Nagygöncöl) (a): Hatalmas csillagkép. Ezek o csillagképek a szélességi fok függvényében különböző időpontokban válnak láthatóvá. Ho oz Egyenlítő körül vagyunk. . az első kettő azonban jól észrevehető[ nem lenyugvó csillag-csoport. amelyek mindegyike .a Sarkcsillag (d) körül kering. hogy o segítségével felismerjük o Sarkcsillagot. Könnyebben megtalálhatjuk ezeket o csillagképeket. a leghasznosabb közülük az Orion. A Kossziopeio és a Göncölszekér (Nagygöncöí) a Sarkcsillagon keresztül összeköthető egy vonallal. több ezer csillagot magába foglaló ködös szalagon. A felsorolt csillagképek mindegyike alkalmas rá. Két csillagal a Dubhe (x) és oz alatta lévő Merők (y) szinte pontosan a Sarkcsillagra mutat. a Tejúton.az észoki égbolt többi csillagához hasonlóan . már nem is lesz szükségünk rájuk minden alkalommal. A Sarkcsillag körül forog. a Nagy Medve [Urso Major) része. melyik az.

. sötét éjszakákon figyeihető meg a Tej úton ez a csillagkép. szintén a Sarkcsillag körül forog. nagyjából ugyanakkora távolságra. ha a Göncölszekér valami miatt csak homályosan látható. A Sarkcsillag másik oldalán található. Hasznos segítség a Sarkcsillag helyének meghatározásában. Tiszta. A csillagkép középső csillaga szinte egyenesen a Sarkcsillag felé mutat. mint amennyire a Göncölszekér (Nagygöncöl) esik tőle.Kassziopeia (b): Walakú csillagkép.

mint oz eddig felsorolt csillagképek. majd nyugaton nyugszik.Orion (c): Az Egyenlítő fölött található csillag. Az Orion távolabb helyezkedik el o Sarkcsillagtól. Könnyen felismerhető jellegzetes csillagjairól: három alkotja az „övét".egy hosszabb és egy rövidebb . Szúrjunk kettő . A Mintako (a)pontosan oz Egyenlítő felen található. a kisebbek pedig a „kardot* Egyéb csillagok: Más felkelő és lenyugvó csillagok is alkalmasak az irány megható. Az Egyenlítőnél kei és a megfigyelő szélességi fokától függetlenül kelet felé halad. milyen irányba nézünk flásd a keretes Tudnivalót)! TUDNIVALÓ .botot a földbe. amely mozgásban lévőnek tűnik! A csillagok látszólagos mozgásából következtethetünk arra.rozásárc. hogy azok mentén lássuk az eget (vagy használjuk a puska állandó helyzetbe állított irányzé-kát)! Ezen keresztül figyeljünk bármilyen csillagot (a Sarkcsillag kivételével). mindkét féltekéről (átható.

Ahol a csillag látszólag kel = arra van kelet. Laposan balra fordul = arra van észak. fényes csillag. az Alfa. Ezt az öt csillagból álló csillagképet a másik két kereszt alakú csillagcsoporttól kisebb mérete. A déli félgömbön a szabályok fordítva érvényesek. valamint a rá mutató két csillag. Tájékozódás a déli égbolton Az égbolt Déli-sark fölötti pontja környékén nincsen könnyen észrevehető. A déli irányt egy szembetűnő csillagkép. de elegendőek a tájékozódáshoz. a Dél Keresztje (Crux) jelzi. . Ezek mindössze hozzávetőleges irányok. Laposan jobbra fordul = arra van dél. Ahol a csillag látszólag nyugszik = arra van nyugat.és Béta-Centauri különbözteti meg.

égbolton átívelő csíkot! A közepén látható egy sötét folt. Egyik oldalán a Dél Keresztje. ezt a tiszta éjszakákon látható.Hogyan találjuk meg a Dél Keresztjét? Az egyik módszer. milliónyi távoli csillagból álló. hogy végigvizsgáljuk a Tejutat. .és Béta-Centauri csillagok találhatóak. a másikon az Alfa. ahol a porfelhő eltakarja a háttérben ragyogó csillagokat .ezt Szeneszsák néven ismerjük.

de néhány kisebb terület földrajzi körülményei jelentősen eltérhetnek a szomszédos vidékekétől. és végül elered az eső. A legjobb példa erre: ahol a hegyek felfelé kényszerítik a légáramlatokat a hegyoldalon ered el . részben pedig a légmozgásokat kiváltó helyi hőmérsékleti és légnyomáskülönbségek határozzák meg. ahol az időjárási viszonyok állandóak. Bárhol legyünk is a világon. Vannak olyan területek. de a nagyobb magasságokban (vagy ha más miatt csökken a hőmérséklet) a nedvesség felhővé sűrűsödik. mint az éghajlat. hogy noppol se feledkezzünk el róla! A VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Az időjárás sokkal helyhez kötöttebb. Általában a levegő a magas nyomású területekről az alacsony nyomásúak felé áramlik. vagy szúrjunk o földbe két botot. amely alá hideg levegő kerül. szétterjesztve és felemelve a meleg levegőt. le lehet vonni általános következtetéseket a várható időjárásra vonatkozóan. A meleg levegő felszívja a nedvességet. Az időjárási viszonyokat részben a szél és a víz egész földet érintő nagy mozgásai. Ezek hozzák létre az esőt és szállítják a szelet. mojd vetítsük /e függőlegesen o horizon tra f Lehetőség szerin t kössük ezt oz irányt egy jól látható tereptárgyhoz.HOGYAN TALÁLJUK MEG A DÉL! IRÁNYT? /\ déli irány meghatározásához hosz-szobbitsuk meg o képzeletbeli vonalat a kereszt mentén onnok négy-ötszörösére.

elképzelhető. Ez persze nem jelenti feltétlenül azt. Szél Ászéi szagokat is szállít magával. éjszaka viszont a szárazföld felől. ha kellemes. hogy esni fog. A hőmérséklet-különbség hatással van a víz felett lévő levegőre: napközben a víz irányából a szárazföld felé fúj a szél. „esőárnyékos" rész jön létre. Ha azonban megélénkül a szél és elfújja a ködöt. párára számíthatunk. hogy ezeket a törvényszerűségeket nem hagyja érvényesülni egy nagyobb légmozgás.az eső. bár ezt rendszeresen ellenőriznünk kell más eszközökkel is. szép időben jelentősen megélénkül a szél [iásd még Hurrikán és Tornádó a Katasztrófahelyzetek fejezetben). ahonnan napközben a szél fúj. A szélirány igazán rendszeres nappali-éjszakai változása viszont nagy víztömegre utal.ezután elképzelhető. beltenger vagy tó mentén vagyunk. elképzelhető. Ez segítségünkre lehet az időjárás előrejelzésében. Még a tapasztalatlan orr is megérzi a tenger szagát. így információt szolgáltat arról a helyről. Ha egy sziget nagy kiterjedésű szárazföld közelében helyezkedik el. hogy ha száraz területről jövünk és átkelünk a hegyháton. amely abban az irányban terül el. Ha a szél erős és száraz. feltételezéseink megerősítésére keressünk egyéb bizonyítékokat is! Az állandó szélirány segít az irány megtartásában. A víz lassabban nyeli és veszti el a hőt. Jegyezzük meg a szélirányt és a hozzá köthető időjárást! Készítsünk jegyzeteket! A szél mindig a légnyomásnak megfelelő időt hoz. az idő mindaddig változatlan marad. hogy esni fog. amíg a szél nem csökken vagy irányt nem vált . A hajótöröttnek a növényzet illata jelzi a szárazföld irányát. Mindezek ellenére ne hagyatkozzunk kizárólag a szaglásunkra. Ha ködös és borús az idő. esőre viszont nem. hogy valamilyen előbb ható fizikai tényező miatt a felhő már kibocsátotta magából a vizet. vízben bővelkedő helyre érkezünk. amely irányonként általában megegyezik. minta szárazföld. tehát napközben többnyire hidegebb. éjszaka pedig melegebb nála. A hegyvidéki terület talán még folytatódik és a csapadékos terület távolabb van. Időjárás-változást jelez. Egyes területeken emiatt akkora a vízveszteség. Parti területek A parti területeken a nappal uralkodó szélviszonyok általában megfordulnak éjszakára függetlenül attól. ahonnan érkezik. FELHŐK . hogy a táj távolabbi részein száraz. hogy óceán. de az is lehet.

amíg túl nehézzé nem válnak a légnemű halmazállapothoz . Felette hamis pehelyfelhő. Ha a lehűlés folytatódik. Párnafelhő (Altocumulus): Középmagas gomolyfelhőnek is nevezikszép időben jelenik meg. mert ezek jelzik a legmegbízhatóbban az időjárást. hozzávetőleges magasságon mozog.esőt jeleznek. A bárányfelhők általában o viharfelhőket követik és derűit időt jeleznek. Bárányfelhő (Cirrocumulus): Hullámzó homokra emlékeztető kicsi. Ugyanezek a fajták a sarkvidékeken alacsonyabban jelennek meg. A magas területek felett elhelyezkedő felhők . A sötét sztrátusz (réteges felhő) alsó rétege alatt kavargó kicsi. ZivatarfeIhő (CumuIonimbús): Alacsony. a cseppek egyre növekednek. 6000 m-es magasságba is tornyosulhat.ha nem távoznak délig . kerek fefhötömeg. dörgést és villámlást hoz. és árnyékos részek tarkítják. zivatartokozó. A felhőt vízpáratömeg alkotja. erős szelet. Jégesőt. elpárolognak. Ha a cseppek hőmérséklete eléggé megemelkedik. amely lehűlve válik láthatóvá.ekkor eső formájában lehullanak. annál jobb az idő.. . Minél magasabban vannak a felhők. Minden változat egy meghatározható. Sötét és ijesztő. nem olyan fehér. Általában vihar után jelenik meg. a tetején gyakran üllőnek nevezett alakzat látható. és a felhő eloszlik. de nagyobb. kék eget hagynak moguk utón. alotta réteges esőfelhő jelenik meg. fekete felhők gyakran okoznak zivatart. függőleges kiterjedésű felhő. A felhők formájának tíz főbb fajtája van. Hasoniíto bárányfelhőhöz.Figyeljük a felhők mozgását. vastagabb. mert felosztanak és ragyogó.

képes hirtelen érkező. nagy zivatart okozni. vattaszerű felhő. egyébként tiszta égen látható gomolyfelhő sok szor azt jelzi.Gomolyfelhő (Cumulus): Nagyon könnyen felismerhető:karfiolra hasonlító. hogy alatta szárazföld terül el. általában derült időt hoz. A tenger felett. Ha erősen szétszóródva jelenik meg. ha viszont megnő és több fejet formál. .

.

.

.

.

csökkenése esőt jelez. Jó időben látható oz égen. Fátyolfelhő (Círrostratus): Fehér erezetű.Pehelyfelhő (Cirrus): Mogos. vékony felhő. Megnövekedése szép időt. Hó vagy eső közeledtére utol. amely gyűrűt képez a Nap és a Hold körül. Jégkristályokból épül fel. elsötétül felette oz ég. Ez oz egyetlen feihőfajto. ha oz eget pehelyfelhő bontja. mojd fófyolfelhő . amelyek fehéres színűvé teszik. jégszernesékből ólló felhő.

görgő felhőtömeg. ELŐREJELZÉS A túlélő számára akár végzetes is lehet. Nem tartozik a megszokott esőfelhők közé. hogy csapadék szemerkél belőle. ha rossz időbe kerül. Nedves idő közeledtével a korong eltűnik. amely álzolábon beborítja az egész égboltot. majd eső hullik belőle. amelyet gyakran hegyi ködnek neveznek. darabos. valószínűleg szép idő lesz aznap. Egységes ködszerü réteget képez. hogy a szabadban legyünk és haladjunk. Lepelfelhő (Altostratus): Szürkés leplet alkot. Réteges felhő (Stratus): A legalacsonyabban úszó felhő. bár sokszor elég vékony ahhoz. amely a reggeli égboltot is belepi. hogy menedékbe vonuljunk. omeiyen keresztül a Nap és a Hold vizes korongnak tűnik. Ha észreveszünk . vagy órákon át hulló eső érkezik belőle. o felhő megvastagodik és elsötétül.alakúvá változik. sötét. hogy a napsugarak átszűrődjenek rajta. Ho éjszaka vastag réteget képez az égen. de délutánra eloszlik és tiszto éjszakai égboltot hagy maga után. Könnyű zápor hullhat belőle. az eget homályossá tevő felhőtakaró. Négy-öt órán belül hó. Gomolyos rétegfelhö (StratoeumuIus): Alacsony. Réteges esőfelhő (Nimbostratus): Alacsony. Megvan az ideje annak. ahogy annak is. mégis előfordul.

a barlang elhelyezkedése mindössze a talajviszonyokra utal. A különösen nagy bogyótermést hozó növények a korábbi zord viszonyokat jelzik: a fa azért hozott több termést. könnyebb dolgunk lesz a teendők meghatározásakor. tyúkszem vagy egyéb kellemetlenség kínoz. Ha a füst kavarog. A mókus által felhalmozott mogyoró mennyisége az állat kitartását jelzi. a nedves idő közeledtével általában panaszaik súlyosbodásáról számolnak be. Ez az állati szőrre is igaz. a távoli hangok tisztábbak.jó időben magasabban. vagy az odújába különösen sok élelmet felhalmozó mókus a rossz időt jelezheti. készítsünk feljegyzést az időjárásról. vagy rövid emelkedés után lecsapódik. ne feledjük. a fecske . A medvebarlang mélysége és a zord időjárás között nincs semmiféle kapcsolat. nem a közeledő vihar erősségét. a változásait kiváltó körülményekről és azok végeredményéről! Az élővilág jelzései Az állatok rendkívül érzékenyek a légnyomásra. hogy nagyobb túlélési esélyt biztosítson a saját fajtájának. A (tábortűz jelei Ha a tábortűz füstje egyenletesen száll fel.pl. így egy-két napra előre tudják jelezni az időjárást A rovarevő madarak . Mindez persze viszonylagos. valószínűleg vihar vagy zivatar közeledik. vihar közeledtével alacsonyabban táplálkoznak. a páradús légkör ugyanis erősítőként viselkedik. A természet ugyanakkor nem ad hosszú távú előrejelzéseket. „A csontjaimban érzem” Rossz idő közeledtével a göndör hajúak hajukat még göndörebbnek és nehezebben kezelhetőbbnek érzik. és valószínűleg az is marad. A fa szerszámnyelek a viharos idő közeledtével jobban szorulnak. az idő nyugodt. A nyulak szokatlan viselkedése napközben. Akiket reuma. A só összegyűjti a levegő nedvességét és nehezebben szóródik szét. Hangok és szagok Nedves idő közeledtével a hang a megszokottnál messzebbre száll.bizonyos jeleket és képesek vagyunk rövid távra szóló előrejelzéseket készíteni. Mielőtt bárminek is nekifognánk. mérlegeljük az időjárást és a várható változásokat! Tanuljuk meg figyelembe venni a szélben és légnyomásban bekövetkező módosulásokat. a hang a vízen is gyorsabban terjed! .

a fénygyűrű. legalább 24 órán keresztül derült idő vár ránk. Ha este borús és szürke az ég. nyugodt időre utal. A fénytelen színek a száraz levegő felett elhelyezkedő ködfátyol eredményei. ha a tiszta éjszakai égbolt után csak néhány csillag látható az égen. Esőre számíthatunk. a vörös ég reggel egyértelműen a vihar közeledtére utal. Ez megnöveli a fagy kockázatát. A szürke reggelt általában száraz nap követi. Szintén tiszta időre számíthatunk. Az égen megfigyelhető jelek „Vörös az ég alja. A nehéz. tehát nem várható eső vagy hó a következő két órában.A fák és növények illata eső közeledtével jellegzetesebb.tartja a mondás. így a nappal vagy az éjszaka tiszta lesz. nagy vihar lesz nemsokára" . A tiszta éjszakai égbolt jó. Pontos időjárás-előrejelzést tesz lehetővé a Nap és a Hold körül szabad szemmel is jól látható színes kör. hogy nemsokára eső formájában a földre hullanak. hogy a iégkör kevés nedvességet tartalmaz.ilyenkor ne arra táborozzunk. hideg levegő megtölti a mélyedéseket . Hasonlóképpen. A völgyből felszálló kora reggeli köd derült időt jelez. egész nap párás marad az idő. eső várható. Ilyenkor a porszemcsék úgy tele vannak nedvességgel. és ez apró módosításokkal még ma is igaz. mert a növényzet megnyílik a csapadék fogadására. Ha a délutáni napból zöld fény szikrázik. -7- . amit az alacsonyabb légkör porszemcséin összegyűlt harmat okoz. ha késő délután szivárványt látunk. ha a Nap vagy a Hold körüli fénygyűrű zsugorodik. Ha a dombos és hegyvidéki területeken a köd nem száll fel délig. Időjárás-változásra számíthatunk. de a nyár végén fagyot is jelezhet: éjszaka a felhők szigetelik a föld felszínét. amely így nem veszít hőt. és késő délután valószínűleg esni is fog. A vörös nap vagy a vörös égbolt napnyugtakor azt jelzi. hogy a levegőben lévő nedvesség elpárolog. A növekvő fénygyűrű jó időt jelez: gyarapodása arra utal.

Mielőtt útra akarnánk kelni A mentőcsapatok megérkezésének reményében maradjunk a baleset helyszínének közelében.képesnek kell lennünk az átkelésre legmegfelelőbb hely és módszer kiválasztására. küldjünk előre egy csoportot.vagy élelemhiány a terület gyors elhagyására és menedékkészítésre. a haladás üteme megfeleljen a talajtípusnak és a csoport tagjainak. hogy biztosan visszataláljunk a táborba! Rövid út megtételekor az út menti képződmények és tárgyak tájékozódási pontokat nyújtanak.ha elkerülhetetlen az átkelés . hogy vadászexpedícióra indulunk vagy a civilizációba vezető útnak vágunk neki. ami segíthet a tájékozódásban. Felderítéseket végezve még térkép nélkül is tudunk képet alkotni közvetlen környezetünkről . A csoportokat és az útvonalat úgy kell megszervezni. ha az adott útvonal jól hajózható. hogy biztonságosan visszajussunk a táborunkba vagy csak a választott útvonalon maradjunk. és . ha képzett orvos is van közöttük. hogy tartsuk az irányt. Hosszabb. hacsak nem késztet minket valamilyen konkrét veszély. hogy hívjanak segítséget. Éghajlat és terepviszonyok című fejezetben leírt módszereket! A legkönnyebben megtehető útvonal kiválasztása általában alapos felderítést igényel. Ezekre szükségünk van ahhoz is. amelyek révén képesek vagyunk tájékozódni és megküzdeni a terepviszonyokkal. Lehetőleg olvassuk hozzá a korábbi. nehéz akadályok is előfordulhatnak. Mit tegyünk.ÚTKÖZBEN Az útvonal kiválasztását és az út megtervezését követően fontos. vagy kifejezetten a civilizáció elérését célzó út esetén azonban szükségünk lesz mindenre. menet közben készítsünk jegyzeteket a területről. vagy híján vagyunk a víznek és tápláléknak. Ha rövid felfedezőútra indulunk. a többiek pedig maradjanak és ápolják a sérülteket! Az út megtételére a legjobb erőnlétben lévőket és a legrátermettebbeket válasszuk .kivéve. A vízi utakon ugyanakkor útvonalunkat keresztező. neki a betegekkel kell maradnia. víz.sokkal nehezebb viszont meghatározni. A legkönnyebb út nem feltétlenül azonos a leginkább magától értetődővel vagy a leggyorsabbal. valamint alkalmazzuk az utazást megkönnyítő technikákat. A folyók különösen veszélyesek lehetnek! Fel kell tudnunk mérni a folyó veszélyeit. ha nem érkezik mentőalakulat? A helyi erőforrások elapadhatnak: egyre messzebb . és tudunk tutajt építeni. mi lehet a messzebb lévő területeken. különben fel kell készülnünk a szállításukra. ÚTKÖZBEN Függetlenül attól. Ez a fejezet a helyváltoztatáshoz szükséges ismereteket tárgyalja. de ösvényünket akár meg is jelölhetjük. olyan ismeretekkel kell rendelkeznünk. Ha sérültek is vannak köztünk. A vízi utak biztosítják a legkönnyebb haladást. hogy a kevésbé rátermetteknek is megfeleljenek.

ha a LEFELÉ vezető vizeket követjük. valamint a tüzelőanyag. amelyek az első táborhely elhagyására késztettek minket: a terület nem lesz teljesen „friss". a legjobb. hogy érintetlen növény. az egyes állatok előfordulási területeit.előnyünkre és hátrányunkra egyaránt! Előkészületek A tábor elhagyása előtt hagyjunk jeleket. halmozzunk fel tartósított . Ha egy barátságosabb területre és az előzőnél kényelmesebb táborhelyre költözünk. gombákat és makktermést találni (vagy megszerzésük miatt nagy távolságokat kell megtennünk). a betegek és sérültek esélye nagyobb lesz a felépülésre. vagy az idegen terepen történő átkeléshez jobb forrásokra van szükségünk. a legközelebbi ismert települést tűzzük ki célul! Ha fogalmunk sincs róla. gyümölcsöket. így a tábort megtaláló keresőcsapat követni tud minket! Ha előreláthatólag vízlelőhely nélküli területen fogunk áthaladni. Még a fertőzés veszélye is nagyobb. csapdaelhelyezésre és gyűjtögetésre alkalmas helyeket. ha a betegek még felgyógyulóban vannak.és vízutánpótlás forrásait! Az új területen is meg kell találnunk az alapvető igényeinket kielégítő készleteket. Ha csak táborhelyet váltunk. ha a túlélésért küzdve túl sokáig maradunk ugyanazon a helyen .kell mennünk a tűzifáért. Ez alól csak az képez kivételt. ugyanolyan forrásokra számit-hatunk. ugyanazokkal a problémákkal kell majd megbirkóznunk.és állatvilágra. tüzelőanyagra leljünk! NE FELEDJÜK: Az úticél megválasztását be^ folyásolja minden összegyűjthető információ a csapat erőnlététől és kitartásától kezdve a terep jellemzőiig. amelyet a túlélő többre értékel régi életénél. Legalább két-három napi utat tegyünk meg. az állatok eltűnnek a területről. ésszerű az út legelső lépésétől kezdve minden apró részletet előre megtervezni. Mindezek együtt a továbbhaladásra ösztönöznek minket. lehet nehezebben növényeket. mert hamarosan ugyanazokkal a gondokkal fogunk szembesülni.még a legszigorúbb egészségügyi szabályok betartása mellett is nő a megbetegedés veszélye. a legkönnyebb haladást nem feltétlen a legegyszerűbbnek tűnő út biztosítja! Amíg ugyanolyan területen haladunk. de ezek hozzáférhetősége hatalmas mértékben megváltozhat . nincs értelme mindössze egy kilométerrel arrébb menni. hogy ott voltunk és onnan továbbmentünk (/dsc/ Jeladás a Megmenekülés fejezetben)! Hagyjunk üzenetet a csoport tagjairól és szándékainkról! Menet közben helyezzünk el jelzéseket az ösvényen. hogy új területre vagy egyenesen a civilizációba indulunk. mert általában lakott területre vezetnek és így legalább egyértelmű lesz az útvonal. hogy hol lehetünk. Függetlenül attól. Mivel meglehetősen ritka az olyan idilli helyzet. amelyek egyértelművé teszik. mégis jegyezzük meg a vadászatra. Me feledjük. és nagyobb valószínűséggel tudjuk beszerezni a végső úthoz szükséges tartalékokat és felszerelést is Ha van térképünk vagy pontosan ismerjük a helyzetünket.

élelemből álló készletet. ha elképzelhető. idősek vagy gyerekek számára! Mindenkinek legyen megfelelő lábbelije és öltözéke! A felszerelések és készletek szállítására alkalmas hátizsákokról is gondoskodjunk! Elképzelhető.szánt vagy tutajt Vigyünk magunkkal menedékkészítésre használható anyagokat: ruhát. energiát takaríthatunk meg a tetőanyag és támaszték keresésénél fontosabb gyűjtögetésekhez. de akár botokat is. vigyünk hordágyat vagy egyéb szállítóeszközt a betegek. ami a megmeneküléshez vezethet! Alaposan tanulmányozzuk az időjárási viszonyokat. Természetesen vinnünk kell magunkkal jeladásra alkalmas felszerelést is. könnyen elkészíthető.ÉS ÖVTÁSKA KÉSZÍTÉSE A kényelmes. hogy alkalmunk nyílik kapcsolatteremtésre. hogy később szűkében leszünk ezeknek! Ha van gyorsan összeállítható és szétszedhető menedékünk. hiszen elképzelhető. hogy nyugodt időben kelhessünk útra! TEST. esőkabátot. hogy használhatunk valamilyen közlekedési eszközt . felszerelés szállítására o lkai mos egy kon táros hátizsák . töltsük meg a vizesüvegeket és nagyobb tárolóedényeket. ponyvavásznat.

lehetőleg vízálló. a készletcsomagot vagy o felszerelést! . 90 x 90 cm nagyságú anyagra. amelyeket vinni akarunk! Vfc. hogy rögzítve legyenek! A kövek miatt a kötél nem tud lecsúszni. Tegyük a ruhát a földre.elkészítéséhez mindössze egy erős. Helyezzük a köveket átlósan egymással szemben a ruhára és hajtsuk rá az anyagot a kövekre! Kössük össze a kötelet a kövek alett.gyük fel a zsákot: viselhetjük a hátunkon átvetve és övtáskaként a derekunkon is! HÁTIZSÁKKERET Készítsünk egy hátunkra illeszkedő létra-keretet. két kis köre és egy testet átérő kötélre vagy madzagra van szükségünk. az aljára pedig oídalmerevítéssel rögzítsünk derékszögű kinyúlást! Tegyünk rá vállpántokat és derékhurkot! Használat előtt kössük bele a a táskát. és tekerjük bele szorosan a tárgyakat.

hogy enyhítsük a nyomást és a dörzsölödést! Felnőttek szállítása Végig a hátunkon cipelni vagy . majd kössük a ruha felső sarkait a nyakunk köré! A nyakunknál béleljük ki. amelyet többen tudnak vinni! Ha egyedül vagyunk. tegyük bele a gyermeket. ha elöl ketten. a hordágy pedig nehezen kezelhető.a vállunkra fektetve vinni valakit hosszú úton képtelenség.különösen hó esetén . próbálkozzunk szánnal vagy páros csúszórúddal [lásd A tábor berendezése a Táborozási technika fejezetben)* A felszerelést hasonlóképpen szállíthatjuk. A szánt alaposan vizsgáljuk át. vagy készítsünk rudakból hord-széket.VILLÁS KERET Egy kettéágazó bot közé helyezett kereszt.rudakkal a rákötött csomag szállítására alkalmas.meghatározó. Az elülső sínek formája . bár sima felületű talajon is használható. majd távolítsuk el mindkét ág egyik felét! Csiszoljuk a . Szánkészítés Egyenletes mozgása miatt a szán különösen hasznos a havon és a jégen.a tűzoltók módszerével . A szán megépítésekor felhasználhatjuk a szerencsétlenül járt repülőgép vagy más jármű ajtóit és burkolatát. BABAHORDÓ. ám kevésbé hatékony eszközt készíthetünk. A kisgyerekeket ültessük a hátizsákkeretbe. hátul (a fékezés miatt) szintén ketten vannak. Derékhurokkal kössük az elülső síneket a szánhúzó emberekhez! Legjobb. gyorsabban elkészíthető. AVAGY KENGURUZSÁK A papoose indiánok módszerét követve csecsemőket és kisgyerekeket szállíthatunk a hasunkon vogy o hátunkon. Egy négyszögletes ruha alsó sarkait kössük derekunk köré . mielőtt hosszú útra indulnánk vele! Keressünk a sínpárnak két villás ágat.

így meg kell tippelnünk. ha látjuk az előttünk elfekvő területet. és kössünk rájuk keresztléceket! Választhatunk két hosszabb. amelyet az ábrán látható módon kell meghajlítanunk és rögzítenünk!Ezzel az elrendezéssel a rögzítések nem a földön fesznek így kényelmesebben utazhat rajta a sérült Bármelyik módszert válasszuk is.síneket simára. közelebbről vizsgálva komoly akadállyá változhat. A részleteket még akkor is nehéz kivenni. a stabilizálás érdekében építsünk bele legalább AZ ÚT MEGTERVEZÉSE Ha igazán magas területen. hogy mi lehet a következő hegyhát mögött. rugalmas sint is. nagyobb pontossággal is megtervezhetjük az útvonalunkat. hogy messzebbre ellássunk . és minden ágat ellenőrizzünk. nagy síkság felett tartózkodunk. Ami távolról könnyen leküzdhető meredélynek látszik. Nagy hasznát vesszük a távcsőnek (ha van) az összes lehetséges útvonal megtervezésekor. Az esetek többségében azonban a látótávolság korlátozott. mielőtt ráhelyezzük a súlyunkat! Nem kockáztathatjuk meg a lezuhanást! .de maradjunk a törzs közelében. vagy mi található az előttünk lévő holttérben. Akár fára is mászhatunk.

és gyakran nézzünk hátra! Egymás nyomát követve biztosan egymás mögött maradunk. tagolatlan területen haladunk. hogy visszanézünk a saját nyomainkra.főleg a magas részeken . Ha a folyó sík területen óriási kanyarulatokat tesz.Haladás folyók mentén A vízfolyást követve . nem tértünke le az útvonalról. próbáljuk meg tartani! Válasszunk egy szembetűnő távoli domborzati elemet és tartsunk afelé! Az erdőben haladva nem könnyű tájékozódni. lefelé vezető hegynyúlványra! HALADÁS CSOPORTOSAN Rendezetten. gondolkodjunk el a tutajkészítésen! Lehet. Néha . kidőlt. amíg biztosan rá nem találunk a menetirányunk szerint legjobb előrehaladást biztosító. a havon vagy a homokon). a kanyar belseje köny-nyen mocsaras vagy elárasztott lehet. mert minden bizonnyal meredek. Egyedül haladva úgy próbáljuk meg tartani az útirányt. a bambusz. nagyobb távolságról kövessük egymást. Ha a csoport tagjai felváltva haladnak (valaki előre megy. hogy nem áll rendelkezésünkre a legjobb tutajépítésre alkalmas anyag. ha láthatóak (pl. ilyenkor felbecsülhetetlen értéke van az iránytűnek. megpihen. útközben pedig nélkülözhetetlen tartalékokat is biztosít. Menjünk fel tehát egy magasabb részre. vágjuk le a kanyarulatokat és a folyó általános irányát kövessük a meder görbületei helyett! A sík vidékeken könnyebb követni a folyót.hegyszorosokon vágja át magát. és tudunk segíteni annak. ilyenkor lehetetlen (de legalábbis nem tanácsos) továbbra is a part mentén haladni. ha egyenes vonalban botokat vagy kőrakásokat helyezünk el. távolodjunk el egymástól. és a folyópartok mentén is nehezebb lehet átvágni.bármilyen kicsi is legyen. Ha sík. hogy egyenes marad az utunk iránya. de azért minden bizonnyal találunk egyéb erős. akinek nehézsége támad. ha pedig magasabb területen vagyunk. és ezek segítségével ellenőrizzük. biztos. A legtöbb folyó a tengerbe vagy egy nagy szárazföldi tóba vezet. A sziklás kiszögellések és növénnyel sűrűn borított területek szélén haladjunk.eljuthatunk a civilizációba. és legalább hárman-négyen vagyunk a csoportban. Ha a folyó elég nagy. ne rendetlen falka módjára haladjunk! így biztosan nem hagyunk el senkit. amíg a többiek utol nem érik). szabályos formációban. használható faféléket. A trópusi területeken a növényzet sűrűbb a folyó mentén. ráadásul szegélyezhetik általunk is használható állati ösvények. sziklás és csúszós. és vágjuk le a kanyarulatokat! Dránytartás Ha kiválasztottuk az útirányt. Ennél is jobb. maradjunk is rajta. A ritka kivételektől eltekintve (amikor a folyó hirtelen eltűnik a föld alatt) tisztán kivehető és követhető útvonalat kínál. Lehetőleg kerüljük az ingoványos területeket. Az ilyen rendkívül nedves földet buja. sásszerű növényzetéről ismerhetjük fel. mert a fény bejut a fák koronája alá. Mindennap indulás előtt .

szabályos. tudjuk. hogy a hasonló. Jegyezzük meg a menedéknek alkalmas helyeket . hátha valamilyen nehézséggel kell megbirkózniuk! . ő viszont észrevesz egy egyszerűbb útvonalat.A legjobb. Akadály leküzdése után várjuk meg a többieket. Valaki rendszeres időközönként ellenőrizze a felszerelést is! Legalább kettesével haladjunk! Különösen ügyeljünk rá. Gyakran váltsuk mindkettejüket. Az adott vidéken rendelkezésre álló víz. ha gyülekező pontként kimagasló domborzati elemeket jelölünk meg: így ha elszakadtunk vagy vészhelyzetbe kerültünk. ha . ingaszerű mozdulatok kevésbé fárasztják a lábat. vagy ha éjszaka kell haladnunk! Általában az elöl haladó szakad el legkönnyebben a csoporttól. hogy a csapatvezető ne távolodjon el túlzottan a mögötte lévőktől1. de távolabbi területen mi vár ránk. amíg mindenki fel nem zárkózott! . hol találjuk meg a többieket. ha rossz időben. Kézenfekvő megoldás az is. és a lejtőről levezető legjobb út megtalálásáért! Valaki más azt a feladatot kapja. ha MINDENKI ismeri a kitűzött útvonalat. tüzelőanyag és növények jelzik.tartsunk rövid eligazítást. laza sziklák stb. és mindenki vállaljon felelősséget legalább egyvalakiért.Ügyeljünk rá.Nagyobb csoport esetén előreküldhetünk egy felderítőcsoportot amelynek feladata az útvonal megtisztítása és az éjszakai tábor felállítása. a mögötte érkező látja. elkerüléséért. Pl. vissza tudunk térni valamelyikbe! SEBESSÉG ÉS HALADÁS . illetve előkészítése a lassabban haladó sérültek és a kevésbé rátermettek részére. mert a többiek hajlamosabbak a lemaradókra figyelni.ha hirtelen elromlik az idő. aki az akadályok elkerülésével és a helyes irány megtartásával lesz elfoglalva. hogy csak küszködik. és addig ne menjünk tovább. hogy figyeljen a felderitőre. mert a feladatuk különösen a fő felderítőé -elég fárasztó! A csoport többi tagja keresse az ehető növényeket.és a vezető már el is szakadt a többiektől. a várható akadályokat és az esetleg adódó különleges körülményeket! A feladatok kiosztása Legyen felderítőnk! Ő lesz a felelős a legjobb útvonal kiválasztásáért. Az ütemes. gyümölcsöket. Ezért hasznos. Tiszta ösvényen könnyebb szállítani a csomagokat és rosszabb erőnlétű társainkat is. a felderítő megpróbál átmászni egy nehéz akadályon. a csapat többi tagja pedig követi . bogyókat. a száraz faágak. hogy senki se eshessen össze egyedül az út mentén! A létszámellenőrzés és az állapotfelmérés különösen a folyón történő átkelés vagy a nagyon nehéz terület leküzdése után fontos. ha egyenletes sebességgel haladunk. hogy ne szakadjunk el egymástól. beszéljük meg az útvonalat. mint a szaggatott tempó vagy a térdek gyakori behajlítása. A betegek és sérültek mellett legyenek jó erőben lévő kísérők. Segít.

óvjuk szemünket az erős fénytől. illetve az egyéb mászó. kevesebb az esélyünk megakadályozni az esést vagy a lecsúszást. . hogy legalább annak megmaradjon ez a képességei Ha pl. bizonyos körülmények között pedig . A fák között sötétebb van. segítségükkel könnyebben küzdhetjük le a különösen nehéz terepet (ez nem azonos az abseilinggel. és nézzük meg. A tervezett távolság óránként 3 km legyen.pí.hagyjuk lengeni a karunkat magunk mellett Soha ne zsebre tett kézzel közlekedjük.akár egyedül vagyunk.Használhatunk pruszikcsomóval ellátott kötelet is. szükség esetén rendezzük át a csomagunkat! A tereptől és a csoport állapotától függően 30-45 percenként átlagosan 10 perces szünetet tartsunk! . valamennyire még az ember is lát ilyenkor. A dolgokat azonban nehéz ilyenkor tisztán kivenni. . és úgy érezhetjük. különösen ne dombra fel. ki hogyan érzi magát! Helyezzük át a kényelmetlen terheket. ne nézzünk közvetlenül rá! A sötét középső felületről mindent nehezebb felismerni. mert ha megcsúszunk. . ezért lehetőség szerint az utóbbin haladjunk! Ha éjszaka valamilyen tárgyat nézünk. de vészhelyzetben szükségszerű. Ha eljutottunk idáig. amely a gyerekekre és az idősekre kötve kevésbé veszélyes haladást biztosit egy stabil kötél mentén [lásd Csomók ű Táborozási technika fejezetben). hogy hozzászokjon a sötéthez. Az iránytartással kapcsolatos bizonytalanság és az ehhez hasonló félelmek leküzdése miatt hasznos segítség az iránytű.vagy lemenet.Meredek vagy csúszós talajon a kötelek kapaszkodóként szolgálhatnak. csak egyik oldalát figyeljük. A szemnek 30-40 percre van szüksége ahhoz. különben egy időre romlik az éjszakai látásunk! Ha mégis elkerülhetetlen a fény használata. meg kell néznünk a térképet.Gyakran pihenjünk . eltévedtünk.és ereszke-dötechnikákkal). akár csoportosan! Álljunk meg. egyre többet látunk és kialakul az „éjszakai látás". A sötétben a fül jól használható érzékszerv. de felfelé menet esők-kentsünk a harmadával! ÉJSZAKAI HALADÁS Éjszaka ismeretlen területen haladni nagyon veszélyes lehet. a szélek viszont tisztábban kivehetőek. a zseblámpára tett vörös szűrő is sokat segíthet. Pl. Ha a szemünk hozzászokott a sötéthez. üljünk le. Az éjszaka sohasem teljesen sötét. . mert különben túlterheljük testünket és hamarabb elfáradunk. Éjszaka a látómezőnk szélén elhelyezkedő tárgyakat jobban látjuk. a folyó hangja kiváló iránymutatást ad arra nézve. mint a nyílt területen. ezért könnyen eltájolhatjuk magunkat.Meredek terepen csökkentsük. takarjuk le az egyik szemünket. könnyű terepen növeljünk a lépéseink hosszát! A lejtőn kerüljük a túl nagy lépéseket. a sivatagban -kényelmesebb.

A völgyekből a hegynyúlványokon keresztül jussunk ki. ha nem figyelünk erre. vizet! így nagyobb távolságot tehetünk meg.hogy milyen gyorsan folyik. menjünk vissza a völgybe. vízesések és csúszós kövek is. hogy a folyók meredek oldalú vízmosásban folytatódnak. Egészségtelenül hosszú időt kell a vízben töltenünk. Elképzelhető. mint ha a hegynyúlványon próbálnánk átküzdeni magunkat . csak azután helyezzük rá a teljes testsúlyunkat! Lejtőn lefelé haladva csoszogó mozdulatokkal menjünk! HALADÁS MAGASAN FEKVŐ TERÜLETEN A hegyvidéki. LASSAN járjunk a sötétben! Minden egyes lépésünket készítsük elő. és az ismerős szagok segíthetnek az azonosításukban is. és ott keressünk éjszakára menedéket. dombos területeken legjobb a magasan fekvő részek felé tartani. mindezeket gyalog meglehetősen nehéz leküzdeni. A sötétben érezzük a növényzet szagát. de előfordulhatnak zúgok. és menjünk fel a hegyhátakra! Ha nagyon veszélyesek. mert ez megkönnyíti a tájékozódást.

dombos terepen öt Ha a völgyből felmászunk az (a) pontnál. hogy .Semmi értelme végigkövetni a kanyargó folyót mély völgyeken. és követjük a hegyhát irányát megkíméljük magunkat attól.

maradjunk a magasan fekvő területen. mielőtt ráhelyeznénk testsúlyunkat! Meredek hegyoldalon ne lépjünk kövekre vagy farönkökre. leereszkedéskor mélyítsük bele a sarkunkat és dőljünk hátra! Minden egyes lépésünket készítsük elő. a lábunkat vá I Iszé I esség ben nyissuk szét és engedjük csúszni a testünket! Ahogy nő a sebesség. ez pihenteti az izmokat. hogy a vaksötétben teljesen kimerülnénk! Ne menjünk le a völgyfenékre. és irányváltoztatáskor mindig a magasabban lévő lábunkkal induljunk! így nem gabalyod-nak össze a lábaink. és menjünk le az első vízlelőhelyhez! itt menedéket is találhatunk. a föld összegyűlik a lábunk alatt.meredek fárasztó területeken ereszkedjünk le és másszunk ót Éjszaka álljunk meg a (bj pontnál. cikcakkban haladjunk. A meredek lejtőkön behajlított térddel ereszkedjünk le! Igyekezzünk egyenesen lemenni! Ha nagyon felgyorsultunk. bár ezek hiányában is szembesülhetünk leküzdésre váró laza kőomladékkal. inkább a kötélen leereszkedés módszerét alkalmazzuk (lásd Hegyek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben)! HALADÁS A DZSUNGELBEN . Ne feledjük. és pihenésre azott található legvédettebb helyet válasszuk ki! Ezután folytassuk az urat a hegyhát mentén. Egy kis gyakorlattal „végig tudunk szántani" a laza talajon: ássuk be a sarkunkat és csússzunk hacsak nincs közvetlenül alattunk szakadék! A sarkunkat merevítsük meg. A meredek hegyoldalon keresztbe. dőljünk hátra! Kerüljük a laza sziklatömböket és kőomladékokat. mert bármikor megindulhatnak. és nem veszítjük el egyensúlyunkat. majd ereszkedjünk le a kiszélesedő fő völgybe. a hideg levegő gyakran a völgyek alján reked! Ha van nálunk víz és menedékkészités-hez használható anyag. nem úgy t mint az elemeknek kitett hegyháton. ha a folyó és a völgy egyaránt kiszélesedik. ha viszont laza területtel kell megbirkóznunk. és elveszítjük az irányítást! Ugorjunk egyet és kezdjük újra! Ha a lejtő nagyon meredek. ahol ismét követni tudjuk a vízfolyást a (c) ponttól! Egy hegynyúfvány végét kövessük a völgybe lefelé menet. Meredek hegyoldalak A hegyi területeken és a magasan fekvő területeken hóval és jéggel egyaránt szembetalálhatjuk magunkat. ho útközben is találunk vizet és menedéket! így energiát takarítunk meg és melegebb helyen tartózkodhatunk. Meredek emelkedőn felmászva minden lépés után zárjuk össze a térdünket. meredek lejtővel vagy sziklaorommal. Ügyeljünk az este közeledtével egyre csökkenő fényre és saját fogyó energiánkra! Még azelőtt keressünk menedéket.

készítő emberek közül is csak a specialisták alkotnak hasonló módszerekkel működőképes kenukat. A kúszópálmák azon fajtái (köztük a mangrovepálma és a nádpálma). biztonságos vízen. A testünket szorosan körbevevő növényzetet hajtsuk el magunktól és forduljunk el tőle! A kapkodás csak ront a helyzeten. vagy fedjünk be egy fűzfából készült keretet nyírfával. . kísérletezhetünk kenukészítéssel: égessük ki a fatörzs közepét. amely mellett táborozunk. Lefelé csapjunk. kéreggel vagy bőrökkel. a növények szárának mindkét oldalára. de utánozhatjuk az ősi egyiptomiak és mezopotámiaiak nádból készült csónakjait is.a bambuszcövek halálos lehet. hátráljunk és szabadítsuk ki magunkat! Ne próbáljunk áttörni az ilyen „feltartóztató kúszónövényen. az időszakos esőzés miatt megduzzad. ha valaki véletlenül beleesik. hogy megvédjük az alacsony növények tüskéitől. Minden csónakot és tutajt teszteljünk alaposan a táborhelyhez közeli.Ha nem tudjuk megkerülni a sűrű dzsungelt. Ha a fát kell kivágnunk. amelyeket Malájföldön nantisikitntk. ha nem tökéletes. késsel kell átvágnunk rajta. olyan tüskéket hordoznak a leveleik végén. és egyből megértjük. hogy a folyó. már megdőlt fát válasszunk. Mindegyik változatot nehéz olyan jól elkészíteni. így át tudunk kelni rajtuk. amelyek mind a mai napig megtalálhatóak a perui Titicaca-tavon. és csak azután induljunk vele útnak! A dzsungelek területén tapasztalhatjuk meg legkönnyebben. a kígyóktól és a fekélybolháktól! Gyakran álljunk meg. mert ezeket a legkönnyebb kivágni. amelyek horgászhoroghoz hasonlítanak.és hagyományok szerint . mint mellette gyalogolni. A magas és kúszónövényeket általában ki tudjuk vágni. és távolítsuk el az élősködőket! Ha egy órán belül nem távolítjuk el. könnyebb így hasznát venni. és ezáltal életképes ötletté válik a tutajozás. hogy kivájt csónakot készíthessünk belőle. A dzsungelnövényzet legtöbbször tüskés és tövises. A száraz fák törzsének teteje általában elég ép a tutajkészítéshez. minél lejjebb. Lábunkat fedjük be. honnan kapta nevét! Ennek ellenére számos felhasználási lehetőségük kínálkozik: a nádpálma a dzsungelben található egyik legjobb vízi kúszónövény.. hogy kiállja a vízi utazás megpróbáltatásait. Az ilyen területeken is bőségesen áll rendelkezésünkre használható faanyag: bambusz (ami ideális) és gyökerestül kitépett. Még az ilyen hajókat hagyományosan . amely akkor sem borul fel azonnal. a fekélybolha fertőzést okoz! HALADÁS VÍZEN Ha a folyó elég széles a hajózáshoz. TUTAJOK A túlélő számára sokkal célszerűbb olyan tutaj építése.( mert meztelenre vetkőztet minket. Ha ilyenbe akadunk. sértetlen fafélék. nem rohadó. hogy az út szélére essenek és ne az ösvényt keresztezzék! Ne hagyjunk magunk után szúrós hegyeket . Ha már hosszú ideje küzdünk a túlélésért. azaz „feltar-tóztatónak" neveznek (és máshol is hasonló nevekkel illetnek).

illesszük az első tetejére. hogy össze . nádpálmávol vogy egyéb indával. Utazás tutajjal Kössünk minden felszerelést erősen a tutajhoz vagy a biztonsági kötélhez! Ügyeljünk rá. vitorlavászon és egyéb vízhatlan anyag is megteszi a később bemutatott kerek csónak embert szállító változatának elkészítéséhez (ezzel egyébként felszereléseket úsztathatunk át a folyón). rengeteget kell úsznunk a partig. ezt a biztonsági kötélhez vagy magához a tutajhoz keli rögzíteni! BAMBUSZTUTAJ Egy réteg nem tart meg minket (hacsak nem nagyon hosszúi ezért kétréteges modellt készítsünkI Vágjunk vastagabb. Ha esetleg széttörik a tutajunk a széles. 3 m hosszú bambuszdarabokat! A nádok vége felé. illetve kötélfélével minden egyes bothoz! Készítsünk egy második réteget. illetve a közepükön hasítsunk beléjük lyukokotr ezeken fűzzünk ót botokat. Gyenge tutajjal soha ne szálljunk a vízre! A hegyi folyókon gyakran találhatóak zúgok. alsóbb folyószakaszokon. majd .A tutajt olajoshordóva! vagy egyéb úszó tárggyal tartsuk fenn a vízen. ahol beleakadhat valamibe! A fedélzeten tartózkodók kössenek magukra derékhurkot. amelyeken az áthaladást csak az igazán erős szerkezet bírja ki. Ha nem találunk erős faanyagot.kapcsolhassuk o nádakot egymássalI Minden egyes nádat kössünk madzaggal. hogy semmi se nyúljon túl a széleken.

hogy széltében átfedje a fedélzetet Tegyünk két botot a földre és fektessük rájuk a rönköket/ Tegyük a többi botora tetejükre!Kössünk össze szorosan minden botdarabot az egyik oldalon! Ezután kérjünk meg valakit.rögzítsük hozzá! SZORÍTOTT RÖNKTUTAJ Ez a leggyorsabban elkészíthető tutaj-fajta. amelyeket összeköthetünk úgy hogy a rönkök közéjük legyenek fogva! Ha bemetszük a szoritórudak végét. amely elég hosszú ahhoz. nem csúszik (e o kötél! . Négy rönkre von szükségünk o fedélzethez. rugalmasabb bot. hogy álljon a tetejükre: így összenyomja a többi véget. és kell még négy vastag.

hogy be kell metszenünk a tutajt. A tartóköteleket hozzáköthetjük a keresztrudakhoz. AzA-keret lábainak elhelyezése miatt elképzelhető. hogy ne csúszkáljon! A lapátot haladáskor hosz-szú nyelű evezőként is használhatjuk.KORMÁNYZÁS A tutaj kormányzásához készítsünk kor-mánylapótot. . és úgy kössük a lapátot a keretre. majd szereljük rá egy A-keretre a tutaj egyik végén! Az A-keretet tartókötéllel rögzítsük a tutaj sarkaihoz.

ugyanis ha a tutaj kikerül az irányításunk alól. sötétben SOHA! Éjszakára kössük ki biztonságosan a tutajt. pakoljunk le róla és vigyük partra a tutajt. Az első tutajon a legjobb erőnlétben lévő emberek legyenek. és hagyjuk. gyors folyású. viszont így nem fenyeget veszély minket és a felszerelésünket. ugrással ne is próbálkozzunk! Súlyunkat osszuk el a felületen. de a vízbe azért ne lógjanak be. amelyet lehetőleg két hosszú rúddal végezzünk. süllyedünk. hogy leússzon a kockázatos szakaszon! A tutaj talán javításra szorul majd. Ha mégis el kell hagyniuk a tutajt. a folyótól távolabb készítsünk ideiglenes menedéket! Mocsár és láp Ha mindenképpen át kell kelnünk egy ingoványon. Gyakran vízpermet vagy levegőbe felszálló köd jelzi közeledtüket. nem veszik el semmi a készletből. NEFELEDJÜKi Csak napközben tutajozzunk. vigyük partra vagy kössük ki a tutajt. mellúszással „ússzunk" a szilárd talajig. ha nem is kötjük őket magunkra. de ne legyen náluk se felszerelés. veszélyes zúgókkal és vízesésekkel tarkított folyókon jobb. A vízeséseket és a zúgókat valamennyire hallani lehet még mielőtt elérjük őket. akik előre figyelmeztetik a többieket a veszélyekre. jobb a part felé menekülni! Sekély vizen a tutaj irányításának legjobb módszere a tolórúdakkal lökés. Ha kétségünk van az előttünk álló szakasszal kapcsolatban. majd engedjük el a tutajt. hogy ne akadályozzák a mozgást. se élelmiszer! Ők a felfedezők. fücsomóról fűcsomóra ugrándozzunk! Ha úgy érezzük. A tutaj első sarkainak valamelyikén és átlósan a hátsó sarokban egyegy ember használja őket! Nagyobb csoport esetén több tutajra van szükség. hogy reggel meglegyen. A keskeny. és veszélyes vizek felé sodródik. ahol márelég biztonságos és kezelhető a tutajozás.A biztosítókötelek legyenek elég hosszúak ahhoz. felszerelésünket pedig inkább magunk cipeljük a szakasz mentén [Állítsunk valakit lejjebb a folyó mentén arra a helyre. és nélküle végezzünk felderítést! Ha nehéz vagy veszélyes részhez érkezünk. magunknak pedig magasabban fekvő területen. testünk minél jobban terüljön el l Ugyanezt a módszert .

ez azonban nem sokat ér. ne itt keljünk át. . A folyásirány általában egyértelműen megállapítható.még csónakkal vagy tutajjal se! Vegyük számításba az utunkat befolyásoló áramlást és ennek megfelelően válasszuk meg a helyet! TANULMÁNYOZZUK A VIZET! A folyó felszíni mozgása sokat elárul arról. mert minden szikla vagy vízből kiálló egyéb dolog (a) hegyes Valókban töri meg a sima vízfelszínt a folyásiránynak megfelelően. ha a többiek nem képesek utánuk csinálni. vagy magunk is helyezhetünk ilyeneket a kisebb vizekbe. Könnyen kificamíthatjuk bokánkat. ha megcsúszunk a kövön! A folyótorkolat széles.alkalmazzuk futóhomokban isi ÁTKELÉS A FOLYÓN A folyók felső szakasza keskeny és gyorsfolyású. erős az áramlata. és keressünk könnyebb átkelőhelyet! Széles. hogy találunk gázlókőnek alkalmas köveket. és ki van téve az árapálynak. mi lehető felszín alatt. inkább menjünk vissza felfelé. amely akár kilométerekkel a torkolattól is éreztetheti hatását a folyón. Ha nincs csónakunk vagy tutajunk. de különösen a tenger közelében ne közvetlenül azzal a ponttal szemben induljunk el. A part meredek és sziklás ugyan. ahova érkezni akarunk . A sekély vizen talán át tudunk gázolni. de ilyenkor is keressük bottal a rejtett mélyedéseket! Elképzelhető. A csapat néhány tagja minden bizonnyal át tud ugrálni a szűk hasadé-kokon vagy szikláról sziklára haladva a folyóágyon. egyenletes szakaszon. de általában van átkelésre alkalmas szakasza.

Lazítsuk ki a hátizsák pántját. mintha a víz a folyásiránnyal ellentétesen haladna. mintha mezítláb mennénk. ha elsodródunk. ugyanis szinte . A felszínhez közelebb található akadály örvénylő mozgásra készteti a vizet. és a túloldalon legalább szárazon tudjuk majd felvenni! A bakancsunkat hagyjuk magunkon: jobban tapad. az akadály irányába olyan visszahúzó hatás keletkezik. de a víz egyetlen szakaszát se becsüljük alá! Vágjunk egy botot. inkább vegyük le a nadrágot. hogy ledönt minket a lábunkról a víz! Hajtsuk fel a nadrágszárunkat. így kisebb felületen ér minket a sodrás. így ugyanis kisebb a valószínűsége annak. amelynek segítségével könnyebben megtarthatjuk egyensúlyunkat! A sodrás irányába haladjunk. amely az úszó embert is magával ragadhatja. ilyenkor úgy tűnik . Teljesen azonban ne engedjük el. Nagyon veszélyes! o A JEGHIDEG VÍZ GYILKOL! Átgázolás Még a meglehetősen széles vizek is lehetnek sekélyek és átgázolásra alkalmasak.A mozdulatlannak tűnő hulíámok (bj általában a fenéken lévő. Ha egy sziklánál esetieg a fenék felé meredeken mélyül a víz (ej. ha pedig amúgy is vizesek lennének. vizet felfelé terelő szikla jelei. hogy könnyen lecsúsztathassuk magunkról.

amelyet a 2. leveszi magáró! o kötelet. . ha mindössze a lábunk lesz vizes. ugyanis könnyen beléjük akadhatunk. amint partot értünk! tehát felhasználhatjuk önmagunk felszínen tartására is! Testünket enyhén döntsük meg és hátunk az elérni kívánt part felé nézzen: az áramlás abba az irányba fog vinni minket! Ne tegyünk nagy lépéseket. hogy kisebb akadályt képezzenek a sodrás felől. Az is megoldás. hogy az átkelőt ne sodorja el o víz. Amint az 1. Ilyenkor csak az első ember egyik oldala van kitéve a sodrásnak. mielőtt ráhelyeznénk a súlyunkat! Csoportos átkelés Ha az egész csoport át akar gázolni a vízen. és nekik kell a partra húzniuk azokat is. Ketten ügyeljenek rá. előre haladva kell átkelniük. vagy elveszítjük az egyensúlyunkat! Ha együtt haladunk az áramlással. mert végzetes lehet Készítsünk valamilyen tutajt! Csak akkor gázoljunk át a hideg vizen. pedig erősen neki tud szegezni minket bármilyen akadálynak. A többiek egymást derekuknál fog va. és azt is rögtön szárítsuk meg. A kötél legyen háromszor olyan hosszú. továbbá egy rudat vagy ágat tartanak. a többiek pedig az egész csapatot stabilizálják. Átkelés kötéllé! Kötél segítségével biztonságosabb az átgázolás. FIGYELEM! Ne kíséreljünk meg átúszni vagy átgázolni a nagyon alacsony hőmérsékletű vízen.biztosan úszik a víz felszínén. hogy a kötél a lehető legkevésbé érjen a vízbe. akik az átkelés során valamilyen nehézséggel szembesülnek! Az átkelő személy a mell kősóra rögzíti a kötelet Elsőnek o legerősebb menjen át! A másik két személy nincs rákötve o kötélre. lépésben haladjanak. mint a víz szélessége! Az átkeléshez legalább három emberre van szükség. személy köt magára. hogy egyenes vonalban maradjanak. inkább oldalazva csoszogjunk a mélységet bottal folyamatosan vizsgálva! Minden egyes lépésünket készítsük elő és ellenőrizzük. amitől kificamodhat valamelyik végtagunk. akinek a fentieknek megfelelően kell átkelnie a vizen. Az ő feladatuk a köté! engedése a haladás ütemének megfelelően. ha a csoport tagjai egymás mellett állnak és a karjuknál fogva kapcsolódnak össze. mindenki sorakozzon fel a legerősebb ember mögött. FIGYELEM! Figyeljük az elsüllyedt ágakat. nem érezzük az erejét. illetve ők vigyáznak rá. személy eléri a portot. A part felé nézve.

Kerüljük a magas partszéleket ha nehéz felmászni rájuk.majd átkel a többiek felügyelete mellett.átgázoláshoz a kavicsos talaj a legjobb. szemé //partra ért. a 2. Kerüljük a vízben lévő akadályokat! . A FOLYOK VESZELYESEK! Csak akkor menjünk a vízbe. köti magára a kötelei és átkel o vízen. . a meredek partokat pedig minden bizonnyal alámosta a víz. A folyóágy egyenes szakaszait keressük . személy pedig készenlétben áll arra oz esetre . így akárhányon át tudnak kelni a vizen. Az 1. ellehetetlenítve a partra jutást. személyre jut a terhelés legnagyobb része.Az sodrás a kanyarulatok külső ívén erősebb. ha nem kínálkozik más mód az átkelésre! Körültekintően válasszuk meg az átkelés helyét1. Amint a 2. a 3. ha valami rosszul alakulna.

tegyünk a közepébe ágakat és szalmát légüregeket képezve. hátha felfedezünk rejtett akadályokat vagy örvényeket! Ha a vízben hínár közé kerülünk. Vizsgáljuk át a vízfelszínt. hajtsuk össze. kössük össze a nyakánál.A csoport tagjai négyfős csapatokat alkossanak! Kössük össze a négy hátizsákot. hagyatkozzunk inkább a többiekre. Ruha nélkül ússzunk. hiszen a sodrás átkeléskor lefelé visz minket. kössük össze újra. nem nyújtanak védelmet a hideg ellen.Ha nincs hátizsákunk. Ha van vízálló hátizsákunk.de tartózkodjunk a vízben lévő összekuszálódott ágaktól. ha viszont szárazak. az úszni nem tudók számára viszont ez létfontosságú. A partra érés tervezett helyénél jóval feljebb menjünk a vízbe. a többiek már át tudnak haladni az általa készített csatornán. hogy legyen olyan hely a túloldalon. műanyag üveget. Segédeszközök a lebegéshez Használhatunk benzines kannát. ugyanis ha a ruháink vizesek lesznek. ami átérve meleget ad. minthogy elhagyjuk a kiszemelt helyet! A sodrás erősségét úgy állapíthatjuk meg. és ennek segítségével vigyük a vízen sérült vagy úszni nem tudó társainkat! . végül kössük össze szorosan az egészet! Ne üljünk a csomagra. tegyük bele a ruhánkat és egyéb dolgainkat. rönköt. ha figyeljük az úszó rönköket és egyéb lebegő tárgyakat. ami úszik a vízen. csak támaszt használva tudunk kijutni a vízből . ők majd valamilyen úszó eszköz segítségével átvisznek minket! A legjobb úszóknak is használniuk kell a lebegő segédeszközöket a folyón átkelve. legalább lesz valami nálunk. gyorsúszással haladjunk át rajta! Ha egy jó úszó megtisztította a területet. és ne helyezzük rá a súlyunkat! . mert könnyen beléjük akadhatunk. viszont van vízálló sátorlapunk.Átúszás Ha nem tudunk úszni. Inkább becsüljük túl a sodrást és maradjunk kicsit tovább a vízben. a felszerelésünk és ruhánk is szárazabb marad. ne is próbálkozzunk vele. majd használjuk segédeszközként a vízen lebegéshez! Kapaszkodjunk rá és csak a lábainkkal hajtsuk magunkat! . vagyis mindent. Ügyeljünk rá. majd rakjuk a tetejére a ruhánkat és a felszerelésünket. zárjunk bele minél több levegőt. A segédeszközök révén kevésbé fáradunk el. ahol partot érhetünk! Ha nincs megfelelő partszakasz.

. 25 em-enkén t. hogy kupola alakjuk legyen! A csúcsoknál kössük össze őket! Erősítsünk rá keresztbe ágakat: egy sort a földhöz közel. majd próbáljuk ki sekély vízen a saját változatunkat. fiatal. van-e vízálló borításunk . Vágjunk 2 m hosszú. hogy lássuk hogyan működik! Mielőtt nekikezdenénk az építésnek. hajlékony fadarabokat (a mogyoró és a fűzfa a legmegfelelőbb)! A favégeket ívet formálva szúrjuk a földbe. kétrétegű tutajt készítsünk: ennek mindössze az alsóbb rétege süllyed a vízbe. KEREK CSÓNAK KÉSZÍTÉSÉ A hagyományos ponyvával fedett kerek gyékénycsónak készítése valódi művészet. készítsünk evezőt. esőkabát vagy állati bőr is. ellenőrizzük. Kövessük az alábbi módszert. amellyel szállítani tudjuk a dolgainkat! Ha nagy a súly. egy másikat pedig a csúcsa és az alja közé! Az utóbbi segít megőrizni a kupola aickot Szabadítsuk ki a már rögzített szerkezetet a földből! A lefelé vagy felfelé túlnyúló ágakat vágjuk le! . használata pedig nem kis magabiztosságot igényel. sátorlap.Ha semmilyen vízálló anyag nem áll a rendelkezésünkre. készítsünk tutajt vagy kerek csónakot.ez lehet vitorlavászon. majd illesszünk melléjük újabb ágakat kb. A vízhatlan réteget létrehozhatjuk zsírral vagy fagyantával.

esőkabáttat illetve állati bőrökkel.A keretet borítsuk be polietilénnel. talán drasztikus lépésekre kell elszánnunk magunkat. így kell eljárnunk. illetve a súlyosan sérült személy állapotának fenntartására amíg szakszerű kezelésben nem részesülhet. vagy a meglévő készletet az adottnál súlyosabb panaszok enyhítésére tartalékoljuk! Az itt felsorolt gyógynövények hatóanyagának kivonása és előkészítése egyszerű eljárás keretében történik. Ha viszont kizárt annak a lehetősége. ha az evezőt is hurokba hajlított faágból készítjük: kössük egy bot végére és vonjuk be vízhatlan anyaggal EGÉSZSÉG Ha nem jutunk szakszerű orvosi segítséghez. vitorlavászonnal. varrjuk össze a borítást. túlélőként olyan egészségügyi feladatokat is el kell látnunk. amelyek normális körülmények között szakembert igényelnek. ha nem áll a rendelkezésünkre kész gyógyszer. amelyek hasznos segítséget jelenthetnek. hogy időben életmentő segítség érkezik. ELSŐSEGÉLY . vagy kössük szíjakkal a felső részhez! Természetesen a „vízszint" alatt ne lyuggassukki a borítást! Megkímélhetjük magunkat a nehéz famu okától. A hagyományos elsősegélymódszerek a kisebb gondok orvoslására szolgálnak. Némelyik e fejezetben leírt javaslat KIZÁRÓLAG ilyen esetekben követendő! A fertőzések és betegségek kezelésében segítségül hívhatjuk a több száz éves tapasztalatra visszatekintő gyógynövényes kezeléseket és természetes gyógyszereket.

különösen a víz felforralásával és az étel alapos megfőzésével . Az civilizációtól távol nem veszélyeztetnek minket fertőző betegségek. kellő elővigyázatossággal . amikor gyors segítségre van szükség.Túlélőként egészségünk megőrzése az egyik legfontosabb feladat! Ne vállaljunk feleslegesen kockázatot.és táplálékforrásokkal.illetve annak rögtönzött alkalmazását olyan helyeken. ha sérülést okozhat! Törekedjünk változatos és kielégítő táplálkozásra. A szélsőséges éghajlati viszonyok sajátos veszélyeket rejtenek. a veszélyes szerkezetekre és a roncsra! Az első vizsgálatot lehetőleg a beteg megmozdítása nélkül végezzük! Ha azonban továbbra is fennáll a veszély. MEGJEGYZÉS: A baleset áldozatainak megközelítése előtt ellenőrizzük. és ha igen. fegyelmezett hozzáállással képesek leszünk takarékoskodni az energiánkkal és a készletekkel. a leeső hulladékokra. sokk kezelése. a légzés.a fertőzések többsége elkerülhető. védekezzünk ellene! Ügyeljünk az elektromos és gázvezetékekre. a sebek és égési sérülések kezelése. melyik beteget kezeljük elsőként! Ha a beteg egyszerre több sérülést is elszenvedett. ezért tekintjük a túlélés egyik alapjának az elsősegélynyújtás ismeretét . hacsak nem mi vittük oda azokat. ahol nem áll rendelkezésre orvosi felszerelés. a tapasztalatlanság és a balszerencse könnyen sérülést okozhat. illetve biztosítsunk magunknak elegendő pihenést! A túlélési helyzet elején ezek egyike sem valósítható meg biztosan. keressünk magunk és a beteg számára biztonságosabb helyet! . az ilyen rögtönzés jelentheti az érintettek számára az életben maradást Minden expedícióban kell lennie legalább egyvalakinek. vérzés megállítása. amelyek tüneteit ismerve könnyebben tudjuk kezelni magunkat és a társainkat. a szívverés és a vérzés kapjon elsőbbséget! Mérjük fel a sérüléseket. majd a következő sorrendben kezeljük azokat: a légzés/szívverés visszaállítása és fenntartása. szakszerű orvosi tudással rendelkezik. megbetegedések és fertőzések kezelésének módjával l FONTOSSÁGI SORREND A több ember sérülését okozó balesetnél tudnunk kell. Bár léteznek vízi eredetű és rovaroktól származó megbetegedések. viszont mindenkinek tisztában kell lennie az alapvető sérülések. törés rögzítése. nem fenyeget-e valamilyen veszély. ha viszont már építettünk táborhelyet és rendelkezünk víz. aki megfelelő. A balesetek után. Bármilyen óvatosak legyünk is.

ám ha továbbra is veszélyben van. nem vezető bot segítségével toljuk vagy emeljük le a beteget az áramforrásról anélkül. Megmozdításuk egyetlen biztonságos módszeréhez több közreműködőre van szükség [lásd A sérült mozgatása). lélegzik-e. nem vezető anyagra. majd állítsuk el a súlyos vérzéseket. hogy nincs-e valami a szájában. és egy száraz. mindenképpen el kell mozdítanunk . ellenőrizzük. hiszen a gerincvelő megsérülésének veszélyével jár.csak így adhatjuk meg neki a túlélés esélyét! A gerincsérültek mozgatása a legkockázatosabb. a nyelv pedig nem tud hátracsúszni. ha a csípőjénél fogjuk meg a ruháját! így olyan stabil pozícióba helyezzük a sérültet. elsőként ellenőrizzük./ A VESZÉLYES TERÜLET ELHAGYÁSA Először is szüntessük meg a sérült és önmagunk további megsérülésének veszélyét azzal. igyekezzünk megállapítani az eszméletlenség okát! LÉLEGZIK. amely távol esik az égő járműtől vagy épülettől! Közúti baleset esetén állítsuk meg a forgalmat! Áramütés esetén kapcsoljuk ki az áramot! Ha nem sikerül. ha nem ismerjük a sérüléseit. és nincs jele gerincsérülésnek. amely nem engedi a gyomorból vagy orrból származó hányadék vagy folyadék tüdőbe jutását. és vigyük a sebesülteket friss levegőre! A beteg mozgatása mindig hordoz magában némi veszélyt. zárjuk le a forrását. FIGYELEMj_1 A gerincsérülés-gyanús sérültet ne fordítsuk stabil oldalfekvő helyzetbe! Szájból szájba lélegeztetéssel és mesterséges lég utat készítve biztosítsuk a légzését! ELLENŐRIZZÜK A LÉGZÉST ÉS A SZÍVVERÉST! . majd szükség esetén azonnal alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést! Keressünk külső vérzést és sérülést. álljunk száraz. és helyezzük stabil oldalfekvésbe: ha a sérült a hátán fekszik. tehát nem akadályozza a légutakat. hogy hozzáérnénk! Ha mérgező füst vagy gáz gomolyog. DE ESZMÉLETLEN Ha a sérült lélegzik. óvatosan fordítsuk az oldalára! A műveletet akkor a legkönnyebb elvégezni. Eszméletlen sérültek Ha a sérült nincs eszméleténél. hogy biztonságos helyre megyünk.

gáz vagy láng belélegzése miatt képződő gyulladás vagy görcs a légutakban. A légzést rendszeresen ellenőrizzük az orrhoz és a szájhoz fülelve! Távolítsuk el a levegővétel akadályát. A hangos légzés. mind-mind nehéz vagy akadályozott légzést jeleznek. azonnal távolítsuk el a légutakat akadályozó idegen testet. ha pedig nem vesz levegőt. FULDOKLÁS ÉS ELZÁRT LÉGUTAK Ha a beteg légzése leállt. fulladás vagy áramütés.A test egyik oldalán húzzuk kifelé akart és o lábat hogy a sérült ne a hasán feküdjön! Hajlítsuk be a könyökét és a térdét! Fordítsuk o fejét is ugyanabba az irányba !A sérült másik karját fektessük testének másik olda la mellé!A másik lábat hajlítsuk be kissé! Húzzuk efőre az állkapcsát. oxigénhiány. a fül és az ajkak körüli kékség. hagyó nyelv a száj elülső részében von-e. a mellkas összenyomódása. valamilyen idegen test okozta elzáródás a felső légúton. és . az orr és az ajkak körüli habzás. lélegeztessük mesterségesen! Ellenőrizzük a pulzust a csuklón vagy a nyakonl A légzés megszűnése Végzetes veszélyhelyzetet okozhatnak a következők: arc.és nyaksérülés. és ellenőrizzük. füst. és nem zárja-e el a légutakat! Lazítsuk ki a szoros ruhát! LÉGZÉS ÉS PULZUS A normális légzés halk és könnyed. fuldoklás.

de továbbra sem lélegzik. mert ha az idegen test kijutott a betegből. térdeljünk mellé. Néha segít. hogy a nyelv nem csúszott-e hátra. rossz fogtól vagy ételtől! Ujjunkkal tisztítsuk ki a száját. és kulcsoljuk köré a karunkat! Szorítsuk egyik kezünket a másikra. ha ráütünk a hátára. és ökiünk hüvelykujj felőli oldalát nyomjuk a beteg dereka és alsó bordái közé!Nyomjuk erősen és rántsuk meg gyorsan. ISMÉTELJÜK meg! NE ADJUK FEL! Álljunk készen. négyszer egymás után! HANEM HASZNÁL Mérjünk erős ütést a hátra a lapockak közé. hányadéitól. és ellenőrizzük. mesterségesen kell lélegeztetnünk! Fektessük hátára az eszméletlen beteget. hogy azok alja a beteg köldökénél legyen. Ha a felnőtt áldozat nem tud beszélni. helyezzük úgy egymásra a kezeinket. saját köhögése minden idegen segítségnél hatékonyabb. alkalmazzuk a Heimlich-módszert! Különleges esetekben viszont keressünk egyéb módszereket! A HEIMLICH-MÓDSZER Álljunk vagy térdeljünk o beteg mögé. de lélegezni és köhögni még tud. elzárva a légutakat! Ha valaki fuldoklik. hogy elmozduljon a gondot okozó tárgy majd próbálkozzunk ismét négyszer az előbbi művelettel! Hagyjuk ebbe.próbálkozzunk mesterséges lélegeztetéssel! Tisztítsuk meg a légutakat minden idegen anyagtól: ártalmas tárgyaktól. amint a beteg elkezd lélegezni és hangosan köhögniI Ha elsőre nem sikerül. majd fejtsünk ki gyors nyomásokat a mellkas közepén! Ha az .

majd üssünk négyszer a lapockái közé! Szükség esetén ismételjük meg! EGYEDÜL Ha egyedül vagyunk. úgy alkalmazzuk a Heimlich-módszert.idegen dolog nem mozdul. otthon széktámla) nyomjuk a testünket! Fuldoklás: speciális esetek Csecsemők: A csecsemőt arccal lefelé és terpeszben úgy tartsuk az alkarunkon. fordítsuk gyorsan hátára a beteget. hogy egy tompa. kidőlt fa. de kinyúló tárgynak (a természetben árokpart. hogy a feje lejjebb legyen mellkasánál! Szabad kéztövünkkel üssünk négyszer gyorsan a lapockái közé! .

mégis érdemes megpróbálni megmenteni vele a sérült életét. A gégemetszés (laryngotomia. Előkészületek Szükségünk lesz egy éles pengére. amelyet alkalmazva az ádámcsutka alatt ejtünk vágást). drasztikus beavatkozást kell végrehajtanunk: vágjunk bele a beteg torkába az akadály alatt! Ez a módszer alkalmazandó akkor is. egy szikére vagy zsebkésre (ne legyen túl széles) és egy üreges csőre (golyóstoll külseje. és ott végezzük el a műveletet! (Ha nem lélegzik . hátizsák csodarabja. és miközben egyik kezünkkel ütjük.] Drasztikus beavatkozás Abban a ritka esetben. majd fordítsuk meg! Két ujjhegyünkkel nyomjuk meg négyszer gyorsan és viszonylag erősen a mellkas közepét! ISMÉTELJÜK MEG! Ha a légzés megáll.Szabad kezünket tegyük a csecsemő feje mögé. Helyezzük öklünket a mellcsont közepére. ha a többször alkalmazott Heimlich-módszer segítségével sem sikerül elmozdítanunk az idegen testet. Ne feledjük: ez az eljárás csak életveszélyes helyzetben alkalmazható! Ha nem gyakorlott személy végzi. de akár egy üreges növényi szár is megteszi). gépjárműből származó TISZTA benzines vagy hidraulikus cső. hogy háta legyen felül. Ha van forró vizünk vagy tüzünk. ellenkező esetben viszont ne vesztegessük ezzel az időt! Figyelem: a piszkos esőből származó olajos vagy benzines szennyeződés tüdőgyulladást okozhat! 1. lélegeztessük szájból szájba (és orrba)! Gyerekek: A kisgyereket tartsuk a kezünkben úgy. és kéztövünkkel mérjünk négy gyors ütést a lapockái közé! A nagyobb gyereket fektessük térdünkre vagy döntsük előre ülő helyzetéből. Fektessük a sérültet a hótóra! Vállait emeljük meg. feje és nyaka egyenes vonalot alkosson! . fertőtlenítsük az eszközöket. ha egyébként minden bizonnyal életét vesztené. kis fecskendő.lásd Mesterséges lélegeztetés. mint a légcsőmetszés (tracheotomia. a gége gyűrűpor-cánál ejtett bemetszés) kisebb vérveszteséggel jár és egyébként is kifinomultabb eljárás. a másikkal tartsuk a mellkasánál fogva! Másik módszer: a Heimlieh-módszert öklünk helyett mindkét kezünk két-két uj-jával alkalmazzuk! (Ha nem lélegzik . ha a beteg az állkapocssérülése miatt nem tud lélegezni.lásd Mesterséges lélegeztetésj Terhes vagy elhízott betegek: A Heimlich-módszer alkalmazása a gyomron lehetetlen. nagy kockázattal jár.

1-2 cm! A távolságot vágás előtt jelöljük be a pengén! Miután elvágtuk a légcsövet.2. Ejtsünk bemetszést pontosan a bemélyedés közepén! Kicsi legyen.kb.ne nyomjuk tovább! . Vezessük végig az ujjunkat a sérült ádámcsutkáján . de mély . mint a nőkön) .majd keressünk egy másik kiálló részt közvetlenül alatta! Az ádámcsutka és a kisebb kinyúlós között találunk egy bemélyedést 3. egyre könnyebben hatol be c penge .csontszerü nyúlvány a nyak elején (a férfiakon erőteljesebb.

A fulladás megakadályozása Nyomás: A mellkast érő bármilyen nyomás fulladást okozhat Pl. hogy egy vastag tűt szúrunk a betegbe. és egy a mellkasa köré kötött kötélen lóg. Helyezzük a csövet a bevágásba. Fordítsuk oldalra a pengéi. nagyon nehezen tud lélegezni. hogy kitágítsuk a vágást! 5. Dobjunk le neki egy kötelet. hogy . hogy nyitva maradjon és levegőtjuttasson a tüdőbe! Ha a helyén van. mesterséges lélegeztetést kell alkalmaznunk. ha a hegymászó megcsúszik. A tűt az orvosi felszerelésünknek kell tartalmaznia! 4. de a beteg még mindig nem lélegzik. rögzítsük erősen ragasztószalaggal vogy kötszerrel úgy hogy egyenesen álljon és ne tudjon kiesni! Ha a iégút . így kisebb lesz o vérzés főz orvosok is ezt a módszert javasolják).természetes vagy mesterséges úton . majd nyomjuk le.MÁSIK MÓDSZER: A bevágást úgy végezzük.kitisztult.

elszigeteli a nyílásokat. és mellkasunk védelmében hajlítsuk be a karunkat és a könyökünket! Ha valaki a roncsok alá szorult. támasszuk ki a lebegő testet. de általában vízbe esve. Ez a veszély az igluban különösen akkor jelentős. nő a magabiztosságunk. mert lehetetlen! A mesterséges lélegeztetést minél előbb kezdjük meg! Ha a beteg még vízben van. alábecsüljük a veszélyeket.különösen az ajak és a fül . Ismét hangsúlyozzuk. ezért itt az ideje a szellőztetésnek. és így csökkenthesse a nyomást (derékhurkot vagy húzóhurkot alkalmazzunk.beletehesse a lábát.elkékül. Ne kíséreljük meg eltávolítani a folyadékot a tüdőből. és a mellkasát nyomó súlyt nem tudjuk felemelni. megakadályozhatjuk a füst tüdőbe jutását. Elképzelhető. és az ártalmas . súlyos oxigénhiány lépett fel. szervi) okai is lehetnek. illetve hó elzárja. tehát elkerülhető. A betegeknek. ha megszűnik a huzat. vagy törmelék. hogy elfogy az oxigén a menedékben. Ügyeljünk rá. vagy arccal folyadékba merülve léphet fel a fulladás. különösen kályha használatakor! Gyertyát gyújtva ellenőrizzük a menedéket! Ha a láng megnyúlik és hosszabb lesz (szélsőséges körülmények között fellobban egészen a tetőig). sérülteknek friss levegőre van szükségük! Oxigénhiány: Megeshet. hogy a betegeknek friss levegőre van szükségük! NINCS SEM LÉGZÉS. Ilyenkor lehetőleg kuporodjunk össze.ez a hab zárja el a légutakat. hálószerű anyagot teszünk az orrunk és a szánk elé. A szén-monoxidmérgezés tünetei leginkább a túl sok alkohol fogyasztásáéhoz hasonlóak: csökken az emlékezőés ítélőképességünk. használjunk emelőrudat és biztonságosan támasszuk ki a leemelt tárgyat! Füst és gáz: Ha finom. mert a ruhadarab megszűri a levegőt A füst látható. ráadásul szén-monoxid keletkezik. SEM PULZUS Vizbefulladás Tünetek: Egyéb (pl. hogy megfelelő legyen a szellőzés. lásd Csomók öTáborozási technika fejezetben)! A lavina és a földomlás is fejthet ki akkora nyomást amely ellehetetleníti a légzést. ha nincs szellőzés. Kályhát használva és tüzet gyújtva elhasználódik az oxigén. A betegeknek. hogy enyhe hab jelenik meg a szájban és az orrlyukakban . az ott-tartózkodók azonban alig veszik észre. A gáz viszont általában láthatatlan. friss levegőn vagy légzőkészüléket használva lehetünk biztonságban. sérülteknek friss levegőre van szükségük! Szén-monoxid-mérgezés: Ez a gáz zárt térben halálos. ezért csak széllel szemben. és vérbőség jelentkezik. Az arc .

a csatlakozás megszakítható a szigetelt vezeték kihúzásával. Az áramütés leállíthatja a szívet. légszomjjal. Az áldozat általában elkábul és elveszíti az eszméletét. majd lássuk el az égési sérüléseket. Lángra kaphat a ruházata és elektromos égési sérüléseket is szerezhet. mert vezetik az áramot . alkohol). lélegeztessük mesterségesen. szédüléssel jár. Ügyeljünk azonban minden folyadékra. amíg az áramot ki nem kapcsoljuk! Ha készülék okozta az áramütést. Az elektromos égés sokkal mélyebb lehet.tárgy. az öv és az egyéb fémtárgyak heiyén sokkal súlyosabbak. Az újraélesztés valószínűleg hosszú ideig fog tartani. Erős izzadás. Szükség esetén lélegeztessük mesterségesen. amelyek a karóra. hogy sokáig kell lélegeztetnünk! . és szükség esetén kezeljük a szív leállását. Mérgezés Tünetek: A tüdőbe jutó vagy az idegrendszerre ható mérgek fulladást okozhatnak. illetve szén-monoxid miatt alakult ki nála mérgezés. Ne érjünk az áldozathoz. vagy a véráramban az oxigén szénmo-noxidra cserélődik. Ha megszűnik a légzés. a fellépő izomgörcs pedig távolabb lökheti az áldozatot. A felébredés is gyakran sokáig várat magára. rossz fog vagy egyéb légzési akadály eltávolítása után gyorsan kezdjük meg a szájból szájba lélegeztetést! Szárazföldön alkalmazhatjuk a Holger-Nielsen-módszert is. Szívroham Tünetek: Erős mellkasi fájdalommal. mint amilyennek tűnik.az áldozat is bevizelhet a sokk hatására! Lélegeztessük mesterségesen. hogy a beteg a földre zuhan. láthatóan szorong. A légút megtisztítása után rögtön kezdjük meg! A beteg általában gyorsan magához tér. kivéve ha elektromos áramütést szenvedett el. az ékszer. a pulzus megszűnése esetén pedig alkalmazzunk szívmasszázst! MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS Szájból szájba lélegeztetés („az élet csókja”) A leggyorsabb és leghatásosabb módszer. kábítószer. Áramütés Tünetek: Az ok általában nyilvánvaló. kékülő ajak és bőr kíséri a infarktust. Ilyenkor számítsunk rá. Elképzelhető. vagy ha vegyi anyagok (gyógyszer. szabálytalan pulzus. Ezekben az esetekben az idegek és az izmok megbénulnak. majd az égési sebekkel foglalkozzunk! NE KOCKÁZTASSUNK! Villámcsapás Tünetek: Az áramütés egyik formája.

majd lélegezzük ki a levegőt! Miközben óvatosan levegőt fújunk c beteg tüdejébe.Ha az arc sérült. és üssünk a lapockái közé . figyeljük. hogy elmozdítsuk oz akadályt!) Vegyük el a szánkat! Vegyünk nagy levegőt. alkalmazzuk a Silvester-módszert! A betegei fektessük o hótóra. illetve vegyi anyagok okozta égés gyanúja áll fenn. majd figyeljük. emelkedik-e a mellkasa! (Ha nem emelkedik a melfkasa. hogy a szájban és a torokban nincs-e valamilyen akadály! Helyezzük szánkat a betegére. vagy mérgezés. fordítsuk az oldalóro. ohogy a meflkas automatikusan visszaesik! A levegő kiáramlását éreznönk vagy hallanunk keli! Az első hat befújást minél gyorsabba® ISMÉTELJÜK meg! Ezután percenként tizenkétszer fújjunk . kellően nyissuk szét oz állkapcsát a fejét pedig döntsük hátra (hogy a nyelv ne csússzon hátra a lég utat elzárva)! Másik kezünkkel fogjuk be a beteg orrlyukát! Ellenőrizzük .

csak normálison lélegezzünk! Csecsemő esetén a befújt levegő csak finom lehelet legyen! Az első négy befújást minél gyorsabbon végezzük el! Ho túl erősen fújunk a gyerek szájába. károsíthatjuk érzékeny tüdejét! Szájból orrba történő lélegeztetés: Akkor használjuk. . mert össze van zárva! Csecsemők esetén az ajkunkat helyezzük rá a szájra és az orra isi r NE HAGYJUK ABBA! Az újraélesztés minden változatánál az első öt perc a legmeghatározóbb. de a mesterséges lélegeztetést legalább egy órán keresztül végezzük akkor is.be. ha a beteg nem kezd el öt perc után lélegezni! Ha csoportban vagyunk. ha nem tudjuk ajkunkat az áldozat ajkára illeszteni. és különösen ha a beteg szívmasszázsra is szorul (ugyanaz az elsősegélynyújtó tudja végezni mindkét műveletet). amíg helyre nem óíl a légzés! Gyerekek esetén: Ne fújjuk be a levegőt a szóján. ha mérgezés vagy arcsérülés miatt nem alkalmazható a szájból szájba lélegeztetés. váltsuk egymást! ELLENŐRIZZÜK A SZÍVVERÉST! Mesterséges lélegeztetés arcsérülés esetén A Silvester-módszer: Akkor javasolt.

kezeit tegyük a homlokához! . majd hajoljunk előre. felnőttek esetén percenként 12-szer. ha a szájból szájba lélegeztetés nem megoldható. akik fulladás. A beteg fejét fordítsuk az egyik oldalra.A beteget fektessük a hátára. a karjait hajlítsuk be. Az áldozat arccal a föld felé fordul. Mesterséges lélegeztetés arccal lefelé A Holger-Nielsen-módszer: Ezt a módszert ajánlják a vízbe fulladt áldozat felélesztésére. és emeljük meg a vállát összehajtogatott takaró vagy ruha segítségéveiI Térdeljünk terpeszben a beteg fejéhezI Fektessük kezünket a beteg alsó bordái fölé. és nyomjuk kezünket egyenletesen lefelé! Ezután minél jobbon emeljük felfelé és kifelé a beteg kórját! ISMÉTELJÜK ütemesen a műveletet. kihűlés vagy áramütés után három órán át nem lélegeztek önállóan. Ha nem történik változás. üssünk gyorsan a vállai közé. vagy ha a beteget nem tudjuk a hátára fordítani. és nem tud megfulladni. fordítsuk a beteget az oldalára. így a folyadék szabadon kiáramlik a szájából. hogy a művelet újrakezdése előtt eltávolítsunk minden lehetséges akadályt! NE ADJUK FEL! Az újraélesztési technikákkal olyan áldozatokat is fel lehet éleszteni.

és ügyeljünk rá. egyenletesen növekvő nyomást (kb. végezzük el a következő műveletet: 1-2-3: Döfjünk előre nyújtott korokkal. 2 másodperc)! 4: Dőljünk hátra. és fejtsünk ki óvatos. hogy a nyelv elöl maradjon. kezünket pedig tegyük a lapockái fölé! Két hüvelykujjunk érjen össze.Lazítsuk meg szoros ruháit. ujjaink viszont terüljenek szét! Miközben 8-ig számolunk.! Forduljunk térdelve a beteg felé! Egyik térdünk a fejénél legyen. csúsztassuk vissza . a száj tiszta legyen. ne fedje sár stb.

MIUTÁN HELYREÁLLT A LÉGZÉS: Helyezzük a beteget stabil oldalfekvésbe . ne emeljük meg o beteg törzsét és a fejét se mozgassuk túlságosan! 8: Engedjük vissza a beteg karját a földre.5-1 másodperc)! 5-6-7: Húzzuk meg.o kezünket és fogjuk meg a beteg felkarját (0. helyezzünk a homloka alá egy összehajtogatott ruhát. és emeljük meg a hónaljánál! Ez a módszer nem használható.vagy vállsérülései vannak. és emeljük fel óvatosan a beteg karját miközben továbbra is hátrafelé dőlünk (2 másodperc)! Vigyázzunk. csúsztassuk vissza kezünket a kiinduló helyzetbe (0.5-1 másodperc)! ISMÉTELJÜK meg percenként 12-szer! MEGJEGYZÉS: Ha a beteg karja sérült. ha a betegnek súlyos borda. Normális pulzus .ahogy minden újraélesztés után kell! Ez alól a gerinesérüléses beteg kivételt képez! A PUl^US MEGMÉRÉSE A NYAKON Fordítsuk a beteg fejét az egyik oldalra! Csúsztassuk ujjainkat az ádámcsutka mentén a mélyedésbe! Más helyeken is mérhető o nyakon o pulzus.

Az izgatottság gyorsítja a szívverést. folytassuk a szívmasszázst! Térdeljünk a beteg mellé. hogy ez nem a mellcsont végén vagy alatta . hogy mindkét tevékenységet egyszerre végezzük! Szívmasszázs A használt újraélesztési technikától függetlenül ha 10-12 légzés után sincs pulzus. kezdjük meg a szívmasszázst (a külső változatát)! NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐ! Először helyezzük a beteget szilárd felületre! Maradhat a földön is. a mesterséges lélegeztetés mellett kezdjük el a szívmasszázst is! A szájból szájba lélegeztetés és a Silvester-módszer lehetővé teszi. 1 cm-re található a hüvelykujj oldalán. majd duplázzuk meg az értéket! Másodpercmutatós órát használva biztosítsuk a pontos mérést. Ha még így sincs pulzus. percenként 90-140.A PULZUS MÉRÉSE A CSUKLÓN Helyezzük ujjainkat finoman a csukló elülső oldalára. és a pupillák is nagyobbak a normálisnál. VAN SZÍVVERÉS? Nyugalmi helyzetben a felnőtt pulzusa percenként 60-80 (átlagosan 72). amely az alkar aljától kb. ozolkari ütőérre. de a hátán feküdjön! Kéztövünkkel üssünk rá erősen a mellcsont alsó részére (a bordák közötti központi csont)! Az ütés megindíthatja a szívet. Ne vesztegessük az értékes időt! 30 másodpercig számoljuk az ütéseket. a fiatalabb gyerekeké viszont sokkal magasabb. helyezzük a tenyerünk alját a mellcsont alsó részére (sternum). és nem állt be látható változás a beteg állapotában. vagyis a bordák közt lévő középső csontra! Figyeljünk arra. a kapott adatokat pedig jegyezzük le! Ha nincs pulzus Ha nem érezzük a pulzust.

és percenként 80-90-szer lökjünk a mellkason! Megjegyzés: Ellenőrizzük a pupilla tágulását és a pulzus visszatérését a nyaki artérián .ezek . maximum 10 éves gyerekek esetében csak az egyik kezünket használjuk.van! Helyezzük rá a másik tenyerünket hasonlóan! Kezünk többi része ne legyen a mellkason! Egyenes karokkal dőljünk előre. Az idősebb. ha a két ujjunkat lenyomjuk percenként 100-szor. és a tüdő minden egyes felemelkedése után nyomjuk le kezünket 6-8 alkalommal! Fel nőtt esetén kezünket 4 cm mélyre nyomjuk! Ismételjük meg percenként legalább 60-szor! Egyenletesen és erősen mozogjunkI Az egyenetlen vagy durva lökések további sérülést okozhatnak! A csecsemők és a gyerekek esetén kisebb erőkifejtésre és több lökésre van szükség: elegendő.

JAVASOLT FELSZERELES MESTERSEGES LEGUT Használat előtt ellenőrizzük a beteget és a mesterséges légutat! Illesszük be a mesterséges légutat a harmadáig úgy. hogy a vége a szájpadlás felé mutasson. Meghatározott rendszert kövessünk: 15 szívmasszázst kövessen 2 gyors befújás! Két elsősegélynyújtó esetén: 5 szívmasszázst kövessen 1 mély befújás! Ismételjük meg! A befújást végző elsősegélynyújtó feladata a nyaki pulzus és a pupilla ellenőrzése is. fenn is kell tartani. majd fordítsuk el 180 fokban a torok irányába! Ha a helyére került a beteg tud lélegezni. Fektessük a beteget stabil oldalfekvésbe (kivéve a gerinc. Ha visszaállt a légzés. A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉSRE MÉG EZUTÁN IS SZÜKSÉG LEHET! Mesterséges lélegeztetés és szívmasszázs (cardiopuimonáris újraélesztés) Ha egyedül vagyunk: A Silvester-módszert vagy a szájból szájba lélegeztetést alkalmazzuk.jelzik. A felgyülemlő nyáltól köhögni és bugyborékolni kezdhet A nyál-kát szívóeszközzel távolítsuk el! . ez csökkenti az eszmélet visz-szanyerésekor feljövő folyadék okozta veszélyt! Rendszeresen ellenőrizzük a beteg állapotát! Ha van rá lehetőség. eszméletlen beteg esetében alkalmazzunk a légút nyitvatartásához mesterséges légutat. ha sikerrel jártunk.vagy nyaksérültet).

NYÁLELSZÍVÓ A mesterséges légút elhelyezése után annak egyirányú szelepe a nyálat a lenyelés veszélye nélkül szívja le. Minél hamarabb helyezzük el a nyomókötést. Rögtön a születésünk után valószínűleg nálunk is alkalmaztak ilyet! Ha nincs ilyen eszközünk. A vérzést azonnal állítsuk el! Ha már megszűnt a vérzés. használhatunk bármilyen csövet vagy szívószálat (lehetőleg fertőtlenítve)! Ha egy mód van rá. egyszersmind állítsuk el a vérzést! A vénákból és hajszálerekből eredő vérzést a vérző helyre egyszerűen nyomást gyakorolva. blúzt). de a lehető legtisztább anyag legyen. a normális vérmennyiség a szövetek nedvességtartalmának felhasználásával gyorsan helyreáll . Ha a vérzéssel együtt jár a légzés leállása. de ha a beteg akár el is vérezhet. A sebes végtagot emeljük a szív vonala fölé. és minél határozottabban rögzítsük! A nem steril anyagok fertőzés-veszélyesek. A test folyadékveszteségét vizet fogyasztva pótolhatjuk. miközben továbbra is nyomva tartjuk a sebet! A vérzés elállításához bármit használhatunk (kezet. egyszerre kezeljük mindkettőt! Állítsuk vissza a beteg légzését. másfél literes vérveszteségtől már elájul az ember. NE nyeljük le a beteg nyálát! VESZÉLYES VÉRZÉSEK Az emberben átlag 6.24 liternél nagyobb veszteség már végzetes lehet. A 2. zsebkendőt. sebfedéssel vagy anélkül elállíthatjuk.25 liter vér kering. ez helyreállítja a folyadékegyensúlyt. Fél liter vér elvesztése enyhe. ahogy a kisebb artériásvérzéseket is megszüntethetjük helyi nyomóhatással.az ezt kisérő gyenge vérszegénységnek nincs semmi jelentősége. FONTOSSÁGI SORREND A vér létfontosságú oxigént szállít. nincs idő emiatt . 1 literé erős gyengeséget okoz (szaporább pulzussal és gyorsabb légzéssel együtt).

és eláll a vérzés! Ne engedjünk a kísértésnek. amely fenntartja a szükséges nyomást! . folyadékfelszívó vat-taköteg. ne nézzük meg a sebet! Ha a vér átszivárog a nyomókötésen. Tartsunk ilyet az orvosi felszerelésben! Tegyünk a sebre kötszert. ne emeljük fel az anyagot.aggódni. tegyünk a tetejére még egyet! A vérzés megállítására a legjobb eszköz a nagy. A halál a súlyos vérzés miatt úgyis minden bizonnyal beállna. majd egy rugalmas pólyát. 5-10 percen keresztül. erősen nyomjuk a sebet. folyamatosan.

amíg alább nem hagy! Halánték: a fül előtt/fölött (a) Arc: az állkapocs oldalán (b) Váll vagy felkar: a kulcscsont felett (c) Könyök: a felkar belső oldalán (d) Alkar: a könyökhajlatban (e) Kéz: a csukló elején (f) Comb: a lágyékhajlatban/comb felső részének közepén (g) Láb alsóbb része: a térd hátulján (h) Láb: a boka elején (i) . a pulzus ütemében jön a vér. A vérzés ideiglenesen csillapítható. Lehetőleg tegyük meg a HÍV és egyéb hasonló betegségek terjedését gátló óvintézkedéseket. de persze teljesen érthető. ahol az artéria egy csont felszínéhez közel halad.Artériás vérzés A legsúlyosabb vérzésfajta. ahol áthalad a csonton. ha vészhelyzetben nincs nálunk kesztyű stb. elzárjuk a véráramlást. ezért ha az artériát nekinyomjuk a csontnak. nekinyomva annak egy nyomópontjához. amelyet minél hamarabb el kell állítanunk! Az artériából erősen. Mindegyik hatékony az adott terület artériás vérzésének kezelésekor. Figyeljük a sebet! Ha a vérzés nem csökken azonnal. ha az artériát ott szorítjuk el. nagy sugárban. tegyük arrébb az ujjunkat. NYOMÓPONTOK_ Ezek azok a helyek.

.

Lehetőleg legalább 5 cm széles kötést használjunk! Ha csak ennél vékonyabb dolog áll rendelkezésünkre (drót vagy madzag). cérna. a vége visszahúzódhat és ez megnehezíti a rátalálást. mert a sebhez nehéz hozzáférni. pl. hogy csak egy vérző ér van-e! Ha több vérzést látunk. A tisztaság alapvető fontosságú! Főzzünk ki minden sebfedőt és kötszert! Dörzsöljük meg kezünket alaposan forró vízben. Ha az artéria teljesen szét van roncsolva. keressük meg a vérző artériát és kössük el. Ez komoly kockázattal jár. így csökkenthetjük az idegek és a hús károsodását! . Ha biztosak vagyunk benne. mindenképpen egy összehajtogatott ruharéteg fölé tegyük. vagy részben sérült a végtag. ha szakképzetlen személy végzi. azonnal kössük vissza az érszorító kötést és próbálkozzunk újra! A többi kis ér elegendő vért szállít a végtag működésének fenntartásához. a végtagműködés elvesztését. jó munkát végeztünk-e! Ellenőrizzük. amelyeket becsípve vagy elkötve maradandó károsodást okozhatunk.Az artéria elkötése Olyan súlyos sérülések esetén. steril cérnát használval Ez az egyetlen művelet. hogy egy ideig hagynunk kell lövellni a vérsugarat. nagy tűvel összevarrhatjuk az egész területet! Minél hamarabb lazítsuk meg óvatosan az érszoritót. A vérzés megfékezéséhez alkalmazzunk ideiglenes érszorítást! Az artéria megtalálása érdekében azonban előfordulhat. amely közben hozzá kell érnünk a nyílt sebhez. hogy a vérző ér egy bizonyos szövetrészben van. hogy kiderüljön. hiszen az artériákat gyakran idegek kísérik. Felforralva vagy alkoholban áztatva fertőtlenítsünk egy horgászzsinór-. amelyeknél a nyomókötés nem alkalmazható. ahova érszorító kötést lehet helyezni: a felkarra (pontosan a hónalj alá) és a felső comb köré. majd óvatosan tapogassuk ki tiszta ujjal a sérült artériát! Erősen kössük össze. NE hagyjuk az érszorító kötést megszorítva! Érszorító kötés Mindössze két olyan hely létezik. lehetőleg szappant is használjunk! Tisztítsuk meg a sebet steril (felforralt) vízzel. Ha nincs rá szükség.vagy madzagdarabot! A laposüveg tartalma vagy a parfüm szintén eltávolítja a baktériumokat.

akár a szerv elvesztését is okozhatja. a beteg homlokára írjuk rá filctollal vagy rúzzsal a felhelyezés időpontját és azt. továbbra is közvetlen nyomást gyakorolva a sebre! Ha a seb végtagon található. . majd kössünk rá dupla csomót! Tekerjük a botot egészen addig szorítva a kötést. hogy „ÉSZK”! A keringés ellenőrzése A kötés felhelyezése után rendszeresen ellenőrizzük. illetve nem hidegek vagy érzéketlenek-e a kéz és a láb ujjai! Ha azok.Az érszorító kötést SOHA ne fedjük be! Ha mégis felügyelet nélkül kell hagynunk az ilyen kötést. súlyos károkat.az artéria elkötésén kívül! Elsőként a közvetlen nyomást alkalmazzunk! Ezután próbálkozzunk a nyomópontokkal. hogy kékülnek-e. mindvégig tartsuk megemelve! . nyakra vagy törzsre! . lazítsunk a kötésen! Ennek elmulasztása üszkösödést válthat ki. ami végtagvesztéssel is járhat! Ugyanezen okok miatt NEM használhatunk érszorító kötést . amíg a vérzés el nem áll! Az érszoritó kötés legyen e!ég szoros a vérzés megállításához. A kötés felhelyezése után gyorsan dolgozzunk! Ha végeztünk. de gyokran lazítsuk meg. teljesen szedjük szét! FIGYELEM! Az érszorító kötés megszakítja a véráramlást.Érszorító kötést KIZÁRÓLAG végtagon alkalmazzunk! SOHA ne készítsünk ilyet fejre. ezért ha túl sokáig hagyjuk a végtagon.Tekerjük körbe o végtego t háromszor és kössünk rá egyszerű csomót! A csomó fölé tegyünk egy botot vogy hasonló tárgyat.

esetleg enyhe zúzódás látható . lüajszáleres vérzés A hajszálerek szűk erek. ezeket ráérünk később bekötözni! BELSŐ VÉRZÉSEK Ez a veszélyes állapot gyakran kialakul a testet érő erős ütések. ezért érdemes betenni az orvosi felszerelésbe. Eleinte alig van jele a belső sérülésnek. Először a komolyabb dolgokkal foglalkozzunk. Ehhez használhatunk kötést vagy tépett ruhadarabot. mint az artériás. megállítva a vér áramlását és megkönnyítve az elkötését. Alkalmas arra is.JAVASOLT KISZERELÉS ÉRFOGÓ Összezárható csipeszhez hasonlító eszköz: az érre csiptethető rá. van idő a legjobb kötszer kiválasztására. hogy ne vágjon bele a beteg húsába. eltörő csontok. golyó vagy mélyreható sérülések miatt. Az érfogónak több felhasználási lehetősége is kínálkozik. amelynek minél szélesebbnek kell lennie. hogy varrás közben fogjuk vele a tűt. hogy oz idegeket ne csíptessük be! KISEBB VÉRZÉSEK Vénás vérzés A vénás vérzés kevésbé súlyos. mert soha nem veszélyes. amelyek vérzése magától csillapodik. hogy rögzíteni tudjuk a gézt. ÜGYELJÜNK rá. nehéz megtalálni a vérzés helyét géz segítségével minél nagyobb területet tartsunk nyomás alatt! Tíz pere elteltével már elképzelhető. Ne vesztegessük időnket a hajszáleres vérzés ellátásával. A sötétebb vénás vér lassabban áramlik ki. Ha a vér mély sebből jön. bár a bőr tűzéssel is rögzíthető.

Az ilyen baktériumok közül a legjelentősebb a Tetanusbacillus. A vér szövetek közé szivárgása minden törés és zúzódás esetén előfordulhat. bőre hideg. Az üveg. . a szabadban túrázók és utazók számára viszont alapvető fontosságú. egy ideje már a gyomorban volt Tüdőben: vér felköhögése. szurokszerűvé színezi.Gyomorban: A beteg vért hány. majd emeljük meg a lábait. fém vagy égés okozta sebek általában tiszták. nyirkos. Alsó bélszakaszon: a széklettel vér is ürül. viszont nagyon gyors.a bőr alatt. a vérzés friss. Felső bélszakaszon: a részben megemésztett vér a székletet feketévé. Tünetek A belső vérzéskor jelentkező tünetek . Kezeiés Fektessük a beteget sima felületre. pulzusa gyenge. de ne legyen túl nagy melegben. hogy a szív könnyebben tudja a fejbe pumpálni a vért! Tartsuk a beteget langyos hőmérsékleten. amely merevgörcsöt okoz. ~ ORRVÉRZÉS_ A beteget felültetve kezeljük.amelyek egyúttal a vérzés helyére is utalhatnak . de minden idegen testet el kell távolítanunk a testünkből! Ez a feladat általában szakképzett orvosokra hárul. mint hogy ápoljuk a beteget és reménykedünk a gyors mentésben. A tetanusz elleni védőoltás beadatása bölcs lépés mindenki részéről. a túlélésért küzdve azonban saját magunknak kell elvégeznünk. mert akkor a vér a bőr felé terelődik! Súlyos belső vérzés akkor keletkezik. A beteg szédül.a következők: Vesében vagy húgyhólyagban: a vizelet vörös vagy bordó elszíneződése. és a feje kissé dőljön előre! Öt percig tartsuk összeszorítva az orrlyuka puha részeit! A beteg közben szájon át lélegezzen! Nem szabad szipognia! Lazítsuk meg a szoros ruhadarabjait! SEBEK ÉS KÖTSZEREK A nyílt seb mindig magában rejti a baktériumok okozta fertőzés veszélyét. Ha a színe az őrölt kávééra hasonlít. ha a vese. Ilyen esetekben nem tehetünk mást. Ha a színe élénkpiros. A művelet legjobban steril érfogóval és csipesszel . nyugtalan. gyakran vörös hab formájában. Egy törött comb legalább fél liter vérveszteséggel jár a törés oldalán. a máj vagy a lép sérül. sápadt. bágyadt.

Főzzük meg a kiválasztott anyagot. ruhadarabba tekert meleg követ is. de arra vigyázzunk. majd tekerjük ruhába! A borogatás még elviselhetően forró legyen. A húgysav enyhén jótékony hatása is segíthet a seb megtisztításában. ha átnedvesedett.) Akkor javasolt a varrás. öblítsük ki a sebet. hogy ráharapjon a sebre. ezért alkalmas a sebek kimosására. A hő szintén elősegíti a gyógyulást. Borogatást készíthetünk minden porrá törhető anyagból: a rizs. a felaprított fakéreg és a mag erre mind-mind alkalmas. majd tegyük rá a tiszta kötszert! A sebet kényelmes helyzetben rögzítsük! A kötszert cseréljük le. vagy valamilyen arcon lévő sérülés akadályozza az evést. ha kés okozta tiszta sebet kell lezárnunk. Sebek összevarrása A kisebb sebeket magunk is összevarrhatjuk. A földet vagy piszkos ruhát érintő sebet ki kell tisztítani. a gyökerek. hogy ne égesse meg a területet! Ha az emberi testnek elegendő pihenés és táplálék jut. ha nincs a közelben orvos. és el kell távolítani belőle az ÖSSZES élettelen szövetet! Vágjuk le a ruhát a sebnél. de az állkapocs továbbra is összetartja a sebet. illetve a légzést. Használhatunk pl. ÖLTÉSEK . Az agyag szintén használható. használjunk vizeletet! A vizelet steril folyadék. Kezünket forralt vízben mossuk meg. majd leszakítják a fejét. tisztítsuk meg a környezetét. és mossuk ki belőle a szennyeződéseket! A sebet belülről kifelé haladva tisztítsuk. (Az érfogó ilyenkor is hasznos segítség. helyi fertőzéseket áztassuk meleg. mielőtt nekikezdenénk a seb megtisztításának! Mossuk ki a sebet felforralt vízzel ha nincs. kellemetlen szagot áraszt. nagyon jól ellen tud állni a fertőzéseknek. A SZAPPAN M[NT FERTŐZÉSGÁTLÓ A szappan kiváló fertőzésgátló.hajtható végre. vagy alkalmazzuk a minden különösebb hozzáértés nélküi használható szárnyas kapcsokat (a túlélőkészletünk része)! Némelyik bennszülött törzs a tűzhangyát használja ugyanerre a célra: hagyják. vagy tegyünk rájuk meleg borogatást! A borogatás felszívja a fertőzést kísérő gennyet és csökkenti a duzzanatot. NE kívülről befelé! Szárítsuk meg. nem terjeszt fertőzéseket. sós vízbe. majd varrjuk össze keresztöltéssel. a burgonya. vagy megnövekedett és lüktet (ez fertőzést jelez). A kisebb. Először is tisztítsuk meg alaposan a sebet.

és steril tampont illesztünk bele. duzzadt és megfeszül). majd ragasszuk rá o tapasz másik végét is! Ha a seb elfertőződik (vagyis piros. hogy a genny távozni tudjon! Várjuk meg. Hasznos lehet. hogy a seb néhány napig . és kifelé haladva folytassuk a feladatot! ÖSSZEFOGÁSOS MÓDSZER Szárnyas kapcsokat vogy pillangó alakúra vágott ragasztótapaszt (pillangótapasztl használjunk! Húzzuk össze a seb széleit! Tegyük o tapasztó seb egyik oldalára.Minden öltést külön. hogy belülről gyógyuljon. A seb fertőzésnek ellenálló szöveteket kezd termelni. Elképzelhető. amelyet nedvező. amely lehet akár kötszer vagy ruhacsík is. ha időnként megnyitjuk a tályogot (felgyülemlett gennyet). vörös. és minden sebnél a gyógyulást jelzi. majd kössük el a cérnát. amíg már nem távozik több! Nyílt kezelés A „nyílt kezelés" .amely során a sebet kötszerrel befedjük ugyan. de nem varrjuk össze . húzzuk össze o sebet amennyire csak lehet. Ennek a vége álljon ki. hagyjuk nyitva. sarjadzó kinézetéről ismerhetünk fel. és lehetőleg legyen rajta biztosítótű! Hagyjuk. hogy a mély sebeket le kell szívni. A legnagyobb elővigyázatosság ellenére is biztosan fellép bizonyos mértékű fertőződés. Ha nem tudtuk kellően kitisztítani a sebet. steril tűvel és cérnával vagy béllel készítsünk el! Húzzuk össze a széleket. távolítsuk el az összes kapcsot vagy csak annyit. a seb közepétől kezdve.a túlélő sérüléseinek egyetlen megfelelő kezelési módja a korábban említetteket kivéve.

így megakadályozzuk a levegő bejutását! Fektessük le a sérültet. majd távolítsuk el végleg és a sebet kötszerrel fedjük be! Mellkasi seb: A mellüreg sérülésekor a mellkasi seb egyik legnagyobb veszélye. ha ellenkező esetben tűzhalált szenvedne. hogy belülről gyógyuljon. illetve alumíniumfóliával (lehetőleg vazelines bevonatúval). sem folyékony táplálékot. a sebhez minél közelebb vágjuk le . Szomjúságát úgy enyhítsük. Pl. hacsak nem szenvedett nyak. vagy fedjük be műanyag réteggel. és a nyelv ne csússzon hátra a torokba! Távolitsunk el minden rossz vagy kitört fogat! Ellenőrizzük a légzést! Az eszméleténél lévő beteg felülhet. Ha nem találunk fűrészt. hogy a beteg légzése közben levegő szivárog be. a legközelebbi ízületnél vágjuk le a végtagot! Először alkalmazzunk érszorítókötést. fejét és vállát pedig támasszuk ki a sérüit oldal irányába! Nyomjunk a sebbe nagy. az eszméletlent azonban helyezzük stabil oldalfekvésbe. Ha a tűz vagy egyéb tényező egyre nagyobb veszélyt jelent ránk vagy a betegre nézve. Fontos. fedjük be és tartsuk nedvesen! Ne próbáljuk visszanyomni a helyére! (Ezzel megnehezítenénk a megmenekülést követő sebészi munkát. hogy ajkait és nyelvét vizes ruhával benedvesítjük! Ha a bél kitüremkedik. gyorsan kell cselekednünk. amíg visszahúzódik a bőr. Amputáció: Ha valakinek beszorul egy végtagja az égő roncsba (vagy hasonló helyzet merül fel). lehetőleg nedves kötszert. Ügyeljünk rá. laza. A seb hatással lehet a beteg légzésére és táplálkozására. majd kössük be szorosan! Hasi sebek: A belső szervek károsodása és a belső vérzés kialakulásának kockázata miatt ezek a sérülések különösen veszélyesek.vagy gerincsérülést! (Lásd Koponyatörés).ez valószínűleg azt jelentheti. hogy ilyenkor is a lehető legnagyobb elővigyázatossággal járjunk el! Ha végtag szorult be. kötözzük és pólyáljuk be erősen a beteget! Fejsérülések: A fejsérülés felveti az agysérülés lehetőségét. A gyógyulási folyamat előrehaladtával egyre csökkentsük a tampon méretét.száradjon! Ha fel kell szúrnunk vagy újra fel kell nyitnunk egy sebet. Ez a tüdőműködés összeomlásához vezethet.kössük el az artériákat vagy használjunk érfogót (ha van)! Ezután ejtsünk bevágást a bőrbe és az alatta lévő szövetbe! Várjuk meg. hogy fel kell áldoznunk a beszorult személy végtagját az életéért.) Ha semmilyen szerv sem türemkedik ki. A beteg nem vehet magához sem szilárd. hogy a légutak tiszták maradjanak. az új baktériumok bejutását a szike vagy késpenge sterilizálásával próbáljuk megakadályozni! A tampon befedi és kiszárítja a sebet. vagy az amputációt üszkösödés indokolja. majd . elképzelhető. Tegyük a tenyerünket a sebre. majd vágjuk át az izmokat! Ezek is visszahúzódnak. fedetlenül hagyva a csontot vagy az . tehát alkalmas a feladatra. A túlélőkészletünkben lévő fűrészszál eredetileg sebészeszköz volt. hogy a csontot kel! átvágnunk! Valamilyen fűrészre lesz tehát szükségünk. a kiszabadítása érdekében néha drasztikus dologra kell elszánnunk magunkat. lehetővé téve.amikor láthatóvá válnak .

Vizsgáljuk meg a sebet. és lehetőleg takaróba. ezzel azonban léghuzatot hoznak létre. amely tovább növeli a lángokat. magát a sebet azonban forralt vízzel tisztítsuk ki! ÉGÉS A repülőgép-szerencsétlenségkor gyakori égési sérülés súlyos fájdalmat és folyadékvesztést okoz. esőkabátba vagy hálózsákba tekerve gurítsuk a földön! Szükség esetén vessük rá magunkat. vagy vágjuk át az ízületet! Ha még nem tettük meg. alig vérzik. Döntsük le az áldozatot.ízületet! Fűrészeljük át a csontot. kössük el az artériát. vagy annál is többet érintő égés teljes orvosi felszerelés nélkül általában végzetes.f amely még szorosabb lesz rajta. Az érintett bőrterület mértéke segít felbecsülni a súlyosságot. elzárva az artériát. és kössük el a megjelenő artériákat! FERTŐZÉSGÁTUjK HASZNÁLATA Ha van fertőzésgátlónk. vágásokhoz és horzsolásokhoz használjuk! Mély sebekre viszont ne alkalmazzuk. Az artéria falában lévő sérült izom ugyanis görcsöt kap. Az áldozatok nagyon hajlamosak a sokkra és a meg-fertőződésre. ékszert stb. hogy az áldozatról azonnal . a csonkot viszont hagyjuk nyitva a vér elvezetése miatti Könnyű kötéssel védjük a csonkot! Traumás ampufáció Ha valamelyik végtag baleset miatt szakad le. ki az igaz barát! Vegyük íe az áldozatról a füstölgő ruhákat és minden olyan szűk ruhadarabot. A test 50 százalékát. hogy az égő ruhát a lángok legyezése nélkül oltsuk el! A legtöbben ösztönösen elfutnak a veszélyes helyekről. és a testén gurulva oltsuk el a lángokat . Megközelítő iránymutatás az érintett területek arányáról (a teljes testfelületet tekintjük 100 százaléknak): Fej = 9°/o Nemi szervek és környéke = 1°/o Lábak eleje = egyenként 9% Lábak hátulja = egyenként 9% Karok = egyenként 9°/o Törzs elülső része = 18% Törzs hátsó része = 18% Az égő rufsa eloltása Nagyon fontos. ha a bőre felduzzad! Azért is fontos. mert további szövetszáradáshoz vezethet! A környező területeket fertőzésgátlóval mossuk le.ilyenkor derül csak ki.

ha a beteget legalább 10 percre hideg. hogy enyhítse az égett hús okozta fájdalmakat! Folyadékpótlás A betegnek adjunk folyadékot. és akár melegebbek is lehetnek. olaj vagy akár borogatás) okozta nedves égés a száraz égéshez hasonlóan kezelendő. mindössze lássuk el azokat minél szárazabb és sterilebb kötszerrel a fertőzések megakadályozása érdekében! Összekötözés előtt a megégett ujjak és lábujjak közé is tegyünk kötszert.álljunk elíen a kísértésnek! A hűtést addig végezzük. Kortyoltassunk a beteggel hideg vizet. A lehűtést követően ne tegyünk semmit az égési sebekkel. amíg érezhető a fájdalomenyhítő hatása és a beteget a vízből kivéve nem növekednek a fájdalmai. hogy pótoljuk a veszteséget! Gyakran kapjon kis mennyiségben hideg italt! Lehetőleg tegyünk fél liter vízbe egy teáska-nálnyi sót. A felületi égések nagyon fájdalmasak. ezért akár mesterséges . Forrázás okozta sebek: A forró folyadékok (víz. A természetnek hála az ilyen sérülések fájdalommentesek. ügyeljünk rá. vazelint és semmi ezekhez hasonlót . de a szódabikarbóna még ennél is jobb! Só híján adjunk a betegnek inni egy kevés felforralt állatvért! Égésfajták A mély égések helye elszenesedett vagy fehér. gőz. A bőr felhólyagosodik. nehogy egymáshoz tapadjanak! Később forraljunk fel vízben esersavtartalmú keményfa kérget (pl. hajat. mert tartják a hőt. de ezeket szándékosan sohase nyissuk fel. A száj és torok megégése: Okozhatja láng vagy forró gáz belélegzése. A hőmérséklet csökkentése Nedvesítsük vízzel az égett testszöveteket. a folyadékveszteség komolyabb sokkot okoz. mint maguk a lángok. vagy ha véletlenül nagyon forró edényből iszunk. hogy a légutak akadálymentesek legyenek.levegyük a füstölgő ruhákat. hogy lehűljenek! A legjobb. hogy hűtse a torkát! A torok duzzanata megakadályozhatja a légzést. mert az idegvégződések is elpusztulnak. gyakran a csont és az izom is látható. Ha az arcon és a nyakon is égési sérülések találhatóak. és ha nagy területet érintenek. mint a mély égés. cinkalapú bőrkrémet. zsírt. vajat. lassan folyó víz alá helyezzük! Eszünkbe se jusson az égéseknél bármilyen fájdalmat csillapító anyag alkalmazása! Ne használjunk fertőzésgátlót. tegyük a károsodott területre. forró folyadék vagy maró hatású vegyszer lenyelése. tölgyét vagy nyírét)! Ha lehűlt.

Nyissuk szét a szemhéjat. hogy a csont átszakította a bőrt. ezért komoly kezelést igényelnek. Ha a beteg eszméletlen. kifröccsenő zsír vagy maró vegyszer. A hűtést legalább 10 percig végezzük! CSONTTÖRÉS A balesetek során kialakulhatnak rándulások. illetve felszíni égések és az elektromos égések kivételével nagy valószínűséggel mind sokkot okoznak. egyenesítsük ki. és ha másoknak sokkal sürgősebb sérüléseik vannak. Nyílt törés esetén elképzelhető. zúzódások. illetve egyik szem megégése esetén a másikba! Vegyszerek okozta égés: A vegyszer hígításához és lemosásához bőséges mennyiségű vizet használjunk! Távolítsuk el azokat a ruhadarabokat. vagy a seb egészen a csontig vezet. ne kockáztassunk! ÉGÉSI SÉRÜLÉS ÉS SOKK A kisebb. és csak ezután tegyük sínbe! Ez fájdalmas lesz az áldozatnak. ne kezdjünk neki egy törés rögzítésének! Lehetőleg a beteg mozdítása előtt rögzítsük a törött testrészt. . amelyekre esetleg ráfolyt a maró anyagi Ne kíséreljük meg a savat lúggal semlegesíteni (vagy fordítva). Ezekben az esetekben a fertőzés közvetlenül a csontig hatolhat. a szövetkárosodás jelentős csökkenése viszont csak így érhető el. hogy a víz ne mossa bele a vegyi anyagot a szájba vagy az orrba.és lábtörések. ha hideg vízzel lelocsoljuk. és a vegyi anyag eltávolításához öntsünk bele bő vizet! A fejet úgy döntsük.lélegeztetésre is szükség lehet. vagy akár a hát töréses sérülései. azonnal végezzük el a beavatkozást! Ezzel szemben a zárt törés nincs kitéve a levegőnek és nem lyukasztotta át a bőrt. A szem megégése: A szemgolyót megégetheti pl. mert az így létrejövő kémiai reakció még több hőt termel! A kezelést az égési sérülésekéhez hasonlóan folytassuk! Elektromos és villámcsapás okozta égés: Ellenőrizzük a légzést! Az égési sérülésekhez hasonlóan kezeljük! Ha még mindig fenyeget az áramütés veszélye. ezért mérlegelnünk kell. kéz. A törött csontokat időben meg kell vizsgálni. amelynek nagysága az elvesztett plazmanedv mennyiségétől függ. Ha a csont durván elferdült. még mielőtt a duzzanat nehezítené a törés helyének meghatározását! A sérült személyt megérintve és megmozdítva mindig legyünk óvatosak! Mindezek ellenére súlyos vészhelyzetben először a fulladást és a vérzést kezeljük. és a kezelést később fejezzük be! A törésnek két fajtája létezik: a nyílt és a zárt. Az erős égési sérülést szenvedett betegek sokkját tovább növeli.

Tünetek Általában komoly fájdalom. A sérült végtagot mindig hasonlítsuk össze a másik oldalon lévő.A végtag mozgásakor recsegő hang hallatszik (ennek ellenőrzése miatt ne mozgassuk szándékosan a végtagot). Hasonlítsuk össze a sérült oldalt a másik. rögzítsük a zárt törést.! MEGJEGYZÉS: A kemény sín és a bőr közti részt párnázzuk ki (pl. vagy még erősebb rögzítést szeretnénk. egészséges oldallal! . uszadékfából.Duzzanat (mivel a vér kifolyt a szövetek közé). síbotból. valamint a legközelebbi ízület alatt erősítsük meg! A kötéshez használhatunk bármilyen puha anyagot! A csomók ugyanazon az oldalon legyenek. vagy a testhez! A végtag megfelelő helyzetben tartásához párnázzunk ki minden természetes mélyedést! A rögzítést a törés alatt és felett. különben kisebesedhet. kössük a sérült végtagot az éphez.Deformálódás: Az egyik végtag látszólag rövidebb. . a beteg mozgása természetellenes. roncsdarabokból. és várjunk a szakszerű segítségre! Ha minderre nem számíthatunk. amely később elszíneződést vagy zúzódást hagy maga után. amelyet a sérült rész megmozdítása tovább súlyosbít. amíg a törött csont kiálló szélei nem húzódnak egyenes vonalba! Hasonlítsuk össze az egyenességet a másik végtaggal! Ezután rakjuk sínbe és rögzítsük! Továbbra is feszítsük. árbocfából. erős húzással. újságtekercsből stb. hogy a csont ne csúszhasson vissza! Ezután a végtagot tegyük sínbe. a sérülés után minél hamarabb „korrigáljuk" a törést. sántít vagy lötyög a végtagja. még mielőtt fájdalmas izomgörcs állna be! Húzzuk a csontot (lassú. szemmel vagy tapintással érzékelhető rendellenesség jelentkezik. ágból. ép párjával! A törés korrekciója Ha számíthatunk on/osi segítségre. . ne rántva). fekélyek alakulhatnak ki! RÖGZÍTÉS A végtagot teljes hosszában rögzítsük! A behajlított karral rögzítendő töréseknél kötést alkalmazzunk! Ha nem találunk sínt. könnyű hozzáférést biztosítva a rögzítéshez! Egyszerű nyolcas csomót vagy nyolcas hurkot alkalmazzunk! RENDSZERESEN ELLENŐRIZZÜK A KERINGÉST! A kötés aoiyaga . A legkisebb nyomásra is érzékeny reakció. pl. amelyet készíthetünk mindenféle anyagból. mohával).

magunk is rögtönözhetünk kötözőanyagot. A sínt NE kössük közvetlenül a sérülésre. de a képeken látható módszerrel ruhadarabokból. hogy ne alo-kuljon ki súlyos duzzanat! . övből stb.középig! Tegyük oz ing egyik ujját o fej mögé • majd kössük a másik ujjhoz a sérüléssel ellentétes oldalon! Kössük meg a könyök alott hogy ne csússzon le! A körtéméivé rögzítsük.Kiváló kötés készíthető háromszögletű kendőből (lásdKötözés). és a csomók ne nyomódjanak a végtagnak! ELLENŐRIZZÜK A KERINGÉST! A KAR TÖRÉSE A KÖNYÖK ALATT A KÉZ ÉS AZ UJJAK TÖRÉSE Helyezzük a kötözöanyagot (ebben ez esetben a hosszú ujjú inget) o kor és a test közé! Béleltsinnef rögzítsük o kort könyöktől ujj.

hogy visszatérjen. egyenesítsük ki kissé a kart. hogy nem zártunk-e el egy artériátl Ha nincs pulzus.Behajlított könyök esetén: Szoros kötést készítsünk! A mozgatás megakadályozása érdekében kössük át a felkaron és a mellkason! Ellenőrizzük a pulzust. Ha még így sincs pulzus. azonnali .

és kössük a kart a testhez. vagy helyezzünk a kar valamelyik oldaiára béieit sinti . hogy levegye a súlyt a sérüít testrészről! A kötést a kar és a test köré tekert kötszerrel rögzítsükI Egyenes könyök esetén: Ne hajlítsuk be! Párnázzuk ki a hónaljat.orvosi segítségre von szükségI FELKARI TÖRÉS Béleljük ki a hónaljat! Rögzítsük sínnel a kar külső részét a válltól a könyökig! A kötés a csuklónál vékonyodjon!Kössük egymáshoz a kart és a mellkast! LAPOCKATÖRES KULCSCSONTTÖRÉS A kötést úgy készítsük el.

egy másikat pedig a bokától a hónaljig! A sérült (ób hajlatai . ha ^ a vállszíj vagy a kötés túl szoros. A CSÍPŐ VAGY A LÁB FELSŐ RÉSZÉNEK TÖRÉSE Helyezzünk sint a fáb belső részéhez. amely mindkét lábat és a bokát is rögzíti.FIGYELEM! Rendszeresen ellenőrizzük. J A comb és a láb alsó részének minden törésénél nyolcas kötést kell alkalmaznunk. hogy a keringést akadálytalan-e! Az ujjak és lábujjak sárgás vagy kékes elszíneződése egyértelműen jelzi. Ez szabályozza a forgást és megakadályozza a végtag megrövidülését.

alatt bot segítségével Igazgassuk a kötszert! Ha nem áll rendelkezésünkre sín. pámázzuk ki a lábak közti részt (egy összehajtogatott takaró kiválóan megfelell majd kössük hozzá az ép lábhoz! TÉRDTÖRÉS Egyenes fáb esetén: helyezzünk sínt a láb alá! A térd alá tegyünk hideg borogatást (lehetőleg jeget)! .

párnázzuk ki a lábikrák és a comb közti részt. és nem tudjuk kiegyenesíteni. A LÁB ALSÓ RESZENEK TÖRÉSÉ Tegyük sínbe a lábat a térdtől a sarokig (a sín mindkét irányba nyúljon további vagy párnázzuk ki a lábak közti területet és kössük össze /lásd A csípő vogyaláb felső részének törése)! . tegyük egymás mellé a lóbakot. Ha nem számíthatunk segítségre. a megfelelő orvosi segítség megérkezéséig alkalmazható megoldás. majd kössük át ezeket a területeket! Ez csak ideiglenes.Ha a láb be van hajlítva. a lábakat minél jobban ki kell egyenesíteni.

ez növeli a stabilitást! A sérült nem helyezheti a törött testrészre a súlyát! . hagyjuk a betegen a cipőjét vagy a bakancsát.VAGY LABFEJTORES Általában nem kell sínbe tenni. a lábfej alatt egy helyen kössük át! Másik lehetőség: ha nincs seb.BOKA. A duzzanatot a láb megemelésével csökkentsük!Rögzítsük párnával vagy takaróval körbeteker-vea bokát és a lábfej alatti részt! A bokánál két.

bokát és a térdet! A me dence fölött két egymást fedő kötést alkalmazzunk! Koponyaförés Koponyatörésre utal. és esetleg kevésbé érzi az alsó végtagjait is. A végtag érzékelését annak óvatos megérintésével ellenőrizhetjük! Kérjük meg a beteget. hogy mozgassa az ujjait és a lábujjait! Figyelmeztessük. és helyezzük kényelmes pozícióba! Gerinctörés Ha a beteg fájdalmat érez a hátában vagy a nyakában. asztallap. Helyezzük a beteget stabil oldalfekvésbe . de szilárd tárgyakat (pl. a koponyában felgyülemlő folyadék nyomást gyakorolhat az agyra. helyezzünk a sérült mellé puha. ha ugyanis bekötözzük vagy tamponáljuk a sebet. hogy nyugodtan feküdjön! Ha számíthatunk orvosi segítségre és biztonságos helyen tartózkodunk. ha vér vagy szalmasárga folyadék szivárog a fülből. illetve az orrból. a derekánál és a bokájánál egy egyenes támasztékhoz (ajtó. erre kell gyanakodnunk. csomagokat vagy párnázott köveket). hogy ne mozgassa a testét vagy a fejét! .MEDENCETÖRÉS Tünete a lógyékhajlatbon érzett vagy of-hasi fájdalom. Párnázzuk ki a combok közti részt! Kössük össze a térdeket és a bokát! Helyezzünk párnákat támasztékul a behaj-ütott lábak o!át majd kössük a beteget a vállánál. hordágy)! VAGY Párnázzuk ki a lábak közti területet! Kössük össze a két lábat. Alaposan ellenőrizzük a beteg légzését! Rögzítsük teljesen (legyen mozdulatlan a teste).a szivárgó oldal nézzen a föld felé! Hagyjuk távozni a folyadékot.

és reménykedjünk a gyors megmenekülésben! RÁNDULÁS/FICAM . ÉLETBEVÁGÓ. kipárnázásképpen helyezzünk valamilyen anyagot a combjai. összehajtogatott törülközőből. ez megfelel o mellcsont teteje és az állkapocs közti távolságnak! Hajtsuk be a széleit hogy hátul keskenyebb legyen. vagy kössük össze! Ha a beteg vállait és medencéjét erősen rögzítjük. térdei és bokái közé! A két bokát és lábat nyolcas kötéssel rögzítsük egymáshoz! A térd és a comb körül széles kötözőanyagot használjunk! Rögzítsük teljesen mozdulatlan állapotba. NYAKSTABILIZÁLÓ GALLÉR Készíthetjük összegöngyölített újságpapírból.Nyaktörés Ha nyaktörésre gyanakszunk. mint elölt Tekerjük át vele a nyakat! Övvel rögzítsük. vagy földdel teli zsákot. hogy nyakstabilizáló gallért helyezzünk a beteg nyakára. autó-szőnyegből stb. Hajtsuk 10-14 cm szélesre. illetve ehhez hasonlót tegyünk a nyak mindkét oldalára a mozgás megakadályozása miatt.

Ficam A ficam általában ütés. duzzanat. A sérültnek csak puha ételeket szabad fogyasztania! SOKK . és hagyjuk két hétig a betegen. hogy a csont visszaugorjon a helyére! Könnyebb. nagyon erős terhelésnek azonban ne tegyük ki. ez lehetőleg rugalmas pólya legyen (ne húzzuk össze)! Emeljük meg az érintett végtagot. a bakancs sínes rögzítéshez hasonló feladatot lát el. Helyezzünk kötést a fej és az állkapocs köré. de folytatnunk kell az utat. Hüvelykujj esetén mindezt nagyon óvatosan végezzük! Ha nem sikerül elsőre. később zúzódások is megjelenhetnek. mert csak nagyobb károkat okozunk a hüvelykujjon! Kificamodott állkapocs: Helyezzünk ruhából készített párnát az alsó fogsor mindkét oldalára! A beteg feje legyen erősen kitámasztva! Nyomjuk a párnákat hüvelykujjunkkal lefelé. és pihentessük! Ha megrándult a bokánk. mert a csontvégek általában nem károsodnak. a törésekhez hasonlóan kezeljük a sérülést! Rándulás esetén mozgassuk át a testrészt annak teljes mozgási ívén. ne próbálkozzunk többet. mert maradandó károsodást okozhat! A duzzanatot hideg vízzel borogatva csökkentsük! Rögzítsük a rándulást kötözőanyaggal. a létrejövő duzzanat miatt nem tudjuk majd visszavenni. Ha kétségünk van afelől. vagy helyezzük a kötést a mellkas köré. Ha viszont magunkon hagyjuk. Kificamodott ujj: Húzzuk meg az ujjat.Rándulás A rándulás ízületnél keletkezik. amelyet visszailleszteni nagyon fájdalmas. Az izomgörcs egy helyzetbe „rögzíti" a csontot. széthúzó nyomás hatására alakul ki. A ficam különösen a vállakra jellemző. ha valaki tartja közben a beteg csuklóját. Kificamodott váll: Vegyük le a cipőnket és lépjünk rá a beteg hónaljára! Húzzuk a karját! A másik. hagyjuk magunkon a bakancsunkat! Ha levesszük. sokkal kockázatosabb módszer. ujjainkkal felváltva forgatva az állkapocs kiugrott oldalát hátra és felfelé! Az állkapocs ettől visszaugrik a helyére. Recsegő hang nem jelentkezik. az ízülethez kapcsolódó szövet megcsavaro-dása vagy szakadása okozza. esés vagy az ízületre ható hirtelen. Rögzítsük a kart kötéssel. majd óvatosan engedjük el. Tünetei: fájdalom. Fájdalom és egyértelmű testi elváltozás kíséri (a csont egy részét tisztán érezni lehet a bőr alatt). hogy derékszögbe hajlítjuk és emelőkarként használjuk a beteg könyökét. hogy rándulással vagy töréssel állunk szemben.

ha nedves ruhával töröl-getjük a homlokát! Álljunk készen. de akár egy órával is követheti. inkább pihenést javasoljunk neki! KÖTÖZÉS Háromszög alakú kendő használata . vérnyomásesökkenést idéz elő. de ne növeljük: a testfelület melegítése elvonja a belső szervektől a számukra ebben a helyzetben nagyon fontos folyadékot A sokk kezelésében fontos a saját hozzáállásunk és viselkedésünk. A különböző sérülések miatt kialakuló vérmérgezés és fertőzés a sokk újabb változatát idézi elő. Ha nyugodtak maradunk és uralni tudjuk a helyzetet. hideg. Minden sokkra a következő tünetek jellemzőek: ájulás. Súlyos sérülések esetén a szív akár le is állhat Legfőbb oka a fájdalom és az idegek erős ingerlése. a beteg érezni fogja. hasi sérülések. Idegrendszeri sokk: Ez a rögtön kialakuló sokkfajta a szívműködés hirtelen fellépő lelassulását. nyirkos bőr. ez nyugtató hatású! Gyakran az is segít. jelentős folyadékvesztés okozza. szájon át lélegeztetést és újraélesztést kell végrehajtanunk! Kezeljük az összes sérülését. mert ha leáll a beteg légzése vagy szívverése. égés. hogy gondoskodnak róla. gyenge. erős sápadtság. illetve hasmenés miatt kialakuló folyamatos. és emeljük fel a lábait! Lazítsuk meg a nyak. izgatottság és nyugtalanság.A sokk akár halálos is lehet Megelőzése és kezelése az egyik legfontosabb feladat az elsősegélynyújtás során. de gyors pulzus. Vérveszteség okozta sokk: Utólag jelentkező sokk: a sérülést öt perccel. A beteget ne mozdítsuk el feleslegesen. valamint a hányás. Lehetőleg maradjunk vele. mellkas és has körüli szoros vagy feszes ruhát! Pihentessük és próbáljuk megnyugtatni! Ne adjunk a sérültnek folyadékot! Tartsuk fenn a testhőmérsékletét. a sokkos állapotban lévő beteget ne hagyjuk magára! Fogjuk meg a kezét. Kezelése Fektessük le vízszintesen a túlélőt. és ennek megfelelően reagál. Vérveszteség. fájdalmát pedig lehetőleg gyógyszerekkel enyhítsük! A sokk lassan múlik el.

A rövidebb oldalán is legalább egyméteres háromszög alakú kendő sokoldalú kötszer. . Alkalmazhatjuk rögzítéshez. de összehajtogatva kötési célokra és támasztéknak is használhatjuk.

.

és a húsba se vágjanak bele! Sebfedők A sebfedő általában egy gézzel bevont pamutvatta. ritkábban lazul ki. Egyszerű kötözés A kötéseket kössük olyan szorosra. és egyenletes nyomást biztosít. mert beleragad! Ha a sebfedő átnedvesedett. és a kötés e!ég erős nem lesz! . amelynek rugalmas változata könnyebben használható. és alkossunk velük egyszerű nyolcas csomót a sebtől távoli . nem a bőrre. Alkar és lábszár: A legalacsonyabb pontból kiindulva. hajtsuk az egyik véget a másikkal ellentétes irányba.Pólya és rögtönzött kötözőanyagok A pólya egy általában laza szövésű géztekercs. esetleg hasítsuk ketté a végét. A vattához lehetőleg ne érjünk hozzá! Sebfedő anyagot minél tisztább anyagból rögtönözzünk! A pamutvattát ne helyezzük közvetlenül a nyílt sebre. majd az ujjak körül folytassuk (egészen a körmök végéig). hogy akadályozzák a keringést és fájdalmat okozzanak! Még a rögtönzött kötszer használatát is megkönnyíti. és steril csomagolásban kapható. ha előbb feltekerjük! Ha a kötözés közben tekerjük ki. cseréljük ki! A seb rossz szaga és lüktetése fertőzést jelez. hogy ne fejtsenek ki a szükségesnél nagyobb nyomást. aztán tekerjük át a tenyeret és a csuklót! Ismételjük egészen addig. Arra azonban ügyeljünk. majd felváltva folytassuk alatta és fölötte! Felkar és láb: A nyolcas kötéshez hasonlóan kötözzük! Ha a kötést a térd vagy könyök felett . hogy ne csússzon le! A módszer azonos a kéz bekötözésének technikájával. hogy ne tudjanak lecsúszni.Kéz: Kezdjük a csuklóval! A kötözést a kézfej. amely valamilyen kötözőanyagban vagy ragasztószalagban folytatódik.Láb: A bokánál kezdjük. de annyira azért ne legyenek szorosak. amíg a kezet teljesen be nem fedtük.és tartóanyagnak használhatunk mindenféle anyagot (különösen ruhát). majd rögzítsük biztosítótűvel vagy ragasztószalaggal. a két réteg széle pedig egymással párhuzamosan helyezkedjen el! A kötszer végét nyomjuk az utolsó réteg alá. A nehezen beköthető területekre ragasztószalaggal rögzíthetjük a kötszert. simábban és egyenletesebben illeszkedik a felületre! A kötözést a rögzítés érdekében rögtön a művelet kezdetekor fordítsuk el ferdén! Minden réteg kétharmada fedje az előzőt. felfelé haladjunk! Könyök és térd: Először tekerjük körbe az ízületet. Rögtönzött kötöző. Egyesek allergiásak a ragasztószalagra: ilyenkora kötszerhez kell rögzíteni.

egyszerűen haladjunk tovább felfelé! NE FELEDJÜK: . hogy nem túl szoros-e a kötés! Ellenőrizzük azt is. és a lábunkra tökéletesen illeszkedő cipőt hordjunk! A rosszul illeszkedő csizma akár meg is nyúzhatja a lábunkat. mert ez akadályozott keringésre utal! . hogy ezeknél sokkal nagyobb gondot okozó fertőzéseknek nyitunk utat. hogy a helyén tartsa! A záró csomót vagy hurkot mindig az ép oldalra vagy a sértetlen : végtagra kössük.A kötszert a sérült testének természetes hajlatain (nyak. Az utóbbi kockázatát kesztyűviseléssel és kezünk körbetekerésével csökkenthetjük. bár a túléléshez szükséges feladatok ellátásához és a szerszámokhoz nem szokott kéz szintén felhólyagosodhat.kell kezdenünk.| réjekor könnyű legyen hozzáférni! 1 . hogy a zokni lecsúszik és összegyűrődik a cipőben. az újat a már feltekertre vigyük fel. majd vonjuk be olajjal. Ez a vízen történő átgázolás után fordul elő a legtöbbször.Egyszerű nyolcas csomót vagy hurkot használjunk. kevésbé tudunk megküzdeni az újabb gondokkal és nehézségekkel. Ha valami már próbára teszi a szervezetünket.Rendszeresen ellenőrizzük. A bakancsot vízbe áztatva törhetjük be. Körültekintően válasszuk ki a szerszámnyeleket. térd. Ne essünk kísértésbe: ne vágjuk le a tyúkszemet vagy a bőrkeményedést! Ezzel ugyanis növeljük annak kockázatát. mert ezeket könnyű kioldani! Próbáljuk a csomókat vagy a megerősítést a külső oldalra készíteni. hogy a kötszer eltávolításakor vagy cse. derék. nem kékülneke a végtagok. különben a sérült kényelmetlenül fogja magát érezni! . Húzzuk fel ilyenkora . Hólyagok Általában a lábon jelennek meg. hogy rugalmasabb legyen! A vízhólyag kialakulásának egyik leggyakoribb oka. a lábak elágazásának helye a törzs alatt) vezessük át! ENYHÉBB FANASZOK A túlélésért küzdve a legkisebb panaszt sem szabad figyelmen kívül hagynunkl A legkisebb kezeletlen probléma is komolyra fordulhat.A kötszereket ne csomóval rögzítsük egymáshoz! Ha két külön pólyát kell használnunk.

majd harapjunk rá. így elfedjük az ideget és enyhül a fájdalom. amelyek aztán kiseprik onnan! Ha így sem sikerül. Melegítsünk fel néhány csepp ehető olajat. hogy a szemhéjat ráhúzzuk az alsó szempillákra. Általában elviselhető.zoknikat. Fogfájás és a fog kihullása A fogfájást általában a fogban képződött lyuk vagy egy tömés kiesése okozza: a szabadon hagyott idegek fájdalmat gerjesztenek. majd dugjuk be a fület pamutvattával! Már maga a hő is enyhíti a fájdalmat. A fenyő vagy hasonló fák gyantája sokat segíthet. akkor a dobhártyát nyomó fülzsír a felelős. az olaj pedig megpuhítja a zsírt. és a probléma a felső szemhéj alatt érezhető. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ SZEREK . tegyünk a helyére egy ruhadarabot. ha egyszerre két pár zoknit viselünk: egy belső. A lyuk betömésével kezeljük. hogy lássuk a belső felszínét (közben kérjük meg a beteget. csöpögtessük a fülbe. hogy nézzen felfelé)! Nedves ruhavéggel távolítsunk el minden idegen dolgot! Ha nem látunk semmi rendellenességet. majd tömjük be vele a lyukat! Ha baleset közben hullik ki egy fog. amely egyáltalán nem hiányzik túlélési helyzetben. Az ejtőernyőkötél belső része fogselyemként használható. Vágjuk meg a fa törzsét. próbáljuk meg kipislogni az idegen dolgot úgy. vagy kössük be! Idegen fest a szemben Először vizsgáljuk meg a szemgolyót és az alsó szemhéjat! Húzzuk lefelé. nejlonszálasat a bőrön és egy külső pamutzoknit! így nem tudnak elcsúszni. majd arra hajtjuk vissza! Kérjük meg a sérültet. és emeljük meg a szemhéjat! Ha valaki máson végezzük a műveletet. ha gyufát vagy kisebb gallyat helyezünk a szemhéjra. köny-nyebb. hogy nézzen lefelé! Vizsgáljuk meg a szemet és a szemhéj alsó felét! Az idegen testet távolítsuk el nedves ruhavéggel. inkább tükörrel.és mutatóujjunkkal fogjuk meg a felső szempillákat. mire gyanta kezd el belőle szivárogni! Gyűjtsünk belőle össze egy keveset egy vattára. Ezzel nyomást gyakorolunk a sebre és elállítjuk a vérzést! Vigyázzunk a fogainkra! Tisztításukhoz használhatunk puhafát és növényeket. mint tapintás alapján dolgozzunk! Fülfájás Ha nem fertőzés okozza. hüvelyk. Kezelés: Mossuk le a vízhóíyag környékét! Sterilizáljunk egy tűt! Szúrjuk ki a hólyagot a szélénél! Óvatosan nyomjuk ki a benne lévő folyadékot! Tegyünk rá ruhát és ragasszuk le. és szükség esetén kössük őket a bakancs tetejéhez! A legjobb. A fogfájás olyan probléma. tiszta vízfestékecsettel vagy tollal! Ha magunkon végezzük a műveletet.

a comb felső negyedénél szúrjunk! A beteg injekciózásakor a farizom felső. hajók és a katonaság on/osi felszereléseinek is a részét képezi. Elfojtja a légzést (sőt. saját magunknak is beadhatjuk vele a morfiumot. és hányingerrel járhat. Nagyon erős. nyomás hatására keletkezett sérülések esetén . külső negyedéhez tegyük a tűt! MIKOR HASZNÁLJUNK MORFIUMOT? törés amputálás súlyos égési sérülés egyenes a hasba fúródó éles tárgy okozta sérülés esetén NE ALKALMAZZUK A MORFIUMOT: f FjGYELEMl____ A MORFIUM HALÁLOS IS LEHET A morfium túladagolása végzetes. A beinjekciózás-hoz minél nagyobb izmot keressünk! Ha magunknak adjuk be. A tű rögzített. de számos mellékhatása is van. Csökkenti az erős fájdalmat és a sokkot.és mellkasi sérüléssel szenvedő betegek esetén a kígyómarás áldozatainál (a kígyóméreg hatással van a légzőrendszerre) gyerekeknél vagy terhes nőknél sok vért vesztett betegek esetén feltehetően belső sérüléssel járó. akiken egyébként is ilyen tünetek mutatkoznak! A morfium 10-15 mg-os ampulla formájában kerül forgalomba. fej. akár meg is állíthatja). az üres fecslégzési nehézségekkel. pl. Éppen ezért nem alkalmazható olyan betegeknél. Alkalmazásai között teljen el legalább három óra! Ha morfiumot injekcióztunk a betegbe. jegyezzük fel (lehetőleg a homlokára) az időpontot és a dózist.a repülőgépek.Morfium A morfium széles körben használt fájdalomcsillapító . általában injekció formájában beadott érzéstelenítő.

és szállítás közben azokat fogjuk! A rögtönzött hordágyat próbáljuk ki először egy egészséges személyen. amikor a morfium nem (pl. NE adjunk aszpirint emésztési zavarokkal vagy gyomorfekéllyel küzdő betegnek. erős fájdalom esetén kettő tablettát vegyünk be! Napi négy tablettánál ne fogyasszunk többet! Álmosságot és hallueinációkat okozhat. ingen). csak ezután vigyünk rajta sérültet! SÉRÜLT ELSZÁLLÍTÁSA VESZÉLYES HELYRŐL Még a gerincsérültet is mozgatnunk kell. nagy müanyagzsákon vagy ruhán (pl. hasi sérüléseknél). Ha legalább hármannégyen vagyunk. gurítsuk a sérültet a rögtönzött hordágyra! Ne hajlítsuk be a beteg testrészeit.1 kendőt pedig tűzzük a gallérjába! Temgesic tabletták A morfium helyettesítésre alkalmasak. tekerjük be a takaró végeit és ezeknél fogva vigyük a rögtönzött hordágyat! A beteg takaró nélküli megemelésének módszerét a segítők száma befolyásolja. Ajtó és asztallap is szolgálhat hordágyként. Helyezzük a tablettát a nyelv alá. sem valamilyen táblánk. gurítsuk a beteget takaróra vagy kabátra! Törzsét és fejét még akkor is tartsuk egyenesen. ha lábait a földön vontatjuk! Ha egyedül kell dolgoznunk. és ne forgassuk a testét! Valamelyikünk feladata kizárólag a fej és a nyak helyzetének megtartása legyen! Egy másik személy fogja a beteg vállait! Ha nincs sem hordágyunk. mert a gyomor belsejének irritációját és vérzését okozhatja! A SÉRÜLT MOZGATÁSA Minden gerincén vagy alsó végtagján sérült személyt lehetőleg hordágyon szállítsunk! Hordagyat rögtönözhetünk két rudat átfűzve egy vászondarabon. ha további veszély leselkedik rá. ha rátekerjük két külön rúdra és rögzítjük azokon. meg se próbáljuk megfordítani a sérültet! Ha arccal lefelé fekszik. tekerjük be a takaró oldalait. Az aszpirin emellett a megfázásos betegségeknél enyhíti a lázat is. a vállánál. Hord-ágyat készíthetünk takaróból is. mellényen. gombos dzsekin. a bokájánál fogva húzzuk a test elhelyezkedésének irányába! Ne forgassuk a sérültet! Durva terepen vagy lépcsőn hátulról. viszont akkor is alkalmazhatóak. fejét alkarunkon tartva húzzuk! A beteg lnordágyra helyezése Ha a beteg takarón fekszik vagy rágurítható egy takaróra. Ha nincs megfelelő rúd. Lassabban fejtik ki a hatásukat. NE adjuk gyerekeknek és terhes nőknek! Gyógyszerek kisebb fájdalmakra Általános fájdalomcsillapításra az aszpirin és a paracetamol a legalkalmasabb. mozdulataink összehangolása érdekében . Ha többen végezzük az emelést. vállainál fogva. de ne rágjuk szét és ne nyeljük le! Közepes fájdalom esetén egy. ha felfelé.

hogy könnyebben meg tudják emelni a sérüitet. D ujjaival megfogja B és C szomszédos kezét. Cpedig o fejet és a vállakat tartja. B és C tartja a sérültet. A.találjunk ki magunknak jelzéseket! NÉGY SEGÍTŐ ESETÉN Hárman ugyanazon az oldalon emelik a beteget. KÉT SEGÍTŐ ESETÉN . HÁROM SEGÍTŐ ESETÉN A hordágy a sérült fejénél legyen! C megemeli a sérültet a térdénél. mi köz-ben Delhelyezi a hordágyat Dsegítő sérült leengedésében. A szembeáll B-velf miközben a beteg vállalnál és csípőjénél összekulcsolják a kezeiket A sérültet a hordágy vége felől emelik rá.

Mindketten elindulnak előre a hordágy fölé . nemcsak a sérülés rosszabbodását kockáztatjuk. hogy a beteg eszméleténél legyen. . Emeljük meg a sérültet egyik karunkkal a térde alatt. engedjük. Keskeny helyeken több segítő esetén is ez a módszer ajánlott. állapotát és a megtenni kívánt távolságot. míg a sérült a nyakunk köré fonja a karját! Emeljük fel a sérült mindkét lábát! Fontos. amelyet nem tudunk elvégezni: ha elejtjük a beteget. másikkal a válla körül! A valamivel súlyosabb sérültet könnyebb ülő helyzetben tartani. hogy a vállunkba vagy a nyakunkba kapaszkodjon! A tűzoltók módszere Nehéz sérült esetén ez a fogás nem alkalmazható. Az eszméleténél lévő sérültet segítsük álló helyzetbe. Háton cipelés: Guggoljunk. Ha széken ül. Ha a beteg túl nehéz ahhoz. Mankó: A sérült karját helyezzük nyakunk köré és tartsuk ott (a kar ne legyen sérült)! Karunkkal fogjuk át a derekát! A sérült megtartását segíti. hogy előreessen a vál-lunkra! Ezektől a kivételektől eltekintve ugyanúgy kezeljük az eszméletleneket és az eszméletüknél lévőket. másikkal a térde alatt. és sérülései lehetővé tegyék. de az áldozat elveszti a belénk vetett bizalmát is. hogy megemeljük. NE is próbáljuk meg egyedül megmozdítani a sérültet! Ha még sínes más választásunk. húzzuk takarón vagy kabáton! Bölcső: Kisgyerekek vagy nagyon könnyű felnőttek szállítására alkalmas. Hogyan emeljük meg a sérültet egyedül? Ha nincs segítségünk.Mindketten terpeszben állnak. ha megmarkoljuk a ruháját a csípőjénél. mérjük fel a beteg súlyát. majd ennek megfelelően válasszuk ki a szállítási módszert! Ne válasszunk olyan eljárást. B összekulcsolja kezét a beteg vállai alatt A megemeli a sérültet egyik kezével annak combja.

hogy kiegyenesedjenek a lábai! Mozdítsuk előre és helyezzük álló helyzetbe t miközben a hónaljánál fogva tartjuk! Emeljük meg a sérült jobb karját. majd álló helyzetbe! Emeljük meg a jobb karját (a bal kezünkkel] I Másik módszer:^ hátán fekvő beteget hátulró! emeljük meg! Álljunk terpeszben a fej irányából Emeljük a sérültet hónaljánál fogva térdelő helyzetbe!Ezután húzzuk vissza. ezután engedjük el a karját. majd gyorsan nyúljunk be alá. és szemtől szembe tartsuk a sérültet/ Emeljük meg a jobb karját (a bal kezünkkel)! .Eszméletlen sérült esetén: Fordítsuk arccal lefelé! Térdeljünk o fejéhez! Mindkét kezünket csúsztassuk a válla alól Emeljük a sérültet hónaljánál fogva először térdelő.

Eszméleténél lévő beteg: így kezdjük .

hogy a súly a vallónkra és a hátunkra nehezedjen! Helyezzük jobb karunkat a sérült lába köré vagy közé! . ha a ka-runk. hogy a vállunk az ö cfhasávaí legyen egy szín ten! A jobb térdünkre ereszkedhetünk. Hagyjuk.Döntsük meg a sérültet hogy fejünket a karja alá tudjuk tenni [miközben karját fejünk főié emeljük] > Döntsük tovább.

bőröndheveder vagy bőr. a súiy el-oszlik a válla ín kon. majd helyezzük a sérült combjának és hátának alsó része aló! .vagyarcsérültek esetén nem kedvező. Egy ember és nagy távolság esetén az összes lehetőség közül ez a legjobb. Használható két háromszögletű kendő. ami a fej. hogy átérjen a vállunkon és kétszer a beteg hátán. majd emeljük meg. ki kell párnáznunk. hogy ne vágjon és dörzsöljön! HELYEZZÜK EL A HEVEDERT! A hevederből alakítsunk ki folytonos hurkot. puskaszíj. Emelés heveder segítségével Az eszméletlen személy megemelésének másik módszere.Tegyük a sérült jobb csuklóját jobb kezünkbe. széles öv. amely a vastagsága miatt nem vág a sérült testébe. hogy a súly a jobb vállu n kro neh ezedjen! A felállást segítendő bal kezünkkel támaszkodjunk a bal térdünkre! Viszonylag kényelmes helyzet. Ha kötelet használunk. Szükségünk van egy hevederre. és elég hosszú ahhoz. A sérült feje viszont lefele lóg.

majd emeljük meg a sérülés oldalán lévő kart vagy lábat! Forduljunk el a sérült oldalról! Úgy gördüljünk át. hogy a sérült feküdjön felül! ÁLLÍTSUK BE A HEVEDERT! Úgy állítsuk be . hogy a test kényelmesen feküdjön a hátunkon! .FEKÜDJÜNK A SÉRÜLT LÁBAI KÖZÉ! H űzzük óta karunkat a hurkon! Húzzu k meg a meglazult hevederrészeket! Fogjuk mega sérült kezét.

delünk.EMELKEDJÜNK FELTERDRE! A heveder a hátunkon lévő sérültet is megemeli. vagy a sérült nem érzi magát biztonságban. Ho túl laza. amelyen nem tér. térjünk vissza az előző helyzetbe és állítsuk be a szíjakat! Tegyük kezünket arra a térdünkre . így könnyebb iesz felállni! .

Az egyensúly érdekében foghatjuk a sérült csuklóját. fontos viszont. hogy haladás közben mindkét kezünk szabod legyen! .VIGYÜK A SÉRÜLTÉT! A súlyt mára hátunkon cipeljük.

A szállítók eíöi lévő kezüket becsúsztatják a sérült combjai alá. és egymás tenyerébe markolva fogjók a másik kezét. hogy a két szállító megtámasztja a sérült mindkét oldalát és átnyúlnak a sérült háta mögött.Tálcafogás Ha a sérült képes használni a karját tegye az átszállítok nyakába! Két segítő formázzon a kezeivel négykezes ülést! A négy kéz a képen látható módon kapcsolódjon össze: jobb kezünk fogja a bal csuklónkat. lehetőleg megmarkolva a ruháit. bal kezünk fogja a másik segítő jobb csuklóját! A kórját használni képtelen sérült úgy emelhető meg. .

Sterilizáljunk egy ollót vagy kést. aki megfázott. a véres nyálka megjelenése. vagy guggoljon le . A maximum 1 percig tartó görcsszerű fájdalmak egyre gyakoribbá válnak. hogy ülepe az ágy. vagyis elfolyik a magzatvíz. hajlítsa feléjük a fejét. Az anya vegye fel a szülési helyzetet: vagy feküdjön felhúzott térdekkel. a rendszeres alhasi összehúzódások. Ez a szakasz órákon át tarthat. közeledik a szülés.SZÜLÉS VÉSZHELYZETBEN A vészhelyzet okozta stressz néha megindítja a szülést. asztallap stb. és három 20 em hosszú zsinórt! Készítsünk elő kényelmes és tiszta felületet az anyának! Legyen a szüléshez sok forró víz! A segítők alaposan mossák meg a kezüket. Második szakasz Minimum fél liter víz áramlik ki. illetve néha a magzatvíz elfolyása. szélénél legyen. és tartsa vissza a lélegzetét! Az összehúzódások között pihenjen! Ha domborulat jelenik meq. és ne engedjenek közel senkit. Ezt jelzi a hát alsó részének fájdalma. fogja meg őket a kezével. Megnő a véres nyálka mennyisége. fertőzésgyanús vagy sebes a keze! A szülés első szakasza A méh 10-20 percenként összehúzódik. Az anya a hátán feküdjön! Az összehúzódások idején húzza fel a térdeit.

ezúttal 10 cm-re a . és a köldökzsinór kék színűről fehérre változik. különben a csecsemő vért fog veszíteni! Steril ollóval vagy késsel vágjuk el a köldökzsinórt a két kötés között! A levágott végekre helyezzünk steril sebfedőt! Hagyjuk rajtuk 10 percig. A csecsemő köldökétől 15 cm-re kössünk erősen a köldökzsinórra egy steril cérnát! Ezután 20 cm távolságra kössünk egy másik cérnát! Ügyeljünk rá. száját pedig nyitva! Töröljünk le róla minden nyálkát és vért! Amint felsír.A csecsemő fejét támasszuk a tenyerünkbe! Amint megjelennek a vállak. amely befedi a csecsemő arcát! . hogy lélegezne. A méhlepény eltávozása után.Ha a köldökzsinór a csecsemő nyaka köré tekeredett. mint a teste! . hanem a lábai közé) tegyük úgy.Ha nem a feje jelenik meg először. hogy a feje alacsonyabban legyen. töröljük le a székletet elölről hátrafelé! Általában a csecsemő feje jelenik meg először. nem folyt-e ki vér! Kössünk egy újabb cérnát a köldökzsinórra. Távolítsunk el minden hártyát. finoman húzzuk a csecsemőt! A szülés ulán Tekerjünk ruhát a csecsemő bokájára! Tegyük egy vagy két ujjunkat a ruha alá. ha az anya széttárt lábakkal a hátára fekszik. a csecsemőt az anya lábaihoz (ha a hátán fekszik. de ez nincs mindig így. mert a méhlepény kb. hogy a folyadék kiszivároghasson a szájából és orrából! Fejét tartsuk enyhén hátradöntve. és emeljük az anya hasa felé! Számítsunk rá.(ez sokszor jobb módszer. hogy a csecsemő nagyon csúszós lesz! . oldjuk ki a fej körül vagy tekerjük a vállakra! . a vér a köldök-zsinórból a gyermekbe folyik. tegyük az anya mellére! Ha a csecsemő a szülést követő 2 percben nem sír fel és nem mutatja annak jelét. fejjel lefelé tartva a csecsemőt. vagy ha a szülés a vállak megjelenésétől számított 3 percnél tovább tart. hogy az első kötés valóban szoros legyen. illetve miután a köldökzsinór már nem lüktet a vértől. Ha az anya a szülés közben székel. ha az anya elég erősnek érzi magát)! A szülés Az anya az összehúzódások alatt ne tartsa vissza a lélegzetét és ne nyomjon! Nyitott szájjal vegyen kis lélegzeteket! A zihálással megkönnyíti a gyermek lassú és egyenletes világra jöttét. kezdjük meg nagyon finoman a szájon át történő újraélesztést! Ilyenkor a legjobb. 10 perc múlva eltávozik (utószülés). ne mellé. majd nézzük meg. segítsük a csecsemőt a hónaljánál fogva.Hogy ne feszüljön a köldökzsinór.

és a harapáshoz hasonlóan jellegzetes szúrásnyomot hagy maga után (bár pl. Túlélési helyzetben. akik olyan helyre utaznak. nem mérges kígyó harapta meg)! KEZELÉS: Célunk a méreg testben történő szétterjedésének megakadályozása. az amerikai korallkígyóé szinte észre sem vehető). ami a megfelelő ellenméreg elkészítése miatt fontos. és öblítsük 5 percen keresztül. ahol számítani lehet erre a betegségre. ha annyira kifejlődik. a majmok és számos más állat.köldöktől! Mossuk le az anyát.és kutyafélék. Minden állati harapást tisztítsunk ki alaposan. végül kössük be a sebet! Kígyómairás Szinte alig akad olyan kígyó. ha a seb begyógyult. Megmenekülés után mindenképpen jelentenünk kell. ha van nálunk ellenméreg. ha túlélés közben bármikor megharapott minket valami. hogy távozzon a sebből a nyál és a fertőzési Ezután lássuk el a vérzést. ahogy a veszettség elleni oltóanyag Is azoknak. hogy a megharapott testrész a szívnél . ha azt mondjuk neki. A nem mérges kígyók is haraphatnak vadul. még a denevér is hordozza egyik változatát. Túlélési helyzetben minden bizonnyal nem jutunk ellenméreghez (az áldozat általában nincs ennyire kedvező helyzetben). próbáljuk megnyugtatni! Úgy fektessük. Ha nem tudjuk. A kígyómarástól számított egy-két órán belül kórházba szállított beteget általában időben kezelni tudják. hogy már a növekvő ingerlékenység. amelynek a marása halálhoz vezet. és úgy tűnik. minden rendben van! Orvosi vizsgálatra van szükségünk! Bármilyen harapás okozhat tetanuszt. hogy ismerik a kígyó fajtáját. adjunk neki meleg italt. a hidrofóbia (erőteljes undor a víztől). A tetanusz elleni védőoltás mindenki számára javasolt. a bénulás és a fény kerülésének tünetei is jelentkeznek. a harapást a mérges kígyókénak megfelelően kezeljük (a beteget viszont megnyugtathatja. A mérget kibocsátó méregfog a legtöbb kígyónál a felső állkapocs elején található. Bátorítsuk az áldozatot. még akkor is. és biztassuk alvásra! HARAPÁSOK Emlősállatok harapása Az állati harapások leginkább az állat szájában lévő baktériumok miatt veszélyesek. hogy az áldozat ne adja át másnak a betegséget! Veszettséget terjesztenek a macska. de szerencsére csak a kígyók kis hányada mérges. feltéve. Nagyon kell ügyelnünk rá. A legveszélyesebb a veszettséget okozó baktérium: ez a betegség szinte mindig halálos. hogy mérges volt-e a kígyó. oltóanyag nélkül semmi remény nincs a kezelésére.

Tegyük a sebet hideg vízbe. hogy minél hidegebben tartsuk a sérülést! Szinte biztos. mert csak még több mérget juttatunk a szervezetbe! A fullánkot egy tű oldalával piszkáljuk. Fekélybolha. és ne próbáljuk meg kiszívni a kígyómarást! Mérges és veszélyes állatok A tüneteket és egyéb részleteket lásd a Veszélyes állatok fejezetben (ugyanott:színes ábrák)\ Pókcsípés A pókcsípést a kigyómaráshoz hasonlóan kezeljük! A hideg borogatás (olyan. mert a méreganyag mennyisége és a kialakuló gyulladás befolyásolhatja a légzést. patakba! Ha van. hogy a sérültet sokk miatt is kezelnünk kell.de nem érszorító! . a darázs és a lódarázs is súlyos reakciót vált ki a mérgükre érzékenyeknél. hiszen ezek további . a kötözést a térdnél kezdjük! így megakadályozhatjuk a méreganyag gyors szétterjedését. A méh.kötést a harapásra. Csípés A skorpió erős mérget fecskendez a testbe. ezért óvatosan el kell távolítani. és kössük le a marás fölötti részt! PL ha az áldozatot a bokáján érte a marás. pl. és mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. mint a dunsztkötés. (Lásd Meleg éghajlaton jellemző fertőző betegségek [ebben a fejezetben] és Trópusi területek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben). mint veszélyt jelent. Veszélyes lehet. hogy kiforduljon! Ne szúrjuk bele a tű hegyét! A kezelést ismét a kígyómarásénál leírtak szerint végezzük.alacsonyabban helyezkedjen el! Mossunk le minden bőrfelületen található mérget . csak hideg . A méh fullánkja benne marad a bőrben. A MÉRGEZÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN A lenyelt méregtől legegyszerűbben azokat kihányva lehet megszabadulni ami viszont veszélyes a maró vegyszerek és olajos anyagok esetén. szúnyog A kisebb rovarok csípése inkább kellemetlenséget.lehetőleg szappannal! Helyezzünk szorító . használjunk jeget. Ne nyomjuk össze a fullánk végét. ezért figyeljük a légzését! Soha ne vágjuk meg. bár némelyik fertőzést is hordoz. kullancs.lehetőleg jeget csavarjunk bele) csökkenti a fájdalmat. ha több csípést szerzünk. valamint hogy a nyirokrendszer felvegye és szállítsa a testben.

A bőrön vagy ruhán maradt olaj semlegesítésére használjunk alkoholt! Súlyosabb esetekben sokk elleni kezelés is szükséges leheti FIGYELEM! Ha egy növény érintése súlyos reakciót váltott ki. a szömöree és a mérges tölgy) komoly bőrirritációt okozhat. Néhány ember látszólag immunis a méregre. Célunk a méreg felszívása. ami a címkéjén látható! Különösen arra figyeljünk.károkat okozhatnak. Másokból enyhe . Ha növénymérgezésre gyanakszunk. ujjunkat torkunkon lenyomva idézzünk elő hányást! Az étel és ital tárolására gyártott eszközöket gyakran és helytelenül mérgező anyagok tárolására használjuk. Vegyi méreg A vegyi mérgeket vízzel öblítsük le a bőrünkről! Ha a bőrt károsodás érte.allergiás reakciót válthat ki az ilyen növények érintése. ha vízzel próbáljuk leöblíteni. nehogy az éhes vagy szomjas gyerekek kiszolgálják magukat olyan „édességgel" vagy „üdítővel". szappannal és vízzel mossunk le! A legfontosabb. bármikor átterjedhet testünk más részeire.amely a mérgező folyadék felszívására is alkalmas lehet . amíg kezünket alaposan meg nem mostuk! Testünk érzékenyebb részein ugyanis olyan duzzanatok és kiütések alakulhatnak ki. a mérges szömörce. hogy mossuk ki az összes méreggel érintkező ruhát. mert amíg az irritációt okozó olaj a ruházatunkon van. kezünkkel ne érintsük meg se az arcunkat (különösen ne a szemünket és a szánkat). és a megfelelő tennivalókat a velük kapcsolatos balesetek esetére! . otthon és a túlélésért küzdve egyaránt (pedig pl.a tea (azaz csersav) és a faszén keveréke (ugyannyi mag-néziatej hozzáadásával. Kontaktméreg Némelyik növény (pl. hogy ismerjük a vegyszereket. az égési sebekhez hasonlóan kezeljük [lásd még Égés)! f FIGYELEM Némelyik vegyszer hatását tovább súlyosbítja. amelyekkel érintkezhetünk. Minden növényhez hozzáért bőrterületet alaposan. amely valójában tüzelőanyag vagy a tartalék öblítőszer! Hatékony „általános" ellenméreg . amelyek akadályozzák a légzést vagy elzárják a vizelet útját. ha van). Mindig ellenőrizzük. hogy az adott edény valójában azt tartalmazza-e.vagy éppen súlyos . vagyis a szervezetből történő kiürítése az elszenesedett fa segítségével. ez a védelem azonban nem állandó. Nagy-Britanniában ezjogszabályba ütközik). . miközben feljönnek. vagy a tiszta faszén magában. Fontos.. se a nemi szerveinket.

a fejfájás. Ezeket a betegségeket egy másik személytől kapjuk el: ha a csoport valamelyik tagja (vagy olyan valaki. szavainkkal is biztassuk! BETEGSÉGEK A fertőző betegségek fő okai: a baktériumok. a bozóttífuszt és a szik-lás-hegységi foltos lázat. nagy valószínűséggel sem ezek. a menstruáció a súlyos stressz hatására szünetelhet. Túlélőként a kisebb emésztési zavarokat többé-kevésbé elhanyagolhatjuk. a bélférgek. a hajótörötteknél nem szokatlan a székrekedés. a súlyosabb helyzetre utaló tüneteket azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni. Antibiotikumok nélkül a körültekintő ápolás a legtöbb.ÁLTALÁNOS JELLEGŰ PROBLÉMÁK A székrekedéshez és hasmenéshez hasonló gondok együtt járnak azzal a megrázkódtatással. a kolera. Az ételhiány eleve nagy megterhelés a szervezetnek. a vírusok és a kullancsbetegségeket is okozó rickettsiák. A baktériumok okozta betegségek közé tartozik a vérhas. később az önkívület. amely a túlélő testét érte. A tüdő-gyulladás számos okra vezethető vissza. Biztassuk a beteget a sétálásra és mély lélegzetvételekre! Tartsuk melegen és gyakran kortyoltassunk vele meleg vizet! Minél többet legyünk a beteg mellett. a kanyarót és a gyermekbénulást. bár a meleg éghajlaton fontos. a tuberkulózis és a diftéria.gondos ápolással megfékezhető. A nők esetén pl.amelyek többsége mindannyiunk számára ismerős gyermekkorunkból . a véres köpet. a gyengeség. Pl. A legtöbb fertőző betegség . a trópusi bögöly lárvája és az apró fekélybolha). Az emésztési problémák kezelésére még bőséges élelemforrások esetén is a böjtölés és a pihenés a legjobb módszer. sem a fertőző és szexuális úton . Láz A lázat pihenéssel és aszpirinnal kezeljük! Kutassuk a betegség okát! Tüdőgyulladás Tünete a gyakran mellkasi fájdalmakkal is kísért gyors testhőmérséklet-emel-kedés. amit tehetünk. amelyet a stressz fejfájással és egyéb rendellenességekkel egészíthet ki. akivel a csoport kapcsolatba került) nem hordozza eleve magában. a leggyakoribb a tüdőlebenyeket megtámadó baktérium. hogy a folyadékot folyamatosan pótoljuk. a rüh. A legkisebb baktériumoknak és „nagy vírusokénak egyaránt nevezett rickettsiák idézik elő a tífuszt. Komoly gondot okoznak továbbá a nagy paraziták (pl. Vírusok váltják ki a közönséges megfázást. Az új és eleinte esetleg gusztustalan ételek gyakran okoznak hányingert.

különösen a trópusi területeken . Tünetei közé tartozik a vérző fogíny. A megelőzés persze jobb. ha teljes egészében vadászatra és halászatra hagyatkozunk (különösen a sarkvidéken). ha trópusi helyre készülünk). az evőeszközök és edények fertőtlenítése. mint hogy ez a betegség felütné a fejét. ezért csak akkor okoz gondot. Természetes forrásból esetleg elkészíthetünk néhány orvosságfélét. ezért a leggyakoribb betegségekkel részletesen foglalkozunk. egykor a hosszú úton lévő tengerészeket sújtotta. ha valaki a szervezetében szállította a baleset idején. a légszomj és a bőr könnyű felsérülése. a betegség kezelése nagyjából kimerül a tünetek enyhítésében és a beteg számára lehető legkényelmesebb körülmények biztosításában. testünk elfedése a rovarcsípések elkerülése érdekében. SKORBUT C-vitamin hiánya miatt kialakuló hiánybetegség.mosakodás (ügyelve rá. mint a kezelés. kézmosás az étel elkészítése vagy elfogyasztása előtt. . A trópusi betegségek tünetei kevésbé ismerősek a túlélő számára. illetve a rovarok és az állati eredetű élelem útján terjednek. a laza fogak. A betegségek elkerülése érdekében az utazás előtt be kell adatnunk a megfelelő védőoltásokat (különösen. ! Gondot jelenthet. hogy mosakodás vagy úszás közben ne nyeljünk le esetlegesen szennyezett vizet). és lelkiismeretesen ügyelnünk kell a következő óvintézkedések megtételére is: az ivóvíz tisztítása. A tengeri és sivatagi túlélők valószínűleg jóval előbb halnak éhen vagy szomjan. A skorbut és egyéb hiánybetegségek elkerülése érdekében mindig törekedjünk kiegyensúlyozott étrend kialakítására! Megelőzés A túlélőt . Némelyik emberi parazita (pl. a rühességet okozó atka) nem bírja sokáig emberi test nélkül. és nincs vitamintabletta-kész-letiink. a gyümölcsök megmosása és meghámozása. A friss zöldséggel és gyümölccsel táplálkozó túlélő számára nem jelent veszélyt. a széklet elásása. Ha nincs gyógyszerünk. . hogy könnyen felismerhetőek legyenek.leginkább veszélyeztető betegségek a vízben.terjedő megbetegedések nem jelennek meg.

- az étel és ital védelme a legyekkel és a férgekkel szemben. .

étvágyvesztés. és olyan helyen legyen elhantolva.és evőeszközökre. horzsolások és sebek útján kerülhet a szervezetbe. fertőzött víz és a baktériumot tartalmazó emberi széklet . fontos a beteg elkülönítése. a sárgaság súlyos változatát okozza. amely szennyezett lehet! Fedjük be a sebeinket és vágásainkat. de van rá védőoltás. különös tekintettel az étel elkészítésére. Kezelés: Benzylpenicillin procain és tetracyclin az előírások szerinti adagban. ahol nem tud fertőzést terjeszteni. Vágás vagy seb. ne tartózkodjunk feleslegesen olyan vízben. amelyet a beteg használt! A vágásokat és a sebeket be kell fedni. hogy kisebb legyen a fertőzés veszélye! A beteg kezelése után alaposan mossunk kezet! Igyekezzünk elkerülni. továbbá ne áshassa ki senki és semmi! vízi eredetű megbetegedesek. BACILLÁRIS VÉRHAS: Legyek. Kezelés: A beteg pihentetésén és a megfelelő ápoláson kívül nem tehetünk semmit. Kapcsolatát a csapat többi tagjával a lehető legkisebbre kell csökkenteni! Forró vízbe kell tennünk minden edényt és evőeszközt. és fürdés közben se öblítsük ki a szánkat olyan vízzel. hogy a beteg székletének elhelyezése ne jelentsen veszélyt a feladatot ellátó személy számára. valamint víz. FERTŐZŐ MÁJGYULLADÁS: Fertőzött személy széklete és vizelete. levertség. a bőr általában sárgássá válik. hasi fájdalom. amely fertőzött leheti Vezessünk be szigorú higiéniai szabályokat. amelyeken nagy valószínűséggel élnek paraziták! LEPTOSPIRÓZIS: Rágcsálók és fertőzött víz terjesztette betegség. GYERMEKBÉNULÁS: A szennyezett ivóvízben található vírusok terjesztik.Ápolás/elkülönítés Ha fertőző betegség üti fel a fejét. mert az is tartalmazhat baktériumokat. Kezelés: Megfelelő ápolás és meleg borogatás az izmokra. Még fogat se mossunk. Tünetek: Hányinger. Bénuláshoz vezet. magas testhőmérséklet. illetve szennyezett ivóvíz útján kerülhet a szervezetbe. hogy minden vizet felforralunk. valamint a főző. SZÉKLET TERJESZTETTE MEGBETEGEDÉSEK Az ilyen betegségek elkerülésének legegyszerűbb módja. hogy a beteg köhögéssel vagy tüsszentéssel ránk juttassa a nyálát. Olvassuk el az Élelem fejezetben leírt figyelmeztetéseket az ételmérgezésre és olyan állatokra vonatkozóan. edényekre! VILÁGSZERTE JELLEMZŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A következő betegségek a világ minden részén elterjedtek (a főleg meleg éghajlaton előforduló betegségekkel később foglalkozunk). Tünetek: Sárga bőr. Fordítsunk különösen nagy figyelmet arra.

majd a beteg felköhögi és lenyeli a kórokozót. köztük az Egyesült Államokban is gyakori. Kína. 1. Lárvája a vérárammal a tüdőbe kerül. étvágytalanság és végtagfájdalom kíséri.25 cm-es féreggé fejlődik.vagy hólyagbetegség. ahol nem megfelelőek a higiéniai körülmények. A beteg önkívületbe is eshet. Fertőzött víz fogyasztása révén vagy sérült börfelületen keresztül jut az emberi testbe. Afrika. a földrengés vagy a vulkánkitörés következményeként jelenti. Védekezés: Rendszeres kolera elleni védőoltással megfelelő védelmet szerezhetünk ellene. . Ilyenkor kell a legszigorúbban ügyelnünk a higiénia megőrzésére. nyálkás széklet. nyirkos bőr. A magas testhőmérséklet és az ebből adódó izzadás miatt fennáll a kiszáradás veszélye. Kezelés: Antibiotikumokkal. és vérszegénységet. Az oltás és a TAB-vakcina szinte teljes védelmet nyújt.érintése útján terjed. Arábia. Japán és Dél-Amerika egyes részein jellemző. sokak által trópusinak vélt megbetegedés valójában minden olyan helyen előfordul. hasi fájdalom. Mindig legyen rajtunk bakancs! Kezelés: Az Alcapar és a Mintázol gyógyszer javasolt adagban való szedése. hirtelen emelkedő testhőmérséklet. Tünetek: Többek között hányás. Főbb tünetek: A húgyvezeték irritációja. MELEG ÉGHAJLATON JELLEMZŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A már említett betegségeken kívül a trópusi és meleg éghajlaton az itt felsorolt fertőzések is gyakoriak. sok folyadék és pihenés. de ha akad bármi. Tünetek: A vérhas tüneteihez hasonlóan fejfájás. hideg. Főbb tünetek: Véres. Kezelés: A Niridazole nevű gyógyszer szedése a javasolt adagban. BÁNYAFÉREG: Egy újabb fertőzött ivóvízen vagy meztelen bőrön (általában a lábon) keresztül a testbejutó parazita. Különösen nagy veszélyt az áradás. Több meleg éghajlatú országban. ahol tüdőgyulladást okoz. másikat az emberi májban töltő mikroszkopikus métely vagy féreg terjesztette bél. HASTÍFUSZ (HASI HAGYMÁZ): A szalmonellabaktérium okozza. Vízi eredetű megbetegedések BÍLHARZIA (EGYIPTOMI MÉTELY): Az életciklusának egyik felét vízicsigában. máshol is felbukkanhatnak. általános levertséget okoz. ami hordozhatja a kórokozót. a boka pulzusának megszűnése. izomgöresök. Kezelés: Antibiotikumok. KOLERA: Az egykor Londont sújtó. amely ezután a belekben kb. láz. A saspáfrányból készült főzet szintén erős féregtelenítő.

A betegség bárhol megjelenhet. A beteg izzad. de néha a mediterrán vidékeken is előfordul. ahol a hagyományos malária elleni gyógyszerek (pl. de napjainkban már létezik a paludrine.TRÓPUSI VÉRHAS: Szennyezett víz és meg nem főzött étel útján terjedő vérhasfajta. A fertőzésnek négy fajtája létezik. folyamatos pihenés és nyugalom. hogy a széklet szilárd marad. Két változata 48 óránként. másikkal helyettesíthetjük. A másik két betegség ellen semmi nem nyújt védelmet. Kövessük a gyógyszerészeti előírásokat! Mindezek ellenére léteznek olyan helyek a világon. Kezelése hagyományosan kininnel történik. így a szervezet hozzászokhat a gyógyszerhez. Tünetei: Visszatérő láz. viszont kimerült lesz és közönyös. hosszú ujjú ruhát és hosszú szárú nadrágot viselünk (különösen éjszaka). a chloroquine. hogy már a területre érkezés előtt gyógyszeres kúrába kezdünk. Az egyik szinte állandó. lehetőleg szúnyogháló alatt alszunk. a Paludrine) nem hatásosak. amely az eszünkbe jut. amely leginkább a trópusi. szubtrópusi területeken jellemző. Flagyl megfelelő adagban. önkívülettel vagy kómával kísért lázat okoz. Rovarok által terjesztett megbetegedések A dengue-láz f a malária és a sárgaláz szúnyogcsípés utján terjed. A nőstény szúnyogok nyála terjeszti. legfeljebb ha befedjük a bőrünket. és vér. Tünetek: Nem feltétlenül emelkedik meg a beteg testhőmérséklete. hogy állóvíz vagy mocsár mellé táborozunk le! MALÁRIA: Nem kizárólag a trópusokon jellemző. de a szaga szoktalanul bűzössé változik. Egykor elterjedt volt Dél-Olaszország és Európa más területeinek mocsaraiban is. Ezután is javasolt napi 2 Paludrine és heti 1 Nivaquin tabletta szedése. Az utazási irodában kérjünk naprakész tájékoztatást! . valamint vörös nyálka látható rajta. Kezelés: Folyadékbevitel. és rovarirtó szert használunk! Ne feledjük: Ne növeljük a kockázatot azzal. és ha az adott fajta kivált valamilyen elviselhetetlen tünetet. Elképzelhető ugyan. a negyedik típus pedig 72 óránként okoz lázat. Hatékonyságukról kérjük ki előbb orvos véleményét! Szedésüket még a hazautazás után is folytatnunk kell. amelyek már csomagban is kaphatóak. bár valószínűleg ez az első trópusi betegség. ahol a maláriaszúnyog található. a daraprin és egyéb malária elleni gyógyszerek is segíthetnek. Az indulás előtt megkezdett gyógyszeres kúra védelmet nyújthat a maláriával szemben. Védelmet úgy szerezhetünk. Ilyen területek leginkább Afrikában és a Távol-Keleten találhatóak. mert a szúnyogok néhány fajtája immunis lett rájuk. ennek ellenére nagyon fázik és erősen reszket.

a hasmenés. BOZÓTTÍFUSZ (TSUTSUGAMUSHI-KÓR): Keíet-Ázsiában és Ausztráliában széles körben elterjedt betegség. A kicsi. reszketés és láz alakul ki. az egyensúlyvesztés. bőre pedig sárgás színezetűvé válik. viszont komoly mellékhatásai vannak. a földtől legalább 30 cm magasan aludjunk. Fejfájás. Kezelés: Pihenés és folyadékbevitel. valamint náthaszerű tünetek. leginkább a bokát. szemei pedig véreresek lesznek. ízületi fájdalom és bőrkiütés kíséri. A láz három-négy napon belül alábbhagy. Ezek közé tartozik a hányinger. Az atka általában a lágyékhajlaton vagy a nyakon csípi meg áldozatát. Végül sebek alakulhatnak ki. így adva át a betegséget A csípés legtöbbször észrevehetetlen. végtagfájdalmat és lázt okoz. így a malária tünetei könnyen észrevehetőek. SÁRGALÁZ (VÉRHÁNYÁS): Az Afrikában és Dél-Amerikában elterjedt sárgaláz fejfájást. Ezt a módszert alkalmazva a hazatérés után még 4 hétig szednünk kell a készítményt! Létezik egy új. a szemeken véraláfutás. mint éjjel. A fertőzés a sűrű. amelyek a további fertőzéseknek kedveznek. és használjunk rovarirtót a fertőzés elkerülése . A maláriával ellentétben egy vírustámadás általában immunitást ad. Az első tünet megjelenésével viszont azonnal Larium-kúrába kezdenek. a hallucináció és az alvási zavarok. amely a korábban leírtakhoz hasonlóan kezelendő. egy héten belül bőrkiütés jelentkezik. Malarone nevű gyógyszer is. csuklót és nyakat érintő légycsípés viszketést okoz. Fejfájás jelentkezik. egy hétig tart. száraz növényzettel borított területeken nagyobb valószínűséggel jelenik meg. ekkor viszont székrekedés és vesefájdalom jelentkezik. a szédülés. 10 napon belül erős fejfájás. a hasi fájdalom. A láz általában 3 nap múlva csillapodik. Heti 1 tablettát kell beszednünk. A dengue-lázat terjesztő szúnyog csípése nappal éppolyan valószínű. A beteg szája feldagad. amely a vakarással csak felerősödik. a nyugtalanság. Kerüljük az ilyen helyeket. amelyet a rágcsálókban élő atka lárvái terjesztenek. de már az utazás előtt 2-3 héttel elkezdve. A tünetek megegyeznek a tífusz többi változatának tüneteivel: kb. a vizelet pedig egyre csökken. A dengue-láz kezelésére nem létezik gyógyszer. Gyógyulás előtt a beteg még többet hány. gyakran vért hány. LEISHMANIA: Főként a szubtrópusi és mediterrán füves térségekben előforduló betegség. Kezelés: Pihenés és ápolás. de néhány napon belül sebbé alakul. amely kevesebb mellékhatással jár és 100 százalékos védelmet biztosít DENGUE-LÁZ (CSONTTÖRÉSES LÁZ): A dengue-láz kb.A Larium nevű gyógyszer teljes védelmet biztosít. Létezik egy másik. a hányás. a tengerentúli munkások által alkalmazott módja is a Larium használatának: nem szednek semmilyen gyógyszert.

és kellemetlen irritációt okoz. Kezelés: Antibiotikumokkal. négy nap múlva bőrkiütés indul el a hónaljból a mellkas. tovább rontva a helyzetet. A csecsemők különösen veszélyeztetettek. szédülés. Az áldozat vagy meggyógyul 12 napon belül. a kart. kómába esik. az Egyesült Államok nyugati részén fordul elő. amelyet a napégés és az ekcéma csak tovább fokoz. vagy önkívületbe. A patkányok terjesztette (vagy helyi jellegű) tífuszt a patkánybolha adja tovább. Ha a felesleges izzadság nem tud elég gyorsan felszívódni. Mindkét változata piszkos. TÍFUSZ: Két változata van. mint a távoli helyeken túlélésért küzdő embert fenyegető betegségként jellemző. de gyakori Latin-Amerikában is. annál többet izzadunk. hányás. köztük a könnycsepp alakú. Tünetek és kezelés: A tífuszhoz hasonlóak annyi különbséggel. a lábat és az alhasat érinti. hogy utat nyitna további fertőzéseknek! MELEG ÉGHAJLATON JELLEMZŐ BETEGSÉGEK HŐKIÜTÉS A köleshimlő vagy hőkiütés bármikor előfordulhat. mosakodjunk meg hideg vízzel és vegyünk fel száraz ruhát! Egy kis tigrisbalzsamot kenve a felső ajkunkra csillapíthatjuk a viszketést. amely a leginkább használt izmokat. az antihisztamin pedig csökkenti a kellemetlenségeket. hányingert okoz. és sokkal inkább katasztrófa utóhatásaként. ha az ember úgy kerül nagyon meleg környezetbe. Kezelés: Menjünk árnyékba! Pihenjünk! Igyunk vizet. különösen ha nincs semmilyen sóbevitel). Létezik ellene oltás is. Nevéből sejthetjük. A nagy erőkifejtés csak felgyorsítja a köleshimlő kialakulását. hogy a csuklón és bokán megjelenő bőrkiütés sokkal súlyosabb. Tünetek: Felületes légzés. Minél több folyadékot (főleg meleg italt) iszunk. Vegyük le a ruhánkat. A kiütéses (vagy járványos) tífuszt tetvek terjesztik és adják át az embernek. HŐGÖRCS: A hőstressz első jele.érdekében. túlzsúfolt környezetben jellemző. kullancs által terjesztett változata. a has és a comb irányába. Általában a test sóhiánya okozza (amely viszont a túlzott izzadás eredménye. amelyben kevés sót oldottunk fel . SZIKLÁS-HEGYSÉGI FOLTOS LÁZ: A tífusz egy újabb. a mirigyek elzáródnak és elvész az izzadás hűtőhatása. A magukat a bőr alá befúró kisebb élősködőket. Oka: a ruhák dörzsölésével kísért erős izzadás elzárja az izzadságmirigyeket. szőrös bögölylárvát vagy a bőrbe fúródás helyén vörös szúrásnyomot hagyó fekélybolhát még azelőtt távolítsuk el. hogy nincs ideje hozzászokni. majd kb. esetleg meghal.fél literhez mindössze egy csipetnyit tegyünk! . Tünetek: Mindkét formája fejfájást.

vegyük ki a vízből I Takarjuk be. fejét és vállát kissé emeljük meg! Vegyük le a külső ruharéteget! A test hűthető a beteget legyezve. Lassan süllyesszük a testet a vízbe a lábakkal kezdve. itassuk vízzel! Amint a testhőmérséklete ismét elfogadható. Eszméletvesztéssel is járhat. amelyet gyakran hányás kísér. ha túl hosszú ideig tartózkodunk a napon vagy túl sokat dolgozunk napos területen. hogy elkerüljük a fény visszaverődését! KISZÁRADÁS . Ha a test több mint kétharmadát érinti.különösen a tengeren. hogyha a kezdeti hűtés hatása már érződik. Súlyos fejfájás jelentkezik. a nagy páratartalom és az erős izzadás miatt kialakuló folyadékveszteség együtt hőstresszhez vezet. A beteget NE merítsük teljesen a vízbe.HŐSTRESSZ: A magas hőmérséklet. viszont nem izzad. Szélsőséges esetekben [amikor a halál vagy az agykárosodás kockázata nagyobb. különösen a világos és érzékeny bőrűeknél. nedves üregbe! Ha visszanyerte az eszméletét. Akkor is előfordulhat. Kezelés: Kerüljük a további ártalmat. hanem pl. komoly veszélyeknek tesszük ki. öltöztessük át és tartsuk melegen. vagy langyos vízbe áztatott alsónemüt adva rá (a hideg viz tovább növelheti a test-hőmérsékletet). Szédülés. majd masszírozzuk a végtagokat. NAPÉGÉS: A hólyagokkal kísért valódi égés (nem lebarnulás) valós veszélyt jelent. mint a vízbe merítés okozta sokk) alkalmazható. forró földön. esetleg görcs kíséri. a szemünk alatti részt pedig sötétítsük be faszénnel. miután kimostuk belőle az idegen testeket. nehogy megfázzon! Ha a beteget teljesen beíemerítjük a hideg vízbe. arca leégett. Tünetek: A beteg arca fakó. maradjunk árnyékban! Vegyünk be fájdalomcsillapítót. Testhőmérséklete emelkedik. ha nem közvetlenül a napon tartózkodunk. gyengeség. így serkentve a vérkeringést és segítve a hő eloszlását a test belső részeiben! Amint csökken a testhőmérséklet. lázas. NAPSZÚRÁS: A legsúlyosabb következménye annak. mielőtt a beteg testhőmérséklete stabilizálódna. A beteg önkívületbe eshet. szélárnyékban fekszünk. ha van! A hólyagokat fedjük be kötéssel. inkább csak locsoljuk vele! Ezután fektessük jól szellőző. pulzusa gyenge. de ne szúrjuk ki őket! SZEMFÁJÁS: Vakító fény . Kezelés: Maradjunk árnyékban és fedjük be a szemünket. a sivatagban és a hófedte területeken (lásdHóvakság) . de még az eszméletét is elveszítheti. vagy ha a szem túlzottan ki van téve a homokszemcséknek vagy a napnak. Kezelés: A hőgörcshöz hasonlóan kezeljük. bőre hideg és izzadt.okozhatja. ha nagyon alacsony értéket mutat a hőmérő! A hűtést és betakarást valószínűleg többször el kell végeznünk. Kezelés: A beteget fektessük árnyékba. Tünetek: A beteg bőre meleg és száraz. végül meleg vízzel borogassuk! Fedjük be az arcunkat. akár halálos is lehet. pulzusa gyors és erős.

és ha csoportban vagyunk. később ezekhez tartsuk magunkat! A HIDEG ÉGHAJLAT VESZÉLYEI Az alacsony hőmérséklet nem kizárólag a sarkvidékeken jelent kockázatot az egészségünkre. nehéz légzés. Kerüljük a túlzott erőkifejtést. nem megfelelő ruházat. csökken a szellemi teljesítőképesség. különösen a kedvezőtlen helyzetben lévő idősek körében. étvágytalanság. I-5%-os folyadékvesztés: Szomjúság. Hosszú ideig a hidegben tartózkodni mindenhol veszélyes. türelmetlenség. bizonytalan kellemetlenségérzet.A kiszáradás annál szembetűnőbb. nem megfelelő táplálékbevitel. A kiszáradás későbbi szakaszaiban:Teljes izomgyengeség lép fel. tudás és felkészültség hiánya. ezért a testhőmérséklet a normális alá süllyed. Víz alkotja az ember testsúlyának 75°/o-át. A kihűlést éppen azok a körülmények súlyosbítják. kipirult bőr. II-20%-os folyadékvesztés: Önkívület. hogy elkerüljük a következményeket! KIHŰLÉS: A kihűlés (vagyis hipotermia) azt jelenti. Tegyünk meg mindent. ha a zord körülmények között menedékbe vonulunk. az eső és az alacsony hőmérséklet mellett az alábbiak váltják ki: kimerültség. dagadt nyelv. mint amilyen gyorsan elveszíti. 6-10°/o-os folyadékvesztés: Szédülés. Megelőzhetjük.bármilyen hideg környezetben előfordulhatnak. ha a veszteség meghaladja ennek ötödét. álmatlanság. hogy minél hamarabb észrevegyük a tüneteket! . homályos látás. a beteg képtelen nyelni. a nyálképződés hiánya. bizonytalan beszéd. nem megfelelő menedék. de leginkább a szél hűtőhatása miatt . A kihűlés gyakori probléma a nagyon hideg időszakokban. és szárazon tartjuk magunkat. ami átlagosan 50 litert jelent Semmi esélyünk az életben maradásra. hogy a test nem tud olyan gyorsan hőt termelni. amikor még tiszták a gondolataink. fejfájás. émelygés. Halállal végződik. Ilyen esetekben akkor készítsünk terveket. minél nagyobb a testfolyadék-veszteség. járásképtelenség. megráncosodott bőr. ezért felismerése után rögtön kezelni kell. érzéketlen. A szél. vezessük be a „gondos haverok"-rendszert: figyeljük egymást. amelyek a sarkvidékeken jellemzőek.

Ezután érzéketlen. Fejfájás. mert a gyors külső melegítés hatására a hideg vér a belső részekbe áramlik. ha hőmérséklete -1 °C-ra csökken. hogy testhőmérséklete elérte a normális szintet. egyszerre csak egy ruhát vegyünk le. hasi fájdalmak. Ez jelentős fájdalommal jár. A fóliatakaró visszaveri ^™ a hőt. Szokatlan soványság. Súlyosbító tényezők: Nedves ruha és nagy szél. a beteg nem reagál a kérdésekre és utasításokra. az orrot. az arcot.vagyis leggyengébb keringésű . viaszos foltok jelennek meg a bőrön. Tartalékokat kell létrehozni a testben.Ha valaki a csoportból már kihűlt. amíg visszanyeri a belső hőtermelés képességét. felhólyagzanak. amelyek később megkeményednek. Mindenkin figyeljük a tüneteket! Jelek és tünetek: Ésszerűtlen viselkedés. főleg hirtelen energiakitörés és levertség váltakozása. bevörösödnek. Ne adjunk a betegnek alkoholt: kitágítja a véredényeket a bőr felületén. majd elhalnak. Kezelés: Kerüljük a további hőveszteséget! Vonuljunk menedékbe a szél és az időjárás egyéb viszontagságai elől! A nedves ruhákat cseréljük szárazra! Ne vetkőztessük te a beteget teljesen. A fagyás attól függően lehet enyhébb vagy súlyosabb. a többiek is közel vannak ehhez az állapothoz. kábulat vagy eszméletvesztés. ha eszméleténél van! A kihűlés előrehaladott fázisában a test elveszíti önmaga újra meleg íté-sének képességét A testnek azonban belülről is melegednie kell.testrészeket is: a kezet. Vízbe merülés. hónalj. Erős széllel kísért alacsony hőmérséklet. botladozás. lassan pótoljuk! könnyíti a beteg kezelését nulla FAGYÁS: A bőr és a hús akkor fagy meg. és az . valamint a szívtől legtávolabb eső . gyorsan pótolj Ha a test lassan veszít hőt. Minden bénító és a hőtermelő-képességet csökkentő sérülés. homáfyos látás. Ájulás. Hirtelen. és kavicsos érintésűvé válnak. combok közti rész! Ezeken a pontokon a vér a bőrfelszínhez közel áramlik. Irányvesztés. ami tovább súlyosbítja a helyzetet. a lábat. csukló. és adjunk rá helyette szárazat! A beteg ne a földön feküdjön! Melegítsük (testünkkel. hogy mennyire van kitéve a hidegnek a testrész. A következő pontokat melegítsük fel: gyomorszáj. ezért magával viszi a kívülről érkező hőt. A bőr fagyásának első jele általában szúró érzés. leküzdhetetlen reszketésroham. Szorongás és szellemi stressz. elesés. növelve a hőveszteséget! A beteg még nem gyógyult meg attól.de csak akkor. vese tájéka. a fület. Lassul a reakcióidő. nyak hátsó része. a foltok megdagadnak. és meg I HOVESZTES: ALTALANOS SZABALYOK I I Ha a test gyorsan veszít hőt. meleg kövekkel)! Adjunk neki meleg folyadékot és cukros ételt . A fagyás minden hidegnek kitett testfelületet érint.

amelyek később elfertőződhetnek és fekéllyé alakulhatnak. amelyet a hóborította föld vagy jég (és a felhők jégkristályai) által visszavert napsugarak magas koncentrációja és erőssége vá!t ki. Kezelés: Menjünk sötét helyre és kössük be a szemünket! A hő tovább fokozza a fájdalmat. ezért nehéz észrevenni. ebben a fázisban úgy érezzük. a sarki és hegyvidéki területek világos égboltja miatt). A további megterhelés elkerülése érdekében viseljünk védőszemüveget. Ezek a szövetek először szürkévé. Enyhe fejfájást. hogy a felmelegítés túl gyorsan történt. elégtelen szellőzés mellett rakott tűz vagy használt kályha. ha a sérült területet fokozatosan. álmosságot. okozhatja a huzat hiánya is. amikor a nap magasan van az égen. Ne lyukasszuk ki a hólyagokat. hideg ruhás borogatást tegyünk homlokunkra! A helyzet idővel javul. és a fény visszaverődését a szem alatti részt faszénnel befeketítve csökkentsük (lásd Éghajlat és terepviszonyok)! SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS: Rosszul szellőző helyeken kialakuló tökéletlen égés okozza ennek a veszélyét. Tünetek: Először a szem érzékennyé válik a ragyogásra. Ezt a hőmérsékletet onnan ismerjük fel. szédülést. 28-28. hogy könyökünk könnyen el tudja viselni. ezért nedves. és egyre vörösödik. ezután elhalnak. ha nincs közvetlen napsütés (pl. és ne dörzsöljük az érintett területet! Az erős fájdalom azt jelzi. megakadályozhatjuk az elfagyását! Nyomjuk a lábfejünket a barátunk hasának (ez szép barátságoknak vethet véget)! A fagyás kiolvadása fájdalmas. Fagycsípés: Kizárólag a bőrt érinti. Csak testmeleget használjunk! HOVAKSÁG: Ideiglenes vakság. A létrejövő szén-monoxid színtelen és szagtalan. de előfordulhat akkor is.ahogy a . Védjük az érintett területet a nagyobb sérülésektől! Ne dörzsöljük hóval! Ne tegyük ki nyílt lángnak! A legjobb kezelési módja. ezek a tünetek azonban gyakran észrevétlenek. hunyorogni kezdünk. meleg. majd alkalmazzuk az érintett területen! Előrehaladt fagyás: Hólyagok keletkeznek. majd pislogni. Ha túl meleg lett. A látott kép rózsaszín árnyalatú iesz. hányingert. végül leesnek. hűtsük le a kívánt hőmérsékletre. mintha homok került volna a szemünkbe. majd feketévé válnak. Erős fagyás: Sokkal komolyabb probléma. Ha nem ismerjük fel a betegséget. és minden különösebb jelzés nélkül eszméletvesztés alakulhat ki. haláios! Kezelés: Egyszerű .utolsó fázisban lehullanak. Kezelésére tegyük melegbe az érintett területet! Kezünket tegyük a hónaljunkhoz vagy a lábunk közé! NE FELEDJÜK: Folyamatosan figyeljük a fagyás nyomait magunkon és a társainkon! A viaszos jelek első megjelenésekor azonnal cselekedjünk! Arcunkkal grimaszoljunk. Ha nem fedezzük fel időben.5°C-os vízzel kiolvasztjuk. Leggyakrabban akkor fordul elő. akár hányást is kiválthat. Kiválthatja minden zárt térben.

az erdei hölgymái és a pitypang) nagy része pedig sárga. A sebek .és az alváshiány még inkább valószínűsíti. a hideg. A gyógy. mert azok némelyikét inkább az alapanyagul szolgáló növényhez kapcsolódó képzettársítások miatt alkalmazták. és kössük le kisebb feladatokkal! Adjunk neki rengeteg folyadékot és biztassuk evésre! Ne hagyjuk. csak tudnunk kell.és egyéb növények. egy tüdőgyulladásos férfit hagyunk a menedék sarkában kuporogni. ilyen pl. hogy ne is alakulhassanak ki! A beteget vigyük friss levegőre.megelőzése még egyszerűbb: szellőztessünk! Egyedül nem tudjuk kezelni az ilyen helyzeteket. Kezelés: Szárítsuk meg a lábunkat. az orvosi tüdőfű vagy a szemvidítófü. és biztassuk egyenletes. Az egykor a vér tisztítására használt növények (pl.bár az is tény hogy a növények szokatlan kinézete feltételezésekre adhatott alapot. Állítsuk inkább talpra. Számos napjainkban használt gyógyszer hatóanyaga is növényi eredetű. de a hólyagokat ne dörzsöljük és ne tépjük fel! Emeljük fel a lábunkat és takarjuk be melegen készítsünk kalitkát a takaró súlyának megtartásához! A felmelegítéshez ne használjunk mesterséges hőt! Ne masszírozzuk! Pihentetéssel és melegen tartással gyógyíthatjuk a fagyott lábat. Ha jót akarunk. TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK Sok megbetegedésre kínálkozik természetes gyógyszer. Az orvosok nem támogatják az összes hagyományos orvosságot. és nem a tényleges gyógyhatású tulajdonságaik miatt . hogy lefeküdjön! A májgyulladásos beteget kényszeresük evésre! Nem engedhetjük. minden bizonnyal meghal. lábujjainkat! Tünetek: Tűszúrásokhoz hasonlító fájdalom jelentkezik a lábunkban. ugyanakkor le kell foglalnunk és meg kell alapoznunk az optimizmusát is! Ha pl. A láb lila. duzzadt és hólyagos. hogy a beteget elhagyja az ereje vagy az életkedvei Növényeken kívül mással is kipótolhatjuk az orvosi felszerelésünket vagy készleteinket. illetve természetes anyagok már évezredek óta gyógyszerek és kezelések alapját képezik. amelynek kialakulását a kimerültség. Néha a növény neve utal egykori gyógyászati alkalmazására. a mezei tikszem és a bojtorján) többsége vörös. Megfelelő méretű bakancsot viseljünk! Rendszeresen tornáztassuk és ellenőrizzük a lábunkat. A fagyást a túl szoros bakancs is gyorsítja. ezért ügyeljünk rá. figyelnünk kell rá. mesterséges lélegeztetést alkalmazzunk! Tartsuk a beteget melegen és szellőztessük ki a menedéket! LÁBFAGYÁS: Akkor fordul elő. A lábfagyást úgy akadályozhatjuk meg. legyünk kérlelhetetlenek! A beteg túlélőről gondoskodnunk kell. az ivóvíz. Komoly gond. a sárgaság gyógyítására szolgáló növény (köztük a párlófű. hogy hol keressük. hogy a lábunkat szárazon tartjuk. az élelem-. mély lélegzetvételre! Ha nincs eszméleténél és nem lélegzik. Hasító fájdalom kíséretében beáll az érzéketlenség. ha a láb hosszú ideig vízben vagy nedves és hideg helyen van.

tegyünk egy kis lőport a seb köré. az itt következő növények többsége a mérsékelt égövön él. A sérülések kitisztítására a férgek is alkalmasak. majd gyújtsuk meg. Osszuk a felhasználandó mennyiséget napi három adagra! A forrázatot.közvetlenül növényekből származik. közvetlenül a használat előtt készítsük el! Soha ne hagyjuk őket 12 óránál tovább állni! A növények hatékonyságát a leszedés időszaka is befolyásolja. Ha a beteg rosszallását fejezi ki. hogy azzal teszünk jót. Elkészítési módjukat később részletezzük. és a bennszülöttek által készített gyógyszerek számos növényi összetevőt tartalmaznak.köztük a kokain. A férgek a jobb kezelésig tisztán és nyitva tartják a sebet. és a túlélő ezeket ismeri fel a legnagyobb valószínűséggel. kinek a vizelete tisztítja a sebét. a főzet gyökerekből készül. hogy hasson a kezelés! Forrázat készítése Vágjuk fel és zúzzuk össze a növényt. ha nagyobb adagokat szedünk le és azokat alkalmazzuk! Ez nem igaz. Modern gyógyszerek Sok modern gyógyszer . ezek a trópusi országokban azonnal eilepik a sebet. ki fogja bírni. leghatásosabbak. Ne higgyük. így akár bajt is okozhatunk! Ne várjunk egyik napról a másikra csodát! Adjunk elegendő időt.kimosásához fertőtlenítőszerként vizeletet is használhatunk. Arra viszont ügyeljünk. amely nagyon veszélyes lehet a növény alkalmazásakor. Ne feledjük. hiszen ezekről a növényekről készült a legtöbb feljegyzés. Sokszor mérget tartalmaznak. ez megakadályozza az üszkösödést! Egyesek szerint az amputáció után a csonk lezárásának legjobb módja annak kiégetése (ahogy régen a levágott kezű bűnözőknél tették). már nem fogja érdekelni. hogy a növények virágzáskor a legerősebbek. hogy több modern gyógyszer trópusi növényből készül. a főzetet és a borogatást mindig frissen. Néhány bekezdéssel lejjebb egy felsorolás található egyes gyógynövényekről és azok lehetséges alkalmazási módjairól. és lőszerünk is van. a morfium és a digitálisz . hogy könnyebben hozzáférjünk a tevéhez és az olajához! Fél liter vízhez egy maroknyi gyógynövényt adjunk. A seb kiégetése nagy lelki erőt követel a beteg részéről. Ha úgy érzi. a saját vizeletét használjuk! Ha pedig nagyon beteg. hogy az egészséges szöveteket ne falják fel! A sebek kitisztítására évszázadok óta használják a tüzet. Annak ellenére. egy növény különböző részeinek különböző felhasználási lehetőségi lehetnek! A forrázat általában levelekből és virágokból. Növényi készítmények A mérgező növényekkel ne is foglalkozzunk! Mindig tökéletesen azonosítsuk a növényt! Általános szabály. kinyerésük azonban nem könnyű. sokaknál viszont a sérülés utáni sokkot követő égetés miatt fellépő sokk akár halálos is lehet. Öntsünk rá forrásban lévő vizet! Keverjük .

kezdjük el rágni vagy szívni a leveleket. kaparjuk le. A nedv kipréselése A növény szárából és leveléből készítsünk nedves pépet úgy. ORVOSSÁGOK VÉRZÉS CSILLAPÍTÁSÁRA Gyékfú: kipréselt nedve Muskátli: ievelemek kipréselt nedve Óriós pöfeteg: borogatásként Puha gólyaorr: kipréselt nedve Télizöld: leveleinek kipréselt nedve . kövekkel vagy bottal összezúzzuk. Vágjuk szét. Hagyjuk kissé kihűlni. vagy a gyógynövény egészét! Ha a növény túl száraz.85 dl-be)! Forraljuk fel. a rándulásokra és a gennyes sebekre is. maximum csak 0. majd zúzzuk péppé a gyökereket! Legalább félórára áztassuk vizbe (legkevesebb egy kanálnyiba.össze! Hagyjuk kihűlni! Nem kell a folyadékot megszűrni. és kössük a kívánt helyzetbe! Borogatást tehetünk a merev ízületekre. majd köpjük ki a megrágott pépet! Főzet készítése A főzet általában gyökerekből előállított készítmény. hogy jól felforralva és porrá zúzva megkeményedik. A levet kizárólag a sebbe préseljük. adjunk hozzá vizet! Tegyük rá az érintett testrészre. majd pároljuk. hogy a kezünkkel. se víz. Minél több nedvet próbáljunk kinyerni belőlük. amíg a folyadék a harmadával csökken! Borogatás készítése Törjük össze laposra a gyökereket. a pépet az érintett terület köré! Nagy levéllel és kötéssel tartsuk a helyén! Gipszelöanyagok A nadálytő (és kisebb mértékben a salamonpecsét) gyökere annyi keményítőt tartalmaz. a leveleket. majd fedjük be egy nagy levélle!. tegyünk ki feleakkora mennyiségű hideg vizet a napra! Ha nincs se napsütés. a gyógynövények maguktól lesüllyednek az aljára! Ha nem tudunk vizet forralni. majd vonjuk vele körbe a sérült végtagot vagy ízületet! A borogatás egy helyben tartására is használható.

forrózat o virágából borogatásként Közönséges cicka fark: forrózat a gyökér kivételével oz egész növényből íibopimpó: forr azat a gyökér kivételével az egész növényből Lórom: összezúzott levelei Nodólytő: főzet a gyökeréből borogatásként Orbáncfű: forrózat o virágából és a hajtásából Orvosi pemetefű: forrázol a gyökér kivételével az egész növényből Orvosi ziliz: főzet a gyökeréből. . borogatásként Papsajt: forrózat a leveleiből és a virágaiból. péppé tört nyers gyökere sóval (ólioti harapásokra) Gömoernyó: forrázol a gyökér kivételével oz egész növényből Kálón fú: összezúzott levelei Kamilla. borogatásként Ragadvónyfü: forrázol a gyökér kivételével az egész növényből Soiamonpecsét: főzet a gyökeréből borogatásként Sóska: összezúzott levelei Szilfa: forrózat a kérgéből Tisztesfü: forrózat a gyökér kivételével az egész növényből Tölgyfa: forrózat a kergéből Tyúkhúr: leveleiből kipréselt nedv Varáöics: összezúzott levelei Vizitormc: kipréselt ned ve FERTŐZÉSGÁTLÓ MEGJEGYZÉS: Ezek a növények külsőleg és belsőleg egyaránt alkalmazhatóak. borogatásként Pásztortáska: forrózat a gyökér kivételével az egész növényből. vagy . o bőr lemosására.ahol oz javasolt .Tisztestú: kipréselt nedve Útifű: porrá zúzott levelei borogatásként BŐRKIÜTÉS/FEKÉLY/ SEB KITISZTÍTÁSA MEGJEGYZÉS: A növényeket külsőleg.borogatásként használjuk! Naponta kétszer-háromszor alkalmazzuk őket! Árvacsalán: forrözat o virágaiból és a hajtásaiból Bodzafa: leveleiből kipréselt nedv Bojtorján: főzete gyökeréből. forrózat a leveléből és a virágából. Különösen elfertőződött sebek esetén hasznosak.

duzzanatokra alkalmazva Salamonpecsét: főzet a gyökeréből.Fokhagyma: kipréselt nedve Kakukkfű: forr ázat a leveléből és a virágából Közönséges Torma: főzet a gyökeréből Orvosi ziliz: főzet a gyökeréből. Bojtorján: főzet a gyökeréből Borágó: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Fokhagyma: ki préseit nedve duzzanatokra Fűzfa: főzet a kérgéből Görvélyfű: főzet a gyökér kivételével az egész növényből. külsőleg alkalmazva Kamilla: a virágából kipréselt nedv duzzanatokra alkalmazva Lórom: összezúzott leveleizúzódásokra alkalmazva Nadólytő: főzet a gyökeréből duzzanatokra alkalmazva Nyárra: forrázat a levélrügyekből Nyírfa: forrázat a leveleitől Orbán cfü: far rázó t a virágáb ól és a h ajtósa bő I zúzódásokra Orvosi citromfű: forrázol a leveleiből Orvosi pemetefű: kipréselt nedve vagy levelei fül fájásra Piros áfonya: forrözat a leveléből és a gyümölcséből Puha gólyaorr: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből. zúzódások és vér rögök kezelésére. külsőleg a I ka lm azva Sóska: összezúzott levelei zúzódásokra alkalmazva Szilfa: forrázat a kérgéből Tyúkh ú r: forrázat a gyöké r kivételéve I az egész növényből . forrözat a leveléből és a virágúból Papsajt: forrázat a tévéiéből és a virágából FÁJDALOM/FÁJÁS/ZÚZÓDÁS/MEREVSÉG MEGJEGYZÉS: A megjelölt növények külsőleg használandók.

ami a lázat csillapítja.Varódics: összezúzott levelei zúzódósokra alkalmazva LÁZ MEGJEGYZÉS: Ezek a növények izzadást idéznek elő. inhaláláshoz Közönséges párló fű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Közönséges torma: nyers gyökere Martilapu: forrázat a leveleiből és a virágaiból Molyhos ökörfarkkóró: forrázat a gyökér kivételévei oz egész növényből. főzet a gyökerétől öblögetéshez Nadálytő: forrázat az egész növényből Nyárfa: forrázat a levél rügyekből Orbáncfű: forrázat a . Bodzafa: forrázat a virágaiból és a gyümölcseiből Hársfa: forrázat a virágaiból Kamilla: forrázat a leveleiből és a virágaiból Őszi margitvirág: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Szilfa: főzet a kérgéből MEGFÁZÁS/TOROKFÁJÁS/ LÉGÚTI PANASZOK Bojtorján: főzet a gyökeréből Borágó: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Csalón: forrázat a leveleiből Fekete áfonya: forrázat a leveleiből és a gyümölcseiből Fűzfa: főzet a kérgéből Gombernyő: forrözat a gyökér kivételével az egész növényből Gyékfű: forrázat a gyökér kivételével az egész nővén yb ől öb lö getésh ez Ho vasi magcsá kő: forrázat az e gész no vényből öblögetéshez Hársfa: forrázat a virágából Illatos menta: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Kakukkfű: forrázat a leveleiből és virágaiból Kamilla: forrázat a virágából öblögetéshez Kigyógyökerű keserű fű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Közönséges cicka fark: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből.

virágaiból és hajtása ibói Orvosi angyalgyökér: főzet a gyökeréből Orvosi pemetefű: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Orvosi tüdőfú: forrázat o gyökér kivételével az egész növényből Orvosi ziliz: főzető gyökeréből. főzet a gyökeréből Őszi i/érfű: forrázat a leveleiből és o gyökeréből Piros áfonya: főzete gyümölcséből Szeder: forrázato leveleiből vagy főzet a gyümölcséből Szilfa: forrázat a gyökeréből Télizöld: forrózot a leveleiből. forrázat a virágából és levelébői Papsajt: forrázat a virágából és a leveléből Rózsa: főzet csipkebogyóból Tölgyfa: főzet a kérgéből öblögetéshez Útifű: forrózot a leveléből és a szárából GYOMORBÁNTALMAK ENYHÍTÉSE Fekete áfonya: főzet o gyümölcséből Gombernyő: forrázct a gyökeréből Illatos menta: forrázct o gyökér kivételével az egész növényből összezúzott faszén hozzá -adásával Közönséges cicka fark: forrázct o leveleiből és a virágaiból Közönséges torma: forrázó te gyökeréből Orvosi citromfű: forrózot a leveleiből Pitypang: főzet ez egész növényből Soiamonpecsét: főzet a gyökeréből Saspáfrány: forrázct a leveleiből Szeder: forrázct a leveleiből HASMENÉS MEGJEGYZÉS: A tünetek enyhüléséig napi két-hórom alkalommal alkalmazzuk ezeket a növényeket Fekete áfonya: főzet a gyümölcséből Illatos menta: forrázct a gyökér kivételével az egész növényből Kigyógyökerű keserűfü: forrázct a gyökér kivételével oz egész növényből Libapimpó: forrózot a gyökér kivételével oz egész növényből Havasi magcsákó: forrázat c gyökér kivételével oz egész növényből Mogyoröfc: forr ázat a leveleiből Orvosi ziliz: forrázat a leveleiből és a virágaiból. de hosszabb .

i nyert nedv segíti a szövetek újraképződését. naponta kétszer-háromszor alkalmazandó.ideig nem szabad alkalmazni Tölgyfa: főzet a gyökeréből Útifű: forrázct a leveleiből és a szárából SZÉKREKEDÉS Bodzafa: gyümölcséből kipréselt nedv Borbolya: gyümölcséből kipréselt nedv Diófa: főzet a kéregbői Közönséges páriófű: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Őszi margi [virág: forrázat a leveleiből és virágaiból Pitypang: főzet az egész növényből Reg adván yfü: fór reze ta gye kér ki vé telével az egész növényből Rózsa: főzet csipkebogyóból Terackbúze (Elymus vagy Agropyron repensj: főzet a gyökeréből Vörösberkenye: gyümölcséből kipréselt nedv ARANYÉR MEGJEGYZÉS: Külsőleg. FÉREGHAJTÓK Görvélyfű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből . Fekete áfonya: gyümölcséből kipréselt nedv Kamilla: forrázat a leveleiből és a virágaiból Libapimpó: forrózot a gyökér kivételével az egész növényből Nyárfa: főzet a levélrügyekből Saiamonpecsét: főzet a gyökeréből Salátaboglárkc: leveleiből kipréselt nedv Szilfa: főzet a kérgéből Tölgyfa: főzete kérgéből Útifű: kipréselt nedve NE FELEDJÜK: Fejfájásra: A fűzfa leveléből és kérgéből készített főzet szalicint tartalmaz. amely az aszpirin egyik összetevője. Hegesedés elősegítésére: A nadálytő leveleiből ki.

Őszi margitvirág: főzet a leveleiből és a virágaiból Saspófrény: forrózat a gyökeréből Varádics: forrózat a leveleiből és virágaiból. élősködő férgeket. ovális vagy szív alakú levelei gyakran a vörös. csillapítja a keléseket és o rovarcsípéseket Kardomom (Élettana cardannomum): A gyömbér rokono ez oz Indiában és az onnon keletre esó területek egyes részein éió. hasonló megjelenésű fajtája található ín diától keletre Kínáig. ehető . de a világ minden tójára betelepítették. de csak viszonylag keveset vizsgáltak meg nyugati kutatók. az élénk rózsaszín és a zöld árnya!atoiban pompáznak. amelynek vastag. köztük a soptaparna vagy saptacehada (Alstonia scholaris): Megtalálható Indiótól keletre egészen a Főlap-szigetekig. amelyet nem tudunk egyértelműen azonosítani! Indiai szépcsalán (Acalypha indica): Egyike o szómos hasonló.magas növény. valamint délre Indonéziáig. és szélesebb körben is csak néhány számít ismertnek. A leveleiből es kérgéből készített főzettel megfékezhető a malária és a vérhas. de csak mértékletesen. gyógyhatású növény. Indiában és Délkelet-Ázsiódon élő cser/éne*. húsos gyökértörzse von. egészen Ausztráliáig. Soha ne kísérletezzünk olyan növénnyel. 2-3 m . A következőkben a sok hasznos növény közül mutatunk be néhányat. és hosszú. A gyökeréből és leveleiből készült főzet hashajtó és erősítő hatású Alstoniafélék. Összezúzott levele enyhíti a belső vérzést. illetve Ausztrália egyes részein is. lásd Trópusi növények az Élelem fejezetben/. kis mennyiségben használjuk Trópusi gyógynövények Több ezer trópusi növénynek ismert a gyógyhatású (a bennszülött törzsek tényleg használják is ezeket). Ha nem ismerjük pontosan a gyógynövényeket. i/izben megfőzött kérge erősítő es lázcsökkentő hatású. illetve Indonéziában található meg. Vodon él Dél-Amerika trópusi területein. Malájföldön a leveleit megszorítják és teaként fogyasztják. Bruceafélék: Számos. általában vörösesbarna törzsű fa. A malária elfojtásához készítsünk főzetet kinintartalmú kérgéből! Moringa (Moringa oleifera.Gyakori. enyhíti a cukorbetegségei és elpusztítja a belső. magas. inkább vigyünk magunkkal orvosságokat. A Brucea su metrón a magját hasmenésre és vérhasra alkalmazzak. elágazó fejecskeviróg-zotor hoz Magját vagy gyümölcsének kisajtolt nedvéf emésztési panaszok és hányinger enyhítésére használjuk! Kínafa vagy kininfa (Cinchona): Nagy. Nim növény vagy neem fa (Ante'aea aza-dirachta vagy Azadirachta indica): Indiától Kínáig. A magjából származó olajat fekély és bőrponaszok kezelésére használhatjuk. Minden része keserű ízű. és délre.

megfázás és emésztési rendellenességek megszüntetésére és egyéb. A leveléből és kérgéből készült főzet enyhíti a gyomorpanaszokot. szőrös. lásd Sivatagi növények az Élelem fejezetben. Némelyiknek több felhasználási lehetősége is van.trópusi növény. Többségük nagyon elterjedt és biztonságosan fogyasztható. Afrika trópusi részein él. Majomkenyérfa (Adansonia. egészen Tajvanig előfordul. Indiában és onnan keletre. Használhatjuk őket vérzés elállítására. maximum 7 m-es növény. A nedvet kis mennyiségben férgek elűzésére használhatjuk. c belőlük készült forrózat azonban o goto ndféreg és a hasmenés kezelésére is alkalmas. sebek gyógyítására. valamint Polinéziában. külön megemlített kezelésekhez. A leveléből készült forrázatot köhögés és láz csillapítására használhatjuk. a lázzal járó fájdclmokct és egyéb fájásokat. Pergularia extensa: Törzsét kemény. zöldesfehér virágokat hoz. Széíesen ovális levelei maximum 15 cm hosszúak. fekélyek és sebek gyógyítására használjuk! Crateava religiosa: Megtalálható Indiában. Puha leveleit és hajtásait zöldségnövényként is használhatjuk. fogazott levelek és sárgás virágok jellemzőek. ho megvágják. ÁLTALÁNOS ÉS FERTŐZÉSGÁTLÓ HATÁS: GYÓGYNÖVÉNYEK . de alább a leggyakoribb alkalmazási mód szerint vannak csoportosítva. A gyökeréből és leveléből kipréselt nedvet bőrkiütés és gyulladás kezelésére használhatjuk . A leveleiből készült borogatás t ke!esek. láz enyhítésére. onnan keletre egészen Pápua Új-Guineáig. Apró. egynyári. amelynek kérge koucsuktejszerű nedvet bocsa: ki. Magja közepesen erős hashajtó. Kibatalia arborea: Fgy újabb ázsiai fofajta. Mahuang vagy bala (Sida cordifolia): Egyenesen növő. szétterjedő szőr borítja. amelyre hosszúkás./: Kaparjuk le a kérgén taláfhotó gumit! Férgek és hasmenés kezelésére használjuk! A felsorolt gyógynövények a mérsékelt égövön élnek.

. hegyvidéki területein jellemző. A teljes növényből készített.1. gyakran szőrös leveleket és fehér. Főleg Európa és Ázsia füves. Állítólag gyógyítja a szénanáthát. ovális. c hurutot és az orrdugulóst is. lila erezettel és sárga foltokkal tarkított virágokat hozó növény. Szemvidítófű (Euphrasia officinalis): 30 cm-es. szűrt forrózat kiválóan alkalmas o szem fertőzéseinek kezelésére.

köhögést és megfázást csillapító forrózatként. Természetes antibiotikumot is tartalmaz. Gumója erős fertőzés-gátló.2. Főzetként alkalmazva enyhíti a duzzanatot. illatos. Fokhagyma (Allium): Számos változata megtalálható a mérsékelt égövi területeken. Használjuk fertözésgátlóként. bár egyes fajtái máshol is előfordulnak. cserjéseiben és bozótosaiban él. Európa és Ázsia nyugati részének füves területein él. [/Ízzel hígított. A hagyma fogyasztásával megelőzhető a megfázás. szétterülő növény. szögletes szárú. kipréselt leve külsőleg használva sebek és duzzanatok kezelésére alkalmas. valamint apró. csíkszerű. 5ok különböző fajtája létezik. ovális levelű és vörösesbarna virágú növény Európa és Ázsia erdeiben. Legtöbb fajtáját több hosszú. Csomós vagy göcsös görvélyfü (Scrophularia nodosa): Legfeljebb 90 cm magas. illetve zöldségnövényként! 4. a . manapság már a trópusokon is. sőt. szárat megkoronázó fürtvirágzat jellemzi. hegyes. Apró ovális leveleket és vöröseslila virágokat hoz. a hagymából felszökő levél. rózsaszínes vagy fehér virágokból álló. Mezei kakukkfű (Thymus scrpyllum): Kisméretű. Szaga alapján biztosan megtaláljuk. 3.

forrázatót oelső vértesek csillapítására használjuk. füves.rándulást. Száraz. eloszlatja a vér rögöket és gyógyítja az aranyeret. a keléseket és zúzó-dásokat. rózsaszínesek és öt sziromból ellnek. Szára szőrös. VÉRZÉS: 5. füves vidékein és pusztáin él. Puha gólyaorr [Geránium mól le): Legfeljebb 30 cm magas nö vény. virágai aprók. főzetét belső vérzések csillapítására használjuk. . Hegyes. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. 6. Közönséges gyékfű (Prunella vulga r is): Szőrös kúszónövény. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. levelei mélyen csipkézettek. Európa és Ázsia száraz. puszta jeliegü területeken él. ovális levelek és lila virág fejek jellemzi k.

.

A szóróból. 9. széles. Útifű /lásd Ehető növények az Élelem fejezetben/ Nedve sebek és mellkasi panaszok kezelésére alkalmas. valamint sötét rózsaszín és a lila árnyalataiban pompázó. szív alakú leveleket. feher vagy rózsaszínes virágokat hoz. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. sárga porzószálas virágaival a kúszó erdei szamócára hasonlít. Hegységekkel tarkított sziklás és északi sarkvidéki területeken él. Mocsári tisztesfü (Stacnys palustris): Erős szagú. bozótos és sziklás vidékein él. szőrös. BÉLPANASZOK: 1. Csipkézett. forrázatat belső vérzések csillapítására használjuk. forrázatót fájdalmas felületek. Kéz olekú.. örökzöld. és tömör fejecskevirágzat formájában apró. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. Havasi magcsákó (Dryas octopetala): Ko-réjos. ólul halványabb leveleivel és nagy. külsőleg alkalmazzuk. Európa és Ázsia erdőségeiben terjedt ei. A világ más részén számos számos télizöld fajta fordul elő. (ándzsós levelek és nagy kékeshla virágokjellemzik. Gombernyo (Sanieula eurooaea): 50 cm magas növény. leveléből és virágából készített forrázat o hasmenés kezelésére és öblögetésre szolgál. Kipréselt nedvét vérzés elállítására.7. fehér. 8. rándulások és sebek lemosására használjuk. Általában nedves területeken él. 90 cm magas növény. Eu -rópa és Ázsia erdős. Nagy télizöld (Vmca major): 50 cm magas növény. Bőrszerü. Hasonló fajok lelhetők fel az erdö-széleken és az árnyékos pusztaságokon. . fehér foltos virág füzért hoz. mélyen karéjos leveleket.

szőrös. ovális. zöldessárga levél és a levél tövénél növő. .romillatú.2. Csipkézett. Európa és Ázsia melegebb. apró fehér virágok jellemzik. ön'ös. Az egész növényből készített forrázotot láz és hányinger csillapítására használjuk. 60 cm-es növény. kb. Menstruációs fájdalmak enyhítésére is alkalmas. füves területein él. Orvosi citromfű (Melissa officinalis): Cíf.

Ragadványfü vagy ragadós galaj (GaJium aparine): Kusza. korong alakú gyümölcsök és gyakran a fctörzs aljából kinövő gyökérhaj tősok jellemzik. szúrós szárú növény. Gyakori a nedves. A leveleiből készült forrázotot hasmenés en yhitésére és az emész tés serken tésére használjuk. Ha a forrázat túl erős.3. lilás 5záraöól nőnek ki. ovális levelei 80 cm-es. Örvös. mindig édesvizközelében található. Csipkézett. szőrös növény. melegen a lázas beteg verejtékezését idézi elő. A hasonló menták szintén hatékonyak. Fürtös. 5. zöld. csipkézett levelek. fős és puszta . hányta tó hatású lehet 4. A kéregből készült főzetet hasmenés és bőrkiütés gyógyítására használjuk. Szilfa (Ulmus): Magos fafajta. 6. Vízimenta (Mentha aquatica): Illatos. Nagy ovális. Őszi margitvirág: lásd a következő oidaion. hosszú. rózsaszín virágokat hoz. keskeny szúrós leveleket és apró fehér virágokat hoz.

Hólyaggyulla-dás esetén azonos mennyiségű orvost zilizzel keverve. alsó felén szürkés levélkéjü. rendszeresen és gyakran alkalmazva hólyag gyű Ka dóst kezelhetünk vele. szív alakú levelek és sárga virágok jellemzik.területeken. Közönséges párlófű (Agrirnonia eupatoria): Szőrös szárú. a boglárkákkal1 9. 90 cm magas növény. zöldesfehér . füves területeken él. rendszeresen és gyakran alkalmazzuk! 7. Ne tévesszük össze mérgező rokonával. számos változata létezik. Száraz. sötétzöld. 8. csipkézett. (vés szára cső a lakú. lándzsás. A teljes növényből készült főzetet székrekedés és gyomorsavtúltengés esetén használjuk! Kisebb adagokban. Fényes. Saláta boglárka IRanunculus ficaria): 20cm magas növény. sárga virágokból álló hosszú füzérvirógzatot hozó. A forrázatát a székrekedés enyhítésére használjuk. Salamonpecsét(Po)ygonaTuimMp/ú főtiszt rűnö vén y. Európa és Ázsia nedves erdőségeiben és nedves talajú területem él. Kipréselt levet külsőleg aranyér kezelésére használjuk. A fiáról növények forralás után spenótként fogyaszthatok.

Porrá tört gyökere főgázaiként és borogatásként alkalmazva egyaránt gyógyítja a zúzódó sokat.leveleket tart. Főzzük meg. majd hagyjuk megszáradni: megkeményedve rögtönzött gipszként használható sin készítéséhez. Készithetünk belőle hányingert enyh(tő ferrázetot is. Bogyója viszont mérgező! . Kernényitödús gyökere a paszternákhoz hasonlóan fogyasztható. A gyökeréből készült főzetet külsőleg aranyér és zúzódások kezdésére haszna juk.

Libapimpó ( ásd Ehető növények az Élelem fejezetben): Szintén emésztési gondok es aranyér .

LÁZ. ha forrázatot készítünk a teljes növényből. rendszeresen és gyakran adott meieg főzet segít szabályozni a méhizom-összehúzódásekat a szülés során. parthenium): Rendkívül illatos. Finom. Az egész növényből készült forrázatot fejfájás. migrén és megfázás enyhítésére használjuk. LÁZ. mig virága kipréselt ievét fájdalmakra és húzódásokra alkalmazhatjuk f Nyugtató hatása különösen az ideges.kezelésére alkalmas forrózat készíthető belőle. Őszi margitvirág(Tanaceturr. sárgás levélkék és sokszázszorszépszerü virág jellemzi. szé tda ro bol t le vei ű és szúzszorszépsze rű virágú. . valamint általános fájdalmak enyhítésére vagy tinktúraként rovarcsípések csillapítására használjuk. de egyeseknél hólyagokat okozhat a szőj belsejében. Európa és Ázsia puszta és füves területein él. 45 cm-es növény. KÖHÖGÉS ÉS MEGFÁZÁS: 5. KÖHÖGÉS ÉS MEGFÁZÁS. és láz. fejfájás. Biztonságosabb. A levelek elfogyasztása enyhíti a fejfájást és a migrént. izgatott gyerekeknél érvényesül. Római kamilla (Cnamaennelum nobile): Európa és Ázsia füves Területein jellemző. FOLYTATÁS: 1. A kis adagokban. illatos kúszónövény.

.

Pézsmamályva (Malva moschata): A füves és bozótos területűken élő növény 60 cm-es magasságot ér el. bozótos területein fordul elő. apró fehér vagy rózsaszín virágokat hoz. Közönséges ciekafark (Achillea millefolium): Illatos. bőrszerű. rózsaszín. Kiválóan kezeli a gyerekek köhögését is. Martilapu (Tussilago farfari): A késő téltől kezdve gyakori növénye sivár és puszta vidékeken. Orvosi tüdöfű (Pülmonaría officinalis): Szőrös. Szőrös szór. Az orvosi zilizhez (8j hasonlóan használjak. rózsaszín vagy üláskék virágokat hoz. Nagy a dogokban hashajtó hotcso von. szőrös növény. örvös virága fehér Európa és Ázsia száraz.2. Orvosi pemetefű (Marrubium vulgare): Kokukkfüillarú. Szögletes szóra 50 cm magas. és nagy. A füves területek növényé. és hareng alakú.készített forrázatot megfázás és láz kezelésére használjuk. kerek. Szétdarabolt. a leveléből kipréselt olaj a fül fájást csillapítja. Az egész nö vényből készült főzet enyhíti a megfázást és a légzőszerv) megbetegedéseket. Fokó foltokkal tarkított. szőrös. sötétzöld leveleket és fejecske virágzata t alkotó. maximum 30 cm mogos növény. Európa és Ázsia erdővel és bozótossal vegyesen borított területein talál ható. Az egész növényből . A mályvönok számos változata létezik és terjedte!. csökkenti a vérnyomást és ez arany-érbántalmakot 6. Spárgaszerü szárak Tetején ülő. ötszirmú virágok jellemzik. Az egesz növényből készített forrózat kiválóan enyhíti a mellkasi panaszokat és a hasmenést. A leveleiből készült forrázatot megfázás és köhögés enyhítésére használjuk! 3. kunkori levelei zöldesfehér színűek. erősen osztott levetek. 5. Elősegíti a vér olvadását eseteken. lánazsaszeru leveleket. maximum 60 cm magos növény. Köhögés esetén egyenlő mennyiségű martilapuval keverve alkalmazzuk l 4. .kivéve a gyökeretI . nagy sárga pitypangszerű virágok és a virágokat követő szív alakú levefekjellemzik.

A leveleiből készült forrázarnak ellazító hatása van. 8. szőrös. Orvosi ziliz (Althaca officinalis): 90 cm magas. Pajzssajt vagy madármályva (Lavatera arborea): 3 m-es magasságot is elérő növény. ha összetört leveleivel dörzsöljük azok helyét. Főtt leveleből kiváló borogatás készíthető a bőrpanaszok gyógyítására. Az egész növényből készített forrázatot mellkasi panaszok kezelésére. borostyán alakú levelei és sö tétlila csíkos. a kizárólag a gyökérből készültet a vér-veszteség okozta szédülés enyhítésére. illetve sebek és kelések tisztítására használhatjuk. karéjos leveleket és halvány rózsaszín virágokat hoz. Főzött gyökere kiváló étel. Az orvosi zilizhez (8j hasonlóan baszna (juk. rózsaszínes liic virágai vonnak.7. szürke növény. Nagy. Európa és Kis-Ázsia sziklás partvidékein jellemző. Szőrösf alul fás szára. Rovarcsípéseket csillapíthatunk vele. és csökkenti oz emésztőrendszer irritációit és gyulladásait .

9.

Moiyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus]:

2 m-es növény halvány, bolyhos szőr bontja. Nagy, lándzscszerü levelek és súrü, ötszirmú sárga virágokból álló fürtök jellemzik. Száraz, meleg, fü ves területeken jellemző. A leveléből és virágából készített forrázatot köhögés és mellkasi panaszok enyhítésére, a gyökeréből készült főzetet öblögetésre használhatjuk. Virágainak porrá törésével nyugtató és fájdalomcsillapító hatású teát készíthetünk.. 10. Közönséges orbáncfű (Hypericum perfo-ratum): 60 cm magas növény. Apró, hosszúkás, áttetsző, foltos levelek és aranysárga virágoktól álló fejecskevirágzatjellemzi. Eltörve piros nedvet bocsát ki. Füves, bozótos vidékeken ét. A teljes növényből készült forrázct megfázás és mellkasi panaszok enyhítésére használható. Az itt következő rovarok és egyéb állatok nem jelentenek túlzott problémát az ésszerű elővigyázatossággal eljáró túlélő számára, komoly gondot okozhatnak azonban, ha nem a kellő tisztelettel közelítünk feléjük.

VESZÉLYES ÁLLATOK 1. Skorpió: A trópust, szubtrópusi és meleg éghajlatok sivatagaiban, erdőiben és dzson-geleicen él, bar egyik változata az Andokban, 3600 m-es magasságban is meg található. Főként éjszaka aktív. A sivatagi fajták többségének színe c sárgás vagy vilógoszöldes, mig a nedves vagy magasabb hegyvidéki területeken élők barnák vagy feketék. Átlogcsan 2,5 cm-es, Afrika déli részén és Új-Guineában viszont találni iehet 20 cm-es óriásokat is. Némelyik a földbe ássa magát, többségük azonban tekereg vagy kövek alá bújik, illetve más menedéket keres magának - akár a mi felszerelésünkben is. Fullánkja a farkában található. Legtöbb fajtája csak kisebb kellemetlenséget okoz, de némelyik idegmérget termel, amely ideiglenes, 24-43 órán át tartó bénulást okoz. Néhány Közel-Keleten, Brazíliában és Mexikó nyugati részén élő skorpiófajta csípése halálos, igaz, ezek a fajták nagyon ritkák, és mérgük inkább csak a gyengébb ellenállású szervezetek (kisgyerekek, idősek betegek) számára végzetes. 2. Barna- vagy hegedűspók (loxoseeles rec- íusa): Észak-Amerikában élő pók, a feje hátsó részén található hegedű alakú mintáról ismerhető fel. Számos változata közül a L reclusa a legveszélyesebb. Csípése 24-48 órán belül lázat, fázást, hányást, ízületi fájdalmat és bőrfoltokat okoz. Mérge agyon ritkán halálos, cm a seb körűi szöveti torzulás alakulhat ki, ami megfelelő kezelés hiányában akár a testrész amputálásához is vezethet. 3. Fekete özvegy (Latrodectus): A világ számos részén, a melegebb területeken, sivatagokban él Apró, sörét pók, o hasán található piros, sárga vagy fehér, néha homokóra a'akú mintáról ismerhető feí. Csipése fájdalmas, izzad őst, resz-ketést és gyengeséget okoz, akár egy hétre is magatehetetlenné teheti áldozatát. Ritkán halálos 4. Tölcsérpók (Atrax): Nagy, szürkés vagy barnás színű, Ausztráliában élő pók. A tömzsi, rövid lóbú állat elnevezése hálójának formájára utol. Éjszakai állat, meleg, száraz, napos időben nem aktív. And előfordul, ott gyakori. Mérge a fekete özvegyéhez hasonló Tüneteket okoz, de csípésé halálos lehet. 5. Tarantula vagy madárpók ITheraphosiűae es Lycosa)' Afrika trópusi részein é/ó nagy és szőrös pók. Egyes fajtái Európa déli területein is megtalálhatóak - fenyegető külseje és fájdalmas csípése ellenére enyhe, nem bénító hatású mérget termel.

6. Száz- és ezerlábúak: Általában apró, ártalmatlan állatok, némelyik trópusi és sivatagi fajta elérheti a 25 cm-t. Lábuk éles körömben végződik, amely a bőrt átszűrve fertőzést okozhat. Egyes fajták harapása mérgező. Menetirányuknak megfelelően söpörjük le magunkról, igy kisebb valószínűséggéI akadnak a bőrünkbe.

7. Lódarázs: Rajokban él, maga készítette fészkét vadul őrzi. Néhány trópusi fajtája nagyon agresszív és mérgező. Ezeket kerüljük! Csípése olyan érzés, mintha forró szeget szúrtak voino belénk. Eg^zerre több csípés halált is okozhat. 8. Kullancs: A trópusokon gyakori, nagy, lapos testű, kerek ódat, amely apró, harapó szájszervével behatol a bőrbe. Ne próbáljuk meg kihúzni, mert a bennmaradó fej fertőzést okoz Hő, benzin, alkohol vogy forró vízhasználatával érhetjük el, hogy kiessen. 9. Pióca: A trópusi dzsungelekben és egyéb nedves területen é/ő vérszívó, giliszta szerű állat, amely a növényzetre csavarodra várja, hogy rátapadhasson az áldozatára. Ne próbáljuk meg letépni, inkább tűz vagy csipetnyi só segítségevei távolítsuk el. A pióca gyakran terjeszt fertőzést. 10. Rőt vérszopó denevér vagy vámpírdenevér (Desmodus): Közép- és Dél-Amerikáúan él. Apró, ejjef aktív állat, alvó áldozatának vérét szívja. Harapásával veszettséget terjeszthet. Az ilyen területeken éjjelre mindig takarjuk be magunkat! FIGYELEM! Hacsak a leírás nem utal kifejezetten az ellenkezőjére, ezeket a kígyókat halálosan mérges állatnak kell tekintenünk! Ne közeledjünk feléjük, ne ingereljük őket és ne nyúljunk hozzájuk! MÉRGES KÍGYÓK

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK: Figyeljünk, hova lépünk! A kígyók általában hetente egyszer tó pl ál koz nők. Evés után és

bőrük vedlésckor nehézkes mozgósúak, ilyenkor könnyű összetaposni őket.

-

Figyeljünk, amikor bokrokon vágunk át vagy gyümölcsöt szedünk, mert némelyik kígyó fán él!

- Ne ingereljük, ne vegyük fel és ne szorítsuk sarokba őket! Néhány kígyó - köztük a dél- és közép-amerikai némo csörgőkígyó vagy az ázsiói fekete mambó, illetve az ázsiói kf-gyókobra - ha c fészkét őrzi vagy sarokba szorítjuk, tóm ad. Ne kézzel, hanem bottal fordítsak fel a köveket és fa rönköket, o földet se kézzel ássuk! Erős, ellenálló bakancsot viseljünk - ho van! Sok kígyó foga ezen nem tud áthatolni.

- Használat előtt ellenőrizzük az ágyneműnket, ruhánkat és csomagjainkat, mert ezeket a kígyók menedékként használhatják. Őrizzük meg a nyugalmunkat, ha kígyóval találkozunk! Ne Tegyünk hirtelen mozdulatokat, és

ne próbáljuk meg agyonütni! Lassan hátráljunk! Az esetek többségében a kígyó gyorsan menekülőre fogja. - Elpusztítás: Ha ei kell pusztítanunk egy kígyót, hosszú és - lehetőleg - görbe botot használjunk! Mérjünk erős csapóst a feje hátsó részére / Próbáljuk meg az első ütéssel elpusztítani, mert a sérült kígyók különösen veszélyesek.

ÉSZAK- ÉS DÉL-AMERIKA 1. Csörgőkígyó (Crotalus és Sistrurus): Számos fajtája él Észak-Amerika-szerte, méretük 45 cm és 2,1 m közt változik. Mindegyiknek vaskos teste, széles feje és (o farok végénJ csörgője van, amely legtöbbször -de nem mindig - i/észjelzésszerű hangot cd. Legnagyobb fajtája a texasi csörgőkígyó, amelyet jellegzetes, rombusz alakú foltok borítanak. 2. Északi rezesfejű mokaszinkígyó (Agkistro-

don contortrix): 60-90cm-es állat

Vaskos, barnóssárga vagynarancssórgás torna resté/7 sűrű, barna csíkok vannak és a feje rézvörös. Főként ez Egyesült Államok keleti részén éi. Meglehetősen félénk, marósa ritkán halálos. 3. Vízi mokaszinkígyó (Agkistrodon piscivorus): Átlagosan 60- 130 cm-es kígyó. Barna vagy barnászöid színű teste vastag és helyenként foltok borítják. Hasa szintén foltos, szájának belseje fehér. Vízben él, az Egyesült Állomok déli részének vizeiben és azok mentén fordul eló. Agresszív állat - ne ingereljük! 4. Borzasztó csörgőkígyó (Crotalus durissus terrificus): Átlagosan 1,5-2 m-es kígyó, rombuszalakú minták borítják. Nyakón két sötét csík látható, farka csörgőben végződik. Éjszakai állat, Dél-Amenköban, illetve északabbra, Mexikóban lelhető felaszóraz területeken. Nagy agresszív, különösen veszélyes kígyó.

5. Lándzsakígyó (Bothroos atrox): Ez a halványabb színű, szögieres alakzatokkal borított, barnás testű, átlagosan 1,3-2 m-es kígyó sok haláleset okozója. Számos rokona van, ezek színe lehet szürkés, barnás vagy pirosas, de c mintázatuk hasonló. A lándzsafejű kígyók Dél-Amerikában és északra, egészen Mexikóig megtalálhatóak. Egyes fajták a fán élnek. Mindegyik hurkot forrná! a testéből támadás előtt 6. Néma csörgőkígyó (Lachesis muta): Nagy fejű, rózsaszínes-barnás testű állat. Nagy, sötétbarna, háromszögletű minták borítják. Mérete átlagosan 2-2,6 m, de akár ennél nagyobb is lehet. Éjszaka aktív. Közép- és Dél-Amerikában ez alacsonyan fekvő erdőkben, gyakran üregekben és lyukakban él. Ho sarokba szorítják, támad. A legveszélyesebb kígyó az Újvilágban.

7. Korallkígyó: Átlagosan 45-90 cm-es, vékony testű, feltűnő csikozású kígyó. Fekete és vörös sávjaitsárga és fehér színűek váltják. Az Egyesült Államok déli részétől Dél-Ameríkáig fordul elő, (Hasonló kígyó Delkelet-Ázsiában is él.) Kisméretű állkapcsa van. Ritkán harap ugyan, de marása halálos. A mérges kígyók felismerésére NINCSENEK sémák: a kobrákon általában csuklya van, a csörgőkígyóknak pedig csörgő található a farkán, ezek azonban nem megbízható, általános útmutatások. A mérges kígyókat egyesével meg keli tanulnunk! Ha nem tudjuk eldönteni, hogy az adott kígyó mérges-e vagy sem, a mérges kígyóra vonatkozó szabályok szerint járjunk el! EURÓPA

1. Keresztes vipera (Vipera bQrus): Átlagosan 30-75 cm-es ódat, színe olajoszöld vagy vörösesbarna, sötétebb színű, cikcakké s minta borítja. Hangafüves pusztákon, tápokon és nyílt területeken, egészen o hegyvidékig megtalálható. Ez Észak-Europa egyetlen mérges kígyója. Ritkán halálos, de Dél-Európában nagyobb és sokkal veszélyesebb rokonai élnek. AFRIKA ÉS ÁZSIA 2. Puffogó vipera (Bitis arietans): Vastag testű, rövid farkú, nagy fejű, szclmasúrgós-barna színű, sötétebb mintázatú, átlagosan 90-130 cm-es kígyó. Afrikában és az Arob-félszigeten a félsivatagi területeken, általában vizközelben él. Hasonló rokonai más élőhelyeken fordulnak efő: Afrika, Európa és Ázsia minden részén sok, egymástól nagyon különböző vipera faj tolatható, amelyek c homokos részektől a sűrű dzsungelig bárhol felbukkanhatnak. 3. Efa kígyó (Echis carinatus): Durvapikkelyü kígyó, színe a világos pirosastól a homokbarna árnyalatig változhat Sötétebb minták és fehér foltok borítják. Átlagos mérete 40-55 cm. ÉszckAfrikóban és öttől nyugatra, Indiában, sivatagos területeken éí. Agresszív, gyökön kígyó, sokszor okoz halálos kimenetelű baleseteket 4. Láncos vipera vagy daboja (Vipera vagy Daboía russelli): Átlagosan i-lt2S m-es kígyó, barnás testét három sorban borítják fehérrel határolt, pirosas közepű, fekete gyúrók. Pakisztánban és attól keletre , egészen Tajvanig szinte mindenhol megtalálható (o surü erdők kivételével). A térség viperamarásainak többségéért ez a kígyó a felelős. 5. Maláj vörös szájú mokasszinkígyó(Callo-

selasma rhodostoma): Átlagosan 60-80 cm-es kígyó. Sárgásbarna, vöröses vagy szürke színű, szögletes mintázat díszíti. Hasa sárgás vagy foltokban zöldesb ama. Délkelet-Ázsia és Indonézia egyes részein, c ritkas növényzetben ét. Gyakori okozója a baleseteknek. A Térségben számos rokona 15 el. Kerüljünk minden olyan kígyót amely akár csak egy kicsit is hasonlít ró! 6. Kobra: Afrika keleti részétől Indián keresztül Indonéziáig mindenhol megtalálható, a Fülöpszigeteken is döfordul. Mérete általában 1,5-2 m. Ha megijed, jellegzetesen megemeli a fejét, es szétterjeszti - általában min-tás-csukiyáját. Egyes területeken gyakori faj különösen o sziklás és félsivatagos tájakon.

7. Mamba ÍDendroaspis): Apró fejű, nagyon vékony kígyó, általában nagy, zöid vogy szürkés pikkelyek borítják, átlagosan T,5-2 m-es. Afrikában, délre egészen a Szaharáig megtalálható. Általában fákon él, a nagy fekete momba (D. polylepis) viszont legtöbbször 0 földön tartózkodik. Az esetek többségében annyira gyors, hogy lehetetlen agyonütni. Marása kezelés hiányában végzetes Sehet.

8.

Boomslang (DispholidustypusMf/ogoson

1,3-1,5 m hosszúságú, rendkívül vékony kígyó, színe lehet zöldes, barnás és feketés. Nagyon nehéz észrevenni. Fákon, illetve Afrikában délen a Szaharáig szavannákon él. Nagyon erős o mérge. Ha megijed, felfújja a torkát.

9. Kraits (Bungarus): Kis fejű, átlagosan 90-150 cm hosszú állót. Egyes példányok testén fekete és fehér, vagy fekete és sárga csikók futnak. Indiától Indonéziáig nyílt és erdős területeken egyaránt megtalálható. Éjszakai állat. Nem támad, harapása azonban sokszor halolos.

Ausztrália. Papua Új-Guinea és néhány környező sziget homokos területeinek nagy részén megtalálható.50 cm-es. Sok különböző fajtája létezik. mint a tigriskígyó vagya tejpán. pirosas vagy szürkés testét söté-tebb sávok keresztezik. hacsak nem jut a méreg nyílt sebbe vagy szembe. A tlogoson 45. mégsem olyan veszélyes. Ilyenkor viszont azonnal mossuk ki tiszta vízzel. hogy harap. Ez pusztán védekező magatartás. mércét is köp. Halálvipera (Acanthopbisantarcticus):Vastag. be-fopitja a nyakát. Vörös hasú fekete kígyó (Pseudechis por-phyriacus): Átlagosan 1. . Ha megriasztják.köztük a gyűrűsnyakú kobra . Ausztrália nagy részének édesvizeiben és azok közelében él. vékony állat. színe kékes fekete.KÖPKÖDŐ KÍGYÓK Némelyik kobra . Kiválóan álcázza magot. vészhelyzetben vizelettel! AUSZTRÁLIA 1. 2. cs nem jelent veszélyt. Nagyon ritkán végzetes. Nagyon mérgező. hasa élénkpiros. barnás.5-2 m-es.azon túl.

Támadó és rendkívül mérgező. de hosa ennél vilegosobb Átlagos mérete 1. Ausztrália és Papua ÚjGuinea szárazabb területein él. színe a sárgásszürke és a barna közti egyik árnyalat. .3.5-2 m. Textilmintás barnakígyó(Pseudonaja tex-tilis): Vékony kigyó. Több fajtája van.

nagy fejű kígyó. Tigriskígyó (Notechis scutalus): Átlagosan 1. szürke vagy naronessáraás barna savok keresztezik. Ausztrália és Tasmánio félsivatagos terű (erein él. Temedé természetű és rendkívül erős a mérge. vastag testű.3-16 m-es. okkersárgás testét zöldessárga. A végzetes harapások jelentős része erről az állattól származik.4. Hcmokszinű. .

mint kígyómarástól. Kicsi az esélye annak. folyótorkolatokban vagy pari menti mocsarakban él. Nem tó. Némelyik faj részben szárazföldi. pikkelyeik különböztetik meg őket az angolnától.5 m hosszú kígyó. sárgásbarna hasú. A legsúlyosabb esetek kivételével a kígyómarás összes áldozata felépül. Ausztrália északi részeinek nyílt és erdős területein egyaránt előfordul. de némelyik fajtájuk o legerősebb kigyómérget hordozza.1. 3. mindössze mozgásuk árulja el őket Az olyan területeken. Tengeri kígyók: Az Indiai. evezöszerü farkuk van.madnak.5 m. Tajpán (Oxyuranus scutel latus): Minta nélküli.5. amelyeken kígyók élnek. Malajziában pl. Indiában többen szorulnak kórházi ápolásra patkányharapás. mint a kígyók mérge miatt. A tengeri kígyókszinc és mérete változatos. Lapos. Ha felidegesítik. 6. hogy észre-vennénk őket. A kígyók az álcázás mesterei. sötétbarnától világosig bármilyen árnyalatban előforduló. naponta többön is átmegyünk anélkül. vad a viselkedése.és a Csendes-óceánban élnek. hogy megmarnak minket. sokkal többen halnak meg azért mert kókuszdió esik a fejükre. . Hosszuk átlagosan 1.3. Halálos mérgű kigyó.

.

vastag farok és élénksárga mintázat jellemzi. de nagyobb éssötétebb. tömzsi törzs. Átlagos mérete 37-45 cm. Puerto Ricóban. vaskos.A mérges kígyó marását persze komolyan kell vennünk. 8. ha megfogjuk. mintamennyi a halálhoz szükséges lenne.néha semennyit. vagy nemrég harapott meg valami mást. Nagy. Mexikóban és a környező területeken fellelhető gyík fajta. Jamaicán. KÍGYÓMENTES TERÜLETEK! Nincs mérges kígyó Uj-Zélandon. Ha a kígyó önvédelemből mar. Ha a kígyó rossz állapotban van. hogy csak kevés méreg van a méregzsákjaiban. Kubában. harapósa azonban mérgező. GYÍKOK 7. mérge kevésbé hatásos. Írországban. Haitin. kerek fej. hogy a ruhánk vagy a cipőnk felfogta a harapás erejét. általában csak kevés mérget juttat az áldozatába . és az is elképzelhető. Mexikói viperagyík (Heloderma horridum): Az arizoniai óriósgyikra hasonlít. Sok mérges kígyó sokkal kevesebb mérget tűd csak egy harapással az emberbejuttatni. de léteznek súlyossági fokozatok. Könnyen kezelhető állat. Marása mérgező. rövid. illetve inkább pöttyök. Mexikó és Közép-Amenka néhány sivatagos területén fordul elő. Arizoniai óriásgyík vagy viperagyík (He-loderma suspectum): Kizárólag az arizonici sivatagban. mint színes mintázat borítja. Ne fogjuk meg! . a farka vékonyabb. de csak akkor harap. Polinéziában és a sarkvidékeken. Lehetséges.

Kerek alakú. Ál toló bán a sekély. vagy húsa elfogyasztásakor mérgez. amely elegendő ahhoz. . az Amazonas és az Orinoco föl ^rendszerben őshonos. hogy ledöntse az embert a lábáról. tömör megjelenésű. Dél-Ameri kában.Ezek a halak és víziállatok veszélyesek. A többség vagy érintéskor. Elektromos angolna [Electrophorus eíecíricus): Elérheti o 2 m-e s toszúsópof és a 20 cm-es vastagságot. alul halványabb. VESZÉLYES VÍZIÁLLATOK FOLYÓVÍZI VESZÉLYEK 1. színe az olajzöld és a feketés közi változik. magasabb oxigéntartalmú vizet kedveli. A nagyobb példányai által okozott áramütés elérheti az 500 voltot.

Komoly veszélyt jelenthet különösen a száraz évszakban. Magas testű. de elérhetik az 50 cm-es hosszúságot is. amikor alacsony a vizszint. Amazonas és Paraguay folyórendszerekben él. zömök. . oz Orinoco. egymásba illeszkedő fogoi vonnak.2. Fajtái méretben eiternek egymástól. nagy áll-kapcsú hol. BorcWaéles. Piranha vagy pirája (Serrasalmus): Dél-Amerikábon.

Erősen eltérnek egymásról. A farkukban található mérges tüskék súlyos\ néha végzetes sérülést okozhatnak. de nem kizárólag a homokos parton jelentenek veszélyt. közös jellemzőjük a jellegzetes rója alak.TENGEREK ÉS FOLYÓK 3. SÓS VÍZI VESZÉLYEK . A Csendes-óceánba tartó folyókban nem él ilyen állat. különösen a trópusokon. Mérgesrájafélék (Dasyatidae): A sekély vizekben. Az édesvízi mér-gesrójók mérete ritkán haladja meg a 30 cm-t. amely azonban a vízben QŐ20IÓ ember számára nagyon nehezen kivehető. Néhány fojtájuk előfordul Dél-Amerika és Nyugat-Afnka vizeiben is.

Doktorh3lfélék{Acanthuridae):Ar/c£osor? 20-25 cm-es. Átlagosan 3-4 cm-es.és a Csendes-óceán zátonyainál fordulnak elő. hátukon éles. kis szájú. Sárkányfejű halfélék ÍScorpaenidae): Többny/re a Csendes. Ehetőek.és Indiai-óceán zátonyainál . A homokba temetkezve fekszenek. Nyúlhalfélék (Sigaridae): Átlagosan 25-30 cm-es halak. bosszú testű. Farkuk oldalát szikeszerü tüskék borítják. bár legtöbbjük uszonyában éles tüskék találhatóak. fakó színű halak. Szájuk nagyméretű. 6. Minden trópusi vízben előfordulnak. Ördöghslfélék (Batraehoididae): Középes Dél-Amerika mindkét partja n előfordulnak a trópusi vizekben. nagyon mérgező tüskék találhatóak.4. Óvatosan érjünk hozzájuk! 5. 7. főként az Indiai. amelyek az embernek csapódva súlyos sebet okozhatnak. ezek áilítóiag mérgesek. nagyon színes halak.

A nagy tüskéket . szélsőséges esetben végzetes is lehel A mérges ördöghal. Tüskéjük általában a hátukon vagy az uszonyuk test felőli részén található. Sok változatuk yan.élnek. a néha ember méretű tüskésharcsa esetén vékony tőrként használhatjuk.és oz Indiai-óceán trópusi részein élnek.pl. fodros uszonyuk nyúlványban és tüskékben végződik. csak közvetlen közelről észrevehető halak. Testük hosszú. Általában 30-75 cm-esek. iszapszinük és idomtafan alakjuk szinte észrevehetetlenné teszi őket. és csak akkor fogjuk meg. Mérjünk nagy ütést az éllat fejére. A legkisebb is képes fertőzést kiváltó szúrást okozni. hátuk tüskéi mérget fecskendeznek a bőrbe. színük főleg pirosas. Szúrásuk erős fájdalmakkal jár. de akkor is nagyon óvatosan! Léteznek nem mérges. ami gyötrő fájdalmat okoz. Kőhalfélék (Synanceia'l: A Csendes. 40 cm-es állatok. nehezen. . ha már elpusztult. Kevésbé veszélyes rokonaik a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban élnek. 8. a kőhal és a tengeri varangy fogyasztható. Ha az ember rájuk lép. ám nagy tüskéjű.

Sárkányhaifélék (Trachinidae): Elvékonyo-dó. Nyugat-Afrika ás a Földközi-tenger partjainak homokjába ássák be magukot A hátukon és a kopoltyújukon févö tüskékből származó méreg elviselhetetlen fajdalmot okoz az áldozatnak. fontoljuk meg a fel nem ismert hal elfogyasztását! . tehát fogyasztásra alkalmatlan. fokó színű. korallzátonyokban és lagúnákban élő hal mérgező. Nagyon meleg vízzel enyhítsük! MÉRGEZŐ HÚSÚ HALAK Számos part menti. 30 cm bosszú halak. Európa. Többségük a trópusokon él.A tengerisün is okozhat fájdalmas sérülést. 1. kb. de azcrt bárhol legyünk is. ahogy a tengerirózsa is megszúrhatja az embert.

más körülmények között ehető víziállatok .mint a barrakudák vagy a csattogóhalak .Bizonyos.

kerek. A legmérgesebb halak. lapos. Általában papagájszerű száj és kicsi kopoltyúnyílás jellemzi őket. ijhalfélék (Balistridae): Sok fajtájuk von. 50-60 cm-esek. A különböző fajták sok eltérést mutatnak. lemezes. 2. megijedve gömbbé duzzadnak. Gömbhalfélék (Tetraodontidae): Az összes trópusi és számos melegebb éghajlatú vizben előfordulnak. Kb. húsuk mérgező. tüskés gömbbé formálják magukat. 15-75 cm hosszú. mert táplálékuk révén mérgező anyag halmozódik fel a szervezetükben. ezek többsége sekély trópusi tengerek vizében él. páncélszerű. és vagy egyáltalán nincs. vagy csak kisméretű a hasuk alján található uszony. néhány fajtájuk Délkelet-Ázsia és a trópusi Afrika folyóibon él. ha zátonyról vagy lagúnából fogjuk ki őket. Ha megijednek. Húsuk mérgező. Hólyagmedúza vagy portugál gálya .alkalmatlanok a fogyasztásra. erős és nagy tüskéket viselnek a hátukon. a gömbhalak teste többnyire kerek. Magas testű. májuk és ivarmirigyük egyaránt mérgező . pl. Kerüljük az összes ilyen halat! EGYEB VIZIALLATOK 5. kemény. óltolóban 50 cm-nél rövideöb halok. Vérük.28 mg már végzetes! 4. Sünhalfélék (Diodontidae): Minden sekély trópusi vizben előfordulhatok. Tömzsi testű. általában tüskés halok. Sok változatuk alkalmatlan a fogyasztásra.. bőrük tüskés. 3.

.

bár héjuk mintázatát néha hártya fedi. de gyakori o 6olf-áramban is. szemben számos társával. Fülesmedúza (Aurelia aurita): Puha. Mérge nagy mennyiségben végzetes is lehet Óvakodjunk minden medúza karjaitól. néha csők ökölnyi polip Keiet-Ausztróiiánól.és Csendes-óceán térségében élő egyes fajták halálosa k. Kékgyürűs polip (Hapaíochlacna lunulara): Az apró. belül liiás patkó mintájú élőlény. A kúpcsigáknál sokkal vékonyabbak és hosszabbak. Néhány változatuk rendkívül mérgező. tányér alakú.(Physalía physalia ]: Nem igazi medúza. Ne érintsük meg őket! 8. Nem végzetes. különösen a doboz medúzával. Az utóbbi kocka alakú tölcsére 25 cm hosszú.és a Csendes-óceán térségében élő állatok. Új-Zélandra szállítják. A lebegő hólyag mindössze /5 cm hosszú. Szintén szúrós tapintó-csápjuk van. Szúrásuk nem olyan veszélyes. leginkább az Indiai. szigonyszerű topintócsápiuk van. Mindegyik kúp alakú. Nagyon mérgező. Szürkés fehér testét színjátszó. és a széleiből 9 m-es karcsomók indulnak ki. Nem veszélyes az emberre. Kúpcsigák (Conidae): Szubtrópusi és trópusi basiábúak. akár halálos is lehet a csípése . mint a kúpcsigáké . gyűrűszerű minták borítják. ezért különösen veszélyes. amely akár a brit portokig is elviheti. szúrásejteket r ar talmozó topogotói viszont akár a 12 m-t is elérhetik. mérgező. Legyünk óvatosak az összes zátonynál élő polippal! 7. A déli áramlatok pl. Leginkább a szubtrópusi területeken jellemző. hanem hidroid-telep. másik nevén kockamedúzával [Cnironex fleckeri). hogy erőtlenné tegye áldozatát. arra viszont képes. Terebra-csigák vagy fövenycsigák (Tere-bridae): Mérsékelt övi és trópusi vizekben. ha rálépünk az állatra vagy a kezünkbe vesszük. de nű együk meg őket! . még akkor is. különösen a Nagy-korallzátony környékén található. ha az állatot portra sodorta a víz! 6. az Indiai.

-9- .

Megfelelő intézkedéseket kell tennünk. Nem fogyasztható minden hal. ezért minden lehetőséget ki kell használnunk. Ha elfogy az élelmiszerkészletünk és a vizünk. figyelmen kívül hagyni azonban semmiképpen sem szabad. de olyan is akad. A cápaveszélyt az emberek általában eltúlozzák. hogy elkerüljük és elzavarjuk őket. nem marad megbízható tartalékforrásunk. ezért mindig tartsuk szem előtt a módszereket. amelyekkel csökkenthetjük a kockázatot. .ÉLETBEN MARADÁS VÍZEN Minden bizonnyal a tengeri túlélés körülményei a legzordabbak az összes közül: ott a legkönyörtelenebbek a feltételek. hogy a repülőgépünkön vagy a hajónkon van túlélőfelszerelés. de a vad tengeren még a mentőcsónakba beszállni is komoly kihívást jelenthet. és minél hosszabb időre elegendő készleteket tudjunk felhalmozni. Egy nehéz partszakaszon még a megmeneküléshez vezető partraszállás is rendkívül veszélyes lehet. amelyet még megfogni is veszélyes. hogy élelmet nyerjünk a tengerből vagy ivóvizet gyűjtsünk. Elképzelhető.

.

Talán ez a környezet a legrémisztőbb az összes közül. egyedül a hideg vízben nem valami jók az esélyeink.A Föld felszínének 4/5-e nyílt víz. amelyek az Atlantióceán északi részén jellemzőek . megjósolhatjuk.sok halat és vízi élőlényt találhatunk.köztük a Golf-áramlatban .igaz. de akadnak bőven veszélyes állatok (pl. amelyek a melegebb . Ha ismerjük az elhelyezkedésünket és a fontosabb óceáni áramlatokat. ez nagyon lassú utazás lesz. még csónakban is gyorsan csökken a testhőmérsékletünk a szél miatt Megfelelő felszerelés nélkül. és ebben a legnehezebb életben maradni: hideg vízben a testünk gyorsan kihűl. A meleg áramlatokban. hogy hova sodor minket a víz . cápák) és mérgező fajok is. A tengerparti vizek szintén bővelkednek tengeri élelemben.

.

ami lebeg a vízen. ezért hagyjuk figyelmen kívül a gyakori tanácsot. Ha nincs mentőövünk vagy -mellényünk. Ha nincs semmilyen eszközünk a víz desztillálására. akkor kitör a pánik! Hosszú távon sokkal gyorsabb és a nyugodt hangulat megőrzésében is segít. megmenekül az azonnali fulladás veszélyétől. Fontos. Lehetőleg vigyünk magunkkal zseblámpát. a mentőöv és a mentőmellény. a sekélyebb vizekben élnek. Mentőgyakorlat A mentőcsónakos gyakorlat minden hajón rögtön a kifutás után következik. Ha megkapjuk a jelet a hajó elhagyására. ha rendszerezetten szállunk be a mentőcsónakokba. amennyit csak tudunk.vagy mentőöv rengeteg energiát takarít meg nekünk. A kisebb hajók tengerészeinek szintén elő kell készíteniük ezt a gyakorlatot. a ruhánkba zárt levegő fogja segíteni a felhajtóerőt. viszont segít elhárítani legnagyobb ellenségünket. mint a sós víz. majd próbáljunk a közelébe ugrani! A hajó elhagyása A hajó elhagyásakor vagy a repülőgépről történő leugráskor alapvető fontosságú. a ruha nem húz le minket a mélybe. a hideget. az egyszerű tutaj. és meg kell tanítaniuk az eljárást minden fedélzeten tartózkodónak.a melegebb éghajlaton használatos -cápariasztóval van felszerelve. lehetőleg gyapjúból készült ruhát! Ne felejtsük el a sapkát és a kesztyűt sem! A nyakunkra tekerjünk törülközőt! így ha véletlenül a vízbe kerülünk. a tutajokra vagy a felfújható gumicsónakokba. A hajó vagy repülőgép elhagyása előtt ne fújjuk fel a mentőmellényt! Kisebb csónakokon mindig viseljük! A mellény élénk színű. a felfújható gumicsónak. A pánik és a félelem persze megnehezíti az ellazulást. először dobjunk le valamit. Az óceán felszínén maradni mentőöv vagy -mellény nélkül sem nehéz feladat. Ha le kell ugranunk a fedélzetről. hogy jól begyakoroljuk! A gyakorlat során az utasok megtudják. az emberi test ugyanis kisebb fajsúlyú. hogy annyi felszerelést vigyünk magunkkal. és hogyan jussanak el arra a helyre. ilyen körülmények között sokan csak nagyon nehezen képesek lebegni. valamint . aki képes ellazítani magát a vízben. mit vigyenek magukkal vészhelyzetben. hogyan vegyék fel a mentőmellényt. miszerint le kell vennünk a ruhánkat: sokkal jobb mindent magunkon hagyni! EMBER A VÍZBEN! . és ha kéznél van. szedjünk össze egy kis csokoládét és keménycukorkát! Ne lökdösődjünk és kiabáljunk. ahol a mentőcsónakokat le lehet engedni. jelzőfestékkel. ezeknél sokkal nagyobb gondot fog okozni édesvízhez jutni. és általában síppal. A mentőmellény. A mentőfelszerelésnek része lehet a merev csónak. fénnyel.éghajlaton a lagúnák és zátonyok közelében. vagyis bárki. amelyet egyébként a vízfelszínen maradáshoz kellene kifejtenünk. vegyünk fel meleg.

tapossuk Tegyük fejünket o vízbe (szánkót csuk - . Lebegjünk egyenesen o vízben és ve - 3. Emeijük ki fejünket o vízből. legjobb a víz alatt úszva eltávolodni a veszély helyszínétől.vagy üzemanyagrétegtől! Ha tűz van. miközben a vízben tartózkodunk. ezért a kiabálás és a csapkodás hatásos lehet. hogy a lángokat elcsapkodjuk a fejünktől! Ha nem túl nagy a tűz. Ha mentőmellényt viselünk (ami a kis hajókon kötelező). Úszás Lassan.túl azon. Lazítsunk ebben a testhelyzetben. lábbal előre. amíg gyünk mély lélegzetet! 2. és a szárazföldre nem visz minket! Ha a víz túl zavaros ahhoz. a széllel szembe induljunk. Ha a látótávolságban szárazföldet pillantunk meg. hogy a hátunkon ússzunk. amíg az árapály meg nem fordul. hogy fenntartsuk magunkat a vízen felhívni magunkra a figyelmet. és menjünk minél távolabb a roncstól! Tartsunk kellő távolságot mindenféle vízbe került olaj. alkalmazzuk az alábbi technikát: 1. vagy lángok között kell átúsznunk. mert akkor elsüllyedünk). Integessünk egy kézzel a víz felett (ne kettővel. mert mozogva mások könnyebben észrevesznek minket. nem kell levegőt vennünk! 4.Ha lesodródtunk a fedélzetről. egyenletesen ússzunk! Ha süllyedő hajót vagy repülőgépet hagytunk el. legelső feladatunk . a sérülés valószínűségét azzal csökkenthetjük. ha háton úszunk. talán található rajta síp vagy fényjelző. A hang jól terjed a víz felett. és vízbe kell ugranunk. próbáljunk meg légzöhelyeket létrehozni úgy. Ha felszín alatti robbanásveszélye áll fenn. amely bizonyos mentőmellények szabályos felszerelésének része. csak lazítsunk és lebegjünk a vízen. a széllel szembe ugorjunk! Mellúszással haladjunk. ne küzdjünk az apály ellen.

majd gurítsuk be! Ne hagyjuk. fogjunk össze minél több uszadékot. majd lebbentsük meg a nadrágot a fejünk felett. mert kárt tehetünk benne! Ha valakit be kell húznunk a gumicsónakba. Ha nem maguktól fújódnak fel. se mentöcsónak. amelyre rátámaszkodhatunk. tutajba vagy mentőcsónakba. és emeljük át az egyik lábát a csónak végén. A csónakon több felfújásra szolgáló pont található. hogy az egyik rész kilyukadásakor is a víz felszínén maradjon. hogy benne maradjon a levegő! így a lábakból szárny alakú úszóöv lesz. sok hajón és a csónakokon felfújható gumicsónak található. fogjuk meg a vállánál. vagy keressünk olyan csónakot. Azonnali feladatok Amint kiszabadultunk a roncsból. Beszállás a felfújható gumicsónakba Minél hamarabb szálljunk be a csónakba! Ha már vízben vagyunk. és nyújtsuk előre o karunkat.juk be). hogy megteljen levegővel! Tartsuk a nadrág derekát a víz alá. hogy karját nyakunk köré fonja. tartozik hozzájuk pumpa. tegyük át egyik lábunkat az oldalán. mert beleránthat minket is a vízbe! Végül kössük magunkat és a többieket a csónakhoz! A FELFÚJHATÓ GUMICSÓNAK EGYENES HELYZETBE HOZÁSA . és guruljunk bele! NE ugorjunk magasról a csónakba. és használjuk tutajként! A gumicsónak felfújása A repülőgépeken. roncsdarabot amelybe bele tudunk kapaszkodni! Ha nincs se csónak. ússzunk a végéhez (ne az oldalához). magától fújódik fel. a szelep kihúzásával fújjuk fel a mentőcsónakot. mert külön részekből áll. Csomózzuk össze a nadrág szárainak végét. Ezek többsége a sós vízbe merüléssel aktiválódva. tutajt. hogy o víz felszínén nyugodjon! helyzetbe! Lebegő „zsák” a vizet és fújjuk ki a levegőt! Vegyünk újobb mély lélegzetet és térjünk vissza o lazító- Rövid időre egy nadrágból is rögtönözhetünk lebegő zsákot.

hogy ereszt a csónak alja. vagy pumpa segítségével. és rögzítsünk mindent . ha levesszük a védősapkát. ha számuk a csónakhoz képest túl nagy! A többség biztonsága élvezzen elsőbbséget! Először a gyengéket. nem lyukas-e a csónak! A kiáramló levegő buborékot képez a víz alatt. Fogjuk meg a kötelet szemből. Vad vízen. A csónak keménységét és a lyukakat naponta ellenőrizzük! Ha feltételezzük. magunknak kell teljesen felfújni a saját levegőnkkel. hogy a gumicsónak teljesen fel legyen fújva! Legyen kemény de ne kőkemény! Ha puha. ússzunk alá. A szelepek egyirányúak. A csónakban tartózkodók élete még nagyobb veszélyben van. és húzzuk! A csónak felemelkedik és átfordul' egy piílanotra kiemelve minket a vízből. a nagyobbokon pedig az egyik oldalhoz rögzített egyenesítő kötél. nagy szélben ez különösen nehéz feladat lehet Ügyeljünk rá. sűrűn váltsák egymást! Az összes felszerelést helyezzük el a csónak rakodóterében (ha van).A gumicsónakok többségének ólján egyenes/tő szíjak találhatóak. Ellenőrizzük. A gumicsónak tartozékai között található kúp alakú dugóval tömjük a lyukakat! Elképzelhető. a csónak és a gumicsónak arra szolgál. tehát a levegő nem fog kiszökni. és helyezzünk a lyukba dugót! ÉLETBEN MARADÁS A MENTÖCSÓNAKBAN A tutaj. ahány személy szállítására a csónakot tervezték! A többieknek a vízben kell maradniuk! A csónakon lévő egészséges emberek és a vízben lévő túlélők rendszeresen. a gyerekeket és a sérülteket tegyük a mentőcsónakba! Őket az egészségesek kövessék annyian. feszítsük lábunkat a csónaknak. hogy meghatározott számú túlélőt szállítson. hogy gumifoltozókat és ragasztóanyagot is találunk. a víz felett pedig sziszegő hang hallatszik.

hogy hol vagyunk. ne próbáljunk meg semerre se menni.biztosan! Ügyeljünk rá. Először jegyezzük le a túlélők nevét. az időjárási viszonyokat. különösen. hol vagyunk. ha vizesek vagyunk! Hajónkat vagy mentöcsónakunkat igyekezzünk minél szárazabban tartani! Merjük ki belőle az összes vizet. még ha egyedül is vagyunk! Ez lefoglalja a gondolatainkat és segít a tájékozódásban. Bármilyen ruhát használhatunk. jelzőrakétákat és heliográfokat! Ha már küldtünk segélykérő jelzést. a legjobb. amely megvédi a csónakot a vízpermettől! . és mivel tudjuk a mentőcsapatok figyelmét a leginkább felkelteni! -VÍZ: Raktározzunk minél többet! Rögtön osszuk be! Az esőt mindig gyűjtsük össze! . segít ellenállni az időjárásnak és lelassítja a sodrást. a szerencsétlenség időpontját és helyszínét. ha elegendő vizünk van! Ügyeljünk 1 a meglévő adagokra. a megmentett felszerelést majd rögzítsük naponta az észrevételeinket és körülményeinket! Hideg éghajlaton Ha hideg a víz. alapvető fontosságú.ÉLELEM: Csak akkor együnk. Ha kidobjuk a csónakból. Minden kötéllel biztosan rögzített tárgyat alkalmazhatunk rögtönzött horgonyként.ELHELYEZKEDÉS: Próbáljuk meg megállapítani. mert akkor afelé kell tartanunk! A TÚLÉLÉS FONJQSSÁGL SORRENDŰI VÉDELEM az elemektől és a természet egyéb viszontagságaitól! I . ne érje őket nedvesség! Vizsgáljuk meg az összes jelzőeszközt: a jelzőfényeket. hogy minél hamarabb kijussunk belőle! Vegyük figyelembe a szél hütőhatását. úgyhogy használjunk viharhorgonyt! Az utóbbi tulajdonképpen egy nagy vászonzsák. hogy ne álljon ki semmilyen hegyes tárgy. lehetőleg egyszerű nyolcas csomóval kössünk őket egy evezőhöz! Ha nem tudjuk. megfelelően tároljuk őket! Minél hamarabb kezdjünk el horgászni! VÉDEKEZÉS Napi rendszerességgel vezessünk naplót.kivéve. ha ragaszkodunk hozzá. és állítsunk fel pamutvászon tetőt (ha találunk hozzá anyagot). amíg meg nem határoztuk a helyzetünket . ezeket az eszközöket a minket kereső mentőosztag figyelmének felhívására használjuk! Ha a segélyhívásban megadtuk a helyzetünket. ha látjuk a partot. amely kárt tehet a csónakban! Gondoskodjunk a vízben meg-romló dolgok vízálló edényben történő elhelyezéséről is.

mert az éjszakák nagyon hidegek lehetnek. hűvösen tarthatjuk a testünket. a szárazföldre utaló jeleket. repülőgépeket. és vegyük vissza! Testhőmérsékletünk fenntartásához tekerjük be minden testrészünket valamilyen rendelkezésre álló anyaggal. ha egy nap több őr váltja egymást. állítsunk fel szélfogót és vízpermetvédőt! Feszítsünk ki keresztbe bármilyen anyagot. csavarjunk ki a nedvesből minél több vizet. mintha bárkinek is hosszabb ideig kellene szolgálatban lennie. mert a hőtől megnő a térfogata és feszíti a gumi felületét! Estére. pl. hogy nincs szárazföld látótávolságban. bújjunk össze. pl.és ízületmerevség megakadályozása és a keringés élénkítése érdekében végezzünk egyszerű gyakorlatokat. Ne feledjük. de észrevehetjük a rá és az irányára utaló. alább felsorolt jeleket: . a meleg ruházat és a gyakorlatok jelentősen csökkentik a fagyás veszélyét. a madarakat és a roncsot Nekik kell figyelni a tutaj szivárgásának vagy megkarco-lódásának jeleit is. kisebesedhet! Ha nagyon meleg van. hogy megvédjük magunkat a permet-től és a hullámoktól! A megfelelő menedék. VAN SZÁRAZFÖLD A KÖZELBEN? Elképzelhető. SVleSeg éghajlaton Vegyünk le minden felesleges ruhát. hogy túl gyors vagy hirtelen mozdulatokkal ne billentsük ki a tutajt vagy a csónakot az egyensúlyából! A modern mentőcsónakok többségén található beépített menedék. valamint a hínárt. de a testünk ne legyen fedetlen! Ha közvetlen napfénynek vagy erős napsütésnek vagyunk kitéve. hogy ha a bőr hosszú ideig tengervízzel érintkezik. Ha a miénken pont nincs ilyen. hogy ne merüljenek ki és folyamatosan tudjanak koncentrálni! Mindenki számára jobb. Arra viszont ügyeljünk. amikor lehűl a levegő. a halrajokat.Szárítsuk meg az összes vizes ruhát! Ha nem tudunk száraz ruhát felvenni. a szelepeket meglazítva engedjünk ki egy kis levegőt a mentőcsónakból. az éjszaka a trópusokon hirtelen köszönt be! Azt se hagyjuk figyelmen kívül. hogy estére teljesen szárazak legyünk. nyújtást vagy karkörzést! Arra azonban ügyeljünk. fújjuk fel újra a csónakot! Jelöljünk ki őröket a csoportból! Mindig. és melegítsük egymást! Az izom. a napszúrás és leégés megelőzése érdekében mindig legyen lefedve legalább a fejünk és a nyakunk! Szemünket a napfénytől szemellenzőt rögtönözve védjük! Ha napközben benedvesítjük a ruháinkat tengervízzel. még a sötétben is legyen valaki a figyelőhelyen! Az őrök csak rövid ideig legyenek szolgálatban. Az őrszem feladata figyelni hajókat. vitorlavászonnal vagy ejtőernyővel! Ha többen vagyunk.

Ha viszont egyik említett körülmény sem áll fenn.főképp. A tenger mozgása: A tengerár útja szintén jelezheti a szárazföldet Az irányában bekövetkező változást okozhatja akár a sziget körül kialakuló árapály is. Uszadékfa: Az uszadékfa. 0. a legjobb. hogy kihasználjuk még jó erőnlétünket és meglévő energiánkat . hogy a közelben szárazföld található. hordalékkal teli víz valószínűleg egy nagy folyó torkolatából érkezik. a zord időjárás is elterelheti a madarakat az útvonalukról. ne vesztegessük az időt: induljunk el. S. szinte biztosak lehetünk benne. hogy egy rendszeresen használt hajózási útvonal közelében vagyunk. A trópusi vizeken a felhő alsó oldalának zöldes színárnyalata (lagúnaragyogás néven is ismerik) azért jön létre. Az uralkodó szélirány alakítja ki a tengerár irányát. viszont az áramlás és a hullámok csökkennek. HALADÁS Ha sikeresen elküldtük az 5.Felhők: Az egyébként tiszta égen látható gomolyfelhő valószínűleg szárazföld felett alakult ki. ha a szárazföld közel. próbáljuk meg kitalálni a legközelebbi hajózási útvonaí helyzetét és annak irányába induljunk el! -~- . hogy a szárazföld a szél felőli irányban van. ha a vizet szárazföld szegélyezi. a kókuszdió és egyéb úszó növényzet sokszor azt jelzi. A tenger színe: A sáros. vagy tudjuk. délután pedig afelé közeledő irányba mutat A madarak folyamatosan hallható hangja legtöbbször azt jelzi. hogy szárazföld van a közelben (bár talán keresztirányban viszi őket a víz az óceánon). Madarak: A magányos madár nem jelzi megbízhatóan a szárazföldet. jelzést. Ha a szél állandó. Az árapály kisebb. mert a napfény visszaverődik a korallzátony feletti sekély vízről. ha 72 óráig nagyjából ugyanazon a helyen maradunk. de csak néhány tengeri madár alszik a vízen vagy repül el több mint 160 kilométerre a szárazföldtől. ráadásul szélirányban helyezkedik el! Ha nincs a közelben szárazföld. A madarak repülése általában délelőtt a szárazföldtől távolodó.

DÖNTŐ TÉNYEZŐK Vegyük figyelembe az alábbi tényezőket annak eldöntésekor, hogy . maradjunk vagy útra keljünk: Mennyi információt továbbítottunk magunkról a baleset előtt? Ismerik az elhelyezkedésünket a mentőalakulatok? Mi ismerjük a saját helyzetünket? Kedvez az időjárás a keresésnek?

- Mekkora a valószínűsége, hogy másik hajó vagy repülő halad el jelenlegi tartózkodási helyünkön? Hány napra elegendő élelmiszer- és víztartalékkal rendelkezünk?

.........................■HT-y-.j.J Járművünk a szél és az áramlatok segítségével fog haladni. Nyílt óceánon az áramlás sebessége néha meghaladja a napi 9-13 kilométert. Húzzuk fel a horgonyt! Ha lehet, használjuk ki a szelet! Ha a járművünknek nincs tőkesúlya, csak teljes sebességgel hajózhatunk a szélben, legfeljebb 10 fokkal eltérve az irányától. Kormánylapátként az evezőt használjuk! Ha a szélirány nem felel meg az általunk választott iránynak, dobjuk ki a horgonyt, hogy inkább egy helyben maradjunk! Hogyan vegyük hasznát a szélnek? Fújjuk fel teljesen a gumicsónakot, és üljünk a végére! Ha nincs vitorlánk, rögtönözzünk egyet! Az alsó széleit ne rögzítsük semmihez, csak tartsuk az aljához rögzített kötelet vagy a vitorla lenti részét, hogy hirtelen széllökés esetén egyszerűen el tudjuk engedni, megakadályozva a tutaj felborulását. Vad vizeken Dobjuk ki az orrból a viharhorgonyt! így az orr mindig a szél felé fog nézni és a hajó nem tud felborulni. A tutaj alján helyezkedjünk el! Ne üljünk az oldalára és ne álljunk fel! Ne tegyünk hirtelen mozdulatokat! Ha több tutaj vagy mentőcsónak is van, kössük össze őket! JELADÁS VÍZEN Vízen a figyelemfelhívás eszköze lehet a jelzőrakétán és a színezőanyagon kívül bármi mozgatása is: ha nincs semmilyen jelzőberendezésünk, lengessünk ruhát vagy vitorlavásznat zavarjuk fel a nyugodt vizet! Éjszaka vagy ködben a túlélőcsoport többi tagjával kapcsolatot tarthatunk egy hasznos eszköz, a síp segítségével.

Ha a csónak felszerelésének a rádió adó-vevő is része, az oldalán biztosan megtaláljuk a működtetéséről szóló útmutatást. A hullámhosszok általában már előre be vannak állítva 121,5 és 243 megahertzre, a hatótávolság pedig kb. 32 kilométer. Gyakran adjunk jeleket, de az elemmel/akkumulátorral működő adó-vevő készülékeket mértékletesen használjuk! Az áram érték (lásd Jeladás a Megmenekülés fejezetben) 1. A színezőanyagot kibocsátó vízi nyomjelzőknek csak nappal vesszük hasznát. Kb. 3 órán át láthatóak jól a festéknyomok - kivéve a nagyon hullámos vizen. A pirotechnikai jelzőberendezéseket tartsuk szárazon és biztonságos helyen! Olvassuk el alaposan az útmutatást, és számítsunk tűzveszélyre! Az éjjel-nappali jelzőfények különösen hasznosak - egyik végük a nappali jelzéshez füstöt bocsát ki. Amikor meggyújtjuk a jelzőfényt vagy a rakétát, legyünk tudatában, hogy veszélyes tűzijátékot tartunk kezünkben: semmiképpen ne irányítsuk lefelé vagy magunk, illetve mások felé. A jelzőfényt csak akkor alkalmazzuk, ha biztosak vagyunk benne, hogy látják, vagyis pl. ha a repülőgép felénk tart, nem pedig amikor már elhagyott minket C/óso* Jeladás a Megmenekülés fejezetben). A legtöbb mentés azután kezdődik, hogy a túlélők fényjeleket küldve felhívták magukra a figyelmet Az ilyen jeladáshoz felhasználhatunk minden fényes, fényvisszaverő felületet. EGÉSZSÉG Az elemekkel szembeni kiszolgáltatottság és a kiszáradás az óceáni túlélő két legnagyobb gondja. A tengeribetegség csak fokozza a kiszáradást. A vízi túlélés során nem szokatlan a székrekedés, a vizelési nehézség, vagy éppen a sűrű vizelet Ne kíséreljük meg kezelni ezeket, mert további folyadékvesztést idézhetünk elő. Ha hányingerünk van, próbáljunk meg nem hányni, és soha ne hány-tassuk magunkat! A sós vízzel folyamatosan érintkezve kiütések jelenhetnek meg a bőrünkön. Ne szúrjuk vagy nyomjuk ki a bőrön keletkező keléseket és hólyagokat! Legyünk elővigyázatosak, és ne hűtsük magunkat túl gyakran tengervízzel! Ha megjelenik a sebesedés, ne érintkezzen tovább a bőrünk sós vízzel! Szemünket védőmaszkkai védjük a tengerről visszaverődő ragyogás ellen, ha pedig az erős fény szemfájdaimat okoz, nedvesítsünk meg egy ruhát tengervízzel és kössük a szemünk köré, közben pedig pihentessük! Ezt a megoldást ne alkalmazzuk túl sokáig, mert kisebesedhet a bőrünk. A láb kapcsolata a vízzel szintén gondot okozhat [lásd Egészség), ha túl sokáig tartózkodunk pl. vízzel teli csónakban vagy mentőcsónakban. A lábainkat testmozgással védhetjük meg ettől, továbbá a fagyástól és az többi hasonló problémától! Pihenéskor takarjuk be alaposan a lábunkat,

ha pedig őrségben vagyunk, óvatosan tornáztassuk meg a végtagjainkat! VÍZ Bár minimum egy liter víz kell naponta ahhoz, hogy megőrizzük az erőnlétünket, az életben maradáshoz 0f 5-2,2 dl is elegendő. Az ivóvíz beosztását akkor is azonnal végezzük el, ha megfelelő meny-nyiségű vízkészletünk van! A beosztásnál a minimális szükségletet vegyük figyelembe egészen addig, amíg fel nem tudjuk tölteni a készleteinket! A megmenekülésig semmiképpen se lazítsunk az adagoláson, mert nem tudhatjuk, mennyi ideig kell elégnek lennie a tartaléknak. Csökkentsük a vízigénytI Tegyünk meg minden szükséges óvintézkedést a vízveszteség megakadályozására (lásd\í\z oz Alapvető követelmények fejezetben)'. Csökkentsünk a lehető legkevesebbre az izzaaást! Fordítsuk a hasznunkra a szellőt, és tengervízzel hűtsük a testünket! Ha nagyon meleg van, viszont nincs árnyék, és a tenger biztonságos, merüljünk a vízbe a csónak oldalánál, de előtte mindenképpen ellenőrizzük a mentőkötelünket! Mindig legyünk kikötve! Óvakodjunk a veszélyes halaktól, és győződjünk meg róla, hogy vissza tudunk-e mászni a fedélzetre! Ha tengeribetegség veszélye fenyeget, máraz émelygés kezdetekor vegyük be a csillapítására szolgáló tablettát (ha van), mert a hányással értékes folyadékot veszítünk! Ha kevés vizünk van, ne együnk, különösen ne fehérjében gazdag élelmet (pl. halat vagy algát), mert azok megemésztéséhez szervezetünknek sok folyadékra van szüksége. A szénhidrátok (cukor és keményítő) megemésztése kevesebb vizet igényel. A VÍZADAGOLÁSA I 1. NAP: Semennyi. A testünk tartályként működik, vannak tartalékai. 2-4. NAP: 4 dl (ha van). 5. NAP ÉS AZT KÖVETŐEN: Napi 0,5-2,25 di az időjárás és a rendelkezésre álló vízmennyiség függvényében. Iváskor a folyadék lenyelése előtt nedvesítsük be a szánkat, nyelvünket és torkunkat! Édesvízgyűjtés

Az esővíz összegyűjtésére éjjel és nappal egyaránt használjunk fel minden lehetséges edényt! A zápor közeledését könnyű észrevenni, így van időnk felállítani vászon és műanyag felfogóeszközöket (ezeken sokkal több víz gyűlik össze, mint az edényekben). Éjjelre bontsuk szét rögzített szélekkel a vásznakat, hogy felfogjuk a harmatot! Ha esik az eső, igyuk meg, ami összegyűlt! Lassan igyunk, mert ha kevés vízen és kis adagokon éltünk, hányni fogunk a gyorsan ledöntött folyadéktól! Minden edényünket töltsünk meg a lehető legjobban! Először a csónakban összegyűlt tócsákat igyuk fel! A nagy tengereken legyünk óvatosak, mert elképzelhető, hogy a víz sóval szennyezett. A víz kiváló nehezékként szolgál a felfújható csónakban - a pereméig telten is lebegni fog. Tengeri jég A jégből ivóvíz nyerhető, a friss tengeri jég azonban sós. Kizárólag régi tengeri jeget használjunk, amelyet kékesszürke színéről és legömbölyödött széleiről ismerhetünk fel! Az ilyen jeget felolvaszthatjuk vagy elszopogathatjuk, mert a jég egy év vagy hosszabb idő elteltével elveszíti sótartalmát. Nyáron a régi tengeri jégen kialakuló pocsolyák ihatóak (ha nem a hullám kicsapódásával keletkeztek). Ivás előtt óvatosan kóstoljuk meg őket, mert bármennyi só elfogyasztása tovább növeli a szomjúságot. Víz nyerése falakból! Igyuk ki a nagy halak gerince mentén és a szemükben található vizet! Óvatosan vágjuk félbe a halat, így kinyerhetjük a gerince mentén lévő folyadékot, a szemét pedig egyszerűen szívjuk ki! Ha azért keil ehhez folyamodnunk, mert már annyira híján vagyunk a víznek, ügyeljünk rá, hogy ne igyuk meg a hal többi testnedvét: nagy mennyiségű fehérjét és zsírt tartalmaznak, amelyek emésztése több tartalékot emészt fel, mint amennyit ad. A tengervíz ihatóvá tétele A mentőtutaj felszerelése minden bizonnyal tartalmaz nap segítségéve! működő lepárló és vegyi sótalanító felszerelést, amelyekhez használati útmutató is tartozik. A nap segítségével működő lepárlót azonnal helyezzük ki, a sótalanító tablettákat viszont csak akkor használjuk, ha az időjárás nem kedvez a lepárlásnak, és a harmat vagy az eső gyűjtése sem hoz eredményt! NE FELEDJÜK: NE igyunk tengervizet! NE igyunk vizeletet! NE igyunk alkoholt!

NE dohányozzunk! NE együnk, ha nincs vizünk! A korlátozott ivás és evés időszakát legkönnyebben alvással és pihenéssel vészelhetjük át. Arra azonban ügyeljünk, hogy napközben pihenve megfelelő árnyékban legyünk! Ha vad a tenger, kössük magunkat a tutajhoz, zárjunk be minden fedelet, és a lehető legjobb körülmények között igyekezzünk átvészelni a vihart A megoldás a NYUGALOM - legalább próbáljuk meg megőrizni! V——■ / ÉLELEM Raktározzunk élelmiszer-vésztartalékot arra az időre, amikor valóban nagy szükségünk lesz rá még akkor is, ha ennek az az ára, hogy csak kis falatokat fogyaszthatunk! Igyekezzünk a természet nyújtotta élelmet enni! Legfőbb élelemforrásunk a hal lesz. Létezik ugyan néhány mérgező és veszélyes hal, de a nyílt tengeren, szárazföldtől távol általában biztonsággal fogyaszthatóak. A partok közelében viszont már akadnak egyszerre veszélyes és mérgező halak is. Ilyen többek között a vörös csattogóhal és a barrakuda, amelyek egyébként ehetőek, de a korallzátony vagy zátony vízéből kifogva mérgezőek. A repülőhalak akár bele is ugorhatnak a csónakunkba! Halfogás - A horgászzsinórt ne kezeljük puszta ké