JOHN „LOFTY” WISEMAN

Hogyan maradjunk életben a vadonban bármilyen éghajlaton, szárazföldön és vízen FIGYELMEZTETÉS A kiadványban részletezett túlélési technikák olyan szorongató helyzetben használatosak, amelyben az egyének biztonsága veszélyben van. Ennek megfelelően a könyv kiadói nem vállalják a felelősséget olyan vádért vagy eljárásért, amely a leírt technikák helytelen használata vagy az ebből adódó veszteség, sérülés, kár miatt indult bármely személy, illetve szervezet ellen. A túlélési technikák gyakorlása és tökéletesítése során figyelembe kell venni mindenekelőtt a földtulajdonosok jogait, továbbá minden olyan jogszabályt, amelyek bizonyos állat- és növényfajok védelmére, valamint a lőfegyverek és más fegyverek használatának szabályozására vonatkoznak.

BEVEZETÉS Abban a kiváltságban részesültem, hogy 26 éves hivatásos katonai pá-/ilyafutósom alatt a Különleges tégi Szolgálatnál, a Special Air Servicénél (SAS) szolgálhattam. Ez a brit hadsereg elitalakulata, amelynek feladata, hogy a világ bármely részén - gyakran elszigetelten, a hagyományos haderőktől távol - bonyolult hadműveletek hajtson végre. A katonák kis csoportokban, sokszor ellenséges területen dolgoznak, ahol saját maguk orvosának, fogorvosának, navigátorának és szakácsának kell lenniük . Gyakran alakul úgy a helyzet, hogy nem részesülhetnek utánpótlásban, így maguknak kell gondoskodniuk az ellátásról, méghozzá o természeti környezetben. Meg kell oldaniuk minden problémát, tudniuk kell kezelni a felmerülő helyzeteket-akár az emberek, okára természet erői okozzák a nehézséget Biztonságos körülményeket kell teremteniük és olyan képességekre kell szert tenniük, amelyek segítségével bárhol életben tudnak maradni. Miután szolgáltam már a világ minden részén, én lettem a SAS túlélési kiképzője, és az én feladatom lett annak biztosítása, hogy az egység minden egyes tagja alkalmazni tudja ezeket az ismereteket Erre a - kiképzés során és élesben egyaránt - kipróbált tudásanyagra épül ez a könyv. A túlélési kiképzés iránti igény még soha nem volt ilyen jelentős. Egyre egzotikusabb nyaralásokon, egyre nagyobb kihívást jelentő expedíciókon és egyre kockázatosabb külföldi vállalkozásokban veszünk részt, ráadásul az elmúlt 12 év is különösen bizonytalan volt 1989-ben leomlottá berlini fal, amelyet az öbölháború, majd a Boszniábanf Koszovóban, Sierra Leonéban és Afganisztánban kialakult krízisek követtek. Mindezen túltettek azonban a 2001. szeptember 11-i események, ami mindenkire hatással volt - életünk soha nem lesz már olyan, mint előtte. Alapvető fontosságú, hogy felkészüljünk minden eshetőségre. A túlélési kiképzés a legjobb biztosítás, amit csak köthetünk. A világot azzal tehetjük biztonságosabbá, ha alkalmazzuk az életben maradás alapvető technikáit, és tudjuk, mi a teendő vészhelyzetben. A világ bármely részén megtörténhet, hogy magunkra maradunk: a sarkvidéktől kezdve a sivatagig, a trópusi esőerdőktől a nyílt óceánig. A katonák és a civilek túléléssel kapcsolatos problémái alapvetően nem különböznek. Az eltérés legfeljebb annyi, hogy a katonáknak esetleg rejtőzködniük kell, míg a civilek (megmenekülésük érdekében) fel akarják hívni magukra a figyelmet. Minden környezet speciális túlélési technikát igényel. A hegyek, a dzsungel, a nyílt síkság és a mocsár mind-mind veszélyesnek tűnik a túlélő számára, ugyanakkor mindegyik rejt magában valamilyen lehetőséget, és kínálhat ételt, tüzelőanyagot, vizet és menedéket - de csak ha tudjuk, hogyan hasznosítsuk a rendelkezésre álló forrásokat Az éghajlat hatása sem elhanyagolható. Tudnunk kell, hogyan birkózzunk meg a szélsőséges hideggel, és hogyan maradjunk életben a perzselő hőségben - ezek különféleképpen teszik próbára a túlélőt Az életben maradás azon múlik , hogyan alkalmazzuk az alapelveket, és hogyan ültetjük át

azokat a gyakorlatba -adott környezetben. A túlélés alapfeltételei piramis alakban ábrázolhatók: a tanulási folyamatot alkotó elemek egymásra épülnek.

Annak ellenére, hogy eleinte nagy fizikai erőfeszítést követelhet a veszélyhelyzetből való menekülés, a túlélés elsősorban agymunka. Miután a váratlan esemény okozta izgalom megszűnt, és az adrenalinszint lecsökkent, komoly szellemi elhatározás kell a folytatáshoz. Ilyenkor a leggyakrabban „élni akarásának nevezett elemi ösztönünk hajt minket. Ez jelenti a biztos alapot, amelyre az egész kiképzés épül, ezt próbáljuk folyamatosan táplálni és erősíteni. A test felkészültsége, fittsége szabad szemmel is jól látható, a lelki felkészültség szintjét viszont nagyon nehéz megállapítani. Minél civilizáltabbak vagyunk, annál gyengébb bennünk az élni akarás elemi ösztöne, ezért fontos, hogy tökéletesítsük képességeinket és felkészüljünk minden eshetőségre. Élni akarás Az élni akarás azt jelenti, hogy - a helyzettől függetlenül - sosem adjuk fel. Igazán megnyugtató a tudat, hogy nincs a világon olyasmi, amivel ne tudnánk megbirkózni, és nincs a világon olyan hely, ahol ne maradhatnánk életben. Ha követjük az alapelveket, felkészítjük önmagunkat és használjuk az élni akarásunkat, boldogulni fogunk. Egyeseknek erősebb, másoknak gyengébb az akarata, de mindannyiunké fejleszthető. Vannak olyanok, akik a megpróbáltatások során a valláshoz fordulnak vagy a szeretteikre gondolnak. A kudarc miatt érzett félelem és a rettegés, hogy a bajtársainknak csalódást okozunk, mind-mind erősítik az élni akarást. A megmenekülésekről szóló igaz történetek olvasása szintén segíthet.

Hiába rendelkezünk a világ minden tudásával és felszerelésével, az élni akarás nélkül könnyen kudarcot vallhatunk. Tudás Az ösztöneink odto alapon nyugszik a tudás. Minél többet tudunk , ónnál könnyebben maradunk életben. A tudás elűzi o félelmet Ez a könyv remélhetőleg ellátja az olvasót a szükséges információkkal, de itt még nem állhatunk meg. Addig kell gyakorolni a megszerzett ismereteket, amig teljesen el nem sajátítjuk azokat! Nézzük meg a környezetünkben lévőket, és figyeljük meg, hogyan maradnak életbenI Beszélgessünk olyan emberekkel, akik már túléltek valamit, tanuljunk a tapasztalataikbólI Felszerelés Piramisunk csúcsán helyezkedik el a felszerelés. Törekedjünk rá, hogy minél kisebb legyen, és fontos, hogy a használatáról, illetve az általa nyújtott lehetőségekről megfelelő ismereink legyenek! Van néhány alapvetően fontos tárgy, amely nélkül sosem indulhatunk útnak. Ilyen a túlélőcsomag, a kés, az iránytű, és a rádió adó-vevő készülék (vagy telefon). Az olvasónak magának kell döntenie a könyvben leirt módszerek alkalmazásáról. Pl. a növényi ételek fogyaszthatósági vizsgálata az egyetlen mód arra, hogy megbizonyosodjunk róla: az adott gyümölcs vagy levél ehető-e. Ha elővigyázatosan alkalmazzuk a módszert, kicsi a valószínűsége, hogy bármi bajunk esik. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a helyzet ne rejtene veszélyt magában! Az emberek eltérően reagálnak a mérgekre - von, akire a legkisebb mennyiségű mérgező anyag is nagyon veszélyes lehet. A könyvben leirt csapdák némelyikének alkalmazása is kockázatos lehet Sose hagyjuk csapdáinkat felügyelet nélkül, ha másoknak sérülést okozhatnak, vagy gondatlanul kezelve őket magunk is megsérülhetünk! Az itt leirt módszerek elsajátítása közben az olvasónak figyelemmel kell lennie a környezet védelmére, és kerülnie kell az állatkínzást. Tekintetbe kell vennie azokat a jogszabályokat, amelyeket egyes módszerek alkalmazásával megszeg. Gondoljunk arra, hogy ez egy túlélési kézikönyv, és azokra a helyzetekre vonatkozik, amelyekben az önfenntartás a legfontosabb. Ilyen körülmények közt felmerülhet olyan kockázat, amelyet a hétköznapi életben butaság lenne vállalni. A kockázatok mérlegelése szintén a túlélési stratégia része. A végső döntést mindig magunknak kell meghoznunk, és senki mást nem okolhatunk, ha mégis a rossz utat választottuk. Ez a könyv ugyan nem hivatalos kiadvány, ám azzal, hogy leirom a magam és kollégáim által szerzett túlélési ismereteket, az a célom, hogy segítsek helyes döntéseket hozni. Ezek a módszerek és ismeretek korábban már hozzájárultak a mi túlélésünkhöz - segíteni fognak abban is, hogy az olvasó szintén túlélővé váljék. ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK Kezdjük azzal, hogy felkészítjük magunkat a túlélőszerepre. Ez felkészülést jelent minden

értelemben. A fejezet célja annak biztosítása, hogy minden expedícióhoz a megfelelő felszerelés álljon rendelkezésünkre. Segít megbarátkoznunk annak gondolatával, hogy magunkkal hordjunk egy alapvető elemekből álló, gondosan összeállított, zseb méretű túlélési eszköztárat, amelynek minden esetben velünk kell lennie. A legfontosabb túlélési eszközünk a kés. Körültekintéssel válasszuk ki és használjuk! Ügyeljünk rá, hogy mindig tökéletes állapotban legyen! Ugyanilyen fontos a személyes felkészültség, vagyis hogy testileg és lelkileg egyaránt készen álljunk a túlélési körülmények megpróbáltatásainak és veszélyeinek elviselésére. Teljesen tisztában kell lennünk a túlélés szükségleteivel, különösen a víz és só iránti igénnyel, illetve azok megszerzésének módjaival. A TÚLÉLÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI Az emberi faj a Föld szinte minden szegletében megtelepedett. Még olyan területeken is megtalálhatjuk az erőforrások hasznosításának módjait, ahol a körülmények túl zordak a hétköznapi otthon megteremtéséhez. Vadászattal vagy a föld javainak kiaknázásával boldogulunk, és gyakran mindössze saját kedvtelésünkre mérjük össze erőnket a természettel. A természet tehát szinte mindenhol megteremti az életben maradás feltételeit. Van, ahol bőségesen áll rendelkezésre élelem, míg máshol szegényesek a készletek, és józan észre, tudásra, leleményességre van szükség a források kihasználásához. Még ennél is fontosabb azonban az élni akarás. Nők és férfiak tömege bizonyította már be, hogy a legkedvezőtlenebb körülmények mellett is életben lehet maradni, ám ehhez szilárd elhatározásra van szükség. Enélkül a könyvben leírt ismeretek és tudás mind-mind használhatatlannak bizonyulhat egy igazán kemény helyzetben. A túlélés az életben maradás művészete. Ilyen helyzetben minden rendelkezésre álló eszköz ajándéknak minősül. Ismernünk kell a természet adta lehetőségek hasznosításának módját, és képesnek kell lennünk ezek teljes kiaknázására; tudnunk kell magunkra vonni a figyelmet, hogy a mentőcsapatok ránk találhassanak; tudnunk kell visszatalálni a civilizációba ismeretlen területen keresztül, ha nagyon úgy fest, hogy nem mentenek meg minket; tudnunk kell tájékozódni térkép és iránytű nélkül. Tudnunk kell azt is, hogyan maradhatunk egészségesek, és hogyan gyógyíthatjuk meg magunkat vagy másokat betegség, sérülés esetén. Képesnek kell lennünk lelki tartásunk megőrzésére és sorstársaink moráljának fenntartására. A felszerelés hiánya korántsem jelenti azt, hogy nem rendelkezünk semmivel, hiszen a tudás és tapasztalat mindig velünk van. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy ez a tudás és tapasztalat az évek során ne rozsdásodjon meg, és ismereteinket folyamatosan bővítsük. Hazai pályán mindannyian képesek vagyunk a túlélésre (még ha nem is ebből a szempontból tekintünk mindennapi életünkre), de az igazi túlélőnek akkor is tudnia kell életben maradni, ha nem a megszokott környezetében van, illetve ha környezetét az ember vagy a természet drasztikusan megváltoztatja. Bárki (legyen fiatal vagy öreg, éljen bármilyen társadalmi

körülmények között) találhatja magát túlélésre kényszerített helyzetben. Mivel egyre többen repülnek, vitorláznak, szelik át a tengert kis hajókkal (vagy éppen nagyobbakkal), túráznak, hegyet másznak, és töltik a nyaralásukat egyre egzotikusabb helyeken, folyamatosan egyre változatosabb lesz, és egyre inkább szélesedik a veszélyes helyzetek köre. A túlélési képességek azonban nem korlátozódnak olyan szélsőségekre, mint amilyen egy hegycsúcson bekövetkező repülőgép-katasztrófa, a trópusi hajótörés vagy a kocsi lerobbanása egy sivatag kellős közepén. Minden egyes alkalommal, amikor bekötjük a biztonsági övét az autóban, növeljük saját túlélési esélyeinket. Körülnézünk, mielőtt átkelünk az úton, vagy ellenőrizzük a kandalló tüzét, mielőtt lefekszünk aludni: ezek mindmind ösztönösen végrehajtott túlélési technikák. E szokásokat kell készséggé fejlesztenünk! A túlélés legfőbb elemei: táplálék, tűz, menedék, víz, tájékozódás, gyógyszer. Ezek fontossági sorrendbe rendezésére a MENT rövidítést használjunk. Bárhol tartózkodjunk is a világon, ez soha nem változik, legyünk akár a sarkvidéken, a sivatagban, a dzsungelben, a tengeren vagy a tengerparton. ÉVI - mint menedék Bizonyosodjunk meg róla, hogy védve vagyunk a további veszélyektől, pl. fenyegető lavinától, erdőtűztől vagy üzemanyag-robbanástól! Maradjunk a baleset helyszínén, amíg az biztonságos, majd gondoskodjunk a természet elemeivel szembeni védekezésről! Ez annyit jelent, hogy menedéket készítünk magunknak, és tüzet gyújtunk. A helyszínen maradásnak számos oka van: 1. 2. 3. 4. 5. A roncsot használhatjuk menedékül, jeladásra, stb. A roncs nagy, könnyen észrevehető jel a földön. Valószínűleg vannak nem mozdítható sérültek. Energiát tartalékolunk, ha egy helyben maradunk. Mivel tudnak rólunk és nem tértünk le az útvonalról, a mentés így lehet a iehető leggyorsabb.

E - min! elhelyezkedés A menedék építését követő lépés a segélykérő jelzések elhelyezése. Hívjuk fel mások figyelmét a helyzetünkre! Tegyük a lehető leggyorsabban, így segíthetjük a mentőcsapatok munkáját! N - mint nélkülözhetetlen táplálék beszerzése A mentésre várva keressünk vizet és élelmet, hogy takarékoskodjunk a vésztartalékkal! T - miaut tájékozódás A megfelelő tájékozódás a helyes úton maradni, és akár meg is akadályozhatja az igazán szorult

helyzetek kialakulását. Ha azt vesszük észre, hogy eltévedtünk, ne menjünk tovább! Orvoslás Saját orvosunkká kell válnunk, állandóan figyelnünk kell magunkat! A hólyagokat már kialakulásukkor kezeljük, ne hagyjuk, hogy elfertőződjenek! Figyeljünk társainkra is, és amint szokatlan probléma merül fel, azonnal oldjuk meg! Ha a társaink sántítanak, lemaradnak vagy furcsán viselkednek, álljunk meg, és rögtön kezeljük őket! FELKÉSZÜLÉS! A cserkészek jelmondata a legjobb: „Légy felkészült!" Mindenkinek, aki útnak indul vagy expedíciót tervez, ehhez kell tartania magát, mégpedig úgy, hogy a lehető legtöbb információt gyűjti össze az esetlegesen előforduló helyzetekről, és az azok által megkövetelt ismeretekről és eszközökről. Magától értetődőnek kell lennie, hogy felkészültek vagyunk, megfelelő felszerelést állítunk össze, és a lehető legnagyobb gondossággal tervezünk! A kudarc vagy siker akár a felszerelésen is múlhat Túrázás során gyakran előfordul, hogy első alkalommal az ember túl sok dolgot visz magával, és a saját kárán tapasztalja meg, mi az, amire tényleg szüksége van, és mi az, amit nélkülözni tud. Nem valami felemelő érzés hatalmas, felesleges tárgyakkal teli csomaggal szenvedni, miközben arra vágyunk, bárcsak lenne nálunk elemlámpa vagy konzervnyitó. Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt. FELSZERELÉSLISTA Mielőtt útra kelnénk, vagy expedícióra indulnánk, készítsünk listát, és tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: - Mennyi ideig leszek távol? Mennyi élelmiszerre lesz szükségem ebben az időszakban? Vigyek magammal vizet? - Van az éghajlatnak megfelelő ruhám és elég lesz annyi? Elegendő egy pár csizma, vagy a felszíni viszonyok és a sok gyaloglás miatt vigyek tartalékot? Milyen különleges felszerelésre lesz szükségem a terepen? Milyen egészségügyi felszerelésre lesz szükség?

Győződjünk meg róla, hogy elég jó erőnlétben vagyunk-e a tervezett feladathoz! Minél jobb a kondíciónk, annál könnyebb és élvezetesebb lesz az út. Ha pl. túrázni készülünk, végezzünk eiőtte rendszeresen testgyakorlatokat, és tapossuk ki a túrabakancsunkat! Munkába menet és hazafelé vigyünk magunkkal homokkal teli táskát, hogy formába hozzuk az izmainkat! A szellemi fittség már más kérdés. Biztosak vagyunk benne, hogy készen állunk a feladatra, elég felkészültek vagyunk, és rendelkezünk a feladat végrehajtásához szükséges felszereléssel? Űzzünk el magunkból minden gyötrő kételyt, mielőtt útnak indulnánk!

Mindig készítsünk vésztervet arra az esetre, ha valami nem úgy alakul, ahogy terveztük! A dolgok a legritkább esetben mennek tervszerűen. Mit fogunk tenni, ha valami megakadályoz minket a célunk elérésében? Mit fogunk tenni, ha lerobban a járművünk, vagy ha az időjárási és talajviszonyok sokkal rosszabbnak bizonyulnak, mint amivel számoltunk? Ha csoportosan indulunk útnak, de különválunk, hogyan találunk újra egymásra? Mi történik, ha valaki megbetegszik? Egészségügyi vizsgálatok Végeztessünk teljes körű egészségügyi vizsgálatot, és bizonyosodjunk meg róla, hogy minden oltást megkaptunk, amely az utazással érintett területeken szükséges] Létezik oltás a sárgaláz, a kolera, a tífusz, a hepatitisz, a himlő, a gyermekbénulás, a diftéria és a tuberkulózis ellen, a tetanuszinjekció pedig egyenesen kötelező. Hagyjunk elegendő időt az injekciókra - a tífusz elleni teljes védelem három injekciót és fél évet igényel! Ha ma-láriás területen akarunk áthaladni, vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű malária elleni tablettát! Ennek szedését kezdjük meg már két héttel az utazás előtt, hogy a szervezet ellenálló képessége még a kritikus területre érkezés előtt kialakuljon, és folytassuk a tablettakúrát a hazatérést követő egy hónap során! Menjünk el fogorvoshoz és vizsgáltassuk meg a fogainkat! Az egyébként egészségesnek tűnő fog hideg éghajlaton komoly fájdalmat okozhat. Legalább az induláskor legyenek jók a fogaink! Állítsunk össze olyan egészségügyi felszerelést, amely minden lehetséges igényünket kielégíti, ha pedig csoportosan utazunk, bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelően el van látva! Ha valamelyik társunk nincs megfelelő erőnlétben, nem kellene-e esetleg kihagynunk a csapatból? Nehéz döntés ez barátok között, de a felvállalalása hosszú távon jót tehet a csoportnak. Gondolkodjunk el azon is, hogy a csoport minden egyes tagja meg tud-e birkózni a felmerülő nehézségekkel, vállalják-e a kockázatot és a kihívásokat, elég kitartóak-e! Stressz hatása alatt az emberek gyakran ismeretlen oldalukról mutatkoznak meg, ezért a csoportos expedíciót tervezve, az úti társak kiválasztásakor a szűrés bizonyos formája elengedhetetlen. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS Sosem tudhatunk eleget a helyről, ahova menni készülünk. Beszélgessünk olyanokkal, akik már ismerik, olvassunk róla könyveket, tanulmányozzuk az atlaszokat, és győződjünk meg róla, hogy megbízható és naprakész térképet viszünk magunkkal! Derítsünk ki minél többet a helyi emberekről! Mi a valószínűbb? Hogy barátságosak és segítőkészek, vagy éppen bizalmatlanok az idegenekkel szemben? Léteznek helyi szokások és tabuk? Minél szélesebb körű tudással rendelkezünk az emberek életmódjával kapcsolatosan (különösen a nem nyugati típusú társadalmakat illetően, ahol az élet sokkal szorosabban kötődik a természethez), annál több szükséghelyzetben felhasználható túlélési ismeretünk lesz. A helyi menedéképítési és tűzgyújtási módszerek, a vadon termő táplálék, a gyógynövények és a vízforrások felfedezése mind-mind a környezet alapos ismeretét feltételezik.

Tanulmányozzuk behatóan a térképeinket, már a megérkezés előtt legyen képünk a vidékről, és gyűjtsünk minél több ismeretet a területről (pl. a folyók folyásirányáról és folyási sebességéről, a vízesésekről, a zugokról, a veszélyes áramlatokról)! Milyen magasak a dombok és a hegyek, mi jellemzi a hegyoldalakat, hó fedi-e a magaslatokat? Milyen irányba futnak a hegygerincek? Milyen növényzettel számolhatunk, milyen fafajok jellemzőek, és főleg merre? Milyen a hőmérséklet, mekkora a nappali és az éjszakai hőmérséklet közötti eltérés? Mikor van napkelte és napnyugta? Milyen a Hold állása? Mekkora a dagály mérete, és mikor következik be? Milyen az uralkodó szélirány és mekkora a szélerősség? Milyen időjárásra számíthatunk? TERVEZÉS Csoportos expedíció esetén gyakran hívjuk össze a tagokat az utazás céljaival kapcsolatos megbeszélésre! Nevezzünk ki egy-egy személyt egy-egy konkrét feladatra: orvos, tolmács, szakács, speciális felszerelésért felelős személy, járműkarbantartó, sofőr, navigátor, és így tovább! Bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki ismeri a felszerelések használatát, és megvannak a szükséges tartalékok - különösen az akkumulátorok, az üzemanyag és az izzók! Osszuk a projektet szakaszokra: indulás, célok elérése és visszatérés. Egyértelműen határozzuk meg az egyes szakaszok célját, és dolgozzunk ki időbeosztást! Készüljünk fel olyan vészhelyzetek kezelésére, mint a jármű lerobbanása, megbetegedés vagy sebesültek elszállítása! A haladási tempó eldöntésekor (főleg ha gyalogosan közlekedünk) ne szabjunk szűk határokat! Jobb, ha alábecsüljük a teljesítményünket, mert így legfeljebb kellemesen csalódunk a terv a túlteljesítésekor. A túlfeszített ütemterv okozta nyomás nemcsak feszültséghez és kimerültséghez, de hibás döntésekhez és indokolatlan kockázatvállaláshoz is vezethet. Ezek a leggyakoribb okai annak, hogy a helyzet egyre rosszabbá válik. Nem vihetjük magunkkal a teljes szükséges vízmennyiséget, utazás közben kell mindig feltöltenünk a készleteket! Az út tervezésében tehát a vízlelöhelyek meghatározó szerepet töltenek be. Ha már megterveztük az útvonalat, és mindenki egyetértett vele, gondoskodjunk róla, hogy mások is megismerjék, így baj bekövetkeztekor joggal várhatjuk a mentőalakulatot. Ha túrázni indulunk, tájékoztassuk a rendőrséget és a helyi hegyimentő központot! Ismertessük meg velük a tervünket, és adjuk meg az indulás és a várható érkezés időpontját! Autós túra esetén jelentsük be útvonalunkat az illetékes autóklubnál! Vitorlázás esetén egyeztessünk a parti őrséggel és a kikötői hatóságokkal! Gondoskodjunk róla, hogy mindig legyen valaki, aki tudja, mikor és mire készülünk, és tájékoztassuk ezeket a személyeket az előre megbeszélt szakaszokról, így ha nem jelentkezünk, egyfajta vészjelzést adunk le számukra. Ebből a szempontból a hajók és a repülőgépek állnak igazán szigorú ellenőrzés alatt: késedelem esetén azonnal megindulhat a keresés és az útvonal átvizsgálása, lehetővé válik a mentés. Szokjunk hozzá, hogy megosztjuk másokkal, hova készülünk, és mikor tervezzük a visszatérést, vagy mikor érünk a következő állomásra! FELSZERELÉS

Ha gyalog vagyunk és az összes szükséges dolgot magunknak kell cipelnünk, szinte lehetetlen felkészülni minden eshetőségre. Gondoskodjunk róla, hogy minden, amit viszünk, megfeleljen a feladatnak, sokoldalúan alkalmazható és erős legyen! Meg kell találnunk az egyensúlyt a dolgok között, amelyek tényleg szükségesek, és azok között, amelyeket szívesen viszünk. Bármilyen kalandra készülünk, figyelembe kell vennünk a veszélyeket és azok elhárításának módjait! Ezt nevezzük a váratlan eseményekre történő felkészülésnek. Az éghajlat, az időjárás és az évszak egyaránt segítségünkre van annak eldöntésében, hogy mit vigyünk magunkkal, de tennünk kell róla, hogy minden útitársunk képes legyen használni és karbantartani az általunk összeállított speciális felszerelést! Az információgyűjtés során szerzett ismeretek segítségével kiválaszthatjuk felszerelésünk darabjait, hozzárendelve őket az adott célokhoz és körülményekhez. Ruházat A ruházat helyes megválasztása nagyon fontos. Ha gondosan végezzük, jó eséllyel járunk sikerrel. Az ember trópusi állat: csak úgy tudunk életben maradni, ha úgy teszünk, mintha a trópusokra születtünk volna. Abban a pillanatban, hogy elhagyjuk ezt a területet, testünk számára trópusi környezetet, vagyis ruhát kell biztosítani. A ruházat önmagában nem fűt, mindössze a testünk által kibocsátott hőt tartja meg. A mérsékelt égövben a szél és az eső, a szélsőséges éghajlatú területeken (mint a sarkvidékek) a hideg a legveszélyesebb természeti elem az ember számára. Ha a ruházatunk rétegeiben raktározott hő a széí és eső miatt folyamatosan cserélődik, fennáll a kihűlés veszélye. Hideg éghajlaton mindennek a kulcsa a réteges öltözködés: ha hidegre fordul az idő, vegyünk fel pulóvert, ha pedig esik, viseljünk esőkabátot! Ugyanakkor ha nehéz hátizsák cipelésekor anorákot viselünk, fennáll a veszély, hogy a kabát kilyukad a vállunknál és deréktájékon, a bekerülő víz pedig átnedvesíti a testünket. Ilyenkor a legközelebbi megállás során át kell öltöznünk és további meleg ruhát kell felvennünk. Meleg éghajlaton nem könnyű megteremteni az egyensúlyt a kényelem és a praktikus viselet között. Mindig fennáll a veszély, hogy a meleg ruhák viselése és a fizikai tevékenység szélsőséges körülmények között túlhevüléshez vezet. Mozgás közben minél kevesebb ruhát viseljünk, és ha melegünk van, ne legyen rajtunk esőkabát, mert izzadságunk átáztatja az alsóbb ruharétegeket! A ruházatnak megfelelő védelmet kell nyújtania, és jól kell illeszkednie testünkhöz anélkül, hogy akadályozna! Melegen és szárazon kell tartania minket, de jó szellőzést is kell biztosítania a túlhevülés megakadályozása miatt (ha hidegebbre fordul az idő, bármikor felvehetünk egy újabb ruhát). A szövetgyártásban az elmúlt években végbement áttörések miatt különösen érdemes megismerni az egyes termékek mellett és ellen szóló érveket. A Gore-tex™ pl. kiváló anyag, hiszen szinte lélegzik, így a test szellőztetésével melegen és szárazon tartja a bőrt, ugyanakkor megvannak a maga korlátai. Az ilyen anyagok ugyanis csak akkor „lélegeznek”, ha tisztán tartjuk őket. Amint

sár kerül rájuk, és összegyűlik rajtuk a por, veszítenek a hatékonyságukból. A Gore-tex™ nem erős és strapabíró, ezért vigyázni kell rá. A Gore-tex™ legjobb használati módja: csak akkor vegyük fel, ha pihenünk, egyébként széldzsekiben gyalogoljunk vagy másszunk. A szintetikus anyagok nagyon népszerűek, és bizonyos körülmények között jobbak, mint a gyapjú, a toll vagya pamut. Acipzáraselejű szövetkabátokat könnyű fel- és levenni, viseletűk kényelmes. Széltől védő fajtát válasszunk, mert leggyakrabban erre lehet szükség! Ha hidegebbre fordul az idő, esőkabát alatt is hordható, így kiváló hőszigetelést biztosít. Létezik olyan ruházat is, amely a bölények módszerét követve állati bőrként viselkedik. A mesterséges rostszál belsőt széltől védő külső borítja, és ha vizes, búvárruhaként viselkedik. Ezek alkalmasak a hideg-nedves környezetben gyalogláshoz, valamint kiválóak csónakázáshoz, kenuzáshoz és barlangá-száshoz is. A természetes anyagokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a gyapjú kiváló pulóveranyag, mert még akkor is megtartja a meleget, ha nedves. Hátránya azonban, hogy kinyúlik és nehézzé válik, ezért zokninak nem a legjobb. A toll a legmelegebb és legkönnyebb természetes szigetelőanyag, de amint nedves lesz, teljesen elveszíti hőmegtartó-képességét. A pamut olyan, mint a géz, felszív minden nedvességet. Kiváló viselet lehet a trópusokon, de nem célszerű a hideg, nedves területeken. A lábbeli kiválasztása nagyon fontos, hosszú gyaloglás esetén lábunk kényelmének elsőbbséget kell élveznie. Az új bakancsot fokozatosan törjük be! Bőrünket orvosi szesszel eddzük! Mindezt indulás előtt legalább két héttel kezdjük meg! Rajongók esetében a ruhakiválasztás legfőbb szempontja az ár. A katonai boltok főleg a fiatal kalandorok körében népszerűek, mert elsősorban ők szeretik magukat terepruhában mutogatni. Bár az (ex-)katonai felszerelés tényleg jó és olcsó, nem korszerű. A terepszinű vagy sötét ruhák viselésének hátránya az, hogy ha elveszünk, nem vesznek észre bennünket. A katonák azért ilyet viselnek, hogy ne legyenek feltűnőek, ez azonban éppen ellentétes azzal, amit civilként bajba kerülve el akarunk érni. A legtöbb túraruha kék vagy narancssárga, némelyik ki is fordítható, így bárhol találjuk magunkat, mindig rendelkezésünkre áll egy a környezettől elütő színű viselet Lehetőségeinkhez mérten a legjobb ruhát vásároljuk meg, és kérjünk tanácsot a szakboltban! Ne feledjük: sosem az időjárás rossz, hanem a ruhánk! Hálózsák Két típusa vásárolható meg: az egyik üreges töltőanyagot, műrostokat tartalmaz, a másik (és drágább) tollal van megtöltve. A toll nagyon könnyű, és jobb hőszigetelést biztosit, ha száraz marad. Ha viszont nedves lesz, teljesen elveszti hőszigetelő képességét, és nagyon nehéz megszárítani. Ennélfogva nedves környezetben a műrostot tartalmazó hálózsák a jobb választás. Ügyeljünk rá, hogy a hálózsákot ne érje nedvesség, mert ez az alvást is megnehezíti.

Lehet kapni kiváló, szabadban használható Gore-tex,u hálózsákokat. Ezek sátor hiányában is szárazon tartják az embert, hosszú távon azonban nem helyettesíthetik a főzésre és közösségi tevékenységekre is alkalmas sátort. A hálózsákot mindig rakjuk a védőzsákba és csomagoljuk be a tartótáskába, hogy a lehető legkisebb helyet foglalja! Tartsuk a hálózsákot tisztán, feküdjünk hálómatracon vagy esőkabáton! Hátizsák A ruházat és a felszerelés szállításához erős és kényelmes hátizsákra van szükségünk. Anyagi lehetőségeinkhez mérve a legjobbat válasszuk! Erős és szabályozható hevederrel kell rendelkeznie, amely megfelelően rögzítve van a zsák keretéhez vagy anyagához. A nehéz csomag könnyen kilazíthatja a gyenge hevedereket. Kényelmes derékövnek is lennie kell a hátizsákon. A viselés titka, hogy a súlyt a csípőn - testünk legerősebb támaszán - vigyük, ne pedig a vállunkon vagy a hátunkon, mert az könnyen meghúzódhat és elfáradhat. Belső vagy külső keretes hátizsákot válasz-szunk? A belső keret könnyebb, az ilyen hátizsákba egyszerűbb pakolni is. A külső keret viszont erősebb, és a súly sokkal egyenletesebb elosztását biztosítja, ami igazán hasznos a problémás vagy nehéz csomagok esetén - beleértve a beteg vagy sérült ember szállítását is a vészhelyzetekben. A megfelelő külső keret a hátizsákot a test felső részére helyezi, csökkentve ezzel a csípő és a vallak terhelését. Olyat válasszunk, amely helyet hagy a levegőnek a hátizsák és a hát között, csökkentve ezzel az érintkezés kiváltotta izzadást! A keret további súlyt jelent, emellett könnyen beleakad a sziklanyúlványokba és ágakba, kissé nehezítve az előrehaladást a sűrű növényzetű területeken; előnyei azonban mindezt ellensúlyozzák. Végezetül olyan hátizsákot válasszunk, amely erős, vízálló anyagból készült! A belső rész lehetőleg összehúzható legyen, így megakadályozza a víz befolyását és a hátizsák tartalmának kiesését! Az oldalzsebek mindig hasznosak, de biztonsági cipzárral kel! rendelkezniük, nem pedig szíjjal vagy zsinórral, mert az utóbbiak nem tartják erősen a felszerelést. A felszerelés elraiciezése Ha arra számítunk, hogy vizesek leszünk, csomagoljunk mindent polietilén tasakokba! Úgy pakoljunk, hogy tudjuk, mi hol található, és ügyeljünk arra is, hogy a legelőször szükségessé váló dolog ne a csomag legaljára kerüljön! Valószínűleg a hálózsákra lesz legkésőbb szükségünk, ezért ezt tegyük alulra! A sátor kerüljön a csomag tetejére, de rakjuk felülre a nehéz dolgokat is (pl. a rádió adó-vevőt) P ezeket sokkal könnyebb ott vinni. Ügyelnünk kell azonban arra is, hogy a csomag ne legyen túl magas, mert erős szélben a magas hátizsákkal sokkal nehezebb egyensúlyozni, és már puszta egyenesen tartása is rengeteg energiát igényel. A tűzhelyet és a főzőfelszerelést valamelyik oldalzsebbe helyezzük, így megálláskor könnyen hozzáférhetünk. Ügyeljünk rá, hogy a könnyen ösz-szenyomódó vagy megolvadó ételek megfelelő tárolódobozban legyenek! Meleg éghajlaton hideg élelmet fogyasszunk, és sok meleg

nyílt térenJ Arra is gondolnunk kell persze. Az árammal működő berendezések állandó veszélye. de összeállításakor megfelelő egyensúly legyen a vitamin. hogy hol vagyunk ezekhez a pontokhoz viszonyítva. ezért válasszuk a számunkra legmegfelelőbb modellt. Vegyük számításba az akkumulátorok élettartamát is! A GPS-ek eltérő bonyolultságúak. ez azonban csak úgy érhető el. hogy ha kizárólag a technikára hagyatkozunk. ha az eszköz elromlik vagy elveszik. bárhol is legyünk a világon. hogy sok zsírt és cukrot fogyasszunk! A pontos élelmiszerfajtát saját ízlésünk határozza meg.italt készítsünk! Hideg éghajlaton ügyeljünk. A jel tisztasága érdekében maradjunk egy helyben. amely ezután mindig a helyes irányt fogja mutatni! Ha bevittük az adatokat. Viszonylag könnyű használni is. a hibás működés komoly veszélyt jelenthet! A GPS-t nyakunkba akasztva. hogy akkor hagynak minket cserben. egy faág vagy saját mozgásunk). Soha ne tegyük a hátizsákba és ne hagyjuk a földön heverni! Az útvonal térképes megtervezésekor jelöljünk ki szembetűnő helyeket amelyek vészhelyzetben találkozási pontként szolgálhatnak! Szabályos időközönként határozzunk meg ilyeneket. kabátunk alatt hordjuk! Ezzel csökkenthetjük a károsodás kockázatát. Az akkumulátorok és elemek hamarabb lemerülnek a hidegben. Ezért nem szabad elfelejtenünk az alapokat! Nézzük a térképet és tájékozódjunk a hagyományos módon. tompulni fognak alapvető tájékozódási képességeink. A legtöbb készülék képes megjelölni az út során felbukkanó tájékozódási pontokat (vizen ez a keleti és az északi koordináták. és megvédhetjük az időjárás viszontagságaitól. amelyek valószínűleg nem lesznek elérhetőek helyben! GPS A GPS (műholdas helymeghatározó rendszer) kiváló eszköz. sőt. amelyek segítségével meg tudja állapítani aktuális helyzetünket. A rendszer tulajdonképpen rádiójeleket fogad a műholdakról. amíg az adott terület nyújtotta élelmet fogyaszthatjuk! Olyan élelmiszereket tartalékoljunk. és minél régebbiek. szükségünk van-e arra. némelyiket óra formájúra tervezték. Fontos megjegyezni. hogy állítólag 95 százalékos pontossággal működnek. amikor a legnagyobb szükségünk lenne rájuk. szárazföldön táborhelyek vagy hegycsúcsok bevitelét jelenti). sok terhet levesz a navigátor válláról. fehérje és szénhidrát között! Vegyük számításba azt az időszakot is. ha a műholdas vételt nem akadályozza semmi (pl. ásványi anyag. annál kevésbé tartósak. zsír. lehetőleg a túra minden egyes órájában. a GPS-t csak saját iránymeghatározásunk helyességének megerősítésére vagy korrigálására használjuk! Ha GPS-t akarunk vásárolni. Vigyük be ezeket a GPS-be is. Léteznek kényelmesen kezelhető. extra funkciókkal ellátott modellek jellemzője). a lehető legkönnyebb és legtömörebb felépítésű berendezést válasszuk). kézben tartható modellek. hogy vízálló legyen (ez általában a nehezebb. hogy melyik irányban találhatóak. és tehetetlenek leszünk. számos dolgot figyelembe kell vennünk: milyen célra kívánjuk használni (ha gyalogtúrára készülünk. a GPS információt fog szolgáltatni arról. illetve megmutatja. Az akkumulátor újratöltése nagyon nehézkes a vadonban. . hol kívánjuk használni. Ha menet közben helytelenül használjuk őket.

NE FELEDJÜK: ÜTEM Ütem Tempó Erősség Magasság Ne beszéljünk úgy. ahova készülünk. ha adó-vevőn beszélünk. mint egy robot! Beszéljünk lassan! Beszéljünk halkan! A hétköznapinál magasabb hangon beszéljünk. de hátizsákba lehetőleg ne tegyük! Különösen nagy csoportok esetén fontos. teljesítményünkről és későbbi . Legyen nálunk ceruza és papír. úgyhogy 2 kapcsolat létesítése előtt írjuk le. Tartsuk adó-vevőnket biztos helyen: ideális esetben viheti egy útitársunk. Bizonyosodjunk meg róla. továbbá a hívások idejét meghatározó táblázatot. A BBC World Service frekvenciájának ismerete szintén hasznos lehet. amelyet mindenki meghatározott időbeosztás szerint használ. előtte ellenőrizzük. hogy jegyzeteket készíthessünk.igényeinkhez igazodva a lehető legkevesebb csatornája van! A többcsatornás készülékeknél ugyanis fennáll az a veszély. Válasszunk egy csatornát az általános feladatokkal kapcsolatos beszélgetésekhez. hogy a kiválasztott frekvenciák működnek azon a területen. fogunk együttműködni. és jegyezzük meg. magát az expedíciót sem engedhetjük meg. erdőfelügyelettel stb. amelynek . amelyet csak vészhelyzetben használunk. Válasszunk ki egy sürgősségi csatornát is. így senki nem fogja zavarni a vételt. így könnyen megvalósítható a kétirányú kapcsolattartás. hogy a használója összezavarodik és sorozatosan rossz csatornát választ. Ha nem engedhetünk meg magunknak adó-vevőket. Beszéljük le a csapatokat arról. aki ismeri az adó-vevő használatát! A terepen mozgó összes csapatnak kapcsolatban kell állnia a bázissal. hogy ne zavarjuk egy másik állomás adását! Mindannyian szómenést kapunk. A bejelentkezési ütemterv meghatározza a bázison adó-vevőt kezelő személyeket is. Olyan modellt válasszunk. mert ellenőrzés hiányában nagy zavar keletkezhet! Hagyjunk szüneteket az üzenetek leadása között. Mindannyiuknak kapniuk kell egy hívójelzést és frekvenciát.Rádió adó-vevö A távoli helyekre tervezett hosszú expedíciók során nélkülözhetetlen a rádió adó-vevő. utasításokat adhassunk! így lerövidíthetjük az adást és kímélhetjük az akkumulátort. melyik a vészhelyzetben használatos csatorna (a 16-os). hogy a csapatban van legalább két olyan ember. Ha a parti őrséggel. hogy az adó-vevőnk kompatibilis-e az ő készülékeikkel. és foneti kusan betűzzük a helyneveket! Esténként adjunk helyzetjelentést a bázisnak pozíciónkról. de megérik az árukat. hogy a bázist kikerülve kommunikáljanak egymással. Általában drágák. hogy előre megtervezzünk egy reggeli és esti bejelentkezésből álló jelentkezési ütemtervet. és arról is. amit mondani szeretnénk.

emellett a szivargyújtóval fel tudjuk tölteni az akkumulátort. és az milyen távol esik a hegygerinctől vagy a csúcstól. NE FELEDJÜK: A jelek gyengék a meredélyeken és völgykatlanokban. A csapatvezető mobiltelefonon felhívta a feleségét Hongkongban. Minden órában próbálkozzunk rövid hívásokkal! Ne adjuk fel. tartsuk telefonunkat vételkészültségben! Magasságmérő Hegyvidéki túrákra magasságmérőt magunkkal vinni igazán jó ötlet. és elmondta neki a helyzetüket. ha van megfelelő adapterünk. hiszen szükség esetén nagyon értékesnek bizonyulhat. az adó rész viszont igen. mint az adás. mindannyiszor sikertelenül. bármikor veheti valaki a jelünket! Ha megerősítést kaptunk a mentőalakulat elindulásáról. hogy külföldre indulás előtt ellenőrizzük az adott szolgáltató hálózatának lefedettségét. . A rádióktól és telefonoktól kisebb teljesítményt igényel a vétel. Térjünk vissza az utolsó jelentett helyszínre (vagy maradjunk ott). A töltés a vadonban gondot okozhat. míg újra létrejön a kapcsolat Ha tényleg bajba kerülünk. Többször megpróbálták értesíteni az alaptábort. Két egymást követő hívás elmaradása esetén vésztervnek kell életbe lépnie. Egyszer egy csapat az Everesten a hegycsúcs elérését követő leereszkedés során bajba került. Mobiltelefon A mobiltelefon a század egyik legnagyszerűbb találmánya. Egy déli hívással pozíciónkat erősíthetjük meg. majd várjunk a válaszra! Akkor se essünk kétségbe. Elképzelhető. amelyre azonnali választ kapunk. Némelyik telefon jobb a többinél. Vészhelyzetben akár életet is menthet. Reggelente kérjünk naprakész időjárásjelentést. ezért nem árt utánanézni egy-két dolognak. és megkezdődhetett a mentés. ha minden rendben van. ha nem hallunk semmit! Minden egyes elektronikus eszköznek ellensége a víz és a pára. a bázis tudni fogja. hol voltunk utoljára és hova szándékoztunk menni. ha a bázis további hívásokat is fogadna. a mobiltelefon segítségével még mindig lehet riasztani.terveinkről. hiszen igy vészhelyzetben segítséget kérhetünk. úgyhogy okosan használjuk a telefont. jó vétel magas területeken és vízparton érhető el. óraegyeztetést és egyéb információkat a bázistól. Ha az expedíció során a kedvezőtlen időjárás vagy az áldozatok elszigetelt helyzete miatt az adóvevő nem használható. Alapvető. hogy csak a vevő rész nem működik. és várjuk meg. ezért intézzük el a hívást. A nő aztán riasztotta Kathmandut. Ezt a bázis akkor is veszélyként kezeli. ahonnan riasztották az everesti alaptábort. A magasság meghatározása és rögzítése segítségünkre lehet annak megállapításában. Ezt az útvonalat követni tudja a mentőalakulat. milyen vertikális szintvonalon vagyunk. Az expedíció veszélyes szakaszaival birkózva bizonyára szeretnénk. csak egyszerűen nem tudunk kapcsolatot létesíteni. Egy telefont mindig hagyjunk az autóban.

ha extrém körülményekkel és/vagy nagy magasságokkal kell megbirkózniuk. a technológiát csak megerősítésként használjuk. a legtöbb túlélő mégis itt szokott helyet foglalni.. elfogyott a víz stb. A szabályok ismerete akár életmentő is lehet. Kellenek pótalkatrészek. és tájékoztatást kapunk arról is. Mindig számítsunk a legrosszabbra. Amikor felszállunk a fedélzetre. szükség esetén hogyan hagyjuk el a hajót.vészhelyzetben fontosak lehetnek! A VÁRATLAN Hogyan készülhetünk fel valamire. Hajó és repülőgép Függetlenül attól. a mobiltelefon elveszett. ha tudunk rögtönözni és alkalmazkodni. A hajón sor kerülhet mentőcsónak-gyakorlatra. de sor kerülhet akár a jármű szerkezetének. ha van nálunk GPS. A legtöbb túlélőkről szóló történet alapja a rossz tájékozódás: valaki(k) eltéved(nek). Ügyeljünk a részletekre . tartályok a pótüzemanyagnak és a víznek. a repülőgép személyzete megmutatja a vészkijáratokat. ha tudunk a külvilággal kommunikálni. hogy boldogulni fogunk! Jármű A gépjárművek speciális beállításokat és átalakításokat igényelnek. amire nem is számítunk? Még a várt nehézségekre és veszélyekre is elég nehéz felkészülni: mekkora esélyünk lehet akkor. biztos. . Sajátítsuk el az alapokat. és elmondja a teendőket vészhelyzet esetén. Zuhanáskor ez gyakran letörik.Vészhelyzetben sosincs elegendő felszerelésünk. mint egy rossz helyzethez vezető eseménysor. hogy egészen biztosak lehessünk benne: járművünk kiváló állapotban van. a rádió adó-vevő összetört. a vészintézkedésekre fokozottan ügyelnünk kell. telefon stb. milyen területek felett repülünk. módosítására is (lásd Gépjármüvek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben). vajon készen állunk-e! NE FELEDJÜK: A dolgok kedvezőtlen alakulása nem más. hogy önállóan vagy kereskedelmi szolgáltatást igénybe véve utazunk. motorjának stb. mindig érdeklődjünk a pilótánál az útról: meddig fog tartani. A hajózási és repülési hatóságok megkövetelik az utasok tájékoztatását ezekről. a repülőgép-szerencsétlenség vagy a kényszerleszállás egy ismeretlen és problémás területen. Persze jó. Teljes körű átvizsgálásra van szükség. Az időjárás egyre rosszabb. Ha kisrepülőgéppel utazunk. hogy készen álljunk egy teljesen ismeretlen csapásra? Ilyenek a rögtön eszünkbe jutó katasztrófák: a hajótörés. Soha ne adjuk fel! Ha felkészültek vagyunk. A repülőgép legbiztonságosabb része a farok lehető legtávolabbi pontja. kapjon elsőbbséget! Mindenhol biztonságban vagyunk. és kérdezzük meg magunktól. teljes egészében ne hagyatkozzunk rá! A kapcsolattartás a legfontosabb. két embernek sérülései vannak. de boldogulhatunk ezek nélkül is.

amely nélkül ugyan rögtönözni még mindig tudunk. hogy ezek mindig nálunk vannak! Ne válasszunk nagyobb tárolót. a hegymászásról. Olyan gondolkodásmódot kell kialakítanunk. a horog nagyon hasznos a dzsungelben. Az életben maradás alapfeltétele a tűz. amelyet könnyen eltávolíthatunk és cserélhetünk! A későbbiekben se feledkezzünk meg a dobozról! Ellenőrizzük rendszeresen a tartalmát. a miénk azonban sokkal hasznosabb. Ez azonban még nem minden. a gyógyszereket és a gyufát)! Az összes gyógyszerre írjuk rá a használatát. Ami viszont ennél is fontosabb. és esetleg akkor hagyjuk otthon.Nos. de a sivatagban haszontalan. fém dohánytárolóban). amelyet négyféle eszköz segítségével gyújthatunk.hogy vízálló legyen . hogy állandóan magunknál tartottuk.tekerjük át egy réteg ragasztó-szalaggal (a). Ezeket a tárgyakat egy zsebbe vagy táskába csúsztatott apró tartóban bárhova magunkkal vihetjük. akik maguk sodorják a cigarettájukat. mert akár az életünket is megmentheti. Bár a kés és a túlélési táskába tartozó tárgyak (lásd később) nagyobb méretűek (tehát sokkal nagyobb valószínűséggel hagyjuk őket otthon). Ezek a felszerelések olyan alapot biztosítanak. Ez a mi túlélőcsomagunk. hiszen az kényelmetlen lenne. Gyűjtsük össze az itt felsorolt dolgokat! Együtt is könnyen elférnek egy kisméretű tartóban (mondjuk egy kisméretű. a dzsungelról. TÚLÉÍLŐCSOMAG Néhány kulcsfontosságú tárgy teljesen megváltoztathatja a túlélésért folytatott harcot. a sivatagról. viszont a kezdeti előnyünk elveszik. a sarkvidéki területekről). Szokjunk hozzá. szinte észrevétlenül hordhatjuk őket az anorákunk zsebében. hogy tükörszerü. cseréljünk ki minden romlandót (pl. amelyek megsokszorozhatják esélyeinket. hogy olyan ismeretek egész skálája álljon a rendelkezésünkre. de persze adott helyzetben az egyik hasznosabb lehet. mint a másik: pl. amikor igazán szükségünk lenne rá! Sokaknak. Felszerelkezhetünk ugyanis néhány apró tárggyal. így készülhetünk fel a váratlan eseményekre. amelyek elolvasása a területre utazás előtti előkészületek fontos része lehet. Léteznek speciális szakkönyvek (pl. van ilyen dohánytartójuk. amelyet mindenféle helyzetben alkalmazhatunk. éppen emiatt készült el ez a könyv. a vitorlázásról. hogy utazáskor övre akasztva magunkkal vigyük őket. mert biztosítják számunkra a túlélés néhány alapvető szükségletét. amely lehetővé teszi. Vészhelyzetben igazán boldogok leszünk. adagolási módját és a lejárati idejét. A doboz üres helyeit vattával béleljük ki! A vatta megakadályozza a tárgyak zörgését. . Az összes tárgynak benne kell lennie csomagban (ezt igazolja a tapasztalat). és tűzgyújtásnál is hasznos lehet. visszatükröződő felületet kapjunk. Fényesítsük ki a fedél belsejét. hogy időben ki tudjuk őket cserélni. majd . hogy ismereteinkre hagyatkozva megtaláljuk a megoldást az adott problémára. a barlangászásról. azért még kellően praktikusak ahhoz. így akár a kudarcról a siker javára is billenthetik a mérleg nyelvét.

mert néhány kisméretű iránytű igen zavaros! A legjobb a folyadékkal töltött változat. és ne hagyjuk a földön heverni! Gyertya (2) Tűzgyújtásnál éppúgy megfizethetetlen. A becsomagoláshoz faragjuk négyzet alakúra. Bizonyosodjunk meg róla.különösen a meleg éghajlaton . mint világításkor. tűzesiholó acéllal ellátott kovát vásároljunk! Nagyítóüveg (4) A közvetlen napfény segítségével gyújtható vele tűz. Ha faggyúból készült. Helytakarékosságból törjük le minden gyufaszál végét! Sokkal könnyebb tüzet gyújtani gyufát használva. de ne pazaroljuk őket: csak akkor használjuk. hogy le tudjuk-e olvasni róla az irányokat. mint bármilyen más módszerrel. mert a paraffinviasz és néhány más gyertyafajta nem ehető. A faggyú . köztük legalább egy nagyon nagy lyukút. hogy fejüket olvadt gyertyaviaszba mártjuk. amelybe ín és más durvább cérnák is belefűzhetőek! Erős cérnát válasszunk. ha más módszerek nem vezetnek eredményre! Egyszerre csak egyet vegyünk ki a dobozból. madárfogásnál is hasznát vehetjük! Iránytű (7) Világító zsebiránytűre van szükségünk. nem buborékos. de hasznos a szálkák és csípések keresésekor is. Tű és cérna (5) Több tüt válasszunk. és akkor is lehet vele tüzet gyújtani. Megmunkált. ellenőrizzük azonban. és tökéletesen működő-e! A mutató könnyen rozsdásodik.rosszul viseli a tárolást Kovakő (3) A kovakő nedvesen is jól használható. Tegyünk mellé néhány hasított ólomnehezéket is! Ne feledjük. vagy használható sütésre is .ilyenkor azonban előbb bizonyosodjunk meg róla. de nagyobb méretűek a hagyományos bárhol meggyulladó (azaz nem biztonsági) gyufáknál. és tekerjük a tűk köré! Horog és horgászzsinór (6) Különböző horgok gyűjteménye kis dobozban vagy csomagban. hogy nem szivárog. hogy a forgócsapján van és szabadon mozog! .Gyufa (1) A vízálló gyufák hasznosak. és azonnal zárjuk vissza a fedelét! A tartót soha ne hagyjuk nyitva. hogy valóban faggyú-e. ha már kifogytunk a gyufából. kis horoggal nagy-és a kisméretű halakat egyaránt lehet fogni. vészhelyzetben zsírként fogyasztható. Ellenőrizzük. amelyeket úgy tehetünk vízhatlanná. nagy horoggal viszont csak nagyméretűeket! Legyen nálunk minél több horgászzsinór.

drága ugyan. de csaliként is hasznos . megteszi egy 60-90 cm-es darab. de más túléléssel kapcsolatos probléma megoldását is jelentheti. Csapdádról (9) Lehetőleg sárgaréz drót. a fogantyúk fafogókkal helyettesíthetőek. .ezek túl nagy helyet foglalnak el.Béta-fény ( 8) Mindössze apró pénzérme méretű. Tartsuk meg csapdának. fényt kibocsátó kristály. Fürészszál(10) Általában a két végén fogantyúként szolgáló nagy gyűrűkkel ellátva kapható . amely kiválóan alkalmas a térkép tanulmányozására a sötétben. Vonjuk be zsírréteggel. hogy megakadályozzuk a rozsaásodást és a törést! A fűrészszállal még viszonylag nagy fákat is ki tudunk vágni. viszont szinte örök életű. úgyhogy távolítsuk el őket! Ha használni kell a fűrészt.

.

Antibiotikum: Általános fertőzések kezelésére. Kálium-permanganát: Öntsük a vízbe.Orvosi felszerelés (11) A felszerelésünk tartalmát az határozza meg. A kodeinfoszfát kiváló a fog-. Óvszer (15) Kiváló víztartály. A gyógyszereket légmentesen záródó tartóba csomagoljuk. asztmások és májrendellenességben szenvedők nem szedhetik. Mellékhatásként székrekedést okoz. és ne szedjük alkohollal! Vízfertőtlenítő tabletták: Szennyezett víz esetén használatos! Malária elleni tabletták: Nélkülözhetetlen a maláriás területeken. pl. amelyekhez szükség esetén fából készíthetünk nyelet. és keverjük addig. valamint más alumínium-hidroxidot tartalmazó gyógyszereket! Antihisztamin: Allergiára. és béleljük ki vattával. Bélnyugtató: Akut és krónikus hasmenés kezelésére. fülés fejfájásra.) A Piriton mellékhatása az álmosság. az USA-ban a Benadrylt javasolják. a lábgomba kezelésére szolgálhat. ezért gyenge altatóként is hasznos. ADAGOLÁS: kezdetben két kapszula. Elvágva szárnyas kapocsként is használható (lásd Sebek összevarrása az Egészség fejezetben). szükség szerint. A Tetracyclin még penicillinérzékenység esetén is alkalmazható. Gyermekek. a piros pedig a gombás betegségek. (Magyarországon a Claritine. ADAGOLÁS: egy 250 mg-os tabletta naponta négyszer. Ne haladjuk meg a javasolt dózist. rovarcsípésekre és szúrásokra (gyógyszer által kiváltott kedvezőtlen reakció esetén is segíthet). mérsékelt fájdalmak enyhítésére. Sebtapaszok (14) Lehetőleg vízálló fajtájút vigyünk magunkkal több méretben! Kisebb horzsolásokhoz és vágások tisztán tartásához használjuk. . majd minden laza székelés után egy tabletta. a kalcium. Vigyünk magunkkal egy teljes kezelésre elegendőt! Szedésekor kerüljük a tejet. a Daedalon és a Zyrtec a legismertebbek . Nagy-Britanniában a Piri-tont. A legkedveltebb az Immodium. hogy a tabletták ne zörögjenek! Fájdalomcsillapító: Gyenge. amíg az elegy élénk rózsaszín nem lesz! A mély rózsaszínű oldat fertőzésgátló hatású. ADAGOLÁS: hatóránként egy tabletta. öt-hét napon át.aszerk. így hasmenéses esetekben is alkalmazható. miket tudunk használni. 1 liter víz tárolására alkalmas. Orvosi pengék (12) Legalább kettő különböző méretű szike.és vaskészítményeket. Szárnyas kapcsok (13) A sebek széleinek összetartására szolgálnak.

hogy főzőedényként használható) védi a felszerelést. a táska életmentő eszközöket gyufát. hogy túJélődobozunkhoz hasonlóan a zsebünkben hordjuk. A lehető leghamarabb pótoljunk mindent. A tartót szétnyitva állítható edényállványt alkothatunk (2). élelmiszert. kevés helyet foglaló. de a pólusokat cseréljük meg. alumíniumból készül. túlélőzsákot és jelzőfelszerelést . . erős rögzítéssel kell rendelkeznie. ceruza formájú elemlámpát pakoljunk be (3)! Az elemeket tárolhatjuk benne. Biztos. szilárd tüzelőanyagot és jelzőrakétákat tartalmaz! Kezeljük odafigyeléssel! Csajka Könnyű és erős fémből. és el kell férnie benne egy csajkának. szükséghelyzetben pedig a felhasználható első tartalékokat tartalmazza. ne a hátizsákban.csalt övön viseléshez pedig megfelelő. Tüzelőanyag Legjobb a saját tartójában tárolt tömör tüzelőanyag-kocka (1). az elem akkor sem merül le! A lítiumelemek különösen tartósak.TÚLÉLŐTÁSKA Az autóba. így ha az elemlámpa véletlenül bekapcsolódik. Ha valamilyen folyadékra vagy néhány falatra vágyunk. ha a fatüzelés nem megfelelő! Kiváló gyújtósként szolgál. Ne feledjük. Használjuk takarékosan.mindezt egy csajkába csomagolva! A csajka (amellett. a hajóra vagy a repülőre ne több részre választva csomagoljuk a felszerelésünket! Pakoljunk túlélőtáskába! Ez túl nagy ahhoz. inkább övünkre csatolva vigyük!Tartalmaznia kell tüzelőanyagot. A széthajtott tartó egyaránt védi az égő tüzelőt és minket. de megvédi a belehelyezett felszerelést is. amit egy hétköznapi túra során elhasználunk! A táskának vízállónak kell fennie. Ha gyalogolunk. de fontos. Elemlámpa Kisméretű. hogy olyan helyen tartsuk. ahonnan könnyen elérhetjük. Használható főzőedénynek. a túlélőtáska rögtön kézné! van. ki nem oldódó kapocs.

Vigyünk magunkkal piros és zöld minirakétákat (5).Jelzőrakéta A jelzőrakéta (4) különösen kis távolságból keltheti fel mások figyelmét. valamint egy gyutacsot .

.

hogy melegen tart. fogyasztásra alkalmas vagy alkalmatlan élelmet találtunk! .és cukroszacskókat (9)! A tea oltja. amely amellett. legnehezebben a zsírhoz tudunk hozzájutni. és tartsuk karnyújtásnyi távolságoan az ég felé! Húzzuk meg a ravaszt! Nagyon óvatosan használjuk. tejes. Túlélözsák A nagyméretű. de az elektrolitpor (amely vitamint. Gyufák Csomagoljunk egy vízálló tartóba minél több gyufát. zsír és speciális kisütött vaj (10) egyaránt kapható. amely többletkalóriája miatt is helyet érdemel felszerelésünkben. Sót (13) mindenképpen vinnünk kell! Ennek leghatékonyabb módja a sótabletta. Vészhelyzetben bújjunk bele. fluoreszkáló anyagból készült szalag vagy esik. de azért melegen tartja a testet. a kávé fokozza a szomjúságot! Életem Ha közvetlenül a természetből kell táplálékot szereznünk. körülbelül 2 m x 60 cm nagyságú polietilén zsák hidegben akár életet is menthet. Az egymásnak dörzsölődés meggyújthatja a nem biztonsági gyufákat. sót és egyéb szükséges ásványi anyagokat is tartalmaz) még ennél is jobb. és csavarozzuk rá a rakétára (7)! Oldjuk ki a rakétát. Tubusos vaj. A csokoládé (12) hasznos. Jelzőlap Nagyjából 30 cm x 2 m nagyságú. hogy csökkentsük a hőveszteséget! Ugyan a páralecsapódás átnedvesíti. ezért azokat óvatosan csomagoljuk el! FözőfeSszerelés Egy meleg italnál semmi sem dobja fel jobban a társaságot. Csomagoljunk teaport. egyszerűen vegyük ki. Túlélési napló Készítsünk írott naplót minden eseményről! Ne bízzunk az emlékezetünkben! Jegyezzük fel. Még ennél is hasznosabb a visszaverő anyagból készült hőszigetelő zsák. viszont nehéz tárolni. hiszen soha nem lehet nálunk elég belőle. Egy csík kihelyezése azonnali segítségkérést jelent. amely vészhelyzetben figyelemfelkeltésre szolgálhat (/ósc/Jeladás a Megmenekülés fejezetben). hogy melyek az ehető növények. a páralecsapódás problémáját is megoldja.(6) (ne legyen nagyobb egy töltőtollnál)! Ha szükséges. A szárított húsdarabok (11) táplálóak és laktatóak ugyan. és milyen más. és takarékoskodjunk vele! A figyelem felkeltésére alkalmazzuk [lásd Megmenekülés). ízük viszont nem túl jó.

hogy mindig élesen. amellyel minden felmerülő feladat . de olyan is akad. Az ilyen késeket ki kell zárnunk. amelynek markolatában üreget alakítottak ki a túlélési felszerelés számára. ha a markolat egyetlen fadarabból készült. de ha csak egy kést viszünk magunkkal. használatra készen kell tartanunk! Csak rendeltetésszerűen használjuk! Soha ne dobáljuk fába vagy földbe! Tartsuk tisztán! Ha egy ideig nem akarjuk használni. hogy összecsukott állapotban elég szoros és nem nyílik ki. kevesebb vízhólyagot okoz. több célra használható pengét válasszunk. Repüléskor mindig át kell adnunk őket a személyzetnek. AMENNYIT A KÉSÜNK. ez hozzátartozik a repülőgép-eltérítések megelőzéséhez. mint a többi markolattípus. sőt. mindig ellenőrizzük a késünket! Ennek magától értetődően. A komoly túrázó mindig hord magánál legalább egyet A kés ugyanakkor veszélyes. ha a kést keményebb fa vágására használjuk. feltéve. tegyük olajjal megkenve a tokjába! Ha felfedezőútra indulunk a környéken. Sose vegyük elő feszült vagy kínos helyzetben! A kés kiválasztása A többpengés. reflexszinten kell történnie. -jj _________ mm í jRp-- .hatékonyan és kényelmesen megoldható! Némelyik kés markolatába iránytűt építettek. egyben elveszítjük túlélőfelszerelésünket is! Sokkal jobb tehát. az övünkön vagy a tartójában visszük. összecsukható kés hasznos eszköz. mert az üreges markolat eltörhet. NE FELEDJÜK: CSAK ANNYIT ÉRÜNK. különösen akadályokkal teli terep leküzdése után! Zsebeink és tárgyaink folyamatos ellenőrzésének automatikus műveletsorrá kell válnia. mindenképpen erősebb. fegyverként is használható eszköz. Ha ilyen kést veszítünk el. Összecsukható kés Az összecsukható kés igazán értékes lehet. Mindig vigyünk egyet magunkkal! A famarkolatú kés általában praktikusabb: nem csúszkál izzadt tenyerünkben.KÉSEK A kés megfizethetetlen eszköz a túlélésért folytatott harcban.a favágástól kezdve az állatnyúzáson át a zöldségapritásig . A kés annyira fontos túlélési felszerelés. ha a felszerelést külön táskában. az iránytű pedig könnyen elvesztheti pontosságát.

o <=> V ws h• V.1 -. A tokon (d) lennie kell egy erős kapocsnak és övhuroknak. így könnyen vízhólyagot okozhat. A kés markolattüskéje keresztülmegy a fán.v-jV. . i. Ha a markolat esetleg letörik . A (b) típusú markolat mindössze szegecselve van a markolattüskéhez. -J ) WI8m ' T o . amely a markolattüske végéhez van rögzítve.kbkH t Az ideális markolat (a): egyetlen. A (c) típusú markolat nagy erőkifejtés mellett eltörhet a szegecselésnél. vagy madzagot tekerhetünk rá. a rövid markolattüske pedig megnehezíti a markolat helyettesítését. a markolattüskét ruhába csavarhatjuk. lekerekített fadarab.

és tutajépítésnéí különösen hasznos lehet. A parang pengéje három részből áll: a (b) látja el a fa és csont aprításának nehéz feladatát. éles kések maláj neve. ívelt pengéjű. Az ívelt penge favágáskor maximális erőkifejtést tesz lehetővé. így védelmet. A legjobb parang famarkolatos. hosszú. A paranggal nagy fákat is ki tudunk vágni. pengéje a legszélesebb pontján 5 cm. súlya legfeljebb 750 gramm. teljes pengehossza 30 cm. hogy hétköznapokon is magunkkal hordjuk. de a vadonban kiváló eszköz lehet. az (aj . ami menedék.Parang Ez a nagy.nyújt nekik. A penge bőven az ujjak előtt ér véget. Ahhoz túl nagy.

agyagos homokkő. hogy a penge kivágja a tok oldalát! A pa-rang tokból történő kihúzásakor a tokot SOHA ne az él felöli oldalán fogjuk (a)! Ez nagyon veszélyes! A tokot a PENGE ÉLÉTŐL TÁVOL ESŐ RÉSZEN FOGJUK MEG! A kés élesítése Eszközeinket bármilyen homokkövei élesíthetjük .kő a legmegfelelőbb. Némelyik tok elején a fenökő tárolására szolgáló zseb található. A tokon a porong biztonságos tárolása érdekében erős rögzítésnek és övhuroknok kell lennie. a másikon sima felületű . ezt . Gránit is használható. A kvarc ugyan ritkább. a (c) pedig még faragásra és más finomabb munkákra is alkalmas. A (b) rész éles ugyan. Dörzsöljünk össze két kődarabot. hogy simák legyenek! Kétoldalú -az egyik oldalán durva.a legjobb a szürke. de szintén jó. Az (a) és (c) részre könnyű vigyázni. bőrnyúzásra használatos. __.finomabb. NE FELEDJÜK: Mindig fennáll a veszély.

A penge élesítésekor tartsuk a markolatot a jobb kezünkben. ha van önbizalma. Miközben lenyomva tartjuk a pengét. (b) megfelelő. Annak azonban semmi értelme. Körkörös. A finomélezéshez csökkentsük a kifejtett nyomást! A penge másik oldalát az óramutató járásával ellentétes irányban élesítsük! A penge oldalnézetből: (a) túl hegyes. sőt. Nem fog elmúlni. ezért hamar kicsorbulhat SZEMBESÜLÉS A KATASZTRÓFÁVAL A katasztrófával szembesülve könnyen elhagyjuk magunkat. amely nemsokára elmúlik. hogy feladjuk. ezért hamar elkopik. amely hosszú ideig képes jól vágni. remélve. és látszólag . összeom-lunk. (c) túl finom. hogy mindez csak egy rossz álom. majd a sima oldalt használva finomítsuk a felszínt! Olyan élezést kell kialakítanunk. Csak a konstruktív magatartás menthet meg minket! Egy egészséges jói táplált ember teste nagyon sok gyűrődést elviselhet. és elmerülünk az önsajnálatban.tegyük a tok oldalán lévő zsebbe! Tüntessük el az egyenetlenségeket a durva felülettel. és nem csorbul könnyen. ezzel a hozzáállással minden egyre rosszabb lesz. lefelé nyomva a késtIA szöget próbáljuk megtartani! A kö legyen nedves!A pengére kerülő kődarabok jelzik az élezés aktuális szögét. vagy homokba dugjuk a fejünket. miközben bal kezünk ujjhegyeivel állandó nyomást fejtünk ki a pengére . Az elszánt ember még betegen vagy sérülten is meg tudja valósítani a szándékát. ez ugyanis egyenetlenséget eredményez. ne rán tsuk magunk felé . az óramutató járásának megfelelő mozdulatokat végezzünk.

mert előbb biztos menedéket keli teremtenünk. annál valószínűbb. hogy ez sikerüljön. sérülés. A fájdalom és a láz olyan jelzések. így szükségünk lesz megfelelő menedékre. hogy olvassuk ezt a könyvet. alváshiány. mégpedig gyakorlás segítségével. hogy alvás nélkül nem bírjuk. Ahhoz azonban. az unalom. hogy életben maradunk. Az önbizalom lehetővé teszi számunkra a félelem.és ez az igazi kezdet. Vajon meg tudunk ezekkel birkózni? Mert meg keli! Az önbizalom megfelelő gyakorlat és stabil tudás eredménye. 1 fájdalom. betegség. már jelzi az önmagunk felkészítésére tett elhatározás valamilyen szintű meglétét . Még a kényszerhelyzet (azaz „túlélési helyzet") előtt fel kell építenünk magunkban. számos dolgot le kell küzdenünk! MEGPRÓBÁLTATÁSOK_ A túlélésért folytatott küzdelem mind testileg. az elszigeteltség és a magány elviselését.megoldhatatlan helyzetekben is felül tud kerekedni. mind lelkileg nyomás tart minket A következő megpróbáltatások némelyikén. A fizikai erőnlét fontos szerepet kap. de az is megeshet. Ne akkor derüljön ki. Eleinte talán nem lesz időnk aludni. fáradtság. Minél fittebbek vagyunk. hideg és/vagy forróság. ahol pihenhetünk és erőt gyűjthetünk. hogy veszélyes körülmények közt kell hosszasan menetelnünk. éhség. Fejlesszük magunkban a fáradtság és az alváshiány leküzdésének képességét A víz és élelem megszerzéséért meg kell dolgoznunk: így tudjuk csak elűzni az éhséget és a szomjúságotl A megszerzésük viszont nagyon kifáraszthat minket. amikor már rá vagyunk kényszerítve! Már most bizonyítanunk kell önmagunk előtt. Maga a tény. szomjúság. magány és elszigeteltség. akár mindegyikén felül kell emelkednünk: félelem és kétségbeesés. unalom. amelyek sérülésre vagy a fizikai erőnlétünkkel kapcsolatos .

minden élőlényben megtalálható.Önmagában még egyik sem veszélyes. Egy egészséges ember nagyon hosszú idő alatt hal éhen. az eső és a hideg azonban még a mérsékelt övi éghajlaton is végzetes lehet.problémára hívják fel a figyelmünket. ugyanakkor mindkettő zavaró és kellemetlen. ahol segítségre találtak. hogy víz veszi őket körül . hogy a sérüléseket a lehető leghamarabb ellássuk. víz A víz az élet alapja. A legritkább esetben lesz az étel elsődleges szempont. lehetőleg édes folyóvizet (bár minden víz fertőtleníthető forralással vagy vegyi tisztítással)! . menedék. Mindenki élete ettől függ. vagy a perzselő sivatagban.annak ellenére. Keresésével soha ne várjunk készleteink kiürüléséig! Rakjuk el a meglévő vizet. ha a külső tényezőkben bízva egy helyben fekszenek . A fájdalom irányítható és legyőzhető. a további sérülés és a halál megelőzése érdekében. A fontossági sorrend felállítása az első lépés az életben maradáshoz.nagy távolságokat voltak képesek vánszorogva megtenni az elszigetelt területről odáig. de a hegyoldalon köd fogságába esett túrázók számára is. a túlélés legfontosabb feltételei: élelem. víz. míg a sarkvidékeken a menedék és a tűz jelenti a legfőbb problémát. a sarkvidékek jeges vizében pedig percek alatt beáll a halál. A víz a legfontosabb dolog. Egy átlagos ember étel nélkül három hétig képes életben maradni. A vizet a modern világban legtöbben magától értetődőnek vesszük. hogy el sem gondolkodunk rajta egészen addig. Any-nyira megszokott és magától értetődő a csap megnyitása.hacsak nem esik az eső . Ezt a jelzést azonban képesek vagyunk figyelmen kívül hagyni a veszély. A sivatagban a víz áll az első helyen. akár egy kisebb seb vagy hólyag figyelmen kívül hagyása is súlyos gondokhoz vezethet a későbbiekben! ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEK A fennmaradás. amelynek célja a sérült testrész védelme. Számos olyan hely létezik. Többszörös törést elszenvedett emberek . használatának megakadályozása.nemcsak a fagyos sarkvidékeken.akik bizonyára meghaltak volna.nem áll rendelkezésre vízforrás. mert ez mindössze egy biológiai funkció. amíg a szélsőséges szárazság vízkorlátozásra nem kényszerít bennünket. Ehhez szorosan kapcsolódik a tűz iránti igény. mert a szervezet fel tudja használni a tartalékait.kétségbeesetten kutatnak ivóvíz után. éppen hol vagyunk. A túlélők a tengeren vagy árvizet követően . A fontossági sorrendet az határozza meg. A szél. A koncentráció és az intenzív törekvés egy időre tényleg képes megszüntetni vagy csökkenteni a fájdalomérzetet Ugyanakkor fontos. ahol . tűz. folyadék nélkül azonban mindössze három napig. és a lehető leghamarabb keressünk vízlelőhelyet. A szélsőséges éghajlaton vagy hőmérsékletben a menedék számít a leggyakoribb szükségletnek . Ne feledjük.

a légzés és verejtékezés miatti veszteséget csak fokozza az erőkifejtés mértéke és a hőmérséklet. Még a vízmosásokban és kiszáradt folyóágyakban ásva is felfedezhetünk felszín alatti forrásokat . Ne beszéljünk.Az emberi test 75 százaléka víz. A testben tárolt folyadék mennyisége azonban véges. Ha nincs szembetűnő vízforrás vagy tó. feszítsünk ki árnyékoló felületet! Ne feküdjünk meleg talajon vagy átforrósodott felületen! . amely a kiásott üregben összegyűlik. A kiemelkedően fontos vízegyensúly megtartása érdekében ezt vagy vízzel. Hegyekben a sziklák között. Legnehezebben a zsír emészthető. szüksége van rá a vesének a káros anyagok megsemmisítéséhez. 1 liter. Vízveszteség Az ember átlagosan napi 2-3 liter vizet vészit . ne a szánkon keresztül! Vajon meg tudunk ezekkel birkózni? Mert meg kell! VIZNYERES Legelőször a völgyek alján keressük.Ne hevüljünk túl! Maradjunk az árnyékban! Ha nincs árnyék.Ne együnk. . egyben . keressünk zöld növényzetet. ha kavicsos területről van szó. HOGYNE VESZÍTSÜNK FOLYADÉKOT? A folyadékvesztés minimalizálása érdekében kövessük a következő óvintézkedéseket: Kerüljünk minden erőkifejtést! Csak pihenjünk! Ne dohányozzunk! . és próbáljunk meg ott ásni! Valószínűleg közvetlenül a felszín alatt találunk vizet. hasadékokba szorult vizet . Hűtőfolyadékként szolgál (állandó hőmérsékleten tartja a testet). a teljesítményünk romlik. hiszen a víz természetes körülmények között ide folyik. lebontásához rengeteg folyadék szükséges. MIT TEGYÜNK. az orrunkon lélegezzünk. különösen. vagy csak a lehető legkisebb mennyiséget! Ha nem áll a rendel* kezesünkre víz. a folyadékot a létfontosságú szerveinktől vonjuk meg az étel megemésztéséhez.az árnyékban pihenő ember vízvesztesége kb. tovább fokozva a kiszáradást. ellenkező esetben az egészségünk károsodik. Csupán a légzéssel is vesztünk folyadékot. A hányással és hasmenéssel járó betegségek tovább növelik a veszteséget.Ne igyunk alkoholt! Ennek lebontásához szintén a létfontosságú szervektől vonjuk meg a folyadékot.valamiképpen vezetője vagy motorja az idegingereknek is. vagy az élelemben tárolt folyadékkal pótolni kell. Az elvesztett folyadékot pótolni kell.

fejlett ipari országok okozta savas esőtől nem kell félnünk. amelyek sós vizűvé váltak. AZ ÁLLATOK MINT A VÍZJELTŐL ÉGHAJLAT ÉS TEREPVISZONYOK Továbbhaladás HLKLHM Beíegséghordozók GOMBÁK CSAPDÁK ÉS AZ ÁLLATOK CSAPDÁVAL TÖRTÉNŐ ELEJTÉSE Madarak elkészítése TŰZ . csak össze kell gyűjteni. éjjelente hideg levegőjű éghajlatokon nagy meny-nyiségű harmatra számíthatunk. és a nehezebb. amely leszivárog. A fémtárgyakra lecsapódott harmatot lenyelhetjük vagy lenyalhatjuk. hogy vegyi anyag szennyezte a földet a felszínhez közel. hogy kicsit sós. amelyek a lúgosság jeleit mutatják! A TAVAK VIZÉT MINDIG FORRALJUK FEL! A sivatagokban előfordulnak lefolyás nélküli tavak. a sósviz még mindig lepárolható (/ásd Lepárlás a Nap segítségével és Desztillálás ebben a fejezetben). Elképzelhető. ahol homokdűnék is vannak). Ha nem találunk édesvizet.után a sziklák törésében. az esővíz mindenhol iható. és valószínűleg találunk vízesgödröt vagy forrást. de ügyeljünk arra. majd szükség esetén kifacsarhatjuk az anyagból. vagy állatcsontok szegélyeznek! Elképzelhető. hogy lábunkra és bokánkra tiszta ruhát tekerünk. mert jó eséllyel találunk 5 cm vastagságú édesvízréteget.akár páfrány vagy moha . Vizüket fogyasztás előtt le kell párolni! A harmat és az eső összegyűlése A talajt szennyező. A ruházatunk segítségével felitathatjuk a vizet. de azért iható. amelyeket nem vesz körbe zöld növényzet. Keressünk a tóparton olyan ásványokat. és minden lehetséges tárolóba vezessük le a vizet! Földbe ásott és agyaggal kibélelt üregben hatékonyan foghatjuk fel.keressünk! Tengerparton ássunk a tenger maximális vízszintje fölé (különösen ott. forraljuk fel! A napközben meleg. sós víz tetején úszik. majd keresztülgyalogolunk a nedves növényzeten. A vizet aztán kiszívhatjuk vagy kicsavarhatjuk a ruhákból. Ahol a parti sziklák a tengerbe torkollnak. _ FIGYELEM! Legyünk óvatosak az olyan tavak mentén. Ha kételkedünk az összegyűjtött víz tisztaságában. hogy mindig le legyen fedve! Ha nincs víz tárolására alkalmas anyag nálunk. Használjunk minél nagyobb gyűjtőterületet. Ennek egyik módja. összegyűjtésére fémlapot vagy fakérget is használhatunk. kutassunk buja növényzet .

Hulladékégető TEHER RÖGZÍTÉSE ÚTKÖZBEN Artériás vérzés Ápolás/elkülönítés ÉLETBEN MARADÁS VÍZEN Légi keresés Kitörés .

Éppen ivásból visszatérve tele vannak vízzel. hogy ezeket cserjék vagy sziklák borítják a párolgás csökkentése érdekében. de anélkül is sokáig bírják. Madarak A maggal táplálkozó madarak (mint a pinty vagy a galamb) soha nem tartózkodnak távol a víztől. A héja. Ha egyenesen és alacsonyan repülnek. Elképzelhető. Hasonló kis vízgyűjtők még a száraz területeken is fellelhetőek. NE A VÍZZEL SPÓROLJUNK! Fia be kell osztanunk a vizet. A hangyák élete is a vizen alapul. . Hüllők Nem jelzi ka vizet Összegyűjtik a harmatot. így nem feltétlenül jelzik a vízlelőhelyeket. vizet keresnek. Emberi nyomok Általában kúthoz. amely több ezer kilométert tesz meg a száraz évszak elől menekülve).AZ ÁLLATOK MINT A VÍZJELTŐL Emlősök A legtöbb állat rendszeresen igényli a vizet. A „fedőt" mindig helyezzük vissza! NE FELEDJÜK: INKÁBB A FELESLEGES VEREJTÉKEZÉST KERÜLJÜK. illetve a zsákmányukból nyernek folyadékot. A legelő állatok általában a vízhez közel tartózkodnak (bár olyan is akad köztük. mert hajnalban és alkonyaikor inniuk kell. Kövessük a madarak irányát. A vízimadarak nagy távolság megtételére képesek anélkül. Rovarok Megbízhatóan jelzik a vizet. A fán felfelé haladó hangyacsoport azt jelzi. A vadcsoportok útvonala gyakran a vízhez vezet. és mi is találni fogunk vizet. viszont nem isznak rendszeresen. A legtöbb légy (különösen a színjátszó. gyakori pihenőket tartva haladnak. kövessük őket! A húsevő állatok hosszú ideig kibírják ivás nélkül. Hajnalban és alkonyaikor isznak. Az elejtett állatokból folyadékot is nyernek. zöld testű európai légyfajta) a víztől legfeljebb 90 m távolságban tartózkodik. hogy megáll-nának enni vagy inni. hogy a közelben kis mélyedésekben összegyűlt víz található. csak kortyolgassunk] Fia már hosszú ideje gyalogolunk szomjasan.5 kilométerre távolodnak el fészküktől vagy kasuktól. így nem tekinthetőek megbízható kalauznak a vizforrások keresésekor. fúrólyukhoz vagy vízgödörhöz vezetnek. ezért fáról fára repülve. a sas és más ragadozó madarak szintén nyernek folyadékot áldozataikból. különösen a méhek: legfeljebb 6. ezért jelenlétük nem feltétlenül jelent közeli vizlelö-helyet.

ne legyünk mohók! Először csak kortyolgassuk! A túl nagy kortyoktól egy kiszáradt ember hányhat. Ne is próbálkozzunk vele. . hagyjuk. hogy a fa szivattyúzza fel nekünk a vizet: kössünk műanyag zacskót egy leveles ág végére! A levelek párologtatása a zacskóban cseppfolyósodáshoz vezet.és hirtelen vízre találunk. ez pedig már elérhetetlen a számunkra. így akár többet is veszíthet az értékes folyadékból! LEPÁRLÁS Áfák és növények a földből gyűjtik a nedvességet ám egy fa gyökere akár 15 m-re vagy még mélyebbre is lenyúlhat.

hogy összegyüjt-hesse a cseppfolyósodon kipórolgást! Bármilyen növényzet fölé helyezett polietilén sátor a párolgás miatt folyadékot gyűjt össze. vogy támasszuk meg egy k/párnázott bottolI Ne engedjük .Egészséges növényzetet sűrű ágotválasszunk! A fánazocskó szója legyen magasabban. amely ahogy khül. csep pfoiyósodik a műanyagon.. egyik sarka pedig iőgjon lefelé . Függesszük fd a sátor csúcsát. hogyolevélzet hozzáérjen a sátor oldalaihoz. műanyag barázdás csatornákban kell összegyűjtenünk. . mert ez elterelné a vízcseppeket amelyeketolul.

beleesnek a gödörbe. hogy tiszta vizet desztilláljunk a mérgező vagy fertőzött folyadékból. hogy a levélzet érintkezzen o zacskó óljával. A műanyag a levegőnél sokkal gyorsabban hűl.Még a levágott levélzet is bizonyos fokig használható. amely végül a tárolóba csöpög. és nem tudnak onnan kimászni. vagy bemásznak alá. Kövek segítségévei akadályozzuk meg. erős csepp-folyósodást indítva meg. Ez különösen a sivatagban hatékony. Lecsúsznak a kúpon. éjjel hideg van. cseréljük ki őket frissre! Lepárlás a Nap segítségével Ássunk egy körülbelül 90 cm átmérőjű és 45 cm mély árkot! Tegyünk egy dobozt a közepére vízgyűjtőnek. hogy a lepárlás eredménye lecsoroghasson a gyűjtőhelyre! Ha a levelek mór nem termeinek folyadékot. A rovarokat és a kisebb kígyókat vonzza a műanyag. ha nagy műanyag zacskóba helyezve felmeiegitjük. ahol napközben meleg. de alkalmazható mindenhol. de ne hagyjuk a le-vélzetet magával a zacskóval sem érintkeznií Köveket használva feszítsük ki! A tetejét kipórnázott bottal támasszuk meg! A zacskót helyezzük enyhébb lejtőre. víz csapódik le a műanyag alsó oldalára. Ennek a lepárlónak 24 óra alatt legalább 55 cmJ vizet kell összegyűjtenie! A lepárló csapdaként is működik. Ahogy a levegő telítődik. . A nap segítségével működő lepárló arra is alkalmas. így pára képződik. majd fedjük be a gödröt kúp formában egy műanyag lappal! A nap hője megnöveli a levegő és az alatta lévő talaj hőmérsékletét.

Kő vagy más nehezék segítségévei rögzítsük a széleket. FIGYELEM! VIZELET ÉS TENGERVÍZ Egyiket se igyuk meg. hogy a csapdába esett élőlények ne tudják feldönteni! Ho ven rá lehetőség.A műanyag közepére tegyünk követ. vezessük el a vizet egy csővel alacsonyabb szintre a lepárló mozge-táso nélkül. hogy o cseppek szabadon csordogálhassanak az óljára. sőt. a . soha! Ugyanakkor desztillálás útján mindkettőből nyerhető ivóvíz. és tartsuk meg a kúp formát! Rögzítsük a dobozt.

Az alsó réteg helyén pedig üreg képződik.akár a csomagok merevítőelemeiből is . kevesebb hő felhasználásával nyerhetünk vizet: kb. de magunk is készíthetünk hasonlót Folyadékok desztiHálásához valami laboratóriumi lombikhoz hasonlót kell készítenünk! Rakjunk csövet egy vízzel teli.teli fedett edényből majd kezdjük ef forralni! A másik végét vezessük o nap segítségével működő lepárló a(á! Esetleg nehezékkel ellátott fémlemezzel vogy fokéreggel is te fedhetjük az eo'én yt! Még a vizesedény fölött elhelyezett. gyorsítva a lehűlést és a gőz lecsapódását Bármilyen csőből .akár vizelettel . Víz nyerése jégből vagy hóból Jobb jeget olvasztani. mert a jégből nagyobb mennyiségben. kétszer annyit. mint havat. fedett tartóedény tetejére. de ezt rögtön magába szívja a felette lévő hóréteg. amelyet egy másik tárolóedényben helyezzünk el! így hideg borítást képezünk a kifolyó pára köré.elkészíthetjük ezt az eszközt A vízpára vesztés elkerülése érdekében a csatlakozásokat vegyük körbe sárral vagy nedves homokkal! Vezessünk ki csövet egy szennyezett vagy sós vízzel . A hó alsóbb rétegei szemcsésebbek a felszínen lévőnél. majd tegyük az edényt a tüzreJ A cső ellenkező végét vezessük egy zárt gyűjtőedénybe. levélből készült tölcsér is segíthet o gőzt a csőbe irányítani. Desztillálás A desztillálóeszközök részei a mentőtutajok felszerelésének. majd fokozatosan adjunk hozzá egyre többet! Ha ugyanis túl sok havat teszünk az edénybe. az edénybe eleinte csak kis mennyiséget helyezzünk. az alsó réteg elolvad. fele annyi hővel. Ha mégis havat vagyunk kénytelenek melegíteni. jobb minőségű vizet eredményeznek. amely aztán elégeti az edényt.tengervíz maradéka sóval is ellát minket. gyorsabban. .

A bambusz is sokszor raktároz vizet üreges csomóiban. valamint a trópusi fákon parazitaként élő bromé-liák (az utóbbiak a leveleik közti hézagokban) gyakran képesek összegyűjteni a vizet.Víz nyerése tengesi Jégfe©! A tengeri jég . Óvakodjunk azonban az olyan régi jégtől. Az új tengeri jég egyenetlen körvonalú. tehát alkalmatlan a fogyasztásra.legalábbis amíg el nem öregszik . A régi.sós. annál jobb. amelyet akár a legkisebb mennyiségben is só borít! VÍZ NYERÉSE NÖVÉNYEKBŐL mm Vízgyűjtők A kehely alakú növények. Minél frissebben fagyott meg. színe tejfehér. sárga hajtások nagyobb valószínűséggel tartalmaznak folyadékot. sarkai az erózió hatására lekerekedtek. A régi jég kékes. Jó víz a kék jégből nyerhető: minél kékebb és simább. Rázzuk meg ezeket. Szűrjük meg a vizet a tartály fogságába esett rovarok és szennyeződések eltávolításához! . és ha halljuk bennük a vizet ejtsünk minden csomó alján bemetszést és ürítsük ki a bennük lévő folyadékot! A húsevő növények szoktak a leggyakoribb példaként szerepelni a vizet felfogó és megtartó növényekre. annál sósabb.

A banánfák családjába tartozó uutazók fájau (vagy„utazókpálmája' . mert így a folyadék a hajszálereken keresztül felszökik a szárba! Gyökerek AzTetraeera alnifolia (a „vízifa" Ausztráliában). és ezeket összeszorítva tartsuk a szánk fölé! . és vágjuk fel 30 cm-es darabokra! Távolítsuk el a kérget! Szívjuk ki a gyökérből a nedvességet. amíg a szár teljesen ki nem ürül! Elsőként ne a szár aljátvágjuk le. Némelyik kúszónövény bőrrel érintkezve irritációt okoz.) l azaz o Ravenala madagoscariensis akár 1 -2 liter vizet is raktározhat levélszárai tövében. A legjobb egy tárolóba gyűjteni a folyadékot. vagy hántsunk le belőle darabokat. fejtsük le ismét a folyadékot. és csepegtessük a vizet a szánkba vagy a tárolóedénybe! Ha már nem csöpög belőle több. sőt . Igazán csak folyamatos próbálkozás és sok kudarc után érhetünk el eredményt. majd ejtsünk rajta mély vágást! Ezután vágjuk le a szárat a földhöz közel. mert nem mindegyik leve iható. ha kiválasztjuk egyik szárát és követjük felfelé: érjük el a lehető legnagyobb magasságot. Húzzuk ki a gyökeret a földből. hogy melyik kúszónövény tartalmaz vizet. 5 cm vastag hajtásai hasznos vízforrások lehetnek. Kúszónövények A kúszónövények érdes kérge és kb. ha a folyadékot a szánkba csöpögtetjük. ezért érdemes az utunkba akadó összes fajtát letesztelni. vágjunk le egy részt az aljából. és magából a hajtásból nem próbálunk kiszívni semmit. tejszerű folyadékot bocsátanak ki. és ezt mindaddig folytassuk. úgyhogy legközelebb biztosan nem kísérletezünk velük. az Acacia coriacea („sivatagi tölgy") és az Eucalipytus opaca („vérfa") gyökerei a felszínhez közel helyezkednek el. ezért jobb. Azt azonban magunknak kell kitapasztalnunk. Vizet nyerhetünk a kúszónövényből.némelyik nedve kifejezetten mérgező lehet! A mérgező fajták száruk elvágásakor ragadós.

tüskékkel borított külsejét. és a belsejéből kihasítunk egy darabot. kifejezetten mérgező. Óvakodjunk a kaktusz tüskéinek érintésétől. A folyadék kinyeréséhez hajlítsunk le egy virágos szárat. ezért a földön állva tudunk dolgozni. Nyomkodjuk a húst a növényben. a futball-labda formájú. hogyan lehet rájuk találni.és a nipapálma egyaránt könnyen iható.ha viszont senki nem mutatta meg. A folyadékot gyűjtsük össze. és az Egyesült Államok déli részétől egészen DélAmerikáig megtalálható. és helyezzük a nap segítségével működő lepárlóba. Arizonában és Kaliforniában honos Soquarro vagy Szaguarokaktusz (Carnegiea gigantea) 5 m magasra no. egy liter tejszerű nedv nyerhető (ez természetesen kivételt jelent a tejszerű folyadékot termelő növények elkerülésére vonatkozó szabály alól). A legjobb megoldás. a szárban a folyadék 12 óránként megújul. azaz az óriás sünkaktusz [lásd Sivatagi növények az Élelem fejezetben) akár a 120 cm-es magasságot is elérheti. Az átlagosan 100 cm-es hordókaktuszból kb. és vágjuk le a végét. Ha kellően keskeny darabot vágtunk le. Nagy erőfeszítést igényel átvágni kemény. Az íze változó: lehet semleges. édes folyadékot tartalmaz. a bevittnél akár több folyadékot is veszíthetünk. és nagy mennyiségű. nem érdemes a keresésükre vesztegetni energiánkat és eszközeinket. Az Echinocactus grusoni. hajszálvékony tüskéké). majd kiszívjuk a tartalmát. más néven Saquarro pl. de akár keserű is. A Mexikóban. Pálmák Az ernyő-. a bőrben maradva pedig gennyedző sebet eredményeznek. lehetővé téve ezzel több mint napi egy liter összegyűjtését. viszont a többi fajta kifejlett egyedeire fel kell másznunk a virágzó levél eléréséhez. ha levágjuk a tetejét. ám mérgező folyadékot tartalmaz. majd kanalazzuk ki a folyékony nedvet. A kókuszdióban lévő tej jelentős mennyiségű vizet tartalmaz. de nem mindegyik kaktusz folyadékát biztonságos elfogyasztani: az óriáskaktusz. hogy a hideg éjszaka alatt párologni kezdjen és összesürüsödjön! . mert azok eltávolítása nagyon nehéz (különösen a finom. ugyanakkor az érett kókuszdió nedve erős hashajtó. Kaktuszok A kaktusz gyümölcse és törzse egyaránt tartalmaz vizet. amelyek akáréletmentőek is lehetnek . Az ausztrál bennszülöttek felismerik pl. amelyből ha túl sokat iszunk.A leghasznosabb sivatagi gyökereket nem könnyű megtalálni tapasztalt személy segítsége nélkül. hagymaszerű gyökerekből kihajtó apró gallyakat. A nipapálmák (vagy mangrovepálmák) tőről hajtanak. a kókusz.

Minden hal tartalmaz iható nedveket Különösen a nagy halak gerince mentén található jelentős mennyiségű édesvíz. és eltávolítjuk a gerincét. Mind gyümölcse . vigyázzunk. hogy a hal húsában lévő többi folyadékot ne . fülszerű kidudorodások találhatóak .Az Opuntián (más néven fügekaktuszon) nagy. Ezt úgy csapolhatjuk le. hogy ki ne löttyintsük . ovális alakú gyümölcse éretten piros vagy aranyszínű.ügyelve rá.könnyen megvédhetjük magunkat. amelyet a szem kiszívásával vonhatunk ki. mind „fülei" tartalmaznak folyadékot ¥11 NYERÉSE ÁLLMOKBÓL Az állatok látószerve vizet tartalmaz.igyuk meg a folyadékot! Ha ilyen nagy szükségünk van a vízre. Ezután .a többi kaktuszhoz képest . Nagy tüskéitől . hogy a halat vízszintesen tartva kibelezzük.

hogy sót nyaljanak le az oldalairól. Ezeket úgy orvosolhatjuk. ahol állattenyésztéssel foglalkoznak. Törjük össze. sekély mélyedésekbe. A só utánpótlása szárazföldön ennél sokkal nehezebb. só A só az ember életben maradásának másik alapfeltétele. A sivatagi állatok szintén folyadékforrásként szolgálhatnak.ebben az esetben viszont valószínűleg közel vagyunk a civilizációhoz. mert a sivatagi béka is azért ássa be oda magát. míg az összes víz el nem párolog. 15 gramm sót tartalmaz. mert gyomorpanaszt okozhat és károsíthatja a veséket. a szédülés. -2STRATÉGIA Legyen szó akár kisebb balesetről vagy óriási katasztrófáról (mindkettő teremthet életveszélyes . közvetett módon kell beszereznünk. ha nincs nálunk só. ha gyorsabban ürül ki belőlünk. mégpedig az állatok véréből.szívjuk ki. amelyet ki lehet préselni belőlük. elképzelhető. majd oldjuk fel megfelelő mennyiségű vízben! Ne nyeljük le egészben a tablettát. Afrika egyik részén pl. annál nagyobb a veszteség. Ezek az állatok testükben vizet táróinak. vagy kifogyott a készletünk? A tengerparton vagy a tengerben rengeteg sós víz áll rendelkezésünkre. Az átlagos táplálkozás napi 10 gramm só bevitelét jelenti. TUDNIVALO A sóhíány első tünetei az izomgöres. és nem alakul ki sóhiány. mint ahogy pótolni tudjuk. nyalatókat . Mi történik. Minden állatnak szüksége van sóra. így megemésztéséhez szervezetünk vizet fog elvonni. A testmozgás tovább növeli a veszteséget. mert az fehérjében gazdag. fél liter sós víz pedig kb. Délkelet-Ázsiában pedig a nipapálmáé használható hasonló célra. A baj akkor kezdődik. Ebben a formában azonban ne igyuk meg! Bőven hígítsuk édesvízzel! A tengervíz lepárlásával sókristályt nyerhetünk. Azokon a területeken. Észak-Amerikában a legjobb sóforrás a hikorifa gyökere. Ausztrália északnyugati részén a nagy aszályok idején a bennszülöttek sivatagi békát keresve beásnak a száraz. A vért soha ne pazaroljuk el. ezért megfigyelve őket akár természetes sóforrásra is bukkanhatunk. Testünk az izzadság és a vizelet távozásával sót veszít. Só nyerhető bizonyos növényekből is. ha fél liter vízben feloldunk egy csipetnyi sót. Túlélési csomagunknak tartalmaznia kell sótablettát. és fekete sókristály csapódik ki! Ha közvetlen sóforrás nem áll rendelkezésünkre. ezért minél melegebb éghajlaton tartózkodunk. Főzzük a gyökereket. hogy hűvösen tartsa testét és életben maradjon. hogy találunk szarvasmarhák számára kihelyezett ún. az elefántok a sötét barlang veszélyes mélységével is megküzdenek csak azért. a hányinger és a fá ság. jelentős ásványianyag-forrás.

Mi azonban maradjunk nyugodtak annak biztos tudatában. amelyhez a körülmények megfelelő ismeretére van szükség. mindig ugyanarra a találékonyságra és ismeretet- . mindig ugyanazok az elvek és a gyors gondolkodás lehet csak a segítségünkre. de közben ésszerűen és reálisan kell kezelnünk a lehetséges katasztrófákat. Mivel általánosan alkalmazható. de meglátjuk az esetlegesen kínálkozó egyéb megoldásokat is! Vannak előre jelezhető helyzetek. Készen kell állnunk a gyors reakcióra váratlan veszély esetén. de esetleg annyira komoly szerencsétlenség is történhet. amelyek megoldásának ismerete csökkenti a veszélyt Jegyezzük meg ezeket a módszereket. Mindig a helyzetnek megfelelően kell eljárnunk! Néha az ütközés (vagy más baleset) minden előjel nélkül történik meg . konkrétan egy hatalmas légikatasztrófa példáján keresztül. hogy képesek vagyunk kezelni a helyzetet! Ezzel nemcsak arra leszünk képesek. Nem szabad pánikba esnünk. Ahogy a köd .körülvesz minket a hegyoldalon. biztos alapelvek. mindennel azonban nem számolhatunk. és ezzel növelik a veszélyhelyzetet. Meggondolatlanul kezdenek el cselekedni. először a különfajta kisebb autóbalesetek során követendő eljárásmódokkal fogjuk őket szemléltetni. de a szélsőséges esetek jól szemlélteik: bármekkora is a katasztrófa. alapvető túlélési stratégiákról van szó. Bizonyos helyzetekben egészen hosszú idő telik el a lehetséges katasztrófa észlelése és bekövetkezte között. valami történni fog.szinte megszüntetve a látótávolságot . A legtöbb veszélyhelyzet megoldása azonban rögtönzésen alapul. mert úgy érzik. a vízben süllyedő autóban várni legjobb pillanatot a meneküléshez). Ugyanezzel a megközelítéssel vizsgáljuk később a nagyobb szerencsétlenségeket is. Jelentős különbség van a gépjárműbalesetek és a légikatasztrófák között. könnyen elveszíthetjük a tájékozódóképességünket A legtöbben pánikba esnek. de tapasztalaton alapuló. hogy átlássuk a szituációt. Az életünket veszélyeztető legtöbb eshetőségre fel tudunk készülni. pedig már rég a lehetőségeket kellene mérlegelniük. amelyben egy kontrolálhatatlan tömeg közepén találjuk magunkat. pedig ilyen körülmények között ez könnyen megesik az emberrel. mert életmentöek lehetnek] Nagy lélekjelenlétet igényelnek (pl. A pánik talán ekkor a legveszélyesebb. és megfelelő menedék után kellene nézniük. miközben hosszabb időt kénytelen eltölteni nagyobb közösségben. csapdába kerültek. ahol várakozhatnak a körülmények kedvezőbb alakulásáig. hogy tudatosult bennünk. az ösztönös reakciók akár életmentöek is lehetnek. amelyet egyedül kell megoldanunk. Ilyen körülmények között a túlélő sokkal nagyobb valószínűséggel találja magát ismeretlen környezetben. A katasztrófa olyan helyzetet teremthet.attól a pillanattól kezdve viszont.helyzetet). STRATÉGIA A jó tervezés és a megfelelő előkészületek mellett túlélőként képesek lehetünk az életünket fenyegető nehézségek és veszélyek leküzdésére.

kapcsoljunk vissza a sebességváltóval. a sebesség csökkentése érdekében irányítsuk az autót oldalról korlátnak vagy falnak! Használjuk az előttünk haladó autót önmagunk megállítására. mint hogy ütközéskor testünk akkor is halad tovább. hogy nem csúszunk meg! Keressünk vészútvonalat. miközben az ütközési pont FELÉ lendítjük magunkat! Mindezt nehéznek tűnik végrehajtani. Ha viszont NEM vagyunk bekötve. finom mozdulatokkal kezdjük. dudáljunk. A biztonsági öv (amely számos országban kötelező) megakadályoz minket abban. de menjünk a lehető legóvatosabban! Használjuk a vészvil lógót. de a fa és a fal talán életünk utolsó állomása is lehet egyben. kapcsoljuk be a vészvillógót.készséget előhívó képességre van szükségünk.de NE TELJESEN. találjuk meg a helyet. hogy valami rugalmasnak ütközünk! A falnál jobb a kerítés. és használjuk a kéziféket! Ne rántsuk meg a kéziféket. A hátsó ülésen helyet foglaló utasok hasonlóan védjék a fejüket. a fánál jobb néhány facsemete. vegyük le a lábunkat a gázpedálról. hacsak nem vagyunk biztosak abban. mint ha hagyjuk magunkat becsapódni. mint egy mellkasunk felé tartó faltörö kos. Több dolgot kell egyszerre csinálnunk: vegyük le a lábunkat a gázpedálról. majd húzzuk be a kéziféket . és hajoljunk el oldalra a kormány elől. amikor az autó már megállt Ilyenkor az ellentartás még több sérülést okozhat. egy meredek lejtőn). Néhány kivételes esetben működik ugyan az ellentartás. ahol letérhetünk az útról! Ez lehetőleg puha földsánc. ha nem próbálunk meg ellenerőt kifejteni az ütközéskor. Kulcsoljuk karunkat a fejünk köré. de ütközéskor a kormánykerék olyan. és villogtassuk fényszórónkat. amíg meg nem állunk! Ha minderre nincs időnk. hogy meg tudjuk védeni. hány embert érint! AUTÓBALESET TÚLÉLÉSE A FÉK MEGHIBÁSODÁSA Ha a fék vezetés közben meghibásodik. hogy az előttünk haladó jármű vezetőjét figyelmeztessük a veszélyre! Ütközés Ha az ütközés elkerülhetetlen. majd fokozatosan húzzuk be egyre erősebben. Végállomásnak mindegyik megteszi. mert a karambolkor bekövetkező sebességcsökkenés még erőteljesebb hatást gyakorol a testünkre. MINDKÉT helyzettipus élet és halál kérdése függetlenül attól. maradjunk a helyzet urai. nyomkodjuk gyorsan a féket (hátha érintkezik). és igyekezzünk másokban és magunkban is a lehető legkevesebb kárt tenni! Próbáljuk meg úgy elkerülni a hirtelen megállást. jobb. váltsunk sebességet. és kapcsoljunk vissza a sebességváltóval. vagy emelkedőben végződő kanyar legyen! Ha így sem uraljuk a sebességünket (pl. általában azonban nem jelent mást. és támaszkodjanak az első ülések háttámlájához! . és használjuk a kéziféket. hogy kirepüljünk a szélvédőn.

szorítsuk össze a lábunkat és a térdünket. és a becsapódást nem élnénk túl! Nyissuk ki az ajtót. Az autóra kívülről ható víznyomás miatt az ajtót nagyon nehéz kinyitni. egyes sebességben hagyjuk a sebességváltót és húzzuk be a kéziféket)! AUTÓ A VASÚTI SÍNEKEN Ha az autónk automatikusan működtetett vasúti átkelőhelyen robban le.eltart egy ideig. figyelmeztessünk mindenkit. és másszunk ki azon! Nagy lélekjelenlétet igényel végrehajtani mindezt a „csobbanás” kiváltotta sokk és döbbenet állapotában. miközben engedi ki a levegőt! Az ugyanazon az ajtón át távozóknak meg kell fogniuk egymás kezét! Ha előttünk száll ki valaki. majd gömbölyödjünk össze. amíg megtelik vízzel. A benti víznyomás szinte kiegyenlíti az autóra kívülről ható víznyomást. földet érve maradjunk összegömbölyödve és guruljunk. . és ússzon felfelé. hiszen a kocsi nem merül el azonnal . hagyjuk az autót hátramenetben és húzzuk be a kéziféket (ha a víznek háttal kell parkolnunk. de ha gyerekek is vannak az autóban. hacsak nem szikla vagy nagyobb szakadék felé tart. tartsuk vissza addig a levegőt! ÓVINTÉZKEDÉS: Mindig a vízzel párhuzamosan. amíg meg nem állunk! AUTÓ A VÍZ ALATT Lehetőleg a süllyedés előtt hagyjuk el az autót. nyissa ki az ajtót. tegyük az autót sebességbe. úgyhogy ha tudjuk. Ha vonat közeledik. ne merőlegesen parkoljunk! Ha mégis a víz irányába kell parkolnunk.Kiugrás az autóból NE ugorjunk ki mozgó autóból. és az indítómotor segítségével rángassuk biztonságos helyre! Ez a módszer kézi váltóval működhet. vigyük a gyerekeket és a gyengéket biztonságos helyre. Tartsunk kellő távolságot (kb. ne védekezzünk a végtagjainkkal. 45 m bőven elegendő). lehet. mert ha a vonat nagy sebességgel közlekedik. hogy ki tudjuk őket segíteni az ablakon. fejünket irányítsuk erősen a mellkasunk irányába. Értékeinket ne próbáljuk meg kimenteni! Ha rém voltunk elég gyorsak. hagyjuk el az autót. majd hajlítsuk be a derekunkat! Guruló mozdulattal hagyjuk el az autót! Ne fejtsünk ki ellenerőt a talajjal szemben. könyökünket nyomjuk erősen az oldalunkhoz. a levegő a tető alatt reked. állítsuk fel a gyerekeket. automatával viszont nem. minél hamarabb HÚZZUK FEL az ablakot. hogy a kezüket tartsák a kilincsen! Az esetleges automata vagy központi zárakat azonnal kapcsoljuk ki! Elképzelhető ugyanis. Ekkor még ne próbáljuk kinyitni az ajtókat! Ahogy vízzel telik meg a belső tér. hogy a víztől nem működnek megfelelően. kapcsoljuk ki a biztonsági övét. Ha az autó már nyugalomba került és csakhamar megtelik vízzel. inkább tekerjük le az ablakot. nagy távolságra röpítheti az autó darabjait. hogy vegyen mély lélegzetet. kezünket a fülünkhöz. a csecsemőket pedig tartsuk a tető felé! Kapcsoljuk ki a biztonsági övét. és figyelmeztessünk mindenkit az ajtók mellett.

. Várjuk meg. vagy bármilyen szines ruhadarabot lengetve! Ha a vonat vezetője megfelelően végzi a munkáját. melyiken jön vonat! Ha van vészjelző telefon. és a vonat vezetőjét figyelmeztessük egy rongyot. mert a mentőalakulatoka roncsot sokkal köny-nyebben veszik észre. A kényszerleszállásra úgy készüljünk fel. Akkor is tartsuk a távolságot. toljuk le az összes sínről. A gép elhagyásakor a lehető legtöbb felszerelést vigyük magunkkal. amíg a repülőgépen vagyunk. Amikor a repülőgép megáll (semmiképpen sem korábban). ellenkező esetben akadályozhat minket a menekülésben. csak nyugodtnak maradni. amíg a vízbe kerülünk. ráhajolunk az ölünkbe tett párnára. hiszen nem tudhatjuk. ezért nem tudunk felkészülni a konkrét helyzetre. ha nem keletkezett tűz! Várjuk meg. hogy szorosabbra állítjuk a biztonsági övét. hogy olyan kereszteződéshez közelít. mert nagy a tűz. A repülőgép személyzete ismeri az eljárást az ilyen vészhelyzetek kezelésére. és ha az ülőhelyek lehetőséget adnak rá. és segíteni a személyzetet a többi utas megnyugtatásában. a gumicsónakok automatikusan felfújódnak és rögzülnek a szárnyakhoz. összetekert takaróra vagy kabátra. miközben várjuk a becsapódást. Ilyen bárhol megtörténhet. induljunk el a vonat irányába a sin mentén! Biztosan álljunk a talpunkon (a nagysebességű vonatoknak erős a menetszele). a felszállás előtt elhangzott tájékoztató szerint hagyjuk el a gépet! Ha szárazföldön landolunk. ahol fokozottan kell figyelnie! IÉGIKATASZTRÓFA A repülőgép-szerencsétlenség. állunkat erősen mellkasunkra hajtjuk. összefonjuk lábainkat szomszédainkéival. amíg a motorok lehűlnek. mint egyetlen embert vagy egy ejtőernyőt.Ha viszont nem látunk vonatot. majd rántsuk meg a mentő-mellényt felfújó kart vagy zsinórt. belekarolunk a mellettünk ülőkbe. kövessük tehát az utasításaikat! A pilóták megpróbálnak a lehetőségekhez mérten a iegbiztonságosabban leszállni nekünk nincs mit tenni. gyorsan távolodjunk el a repülőgép közvetlen közeléből. Addig ne fújjuk fel a mentőmellényünket. de semmiképpen se a személyes tárgyakat és a poggyászt gyűjtögessük! Ekkor fogjuk csak igazán értékelni. azonnal oldjuk el a mentöcsó-nakot a szárnytól. hogy túlélőcsomag lapul a zsebünkben! MEGJEGYZÉS Ha a repülőgépből ejtőernyőve ugrunk ki a vadonba. illetve a problémás terepre történő kényszerleszállás eredményezi a legszörnyűbb katasztrófahelyszínt. figyelmeztessük a váltókezelőt a kialakult helyzetről! Ha nincs telefon.és robbanásveszély. a roncs felé irányítsuk magunkat. vagy nagyobb távolságot is belátunk. tudni fogja. és a kiömlött üzemanyag elpárolog! Ha vízen történik a kényszerleszállás. amint az utasok beszálltak. meg kell próbálnunk megakadályozni az ütközést! Ha az autót meg lehet mozdítani. végül másszunk be egy mentőcsónakba! Ha a repülőgép süllyed.

ezt kövesse .és mentőalakulatra. A keresők már nagyjából tisztában vannak az elhelyezkedésünkkel. szükség esetén menjünk védettebb helyre! Éjjel ne induljunk útnak. Ha tűz tör ki. mérlegeljük a helyzetünket! Mindenképpen ez legyen a következő lépés a stratégiánkban! Érdemes és biztonságos a jelenlegi helyünkön maradni? Ha ismert a gépünk tervezett útvonala (ami repülőjárat esetén bizonyos). hogy vannak túlélők. ha még mindig fennáll az üzemanyagtartály berob-banásának lehetősége! Óvakodjunk a roncsokból terjedő füsttől. mindenképpen megrázó. könnyebben megnyugszanak tehát. ha nem látják elhunyt társaikat.sorrendben . kivéve ha az életveszély nagyobb. mert a körülmények alacsonyabb magasságban kisebb valószínűséggel jelentenek veszélyt . Ha volt is tűz. mint a sötétben. számíthatunk valamiféle kereső. tartsunk kellő távolságot. vagy kőomlással és egyéb veszélyekkel fenyeget. hogy olyan hegyen vagy hegyoldalon kerültünk veszélybe. számos előnye van tehát az egy helyben maradásnak. így a mentőalakulatok tudni fogják.A katasztrófa után Bármekkora is legyen az önfegyelmünk. A roncs vagy a földre kényszerült repülőgép a levegőből sokkal jobban észrevehető. MEGJEGYZÉS Hagyjunk a roncson utalást az útirányunkra.a súlyos vérzés. a mérges gázoktól! Amíg várunk a tűz kihunyására. és akkor is ismerik utolsó jelentett pozíciónkat. hogy nagyon veszélyes vagy az időjárás szeszélyeinek kitett területen tartózkodunk. hanem lefelé haladjunk. hogy bárki is dohányozzon. vagy tűz. hogy minden megsemmisült. ha kiömlött az üzemanyag! Ne kószáljunk el ismeretlen területre. és melyik irányban kell keresni őket! Az azonnali helyváltoztatás leggyakoribb oka. különösen fával sűrűn borított vagy erdős területen. a törés és a sokk kezelése! Lehetőleg különítsük el az élőket és a holtakat! A halál az esemény rémítő szokatlanságára emlékeztetheti a túlélőket. Az eseteket súlyossági sorrend szerint kezeljük! Mindenkinél elsőként a légzési nehézségekkel foglalkozzunk. Kutassunk a roncsok és a maradványok között mindenféle felszerelés. váratlan és bizonytalan érzés lesz ebbe a helyzetbe kerülni. különösen ne éjszaka! Tartsunk kapcsolatot a többi túlélővel! A sérülteket vigyük biztonságos helyre. Ha úgy látjuk. amíg a veszély el nem múlik! A biztonság megkívánta távolságot azonban ne lépjük túl! Ne engedjük. ha le kellett térnünk az útvonalról. Lejtő esetén ne felfelé. és próbáljunk meg figyelni minden egyes érintettre! A sérültek azonnali kezelése elsőbbséget élvez. Sokkot kaphatunk és a pánikba esés határára kerülhetünk. ismeretlen terepen történő áthaladás kockázata. nem biztos. amely nem nyújt védelmet az elemektől. ruházat és víz után! Ne kockáztassunk. ahol a fák még nagy csoportnyi embert is eltakarhatnak. élelem. a seb.és robbanás-veszély áll fenn.

Ilyen körülmények között a súlyos sérültek túlélési esélyei meglehetősen csekélyek.legalább párokban tegyék! A figyelem felkeltése érdekében minél több jelzést helyezzünk el! Ne feledjük. hogy minden biztonságos! A mentőalakulat tudni akarja majd a pozíciónkat. egyetlen dolgot tehetünk a kopár földön . A jó erőnlétben lévők induljanak víz. ha a körülmények szükségtelenné vagy lehetetlenné teszik eredeti helyünk elhagyását! Ha nem áll a rendelkezésünkre természetes menedék. ELHELYEZKEDÉS Ha van rádió adó-vevőnk vagy mobiltelefonunk. menedék és élelem keresésére . A biztos hely megteremtését egy még alaposabb felderítés kell hogy kövesse a megfelelő táborhely kiválasztása miatt. nem indulhatnak önálló felderítésre! Beszélgetve kapcsolatban tudnak maradni egymással. Emiatt azonban ne térjünk vissza a repülőgép sérült.Ne induljon el mindenki biztonságosabb helyet keresni! Küldjünk előre felderítőket. tudunk segítséget kérni. hogy védve legyünk a természet erőitől . A felderítőknek együtt kell maradniuk.ásunk. párokban kell dolgozniuk. . és térkép segítségével még pontosabb tájékoztatást tudnak adni. Lehetőség szerint keressünk valamilyen természetes üreget és mélyítsük ki! A kiásott földből készítsünk peremet. nagy segítséget jelent. hogy mi volt a pozíciónk a szerencsétlenség bekövetkeztekor. Útvonalukat jelöljék meg előrehaladás közben. vagy esetleg robbanásveszélyes fedélzetére! Várjunk. mint a széltől és a hidegtől! Kiszolgáltatva lenni az időnek nem csak a kihűlést jelentheti. roncsdarabokból és egyéb felszerelésből készítsünk magunknak szélárnyékos helyet! Ha a csoport összebújik. kövekből. ezért a hő erejének fokozására használjunk visszaverő felületeket! Hasonlóan járjunk el.ez különösen a sebesültek miatt fontos. tüzelőanyag. csökken a test hővesztése. a naptól éppúgy menedéket kell keresnünk. számukra a helyszínen kell valamiféle menedéket biztosítani. Ugyancsak jó. Ha viszont vízi vagy légikatasztrófa áldozatai vagyunk. hogy meleg legyen . amíg egyértelművé válik. Próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a természetes menedékből és tökéletesíteni minden rendelkezésre álló anyaggal! Ha a sebesültek súlyos állapotuk miatt nem mozdíthatóak. ez legalább a szél elől védelmet fog nyújtani! Rakjunk tüzet. ök vizsgálják át óvatosan a környező területet*. csak a gyors mentésben reménykedhetünk.ezt azonban mindig . ha ismerjük a tervezett útvonalat. hogy könnyen visszataláljanak! MENEDÉK A legelső szükséglet minden bizonnyal valamilyen ideiglenes menedék kialakítása lesz. Ha nem áll rendelkezésünkre hasznosítható felszerelés vagy roncsdarab.így javulhat a hangulat és segít megőrizni a lelki tartást is! A tüzelőanyaggal takarékoskodjunk. és van elképzelésünk róla. A szárazföldön utazók viszonylag pontosan ismerik helyzetüket (még ha ideiglenesen el is tévednek).

Bizonyos esetekben azonban (ha tudjuk. A vihar. Elképzelhető. merre lehetünk. és tessék. hogy senki nem fog minket keresni. és hogy pontosan tartottuk magunkat az útvonalunkhoz. és meg fog érkezni a mentőalakulat. ha a terep olyan sivár. hogy . Sodródásunkat viharhorgonnyal késleltethetjük.és vízlelöhely. Ha tengeren vagyunk. ezért az élelmet be kell osztani.nekivágunk. ne maradjunk egy helyben: figyeljük olyan szárazföld jelét. hogy a tervezettnél tovább kell maradnunk. hogy ott időzünk még egy darabig. hogy visszajussunk a civilizációba. Csak idő kérdése. ha a mentőcsapatra várakozás helyett azonnal biztonságos helyre megyünk. Legtöbbször tüzet kell gyújtanunk . Élelmiszer-tartalékunknak azonban ne lássunk neki azonnal! Lehet. hogy értesítettük tervünkről az illetékes hatóságokat. hogy nem kínál számunkra élelmet.három különálló tüzet gyújtva egyezményes nemzetközi segélykérő jelzést adunk le! Rakjunk minél nagyobb tüzet! A figyelem felkeltése érdekében helyezzünk ki jelzéseket! Ha tudjuk. hogy elegendő energia. csapjunk zajt! Ekkor örülünk csak igazán. vagy olyan helyre. a dagálytól elzárva.és élelemtartalékunk van ahhoz. NÉLKÜLÖZHETETLEN ÉLELEM ÉS VÍZ BESZERZÉSE A továbbhaladás lehetőségét várva egy elszigetelt sziklafalon. amely elég közel van ahhoz. A navigációs eszközök elromolhatnak. alkalmazzuk pirotechnikai eszközeinket! Ha a segítség már nagyon közel jár. ahol életben tudunk maradni a természet nyújtotta forrásokból] dönthetünk úgy. hogy . de senki nem tudja. egyszer csak ott találjuk magunkat biztonságban a menedékünkben. tüzelőanyag-.ha ismerjük az uralkodó szél. erre fel kell készülnünk! Minél pontosabban meg kell állapítanunk az elhelyezkedésünket! Tanulmányozzuk a területet minden lehetséges szempont alapján! Azonban nem elegendő csak a helyzetünk pontos megállapítása (ha ez egyáltalán lehetséges): azt is meg kell vizsgálnunk. a nagy szél vagy a köd mind-mind letéríthetnek bennünket útvonalunkról. élelem.szemben jelenlegi helyzetünk tartásával . MEGJEGYZÉS Szárazföldön a legritkább esetben bizonyul ésszerűnek. Hosszú távon azt is végig kell gondolnunk. Később is leszünk még éhesek. ha biztosak vagyunk benne.növelje túlélési esélyeinket! Ki vagyunk téve azonban a szélnek és a hullámzásnak. hogy kiaknázzuk a természet nyújtotta forrásokat. hogyan tudunk átvágni a területen.és áramlási irányokat. esetleg a vihar vagy köd fogságában nem sok alkalom kínálkozik arra.ha már elég világos van és a többi körülmény is kedvező . Rendezkedjünk . hogy már közel a segítség. vizet vagy menedéket. Addig is próbáljunk meg minél kényelmesebb körülményeket teremteni magunknak! Ugyanakkor persze a legalaposabb tervek is félre tudnak siklani. hogy nem kínálkozik-e biztonságosabb és kényelmesebb táborhely.

hogy tisztasága felől teljesen bizonyosak legyünk! A vízkeresés legyen az elsődleges szempont! TÁJÉKOZÓDÁS Általábar a legjobb. Többfajta növényt keressünk. és valószínű. MEGJEGYZÉS Rövid távon az életben maradáshoz a víz sokkal fontosabb. semmi okunk arra. amelyeket elfognak vagy megnyomorítanak). amelynek elfogyaszthatjuk a levelét. hogy a többieket bátorítsuk hasonló dolgok elfogyasztására. Az élővilággal és a környezettel azonban ilyenkor is törődnünk kell! Ha bővében vagyunk egyéb tápláléknak. hogy a mentőalakulatok is ismerik ezt a helyet.be annál is hosszabb időre. Ne feledjük azt sem. A talált vagy előállított vizet azonban mindig fertőtlenítsük vagy forraljuk fel. sokkal könnyebben fogunk tudni táplálkozni. Elkülönítve tároljuk a vésztartalékot arra az esetre.vagy növényfajok egyedeit fogyasszuk. Még akkor is vannak lehetőségeink. mint amennyit frissen el tudunk fogyasztani vagy félre tudunk rakni (a kelepcék ugyanis nem válogatnak az állatok között. a területen történő biztonságos áthaladáshoz szükségünk lesz a tájékozódás és iránykeresés képességére. MENTSÜK MEG MAGUNKAT! . hiszen a repülőgép vagy a jármű (illetve ezek roncsai) hasznosítható anyagokat és felszerelést biztosítanak. ha nem áll a rendelkezésünkre édesvíz. A természet erőforrásainak legjobb kihasználása nem azonos a kizsákmányolással. gyümölcsét.itt elsősorban a vízforralásra kell gondolni. hogy veszélyeztetett állat. hogy a meleg nappalt mindig meleg éjszaka követi! A világ egyes részein nagy a különbség a nappali és az éjszakai hőmérséklet között. és arra sem. mint ami a legpesszimistább várakozásainkban szerepel! Még ilyen helyzetben is lehet elérhető közelségben víz és élelem. Ha a felkészülés során már fogyasztattunk szokatlan élelmet. gyökerét vagy más ehető részét! Kutassunk csapdába ejthető vagy levadászható állatok nyomai után! Ha már az életünk forog kockán. hogy mit eszünk meg és mit nem. nem lehetünk kényesek rá. hogy a legkönnyebben megszerezhető élelem sokban különbözhet attól. ha a magas hőmérséklet miatt a testünknek nincs szüksége a lángok melegére . A túlzott mértékű kiszipolyozással saját magunknak okozunk kárt. hogyan szerzünk magunknak élelmet. Ha viszont valami miatt mégis a továbbhaladás mellett döntünk. mint azélelem. ha a baleset helyszínéhez közel maradunk. amit általában enni szoktunk. Ne higgyük azonban. magját. és képesek leszünk arra is. Nem indokolt ez esetben olyan csapdák felállítsa sem. Tüzelőanyagra még akkor is szükségünk van. ha majd nem áll semmi egyéb a rendelkezésünkre! Először a természet forrásait aknázzuk ki! Nem elég egyféle ételt találnunk. amelyek révén több húshoz jutunk. ha még hosszú ideig kell azon a területen maradnunk.

őket megkülönböztetett figyelemben keíl részesítenünk. nők. hogy ne fázzanak és rendszeresen kapjanak enni! Gyakran bebizonyosodik. mind pedig a felkészültség szempontjából. Fontos azonban. nem hagyhatjuk azonban. Mindenesetre fontos. tekintettel arra is. amely nagyrészt az orvosokra jellemző „ágyvégi udvariassággal". a vezetők elfogadása és a felelősségvállalás sosem fog kialakulni. A sokféle túlélőből álló csoportot érintő vészhelyzet esetén valószínűleg nagyobb a sérülések kockázata. különösen ha elvesztették valakijüket vagy fájdalmaik vannak. vagy bármilyen más veszélynek tegyék ki magukat! Az időseknek általában erős a tartása.az már fél siker. a tűzzel játszanak. nyomás alatt azonban bárki viselkedhet kiszámíthatatlanul. Férfiak. annál jobb. hogy tudjuk. és képesek lelket önteni a fiatalabbakba. A gyerekeket nyugtatnunk és vigasztalnunk kell. Minél alaposabbak az orvosi ismereteink. A probléma leküzdése megfelelő taktikát igényel. gyerekek. idősek és csecsemők. Gyakran lefoglalja őket a helyzet kalandossága. a lépések megtervezése és a hangulat fenntartása érdekében meg kell próbálnunk bevezetni a demokratikus eljárásokat. mind a gyakorlat. Az is fontos azonban. azaz egyfajta magabiztos. Ugyanakkora túlélésnek kell elsőbbséget kapnia. hogy melegen tartsuk őket. mint a felkészült és kiváló erőnlétben lévő emberek válogatott csapatánál A csecsemők nagyon törékenynek tűnnek. Ezeken mindenképpen felül kell emelkedni! A légi. de az ellentétek és az előítélet is megjelenhetnek. Egy átlagos szerencsétlenség után kialakuló csoport pedig nagyon különböző emberekből áll. amelyeket társadalmi tilalmaik egyébként nem engednének. hogy megtanítsuk a többieket az élni akarásra.vagy vízi katasztrófa különböző kultúrájú és hátterű embereket kényszerít azonos helyre és olyan helyzetekbe. megnyugtató. ezek egyszer tolón megmentik az életünket! M menedék E elhelyezkedés N nélkülözhetetlen dolgok beszerzése T tájékozódós EMBEREK Egy expedíciónál a tervezéshez hozzátartozik az egymással összeférő személyek gondos kiválogatása. de a szervezett csoportokat jellemző katonai felépítés. és nem nyugtalankodnak. Az esemény okozta trauma miatt néhá-nyan lelkesen követnek bármilyen reményt adó vezetést. pedig valójában nagyon szívósak. hogy alkalmasak-e az adott vállalkozásra . Hajó vagy légitársaság járata esetén a hajó tisztjei vagy a repülőgép személyzete (ha maguk is túlélők) várhatóan átveszik az irányítást.mind az erőnlét. mit miért teszünk! . Lehet köztük terhes asszony és beteg vagy testi fogyatékos személy . ha azt a benyomást keltjük. komoly hangnem használatával történhet . Katasztrófahelyzetben. és könnyebben tudják vállalni a felelősséget is mások iránt. hogy elcsatangoljanak. A döntéshozatal. hogy a nők sokkal jobban kezelik a vészhelyzeteket a férfiaknál.Ne feledjük.

Minél szélesebb körűek az ismereteink.Nyugalmunk és magabiztosságunk ösztönzően hat mások önbizalmára és együttműködési készségére. -3- . annál jobban tudjuk kezelni a helyzetet.

és úgy érzik. Más fejezetekben is található bizonyos témakörökre (pl. A hideg időre vonatkozó tudás azonban nagy magasságokban is szükséges lehet. és hogyan kell kihasználni amit nyújtanak! Az éghajlatot nem csak a szélességi fok határozza meg. Sarkvidéki éghajlat Sarkvidéki területeknek azokat tekintjük. harcolniuk kell ellene. hogyan kell élni az egyes éghajlatokon. hogy a lehető legtöbb ismerettel rendelkezzünk annak a területnek a viszonyairól. Grönland. amelyek az északi szélesség 60° 33' felett és a déli szélesség 60* 33’ alatt helyezkednek el. Az északi sarkvidék viszonyai egyaránt érvényesülnek Alaszka.ha harcolunk. Skandinávia és Oroszország jelentős részén. a körülmények a világ különböző részein nagyban eltérnek egymástól. a szárazföldi elhelyezkedés és a tengerszint feletti magasság éppolyan fontos. Tanuljuk meg. Pl. ha egy baleset miatt teljesen ismeretlen területre vetődünk. az Andokban a hóhatár csak 5000 méternél kezdődik. ÉGHAJLATI ÖVÉK Sokan az idegen környezetre ellenségként tekintenek. de a pólusokhoz közeledve egyre alacsonyabban húzódik . az Egyenlítőhöz közel. Izland. és csak a felmerülő problémák megoldásának legalapvetőbb módszereit kínálja. Kanada. Lényeges. ahova utazni akarunk. hogy az alapvető túlélési stratégiák és technikák bárhol alkalmazhatóak. . az élelemre vagy a menedékre) adott körülmények között alkalmazható tanács. Csak a főbb éghajlati és környezeti típusokat tudja bemutatni.ÉGHAJLAT ÉS TEREPVISZONYOK Annak ellenére. Ha vannak általános ismereteink az egyes éghajlatok körülményeiről és hatásairól.Dél-Amerika legdélebbi csücskét mindössze néhány száz méteres magasságban is állandóan hó borítja. amely kiegészíti az itt ismertetett információkat. nagyobb eséllyel maradunk életben még akkor is. maga a természet azonban semleges. Csakhogy nem ez az életben maradás módja . amelyekre bizonyos óvintézkedésekkel fel kell készülni. E könyv néhány oldala természetesen nem tud az egész világra kiterjedő földrajzi ismereteket nyújtani. veszíteni fogunk! Vannak ugyan veszélyek.

és a Jeges-tengerbe torkolló folyók mentén gazdagabb. hiúz. amelyeket az olvasó minden bizonnyal a legjobban ismer. Ezek azok a helyek. hogy a víz elérje a fák és növények gyökerét. Nagy magasságban is ehhez hasonló körülményekkel találkozunk. a föld az év túlnyomó részében fagyott. míg Kanadában. A folyók mentén menjünk (ott lehet halászni. feltéve. kisebb élőlények és sok madárfaj. A talaj mindössze az év 3-5 hónapjában enged fel annyira. A szúnyogok kellemetlenek lehetnek. hogy melegen vagyunk öltözve. mocsarak alakulnak ki. Nyáron az olvadt hó nem tud felszívódni. medve. a növények satnyák. alapvető túlélési ismeretekkel rendelkező ember nem lehet . Egy jó erőnlétben lévő. egészséges. coboly. Az erős urbanizáltság miatt nem valószínű. erdős öv tartozik ide. a nyár rövid. ezért vízzel elárasztott területek. jávor-szarvas. hogy a túlélési megpróbáltatások hosszú ideig tartanak. horgászni). A növényzet az Északi. A tél hosszú és kemény. vidra. mókus. Oroszországban néhány szibériai folyó mentén az erdő az északi sarkkörtől akár 1650 kilométerre is benyúlik északra. a Hudson-öböl térségében a sáv a sarkkörtől délre ugyanekkora távolságban húzódik. a gyökerek azonban nem tudnak mélyen megkapaszkodni a földben. Tajga Az északi sarkvidéki tundrás vidék és a mérsékelt övi területek közt 1300 kilométeres sávban húzódó. A hó nyáron elolvad. A haladás télen könnyebb. A tajgát számos vadállat jellemzi. Kidőlt fák és sűrű tőzegmoha nehezíti az előrehaladást. viszont nem terjesztenek maláriát.tadra Az északi jégsapkától délre a föld állandóan fagyott. a tömérdek lehullott faágból pedig készítsünk tutajt! Mérsékeli! övi éghajlatok Az északi félgömb mérsékelt égöve r valamint a déli félteke hasonló éghajlatú területei kínálják talán a legkedvezőbb körülményeket a különleges ismeretek vagy tudás nélküli életben maradáshoz.

amelyek kivágása után a talaj erodálódott. kivéve a nagy magasságokat. Kontinentális éghajlat (mérsékelt övi füves puszták) Nagyrészt belső. a juhar és a hikori a legjellemzőbb. a tűlevelűek helyét egyre inkább a lombhullatók veszik át. A humuszban gazdag föld számos növény és gombafaj otthona. majd örökzöld cserjék nőtték be. a tél pedig fokozatosan enyhül. Nyáron a víz. Az év legnagyobb részét napsütés és száraz szél jellemzi. hideg tél váltja egymást. Ezek váltak a föld legnagyobb élelmiszer-termelő területeivé: gabonatermelés és állattenyésztés a jellemző.úgy elvágva a külvilágtól. hogy néhány napos vándorlással ne érjen lakott területre. a bükk. míg Európában és Ázsiában a tölgy. hideg tél és közepes csapadékmennyiség jellemez. Ócsáni éghajlat (itabhuliató erdők) Ahogy az éghajlat egyre melegebb. meleg nyár és rövid. a gesztenye és a hársfa terjedt el a legjobban. A kaliforniai száraz bozótosokéhoz („chaparral") hasonlítható ez az éghajlat. A területek nagy részét az ember művelés alá vonta. a bükk. iVlediterrá&i területek A Földközi-tenger vidéke mérsékelten száraz jellegű. Kemény hidegben a sarkvidékkel kapcsolatos ismeretekre szükség lehet. Amerikában a tölgy. télen a menedék jelenthet gondot. . ahol akár tundrára jellemző viszonyok vagy hómezők is lehetnek. a víz gondot okoz. Egykor a területet tölgy-erdők borították. A terület fákban szegény. kontinentális területek. Könnyű életben maradni. errefelé hosszú. Nagy magasságban más viszonyok uralkodnak. amelyeket meleg nyár.

Tftópusí éghajlat (esőerdők) A trópusok vidéke művelés alá vont területeket. hatalmas mocsarakat és sivatagokat egyaránt tartalmaz. harmadát azonban .

.

. ott buja növényzet és gazdag állatvilág jellemző. szubtrópusi esőerdő és hegyi erdőség. A parti és más alacsonyabban fekvő területek gyakran mocsárvidékké alakulnak. A szavannához hasonlóak Venezuela és Kolumbia . általában a sivatag és a trópusi esőerdő között terül el. A csipkézett hegyekből lecsorduló csapadék nagy. alacsony dombos vidékei) és Brazília „campói" (azaz mezői). ahol viszont van. Az erdő közelében a fű magas. és gyakoribbak a fák. Általában nem könnyű vízhez jutni. A hőmérséklet egész évben magas. Afrikában nagy állatcsordák uralják a szavannát. akár a 3 m-t is elérheti. gyors mozgású folyókká áll össze. valamint Ausztrália nagyobb területeit (az utóbbiakon helyenként eukaliptuszfák találhatók). Szavanna borítja Afrika több mint egyharmadát.li!lanói. . (síkságai.érintetlen erdő teszi ki: egyenlítői esőerdő. Szavanna A szavanna trópusi füves puszta.

.

Az Arktiszon a hőmérséklet nyáron akár a 18 c C-ot is elérheti. és az erdőhatártól északra minden fagyott Csak két évszak van (hosszú tél és rövid nyár). Az északi erdőkben nyáron akár 37 °C is lehet. 24 órán át tartó világosság jellemzi. mint amit a hőmérő mutat.Sivatagok A Föld felületének egyötödét sivatag. hogy legjobb. . Verho-janszknál mértek már -69°C-ot is! Az Antarktisz hőmérséklete még az Arktiszénál is alacsonyabb. kivéve a gleccsereket és a fagyott tengereket. kiszáradt lapályok és időszakos folyók is találhatóak. Az Antarktiszon mértek már 177 km/h-s sebességű szelet isr az Arktiszon az őszi és téli szelek hurrikánerősségűek is lehetnek. Máshol szélkoptatta hegyek. Sivatagok ott alakulnak ki. ha még csak nem is havazik). ahol nehéz életben maradni. Az Arktiszon a sarkpontot tengeren úszó vastag jég fedi. legnagyobb részük kiszáradt folyómederből (vádiból) származó kavics. majd az alacsonyan fekvő területeken lerakja. a lehető legközelebb készítsünk biztonságos menedéket. mit csinálunk . A szél elfújja a homokot. A hőmérséklet-csökkenés mértéke annál nagyobb. majd a föld közelében újra felmelegednek. ha a repülőgép vagy az elromlott jármű közelében maradunk. a 64 km/h-s pedig -42 5C-ra. télen azonban -56 °C-ig is süllyedhet. minél hidegebb van. A hideg tompítja gondolkodást. Az alacsony hőmérséklet miatt a szelek hűtő hatása nagyon jelentős . A föld sivatagjainak csak kis részét alkotja homok (a Szaharának is csak egytizedét). a nappalt a tél közepén uralkodó teljes sötétség és a nyáron tipikus. A 64 km/h-s sebesség feletti szelek már nem okoznak további nagy változást. egy 32 km/h-s szél a -14 DC-os hőmérsékletet -34 °C-ra csökkenti. Gyorsan döntsük el. Alig van felhő. árnyékban mért legmagasabb hőmérséklet a Szaharában 58 °C is lehet. a fagypontot viszont sohasem haladja meg. SARKVIDÉKI TERÜLETEK Az Antarktiszt jégréteg borítja. kietlen terület borítja. ahol az Egyenlítő mentén keletkező és nedvességüket már elvesztett légáramlatok leszáll-nak. 30 m-es magasságba korbácsolva fel a havat a levegőbe (ez még akkor is hóvihar hatását kelti. magukkal szállítva a kevés ott lévő nedvességet. Ha a hely veszélyesnek bizonyul. HALADÁS A tapasztalatok azt mutatják. amely védelmet nyújthatna a nap elöl vagy megőrizné a hőt éjjelente. Észak-Szibériában. azaz száraz.amíg még tisztán tudunk gondolkodni. ezért igen nagy a hőingadozás a nappal és az éjszaka között (a nappali. Csak akkor döntsünk az útnak indulás mellett. télen azonban a magasság miatt a hőmérséklet még az Arktiszon jellemzőnél is alacsonyabb.sokkal hidegebbnek érezzük a levegőt. ha közel van a civilizáció és valószínűleg a mentőalakulat is. Pl. éjjel a hőmérséklet viszont akár fagypont alá is süllyedhet).

A nyílt víz. és égessünk zöld fát és leveleket . a rovarok kevésbé aktívak. A sarkvidéken nyáron a szúnyog. éjjelre pedig teljesen eltűnnek. gleccserei. különösen ha saját súlyunk is nehezíti. hogy könnyen meghasadnak. gleccser-szakadékai és lavinái komoly veszélyt jelentenek. Ahogy elolvad. Kanada északnyugati és északkeleti területein. A csillagképek biztosabban mutatják az irányt. kettéválnak! Ha át kell szállnunk az egyik úszó jégtábláról a másikra. Napközben alkalmazzuk az árnyékcsúcsmódszert [lásd Eligazodás a térképen és a természetben). A vándorló vízimadarak olvadáskor a szárazföldre repülnek. amely tovább nehezíti a tájékozódást. gyakran több ezer tonnányi jég válhat le a tengerbe zuhanva. a Novaja Zemlján. A tengeri jégen haladva az irány meghatározásához NE használjunk jéghegyet vagy távoli tájékozódási pontot! Az úszó jégtáblák állandó mozgásban vannak. A friss jég tükröződése szürke. Tájékozódás Az iránytű megbízhatatlan a sarkvidékeken. A madarak megfigyelése segítheti a tájékozódást. bizonytalanná téve a haladást. az éjszakák pedig elég világosak a haladáshoz. Izlandon. Készüljünk arra is. Bár . Az Arktisz partjai közelében májustól augusztusig gyakori a néha távoli belterületre is behatoló köd. Alaszkában. a Spitzbergákon és néhány szigeten találhatóak olyan hegyek. a jéghegy minden előjel nélkül átfordulhat. a tengeri jeget pedig kásássá változtatja a talpunk alatt. Ruhánk ujját lehúzva. viszonylagos pozíciójuk könnyen változik. Hótalpalk A sarkvidéken előrehaladni kimerítő. minden előjel nélkül. Grönlandon. KERÜLJÜK a jégfalakhoz közeli hajózást! A gleccserekről hatalmas tömegű.mellettük ne készítsünk menedéket. a fák és a hómentes terület feletti felhők feketén verődnek vissza. Skandináviában. a tengeri jég vagy hómező feletti felhők pedig fehéren. fejünkön hordjunk szúnyoghálót. a tripsz.Meg se forduljon a fejünkben hóviharban elindulni! A sík jégen és a tundrán mindig nehéz a tájékozódás. A nyáron megolvadó jég a tundrát mocsarassá. gallérunkat feltűrve viseljük. csak jó erőnlétben lévő személy próbálkozzon vele. a kullancslégy és a muslica okozhat kellemetlenséget Lárváik a vízben élnek . Az égről visszatükröződő formák segíthetnek a távoli területek meghatározásában. amelyek jégszirtjei. ugorjunk a jégtábla szélétől legalább 60 cm-es távolságból indulva és érkezve! KERÜLJÜK a jéghegyeket! Tömegük legnagyobb része ugyanis a víz alatt van. A jég mozgása barázdákat hoz létre. a foltos tükröződés úszó jeget vagy hófúvást jelez.a füst ugyanis távol tartja őket Ahogy hidegebbre fordul az idő.

A végtagok kb. télen a jégen). és azonnal vegyünk fel száraz ruhát. A mély. hogy a hótalpat a földdel a lehető legpárhuzamosabban tartsuk! Hajlítsunk egy hosszú. a halál 15-20 perc múlva következik be. és kössük össze (minél több keresztágot rakunk rá.nehezen rögtönözhető. mégpedig úgy. ezt heves remegés követi. hagyjuk el a jeget. hogy lábunkat a szokásos járással ellentétben hajlítás nélkül emeljük meg. ahol a folyók észak felé folynak! Befagyott folyón mindig a szélen lévő simább jégen. de ügyeljünk rá. annál jobb). laza hóban a síelés nagy erőfeszítést igényel. a kemény havon a sítalp a legjobb közlekedési eszköz. illetve a kanyarulatok külső ívén menjünk! Két folyó találkozásánál a külső szélen vagy a külső parton haladjunk! Ha a folyónak sok a kanyarulata. az eszméletvesztés 7. a végeit pedig rögzítsük erősen I Egészítsük ki keresztágakkal. TEGYÜNK ELLENE! Vízbe esés után azonnal cselekedjünk! Induljunk el a szárazföld felé. négy perc alatt elfagynak. megszűnik az izmok feletti kontroll. A hótalpban úgy lépkedjünk. hogy felszívja a vizet! Ezután keressünk menedéket. hótalppal könnyebben boldogulunk. és hemperegjünk a hóban. így ugyanis nem tudunk nagyobb távolságot komoly fáradtság nélkül megfenni. Kövessük a folyókat! A folyásiránynak megfelelően haladjunk (nyáron tutajjal. és a magasabb parton folytassuk az utunkat! f FIGYELEM!__ A JÉGHIDEG VÍZ HALÁLOS Jeges vízbe esve kikészülünk. hogy a hótalp ne legyen túl nehéz. A közvetlenül a lábunkra csatolt középső részt készítsük erősebbre. friss főágat hurok formájúra.1 RUHÁZAT . kivéve Szibéria északi részét. A test összerándul.

hogy megakadályozza a hó bejutását. Ruházatunk felső rétege védjen minket a széltől. ruhaujj)! Ha még mindig melegünk van. hogy a kilégzett pára az arcunkra fagyjon és felsértse a bőrünket. mozgás közben így kiszökik a levegő. csökkentve ezzel a további tükröződést! így tarthatjuk magunkat MELEGEM: . és még nedvesen is meleg! A kötött ruha kiváló belső réteget képez. A pamut gézként viselkedik. felszívja a nedvességet. A bőr kiváló külső viselet. amelyet a megfelelő illeszkedés érdekében szorítómadzaggal látnak el. hiszen így részben .Az erős hidegben és szélben fedetlen testrészeink percek alatt elfagyhatnak. hogy sarkvidéki területen nincs megfelelő felszerelésünk. ha valamilyen munkát végzünk. ahhoz azonban legyen elég áteresztő. vegyünk le egy réteget! Akkor is ezt tegyük. tekerjünk valamit az ujja köré. illetve a szem számára kis réssel ellátott ruhával vagy kéregcsíkkal védjük! A hóról visszatükröződő napsugarak ereje hóvakságot okozhat! Szemünk alját sötétítsük be faszénnel. beleértve kezünket és lábunkat isi Viseljünk szo-rítómadzagos kapucnit. a mocsaras tundrán a nyári hónapok alatt (lásd A hideg éghajlat veszélyei az Egészség fejezetben). pl. lazítsuk meg a ruhánkat néhány helyen (gallér. pl.arcunkat is be tudjuk fedni! A szőrmeszegély megakadályozza. Ha ruhánknak nincs szorítómadzagja. ha hosszú időn keresztül vízben van. ez a vízálló vászonból készült. mert nem nyeli el a vizet. Hóvakság Szemünket védőszemüveggel. Lehetőleg legyen benne hőszigetelő bélés is! A lábakat három réteg zoknival szigeteljük! A zoknik mérete sorban növekedjen. nadrágunk szárát pedig tűrjük be zokninkba és bakancsunkba! Ha izzadni kezdünk. hogy a vízpára elillanjon ne legyen vízálló. A repülőgép elhagyása előtt próbáljunk meg megfelelő ruhát szerezni magunknak! Gyapjút viseljünk. Védjük egész testünket. A nyílásokon keresztül a hő ki tud áramolni. Szövete legyen olyan sűrű. fát vágunk vagy menedéket készítünk! Csak repülőgép-katasztrófa vagy kényszerleszállás esetén találhatjuk magunkat olyan helyzetben. mert az lecsapódást eredményezhet. hurkai ugyanis megtartják a hőt. így egymásra illeszkednek és nem gyűrődnek fel! A láb akkor fagyhat el. Lábak Legjobb a mukluk (eszkimó csizma). szegecselt gumitalpú csizma.

terebélyes. Az ág alatt talán már készen áll számunkra egy menedék (lásd Menedékkészités és táborverés a Táborozási technika fejezetben). olyankor már lehetetlen elvezetni.Hagyjuk.a grönlandiak régen a szibériai folyókról az Arktiszra úszó fából építették házaikat A tundrán alacsony. ha a menedékünkben tüzet is rakunk. Annyi gyantát tartalmaz. TŰZ Alapvető fontosságú a sarkvidéken az életben maradáshoz. hogy keringjen a levegői ^ . A vízparton alkalmanként gyűjthetünk uszadékfát . amelyet az eszkimók tüzelőanyagként hasznosítanak. A magas oktánszámú üzemanyag lassabban fagy meg. mert a súly letörheti a fagyott ágakat (hacsak az alacsonyabbakat nem támasztja ki a hó).Kívül és belül egyaránt! Kerüljük a TÚLHEVÜLÉST! . Háncsoljunk meg egy ágat. ezért hagyjuk a tartályban! Az Arktisz és az Antarktisz jegén a fóka és a madárzsír az egyetlen egyéb tüzelőanyag-forrás. az erdőkön túl alacsony növésű nyírfa és boróka is található. mert ott a hó fel tornyosulhat és betemetheti a menedékünket! Kerüljük a sziklaomlással vagy lavinával fenyegető helyeket is! Óvakodjunk a hóborította fáktól.Tartsuk ruhánkat TISZTÁN! . hogy még nedvesen is meggyullad. Ellenkező esetben akár meg is fulladhatunk. besűrűsödik. mert maga a fa anyaga olajos.Szellőzzön a viseletűnk! Viseljük ruhánkat LAZÁN! . és még nedvesen is lángra fog kapni. Ez az apró levelű. A roncsból származó gázolaj segítségéve! hőt nyerhetünk: a lehető leghamarabb vezessük a földre a kiömlött és tartályban lévő olajat! Ha az olaj lehűl. A Cassiope tetragona egy másik alacsony. fehér. NE FELEDJÜK: A huzat ellenére se zárjuk el az összes nyílást! Szükség van a szellőzésre különösen. hangaszerű növény. harang formájú virágot hozó örökzöld növény mindössze 10-30 cm-re nő. A nyírfa ága kiváló gyújtós.— MENEDÉK Nem pihenhetünk a szabadban! NE TARTÓZKODJUNK SZÉLBEN! Keressünk továbbtökéletesíthető természetes menedéket! KERÜLJÜK viszont a szirtek szélárnyékos oldalát. Coss/ope letragona .A kosz és piszok megakadályozza a ruha légcseréjét! Tartsuk ruhánkat SZÁRAZON! . terebélyes fűzfa.

ezek a bálnák. fókák és számos tengeri madár táplálékául szolgálnak. nem mozdulnak odújuktól vagy fészküktől.közülük a sarki róka télen fehér színűre változik . Tundra és erdő: Télen és nyáron egyaránt találhatóak itt növények és állatok. Az északi állatvilág vándorlójelenléte évszakfüggő. Kétség esetén FORRALJUK FEL! Télen olvasszunk havat és jeget! NE együnk összetört jeget. hogy megegyék a zsákmányuk maradékát. a tengeri madarak. Ahol víz van.néha követik a tenger jegén a jegesmedvéket. az északi erdőkben . Olvasszunk elegendő havat. amelyek viszont kiváló élelemként szolgálnak. és fokozhatja a kiszáradást. hőelnyelö szikláin élő zuzmók és mohák az egyedüli növények. Elképzelhető. hogy a kis tavak vize barnás színű és kellemetlen ízű. Nyáron a tundra tavai és folyói révén bőségesen áll a rendelkezésünkre víz. a benne élő növényzet azonban tisztán tartja.VÍZ Még hidegben is több mint napi egy liter vízre van szükségünk a vízveszteség pótlására. A rókák . Az év legnagyobb részében a veszély első jelére a vízbe menekülnek. a halak és a fókák jelentik a lehetséges élelmet. csak ezután próbáljuk meg kiszívni belőle a vizet! NE FELEDJÜK: Ha már fázunk és fáradtak vagyunk. még a jegesmedve is csak ott bukkan fel. ahol zsákmányra lelhet Jegesmedvére vadászni nehéz és veszélyes. Arktisz: A jég nem biztosít élőhelyet semmilyen növény vagy szárazföldi állat számára. A legtöbb madár ősszel elköltözik. ÉLELEM Antarktisz: Az északi partok sötét. a hóevés csak tovább fogja hűteni a testünket. A tengerek gazdagok planktonokban és krillekben. csak a repülésre képtelen pingvinek maradnak. ha viszont a tojásaikat költik. mert felsértheti az ajkunkat vagy szánkat. hogy goiyót tudjunk belőle formálni.

mint a hegyi nyúl. A róka nyáron a tundrán. A lemmin-gek a hó alatt járatokat építenek. Alaszkában és Szibériában (viszont ritkák és védettek a legtöbb európai országban). a nyírfa és a bogyós növények vitamintartalma azonban magas. Az Arktiszon megtalálható a hód. Mindegyik kisebb a melegebb éghajlatokon fellelhető növényeknél. a jégtáblákon és a nyílt vízen. A sok helyen előforduló moha és zuzmó . de azért hagyjunk magunk után a roncsból kimentett anyagból készített színes. hogy meg tudjuk különböztetni a zuzmóktól! Nem létezik olyan arktikus növény. A tundra növényfajai megegyeznek Oroszországban és Alaszkában. mert a tenger biztos élelemforrást nyújt. a fehér zászpa (vagy fehér hunyor. ha a gombát is kerüljük! Fontos. hogy arra állatok táplálkoznak. KERÜLJÜK azonban a vízi bürköt. a esüdfű (bókafű). Mérgező növények Az arktiszi növények többsége ehető. a mókus és egyéb olyan rágcsálók. „álhunyor") és a zász-pafélék közé tartozó Zygadenus nuttallii. Fókák találhatóak a parton. kisebb méretű állatfajok. hogy ne lepje be őket a lehullott hó! .különösen a rénszarvaszuzmó . a sisakvirág. a szarkaláb. a rozsomák és a menyét. FEGYVER NÉLKÜL NE KÖZELÍTSÜK MEG! Vadászat és csapdaállítás A hóban a nyomok jól láthatóak és könnyen követhetőek. hogy a közelben vannak más. A farkasok gyakoriak Észak-Kanadában. télen a nyílt erdőségben él. Veszélyesek lehetnek. így a farkasbab. amelynek érintése mérgező lenne. sarkvidéki boglárkát! Sokkal északabbra található még más mérsékelten mérgező növény is. Jelenléte jelzi. de éppúgy megtalálható Észak-Skandináviában és Szibériában is. a kanadai szigetvilág szigetein pedig (kanadai) jávorszarvas található (főleg ahol az erdő és a mező keveréke jellemző). de valójában nagyon veszélyes. KERÜLJÜK a békabogyó gyümölcsét! KERÜLJÜK a kisméretű. lobogó zászlókat.értékes élelemforrást jelent. A medvék a kopár északi területektől az erdőkig mindenhol előfordulnak. Állati táplálékforrásod A fákról lenyúzott fakéreg és leszakított lomb annak a jele. hogy biztosan visszataláljunk a menedékhez! A zászlókat elég magasra helyezzük. miután elindultunk. a vidra. amelyek beássák magukat a hó alá magvak után kutatva. Tartsunk tőlük kellő távolságot! Az életben maradásra a legnagyobb esélyt a tengerpart kínálja. Legjobb. A rozmár nehézkes mozgásúnak tűnik ugyan. A karibu (rénszarvas) Alaszkától Grönland nyugati részéig jellemző. A bozontos pézsmatulok Grönland északi részén kószál.pedig még ennél is nagyobb állatvilág él. A földön elterülő fűzfa. mert ez a legmérgezőbb.

A rénszarvas nagyon kíváncsi: még négykézláb. feküdjünk egy hóbucka mögé. Sok sarkvidéki madár két-három héten át hullatja el a tollait. ha az állat és az odúja közé állunk. az embriófejlődés minden szakaszában fogyasztható. hogy levegőt venne a jég alatti levegőüregekből vagy a szélek leharapásával nyitva tartott kis lyukakból. Vastagabb jég esetén a nyílást végtag. Négylábú állatokat utánozva azonban a farkasokat is odavonzhatjuk. néhány fajtája még télre is ott marad. ez azonban nem befolyásolja húsuk minőségét. A légzőlyukat kúp alakjáról ismerhetjük fel (a felső részén keskenyebb). majd szélesítsük ki a lyukat. A párzási időszakot kivéve a fókákat legkönnyebb a jégen kialakított légzőlyukaiknál elkapni. A legtöbb fóka nem bírja ennyi ideig a víz alatt Kevés olyan nagyméretű van.évente több ezret mészárolnak le belőlük a vadászok. Fókák Ez az állat a legfőbb élelemforrás a sarkvidéki jégen. ruhát lengetve is magunkhoz csalogathatjuk. A ürge és a mormota könnyen belénk ütközik. hogy a felszínre húzhassuk a testet! A fókák élelmet.vagy hajítófegyverünk (puska. Álcázzuk a helyzetünket és álljunk hátszélbe! Legyünk türelmesek! Ne adjuk fel! A lesből vadászni nehéz a nyílt Arktiszon. míg mások az állománycsökkentés érdekében egyszerűen közéjük gyalogolnak a jégen. Együk meg az egész fókát a mája kivételével.). A déli sarkhoz legközelebb élő emlős. íj. és lassan toljuk magunk előtt! Télen a bagoly. könnyű elkapni őket. A könnyebb mozgás érdekében készítsünk ruhákból falat. mert a fókák csak rövid időt töltenek a lyukaknál. A tojás az egyik legbiztonságosabb élelem. a Weddel-fóka képes 15 percig a víz alatt maradni anélkül. ez a hang ugyanis a sebesült egér vagy madár hangjára hasonlít. meg lehet közelíteni őket. Ha van lő. Türelmesnek kell lennünk és készenlétben kell állnunk. A felnőtt hímek az év elején erős szagot bocsátanak ki magukból. ruházatot. Üssük le az állatot. a holló és a hófajd (az északi madarak) általában „szelídek": lassan. Ilyenkor képtelenek a repülésre. amellyel a földről is tudunk lőni. Néhány állatfajt magunkhoz csalogathatunk. A fóka akkor a legvédtelenebb. parittya stb. mert zsákmánynak hisznek minket. ami azt jelzi. csúzli. könnyű elkapni őket . hogy a fókák nem engedték befagyni a lyukat. kerülve a hirtelen mozdulatokat. ha a kézfejünket csókolgatjuk. minta támadás vagy védekezés közben kétembernyi magasságra emelkedő elefántfóka.és fognyomok veszik körbe. amikor kölykeivel van az úszó jégtáblákon (fajtától függően az Arktiszon március és június között születnek). és agyoncsapják őket. Az újszülött fókák nem tudnak úszni. lábbelit és tűzhöz használható zsírt egyaránt biztosítanak. amely az év bizonyos részeiben VESZÉLYES mennyiségben tartalmaz A-vitamint! A trichinózis elkerülése érdekében főzzük meg húst! JEGESMEDVE .

elegendő folyadékkal kell rendelkeznünk! A fóka zsírját a szélsőségesen hideg időjárás kivételével (amikor megfagy) mindig távolítsuk el és süssük ki. hidegen fogyasszuk el a maradékot (ezért daraboltuk fel a húst)! A fóka kivételével minden állaton hagyjuk rajta a zsírját! A zsír alapvető fontosságú a hideg területeken. Ritkán található meg a szárazföldön . amíg a tetem még meleg! A bőrt még a test megfagyása előtt nyúzzuk le! Osszuk a húst megfelelő adagokra. Leginkább fókával táplálkozik. és közel megy az emberhez. még a legrövidebb időre se menjünk sehova megfelelő ruházat nélkül! Kerüljük az izzadságtól vagy víztől nedves ruházatot! Ha ruhánk mégis nedves lesz. Kezeljük tisztelettel ezt az erős állatot.Verjük le a havat magunkról.Figyeljük meg saját magunkon és társainkon is. hogy nem vált-e a bőr -különösen az arcon. két percig képes a víz alatt maradni. legyünk résen. mert végzetes mennyiségű A-vitamínt tartalmaz! A hús elkészítése A kivéreztetést. és hagyjuk megfagyni! Ne melegítsük fel újra a hús-darabokat: ha egyszer már megfőztük. minél hamarabb szárítsuk meg! . hiszen ők szolgálhatnak következő eleségül! HOGYAN ELŐZZÜK MEG A FAGYÁST? . mielőtt még avassá válna! Ha kevés a táplálék. Kiválóan úszik.Az Arktisz legészakibb részére szorult (Európában csak a Spitzbergákon élő) állat szaglása kifinomult. ha viszont sokat fogyasztunk belőle. az állatok el fogják lopni tőlünk az élelmet ezért alaposan rejtsük el! Ha lehetséges tolvajok jeleit fedezzük fel. A hálózsákunk melegében öltözködjünk! . vagy a felső réteg ruhánkat hagyjuk kint. Számos. ami még több szárításra váró ruhát eredményez. fülön és a kézen -viaszsárgává.Soha.bár nyáron kénytelen bogyókkal és lemmingekkel táplálkozni. a bejárat előtt! A hó ugyanis elolvad a melegben. . de halat is fogyaszt. Többségük kíváncsi. a tenger jegén és a tengerben egyaránt fáradhatatlanul vadászik. hideg éghajlaton jellemző állathoz hasonlóan nagyobb méretű melegebb éghajlaton élő rokonainál. a kibelezést és a nyúzást addig végezzük el. vörössé vagy feketévé! KERÜLJÜK a szoros ruházatot. és legyünk vele óvatosak! Húsát mindig főzzük meg: izmai tríchinózist terjesztő férgeket tartalmaznak! SOHA ne fogyasszuk el a jegesmedve máját.Grimaszoljunk az arcunkkal. mielőtt bemegyünk a menedékbe. hogy ne alakulhasson ki rajta dermedt terület! Mozgassuk izmainkat minden irányba! Mozgassuk a kezünket is! . mert lassítja a keringést.

és felügyelet mellett gyakorlunk. A látási viszonyok javulásáig a hegyen kell valamiféle menedéket találnunk. . hiszen a szorulásnak éppen ez a leggyakoribb kiváltó oka. ha keményen dolgoztunk és elfáradtunk! Ha betegek vagyunk. a kihűlés és a hóvakság jelenti. Könnyen eltávolodhatunk a valóságtól. . amennyit csak tudunk .- Viseljünk kesztyűt és tartsuk szárazon! Puszta kézzel SOHA ne érintsünk fémet! . amellyel kullancscsípés által vagy fertőzött állatokkal érintkezve fertőződhetünk meg. hogy megvédjük magunkat Ha nincs túlélőcsomagunk.Legyünk különösen óvatosak. bár az is oxigénhiányhoz és szénmonoxid-mérgezéshez vezethet.különösen a mókusok és a nyulak . A hóhatár alatt be kell takaróznunk. A keringés serkentése érdekében mozgassuk ujjainkat és lábujjainkat! Ne halogassuk a székelést. ássuk be magunkat a hóba. Sem élelmet. sem menedéket nem biztosítanak. Tapasztalatlan személy meg se próbáljon kimerészkedni valódi hegymászóterületre. Éjjel vagy rossz látásviszonyok között azonban ez túl veszélyes. alacsonyabb olvadáspontja révén pedig még a víznél is nagyobb károkat okoz. Ha nincs a sziklák közt menedék vagy fedelet adó roncs.és a hómezők leküzdése speciális tudást igényel. gondolkodásunk ' is lelassul. amelyet legjobb. Nyúzás közben viseljünk kesztyűt! Húsukat főzés után nyugodtan fogyaszthatjuk. Katasztrófa után azonban könnyen egy hegyoldalon találhatjuk magunkat. hogy biztonságos hely után kutatva átvágjunk egy hegyi szakaszon. vagy arra kényszerülhetünk. nem vesszük észre az egyértelmű dolgokat. ha első kézből. A sziklamászás. hogy székletünket egyúttal kivihessük magunkkal! HEGYEK A hegycsúcsok erős szélnek vannak kitéve és gyakran borítja őket hó. hacsak nem tanulóként vág neki egy jól szervezett csoporttal. és energiánkat a hasznos feladatok elvégzésére tartalékoljuk! Aludjunk annyit.ragályos nyúlpestist (tuíarémiát) hordozhatnak magukban. kerüljük a fáradtságot. úgyis felébreszt minket a hideg. egy műanyag zsák is megteszi hálózsáknak.mielőtt megfagynánk. Mentsük ki a takarókat és az üléshuzatokat a lezuhant repülőgépről. Maradjunk aktívak. Próbáljuk meg a menedék elhagyása előttre időzíteni. Ha nem várható mentőalakulat.NE fröccsenjen benzin a fedetlen bőrünkre! Nulla fok alatti hőmérsékleten szinte azonnal megfagy. nappal a legelső célunk az élelmet és menedéket nyújtó völgyekbe történő leereszkedés legyen. PIHENJÜNK! A rágcsálók . EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSA Legfőbb veszélyt a fagy. a jég. hegymászóiskolában sajátítunk el. hogy megpróbáljuk melegen tartani magunkat vagy megszüntetni a huzatot.

Előfordulhat. hogy hova lépjünk. Ha társunk a szomszédos lejtőn tartózkodik. Mindig a hegy lábától kezdve gondoljuk végig az útvonalat! Próbáljuk meg felsőtestünket a sziklától távolabb tartani. Leereszkedés Sziklafalat kötél nélkül megmászni rendkívül veszélyes. kis fogásokkal dolgozzunk. Tudunk úgy haladni a völgyben vagy egy hegynyúlvány mentén.mindig legyen három érintkezési pontunk! Súlyunkat egyenlően osszuk el a lábainkon. és nézzünk felfelé! Egyszerre csak egyik kezünket vagy lábunkat mozdítsuk meg . mert a ruharétegek közt rekedt levegő kiváló hőszigetelő. másik kezünkkel keressünk fogást pontosan a fejünk felett! Próbáljuk ki. testünket behajlítva is mászhatunk! Ha lehetséges. Repülőgép-katasztrófa esetén valószínűleg nagyobb kockázattal jár hegyet mászni. mint megkerülni őket. mert valószínű. Az omladékos lejtők különösen megtévesztők lehetnek. Kevésbé meredek. durva vagy köves földön a nagyobb kényelem érdekében hasunkon feküdjünk! A terület megítélése A hegyoldalon lefelé ereszkedve gyakran nehéz megállapítani. amíg egészen közel nem jutunk egy sziklafalhoz. A legmeredekebb sziklák mentén a fal felé fordulva kell leereszkednünk. hogy lássuk. a súlyt tenyerünkre helyezzük! Felmászás Felfelé mászva a kapaszkodókat könnyebb észrevenni.ha nem ismerjük az útvonalat . Lejtőn úgy aludjunk. hogy nagy közöttük a szintkülönbség. belső kezünket kapaszkodásra használva! A könnyebb sziklákon kifelé nézve. mi lehet a saját oldalunkon. ezért nagyon nehéz látni. hogy minél nagyobb területen érintkezzen! Függőleges hasadékok megmászásakor használjuk a kéménymódszert: támasszuk a hátunkat az . ha az előtérben lévő meredek sziklafalon túl lejtőt látunk. hogy elakadunk. ami korábban alattunk volt? A völgy túloldala is segíthet eldönteni. mi van alattunk. figyelhet és utasításokat adhat. hogy a fejünk legyen feljebb. de mélyebb szegélyű szikláról lemászva oldalazva haladjunk. biztonságosabb azonban .inkább átmászni az akadályokon. ne csak a kezünkkel függeszkedjünk! Ne erőltessük túl magunkat! Míg lábunkkal biztosan állunk a sziklán és egyik kezünkkel erősen kapaszkodunk. Legyünk óvatosak. mert teljesen folyamatosnak tűnhetnek. hogy jó-e.vagy bármilyen más ruha segítségével takarjuk be magunkat a lehető legjobban! A ruhákat ne tekerjük túl szorosan magunk köré. a munka nagy részét lábunkkal végezzük! Lábunkat a lehető legjobban szorítsuk a sziklához. mint a mentőalakulatra várni. majd keressünk újabb fogást a másik kéznek vagy lábnak! Közbeeső. és leereszkedni sem tudunk. ne terpeszkedjünk szét békaszerűen.

egyik falnak. hogy kioldja a kötelet. Ez még a test helyes tartása mellett sem kényelmes. A peremen átjutni talán a legnehezebb.mi mozgunk lefelé a segítségével. Földet érve a kötelet lehúzhatjuk magunk után. és mindig tervezzük meg a következő lépésünket! Ha a kötél fent van. Elképzelhető. alkalmazhatjuk a szimplakötél-módszert is . A kötél nem mozog . vagy nem akarjuk a kötelet magunkkal vinni. amely elbírja súlyunkat és nem vágja el a kötelet. ezért lehetőleg párnázzunk ki vállainkat és lágyék-hajlatunkat. hogy lejjebb kell ereszkednünk egy keveset a jó pozíció elérése érdekében (és hogy közben önbizalmat is nyerjünk). Leereszkedés kötéllel Még a legmeredekebb szikláról is le lehet ereszkedni egy felül erősen rögzített kötél segítségével. nagyon nehéz lesz átváltani hagyományos mászásra: az is lehet. egy sziklát vagy fát. hogy biztos helyzetben álljunk (a kötél súlya hirtelen kibillenthet minket az egyensúlyunkból). KÖTÉLEN LEERESZKEDNI . viszont így a legbiztonságosabb leküzdeni a meredek vagy nagyon csúszós lejtőket. hogy ismét le kell ereszkednünk. talán már késő változtatni A kötél hossza határozza meg a leereszkedés mértékét Fontos. pl. Az alapmódszerhez azonban egy duplázott (félbehajtott) kötél is elegendő. hogy biztos rögzítőpontot találjunk. Ha valaki fent maradt. elég helynek kell lennie minden párkányon ahhoz. hogy a többiek várakozhassanak). Ha több erős rögzítöpontot kínáló párkány van. viseljünk kesztyűt! TUDNIVALO A kötél leengedése előtt ügyeljünk rá. A súrlódás felsértheti a ruházatunkat és a bőrünket. majd a lábunkat a hasadékon át a másik falnak feszítve ékeljük ki a testünket! Lassan induljunk el felfelé! Ha a hasa-dék kiszélesedik. A hegymászók módszeréhez („abseiling" vagy „rappeling”) szükség lehet speciális ülőhevederre és karabinerre.így ugyanazzal a kötéllel kétszer ugyanolyan hosszan tudunk leereszkedni. a lejtön szakaszosan is leereszkedhetünk (ha azonban sokan vagyunk. amelyen átfuthat a kötél.

amelyek elvághatják a kötelet! y A kötél mindkét végét húzzuk lábaink közé elölről. Ha korábbon nem gyakoroltuk a módszert. és támasszuk ki biztosan a lejtön! Dőljünk hátra! A testünk köré tekert kötél tartsa a súlyunkat! Ne próbáljuk megtartani magunkat a fent lévő kézzel! Óvatosan lépjünk lefelé! A lent lévő kézzel szabályozhatjuk az ereszkedés sebességét.(AZ ABSEIL1NG-TECHNIKA) \ Hurkoljuk a kötelet egy biztos rögzítő pont köré TV (előtte tefjes testsúlyunkká! ellenőrizzükj! Kerüljük t ^ ' az éles peremeket. hacsak nincs velünk szakember. függőleges leereszkedés esetén a kettős derékhurok (lásd Csomók a Táborozási technika fejezetben) segítségével engedhetjük le. Ezt a módszert alkalmazzuk a szakadékba zuhant emberek mentésekor is! . jobb kézzel a hátunk mögött tartsuk!Lábunkat helyezzük egymástól 45 cm távolságra. majd le a hátunkon! A kötelet bal kézzel magunk előtt. vagy húzhatjuk fel a többieket. vagy nem kerültünk életveszélybe! HuroSc használata Akadálymentes. ne is próbálkozzunk vele . aztán vigyük tovább testünk bal oldalától mellkasunkon át jobb vállunkig. Egyszerre csak egyik kezünkkel engedjük el a kötelet! FIGYELEM: Kötélen leereszkedniezze!a módszerrel veszélyes lehet.

miközben bai kezünkkel testünk irányába gyűtjük a laza kötéirészeket! Folytassuk:jobb kézzel magunk felé. Nagyobb csapat és több kötél esetén egyszerre többen. végül kifeszíti. illetve kis kődarab)! A kötelet nyolcas kötéssel vagy egyszerű csomóval rögzítsük! A KÖTÉL KI FESZÍTÉSE A kötél hátunk mögött történő elvezetéséhez használjuk mindkét kezünket (jobb kézzel húzzuk . Minden szakasznál lennie kell párkánynak vagy peremnek. több szakaszon is haladhatnak. hogy biztos-e a rögzítőpont. bal kézzel pedig tes tü n k körül h úzzuk a kö telet! Mindig álljunk készen a kötél megfékezésére. hogy folyamatosan feszüljön. A mászó a dereka köré köti a kötelet és megkezdi a mászást. A rögzítésnek. Először valakinek fel kell másznia (ő a „segítő"). azaz „kötélbakként" is segíthetünk másoknak felmászni. és hogy stabil rögzítőpontot biztosítson a kötél számára. ha esetleg a mászó (eesne! A kötelet úgy tarthatjuk szorosan testünk körűi. hogy összefogjuk a kezünket! A segítő rögzíti magát egy vagy két hurokkal saját teste megtartása érdekében. Ellenőrizzük. amellyel a későbbiekben felhúzhatjuk a kötelet).Felmászás kötéllel A vízi jármüvek kötél elvezetésére használt tartozékát utánozva. amely lehet fa. A segítő erősen. vagy egy résbe szorosan beékelődött kő. A feje felett elvezeti a mászókötelet egészen a csípőjéig. . ahol mindenki elfér. Ha sziklakiszögellést használunk rögzítésként. és vinnie kell magával egy derékhurokkal rögzített kötelet (ez lehet egy vékony zsinór is. sziklakiszö-gellés vagy kötélvezető (Jyuk a sziklában. bal kézzel toljuk ei magunktól)! Jobb kezünket csúsztassuk kifelé a kötélen! Tegyük össze o kezünket és a kötél mindkét részét jobb kezünkben fogjuk össze. élő kötélbakként tartja a kötelet. közben a rögzítőponthoz közelebb lévő kezére csavarja. a segítőnek és a mászónak egy vonalban kell lennie.

kerüljük a hegyi jeget! A mászás közben a hóba szúrt csákány vagy bot biztosítja a stabilitásunkat.ÉS JÉGMEZŐK Léteznek ugyan finomabb eszközök is a hó. mint egy egyszerű rúd. A vezetőnek a havat le kell ellenőriznie botjával. a botot pedig sétabotként alkalmazzuk! Meredek lejtőn hátrafelé ereszkedjünk le! A botot támasztékként szúrjuk a hóba! Megcsúszva fékként is használhatjuk. a hóba szúrt bot pedig további fékként szolgálhat . A kisgyerekeket indián gyerekek módjára. erős lépéseket tegyünk. de veszélyes. Meredek lejtőn cikcakkban másszunk. Megjegyzés: Rögzítés nélkül ez a módszer kockázatos és nagyobb erőt igényel.magasabban kell lennie a segítő fejénél. ha a sarkunkat erősen belenyomjuk a hóba. kötelünk ne mozdítsa ki a szikladarabokat! Még a kis kődarabok is komoly sérüléseket okozhatnak. A fogantyús sétabot jobb fogást biztosít.arra azonban mindig van esély. különben a mászó könnyen leránthatja a segítőt! HÓ. azonnal kiáltsunk alattunk lévő társainknak! Az idősebbeket és a gyerekeket mellkasuknál kel) megkötni. a mászó hátán kell szállítani. és ha tényleg lazának találjuk. hogyan kell azokat használni. a botot pedig oldalirányban szúrjuk a hóbal Kisebb lejtőn nyomjuk sarkunkat a hóba. Ha mégis lelöktünk valamit. FIGYELEM! A LEHULLÓ SZIKLAK ÉLETVESZÉLYESEK! Lazának tűnő szikla esetén mindig végezzünk óvatosan próba fogást. Sebességünk irányításában segít. Ekkor a kötél csak a segítő ujjai között haladjon át. soha ne húzzuk kifelé! Legyünk óvatosak.és jégmászáshoz. A mindkét végén szilárd rögzítőponthoz erősített kötelek biztosítják haladásunkat a jeges . a segítőnek biztos ülőhelyzetből kell húznia. ne a hátán körbe. vagy nem tudjuk. Ha ez állva nem lehetséges. de hóban a hegymászók jégcsákányt alkalmazó módszereinek némelyikét erős bottal is utánozhatjuk. illetve mászóvasunk. hogy nem veszünk észre egy közeledő szakadékot! Lavinaveszélyes helyeken soha ne alkalmazzuk ezt a módszert! Biztonsági kötelek jégen A gleccseren áthaladó csoport minden tagja szorosan . mert a legkisebb mélyedés is gleccserszakadékot eredményezhet. és használjunk botot is! Enyhe lejtőn használjuk a sarkunkat. Ha nincs megfelelő jégcsákányunk. Havas lejtőn lecsúszni felvillanyozó ugyan.egymástól legalább 9 m távolságban legyen egymáshoz kötve.

három másik ember szükséges a kimentéséhez. Ilyen helyeken lassan. szélessége pedig kemény hóban 1 m. a kötél megtartja és ki tudjuk húzni. Fontos a gyorsaság! LAVINÁK A lavina komoly kockázatot jelent minden hegyi területen. különösen a hőmérséklet. puha hóban legkevesebb 3 m legyen! Rakjunk köré felszerelést és csomagokat. A szabálytalan felszínű lejtők a legbiztonságosabbak. a terepviszonyok és a hang. A kötelet kézi kapaszkodóként használjuk. Ha lavinaveszélyes területen találjuk magunkat. mert nincs elég ideje megszilárdulni. Lezuhant társunknak dobjunk le egy hurokban végződő kötelet. de a fás lejtők is stabilak. ha pedig megcsúszunk. meg is fékezi az esést Ez a módszer jól használható omladékos vagy laza talajon gyerekek és kevésbé ügyes felnőttek leereszkedésekor is. ha 24 órát várunk. A gleccser-szakadékban nagyon alacsony a hőmérséklet. Az alacsony hőmérsékleten esett nagy hó is lezúdulhat.felületeken. és így eloszthatja a súlyát! Ha lezuhant társunk elvesztette az eszméletét. vagy tekerjünk egy rövid kötelet hurokban derekunk köré. főleg a hóesést követő 24 órában jellemző a 20c és 60° közötti lejtőkön (különösen a 30° és 45° közöttieken). Ha a természetes jégképződmény alkalmas rá. hogy a kötél ne tudja átvágni! Gleccserszakadékok Gleccserszakadék ott alakul ki. ahol a gleccser völgyfalnál kezdődik.és hórögzítöbak Ha nincs elég szilárd szikla a kötél kikötéséhez. mélysége legalább 16 cm legyen! A rögzítöpontot hagyjuk ott és készítsünk helyette újat. hogy a mentésre indulók egyszerre húzhassák a kötelet. A lavinát általában éppen az áldozatai szokták elindítani! Az eső vagy a hőmérséklet emelkedése hóesés után nagyra növeli a kockázatot. Jég. vágjunk bele gombaformát! Átmérője legalább 40 cm. az áldozat gyorsan legyengül. A pillangóhurok lehetővé teszi. Az olvadási folyamat ugyancsak hozzájárul a hótömeg csúszásához. hogy a hó megszilárduljon. a talajt ellenőrizve haladjunk! Ha a csoportból valaki a havon keresztül beesik a szakadékba. A lejtők csúcsán lévő meredek sziklák szintén mozgásba hozhatják a lavinát az onnan leeső hó. ügyeljünk ezekre! Lehetőleg kerüljük azokat a területeket. és pruszikcsomóval biztosítsuk! Ez végigcsúszik a kötélen és lehetővé teszi az ereszkedést. de irányt vált vagy szélesedő völgyben folytatódik. a jégből faraghatunk felső rögzítőpontot. A kötél a mellkason megfeszülve fulladáshoz vezethet. sziklák és . amelybe beakaszthatja lábát. ahol frissen hullott hó a meredek lejtőre! Nagy hóesés esetén segíthet. A lavinát sok minden kiválthatja. ha a legkisebb repedés is megjelenik a jégen! A hórögzitőbaknak sokkal nagyobbnak kell lennie: mélysége legalább 30 cm.

előidézni . menet közben kiengedve a kötelet! Amint átér. A hóra itt húzóerő hat. először csak egyvalaki vágjon át a legveszélyesebb területen. Domború lejtő esetén a gravitáció az alsó szakaszon összetömöríti a havat.így ellenőrizhetjük. csapjunk zajt. ellenőrizzük a havat! Szúrjuk bele botunkat vagy jégcsákányunkat. ha a hó maga alá temet minket. Mély. ahol a hó felhalmozódik. valóban védett helyen tartózkodunk-e! Minden veszélyes terepen a legjobb.A havat érő napsugár lavinát okozhat. amelyet veszély esetén ki tudunk húzni! Ez egy fényes műanyag szalag. a felső szakaszon pedig húzóerőként hat. szélárnyékos részén. kösse ki magát. A legkisebb háborgatásra is megindulhat lefelé a hó a rá ható húzóerő miatt. hóval teli vízmosások. fokozva így a teljes hótömeg megindulásának lehetőségét.jégcsapok révén. próbáljunk meg csuszamlást A LEGVESZÉLYESEBB TERÜLETEK Hófödte. amely megkönnyíti a kutatást. ha egymáshoz kötözzük magunkat és kötélbakos módszerrel ereszkedünk. a homorú hegyoldal biztonságosabb! Elővigyázatosságból mindig legyen nálunk helyjeladói Ez az eszköz olyan jeleket bocsát ki. ha a hegyhát fedett. A súly elosztása érdekében tartsunk egymástól legalább 50 lépésnyi távolságot! Ha megoldható. ezért délelőtt árnyékos területeken haladjunk .tartsuk magunkat távol a napsütötte területektől! . A sziklás kiemelkedésekkel és fákkal tarkított lejtő biztonságosabb. mielőtt a következő elindulna! Szél Soha ne táborozzunk domború hegyoldal szélárnyékos oldalán. hogy tömör-e vagy réteges! Dobáljunk köveket. amelyeket a mentőalakulat keresésünkkor fel tud használni! Vigyünk magunkkal lavinaszalagot is. ÓVINTÉZKEDÉSEK . és vizsgáljuk meg. Óvatosan válasszuk ki az átkelésre leginkább megfelelő helyet. vagy egy vízmosás meredek tetején gyűlik össze. mint a puszta felszínü. és mielőtt elindulnánk. Szélárnyékos hegyoldal. domború hegyoldal. Mind labilis.

amelyek vonzzák a táplálékot kereső madarakat. ha a csuszamlást magát nem látjuk! Állapítsuk meg. amelyeket már nem süt a nap. amelyek a víziállatok élelmét képezik. a puha testű állatok és a planktonok.. amely mindenhova behatol. mielőtt másik partra úszási helyet keresve továbbmennénk. amelyekre akkor süt először a nap! Kerüljük a kis vízmosásokat és a meredek oldalfalú völgyeket! . A tengerpart a meredek szirtektől a hosszú. lankás partig sokféle lehet. valamint ember által erősen szennyezett területek jelentenek kivételt. de néhány órás pihenést azért kínál. vagy egyáltalán nem is visz minket magával a lavina. Az árapály nagy szakaszt érint. üreglakó fajok lakta területeket fedve fel a homok alatt. . Ahol a homokot nem árasztja el az árapály és a szél dűnét formáz belőle. Ez számos hernyó és üreglakó állat élőhelye is. hatalmas. Kerüljük az alacsony fekvésű területeket és a folyómedreket! Maradjunk a hegynyúlványon és a hegygerincen! Ha magával ragad bennünket egy csuszamlás. Minden parttípuson vannak kiaknázható források. Homokos tengerpart A homokos part lankás és lejtős. és lábunkkal előre csússzunk! TENGERPART A legtöbb tengerpart bőséges élelemforrást és kiváló túlélési esélyeket kínál. Kutassunk eltemetett puha testű állatok után! Általában könnyebb észrevenni a talaj alá bújt kéthéjúak légzőcsövét a tenger szélénél. mint tengerpartra vetődni. a hal. a többtonnányi hó helyett azonban hatalmas sártömeg zúdul le vízen. a sekély víz alatt.Maradjunk a lavina útvonala feletti hegyhátakon vagy lapos területeken! Nagyobb ugyan a valószínűsége. hogy maga alá temessen mindent. és kerüljük azokat. A szél nagyon könnyen elfújja a homokot. A tengerből magasan tornyosuló szikla nem nyújt menedéket a víz elől. A belső tavak és csatornák minden változatának gazdag az élővilága. A tengerparti víz számos életforma otthona megtalálhatóak ott a moszat. még akkor is. és növények is teremnek. Még ott is van élelem. úszó mozdulatokkal maradjunk a felszínen. Még a lábánál lévő partszakasz is könnyen elzáródhat dagály idején. hogy az omladék tetején maradunk. milyen volt az iránya. ami az útjában áll. ez alól csak a Holt-tenger és más szélsőségesen sós. hogy találunk édesvizet. Asárcsuszamlás nagyon hasonló a lavinához. Szinte nincs is kellemesebb.Délután azokon a lejtökön haladjunk. és mikor történt! Ez segít megállapítani a többi lavina valószínűsíthető helyét. ahol minden kopárnak és kietlennek tűnik. a madarak. a fóka. hogy honnan indult. A dűnék általában tele . elképzelhető. hogy csuszamlást okozunk. de ebben az esetben nagyobb is rá az esélyünk.Mindig figyeljük a lavinákat.

vannak idegesítő rovarokkal, úgyhogy ha tovább tudunk menni, ne válasszuk táborhelyül vagy menedékül! Iszapos partok és folyótorkolatok Ahol lassú folyású folyó torkollik a tengerbe, élelemben gazdag, nagy, iszapos lapályt kialakító üledék rakódik le. Számos lárva és puhatestűfaj él itt, ennivalóban gazdag területet biztosítva a madaraknak és az állatoknak. Sziklás partok Ha a szirtek nem túl meredekek, a sziklás partokon az ár levonulása vízzel feltöltött medencéket hagy maga után. Ezek a kis „tavak" tele lehetnek élettel. A sziklákon olyan réteg alakul ki, amelybe az egyhéjú kagylók bele tudnak kapaszkodni, de kapaszkodót biztosít a vízinövényeknek és a tengerisünöknek is. A sziklák közti hasadék polipok és más fejlábúak otthona lehet. A lágy kőzetek, mint a krétakori mészkő, a márga és az egyéb mészkövek gyorsan kopnak, felszínük sima, a kemény sziklák viszont nagy darabokban törnek, így megfelelő fészekrakó helyet biztosítanak a madarak számára. Kavicsos partok Általában a homokos és sziklás partszakaszok között található a kavicsos partszakasz. Itt a legritkább az élet, mert a kavics folyamatos mozgása a legtöbb növény és állat számára nem teremt megfelelő körülményeket. Árapály Az árapály a földrajzi elhelyezkedés és az évszak függvényében nagyon eltérő lehet, mivel a Nap és a Hold ellentétes irányú gravitációs ereje váltja ki. A beltengerek - pl. a Földközi-tenger esetén a vízszint eltérése mindössze néhány méteres. Az Új-Skócia és New Brunswick közt elhelyezkedő Fundy-öbölnél viszont már 16 m-es a vízszintkülönbség az apály és a dagály között A part menti törmelék, a hosszú, száraz homokszakasz megjelenésének és szerkezetének változása a víz kiöntése után, a vízinövények, a kagylók és a függőleges sziklák felszínén a színek változása mind-mind segítenek meghatározni azt a szintet, ameddig a víz valószínűleg emelkedni fog. Mindig ellenőrizzük a be- és kijutás lehetőségét homokos vagy sziklás part esetén! Figyeljük az emelkedő vízszintet: ne kockáztassuk meg, hogy a dagály elzár minket! Az árapály nemcsak mossa a partot, de értékes, vízben hánykolódó törmeléket is partra vet. Ez tüzelőanyagot biztosíthat számunkra, és az is elképzelhető, hogy a hullám nagyobb halakat vet a sziklamélyedésekben lévő vizekbe, a hagyományos élővilág mellé.

PARTI BIZTONSÁG - Soha ne becsüljük alá a tenger erejét és veszélyeit! Figyeljünk, mikor érkezik a dagály, ismerjük meg a sajátosságait! így kevésbé valószínű, hogy az érkező dagály elzár, vagy az apály elsodor minket Az utóbbi könnyen magával ragadhatja az embert, ha a parthoz közel tartózkodik. - A szirtek a megközelíthetőség szempontjából jelentenek gondot. Ha csak egy lefelé vezető út van, bizonyosodjunk meg róla, hogy vissza tudunk térni oda! - Figyeljük az erős áramlásokat, különösen a földnyelveknél! A homokos partok és az elárasztott sziklák szintén veszélyesek lehetnek. Ahol a tengerpart meredeken torkollik a mély vízbe, ott erős a parton megtörő hullámok visszaáramlása. Ha a vízbe kényszerülünk valaki-valami megmentése miatt kössünk biztonsági kötelet a derekunkra, és legyen valaki a parton, aki tartja (vagy kössük egy erős tárgyhoz)! Úszás Ha nagy hullámok felszín alatti visszaáramlásában rekedünk, lökjük e! magunkat alulról, és ússzunk a felszínre! A hullámvölgyben ússzunk a part felé! Ha újabb nagy hullám érkezik, forduljunk felé és merüljünk alá! Hagyjuk, hogy elhaladjon, és a kővetkező hullámvölgyben ússzunk tovább a part felé! Ha nem úszunk tökéletesen, halászat vagy úszás közben mindig figyeljünk a víz mélységére! Ügyeljünk a nagy hullámokra, ezek ledönthetnek a lábunkról és továbbvihetnek minket! Ha mégis elragadnak minket, ne essünk pánikba! Az emberek általában akkor esnek pánikba, ha nem tudják, milyen mély a víz - ha viszont tudják, megnyugszanak. A vízmélység nem igazán számit, hiszen a 10 cm-es vízbe éppúgy belefulladhatunk, mint a 10 m-esbe. Ha meg akarjuk tudni, hogy milyen mély a víz, nyújtsuk karunkat fejünk fölé, hajlítsuk le lábfejünket, és lábunkkal lefelé merüljünk el! Lehet, hogy nem is olyan mély, mint gondoltuk! Ha egy erős áramlás a nyílt tengerre sodor minket, NE próbáljuk meg megakadályozni, úgysem sikerül! Oldalúszásban ússzunk rajta KERESZTÜL, és a part távolabbi részén ússzunk ki a partra! Az oldalúszás ugyan nem a leghatékonyabb és leggyorsabb úszásnem, viszont ez a legkevésbé fárasztó. Ha a tengerben úgy látjuk, neki fogunk ütődni egy sziklának, forduljunk a part felé, vegyünk fel ülőhelyzetet és a lábunk legyen elől! Lábunk felfogja az első ütődést, és lehetővé teszi, hogy megkapaszkodjunk, majd a partra másszunk. Ez a módszer akkor is hasznos, ha olyan vízben kutatunk, amely felszíne alatt nem látható sziklák vannak. Viseljünk cipőt és legalább egy-rétegnyi ruhát! Lebegés a vízen Legjobban az ellazult test íebeg, ezért próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat! A sós vízben nehéz elsüllyedni. A legveszélyesebb, ha vizet nyelünk, és saját hányadékunkban fuldoklunk.

A nők könnyebben úsznak, mint a férfiak, számukra háton lebegni természetes. A férfiaknak viszont arccal lefelé lebegni természetes - de levegővételnél azonnal emeljük ki fejünket a vízből! víz A tengerparton édesvizet kis forrásokból nyerhetünk. Ha a homokos tengerpartokon nincsenek édesvizü források, elképzelhető, hogy a dünék között tóra bukkanunk. Eredményes lehet bármilyen parton a dagályszint felett ásni - különösen, ha növényzetet is látunk. Ássunk egészen addig, amíg nedves homokot nem találunk! Hagyjuk, hogy összegyűljön a víz! Az édesvíz a sós víz tetején úszik. Kanalazzuk le a felső, könnyebb réteget! A sziklamélyedésekben összegyűlő víz valószínűleg nem édesvíz - még a dagályszint fölé is kicsaphatnak a hullámok. Az édesvizet azonban fel ismerhetjük a zöldmoszattenyészetről, amelyet itt nem fogyasztanak el a puha testű állatok, ellentétben minden más hellyel a tengerparton (a sós vízi puha testű állatok ugyanis nem élnek meg alacsonyabb sótartalmú vízben). Keressünk sziklarétegek között szivárgó vizet (különösen ott, ahol a résekből páfrányok és mohák nőnek ki), mert valószínűleg iható! Ha sziklás kiszögellésű tengerparton jutunk partra, az egyetlen megbízható vízforrás maga a tenger. Vizét azonban SOHA ne igyuk meg lepárlás nélkül! Azon túl, hogy nem oltja szomjunkat, értékes testnedveket von meg létfontosságú szerveinktől, míg végül a vesénk felmondja a szolgálatot. A sós víz alkalmas főzésre. Addig azonban ne együnk semmit, amíg nem áll rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű édesvíz! A desztillált tengervízből megmaradt só felhasználható a hús és a hal tartósítására. ÉLELEM A tengerparti növények az éghajlattól függően eltérőek lehetnek, de mindig rendelkezésünkre állnak, ha az időjárás vagy a dagály nem teszi lehetővé, hogy a tengerből gyújtsunk magunknak élelmet. A vízben mindenképpen találunk valamilyen tengeri moszatot arra, ahol a sziklák kapaszkodót nyújtanak számukra, a víz pedig elég sekély ahhoz, hogy a napfény elérje őket. A tengeri moszat (helyesebben alga) igazán értékes élelem. A világ számos részén az étrend fontos részét képezi, sok fajtájuk igazi csemegének számít a japán ételektől kezdve egészen a tenger gyümölcseiből készült walesi ételig. A tengeri moszat szárítható és hónapokig tárolható Tengeri táplálék FIGYELEM! A tengeri moszat értékes kiegészítője lehet étrendünknek, de ne együk meg az édesvízi tavakban található kékes-l zöld algákat - nagyon mérgezőek! A halakra és tengeri moszatokra legjobb apálykorvadászni, mert ilyenkor a sziklatavak könnyen

átvizsgálhatóak, és az eltemetett puha testű állatok, illetve más élőlények is kiássák magukat a part homokjából. A kétkagylósok veszélyes koncentrációban gyűjthetnek össze magukban mérgező anyagokat az ipar vagy a szennyvíz szennyezte területeken, mert táplálkozás közben emésztőrendszerükön keresztülszűrik a vizet. A trópusi övekben az éti kagylók nyáron - különösen ha a tengerek vörösesek vagy erősen foszforeszkálnak - mérgezőek lehetnek. Az Arktiszon a fekete éti kagyló az év bármely szakában mérgező lehet. Ismerjük fel kúpos héjáról, amelyből mérgező tüskét bocsát ki - ez egyes fajoknál elég erős ahhoz is, hogy embert öljön! Több mint 400 fajta kúpkagyló létezik, amelyek többsége az Indiai- és a Csendes-óceán térségében található, de az Egyesült Államok délkeleti részén és a karibi-térségben is él 12 fajtája. Mindegyik jól felismerhető az alakjáról. Egyes tengeriesigafajoknak (Tenebra- illetve Tur-rid-félék) mérges tüskéje van. Mérgük nem veszélyes az emberre, szúrásuk viszont fájdalmas lehet. A puhatestűeket csak élve fogyasszuk! A kétkagylósok (mint az osztrigák) és az éti kagylók finom érintésre is szorosan összecsukódnak. A haslábúak (különösen a parti csigák és a kürtcsigák) „csapóajtóval" (héjfedő) védekeznek, amely lezárja a héj bejáratát. A kagylót megrázva ez szorosan bezáródik. A tengeri tapadókagyló és a kaliforniai ehető kagyló (más haslábúakhoz hasonlóan) nem rendelkezik héjfedővel, viszont szorosan a sziklához rögzíti magát. A héj aljánál kést használva feszítsük le őket! Ha nehéz kimozdítani, biztosan ehető. Ha könnyen leválik, valószínűleg már halott vagy beteg. A dagály után még a sziklához tapadó tengeri tapadókagyló megfelelő élelem, mert a hullámok lemossák a beteg vagy halott egyedeket. A kagylót dobjuk forró vízbe, és főzzük legalább öt percig! Ha nyersen fogyasztjuk a kagylóhúst, kitesszük magunkat a parazitáik és szennyező anyagaik okozta veszélynek. Halfogás A halak és tengeri kígyók elfogása ennél azért többet kíván. Néhány hal veszélyes, a tengeri kígyók pedig mérgezőek. A kígyókat méretük és széles, lapos farkuk alapján küíönböztetjük meg egymástól. Állítólag az úszó embert nem támadják meg. Az előforduló (ritka) harapások legtöbbje akkor esik meg, amikor a halászok kiveszik a halakat a hálóból, amelybe tengeri kígyók is belekeveredtek. A legtöbb tengerparton a halászatra legalkalmasabb idő két órával a dagály után kínálkozik. Ha akkor halászunk, amikor még árad a tenger, állandóan hátrálnunk kell, és akár vizesek is lehetünk. Ne feledjük, a sós víztől a lábbeli és a ruha rothadásnak indul! A tengeri horgászathoz nagyobb horog kell, mint az édesvízihez. Többféle csali használható: a

tengeri tapadókagyló pl. megtalálható a sziklákra tapadva, a tengeri gyűrűsférget [Arenicola, homokféreg) pedig ki lehet ásni a tengerpart homokjából vagy iszapjából. Apálykor keressünk tekervényes gilisztafúrásokat, amelyek jelzik L alakú föld alatti járataikat! Fogjunk az árapály segítségével halat: építsünk cölöpökből és sziklákból nagy, nyílszerű halcsapdát! Ezek iránya ne a part felé mutasson! A dagály visszahúzódásával a halak fennakadnak a csapdán. Polip és tintahal A polipot éjszaka ejthetjük el, amikor áldozatára vadászik. Vonzzuk magunkhoz fény segítségével, majd szúrjuk le! Napközben az üreg körűi heverő üres héjak jelzik, hogy ott valószínűleg polip tartózkodik. Dobjunk be egy csalival felszerelt horgot, várjunk, amíg ráakad, majd gyorsan rántsuk ki! A polipot úgy tudjuk legkönnyebben megölni, ha kifordítjuk: egyik kezünket tegyük húsos fejébe, ragadjuk meg belső szerveit, majd erősen húzzuk kifelé! Először csak kisméretű polipon próbáljuk ki! A művelet gyakorlást igényel, ezért amíg jártasságot nem szerzünk, csak szúrjuk le r vagy vágjuk neki egy sziklának! Minden polipnak kemény, papagájéhoz hasonlító csőre van. Némelyik polip harapása mérgező. A legrosszabb a kelet-ausztráliai kékgyürűs polip, amelynek mérge akár halálos is lehet. KERÜLJÜK! A polip húsa kemény és rágós, viszont tápláló. Passz írozással kissé megpuhíthatjuk. A testet főzzük meg, a kisebb karokat sütve fogyasszuk! A nyílt tengeren a tintahal hatalmas méretű, partközeiben azonban felbukkan néhány kisebb példány is. Keressük őket sziklamélyedésekben, tengeri moszathoz tapadva! Éjjel fogjuk meg őket, erős fényt forgatva körülöttük! A szépia nem jön ugyan partközeibe, de ezzel a módszerrel az is megfogható. Tüskésbőrűek A tüskésbőrűek - amelyek közé a tengerisünök és a tengeriuborkák is tartoznak - szintén hasznos táplálékforrást jelentenek (a tengericsillaggal viszont nem érdemes vesződni, ha élelemként akarjuk hasznosítani). A tengeri-uborka a tengerfenéken kúszik, vagy beássa magát a homokba. Varacskos külsejű fekete uborkának tűnik, hossza legfeljebb 20 cm. Létezik féreg alakú tengeriuborka is, amely homokba ásott üregekben él. A tengeriuborkát evés előtt öt percig főzzükl A tengerisün általában sziklára tapadt tüskés golyónak tűnik, és nem sokkal az apályszint alatt található. Vannak azonban föld alatt élő rokonai is, mint a pénzsünök és a szívsünök, valamint a tengeriburgonyának is nevezett EchSno-cardium cordatum. Az utóbbiak a homok alatt élnek. Fogyaszthatjuk nyersen, de meg is főzhetjük őket. KERÜLJÜK azonban ezeket az állatokat, ha a tüskéjük érintésre nem mozdul, vagy ha felnyitáskor rossz szagot árasztanak!

„ TENGERISUNŐK Óvatosan bánjunk velük! Tüskéik fájdalmas sebet okozhatnak, különösen ha puszta lábbal lépünk beléjük. Ha megszúrt minket egy tüske, amely le is tört a sünről, ne próbáljuk meg kinyomni, mert lehet, hogy még mélyebbre fúródik! Szerencsés esetben a tüske néhány napon belül magától távozik a testünkből. Rákfélék Idetartozik a rák, a homár, a garnélarák és a fürészes garnélarák - ezek mind sziklamélyedésekben élnek. A tengeri rák általában az apályszint alatt fordul elő, alkalmanként azonban megtalálható a mély lyukakban és hasadékokban is. Nézzünk be a kövek és tengeri moszatok alá! Gyorsnak kell lennünk, ha el akarjuk kapni a rákokat! Hálóval könnyebben boldogulunk. Hálót ruhából, drótdarabból vagy facsemetéből készíthetünk. A trópusok bővelkednek úszó tarisznyarákban. Az éjszaka aktív állatot a parton vissza tudjuk kergetni odújába, majd ki tudjuk ásni onnan. Némelyik még fára is mászik, ahonnan könnyen leüthetjük. Az édesvízi rák, a homár és a garnélarák a világ számos részén megtalálható. Kisebbek, mint a homoki rák, és általában sekély vízben élnek. A rákfélék gyorsan megromlanak és sok parazitát tartalmazhatnak. A lehető leghamarabb fogyasszuk el őket! Amíg nem főzzük meg, élve tároljuk őket a vízben! Élve is főzzük meg ezeket az állatokat: vagy forrásban lévő vízbe dobva őket (ettől azonnal elpusztulnak), vagy hideg vízbe téve őket, és ezt felforralva (ettől állítólag elvesztik az eszméletüket és nem éreznek fájdalmat). 20 percig főzzük a rákokat! A ráknak mérgező részei vannak, amelyeket el kell távolítanunk: csavarjuk le az ollóit és a lábait, majd tegyük hüvelykujjunkat a hátára fordított rák farkvége alá, és nyomjuk azt felfelé! Húzzuk a farkvéget felfelé a testtől távolodva, majd távolítsuk el! így megakadályozhatjuk, hogy a rák gyomrának tartalma érintkezzen a hússal. Ezután hüvelykujjunkat nyomjuk a száj irányába, le- és kifelé! így a száj és a gyomor egyszerre távolítható el. Egészségünkre káros tüdeje ekkor már könnyen kivehető és eldobható. A homár elkészítése ennél sokkal egyszerűbb. Vágjuk végig a hátát a fej irányában, majd nyissuk szét! A gyomor közvetlenül a száj alatt helyezkedik el - a szájjal és a belekkel együtt távolítsuk el! Teknősök A teknős húsa igazán tápláló, tojása újabb kiváló táplálékforrás - ha akkora szerencsénk van, hogy a teknős kijön a partra, (lásd Hüllők az Élelem fejezetben).

Tengeri madarak A legtöbb óceánpart telis-tele van tengeri madarakkal, amelyekre „horgászva" vadásszunk! Helyezzünk csalival ellátott horgot a lapos sziklákra tett halbelsőségre, de akár fel is dobhatjuk a csalival ellátott horgot a levegőbe, a szélbe! Rögzítsünk csalikat kövek köré! A hirtelen súlyváltozás miatt a madarak „balesetet szenvedhetnek". A földön fészkelő madarak sok tojással láthatnak el minket. Könnyen összegyűjthető tojások után kutassunk, mielőtt a sziklaszirten lévő fészkek kifosztásával próbálkoznánk! Azzal is megpróbálkozhatunk, hogy éjjel kapjuk el magát a megtelepedett madarat - sziklamászás azonban eszünkbe se jusson! VESZÉLYEK A combunknál magasabb víz már túl sötét ahhoz, hogy átlássunk rajta -hacsak az időjárás nem teljesen nyugodt. Megeshet, hogy a vízben valami kellemetlen dologba lépünk, vagy a hullámok a szikláknak, illetve a koraitoknak sodornak minket. Ha a tengerben kutatunk, mindig viseljünk cipőt! Ha csak rögtönzött lábbelink van, valamiféle talpra akkor is szükségünk lesz! A tüskék ellen nem nyújt védelmet, ha mindössze ruhába tekerjük lábunkat - A medúza vihar után gyakran a partra sodródik. Néhány fajtájának - különösen a trópusokon a csípése súlyos következményekkel járhat. A legveszélyesebb az Észak-Ausztráliában található kockamedúza (másnéven tengeri darázs). A legnagyobb példányok harang formájú teste sem haladja meg a 25 cm-t, csápjuk viszont akár a 9 m-t is elérheti. A szinte átlátszó, nehezen észrevehető élőlény csápján milliónyi csalánsejt van. Bár ezek mérge a leghalálosabbak közé tartozik, és a csalánsejtek nagyobb koncentrációban felsértik a bőrt, majd halált okoznak, az ember számára általában csak az igazán nagy mennyiségű méreg halálos. Létezik nem mérgező medúza is, de vigyázzunk: a méret nem függ össze a veszélyességgel! Ha az állat megcsípett bennünket, ne próbáljunk meg letépni magunkról a csápjait, vagy a kezünkkel letisztogatni a váladékot bőrünkről - így csak még több csípést szerzünk. A homokkal leszórt csípést tengeri moszattal vagy ruhával stb. tisztítsuk meg! - A hólyagmedúza (azaz „portugál gálya") nagyon hasonlít a medúzára, de valójában polipfélék társulásába tartozik. Bár ennek az állatnak szintén lehetnek akár 9 m-es csápjai, és a csípése több napig tartó bőrirritációt okoz, ritkán halálos. A medúzához hasonlóan bánjunk vele! - A mérgespókhal Európa, Nyugat-Afrika és a Földközi-tenger partján él a homokban. Csípése mérgező. A csípés okozta sebet nagyon meleg vízzel enyhítsük! -A közönséges mérgesrája a partközeiben bárhol előfordulhat, de leginkább a meleg vízben jellemző. Az elektromos rája a melegtől a mérsékelt területekig mindenhol felbukkanhat. Kiválóan álcázzák magukat. Nem csak a homokban rejtőzködnek, némelyik a sziklás, kavicsos helyeket

kedveli. Próbáljunk minél biztonságosabban mozogni! Haladás közben bottal böködjük a tengerfeneket! A ráják csípése okozta sebet nagyon meleg vízzel enyhítsük! - A muréna sekély vízben jellemző. Harapása erős és vad, odúját kitartóan védelmezi. Ha ilyen állatot fedezünk fel, tartsunk tőle távolságot! Ne dugjuk kezünket a hasadékokba! - A trópusok sziklahátain fellelhető óriáskagyló elég nagy ahhoz, hogy összecsapódó héjai csapdába ejtsék a végtagjainkat. - A mérgező tüskéjű halak leggyakrabban a nagyon sekély vizekben élnek. A leggyakoribb és legveszélyesebb fajok a trópusokon találhatóak, de azért a mérsékelt égöv vizeiben is fellelhető néhány. Legnehezebben a tengerfenéken lakók vehetők észre, kiválóan álcázzák magukat. A zebrahalat viszont amilyen könnyű észrevenni, annyira veszélyes megérinteni. Bot segítségével keverjük fel az előttünk lévő homokot és köveket! - A tengeri kígyók gyakran felbukkannak a Csendes- és az Indiai-óceán trópusi partvidékein. Ezek az állatok általában nem támadnak, ritka, hogy bárkit is megharapnának - a tengeri kígyók mérge azonban a legveszélyesebb az összes létező kígyóméreg közül! Tartsuk magunkat távol a vízben lévő kígyóktól! Ha viszont a parton találunk egy példányt, szorítsuk le villás végű bottal, mert élelemnek kiváló. - A korallok többsége éles, könnyen megvághat minket. Némelyik - így a tűzkoraJI - érintésre megszúrja ez embert. A zátonyt mindig óvatosan közelítsük meg! Először mindig merítsük ki egyéb éielemforrásainkat! Mind a zátony, mind a lakói - köztük a kúpkagylók - komoly veszélyt jelenthetnek. - A cápák többsége a mély vizekben táplálkozik, de azért néhány fajtájuk gyakran megjelenik a sekély vízben is, felúszik a folyókon, és az is elképzelhető, hogy a partközeibe látogat könnyű élelemszerzés reményében. A legtöbb cápa nagyon sekély vízben támad az emberre. Legyünk körültekintőek! - Lagúna: A trópusi szigetek körül vagy a parton túl gyakran alakulnak ki korallzátonyok, amelyek hullámtörő gátként szolgálnak, így állóvizet hagynak a lagúnában. A lagúnában található halak gyakran mérgezőek. A nyílt tengeren egyébként ehető barrakudát és a vörös csattogóhalat kerülnünk kell, ha a lagúnában rekedt, mert táplálékuk miatt maguk is mérgezővé válnak. A korallzátony tenger felé nyitott oldalán halásszunk! SZIGETEK A szigetek - különösen a kisméretűek vagy a forrásokban szegények -komoly kihívást jelentenek a túlélők számára. Másszunk fel a legmagasabb pontra, hogy legyen elképzelésünk a helyről, és készítsünk vázlatot a terepviszonyokról! Fedezzük fel a tengerpart összes völgyét, hasadékát, öblét és partszakaszát! Ezután belülről is fedezzük fel a területet, míg egészen meg nem ismerkedünk a szigettel!

Elképzelhető, hogy a sziget egykor lakott volt, és az épületmaradványok menedéket biztosíthatnak. A kerítésoszlopok és a drót csónakunk megjavításában vagy tutajépítésben lehet haszos. Elképzelhető, hogy valahol még mindig terem zöldség, és a patkányok mindenhova követik az embert - néha ez az állatfaj az egyetlen, amely hosszú távon a területen tartózkodik. A menedék javítja az életkedvet, de még a legkisebb földbe vájt vaeok is nyújt valamiféle védelmet. Ha barlangot találunk, használat előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy a tenger nem önti el dagálykor! Ne feledjük, még a biztonságosnak tűnő barlangot is elöntheti és elzárhatja a megszokottnál magasabb szökődagály! Kopár sziklakiszögellésen menedéket lelni egyszerűen annyit tesz, hogy széltől védett helyet találtunk. Élelmünk lehet minden sziklára kapaszkodó élőlény, madár (vagy tojás, ha szerencsénk van), illetve bármi, amit kifogunk a tengerből. Rendelkezésre átló források Egy kis szigeten a rendelkezésre álló források mindig korlátozottak. Ügyeljünk rá, hogy ne merítsük ki őket! A víz gyakran okoz gondot, sok sziget lakatlanságának a vízhiány az oka. A buja növényzet forrást vagy patakot jelezhet. Ha a dagályszint felett ásunk, elképzelhető, hogy találunk vizet. Gyűjtsük össze az esővizet is! A tengervíz lepárlás útján történő sótalanítása sok tüzelőanyagot igényel, ennek azonban híján lehetünk. Csak akkor rakjunk tüzet, ha valóban szükségünk van rá! A tengerpartot a dagály után minden alkalommal vizsgáljuk át, de ne csak fát keressünk! A túlélő számára bármi hasznos lehet. Ha már megismertük szigetünket, kalandozzunk el éjszaka is, mert akkor több állatot is észrevehetünk, és a kutatás eredményesebben végződhet. Kókuszdió A trópusi szigetek ritkán sivatagosak - általában mind a vízparton, mind a vízben rengeteg élelmet kínálnak. A kókuszpálma a trópusi és a szubtrópusi területeken egyaránt megtalálható, és számos formában hasznosíthatjuk: a levelét menedékkészítéshez, a külsejét kötélnek, káposztaízű hajtását, tejét és húsát élelemnek, a kókuszdió héját pedig csészének vagy tárolóedénynek. A kókuszdió szálas héjának eltávolításához nyomjuk a diót kiélezett karóba, vagy kézibaltával törjük ketté! A tejet úgy nyerhetjük ki, hogy kilyukasztjuk sötét „szemei" valamelyikét, és csak ezután törjük fel a húsáért. A kókusztej biztonságos és frissítő ital - a nagyobb kókuszdiók egy liternyit is tartalmazhatnak. Ne igyunk azonban nagyon éretlen (zöld) vagy túlérett (sötétbarna) kókuszdióból, mert nedve hasmenést okozhat Magát a húst szervezetünk nagy mennyiségben nem tudja megemészteni, ezért egyszerre csak keveset fogyasszunk belőle. A kókuszdió olaját kétféleképpen nyerhetjük ki: ha a nap vagy tűz által hőnek tesszük ki

feldarabolt, fehér húsát, és összegyűjtjük kicsorduló olaját, vagy pedig felforraljuk a kókuszdió részeit, és lekanalazzuk a felszínre kerülő olajat! Kenjünk belőle magunkra, mert megvéd a leégéstől és a sós víz okozta bőrirritációtól, elűzi a rovarokat, kenőcs formájában sebekre és hólyagokra is alkalmazható, fahamuval keverve pedig szappanként használható. A pálmafák megmászása: Ha a kókuszdió nem hullik a lábunk elé, vagy nem tudjuk leverni a földre, esetleg el szeretnénk érni néhány magasan lévő banánt, ne a kötél mászáshoz hasonló módszerrel próbáljunk meg felmászni rá! Inkább készítsünk erős, szorítókötélszerü kötést, és tekerjük a bokánkra! Lábunkat ezzel tartsuk a fatörzshöz közel, majd talpunkat befelé fordítva erősen szorítsuk össze! -------— A MENTŐALAKULAT FIGYELMÉNEK FELKELTÉSE_ -A keresőcsapat figyelmének felhívása érdekében helyezzünk ki jeleket sziklákat, tengeri algát, vagy a környezettől elütő bármilyen dolgot használva! ' A homok kiválóan fényesíti a fémet, segítségével jelzéshez használható i

tükröt készíthetünk. -

Ha hajót látunk, megpróbálhatunk vele kapcsolatba lépni URH-rádió segítségével.

Továbbhaladás Ha szigetcsoporton vagyunk, első forrásaink kimerülése után tovább tudunk menni egy másik szigetre. Ha nincs semmi, amiből tutajt építhetnénk, keressünk olyan tárgyat, ami fenntart minket a vízen - akár egy üres doboz vagy sok kókuszdió is megteszi! Ha a szigetünkön fókák élnek, felhasználhatjuk őket a tutaj készítéshez. Tavasztól őszig - amikor a fókák testükben sok zsírt tárolnak - a fókatetemek lebegnek a vízen. Ha néhány tetemet egymáshoz erősítünk, el fogják bírni a súlyunkat. Figyeljük meg alaposan a szigetek közti árapályt és áramlásokat, mert ezek megtévesztőek lehetnek. Helyezzünk a vízre egy könnyen figyelemmel követhető tárgyat, és nézzük ahogy távolodik! Úgy időzítsük az átúszást, hogy az apály kivigyen minket a korábbi szigetről, a dagály pedig átvigyen minket az új szigetre! iPTMOSIEBÜLETP A sivatagok többsége egykor termőterület volt, a már akkor ott élő élőlények némelyike pedig alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez. A túlélőnek hozzájuk hasonlóan meg kell tanulnia a legjobban kihasználni az árnyékot, védelmet találni a nap elől, a lehető legkisebbre csökkenteni a folyadékveszeséget, és a feladatokat a nap végén vagy éjszaka végezni. Némelyik sivatagban, különösen a Szaharában, a Közel-Kelet sivatagaiban, Peruban, Chile északi részén és a Góbi-sivatag bizonyos területein, Mongóliában nagy a hőingadozás az éjszakák és a nappalok között. Éjszaka a levegőből lecsapódó bármilyen nedvességből egy kevés vizet nyerhetünk. Afrika déli részén, a Namíb-sivatagban a tenger felől érkező köd gyakran az életben maradáshoz szükséges folyadékot biztosítja. A nyugat-ausztráliai, az északmexikói, az USA délnyugati részén fekvő Mojave-, és az ezekhez hasonló sivatagokban a hőmérséklet ingadozása nem jelentős, ezért alig csapódik le nedvesség - ennek megfelelően a növény- és állatvilág is nagyon szegényes. Néhány helyen - pl. a Kalahári-sivatagban - szórványosan fü és tövises bokrok találhatók. Az év bizonyos részeiben por- és homokviharok fordulhatnak elő, nullára csökkentve a látótávolságot. A testnyílásainkba jutó homok ellen maximálisan védekeznünk keIM A portölcsérek (tornádóhoz hasonló sivatagi forgószél) meglehetősen gyakoriak. Az eső (amelyre egyes területeken éveket is várni kell), zuhogó felhőszakadás formájában éra talajra. Hirtelen árasztja el a területet, majd a vizet gyorsan felszívja az aszott föld. Ez a növények rövid virágzását és a fajok - mint az arizonai varangyos ásóbéka - gyors szaporodását eredményezi. Sivatagi csapadék és hőmérséklet A sivatagra jellemző szélsőséges körülmények kiváló példája a dél-arábiai Rub al-Khali, vagyis

az „Üres Negyed". Az év legnagyobb részében alig van nyoma esőnek, télen aztán egyetlen nap alatt akár 30 mm-nyi is eshet. Júliusban a hőmérséklet meghaladhatja a 48 °C-ot, viszont éjjelente 15 °C-ig is süllyed. A decemberi szélső értékek 26 °C és -6,6 °C közt váltakoznak. víz A víz elsődleges fontosságú, az életet jelenti! Ha már szereztünk, azonnal adagoljuk! Ha a sivatagi utazás közben gépjármű-meghibásodás miatt elakadunk, valószínű, hogy utunkat az oázisok, kutak és egyéb vízlelőhelyek figyelembevételével terveztük meg. A vádik mélyén található víztartalmú üregek általában időszakosak. Gyakran kövek vagy ágak fedik őket. Ha nem ismerünk semmilyen víztároló üreget, próbáljunk meg a száraz folyóágy külső ívének legalacsonyabb, vagy a dünék legmélyebb pontján leásni! Ne a nappali hőségben ássunk, mert a feladat túl sok folyadékot vesz el tőlünk, amelynek pótlására végül talán nem találunk semmit. Meg kell találnunk a folyadékveszteség és a lehetséges pótlás közti egyensúlyt! Alkalmazzuk vízforrásként a kaktuszt és a gyökereket! A sivatagban használjuk ki, hogy nagy a különbség a nappali és az éjszakai hőmérséklet között, és nyerjünk vizet a lecsapódásból (lásd Víz oz Alapvető követelmények fejezetben)' Várható éietkilátások Életünk várható alakulása a rendelkezésre álló víz és azon képességünk függvénye, hogy mennyire tudjuk védeni szervezetünk a naptól az izzadás minimalizálása érdekében. Enyhén negatív egyensúlyt alakítsunk ki! Minden két-liternyi folyadékvesztésre fogyasszunk 1,5 liter vizet, majd a test izzadásának megfelelően igyunk! Teljesítményünk így kevésbé csökken, és nem veszítünk vizet. A kevesebb folyadék bevitele nem jelent csökkentett izzadást: az izzadás a szervezet hűtőmechanizmusa, nem a folyadékvesztés egyik módja. Ha a szükségesnél több folyadékot fogyasztunk, testünk kiüríti, vagyis céltalan volt az egész. Víz nélkül 48 °C-on két és fél napig maradunk életben, ha az egész időt árnyékban pihenéssel töltjük. Ha viszont a hőmérséklet 21 °C alatt van, 12 napig is bírjuk. Ha kénytelenek vagyunk mozogni biztonságunk megőrzése érdekében, a megtett távolság a rendelkezésünkre álló víz függvénye lesz. Ha nincs vizünk, 48 °C mellett éjjel gyalogolva és nappal pihenve 40 kilométert tudunk megtenni. Ha nappal is gyalogolni próbálunk, legjobb esetben is csak 8 kilométert tudunk haladni, mielőtt összeesünk. Ha ugyanilyen hőmérsékleten 2 liter víz áll rendelkezésünkre, 3 nap alatt 56 kilométert tudunk megtenni. Esélyeink mindaddig nem nőnek jelentős mértékben, amíg a rendelkezésre álló víz mennyisége el nem éri a személyenkénti 4,5 litert, bár a képzettség és az élni akarás megcáfolhatja a számításokat. MENEDÉK ÉS TŰZ Ne maradjunk a fém járműben vagy a repülőgépen, mert az gyorsan felmelegedhet. Inkább menedékkészítésre használjuk, vagy a repülőgép szárnya alatti árnyékba heveredjünk! Fordítsuk

előnyünkre a sziklakiszögelléseket és a vádi szélei biztosította árnyékot! A hűtés elősegítéséhez alkalmazzuk a duplaréteg-módszert (/ósdTrópusi területek)! Homoksivatagban a roncsot akár arra is használhatjuk, hogy a menedéket annak segítségével a homok alá építjük. Sok sivatagi élőlény él a felszín alatt, mert ott a nappali hőmérséklet alacsonyabb, az éjszakai pedig magasabb, mint kint. Ha már árnyékos helyre jutottunk, menedékünket az energia- és folyadéktakarékosság érdekében az esték hűvösében építsük! Kövekből alakítsunk ki szélárnyékot, de használjuk a vádi falait is (kivéve ha esik az eső, és ezért hirtelen áradás valószínű). Ha szövetet használunk, annak alsó széle nappal ne érjen a földre, maradjon laza, így is növelve a légáramlást! Éjjelente a szövetet kövekkel rögzítsük a földhöz! Lehetőleg ne közvetlenül a meleg földön feküdjünk! Ha magasított ágyat készítünk, a levegő alattunk is tud áramlani. Az éjszakai fűtéshez és a vízforraláshoz tűzre lesz szükségünk. A füst nagyon könnyen észrevehető, ezért hasznos jeladó. A sivatagi bozótos száraz, könnyen ég. Ha a földfelszín teljesen kopár, a jármű üzemanyagának és olajának homokkal alkotott elegye is jól ég valamilyen tartályban (más tüzek gyújtásának is ez az egyszerű módja), de használhatunk ehelyett kanócot is. A teve, a szamár és más állatok ürüléke szintén kiválóan ég. RUHÁZAT A ruházat segít csökkenteni a folyadékveszteséget, és védelmet nyújt a napégés ellen éppúgy, mint az éjszakai hideg ellen, valamint megakadályozza a rovarcsípést és a tüskék bőrbe hatolását. A sivatagban a ruházat könnyű és laza legyen! Utánozzuk az arab világ lebegő, réteges ruházatát! Fedjük be a fejünket és lábunkat is! f MINDENHOL LEGYEK RAJTUNK RUHÁI Ne vegyük le a ruháinkat! Azon kívül, hogy fennáll a súlyos napégés veszélye, a fedetlen test lehűtése több izzadást is igényel. Ruhánkat a lehető leglazábban viseljük, hogy legyen hely az áramló (hűtő hatású) levegőnek! így az izzadás sokkal hatékonyabban hűt majd minket. Fejfedő Bármilyen, hátulján ruhadarabbal ellátott kalap védelmet nyújt a fejnek és a nyak hátsó részének, de legjobb, ha a sivatagi emberek fejfedőjét utánozzuk. Egy kb. 120 x 120 cm-es nagyságú anyagra és egy kisebb ruhadarabra (pl. zsebkendőre), valamint - a rögzítéshez - egy madzagra vagy ruhadarabra lesz szükségünk. A zsebkendőt hajtogassuk össze, és tegyük a fejünk tetejére! Hajtsuk átlósan félbe a nagy ruhadarabot, tegyük a zsebkendőre a hosszabbik oldalával előre! Ezek rögzítéséhez tekerjük a madzagot vagy ruhadarabot körbe a fejünkön!

Az akadálytalan esésű fejfedő megvéd a naptól, légüregeket alakít ki, kihasználja a fuvallatokat, és megóv a homokvihartól. Éjjelente tekerjük a fejünk köré, hogy melegítsen! Szemünk védelme A napszemüveg vagy védőszemüveg segíthet ugyan (bár többségüket a mérsékelt éghajlatbeli használatra tervezték), mégsem nyújtanak elégséges védelmet. Kenjük a tűz hamuját szemünk alá, csökkentve ezzel a bőrről visszaverődő sugarak erejét! Ruhacsíkkal védjük szemünket a napsugártól és a szélfútta homoktól! Vágjunk rajta keskeny rést, hogy kilássunk! Láfebeíi Amíg a lábunk nem edződött meg, ne gyalogoljunk mezítláb a homokban, mert a homok megégeti a talpunkat és hólyagok képződnek rajta. Ne viseljünk olyan szandált, amely a lábfejet fedetlenül hagyja! Ha nincs más megoldás, helyettesítsük valahogy a lábbelit! A lábszárvédő nem engedi, hogy homok kerüljön bakancsunkba, és használható nyitott szandállal a lábfejünkre tekerve! ÉLELEM A hőség általában csökkenti az étvágyat, ezért ne kényszeresük magunkat evésre! A fehérjedús ételek növelik az anyagcserével járó hőt, a vízveszteséget és az emésztéshez szükséges folyadék mennyiségét. Ha alig van vizünk, próbáljunk meg zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani! Az étel nagyon gyorsan megromlik a sivatagban, ezért ha egyszer nekiláttunk valaminek, vagy mindet együk meg, vagy fedjük le a maradékot, és helyezzük árnyékos helyre! A legyek bármikor előbukkanhatnak, és azonnal ellepik a fedetlenül hagyott élelmet. Növények Az oázisoktól és vizes üregektől távol eső növényzetet valószínűleg mindössze a bozót és a fű jelenti még a félsivatagban is. A fű ehető, és a bozótosban növő akác termése fogyasztható. Ügyeljünk a növény tüskéjére, de összes lágy részét megkóstolhatjuk: virágát, gyümölcsét, magját, kérgét és fiatal hajtásait is! A Szaharában és a Góbi-sivatagban élő füvek sem táplálónak, sem ízletesnek nem nevezhetőek. A Szaharában és az ázsiai sivatagokban találhatjuk a tökfélék családiába tartozó sártököt. Indái a földtől számított 4,5 m-es magasságot is elérik. Rágcsáljuk víztartalmú hajtásait, és együk meg virágait, valamint narancs méretű gyümölcseit, amelyek magja sütve és főzve egyaránt fogyasztható! A mexikói sivatag agávé kaktusza (a mezcal nevű ital alapanyaga, amely nagyjából azonos a tequilával) vastag, durva, éles hegyű levelek csokrát hozza. Középső szára gyertyaként emelkedik ki, és virágzó fejben végződik - ez a rész ehető. Vágjuk le levelei végét és szívjuk ki belőlük a nedvet!

Állatok A sivatag élőhelyet biztosít számos élőlény számára, amelyek napközben a homokba ássák magukat, vagy árnyékba vonulnak. Találhatóak itt rovarok, hüllők, kis rágcsálók és különleges módokon alkalmazkodó emlősök (mint az észak-afrikai sivatagi róka, az ausztrál bandikut, a góbisivatagbeli sün és az észak-amerikai mezei nyúl, amelyeknek mind-mind - a hűtés elősegítése érdekében - nagyméretű a füle). Élnek erre még gekkók, gyíkok és kígyók is. A teknősök és a kétéltűek még abból az időből származnak, amikor a sivatagok vízzel jól ellátott területek voltak. A Szaharában él futóegér és sivatagi patkány, a Közel-Keleten sivatagi hiúz és hiéna, az Újvilágban pedig erszényes patkány és prérifarkas. A Kalahári-sivatagban található olyan mókusfaj, amely saját farkát használja árnyékként. Léteznek olyan gazellák is, amelyek a levelekben lévő nedvből nyerik az összes szükséges folyadékot. A legtöbb nagy emlős jelenléte azonban azt jelzi, hogy a fegelőterületektől egynapi távolságra víz található. A madarakat tollúk jól védi a forróságtól. Sok madár a víztől nagy távolságra él és költ. EGÉSZSÉG A legtöbb sivatagi megbetegedés oka a túlzott napfény és a hőség. A betegségek megelőzhetők, ha elfedjük a fejünket és testünket, valamint napnyugtáig árnyékban maradunk. Gyakori a székrekedés és a vizelés közben érzett fájdalom. A sóhiány görcsöket is okozhat

- A folyamatos, fokozott izzadás és a ruházat bőrhöz dörzsölődése az izzadságmirigyek elzáródásához vezethet, amely a köleshimlőként vagy hőkiütésként ismert kellemetlen bőrirritációt eredményezi. - A hő okozta görcs és következménye, a teljes kimerülés, valamint a hőguta és a súlyos napégés mind veszélyt jelent Ha fokozatosan növeljük a testmozgást és a napon eltöltött időt, kialakulhat egyfajta ellenállás, feltéve, hogy nagy mennyiségű víz áll rendelkezésünkre. - Sokféle mikroorganizmus támadhatja meg testünk nedves részeit (a hónaljat, a lágyékhajlatot és a lábujjak közét). E területek tisztán és szárazon tartása egyszerre megelőzés és kezelés. /'~ FIGYELEM - SIVATAGI SEBEK A sivatagban a legapróbb seb is elfertőződhet, ha nem kezeljük azonnal. A tüskéket - amelyek könnyen bőrünkbe szóródhatnak - húzzuk ki! Ha megsérül a bőrünk, könnyen nagy és fájdalmas seb alakulhat ki, amely akár a mozgásban is akadályozhat minket. Minden vágást kössünk be tiszta ruhával, és alkalmazzuk a rendelkezésünkre álló orvosi

eszközöket! TRÓPUSI TERÜLETEK A dzsungelben minden jól megél, beleértve a kórokozókat (a baktériumok gyorsan szaporodnak) és a parazitákat is. A természet nyújt számunkra vizet, élelmet és számos menedéképítéshez szükséges anyagot. A bennszülöttek már évezredek óta vadászatból és gyűjtögetésből tartják fenn magukat, az idegennek viszont hosszú időbe kerülhet, amíg hozzászokik a körülményekhez és az állandó tevékenykedéshez. A helyiek a díszeiket leszámítva kevés ruhát viselnek, az újonnan érkező azonban nincs hozzászokva az átkeléshez a dzsungel sűrű növényzetén, valamint a rovarokhoz és piócákhoz, ezért a lehető legnagyobb felületen fedjük be magunkat ruhával. A ruházatot átnedvesítheti ugyan az izzadság, de ez még mindig jobb, mintha az ember csípésekkel, karcolásokkal és harapásokkal van tele. Az átnedvesedett ruhát ne vegyük le egészen addig, amíg meg nem állunk, mert a 80-90 százalékos páratartalom mellett semmi értelme nincs kiakasztani száradni, mindössze a tűz és a napfény segíthet. Az izzadsággal tartósan átnedvesedett ruhák rothadásnak indulnak. A nagy magasságokat kivéve mind az egyenlítői, mind a szubtrópusi területeket a magas hőmérséklet, a nagy esőzések és a fullasztó pára jellemzi. Az alacsonyabban fekvő helyeken a napi hőingás ritkán haladja meg a 10 °C-t, a hőmérséklet pedig gyakran 37 °C-os. Az 1500 m feletti helyeken éjszakai fagyok jellemzőek. Az esőnek ugyan van egy kis hűsítő hatása, ha viszont eláll, a hőmérséklet ismét magasba szökik. A csapadék erőteljesen érkezik, gyakori a vihar és a villámlás. A hirtelen jött eső rázúdul a lombozatra, az erecskékből tomboló folyamokat hoz létre, a folyók szintje ijesztő gyorsasággal emelkedik, majd mindez éppen ilyen gyorsan el is múlik. Vad viharok is előfordulnak, különösen a „nyári" hónapok végén. A tenger felett hurrikánok, ciklonok és tájfunok alakulnak ki, amelyek a szárazföldre érve szökőárt és hatalmas pusztítást okoznak. A táborhely kiválasztásakor ellenőrizzük, hogy a lehetséges ár szintje felett vagyunk-e! Az uralkodó szelek télen és nyáron váltakoznak, megkülönböztetve egymástól a száraz évszakot (napi egyszeri esőzés) és a monszunt (folyamatos esőzés). Délkelet-Azsiába az Indiai-óceán felől érkező szél monszunt hoz, Kína felől viszont száraz levegő érkezik. Egyenlítői esőerdők Az időjárás nem túl változékony azokban az erdőkben, amelyek az Egyenlítő mentén, az Amazonas és a Kongó medencéjében, Indonézia egyes részein és számos csendes-óceáni szigeteken találhatóak. Az 1,5-3,5 m-es csapadék az év során egyenletesen hullik le. Az éjszakai hőmérséklet 20-30 °C közt változik. Az civilizációtól érintetlen helyeken a támasztógyökerek tartotta dzsungelbeli fák 60 m-es magasságig emelkednek, és szétterülő lombozatban végződnek. Az alatta élő kisebb fák olyan sűrű lombozatot hoznak létre, hogy a dzsungel talajszintjét alig éri fény. A talajon fiatal növények

különösen a folyópartokon. mohák és füszerü növények törik át magukat a vastag levél-szőnyegen. SEGELYKERO JELZESEK A füstöt elnyeli a fák lombozata. Szubtrópusi esőerdők Az egyenlítőtől a 10. délkelet-ázsiai és fülöp-szige-teki területek erdői alkotják a szubtrópusi esőerdőket. Páfrányok. Ezekre a még szárazabb. Hegyi esőerdők Ha a trópusokon és az azt határoló területeken a magasság eléri az 1000 m-t. és ahol az elsődleges dzsungelt irtá-sos-égetéses földműveléssel kiirtották. Ha a földműveléssel felhagynak. ezért élképp zefhetó. cserjéi és indái már egy év alatt elérik a 2-3 m-es magasságot A haladni lassan lehet . A jellemzett elsődleges dzsungelben elég hűvös van.az utóbbi a legcélszerűbb! Könnyű irányt téveszteni.a monszun . nyugatindiai. ma-dagaszkári. és még az elsődleges dzsungelben is buja aljnövényzetet hoz létre. a bambuszerdő áthatolhatatlan akadályt képez. A dzsungel növényzetét tüskék és tövisek borítják. és kevés a mozgást akadályozó aljnövényzet.jellemző.küzdenek a fényért. hogy egyáltalán nem lesz látható. a területet ismét kusza növényzet lepi be. az etióp Amhara-fennsík vagy a közép-afrikai Ruwenzori-térség. vietnami. és a ciklikusan hulló eső .a dzsungel fái alacsonyak. ami sűrű aljnövényzet eredményez. a levegőből pedig nehéz bárkit is észrevenni. szélességi fokig húzódó közép.gyakran machetével vagy paranggal kell magunknak utat vágni. vagy a folyóra helyezett tutajokra helyezzük . Valódi hegyi erdővé 1240 m körüli magasságban változik. Néha . burmai. a látótávolság azonban mindössze 50 m. a trópusi esőerdő átadja helyét a hegyi esőerdőnek. ahol a napfény eléri a dzsungel alját. páfrányai.mint a közép-amerikai Belize-ben . a dzsungel szélén. Több elkülöníthető évszak esetén sok a lombhullató fa. indák és liánok törnek a magasba. Másodlagos dzsungel A növényzet ott burjánzik.és dél-amerikai. A Ruwen-zorí-hegység (vagyis a „Hold hegyei") igen jellegzetes: a jégsapkás . A fény eléri a termékeny talajt. A másodlagos dzsungel füvei. amelyre példa a kameruni Monts Gotel. a leveleken és a kidőlt fatörzseken sokféle gomba tenyészik. kevesebb esőt hozó évszak. főleg ködös időben. A jelzéseket tisztásokra (amelyek általában folyókanyarulatoknál találhatóak). ezért több fény éri az erdő talaját.

ágaik alacsonyak. nádja. Apálykor találhatunk rákot. Akár a 12 m-es magasságot is elérhetik. Hagyjuk ott. az átkelés bonyolult .900 m megtétele 12 órát is igénybe vehet. füvei és időnként megjelenő alacsony pálmái megnehezítik a haladást. határozzuk meg a fákon lévő sót és hordalékot megvizsgálva a dagályszintet! A dagályszint fölé készítsünk megemelt ágyat! Takarjuk be magunkat a hangyák és szúnyogok elől! Mindenféle mocsárban csak állványon tudunk tüzet rakni. a tapír. a vízipiócáktól és a rovaroktól kezdve a kajmánokon át a krokodilig. A mangrovemocsarakban minden ellenséges. Közép. A csatornák néha elég szélesek a tutajozáshoz. bonyolult gyökérzetük akadályt képez a víz felett és alatt egyaránt. A mangrove belsejében gyakori a nipapálmamocsár.az állatvilág viszont gazdag. a nappali hőmérséklet magas. ahol a tengerparti területek erős árapálynak vannak kitéve.és Dél-Amerikában. a látótávolságot pedig mindössze néhány méterre csökkentik .Tüzelőanyagnak még álló. ha már hozzászoktunk. A pálmák mindegyik hajtása ehető. . Az éjszakák hidegek. kráterszerű tájat létrehozó. Az Orinico. valamint a Gangesz torkolatánál. Mangrovemocsarak találhatóak Nyugat-Afrikában. de haladni többnyire csak gyalogosan lehet. puhatestűeket. próbáljunk mielőbb kijutni! A mocsarat átszelő folyócsatornák környékén készíthetünk magunknak tutajt. Ha a mocsárban kell maradnunk.csúcsok között mohával borított. a vidra. kerüljük ezeket! Ha valamilyen szerencsétlenség folytán mégis odakerülünk.a pekari. Malajziában és a csendesóceáni szigeteken. (törpe)harcsát és iszaphalat. száraz fát használjunk! Édesvízi mocsarak Az alacsony fekvésű belföldi területek sűrű. a fák satnyák és görbék. az Amazonas és a Guyana folyók torkolatánál található mocsarakat büzlő iszap és kevés árnyékot nyújtó fa jellemez. és bővelkedik tutajépítéshez használható anyagokban. Gyakoriak a hajózható csatornák. a tatu és . A fán és vízben élő állatok közé tartozik a vízioposszum.szilárdabb talajon . Dagálykor a víz akár 12 m-rel is megemelkedhet. ezért nehéz alattuk haladni. ami megkönnyíti az életben maradást. erősen körvonalazott lejtők találhatóak. Madagaszkáron. Ha tudjuk. Az édesvízi mocsár nem is olyan rossz. de gyakori a köd és a huzamosabb ideig felhős égbolt Ilyen terepen nehéz életben maradni. menjünk le a hegyoldalon a trópusi esőerdőbe! Sós vizű mocsarak A mangrovefák ott burjánzanak. tövises aljnövényzete. A növényzet gyér. A látótávolság kicsi. nem fogunk éhezni.

a papaya. maga a gyümölcs azonban ehető. Keressünk még álló. ahol a hőmérséklet nagyon magas és a menedéket közvetlenül süti a nap. (A papaya egyike a kevés fehér nedvű.mint az ázsiai szarvcsőrű madár . a vadburgonya és néhány jam-gyökérfajta mérges részeit el kell távolítanunk! Sok trópusi növényt azonban nehéz felismerni. és válasszuk le külsejét. A rétegek közti távolság 2030 cm legyen! Megfelelő elhelyezés esetén még a vízáteresztő ruhákból készített dupla réteg is megvédhet minket az esőtől (/ósd Táborozási technika). majmot és számos más állatot is [lásd Csapdák és az állat csapdával történő elejtése fejezetben). Ott készítsünk tetőt. disznót.fülsüketítő rikácsolásuk már kora reggel elárulja jelenlétüket. Az elsődleges dzsungelben a madarak a nap legnagyobb részét a fák lombozatában. illetve csapdába ejthetünk szarvast. amelyek a folyók körül zsákmányra vadászva cirkálnak. A folyók közelében állíthatunk halcsalis csapdát. Ehető a pálmák hajtása is.gyíkokat és kígyókat fogyaszt. A tető két rétegből álljon. Állati táplálék A helytől függően vadászhatunk. a mangó és a füge könnyen felismerhető.MENEDÉK A legtöbb trópusi területen bőségesen áll rendelkezésre a menedéképítéshez szükséges anyag [lásd Menedékkészítés és táborverés a Táborozási technika fejezetben). csak utána állítsunk csapdát! . A trópusok bővelkednek a papagájokban és rokonaikban . A banán. hogy a köztük lévő légréteg segítse a lehűlést! A hő nagy része a felső rétegre érkezve szétoszlik. gyümölcsök és bogyók között töltik. ÉLELEM Gyümölcsök. A manióka nagy gumókat növeszt.) A délkelet-ázsiai nagy. az alatta áramló levegő pedig csökkenti az alsó réteg hőmérsékletét. de kirakhatunk haldögöket. majd a kérget használva gyújtsunk tüzet! Kiváló tüzelőanyag a száraz bambusz (rakjuk félre valamennyit) és a termeszvár is. gyökerek és levelek széles skálája áll rendelkezésünkre. tüskés levelű durián szaga ugyan undorító. Ravasz állatok: először szoktassuk rá őket a csali elfogadására. Helyezzünk ki csapdákat a tisztásokra. belsőségeket is a halászsas és egyéb olyan madarak számára. és gyümölccsel csaljuk oda a madarakat! Némelyikük . de ehető növénynek. mw TŰZ Valószínűleg minden nedves. ezeket evés előtt mindig meg kell főzni! A táró. száraz fát.

aligátorokra és vízikígyókra. a darazsakat vagy a lódarazsakat. állatnak és rovarnak -otthont adnak. de óvakodjunk a (törpe) harcsától is. és nagyon ízletesek (a nem mérgező óriáskígyókat keressük). se szárítással! A lassú folyású vizek halain nagyobb valószínűséggel élnek élősködők.ki van téve a támadásnak. Ezek a rovarok (különösen a lódarázs) meg is támadhatnak minket. hogy elkábítsuk a halakat (lásd Hal és halfogás az Élelem fejezetben) 1. ahol a helyiek a szennyvizet a folyókba és a tavakba engedik. Tisztítsuk meg alaposan.halnak. amely éles hátúszójával és a kopoltyúfedelét borító tüskékkel sérülést okozhat! Az elektromos harcsa erős áramütéssel védekezik.beleértve arcunkat is . Az izzadás komoly gondot okozhat. . növénynek. Orinoco és Paraguay folyórendszerekben pirája (piranha) található. zárjuk le a kisebb tavacskákat. A dél-amerikai Amazonas. és akár 500 voltot (vagy többet) is kibocsáthat. Tekerjünk lábunkra kérget vagy ruhadarabot. Néhány dél-amerikai és nyugat-afrikai folyóban mérgesrája is előfordul. Mindig forraljuk fel! A folyók is veszélyesek lehetnek. vagy morzsoljunk össze bizonyos gyökereket és indákat. Ügyeljünk a krokodilokra. Burmában is él hasonló halfajta.A kígyókat könnyebb elkapni. hiszen lábunkat piócák. csináljunk belőlük lábszárvédőt! Rovartámadás! A dzsungelén átvágva megzavarhatjuk a méheket. viszont nagyon nagyméretű. A lódarázs csípése rendkívül fájdalmas. mert a sókedvelő rovarok megtámadják testünk legnedvesebb részeit. Ha nem áll rendelkezésünkre halfogásra alkalmas felszerelés. majd tartalmukat merőedénnyel ürítsük ki: az iszapban pl. Próbáljunk meg csapdát állítani. és persze csípnek is. A halak könnyen emészthetők és nagy mennyiségű fehérjét tartalmaznak. főzzük őket 20 percig! Az olyan területeken. Minden szabadon hagyott testrészünk . Ha erre gyanakszunk. a halak galandférget és más emberre veszélyes parazitákat hordozhatnak. Fussunk! A szemüveg talán megvédi a szemünket. WESZÉLYEK Fetíjök be a lábunkat! A megfelelő lábbeli és a lábak védelme alapvető fontosságú. dobjuk ki beleit és a lehető leghamarabb fogyasz-szuk el! Ne tartósítsuk se füstöléssel. meglepően nagy mennyiségű halat és teknőst találni. Villás bot használatával fogjuk el őket [lásd Vadászat az Élelem fejezetben)! Élelem a folyókból A folyók mindenféle élőlénynek . a víz pedig talán vérhast okozó amőbákkal lehet fertőzött. homoki bolhák és százlábúak veszélyeztetik. A villamos angolna lassú mozgású és egyáltalán nem agresszív.

és arra várnak. de szája a harapás helyén marad. szinte átlátszó amazonasi harcsafajta más halak kopoltyúján keresztül szívja ki a vérüket. vékony.tapadhassanak. ellenkező esetben ugyanis kicsi. hogy az állatokra . ha olajat. bakancsunkat pedig ellenőrizzük le! Legyünk óvatosak. és viszkető kiütést okoznak. ugyanis fennáll a veszély. és a terület elfertőződik. Táborban a füstfelhő segít távol tartani a szúnyogokat Ha mégis megcsíp minket valamelyik. irritációt okozó szőreik bőrünkben maradnak. betolakodók! Mielőtt felvennénk a ruhánkat. Egy kevés sóval. de borzalmas következményekkel jár! Fedjük el nemi szervünket. zsírt.Vigyázat. hogy menetirányuknak megfelelően söpörjük le magunkról őket. felsőtestünkre helyezzünk nagy leveleket! Segíthet a szúnyogok távol tartásában. Óvakodjunk a hernyóktól is! Ha nem lenne elég a vérünket szívó szúnyog és pióca. esetleg iszapot kenünk kezünkre. ne vakarjuk a helyét.5 cm-es. ott azonban tüskés háta miatt . hogy a szalagról függőleges csíkok lógjanak az arcunk és a nyakunk felé. ha a fejünk köré tekerünk egy ruhadarabot. viszont olyan természetes alvadásgátlót bocsátanak ki.ezt vágjuk fel úgy. ha zsebre tesszük a kezünket! Felébredéskor is figyeljünk: a százlábúak meleget keresve rámásznak testünk intim részeire. Képes a vízben vizelő ember húgycsövén felúszni. minden további nélkül leesnek. hogy leesik a pióca feje. amely a melegben akár el is gennyesedhez Védelem a szúnyogok ellen Fejünkön viseljünk hálót.különösen hajnalban és alkonyaikor! Még jobb. alkohollal. és vérükkel táplálkozhassanak. ott van még a szőrös hernyó is! Ügyeljünk rá. a skorpió és a kígyómarásveszély [lásd Harapások az Elsősegély fejezetben). amely 45 cm hosszúságban lelóg . ruhánkat és táskáinkat pedig itassuk át rovarirtóval! Bambuszból vagy facsemeték segítségével készítsünk magunknak sátrat ruhákból. és ne vizeljünk a vízben! GÉPJÁRMŰVEK .beszorul. mert fertőzést viszünk a sebbe! Piócák A piócák (különösen a nyirkos helyeken) a földön vagy a növényzeten fekszenek. amely kellemetlenné teszi a harapást Ha már teleszívták magukat vérrel.vagy emberre . vagy kössünk rá körbe egy pólót vagy trikót . parázzsal vagy lánggal eltávolíthatjuk őket! Óvakodjunk a candirutól! Ez a mindössze 2. Harapásuk nem veszélyes. de ha teljesen elleptek minket. Ennek valószínűsége csekély ugyan. rázzuk meg. tennünk kell valamit! Ne rángassuk le őket magunkról. a százlábú fájdalmas harapása.

illetve bármilyen állatot az autóba zárva!Mindig húzzuk le az ablakot a megfelelő szellőzés érdekében (a hőguta végzetes is lehet). és vigyünk magunkkal homokban használható kerékcsatornát. A pótkerék és a szerszámkészlet alapkövetelmény! MELEG ÉGHAJLAT Még akkor is szembesülhetünk problémákkal. ha árnyékban parkoltunk. hogy érintése sebeket okozhat. még okkor Is. de az indulást és az üzemben tartást egyaránt nehézzé és veszélyessé teszi. miközben o motor is. ómig le nem hőit a viz! Vizsgáljuk meg. Fém felheviilése: Vigyázzunk! A jármű összes fém alkatrésze képes annyira felhevülni. álljunk meg. és o megállós szóba sem jöhet. hogy megfeleljen az időjárási feltételeknek. A sivatagon átkelve a nappalok és az éjszakák közti jelentős höingás minden fémet megterhelés növelio szivárgás kockázatát. kapcsoljuk be a fűtést! Ettói ugyan sokkal melegebb lesz az utastérben. . és nyissuk fel c motorháztetőt! Ne vegyük le a vízhűtő sapkáját. Hóban és jégben fagyállóra. Óvintézkedés homokos terepen: Üzemanyagtöltéskor homok és por kerülhet c tankba. Helyezzünk szűrőt a tank nyílása fölé . ha elvégeztük jármüvünkön a szükséges átalakításokat a meleg éghajlati viszonyokhoz. a hűtővíz azonban gyorsabbon hűl. mert a nop megfordulhat Túlhevülés: Álljunk meg és hagyjuk lehűlni a motort! Ha különösen nehéz terepen halódunk.és levegőszűrőhöz extra szűrőkre lesz szükségünk. Nagy lyuk esetén lapítsuk össze a réz csővezeték lyukas részét. vagy bármilyen esel He szivárog a hűtő. A motor speciális beállításokat igényel. ezért inkább kipufogógázzal felfújható légpárnát vigyünk! A benzin. Cserjés területeken a tüskevédő burkolat csökkenti a defekt kockázatát. de napos időben még a mérsékelt övi területeken se hagyjunk soha alvó vagy sérült embert. folytatni tudjuk az utunkat. megfelelő kerekekre és hóláncra lesz szükségünk. ha megfenekJünk a laza homokban! Nagy magasságoknál a karburátort is át kell állítani. szereljünk fel hosszú távra elegendő üzemanyagot tároló tartályokat és vigyünk magunkkal ivóvíztartalékot! Az üzemanyagból és az ivóvízből egyaránt vigyünk további tartalékot marmon-kannában is! Az emelőrúdnak lágy homokban semmi hasznát nem vesszük. Megfelelő alkatrészekre is szükségünk lesz.Ha sivatagi útra készülünk. de ho folyamatoson és egyenletesen vezetünk. He megfelelőek o körülmények. FIGYELEM: Meleg éghajlaton. Rakjunk fel homokgumit. nem szivárog-e a vízhűtő. vagy magába a nyílásba! HIDEG ÉGHAJLAT Az alacsony hőmérséklet nem csak a vezetést nehezíti meg. hogy akkor is el tudjunk indulni. hogy lezárjuk a nyilast! Ezzel csökken ugyan a hűtőfelület nagysága. a kisebb lyukakat eltömíthetjük tojásfehérje beöntésével.

állítsunk fel jelzőtáblát (ez (ehet egy botra tűzött. hogyne képződjön rajtuk fagyréteg! A nedves papír viszont ragadni fog. ho o hőmérséklet visszaesett! Ha nincs üzemanyagunk a motor elindításához.Indulás: Lehetőleg lejtőn parkoljunk.arra azonban ügyeljünk. ho kiszállunk t és építünk egyhóborlongot. tiszta foltján kinézve! Ha a szélvédő belsejére hagymát vagy nyers burgonyát dörzsölünk. és a hó már olyan mogas.. állítsuk le a motort. ha érdemes vállalni a kockázatot! A HÓ FOGSÁGÁBAN Ha elakadunk a hóvihar bon. más körülmények között viszont a túlhevülés elkerülése érdekében távolítsuk el! Fedjük be a fémeket: Semmilyen fémet ne érintsünk puszta kézzel! Ujjaink ugyanis ráfogyhatnak és letépheti a bőrünket. megakadályozzuk a bepárásodást. hogy a lehető legkevesebb hő távozzon . hogy kipufogógáz kerüljön az utastérbe! Ha álmosak leszünk. hogy begurulva segíthessük az indítást! Ha a motor elindult.kot! Ne aludjunk el járó motor mellett! Amint felmelegedett az utastér. Ahol a fém alkatrészek elérése kesztyűvé! nehézkes. hogy ne fagyjanak meg menet közbeni Nagy hidegben ne is vegyük le. és próbáljunk mozogni az autó belsejében! Ha el kell hagynunk az autót egy rövidebb távolság megtétele miatt (pl. hogy nemsokára eltemeti az autót. hogy könnyebben visszo találjunk! Ho megszűnik o hóvihar es nappal von. érdemes gyalog elindulni. Óvjuk a motort: Ho takarót csavarunk a motor köré. Orr sokkal . hogy a segítség nagyon közeI van]. talán megakadályozzuk a fogyást Indítás előtt azonban mindenképpen távolítsuk el a takarót! A hütő alacsonyabb részeit fedjük be kartondobozzal vagy fával. élénk színű sál vagy ruhadarab is). tekerjünk ujjaink köré rogasztószatagot! A hűtő-sapka fedelét és o nívópálcát tekerjük be ragasztószalaggal ezzel is megkönnyitjük a napi ellenőrzés feladó töt! Dízelmotorok: A dízelolaj vizet tartalmaz. ne állítsuk le. de ellenőrizzük a kéziféket! Soha ne hagyjunk gyerekeket és állatokat felügyelet nélkül járó motorú járműben! Páramentesítés: Nem vezethetünk a párás szélvédő egy opró. A szélvédő és az obiokok külsejét fedjük be újságpapírról. Ilyenkor túl kockázatos lenne segítségért indulni. Mindig fedjük be a motor ólját. de ügyeljünk a túi-hevülésre is! A motort éjjelre vagy leálláskor szintén mindig fedjük be! Néhány teherautósofőr kis tüzet rak o befagyott tank alá. maradjunk az autóban! Ha általános közlekedési útvonalon vagyunk. Ezzel csak akkor próbálkozzunk. telefonoszlopok). Ha van üzemanyagunk Járassuk a motort a fűtéshez! Fedjük be o motort. amely alacsony hőmérsékleten megfogy. ismeretlen úton vagyunk. kapcsoljuk ki a fűtéstI Akkor kapcsoljuk be újra. he az utat egyértelmű útjelzők szegélyezik (pl. tekerjük magunkra az összes ruhaanyagot szőnyeget stb. Sötétben viszontvárjuk meg a reggelt! Ha mindentől több kilométernyi távolságra. hamarosan kimentenek minket. és húzzak le az egyik ob/o. hogy a kipufogó elé ne kerüljön semmi! Ne kockáztassuk. mert tudjuk. jobb.

Minden víztartalmú növény-szár alkalmas rá. akár fűzfaággal is helyettesíthetjük. Ne érintsük meg !Az ágat rendszeresen cseréljük. hogy áramot vezessen a tekercsből az elosztóhoz. Köpjünk az óg végeire és helyezzük be a tolőillesztésekbe! Figyelem! Ha bekapcsoljuk. Ho véget ért a hóvihar. és akár napokig is üldögélhetünk benne. nyakkendővel. A vontatás vagy egy meredek lejtő is megoldást nyújthat. és próbáljuk meg elindítani a jármüvet! Féltengeiytörés: Első vagy hátsómeghajtású autó esetén nincs mit tennünk. készítsünk nagy jelzéseket a havat felhasználva. mint az autóban. miután kiszárad ti Lemerült az akkumulátor: Nincs szükség akkumulátorra. négykerékmeghajtásos autó esetén azonban tóvolítsuk el a féltengeiyt! Kössük le a meghajtásról. és a másik hajtótengelythasználjuk! -4- . Nagyfeszültségű vezetékek: Ha elszakad egy nag'/feszültségű vezeték . és minden módon próbáljuk meg felhívni magunkra o figyelmet! ÁLTALÁNOS TANÁCSOK Csúszik a tengelykapcsoló: A problémát gyakran o kuplungtárcsóra került olaj vagy zsír okozza. Négysebességes autó esetén a második vagy a harmadik sebességben engedjük fel a kuplungot. A tárcsákat a tüzoltókészülék segítségével zsírtalanítsuk! A nyitott ellenőrző nyíláson keresztül fecskendezzünk be a poroltóval! Ékszíjak: Helyettesíthetjük harisnyanadrággal. de okár madzaggal is.melegebb lesz. ha kellően be tudjuk gyorsítani a járművünket. 1300 voltnyi áram a iá kerül.

érdemes megfőzni az élelmet. Kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetjük a mérgező vagy veszélyes dolgokat Szeretünk enni (a finom étel kiváló hangulatjavító). ÉLELEM ÉS TÁPÉRTÉK Testünknek táplálékra van szüksége a hő és energia termeléséhez.HLKLHM Fontos testünk táplálékigényének pontos ismerete. mint az elegendő mennyiségű élelem. A később látható színes ábrák kis növényhatározóul szolgálnak. a táplálék hiánya azonban egyre nehezebbé teszi a testhőmérséklet megőrzését. melyik növényeket kerüljük. nem igényelnek semmiféle horgászati-halászati előismeretet. Fedezzünk fel érdekes ízű ételeket is! Ne érjük be a legkönnyebben megszerezhető táplálékkal. A növényekre vonatkozó tudásunkat ezekből kiindulva bővíthetjük. Az egészséges szervezet képes egy ideig életben maradni saját tartalékai felhasználásával. pl. a sérülések begyógyulását vagy a betegségek leküzdését Az ember szerencsére mindenevő. Az itt leírt módszerek nagyon egyszerűek. valamint az új .de akár bele is halhatunk a nyúlhús fogyasztásával nem biztosított tápanyagok hiányába. mert a kiegyensúlyozott táplálkozás hosszú távon éppolyan fontos a túlélő számára. A vadászathoz elsőként fegyvert kell készítenünk. ásványi anyagokat. Az esetek többségében legkönnyebben a növényekhez jutunk hozzá. gyógyulást vagy újratermelődést szolgáló -szövetek anyagának megteremtéséhez. Szinte az összes állat táplálékul szolgálhat. Ugyanilyen fontos. hogyan tartósíthatjuk a többletet! A hal szintén hasznos élelemforrás. egyéb nyomelemeket és vitamint kell tartalmaznia. Tanuljuk meg. Növények és víz gyűjtésén. Tanuljuk meg ezek elkészítési és használati módját! A hús előkészületet igényel a megfelelő kezelés és biztonságos főzés miatt. zsírt. a könnyen elérhető hernyók és rovarok fogyasztásához. ezért ha nincs fontosabb dolgunk. Táplálkozásunknak széles körűnek kell lennie! Megfelelő mennyiségű tápanyagot és elegendő energiát kell biztosítania egész napra! Táplálékunknak fehérjét. és bemutatják a leghasznosabb növényeket. Pl. valamint egyéb túlélési módszerek alkalmazásán kívül hatékony csapdák segítségével is teremthetünk magunknak táplálékot. nyúlcsaiádok közelében táborozva az ebéd szinte magától ugrik az edénybe . hogy szükségleteinkről gondoskodni is tudjunk. az állatoktól kezdve a növényekig szinte bármit képes elfogyasztani és megemészteni. a nehéz munka kipihenését. így ízletesebbé is tehetjük.növekedést. ENERGIASZÜKSÉGLET Az embernek mindenféle fizikai tevékenység nélkül. teljes nyugalmi állapotban is óránként 70 . Hozzá kell szoknunk a kevésbé megszokott fajták. szénhidrátot. tudnunk kell azonban.

mert a szénhidrátoknál kétszer több kalóriát biztosítanak. kandalló meggyújtása stb.a légzéshez és vérkeringéshez kapcsolódó önkéntelen működéseket. mint a szénhidrátok. a táplálkozással összefüggésben pedig az energiát fejezzük ki vele. sok vizet igénylő emésztési folyamat kell ahhoz. a halakban. nedvesíti a tápcsatornát és energiatartalékot hoz létre. de testünk belső működésének ellátásához és az idegrendszer működtetéséhez is használunk. amely 1 liter víz hőmérsékletének 1 °Ckal növeléséhez szükséges). gyökerekben és a gumókban található. A keményítőszemcsék hideg vízben nem oldódnak. a tojásban. Hosszú. Az ételek nem egyforma mértékben tartalmaznak kalóriát Az alaptípusok energiaértéke a következő: Szénhidrátok: 1 gramm 4 kalóriát állít elő Zsír: 1 gramm 9 kalóriát állít elő Fehérje: 1 gramm 4 kalóriát állít elő Az átlagos napot kitevő legegyszerűbb otthoni tevékenységek . amely a gabonafélékben. és nem igényel nagy vízbevitelt sem. amelyet a test zsírrétegként raktároz a bőr alatt és a szervek körül.óránként további 45 kalóriával növelik a szükségletet így minden munka vagy fontosabb tevékenység nélkül testünk összesen 2040 kalóriát igényel. melegben viszont igen. Zsírok A zsírok ugyanazokat az összetevőket tartalmazzák. de a szellemi megterhelés és az idegesség is fogyasztja a kalóriát. Mivel nemcsak a fizikai erőfeszítés.kalóriára van szüksége ahhoz. Ez az energia legfőbb forrása. őrizzük meg nyugalmunkat és lazítsunk! Ha híján vagyunk az élelemnek. a szirupban. Koncentrált energiaforrásként szolgálnak. védi a szerveket. hogy fenntartsa alapvető anyagcseréjét . a növények szintetizáló mechanizmusával jön létre. A zsír megtalálható az állatokban. . a mézben. leülés. hidrogénből és oxigénből áll. Fűti és szigeteli a testet. ugyanakkor két hátránya is van: nem tartalmaz B-vi-tamint és székrekedést okozhat A szénhidrátnak két fajtája létezik: A cukor. amely minden nap akár további 3500 kalóriával is növekedhet. a melaszban és a gyümölcsben található. amely a háztartási cukorban.mint a felállás. a tejben. A kalória a hő mértékegysége (az a mennyiség. A keményítő. A szénhidrát szénből. ezért kell mindig megfőzni a gyökereket és gumókat. Megakadályozza a ketózist (éhezés közben a test zsírjainak túlzott lebontása okozta emésztési zavar. ne pazaroljuk az energiánkat! Szénhidrátok A szénhidrát teszi ki étrendünk legnagyobb részét. a héjasokban. amelyekre még csak nem is szoktunk gondolni. A zsír nem oldódik a vízben. amelyet nemcsak fizikai erőfeszítésekhez. . hányás és émelygés kíséri). Testünk nagyon könnyen energiává tudja alakítani. hogy a test elnyelje. csakhogy más a szerkezetük.

Vitaminok A vitaminok alapvetően szükségesek az egészséghez. Pontos funkciójuk még nem teljesen ismert. de nemcsak a test fenntartásában. így az éhezés során saját szöveteinket égetjük el. hanem a betegségekkel szembeni védelemben is fontos szerephez jutnak. magnézium). a skorbut. ezért alapvetően szükséges a test növekedéséhez és gyógyulásához. Fehérjék A fehérje az élő anyag alapvető kémiai összetevője. nátrium. Az A-vitamin javítja a látást és meggátolja a szembetegségek kialakulását. az angolkór és a pellagra. ahol ne venne minket körül a táplálékot nyújtó növényzet - . amelyek közül tucatnyi kiemelkedően fontos. Az állati fehérje tartalmazza az ember számára szükséges összes aminosavat. arany és más vegyi anyagok. a tojás. valamint a növények a héjasok. A protein (azaz fehérje) összetett kémiai szerkezet. Az ásványi anyagok elemi fontosságúak a test működéséhez. Vitamint számos élelem tartalmaz kis meny-nyisécben. Ezt azonban testünk többi szükségletének kárára teszi. Ez az egyetlen nitrogén-tartalmú ételösszetevő. Kis mennyiségben a gumósok és a zöldségek is tartalmazzák. A többi vitamint külső forrásból kell beszereznünk. Mintegy negyven különböző vitamin létezik. kálium. klór. A vitaminhiány következménye lehet a beriberi. míg a beleinkben lévő baktériumok K-vitamint szintetizálnak. A kalcium a csontok és fogak számára nélkülözhetetlen. a tejtermékek. arzén. kén. a szervezet a proteinből hoz létre energiát. A gomba fontos fehérjeforrás lehet. Ha étrendünkből hiányzik a szénhidrát és a zsír. de szerepe van az izomműködésben és a véralvadásban is. aminosavnak nevezett elemekből áll.néhány zöldségben és a gombákban. foszfor. NÖVÉNYI TÁPLÁLÉK Kevés olyan hely van a világon. amely ezernyi különféle módon egymáshoz kapcsolódó. a gabona és hüvelyesek formájában. a hal. A legfőbb fehérjeforrás a hús. alumínium. Nyomelemek A nyomelemek közé tartozik a kis mennyiségű stroncium. a fluor és a jód). amelyből a szükségleteink fedezésére nagyobb mennyiséget kell fogyasztani. szemben a kizárólag növényi táplálékkal. A napsugarak segítségével bőrünk D-vitamint képes előállítani. másokból viszont testünk kisebb mennyiséget igényel (a vas. Ásványi anyagok Az ásványi anyagok egy részéből nagy mennyiségre van szükségünk (kalcium.

ezért meg kell tanulnunk azt is.csak lassan. DOBJUK EL! Bőrirritáció Dörzsöljünk finoman egy keveset valamelyik puha testrészünkre (pl. az emlősök vagy a rovarok megesznek egy bizonyos növényt. nem nyálkás vagy féregrágta-e! Ha igen. mint a keserű mandulának vagy a baracknak. a frissebbek rágcsálásával kezdjük. Ne higgyük azt. a fájdalom elmúltáig azonban ne együnk semmit! Ha nagyon súlyos a helyzet. Némelyik öreg növény megváltoztathatja kémiai összetevőit és mérgezővé válhat Szaglás Zúzzunk össze kis mennyiséget a növényből! Ha olyan a szaga. Ezek felhasználásához csak annyit kell tudnunk. indák. hogy milyenek és hol tudjuk őket megtalálni. el fogja fogadni és nem löki ki magából. igyunk sok meleg vizet. bőrkiütés vagy duzzanat jelentkezik. Némelyik növény még zsírt is tartalmaz. amelynek nagyon alacsony a tápértéke. virágok. Egy kevés szén lenyelése hányást idéz elő. Ha bármilyen kellemetlen érzés. a hónalj és könyök közti területre)! A növényből préselt lével is elvégezhetjük ezt a próbát. Létezik néhány ehető növény. fokozatosan növeljük a bevitt mennyiséget! Ha hagyunk időt rá. A vízzel péppé kevert puhafa enyhíti a gyomorfájdaímat. melyek mérgezőek. dobjuk el. és felszívja a mérget. és kerüljük a jövőben is! . NE együk meg a növényt! Ha gyomorpanasz lép fel. a torok hátsó részének ingerlésével idézzünk elő hányást! A szén hasznos hánytatószer. hogy gyomrunk hozzászokjon az új ételhez. a legjobb része már hiányzik: a tápérték többségét a rajta található lárvák vagy férgek adják.bokrok. Ellenőrizzük. az az ember számára is fogyasztható! A majmok étrendje fogódzót adhat. továbbá gazdagok proteinben és szénhidrátokban. A növények alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak. de garanciát ez sem jelent. hogy adott növény alkalmas-e emberi fogyasztásra. hogy csak azért. és a főzött ételhez adjuk hozzá a zöldségeket . zuzmók. mert a madarak. kúszónövények. de mindegyik biztosít a test megfelelő állapotának fenntartásához szükséges nyersrostokat Semmilyen növényből ne együnk egyszerre nagy mennyiséget! Ha nem vagyunk hozzászokva a növényevéshez. Csak Európában 10 000 ehető növény él. Szemügyre vétel Próbáljuk meg beazonosítani a növényt. hogy melyik tartalmazza a legtöbb tápanyagot Önmagunk védelme miatt azt is meg kell jegyeznünk. füvek. ÚJ NÖVÉNYEK FOGYASZTHATÓSÁGI VIZSGÁLATA Az itt leírt eljárást minden lehetséges új növényi élelem fogyasztása előtt alkalmazzuk! Egy növényt csak egyvalaki vizsgáljon meg! Ne egyszerűsítsük le a műveletet mindig végezzük el a teljes vizsgálatot! Ha bármi kétségünk támad.

a növény fogyasztását biztonságosnak tekinthetjük. gyomorfájás. Tépjük le a leveleket a szárhoz közel! A könnyen leszakítható levelek könnyen tönkremennek. hogy belekerülnének az edénybe. Az idősebb növények keményebbek és keserűbbek. ha ezt valamilyen rendszert követve végezzük. Levél és szár Általában a világosabb zöld. ismételt böfögés. zsákformába hajtogatott ruhadarabot. szúró vagy égető érzés). Gyökér és gumó . Megeshet. a növény nem váltott ki semmilyen kellemetlen reakciót* Helyezzünk egy kis adagot a szánkra! Helyezzünk egy kis adagot a szánk sarkába! Helyezzünk egy kis adagot a nyelvünk hegyére! Helyezzünk egy kis adagot a nyelvünk alá! Rágjunk meg egy kis adagot! Ha bármelyik esetben kellemetlen érzés lép fel (pl. hányinger. nyírfaháncsból készített tartót vagy egymáshoz illesztett nagy leveleket! így a begyűjtött élelem nem nyomódik össze és nem romlik meg olyan gyorsan. nyelv. hascsikarás) és nem jelentkezett semmiféle nyugtalanító tünet. irritáció. hogy még azelőtt elfonnyadnak és megromlanak. hajtsuk végre a következő lépéseket! Az egyes lépések közt várjunk öt percet. torokfájdalom. száj Ha nem jelentkezett bőrirritáció. fiatalabb hajtások ízletesebbek és puhábbak. DOBJUK EL a növényt és kerüljük a jövőben is! Nyelés Nyeljünk le egy kisebb mennyiséget és VÁRJUNK ÖT ÓRÁT! Ezalatt ne együnk és ne igyunk semmit! Evés Ha semmilyen reakció nem lép fel (pl.Ajkak. NÖVÉNYGYŰJTÉS Igazán egyszerű ugyan innen-onnan összegyűjteni néhány növényt. rosszullét. de jobb. hogy biztos legyen. A gyűjtögetőkörutakra vigyünk magunkkal valamilyen tárolót: üres táskát. fájdaiom a torokban.

Különösen a trópusokon sok gyümölcs héja kemény és keserű. de ne nyeljük le! Végezzük el a fogyaszthatósági vizsgálatot! Ne fogyasszuk el a rossz ízű. Szedjük le az egész gombát! Ha a tönköt elhagyjuk. Körbe-ásással csökkenthetjük annak az esélyét. színes gyümölcsöt vegyünk le! A kemény. Gyümölcs és héjasok Nagyobb növényt válasszunk! Csak érett. később nehezebb lesz felismerni az összegyűjtött gombát. hogy a bogarak megkárosították őket. baö-szerü moggá alakító gombás megbetegedés. Az ilyen szem hallucinogén anyagot tartalmaz és nagyon mérgező esetleg halálos is lehet NE FOGYASSZUNK AZ ILYEN NÖVÉNYRŐL SEMMIT! Gomba A legkönnyebben a közepes méretű gombák ismerhetők fel.a már kilazított növényt egy hegyes bottal kiemelhetjük. zöldes bogyók még hosszas főzés után is íztelenek maradnak. Hámozzuk meg az ilyen gyümölcsöket! A fa alatt heverő héjasok biztosan érettek. hogy elszakad vagy eltörik . keserű vagy csípős. A maradékot az ágakat bottal dobálva gyüjthetjük össze. Mag és gabona ÓVINTÉZKEDÉS: Némelyik halálosan mérgező. égető ízű magokat (hacsak nem állapítottuk meg biztosan. és ezeknél a legkisebb a valószínűsége annak is. Ezek anyarozsmérgezést kaptak. amely a gabonaszemet megnagyobbodott. fekete . A többit le tudjuk rázni. Ezek megízlelése még nem tesz kárt bennünk. hogy paprika vagy fűszer)! Némelyik gabona fején a megszokott magok helyett fekete színűek találhatóak.Nagyobb növényt válasszunk! Némelyiket nehéz kihúzni a földből. Az egyes gombákat . ha a fa elég alacsony.

egymástól elkülönítve tároljuk! így elkerülhetjük. különösen a trópusokon. Kerüljünk minden olyan növényt. hacsak egyértelműen biztonságos fajtának nem minősítettük az adott növényt! . amelyek a szervezetbe kerülve irritálnák szánkat és bélrendszerünket. ám mindkettő könnyen felismerhető: HIDROGÉN-CIANID-SAV (kéksav): íze és szaga a keserű mandulára vagy a barackra hasonlít. azaz gyermekláncfüvet)! . hacsak egyértelműen biztonságosnak nem minősítettük! A vadrebarbara vörös csíkos szára ehető. vagy égető érzésről ismerhető fel. vagy ingerlő szőrök találhatók rajtuk. hogy az esetleg leszedett mérgező gombafajta fogyaszthatatlanná tegye a többit is! KERÜLENDŐ NÖVÉNYEK FIGYELEM! MÉREG! A növényvilágban leggyakrabban két méreg fordul elő.KERÜLJÜNK minden tejes nedvű növényt. levele azonban mérgező. A legismertebb példa savtartalmú növényre a babérmeggy (Prunus laurocerasus). majd fogjuk meg a páfránylevelet a szára felett. Kizárólag szorosan összecsavarodott „hegedűfejét" fogyasszuk! Az északi mérsékelt övi területeken élő 250 páfrányfaj mindegyike ehető fiatal korában. amelynek babérszerű levelei nagyon hasonló mérget tartalmaznak. . Fiatalon. a barack és a szilva. frissen és szárazon viszont mindegyik biztonságosan fogyasztható.KERÜLJÜK a szárukon vagy levelükön apró szőrökkel borított füveket és egyéb növényeket! Nagyítóval vizsgálva nem egyenes.KERÜLJÜK a régi és fonnyadt leveleket! Némely fa levele fony-nyadás közben halálos hidrogén-cianid-savat termel. bár némelyik túl keserű és rossz ízű. száraz. a málna. amely akár halált is okozhat. a pitypangot. hacsak egyértelműen biztonságosnak nem minősítettük (mint pl. . amelyeket fogyasztás előtt el kell távolítanunk. amelyre illik ez a jellemzés! .KERÜLJÜK a láthatóan öt részből álló gyümölcsöket. . hanem inkább horog alakú szőröket láthatunk. A bürök szárán vöröses-Iilás foltok találhatóak. Morzsoljuk össze a leveleket és jegyezzük meg a szagot! Kerüljük az összes ilyen szagú levelet! OXÁLSAV: Sója (oxalát) néhány növényben.KERÜLJÜK a vörös növényeket. A tetejüket ott tépjük le. pl. hogy eltávolítsuk a szőrt! . a cseresznye. A bőrre vagy nyelvre kerülésekor az éles. és húzzuk rajta végig a kezünket. ahol még puhák. Ilyen a szeder. szúrós. a vadrebarbarában (általában a levelében) és az erdei madársóskában (Oxalis aceto-sella) természetes formában megtalálható.KERÜLJÜK az érett saspáfrányt (Pteridium aquilinium)! Megsemmisíti a szervezetben lévő Bvitamint és sajátos vérállapotot hoz létre.

jegyezzük meg a színét.Virágok: Szezonálisak ugyan. a legtöbb állat elfogásához azonban csapdát kell készíteni. egyedi eseteket kivéve. amelyek a legtöbb területen és az év legnagyobb részében megtalálhatóak! Akár egy-két növény tökéletes ismerete is eldöntheti. mind a módszer ismeretét. Ezeket tanuljuk meg elsőként és legalaposabban! Mérsékelt övi területek: pitypang. a formáját. vagy kicsi és kemény. alakját. Kizárólag a botanikusok képesek a világ távoli helyeiről származó növények közül felismerni egy maroknyinál többet Azokat a növényeket tanuljuk meg először. Nyáron az északi területekre a mérsékelt övi jellemzők vonatkoznak. Néhányat közülük (mint a hernyókat és bogarakat) különösebb hozzáértés nélkül is össze tudjuk gyűjteni. fügekaktusz. SEGÍTSÉG A NÖVÉNY FELISMERÉSÉHEZ: ^ . zuzmó (északon és délen). kemény és diószerű burka van. lórom.mindkettő feltételezi mind az állat. hüvelyes vagy toktermésü? Gyökerek: A felismerésben ritkán segítenek. a méretét. Partvidék: tengeri hínár és tengerisaláta. útifű. hogy egyedül vagy fürtökben terem-e.és Dél-Amerika). Szubtrópusi és trópusi területek: pálma. bambusz. vadfüge. . kerek vagy szalagszerü? Csipkézett vagy karéjos? Levélkékből all? Egyszínű? .NÖVÉNYEK FELISMERÉSE E könyv a világ számos növénye közül csak néhányat tud egy kis összeállítás keretében bemutatni és ábrázolni. majom-kenyérfa.Gyümölcs és mag: Húsos. Ha ismerjük élőhelyüket és földrajzi eloszlásukat. méretét. ÁLLATI TÁPLÁLÉK Minden állat élelemforrás. Sarkvidéki területek: lucfenyő és fűzfa (északon). vagy el kell azokat ejteni . vagy csak néhány ága van? . és hol helyezkedik el. máris csökken a kockázat . csalán. életben maradunk-e vagy éhen halunk. . akác (kivéve Észak. de ha látjuk.Forma és méret: Magas és fához hasonló a növény? Vagy alacsony és lágy szárú? Bokros és ágas. Száraz és sivatagos területek: meszkálkaktusz (agávé). hogy a növény egyedül vagy fürtökben hozza-e. mint a mag? Jegyezzük meg a színét.Elhelyezkedés: A növények csak a nekik megfelelő körülmények közt élnek.Levelek: Nagy vagy kicsi? Lándzsa alakú.

amelyekre a sűrű növényzetben figyelünk fel a legkönnyebben. A nagyobb növényevőknek étvágyuk csillapításához egész nap legelniük kell. ezért minden nyoma azt jelzi. hogy átvészeljék a telet. A másik állattal táplálkozó állat akkor vadászik. hóban és vizes homokban könnyebben észrevehetőek. Némely állat (köztük a nyúl) soha nem tesz meg nagy távolságot. A legtöbb emlős csak hajnalban és alkonyaikor mozog. Be!eszivárgott-e már a víz. milyen csalétket használjunk. . Ha képesek vagyunk felismerni az állat hagyta jeleket és azonosítjuk az állatot. A lábnyom korát pontosan megállapíthatjuk annak élessége és folyadéktartalma alapján. milyen csapdát állítsunk.ez a periódus még az egyébként dús csontvelőt is megviseli. Minél öregebb az állat. hol isznak! Rá kell jönnünk. a nyoma legfeljebb pár órás lehet. hogy még pontosabb ismereteket szerezzünk. Kutassunk ilyen ösvények nyomai után! A nyomok nedves terepen. ám az általános természetrajzi tudást a természetben tett megfigyelésekhez kell felhasználnunk. és milyen csapdát kell állítani nekik! Találjunk egyensúlyt az ösztönös kímélet és a túléléshez szükséges igényeink között! Iz és húsmennyiség szempontjából a kifejlett nőstények a legmegfelelőbbek. esetleg megtöltötte-e már az eső? Elkenődött? Minél tisztább a nyom. a nyúl) többsége azonban általában csak éjjel táplálkozik. Némelyik apró állatnak olyan gyakran kell ennie. és ezen csak rossz idő esetén változtat. annál több zsírt raktároz és annál keményebb a húsa. Nem tehetünk mást. hogyan lehetőket a legkönnyebben leölni. mitesznek. A felnőtt hím közvetlenül a párzási időszak előtt (amely fajoktól és éghajlattól függően változik) a legkövérebb. de akadnak olyan jelek is. De úgy is sikerrel járhatunk. A kora reggeli nyomokat talajszintről figyelve vehetjük észre. hogy milyen módszerrel ejtsük vagy fogjuk el. Minél fiatalabb az állat. ha el akarjuk ejteni őket. ZSÁKMÁNYKERESÉS Nagyon kevés olyan szeglete van a világnak. annál jobb. Csak a legnagyobbak és legerősebbek kalandoznak egész nap. Nyomok és jelek A legtöbb állatnak állandó szokásai vannak és állandó útvonalon közlekednek vízlelőhelyeik. ahol nincs vadon élő állat. hol alszanak. táplálékszerzőhelyeik és otthonuk között. tudni fogjuk. hogy kisebb megszakításokkal egész nap aktív. ha nem látjuk az állatot. majd a zsírt a nyárra leadják. Jelenlétük azonban néha távolról sem egyértelmű. csak csapdát állítunk neki. A párzási időszak során a hím egyre soványabb lesz. A földön talált láblenyomat mérete arányos az állatéval. Ha az állat leverte a harmatot vagy elszakította a pókhálót.Minél többet tudunk az állatról. annál nagyobb valószínűséggel új. annál soványabb a húsa. Nekünk is ezt kell tennünk. A kisebb emlősök (mint pl. mint próbálkozunk és a hibákból tanulunk! Ismerkedjünk meg az egyes fajták szokásaival! Derítsük ki. amikor prédája aktív. hogy valószínűleg a közelben van. eltűnik róla a zsír . Az állatok azért raktároznak zsírt.

ezért az állat csak foltokban tudja leenni.olyanok. Az állat fogának nyomai általában tökéletesen iátszanak a kérgen. A mókusok magasabban eszik le a fáról a kérget. Az alacsony rágcsálásnyomok valószínűleg rágcsálóktól származnak. A tapasztaltak már arról is felismerik az állatot.télen a kéreg sokkal erősebb. tiszta körvonalú harapásokat hagy hátra.vagy csőrnyomokat hagyott a héjason. a részben elfogyasztott gyümölcs. hogy a magasban van az odúja. Az alagút magassága az állat méretét mutatja. vagy egy bizonyos . amelynek darabjai gyakran leesnek a földre.ezáltal agancsával lekoptatja a kérget és összekarcolja a fát. a kitépett gyökerek pedig pocokféle állatokra utalnak. A földön heverő tobozdarabok szintén mókusok nyomaira utalnak. Az ürülék megmutatja. és nagy. A hódok favágó munkájának eredményei a kúpos csúcsok és a levágott tuskók . ezért az állat a neki nem tetsző darabokat eldobhatja. hogy milyen fog. A nyom mentén letört ágak magassága szintén az állat méretére utal. Különösen a fiatal fák és bokrok kérge. míg a szarvasoké függőlegesek. a héjasok megharapdált külső felülete. A szarvas nekidörzsöli agancsát a fának. a mókus és számos kisméretű rágcsáló étrendjének. teljesen lehúzott fakéreg . mennyire frissek a letört ágak! Elszáradtak már a letaposott levelek? Még mindig zöldek és rugalmasak a letört ágak? Hasznos még a fákon és fatönkökön található nyom. vagy hogyan vágta fel a magokért a fenyőtobozt. A fa alatti feltört héj szintén mókust jelez: elképzelhető. (Míg a mezei nyúl pl. Ezek nemcsak az állat jelenlétére utalnak. a táplálkozás jelei és a meghagyott étel. hogy tompa. Vizsgáljuk meg. így általában csak a fatörzs egyik oldalán (ott is csak részletekben) fogyasztja. a zsákmányul ejtett fészek mind-mind azt jelzi. a húsevő állat prédájának maradványa.Néhány állat alagutat fúr a sűrű aljnövényzetbe. a lerágott hajtások. vízszintesen le lennének nyírva. ága vagy rügye képezi fontos részét számos állat . de segítenek meghatározni a csalétket is. Ha a fiatal fák mintha sövényszerűen. jól látható fognyomokat hagy maga után. milyen állat hagyhatta. amelyet a csapdába kell helyeznünk. kopott széleket hagy maga után. Táplálkozás nyomai A fáról letépett kéreg. Az üres héjak közelében föld alatti rágcsálóodúra is akadhatunk. ha a héjas és a toboz a fakéreg közé van ékelve. Sok szarvas a törzshajtásokat úgy rágja le. hogy a közelben állatok élnek vagy vadásznak. hogy leszedje agancshártyáját és megjelölje területét . Az elhagyott gyümölcsök és héjasok ott a leggyakoribbak. Fognyomuk ferde. ahol bőségesen áll rendelkezésre élelem. mintha kisbaItávaI lennének kifaragva.köztük a szarvasok és kecskék egyes fajtái. A juhok és kecskék szintén a fák kérgét fogyasztják. a mezei nyúl.) A szarvasra utaló másik jel a nyáron hosszú foszlányokban. Az azonban makkevő madarak munkájára utal. hogy egy másikat kóstoljon meg.

a nagy állatok légzése párafelhőt képez. korhadó fákból táplálkoznak. Ürülék Az állat fajtájáról ürüléke adja talán a legpontosabb tájékoztatást. magevő madarak ürüléke kicsi. mit evett az állat. főleg a víztől távoli magasföldeken. valószínűleg nemrég még tevékenykedett ott valamilyen állat. Hajó helyről figyelünk. hogy állatok nyomait jelzik. Némelyikük (mint a nyúl és az ürge) nem . A nagy. A kisebb. Nyissuk szét az ürüléket. Némely állat. milyen régen járt ott az állat Az ürülékre a legyek hívhatják fel figyelmünket.legyen az hal.ahol van zsákmányállat. Szemünket is tartsuk nyitva! Hidegben pl. illetve gyümölcsevők. Földtúrásnyomok Néhány állat bogarakat vagy gumós gyökereket keresve feltúrja a földet. az ürülék szárazsága pedig azt jelzi. Az alvó. Emlősök: Számos emlős ürüléke a végbélnyílás mirigyei miatt erős illatanyagokat tartalmaz. Ez a tudás csapdaállításkor is jól használható. míg a bagoly és a héja köpetet öklendez vissza.magasság alatt a fák alsó ágai le vannak kopasztva. így kiderül. ott felbukkan a ragadozó is. A laza ürülék azt jelzi. bogár.és fészkelőhelyet a faágakon és az alattuk lévő földön található bőséges mennyiségű ürülék jelzi.meg nem emészthető részeit tartalmazza. többnyire folyékony. a szarvas és a nyúl) ürüléke kerek és szalmaszerü részeket tartalmaz. A madarak általában az idősebb. Különösen a disznók forgatnak fel nagy földdarabokat. Szagok Figyeljünk a hangokra és szagokra! Egészen biztos. legelésző állatok. szarvas nyomaira bukkantunk. A kisebb karcolások ott jellemzőek. ami az ürülékükből is megállapítható: a húsevők és a mag-. A szag lényeges szerepet játszik a territórium kijelölésében és fontos párzási jel. ahol a mókus hajtás után kutatott. sáros pocsolya egyértelműen disznókra utal. hogy elérhető távolságban víz van. Ha a föld még omlós és friss. pl. pocok vagy rágcsáló . A húsevők . különösen a róka szaga nagyon erős.mi inkább tökéletesítsük! Néhány állat. mert ott sok lárva él. és ennek megfelelően tehetünk ki neki csalétket! Madarak: Szintén két csoportjuk van. pl. Az állat méretére ürüléke méretéből és mennyiségéből következtethetünk. A legtöbb ember elhanyagolja a szaglását . észrevesszük ezt a „füstöt" Vacak és odú Sok állat él odúban. madár. A növényzettel táplálkozó állat (mint a szarvasmarha.köztük a vadmacska és a róka . a borz és a medve vegyesen táplálkozik. A ragadozó madaraknak nem kell a víz mellett tartózkodniuk. amely az elfogyasztott hús . ott másfajta is előfordul . és ahol él egyfajta állat.ürüléke hosszú és vékony. mert a kisebb madarak mindig ahhoz közel tartózkodnak.

de legyünk ÓVATOSAK. de máshol nem gyakran akadunk össze nagymacskákkal.de azért ne a legnagyobbakkal próbálkozzunk! A nagyobb macskák felügyelet nélkül hagyott zsákmányát meg tudjuk szerezni. de azért egy-két kijáratot még ezek is fenntartanak vész esetére. Karmait (a gepárd kivételével) járás közben visszahúzza. . A nyulak vészkijáratát könnyű kiásni. lábnyom a jobb első. kiváló íjhúr készíthető belőlük. hogy használatban vannak-e (bár néhány állat . ezért jól meg kell főzni. de belenyomhatunk tüskebokrot vagy szögesdrótot is. általában éjszoko aktivek és kerülik az embert Láthatunk oroszlánt pl. de méretük fajonként változó. lábnyom a jobb hátsó láb képét mutatja. a 2. Rejtőzködnek. Inuk erős. Ürüléke hosszúkás és keskeny de általában elássa. mert tulajdonosa valószínűleg a közelben tartózkodikI Húsuk általában inas. de sehol sem gyakoriak. telpkioídásos felrántóhurok-csap-dát vagy csalétkes vermet siklóhurokcsopdá-val! Cseleteknek használjunk belső részeket vért vagy húst! A vadmacska nagyon hirtelen reagál. hogy kihalásszuk a lakót. Ausztráliát és az Antarktiszt kivéve minden kontinensen fellelhetőek. A ragadozó állatok általában elrejtik odúikat. Minden macska féle lehetséges táplálék . Az 1. a vad rezervátum bán. lábnyoma négy kisebb és egy nagyobb (hátsó) ujjbegyből áll. MACSKAFELEK A házimocskától a tigrisig terjed a skála. néha gyorsabb a dorongcsapdánái. és azt is jelzi. A kisebb macskák húsa inkább a nyáléhoz hasonlít. A közelben lévő nyomok és ürülék azonban elárulja odúik helyét. a borz . Csapda: Alkalmazzunk erős felrántóhurok-csapdát. EMLŐSÖK MEGJEGYZÉS: A lábnyom ábrázolása mellett semmilyen méretarány nem található.mint pl. Lábnyomok és egyéb jelek: Lábujjhegyen jár.törődik odúja elrejtésével. amelyek legtöbbször fás területeken találhatóak. Vizelete erős szagú. Legtöbbjük az állat egész családjára jellemző.az odújától távol eső állandó mellékhelyiséget használ).

rántóhurok-csapdát vagya csalétkes vermet siklóhurkos csapdával! A területen minél kevesebb emberi szagnyomot hagyjunk! Lábnyomok és egyéb jelek: Lábujjhegyen közlekedik. kíváncsiságuk azonban csapdába csalja őket. Távolítsuk el végbélnyílását! A kutya Távol-Keleten ínyencségnek számit. Madagaszkár és néhány sziget kivételével) mindenhol elterjedt. Külső ujjbegyei rövidebbek a belsőknél és a fő. Ki fin om ul t érzékeik miatt a ku tya féléket lehetetlen közelről becserkészni. Ha négykézláb mászunk. magunkhoz csalogathatjuk. Puha talaj esetén az odút akár ki is áshatjuk. . Csapda: A rókáknak felrantóhurokcscpdót készítsünk! Próbáljuk ki o lépcsőzetes csalétek-kioldősos vagy csa létekrúd-kioldásos fel. hátsó ujjbegynél. mert lehetséges élelemnek gondol MINKETI Húsa rágós.és Közép-Ázsiáro korlátozódik. Lábnyoma négy ujjbegyet és a karmok hegyét mutatja.KUTYAFELEK A róka és a többi kutyaféle a sivatagoktól az Arktiszig (Új-Zeland. A róka ürüléke földodújához hasonlóan orrfacsaró. vékony ürülékében táplálékától függően szór vagy bogármaradványok találhatóak. Hosszú. A farkas élőhelye mára szinte csak Észak-Amerikó-ro. valamint Észak.

Hiénák: Eszak-Afrikátál Indiáig megtalálható dögevőfajta (nem igazi kutya). A kutyához hasonlóan ejtsük el! Főzés előtt távolítsuk e! végbélmiri-gyeit! MEDVÉK Észalc-Amerikábon. Amed-ve szinte mindent megeszik. mérete 30x18 cm. Erősek és gyorsan futnak. széthasítja a fatönköket de betör a bogár fészkekbe is. Európában. tápláló zsirban gazdag ételt készíthetünk belőle. könnyen ösz-szetéveszthetö azemceri lábnyommal. Könnyen meg tudják ölni az embert. de utóbbiak közül csak a nagyobbak hatásosok. a medvék ugyanis a legtöbb hurkot eltépik. hogy elpusztuljanak a parazitái! A jegesmedvék máját NE együk meg. Nagyon veszélyes is lehet. Csapda: Dorong. amelyek leginkább o fákkal sűrűn benőtt területeket kedvelik (kivéve o jegesmedvéket). MESSZIRE kerüljük el őket! Ha csapdába tudjuk ejteni a medvét. egyedül élő állatok. hogy kifosztják a táborhelyet.ésszúrócsopdátkészítsünk. . Feltétlenül pusztítsuk el vagy ártalmatlanítsuk. Cibetmacskák: A trópusi Afrikában és Ázsióban élő dögevőfajta. Alaposan főzzük meg az élősködők miatt. Hátsó talpa hosszúkás. még az is előfordulhat. Élelmet keresve feltúrja a földet. karma jól kivehető. Lcb-ujjhegyei köze! vonnak egymáshoz. Sajót készítésű fegyverrel azonban vakmerőség lenne vadászni rá! Főzzük meg alaposan. mert a megsebzett medve nagyon veszélyes! Lábnyomok és egyéb jelek: Lábnyoma 5 hosszú karmot mutat. A legtöbb medvefajta képes fára mászni. mert halálos mennyiségű Avitamint tartalmaz. és Dél-Amerika egyes északibb területein megtalálható. Ázsióban.

hosszúkás ürülékét látható helyeken. friss halat használva csolétkül. Kiváncsi ó/latok.VIDRÁK Nehéz észrevenni vagy csapdába ejteni őket mert idejük legnagyobb részét a vízben vagy folyóparti odújukban töltik .a messzi északon . a nyest és o görény rejtőzködő állat . általában köveken találjuk. mérete 7.5x6 cm. a vidramenyét. Halszagú. ezért megfoghatjuk őket folyóparti felróntó-hurokcsapda segítségével. úszóhártyás lábnyoma szinte kör alakú. MENYETFELEK A menyét a hermelin. Lábnyomok és egyéb jelek: ötujjú.

Csak fegyverrel támadjunk rójuk! Csapda: Használjunk erős csalétekkel ellátott felrántóhurok-csapdát vagy csalétkes vermet siklóhurokcsapdáva! . Öt lábujja és erős körme van. ROZSOMAKOK Ezek a messzi északi területeken élő borz formájú állatok még a rénszarvast is képesek le-teríteni. A földhöz tapadva jár. egymástól nagy távolságban elhelyezkedő karom található. A fő párnán lévő szőr nehezen felismerhetővé teheti. ezért elülső és hátsó lábnyoma összeérhet. bar főként dögöt esznek. A főpárnán lévő szőr általában piszkos. . A menyét lábnyoma a legkisebb. Lábán öt.ha egyáltalán találunk csalétket a tundrán! Lábnyomok: Általában 8x7 cm. Óvakodjunk erős fogaiktól! Csapda: Csolétekrúd-kioídásos felróntóhu-rok-csapdát és dorongcsapdát állítsunk! Csaléteknek belső részeket vagy madártojást használjunk! Lábnyomok: Alig észrevehető. Sehol nem gyakoriak.viszont fontos táplálékforróst jelentenek. kivéve puha talajon.

kikotort mélyedésekben Található. Akár támadhat is. A feltúrt föld és a kibontott rovar fészek borz nyomaira utalhat. A hidegebb területeken téli ólmot alszik. élőhelye Észak-Ame-rika. A csapda legyen erős! Lábnyomok és egyéb jelek: Öt lábujj kinyúló karmokkal és nagy hátsó párnával. Átlagos lépéstávolsága 50 cm. Könnyen összetéveszthető egy kisebb medvéével. Afrika. harapása erős és veszélyes. és a kutyáéhoz hasonlít.BORZOK Tömzsi éjszakai állatfaj. dorongcsapdo és siklóhurokcsap-da alkalmazható. Ürüléke lapos. megtalálható Európa és Ázsia keleti részeitől Indonéziáig. Ne menjünk hozzá közel! A fiatal borz ize a disznóhúshoz hasonlít Csapda: Csalétek-kioldásos lábfelróntóhurok--csapda. . Kitaposott járata és ürítési területe kiváló hely a csapodnak.

Jól takarjuk be magunkat. A trópusi Afrikában és attól keletre. Éjszaka aktívak. hogy megközelítenénk). Inkább könnyebben megszerezhető élelem urán nézzünk! MAJMOK Szinte csők a trópusokon. ho ilyen állat területén. Menetirányukat a nyíl jelzi. viszon t merész és kíváncsi. A mérsékelt égövi területeken téli álmot alszanak. kiterjedt családi csoportosulásokban. egészen Ausztráliáig és Ázsiáig BŰZÖS BORZOK A hosszú szőrös farkú. Csapda: Ülörudos vagy csatét kés rugós szúró-csapda.DENEVÉREK A nagyon hideg éghajlat kivételével mindenhol megtalálhatóak. Okos állat. Még a legkisebb majmok is képesek fájdalmas harapást ejteni. kisebb állatokat fogyasztanak (ilyen a veszettséget terjesztő dél-amerikai vámpirdenevér is). Csalé teknekgyüm ölesöt. a bozótosban alszunk! A növényevők (óriás gyümölcsévé denevérként vagy repüiö rókaként is ismertek) nagyobbak. felróntóhurok-csapda vogysikíóhu-rokcsapda aíkai m az ha tó. halat. Kiváló táplálék. Ho megijesztik. (Lósd Sarkvidéki területek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben. legtöbbjük zajos. Jelek: Életmódjuk a legjobb nyom: meg sem próbálnak elrejtőzni. némelyik kiterjesztett szcrnyszélessége I m. végbele mirigyeiből büdös folyadékot bocsát ki.és DélAmerlkában él. FÓKÁK Lábnyomaik között hasnyom található. vagy valamilyen érdekes (kíváncsiságát felkeltő) dolgot használjunk. nehéz becserkészni (mór jóval azelőtt üvöltem kezd. áttolóban fákon élnek. A húsevők rovarokat.) . amiből előnyt kovácsolhatunk. apró borzra hasonlító bűzös borz (másnéven szkunk) Észak.

Éber. Afrika és Dél-Ázsia vadonjaiban található. . amelyről az óriási gyümölcsevö denevér táplálkozik. belezzük ki. üssük !eaz alvóhelyéről! Jeleké megtelepedett kolóniákat könnyű megtalálni. Arabian keresztül egészen Közép-Ázsia hegységeiig.megtalálhatóak. Az Európában és Amerikában fennmaradt kisszámú bölény védett A honosított ázsiai bively vadon él Ausztrália északi részén. Csapda: A fiatal állatok kivételével csak a legerősebb hurkok. Elkóborolt házi szarvasmarha különösen Afrikában fordul elő. hátulján kör alakú pata nyom.o gyümölcsévé denevérek azonban fákon is élnek.különösen ravaszak az öreg. általában barlangban laknak . SZARVASMARHAFÉLÉK A szarvasmarhafélék vízhez közel. Lehetetlen o közelébe kerülni. gyors állat. Távolítsuk elő szárnyát és lábát. kedveli a megközelíthetetlen helyeket. magányos bikák.1 Napközben. majd a nyálhoz hasonlóan nyúzzak meg! Csapda: Helyezzünk ki hálótarra a gyümölcsfára. o jól ismert tehén lepény kiváló tüzelőanyag. Kevés kecske él Európában és Észak-Afriká-ban. Lábnyomok és egyéb jelek: Két mély. omikor alszik. többségük Közép-Ázsia hegyei közt található. Európa és (ritkábbon) Észak-Afrika egyes részein. tetején elkeskenyedő. különálló. rugós.és dorongcsapdák hatékonyak. VADJUHOK/KECSKÉK A juh általában kis nyójakbon él az alpesi legelőkön és füves pusztákon Észak-Amerikó-ban. különösen a nagyobb növényevő denevérekből. Finom étel készíthető belőlük. A nagy szarvasmorhafelék veszélyesek lehetnek . csordában élnek A bölény és a többi vadon élő szarvasmarhaféle Észak-Amerika. Ürüléke.

Az antilop és a gazella egyaránt előfordul Afrikában és onnan keletre. jól füstölhető húsa van. Észak-Amerikában egyetlen fajta. ravasz. o villás szarvú antilop található. Csapda: A kisebb fajtáknál hurok..vagy dc-rongcsapdót helyezzünk ki.vagy dorongesopdót használjunk! Csaléteknek használjunk belső részeket [ezekhez a kíváncsiság vonzza őket)! Lábnyomok és egyéb jelek: Hosszúkás. egészen Indiáig. Jókora erővel képesek bökni és szúrni. a nagyobbaknál pedig (ábfelrántóhurok-csapdát. hasított paták. kér vékony. A félénk. Leginkább hajnalban és alkonyatkor aktív. A rénszarvasé jellegzetesen kerek. szúró. SZARVASOK/ANTILOPOK Ausztrália kivételével minden kontinens fával sűrűn bontott területein megtalálhatóak. Kiváló. A következő ábra arányosan mutatja a hózi juh (baIro) és a zerge (jobbra) lábnyomát Ürüléke c házijuhéhoz hasonlóan golyó alakú. szarva és agancsa pedig hasznos szerszám lehet. Az északi jávorszarvastól a mindössze 45 cm-es trópust szarvasig nagyon eltérőek lehetnek. Az első rész keskenyebb a hátsónál. A következő ábra méretarányosan mutatja az óz elülső és hátsó pata nyomát (fen t). Szarvára FEGYVERKÉNT tekintsünk! A nagyobb állatok agresszívak lehetnek.Még a juhnál is biztosabb féptű. és a sivatagos területeken élők kivételével a víz közeiében mutatkozik. Hegye a juhok esetén mindig. amelyek nem érintkeznek. vo la mint a . Túlzott reményeink azonban ne legyenek! Lábnyomok és egyéb jelek: Hasított pata. hegyes végű lábnyom. A kecskéé az elején sokkol gömbölyűbb. a kecskék esetén néha kiálló. kifinomult szaglással és hollóssal rendelkező állat csoportokban él. viszont finom ételt lehet belőle készíteni! Csapda: Helyezzünk ki az útvonalára hurkokat és rugósesapdát! Sziklás területeken a természetes akadályok kiváló lehetőséget biztosítanak a dorongcsapda számára. A szarvas bőre különösen rugalmas.

Húsa jó. viszont az élősködők miatt alaposan meg kell fózni. Figyeljük röfögését! A nagyobb kanok és őzöket kísérő fiatalabbak hamar támadnak. a pekari és a többi sertésféle mérete nagyon különöző lehet. VADDISZNÓK A sertés. bár a vorocskos disznó a szavannát kedveli. Csoportot alkotó családban. ha a melegben kifekszik pihenni. az embert is le tudják teríteni. a futó állatoké nem. Figyeljük meg a rénszarvas esülkszerű lábnyomát! A sétáló állatok első és hátsó lábnyomai egybeesnek . szájuk sarkában pedig két nagy fog (agyar) található. A mérsékeltövi területeken az ürülék télen könnyebb és szálasabb. de mindegyik maloc formájú. általában fával sűrűn bontott területeken élnek. Csapda: Az erős felrántóhurok-csapdót. Annak ellenére. Sokat közülük súrü szőrzet jellemez. orruk hosszú. hogy nem olyan éber. nehéz elkopni.rénszarvas lábnyomát (lent). télen zsírban gazdag. Az állatra utalnak még c facsemetéken lévő karcolások. Ürüléke lehet hosszúkás vagy kerek golyócska. Általában halomban található. amely gyakran a combon lévő artériához veszélyesen közel esik. dorongcsapdát disznóejtő szúrócsapdát az állat útvonalába . minta szarvas. a rágcsált és le evett fakérgek. Agyaruk súlyos sérülést okozhat. Erre akkor von o legnagyobb esélyünk.

szörtelen disznóra hasonlít Az ösvényén kihelyezett hurokkal. A nyulakat a Icgköny-nyebb elkapni. A teve köp. odúszerű alvólyukban alszik. sokadmagával él. A mezei nyúl nem . mint a sivatagban és a dzsungelben. lógó orrú. szilárd vagy elvékonyodó.. de honosították Ausztráliában is. Puha talajon rövid. Elfogásához nagyon erősszúrócsapdc vagy lőfegyver szükséges.vagy dorongcsap-dóval ejtsük el! ÜREGI (HÁZI) NYULAK/ MEZEI NYULAK Az ember sok helyen elterjesztette a nyulokat. és erősen meghoraphetjo ez ember kezét. Ürülékük gyakran alaktalan. ezért a csap-dót bármilyen csalétekkel elláthatjuk. amelyet elsőként próbálunk meg csapdába ejteni! A sarki nyúl és a mezei nyúl a messzi északon akár meg is mentheti oz életünket. vagy reménykedjünk egy éppen arra haladó csoport megjelenésében! A disznó mindent megeszik. TEVÉK Vadon el Eszak-Afrika sivatagaiban és Közép-Ázsiótól északra. de sosem hosszú. oldalsó lábujja különbözteti meg a vaddisznót o szarvastól. Földtúrósok és dagonyázóhelyek jelzik legbiztosobban a jelenlétüket. Lábnyomok és egyéb jelek: Hasított patájával a szarvaséhoz hasonló nyomot hagy. A fiatalabb állatok patája hegyesebb. arcát vagy testéi LÁMAFÉLÉK Az Andoktól egész Patogóniáig fellelhető alpakát. A vo rücskös disznó nagy. A legtöbb területen ez legyen az az óllat. guacanót és vikunyát az antilophoz hasonlóan ejtsük csapdába! A lámc és alpaka félig háziasított fajta:jelzik. szúró. TAPÍROK A trópusi Amerika és Délkelet-Ázsia erdőiben élő félénk állat leginkább egy nogy. hogy emberek élnek a közelben. A csapdát a járatba helyezzük! A fiatal nyúlok egészen nyugodtan fekszenek. gyakran jól kitaposott jóra tokbon. Legtöbbjük odúban.helyezzük. Megtalófhajtuk őket jóval az Északi-sarkkör felett (havasi vagy sarki nyúl) éppúgy. akárfelisemelhetjük őket a főidről.

A hátsó láb keskenyebb. Csapda: Egyszerű hurkot is alkalmazhatunk. Az üregi nyúl lábnyoma hasonló. hogy egy másik állat eivigye a zsákmányunkat Lábnyomok és egyéb jelek: Szőrös talpa nem sok nyomot hogy a puha földön. hosszú hátsó és rövid első lábának együttese azonban jellegzetes. bár a felrántóhurok-csopda a legjobb választás. hogy étrendjük a bőséges. nem pedig rrtögé esik. de kisebb (4x2. feljegyzett olyan eseteket. A fák kérgének alját rágcsálva rajtahagyják két metszőfoguk nyomót. és négy lábujj található rajta. mert a levegőben tartja az állatot. és rendszeres járatai sincsenek. kemény. és ezzel csökkenti annak esélyét. A patkányok és egerek szin te minVESZÉLY! NYÚLEVÉS MIATT ÉHEZNI A nyulak nyújtják a legkönnyebben megszerezhető élelmet. A mezei nyúl első lábán öt lábujj található. amelyek közül a belső rövid. bár legtöbbjük túl kicsi ahhoz. kerek golyócska. Futás közben c hátsó lábnyoma az első lábnyoma elé.odúban él. hogy csapda fogságába essen. A rág csálókat o legkönnyebb elkapni.5 cmj. . Ürüléke apró. Az egyes fajták nyomait nehéz megkülönböztetni. könnyen megszerezhető nyúlhúsból állt. amikor a vadászok annak ellenére éhen haltak. húsuk ugyanakkor nélkülözi az ember számára alapvető zsírt és vitamint. mint amikor oz ember a párnát ütögeti. A nyúlok által kiadott figyelmeztető jelzés orra hasonlit. és ritkán hagy nyomot. KISEBB RÁGCSÁLÓK Azemlősök talán legnépesebb csoportja. A Hudson Bay Company pl. A myxoma-tosis nevű nyúlbetegség még a föld felett éiő nyulakhoz is eljut.

Csaljuk őket ketrec. A vadászok szó szerint halálra ették magukat. Minél több nyulat fogyaszt az ember. de ónnál kisebb állat szintén Dél-Amerikában él. A myxomatosis vírusos megbetegedés. fogjuk el mindet! Tengerimalac és házi tengerimalacok: Erősen háziasod tak fö élőhelyükön. alacsonyan fekvő területein fordulnak elő. Gyümölcsöt és leveles zöldséget csalétekként használva könnyen csopdóba csalhatjuk őket.könnyen lerohanhatjuk és leszúrhatjuk. Dél-amerikai vízidisznók: A kisebb birka méretű. Nutriák: Az előbbihez hasonló. pedig a növényi táplálék biztosította volna életben maradásukat. amely különösen a fej nyálmirigyeinek megduzzadá-sával jár. Kiváló élelmet jelentenek.vagy dorongcsapdába! A patkányok betegséget hordoznak: belezéskor ügyeljünk ró. nyúllá-zat) hordoz (fásd Rágcsálók/ v J denhol előfordulnak. ha a növényzetet eltakarja a hó. tüskéje azonban sérülést okozhat . Afrikában és Ázsióban sok változata megtalálható. és lomhává. A nyúzás után a fertőzés egyetlen jele a májon fellelhető fehér folt. családokban élő állatok Dél-Amerika trópusi. A nyúl és számos rágcsáló tularémiát (nyúlpestist. A nyulak ilyenkor taszítóan néznek ki. az Andokban.Az ember a nyúl emésztéséhez saját vitaminjait és ásványi anyagait használja fel. Földön éló fajtája ügyetlen . hogy ne sértsük meg belső szerveiket és alaposan főz-zü k meg őket! Csők éldemkén t iá tjük c két szívesen: ho elözönlik táborhelyünket. Félig víziói la tok: könnyen tekergethetjük őket a csapdosorba vagy a csapdába. Ha ezeket nem pótolja a test. Némelyik fára mászik. TARAJOS SÜLÖK Amerikában. a betegség azonban nem veszélyes az emberre. amelyek aztán a székletben kiürülnek. Európában vadon fordul elő. ízletes. és a túlélő kizárólag a nyúl-húsra hagyatkozhat. gyengeség és más vitaminhiánnyal járó tünetek lépnek fel. Ez a helyzet akkor fordulhat elő. ho elzárjuk a víz felé vezető menekülési útvonalai Húsa sovány és ízletes. sokszor vakká teszi a nyulat. annál rosszabbá válik a helyzet.

Észak-Amerikában. Finom élelem. különösen a farka. ezért köny-nyen le tudjuk rohanni. Ázsióban.HÓDOK Vaskos. kérget és faforgácsot a víz közelében! SÜNDISZNÓK Félénk éjszakai állat. illetve Európa és Ázsia északi részén élnek. Európában. egészen Indonéziáig megtalálható. ahol felemelkednek a fákat rágni! Lábnyomok és egyéb jelek: Öt lábujj karmokkal. Az összegömbölyödött példányokat a . amelyből gyakran csak négy látszik.vagy doronöcsopdátarra a helyre . Afrikában és onnan keletre. Keressünk gátat és hódlakot ki döntött és megrágott facsemetéket. gátépítő vízió fiatok. Csapda: Helyezzünk erős hólót vagysiklóhur-kokat a vízre 1 Tegyünk felrántóhurok. itt lehet őket csapdába ejteni. kerek. Elég lassan halod. A mérsékelt égövi területeken téli álmot alszik. pikkelyes farkuk evezőlapáthoz hasonlít. nagyobb\ mint 15x10 cm. Napközben jól elrejtett lakóban fekszik. A folyók mentén állandó járatokat használnak. A hatsó talp úszóhártyás.

Inkább do-rongcsapdöt használjunk -a sündisznó szívesen szaglászik az akadályok körűi! Lábnyomok: Öt lábujj hosszú karmokkal. Többek között héjasokkal. ezekkel vadul védekez- . mert óltolóban parazitákkal fertőzött! Bőrét tüskéivel együtt le tudjuk nyúzni. Ausztráliát és Új-Zéfondot kivéve mindenhol előfordulnak. Éberek és gyorsak. Fiatal példányokat keresve fosszuk ki fákban lévő odújukat! Óvakodjunk éles fogaiktól. némelyek modarak tojásával táplálkoznak. A sün élelemnek megteszi.legkönnyebb elkapni. hajtásokkal. gyümölccsel. A legtöbbjük éjjelnappal aktív. A hidegebb területeken téli ólmot alszanak. de óvatosan nyúljunk hozzá. amelyekből általában csak négy látszik. A mókusok és a prérikutyek a sarkvidéket. Alaposan főzzük meg! Csapda: A hurok nem hatékony.

Többségük éjszaka aktív. Túl gyorsok. Tas-mán iában és Pápua Új-Guinea egyes területein élnek.és hulladék . amelyek óriási nyúllábnyomra hasonlítanak (az elülső lobokra nem támaszkodik rá es nem használja mozgásra). karmokban végződő lábujj ozelső. ha mór egyikük csapdába eseti. de elkopni nem könnyű! Csapda: Dorong. OPOSSZUMOK Az Egyesült Államok déli részétől egészen Dél-Amerikáig honos.neki Földön élő fajtáik odúban. ágakból rendetlenül összerakott fészek a fán mind a mókus jelenlétére utal. amelyre kihelyezhetnénk! A fán élő kengurut gyümölccsel. amelyiken a mókus éli A mókusok még akkor is azon fognak átvágni. húzzák meg magukat A vörös óriáskenguru távol merészkedik a víztől. Nagyobb fajtájuk hátsó lábává! erőset tud rúgni. nem tudjak őket lerohanni. A mókus többnyire kiváló eledet.és felrántóhurok-csapdát használjunk annak ellenére. napközben barlangban stb. levelekkel és gyökerekkel csalogassuk le! Lábnyomok és egyéb jelek: Mindössze két lábnyom. Ehető ugyan. sokszor nagy kolóniákban élnek. Némelyik ügyesen mászik fára. öt a hátsó lábakon. kisméretű dög. hogy a nagy nyílt területen nem kínálkozik olyan ösvény. rágcsált dió. KENGURUK A törpe kenguruval (wallaby) és egyéb rokonaikkal együtt kizárólag Ausztráliában. Lábnyomok és egyéb jelek: Négy vékony. toboz a fák alatt. Megrágott kérgek. Csapda: Kisméretű csalétekrúd-kioldcsos fel-róntóhurok-csapdát alkalmazzunk! Feldarabolt gyümölccsel vagy madártojással csalogassuk oda az állatot! A fán élő mókusoknak helyezzünk ki egy rúd mentén 5 cm-enként hurokcscpdókott majd a rudat döntsük neki o fa törzsének.

A borzhoz hasonlóan ejtsük csapdába! MOSÓMEDVÉK A macska méretű. Éjjelente előbújik a fáról vagya sziklaüregéböl. Észak-Európa egyes területein honosították. borz méretű. hogy gyűjtögessen. . fekete pofájú állat. kisebb emlősökre vadásszon. Leginkább a vizparti erdősegeket kedveli. Azoposszumpás-tetom hagyományos amerikai étel. Elülső lába kicsi és kerek. Eukaliptuszerdőben. Ausztráliában élő állat (egy fajtája Tosmónia szigetén is előfordulj. Csaléteknek használjunk leveses gyümölcsöt tojást vagy bármit.évá óllatok. ahonnan éjszaka bújik elő. Rokona az Amerika trópusi részein honos rákévá mosómedve. a hátsó pedig nogyobb és hosszúkás. puhatestűekre. száraz területeken él Föld alatti odúban lakik. kivehetően koromban végződő lábujj. bozontos. hogy békáro. Csapda. Észak-Amerikában sűrűn előfordul. Csa p da: Csclétkes felrön tó hurok-csapdát használjunk! Lábnyomok: Öt hosszú. vagy bogyókat. bogarakra. Toíakodóan kíváncsi éjszakai állat. Kiválóan masznak fára. Ausztráliában és Ázsióban élnek hasonló. de az oposszummal nem rokon állatok. ami rendelkezésünkre áll! Toíakodóan kiváncsi állat VOMBATOK Kövérkés. héjasokat gyűjtsön. csíkos ferkú.

de horgászhatunk is rájuk csaliba telt bot segítségéve!.köztük o ravasz és agresszi v in do . Az 13 m-néi kisebbek lehetséges táplálékot jelentenek. A teknős képes visszahúzni fejét ezért Iehet. és némelyik . hogy bele kell szúrnunk. A szelenceteknős pl. A nyomok elvezetnek a tojásokhoz. a fejét és c nyakát (némelyik nyakában méregzsák található)! Főzve o legjobb. de vigyázzunk. még pórzáskor sem megy be a vízbe. mert kiválóan álcázza magát. Élőhelyén MINDIG feltételezzük. amelyet ha lenyel az állat. ami igazi ajándék a tengeri túlélő szamára Hálóval fogjuk ki. ne érjünk hozzá állkapcsához vagy úszólábához! A hátán védtelenné válik Vágjuk fel a hasát és távolítsuk el beleit. Csapda: A kisebb krokodilok csapdáját viz mellé állítsuk. A legjobb falatok a farkából készíthetőek. ahonnan csak tojásrakáskor bukkonnak elő. vagy egyszerűen húzzuk ki a vízből! Szárazföldön bot segítségével fordítsuk a hátára. mert gyakorlatilag páncél borítja őket. de néhány leguán és a varánusz harapása súlyos sebet okozhat. Viszont oz összes kígyó ehető. mint a harapósa. é5 hosszú ideig képes a viz alatt feküdni arra várva. beakad a nyelőcsövébe! Elpusztításához is a csaliba rejtett hegyes pálcát használjukI Úgy is megölhetjük. hogy a közelben tartózkodik. A legtöbb gyík félénk. ami majdnem olyan veszélyes. amelyekért mélyre kel! . Némelyik teknős távol a partoktól is felbukkan. NE próbáljuk meg elejteni a néhány in dón éz szig eten honos hatalmas (2 m h osszú) komodói sárkánygyíkot! A gyikokat farkuknál fogva próbáljuk meg elkapni!A kisgyikok gyorsan mozognak. és a karmaik is erősek.hatalmas mérető.HÜLLŐK KROKODILOK/ALIGÁTOROK E csoport képviselő i szírt te az összes trópusi és szubtrópusi területen megtalálhatóak. Ki-belezés utón süssük meg parázson! Amikor a páncél kettéválik . hogy nem esett-e gyik a nap segítségéve! működő lepárló fogságába!A nagyobb gyíkoknak állítsunk csapdát! víziteknősök/ SZÁRAZFÖLDI TEKNŐSÖK Ez a hüllöfojta kiváló táplálék Többségük sós vagy édesvízben él. Húsa nagyon dús. A nagyobb példányokat kerüljük el.ausztráliai torkolati krokodil . hogy figyelmetlen tápláléka a közelébe merészkedjen! Farkával kaszáló mozdulatot tehet. A nőstényben található tojások ehetőek. Néha gödörben is csapdába ejthetjük őket de ellen -őrizzük azt is. elkészült Nyomok: A tojásrakás miatt a partra kimászó nőstények traktorszerű nyomokar hagynak a homokban. ez a része szilárd és nagyon ízletes. ezért csak kis mennyiségben fogyasszuk! A vére még töményebb. cm ezek mérgezőék (lásd Veszélyes állatok és Mérges kígyók az Egészség fejezetben). de okod néhány szárazföldi fajtájuk is. hogy éles eszközzel nagy ütést mérünk a szemei közé! GYÍKOK Az arizonai óriásgyikot (viperagyík) és o mexikói viperagyíkot (gyöngyös gyik) könnyen ellehet kapni.

az apró levelibékától egészen az afrikai óriásbékáigf amelynek akkora a fába. hogy húsuk megpuhuljon. 1/okítsuk el fénnyel . hogy lenyelje. Könnyű őket elkapni. a kacsa. hátrahojlo fogukkal azonban erősen belénk marhatnak. viszont óvatosak is. és még legnagyobb példányuk is túl nagynak találja oz embert ahhoz. ha nincs megfelelő felszerelésünk! A nagy óriáskígyók . a fájd. azonban nem mindig egyszerű elkapni őket.ásnunk. A vad szárnyasok a legfinomabbak (c fácán. NE együk meg! A szalamandra és a gőte o vízben vagy amellett található. aztán a biztonság kedvéért MADARAK Minden madár ehető. töböségüír erősen mérgező börváladékot termel. o lúd és c tojótyúk). Csapda: Legkönnyebb a ragadozó madarakat (pí. A kígyók kiválóan álcázzák magukat. magason a hegyekben és a sarkvidéki terű leteken). amely mindig o viz közelében van. hogy észrevennénk a folyton körülöttünk mozgó példányokat A fán élő kígyót üssük le az a gr ói. mint a délamerikai anakonda . ha a kígyót nem letépjük magunkról. bőre voracskos.égő fadarab is megteszi majd üssük őket agyon! Nappal vadásszunk rájuk horog. a nagy példányokkal azonban ne is próbálkozzunk! Nem mérgezőek. a dögevőket (pl.Így az Afrikában. Rossz íze van. KÍGYÓK Küzdjük le a félelmünket és ismerjük meg szokásaikat! Ne próbáljuk meg elkapnia túl nagy méretúeket vagy azokat.nagyon nagyra. c fúrj. csak némelyik izletesebb a másiknál. gyakran csak mozgásuk leplezi le őket Jó pár napot eltölthetünk anélkül. a keselyűt) és . A békához hasonló módszerrel fogjuk meg > Éppúgy fogyasztható. a sast és a héját). Mindenhol előfordulnak (a nyílt tengeren. Általában félénkek. amelyekről tudjuk. Brekegésük elvezet tartózkodási helyükhöz. hogy különösen mérgesek NE próbálkozzunk akkor se. Főzzük meg őket. szemölcsös. A marás következménye kevésbé lesz súlyos. így néhány napig nem romlanak meg! KÉTÉLTŰEK Az összes béka ehető. A varangyosbéka a víztől távol található. sokuk pedig kiválóan álcázza magát A ragadozó madarakat alaposan főzzük meg. mint a béka. madzag és rovarszerű csali segítségével! A nagy békák lába különleges ínyencség. majd csapjuk a földhöz. a sivatagban. úgyhogy bőrüket főzés előtt távolítsuk el! Éjszaka aktívak. mint a csibéé. Néhány azonban bőre alatt mérget raktároz. ize a csirkéére hasonlít. és elpusztuljanak a parazitáik! A tengeri madarak olajosak és halízűek (ehetnek. a fogoly. Ázsiában és Ausztráliában élő pitanok és a boák. akár lOm-esre is megnőhetnek. hanem szétfeszítjük az állkapcsát.

Napközben a tengerből táplálkoznak.a tolakcdóar.meggyőzően képesek magukat halottnak tettetni! tagban és a havas területeken ugyanokkor a lábnyomok segítenek megtalálni o közeli búvóhelyen rejtőzködő madarat. Óvatosan közelítsük meg őket (kúszva. és ne is menjünk hozzá közel addig. a viharmadárés néhány másik madár odúban fészkel. sőt. több fajtájuk egész kolóniában fészkel. hogy elüldözzék. Őszi vedlés: A madarak ősszel teljesen leved-lenek. Az ürülék éjszakai alvó helyüket jelzi. Szorítsuk le a kígyót valamelyik vastag részén:ettől kitekeredik. dorong. és meg tudjuk támadni a fejét! SOHA ne emeljük fel a kígyót.és fel rá n tóhurok-csopdávol foghatjuk meg. fejüket elrejtő kígyók gondot o kozhotnak. Ho az ö kolóniájuk felé megyünk. a ludat és a többi vodszárnyast) ilyenkor sokkal könnyebb elfogni. hatékonyabb azonban. hogy már nem éli Némelyek . csalétkes horgokat és nyelöcsöeízáró csalétket is! A kisebb madarak nyakára könnyen hurkot do oh a tünk. ugyanis a kisebb modorok erre egyből rátörnöd nők (még a lég kezdetlegesebb változatra is). amíg teljesen biztosak nem vagyunk abban. éjszaka azonban kihúzhatjuk vagy kiáshatjuk őket odúikból. hogy szerűi kőhajítősnyiro vagy ütőtávolságba kerülnünk! Némelyik madár (pl. Az alvó madarakat siklóhurkos bőitől kapjuk el! Az erdős területeken a tisztásokra és o folyópartra helyezzük a csapdákat! Csalétekként húst. A sivacsapjuk oda még egyszer! Az összetekeredett. a nandu (Dél-Ameríkában). Némelyiket (különösen o kacsót. le tudjuk őket rohanni! Madárfészek: A földön fészkelő modorok tojását könnyen megszerezhetjük. A csalétekre mozduló madarakat ketrec-. számítsunk a támadásra! Odúban fészkelő madarak: A vészmadár. Cső létek segí is égével is o do csalogathatjuk őket. A segélykérő hangok más állatok felfedezéséhez is vezethetnek.a mérges fajták is . Ha nincsenek túl messze. elfogyasztása után pedig tárolóedényként hasznosíthatjuk a héjat . Tojásuk ugyan ritka. A hívó hangokra figyelés és o röppófya követése sokkal célravezetőbb. de ha mégis találunk sokan jóllakhatunk belőle. ezért képtelenek a repülésre. és néhány kivételtől eltekintve mindössze a madár méretét árulják ei. ne járva). vagy csak nagyon kis távolságokat tudnak megtenni. kíváncsi modorokat (a varjút és o sirályt) elejteni. általában a sziklás partok vagy kis szigetek valamelyik megközelíthetetlen részén. így elképzelhető. de azért óvatosan bánjunk velük: főleg a strucc képes csonttörő rúgásokra. a sirályJ kitartóan őrzio fészkét. Repülésre képtelen madarak:/} strucc (Afrikában). az emu és o kazuár (Ausztráliában) nagyméretű és képtelen a repülésre. gyümölcsöt és bogyókat használjunk! A madarak többsége könnyű. ezért érzékeny csapdát használjunk! Alkalmazzunk siklóhurkokkal ellátott botot. ha műbaglyot készítünk. Lábnyomok és egyéb jelek: Az úszóhártyás madaraktól eltekinWe lábnyomaik nagyjából egyformák.

amelyek betegnek vagy döglöttnek tűnnek.és f = FIGYELEM NE gyüjt5ünk olyan rovart.5 cm-es és 84 grammos „kolbászig“ eltérőek lehetnek. pókok vagy a nagyobb üregekben kígyók.és tópartokon kutathatunk utánuk. vágjuk le a felső részt.ezek általában halvány színűek és három rövid lábuk von! Az apró lárváktól egészen a nedves. Kisméretűk ellenére több tápértékét tartalmaznak. Fák lehámló kérgem és korhadó fatönkökön találhatunk ilyeneket Némelyik trópusi pálmát és bambuszt is elárasztják. a növények szöveteiben és maghüvefyében. mert elképzelhető. büdösek.beleértve a hernyókat is . . a hangya. a tücsök . hogy fertőzést hordoz. a méh. a bogárfélék. KERÜLJÜK a levelek alsó felén élő lárvákat. Leginkább fédús lárvájuk tápláló. ÖSSZEGYŰJTÉSÜK Leghasznosabb a termesz. gondoljunk arra. az élénk színű rovarok . ómig a felszín alatt rájuk nem bukkanunk! Csak élő példányokat gyűjtsünk össze! KERÜUÚK azokat. pl. mert gyakran mérgező folyadékot termelnek. mint az azonos mennyiségű zöldség. vagy érintéskor bőrkiütést o koznak I A rovarok gyűjtögetésekor legyünk óvatosak! Rejtekhelyükön élhetnek ugyanis nem szívesen látott élőlények is. esőzéskor azonban előbukkannak. NE FELEDJÜK. kérgük mögött. ezért akár életet is menthetnek. a szöcske. skorpiók. Gyorsan le kell kuzdenünk viszolygásunkat. illetve folyó. Keressük a bogarak lárváit .ROVAROK A rovarok könnyen a Túlélő legmegbízhatóbb állati táplálékforrásává válhatnak.általában mérgesek! Élénk színük figyelmeztetésül szolgál. mégpedig sokszor olyan nagyszámban. Ha van késünk. döggel vagy ürülékkel táplálkozik. Büdösek és nyálkásak lehetnek. hogy összegyüjtsek o nedvességet Fák zugában és hasadékában. hogy a rovar sokak számára Ínyencség! Egészen biztos. a hernyó és számos vizirovar. Óvatosan bánjunk velük! termeszvárak legtöbbször már azonnal szembetűnnek. Többségük nagyon kicsi viszont mindenhol jdcn vannak. hogy tudtunkon kívül mar fogyasztottunk rovart valamilyen ételben. mert gyakran erős a szájszervük. 15. fehérjében és szénhidrátban. amely hulladékkal. bármilyen nedves helyen. A legtöbb rovar nem aktíva nap meleg Időszakában. a sáska. A hangya. hogy egy egész ebédre is elegendőek. Gazdagok zsírban. de halesalinak azért használhatjuk őket! ÓVAKODJUNK a nagy bogaraktól.

amely távol tortja a szúnyogokat és egyéb rovarokat A füst egész éjjel gomolyogni fog ésa termesz-vár a tüzet is sokáig ró pl álja.dünket egy forró köre vagy a tűz parazsára! A nagyobb rovarok . de ezzel a módszerrel túl sok termeszt nem lehet összegyűjteni. Csak helyezzük ebé. gyakran 0. majd a belekapaszkodott termeszekkel együtt kihúzzuk. hogy rovart kell ennie.vagy kisüthetjük ökét. könnyebben elfogyasztja por formájában. mert elpusztítja a káros baktériumokat és élősködőket. Ha viszont nincs kéznél megfelelő edény. Többségük növényekkel táplálkozik. hogy aztán megfőzzük vagy porrá szárítsuk őket. Összegyűjtésük: A termeszek nagy. vagy félreteherjük. Ilyenkor sokat összegyűjthetünk azokról o gallyakról és levelekről. A szárnyas termesz és a szárnyas hangya a viharos időben gyakran repül.ELKÉSZÍTÉSÜK A legtöbb rovar nyersen is fogyasztható. egyszerűbb. Az utóbbit hozzáadhatjuk más ételekhez. sőt el is zárhatják emésztőrendszerünket. kellemes Illatú füst keletkezik. Ez akár előnyünkre is szolgálhat.5-1 m-né) is magasabb halmokat építenek. A termeszvár kőkemény ugyan. Halászatkor vagy horgászáskor lógassunk termeszvárdarabot a víz fölé! A vízbe hulló termeszek kiváló csaliként szolgáinak. Néhány hernyó finom szőre bőrkiütést okozhat Ha szőrös hernyót akarunk enni. viszont főzve ízleteseb-bek. egy ideig eláll. A termeszek ráharapnak és rá/vásznak ugyan. . amelyeken megtelepedtek. kisebb rovarokat péppé nyomhatjuk. A nagyabb termeszekről elfogyasztásuk előtt távolítsuk el a szám yakat! Megfőzhetjük. de a borét soha ne együk meg!A bogarakról távolítsuk el külső pán célja kot! A hangyához vagy termeszhez hasonló. a nagyobbaknak azonban éles szájszerve van.mint a sáska.t ápláló'obok. Ha valaki nem tud hozzászokni a gondolathoz. ha megsütjük őket. hogy kinyerjük belső szerveit.lábát és szárnyát távolítsuk ell A lábakon található szőrök izgathatják. amellyel mindent megharapnak. és a lyukba vizet engedve menekülésre kényszerithetjük a termeszeket Ha a termeszvár egy darabját a tűzre tesszük . Tojásaiknak is nagy a táp érté ke. ha a termeszvárba gallyat lógatunk. amelyek járatokkal és üregekkel vannak tele. meg. először préseljük össze. de szikla vág y bot segítségével le tudunk törni belőle egy-egy darabot. A főzés azért is célszerű. a szöcske és a tücsök . de nyersen a leg. különösen hG leveshez vagy más ételhez keverve tálaljuk. így általában táplálóbbak. TERMESZ A világ melegebb területem élő termeszek táplálóok és ízletesek.

közös fészket nem építő méhek és darazsak is. vagy megpuhítjuk segítségével a szőrt. Legyünk azonban óvatosak. Nézzünk inkább biztonságosabb élelem után. amilyen pl. A méz könnyen emészthető és nagyon tápláló. és lárváikkal együtt fogyaszthatóak. mert mind lárvájuk. mert a lódarázs vadul védi a fészkétJ Azonnal szúr. esetleg gyertyát készítünk belőle A világ egyes részein fennáll a veszély. megkeményedik. majd zárjuk el a lyukat! így elpusztítjuk o méheket (azonnali táplálékhoz jutunk). viszont NEHÉZ Összegyűjteni. Ez akkor valószínű. LÓDARÁZS Tulajdonképpen o társas darazsak egyik fajtája. hogy a méh kas m eg -teljen füsttel. mert rögtön felszívódik a testben. Elhelyezkedésük: A darázsfeszek általában főágról lóg le. esetleg kiálló sziklák alján található. mint a közönséges méh. és általában oz arcot támadják. de éjjelre minő visszatérnek. Bejárata az alján található. ha meg sem közelítjük őket! . A nappal aktív lódarazsakat éjjel. és ez nagyon fájdalmas. Az éjjel aktív (és nappal megfogható) lódarazsok fehéres szegecshez hasonló fullánkjukat az ember testébe szúrják. a Himalája sűrű rododendroncliománya.MÉH ÉS DARÁZS Mindegyik ehető (a báb. hogy a felnő tt egyedek észre vennének minket. Igaz. mert a méhek kitartóan őrzik a fészküket. ha a méhek csak egyetlen növényfajtából gyűjtögethetnek. viszont használhatjuk ruháink vízállóvá változtatására. vagy olyan területen fedezzük fel\ ahol más élelem nem kínálkozik (a lódarázs esetében ez könnyen előfordulhat)! A lódarázsnak két főbb fajtája létezik: az éjjel és a nappal aktiv. mézet nem termeié fajtáival együtt a már ismert módszerrel szintén összegyűjthetőek. Kiváló a kimerültségre. mind bábjuk igozón tápláló. alkalmazzuk a növényekre vonatkozó fogyaszthatósági vizsgálatot! A darázs sokkal veszélyesebb. kiváló táplálékforrásra számíthatunk. a hóziméh pedig még mézet is termel (ez a legfinomabb az összes állati táplálék közülj. A méhek elfogyasztása előtt távolítsuk el szárnyukat. lábukat és FULLÁNKJUKAT! Főzéssel és sü téssel javít ha tun k izükön. hogy a méz növénymérget tartalmaz. ha viszont továbbra sem vagyunk biztosok o dologban. Ekkor jön el az idő. de létezik körte olokú is. A társas méhek egyéb. kivéve ha nagyon rá vagyunk szorulva. hogy mérgező-e. Gyakran futball-labda méretű és formájú. A lép szintén fogyasztható. A kas belsejében lévő fépből ki tudjuk csapolni a mézet. Léteznek magányos. de akár évekig is eláll. a méhkasban lévő mézet pedig mór kön y-nyú lesz kinyerni. A méz azonnali energiához juttat minket. hogy lecsapjunk rájukI Készitsünk fáklyát egy kötegnyi fűből. a közönséges méhekhez hasonlóan foghatjuk meg. a lárva és a kifejlett egyed is). Jobb. Ha anélkül sikerül megtalálnunk fészküket. A méhek fészke leggyakrabban fák vagy sziklák üregében. Napközben a dolgozó méhek a méhkastól távolra kalandoznak. Szaga segítségéve! eldönthetjük. aztán tartsunk közel a bejárathoz.

o gilisztát és a hasonló allétokat sosem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ezután már bizton-^ ságosan fogyaszthatóak. a sivatagokban és o havasi réteken egyaránt megtalálható. de finomabb izt is ad neki. Leveles faággal vagy ruhadarabbal csapjuk őket agyon! Távolítsuk el az állót szárnyát. ezért . onnan oztán összeszedhetjük őket de akár a fészkükbe is betörhetünk. 20 cm-es csiga-fajta is. osds vízben. jj SÁSKÁK.hagyjuk őket csápját és lábkampóját. amelyek önmagukban nem jelentenek veszélyt. valamint a páncélos állatok is frissek legyenek! Létezik néhány olyan fajtájuk.hacsak nem vagyunk biztosak benne. FIGYELEM! Néhány hangya csípése a csa-láncsípésre hasonlít. az angolszász országokban is sokon minden rosszérzés nélkül fogyasztottak mór puho testű állatot. majd nyersen vagy sütve fogyasszuk el! A sütés nemesek az esetleg a rovaron élő parazitákat pusztítja el. az elfogyasztott táplálék miatt jelenthetnek kockázatot ezért fogyasztásuk bizonyos előkészületeket igényel. amelyek háza élénk színű. hogy a szárazföldi és vízi csigák. Egyesek o 15 cm-es hosszúságot is elérhetik. gömbölyű fészkeket HANGYÁK A hangyák a legkisebb fadarab körül is gyorsan összegyűlnek. Gazdagok fehérjében és ásványian yc-gokban. hangyasavat is ki bocsáthatnak. mennyire szeretik ckét a madarak! Fontos viszont. Azok pedig. Ezért a méreg megsemmisítése miatt legalább hat percig főznünk KELL őket. Afrikában létezik egy hatalmas. pl. Sok nemzet konyhaművészetében a csiga csemegének számit. SZÖCSKÉK Mindnek tömzsi teste és izmos fába van. TÜCSKÖK.vagy cukorhangya néven ismer: (Mátok sokkal finomabbak. amelyek 24 órára „kifektetik" áldozatukat. Legyünk óvatosak!A legtöbb hangya tud harapni. Kisebb hangyákra vadásszunk! Némelyik hangya (mint a melanophusfa-jok) gyomra fel puffod a sok nektártól . CSIGÁK Az édesvízben. CSIGÁK ÉS GILISZTÁK A csigái o meztelen csigát. hogy ártalmatlanok .ezek a méz. éti kagylót vagy osztrigá t A gilisztákkal kapcsolatban gondoljunk arra. A tengeri csigáknál a helyzet bonyolultabb (főleg a trópusi vizekben). .Elhelyezkedésük: A lódarazsak általában a fákra építenek nagy. kerüljük azokat. amelynek fogyasztcsc veszélyekkel jár. sót a dzsungelben léteznek olyan hangyák is. Ho szárazföldi csigákat gyűjtünk. mert MÉRGEZÖEK lehetnek. Bizonyos területek bővelkednek ezekben az áll a tokban.

hátha fertőzött veit a víz! békén. VESZÉLYEK . amelyeket aztán e hálónk felfog. Bizonyos fajták ölni is képesek! Főzés előtt éheztessük néhány napig a csigát vagy kizárólag fűvel és biztonságos zöld-növényekkel tápláljuk. a szitakötő és többi vízi rovarfaj kifejlett egye-deit és lárváit csak édesvízből gyűjtsükI Bár kicsik. majd porrá morzsoljuk. hogy kibocsássa összes lehetséges mérgét. nagy szómban fordulnak elő. hogy szükség esetén hozzá tudjuk adni más élelemhez! így sokkal könnyebben meg tudjuk enni. ha héj fedőjük (a ház bejárató előtti záró fedél) nem sérült MEZTELEN CSIGA A meztelen csiga héj nélküli csiga.és használjuk hálóként! Ha szükséges. He nem akarunk bemenni a vízbe. mint egy injekciós tű. majd helyezzük sós vizes oldatba.VÍZIROVAROK A merülőke. ho meleg kövön szárítjuk ki.inget vagy más ruhadarabot . ha minden vízből fogott rovart alaposan megfőzünk. majd nyomjuk össze az ujjúink között.az egyik legegyszerűbb módszer. a tegzér. hogy megtisztítsuk! A gilisztát napon és tűzön egyaránt száríthatjuk . és szárított állapotban egy ideig el is áll. Helyezzünk a vízbe egy finom anyagdarabot . a tegzes!égy az álkérész.kúpcsiga mérgező fullánkja olyan. hogy kitisztuljanak a belei! Ezután főzzük 10percig!Ízesítésképpen adjunk hozzá különböző növényeket! A téli álmot alvó csigák akkor ehetöek. minta valódi csigát! GILISZTA A legkiválóbb fehérjeösszetételü (alapvető aminosavakból tartalmaz nagy mennyiséget). menetközben felkavarva a medret! Az áramlat magával sodorja c rovarokat. A Csendes-óceán és a Karib-tenger partvidéken honos . Fogyasztás előtt éhez-tessük egy napig. rögzítsük bottal! Induljunk el folyóvízben a folyásiránynak megfelelően. Éppúgy készítsük el és főzzük meg. és könnyű megfogni.nyíl nyelvűek (Toxog Sóssá) csoportjába tartozó . a háló vízfelszínen húzása is eredményes lehet Legjobb.

pl. de a nagyobb példányok veszélyesek lehetnek. Ne keresztezzük az útjukat! Ha ez mégis megtörténik. hogy igazán fájdalmas trónon kell ülnünk. Kerüljük a hirtelen mozdulatokat. illetve kitérni előle).Beíegséghordozók A szúnyogok. Lehetőleg ne Tüskés fát válasszunk: ijedtségünkben csúnyán összekarcolhatjuk magunkat. talán elriaszthatjuk a ragadozót . mint mi magunk. lehet.Ha az állat mégis üldözőbe vett minket (vagy nincs elég lélekjelenlétünk egy helyben maradni. mintha megtámadna minket valamilyen állat. hogy felmászunk egy fára .csakhogy sok időt kell ott eltöltenünk.Ha szemtől szembe kerülünk egy nagy állattal. a ribiszke vagy az egres vad változatai. ha kitartó állattal van dolgunk. cikcakkban fussunk -egyes állatok (pl.Az éjszakai ragadozók (pl. maradjunk mozdulatlanok! Ha kiabálunk és zajt csapunk. mert különben akaratlanul is támadásra késztetjük az állatot! . a rendelkezésünkre álló növényeken végezzük el az általános fogyaszthatósági vizsgálatot! NE FELEDJÜK: attól még. és az álló dolgokat se nagyon veszik észre. . kullancsok és egyéb rovarok terjesztette betegségek. más része még lehet . az állat éppúgy meg fog lepődni. hogy az ábrázolt vagy jellemzett növények közül egyet sem találunk.Ha az állat támadásra készül. az orrszarvúk) egyenes vonalban támadnak és látásuk meglehetősen gyenge. hogy a növény valamely része ehető. VESZÉLYES HELYZETEK Az állatok ugyan ritkán támadnak emberre. és ne feledjük. és az is megeshet. és a számos vízzel terjedő fertőzés sokkal veszélyesebb. többek között a termesztett növények. hogy csak elzártuk a menekülési útvonalát. Ilyenkor nagy szükségünk lesz az önuralomra. EHETŐ NÖVÉNYEK A színes ábrával bemutatott növényeken kívül számos egyéb ehető mérsékelt égövi növény is létezik. ha félünk! Számos vadász azzal árulja el magát.Utolsó lehetőségünk. Térjünk ki előle! . a leopárd és a tigris) kiválóan látják a mozgó dolgokat. Ha még nem vettek észre minket. hogy a nadrágjába ürít Próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat! . ne mozduljunk! Lassan hátráljunk. Ha olyan balszerencsések vagyunk. a vízen és élelmen keresztül támadó paraziták láthatatlan fenyegetése. közben nyugodt hangon beszéljünk hozzá! Az esetek többségében az állat is hátrálni kezd. az állat kiszagolja. színlátásuk viszont gyenge.

gyakorlatilag mindenhol. Zöld. Fejecskevirógzatakalja tápláló „termest" tartalmaz. általában bokros. lándzsa alakú. hullámos szé-lűek és oválisok. hegyekbe nyúló területeket kedvelik. és jó illatú. kerek. Gyümölcsük annál nagyobb. Virága apró. Levelük nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. sziklás. Közepes méretű. és nyersen vagy főzve fogyasszuk őketl A fiatalabb. tövises. ctszirmú. Leveleik nagyok. hosszú nyelüek. Levelei lándzsa formájúok és redős szélüek. Hosszú. bozótos területeken és pusztákon egyaránt megtalálhatóak. Bogyójuk lilásfekete vagy sárgo. leveleik fogazottak és háromkaréjosak. az egrest viszont főzzük meg! Szilvafélék (Prunus): Számos változatuk előfordul a mérsékelt égöv bozótosaiban és erdőségeiben. Néha pirosas virógnyelei nagy sárgo. A fiatal levelek és a még kinyílásra váró levélrúgyek nyersen fogyaszthatóak. majd az előbbihez hasonlóan főzzük meg őket! A növény a lizi-kéhez hasonlóan telel. Némelyik tűi savanyú ahhoz. gyakran vöröses szár és ötszirmú. szőrös növénye. virágaiból tea készíthető. gyakran barázdás szár. leveles. fürtös virágok jellemzik őket. Hársfélék (TiHaj: Magos. Főzés közben cseréljük a vizet. hogy nyersen fogyasszuk. a nedves erősségeket kedvelik. LEVÉL ÉS SZÁR Tormafélék (Armoracia): Elérik az 50 cm-es magasságot is. feketéslila. . igy csökkenthetjük o gyökér csípős ízét! A fiatalabb leveleket szedjük le. de ennél általában alacsonyabb növények. kefe formájú. piros vagy sárga. elnyúló vagy hosszú nyelő levél. akár a 26 m-t is elérő fák. kúp alakú bibés virágot növesztenek. hamvas. fogazott levelű cserjék.mérgező. Többségüket ólairól eredő. a szárat. majd szeleteljük fel és főzzük meg! Virágaikat szarén főzés után fogyasszuk! Aszatfélék (Cirsium): Tüskés. Az érett ribiszke nyersen is fogyasztható. Szintén a nyílt. Távolítsuk el a tüskéket. A levelet. GYÖKÉR. Fürtös. A fiatal hajtásokat tépjük le. apró fehér virágokat hoznak. zöldesfehér és lila színben egyaránt előfordulnak. lilás virágú fej jellemzi őket. négyszirmú virágokban végződnek. amely nyersen is fogyasztható. csoportos. csavarodó törzsük van. és főzzük meg a fiatal leveleket!Szedjük ie a lágy hajtásokat. Kőtörőfüfélék (Saxifrcgaj: A maximum 9C cm-es. A vadcseresznyéhez hasonlóan kisméretű bokrok vagy fák. törzs nélküli növényeket meg is főzhetjük. Gyökere főzve ehető. a nedves pasztákon élnek. nyílt területek magas. általában fehér virág jellemzi. Vágjuk ki csípős gyökerüket és tegyük az ételbe! Fiatalabb leveleik nyersen és főzve egyaránt fogyaszthatóak: Parlagi ligetszépe (Oenotherabiennis):A szárazabb. a juharéhoz hasonlító. a gyökeret és a gyümölcsöt külön-külön vizsgáljuk! GYÜMÖLCS Ribiszke és egres (Ribes):Fós. Nogy szív alakú. hasított levelek és nagy . fogazott leveleik.Afás és cserjés-bozótos területeken élő kúszónövények. Komlófélék (Humalas).

Virágai kékesltia árnyalatban. szórcs. de a spenóthoz hasonlóan főzve is. ötszirmú virág jellemez. valamint jellegzetes. Jellegzetes. Leveleit nyersen vogy forralva fogyasszuk! Bojtorjánfélék (Arctium): Közepes vagy nagyméretű. fehérben vogy sárgában pompáznak. a nedves és fás területeken egyaránt megtalálható apró virág. A fiatal leveleket főzzük . ásó formájú levélkéi egymással szemben párokat alkotnak. csipkézett. de jobb. Meghámozott gyökerük végét főzzük meg! Hogy ne legyen olyan keserű. Leveleik nyersen is fogyaszthatok. és öt nem egyforma sziromból állnak. A nagy virágszólak megfőzve fogyaszthatok. Apró. Fogas. Fehér. fehéres. A fiatal levelek fog'/oszthatóak nyersen. Levelei nyersen és főzve egyaránt fogyaszthattok. duplaerezetes levél és rózsaszínes. Csak a szárát fogyasszuk! Hólyagos habszegfű (Silene vulgáris): Füves területeken ét.Őszi vérfű (Sanquisorba officinalis): Nedves. Széles. Termése hosszú. 45 cm-esre nő. egészen Kínáig megta lálható c nyiit füves területeken. érmeszerű maghüvelyekben végződik. Fej? apró. fogazott. Baracklevelű keserűfű vagy disznóhunyor (Poiygnum persicaria): Kb 60 cm magas. magassága eléri a 60 cm-t. levelei hegyesek. Erezett. oválisak és nincs nyelük. 30 cm-es. háromkaréjos levelecskéjükröl és apró virágzatukról ismerhetőek fel. füves területeken él. keskeny. nyílt és puszto területeken é/ő növények. a többi része azonban ártalmas. cserjés. léggömbszerü alja van. lándzsa alakú. amelyeknek megkövéredett. Lilás. esetleg a piros árnyalataiban pompáznak. fürtös virágokat hoz. amelyetpó frónyszerű. i/öröses. amelyek a fehér. hosszúkás fejű virágokat hoz. gyokran szúrós növény. erős szót. A termesztett rebarbarára hasonlít. rózsaszín füzérvirógzat jellemzi. ha felforraljuk őket! Bürök gémorr (Erodium cica tórium). nyílt füves területeken éló növény. amelyek tapadó bogáncsot formáznak. lándzsa formájú levelek borítják szárat. főzés közben cseréljük a vizét! Ibolya (Viola): Számos területen. Az ízletes. csavarodó „csórt" formáz. fiatal leveleket nyersen vagy megfőzve fogyasszuk! Gyomorpan aszok ellent g yógy főzet készíthető belőle. száruk gyokran ives. A fiatalleveleket 10 percig főzzük! Mezei tarsóka (Thlaspi arvense): 45 cm-es. Leveleik lelógóak és oválisak. útszéíeken és elhagyott tájakon. levelei azonban érdesebbek és több a karéjuk. Vad rebarbara (Rheum polmatum): Dél-Euró-pcban és attól keletre. bogáncsszerü fejecskevirógzatokat hoznak. Lóherefélék (Trifolium):Bőségesen megtalálhatóak c füves területeken. fehér virágokban. mélypiros. redős. a zöldessárga. Színe szürkés-zöld. Gyakran előfordul a puszto területeken. gyakran szív cicka levelei hosszú száron nőnek. nyílt füves területeken előforduló. ól te ló bon sötét foltos levél és apró.

Legtöbbjük főzve ízletesebb. az alsóbbak pedig kerekek. négy sziromból álló kék virágából két porzószcl emelkedik ki. A fiatal hajtásokkal együtt ezek jelentik a legkönnyebben megszerezhető táplálékot. dörzsöljünk le róluk mindenféle szőrt. utána pedig leveleit fogyasszuk! Kicsit keserű (különösen európai változata. A fiatalabb leveleket (világosabb zöldekJ nyersen fogyasszuk! Réti főszIár vagy kakukktorma (Cardamine pratensis): 50 cm-es növény. az idősebbek inkább borsos ízűek. Virágzás előtt f/atol hajtásait. Mossuk meg őket tiszta vízben. amely hosszúkás. lila vogy fehér és négy sziromból áll. Némelyikük fogyasztható nyersen is. kopár sziklás és füves helyeken élő. B. mert mór késő téltől fellelhető. Sok kis levele egymással szemben. Veronika (Veronico): Sekély vízben és mocsárban él. sötétzöldek és koréjosek:. mert akkor megsemmisítjük vitamintartalmukat: a C-. Nagy.és C-vitaminbon gazdag. hogy inkább csak a gőzben főjenek! A levelek bőségesen tartalmaznak vitamint és ásványi anyagokat. párokban helyezkedik el. A fiatal hajtások tavasszal és ősszel puhák. lombos növény. Réti margitvirág (margaréta) (Leuccnthe-mum): Átlagosan 90 cm magas növény c nyílt területeken gyakori. amelyek 7-25 cm-es magasságot érnek el. a rcti komócsint és a saspáfrányt . o V. E-. . A lizikéhez hasonlóan telel. Galambbegysaláta vügygalambbegy (Vcle-rianella locusta): 10-20 cm-es.meg! A.. más néven deréce). nehogy túlfőzziik őket. ováiís levélpárok nőnek a szór aljától kezdődően. Virága fürtös. Különösen hasznos ismerni. Felfelé kúszó szárán vastag. majd kevés vízben főzzük meg őket úgy. Levelei általában keskenyek. százszorszépre h0' sonlító virágot hoz.jobb. ügyeljünk azonban arra. nyél nélküli leveleket és fürtös. könnyen leszakíthatóak. K-. ha óvatosan megfőzzük. II-láskék virágokat hoz Levelei nyersen és a spenóthoz hasonlóan megfőzve egyaránt fogyaszthatlak. a füzikét.különösen a salamon pecsétet. A fiatalabb levelek nyersen ízletesek. beccabunga. fehér. nyirkos területeken él. de a vízi-tormához hasonlóan fogyasztható. Az alapi részen lévők kerekek és rozettát formáznak. sokat közülük azonban . Fürtös.és a nagy mennyiségű A-vitamint.

Fiatal példányokat válasszunk! . de megfőzve oz egész növény is Ízletes. szőrös szóró. mélyen karajos levelei és halványsárga virágai vannak.1. Eurázsia pusztaságain és füves területein fordul elő. Rotál. redős. Fehérmustár (Synapis alba): 60 cm-es növény. borsos levelei és virága nyersen fogyasztható.

ö tszir-mú. Kankalinfélék (Primula): Füves és árnyékos területeken találhatóak. Karé-jos. és kicsi. halvány vagy élénksárga. Pásztortáska (Capsella bursapastoris): Akár a 6Qcm-es magasságot is elérheti. Hosszúkás.2. Főzzük meg káposztaízű leveleit. fodros alapi íevélrozetta jakról és hosszú szárú. majd adjuk hozzá más növényekhez! 3. fehér füzérvirőgza t jeItcmzi A pusztaságokban gyakori. esetenként rózsaszín . lándzsa alakú íevélrozetta.

virága füzetes. Pitypangfélék (Taraxacum): Sofr változatban. viszont főzéssel mérsékelhetjük a csípős ízt. 4. de fiatalabb leveleik a legjobbak. az idősebbeket pedig főzzük meg! Fózés közben cseréljük a vizet. A kankalinok közé tartozik pl. vagy pörköléssel készítsünk belőlük kávét! A pitypangfélék leve vitaminokban és ásványi anyagokoan gazdag. vöröses és zöld A fiatal példányokat gyűjtsük!Ásványi anyagokban gazdag levelei nyersen isehetóek. pitypangszerű virágok jellemezik. sárga vagy narancssárga fejecskevirágzotát vagy mélyen karéjos levélrozettájót keressük! A fiatalabb leveleket nyersen fogyasszuk . szórós. Cikória (Cichorium intybus): Gyakorio füves és a puszta területeken.virágukról ismerhetjük fel őket. Nagy. 1 m magas. vastag. A pitypanghoz hasonlóan készítsük el! 6. . Minden részük fagyasztható.3 m magos növény. 1. 5. mély alapi levelek és világoskék. szinte mindenhol előfordulnak. levelei hosszúak és nyíl alakúak. hogy eltűnjön a keserű iz! Gyökerüket főzzük meg. Mezei sóska (Rumex acetosa): A paszta és füves területeken gyökön növény. a tavaszi kankalin (3a) és a sugárkankalin (3b).

.

apró. Levelei és fiatalabb hajtásai nyersen és a spenóthoz hasonlóan megfőzve egyaránt fogyaszthatok. Ilyen növény esetén nyissuk szét a szárat. /eve/e/ tompazöldek. alkalmanként vörösesek. Magja ehető. szára általában vöröses.viszont kiváló zsinór készíthető. rózsaszín vagy fehér fürtös virágzatot hoz. a bodza . majd forraljuk feli Néhány növény . Pohánka (Fagopyrum esculentum): A legtöbb mérsékelt övi terület nyilt füves részem előfordul. 1. Paraj!ibatop ÍChenopodium bonus-henri- cus): Szúrós. hogy eltűnjön o növény keserű ize! Ha a csaláncsipésóe lóromlevelet dörzsölünk. 8. Többféle mérsékelt égövi és trópus/ lórom létezik Mindegyiket ezzel a módszerrel készítsük el. Gyakori a puszta területeken. Apró. levelei lándzsa alakúak.belső szárbele tápláló és édes. Apró. a hajtás vagy a levél. szeleteljük fel.mint a kisebb csalánoké . maximum 80 cm magos.pl. 60 cm magas. Hosszú levelek. fürtös virágokat hoz. rostos részt. Ha a szár lágy. mint a gyökér. és vonjuk ki a pépes belső tartalmat! A szár kevesebb tápanyagot biztosít a túlélő számára. zöldes. húzzuk le a külső. A fiatalabb növények puhább leveleit főzzük meg! Főzés közben cseréljük a vizet.7. hogy eltávolitsuk a szálas részeket! . Füves és paszta területeken él. keressük inkább egyéb felhasználási lehetőségeit! A szálas szárakból . Fodros lórom ÍRumex erispus): Magassága meghaladja az 7 m-t. A hajtást hámozzuk meg. de bánjunk velük takarékosan! Némely növény szára ehető. háromszög alakúak . örvös zöldes virágok jellemzik. de sok közülük túlzottan fás a fogyasztáshoz. ezért helyezzük az élelemfontossági sorrend végére. enyhül a viszketés.

.

. de jobban tesszük. fiatal növényeket gyűjtsük össze . meghaladja az 1. Ízletes leveleit o spenóthoz hasonlóan főzzük meg! 3. fehér pöttyös levelei. Európa nyílt erdőségeiben. és főzhető. hogy elpusztuljon a szőrben lévő hongyasov! Leveleiket megszorítva tárolhatjuk. egymással szemben. p árban elhelyezkedő. füzéres virágokat hoz. és apró fehér virágai vonnak. fényfő levelei. ha megfőzzük őket. Apró csalánfélék (Urtica): Az év legnagyobb részében bőségesen előfordulnak. lágy leveleit főzzük meg! 4. csalánszőrrel borított leveleket és zöld virógfüzért keressünk! A fiától hajtásokat vagy a 15-20 cm magas. fehérek. Ne tévesszük össze a gyilkos csömör-kával! Levele és szára nyersen is fogyasztható. pusztaságokban és szikfás helyeken él. Összetört száluk kötélhez biztosíthat rostokat. szára és levele ánizsízü. Apró. virágai aprók. amelynek kissé szóró s. Erdei deréce ^ag/erdei füzike (Epilobium angustifolíum): Nyílt erdőségekben. Fő szárát szőrcsik borítja.2. 1. leveleik sziv alakúak és nem borítja őket csolánszőr. levelei hegyesek és oválisok. Magas növény. Lándzsa alakú levelei egymással szemben. Fogazott keskeny. Vízitorma (Rorippa nasturtiurr-aquati-cunn): Az édesvizü folyóknól fordu( elő. Árvacsalánfélék (Lamium): Az apró cso-lánféléknél kisebb növények. A fiatal levelek . virágok és szárak nyersen is fogyaszthatóak. és legalább 6 percig főzzük.5 m-t. de azért főzzük meg. óda-lábon tömegesen. 30 cm-es magasságot elérő növény. Ne tévesszük össze a bürökkel! Gyökere. húsosok. A tyúkhúrhoz hasonlóan készítsük el őket! 8. A kifejlett szár édes belső nedvet tartalmaz. szóra általában vöröses. Spanyol turbolya (Myrrhis odorata): Illatos. 7. Viráguk fehér (7) vagy rózsaszínes lila (7a). Levelei tompazöldek. A pusztaságokon gyakori ízletes. Fénylő. Tyúkhúr [Stellaria média): Összevissza növő. fürtös virógckat hoz. ovális.5 m magas növény. pihés. A puszta területeken nagy mennyiségben fordul elő. Fehér libatop vagy fehér libaparéj (Che- nopodium album): Szúrós. oválisak vagy lándzsa alakúak. és négy sziromból álló virágai vannak. rózsaszín. pórokban helyezkednek el. páfrónyszerú. 6. sokszor Itlós szára. A félig vízi kúszónövénynek kicsi. valomint kopár és sziklás terültein található meg. maximum 1 m magas. hátha fertőzött volt a víz! 5. öt sziromból ál (nők. zó(d.

.

és a növény többi részével összehasonlítva kevesebb tápanyagot tartalmaznak. A nagy útifűhöz hasonlóan készítsük el! 10. leveleik hosszúak és fOszálszeruek. hogy lisztet vagy kávépótlót készíthessünk belőlük\ .vagy mandulafüfélék (Cyperus): 1. VIRÁG Némelyik növény virága ehető. Ilyen a hars. csillag alakú növény. major): Levelei szélesek és oválisak. esetleg szárítsuk és őröljük meg. a rózsa. fürtös. a bodza. sárgászöld es barna. virág füzére rövidebb. felfele tartó. füzéres. Hámozzuk. a komló. 1. Meglehetősen keserű fiatol leveleit a spenóthoz hasonlóan készítsük el! Kisajtolt levét a sebekre alkalmazzuk vagy készítsünk az egész növényből főzetet a mellkasi panaszok enyhítésére. A száraz talajt kedveli. homokos és szikiós területeken. Legjobb. száruk háromszög alakú. Palka. Útifűfélék (Plantago): A legtöbb területen gyakran előforduló növények. Nagy útifű (P. A virágok azonban szezonálisak. A fándzsás útifű (Plantago IcnceolataJ levelei lándzsa alakúak. gyakran a tenger mellett fordul elő. Útilapu (Plantago coronopus): Kisméretű.9. Száraz. Virága jellegzetes. A nagy útifűhöz hasonlóan készítsük el! 11. Levelei keskenyek és csipkések.5 m magas növények. a kankalin és a kamilla. A pusztaságokban és a füves területeken fordul elő. majd főzzük meg mogyoróizü gumós gyökerüket. Virágfüzére sokkal rövidebb. ha teát vagy gyógyfőzetet készítünk belőlük. mint a nagy útifűé. Villás. olajbarno fejecskevirágzat és sárga termés jellemzi őket Az édesvízben és amellett szinte mindenhol megtalálhatóak.

.

Étel Ízesítésre használt édes fűszer. Füré- Számos jól ismert konyhai fűszernövény vadon is terem. Saspáfrány (Prcridüm aquilínum): Szinte mindenhol gyakori. fiotol hajtásaikat a spárgához hasonlóan készítsük el! Ha q virágport vízzel összekeverjük . nyeles levetek. Európa és Ázsia melegebb. száraz. három sziromból álló virágot hoz. Ezeket szagukról ismerhetjük fel. hóromszög alakú levelek nőnek ki. szürkés levelet és feltűnő. füves területein őshonos. Viragkáka (3utomus umbellatus): 15 m-es növény gyökeréből nagyon hosszú. majd főzzük meg! 5. Szago erős. 6Q cm magas növény. élénksárga virág fürtöt hoz. megfőzhetünk. majd a maradékot fél órán át főzzük!Mértékletesen fogyasz-szukl Gyökere sütve és főzve egyaránt ehető. és apró. Gilisztaűző varádicsfChrysanthemum vagy Tanacetum vulgare): 90 cm-es növény. Szétterülő. máshova telepítés útján került. pelyhes levele cskéket és gombszerű. Keskeny. A régebbi páfrány levelek ártalmasak. Az édesvízben és amellett élnek. leveleiket a spenóthoz. valamint azok mentén éí. kizárólag a jellegzetes Ízű.2. 3. kolbász formájú fejecskevirágzatot hoznak. sötétzöld. mert elvesztik illóolajtartalmukat. fűszál-szerű. lilásrózsaszín virág-fürtök jellemzik. íze csípős és keserű. Főzzük meg ehető gyökerüket!Szárukat megcsapolva fogyasztható. sötétbarna. Gyökértörzsüket és szárukat nyersen vagy főzve fogyasz-szuk . ovális. Rózsaszín. 4. fiatal hajtásokat vagy „hegedüfejeketu fogyasszuk! Húzzuk le a szőrös részeket. Mértékletesen. Szaga távol torija a legyeket. szes. általában nagycsoportokban fordul elő. bar nősülő fejecskevirágzatuk magos száron ül Az édesvízben és amellett szinte mindenhol fellelhetőek. Oregonét rágcsál\/a elmúlik a fejfájás. Gyékényfé I ék (Typha): 2-5 m-esnövények. Pusztákon és füves területeken éf. amelyet megsüthetünk. Megszárítva sokáig elállnak. Európa és Ázsia édesvizeiben. amelyből köhögést és emésztési panaszokat enyhítő gyógytea is készíthető. 6. Kisméretű. mert nagyobb mennyiségben mérgezői Leveléből és virágából féreghajtő teát készíthetünk. de soha re a napon szárítsuk őket. konyhakerti növényként használjuk. vogy egy bot végére tűzve kisüthetünk. cukorban gazdag anyagot kapunk. pépes tésztát kopunk. . Nádfélék (Phragmites): 4 m magosf szürkészöld levelű növények. Ehető gyökértörzsét hámozzuk. 7. Oregano (Oriaanum vulgare): Enyhén szőrös.

.

Borágó (Borago offieínalis): Kerek szárú. Erős. háromszög a fokú leveleket.5 m-es növények. virágai kékek és csillag alakúok. a gyökerét mindenképpen alaposan főzzük meg! 1. szárukat és gyökerüket főzve fogyasszuk! Készíthetünk belőlük meghűlés elleni gyógyteát. fehér virógfürtnö. valamint zöldes. de lázcsökkentó gyágyfőzetet is készíthetünk belőle. Szára tetején csillagszerű.3m-es növény háromszög alakú szár. Ne tévesszük össze öfceí a gyilkos csomorkávol! A túlélőnek a gyökér és a gumó felbecsülhetetlen értékű táplálék. valamint rózsaszín vagy fehér virógfürtöket hoznak. Illatos levelüket. füves területein jellemző. Ha nem ismerjük fel a növényt. Orvosi kálmos(Acoruscalamus): 1. pároson elhelyezkedő leveleket. Édesvízben és a vízparton él. de mindig széles. Levelei hegyesek és oválisak. fogas. Levelei a gyöngyvirágéhoz hasonlítanak. 10. lándzsa alakú. Néha diós. Keserüfűfélék (Polygonurri): Átlagoson 30-60 c m-es növények. Konyhakerti növényként használjuk! 9. Argyalgyökérfélék (Angelica): Üreges szárú. ujjszerű virág fürt jellemzi. erdős területeken élnek. szélesek és világoszöldek. szőrös. Szago az uborkáéra emlékezte r. különösen a keményítőben. Szárából főzés során só válik ki. egymással szemben. Szeleteljük fel a szúrós szagú gyökértörzset majd megfőzve készítsünk belőle szirupotf 11. hagymás szagáról ismerhetjük fel. 30-60 cm-es növény. füszálszerú lévé! és a szárból növő. majd süssük ki! GYÖKÉR ÉS GUMÓ . hullámos szélű. Keskeny. füves. 1. de izommerevség esetén külsőleg is alkalmazhatjuk őket. Európa és Ázsia erdős területein él. Medvehagyma (Allium ursinum): A számos vadon termő fokhagyma egyike. Minden része fogyasztható nyersen és főzve egyaránt.8. Nedves füves és erdős területeken élnek. feher vagy rózsaszín virágfejeket hoznak. mert bővelkedik tápanyagban. A messzi északon. Áztassuk be a gyökerüket (hogy ne legyen keserű). Európa és Ázsia pusztás.

.

pitypangszerü virágokat hoz. szőrös. Édcslevelü csűdfű (Astragalus qlycophyl-los): Összevissza növő. fogazott levélkéi és súrü. Húsos gyökere nyersen is ehető. Montiafélék (Montia): Áttolóban 15-30 cm-es növények. Füves. harang alakú virágfürtöket hoz. pároson helyezkednek el. Hosszú. 3. Nedves helyeken él. Pusztákon és füves területeken él. általában i m mogas növény. 5. Gyökere nyersen is fogyasztható. Hagymaszerű gyökerét és fiatal leveleit főzve fogyasszuk 1 . Krémvagy mályvaszínű. Gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Szároz pusztákon el. fehér vagy rózsaszín virágokat hoznak. Gumós gyökerüket először ássuk ki egy hegyes bottal. 30-60 cm magas növény.2. Sárga virága or sziromból ÓH. hosszú nyelű levél található o szárak közepén. Saláta bakszakáll (Tragopogon porrifolius): Általában 50-90 cm-csrenö. de főzve jobb.és C-vitaminbon gazdag fiatal leveleik szintén ehetóek. más részei gyógyhatásúak (lásd Természetes gyógymódok az Egészség fejezetben). főzve sárgarépa ize lesz. fűszerű levelek futnak végig o szárán. A leveléből készült gyógy-fözetet külsőleg cranyér kezelésére. magányos. 6. Leginkább homokos területeken élnek. Pasztinák (Pastmaca satlva): Szőrös. Fekete nadáíytő (Symphytijm officinalel: Durva. majd hámozzuk és főzzük meg!A. Egy pór ovális. Árkokban és nedves helyeken él. össze a gyűszűvirággal! 7. Ne tévesszük. Apró. I m mogas növény. belsőleg emésztési zavarok gyógyítására használjuk! 4. Apró. ovális levelei egymással szemben. Libapimpó (Potentílla anserína): Apró kúszónövény. apró. zöldessárga. Gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. szúrós. bozótoscserjés és homokos területeken egyaránt megél. Barázdált leve leinek alsó fele ezüstös feher szinú. Nagy. Lándzsa alakú levelei végignyúlnak o száron. sárga virágos feje von. lila.

.

rózsaszín. mert némelyik hagymás növény. 1. Szagukról könnyű felismerni őket. amíg meg nem puhulnak. és egy vagy több méter hosszú is lehet. ezért meg KELL főznünk/ TÖBB! RÉSZÉT KERÜLJÜK! 2. Gyökere nyersen ártalmas. kis kiterjedésű. fehér erezete a gyökérből nő. Ehető hagymájuk maximum 25 cm-es mélységbe nyúlik a felszín alá. mert olyan sok keményítőt tartalmaz. Ernyős madártej vagy sárma (Grnithoga-lum umbellatum): Általában 10-30 cm magos növény. KV . Ezeket főzzük meg félig. Némelyik ehető gyökér néhány centiméter vastag. Vadhagymafélék (Aliium): Szinte minden-bői előfordulnak. A fekete nadálytő gyökere különösen értékes. Gyakori az észak-amerikai tundrán. de azért legyünk óvatosak. Hatszirmú. hagymaszerű gyökerek. majd süssük ki őket forró kövön a parázsban! Némelyik . Pedicularis lanata: A kakastaréjféfék közé tartozik. Füves terűi eteken él. mint a vadhagymához hasonlító északamerikai Zygadenus nuttallii mérgező! Sok gyökér kisütve különösen ízletes. idős vagy fehér virógfürtjük száruk tetején található. Ne feledkezzünk meg az ehető hagymás gyökerekről (mint a vöröshagymáról] sem.kisütés és őrlés után kiválóan helyettesítik a kávét. a palka vagy a pitypang [iásd a korábbi ábrán) . tűszerű levelének középső.pl. Hosszúr fűszerű levelük az alapi részből ered. Szőrös.8. A gumók megdagadt. FIGYELEM: más kakastaréj-fajtók mérgezöek is lehetnek! A gyökerek ősz és tavasz között tartalmazzák a legtöbb keményítőt. ezért kiváló rögzítőanyag a törött végtagoknak. rózsaszín virágú növény Sárga gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Mások (köztük a sárkánygyökér) őrlés után lisztként hasznosíthatóak. Hot szirmának mindegyikét zöld csíkok borítják. hogy főzés után gipszszilárdságú lesz. amelyek közül egy-egy nagyobb hosszú ideig is elegendő lehet a túlélő számára. Tavasszal a keményítő egy része az új hajtások növesztése miatt cukorrá alakul.

.

nagyon magas. világoszöld leveiecskék és barna. Nagy leveleik sokfélék: lehetnek éles. Nyílfűfélék (Sagittaria): 30-90 cm magas vízinövények. Gumós gyökerük nyersen is fogyasztható. Észok-Ameri-ka pusztáiban vadon terem. Foltos kontyvirág ÍArum maciiig tűm): 15-40 cm-es növény.3. időnkén t fekete pettyes leveiekethoz. Csak édesvízben élnek. Lila por-zóját halvány. nyíl ofakú. Földimogyoró {Apiosamericsna): Kisméretű. amelyen ovális. szív aiokú levelei vannak. ezért meg keil főznünk azokat!A többi részét kerüljük! 8. Főzött gumói nagyon ízletesek. Zöld. indaszerű növény. ujjszerű porzóját lévé (szerű. Gyökerei nyersen ártalmasak. Durva. Gyökere nyersen ártalmas. Vegyük ki magjait a moghüvelyböl (a föld alól) és főzzük meg. Sötétzöld. 5. ovális levelei és nagy. indaszerű. különben elvesztik tápértéküket! 7. . Csicsóka (Heliarthus tuberosus): A napraforgóra hasonlító. majd süssük ki vagy főzzük meg őket! 6. nyíl alakúak. vörösesbarna virágok találhatóak. Leveleik három kerek sziromból állnak. A sisakból piros bogyók nőnek ki. levélszerű sisak veszi körbe. általában az erdőségekben él. Kigyózó. Hámozzuk meg az apró gumókat. Világoszöld. de sok más területre is betelepítették. de (ánőzsa formójúok vagy fúszáiszerűek is a víz oiart. tányér formájút sárga virágoi vannak. belsejében halvány sisak veszi körűi. Észak-Amerika nedves területein. amelyből piros bogyók nőnek ki. Csck vízhez közei található. Sárkánygyökér (Calla palustrís):/lprdf hosz-szú szárú. szőrös növény. ovális levelei és halványlila. főzve viszont finomabb. Amphicarpa bracteata:Észak-Amerika nedves területein fordul elő. vékony szárú növény. valamint fehér közti árnyalatokban pompázó virágai vannak. Ne hámozzuk meg őket. Európa és Ázsia árnyékos és erdős területein él. hegyes végű. ezért meg KELL főznünk! Más részét ne együk meg! 4.

.

Apró. Legtöbbjük könnyen felismerhető háziasított változatáról. A készülő ételt hegyes bottal vizsgáljuk meg! Ha a bottal könnyen bele tudunk szúrni a gyökérbe. Némelyik még az északi tundrán is bőségesen előfordul. hogy elég puhák legyenek a fogyasztáshoz. kemény. lebegő és víz előtti. idetartozik néhány mérsékelt égövi növény is. Tisztítsuk le tiszta vízben. A legtöbb gyökeret azért is meg kell főznünk.5 cm-es. Európa és Ázsia édesvizeiben él. mert néhány közülük nyersen ártalmas! Nemcsak a jól ismert trópusi kasszava vagy a taró ilyen. ha kockára vágott darabokban készítjük el őket. Súlyom [Trapa natans): Ennek a vízinövénynek rombusz alakú. Ezeket ne hámozzuk meg! A gyökerek sokkal gyorsabban megfőnek.9. Szürke. amíg meg nem puhiilnak! Némelyik burgonyaszerű gyökér nem sokkal külső felülete alatt tárolja vitamin. osztott. kétágú. fehér virágokat hoz. megfőtt! Nyártól kezdve a túlélő legfontosabb táplálékát a gyümölcsök és makktermések teszik ki. vagy mint hagyományosan termesztett növény. bolyhos levelei egyaránt vannak. majd addig főzzük őket. . ha az összes gyökeret megfőzzük. Fogyasztás előtt legjobb. 2.és ásványianyag-készletét. ehető magja nyersen és sütve egyaránt fogyasztható.

GYÜMÖLCS 1. Borbolya (Berberis vulgáris): 3 m magos, bozótos és száraz tózeges Területeken élő növény, amely ovális leveleket és sárga virágokot hoz. Szárain hórmos csoportokban vaó tüskéket növeszt Élénkvörös, nagyon savo- nyú bogyói C-vitaminban gazdagok. 2. Rózsafélék ÍRosa): A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálhatóak. Tüskés száruk és egyszerű, fehér vagy rózsaszín virágaik miatt a kusza, kevésbé mutatós kerti rózsára hasonlítanak. Bogyójuk (amely magtokban található) minőén más növénynél több C-vi-tamint tartalmaz. A ié kinyerése és o meximá-lis vitamintartalom megszerzése érdekében rágcsáljuk, vagy zúzzuk össze és főzzük meg őket egészen addig, ómig csak szirup marod belőlük!

3. Szeder és vadmálna (szederfélék) (Rubus): Cserjés-bozótos, erdős és nyilt területeken egyaránt előfordulnak. Leveleik fogazattak, virágaik fehérek (a földiszeder esetén néha rózsaszínesek). Kúszó bokrot keressünk, amelynek hajló, tövises szóró és lédús, szelvényes bogyói vannak (ezek az érés során zöldből vörösre r végül lilásfekete színűvé változnakj! Késő nyáron teremnek. A málna kevésbé kusza, kevesebb o tüskéje, nyáron korábbon érik, a szine telt piros. A szeder és a vadmálna is fogyasztó, a tón yersen. A szeder ágak arra is h asz-nálhatóak, hogy

segítségükkel kihúzzuk a nyu-lat odújából. 4. Hamvas szeder (Rubus): A szederhez hasonló, bogyói azonban kisebbek és kevesebb szelvényből állnak, mint a földiszederéi. 5. Erdei szamóca (Fragaria): Száraz, füves területeken és erdőségekben élő kiest, kusza növény, amelynek gyümölcse leginkább a termesztett földieperéhez hasonlít. Édes, ízletes gyümölcsét levelei alatt találjuk. Egyes vál-tozatoi magason, a hegyekben is megélnek. Cvitaminban gazdag gyümölcsét legjobb, ha frissen fogyasztjuk. 6. Galagonyafélék (Crataegus): Bozótos vidékeken vagy pusztákon élő tüskés cserjék vagy kis fók erősen karéjos levelekkel, fehér vagy rózsaszín virágfürtökkel, ősszel vöröses gyümölcsökkel. Gyümölcshúsuk sárgás és nyersen fogyasztható. Fiatal tavaszi hajtásaik szintén ehetóek.

7. Almafélék (Malus): Bozótos vidékeken és erdőségekben élő, alacsony, meglehetősen tüskés fók. Ovális, fogazott, gyakran bolyhos levelek, óltolabon vörösesbarna ágak és fehér rózsaszín vagy piros virágok jellemzik őket. Általában igen keserű gyümölcsük a termesztettalmára hasonlít. He a gyümölcsöt tárolni akarjuk, szeljük fel és szárítsuk meg! A sárgászöld (néha piros), pektinben gazdag alma túlzott fogyasztása hasmenést okoz, ezért jobb, ha más gyümölccsel együtt főzzük meg.

8. Vadcseresznye ÍPrunus): A legtöbb erdőségében megtalálható. 24 m magas növény, apró, halványzöld és piros árnyalatú leveleket hoz, kérge általában fenyes és vörösesbarna, virága fehér vagy rózsaszínes. Gyümölcse a fajtától függően vörös vagy fekete (néhány változatánál az íze savanyú).

9. Kökény (Prunus spinosa): Nagy, 4 m magas bokor - sötétbarna ágak, hosszú tüskék, ovális levelek és fehér virágok jellemzik. Európa és Ázsia erdőségeiben és bozótos vidékéin él. Apró, kékes fekete gyümölcse nagyon savanyú, ezért inkább gyümölcskocsonyát készítsünk belőle! A gyümölcsök alapvető tápértékeket, különösen A- B2- és C-vitamint tartalmaznak. A

gyümölcs számos állat és madár legfőbb táplálékát képezi, ezért ahol gyümölcs van, ott van állat is. 1. és 2. Fekete-, vörös-, piros- és kékáfonya (Vaccinium és Gayljssacia): Gyakorioka mocsaras, lapos területeken, a tundrán, de meg az erdőségekben is előfordulnak. Méretük változó (ehet, de mindegyik cserje vegy fa. Kisebb, ovális leveleik és golyó alakú, fehér, rózsaszín vagy zöldes virágaik vannak. A vörösáfonya a mocsaras területeket kedveli, a vele rokon, alacsonyan növő pirosáfonya (vagy tőzeg-áfonya, 2.) pedig o lapályokon él. Az áfonya gömbölyű gyümölcsei lehetnek feketék (feke-teáfonyo, íj, sötétkékek (kékáfonya vagy kékszeder), foltos vörösek (vörösáfonya) és pirosak (pirosáfonya). Frissen és főzve egyaránt fogyasztharóak, őe a mazsolához hasonlóan szárítás útján is el tarthatóak, Fás torzsuk hasznos tüzelőanyag.

3. Körtefélék (Pvrus): Észak-cmenkábcngyakori cserjék. A 2,4 m-es magasságot is elérhetik, de általában ennél alacsonyabbak. Leveleik finoman fogazettak es lándzsa formájúok. Virágaik öt

sziromból állnak, rózsaszínesek vagy fehérek. Fürtökben termő, piros, lilás vagy fekete, gömbölyű bogyóik nyersen, szárítva vagy gyümöfcskocsonyaként egyaránt kiválóak. Ne tévesszük össze a mérgező vorjútö-vissel (Rhamnus)l

4.

Fekete bodza (Sambucus nigra): Bozótos területeken és erdőségekben él. 7 m magasra nő.

Lcndzsaszerü, fogazott leveleket és apró fehér virágokat növeszt Fürtökben termő, lilásfekete bogyóiból o legjobb, ha szirupot főzünk. Más területeken is él hasonló, ehető bodza, de o kisebbeket kerüljük, mert piros bogyóik akár mérgezőek is lehetnek. 5. Boróka (Juriiperus eommunis): A hegységekben és az észak! területeken előforduló növény Két formában fordul elő: 5 m magos fás cserjeként és szürkészöld, tűszerű levelű, kisméretű, elterülő bokorként. Kerüljük a fiatal, zöld bogyókat Legjobb, he az érett, kékesfekete bogyókat más élelemmel együtt főzzük meg. 6. Berkenyefélék (Sorbus): 15m-tiselérőnövények, erdős és sziklás területeken jellemzőek. Kérgük sima, szürkés színű. Apró, fogazott levélkéket, fehér virágokot és apró, rózsaszín, fürtös bogyókat hoznak. A bogyók ebe töek, de nyersen fogyasztva csípős, furcsa az izük. Gyümölcskocsonyo is készíthető belőlük. 7. Eperfélék (Morus): Átlagosan 6-20 m magas növények. Ovális, néha mélyen kocsányos leveleket, barkoviragzatot, és 5-7 cm-es, hatalmas földi szederre hasonlító, piros vagy fekete gyümölcsöket h ozn ok. Az u tóbbiok nyersen fogyaszthatodk. A mérsékelt égöv erdős területein megtalálhatóak. 8. Szol őfél ék (S/itis): Összevissza növő, magasra nyúló növények. Ncgy, szivolckú leveleik erősen fogazattak. Zöld virágokot hoznak, és o borostyántól a liláig változó színű szőlő-fürtöket teremnek. A világ melegebb részeiben igen gyakoriak. Gyümölcseik és fiatalabb leveleik egyaránt kiválóan fözbetöek.

GYÜMÖLCSÖK TARTÓSÍTÁSA A friss gyümölcs hamar megromlik, gyü-möleskoesonyát készítve azonban hosszú ideig tartósíthatjuk. A gyümölcsök többsége pektin nevű anyagot tartalmaz, amely a gyümölcsben található savval reakcióba lépve forrás után kocsonyává változtatja őket. GYÜMÖLCSKOCSONYA KÉSZÍTÉSE Először forraljuk fel a gyümölcsöket, majd lassú tűzön főzzük, amíg kásás folyadék nem jön létre! A gyümölcsök eltérő meny-nyiségben tartalmaznak pektint. Az alacsonyabb pektinmennyiséget úgy egészíthetjük ki, hogy adunk az eredeti gyümölcshöz valamilyen másik, pektinben gazdag gyümölcsöt, pl. almát. A főzéssel elpusztítjuk a gyümölcsben élő baktériumokat. Hagyjuk, hogy kihűljön a kocsonya, majd öntsük tiszta, lehetőleg légmentesen záró edénybe! Némelyik gyümölcsöt megszárítva tartósíthatjuk, bár ez legalább egy hetet, 10 napot vesz igénybe. Tegyük a gyümölcsöket egy rétegben valamilyen felüietrel Ezt ne tegyük ki közvetlen napfénynek, és óvjuk mindenféle nedvességtől - az esőtől és a harmattól egyaránt! A (csont)héjas termés fehérjét és zsírt egyaránt tartalmaz.

HÉJASOK 1. Fenyőfélék (Pinus): A jól ismert tobcztermö fák, amely ük fürtökben vékony, örökzöld tűlevelet hoznak. A mérsékelt égövi és az északi területek legnagyobb részén megtalálhatóak. A tobozok hő hatására magot érlelnek, amely nyersen is ízletes, pirítva viszont még finomabb. A pirított magokat összetörhetjük és lisztként tárolhatjuk. A Fiatal, barkaszerű tobozok főzve fogyaszthatok. A tűiévé! és o kéreg egyaránt ehető. 2. Diófélék (Jugians); 30 m magos növények, leveleik sok fogazott, keskeny levelecskéből állnak, kérgük barázdás. A feketésbarna diókat eleinte vastog, zöid héj boritjc. A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálhatóak. Egy fán akár 58 kg dió is teremhet. A dió 18 százaléka fehérje, 60 százaléka zsír. Kilónként 6600 kalóriát tartalmaz!

3. Vajdió (Jugians cineres):/! dió észak-amerikai rokona, ám annái kisebb, kérge szürkébb, termésének héja pedig hosszúkásobb, elnyú-lóbb. 4. Pekándió (Carya iliínoinensis): 36 m-es magasságot is elére növény. Sötét, barázdás kérge és

apró, átellenes párokban elhelyezkedő levélkéi vannak. Észak-Ameriko nedves területein él. Ovális, vékony héjú diója minden növénynél több zsírt tartalmaz. 5. Mogyorófélék (Coryíus): A bozótos és puszta területeken élő cserjéket fogazott, ovális vagy sziv alakú levelek és sárgásbarna barka jellemzik. Nagy tápértékű makktermésük tojás alakú, leveles, tüskés vagy szőrös héjban terem. 6. Szelídgesztcnyefélék (Castanea): Magasságuk 5 és 30 m között változik. Az elterülő nőve nyék nagy, fogazott, sima leveleket hoznak, és barka terem rajtuk. Erdős területeken élnek. Egymás mellett kettesével, hármasával elhelyezkedő makktermésűk gömbölyű, vastag, tüskés, zöld héjban érik. Feszítsük szét a héjat hámozzuk meg a termést, majd főzzük meg és törjük át! Ne tévesszük össze a nagy, tenyér alakú, ujjokra emlékeztető levelű vad-gesztenyével, amelynek termése mérgezői 7. Bükkfélék (Fagus): Nagyon magas és terebélyes növények, kérgük sima és világos. Leveleik vastag erezettek, hullámos szélűek, élesek és oválisak. A kétszikű erdők növényei. Makkjuk apró és háromszög formájú, fajtától függően 2-4 darab terem belőlük a szoros héjban. Magas a fehérjetartalma. Nyersen, pirítva és olajjá sajtolva egyaránt fogyasztható.

8. Tölgyfélék (Quercusj: Az ertfősége/rber sok tölgy féle megtalálható. Többségüknek erősen karéjosak a levelei. Viszont minden faj iára igaz, hogy mással össze nem Téveszthető makkot terem. A makkot törjük fel, majd forraljuk fel néhányszor! Fanyar ízének megszüntetése érdekében cseréljük a vizét, vagy 3-4 napon keresztül áztassuk hideg vízben, esetleg fedjük be hamuval és faszénnel, és időről időre öntözzük megI Ezután pörköljük meg, mert o pörkölt makk kiváló liszt- és kóvéhelyettesitö.

9. Pisztáciafélék (Pistacia): A Földközi-tenger környékén és attól északra, egészen Afganisztánig megtalálhatóak ezek a vadon élő növények, amelyek telepítés útján kerültek oda. A 10 m-es magasságot elérő fák sok kisméretű, ovális levele: hoznak. Csoportos makkterméseik bele zöld, tokja pirosas színű. Nyersen veg y io arázso n pö rköí ve fog yasszuk! 10. Mandulafélék (Prunus): Európa és Ázsió meleg, száraz területein vadon teremnek ; de telepítés révén más helyen is megtalálhatóak. A virágos ágú, apró, lándzsa formájú leveleket növesztő, zöld, bórszerű héjában csoportos makkiermést értelő növények a borackfóra hasonlítanak. Kerüljük a keserű terméseket, mert hidrcgén-cicnid-savat tartalmaznak.

Az olajban gazdag termésből - pl. a bükk makkjából - vonjuk ki az olajtartalmát! A termést feszítsük szét, majd válasszuk el a belet a héjtól! Ezután óvatosan főzzük meg vízben, és merjük le a felszínre emelkedő olajat, vagy hagyjuk a folyadékot lehűlni, és csak ezután különítsük el az olajat a víztől! Hűvös, száraz helyen, lehetőleg légmentesen záró edényben tároljuk! 450 gramm makktermésből 270 ml tápanyagban gazdag olaj nyerhető.

Az ehető növények magas számához képest a mérsékelt égövön kevés mérgező növény él. Jegyezzük meg alaposan az alábbiakat L .

.

Szömörce (Toxicodendron radicans): Kisebb. Mérges szömörce (Toxicodendron vernix): 2-6 m-es. 2. Mérges töigy (Toxicodendron quercifo-lium): A szömörcére hasonlít. hot részből álló virágok jellemzik.7 m-es kúszó. Halványsárga vagy narancssárga pettyes virágokat hoznak. Számos óid lenes. Háromrészes. Az érintett területet azonnal mossuk le [lásd Kontaktméreg az Egészség fejezetben)) 1. tölgyfalevél alakú levélkéket és fehér bogyókat hoz. de annál kisebb. MÉRGEZÉS A NÖVÉNY ELFOGYASZTÁSA MIATT 5. Kérge sima és sötét pettyes Fürtökben fenét bogyókat terem.6-2.MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK KONTAKTMÉREG A mérges szömörce. Észak-Amerika füves. Észak-Amerikc mocsárvidékein él. Nebáncsvirágfélék (lmpatiens):Á/ta/dbor? a szömörce közelében élnek. 30-60 em-es növény. de minden esetben zöldes virágokat hoz és fehér bogyókat terem. 4. sima növény.vagy függőleges irányba terjedő növény. a mérges tölgy és a szömörce érintése súlyos irritációt és bőrkiütéseket okozhat. Alcpi részből induló. Észak-Amerika erdőségeiben ta Iá!ha tó. 0. Észok-Amerika erdőségeiben jellemző. porokban elhelyezkedő levelet hoz. Mindig függőleges irányba nő. Maghüvelyük kipattanásakor olyan folyadé-kot bocsátanak ki.szö-mörcefánok is nevezik. sziklás és enyhén erdős területein él. Zigadenus venosus. változatos levele van. HALÁLOS: ne tévesszük össze a vadgesztenyével vagy c liliommal! . csikszerú levelek és egymástó! távol növő. 3. zöldes fehér. amely csőkkenti az itt fe'sorolt vagy más növények által okozott irritációt.

rózsaszín vagy sárga virágokból álló füzérvirágzatban végződnek. Rossz szaga van és minden része HALÁLOSAN mérgező. de még a trópusokon is előfordul. A pusztákon elterjedtek. Rozettós alapi leveleik )ilás.5m magasra nőnek. trombita formájú virágokat és tüskés terméseket terem. 7. a méreg a szívre hat! . Csattanó maszlag ÍDatura stramonium): Átlagoson 90 cm-es növény. Csipkés. nagy. MINDEN részük nagyon mérgező. fogazott leveleket.6. Gyűszűvirágfélék (Digitális): 1. A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálható. egyedül ólló.

Szőrös. erősen fogazott levelei lefelé ritkulnak. NAGYON mérgezőek! 9. Üreges szárát lila pöttyök borítják. Sok elágazása von.5 m magas növény. nagyon mérgező. A leggyakoribb fajtának liláskék virágai vannak. Sűrű. apró fehér virágokból óllá virág fürtöket hoz. Levelei tenyér formáiúck és nogyon cikkelyesek. Gyökere fehér. sisakszerü. Sisakvirágfélék (Aconitum): 1. lüáskék vagy sárga virágot hoznak. A nedves erdőségeket ésazórnyékos területeketkedvélik. A füves. Rossz szagú. Bürök (Conium maculatum): 2 m-es magasságot is elérő növény. pusztas területeket kedveli. .8.

Gyilkos vagy ádáz esomorika (Cicuta): Átlagosan 0. feltűnő. MINDEGYIK vól-tozotát kerüljük. Apró levélkéik hasonlíthatnak az emberi tenyérre. lila. gyökértörzse üreges. Békabogyófélék (Actaea): 30-60 cm-es növények.vagy farkasbabfélck (Lupinus): Kerti változataikhoz hasonlóan 30-60 cm-esek. szaga kellemetlen. ezek fogazorr levélkéből állnak. füves területeken és hegyi réteken élnek. MÁR EGY FALAT IS HALÁLOS LEHET! 11. Apró. általában fehér virágaik a szár végén. de még az Arktiszon is. Az ernyős virágúak közé tartozik néhány ehető növény is. MINDEN egyes része különösen a gyökere .3 m magas. 2-3 karéjosak. harang alakú leveleket hozó növény. fehér vagy sárga is.10. sűrű csoportosvirágot hoznak létre. Európa és Ázsia erdőségeiben és bozótosaiban él. amelyen belül az egyes virágokat nehéz megkülönböztetni. Csüdfü és csajkavirág (Astragalus ésOxytro-pis): 15-45 cm magas növények. akár az 1 méteres magasságot is elérheti. . lándzsa alakú levelet hoznak. eiegazó növény. Fehér vagy fekete bogyókat teremnek. levelei aprók. Ázsia és Amerika sok területér megtalálható bürköt és gyilkos csomorikát jól ismerjük. de akár kerékküllöre emlékeztető sugár alakjuk is lehet.NAGYON mérgező! Ha nem járunk el kellő körültekintéssel a növények azonosításakor. A borsóvirághoz hasonló füzérvirágzatot hoznak . Tisztásokon és füves területeken élnek. 12. A sokféle ernyős virágú növényhez tartoznak ezek is. hacsak nem vagyunk benne teljesen biztosak. A borsóvirágéhoz hasonló. Bármelyik részük o kozhat végze rés gyulladást a gyomorban és c bélrendszerben. már kis mennyiségben is halálos növényről van szó! Az ábrázoltakon kívül a következő mérgező növényeket is tanuljuk meg felismernil Boglárkafélék (Ranunculus): Sok változatuk van o néhány centiméterestől ez 1 m-nél is magasabbig. MÉGSE gyűjtsünk ilyeneket. Általában több apró. amely lehet kék. Északon és délen egyaránt előfordulnak. Apró virágaik kifordított esernyőhöz hasonlító. viaszos. párokban helyezkednek el. hogy az Európa.6-1. Ne kockáztassunk! A legfontosabb. mertsúlyos bélrendszeri gyulladást válthatnak ki! Csillagfürt. Kizárólag viz mentén található. Maszlagos nadragulya (Atropa belladon-na]: Sűrűn dogozó. fürtökben helyezkednek el. Az összes fajtának fényes. ötszirmú füzérvirágzat nyílik rajtuk . hányást és súlyos befsö irritációtokoz. Szárát lila csíkok borítják. élénksárga virágai vannak. Fürtökben hozza apró fehér virágait. fekete bogyók jellemzik. iilás vagy zöldes virágok és fényes. Általában erdőségoen élnek MINDEN egyes részük szédülést. ovális. hogy nem a két említett. amelyek öt </agy több egymásr részben átfedő sziromból állnak. amelyek átellenes. de akár rózsaszín. Sok levelük van. néhány mérgező növényt könnyen összetéveszthetünk az ehetőkkel.

Fekete bogyóik keserű ízűek .máshogyan is biztosíthatnak hasonlóan tápláló élelemforrásokat. ovális levelek (o felsők nyél nélküliek) és lila csíkos. fekete bogyókat terem. a pálmákkal) a trópusi növényeket tárgyaló fejezetben foglalkozunk. apró kék bogyófürtök jellemzik. inkább KERÜLJÜK! Tapadó vadszőlő (Parthenocissus guinque-folia): Szőlőszem. Szúrós szőr. indák és a vodszölőénél kisebb. Erős hashajtó hatású. erdős területeken élnek. sárgává vagy fehérré változnak. halálosan mérgező. amelyek segítségével bővíthetjük a mérsékelt égövi növényekkel kapcsolatos tudásunkat. Bozótos. gyokran a tengerhez közel él (Európában). mocsaras területeken élnek. Varjú tövisfélék (Rhamnus): Bokrok. Sok növényhatározó létezik. A bogyók érés közben zöld színűből feketévé . A hasonló. és az egyes bogyókban mindössze egy félhold alakú mag található. finoman fogazott leveleik oválisak. Kellemetlen szagú. amely fürtökben puha. de ehető bogyókat termo növények általában sokkal sűrűbbek és fó-sabbok. néha kisebb fák. Leomló füzérvirágzo tu k fehéres vagy zöldessórga virágokból áll. kék bogyókat termő növény. ahol a szegényes a növényzet. Nem létezik olyan ehető. Ha nem vagyunk biztosak benne. A trópusi fákkal (pl. Ezek felbecsülhetetlen értékű tápanyagot jelenthetnek a túlélő számára főként olyan területeken. észak-amerikai kúszónövény (Európába telepítéssel került). FÁK Áfák . és több terem belőlük. leveleik általában hosszú nyélből erednek és lándzsa alakúak. Némelyik nagyon mérgező. sárgásfehér virágok jellemzik. Összetéveszthető a vadsző fő vei. és fürtökben teremnek a száron. fogazott. Hosszú levélnyél. erezett leveleika gyöngyvirágéra hasonlítanak. de néha nedves vidékeken is előfordulnak. pirossá. egyes fajták viszont inkább füves vidékeken fordulnak elő. bár nincsenek indái. tenyér alakú levelek. Csucsorfélék (Solanum): Közepes vagy nagyméretű. hogy nem mérgező. a puszta földön. Ovális. amely a szőlőre hasonlít és indákat növeszt. nedves.a gyümölcsön és héjasokon kívül . Kerüljük MINDEGYIKET! Zászpafélék(Ver3trumj: G0-260 cm-es növények. fogazott levélkék. szölöszerü kúszónövény. Az ilyen könyvek a növények helyi változatait részletesen bemutatják. Beléndek (Hyoscyamus niger): Közepes vagy nagyméretű növény. .amelyn ek színe a sárgásfe-hértől es a rózsaszíntől kezdve fevendulaszinű vagy liiás is lehet. Végzetes lehető fogyasztásuk. bogyóik kisebbek. A bozótos területeket kedvelik. Az alábbiak a mérsékelt övi és az északi területeken található fákra vonatkoznak. MÉRGEZŐ BOGYÓK Menispermum canadense: Észak-amerikai. szabálytalanul növő bokros növények.

Rezgő nyárfa (Populus tremula):/4 nyárfára hasonlító. Nagy. Amerikai hars (Tilia americana): Eszok-ame-ríkoi hársfojto. Ovális. kis. leveleik fogazottok. és csomókban növő. tobozokat terem. mert túl sok csersavat tartalmaz.Kéreg Bizonyos fák vékony háncsa (kambium) nemcsak ehető. de tápláló is. Nyírfafélék (Betűla): A hidegebb területeken gyakori növények. Juharfélék (Acer): Vadon élő fák. Fenyőfafélék (Pinus): Számos területen megtalálható örökzöld fák. Nagyon hosszú szárakon ülő. kerek levelei rezegnek a széfben. barázdált kéreg jellemzi. Fűzfa fél ék (Salix): Kétszikű fők vagy cserjék. Váíasz-szunk a fa aljához közel vagy a kiemelt gyökéren található kéregdarabokat! Hántsuk le késsel a kérget. szív alakú leveleket hoz Sötét. Tobozt teremnek és kemény az egész ágat körülvevő. ésazágakon csomókban elhelyezkedő tűlevelűket hoz. örökzöld lucfenyők lapos tűlevelekkel és rövid. 24 m magasra nö. Csúcsos alakú növény. és nyersen is fogyasztható. Háncsuk C-vitaminban gazdag. Hemlokfenyőfélék (Tsuga): Dús lombozatú. Lucfenyőfélék (Piceaj: Hideg éghajlaton élő. hosszú tüskéik vannak. hó rom részből álló. Hosszú. legfeljebb 18 m-es magasságai ér el. A legjobb belső háncsú fák Vörös szilfa (Ulmu5 rubrg): Észak-amerikai fafajta. földön elterülő fűzfákig. Ágai szőrösek és csomósak. az alsó részen ritkábbak. jellegzetesen karéjos leveleikről és kétszárnyú termésükről ismerhetőek fel. amelynek felső részesimává és szürkés színűvé változik. . templomtorony alakú örökzöld fák. pikkelyes kérgükről ismer hetőek fel. tobozokat teremnek. fényes. Jellegzetes sárga vagy zöld barkót hoznak . Számos fajtájuk létezik egészen az északi sarkvidéken élő. négyoldalú falevelek jellemzik őket. Amerikai vörösfenyő (Larix larícina): Észok-Amerika hideg területein él. ha hosszan forraljuk. Ezután pörköljük meg vagy aprítsuk lisztté! A külső kéreg alkalmatlan a fogyasztásra. A háncs tavasszal a legjobb. hogy felfedjük a belső réteget! Ez töböé-kevésbé édes. Nyárfafélék (Populus): Háromszögletű levelek és kinyúló barkák jellemzik ókéi Északi területen gyakran megtatálhatóak. fogazott leveleinek alja szintén szőrös. némelyik változata viszont gyógyító hatású lehet. gyenge ágaikról és gyakran lemezekre törő. Sokkal könnyebben emészthető azonban. míg kocsonyás massza lesz belőle. mert akkor bőségesen termelődik benne nedv.vagy középméretű fa.

húsos gyökere kivételével. Teakészitéshez áztassuk a lucfenyő tűleveleit meleg vízbe! Kizárólag friss. amely hasznos táplálékforrás lehet. Ha a nedv oldódik a vízben . A belső háncs egyéb íeBEteasznáEási módjai Némelyik fa háncsa egyszerre erős. sötétzöld . ha kevés egyéb növény áll a rendelkezésünkre. Mézga és gyanta Némelyik fát megvágva nedv szivárog a kéregre. h2 lágy. a csendes-óceáni bennszülöttek . hogy ezeknek a fáknak a rügye és hajtása nyersen és főzve egyaránt fogyasztható . Gyűjtsük össze a nedvet mindennap. és könnyen csíkokra szedhető: kötelet készíthetünk belőle. ezért menedékünk ideális tetőfedőanyaga lehet. A nyírfa kérgét nagy darabokban le lehet venni a fáról. amelyen keresztül a nedv egy edénybe folyik. MEGJEGYZÉS: A háncshoz kapcsolódva még annyit. de akár kis tartókat is készíthetünk belőle. és csomóvá keményedik. ezért a túlélő fontos táplálékát jelentheti. Nyírfa. zöld csúcsa tavasszal különösen kellemes. örökzöld fák vagy cserjék.miután először hangin meggőzölték (lásd Tűz a Táborozási technika fejezetben) .mézga. A kínafa kérgéből pl. Némelyik gyógyhatású. hajlékony.hosszúkás tobozokkal. és forraljuk fel! Rengeteg gőzt fog kibocsátani.KIVÉVE a MÉRGEZŐ amerikai vörösfenyőt és a hemlokfenyőt. Nem rokonai a mérgező büröknek. A kifolyó cukros nedv összegyűjtéséhez ejtsünk a kérgen V alakú bemetszést! Ez alatt vágjunk lyukat a fatörzsbe. zöld tűleveleket gyüjtsünk össze! Főzzük meg őket. míg mások gyúlékonyak. A szirup azonnali energiát biztosít.fűszoknyát készítenek. így kiváló segítséget nyújtanak a tűzgyújtáskor. Az észak-amerikai indiánok kenujaikat fedik be vele. majd sziruppá szilárdul.és j&flharsziriip A nyírfát és a juharfát a gumifához hasonlóan kell megcsapolni. ha nem . Pikkelyes kéreg. fiatal tűleveleket rágcsálunk: ezek keményítőben gazdag. Mindkettő nagyon tápláló és sok cukrot tartalmaz. ezért igazán megéri az erőfeszítést! MÉRGEZŐ FÁK A következő fák ingerlő hatású vagy mérgező anyagot tartalmaznak. a hikori ehető. A lucfenyő északon is elterjedt fafajta. így C-vitaminban gazdag folyadékot kapunk! Ehhez a vitaminhoz közvetlenebbül is hozzájuthatunk. Tiszafafélék (Taxus): Összevissza növő.gyanta. és illesszünk bele egy „cseppcsatornául" szolgáló levelet. SEMELYIK részüket se fogyasszuk.

színük sárgászöld. Három részből álló levelek és hosszú. botszerű hajtások. Virágai szélesek és sárgászöldek. Fehér. felfelé haladva inkább barnás. addig azonban ne fogyasszuk. észak-amerikai fa. Kérge világos és fehér csíkos. északamerikai örökzöld. amíg a fát egyértelműen be nem azonosítottuk! (Lásdmég Kontaktméreg a Mérgező növények részben. Kaliforniai babér (Umbel/ularia californico): Alacsony törzsű. terebélyes. rózsaszín vagy sárga virágok jellemzik ezeket a magas fafajtákat. valamint fehér. barka és általában gömbölyű csonthéjas termések jellemzik. Pennsylvaniai vagy korai juhar (Acerpensylvanicum): Észak-Amerika északkeleti részén élő növény. Termésük különösen mérgező. de lándzsa alakúak is. Vadgesztenye és amerikai vadgesztenye (Aescuius): Kéz formájú levelek. bőrszerű levelek. amelynek keskeny levele és sokkal tüskésebb magtokja van! Aranyesőfélék (Loburnum): Kisméretű. Lombkoronája erős illatú. lilás bogyók jellemzik. bogyószerü termés található rajtuk. tobozt termő örökzöld. kétszikű fák. fürtös virágot hoz. sárga virágokkal borított ágak jellemzik őket. termése szárnyas. Levelei lehetnek oválisak. Átellenesen. páronként helyezkednek el ovális alakú levelei. magjai babszerű héjban teremnek. Fehér akácfa (Robinio pseudoacacia): Sötétszürke kérgű. Néhány fajta termése (gyökeréhez és nedvéhez hasonlóan) fogyasztható. átlagosan 16 m-es. sárga füzérvirágzat és zöldes. tüskés héjú gesztenyéjüket ne tévesszük össze a szelídgesztenyéével. átlagosan 12 m magas. Ovális. gyakran tenyérszerű levelek.) . Mérgező. Hikorifafélék (Coryo): Osztott. illatos.tűlevél és piros. Cédrusfélék (Cédrus): A Földközi-tenger partjáról és a Himalájáról származó eredeti cédrus magas.

esetenként több zsírt is. A gomba egyik nagy előnye.ezt nevezzük gombának . daraboljuk fel és főzzük meg! Sok taplógomba keserű és kemény. A vadon élő gomba nagy ínyencségnek számít . mint az ugyanakkora súlyú zöldség. hogy egyértelműen ehető fajtaként azonosítsuk: nincs helye a tévedésnek! A növényekkel ellentétben a gomba esetén nem alkalmazható a „fogyaszthatósági vizsgálat". A puha. csoportosan.egészen a föld alatt él. földön termő gombát akár egyszerűen hozzáadhatjuk a levesekhez vagy más élelekhez is. Ennek színe és anyaga fontos szempont a gomba beazonosításánál.található a felszín felett. az ízletes vargányák (Boletus edulis) . Segít. a C-vitamin esetenként. Tápérték A tápanyagtartalmat tekintve a gomba a hús és a növények között foglal helyet. hogy tömegesen fordul elő. amely a spórát foglalja magába. néha telepesen. a gomba több foszfort tartalmaz.ha tudjuk. melyiket szedhetjük le! A gombát fonalszerű sejtek alkotják.GOMBÁK A gomba kiváló táplálék. Némelyik gomba . A gomba tárolása .ugyanannyi kalóriát tartalmaznak. a szarvasgomba . férges részeket! A többit tisztítsuk meg.egyedül. a karfiol és a spenót.pl. elszíneződött. ebből azonban csak a reproduktív rész . fogyasztásuk után órákig nem jelentkezik semmilyen tünet. viszont fontos. kalciumtartalma azonban alacsonyabb. A sárga rókagomba (Cantharellus cibarius) A-vitamint is tartalmaz. ezért nehéz megtalálni. ha előtte hideg vízben áztatjuk. A jobb gombák . amelyik különálló és nagyméretű. A gomba elkészítése Dobjuk félre a gyanús. a D-vitamin viszont csak minimális mennyiségben jellemzi a gombák többségét. ezért ha nem sikerül egyértelműen azonosítani. Ami az ásványi anyagokat illeti.pl. mint a sárgarépa. Az év megfelelő szakában (általában nyáron és ősszel) könnyen összegyűjthetünk belőle egy egész ebédre valót. Más gombák a fák vagy fatönkök oldalán élnek. a sugárlemez helyezkedik el. ne foglalkozzunk többet az adott gombával 1A halálos gombákat egyáltalán nem jellemzi kellemetlen íz. A kalap alsó szélén puha szövet. A B-vitamin kis meny-nyiségben szinte az összes gombában jelen van. ezért alaposan meg kell főznünk. amely a földön élő fajok esetén föld alatti növedéket képez. megint másokat taplógombaként ismernek. de olyan is akad. A gombának ez az ehető része csak az év bizonyos szakában bukkan elő. A tönk tetején csésze vagy edény alakú kalap található. A legtöbb gomba közvetlenül a földből nő ki . A növényeknél több fehérjét tartalmaz.

A gomba magas víztartalmú. lehetőleg légmentesen záró edényben tároljuk őket! Fogyasszuk nyersen (először áztassuk be vízbe. bocs-kora (burokszerü képződmény a tönk alján) és gallérja van! KERÜLJÜNK minden féregrágta vagy rothadó gombát! DOBJUK FÉLRE. sugárlemezzel felfelé! A vargányafélék esetén először távolítsuk el a kalap alatt lévő sugárlemezeket! Miután alaposan kiszárítottuk.KERÜLJÜNK minden gombát. csak néhány apró folt található rajtuk ÉRETT Fehérek LEMEZEK Szürkéspirosak. vagy adjuk hozzá a levesekhez. amelynek fehér lemeze. könnyen szárítható.és különösen halálos fajtái. Ha akad a környéken. ha nem sikerült egyértelműen azonosítani! A galóca és a csiperke közti különbségek: GALÓCA CSIPERKE SPÓRÁK Fehér Lilásbarna KALAP ÉS TÖNK Nem változó Néhány fajtája sérüléskor sárgássá színezödik KALAP Síkos és laza foltok vannak rajta Mindig száraz. MINDIG KÖVESSÜK A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT: . hogy felduzzadjon). és helyezzük egy köre a napon. Válasszuk el a kalapot a tönktől. húsokhoz! A GALÓCA FEUSMERÉSE A mérgező galóca . rózsaszínek vagy csokoládébarnák LEMEZEK Részben vagy egészben Nem burkoltak . gyűjtsük össze a lehető legnagyobb mennyiséget és tegyük éleimiszer-tartaJéksink közé. a gyilkos galóca és a hegyeskalapú galóca könnyen összetéveszthető az ehető gombával.

amely szerint a gomba meghámozva nem mérgező. Ezekre alapozva építsük fel a tudásunkat! . mert sok gyilkos gomba tartozik oda. és a későbbiekben ehhez ragaszkodjunk! Ismerjük meg a galócák családját is.burkoltak SZAG Burgonya vagy retek Mandula vagy marcipán ELHELYEZKEDÉS Nyílt füves területeken sosem fordul elő EHETŐ GOMBÁK Nincs semmilyen megbízható szabály arra vonatkozóan. Felejtsük el a nép-hiedelmet. És a főzés egyáltalán nem pusztítja el a mérget. vagy hogy a mérges gombák főzés közben megváltoztatják a színüket Nem szokásuk. Tanuljuk meg felismerni az itt ábrázolt néhány gombát. hogy miként ítéljük meg: ehető vagy mérgező a gomba.

.

Rágós és keserű. Fistulina hepatica (májgombaj:Általában a tölgyfán él. Alul pirosas. Nyártól kezdve általában kétszikű növényeken. Sárgás húsa szivacsos. 2. Élénk narancssárga-sergo szinbölsórgósbvrnóvá halványul. de nem ártalmasak és elég gyakoriak. Polyporus sulphureus (gévogomba): 30-40 cm-es átmérőt is elérő gomba. de a fiatalabb példányok finomabbak. Áztassuk be. leginkább egy nagy nyelvre hasonlít. . örökzöldeken él. majd teljesen főzzük ót. leggyakrabban tölgyeken. Piros húsa vérszinü nedvet bocsát ki.FÁN ÉLŐ GOMBÁK A fán élő gombák fák vagy fatönkök oldalán élnek. dur\'a mintázatú gomba. 1. felül rózsaszínes. Általában ősszel fordul e!ö. hogypuhul-jon. Általában nagyok és bőrszerú'ek.

különösen szilfán. .3. ízletes gomba. bükkfán és platánon található. majd főzzük meg! Könnyen szárad. Sötét kékeszÖ Id színű. Tavasztól őszig kétszikű fákon. 60 cm átmérőjű növény. Lemezei és gu-miszerű húsa fehér színű. alsó része fehér. Az év legnagyobb részében a kétszikű fákon található. sörét mintázattól tarkított kalapja a parafára emlékeztet. Okkersárga színű. Polyporus squamosus (pisztriegomöa): Gyakran telepesen megjelenő. szeleteljük fel. kagyló alakú kőlapja 6-14 cm széles. Pleurotus ostreatus (laskagombaj: Telepesen éló gomb a. Fiatal gombát válasszunk és claposon főzzük meg! 4.

valamint fatönkökön él. tiszta . Feh ér h úsa és apó f űzószerű gyökerei vonnak. Fehér lemezét később barna föl ("o k tarkítja k. Késő nyáron és ősszel az erdőségekben és a füves területeken él. 6. majd fózzuk meg! FÖLDÖN ÉLŐ GOMBÁK A földön élő gombák a talajon élnek. fehér és börszerü. Focilabdára hasonlító. némelyik NAGYON mérgező. Tavasztól őszig kétszikű és tűlevelű fokon. Lycoperdon gigantea (óriás pöfeteg). A fiatal. sórgósborne színű kalapjának átmérője 3-15 cm. Sok fajtájuk van. Szeleteljük fel. szivacsos. Sima. Armillaria mellea (gyűrűs tuskógomba): Soma foltos.5. majd az idő múlásával egyre jobban elsárgul. és elérheti o 9 kg-os súlyt. maximum 30 cm átmérőjű gomba.

különösen o rölgyerdőkben él Alaposan főzzük vagy szárítsuk meg! FIGYELEM! A gomba kiváló élelem ugyan. Átmérője 3-10 cm.fehér húsú példányokat gyűjtsük! Nagyon ízletes. Nagyon ízletes. tojássárgája színű. 3-8 cm átmérőjű kalapja. csoportosan nő. de KIZÁRÓLAG akkor fogyasszuk. tölcsér formájú gom be. jellegzetes. Ősszel o kétszikű fákon. Durva. Craterellus cornucopioides^söíéíírcrrjö/- tagomba): Szarv vagy tölcsér alakú gomba. elágazó lemezei vannak. szürke tönkje van. sötét barna. tlzcercnyi főzés utón fogyasz-szuk! Ne tévesszük össze o narancssárga pók-báiósgombávcf (Cortinarius speciosissimus)! 8. ha teljesen biztosan be tudtuk azonosítani. különösen a bükkfa alatt. hosszúkás. . kunkorodó. Lassú tűzön főzve vagy kisütve fogyasszuk! 7. Cantharellus cibarius (sárga rókagomba}: Sárgataroek-ilfotu. Nyártól kezdve fák. és sima.

A ff atal lemezek eleinte rózsaszínűek. Agaricus arvensis (erdészéit csiperke):Hasonlít a mezei csiperkére (A. ha felvágáskor sárgássá színeződik [lásd sárguló csiperke)! Némelyik kifejletlen gombát nehéz felismerni.Csiperkegomba: KERÜLJÜK. majd később rózsaszínes barnára változik. A fiatal gomba lemeze világos rózsaszín. 2. Ugyanott fordul elő. Nyáron és ősszel . Agaricus augustus (óriáscsiperke):Mintás. ahol a mezei csiperke. c ompestris). 1. Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. világosbarnás sapkájának átmérője 20 cm. ezek könnyen összetéveszthetőek a halálos galócával. később besötétednek. kalapja azonban 15 cm átmérőjű. Gyűrűs tönkje van.

ónizsiifatúgomba. ízletes.csoportosan található meg ez erdei tisztásokon. Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. 3. rózsaszín lemezek a közismert termesztett változatra hasonlítanak. maximum 10 cm átmérőjű. Ősszel füves területeken gyakorir a fők közelében ritka. . Agaricus campestris (mezei csiperke): Az idősebb példányokon előforduló bámuló. fehér kalap és a később sötétbarnára változó.

A fiatal. Nyáron ésősz-szel a kétszikű erdősegeknél és c füves tisztasokon él.4. de felsértve. MÉRGES. később sötét foltokkal tarkulá kalapjának átmérője 30 cm. fenolszagú gomba. gyakran tűlevelű fók környezetében él. Sárgás fehér lemezei és vékonytönkje van. összetörve sárgássá színeződik. 7. az utóöbin kettős. tövénél pedig élénksárga színű. Nyáron és tavasszal a nyílt füves területeken. végül fekete. csoportosan található meg. KERÜLJÜK! 6. Nyáron és ősszel az erdőségekben. valamint a füves területeken egyaránt meg Található. Lepiota procera (nagy özíóbgomba): Barnás. Agaricus silvicola (karcsú csiperke): Az erdöszéli csiperkére hasonlít. Coprinus comatus (gycpjas tintagombai: Hengeres kalapját fen érés vogyhalványóarno minta díszíti Lemezei eleinte fehérek. fehér gyűrű és barnás mintázat található. MÉRGEZŐ) . 5. mojd rózsaszínessé változnak. Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. tinta-szerű összevisszasággá állnak össze. még világos lemezű gombákat gyújtsunk! He alkoholt iszunk mellé. Ize a mandulára vagy o paródiára hasonlít. Agaricus xanthoderma (sárguló csiperke): A többi csiperke fajtára hasonlít. de erdőségekben.

átmérője 10 cm. Trieholoma nudunn (lile pereszkej: Halvány li lás.8. szőlős tönkje van. kékes kalapja idővel vörösesbarnára változik. Széle hullámos. tömzsi. Kékes lemezei és kékes. . Esetleg allergiás reakciót válthat ki. ízletes. Ősztől c tél közepéig csoportosan cl c vegyes erdőségekben. édes szagú gomba.

ha egyszer meggyullad. Könnyen szárítható. hogy kést élesíthetünk vele. kalapjának átmérője 20 cm. hacsak nem azonosítottuk eket egyértelműen/Némelyik mérgezői A GOMBA EGYÉB FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI - A taplógomba kiváló tüzelőanyag . Kerüljük rózsaszín vagy piros spórás változatait.A nyírfatapló olyan kemény. erdei tisztásokon található. Boletus edulis (ízletes vargánya): Barna-színű gomba. húsa fehér. de feldarabolva parafa úszónak. Tönkje duzzadt.9. A világ számos po n tjön él eh etö változata. A vargányáknak lemezek helyett szivacsszerű pórusrétege vagy tömlője van. . órákon át parázslik. . Ősszel. tyúkszemtapasznak vagy gyújtós-nak is használható.

Ezek tönkjének alján csészeszer ti képződmény. . . ezért kiválóan alkalmasak az égési sebek kezelésére. de ezeken kívül még számos egyéb mérges gomba is létezik. amelyet nem tudunk egyértelműen meghatározni! A galócák egyes fajtái a leggyakrabban halálos gombák közé tartoznak. bocskor található. FIGYELEM! MÉRGES GOMBÁK A következő felsorolásban a legveszélyesebb gombafajok szerepelnek.- Az óriás pöfeteg sebekre alkalmazható.A fán élő gombák nagy mennyiségű csersavat tartalmaznak. NE fogyasszunk olyan gombát. elzárja és enyhíti a vérzést.

.

Entoloma sinnuatum (nagy döggomba): Fokó. MÉRGES GOMBÁK Ha megtörik vagy megsérül.1.ésnyírfaerdökben található. Paxillus involutus (begöngyöltszélű cölöpgomba): Egyszínű. 6. különösen bükkerdókben él a nyer és az ősz fofyomán. Amanita phalloides (gyilkos galóca): 12 cm átmérőjű. Erdőségekben. 2. bekunkorodottperemú kalapja 12 cm átmérőjű. leginkább bükkerdökben él. 3. erősen domború kalapjának átmérője maximum / 5 cm. Az összes gomba közül ez a LEGMÉRGEZÖBB. retekszagot vagy a keserű mandula szagát árasztja. Általában erdőségekben. 4. 5. A fiatalabb példányok hasonlíthatnak a csiperkére. pirosas szinűre változik.és bükkerdökben él. nagy bocskorú gomba. Lemezei fehérek. Édes. . maximum 22 cm átmérőjű kalapját fehér pettyek tarkítják. a rókagombával! 8. Tavasszal' általában fenyő. bóra tönkjér. Mérges.és töfgyerdőkben. amelyen foltos tönk és maximum 12 cm átmérőjű kalap ta ló Iható. HALÁLOSAN mérges gomba. Tönkje alján 2-3 kari-kaszerű gyűrű található. gyakran HALÁLT okozó gomba. nyáron és ősszel csoportosan él. lopos kalapjának átmérője 2-8 cm. Kétszikű fák környezetében. voskos tönk jellemzi. sárgás színű gombákkal. Sárgásbarna lemezek és egyenes. Sárgás lemezei lazacrózsaszínné változnak. Nyáron és ősszel. különösen tölgy. Tönkjén ugyan nincs gyűrű. majd sárgósbarno lesz. pl. émelyítő szagú. Inocybe patouillardii (téglavörössusulyka): Szine eleinte fehéres. Mérges. zöld. olívazöiö színű kalapja. HALÁLOSAN mérges! © 7. A füves és erdős területeken. halvány tönkje. Nagyon gyakori az erdőségekben. Amanita muscaria (íégyölögalóca):Jellegzetesen élénkpiros. Amanita virosa (hegyes kalapú galóca): Teljesen fehér. HALÁLOS: NE tévesszük össze az ehető. Tömör. erdőségekben található. különösen o nyirerdőkben forduf elő. nagy bocskora. nem találhatóak gyűrűk. fehér lemezei és húsa van. különösen a bükk. Fehéres lemezeiofajbarnává változnak. akár HALÁLOS is lehet Könnyen összetéveszthetőq csiperkegcm-bával. fehér húsa ételszagot. fehér pettyes kalapjának átmérője 8 cm. szürkésfehér. sárgásbarna. Cortinarius speciosissimus (naranesvörös pókhálósgomba): Vöröses vagy vörösesbarna a gomba. fiatal példányút mégis könnyű összetéveszteni a csiperkével. Amanita pantherina (pórduegomba):Barnás színű. 7cm átmérőjű kalapja gyakran bereped a pereménél.

hasmenés. amelyet ezen bon visszaesés követ Az esetek 90 százalékáoon 210 napon belül májdég-teienség következtében beáll a halál. amelyek közül a következnek többé-kevésbé tipikusak: Gyilkos galóca/hegyes kalapú galóca: A gomba elfogyasztását követően Iossan. tűlevelű erdőkben fordul elő. . Nem gyakori. Ne tévesszük össze őket a rókagomböval! HALÁLOSAK! (Lásd még az ehető gombák ábrájánál o sárguló csiperkét) MÉRGEZÉSI TÜNETEK A mérges gombák sokféle tünetet idéznek elő. Minőkét fojta retekszogot áraszt. izzodás és görcsök.Lemezei rozsdabarna színűek. A kétszikű erdőkben élőr kissé halványabb szinű C. Nincs ismert ellenszer. 8-24 órán belül alakulnak ki a tünetek: hányás. viszon t no^ .ú*4sÍMáL^+'ii * gyón mérgező.-x . Össze!. orelanus (mérges pókhálósgomba) szintén mérgező. túlzott szomjúság. Egy nap után látszólagos javulás következik be.

A iégyölö galóca súlyos gyomor. . irányithatatlar izomrángást és görcsöl okoz. élénk hollucinóciót. vakságot.és bélrendszeri zavart. Hatása eltérő lehet. Ezt legrosszabb esetben önkívület és halál követi. a pupillák kitágulnak. A beteg általában felépül. amelyet kómaszerű alvás követ. izzadást okoznak. A téglavörös susulyka és rokonai szédülést. A testhőmérséklet erősen lecsökken. ÉSZAKI ÉS ÉSZAKI-SARKI NÖVÉNYEK Az itt felsorolt szívós északi sarki növényeken kívül számos mérsékelt égövi faj is megjelenik az északi területeken a nyári évszak idején. önkívületet. de az összes méreg az idegrendszert támadja.Muszkarinmérgezés: Sok gomba okozhatja.

1. ÉszakAmerika nedvesebb területein éi. A tűlevelekból készítsünk teát. rövidebb tűlevelű fa. valamint Európa és Ázsió északi részéin számos hasonló faj található. Vörös lucfenyő ÍPicea rubens): A 23 m-es magasságot is elérő fosötét. Minden részét a vörös lucfenyőéhez hasonlóan hasznosítsuk! . Észak-A mer lkában.1/agy sárgászöld túleveleket és mindenhol szőrös ágakar növeszt. EszakAmerika szárazabb területein jellemző. tobozai lelógnak. A fiatalabb hajtások nyersen és főzve egy-aráni fogyaszthatóak . a háncsot pedig főzzük meg! 2. Kérge durva és sötét. Fekete lucfenyő (Picea mariana): A vörös fucnál alacsonyabb.

3. Labradoritea vagy grönlandi molyűzőíLe- .

majd borostyanszinüvé változnak. levelei. Nyersen fogyaszthatóak 7. fehér virágok és a növény tetején termő bogyok jellemzőek. illatos örökzöld cserje. lilósvörös virágokat és lédús. Medveszőlő (Arctosiaphylos uvaursi): Az északi sarkvidéken é/ő. tüske nélküli növény. amelyre felül fényes.Európo egyes részein fordul elő. Fürtökben fehér bogyókat terem. örökzöld. Tavaszi hajtásai. illetve . kusza fa. Észok-Amerikában. 5. 4. tundrán élő cserje. alacsony. Levelei 7. alul fehéres vagy szőrös. A rózsaszín bogyók érés közben e/ő. 6. Kerek levelei felül fényesek. Sör ga borkát hoz.10-szer több C-vitamint tartalmaznak. háncsa és fiatal. Páfrány: Nyáron ez északi erdőségek nedves részein és a tundrán egyaránt előfordul. Sarki fűz (Salix): 30-60cm-es.ször narancssárgává. vörös vagy sárga. hámozott gyökere egyaránt fogyasztható. 8.oz jíóöb/ időben . . Törpeszeder (Rubus chamaemorus): Ritkán haladja meg a 30 cm-es magasságot A szeöerszerü növényre tenyér formájú levelek. Lazacszeder (Rubus spectabílis): Kisméretű vadmálnára hasonlító. Észak-Amer/kában található. Csak a fiatal ágvégeket fogyasszuk . begörbült élű. Háromkaréjos leveleket. Leveleiből regeneráló teát készíthetünk. amelyek főzés után fogyaszthetóak.tíurn groenlandicum): Átlagosan 30-90 cm mogas. minta narancs. bőr-szerű levelek és rózsaszín vagy fehér virágok nőnek. keskeny levelek és öt sziromból álló virágok jellemzőek. kusza. ha párofvo készítjük el. nyersen is fogyasztható bogyókat hoz. a csúcstól számítva maximum 15 cm-ig! Távolítsuk el róluk oz összes szőrt! A legjobb. amelyen bunkósbot formájú.

.

Némelyik szemölcsszerű és kavics formájú. ezután még meg is piríthatja őket Ha sikerült elejtenünk egy rénszarvast. A savat semlegesíthetjük. Legyünk azonban óvatosak! Keserű savtartalmuk miatt fájdalmas irritációt okozhatnak. néhány órára áztassuk be. mert minden bizonnyal táplálóbb. majd alaposan főzzük meg! 10. szürkés vagy barnás hajtásokat hozó zuzmók. középen található száruk segítségével kövekre tapadva élnek. Néhány órára áztassuk be. ne is együnk. Rénszarvaszuzmó (Cladonia rangiferina): 5-10 cm-es. kerek és szürkés színű. ha nyersen fogyasztjuk őket. majd alaposan főzzük meg! 11. Törzse üreges. szürkészöld vagy barnás. felgyorsítva a kiszáradást .9. mint bármelyik északi-sarki növény. Nagyon táplálóok. hólyagszerű. ha egy éjszakán át vízben áztatjuk a zuzmót. megerjedt zuzmót! A zuzmó könnyen emészthető. Az élelemként szolgáló növények előtt tanuljuk meg felismerni a víztartalmú fákat és kaktuszokat! Ha nincs vizünk. mert az emésztés tovább csökkenti a test folyadéktartalékát. Néhány órára áztassuk be. majd alaposan főzzük meg őket! A zuzmó nem csak a sarki területeken fontos tápláléka a túlélőnek. arrafelé viszont alapvető fontosságú. Sok felfedező hosszú ideig az Umbillicaria zuzmófajokon élt. maximum Wcm-es telepet formál. majd alaposan megfőzzük! Aki a ropogós ételeket szereti. az eszkimók igazi ínyencségnek tartják. A sivatagi túlélés a víz függvénye. mások simák. A telep sok fűszá! formájú ágból áll. együk meg a gyomrában található. Izlandi zuzmó (Cetraria islandica): Csomósán nö: bőr szerű. gyakran nagy csoportokban élő zuzmó. Ágai agancsra hasonlítanak. Umbillicaria zuzmófajok (Umbillicaria): Kerek.

.

Agávéfélék (Agave): Vastag. vclamtnt a Karib-térség egyes részem találhatóak. ezután igyuk meg az összegyűlő (evet . észak-amerikai kaktusz. Hordókaktuszfélék (ferocactus): Átlagoson 1. A szárat csapoljuk meg. mint a sivatagban. Dögvirágfélék (Stapelia): Néhány változatuk Afrika déli és trópusi területein él. szúrós hegyű levélrozettájukból nagyon hosszú. az Egyesült Államok déli részén. virágos. csillag alakú. hogy vizet nyerjünk belőle! Ezek az Észak-Amerikából eredő növények ma már számos sivatagi területen megtalálhatóak. fioto( leveleiket hámozzuk. mással össze nem téveszthető szerkor bocsátanak ki. A még nem virágzó szár főzés utón fogyasztható. mejd főzzük meg! Vágjuk le a tüskéiket! Magjukat pirítsuk meg és készítsünk belőle üsztet! A törzset csapoljuk meg. A virágokat vastag. A kifejlett növények rothadó húsra emlékeztető. Vágjuk ie a tetejét.SIVATAGI NÖVÉNYEK 1. tejszerü levet tartalmaz. a Szaharában. . tüskés. Nagy. DélEurópában. néha keserű. oszlopos szór nő ki. 5. Jellegzetes. Afrikában. párnaszerű levelek.. törzsük alacsony és pozsgás. valamint attól keletre.de csak vészhelyzetben! 2. Tökfélék (Cucurbitaceae): A Kalahón-siva-rogbon. Gyenge.2 m magos. puha termés jellemzi őket. Fügekaktuszfélék(Opuntia): Vastag. Ázsiában. viszont sok átsegíthet. sárga vagy vörös virág és tojás alakú. A nedves trópusi területeken éppúgy megélnek. egymás mellett lévő. majd törjük össze belső húsát. ezért óvatoson érjünk hozzájuk!Afrikában ne tévesszük össze őket o kutyatejjel! A fügekak-tuszfélék a kutyatejtől eltérően nem tartalmaznak tejszerű nedvet 3. furcsa külsejü növények. kusza szőr fedheti. bőrszerü. amelyet felismerni nem túl kellemes. Mexikóban. Ez is kivételt képez o tejszerű nedvet termelő növényekre vonatkozó tilalom alól. A meghámozott termés nyersen is fogyasztható. Több mint egy liter iható folyadékot. Nagyon szúrósak . tüskés levelek ágaznak el belőlük. hogy vizet nyerjünk belőle! 4.

hogy kinyerjük belőlük a vizet! 6. máshová telepítés útján kerültek. A pálma termése és haj-tása nyersen is fogyasztható.máshová telepítés útján kerültek. Magas.egészen Indiáig megtalálhatóak. vékony pálmák. Vízhez közel. maximum 4 m hosszú levelekkel koronázva. akár le is párolhatjuk. A törzsben található nedv cukorban gazdag. Datolyapálmafélék (Pboenix): Indiától Észak-Afrikáig megtalálhatóak . szárukat és hajtásaikat akár rágcsálhatjuk is. fiatal leveleiket pedig főzzük meg! Virágjaikat nyersen is fogyaszthatjuk. A narancs méretű gyümölcsöt termő. fiatal leveleit viszont főzzük meg. . Éretlen leveleiket főzéssel tehetjük könnyebben fogyaszthatóvá! Magjukat pörköljük. kasza növények a szőlőre hasonlítanak. vadon élnek.

Egy felnőtt fa törzsén ek á tméröje elérh éti a 9 m-t is.7. de mindegyik tüskés.tól Ausztráliáig megtalálható. Akácfélék (Acatia): Afrikától Ausztrália északi részéig nagy számban fordulnak elő. duzzadt. közepes méretű fa. Majomkenyérfafélék(Adansonia):>4fr/fró. fiatal. hogy vizet nyerjünk belőle! 10-20 cm hosszú. bozótos. puha leveleiket főzzük meg! 8. erősen barázdált törzsű fák. Csapoljuk meg a gyökeret. pépes gyümölcsük és magjuk nyersen is fogyasztható. Nagyon apró leveleket hoznak. Számos fajtájuk von. . mogas.

9. A trópusokon bőségesen található ehető növény. amely édes. és oprófl cm-es). ha eleinte pálmát. de amíg nem ismerjük meg őket. fiatal leveleiket és hajtásaikat főzéssel tehetjük fogyaszthatóvá. gömbölyű fejecskevirágzatot formáz. Magassága elérheti a 15 m-t Fényes örökzöld levelei párokban. tápláló belet tartalmaz .Viráguk általában (fajtától függően) fehér. barna magját zúzzuk össze és készítsünk belőle zabkását! Azért hívjak szentjánoskenyérfának. Gyökerük megcsap olcsóval vizet nyerh etünk. bambuszt és az ismertebb gyümölcsöket fogyasztjuk! . jobb. amikor a pusztaságban élt. száranként kettesével vagy h ár masává l helyezkedn Qk e! Apró. bőrszerü maghüvely alakul ki. rózsaszín vagy sárga. Máltán szinte ez az egyetlen fafajta. Szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua): A Földközi-tenger környéki sivatagos területeken és a Szaharától Arábián keresztül egészen in-diáig megtalálható. Magjukat pirítsuk meg. Kemény. piros virágaiból lapos. mert állítólag Szent János ennek a fának a magjával táplálkozott.ezt nyersen is fogyaszthatjuk.

.

Ez a puha változatnál több keményítőt viszont kevesebb cukrot tartalmaz. bordázott törzsét viszonylag egyenes. ízletes gyümölcsöt és ehető „káposztát" (ág végi hajtást] terem. A dió hajtása. dús belseje szegót tartalmaz. . törékeny és íves levelei vannok. általában hasított. tüskés törzse. Rügyeit. Nipa. alacsonyon fekvő területein őshonos. Cukortartalmának kinyeréséhez gyűjtsükösz-sze nedvét. pófrányszerű levele „törzset ' alkotva csoportosul és burjánzik a tő körül. Meg duzzadt törzse. fűszál alakú. sima héj borítja. Gyümölcsét ne együk meg! 7. hajtásai végét fiatal szárát és gyökerének belső részét éppúgy fogyaszthatjuk. Ázsia trópusain számos hasonló fajta él. Cukros nedvben gazdag. gyűrűs törzse és sok ovófis vegy Voiakú levélkéből álló. A szálas kókuszdiót nagy. szágószerü levelek és sárga. Sacehi-fera): 12-20 m-es fa. Kókuszpálma (Cocos nucifera): Ez a több mint 30 m-es fa minden nedves trópusi területen előfordul. máshova telepítéssel került Közepes magasságú. Simo. világoszöld levelei vannak. hosszú. Törzsének keményítőben gazdag. Wm-csfo. Malajziában és Indonéziában vadon terem.TRÓPUSI NÖVÉNYEK 1. 6. Nád pálma (Calamus): Erős kúszónövény. 3-10 m magos fa. 3. A tápláló léből lepárlással akár cukrot is nyerhetünk. Ázsia trópusain jellemző. A pizáng kemény gyümölcse csak főzve fogyasztható. majd pároíjuk le. Halfarokpálma(Carycta): Árkosán Wm-es növény. Levelei tövéről nagy fürtökben lóg le a kókuszdió. Cukorpálma (Arenga pirnara vagy A. Délke let-Ázsia sós vizű folyótorkolatainál él. valaminthosz-szú. hegy csők sűrű szirup maradjon! 5. lehajló levelei vannak.vagy mangrovepálma [Nipa fru-ticans): 6 m-es magasságot is e/érő növény. Szágópálma (Metroxylon): Délkelet-Ázsic párós. gyökeréből kiváló kötél készíthető. a levelei középső erezetén lévő horogszerú nyúlvány segítségével kapaszkodik a fákra. Banán vagy pizáng (MusaM trópusi területeken mindenütt elterjedt. Durva. ágszerű gyümölcsös részek koronázzák. mint a gyümölcsét 4. teje és húsa egyaránt fogyasztható. 2. magja és hajtásainak csúcsa ehető. amelynek nagyon nagy.

.

némelyik heves fájdalmakat kiváltó kristályos anyagot tartalmaz. Piros vagy sárga gyümölcsét főzzük vagy pirítsuk meg! Mustpálma ÍJessenia ésOemocarpus): Brazíliában és Guyanában élő növény.különösen a Távol-Keleten . Húsát és magjának belét egyaránt fogyaszthatjuk. Minden nedves trópus/ területen megtalálható. virágai és törzse főzve fogyasztható. Papaya (Carica papaya): Alacsony. Az idősebb hüvelyeket szeleteljük fel és főzzük meg o zöldbabhoz hasonlóan! Gyökerét o tormához hasonlóan ízesítésre használjuk! Leveleinek és gyökerének kisajtolt leve segít a gyulladások kezelésében. de már másfelé is megtalálható. .Tobago vagy popunhapálma (Guílíelma vagy Bactris utilis): Amerikában élő pálma. Fiatal levelei.A fentiek csak példák a sok trópusi pálmafajtára. ovális leve fecskék. 2. szinte az összes nedves területen megtalálható. de a túl keserűeket ne fogyasszuk! Kerüljük az egyértelműen nem azonosított gyümölcsöket. Ovális. háromoldalú maghüvelyek teremnek rajta. Apró. Ehető gyümölcsének puha. . keskeny. Mangófa (Mangifera indics): Közepesvagy nagyméretű örökzöld Fa. Nagy. A pálmák többségénél a levél koronával körülvett vagy a levél szárának tövével védett hajtások ehetőek.5-13 cm-es gyümölcse az érés során zöldről narancssárgára változik. Sötétzöld levelei fürtökben helyezkednek el. sórgásfehér virágok és 25-38 cm-es. hogy az éretlen gyümölcs tejszerü nedve ne kerüljön a szemünkbe! 1. ügyeljünk rá. dinynyeszerű gyümölcse az érés során sárgává vogy narancsszínűvé változik. Főzés közben a vizet legalább egyszer cseréljük ki! Bár kiválóan megpuhitja a kemény inas húst. sötét vagy világos tüskék tarkítják. vékony törzsét váltakozó. KeletAfrikábon és Dél-Ázsióban vadon él. üreges törzsú fa. 7. lila húsa van. Moringa (Moringa oleifera): Maximum 10 m magos fa.Oszloppálma (Euterpe oieraccea): Dél-amerikai trópusokon élő növény a mocsaros területeket. A nyersen fogyasztható termés egy darab hosszú. lapos magot tartalmaz A mangó levelei allergiás reakciót válthatnak ki az erre érzékenyeknél. 2 cm-es gyümölcsöket terem. különösen az áradó folyók partjait kedveli. B. Levelei és fiatal termése nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. 2-6m-es. Apró. Nyersen fogyasztható gyümölcse enyhíti a gyomorbán-tolmakot. puha. ugyanis . sötétzöld. Létezik még: .

.

A trópusok ncgy részén megtalálhatóak. A Himalája egyes részein. sárgás vagy szürkés. .és Dél-Ameríká-ban. savanyú ize van. Nyersen fogyasztható. tőnél kerek leveleket hoznak. de néhány fajta még a sivatagban is fellelhető. Bűzfa (Sterculia): Közép. Keményítőben gazdag gyümölcsüket nyersen fogyasszuk .5-4. Szintén fogyasztható rokonai[ a csirimoja (A. Sűrű. maximum 30m-es fa. tüskés hajtások és kerek. 8. Kerüljük a kemény fás vagy ingerlő szőrökkel borított változatokat! 6. Támasztógyöke re és tenyér alakú levele von.5m-es fo.3. illetve o Trópusokon máshol is megtalál -ható. Savanyúalma (Annona rnuricata): Hason-ióon eIterjedt. 4. Az Újvilág trópusairól származik.. Kenvérfafélék (Artocarpus): 15-20 m-es fafajiak. szürkés-zöld gyümölcse illatos. föfdimogyorószerü magokai tanai mező hüvelyekből áll. miutón eltávolítottak róluk az ingerlő szőröket. Fügefclék (Ficus): A trópusi és szubtrópusi területeken számos változatuk el. Sokrészes. C-vito-minban igen gazdag gyümölcse nyersen fogyasztható. A citrusfélék rokona. börszerű gyümölcsöt terem. felül fényes leveleket hoznak. Nagy. napjainkban viszont szinte mindenhol fellelhető. zöld. Frissítő.és Dél-Amerikában teremnek. kusza fák. körte alakú gyümölcsük közvetlenül az ágon terem. Tejszerű /evük ésszemölcsös bőrű gyümölcsük van. reticulata) Közép. cheri molaj és az ökörsziv (A. 12 m-es növény. Cukoralma (Annona squamosa): 5-őn?-e5 fa. Tómasz-tögyökerekes. avokádó alakú. ovális vagy lándzsa alakú leveleket és Th iiomszerü virágokat hoz. Bengálibirs(Aeg!e marmelos): 2. Nagy. belső részt eltávolitottukl 7. Gyümölcse fekete. miután a bőrt lekapartuk és a keményebb. 5. akár 10 cm átmérőjű termések jellemzik. Indiában és Burmában él. amelynek súlya o 2 kg-otis elérheti.5zuk. Örökzöld. mélyen koréjos. Nagy. A magokat nyersen fegyasz. húsos és gömbölyű.

.

vagy kivágjuk a fát. Fénylő. Délkelet-Ázsic erdőiben ét. Napjainkban o legtöbb trópusi területen meg toló! botó. ágas. ribizliszerú gyümölcseinek átmérője kb. 2 m hosszan. ha felmászunk értük. hogy kicsit keserű az íze. Magját és fiatal leveleit zöldségként használjuk. . Barna maghüvelyének C-vitaminban gazdag belseje nyersen fogyasztható. majd daraboljuk fel a hajtást és pirítsuk meg parázson! Némelyik belseje nagyon ízletes lehet annak ellenére. ovális vagy szív alakú. sokmagú. örökzöld leveleket. húzzuk le a fenti részeit.9. kérgét meghámozva rágcsáljuk!Móra sokfelé megtolható. Vitaminokban gazdag. zöld és lilós-vörös árnyalataiban pompázó levelek és húsos.) Sokkal könnyebben elérhető viszont a szőlőszerű nádpálma: miután belevágtunk. de jobb. szólőszerű növény amelyre vastag. 25 m-es fa. (A más részeken növő gyümölcs is értékes táplálék lehet persze. Indiai tamarindusfa ÍTamarindus inriica): Sűrű. Sok /eveheskéböl állá. Lenfa vagy szalamanderfa (Antidesma): 10-13 m magas örökzöld cserje. diós virágok jellemzőek. fiatat levelét és szárát főzés után fogyasszuk! 2. 1. Az elsődleges dzsungelben a gyümölcsök általában a lombozatban találhatóak. 1 cm. vöröses csíkokkal tarkított virágokat hoz. Húsos. hogy eférjük a tetején lévő hajtásokat! Hámozzuk le a külső burkot kb. 15 cm-es leveleket hoz. vagyis csak úgy tudjuk elérni őket. Nyersen is fogyasztható. Fehér bazclla vagy parajrcpkény [Basella alba]: Kúszó. ha gyümölcs-kocsonyát készítünk belőle. vörössé. kerek. és tomposórgo színű. A zöld gyümölcsök az érés során fehérré. végül feketévé változnak.

barázdált hüvelytermés jellemzi. minta burgonya vagyamani-óka) nyersen. A ftatal hüvelyeket főzzük meg kissel Izük a babérra hasonlít. fiatal leveleket nyersen fogyasszuk! A vastagabb gyökereket (amelyek több fehérjét tartalmaznak.3. kisütve\ megsütve és pirítva egyaránt fogyaszthatjuk. Az idősebb magokat süssük megi A spenótízű. . Lándzsa alakú levél. négyrészes. Szarnyasbab vagy -borsó ÍPsophocarpjs): Az ázsiai trópusokon élő kúszónövény. kékes virág és 20 cm-es. A fiatalabb magok a borsóra emlékeztetnek. vagya burgonyához hasonlóan főzve.

és hosszú ideig eláll. pasztinákszerű gyökere van.vagy amerikai mogyoró (Arachís hypogaea): Nem valódi (csont)héjas. Napjainkban a lég töb b trópusi és szu b trópusi területen megtelő (ha tó. Ehető gumói ropogósak. lédúsak és öióizöek. Kasszava vagy manióka(Manihotesculenta): A trópusokon mindenhol megtalálható. termése a föld alatt érik. 6. Földi. gömbölyű ovális levelei és sárga virágai vannak.4. Bütykös. Szárai redős hüvelyekben végződnek. Magjai nyersen or tál masak. A mogyoró nagyon tápláló. A trópusok nagy részén előfordul. Apró cserje. Jamszbab (Pachyrrhizus es Spherostylis): Szabálytalan. édesek . . háromrészes leveleket hozó kúszónövény. ezért mindig alaposan főzzük meg őket! 5.

fényes. örvös. árnyékkedvelő bekor. ezért meg kell főzni! Sokáig eláll. húsos gyökeret főzés utón fogyasszuki . Keményítőben gazdag. Búnkóliíiom: 2-5 nrt magos. néha vöröses színű leveleket hoz. Bőrszerű. no lisztté zúzzuk. Érett bogyói pirosak. különösen a Csen-de5óceán szigetein elterjedt. Vasrag gumós gyökere nyersen fogyasztva halálosan mérgező. különösen. Hosszú szárú levele 5-9 kisebb levélkében végződik. Törzse bütykös.Kiszáradt földben az 5 m-es magasságot is elérheti. Napjainkban a trópusi területeken. 7.

.

Lótusz (Nelumbium nucifera): Hosszú nyelű. ne mulasszunk el lenézni az alattunk elterülő dzsungel lombozatára! A legjobb rálátást azok a területek biztosítják. és valószínűleg könnyebben megszerezhető élelem is a rendelkezésünkre áll. sűrű növényzet alakul ki. Narancsszínű.8. de fiatal leveleit és hajtásait felforralva fogyaszthatjuk! 2. de oz utóbbi keserű csíráit előbb távolítsuk d!Leginkább Ázsiában. sárga virágokat hoz. szálas. szív vagy ny/l alakú levelei o gyökérből erednek. ahol a nap eléri a dzsungel talaját. A lombkoronában észrevehetőnk pálmát és más fogyasztásra alkalmas növényt is. Ha legyengültünk és híján vagyunk az élelemnek. hogy megpróbálunk kidönteni egy fát! Ez túl sok energiát igényel. majd szükség esetén vágjuk ki őket. amennyire szükségünk van. és inkább frissen fogyasszuk! 1. ne fárasszuk magunkat azzal. Fiatal levelei és hámozott szóra főzve fogyasztandó. ahol a száraz faágak leestek. Ilyenkor jegyezzük meg a helyüket. Öregebb szára rostos. Nagy igen hosszú szárú. megtisztítva a területet. leginkább Délkelet-Ázsióban él. Víziparéj (Ipomoea aquatica): VHcgoszötd levelű és fehér virágú kúszónövény. borong alakú. A gyökértörzset és az érett magokat főzve vagy sütve fogyasszuk. legfeljebb 15 m-es magasságot ér el. A fák jelentős mennyiségű élelmet biztosítanak. fehér vagy sárga virágú vízinövény. a növények mégis a folyóparton fejlődnek a legjobban. Mindenhol. Csak annyi táplálékot szedjünk össze. Ha hegyet nászunk. trópusi körülmények között ugyanis gyorsan meg fog romlani! Az élelmet hagyjuk a termő fán amíg szükségünk nem lesz rá. lebegő növényként általában az édesvízben. rózsaszín. kékeszöld. vízből kiálló levelű. Gyökérgumójának ize a burgonyáéra hasonlít nyersen fogyasztva azonban ártalmasr ezért meg keli főznünk! A trópusi erdőkben a gyűjtögetés legkiválóbb helyszíne a folyók és patakok partja. Taró (Colocasia): A nedves talajú trópusok minden részén előforduló növény. mert az a legtisztább terület. valamint Afrika és Észak-Amerika egyes részein éi .

.

4. sző főszer ü szár jellemzi őket Némelyik fajta ehető. ameiy néha szárazabb vidékeken is megtalálható. fia tol hajtásai a növény Tövénél találhatóak.): Trópusi gabona. Nagy. a trópusokon és számos mérsékelt égövi területen is elterjedtek. mind a szubtrópusi területek világos erdeiben és tisztásain. illatos. A bambusz számtalan módon hasznosítható: egyaránt alkalmas építőanyagnak. Az édes ié kinyerése érdekében rágcsáljuk nyersen a nádrészt! 7. ezért dara be kra törhet vagy ostorszijkén t megüthet minket. Jamszgyökérfélék (Diosco^ea): Mind a trópusi. Észak-AmerikábonZ\zar\'\d): A 90-120 cm-es magasságú. Csépeljük. Ha a jomszot szárazon tartjuk . Cükornádfélék (Saccharum): A trópusokon mindenhol termesztik őket. de néhány mérsékelt égövi területen is előfordulnak. Gyűjtésekor legyünk óvatosak. majd főzzük meg. Kölesfélék (Panicum. Gyorsan növő. majd rostáljuk a magot (hogy el távolítsuk a durva. gumós léggyökereket növeszt amelyek a felszín alatti gyökérhez vezetnek. pennisetum sfb. íöbó változatban előfordulnak. Rizsfélék (Oryza. Némelyik vadjamsz nyersen mérgező: a biztonság kedvéért MINDIG főzzük meg (hámozzuk. Zúzzuk ösz-sze o magokat főzéskor használható lisztté. Bambusz: A legtöbb nedves vidéken előforduló. de helyenként vadon is előfordul Közönséges. folyáiban és petákjaiban élnek. 1-2 m magas fűfélék. ónási füféte.3. mert némelyik nővén y erősen megfeszül. . vastag szárú fü félék. ezekmére te megegyezik a mustármagéval. Hasítsuk fe! a kemény külső burkot és a spárgához hasonlóan főzzük meg!A virágzó bambusz magja szintén ehető. aztán főzzük és pirítsuk meg. India és Ázsia tavaiban. tutajkészítésre. Szív alakú leveleik a viz felszínén lebegnek. magas. kolbász formájú mag fejet hoznak. vastag szárú fűfélék. végül zúzzuk össze a gumókat)l 5. vagy készítsünk belőtök zabkását! 8. Kúszó. főzőedénynek esélyemnek. keményítőben gazdag gumójukat és szárukat főzve fogyasz-szak! Magjuk keserű. végül a tárolás miatt zúzzuk össze lisztté! 6. szőrös héjot). Tündérrózsafélék (Nymphaea): A trópusi Afrika. so-káig eláll. de tápláló.

.

Idetartozik még a Brazíliában Őshonos cha-yote (Sech/i/rr? eduie). fekete gyümölcsöt terem. Cukros levét virágos részeinek megcsapolásával nyerjük ki! Törpepálma (Serenoa repens): Az Egyesült Állomoktól Közép-Amerikáig. Örökzöld. termesztett változatukról ismerhetünk fel. Ha mégis ismeretlen növényt kell megennünk. kis meny-nyiségen végezzük el a fogyaszthatósági vizsgálatot! lábbiak olyan ehető növények. DIÓK Brazil diófa vagy paradiófa (Berthol'etís excelsa): Dél-Amerika trópusi vidékeinek száraz talaján és erdeiben elterjedt növény. számos állat (köztük a jaguár!) kedvenc elesége. fedeles magtokja 15-30 ehető diót tartalmaz. virágai sárgák. A háromrészes dió belseje ehető. amelyeket felismerünk .Az itt ábrázolt növényeken kívül számos más faj is létezik. fehér viráguk és hosszúkás. szembetűnően erezett. Merev. széles. és hosz-szúkós. fás szárú növények. uborka szerű gyümölcsük érett húsa nyersen és főzve fogyasztható. amelyeket hasonló. ame-rc a túlélési helyzetben eséllyel találunk. VIGYÁZZUNK! A sztrichninfa gyümölcse a narancsra hasonlít. ÁLMÁK orpálma vagy Palmira-pálma (Borassus labellifer):^ datolyapálmára hasonlító. Edény alakú. legyező formájú levélcsoportokat fehér virág fürtöket hoz. homokos talajon található meg. levelei hosszúak. amelynek diói hasonió magtokban érnek. Hatszír-ma. Hajtása (páimasziv) nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. amelynek néhány tagja nagyon magasan is megterem. ezért ragaszkodjunk azokhoz. 60 fajt számláló citrusfélék családja is. Nedve kellemes ital. átellenes. Ilyen a Dél-Amerika trópusi részein található avokádó (Persea amerieana). Ugyanezen a területen é! a fazékfa (Lecythls urnigero). Örökzöld. húsos termésszárak végén termő diót együk meg! Fogyasztása hámezás . de HALÁLOSÁN MÉRGEZŐ! A trópusokon általában sok növény közül választhatunk. Kesudió (Anacardiurr. A leírt elkészítési mód mellett idegyik fogyasztható. Csak o lándzsa aiakúr vöröse s. hogy biztonságosak. görbült széiűek és oválisak. kardszerű leveleik a szárról vagy fürtökben a tetejükről nőnek ki. éppúgy legyező alakú leveleket növesztő növény a trópusi Afrika. párokban elhelyezkedő levelek és rózsaszínes sárga virágok jellemzőek rá. Az átlagosan 1-2 m-es növény hosszú. merev. ovális. minden trópusi területen megtalálható. Dél-India és Burma egyes részein él. és hasonlóan Ízletesek. 30-40 m magas. bőrszerű. Pálmaliliomfélék (Yueca): Számos fajtájuk él az Egyesült Államok és Közép-Amerika közötti homokos talajon. oecidentale): Észak-A meri ka északkeleti részén őshonos növény (cserje vagy fa]. valamint az indo-maláj térségben és Kínában kb.amelyekről tudjuk.

Queenslandi dió (Macadamia ternifolia): Ausztrália északkeleti részén élő. aauejm]: Hasonló növény. vörös. a 20 m-es magas-segot is elérheti. Fényes. amely hoson-lócn jó. Apró. A főzés során keletkező füst vagy gőz vakságot okozhat.paradicsom alakú. Malajziában és Borneón őshonos. Mindkét fajta Molojzio ösereidben és bozótos-cserjés vidékein őshonos. almaszerű gyümölcse rózsái Ható. vadolmaszerű. tüskés felszíná jellegzetes. valamint a meleg mérsékelt övi száraz erdőkben élnek. puha tüskés. Nyersen fogyasszuk! Vízi jambóza vagy vizes alma (S.ken elterjesztették Délkelet-Ázsióban is.Délkelet-Ázsia egyes részeinek erdőségében élő bokros. meshove honosítás útján került. börszerű. bronz és clivazöld közti árnyalatokban pompázó levelei és nagy. Kisméretű. nyersen vagy főzve fogyasszuk! Datolyaszilvafélék (Diospyros): Ázsia keleti és az Egyesült Államok déli részeinek pusztós területein. lilásszínű. vízszintes ág-gyűrű van. és magokot tortalmaz. fürtökben növő. világosbarna kérge. zöld levele esket és kiest. lándzsa alokú levelet hoz.alaceensis): 15 m magas növény. A fiatalabb növényeken jellegzetes. tompa tüskés. párokban elhelyezkedő (alul meglehetősen szőrös) levelei. fürtökben helyezkednek el. Kerek. vastag. C-vitaminban gazdag növény. fürtös virágokat hoz. húsos. A 20 m-es magasságot is elérhetik. de magját ne együk meg! Ugyanezeken a területeken él a puiaszán (N. maximum 10 m magos. de sárgás vagy fehér. sárgás húsú gyümölcsöt terem. 5 cm-es. fehér belsejét nyersen fogyasszuk. Könnyen lehúzható. zöldes virágot hoz. Malájalma vagy maiakkal jambóza ÍSyzy-gium r. Apró (néha begöndörödöttl lándzsa alakú. Hosz-szú. fehér virágai és nagy. sötétbarna kérgü növény. C-vitc-minban gazdag. sárga. ovális. lándzsa alakú leveket és élénk rózsaszín.5 cm-s gyümölcseiket nyersen vagy megfőzve fogyasszuk! Rambután (Nepheiium laopaceürn). Számos apró. de nagy fera/efe. bunkósbot formájú levelek jellemzik. Zöld héjban érő kerek diói fürtökben teremnek. kisméretű fa. az ógok végén. A nehezen ehető diók szálas. sárga gyümölcsei tannak.és Dél-Amerikábon őshonos növény. víz-parti részein megtalálható növény. széles. A felnőtt fa eféri a 10 m-t. A gyümölcs húsa a fehérestől q rózsaszínűig változhat krémes. Krémszínű húsa (nem magja) rossz szagú. máshova telepítéssel kerültek. mutabile) nevű. görcsös fa. lándzsa alakú.és főzés nélkül ártalmas. húsos héjban. 5-7. körte alakú gyümölcse barackizű. erre fokozottan ügyeljünk! Indiai mandula (Terminalia catappa) : Szinte ez összes trópusi terület cserjés-bozótos. Több keskeny. zöld. Durian (Durio zibethinus]: 40m-es fa. világossárga gyümölcsei vannak. viszont ízletes. Nagyon nagy. C-vitaminban gazdag leveleikből kiváló tea készíthető. Alacsony. GYÜMÖLCSÖK Guajávafa (Psidium guajava): Közép. szőrösnek tűnő gyümölcse pirossá válik az érés után. 12 m-es fa. de .

szőlőszerü kúszónövény levele gyakran szív alakú.főzzük meg őket! . átlagosan Sm-es fa. hc-romkaréjos levelei. tompán ovális levelei és maximum 32 kg súlyú. de a trópusokon különösen nagy mennyiségben fordul elő. jellegzetes. sötétzöld. A burgonyagumókat mindig főzzük meg I Batáta vagy édesburgonya (Ipomoea): Ma már a világ számos részén megtalálható. 12 m magas. hatalmas. sokmagú. Nyersen fogyasszuk. mert széles körben Termesztik. Gyümölcsének ot szelvényből álló belső húsát nyersen fogyasszukI Sok fajtája létezik. szemölcsös gyümölcsét vannak.sok más területre is betelepítették őket Csillaggyümölcs vagy karambola (Averrhoa cararr. bordás termése 7. Hosszú szara. Óvakodjunk paradicsomszerű gyümölcsétől. sárga és lila virágok. Nagy termésű kenyérfa vagy dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus): India déli részéről származó. máshova telepítés útján került. fürtjük (amelyen okár 40 darab. A többi kenyérfa félére hasonlít. ha megfőzzük! Magjait pirítsuk meg! ZÖLDSÉGFÉLÉK Okra. ülásbarna gyümölcsök jellemzik. amely sok viíó-goszöld. lándzsa alakú levelet és fürtökben apró.5 cm hosszú. de ez nem mérgező. fehéres rózsaszín virágot hoz. Sárga. lila gyümölcsei vannak. ezek a lkai mosok o gyomorban tal-m ak en yh ítésére B első rn ag ju ka t p iritsuk me g! Burgonya (Solanum tuberosum): Az Andokban vadon terem. ezért jobb. kacsszerü. Elképzelhető. hogy tejszerü nedvet bocsát ki. sárga. alacsony. párosán elhelyezkedő levelek. Bokros növények. gumós gyökere időnként nagy és petyhüdt lehet. fehér és lila virágai. de jobb.bola): Az indonéz erdőségekben élő.Ázsia erdőiben élő nővér?)/. savanyú húsú. A gyümölcs nyersen is fogyasztható.5-12. ha elkerüljük. Több ehető maracuja-faj él Amerika trópusi részein is. Babfélék [Phaseolus): Sok változatban. napjainkban főleg Délkeíet-Ázsta számos területén megtalálható növény. 25 m magas fa. kicsi. sötétzöld. széies körben elterjedtek .gyakran a termesztett változat kerül vissza a természetbe Mindegyik fajta kusza kúszónövény. Kusza. valamint kerek. mert mérgező! Nagyon hasonlít a vadburgonyóro. nagy. Hoszszú. időnként savanyú leheti Mangosztán (Garcinia mangostana):Űéfóe/et. bőrszerű. amely színében sokféle „borsóvircgot" hoz. A magok nagyon tóplólóak . és a termesztett változathoz hasonlóan hosszú hüvelyben termi a babot. Maracuja vagy golgotavirág (Passiflora etíulís): Brazíliában őshonos kúszónövény.vagy gombófélék (Abeimosehus): Számos fajtájuk létezik. paradicsomszerü. ötszirmú virág is lehet) nyersen is fogyasztható „hölgyujja-kot" hoz. börszerű.

akár 2 m-es termése von. kigyo-szerü. ha szembe kerül. 1. 6 m-nél nem magasabb növény.Kígyóuborka (Tricosanthes): Indo-malojziai és ausztráliai kusza. amely mocsarakban és folyótorkolatoknál él Afriko trópusi részein és attól keletre. Leve felhólyagosítja a bárt. egészen Indonéziáig és Ausztráliáig. fehér bogyót vannak. mint a világ bármely más részén. keskeny. Vigyázzunk a következő növényekkel. Karé-jos levelei és nagyon hosszú. lándzsa alakú vagy hosszúkás levelei sárga virágai és kicsi[ kerek. szőlőszerü növény. majd főzzük meg! MÉ3GEZŐ TRÓPUSI NÖVÉNYEK A mérgező növények aránya a trópusokon sem nagyobb. Egy/k ismert változatának gyümölcse élénkpiros. Fehér mangrove (Avicennia marina): Vékony. mert mérgezést vagy irritációt okoznak. A gyümölcsöt szeleteljük fel. sűrű ceruza formájú gyökere. . és vakságot okoz. Fakó kérge .

.

begöndörödő. 4. Levelei éppúgy helyezkednek el. olaja azonban erős hashajtó. barnás. mérsékelt égövi is. szőrös mag hüvelye van. körte alakú. Zöld füzérvirágzatot és nagy. alma méretű gyümölcsöket hoz. lila virágokat hoz. ezért halálos!A farkosmoszlag főként Indiában él. . Sztrichninfa vagy farkasmaszlag (Strychnos nuxvomica): Ovális. Sárga virág fürtöket hoz. de annál sokkol rosszabb. Kurkasfa (Jatropha curcas) : Az egész trópusok fás területein megtalálható bokor vagy alacsony fo. lándzsa alakú. főleg Malajzia dzsungelben él. Szómos fajtája létezik. esetleg sárgásvörös színű gyümölcsének magja sztrichnint tartalmaz. néha halálos hashajtó. Ricinus (Ricinus communis): Az egész Trópusok bozótos és puszta területein megtalálható cserjeszerO növény. Pangíum eduleM 20 m-es magasságot elérő fa. három magot tartalmazó hüvelyt terem. Atmagurta (Mucuna pruriens): A bozótosokban és a világos erdőségekben élő szőlő-szerű kúszónövény . 5. Minden része . Fehér. három nagy magot tartalmazó. általában vízparton található növény. de leginkább a gyümölcse veszélyes. sötét. de más fajtái az egész trópusokon megtalálhatóak. Kicsi. 3. átellenes pórokban elhelyezkedő leveleket nővesztő fa. Hasonlóan veszélyesek a rokonai is. Trópusi csalán (Laportea): A trópusokon elterjedt. karé jós. Égető csípése a csalánéra hasonlít. fürtös termést hoz. zöldessárga virágokat és sárga. ostorszerú füzérvirágzata von akár a közönséges csalánnak. Délkelet-Ázsia. Nagy. 7. apró. ovális levelecskéke r és hármas füzérvirágzatban szőrös. szembe kerülve vakságot okoznak. Magja édes ízű. és tüskés. vadborostyánszerü leveleket. és a kipréselt magok maradéka is nagyon mérgező. Magja erős. A mag hüvely és a virágok érintve irritációt. magja hidrogén-cíanid-savot tartalmaz. Szív alakú levelei spirálisan helyezkednek el. 6.2. hegyes fogú levelei és lelógó. Barna. Magja nagyon mérgező. minta kézen az ujjak.

.

bár az év megfelelő időszakában számos más ehető növény is fellelhető a tengerpart közelében. A fentiek csak példák a mérgező trópusi növények köréből. Észak-Amerikóba telepítés útján kerüli Gyümölcse nagyon mérgező. Sima. és apró. Ázsia melegebb részeinek pusztaságain őshonos. Itt következik még néhány a sok kerülendő faj közül: Glutafa (Gluta): A Kelet-lndiától Délkelet-Ázsióig előforduló növény. . Diszeper vagy indiai szamóca (Duchesnia indica): Kúszónövény.ezek szintén irritáló hatású nedvet tartalmaznak. szelvényezett gyümölcse mérgező. Sós környezetben a következő növények élnek meg. nedve erősen irritáló hatású. almaszerű.8. eperszerű gyümölcsei és sárga (nem fehér) virágai vannak. ehető eperre hasonlít. Manszanilyafa (Hippomane mancineila): Amerika trópusain előforduló alacsony fa. halvány kérge. Háromrészes levelei. A közönséges. mérgező gyümölcsei vannak . Nedve irrStációt és átmeneti vakságot okozhat Leginkább parányi tökre hasonlító. nagy tüskés fa. Csattanó maglövő (Hura crepitans): Színtén Amerikában éló. néha halálos.

.

tagolt száruk 30 cm magasra nő. Fiatal leveleiket főzzük meg! 2.viszont olyan sok C. Egyes fajták a lapályokon jellemzőek. Labodafélék (Atriplex): Átlagoson 90 cm-es. Sötétzöld. Húsos. húsos. és szívjuk ki húsos részeit1 5. vifágoszöid. A föld alatt növő szárakat szeleteljük fel és főzzük meg alaposan! 7. Tengerparti tátorján (Crambe maritima): Káposztaszerú. 6. vörös színezetű növény. szürkészöld levelei egyaránt ehetők. hogy a túlélőnek mindenképpen meg kellennie. Voskos. négyszirmú. jégkék leveleket és kék boga ncsfejeket hoz. Csípős levelét és fiatal magját nyersen vagy zöldségként fogyasszuk! 4. ha vízbe áztatjuk őket . húsos. Ássuk ki. szürkészöld levelei. ha rójuk talál. szeleteljük fel és főzzük meg hosszú gyökerét! . Nagyon keserű növények. karéjos levelet és halvány vagy élénklila virágot hoz. apró zöldesfehér virágokból álló füzérvirágzatot hozó növények. Vastag. Nem rokonai a tengerikömény (Crithmum maritimum) nevű alacsony. Főzzük meg. A száruk elágazásánál növö apró virágok alig láthatók. tojás alakú maghéjat terem. Börszerú. átlagosan 60 cm-es növény. Levelei nyersen és főzve fogyoszthatóok. bokros növénynek. (ándzso alakú vagy háromszögletes levelű. Cékla (Béta vulgáris): Terebélyes. Tormafélék (Cochlearia): Átlagosan 25cm mogas növények.vitamin t tartalmaznak. hosszú nyelű. Észak-Eurápa tengerpartjain jellemző. amely sárga ernyós virágzatot hoz. fehér virágai és kerek maghüvelye van. sötétzöld levelei és apró zöid virágokból ólló füzére van. vastag. Sziksófű. néhány fajtájuk a szárazföld belsejében is megtalálható. Európa partjainál él. A vízparton bőségesen előfordulnak. Tengerparti iringó [Eryngiijm msririmum): Bogáncsszerű.v-ug}/sómócsingfélék(Sa!icomia): A szikes területek gyakori növényei. és tengeri kavicson. Egy-egy hajtásuk akár IS cm-es is lehet. szív vagy vese alakú leveleik és apró fehér vagy rózsaszín virágaik vannak. ezért legjobb. Európa tengerpartjainál található. szőr nélküli szára és keskeny levélkékből álló. kékeszöld.TENGERPARTI NÖVÉNYEK 1. 3. ha főzés utón fogyasztjuk. világos szárú. zöldessőrga. Tengerimustár (Cakile): MogcLsa^Ocm-es növény. fehér erezetű. Kemény leveleit legjobb. amely tüskés. Sós talajon élnek. sziklaszirteken él.

.

Észok-Európa partjainál jellemző. bár Ázsia trópusain a következő növényeket is megtalálhatjuk: Csavartpálmafélék (Pandanaeeae): Vékony. gömbölyű. Szára általában lila. Levelei főzve és nyersen fogyaszthatok. de egyes hínárfélék a nyílt óceán vízén is lebegnek.néhány fojtQ esetén ez kiváló táplálék lehet. de felfedezhetjük a húsos szárú. Szilvaszerü gyümölcsének húsa ehető. . levelei élénkzöltíek. amely a sós vizű partok mentén lelhető fel és egészében fogyasztható. 9. Cvitamintan gezdog leveleit adjuk hozzá felapritott szárához és más élelemhez! Máshol is előfordul néhány hasonló lestyán. Mombinszilvafélék (Soondias) :5z//iténport-közelten találhatóak. kicsit mélyebben pedig a barnák élnek. Bütykös. kusza. amely Amerika trópusi részeinek tengerpartján honos. Ovális leveleket és rózsa szín vagy kékeslila virág fürtöket hoz. Mertensia maritima. Skóciai lestyán (Ugusticum scoticum): Tömzsi. Észak-Európa partjainál él. TRÓPUSI PARTOK A trópusi partok növényzetét alapvetően a pálmafák alkotják. Találhatunk még maracuját. A trópusokon sok különböző fajtája él. zellerillatú. Alacsony. általában tövises fa. Összevissza növő.8. A törzsük aljánál találhotö léggyökerekről ismerhetjük fel őket. húsos növény. és apró fehér virőgfejeket hoz. A legtöbb hínárfajta a sekély vízben. spirálisan elhelyezkedő leveleik vannak. kristályvirágfélék közé tartozó Sesuviumot is. kékeszöld. A part menti vizekben található vízinövényeknél rétegződés figyelhető meg: a víz felszínén a zöldek. Ximenia caffra. a sekély vízben a vörösek. sziklák aljához tapadva él. 90 cm-es növény. sokszelvényes gyümölcsük egész évben terem .

.

4. majd főzzük meg! 2. amíg meg nem puhul. megfőzve azonban ízletesed bek. iífós vagy barna levelei vannak. Legjobb. Fényes. Az egész növény ehető. part menti tengerfenekén él. vagy más magvakkal együtt készítsünk belőle pogácsát! Nagyon ízletes. A szikla tavak kö vein. Főzzük addig. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag hínár kiváló táplálék a túlélőnek. Ehető alga (Rhodymenia palmata): Az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben éló növény. különösen ott ahol víz torkollik a tengerbe. Cukormoszat (Laninaria saccarina): Hosszú. Az Atlanti. A leveleket szárítva tároljuk: odáig hagyjuk őket u napon. óg nélküli. 7. Az Atlanti. az olívazöldtöl o barnáig változó színű. bagót (rógódo-hányt) tekerhetünk belóie. szübál'/talon cicka vízinövény. hullámos. rövid szóra és keréjos. szárítva és porrá zúzva egyaránt fogyasztható. frissen. Kína és Japán portjainál gyakon. hengeres szára és vékony. öe eltolóban ennél kiseb b le veteket hoz. ír moszat ÍChondrus erispus): Villás. ho kora tavasszal szedjük! 3. Az itt bemutatott növények gyakoriak. Édes ízű. 6. Lilesvörös. He tol levelei nyersen is fogyaszthotóak. de főzve ízietesebb. lapos. az üledék zselatinszerűvé keményedik. Az Atlanti-óceánban. lilás vagy olivazöld levelei vannak. mind a Csendes-óceánban. Nori vagy vörösalga (Porphyra): Vékony. Főzzük meg! Ha megszárítjuk. Nyersen is fogyaszthatjuk. Az Atlantióceán sűrű. karé-jos. vörös. Tengerisaláta (Ulva lactuca): Világoszöld. legyező alakú levelei vannak. amely hüvelyszerű. a szikes mocsarakban és a világ számos hidegebb vizeben megtalálható. de édes. majd zúzzuk össze! Használjuk fűszerként. általában nagyon hosszú levelei vannak. Tengeri alga (Alaria és Laminaria): Rövid. a kerti salátára hasonlító növény. hullámos peremű levelei a sziklákhoz és a kövekhez tapadva élnek. Mossuk.és a Csendes-óceán szikláin és kövein található. . maximum 50cm-es. Megtaiólhoto mind ez Atlanti-.és a Csendesóceán sziklás partjainál él.HÍNÁROK ÉS ALGÁK 1. Bélmoszat (Enteromorpha intestinalis): Halványzöld növény. fogyasztásuk biztonságos. amíg fehér színűvé nem fakulnak! 5. Bórszerü. Mossuk f majd főzzük meg! Ha lehűlt.

csak kis mennyiségben kóstoljuk meg! A leginkább fogyasztható fajtákból is csak keveset együnk eleinte. hogy eltávolítsuk a sót! . Ha nem tudtuk ehető fajként azonosítani. amíg meg nem szokjuk! Ne együnk hínárt. ha kevés a vizünk! Fogyasztás előtt lehetőleg mossuk meg őket édesvízben. némelyik azonban olyan savat tartalmaz. amely irritálja az emésztőrendszert.Mérgező hínár nem létezik. míg mások erős hashajtó hatásúak.

sima vízinövényeket gyűjtsük.A növésben lévő. ha savtartaimúak. szilárd. majd várunk néhány percet: ennyi idő alatt már kellemetlen szagot bocsátanak ki. ne azokat. amely a tavakban tavasztól kezdve kerek. vagy szárítsuk meg. Szárítsuk meg és . gyöngy méretű gömböket formál. Európában és Ázsiában éló édesvízi algafaj. ha összemorzsoljuk őket az ujjaink között. amelyeket a víz már kimosott a partra. A hínár gyorsan megromlik a szárazon. hogy később fogyaszthassuk! ÉDESVÍZI ALGA 8. A rossz szagúa-kat dobjuk félre! Egyes irritáló savat tartalmazó vízinövényeket úgy ismerhetünk fel. Nostocfélék (Nostoc): Észak-Ameríkában. Összegyűjtése után azonnal használjuk fel. kocsonyás.

nem a felperesben és óceánokban.használjuk étdsűritőként! Csak ez élénk-zöld. medencék felületén úszva talalhotóak meg. frissnek tűnő algákat együk megI Kerüljük az összes kékeszöld algát. . az álló vízfelszíne tavacskák . Zöldeskék színükről és gázszagukról ismerjük fel őket. mert mérgező! Ezek az édesvízben.

és többórás szenvedést okozhat neki. hogy a csapda működésbe lépett volna. hogy a zsákmány fájdalmas módszerekkel próbál kiszabadulni. hogy más élelem után kutassunk. és növeljük annak a veszélyét. összetett működésű csapda létezik. csalódottságra tehát semmi okunk! Ha a csalétek anélkül tűntél. ha megismerjük az állatokat és viselkedésüket Fontos a csalétek és a helyszín megválasztása. Saját életünk megóvását azonban a kímélet szempontja elé kell helyezni. ha éppen úton vagyunk valahova. Sajnos a legegyszerűbb csapdák némelyike az állatnak komoly szenvedést okoz. Megépítésükhöz idő és komoly testi erő kell. ha nyugvó vadat fedezünk fel! Sokféle bonyolult. Ha felügyelet nélkül hagyjuk a csapdát. akkor vagy a csalétket nem rögzítettük kellően. könnyen megjegyezhető és összeállítható csapdákra van szüksége. Még ha észre is vesszünk az apró állatot. meghosszabbítjuk az állat fájdalmait. minden tapasztalatból . hogy valamelyikkel eredményt érünk el. hiszen az állatok a csapda elhagyása érdekében képesek leharapni végtagjaikat. Ha pedig állandó tábort verünk. Akár az is megtörténhet.CSAPDÁK ÉS AZ ÁLLATOK CSAPDÁVAL TÖRTÉNŐ ELEJTÉSE A legtöbb kisebb vadat könnyebb csapdába ejteni. ráadásul könnyen el is bújhat. amely szándékaink szerint az egyik állatfaj gyors halálát okozza (pl. Egy olyan csapda. mérete miatt gyenge célpontul szolgál. Építsünk ki minél nagyobb csapdarendszert a területünkön! Hajnalban és alkonyaikor is vizsgáljuk a rendszer részeit! Gyűjtsük össze a zsákmányt és a csapdákat állítsuk vissza! A rosszakat javítsuk meg. ezért akár véletlenül is működésbe léphet. hogy zsákmányunkat megkaparintja egy ragadozó állat.tanulhatnuk. Talán csak sok eredménytelen csapda után ejtünk először zsákmányt. Mindemellett azért éljünk a lehetőséggel.és akkor fennakadnak. Ha az egyik változattal kudarcot vallunk. annál nagyobb esélyünk van rá. A csapda újabb felállításakor ellenőrizzük mindkettőt! Ugyanazokat a helyeket rendszeresen átvizsgálva gyakorlatilag járőrözünk egy területen: . állíthatunk helyette másikat. Az állatok eltérő szokásai miatt ugyanakkor nagyon fontos a csapdák széles skálájának ismerete. Ha az egyik csapda nem működik. de idővel hozzászoknak az új tárgyakhoz . éjszakára gyorsan felállított csapda akkor is ereaményes lehet.a kudarcból is . El kell fogadnunk: hibátlanul soha nem fog működni a rendszer. ugyanakkor több időt hagy rá. Sok hibái kiküszöbölhetünk. hogy bármit is rosszul csinálnánk. Az állatok csapdával történő elejtése kevesebb hozzáértést igényel. A túlélőnek viszont egyszerű. próbáljunk ki egy másik fajtát! Legyünk türelmesek! Adjunk időt a csapdának! Az állatok eleinte gyanakvóak. az eredményteleneket helyezzük át! A csapdának a hatékonyság érdekében érzékenynek kell lennie. egy másikat mindössze a végtagjánál kap el. Néhány egyszerű. vagy más öncsonkítást elkövetni. mint vadászva leteríteni. állítsunk fel jól megtervezett csapdahálózatot! Minél több csapdát használunk. vagy a kioldó szerkezet volt túl feszes. A csapda rendszeres ellenőrzése alapvető fontosságú. de ez nem jelenti azt. megfojtja).

megtartja rugalmasságát és erejét. illetve olyan helyeket. egy kis élelmet csalétekként felhasználva komoly eredményt érhetünk el.ilyenkor eredményesek a legegyszerűbb és legegyértelműbb csapdák. ahol az út sajátosan halad (pl. könnyen meg tudjuk fogni. Erre a célra tökéletesen megfelel a túlélőcsomagunkban található drót.ezekre a területekre a legjobb csapdát állítani! A csapdát ne az állat odújához közel állítsuk: ott csak ül. ha megijesztjük őket. Túlélési helyzetben viszont előfordulhat. ahol az állatnak valami alatt kell elmennie) . Fontos az anyag megválasztása. Ha a természetes táplálkozási terület szélére helyezzük el csapdánkat. Ha tudunk a környezetünkben élő. amely az állat otthonát és ivó. sokat kibír: köny-nyen faragható. A legkifinomultabb csapdához sincs szükség többre egy késnél. vagy meg sem moccan. rugalmas növényt válasz-szunk. Erős. A hurkot könnyebb nyitva tartani.megfigyeljük az ott zajló tevékenységek jeleit és a változásokat. kidőlt fák helyét vagy olyan részt. az állat nem fog arra felé menni. mi áll majd rendelkezésünkre egy későbbi gyűjtögetés idején /------------------— TUDNIVALÓ___ A zsákmányt a csapdában elhelyezett csalétek vonza.vagy táplálkozási helyét köti össze! Az útvonalon keressünk természetes szűkületeket. hallgat és szaglássza a levegőt! Ha bármi gyanúsat észlel. csapdába ejthető állatról. A csapda felállítása A legegyszerűbb csapdák és hurkok alapanyaga a kötél és a drót. amellyel elkészíthetjük a rendelkezésre álló fából. vagy megjegyezhetjük. és a legrövidebb útvonalat választja . Egyúttal kutathatunk növények és egyéb élelem után. ne kidőlt vagy földön talált fát! A mogyorófa pl. vagy egy kevésbé nyilvánvaló útvonalat választ magának. hogy híján vagyunk az élelemnek. Az ivóhelyhez közel is hasonlót tapasztalhatunk. ha drótot használunk. hanem másik útvonalat választ. pánikba esik. Ha viszont megriad. V __J Hova állítsuk a csapdát? Keressük meg a zsákmány útvonalát vagy az ösvényt. Csapdatípusok A csapdák a következő elveken működnek: SZÉTRONCSOL MEGFOJT LÓGAT MEGFOG . A nyulakat pl. hogy pontosabb képet alakíthassunk ki a környezetünkről.

Némelyik csapda két vagy három elvet is kombinálhat.A dorongcsapda szétroncsol. annál hatékonyabban emeli fel az álíatot. Hurkot rögtönözhetünk madzagból. . vagyis megfogja a zsákmányt. A hurok kihelyezésekor mérlegeljük. A drót másik végét ezen kell áthúznunk. A hurok nem vas anyagú drótból készül. zsinórból vagy drótból. a nagyobbakat lábuknál fogja meg. f—-. a szagát megszokták. tehát lógathatja azt. minden túlélőcsomagnak tartalmaznia kell. amely a kisebb állatokat nyakuknál. mint szabadón futó siklóhurok. Legyen erős a csapda! A kelepcébe csalt állat az életéért küzd. viseljünk kesztyűt! Ne fenyőfából készítsük el a csapdát. hogy a csapda a lehető legtermészetesebben olvadjon egybe a környezetével! I 4. A hálóba bele lehet akadni. egyik végén mozgó csomó található. A hurok megfojt. az elejteni kívánt állatnak pedig kiváló a szaglása. Ne zavarjuk meg a környezetet! Ne tapossuk le a zsákmány ösvényét! Az előkészületeket ne az ösvényen végezzük. Rejtsük el a szagunkat! A csapda felállítása vagy használata során ne hagyjuk rajta a szagunkat! A lehető legkevesebbszer érintsük meg. A hurok nem más. A CSAPDAALUTAS SZABALYAI Csapdaállításkor a következő szabályokat kövessük: 1. 3. és ne hagyjunk magunk után árulkodó nyomokat! 2. Álcázás A fa frissen levágott végeit fedjük be sárral! Takarjunk le minden földön lévő hurkot. A rugalmas facsemete hatékonyabbá teheti a csapdát. Bár az állatok félnek a tűztől. . Minél magasabb a facsemete. > HURKOK A hurok a legegyszerűbb csapdafajta. sziklához vagy fához rögzítenénk. Ha úgy . ezért a menekülés során hatalmas erőt fejt ki: hamar kiderülnek csapdánk gyenge pontjai. használjunk inkább mogyorófát! Mindegyik fa bocsát ki valamilyen szagot. milyen állatot akarunk elejteni! A nyúl pl. sokkal jobb a miénknél. kötélből. mielőtt erősen egy cölöphöz. az elnyomja az emberszagot. és a levegőbe emelheti a zsákmányt. és ha meg kell fognunk. valószínűleg rejtekben ül és figyel. A tábor füstjébe helyezzük a csapdát.

hogy a nyúl elsodorja. kihasználhatjuk ugrándozását. Ha azonban a hurok közelebb van az akadályhoz. az indítórud kiold. . amikor a csapda kiold.. A gallyak segítenek a megtámasztott hurkot stabi- EGYSZERŰ HUROK HASZNÁLATA Nyulak és kisebb állatok elfogásához. Mérlegeljük. minden rendben van.Ellenőrizzük. Ha a hurkot az útvonalán lévő kidőlt fától vagy akadálytól karnyújtásnyira helyezzük. hogy stabil-e a rögzítése.. kifeszített (húzóerő alatt álló) fa segítségével felrántjuk az állatot a földről. és a vad felemelkedik a levegőbe. róka vagy borz számára! Húzzuk a hurkot ökölnyi szélességűre! Helyezzük négyujjnyi magasságban a föld fölé és. elugrál onnan.gondolja. szükség esetén a hurkot gallyak segítségével tartsuk a megfelelő helyzetben! Kifeszített hurok A hurkot úgy tehetjük hatékonyabbá. elképzelhető. hogy nagyobb méretben megfelel-e terjedelmesebb állatok. A dróthurkot gallyak segítségével támaszthatjuk ki. Feiránfőtarok-csaptia Amikor az állat beleszalad a csapdába. pl. és segít távol tartani a ragadozó állatoktól. egy karnyújtásnyira az ösvényen található akadálytól! . ha egy friss. Ez megnehezíti a zsákmány kiszabadulását.

Alkalmas pl. mert a hurokkal együtt a levegőbe kell repülnie. Amint elveszi az állat a csalétket. A hurok a földön van. hiszen a csalétek felkelti az állat figyelmét. egy kidőlt fa vagy szikla okozta szűkületbe helyezzük. A rókához hasonló. . hogy feszes maradjon! Csalétekké! ellátott feírántóhurok-csapda Működési elve megegyezik a felrántóhurok-csapdáével. közepes méretű állatok elfogására alkalmas csapdát nyílt területen is elhelyezhetjük. kioldódik a csapda. annyi különbséggel. amelyet a főidbe állítunk! A hurkot csatlakoztassuk a kioidófáhozf Kössünk egy kötelei a fiától fára. hogy illeszkedjen a támasztórúdba (b). Ejtsünk o kioidófuűon bemetszést (a). ha az állat ösvényén. Mindkét irányból érkező zsákmányt képes elkapni. Legjobb. A kis erdei tisztás kiváló helyszín lehet. pl. a csalétek pedig fölötte kifeszítve. a nyúl és a róka megfogására. hogy a zsákmányt ízletes falattal csaljuk a kelepcébe. A csalétek másik oldalát tartó dúcot csak gyengén nyomjuk a földbe .

Ha az állat elveszi a csalétket. szarvas. medve vagy macskafélék megfogására alkalmas. Ez a csapda nagyobb állatok. az alsó vége pedig nem tud kimozdulni. mert tartja a közte ésaValak között lévő csalétkes rúd . A növényevő szarvasok odacsalogatásához a csalétek legyen véres vagy illatmirigyes. pl. .a kioldórúdra ható húzóerő megtartja a helyzetében. ez ugyanis felkelti az állat érdeklődését A kioícfórúd felső vége ne kitesz ül o V ofokú ágnak. a rúd elmozdul a helyéről és a kioldó rúd a hurokkal (benne remélhetőleg a zsákmánnyal) együtt a levegőbe emelkedik. amelyet egy másik rúd végére helyeztünk el.Csalétkes lábfelrántóhurok-csapda V alakú faágat vagy két összekötött botot nyomjunk erősen a földbe. majd a kioldó-rudat áthúzzuk a V alakú fa alatt. A meghajlított fától induló kötelet a kioldórúdhoz kötjük.

Ha az állat a hurokba kerül. míg a másik vége a támasztótengelyen nyugszik (a). A nyulakhoz hasonló kisméretű állatok megfogására alkalmas. a huroktartóbot elmozdul a támasztóbotról. A dúcra tekert kötélrész legyen köze! a huroktartó bot végéhez (ej! . Az állat ösvényén helyezzük ki! Figyeljük meg. és a dúcra tekert kötél lecsúszik a huroktartóbot másik végéről. hogy a dúcra tekert kötél miként rögzíti a huroktartóbot egyik végét (bj.Kötéllel feszesen tartott felrántóhurok-csapeSa A huroktartó botot tartó támasztótengely felrántását megakadályozó szo-ritókötés miatt marad a helyén a bot.

függetlenül Ottói. hogy a csopdábo milyen irányból szaladt bele. . vergődni kezd. A bot két hurkot tart. kioldva ezzel a huroktartóbotot.Lengétrapézos feirántóhurok-csapda Ezzel a hurokesapdával nyílt területen az állat két ösvényét is el tudjuk állni. Ho qz áfiat bekerül a hurokba. míg magát a botot a rántókötél húzóerejétől egy bemetszés tartja meg.

a nyúl és a róka megfogására alkalmas. a rúd az állat vergődésekor mégis kiold. hogy a bot a helyén tudjon maradni! Pl.a rántókötélnek kicsit ferdén kell megfeszülnie. Bár egy irányba van megfeszítve. .Feszítőgörgős felrántóhyrok-csapda A huroktartóbotot kerek bemetszés tartja .

. pl. medve vagy nagymacskák elfogására a legjobb. ha a csapdát az állat útvonalán egy kisebb bemélyedésbe helyezzük. szarvas. A botokból. aktiválódásakor a kioldó vagy az alsó rúd elmozdul. ahol az ösvény kiszélesedik vagy többfdé ágazik! Talpkioldású felrántóhurok-csapda Legjobb. kemény kéregből vagy más erős anyagból készített felület egy alsó rúdon nyugszik.Széles területet le tudunk fedni. vízszintes rúdon több csapdát készítünk. Ez a taJpkioldá-sú csapdához hasonló szerkezet (a) összeállított felület helyett nagy hurkot használ. A tábla benyomódásakor a kioldórúd kiold. és a nyakánál kapja el a kisebb állatokat. bo egy hosszú. Nagyobb állatok. és a csapda az állatot a lábánál erősen megfogja. a felső rúd pedig beakad a bemetszésekbe. Ott használjuk. A tábla mindkét oldalára hurkot helyezünk.

tisztásokra helyezzük ki! . Az utóbbi a kereszttengelyt megfeszítve tartja. emellett tartja a hurkokat is.Lépcsőzetes csaléfekkioldásos felránióhurok-csapda Két villás dúc lenntart egy kereszttengelyt. amely egy csalétkes. Kisebb húsevők és disznók megfogására alkalmas csapda. bemetszett rúddal old ki (ez egy kifeszített felrántókötélhez csatlakozik).

kiold a csapda. ami a levegőbe húzza a kioldót. 4-es alakú felránióhurok-csapda Helyezzünk csalétkes rudat derékszögben a támasztófára: lapjai négy-szögletesek legyenek és illeszkedjenek a támasztófába vájt réshez! Helyezzünk közéjük egy rövid kioldópálcát. hogy illeszkedjen a csalétektartó bot négyszögletesre faragott bemetszésébe! Kétvégü. Ha a csalétkes rúd elmozdul. A négy hurok hatékonyan lefed minden irányt az ösvényen. . fiatal fával van összekötve kötél segítségével.legalábbis egy részét. hogy a megfelelő helyzetben maradjanak! A kioldópálca egy rugalmas.faragjuk négyszögletesre. de használhatjuk tisztáson is a kisebb húsevők csapdába ejtésére.A keresztrudat.

de mindegyik viszonylag merev drót legyen. hogy a helyén maradjon. . Ez a csapda szintén a kisebb húsevők tisztásokon történő megfogására alkalmas. ha egymáshoz illesztjük őket! Kössünk függőleges csalétkes rudat az egyiknek majdnem a végére. A csalétek elvételekor a zsákmány a fák között a levegőbe emelkedik. A fák végére két hurkot is köthetünk.Kettős felrántóhurok-csapda Az állat ösvénye mentén álló két fiatal fát úgy metszük be. hogy összeakadjanak.

. A csapda működési elve megegyezik a talpkiofdású felrántóhurok-csapdáéval. amelyet a húzóerő ránt fel a fa alól. hogy az összeállított felületet csalétekrúd helyettesíti.Csalétekrúd-kioldásos felrántóhurok-csapda Egy támasztódúc és a felrántóbot alsó része közé csalétkes rudat szorítunk. azzal a különbséggel. A felrántóbot felső része nekinyomódík a kioldórúdnak. A csalétek megmozdítása oldja ki a fel rántóbotot. magával húzva a hurkot is.

hogy mindenki ismerje a csapdák elhelyezkedését. különben a csapda felállítása túl nagy kockázattal jár! A kiegyensúlyozás fontos feladat . Még a túlélésért küzdve is ügyelnünk kell rá. Botláskioldású dorongcsapda Működési elve megegyezik a rúdkioldásos felrántóhurok-csapdáéval. rókák és borzok megfogására. csakhogy ezúttal a felrántó botot megfelelő helyzetben tartó kioldórúd nyomja a felrántóbot végét. A felhúzóbotból induló kötél faágon tekeredik át.valószínűleg elsőre nem is fog sikerülni. Nagyobb változatai nagyobb állatok. pl. és a gyakorlat végén szereljük szét az összeset! Nagy dorongcsapdát nem tudunk egyedül felállítani. DORONGCSAPDÁK A dorongcsapda működési elve egyszerű: a csalétek elvételekor az állatra valamilyen súly zuhan. Mindegyik fajtája alkalmas disznók. mint a megfogni szándékozott állatra. FIGYELEM! A dorongcsapda nagyobb változata éppúgy veszélyes lehet az emberre.A meghajlított fo végétőt induió i húzza felfelé o keresztrudat. így könnyen működésbe hozhatóak véletlenül is. A botkioldásos és a dorongcsapdák botlódróttal működnek. Túlélési gyakorlat során a többieket tartsuk távol az ilyen csapdáktól. medve elejtésére használhatóak. A szerkezetet az állat útvonalának mentén helyezzük el! Tartsunk kellő távolságot a leeső súlytól. A cs tortjo a felrántóbotot a helyén. hogy megtartson egy köteg farönköt vagy egyéb nehezéket az ösvény .

kihegyezett bot egyik szárán csalétek van. végein . Az Y alakú botot a keresztrúdra nehezedő farönkök vagy nagy kövek tartják pozícióban.felett. alja biztos talpponton nyugszik. a csapda összeomlik. Ha a csalétket megmozdítja az állat. Másik szára tartja a keresztrudat. . Kiegyensúlyozott dorongcsapda Egy Y alakú.a könnyű kimozdulás érdekében . A kioldó botból botlódrót fut a levegőben a felfüggesztett súly alatt egy stabil rögzítőpont felé.

Négyszögletű illesztéses kioldással! működő dorongcsapda Hasonlít a kiegyensúlyozott dorongcsapdára. hogy támasztékul bemetszett tartórudat használunk. négyszögletes lapjának! . A súly kitámasztásához támasszuk a keresztrudat a rúd alsó. azzal a különbséggel. és a bemetszés alsó lapja négyszögletes.

ahova kötél szorítja. villás fába van beillesztve. A csalétkes rúd a kioldó bot és a dorongcsapda súlya közé van szorítva. . amely rögzített. A csalétkes rúd elmozdításakor az egész súly leomlik. A kioldó bot egy függőleges dúcon van a kötél végén átforgatva. A kioldó botot csalétkes rúd tartja a helyén.Csaiétekbof-kioldásos dorongesapda Követ vagy összekötött farönköket tart egy támfa. A kötél a kioldó bothoz van rögzítve. A támfa másik vége a földön van.

hogy a kötél elég hosszú-e.Dorongcsapcia Az állat útvonala fölé függesztett fatönk vagy egyéb nehezék súlya feszíti a kötelet. amelyet a fatörzsbe rövid faékekkel beakasztott kíoídórúd tart. de legyenek elég rövidek a rúd könnyű kioldásához! . A kötél a súly alatt botJódrótként szolgál. hogy a súly a földre zuhanhasson! A faékek enyhén lefelé álljanak. Ellenőrizzük. illetve a botJókötél rögzítése elég gyenge-e ahhoz.

könnyen emlékezni fogunk a működésére és nagyon hatékony lehet. hogy illeszkedjen a tómasztófához. Bármekkora méretben elkészíthető. Az oldalára négyszögletű faragást készítünk. A záróbot tartja a csalétek fölé helyezett súlyt: a támasztófa kiélesitett hegyének van támasztva. A zárobotot az alján kihegyezzük a gyors kioldás érdekében. A csalétkes rúd a tetején be von metszve o záróbot kioldása miatt. a közepén pedig bemetszést ejtünk . hogy m eq tu dia tart a n i o tóm osztó fá t. ^ . Vízszintes csalétekrudat helyezünk derékszögben egy záróbottal ellátott támasztófára.4-es alakú dorongcsapda Először ugyan bonyolultnak tűnik. de ha már megtanultuk használni.

és gondoskodjunk róla. akár halált is okozhatnak. Összeállításkor mindig a szúrószerkezet MÖGÖTT álljunk. de nagyon veszélyesek az emberre. hogy felhívjuk rájuk az emberek figyelmét! Más körülmények között (ha nem a túlélésért küzdünk) soha ne hagyjuk a szúrócsapdát felállítva vagy felügyelet nélkül! .SZÚRÓCSAPDÁK FIGYELEM! Ezek a csapdák különösen jók a disznó és a szarvas megölésére. hogy mindenki ismerje a csapdák elhelyezkedését és veszélyességét! A csapdákat jelöljük meg.

A másik. mégpedig a szúrós rúd közelebbi és a támasztófa távolabbi oldala között. amíg a botlókötél meg nem mozdul. a zsákmány életét kioltó csapda. A csapórúd egyik vége rögzített: négy támasztófa közé van szorítva.SZÚRÓ DORONGCSAPDA Ugyanazon az elven működik. de vízszintesen működik. Mindez addig marad kifeszítve. Az útvonal fölé szúrós heggyel felszerelt. A botlókötélhez kúszónövényből vagy valamilyen sima anyagból (nem durva madzagból. . Kiválóan alkalmas vaddisznó elejtésére. A botlókötelet az útvonal másik oldalán egy tartódúchoz csomózzuk. A gyűrűn egy másik rudat is keresztülfeszítünk. rugalmas rudat feszítünk ki. amíg a kioldóbotot a gyűrű vízszintesen tartja. és kihegyezett botokkal egészítjük ki. mint a dorongcsapda (balra). Egy rövid fabot (a) és egy rövid kötél (a rögzített támasztófához kötve) tartja feszesen a szúrós rudat. mert az elakadhat a rövid botban) csúszógyűrűt illesztünk . szúróheggyel ellátott végén a kioldófa (rövid kötéllel van rögzítve) egészen addig visz-szatartja a rugalmas botot.ez kioldó szerkezetként fog szolgálni. A gyűrű egy botlókötél végéhez van kötve. de o súly növelése érdekében köveket használunk. Szúrócsapdla disznó elejtésére Hasonlít 2 rugós szúrócsapdára. Az ütésen kívül le is szúrja az áldozatot R&sgös szúrócsapda Nagyon veszélyes.

hogy a szúróhegyet szorosan rögzítsük a rugós bothoz.Fontos. és nem csapódik az állat testébe! . különben elmozdulhat.

hogy abba a magasságba csapódjon! A csapárúd feszítettsége miatt a támasztófákat nagyon stabilan kell a földbe szúrni. a rögzítés legyen erős és biztos! . vagy úgy állítsuk be.A szúröheggyei ellátott rudat helyezzük oz efejteni kívánt állót méretének megfelelő magasságba.

A gyűrű az indítóbot felső végét egy támasztófához szorítja. ezért győződjünk meg róla. hogy a kötél és a csomók elég erősek-e a feszítettség kibírásához! Az ilyen csapdát kizárólag a szúróhegy mögül közelítsük meg! Az ilyen csapdákkal ellátott területen soha ne vállaljunk kockázatot! Csaléfkes. rugós szúrócsapdáéval. Ha a rögzítőgyűrü nem támaszték. rugós szúrócsaptia A felfüggesztett csalétek megmozdítása elindítja a tartógyűrűt. a szúróhegyek pedig felcsapódnak. Működése megegyezik a csalétkes. azzal a különbséggel. A csapda hatékonyságának növelése érdekében a csapórúdra több szúróhegyet erősítsünk! Ülörudas szúrócsapda Kiváló csapda majmok elejtésére. Az indítófa alsó végét kötél tartja. hogy a kioldó szerkezet csalétek helyett ülőrudat használ. visszatartva a szuróhegyet. bizonyosodjunk meg róla. ettől kioldódik az indítóbot.MEGJEGYZÉS: A szúrócsapdák nagyon veszélyesek. hogy sima a fa felszíne és a gyűrű könnyen tud mozogni rajta! . hanem egy fa törzse körül helyezkedik el.

és úgy állítjuk be. Ezt támasztófák és a billenőbothoz illesztett nyíl segítségével tudjuk megoldani. mert emberélet kioltására is alkalmas! . hogy kissé felfelé lőjön. A kötél első szakasza legyen a szerkezethez közel. A botlókötelet a célpont körül körbe kell vezetnünk. A kioldórúd egy botlókötélhez illesztett bot miatt marad a helyén. ahol mások is elésétálhatnak. és használható a nyíllal szemből vagy a botlókötél oldala felől közeledő állatok esetén is (a zsákmány ilyenkor éppen a nyíl előtt halad el. A csapda nagy és veszélyes állatok elejtésére a legalkalmasabb. amikor az íj visszacsapódik).íjas csapda A megfelelő fából elkészített egyszerű íjat (lásd Fegyverek) kifeszítjük. Az eszköz valószínűleg a nyíl előtt elhaladó nagyobb állatokat teríti le először. FIGYELEM! Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül olyan helyen. mert különben a nyíl az íj mögül közeledő állat miatt is elsülhet.

és o kereszttengelybe is! A billenőbotot a kioldórúd ólja és o rögzített dúc közé helyezzük! (bj Egy másik kioldószerkezet: Vágjunk négyszögletes rést egy támasztó fán.. és ejtsünk négyszögletes bemetszést a villás bot oldalán o kioldás miott! Metsszük be a bot felső iapját.jen a nyii bemetszésébe.(ej Az ijzsinór rögzítése érdekében ejtsünk bemetszést o nyílon!A kioldórúd ilfeszked. hogy .

Főzzünk meg vízben magyalleveleket és mindenféle keményitőtar-talmú magokat. hogy a gödör szélei alatt érkezzenek annak felszín alatti oldalaihoz. ezért lefelé fordítja a fejét. Ha a karók mellett leereszkedik. a vadmacska és a borz mind-mind feltúrja a törmelékes gödröket.tartsa az íjzsinórt! Egy másik villás ághoz kössük hozzá a botlókötelet! Csalétkes verem siklóhurokcsapdával Ha gödröt ásunk. ezért vizsgálódni kezdenek. Helyezzünk el négy kihegyezett. több irányban kifeszített madzagot is a repülési útvonalukba eső fák között . Madárlép A kisebb madarak elfogásának ősi módszerre a lép (vagy madárenyv) használata. a disznó. kenjük rá ezt az . ezért a miénk is vonzani fogja őket. ami elriaszthat néhány állatot. már nem tud kimászni -mancsával kapálózva beszorítja magát a hurokba. Helyezzünk rájuk egy gödrön kívüli támasztékhoz rögzített siklóhurkot! MADÁRCSAPDÁK Hálók A madarak elfogásának egyik legegyszerűbb módja. Más állatoknál viszont a kíváncsiság legyőzi az óvatosságot. A róka. megzavarjuk a környezetet és állandó nyomot hagyunk magunk után. így kevésbé lesz feltűnő. Háló helyett használhatunk összecsomózott. Ha csalétket teszünk a verembe. ahol alszanak. Az állat megérzi a csalétek szagát. majd pároljuk a főzetet addig. ha finom hálót feszítünk ki a fák közé. hajlékony karót úgy. amíg ragadós anyagot nem kapunk! Mielőtt a madarak hazatérnek pihenni.ez is kárt okoz a belerepülő madarakban. az állatok szaglászni kezdenek.

hogy az összes bot a helyén maradhasson! A nagyobb állatok azonban innen könnyen ki tudnak törni.5 cm átmérőjű csomót egymáshoz közel egy botra vagy ágra! Legjobb. a folyásirányra merőlegesen! Legjobban nádasban és sásban alkalmazható. Kis termetű madarak esetén gyorsan elkészíthetjük a kalitkát: helyezzük el az összes botot egy irányba. 4-es alakú csapda Ez a szerkezet (tósof 4-es alakú dorongcsapda) „íakunyhó"-szerű kalitkával együtt használható. . Az utóbbi egy összekötött botokból álló piramis.anyagot az ágakra és más pihenőhelyekre! A madarak a leszállás után rögtön beleragadnak.25-2. A botot ne vegyük el. ha még csak egy madár akadt bele. 1. majd rögzítsünk az alsó rétegükhöz szorosan. de bármilyen erős anyag megfelel. ha lószőrt használunk. mert a zsákmány odavonzza a társait. Felfüggesztett hurok Feszítsünk ki hurkokkal teli zsinórt a folyó vízszintje felett nem sokkai. amely a csalétek fölött van kiegyensúlyozva. merőlegesen két azonos hosszúságú botot! Úgy erősítsük meg a szerkezetet. Csalétkes horog A gyümölcsbe vagy más élelembe rejtett csalétkes horog szintén hatékony: fennakad az állat torkán. A botot helyezzük a csomókkal felfelé a madarak kedvenc alvóvagy fészkelőheiyére! Az állatok leszállás közben bele fognak akadni. Siklóhurkos bot Kössünk sok finom. úgyhogy nekik az összes botot külön-külön össze kell kötnünk. így rövid időn belül többen esnek csapdába.

amikor a madár a kalitka alá megy. amely bemetszéssel illeszkedik egy vízszintes rúdhoz. A kalitka köré és alá helyezzünk csalétket! Ez a módszer olyan helyeken a legjobb. A csalétkes felületet úgy és csak annyira emeljük fel a földről. el tudjuk rántani a támasztékot. Botkioldásos háfócsapda Egy földön elhelyezett és csalétekkel ellátott hálót fektetünk a földre. de akár egy nagy konzervdoboz is megteszi. hogy a kioldó bot lenti végének támaszkodjon! Ennek a kioldó szerkezetnek nagyon érzékenynek kell lennie. ha azt akarjuk. Fogjuk meg a madzag másik végét. hogy egy kis madár súlya is elindítsa! . amelyre hosszú madzagot kötöttünk.Próbáljunk más módszerekkel is kalitkát készíteni! Akadhat nálunk megfelelő méretű doboz vagy tároló. ahol sok a madár. Kítámaszthatjuk a kalitka felemelt szélét egy bottal. A háló sarkait madzag köti össze egy befeszített fiatal fával. Tartókötél csatlakozik a kioldó szerkezethez [lásd az előző csapdákat). és a csalétkes felületet hozza működésbe. és rejtőzzünk el valamivel messzebb! Ha feszesen tartjuk a madzagot.

MEGJEGYZÉS: Ha gyakorlat alatt helyezünk ki ilyen csapdát.és dorong-csapdákat folyamatosan felügyelnünk . egyértelműen jelöljük meg a helyét. nehogy mások belelépjenek! A szúró. amelyeket o szerkezei azonnal megfog.A hólón szétszórt csalétek odacsalogatja o modorokat. amint egyikük a csalétkes felületre rálép.

ne mozduljunk! Elképzelhető. és csak ezután nehezedjünk rá teljes súllyal a talpunkra! így nem fogunk megbotlani. Mindig a lehető leghalkabban járjunk! Lassan menjünk. A gyakorlat végeztével szereljük szét az ÖSSZES csapdát! VADÁSZAT Az állatvilág nyomainak figyelemmel kísérése és a választott zsákmánnyal kapcsolatos ismeretek éppúgy fontosak a vadásznak. ezért lefelé haladva előbb érezzük meg az állat szagát. hogy korábban még nem látott embert: talán inkább kíváncsi. Gondosan felderített területen ez sem okozhat gondot. délután pedig térjünk vissza a táborhelyre! Az állatok nyomait hegynek felfelé haladva könnyebben észrevesszük. hogy első lövésre meg tudjuk ölni . Maradjunk teljesen mozdulatlanok. amíg az állat máshova nem | néz. vagy legalábbis keresztirányban vadásszunk! A vadászat legjobb időpontja a hajnal. a medvét). Ha este vadászunk. mint riadt lesz. hogy szemünk hozzászokjon a sötétedéshez és kialakuljon éjszakai látásunk . hiszen súlyos sérülést. amennyire csak jelenlétünk felfedése nélkül lehetséges! Vegyünk fel biztos helyzetet. délelőtt hegynek felfele induljunk. A gyors és hirtelen mozdulatok elriasztják a vadat.persze a kiszemelt zsákmány ilyenkor is minden bizonnyal sokkal jobban lát nálunk! Ha napközben vadászunk. mert a földön közelebb vannak a szem-magasságunkhoz. a legtöbb állat akkor szokott a területen mozogni. akár halált okozhatnak.különben vadászból könnyen vaddá válhatunk! Olyan közel menjünk. mint az a miénket. TUDNIVALÓ Ha ügyesen mozgunk. Este is előbújnak ugyan. továbbá csökken az aljnövényzet és a recsegő ágak keltette zaj is. mint a felfelé mászás. vagy nem folytatja az evést! Kerüljük a nagyobb állatokat (pl. az állat sokszor nem is vesz észre minket. hogy a többieket távol tarthassuk tőlük.kell. és arra a területre célozzunk. ahol a lövés a legnagyobb eséllyel lesz eredményes! A . rendszeresen álljunk meg! Súlyunkat lábunk hátsó részére helyezzük. különösen ha tiszta az ég és világít a hold. de akkor a fényviszonyok gyorsan romlása miatt tökéletesen kell ismernünk a terepet és a táborhelyre visszavezető utat. A napközben hő révén kialakuló légáramlatok a szagot felfelé viszik. hogy lábujjainkkal előkészíthessük következő lépésünket. így bizonyára örüni fogunk a könnyebb hazaútnak. hacsak nem vagyunk annyira rászorulva az élelemre. legalább egy órával alkony előtt induljunk. vagy nem vagyunk tökéletesen biztosak benne. Ezek segítségével könnyen lehetünk mindig a megfelelő helyen és könnyen előnyünkre fordíthatjuk a terep adottságait. Ha mégis ránk pillant. Szaglásszuk a levegőt és figyeljünkl Széllel szemben. Az egész napos vadászat és kutatás után a leereszkedés sokkal kevesebb energiát vesz el. vagy fényesek a csillagok. ahogy a gyakorlott nyomkövetés és a pontos cél lövőképesség.

íjnak már jól kiszáradt fa a legalkalmasabb. a vérveszteség valószínűleg meggyengíti. a nyír. a szilfa. Ha azonnal követjük. csak vérzik. hogy egész nap menni fog. de ennek hiányában is boldogulnunk kell! Ha úgy gondoljuk.pontos fejlövés igazán hatékony. a borókafenyő. Ha az állat megsérült. elképzelhető. félretehetünk fadarabokat száradni későbbi használat céljára. pontos lövés a legtöbb állatot azonnal leteríti. a fűzfa és a bürök is megfelel. ráadásul elkészíteni is köny-nyű őket. FEGYVEREK íj és nyíl A leghatékonyabb rögtönzött fegyver az íj és nyíl. A rossz célra leadott lövés az állat szükségtelen szenvedését okozhatja. Nagyon rövid idő alatt jártasságot szerezhetünk a használatukban. Egy oda célzott. a cédrus. A ki nem száradt fa nem sokáig marad feszes. ha az éppen használt elvesztette a rugalmasságát.a régi angol nagy íjak mind ebből a fából készültek. Az íjffa elkészítése íjfának rugalmas botot válasszunk! Kb. a vadásznak pedig még hosszasan követnie kell a zsákmányt. nem fog tudni elmenekülni. ezért több íjat készítsünk. viszont nagyon kockázatos is. és ha közel megyünk hozzá. hogy még hónapokig leszünk a jelenlegi helyünkön. de nem túl gyakori növény. így a hikori. hacsak nem vagyunk nagyon közel a mozdulatlan állathoz. csak 15 perc elteltével kövessük. de továbbmegy. mielőtt megközelítenénk! Csak álljunk és figyeljünk! Ha az állat nem pusztult el. határozott. a vasfa. A lapocka mögötti terüiet kiváló célpont. várjunk öt percet. A tiszafának öt változata terjedt el az északi féltekén. Ha az állatot az első lövés leterítette. a tölgy. és cseréljünk fegyvert. 120 cm hosszú legyen (méretét persze mindig igazítsuk a használójához)! . A legjobb a tiszafa .

majd nyújtsuk ki a ba! kezünket oldalra és felfelé! Az így kapott távolság adja meg az ij méretét Ezzel a módszerrel óltalanos fjat készíthetünk (a nagy ij használata komolyabb jártasságot igényel)! Az ij megformálása Az íjfát úgy alakítsuk ki. hogy középen 5 cm széles /egyen és a végek felé 7.A nekünk leginkább megfelelő ij faméret meghatározása: Jobb kézzel tartsuk az Ijfa egyik végét a csípőnkhöz.5 em-re vékonyodjon!A végeket metsszük be: az ijhúr 1.25 em-re legyen tőlük! A fakérget távolítsuk el! Miután az íjat formára faragtuk. kenjük be mindenhol olajjal vagy állati zsírra!! .

de bármilyen zsineg.Az ijhúr rögzítése Legjobb a nyers bőr húr. Az íjhúr 3 mm széles legyen! Az öreg csalán szárai is elég erősek lehetnek. 60 em hosszú és 6 . ezeket összekötve megfelelő íj húrt készíthetünk. madzag vagy vékony kötél megteszi. ha elvesztette a rugalmasságát . de a rögzített húr ne legyen túl szoros. különben az íjfa deformálódik! A mindössze meghajlított rugalmas botnál sokkal hatékonyabb és pontosabb a megfelelően elkészített íj. használat után oldjuk ki a húr egyik oldalát hogy az ij ne feszüljön feleslegesen. valószínűleg rövidebb húrra lesz szükségünk. Ha az íjnak holtjátéka van. A húrt az ijhoz mindkét végén kötélhu-rokkoí és két gyűrűhurokkal rögzítsük! Ha a fa nincs kiszáradva. A nyíl kb.készítsünk helyette újat! Nyíl készítése Minden egyenes fa alkalmas nyílnak. hiszen igazán feszesnek lövéskor hátrahúzva kell lennie. de az egyik legjobb a nyírfa. Ezzel sem szabad azonban vesződnünk.

könnyű ruhát. (c) A nyíl körül egyenlő távolságra rögzítsünk három terelőt! Nyílhegy . Ellenőrizzük. hogy bele tudjuk illeszteni a húrt. (a) A tetejéről indulva.is használhatunk.mm széles legyen! Lehetőleg legyen egyenes és sima felületű! Egyik végén készítsünk egy 6 mm mély bemetszést. de más anyagot -papírt. c tollszár közepénél vágjuk ketté a tollat! \ (bj Á toll mindkét végén hagyjunk 20 mm-es száratr hogy a tollat a nyílra tudjuk kötni. akár formára alakított leveleket . hogy a nyíl végén lévő bemetszés elég széles-e a húr beillesztéséhez! TERELÉS A pontosság érdekében a nyilat terelni kell! Legjobb terelöonyag a toll.

de a szilárd hegy jobb. Az ón kiváló. amely fekete. gyakran a mészkővel együtt megtalálható kőzetfajta.A nyíl másik végén szükségünk van egy hegyes tárgyra. Nagy türelemmel még a csontot is megfelelő heggyé alakíthatjuk. fejsze és kés egyaránt készíthető pattintással kovakőből. helyezzük bele a nyílhegyet. amíg el nem érjük a kívánt formátl Ha nagyon éles vágófelületet szeretnénk. Magát a nyilat is kihegyezhetjük és megkeményíthetjük a tűzben. majd kössük össze szorosan! Az ín kiválóan alkalmas a kötözésre . tompa.nedvesen használjuk. hogy biztosan tartsa a fejet! Nyíl. majd szárítsuk meg. Vágjuk ketté a nyíl végét. Nagyjából megfelelő méretű és formájú lapos követ válasszunk! Egy másik kemény kö segítségével pattintsunk le róla darabokat. lándzsahegy. de kovakőből is készíthetünk igazán éles nyílhegyet. fémes fényű. a széleinél faragjunk le belőle (lásd Szerszámok a Táborozási technika fejezetben]! Az íjászat technikája .

hogy magától menjen. pontosan a nyíl alatt fogjuk! Az íjtartó kart tartsuk biztosan. Az íjat előrenyújtott kézzel. hogy a nyíl szemmagasságban legyen. az íjhúrt pedig húzzuk finoman hátra a testünk felé úgy. Az arcra szorosan rákötött só! vogy ruhadarab anélkül védi az arcunkat. ne kapjunk utána! Gyakoroljunk! Sorozatlövéseknél tartsunk több nyilat a bal kezünkben! NYÍL OKOZTA ÉGÉS Sok íjász panaszkodik a nyiltereiő lapát okozta égési sebekre .hagyjuk.Illesszük a nyilat az íjhúrba és emeljük az íj közepét szemmagasságba. hogy akadályozná a lövést. Kezünket ujjak nélküli bőrkesztyűvel vogy az ujjak közé és a csuklóra . A nyíl mentén nézve igazítsuk a célpontra! Engedjük el a húrt .a súrlódástól kisebesedhet az arc vogy a kéz.

egyszerre több követ lőjünk ki! . kössük vagy varrjuk hozzá a részeit a zsebhez! A PARITTYADOBÁS TECHNIKÁJA Sima.a legjobb.kis gyakorlással pontosan eltalálhatjuk a célt Elképzelhető. Úgy készítsük el. amilyennel Dávid megölte az óriási Góliátot. lehetőleg kerek kavicsot válasszunk (o csipkézett kavics több kárt okozhat. Ha két darabban van a kötél. Engedjük el a kötél egyik végét! A lőszer nagy sebességgel kirepül . Egy kötél közepére egyszerű zsebet készítünk .helyezett bőr védőanyaggal óvjuk! A parittya és hasznáiafa A legegyszerűbb parittya olyan fegyver volt. hogy a kellő pontosság és távolság elérése érdekében kísérleteznünk kell a parittya hosszával. viszont nem jár be olyan szabályos röppályát)I Lengessük meg a parittyát a fejünk fölött a célra irányítva. A kötél lehet bőrcsík vagy természetes szálak összecsavarásával készített szalag. Ha parittyával vagy csúzlival madarakra célzunk. de bármilyen más erős anyag is megfelel. hogy a kötél egy hosszú darabban szelje át a zsebet. kb. 2 cm átmérőjű. Ezt a fajtát közönséges kaviccsal is használhatjuk. ha bőrből.

de az utóbbi is használhatói. Készítsünk zsebet a rugalmas anyag belsejébe: vezessük ót rajta vagy varrjuk bele (minta parittya zsebét). villás.és egy rugalmas anyagdarabra lesz szükségünk. és mindegyikre kössünk egy-egy 90 cm-es kötelet A kötelek másik végét kössük össze szorosan. Az összekötött végénél fogva forgassuk o fejünk fölött! Elengedése után nagy területet lefedve repül a levegőben. lehetőleg rugalmas ágra .legjobb a mogyorófaőg . Az autó vagy bicikli kerekéből származó gumibelső az ideális (jobb a ruhákban lévő gumiszalagnái. Csomagoljunk köveket kis ruhadarabokba. A rugalmas anyag mindkét végét kössük a faág széléhez! Lövedéknek követ használjunk! BÓLA A bóját oz eszkimók a modorok lel övé -sére használjók. . mechanikus változatátostromfegy-verként használták. bár a rómaiak hatalmas. Erős.CSÚZLI Az iskolás fiúk fegyvere.

A bólo rótekeredik o repülő madárra vagy oz állat lábára.vagy hajítófegyver válik belőle. A 90 cm hosszú botból jól kezelhető hajítólándzsát készíthetünk. illetve nyakára.A dél-amerikai gaucsók ugyanezt a fegyvert. Gerelyt kb. feleekkora fadarabból készíthetünk. le-teritve o földre oz áldozatot. egyenes bot a legjobb. A szúrólándzsának körülbelül 1. így a vadász megölheti a zsákmányt. így fegyverünk pontosabb lesz és nagyobb távolságot érhetünk el vele. Lándzsák A sétabot nagy segítség lehet járáshoz.8 m-es. máris hasznos szúró. ha viszont kihegyezzük az egyik végét. illetve más változatait használták a csatában. .

mert könnyen elveszhet vagy megsérülhet. LÁNDZSAVETÖ A lándzsa a vágatban fekszik.A lándzsát hatékonyabbá tehetjük . ne kockáztassunk. . de nem ér el teljesen a végéig: ez o hátsó ütköző lökést cd a lándzsának. esetleg alaposan ráerősítünk egy kést. A vágót o hajitóeszköz felső oldalán helyezkedik el. Ha viszont csak egy késünk van. ha c végére hegyesre pattintott kovahe-gyet vagy lapított ánhegyet illesztünk.

amely legalább dupla olyan széles. és ha elérhető távolságra találunk ilyet. az ürülék odavezet minket). Jegyezzük meg az alvó. amelyből előrehajló fogantyút készíthetünk! Késünket ékként használva hasítsuk ki az ág közepét! Vájjunk ki finom vágatot a lándzsának! Teljesen simára alakítsuk ki. mint a lándzsánk. MADÁRFOGÁS Mozgóhurok Egy hosszú bot végére illesztett síklóhurok kiválóan alkalmas az alsóbb ágakon alvó madarak lerántására. és alakítsuk ki saját egyensúlyunkat is a jó dobáshoz! A lándzsát vállmagasságban tartva irányítsuk a célra. ütközőnek pedig hagyjunk meg egy szilárd részt! Sokszor próbálkozva állapítsuk meg a lándzsa hajítótávolságát.A lándzsavető elkészítéséhez olyan faágat válasszunk. óvatosan közelítsük meg (persze legyen a látáshoz elegendő fény)! Csúsztassuk a hurkot a madárra és szorítsuk meg! Egyszerre kell összeszorítani a hurkot és lefelé rántani a zsákmányt! Vízimadarak becserkészése . és legyen rajta ágesonk is. éjszaka.és fészkelőhelyeket (ne feledjük. majd a lándzsa-vetőt gyorsan rántsuk előre és lefelé! Lefelé mozdítva a vágat ütközője erősen meglöki a lándzsát.

pl. támadásra . ahol a madarak fészkelnek. 90 cm mély gödröt olyan területen. ha viszont megakadályozzuk ebben. vagy ahol rendszeresen látni lehet őket! Ne feledjük. a lúd vagy a hattyú) védekezés közben nagyon vadut viselkedhetnek! A világ egyes részein más technikát alkalmaznak: az emberek nagy tökhéjat viselnek a fejükön álcaként. ne kísérletezzünk az elfogásukkal! Ne menjünk közel hozzájuk! A medve köny-nyen meg tudja ölni az embert. hogy többet ehessenek. pl. aztán bemennek a lyukba is. hogy lássanak és tudjanak lélegezni.A vízimadárhoz a vízbe merülve. hogy nemzeti parkokon kívül nagyállatokkal. ahol gyakoriak a talajról táplálkozó madarak! A gödör szélessége az elejteni kívánt madár méretétől függ. hanem szárazföld felett alkalmazandó. a sebesült medve pedig különösen nagy veszélyt jelent Minden sérült vagy sarokba szorított állat veszélyes lehet! A legtöbb állat menekülni próbál. Ennek ellenére ne az állatok ösvényén vagy ivóhelyükhöz közel táborozzunk le. orrszarvúval. felforgatják a szemeteseket . Álljunk készen a lezuhant madár ártalmatlanítására! VESZÉLYES ÁLLATOK Kevés állat támad az emberre akár önvédelemből is. Szórjunk a lyuk köré magot vagy egyéb csalétket. ha élelmet tekerünk egy kőre r majd a levegőbe dobjuk. Természetesen ez a módszer nem víz. hogy néhány könnyű falat reményében a mi táborhelyünket is meglátogatják. Hogy hozzászokjanak a madarak. elefánttal. a legtöbb inkább a menekülést választja. majd a víz alatt megfojtja. először bedobnak a vízbe néhány tököt A szárnyasok közé jutott vadász alulról kapja el a gyanútlan madarat. Nem valószínű. Zajjal próbáljuk meg elijeszteni őket. A madár reptében lenyeli a csalétket és vele együtt a követ. mert megeshet. A vadász a tököt pontosan a vízfelszín fölött tartva úszik az áramlattal a madarak közé. A tök egyik oldalára lyukakat vájnak. Legyünk óvatosak! Azt a területet közelítsük meg. vízilóval vagy nagymacskával találnánk szembe magunkat. a madarak (különösen a nagyobbak. SIRÁLY Sirályt úgy foghatunk. hogy elefántcsorda útvonalát keresztezzük vagy kiváncsi pumával találjuk szembe magunkat! FIGYELEM! Ne erőltessük a találkozást! A medvék gyakran turkálnak az északi erdőkben lévő farmokon. de nagy részét a lyuk belsejébe szórjuk! A madarak először csak a lyuk körüli csalétket eszik meg. Ekkor rohanjuk le őket! Ijedtségükben képtelenek lesznek a lyuk belsejében eléggé szétnyitni a szárnyaikat a felszálláshoz. Gödörcsapda Keressünk vagy ássunk egy kb.elképzelhető. fejünket náddal és más növényekkel álcázva tudunk közel kerülni. az utóbbi súlyától azonban lezuhan.

de nem kell egyből a megvadult farkasfalka üldözte vadász rémképét a helyzetre erőltetnünk. Társakkal dolgozva egyszerűbben tudjuk szállítani még a nagyobb állatokat is. hacsak véletlenül nem kerülünk velük kapcsolatba. Ne vigyük őket egészen a táborhelyig. nem támadnak! Óvatos. Az állati harapás ejtette sebet alaposan tisztítsuk meg! Bármelyiktől kaphatunk tetanuszt. amelynek két végét válfunkra tesszük. A hím állatok párzási időszakban különösen vadak. inkább csak kergessük el őket! A nagyobb emberszabású majmok szintén játszva meg tudják ölni az embert. hogy kisebb majmokkal találkozunk. de némelyik emlős (köztük a vámpírdenevér) veszettséget is okozhat. Ne feledjük. mert elképzelhető. hogy hívatlan látogató fészkelt a hónaljukba vagy még intimebb testrészeikhez. Hátukra fordítva még a nagyméretű állatokat is megfelelő helyre tudjuk húzni. A farkas kíváncsi állat. nyugodt mozdulatokkal szabaduljunk meg tőlük! A ZSÁKMÁNNYAL KAPCSOLATOS TEENDŐK A sérült vagy csapdába esett állatok veszélyesek lehetnek. és mivel dögevő. A farkasokat általában többet halljuk mint látjuk .kényszerítjük. ugyanakkor erős állat. Meg kell szoknunk őket és hozzá kell szoknunk ruhánk. A kifejlett csimpánz különösen rosszindulatúan viselkedhet. Valószínűbb. de ritkán agresszívek. Ha védekeztünk. bizonyosodjunk meg róla. alvóhelyünk és felszerelésünk ellenőrzéséhez is kutassunk hüliő vagy rovar látogatók után! Előfordulhat.de ilyenkor is győződjünk meg róla.a portyázó tálkákról szóló történetek minden bizonnyal eltúlzottak. elképzelhető. amelyek éles foguk miatt sokkal közvetlenebb veszélyt jelentenek. vágjuk le a fejét. hogy odavonzzák a legyeket és a dögevő állatokat. minden bizonnyal megfordulnak és elfutnak. hacsak nem nagyon kicsik . Ha az állatnak szarvai vannak. a farkas könnyen végezhet velünk. A hiéna szintén falkában vadászik. hogy fegyverrel támadhatnánk rá. Nem csak a patás állatok képesek erőset rúgni a strucc rúgása is halálos lehet. nincs-e mögöttünk egy nagyobb méretű példány! Bármelyik nagy szarvú állat megsebesíthet bennünket szarvával még azelőtt. Ha súlyosan megsérültünk és nem tudjuk megvédeni magunkat. A kígyók nem jelentenek veszélyt. mert a szarvak csak akadályozni fognak minket! . vonzzák a táborhelyek. hogy testünk melegét érezve kígyó vagy százlábú mászik az ágyunkba. és általában többször figyelmeztetnek minket a távozásra. Sokszor ébredtek már arra emberek. ha erősen rögzítjük őket egy faágra. hogy valóban elpusztult! Szúrjunk lándzsát vagy hosszú botra kötött kést az állat fő izmaiba és nyakába! A vérveszteségtől legyengült állathoz közelebb tudunk menni és fejen tudjuk ütni. A krokodiloktól és aligátoroktól kellő távolságot kell tartanunk. hogy távolról figyel minket. Alapvetően gyáva. Mielőtt közel merészkednénk az állathoz. de ne szálljunk szembe velük.

a macskafélék és az egyéb jól mászó ragadozók azonban így is hozzáférhetnek. és szorító nyolcas csomóval rögzítsük mindkét lábpórt/ Kössük az állatot a rúdra. amelyben a táborba tudjuk szállítani! Lefedve. A vér értékes. alapvető ásványi anyagokat tartalmazó élelem. legyektől védve tároljuk! f FIGYELEM! Betegségveszély . Szinte lehetetlen megvédeni a zsákmányt olyan területen. hűvösben. amely a dögevőknek a földtől túl magasan. hogy ne legyenek útban! A legjobb. ezért vigyük magunkkal mindent. A zsákmány belső részeit használjuk a csapda új csalétkeként! Csak azt vigyük magunkkal a táborba. A . kössük fel őket. amely a talajon mozgó ragadozókat távol tartja. Ez odavonzza a ragadozókat és a dögevőket. amit csak tudunk! Meleg éghajlaton minden bizonnyal megromlik. Legyen nálunk edény. az ágtól pedig túl mélyen van! Áfák hajlata olyan rejtekhe-lyet kínál. amit nagyobb erőkifejtés nélkül oda tudunk cipelni! Hűvös éghajlaton rejtsük el a maradékot és gyűjtsük össze később! A ZSÁKMÁNY ELREJTÉSE Lógassuk le a tetemet olyan faágról. amelyeket szintén csapdába ejthetünk. ha mára csapda helyszínén feltrancsírozzuk a vadat. az utolsó csomó a rúd köré kötött szorító nyolcas csomó iegyen! Ha az állatnak szarvai vannak. ahol keselyük vagy más nagy dögevők élnek.fertőzött állatok Az állatok pofájában nyirokmirigy található (a nagyobbaknál köny-nyebben észrevehető).Helyezzünk faruőat az állat hasára. amit otthagyunk.

emellett a vér megszünteti a vitamin-hiány okozta szédüléses betegségeket is. A szarvasmarha vére számos afrikai marhapásztor táplálkozásának fontos részét képezi. Kössünk kötelet a csánk köré (ne a mancs köré. A madarakat fosszuk meg a tol Iáiktól. Az ellenség vérét elfogyasztó kannibálok látása és általános egészségi állapota javult.pl. -Feldarabolásra különböző főzési módszerekhez megfelelő méretű darabokat készítünk. amelyek máskülönben hiányoznának a túlélő étrendjéből. mert olyan vitaminokban és ásványi anyagokban (pl. könnyen a testünkbe juthat. és húzzuk fel egy ágra vagy saját készítésű keretre. Minden állat jobban vérzik. de ne nyúzzuk meg őket!) -Kibelezés:a belek eltávolítása és a belsőség kinyerése. A műveletet négy lépésben végezzük: Kivéreztetés: alapvetően fontos. mert a bőrük alatt hasznos zsírréteget tárolnak. A tetejükre vízszintesen helyezzünk egy rudat! . a myxomatosis tüneteit mutató nyulat . ha tárolni akarjuk a húst. mert ha az áilat hordozta kórokozó a bőrsérü-l lésbe kerül. . mert biztosítja a hiányzó vitaminokat és ásványi anyagokat. Kivéreztetés Ne pazaroljuk el a vért. ZSÁKMÁNY ELKÉSZÍTÉSE Ne pazaroljuk el a tetem egyik részét sem! Alaposan elkészítve hozzájuthatunk az összes tápértékhez és hasznosítani tudjuk még a fogyasztásra alkalmatlan részeket is. de fertőzésveszély esetén az előkészítés során is körültekintően kell eljárnunk! Alapvető fontosságú az állat levágása és a hússal kapcsolatos teendők elvégzésének idejére a bőrünkön lévő sebek és vágások lefedése. mert úgy lecsúszhat). majd helyezzünk az állat alá edényt a vér felfogásához! A keretnek erős szerkezetűnek kell lennie! Szúrjunk dúcokat a földbe és erősen kössük össze őket a keresztezéseknél. ha a fejével lefelé lógatjuk. hogy A formájú keretek jöjjenek létre.Nyúzás: ezáltal a bőrt vagy szőrt menedékül és ruházatként használhatjuk. sóban) gazdag. (A disznókat ne nyúzzuk meg. Minden feje körül eltorzult vagy elszínezödött állatot . és enélkül az íze is túl erős.főzzünk meg (így kisebb lesz az esélye a fogyasztás útján történő megbetegedésnek).megnagyobbodott és elszínezödött nyirokmirigy betegséget jelez.

velük egy vonalban.Az állatot a torkolati vénát és a nyaki verőeret elvágva véreztethetjük ki! A lógó állaton ezek könnyen észrevehetőek. hogy elvágjuk a légcsövet is. a nyak V alakú részén. az artéria elágazása előtt.és zsírtartalmú szövetekben vér marad. a fej két oldalán lévő ereket egyszerre átvágva.ennek viszont az a hátránya. az utóbbi módszert válasszuk! Fültől fülig is elvághatjuk az állat torkát . mindenképpen ezt a módszer kell alkalmaznunk. a hús gyorsabban megromlik! Nyúzás . Fontos. hogy a disznókat alaposan véreztessük ki: ha a nagy nedvesség. de alacsonyabban is. A vágást ejthetjük a fülek mögött. így feljöhet a gyomorban lévő étel és megfertőzheti a megmenteni kívánt vért. Ha nincs gyilokhoz hasonló késünk. Ha a késünk nem elég hegyes. mert kidudorodnak.

mert ezek szintén megfertőzhetik a húst. ahol a lábak szétválnak. a bőr . A hátsó lábak körül. mert megfertőzhetik a húst. tegyük a kést az éles végével kifelé az ujjaink közé.Legegyszerűbb az állatot közvetlenül a kivéreztetés után megnyúzni. és az éles oldalával kifelé tartott kést csúsztatva i/égigvágjuk a bőrt. Először távolítsuk el az összes pézsmamirigyet. és óvatosan vágjuk körbe a nemi szerveket! 4. Ejtsünk lefele tartó vágást a hátsó lábakon a törzs aljáig. a térd fölött ejtsünk kör alakú vágást! Vigyázzunk. Folytassuk a vágást a test közepén egészen a nyakig! Ne vágjunk bele a gyomorba vagy az emésztőszervekbe: emeljük meg a bőrt.és kutyaféléknél a végbél mindkét oldalán vannak mirigyek. Folytassuk a vágást a mellső lábak belsején! Hq így ejtjük a vágást. a testtől kifelé vágva [lásd a részletes ábrát\\ 5. A macska. Nem árt. amikor még meleg a hús. Mielőtt nekikezdenénk a bőr eltávolításának. nem vágunk o belső szervekbe idő előtt. Némelyik szarvasnál ezek a hátsó lábon. Ujjainkkal vágás közben megemeljük o bort. nehogy elvágjuk a tartókötelet! 2. pontosan a térd mögött találhatóak. és lassan húzzuk lefelé. ha eltávolítjuk a hím állatok heréit is. ejtsünk határozott vágásokat a bőrön a nagy ábrán szaggatott vonallal jelölt helyeken: 1. Ne kapkodjunk! Ne vágjuk meg magunkat! Ne tegyünk kárt a bőrben! Óvatosságunk később. Ugyanígy vágjuk körbe a mellső lábakat! 3. helyezzük alá a két ujjunkat.

és az így nyert éles csontfelülettel vágjuk meg a bőrt! Kizsigerelés A még mindig lógó tetemből távolítsuk el a beleket és fedjük fel a belső részeket. Ne szúrjunk bele mélyebben a húsba. Hüvelykujjaink a nyakon lefelé húzva véresek lesznek ott. és a kicsípett húsdarabba vágjunk akkora nyílást. majd nyúzzuk meg az állatot egyik oldalán a gerincig. a végbél felé vágva. ahol elvágtuk a torkot. Ezután fejtsük le a bőrt a húsról a hátsó lábakon. vágjuk körbe a farkat (a nemi szerveket már körbevágtuk)! Amint a tetem hátához érünk a kezünkkel. Miután megtisztítottuk a hátsó lábakat. amelybe majd kivéreztetjük az állatot. hogy beleférjen a két ujjunk. önmagába tekerve. Ezután hasonló módszerrel vágjunk lefelé. terítsük ki a bőrt és görgessük bele az állatot. Ezután vágjuk át a megmaradt szöveteket is! Ha egyedül dolgozunk Egy nagy állat megemelése komoly erőfeszítést igényel. törjük le az állat lábának alsó részét. ne vágjunk beléjük). hogy a hús a földdel érintkezzen! Kis áülatok nyúzása A nyulat és a kisebb állatokat úgy nyúzhatjuk meg. hogy a másik oldalon is elvégezhessük a nyúzást. így elkerülhetjük. Tegyük be a hüvelykujjainkat és húzzuk őket kifelé a bőr könnyen le fog válni! Szabadítsuk ki a lábakat és csavarjuk le a fejet! Ha nincs késünk. A test elmozdulását megakadályozhatjuk. Ha erősen megrántjuk a fejet. Csípjünk bele a hasba minél magasabban. de a lehető legkevesebbszer használjuk a kést! A bőrt görgessük ki a szőrrel befelé. kezünkkel tartsuk a kiömleni akaró beleket (lásd az ábrát)\ Egészen a mellcsontig vágjunk! . mert átvághatjuk a belső szerveket! Tegyük az ujjainkat a vágásba. elképzelhető.használatakor megtérő!. ujjunkkal válasszuk el a bőrt a hústól! Ezután a mellső lábakról húzzuk le a bőrt. Ha egyedül vagyunk. és velük irányítsuk a kést felfelé. igy egyetlen bőrdarabunk lesz. amellyel az első vágást megejthetnénk. hogy kis vágást ejtünk rajtuk a gyomor felett (ügyeljünk a szervekre. hogy a földön kell megnyúznunk és kibeleznünk az állatot. Kövessük a már ismert vágási irányt a bőrön. különválaszthatjuk a többi résztől. ha levágjuk a patás állatok lábát és behelyezzük őket a test alá! A tetemet fektessük természetes lejtőre és vájjunk üreget a földbe a vértároló konzervdoboznak vagy más edénynek.

hogy beleférjen a kér ujjunkIA nyúzáskor alkalmazott módszerrel vágjuk a húst /lásd az előző ábrát// Először felfelé . Kisebb állatoknál elegendő. Távolítsuk el a két vesét és a májat! A mellüreget hártya fedi . . comb) és a finomabb részeket. majd mindkét oldalon szétvágjuk a tizedik és a tizenegyedik borda között A hátsó részek adják a pecsenyét (far. ha átlátunk rajta (látjuk a napot) . így ugyanis meg tudjuk őket vizsgálni. majd lefelé vágjunk (kézfejünkkel megakadályozzuk a belek kiömlését)! Hagyjuk. míg az elülső negyed húsa sokkal inasabb.nagyobb állatok esetén vezessük benne végig a kezünket! A tetem ezzel tiszta lett. a tüdőket és a légcsövet! Ellenőrizzük. Vágjuk át a hártyát. hogy először kettévágjuk a testet a gerinc mentén. A test felvágása az állat fajtája és az elkészítő ízlése szerint változhat.A kicsípett húsba ejtett első vágás mindössze akkora legyen. Feldarabolás A nagyobb állatokat úgy tudjuk felnegyedelni. ezt lassú főzéssel tudjuk megpuhítani. hogy tiszta-e a végbél. hogy kiömöljenek és lelógjanak a belek. és távolítsuk el a szívet.kisebb állat esetén ezt nem könnyű észrevenni.

csők egy százaléka nem fogyasztható. Lábszár: Mellső láb>. mint a dagadóra.1. Far: Kiválóan kisüthető. Kockákra vágva főzzük! 9. 11. 12. Hátszín: A második legpuhább rész. Sokáig főzzük. Tartaléknak kiváló. a legjobb kockára vágva megfőzni. Kiválóan kisüthető. Combszelet vagy pecsenyeszelet alja: A legpuhább hús. 2. Kevesebb szövetet tartalmaz a lábnál. Bélszín: A külső comb izma. 4. Dagadó: A has inos meghosszabbodása. A lágyhúshoz hasonlóan készítendő. 7. 10. főzve és roguként egyaránt kiváló. bár egy kis főzést is igényel. 6. Zsír nélküli részeit levághatjuk tartaléknak. Kiválóan megfőzhető. Do rabokban meg is szántható. Farhát: A combok tetejének izma. Hátsó dagadó: Has. Nyak Tarja: Kiválóan megfőzhető. Láb: Kemény és inas. 14. de főtt húsnak vágjuk fel! . 3. Szegyhús: Ugyanaz vonatkozik rá. Sokáig főzzük! Tarja és lapocka: Meglehetősen puha. Általában kemény hosszú párolással puhíthatjuk meg. gyakran nagyon kemény! Főzés előtt vágjuk kockákra! 5. 8. Lágyhús: A láb tetejének izma. 13.

Kissé megfőzve a gyomor tartalma tápláló és könnyen emészthető élelem lehet. Mesék A vesék értékes tápanyagforrásként és kiváló ételízesítőként szolgálnak. de vigyázzunk.15-18. mert ha petét raknak a húsba. de sokáig főzzük! A Hutás íaiakaszfása A belső részeket minél hamarabb együk meg. a mája jelezni fogja. Kevés főzést igényel. ízletesebb és könnyebben vágható lesz. Fűszerrel együtt főzzük meg őketl A veséket körülvevő finom zsírnak (faggyúnak) nagy a tápértéke. hiszen az állat már elvégezte helyettünk az étel lebontásával járó nehéz feladat nagy részét. hamar megromlik! BELSŐ RÉSZEK Máj A májat minél hamarabb fogyasszuk eNTávolítsuk el a középen lévő epehólyagot! Ez elég erős. Mérsékelt égövi területeken a húst 2-3 napig lógassuk! Meleg éghajlaton inkább tartósítsuk vagy azonnal főzzük meg! Az állat megölése után az izmokba kerülő sav segít lebontani az izomrostot. a benne élő káros. Az alma finom íze így átitatja a húst. annál puhább. ha felakasztva tároljuk. mossuk meg a pacalt. majd pároljuk sokáig fűszerekben! A gyomor tartalmának ize kellemetlen lehet ugyan. Süssük ki és használjuk húspor (pemmikán) elkészítéséhez! . Minél tovább hagyjuk felakasztva a húst. de a sebesült életét akár meg is mentheti. általában minden nehézség nélkül kitéphető. azt vágjuk ki. mert az epe megfertőzi a húst. Kerüljük a foltos vagy fehér pettyekkel borított májat! Ha csak kis része ilyen. Néhány országban a disznókat levágás előtt kizárólag almával etetik és a gyomrával együtt főzik meg őket. A legyeket tartsuk távol. de a maradék húst legjobb. és kizárólag a maradékot fogyasszuk! A máj teljes értékű élelem. Távolítsuk el a gyomor tartalmát (amely szintén kiváló étel a betegeknek). Oldalas (borda): Kiválóan süthető. Nyersen fogyasztva nem veszítünk semmit a tápértékéből. tartalmaz minden alapvetően szükséges vitamint és ásványi anyagot. A gyomrot főzés után eltávolítják. tartalmát mártásként fogyasztják. puhítva ezzel a húst. Gyomor (pacal) A gyomrot (pacalt) könnyű megemészteni. ezért kiváló étel a betegek és sérültek számára. élősködő baktériumok pedig elpusztulnak. amellyel érintkezésbe kerül! Ha az állat beteg volt.

pl. Hal. Sokan különleges csemegének tekintik. majd öntsünk bele vért! Ezt a keveréket nyomkodjuk bele a belekbe. így kiváló levest készíthetünk belőle. Fej Nagyobb állat esetén sok hús található a fejen. ha kolbászbőrként hasznosítjuk. ha foltos. a nyelv pedig nagyon tápláló. Fordítsuk ki. fekete vagy fehér pettyes! Az egészséges tüdő rózsaszín és foltmentes. A tüdő megmutatja az állat légzőszervi megbetegedéseit. de nem szabad elpocsékolnunk. A pofa különösen ízletes. Sütve a legjobb.vagy csapdacsalinak is fél re tehetjük. Legjobban főzve fogyasztható. Főzzük mig megpuhul. de a tápértéke alacsony. Főzve és sütve egyaránt ízletes étel. Főzéssel kiváló ételt készíthetünk belőle. Tisztítsuk le a piszkot és távolítsuk el a szőrt a patákról vagy mancsokrólI A patákból tápláló kocsonyát készíthetünk. Ezzel a módszerrel igen tápláló ételt készíthetünk. öntsünk hozzá előbb egy kis hideget is. nyulaknál nem is érdemes vesződni vele. Legjobb. semennyi vagy csak kevés zsírt tartalmaz. és evés előtt húzzuk le róla a bőrt! .Lép A lép a nagyobb állatok egyik nagyméretű szerve. Mirigyek A mirigyek közé tartozik a nagyobb állatokban jellegzetes hasnyálmirigy vagy csecsemőmirigy. és főzzük meg alaposan! Ne egészen forró vízbe tegyük. Tápértéke alacsony. Farok Nyúzzuk le és főzzük meg. Láb A lábat ugyan darabolás közben levágjuk. Süssük meg. Szív A szív tömör izom. majd alaposan főzzük meg! Keverjük össze egyenlő arányban a húst és a zsírt. mert így kisebb valószínűséggel durran szét a kolbász. ezért kisebb állatoknál. Tüdő Az állat tüdeje tökéletesen ehető. amely füstölés után sokáig eláll. Ne együk meg. vagy használjuk jellegzetes ízét főztünk feljavítására! Belek A bél gyakorlatilag csővezeték. A szárított belek kisebb teherbírású kötélként is használhatóak. mert rengeteg húst és állati enyvet (zselatint) tartalmaz. mossuk meg.

2. Csontok Minden csontot főzzünk meg. 6. 5. majd tegyük forró parázs fölé és perzseljük le a bőrét! A forró víz (csak annál forróbb.minden kisméretű állatot ki kell belezni! Hüllők elkészítése Dobjuk félre a belső szerveket. Kisebb állatok elkészítése Kövessük a nagyobb állatokra vonatkozóan leírtakat .ezeket főzéssel pusztíthatjuk el. pontosan a gerinc közepe mentén! Távolítsuk el a hátsó lábakat! Próbáljuk meg szétvágni a csípőízületet! 3. Szerszámot is készíthetünk A BIRKASZERŰ ÁLLATOK ELKÉSZÍTÉSE Kövessük a nagyobb állatokra vonatkozó utasításokat. mert szalmonellát terjeszthetnek.Minden maradékot (illetve a kisebb állatok esetén az egész fejet is) főzzük meg! Agy Az agy elfogyasztásával izmaink erőt nyerhetnek. Az áílat vékonyán található vesepecsenye tartósítható a legjobban. A hüllőket bőrükben is megfőzhetjük. A kígyót . de a bőrük is hasznos lehet. Vágjuk ketté a testet a hátgerinc vonalában. A sertés elkészítésének legjobb módja tehát. 7. A nagyobb kígyókat daraboljuk szeletekre. ha megfőzzük. amit a bőrünk még elvisel) segít leválasztani a szőrt. Vágjuk le a nyakat! Vágjuk le a dagadót. Távolítsuk el az első lábakat! Itt nincs átvágandó csont. azaz a bordák alatt lógó laza húst! Ejtsünk vágásokat minden egyes borda és a gerinc között! Ezzel bordaszeleteket készítünk. A sertés elkészítése A disznót ne próbáljuk megnyúzni! Először belezzük ki. majd: í 1. de hasznát vehetjük nyers bőr kikészítésekor is. lapostetűt és férgeket . csak kövessük a lapockacsont vonalát! 4. készítsünk belőlük levest! Sok csontvelőt tartalmaznak. ami értékes vitaminforrás. A disznó számos parazitát vonz: kullancsot. de a túl forró víz csak még nehezebbé teszi a sörték eltávolítását.

és fejtsük le bőrét a farka felé haladva! . hogy a fejet jóval a méregzacskók alatt levágjuk. nehogy feísértsük a a maguktól kieső belső szerveket! Ezután nyársra tűzve akasszuk fel.úgy készíthetjük el.vigyázzunk. majd a pengét kifelé tartva felnyitjuk a végbélnyílást egészen a nyakig .

tetvet és kullancsot. mint a tüskés pikó. majd vágjuk át a torkát és akasz-szuk fel kivérezni fejjel lefelé! Úgy is megölhetjük. hogy a nyakát éppen a nyelve alatt vágjuk elr felsértve a fő idegeket és a fő artériát. A dögevő madarakat lehetőleg kerüljük. . Kibelezés (a belső részek eltávolítása): Ejtsünk vágást a végbélnyílástól a farokig! Tegyük be a kezünket. de tol-laiktól megfosztva. Kövessük az alábbi sorrendet! Kivéreztetés: A madarat nyakát eltörve öljük meg.közös tulajdonságuk viszont. bőrrel együtt is megfőzhetjük őket. mert fertőzéseket hordoznak. és követjük az itt leírt módszereket. mint a trópusokon élő nílusi sügér. a fiatalabbakat viszont inkább süssük meg nyárson vagy kemencében. eltérő vízmélységben táplálkoznak. amikor még meleg a test. ha figyelemmel kísérjük a halak táplálkozási szokásait. Tolifosztás: A tollfosztást legkönnyebben közvetlenül a madár elpusztulása után végezhetjük. A tollakat felpuhítja a forró víz (kivéve a vízimadarakét. Étkezési szokásaik és táplálékuk rendkívül eltérő lehet. de olyan óriásiak is. vitaminokat és zsírt tartalmazó értékes élelem. nyúzzuk meg az állatot.Madarak elkészítése A madarakat nagyrészt a többi állathoz hasonlóan készíthetjük el. hogy megfelelő csalival mindet magunkhoz tudjuk csalogatni és el tudjuk kapni. HAL ÉS HALÁSZAT A hal fehérjét. mert nagyobb valószínűséggel terjesztenek fertőzést. A halak mérete változó: lehetnek olyan aprók. A madár könnyen elpusztul és gyorsan kivérzik. Az összes édesvízi hal fogyasztható. mások férgeket és rovarokat fogyasztanak . és húzzuk ki a belső részeket! A szívet és a veséket tartsuk meg! A fejet és a lábakat vágjuk le! Megfőzés: A dögevő madarakat minden esetben főzzük meg. rágós madarakat is. a trópusi halak között viszont akad néhány veszélyes is: tartózkodjunk a villamos angolnától. az édesvízi mérgesrájá-tól és a dél-amerikai folyókban élő piranhától! A hagyományos horgászmódszerek alkalmazásához szakértelem kell. A különböző fajták eltérő időpontban. bár így elveszítjük a bőr tápértékét. A tollakat tartsuk meg: nyílterelő lapátot vagy szigetelést készíthetünk belőlük! A mellkasnál kezdjük a tollfosztást! Ha sietünk. Némelyikük halakkal táplálkozik. de sikerrel járhatunk. Főzéssel megpuhíthatjuk az öreg. amelyek tollát csak még jobban megkeményíti). nyúzás nélkül.

valószínűleg egy nagyobb ragadozóhal üldözi őket. Hideg időben sekély vizet válasszunk. a lassabb folyású részeken halásszunk (a folyó külső kanyarulatában). Ha magas a hőmérséklet és a víz sekély. amelyet felmelegítenek a napsugarak! A tavi halak valószínűleg a sarkokba húzódnak. Hol próbáljunk meg halat fogni? A halak azt a területet választják a vízben.az jelzi. A halak ugyanis meleg időben a tavak mélyvízi hűsébe húzódnak. teliholdkor táplálkozik. de a túlélésért küzdve nem a sporthorgászat módszerei a leghatékonyabbak. hasznosíthatjuk a tudásunkat. Ezt a napi hőmérséklet is befolyásolja. vagy válasszuk pl. még a kitörése előtt próbálkozzunk! A nagy esőzések után a folyókban csak kevés halat tudunk fogni. és így kellemesen telik az idő is. és pontosan napfelkelte előtt ellenőrizzük! Némelyik hal éjszaka. Ha vihar közeleg. tiszta fodrásgyűrük bukkannak fel a vízfelszínen (a hal ilyenkor a felszínen lévő legyeket eszik).Ha gyakorlott horgászok vagyunk és rengeteg időnk van. Ha sok apró hal száguld. Táplálkozó Inaira utaló jelek A halak táplálkozását . hiszen az áradást minden bizonnyal nem helyi esőzés okozta). A két leghasznosabb halfogási technika az éjszakai horgászás rögzített horgászzsinórral és az eresztőhálóval halászás. Mikor próbáljunk meg halat fograi? Főszabály szerint a horgászzsinórt hagyjuk kint éjszakára. ha az áramlás ott eltérő (ami elég valószínű.tehát hogy érdemes csalit dobni a vízbe . ha kiugranak a vízből. mert ott melegebb van. . Ha kiáradt a folyó. az árnyékos területeken és a mélyebb részeken próbálkozzunk. vagy gyakori. a főfolyót tápláló kis mellékfolyót. és ahol a legkönnyebben találnak zsákmányt. ahol a legkellemesebben érzik magukat. A halak szívesen bújnak el a partnál vagy sziklák és elsüllyedt farönkök alá.

Hosszú zsineg esetén egy úszóval felszerelt zsinórdarabra is szükségünk lesz. és megakadályozza a horgászzsineg víz felszínén való lebegését (ez különösen akkor fontos. tűből. mint gondolnánk. a tüske. ha a mélyebb vizekben horgászunk). a csont és a fa fel-használásával készült horgok láthatók. csontból. Az ábrán (balról jobbra haladva) a tű. Horgot szinte minden anyagból készíthetünk. így tolón kevésbé esünk a látószögükbeI Ne álljunk közvetlen ül a port szélén! Ügyeljünk rá.és kisméretű halat egyaránt foghatunk.FÉNYTÖRÉS A víz megtöri a fényt. Nagy horoggal csak nagy halat kaphatunk el. ezért a halok o víz feletti doigokot kissé mos szögben látják és o portból valószínűleg sokkal Többet látnak. E két eszköz túlélőcsomagunk részét képezi. A zsinór vége felé valószínűleg egy másik. . ne állvo horgásszunk. amely lemerül. rövidebb darabot is rögzítenünk kell némi súllyal. de még tüskéből is. Inkább ülő vagy térdelő helyzetben. hogy horgászat közben árnyékunk ne vetődjön a vízre / HORGÁSZAT A legelterjedtebb halfogási módszer a horoggal és horgászzsineggel horgászás (bár a többi módszer általában hatékonyabb). Bot nem feltétlenül szükséges (a kézben tartott zsinórral is tudunk horgászni). hogy lehúzza a horgot. a kis horoggal viszont nagy. a szögek. Rögtönzött horgot készíthetünk drótból. a több tüske együttese. viszont a segítségével könnyebben tudjuk a halat partra húzni és távolabbra tudjuk vele dobni a horgot a parttól. ha kapásunk van.

Csúsztassuk a hasadékát a zsinegre. Túlélőcsomagunk tartalmaz hasított óiomnehezéket. a vízen fennmaradó tárgyat! így rögtön látjuk. Az úszó és a horog közé elhelyezett kisebb nehezék meggátolja. a horgot viszont nem zavarja a mozgásban. hogy hol ereszkedett le a zsineg. hogy a zsineg a vízen vagy egy áramlatban a vízfelszínhez túl közel ússzon. Elhelyezkedése segít megállapítani. ha kapásunk van. és szorítsuk rá erősen az ólmot! .Úszó és nehezék használata Rögzítsünk a zsinegre partról könnyen észrevehető.

HOROG NÉLKÜLI HORGÁSZAT A zsineggel horgászhatunk okár horog nélkül is. Angolna. Amint bekapta a csalit. húzzuk ki a zsineget a vízből! . hogy a zsineget a horog alatt látjuk el nehezékkel. vagyis o csalival ellátott zsineget a hol rágás nélkül nyeli le.és harcsa fogáshoz kössünk gilisztát a zsinegre (a)! A gilisztát.A horog mélyebbre sülyedését úgy érhetjük el.

odacsalogatjuk a halakat. ha ugyanazt a csalit tesszük a horogra. A mogyorófa belseje lágy. de a legjobb. Csali A legjobb.ezt az életszerűség kedvéért befesthetjük vagy csillogóvá tehetjük (a több darabból álló műhol még természetesebben fog mozogni a vizbenj. Minden egyéb csali is használható a hal kifogására.Horog helyett kössünk a zsinór végére éles fadarabot a csalival párhuzamosan (bj! Ha a hol bekapta a csalit. toliból és fényes fémből egyaránt készíthető. de faraghatunk fából kis halat is . Próbáljuk minél inkább valódi csalinak álcázni!Néhány toll o horogra kötve légynek tűnhet. . a fa kifordul és beakad a hal nyelőcsövébe (c). A folyó fölé függesztett termesz. Ha a csali nem válik be. Ha a horogra is ezt a csalit teszünk.vagy hangyavár kitűnő módszer: a vízbe hulló rovarokat a halak folyamatosan elkapják. mint amivel etettünk! MŰCSALI Élénk színű ruhából. Dögevö hal esetén használjunk húsdarabot.így pontosíthatjuk a táplálékaira vonatkozó feltevéseinket. használjunk másikat! Fenékcsali Ha a horgászás tervezett helyszínén csalit szórunk el („etetünk”). vizsgáljuk meg a gyomortartalmát . Próbáljuk a csali mozgását minél élőbbé tenni. biztosan ráharapnak. könnyen át tudjuk fúrni: ha összekötjük a kifaragott darabokat tekergőzni fognak a vízben. ha a hal élőhelyén előforduló csalit alkalmazunk: víz fölé lógó bogyót vagy közelben szaporodó rovart. hangyát vagy más rovart! Ha fogtunk valamit. nyers halat.

HORGÁSZÁS VILLANTOVAL A kíváncsi halókat vonzzák o vízben úszó fénylő tárgyak. konzervdobozdarabbol. csattól . Próbálkozzunk érmével. gombbol.

hogy oz állat életben marod: vergődésük a vízben odavonzza a halakat Az apró halakat könnyű megfogni. A horgot teljesen fedjük el a csalival! A horgot úgy is el tudjuk helyezni o kisebb halak vogy a szöcske húsos részeiben. bogarat. Az orsó végére illesszünk horgot! ÉLŐ CSALI Élő csalinak használhatunk gilisztát.. ezért próbáljunk „snecivel menni a harcsára0 .mindenféle fénylő tárggyoll Készítsünk propellert és rögzítsük egy drótra! A propeller forogni fog az áramlattal. rovart és kisméretű halat.

A zsinór szabad végét rögzítsük erősen a parthoz! A zsinórt este helyezzük el és egészen reggelig hagyjuk bedobva (de napközben persze . majd dobjuk a fefcsalizott zsinórt a vízbe! Ezzé! a módszerre! a felszínen.ÉJSZAKAI HORGÁSZÁS RÖGZÍTETT HORGÁSZZSINÓRRAL Helyezzünk nehezéket a zsinór egyik végére. a középső vízmélységben és a fenéken táplálkozó halakat egyaránt meg tudjuk fogni. a zsinórra pedig tegyünk szakaszonként horgokat! Lássuk eí mindegyiket gilisztacsalival.

vitorlát is szerelhetünk rá. mert a frissen vergődő giliszták jobban vonzzák magukhoz a halakat! SÁRKÁNYHAJÓ Ha a parttól annyira távol akarunk horgászni[ hogy már nem ér el oda a zsinór (pl. Ebben oz esetben viszont tőkesúllyal lsei kel! látnunk. ha nem volt kapás. A kopást a hajó szokatlan mozgása jelzi.rögzítsünk az aljára egy lapos követ (a túl nagy tőkesúly viszont akadályozhatja a kormánylapátot). .amely a vízben szoros illesztést biztosítva kitágul . készítsünk egy falapot és lássuk el mozgatható.használjuk)!A gilisztákat még akkor is cseréljük bizonyos időközönként. ahol a halok táplálkoznak). a tó közepén. nehogy felboruljon I Vájjunk a falapba lyukakat. irányítható kormánylapáttal! Helyezzünk rudat a kormánylcpát felső részére és kössünk rá irányitózsinórt! Tegyünk a falap aíá csalival ellátott horgokat/ Úsztassuk ki a tóra! Ha kedvező a széljárás. és faék segítségével .

. Hasznos eljárás. A nyilak az áramlás irányát jelzik. amikor a hai észreveszi a csillogó tárgyat. 20 cm-re! Húzzuk fel erősen a horgot. hogy beleakadjon a horgokbof HALOSAPDÁfiC Halcsapdák széles skáláját készíthetjük el: az egész áramlatot átfogótól (amelybe a nagy halakat terelhetjük be) egészen a palackcsapdáig (amely-lyel az apró halakat tudjuk megfogni). ha látjuk ugyan a halat. Tegyünk egy rúdra minél több horgot és engedjük a vízbe! Illesszünk egy fényes tárgyat a bot végétöl kb.HÚSBA AKADÓ HORGOK AVAGY „GEREBLYÉZÉS" Ezzel a módszerrel a haiot teste bármely pontján megfoghatjuk. de nem kapja be a csalit.

majd a levágott részt fordítva helyezzük vissza az üvegbe. amelybe a hal ugyan képes beúszni. készíthetünk belőle a kis halak elfogására alkalmas.Sekély vízben építsünk botokból vagy kövekből olyan csatornát. hatékony csapdát: vágjuk ketté az üveget nem sokkal a nyaka alatt. A halak beúsznak. Csalival próbáljuk odavonzani a halakat! . Faiackcsapda Ha van műanyag palackunk. de kiutat nem találnak a palackból. megfordulni viszont már nem tud.

és mivel természetes anyagból készült. . de a kiutat nem találja meg! A vesszöfonatból készült csapdán átfolyik a víz.Nagyobb halak számára üreges fatörzset felhasználva készíthetünk hasonló csapdát. Bejáratnak formázzunk ágakból rácsos kúpot. felmelegítve jobban hajlik) készítsünk olyan csapdát. a fatörzs másik végét pedig zárjuk le! Vesszöfonatcsapdák Mogyorófaág vagy más hajlékony ág felhasználásával (a bambusz pl. amelybe a hal be tud úszni. náddarabnak vagy folyó-fenéki uszadéknak tűnik.

. A nyílás a folyásiránynyal ellentétesen álljonI Az ilyen csapda bejárata elég széles ahhoz. hogy könnyen beússzanak a halak.A torpedó alakú csopdo összefont. viszont a rácson belül a szűkület megnehezíti a menekülést. formára kötött vesszőkből áll.

biztos. és sziklákból építsünk sekély tavat a folyásiránynak megfelelően. de enélkülis elkészíthető. Halhurok A vízinövények körül pihenő nagyobb halakat (pl. illetve páfrányokat! Kössünk a zsák aijára zsinórt és nehezéket. majd süllyesszük el a vízben! Hagyjuk ott éjszakára. rákokat és hasonló öllatokat vonzza. hogy berágják magukat a zsákba a belsőségek miatt. majd húzzuk erősen meg a zsinórt. hogy csapdába ejtsük a folyásiránnyal ellentétesen úszó halakat. a csukákat) siklóhurokkal próbálhatjuk megfogni. Rögzítsünk síklóhurokkötelet egy bot végére. Rögzítsünk hálót a gát oldalán a vízelterelő alá. Gátépítés Építsünk gátat a folyón. Ezt a csapdát a fenéken kell elhelyezni. hogy a hurok foglyul ejtse a halat! Angoinazsák Kössünk össze egy zsákban vagy vászontáskában (a műanyag nem jó) felesleges belsőségeket. amelybe lyukakat fúrhatunk . és még akkor is a növények között fognak vergődni.A rákfogó csopdo elkészítését megkönnyíti egy kör alakú falap használata. A csali az angolnákat. és reggel húzzuk ki! Ha élnek angolnák a vízben. állati tetemet és szalmaszerü növényzetet. vagy vezessük el egy bambuszdarab belsejében! Vezessük át a hurkon a hal a farkát. amikor kihúzzuk a zsákot a vízből. hogy elkapjuk a folyásirányból érkező halakat is! . tereljük a vizet egy oldalra.

4 cm [lásd Hálókészítés a Táborozási technika fejezetben). Halálos csapda. az aljára nehezékeket tegyünk. majd feszítsük ki a folyón keresztbe' A beleúszó halak kopoltyújuknál fogva esnek fogságba. amely hamar kiürít egy egész folyószakaszt. amelynek lyuknagysága a csomók között kb.Eresztőháló Készítsünk olyan hálót. nincs szükségünk úszókra és nehezékekre. A tetejére úszókat. ahol hosszabb időt szeretnénk eltölteni (vagy ha nem közvetlenül a túlélésért küzdünk)! Ha a háló tetejét és alját kikötjük a parton. ezért ne alkalmazzuk sokáig olyan területen. .

és rántsuk ki a vízből! A hal magunkhoz csalogatása és terelése . hogy hozzászokhasson a víz hőmérsékletéhez! Kezünk legyen minél közelebb a fenékhez. kisebb valószínűséggé! akad fenn rajta uszadékfa.Az eresztöheló t rögzíthetjük nehezékek és úszók segítségévei (a). ahol a halak a viszonylag sekély folyók alámosott partjai alatt bújnak meg. próbálkozzunk meg a következő módszerekkel! Halfogás kézzeB Régi orvhalásztechnika. sok türelmet igényel. ferdén helyezzük ei (b). parton lévő tárgyakhoz is. EGYÉB MÓDSZEREK Ha mindennel kudarcot vallunk. és süllyesszük kezünket óvatosan a vízbe. egészen a kopoltyúig! Ekkor markoljuk meg erősen a zsákmányt. de köthetjük stabil. viszont hatékony az olyan helyeken. és mozgassuk ujjainkat óvatosan. He a hálót az áramlásnak megfelelően. Feküdjünk le a part szélére. nyúljunk be a part alá. amíg ki nem tapintunk egy halat! Húzzuk végig kezünket óvatosan a hasán (a halak táplálkozáskor általában a folyásiránnyal ellentétesen úsznak).

de bármilyen lassú folyású vízben működőképes lehet. A tavak alján lévő iszapot bottal vagy a fenéken taposva kavarjuk fel! Ha a tóban van még hal. Próbáljunk meg a hal fölé kerülni. megnő a hiba lehetősége. amelyeknek egyik vége lezárható (hogy a halak ne menekülhessenek el). hogy a felszínre csalogassák és ott könnyen összegyűjtsék őket. hiszen nagyobb területet próbálunk lefedni. hogy kilőné a töltényt a robbanás ereje miatt a fegyver hátrafelé sül el. hogy a puskacső ne érjen a vízbe! Felkavarásos módszer A visszavonuló ár halakban bővelkedő. érdemes a fegyverrel megpróbálni lelőni a halat SOHA ne süssük el a fegyvert a vízben. és felszínre hozza a távolabbi halakat is. hogy árnyékunk ne vetüljön a hal fölé! Kissé a zsákmány alá célozzunk a fénytörés miatt! Ha jó lövészek vagyunk. és sok lőszer áll rendelkezésünkre. A terület körül kifeszített hálóval ejtsük csapdába a halakat. és gyorsan csapjunk le rá! Ügyeljünk rá. megpróbál tisztább vizet találni. Ekkor fogjuk ki! Robbanóanyagok A robbanóanyagot használhatjuk a vízben is.Éjjel víz fölé tartott fáklyával vagy izzó parázzsal csalogathatjuk magunkhoz a halakat. mert elvonja a vízben lévő oxigént. elszigetelt tavakat hagy maga után. mert felrobban! A víz lezárja a fegyvercső végét. ezzel a módszerrel is odavonzhatjuk a halakat. könnyen halálos is lehet Különösen ügyeljünk tehát rá. Nagyon veszélyes. majd szúrjuk vagy üssük le őket! A folyó fenekére helyezett tükör vagy más fényes anyag visszatükrözi a nap. A módszer főleg azokban a mély tavakban hatékony. A hal Beszúrása és lelövése Hegyezzünk ki egy hosszú botot. HALKÁBÍTÓK A világ számos részén a halászok helyben termő növényeket használnak a halak megmérgezésére és elkábítására. és ahelyett.és a holdfényt. íjjal és nyíllal lőjük le a halat (a fából készült nyílvessző lebeg a víz tetején. de a legtöbb elpusztult hal amúgy is lebeg a víz felszínén)! FIGYELEM! Ha van lőfegyverünk. így zsákmányunkat a felszínre hozza. Elpusztítja a közelebbi halakat. . készítsünk lándzsát belőle! Illesszünk rá kampókat is a hatékonyság kedvéért! Ha Neptunusz háromágú szigonyához hasonló többhegyű eszközt készítünk.

és egyébként is alkalmatlanok a fogyasztásra. a hatás viszont nem tart sokáig. csak a hidegvérű állatokat mérgezik meg.könnyen megszerezhető élelemnek tűnnek.és csigahéjat vagy korai It nagyon forró tűzön égetünk. mégis gyakran mindössze összemorzsolt növényeket dobnak a vízbe. Ha a felsorolt mérgeket a vízbe dobjuk. ne saját magunk fogyasszuk el . A halak ilyenkor a felszínre jönnek oxigéndús vizet keresve. A halakat etessük meg velük. de a legtöbbjük csak elszívja az oxigént a vízből. A kábító anyagok többsége melegebb vízben gyorsabban hat. Ha a módszert zárt tóban alkalmazzuk. Ha azonban a folyó vagy a tengerparti tó újra összeköttetésbe kerül a fő vízforrással. elkábítja vagy megmérgezi a halakat.mi inkább a halat válasszuk! Számos növény használható ilyen célra. és leginkább a trópusi országokban használatos. Nem az! Ezeknek a növényeknek egyes részeit nyersen fogyasztva NAGYON VESZÉLYESEK. teljes egészében kipusztítjuk a halállományt. mész keletkezik. a víz gyorsan újra feldúsítja magát oxigénnel. és élőhelyükön nagy mennyiségben fordulnak elő. Derris . ám fogyaszt-hatóságukat a mész nem befolyásolja. hogy a növény fogyasztható.Némelyik növény kifejezetten elszédíti. ha már régóta ott lebegnek. de elképzelhető. hogy fertőzöttek.hacsak nem miattunk lebegnek ott . új halak költöznek oda és benépesítik. Ezt állóvízbe dobva megmérgezhetjük a halakat. f FIGYELEM! A felszínen úszó elpusztult halak . Ha kagyló. ez azonban nem jelenti azt. vagyis megsemmisítjük hosszú távú táplálékforrásunkat. A növények több része is alkalmas lehet a halak elkábítására. A következő növények hatékonyak. Az eredmény katasztrofális a halakra nézve.

.

mint a jégtábla széléről. Óvatosan próbálkozzunk! . Sok keskeny levelecskét és hosszú. Ha van jégfűrészünk. de elég vékony is ahhoz. Felülete kissé szőrös. főként a part közelében. amelyeknek azért még elég biztos és szilárd a széle! Ha törnünk kell a jeget. ovális levelei és cső alakú. Törjük össze gumós gyökerét. vagyis lyukat kell vágnunk a jégbe. fennáll a veszélye.A Derris (a) Délkelet-Ázsiótól Ausztráliáig mindenhol megtalálható. obesum fáz ábrán/ Csigavonalú. Először is hozzá kell fémünk a vízhez. Törjük össze urna alakú hüvelyében lévő magjait. nyílt vagy cserjés területein él. Törjük porrá a gyökerét. majd dobjuk a vízbe! Az elkőbított halok nem sokkol később o felszínre jönnek. és dobjuk a hüvelyeket a vízbe! Sivatagi rózsa Az Afrika trópusi és déli részein. valamint Arabia egyes területein élő Adenium (c) vastag. Összetört szárát vagy rendkívül mérgező gyökerét használjuk! SARKVIDÉKI HALÁSZAT A befagyott sarkvidéki vizeken minden bizonnyal a hal a leginkább elérhető táplálék. hogy a törésvonal felénk tart. Kisméretű. ovális levelei átellenes. rózsaszín virágfürtjei vannak. száraz. mint a Derris. szőlőszerű kúszónövény. alakítsunk ki vele olyan megfelelő lyukakat. Egyik leghatásosabb fajtája a keiet-afrikai A. Fás. húsos íeveieket hozó cserje vagy alacsony fa. mert az bármikor letörhet alattunk. Barringtoniafélék A Barringtonia(b) fafajta. Egészen Polinéziáig megtalálható. párokban helyezkednek el. Észak-Amerika nyugati. Vékony fűszerü leveleket és csillag alakú virágokat hoz. ahol a jég elég vastag a súlyunk biztonságos megtartásához. hogy áttörhessük. Nagyon mérgező nedvet tartalmazó gyökerét és magját porrá törve alkalmazzuk! „Szappannövény" Az agávéfélék családjába tartozó növény (Chlorogaíum pomeridianum) (d) amelyet angolul szappangyökérnek és „amolé“-nek is neveznek. Lila virágot és maghüvelyt terem. amely ugyanazon a területen él. Viszont még nyáron is biztonságosabb a jégen keresztül halászni. lapos maghüvelyt hoz. A módszer működik minden olyan befagyott tavon vagy folyón is. és dobjuk a tóba! Törökborsó A Tephrosia virginiana (e) Észak-Amerika nyílt területein él.

a vergődő hal ugyanis könnyen megszerezhető táplálék egy arra járó fókának. a keresztrúd a lyuk fölé csúszik. Nincs értelme egyetlen lyuknál próbára tenni horgásztudásunkat -jobb. amely hosszának meg kell haladnia a lyuk átmérőjét legalább 30 százalékkal! Ezután rögzítsük a zsinórt a zászlórúd aljához. majd rögzítsük egy köny-nyű bothoz! Ezt illesszük erősen. Jégháló . a horgot alul nehezékkel kell ellátnunk. Készítsünk ruhadarabból. ezért nagyon fontos. derékszögben egy másik bothoz.Horog és zsinór A horgot a megszokott módon lássuk el csalival! Ha a zsinór a jég alsó felületénél lebeg. Kövessük figyelemmel jelzőzászlóinkat. hogy a zsinór középen legyen! Amikor a hal ráharap a csalira. és a zászlórúd függőlegesen kiemelkedik. papírból vagy kartonból jelzőzászlót (lehetőleg élénk színűt. ha több horgászhelyet készítünk. hogy minél hamarabb kihúzhassuk a fogást. ha kapás van. hogy lássuk. és fektessük a zászlót a lyuk mellé úgy. hogy hóban és jégben is észrevegyük). Az egész területet kell hatékonyan figyelemmel kísérnünk.

és egyébként is kockázatos lenne a használata. az alját pedig lassúkéi nehezékekkel! A tartóhurkot húzzuk rá bármilyen. Ez újabb érv a horgászattal szemben az általában egyébként is eredményesebb halászat javára. rögzítsük egy újabb tartóhurokkal egy újabb tartóbothoz .és így tovább. akasszuk az összes tartóhurkot a kampósbotra. a lyuknál hosszabb botra vagy rúdra. míg . 40 cm átmérőjű és egymástól kb.A halak ugyan nem alszanak téli álmot. amíg az egész hálót teljesen fel nem függesztettük! Ha elég vékony a jég. és süllyesszük a háló egyik végét a szélső lyukba! Ezután egy kampósbottal (ezt helyben kell rögtönöznünk) horgásszuk ki a hálót. és az egész hálót süllyesszük le az első lyukon keresztül úgy. majd húzzuk át a következő lyukon. hogy az első hurkot tartóbottal rögzítjük! Ezután a hurkokat óvatosan tartva nyúljunk át a kampósbottal a következő lyukon. 80 cm-re lévő lyukat! Hálónk felső részéhez tegyünk 80 cm-es szakaszonként tartóhurkokat. Halásszunk a jégen keresztül! A jégtábla széléről leeresztett háló biztosan hozzáfagy a jégtáblához. egészen addig. és csúsztassuk bele a megmaradt hurkokat! Húzzuk ki a hálót. és rögzítsük a következő hurkot! Addig folytassuk. kb. következésképpen kevesebbet esznek és kisebb valószínűséggel harapnak rá a csalira. anyagcseréjük azonban a csökkent hőmérséklethez alkalmazkodva lelassul. Vágjunk inkább több. hogy a háló illeszkedjen a lyukakhoz.

mindkettő nagyon tápláló. A belezéssel tartósodba tesszük a halat . Az 5 em-nél kisebb halakat mindenféle előkészület nélkül. Kivéreztetés: A hal torkát közvetlen kifogása után vágjuk el. hogy egy fóka időközben ellopja a zsákmány nagy részét. egészben és nyersen megehetjük. A HAL ELKÉSZÍTÉSE Az összes édesvízi hal fogyasztható.teljesen ki nem feszítettük a hálót! A hálót kampósbottal felhúzva ellenőrizhetjük! Ha a sarkvidéken túl sokáig őrizetlenül hagyjuk a hálót. A harcsa kopoltyúja porcos. elképzelhető. a hímekben haltej található. a nagyobb halakat azonban ki kell beleznünk. majd az állatot véreztessük kil A kopoltyút vágjuk kil Kibeiezés: Ejtsünk vágást a végbélnyílástól kezdve egészen addig a pontig. ahol elvágtuk a torkot! Távolítsuk el a belső részeket. amelyeket horogra helyezett csaliként vagy angolnazsákban használhatunk fel! Tartsuk meg a hal oldalán végigfutó ikrákat! A nőstényekben ikra. a többi hal pikkelyeit viszont el kell távolítani. A halak többségének sok csontja van. A harcsa és az angolna bőre sima.

mindig a meglévő anyagokból kiindulva. A fejezetben több menedékkészítési módszer olvasható a legegyszerűbb szélfogó megépítésétől kezdve a hosszú távú tartózkodásra alkalmas lakhely kialakításáig . A fűtésre és a főzésre szolgáló tüzekről egyaránt részletes leírás található a fejezetben.Pikkelyezés: Nem feltétlen szükséges. és ki kell választanunk a megfelelő tűzrakási módot is. hacsak nem áll bőséges mennyiségű élelem a rendelkezésünkre. és fogyasszuk el. amelyet aztán a farok irányúba húzzunk le! -5TÁBOROZÁSI TECHNIKA A tábor helyének kiválasztása és a jó menedék elkészítésében szerzett jártasság alapvető fontosságú ismeret. megfőzésére és tárolására vonatkozó útmutatásokat betartva élelmiszerünk biztonságban marad és nem vész kárba. Az étel elkészítésére. ezért hagyjuk a halon. Az angolna és a harcsa nyúzásakor szúrjunk keresztül a halon egy botot. és ennél fogva akasszuk fel. A tábor szervezettsége és a higiénia egyformán fontos magányos túlélő és . a halat enéfkül is megfőzhetjük. Tudnunk kell tüzet rakni. A bot alatt vágjuk ie róla a bőrt. de ha van rá időnk. kaparjuk le a pikkelyeket! Húzzuk sokszor a kést a faroktól a fej irányába! Nyúzás: A bőrnek nagy a tápértéke.

ahol a továbbhaladás nem biztonságos. az alvás és a pihenés pedig alapvető fontosságú. hogy a jármű fog nekünk menedéket. menjünk alacsonyabb. Légikatasztrófa áldozataként vagy lerobbant kocsi utasaként elképzelhető. Arra azonban ügyeljünk. biztonságos. amíg nem tudjuk megfelelően kielemezni a helyzetünket). Ezután a szélárnyékos oldalon helyezkedjünk el! Ha nappal van és megfelelőek a látásviszonyok. eső és hideg ellen védelmet nyújtó dolog megfelelő. mélyedést! Lehetőleg kövekkel rakjuk ki a szélét . érdemes a közelben valamilyen jobb hely után nézni.valószínűleg nedvesebbek. Ha viszont alacsony. a tárgyak megmentése előtt várjuk meg míg elhárul a veszély. használjuk az üreg szigetelésére. esetleg ha kimerültség. a főbb szükségleteinknek megfelelő helyet keressünk! Hol táborozzunk le? Ha magas. szürkület fogságába esünk olyan területen. felfogja a szelet és az esőt. Szélnek kitett hegytető (menjünk lejjebb. Ha viszont tűz van vagy felrobbanhat az üzemanyagtartály. használjunk egy főidőn lévő üreget. vagy annak építéséhez szükséges anyagot biztosítani.nagyobb csoport esetén is az egészség és a lelki tartás megőrzése szempontjából. MENEDÉKKÉSZÍTÉS ÉS TÁBORVERÉS A menedék nélkülözhetetlen. Ha a lejtőn egyenesen lemenni túl kockázatos. nincs rajtunk semmilyen akadályozó sérülés és nem szigetelt el minket semmilyen leküzdhetetlen szikla vagy egyéb akadály. . Ilyen esetekben gyakorlatilag minden szél. vagy ha váratlan köd. meleget biztosít. a ruhák és a hálók elkészítési módszereinek ismerete sokat javít az életkörülményeinken. a tábori berendezés. Nedves talajú völgyteraszok. 3. hogy a hely stabil legyen. másszunk maTÁBORVERÉSRE ALKALMATLAN HELYEK 1. hogy legalább bizonyos időre kikerüljük a szelet Ha nem találunk menedéket adó barlangot vagy hasadékot. Mindezek elérését a kényelmes menedék elkészítésére fordított idő és erőfeszítés megkönnyíti. védett helyre. akármilyen természetes menedékkel be kell érnünk éjszakára (vagy addig. a csomókötésben szerzett jártasságnak szintén számos esetben hasznát vehetjük. és éjszaka (különösen ha tiszta az égbolt) nagyobb az esély a fagyra. Ha hosszú időre kell berendezkednünk. hiszen árnyékot ad. és ha van hátizsákunk. szélnek kitett területen vagyunk. Ha nincs semmilyen felszerelésünk. A szerszámok. 2. szélárnyékos helyen keressünk menedéket). illetve sérülés akadályoz minket az előrejutásban. nedves talajon tartózkodunk.így mélyebbé tehetjük a belsejét is. haladjunk átlósan. Völgyfenék és mély medence .

nincs-e a fejünk fölött méh. magasabban van annál. hogy elegendő terület álljon rendelkezésünkre jelzések elhelyezére. Legjobb. óránként 5 m-t emelkedve áradhatnak! Még a sík területeken is tartózkodjunk a folyómedrektől. a hideg levegő lefelé száll. Ha ideiglenesen meg kell védeni magunkat az elemektől. hogy a portyázó állatok hívatlan vendégként köszöntsenek ránk. valamint biztonságot nyújt a kőomlásoktól és lavináktól is! A meleg levegő felfelé. mivel onnan könnyebben figyelemmel tudjuk kísérni a környezetünkben lejátszódó eseményeket! Ne táborozzunk vadösvény mentén (hacsak nem szeretnénk. zavarhatnak minket a rovarok. és a mentőcsapatok könnyen észrevehessenek minket! Ellenőrizzük. és közben tervezzünk jobbat és tartósabbat. mint a fölöttük és alattuk található meredekebb részek. ugyanakkor maradjunk az egyértelműen emberi nyomok közelében! MENEDÉKFAJTÁK A menedékünk fajtáját a helyi körülmények és a rendelkezésre álló anyagok határozzák meg valamint. hogy veszélyeztethesse az áradás. hanem megvárjuk a mentőalakulatot. A folyóparton figyeljük meg a dagályszintet: a hegyvidéki területeken a folyók percek alatt. Hideg időben figyeljünk a fagyokra és a párás ködökre! A rendszeresen esapadékáztatta területeken a lejtök oldalában lévő völgyteraszok általában nedvesebbek. függetlenül attól. mennyire szá-razak! A közeli dombot érő nagy esőzés ugyanis könnyen. ezért a völgyek aljának levegője általában hideg. sziklák nélküli terepet válasszunk! Ügyeljünk rá. illetve mentőalakulatokat jelezhetik. Ha viszont a vízhez túl közel verünk tábort. amelyek a veszélyt.4. Ha úgy döntünk. vagy hálózsákunkat kilapítsa a vízlelőhelye felé igyekvő állatcsorda). gasabbra folyamatosan száraz helyet keresve! Olyan területet keressünk. ha vízközeiben tartózkodunk és komoly fautánpótlás áll rendelkezésünkre a közelben. és a hömpölygő víz hangja elnyomhat más zajokat. vagy éppen a kereső-. amely a következő viharral vagy erős széllel letörhet! Kerüljük a magányosan álló fákat. Vízhez vezető hegynyúlványokr amelyeken az állatok gyakran a2 ivóhelyet közelítik meg. A menedék egyes részeit akár magunkkal is vihetjük. Viszonylag sík. Biztos hely keresése közben azért minden megállónál építsünk ideiglenes menedéket. amely menedéket nyújt a szél elől. hogy milyen hosszú ideig tervezzük használni. készítsünk gyorsan átmeneti menedéket. esetleg száraz ág a fán. mert vonzzák a villámlást! Erdős vidéken maradjunk a terület szélén. hogy nem mozdulunk. mielőtt folytatná lefelé vezető útját. sokkal tartósabb menedéket építhetünk. amely gyakorlatilag figyelmeztetés nélkül érkezik. ha elég könnyűek. amelyet aztán időnk és energiánk függvényében továbbfejleszthetünk. hogy a menedéképítéshez szükséges anyagok nem álínak majd rendelkezésünkre a következő táborhelyen. . villámgyorsan áradást idézhet elő. Fennállhat annak is a veszélye. mert a víz ott gyűlik össze.vagy lódarázsfészek.

kidolgozottabb menedék kialakításának. amíg kitisztul az időjárás. hiszen kevesebb gally befonása elég ahhoz. lejtő stb. és így már jó alappal vághatunk neki egy más anyagokkal épített. Gyökérből készített menedék A szétterülő gyökerek és a kidőlt fa aljánál összegyűlt föld kiváló szélfogó és vihar elleni védőfal lehet. . és halmozzuk fel az összes felszerelést a hátunk mögött. ha megfelelő szöget zár be a széllel. hogy a fedelünk minél sűrűbb legyen! Erre a tűlevelűek alkalmasabbak a többi fánál.). akik erejük visszanyerése miatt pihenésre szorulnak. Építsünk természetes szélfogókat a gyorsan összeállított menedékbe! Teljesen sík területen üljünk a széliránynak háttal. bármilyen fedélnek vagy védelemnek meg kell felelnie (sziklanyúlvány. ha egy letört ágat hozzákötünk egy másik ág aljához azon a ponton. A kiterjedt gyökérzet külső részeinek kitöltésével sokkal hatékonyabbá tehetjük a menedékünket. hogy védjen minket a heves légmozgásoktól! Faágakból készült menedék A szél elleni alapvető védelem kialakítására használjuk fel a földre lenyúló faágakat vagy a félig letört ágakat . Hasonló menedéket készíthetünk. hogy megvédjük magunkat az esőtől. A fennmaradó időben gyújtsunk össze felszerelést és élelmet! Hirtelen készített menedék Ha semmilyen menedéképítésre alkalmas anyag nem áll rendelkezésünkre. nehogy egy túlságosan megtört fadarab a fejünkre zuhanjon! Fonjunk a faágba további gallyakat.arra azonban ügyeljünk. vagy ha az út folytatása előtt várni kell. ahol az utóbbi kiáll a fa törzséből (a).Az ideiglenesnél tartósabb menedéket a betegeknek és sérülteknek érdemes készíteni. amely megvéd minket az esőtől és a széltől.

hogy a lefelé áramló víz a mélyedésbe kerüljön (különösen. hogy lejtést adjunk a tetőnek és lefolyhasson a víz. Ha kisméretű fatörzset találtunk. Mindig próbáljuk megelőzni. Készítsünk tetőt a mélyedés fölé az eső ellen és a meleg benntartására! Helyezzünk néhány erős ágat a mélyedés fölé. ássunk üreget annak szélárnyékos oldalán! A fatönk az ágakból készített tető támasztékának is kiváló.Természetes mélyedés használata A földön lévő legkisebb mélyedés is nyújt valamiféle védelmet a szél elöl. és megkönnyíti a menedéképítést. . különben egyszer csak egy tóban fogunk felébredni. ha lejtőn van). ha megfelelő szöget zár be a széllel. A talajon talált fűvel és egyéb anyagokkal vagy gallyakkal és levelekkel erősítsük meg a menedéket! Kidőlt fák Egy fatönk vagy kidőlt fatörzs önmagában is hasznos szélfogó. és fektessünk rajtuk keresztbe egy könnyebb farönköt! Erre tehetünk még kisebb gallyakat.

A szélsőséges helyzetben. hirtelen készített menedékbe valószínűleg sok helyen bejut a levegő. az esővíz menedék körüli elvezetését pedig a következő ábrán látható módon oldjuk meg! . Ne zárjuk le ezek mindegyikét . ezért növeljük a magasságát alacsony kőfal építésével! A kövek közti részt sárral kevert gyeppel vagy levelekkel tömitsük (különösen az alsó részeken).a szellőzés alapvető fontosságú! Kőfalú menedék A menedék sokkal kényelmesebb. ha vízelvezető csatornát ásunk köré a földbe. vagy közvetlenül azon fekszünk. úgy tarthatjuk szárazon menedékünket.Vízelvezetés és szellőzés Ha a talajszint alatt. ha fekvés helyett ülhetünk benne.

hogy tartókeretet képezzenek a borításhoz! A borítás alsó széleit kövekkel vagy fatönkökkel rögzítsük! Hasonló menedéket építhetünk. majd kössük össze a tetejüket. ha hajlékony ágakat szúrunk a földbe. . válasszunk ki két sort.Fiatal fákból készített menedék Ha megfelelő facsemeték állnak rendelkezésünkre. tisztítsuk meg a közöttük lévő területet az akadályoktól.

amelynek csúcsa a szél felé néz. sátorlapunk vagy műanyag lepel-. Vagy természetes menedéket (a) használjunk. vagy az ágokot egymáshoz közel szúrjuk o földbe . hogy amíg esik az eső. vagy készítsünk egy háromszög alapú szerkezetet (b). ne érjünk hozzá az anyag belső . A menedék aló 5-10 cm~ref készítsünk egy másikat is (d/! Az eső valószínűleg nem fog tudni mindkét rétegen áthatolni. Cövekeljük ki. sokféle menedéket építhetünk könnyen és gyorsan. illetve vászondarabunk. amíg jobbat nem készíthetünk. vagy lassúkéi a széleit nehezékekkel! Ha elég hosszú az anyag. hogy a víz folyását ne akadályozza (c)! Fekhelyként száraz füvet vagy saspáfrányt használjunk! A nedves vagy hideg földre ne feküdjünk le! A nem vízhatlan. csavarjuk be magunk alá. ho meredek szögben állítjuk fel. gyeppel szigeteljük a szerkezetet! MENEDÉKKÉSZÍTÉS ÉS TÁBORVERÉS Ponyvából készült menedék Ha van vízálló esököpenyünk. egymáshoz közel ólló facsemetéket válasszunk. és páfránnyal.Ho nincs megfelelő boritóanyogunk. Minden szőtt anyog esetén ügyeljünk ró. fonjunk közéjük további aga kot. lefelé. de szoros szövésű onyag felfogja oz cső nagy részét.

de egyszerűbb. ha csak íelógctiuk egy fáról! Oldalait meredek szögbe állítva o víz akkor is lefolyik rajta. amelyeket a közös érintkezési ponton. hogy lefednénk nyers bőrrel. Cövekeljük ki az alsó széleit! Az ejtőernyő anyagát használhatjuk o tipi befedésére is.feléhez. A legkönnyebben felállítható fajtájához három vagy több döntött tartórúd szükséges. ajtófedélnek! He ez egyik varrás mentén felhasi tjük az anyagot a részeket szorosan összekötve zárhatjuk is a nyílást! . Az ejtőernyő egy részét hajtsuk be duplán. mégis a tipi észak-amerikai változata a legismertebb. már kész is a tipi. ha anyaga nem vízhatlan. nyírfakéregdarabokkal vagy valamilyen egyéb borítással! A szellőzés miatt hagyjunk nyílást a tetején! Ejtőernyőből készíteti tipi Ha egy ejtőernyőt felfüggesztünk a közepénél. kúp formában összekötünk. Tipi Bár több kultúrában is megjelenik. különben utat nyitunk a víznek. A földön fekvő rudakat is összeköthetjük: elég csak azelőtt felállítani a tipi szerkezetét.

Faiak fából .

a szorosabb szövés érdekében feldarabolva) készítsünk font vagy szőtt borítást a tetőhöz vagy a falhoz! Először készítsünk kevésbé rugalmas anyagokból keretet (ez lehet a rögtön felhelyezett borítás része. növeljük o függőleges Támasztékok közötti helyet. és o rudak közötti részt töltsük ki folyamatoson földdel! Borítás Hajlékony. vagy később beillesztendő. fűből és hosszú levelekből (egészben. Kössünk tartóbordát a szerkezetre! Szőjük bele a rugalmasabb anyagokat! . a bejárati nyílás elzárása és . külön elem). növényi szárakból. Ha nem találunk nagy sziklákat.tűz mögé helyezve .Könnyen építhetünk falat. hogy ne engedje be az esőt és a szelet! A fal egyaránt lehet a menedék oldala. ha földbeásott és (lehetőleg) tetejükön összekötött támasztékok közé botokat halmozunk fel! Tömítsük alaposan. fiatal fákból. vagy ha elég nagy.hővisszaverő. ezt a módszert alkalmazzuk gátépítéskor! Ha nagyon szilárd falat okarunk építeni fából. helyezzünk kétsornyi rudat közéjük.

illetve kúszónövények fölé terített nagyméretű levelek cserépként vagy zsindelyként fedik át egymást. kint tartva az esőt. keresztbe fonható anyagnak. szúrjuk a függőleges oszlopokat a földbe. és fonjunk közéjük fiatal fákat! Földdel vagy fűvel tömítsük a borítást! Ha híján vagyunk az elég szilárd. megtámasztott menedék .Ha nem áll a rendelkezésünkre kötél. a támasztófák közé fonjunk kúszónövényeket! Az összekötött vagy nehezékkel ellátott. Nyitott.

amelynek nekitámaszthatnánk a tetőt.építsünk a tűz másik oldalára hővisszaverő felületet (b). Szabálytalanul fedjük át végeiket hogy folyamatos lánc. illetve támasszunk rá fiatal fákat 45 fokos szögben! Szükség esetén készítsünk oldalfalakat (a)! Tüzet szélárnyékba rakjunk! Készítsünk oldalfalat.ez a nyitja! .A nagy füvek alkalmasak a kötegelésre és a szövésre. és nem kell nagy esőzéstől vagy hóvihartól tartanunk. . A zsindely felső részét fogjuk be a nádak közé.és vetületfonalot kapjunk! Készítsünk nyers kéregből zsindelyt! Ejtsünk okár 60 cm-es vágásokat a nyírfa törzsén. és . majd óvatosan vegyük le a kérgét (a)! A keretre rögzítsünk szorosan összeillesztett párokban nádat vagy kúszónövényeket (b). mig afsó része feküdjön ró az alatta lévő zsindely tetejére (c)! Ha nincs semmilyen biztos dolog. menedékül használjunk vesszőfonatos táblákat vagy fűvel borított kereteket! Helyezzünk két fa közé vagy két egyszerű támasztékra vízszintes keresztlécet! Tetőként a szélnek kitett oldalon helyezzük el a vesszőfonattáblát vagy kössünk.

Pálmából. Ahelyett. jobb.tehát szerencsésebb. Ilyen helyen többet kell törődnünk a szárazon maradással. mint a szél elleni védelemmel . hogy a főidre feküdnénk.hogy ne veszítsünk semmit a lángok melegéből! TRÓPUSI MENEDÉK Az esőerdőben. trópusi dzsungelben a talaj nedves. és minden bizonnyal hemzseg a rovaroktól. egyéb nem kívánatos élőlényektől. ha megemelt helyen próbálunk meg pihenni . piócáktól. ha magasabb menedéket készítünk. ha olyan tengerszintfeletti magasságon vagyunk.kivéve. . ahol már hidegek az éjszakák. banánból és más nagy levelekből készült zsúpfedélből építhetjük a legjobb tetőt és falat.

.

Másik módszer: Ne szakítsuk le a leveleket.CALAMUS MUELLERI Az angol nyelterületen „feltartóztató kúszónövényeként ismert pálmafáié. hanem hosszában szétválasztva hasznosítsuk. A Calamus Muellerit ne kettétörve. és tépjük tovább. ha először az egyik oldalról kezdjük . A hosszú. a Ca-lamus Muelleri a levélhegyei végén lévő (és óvatos bánásmódra intőj tüskék ellenére is nagyon hasznos lehet Keressünk hasonló szerkezetű növényeket (a)! Minél nagyobbat találunk és minél szélesebbek a leveiei. hanem egyik oldalról a másikra hajtogatva fonjuk ösz-sze őket (d)! Valószínűleg könnyebb. különben csak eltörjük oz ágat. Szőkítsük a hegyénél kerté a levelet (b). . és csak azután folytatjuk a másikkal ez azért igényel némi gyakorlatot. A te tő kereten rétegesen helyezzük el a növényt (c)IA falakon nem kell feltétlenül annyira sűrűn rakni. széles leveleket indákkal fonhatjuk a zsúptető keresztfécei közé (h). A fonott Calamus Muelleri a menedék oldalaként különösen hasznos. annál jobb. hogy két egyforma felet kapjunkI Ne a vastagabb végénél próbáljuk meg szétszakítani.

. Az elefántfű levelét és egyéb nagyméretű leveleket fonhatunk a vízszintes rudak közé (gj. Ezekből kevés is elegendő.A háromkaréjos (vagy ilyenre vágott) levelek (e) minden rögzítés nélkül stabilan illeszthetőek a zsúptelő keretébe (f). ha nagyon gyorsan kell menedéket készítenünk.

.

A pálmalevelet és a többi hosszú szárú levelet úgy rögzítsük. de léteznek Afrikában és Ausztráliában is őshonos fajtái. A nagy leveleknek ót kell fedniük az alattuk lévöket a menedék külső részén. hogy a szárat kör-berekérjük a keresztlécen. két változata pedig az Egyesült Államok déli részén él. vízálló tetőfedő cserepet alkotnak. hogy tetőt és a víz összegyűjtésére alkalmas eső vízcsatornát készíthessünkIA kettéhasított és felváltva egymásra helyezett (összeillesztett) szarok hatékony. támasztó-rúdként. tetőként és falként egyaránt használható. . és elvezetjük a levél tetején. Indiától egészen Kínáig megtalálható az alacsonyan fekvő területek és a hegyvidéki lejtők nedves részein. padlóként. ahol majd a következő ievél tartja meg a helyén (i). Bambusz Ez a hosszú szárú növény (valójában fűféle) sokoldalú építőanyag. A bambusz óriási fajtája (amely meghaladja a 30 m-es magasságot átmérője pedig 30 cm) ázsiai növény. Hasítsuk ketté a bambuszt.

125 cm-es távolságban egymástólI így kisimíthatjuk a bambusz felületét .Ha sima felületű falat. lapítsuk ki a kettéhcsi-tott bambuszt függőleges vágásokat ejtve a kitüremkedő ízek kerülete körül. padlót vagy polcot szeretnénk. kb.

ezért elvágásakor hirtelen széteshet.A bütyköknél kialakuló papírvékony darabok tetőfedéshez is használhatóak. FIGYELEM Legyünk nagyon óvatosak. ha bambuszt gyűjtünk.és jégbarlangokat könnyű észrevenni. hogy a kettéhasított bambusz borotvaéles. amíg elbírja a súlyát . gyakran összegubancolódott halmokban nő. állítsuk fel. Ha a felszerelésünkben van valamilyen könnyű. A sarkvidéki expedíciók alapvető kelléke az ásó és a jégfürész. mert csoportosan. Egy nagyobb fa pedig az ágai alatt a hóban biztosíthat számunkra üreget (b). szabadtéri sátor.így nagyobb védelmet fog biztosítani. A szélárnyékos oldalon bármilyen terebélyes ágú fa alá megpróbálhatunk beásni. A bambusz tövét borító rétegeken szúrós. és addig tegyünk rá és köré laza havat. éles szilánkokat szórva szét a környezetében. SARKVIDÉKI MENEDÉK A sarkvidéki területeken egyszerű menedékként csak a természetes barlangokra és üregekre számíthatunk. súlyos bőrirritációt okozó szőrök találhatóak. Elképzelhető. hogy bele tudjunk vágni. az északi erdőkben azonban nem látható ilyen nyilvánvalóan a tűlevelű erdők kinyúló ágai alatt megmaradt hely. . Némelyik szár nyomás alatt áll. szükségünk lesz valamilyen eszközre. így súlyos sérüléseket okozhat. Elképzelhető. és tömböket tudjunk belőle kialakítani. A hó. hogy van hely közvetlenül egy közepes méretű fa törzse körül (a). Ha viszont nagyon kemény hóban kell menedéket építenünk (alacsony hőmérsékleten a hó megszilárdul). ha a hó már elkezdett halmozódni a területen.

hogy a tömör havat tömbökbe vághassuk. vágjunk be/ő/e tömböket (c)l Ilyen a legkisebb erőfeszítéssel készített legegyszerűbb menedék. éles késre (machetére) van szükségünk. Ha van megfelelő felszerelésünk. Rögzítsünksátorlopor HOGYAN ÉPÍTSÜNK A HÓBAN?_ Ahhoz. Az ideális tömörségű hó minden benyomódás nélkül képes elbírni . késre pátra vagy hosszú. fűrészre.vagy esőkabátot a tömbök tetejéhez egy újabb tömbsor segítségével! A sátorlap vagy esőkabát alsó szélét egy másik sorral rögzítsük! Az oldalak lezárásához minél több hótömböt használjunk! Még puha hóból is készíthetünk szélfogót.

45x50 cm. hogy megfelelő szigetelést biztosítsanak.pl. ugyanakkor a napsugarak is maximálisan át tudnak hatolni rajtuk. és döntsük őket egymásnak. és az árok teljes szélességében vágjuk ki belőle a tömböket! Ássunk le legalább 60 cm-es mélységbe! Az árok oldalainak teteje mentén vágjunk ki kb. mintha a hó felszínére próbálnánk meg menedéket építeni. vastagsága 10-20 cm legyen. hogy egyenletesen beleilleszthessük az eszközünket. és ő is csak rövid távon használhatja . A kivágott tömbök hossza kb. ha úton van vagy amíg egy nagyobbat nem készít. hogy ne érintkezzünk közvetlenül az alul lévő hóval! . Az ekkora tömbök könnyen kezelhetőek. 15 cm széles és ugyanilyen mély peremet! Tegyünk minden oldal szélére hótéglákat. Jelöljünk ki egy hálózsák méretű területet (beleszámítva a fejtámaszt is). és elég vastagok ahhoz. viszont elég puha ahhoz. viszont mindössze egy ember fér el benne. tetőszerűen (a)! Felszerelésünket hálózsákunk alá tegyük.egy ember súlyát. Hóárok A hóárkot sokkal gyorsabban lehet elkészíteni.

így ugyanis nem fagy be és ragad oda. hogy elvezesse o hó levét . o melegebb levegő viszont bentmarod az olvótérben. hogy elkanyarítjuk a bejáratot. Simítsuk le a belső felületeket. vagy ássunk bejáratot (c)! A réseket töltsük ki hóval! A leghatékonyabb. hogy a meleg levegő felfelé száll. szilárd hóba. vagy építsünk bejárati alagutat. középen aludjunk. Használjuk ki. amelyen könnyen be tudunk kúszni! Ügyeljünk rá. mert okkor a hideg ievegö ösz-szegyúlik o bejáratban. hogy az eszkimók évszázadok óta használják ezt a módszert. ez fesz az ajtó (b). belülről illesszük a helyére. hogy megakadályozzuk a víz csepegését. a hideg levegő viszont nehezebb és lefelé áramlik! Három szintet hozzunk létre belül: felül rakjunk tüzet. Ha ez mégis megtörténne. Hóbarlang Kényelmes menedéket készíthetünk. ha beásunk a frissen összegyűlt. hogy a bejárat nyílása ne a szél felé nézzen! A szelet úgy is ki tudjuk védeni. vagy szélfogót építünk! . majd ássunk bejáratot.A szélnek kitett véget újobb hótömbbei védjük! A másik (hátszél felé eső) végre mozgatható tömböt tegyünk. de hatékonyságát bizonyítja. Lazán. oda áramlik a hideg! Fúrjunk lyukat a tetőre. Először építsük meg a főmenedéket.így nem ránk és a felszerelésünkre fog hullani! Hókunyhó (iglu) Az iglu megépítése időigényes. a belülről elhelyezett tömböt legalább könnyebb lesz kiszabadítani. hogy azon át kijusson a füst. de a megfelelő szellőzés érdekében készítsünk másik nyílást is! Ajtónak kőtömböt használjunk. ho enyhe lejtőre építkezünk. az alsó szintre viszont ne menjünk. és készítsünk csatornát a barlang belső kerülete mentén.

Ezután formázzuk meg a bejárat boltívét! A tetejét lapos zárótömbbel fedjük! Készítsünk szellőzőnyílást közel a tetejéhez és az aljához . és a későbbi tömbsorok alját és tetejét folyamatosan befelé dőlve illesztjük oda. hogy alagutat kell ásnunk (a). majd formázzuk meg belőle a kívánt csigavonalat! A tömböket nem kell az alattuk lévőről félig túllógatnunk. és hagyjunk helyet a bejárat számára (b)! Helyezzünk újabb réteget a tömbök tetejére.Jelöljünk ki egy kb. vagyis kupola alakú lesz. hogy ne csepegjen sehol a víz! így a lecsapódó víz sem lecsepegni. és tapossunk rajta amíg meg nem szilárdul. ha a legalsó spirált lefelé és befelé állítjuk. hanem csorogni fog a falon. 4 m átmérőjű kört a földön.de ne az uralkodó szél irányába. Iglu (spirális módszer) Fektessük le az első tömbsort. és rakjuk le őket körben a kör kerületén! Számítsunk arra. de minden új tégla közepe az alatta lévő két tömb érintkezésére essen! Több réteget helyezzünk egymásra úgy hogy minden sor csak félig illeszkedjen az alatta lévőrel így az iglu befele ivei majd. . hogy a gyorsan feltornyosuló hó elzárhassa! A többi rést hóval töltsük ki! Simítsuk le az iglu belsejét. miközben az építmény maradék részét készítjük! Vágjunk ki tömböket. A középre helyezett utolsó néhány tömb helyére illesztésekor szükség lesz némi támasztékra. és ne is olyan alacsonyra.

ho annyira kicsi a lyuk. kivéve. hogy az utolsó tömb segit visszatartani gz építményt az . A tömbök felső részét döntsük enyhén befelé! A legfelső tömböt meg kell faragnunk o megfelelő illeszkedés miatt.Ho oz első tömbsort egyenlete 5 spirál formában rakjuk. Ne feledjük. megkönnyítjük o műveletet. hogy meghagyhatjuk szeflözönyíiásnok.

vagy ássunk alá alagutat! Ha a szerkezet befejezéséhez túl fáradtak vagyunk. és nincs szükségünk állandó építményre. A méret a személyek számától függ. hogy mi ellen keresünk menedéket i (SZÉL. használjuk a középső lyukat bejáratnak! MENEDÉKÉPÍTÉS_ A megépített menedék fajtája függ a rendelkezésre álló anyagoktól. hidegebb szint. ESŐ. ROVAROK stb. amelyet tárolásra is használhatunk! Az alsó tömbsoron vágjunk bejáratot. HÓ. nehogy a hó elzárja a menedéket! .összeomlástólI AZ IGLU BELSEJE Az alvóhelyei a földnél magasabbra építsük (vagy az építés közben ássunk le}. HIDEG.Minden menedéknek megfelelően KELL szellőznie. szerszámoktól és attól. és pihenjünk gyakran! Kerüljük testünk túlterhelését. a lyukakat ellenőrizzük rendszeresen. hagyjunk rá időt.). . nehogy elzárja őket a hó vagy a jég! . Mennyi ideig akarunk adott helyen maradni? A hóbarlang és 1 a természetes üregek akkor a leghasznosabbak. mert izza-dást okoz.Rendszeresen tisztítsuk el a havat az összes bejárati alagútból. a másik a bejárathoz legyen közel! Ha a menedéket hóba építettük. ha menet közben vagyunk.Ne siessük el a bonyolult építmény elkészítését. hogy legyen egy alacsony. hogy meggátolja a szén-monoxidmérgezéstf és lehetővé tegye a pára eltávozását! Két lyukra van szükség: az egyik a tetőhöz. .

így elképzelhető. ezért egy kis időre szükség lesz. hagyjunk helyet a bejáratnak . sem a középső oszlopnak! . majd a fai tetején rögzítsük még egy tömbsor rali FIGYELEM! Az ejtőernyős tetőn összegyűlik a hó.hiszen a jégbe utólag nem tudunk bejárati alagutat ásni! Ássunk a földbe egy mélyebb szintet. hogy oda süllyedjen a hideg levegő! Középen építsünk a falnál 7-7. gondoskodjunk megfelelő szellőzésről! Tüzet a kunyhó külső pereménél rakjunk. hogy veszélyes nagyságú súlyt tart a fejünk fölött.. Sokkal fagypont fölé azonban nem fűthetjük. és építsünk kör alakú falat hótömbökből kb. amíg hozzászokunk az új környezethez! Ejtőernyős hókunyhó Ez a módszer akkor a leghasznosabb. ha a tengeri jégen ragadtunk. ahol nem árthat sem a tetőnek. annál melegebb van a belsejében. olyan helyen.Minél kisebb a menedék. 1 m-es magasságig! Hajégen vagyunk. és egy nagyobb csoport számára meglehetősen nehéz lenne az iglu(k) megépítéséhez szükséges hó összegyűjtése. A felgyűlt havat ezért rendszeresen tisztítsuk íe! Ha a kunyhó belsejében kisebb tüzet szeretnénk rakni. A nyomás miatt felgyűrődött jégbordákban keressünk megfelelő havat vagy tömböket! Jelöljünk ki egy kört.5 m-rel magasabb központi oszlopot tömbökből! Helyezzük oz ejtőernyőt az oszlopra és a falra.

ha egy kis havat teszünk annak forrására. így a székletet a többi összegyűlt hulladékkal együtt eltávolíthatjuk! Dolgozzunk ki beosztást az olyan menedékben. így nem vesztünk a testhőmérsékletünkből! Használjunk műanyag zacskót. gyűjtsenek tüzelőanyagot lehetőség szerint menjenek vadászni.Az ejtőernyő köteleit rögzítsük további hó. hogy ki kell magunkat ásni onnan. hogy elegendő fa vagy folyékony tüzelőanyag legyen a menedék belsejében! A menedékbe ne vigyünk laza havat. a menedék elhagyása előtt végezzük el a dolgunkat. hogy könnyen megtalálhassuk! Az ásót és a szerszámokat a menedékben tároljuk.! . konzervdobozt vagy más tárolóedényt! Amint lehet. ahol több ember tartózkodik! Fontos a tűz melletti állandó felügyelet! A többiek ellenőrizzék a szellőzőlyukakat. ho a jégbe lyukat vágunk és a kötelet ezen áthúzzukl ÉLET A HÓKUNYHÓBAN Rossz idő esetén gondoskodjunk róla. Biztos rögzítöpontot képezhetünk úgy is. belépés előtt verjük le a bakancsunkról és a ruhánkról! Jelöljük meg egyértelműen a kijáratot. hogy reggel. előfordulhat ugyanis.vogy jégtéglákkal. ürítsünk ki ezeket! Próbáljuk meg rászoktatni magunkat arra. Az iglun belüli vízcsepegést megszüntethetjük. A menedék belsejében könnyítsünk magunkon . készítsenek ételt stb.ilyen körülmények között ez a megszokott gyakorlat.

Az iglu fűtésének hagyományos eszkimó módszere egy kanóc zsírral teli tálba helyezése. . a jól megépített hókunyhó belsejében soha nem lesz hidegebb -10 °C-nal. ahol nincs fa vagy arktiszi fehérhanga. MENEDEK HOSSZABB IDŐRE Ha úgy gondoljuk. ha sziklában található) kiváló ideiglenes menedék lehet.Ne feledjük. Olyan helyre. a lehető legkényelmesebb állandó menedékre lesz szükségünk. Hideg éghajlaton minden bizonnyal meleg és barátságos környezetben szeretnénk lenni. amíg észre nem tudjuk vetetni magunkat a mentőcsapatokkal. már kb. már nem keresnek minket. az évszak. a felszerelés. ahol kellemes körülmények között tartózkodhatunk. hogy útnak induljunk. legtöbbször mindössze egy bejáratot lezáró torlaszt kell készítenünk. vagy a távolság. Az ilyen menedék vízálló. Egy lapos barlang (tulajdonképpen sziklamenedéknek nevezzük. illetve a fizikai erőnlét hiánya miatt nem tudjuk magunkat biztonságos helyre juttatni. Melegben ugyanakkor minden hűsítő szellőt ki szeretnénk használni. farönkből. vagy erőforrásainkra támaszkodva fel nem szerelkezünk. ha esetleg felülről víz szivárog be. Menedékünknek védelmet kell biztosítani az évszakok változásakor és a nappalitól eltérő éjszakai hőmérséklet-változáskor egyaránt. gyakorlatilag szinte bármilyen anyagból. egy nagyobb barlangból viszont tökéletes állandó otthont készíthetünk. Barlangok A barlang a leginkább készen kapott menedék. gyepes földdarabból. fatüzelésű menedékekben kellemes hőmérsékletet érhetünk el.gyakran összkomfort mellett! A völgy felett elhelyezkedő barlang még akkor is száraz marad. Az olajégő vagy a csontokon lévő zsir az olyan helyeken jelenthet megoldást. Ha egyszerűen csak meggyújtunk egy gyertyát. A torlaszt előállíthatjuk kőből. 4 °C-ot emelkedik a hőmérséklet. A világ egyes részein az emberek még napjainkban is barlangokban élnek . alacsony hőmérsékleten több élelemre van szükségünk! TUDNIVALÓ Bármilyen alacsony legyen is a külső hőmérséklet. gallyfonatból. A nagyobb. és nagyon kevés átépítést igényel.

hogy vadállatok laknak benne.különösen. Bármilyen nagy . ezért az ilyen menedéket mindig óvatosan közelítsük meg! A földre helyezett nagy mennyiségű száraz növény és fenyőág szigetelést biztosít. a levegő o földhöz közel marad. ügyeljünk rá. A megfelelően rakott tűz valószínűleg távozásra bírja az ottlakó állatokat. de az sem kizárt. nincs-e kőomlásveszély. hogy a barlang hideg. f~ " ” FIGYELEM! A barlangon belül és kívül egyaránt vizsgáljuk meg. ászéi valószínűieg befelé fogja fújni. Biztosítsunk számukra menekülési útvonalat! A barlangnak . a bejárat mindkét oldalára készítsünk egy-egy táblát hogy az egyik kissé a másik mögött húzódjon.néha lehet saját édesvízforrása is: föld alatti patak vagy a fenti sziklákon átszivárgó víz. A bariang nyílt szájához közel rakott tűzném kifelé fog szállni.Ha az üreg a szél irányóbc nyílik. hogy maradjon rés a füst kiáramlásához! Elképzelhető. Ha bezárjuk az üreg bejáratát. ha mélyen benyúlik a hegyoldalba . és átfedjék egy mást I Az üreg végében rakjunk tüzet!A füst a tető felé áramlik.

kössünk kötegbe nádféléket vagy más erős növényszárakat. és ügyeljünk rá. hogy megfelelő védelmet biztosítson az eső és a nap elől. A meleg éghajlaton szilárd tetőt kell készítenünk. A réseket tömítsük el fűvel és sárral! Zsúptető készítésekor bármilyen anyagot befonhatunk a botból vagy kötélből álló keresztlécek közé. Kössük a nádat vastag kötegbe! Aljára és tetejére kössünk szorító nyolcas csomót (lásdCsomók)! Válasszunk minél hosszabb nádakat. hogy a köteg egész hosszában megfelelően helyezzük et őket. hogy kevésbé dőlt tetőt és elülső falat építünk.szükségünk is van a menedékre. egészen biztosan csak rontana a helyzetünkön. emeljük meg a menedék szintjét (így csökkenthetjük a bejutó csúszómászók számát). ha a lehulló kövek megsebesítenének vagy elzárnának minket Kön&r/íí szerkezetű menedék Kövessük a támasztott menedék bemutatásánál részletezett módszert! Ezt módosíthatjuk azzal. sem bambusz. mert különben szétcsúszhatnak és gondot okozhatnak. legyen közöttük vékonyabb és hosszabb is! Ezeket a menedék oldalainak biztosítására használhatjuk. Az olyan helyeken. további menedéket nyerünk a nap elől. A köteg alja legyen lapos. . mocsaras területen élő arabok is. és az eső sem fog befolyni a kunyhóba. Minden vizet földbe ásott csatornával vezessünk ell Ha a trópusi égövben rendelkezésünkre áll bambusz vagy más olyan anyag. és használjuk őket pillérként . másik vége pedig elvékonyodó! Lehetőség szerint több nádköteget készítsünk. lehet rácsozott a szellőzés biztosítása miatt. amelyből szilárd vázat lehet építeni. ahol gyakoriak a nagy esőzések. tetőcserépnek használjunk leveleket és kérgeket! Nádféíék használata az építésnél Ha nem áll rendelkezésünkre sem fa. Ha függőleges falakat készítünk és mély ereszes tetővel fedjük be őket. Ha viszont a tető kellően túlnyúlik a falakon.ezt a módszert alkalmazzák az iraki.

a vékonyabb kö-tegeket vízszintesen rájuk erősítve! Hajlítsuk meg az oszlopokat egymás felé úgy . és kössük össze őket nem sokkal a föld fölött. hogy átfedjék egymástf majd kössük őket össze! További. vékony kötegekkeí kössük össze az oszlopok oldalát! Tegyük ugyan -ezt az ívek tetején is! .Rakjuk sorba a menedék hosszabbik oldalánál a vastag nódoszlopokatf Vastogcbb végüket ássuk a földbe.

arra azonban ügyeljünk. hogy téglafalhoz hasonló egységet alkossanakl Döntsük meg az oldalakat a tető dőlése miatt . gyepes földdarabokból akár nagy kunyhót is építhetünk. A tetőre helyezzünk gyepes földdarabot. fedjék át egymást. Egyik oldala lehet nyitott. amíg megfelelő menedéket nem alakítunk ki! Levelekből és nádból fonhatunk külön táblákat is. vagy nincs nálunk favágásra alkalmas szerszám. Némi fára ilyenkor is szükségünk lesz az ajtókerethez (a) és a tetőhöz. A gyepes földdarabokat úgy vágjuk ki. A tetőt támasztó fa hossza határozza meg az építmény méretét. ha kevés a fa. ha gyepes földtéglákból készültek! A tűzhely és a kémény belsejét fedjük be agyaggal! . Ha van elég időnk és anyagunk. annál inkább lefolyik róla a víz. hogy az építőanyag gyűjtése mellett segélykérő jeleket is hagyjunk a földön! Kisebb menedéket a kaptár vagy az iglu szerkezetét követve is építhetünk. és téglaként építkezzünk belőlük. Építsünk belső tűzhelyet és kéményt.Fonjunk nádfonotokat a keretbe! Egészen addig fűzzük be a vékonyabb nádakat.ennek megtámasztásához fát. vagy fedjük be fűvel! Az építmény legyen alacsony: az üléshez még elég magas. ez nézzen a tűzre. Vágjunk ki 45 x 15 cm nagyságú gyepes földdarabokat. ezeket elkészültük után rögzítsük a kerethez! Gyepkunyhó A gyepből készült kunyhók a fakunyhókat helyettesíthetik. vagy egyéb erős anyagot kell találnunk! Minél nagyobb a tető dőlésszöge. de felállni már ne lehessen benne (hacsak nem áll a rendelkezésünkre nagyon sok gyepes földtégla). hogy ne gyulladhassanak meg ezek is.

A négyzet vagy téglalap alakú kunyhó stabilabb lesz. ha az épitmény egyik oldcia nyilt. A 2. Sokkal jobb azonban. találunk kidőlt fákat. aztán már csak a megmaradt réseket kell kitölteni. Ha szerencsénk van. hogy a hő visszajusson o kunyhóba! A sarkok még akkor is stabilabbá tehetők egy kis ki ugrassa!. de később is bármikor megnagyobbíthatjuk vagy további szobával bővíthetjük. és könnyebben helyezhető rá tető is. ezek biz- . A stabilitás érdekében hagyományos téglarakást alkalmazzunk a sarkoknál (b)! Gerendakunyhó A kunyhó méretét a benne lakók száma alapján határozzuk meg. a bejáraton kívül rakjunk tüzet! A tűz másik oldalára építsünk hővisszeveröt.Az ajtót ne az uralkodó szél irányába helyezzük! Ha kis kunyhót építettünk. és a törzseiket össze tudjuk kötni egy keretbe. ha a fahasábok (gerendák) végét erősen egymásba illesztjük! A kiálló végeket ne vágjuk le.5 m2-es kunyhó ésszerűen kisméretű. A falak hosszát a fellelhető gerendák nagysága határozza meg.

egyszer a másik irányba . ezért apón tos illeszkedés és a vízszint megtartása miatt felváltva .tegyük őket egymásra (ej! Ha oz alapkeretet elkészítettük. hogy egymáshoz pontosan illeszkedjenek (b). és ennek megfelelően forogjuk meg a több! fagerendát is! A gerendák általában vékonyodnak.Az első gerendaréteget a tervezett kunyhó alaprajzát követve fektessük le (aj! Úgy alakítsuk ki a sarkokat.egyszer oz egyik. hagyjunk helyet az ajtónak az uralkodó széljárássoi ellen rétes .

majd állítsuk a helyére oz ajtókeretet (d) (Ne vesződjünk ablakokkal. A gerendákról leszedett kéreg kiváló tetőfedő. hogy illeszkedjenek a tartógerendákraI A kunyhónak sík terepet válasszunk. hogy ne fújjon be a szél. teljes tető helyett használhatunk fakeretre illesztett könnyebb anyagokat és sarat. A kéregből készült cserepeket apró tartógallyakkal erősíthetjük oda.oldalon (Az ajtó mindkét oldalán használhatjuk a fal építéséből megmaradt gerenőodorabokat! Faragjuk o széleket szabályosra és simára. és a gerendák nyúljanak Túl a falakon! Metsszük be vagy kössük o gerendákat egymáshoz. amíg nem állunk készen egy állandó ajtó elkészítésére! A gerendák közti réseket sárral és fadarabokkal tömítsükl A nagyobb lyukakba helyezzünk facsemetéket. ha cserép alakban rakjuk le. a falakhoz szükséges alapnak azonban mindenképpen vízszintesnek kell lennie. csak ezután tegyünk rá sáros és gyepes földréteget! Az egész gerendákból álló. . Egyelőre szükségtelen ajtót készítenünk. vagy hozzunk vízszintbe egy némileg nagyobb területet' Szükség esetén beáshatunk a domboldalba is. hogy o tetőnek legyen dőlése! Az első és a hátsó gerenda nyúljon jóval túloz ofdoifalakon! Ezek fogják tartani a tetőt A kunyhó egyik oldaláról a másikig illesszünk 6e tortógerendákat a rövidebb gerendák rögzítésére! A gerendákból álló tetőt elölről hátrafelé ho ladva állítsuk össze. A túlélőcsomagban található fűrészszál segítségével megfelelő méretűre vághatjuk a fákat Ha légikatasztrófa vagy szerencsétlenül járt hajó áldozatai vagyunk. amíg puha a sár. és csak ezután tömítsük sárral! A sárhoz keverjünk füvet és mohát. az ajtó elegendő szellőzést biztosít! A kunyhó elejét építsük magosabbra a hátuljánál. Akasszunk a helyére takarót. majd egy kihegyezett bot segítségével nyomkodjuk a gerendák közé! A tetőt fedjük be facsemetékkel. de készíthetünk fonattáblát is a rés kitöltésére. a fedélzeten lennie kell tűzoltóbaltának.

a kunyhó belsejében is rakhatunk tüzet Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül .Ha nem áll fenn annak a veszélye. ha később padlót is készítünk. építhetünk igazi kéményt és tűzhelyet is. hogy víz tör fel. mint hogy leégjen a házunk! Ha elegendő kő áll rendelkezésünkre. Ha a tűzhelyet az építmény közepére rakjuk. kevesebb hőt fog veszteni a menedék. és egyszersmind növeljük a belmagasságot is! Ha víz törhet fel jobb. Minél közelebb illesszük egymáshoz a köveket! A rések kitöltéséhez kisebb köveket és sarat használjunk! . Ha a füst távozásához szabadon hagyunk egy lyukat a tetőn. ássuk fel a menedék belsejét a tömítéshez szükséges sárért.inkább kint rakjunk tüzet.

A füst a tökéletlen égés eredménye. különösen a nagy szelektől óvjuk! Ne fa vagy farönk aljára rakjunk tüzet. Nem csak az ételkészítés feltétele. Minél több az oxigén. a parázs izzani kezd. o hőt és a tüzelőanyagot jelképezik. hogy életben maradunk-e vagy sem. Használjuk minél szélesebb körben a tüzet: a felsorolt dolgokat akár egyszerre is végezhetjük segítségével! A Érdemes megjegyeznünk a Tűzhóromszög gondolatát Oldalaio levegőt. GYAKOROLJUK A TŰZGYÚJTÁST! A tűz alapvetően szükséges az életben maradáshoz. anná! sokkal több. a mohától és a száraz fűtől. Ha a háromszög bármelyik oldaiát elvesszük.fából készített ideiglenes menedéket vagy hóbarlangot szeretnénk felmelegíteni! Tisztítsunk meg egy legalább 2 m átmérőjű területet a levelektől. jelzőeszközt biztosít. és katasztrófát okozhat. Tűzhely A tűzhelyet elővigyázatosan készítsük el! Védett helyet keressünk neki. Ha értjük ezeket az alapelveket. amelyet rakunk. amíg el nem jutunk a puszta földig! Ha a talaj nedves vagy hófödte. vagy ha . és gyorsan elégeti a tüzelőanyagot. jártasnak is kell lenni bennük! Előkészültetek Először is gondoskodjunk róla. minden körülmények között tudnunk kell tüzet rakni! Nem elég pusztán ismerni az összes módszert. nem lesz füstös a tűz. annál élénkebb a tűz: a szél segítségével vagy huzatot létrehozva a tűz hőmérséklete megemelkedik.TŰZ Gyakran a tűzön múlik. A tűz nyújtotta meleg révén nem használunk fel annyi kalóriát testhőnk növelésére.kivételes esetben . Alkalmazható jeladásra. hogy elegendő mennyiségű fa. összeomlik. füstje távol tartja a rovarokat. botot élesíthetünk és kiégethetjük az edényeket. védelmet. Mindenhol. Meleget. Elriasztja a veszélyes állatokat. ha jelezni szeretnénk (lásd Megmenekülés). ruhaszárításra. Fémet hevíthetünk vele. így szerszámot készíthetünk. víz forralható vele. biztosítsunk a számára megfelelő szellőzést. és kevesebb tüzelőanyagra lesz szükség. vagyis kialszik a tűz. elegendő tüzelőanyagot és a begyújtáshoz kellő hőt kibocsátó gyújtóanyagot A láng létrehozásához ezt a hőmérsékletet fenn kell tartani. odafigyeléssel gyakorlatilag tökéletesen megszüntethető. Ha tüzet gyújtunk. kivéve. alkalmas az ételek megfőzésére és tartósítására. emelvényen rakjunk tüzet! Az emelvény elkészítéséhez egy friss . Ha csökkentjük a szellőzést. gyújtós és tüzelőanyag álljon rendelkezésünkre! Ezután készítsünk tűzhelyet a tűz szabályozásához! Az elővigyázatlanul kezelt tűz könnyen kicsúszhat irányításunk alól. a tűz kevésbé hevesen ég. a gallyaktól. hogy a levegő és a tüzelőanyag állandó reakcióban legyen egymással. kényelmes körülményeket teremthetünk vele és segít a lelki tartás megőrzésében is.

A keresztrudak közé rakjunk egy réteg friss fagerendát. magasított emelvényen kell „állványos" tüzet raknunk! Állványos fűz A tűzhely elkészítéséhez építsünk zöld fából magasított emelvényt! A négy függőleges támasztófa villás része egy-egy keresztrudat tart. . majd fedjük be legalább 5 cm vastagon földdel! Ezen rakjunk tüzet! Ha az átlósan elhelyezkedő támasztófák felső részére botot teszünk.fahasábokból álló felületet fedjünk be egy rétegnyi földdel vagy kővel! Ha a talaj mocsaras vagy vastag hóréteg fedi. ráakaszthatjuk a főzőedényeket.

hogy egymásnak ütö-getjük őket! Ne használjunk repedt. hogy meggyulladjon. a köveket pedig ágymeiegítöként is használhatjuk. a levegőbe repülő kődarabok pedig akár ki is vihetik a tűz közelében ülök szemét. . amelynek minimális hőre van szüksége ahhoz. a folyadék a hő hatására gyorsabban fog tágulni. A jó gyújtósnak mindössze egy szikra kell.JJ Gyújtós A gyújtós lehet bármilyen anyag. amelyek víz alatt voltak mert hő hatására felrobbanhatnak. V-------------------------. ami robbanáshoz vezet. réteges vagy üregesnek hangzó követ! Ha a kő nedvességet tartalmaz. Kerüljük a palát és a puhább kőzeteket.főleg olyanokat ne.SZÉLBEN Különösen erős szélben ássunk árkot. a többit pedig úgy ellenőrizzük. és már be is lobban. és ott rakjunk tüzet! Szintén szélben alkalmazható módszer: A hő és a Tüzelőanyag megóvása érdekében vegyük körül a tüzet kövekkel! Tegyünk rájuk főzőedényeket! A kövek és a tűz hője együttesen melegen tartja az edényeket. FIGYELEM! Ne helyezzünk a tűz közeiébe nedves vagy szivacsos szerkezetű köveket és sziklákat .

Ahol élnek olyan rovarok (pl. nagyon hamar elfogy. száraz ágakat. Az aprófát soha ne közvetlenül a földről szedjük össze. hogy eljussunk a száraz belső részekig! FARAGOTT APRÓFA KÉSZÍTÉSE A botokba húzzunk keskeny bemetszéseket. de a megperzselt vagy megpörkölt pamut vagy vászon .és denevérürülék szintén alkalmas a célra.szintén egyike a legjobb anyagoknak. Ha a legjobb aprófát akarjuk. ha pedig maga a puhafa a fő tüzelőanyag. Akármilyen gyújtóst is használunk. ilyenkor a tűzgyújtáshoz elegendő egy kézmozdulat.A nyírfakéreg. ott használhatjuk gyújtósnak az általuk termelt finom port. mert azok az ágak szinte mindig nedvesek.különösen. amelyek megfúrják a fákat. száraz gomba az egyik legkiválóbb gyújtós. könnyebben lángra kap. mert gyorsabban lángra lobbannak. A puhafa hátránya. így nagyobb és kevésbé éghető anyagokat is el tudunk égetni. A porított madár. kiszáradt fákról gyűjtsünk aprófát! Ha a fa külső rétege nedves. amelyet a gyújtósból felszökő lángok növelésére használhatunk. Bármerre járunk. és gyorsabban megy majd a tűzgyújtás. A gyantát tartalmazó fa azonnal meggyullad. A mezei egér száraz odúja szintén alkalmazható. ezért könnyen lángra lobban. . és gyűjtsük össze a gyújtósnak alkalmas fákat és egyéb dolgokat! Aprófa Az aprófa olyan fa. az erdei darázs). vagyis „tollozzuk fel" őket! Ha így készítjük elő az aprófát. hogy sok szikrát képez és nagyon gyorsan elég. a finom faforgács. hántsuk le. ha apró darabokra téptük . a szárított fű. tűlevél és a cédrusfa belső kérge is megteszi. a madártoll. mindig figyeljük. A madárfészkek belseje általában tele van kihullott toliakkal. gyűjtsünk kicsi. ha vízálló tárolóban mindig tartunk magunknál egy kis gyújtóst. A puhább fák is nagyon jók. A még álló. A fő tüzelőanyag elégetéséhez tehát sok kell belőle. mindenképpen legyen száraz! Hasznos. Az alaposan szétmorzsoít. Szétmorzsolt fenyőtoboz. a viaszos papír és a ruhából származó pamutbolyh egyaránt kiváló gyújtós.

a fenyő. ezért hosszan táplálja a tüzet is. Legjobban a cédrus. sok hőt termel és a forró szénhez hasonlóan sokáig izzik. a bükk vagy a tölgy) jól ég. annál több hőt termel . hogy iángra tudjon gyulladni! Fektessünk friss fákat a tűz mellé.TÜZELŐANYAG A tűz fenntartásához fákról szedett. mert jobban füstöl. Ha vegyítjük a friss és a száraz fát. az éger. hogy miközben száradnak. A puhafa amellett. a nedves fa néha előnyösebb. szélirányba fordítva. növeljék a lassan égő tűz lángjait is! . de ne legyen olyan közei a tűzhöz. használhatunk zöldebb ágakat is. a gesztenyefa és a fűzfa szikrázik. hogy minél nehezebb a fa. A keményfa (pl. a muslicákat és a szúnyogokat. Ne feledjük. A fát a tűz fölé helyezett két támasztóboton szárítsuk. hogy túl gyorsan elég. a hikori. a lucfenyő. a tűz hosszan fog égni. a bürök. száraz tüzelőanyagot használjunk! Ha a tűz már biztosan ég. így távol tartja a legyeket. valamint sokáig ég. vagy nedves fadarabok kiszárításával is próbálkozhatunk. Általános szabály. ami különösen éjszaka hasznos. Ezeket használva a tűz egész éjszaka égni fog. még szikrázik is.ez a száraz és a friss fára egyaránt vonatkozik.

A tűzhöz közel építsük. hogy a szikrák lángra lobbanthassák! Két szintet alakítsunk ki: az egyikről vegyük mindig a fát. a másikon pedig szárítsuk a hasábokat! TAKARÉKOSKODJUNK AZ ENERGIÁVAL! Ne pazaroljuk az energiánkat azzal. mert nedves időben nagy szükségesünk lehet ró.Támasszunk farönköket az edénytartó rúdnak! Építsünk fa tó rolót. de annyira ne helyezzük közel. hogy a hő szárítsa a fákat. hogy fát hasogatunk: .

ha a tüzelőanyag tartalékolása érdekében elkerülhetetlen a farönkök feldarabolása. ha egy viszonylag kis kést helyezünk a végére és ráütünk egy kővel (c). ha pedig nem olyan hosszút először a végét tegyük a tűzbe! Akkor sincs szükségünk baltára. és üssük egyre mélyebbre a hasítás befejezéséhez! Ha viszont mindössze egy késünk van. hogy ráütünk vele egy köre (o)l Ha így nem sikerül. tegyük a tűz fölé úgy hogy a lángok a közepén érjék (b). ne kockáztassunk ezzel a módszerrel! . Amint elkezdett hasadni. A farönk még úgyis kettéhasad. szúrjunk egy faéket a megnyílt résbe.Ügy törjük össze a fát.

más tüzelőanyag után kell néznünk! Állati ürülék: Kiváló tüzelőanyag. és kiváló. Alaposan szárítsuk ki az ürüléket. gyakran a sziklás kiszögellések szélén kerül a felszínre. ahol híján vagyunk a fának. mohát és leveleket is. Késsel könnyen kivághatjuk. Rátaposva puha és rugalmas. ha takarékoskodunk a tüzelőanyaggal vagy a vágott fával. vagy egyáltalán nem áll a rendelkezésünkre. Színe fekete. Egyéb tüzelőanyagok Az olyan területeken. Tőzeg: A kiszáradt lápokon könnyen találhatunk tőzeget. így középen főzésre alkalmas izzó parazsat és hamut hagynak maguk után. és hamarosan újra lángra kapnak! Ezt a tűzrakási módszer főleg akkor használjuk. szerkezete szálas. a vadnyugati pionírok szárított bölénytrágyával gyújtottak tüzet. Ha fel akarjuk élesztem a tüzet. A tőzeg égéséhez jó szellőzésre van szükség! . nyomjuk o farönköket ismét össze.CSILLAGTŰZ A farönköket egymás kereszteződésénél érje a tűz! Ha nem kell túl nagy hőt termelnünk széthúzhatjuk okét. füstmentes tüzet rakhatunk belőle! Dobhatunk hozzá fűt.

A homok bizonyos fajtái szintén tartalmaznak olajat. Még a rovarirtó szer is éghető. az északi tundrán pl. hámor alkalmassá válik az égésre Szén: Néha a felszínen is megtalálható. hanem kanócsegi’sect. az üléshuzat. a gumitömítések és bármilyen roncs legtöbb része szintén éghető. nagy meny-nyiségben. elégethetjük az olajat. A fagyálló kiváló gyújtóanyag a nehezebb motorolajok esetén: egy kis kálium-permanganát segítségével (amelyet a túlélőesomagunk tartalmaz) néhány másodpercen belül lángra lobbanthatjuk. A nagyon alacsony hőmérsékletű helyeken még azelőtt engedjük le az olajat az olajteknőből.kiválóak segélykérő tűznek. szilárd formájában hasznosítsuk! A gumik. csak utána gyújtsuk meg! Keverjünk össze a benzint homokkal. égessük ef egy tárolóban (mintha kályha /cr-nci vagy ássunk lyukat és készítsünk benne tűzhelyet! Az olajat benzinnel vagy fogyoJlőv ül elegyítve égessük!A folyékony üzem jr f Qgoi ne közvetlenül.? gyújtsuk meg! A rovarirtó szerre ugyona . és később. Agyagpala: Általában nagy olajtartalmú. ezért jól ég. de még maradt üzemanyagunk. és sűrű. A kevésbé gyúlékony anyagokat először áztassuk olajba.A levegősen elhelyezett tőzeg gyorson szárad. de nagy hőt is adnak. Olaj: Ha műszaki meghibásodás miatt lezuhant vagy lerobbant a járművünk. hogy besürüsödne! Ha nincs megfelelő tárolóedényünk. a fagyállót. folyassuk ki a földre. a hidraulikus folyadékot és az egyéb éghető anyagokat is. olajos füsttel égnek .

Állati zsírok: Az állati zsírt megfelelően szellőző konzervdobozba helyezve és kanócot használva kályhát alkothatunk. Először csak kis tüzet rakjunk a lemez alatt hogy fel melegítse! A keverék a lemezen hó hatására . hogy állati zsiradékkal táplálják a lángokat! Először csak kevés zsírt használjunk. gyorsabban folyik a folyadék.vonatkozik. OLAJ ES VÍZ EGETESE Ezzel a keverékkel nagyon forró tüzet gyújthatunk. hogy a folyadékok folyását szabályozhassuk (a)! Az olaj és a víz csatornán keresztül egy fémlemezre folyik. Zsír égetésekor csontokat is tehetünk a tűzre (a sarkvidéki területeken néha ez az egyetlen rendelkezésre álló tüzelőanyag).ezzel szemben a fők azsír gyorsan romlik. lassabban. A tüzet gyújtás vagy kanóc segítségévei gyújtsuk meg. Az arány a következő legyen: 2-3 csepp víz. 1 csepp olaj. viszont kiváló tüzelőanyag. ha benyomjuk.kezesünkre. ugyanis ha nem áll bőven a rendel. az elégetése gyakorlati/ag a táplálék fel-á (dozásá f jelen ti . Ha kihúzzuk a botot. majd helyezzünk rá csontokat. Mindkét folyadék tartódobozának aljára szúrjunk egy-egy kis lyukat és illesszünk a lyukba vékony botot.

majd rátesszük a még be nem gyújtott.nagyon illékonnyá vóiik. hogy véletlenül se . wigwam alakú aprófára. meggyújtjuk. GYUFA Tüzet legkönnyebben gyufával gyújthatunk. TŰZGYÚJTÁS Halmozzuk össze a gyújtóst. tegyünk a tűzre nagyobb darabokat! A másik lehetőség. Dármin meggyújtható gyufát tartsunk magunknál! Helyezzük ó<e: vízálló tárolódobozba. Minél több nem biztonsági. és helyezzünk el köré aprófát az indián sátrak (wigwamok) alakjához hasonlóan! Nagy szélben az aprófát döntsük egy fa-rönknek a szélárnyékos oldalon! Gyújtsuk meg a gyújtóst! Ha már meggyulladt az aprófa. hogy összeállítunk egy köteget gyufaszálnál nem vastagabb ágakból. Gyújtsuk meg! Az így rakott tűzön szinte bármi elég.

egy idő után azonban felmondja a szolgálatot.a gyufánál ugyanis nincs jobb. Az úgynevezett „örökké tartó gyufa" újra és újra használható. mint hat használhatatlan! A gyufát úgy gyújtsuk meg. tekerjük bele a nedves gyufát! A hajszálakon termelődő elektromosságnak ki kell szárítania. hogy a foszforos végét az ujjunkkal nozzányomjuk a gyújtó felülethez! Arra az esetre. azonnal gyújtsunk meg vele egy gyertyát! így sok dolgot meg tudunk gyújtani. Tűzgyújtáshoz tegyük a gyertyát egy wigwam alakúra összerakott aprófahalomra. Éppen ezért vigyünk magunkkal hagyományos változatot is! Súlyuk és méretük alapján is mérlegeljük. Mi azonban ne kockáztassuk meg a gyufák elpazarlá-sái. majd azonnal vegyük el. minél több gyufa legyen nálunk . álljunk készen hideg vízzel. hiszen egy használható sokkal többet ér. kaparjuk le róla körmünkkel a viaszréteget! NE FELEDJÜK: Amint lángra lobbantunk egy gyufát. ne vegighúzvc rajta! . Sokan kettéhasítják a gyufáikat. hány öngyújtót és tűzgyújtóeszközt viszünk magunkkal. amint a lángok terjedni kezdenek! Minél kevesebbet égessünk el belőle. miközben takarékoskodunk a gyufával. hóval . mindkét lehetőséget megelőzhetjük. melyik fajtának vehetjük a ferdén beleszúrva gyújtsuk meg. ha megégne az ujjunk. hiszen még egy kis gyertyának is hosszú időn át hasznát vehetjük! Függetlenül attól. A gyufát gyertyavicsz rácsepegtetésével A nedves gyufát a doboz gyújtócsikjába legyük vízállóvá! Ho használni okarjuk o gyufát.gyulladjanak meg dörzsölődés vagy mozgás hatására! Ha magukat a gyufákat tesszük vizái óvá.de alkalmazhatjuk a „köpd i le és fújd erősen’-módszert is! Nedves gyufa Ha a hajunk száraz és nem túl zsíros. állítólag egy gyufából akár hatot ■s lehet készíteni.

. Lencse használata Lencse segítségével az egy pontra fókuszált erős. ha a Nap egy törött üveg segítségével száraz fűre vagy legelőre süt. közvetlen napfény termelhet annyi hőt. hogy minél kisebb és világosabb fényfoltot alkossanak! Tartsuk mozdulatlanuHAmint izzani kezd a gyújtás. a töltényben lévő lőpor segítségével is meggyújthatjuk a gyújtóst. Véletlen tüzet is okozhat. hogy belobbantsa a gyújtóst. A túlélőcsomagunkban lévő nagyítót. A gyújtóst védjük a széltől! Úgy fókuszáljuk a Nap sugarait.legnagyobb hasznát. távcsövet vagy fényképezőgéplencsét is használhatjuk tehát tűz gyújtására. óvatosan fújjuk meg! Lőpor Ha van náíunk fegyver.

hogy csők a lőpor felét használjuk fel. forró szikrák keletkeznek. és szórjuk a lőport a gyűjtésre. amelyek lángra lobbantják a száraz gyújtóst. és lőjük a földbe! A ruhadarab fog füstölögve kilövelni. majd a töltényhüvelyt elzárjuk egy ruhadarabbal (b). Fűrészfogas pengét használva több szikra képződik. A megmaradt lőporral együtt tegyük a gyújtásra. Ha erősen egy acéldarabhoz csapkodjuk.Nyissuk ki a töltényt. majd használjunk kovakövet (aj! Megtehetjük. Kovakő és acél A kovakő a világ számos részén megtalálható. Még hatékonyabb eszköz az oldalán kovával ellátott magnéziumdarab . mint egy egyszerű kés esetén. és a Tűz hamarosan égni kezd.a magnézium ugyanis különösen erősen ég. ezért ilyet is kell a felszerelésbe tennünk. vagy húzkodjuk erősen o fű részt o hozzá tartozó kovakő bordázott . Üssük a pengét a kovának (a). Tárazzuk be a töltényt.

ezeket illesszünk csak egyszerűen a kapcsokhoz! Ha nem találunk vezetéket. Két vezetékre van szükségünk. majd a fűrészt használva szikráztassuk! Akkumulátoros tűzgyújtás A jármű akkumulátorából származó szikra segítségével is gyújthatunk tüzet (az elemlámpa és a rádió elemei is elegendő áramot biztosíthatnak). helyettesítsük villáskulccsal vagy más fémeszközzel! Az akkumulátort először vegyük ki a járműből (hacsak nem elég hosszú a vezeték)! . hogy a szikrák ráessenek! A magnéziumból először reszeljünk forgácsokat a gyújtásra (c).felületén (b) a gyújtáshoz olyan közel.

A keményfa orsó lágy fán forgatva először finom faforgács gyújtóst hoz létre. fejtsünk ki még nagyobb nyomást. tartsuk a támasztékot a tetején. majd vájjunk alá egy üreget. Vágjunk kis lyukat a deszka közelebbi végére. amellyel megtámaszthatjuk az orsót. madzag vagy cipőfűző legyen! Szükségünk lesz még egy üreges kő. vagy egy kis edényre. és lefelé ható nyomást fejthetünk ki. Amint elkezdi fúrni a fát. a fenyő és a bambusz tipikus lágyfa.vagy fadarabra. pl. Az íjhúrt tekerjük egyszer körbe az orsón! Tegyük az orsót a lyukba. A legjobb gyújtóst úgy készíthetjük .ennek a gyújtásra kell érkeznie. Az orsó így forogni kezd. növeljük a sebességet! Amikor elér az üregig. a húr anyaga pedig nyers bőr. miközben a másik kezünkkel az íjat előre-hátra mozgatjuk. szikra pattan ki . viszont nagy gyakorlatot igényel. majd enyhén üssünk rá. mogyorófából vagy bambuszból készítsük. hogy egy kis ruhadarabra kevésbenzint csöpögtetünk (a benzingőz a szikrától lángra lobbanj. a kőris és a bükk pedig keményfa. a tölgy. Tűzgyújtó íj Egyszerű tűzgyújtási módszer. Mindkét fafajtát ki kell szárítani. majd hőt fejleszt A balsafa. amelybe a gyújtóst tesszük! Formázzuk az orsót arányosra és simára! Az íjat hajlékony ágból. és forgassuk erősebben! .A két vezeték szabad végei: lassan közelítsük egymáshoz! Még mielőtt érintkeznének.

miközben másik kezünkkel forgatjuk az orsót! Az ijat egyenletes ütemben mozgassuk! A tüzcsiholásos módszernél használt alapdeszkába vágott.Az ij mozgatását addig folytassuk. Valakú bemetszés alkalmazása szintén javasolt . amely . a cigarettaként izzó begy róhulfik a gyújtásra.ióngbo borul. ameddig csak lehet! Ha jói csináljuk. Az orsót tartsuk egyenesen és biztosan! Könnyebb a művelet.miután óvatoson rá fújtunk . és az orsót tartó kezünket hozzószoritjuk. ha egyik lábunkkal c deszkára lépünk.

így felgyorsítjuk a gyújtás fel hevü lését. A kemény fa deszkába vágjunk V alakú bemetszést! Ez tartja a gyújtást és nem zárja ki o levegőt sem. hogy meggyu/iadjon a körülötte lévő gyújtás! Ha az orsó üregébe teszünk egy csipetnyi homokot. . lágyabb. puhább belü fát! Forgassuk az orsót tenyerünk között: minden egyes forgatáskor a deszka lyukában egyre mélyebbre nyomjuki Ha a súrlódás miatt az orsó hegye vörösesen kezd izzani.Tüzcsiholás A tűzgyújtó íjas módszer egyik változata. amely különösen a kevésbé nedves és esőben szegény. növelhetjük a súrlódást. száraz területeken hasznos (ahol minden „gyújtósnak valóan" száraz). fújjunk rá óvatosan. A közelébe készítsünk kis lyukat! Orsóként használjunk üreges.

ezért ügyeljünk rá. A tabletta összetevői valószínűleg fel vannak tüntetve a csomagoláson.a már felsorolt tűzcsiholási módok bármelyikénél . hétköznapi vegyszer. Óvatosan keverjük őket. amely később lángra is lobban.~ ^ -W~~— ^ Vegyszeres tűzgyújtás A túlélő csomagjai közt nagy valószínűséggel nincs teljes kémiai eszköztár. van ugyanakkor néhány elterjedt. A következő keverékek mind lángra lob-banthatóak. azaz „gyaluljuk"! így először gyújtóst kapunk. . illetve öntözőkannát tettek rá!) A kálium-klorát és a cukor 3:1 arányú keveréke hevesen égő anyag. hogy mennyi idő alatt gyullad meg... amelyet felhasználva könnyen tüzet gyújthatunk. Kálium-klorát és cukor 3:1 arányú keveréke. hogy ne rázódjon fel és ne dőljön ki! (A kemény talajra kiömlött gyomirtó egyes esetekben már attól is meggyulladt. orsó alatti mélyedés elkészítése szintén javasolt.. vagy . majd mozgassuk benne erősen fel-le egy keményfa bot hegyét. Tűzgyalu Ez a tűzgyújtási módszer szintén a súrlódás elvén működik. hogy működik-e! Túlélőcsomagunk szintén tartalmaz kálium-permanganátot. lángra lobban. hogy ráléptek. és próbáljuk ki. .a súrlódási pont aiá tesszük őket. . ezért tartsuk őket szárazon! FIGYELEM! Körültekintően kezeljük ezeket a kémiai anyagokat .. A kálium-permanganát és a cukor 9:1 arányú keveréke kevésbé érzékeny: a hőmérséklet játssza a döntő szerepet abban. Vágjunk a puha deszkába egyenes mélyedést.különösen a nátrium-klorátot.A tűzgyújtó íjnál bemutatott. amely az ütődéstől is lángra lobbanhat. ne érintkezzenek semmilyen fémtárggyal! Mindegyik alább felsorolt vegyszer reagál a nedvességre. amelyet néhány csepp kénsav rácseoegtetésével is lángra lobbanthatunk. Ha glicerint adunk hozzá. ha kövek között dörzsöljük.Némelyik toroktabletta tartalmaz kálium-permanganátot. Morzsoljunk össze egyet. Az autó akkumulátorában kénsav található.

hogy felfelé és ne o szemünkbe szálljon o füst! Hővisszaverö segítségével irányítsuk a hot az olvöheiyre is! A gyokorlotlonok általában közvetlenül egy fotönk vagy szikla mellé raknak tüzet. A TŰZ FAJTÁI Akármilyen gyorsan is szeretnénk tüzet gyújtani. de készítsünk mellé hővisszaverőt! A tűzhöz közel helyezett. hogy az előbbi visszaverje o hőt és melegítse a hetunkot! Helyezzünk ki hővisz-szoveröt is! . és eközben válasszuk ki a legjobb helyszínt és tűzfajtát! Meleget adó tűz Az egyszerű. de o meleg áramlót révén (ehetővé teszi. és a széliránytól függetlenül egészen biztos.- A glicerin a fagyálló folyadékok egyik összetevője. beülhetünk ugyan közéjük. viszont sok tüzelőanyagot igényelnek. de mi ne ezt tegyük! Távolabb lobbontsunk tüzet. szabadban gyújtott tűz csak a felé néző feiületeket melegíti fel. Csak egy tüzet rakjunk. előtte mindenképpen gyűjt-sünk elegendő tüzelőanyagot és gyújtóst. majd a szikla és a tűz közé üljünk. A nátrium-klorátot gyomirtó szernek használják. megfelelő hö-visszaveró nem csők visszaveri rönk a hőt. Ha két tüzet rakunk. hogy belep minket a füst.

A kigyó fészek bejáratának szeles környezetben a hátszél irányába kell esnie! . Szilárd földoldalba vájjunk egy kb. és alakítsunk ki vele kéményt! Az üregbe hullott földet távolítsuk el! Rakjunk tüzet az üregben! Alkalmas a hulladékégetésre. amely megfelelő huzatot teremt. szinte minden elég rajta.Ha nem találunk kész hővisszoverőt. készítsünk magunk! A másodikat a tűz másik oldalára építsük . és ha egyszer meggyulladt. de húst és halat tartósító füstöt is gerjeszthetünk vele. hogy minél több hőt verjen vissza ránk! Kígyófészek Védett tűz. 45 cm mély üreget! Felülről szúrjunk egy botot az üregbe.

főzésre alkalmas tűzfajtákkal fűthetünk is. mégis megéri. egyik oldalára pedig készítsünk alagutat. Ássunk egy 24 cm mély. kör alakú gödröt. teteje pedig alkalmas a főzésre. Megépítése nagy erőfeszítést igényel. Yukon-kemence Ha ez a tűz egyszer meggyullad. amely a gödörbe vezet! Rakjuk körbe kövekkel a gödör külső szélét. szinte bármit eléget.Főzésre alkalmas tűz Az itt felsorolt. és az alagutat áthidalva alakítsunk ki . mert az egész építmény hőt termel.

A kőréteg még azután is forró marad. Ezután a tüzelőanyagot a kéményen keresztül tegyük a tűzre. mielőtt a rendszernek tisztításra lenne szüksége. amelynek mélysége az alulra rakott kőréteget leszámítva 30 cm legyen! A kövek tetején rakjunk tüzet. Először az ciogútban rakjunk tüzet. a kémény pedig kiváló huzatot biztosít.egy fokozatosan befelé ívelő tölcsért! Úgy fejezzük be azonban. hogy a tűz kialudt. Ároktűz A tüzet úgy védjük a széltől. grillezésre. így kiválóan alkalmas pl. és sokáig fog égni. hogy a felső ive kifelé szélesedjen! A kövek közti réseket földdel tömjük be! A tűz védve lesz. nyomjuk be a kémény alá. és ho már ég. hogy a földfelszín alá rakjuk. A parázs fölé helyezett boton kiválóan tudunk húst sütni . az égés mértékét pedig a térő kinyitásával vagy bezárásával szabályozzuk! Ez a tűz nagyon kevés hamut termel. Ássunk egy 30 x 90 cm nagyságú árkot.

vágjunk lyukakat a tetejére is. hogy többen is köré tudnak gyűlni. teteje pedig alkalmas a főzésre.Csavargókályha Ez a kályha annyi hőt termel. Elkészítéséhez egy 18-20 literes olajoshordóhoz hasonló tárgyra lesz szükségünk. hogy a nyíláson keresztül táplálni tudjuk a tüzet! Ha csak fűtésre akarjuk használni. ha viszont nem akarjuk hogy a . A levegő bejutása érdekében üssünk lyukakat a hordó fenekére és oldalainak aljára f Az egyik oldalon vágjunk ki egy 5 cm bosszú darabot.

főzzük meg. szag és látvány szempontjából étvágygerjesz-tőbbé teszi az ételt) megpuhítja a húsban lévő izomrostokat. tűzre már később se számíthatunk Nem a legmegbízhatóbb tűzgyújtási módszer. amelyeket korábban nem is tekintettünk ételnek.ha tápértékét vesztünk is vele .-ÉTELKÉSZÍTÉS Ha az ételt megfőzzük. Ilyet magunk is létrehozhatunk egy lenolajba áztatott pamutdarabon. könnyebben emészthetővé teszi a fehérjét. A zöldség megfőzésével megsemmisül a C-vitamin-tartalom. annál nagyobb a veszteség). A disznó különösen sok férget és mételyt tartalmaz. a lárva vagy a patkány megfőzve viszont már nem is tűnik olyan borzalmasnak. a hús megsütésével elveszik a rendkívül fontos zsírtartalom. és a főzéssel a baktériumokat és az élősködőket akarjuk elpusztítani vagy semlegesíteni. Ez alól kivételt képez.. káros anyagaikat mindig főzéssel kell előbb semlegesítenünk! Az adott helyzet határozza meg.füst a tetőn keresztül kiáramoljon. veszít a tápértékéből (minél nagyobb hőmérsékleten főzzük. és a meleg étel a legjobb hangulatjavító. Fontos. ezért semmit ne főzzünk hosszabb ideig annál.elpusztítja az esetleges baktériumokat és élősködőket. nedves szénahalmon. vagy ha bőséges mennyiségben. és . . Ha a talajon dús az aljnövényzet. ha az élelmet gyanúsnak találjuk. az állati táplálék nagyobb valószínűséggel tartalmaz élősködőket. A főzés (amellett. Az alapos főzés . Ha néhány órán belül nem lobban lángra. ugyanakkor hozzászoktunk a főtt étel fogyasztásához. hogy főzzünk-e vagy sem..elpusztítja ezeket Némelyik ételt sohasem szabad nyersen fogyasztanunk (pl. a lyukakat inkább az egyik oldal felső részére készítsük! Az egész hordót kövekre állítsuk hogy alulról elegendő levegő jusson bele! ‘— SPONTÁN ÉGÉS A tűz időnként magától is meggyullad az összetömörödött.ami a legfontosabb . hogy a tűz fajtája. ha a levegő meleg és száraz. hogy íz. amelyről tudnunk kell. hogy ízletesebb legyen! Az elkészítési módok váltogatásával elűzhetjük az egyhangúságot! Az elkészítés módját az alapanyag és a rendelkezésre álló (vagy elkészíthető) felszerelés határozza meg. A béka. de kis választékban áll élelem a rendelkezésünkre. A döntő szerepet azonban a hőmérséklet játsza.-^. amennyi az ízletesség eléréséhez szükséges. az edénytartó és az elkészítési mód passzoljon . inkább egy kockázati tényező. hogy olyan dolgokat együnk meg nyersen. a csalánt és több más növényt). Hatalmas önfegyelmet igényel. Ha valamit képtelenek vagyunk nyersen elfogyasztani.

hogy tönkremenjen az étel! Ha meggyulladt a tűz. amellyel pontosan szabályozhatjuk a főzés idejét [lásdHasznos „konyhai" eszközök)! A lyukas edényeket megjavíthatjuk kis fadugót kalapálva a résekbe . vagy lógassuk le az edénytartóról. illetve forró hamun végezzük! NE FELEDJÜK: főzés közben soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül . A tartókat készíthetjük nyírfakéregből is arra viszont ügyeljünk. döntsük a tűz fölé. feltéve hogy az összes levet és szilárd élelmet elfogyasztjuk. hogy kialudjanak a lángok. A konzerv. A tűz lángját használjuk vízforralásra. és a főzést a parázson. edényre van szükségünk. Ha nincs fémedényünk. kitágul. és támasszuk ki egy földbe szúrtr villás végű bottal! Bár a forralás elpusztítja az étel néhány összetevőjét.és a fémdobozok erre kiválóan alkalmasak.ha nedvesség éri a fát. hogy ne száradjanak ki! Ha bombuszágbon szeretnénk főzni. de számos más felhasználási lehetőségét is fel fogjuk fedezni (pl. hiszen ha kiborul. hogy az edény bizonytalanul billegjen a tűzön. vagy lógassuk a tűz fölé! Forralás Ahhoz.nem kockáztathatjuk meg. Helyezzük az edényt stabil kövekre. Készítsünk az edényre fogantyút. vastag bambuszdarabban is tárolhatjuk a folyadékot. de használhatunk edényfogót is.egymáshoz. A főzés alacsony hőfokot igényel. sebfertőtlenítés. valamit mindig forraljunk rajta (hacsak nem vagyunk híján a víznek). Ha kiöntjük a . elolthatja a tüzet. hiszen a forró víz valódi kincs: a meleg italok mindig jó kedvre derítik az embert. és megakadályozza a szivárgást. hogy forrásban lévő vízben főzhessünk. és még a tartalma is megsemmisül. utána hagyjuk. szárnyasok tollfosztása)! Ne hagyjuk. megtartja annak természetes szaftját és az összes zsírt.

vagy ennél kevesebb idő alatt fejti ki hatását] Ha nem jelentkezett semmilyen kellemetlenség. (Arra az esetre. a belseje viszont sületlen marad. Ezzel a módszerrel rendkívül ízletes étel készíthető. A húst rendszeresen öntözzük meg a tálcában összegyűlt zsírral! Nagy tűzön sütve a lángok megsütik és elzárják a hús külső rétegét. Vágjuk a húsdarabokat 2. mindenképpen ki kell öntenünk. Legegyszerűbb módja. A félig megfőzött. de más módszerekkel elkészíteni kívánt zöldség főzési ideje lényegesen rövidebb. figyeljük.) Perzselve sütés A perzselve sült hús saját zsírjában készül el. már neki is láthatunk a lakomának. . Ha kétségbeesetten kutatunk élelem után. 30 perc forralás után ehetjük meg. és nem pusztulnak el a benne lévő káros baktériumok sem. az állat hagyta húst felvágva. és a tűz forró parazsa fölé vagy a nem túl magasan lángoló tűz mellé tesszük. A forralás révén a kemény. Az ételt lassan perzselve készítsük el. A húst forgatva a forró zsír az étel felszínén folyamatosan mozog. hogy a húst nyársra húzzuk. hogy nem jelentkeznek-e kellemetlen tünetek . Elpusztítja a férgeket és mételyeket. legalább fél órán át forraljuk őket! Először csak keveset együnk. a még rothadásnak nem indult állat nagy izmos részeinek elfogyasztását is megkockáztathatjuk.forraláshoz használt vizet. értékes tápanyagokat vesztünk. van azonban két hátránya. A hús belsejét süthetjük tovább azután is. majd várjunk egy félórát. lásd Hangi-módszer. ha nem áll rendelkezésünkre tűzálló anyag a víz forralásához.5 cm-es kockákra. hogy a külső részt levágtuk. hacsak nem helyezünk a nyárs alá tálcát. Ha elijesztünk egy táplálkozó állatot a zsákmányától. majd nagy lángon. Az értékes zsírt elveszítjük. de még a romlott húst is fogyasztásra alkalmassá teheti. Ha viszont a vízzel mérgező anyagokat forraltunk ki a táplálékból. rágós gyökerek és az öreg állatok húsa puhábbá.a legtöbb méreg ennyi. fogyaszthatóbbá válik.

a kövekre helyezhetünk. értékes zsírt fel tudjuk fogni egy tálcában! Grillezés Grillezéssel nagy mennyiségű húst tudunk rövid idő alatt elkészíteni. Grillező felületként használhatjuk a tűz melletti forró köveket. dróthálóra).A tűz ne pont o hús alatt legyen. Ezt a módszert csak akkor alkalmazzuk. szükségünk van azonban egy alátétre (pl. amelyet a parázs fölé. hanem kicsit arrébb. ha nagy meny-nyiségü étel áll rendelkezésünkre. mivel így a hús szinte összes zsírja megsemmisül. hogy az ételből lecsöpögő. vagy támasszunk botra tűzött ételt a kövekre! .

Ha a doboz fedele csuklópántos és kilincs is van rajta (amelyet fogantyúként használhatunk). minden bizonnyal könnyebb lesz lefelé kinyitni. hogy ne nyíljon ki. Növényi gyökerek elkészítésére is kiváló. hosszú ideig sütött hús sokkal puhább lesz. és így tesszük az izzó parázs fölé.az állandó hőmérsékleten. rágós húsok elkészítésére . Kiváló módszer a kemény. de a szorosan záró ajtó sem kedvező. hogy az ételt a tűz fölött tartsa! Húst és növényeket úgy is gridezhetünk. de .a sütés idejére . tökéletes asztallapot kapunk. hogy oldalra nyíljon! Ha viszont nincs kilincse.vagy egyéb dobozunk. valójában megpároljuk. de ha van elég időnk és nyersanyagunk. A katonák túlélési helyzetben erre a célra a lőszeres ládát használták.Ha nincs nálunk drótháló. ugyanis a doboz belsejében veszélyes nyomás alakulhat ki. Ha nincs semmiféle konzerv. ez az ételkészítés talán legjobb módja. A húst edényben süssük és a kifolyó zsírral öntözzük. Ha a húst egy kevés vizet tartalmazó edénybe tesszük és így sütjük meg a sütőben. vagy tegyünk egy hosszú rudat villás végű tóm osztó botra. Kilincs hiányában is sokféleképpen kitámaszthatjuk. de használat előtt tisztítsuk meg! Hagyjunk rajta kisméretű. Ha követ vagy más olyan támasztékot teszünk elé.zárható nyílást! . vagy csak rögtönzött csuklópántokat tettünk rá. felállíthatjuk úgy. Sütés A sütéshez szükségünk van egy sütőre (kemencére). amelyre rá tudjuk támasztani a fedelet. Az sütőben egyszerre több dolgot készítsünk! Fémdoboz sütéshez Egy nagy konzervdoboz vagy csukható fedelű fémdoboz kiválóan alkalmas rögtönzött sütőnek. hogy mindkét oldalon villás botok tartotta rúdra tűzzük ez ételt. készítsünk nagyon friss ágokból rácsot. készítsünk az indiai agyagkemencéhez hasonló agyagkupolát! Felhevítéséhez rakjunk tüzet a belsejében.

hogy hátra tudjon áramolni a hö és a füst! Bot segítségével készítsünk felülről kéménylyukat. mögötte viszont hagyjunk helyet. Kiváló módja a hal és a friss zöldségfélék elkészítésének. Az alapanyagot lógassuk a forrásban lévő víz gőze fölé! Egyszerű porolót úgy készíthetünk. de any-nyiro szorosan ne. vagy valamit teszünk a nagyobb doboz aljára. hogy a belső doboz o víz fölött legyen.A konzervdobozt állítsuk kövekre. ho konzervdobozba lyukokot vágunk. zöld levelek nagyon kevés főzést igényelnek. Fedjük le a kü!sö doboz tetejét a gőz megóvása miatt. ezért megtartja a tápértékét. amely a hátul lévő üreghez vezet! Párolás A párolással nem főzzük túl az ételt. ha agyagot használunk).. A friss. hogy teljesen zárva legyen. különben robbanást okozó nyomás keletkezhet! . hogy tüzet gyújthassunk alatta! Hátuljához. majd egy nagyobb dobozba függesztjük. oldalaihoz és tetejére tegyünk köveket és földet [o legjobb.

ha van zsírunk és megfelelő edényünk. ha egyébként van edényünk. amelynek olajtartalma nem veszik el teljesen még a sütés befejezése előtt (a banánlevelek pl. amely őzért ohhoz elég nagy legyen. A leveleket próbáljuk ki. Vágjunk az egyes részek közé viszonylag kis lyukat. amellyel o felső részen elkészíthetjük oz ételt. Bizonyos vidékeken találhatunk olyan levelet. Miután az ételt agyagba tekertük. Bármilyen behajlítható vagy enyhén peremes fémlap megteszi. ezáltal maga az étel nem . és csak parázs. ne lángok fölött süssünk velük! Agyagban főzés Az étel agyagba csomagolásának módszere nem igényel semmiféle eszközt de még akkor is ízletes különlegességet készíthetünk így. mielőtt rájuk tennénk az értékes élelmet.A bambusz rekeszes szerkezete miatt szintén kiváló párolóeszköz. Zsírban sütés A zsírban sült ételekkel nagyszerűen színesíthetjük étrendünket . tegyük a parázsra! A hő az ételt védő agyagra sugárzik. kiváló felületet nyújtanak a tojássütéshez). hogy az alsó rész meg tudjon telni gőzzel! A tetejére tegyünk fedelet (ne túl szoroson)! Az oisó részben forró vízből gőz keletkezik.

mert ezek hő hatására felrobbanhatnak. Távolítsuk el az izzó parazsat és hamut. Ne használjunk puha. Szükségünk lesz aprófára. Fektessünk facsemetéket a gödör . illetve a hagyományos maori és dél-csendes-óceáni módszerekhez hasonlóan forró köveket kell használnunk.perzselődík meg és nem ég el. míg végül minden belezuhan a gödörbe. farönkökre és kb. Az állatot tisztítsuk meg és belezzük ki. /Íssuat/c egy lekerekített oldalú. nagyobb madaraknál viszont a toll szigetel. amivel nagy mennyiségű fontos tápanyagot veszítünk. Ha a gumós növényeket ezzel a módszerrel készítjük el. és a tetejükre rakjunk köveket! Amikor meggyújtjuk az aprófát.középen a hús. lyukacsos vagy rétegzett köveket. Az egyesült államokbeli kagylósütéshez. ökölnyi méretű. benne maradnak pl. a gerendák is égni kezdenek. a sündisznó tüskéi vagy a hal pikkelyei is. hogy a hús nem sül át kellően. a szélen pedig a növények legyenek! Üres helyet kell kialakítanunk az étel és a később rápakolt föld között. ovális alakú lyukat és az aljára tegyünk aprófát! A lyuk fölé fektessünk fagerendákatr majd derékszögben helyezzünk rójuk újabb réteg gerendát! A gerendák közé tegyünk köveketI Készítsünk további 5-6 réteget váltakozó irányban elhelyezett gerendákból. 45-60 cm mélységű. kerek kövekre és sziklákra. más előkészítés nem is szükséges: ha az agyagot leszedjük az ételről. majd helyezzük az ételt a kövek tetejére . Kis madaraknál az agyag elvégzi helyettünk a toll-fosztás feladatát. Hangi-módszer Az edény nélküli főzés másik módja. felforró-sítva a felettük lévő köveket. és elképzelhető. az agyag leszedi azok bőrét.

az edény pedig nem fog megégni. Másfél óra múlva távolítsuk el a fedőréteget. másfél órát igényel. HASZNOS „KONYHAI” ESZKÖZÖK FOGÓESZKÖZ . használjuk a hangitl Bármit felhasználhatunk. majd a hő megtartása érdekében fedjük be az egészet a kiásott földdel! Az üreg így kuktaként működik.fölé. Az edényt zárjuk le. leveleket stb. és már kész is az étel! Víz forralása hangiban Ha nincs olyan edényünk.. tegyünk a tetejére zsákvásznat. amelyben vizet tudnánk forralni. hogy semmi se lötyöghessen ki belőle.ha nem olvad el (így kizárhatjuk a műanyagot. más vízálló anyagoknak viszont hasznát vehetjük). amibe összegyűjtöttük a vizet . A víz felforralása kb.

forró kövek és izzó fadarabok megfogására használjuk. nehogy tüzet fogjon! Támasszunk rá egy hosszabb botot úgy hogy egyik vége a tűz fölé lógjon! A bot alsó végét szúrjuk a földbe. FAZEKTARTO RÚD Ha a tűz fölé keresztben elhelyezett rúdnál (a) változatosabb módszerre vágyunk. erősebben tudunk majd az eszközzel szorítani. hogy az ágak széttartsanak egymástól. és kössük össze őket úgy. Edények . és tegyünk rá nehéz köveket. szúrjunk a főidbe egy villás végű botot a tűzrakástól kellő távolságra. nehogy felcsapódjon! A bot végéhez közel vágjunk bemetszést. hogy szobád végeiknél széthajoljanak! A két ág összekötő tt része közé tehetünk egy vékony fadarabot is.Keressünk két görbülő ágat. hogy ne csússzon le róla oz edény vagy kössünk rá egy erős kampót (az utóbbi biztonságosabb)! . Ha az egyik ág vége villás.

hogy mennyi idő alatt készül el az étel. beállíthatjuk az edényt pontos helyét a lángok fölött. rajta hússal és zöldséggel! LENGO EDENYTARTO Két villás bot és egy földbe szúrt. Az ágakat úgy kössük össze . A karos alátámasztás megtartja a beállított magasságot.masztófa szükséges hozzá. Hosszabb támasztófávaí a főzési magasságot is szabályozhatjuk. ha pedig az ágat oldalirányba mozgatjuk. stabil tó. VÁLTOZTATHATÓ MAGASSAGÚ EDENY-TARTÓ KAMPÓ A tűz és oz élelem közti távolság befolyásolja. ezért készítsük .Készítsünk két vagy három tűz fölé hajló botot. hogy villás részük a támasztófára ellentétesen illeszkedjen.

hátha már korhadó fát rejt! . erős fadarabot. és szabályozni tudjuk a főzést! Vágjunk le egy alacsony fáról vagy bokorról egy több ágból álló.el ezt az eszközt. majd vágjuk az ógokat 10-12 cm-es hosz-szúságúra! Távolítsuk el a kérget is.

BAMBUSZCSÉSZE Vágjunk le egy darab bambuszt úgy hogy oz alsó vége pontosan az egyik csomó alatt. a felső vége pedig a következő csomó alatt legyen! Csiszoljuk le a széleit a szálkák miatt! KANÁL Keressünk egy lapos fadarabot. majd késünk hegyével rajzoljuk rá a kanál fejének alakját! Ezután faragjuk ki a kívánt formát! Ne kapkodjunk. azzal csak elrontjuk a munkát. A késsel soha ne magunk vagy a kezünk felé vágjunk! .

elveszítjük a tartalmát. amelynek alapja az előzőénél nagyobb! Ezt használhatjuk az első tároló fedeleként is. hogy ne nyíljon szét! Ideiglenes dobozt a felső sarkokat hasított peckekkel összetűzve is készíthetünk . Készítsünk egy másik dobozt.ha viszont az edény hirtelen szétnyílik. .NYÍRFAKÉREG DOBOZ Készítsünk tórolódobozt vagy forraláshoz használható ideiglenes főzőedényt a nyír-fakéreg belső rétegéből! Varrjuk vagy kössük össze kérget a tetejéhez közel.

ahol híján vagyunk a tápláléknak). pl. vagy tároljuk jól záró edényben (pl. Az étel tartósítása Ha nem áll korlátlan mennyiségű élelem a rendelkezésünkre (vagy valószínűsíthető. Az étel megromlását okozó mikroorganizmusok . hogy a tartalékaink biztonságban legyenek. ha az élelmet légmentesen elzárjuk (de a puha gyümölcsöket enélkül is érdemes cukorban tartósítani).Ha behajtunk egy kör alakú lapot. fontos gondoskodnunk róla.pl. sóban pácolás. füstölés. hogy előfordulása évszakonként változó). A legtöbbet alkalmazott eljárások: szárítás. ha van megfelelő felszerelésünk az elkészítéséhez. túlzott hőnek vagy nedvességnek. a penészfélék -meleg. ha az ételt hideg helyeken. kúp alakú poharat (felakasztva főzőedényt) kapunk. . Az alkohol is kiváló tartósítószer lehet. A romlást késleltethetjük. Cukorral hosszan tartósítani csak akkor tudunk. vízálló csomagolásba. ecetben elrakás.1 junk el kellő elővigyázatossággal az étel tárolása terén is! Ne tegyük ki az élelmet közvetlen napfénynek. Hosszú távra tartósítani csak bonyolultabb módszerekkel tudunk. barlangban vagy vízközeiben tároljuk. ahol a dögevő állatok megdézsmálhatják! Lehetőség szerint tegyük az ételt légmentesen záródó. jár. nedves környezetben élnek. és ne rakjuk olyan helyre. nyírfakéreg dobozban). ez azonban csak rövid időre kínál megoldást. f NE FELEDJÜK: Ha az értékes élelem tartósítására időt és energiát fordítunk (külö-I nősen az olyan területeken.

Az így konzervált húst hűvös. a legtöbb éghajlaton mégis jobb. a tengeri madarak és az egyéb magas zsírtartalmú állatok húsa tartósítható a legnehezebben. hogy minden rendben van-e a tartalékainkkal! Szárítás A nap és a szárazság egyaránt kiszárítja az élelmet. A sertéshús. és sót dörzsölünk a húsba.olyan. mintha belakkoznánk. A füstölést leghatékonyabban húsfüstölőben vagy füstölő tipiben végezhetjük. A belseje száraz lesz (így nem tud víz kicsapódni).hogy elkerüljük az ízek keveredését különítsük el azokat! Rendszeresen ellenőrizzük. ha a szárítást tűz fölött végezzük. jól szellőző helyen tároljukl Füstölés A füstölés nemcsak vízteleníti a húst. A só kiváló szárítóanyag. FÜSTÖLŐ TIPI .Ha többféle élelmet is tárolunk. olyan azonban alig akad. ha levágjuk a zsír nagy részét. a lúd. A nedvesség elvesztésével csökken az étel mérete és súlya. külseje pedig el van zárva a baktériumok elől. de bevonja védőréteggel is . amelyik 5 százalékos nedvességtartalmú ételen élne (ez egyébként a férgek számára is kevésbé vonzó). A legjobb. címkézzük meg és . Rengeteg penészféle képes megélni 16 százaléknál alacsonyabb nedvességtartalom mellett. tápértéke pedig koncentrálódik.

majd rögzítsünk rá . Formázzunk tartóoszlopokból négyszögletes keretet (a). majd kössük össze végeiket! Építsünk c botok közé vízszintes felületet.Szúrjunk hórom botot a föfc/be háromszög dókban. és gyújtsunk alatta tüzet! Húsfüstölő A tipi egyik változata.

a szegfűbors levelei különösen jellegzetesek. Ellenőrizzük. Így táplálni is tudjuk a tüzet.különösen a tölgy .levelei kiválóak. hogy a keretre tudjuk rakni azokat. ha a tipit a kémény fölé állírjuk. Ezt egy föld pad üregében tüzet rakva előzhetjük meg (lásd Kigyófészek a Tűz fejezetben). mintha közvetlen alulról érkezne: o hús lassabban szárad. hagy az egész szerkezet kigyullad. készítsünk elő faágakat és gyepet. Ez a füst hidegebb is lesz. szélességük azonban ne haladja meg a 2f 5 cm-t. majd tegyük a leveleket a parázsra! Az egész szerkezetre terítsünk egy ruhadarabot. vastagságuk a 6 mm-t! Égessük a tüzet. elzán/a a füstölőt! Tartsuk a szerkezetet 18 órán keresztül lezárva. hogy van-e még lángja a tűznek. hogy a füst ne tudjon kijutni! Ha nincs megfelelő anyagunk erre a célra. kerüljük viszont a magyalt és az egyéb mérgező leveleket. hogy semennyi vagy csak minimális mennyiségű füst illanjon el! Ha a füstölő tipi parazsa lángra kap. hogy megfőne. fennáll c veszély. és anélkül képződik rajta védőréteg. könnyen lángba boruló tűlevelűeket! Füvet ne használjunk! Némelyik levél egyedi ízt kölcsönöz a húsnak. hogy izzó parázshalom keletkezzen! Tartsunk készenlétben egy zöld levelekből álló halmot! A keményfák . akárcsak a tipinélJ A tüzet a vízszintes felület alá rakjuk! A húst a tipi mindkét változata esetén vékony. a halat pedig belezzük és szálkázzuk ki! A csíkok bármilyen hosszúak lehetnek. és nagyobb füstöt tudunk létrehozni. Biltong . ügyelve rá. valamint a gyantatartalmú.keresztben léceket . zsírmentes csíkokra vágjuk.ezek fogják tartani a füstölt ételeket.

majd akasszuk ki őket a napra! Ügyeljünk rá. A füstöléshez hasonlóan vágjuk a húst csíkokra. 7. A „biltong" a dél-afrikai neve. hogy minden oldaluk alaposan kiszáradjon. védjük az esőtől! A csíkokat szükség esetén forgassuk meg. napsütötte kövekre. Vágjuk be a belső húsrétege:. ha a füstölés nem megoldható. de egy észak-amerikai indiántörzs (chorqui) után „jerky’'-nek is hívják az Egyesült Államokban. hogy ne rakjanak petéket a húsba! HAL SZÁRÍTÁSA A halat biltongként tartósítsuk! Vágjuk le az állat kjét és a farka t. A húst aprítsuk fel. hogy gyorsabbon száradjon! Az apró. Ezalatt tartsuk szárazon.Napon szárított étel. a fej és a farok meghagyásával belezzük ki és tisztítjuk meg. hogy az ételt ne érjék el az állatok . majd belezzük ki! Nyissuk szét! Távolítsuk ei a gerince t majd terítsük a húst meleg.5 cm-nél kisebb halakat nem kell kibelezni.legyenek a földtől legalább 2-3 m magasan! A hús megszáradásához két hétre van szükség. hogy felforrna! Öntsük a zsírt a felaprított . ezért csak akkor készítsünk ilyet. A C-vitamin kivételével minden alapvető vitamint és ásványi anyag megtalálható benne. A halat füstölhetjük is.tartsuk távol a legyeket. és . ha úgy döntünk. Ehhez fel kell nyitnunk. ha a gerinc. majd zúzzuk porrá! Az állati zsírt olvasszuk fel alacsony tűzön anélkül.legalábbis kezdetben . hogy ideje biztonságos helyre menni. A fejénél fogva akasszuk fel! Húspor (pemmikán) Tápláló. Azonos súlyú biltongra és kisütött zsírra van szükségünk. mint a füstölt hús. Nem áll el olyan sokáig. amelyet kiválóan szállíthatunk. felakasztani azonban könnyebb úgy. biltongból készült élelem.

babot és borsót). vagy . Savban és sóoldaíbarc pácolás A hal és a hús ecetben tartósításához használjunk a vad iíme-ból és citromból kinyert citromsavat! Hígítsunk fel kétegységnyi gyümölcslevet egy egységnyi vízzel. szárítva viszont még hosszabb ideig elállnak. hogy a keverék belepje! A magas víztartalmú növényeket nehéz tartósítani. Tegyük a növényt tűzön felmelegedett.ha másképpen akarjuk fogyasztani . gomba és zuzmó A gyümölcsöt és a bogyókat száríthatjuk egészben vagy szeletekben. majd tegyük őket sóoldatba (sós vízbe)! A forralás elpusztítja a meglévő baktériumokat. Ezt tegyük zárt tárolóedénybe és más étellel együtt fogyasszuk! ELKÉSZÍTÉSI JAVASLATOK Hús . aztán forraljuk fel.biltongra. Úgy ellenőrizhetjük a sóoldat erősségét. keverjük össze alaposan. ha ezeket is savban pácoljuk! Ha könnyebben jutunk sóhoz. Héjasok és gabonanövények Meglehetősen sokáig fogyaszthatóak maradnak. mint citromfélékhez.áztassuk néhány órán át vízben. A gyümölcs általában szárazon is fogyasztható. tegyük vízálló táskába I Különösen a hideg éghajlaton áll el sokáig. hogy visszanyerje a nedvességtartalmát! A zuzmókat a megfelelő tároláshoz először egy éjszakára be kell áztatnunk. A legjobb. forraljuk fel a zöldséget.hamar megszáradnak. napon. hogy szorosan egymás mellé rakunk só. a sós lé pedig távol tartja az újabbakat. Burgonya helyett használhatunk olyan kisméretű gyümölcsöt vagy növényi gyökeret is. füstön vagy hő közelében. forró sziklára. lehetőleg légzáró edénybe. és keverjük alaposan össze! Amint a keverék lehűlt. és forraljuk sűrű sziruppá. amíg a burgonya lebegni nem kezd a folyadék felszínén. A gombát adjuk hozzá a leveshez. majd szárítsuk meg őket! A szárított zuzmót aprítsuk porrá. ha nem éri őket nedvesség. hogy addig öntünk a vízbe sót. mert az túl könnyen a felszínre jut)! A só alkalmazásának másik módja. amíg meg nem szárad! Nedvességálló edényben tároljuk! Gyümölcs. és rendszeresen forgassuk. majd áztassuk benne a húst legalább 12 órán át! Ezután tegyük a húst fedett. amely sima vízben nem lebeg (de ne almát. A gombák . majd használat vagy fogyasztás előtt alaposan lemossuk az ételről a sót.különösen a vargányafélék .és zöldségrétegeket (pl. illetve a fazékban készülő ételhez.

Lassú tűzön főzve. HaB Ha édesvízből fogtuk ki. Az agyból (ha nem a nyers bőr tartósítására használjuk). a nyelvet és a fület is. A hal kevés főzést igényel. ha a húst apró kockákra vágjuk és felforraljuk. amelybe összegyűjtöttük. Amikor úgy látjuk. a feketerigó és a papagáj húsa kemény: legjobb. amíg szilárd masszát nem kapunk! Levesek és egyéb fazékban készült ételek dúsítására használjuk! Kolbász Alaposan tisztítsuk meg a beleket és mosás közben fordítsuk ki azokat! Töltsük meg a beleket fele részben hússal. a kiválási folyamat véget ért. A szarvas szintén férges szokott lenni. Nyúzzuk meg a fejet. valószínűleg nem tartalmaz baktériumot. öntsük le a folyadékot! Szárítsuk a megmaradt anyagot a tűzön. szagtalan és nem borítják pettyek vagy kemény darabok. ha szilárd.A legjobb. kérges bőrében készítjük el. a mérgező leveleket viszont kerüljük. A tyúkhúr és az acsalapu kiválóan megfelel erre a célra. A sertéshús különösen a meleg éghajlaton lehet veszélyes: a vaddisznó általában féreggel és májmétellyel fertőzött. fele részben zsírral! Adjunk a keverékhez elegendő vért. Madarak Az összes dögevő madárfélét főzzük meg! Az öreg varjú. Ezután forraljuk fel és főzzük lassú tűzön.töltsük meg a madarat zöldséggel és gyümölccsel! mm A legjobb. beleértve a szemet. ha főzés után fogyasztjuk őket! A fiatal egye-deket meg is süthetjük . hogy összetartsa az összetevőket! Kössük össze a végeket. Tegyük izzó parázsra. kiváló pörkölt készíthető. vegyük ki belőle a húst és főzzük meg! Némelyik kígyó . Először főzzük meg. tartósíthatjuk hideg füstöléssel füstölő tipiben. aztán ízlés szerint süssük ki! A szív félig megfőzve. Vér Hagyjuk abban az edényben. de fedjük le! A vér tetejére tiszta folyadék válik ki. majd megsütve a legjobb. amíg meg nem puhull Belső részek A májat nagyon körültekintően vizsgáljuk át! Akkor fogyasztható. ha kibelezzük. kémény fölött. és főzzük meg a kolbászt! Ha már megfőztük. A kivételesen kemény húst helyezzük 24 órára a citromfélékből nyert savba! így pácolva puhább lesz. és forgassuk folyamatosan! Ha a bőr leválik. vagy levelekbe csavarva és izzó parázsra téve a legjobb. majd lassú tűzön forraljuk 90 percen keresztüli A koponyáról nyúzzuk le az összes húst. majd durva.

bőrén mérgező váladék található. Ássunk lyukat a homokba. ezért minél hamarabb készítsük el őket! Dobjuk forrásban lévő. sós vízbe. majd főzzük tíz percig! Ha biztosak vagyunk benne. majd fedjük be az üreget nedves hínárral vagy fűvel. majd boton süssük meg! Teknősök A vízi és a szárazföldi teknősbékát egyaránt addig főzzük. illetve hasonló élőlényekből sütéssel ízletes ételt készíthetünk. Tojás A legjobb elkészítési módja a főzés. főzés után nagyobb biztonsággal fogyasztható: könnyen előfordulhat. körültekintéssel járjunk el! Nyúzzuk le a bőrt a békákról (sok kétéltű bőre mérgező). majd üssük rá a tojást! Ha a főtt tojás csibeembriót tartalmaz. majd tegyünk a tűzre köveket! Amint a kövek felforrósodtak. amelyben megfőnek a puhatestűek. hogy friss. ha megfőzzük. hogy megreped! Ne feledjük. hogy a megölt hüllő ehető. és levest vagy egyéb fazékban főzött ételt dúsítunk vele. először egy kihegyezett bot vagy kés nagyon hegyes végével szúrjunk lyukát a tojás egyik végébe. az étikagylóból és más kagylókból. porrá zúzzuk. majd süssük megl Ha forró parázsra helyezzük és lassan készítjük el. de ha nem áll a rendelkezésünkre edény. Rovarok és giliszták A legjobb. vegyük ki. és gyújtsunk mellette tüzet. a fűrészes garnéia stb. ammóniás íztől! Páncélos állatok A rák. végül borítsuk be az egészet 10 cm vastag homokkal! A lyukban rengeteg gőz képződik. A tengerből származó táplálékok gyorsan megromlanak. ha a forró kövön megszárítjuk. hogy a rákfélék ártalmas organizmusokat hordoznak. hogy megszabaduljunk a szalmiákszeszre emlékeztető. rakjuk a tetejükre a kagylókat. míg másoknak méregmirigye van. az olajban gazdag banánlevelek kiváló serpenyőként szolgálnak! Tegyük a levelet forró parázsra. Vágjuk apró kockákra. majd egy éjszakán át áztassuk édesvízben! Főzés közben többször cseréljük a vizet. ezért főzés előtt mindig vágjuk le a kígyó fejét! Ha nem vagyunk biztosak benne. rossz íze lehet. majd felaprítjuk őket egy konzervdobozban! Elviselhetőbb azonban ilyen élelmet fogyasztani. amíg a páncélja le nem válik! Vágjuk fel a húsát és főzzük puhára! Cápahús Ha nem megfelelően készítjük el. . a tengeri rák. az édesvízi rák. tegyük be őket a lyukba. a homár. kevésbé valószínű.

hiszen a külső kéreg 5 cm vastag és kemény.és a kókuszpálma egyaránt felhasználható ilyen célra. Egy szágópálma átlagosan 275 kg szágót terem ez egy embernek egy évre elegendő mennyiség. gyakran és könnyen túlfőzhetjük a zöldségeket! A puha zöldségeket gőz felett óvatosan tovább puhíthatjuk. majd tegyük bele egy földbe ásott lyukba. és hagyjuk megpuhulni! luzmé és m®ha Áztassuk egy éjszakán át tiszta vízben! Adjuk a főtt. de előbb azt is főzzük meg! Öt percig főzzük a gyökeret. majd addig főzzük. a cukor-. A sült gyökér is nagyon ízletes. Vágjuk ki a pálmát a törzs aljánál. A gyökereket mindig főzzük meg. akárcsak a bambusz! Az egyes darabokat edényként használva aprítsuk péppé a szárbelet.napi 1.az ernyő. (A gyantaszerű nedv kinyerésével az Élelem fejezet Fák része foglalkozik . amíg meg nem puhul . mert így a keményebbek is megpuhulnak. hogy megsérüljön a felülete és meginduljon a nedv! A nyél végéből édes lé fog kiáramolni . Formázzunk belőle ragadós gombócokat és főzzük meg őket! Növényi nedv A pálma nedvét a virágzó részekből.nehéz munka. de az ernyő-.5 liter. tejkaramellaszerű anyagot kapunk). takarjuk be parázzsal. aztán gyúrjuk meg egy vízzel teli edényben (a törzs dereka is megfelel). vagy forraljuk fel és hűtsük le (így majdnem tiszta cukorból álló. ha biztosak vagyunk benne. majd szűrjük át egy ruhán! A vízben keményítőben gazdag pép fog leülepedni. a nipa. Főtt. hogy biztonságosan fogyaszthatóak.vigyázzunk. A cukor-.és süssük meg külön! Zöldségek Mossuk meg a növényt tiszta vízben. ne a törzsből vonjuk ki! Vastag. A nedv kinyeréséhez naponta ütögessük és vágjuk a növényt! A folyadékot igyuk meg nyersen. párolt hús esetén a zöldséget azután adjuk hozzá a főzethez. ha a hús már megfőtt és puha! A friss zöldségeket salátaként. nyersen fogyasszuk! Gyökerek Némelyik mérgező. majd szeljük le a végeket pontosan az utolsó virágzó rész alatt! A nagy törzset vágjuk darabokra hosszanti irányban .) Gabonafélék és magok . virágos nyelet válasszunk a törzs csúcsának aljáról! Ütögessük bottal. párolt ételekhez! Szágó A valódi szágó a szágópálmából származik.és az amerikai trópusokon élő káposztapálma szintén megfelel. a halfarok. de a méreg főzés közben megsemmisül.

a nehezebb magok azonban megmaradnak. Egyesíteni kell az egyének tapasztalatait. és süssük meg izzó parázs fölött! Egy másik módszer: készítsünk a tésztából ököl nagyságú golyókat. és egy botot fel-le ütögetiink a belsejében. Szárított mag A héjtól megtisztított magokat szárítsuk forró köveken! A hő anélkül készíti el és szárítja meg a magokat. kavicsmé-retü kő köré azokat! Mielőtt felvennénk a kavicsot. . beletesszük a magokat. A szárított mag (másnéven „pinole") sokáig eláll. és már kész is a lisztl TÁBORSZERVEZÉS Ha többen kerülnek túlélési helyzetbe. hogy megsülnének. ha pedig a mag nagyon puha. lásd Hasznos „konyhai" eszközök). hogy kinyerjük belőlük a keményítőt! Távolítsuk el a rostszálakat. de megfőzhetjük és péppé törhetjük pl. hogy kipattanjon onnan! Csépeljük cséphadaróval. majd tekerjük egy forró. nyaljuk meg az ujjunkat. ha lisztté őröljük! Liszt Lisztet őrölni malom nélkül nem könnyű. Keressünk egy nagy. Használhatjuk a réti komócsin fejecskevirágzatát. bottal vagy kővel.szeles időben . dörzsöljük a kezünk között! Öntsük a magokat lapos edénybe. általában valaki felelős pozícióba kerül: ő irányítja a tábor szervezését és a túlélési terv kidolgozását. vagy az ehető kérgeket is.illetve ha a megmenekülés a közeljövőben nem valószínű .ízletes és tápláló! Száraz formáját nem tudjuk ugyan teljesen megemészteni. A nyersen is fogyasztható növényi részeket merítsük vízbe. majd zúzzuk össze bottal vagy kővel. hogy ki milyen tudással tud hozzájárulni a boldoguláshoz. középen be-mélyedő követ.kialakítható körforgásos rendszerben is.A mag maghéjba van zárva. így ha elég gyorsak vagyunk. ha kemény felületű lapos kövön zúzzuk össze a magokat. a nedvesség miatta kavics nem fog megégetni minket (de használhatunk botot vagy fogót is. de megoldható. hogy üreget vájunk egy csőszerű keményfa darabba. A legjobb. amelyre rá tudjuk tenni a magokat! Körkörös mozdulatokat őröljünk. hagyjuk leülepedni a keményítőt. aztán öntsük le a vizet. majd időnként . Ha a túlélők között nincs eleve hierarchia.dobjuk őket a levegőbe (ez a rostálás)! A maghéjat (pelyva) elfújja a szél. vagy vágjuk vékony csíkokra. tekerjük egy lehántoit zöld botra. a sárkánygyökér (azaz apácakonty) meghámozott gyökerét. Alaposan szárítsuk meg. Hidegen vagy felmelegítve fogyasszuk! Adjuk hozzá a fazékban készülő ételhez. ami nagy csoport esetén . lapítsuk ki. mint a mozsár használatakor! A lisztőrlés másik módja. A liszthez öntsünk kevés vizet. Lisztet nem csak gabonamagból tudunk készíteni. vagy tegyünk belőle egy maroknyit egy bögre forró vízbe . célszerű szervezési bizottságot létrehozni: meghatározott feladatokra és pozíciókra egyéneket kell javasolni és választani. és azonnal meg kell vizsgálni. de megtölti a hasat. és dagasszunk belőle tésztát! Süssük meg sütőben.

Ha elegen vagyunk. Az emberek többnyire változatos ismeretekkel rendelkeznek. hogy megőrizzük egészségünket. a latrinaásás. ezért a lehető legnagyobb higiéniára kell törekednünk. A hulladékot és a latrinát a táboron kívülre helyezzük. amiben a legjobb! Ha valakinek jó adottsága van valamihez. megtervezzük a másnapi feladatokat és új terveket dolgozzunk ki! A zene nagyot segíthet a morál javításán. működtetésére is.köveket vagy egyszerű faragványokat használhatunk bábunak. biztassuk annak fejlesztésére! A betegek és sérültek kapják a legkönnyebb munkát. így csökkenthetjük a legyek elszaporodásának veszélyét. a főzés. Az éjszakák viszont unalmasak és haszontalanok lehetnek. legyen akár hasznos vagy csak szórakoztató! TÁBORI HIGIÉNIA A túlélés egyik fontos feltétele. A tábortűz köré szervezett gyűlés segít rendszert kialakítani. ha felgyógyulásukig a tábor környékén dolgoznak. ezért a tevékenykedés ideje a kora reggel és az éjszaka) a nappalok nagy valószínűséggel munkával telnek. és a legjobb. ha a tudásukra akkora szükség van. Ha nincs nálunk. a vadászat és a csapdaállítás) ellátása beosztást igényel. A rendszeres napi munka javít a hangulaton. hogy a fáradtság miatt gondolni sem tudunk önmagunk regenerálására. táncjáték. legalább kettesével hagyjuk el a tábort! A sivatagot kivéve (ahol a nap legnagyobb részét árnyékban kell tölteni. Ez egyaránt vonatkozik saját testünkre és a tábor megtervezésére. kivéve. dámajátékot vagy sakkot . Az unalom viszont az önmagára maradt embernek ennél sokkal veszélyesebb lehet! Minden napra ki kell tűznünk valamilyen feladatot. ezért a . ezenkívül a fegyelem és szabályosság érzetét kelti. A csoportból valaki mindig tartózkodjon a táborhelyen! A segélykérő jelzések leadásához mindig legyen elegendő személy. vagy nem maradt épen hangszer. A túlélők között valószínűleg mindenféle korú és jártasságú ember megtalálható. de éppilyen fontos a táborhely rendben tartása is. sose egyedül. rejtvények. Az éneklés. pl. pl.és vízgyűjtés. ha nem foglaljuk el magunkat vadászattal. Ilyenkor lehetőség nyílik rá. Ezzel együtt mindenkinek azt kell csinálnia. készítsünk valamilyen egyszerűbb fajtát. a karbantartási feladatok. ha egyedül szeretnénk kikapcsolódni. A fertőzések túlnyomórészt vízi eredetűek. hogy pazarlás lenne őket ilyesmire pocsékolni. ütőst vagy pánsípot. Magányos túlélőként is szükségünk van a rendre és fegyelemre. hogy beszámoljunk a napközben történt eseményekről. de kis fantáziával még ezeknél érdekesebb időtöltési formákat is kitalálhatunk. Készíthetünk táblajátékokat. énekelni pedig mindenki tud. Minden egészséges és hasznavehető embernek ki kell vennie a részét a kellemetlen feladatokból is.A napi teendők (azaz a tűzifa. Először valószínűleg olyan sok a tennivaló. és szívesen végeznek különböző feladatokat. Minden könyv felbecsülhetetlen érték. történetmesélés mind-mind fontos szerepet tölthet be az életünkben. hiszen bármikor felbukkanhat a keresőalakulat repülőgépe.

szennyezett víz fogyasztásától szigorúan tartózkodjunk! Az ételmaradékot és egyéb hulladékokat lehetőleg égessük el! A tábor elrendezése Az egyes tábori tevékenységek helyét úgy válasszuk ki. hogy kényelmetlen legyen odáig elmenni. és soha ne felejtsünk el visszatenni. amely így büdös leszl Székelés után borítsuk be a székletet földdel! Öntsünk rá egy kis vizet. mosogassa az edényeket. megfertőződések tömegét indítva el! Ha idővel a latrina büdössé válik. hogy ne zavarják egymást. ez serkenti a baktériumok szaporodását! A legyek távoltartására készítsünk latrinafedelet. ássunk másikat. amit pedig nem lehet elégetni. égessük el. ássuk el! Ha van fertőtlenítőszerünk. és ne szennyezzék a mindennapi tevékenységek. és ügyeljünk rá. hogy a hulladék nem tartalmaz semmilyen hasznos dolgot. valamint a főzés területét! Ha folyó. Próbáljunk a latrina használójának minél nagyobb nyugalmat biztosítani! Miután ellenőriztük. nehogy egy esetleges szivárgás miatt szennyeződjön az ívóvíz! Az egyes tevékenységek helyszínei Jelöljünk ki egy ivóvízgyűjtőhelyet. mossa a ruháit vagy bármi mást! A vízfolyás alsó szakaszán jelöljünk ki egy mosakodó. még lejjebb pedig egy edények mosására alkalmas részt. és ehhez tartsuk is magunkat! A latrinát a tábortól lefelé ássuk. A latrinát és a szemétlerakót a tábortól távol helyezzük el (és lehetőleg hátszélben). Csoport esetén a nemek szerint elkülönített latrina növeli a vegyes csoport tagjainak kényelemérzetét. hogy a vízfolyás felső szakaszán senki se mosakodjon. a régi faülőkét és fedelet égessük ell . vagy annak közelébe! Latrina és hullladékfárolás Még a magányos túlélő számára is fontos a megfelelő latrina kialakítása. ne használjuk a latrinában! A citromsav és a fertőtlenítőszer megöli a latrina tartalmát lebontó hasznos baktériumokat. a régit pedig temessük be! Készítsünk új ülőkét. és ezért az emberek másik helyszínt válasszanak! Szükség esetén vágjunk ösvényt a könnyebb odajutás érdekében! NE FELEDJÜK: SOHA ne vizeljünk vagy székeljünk vízkészletünkbe.és ruhamosóhelyet.vagy patakparton verünk tábort. távol a vízkészlettől. az előbbi viszont annyira ne legyen messze. különben az ürüléket érintő légy az ennivalón is végig fog menni. jelöljünk ki meghatározott helyet a tevékenységeknek.

25 m mély és 45 cm széles árkot! Oldalát rakjuk ki farönkökkel vagy kövekkel és földdel[ amíg kényelmes ülő-magasságot nem érünk el.MÉLY ÁROK LATRINA Ássunk egy kő. a réseket pedig töltsük ki! Fektessünk keresztül a nyilas fölött néhány fa rönköt. hogy csők egy lyuk maradjon (vagy nagy csoport és többszemélyes latrina esetén több)! Szórjunk fából maradt hamut a farönkökre tömítésül (ez a legyeket is távoltartja)! . 1.

és állítsunk bele egy kéregből készült tölcsért! Helyezzük olyan közel a táborhoz. majd tegyünk a tetejére földet.A nyílás befedéséhez készítsünk kisebb fafedele Tt vagy használjunk nagy lapos szík-lát. esetleg egy szélein kövekkel leszorított leveiet!Soha ne feledjük el visszatenni! VIZELŐEDÉNY Ássunk egy 60 cm mély gödröt! Háromnegyed részben töltsük fel nagy kövekkel. hogy az emberek mindenképpen ezí használják! .

hogy a fán élő állatok ne férjenek hozzá! Használat után azonnal tegyük vissza a vizespalackok és edények tetejét! . nem pedig a táborba vonzzuk a vadakat! . Úgy tehetjük fertőzésgátlóvá. bőrünk így kevésbé lesz vízhatlan. majd hagyjuk kihűlni! Az ilyen szappan megtisztítja a bőrt. a latrina környezetében rakjunk külön tüzet! Ha van nagy kannánk. fa vagy hínár elégetésével készíthetünk. ha túl gyakran mosak-szunkszappannal. hogy sebek ellátása előtt megmossuk vele a kezünket. ott is nyúzzuk meg! így a csapdához.Hulladékégető Ha nem tudjuk a hulladékot a tábortűzön elégetni.A zsákmányt ne a táborban készítsük elő: a csapda helyén tessük és belezzük ki. tartsuk rendben a dolgainkat: keressünk egy fát az edények és főzési eszközök számára! A tárgyakat akasszuk az ágakra és a gallyakra! Keressünk helyet a bögréknek és a kanalaknak is! Semmit se tároljunk a földön! Rögzítsünk „konyha-szekrénynek" dobozt a fatörzsre! A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Szappan Szappannal mosakodva lemossuk magunkról a természetes zsírréteget. de soha ne a földön tároljuk! Ha fán tároljuk.A tartalék ruhát és felszerelést a menedékben tároljuk! Ne olyan helyen heverjen. és sokkal könnyebben támadják meg a baktériumok.Mindennek legyen meg a helye. A civilizációtól elszigetelve hibát követünk cl. nem lehet azonban ásványi eredetű. ahol elázhat vagy megéghet! . MÓDSZER: Mossuk össze a hamut vízzel! Szűrjük meg. amely a baktériumokkal együtt a szöveteket is eltávolítja. . Erre a célra tartalékoljunk belőle! Szappankészítés A szappan elkészítéséhez két alapanyag szükséges: olaj és lúg. hogy tormagyökeret vagy fenyögyantát adunk a főzethez. amíg a felesleges folyadék el nem párolog. Lúgot hamu formában.beleértve a jódot is. mert túl sok keletkezett belőle. használjunk hulladékégetőnek! Minden el nem égett hulladékot ássunk el hulladékgödörbe! TÁBORI FEGYELEM_ . Az olaj lehet állati zsír (beleértve a halét is) vagy növényi.Az ételt lefedve. de a fertőzéseket nem gátolja meg.Aszappan ugyanakkora legtöbbet használtfertözésgátló. és forraljuk fel az olajjal együtt] Forraljuk lassú tűzön. ügyeljünk rá. A szappan kiválóan alkalmas rá. amely minden másnál jobb .

A szilánkokat úgy távolíthatjuk el a sima oldal széléről. az élre mért ütésekkel vékony pengét képezhetünk. gömbölyű kavicsból másik követ használva . véső és kalapács állítható elő. A csontot is használhatjuk szerszámként . pl. hogy a lúgnál több olajat használunk. Finom munkát úgy végezhetünk. Eleinte úgy készítsük. de ezek nem lesznek annyira erősek. SZERSZÁMOK Mielőtt az ember felfedezte a fémet és megtanulta megmunkálni.A keverék helyes arányainak megállapítása tapasztalatot igényel. rénszarvasaganccsal dörzsöljük. az ausztráliai őslakosok által lándzsakészítésre használt ausztráliai akác elég kemény vadászatra és vágásra alkalmas penge készítéséhez. mert a túl sok lúg kiszárítja a bőrt és érzékennyé teszi. illetve csontból és egyéb természetes anyagokból készítette. pl. de csiszolhatjuk is egy durva kő segítségével. hogy rendelkezünk a csont faragását segítő késsel vagy fémszerszámmal.nyélre is rögzíthetjük. annyi előnyünk azonban van vele szemben. Ha létrejött a sima felület. . Az üveges köveken pattintással (hasítással és rétegekre bontással) éles széleket alakíthatunk ki. hogy egy másik kővel az éleit ütjük. hogy sima felületet kapjunk. az eszközöket kőből (leginkább kovakőből. és nagy kitartást igényel. kvarcból és más üveges kövekből). A csontot is el tudjuk vágni kőszerszámmal. Az ütés 90 fokosnál kisebb legyen.ha alakja lehetővé teszi . A legjobb alapanyag köszerszám készítéséhez egy hasadt. Más kőfajtákból is készíthetünk élt késhez. küiönben a kő elnyeli. A kőeszközkészítés tudománya csak lassan sajátítható el. de . Ha a kő meghasadt. obszidiánból. eszközkészítő embert utánozzuk. A kőkorszaki. Némelyik fa. letörhetőek róla a rétegek. ha az ütés mellett egy puhább eszközzel.az agancsból és a szarvból hasznos ásószerszám.a lényeg. gömbölyű kavics (esetleg a folyóágyból). A kőből magából is kiváló kalapács készíthető. de magunk is hasíthatunk ilyet egy sima. hogy ütni is lehessen velük.

hogy a szerszám -készítésben jártasságot szerezzünk.vagy kemény fa darabbal csapkodjuk és dörzsöljük! Nagy türelemre van szükség. majd részben formázzuk meg a széleit (a)! Ezután az egyik oldalán alakítsunk ki egy vízszintes felületet (bj. A gyakorlás közben keletkező szilánkok viszont kaparóeszközként. . amelyből függőlegesen szilánkokat tudunk lepattintani (c)! A végső kiclokítást csak ezután végezzük! Ütö-gessükpuhább kövekkel. vágóélnek és nyílhegynek egyaránt hasznosíthatóak. CSONTSZERSZÁMOK A lapockacsont alakja tökéletesen megfelel fűrésznek (a). majd a kisebb szilánkokat agancs.KŐSZERSZÁMOK Baltafok készítésére alkalmas módszer Először hasítsuk szét a követ.

majd késsel vágjunk ró fogakat! Kisebb. Legjobb. CSONTTU Válasszunk ki egy megfelelő méretű csontot vagy csontszilönkot. jól hordozható felszerelése lehet bárkinek. és élesítsük ki a hegyét! Forró drótdarabbaI égessünk bele lyukat. de a saját készítésű nyélre illeszthető baltafok is hasznos kiegészítő.vájjuk ki a kés hegyével vagy kovakődarabbalÍA kést ne hevítsük fel a tűzben! Balta Minden hajó és repülőgép felszerelésének része a tűzoltóbalta. élesre csiszolt élű kapa rőt is készíthetünk (b). Szükség esetén késsel faragjunk neki nyelet! . ha súlya 500-750 gramm. A borda kiválóan kihegyezhető (ej. vagy ~ ha nincs drótunk .Először törjük ketté.

hogy illeszkedjen a baitafok iyukába! A tetejére vágjunk bemetszést! Készítsünk a bemetszésbe iileszkedö éket! . Ejtsünk két bemetszést a kívánt nyélhosszban a fa támasztógyökerén (b-től c-ig)! Üssünk a vágáshoz közel o támasztó-gyökérre! A vágások mélységében le fog válni a nyéllé alakítható fadarab. egyenes erezetű és könnyen megmunkálható. A BALTAFOK RAILLESZTESE A NYELRE Egyik végét lefaragva formázzuk mega nyelet. sima felületű keményfa megteszi. A trópusokon kiválóan alkalmasa támasztógyökeres fák gyökere (a): enyhén görbe. de a legjobb a kőris és a hikori.BALTANYEL Bármilyen egyenes.

verjük bele az éket o bemetszésbe. hogy a fej rászoruljon a nyéire! Használat efőtt mindig ellenőrizzük. hogy a baitafok elég szoros-e! A KOBALTA FOKANAK RÖGZÍTÉSÉ Kemény fa nyelet válasszunk! A nyéi végétől 23 cm-re kössünk körbe egy madzagot! A nyél végét hasítsuk ketté egészen a madzagig .Mikor már a helyén van a fej. majd áztassuk a baltát egy éjszakán át vízben.

húzva viszont nem. körkörös mozdulatokkal folytassuk! A követ ne húzzuk lefelé a vágóélen! Nyomjuk rá a pengére flásd Kések az Alapvető követelmények fejezetben. A balfa élesítése A tompa élű balta nem ér többet egy rossz kalapácsnál: legyen mindig éles a baltánk. hogy erősen tartson! Az ilyen rögzítéssel készített szerszám alkalmas a fa széthasltására. Támasszuk a baltafokot egy farönk és egy támaszték közé jaj! Az egyenetlenségek megelőzése érdekében a vágóéltől befelé élezzük! Először távolítsuk el a redöket és a csorbákat reszelövel vagy valamilyen durvább kővel (bj! Ezután simább kövei. ae az ellenkező irányban végezzünk körkörös mozdulatokat! .(használhatunk kést és éket vagy a balta fejeként szolgáló kovakövet is)Hegyük bele a kovakövet. és kössük meg o nyéi végét.// Fordítsuk meg o baltát!Ismételjük meg a folyamatot. így energiát takaríthatunk meg. Az egyenetlenségeket reszelővei szüntessük meg. de a feldarabolásához már nem elég hatékony. majd köszörűkővel élesítsük a szerszámot! A reszelő csak az egyik irányba használható: tolva „dolgozik”.

Sokkal hatékonyabban dolgozunk. építsünk állványt. a balta akkor se találjon el minket vagy bárki mást! A baltát soha ne dobjuk a földre! Tekerjük valamibe. bár néha a vágások megtisztítása miatt vízszintes csapásokra is szükség van! A törzs mindkét oldalát vágjuk! Először 45 fokos szögben vágjunk ki egy részt. ha a fa átellenes oldalán két ember dolgozik. A lehajló törzsű vagy olyan fa. hogy ha esetleg nem találjuk el a fát vagy a célpontot. vagyis ott. ahova szeretnénk. hanem állandó ütemű kisebb ütésekkel próbáljuk kivágni a fát Ha túl erősen ütünk. hogy dőljön a fa (a)! Ne vágjunk tovább a fa felénél. és gyorsan le tudjunk róla ugrani. nines-e a fejünk fölött veszélyes száraz ág vagy lódarázsfészek! Távolítsuk el azokat az ágakat és kúszónövényeket. majd egy másikat alacsonyabban a szemközti oldalon. ha nem néhány nagy ütéssel. a kezünk és a lábunk felé csapjunk! Ügyeljünk rá. hogy az állvány stabil legyen. és általában azzal üt A baltát úgy használjuk. amely ágainak többsége ugyanazon az oldalon van. hogy a balta súlya végezze a munkát! . vagy üssük egy rönkbe! Favágás Nézzük meg. ha a fa rossz irányba dől! Kényelmes magasságban dolgozzunk! Próbáljunk a törzsre lefelé 45 fokban ívelő ütéseket mérni. és hamarabb elfáradunk. amelyek eltéríthetik ütésünket! Ha a gyökér vagy a törzs alul nagyon szétterül. hogy kisebb átmérőjű részt találjunk. és ezzel is csökkentsük a favágás fáradalmait! Ügyeljünk rá.A baiia használata Az emberek többsége valamelyik kezét szívesebben használja. mielőtt áttérnék az ellenkező oldalra! A dőlési irány különösen akkor fontos. a bevágásoktól függetlenül a nagyobb súly irányába fog dőlni. soha ne a testünk. Hagyjuk. könnyen elvéthetjük a célt. ahogy kényelmesnek találjuk: természetes ívben üssünk vele! Tartsuk biztosan.

ne a belsőről (bj! FARÖNK FELDARABOLASA A nagy rönk mögé szeles terpeszben álljunk / Az ütést a tölünk távolabbi oldalra mérjük (a)! . A vízszintes ütéstől viszont beragad.Ha változtatjuk az ütés szögét. megakadályozzuk. Törekedjünk a 45 fokos ütésre (c)! AG LEVAGASA Az ágat az elágazás külső (a) oldaláról vágjuk te. hogy beragadjon a balta! Ho túl meredek szögben csapunk a törzsre. a balta lepattanhat a törzsről (a). ez tehát nem hatékony (b).

) Ékkel és kővel is széthasíthatjuk a nagyobb farönköket [ej! SOHA NE ÚGY PRÓBÁLJUK MEG SZÉTHASÍTANI A FÁT. (Túl kis méretű forönk esetén a művelet nem biztonságos. és ezt (d) ütjük rá a nagyobb rönkre. hogy a balto vágóélét belenyomjuk egy kis rönkbe.Ne lefelé vágjunk (bj! Ha kisebb farönköt szeretnénk feldarabolni. HOGY A KEZÜNKBEN TARTJUK! . tegyük egy másik farönkre (ej! Ne lépjünk rá! Vághatunk fát úgy is.

legtöbbször azért. különben beszorul oz eszköz! Ne húzzuk túl erősen se. mert a fej rossz helyre (nem a célra) csapódikígy az egész ütést o nyél fogja fel (a). A törött nyél eltávolításának a legegyszerűbb módja. hanem nyíljon szét (a). miközben c fémet minél jobban beássuk a földbe .TÖRÖTT NYÉL A balta helyes használatához gyokorfatra von szükség. mert eltörhet! . A kellő tapasztalat megszerzése közben biztosan el fogunk törni néhány baltanyelet . hogyne lágyuljon meg. ha tűzbe tesszük . A képen látható módon ássuk a földbe az egy vágóélű (b) és a dupla vágóélű (c) baltát/ A FŰRÉSZSZÁL HASZNÁLATA A fűrészszál használatakor o vágás ne szűküljön össze (b).

A fűrészt mindvégig tartsuk feszesen (e).soho ne úgy fűrészeljünk. könnyen eltörhet (ej. fontos o ritmus megtartása. egyszerűbb. egyenes vonalban . Ho a fűrészen hurok keletkezik. hogy szöget . hogy szöget zár be a két rész (d)! Ho két ember dolgozik egyszerre . ho a tönköt felfelé fűrészeljük (f)! Úgy támasszuk ki. Ho egyedül vagyunk.

ez azonban veszélyes lehet A nagyon magas ágakat úgy fűrészeljük le. A trópusi éghajlaton a legjobb. hogy a fűrész végeit kiegészítjük eay-egy kötéllel! Ez azonban veszélyes módszer. Valamilyen ágyra mindig szükség van. hogy fejünk feiett. ezért egy kényelmes ágy elkészítése megér némi erőfeszítést. hiszen ezzel . Mindvégig figyeljük oz ágat. hogy ne kelljen közvetlenül a hideg vagy nedves földön feküdnünk. mert így nyitott lesz a vágás. ha megemeljük az ágyunk szintjét. álljunk készen az ugrásra minden pillanatban! A TÁBOR BERENDEZÉSE ÁGYAK Alvás közben feltöltődünk.zárjon be (de ne o földön legyen). lefelé fűrészelünk (g). Az ágat úgy is le fű része!he tjük.

és készítsünk hővisszaverőt is. hogy az oszloppárok közötti távolság valamivel meghaladja a magasságunkat! Kössük össze a tetejüket! Ha kemény a föld. hevítsünk a tűzön néhány követ (cfe ügyeljünk a Tűz fejezetben olvasható Figyelmeztetésre).összekötött vagy összevarrt . Szúrjunk a földbe két pár oszlopot úgy megdöntve. A-kerefes ágy Az A-keret erős szerkezet. és még hűsítő légáramlat is ki tud alakulni körülöttünk. és tegyünk ilyen rudakat a két A-keret közé is! Csőágy A legegyszerűbb változatához szükségünk van egy erős anyagból készült nagy .csőrei A nagy kiterjedésű és teherbírású műanyagzacskó megfelel. majd temessük be őket vékony földréteggel az alvóhelyünk alatti A kövek szinte egész éjszaka megtartják a hőmérsékletüket. hogy a tűz egész éjjel égni tudjon. helyezzünk el keresztrudakat a keret mindkét lába között. növelve kényelmünket. amely révén nem kell a földön feküdnünk. ilyenből viszont valószínűleg csak keskeny ágyat . a vékony műanyag azonban alkalmatlan. A hideg éghajlaton állandó menedék hiányában annyi tüzelőanyagot gyüjtsünk.megkíméljük magunkat a nedves földön va!ó fekvéstől. Az igazán erős ruha is megteszi. amellyel a meleget az alvóhelyünkre irányíthatjuk! Ha száraz a föld vagy menedékben tartózkodunk.

Ne kockáztassunk olyan anyaggal. majd válasszunk két viszonylag egyenes rudat.vagy szö-vetcsövön! Helyezzük a rudakat úgy a keretre. mint a keretek közti távolság! Vezessük át az oszlopokat a műanyag. amilyenre a csöágy készítéséhez is szükségünk lenne . Az erős. illatuk pedig jó alvást biztosít! Létraágy Készítsünk két A-keretet.ehhez az ágyhoz azonban keresztrúdak is kellenenek! Számukat az ágy mérete és az ágynemű fajtája határozza meg. vagy szétválhat a varrása! Készítsünk A-keretes támasztékokat. hogy a cső alakú anyag tartsa őket a keret két oldalán! Ágakból készített ágy Ahol tűlevelű fák nőnek. Az ágak kényelmes fekvőhelyet. készítsünk alvóhelyet több rétegben elhelyezett fenyőágakból. és válasszunk két olyan rudat. . rugalmas facsemeték kényelmesebbek az ágaknál. amelyek mindegyikének kicsit hosszabbnak kell lennie. amely esetleg szétszakad a súlyunk alatt.

más páfrányféléket vagy leveleket! Függőágy A függőágyban alvás gyakorlatot igényel: pl. a hálóból készült függőágy oldalait kifele kell nyomnunk. különben egyszerűen körénk hajlik! EJTŐERNYŐBŐL FÜGGŐÁGY Ejtőernyőből is készíthetünk függöágyat. Az összetartó kötéfzet a szövet mentén o csúcsokig fut Az ábrán bemutatott módon vágjunk belőle öt részt! Ügyeljünk rá.A két utolsó Jétrafokot" úgy kössük az A-keretekhezf hogy mindkét oldaton kissé álljanak ki! Ez a létra fok erős fából legyen. és ügyeljünk a szoros kötésre is! Illesszük o létrát o keretre. hegy a felső összetartó kötelet ne vágjuk el! . és rögzítsük a helyére! Ágyneműnek terítsünk rá sospáfrányt.

majd simítsuk ki őket! Fogjuk össze a sarokban a három összeforró kötelet és kössük őket össze egyszerű csomóvá! közel az anyaghoz (bj! .Helyezzük egymásra o darabokat a képen (átható módon (aj.

bemetszett távolságtartó rudat .Fonjuk össze a köteleket (e) flásd Csomóki! Helyezzünk a szövet mindkét végére a kötél elvezetésére szolgáló.

derékhurokhoz.(d)l Ezután kössük a függőágyat két megfelelő fához vagy tartóoszlophoz! Ha kötünk egy kötelet a függöágy fölé (ej. és már kész is a gyorsmenedék. vagy fonatot készítünk néhány nem használt kötéfzetelemből o függőágy kö teleit hozzáköthetjük egy rögzített hurokhoz (pl. hogy menekülnünk ke!l afüggőágybóL Ha van másik kötetünk. amíg meg nem találjuk a íegbiztosabb és legkényelmesebb pozíciót! . rá tudunk akasztani egy sátorlcpot vagy esőkabátot. lásd Csomók). a függőágy egyik végét gyorskioldó csomóvá! rögzítsük (lásd Csomók)! Vészhelyzetben ugyanis bármikor előfordulhat. Próbáljunk többféleképpen felfüggeszteni a függőágyunkat. Ha ezt a módszert választjuk.

vagy fémdarabot. mindössze két hosszú rúd közé kel! keresztrudakat rögzítenünk. vagy varrjunk rá vászondarobot. vékony facsemetéket a keretre és fonjunk ót rajta még párat! LÉTRA A létra megkönnyíti az ételgyüjtést. amelynek rövid fadarabokból készült lábait keresztlécek kötik össze! Ülőke készítése: fonjunk a keretbe indát vagy madzagot. a menedéképítést. esetleg rögzítsünk rá szijjal műanyagot!Ha mindez nem megoldható. még egy farönk is megteszi! Ha nem áll a rendelkezésünkre kész ülőalkalmatosság. Mivel a két szélső rúd valamekkora szöget zár be (nem párhuzamosak egymással]. kössünk össze néhány a!acso ny A-ke re tes tóm asztéko i és fe k-tessünk rajtuk keresztbe egy ágat! Készítsünk olyan ládakeretet.ÜLŐKE Soha ne üljünk a nedves földre! Mindig üljünk rá valamire. vagy kössünk hajlékony. a csapdaállitást és még sok más feladatot A képen látható létrát köny-nyen elkészíthetjük. fektessünk rajta keresztbe egy símc fa. a .

amellyel húzni tudjuk (bj! . vagy illesszünk rá bőr vagy szőve r vállpántot. PÁROS CSÚSZÓRÚD Tüzelőanyag-szállítás.létra fokok nem tudnak lecsúszni. kössük ösz-sze c talpakat. illetve más terhek cipelése végezhető vele sima terepviszonyok között-durva. Keressünk két enyhén hajlékony ágat. köves terepen azonban nem használható. hogy egy pontbon végződjenek (aj! Nagyobb teher esetén hagyjuk oz utolsó részt üresen. már előkészített zsákmány táborba vitele. és c létrához hasonlóan rögzítsünk közéjük keresztléceket! A szorosabb rögzítés érdekében egészítsük ki keresztmerevitőkkel is! A rakományt tegyük a „ talpakra" mintha szánkón szállítanánk! Ha csak kis távolságra akarunk szállítani. sziklás.

hogyan öltük meg az állatot (károsodott-e a bőr). mennyi idős volt a zsákmány. zsinór./Lásd Előkészületek és Szánkészités az Útközben fejezetben.azt azonban hangsúlyoznunk kell. A cápának a többi haltól eltérően bőre van. a torzulásnak és a nyúlásnak. amelyet kritikus körülmények között még tartósítás vagy ruhává alakítás után is megehetünk. vagyis különleges kezelés és tartósítás nélkül gyorsan romlik. ágynemű vagy jól szigetelő sátorlap készítésekor azonban hagyjuk meg a szőrt! A jól kikészített bőr rugalmas. A kezelés módját az határozza meg. hogy minden ilyen esetben bőséges mennyiségű ivóvíz volt kéznél! A bőr és a nyers bőr vizet és fehérjét tartalmaz. A bálna és a delfin bőre rendkívül erős. Bőrhibát okozhatnak paraziták. bár nagyon kemény és nehezen emészthető táplálék. a gyík.és vedlési időszak. menedék. Egyes esetekben emberek úgy maradtak életben. amelynek az állapotát a következők határozzák meg: mennyire óvatosan nyúztuk le. nem pikkelye. víztömlő és kenu készítésekor távolítsuk el. Némelyik viziemlősnek (pl. A nagy madarakra (pl. a krokodil és a többi hüllő bőre egyaránt kiváló. fertőzés. A BŐR MEGTISZTÍTÁSA . a struccra) ugyanez vonatkozik. Kényelmes. Ha a madarat tollával együtt nyúzzuk meg. a dörzsölésnek. ellenáll a tépésnek. meleg ruha.] ÁLLATI TERMÉKEK BÖi ÉS PRÉM Minden állatból nyerhetünk bőrt. valamint az évszakváltás bizonyos fajok esetén hatással lehet a prém színére és mennyiségére). Az összes módszer első néhány lépése megegyezik. alultápláltság vagy harc közben szerzett seb. hogy megették a saját bakancsukat . Lábbeli. mi az aktuális évszak (a párzási. meleg ruhát vagy ágytakarót készíthetünk. amelyet átjár a levegő és a pára. A bőr egyben táplálékforrás is. jól hőszigetelő viselet. mégis erős. hogy meg szeretnénk-e tartani a szőrt és a prémet. szíj. a fókának és rokonainak) a szárazföldi emlősökhöz hasonlóan van prémje. A kígyó.

Könnyebb a bőr megtisztítása és kiszárítása. és helyezzünk rá kőnehezékeket! Hagyjuk benne addig. tűz fölött szárítsuk! Ne hagyjuk. hogy minden nedvesség eltávozzon belőle. A folyamat végéig ne érje víz vagy nedvesség a bőrt! Ne tegyük olyan helyre. mindössze a hő és a füst segítségével szárítsuk (ez egyben tartósítást is jelent)! Tartsuk távol a főzőedényekből esetlegesen kiáramló gőztől is! A bőr kikészítése A megtisztított bőrt tegyük vízbe. nehogy bomlani kezdjen! A száradást elősegíthetjük. esetleg fát használva távolítsuk eil Ügyeljünk rá. ahol elázhat. ha sót vagy fából megmaradt hamut dörzsölünk a bőrbe. ha ki feszítjük egy keretre. amíg . hogy kiszárítsa a nap! Fontos. és hagyjuk. hogy ne vágjuk el a bőrt! Távoiitsunke!minden húsmaradékot! Ebben segíthetnek a hangyák és más rovaro k is. hogy a bőrt lángok érjék. amíg a szőrt kézzel ki nem tudjuk tépni belőle (ez általában 2-3 napot jelent)! Készítsünk állati zsírból és agyvelőből álló keveréket. ha a bőrt a földre terítjük! Arra azonban ügyeljünk. csontéit kovakövet vagy egyéb követ. A bőrön a köteleknek ne a szélhez tú! közel vájjunk lyukokot! A zsírt és húst kaparással. vagy átnedvesítheti a reggeli pára! Teljesen szárítsuk ki! Ha a nap csak keveset vagy egyáltalán nem süt. és addig főzzük a tűz fölött. hogy magár a bőrt ne kezdjék el enni! A prém tartósítása Feszítsük ki a bőrt minél szorosabban.

Vágjunk a börböt hosszában vékony. egyenes csikókat! Ha hosszabbatszeretnénk. Zsinór és kötél A kötél és a tárgyak összekötésére szolgáló szíj legkiválóbb alapanyaga a nyers bőr.egyenletes sűrűségű folyadékot nem kapunk! Kaparjuk le a bőr mindkét oldalát. különben a szíjnak lesz néhány gyenge pontja! ín és cérna Különösen a nagyobb állatok térdinait és lábaik főinait kiszárítva állíthatunk elő cérnát. távolítsuk el a szőrt és a szemcséket! A bőr legyen nedves! Ülve végezzük a munkát. fehér. a bőrt fektessük a térdünkre! Változtassuk gyakran a bőr helyzetét! Dolgozzuk be a zsír és agy keverékét a még mindig nedves bőr belső felébe! Közben nyújtsuk és mozgassuk a bőrt! Szárítsuk meg az anyagot a tűz fölött! Tartsuk a lángoktól kellő távolságra! A füst reakcióba lép a bőrbe dörzsölt oldattal és rugalmassá teszi a bőrt.de ügyeljünk rá. . vágjuk a bőrt csigavonalban . hogy a szélesség állandó maradjon. Erős. amely a bőrdarabok összevarrására lesz alkalmas menedék és ruházat készítésekor.

majd helyezzük a puha. sokféleképpen rögtönözhetünk magunknak új ruhákat. vagy egészíthetjük ki a régieket. Kiválóan alkalmazhatóak a nyílfej kötéseként Nedvesen ragadósak és nehezen száradnak. bőr pedig eleinte nem áll a rendelkezésünkre. üléshuzat. hanem több rétegbe tekerjük! A rétegeket szíjjal rögzítsük.Jobb. amelyet az egyenetlen terep okozhat a cipőnkön. de még az újság is kiváló szigetelést biztosít Vizhaflanítás Vízhatlan anyagként műanyag táskát vagy sátorlapot használjunk. asztalterítő. más ruharétegek közé is tömhetünk.kiváló vízszállító eszköz. takaró. ágyneműnek és menedéknek a roncsból kimentett törülköző. a legjobb azonban a nyírfáé. .kötélszerű kinézetükről ismerhetjük fel ezeket az inakat íjhúrnak és rövid kötélnek szintén használhatjuk az inakat. amelyekkel aztán átköthetjük betekert lábunkat! Varrhatunk a cipőtalpra szövetből felsőrészt is. Ruházatunk szigetelését és melegségét réteges öltözködéssel növelhetjük! Egy lábon két zoknit viseljünk. hogy állati zsírt vagy fattyút dörzsölünk beléjük! A módszert ne alkalmazzuk nagyon hideg területeken. rugalmas belső réteget legfelső ruharétegünk alá! Az eső nagy részét nem engedi át Használhatunk más. A szövés csak hosszú ott-tartózkodás esetén lehet megoldás. vagy háromszög alakban tegyük lábunkra! A lábujjak fölött hajtsuk vissza az egyik háromszög csúcsát. vagyis kis átalakítással minden anyag használható. mint nyerünk. a rétegek közé pedig száraz füvet vagy mohát tömjünk! Füvet. ezért a nagyobb állatok húgyhólyagja gyomrukhoz hasonlóan . vászon. tollat. Nyílásainak összekötésével zárhatjuk le! RUHÁZAT Ha adott helyzetben ruházatunk nem megfelelő vagy célszerű. és a szélére. körben készítsünk lyukakat a szíjak számára. ha lábunkat nem egy. mert a a szigetelés lecsökkentésével többet veszítünk. . amelyet szintén a lyukakat felhasználva erősíthetünk fel! . könnyen lehántható kérget is. függöny. Hosszabb ott-tartózkodás esetén úgy alakíthatjuk vízlepergetővé ruháinkat.Gumikerékből vágjunk ki cipőtalpat. A köveken és kavicsokon közlekedés pillanatok alatt tönkreteszi az elegáns városi cipőt A magas sarkúak és a szandálok szintén gyorsan eltörnek vagy elkopnak nehéz terepviszonyok között. Ruhának. papírt. állati szőrt stb. párna. és az eső sem jelent akkora veszélyt! Lábbeli Soha ne becsüljük alá a kárt. vagy vágjunk le nagy nyírfakéregdarabokat! A külső kérget dobjuk el. Húgyhólyag A húgyhólyag természetes funkciója a víz tárolása.

oldalszalagokra és felsőrészre van szükségünk.Mokaszint úgy készíthetünk egy egyszerű bőrdarabból. felcérnázott tűt kapunk! Öltözködési tanácsok . hogy vékony csíkot vágunk ki valamilyen ruhaanyagból. jobban lepereg a ruháról a hó. ha a szemünk alatt a bőrt faszénnel feketítjük be a fényvisszaverődés csökkentése érdekében.Vágjunk lyukat a fejnek egy takaróban vagy szőnyegben. a kókuszháncs (kókuszrost). majd vegyük fel betekert lábunkra! Kössük össze az összegyűlt szíjakat. hogy a tényleges lábméretünknél 8 cmel nagyobb darabot vágunk ki belőle körben. KÖTÉL ÉS ZSINÓR A kötélnek és a zsinórnak számos felhasználási lehetősége van a szerkezeti illesztések rögzítésétől kezdve a gyertyakanócon vagy a hurok. majd a biztosabb tartás érdekében csomózzunk a láb fölött oda-vissza hajtogatva még egyet! Ha sok az időnk és nagy a türelmünk. és kössük rá a bokára! . Először mérjük a lábunkhoz! fi szem védelme Szemünk fényvisszaverődés elleni védelmét a tengeren. a havon és a sivatagban úgy alakíthatjuk ki. a henequen és a szizálrost (mindkettőnek az agávé az alapanyaga). . vagy szíjazzuk össze az oldalait! . amelyből kellő hosszúságú és erősségű kötélsodrat készíthető. amelyhez vastag bőrtalpra. Az eszkimók sokszor fából faragnak szemet védő alkalmatosságot. Levelei viszont szinte mindig kemény.Kössünk egy öv vagy nyakszalag köré hosszú levélcsíkokat és rostszálakat. a manilai kender (az abaca nevű növény rostjából készül).hogy rés legyen elöl! A másik két csúcsot a sarok felől húzzuk át a vágásokon keresztül. amelyet egy rostszállal együtt kivéve kiváló. Kötélnek alkalmas minden olyan hajlékony. készíthetünk még ennél is hagyományosabb mokaszint. ruhakészítéshez azonban túl durvák. hegyes pontban végződnek. amelyek lelógva „fűszoknyát” vagy füruhát alkotnak. Szíjazzuk a széleknél össze. és a szemünk köré kötjük (illetve hideg éghajlaton az egész arc elé). A befelé fordított szőrme javítja a ruha szigetelését.és hálókészítésen keresztül a sziklafalon történő leereszkedésig. ha viszont kifelé fordítjuk. Hagyományos kötélanyagnak számít a kender. . papírból vagy kéregből (de semmiképpen sem fémből). Tü és cérna Az agávé olyan rostszálakat tartalmaz.A kisebb bőrdarabokat könnyű összeszíjazni vagy összevarrni. és használjuk poncsóként! Kössük meg a deréknál. A modernebb kötelek anyaga nejlon és egyéb mesterségesen előállított szálfélék. rostos anyag. Előnyük. amelyekből kötél és fonat készíthető. hogy belülről nagyon erősek. A szemeknek vágjunk keskeny rést az anyagon! További védelmet jelent.

márpedig a kötél súrlódásakor hőt termelődik. illetve ha jókora súlyt kell megtartania. hogy el tudja nyelni az ütődé-sek egy részét. hátrányairól azonban nem feledkezhetünk meg. ha oz egyik megsérül. A 7 mm vastag és az annál vékonyabb kötelek pedig nehezen kezelhetőek. de ha valaminek a szélénél (nem is kell túl éles szélnek lennie) megfeszül. hogy külső köpenye belső kötélsodratot foglal magúba. vastagságát és hosszúságát az elvárásainknak megfelelően válasszuk ki! A nejlonnak számos előnye van a nagyon nedves környezetben. A hagyományos háromsodratú kötél (b) három össze tekert szálkö tegből áll: a többi okkor is tort. A mászókötélnek rugalmasnak kell lennie. Felvágva szétbomolhat. rovar. Szakítószilárdsága ugyan megfelelő.és bomlásállóak. és ne jelentsen túlzott megterhelést annak. Használhatjuk biztonsági kötélnek és mászáshoz is.könnyűek. könnyen elszakadhat. ha a biztosítóköteles vagy ereszkedési (abseiling) technikát alkalmazzuk. Mindezek ellenére a felszerelés összeállításakor ne feltétlenül nejiont válasszunk! A nejlon hátránya. A nedves és jeges körülményeket kivéve könnyen kezelhető. aki leesik. a fogást váltó és lábtámasztó mászáshoz viszont túl vékony. illetve megfelel-e a szabványoknak! Hogyan vigyázhatunk a kötélre? . A kötél kiválasztása A magunkal vitt kötél fajtáját. hogy hő hatására elolvad. Nedvesen ráadásul csúszik. de a hojókötélné! gyengébb. Kötésekhez. dobáshoz és hegymászáshoz általában 9-10 mm vastag kötél ajánlott. Egy 30-40 m hosszú kötelet különösebb megterhelés nélkül tudunk magunkkal vinni. KÖTÉLFAJTÁK A kernmantel típus (a) jellemzője. víz-.

továbbá óvjuk a rovaroktól és rágcsálóktól. hogy a kötél minden egyes köre o következő mentén legyen (különben ösz-szeguboncoiódik)! Mindkét végén hagyjunk bizonyos hosszt a kötés megerősítéséhez! EGYSZERŰ TEKERCS 2. talán az életünk is múlhat rajta. hogy megfelelő állapotban maradjon! 1. ha természetes rostokból készült! Ha mégis nedves lett. A kötél összegubancolódását úgy akadályozhatjuk meg. Mindent tegyünk meg annak érdekében. így szükség esetén könnyebb kezelni és kiengedni. hogy tekercsben vagy kötegben szállítjuk. és ne hagyjuk a földön! A piszok behatol a kötélbe. nem fog kirojtosodni. Készítsünk egy 35-45 cm átmérőjű tekercsei úgy. a mászókötelet ne használjuk szállításra vagy kötésre). Igyekezzünk a kötelet mindig arra használni. érdemes a nagyon koszos kötelet tiszta vízben kimosni. ha megoldható. semmiképpen se szárítsuk tűz felett! Feleslegesen ne húzzuk. bár a túlélésért küzdve gyakran több feladathoz is ugyanazt a darabot kell alkalmaznunk. amire való (pl. Ha összevarrjuk vagy lekötjük a kötél végét [lásdkésőbb). és tekerjük ró o másik végét (b)! .A kötelet ne tegyük ki szükségtelen nedvességnek vagy erős napsütésnek. és a homok-szemcsék a kötél belsejéből kiindulva teszik tönkre a szálakat Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik a szárítást. Hajtsuk vissza o kötél egyik végét c tekercs mentén (a). A kötél hasznos eszköz.

3. majd húzzuk meg a rögzítéshez (a)! 4. A „rótekert" véget húzzuk ót a hurkon (ej. Végű! kössük meg a később bemutatott egyszerű nyolcas csomóval! .

amikor a másik vég eléri a célt! Ha pl. 35-60 cm-t lógjon le! A végeket hagyjuk szabadon (a)! Fogjuk meg mindkét végét. úgy nem fog összegubancolódni. A dobni kívánt végre kössünk nagy csomót vagy nehezéket! Ügyeljünk rá. hogy a fogadó fél akkor is el tudja kapni a kötél valamelyik részét. ho váltunkon. és húzzuk keresztül o köteg felső részén (c). övünkön vogy hátizsákunkon szeretnénk iógatm! Hurkoljuk o kötelet o korunk körű! c/öre és hátra. hogy felfelé vagy lefelé kell dobnunk. ha a végét nem tudta megfogni! . és tekerjük velük néhányszor körbe a kötegel (b)! Készítsünk hurkot. nem ránt-e minket a vízbe? Ilyen esetekben kössük ki egy fához vagy lássuk el nehezékkel a kötél végét! A mentőkötelet mindig a célon túl dobjuk. hogy kb. egy gyorsan mozgó tutajra mentőkötelet dobunk.Készítsünk köteget o hosszabb kötélből. mi történik a megtartott véggel. végül húzzuk keresztül a végeket ezen a hurkon (d)! Ezután egyszerű nyolcas csomóval kössük a felszerelésünkhöz! Hogyan dobjuk el a kötelet? Könnyebb dobni.függetlenül attól. mint szabad végénél leengedni a köteget . Ilyenkor jobb. ha kettéosztjuk a kötelet. hogy erősen fogjuk a másik véget! Gondoljuk át.

ha arra számítunk. és a kötél maradékát csak arra tekerjük rá! A második köteget tegyük bal kezünkbe! Dobóskor a jobb kézben lévő köteget egy pillanattal hamarabb engedjük el. hogy erős rántás éri. vagy fazon hurkoljuk másik kezünk köré . minta balkézben lévőt!A nálunk maradt véget rögzítsük valamihez. hogy a nehezék elhajításakor könnyen kioldódjon! .Tekerjük a kötél felét jobb kezünk ujjoiro és a tenyerünkre. vagy ha a helyzetünk bizonytalan! HOSSZABB KÖTÉL ESETÉN A kötél végére kössünk megfelelő nehezéket (aj! A kötelet alaposon tekerjük össze a földön. majd emeljük fel a mutatóujjunkat.

Ha mén -tőkötelet dobunk. annál erősebb a kötél. egy nehéz kőhöz! Használjunk hoiasz bogot ftásd később)! Ha nehezékkel ellátó tt kö telet dobun k át egy ág fölött. de felhasználása előkészületeket igényel.Nehogy elveszítsük o nálunk maradt kötél-véget! Rögzítsük valamihez.Nagy csalán {Urtica dioica): Kiváló rostszálakat tartalmaz. ügyeljünk rá. kéregből. megszáradva viszont könnyen elszakadnak. Az állatok lábából származó inakból kiváló zsinórt készíthetünk. A hajlékony futónövényeket és egyéb kúszó növényi szárakat gyakran használják rövid távú feladatokhoz. míg a lonc szárának összecsavarásával könnyű kötést hozhatunk létre. Rostszálat tartalmazó anyagok . A csalán törzséből első osztályú kötél készíthető. mert könnyen visszaiendüihet o dobási hely felé. Minél erősebb a rostszál. gyékényből. pl. hogy ne találjuk el o megmenteni kívánt személyt! KÖTÉLKÉSZÍTÉS Kötelet vagy zsinórt készíthetünk kúszónövényből. fűből. . viszont száradás közben megkeményedhetnek (ez nagyon hasznos lándzsa és nyílhegyek rögzítésekor). álljunk el azútjából. Némelyik merev rostszálat gőzöléssel vagy melegítéssel tehetjük rugalmassá. pálmából és állatszőrből is.

de ne hagyjuk figyelmen kívül a kiszáradt fák és ágak elkorhadt belső háncsát sem! Ha viszont a fa régen kidőlt.Levelek: A liliomfélék családjába tartozó növényeknek. A lucfenyő gyökere különösen erős. Ezt elkerülendő a vastagabb felet távolítsuk el a vékonyabb résztől! így A ROSTSZÁLAK ELLENORZESE . Nedvesen használjuk őket! A NAD SZETHASITASA A bambuszt. A felszín alatti. de akár a felszínen futó gyökerek is sokszor rugalmasak és erősek. távolítsuk el és dobjuk ki a külső réteget! A rostokat sodorjuk össze hosszú szálakká! Ha ezeket összefonjuk és összecsavarjuk. könnyen egyre vékonyodó szálakat kaphatunk. így felszínre kerül rostszálas közepe. a nádpálmát és az egyéb nádféléket. a kúszónövényeket és a kérgeket mind-mind szét kell hasítanunk.Minél öregebb és hosszabb szárú növényt válasszunk! Áztassuk vízben 24 órán át. elképzelhető. majd távolítsuk el húsos részeit! . kötélkészítésre alkalmas rostszálakat tartalmaz. az észak-amerikai indiánok ezzel varrták össze nyírfakéreg darabokból készült kenuikat . fű: Addig használjuk őket. Használhatjuk levelét. és ütögessük egy sima felületű kővel! Ezzel felszaggatjuk a szár külső részét.ügyeljünk a rost erejére! . . törzsét és nyelét egyaránt! A kókuszdió rostjából kereskedelmi célra is készítenek kötelet és fonatot. amíg még zöldek! Minél hosszabb példányokat válasszunk! Állati inak: Tárgyak összekötésekor hasznosak. hogy eltávolítsuk a húsos anyagot! Akasszuk ki száradni! Ha már megszáradt. . A rostokat egy levelet szétszakítva vizsgálhatjuk meg! Ha rugalmas rétegekké válik szét.Gyékény. már kész is az erős kötél! . Fiatal fák új kérgét használjuk. különösen az aloéknek nagyon szálas leveleik vannak. Áztassuk be.Pálma: Általában jó rostszálat tartalmaz.Ebdög vagy börvény (Apoeynum cannabinum): Szára könnyen megmunkálható. Bontsuk ki és fésüljük meg.Kéreg: A fűzfa kérge különösen kiváló rostszálat tartalmaz. mielőtt kötelet készítenénk belőlük! Ha a vékonyabb részeket szeretnénk lefejteni. hogy már túlzottan rothadásnak indult . nád. majd terítsük ki a földre. kiváló rostszálakat tartalmaz.Gyökerek: Számos növény felszíni gyökere kiváló kötözőanyag.

a rostok csúsznak szét. vastagabb kötelet kapunk. ha összecsavarjuk és összefonjuk a szálakat Készítsünk három vékony sodratot.időt és energiát takaríthatunk meg Egyszerű csomóval kössünk össze két rostszálat! Kellő erőkifejtéssel próbáljuk meg széthúzni őket! Ha elszakad a rost. a szálak nem voltak elég erősek. majd fonjuk össze őket! így erősebb. A megfelelő szálak „összeakadnak" és egyben maradnak. Ha fonás közben hosz-szabbítjuk a szálakat. Kötélfonás Ha kevésbé vagyunk gyakorlottak. Ha viszont a szál túl sima. és így tovább (e-fj!A szólok maradja nők összecsavarva! Minél szorosabban és egyenletesebben fonjunk! . és tegyük középre (d). a legegyszerűbb. fokozatosan fonhatjunk közéjük az újabbakat! Fogjunk egy kötegnyi szólót. és kössük össze a végüket! Rögzítsük biztosan. majd osszuk három különálló szálcsoportro (oj! A bol oldalit tegyük középre (b) t majd tegyük rá a jobb oldalit lej! Ezután fogjuk meg a most baloldalon lévőt.

majd fokozatosan adjunk hozzá újabbakat! . hogy mindig ugyanabba az irányba végezzük a műveletet).KÖTÉLSODRÁS Csovarjuk össze o szálokot (itt az óramutató járásának megfelelően látható. de csak az a fontos.

hogy az a szakasz. kössük össze mindhárom végét majd sodorjuk mindegyiket addig. Ezután húzzuk össze mindhárom szálat. és tekerjük mindegyiket az óramutató járó-sá vo! el Ien ré tes i rá nyba (vagyis eilen kezö I eg. és folytassuk a csavarást mindaddig. amíg elég szorosak nem lesznek!A sodrást megkönnyithetjük. mint addig)! Adjunk hozzá további szálakat. amíg elegendő kötelet nem készítettünk!Az elkészített részek a munka közben szorosan maradnak . ha kettéágazó bottal biztosítsuk őket! A kötelet tekerjük egy fatörzs köré .Amikor már három száldarabunk van. amelyen éppen dolgozunk. ha egy időre kötél fogó szeget teszünk a végükre. elég rövid iegyen! .

ha pedig megvastagítjuk.Ho vastagabb kötelet szeretnénk . Az átkötözés vastag kötéllel nehezebb. különben kibomlik. akkor laza. a kés markolatát is helyettesíthetjük vele. a vékony kötél pedig hajlamos lecsúszni. A jó kötés. vagyis „átkötözés" mindig szoros és pontos. mert csak így lehet hatékony! Ha túl tág. ismételjük meg a műveletet három már elkészített „kötéllel”. hogy a madzag vége (aj kézhosz-szúságnyival nyúljon túl a kötél végéni . ahol a szál vékonyabb. vagy fonjunk össze három egyszerű kötelet! NE FELEDJÜK: Kötél készítéséhez egyenlő vastagságú és hosszúságú szálakat használjunk! A kötél valószínűleg ott fog elszakadni. A sodrat kirojtosodását úgy akadályozhatjuk meg. hogy a kötelet zsinórral megkötjük. milyen feladathoz milyen vastagságot válasszunk. 1. Átkötözés A kötél végét valamilyen módon le kell zárnunk. Tegyünk egy madzagot úgy a kötél mellé. és akár le is eshet. Az átkötöző technika alkalmazásával kényelmes markolatot készíthetünk a balta vagy a parang nyelének. A gyakorlat segít eldönteni.

és húzzuk meg a rövidebb végét (a) szoroson!A végeket gondosan vágjuk le! . A vége felé halódva fokozatosan fedjük be a kijelölt résztI 3. Ezután vezessük át az átkötözés zsinórjának o végét a hurkon (b). és hcjtsuk vissza az átkötözött rész mentén! 4. Ezután a madzag szabad végéből formáljunk hurkot (a). amig majdnem a kötél végéhez nem érünk! 5.a 2. és fedjük be a hurkot egészen addig. Kössük át a madzagot (b) a kötélen. Folytassuk oz átkötözést.

EGYSZERŰ NYOLCAS CSOMÓ Ez a hurokbogként is ismert csomó tcfán a legelterjedtebb. hogy sötétben és bármilyen körülmények között képesek legyünk megkötni bármelyiket! Tanuljuk meg. „álló" végétől. amelyre kötni akarjuk a csomót. NEM megbízható viszont különböző átmérőjű kötelek esetén. Terhelés alatt is erős marodés viszony fog könnyen kioldható. illetve ha az egyik (vagy mindkét) kötél műanyag. mikor és miért kell majd csomót kötnünk. Hasznos elsősegélynyújtáskor is. úgyhogy tanuljuk meg a használatukat és az összes megkötési módot! Sajátítsuk el őket annyira. fontos tehát. Az egyszerű nyolcas csomó más anyagokkal is köthető. mert rásimul a betegre. Az egyes csomók most következő elkészítési útmutatójában „mozgó végnek" nevezzük a kötél vagy zsinór azon végét. hogyan kell őket kibogozni! Csak egy dolog rosszabb a magától kioldódó csomónál: az olyan csomó. amelyet nem tudunk kioldani a kritikus pillanatban. hogy ki tudjuk választani a megfelelőt. .CSOMÓK Minden egyes feladat megoldásához létezik csomó. Nem tudhatjuk. mert ilyen esetekben könnyen szétcsúszik. így különböztetjük meg a kötél másik. azonos vastagságú kötelek összekötésére használják.

majd fűzzük át alatta (d)f Ellenőrizzük . és megfeszített álfaporban nehéz kibogozni. „ vénasszonycsomót” kapunk.a két huroknak mozognia kell egymáson! Ha rossz irányból kötöttük ösz-sze. hogykelfően szoros legyen (e)! A teljes bizonyság érdekében a csomót mindkét ofdaion.Tegyük a JOBB véget a BALRA (o) r majd főzzük át alatta (b)l Ezután tegyük o BALT a JOBBRA ( c ). de ügyeljünk rá. amely nem tart. Mindkét kötél meghúzásával szorítsuk meg a csomót! Az is elég. a mozgó végen gyűrű hurokkal zárjuk (f)l EGYSZERŰ CSOMÓK . ha csak a mozgó végeket húzzuk meg.

Készítsünk egy hurkot. ezért a kinyúló dolognak o feszítéssel ellentétes irányban kell elhelyezkednie. Hajtsuk dupián a kötél végét. és húzzuk át rajta a mozgó véget! Magában alkalmazva kevés felhasználási lehetősége van (pi hurokvégződés lehet egy kötélen}. RÖGZÍTETT HUROK Gyorsan elkészíthető csomó. és készítsünk egyszerű csomót! NYOLCAS CSOMÓ . de számos más csomó részét képezi. EGYSZERŰ CSOMÓ Ez o legegyszerűbb csomófajta. gyorsan elkészíthető csomókból következik néhány. A hurok rögzített.A legegyszerűbb. Ha ezeket megtanuljuk. amelyet valamilyen kinyúló dologra tudunk rádobni. nem szorítható össze. könnyebb lesz megérteni a későbbiekben leírt bonyolultabb csomókat.

azzol o különbséggel.Az egyszerű csomónál hatékonyabb hurokvégződést biztosit Készítsünk hurkot! Először hajtsuk hátra a mozgó véget majd tekerjük körbe az álló végen / Hozzuk előre a hurkon keresztül! NYOLCAS HUROK Ez a rögzített huroknál biztosabb csomó ugyanúgy készül minta nyolcas csomó. hogy duplán hajtott kötéllel dolgozunk. a hurkot mozgó végként használva. Kampós rögzítés körül vagy biztosító-kötélnek használható. ÚJBÓL ÁTFONT NYOLCAS CSOMÓ .

majd tekerjük át sóját mago körül[ aztán húzzuk a hurkon keresztül! . Kivó!óon használható különböző anyagok (kiváltképpen nedves vagy fogyott kötelek) összekötésére. 1. ho a kinyúló dolog teteje nem érhető el. és vezessük vissza a nyolcas csomó körül. pontoson követve őzt!Szorosan rögzítsük! SZARVKOTELBOG KÖTELEK ÖSSZEKÖTÉSE Megegyező vogy eltérő vastagságú kötelek összekötésére használjuk. mert túl magasan ven. Könnyen megköthető. Azonos vastagságú kötelek esetén hatékonyabb oz egyszerű nyolcasnál. he nincs megfeszítve. Az egyik kötélen készítsünk hurkot! A másik kötél mozgó végét (o) vezessük előre a hurok megkerülésével. Készítsünk egy Icza nyolcas csomót a kötéien! A mozgó véggel fogjuk körbe a rögzítést. és gyorsan kibogozható.Hasznos rögzitőcsomó arra az esetre. o kötélnek csők kis részét veszi igénybe. Helyes elkészítés és egyenletes terhelés esetén nem csúszik szét.

2. mojd a feszítés növeked téve! igazítsuk be! . Húzzuk szorosra.

erős kötést biztosit az egyenlő vostagsó -gú kötelek esetén is. Nagyon biztonságos. Nedves kötelek esetén . kúszónövények vagy drótok összekötésre használatos csomó. majd hozzuk előre a hurok külső részén. pl. Készítsünk hurkot a vastagabb kötélre! A vékonyabb kötél mozgó végét (o) vezessük őt a hurkon a vastagabb kötél mozgó vége alatt. ha nem bízunk meg az egyszerű csomóban vagy a szarvkötélbogban. viszon t nehéz kibogozni. Akkor használjuk. majd vissza a vastag hurok külső részének ugyanazon a helyén! 3. hogy rugalmas legyen). de kitűnő. és iaazítsuk formám! Ha ezeket o csomókat nem húzzuk szorosra. ha a terhelés nem állandó. 1. bélből készült horgászzsinórok összekötésére pedig különösen alkalmas (először áztassuk be a belet. Húzzuk szorosra. Vezessük a vékonyabb kötél végét ismét teljesen a hurok körül. még a vékony köteleket is jól tartja. . ho eltérő vastagságúak .rendkívül hasznos. könnyen kilazulhotnak. és vezessük rajta körbe! A mozgó véget vezessük vissza önmaga és a vastagabb kötél hurka között! 2. Kiválóan használható akkor is. Vastag vagy műanyag kötelek esetén nem javasolt. NE használjuk sima anyagok. pl. és a hagyományos szarvkötélbog szétcsúszna. Kiváló nedves és csúszós kötelek esetén is. műanyag horgászzsinór esetén! MATRÓZCSOMÓ Hajlékony anyagok.különösen.DUPLA SZARVKOTELBOG A szarvkötélbognói is biztosabb csomó.

és kössünk rá egyszerű csomót! 2.1. Ismételjük meg a műveletet a másik kötél mozgó végével7 . Helyezzük a köteleket egymás mellé végeikkel ellentétes irányban! Az egyik kötél mozgó végét tekerjük körbe a másik kötélen.

Ne túl erősen húzzuk meg a csomókat.3. hogy . majd csúsztassuk őket egymás felé! Igazítsuk meg.

3.megfelelően illeszkedjenek egymásra. szalagok (sót lepedők és más. illetve műanyagból készült vagy vastag kötél esetén f 1. 2. majd húzzuk meg a két csomót! Közben igazitsuk meg őket. végül szorítsuk meg mindkét csomót! DUPLA MATRÓZCSOMÓ A matrózcsomó erősebb változata. pl. Sokat gyakoroljuk I . majd mindkettőn! A mozgó véget vezessük vissza qz előbb létrehozott két hurkon! Ismételjük meg a műveletet a másik kötél végével! 4. bőr. hogy megfelelően illeszkedjenek egymásról Fokozatosan feszítsük meg a csomót! SZALAGCSOMO Lapos anyagok. Ne használjuk műanyag horgászzsinór.vagy szövetcsikok. Csúsztassuk egybe. Az egyik kötél mozgó végét tekerjük körbe először csak a másik kötélen. menekülő kötetnek használt anyagokj összekötésére alkalmas csomó.

1. 2. hogy megszorítva ne csússzanak hátra. Az egyik . de ne húzzuk szorosra! Vezessük rajta keresztül a másik szalagot úgy hogy pontoson kövesse az előző csomó formájátI A mozgó végeknek jól kell illeszkedniük ..szalagé végére kössünk egyszerű csomót. HUROKKESZITES DERÉKHUROK . 3.

A gyorsan elkészíthető derékhurok segítségével a hurok megfeszítve nem szorul és nem is csúszik szét Mentőkötél végén. Készítsünk hurkot a kötél végétől nem messze! . 1. illetve minden olyan heiyen használatos. ahol fix hurokra van szükség.

másfajta derékhurok. A helyes arányok megválasztásához szükség von némigyokorlatra. majd vissza a hurokhoz! így három hurok keletkezik. vezessük rajta óta dupla mozgó véget először az álló vég mögé. illetve ülő. ho mindkét combunk köré kötünk egy hurkot. 3. mojd visszafelé a hurkon átl A csomót helyére igazítva húzzuk meg szorosra a mozgó véget! Gyűrúhurokkal zárjuk le! SZORITO DEREKHUROK Minden helyzetben használhatjuk. a harmadikot pedig a mellkasunk köré szorítjuk. hogy szükségünk lenne rá! . mojd vezessük át rajta a kötél hosszabbik végét! A szorító derékhurkot soha ne kössük a derekunkra. mint az akosztófahurok! Halálos lehet! TRIPLA DERÉKHUROK Duplán hajtott kötélből készült. A mozgó véget húzzuk át rajta az álló vég mentén. ezérto tripla derékhurok elkészítését még azelőtt tanuljuk meg. Készítsünk kisméretű derékhurkot.2. ha köny-n'yen megszorítható hurokra van szükségünk. mén ugyanúgy működik. amelyek kiváíóon használhatóak a felszeretés szállításakor. Formázzunk hurkot.vagy emelőbeveder alkalmazásakor.

és hajó festők pl. amellyel o hajók oldalán szoktak munkákat végezni (vagyis a „ fedélzetmester székére"): az egyik hurok az üfepre . függő állványukat tartják meg úgy. sem beszorulni! Hasonlít arra az alkalmatosságra. Elkészítését a tripla derékhurokhoz hasonlóan még azelőtt tanuljuk meg. amely nem fog sem össze-. A kötél lecsúszását megelőzhetjük. Dupla kötéfböl készítsük! Két olyan hurkot alkotunk. ha előre bemetszük a rudakatI . Ha az állvány sarkainál van valamilyen kilógó rúd. hogy mindkét oldalóra ilyen csomót kötnek. húzhatunk rá kettősen vett derékhurkot.KETTŐSEN VETT DERÉKHUROK [KETTŐS CSATHUROK) Hasznos hurok hcsodékban vagy bármilyen más helyen rekedt. hogy szükségünk lenne rál A rögzite tt dupla huroknak számos feI-használási (ehetősége kínálkozik: a ház. onnan kimászni nem tudó személy megemelésére és felhúzására. a másik a felsőtestre illeszkedik.

Vezessük ezt a véget lefelé (a). Előnye. hogy megszoruljon (djf HÚZÓHUROK Pillangó. majd a létrehozott nagyobb kettős hurok vége felett (b)! Igazítsuk vissza az álló vég mögé (ej! Húzzuk meg a nagy kettős hurkot.vagy tüzérségi hurok néven is ismert nem mozgó hurok.1. hogy a kötél mentén bárhol elkészíthető. nem kell hozzá e/érnünk a végeket. . Készítsünk hurkot a kettősen vetr kötélre. A kötélre több hurkot is készíthetünk . és vezessük át rajta a mozgó véget! 2. hogy egyszerre többen is tudják húznia rakományt vagy felemelni a súlyt.

1. Készítsünk az ábrán láthatóhoz hcson-ló hurkot a kötélre! . Ha a hurkokba beletesszük a lábfejünket vagy o csuklónkat. és elfáradva akár pihenni is tudunk.Mászásra használt kötél elkészítéséhez is kiváló. megtartja a súlyunkat.

3.2. Fektessük rá o kötél bal oldalát a hurokra! Csavarjuk meg a kö teiet! Fordítsuk ót a kötél bal oldala mentén. könnyen elcsúszható kötél. és húzzuk keresztül az eredeti hurok felső részén! A csomót óvatosan húzzuk a helyére. és elővigyázatosságból próbáljuk ki! MEGJEGYZÉS: Ha o csomót nem húzzuk meg eléggé. igazítsuk meg. 4. . 5.

Készíthetünk létrafokokkat felszerelt változatot is a roncsról származó erős botokat felhasználva. . hogy megcsavartuk-e vagy sem. ahányra szükségünk van a kéz és a láb megtartásához.A csomó elkészítésének számos más módja is kínálkozik. A hurok erősségét nem befolyásolja. hogy annyi húzóhurkot kötünk egy kötélre . ahogy az sem. pontban leírt módon. LÉTRÁK Létrát úgy készítünk. ha a csavar hosználat közben kiegyenesedik. ho o kötelet nem csavarjuk meg o 3.

Használjunk két kötelet (vagy egy hosz-szúf duplán vett kötelet). és kössünk rá egyenlő távolságban húzóhurkot mindkét oldalon. hogy kötéllétrát kapjunk! A hurkok készítésekor fűzzünk botot a megfelelő hurkokba. hogy biztosan tartsa a botokat! A biztonság kedvéért a botok nyúljanak ki bizonyos mértékben i Egyenkén t ellenőrizzük az erősségüket! . majd szorítsuk meg a csomót.

3. majd csúsztassuk az Összesét egészen a fa rönk végéig! 4. és ráérzünk a technikára. könnyebb lesz rajta mászni. A farönk mentén készítsünk további laza gyürűhurkokat!A csomók távolságát a farönk átmérője határozza meg. 1. Hagyjunk elég hosszú szabad véget a kötélen. Húzzuk át a kötél elülső végét az ősz-szes hurkon. Gyorsan elkészíthetjük ezeket. Ahogy minden körbetekerésnél áthalad a kötél a gyűrűhurkok közepén a másik irányba. igazítsuk és húzzuk meg az összes csomót! . ha a következő módszert használjuk.A LÉTRAFOKOK CSOMÓI Ha szakaszosan egyszerű csomókat kötünk a sima kötélre. és kössünk gyúrühurkot egy rövid faágda rabra vagy egy fa rönkre! 2.

de ha túlélési helyzetben vagyunk. viszont mikor majd tényleg szükségünk /esz a kötélre. hiszen kísérletezni mindig érdemes! Nem árt. LASSZÓCSOMÓ Újabb siklóhurok készítésére alkalmas csomó. hogy elférjen rajta a kívánt mennyiségű hurok . Bizonyára sok losszófeíhasználási lehetőség az eszünkbe jut.vagyis a szükséges számú csomó. Valójában ez nem másr mint a lasszó. dobóshoz hasznáíható hurkot kapunk. tehát ez alapján válasszuk ki a farönk vastagságát. ha előre megszerezzük a lasszó használó tához szükséges gyakorlatot. nem túi ésszerű döntés így állatokra vadászni.Ha ismerjük a kötél hosszát. Ez ugyanis rengeteg gyakorlást igényel. mert bármikor szükségünk Sehet rá. Csomónként egy gyűrűhurkot készítünk. ha egy helyzetben konkrétan oz életünkért küzdünk. . amellyel azonban szabályos kör alakú. már kopott és sérült lesz a sok próbálkozás miatt Egyet azért készíthetünk. és mindössze egy kötelünk van. meg tudjuk becsülni a szükséges csomók számát.

a Egyszerű csomóval kezdjük! b A kötél alsó részén készítsünk egy hurkot! c A kötelet kettőzzük meg kötélhurokká a hurok és a csomó között! .

a nagyobb állat ugyanis el tud . Ha magunkhoz kötöttük a kötelet. elképzelhető. és nemcsak vacsora. de kötél nélkül is maradunk. az állat elhúzhatja magával.d Húzzuk át a kötélhurkot a hurkon! c Húzzuk szorosra a hurkot a kötélhurok körül! f A kötél hosszabbik végét vezessük ót a kötélhurok létrehozta új hurkon! Mielőtt állatra dobnánk a lasszót. Használjunk a terhelés elbírására alkalmas. amellyel egyedül nem tudnánk megbirkózni. hogy erősebbek vagyunk-e az állatnál. mérlegeljük. elég erős rögzítést! Ha fa törzs vagy szikla köré kötjük a kötelet. . olyan állatot is megtarthatunk. hogy az állat magával ránt minket és súlyos sérüléseket szenvedünk. Ho nem tartjuk elég erősen a kötelet.futni.és szinte biztoson el is fog .

A mozgó véget tegyük rá o rúdra. 1. majd tekerjük körbe rajta! .ilyen esetekben kilazulhat. Tekerjük kétszer körbe a kötelet oz oszlopon I A mozgó véget vezessük át az álió vég fölött és az azok által formált hurkon!Szorítsuk meg.ÉS KÉT GYÜRŰHUROK A kö tél oszlop h oz kö tözésén ek legjo bb módja. Szinte bármilyen irányból érkező terhelést elbír. rudakhoz és cölöpökhöz köthetünk kötelet. amelyekkel oszlopokhoz. KÖR. majd a csomó megerősítésére készítsünk újabb gyűrűhurkot! SZORÍTÓ NYOLCAS CSOMÓ Függőlegesen megfeszülő kötélhez a leghatékonyabb.HURKOK Csomók. Kevésbé felel meg viszont vízszintes vagy változó irányú-erejű húzóhatás meliett .

A mozgó véget vezessük át önmaga fölött és alatt. miközben az álló véget ellentétes irányba húzzuk! 4. Készítsünk laza szorító nyolcas . Vezessük át önmagán. így egyböI rátehetjük a rúdra. Húzzuk szorosra a csomótI A szorító nyolcas csomót elkészíthetjük előre is o kötélen. ha hozzáférünk a végéhez A tapasztaltabbak általában igy csinálják.2. majd ismét a rúdon! 3.

de használható tárgyak felemelésére és nehéz rönkök hú zására-von ásóra is. ahányszor a megfeieiö illeszkedéshez kell! Úgy feszítsük meg a csomót. amíg biztos szorítást nem érünk ell HORGONYHUROK A horgonysúlyhoz erősíthetünk kötelet ezzel a csomóval. . és szorítsuk meg! ACSCSOMO Általában a rögzítő kötés első csomója. hogy az álló véget addig húzzuk. Vezessük előre. ésmásoljukle a kötélen lévő hurkokat!A végén csúsztassuk vissza o rúdra. A mozgó véget vezessük át először a rúdon. Használható tényleges horgony rögzítésére o vizen. majd csúsztassuk le a rúdról! Fektessük o földre. 1. majd lazán az álló végen! 2. illetve a dobókötél egyik végének visszatartására is.csomót. majd húzzuk át a rudat körbevevő kötél alatt! Csavarjuk át annyiszor.

illetve ezzel húzhatjuk rá a kötelet bármilyen támasztóoszlop vagy cölöp tetejére. ám ideiglenes jellegű csomó. szívós botot kötünk így a kötélhez.A kő vagy nehezék egyik vége köré alkossunk ácscsomót és húzzuk meg! Vezessük a kötelet végig a nehezék körül. amely sokat segíthet o súly biztosabb megtartásánál vagy húzósánál. erős emelő-rudat kapunk. Ha ideiglenesen rövid. . és készítsünk gyűrűhurkot! BUJTATOHUROK Gyorsan elkészíthető. A kikötőkötél cölöphöz rögzítésére alkalmas.

átvezetve a hurok felső részét az alatta lévő kötélrész között! Húzzuk meg a mozgó véget! GYORSAN KIOLDHATO CSOMO Ez a csomó ugyan erős. Formázzunk hurkot a kötélen. pontosan követve az ábrát! 2. Dobjuk rá a cölöpre o képen látható módon. . A hurok egyik végét vezessük vissza az álló vég fölött! 3. illetve olyan helyzetekben alkalmazhatjuk. amikoro csomó azonnali kioldása fontos szempont. A köteleket munka közben használhatjuk ideiglenesen rögzíthetünk vele.^. viszont egyetlen rántással kioldható a mozgó végénél.

A csomó kioldásához húzzuk meg erősen o mozgó véget! . Tekerjünk hurkot az oszlop vagy a rúd köré! Húzzunk ót egy másik hurkot az álló vég irányábó! az első hurkon keresztül! 3.1. 2. majd nyomjuk át a kettős véget a második hurkon! Húzzuk meg oz ólló véget. A mozgó végen alkossunk még egy hurkot. és kész az erős csomó! 4.

és átcsúsztatjuk a visszaforduló kötélrész felett. A feszítőerőt fokozatosan növelve húzzuk meg! .A KÖTÉL MEGRÖVIDÍTÉSE KURTÍTÓ BOG Hajtsuk be a kötelet triplán! A szélekre készítsünk gyűrűhurkot. hogy amikor egy hurok álló véggé válik. majd csúsztassuk a szomszédos kötéihojíotfo! Gyűrű-hurok készítése helyett azt is megtehetjük. keresztülhúzunk rajta egy másik hurkot.

Vagy ha hozzáférünk a kötél végéhez. mikor lesz szükségünk rá teljes hosszában. hogy a kanyarulaton és az álló rész (aj mögött keresztül füzünk egy botot. meggyengült részek kiiktatásával rövidítsük meg a kötelünket! . áthúzzuk a hurkon keresztül (b)!A bot biztonságosabbá teszi a bogot A kötelet soha ne vágjuk e( feleslegesen. mert nem tudhatjuk. A több darabból összekötött kötél mindössze feleany-nyiro erős. Kurtító boggal vagya sérült.A kurtító bogot azzal tehetjük erősebbé. mint az egész.

TEHER RÖGZÍTÉSE SZALLITOHUROK Felbecsülhetetlen. tutajra. de időről időre meg kell szorítanunk! . A legjobb eredményt a bogot teljes testsúlyunkkal lehúzva és két gyürühu-rokkal rögzítve érhetjük el. ho magas rakományt rögzítünk hajóra. szánra stb. vagy valamilyen tetőt kötünk le. Ho kilazul. majd kössük és rögzítsük őket újra! A csomó használható akkor is. értékű csomó.. ha a kötelet folyó vagy szakadék fölött feszítjük ki. oldjuk ki a hurkokat.

Végül a megerősítés m/ott készítsünk két gyűrű hurkot az alsó kötelekre! A beállításokhoz és az ismételt megszorításhoz oldjuk ki ezeket! PRUSZIKCSOMÓ A csúszóhurkot alkotó csomó különösen a hosszú mászóköteleken hasznos. a kötél vége felé is készítsünk egyet! Vezessük át a második hurkot az elsőn! 3. Készítsünk hurkot a kötélre f és lefelé. Terhelés hatására sem csúszik . 2. . Húzzuk meg a végét! 5. a terhelés megszűntekor pedig végigsikiik a kötélen. Csavarjuk meg az új alsó hurkot!A kötél végét először a rögzítőponton vezessük körül. sátortortól kötelek esetén szintén előnyös.1. Időről időre újrcfeszitést igénylő (pl. majd vigyük óta csavaron! 4.

A kötélre kötött páros pruszikcsomó mászáskor vagy vízszintes kötélen mozogva kéz.és lábtámaszt biztosit A csomó a fő kötél mentén velünk együtt siklik. majd húzzuk át c végeket! Ügyeljünk rá. miközben haladunk. hogy laza maradjon! . 1. Tekerjünk körbe egy hurkot a főkötélen.

.

hogy a gyűrűk ne fedjék át egymást! 3. Tanuljuk meg ezeket a módszereket7 Menedék . összekötözé-sének módját oz elemek helyzete határozza meg. majd keresztül a hurkon! Húzzuk szorosra! Ügyeljünk rá. A pruszikcsomó fix illesztéses hurokkal is elkészíthető. csak ezután hagyatkozzunk rájuk! RÖGZITOKÓTESEK A gerendák.és egyéb szerkezetek építésekor felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhatnak. a csomót a tartókötél stb. . a végeket pedig rögzítsük egy támasztékhoz (aj! Megjegyzés: A fix ilfesztéses hurok a legbiztonságosabb. mintha a főkötélen négy karika lenne (a). mentén kössük meg.tutaj. majd visszafelé saját magán! Ismételjük meg a műveletet! 5. ho mászáshoz vagy kötél mentén történő haladáshoz használjuk /lásd a 4. hogy a főkötélen hat gyűrű legyen (b). rönkök. rudokstb. Ebben oz esetben vigyük át a hurkot a fökötélen. 4.2. a csomó elkészítése után kössük ösz-sze a végeket! Alaposan ellenőrizzük az illesztéseket. pontot/ Ha nincs fix illesztései hurkunk. Úgy néz ki. A hegymászók néha a végeket ismét körbeviszik és visszavezetik a hurkon. A végeket vigyük még egyszer körbe. Ha feszítőkötéiként akarjuk használni.

.

ezután vigyük át o kötelet mindkét rúd alatt és fölött az óramutató járásával ellentétes irányban! 2. Három-négy áttekerés után alkossunk teljes köröket az egyik rúd körül ellentétes irányban! 3. vagy a rúd hosszának meghosszabbítására szolgál. hol felülről. 1. ha a rudak egymásra nem derékszögben helyezkednek el. illetve ha a rudak terhelés alatt állnak f és egymás felé kell őket húzni a kötözéshez. teljes körben vezessük át a rudakon. A körbetekerésr oz egyik rúdra készített gyűrűhurokkal zárjuk. Készítsünk ácscsomót! A kötelet rögzítés előtt váltakozva. Először mindkét rúd köré kössünk szorító nyolcas csomót (a). majd egy ró derékszögben elhelyezkedő rúdra készítsünk szorító nyolcas csomót! KEREK RÖGZÍTÉS Egymáson párhuzamoson eíhelyezkedö rudak rögzítésére. hol alulról. hogy még szorosabb legyen! Ha a rudak függőlegesen helyezkednek e! r oz éket lefelé verjük bel ATLOS RÖGZÍTOKÖTES Az egymást keresztező rudakhoz használható másik kötésfajta. ha a rudak pontoson derékszögben helyezkednek el.DERÉKSZÖGES RÖGZÍTŐKÖTÉS Egymást keresztező rudak összekötésére szolgái Akkor a leghatékonyabb. Hatékonyabb a derékszöges rögzitökötésnél. majd kössünk köréjük kötelet! A másik végén szorító nyolcas csomóval zárjuk a csomót (b)lA kötés alá tegyünk éket. .

1. Mindkét rúd köré kössünk átlósan ácscsomót! .

Úgy kössük össze a két rudat.2. hogy a kötelet néhányszor körbetekerjük az ácscsomó fölött. . Kössük át a másik átló irányában a rudakat. majd húzzuk vissza a kötelet az egyik rúd felett. majd tekerjük teljesen körbe az alul lévő rúdon! 3.

a kúszónövényekből készített erszényhálót pedig rátehetjük az állat odújának nyílására. A háló nem csak halászatkor hasznos. különben szétcsúsznak! HÁLÓKÉSZÍTÉS Hálót kétféleképpen készíthetünk: csomókat készítünk az előre levágott kötéldarabokra. Tekerjük körbe mindhárom lábat. Ugyanezek a módszerek segíthetnek. Húzzuk ki a vékonyabb belső kötelet. A-keret készítésére szolgái Eiöször kössünk szorító nyolcas csomót (a) az egyik rúd köré! Kössük körbe mindkét rudat. Eresztőháló Ejtőernyőkötélbő! vagy két vastagabb kúszónövényből készítsük! Az ejtőernyő kötele a külső köpeny belsejében vékony sodratú belső kötelet tartalmaz. A megfelelő rúdon kössünk szorító nyolcas kötést és ezzel be is fejeztük a műveletet! OLLÓS RÖGZITOKÖTES Két egymássá! bizonyos szöget bezáró rúd végének összekötésére . . vagy sorról sorra csomókat „kötözgetünk". majd tekerjük át néhányszor q kötésen! A műveletet o másik rúdra kötött szorító nyolcas csomóval zárjuk (bj! A rudak szétnyílásával (c) szorítsuk meg a kötést! Ugyanezt a módszert három oszlopra alkalmazva háromlábú állványt készíthetünk. pl. A fák közé lógatott eresztőhálóval madarat foghatunk. de ne túSszorosan! Vezessük o kötelet a rudak közé . és két helyen kössük ár a kötést! Az A-keretet és a háromlábú állványt egyaránt rögzítenünk keil. ha erős kúszónövényekből akarunk függőágyat készíteni.ezután tekerjük kétszer-háromszor körbe a felső rúd fölött és az alsó rúd alatt! 4.

mennyire fog lelógni a háló. Döntsük el. egyenlő hosszúságú kötéldarabokat (vagy vágjunk darabokra egy vékonyabb kötelet)! A darabok hossza határozza meg. majd állítsunk fel ekkora távolságban két oszlopot! A két oszlop közé kössünk egy darabot az ejtőernyőkötél köpenyéből (vagy vastagabb kúszónövényből)! Vegyünk egy kb. milyen széles hálót szeretnénk. Pruszikcsomó . 3/8 része lesz. A hossz a kötél hosszúságának kb.és vágjunk belőle kezelhető. 3.5 cm-es fabotot! Ez lesz a mérce a vékonyabb függőleges szálak (belső sodrat) elosztása során.

hogy használat közben ne mozduljon el! . vagy rögzítsünk rá nehezékeket. különálló szállal. különben le fog csúszni a végeken. hogy egy másik vastagabb kötelet feszítünk ki az oszlopok közé. tegyük hozzá a következő pár első szálát. a második párral kezdjük! Vegyük hozzá a következő pár első szálát. majd kössük le a végeket! A hálónk akkor lesz kész. ha az alsó és a felső kötelet a háló sarkainál lezárjuk. majd csomózzuk meg! Menjünk így végig a soron! A szabályos eloszlást a mérce használatával biztosíthatjuk. Folytassuk mindaddig. hogy ezúttal a külső szálakat se hagyjuk figyelmen kívül! így rombuszalakzatokat készíthetünk. amíg a sorvégére nem érünk! A háló alját úgy zárjuk le.Egyszerű csomó Hajtsunk minden kötéldarabot duplán. és kettesével rákötünk minden belső szálat (azaz vékonyabb kötelet)! Minden párt kétszer fordítsunk körbe a kötélen! Válasszuk szét a párokat. A következő sorban ugyanígy járjunk el annyi különbséggel. A hálót kössük valamilyen felesleges darabbal a támasztékhoz. majd ismételjük ezt meg a kötél egész hosszán! A pruszikcsomókat a mércével kijelölt egyenlő távolságokra csúsztassuk át! Az első sorban balról jobbra haladjunk! Ne foglalkozzunk az első. és kössük össze a kettőt egyszerű csomóval! Vegyük a megmaradt szálat. és a hurok segítségével készítsünk pruszikcsomót a felső kötélre.

hogy a kívánt távolságban két támaszték közé ki feszítünk felülre egy kötelet A vékonyabb kötélből kössünk rá szorító nyolcas hurkot (bj! Vezessük a tűt a felső kötél mögé. majd tekerjük fel rá a zsinórt! Próbálkozhatunk az alsó ábrán láthatóhoz hasonló. de hagyományosabb jellegű tárgy elkészítésével is. A tű legyen sima!A háló készítése közben a kötél magától letekeredik.5 cm széles „horgolótűt" (a) f Ejtsünk mindkét oldalán bemetszést.HALOKOTES Műanyag horgászzsinórhoz vagy más vé-konyzsinórhoz alkalmazható módszer Szükségünk lesz egy oszlopok közé rögzítert vízszintes kötélre. A hálókészítést azzal kezdjük . majd hozzuk előre. amíg a kötél végére nem érünk! A csomókat a mérce segítségével (d) osszuk el! . egy csomómércére és egy „horgolótűre" Készítsünk kemény fából vagy bambuszból egy 15 cm hosszú és 2. újabb szorító nyolcas hurkot alkotva (c)! Ismételjük ezt egészen addig.

majd húzzuk keresztül az álta(a létrehozott hurok eiején (ej! Állítsuk be mércénkkel a hosszt lefelé. és kezdjük el a következő sort Ikönnyebb.Ha elkészült o felsősor. hogy a csomók négyzetet alkossanak (illetve háromszöget mindkét küiső széfen)! Vezessük át o tűt hátulról o fenti sor hurkán. mint fordítva dolgozni)! Az új hurkok legyenek elég nagyok ahhoz. menjünk ót az oszlopok másik oldalára. tekerjük át a hurok hátulján. és csak ezután húzzuk meg (fj! Váltsunk ismét oldalt! A következő sort az ellentétes irányba haladva készítsük! Folytassuk mindaddig. amíg el nem érjük a kivont hosszt! .

de vastogobb szállal kössük meg! A sor maradjon egyenes. hiszen el kell bírnia a súlyunkat. A végeket hagyjuk elég hosszan ahhoz. ne kössünk rá hurkot! Mindkét végen hagyjunk szobád kötéldarabot! A felső sarkoknál kössük meg a végeket és már kész is a háló! Függöágyháló Készítsünk egy 75 cm széles. A kúszónövényt nem árt duplán hajtani. hogy azoknál fogva fel tudjuk akasztani a függőágyat! . magasságunkat meghaladó hálót! Felső és alsó kötélnek használhatunk erős kúszónövényt és kötelet is.Az alsó sort ugyanilyen csomót használva.

mojd vezessük a köteleket a bemetszésekbe (aj! Könnyebben felakaszthatjuk a függőágyat ha mindkét kötél végére fix hurkot (pl. derékhurkot) készitünk. ha hirtelen el kell hagynunk a függő-ágyat! HORGÁSZCSOMÓK BÉLRE KÖTÖTT HOROG .A függöágy„nyitva tartására" vágjunk két távolságtartó botot! Metsszük be a végeiket. Ezután tekerjük körbe az egyik véget és készítsünk ró kétgyürühurkot!A másik végére kössünk gyorson kioldható csomót arra az esetre.

vezessünk rajta keresztül egy hurkot (aj. majd vágjuk le a véghez közel (ej! .Hurkos csomó: Áztassuk be o belet! Fűzzük át o horog szemén! Kössünk egyszerű csomót. Húzzuk át a horgot a csúszócsomón (c). maja húzzuk szorosra a horog szára körülí MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HOROG 1 Egyszerű Clinch-csomó: Füzzük ára véget o lyukon! Tekerjük körbe négyszer az álló rész körű!!A mozgó véget vezessük át a horog mellett lévő hurkon (d)! Húzzuk feszesre. és egyszerű csúszócsomót kapunk (b).

és feszítsük meg a körbecsovart részt! Vezessük öt a horgot a hurkon (ff! Húzzuk meg az álló részt! A hurok így rászorul a horogra (g). majd az igy kapott hurkon! A mozgó véget tekerjük körbe kétszer a hurok oldalán! Tartsuk a hurkot. .MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HOROG 2 Biztonságosabb Clinch-csomó: Füzzük ót a szálat a hurkon! A mozgó véget vezessük körbe az álló részen.

Kössünk rá egyszerű csomót (aj! A kötél végét bújtassuk át rajta még egyszer (bj! Húzzuk meg (c). majd füzzük át a mozgó véget oz áttekerések alatt (hj! Húzzu k meg szó rosre. mojd vágjuk le a szobádon lévő végét! . hogy hurkot alkosson. hogy megszorítsuk a csomót! MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HUROK 1 Dupla fülkötés: Vegyük duplán a kötelei. majd húzzuk át a mozgó véget oz alsó hurkon (i)! Húzzuk meg az álló részt. Készítsünk hurkot o nyél alja körül! A felső végtől készítsünk két gyűrűhurkot lefelé. mojd vágjuk ie a végéti MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HUROK 2 Fülkötés: Készítsünk hurkot. m ojd ellen ő rizzük. de a végét csavarjuk vissza az álló rész körüt (d)! Vezessük át a végét az új hurkon (e)l Húzzuk meg. h ogy elég erőse! Ho nincs lyuk a horgon.szorítócsomók Rögtönzött horgok bélre vagy madzagra rögzítéséhez Ho von lyuk a horgon: Fűzzük át rajta a belet! Kétszer tekerjük át a hurkon.

.

ahol az egyik szál átfedi a másikat! Ezután húzzuk át saját álló vége alatt (hj! A másik szállal végezzük el ugyanezt az ellentétes irányban! A mozgó végek végül ellentétes irányba mutatnak (íj!Húzzuk meg. gyűjtsünk össze minél több információt a terepről. mert tudunk térképet olvasni és készíteni . majd húzzuk meg őket lg)! Egy szabadon maradt vég esetén: Az egyik végre készítsünk hurkot!A másik kötél mozgó végét vezessük át a hurkon. Mind az északi. ahogy az is hasznos. aztán azon keresztül hátrafelé! Ezután kössünk a végére bármilyen műanyag szál esetén alkalmazható. az uralkodó széljárást. Értékes tudás a vadonban. ha felismerjük a felhőket. és teljesen ismeretlen területen találjuk magunkat. nekünk kell kiderítenünk mindent a helyzetünkről és magáról a helyről! Környezetünk ismerete a táborhely kiválasztása. a várható időjárási viszonyokat. mert nem feltétlenül birjo ki a módszer miatt keletkező terhelést. Két szabadon maradt vég esetén: Mindkét véget vezessük óta hurkon (f). de alkalmazható egyéb erős anyagoknál is A bélre viszont jobb. majd tekerjük rá háromszor az egyiket a másikra! A mozgó véget vezessük vissza és át azon a ponton. mind a déli félgömbön rengeteg módszer kínálkozik. Ha viszont váratlan szerencsétlenség ér minket. a nagyobb magaslatokat. a vízkeresés és az életben maradás egyéb .HURKOK ÖSSZEKÖTÉSE Műanyag szálak esetén használatos. amelyek segítségével könnyen eligazodhatunk. és hogy mikor van napnyugta és napkelte! Mindezek ismerete felbecsülhetetlen értékű tudást jelenthet veszély esetén.ez mindössze a folyamat kezdete. a vizek folyásirányát. majd o hurok körül. ELIGAZODÁS A TÉRKÉPEN ÉS A TERMÉSZETBEN Mielőtt nekivágnánk az expedíciónak. szerezzünk térképet (ha van a területről atlasz). hogy feszes legyen! -6ELIGAZODÁS ATÉRKÉPEN ÉS A TERMÉSZETBEN Még nem feltétlenül ismerjük ki magunkat mindenhol csak azért. A földön és a levegőben látható jeleket éppúgy tudnunk kell értelmezni! Ha nincs iránytűnk. ha matrózcsomót kötünk. és minden ismert veszélyt! Derítsük ki a holdfázist. és következtetéseket tudunk levonni az alakjukból. A Nap és a csillagok állása is biztos alapot nyújt a tájékozódáshoz. és dolgozzunk ki útvonalakat! Jegyezzük meg a terület fekvését. ha meg tudjuk jósolni az időjárást. többféleképpen készíthetünk magunknak. horognak való csomót! MŰANYAG SZÁLAK ÖSSZEKÖTÉSE Kétszeres háromszor tekert dupla fülkötés: Helyezzük a végeket egymás mellé.

A szintvonalakat könnyű megérteni. és váltogatnunk kellene őket szinte minden egyes megtett kilométer után. és biztosít-e hasznos információkat! A nagyon részletes. egy szabálytalan. a magasságkülönbség a térkép szerint hirtelen megváltozott . TÉRKÉPEK Gondosan válasszuk ki a térképet. amely a természetben is látható. ha több ezer kilométert kell megtennünk az autópályán.mivel két szintvonal közé esnek .szükségletei miatt fontos. ahogy az egyes hegyek közelében fellépő turbulenciával is tisztában kell lennie. itt-ott kidudorodá-sokkal tarkított oválist formáznak. mint az a feletti. Egyetlen olyan szintvonal létezik. hogy egyenletes emelkedő köti össze őket: előfordulhat azon 10 m-en sziklakiszögellés. Viszonylag pontos elképzelésünk lehet a két szint közötti felszínről. amelyek segítik a gyalogjárót útvonala megválasztásában. A hajósnak mindenképpen pontos térképekkel kell rendelkeznie. Minden aprólékosan szerepel rajta. mint egy domb vagy ahhoz hasonló kiemelkedés. A szintvonalak általában teljes kört. hogy biztonságos vizeken haladhasson. egymáson egyenlő magasságban elhelyezkedő lemezszéleknek képzeljük őket. hogy a domb másik oldalán teljesen eltérő körülmények uralkodnak. Más szempontból pedig az autóstérkép kevés adatot kínál a terepviszonyokról.ez a szintvonal. üreg vagy bármi más. hogy mi található az egyes szintvonalak között. Ha a lemezek tetejére rátennénk egy ruhadarabot. ezért a hosszú útra rengeteg ilyen térképet kellene felhalmoznunk az autóban. Előfordulhatnak ugyanis olyan domborzati jellegzetességek. pontos körvonalai azonban nehezen kivehetőek sokak a magyarázat nélküli térképről gondolják ugyanezt. A vízszint alatti domborzat éppolyan változatos lehet. milyen magas akadályok nehezítik az útját. Egyáltalán nem biztos. A repülőgép pilótájának tudnia kell. és nem mutatja meg azokat a tényezőket.nem szerepelnek a térképen. A levegőből nézve a szárazföld mintázata egyértelműnek tűnik. amelyek . és minden azon a magasságon lévő pontot összekötnek egy vonallal . egy lapja viszont csak az út egy kis részletét mutatja. ellenőrizzük. Elképzelhető pl. . mégpedig a part menti tenger szintje (bár az árapály jelenség miatt még ez sem teljesen igaz). Térkép és terepviszonyok A magasságot nem lehet sima papíron érzékeltetni. nemcsak általános földrajztudásra.a valóságban tehát azon a helyen szikla vagy meredek lejtő található. biztosak azonban soha nem lehetünk a dolgunkban. ezért ha nem maradunk egy helyben. hogy az arányai megfele-lőek-e nekünk. Ha ezek a vonalak hirtelen közelítenek egymáshoz. nem vesszük semmi hasznát. ha lapos. minden ösvényt és épületet ábrázoló térképnek pl. Azt persze a térkép nem mutatja meg. de az adott táj jellegzetességeinek ismeretére is szükségünk lehet. hiszen csak így van lehetősége a biztonságos magasság megválasztására. ezért a tengerszint feletti magasságot szabályos közökre (a használt mértékegységtől függően általában 10 m-es vagy 50 lábas szakaszokra) osztják. nagyjából úgy néznének ki.

A szintvonalak együttese ugyanolyan távolságkülönbséget érzékeltet. mint két pont vízszintesen vett különbsége. A térkép szintvonalai azonos tengerszint feletti magasságon lévő pontok sorozatai. Ugyanígy az egymöstáf távol eső szintvonalak la tokosabb dombot jeleznek (b). A túratérképek jellemző méretaránya 1:50 000. nem pedig a valós.nolak egymáshoz közel esnek. szemben a tengerszint feletti magassághoz igazodó térképekkel. az azonos szintvonalakon lévő pontok távolsága a térképen nem más.2 mm. Ho a szintvoA térkép értelmezése Ne feledjük. Ha a térképen 5 mm-enként elhelyezkedő szintvonalak 250 m-es vízszintes távolságot jelölnének. amely megmutatja. vagyis a valóságban 10 m a térképen 0. 1:50 000 azt jelenti: ami a térképen . de jelezheti arányszám is (pl. feltételezetten egy magasságban lévő pont közti vízszintes távolság. ami gyakran tévedésekhez vezet. hogy mijellemzi a köztük lévő területet. Ezek a távolságok tehát viszonylagos helyzeteket mérő egységekre épülnek. terepviszonyoknak megfelelő távolság. a magasság gyorsan emelkedik (a). de azt nem mutatják . hogy a mérföldeket vagy kilométereket mekkorának tünteti fel a térkép. a méretarány mindösz-sze 1:25 lenne. mint két. Méretarány A térképet csak a méretarány jelentésének megértése után kezdjük el használni! A méretarányt gyakran egy rajzolt szakasz jelzi.

melyik „négyzetben" vagyunk. Minden térképen találhatóak ehhez hasonló egységesítések. amíg el nem éri a 8 m széles folyót. mindent elárulhatnak nekünk. magunk derítsük ki. folyók. Helyzetünk pontosításához gondolatban osszuk további tizedekre a négyzetet! így könnyen továbbíthatjuk helyzetünket a mentőegységnek. Az utóbbi felosztások előnye. partvidékfajta) utaló jelzésekről szóló magyarázat. mi mit jelent! Némelyik jel egészen egyértelmű: színes térkép esetén a folyót szinte biztosan kék. hogy ezek mit és hogyan ábrázolnak. Ebből megtudjuk. Jelmagyarázat A térképhez általában tartozik természetes vagy mesterséges tereptárgyakra (pl. azaz rácsokkal tagoltak. Az autóutak és egyéb utak általában szabványos szélességet kapnak. A vonal szélessége fokozatosan nő. erdőség. hogyan mutatják a térképek az információkat. Ha megértjük. vagy megbeszélhetünk velük egy találkozási pontot. Ha sem a térképen. hogy a négyzeteket gondolatban minden irányban tizedekre bontjuk. Vonalak a térképen Szinte az összes térképet vonalhálózat osztja fel. A folyók szintén azonos szélességűek szoktak lenni. A rendszer feltételezi. A „térkép vonatkozási pontját" általában hat számjegy adja meg: 155628. ne a pontos méretükre. utak. mocsár. Ha ki akarjuk deríteni vagyjelenteni szeretnénk a helyzetünket meghatározhatjuk a pozíciónkat azokkal a koordinátákkal.5x62t8-ként adható meg. Ha valaki ugyanilyen hálózatú térképet használ. a patakokat egyszerű kék vonallal ábrázolják. Nem ábrázolható minden domborzati elem pontosan a méretarány szerint. sem annak borítóján nem találunk jelmagyarázatot. A felosztás alapját vagy a szélességi és hosszúsági fokok adják. . épületek. A ponttal jelölt hely a vonalhálózat oldalán található koordinátákat használva J5. így lehetővé teszik a távolságok gyors megbecsülését. hogy általában téglalap vagy négyzet alakúak a vonalak metszetei. Nagyon eltérő lehet. hogy a fő jellegzetességükre kerüljön a hangsúly. A brit Ordnance Survey térképészeti szolgálat térképei pl. amelyet dupla vonallal jeleznek. vagy a térképészeti hatóság által kidolgozott egyéb rendszer. hogy az adott folyó legalább ilyen széles. a mocsarat pedig általában stilizált nádköteggel jelzik. rögtön tudni fogja. amelyeket a térkép két szomszédos oldalainak rácsvonalai jelölnek ki. az a valóságban 50 000-szer nagyobb).1.

Észak a térképen Ha a térképen nincsenek feltüntetve a hosszúsági fokok. továbbá ismerjük az eltérését és a térkép vonalhálózatának az eltérését a valódi északtól. Számos térkép jelzi a „két észak" közötti eltérést vagy megjelöli az északi pólus irányát. de már egy nagyvonalú tájolás is elegendő ahhoz. hogy a térképünket összeegyeztessük a valósággal. Ne feledjük. az északi irányt a sarkcsillagból vagy a karóramódszer alkalmazásával állapíthatjuk meg. . ha a térképen van ilyen.Meg kei! adnunk a területazonositó betűkódot is. így még rossz látási viszonyok között is képesek leszünk pontosan meghatározni az irányunkat. mindezeket összeegyeztethetjük. adott esetben). irányítsuk az iránytűt a Sarkcsillagra! Figyeljük meg a különbséget az iránytű állása és a skáláján jelzett északi irány között. Ha az iránytűnk állítható. a vonalhálózat nem jelzi pontosan az északi és a déli irányt (legfeljebb megközelítőleg. és aszerint haladni.ráadásul az északi pólus lassan megváltoztatja a helyzetét. ami szintén befolyásolja az eltérést! A pontos iránymeghatározáshoz ismernünk kell a „két észak" közti különbséget. A déli félgömbön a déli irány meghatározására a Dél Keresztjét használjuk (mindkettő bemutatása később kerül sor). hogy a világ mely részén tartózkodunk . Helyi mágneses elhajlás Ha a helyi mágneses elhajlást nem jelzi a térkép. az iránytű nem a tényleges észak. hanem az északi mágneses pólus felé mutat! A tényleges és a „mágneses" észak közti különbség aszerint tér el. Ha mégsem.

amelyen . aki expedíciót tervez.Jelöljük be a térképen az iránytű által mutatott irányt. Ha úgy döntünk. helyzetünket a terület látható domborzati elemei segítségével ellenőrizhetjük! Lejtőszag a b . skála és irányjelző. Kapható olyan iránytű is. és vessük össze a vonalhálózat szerinti iránnyal . hogy a mágneses iránymutatás szerint indulunk tovább. ne feledjük el a térképhez hozzáigazítani a különbséget! A térképolvasást mindenkinek el kell sajátítania.így megállapíthatjuk az eltérést (ha van). Figyeljünk ezekre és értsük meg működésüket! Túlélési helyzetben persze elképzelhető. ha hegyvidékre indulunk. Ez különösen fontos.van fokbeosztás. Ha nem tudjuk folyamatosan végrehajtani a szükséges korrekciókat.az iránykeresést megkönnyítendő . hogy ilyen felszerelés nélkül kell boldogulnunk.

Készítsünk üres foltokat is feltüntető. Saját térkép Túlélőként nem feltétlenül leszünk olyan szerencsések. jellegzetes alakú dolgokat.Távolságmérés A légvonalban mért távolságokat úgy tudjuk megbecsülni. hogy akad majd nálunk térkép. az állatok barlangját.pl. A kanyargós útvonalakat cérnával mérjük le . amelyet pontosíthatunk. ha segítségért indulunk és betegeket. mert rengeteg holttér (beláthatatlan terület) lesz majd körülöttünk. hogy bármilyen egyenes tárgyat a térkép arányszakaszához mérjük. ezt azonban nem tudhatjuk biztosan. ami fontos lehet: a vizeket. Ilyenkor saját magunknak kell elkészítenünk! Térkép segítségével bármikor visszatalálunk a táborba. a .kiegyenesítve megkapjuk a hosszt! A lejtőszög nagyban megváltoztathatja a távolságokat. gyerekeket vagy időseket hagyunk hátra. Természetesen lehetetlen pontosan felmérni a szintvonalakat. az eltérő növényzetű területeket! Berajzolhatjuk a kihelyezett csapdákat. számoljuk meg őket! A hegyvonulatok között valószínűleg van folyó vagy patak is. Jegyezzük meg a hegyvonulatok irányát. ha másik kilátóhelyre megyünk vagy a felfe-dezőutak során további információhoz jutunk! A térképen tüntessünk fel mindent. a 45 fokos lejtőszög a térképen vízszintesen mért 200 m-es távolsághoz további 82 m-t ad. az útjelzőnek alkalmas. és figyeljük meg a területet! A fáról jó kilátás nyílik. a sziklás kiszögei léseket. ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk . ami alapvető fontosságú. az elszigetelt fákat. általános térképet. vagy megszorozzuk a térképen mért távolságot az arányszámmal. ezért inkább alakítsunk ki saját rendszert a jelzésükre! Keressünk megfelelő kilátót. az élelem.

Az árnyék segítségével az irányt és a napszakot egyaránt meghatározhatjuk. mert nem az emlékeinkre vagy homályos leírásokra kell hagyatkoznunk. A féltekét az árnyékok mozgása alapján állapíthatjuk meg: északon az óramutató járásának megfelelően. A Nap június 22-én van a Ráktérítő. Nap körüli keringése pedig az évszakok változását.de nem teljesen pontosan! Időszakos változások is adódnak. Az északi féltekén a Nap akkor van legmagasabban. amelyhez először észak. A Föld tengely körüli forgása idézi elő a nappalok és éjszakák váltakozását. december 22-én a Baktéritő. a déli féltekén ez a déli időpont jelzi az északi irányt. IRÁNYMEGHATÁROZÁS A BOT ÁRNYÉKÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 1 . Ezzel megkönnyítjük magunk és társaink helyzetét. A Nap keleten kel és nyugaton nyugszik . Tengelye a Nap felé hajlik. A Naphoz legközelebbi pont a Ráktérítő (északi szélesség 23° 26' perc) és a Baktérítő (déli szélesség 23° 26' perc) között mindig változik. majd dél kerül közel. délen azzal ellentétesen haladnak. TÁJÉKOZÓDÁS A Földnek a Naprendszer többi bolygójához viszonyított helyzete és a csillagok elhelyezkedése az égen segít meghatározni az irányokat. illetve március 21-én és szeptember 21-én az Egyenlítő felett.tüzelőanyag és a szerszámkészítésre alkalmas kövek lelőhelyét is. amikor dél felé mutat.

annál pontatlanabb a módszer. sokkal pontosabb (bár időigé-n yesebb) m ódszert használ va az els ő. ha a helyi időt mutatja (vagyis nem veszi számításba a téli-nyári időszámítást és az egyezményes időzónákat.Szúrjunk egy minél egyenesebb. mivel ott a nap majdnem mindig közvetlenül a fejünk fölött van. Ez a módszer bármilyen napsütéses napszakban. és jelöljük be ismét az árnyék végét (b)! Kössük össze a két pontot! Ezzel megkaptuk a kelet-nyugati irányt Az első pont nyugatot jelzi. tiszta főidbe! Figyeljük meg. mert ezek módosítják a tényleges helyi időt). Délután. Iránymeghaiározás óra segítésével Iránymeghatározáshoz használhatunk hagyományos. A reggeli jel mutatja a nyugati irányt. bármilyen magasságban alkalmazható. kétmutatós órát is. és elmozdul. megnehezítve az . egyméteres botot o sima. Minél közelebb vagyunk az Egyenlítőhöz. jelöljük be annak pontos helyét. Az észak-déli irány az imént kapott egyenesre merőlegesen helyezkedik el. hova vetül az árnyéka. haj -nali napsugár árnyékát keli bejelölnünk! A botot középpontként használva rajzoljunk szabályos körivet pontoson az árnyék távolsága alapján! Dél közeledtével az árnyék kisebb lesz. ahol metszi a körívet! A két pont összekötésével megkapjuk a kelet-nyugati irányt. amikor az árnyék ismét megnyúlik . és jelöljük be az árnyék csúcsát egy kaviccsal vagy bottal (a)! Várjunk legalább negyedórát. Haladás közben szúrópróbaszerűen használjuk! IRÁNYMEGHATÁROZÁS A BOT ÁRNYÉKÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 2 Egy másik.

és irányítsuk a Nap felé a 12-es számot! Az északdéli irányt a 12-es szám és az órát jelző mutató által bezárt szög felezővonala adja meg.iránymeghatározást. ha megfelezzük az órát jelző mutató és a 12-es szám által bezárt szöget. Az északi félgömbön: Tartsuk az órát vízszintesen. oz órákat jelző mutatót állítsuk o Nap irányába! Az észak-déli irányt akkor kapjuk meg. A déli félgömbön: Tartsuk az órát vízszintesen. .

mágnesessé válik és fel lógatva az északi irányt mutatja. A tű mágnesessége nem erős. hogy a cérna egyensúlyban tartsa.RÖGTÖNZÖTT IRÁNYTŰ Ha egy vastartalmú fémdarabot (pl. Kössünk hurkot a cérnára. Ügyeljünk rá. varrótűt) folyamatosan EGY IRÁNYBA dörzsölünk selyemmel. hogy semmilyen kunkor vagy csomó ne legyen a cérnán! . és ennél fogva úgy akasszuk fel a tüt. ezért rendszeresen fel kell töltenünk.

Szükségünk lesz még egy rövid. hogy egy fémet (p!. ho a tűt rá fektetjük egy papírdarabra. egyik végétöl a másikig. lehetőleg szigetelt vezetékdarabra is. kéregre vagy fűre. és rátesszük a víz felszínére.A selyemnél sokkol hatékonyabb. a táborban vagy pihenőkor viszont jobb módszer. AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA Ha von egy legalább 2 voltos áramforrásunk (pl. hogy lebegjen. csak EGY IRÁNYBAN dörzsöljük hozzá! LEBEGŐ TŰ A feliógatott tű menet közben jól használható. tűt) mágnesességgel feltöltsünk. kis szárazelem). . az áramot használhatjuk arra. Finoman. ha mágneshez érintjük a tüt.

hogy merre van észak és dél. A növények a Nap felé törekednek. A fák törzsén élő moha szintén ezen az oldalon zöldebb és sűrűbb (másik oldalon sárgás.az Egyenlítő felé mutató oldalon gyorsabban alakulnak ki. ha óvatosan fenjük a tenyerünkben. ha nincs iránytűnk és a Nap sem mutatja az irányt. barnás színű). merre van észak. Iránymutató növények A növényekből még akkor is meg tudjuk állapítani. és jelöljük be őket értelemszerűen. Ezután akasszuk fel valahova.Tekerjük rá a szigetelt vezetéket a türel Ho a vezeték nem szigetelt. és figyeljük oz irányát! Határozzuk meg egy másik módszer segítségével. hiszen két összeillesztett fémdarabból készül. először tekerjünk a tűre néhány réteg papírt vagy egy kartonpapírdarabot!A vezeték végétcsat-lakoztassuk 5 percre az elem csatlakozóvégeihez! IRÁNYTŰ BOROTVAPENGÉBŐL Iránytűnek alkalmas a vékony lapos borotvapenge is. ezért ott az évgyűrűk távolabb esnek egymástól. melyik irányt jelzi az iránytű egyik és másik vége. . hogy minél több napfény érje. A kivágott vagy kidőlt fa törzsének évgyűrűi hasonlóképpen irányt mutatnak . Az erezetes kérgű fák erezete szintén a törzs északi oldalán sűrűbb. eredményünket pedig a Nap állásának segítségével ellenőrizzük! Ha nagy meny-nyiségű vastartalmú fém található a közelben. majd állapítsuk meg. Akár úgy is mágnesessé tehetjük. Léteznek az észak-déli irányt önmaguktól meghatározó növények is: Északi-sark jelző növény: Az Észok-Afrikában élő növény északi irányba hajlik . téves eredményt kaphatunk. a déli féltelékén észak felé nő. ezért virágaik és dúsabb részük az északi féltekén dél felé. A tűt időről időre töltsük fel mágnesességgel.

Kompasznövény (Silphium laciniatum): Észak-Amerikában élő növény levelei észok-défi irányba mutatnak. és mutatják az uralkodó szélirányt is. ahol a szél mindig ugyanabból az irányból fúj. Az egy irányba dőlő növények és fák egyértelműen jelzik a területeket. A hó. a pókok pedig nem tudnak hálót építeni a szélben. Szélirány Az uralkodó szél iránya felhasználható irányunk megtartásához. A növény keleti vagy nyugati irányból tekintett oldalnézete jelentősen eltér az északitól vagy a délitől. A világ egyes részein jellemző szélirányok uralkodhatnak. Tájékozódás a Hold segítségével . A szélirányt azonban nem kizárólag a növények jelzik: a madarak és a rovarok szélárnyékos helyre rakják fészküket.és homokdűnék is jellegzetes formát vesznek fel az uralkodó szélirány miatt. középső buckahát külső részének irányából fúj. amely a magas. amelyek azonban nem egyeznek meg az év teljes időszakában.

28 napos Föld körüli keringése során a visszavert fény formája helyzetétől függően változik. Ezt felhasználva szintén megállapíthatjuk az irányokat. míg egészen elkeskenyül a látszólagos baloldalon. és egyre csökkenő mértékben tükrözi vissza a fényt. alkalmasak rá. Ha megjegyezzük adott csillag helyét az éjszaka egy bizonyos . majd a Hold fogyni kezd. nem ver vissza fényt (Újhold [a]). ami egy hónap alatt kétórás eltérést ad. hogy a Holdat éjjelente kelet-nyugati vonatkozási pontként használjuk. A horizonton négy-négy perccel korábban haladnak át az egyes éjjeleken. és minden egyes éjjel ugyanazon helyek fölött haladnak el. a megvilágított oldal keletre esik. Tájékozódás a csillagok segítségével A csillagok egymáshoz viszonyított helyzete állandó. Ha a Hold éjfél UTÁN kel. ezután látszólagos jobb oldaláról. a Nap sugarait veri vissza. egyre nagyobb mértékben.A Hold nem bocsát ki saját fényt. a megvilágított oldal nyugaton van. Ha a Hold és a Nap a Föld ugyanazon oldalán helyezkedik el. Bármilyen magától értetődőnek tűnnek is ezek. Ha a Hóid napnyugta ELŐTT kel. növekedve veri vissza a fényt Teliholdkor a Hold és a Nap a Föld ellentétes oldalán helyezkedik el (b).

és nem létezik hozzá hasonló fényes és állandó déli csillag sem. A déli félgömbön nem látható a Sarkcsillag. és az egyetlen mozdulatlan csillag. A déli félgömbön a Dél Keresztjének nevezett csillagzatot használhatjuk a tájékozódáshoz a később részletezett módon. A csillagok keleten kelnek. elérik a tetőpontot. A csillagokat az ember évezredek óta tanulmányozza: szabad szemmel látható csoportjaikat. A távolságuk a tetőponttól ugyanakkora felkeléskor és lenyugváskor is. A Sarkcsillag értékes segítség a tájékozódásban. hogy az északi féltekén az óramutató irányával ellentétesen. mert szinte pontosan az Északi-sark fölött helyezkedik el. majd a következő éjjel. majd a nyugati horizonton nyugszanak. a déli féltekén annak megfelelően egy fokkal mozdult el a látszólagos ívpályán. azt vesszük észre. ugyanabban az időpontban megvizsgáljuk a pozícióját. AZ ÉSZAKI ÉGBOLT . Az északi féltekén csillagok egy csoportja egész éjjel látható. a Sarkcsillag körül forog. állásaikat elképzelt formájuk alapján állatok vagy mitológiai személyek nevével illette.időpontjában.

.

A Sarkcsillag körül forog. Göncölszekér (Nagygöncöl) (a): Hatalmas csillagkép.A legfontosabb megjegyzendő csillagkép a Nagygöncöl néven is ismert Göncölszekér (a). Észrevehetjük. ha végignézünk az égbolt jobb oldalán elnyúló. hogy o segítségével felismerjük o Sarkcsillagot. az első kettő azonban jól észrevehető[ nem lenyugvó csillag-csoport.a Sarkcsillag (d) körül kering. amelyek mindegyike . a Kassziopeia (b) és az Orion (e). . Ezek o csillagképek a szélességi fok függvényében különböző időpontokban válnak láthatóvá. amely a két csillag távolságának ötszörösére helyezkedik el tőlük. A felsorolt csillagképek mindegyike alkalmas rá. már nem is lesz szükségünk rájuk minden alkalommal. Ho oz Egyenlítő körül vagyunk. a Tejúton. ha viszont pontosan megtanuljuk . melyik az. Könnyebben megtalálhatjuk ezeket o csillagképeket.az észoki égbolt többi csillagához hasonlóan . A Kossziopeio és a Göncölszekér (Nagygöncöí) a Sarkcsillagon keresztül összeköthető egy vonallal. hogyoNogymedve két legalacsonyabb csillaga (ahogy itt is látható) szin te rámutat a Sarkcsillagra. több ezer csillagot magába foglaló ködös szalagon. a Nagy Medve [Urso Major) része. a leghasznosabb közülük az Orion. Két csillagal a Dubhe (x) és oz alatta lévő Merők (y) szinte pontosan a Sarkcsillagra mutat.

sötét éjszakákon figyeihető meg a Tej úton ez a csillagkép. . A Sarkcsillag másik oldalán található. mint amennyire a Göncölszekér (Nagygöncöl) esik tőle. szintén a Sarkcsillag körül forog. ha a Göncölszekér valami miatt csak homályosan látható. A csillagkép középső csillaga szinte egyenesen a Sarkcsillag felé mutat. Tiszta. nagyjából ugyanakkora távolságra. Hasznos segítség a Sarkcsillag helyének meghatározásában.Kassziopeia (b): Walakú csillagkép.

A Mintako (a)pontosan oz Egyenlítő felen található. Az Orion távolabb helyezkedik el o Sarkcsillagtól. mindkét féltekéről (átható.Orion (c): Az Egyenlítő fölött található csillag. milyen irányba nézünk flásd a keretes Tudnivalót)! TUDNIVALÓ . a kisebbek pedig a „kardot* Egyéb csillagok: Más felkelő és lenyugvó csillagok is alkalmasak az irány megható. amely mozgásban lévőnek tűnik! A csillagok látszólagos mozgásából következtethetünk arra. mint oz eddig felsorolt csillagképek. majd nyugaton nyugszik.botot a földbe. Az Egyenlítőnél kei és a megfigyelő szélességi fokától függetlenül kelet felé halad. Könnyen felismerhető jellegzetes csillagjairól: három alkotja az „övét".egy hosszabb és egy rövidebb . hogy azok mentén lássuk az eget (vagy használjuk a puska állandó helyzetbe állított irányzé-kát)! Ezen keresztül figyeljünk bármilyen csillagot (a Sarkcsillag kivételével). Szúrjunk kettő .rozásárc.

és Béta-Centauri különbözteti meg. Ahol a csillag látszólag nyugszik = arra van nyugat. de elegendőek a tájékozódáshoz. Laposan jobbra fordul = arra van dél. fényes csillag. a Dél Keresztje (Crux) jelzi. Ezt az öt csillagból álló csillagképet a másik két kereszt alakú csillagcsoporttól kisebb mérete. Ezek mindössze hozzávetőleges irányok.Ahol a csillag látszólag kel = arra van kelet. A déli félgömbön a szabályok fordítva érvényesek. . az Alfa. valamint a rá mutató két csillag. Tájékozódás a déli égbolton Az égbolt Déli-sark fölötti pontja környékén nincsen könnyen észrevehető. Laposan balra fordul = arra van észak. A déli irányt egy szembetűnő csillagkép.

a másikon az Alfa.és Béta-Centauri csillagok találhatóak. Egyik oldalán a Dél Keresztje.ezt Szeneszsák néven ismerjük.Hogyan találjuk meg a Dél Keresztjét? Az egyik módszer. ahol a porfelhő eltakarja a háttérben ragyogó csillagokat . ezt a tiszta éjszakákon látható. égbolton átívelő csíkot! A közepén látható egy sötét folt. . milliónyi távoli csillagból álló. hogy végigvizsgáljuk a Tejutat.

Az időjárási viszonyokat részben a szél és a víz egész földet érintő nagy mozgásai. Ezek hozzák létre az esőt és szállítják a szelet.HOGYAN TALÁLJUK MEG A DÉL! IRÁNYT? /\ déli irány meghatározásához hosz-szobbitsuk meg o képzeletbeli vonalat a kereszt mentén onnok négy-ötszörösére. A legjobb példa erre: ahol a hegyek felfelé kényszerítik a légáramlatokat a hegyoldalon ered el . vagy szúrjunk o földbe két botot. Általában a levegő a magas nyomású területekről az alacsony nyomásúak felé áramlik. amely alá hideg levegő kerül. mojd vetítsük /e függőlegesen o horizon tra f Lehetőség szerin t kössük ezt oz irányt egy jól látható tereptárgyhoz. szétterjesztve és felemelve a meleg levegőt. le lehet vonni általános következtetéseket a várható időjárásra vonatkozóan. Bárhol legyünk is a világon. mint az éghajlat. és végül elered az eső. részben pedig a légmozgásokat kiváltó helyi hőmérsékleti és légnyomáskülönbségek határozzák meg. A meleg levegő felszívja a nedvességet. hogy noppol se feledkezzünk el róla! A VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Az időjárás sokkal helyhez kötöttebb. de néhány kisebb terület földrajzi körülményei jelentősen eltérhetnek a szomszédos vidékekétől. ahol az időjárási viszonyok állandóak. Vannak olyan területek. de a nagyobb magasságokban (vagy ha más miatt csökken a hőmérséklet) a nedvesség felhővé sűrűsödik.

hogy esni fog. amely irányonként általában megegyezik. esőre viszont nem. de az is lehet.az eső. vízben bővelkedő helyre érkezünk. A víz lassabban nyeli és veszti el a hőt. Ha a szél erős és száraz. Jegyezzük meg a szélirányt és a hozzá köthető időjárást! Készítsünk jegyzeteket! A szél mindig a légnyomásnak megfelelő időt hoz. elképzelhető. ahonnan érkezik. minta szárazföld. tehát napközben többnyire hidegebb. hogy esni fog. ahonnan napközben a szél fúj. éjszaka viszont a szárazföld felől. A hegyvidéki terület talán még folytatódik és a csapadékos terület távolabb van. amely abban az irányban terül el. hogy óceán. Ha egy sziget nagy kiterjedésű szárazföld közelében helyezkedik el. Szél Ászéi szagokat is szállít magával. A hőmérséklet-különbség hatással van a víz felett lévő levegőre: napközben a víz irányából a szárazföld felé fúj a szél. feltételezéseink megerősítésére keressünk egyéb bizonyítékokat is! Az állandó szélirány segít az irány megtartásában. A hajótöröttnek a növényzet illata jelzi a szárazföld irányát. így információt szolgáltat arról a helyről. az idő mindaddig változatlan marad. hogy ezeket a törvényszerűségeket nem hagyja érvényesülni egy nagyobb légmozgás. FELHŐK . Ez segítségünkre lehet az időjárás előrejelzésében. Ha ködös és borús az idő. párára számíthatunk. elképzelhető. Mindezek ellenére ne hagyatkozzunk kizárólag a szaglásunkra. hogy valamilyen előbb ható fizikai tényező miatt a felhő már kibocsátotta magából a vizet. ha kellemes. bár ezt rendszeresen ellenőriznünk kell más eszközökkel is. amíg a szél nem csökken vagy irányt nem vált . hogy a táj távolabbi részein száraz. szép időben jelentősen megélénkül a szél [iásd még Hurrikán és Tornádó a Katasztrófahelyzetek fejezetben). Időjárás-változást jelez. Egyes területeken emiatt akkora a vízveszteség. „esőárnyékos" rész jön létre. A szélirány igazán rendszeres nappali-éjszakai változása viszont nagy víztömegre utal. Ha azonban megélénkül a szél és elfújja a ködöt. beltenger vagy tó mentén vagyunk. Ez persze nem jelenti feltétlenül azt. éjszaka pedig melegebb nála. Parti területek A parti területeken a nappal uralkodó szélviszonyok általában megfordulnak éjszakára függetlenül attól. Még a tapasztalatlan orr is megérzi a tenger szagát.ezután elképzelhető. hogy ha száraz területről jövünk és átkelünk a hegyháton.

és a felhő eloszlik. Jégesőt. ZivatarfeIhő (CumuIonimbús): Alacsony.ekkor eső formájában lehullanak. Minden változat egy meghatározható. Ugyanezek a fajták a sarkvidékeken alacsonyabban jelennek meg.ha nem távoznak délig . amely lehűlve válik láthatóvá. Felette hamis pehelyfelhő.. mert ezek jelzik a legmegbízhatóbban az időjárást. fekete felhők gyakran okoznak zivatart. vastagabb. dörgést és villámlást hoz.Figyeljük a felhők mozgását. kerek fefhötömeg. Párnafelhő (Altocumulus): Középmagas gomolyfelhőnek is nevezikszép időben jelenik meg. elpárolognak. a tetején gyakran üllőnek nevezett alakzat látható. 6000 m-es magasságba is tornyosulhat. erős szelet. Minél magasabban vannak a felhők. nem olyan fehér. a cseppek egyre növekednek. alotta réteges esőfelhő jelenik meg. . mert felosztanak és ragyogó. zivatartokozó. és árnyékos részek tarkítják. A felhőt vízpáratömeg alkotja. függőleges kiterjedésű felhő.esőt jeleznek. Ha a lehűlés folytatódik. A sötét sztrátusz (réteges felhő) alsó rétege alatt kavargó kicsi. Ha a cseppek hőmérséklete eléggé megemelkedik. Bárányfelhő (Cirrocumulus): Hullámzó homokra emlékeztető kicsi. A bárányfelhők általában o viharfelhőket követik és derűit időt jeleznek. Sötét és ijesztő. A felhők formájának tíz főbb fajtája van. de nagyobb. Általában vihar után jelenik meg. Hasoniíto bárányfelhőhöz. annál jobb az idő. hozzávetőleges magasságon mozog. A magas területek felett elhelyezkedő felhők . amíg túl nehézzé nem válnak a légnemű halmazállapothoz . kék eget hagynak moguk utón.

egyébként tiszta égen látható gomolyfelhő sok szor azt jelzi. vattaszerű felhő. képes hirtelen érkező. Ha erősen szétszóródva jelenik meg. nagy zivatart okozni.Gomolyfelhő (Cumulus): Nagyon könnyen felismerhető:karfiolra hasonlító. ha viszont megnő és több fejet formál. hogy alatta szárazföld terül el. A tenger felett. általában derült időt hoz. .

.

.

.

.

csökkenése esőt jelez. Ez oz egyetlen feihőfajto. jégszernesékből ólló felhő. amelyek fehéres színűvé teszik. Jó időben látható oz égen. mojd fófyolfelhő .Pehelyfelhő (Cirrus): Mogos. Jégkristályokból épül fel. Megnövekedése szép időt. vékony felhő. Fátyolfelhő (Círrostratus): Fehér erezetű. Hó vagy eső közeledtére utol. amely gyűrűt képez a Nap és a Hold körül. elsötétül felette oz ég. ha oz eget pehelyfelhő bontja.

Réteges esőfelhő (Nimbostratus): Alacsony. Réteges felhő (Stratus): A legalacsonyabban úszó felhő. sötét. görgő felhőtömeg. vagy órákon át hulló eső érkezik belőle. Könnyű zápor hullhat belőle. Négy-öt órán belül hó. Egységes ködszerü réteget képez. ahogy annak is. bár sokszor elég vékony ahhoz. amelyet gyakran hegyi ködnek neveznek. valószínűleg szép idő lesz aznap. hogy a napsugarak átszűrődjenek rajta. Nem tartozik a megszokott esőfelhők közé. hogy csapadék szemerkél belőle. Nedves idő közeledtével a korong eltűnik. Gomolyos rétegfelhö (StratoeumuIus): Alacsony. mégis előfordul. ha rossz időbe kerül. omeiyen keresztül a Nap és a Hold vizes korongnak tűnik. darabos. Ha észreveszünk . o felhő megvastagodik és elsötétül. Lepelfelhő (Altostratus): Szürkés leplet alkot. amely álzolábon beborítja az egész égboltot. de délutánra eloszlik és tiszto éjszakai égboltot hagy maga után.alakúvá változik. hogy menedékbe vonuljunk. Ho éjszaka vastag réteget képez az égen. az eget homályossá tevő felhőtakaró. amely a reggeli égboltot is belepi. ELŐREJELZÉS A túlélő számára akár végzetes is lehet. hogy a szabadban legyünk és haladjunk. Megvan az ideje annak. majd eső hullik belőle.

készítsünk feljegyzést az időjárásról. Ha a füst kavarog. a fecske . nem a közeledő vihar erősségét. a páradús légkör ugyanis erősítőként viselkedik. és valószínűleg az is marad. tyúkszem vagy egyéb kellemetlenség kínoz. ne feledjük.jó időben magasabban. A só összegyűjti a levegő nedvességét és nehezebben szóródik szét. Ez az állati szőrre is igaz. Mindez persze viszonylagos. A medvebarlang mélysége és a zord időjárás között nincs semmiféle kapcsolat. A (tábortűz jelei Ha a tábortűz füstje egyenletesen száll fel. valószínűleg vihar vagy zivatar közeledik. Hangok és szagok Nedves idő közeledtével a hang a megszokottnál messzebbre száll. a nedves idő közeledtével általában panaszaik súlyosbodásáról számolnak be. A különösen nagy bogyótermést hozó növények a korábbi zord viszonyokat jelzik: a fa azért hozott több termést.bizonyos jeleket és képesek vagyunk rövid távra szóló előrejelzéseket készíteni. A mókus által felhalmozott mogyoró mennyisége az állat kitartását jelzi. a távoli hangok tisztábbak. vagy rövid emelkedés után lecsapódik. vagy az odújába különösen sok élelmet felhalmozó mókus a rossz időt jelezheti. a változásait kiváltó körülményekről és azok végeredményéről! Az élővilág jelzései Az állatok rendkívül érzékenyek a légnyomásra.pl. „A csontjaimban érzem” Rossz idő közeledtével a göndör hajúak hajukat még göndörebbnek és nehezebben kezelhetőbbnek érzik. könnyebb dolgunk lesz a teendők meghatározásakor. vihar közeledtével alacsonyabban táplálkoznak. a hang a vízen is gyorsabban terjed! . A nyulak szokatlan viselkedése napközben. az idő nyugodt. a barlang elhelyezkedése mindössze a talajviszonyokra utal. Mielőtt bárminek is nekifognánk. A természet ugyanakkor nem ad hosszú távú előrejelzéseket. így egy-két napra előre tudják jelezni az időjárást A rovarevő madarak . hogy nagyobb túlélési esélyt biztosítson a saját fajtájának. mérlegeljük az időjárást és a várható változásokat! Tanuljuk meg figyelembe venni a szélben és légnyomásban bekövetkező módosulásokat. Akiket reuma. A fa szerszámnyelek a viharos idő közeledtével jobban szorulnak.

Hasonlóképpen. Ha a délutáni napból zöld fény szikrázik. ha késő délután szivárványt látunk. A vörös nap vagy a vörös égbolt napnyugtakor azt jelzi. tehát nem várható eső vagy hó a következő két órában. -7- . Az égen megfigyelhető jelek „Vörös az ég alja. a vörös ég reggel egyértelműen a vihar közeledtére utal. egész nap párás marad az idő. A növekvő fénygyűrű jó időt jelez: gyarapodása arra utal. de a nyár végén fagyot is jelezhet: éjszaka a felhők szigetelik a föld felszínét. A völgyből felszálló kora reggeli köd derült időt jelez. Időjárás-változásra számíthatunk. hogy nemsokára eső formájában a földre hullanak. amely így nem veszít hőt. eső várható. A nehéz. a fénygyűrű. Ilyenkor a porszemcsék úgy tele vannak nedvességgel. mert a növényzet megnyílik a csapadék fogadására. A tiszta éjszakai égbolt jó. Ha a dombos és hegyvidéki területeken a köd nem száll fel délig.A fák és növények illata eső közeledtével jellegzetesebb. A fénytelen színek a száraz levegő felett elhelyezkedő ködfátyol eredményei. A szürke reggelt általában száraz nap követi. Esőre számíthatunk. Pontos időjárás-előrejelzést tesz lehetővé a Nap és a Hold körül szabad szemmel is jól látható színes kör. Ha este borús és szürke az ég. hideg levegő megtölti a mélyedéseket . nagy vihar lesz nemsokára" . ha a tiszta éjszakai égbolt után csak néhány csillag látható az égen. így a nappal vagy az éjszaka tiszta lesz. és késő délután valószínűleg esni is fog. ha a Nap vagy a Hold körüli fénygyűrű zsugorodik. Ez megnöveli a fagy kockázatát. Szintén tiszta időre számíthatunk. és ez apró módosításokkal még ma is igaz.ilyenkor ne arra táborozzunk. hogy a levegőben lévő nedvesség elpárolog. nyugodt időre utal. amit az alacsonyabb légkör porszemcséin összegyűlt harmat okoz. hogy a iégkör kevés nedvességet tartalmaz. legalább 24 órán keresztül derült idő vár ránk.tartja a mondás.

A legkönnyebb út nem feltétlenül azonos a leginkább magától értetődővel vagy a leggyorsabbal. menet közben készítsünk jegyzeteket a területről. A folyók különösen veszélyesek lehetnek! Fel kell tudnunk mérni a folyó veszélyeit. vagy kifejezetten a civilizáció elérését célzó út esetén azonban szükségünk lesz mindenre.vagy élelemhiány a terület gyors elhagyására és menedékkészítésre. Mit tegyünk. Ezekre szükségünk van ahhoz is. különben fel kell készülnünk a szállításukra.ha elkerülhetetlen az átkelés . a többiek pedig maradjanak és ápolják a sérülteket! Az út megtételére a legjobb erőnlétben lévőket és a legrátermettebbeket válasszuk . nehéz akadályok is előfordulhatnak. ha képzett orvos is van közöttük. Lehetőleg olvassuk hozzá a korábbi. hogy hívjanak segítséget. neki a betegekkel kell maradnia. és .sokkal nehezebb viszont meghatározni. a haladás üteme megfeleljen a talajtípusnak és a csoport tagjainak.ÚTKÖZBEN Az útvonal kiválasztását és az út megtervezését követően fontos. víz. vagy híján vagyunk a víznek és tápláléknak. és tudunk tutajt építeni. mi lehet a messzebb lévő területeken. hogy biztosan visszataláljunk a táborba! Rövid út megtételekor az út menti képződmények és tárgyak tájékozódási pontokat nyújtanak. Ez a fejezet a helyváltoztatáshoz szükséges ismereteket tárgyalja. valamint alkalmazzuk az utazást megkönnyítő technikákat. hogy a kevésbé rátermetteknek is megfeleljenek. ha az adott útvonal jól hajózható. A vízi utakon ugyanakkor útvonalunkat keresztező.képesnek kell lennünk az átkelésre legmegfelelőbb hely és módszer kiválasztására. Éghajlat és terepviszonyok című fejezetben leírt módszereket! A legkönnyebben megtehető útvonal kiválasztása általában alapos felderítést igényel. hogy tartsuk az irányt. Felderítéseket végezve még térkép nélkül is tudunk képet alkotni közvetlen környezetünkről . A csoportokat és az útvonalat úgy kell megszervezni. ÚTKÖZBEN Függetlenül attól. Ha sérültek is vannak köztünk. olyan ismeretekkel kell rendelkeznünk. hacsak nem késztet minket valamilyen konkrét veszély. ami segíthet a tájékozódásban. de ösvényünket akár meg is jelölhetjük. hogy vadászexpedícióra indulunk vagy a civilizációba vezető útnak vágunk neki. Mielőtt útra akarnánk kelni A mentőcsapatok megérkezésének reményében maradjunk a baleset helyszínének közelében. ha nem érkezik mentőalakulat? A helyi erőforrások elapadhatnak: egyre messzebb . A vízi utak biztosítják a legkönnyebb haladást. amelyek révén képesek vagyunk tájékozódni és megküzdeni a terepviszonyokkal. küldjünk előre egy csoportot. Ha rövid felfedezőútra indulunk.kivéve. hogy biztonságosan visszajussunk a táborunkba vagy csak a választott útvonalon maradjunk. Hosszabb.

amelyet a túlélő többre értékel régi életénél. és nagyobb valószínűséggel tudjuk beszerezni a végső úthoz szükséges tartalékokat és felszerelést is Ha van térképünk vagy pontosan ismerjük a helyzetünket.előnyünkre és hátrányunkra egyaránt! Előkészületek A tábor elhagyása előtt hagyjunk jeleket. de ezek hozzáférhetősége hatalmas mértékben megváltozhat . tüzelőanyagra leljünk! NE FELEDJÜK: Az úticél megválasztását be^ folyásolja minden összegyűjthető információ a csapat erőnlététől és kitartásától kezdve a terep jellemzőiig. Ha csak táborhelyet váltunk. csapdaelhelyezésre és gyűjtögetésre alkalmas helyeket. lehet nehezebben növényeket. amelyek az első táborhely elhagyására késztettek minket: a terület nem lesz teljesen „friss". a legjobb. Függetlenül attól. hogy ott voltunk és onnan továbbmentünk (/dsc/ Jeladás a Megmenekülés fejezetben)! Hagyjunk üzenetet a csoport tagjairól és szándékainkról! Menet közben helyezzünk el jelzéseket az ösvényen. Me feledjük. Ha egy barátságosabb területre és az előzőnél kényelmesebb táborhelyre költözünk. a legkönnyebb haladást nem feltétlen a legegyszerűbbnek tűnő út biztosítja! Amíg ugyanolyan területen haladunk. ugyanolyan forrásokra számit-hatunk. valamint a tüzelőanyag.még a legszigorúbb egészségügyi szabályok betartása mellett is nő a megbetegedés veszélye. Mivel meglehetősen ritka az olyan idilli helyzet. Legalább két-három napi utat tegyünk meg. mert hamarosan ugyanazokkal a gondokkal fogunk szembesülni.kell mennünk a tűzifáért. hogy hol lehetünk. mégis jegyezzük meg a vadászatra. nincs értelme mindössze egy kilométerrel arrébb menni.és vízutánpótlás forrásait! Az új területen is meg kell találnunk az alapvető igényeinket kielégítő készleteket. ésszerű az út legelső lépésétől kezdve minden apró részletet előre megtervezni. amelyek egyértelművé teszik. halmozzunk fel tartósított . gombákat és makktermést találni (vagy megszerzésük miatt nagy távolságokat kell megtennünk). mert általában lakott területre vezetnek és így legalább egyértelmű lesz az útvonal. a legközelebbi ismert települést tűzzük ki célul! Ha fogalmunk sincs róla. ugyanazokkal a problémákkal kell majd megbirkóznunk. Még a fertőzés veszélye is nagyobb. ha a túlélésért küzdve túl sokáig maradunk ugyanazon a helyen . hogy érintetlen növény. gyümölcsöket. vagy az idegen terepen történő átkeléshez jobb forrásokra van szükségünk. ha a betegek még felgyógyulóban vannak. így a tábort megtaláló keresőcsapat követni tud minket! Ha előreláthatólag vízlelőhely nélküli területen fogunk áthaladni. Mindezek együtt a továbbhaladásra ösztönöznek minket. a betegek és sérültek esélye nagyobb lesz a felépülésre.és állatvilágra. ha a LEFELÉ vezető vizeket követjük. az állatok eltűnnek a területről. az egyes állatok előfordulási területeit. Ez alól csak az képez kivételt. hogy új területre vagy egyenesen a civilizációba indulunk.

hogy alkalmunk nyílik kapcsolatteremtésre. ami a megmeneküléshez vezethet! Alaposan tanulmányozzuk az időjárási viszonyokat. felszerelés szállítására o lkai mos egy kon táros hátizsák . esőkabátot. könnyen elkészíthető. töltsük meg a vizesüvegeket és nagyobb tárolóedényeket. de akár botokat is.szánt vagy tutajt Vigyünk magunkkal menedékkészítésre használható anyagokat: ruhát.ÉS ÖVTÁSKA KÉSZÍTÉSE A kényelmes. hogy nyugodt időben kelhessünk útra! TEST. hogy használhatunk valamilyen közlekedési eszközt . ponyvavásznat.élelemből álló készletet. hiszen elképzelhető. vigyünk hordágyat vagy egyéb szállítóeszközt a betegek. Természetesen vinnünk kell magunkkal jeladásra alkalmas felszerelést is. idősek vagy gyerekek számára! Mindenkinek legyen megfelelő lábbelije és öltözéke! A felszerelések és készletek szállítására alkalmas hátizsákokról is gondoskodjunk! Elképzelhető. energiát takaríthatunk meg a tetőanyag és támaszték keresésénél fontosabb gyűjtögetésekhez. hogy később szűkében leszünk ezeknek! Ha van gyorsan összeállítható és szétszedhető menedékünk. ha elképzelhető.

és tekerjük bele szorosan a tárgyakat. a készletcsomagot vagy o felszerelést! . Tegyük a ruhát a földre. Helyezzük a köveket átlósan egymással szemben a ruhára és hajtsuk rá az anyagot a kövekre! Kössük össze a kötelet a kövek alett. 90 x 90 cm nagyságú anyagra.elkészítéséhez mindössze egy erős. lehetőleg vízálló.gyük fel a zsákot: viselhetjük a hátunkon átvetve és övtáskaként a derekunkon is! HÁTIZSÁKKERET Készítsünk egy hátunkra illeszkedő létra-keretet. két kis köre és egy testet átérő kötélre vagy madzagra van szükségünk. az aljára pedig oídalmerevítéssel rögzítsünk derékszögű kinyúlást! Tegyünk rá vállpántokat és derékhurkot! Használat előtt kössük bele a a táskát. amelyeket vinni akarunk! Vfc. hogy rögzítve legyenek! A kövek miatt a kötél nem tud lecsúszni.

rudakkal a rákötött csomag szállítására alkalmas. próbálkozzunk szánnal vagy páros csúszórúddal [lásd A tábor berendezése a Táborozási technika fejezetben)* A felszerelést hasonlóképpen szállíthatjuk.különösen hó esetén . A szán megépítésekor felhasználhatjuk a szerencsétlenül járt repülőgép vagy más jármű ajtóit és burkolatát.a tűzoltók módszerével . majd kössük a ruha felső sarkait a nyakunk köré! A nyakunknál béleljük ki. ha elöl ketten.VILLÁS KERET Egy kettéágazó bot közé helyezett kereszt. Derékhurokkal kössük az elülső síneket a szánhúzó emberekhez! Legjobb. gyorsabban elkészíthető. Egy négyszögletes ruha alsó sarkait kössük derekunk köré .a vállunkra fektetve vinni valakit hosszú úton képtelenség. hátul (a fékezés miatt) szintén ketten vannak. Szánkészítés Egyenletes mozgása miatt a szán különösen hasznos a havon és a jégen. amelyet többen tudnak vinni! Ha egyedül vagyunk. mielőtt hosszú útra indulnánk vele! Keressünk a sínpárnak két villás ágat. A kisgyerekeket ültessük a hátizsákkeretbe. vagy készítsünk rudakból hord-széket. a hordágy pedig nehezen kezelhető. ám kevésbé hatékony eszközt készíthetünk. bár sima felületű talajon is használható.meghatározó. tegyük bele a gyermeket. hogy enyhítsük a nyomást és a dörzsölödést! Felnőttek szállítása Végig a hátunkon cipelni vagy . A szánt alaposan vizsgáljuk át. BABAHORDÓ. AVAGY KENGURUZSÁK A papoose indiánok módszerét követve csecsemőket és kisgyerekeket szállíthatunk a hasunkon vogy o hátunkon. majd távolítsuk el mindkét ág egyik felét! Csiszoljuk a . Az elülső sínek formája .

rugalmas sint is. közelebbről vizsgálva komoly akadállyá változhat. nagy síkság felett tartózkodunk. A részleteket még akkor is nehéz kivenni. Nagy hasznát vesszük a távcsőnek (ha van) az összes lehetséges útvonal megtervezésekor. nagyobb pontossággal is megtervezhetjük az útvonalunkat. a stabilizálás érdekében építsünk bele legalább AZ ÚT MEGTERVEZÉSE Ha igazán magas területen. hogy mi lehet a következő hegyhát mögött. így meg kell tippelnünk. Az esetek többségében azonban a látótávolság korlátozott. amelyet az ábrán látható módon kell meghajlítanunk és rögzítenünk!Ezzel az elrendezéssel a rögzítések nem a földön fesznek így kényelmesebben utazhat rajta a sérült Bármelyik módszert válasszuk is. és kössünk rájuk keresztléceket! Választhatunk két hosszabb.de maradjunk a törzs közelében. Akár fára is mászhatunk. ha látjuk az előttünk elfekvő területet. mielőtt ráhelyezzük a súlyunkat! Nem kockáztathatjuk meg a lezuhanást! . vagy mi található az előttünk lévő holttérben. Ami távolról könnyen leküzdhető meredélynek látszik.síneket simára. hogy messzebbre ellássunk . és minden ágat ellenőrizzünk.

hogy nem áll rendelkezésünkre a legjobb tutajépítésre alkalmas anyag. Menjünk fel tehát egy magasabb részre. mert a fény bejut a fák koronája alá. Ha a folyó sík területen óriási kanyarulatokat tesz. próbáljuk meg tartani! Válasszunk egy szembetűnő távoli domborzati elemet és tartsunk afelé! Az erdőben haladva nem könnyű tájékozódni. hogy egyenes marad az utunk iránya. amíg a többiek utol nem érik). és ezek segítségével ellenőrizzük. sásszerű növényzetéről ismerhetjük fel. ne rendetlen falka módjára haladjunk! így biztosan nem hagyunk el senkit. használható faféléket. ilyenkor felbecsülhetetlen értéke van az iránytűnek. a havon vagy a homokon). hogy visszanézünk a saját nyomainkra. akinek nehézsége támad. Mindennap indulás előtt .eljuthatunk a civilizációba. és legalább hárman-négyen vagyunk a csoportban. a kanyar belseje köny-nyen mocsaras vagy elárasztott lehet. ha egyenes vonalban botokat vagy kőrakásokat helyezünk el. de azért minden bizonnyal találunk egyéb erős. Ha sík. ha láthatóak (pl. és gyakran nézzünk hátra! Egymás nyomát követve biztosan egymás mögött maradunk. és tudunk segíteni annak. sziklás és csúszós. megpihen. amíg biztosan rá nem találunk a menetirányunk szerint legjobb előrehaladást biztosító. A legtöbb folyó a tengerbe vagy egy nagy szárazföldi tóba vezet. és vágjuk le a kanyarulatokat! Dránytartás Ha kiválasztottuk az útirányt. a bambusz. útközben pedig nélkülözhetetlen tartalékokat is biztosít. A trópusi területeken a növényzet sűrűbb a folyó mentén. Egyedül haladva úgy próbáljuk meg tartani az útirányt. ilyenkor lehetetlen (de legalábbis nem tanácsos) továbbra is a part mentén haladni. szabályos formációban. Ha a csoport tagjai felváltva haladnak (valaki előre megy. nem tértünke le az útvonalról. nagyobb távolságról kövessük egymást. és a folyópartok mentén is nehezebb lehet átvágni. Az ilyen rendkívül nedves földet buja. vágjuk le a kanyarulatokat és a folyó általános irányát kövessük a meder görbületei helyett! A sík vidékeken könnyebb követni a folyót. Néha . gondolkodjunk el a tutajkészítésen! Lehet. Ennél is jobb. tagolatlan területen haladunk. maradjunk is rajta.főleg a magas részeken . ráadásul szegélyezhetik általunk is használható állati ösvények. Lehetőleg kerüljük az ingoványos területeket. ha pedig magasabb területen vagyunk. mert minden bizonnyal meredek. biztos. kidőlt. A ritka kivételektől eltekintve (amikor a folyó hirtelen eltűnik a föld alatt) tisztán kivehető és követhető útvonalat kínál.bármilyen kicsi is legyen. Ha a folyó elég nagy.hegyszorosokon vágja át magát. távolodjunk el egymástól.Haladás folyók mentén A vízfolyást követve . A sziklás kiszögellések és növénnyel sűrűn borított területek szélén haladjunk. lefelé vezető hegynyúlványra! HALADÁS CSOPORTOSAN Rendezetten.

Az ütemes. hogy senki se eshessen össze egyedül az út mentén! A létszámellenőrzés és az állapotfelmérés különösen a folyón történő átkelés vagy a nagyon nehéz terület leküzdése után fontos. mint a szaggatott tempó vagy a térdek gyakori behajlítása. tüzelőanyag és növények jelzik. hátha valamilyen nehézséggel kell megbirkózniuk! . Az adott vidéken rendelkezésre álló víz. a várható akadályokat és az esetleg adódó különleges körülményeket! A feladatok kiosztása Legyen felderítőnk! Ő lesz a felelős a legjobb útvonal kiválasztásáért. és addig ne menjünk tovább. A betegek és sérültek mellett legyenek jó erőben lévő kísérők. vagy ha éjszaka kell haladnunk! Általában az elöl haladó szakad el legkönnyebben a csoporttól. mert a többiek hajlamosabbak a lemaradókra figyelni. beszéljük meg az útvonalat. hogy a hasonló. Jegyezzük meg a menedéknek alkalmas helyeket . és a lejtőről levezető legjobb út megtalálásáért! Valaki más azt a feladatot kapja. Gyakran váltsuk mindkettejüket. de távolabbi területen mi vár ránk. Tiszta ösvényen könnyebb szállítani a csomagokat és rosszabb erőnlétű társainkat is. Valaki rendszeres időközönként ellenőrizze a felszerelést is! Legalább kettesével haladjunk! Különösen ügyeljünk rá. mert a feladatuk különösen a fő felderítőé -elég fárasztó! A csoport többi tagja keresse az ehető növényeket. hogy a csapatvezető ne távolodjon el túlzottan a mögötte lévőktől1. elkerüléséért. illetve előkészítése a lassabban haladó sérültek és a kevésbé rátermettek részére. ha gyülekező pontként kimagasló domborzati elemeket jelölünk meg: így ha elszakadtunk vagy vészhelyzetbe kerültünk. laza sziklák stb. szabályos. ha rossz időben. aki az akadályok elkerülésével és a helyes irány megtartásával lesz elfoglalva.Nagyobb csoport esetén előreküldhetünk egy felderítőcsoportot amelynek feladata az útvonal megtisztítása és az éjszakai tábor felállítása. amíg mindenki fel nem zárkózott! . ingaszerű mozdulatok kevésbé fárasztják a lábat. ha MINDENKI ismeri a kitűzött útvonalat.Ügyeljünk rá. a felderítő megpróbál átmászni egy nehéz akadályon. ha . hogy figyeljen a felderitőre. tudjuk.ha hirtelen elromlik az idő. ő viszont észrevesz egy egyszerűbb útvonalat. vissza tudunk térni valamelyikbe! SEBESSÉG ÉS HALADÁS . Pl. és mindenki vállaljon felelősséget legalább egyvalakiért. Ezért hasznos. a mögötte érkező látja. gyümölcsöket. hol találjuk meg a többieket.tartsunk rövid eligazítást. hogy ne szakadjunk el egymástól. ha egyenletes sebességgel haladunk. Akadály leküzdése után várjuk meg a többieket. hogy csak küszködik. Segít.és a vezető már el is szakadt a többiektől. Kézenfekvő megoldás az is.A legjobb. bogyókat. a száraz faágak. a csapat többi tagja pedig követi .

Használhatunk pruszikcsomóval ellátott kötelet is.pí. a folyó hangja kiváló iránymutatást ad arra nézve. takarjuk le az egyik szemünket. könnyű terepen növeljünk a lépéseink hosszát! A lejtőn kerüljük a túl nagy lépéseket. hogy legalább annak megmaradjon ez a képességei Ha pl.Meredek vagy csúszós talajon a kötelek kapaszkodóként szolgálhatnak. hogy hozzászokjon a sötéthez. . a szélek viszont tisztábban kivehetőek. mert ha megcsúszunk. A sötétben a fül jól használható érzékszerv. szükség esetén rendezzük át a csomagunkat! A tereptől és a csoport állapotától függően 30-45 percenként átlagosan 10 perces szünetet tartsunk! . A dolgokat azonban nehéz ilyenkor tisztán kivenni. Ha eljutottunk idáig. . illetve az egyéb mászó.Meredek terepen csökkentsük. meg kell néznünk a térképet. A tervezett távolság óránként 3 km legyen. a sivatagban -kényelmesebb.Gyakran pihenjünk . . ezért lehetőség szerint az utóbbin haladjunk! Ha éjszaka valamilyen tárgyat nézünk. amely a gyerekekre és az idősekre kötve kevésbé veszélyes haladást biztosit egy stabil kötél mentén [lásd Csomók ű Táborozási technika fejezetben). de felfelé menet esők-kentsünk a harmadával! ÉJSZAKAI HALADÁS Éjszaka ismeretlen területen haladni nagyon veszélyes lehet. . és nézzük meg. ki hogyan érzi magát! Helyezzük át a kényelmetlen terheket. Az éjszaka sohasem teljesen sötét. valamennyire még az ember is lát ilyenkor. eltévedtünk. mert különben túlterheljük testünket és hamarabb elfáradunk. óvjuk szemünket az erős fénytől. egyre többet látunk és kialakul az „éjszakai látás". csak egyik oldalát figyeljük. A szemnek 30-40 percre van szüksége ahhoz. különösen ne dombra fel. Ha a szemünk hozzászokott a sötéthez. de vészhelyzetben szükségszerű. üljünk le. bizonyos körülmények között pedig . Éjszaka a látómezőnk szélén elhelyezkedő tárgyakat jobban látjuk.akár egyedül vagyunk. segítségükkel könnyebben küzdhetjük le a különösen nehéz terepet (ez nem azonos az abseilinggel. Az iránytartással kapcsolatos bizonytalanság és az ehhez hasonló félelmek leküzdése miatt hasznos segítség az iránytű. mint a nyílt területen. különben egy időre romlik az éjszakai látásunk! Ha mégis elkerülhetetlen a fény használata.vagy lemenet. ne nézzünk közvetlenül rá! A sötét középső felületről mindent nehezebb felismerni. a zseblámpára tett vörös szűrő is sokat segíthet. A fák között sötétebb van. ezért könnyen eltájolhatjuk magunkat.és ereszke-dötechnikákkal). akár csoportosan! Álljunk meg. Pl. kevesebb az esélyünk megakadályozni az esést vagy a lecsúszást.hagyjuk lengeni a karunkat magunk mellett Soha ne zsebre tett kézzel közlekedjük. és úgy érezhetjük.

Elképzelhető. menjünk vissza a völgybe. mint ha a hegynyúlványon próbálnánk átküzdeni magunkat . LASSAN járjunk a sötétben! Minden egyes lépésünket készítsük elő. hogy a folyók meredek oldalú vízmosásban folytatódnak.hogy milyen gyorsan folyik. mindezeket gyalog meglehetősen nehéz leküzdeni. csak azután helyezzük rá a teljes testsúlyunkat! Lejtőn lefelé haladva csoszogó mozdulatokkal menjünk! HALADÁS MAGASAN FEKVŐ TERÜLETEN A hegyvidéki. de előfordulhatnak zúgok. A völgyekből a hegynyúlványokon keresztül jussunk ki. mert ez megkönnyíti a tájékozódást. vizet! így nagyobb távolságot tehetünk meg. és menjünk fel a hegyhátakra! Ha nagyon veszélyesek. és ott keressünk éjszakára menedéket. dombos területeken legjobb a magasan fekvő részek felé tartani. ha nem figyelünk erre. vízesések és csúszós kövek is. A sötétben érezzük a növényzet szagát. és az ismerős szagok segíthetnek az azonosításukban is. Egészségtelenül hosszú időt kell a vízben töltenünk.

hogy . és követjük a hegyhát irányát megkíméljük magunkat attól.Semmi értelme végigkövetni a kanyargó folyót mély völgyeken. dombos terepen öt Ha a völgyből felmászunk az (a) pontnál.

A meredek lejtőkön behajlított térddel ereszkedjünk le! Igyekezzünk egyenesen lemenni! Ha nagyon felgyorsultunk. és pihenésre azott található legvédettebb helyet válasszuk ki! Ezután folytassuk az urat a hegyhát mentén. cikcakkban haladjunk. ahol ismét követni tudjuk a vízfolyást a (c) ponttól! Egy hegynyúfvány végét kövessük a völgybe lefelé menet. nem úgy t mint az elemeknek kitett hegyháton. meredek lejtővel vagy sziklaorommal. bár ezek hiányában is szembesülhetünk leküzdésre váró laza kőomladékkal. Ügyeljünk az este közeledtével egyre csökkenő fényre és saját fogyó energiánkra! Még azelőtt keressünk menedéket. ho útközben is találunk vizet és menedéket! így energiát takarítunk meg és melegebb helyen tartózkodhatunk. a hideg levegő gyakran a völgyek alján reked! Ha van nálunk víz és menedékkészités-hez használható anyag. és menjünk le az első vízlelőhelyhez! itt menedéket is találhatunk. a lábunkat vá I Iszé I esség ben nyissuk szét és engedjük csúszni a testünket! Ahogy nő a sebesség. leereszkedéskor mélyítsük bele a sarkunkat és dőljünk hátra! Minden egyes lépésünket készítsük elő. Egy kis gyakorlattal „végig tudunk szántani" a laza talajon: ássuk be a sarkunkat és csússzunk hacsak nincs közvetlenül alattunk szakadék! A sarkunkat merevítsük meg. ha viszont laza területtel kell megbirkóznunk.meredek fárasztó területeken ereszkedjünk le és másszunk ót Éjszaka álljunk meg a (bj pontnál. hogy a vaksötétben teljesen kimerülnénk! Ne menjünk le a völgyfenékre. a föld összegyűlik a lábunk alatt. Meredek hegyoldalak A hegyi területeken és a magasan fekvő területeken hóval és jéggel egyaránt szembetalálhatjuk magunkat. dőljünk hátra! Kerüljük a laza sziklatömböket és kőomladékokat. majd ereszkedjünk le a kiszélesedő fő völgybe. és nem veszítjük el egyensúlyunkat. maradjunk a magasan fekvő területen. mielőtt ráhelyeznénk testsúlyunkat! Meredek hegyoldalon ne lépjünk kövekre vagy farönkökre. és elveszítjük az irányítást! Ugorjunk egyet és kezdjük újra! Ha a lejtő nagyon meredek. ha a folyó és a völgy egyaránt kiszélesedik. ez pihenteti az izmokat. inkább a kötélen leereszkedés módszerét alkalmazzuk (lásd Hegyek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben)! HALADÁS A DZSUNGELBEN . mert bármikor megindulhatnak. Ne feledjük. és irányváltoztatáskor mindig a magasabban lévő lábunkkal induljunk! így nem gabalyod-nak össze a lábaink. Meredek emelkedőn felmászva minden lépés után zárjuk össze a térdünket. A meredek hegyoldalon keresztbe.

könnyebb így hasznát venni. hogy a folyó. így át tudunk kelni rajtuk. Az ilyen területeken is bőségesen áll rendelkezésünkre használható faanyag: bambusz (ami ideális) és gyökerestül kitépett. Mindegyik változatot nehéz olyan jól elkészíteni. hátráljunk és szabadítsuk ki magunkat! Ne próbáljunk áttörni az ilyen „feltartóztató kúszónövényen. biztonságos vízen. amelyeket Malájföldön nantisikitntk. és ezáltal életképes ötletté válik a tutajozás.. de utánozhatjuk az ősi egyiptomiak és mezopotámiaiak nádból készült csónakjait is. A magas és kúszónövényeket általában ki tudjuk vágni. és távolítsuk el az élősködőket! Ha egy órán belül nem távolítjuk el. hogy kivájt csónakot készíthessünk belőle.Ha nem tudjuk megkerülni a sűrű dzsungelt. TUTAJOK A túlélő számára sokkal célszerűbb olyan tutaj építése. amely akkor sem borul fel azonnal. kéreggel vagy bőrökkel.( mert meztelenre vetkőztet minket.a bambuszcövek halálos lehet. hogy kiállja a vízi utazás megpróbáltatásait. Még az ilyen hajókat hagyományosan . az időszakos esőzés miatt megduzzad. A száraz fák törzsének teteje általában elég ép a tutajkészítéshez. ha valaki véletlenül beleesik. A kúszópálmák azon fajtái (köztük a mangrovepálma és a nádpálma). hogy megvédjük az alacsony növények tüskéitől. amely mellett táborozunk. mint mellette gyalogolni. Minden csónakot és tutajt teszteljünk alaposan a táborhelyhez közeli. minél lejjebb. már megdőlt fát válasszunk.készítő emberek közül is csak a specialisták alkotnak hasonló módszerekkel működőképes kenukat. és csak azután induljunk vele útnak! A dzsungelek területén tapasztalhatjuk meg legkönnyebben. A testünket szorosan körbevevő növényzetet hajtsuk el magunktól és forduljunk el tőle! A kapkodás csak ront a helyzeten. olyan tüskéket hordoznak a leveleik végén. amelyek mind a mai napig megtalálhatóak a perui Titicaca-tavon. Ha már hosszú ideje küzdünk a túlélésért. ha nem tökéletes. a fekélybolha fertőzést okoz! HALADÁS VÍZEN Ha a folyó elég széles a hajózáshoz. Ha a fát kell kivágnunk. A dzsungelnövényzet legtöbbször tüskés és tövises. Lábunkat fedjük be. a kígyóktól és a fekélybolháktól! Gyakran álljunk meg. késsel kell átvágnunk rajta. nem rohadó. . a növények szárának mindkét oldalára. és egyből megértjük. amelyek horgászhoroghoz hasonlítanak. vagy fedjünk be egy fűzfából készült keretet nyírfával. kísérletezhetünk kenukészítéssel: égessük ki a fatörzs közepét. hogy az út szélére essenek és ne az ösvényt keresztezzék! Ne hagyjunk magunk után szúrós hegyeket . mert ezeket a legkönnyebb kivágni. honnan kapta nevét! Ennek ellenére számos felhasználási lehetőségük kínálkozik: a nádpálma a dzsungelben található egyik legjobb vízi kúszónövény. azaz „feltar-tóztatónak" neveznek (és máshol is hasonló nevekkel illetnek). sértetlen fafélék.és hagyományok szerint . Ha ilyenbe akadunk. Lefelé csapjunk.

vitorlavászon és egyéb vízhatlan anyag is megteszi a később bemutatott kerek csónak embert szállító változatának elkészítéséhez (ezzel egyébként felszereléseket úsztathatunk át a folyón). Ha esetleg széttörik a tutajunk a széles. illetve a közepükön hasítsunk beléjük lyukokotr ezeken fűzzünk ót botokat. hogy semmi se nyúljon túl a széleken. majd . nádpálmávol vogy egyéb indával.kapcsolhassuk o nádakot egymássalI Minden egyes nádat kössünk madzaggal. amelyeken az áthaladást csak az igazán erős szerkezet bírja ki. 3 m hosszú bambuszdarabokat! A nádok vége felé. Ha nem találunk erős faanyagot. hogy össze . ahol beleakadhat valamibe! A fedélzeten tartózkodók kössenek magukra derékhurkot. Gyenge tutajjal soha ne szálljunk a vízre! A hegyi folyókon gyakran találhatóak zúgok. illesszük az első tetejére.A tutajt olajoshordóva! vagy egyéb úszó tárggyal tartsuk fenn a vízen. ezt a biztonsági kötélhez vagy magához a tutajhoz keli rögzíteni! BAMBUSZTUTAJ Egy réteg nem tart meg minket (hacsak nem nagyon hosszúi ezért kétréteges modellt készítsünkI Vágjunk vastagabb. Utazás tutajjal Kössünk minden felszerelést erősen a tutajhoz vagy a biztonsági kötélhez! Ügyeljünk rá. rengeteget kell úsznunk a partig. alsóbb folyószakaszokon. illetve kötélfélével minden egyes bothoz! Készítsünk egy második réteget.

hogy álljon a tetejükre: így összenyomja a többi véget. nem csúszik (e o kötél! . Négy rönkre von szükségünk o fedélzethez. és kell még négy vastag. hogy széltében átfedje a fedélzetet Tegyünk két botot a földre és fektessük rájuk a rönköket/ Tegyük a többi botora tetejükre!Kössünk össze szorosan minden botdarabot az egyik oldalon! Ezután kérjünk meg valakit. rugalmasabb bot. amely elég hosszú ahhoz.rögzítsük hozzá! SZORÍTOTT RÖNKTUTAJ Ez a leggyorsabban elkészíthető tutaj-fajta. amelyeket összeköthetünk úgy hogy a rönkök közéjük legyenek fogva! Ha bemetszük a szoritórudak végét.

KORMÁNYZÁS A tutaj kormányzásához készítsünk kor-mánylapótot. hogy ne csúszkáljon! A lapátot haladáskor hosz-szú nyelű evezőként is használhatjuk. hogy be kell metszenünk a tutajt. AzA-keret lábainak elhelyezése miatt elképzelhető. majd szereljük rá egy A-keretre a tutaj egyik végén! Az A-keretet tartókötéllel rögzítsük a tutaj sarkaihoz. . és úgy kössük a lapátot a keretre. A tartóköteleket hozzáköthetjük a keresztrudakhoz.

hogy reggel meglegyen. gyors folyású. felszerelésünket pedig inkább magunk cipeljük a szakasz mentén [Állítsunk valakit lejjebb a folyó mentén arra a helyre. ahol márelég biztonságos és kezelhető a tutajozás. amelyet lehetőleg két hosszú rúddal végezzünk. de a vízbe azért ne lógjanak be. majd engedjük el a tutajt. jobb a part felé menekülni! Sekély vizen a tutaj irányításának legjobb módszere a tolórúdakkal lökés. Az első tutajon a legjobb erőnlétben lévő emberek legyenek. A tutaj első sarkainak valamelyikén és átlósan a hátsó sarokban egyegy ember használja őket! Nagyobb csoport esetén több tutajra van szükség. ugyanis ha a tutaj kikerül az irányításunk alól. testünk minél jobban terüljön el l Ugyanezt a módszert . fücsomóról fűcsomóra ugrándozzunk! Ha úgy érezzük. Ha mégis el kell hagyniuk a tutajt. pakoljunk le róla és vigyük partra a tutajt. NEFELEDJÜKi Csak napközben tutajozzunk. Ha kétségünk van az előttünk álló szakasszal kapcsolatban. de ne legyen náluk se felszerelés. és nélküle végezzünk felderítést! Ha nehéz vagy veszélyes részhez érkezünk. vigyük partra vagy kössük ki a tutajt. A vízeséseket és a zúgókat valamennyire hallani lehet még mielőtt elérjük őket. és veszélyes vizek felé sodródik. ugrással ne is próbálkozzunk! Súlyunkat osszuk el a felületen. Gyakran vízpermet vagy levegőbe felszálló köd jelzi közeledtüket. sötétben SOHA! Éjszakára kössük ki biztonságosan a tutajt. veszélyes zúgókkal és vízesésekkel tarkított folyókon jobb. mellúszással „ússzunk" a szilárd talajig. viszont így nem fenyeget veszély minket és a felszerelésünket. hogy leússzon a kockázatos szakaszon! A tutaj talán javításra szorul majd. nem veszik el semmi a készletből. ha nem is kötjük őket magunkra. a folyótól távolabb készítsünk ideiglenes menedéket! Mocsár és láp Ha mindenképpen át kell kelnünk egy ingoványon. A keskeny. süllyedünk.A biztosítókötelek legyenek elég hosszúak ahhoz. magunknak pedig magasabban fekvő területen. akik előre figyelmeztetik a többieket a veszélyekre. hogy ne akadályozzák a mozgást. és hagyjuk. se élelmiszer! Ők a felfedezők.

egyenletes szakaszon. A sekély vizen talán át tudunk gázolni. . amely akár kilométerekkel a torkolattól is éreztetheti hatását a folyón. vagy magunk is helyezhetünk ilyeneket a kisebb vizekbe. hogy találunk gázlókőnek alkalmas köveket. de általában van átkelésre alkalmas szakasza. de különösen a tenger közelében ne közvetlenül azzal a ponttal szemben induljunk el. ahova érkezni akarunk . ne itt keljünk át. Ha nincs csónakunk vagy tutajunk.alkalmazzuk futóhomokban isi ÁTKELÉS A FOLYÓN A folyók felső szakasza keskeny és gyorsfolyású. és ki van téve az árapálynak. és keressünk könnyebb átkelőhelyet! Széles. A folyásirány általában egyértelműen megállapítható. ez azonban nem sokat ér. A part meredek és sziklás ugyan. mert minden szikla vagy vízből kiálló egyéb dolog (a) hegyes Valókban töri meg a sima vízfelszínt a folyásiránynak megfelelően. de ilyenkor is keressük bottal a rejtett mélyedéseket! Elképzelhető. ha a többiek nem képesek utánuk csinálni. mi lehető felszín alatt. Könnyen kificamíthatjuk bokánkat. inkább menjünk vissza felfelé.még csónakkal vagy tutajjal se! Vegyük számításba az utunkat befolyásoló áramlást és ennek megfelelően válasszuk meg a helyet! TANULMÁNYOZZUK A VIZET! A folyó felszíni mozgása sokat elárul arról. ha megcsúszunk a kövön! A folyótorkolat széles. erős az áramlata. A csapat néhány tagja minden bizonnyal át tud ugrálni a szűk hasadé-kokon vagy szikláról sziklára haladva a folyóágyon.

ilyenkor úgy tűnik . ha elsodródunk. így ugyanis kisebb a valószínűsége annak. amelynek segítségével könnyebben megtarthatjuk egyensúlyunkat! A sodrás irányába haladjunk. inkább vegyük le a nadrágot. mintha mezítláb mennénk. hogy könnyen lecsúsztathassuk magunkról. hogy ledönt minket a lábunkról a víz! Hajtsuk fel a nadrágszárunkat. vizet felfelé terelő szikla jelei. ha pedig amúgy is vizesek lennének. Nagyon veszélyes! o A JEGHIDEG VÍZ GYILKOL! Átgázolás Még a meglehetősen széles vizek is lehetnek sekélyek és átgázolásra alkalmasak. mintha a víz a folyásiránnyal ellentétesen haladna. de a víz egyetlen szakaszát se becsüljük alá! Vágjunk egy botot. így kisebb felületen ér minket a sodrás. az akadály irányába olyan visszahúzó hatás keletkezik. és a túloldalon legalább szárazon tudjuk majd felvenni! A bakancsunkat hagyjuk magunkon: jobban tapad. A felszínhez közelebb található akadály örvénylő mozgásra készteti a vizet. Teljesen azonban ne engedjük el.A mozdulatlannak tűnő hulíámok (bj általában a fenéken lévő. amely az úszó embert is magával ragadhatja. ugyanis szinte . Lazítsuk ki a hátizsák pántját. Ha egy sziklánál esetieg a fenék felé meredeken mélyül a víz (ej.

. mielőtt ráhelyeznénk a súlyunkat! Csoportos átkelés Ha az egész csoport át akar gázolni a vízen. a többiek pedig az egész csapatot stabilizálják. A part felé nézve. személy eléri a portot. akinek a fentieknek megfelelően kell átkelnie a vizen. mert végzetes lehet Készítsünk valamilyen tutajt! Csak akkor gázoljunk át a hideg vizen. FIGYELEM! Ne kíséreljünk meg átúszni vagy átgázolni a nagyon alacsony hőmérsékletű vízen. pedig erősen neki tud szegezni minket bármilyen akadálynak. hogy egyenes vonalban maradjanak. Ilyenkor csak az első ember egyik oldala van kitéve a sodrásnak. ha mindössze a lábunk lesz vizes. leveszi magáró! o kötelet. illetve ők vigyáznak rá. FIGYELEM! Figyeljük az elsüllyedt ágakat. személy köt magára. hogy a kötél a lehető legkevésbé érjen a vízbe. előre haladva kell átkelniük. hogy kisebb akadályt képezzenek a sodrás felől. ha a csoport tagjai egymás mellett állnak és a karjuknál fogva kapcsolódnak össze. Ketten ügyeljenek rá. nem érezzük az erejét. amint partot értünk! tehát felhasználhatjuk önmagunk felszínen tartására is! Testünket enyhén döntsük meg és hátunk az elérni kívánt part felé nézzen: az áramlás abba az irányba fog vinni minket! Ne tegyünk nagy lépéseket. Az is megoldás. amitől kificamodhat valamelyik végtagunk. Átkelés kötéllé! Kötél segítségével biztonságosabb az átgázolás. mint a víz szélessége! Az átkeléshez legalább három emberre van szükség. akik az átkelés során valamilyen nehézséggel szembesülnek! Az átkelő személy a mell kősóra rögzíti a kötelet Elsőnek o legerősebb menjen át! A másik két személy nincs rákötve o kötélre. és azt is rögtön szárítsuk meg. továbbá egy rudat vagy ágat tartanak. mindenki sorakozzon fel a legerősebb ember mögött. A kötél legyen háromszor olyan hosszú. A többiek egymást derekuknál fog va. Az ő feladatuk a köté! engedése a haladás ütemének megfelelően.biztosan úszik a víz felszínén. inkább oldalazva csoszogjunk a mélységet bottal folyamatosan vizsgálva! Minden egyes lépésünket készítsük elő és ellenőrizzük. lépésben haladjanak. ugyanis könnyen beléjük akadhatunk. amelyet a 2. Amint az 1. vagy elveszítjük az egyensúlyunkat! Ha együtt haladunk az áramlással. hogy az átkelőt ne sodorja el o víz. és nekik kell a partra húzniuk azokat is.

A folyóágy egyenes szakaszait keressük . a 2. személy pedig készenlétben áll arra oz esetre . .Az sodrás a kanyarulatok külső ívén erősebb. Kerüljük a vízben lévő akadályokat! . a 3.majd átkel a többiek felügyelete mellett. ellehetetlenítve a partra jutást. személyre jut a terhelés legnagyobb része. köti magára a kötelei és átkel o vízen. Kerüljük a magas partszéleket ha nehéz felmászni rájuk. ha valami rosszul alakulna. A FOLYOK VESZELYESEK! Csak akkor menjünk a vízbe. Amint a 2. Az 1. a meredek partokat pedig minden bizonnyal alámosta a víz. ha nem kínálkozik más mód az átkelésre! Körültekintően válasszuk meg az átkelés helyét1. így akárhányon át tudnak kelni a vizen.átgázoláshoz a kavicsos talaj a legjobb. szemé //partra ért.

végül kössük össze szorosan az egészet! Ne üljünk a csomagra. A partra érés tervezett helyénél jóval feljebb menjünk a vízbe. minthogy elhagyjuk a kiszemelt helyet! A sodrás erősségét úgy állapíthatjuk meg. az úszni nem tudók számára viszont ez létfontosságú. kössük össze újra. majd használjuk segédeszközként a vízen lebegéshez! Kapaszkodjunk rá és csak a lábainkkal hajtsuk magunkat! . zárjunk bele minél több levegőt. hiszen a sodrás átkeléskor lefelé visz minket. Vizsgáljuk át a vízfelszínt. és ne helyezzük rá a súlyunkat! . majd rakjuk a tetejére a ruhánkat és a felszerelésünket. viszont van vízálló sátorlapunk. a felszerelésünk és ruhánk is szárazabb marad. ők majd valamilyen úszó eszköz segítségével átvisznek minket! A legjobb úszóknak is használniuk kell a lebegő segédeszközöket a folyón átkelve. hogy legyen olyan hely a túloldalon. tegyük bele a ruhánkat és egyéb dolgainkat. gyorsúszással haladjunk át rajta! Ha egy jó úszó megtisztította a területet.de tartózkodjunk a vízben lévő összekuszálódott ágaktól. vagyis mindent.Ha nincs hátizsákunk. nem nyújtanak védelmet a hideg ellen. ami átérve meleget ad.A csoport tagjai négyfős csapatokat alkossanak! Kössük össze a négy hátizsákot. rönköt. ami úszik a vízen. és ennek segítségével vigyük a vízen sérült vagy úszni nem tudó társainkat! . legalább lesz valami nálunk. tegyünk a közepébe ágakat és szalmát légüregeket képezve. mert könnyen beléjük akadhatunk. ha figyeljük az úszó rönköket és egyéb lebegő tárgyakat. Ruha nélkül ússzunk. csak támaszt használva tudunk kijutni a vízből . kössük össze a nyakánál. Segédeszközök a lebegéshez Használhatunk benzines kannát. hajtsuk össze. Inkább becsüljük túl a sodrást és maradjunk kicsit tovább a vízben. A segédeszközök révén kevésbé fáradunk el. a többiek már át tudnak haladni az általa készített csatornán. Ügyeljünk rá. ne is próbálkozzunk vele. műanyag üveget. ha viszont szárazak. ugyanis ha a ruháink vizesek lesznek. hagyatkozzunk inkább a többiekre.Átúszás Ha nem tudunk úszni. hátha felfedezünk rejtett akadályokat vagy örvényeket! Ha a vízben hínár közé kerülünk. Ha van vízálló hátizsákunk. ahol partot érhetünk! Ha nincs megfelelő partszakasz.

hogy lássuk hogyan működik! Mielőtt nekikezdenénk az építésnek.ez lehet vitorlavászon. egy másikat pedig a csúcsa és az alja közé! Az utóbbi segít megőrizni a kupola aickot Szabadítsuk ki a már rögzített szerkezetet a földből! A lefelé vagy felfelé túlnyúló ágakat vágjuk le! . 25 em-enkén t. majd illesszünk melléjük újabb ágakat kb. használata pedig nem kis magabiztosságot igényel.Ha semmilyen vízálló anyag nem áll a rendelkezésünkre.. ellenőrizzük. készítsünk tutajt vagy kerek csónakot. készítsünk evezőt. Vágjunk 2 m hosszú. amellyel szállítani tudjuk a dolgainkat! Ha nagy a súly. Kövessük az alábbi módszert. A vízhatlan réteget létrehozhatjuk zsírral vagy fagyantával. hogy kupola alakjuk legyen! A csúcsoknál kössük össze őket! Erősítsünk rá keresztbe ágakat: egy sort a földhöz közel. sátorlap. hajlékony fadarabokat (a mogyoró és a fűzfa a legmegfelelőbb)! A favégeket ívet formálva szúrjuk a földbe. esőkabát vagy állati bőr is. kétrétegű tutajt készítsünk: ennek mindössze az alsóbb rétege süllyed a vízbe. KEREK CSÓNAK KÉSZÍTÉSÉ A hagyományos ponyvával fedett kerek gyékénycsónak készítése valódi művészet. fiatal. majd próbáljuk ki sekély vízen a saját változatunkat. van-e vízálló borításunk .

Némelyik e fejezetben leírt javaslat KIZÁRÓLAG ilyen esetekben követendő! A fertőzések és betegségek kezelésében segítségül hívhatjuk a több száz éves tapasztalatra visszatekintő gyógynövényes kezeléseket és természetes gyógyszereket. illetve a súlyosan sérült személy állapotának fenntartására amíg szakszerű kezelésben nem részesülhet. vitorlavászonnal. talán drasztikus lépésekre kell elszánnunk magunkat. ha nem áll a rendelkezésünkre kész gyógyszer. ha az evezőt is hurokba hajlított faágból készítjük: kössük egy bot végére és vonjuk be vízhatlan anyaggal EGÉSZSÉG Ha nem jutunk szakszerű orvosi segítséghez. Ha viszont kizárt annak a lehetősége. A hagyományos elsősegélymódszerek a kisebb gondok orvoslására szolgálnak. varrjuk össze a borítást. amelyek hasznos segítséget jelenthetnek. amelyek normális körülmények között szakembert igényelnek. ELSŐSEGÉLY . vagy kössük szíjakkal a felső részhez! Természetesen a „vízszint" alatt ne lyuggassukki a borítást! Megkímélhetjük magunkat a nehéz famu okától. esőkabáttat illetve állati bőrökkel. túlélőként olyan egészségügyi feladatokat is el kell látnunk. így kell eljárnunk.A keretet borítsuk be polietilénnel. hogy időben életmentő segítség érkezik. vagy a meglévő készletet az adottnál súlyosabb panaszok enyhítésére tartalékoljuk! Az itt felsorolt gyógynövények hatóanyagának kivonása és előkészítése egyszerű eljárás keretében történik.

A szélsőséges éghajlati viszonyok sajátos veszélyeket rejtenek.és táplálékforrásokkal. a veszélyes szerkezetekre és a roncsra! Az első vizsgálatot lehetőleg a beteg megmozdítása nélkül végezzük! Ha azonban továbbra is fennáll a veszély. megbetegedések és fertőzések kezelésének módjával l FONTOSSÁGI SORREND A több ember sérülését okozó balesetnél tudnunk kell. Az civilizációtól távol nem veszélyeztetnek minket fertőző betegségek. és ha igen. ahol nem áll rendelkezésre orvosi felszerelés. ezért tekintjük a túlélés egyik alapjának az elsősegélynyújtás ismeretét . a leeső hulladékokra. majd a következő sorrendben kezeljük azokat: a légzés/szívverés visszaállítása és fenntartása. törés rögzítése. A balesetek után. aki megfelelő. a tapasztalatlanság és a balszerencse könnyen sérülést okozhat.különösen a víz felforralásával és az étel alapos megfőzésével . a légzés.a fertőzések többsége elkerülhető. vérzés megállítása. keressünk magunk és a beteg számára biztonságosabb helyet! . ha viszont már építettünk táborhelyet és rendelkezünk víz. ha sérülést okozhat! Törekedjünk változatos és kielégítő táplálkozásra. amelyek tüneteit ismerve könnyebben tudjuk kezelni magunkat és a társainkat. Bármilyen óvatosak legyünk is. védekezzünk ellene! Ügyeljünk az elektromos és gázvezetékekre.Túlélőként egészségünk megőrzése az egyik legfontosabb feladat! Ne vállaljunk feleslegesen kockázatot. amikor gyors segítségre van szükség. melyik beteget kezeljük elsőként! Ha a beteg egyszerre több sérülést is elszenvedett. hacsak nem mi vittük oda azokat. szakszerű orvosi tudással rendelkezik. a szívverés és a vérzés kapjon elsőbbséget! Mérjük fel a sérüléseket. a sebek és égési sérülések kezelése. sokk kezelése. az ilyen rögtönzés jelentheti az érintettek számára az életben maradást Minden expedícióban kell lennie legalább egyvalakinek. kellő elővigyázatossággal .illetve annak rögtönzött alkalmazását olyan helyeken. fegyelmezett hozzáállással képesek leszünk takarékoskodni az energiánkkal és a készletekkel. nem fenyeget-e valamilyen veszély. viszont mindenkinek tisztában kell lennie az alapvető sérülések. MEGJEGYZÉS: A baleset áldozatainak megközelítése előtt ellenőrizzük. illetve biztosítsunk magunknak elegendő pihenést! A túlélési helyzet elején ezek egyike sem valósítható meg biztosan. Bár léteznek vízi eredetű és rovaroktól származó megbetegedések.

zárjuk le a forrását. mindenképpen el kell mozdítanunk ./ A VESZÉLYES TERÜLET ELHAGYÁSA Először is szüntessük meg a sérült és önmagunk további megsérülésének veszélyét azzal. hogy biztonságos helyre megyünk. nem vezető bot segítségével toljuk vagy emeljük le a beteget az áramforrásról anélkül. hogy hozzáérnénk! Ha mérgező füst vagy gáz gomolyog. álljunk száraz. és helyezzük stabil oldalfekvésbe: ha a sérült a hátán fekszik. ha nem ismerjük a sérüléseit. ám ha továbbra is veszélyben van. és egy száraz. Eszméletlen sérültek Ha a sérült nincs eszméleténél. a nyelv pedig nem tud hátracsúszni. és vigyük a sebesülteket friss levegőre! A beteg mozgatása mindig hordoz magában némi veszélyt. Megmozdításuk egyetlen biztonságos módszeréhez több közreműködőre van szükség [lásd A sérült mozgatása). elsőként ellenőrizzük. óvatosan fordítsuk az oldalára! A műveletet akkor a legkönnyebb elvégezni. ha a csípőjénél fogjuk meg a ruháját! így olyan stabil pozícióba helyezzük a sérültet. tehát nem akadályozza a légutakat.csak így adhatjuk meg neki a túlélés esélyét! A gerincsérültek mozgatása a legkockázatosabb. FIGYELEMj_1 A gerincsérülés-gyanús sérültet ne fordítsuk stabil oldalfekvő helyzetbe! Szájból szájba lélegeztetéssel és mesterséges lég utat készítve biztosítsuk a légzését! ELLENŐRIZZÜK A LÉGZÉST ÉS A SZÍVVERÉST! . igyekezzünk megállapítani az eszméletlenség okát! LÉLEGZIK. amely távol esik az égő járműtől vagy épülettől! Közúti baleset esetén állítsuk meg a forgalmat! Áramütés esetén kapcsoljuk ki az áramot! Ha nem sikerül. DE ESZMÉLETLEN Ha a sérült lélegzik. lélegzik-e. majd szükség esetén azonnal alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést! Keressünk külső vérzést és sérülést. amely nem engedi a gyomorból vagy orrból származó hányadék vagy folyadék tüdőbe jutását. majd állítsuk el a súlyos vérzéseket. és nincs jele gerincsérülésnek. ellenőrizzük. hiszen a gerincvelő megsérülésének veszélyével jár. hogy nincs-e valami a szájában. nem vezető anyagra.

azonnal távolítsuk el a légutakat akadályozó idegen testet. és nem zárja-e el a légutakat! Lazítsuk ki a szoros ruhát! LÉGZÉS ÉS PULZUS A normális légzés halk és könnyed. a fül és az ajkak körüli kékség. és ellenőrizzük.A test egyik oldalán húzzuk kifelé akart és o lábat hogy a sérült ne a hasán feküdjön! Hajlítsuk be a könyökét és a térdét! Fordítsuk o fejét is ugyanabba az irányba !A sérült másik karját fektessük testének másik olda la mellé!A másik lábat hajlítsuk be kissé! Húzzuk efőre az állkapcsát. fulladás vagy áramütés. A hangos légzés. oxigénhiány. füst.és nyaksérülés. valamilyen idegen test okozta elzáródás a felső légúton. ha pedig nem vesz levegőt. fuldoklás. a mellkas összenyomódása. és . A légzést rendszeresen ellenőrizzük az orrhoz és a szájhoz fülelve! Távolítsuk el a levegővétel akadályát. gáz vagy láng belélegzése miatt képződő gyulladás vagy görcs a légutakban. hagyó nyelv a száj elülső részében von-e. lélegeztessük mesterségesen! Ellenőrizzük a pulzust a csuklón vagy a nyakonl A légzés megszűnése Végzetes veszélyhelyzetet okozhatnak a következők: arc. mind-mind nehéz vagy akadályozott légzést jeleznek. FULDOKLÁS ÉS ELZÁRT LÉGUTAK Ha a beteg légzése leállt. az orr és az ajkak körüli habzás.

Ha a felnőtt áldozat nem tud beszélni. Néha segít. és kulcsoljuk köré a karunkat! Szorítsuk egyik kezünket a másikra. alkalmazzuk a Heimlich-módszert! Különleges esetekben viszont keressünk egyéb módszereket! A HEIMLICH-MÓDSZER Álljunk vagy térdeljünk o beteg mögé. és ellenőrizzük. ha ráütünk a hátára.próbálkozzunk mesterséges lélegeztetéssel! Tisztítsuk meg a légutakat minden idegen anyagtól: ártalmas tárgyaktól. hányadéitól. és ökiünk hüvelykujj felőli oldalát nyomjuk a beteg dereka és alsó bordái közé!Nyomjuk erősen és rántsuk meg gyorsan. mert ha az idegen test kijutott a betegből. hogy a nyelv nem csúszott-e hátra. de lélegezni és köhögni még tud. de továbbra sem lélegzik. hogy elmozduljon a gondot okozó tárgy majd próbálkozzunk ismét négyszer az előbbi művelettel! Hagyjuk ebbe. négyszer egymás után! HANEM HASZNÁL Mérjünk erős ütést a hátra a lapockak közé. elzárva a légutakat! Ha valaki fuldoklik. térdeljünk mellé. saját köhögése minden idegen segítségnél hatékonyabb. ISMÉTELJÜK meg! NE ADJUK FEL! Álljunk készen. helyezzük úgy egymásra a kezeinket. majd fejtsünk ki gyors nyomásokat a mellkas közepén! Ha az . rossz fogtól vagy ételtől! Ujjunkkal tisztítsuk ki a száját. amint a beteg elkezd lélegezni és hangosan köhögniI Ha elsőre nem sikerül. mesterségesen kell lélegeztetnünk! Fektessük hátára az eszméletlen beteget. hogy azok alja a beteg köldökénél legyen.

hogy egy tompa. de kinyúló tárgynak (a természetben árokpart. úgy alkalmazzuk a Heimlich-módszert. hogy a feje lejjebb legyen mellkasánál! Szabad kéztövünkkel üssünk négyszer gyorsan a lapockái közé! .idegen dolog nem mozdul. otthon széktámla) nyomjuk a testünket! Fuldoklás: speciális esetek Csecsemők: A csecsemőt arccal lefelé és terpeszben úgy tartsuk az alkarunkon. fordítsuk gyorsan hátára a beteget. kidőlt fa. majd üssünk négyszer a lapockái közé! Szükség esetén ismételjük meg! EGYEDÜL Ha egyedül vagyunk.

Helyezzük öklünket a mellcsont közepére. feje és nyaka egyenes vonalot alkosson! . a másikkal tartsuk a mellkasánál fogva! Másik módszer: a Heimlieh-módszert öklünk helyett mindkét kezünk két-két uj-jával alkalmazzuk! (Ha nem lélegzik . ha egyébként minden bizonnyal életét vesztené. és miközben egyik kezünkkel ütjük. ellenkező esetben viszont ne vesztegessük ezzel az időt! Figyelem: a piszkos esőből származó olajos vagy benzines szennyeződés tüdőgyulladást okozhat! 1. drasztikus beavatkozást kell végrehajtanunk: vágjunk bele a beteg torkába az akadály alatt! Ez a módszer alkalmazandó akkor is.lásd Mesterséges lélegeztetésj Terhes vagy elhízott betegek: A Heimlich-módszer alkalmazása a gyomron lehetetlen. Előkészületek Szükségünk lesz egy éles pengére. mégis érdemes megpróbálni megmenteni vele a sérült életét. hogy háta legyen felül.lásd Mesterséges lélegeztetés. a gége gyűrűpor-cánál ejtett bemetszés) kisebb vérveszteséggel jár és egyébként is kifinomultabb eljárás. A gégemetszés (laryngotomia. amelyet alkalmazva az ádámcsutka alatt ejtünk vágást).Szabad kezünket tegyük a csecsemő feje mögé. lélegeztessük szájból szájba (és orrba)! Gyerekek: A kisgyereket tartsuk a kezünkben úgy. nagy kockázattal jár. Ne feledjük: ez az eljárás csak életveszélyes helyzetben alkalmazható! Ha nem gyakorlott személy végzi. és kéztövünkkel mérjünk négy gyors ütést a lapockái közé! A nagyobb gyereket fektessük térdünkre vagy döntsük előre ülő helyzetéből. majd fordítsuk meg! Két ujjhegyünkkel nyomjuk meg négyszer gyorsan és viszonylag erősen a mellkas közepét! ISMÉTELJÜK MEG! Ha a légzés megáll. egy szikére vagy zsebkésre (ne legyen túl széles) és egy üreges csőre (golyóstoll külseje. és ott végezzük el a műveletet! (Ha nem lélegzik . Ha van forró vizünk vagy tüzünk. hátizsák csodarabja.] Drasztikus beavatkozás Abban a ritka esetben. ha a beteg az állkapocssérülése miatt nem tud lélegezni. ha a többször alkalmazott Heimlich-módszer segítségével sem sikerül elmozdítanunk az idegen testet. fertőtlenítsük az eszközöket. mint a légcsőmetszés (tracheotomia. gépjárműből származó TISZTA benzines vagy hidraulikus cső. Fektessük a sérültet a hótóra! Vállait emeljük meg. kis fecskendő. de akár egy üreges növényi szár is megteszi).

Vezessük végig az ujjunkat a sérült ádámcsutkáján .majd keressünk egy másik kiálló részt közvetlenül alatta! Az ádámcsutka és a kisebb kinyúlós között találunk egy bemélyedést 3. mint a nőkön) . 1-2 cm! A távolságot vágás előtt jelöljük be a pengén! Miután elvágtuk a légcsövet. de mély . egyre könnyebben hatol be c penge .2.ne nyomjuk tovább! . Ejtsünk bemetszést pontosan a bemélyedés közepén! Kicsi legyen.kb.csontszerü nyúlvány a nyak elején (a férfiakon erőteljesebb.

és egy a mellkasa köré kötött kötélen lóg. rögzítsük erősen ragasztószalaggal vogy kötszerrel úgy hogy egyenesen álljon és ne tudjon kiesni! Ha a iégút . hogy nyitva maradjon és levegőtjuttasson a tüdőbe! Ha a helyén van. A tűt az orvosi felszerelésünknek kell tartalmaznia! 4. nagyon nehezen tud lélegezni. hogy . így kisebb lesz o vérzés főz orvosok is ezt a módszert javasolják). Dobjunk le neki egy kötelet. A fulladás megakadályozása Nyomás: A mellkast érő bármilyen nyomás fulladást okozhat Pl. ha a hegymászó megcsúszik. majd nyomjuk le.természetes vagy mesterséges úton . hogy kitágítsuk a vágást! 5. Helyezzük a csövet a bevágásba. Fordítsuk oldalra a pengéi.MÁSIK MÓDSZER: A bevágást úgy végezzük. de a beteg még mindig nem lélegzik. mesterséges lélegeztetést kell alkalmaznunk.kitisztult. hogy egy vastag tűt szúrunk a betegbe.

és a mellkasát nyomó súlyt nem tudjuk felemelni. elszigeteli a nyílásokat. hogy enyhe hab jelenik meg a szájban és az orrlyukakban . Ez a veszély az igluban különösen akkor jelentős. nő a magabiztosságunk. sérülteknek friss levegőre van szükségük! Oxigénhiány: Megeshet. támasszuk ki a lebegő testet. ha nincs szellőzés.beletehesse a lábát. különösen kályha használatakor! Gyertyát gyújtva ellenőrizzük a menedéket! Ha a láng megnyúlik és hosszabb lesz (szélsőséges körülmények között fellobban egészen a tetőig). sérülteknek friss levegőre van szükségük! Szén-monoxid-mérgezés: Ez a gáz zárt térben halálos. A betegeknek. súlyos oxigénhiány lépett fel. illetve hó elzárja. szervi) okai is lehetnek. megakadályozhatjuk a füst tüdőbe jutását. az ott-tartózkodók azonban alig veszik észre. vagy arccal folyadékba merülve léphet fel a fulladás. SEM PULZUS Vizbefulladás Tünetek: Egyéb (pl. hogy megfelelő legyen a szellőzés. ezért csak széllel szemben. és így csökkenthesse a nyomást (derékhurkot vagy húzóhurkot alkalmazzunk. mert a ruhadarab megszűri a levegőt A füst látható. Ügyeljünk rá. használjunk emelőrudat és biztonságosan támasszuk ki a leemelt tárgyat! Füst és gáz: Ha finom. vagy törmelék. Kályhát használva és tüzet gyújtva elhasználódik az oxigén. hogy a betegeknek friss levegőre van szükségük! NINCS SEM LÉGZÉS. A gáz viszont általában láthatatlan. alábecsüljük a veszélyeket. A betegeknek. Ilyenkor lehetőleg kuporodjunk össze.különösen az ajak és a fül . tehát elkerülhető. lásd Csomók öTáborozási technika fejezetben)! A lavina és a földomlás is fejthet ki akkora nyomást amely ellehetetleníti a légzést. Az arc . Elképzelhető. ha megszűnik a huzat. és vérbőség jelentkezik. mert lehetetlen! A mesterséges lélegeztetést minél előbb kezdjük meg! Ha a beteg még vízben van.elkékül. friss levegőn vagy légzőkészüléket használva lehetünk biztonságban. Ne kíséreljük meg eltávolítani a folyadékot a tüdőből. és az ártalmas . ezért itt az ideje a szellőztetésnek. A szén-monoxidmérgezés tünetei leginkább a túl sok alkohol fogyasztásáéhoz hasonlóak: csökken az emlékezőés ítélőképességünk. ráadásul szén-monoxid keletkezik. hogy elfogy az oxigén a menedékben. Ismét hangsúlyozzuk. de általában vízbe esve. hálószerű anyagot teszünk az orrunk és a szánk elé. és mellkasunk védelmében hajlítsuk be a karunkat és a könyökünket! Ha valaki a roncsok alá szorult.ez a hab zárja el a légutakat.

szabálytalan pulzus. szédüléssel jár. és szükség esetén kezeljük a szív leállását. alkohol). Áramütés Tünetek: Az ok általában nyilvánvaló. mert vezetik az áramot . az öv és az egyéb fémtárgyak heiyén sokkal súlyosabbak. majd lássuk el az égési sérüléseket. vagy ha vegyi anyagok (gyógyszer. légszomjjal. Szívroham Tünetek: Erős mellkasi fájdalommal.tárgy. vagy a véráramban az oxigén szénmo-noxidra cserélődik. kékülő ajak és bőr kíséri a infarktust. hogy a beteg a földre zuhan. láthatóan szorong. hogy sokáig kell lélegeztetnünk! . Erős izzadás. kábítószer. a fellépő izomgörcs pedig távolabb lökheti az áldozatot. A felébredés is gyakran sokáig várat magára. Az elektromos égés sokkal mélyebb lehet. Az áldozat általában elkábul és elveszíti az eszméletét. a csatlakozás megszakítható a szigetelt vezeték kihúzásával. Elképzelhető. Ilyenkor számítsunk rá. Az áramütés leállíthatja a szívet. majd az égési sebekkel foglalkozzunk! NE KOCKÁZTASSUNK! Villámcsapás Tünetek: Az áramütés egyik formája. kivéve ha elektromos áramütést szenvedett el.az áldozat is bevizelhet a sokk hatására! Lélegeztessük mesterségesen. Az újraélesztés valószínűleg hosszú ideig fog tartani. Szükség esetén lélegeztessük mesterségesen. rossz fog vagy egyéb légzési akadály eltávolítása után gyorsan kezdjük meg a szájból szájba lélegeztetést! Szárazföldön alkalmazhatjuk a Holger-Nielsen-módszert is. A légút megtisztítása után rögtön kezdjük meg! A beteg általában gyorsan magához tér. lélegeztessük mesterségesen. illetve szén-monoxid miatt alakult ki nála mérgezés. amíg az áramot ki nem kapcsoljuk! Ha készülék okozta az áramütést. Ha megszűnik a légzés. amelyek a karóra. Ügyeljünk azonban minden folyadékra. az ékszer. Lángra kaphat a ruházata és elektromos égési sérüléseket is szerezhet. Mérgezés Tünetek: A tüdőbe jutó vagy az idegrendszerre ható mérgek fulladást okozhatnak. a pulzus megszűnése esetén pedig alkalmazzunk szívmasszázst! MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS Szájból szájba lélegeztetés („az élet csókja”) A leggyorsabb és leghatásosabb módszer. Ne érjünk az áldozathoz. mint amilyennek tűnik. Ezekben az esetekben az idegek és az izmok megbénulnak.

Ha az arc sérült. figyeljük. emelkedik-e a mellkasa! (Ha nem emelkedik a melfkasa. kellően nyissuk szét oz állkapcsát a fejét pedig döntsük hátra (hogy a nyelv ne csússzon hátra a lég utat elzárva)! Másik kezünkkel fogjuk be a beteg orrlyukát! Ellenőrizzük . vagy mérgezés. hogy a szájban és a torokban nincs-e valamilyen akadály! Helyezzük szánkat a betegére. hogy elmozdítsuk oz akadályt!) Vegyük el a szánkat! Vegyünk nagy levegőt. és üssünk a lapockái közé . alkalmazzuk a Silvester-módszert! A betegei fektessük o hótóra. fordítsuk az oldalóro. majd lélegezzük ki a levegőt! Miközben óvatosan levegőt fújunk c beteg tüdejébe. majd figyeljük. ohogy a meflkas automatikusan visszaesik! A levegő kiáramlását éreznönk vagy hallanunk keli! Az első hat befújást minél gyorsabba® ISMÉTELJÜK meg! Ezután percenként tizenkétszer fújjunk . illetve vegyi anyagok okozta égés gyanúja áll fenn.

be. mert össze van zárva! Csecsemők esetén az ajkunkat helyezzük rá a szájra és az orra isi r NE HAGYJUK ABBA! Az újraélesztés minden változatánál az első öt perc a legmeghatározóbb. ha mérgezés vagy arcsérülés miatt nem alkalmazható a szájból szájba lélegeztetés. ha a beteg nem kezd el öt perc után lélegezni! Ha csoportban vagyunk. csak normálison lélegezzünk! Csecsemő esetén a befújt levegő csak finom lehelet legyen! Az első négy befújást minél gyorsabbon végezzük el! Ho túl erősen fújunk a gyerek szájába. de a mesterséges lélegeztetést legalább egy órán keresztül végezzük akkor is. váltsuk egymást! ELLENŐRIZZÜK A SZÍVVERÉST! Mesterséges lélegeztetés arcsérülés esetén A Silvester-módszer: Akkor javasolt. és különösen ha a beteg szívmasszázsra is szorul (ugyanaz az elsősegélynyújtó tudja végezni mindkét műveletet). ha nem tudjuk ajkunkat az áldozat ajkára illeszteni. amíg helyre nem óíl a légzés! Gyerekek esetén: Ne fújjuk be a levegőt a szóján. károsíthatjuk érzékeny tüdejét! Szájból orrba történő lélegeztetés: Akkor használjuk. .

Mesterséges lélegeztetés arccal lefelé A Holger-Nielsen-módszer: Ezt a módszert ajánlják a vízbe fulladt áldozat felélesztésére. kezeit tegyük a homlokához! . ha a szájból szájba lélegeztetés nem megoldható. a karjait hajlítsuk be. felnőttek esetén percenként 12-szer. majd hajoljunk előre.A beteget fektessük a hátára. vagy ha a beteget nem tudjuk a hátára fordítani. A beteg fejét fordítsuk az egyik oldalra. így a folyadék szabadon kiáramlik a szájából. hogy a művelet újrakezdése előtt eltávolítsunk minden lehetséges akadályt! NE ADJUK FEL! Az újraélesztési technikákkal olyan áldozatokat is fel lehet éleszteni. üssünk gyorsan a vállai közé. és emeljük meg a vállát összehajtogatott takaró vagy ruha segítségéveiI Térdeljünk terpeszben a beteg fejéhezI Fektessük kezünket a beteg alsó bordái fölé. Ha nem történik változás. és nyomjuk kezünket egyenletesen lefelé! Ezután minél jobbon emeljük felfelé és kifelé a beteg kórját! ISMÉTELJÜK ütemesen a műveletet. és nem tud megfulladni. akik fulladás. Az áldozat arccal a föld felé fordul. kihűlés vagy áramütés után három órán át nem lélegeztek önállóan. fordítsuk a beteget az oldalára.

! Forduljunk térdelve a beteg felé! Egyik térdünk a fejénél legyen. hogy a nyelv elöl maradjon.Lazítsuk meg szoros ruháit. és ügyeljünk rá. ne fedje sár stb. egyenletesen növekvő nyomást (kb. ujjaink viszont terüljenek szét! Miközben 8-ig számolunk. és fejtsünk ki óvatos. a száj tiszta legyen. végezzük el a következő műveletet: 1-2-3: Döfjünk előre nyújtott korokkal. kezünket pedig tegyük a lapockái fölé! Két hüvelykujjunk érjen össze. 2 másodperc)! 4: Dőljünk hátra. csúsztassuk vissza .

o kezünket és fogjuk meg a beteg felkarját (0. ha a betegnek súlyos borda.5-1 másodperc)! ISMÉTELJÜK meg percenként 12-szer! MEGJEGYZÉS: Ha a beteg karja sérült. csúsztassuk vissza kezünket a kiinduló helyzetbe (0. Normális pulzus . és emeljük meg a hónaljánál! Ez a módszer nem használható. helyezzünk a homloka alá egy összehajtogatott ruhát. MIUTÁN HELYREÁLLT A LÉGZÉS: Helyezzük a beteget stabil oldalfekvésbe . ne emeljük meg o beteg törzsét és a fejét se mozgassuk túlságosan! 8: Engedjük vissza a beteg karját a földre.ahogy minden újraélesztés után kell! Ez alól a gerinesérüléses beteg kivételt képez! A PUl^US MEGMÉRÉSE A NYAKON Fordítsuk a beteg fejét az egyik oldalra! Csúsztassuk ujjainkat az ádámcsutka mentén a mélyedésbe! Más helyeken is mérhető o nyakon o pulzus. és emeljük fel óvatosan a beteg karját miközben továbbra is hátrafelé dőlünk (2 másodperc)! Vigyázzunk.vagy vállsérülései vannak.5-1 másodperc)! 5-6-7: Húzzuk meg.

Ne vesztegessük az értékes időt! 30 másodpercig számoljuk az ütéseket.A PULZUS MÉRÉSE A CSUKLÓN Helyezzük ujjainkat finoman a csukló elülső oldalára. és a pupillák is nagyobbak a normálisnál. de a hátán feküdjön! Kéztövünkkel üssünk rá erősen a mellcsont alsó részére (a bordák közötti központi csont)! Az ütés megindíthatja a szívet. a kapott adatokat pedig jegyezzük le! Ha nincs pulzus Ha nem érezzük a pulzust. kezdjük meg a szívmasszázst (a külső változatát)! NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐ! Először helyezzük a beteget szilárd felületre! Maradhat a földön is. percenként 90-140. helyezzük a tenyerünk alját a mellcsont alsó részére (sternum). a mesterséges lélegeztetés mellett kezdjük el a szívmasszázst is! A szájból szájba lélegeztetés és a Silvester-módszer lehetővé teszi. amely az alkar aljától kb. folytassuk a szívmasszázst! Térdeljünk a beteg mellé. ozolkari ütőérre. hogy mindkét tevékenységet egyszerre végezzük! Szívmasszázs A használt újraélesztési technikától függetlenül ha 10-12 légzés után sincs pulzus. a fiatalabb gyerekeké viszont sokkal magasabb. Ha még így sincs pulzus. hogy ez nem a mellcsont végén vagy alatta . vagyis a bordák közt lévő középső csontra! Figyeljünk arra. és nem állt be látható változás a beteg állapotában. VAN SZÍVVERÉS? Nyugalmi helyzetben a felnőtt pulzusa percenként 60-80 (átlagosan 72). 1 cm-re található a hüvelykujj oldalán. majd duplázzuk meg az értéket! Másodpercmutatós órát használva biztosítsuk a pontos mérést. Az izgatottság gyorsítja a szívverést.

és a tüdő minden egyes felemelkedése után nyomjuk le kezünket 6-8 alkalommal! Fel nőtt esetén kezünket 4 cm mélyre nyomjuk! Ismételjük meg percenként legalább 60-szor! Egyenletesen és erősen mozogjunkI Az egyenetlen vagy durva lökések további sérülést okozhatnak! A csecsemők és a gyerekek esetén kisebb erőkifejtésre és több lökésre van szükség: elegendő.van! Helyezzük rá a másik tenyerünket hasonlóan! Kezünk többi része ne legyen a mellkason! Egyenes karokkal dőljünk előre. maximum 10 éves gyerekek esetében csak az egyik kezünket használjuk. ha a két ujjunkat lenyomjuk percenként 100-szor.ezek . Az idősebb. és percenként 80-90-szer lökjünk a mellkason! Megjegyzés: Ellenőrizzük a pupilla tágulását és a pulzus visszatérését a nyaki artérián .

eszméletlen beteg esetében alkalmazzunk a légút nyitvatartásához mesterséges légutat. JAVASOLT FELSZERELES MESTERSEGES LEGUT Használat előtt ellenőrizzük a beteget és a mesterséges légutat! Illesszük be a mesterséges légutat a harmadáig úgy. fenn is kell tartani. ez csökkenti az eszmélet visz-szanyerésekor feljövő folyadék okozta veszélyt! Rendszeresen ellenőrizzük a beteg állapotát! Ha van rá lehetőség. A felgyülemlő nyáltól köhögni és bugyborékolni kezdhet A nyál-kát szívóeszközzel távolítsuk el! .vagy nyaksérültet). Ha visszaállt a légzés. hogy a vége a szájpadlás felé mutasson. Meghatározott rendszert kövessünk: 15 szívmasszázst kövessen 2 gyors befújás! Két elsősegélynyújtó esetén: 5 szívmasszázst kövessen 1 mély befújás! Ismételjük meg! A befújást végző elsősegélynyújtó feladata a nyaki pulzus és a pupilla ellenőrzése is.jelzik. A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉSRE MÉG EZUTÁN IS SZÜKSÉG LEHET! Mesterséges lélegeztetés és szívmasszázs (cardiopuimonáris újraélesztés) Ha egyedül vagyunk: A Silvester-módszert vagy a szájból szájba lélegeztetést alkalmazzuk. ha sikerrel jártunk. Fektessük a beteget stabil oldalfekvésbe (kivéve a gerinc. majd fordítsuk el 180 fokban a torok irányába! Ha a helyére került a beteg tud lélegezni.

ahogy a kisebb artériásvérzéseket is megszüntethetjük helyi nyomóhatással.az ezt kisérő gyenge vérszegénységnek nincs semmi jelentősége. Ha a vérzéssel együtt jár a légzés leállása.25 liter vér kering. nincs idő emiatt . A 2. Fél liter vér elvesztése enyhe. de ha a beteg akár el is vérezhet. a normális vérmennyiség a szövetek nedvességtartalmának felhasználásával gyorsan helyreáll . sebfedéssel vagy anélkül elállíthatjuk. blúzt). 1 literé erős gyengeséget okoz (szaporább pulzussal és gyorsabb légzéssel együtt). A sebes végtagot emeljük a szív vonala fölé.24 liternél nagyobb veszteség már végzetes lehet. és minél határozottabban rögzítsük! A nem steril anyagok fertőzés-veszélyesek.NYÁLELSZÍVÓ A mesterséges légút elhelyezése után annak egyirányú szelepe a nyálat a lenyelés veszélye nélkül szívja le. NE nyeljük le a beteg nyálát! VESZÉLYES VÉRZÉSEK Az emberben átlag 6. egyszersmind állítsuk el a vérzést! A vénákból és hajszálerekből eredő vérzést a vérző helyre egyszerűen nyomást gyakorolva. Minél hamarabb helyezzük el a nyomókötést. FONTOSSÁGI SORREND A vér létfontosságú oxigént szállít. Rögtön a születésünk után valószínűleg nálunk is alkalmaztak ilyet! Ha nincs ilyen eszközünk. zsebkendőt. használhatunk bármilyen csövet vagy szívószálat (lehetőleg fertőtlenítve)! Ha egy mód van rá. egyszerre kezeljük mindkettőt! Állítsuk vissza a beteg légzését. A vérzést azonnal állítsuk el! Ha már megszűnt a vérzés. de a lehető legtisztább anyag legyen. másfél literes vérveszteségtől már elájul az ember. A test folyadékveszteségét vizet fogyasztva pótolhatjuk. ez helyreállítja a folyadékegyensúlyt. miközben továbbra is nyomva tartjuk a sebet! A vérzés elállításához bármit használhatunk (kezet.

ne nézzük meg a sebet! Ha a vér átszivárog a nyomókötésen. erősen nyomjuk a sebet. ne emeljük fel az anyagot. Tartsunk ilyet az orvosi felszerelésben! Tegyünk a sebre kötszert. folyadékfelszívó vat-taköteg. és eláll a vérzés! Ne engedjünk a kísértésnek. A halál a súlyos vérzés miatt úgyis minden bizonnyal beállna.aggódni. amely fenntartja a szükséges nyomást! . tegyünk a tetejére még egyet! A vérzés megállítására a legjobb eszköz a nagy. 5-10 percen keresztül. folyamatosan. majd egy rugalmas pólyát.

Artériás vérzés A legsúlyosabb vérzésfajta. a pulzus ütemében jön a vér. ahol áthalad a csonton. ha az artériát ott szorítjuk el. tegyük arrébb az ujjunkat. Lehetőleg tegyük meg a HÍV és egyéb hasonló betegségek terjedését gátló óvintézkedéseket. de persze teljesen érthető. Mindegyik hatékony az adott terület artériás vérzésének kezelésekor. nekinyomva annak egy nyomópontjához. ha vészhelyzetben nincs nálunk kesztyű stb. amelyet minél hamarabb el kell állítanunk! Az artériából erősen. elzárjuk a véráramlást. ahol az artéria egy csont felszínéhez közel halad. NYOMÓPONTOK_ Ezek azok a helyek. A vérzés ideiglenesen csillapítható. Figyeljük a sebet! Ha a vérzés nem csökken azonnal. amíg alább nem hagy! Halánték: a fül előtt/fölött (a) Arc: az állkapocs oldalán (b) Váll vagy felkar: a kulcscsont felett (c) Könyök: a felkar belső oldalán (d) Alkar: a könyökhajlatban (e) Kéz: a csukló elején (f) Comb: a lágyékhajlatban/comb felső részének közepén (g) Láb alsóbb része: a térd hátulján (h) Láb: a boka elején (i) . ezért ha az artériát nekinyomjuk a csontnak. nagy sugárban.

.

hogy egy ideig hagynunk kell lövellni a vérsugarat. Ez komoly kockázattal jár. vagy részben sérült a végtag. amely közben hozzá kell érnünk a nyílt sebhez. steril cérnát használval Ez az egyetlen művelet. ha szakképzetlen személy végzi. nagy tűvel összevarrhatjuk az egész területet! Minél hamarabb lazítsuk meg óvatosan az érszoritót. lehetőleg szappant is használjunk! Tisztítsuk meg a sebet steril (felforralt) vízzel. keressük meg a vérző artériát és kössük el. Ha biztosak vagyunk benne. jó munkát végeztünk-e! Ellenőrizzük. majd óvatosan tapogassuk ki tiszta ujjal a sérült artériát! Erősen kössük össze. hogy kiderüljön. azonnal kössük vissza az érszorító kötést és próbálkozzunk újra! A többi kis ér elegendő vért szállít a végtag működésének fenntartásához. amelyeknél a nyomókötés nem alkalmazható. hogy csak egy vérző ér van-e! Ha több vérzést látunk. A tisztaság alapvető fontosságú! Főzzünk ki minden sebfedőt és kötszert! Dörzsöljük meg kezünket alaposan forró vízben. a vége visszahúzódhat és ez megnehezíti a rátalálást.Az artéria elkötése Olyan súlyos sérülések esetén. A vérzés megfékezéséhez alkalmazzunk ideiglenes érszorítást! Az artéria megtalálása érdekében azonban előfordulhat. ahova érszorító kötést lehet helyezni: a felkarra (pontosan a hónalj alá) és a felső comb köré. Ha az artéria teljesen szét van roncsolva. mindenképpen egy összehajtogatott ruharéteg fölé tegyük. hogy a vérző ér egy bizonyos szövetrészben van. Ha nincs rá szükség. így csökkenthetjük az idegek és a hús károsodását! . NE hagyjuk az érszorító kötést megszorítva! Érszorító kötés Mindössze két olyan hely létezik. Felforralva vagy alkoholban áztatva fertőtlenítsünk egy horgászzsinór-. pl. mert a sebhez nehéz hozzáférni. hiszen az artériákat gyakran idegek kísérik. cérna.vagy madzagdarabot! A laposüveg tartalma vagy a parfüm szintén eltávolítja a baktériumokat. amelyeket becsípve vagy elkötve maradandó károsodást okozhatunk. a végtagműködés elvesztését. Lehetőleg legalább 5 cm széles kötést használjunk! Ha csak ennél vékonyabb dolog áll rendelkezésünkre (drót vagy madzag).

de gyokran lazítsuk meg. a beteg homlokára írjuk rá filctollal vagy rúzzsal a felhelyezés időpontját és azt. teljesen szedjük szét! FIGYELEM! Az érszorító kötés megszakítja a véráramlást. majd kössünk rá dupla csomót! Tekerjük a botot egészen addig szorítva a kötést. hogy „ÉSZK”! A keringés ellenőrzése A kötés felhelyezése után rendszeresen ellenőrizzük.Érszorító kötést KIZÁRÓLAG végtagon alkalmazzunk! SOHA ne készítsünk ilyet fejre. akár a szerv elvesztését is okozhatja. .Az érszorító kötést SOHA ne fedjük be! Ha mégis felügyelet nélkül kell hagynunk az ilyen kötést. A kötés felhelyezése után gyorsan dolgozzunk! Ha végeztünk.Tekerjük körbe o végtego t háromszor és kössünk rá egyszerű csomót! A csomó fölé tegyünk egy botot vogy hasonló tárgyat. mindvégig tartsuk megemelve! . amíg a vérzés el nem áll! Az érszoritó kötés legyen e!ég szoros a vérzés megállításához. nyakra vagy törzsre! . továbbra is közvetlen nyomást gyakorolva a sebre! Ha a seb végtagon található.az artéria elkötésén kívül! Elsőként a közvetlen nyomást alkalmazzunk! Ezután próbálkozzunk a nyomópontokkal. lazítsunk a kötésen! Ennek elmulasztása üszkösödést válthat ki. hogy kékülnek-e. súlyos károkat. ezért ha túl sokáig hagyjuk a végtagon. ami végtagvesztéssel is járhat! Ugyanezen okok miatt NEM használhatunk érszorító kötést . illetve nem hidegek vagy érzéketlenek-e a kéz és a láb ujjai! Ha azok.

lüajszáleres vérzés A hajszálerek szűk erek. amelynek minél szélesebbnek kell lennie. eltörő csontok. Az érfogónak több felhasználási lehetősége is kínálkozik. Eleinte alig van jele a belső sérülésnek. amelyek vérzése magától csillapodik. hogy ne vágjon bele a beteg húsába. van idő a legjobb kötszer kiválasztására. Ne vesztegessük időnket a hajszáleres vérzés ellátásával. esetleg enyhe zúzódás látható . ÜGYELJÜNK rá. megállítva a vér áramlását és megkönnyítve az elkötését. Ha a vér mély sebből jön. Először a komolyabb dolgokkal foglalkozzunk. nehéz megtalálni a vérzés helyét géz segítségével minél nagyobb területet tartsunk nyomás alatt! Tíz pere elteltével már elképzelhető. ezért érdemes betenni az orvosi felszerelésbe. Ehhez használhatunk kötést vagy tépett ruhadarabot. hogy rögzíteni tudjuk a gézt. mint az artériás. Alkalmas arra is. A sötétebb vénás vér lassabban áramlik ki.JAVASOLT KISZERELÉS ÉRFOGÓ Összezárható csipeszhez hasonlító eszköz: az érre csiptethető rá. ezeket ráérünk később bekötözni! BELSŐ VÉRZÉSEK Ez a veszélyes állapot gyakran kialakul a testet érő erős ütések. bár a bőr tűzéssel is rögzíthető. hogy oz idegeket ne csíptessük be! KISEBB VÉRZÉSEK Vénás vérzés A vénás vérzés kevésbé súlyos. hogy varrás közben fogjuk vele a tűt. mert soha nem veszélyes. golyó vagy mélyreható sérülések miatt.

amelyek egyúttal a vérzés helyére is utalhatnak . Tünetek A belső vérzéskor jelentkező tünetek . Kezeiés Fektessük a beteget sima felületre. Az üveg. Az ilyen baktériumok közül a legjelentősebb a Tetanusbacillus. bágyadt. viszont nagyon gyors. a túlélésért küzdve azonban saját magunknak kell elvégeznünk. egy ideje már a gyomorban volt Tüdőben: vér felköhögése. ~ ORRVÉRZÉS_ A beteget felültetve kezeljük. mert akkor a vér a bőr felé terelődik! Súlyos belső vérzés akkor keletkezik. Felső bélszakaszon: a részben megemésztett vér a székletet feketévé. . nyugtalan. ha a vese. amely merevgörcsöt okoz. A tetanusz elleni védőoltás beadatása bölcs lépés mindenki részéről. a máj vagy a lép sérül. A vér szövetek közé szivárgása minden törés és zúzódás esetén előfordulhat. A művelet legjobban steril érfogóval és csipesszel . Ha a színe élénkpiros. A beteg szédül. hogy a szív könnyebben tudja a fejbe pumpálni a vért! Tartsuk a beteget langyos hőmérsékleten. de ne legyen túl nagy melegben. és a feje kissé dőljön előre! Öt percig tartsuk összeszorítva az orrlyuka puha részeit! A beteg közben szájon át lélegezzen! Nem szabad szipognia! Lazítsuk meg a szoros ruhadarabjait! SEBEK ÉS KÖTSZEREK A nyílt seb mindig magában rejti a baktériumok okozta fertőzés veszélyét. gyakran vörös hab formájában. Ilyen esetekben nem tehetünk mást. Alsó bélszakaszon: a széklettel vér is ürül. Egy törött comb legalább fél liter vérveszteséggel jár a törés oldalán. mint hogy ápoljuk a beteget és reménykedünk a gyors mentésben.Gyomorban: A beteg vért hány.a bőr alatt. a vérzés friss.a következők: Vesében vagy húgyhólyagban: a vizelet vörös vagy bordó elszíneződése. majd emeljük meg a lábait. nyirkos. sápadt. a szabadban túrázók és utazók számára viszont alapvető fontosságú. Ha a színe az őrölt kávééra hasonlít. bőre hideg. szurokszerűvé színezi. de minden idegen testet el kell távolítanunk a testünkből! Ez a feladat általában szakképzett orvosokra hárul. fém vagy égés okozta sebek általában tiszták. pulzusa gyenge.

illetve a légzést. mielőtt nekikezdenénk a seb megtisztításának! Mossuk ki a sebet felforralt vízzel ha nincs.) Akkor javasolt a varrás. ezért alkalmas a sebek kimosására. Használhatunk pl. vagy valamilyen arcon lévő sérülés akadályozza az evést. majd leszakítják a fejét. Először is tisztítsuk meg alaposan a sebet. de arra vigyázzunk. majd tekerjük ruhába! A borogatás még elviselhetően forró legyen. tisztítsuk meg a környezetét. és mossuk ki belőle a szennyeződéseket! A sebet belülről kifelé haladva tisztítsuk. de az állkapocs továbbra is összetartja a sebet. vagy megnövekedett és lüktet (ez fertőzést jelez). a felaprított fakéreg és a mag erre mind-mind alkalmas. nem terjeszt fertőzéseket. vagy tegyünk rájuk meleg borogatást! A borogatás felszívja a fertőzést kísérő gennyet és csökkenti a duzzanatot. és el kell távolítani belőle az ÖSSZES élettelen szövetet! Vágjuk le a ruhát a sebnél. NE kívülről befelé! Szárítsuk meg. ruhadarabba tekert meleg követ is. helyi fertőzéseket áztassuk meleg. sós vízbe. A SZAPPAN M[NT FERTŐZÉSGÁTLÓ A szappan kiváló fertőzésgátló. a gyökerek. A földet vagy piszkos ruhát érintő sebet ki kell tisztítani. Főzzük meg a kiválasztott anyagot. ÖLTÉSEK .hajtható végre. (Az érfogó ilyenkor is hasznos segítség. öblítsük ki a sebet. nagyon jól ellen tud állni a fertőzéseknek. Sebek összevarrása A kisebb sebeket magunk is összevarrhatjuk. Kezünket forralt vízben mossuk meg. ha kés okozta tiszta sebet kell lezárnunk. majd varrjuk össze keresztöltéssel. A húgysav enyhén jótékony hatása is segíthet a seb megtisztításában. a burgonya. A hő szintén elősegíti a gyógyulást. vagy alkalmazzuk a minden különösebb hozzáértés nélküi használható szárnyas kapcsokat (a túlélőkészletünk része)! Némelyik bennszülött törzs a tűzhangyát használja ugyanerre a célra: hagyják. Borogatást készíthetünk minden porrá törhető anyagból: a rizs. hogy ne égesse meg a területet! Ha az emberi testnek elegendő pihenés és táplálék jut. Az agyag szintén használható. hogy ráharapjon a sebre. kellemetlen szagot áraszt. ha átnedvesedett. ha nincs a közelben orvos. majd tegyük rá a tiszta kötszert! A sebet kényelmes helyzetben rögzítsük! A kötszert cseréljük le. A kisebb. használjunk vizeletet! A vizelet steril folyadék.

majd ragasszuk rá o tapasz másik végét is! Ha a seb elfertőződik (vagyis piros. és kifelé haladva folytassuk a feladatot! ÖSSZEFOGÁSOS MÓDSZER Szárnyas kapcsokat vogy pillangó alakúra vágott ragasztótapaszt (pillangótapasztl használjunk! Húzzuk össze a seb széleit! Tegyük o tapasztó seb egyik oldalára.amely során a sebet kötszerrel befedjük ugyan. és steril tampont illesztünk bele. hogy belülről gyógyuljon. duzzadt és megfeszül). távolítsuk el az összes kapcsot vagy csak annyit.Minden öltést külön. sarjadzó kinézetéről ismerhetünk fel. A legnagyobb elővigyázatosság ellenére is biztosan fellép bizonyos mértékű fertőződés. ha időnként megnyitjuk a tályogot (felgyülemlett gennyet). húzzuk össze o sebet amennyire csak lehet. vörös. Ennek a vége álljon ki. amelyet nedvező. hogy a genny távozni tudjon! Várjuk meg. Hasznos lehet. amíg már nem távozik több! Nyílt kezelés A „nyílt kezelés" . Ha nem tudtuk kellően kitisztítani a sebet. majd kössük el a cérnát. Elképzelhető. A seb fertőzésnek ellenálló szöveteket kezd termelni. hogy a mély sebeket le kell szívni. és minden sebnél a gyógyulást jelzi. hogy a seb néhány napig . amely lehet akár kötszer vagy ruhacsík is. steril tűvel és cérnával vagy béllel készítsünk el! Húzzuk össze a széleket.a túlélő sérüléseinek egyetlen megfelelő kezelési módja a korábban említetteket kivéve. hagyjuk nyitva. de nem varrjuk össze . a seb közepétől kezdve. és lehetőleg legyen rajta biztosítótű! Hagyjuk.

Szomjúságát úgy enyhítsük. Pl. lehetőleg nedves kötszert. Fontos. amíg visszahúzódik a bőr.vagy gerincsérülést! (Lásd Koponyatörés). lehetővé téve. majd . a sebhez minél közelebb vágjuk le . vagy fedjük be műanyag réteggel. majd kössük be szorosan! Hasi sebek: A belső szervek károsodása és a belső vérzés kialakulásának kockázata miatt ezek a sérülések különösen veszélyesek. hogy a légutak tiszták maradjanak. fejét és vállát pedig támasszuk ki a sérüit oldal irányába! Nyomjunk a sebbe nagy. hacsak nem szenvedett nyak. elképzelhető. majd távolítsuk el végleg és a sebet kötszerrel fedjük be! Mellkasi seb: A mellüreg sérülésekor a mellkasi seb egyik legnagyobb veszélye. laza. és a nyelv ne csússzon hátra a torokba! Távolitsunk el minden rossz vagy kitört fogat! Ellenőrizzük a légzést! Az eszméleténél lévő beteg felülhet. fedetlenül hagyva a csontot vagy az .ez valószínűleg azt jelentheti.amikor láthatóvá válnak . a kiszabadítása érdekében néha drasztikus dologra kell elszánnunk magunkat. hogy fel kell áldoznunk a beszorult személy végtagját az életéért. A seb hatással lehet a beteg légzésére és táplálkozására. sem folyékony táplálékot. A gyógyulási folyamat előrehaladtával egyre csökkentsük a tampon méretét. hogy a csontot kel! átvágnunk! Valamilyen fűrészre lesz tehát szükségünk. gyorsan kell cselekednünk. Ha a tűz vagy egyéb tényező egyre nagyobb veszélyt jelent ránk vagy a betegre nézve. Tegyük a tenyerünket a sebre. tehát alkalmas a feladatra.száradjon! Ha fel kell szúrnunk vagy újra fel kell nyitnunk egy sebet. vagy az amputációt üszkösödés indokolja. kötözzük és pólyáljuk be erősen a beteget! Fejsérülések: A fejsérülés felveti az agysérülés lehetőségét. így megakadályozzuk a levegő bejutását! Fektessük le a sérültet. az új baktériumok bejutását a szike vagy késpenge sterilizálásával próbáljuk megakadályozni! A tampon befedi és kiszárítja a sebet. majd vágjuk át az izmokat! Ezek is visszahúzódnak. hogy ajkait és nyelvét vizes ruhával benedvesítjük! Ha a bél kitüremkedik. illetve alumíniumfóliával (lehetőleg vazelines bevonatúval). A túlélőkészletünkben lévő fűrészszál eredetileg sebészeszköz volt. hogy ilyenkor is a lehető legnagyobb elővigyázatossággal járjunk el! Ha végtag szorult be.) Ha semmilyen szerv sem türemkedik ki. A beteg nem vehet magához sem szilárd.kössük el az artériákat vagy használjunk érfogót (ha van)! Ezután ejtsünk bevágást a bőrbe és az alatta lévő szövetbe! Várjuk meg. ha ellenkező esetben tűzhalált szenvedne. az eszméletlent azonban helyezzük stabil oldalfekvésbe. Amputáció: Ha valakinek beszorul egy végtagja az égő roncsba (vagy hasonló helyzet merül fel). hogy belülről gyógyuljon. hogy a beteg légzése közben levegő szivárog be. a legközelebbi ízületnél vágjuk le a végtagot! Először alkalmazzunk érszorítókötést. Ha nem találunk fűrészt. fedjük be és tartsuk nedvesen! Ne próbáljuk visszanyomni a helyére! (Ezzel megnehezítenénk a megmenekülést követő sebészi munkát. Ügyeljünk rá. Ez a tüdőműködés összeomlásához vezethet.

ezzel azonban léghuzatot hoznak létre. és a testén gurulva oltsuk el a lángokat . vagy annál is többet érintő égés teljes orvosi felszerelés nélkül általában végzetes. Döntsük le az áldozatot. mert további szövetszáradáshoz vezethet! A környező területeket fertőzésgátlóval mossuk le. esőkabátba vagy hálózsákba tekerve gurítsuk a földön! Szükség esetén vessük rá magunkat. és lehetőleg takaróba. A test 50 százalékát. magát a sebet azonban forralt vízzel tisztítsuk ki! ÉGÉS A repülőgép-szerencsétlenségkor gyakori égési sérülés súlyos fájdalmat és folyadékvesztést okoz. és kössük el a megjelenő artériákat! FERTŐZÉSGÁTUjK HASZNÁLATA Ha van fertőzésgátlónk. Az áldozatok nagyon hajlamosak a sokkra és a meg-fertőződésre. ha a bőre felduzzad! Azért is fontos.ízületet! Fűrészeljük át a csontot.f amely még szorosabb lesz rajta. hogy az áldozatról azonnal . a csonkot viszont hagyjuk nyitva a vér elvezetése miatti Könnyű kötéssel védjük a csonkot! Traumás ampufáció Ha valamelyik végtag baleset miatt szakad le. ékszert stb. hogy az égő ruhát a lángok legyezése nélkül oltsuk el! A legtöbben ösztönösen elfutnak a veszélyes helyekről. alig vérzik. Vizsgáljuk meg a sebet. ki az igaz barát! Vegyük íe az áldozatról a füstölgő ruhákat és minden olyan szűk ruhadarabot. vagy vágjuk át az ízületet! Ha még nem tettük meg. Az artéria falában lévő sérült izom ugyanis görcsöt kap. amely tovább növeli a lángokat. Az érintett bőrterület mértéke segít felbecsülni a súlyosságot.ilyenkor derül csak ki. elzárva az artériát. Megközelítő iránymutatás az érintett területek arányáról (a teljes testfelületet tekintjük 100 százaléknak): Fej = 9°/o Nemi szervek és környéke = 1°/o Lábak eleje = egyenként 9% Lábak hátulja = egyenként 9% Karok = egyenként 9°/o Törzs elülső része = 18% Törzs hátsó része = 18% Az égő rufsa eloltása Nagyon fontos. kössük el az artériát. vágásokhoz és horzsolásokhoz használjuk! Mély sebekre viszont ne alkalmazzuk.

vazelint és semmi ezekhez hasonlót . és akár melegebbek is lehetnek.levegyük a füstölgő ruhákat. hajat. mindössze lássuk el azokat minél szárazabb és sterilebb kötszerrel a fertőzések megakadályozása érdekében! Összekötözés előtt a megégett ujjak és lábujjak közé is tegyünk kötszert. A lehűtést követően ne tegyünk semmit az égési sebekkel. hogy lehűljenek! A legjobb. hogy hűtse a torkát! A torok duzzanata megakadályozhatja a légzést. nehogy egymáshoz tapadjanak! Később forraljunk fel vízben esersavtartalmú keményfa kérget (pl. A természetnek hála az ilyen sérülések fájdalommentesek. Ha az arcon és a nyakon is égési sérülések találhatóak. és ha nagy területet érintenek. zsírt. ha a beteget legalább 10 percre hideg. forró folyadék vagy maró hatású vegyszer lenyelése. vajat. A száj és torok megégése: Okozhatja láng vagy forró gáz belélegzése. gőz. Kortyoltassunk a beteggel hideg vizet. mint maguk a lángok.álljunk elíen a kísértésnek! A hűtést addig végezzük. mint a mély égés. A felületi égések nagyon fájdalmasak. hogy enyhítse az égett hús okozta fájdalmakat! Folyadékpótlás A betegnek adjunk folyadékot. hogy pótoljuk a veszteséget! Gyakran kapjon kis mennyiségben hideg italt! Lehetőleg tegyünk fél liter vízbe egy teáska-nálnyi sót. A bőr felhólyagosodik. ezért akár mesterséges . hogy a légutak akadálymentesek legyenek. olaj vagy akár borogatás) okozta nedves égés a száraz égéshez hasonlóan kezelendő. lassan folyó víz alá helyezzük! Eszünkbe se jusson az égéseknél bármilyen fájdalmat csillapító anyag alkalmazása! Ne használjunk fertőzésgátlót. cinkalapú bőrkrémet. tölgyét vagy nyírét)! Ha lehűlt. tegyük a károsodott területre. de a szódabikarbóna még ennél is jobb! Só híján adjunk a betegnek inni egy kevés felforralt állatvért! Égésfajták A mély égések helye elszenesedett vagy fehér. ügyeljünk rá. A hőmérséklet csökkentése Nedvesítsük vízzel az égett testszöveteket. mert az idegvégződések is elpusztulnak. vagy ha véletlenül nagyon forró edényből iszunk. a folyadékveszteség komolyabb sokkot okoz. amíg érezhető a fájdalomenyhítő hatása és a beteget a vízből kivéve nem növekednek a fájdalmai. gyakran a csont és az izom is látható. Forrázás okozta sebek: A forró folyadékok (víz. de ezeket szándékosan sohase nyissuk fel. mert tartják a hőt.

vagy a seb egészen a csontig vezet.lélegeztetésre is szükség lehet. amelyekre esetleg ráfolyt a maró anyagi Ne kíséreljük meg a savat lúggal semlegesíteni (vagy fordítva). a szövetkárosodás jelentős csökkenése viszont csak így érhető el. Nyílt törés esetén elképzelhető. és csak ezután tegyük sínbe! Ez fájdalmas lesz az áldozatnak. ezért komoly kezelést igényelnek. és ha másoknak sokkal sürgősebb sérüléseik vannak. kéz. még mielőtt a duzzanat nehezítené a törés helyének meghatározását! A sérült személyt megérintve és megmozdítva mindig legyünk óvatosak! Mindezek ellenére súlyos vészhelyzetben először a fulladást és a vérzést kezeljük. Az erős égési sérülést szenvedett betegek sokkját tovább növeli. és a vegyi anyag eltávolításához öntsünk bele bő vizet! A fejet úgy döntsük. amelynek nagysága az elvesztett plazmanedv mennyiségétől függ. A hűtést legalább 10 percig végezzük! CSONTTÖRÉS A balesetek során kialakulhatnak rándulások. hogy a víz ne mossa bele a vegyi anyagot a szájba vagy az orrba. Ha a beteg eszméletlen. illetve egyik szem megégése esetén a másikba! Vegyszerek okozta égés: A vegyszer hígításához és lemosásához bőséges mennyiségű vizet használjunk! Távolítsuk el azokat a ruhadarabokat. illetve felszíni égések és az elektromos égések kivételével nagy valószínűséggel mind sokkot okoznak. A szem megégése: A szemgolyót megégetheti pl. ne kezdjünk neki egy törés rögzítésének! Lehetőleg a beteg mozdítása előtt rögzítsük a törött testrészt. Ezekben az esetekben a fertőzés közvetlenül a csontig hatolhat. . vagy akár a hát töréses sérülései. hogy a csont átszakította a bőrt.és lábtörések. azonnal végezzük el a beavatkozást! Ezzel szemben a zárt törés nincs kitéve a levegőnek és nem lyukasztotta át a bőrt. ezért mérlegelnünk kell. kifröccsenő zsír vagy maró vegyszer. mert az így létrejövő kémiai reakció még több hőt termel! A kezelést az égési sérülésekéhez hasonlóan folytassuk! Elektromos és villámcsapás okozta égés: Ellenőrizzük a légzést! Az égési sérülésekhez hasonlóan kezeljük! Ha még mindig fenyeget az áramütés veszélye. ha hideg vízzel lelocsoljuk. Nyissuk szét a szemhéjat. zúzódások. ne kockáztassunk! ÉGÉSI SÉRÜLÉS ÉS SOKK A kisebb. egyenesítsük ki. A törött csontokat időben meg kell vizsgálni. és a kezelést később fejezzük be! A törésnek két fajtája létezik: a nyílt és a zárt. Ha a csont durván elferdült.

egészséges oldallal! . ne rántva). A sérült végtagot mindig hasonlítsuk össze a másik oldalon lévő. Hasonlítsuk össze a sérült oldalt a másik. fekélyek alakulhatnak ki! RÖGZÍTÉS A végtagot teljes hosszában rögzítsük! A behajlított karral rögzítendő töréseknél kötést alkalmazzunk! Ha nem találunk sínt. A legkisebb nyomásra is érzékeny reakció. ágból. erős húzással. amelyet készíthetünk mindenféle anyagból. sántít vagy lötyög a végtagja. . a sérülés után minél hamarabb „korrigáljuk" a törést. ép párjával! A törés korrekciója Ha számíthatunk on/osi segítségre. amely később elszíneződést vagy zúzódást hagy maga után. kössük a sérült végtagot az éphez. pl. roncsdarabokból. a beteg mozgása természetellenes. még mielőtt fájdalmas izomgörcs állna be! Húzzuk a csontot (lassú.Tünetek Általában komoly fájdalom. újságtekercsből stb. különben kisebesedhet. vagy még erősebb rögzítést szeretnénk.! MEGJEGYZÉS: A kemény sín és a bőr közti részt párnázzuk ki (pl. amíg a törött csont kiálló szélei nem húzódnak egyenes vonalba! Hasonlítsuk össze az egyenességet a másik végtaggal! Ezután rakjuk sínbe és rögzítsük! Továbbra is feszítsük. vagy a testhez! A végtag megfelelő helyzetben tartásához párnázzunk ki minden természetes mélyedést! A rögzítést a törés alatt és felett. mohával). valamint a legközelebbi ízület alatt erősítsük meg! A kötéshez használhatunk bármilyen puha anyagot! A csomók ugyanazon az oldalon legyenek. szemmel vagy tapintással érzékelhető rendellenesség jelentkezik. . amelyet a sérült rész megmozdítása tovább súlyosbít. és várjunk a szakszerű segítségre! Ha minderre nem számíthatunk.A végtag mozgásakor recsegő hang hallatszik (ennek ellenőrzése miatt ne mozgassuk szándékosan a végtagot). árbocfából. rögzítsük a zárt törést.Duzzanat (mivel a vér kifolyt a szövetek közé). síbotból.Deformálódás: Az egyik végtag látszólag rövidebb. hogy a csont ne csúszhasson vissza! Ezután a végtagot tegyük sínbe. könnyű hozzáférést biztosítva a rögzítéshez! Egyszerű nyolcas csomót vagy nyolcas hurkot alkalmazzunk! RENDSZERESEN ELLENŐRIZZÜK A KERINGÉST! A kötés aoiyaga . uszadékfából.

hogy ne alo-kuljon ki súlyos duzzanat! . és a csomók ne nyomódjanak a végtagnak! ELLENŐRIZZÜK A KERINGÉST! A KAR TÖRÉSE A KÖNYÖK ALATT A KÉZ ÉS AZ UJJAK TÖRÉSE Helyezzük a kötözöanyagot (ebben ez esetben a hosszú ujjú inget) o kor és a test közé! Béleltsinnef rögzítsük o kort könyöktől ujj. övből stb.Kiváló kötés készíthető háromszögletű kendőből (lásdKötözés). A sínt NE kössük közvetlenül a sérülésre.középig! Tegyük oz ing egyik ujját o fej mögé • majd kössük a másik ujjhoz a sérüléssel ellentétes oldalon! Kössük meg a könyök alott hogy ne csússzon le! A körtéméivé rögzítsük. magunk is rögtönözhetünk kötözőanyagot. de a képeken látható módszerrel ruhadarabokból.

hogy nem zártunk-e el egy artériátl Ha nincs pulzus. Ha még így sincs pulzus. egyenesítsük ki kissé a kart.Behajlított könyök esetén: Szoros kötést készítsünk! A mozgatás megakadályozása érdekében kössük át a felkaron és a mellkason! Ellenőrizzük a pulzust. azonnali . hogy visszatérjen.

hogy levegye a súlyt a sérüít testrészről! A kötést a kar és a test köré tekert kötszerrel rögzítsükI Egyenes könyök esetén: Ne hajlítsuk be! Párnázzuk ki a hónaljat. és kössük a kart a testhez.orvosi segítségre von szükségI FELKARI TÖRÉS Béleljük ki a hónaljat! Rögzítsük sínnel a kar külső részét a válltól a könyökig! A kötés a csuklónál vékonyodjon!Kössük egymáshoz a kart és a mellkast! LAPOCKATÖRES KULCSCSONTTÖRÉS A kötést úgy készítsük el. vagy helyezzünk a kar valamelyik oldaiára béieit sinti .

amely mindkét lábat és a bokát is rögzíti. ha ^ a vállszíj vagy a kötés túl szoros. J A comb és a láb alsó részének minden törésénél nyolcas kötést kell alkalmaznunk. hogy a keringést akadálytalan-e! Az ujjak és lábujjak sárgás vagy kékes elszíneződése egyértelműen jelzi. Ez szabályozza a forgást és megakadályozza a végtag megrövidülését.FIGYELEM! Rendszeresen ellenőrizzük. egy másikat pedig a bokától a hónaljig! A sérült (ób hajlatai . A CSÍPŐ VAGY A LÁB FELSŐ RÉSZÉNEK TÖRÉSE Helyezzünk sint a fáb belső részéhez.

alatt bot segítségével Igazgassuk a kötszert! Ha nem áll rendelkezésünkre sín. pámázzuk ki a lábak közti részt (egy összehajtogatott takaró kiválóan megfelell majd kössük hozzá az ép lábhoz! TÉRDTÖRÉS Egyenes fáb esetén: helyezzünk sínt a láb alá! A térd alá tegyünk hideg borogatást (lehetőleg jeget)! .

majd kössük át ezeket a területeket! Ez csak ideiglenes. és nem tudjuk kiegyenesíteni.Ha a láb be van hajlítva. párnázzuk ki a lábikrák és a comb közti részt. a megfelelő orvosi segítség megérkezéséig alkalmazható megoldás. Ha nem számíthatunk segítségre. tegyük egymás mellé a lóbakot. A LÁB ALSÓ RESZENEK TÖRÉSÉ Tegyük sínbe a lábat a térdtől a sarokig (a sín mindkét irányba nyúljon további vagy párnázzuk ki a lábak közti területet és kössük össze /lásd A csípő vogyaláb felső részének törése)! . a lábakat minél jobban ki kell egyenesíteni.

VAGY LABFEJTORES Általában nem kell sínbe tenni. A duzzanatot a láb megemelésével csökkentsük!Rögzítsük párnával vagy takaróval körbeteker-vea bokát és a lábfej alatti részt! A bokánál két. a lábfej alatt egy helyen kössük át! Másik lehetőség: ha nincs seb. hagyjuk a betegen a cipőjét vagy a bakancsát.BOKA. ez növeli a stabilitást! A sérült nem helyezheti a törött testrészre a súlyát! .

asztallap. hogy mozgassa az ujjait és a lábujjait! Figyelmeztessük. helyezzünk a sérült mellé puha. erre kell gyanakodnunk. de szilárd tárgyakat (pl. a koponyában felgyülemlő folyadék nyomást gyakorolhat az agyra. hogy nyugodtan feküdjön! Ha számíthatunk orvosi segítségre és biztonságos helyen tartózkodunk. és esetleg kevésbé érzi az alsó végtagjait is. Alaposan ellenőrizzük a beteg légzését! Rögzítsük teljesen (legyen mozdulatlan a teste).MEDENCETÖRÉS Tünete a lógyékhajlatbon érzett vagy of-hasi fájdalom. bokát és a térdet! A me dence fölött két egymást fedő kötést alkalmazzunk! Koponyaförés Koponyatörésre utal.a szivárgó oldal nézzen a föld felé! Hagyjuk távozni a folyadékot. csomagokat vagy párnázott köveket). ha vér vagy szalmasárga folyadék szivárog a fülből. A végtag érzékelését annak óvatos megérintésével ellenőrizhetjük! Kérjük meg a beteget. illetve az orrból. hordágy)! VAGY Párnázzuk ki a lábak közti területet! Kössük össze a két lábat. és helyezzük kényelmes pozícióba! Gerinctörés Ha a beteg fájdalmat érez a hátában vagy a nyakában. ha ugyanis bekötözzük vagy tamponáljuk a sebet. Helyezzük a beteget stabil oldalfekvésbe . a derekánál és a bokájánál egy egyenes támasztékhoz (ajtó. hogy ne mozgassa a testét vagy a fejét! . Párnázzuk ki a combok közti részt! Kössük össze a térdeket és a bokát! Helyezzünk párnákat támasztékul a behaj-ütott lábak o!át majd kössük a beteget a vállánál.

mint elölt Tekerjük át vele a nyakat! Övvel rögzítsük. és reménykedjünk a gyors megmenekülésben! RÁNDULÁS/FICAM . NYAKSTABILIZÁLÓ GALLÉR Készíthetjük összegöngyölített újságpapírból.Nyaktörés Ha nyaktörésre gyanakszunk. ez megfelel o mellcsont teteje és az állkapocs közti távolságnak! Hajtsuk be a széleit hogy hátul keskenyebb legyen. összehajtogatott törülközőből. vagy földdel teli zsákot. hogy nyakstabilizáló gallért helyezzünk a beteg nyakára. ÉLETBEVÁGÓ. illetve ehhez hasonlót tegyünk a nyak mindkét oldalára a mozgás megakadályozása miatt. Hajtsuk 10-14 cm szélesre. vagy kössük össze! Ha a beteg vállait és medencéjét erősen rögzítjük. térdei és bokái közé! A két bokát és lábat nyolcas kötéssel rögzítsük egymáshoz! A térd és a comb körül széles kötözőanyagot használjunk! Rögzítsük teljesen mozdulatlan állapotba. autó-szőnyegből stb. kipárnázásképpen helyezzünk valamilyen anyagot a combjai.

széthúzó nyomás hatására alakul ki. ujjainkkal felváltva forgatva az állkapocs kiugrott oldalát hátra és felfelé! Az állkapocs ettől visszaugrik a helyére. sokkal kockázatosabb módszer. és pihentessük! Ha megrándult a bokánk. vagy helyezzük a kötést a mellkas köré. Kificamodott ujj: Húzzuk meg az ujjat. A sérültnek csak puha ételeket szabad fogyasztania! SOKK . ez lehetőleg rugalmas pólya legyen (ne húzzuk össze)! Emeljük meg az érintett végtagot. majd óvatosan engedjük el. Helyezzünk kötést a fej és az állkapocs köré. duzzanat. mert maradandó károsodást okozhat! A duzzanatot hideg vízzel borogatva csökkentsük! Rögzítsük a rándulást kötözőanyaggal. Az izomgörcs egy helyzetbe „rögzíti" a csontot. hogy rándulással vagy töréssel állunk szemben. de folytatnunk kell az utat.Rándulás A rándulás ízületnél keletkezik. Ha kétségünk van afelől. ha valaki tartja közben a beteg csuklóját. Kificamodott váll: Vegyük le a cipőnket és lépjünk rá a beteg hónaljára! Húzzuk a karját! A másik. a bakancs sínes rögzítéshez hasonló feladatot lát el. később zúzódások is megjelenhetnek. az ízülethez kapcsolódó szövet megcsavaro-dása vagy szakadása okozza. Hüvelykujj esetén mindezt nagyon óvatosan végezzük! Ha nem sikerül elsőre. A ficam különösen a vállakra jellemző. a létrejövő duzzanat miatt nem tudjuk majd visszavenni. Recsegő hang nem jelentkezik. Tünetei: fájdalom. ne próbálkozzunk többet. esés vagy az ízületre ható hirtelen. nagyon erős terhelésnek azonban ne tegyük ki. Rögzítsük a kart kötéssel. Fájdalom és egyértelmű testi elváltozás kíséri (a csont egy részét tisztán érezni lehet a bőr alatt). amelyet visszailleszteni nagyon fájdalmas. hagyjuk magunkon a bakancsunkat! Ha levesszük. mert a csontvégek általában nem károsodnak. a törésekhez hasonlóan kezeljük a sérülést! Rándulás esetén mozgassuk át a testrészt annak teljes mozgási ívén. hogy derékszögbe hajlítjuk és emelőkarként használjuk a beteg könyökét. Ficam A ficam általában ütés. és hagyjuk két hétig a betegen. Ha viszont magunkon hagyjuk. mert csak nagyobb károkat okozunk a hüvelykujjon! Kificamodott állkapocs: Helyezzünk ruhából készített párnát az alsó fogsor mindkét oldalára! A beteg feje legyen erősen kitámasztva! Nyomjuk a párnákat hüvelykujjunkkal lefelé. hogy a csont visszaugorjon a helyére! Könnyebb.

szájon át lélegeztetést és újraélesztést kell végrehajtanunk! Kezeljük az összes sérülését. Súlyos sérülések esetén a szív akár le is állhat Legfőbb oka a fájdalom és az idegek erős ingerlése. inkább pihenést javasoljunk neki! KÖTÖZÉS Háromszög alakú kendő használata . és emeljük fel a lábait! Lazítsuk meg a nyak. Minden sokkra a következő tünetek jellemzőek: ájulás. illetve hasmenés miatt kialakuló folyamatos. de ne növeljük: a testfelület melegítése elvonja a belső szervektől a számukra ebben a helyzetben nagyon fontos folyadékot A sokk kezelésében fontos a saját hozzáállásunk és viselkedésünk. A beteget ne mozdítsuk el feleslegesen. ha nedves ruhával töröl-getjük a homlokát! Álljunk készen. izgatottság és nyugtalanság. Vérveszteség. A különböző sérülések miatt kialakuló vérmérgezés és fertőzés a sokk újabb változatát idézi elő. hideg. hasi sérülések. gyenge. Vérveszteség okozta sokk: Utólag jelentkező sokk: a sérülést öt perccel. Ha nyugodtak maradunk és uralni tudjuk a helyzetet. hogy gondoskodnak róla.A sokk akár halálos is lehet Megelőzése és kezelése az egyik legfontosabb feladat az elsősegélynyújtás során. valamint a hányás. a sokkos állapotban lévő beteget ne hagyjuk magára! Fogjuk meg a kezét. Kezelése Fektessük le vízszintesen a túlélőt. de gyors pulzus. jelentős folyadékvesztés okozza. erős sápadtság. mert ha leáll a beteg légzése vagy szívverése. fájdalmát pedig lehetőleg gyógyszerekkel enyhítsük! A sokk lassan múlik el. mellkas és has körüli szoros vagy feszes ruhát! Pihentessük és próbáljuk megnyugtatni! Ne adjunk a sérültnek folyadékot! Tartsuk fenn a testhőmérsékletét. vérnyomásesökkenést idéz elő. égés. és ennek megfelelően reagál. a beteg érezni fogja. Lehetőleg maradjunk vele. Idegrendszeri sokk: Ez a rögtön kialakuló sokkfajta a szívműködés hirtelen fellépő lelassulását. de akár egy órával is követheti. ez nyugtató hatású! Gyakran az is segít. nyirkos bőr.

. Alkalmazhatjuk rögzítéshez.A rövidebb oldalán is legalább egyméteres háromszög alakú kendő sokoldalú kötszer. de összehajtogatva kötési célokra és támasztéknak is használhatjuk.

.

hogy akadályozzák a keringést és fájdalmat okozzanak! Még a rögtönzött kötszer használatát is megkönnyíti. cseréljük ki! A seb rossz szaga és lüktetése fertőzést jelez. mert beleragad! Ha a sebfedő átnedvesedett. Rögtönzött kötöző. aztán tekerjük át a tenyeret és a csuklót! Ismételjük egészen addig. A nehezen beköthető területekre ragasztószalaggal rögzíthetjük a kötszert.Láb: A bokánál kezdjük. Arra azonban ügyeljünk. a két réteg széle pedig egymással párhuzamosan helyezkedjen el! A kötszer végét nyomjuk az utolsó réteg alá. hogy ne fejtsenek ki a szükségesnél nagyobb nyomást. majd rögzítsük biztosítótűvel vagy ragasztószalaggal. amelynek rugalmas változata könnyebben használható. hajtsuk az egyik véget a másikkal ellentétes irányba. nem a bőrre. hogy ne csússzon le! A módszer azonos a kéz bekötözésének technikájával. és steril csomagolásban kapható. Alkar és lábszár: A legalacsonyabb pontból kiindulva. Egyesek allergiásak a ragasztószalagra: ilyenkora kötszerhez kell rögzíteni. majd felváltva folytassuk alatta és fölötte! Felkar és láb: A nyolcas kötéshez hasonlóan kötözzük! Ha a kötést a térd vagy könyök felett . felfelé haladjunk! Könyök és térd: Először tekerjük körbe az ízületet.Kéz: Kezdjük a csuklóval! A kötözést a kézfej. simábban és egyenletesebben illeszkedik a felületre! A kötözést a rögzítés érdekében rögtön a művelet kezdetekor fordítsuk el ferdén! Minden réteg kétharmada fedje az előzőt. amíg a kezet teljesen be nem fedtük. és alkossunk velük egyszerű nyolcas csomót a sebtől távoli . A vattához lehetőleg ne érjünk hozzá! Sebfedő anyagot minél tisztább anyagból rögtönözzünk! A pamutvattát ne helyezzük közvetlenül a nyílt sebre. majd az ujjak körül folytassuk (egészen a körmök végéig).Pólya és rögtönzött kötözőanyagok A pólya egy általában laza szövésű géztekercs. és a kötés e!ég erős nem lesz! . ha előbb feltekerjük! Ha a kötözés közben tekerjük ki. esetleg hasítsuk ketté a végét. ritkábban lazul ki. Egyszerű kötözés A kötéseket kössük olyan szorosra.és tartóanyagnak használhatunk mindenféle anyagot (különösen ruhát). de annyira azért ne legyenek szorosak. és a húsba se vágjanak bele! Sebfedők A sebfedő általában egy gézzel bevont pamutvatta. és egyenletes nyomást biztosít. hogy ne tudjanak lecsúszni. amely valamilyen kötözőanyagban vagy ragasztószalagban folytatódik.

Körültekintően válasszuk ki a szerszámnyeleket. kevésbé tudunk megküzdeni az újabb gondokkal és nehézségekkel. mert ez akadályozott keringésre utal! . Ne essünk kísértésbe: ne vágjuk le a tyúkszemet vagy a bőrkeményedést! Ezzel ugyanis növeljük annak kockázatát. hogy a kötszer eltávolításakor vagy cse. bár a túléléshez szükséges feladatok ellátásához és a szerszámokhoz nem szokott kéz szintén felhólyagosodhat. Ha valami már próbára teszi a szervezetünket. és a lábunkra tökéletesen illeszkedő cipőt hordjunk! A rosszul illeszkedő csizma akár meg is nyúzhatja a lábunkat. az újat a már feltekertre vigyük fel.A kötszert a sérült testének természetes hajlatain (nyak. térd. nem kékülneke a végtagok.A kötszereket ne csomóval rögzítsük egymáshoz! Ha két külön pólyát kell használnunk.Egyszerű nyolcas csomót vagy hurkot használjunk.kell kezdenünk. Húzzuk fel ilyenkora . egyszerűen haladjunk tovább felfelé! NE FELEDJÜK: .| réjekor könnyű legyen hozzáférni! 1 . hogy a helyén tartsa! A záró csomót vagy hurkot mindig az ép oldalra vagy a sértetlen : végtagra kössük. mert ezeket könnyű kioldani! Próbáljuk a csomókat vagy a megerősítést a külső oldalra készíteni. A bakancsot vízbe áztatva törhetjük be. különben a sérült kényelmetlenül fogja magát érezni! . Ez a vízen történő átgázolás után fordul elő a legtöbbször. hogy a zokni lecsúszik és összegyűrődik a cipőben. majd vonjuk be olajjal. hogy nem túl szoros-e a kötés! Ellenőrizzük azt is. a lábak elágazásának helye a törzs alatt) vezessük át! ENYHÉBB FANASZOK A túlélésért küzdve a legkisebb panaszt sem szabad figyelmen kívül hagynunkl A legkisebb kezeletlen probléma is komolyra fordulhat. Az utóbbi kockázatát kesztyűviseléssel és kezünk körbetekerésével csökkenthetjük.Rendszeresen ellenőrizzük. derék. hogy ezeknél sokkal nagyobb gondot okozó fertőzéseknek nyitunk utat. hogy rugalmasabb legyen! A vízhólyag kialakulásának egyik leggyakoribb oka. Hólyagok Általában a lábon jelennek meg.

és szükség esetén kössük őket a bakancs tetejéhez! A legjobb. majd tömjük be vele a lyukat! Ha baleset közben hullik ki egy fog. amely egyáltalán nem hiányzik túlélési helyzetben. majd dugjuk be a fület pamutvattával! Már maga a hő is enyhíti a fájdalmat. Ezzel nyomást gyakorolunk a sebre és elállítjuk a vérzést! Vigyázzunk a fogainkra! Tisztításukhoz használhatunk puhafát és növényeket. ha gyufát vagy kisebb gallyat helyezünk a szemhéjra. amelyek aztán kiseprik onnan! Ha így sem sikerül. nejlonszálasat a bőrön és egy külső pamutzoknit! így nem tudnak elcsúszni. inkább tükörrel. mint tapintás alapján dolgozzunk! Fülfájás Ha nem fertőzés okozza. köny-nyebb. próbáljuk meg kipislogni az idegen dolgot úgy. hogy a szemhéjat ráhúzzuk az alsó szempillákra. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ SZEREK . ha egyszerre két pár zoknit viselünk: egy belső. A fogfájás olyan probléma. Kezelés: Mossuk le a vízhóíyag környékét! Sterilizáljunk egy tűt! Szúrjuk ki a hólyagot a szélénél! Óvatosan nyomjuk ki a benne lévő folyadékot! Tegyünk rá ruhát és ragasszuk le. vagy kössük be! Idegen fest a szemben Először vizsgáljuk meg a szemgolyót és az alsó szemhéjat! Húzzuk lefelé. Általában elviselhető. csöpögtessük a fülbe. A lyuk betömésével kezeljük. Melegítsünk fel néhány csepp ehető olajat. majd arra hajtjuk vissza! Kérjük meg a sérültet. hüvelyk. Fogfájás és a fog kihullása A fogfájást általában a fogban képződött lyuk vagy egy tömés kiesése okozza: a szabadon hagyott idegek fájdalmat gerjesztenek. hogy lássuk a belső felszínét (közben kérjük meg a beteget. és emeljük meg a szemhéjat! Ha valaki máson végezzük a műveletet. és a probléma a felső szemhéj alatt érezhető.zoknikat. az olaj pedig megpuhítja a zsírt. tiszta vízfestékecsettel vagy tollal! Ha magunkon végezzük a műveletet. tegyünk a helyére egy ruhadarabot.és mutatóujjunkkal fogjuk meg a felső szempillákat. akkor a dobhártyát nyomó fülzsír a felelős. Vágjuk meg a fa törzsét. mire gyanta kezd el belőle szivárogni! Gyűjtsünk belőle össze egy keveset egy vattára. majd harapjunk rá. így elfedjük az ideget és enyhül a fájdalom. A fenyő vagy hasonló fák gyantája sokat segíthet. Az ejtőernyőkötél belső része fogselyemként használható. hogy nézzen lefelé! Vizsgáljuk meg a szemet és a szemhéj alsó felét! Az idegen testet távolítsuk el nedves ruhavéggel. hogy nézzen felfelé)! Nedves ruhavéggel távolítsunk el minden idegen dolgot! Ha nem látunk semmi rendellenességet.

akár meg is állíthatja). nyomás hatására keletkezett sérülések esetén . A tű rögzített. A beinjekciózás-hoz minél nagyobb izmot keressünk! Ha magunknak adjuk be.a repülőgépek. Csökkenti az erős fájdalmat és a sokkot. Alkalmazásai között teljen el legalább három óra! Ha morfiumot injekcióztunk a betegbe. a comb felső negyedénél szúrjunk! A beteg injekciózásakor a farizom felső. Elfojtja a légzést (sőt. Éppen ezért nem alkalmazható olyan betegeknél. általában injekció formájában beadott érzéstelenítő.Morfium A morfium széles körben használt fájdalomcsillapító . pl. Nagyon erős. de számos mellékhatása is van. külső negyedéhez tegyük a tűt! MIKOR HASZNÁLJUNK MORFIUMOT? törés amputálás súlyos égési sérülés egyenes a hasba fúródó éles tárgy okozta sérülés esetén NE ALKALMAZZUK A MORFIUMOT: f FjGYELEMl____ A MORFIUM HALÁLOS IS LEHET A morfium túladagolása végzetes.és mellkasi sérüléssel szenvedő betegek esetén a kígyómarás áldozatainál (a kígyóméreg hatással van a légzőrendszerre) gyerekeknél vagy terhes nőknél sok vért vesztett betegek esetén feltehetően belső sérüléssel járó. fej. és hányingerrel járhat. akiken egyébként is ilyen tünetek mutatkoznak! A morfium 10-15 mg-os ampulla formájában kerül forgalomba. hajók és a katonaság on/osi felszereléseinek is a részét képezi. jegyezzük fel (lehetőleg a homlokára) az időpontot és a dózist. saját magunknak is beadhatjuk vele a morfiumot. az üres fecslégzési nehézségekkel.

ha további veszély leselkedik rá. ha lábait a földön vontatjuk! Ha egyedül kell dolgoznunk. csak ezután vigyünk rajta sérültet! SÉRÜLT ELSZÁLLÍTÁSA VESZÉLYES HELYRŐL Még a gerincsérültet is mozgatnunk kell. Ha nincs megfelelő rúd. viszont akkor is alkalmazhatóak. Helyezzük a tablettát a nyelv alá. NE adjuk gyerekeknek és terhes nőknek! Gyógyszerek kisebb fájdalmakra Általános fájdalomcsillapításra az aszpirin és a paracetamol a legalkalmasabb. a bokájánál fogva húzzuk a test elhelyezkedésének irányába! Ne forgassuk a sérültet! Durva terepen vagy lépcsőn hátulról. amikor a morfium nem (pl. ingen). gurítsuk a beteget takaróra vagy kabátra! Törzsét és fejét még akkor is tartsuk egyenesen. ha rátekerjük két külön rúdra és rögzítjük azokon. és szállítás közben azokat fogjuk! A rögtönzött hordágyat próbáljuk ki először egy egészséges személyen. és ne forgassuk a testét! Valamelyikünk feladata kizárólag a fej és a nyak helyzetének megtartása legyen! Egy másik személy fogja a beteg vállait! Ha nincs sem hordágyunk. a vállánál. de ne rágjuk szét és ne nyeljük le! Közepes fájdalom esetén egy. hasi sérüléseknél). Ajtó és asztallap is szolgálhat hordágyként. Hord-ágyat készíthetünk takaróból is. NE adjunk aszpirint emésztési zavarokkal vagy gyomorfekéllyel küzdő betegnek. Ha többen végezzük az emelést. tekerjük be a takaró oldalait. fejét alkarunkon tartva húzzuk! A beteg lnordágyra helyezése Ha a beteg takarón fekszik vagy rágurítható egy takaróra. vállainál fogva. gombos dzsekin. mert a gyomor belsejének irritációját és vérzését okozhatja! A SÉRÜLT MOZGATÁSA Minden gerincén vagy alsó végtagján sérült személyt lehetőleg hordágyon szállítsunk! Hordagyat rögtönözhetünk két rudat átfűzve egy vászondarabon. meg se próbáljuk megfordítani a sérültet! Ha arccal lefelé fekszik. Az aszpirin emellett a megfázásos betegségeknél enyhíti a lázat is. nagy müanyagzsákon vagy ruhán (pl. erős fájdalom esetén kettő tablettát vegyünk be! Napi négy tablettánál ne fogyasszunk többet! Álmosságot és hallueinációkat okozhat. gurítsuk a sérültet a rögtönzött hordágyra! Ne hajlítsuk be a beteg testrészeit. mellényen. ha felfelé. Ha legalább hármannégyen vagyunk. sem valamilyen táblánk.1 kendőt pedig tűzzük a gallérjába! Temgesic tabletták A morfium helyettesítésre alkalmasak. tekerjük be a takaró végeit és ezeknél fogva vigyük a rögtönzött hordágyat! A beteg takaró nélküli megemelésének módszerét a segítők száma befolyásolja. mozdulataink összehangolása érdekében . Lassabban fejtik ki a hatásukat.

A szembeáll B-velf miközben a beteg vállalnál és csípőjénél összekulcsolják a kezeiket A sérültet a hordágy vége felől emelik rá. D ujjaival megfogja B és C szomszédos kezét. Cpedig o fejet és a vállakat tartja. mi köz-ben Delhelyezi a hordágyat Dsegítő sérült leengedésében. KÉT SEGÍTŐ ESETÉN . hogy könnyebben meg tudják emelni a sérüitet. A.találjunk ki magunknak jelzéseket! NÉGY SEGÍTŐ ESETÉN Hárman ugyanazon az oldalon emelik a beteget. HÁROM SEGÍTŐ ESETÉN A hordágy a sérült fejénél legyen! C megemeli a sérültet a térdénél. B és C tartja a sérültet.

de az áldozat elveszti a belénk vetett bizalmát is. míg a sérült a nyakunk köré fonja a karját! Emeljük fel a sérült mindkét lábát! Fontos. engedjük. Ha széken ül. másikkal a válla körül! A valamivel súlyosabb sérültet könnyebb ülő helyzetben tartani. hogy előreessen a vál-lunkra! Ezektől a kivételektől eltekintve ugyanúgy kezeljük az eszméletleneket és az eszméletüknél lévőket. NE is próbáljuk meg egyedül megmozdítani a sérültet! Ha még sínes más választásunk. Emeljük meg a sérültet egyik karunkkal a térde alatt. másikkal a térde alatt. húzzuk takarón vagy kabáton! Bölcső: Kisgyerekek vagy nagyon könnyű felnőttek szállítására alkalmas. hogy a vállunkba vagy a nyakunkba kapaszkodjon! A tűzoltók módszere Nehéz sérült esetén ez a fogás nem alkalmazható. Mankó: A sérült karját helyezzük nyakunk köré és tartsuk ott (a kar ne legyen sérült)! Karunkkal fogjuk át a derekát! A sérült megtartását segíti. majd ennek megfelelően válasszuk ki a szállítási módszert! Ne válasszunk olyan eljárást. hogy megemeljük. amelyet nem tudunk elvégezni: ha elejtjük a beteget. nemcsak a sérülés rosszabbodását kockáztatjuk. ha megmarkoljuk a ruháját a csípőjénél. B összekulcsolja kezét a beteg vállai alatt A megemeli a sérültet egyik kezével annak combja. állapotát és a megtenni kívánt távolságot.Mindketten terpeszben állnak. Mindketten elindulnak előre a hordágy fölé . Keskeny helyeken több segítő esetén is ez a módszer ajánlott. Hogyan emeljük meg a sérültet egyedül? Ha nincs segítségünk. mérjük fel a beteg súlyát. Ha a beteg túl nehéz ahhoz. . és sérülései lehetővé tegyék. hogy a beteg eszméleténél legyen. Az eszméleténél lévő sérültet segítsük álló helyzetbe. Háton cipelés: Guggoljunk.

majd álló helyzetbe! Emeljük meg a jobb karját (a bal kezünkkel] I Másik módszer:^ hátán fekvő beteget hátulró! emeljük meg! Álljunk terpeszben a fej irányából Emeljük a sérültet hónaljánál fogva térdelő helyzetbe!Ezután húzzuk vissza.Eszméletlen sérült esetén: Fordítsuk arccal lefelé! Térdeljünk o fejéhez! Mindkét kezünket csúsztassuk a válla alól Emeljük a sérültet hónaljánál fogva először térdelő. majd gyorsan nyúljunk be alá. ezután engedjük el a karját. hogy kiegyenesedjenek a lábai! Mozdítsuk előre és helyezzük álló helyzetbe t miközben a hónaljánál fogva tartjuk! Emeljük meg a sérült jobb karját. és szemtől szembe tartsuk a sérültet/ Emeljük meg a jobb karját (a bal kezünkkel)! .

Eszméleténél lévő beteg: így kezdjük .

Hagyjuk.Döntsük meg a sérültet hogy fejünket a karja alá tudjuk tenni [miközben karját fejünk főié emeljük] > Döntsük tovább. ha a ka-runk. hogy a súly a vallónkra és a hátunkra nehezedjen! Helyezzük jobb karunkat a sérült lába köré vagy közé! . hogy a vállunk az ö cfhasávaí legyen egy szín ten! A jobb térdünkre ereszkedhetünk.

a súiy el-oszlik a válla ín kon. széles öv. bőröndheveder vagy bőr. hogy átérjen a vállunkon és kétszer a beteg hátán. ki kell párnáznunk. puskaszíj. amely a vastagsága miatt nem vág a sérült testébe. hogy a súly a jobb vállu n kro neh ezedjen! A felállást segítendő bal kezünkkel támaszkodjunk a bal térdünkre! Viszonylag kényelmes helyzet. majd helyezzük a sérült combjának és hátának alsó része aló! . majd emeljük meg. Egy ember és nagy távolság esetén az összes lehetőség közül ez a legjobb. Emelés heveder segítségével Az eszméletlen személy megemelésének másik módszere.vagyarcsérültek esetén nem kedvező. hogy ne vágjon és dörzsöljön! HELYEZZÜK EL A HEVEDERT! A hevederből alakítsunk ki folytonos hurkot. A sérült feje viszont lefele lóg. ami a fej. Szükségünk van egy hevederre. és elég hosszú ahhoz. Ha kötelet használunk. Használható két háromszögletű kendő.Tegyük a sérült jobb csuklóját jobb kezünkbe.

FEKÜDJÜNK A SÉRÜLT LÁBAI KÖZÉ! H űzzük óta karunkat a hurkon! Húzzu k meg a meglazult hevederrészeket! Fogjuk mega sérült kezét. majd emeljük meg a sérülés oldalán lévő kart vagy lábat! Forduljunk el a sérült oldalról! Úgy gördüljünk át. hogy a sérült feküdjön felül! ÁLLÍTSUK BE A HEVEDERT! Úgy állítsuk be . hogy a test kényelmesen feküdjön a hátunkon! .

EMELKEDJÜNK FELTERDRE! A heveder a hátunkon lévő sérültet is megemeli. így könnyebb iesz felállni! . vagy a sérült nem érzi magát biztonságban. amelyen nem tér.delünk. térjünk vissza az előző helyzetbe és állítsuk be a szíjakat! Tegyük kezünket arra a térdünkre . Ho túl laza.

fontos viszont. Az egyensúly érdekében foghatjuk a sérült csuklóját. hogy haladás közben mindkét kezünk szabod legyen! .VIGYÜK A SÉRÜLTÉT! A súlyt mára hátunkon cipeljük.

A szállítók eíöi lévő kezüket becsúsztatják a sérült combjai alá.Tálcafogás Ha a sérült képes használni a karját tegye az átszállítok nyakába! Két segítő formázzon a kezeivel négykezes ülést! A négy kéz a képen látható módon kapcsolódjon össze: jobb kezünk fogja a bal csuklónkat. és egymás tenyerébe markolva fogjók a másik kezét. bal kezünk fogja a másik segítő jobb csuklóját! A kórját használni képtelen sérült úgy emelhető meg. hogy a két szállító megtámasztja a sérült mindkét oldalát és átnyúlnak a sérült háta mögött. . lehetőleg megmarkolva a ruháit.

SZÜLÉS VÉSZHELYZETBEN A vészhelyzet okozta stressz néha megindítja a szülést. Az anya vegye fel a szülési helyzetet: vagy feküdjön felhúzott térdekkel. szélénél legyen. Megnő a véres nyálka mennyisége. Ez a szakasz órákon át tarthat. Második szakasz Minimum fél liter víz áramlik ki. hogy ülepe az ágy. Ezt jelzi a hát alsó részének fájdalma. fertőzésgyanús vagy sebes a keze! A szülés első szakasza A méh 10-20 percenként összehúzódik. aki megfázott. hajlítsa feléjük a fejét. a rendszeres alhasi összehúzódások. és tartsa vissza a lélegzetét! Az összehúzódások között pihenjen! Ha domborulat jelenik meq. közeledik a szülés. Sterilizáljunk egy ollót vagy kést. vagy guggoljon le . vagyis elfolyik a magzatvíz. fogja meg őket a kezével. a véres nyálka megjelenése. Az anya a hátán feküdjön! Az összehúzódások idején húzza fel a térdeit. és három 20 em hosszú zsinórt! Készítsünk elő kényelmes és tiszta felületet az anyának! Legyen a szüléshez sok forró víz! A segítők alaposan mossák meg a kezüket. és ne engedjenek közel senkit. illetve néha a magzatvíz elfolyása. A maximum 1 percig tartó görcsszerű fájdalmak egyre gyakoribbá válnak. asztallap stb.

mint a teste! . A csecsemő köldökétől 15 cm-re kössünk erősen a köldökzsinórra egy steril cérnát! Ezután 20 cm távolságra kössünk egy másik cérnát! Ügyeljünk rá. 10 perc múlva eltávozik (utószülés). ha az anya széttárt lábakkal a hátára fekszik. vagy ha a szülés a vállak megjelenésétől számított 3 percnél tovább tart. A méhlepény eltávozása után. illetve miután a köldökzsinór már nem lüktet a vértől. száját pedig nyitva! Töröljünk le róla minden nyálkát és vért! Amint felsír. finoman húzzuk a csecsemőt! A szülés ulán Tekerjünk ruhát a csecsemő bokájára! Tegyük egy vagy két ujjunkat a ruha alá.(ez sokszor jobb módszer. tegyük az anya mellére! Ha a csecsemő a szülést követő 2 percben nem sír fel és nem mutatja annak jelét. amely befedi a csecsemő arcát! . ne mellé.Ha nem a feje jelenik meg először. Távolítsunk el minden hártyát. hogy a feje alacsonyabban legyen.Hogy ne feszüljön a köldökzsinór. oldjuk ki a fej körül vagy tekerjük a vállakra! . a csecsemőt az anya lábaihoz (ha a hátán fekszik. a vér a köldök-zsinórból a gyermekbe folyik. nem folyt-e ki vér! Kössünk egy újabb cérnát a köldökzsinórra. töröljük le a székletet elölről hátrafelé! Általában a csecsemő feje jelenik meg először. de ez nincs mindig így. és a köldökzsinór kék színűről fehérre változik. és emeljük az anya hasa felé! Számítsunk rá. ha az anya elég erősnek érzi magát)! A szülés Az anya az összehúzódások alatt ne tartsa vissza a lélegzetét és ne nyomjon! Nyitott szájjal vegyen kis lélegzeteket! A zihálással megkönnyíti a gyermek lassú és egyenletes világra jöttét.A csecsemő fejét támasszuk a tenyerünkbe! Amint megjelennek a vállak. hogy a folyadék kiszivároghasson a szájából és orrából! Fejét tartsuk enyhén hátradöntve. kezdjük meg nagyon finoman a szájon át történő újraélesztést! Ilyenkor a legjobb. hanem a lábai közé) tegyük úgy. Ha az anya a szülés közben székel. hogy lélegezne. ezúttal 10 cm-re a . különben a csecsemő vért fog veszíteni! Steril ollóval vagy késsel vágjuk el a köldökzsinórt a két kötés között! A levágott végekre helyezzünk steril sebfedőt! Hagyjuk rajtuk 10 percig. segítsük a csecsemőt a hónaljánál fogva. majd nézzük meg. mert a méhlepény kb. hogy az első kötés valóban szoros legyen. fejjel lefelé tartva a csecsemőt.Ha a köldökzsinór a csecsemő nyaka köré tekeredett. hogy a csecsemő nagyon csúszós lesz! .

minden rendben van! Orvosi vizsgálatra van szükségünk! Bármilyen harapás okozhat tetanuszt. a bénulás és a fény kerülésének tünetei is jelentkeznek. amelynek a marása halálhoz vezet. A nem mérges kígyók is haraphatnak vadul. Bátorítsuk az áldozatot. ahol számítani lehet erre a betegségre.köldöktől! Mossuk le az anyát. oltóanyag nélkül semmi remény nincs a kezelésére. hogy már a növekvő ingerlékenység. akik olyan helyre utaznak. a majmok és számos más állat. és a harapáshoz hasonlóan jellegzetes szúrásnyomot hagy maga után (bár pl. ha azt mondjuk neki. még a denevér is hordozza egyik változatát. A mérget kibocsátó méregfog a legtöbb kígyónál a felső állkapocs elején található.és kutyafélék. hogy az áldozat ne adja át másnak a betegséget! Veszettséget terjesztenek a macska. ahogy a veszettség elleni oltóanyag Is azoknak. hogy ismerik a kígyó fajtáját. az amerikai korallkígyóé szinte észre sem vehető). ha van nálunk ellenméreg. Minden állati harapást tisztítsunk ki alaposan. a harapást a mérges kígyókénak megfelelően kezeljük (a beteget viszont megnyugtathatja. hogy mérges volt-e a kígyó. A legveszélyesebb a veszettséget okozó baktérium: ez a betegség szinte mindig halálos. hogy a megharapott testrész a szívnél . Ha nem tudjuk. és biztassuk alvásra! HARAPÁSOK Emlősállatok harapása Az állati harapások leginkább az állat szájában lévő baktériumok miatt veszélyesek. de szerencsére csak a kígyók kis hányada mérges. feltéve. ha a seb begyógyult. és öblítsük 5 percen keresztül. A kígyómarástól számított egy-két órán belül kórházba szállított beteget általában időben kezelni tudják. próbáljuk megnyugtatni! Úgy fektessük. és úgy tűnik. a hidrofóbia (erőteljes undor a víztől). adjunk neki meleg italt. még akkor is. nem mérges kígyó harapta meg)! KEZELÉS: Célunk a méreg testben történő szétterjedésének megakadályozása. Nagyon kell ügyelnünk rá. ami a megfelelő ellenméreg elkészítése miatt fontos. Megmenekülés után mindenképpen jelentenünk kell. ha annyira kifejlődik. hogy távozzon a sebből a nyál és a fertőzési Ezután lássuk el a vérzést. A tetanusz elleni védőoltás mindenki számára javasolt. Túlélési helyzetben. Túlélési helyzetben minden bizonnyal nem jutunk ellenméreghez (az áldozat általában nincs ennyire kedvező helyzetben). végül kössük be a sebet! Kígyómairás Szinte alig akad olyan kígyó. ha túlélés közben bármikor megharapott minket valami.

A méh. és ne próbáljuk meg kiszívni a kígyómarást! Mérges és veszélyes állatok A tüneteket és egyéb részleteket lásd a Veszélyes állatok fejezetben (ugyanott:színes ábrák)\ Pókcsípés A pókcsípést a kigyómaráshoz hasonlóan kezeljük! A hideg borogatás (olyan. Ne nyomjuk össze a fullánk végét.kötést a harapásra.lehetőleg szappannal! Helyezzünk szorító . ha több csípést szerzünk. csak hideg .lehetőleg jeget csavarjunk bele) csökkenti a fájdalmat. mint veszélyt jelent. mint a dunsztkötés. kullancs. Tegyük a sebet hideg vízbe. mert csak még több mérget juttatunk a szervezetbe! A fullánkot egy tű oldalával piszkáljuk. patakba! Ha van. bár némelyik fertőzést is hordoz. mert a méreganyag mennyisége és a kialakuló gyulladás befolyásolhatja a légzést. hogy a sérültet sokk miatt is kezelnünk kell. A MÉRGEZÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN A lenyelt méregtől legegyszerűbben azokat kihányva lehet megszabadulni ami viszont veszélyes a maró vegyszerek és olajos anyagok esetén. a darázs és a lódarázs is súlyos reakciót vált ki a mérgükre érzékenyeknél. A méh fullánkja benne marad a bőrben. használjunk jeget. szúnyog A kisebb rovarok csípése inkább kellemetlenséget. és kössük le a marás fölötti részt! PL ha az áldozatot a bokáján érte a marás. és mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. ezért óvatosan el kell távolítani. hiszen ezek további . valamint hogy a nyirokrendszer felvegye és szállítsa a testben. Veszélyes lehet. Fekélybolha. a kötözést a térdnél kezdjük! így megakadályozhatjuk a méreganyag gyors szétterjedését. hogy minél hidegebben tartsuk a sérülést! Szinte biztos. Csípés A skorpió erős mérget fecskendez a testbe. pl. ezért figyeljük a légzését! Soha ne vágjuk meg. (Lásd Meleg éghajlaton jellemző fertőző betegségek [ebben a fejezetben] és Trópusi területek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben). hogy kiforduljon! Ne szúrjuk bele a tű hegyét! A kezelést ismét a kígyómarásénál leírtak szerint végezzük.alacsonyabban helyezkedjen el! Mossunk le minden bőrfelületen található mérget .de nem érszorító! .

vagyis a szervezetből történő kiürítése az elszenesedett fa segítségével. A bőrön vagy ruhán maradt olaj semlegesítésére használjunk alkoholt! Súlyosabb esetekben sokk elleni kezelés is szükséges leheti FIGYELEM! Ha egy növény érintése súlyos reakciót váltott ki. Másokból enyhe . az égési sebekhez hasonlóan kezeljük [lásd még Égés)! f FIGYELEM Némelyik vegyszer hatását tovább súlyosbítja. hogy mossuk ki az összes méreggel érintkező ruhát. bármikor átterjedhet testünk más részeire. amely valójában tüzelőanyag vagy a tartalék öblítőszer! Hatékony „általános" ellenméreg . Ha növénymérgezésre gyanakszunk. a szömöree és a mérges tölgy) komoly bőrirritációt okozhat. otthon és a túlélésért küzdve egyaránt (pedig pl. Célunk a méreg felszívása. se a nemi szerveinket. kezünkkel ne érintsük meg se az arcunkat (különösen ne a szemünket és a szánkat). Fontos. . Minden növényhez hozzáért bőrterületet alaposan.. nehogy az éhes vagy szomjas gyerekek kiszolgálják magukat olyan „édességgel" vagy „üdítővel". vagy a tiszta faszén magában. szappannal és vízzel mossunk le! A legfontosabb.károkat okozhatnak. Nagy-Britanniában ezjogszabályba ütközik). amelyek akadályozzák a légzést vagy elzárják a vizelet útját. Mindig ellenőrizzük. ami a címkéjén látható! Különösen arra figyeljünk. ujjunkat torkunkon lenyomva idézzünk elő hányást! Az étel és ital tárolására gyártott eszközöket gyakran és helytelenül mérgező anyagok tárolására használjuk. a mérges szömörce.amely a mérgező folyadék felszívására is alkalmas lehet . hogy az adott edény valójában azt tartalmazza-e.a tea (azaz csersav) és a faszén keveréke (ugyannyi mag-néziatej hozzáadásával. ha vízzel próbáljuk leöblíteni. hogy ismerjük a vegyszereket. miközben feljönnek. Néhány ember látszólag immunis a méregre. amíg kezünket alaposan meg nem mostuk! Testünk érzékenyebb részein ugyanis olyan duzzanatok és kiütések alakulhatnak ki.allergiás reakciót válthat ki az ilyen növények érintése. ha van).vagy éppen súlyos . ez a védelem azonban nem állandó. Kontaktméreg Némelyik növény (pl. és a megfelelő tennivalókat a velük kapcsolatos balesetek esetére! . amelyekkel érintkezhetünk. Vegyi méreg A vegyi mérgeket vízzel öblítsük le a bőrünkről! Ha a bőrt károsodás érte. mert amíg az irritációt okozó olaj a ruházatunkon van.

Láz A lázat pihenéssel és aszpirinnal kezeljük! Kutassuk a betegség okát! Tüdőgyulladás Tünete a gyakran mellkasi fájdalmakkal is kísért gyors testhőmérséklet-emel-kedés. bár a meleg éghajlaton fontos. a vírusok és a kullancsbetegségeket is okozó rickettsiák. Túlélőként a kisebb emésztési zavarokat többé-kevésbé elhanyagolhatjuk. Az ételhiány eleve nagy megterhelés a szervezetnek. A nők esetén pl. a bélférgek. a kolera. akivel a csoport kapcsolatba került) nem hordozza eleve magában. amelyet a stressz fejfájással és egyéb rendellenességekkel egészíthet ki. a bozóttífuszt és a szik-lás-hegységi foltos lázat. a kanyarót és a gyermekbénulást. Antibiotikumok nélkül a körültekintő ápolás a legtöbb. Pl. a gyengeség. A legkisebb baktériumoknak és „nagy vírusokénak egyaránt nevezett rickettsiák idézik elő a tífuszt. Az új és eleinte esetleg gusztustalan ételek gyakran okoznak hányingert. A tüdő-gyulladás számos okra vezethető vissza. a tuberkulózis és a diftéria. A baktériumok okozta betegségek közé tartozik a vérhas. Komoly gondot okoznak továbbá a nagy paraziták (pl. a fejfájás. Ezeket a betegségeket egy másik személytől kapjuk el: ha a csoport valamelyik tagja (vagy olyan valaki. hogy a folyadékot folyamatosan pótoljuk. később az önkívület.ÁLTALÁNOS JELLEGŰ PROBLÉMÁK A székrekedéshez és hasmenéshez hasonló gondok együtt járnak azzal a megrázkódtatással. a rüh. a súlyosabb helyzetre utaló tüneteket azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni. a leggyakoribb a tüdőlebenyeket megtámadó baktérium. Vírusok váltják ki a közönséges megfázást. a hajótörötteknél nem szokatlan a székrekedés. amely a túlélő testét érte. Az emésztési problémák kezelésére még bőséges élelemforrások esetén is a böjtölés és a pihenés a legjobb módszer. szavainkkal is biztassuk! BETEGSÉGEK A fertőző betegségek fő okai: a baktériumok. a menstruáció a súlyos stressz hatására szünetelhet. Biztassuk a beteget a sétálásra és mély lélegzetvételekre! Tartsuk melegen és gyakran kortyoltassunk vele meleg vizet! Minél többet legyünk a beteg mellett.amelyek többsége mindannyiunk számára ismerős gyermekkorunkból . sem a fertőző és szexuális úton . a trópusi bögöly lárvája és az apró fekélybolha). amit tehetünk.gondos ápolással megfékezhető. a véres köpet. nagy valószínűséggel sem ezek. A legtöbb fertőző betegség .

. A betegségek elkerülése érdekében az utazás előtt be kell adatnunk a megfelelő védőoltásokat (különösen. A friss zöldséggel és gyümölccsel táplálkozó túlélő számára nem jelent veszélyt. . és lelkiismeretesen ügyelnünk kell a következő óvintézkedések megtételére is: az ivóvíz tisztítása. Némelyik emberi parazita (pl. ezért csak akkor okoz gondot. hogy mosakodás vagy úszás közben ne nyeljünk le esetlegesen szennyezett vizet). ha valaki a szervezetében szállította a baleset idején. ha trópusi helyre készülünk).leginkább veszélyeztető betegségek a vízben.terjedő megbetegedések nem jelennek meg. Tünetei közé tartozik a vérző fogíny.különösen a trópusi területeken . ! Gondot jelenthet. hogy könnyen felismerhetőek legyenek. egykor a hosszú úton lévő tengerészeket sújtotta. A trópusi betegségek tünetei kevésbé ismerősek a túlélő számára. ezért a leggyakoribb betegségekkel részletesen foglalkozunk. ha teljes egészében vadászatra és halászatra hagyatkozunk (különösen a sarkvidéken). a légszomj és a bőr könnyű felsérülése. mint hogy ez a betegség felütné a fejét. a rühességet okozó atka) nem bírja sokáig emberi test nélkül. Ha nincs gyógyszerünk.mosakodás (ügyelve rá. mint a kezelés. az evőeszközök és edények fertőtlenítése. a betegség kezelése nagyjából kimerül a tünetek enyhítésében és a beteg számára lehető legkényelmesebb körülmények biztosításában. a gyümölcsök megmosása és meghámozása. Természetes forrásból esetleg elkészíthetünk néhány orvosságfélét. illetve a rovarok és az állati eredetű élelem útján terjednek. SKORBUT C-vitamin hiánya miatt kialakuló hiánybetegség. a széklet elásása. A megelőzés persze jobb. A tengeri és sivatagi túlélők valószínűleg jóval előbb halnak éhen vagy szomjan. a laza fogak. kézmosás az étel elkészítése vagy elfogyasztása előtt. A skorbut és egyéb hiánybetegségek elkerülése érdekében mindig törekedjünk kiegyensúlyozott étrend kialakítására! Megelőzés A túlélőt . és nincs vitamintabletta-kész-letiink. testünk elfedése a rovarcsípések elkerülése érdekében.

- az étel és ital védelme a legyekkel és a férgekkel szemben. .

Kezelés: Benzylpenicillin procain és tetracyclin az előírások szerinti adagban. ahol nem tud fertőzést terjeszteni. hasi fájdalom. fontos a beteg elkülönítése. étvágyvesztés. Fordítsunk különösen nagy figyelmet arra. horzsolások és sebek útján kerülhet a szervezetbe. Tünetek: Hányinger. hogy a beteg székletének elhelyezése ne jelentsen veszélyt a feladatot ellátó személy számára.és evőeszközökre. GYERMEKBÉNULÁS: A szennyezett ivóvízben található vírusok terjesztik. hogy a beteg köhögéssel vagy tüsszentéssel ránk juttassa a nyálát. amelyet a beteg használt! A vágásokat és a sebeket be kell fedni. illetve szennyezett ivóvíz útján kerülhet a szervezetbe. Kezelés: Megfelelő ápolás és meleg borogatás az izmokra. Olvassuk el az Élelem fejezetben leírt figyelmeztetéseket az ételmérgezésre és olyan állatokra vonatkozóan. amely fertőzött leheti Vezessünk be szigorú higiéniai szabályokat. a bőr általában sárgássá válik. fertőzött víz és a baktériumot tartalmazó emberi széklet . magas testhőmérséklet. levertség. a sárgaság súlyos változatát okozza. és fürdés közben se öblítsük ki a szánkat olyan vízzel. továbbá ne áshassa ki senki és semmi! vízi eredetű megbetegedesek. Még fogat se mossunk.Ápolás/elkülönítés Ha fertőző betegség üti fel a fejét. hogy kisebb legyen a fertőzés veszélye! A beteg kezelése után alaposan mossunk kezet! Igyekezzünk elkerülni. és olyan helyen legyen elhantolva. SZÉKLET TERJESZTETTE MEGBETEGEDÉSEK Az ilyen betegségek elkerülésének legegyszerűbb módja. különös tekintettel az étel elkészítésére. Bénuláshoz vezet. amelyeken nagy valószínűséggel élnek paraziták! LEPTOSPIRÓZIS: Rágcsálók és fertőzött víz terjesztette betegség. Tünetek: Sárga bőr. Vágás vagy seb. Kapcsolatát a csapat többi tagjával a lehető legkisebbre kell csökkenteni! Forró vízbe kell tennünk minden edényt és evőeszközt. Kezelés: A beteg pihentetésén és a megfelelő ápoláson kívül nem tehetünk semmit. valamint a főző. de van rá védőoltás. mert az is tartalmazhat baktériumokat. ne tartózkodjunk feleslegesen olyan vízben. FERTŐZŐ MÁJGYULLADÁS: Fertőzött személy széklete és vizelete. BACILLÁRIS VÉRHAS: Legyek. valamint víz. hogy minden vizet felforralunk. edényekre! VILÁGSZERTE JELLEMZŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A következő betegségek a világ minden részén elterjedtek (a főleg meleg éghajlaton előforduló betegségekkel később foglalkozunk). amely szennyezett lehet! Fedjük be a sebeinket és vágásainkat.

HASTÍFUSZ (HASI HAGYMÁZ): A szalmonellabaktérium okozza. 1. Arábia. Afrika.25 cm-es féreggé fejlődik. Védekezés: Rendszeres kolera elleni védőoltással megfelelő védelmet szerezhetünk ellene. Több meleg éghajlatú országban. Tünetek: A vérhas tüneteihez hasonlóan fejfájás. nyirkos bőr. KOLERA: Az egykor Londont sújtó. Kína. Lárvája a vérárammal a tüdőbe kerül. és vérszegénységet. Ilyenkor kell a legszigorúbban ügyelnünk a higiénia megőrzésére.érintése útján terjed. láz. ahol tüdőgyulladást okoz. Kezelés: A Niridazole nevű gyógyszer szedése a javasolt adagban. Fertőzött víz fogyasztása révén vagy sérült börfelületen keresztül jut az emberi testbe. nyálkás széklet. hideg. másikat az emberi májban töltő mikroszkopikus métely vagy féreg terjesztette bél. MELEG ÉGHAJLATON JELLEMZŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A már említett betegségeken kívül a trópusi és meleg éghajlaton az itt felsorolt fertőzések is gyakoriak. Japán és Dél-Amerika egyes részein jellemző. Kezelés: Antibiotikumok. Tünetek: Többek között hányás. Az oltás és a TAB-vakcina szinte teljes védelmet nyújt. Különösen nagy veszélyt az áradás. de ha akad bármi. A beteg önkívületbe is eshet. Főbb tünetek: Véres. sok folyadék és pihenés. Mindig legyen rajtunk bakancs! Kezelés: Az Alcapar és a Mintázol gyógyszer javasolt adagban való szedése. . majd a beteg felköhögi és lenyeli a kórokozót. ahol nem megfelelőek a higiéniai körülmények. amely ezután a belekben kb. a földrengés vagy a vulkánkitörés következményeként jelenti. hasi fájdalom. A magas testhőmérséklet és az ebből adódó izzadás miatt fennáll a kiszáradás veszélye. máshol is felbukkanhatnak. A saspáfrányból készült főzet szintén erős féregtelenítő. BÁNYAFÉREG: Egy újabb fertőzött ivóvízen vagy meztelen bőrön (általában a lábon) keresztül a testbejutó parazita. Vízi eredetű megbetegedések BÍLHARZIA (EGYIPTOMI MÉTELY): Az életciklusának egyik felét vízicsigában. a boka pulzusának megszűnése. hirtelen emelkedő testhőmérséklet. általános levertséget okoz. izomgöresök. étvágytalanság és végtagfájdalom kíséri. Főbb tünetek: A húgyvezeték irritációja. Kezelés: Antibiotikumokkal.vagy hólyagbetegség. sokak által trópusinak vélt megbetegedés valójában minden olyan helyen előfordul. köztük az Egyesült Államokban is gyakori. ami hordozhatja a kórokozót.

Az egyik szinte állandó. de napjainkban már létezik a paludrine. a daraprin és egyéb malária elleni gyógyszerek is segíthetnek. Kezelés: Folyadékbevitel. A beteg izzad. így a szervezet hozzászokhat a gyógyszerhez. ennek ellenére nagyon fázik és erősen reszket. mert a szúnyogok néhány fajtája immunis lett rájuk. de néha a mediterrán vidékeken is előfordul. viszont kimerült lesz és közönyös. A fertőzésnek négy fajtája létezik. A másik két betegség ellen semmi nem nyújt védelmet. Két változata 48 óránként. amely leginkább a trópusi. Az utazási irodában kérjünk naprakész tájékoztatást! . a Paludrine) nem hatásosak. és vér. hogy már a területre érkezés előtt gyógyszeres kúrába kezdünk. lehetőleg szúnyogháló alatt alszunk. folyamatos pihenés és nyugalom. hogy a széklet szilárd marad. Ilyen területek leginkább Afrikában és a Távol-Keleten találhatóak. Flagyl megfelelő adagban. Kövessük a gyógyszerészeti előírásokat! Mindezek ellenére léteznek olyan helyek a világon. a chloroquine. Egykor elterjedt volt Dél-Olaszország és Európa más területeinek mocsaraiban is. amely az eszünkbe jut. A betegség bárhol megjelenhet. szubtrópusi területeken jellemző.TRÓPUSI VÉRHAS: Szennyezett víz és meg nem főzött étel útján terjedő vérhasfajta. és ha az adott fajta kivált valamilyen elviselhetetlen tünetet. Ezután is javasolt napi 2 Paludrine és heti 1 Nivaquin tabletta szedése. ahol a hagyományos malária elleni gyógyszerek (pl. hosszú ujjú ruhát és hosszú szárú nadrágot viselünk (különösen éjszaka). ahol a maláriaszúnyog található. A nőstény szúnyogok nyála terjeszti. önkívülettel vagy kómával kísért lázat okoz. Tünetek: Nem feltétlenül emelkedik meg a beteg testhőmérséklete. legfeljebb ha befedjük a bőrünket. valamint vörös nyálka látható rajta. és rovarirtó szert használunk! Ne feledjük: Ne növeljük a kockázatot azzal. Az indulás előtt megkezdett gyógyszeres kúra védelmet nyújthat a maláriával szemben. bár valószínűleg ez az első trópusi betegség. Rovarok által terjesztett megbetegedések A dengue-láz f a malária és a sárgaláz szúnyogcsípés utján terjed. Védelmet úgy szerezhetünk. másikkal helyettesíthetjük. amelyek már csomagban is kaphatóak. Elképzelhető ugyan. hogy állóvíz vagy mocsár mellé táborozunk le! MALÁRIA: Nem kizárólag a trópusokon jellemző. Tünetei: Visszatérő láz. Kezelése hagyományosan kininnel történik. a negyedik típus pedig 72 óránként okoz lázat. de a szaga szoktalanul bűzössé változik. Hatékonyságukról kérjük ki előbb orvos véleményét! Szedésüket még a hazautazás után is folytatnunk kell.

a hányás. Kezelés: Pihenés és folyadékbevitel. végtagfájdalmat és lázt okoz. a hallucináció és az alvási zavarok. bőre pedig sárgás színezetűvé válik. Fejfájás. BOZÓTTÍFUSZ (TSUTSUGAMUSHI-KÓR): Keíet-Ázsiában és Ausztráliában széles körben elterjedt betegség. szemei pedig véreresek lesznek. amely a vakarással csak felerősödik. így a malária tünetei könnyen észrevehetőek. Heti 1 tablettát kell beszednünk. SÁRGALÁZ (VÉRHÁNYÁS): Az Afrikában és Dél-Amerikában elterjedt sárgaláz fejfájást. egy héten belül bőrkiütés jelentkezik. gyakran vért hány. ízületi fájdalom és bőrkiütés kíséri. de néhány napon belül sebbé alakul. a földtől legalább 30 cm magasan aludjunk.A Larium nevű gyógyszer teljes védelmet biztosít. egy hétig tart. amely kevesebb mellékhatással jár és 100 százalékos védelmet biztosít DENGUE-LÁZ (CSONTTÖRÉSES LÁZ): A dengue-láz kb. amely a korábban leírtakhoz hasonlóan kezelendő. a tengerentúli munkások által alkalmazott módja is a Larium használatának: nem szednek semmilyen gyógyszert. csuklót és nyakat érintő légycsípés viszketést okoz. A dengue-lázat terjesztő szúnyog csípése nappal éppolyan valószínű. A tünetek megegyeznek a tífusz többi változatának tüneteivel: kb. és használjunk rovarirtót a fertőzés elkerülése . Ezt a módszert alkalmazva a hazatérés után még 4 hétig szednünk kell a készítményt! Létezik egy új. de már az utazás előtt 2-3 héttel elkezdve. reszketés és láz alakul ki. így adva át a betegséget A csípés legtöbbször észrevehetetlen. A láz három-négy napon belül alábbhagy. viszont komoly mellékhatásai vannak. az egyensúlyvesztés. a nyugtalanság. valamint náthaszerű tünetek. A fertőzés a sűrű. Kerüljük az ilyen helyeket. A beteg szája feldagad. A kicsi. A maláriával ellentétben egy vírustámadás általában immunitást ad. a szédülés. LEISHMANIA: Főként a szubtrópusi és mediterrán füves térségekben előforduló betegség. leginkább a bokát. 10 napon belül erős fejfájás. Létezik egy másik. Malarone nevű gyógyszer is. mint éjjel. Fejfájás jelentkezik. Kezelés: Pihenés és ápolás. száraz növényzettel borított területeken nagyobb valószínűséggel jelenik meg. A dengue-láz kezelésére nem létezik gyógyszer. amelyek a további fertőzéseknek kedveznek. Az atka általában a lágyékhajlaton vagy a nyakon csípi meg áldozatát. ekkor viszont székrekedés és vesefájdalom jelentkezik. A láz általában 3 nap múlva csillapodik. a szemeken véraláfutás. Végül sebek alakulhatnak ki. a vizelet pedig egyre csökken. Ezek közé tartozik a hányinger. Az első tünet megjelenésével viszont azonnal Larium-kúrába kezdenek. a hasi fájdalom. amelyet a rágcsálókban élő atka lárvái terjesztenek. Gyógyulás előtt a beteg még többet hány. a hasmenés.

A nagy erőkifejtés csak felgyorsítja a köleshimlő kialakulását. hogy a csuklón és bokán megjelenő bőrkiütés sokkal súlyosabb. TÍFUSZ: Két változata van. szédülés. kullancs által terjesztett változata.érdekében. különösen ha nincs semmilyen sóbevitel). Létezik ellene oltás is. Minél több folyadékot (főleg meleg italt) iszunk. Kezelés: Menjünk árnyékba! Pihenjünk! Igyunk vizet. hányingert okoz. tovább rontva a helyzetet. Ha a felesleges izzadság nem tud elég gyorsan felszívódni. Tünetek és kezelés: A tífuszhoz hasonlóak annyi különbséggel. és sokkal inkább katasztrófa utóhatásaként. Kezelés: Antibiotikumokkal. és kellemetlen irritációt okoz. A magukat a bőr alá befúró kisebb élősködőket. köztük a könnycsepp alakú. amely a leginkább használt izmokat. Tünetek: Mindkét formája fejfájást. mint a távoli helyeken túlélésért küzdő embert fenyegető betegségként jellemző. HŐGÖRCS: A hőstressz első jele.fél literhez mindössze egy csipetnyit tegyünk! . A kiütéses (vagy járványos) tífuszt tetvek terjesztik és adják át az embernek. majd kb. A patkányok terjesztette (vagy helyi jellegű) tífuszt a patkánybolha adja tovább. esetleg meghal. kómába esik. Nevéből sejthetjük. a lábat és az alhasat érinti. Vegyük le a ruhánkat. Az áldozat vagy meggyógyul 12 napon belül. Tünetek: Felületes légzés. Oka: a ruhák dörzsölésével kísért erős izzadás elzárja az izzadságmirigyeket. Mindkét változata piszkos. az antihisztamin pedig csökkenti a kellemetlenségeket. amelyben kevés sót oldottunk fel . hányás. Általában a test sóhiánya okozza (amely viszont a túlzott izzadás eredménye. amelyet a napégés és az ekcéma csak tovább fokoz. SZIKLÁS-HEGYSÉGI FOLTOS LÁZ: A tífusz egy újabb. szőrös bögölylárvát vagy a bőrbe fúródás helyén vörös szúrásnyomot hagyó fekélybolhát még azelőtt távolítsuk el. annál többet izzadunk. hogy nincs ideje hozzászokni. vagy önkívületbe. túlzsúfolt környezetben jellemző. mosakodjunk meg hideg vízzel és vegyünk fel száraz ruhát! Egy kis tigrisbalzsamot kenve a felső ajkunkra csillapíthatjuk a viszketést. a mirigyek elzáródnak és elvész az izzadás hűtőhatása. A csecsemők különösen veszélyeztetettek. az Egyesült Államok nyugati részén fordul elő. de gyakori Latin-Amerikában is. hogy utat nyitna további fertőzéseknek! MELEG ÉGHAJLATON JELLEMZŐ BETEGSÉGEK HŐKIÜTÉS A köleshimlő vagy hőkiütés bármikor előfordulhat. négy nap múlva bőrkiütés indul el a hónaljból a mellkas. a kart. ha az ember úgy kerül nagyon meleg környezetbe. a has és a comb irányába.

itassuk vízzel! Amint a testhőmérséklete ismét elfogadható. ha van! A hólyagokat fedjük be kötéssel. pulzusa gyenge. ha nagyon alacsony értéket mutat a hőmérő! A hűtést és betakarást valószínűleg többször el kell végeznünk. mielőtt a beteg testhőmérséklete stabilizálódna. inkább csak locsoljuk vele! Ezután fektessük jól szellőző. nedves üregbe! Ha visszanyerte az eszméletét. hogyha a kezdeti hűtés hatása már érződik. ha nem közvetlenül a napon tartózkodunk. de ne szúrjuk ki őket! SZEMFÁJÁS: Vakító fény . a sivatagban és a hófedte területeken (lásdHóvakság) . A beteget NE merítsük teljesen a vízbe. Tünetek: A beteg bőre meleg és száraz. Testhőmérséklete emelkedik. Akkor is előfordulhat. lázas.HŐSTRESSZ: A magas hőmérséklet. vagy ha a szem túlzottan ki van téve a homokszemcséknek vagy a napnak. különösen a világos és érzékeny bőrűeknél. a szemünk alatti részt pedig sötétítsük be faszénnel. komoly veszélyeknek tesszük ki. de még az eszméletét is elveszítheti. vegyük ki a vízből I Takarjuk be.különösen a tengeren. Ha a test több mint kétharmadát érinti. Szédülés. végül meleg vízzel borogassuk! Fedjük be az arcunkat. akár halálos is lehet. forró földön. NAPSZÚRÁS: A legsúlyosabb következménye annak. gyengeség. Tünetek: A beteg arca fakó. a nagy páratartalom és az erős izzadás miatt kialakuló folyadékveszteség együtt hőstresszhez vezet. maradjunk árnyékban! Vegyünk be fájdalomcsillapítót. miután kimostuk belőle az idegen testeket. nehogy megfázzon! Ha a beteget teljesen beíemerítjük a hideg vízbe. hanem pl. ha túl hosszú ideig tartózkodunk a napon vagy túl sokat dolgozunk napos területen. majd masszírozzuk a végtagokat. hogy elkerüljük a fény visszaverődését! KISZÁRADÁS . Kezelés: A beteget fektessük árnyékba. esetleg görcs kíséri. így serkentve a vérkeringést és segítve a hő eloszlását a test belső részeiben! Amint csökken a testhőmérséklet. pulzusa gyors és erős. NAPÉGÉS: A hólyagokkal kísért valódi égés (nem lebarnulás) valós veszélyt jelent. amelyet gyakran hányás kísér. A beteg önkívületbe eshet. Lassan süllyesszük a testet a vízbe a lábakkal kezdve. Szélsőséges esetekben [amikor a halál vagy az agykárosodás kockázata nagyobb. Kezelés: Maradjunk árnyékban és fedjük be a szemünket.okozhatja. Eszméletvesztéssel is járhat. szélárnyékban fekszünk. Súlyos fejfájás jelentkezik. vagy langyos vízbe áztatott alsónemüt adva rá (a hideg viz tovább növelheti a test-hőmérsékletet). Kezelés: Kerüljük a további ártalmat. bőre hideg és izzadt. öltöztessük át és tartsuk melegen. viszont nem izzad. Kezelés: A hőgörcshöz hasonlóan kezeljük. fejét és vállát kissé emeljük meg! Vegyük le a külső ruharéteget! A test hűthető a beteget legyezve. arca leégett. mint a vízbe merítés okozta sokk) alkalmazható.

kipirult bőr. minél nagyobb a testfolyadék-veszteség. és ha csoportban vagyunk. megráncosodott bőr. dagadt nyelv. A kiszáradás későbbi szakaszaiban:Teljes izomgyengeség lép fel. mint amilyen gyorsan elveszíti. hogy a test nem tud olyan gyorsan hőt termelni. I-5%-os folyadékvesztés: Szomjúság. 6-10°/o-os folyadékvesztés: Szédülés. az eső és az alacsony hőmérséklet mellett az alábbiak váltják ki: kimerültség. amelyek a sarkvidékeken jellemzőek. járásképtelenség. csökken a szellemi teljesítőképesség. Ilyen esetekben akkor készítsünk terveket. ami átlagosan 50 litert jelent Semmi esélyünk az életben maradásra. különösen a kedvezőtlen helyzetben lévő idősek körében. fejfájás. II-20%-os folyadékvesztés: Önkívület. a beteg képtelen nyelni. ha a zord körülmények között menedékbe vonulunk. tudás és felkészültség hiánya. Halállal végződik. Tegyünk meg mindent. Megelőzhetjük.bármilyen hideg környezetben előfordulhatnak. nehéz légzés. hogy minél hamarabb észrevegyük a tüneteket! . ezért a testhőmérséklet a normális alá süllyed. étvágytalanság. Hosszú ideig a hidegben tartózkodni mindenhol veszélyes. álmatlanság. bizonytalan beszéd. ezért felismerése után rögtön kezelni kell. nem megfelelő menedék. Kerüljük a túlzott erőkifejtést. A kihűlést éppen azok a körülmények súlyosbítják. vezessük be a „gondos haverok"-rendszert: figyeljük egymást.A kiszáradás annál szembetűnőbb. homályos látás. Víz alkotja az ember testsúlyának 75°/o-át. érzéketlen. de leginkább a szél hűtőhatása miatt . bizonytalan kellemetlenségérzet. émelygés. amikor még tiszták a gondolataink. később ezekhez tartsuk magunkat! A HIDEG ÉGHAJLAT VESZÉLYEI Az alacsony hőmérséklet nem kizárólag a sarkvidékeken jelent kockázatot az egészségünkre. türelmetlenség. nem megfelelő táplálékbevitel. hogy elkerüljük a következményeket! KIHŰLÉS: A kihűlés (vagyis hipotermia) azt jelenti. a nyálképződés hiánya. ha a veszteség meghaladja ennek ötödét. A kihűlés gyakori probléma a nagyon hideg időszakokban. nem megfelelő ruházat. A szél. és szárazon tartjuk magunkat.

és kavicsos érintésűvé válnak. hasi fájdalmak. A bőr fagyásának első jele általában szúró érzés. csukló. combok közti rész! Ezeken a pontokon a vér a bőrfelszínhez közel áramlik. A következő pontokat melegítsük fel: gyomorszáj. a beteg nem reagál a kérdésekre és utasításokra. a többiek is közel vannak ehhez az állapothoz. ha hőmérséklete -1 °C-ra csökken.de csak akkor. Tartalékokat kell létrehozni a testben. A fóliatakaró visszaveri ^™ a hőt. hogy testhőmérséklete elérte a normális szintet. botladozás. és adjunk rá helyette szárazat! A beteg ne a földön feküdjön! Melegítsük (testünkkel. viaszos foltok jelennek meg a bőrön. lassan pótoljuk! könnyíti a beteg kezelését nulla FAGYÁS: A bőr és a hús akkor fagy meg. növelve a hőveszteséget! A beteg még nem gyógyult meg attól. Ne adjunk a betegnek alkoholt: kitágítja a véredényeket a bőr felületén. vese tájéka. Ez jelentős fájdalommal jár. Hirtelen. majd elhalnak. bevörösödnek. főleg hirtelen energiakitörés és levertség váltakozása. Erős széllel kísért alacsony hőmérséklet. Lassul a reakcióidő. homáfyos látás. Vízbe merülés. Irányvesztés. ha eszméleténél van! A kihűlés előrehaladott fázisában a test elveszíti önmaga újra meleg íté-sének képességét A testnek azonban belülről is melegednie kell. nyak hátsó része. Kezelés: Kerüljük a további hőveszteséget! Vonuljunk menedékbe a szél és az időjárás egyéb viszontagságai elől! A nedves ruhákat cseréljük szárazra! Ne vetkőztessük te a beteget teljesen.Ha valaki a csoportból már kihűlt. hónalj. az arcot. valamint a szívtől legtávolabb eső . egyszerre csak egy ruhát vegyünk le. Szorongás és szellemi stressz. a foltok megdagadnak. amelyek később megkeményednek. mert a gyors külső melegítés hatására a hideg vér a belső részekbe áramlik. leküzdhetetlen reszketésroham. hogy mennyire van kitéve a hidegnek a testrész. Ezután érzéketlen. és meg I HOVESZTES: ALTALANOS SZABALYOK I I Ha a test gyorsan veszít hőt. Minden bénító és a hőtermelő-képességet csökkentő sérülés. A fagyás minden hidegnek kitett testfelületet érint. amíg visszanyeri a belső hőtermelés képességét. elesés. Súlyosbító tényezők: Nedves ruha és nagy szél. gyorsan pótolj Ha a test lassan veszít hőt. A fagyás attól függően lehet enyhébb vagy súlyosabb. kábulat vagy eszméletvesztés. meleg kövekkel)! Adjunk neki meleg folyadékot és cukros ételt . Mindenkin figyeljük a tüneteket! Jelek és tünetek: Ésszerűtlen viselkedés. a lábat. ami tovább súlyosbítja a helyzetet. a fület. felhólyagzanak.vagyis leggyengébb keringésű . és az . Szokatlan soványság. az orrot. Fejfájás. Ájulás. ezért magával viszi a kívülről érkező hőt.testrészeket is: a kezet.

haláios! Kezelés: Egyszerű . hogy könyökünk könnyen el tudja viselni. ezért nehéz észrevenni. majd pislogni. Kezelés: Menjünk sötét helyre és kössük be a szemünket! A hő tovább fokozza a fájdalmat. ha a sérült területet fokozatosan.utolsó fázisban lehullanak. majd feketévé válnak. hogy a felmelegítés túl gyorsan történt. ha nincs közvetlen napsütés (pl. Ha túl meleg lett. ezért nedves. mintha homok került volna a szemünkbe. Védjük az érintett területet a nagyobb sérülésektől! Ne dörzsöljük hóval! Ne tegyük ki nyílt lángnak! A legjobb kezelési módja. A további megterhelés elkerülése érdekében viseljünk védőszemüveget. akár hányást is kiválthat. és egyre vörösödik. végül leesnek. Tünetek: Először a szem érzékennyé válik a ragyogásra. Ne lyukasszuk ki a hólyagokat. ebben a fázisban úgy érezzük. Kiválthatja minden zárt térben. ezután elhalnak. Csak testmeleget használjunk! HOVAKSÁG: Ideiglenes vakság. és ne dörzsöljük az érintett területet! Az erős fájdalom azt jelzi. elégtelen szellőzés mellett rakott tűz vagy használt kályha. okozhatja a huzat hiánya is. és minden különösebb jelzés nélkül eszméletvesztés alakulhat ki. Ezek a szövetek először szürkévé. amikor a nap magasan van az égen. megakadályozhatjuk az elfagyását! Nyomjuk a lábfejünket a barátunk hasának (ez szép barátságoknak vethet véget)! A fagyás kiolvadása fájdalmas. meleg. A látott kép rózsaszín árnyalatú iesz. álmosságot. Erős fagyás: Sokkal komolyabb probléma. és a fény visszaverődését a szem alatti részt faszénnel befeketítve csökkentsük (lásd Éghajlat és terepviszonyok)! SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS: Rosszul szellőző helyeken kialakuló tökéletlen égés okozza ennek a veszélyét. A létrejövő szén-monoxid színtelen és szagtalan. Ezt a hőmérsékletet onnan ismerjük fel. a sarki és hegyvidéki területek világos égboltja miatt). hideg ruhás borogatást tegyünk homlokunkra! A helyzet idővel javul. majd alkalmazzuk az érintett területen! Előrehaladt fagyás: Hólyagok keletkeznek. hűtsük le a kívánt hőmérsékletre.ahogy a . Fagycsípés: Kizárólag a bőrt érinti. amelyet a hóborította föld vagy jég (és a felhők jégkristályai) által visszavert napsugarak magas koncentrációja és erőssége vá!t ki. hányingert. ezek a tünetek azonban gyakran észrevétlenek. Enyhe fejfájást. de előfordulhat akkor is. amelyek később elfertőződhetnek és fekéllyé alakulhatnak.5°C-os vízzel kiolvasztjuk. Ha nem fedezzük fel időben. Kezelésére tegyük melegbe az érintett területet! Kezünket tegyük a hónaljunkhoz vagy a lábunk közé! NE FELEDJÜK: Folyamatosan figyeljük a fagyás nyomait magunkon és a társainkon! A viaszos jelek első megjelenésekor azonnal cselekedjünk! Arcunkkal grimaszoljunk. szédülést. Leggyakrabban akkor fordul elő. Ha nem ismerjük fel a betegséget. 28-28. hunyorogni kezdünk.

figyelnünk kell rá. ugyanakkor le kell foglalnunk és meg kell alapoznunk az optimizmusát is! Ha pl. csak tudnunk kell. Az egykor a vér tisztítására használt növények (pl. Kezelés: Szárítsuk meg a lábunkat.bár az is tény hogy a növények szokatlan kinézete feltételezésekre adhatott alapot. legyünk kérlelhetetlenek! A beteg túlélőről gondoskodnunk kell.megelőzése még egyszerűbb: szellőztessünk! Egyedül nem tudjuk kezelni az ilyen helyzeteket. Megfelelő méretű bakancsot viseljünk! Rendszeresen tornáztassuk és ellenőrizzük a lábunkat. duzzadt és hólyagos. mert azok némelyikét inkább az alapanyagul szolgáló növényhez kapcsolódó képzettársítások miatt alkalmazták. TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK Sok megbetegedésre kínálkozik természetes gyógyszer. és biztassuk egyenletes. ha a láb hosszú ideig vízben vagy nedves és hideg helyen van. és kössük le kisebb feladatokkal! Adjunk neki rengeteg folyadékot és biztassuk evésre! Ne hagyjuk.és az alváshiány még inkább valószínűsíti. mesterséges lélegeztetést alkalmazzunk! Tartsuk a beteget melegen és szellőztessük ki a menedéket! LÁBFAGYÁS: Akkor fordul elő. és nem a tényleges gyógyhatású tulajdonságaik miatt . az ivóvíz. A láb lila. hogy a beteget elhagyja az ereje vagy az életkedvei Növényeken kívül mással is kipótolhatjuk az orvosi felszerelésünket vagy készleteinket.és egyéb növények. hogy ne is alakulhassanak ki! A beteget vigyük friss levegőre. de a hólyagokat ne dörzsöljük és ne tépjük fel! Emeljük fel a lábunkat és takarjuk be melegen készítsünk kalitkát a takaró súlyának megtartásához! A felmelegítéshez ne használjunk mesterséges hőt! Ne masszírozzuk! Pihentetéssel és melegen tartással gyógyíthatjuk a fagyott lábat. az erdei hölgymái és a pitypang) nagy része pedig sárga. lábujjainkat! Tünetek: Tűszúrásokhoz hasonlító fájdalom jelentkezik a lábunkban. az élelem-. Néha a növény neve utal egykori gyógyászati alkalmazására. illetve természetes anyagok már évezredek óta gyógyszerek és kezelések alapját képezik. Hasító fájdalom kíséretében beáll az érzéketlenség. Az orvosok nem támogatják az összes hagyományos orvosságot. Ha jót akarunk. A sebek . Számos napjainkban használt gyógyszer hatóanyaga is növényi eredetű. amelynek kialakulását a kimerültség. a mezei tikszem és a bojtorján) többsége vörös. egy tüdőgyulladásos férfit hagyunk a menedék sarkában kuporogni. Állítsuk inkább talpra. hogy a lábunkat szárazon tartjuk. minden bizonnyal meghal. az orvosi tüdőfű vagy a szemvidítófü. hogy lefeküdjön! A májgyulladásos beteget kényszeresük evésre! Nem engedhetjük. A lábfagyást úgy akadályozhatjuk meg. A fagyást a túl szoros bakancs is gyorsítja. hogy hol keressük. mély lélegzetvételre! Ha nincs eszméleténél és nem lélegzik. ilyen pl. a sárgaság gyógyítására szolgáló növény (köztük a párlófű. a hideg. Komoly gond. ezért ügyeljünk rá. A gyógy.

Modern gyógyszerek Sok modern gyógyszer . Öntsünk rá forrásban lévő vizet! Keverjük . hogy könnyebben hozzáférjünk a tevéhez és az olajához! Fél liter vízhez egy maroknyi gyógynövényt adjunk. és a túlélő ezeket ismeri fel a legnagyobb valószínűséggel. hogy azzal teszünk jót. a főzet gyökerekből készül. A seb kiégetése nagy lelki erőt követel a beteg részéről. Ne feledjük. így akár bajt is okozhatunk! Ne várjunk egyik napról a másikra csodát! Adjunk elegendő időt. a morfium és a digitálisz . hogy hasson a kezelés! Forrázat készítése Vágjuk fel és zúzzuk össze a növényt. hogy a növények virágzáskor a legerősebbek. és lőszerünk is van. tegyünk egy kis lőport a seb köré. egy növény különböző részeinek különböző felhasználási lehetőségi lehetnek! A forrázat általában levelekből és virágokból. Annak ellenére. ki fogja bírni.közvetlenül növényekből származik. az itt következő növények többsége a mérsékelt égövön él. ha nagyobb adagokat szedünk le és azokat alkalmazzuk! Ez nem igaz. A sérülések kitisztítására a férgek is alkalmasak. Ne higgyük. hiszen ezekről a növényekről készült a legtöbb feljegyzés. kinyerésük azonban nem könnyű. ez megakadályozza az üszkösödést! Egyesek szerint az amputáció után a csonk lezárásának legjobb módja annak kiégetése (ahogy régen a levágott kezű bűnözőknél tették).köztük a kokain. és a bennszülöttek által készített gyógyszerek számos növényi összetevőt tartalmaznak. közvetlenül a használat előtt készítsük el! Soha ne hagyjuk őket 12 óránál tovább állni! A növények hatékonyságát a leszedés időszaka is befolyásolja. Ha úgy érzi. Növényi készítmények A mérgező növényekkel ne is foglalkozzunk! Mindig tökéletesen azonosítsuk a növényt! Általános szabály.kimosásához fertőtlenítőszerként vizeletet is használhatunk. Néhány bekezdéssel lejjebb egy felsorolás található egyes gyógynövényekről és azok lehetséges alkalmazási módjairól. a saját vizeletét használjuk! Ha pedig nagyon beteg. már nem fogja érdekelni. Osszuk a felhasználandó mennyiséget napi három adagra! A forrázatot. Elkészítési módjukat később részletezzük. leghatásosabbak. majd gyújtsuk meg. sokaknál viszont a sérülés utáni sokkot követő égetés miatt fellépő sokk akár halálos is lehet. hogy több modern gyógyszer trópusi növényből készül. a főzetet és a borogatást mindig frissen. Arra viszont ügyeljünk. ezek a trópusi országokban azonnal eilepik a sebet. A férgek a jobb kezelésig tisztán és nyitva tartják a sebet. hogy az egészséges szöveteket ne falják fel! A sebek kitisztítására évszázadok óta használják a tüzet. kinek a vizelete tisztítja a sebét. Ha a beteg rosszallását fejezi ki. amely nagyon veszélyes lehet a növény alkalmazásakor. Sokszor mérget tartalmaznak.

a leveleket. hogy a kezünkkel.85 dl-be)! Forraljuk fel. A levet kizárólag a sebbe préseljük. majd zúzzuk péppé a gyökereket! Legalább félórára áztassuk vizbe (legkevesebb egy kanálnyiba. majd köpjük ki a megrágott pépet! Főzet készítése A főzet általában gyökerekből előállított készítmény. se víz. vagy a gyógynövény egészét! Ha a növény túl száraz. adjunk hozzá vizet! Tegyük rá az érintett testrészre. A nedv kipréselése A növény szárából és leveléből készítsünk nedves pépet úgy. maximum csak 0. Vágjuk szét. majd fedjük be egy nagy levélle!. majd pároljuk. ORVOSSÁGOK VÉRZÉS CSILLAPÍTÁSÁRA Gyékfú: kipréselt nedve Muskátli: ievelemek kipréselt nedve Óriós pöfeteg: borogatásként Puha gólyaorr: kipréselt nedve Télizöld: leveleinek kipréselt nedve . Hagyjuk kissé kihűlni. Minél több nedvet próbáljunk kinyerni belőlük.össze! Hagyjuk kihűlni! Nem kell a folyadékot megszűrni. kezdjük el rágni vagy szívni a leveleket. kaparjuk le. majd vonjuk vele körbe a sérült végtagot vagy ízületet! A borogatás egy helyben tartására is használható. a gyógynövények maguktól lesüllyednek az aljára! Ha nem tudunk vizet forralni. tegyünk ki feleakkora mennyiségű hideg vizet a napra! Ha nincs se napsütés. és kössük a kívánt helyzetbe! Borogatást tehetünk a merev ízületekre. kövekkel vagy bottal összezúzzuk. hogy jól felforralva és porrá zúzva megkeményedik. a pépet az érintett terület köré! Nagy levéllel és kötéssel tartsuk a helyén! Gipszelöanyagok A nadálytő (és kisebb mértékben a salamonpecsét) gyökere annyi keményítőt tartalmaz. amíg a folyadék a harmadával csökken! Borogatás készítése Törjük össze laposra a gyökereket. a rándulásokra és a gennyes sebekre is.

vagy .ahol oz javasolt .Tisztestú: kipréselt nedve Útifű: porrá zúzott levelei borogatásként BŐRKIÜTÉS/FEKÉLY/ SEB KITISZTÍTÁSA MEGJEGYZÉS: A növényeket külsőleg. borogatásként Pásztortáska: forrózat a gyökér kivételével az egész növényből. forrózat a leveléből és a virágából. péppé tört nyers gyökere sóval (ólioti harapásokra) Gömoernyó: forrázol a gyökér kivételével oz egész növényből Kálón fú: összezúzott levelei Kamilla. . o bőr lemosására. borogatásként Papsajt: forrózat a leveleiből és a virágaiból.borogatásként használjuk! Naponta kétszer-háromszor alkalmazzuk őket! Árvacsalán: forrözat o virágaiból és a hajtásaiból Bodzafa: leveleiből kipréselt nedv Bojtorján: főzete gyökeréből. forrózat o virágából borogatásként Közönséges cicka fark: forrózat a gyökér kivételével oz egész növényből íibopimpó: forr azat a gyökér kivételével az egész növényből Lórom: összezúzott levelei Nodólytő: főzet a gyökeréből borogatásként Orbáncfű: forrózat o virágából és a hajtásából Orvosi pemetefű: forrázol a gyökér kivételével az egész növényből Orvosi ziliz: főzet a gyökeréből. Különösen elfertőződött sebek esetén hasznosak. borogatásként Ragadvónyfü: forrázol a gyökér kivételével az egész növényből Soiamonpecsét: főzet a gyökeréből borogatásként Sóska: összezúzott levelei Szilfa: forrózat a kérgéből Tisztesfü: forrózat a gyökér kivételével az egész növényből Tölgyfa: forrózat a kergéből Tyúkhúr: leveleiből kipréselt nedv Varáöics: összezúzott levelei Vizitormc: kipréselt ned ve FERTŐZÉSGÁTLÓ MEGJEGYZÉS: Ezek a növények külsőleg és belsőleg egyaránt alkalmazhatóak.

duzzanatokra alkalmazva Salamonpecsét: főzet a gyökeréből. külsőleg alkalmazva Kamilla: a virágából kipréselt nedv duzzanatokra alkalmazva Lórom: összezúzott leveleizúzódásokra alkalmazva Nadólytő: főzet a gyökeréből duzzanatokra alkalmazva Nyárra: forrázat a levélrügyekből Nyírfa: forrázat a leveleitől Orbán cfü: far rázó t a virágáb ól és a h ajtósa bő I zúzódásokra Orvosi citromfű: forrázol a leveleiből Orvosi pemetefű: kipréselt nedve vagy levelei fül fájásra Piros áfonya: forrözat a leveléből és a gyümölcséből Puha gólyaorr: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből. külsőleg a I ka lm azva Sóska: összezúzott levelei zúzódásokra alkalmazva Szilfa: forrázat a kérgéből Tyúkh ú r: forrázat a gyöké r kivételéve I az egész növényből .Fokhagyma: kipréselt nedve Kakukkfű: forr ázat a leveléből és a virágából Közönséges Torma: főzet a gyökeréből Orvosi ziliz: főzet a gyökeréből. zúzódások és vér rögök kezelésére. Bojtorján: főzet a gyökeréből Borágó: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Fokhagyma: ki préseit nedve duzzanatokra Fűzfa: főzet a kérgéből Görvélyfű: főzet a gyökér kivételével az egész növényből. forrözat a leveléből és a virágúból Papsajt: forrázat a tévéiéből és a virágából FÁJDALOM/FÁJÁS/ZÚZÓDÁS/MEREVSÉG MEGJEGYZÉS: A megjelölt növények külsőleg használandók.

Varódics: összezúzott levelei zúzódósokra alkalmazva LÁZ MEGJEGYZÉS: Ezek a növények izzadást idéznek elő. inhaláláshoz Közönséges párló fű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Közönséges torma: nyers gyökere Martilapu: forrázat a leveleiből és a virágaiból Molyhos ökörfarkkóró: forrázat a gyökér kivételévei oz egész növényből. Bodzafa: forrázat a virágaiból és a gyümölcseiből Hársfa: forrázat a virágaiból Kamilla: forrázat a leveleiből és a virágaiból Őszi margitvirág: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Szilfa: főzet a kérgéből MEGFÁZÁS/TOROKFÁJÁS/ LÉGÚTI PANASZOK Bojtorján: főzet a gyökeréből Borágó: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Csalón: forrázat a leveleiből Fekete áfonya: forrázat a leveleiből és a gyümölcseiből Fűzfa: főzet a kérgéből Gombernyő: forrözat a gyökér kivételével az egész növényből Gyékfű: forrázat a gyökér kivételével az egész nővén yb ől öb lö getésh ez Ho vasi magcsá kő: forrázat az e gész no vényből öblögetéshez Hársfa: forrázat a virágából Illatos menta: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Kakukkfű: forrázat a leveleiből és virágaiból Kamilla: forrázat a virágából öblögetéshez Kigyógyökerű keserű fű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Közönséges cicka fark: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből. főzet a gyökerétől öblögetéshez Nadálytő: forrázat az egész növényből Nyárfa: forrázat a levél rügyekből Orbáncfű: forrázat a . ami a lázat csillapítja.

de hosszabb .virágaiból és hajtása ibói Orvosi angyalgyökér: főzet a gyökeréből Orvosi pemetefű: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Orvosi tüdőfú: forrázat o gyökér kivételével az egész növényből Orvosi ziliz: főzető gyökeréből. forrázat a virágából és levelébői Papsajt: forrázat a virágából és a leveléből Rózsa: főzet csipkebogyóból Tölgyfa: főzet a kérgéből öblögetéshez Útifű: forrózot a leveléből és a szárából GYOMORBÁNTALMAK ENYHÍTÉSE Fekete áfonya: főzet o gyümölcséből Gombernyő: forrázct a gyökeréből Illatos menta: forrázct o gyökér kivételével az egész növényből összezúzott faszén hozzá -adásával Közönséges cicka fark: forrázct o leveleiből és a virágaiból Közönséges torma: forrázó te gyökeréből Orvosi citromfű: forrózot a leveleiből Pitypang: főzet ez egész növényből Soiamonpecsét: főzet a gyökeréből Saspáfrány: forrázct a leveleiből Szeder: forrázct a leveleiből HASMENÉS MEGJEGYZÉS: A tünetek enyhüléséig napi két-hórom alkalommal alkalmazzuk ezeket a növényeket Fekete áfonya: főzet a gyümölcséből Illatos menta: forrázct a gyökér kivételével az egész növényből Kigyógyökerű keserűfü: forrázct a gyökér kivételével oz egész növényből Libapimpó: forrózot a gyökér kivételével oz egész növényből Havasi magcsákó: forrázat c gyökér kivételével oz egész növényből Mogyoröfc: forr ázat a leveleiből Orvosi ziliz: forrázat a leveleiből és a virágaiból. főzet a gyökeréből Őszi i/érfű: forrázat a leveleiből és o gyökeréből Piros áfonya: főzete gyümölcséből Szeder: forrázato leveleiből vagy főzet a gyümölcséből Szilfa: forrázat a gyökeréből Télizöld: forrózot a leveleiből.

amely az aszpirin egyik összetevője. naponta kétszer-háromszor alkalmazandó.i nyert nedv segíti a szövetek újraképződését. Hegesedés elősegítésére: A nadálytő leveleiből ki.ideig nem szabad alkalmazni Tölgyfa: főzet a gyökeréből Útifű: forrázct a leveleiből és a szárából SZÉKREKEDÉS Bodzafa: gyümölcséből kipréselt nedv Borbolya: gyümölcséből kipréselt nedv Diófa: főzet a kéregbői Közönséges páriófű: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Őszi margi [virág: forrázat a leveleiből és virágaiból Pitypang: főzet az egész növényből Reg adván yfü: fór reze ta gye kér ki vé telével az egész növényből Rózsa: főzet csipkebogyóból Terackbúze (Elymus vagy Agropyron repensj: főzet a gyökeréből Vörösberkenye: gyümölcséből kipréselt nedv ARANYÉR MEGJEGYZÉS: Külsőleg. Fekete áfonya: gyümölcséből kipréselt nedv Kamilla: forrázat a leveleiből és a virágaiból Libapimpó: forrózot a gyökér kivételével az egész növényből Nyárfa: főzet a levélrügyekből Saiamonpecsét: főzet a gyökeréből Salátaboglárkc: leveleiből kipréselt nedv Szilfa: főzet a kérgéből Tölgyfa: főzete kérgéből Útifű: kipréselt nedve NE FELEDJÜK: Fejfájásra: A fűzfa leveléből és kérgéből készített főzet szalicint tartalmaz. FÉREGHAJTÓK Görvélyfű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből .

és szélesebb körben is csak néhány számít ismertnek. A malária elfojtásához készítsünk főzetet kinintartalmú kérgéből! Moringa (Moringa oleifera. Minden része keserű ízű. A következőkben a sok hasznos növény közül mutatunk be néhányat. A gyökeréből és leveleiből készült főzet hashajtó és erősítő hatású Alstoniafélék. amelynek vastag. Bruceafélék: Számos.magas növény. illetve Ausztrália egyes részein is. A Brucea su metrón a magját hasmenésre és vérhasra alkalmazzak. kis mennyiségben használjuk Trópusi gyógynövények Több ezer trópusi növénynek ismert a gyógyhatású (a bennszülött törzsek tényleg használják is ezeket). A leveleiből es kérgéből készített főzettel megfékezhető a malária és a vérhas. Ha nem ismerjük pontosan a gyógynövényeket. illetve Indonéziában található meg. húsos gyökértörzse von. enyhíti a cukorbetegségei és elpusztítja a belső. Vodon él Dél-Amerika trópusi területein. magas. ovális vagy szív alakú levelei gyakran a vörös. ehető . Indiában és Délkelet-Ázsiódon élő cser/éne*. csillapítja a keléseket és o rovarcsípéseket Kardomom (Élettana cardannomum): A gyömbér rokono ez oz Indiában és az onnon keletre esó területek egyes részein éió. lásd Trópusi növények az Élelem fejezetben/. hasonló megjelenésű fajtája található ín diától keletre Kínáig. amelyet nem tudunk egyértelműen azonosítani! Indiai szépcsalán (Acalypha indica): Egyike o szómos hasonló. inkább vigyünk magunkkal orvosságokat. A magjából származó olajat fekély és bőrponaszok kezelésére használhatjuk. gyógyhatású növény. de a világ minden tójára betelepítették. egészen Ausztráliáig.Gyakori. köztük a soptaparna vagy saptacehada (Alstonia scholaris): Megtalálható Indiótól keletre egészen a Főlap-szigetekig. Összezúzott levele enyhíti a belső vérzést. elágazó fejecskeviróg-zotor hoz Magját vagy gyümölcsének kisajtolt nedvéf emésztési panaszok és hányinger enyhítésére használjuk! Kínafa vagy kininfa (Cinchona): Nagy. az élénk rózsaszín és a zöld árnya!atoiban pompáznak.Őszi margitvirág: főzet a leveleiből és a virágaiból Saspófrény: forrózat a gyökeréből Varádics: forrózat a leveleiből és virágaiból. és hosszú. általában vörösesbarna törzsű fa. 2-3 m . élősködő férgeket. Nim növény vagy neem fa (Ante'aea aza-dirachta vagy Azadirachta indica): Indiától Kínáig. Malájföldön a leveleit megszorítják és teaként fogyasztják. i/izben megfőzött kérge erősítő es lázcsökkentő hatású. de csak viszonylag keveset vizsgáltak meg nyugati kutatók. Soha ne kísérletezzünk olyan növénnyel. valamint délre Indonéziáig. de csak mértékletesen. és délre.

A leveléből készült forrázatot köhögés és láz csillapítására használhatjuk. lásd Sivatagi növények az Élelem fejezetben. Kibatalia arborea: Fgy újabb ázsiai fofajta. a lázzal járó fájdclmokct és egyéb fájásokat. Mahuang vagy bala (Sida cordifolia): Egyenesen növő. szétterjedő szőr borítja. megfázás és emésztési rendellenességek megszüntetésére és egyéb. Némelyiknek több felhasználási lehetősége is van. zöldesfehér virágokat hoz. Apró. szőrös. A nedvet kis mennyiségben férgek elűzésére használhatjuk.trópusi növény. A leveleiből készült borogatás t ke!esek. Puha leveleit és hajtásait zöldségnövényként is használhatjuk. Pergularia extensa: Törzsét kemény. fogazott levelek és sárgás virágok jellemzőek. Majomkenyérfa (Adansonia. Magja közepesen erős hashajtó. fekélyek és sebek gyógyítására használjuk! Crateava religiosa: Megtalálható Indiában. láz enyhítésére. amelynek kérge koucsuktejszerű nedvet bocsa: ki./: Kaparjuk le a kérgén taláfhotó gumit! Férgek és hasmenés kezelésére használjuk! A felsorolt gyógynövények a mérsékelt égövön élnek. onnan keletre egészen Pápua Új-Guineáig. A leveléből és kérgéből készült főzet enyhíti a gyomorpanaszokot. egynyári. A gyökeréből és leveléből kipréselt nedvet bőrkiütés és gyulladás kezelésére használhatjuk . Indiában és onnan keletre. Afrika trópusi részein él. amelyre hosszúkás. ho megvágják. Széíesen ovális levelei maximum 15 cm hosszúak. sebek gyógyítására. külön megemlített kezelésekhez. egészen Tajvanig előfordul. c belőlük készült forrózat azonban o goto ndféreg és a hasmenés kezelésére is alkalmas. Többségük nagyon elterjedt és biztonságosan fogyasztható. de alább a leggyakoribb alkalmazási mód szerint vannak csoportosítva. valamint Polinéziában. Használhatjuk őket vérzés elállítására. ÁLTALÁNOS ÉS FERTŐZÉSGÁTLÓ HATÁS: GYÓGYNÖVÉNYEK . maximum 7 m-es növény.

1. A teljes növényből készített. Állítólag gyógyítja a szénanáthát. c hurutot és az orrdugulóst is. szűrt forrózat kiválóan alkalmas o szem fertőzéseinek kezelésére. Szemvidítófű (Euphrasia officinalis): 30 cm-es. gyakran szőrös leveleket és fehér. lila erezettel és sárga foltokkal tarkított virágokat hozó növény. hegyvidéki területein jellemző. . Főleg Európa és Ázsia füves. ovális.

Szaga alapján biztosan megtaláljuk. Apró ovális leveleket és vöröseslila virágokat hoz. Főzetként alkalmazva enyhíti a duzzanatot. illetve zöldségnövényként! 4. köhögést és megfázást csillapító forrózatként. Európa és Ázsia nyugati részének füves területein él. Csomós vagy göcsös görvélyfü (Scrophularia nodosa): Legfeljebb 90 cm magas. ovális levelű és vörösesbarna virágú növény Európa és Ázsia erdeiben. bár egyes fajtái máshol is előfordulnak. kipréselt leve külsőleg használva sebek és duzzanatok kezelésére alkalmas. 5ok különböző fajtája létezik. szögletes szárú. a . szétterülő növény. 3. manapság már a trópusokon is. szárat megkoronázó fürtvirágzat jellemzi. Természetes antibiotikumot is tartalmaz. sőt. Gumója erős fertőzés-gátló. Legtöbb fajtáját több hosszú. rózsaszínes vagy fehér virágokból álló.2. a hagymából felszökő levél. csíkszerű. Mezei kakukkfű (Thymus scrpyllum): Kisméretű. hegyes. cserjéseiben és bozótosaiban él. illatos. [/Ízzel hígított. Fokhagyma (Allium): Számos változata megtalálható a mérsékelt égövi területeken. Használjuk fertözésgátlóként. valamint apró. A hagyma fogyasztásával megelőzhető a megfázás.

. Európa és Ázsia száraz. Száraz. Puha gólyaorr [Geránium mól le): Legfeljebb 30 cm magas nö vény. Hegyes.rándulást. puszta jeliegü területeken él. ovális levelek és lila virág fejek jellemzi k. rózsaszínesek és öt sziromból ellnek. Szára szőrös. főzetét belső vérzések csillapítására használjuk. füves vidékein és pusztáin él. VÉRZÉS: 5. eloszlatja a vér rögöket és gyógyítja az aranyeret. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. Közönséges gyékfű (Prunella vulga r is): Szőrös kúszónövény. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. forrázatót oelső vértesek csillapítására használjuk. 6. füves. virágai aprók. levelei mélyen csipkézettek. a keléseket és zúzó-dásokat.

.

Csipkézett. feher vagy rózsaszínes virágokat hoz. Nagy télizöld (Vmca major): 50 cm magas növény. Európa és Ázsia erdőségeiben terjedt ei. Hasonló fajok lelhetők fel az erdö-széleken és az árnyékos pusztaságokon. szív alakú leveleket.7. Mocsári tisztesfü (Stacnys palustris): Erős szagú. külsőleg alkalmazzuk. szőrös.. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. A szóróból. leveléből és virágából készített forrázat o hasmenés kezelésére és öblögetésre szolgál. Bőrszerü. fehér foltos virág füzért hoz. forrázatót fájdalmas felületek. rándulások és sebek lemosására használjuk. mélyen karéjos leveleket. forrázatat belső vérzések csillapítására használjuk. valamint sötét rózsaszín és a lila árnyalataiban pompázó. 90 cm magas növény. örökzöld. 9. fehér. . Gombernyo (Sanieula eurooaea): 50 cm magas növény. Általában nedves területeken él. bozótos és sziklás vidékein él. Kéz olekú. és tömör fejecskevirágzat formájában apró. Havasi magcsákó (Dryas octopetala): Ko-réjos. (ándzsós levelek és nagy kékeshla virágokjellemzik. BÉLPANASZOK: 1. 8. Hegységekkel tarkított sziklás és északi sarkvidéki területeken él. Kipréselt nedvét vérzés elállítására. széles. Útifű /lásd Ehető növények az Élelem fejezetben/ Nedve sebek és mellkasi panaszok kezelésére alkalmas. ólul halványabb leveleivel és nagy. Eu -rópa és Ázsia erdős. A világ más részén számos számos télizöld fajta fordul elő. sárga porzószálas virágaival a kúszó erdei szamócára hasonlít. Kipréselt nedvét vérzések elállítására.

Az egész növényből készített forrázotot láz és hányinger csillapítására használjuk.romillatú. apró fehér virágok jellemzik. . Csipkézett. füves területein él. 60 cm-es növény. zöldessárga levél és a levél tövénél növő. Orvosi citromfű (Melissa officinalis): Cíf. ovális. kb. Európa és Ázsia melegebb.2. szőrös. Menstruációs fájdalmak enyhítésére is alkalmas. ön'ös.

A hasonló menták szintén hatékonyak. Csipkézett. melegen a lázas beteg verejtékezését idézi elő. Gyakori a nedves. Szilfa (Ulmus): Magos fafajta. Ragadványfü vagy ragadós galaj (GaJium aparine): Kusza. csipkézett levelek. 5. Örvös. hányta tó hatású lehet 4. 6.3. Őszi margitvirág: lásd a következő oidaion. Vízimenta (Mentha aquatica): Illatos. A kéregből készült főzetet hasmenés és bőrkiütés gyógyítására használjuk. zöld. rózsaszín virágokat hoz. szőrös növény. Nagy ovális. fős és puszta . keskeny szúrós leveleket és apró fehér virágokat hoz. lilás 5záraöól nőnek ki. szúrós szárú növény. korong alakú gyümölcsök és gyakran a fctörzs aljából kinövő gyökérhaj tősok jellemzik. Fürtös. Ha a forrázat túl erős. A leveleiből készült forrázotot hasmenés en yhitésére és az emész tés serken tésére használjuk. ovális levelei 80 cm-es. mindig édesvizközelében található. hosszú.

A fiáról növények forralás után spenótként fogyaszthatok. füves területeken él. rendszeresen és gyakran alkalmazva hólyag gyű Ka dóst kezelhetünk vele. lándzsás. zöldesfehér . 90 cm magas növény. Saláta boglárka IRanunculus ficaria): 20cm magas növény. sárga virágokból álló hosszú füzérvirógzatot hozó. csipkézett. Közönséges párlófű (Agrirnonia eupatoria): Szőrös szárú. számos változata létezik. szív alakú levelek és sárga virágok jellemzik. Hólyaggyulla-dás esetén azonos mennyiségű orvost zilizzel keverve. A forrázatát a székrekedés enyhítésére használjuk. Európa és Ázsia nedves erdőségeiben és nedves talajú területem él. rendszeresen és gyakran alkalmazzuk! 7. a boglárkákkal1 9. Ne tévesszük össze mérgező rokonával. (vés szára cső a lakú. alsó felén szürkés levélkéjü. Kipréselt levet külsőleg aranyér kezelésére használjuk. 8. Száraz. sötétzöld. A teljes növényből készült főzetet székrekedés és gyomorsavtúltengés esetén használjuk! Kisebb adagokban. Fényes.területeken. Salamonpecsét(Po)ygonaTuimMp/ú főtiszt rűnö vén y.

Kernényitödús gyökere a paszternákhoz hasonlóan fogyasztható. Porrá tört gyökere főgázaiként és borogatásként alkalmazva egyaránt gyógyítja a zúzódó sokat. majd hagyjuk megszáradni: megkeményedve rögtönzött gipszként használható sin készítéséhez. Főzzük meg.leveleket tart. A gyökeréből készült főzetet külsőleg aranyér és zúzódások kezdésére haszna juk. Bogyója viszont mérgező! . Készithetünk belőle hányingert enyh(tő ferrázetot is.

Libapimpó ( ásd Ehető növények az Élelem fejezetben): Szintén emésztési gondok es aranyér .

KÖHÖGÉS ÉS MEGFÁZÁS: 5. KÖHÖGÉS ÉS MEGFÁZÁS. izgatott gyerekeknél érvényesül. Az egész növényből készült forrázatot fejfájás. Őszi margitvirág(Tanaceturr. A levelek elfogyasztása enyhíti a fejfájást és a migrént. Finom. valamint általános fájdalmak enyhítésére vagy tinktúraként rovarcsípések csillapítására használjuk. Római kamilla (Cnamaennelum nobile): Európa és Ázsia füves Területein jellemző. LÁZ. Európa és Ázsia puszta és füves területein él. A kis adagokban. rendszeresen és gyakran adott meieg főzet segít szabályozni a méhizom-összehúzódásekat a szülés során. parthenium): Rendkívül illatos. fejfájás. és láz. migrén és megfázás enyhítésére használjuk. LÁZ.kezelésére alkalmas forrózat készíthető belőle. mig virága kipréselt ievét fájdalmakra és húzódásokra alkalmazhatjuk f Nyugtató hatása különösen az ideges. 45 cm-es növény. FOLYTATÁS: 1. illatos kúszónövény. . de egyeseknél hólyagokat okozhat a szőj belsejében. ha forrázatot készítünk a teljes növényből. szé tda ro bol t le vei ű és szúzszorszépsze rű virágú. Biztonságosabb. sárgás levélkék és sokszázszorszépszerü virág jellemzi.

.

apró fehér vagy rózsaszín virágokat hoz. bozótos területein fordul elő. nagy sárga pitypangszerű virágok és a virágokat követő szív alakú levefekjellemzik. maximum 30 cm mogos növény. csökkenti a vérnyomást és ez arany-érbántalmakot 6. sötétzöld leveleket és fejecske virágzata t alkotó. és hareng alakú. A füves területek növényé. rózsaszín vagy üláskék virágokat hoz. a leveléből kipréselt olaj a fül fájást csillapítja. Szőrös szór. szőrös növény. Orvosi tüdöfű (Pülmonaría officinalis): Szőrös. A mályvönok számos változata létezik és terjedte!. szőrös. rózsaszín. .2. Az egész nö vényből készült főzet enyhíti a megfázást és a légzőszerv) megbetegedéseket. Nagy a dogokban hashajtó hotcso von. maximum 60 cm magos növény. lánazsaszeru leveleket. kunkori levelei zöldesfehér színűek. Martilapu (Tussilago farfari): A késő téltől kezdve gyakori növénye sivár és puszta vidékeken.készített forrázatot megfázás és láz kezelésére használjuk. Közönséges ciekafark (Achillea millefolium): Illatos. Elősegíti a vér olvadását eseteken. Köhögés esetén egyenlő mennyiségű martilapuval keverve alkalmazzuk l 4. Az egesz növényből készített forrózat kiválóan enyhíti a mellkasi panaszokat és a hasmenést. Spárgaszerü szárak Tetején ülő. bőrszerű. kerek. Kiválóan kezeli a gyerekek köhögését is. Európa és Ázsia erdővel és bozótossal vegyesen borított területein talál ható. Fokó foltokkal tarkított. Az orvosi zilizhez (8j hasonlóan használjak. Orvosi pemetefű (Marrubium vulgare): Kokukkfüillarú. ötszirmú virágok jellemzik. Az egész növényből . A leveleiből készült forrázatot megfázás és köhögés enyhítésére használjuk! 3. Szögletes szóra 50 cm magas. Szétdarabolt. örvös virága fehér Európa és Ázsia száraz. és nagy.kivéve a gyökeretI . 5. Pézsmamályva (Malva moschata): A füves és bozótos területűken élő növény 60 cm-es magasságot ér el. erősen osztott levetek.

szürke növény. karéjos leveleket és halvány rózsaszín virágokat hoz. Szőrösf alul fás szára. Főzött gyökere kiváló étel. Az egész növényből készített forrázatot mellkasi panaszok kezelésére. Az orvosi zilizhez (8j hasonlóan baszna (juk. a kizárólag a gyökérből készültet a vér-veszteség okozta szédülés enyhítésére. szőrös. Főtt leveleből kiváló borogatás készíthető a bőrpanaszok gyógyítására. borostyán alakú levelei és sö tétlila csíkos. Nagy. A leveleiből készült forrázarnak ellazító hatása van. Orvosi ziliz (Althaca officinalis): 90 cm magas. és csökkenti oz emésztőrendszer irritációit és gyulladásait . Pajzssajt vagy madármályva (Lavatera arborea): 3 m-es magasságot is elérő növény. 8.7. illetve sebek és kelések tisztítására használhatjuk. ha összetört leveleivel dörzsöljük azok helyét. Európa és Kis-Ázsia sziklás partvidékein jellemző. Rovarcsípéseket csillapíthatunk vele. rózsaszínes liic virágai vonnak.

9.

Moiyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus]:

2 m-es növény halvány, bolyhos szőr bontja. Nagy, lándzscszerü levelek és súrü, ötszirmú sárga virágokból álló fürtök jellemzik. Száraz, meleg, fü ves területeken jellemző. A leveléből és virágából készített forrázatot köhögés és mellkasi panaszok enyhítésére, a gyökeréből készült főzetet öblögetésre használhatjuk. Virágainak porrá törésével nyugtató és fájdalomcsillapító hatású teát készíthetünk.. 10. Közönséges orbáncfű (Hypericum perfo-ratum): 60 cm magas növény. Apró, hosszúkás, áttetsző, foltos levelek és aranysárga virágoktól álló fejecskevirágzatjellemzi. Eltörve piros nedvet bocsát ki. Füves, bozótos vidékeken ét. A teljes növényből készült forrázct megfázás és mellkasi panaszok enyhítésére használható. Az itt következő rovarok és egyéb állatok nem jelentenek túlzott problémát az ésszerű elővigyázatossággal eljáró túlélő számára, komoly gondot okozhatnak azonban, ha nem a kellő tisztelettel közelítünk feléjük.

VESZÉLYES ÁLLATOK 1. Skorpió: A trópust, szubtrópusi és meleg éghajlatok sivatagaiban, erdőiben és dzson-geleicen él, bar egyik változata az Andokban, 3600 m-es magasságban is meg található. Főként éjszaka aktív. A sivatagi fajták többségének színe c sárgás vagy vilógoszöldes, mig a nedves vagy magasabb hegyvidéki területeken élők barnák vagy feketék. Átlogcsan 2,5 cm-es, Afrika déli részén és Új-Guineában viszont találni iehet 20 cm-es óriásokat is. Némelyik a földbe ássa magát, többségük azonban tekereg vagy kövek alá bújik, illetve más menedéket keres magának - akár a mi felszerelésünkben is. Fullánkja a farkában található. Legtöbb fajtája csak kisebb kellemetlenséget okoz, de némelyik idegmérget termel, amely ideiglenes, 24-43 órán át tartó bénulást okoz. Néhány Közel-Keleten, Brazíliában és Mexikó nyugati részén élő skorpiófajta csípése halálos, igaz, ezek a fajták nagyon ritkák, és mérgük inkább csak a gyengébb ellenállású szervezetek (kisgyerekek, idősek betegek) számára végzetes. 2. Barna- vagy hegedűspók (loxoseeles rec- íusa): Észak-Amerikában élő pók, a feje hátsó részén található hegedű alakú mintáról ismerhető fel. Számos változata közül a L reclusa a legveszélyesebb. Csípése 24-48 órán belül lázat, fázást, hányást, ízületi fájdalmat és bőrfoltokat okoz. Mérge agyon ritkán halálos, cm a seb körűi szöveti torzulás alakulhat ki, ami megfelelő kezelés hiányában akár a testrész amputálásához is vezethet. 3. Fekete özvegy (Latrodectus): A világ számos részén, a melegebb területeken, sivatagokban él Apró, sörét pók, o hasán található piros, sárga vagy fehér, néha homokóra a'akú mintáról ismerhető feí. Csipése fájdalmas, izzad őst, resz-ketést és gyengeséget okoz, akár egy hétre is magatehetetlenné teheti áldozatát. Ritkán halálos 4. Tölcsérpók (Atrax): Nagy, szürkés vagy barnás színű, Ausztráliában élő pók. A tömzsi, rövid lóbú állat elnevezése hálójának formájára utol. Éjszakai állat, meleg, száraz, napos időben nem aktív. And előfordul, ott gyakori. Mérge a fekete özvegyéhez hasonló Tüneteket okoz, de csípésé halálos lehet. 5. Tarantula vagy madárpók ITheraphosiűae es Lycosa)' Afrika trópusi részein é/ó nagy és szőrös pók. Egyes fajtái Európa déli területein is megtalálhatóak - fenyegető külseje és fájdalmas csípése ellenére enyhe, nem bénító hatású mérget termel.

6. Száz- és ezerlábúak: Általában apró, ártalmatlan állatok, némelyik trópusi és sivatagi fajta elérheti a 25 cm-t. Lábuk éles körömben végződik, amely a bőrt átszűrve fertőzést okozhat. Egyes fajták harapása mérgező. Menetirányuknak megfelelően söpörjük le magunkról, igy kisebb valószínűséggéI akadnak a bőrünkbe.

7. Lódarázs: Rajokban él, maga készítette fészkét vadul őrzi. Néhány trópusi fajtája nagyon agresszív és mérgező. Ezeket kerüljük! Csípése olyan érzés, mintha forró szeget szúrtak voino belénk. Eg^zerre több csípés halált is okozhat. 8. Kullancs: A trópusokon gyakori, nagy, lapos testű, kerek ódat, amely apró, harapó szájszervével behatol a bőrbe. Ne próbáljuk meg kihúzni, mert a bennmaradó fej fertőzést okoz Hő, benzin, alkohol vogy forró vízhasználatával érhetjük el, hogy kiessen. 9. Pióca: A trópusi dzsungelekben és egyéb nedves területen é/ő vérszívó, giliszta szerű állat, amely a növényzetre csavarodra várja, hogy rátapadhasson az áldozatára. Ne próbáljuk meg letépni, inkább tűz vagy csipetnyi só segítségevei távolítsuk el. A pióca gyakran terjeszt fertőzést. 10. Rőt vérszopó denevér vagy vámpírdenevér (Desmodus): Közép- és Dél-Amerikáúan él. Apró, ejjef aktív állat, alvó áldozatának vérét szívja. Harapásával veszettséget terjeszthet. Az ilyen területeken éjjelre mindig takarjuk be magunkat! FIGYELEM! Hacsak a leírás nem utal kifejezetten az ellenkezőjére, ezeket a kígyókat halálosan mérges állatnak kell tekintenünk! Ne közeledjünk feléjük, ne ingereljük őket és ne nyúljunk hozzájuk! MÉRGES KÍGYÓK

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK: Figyeljünk, hova lépünk! A kígyók általában hetente egyszer tó pl ál koz nők. Evés után és

bőrük vedlésckor nehézkes mozgósúak, ilyenkor könnyű összetaposni őket.

-

Figyeljünk, amikor bokrokon vágunk át vagy gyümölcsöt szedünk, mert némelyik kígyó fán él!

- Ne ingereljük, ne vegyük fel és ne szorítsuk sarokba őket! Néhány kígyó - köztük a dél- és közép-amerikai némo csörgőkígyó vagy az ázsiói fekete mambó, illetve az ázsiói kf-gyókobra - ha c fészkét őrzi vagy sarokba szorítjuk, tóm ad. Ne kézzel, hanem bottal fordítsak fel a köveket és fa rönköket, o földet se kézzel ássuk! Erős, ellenálló bakancsot viseljünk - ho van! Sok kígyó foga ezen nem tud áthatolni.

- Használat előtt ellenőrizzük az ágyneműnket, ruhánkat és csomagjainkat, mert ezeket a kígyók menedékként használhatják. Őrizzük meg a nyugalmunkat, ha kígyóval találkozunk! Ne Tegyünk hirtelen mozdulatokat, és

ne próbáljuk meg agyonütni! Lassan hátráljunk! Az esetek többségében a kígyó gyorsan menekülőre fogja. - Elpusztítás: Ha ei kell pusztítanunk egy kígyót, hosszú és - lehetőleg - görbe botot használjunk! Mérjünk erős csapóst a feje hátsó részére / Próbáljuk meg az első ütéssel elpusztítani, mert a sérült kígyók különösen veszélyesek.

ÉSZAK- ÉS DÉL-AMERIKA 1. Csörgőkígyó (Crotalus és Sistrurus): Számos fajtája él Észak-Amerika-szerte, méretük 45 cm és 2,1 m közt változik. Mindegyiknek vaskos teste, széles feje és (o farok végénJ csörgője van, amely legtöbbször -de nem mindig - i/észjelzésszerű hangot cd. Legnagyobb fajtája a texasi csörgőkígyó, amelyet jellegzetes, rombusz alakú foltok borítanak. 2. Északi rezesfejű mokaszinkígyó (Agkistro-

don contortrix): 60-90cm-es állat

Vaskos, barnóssárga vagynarancssórgás torna resté/7 sűrű, barna csíkok vannak és a feje rézvörös. Főként ez Egyesült Államok keleti részén éi. Meglehetősen félénk, marósa ritkán halálos. 3. Vízi mokaszinkígyó (Agkistrodon piscivorus): Átlagosan 60- 130 cm-es kígyó. Barna vagy barnászöid színű teste vastag és helyenként foltok borítják. Hasa szintén foltos, szájának belseje fehér. Vízben él, az Egyesült Állomok déli részének vizeiben és azok mentén fordul eló. Agresszív állat - ne ingereljük! 4. Borzasztó csörgőkígyó (Crotalus durissus terrificus): Átlagosan 1,5-2 m-es kígyó, rombuszalakú minták borítják. Nyakón két sötét csík látható, farka csörgőben végződik. Éjszakai állat, Dél-Amenköban, illetve északabbra, Mexikóban lelhető felaszóraz területeken. Nagy agresszív, különösen veszélyes kígyó.

5. Lándzsakígyó (Bothroos atrox): Ez a halványabb színű, szögieres alakzatokkal borított, barnás testű, átlagosan 1,3-2 m-es kígyó sok haláleset okozója. Számos rokona van, ezek színe lehet szürkés, barnás vagy pirosas, de c mintázatuk hasonló. A lándzsafejű kígyók Dél-Amerikában és északra, egészen Mexikóig megtalálhatóak. Egyes fajták a fán élnek. Mindegyik hurkot forrná! a testéből támadás előtt 6. Néma csörgőkígyó (Lachesis muta): Nagy fejű, rózsaszínes-barnás testű állat. Nagy, sötétbarna, háromszögletű minták borítják. Mérete átlagosan 2-2,6 m, de akár ennél nagyobb is lehet. Éjszaka aktív. Közép- és Dél-Amerikában ez alacsonyan fekvő erdőkben, gyakran üregekben és lyukakban él. Ho sarokba szorítják, támad. A legveszélyesebb kígyó az Újvilágban.

7. Korallkígyó: Átlagosan 45-90 cm-es, vékony testű, feltűnő csikozású kígyó. Fekete és vörös sávjaitsárga és fehér színűek váltják. Az Egyesült Államok déli részétől Dél-Ameríkáig fordul elő, (Hasonló kígyó Delkelet-Ázsiában is él.) Kisméretű állkapcsa van. Ritkán harap ugyan, de marása halálos. A mérges kígyók felismerésére NINCSENEK sémák: a kobrákon általában csuklya van, a csörgőkígyóknak pedig csörgő található a farkán, ezek azonban nem megbízható, általános útmutatások. A mérges kígyókat egyesével meg keli tanulnunk! Ha nem tudjuk eldönteni, hogy az adott kígyó mérges-e vagy sem, a mérges kígyóra vonatkozó szabályok szerint járjunk el! EURÓPA

1. Keresztes vipera (Vipera bQrus): Átlagosan 30-75 cm-es ódat, színe olajoszöld vagy vörösesbarna, sötétebb színű, cikcakké s minta borítja. Hangafüves pusztákon, tápokon és nyílt területeken, egészen o hegyvidékig megtalálható. Ez Észak-Europa egyetlen mérges kígyója. Ritkán halálos, de Dél-Európában nagyobb és sokkal veszélyesebb rokonai élnek. AFRIKA ÉS ÁZSIA 2. Puffogó vipera (Bitis arietans): Vastag testű, rövid farkú, nagy fejű, szclmasúrgós-barna színű, sötétebb mintázatú, átlagosan 90-130 cm-es kígyó. Afrikában és az Arob-félszigeten a félsivatagi területeken, általában vizközelben él. Hasonló rokonai más élőhelyeken fordulnak efő: Afrika, Európa és Ázsia minden részén sok, egymástól nagyon különböző vipera faj tolatható, amelyek c homokos részektől a sűrű dzsungelig bárhol felbukkanhatnak. 3. Efa kígyó (Echis carinatus): Durvapikkelyü kígyó, színe a világos pirosastól a homokbarna árnyalatig változhat Sötétebb minták és fehér foltok borítják. Átlagos mérete 40-55 cm. ÉszckAfrikóban és öttől nyugatra, Indiában, sivatagos területeken éí. Agresszív, gyökön kígyó, sokszor okoz halálos kimenetelű baleseteket 4. Láncos vipera vagy daboja (Vipera vagy Daboía russelli): Átlagosan i-lt2S m-es kígyó, barnás testét három sorban borítják fehérrel határolt, pirosas közepű, fekete gyúrók. Pakisztánban és attól keletre , egészen Tajvanig szinte mindenhol megtalálható (o surü erdők kivételével). A térség viperamarásainak többségéért ez a kígyó a felelős. 5. Maláj vörös szájú mokasszinkígyó(Callo-

selasma rhodostoma): Átlagosan 60-80 cm-es kígyó. Sárgásbarna, vöröses vagy szürke színű, szögletes mintázat díszíti. Hasa sárgás vagy foltokban zöldesb ama. Délkelet-Ázsia és Indonézia egyes részein, c ritkas növényzetben ét. Gyakori okozója a baleseteknek. A Térségben számos rokona 15 el. Kerüljünk minden olyan kígyót amely akár csak egy kicsit is hasonlít ró! 6. Kobra: Afrika keleti részétől Indián keresztül Indonéziáig mindenhol megtalálható, a Fülöpszigeteken is döfordul. Mérete általában 1,5-2 m. Ha megijed, jellegzetesen megemeli a fejét, es szétterjeszti - általában min-tás-csukiyáját. Egyes területeken gyakori faj különösen o sziklás és félsivatagos tájakon.

7. Mamba ÍDendroaspis): Apró fejű, nagyon vékony kígyó, általában nagy, zöid vogy szürkés pikkelyek borítják, átlagosan T,5-2 m-es. Afrikában, délre egészen a Szaharáig megtalálható. Általában fákon él, a nagy fekete momba (D. polylepis) viszont legtöbbször 0 földön tartózkodik. Az esetek többségében annyira gyors, hogy lehetetlen agyonütni. Marása kezelés hiányában végzetes Sehet.

8.

Boomslang (DispholidustypusMf/ogoson

1,3-1,5 m hosszúságú, rendkívül vékony kígyó, színe lehet zöldes, barnás és feketés. Nagyon nehéz észrevenni. Fákon, illetve Afrikában délen a Szaharáig szavannákon él. Nagyon erős o mérge. Ha megijed, felfújja a torkát.

9. Kraits (Bungarus): Kis fejű, átlagosan 90-150 cm hosszú állót. Egyes példányok testén fekete és fehér, vagy fekete és sárga csikók futnak. Indiától Indonéziáig nyílt és erdős területeken egyaránt megtalálható. Éjszakai állat. Nem támad, harapása azonban sokszor halolos.

Halálvipera (Acanthopbisantarcticus):Vastag. barnás.azon túl. Ausztrália nagy részének édesvizeiben és azok közelében él. Ilyenkor viszont azonnal mossuk ki tiszta vízzel. Sok különböző fajtája létezik. cs nem jelent veszélyt. Vörös hasú fekete kígyó (Pseudechis por-phyriacus): Átlagosan 1. hacsak nem jut a méreg nyílt sebbe vagy szembe. Ez pusztán védekező magatartás. Papua Új-Guinea és néhány környező sziget homokos területeinek nagy részén megtalálható.5-2 m-es. Ausztrália. . hogy harap. mégsem olyan veszélyes. A tlogoson 45. mércét is köp. hasa élénkpiros. 2. pirosas vagy szürkés testét söté-tebb sávok keresztezik.50 cm-es. vészhelyzetben vizelettel! AUSZTRÁLIA 1. vékony állat.KÖPKÖDŐ KÍGYÓK Némelyik kobra . Kiválóan álcázza magot. mint a tigriskígyó vagya tejpán.köztük a gyűrűsnyakú kobra . Ha megriasztják. Nagyon ritkán végzetes. be-fopitja a nyakát. színe kékes fekete. Nagyon mérgező.

Támadó és rendkívül mérgező. színe a sárgásszürke és a barna közti egyik árnyalat.3.5-2 m. . de hosa ennél vilegosobb Átlagos mérete 1. Ausztrália és Papua ÚjGuinea szárazabb területein él. Textilmintás barnakígyó(Pseudonaja tex-tilis): Vékony kigyó. Több fajtája van.

4. vastag testű. A végzetes harapások jelentős része erről az állattól származik.3-16 m-es. okkersárgás testét zöldessárga. szürke vagy naronessáraás barna savok keresztezik. Tigriskígyó (Notechis scutalus): Átlagosan 1. Hcmokszinű. nagy fejű kígyó. Temedé természetű és rendkívül erős a mérge. Ausztrália és Tasmánio félsivatagos terű (erein él. .

5 m hosszú kígyó. vad a viselkedése. Ausztrália északi részeinek nyílt és erdős területein egyaránt előfordul. sárgásbarna hasú. A legsúlyosabb esetek kivételével a kígyómarás összes áldozata felépül. hogy megmarnak minket. de némelyik fajtájuk o legerősebb kigyómérget hordozza. Némelyik faj részben szárazföldi. A tengeri kígyókszinc és mérete változatos. mindössze mozgásuk árulja el őket Az olyan területeken. 6. Kicsi az esélye annak. hogy észre-vennénk őket. Indiában többen szorulnak kórházi ápolásra patkányharapás.5 m. evezöszerü farkuk van.1.3. sokkal többen halnak meg azért mert kókuszdió esik a fejükre. Nem tó. amelyeken kígyók élnek. sötétbarnától világosig bármilyen árnyalatban előforduló. mint kígyómarástól.és a Csendes-óceánban élnek. folyótorkolatokban vagy pari menti mocsarakban él. . Tengeri kígyók: Az Indiai. Lapos. Malajziában pl. 3. naponta többön is átmegyünk anélkül. Ha felidegesítik.madnak. pikkelyeik különböztetik meg őket az angolnától. Hosszuk átlagosan 1. mint a kígyók mérge miatt. Halálos mérgű kigyó. A kígyók az álcázás mesterei.5. Tajpán (Oxyuranus scutel latus): Minta nélküli.

.

Mexikó és Közép-Amenka néhány sivatagos területén fordul elő. hogy csak kevés méreg van a méregzsákjaiban.néha semennyit. illetve inkább pöttyök. Jamaicán. Átlagos mérete 37-45 cm. rövid. Lehetséges. mérge kevésbé hatásos. de nagyobb éssötétebb. de csak akkor harap. Könnyen kezelhető állat. ha megfogjuk. Mexikói viperagyík (Heloderma horridum): Az arizoniai óriósgyikra hasonlít. Mexikóban és a környező területeken fellelhető gyík fajta. vaskos. vastag farok és élénksárga mintázat jellemzi. vagy nemrég harapott meg valami mást. Ha a kígyó önvédelemből mar. a farka vékonyabb. mint színes mintázat borítja. Ha a kígyó rossz állapotban van. mintamennyi a halálhoz szükséges lenne. Kubában. Puerto Ricóban. Haitin. tömzsi törzs. Arizoniai óriásgyík vagy viperagyík (He-loderma suspectum): Kizárólag az arizonici sivatagban. GYÍKOK 7. Marása mérgező.A mérges kígyó marását persze komolyan kell vennünk. de léteznek súlyossági fokozatok. Sok mérges kígyó sokkal kevesebb mérget tűd csak egy harapással az emberbejuttatni. kerek fej. és az is elképzelhető. harapósa azonban mérgező. 8. Nagy. Polinéziában és a sarkvidékeken. hogy a ruhánk vagy a cipőnk felfogta a harapás erejét. KÍGYÓMENTES TERÜLETEK! Nincs mérges kígyó Uj-Zélandon. Írországban. Ne fogjuk meg! . általában csak kevés mérget juttat az áldozatába .

A többség vagy érintéskor.Ezek a halak és víziállatok veszélyesek. . Kerek alakú. Dél-Ameri kában. az Amazonas és az Orinoco föl ^rendszerben őshonos. Ál toló bán a sekély. amely elegendő ahhoz. A nagyobb példányai által okozott áramütés elérheti az 500 voltot. Elektromos angolna [Electrophorus eíecíricus): Elérheti o 2 m-e s toszúsópof és a 20 cm-es vastagságot. vagy húsa elfogyasztásakor mérgez. VESZÉLYES VÍZIÁLLATOK FOLYÓVÍZI VESZÉLYEK 1. hogy ledöntse az embert a lábáról. színe az olajzöld és a feketés közi változik. magasabb oxigéntartalmú vizet kedveli. alul halványabb. tömör megjelenésű.

oz Orinoco. BorcWaéles. Amazonas és Paraguay folyórendszerekben él. Magas testű.2. Komoly veszélyt jelenthet különösen a száraz évszakban. Piranha vagy pirája (Serrasalmus): Dél-Amerikábon. . de elérhetik az 50 cm-es hosszúságot is. zömök. Fajtái méretben eiternek egymástól. nagy áll-kapcsú hol. amikor alacsony a vizszint. egymásba illeszkedő fogoi vonnak.

közös jellemzőjük a jellegzetes rója alak. de nem kizárólag a homokos parton jelentenek veszélyt. A Csendes-óceánba tartó folyókban nem él ilyen állat. Az édesvízi mér-gesrójók mérete ritkán haladja meg a 30 cm-t. amely azonban a vízben QŐ20IÓ ember számára nagyon nehezen kivehető. Néhány fojtájuk előfordul Dél-Amerika és Nyugat-Afnka vizeiben is. Erősen eltérnek egymásról. Mérgesrájafélék (Dasyatidae): A sekély vizekben. SÓS VÍZI VESZÉLYEK .TENGEREK ÉS FOLYÓK 3. A farkukban található mérges tüskék súlyos\ néha végzetes sérülést okozhatnak. különösen a trópusokon.

7. főként az Indiai. Átlagosan 3-4 cm-es. hátukon éles. A homokba temetkezve fekszenek. Sárkányfejű halfélék ÍScorpaenidae): Többny/re a Csendes. Óvatosan érjünk hozzájuk! 5.és Indiai-óceán zátonyainál . nagyon mérgező tüskék találhatóak. Ördöghslfélék (Batraehoididae): Középes Dél-Amerika mindkét partja n előfordulnak a trópusi vizekben. 6. Nyúlhalfélék (Sigaridae): Átlagosan 25-30 cm-es halak. bár legtöbbjük uszonyában éles tüskék találhatóak.4. fakó színű halak. Ehetőek. nagyon színes halak. Szájuk nagyméretű. ezek áilítóiag mérgesek. kis szájú. amelyek az embernek csapódva súlyos sebet okozhatnak. Minden trópusi vízben előfordulnak. Farkuk oldalát szikeszerü tüskék borítják. bosszú testű.és a Csendes-óceán zátonyainál fordulnak elő. Doktorh3lfélék{Acanthuridae):Ar/c£osor? 20-25 cm-es.

iszapszinük és idomtafan alakjuk szinte észrevehetetlenné teszi őket. ha már elpusztult. a kőhal és a tengeri varangy fogyasztható. színük főleg pirosas. fodros uszonyuk nyúlványban és tüskékben végződik. de akkor is nagyon óvatosan! Léteznek nem mérges. Sok változatuk yan.pl. Kevésbé veszélyes rokonaik a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban élnek. a néha ember méretű tüskésharcsa esetén vékony tőrként használhatjuk. ám nagy tüskéjű. 40 cm-es állatok.és oz Indiai-óceán trópusi részein élnek. . és csak akkor fogjuk meg. Testük hosszú. Általában 30-75 cm-esek. szélsőséges esetben végzetes is lehel A mérges ördöghal. nehezen. Tüskéjük általában a hátukon vagy az uszonyuk test felőli részén található. Kőhalfélék (Synanceia'l: A Csendes. csak közvetlen közelről észrevehető halak. Ha az ember rájuk lép. 8. ami gyötrő fájdalmat okoz. Szúrásuk erős fájdalmakkal jár. Mérjünk nagy ütést az éllat fejére. A nagy tüskéket .élnek. A legkisebb is képes fertőzést kiváltó szúrást okozni. hátuk tüskéi mérget fecskendeznek a bőrbe.

Nyugat-Afrika ás a Földközi-tenger partjainak homokjába ássák be magukot A hátukon és a kopoltyújukon févö tüskékből származó méreg elviselhetetlen fajdalmot okoz az áldozatnak. de azcrt bárhol legyünk is. fontoljuk meg a fel nem ismert hal elfogyasztását! . Nagyon meleg vízzel enyhítsük! MÉRGEZŐ HÚSÚ HALAK Számos part menti. kb.A tengerisün is okozhat fájdalmas sérülést. tehát fogyasztásra alkalmatlan. ahogy a tengerirózsa is megszúrhatja az embert. Sárkányhaifélék (Trachinidae): Elvékonyo-dó. Európa. fokó színű. Többségük a trópusokon él. 1. korallzátonyokban és lagúnákban élő hal mérgező. 30 cm bosszú halak.

más körülmények között ehető víziállatok .mint a barrakudák vagy a csattogóhalak .Bizonyos.

húsuk mérgező. májuk és ivarmirigyük egyaránt mérgező .alkalmatlanok a fogyasztásra. a gömbhalak teste többnyire kerek. megijedve gömbbé duzzadnak. A legmérgesebb halak. erős és nagy tüskéket viselnek a hátukon. Kerüljük az összes ilyen halat! EGYEB VIZIALLATOK 5. 2. páncélszerű. Hólyagmedúza vagy portugál gálya . néhány fajtájuk Délkelet-Ázsia és a trópusi Afrika folyóibon él. óltolóban 50 cm-nél rövideöb halok. általában tüskés halok. Gömbhalfélék (Tetraodontidae): Az összes trópusi és számos melegebb éghajlatú vizben előfordulnak. pl. Húsuk mérgező.. vagy csak kisméretű a hasuk alján található uszony. 15-75 cm hosszú. és vagy egyáltalán nincs. Kb. Vérük. 50-60 cm-esek. Sok változatuk alkalmatlan a fogyasztásra. bőrük tüskés. ijhalfélék (Balistridae): Sok fajtájuk von. ezek többsége sekély trópusi tengerek vizében él. Tömzsi testű. Magas testű. mert táplálékuk révén mérgező anyag halmozódik fel a szervezetükben.28 mg már végzetes! 4. lapos. ha zátonyról vagy lagúnából fogjuk ki őket. lemezes. A különböző fajták sok eltérést mutatnak. kemény. kerek. Sünhalfélék (Diodontidae): Minden sekély trópusi vizben előfordulhatok. 3. Ha megijednek. tüskés gömbbé formálják magukat. Általában papagájszerű száj és kicsi kopoltyúnyílás jellemzi őket.

.

másik nevén kockamedúzával [Cnironex fleckeri). ha az állatot portra sodorta a víz! 6. arra viszont képes. Kékgyürűs polip (Hapaíochlacna lunulara): Az apró. Nem veszélyes az emberre. Kúpcsigák (Conidae): Szubtrópusi és trópusi basiábúak. szemben számos társával. Leginkább a szubtrópusi területeken jellemző. szúrásejteket r ar talmozó topogotói viszont akár a 12 m-t is elérhetik. különösen a Nagy-korallzátony környékén található. Nagyon mérgező. Szúrásuk nem olyan veszélyes. még akkor is. Mérge nagy mennyiségben végzetes is lehet Óvakodjunk minden medúza karjaitól. Ne érintsük meg őket! 8. Fülesmedúza (Aurelia aurita): Puha. szigonyszerű topintócsápiuk van. ha rálépünk az állatra vagy a kezünkbe vesszük. de gyakori o 6olf-áramban is. hanem hidroid-telep. Szintén szúrós tapintó-csápjuk van. mérgező. Új-Zélandra szállítják. belül liiás patkó mintájú élőlény.és Csendes-óceán térségében élő egyes fajták halálosa k.(Physalía physalia ]: Nem igazi medúza.és a Csendes-óceán térségében élő állatok. különösen a doboz medúzával. Szürkés fehér testét színjátszó. ezért különösen veszélyes. hogy erőtlenné tegye áldozatát. az Indiai. A lebegő hólyag mindössze /5 cm hosszú. Az utóbbi kocka alakú tölcsére 25 cm hosszú. A déli áramlatok pl. leginkább az Indiai. és a széleiből 9 m-es karcsomók indulnak ki. akár halálos is lehet a csípése . de nű együk meg őket! . Mindegyik kúp alakú. gyűrűszerű minták borítják. amely akár a brit portokig is elviheti. mint a kúpcsigáké . néha csők ökölnyi polip Keiet-Ausztróiiánól. Legyünk óvatosak az összes zátonynál élő polippal! 7. tányér alakú. Néhány változatuk rendkívül mérgező. A kúpcsigáknál sokkal vékonyabbak és hosszabbak. Terebra-csigák vagy fövenycsigák (Tere-bridae): Mérsékelt övi és trópusi vizekben. bár héjuk mintázatát néha hártya fedi. Nem végzetes.

-9- .

amelyet még megfogni is veszélyes. nem marad megbízható tartalékforrásunk. Elképzelhető. A cápaveszélyt az emberek általában eltúlozzák. . hogy a repülőgépünkön vagy a hajónkon van túlélőfelszerelés. és minél hosszabb időre elegendő készleteket tudjunk felhalmozni. de a vad tengeren még a mentőcsónakba beszállni is komoly kihívást jelenthet. Nem fogyasztható minden hal. ezért minden lehetőséget ki kell használnunk. Egy nehéz partszakaszon még a megmeneküléshez vezető partraszállás is rendkívül veszélyes lehet. amelyekkel csökkenthetjük a kockázatot. hogy élelmet nyerjünk a tengerből vagy ivóvizet gyűjtsünk. ezért mindig tartsuk szem előtt a módszereket. hogy elkerüljük és elzavarjuk őket. Ha elfogy az élelmiszerkészletünk és a vizünk. Megfelelő intézkedéseket kell tennünk. figyelmen kívül hagyni azonban semmiképpen sem szabad.ÉLETBEN MARADÁS VÍZEN Minden bizonnyal a tengeri túlélés körülményei a legzordabbak az összes közül: ott a legkönyörtelenebbek a feltételek. de olyan is akad.

.

A tengerparti vizek szintén bővelkednek tengeri élelemben. Talán ez a környezet a legrémisztőbb az összes közül. még csónakban is gyorsan csökken a testhőmérsékletünk a szél miatt Megfelelő felszerelés nélkül. és ebben a legnehezebb életben maradni: hideg vízben a testünk gyorsan kihűl. A meleg áramlatokban. egyedül a hideg vízben nem valami jók az esélyeink.köztük a Golf-áramlatban .A Föld felszínének 4/5-e nyílt víz. amelyek az Atlantióceán északi részén jellemzőek . de akadnak bőven veszélyes állatok (pl. cápák) és mérgező fajok is. Ha ismerjük az elhelyezkedésünket és a fontosabb óceáni áramlatokat. ez nagyon lassú utazás lesz.igaz. megjósolhatjuk. amelyek a melegebb .sok halat és vízi élőlényt találhatunk. hogy hova sodor minket a víz .

.

vagyis bárki. valamint . aki képes ellazítani magát a vízben. ezért hagyjuk figyelmen kívül a gyakori tanácsot. az egyszerű tutaj. a tutajokra vagy a felfújható gumicsónakokba. ami lebeg a vízen. ezeknél sokkal nagyobb gondot fog okozni édesvízhez jutni. a hideget. hogy annyi felszerelést vigyünk magunkkal.vagy mentőöv rengeteg energiát takarít meg nekünk. hogyan vegyék fel a mentőmellényt. a felfújható gumicsónak. a ruhánkba zárt levegő fogja segíteni a felhajtóerőt. a mentőöv és a mentőmellény. ahol a mentőcsónakokat le lehet engedni. Ha le kell ugranunk a fedélzetről. mint a sós víz. és hogyan jussanak el arra a helyre. akkor kitör a pánik! Hosszú távon sokkal gyorsabb és a nyugodt hangulat megőrzésében is segít. A mentőfelszerelésnek része lehet a merev csónak. és általában síppal. A mentőmellény. jelzőfestékkel. szedjünk össze egy kis csokoládét és keménycukorkát! Ne lökdösődjünk és kiabáljunk. Ha nincs mentőövünk vagy -mellényünk. és meg kell tanítaniuk az eljárást minden fedélzeten tartózkodónak. Fontos. megmenekül az azonnali fulladás veszélyétől. mit vigyenek magukkal vészhelyzetben. fénnyel. a ruha nem húz le minket a mélybe. amelyet egyébként a vízfelszínen maradáshoz kellene kifejtenünk. és ha kéznél van.a melegebb éghajlaton használatos -cápariasztóval van felszerelve. viszont segít elhárítani legnagyobb ellenségünket. vegyünk fel meleg.éghajlaton a lagúnák és zátonyok közelében. amennyit csak tudunk. A kisebb hajók tengerészeinek szintén elő kell készíteniük ezt a gyakorlatot. A hajó vagy repülőgép elhagyása előtt ne fújjuk fel a mentőmellényt! Kisebb csónakokon mindig viseljük! A mellény élénk színű. miszerint le kell vennünk a ruhánkat: sokkal jobb mindent magunkon hagyni! EMBER A VÍZBEN! . hogy jól begyakoroljuk! A gyakorlat során az utasok megtudják. Lehetőleg vigyünk magunkkal zseblámpát. lehetőleg gyapjúból készült ruhát! Ne felejtsük el a sapkát és a kesztyűt sem! A nyakunkra tekerjünk törülközőt! így ha véletlenül a vízbe kerülünk. ilyen körülmények között sokan csak nagyon nehezen képesek lebegni. Ha nincs semmilyen eszközünk a víz desztillálására. ha rendszerezetten szállunk be a mentőcsónakokba. A pánik és a félelem persze megnehezíti az ellazulást. Mentőgyakorlat A mentőcsónakos gyakorlat minden hajón rögtön a kifutás után következik. Az óceán felszínén maradni mentőöv vagy -mellény nélkül sem nehéz feladat. az emberi test ugyanis kisebb fajsúlyú. majd próbáljunk a közelébe ugrani! A hajó elhagyása A hajó elhagyásakor vagy a repülőgépről történő leugráskor alapvető fontosságú. Ha megkapjuk a jelet a hajó elhagyására. először dobjunk le valamit. a sekélyebb vizekben élnek.

a sérülés valószínűségét azzal csökkenthetjük. a széllel szembe induljunk. próbáljunk meg légzöhelyeket létrehozni úgy. hogy a lángokat elcsapkodjuk a fejünktől! Ha nem túl nagy a tűz. legjobb a víz alatt úszva eltávolodni a veszély helyszínétől.vagy üzemanyagrétegtől! Ha tűz van. miközben a vízben tartózkodunk. Emeijük ki fejünket o vízből. ha háton úszunk. A hang jól terjed a víz felett. amely bizonyos mentőmellények szabályos felszerelésének része. a széllel szembe ugorjunk! Mellúszással haladjunk. Ha a látótávolságban szárazföldet pillantunk meg. Integessünk egy kézzel a víz felett (ne kettővel. Úszás Lassan. és menjünk minél távolabb a roncstól! Tartsunk kellő távolságot mindenféle vízbe került olaj. mert mozogva mások könnyebben észrevesznek minket.túl azon. tapossuk Tegyük fejünket o vízbe (szánkót csuk - . lábbal előre. Ha felszín alatti robbanásveszélye áll fenn. amíg gyünk mély lélegzetet! 2. Lazítsunk ebben a testhelyzetben. hogy a hátunkon ússzunk. talán található rajta síp vagy fényjelző. mert akkor elsüllyedünk). ezért a kiabálás és a csapkodás hatásos lehet. és a szárazföldre nem visz minket! Ha a víz túl zavaros ahhoz. amíg az árapály meg nem fordul. ne küzdjünk az apály ellen. Ha mentőmellényt viselünk (ami a kis hajókon kötelező). legelső feladatunk . hogy fenntartsuk magunkat a vízen felhívni magunkra a figyelmet. egyenletesen ússzunk! Ha süllyedő hajót vagy repülőgépet hagytunk el. vagy lángok között kell átúsznunk. és vízbe kell ugranunk. csak lazítsunk és lebegjünk a vízen. Lebegjünk egyenesen o vízben és ve - 3. nem kell levegőt vennünk! 4. alkalmazzuk az alábbi technikát: 1.Ha lesodródtunk a fedélzetről.

se mentöcsónak. Ezek többsége a sós vízbe merüléssel aktiválódva. Azonnali feladatok Amint kiszabadultunk a roncsból. hogy o víz felszínén nyugodjon! helyzetbe! Lebegő „zsák” a vizet és fújjuk ki a levegőt! Vegyünk újobb mély lélegzetet és térjünk vissza o lazító- Rövid időre egy nadrágból is rögtönözhetünk lebegő zsákot. fogjunk össze minél több uszadékot. és guruljunk bele! NE ugorjunk magasról a csónakba. sok hajón és a csónakokon felfújható gumicsónak található. hogy benne maradjon a levegő! így a lábakból szárny alakú úszóöv lesz. és emeljük át az egyik lábát a csónak végén. és használjuk tutajként! A gumicsónak felfújása A repülőgépeken. hogy az egyik rész kilyukadásakor is a víz felszínén maradjon. tegyük át egyik lábunkat az oldalán. amelyre rátámaszkodhatunk. majd lebbentsük meg a nadrágot a fejünk felett. hogy megteljen levegővel! Tartsuk a nadrág derekát a víz alá. mert külön részekből áll. tutajt. mert beleránthat minket is a vízbe! Végül kössük magunkat és a többieket a csónakhoz! A FELFÚJHATÓ GUMICSÓNAK EGYENES HELYZETBE HOZÁSA . fogjuk meg a vállánál. hogy karját nyakunk köré fonja.juk be). Ha nem maguktól fújódnak fel. majd gurítsuk be! Ne hagyjuk. ússzunk a végéhez (ne az oldalához). a szelep kihúzásával fújjuk fel a mentőcsónakot. és nyújtsuk előre o karunkat. Csomózzuk össze a nadrág szárainak végét. magától fújódik fel. vagy keressünk olyan csónakot. roncsdarabot amelybe bele tudunk kapaszkodni! Ha nincs se csónak. tutajba vagy mentőcsónakba. mert kárt tehetünk benne! Ha valakit be kell húznunk a gumicsónakba. tartozik hozzájuk pumpa. A csónakon több felfújásra szolgáló pont található. Beszállás a felfújható gumicsónakba Minél hamarabb szálljunk be a csónakba! Ha már vízben vagyunk.

A szelepek egyirányúak. nagy szélben ez különösen nehéz feladat lehet Ügyeljünk rá. A gumicsónak tartozékai között található kúp alakú dugóval tömjük a lyukakat! Elképzelhető. és rögzítsünk mindent . ússzunk alá. hogy meghatározott számú túlélőt szállítson. vagy pumpa segítségével. ahány személy szállítására a csónakot tervezték! A többieknek a vízben kell maradniuk! A csónakon lévő egészséges emberek és a vízben lévő túlélők rendszeresen. hogy ereszt a csónak alja. A csónakban tartózkodók élete még nagyobb veszélyben van. ha számuk a csónakhoz képest túl nagy! A többség biztonsága élvezzen elsőbbséget! Először a gyengéket. a gyerekeket és a sérülteket tegyük a mentőcsónakba! Őket az egészségesek kövessék annyian. sűrűn váltsák egymást! Az összes felszerelést helyezzük el a csónak rakodóterében (ha van). magunknak kell teljesen felfújni a saját levegőnkkel. a víz felett pedig sziszegő hang hallatszik. nem lyukas-e a csónak! A kiáramló levegő buborékot képez a víz alatt. feszítsük lábunkat a csónaknak. hogy gumifoltozókat és ragasztóanyagot is találunk. a csónak és a gumicsónak arra szolgál. és helyezzünk a lyukba dugót! ÉLETBEN MARADÁS A MENTÖCSÓNAKBAN A tutaj. Vad vízen.A gumicsónakok többségének ólján egyenes/tő szíjak találhatóak. A csónak keménységét és a lyukakat naponta ellenőrizzük! Ha feltételezzük. a nagyobbokon pedig az egyik oldalhoz rögzített egyenesítő kötél. hogy a gumicsónak teljesen fel legyen fújva! Legyen kemény de ne kőkemény! Ha puha. tehát a levegő nem fog kiszökni. ha levesszük a védősapkát. Ellenőrizzük. és húzzuk! A csónak felemelkedik és átfordul' egy piílanotra kiemelve minket a vízből. Fogjuk meg a kötelet szemből.

hol vagyunk. a legjobb. ha látjuk a partot. amely kárt tehet a csónakban! Gondoskodjunk a vízben meg-romló dolgok vízálló edényben történő elhelyezéséről is. hogy ne álljon ki semmilyen hegyes tárgy. mert akkor afelé kell tartanunk! A TÚLÉLÉS FONJQSSÁGL SORRENDŰI VÉDELEM az elemektől és a természet egyéb viszontagságaitól! I .ÉLELEM: Csak akkor együnk. megfelelően tároljuk őket! Minél hamarabb kezdjünk el horgászni! VÉDEKEZÉS Napi rendszerességgel vezessünk naplót. ha vizesek vagyunk! Hajónkat vagy mentöcsónakunkat igyekezzünk minél szárazabban tartani! Merjük ki belőle az összes vizet. hogy hol vagyunk. ha elegendő vizünk van! Ügyeljünk 1 a meglévő adagokra. különösen. amíg meg nem határoztuk a helyzetünket . hogy minél hamarabb kijussunk belőle! Vegyük figyelembe a szél hütőhatását. alapvető fontosságú. a szerencsétlenség időpontját és helyszínét. és állítsunk fel pamutvászon tetőt (ha találunk hozzá anyagot). Bármilyen ruhát használhatunk.ELHELYEZKEDÉS: Próbáljuk meg megállapítani. úgyhogy használjunk viharhorgonyt! Az utóbbi tulajdonképpen egy nagy vászonzsák. amely megvédi a csónakot a vízpermettől! . ezeket az eszközöket a minket kereső mentőosztag figyelmének felhívására használjuk! Ha a segélyhívásban megadtuk a helyzetünket. ne érje őket nedvesség! Vizsgáljuk meg az összes jelzőeszközt: a jelzőfényeket.biztosan! Ügyeljünk rá. és mivel tudjuk a mentőcsapatok figyelmét a leginkább felkelteni! -VÍZ: Raktározzunk minél többet! Rögtön osszuk be! Az esőt mindig gyűjtsük össze! . a megmentett felszerelést majd rögzítsük naponta az észrevételeinket és körülményeinket! Hideg éghajlaton Ha hideg a víz. jelzőrakétákat és heliográfokat! Ha már küldtünk segélykérő jelzést. segít ellenállni az időjárásnak és lelassítja a sodrást. lehetőleg egyszerű nyolcas csomóval kössünk őket egy evezőhöz! Ha nem tudjuk. az időjárási viszonyokat. Először jegyezzük le a túlélők nevét. ha ragaszkodunk hozzá. még ha egyedül is vagyunk! Ez lefoglalja a gondolatainkat és segít a tájékozódásban.kivéve. Ha kidobjuk a csónakból. ne próbáljunk meg semerre se menni. Minden kötéllel biztosan rögzített tárgyat alkalmazhatunk rögtönzött horgonyként.

csavarjunk ki a nedvesből minél több vizet. valamint a hínárt. nyújtást vagy karkörzést! Arra azonban ügyeljünk. fújjuk fel újra a csónakot! Jelöljünk ki őröket a csoportból! Mindig. mintha bárkinek is hosszabb ideig kellene szolgálatban lennie. a szelepeket meglazítva engedjünk ki egy kis levegőt a mentőcsónakból. és vegyük vissza! Testhőmérsékletünk fenntartásához tekerjük be minden testrészünket valamilyen rendelkezésre álló anyaggal. mert a hőtől megnő a térfogata és feszíti a gumi felületét! Estére. hogy megvédjük magunkat a permet-től és a hullámoktól! A megfelelő menedék. de észrevehetjük a rá és az irányára utaló. a halrajokat. hogy ne merüljenek ki és folyamatosan tudjanak koncentrálni! Mindenki számára jobb.és ízületmerevség megakadályozása és a keringés élénkítése érdekében végezzünk egyszerű gyakorlatokat. a meleg ruházat és a gyakorlatok jelentősen csökkentik a fagyás veszélyét. hűvösen tarthatjuk a testünket. SVleSeg éghajlaton Vegyünk le minden felesleges ruhát. hogy nincs szárazföld látótávolságban. bújjunk össze. amikor lehűl a levegő. állítsunk fel szélfogót és vízpermetvédőt! Feszítsünk ki keresztbe bármilyen anyagot.Szárítsuk meg az összes vizes ruhát! Ha nem tudunk száraz ruhát felvenni. Arra viszont ügyeljünk. hogy ha a bőr hosszú ideig tengervízzel érintkezik. a napszúrás és leégés megelőzése érdekében mindig legyen lefedve legalább a fejünk és a nyakunk! Szemünket a napfénytől szemellenzőt rögtönözve védjük! Ha napközben benedvesítjük a ruháinkat tengervízzel. VAN SZÁRAZFÖLD A KÖZELBEN? Elképzelhető. Ha a miénken pont nincs ilyen. az éjszaka a trópusokon hirtelen köszönt be! Azt se hagyjuk figyelmen kívül. repülőgépeket. Az őrszem feladata figyelni hajókat. Ne feledjük. de a testünk ne legyen fedetlen! Ha közvetlen napfénynek vagy erős napsütésnek vagyunk kitéve. pl. a madarakat és a roncsot Nekik kell figyelni a tutaj szivárgásának vagy megkarco-lódásának jeleit is. alább felsorolt jeleket: . vitorlavászonnal vagy ejtőernyővel! Ha többen vagyunk. ha egy nap több őr váltja egymást. a szárazföldre utaló jeleket. és melegítsük egymást! Az izom. hogy túl gyors vagy hirtelen mozdulatokkal ne billentsük ki a tutajt vagy a csónakot az egyensúlyából! A modern mentőcsónakok többségén található beépített menedék. kisebesedhet! Ha nagyon meleg van. még a sötétben is legyen valaki a figyelőhelyen! Az őrök csak rövid ideig legyenek szolgálatban. pl. hogy estére teljesen szárazak legyünk. mert az éjszakák nagyon hidegek lehetnek.

HALADÁS Ha sikeresen elküldtük az 5. szinte biztosak lehetünk benne. viszont az áramlás és a hullámok csökkennek. ha 72 óráig nagyjából ugyanazon a helyen maradunk. vagy tudjuk. Az uralkodó szélirány alakítja ki a tengerár irányát. A madarak repülése általában délelőtt a szárazföldtől távolodó. ne vesztegessük az időt: induljunk el. próbáljuk meg kitalálni a legközelebbi hajózási útvonaí helyzetét és annak irányába induljunk el! -~- .főképp. ha a vizet szárazföld szegélyezi. mert a napfény visszaverődik a korallzátony feletti sekély vízről. A trópusi vizeken a felhő alsó oldalának zöldes színárnyalata (lagúnaragyogás néven is ismerik) azért jön létre. A tenger színe: A sáros. Madarak: A magányos madár nem jelzi megbízhatóan a szárazföldet. Ha viszont egyik említett körülmény sem áll fenn. ráadásul szélirányban helyezkedik el! Ha nincs a közelben szárazföld. 0. hogy szárazföld van a közelben (bár talán keresztirányban viszi őket a víz az óceánon). hogy a közelben szárazföld található.Felhők: Az egyébként tiszta égen látható gomolyfelhő valószínűleg szárazföld felett alakult ki. jelzést. Ha a szél állandó. Uszadékfa: Az uszadékfa. Az árapály kisebb. A tenger mozgása: A tengerár útja szintén jelezheti a szárazföldet Az irányában bekövetkező változást okozhatja akár a sziget körül kialakuló árapály is. a kókuszdió és egyéb úszó növényzet sokszor azt jelzi. délután pedig afelé közeledő irányba mutat A madarak folyamatosan hallható hangja legtöbbször azt jelzi. de csak néhány tengeri madár alszik a vízen vagy repül el több mint 160 kilométerre a szárazföldtől. a legjobb. S. hordalékkal teli víz valószínűleg egy nagy folyó torkolatából érkezik. ha a szárazföld közel. hogy egy rendszeresen használt hajózási útvonal közelében vagyunk. hogy kihasználjuk még jó erőnlétünket és meglévő energiánkat . a zord időjárás is elterelheti a madarakat az útvonalukról. hogy a szárazföld a szél felőli irányban van.

DÖNTŐ TÉNYEZŐK Vegyük figyelembe az alábbi tényezőket annak eldöntésekor, hogy . maradjunk vagy útra keljünk: Mennyi információt továbbítottunk magunkról a baleset előtt? Ismerik az elhelyezkedésünket a mentőalakulatok? Mi ismerjük a saját helyzetünket? Kedvez az időjárás a keresésnek?

- Mekkora a valószínűsége, hogy másik hajó vagy repülő halad el jelenlegi tartózkodási helyünkön? Hány napra elegendő élelmiszer- és víztartalékkal rendelkezünk?

.........................■HT-y-.j.J Járművünk a szél és az áramlatok segítségével fog haladni. Nyílt óceánon az áramlás sebessége néha meghaladja a napi 9-13 kilométert. Húzzuk fel a horgonyt! Ha lehet, használjuk ki a szelet! Ha a járművünknek nincs tőkesúlya, csak teljes sebességgel hajózhatunk a szélben, legfeljebb 10 fokkal eltérve az irányától. Kormánylapátként az evezőt használjuk! Ha a szélirány nem felel meg az általunk választott iránynak, dobjuk ki a horgonyt, hogy inkább egy helyben maradjunk! Hogyan vegyük hasznát a szélnek? Fújjuk fel teljesen a gumicsónakot, és üljünk a végére! Ha nincs vitorlánk, rögtönözzünk egyet! Az alsó széleit ne rögzítsük semmihez, csak tartsuk az aljához rögzített kötelet vagy a vitorla lenti részét, hogy hirtelen széllökés esetén egyszerűen el tudjuk engedni, megakadályozva a tutaj felborulását. Vad vizeken Dobjuk ki az orrból a viharhorgonyt! így az orr mindig a szél felé fog nézni és a hajó nem tud felborulni. A tutaj alján helyezkedjünk el! Ne üljünk az oldalára és ne álljunk fel! Ne tegyünk hirtelen mozdulatokat! Ha több tutaj vagy mentőcsónak is van, kössük össze őket! JELADÁS VÍZEN Vízen a figyelemfelhívás eszköze lehet a jelzőrakétán és a színezőanyagon kívül bármi mozgatása is: ha nincs semmilyen jelzőberendezésünk, lengessünk ruhát vagy vitorlavásznat zavarjuk fel a nyugodt vizet! Éjszaka vagy ködben a túlélőcsoport többi tagjával kapcsolatot tarthatunk egy hasznos eszköz, a síp segítségével.

Ha a csónak felszerelésének a rádió adó-vevő is része, az oldalán biztosan megtaláljuk a működtetéséről szóló útmutatást. A hullámhosszok általában már előre be vannak állítva 121,5 és 243 megahertzre, a hatótávolság pedig kb. 32 kilométer. Gyakran adjunk jeleket, de az elemmel/akkumulátorral működő adó-vevő készülékeket mértékletesen használjuk! Az áram érték (lásd Jeladás a Megmenekülés fejezetben) 1. A színezőanyagot kibocsátó vízi nyomjelzőknek csak nappal vesszük hasznát. Kb. 3 órán át láthatóak jól a festéknyomok - kivéve a nagyon hullámos vizen. A pirotechnikai jelzőberendezéseket tartsuk szárazon és biztonságos helyen! Olvassuk el alaposan az útmutatást, és számítsunk tűzveszélyre! Az éjjel-nappali jelzőfények különösen hasznosak - egyik végük a nappali jelzéshez füstöt bocsát ki. Amikor meggyújtjuk a jelzőfényt vagy a rakétát, legyünk tudatában, hogy veszélyes tűzijátékot tartunk kezünkben: semmiképpen ne irányítsuk lefelé vagy magunk, illetve mások felé. A jelzőfényt csak akkor alkalmazzuk, ha biztosak vagyunk benne, hogy látják, vagyis pl. ha a repülőgép felénk tart, nem pedig amikor már elhagyott minket C/óso* Jeladás a Megmenekülés fejezetben). A legtöbb mentés azután kezdődik, hogy a túlélők fényjeleket küldve felhívták magukra a figyelmet Az ilyen jeladáshoz felhasználhatunk minden fényes, fényvisszaverő felületet. EGÉSZSÉG Az elemekkel szembeni kiszolgáltatottság és a kiszáradás az óceáni túlélő két legnagyobb gondja. A tengeribetegség csak fokozza a kiszáradást. A vízi túlélés során nem szokatlan a székrekedés, a vizelési nehézség, vagy éppen a sűrű vizelet Ne kíséreljük meg kezelni ezeket, mert további folyadékvesztést idézhetünk elő. Ha hányingerünk van, próbáljunk meg nem hányni, és soha ne hány-tassuk magunkat! A sós vízzel folyamatosan érintkezve kiütések jelenhetnek meg a bőrünkön. Ne szúrjuk vagy nyomjuk ki a bőrön keletkező keléseket és hólyagokat! Legyünk elővigyázatosak, és ne hűtsük magunkat túl gyakran tengervízzel! Ha megjelenik a sebesedés, ne érintkezzen tovább a bőrünk sós vízzel! Szemünket védőmaszkkai védjük a tengerről visszaverődő ragyogás ellen, ha pedig az erős fény szemfájdaimat okoz, nedvesítsünk meg egy ruhát tengervízzel és kössük a szemünk köré, közben pedig pihentessük! Ezt a megoldást ne alkalmazzuk túl sokáig, mert kisebesedhet a bőrünk. A láb kapcsolata a vízzel szintén gondot okozhat [lásd Egészség), ha túl sokáig tartózkodunk pl. vízzel teli csónakban vagy mentőcsónakban. A lábainkat testmozgással védhetjük meg ettől, továbbá a fagyástól és az többi hasonló problémától! Pihenéskor takarjuk be alaposan a lábunkat,

ha pedig őrségben vagyunk, óvatosan tornáztassuk meg a végtagjainkat! VÍZ Bár minimum egy liter víz kell naponta ahhoz, hogy megőrizzük az erőnlétünket, az életben maradáshoz 0f 5-2,2 dl is elegendő. Az ivóvíz beosztását akkor is azonnal végezzük el, ha megfelelő meny-nyiségű vízkészletünk van! A beosztásnál a minimális szükségletet vegyük figyelembe egészen addig, amíg fel nem tudjuk tölteni a készleteinket! A megmenekülésig semmiképpen se lazítsunk az adagoláson, mert nem tudhatjuk, mennyi ideig kell elégnek lennie a tartaléknak. Csökkentsük a vízigénytI Tegyünk meg minden szükséges óvintézkedést a vízveszteség megakadályozására (lásd\í\z oz Alapvető követelmények fejezetben)'. Csökkentsünk a lehető legkevesebbre az izzaaást! Fordítsuk a hasznunkra a szellőt, és tengervízzel hűtsük a testünket! Ha nagyon meleg van, viszont nincs árnyék, és a tenger biztonságos, merüljünk a vízbe a csónak oldalánál, de előtte mindenképpen ellenőrizzük a mentőkötelünket! Mindig legyünk kikötve! Óvakodjunk a veszélyes halaktól, és győződjünk meg róla, hogy vissza tudunk-e mászni a fedélzetre! Ha tengeribetegség veszélye fenyeget, máraz émelygés kezdetekor vegyük be a csillapítására szolgáló tablettát (ha van), mert a hányással értékes folyadékot veszítünk! Ha kevés vizünk van, ne együnk, különösen ne fehérjében gazdag élelmet (pl. halat vagy algát), mert azok megemésztéséhez szervezetünknek sok folyadékra van szüksége. A szénhidrátok (cukor és keményítő) megemésztése kevesebb vizet igényel. A VÍZADAGOLÁSA I 1. NAP: Semennyi. A testünk tartályként működik, vannak tartalékai. 2-4. NAP: 4 dl (ha van). 5. NAP ÉS AZT KÖVETŐEN: Napi 0,5-2,25 di az időjárás és a rendelkezésre álló vízmennyiség függvényében. Iváskor a folyadék lenyelése előtt nedvesítsük be a szánkat, nyelvünket és torkunkat! Édesvízgyűjtés

Az esővíz összegyűjtésére éjjel és nappal egyaránt használjunk fel minden lehetséges edényt! A zápor közeledését könnyű észrevenni, így van időnk felállítani vászon és műanyag felfogóeszközöket (ezeken sokkal több víz gyűlik össze, mint az edényekben). Éjjelre bontsuk szét rögzített szélekkel a vásznakat, hogy felfogjuk a harmatot! Ha esik az eső, igyuk meg, ami összegyűlt! Lassan igyunk, mert ha kevés vízen és kis adagokon éltünk, hányni fogunk a gyorsan ledöntött folyadéktól! Minden edényünket töltsünk meg a lehető legjobban! Először a csónakban összegyűlt tócsákat igyuk fel! A nagy tengereken legyünk óvatosak, mert elképzelhető, hogy a víz sóval szennyezett. A víz kiváló nehezékként szolgál a felfújható csónakban - a pereméig telten is lebegni fog. Tengeri jég A jégből ivóvíz nyerhető, a friss tengeri jég azonban sós. Kizárólag régi tengeri jeget használjunk, amelyet kékesszürke színéről és legömbölyödött széleiről ismerhetünk fel! Az ilyen jeget felolvaszthatjuk vagy elszopogathatjuk, mert a jég egy év vagy hosszabb idő elteltével elveszíti sótartalmát. Nyáron a régi tengeri jégen kialakuló pocsolyák ihatóak (ha nem a hullám kicsapódásával keletkeztek). Ivás előtt óvatosan kóstoljuk meg őket, mert bármennyi só elfogyasztása tovább növeli a szomjúságot. Víz nyerése falakból! Igyuk ki a nagy halak gerince mentén és a szemükben található vizet! Óvatosan vágjuk félbe a halat, így kinyerhetjük a gerince mentén lévő folyadékot, a szemét pedig egyszerűen szívjuk ki! Ha azért keil ehhez folyamodnunk, mert már annyira híján vagyunk a víznek, ügyeljünk rá, hogy ne igyuk meg a hal többi testnedvét: nagy mennyiségű fehérjét és zsírt tartalmaznak, amelyek emésztése több tartalékot emészt fel, mint amennyit ad. A tengervíz ihatóvá tétele A mentőtutaj felszerelése minden bizonnyal tartalmaz nap segítségéve! működő lepárló és vegyi sótalanító felszerelést, amelyekhez használati útmutató is tartozik. A nap segítségével működő lepárlót azonnal helyezzük ki, a sótalanító tablettákat viszont csak akkor használjuk, ha az időjárás nem kedvez a lepárlásnak, és a harmat vagy az eső gyűjtése sem hoz eredményt! NE FELEDJÜK: NE igyunk tengervizet! NE igyunk vizeletet! NE igyunk alkoholt!

NE dohányozzunk! NE együnk, ha nincs vizünk! A korlátozott ivás és evés időszakát legkönnyebben alvással és pihenéssel vészelhetjük át. Arra azonban ügyeljünk, hogy napközben pihenve megfelelő árnyékban legyünk! Ha vad a tenger, kössük magunkat a tutajhoz, zárjunk be minden fedelet, és a lehető legjobb körülmények között igyekezzünk átvészelni a vihart A megoldás a NYUGALOM - legalább próbáljuk meg megőrizni! V——■ / ÉLELEM Raktározzunk élelmiszer-vésztartalékot arra az időre, amikor valóban nagy szükségünk lesz rá még akkor is, ha ennek az az ára, hogy csak kis falatokat fogyaszthatunk! Igyekezzünk a természet nyújtotta élelmet enni! Legfőbb élelemforrásunk a hal lesz. Létezik ugyan néhány mérgező és veszélyes