JOHN „LOFTY” WISEMAN

Hogyan maradjunk életben a vadonban bármilyen éghajlaton, szárazföldön és vízen FIGYELMEZTETÉS A kiadványban részletezett túlélési technikák olyan szorongató helyzetben használatosak, amelyben az egyének biztonsága veszélyben van. Ennek megfelelően a könyv kiadói nem vállalják a felelősséget olyan vádért vagy eljárásért, amely a leírt technikák helytelen használata vagy az ebből adódó veszteség, sérülés, kár miatt indult bármely személy, illetve szervezet ellen. A túlélési technikák gyakorlása és tökéletesítése során figyelembe kell venni mindenekelőtt a földtulajdonosok jogait, továbbá minden olyan jogszabályt, amelyek bizonyos állat- és növényfajok védelmére, valamint a lőfegyverek és más fegyverek használatának szabályozására vonatkoznak.

BEVEZETÉS Abban a kiváltságban részesültem, hogy 26 éves hivatásos katonai pá-/ilyafutósom alatt a Különleges tégi Szolgálatnál, a Special Air Servicénél (SAS) szolgálhattam. Ez a brit hadsereg elitalakulata, amelynek feladata, hogy a világ bármely részén - gyakran elszigetelten, a hagyományos haderőktől távol - bonyolult hadműveletek hajtson végre. A katonák kis csoportokban, sokszor ellenséges területen dolgoznak, ahol saját maguk orvosának, fogorvosának, navigátorának és szakácsának kell lenniük . Gyakran alakul úgy a helyzet, hogy nem részesülhetnek utánpótlásban, így maguknak kell gondoskodniuk az ellátásról, méghozzá o természeti környezetben. Meg kell oldaniuk minden problémát, tudniuk kell kezelni a felmerülő helyzeteket-akár az emberek, okára természet erői okozzák a nehézséget Biztonságos körülményeket kell teremteniük és olyan képességekre kell szert tenniük, amelyek segítségével bárhol életben tudnak maradni. Miután szolgáltam már a világ minden részén, én lettem a SAS túlélési kiképzője, és az én feladatom lett annak biztosítása, hogy az egység minden egyes tagja alkalmazni tudja ezeket az ismereteket Erre a - kiképzés során és élesben egyaránt - kipróbált tudásanyagra épül ez a könyv. A túlélési kiképzés iránti igény még soha nem volt ilyen jelentős. Egyre egzotikusabb nyaralásokon, egyre nagyobb kihívást jelentő expedíciókon és egyre kockázatosabb külföldi vállalkozásokban veszünk részt, ráadásul az elmúlt 12 év is különösen bizonytalan volt 1989-ben leomlottá berlini fal, amelyet az öbölháború, majd a Boszniábanf Koszovóban, Sierra Leonéban és Afganisztánban kialakult krízisek követtek. Mindezen túltettek azonban a 2001. szeptember 11-i események, ami mindenkire hatással volt - életünk soha nem lesz már olyan, mint előtte. Alapvető fontosságú, hogy felkészüljünk minden eshetőségre. A túlélési kiképzés a legjobb biztosítás, amit csak köthetünk. A világot azzal tehetjük biztonságosabbá, ha alkalmazzuk az életben maradás alapvető technikáit, és tudjuk, mi a teendő vészhelyzetben. A világ bármely részén megtörténhet, hogy magunkra maradunk: a sarkvidéktől kezdve a sivatagig, a trópusi esőerdőktől a nyílt óceánig. A katonák és a civilek túléléssel kapcsolatos problémái alapvetően nem különböznek. Az eltérés legfeljebb annyi, hogy a katonáknak esetleg rejtőzködniük kell, míg a civilek (megmenekülésük érdekében) fel akarják hívni magukra a figyelmet. Minden környezet speciális túlélési technikát igényel. A hegyek, a dzsungel, a nyílt síkság és a mocsár mind-mind veszélyesnek tűnik a túlélő számára, ugyanakkor mindegyik rejt magában valamilyen lehetőséget, és kínálhat ételt, tüzelőanyagot, vizet és menedéket - de csak ha tudjuk, hogyan hasznosítsuk a rendelkezésre álló forrásokat Az éghajlat hatása sem elhanyagolható. Tudnunk kell, hogyan birkózzunk meg a szélsőséges hideggel, és hogyan maradjunk életben a perzselő hőségben - ezek különféleképpen teszik próbára a túlélőt Az életben maradás azon múlik , hogyan alkalmazzuk az alapelveket, és hogyan ültetjük át

azokat a gyakorlatba -adott környezetben. A túlélés alapfeltételei piramis alakban ábrázolhatók: a tanulási folyamatot alkotó elemek egymásra épülnek.

Annak ellenére, hogy eleinte nagy fizikai erőfeszítést követelhet a veszélyhelyzetből való menekülés, a túlélés elsősorban agymunka. Miután a váratlan esemény okozta izgalom megszűnt, és az adrenalinszint lecsökkent, komoly szellemi elhatározás kell a folytatáshoz. Ilyenkor a leggyakrabban „élni akarásának nevezett elemi ösztönünk hajt minket. Ez jelenti a biztos alapot, amelyre az egész kiképzés épül, ezt próbáljuk folyamatosan táplálni és erősíteni. A test felkészültsége, fittsége szabad szemmel is jól látható, a lelki felkészültség szintjét viszont nagyon nehéz megállapítani. Minél civilizáltabbak vagyunk, annál gyengébb bennünk az élni akarás elemi ösztöne, ezért fontos, hogy tökéletesítsük képességeinket és felkészüljünk minden eshetőségre. Élni akarás Az élni akarás azt jelenti, hogy - a helyzettől függetlenül - sosem adjuk fel. Igazán megnyugtató a tudat, hogy nincs a világon olyasmi, amivel ne tudnánk megbirkózni, és nincs a világon olyan hely, ahol ne maradhatnánk életben. Ha követjük az alapelveket, felkészítjük önmagunkat és használjuk az élni akarásunkat, boldogulni fogunk. Egyeseknek erősebb, másoknak gyengébb az akarata, de mindannyiunké fejleszthető. Vannak olyanok, akik a megpróbáltatások során a valláshoz fordulnak vagy a szeretteikre gondolnak. A kudarc miatt érzett félelem és a rettegés, hogy a bajtársainknak csalódást okozunk, mind-mind erősítik az élni akarást. A megmenekülésekről szóló igaz történetek olvasása szintén segíthet.

Hiába rendelkezünk a világ minden tudásával és felszerelésével, az élni akarás nélkül könnyen kudarcot vallhatunk. Tudás Az ösztöneink odto alapon nyugszik a tudás. Minél többet tudunk , ónnál könnyebben maradunk életben. A tudás elűzi o félelmet Ez a könyv remélhetőleg ellátja az olvasót a szükséges információkkal, de itt még nem állhatunk meg. Addig kell gyakorolni a megszerzett ismereteket, amig teljesen el nem sajátítjuk azokat! Nézzük meg a környezetünkben lévőket, és figyeljük meg, hogyan maradnak életbenI Beszélgessünk olyan emberekkel, akik már túléltek valamit, tanuljunk a tapasztalataikbólI Felszerelés Piramisunk csúcsán helyezkedik el a felszerelés. Törekedjünk rá, hogy minél kisebb legyen, és fontos, hogy a használatáról, illetve az általa nyújtott lehetőségekről megfelelő ismereink legyenek! Van néhány alapvetően fontos tárgy, amely nélkül sosem indulhatunk útnak. Ilyen a túlélőcsomag, a kés, az iránytű, és a rádió adó-vevő készülék (vagy telefon). Az olvasónak magának kell döntenie a könyvben leirt módszerek alkalmazásáról. Pl. a növényi ételek fogyaszthatósági vizsgálata az egyetlen mód arra, hogy megbizonyosodjunk róla: az adott gyümölcs vagy levél ehető-e. Ha elővigyázatosan alkalmazzuk a módszert, kicsi a valószínűsége, hogy bármi bajunk esik. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a helyzet ne rejtene veszélyt magában! Az emberek eltérően reagálnak a mérgekre - von, akire a legkisebb mennyiségű mérgező anyag is nagyon veszélyes lehet. A könyvben leirt csapdák némelyikének alkalmazása is kockázatos lehet Sose hagyjuk csapdáinkat felügyelet nélkül, ha másoknak sérülést okozhatnak, vagy gondatlanul kezelve őket magunk is megsérülhetünk! Az itt leirt módszerek elsajátítása közben az olvasónak figyelemmel kell lennie a környezet védelmére, és kerülnie kell az állatkínzást. Tekintetbe kell vennie azokat a jogszabályokat, amelyeket egyes módszerek alkalmazásával megszeg. Gondoljunk arra, hogy ez egy túlélési kézikönyv, és azokra a helyzetekre vonatkozik, amelyekben az önfenntartás a legfontosabb. Ilyen körülmények közt felmerülhet olyan kockázat, amelyet a hétköznapi életben butaság lenne vállalni. A kockázatok mérlegelése szintén a túlélési stratégia része. A végső döntést mindig magunknak kell meghoznunk, és senki mást nem okolhatunk, ha mégis a rossz utat választottuk. Ez a könyv ugyan nem hivatalos kiadvány, ám azzal, hogy leirom a magam és kollégáim által szerzett túlélési ismereteket, az a célom, hogy segítsek helyes döntéseket hozni. Ezek a módszerek és ismeretek korábban már hozzájárultak a mi túlélésünkhöz - segíteni fognak abban is, hogy az olvasó szintén túlélővé váljék. ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK Kezdjük azzal, hogy felkészítjük magunkat a túlélőszerepre. Ez felkészülést jelent minden

értelemben. A fejezet célja annak biztosítása, hogy minden expedícióhoz a megfelelő felszerelés álljon rendelkezésünkre. Segít megbarátkoznunk annak gondolatával, hogy magunkkal hordjunk egy alapvető elemekből álló, gondosan összeállított, zseb méretű túlélési eszköztárat, amelynek minden esetben velünk kell lennie. A legfontosabb túlélési eszközünk a kés. Körültekintéssel válasszuk ki és használjuk! Ügyeljünk rá, hogy mindig tökéletes állapotban legyen! Ugyanilyen fontos a személyes felkészültség, vagyis hogy testileg és lelkileg egyaránt készen álljunk a túlélési körülmények megpróbáltatásainak és veszélyeinek elviselésére. Teljesen tisztában kell lennünk a túlélés szükségleteivel, különösen a víz és só iránti igénnyel, illetve azok megszerzésének módjaival. A TÚLÉLÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI Az emberi faj a Föld szinte minden szegletében megtelepedett. Még olyan területeken is megtalálhatjuk az erőforrások hasznosításának módjait, ahol a körülmények túl zordak a hétköznapi otthon megteremtéséhez. Vadászattal vagy a föld javainak kiaknázásával boldogulunk, és gyakran mindössze saját kedvtelésünkre mérjük össze erőnket a természettel. A természet tehát szinte mindenhol megteremti az életben maradás feltételeit. Van, ahol bőségesen áll rendelkezésre élelem, míg máshol szegényesek a készletek, és józan észre, tudásra, leleményességre van szükség a források kihasználásához. Még ennél is fontosabb azonban az élni akarás. Nők és férfiak tömege bizonyította már be, hogy a legkedvezőtlenebb körülmények mellett is életben lehet maradni, ám ehhez szilárd elhatározásra van szükség. Enélkül a könyvben leírt ismeretek és tudás mind-mind használhatatlannak bizonyulhat egy igazán kemény helyzetben. A túlélés az életben maradás művészete. Ilyen helyzetben minden rendelkezésre álló eszköz ajándéknak minősül. Ismernünk kell a természet adta lehetőségek hasznosításának módját, és képesnek kell lennünk ezek teljes kiaknázására; tudnunk kell magunkra vonni a figyelmet, hogy a mentőcsapatok ránk találhassanak; tudnunk kell visszatalálni a civilizációba ismeretlen területen keresztül, ha nagyon úgy fest, hogy nem mentenek meg minket; tudnunk kell tájékozódni térkép és iránytű nélkül. Tudnunk kell azt is, hogyan maradhatunk egészségesek, és hogyan gyógyíthatjuk meg magunkat vagy másokat betegség, sérülés esetén. Képesnek kell lennünk lelki tartásunk megőrzésére és sorstársaink moráljának fenntartására. A felszerelés hiánya korántsem jelenti azt, hogy nem rendelkezünk semmivel, hiszen a tudás és tapasztalat mindig velünk van. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy ez a tudás és tapasztalat az évek során ne rozsdásodjon meg, és ismereteinket folyamatosan bővítsük. Hazai pályán mindannyian képesek vagyunk a túlélésre (még ha nem is ebből a szempontból tekintünk mindennapi életünkre), de az igazi túlélőnek akkor is tudnia kell életben maradni, ha nem a megszokott környezetében van, illetve ha környezetét az ember vagy a természet drasztikusan megváltoztatja. Bárki (legyen fiatal vagy öreg, éljen bármilyen társadalmi

körülmények között) találhatja magát túlélésre kényszerített helyzetben. Mivel egyre többen repülnek, vitorláznak, szelik át a tengert kis hajókkal (vagy éppen nagyobbakkal), túráznak, hegyet másznak, és töltik a nyaralásukat egyre egzotikusabb helyeken, folyamatosan egyre változatosabb lesz, és egyre inkább szélesedik a veszélyes helyzetek köre. A túlélési képességek azonban nem korlátozódnak olyan szélsőségekre, mint amilyen egy hegycsúcson bekövetkező repülőgép-katasztrófa, a trópusi hajótörés vagy a kocsi lerobbanása egy sivatag kellős közepén. Minden egyes alkalommal, amikor bekötjük a biztonsági övét az autóban, növeljük saját túlélési esélyeinket. Körülnézünk, mielőtt átkelünk az úton, vagy ellenőrizzük a kandalló tüzét, mielőtt lefekszünk aludni: ezek mindmind ösztönösen végrehajtott túlélési technikák. E szokásokat kell készséggé fejlesztenünk! A túlélés legfőbb elemei: táplálék, tűz, menedék, víz, tájékozódás, gyógyszer. Ezek fontossági sorrendbe rendezésére a MENT rövidítést használjunk. Bárhol tartózkodjunk is a világon, ez soha nem változik, legyünk akár a sarkvidéken, a sivatagban, a dzsungelben, a tengeren vagy a tengerparton. ÉVI - mint menedék Bizonyosodjunk meg róla, hogy védve vagyunk a további veszélyektől, pl. fenyegető lavinától, erdőtűztől vagy üzemanyag-robbanástól! Maradjunk a baleset helyszínén, amíg az biztonságos, majd gondoskodjunk a természet elemeivel szembeni védekezésről! Ez annyit jelent, hogy menedéket készítünk magunknak, és tüzet gyújtunk. A helyszínen maradásnak számos oka van: 1. 2. 3. 4. 5. A roncsot használhatjuk menedékül, jeladásra, stb. A roncs nagy, könnyen észrevehető jel a földön. Valószínűleg vannak nem mozdítható sérültek. Energiát tartalékolunk, ha egy helyben maradunk. Mivel tudnak rólunk és nem tértünk le az útvonalról, a mentés így lehet a iehető leggyorsabb.

E - min! elhelyezkedés A menedék építését követő lépés a segélykérő jelzések elhelyezése. Hívjuk fel mások figyelmét a helyzetünkre! Tegyük a lehető leggyorsabban, így segíthetjük a mentőcsapatok munkáját! N - mint nélkülözhetetlen táplálék beszerzése A mentésre várva keressünk vizet és élelmet, hogy takarékoskodjunk a vésztartalékkal! T - miaut tájékozódás A megfelelő tájékozódás a helyes úton maradni, és akár meg is akadályozhatja az igazán szorult

helyzetek kialakulását. Ha azt vesszük észre, hogy eltévedtünk, ne menjünk tovább! Orvoslás Saját orvosunkká kell válnunk, állandóan figyelnünk kell magunkat! A hólyagokat már kialakulásukkor kezeljük, ne hagyjuk, hogy elfertőződjenek! Figyeljünk társainkra is, és amint szokatlan probléma merül fel, azonnal oldjuk meg! Ha a társaink sántítanak, lemaradnak vagy furcsán viselkednek, álljunk meg, és rögtön kezeljük őket! FELKÉSZÜLÉS! A cserkészek jelmondata a legjobb: „Légy felkészült!" Mindenkinek, aki útnak indul vagy expedíciót tervez, ehhez kell tartania magát, mégpedig úgy, hogy a lehető legtöbb információt gyűjti össze az esetlegesen előforduló helyzetekről, és az azok által megkövetelt ismeretekről és eszközökről. Magától értetődőnek kell lennie, hogy felkészültek vagyunk, megfelelő felszerelést állítunk össze, és a lehető legnagyobb gondossággal tervezünk! A kudarc vagy siker akár a felszerelésen is múlhat Túrázás során gyakran előfordul, hogy első alkalommal az ember túl sok dolgot visz magával, és a saját kárán tapasztalja meg, mi az, amire tényleg szüksége van, és mi az, amit nélkülözni tud. Nem valami felemelő érzés hatalmas, felesleges tárgyakkal teli csomaggal szenvedni, miközben arra vágyunk, bárcsak lenne nálunk elemlámpa vagy konzervnyitó. Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt. FELSZERELÉSLISTA Mielőtt útra kelnénk, vagy expedícióra indulnánk, készítsünk listát, és tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: - Mennyi ideig leszek távol? Mennyi élelmiszerre lesz szükségem ebben az időszakban? Vigyek magammal vizet? - Van az éghajlatnak megfelelő ruhám és elég lesz annyi? Elegendő egy pár csizma, vagy a felszíni viszonyok és a sok gyaloglás miatt vigyek tartalékot? Milyen különleges felszerelésre lesz szükségem a terepen? Milyen egészségügyi felszerelésre lesz szükség?

Győződjünk meg róla, hogy elég jó erőnlétben vagyunk-e a tervezett feladathoz! Minél jobb a kondíciónk, annál könnyebb és élvezetesebb lesz az út. Ha pl. túrázni készülünk, végezzünk eiőtte rendszeresen testgyakorlatokat, és tapossuk ki a túrabakancsunkat! Munkába menet és hazafelé vigyünk magunkkal homokkal teli táskát, hogy formába hozzuk az izmainkat! A szellemi fittség már más kérdés. Biztosak vagyunk benne, hogy készen állunk a feladatra, elég felkészültek vagyunk, és rendelkezünk a feladat végrehajtásához szükséges felszereléssel? Űzzünk el magunkból minden gyötrő kételyt, mielőtt útnak indulnánk!

Mindig készítsünk vésztervet arra az esetre, ha valami nem úgy alakul, ahogy terveztük! A dolgok a legritkább esetben mennek tervszerűen. Mit fogunk tenni, ha valami megakadályoz minket a célunk elérésében? Mit fogunk tenni, ha lerobban a járművünk, vagy ha az időjárási és talajviszonyok sokkal rosszabbnak bizonyulnak, mint amivel számoltunk? Ha csoportosan indulunk útnak, de különválunk, hogyan találunk újra egymásra? Mi történik, ha valaki megbetegszik? Egészségügyi vizsgálatok Végeztessünk teljes körű egészségügyi vizsgálatot, és bizonyosodjunk meg róla, hogy minden oltást megkaptunk, amely az utazással érintett területeken szükséges] Létezik oltás a sárgaláz, a kolera, a tífusz, a hepatitisz, a himlő, a gyermekbénulás, a diftéria és a tuberkulózis ellen, a tetanuszinjekció pedig egyenesen kötelező. Hagyjunk elegendő időt az injekciókra - a tífusz elleni teljes védelem három injekciót és fél évet igényel! Ha ma-láriás területen akarunk áthaladni, vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű malária elleni tablettát! Ennek szedését kezdjük meg már két héttel az utazás előtt, hogy a szervezet ellenálló képessége még a kritikus területre érkezés előtt kialakuljon, és folytassuk a tablettakúrát a hazatérést követő egy hónap során! Menjünk el fogorvoshoz és vizsgáltassuk meg a fogainkat! Az egyébként egészségesnek tűnő fog hideg éghajlaton komoly fájdalmat okozhat. Legalább az induláskor legyenek jók a fogaink! Állítsunk össze olyan egészségügyi felszerelést, amely minden lehetséges igényünket kielégíti, ha pedig csoportosan utazunk, bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelően el van látva! Ha valamelyik társunk nincs megfelelő erőnlétben, nem kellene-e esetleg kihagynunk a csapatból? Nehéz döntés ez barátok között, de a felvállalalása hosszú távon jót tehet a csoportnak. Gondolkodjunk el azon is, hogy a csoport minden egyes tagja meg tud-e birkózni a felmerülő nehézségekkel, vállalják-e a kockázatot és a kihívásokat, elég kitartóak-e! Stressz hatása alatt az emberek gyakran ismeretlen oldalukról mutatkoznak meg, ezért a csoportos expedíciót tervezve, az úti társak kiválasztásakor a szűrés bizonyos formája elengedhetetlen. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS Sosem tudhatunk eleget a helyről, ahova menni készülünk. Beszélgessünk olyanokkal, akik már ismerik, olvassunk róla könyveket, tanulmányozzuk az atlaszokat, és győződjünk meg róla, hogy megbízható és naprakész térképet viszünk magunkkal! Derítsünk ki minél többet a helyi emberekről! Mi a valószínűbb? Hogy barátságosak és segítőkészek, vagy éppen bizalmatlanok az idegenekkel szemben? Léteznek helyi szokások és tabuk? Minél szélesebb körű tudással rendelkezünk az emberek életmódjával kapcsolatosan (különösen a nem nyugati típusú társadalmakat illetően, ahol az élet sokkal szorosabban kötődik a természethez), annál több szükséghelyzetben felhasználható túlélési ismeretünk lesz. A helyi menedéképítési és tűzgyújtási módszerek, a vadon termő táplálék, a gyógynövények és a vízforrások felfedezése mind-mind a környezet alapos ismeretét feltételezik.

Tanulmányozzuk behatóan a térképeinket, már a megérkezés előtt legyen képünk a vidékről, és gyűjtsünk minél több ismeretet a területről (pl. a folyók folyásirányáról és folyási sebességéről, a vízesésekről, a zugokról, a veszélyes áramlatokról)! Milyen magasak a dombok és a hegyek, mi jellemzi a hegyoldalakat, hó fedi-e a magaslatokat? Milyen irányba futnak a hegygerincek? Milyen növényzettel számolhatunk, milyen fafajok jellemzőek, és főleg merre? Milyen a hőmérséklet, mekkora a nappali és az éjszakai hőmérséklet közötti eltérés? Mikor van napkelte és napnyugta? Milyen a Hold állása? Mekkora a dagály mérete, és mikor következik be? Milyen az uralkodó szélirány és mekkora a szélerősség? Milyen időjárásra számíthatunk? TERVEZÉS Csoportos expedíció esetén gyakran hívjuk össze a tagokat az utazás céljaival kapcsolatos megbeszélésre! Nevezzünk ki egy-egy személyt egy-egy konkrét feladatra: orvos, tolmács, szakács, speciális felszerelésért felelős személy, járműkarbantartó, sofőr, navigátor, és így tovább! Bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki ismeri a felszerelések használatát, és megvannak a szükséges tartalékok - különösen az akkumulátorok, az üzemanyag és az izzók! Osszuk a projektet szakaszokra: indulás, célok elérése és visszatérés. Egyértelműen határozzuk meg az egyes szakaszok célját, és dolgozzunk ki időbeosztást! Készüljünk fel olyan vészhelyzetek kezelésére, mint a jármű lerobbanása, megbetegedés vagy sebesültek elszállítása! A haladási tempó eldöntésekor (főleg ha gyalogosan közlekedünk) ne szabjunk szűk határokat! Jobb, ha alábecsüljük a teljesítményünket, mert így legfeljebb kellemesen csalódunk a terv a túlteljesítésekor. A túlfeszített ütemterv okozta nyomás nemcsak feszültséghez és kimerültséghez, de hibás döntésekhez és indokolatlan kockázatvállaláshoz is vezethet. Ezek a leggyakoribb okai annak, hogy a helyzet egyre rosszabbá válik. Nem vihetjük magunkkal a teljes szükséges vízmennyiséget, utazás közben kell mindig feltöltenünk a készleteket! Az út tervezésében tehát a vízlelöhelyek meghatározó szerepet töltenek be. Ha már megterveztük az útvonalat, és mindenki egyetértett vele, gondoskodjunk róla, hogy mások is megismerjék, így baj bekövetkeztekor joggal várhatjuk a mentőalakulatot. Ha túrázni indulunk, tájékoztassuk a rendőrséget és a helyi hegyimentő központot! Ismertessük meg velük a tervünket, és adjuk meg az indulás és a várható érkezés időpontját! Autós túra esetén jelentsük be útvonalunkat az illetékes autóklubnál! Vitorlázás esetén egyeztessünk a parti őrséggel és a kikötői hatóságokkal! Gondoskodjunk róla, hogy mindig legyen valaki, aki tudja, mikor és mire készülünk, és tájékoztassuk ezeket a személyeket az előre megbeszélt szakaszokról, így ha nem jelentkezünk, egyfajta vészjelzést adunk le számukra. Ebből a szempontból a hajók és a repülőgépek állnak igazán szigorú ellenőrzés alatt: késedelem esetén azonnal megindulhat a keresés és az útvonal átvizsgálása, lehetővé válik a mentés. Szokjunk hozzá, hogy megosztjuk másokkal, hova készülünk, és mikor tervezzük a visszatérést, vagy mikor érünk a következő állomásra! FELSZERELÉS

Ha gyalog vagyunk és az összes szükséges dolgot magunknak kell cipelnünk, szinte lehetetlen felkészülni minden eshetőségre. Gondoskodjunk róla, hogy minden, amit viszünk, megfeleljen a feladatnak, sokoldalúan alkalmazható és erős legyen! Meg kell találnunk az egyensúlyt a dolgok között, amelyek tényleg szükségesek, és azok között, amelyeket szívesen viszünk. Bármilyen kalandra készülünk, figyelembe kell vennünk a veszélyeket és azok elhárításának módjait! Ezt nevezzük a váratlan eseményekre történő felkészülésnek. Az éghajlat, az időjárás és az évszak egyaránt segítségünkre van annak eldöntésében, hogy mit vigyünk magunkkal, de tennünk kell róla, hogy minden útitársunk képes legyen használni és karbantartani az általunk összeállított speciális felszerelést! Az információgyűjtés során szerzett ismeretek segítségével kiválaszthatjuk felszerelésünk darabjait, hozzárendelve őket az adott célokhoz és körülményekhez. Ruházat A ruházat helyes megválasztása nagyon fontos. Ha gondosan végezzük, jó eséllyel járunk sikerrel. Az ember trópusi állat: csak úgy tudunk életben maradni, ha úgy teszünk, mintha a trópusokra születtünk volna. Abban a pillanatban, hogy elhagyjuk ezt a területet, testünk számára trópusi környezetet, vagyis ruhát kell biztosítani. A ruházat önmagában nem fűt, mindössze a testünk által kibocsátott hőt tartja meg. A mérsékelt égövben a szél és az eső, a szélsőséges éghajlatú területeken (mint a sarkvidékek) a hideg a legveszélyesebb természeti elem az ember számára. Ha a ruházatunk rétegeiben raktározott hő a széí és eső miatt folyamatosan cserélődik, fennáll a kihűlés veszélye. Hideg éghajlaton mindennek a kulcsa a réteges öltözködés: ha hidegre fordul az idő, vegyünk fel pulóvert, ha pedig esik, viseljünk esőkabátot! Ugyanakkor ha nehéz hátizsák cipelésekor anorákot viselünk, fennáll a veszély, hogy a kabát kilyukad a vállunknál és deréktájékon, a bekerülő víz pedig átnedvesíti a testünket. Ilyenkor a legközelebbi megállás során át kell öltöznünk és további meleg ruhát kell felvennünk. Meleg éghajlaton nem könnyű megteremteni az egyensúlyt a kényelem és a praktikus viselet között. Mindig fennáll a veszély, hogy a meleg ruhák viselése és a fizikai tevékenység szélsőséges körülmények között túlhevüléshez vezet. Mozgás közben minél kevesebb ruhát viseljünk, és ha melegünk van, ne legyen rajtunk esőkabát, mert izzadságunk átáztatja az alsóbb ruharétegeket! A ruházatnak megfelelő védelmet kell nyújtania, és jól kell illeszkednie testünkhöz anélkül, hogy akadályozna! Melegen és szárazon kell tartania minket, de jó szellőzést is kell biztosítania a túlhevülés megakadályozása miatt (ha hidegebbre fordul az idő, bármikor felvehetünk egy újabb ruhát). A szövetgyártásban az elmúlt években végbement áttörések miatt különösen érdemes megismerni az egyes termékek mellett és ellen szóló érveket. A Gore-tex™ pl. kiváló anyag, hiszen szinte lélegzik, így a test szellőztetésével melegen és szárazon tartja a bőrt, ugyanakkor megvannak a maga korlátai. Az ilyen anyagok ugyanis csak akkor „lélegeznek”, ha tisztán tartjuk őket. Amint

sár kerül rájuk, és összegyűlik rajtuk a por, veszítenek a hatékonyságukból. A Gore-tex™ nem erős és strapabíró, ezért vigyázni kell rá. A Gore-tex™ legjobb használati módja: csak akkor vegyük fel, ha pihenünk, egyébként széldzsekiben gyalogoljunk vagy másszunk. A szintetikus anyagok nagyon népszerűek, és bizonyos körülmények között jobbak, mint a gyapjú, a toll vagya pamut. Acipzáraselejű szövetkabátokat könnyű fel- és levenni, viseletűk kényelmes. Széltől védő fajtát válasszunk, mert leggyakrabban erre lehet szükség! Ha hidegebbre fordul az idő, esőkabát alatt is hordható, így kiváló hőszigetelést biztosít. Létezik olyan ruházat is, amely a bölények módszerét követve állati bőrként viselkedik. A mesterséges rostszál belsőt széltől védő külső borítja, és ha vizes, búvárruhaként viselkedik. Ezek alkalmasak a hideg-nedves környezetben gyalogláshoz, valamint kiválóak csónakázáshoz, kenuzáshoz és barlangá-száshoz is. A természetes anyagokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a gyapjú kiváló pulóveranyag, mert még akkor is megtartja a meleget, ha nedves. Hátránya azonban, hogy kinyúlik és nehézzé válik, ezért zokninak nem a legjobb. A toll a legmelegebb és legkönnyebb természetes szigetelőanyag, de amint nedves lesz, teljesen elveszíti hőmegtartó-képességét. A pamut olyan, mint a géz, felszív minden nedvességet. Kiváló viselet lehet a trópusokon, de nem célszerű a hideg, nedves területeken. A lábbeli kiválasztása nagyon fontos, hosszú gyaloglás esetén lábunk kényelmének elsőbbséget kell élveznie. Az új bakancsot fokozatosan törjük be! Bőrünket orvosi szesszel eddzük! Mindezt indulás előtt legalább két héttel kezdjük meg! Rajongók esetében a ruhakiválasztás legfőbb szempontja az ár. A katonai boltok főleg a fiatal kalandorok körében népszerűek, mert elsősorban ők szeretik magukat terepruhában mutogatni. Bár az (ex-)katonai felszerelés tényleg jó és olcsó, nem korszerű. A terepszinű vagy sötét ruhák viselésének hátránya az, hogy ha elveszünk, nem vesznek észre bennünket. A katonák azért ilyet viselnek, hogy ne legyenek feltűnőek, ez azonban éppen ellentétes azzal, amit civilként bajba kerülve el akarunk érni. A legtöbb túraruha kék vagy narancssárga, némelyik ki is fordítható, így bárhol találjuk magunkat, mindig rendelkezésünkre áll egy a környezettől elütő színű viselet Lehetőségeinkhez mérten a legjobb ruhát vásároljuk meg, és kérjünk tanácsot a szakboltban! Ne feledjük: sosem az időjárás rossz, hanem a ruhánk! Hálózsák Két típusa vásárolható meg: az egyik üreges töltőanyagot, műrostokat tartalmaz, a másik (és drágább) tollal van megtöltve. A toll nagyon könnyű, és jobb hőszigetelést biztosit, ha száraz marad. Ha viszont nedves lesz, teljesen elveszti hőszigetelő képességét, és nagyon nehéz megszárítani. Ennélfogva nedves környezetben a műrostot tartalmazó hálózsák a jobb választás. Ügyeljünk rá, hogy a hálózsákot ne érje nedvesség, mert ez az alvást is megnehezíti.

Lehet kapni kiváló, szabadban használható Gore-tex,u hálózsákokat. Ezek sátor hiányában is szárazon tartják az embert, hosszú távon azonban nem helyettesíthetik a főzésre és közösségi tevékenységekre is alkalmas sátort. A hálózsákot mindig rakjuk a védőzsákba és csomagoljuk be a tartótáskába, hogy a lehető legkisebb helyet foglalja! Tartsuk a hálózsákot tisztán, feküdjünk hálómatracon vagy esőkabáton! Hátizsák A ruházat és a felszerelés szállításához erős és kényelmes hátizsákra van szükségünk. Anyagi lehetőségeinkhez mérve a legjobbat válasszuk! Erős és szabályozható hevederrel kell rendelkeznie, amely megfelelően rögzítve van a zsák keretéhez vagy anyagához. A nehéz csomag könnyen kilazíthatja a gyenge hevedereket. Kényelmes derékövnek is lennie kell a hátizsákon. A viselés titka, hogy a súlyt a csípőn - testünk legerősebb támaszán - vigyük, ne pedig a vállunkon vagy a hátunkon, mert az könnyen meghúzódhat és elfáradhat. Belső vagy külső keretes hátizsákot válasz-szunk? A belső keret könnyebb, az ilyen hátizsákba egyszerűbb pakolni is. A külső keret viszont erősebb, és a súly sokkal egyenletesebb elosztását biztosítja, ami igazán hasznos a problémás vagy nehéz csomagok esetén - beleértve a beteg vagy sérült ember szállítását is a vészhelyzetekben. A megfelelő külső keret a hátizsákot a test felső részére helyezi, csökkentve ezzel a csípő és a vallak terhelését. Olyat válasszunk, amely helyet hagy a levegőnek a hátizsák és a hát között, csökkentve ezzel az érintkezés kiváltotta izzadást! A keret további súlyt jelent, emellett könnyen beleakad a sziklanyúlványokba és ágakba, kissé nehezítve az előrehaladást a sűrű növényzetű területeken; előnyei azonban mindezt ellensúlyozzák. Végezetül olyan hátizsákot válasszunk, amely erős, vízálló anyagból készült! A belső rész lehetőleg összehúzható legyen, így megakadályozza a víz befolyását és a hátizsák tartalmának kiesését! Az oldalzsebek mindig hasznosak, de biztonsági cipzárral kel! rendelkezniük, nem pedig szíjjal vagy zsinórral, mert az utóbbiak nem tartják erősen a felszerelést. A felszerelés elraiciezése Ha arra számítunk, hogy vizesek leszünk, csomagoljunk mindent polietilén tasakokba! Úgy pakoljunk, hogy tudjuk, mi hol található, és ügyeljünk arra is, hogy a legelőször szükségessé váló dolog ne a csomag legaljára kerüljön! Valószínűleg a hálózsákra lesz legkésőbb szükségünk, ezért ezt tegyük alulra! A sátor kerüljön a csomag tetejére, de rakjuk felülre a nehéz dolgokat is (pl. a rádió adó-vevőt) P ezeket sokkal könnyebb ott vinni. Ügyelnünk kell azonban arra is, hogy a csomag ne legyen túl magas, mert erős szélben a magas hátizsákkal sokkal nehezebb egyensúlyozni, és már puszta egyenesen tartása is rengeteg energiát igényel. A tűzhelyet és a főzőfelszerelést valamelyik oldalzsebbe helyezzük, így megálláskor könnyen hozzáférhetünk. Ügyeljünk rá, hogy a könnyen ösz-szenyomódó vagy megolvadó ételek megfelelő tárolódobozban legyenek! Meleg éghajlaton hideg élelmet fogyasszunk, és sok meleg

hogy ha kizárólag a technikára hagyatkozunk. hol kívánjuk használni. zsír. Vegyük számításba az akkumulátorok élettartamát is! A GPS-ek eltérő bonyolultságúak. amelyek valószínűleg nem lesznek elérhetőek helyben! GPS A GPS (műholdas helymeghatározó rendszer) kiváló eszköz. ha a műholdas vételt nem akadályozza semmi (pl. amíg az adott terület nyújtotta élelmet fogyaszthatjuk! Olyan élelmiszereket tartalékoljunk. és tehetetlenek leszünk. Vigyük be ezeket a GPS-be is. Az akkumulátor újratöltése nagyon nehézkes a vadonban. A rendszer tulajdonképpen rádiójeleket fogad a műholdakról. annál kevésbé tartósak. és minél régebbiek. de összeállításakor megfelelő egyensúly legyen a vitamin. A jel tisztasága érdekében maradjunk egy helyben. Ha menet közben helytelenül használjuk őket. Ezért nem szabad elfelejtenünk az alapokat! Nézzük a térképet és tájékozódjunk a hagyományos módon. fehérje és szénhidrát között! Vegyük számításba azt az időszakot is. ezért válasszuk a számunkra legmegfelelőbb modellt. Viszonylag könnyű használni is. számos dolgot figyelembe kell vennünk: milyen célra kívánjuk használni (ha gyalogtúrára készülünk. amely ezután mindig a helyes irányt fogja mutatni! Ha bevittük az adatokat. amikor a legnagyobb szükségünk lenne rájuk. kabátunk alatt hordjuk! Ezzel csökkenthetjük a károsodás kockázatát. Az akkumulátorok és elemek hamarabb lemerülnek a hidegben. extra funkciókkal ellátott modellek jellemzője). Az árammal működő berendezések állandó veszélye. a hibás működés komoly veszélyt jelenthet! A GPS-t nyakunkba akasztva. a GPS-t csak saját iránymeghatározásunk helyességének megerősítésére vagy korrigálására használjuk! Ha GPS-t akarunk vásárolni. nyílt térenJ Arra is gondolnunk kell persze. . sok terhet levesz a navigátor válláról. Léteznek kényelmesen kezelhető. ez azonban csak úgy érhető el. ha az eszköz elromlik vagy elveszik. lehetőleg a túra minden egyes órájában. Soha ne tegyük a hátizsákba és ne hagyjuk a földön heverni! Az útvonal térképes megtervezésekor jelöljünk ki szembetűnő helyeket amelyek vészhelyzetben találkozási pontként szolgálhatnak! Szabályos időközönként határozzunk meg ilyeneket. sőt. Fontos megjegyezni. amelyek segítségével meg tudja állapítani aktuális helyzetünket. a lehető legkönnyebb és legtömörebb felépítésű berendezést válasszuk). ásványi anyag. hogy vízálló legyen (ez általában a nehezebb. hogy sok zsírt és cukrot fogyasszunk! A pontos élelmiszerfajtát saját ízlésünk határozza meg. és megvédhetjük az időjárás viszontagságaitól. hogy állítólag 95 százalékos pontossággal működnek. tompulni fognak alapvető tájékozódási képességeink. kézben tartható modellek. illetve megmutatja. hogy akkor hagynak minket cserben. A legtöbb készülék képes megjelölni az út során felbukkanó tájékozódási pontokat (vizen ez a keleti és az északi koordináták. némelyiket óra formájúra tervezték. a GPS információt fog szolgáltatni arról. egy faág vagy saját mozgásunk). szárazföldön táborhelyek vagy hegycsúcsok bevitelét jelenti). szükségünk van-e arra.italt készítsünk! Hideg éghajlaton ügyeljünk. hogy melyik irányban találhatóak. bárhol is legyünk a világon. hogy hol vagyunk ezekhez a pontokhoz viszonyítva.

Rádió adó-vevö A távoli helyekre tervezett hosszú expedíciók során nélkülözhetetlen a rádió adó-vevő. amit mondani szeretnénk. Olyan modellt válasszunk. ahova készülünk. Legyen nálunk ceruza és papír. így könnyen megvalósítható a kétirányú kapcsolattartás. és jegyezzük meg. Beszéljük le a csapatokat arról. Ha nem engedhetünk meg magunknak adó-vevőket. Válasszunk egy csatornát az általános feladatokkal kapcsolatos beszélgetésekhez. mint egy robot! Beszéljünk lassan! Beszéljünk halkan! A hétköznapinál magasabb hangon beszéljünk. A bejelentkezési ütemterv meghatározza a bázison adó-vevőt kezelő személyeket is. előtte ellenőrizzük. Mindannyiuknak kapniuk kell egy hívójelzést és frekvenciát. hogy a használója összezavarodik és sorozatosan rossz csatornát választ. A BBC World Service frekvenciájának ismerete szintén hasznos lehet. hogy a csapatban van legalább két olyan ember. hogy jegyzeteket készíthessünk. hogy előre megtervezzünk egy reggeli és esti bejelentkezésből álló jelentkezési ütemtervet. fogunk együttműködni. amelyet mindenki meghatározott időbeosztás szerint használ. Általában drágák. úgyhogy 2 kapcsolat létesítése előtt írjuk le. magát az expedíciót sem engedhetjük meg. Tartsuk adó-vevőnket biztos helyen: ideális esetben viheti egy útitársunk. aki ismeri az adó-vevő használatát! A terepen mozgó összes csapatnak kapcsolatban kell állnia a bázissal. és arról is. NE FELEDJÜK: ÜTEM Ütem Tempó Erősség Magasság Ne beszéljünk úgy. erdőfelügyelettel stb. amelyet csak vészhelyzetben használunk.igényeinkhez igazodva a lehető legkevesebb csatornája van! A többcsatornás készülékeknél ugyanis fennáll az a veszély. és foneti kusan betűzzük a helyneveket! Esténként adjunk helyzetjelentést a bázisnak pozíciónkról. hogy a bázist kikerülve kommunikáljanak egymással. de megérik az árukat. mert ellenőrzés hiányában nagy zavar keletkezhet! Hagyjunk szüneteket az üzenetek leadása között. hogy ne zavarjuk egy másik állomás adását! Mindannyian szómenést kapunk. utasításokat adhassunk! így lerövidíthetjük az adást és kímélhetjük az akkumulátort. Bizonyosodjunk meg róla. amelynek . Ha a parti őrséggel. de hátizsákba lehetőleg ne tegyük! Különösen nagy csoportok esetén fontos. ha adó-vevőn beszélünk. teljesítményünkről és későbbi . melyik a vészhelyzetben használatos csatorna (a 16-os). továbbá a hívások idejét meghatározó táblázatot. hogy a kiválasztott frekvenciák működnek azon a területen. hogy az adó-vevőnk kompatibilis-e az ő készülékeikkel. így senki nem fogja zavarni a vételt. Válasszunk ki egy sürgősségi csatornát is.

Két egymást követő hívás elmaradása esetén vésztervnek kell életbe lépnie. Minden órában próbálkozzunk rövid hívásokkal! Ne adjuk fel. amelyre azonnali választ kapunk. és megkezdődhetett a mentés. A csapatvezető mobiltelefonon felhívta a feleségét Hongkongban. hiszen igy vészhelyzetben segítséget kérhetünk.terveinkről. mindannyiszor sikertelenül. A nő aztán riasztotta Kathmandut. Vészhelyzetben akár életet is menthet. ezért intézzük el a hívást. hol voltunk utoljára és hova szándékoztunk menni. emellett a szivargyújtóval fel tudjuk tölteni az akkumulátort. Ezt az útvonalat követni tudja a mentőalakulat. A magasság meghatározása és rögzítése segítségünkre lehet annak megállapításában. Elképzelhető. majd várjunk a válaszra! Akkor se essünk kétségbe. Többször megpróbálták értesíteni az alaptábort. és várjuk meg. Egy telefont mindig hagyjunk az autóban. Mobiltelefon A mobiltelefon a század egyik legnagyszerűbb találmánya. Alapvető. ha van megfelelő adapterünk. csak egyszerűen nem tudunk kapcsolatot létesíteni. milyen vertikális szintvonalon vagyunk. a bázis tudni fogja. Egy déli hívással pozíciónkat erősíthetjük meg. az adó rész viszont igen. hogy csak a vevő rész nem működik. . ha a bázis további hívásokat is fogadna. Némelyik telefon jobb a többinél. Ha az expedíció során a kedvezőtlen időjárás vagy az áldozatok elszigetelt helyzete miatt az adóvevő nem használható. hogy külföldre indulás előtt ellenőrizzük az adott szolgáltató hálózatának lefedettségét. míg újra létrejön a kapcsolat Ha tényleg bajba kerülünk. Az expedíció veszélyes szakaszaival birkózva bizonyára szeretnénk. Térjünk vissza az utolsó jelentett helyszínre (vagy maradjunk ott). és az milyen távol esik a hegygerinctől vagy a csúcstól. ha nem hallunk semmit! Minden egyes elektronikus eszköznek ellensége a víz és a pára. a mobiltelefon segítségével még mindig lehet riasztani. Egyszer egy csapat az Everesten a hegycsúcs elérését követő leereszkedés során bajba került. és elmondta neki a helyzetüket. ahonnan riasztották az everesti alaptábort. tartsuk telefonunkat vételkészültségben! Magasságmérő Hegyvidéki túrákra magasságmérőt magunkkal vinni igazán jó ötlet. NE FELEDJÜK: A jelek gyengék a meredélyeken és völgykatlanokban. hiszen szükség esetén nagyon értékesnek bizonyulhat. A töltés a vadonban gondot okozhat. ha minden rendben van. mint az adás. bármikor veheti valaki a jelünket! Ha megerősítést kaptunk a mentőalakulat elindulásáról. Ezt a bázis akkor is veszélyként kezeli. jó vétel magas területeken és vízparton érhető el. óraegyeztetést és egyéb információkat a bázistól. A rádióktól és telefonoktól kisebb teljesítményt igényel a vétel. Reggelente kérjünk naprakész időjárásjelentést. ezért nem árt utánanézni egy-két dolognak. úgyhogy okosan használjuk a telefont.

de sor kerülhet akár a jármű szerkezetének. és elmondja a teendőket vészhelyzet esetén. A hajón sor kerülhet mentőcsónak-gyakorlatra. Teljes körű átvizsgálásra van szükség. mindig érdeklődjünk a pilótánál az útról: meddig fog tartani. A szabályok ismerete akár életmentő is lehet. Az időjárás egyre rosszabb. a vészintézkedésekre fokozottan ügyelnünk kell. telefon stb. Ha kisrepülőgéppel utazunk. és tájékoztatást kapunk arról is. ha van nálunk GPS. Sajátítsuk el az alapokat. Mindig számítsunk a legrosszabbra. Ügyeljünk a részletekre . a technológiát csak megerősítésként használjuk. A legtöbb túlélőkről szóló történet alapja a rossz tájékozódás: valaki(k) eltéved(nek). a repülőgép-szerencsétlenség vagy a kényszerleszállás egy ismeretlen és problémás területen. Amikor felszállunk a fedélzetre. . vajon készen állunk-e! NE FELEDJÜK: A dolgok kedvezőtlen alakulása nem más. biztos. de boldogulhatunk ezek nélkül is. a repülőgép személyzete megmutatja a vészkijáratokat.vészhelyzetben fontosak lehetnek! A VÁRATLAN Hogyan készülhetünk fel valamire. elfogyott a víz stb. Persze jó. Hajó és repülőgép Függetlenül attól. a legtöbb túlélő mégis itt szokott helyet foglalni. A repülőgép legbiztonságosabb része a farok lehető legtávolabbi pontja. módosítására is (lásd Gépjármüvek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben). hogy boldogulni fogunk! Jármű A gépjárművek speciális beállításokat és átalakításokat igényelnek. a rádió adó-vevő összetört. ha tudunk a külvilággal kommunikálni. hogy készen álljunk egy teljesen ismeretlen csapásra? Ilyenek a rögtön eszünkbe jutó katasztrófák: a hajótörés. milyen területek felett repülünk. Soha ne adjuk fel! Ha felkészültek vagyunk. Kellenek pótalkatrészek. amire nem is számítunk? Még a várt nehézségekre és veszélyekre is elég nehéz felkészülni: mekkora esélyünk lehet akkor.Vészhelyzetben sosincs elegendő felszerelésünk. Zuhanáskor ez gyakran letörik. és kérdezzük meg magunktól.. tartályok a pótüzemanyagnak és a víznek. mint egy rossz helyzethez vezető eseménysor. kapjon elsőbbséget! Mindenhol biztonságban vagyunk. két embernek sérülései vannak. hogy egészen biztosak lehessünk benne: járművünk kiváló állapotban van. teljes egészében ne hagyatkozzunk rá! A kapcsolattartás a legfontosabb. hogy önállóan vagy kereskedelmi szolgáltatást igénybe véve utazunk. ha extrém körülményekkel és/vagy nagy magasságokkal kell megbirkózniuk. a mobiltelefon elveszett. A hajózási és repülési hatóságok megkövetelik az utasok tájékoztatását ezekről. motorjának stb. ha tudunk rögtönözni és alkalmazkodni. szükség esetén hogyan hagyjuk el a hajót.

Gyűjtsük össze az itt felsorolt dolgokat! Együtt is könnyen elférnek egy kisméretű tartóban (mondjuk egy kisméretű. amelyet mindenféle helyzetben alkalmazhatunk. . azért még kellően praktikusak ahhoz. hiszen az kényelmetlen lenne. fém dohánytárolóban). Az életben maradás alapfeltétele a tűz. majd . Ez a mi túlélőcsomagunk. amelyek megsokszorozhatják esélyeinket. mint a másik: pl. Olyan gondolkodásmódot kell kialakítanunk. de a sivatagban haszontalan. Vészhelyzetben igazán boldogok leszünk. a gyógyszereket és a gyufát)! Az összes gyógyszerre írjuk rá a használatát. adagolási módját és a lejárati idejét. visszatükröződő felületet kapjunk. hogy utazáskor övre akasztva magunkkal vigyük őket. amely lehetővé teszi. szinte észrevétlenül hordhatjuk őket az anorákunk zsebében. Ez azonban még nem minden. a sarkvidéki területekről). hogy ismereteinkre hagyatkozva megtaláljuk a megoldást az adott problémára. van ilyen dohánytartójuk. amikor igazán szükségünk lenne rá! Sokaknak.tekerjük át egy réteg ragasztó-szalaggal (a).Nos. amelyet könnyen eltávolíthatunk és cserélhetünk! A későbbiekben se feledkezzünk meg a dobozról! Ellenőrizzük rendszeresen a tartalmát. viszont a kezdeti előnyünk elveszik. Az összes tárgynak benne kell lennie csomagban (ezt igazolja a tapasztalat). Ezek a felszerelések olyan alapot biztosítanak. Léteznek speciális szakkönyvek (pl. akik maguk sodorják a cigarettájukat. a miénk azonban sokkal hasznosabb. a horog nagyon hasznos a dzsungelben. a vitorlázásról. Bár a kés és a túlélési táskába tartozó tárgyak (lásd később) nagyobb méretűek (tehát sokkal nagyobb valószínűséggel hagyjuk őket otthon). így akár a kudarcról a siker javára is billenthetik a mérleg nyelvét. cseréljünk ki minden romlandót (pl. mert biztosítják számunkra a túlélés néhány alapvető szükségletét.hogy vízálló legyen . de persze adott helyzetben az egyik hasznosabb lehet. és esetleg akkor hagyjuk otthon. amelyek elolvasása a területre utazás előtti előkészületek fontos része lehet. amelyet négyféle eszköz segítségével gyújthatunk. hogy olyan ismeretek egész skálája álljon a rendelkezésünkre. a barlangászásról. mert akár az életünket is megmentheti. hogy ezek mindig nálunk vannak! Ne válasszunk nagyobb tárolót. TÚLÉÍLŐCSOMAG Néhány kulcsfontosságú tárgy teljesen megváltoztathatja a túlélésért folytatott harcot. a sivatagról. Szokjunk hozzá. hogy tükörszerü. A doboz üres helyeit vattával béleljük ki! A vatta megakadályozza a tárgyak zörgését. hogy időben ki tudjuk őket cserélni. Ami viszont ennél is fontosabb. így készülhetünk fel a váratlan eseményekre. a dzsungelról. Felszerelkezhetünk ugyanis néhány apró tárggyal. a hegymászásról. Ezeket a tárgyakat egy zsebbe vagy táskába csúsztatott apró tartóban bárhova magunkkal vihetjük. és tűzgyújtásnál is hasznos lehet. hogy állandóan magunknál tartottuk. amely nélkül ugyan rögtönözni még mindig tudunk. Fényesítsük ki a fedél belsejét. éppen emiatt készült el ez a könyv.

Gyufa (1) A vízálló gyufák hasznosak.rosszul viseli a tárolást Kovakő (3) A kovakő nedvesen is jól használható. de hasznos a szálkák és csípések keresésekor is. de nagyobb méretűek a hagyományos bárhol meggyulladó (azaz nem biztonsági) gyufáknál. hogy nem szivárog. kis horoggal nagy-és a kisméretű halakat egyaránt lehet fogni. vészhelyzetben zsírként fogyasztható. Tű és cérna (5) Több tüt válasszunk. Megmunkált. ha már kifogytunk a gyufából. A faggyú . ellenőrizzük azonban. amelyeket úgy tehetünk vízhatlanná. vagy használható sütésre is . nem buborékos. nagy horoggal viszont csak nagyméretűeket! Legyen nálunk minél több horgászzsinór.különösen a meleg éghajlaton . Tegyünk mellé néhány hasított ólomnehezéket is! Ne feledjük. és ne hagyjuk a földön heverni! Gyertya (2) Tűzgyújtásnál éppúgy megfizethetetlen. köztük legalább egy nagyon nagy lyukút. hogy a forgócsapján van és szabadon mozog! . hogy le tudjuk-e olvasni róla az irányokat. hogy fejüket olvadt gyertyaviaszba mártjuk. mert néhány kisméretű iránytű igen zavaros! A legjobb a folyadékkal töltött változat. és tökéletesen működő-e! A mutató könnyen rozsdásodik.ilyenkor azonban előbb bizonyosodjunk meg róla. mert a paraffinviasz és néhány más gyertyafajta nem ehető. A becsomagoláshoz faragjuk négyzet alakúra. Ellenőrizzük. és akkor is lehet vele tüzet gyújtani. mint világításkor. de ne pazaroljuk őket: csak akkor használjuk. mint bármilyen más módszerrel. hogy valóban faggyú-e. és azonnal zárjuk vissza a fedelét! A tartót soha ne hagyjuk nyitva. ha más módszerek nem vezetnek eredményre! Egyszerre csak egyet vegyünk ki a dobozból. madárfogásnál is hasznát vehetjük! Iránytű (7) Világító zsebiránytűre van szükségünk. Helytakarékosságból törjük le minden gyufaszál végét! Sokkal könnyebb tüzet gyújtani gyufát használva. Ha faggyúból készült. tűzesiholó acéllal ellátott kovát vásároljunk! Nagyítóüveg (4) A közvetlen napfény segítségével gyújtható vele tűz. Bizonyosodjunk meg róla. és tekerjük a tűk köré! Horog és horgászzsinór (6) Különböző horgok gyűjteménye kis dobozban vagy csomagban. amelybe ín és más durvább cérnák is belefűzhetőek! Erős cérnát válasszunk.

Vonjuk be zsírréteggel. hogy megakadályozzuk a rozsaásodást és a törést! A fűrészszállal még viszonylag nagy fákat is ki tudunk vágni. megteszi egy 60-90 cm-es darab. Csapdádról (9) Lehetőleg sárgaréz drót. viszont szinte örök életű.ezek túl nagy helyet foglalnak el. amely kiválóan alkalmas a térkép tanulmányozására a sötétben.Béta-fény ( 8) Mindössze apró pénzérme méretű. de csaliként is hasznos . . de más túléléssel kapcsolatos probléma megoldását is jelentheti. Fürészszál(10) Általában a két végén fogantyúként szolgáló nagy gyűrűkkel ellátva kapható . Tartsuk meg csapdának. úgyhogy távolítsuk el őket! Ha használni kell a fűrészt. a fogantyúk fafogókkal helyettesíthetőek.drága ugyan. fényt kibocsátó kristály.

.

így hasmenéses esetekben is alkalmazható. és béleljük ki vattával. ADAGOLÁS: egy 250 mg-os tabletta naponta négyszer. a piros pedig a gombás betegségek. pl. a lábgomba kezelésére szolgálhat. 1 liter víz tárolására alkalmas. ezért gyenge altatóként is hasznos. Elvágva szárnyas kapocsként is használható (lásd Sebek összevarrása az Egészség fejezetben). hogy a tabletták ne zörögjenek! Fájdalomcsillapító: Gyenge. valamint más alumínium-hidroxidot tartalmazó gyógyszereket! Antihisztamin: Allergiára. a kalcium. (Magyarországon a Claritine.) A Piriton mellékhatása az álmosság. A kodeinfoszfát kiváló a fog-. és keverjük addig. Ne haladjuk meg a javasolt dózist. amelyekhez szükség esetén fából készíthetünk nyelet. Vigyünk magunkkal egy teljes kezelésre elegendőt! Szedésekor kerüljük a tejet. Mellékhatásként székrekedést okoz. Kálium-permanganát: Öntsük a vízbe. Orvosi pengék (12) Legalább kettő különböző méretű szike.és vaskészítményeket. mérsékelt fájdalmak enyhítésére. Sebtapaszok (14) Lehetőleg vízálló fajtájút vigyünk magunkkal több méretben! Kisebb horzsolásokhoz és vágások tisztán tartásához használjuk.Orvosi felszerelés (11) A felszerelésünk tartalmát az határozza meg. Gyermekek. A gyógyszereket légmentesen záródó tartóba csomagoljuk. öt-hét napon át. az USA-ban a Benadrylt javasolják. ADAGOLÁS: kezdetben két kapszula. majd minden laza székelés után egy tabletta. A legkedveltebb az Immodium. miket tudunk használni. Szárnyas kapcsok (13) A sebek széleinek összetartására szolgálnak. ADAGOLÁS: hatóránként egy tabletta. Bélnyugtató: Akut és krónikus hasmenés kezelésére. a Daedalon és a Zyrtec a legismertebbek . . szükség szerint. asztmások és májrendellenességben szenvedők nem szedhetik. amíg az elegy élénk rózsaszín nem lesz! A mély rózsaszínű oldat fertőzésgátló hatású. rovarcsípésekre és szúrásokra (gyógyszer által kiváltott kedvezőtlen reakció esetén is segíthet). Óvszer (15) Kiváló víztartály. A Tetracyclin még penicillinérzékenység esetén is alkalmazható. és ne szedjük alkohollal! Vízfertőtlenítő tabletták: Szennyezett víz esetén használatos! Malária elleni tabletták: Nélkülözhetetlen a maláriás területeken. Antibiotikum: Általános fertőzések kezelésére. Nagy-Britanniában a Piri-tont. fülés fejfájásra.aszerk.

élelmiszert. Tüzelőanyag Legjobb a saját tartójában tárolt tömör tüzelőanyag-kocka (1). az elem akkor sem merül le! A lítiumelemek különösen tartósak. inkább övünkre csatolva vigyük!Tartalmaznia kell tüzelőanyagot. ne a hátizsákban. a táska életmentő eszközöket gyufát. de megvédi a belehelyezett felszerelést is. A lehető leghamarabb pótoljunk mindent.csalt övön viseléshez pedig megfelelő. hogy olyan helyen tartsuk. szilárd tüzelőanyagot és jelzőrakétákat tartalmaz! Kezeljük odafigyeléssel! Csajka Könnyű és erős fémből. de fontos.mindezt egy csajkába csomagolva! A csajka (amellett. szükséghelyzetben pedig a felhasználható első tartalékokat tartalmazza. túlélőzsákot és jelzőfelszerelést . de a pólusokat cseréljük meg. Biztos. . Ne feledjük. hogy túJélődobozunkhoz hasonlóan a zsebünkben hordjuk. A széthajtott tartó egyaránt védi az égő tüzelőt és minket. Használható főzőedénynek. így ha az elemlámpa véletlenül bekapcsolódik. Használjuk takarékosan. erős rögzítéssel kell rendelkeznie. alumíniumból készül. A tartót szétnyitva állítható edényállványt alkothatunk (2). kevés helyet foglaló. Ha valamilyen folyadékra vagy néhány falatra vágyunk. hogy főzőedényként használható) védi a felszerelést. Ha gyalogolunk. és el kell férnie benne egy csajkának. ahonnan könnyen elérhetjük. a túlélőtáska rögtön kézné! van. amit egy hétköznapi túra során elhasználunk! A táskának vízállónak kell fennie. Elemlámpa Kisméretű. ha a fatüzelés nem megfelelő! Kiváló gyújtósként szolgál.TÚLÉLŐTÁSKA Az autóba. ki nem oldódó kapocs. a hajóra vagy a repülőre ne több részre választva csomagoljuk a felszerelésünket! Pakoljunk túlélőtáskába! Ez túl nagy ahhoz. ceruza formájú elemlámpát pakoljunk be (3)! Az elemeket tárolhatjuk benne.

Jelzőrakéta A jelzőrakéta (4) különösen kis távolságból keltheti fel mások figyelmét. valamint egy gyutacsot . Vigyünk magunkkal piros és zöld minirakétákat (5).

.

viszont nehéz tárolni. Egy csík kihelyezése azonnali segítségkérést jelent. Túlélési napló Készítsünk írott naplót minden eseményről! Ne bízzunk az emlékezetünkben! Jegyezzük fel. Túlélözsák A nagyméretű. Tubusos vaj. ízük viszont nem túl jó. amely vészhelyzetben figyelemfelkeltésre szolgálhat (/ósc/Jeladás a Megmenekülés fejezetben). amely amellett. Még ennél is hasznosabb a visszaverő anyagból készült hőszigetelő zsák. és milyen más. hogy melegen tart. a kávé fokozza a szomjúságot! Életem Ha közvetlenül a természetből kell táplálékot szereznünk. körülbelül 2 m x 60 cm nagyságú polietilén zsák hidegben akár életet is menthet. Csomagoljunk teaport. Az egymásnak dörzsölődés meggyújthatja a nem biztonsági gyufákat. egyszerűen vegyük ki.(6) (ne legyen nagyobb egy töltőtollnál)! Ha szükséges. tejes. ezért azokat óvatosan csomagoljuk el! FözőfeSszerelés Egy meleg italnál semmi sem dobja fel jobban a társaságot. hiszen soha nem lehet nálunk elég belőle. Jelzőlap Nagyjából 30 cm x 2 m nagyságú. a páralecsapódás problémáját is megoldja. hogy csökkentsük a hőveszteséget! Ugyan a páralecsapódás átnedvesíti. Vészhelyzetben bújjunk bele. és takarékoskodjunk vele! A figyelem felkeltésére alkalmazzuk [lásd Megmenekülés). A csokoládé (12) hasznos. sót és egyéb szükséges ásványi anyagokat is tartalmaz) még ennél is jobb. fluoreszkáló anyagból készült szalag vagy esik. fogyasztásra alkalmas vagy alkalmatlan élelmet találtunk! . Sót (13) mindenképpen vinnünk kell! Ennek leghatékonyabb módja a sótabletta. amely többletkalóriája miatt is helyet érdemel felszerelésünkben. de azért melegen tartja a testet. hogy melyek az ehető növények. de az elektrolitpor (amely vitamint. legnehezebben a zsírhoz tudunk hozzájutni. A szárított húsdarabok (11) táplálóak és laktatóak ugyan. Gyufák Csomagoljunk egy vízálló tartóba minél több gyufát. és csavarozzuk rá a rakétára (7)! Oldjuk ki a rakétát.és cukroszacskókat (9)! A tea oltja. és tartsuk karnyújtásnyi távolságoan az ég felé! Húzzuk meg a ravaszt! Nagyon óvatosan használjuk. zsír és speciális kisütött vaj (10) egyaránt kapható.

ha a kést keményebb fa vágására használjuk. mindenképpen erősebb. reflexszinten kell történnie. mint a többi markolattípus. kevesebb vízhólyagot okoz. az iránytű pedig könnyen elvesztheti pontosságát. egyben elveszítjük túlélőfelszerelésünket is! Sokkal jobb tehát.hatékonyan és kényelmesen megoldható! Némelyik kés markolatába iránytűt építettek. hogy mindig élesen. Sose vegyük elő feszült vagy kínos helyzetben! A kés kiválasztása A többpengés. Repüléskor mindig át kell adnunk őket a személyzetnek. Az ilyen késeket ki kell zárnunk. használatra készen kell tartanunk! Csak rendeltetésszerűen használjuk! Soha ne dobáljuk fába vagy földbe! Tartsuk tisztán! Ha egy ideig nem akarjuk használni. NE FELEDJÜK: CSAK ANNYIT ÉRÜNK.KÉSEK A kés megfizethetetlen eszköz a túlélésért folytatott harcban. amellyel minden felmerülő feladat .a favágástól kezdve az állatnyúzáson át a zöldségapritásig . -jj _________ mm í jRp-- . ha a felszerelést külön táskában. az övünkön vagy a tartójában visszük. AMENNYIT A KÉSÜNK. összecsukható kés hasznos eszköz. ha a markolat egyetlen fadarabból készült. mindig ellenőrizzük a késünket! Ennek magától értetődően. hogy összecsukott állapotban elég szoros és nem nyílik ki. feltéve. mert az üreges markolat eltörhet. A kés annyira fontos túlélési felszerelés. de ha csak egy kést viszünk magunkkal. Ha ilyen kést veszítünk el. Mindig vigyünk egyet magunkkal! A famarkolatú kés általában praktikusabb: nem csúszkál izzadt tenyerünkben. fegyverként is használható eszköz. A komoly túrázó mindig hord magánál legalább egyet A kés ugyanakkor veszélyes. tegyük olajjal megkenve a tokjába! Ha felfedezőútra indulunk a környéken. de olyan is akad. különösen akadályokkal teli terep leküzdése után! Zsebeink és tárgyaink folyamatos ellenőrzésének automatikus műveletsorrá kell válnia. Összecsukható kés Az összecsukható kés igazán értékes lehet. amelynek markolatában üreget alakítottak ki a túlélési felszerelés számára. sőt. több célra használható pengét válasszunk. ez hozzátartozik a repülőgép-eltérítések megelőzéséhez.

. A (c) típusú markolat nagy erőkifejtés mellett eltörhet a szegecselésnél. A kés markolattüskéje keresztülmegy a fán. A tokon (d) lennie kell egy erős kapocsnak és övhuroknak. a rövid markolattüske pedig megnehezíti a markolat helyettesítését. i.o <=> V ws h• V. így könnyen vízhólyagot okozhat. lekerekített fadarab. -J ) WI8m ' T o . A (b) típusú markolat mindössze szegecselve van a markolattüskéhez. Ha a markolat esetleg letörik . a markolattüskét ruhába csavarhatjuk.v-jV.1 -. amely a markolattüske végéhez van rögzítve. vagy madzagot tekerhetünk rá.kbkH t Az ideális markolat (a): egyetlen.

Ahhoz túl nagy. így védelmet.és tutajépítésnéí különösen hasznos lehet. ívelt pengéjű. A legjobb parang famarkolatos. Az ívelt penge favágáskor maximális erőkifejtést tesz lehetővé. A parang pengéje három részből áll: a (b) látja el a fa és csont aprításának nehéz feladatát. teljes pengehossza 30 cm. de a vadonban kiváló eszköz lehet. ami menedék. hogy hétköznapokon is magunkkal hordjuk. pengéje a legszélesebb pontján 5 cm. A paranggal nagy fákat is ki tudunk vágni. súlya legfeljebb 750 gramm. hosszú.Parang Ez a nagy. az (aj . éles kések maláj neve. A penge bőven az ujjak előtt ér véget.nyújt nekik.

Az (a) és (c) részre könnyű vigyázni. hogy simák legyenek! Kétoldalú -az egyik oldalán durva. agyagos homokkő.a legjobb a szürke.finomabb. ezt . a (c) pedig még faragásra és más finomabb munkákra is alkalmas. a másikon sima felületű . A tokon a porong biztonságos tárolása érdekében erős rögzítésnek és övhuroknok kell lennie. A (b) rész éles ugyan. de szintén jó. A kvarc ugyan ritkább. Némelyik tok elején a fenökő tárolására szolgáló zseb található.kő a legmegfelelőbb. bőrnyúzásra használatos. hogy a penge kivágja a tok oldalát! A pa-rang tokból történő kihúzásakor a tokot SOHA ne az él felöli oldalán fogjuk (a)! Ez nagyon veszélyes! A tokot a PENGE ÉLÉTŐL TÁVOL ESŐ RÉSZEN FOGJUK MEG! A kés élesítése Eszközeinket bármilyen homokkövei élesíthetjük . Gránit is használható. __. NE FELEDJÜK: Mindig fennáll a veszély. Dörzsöljünk össze két kődarabot.

Csak a konstruktív magatartás menthet meg minket! Egy egészséges jói táplált ember teste nagyon sok gyűrődést elviselhet. (b) megfelelő. Miközben lenyomva tartjuk a pengét. amely nemsokára elmúlik. vagy homokba dugjuk a fejünket. miközben bal kezünk ujjhegyeivel állandó nyomást fejtünk ki a pengére . sőt. (c) túl finom. hogy feladjuk. és nem csorbul könnyen. az óramutató járásának megfelelő mozdulatokat végezzünk. és elmerülünk az önsajnálatban. hogy mindez csak egy rossz álom. A penge élesítésekor tartsuk a markolatot a jobb kezünkben. Körkörös. amely hosszú ideig képes jól vágni. ezért hamar kicsorbulhat SZEMBESÜLÉS A KATASZTRÓFÁVAL A katasztrófával szembesülve könnyen elhagyjuk magunkat. A finomélezéshez csökkentsük a kifejtett nyomást! A penge másik oldalát az óramutató járásával ellentétes irányban élesítsük! A penge oldalnézetből: (a) túl hegyes. ne rán tsuk magunk felé . Az elszánt ember még betegen vagy sérülten is meg tudja valósítani a szándékát. remélve. ez ugyanis egyenetlenséget eredményez. ezzel a hozzáállással minden egyre rosszabb lesz. és látszólag . ha van önbizalma. Annak azonban semmi értelme.tegyük a tok oldalán lévő zsebbe! Tüntessük el az egyenetlenségeket a durva felülettel. összeom-lunk. lefelé nyomva a késtIA szöget próbáljuk megtartani! A kö legyen nedves!A pengére kerülő kődarabok jelzik az élezés aktuális szögét. ezért hamar elkopik. Nem fog elmúlni. majd a sima oldalt használva finomítsuk a felszínt! Olyan élezést kell kialakítanunk.

fáradtság. hogy életben maradunk. Eleinte talán nem lesz időnk aludni. A fájdalom és a láz olyan jelzések. sérülés. mert előbb biztos menedéket keli teremtenünk. éhség. már jelzi az önmagunk felkészítésére tett elhatározás valamilyen szintű meglétét . az elszigeteltség és a magány elviselését. hogy veszélyes körülmények közt kell hosszasan menetelnünk. Vajon meg tudunk ezekkel birkózni? Mert meg keli! Az önbizalom megfelelő gyakorlat és stabil tudás eredménye. az unalom. Még a kényszerhelyzet (azaz „túlélési helyzet") előtt fel kell építenünk magunkban. Maga a tény. hogy ez sikerüljön. amelyek sérülésre vagy a fizikai erőnlétünkkel kapcsolatos . unalom. számos dolgot le kell küzdenünk! MEGPRÓBÁLTATÁSOK_ A túlélésért folytatott küzdelem mind testileg. akár mindegyikén felül kell emelkednünk: félelem és kétségbeesés. Az önbizalom lehetővé teszi számunkra a félelem. mégpedig gyakorlás segítségével. szomjúság. betegség. hideg és/vagy forróság. Ahhoz azonban. Minél fittebbek vagyunk.és ez az igazi kezdet. hogy alvás nélkül nem bírjuk. Fejlesszük magunkban a fáradtság és az alváshiány leküzdésének képességét A víz és élelem megszerzéséért meg kell dolgoznunk: így tudjuk csak elűzni az éhséget és a szomjúságotl A megszerzésük viszont nagyon kifáraszthat minket. így szükségünk lesz megfelelő menedékre.megoldhatatlan helyzetekben is felül tud kerekedni. Ne akkor derüljön ki. annál valószínűbb. A fizikai erőnlét fontos szerepet kap. ahol pihenhetünk és erőt gyűjthetünk. hogy olvassuk ezt a könyvet. alváshiány. mind lelkileg nyomás tart minket A következő megpróbáltatások némelyikén. amikor már rá vagyunk kényszerítve! Már most bizonyítanunk kell önmagunk előtt. magány és elszigeteltség. 1 fájdalom. de az is megeshet.

víz. Any-nyira megszokott és magától értetődő a csap megnyitása. mert a szervezet fel tudja használni a tartalékait. ahol .Önmagában még egyik sem veszélyes. de a hegyoldalon köd fogságába esett túrázók számára is.problémára hívják fel a figyelmünket. A szélsőséges éghajlaton vagy hőmérsékletben a menedék számít a leggyakoribb szükségletnek . A fontossági sorrendet az határozza meg.hacsak nem esik az eső . amelynek célja a sérült testrész védelme. A legritkább esetben lesz az étel elsődleges szempont. A koncentráció és az intenzív törekvés egy időre tényleg képes megszüntetni vagy csökkenteni a fájdalomérzetet Ugyanakkor fontos. hogy víz veszi őket körül . ha a külső tényezőkben bízva egy helyben fekszenek . A fontossági sorrend felállítása az első lépés az életben maradáshoz. Ehhez szorosan kapcsolódik a tűz iránti igény. ugyanakkor mindkettő zavaró és kellemetlen. A szél. éppen hol vagyunk.nemcsak a fagyos sarkvidékeken. vagy a perzselő sivatagban. mert ez mindössze egy biológiai funkció. amíg a szélsőséges szárazság vízkorlátozásra nem kényszerít bennünket. A víz a legfontosabb dolog. folyadék nélkül azonban mindössze három napig. hogy el sem gondolkodunk rajta egészen addig. minden élőlényben megtalálható. míg a sarkvidékeken a menedék és a tűz jelenti a legfőbb problémát. A vizet a modern világban legtöbben magától értetődőnek vesszük.nem áll rendelkezésre vízforrás. ahol segítségre találtak. az eső és a hideg azonban még a mérsékelt övi éghajlaton is végzetes lehet. menedék.kétségbeesetten kutatnak ivóvíz után. Keresésével soha ne várjunk készleteink kiürüléséig! Rakjuk el a meglévő vizet. Ne feledjük. a további sérülés és a halál megelőzése érdekében. és a lehető leghamarabb keressünk vízlelőhelyet. a túlélés legfontosabb feltételei: élelem. Ezt a jelzést azonban képesek vagyunk figyelmen kívül hagyni a veszély. használatának megakadályozása. a sarkvidékek jeges vizében pedig percek alatt beáll a halál. víz A víz az élet alapja.annak ellenére. A túlélők a tengeren vagy árvizet követően . Mindenki élete ettől függ. Egy egészséges ember nagyon hosszú idő alatt hal éhen. A sivatagban a víz áll az első helyen. Többszörös törést elszenvedett emberek . akár egy kisebb seb vagy hólyag figyelmen kívül hagyása is súlyos gondokhoz vezethet a későbbiekben! ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEK A fennmaradás. hogy a sérüléseket a lehető leghamarabb ellássuk. A fájdalom irányítható és legyőzhető. Számos olyan hely létezik. tűz.akik bizonyára meghaltak volna. Egy átlagos ember étel nélkül három hétig képes életben maradni.nagy távolságokat voltak képesek vánszorogva megtenni az elszigetelt területről odáig. lehetőleg édes folyóvizet (bár minden víz fertőtleníthető forralással vagy vegyi tisztítással)! .

Az emberi test 75 százaléka víz. A kiemelkedően fontos vízegyensúly megtartása érdekében ezt vagy vízzel. . a teljesítményünk romlik.Ne igyunk alkoholt! Ennek lebontásához szintén a létfontosságú szervektől vonjuk meg a folyadékot. A testben tárolt folyadék mennyisége azonban véges. tovább fokozva a kiszáradást. a légzés és verejtékezés miatti veszteséget csak fokozza az erőkifejtés mértéke és a hőmérséklet. HOGYNE VESZÍTSÜNK FOLYADÉKOT? A folyadékvesztés minimalizálása érdekében kövessük a következő óvintézkedéseket: Kerüljünk minden erőkifejtést! Csak pihenjünk! Ne dohányozzunk! . Hűtőfolyadékként szolgál (állandó hőmérsékleten tartja a testet).az árnyékban pihenő ember vízvesztesége kb. Hegyekben a sziklák között. Csupán a légzéssel is vesztünk folyadékot. vagy az élelemben tárolt folyadékkal pótolni kell. Ha nincs szembetűnő vízforrás vagy tó. ha kavicsos területről van szó. szüksége van rá a vesének a káros anyagok megsemmisítéséhez. Vízveszteség Az ember átlagosan napi 2-3 liter vizet vészit . az orrunkon lélegezzünk. feszítsünk ki árnyékoló felületet! Ne feküdjünk meleg talajon vagy átforrósodott felületen! . a folyadékot a létfontosságú szerveinktől vonjuk meg az étel megemésztéséhez. egyben . és próbáljunk meg ott ásni! Valószínűleg közvetlenül a felszín alatt találunk vizet. különösen. ne a szánkon keresztül! Vajon meg tudunk ezekkel birkózni? Mert meg kell! VIZNYERES Legelőször a völgyek alján keressük. A hányással és hasmenéssel járó betegségek tovább növelik a veszteséget. vagy csak a lehető legkisebb mennyiséget! Ha nem áll a rendel* kezesünkre víz. 1 liter. Legnehezebben a zsír emészthető. ellenkező esetben az egészségünk károsodik.Ne hevüljünk túl! Maradjunk az árnyékban! Ha nincs árnyék. MIT TEGYÜNK.valamiképpen vezetője vagy motorja az idegingereknek is. Ne beszéljünk. keressünk zöld növényzetet.Ne együnk. Még a vízmosásokban és kiszáradt folyóágyakban ásva is felfedezhetünk felszín alatti forrásokat . hasadékokba szorult vizet . hiszen a víz természetes körülmények között ide folyik. Az elvesztett folyadékot pótolni kell. lebontásához rengeteg folyadék szükséges. amely a kiásott üregben összegyűlik.

fejlett ipari országok okozta savas esőtől nem kell félnünk. forraljuk fel! A napközben meleg. hogy kicsit sós. csak össze kell gyűjteni. amelyek sós vizűvé váltak. de ügyeljünk arra.keressünk! Tengerparton ássunk a tenger maximális vízszintje fölé (különösen ott. sós víz tetején úszik. hogy vegyi anyag szennyezte a földet a felszínhez közel. és minden lehetséges tárolóba vezessük le a vizet! Földbe ásott és agyaggal kibélelt üregben hatékonyan foghatjuk fel. mert jó eséllyel találunk 5 cm vastagságú édesvízréteget. a sósviz még mindig lepárolható (/ásd Lepárlás a Nap segítségével és Desztillálás ebben a fejezetben). éjjelente hideg levegőjű éghajlatokon nagy meny-nyiségű harmatra számíthatunk. majd szükség esetén kifacsarhatjuk az anyagból. amelyeket nem vesz körbe zöld növényzet. majd keresztülgyalogolunk a nedves növényzeten. amelyek a lúgosság jeleit mutatják! A TAVAK VIZÉT MINDIG FORRALJUK FEL! A sivatagokban előfordulnak lefolyás nélküli tavak. Ahol a parti sziklák a tengerbe torkollnak. Keressünk a tóparton olyan ásványokat. kutassunk buja növényzet . AZ ÁLLATOK MINT A VÍZJELTŐL ÉGHAJLAT ÉS TEREPVISZONYOK Továbbhaladás HLKLHM Beíegséghordozók GOMBÁK CSAPDÁK ÉS AZ ÁLLATOK CSAPDÁVAL TÖRTÉNŐ ELEJTÉSE Madarak elkészítése TŰZ . A fémtárgyakra lecsapódott harmatot lenyelhetjük vagy lenyalhatjuk. és a nehezebb. de azért iható. _ FIGYELEM! Legyünk óvatosak az olyan tavak mentén. hogy lábunkra és bokánkra tiszta ruhát tekerünk. Elképzelhető. összegyűjtésére fémlapot vagy fakérget is használhatunk. vagy állatcsontok szegélyeznek! Elképzelhető. Ha nem találunk édesvizet.akár páfrány vagy moha . Vizüket fogyasztás előtt le kell párolni! A harmat és az eső összegyűlése A talajt szennyező. hogy mindig le legyen fedve! Ha nincs víz tárolására alkalmas anyag nálunk.után a sziklák törésében. és valószínűleg találunk vízesgödröt vagy forrást. ahol homokdűnék is vannak). Használjunk minél nagyobb gyűjtőterületet. az esővíz mindenhol iható. A ruházatunk segítségével felitathatjuk a vizet. A vizet aztán kiszívhatjuk vagy kicsavarhatjuk a ruhákból. amely leszivárog. Ennek egyik módja. Ha kételkedünk az összegyűjtött víz tisztaságában.

Hulladékégető TEHER RÖGZÍTÉSE ÚTKÖZBEN Artériás vérzés Ápolás/elkülönítés ÉLETBEN MARADÁS VÍZEN Légi keresés Kitörés .

Emberi nyomok Általában kúthoz. vizet keresnek. A legelő állatok általában a vízhez közel tartózkodnak (bár olyan is akad köztük. ezért fáról fára repülve. viszont nem isznak rendszeresen. de anélkül is sokáig bírják. gyakori pihenőket tartva haladnak. Rovarok Megbízhatóan jelzik a vizet. NE A VÍZZEL SPÓROLJUNK! Fia be kell osztanunk a vizet. Az elejtett állatokból folyadékot is nyernek.AZ ÁLLATOK MINT A VÍZJELTŐL Emlősök A legtöbb állat rendszeresen igényli a vizet. ezért jelenlétük nem feltétlenül jelent közeli vizlelö-helyet. hogy megáll-nának enni vagy inni. csak kortyolgassunk] Fia már hosszú ideje gyalogolunk szomjasan. illetve a zsákmányukból nyernek folyadékot. a sas és más ragadozó madarak szintén nyernek folyadékot áldozataikból. hogy ezeket cserjék vagy sziklák borítják a párolgás csökkentése érdekében. A héja. A vízimadarak nagy távolság megtételére képesek anélkül. Hüllők Nem jelzi ka vizet Összegyűjtik a harmatot. A vadcsoportok útvonala gyakran a vízhez vezet. és mi is találni fogunk vizet. Ha egyenesen és alacsonyan repülnek. kövessük őket! A húsevő állatok hosszú ideig kibírják ivás nélkül. Kövessük a madarak irányát. A legtöbb légy (különösen a színjátszó. zöld testű európai légyfajta) a víztől legfeljebb 90 m távolságban tartózkodik.5 kilométerre távolodnak el fészküktől vagy kasuktól. . különösen a méhek: legfeljebb 6. hogy a közelben kis mélyedésekben összegyűlt víz található. fúrólyukhoz vagy vízgödörhöz vezetnek. mert hajnalban és alkonyaikor inniuk kell. amely több ezer kilométert tesz meg a száraz évszak elől menekülve). A fán felfelé haladó hangyacsoport azt jelzi. A „fedőt" mindig helyezzük vissza! NE FELEDJÜK: INKÁBB A FELESLEGES VEREJTÉKEZÉST KERÜLJÜK. így nem tekinthetőek megbízható kalauznak a vizforrások keresésekor. Madarak A maggal táplálkozó madarak (mint a pinty vagy a galamb) soha nem tartózkodnak távol a víztől. Hasonló kis vízgyűjtők még a száraz területeken is fellelhetőek. Éppen ivásból visszatérve tele vannak vízzel. A hangyák élete is a vizen alapul. így nem feltétlenül jelzik a vízlelőhelyeket. Hajnalban és alkonyaikor isznak. Elképzelhető.

hogy a fa szivattyúzza fel nekünk a vizet: kössünk műanyag zacskót egy leveles ág végére! A levelek párologtatása a zacskóban cseppfolyósodáshoz vezet. . így akár többet is veszíthet az értékes folyadékból! LEPÁRLÁS Áfák és növények a földből gyűjtik a nedvességet ám egy fa gyökere akár 15 m-re vagy még mélyebbre is lenyúlhat.és hirtelen vízre találunk. Ne is próbálkozzunk vele. ez pedig már elérhetetlen a számunkra. ne legyünk mohók! Először csak kortyolgassuk! A túl nagy kortyoktól egy kiszáradt ember hányhat. hagyjuk.

amely ahogy khül. egyik sarka pedig iőgjon lefelé . hogy összegyüjt-hesse a cseppfolyósodon kipórolgást! Bármilyen növényzet fölé helyezett polietilén sátor a párolgás miatt folyadékot gyűjt össze. csep pfoiyósodik a műanyagon. .. műanyag barázdás csatornákban kell összegyűjtenünk. mert ez elterelné a vízcseppeket amelyeketolul. vogy támasszuk meg egy k/párnázott bottolI Ne engedjük . Függesszük fd a sátor csúcsát. hogyolevélzet hozzáérjen a sátor oldalaihoz.Egészséges növényzetet sűrű ágotválasszunk! A fánazocskó szója legyen magasabban.

A nap segítségével működő lepárló arra is alkalmas. hogy tiszta vizet desztilláljunk a mérgező vagy fertőzött folyadékból. amely végül a tárolóba csöpög. cseréljük ki őket frissre! Lepárlás a Nap segítségével Ássunk egy körülbelül 90 cm átmérőjű és 45 cm mély árkot! Tegyünk egy dobozt a közepére vízgyűjtőnek. víz csapódik le a műanyag alsó oldalára. A műanyag a levegőnél sokkal gyorsabban hűl. beleesnek a gödörbe. vagy bemásznak alá. Ez különösen a sivatagban hatékony. így pára képződik. éjjel hideg van.Még a levágott levélzet is bizonyos fokig használható. ahol napközben meleg. és nem tudnak onnan kimászni. de alkalmazható mindenhol. de ne hagyjuk a le-vélzetet magával a zacskóval sem érintkeznií Köveket használva feszítsük ki! A tetejét kipórnázott bottal támasszuk meg! A zacskót helyezzük enyhébb lejtőre. Ennek a lepárlónak 24 óra alatt legalább 55 cmJ vizet kell összegyűjtenie! A lepárló csapdaként is működik. Kövek segítségévei akadályozzuk meg. erős csepp-folyósodást indítva meg. hogy a lepárlás eredménye lecsoroghasson a gyűjtőhelyre! Ha a levelek mór nem termeinek folyadékot. . Ahogy a levegő telítődik. ha nagy műanyag zacskóba helyezve felmeiegitjük. hogy a levélzet érintkezzen o zacskó óljával. Lecsúsznak a kúpon. A rovarokat és a kisebb kígyókat vonzza a műanyag. majd fedjük be a gödröt kúp formában egy műanyag lappal! A nap hője megnöveli a levegő és az alatta lévő talaj hőmérsékletét.

Kő vagy más nehezék segítségévei rögzítsük a széleket. hogy o cseppek szabadon csordogálhassanak az óljára. vezessük el a vizet egy csővel alacsonyabb szintre a lepárló mozge-táso nélkül. hogy a csapdába esett élőlények ne tudják feldönteni! Ho ven rá lehetőség. a .A műanyag közepére tegyünk követ. soha! Ugyanakkor desztillálás útján mindkettőből nyerhető ivóvíz. és tartsuk meg a kúp formát! Rögzítsük a dobozt. FIGYELEM! VIZELET ÉS TENGERVÍZ Egyiket se igyuk meg. sőt.

jobb minőségű vizet eredményeznek. Ha mégis havat vagyunk kénytelenek melegíteni.elkészíthetjük ezt az eszközt A vízpára vesztés elkerülése érdekében a csatlakozásokat vegyük körbe sárral vagy nedves homokkal! Vezessünk ki csövet egy szennyezett vagy sós vízzel . A hó alsóbb rétegei szemcsésebbek a felszínen lévőnél. az edénybe eleinte csak kis mennyiséget helyezzünk. . mert a jégből nagyobb mennyiségben. majd tegyük az edényt a tüzreJ A cső ellenkező végét vezessük egy zárt gyűjtőedénybe.akár vizelettel .tengervíz maradéka sóval is ellát minket. levélből készült tölcsér is segíthet o gőzt a csőbe irányítani. amely aztán elégeti az edényt.teli fedett edényből majd kezdjük ef forralni! A másik végét vezessük o nap segítségével működő lepárló a(á! Esetleg nehezékkel ellátott fémlemezzel vogy fokéreggel is te fedhetjük az eo'én yt! Még a vizesedény fölött elhelyezett. amelyet egy másik tárolóedényben helyezzünk el! így hideg borítást képezünk a kifolyó pára köré. Víz nyerése jégből vagy hóból Jobb jeget olvasztani. kevesebb hő felhasználásával nyerhetünk vizet: kb. de ezt rögtön magába szívja a felette lévő hóréteg. Desztillálás A desztillálóeszközök részei a mentőtutajok felszerelésének. gyorsítva a lehűlést és a gőz lecsapódását Bármilyen csőből .akár a csomagok merevítőelemeiből is . mint havat. de magunk is készíthetünk hasonlót Folyadékok desztiHálásához valami laboratóriumi lombikhoz hasonlót kell készítenünk! Rakjunk csövet egy vízzel teli. gyorsabban. az alsó réteg elolvad. fele annyi hővel. fedett tartóedény tetejére. Az alsó réteg helyén pedig üreg képződik. kétszer annyit. majd fokozatosan adjunk hozzá egyre többet! Ha ugyanis túl sok havat teszünk az edénybe.

annál jobb. amelyet akár a legkisebb mennyiségben is só borít! VÍZ NYERÉSE NÖVÉNYEKBŐL mm Vízgyűjtők A kehely alakú növények. sarkai az erózió hatására lekerekedtek. A régi jég kékes. Rázzuk meg ezeket.legalábbis amíg el nem öregszik .sós. Minél frissebben fagyott meg. és ha halljuk bennük a vizet ejtsünk minden csomó alján bemetszést és ürítsük ki a bennük lévő folyadékot! A húsevő növények szoktak a leggyakoribb példaként szerepelni a vizet felfogó és megtartó növényekre.Víz nyerése tengesi Jégfe©! A tengeri jég . Szűrjük meg a vizet a tartály fogságába esett rovarok és szennyeződések eltávolításához! . Óvakodjunk azonban az olyan régi jégtől. annál sósabb. valamint a trópusi fákon parazitaként élő bromé-liák (az utóbbiak a leveleik közti hézagokban) gyakran képesek összegyűjteni a vizet. sárga hajtások nagyobb valószínűséggel tartalmaznak folyadékot. színe tejfehér. A bambusz is sokszor raktároz vizet üreges csomóiban. Jó víz a kék jégből nyerhető: minél kékebb és simább. tehát alkalmatlan a fogyasztásra. A régi. Az új tengeri jég egyenetlen körvonalú.

ezért érdemes az utunkba akadó összes fajtát letesztelni. és ezt mindaddig folytassuk. vágjunk le egy részt az aljából. ezért jobb. az Acacia coriacea („sivatagi tölgy") és az Eucalipytus opaca („vérfa") gyökerei a felszínhez közel helyezkednek el. tejszerű folyadékot bocsátanak ki. majd ejtsünk rajta mély vágást! Ezután vágjuk le a szárat a földhöz közel. 5 cm vastag hajtásai hasznos vízforrások lehetnek. és csepegtessük a vizet a szánkba vagy a tárolóedénybe! Ha már nem csöpög belőle több. amíg a szár teljesen ki nem ürül! Elsőként ne a szár aljátvágjuk le. Igazán csak folyamatos próbálkozás és sok kudarc után érhetünk el eredményt. Kúszónövények A kúszónövények érdes kérge és kb. ha kiválasztjuk egyik szárát és követjük felfelé: érjük el a lehető legnagyobb magasságot. Vizet nyerhetünk a kúszónövényből. és ezeket összeszorítva tartsuk a szánk fölé! . és magából a hajtásból nem próbálunk kiszívni semmit. mert így a folyadék a hajszálereken keresztül felszökik a szárba! Gyökerek AzTetraeera alnifolia (a „vízifa" Ausztráliában).A banánfák családjába tartozó uutazók fájau (vagy„utazókpálmája' . Azt azonban magunknak kell kitapasztalnunk. úgyhogy legközelebb biztosan nem kísérletezünk velük. Némelyik kúszónövény bőrrel érintkezve irritációt okoz. és vágjuk fel 30 cm-es darabokra! Távolítsuk el a kérget! Szívjuk ki a gyökérből a nedvességet. A legjobb egy tárolóba gyűjteni a folyadékot. fejtsük le ismét a folyadékot. mert nem mindegyik leve iható. vagy hántsunk le belőle darabokat. Húzzuk ki a gyökeret a földből. hogy melyik kúszónövény tartalmaz vizet.némelyik nedve kifejezetten mérgező lehet! A mérgező fajták száruk elvágásakor ragadós. ha a folyadékot a szánkba csöpögtetjük. sőt .) l azaz o Ravenala madagoscariensis akár 1 -2 liter vizet is raktározhat levélszárai tövében.

tüskékkel borított külsejét. de nem mindegyik kaktusz folyadékát biztonságos elfogyasztani: az óriáskaktusz. majd kanalazzuk ki a folyékony nedvet. nem érdemes a keresésükre vesztegetni energiánkat és eszközeinket. Kaktuszok A kaktusz gyümölcse és törzse egyaránt tartalmaz vizet. Az átlagosan 100 cm-es hordókaktuszból kb. a futball-labda formájú. kifejezetten mérgező. Nyomkodjuk a húst a növényben.A leghasznosabb sivatagi gyökereket nem könnyű megtalálni tapasztalt személy segítsége nélkül. és nagy mennyiségű. Arizonában és Kaliforniában honos Soquarro vagy Szaguarokaktusz (Carnegiea gigantea) 5 m magasra no. Óvakodjunk a kaktusz tüskéinek érintésétől. A folyadékot gyűjtsük össze. ha levágjuk a tetejét. a bőrben maradva pedig gennyedző sebet eredményeznek. a bevittnél akár több folyadékot is veszíthetünk. Nagy erőfeszítést igényel átvágni kemény. Pálmák Az ernyő-. édes folyadékot tartalmaz. A Mexikóban. amelyek akáréletmentőek is lehetnek . amelyből ha túl sokat iszunk. majd kiszívjuk a tartalmát. mert azok eltávolítása nagyon nehéz (különösen a finom. A nipapálmák (vagy mangrovepálmák) tőről hajtanak. Az Echinocactus grusoni. lehetővé téve ezzel több mint napi egy liter összegyűjtését. és helyezzük a nap segítségével működő lepárlóba. ezért a földön állva tudunk dolgozni. Az íze változó: lehet semleges.ha viszont senki nem mutatta meg. egy liter tejszerű nedv nyerhető (ez természetesen kivételt jelent a tejszerű folyadékot termelő növények elkerülésére vonatkozó szabály alól). A folyadék kinyeréséhez hajlítsunk le egy virágos szárat. hajszálvékony tüskéké). hogyan lehet rájuk találni. A kókuszdióban lévő tej jelentős mennyiségű vizet tartalmaz. viszont a többi fajta kifejlett egyedeire fel kell másznunk a virágzó levél eléréséhez. más néven Saquarro pl. de akár keserű is. és a belsejéből kihasítunk egy darabot. a kókusz. és az Egyesült Államok déli részétől egészen DélAmerikáig megtalálható. hagymaszerű gyökerekből kihajtó apró gallyakat. és vágjuk le a végét. ugyanakkor az érett kókuszdió nedve erős hashajtó. Az ausztrál bennszülöttek felismerik pl. ám mérgező folyadékot tartalmaz. A legjobb megoldás. Ha kellően keskeny darabot vágtunk le. azaz az óriás sünkaktusz [lásd Sivatagi növények az Élelem fejezetben) akár a 120 cm-es magasságot is elérheti. hogy a hideg éjszaka alatt párologni kezdjen és összesürüsödjön! .és a nipapálma egyaránt könnyen iható. a szárban a folyadék 12 óránként megújul.

és eltávolítjuk a gerincét.Az Opuntián (más néven fügekaktuszon) nagy.könnyen megvédhetjük magunkat. vigyázzunk. Mind gyümölcse . hogy a halat vízszintesen tartva kibelezzük.a többi kaktuszhoz képest . hogy ki ne löttyintsük . Ezt úgy csapolhatjuk le. hogy a hal húsában lévő többi folyadékot ne . Ezután . amelyet a szem kiszívásával vonhatunk ki. Nagy tüskéitől .igyuk meg a folyadékot! Ha ilyen nagy szükségünk van a vízre.ügyelve rá. fülszerű kidudorodások találhatóak . Minden hal tartalmaz iható nedveket Különösen a nagy halak gerince mentén található jelentős mennyiségű édesvíz. mind „fülei" tartalmaznak folyadékot ¥11 NYERÉSE ÁLLMOKBÓL Az állatok látószerve vizet tartalmaz. ovális alakú gyümölcse éretten piros vagy aranyszínű.

mert a sivatagi béka is azért ássa be oda magát. Az átlagos táplálkozás napi 10 gramm só bevitelét jelenti. só A só az ember életben maradásának másik alapfeltétele. Azokon a területeken. sekély mélyedésekbe. hogy találunk szarvasmarhák számára kihelyezett ún. ha gyorsabban ürül ki belőlünk. mint ahogy pótolni tudjuk. Túlélési csomagunknak tartalmaznia kell sótablettát. Testünk az izzadság és a vizelet távozásával sót veszít. A só utánpótlása szárazföldön ennél sokkal nehezebb. Törjük össze. vagy kifogyott a készletünk? A tengerparton vagy a tengerben rengeteg sós víz áll rendelkezésünkre. mert az fehérjében gazdag. Só nyerhető bizonyos növényekből is. mégpedig az állatok véréből. Főzzük a gyökereket. Ebben a formában azonban ne igyuk meg! Bőven hígítsuk édesvízzel! A tengervíz lepárlásával sókristályt nyerhetünk. Ezek az állatok testükben vizet táróinak. ezért megfigyelve őket akár természetes sóforrásra is bukkanhatunk. közvetett módon kell beszereznünk. fél liter sós víz pedig kb. -2STRATÉGIA Legyen szó akár kisebb balesetről vagy óriási katasztrófáról (mindkettő teremthet életveszélyes .szívjuk ki. TUDNIVALO A sóhíány első tünetei az izomgöres. 15 gramm sót tartalmaz. hogy sót nyaljanak le az oldalairól.ebben az esetben viszont valószínűleg közel vagyunk a civilizációhoz. mert gyomorpanaszt okozhat és károsíthatja a veséket. A baj akkor kezdődik. a szédülés. jelentős ásványianyag-forrás. ezért minél melegebb éghajlaton tartózkodunk. elképzelhető. Észak-Amerikában a legjobb sóforrás a hikorifa gyökere. Ausztrália északnyugati részén a nagy aszályok idején a bennszülöttek sivatagi békát keresve beásnak a száraz. A vért soha ne pazaroljuk el. A testmozgás tovább növeli a veszteséget. és nem alakul ki sóhiány. a hányinger és a fá ság. majd oldjuk fel megfelelő mennyiségű vízben! Ne nyeljük le egészben a tablettát. hogy hűvösen tartsa testét és életben maradjon. annál nagyobb a veszteség. amelyet ki lehet préselni belőlük. ha nincs nálunk só. Mi történik. Ezeket úgy orvosolhatjuk. Délkelet-Ázsiában pedig a nipapálmáé használható hasonló célra. A sivatagi állatok szintén folyadékforrásként szolgálhatnak. míg az összes víz el nem párolog. nyalatókat . ha fél liter vízben feloldunk egy csipetnyi sót. ahol állattenyésztéssel foglalkoznak. Minden állatnak szüksége van sóra. így megemésztéséhez szervezetünk vizet fog elvonni. az elefántok a sötét barlang veszélyes mélységével is megküzdenek csak azért. Afrika egyik részén pl. és fekete sókristály csapódik ki! Ha közvetlen sóforrás nem áll rendelkezésünkre.

Ahogy a köd . biztos alapelvek. mert úgy érzik.attól a pillanattól kezdve viszont. amelyet egyedül kell megoldanunk. de a szélsőséges esetek jól szemlélteik: bármekkora is a katasztrófa. amelyek megoldásának ismerete csökkenti a veszélyt Jegyezzük meg ezeket a módszereket. miközben hosszabb időt kénytelen eltölteni nagyobb közösségben. mindig ugyanazok az elvek és a gyors gondolkodás lehet csak a segítségünkre. mindig ugyanarra a találékonyságra és ismeretet- . amelyhez a körülmények megfelelő ismeretére van szükség.helyzetet). A pánik talán ekkor a legveszélyesebb. először a különfajta kisebb autóbalesetek során követendő eljárásmódokkal fogjuk őket szemléltetni. Nem szabad pánikba esnünk. mert életmentöek lehetnek] Nagy lélekjelenlétet igényelnek (pl. Ugyanezzel a megközelítéssel vizsgáljuk később a nagyobb szerencsétlenségeket is. Mindig a helyzetnek megfelelően kell eljárnunk! Néha az ütközés (vagy más baleset) minden előjel nélkül történik meg . Mi azonban maradjunk nyugodtak annak biztos tudatában. pedig már rég a lehetőségeket kellene mérlegelniük. hogy tudatosult bennünk. könnyen elveszíthetjük a tájékozódóképességünket A legtöbben pánikba esnek. pedig ilyen körülmények között ez könnyen megesik az emberrel. de meglátjuk az esetlegesen kínálkozó egyéb megoldásokat is! Vannak előre jelezhető helyzetek. de közben ésszerűen és reálisan kell kezelnünk a lehetséges katasztrófákat. a vízben süllyedő autóban várni legjobb pillanatot a meneküléshez). Meggondolatlanul kezdenek el cselekedni. Készen kell állnunk a gyors reakcióra váratlan veszély esetén. A legtöbb veszélyhelyzet megoldása azonban rögtönzésen alapul. Bizonyos helyzetekben egészen hosszú idő telik el a lehetséges katasztrófa észlelése és bekövetkezte között. Mivel általánosan alkalmazható. Az életünket veszélyeztető legtöbb eshetőségre fel tudunk készülni. STRATÉGIA A jó tervezés és a megfelelő előkészületek mellett túlélőként képesek lehetünk az életünket fenyegető nehézségek és veszélyek leküzdésére.körülvesz minket a hegyoldalon. amelyben egy kontrolálhatatlan tömeg közepén találjuk magunkat. konkrétan egy hatalmas légikatasztrófa példáján keresztül. csapdába kerültek. és megfelelő menedék után kellene nézniük. de tapasztalaton alapuló. A katasztrófa olyan helyzetet teremthet. valami történni fog. az ösztönös reakciók akár életmentöek is lehetnek. hogy átlássuk a szituációt. hogy képesek vagyunk kezelni a helyzetet! Ezzel nemcsak arra leszünk képesek. mindennel azonban nem számolhatunk. Jelentős különbség van a gépjárműbalesetek és a légikatasztrófák között. ahol várakozhatnak a körülmények kedvezőbb alakulásáig.szinte megszüntetve a látótávolságot . Ilyen körülmények között a túlélő sokkal nagyobb valószínűséggel találja magát ismeretlen környezetben. és ezzel növelik a veszélyhelyzetet. alapvető túlélési stratégiákról van szó. de esetleg annyira komoly szerencsétlenség is történhet.

ahol letérhetünk az útról! Ez lehetőleg puha földsánc. váltsunk sebességet. vagy emelkedőben végződő kanyar legyen! Ha így sem uraljuk a sebességünket (pl. és hajoljunk el oldalra a kormány elől. jobb. miközben az ütközési pont FELÉ lendítjük magunkat! Mindezt nehéznek tűnik végrehajtani. a sebesség csökkentése érdekében irányítsuk az autót oldalról korlátnak vagy falnak! Használjuk az előttünk haladó autót önmagunk megállítására. általában azonban nem jelent mást. mint ha hagyjuk magunkat becsapódni. és villogtassuk fényszórónkat. Néhány kivételes esetben működik ugyan az ellentartás. és támaszkodjanak az első ülések háttámlájához! . de ütközéskor a kormánykerék olyan. amíg meg nem állunk! Ha minderre nincs időnk. A biztonsági öv (amely számos országban kötelező) megakadályoz minket abban. és használjuk a kéziféket! Ne rántsuk meg a kéziféket. hogy az előttünk haladó jármű vezetőjét figyelmeztessük a veszélyre! Ütközés Ha az ütközés elkerülhetetlen. és igyekezzünk másokban és magunkban is a lehető legkevesebb kárt tenni! Próbáljuk meg úgy elkerülni a hirtelen megállást. amikor az autó már megállt Ilyenkor az ellentartás még több sérülést okozhat. a fánál jobb néhány facsemete. találjuk meg a helyet. hogy meg tudjuk védeni. de a fa és a fal talán életünk utolsó állomása is lehet egyben. kapcsoljuk be a vészvillógót. Végállomásnak mindegyik megteszi. vegyük le a lábunkat a gázpedálról. majd húzzuk be a kéziféket . Kulcsoljuk karunkat a fejünk köré. nyomkodjuk gyorsan a féket (hátha érintkezik). A hátsó ülésen helyet foglaló utasok hasonlóan védjék a fejüket. ha nem próbálunk meg ellenerőt kifejteni az ütközéskor. hogy valami rugalmasnak ütközünk! A falnál jobb a kerítés. kapcsoljunk vissza a sebességváltóval. mint egy mellkasunk felé tartó faltörö kos. MINDKÉT helyzettipus élet és halál kérdése függetlenül attól. mint hogy ütközéskor testünk akkor is halad tovább. hacsak nem vagyunk biztosak abban. dudáljunk. majd fokozatosan húzzuk be egyre erősebben.de NE TELJESEN. hány embert érint! AUTÓBALESET TÚLÉLÉSE A FÉK MEGHIBÁSODÁSA Ha a fék vezetés közben meghibásodik. de menjünk a lehető legóvatosabban! Használjuk a vészvil lógót. mert a karambolkor bekövetkező sebességcsökkenés még erőteljesebb hatást gyakorol a testünkre. és használjuk a kéziféket. finom mozdulatokkal kezdjük.készséget előhívó képességre van szükségünk. hogy nem csúszunk meg! Keressünk vészútvonalat. egy meredek lejtőn). Több dolgot kell egyszerre csinálnunk: vegyük le a lábunkat a gázpedálról. és kapcsoljunk vissza a sebességváltóval. Ha viszont NEM vagyunk bekötve. maradjunk a helyzet urai. hogy kirepüljünk a szélvédőn.

de ha gyerekek is vannak az autóban. hiszen a kocsi nem merül el azonnal . Tartsunk kellő távolságot (kb. Ha vonat közeledik. kapcsoljuk ki a biztonsági övét. hagyjuk el az autót. nyissa ki az ajtót. ne merőlegesen parkoljunk! Ha mégis a víz irányába kell parkolnunk. hagyjuk az autót hátramenetben és húzzuk be a kéziféket (ha a víznek háttal kell parkolnunk. figyelmeztessünk mindenkit. fejünket irányítsuk erősen a mellkasunk irányába. hacsak nem szikla vagy nagyobb szakadék felé tart. mert ha a vonat nagy sebességgel közlekedik. Ekkor még ne próbáljuk kinyitni az ajtókat! Ahogy vízzel telik meg a belső tér. egyes sebességben hagyjuk a sebességváltót és húzzuk be a kéziféket)! AUTÓ A VASÚTI SÍNEKEN Ha az autónk automatikusan működtetett vasúti átkelőhelyen robban le. a levegő a tető alatt reked. hogy a víztől nem működnek megfelelően.eltart egy ideig. hogy ki tudjuk őket segíteni az ablakon. 45 m bőven elegendő). hogy vegyen mély lélegzetet. amíg megtelik vízzel. kezünket a fülünkhöz. . úgyhogy ha tudjuk. és figyelmeztessünk mindenkit az ajtók mellett. a csecsemőket pedig tartsuk a tető felé! Kapcsoljuk ki a biztonsági övét. Az autóra kívülről ható víznyomás miatt az ajtót nagyon nehéz kinyitni. tegyük az autót sebességbe. majd gömbölyödjünk össze. földet érve maradjunk összegömbölyödve és guruljunk. inkább tekerjük le az ablakot. szorítsuk össze a lábunkat és a térdünket. könyökünket nyomjuk erősen az oldalunkhoz. és az indítómotor segítségével rángassuk biztonságos helyre! Ez a módszer kézi váltóval működhet. vigyük a gyerekeket és a gyengéket biztonságos helyre. A benti víznyomás szinte kiegyenlíti az autóra kívülről ható víznyomást. nagy távolságra röpítheti az autó darabjait. Ha az autó már nyugalomba került és csakhamar megtelik vízzel. minél hamarabb HÚZZUK FEL az ablakot.Kiugrás az autóból NE ugorjunk ki mozgó autóból. Értékeinket ne próbáljuk meg kimenteni! Ha rém voltunk elég gyorsak. amíg meg nem állunk! AUTÓ A VÍZ ALATT Lehetőleg a süllyedés előtt hagyjuk el az autót. hogy a kezüket tartsák a kilincsen! Az esetleges automata vagy központi zárakat azonnal kapcsoljuk ki! Elképzelhető ugyanis. és a becsapódást nem élnénk túl! Nyissuk ki az ajtót. állítsuk fel a gyerekeket. ne védekezzünk a végtagjainkkal. és ússzon felfelé. tartsuk vissza addig a levegőt! ÓVINTÉZKEDÉS: Mindig a vízzel párhuzamosan. majd hajlítsuk be a derekunkat! Guruló mozdulattal hagyjuk el az autót! Ne fejtsünk ki ellenerőt a talajjal szemben. lehet. és másszunk ki azon! Nagy lélekjelenlétet igényel végrehajtani mindezt a „csobbanás” kiváltotta sokk és döbbenet állapotában. automatával viszont nem. miközben engedi ki a levegőt! Az ugyanazon az ajtón át távozóknak meg kell fogniuk egymás kezét! Ha előttünk száll ki valaki.

A kényszerleszállásra úgy készüljünk fel. vagy bármilyen szines ruhadarabot lengetve! Ha a vonat vezetője megfelelően végzi a munkáját. Addig ne fújjuk fel a mentőmellényünket. összetekert takaróra vagy kabátra. mert a mentőalakulatoka roncsot sokkal köny-nyebben veszik észre. amíg a repülőgépen vagyunk. Várjuk meg. állunkat erősen mellkasunkra hajtjuk. és a vonat vezetőjét figyelmeztessük egy rongyot. majd rántsuk meg a mentő-mellényt felfújó kart vagy zsinórt. csak nyugodtnak maradni. hiszen nem tudhatjuk. de semmiképpen se a személyes tárgyakat és a poggyászt gyűjtögessük! Ekkor fogjuk csak igazán értékelni. Ilyen bárhol megtörténhet. a felszállás előtt elhangzott tájékoztató szerint hagyjuk el a gépet! Ha szárazföldön landolunk. A gép elhagyásakor a lehető legtöbb felszerelést vigyük magunkkal. azonnal oldjuk el a mentöcsó-nakot a szárnytól. ahol fokozottan kell figyelnie! IÉGIKATASZTRÓFA A repülőgép-szerencsétlenség. . hogy olyan kereszteződéshez közelít. amíg a motorok lehűlnek. gyorsan távolodjunk el a repülőgép közvetlen közeléből.és robbanásveszély. tudni fogja. összefonjuk lábainkat szomszédainkéival. A repülőgép személyzete ismeri az eljárást az ilyen vészhelyzetek kezelésére. melyiken jön vonat! Ha van vészjelző telefon. mint egyetlen embert vagy egy ejtőernyőt. illetve a problémás terepre történő kényszerleszállás eredményezi a legszörnyűbb katasztrófahelyszínt. Akkor is tartsuk a távolságot. hogy szorosabbra állítjuk a biztonsági övét. a roncs felé irányítsuk magunkat. mert nagy a tűz. toljuk le az összes sínről. induljunk el a vonat irányába a sin mentén! Biztosan álljunk a talpunkon (a nagysebességű vonatoknak erős a menetszele). a gumicsónakok automatikusan felfújódnak és rögzülnek a szárnyakhoz. és segíteni a személyzetet a többi utas megnyugtatásában. figyelmeztessük a váltókezelőt a kialakult helyzetről! Ha nincs telefon. vagy nagyobb távolságot is belátunk. végül másszunk be egy mentőcsónakba! Ha a repülőgép süllyed. ezért nem tudunk felkészülni a konkrét helyzetre. kövessük tehát az utasításaikat! A pilóták megpróbálnak a lehetőségekhez mérten a iegbiztonságosabban leszállni nekünk nincs mit tenni. miközben várjuk a becsapódást. amint az utasok beszálltak. és a kiömlött üzemanyag elpárolog! Ha vízen történik a kényszerleszállás. belekarolunk a mellettünk ülőkbe. és ha az ülőhelyek lehetőséget adnak rá. ha nem keletkezett tűz! Várjuk meg. ellenkező esetben akadályozhat minket a menekülésben. hogy túlélőcsomag lapul a zsebünkben! MEGJEGYZÉS Ha a repülőgépből ejtőernyőve ugrunk ki a vadonba.Ha viszont nem látunk vonatot. amíg a vízbe kerülünk. Amikor a repülőgép megáll (semmiképpen sem korábban). ráhajolunk az ölünkbe tett párnára. meg kell próbálnunk megakadályozni az ütközést! Ha az autót meg lehet mozdítani.

élelem. Az eseteket súlyossági sorrend szerint kezeljük! Mindenkinél elsőként a légzési nehézségekkel foglalkozzunk. ezt kövesse . így a mentőalakulatok tudni fogják. hogy minden megsemmisült. mérlegeljük a helyzetünket! Mindenképpen ez legyen a következő lépés a stratégiánkban! Érdemes és biztonságos a jelenlegi helyünkön maradni? Ha ismert a gépünk tervezett útvonala (ami repülőjárat esetén bizonyos). ahol a fák még nagy csoportnyi embert is eltakarhatnak. MEGJEGYZÉS Hagyjunk a roncson utalást az útirányunkra. amíg a veszély el nem múlik! A biztonság megkívánta távolságot azonban ne lépjük túl! Ne engedjük. ruházat és víz után! Ne kockáztassunk. a seb. számos előnye van tehát az egy helyben maradásnak. és próbáljunk meg figyelni minden egyes érintettre! A sérültek azonnali kezelése elsőbbséget élvez. ha még mindig fennáll az üzemanyagtartály berob-banásának lehetősége! Óvakodjunk a roncsokból terjedő füsttől. hogy vannak túlélők. mindenképpen megrázó. vagy tűz. A keresők már nagyjából tisztában vannak az elhelyezkedésünkkel. kivéve ha az életveszély nagyobb. könnyebben megnyugszanak tehát.a súlyos vérzés. Ha úgy látjuk. nem biztos. Lejtő esetén ne felfelé. számíthatunk valamiféle kereső. vagy kőomlással és egyéb veszélyekkel fenyeget. a törés és a sokk kezelése! Lehetőleg különítsük el az élőket és a holtakat! A halál az esemény rémítő szokatlanságára emlékeztetheti a túlélőket. Sokkot kaphatunk és a pánikba esés határára kerülhetünk. hanem lefelé haladjunk. és akkor is ismerik utolsó jelentett pozíciónkat. hogy bárki is dohányozzon. különösen fával sűrűn borított vagy erdős területen.és mentőalakulatra. Ha volt is tűz. ismeretlen terepen történő áthaladás kockázata. tartsunk kellő távolságot. ha kiömlött az üzemanyag! Ne kószáljunk el ismeretlen területre.sorrendben .A katasztrófa után Bármekkora is legyen az önfegyelmünk. Ha tűz tör ki. ha nem látják elhunyt társaikat. váratlan és bizonytalan érzés lesz ebbe a helyzetbe kerülni. szükség esetén menjünk védettebb helyre! Éjjel ne induljunk útnak.és robbanás-veszély áll fenn. a mérges gázoktól! Amíg várunk a tűz kihunyására. különösen ne éjszaka! Tartsunk kapcsolatot a többi túlélővel! A sérülteket vigyük biztonságos helyre. és melyik irányban kell keresni őket! Az azonnali helyváltoztatás leggyakoribb oka. hogy nagyon veszélyes vagy az időjárás szeszélyeinek kitett területen tartózkodunk. mint a sötétben. amely nem nyújt védelmet az elemektől. Kutassunk a roncsok és a maradványok között mindenféle felszerelés. A roncs vagy a földre kényszerült repülőgép a levegőből sokkal jobban észrevehető. mert a körülmények alacsonyabb magasságban kisebb valószínűséggel jelentenek veszélyt . ha le kellett térnünk az útvonalról. hogy olyan hegyen vagy hegyoldalon kerültünk veszélybe.

ez legalább a szél elől védelmet fog nyújtani! Rakjunk tüzet. menedék és élelem keresésére . a naptól éppúgy menedéket kell keresnünk.ezt azonban mindig . A jó erőnlétben lévők induljanak víz. csak a gyors mentésben reménykedhetünk. mint a széltől és a hidegtől! Kiszolgáltatva lenni az időnek nem csak a kihűlést jelentheti.legalább párokban tegyék! A figyelem felkeltése érdekében minél több jelzést helyezzünk el! Ne feledjük. A biztos hely megteremtését egy még alaposabb felderítés kell hogy kövesse a megfelelő táborhely kiválasztása miatt. egyetlen dolgot tehetünk a kopár földön . nem indulhatnak önálló felderítésre! Beszélgetve kapcsolatban tudnak maradni egymással.Ne induljon el mindenki biztonságosabb helyet keresni! Küldjünk előre felderítőket. Ilyen körülmények között a súlyos sérültek túlélési esélyei meglehetősen csekélyek. Próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a természetes menedékből és tökéletesíteni minden rendelkezésre álló anyaggal! Ha a sebesültek súlyos állapotuk miatt nem mozdíthatóak. és van elképzelésünk róla. amíg egyértelművé válik. ök vizsgálják át óvatosan a környező területet*. hogy mi volt a pozíciónk a szerencsétlenség bekövetkeztekor. Ugyancsak jó. tüzelőanyag. Lehetőség szerint keressünk valamilyen természetes üreget és mélyítsük ki! A kiásott földből készítsünk peremet. Ha viszont vízi vagy légikatasztrófa áldozatai vagyunk. A szárazföldön utazók viszonylag pontosan ismerik helyzetüket (még ha ideiglenesen el is tévednek). Ha nem áll rendelkezésünkre hasznosítható felszerelés vagy roncsdarab. párokban kell dolgozniuk.ez különösen a sebesültek miatt fontos. tudunk segítséget kérni. hogy védve legyünk a természet erőitől . kövekből. Emiatt azonban ne térjünk vissza a repülőgép sérült. hogy minden biztonságos! A mentőalakulat tudni akarja majd a pozíciónkat. A felderítőknek együtt kell maradniuk. vagy esetleg robbanásveszélyes fedélzetére! Várjunk. roncsdarabokból és egyéb felszerelésből készítsünk magunknak szélárnyékos helyet! Ha a csoport összebújik. hogy könnyen visszataláljanak! MENEDÉK A legelső szükséglet minden bizonnyal valamilyen ideiglenes menedék kialakítása lesz. ha a körülmények szükségtelenné vagy lehetetlenné teszik eredeti helyünk elhagyását! Ha nem áll a rendelkezésünkre természetes menedék. ELHELYEZKEDÉS Ha van rádió adó-vevőnk vagy mobiltelefonunk.ásunk. hogy meleg legyen .így javulhat a hangulat és segít megőrizni a lelki tartást is! A tüzelőanyaggal takarékoskodjunk. és térkép segítségével még pontosabb tájékoztatást tudnak adni. számukra a helyszínen kell valamiféle menedéket biztosítani. . csökken a test hővesztése. ezért a hő erejének fokozására használjunk visszaverő felületeket! Hasonlóan járjunk el. nagy segítséget jelent. Útvonalukat jelöljék meg előrehaladás közben. ha ismerjük a tervezett útvonalat.

ha ismerjük az uralkodó szél. hogy .növelje túlélési esélyeinket! Ki vagyunk téve azonban a szélnek és a hullámzásnak.és áramlási irányokat. hogyan tudunk átvágni a területen. ha a mentőcsapatra várakozás helyett azonnal biztonságos helyre megyünk. de senki nem tudja. hogy értesítettük tervünkről az illetékes hatóságokat. Bizonyos esetekben azonban (ha tudjuk.szemben jelenlegi helyzetünk tartásával . merre lehetünk. Hosszú távon azt is végig kell gondolnunk. a dagálytól elzárva.ha már elég világos van és a többi körülmény is kedvező . hogy . hogy kiaknázzuk a természet nyújtotta forrásokat. A vihar. A navigációs eszközök elromolhatnak. csapjunk zajt! Ekkor örülünk csak igazán.három különálló tüzet gyújtva egyezményes nemzetközi segélykérő jelzést adunk le! Rakjunk minél nagyobb tüzet! A figyelem felkeltése érdekében helyezzünk ki jelzéseket! Ha tudjuk. alkalmazzuk pirotechnikai eszközeinket! Ha a segítség már nagyon közel jár. vagy olyan helyre.és élelemtartalékunk van ahhoz. ha a terep olyan sivár. ezért az élelmet be kell osztani. Addig is próbáljunk meg minél kényelmesebb körülményeket teremteni magunknak! Ugyanakkor persze a legalaposabb tervek is félre tudnak siklani. hogy a tervezettnél tovább kell maradnunk. egyszer csak ott találjuk magunkat biztonságban a menedékünkben.nekivágunk. és tessék. hogy már közel a segítség. hogy ott időzünk még egy darabig. Csak idő kérdése. Elképzelhető. és meg fog érkezni a mentőalakulat. erre fel kell készülnünk! Minél pontosabban meg kell állapítanunk az elhelyezkedésünket! Tanulmányozzuk a területet minden lehetséges szempont alapján! Azonban nem elegendő csak a helyzetünk pontos megállapítása (ha ez egyáltalán lehetséges): azt is meg kell vizsgálnunk. hogy senki nem fog minket keresni. tüzelőanyag-. Élelmiszer-tartalékunknak azonban ne lássunk neki azonnal! Lehet. hogy visszajussunk a civilizációba. vizet vagy menedéket. hogy nem kínál számunkra élelmet. ha biztosak vagyunk benne. hogy elegendő energia. esetleg a vihar vagy köd fogságában nem sok alkalom kínálkozik arra.és vízlelöhely. élelem. Ha tengeren vagyunk. a nagy szél vagy a köd mind-mind letéríthetnek bennünket útvonalunkról. NÉLKÜLÖZHETETLEN ÉLELEM ÉS VÍZ BESZERZÉSE A továbbhaladás lehetőségét várva egy elszigetelt sziklafalon. és hogy pontosan tartottuk magunkat az útvonalunkhoz. Rendezkedjünk . Sodródásunkat viharhorgonnyal késleltethetjük. Később is leszünk még éhesek. hogy nem kínálkozik-e biztonságosabb és kényelmesebb táborhely. ne maradjunk egy helyben: figyeljük olyan szárazföld jelét. MEGJEGYZÉS Szárazföldön a legritkább esetben bizonyul ésszerűnek. ahol életben tudunk maradni a természet nyújtotta forrásokból] dönthetünk úgy. amely elég közel van ahhoz. Legtöbbször tüzet kell gyújtanunk .

be annál is hosszabb időre. mint ami a legpesszimistább várakozásainkban szerepel! Még ilyen helyzetben is lehet elérhető közelségben víz és élelem. Többfajta növényt keressünk. ha majd nem áll semmi egyéb a rendelkezésünkre! Először a természet forrásait aknázzuk ki! Nem elég egyféle ételt találnunk. A természet erőforrásainak legjobb kihasználása nem azonos a kizsákmányolással. nem lehetünk kényesek rá. Nem indokolt ez esetben olyan csapdák felállítsa sem. a területen történő biztonságos áthaladáshoz szükségünk lesz a tájékozódás és iránykeresés képességére. ha nem áll a rendelkezésünkre édesvíz. és arra sem. hogy a meleg nappalt mindig meleg éjszaka követi! A világ egyes részein nagy a különbség a nappali és az éjszakai hőmérséklet között. Az élővilággal és a környezettel azonban ilyenkor is törődnünk kell! Ha bővében vagyunk egyéb tápláléknak. hiszen a repülőgép vagy a jármű (illetve ezek roncsai) hasznosítható anyagokat és felszerelést biztosítanak. ha még hosszú ideig kell azon a területen maradnunk. A túlzott mértékű kiszipolyozással saját magunknak okozunk kárt. hogy mit eszünk meg és mit nem. MEGJEGYZÉS Rövid távon az életben maradáshoz a víz sokkal fontosabb. amelynek elfogyaszthatjuk a levelét. hogy tisztasága felől teljesen bizonyosak legyünk! A vízkeresés legyen az elsődleges szempont! TÁJÉKOZÓDÁS Általábar a legjobb. Még akkor is vannak lehetőségeink. MENTSÜK MEG MAGUNKAT! . magját. gyümölcsét. semmi okunk arra. és valószínű. gyökerét vagy más ehető részét! Kutassunk csapdába ejthető vagy levadászható állatok nyomai után! Ha már az életünk forog kockán. mint azélelem. ha a baleset helyszínéhez közel maradunk. amelyeket elfognak vagy megnyomorítanak). amelyek révén több húshoz jutunk. és képesek leszünk arra is. hogy a legkönnyebben megszerezhető élelem sokban különbözhet attól. Tüzelőanyagra még akkor is szükségünk van. Elkülönítve tároljuk a vésztartalékot arra az esetre. hogy veszélyeztetett állat. Ne feledjük azt sem. Ha viszont valami miatt mégis a továbbhaladás mellett döntünk. amit általában enni szoktunk. sokkal könnyebben fogunk tudni táplálkozni. hogy a többieket bátorítsuk hasonló dolgok elfogyasztására. mint amennyit frissen el tudunk fogyasztani vagy félre tudunk rakni (a kelepcék ugyanis nem válogatnak az állatok között. hogyan szerzünk magunknak élelmet. Ne higgyük azonban. hogy a mentőalakulatok is ismerik ezt a helyet.vagy növényfajok egyedeit fogyasszuk. Ha a felkészülés során már fogyasztattunk szokatlan élelmet.itt elsősorban a vízforralásra kell gondolni. A talált vagy előállított vizet azonban mindig fertőtlenítsük vagy forraljuk fel. ha a magas hőmérséklet miatt a testünknek nincs szüksége a lángok melegére .

nyomás alatt azonban bárki viselkedhet kiszámíthatatlanul. ezek egyszer tolón megmentik az életünket! M menedék E elhelyezkedés N nélkülözhetetlen dolgok beszerzése T tájékozódós EMBEREK Egy expedíciónál a tervezéshez hozzátartozik az egymással összeférő személyek gondos kiválogatása. mit miért teszünk! . Ezeken mindenképpen felül kell emelkedni! A légi. Katasztrófahelyzetben. megnyugtató. de az ellentétek és az előítélet is megjelenhetnek. Gyakran lefoglalja őket a helyzet kalandossága. azaz egyfajta magabiztos. Mindenesetre fontos. hogy ne fázzanak és rendszeresen kapjanak enni! Gyakran bebizonyosodik. a tűzzel játszanak. Fontos azonban. Ugyanakkora túlélésnek kell elsőbbséget kapnia. mind a gyakorlat. tekintettel arra is. A gyerekeket nyugtatnunk és vigasztalnunk kell. komoly hangnem használatával történhet . nők.mind az erőnlét.őket megkülönböztetett figyelemben keíl részesítenünk. a lépések megtervezése és a hangulat fenntartása érdekében meg kell próbálnunk bevezetni a demokratikus eljárásokat. Az esemény okozta trauma miatt néhá-nyan lelkesen követnek bármilyen reményt adó vezetést. A probléma leküzdése megfelelő taktikát igényel. A döntéshozatal. hogy elcsatangoljanak. mind pedig a felkészültség szempontjából. Hajó vagy légitársaság járata esetén a hajó tisztjei vagy a repülőgép személyzete (ha maguk is túlélők) várhatóan átveszik az irányítást. a vezetők elfogadása és a felelősségvállalás sosem fog kialakulni. amely nagyrészt az orvosokra jellemző „ágyvégi udvariassággal". gyerekek.az már fél siker. pedig valójában nagyon szívósak. amelyeket társadalmi tilalmaik egyébként nem engednének. Férfiak. hogy melegen tartsuk őket. nem hagyhatjuk azonban. Egy átlagos szerencsétlenség után kialakuló csoport pedig nagyon különböző emberekből áll.Ne feledjük. hogy megtanítsuk a többieket az élni akarásra. mint a felkészült és kiváló erőnlétben lévő emberek válogatott csapatánál A csecsemők nagyon törékenynek tűnnek. és nem nyugtalankodnak. különösen ha elvesztették valakijüket vagy fájdalmaik vannak. ha azt a benyomást keltjük. hogy tudjuk. vagy bármilyen más veszélynek tegyék ki magukat! Az időseknek általában erős a tartása. A sokféle túlélőből álló csoportot érintő vészhelyzet esetén valószínűleg nagyobb a sérülések kockázata. hogy alkalmasak-e az adott vállalkozásra . hogy a nők sokkal jobban kezelik a vészhelyzeteket a férfiaknál.vagy vízi katasztrófa különböző kultúrájú és hátterű embereket kényszerít azonos helyre és olyan helyzetekbe. annál jobb. Minél alaposabbak az orvosi ismereteink. Az is fontos azonban. és könnyebben tudják vállalni a felelősséget is mások iránt. Lehet köztük terhes asszony és beteg vagy testi fogyatékos személy . de a szervezett csoportokat jellemző katonai felépítés. és képesek lelket önteni a fiatalabbakba. idősek és csecsemők.

annál jobban tudjuk kezelni a helyzetet.Nyugalmunk és magabiztosságunk ösztönzően hat mások önbizalmára és együttműködési készségére. Minél szélesebb körűek az ismereteink. -3- .

Grönland. A hideg időre vonatkozó tudás azonban nagy magasságokban is szükséges lehet. ahova utazni akarunk. és hogyan kell kihasználni amit nyújtanak! Az éghajlatot nem csak a szélességi fok határozza meg. hogyan kell élni az egyes éghajlatokon. Más fejezetekben is található bizonyos témakörökre (pl. Csakhogy nem ez az életben maradás módja . Az északi sarkvidék viszonyai egyaránt érvényesülnek Alaszka. harcolniuk kell ellene. Lényeges. . Pl. a szárazföldi elhelyezkedés és a tengerszint feletti magasság éppolyan fontos. Tanuljuk meg. E könyv néhány oldala természetesen nem tud az egész világra kiterjedő földrajzi ismereteket nyújtani. az élelemre vagy a menedékre) adott körülmények között alkalmazható tanács. a körülmények a világ különböző részein nagyban eltérnek egymástól. Sarkvidéki éghajlat Sarkvidéki területeknek azokat tekintjük. maga a természet azonban semleges. és úgy érzik.ha harcolunk. ha egy baleset miatt teljesen ismeretlen területre vetődünk. Kanada.Dél-Amerika legdélebbi csücskét mindössze néhány száz méteres magasságban is állandóan hó borítja. hogy az alapvető túlélési stratégiák és technikák bárhol alkalmazhatóak. az Andokban a hóhatár csak 5000 méternél kezdődik. amely kiegészíti az itt ismertetett információkat. Csak a főbb éghajlati és környezeti típusokat tudja bemutatni. az Egyenlítőhöz közel.ÉGHAJLAT ÉS TEREPVISZONYOK Annak ellenére. amelyekre bizonyos óvintézkedésekkel fel kell készülni. de a pólusokhoz közeledve egyre alacsonyabban húzódik . és csak a felmerülő problémák megoldásának legalapvetőbb módszereit kínálja. amelyek az északi szélesség 60° 33' felett és a déli szélesség 60* 33’ alatt helyezkednek el. Izland. veszíteni fogunk! Vannak ugyan veszélyek. Ha vannak általános ismereteink az egyes éghajlatok körülményeiről és hatásairól. nagyobb eséllyel maradunk életben még akkor is. hogy a lehető legtöbb ismerettel rendelkezzünk annak a területnek a viszonyairól. Skandinávia és Oroszország jelentős részén. ÉGHAJLATI ÖVÉK Sokan az idegen környezetre ellenségként tekintenek.

alapvető túlélési ismeretekkel rendelkező ember nem lehet . a föld az év túlnyomó részében fagyott. A haladás télen könnyebb. a gyökerek azonban nem tudnak mélyen megkapaszkodni a földben. Ezek azok a helyek. míg Kanadában. feltéve. hogy a víz elérje a fák és növények gyökerét. hiúz. a növények satnyák. Az erős urbanizáltság miatt nem valószínű. mókus. erdős öv tartozik ide. kisebb élőlények és sok madárfaj. egészséges. Nyáron az olvadt hó nem tud felszívódni. coboly. mocsarak alakulnak ki. A tajgát számos vadállat jellemzi. Oroszországban néhány szibériai folyó mentén az erdő az északi sarkkörtől akár 1650 kilométerre is benyúlik északra. A hó nyáron elolvad. medve. A talaj mindössze az év 3-5 hónapjában enged fel annyira. a tömérdek lehullott faágból pedig készítsünk tutajt! Mérsékeli! övi éghajlatok Az északi félgömb mérsékelt égöve r valamint a déli félteke hasonló éghajlatú területei kínálják talán a legkedvezőbb körülményeket a különleges ismeretek vagy tudás nélküli életben maradáshoz. hogy a túlélési megpróbáltatások hosszú ideig tartanak. a Hudson-öböl térségében a sáv a sarkkörtől délre ugyanekkora távolságban húzódik. jávor-szarvas. a nyár rövid. A növényzet az Északi. hogy melegen vagyunk öltözve. ezért vízzel elárasztott területek. Tajga Az északi sarkvidéki tundrás vidék és a mérsékelt övi területek közt 1300 kilométeres sávban húzódó. Kidőlt fák és sűrű tőzegmoha nehezíti az előrehaladást.tadra Az északi jégsapkától délre a föld állandóan fagyott. amelyeket az olvasó minden bizonnyal a legjobban ismer. A szúnyogok kellemetlenek lehetnek. vidra. Nagy magasságban is ehhez hasonló körülményekkel találkozunk. A tél hosszú és kemény. horgászni). A folyók mentén menjünk (ott lehet halászni.és a Jeges-tengerbe torkolló folyók mentén gazdagabb. Egy jó erőnlétben lévő. viszont nem terjesztenek maláriát.

úgy elvágva a külvilágtól. a tűlevelűek helyét egyre inkább a lombhullatók veszik át. Könnyű életben maradni. a gesztenye és a hársfa terjedt el a legjobban. Nagy magasságban más viszonyok uralkodnak. kontinentális területek. amelyek kivágása után a talaj erodálódott. meleg nyár és rövid. Ócsáni éghajlat (itabhuliató erdők) Ahogy az éghajlat egyre melegebb. hideg tél váltja egymást. A terület fákban szegény. errefelé hosszú. . A területek nagy részét az ember művelés alá vonta. a tél pedig fokozatosan enyhül. télen a menedék jelenthet gondot. majd örökzöld cserjék nőtték be. kivéve a nagy magasságokat. a bükk. a bükk. hogy néhány napos vándorlással ne érjen lakott területre. a juhar és a hikori a legjellemzőbb. Ezek váltak a föld legnagyobb élelmiszer-termelő területeivé: gabonatermelés és állattenyésztés a jellemző. hideg tél és közepes csapadékmennyiség jellemez. iVlediterrá&i területek A Földközi-tenger vidéke mérsékelten száraz jellegű. Az év legnagyobb részét napsütés és száraz szél jellemzi. Kemény hidegben a sarkvidékkel kapcsolatos ismeretekre szükség lehet. míg Európában és Ázsiában a tölgy. Egykor a területet tölgy-erdők borították. ahol akár tundrára jellemző viszonyok vagy hómezők is lehetnek. Nyáron a víz. amelyeket meleg nyár. A humuszban gazdag föld számos növény és gombafaj otthona. Amerikában a tölgy. Kontinentális éghajlat (mérsékelt övi füves puszták) Nagyrészt belső. a víz gondot okoz. A kaliforniai száraz bozótosokéhoz („chaparral") hasonlítható ez az éghajlat.

Tftópusí éghajlat (esőerdők) A trópusok vidéke művelés alá vont területeket. harmadát azonban . hatalmas mocsarakat és sivatagokat egyaránt tartalmaz.

.

alacsony dombos vidékei) és Brazília „campói" (azaz mezői). A csipkézett hegyekből lecsorduló csapadék nagy. Általában nem könnyű vízhez jutni. szubtrópusi esőerdő és hegyi erdőség. valamint Ausztrália nagyobb területeit (az utóbbiakon helyenként eukaliptuszfák találhatók).érintetlen erdő teszi ki: egyenlítői esőerdő. Afrikában nagy állatcsordák uralják a szavannát. Szavanna A szavanna trópusi füves puszta. gyors mozgású folyókká áll össze. Az erdő közelében a fű magas. akár a 3 m-t is elérheti. A szavannához hasonlóak Venezuela és Kolumbia . és gyakoribbak a fák. ott buja növényzet és gazdag állatvilág jellemző.. Szavanna borítja Afrika több mint egyharmadát. A hőmérséklet egész évben magas. ahol viszont van. . általában a sivatag és a trópusi esőerdő között terül el. A parti és más alacsonyabban fekvő területek gyakran mocsárvidékké alakulnak.li!lanói. (síkságai.

.

árnyékban mért legmagasabb hőmérséklet a Szaharában 58 °C is lehet. legnagyobb részük kiszáradt folyómederből (vádiból) származó kavics. egy 32 km/h-s szél a -14 DC-os hőmérsékletet -34 °C-ra csökkenti. Észak-Szibériában. HALADÁS A tapasztalatok azt mutatják. ezért igen nagy a hőingadozás a nappal és az éjszaka között (a nappali. ha közel van a civilizáció és valószínűleg a mentőalakulat is.amíg még tisztán tudunk gondolkodni. télen azonban a magasság miatt a hőmérséklet még az Arktiszon jellemzőnél is alacsonyabb. majd a föld közelében újra felmelegednek. télen azonban -56 °C-ig is süllyedhet. amely védelmet nyújthatna a nap elöl vagy megőrizné a hőt éjjelente. Gyorsan döntsük el. hogy legjobb. 24 órán át tartó világosság jellemzi. SARKVIDÉKI TERÜLETEK Az Antarktiszt jégréteg borítja.Sivatagok A Föld felületének egyötödét sivatag. Ha a hely veszélyesnek bizonyul. A hideg tompítja gondolkodást. a 64 km/h-s pedig -42 5C-ra. A szél elfújja a homokot. Az északi erdőkben nyáron akár 37 °C is lehet. éjjel a hőmérséklet viszont akár fagypont alá is süllyedhet). Alig van felhő. ahol az Egyenlítő mentén keletkező és nedvességüket már elvesztett légáramlatok leszáll-nak. mit csinálunk . A föld sivatagjainak csak kis részét alkotja homok (a Szaharának is csak egytizedét). Az alacsony hőmérséklet miatt a szelek hűtő hatása nagyon jelentős . Sivatagok ott alakulnak ki. majd az alacsonyan fekvő területeken lerakja.sokkal hidegebbnek érezzük a levegőt. minél hidegebb van. kivéve a gleccsereket és a fagyott tengereket. A hőmérséklet-csökkenés mértéke annál nagyobb. kietlen terület borítja. Verho-janszknál mértek már -69°C-ot is! Az Antarktisz hőmérséklete még az Arktiszénál is alacsonyabb. . a lehető legközelebb készítsünk biztonságos menedéket. mint amit a hőmérő mutat. ha még csak nem is havazik). a nappalt a tél közepén uralkodó teljes sötétség és a nyáron tipikus. Az Arktiszon a sarkpontot tengeren úszó vastag jég fedi. 30 m-es magasságba korbácsolva fel a havat a levegőbe (ez még akkor is hóvihar hatását kelti. azaz száraz. Pl. Az Arktiszon a hőmérséklet nyáron akár a 18 c C-ot is elérheti. és az erdőhatártól északra minden fagyott Csak két évszak van (hosszú tél és rövid nyár). A 64 km/h-s sebesség feletti szelek már nem okoznak további nagy változást. Máshol szélkoptatta hegyek. Csak akkor döntsünk az útnak indulás mellett. ahol nehéz életben maradni. a fagypontot viszont sohasem haladja meg. ha a repülőgép vagy az elromlott jármű közelében maradunk. kiszáradt lapályok és időszakos folyók is találhatóak. Az Antarktiszon mértek már 177 km/h-s sebességű szelet isr az Arktiszon az őszi és téli szelek hurrikánerősségűek is lehetnek. magukkal szállítva a kevés ott lévő nedvességet.

A sarkvidéken nyáron a szúnyog. kettéválnak! Ha át kell szállnunk az egyik úszó jégtábláról a másikra. gallérunkat feltűrve viseljük. Ruhánk ujját lehúzva. A nyáron megolvadó jég a tundrát mocsarassá. Az Arktisz partjai közelében májustól augusztusig gyakori a néha távoli belterületre is behatoló köd. KERÜLJÜK a jégfalakhoz közeli hajózást! A gleccserekről hatalmas tömegű. a tengeri jég vagy hómező feletti felhők pedig fehéren. Izlandon. a foltos tükröződés úszó jeget vagy hófúvást jelez. a tengeri jeget pedig kásássá változtatja a talpunk alatt. viszonylagos pozíciójuk könnyen változik. Az égről visszatükröződő formák segíthetnek a távoli területek meghatározásában. gyakran több ezer tonnányi jég válhat le a tengerbe zuhanva. A jég mozgása barázdákat hoz létre. a Spitzbergákon és néhány szigeten találhatóak olyan hegyek. különösen ha saját súlyunk is nehezíti. Alaszkában. A friss jég tükröződése szürke. gleccser-szakadékai és lavinái komoly veszélyt jelentenek. bizonytalanná téve a haladást.mellettük ne készítsünk menedéket. a jéghegy minden előjel nélkül átfordulhat. Tájékozódás Az iránytű megbízhatatlan a sarkvidékeken.Meg se forduljon a fejünkben hóviharban elindulni! A sík jégen és a tundrán mindig nehéz a tájékozódás. Bár . amely tovább nehezíti a tájékozódást. minden előjel nélkül. Skandináviában. Készüljünk arra is. Grönlandon. A nyílt víz. gleccserei. A madarak megfigyelése segítheti a tájékozódást. Hótalpalk A sarkvidéken előrehaladni kimerítő. a Novaja Zemlján. csak jó erőnlétben lévő személy próbálkozzon vele. Ahogy elolvad. a fák és a hómentes terület feletti felhők feketén verődnek vissza. fejünkön hordjunk szúnyoghálót. amelyek jégszirtjei. a tripsz. A csillagképek biztosabban mutatják az irányt. A tengeri jégen haladva az irány meghatározásához NE használjunk jéghegyet vagy távoli tájékozódási pontot! Az úszó jégtáblák állandó mozgásban vannak.a füst ugyanis távol tartja őket Ahogy hidegebbre fordul az idő. a rovarok kevésbé aktívak. ugorjunk a jégtábla szélétől legalább 60 cm-es távolságból indulva és érkezve! KERÜLJÜK a jéghegyeket! Tömegük legnagyobb része ugyanis a víz alatt van. Kanada északnyugati és északkeleti területein. a kullancslégy és a muslica okozhat kellemetlenséget Lárváik a vízben élnek . Napközben alkalmazzuk az árnyékcsúcsmódszert [lásd Eligazodás a térképen és a természetben). az éjszakák pedig elég világosak a haladáshoz. éjjelre pedig teljesen eltűnnek. és égessünk zöld fát és leveleket . A vándorló vízimadarak olvadáskor a szárazföldre repülnek. hogy könnyen meghasadnak.

hogy lábunkat a szokásos járással ellentétben hajlítás nélkül emeljük meg. hogy felszívja a vizet! Ezután keressünk menedéket. de ügyeljünk rá. télen a jégen). a kemény havon a sítalp a legjobb közlekedési eszköz. hogy a hótalp ne legyen túl nehéz. így ugyanis nem tudunk nagyobb távolságot komoly fáradtság nélkül megfenni. hótalppal könnyebben boldogulunk. a halál 15-20 perc múlva következik be. mégpedig úgy. és kössük össze (minél több keresztágot rakunk rá. a végeit pedig rögzítsük erősen I Egészítsük ki keresztágakkal. kivéve Szibéria északi részét.1 RUHÁZAT . és a magasabb parton folytassuk az utunkat! f FIGYELEM!__ A JÉGHIDEG VÍZ HALÁLOS Jeges vízbe esve kikészülünk. A mély. és azonnal vegyünk fel száraz ruhát. megszűnik az izmok feletti kontroll. Kövessük a folyókat! A folyásiránynak megfelelően haladjunk (nyáron tutajjal. A végtagok kb. ahol a folyók észak felé folynak! Befagyott folyón mindig a szélen lévő simább jégen. hagyjuk el a jeget. A test összerándul. az eszméletvesztés 7.nehezen rögtönözhető. TEGYÜNK ELLENE! Vízbe esés után azonnal cselekedjünk! Induljunk el a szárazföld felé. négy perc alatt elfagynak. illetve a kanyarulatok külső ívén menjünk! Két folyó találkozásánál a külső szélen vagy a külső parton haladjunk! Ha a folyónak sok a kanyarulata. hogy a hótalpat a földdel a lehető legpárhuzamosabban tartsuk! Hajlítsunk egy hosszú. és hemperegjünk a hóban. friss főágat hurok formájúra. A hótalpban úgy lépkedjünk. annál jobb). A közvetlenül a lábunkra csatolt középső részt készítsük erősebbre. ezt heves remegés követi. laza hóban a síelés nagy erőfeszítést igényel.

a mocsaras tundrán a nyári hónapok alatt (lásd A hideg éghajlat veszélyei az Egészség fejezetben). ruhaujj)! Ha még mindig melegünk van.Az erős hidegben és szélben fedetlen testrészeink percek alatt elfagyhatnak. fát vágunk vagy menedéket készítünk! Csak repülőgép-katasztrófa vagy kényszerleszállás esetén találhatjuk magunkat olyan helyzetben. nadrágunk szárát pedig tűrjük be zokninkba és bakancsunkba! Ha izzadni kezdünk. Védjük egész testünket. tekerjünk valamit az ujja köré. A repülőgép elhagyása előtt próbáljunk meg megfelelő ruhát szerezni magunknak! Gyapjút viseljünk. és még nedvesen is meleg! A kötött ruha kiváló belső réteget képez. így egymásra illeszkednek és nem gyűrődnek fel! A láb akkor fagyhat el. szegecselt gumitalpú csizma. vegyünk le egy réteget! Akkor is ezt tegyük. csökkentve ezzel a további tükröződést! így tarthatjuk magunkat MELEGEM: . A pamut gézként viselkedik. A bőr kiváló külső viselet. lazítsuk meg a ruhánkat néhány helyen (gallér. amelyet a megfelelő illeszkedés érdekében szorítómadzaggal látnak el. Lehetőleg legyen benne hőszigetelő bélés is! A lábakat három réteg zoknival szigeteljük! A zoknik mérete sorban növekedjen. ahhoz azonban legyen elég áteresztő. pl. mert nem nyeli el a vizet. ez a vízálló vászonból készült. Lábak Legjobb a mukluk (eszkimó csizma). A nyílásokon keresztül a hő ki tud áramolni.arcunkat is be tudjuk fedni! A szőrmeszegély megakadályozza. hiszen így részben . ha hosszú időn keresztül vízben van. mozgás közben így kiszökik a levegő. felszívja a nedvességet. hogy a kilégzett pára az arcunkra fagyjon és felsértse a bőrünket. pl. illetve a szem számára kis réssel ellátott ruhával vagy kéregcsíkkal védjük! A hóról visszatükröződő napsugarak ereje hóvakságot okozhat! Szemünk alját sötétítsük be faszénnel. beleértve kezünket és lábunkat isi Viseljünk szo-rítómadzagos kapucnit. hogy a vízpára elillanjon ne legyen vízálló. hogy megakadályozza a hó bejutását. Hóvakság Szemünket védőszemüveggel. ha valamilyen munkát végzünk. Ha ruhánknak nincs szorítómadzagja. hogy sarkvidéki területen nincs megfelelő felszerelésünk. Ruházatunk felső rétege védjen minket a széltől. hurkai ugyanis megtartják a hőt. Szövete legyen olyan sűrű. mert az lecsapódást eredményezhet.

A kosz és piszok megakadályozza a ruha légcseréjét! Tartsuk ruhánkat SZÁRAZON! . besűrűsödik.— MENEDÉK Nem pihenhetünk a szabadban! NE TARTÓZKODJUNK SZÉLBEN! Keressünk továbbtökéletesíthető természetes menedéket! KERÜLJÜK viszont a szirtek szélárnyékos oldalát. A nyírfa ága kiváló gyújtós. az erdőkön túl alacsony növésű nyírfa és boróka is található. mert ott a hó fel tornyosulhat és betemetheti a menedékünket! Kerüljük a sziklaomlással vagy lavinával fenyegető helyeket is! Óvakodjunk a hóborította fáktól. A vízparton alkalmanként gyűjthetünk uszadékfát .Hagyjuk. ezért hagyjuk a tartályban! Az Arktisz és az Antarktisz jegén a fóka és a madárzsír az egyetlen egyéb tüzelőanyag-forrás. és még nedvesen is lángra fog kapni. olyankor már lehetetlen elvezetni. Coss/ope letragona . mert maga a fa anyaga olajos. hogy keringjen a levegői ^ . amelyet az eszkimók tüzelőanyagként hasznosítanak.a grönlandiak régen a szibériai folyókról az Arktiszra úszó fából építették házaikat A tundrán alacsony. A magas oktánszámú üzemanyag lassabban fagy meg. ha a menedékünkben tüzet is rakunk. TŰZ Alapvető fontosságú a sarkvidéken az életben maradáshoz. Ez az apró levelű. hangaszerű növény. A Cassiope tetragona egy másik alacsony. Annyi gyantát tartalmaz. hogy még nedvesen is meggyullad. fehér.Tartsuk ruhánkat TISZTÁN! . harang formájú virágot hozó örökzöld növény mindössze 10-30 cm-re nő. A roncsból származó gázolaj segítségéve! hőt nyerhetünk: a lehető leghamarabb vezessük a földre a kiömlött és tartályban lévő olajat! Ha az olaj lehűl. Az ág alatt talán már készen áll számunkra egy menedék (lásd Menedékkészités és táborverés a Táborozási technika fejezetben).Kívül és belül egyaránt! Kerüljük a TÚLHEVÜLÉST! . terebélyes. terebélyes fűzfa. Háncsoljunk meg egy ágat.Szellőzzön a viseletűnk! Viseljük ruhánkat LAZÁN! . NE FELEDJÜK: A huzat ellenére se zárjuk el az összes nyílást! Szükség van a szellőzésre különösen. mert a súly letörheti a fagyott ágakat (hacsak az alacsonyabbakat nem támasztja ki a hó). Ellenkező esetben akár meg is fulladhatunk.

Olvasszunk elegendő havat.néha követik a tenger jegén a jegesmedvéket. Arktisz: A jég nem biztosít élőhelyet semmilyen növény vagy szárazföldi állat számára. a hóevés csak tovább fogja hűteni a testünket.VÍZ Még hidegben is több mint napi egy liter vízre van szükségünk a vízveszteség pótlására. ha viszont a tojásaikat költik. csak ezután próbáljuk meg kiszívni belőle a vizet! NE FELEDJÜK: Ha már fázunk és fáradtak vagyunk. Tundra és erdő: Télen és nyáron egyaránt találhatóak itt növények és állatok. A rókák . hogy a kis tavak vize barnás színű és kellemetlen ízű. Az év legnagyobb részében a veszély első jelére a vízbe menekülnek. Nyáron a tundra tavai és folyói révén bőségesen áll a rendelkezésünkre víz. még a jegesmedve is csak ott bukkan fel. hogy goiyót tudjunk belőle formálni. csak a repülésre képtelen pingvinek maradnak. A legtöbb madár ősszel elköltözik.közülük a sarki róka télen fehér színűre változik . Elképzelhető. a benne élő növényzet azonban tisztán tartja. nem mozdulnak odújuktól vagy fészküktől. ahol zsákmányra lelhet Jegesmedvére vadászni nehéz és veszélyes. ÉLELEM Antarktisz: Az északi partok sötét. a halak és a fókák jelentik a lehetséges élelmet. a tengeri madarak. és fokozhatja a kiszáradást. hogy megegyék a zsákmányuk maradékát. A tengerek gazdagok planktonokban és krillekben. ezek a bálnák. Az északi állatvilág vándorlójelenléte évszakfüggő. fókák és számos tengeri madár táplálékául szolgálnak. Ahol víz van. mert felsértheti az ajkunkat vagy szánkat. amelyek viszont kiváló élelemként szolgálnak. az északi erdőkben . Kétség esetén FORRALJUK FEL! Télen olvasszunk havat és jeget! NE együnk összetört jeget. hőelnyelö szikláin élő zuzmók és mohák az egyedüli növények.

KERÜLJÜK a békabogyó gyümölcsét! KERÜLJÜK a kisméretű. hogy a közelben vannak más. Mérgező növények Az arktiszi növények többsége ehető. A sok helyen előforduló moha és zuzmó . Mindegyik kisebb a melegebb éghajlatokon fellelhető növényeknél. A karibu (rénszarvas) Alaszkától Grönland nyugati részéig jellemző. a mókus és egyéb olyan rágcsálók. lobogó zászlókat. A medvék a kopár északi területektől az erdőkig mindenhol előfordulnak. A tundra növényfajai megegyeznek Oroszországban és Alaszkában. a vidra.különösen a rénszarvaszuzmó .értékes élelemforrást jelent. Állati táplálékforrásod A fákról lenyúzott fakéreg és leszakított lomb annak a jele. Fókák találhatóak a parton. de azért hagyjunk magunk után a roncsból kimentett anyagból készített színes. A lemmin-gek a hó alatt járatokat építenek. hogy meg tudjuk különböztetni a zuzmóktól! Nem létezik olyan arktikus növény. KERÜLJÜK azonban a vízi bürköt. „álhunyor") és a zász-pafélék közé tartozó Zygadenus nuttallii. a jégtáblákon és a nyílt vízen. A bozontos pézsmatulok Grönland északi részén kószál. miután elindultunk. a rozsomák és a menyét. a esüdfű (bókafű). így a farkasbab. Az Arktiszon megtalálható a hód. de éppúgy megtalálható Észak-Skandináviában és Szibériában is. a kanadai szigetvilág szigetein pedig (kanadai) jávorszarvas található (főleg ahol az erdő és a mező keveréke jellemző). hogy ne lepje be őket a lehullott hó! . Jelenléte jelzi. a fehér zászpa (vagy fehér hunyor. Tartsunk tőlük kellő távolságot! Az életben maradásra a legnagyobb esélyt a tengerpart kínálja. hogy arra állatok táplálkoznak. a szarkaláb. de valójában nagyon veszélyes.pedig még ennél is nagyobb állatvilág él. amelynek érintése mérgező lenne. mint a hegyi nyúl. a sisakvirág. FEGYVER NÉLKÜL NE KÖZELÍTSÜK MEG! Vadászat és csapdaállítás A hóban a nyomok jól láthatóak és könnyen követhetőek. mert ez a legmérgezőbb. Legjobb. a nyírfa és a bogyós növények vitamintartalma azonban magas. A földön elterülő fűzfa. kisebb méretű állatfajok. A róka nyáron a tundrán. Alaszkában és Szibériában (viszont ritkák és védettek a legtöbb európai országban). mert a tenger biztos élelemforrást nyújt. hogy biztosan visszataláljunk a menedékhez! A zászlókat elég magasra helyezzük. amelyek beássák magukat a hó alá magvak után kutatva. A rozmár nehézkes mozgásúnak tűnik ugyan. ha a gombát is kerüljük! Fontos. télen a nyílt erdőségben él. sarkvidéki boglárkát! Sokkal északabbra található még más mérsékelten mérgező növény is. Veszélyesek lehetnek. A farkasok gyakoriak Észak-Kanadában.

az embriófejlődés minden szakaszában fogyasztható. ez a hang ugyanis a sebesült egér vagy madár hangjára hasonlít. íj. feküdjünk egy hóbucka mögé. Türelmesnek kell lennünk és készenlétben kell állnunk. ha az állat és az odúja közé állunk. amely az év bizonyos részeiben VESZÉLYES mennyiségben tartalmaz A-vitamint! A trichinózis elkerülése érdekében főzzük meg húst! JEGESMEDVE .A rénszarvas nagyon kíváncsi: még négykézláb. hogy levegőt venne a jég alatti levegőüregekből vagy a szélek leharapásával nyitva tartott kis lyukakból. csúzli. kerülve a hirtelen mozdulatokat. majd szélesítsük ki a lyukat. a holló és a hófajd (az északi madarak) általában „szelídek": lassan. Négylábú állatokat utánozva azonban a farkasokat is odavonzhatjuk. A ürge és a mormota könnyen belénk ütközik. A déli sarkhoz legközelebb élő emlős. amikor kölykeivel van az úszó jégtáblákon (fajtától függően az Arktiszon március és június között születnek). lábbelit és tűzhöz használható zsírt egyaránt biztosítanak. A fóka akkor a legvédtelenebb.évente több ezret mészárolnak le belőlük a vadászok. hogy a felszínre húzhassuk a testet! A fókák élelmet. parittya stb. könnyű elkapni őket. A tojás az egyik legbiztonságosabb élelem.vagy hajítófegyverünk (puska. és agyoncsapják őket. Álcázzuk a helyzetünket és álljunk hátszélbe! Legyünk türelmesek! Ne adjuk fel! A lesből vadászni nehéz a nyílt Arktiszon. Az újszülött fókák nem tudnak úszni. ha a kézfejünket csókolgatjuk. A légzőlyukat kúp alakjáról ismerhetjük fel (a felső részén keskenyebb). ami azt jelzi. mert a fókák csak rövid időt töltenek a lyukaknál. Üssük le az állatot. hogy a fókák nem engedték befagyni a lyukat. néhány fajtája még télre is ott marad. könnyű elkapni őket . ruhát lengetve is magunkhoz csalogathatjuk.és fognyomok veszik körbe. meg lehet közelíteni őket. amellyel a földről is tudunk lőni. Fókák Ez az állat a legfőbb élelemforrás a sarkvidéki jégen. a Weddel-fóka képes 15 percig a víz alatt maradni anélkül. Vastagabb jég esetén a nyílást végtag. ruházatot. A párzási időszakot kivéve a fókákat legkönnyebb a jégen kialakított légzőlyukaiknál elkapni. A legtöbb fóka nem bírja ennyi ideig a víz alatt Kevés olyan nagyméretű van. Sok sarkvidéki madár két-három héten át hullatja el a tollait. és lassan toljuk magunk előtt! Télen a bagoly. A könnyebb mozgás érdekében készítsünk ruhákból falat. mert zsákmánynak hisznek minket. Együk meg az egész fókát a mája kivételével.). míg mások az állománycsökkentés érdekében egyszerűen közéjük gyalogolnak a jégen. ez azonban nem befolyásolja húsuk minőségét. A felnőtt hímek az év elején erős szagot bocsátanak ki magukból. Ha van lő. Ilyenkor képtelenek a repülésre. Néhány állatfajt magunkhoz csalogathatunk. minta támadás vagy védekezés közben kétembernyi magasságra emelkedő elefántfóka.

legyünk résen. hideg éghajlaton jellemző állathoz hasonlóan nagyobb méretű melegebb éghajlaton élő rokonainál.Soha. mielőtt még avassá válna! Ha kevés a táplálék. Számos. a tenger jegén és a tengerben egyaránt fáradhatatlanul vadászik. ha viszont sokat fogyasztunk belőle. minél hamarabb szárítsuk meg! . még a legrövidebb időre se menjünk sehova megfelelő ruházat nélkül! Kerüljük az izzadságtól vagy víztől nedves ruházatot! Ha ruhánk mégis nedves lesz. fülön és a kézen -viaszsárgává. amíg a tetem még meleg! A bőrt még a test megfagyása előtt nyúzzuk le! Osszuk a húst megfelelő adagokra. mert végzetes mennyiségű A-vitamínt tartalmaz! A hús elkészítése A kivéreztetést. és közel megy az emberhez. vörössé vagy feketévé! KERÜLJÜK a szoros ruházatot.Az Arktisz legészakibb részére szorult (Európában csak a Spitzbergákon élő) állat szaglása kifinomult. . hogy ne alakulhasson ki rajta dermedt terület! Mozgassuk izmainkat minden irányba! Mozgassuk a kezünket is! . mielőtt bemegyünk a menedékbe. mert lassítja a keringést. a bejárat előtt! A hó ugyanis elolvad a melegben. hidegen fogyasszuk el a maradékot (ezért daraboltuk fel a húst)! A fóka kivételével minden állaton hagyjuk rajta a zsírját! A zsír alapvető fontosságú a hideg területeken. A hálózsákunk melegében öltözködjünk! .Figyeljük meg saját magunkon és társainkon is. hogy nem vált-e a bőr -különösen az arcon. hiszen ők szolgálhatnak következő eleségül! HOGYAN ELŐZZÜK MEG A FAGYÁST? . Ritkán található meg a szárazföldön . vagy a felső réteg ruhánkat hagyjuk kint. Kiválóan úszik. az állatok el fogják lopni tőlünk az élelmet ezért alaposan rejtsük el! Ha lehetséges tolvajok jeleit fedezzük fel. a kibelezést és a nyúzást addig végezzük el. és legyünk vele óvatosak! Húsát mindig főzzük meg: izmai tríchinózist terjesztő férgeket tartalmaznak! SOHA ne fogyasszuk el a jegesmedve máját. elegendő folyadékkal kell rendelkeznünk! A fóka zsírját a szélsőségesen hideg időjárás kivételével (amikor megfagy) mindig távolítsuk el és süssük ki. Kezeljük tisztelettel ezt az erős állatot.Grimaszoljunk az arcunkkal. Többségük kíváncsi.Verjük le a havat magunkról. de halat is fogyaszt. és hagyjuk megfagyni! Ne melegítsük fel újra a hús-darabokat: ha egyszer már megfőztük. két percig képes a víz alatt maradni. Leginkább fókával táplálkozik. ami még több szárításra váró ruhát eredményez.bár nyáron kénytelen bogyókkal és lemmingekkel táplálkozni.

hegymászóiskolában sajátítunk el. a jég. bár az is oxigénhiányhoz és szénmonoxid-mérgezéshez vezethet. Sem élelmet.ragályos nyúlpestist (tuíarémiát) hordozhatnak magukban. A hóhatár alatt be kell takaróznunk. amelyet legjobb. Ha nem várható mentőalakulat. Éjjel vagy rossz látásviszonyok között azonban ez túl veszélyes. és energiánkat a hasznos feladatok elvégzésére tartalékoljuk! Aludjunk annyit. Könnyen eltávolodhatunk a valóságtól. és felügyelet mellett gyakorlunk. vagy arra kényszerülhetünk.- Viseljünk kesztyűt és tartsuk szárazon! Puszta kézzel SOHA ne érintsünk fémet! . ha első kézből. Próbáljuk meg a menedék elhagyása előttre időzíteni. EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSA Legfőbb veszélyt a fagy. A látási viszonyok javulásáig a hegyen kell valamiféle menedéket találnunk. Tapasztalatlan személy meg se próbáljon kimerészkedni valódi hegymászóterületre.mielőtt megfagynánk. Maradjunk aktívak. amennyit csak tudunk . Nyúzás közben viseljünk kesztyűt! Húsukat főzés után nyugodtan fogyaszthatjuk.NE fröccsenjen benzin a fedetlen bőrünkre! Nulla fok alatti hőmérsékleten szinte azonnal megfagy. amellyel kullancscsípés által vagy fertőzött állatokkal érintkezve fertőződhetünk meg. gondolkodásunk ' is lelassul. alacsonyabb olvadáspontja révén pedig még a víznél is nagyobb károkat okoz. PIHENJÜNK! A rágcsálók . hogy biztonságos hely után kutatva átvágjunk egy hegyi szakaszon. egy műanyag zsák is megteszi hálózsáknak. . hogy megvédjük magunkat Ha nincs túlélőcsomagunk. úgyis felébreszt minket a hideg. hacsak nem tanulóként vág neki egy jól szervezett csoporttal.Legyünk különösen óvatosak. sem menedéket nem biztosítanak. kerüljük a fáradtságot.különösen a mókusok és a nyulak . Ha nincs a sziklák közt menedék vagy fedelet adó roncs. nappal a legelső célunk az élelmet és menedéket nyújtó völgyekbe történő leereszkedés legyen. A keringés serkentése érdekében mozgassuk ujjainkat és lábujjainkat! Ne halogassuk a székelést. A sziklamászás. Katasztrófa után azonban könnyen egy hegyoldalon találhatjuk magunkat. ássuk be magunkat a hóba. hogy megpróbáljuk melegen tartani magunkat vagy megszüntetni a huzatot. nem vesszük észre az egyértelmű dolgokat. ha keményen dolgoztunk és elfáradtunk! Ha betegek vagyunk. hiszen a szorulásnak éppen ez a leggyakoribb kiváltó oka. . a kihűlés és a hóvakság jelenti. Mentsük ki a takarókat és az üléshuzatokat a lezuhant repülőgépről.és a hómezők leküzdése speciális tudást igényel. hogy székletünket egyúttal kivihessük magunkkal! HEGYEK A hegycsúcsok erős szélnek vannak kitéve és gyakran borítja őket hó.

inkább átmászni az akadályokon. mi van alattunk.ha nem ismerjük az útvonalat . mert teljesen folyamatosnak tűnhetnek. Kevésbé meredek. mert a ruharétegek közt rekedt levegő kiváló hőszigetelő. és nézzünk felfelé! Egyszerre csak egyik kezünket vagy lábunkat mozdítsuk meg . ezért nagyon nehéz látni. hogy lássuk. ne terpeszkedjünk szét békaszerűen. a munka nagy részét lábunkkal végezzük! Lábunkat a lehető legjobban szorítsuk a sziklához. a súlyt tenyerünkre helyezzük! Felmászás Felfelé mászva a kapaszkodókat könnyebb észrevenni. és leereszkedni sem tudunk. Ha társunk a szomszédos lejtőn tartózkodik.mindig legyen három érintkezési pontunk! Súlyunkat egyenlően osszuk el a lábainkon. Leereszkedés Sziklafalat kötél nélkül megmászni rendkívül veszélyes. belső kezünket kapaszkodásra használva! A könnyebb sziklákon kifelé nézve. hogy hova lépjünk. hogy jó-e. Lejtőn úgy aludjunk. durva vagy köves földön a nagyobb kényelem érdekében hasunkon feküdjünk! A terület megítélése A hegyoldalon lefelé ereszkedve gyakran nehéz megállapítani. Az omladékos lejtők különösen megtévesztők lehetnek. Előfordulhat. hogy minél nagyobb területen érintkezzen! Függőleges hasadékok megmászásakor használjuk a kéménymódszert: támasszuk a hátunkat az . testünket behajlítva is mászhatunk! Ha lehetséges. de mélyebb szegélyű szikláról lemászva oldalazva haladjunk. Tudunk úgy haladni a völgyben vagy egy hegynyúlvány mentén. ha az előtérben lévő meredek sziklafalon túl lejtőt látunk. majd keressünk újabb fogást a másik kéznek vagy lábnak! Közbeeső. hogy a fejünk legyen feljebb. mint megkerülni őket. ami korábban alattunk volt? A völgy túloldala is segíthet eldönteni. biztonságosabb azonban . figyelhet és utasításokat adhat.vagy bármilyen más ruha segítségével takarjuk be magunkat a lehető legjobban! A ruhákat ne tekerjük túl szorosan magunk köré. hogy elakadunk. amíg egészen közel nem jutunk egy sziklafalhoz. Legyünk óvatosak. mi lehet a saját oldalunkon. kis fogásokkal dolgozzunk. ne csak a kezünkkel függeszkedjünk! Ne erőltessük túl magunkat! Míg lábunkkal biztosan állunk a sziklán és egyik kezünkkel erősen kapaszkodunk. mint a mentőalakulatra várni. másik kezünkkel keressünk fogást pontosan a fejünk felett! Próbáljuk ki. mert valószínű. Mindig a hegy lábától kezdve gondoljuk végig az útvonalat! Próbáljuk meg felsőtestünket a sziklától távolabb tartani. A legmeredekebb sziklák mentén a fal felé fordulva kell leereszkednünk. hogy nagy közöttük a szintkülönbség. Repülőgép-katasztrófa esetén valószínűleg nagyobb kockázattal jár hegyet mászni.

hogy biztos rögzítőpontot találjunk. hogy ismét le kell ereszkednünk. A peremen átjutni talán a legnehezebb. hogy biztos helyzetben álljunk (a kötél súlya hirtelen kibillenthet minket az egyensúlyunkból). viseljünk kesztyűt! TUDNIVALO A kötél leengedése előtt ügyeljünk rá. a lejtön szakaszosan is leereszkedhetünk (ha azonban sokan vagyunk. Leereszkedés kötéllel Még a legmeredekebb szikláról is le lehet ereszkedni egy felül erősen rögzített kötél segítségével. KÖTÉLEN LEERESZKEDNI . pl. és mindig tervezzük meg a következő lépésünket! Ha a kötél fent van. viszont így a legbiztonságosabb leküzdeni a meredek vagy nagyon csúszós lejtőket. elég helynek kell lennie minden párkányon ahhoz. alkalmazhatjuk a szimplakötél-módszert is . A kötél nem mozog .egyik falnak. talán már késő változtatni A kötél hossza határozza meg a leereszkedés mértékét Fontos. Ez még a test helyes tartása mellett sem kényelmes. hogy kioldja a kötelet. egy sziklát vagy fát. hogy a többiek várakozhassanak). Földet érve a kötelet lehúzhatjuk magunk után. Ha valaki fent maradt. nagyon nehéz lesz átváltani hagyományos mászásra: az is lehet. amelyen átfuthat a kötél. majd a lábunkat a hasadékon át a másik falnak feszítve ékeljük ki a testünket! Lassan induljunk el felfelé! Ha a hasa-dék kiszélesedik. ezért lehetőleg párnázzunk ki vállainkat és lágyék-hajlatunkat. A hegymászók módszeréhez („abseiling" vagy „rappeling”) szükség lehet speciális ülőhevederre és karabinerre. Az alapmódszerhez azonban egy duplázott (félbehajtott) kötél is elegendő. Ha több erős rögzítöpontot kínáló párkány van. Elképzelhető. hogy lejjebb kell ereszkednünk egy keveset a jó pozíció elérése érdekében (és hogy közben önbizalmat is nyerjünk).így ugyanazzal a kötéllel kétszer ugyanolyan hosszan tudunk leereszkedni. amely elbírja súlyunkat és nem vágja el a kötelet.mi mozgunk lefelé a segítségével. vagy nem akarjuk a kötelet magunkkal vinni. A súrlódás felsértheti a ruházatunkat és a bőrünket.

vagy húzhatjuk fel a többieket. vagy nem kerültünk életveszélybe! HuroSc használata Akadálymentes. Ezt a módszert alkalmazzuk a szakadékba zuhant emberek mentésekor is! . hacsak nincs velünk szakember. és támasszuk ki biztosan a lejtön! Dőljünk hátra! A testünk köré tekert kötél tartsa a súlyunkat! Ne próbáljuk megtartani magunkat a fent lévő kézzel! Óvatosan lépjünk lefelé! A lent lévő kézzel szabályozhatjuk az ereszkedés sebességét. Egyszerre csak egyik kezünkkel engedjük el a kötelet! FIGYELEM: Kötélen leereszkedniezze!a módszerrel veszélyes lehet.(AZ ABSEIL1NG-TECHNIKA) \ Hurkoljuk a kötelet egy biztos rögzítő pont köré TV (előtte tefjes testsúlyunkká! ellenőrizzükj! Kerüljük t ^ ' az éles peremeket. függőleges leereszkedés esetén a kettős derékhurok (lásd Csomók a Táborozási technika fejezetben) segítségével engedhetjük le. amelyek elvághatják a kötelet! y A kötél mindkét végét húzzuk lábaink közé elölről. aztán vigyük tovább testünk bal oldalától mellkasunkon át jobb vállunkig. majd le a hátunkon! A kötelet bal kézzel magunk előtt. Ha korábbon nem gyakoroltuk a módszert. jobb kézzel a hátunk mögött tartsuk!Lábunkat helyezzük egymástól 45 cm távolságra. ne is próbálkozzunk vele .

élő kötélbakként tartja a kötelet. hogy folyamatosan feszüljön. Ha sziklakiszögellést használunk rögzítésként. végül kifeszíti. amely lehet fa. vagy egy résbe szorosan beékelődött kő. A mászó a dereka köré köti a kötelet és megkezdi a mászást. sziklakiszö-gellés vagy kötélvezető (Jyuk a sziklában. Nagyobb csapat és több kötél esetén egyszerre többen. A segítő erősen. ahol mindenki elfér. Először valakinek fel kell másznia (ő a „segítő"). illetve kis kődarab)! A kötelet nyolcas kötéssel vagy egyszerű csomóval rögzítsük! A KÖTÉL KI FESZÍTÉSE A kötél hátunk mögött történő elvezetéséhez használjuk mindkét kezünket (jobb kézzel húzzuk . hogy összefogjuk a kezünket! A segítő rögzíti magát egy vagy két hurokkal saját teste megtartása érdekében. A rögzítésnek. azaz „kötélbakként" is segíthetünk másoknak felmászni. a segítőnek és a mászónak egy vonalban kell lennie. bal kézzel toljuk ei magunktól)! Jobb kezünket csúsztassuk kifelé a kötélen! Tegyük össze o kezünket és a kötél mindkét részét jobb kezünkben fogjuk össze. és hogy stabil rögzítőpontot biztosítson a kötél számára. és vinnie kell magával egy derékhurokkal rögzített kötelet (ez lehet egy vékony zsinór is. amellyel a későbbiekben felhúzhatjuk a kötelet).Felmászás kötéllel A vízi jármüvek kötél elvezetésére használt tartozékát utánozva. . miközben bai kezünkkel testünk irányába gyűtjük a laza kötéirészeket! Folytassuk:jobb kézzel magunk felé. ha esetleg a mászó (eesne! A kötelet úgy tarthatjuk szorosan testünk körűi. Minden szakasznál lennie kell párkánynak vagy peremnek. több szakaszon is haladhatnak. közben a rögzítőponthoz közelebb lévő kezére csavarja. hogy biztos-e a rögzítőpont. bal kézzel pedig tes tü n k körül h úzzuk a kö telet! Mindig álljunk készen a kötél megfékezésére. Ellenőrizzük. A feje felett elvezeti a mászókötelet egészen a csípőjéig.

arra azonban mindig van esély. Megjegyzés: Rögzítés nélkül ez a módszer kockázatos és nagyobb erőt igényel. hogy nem veszünk észre egy közeledő szakadékot! Lavinaveszélyes helyeken soha ne alkalmazzuk ezt a módszert! Biztonsági kötelek jégen A gleccseren áthaladó csoport minden tagja szorosan . Havas lejtőn lecsúszni felvillanyozó ugyan. Meredek lejtőn cikcakkban másszunk. ne a hátán körbe. vagy nem tudjuk. illetve mászóvasunk. a mászó hátán kell szállítani. Ha mégis lelöktünk valamit.és jégmászáshoz. erős lépéseket tegyünk. soha ne húzzuk kifelé! Legyünk óvatosak. a botot pedig oldalirányban szúrjuk a hóbal Kisebb lejtőn nyomjuk sarkunkat a hóba. a botot pedig sétabotként alkalmazzuk! Meredek lejtőn hátrafelé ereszkedjünk le! A botot támasztékként szúrjuk a hóba! Megcsúszva fékként is használhatjuk. hogyan kell azokat használni. mert a legkisebb mélyedés is gleccserszakadékot eredményezhet. és használjunk botot is! Enyhe lejtőn használjuk a sarkunkat.egymástól legalább 9 m távolságban legyen egymáshoz kötve. ha a sarkunkat erősen belenyomjuk a hóba. a hóba szúrt bot pedig további fékként szolgálhat .ÉS JÉGMEZŐK Léteznek ugyan finomabb eszközök is a hó. de veszélyes. és ha tényleg lazának találjuk. kerüljük a hegyi jeget! A mászás közben a hóba szúrt csákány vagy bot biztosítja a stabilitásunkat. Ha ez állva nem lehetséges. kötelünk ne mozdítsa ki a szikladarabokat! Még a kis kődarabok is komoly sérüléseket okozhatnak. A kisgyerekeket indián gyerekek módjára. azonnal kiáltsunk alattunk lévő társainknak! Az idősebbeket és a gyerekeket mellkasuknál kel) megkötni. Sebességünk irányításában segít. mint egy egyszerű rúd.magasabban kell lennie a segítő fejénél. a segítőnek biztos ülőhelyzetből kell húznia. különben a mászó könnyen leránthatja a segítőt! HÓ. A fogantyús sétabot jobb fogást biztosít. Ha nincs megfelelő jégcsákányunk. A vezetőnek a havat le kell ellenőriznie botjával. Ekkor a kötél csak a segítő ujjai között haladjon át. A mindkét végén szilárd rögzítőponthoz erősített kötelek biztosítják haladásunkat a jeges . de hóban a hegymászók jégcsákányt alkalmazó módszereinek némelyikét erős bottal is utánozhatjuk. FIGYELEM! A LEHULLÓ SZIKLAK ÉLETVESZÉLYESEK! Lazának tűnő szikla esetén mindig végezzünk óvatosan próba fogást.

hogy a mentésre indulók egyszerre húzhassák a kötelet. meg is fékezi az esést Ez a módszer jól használható omladékos vagy laza talajon gyerekek és kevésbé ügyes felnőttek leereszkedésekor is. sziklák és . Ha a természetes jégképződmény alkalmas rá. ha a legkisebb repedés is megjelenik a jégen! A hórögzitőbaknak sokkal nagyobbnak kell lennie: mélysége legalább 30 cm. ügyeljünk ezekre! Lehetőleg kerüljük azokat a területeket. A szabálytalan felszínű lejtők a legbiztonságosabbak. Jég. A kötelet kézi kapaszkodóként használjuk. ahol a gleccser völgyfalnál kezdődik. Az alacsony hőmérsékleten esett nagy hó is lezúdulhat. az áldozat gyorsan legyengül. a terepviszonyok és a hang. amelybe beakaszthatja lábát. puha hóban legkevesebb 3 m legyen! Rakjunk köré felszerelést és csomagokat. Lezuhant társunknak dobjunk le egy hurokban végződő kötelet.felületeken. vágjunk bele gombaformát! Átmérője legalább 40 cm. mélysége legalább 16 cm legyen! A rögzítöpontot hagyjuk ott és készítsünk helyette újat. hogy a kötél ne tudja átvágni! Gleccserszakadékok Gleccserszakadék ott alakul ki. a jégből faraghatunk felső rögzítőpontot. vagy tekerjünk egy rövid kötelet hurokban derekunk köré. A lavinát sok minden kiválthatja. főleg a hóesést követő 24 órában jellemző a 20c és 60° közötti lejtőkön (különösen a 30° és 45° közöttieken). A lejtők csúcsán lévő meredek sziklák szintén mozgásba hozhatják a lavinát az onnan leeső hó. a talajt ellenőrizve haladjunk! Ha a csoportból valaki a havon keresztül beesik a szakadékba. három másik ember szükséges a kimentéséhez. a kötél megtartja és ki tudjuk húzni. Fontos a gyorsaság! LAVINÁK A lavina komoly kockázatot jelent minden hegyi területen. ha 24 órát várunk. szélessége pedig kemény hóban 1 m. de irányt vált vagy szélesedő völgyben folytatódik. különösen a hőmérséklet. Ilyen helyeken lassan. és pruszikcsomóval biztosítsuk! Ez végigcsúszik a kötélen és lehetővé teszi az ereszkedést. A pillangóhurok lehetővé teszi. de a fás lejtők is stabilak. mert nincs elég ideje megszilárdulni. A kötél a mellkason megfeszülve fulladáshoz vezethet. és így eloszthatja a súlyát! Ha lezuhant társunk elvesztette az eszméletét. hogy a hó megszilárduljon. Ha lavinaveszélyes területen találjuk magunkat.és hórögzítöbak Ha nincs elég szilárd szikla a kötél kikötéséhez. A lavinát általában éppen az áldozatai szokták elindítani! Az eső vagy a hőmérséklet emelkedése hóesés után nagyra növeli a kockázatot. ahol frissen hullott hó a meredek lejtőre! Nagy hóesés esetén segíthet. ha pedig megcsúszunk. A gleccser-szakadékban nagyon alacsony a hőmérséklet. Az olvadási folyamat ugyancsak hozzájárul a hótömeg csúszásához.

A hóra itt húzóerő hat. menet közben kiengedve a kötelet! Amint átér. A súly elosztása érdekében tartsunk egymástól legalább 50 lépésnyi távolságot! Ha megoldható. mint a puszta felszínü. ha egymáshoz kötözzük magunkat és kötélbakos módszerrel ereszkedünk. ha a hó maga alá temet minket.jégcsapok révén. mielőtt a következő elindulna! Szél Soha ne táborozzunk domború hegyoldal szélárnyékos oldalán. ahol a hó felhalmozódik. a homorú hegyoldal biztonságosabb! Elővigyázatosságból mindig legyen nálunk helyjeladói Ez az eszköz olyan jeleket bocsát ki. Mély. Óvatosan válasszuk ki az átkelésre leginkább megfelelő helyet. amelyeket a mentőalakulat keresésünkkor fel tud használni! Vigyünk magunkkal lavinaszalagot is. kösse ki magát. Szélárnyékos hegyoldal. és vizsgáljuk meg. először csak egyvalaki vágjon át a legveszélyesebb területen. valóban védett helyen tartózkodunk-e! Minden veszélyes terepen a legjobb.tartsuk magunkat távol a napsütötte területektől! . hóval teli vízmosások. Mind labilis. és mielőtt elindulnánk. a felső szakaszon pedig húzóerőként hat. Domború lejtő esetén a gravitáció az alsó szakaszon összetömöríti a havat. vagy egy vízmosás meredek tetején gyűlik össze. amely megkönnyíti a kutatást. A sziklás kiemelkedésekkel és fákkal tarkított lejtő biztonságosabb. csapjunk zajt. domború hegyoldal. ellenőrizzük a havat! Szúrjuk bele botunkat vagy jégcsákányunkat. szélárnyékos részén. ÓVINTÉZKEDÉSEK . próbáljunk meg csuszamlást A LEGVESZÉLYESEBB TERÜLETEK Hófödte. A legkisebb háborgatásra is megindulhat lefelé a hó a rá ható húzóerő miatt. fokozva így a teljes hótömeg megindulásának lehetőségét.így ellenőrizhetjük. ha a hegyhát fedett.A havat érő napsugár lavinát okozhat. amelyet veszély esetén ki tudunk húzni! Ez egy fényes műanyag szalag. hogy tömör-e vagy réteges! Dobáljunk köveket. ezért délelőtt árnyékos területeken haladjunk . előidézni .

úszó mozdulatokkal maradjunk a felszínen. milyen volt az iránya. hogy maga alá temessen mindent. A tengerparti víz számos életforma otthona megtalálhatóak ott a moszat. de ebben az esetben nagyobb is rá az esélyünk. hogy csuszamlást okozunk. ami az útjában áll. Az árapály nagy szakaszt érint. amely mindenhova behatol. és mikor történt! Ez segít megállapítani a többi lavina valószínűsíthető helyét. amelyekre akkor süt először a nap! Kerüljük a kis vízmosásokat és a meredek oldalfalú völgyeket! . amelyeket már nem süt a nap. A belső tavak és csatornák minden változatának gazdag az élővilága. amelyek a víziállatok élelmét képezik. Szinte nincs is kellemesebb. mint tengerpartra vetődni. Ez számos hernyó és üreglakó állat élőhelye is. még akkor is. lankás partig sokféle lehet.Mindig figyeljük a lavinákat. de néhány órás pihenést azért kínál. amelyek vonzzák a táplálékot kereső madarakat.Délután azokon a lejtökön haladjunk. a madarak. hogy találunk édesvizet. Asárcsuszamlás nagyon hasonló a lavinához.Maradjunk a lavina útvonala feletti hegyhátakon vagy lapos területeken! Nagyobb ugyan a valószínűsége. A tengerből magasan tornyosuló szikla nem nyújt menedéket a víz elől. Kutassunk eltemetett puha testű állatok után! Általában könnyebb észrevenni a talaj alá bújt kéthéjúak légzőcsövét a tenger szélénél. a hal. ahol minden kopárnak és kietlennek tűnik. hatalmas. ha a csuszamlást magát nem látjuk! Állapítsuk meg. elképzelhető. Ahol a homokot nem árasztja el az árapály és a szél dűnét formáz belőle. a sekély víz alatt. .. vagy egyáltalán nem is visz minket magával a lavina. Minden parttípuson vannak kiaknázható források. hogy honnan indult. Homokos tengerpart A homokos part lankás és lejtős. hogy az omladék tetején maradunk. Kerüljük az alacsony fekvésű területeket és a folyómedreket! Maradjunk a hegynyúlványon és a hegygerincen! Ha magával ragad bennünket egy csuszamlás. üreglakó fajok lakta területeket fedve fel a homok alatt. A dűnék általában tele . és kerüljük azokat. a fóka. A tengerpart a meredek szirtektől a hosszú. Még ott is van élelem. a puha testű állatok és a planktonok. valamint ember által erősen szennyezett területek jelentenek kivételt. ez alól csak a Holt-tenger és más szélsőségesen sós. A szél nagyon könnyen elfújja a homokot. a többtonnányi hó helyett azonban hatalmas sártömeg zúdul le vízen. és növények is teremnek. Még a lábánál lévő partszakasz is könnyen elzáródhat dagály idején. és lábunkkal előre csússzunk! TENGERPART A legtöbb tengerpart bőséges élelemforrást és kiváló túlélési esélyeket kínál. mielőtt másik partra úszási helyet keresve továbbmennénk.

vannak idegesítő rovarokkal, úgyhogy ha tovább tudunk menni, ne válasszuk táborhelyül vagy menedékül! Iszapos partok és folyótorkolatok Ahol lassú folyású folyó torkollik a tengerbe, élelemben gazdag, nagy, iszapos lapályt kialakító üledék rakódik le. Számos lárva és puhatestűfaj él itt, ennivalóban gazdag területet biztosítva a madaraknak és az állatoknak. Sziklás partok Ha a szirtek nem túl meredekek, a sziklás partokon az ár levonulása vízzel feltöltött medencéket hagy maga után. Ezek a kis „tavak" tele lehetnek élettel. A sziklákon olyan réteg alakul ki, amelybe az egyhéjú kagylók bele tudnak kapaszkodni, de kapaszkodót biztosít a vízinövényeknek és a tengerisünöknek is. A sziklák közti hasadék polipok és más fejlábúak otthona lehet. A lágy kőzetek, mint a krétakori mészkő, a márga és az egyéb mészkövek gyorsan kopnak, felszínük sima, a kemény sziklák viszont nagy darabokban törnek, így megfelelő fészekrakó helyet biztosítanak a madarak számára. Kavicsos partok Általában a homokos és sziklás partszakaszok között található a kavicsos partszakasz. Itt a legritkább az élet, mert a kavics folyamatos mozgása a legtöbb növény és állat számára nem teremt megfelelő körülményeket. Árapály Az árapály a földrajzi elhelyezkedés és az évszak függvényében nagyon eltérő lehet, mivel a Nap és a Hold ellentétes irányú gravitációs ereje váltja ki. A beltengerek - pl. a Földközi-tenger esetén a vízszint eltérése mindössze néhány méteres. Az Új-Skócia és New Brunswick közt elhelyezkedő Fundy-öbölnél viszont már 16 m-es a vízszintkülönbség az apály és a dagály között A part menti törmelék, a hosszú, száraz homokszakasz megjelenésének és szerkezetének változása a víz kiöntése után, a vízinövények, a kagylók és a függőleges sziklák felszínén a színek változása mind-mind segítenek meghatározni azt a szintet, ameddig a víz valószínűleg emelkedni fog. Mindig ellenőrizzük a be- és kijutás lehetőségét homokos vagy sziklás part esetén! Figyeljük az emelkedő vízszintet: ne kockáztassuk meg, hogy a dagály elzár minket! Az árapály nemcsak mossa a partot, de értékes, vízben hánykolódó törmeléket is partra vet. Ez tüzelőanyagot biztosíthat számunkra, és az is elképzelhető, hogy a hullám nagyobb halakat vet a sziklamélyedésekben lévő vizekbe, a hagyományos élővilág mellé.

PARTI BIZTONSÁG - Soha ne becsüljük alá a tenger erejét és veszélyeit! Figyeljünk, mikor érkezik a dagály, ismerjük meg a sajátosságait! így kevésbé valószínű, hogy az érkező dagály elzár, vagy az apály elsodor minket Az utóbbi könnyen magával ragadhatja az embert, ha a parthoz közel tartózkodik. - A szirtek a megközelíthetőség szempontjából jelentenek gondot. Ha csak egy lefelé vezető út van, bizonyosodjunk meg róla, hogy vissza tudunk térni oda! - Figyeljük az erős áramlásokat, különösen a földnyelveknél! A homokos partok és az elárasztott sziklák szintén veszélyesek lehetnek. Ahol a tengerpart meredeken torkollik a mély vízbe, ott erős a parton megtörő hullámok visszaáramlása. Ha a vízbe kényszerülünk valaki-valami megmentése miatt kössünk biztonsági kötelet a derekunkra, és legyen valaki a parton, aki tartja (vagy kössük egy erős tárgyhoz)! Úszás Ha nagy hullámok felszín alatti visszaáramlásában rekedünk, lökjük e! magunkat alulról, és ússzunk a felszínre! A hullámvölgyben ússzunk a part felé! Ha újabb nagy hullám érkezik, forduljunk felé és merüljünk alá! Hagyjuk, hogy elhaladjon, és a kővetkező hullámvölgyben ússzunk tovább a part felé! Ha nem úszunk tökéletesen, halászat vagy úszás közben mindig figyeljünk a víz mélységére! Ügyeljünk a nagy hullámokra, ezek ledönthetnek a lábunkról és továbbvihetnek minket! Ha mégis elragadnak minket, ne essünk pánikba! Az emberek általában akkor esnek pánikba, ha nem tudják, milyen mély a víz - ha viszont tudják, megnyugszanak. A vízmélység nem igazán számit, hiszen a 10 cm-es vízbe éppúgy belefulladhatunk, mint a 10 m-esbe. Ha meg akarjuk tudni, hogy milyen mély a víz, nyújtsuk karunkat fejünk fölé, hajlítsuk le lábfejünket, és lábunkkal lefelé merüljünk el! Lehet, hogy nem is olyan mély, mint gondoltuk! Ha egy erős áramlás a nyílt tengerre sodor minket, NE próbáljuk meg megakadályozni, úgysem sikerül! Oldalúszásban ússzunk rajta KERESZTÜL, és a part távolabbi részén ússzunk ki a partra! Az oldalúszás ugyan nem a leghatékonyabb és leggyorsabb úszásnem, viszont ez a legkevésbé fárasztó. Ha a tengerben úgy látjuk, neki fogunk ütődni egy sziklának, forduljunk a part felé, vegyünk fel ülőhelyzetet és a lábunk legyen elől! Lábunk felfogja az első ütődést, és lehetővé teszi, hogy megkapaszkodjunk, majd a partra másszunk. Ez a módszer akkor is hasznos, ha olyan vízben kutatunk, amely felszíne alatt nem látható sziklák vannak. Viseljünk cipőt és legalább egy-rétegnyi ruhát! Lebegés a vízen Legjobban az ellazult test íebeg, ezért próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat! A sós vízben nehéz elsüllyedni. A legveszélyesebb, ha vizet nyelünk, és saját hányadékunkban fuldoklunk.

A nők könnyebben úsznak, mint a férfiak, számukra háton lebegni természetes. A férfiaknak viszont arccal lefelé lebegni természetes - de levegővételnél azonnal emeljük ki fejünket a vízből! víz A tengerparton édesvizet kis forrásokból nyerhetünk. Ha a homokos tengerpartokon nincsenek édesvizü források, elképzelhető, hogy a dünék között tóra bukkanunk. Eredményes lehet bármilyen parton a dagályszint felett ásni - különösen, ha növényzetet is látunk. Ássunk egészen addig, amíg nedves homokot nem találunk! Hagyjuk, hogy összegyűljön a víz! Az édesvíz a sós víz tetején úszik. Kanalazzuk le a felső, könnyebb réteget! A sziklamélyedésekben összegyűlő víz valószínűleg nem édesvíz - még a dagályszint fölé is kicsaphatnak a hullámok. Az édesvizet azonban fel ismerhetjük a zöldmoszattenyészetről, amelyet itt nem fogyasztanak el a puha testű állatok, ellentétben minden más hellyel a tengerparton (a sós vízi puha testű állatok ugyanis nem élnek meg alacsonyabb sótartalmú vízben). Keressünk sziklarétegek között szivárgó vizet (különösen ott, ahol a résekből páfrányok és mohák nőnek ki), mert valószínűleg iható! Ha sziklás kiszögellésű tengerparton jutunk partra, az egyetlen megbízható vízforrás maga a tenger. Vizét azonban SOHA ne igyuk meg lepárlás nélkül! Azon túl, hogy nem oltja szomjunkat, értékes testnedveket von meg létfontosságú szerveinktől, míg végül a vesénk felmondja a szolgálatot. A sós víz alkalmas főzésre. Addig azonban ne együnk semmit, amíg nem áll rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű édesvíz! A desztillált tengervízből megmaradt só felhasználható a hús és a hal tartósítására. ÉLELEM A tengerparti növények az éghajlattól függően eltérőek lehetnek, de mindig rendelkezésünkre állnak, ha az időjárás vagy a dagály nem teszi lehetővé, hogy a tengerből gyújtsunk magunknak élelmet. A vízben mindenképpen találunk valamilyen tengeri moszatot arra, ahol a sziklák kapaszkodót nyújtanak számukra, a víz pedig elég sekély ahhoz, hogy a napfény elérje őket. A tengeri moszat (helyesebben alga) igazán értékes élelem. A világ számos részén az étrend fontos részét képezi, sok fajtájuk igazi csemegének számít a japán ételektől kezdve egészen a tenger gyümölcseiből készült walesi ételig. A tengeri moszat szárítható és hónapokig tárolható Tengeri táplálék FIGYELEM! A tengeri moszat értékes kiegészítője lehet étrendünknek, de ne együk meg az édesvízi tavakban található kékes-l zöld algákat - nagyon mérgezőek! A halakra és tengeri moszatokra legjobb apálykorvadászni, mert ilyenkor a sziklatavak könnyen

átvizsgálhatóak, és az eltemetett puha testű állatok, illetve más élőlények is kiássák magukat a part homokjából. A kétkagylósok veszélyes koncentrációban gyűjthetnek össze magukban mérgező anyagokat az ipar vagy a szennyvíz szennyezte területeken, mert táplálkozás közben emésztőrendszerükön keresztülszűrik a vizet. A trópusi övekben az éti kagylók nyáron - különösen ha a tengerek vörösesek vagy erősen foszforeszkálnak - mérgezőek lehetnek. Az Arktiszon a fekete éti kagyló az év bármely szakában mérgező lehet. Ismerjük fel kúpos héjáról, amelyből mérgező tüskét bocsát ki - ez egyes fajoknál elég erős ahhoz is, hogy embert öljön! Több mint 400 fajta kúpkagyló létezik, amelyek többsége az Indiai- és a Csendes-óceán térségében található, de az Egyesült Államok délkeleti részén és a karibi-térségben is él 12 fajtája. Mindegyik jól felismerhető az alakjáról. Egyes tengeriesigafajoknak (Tenebra- illetve Tur-rid-félék) mérges tüskéje van. Mérgük nem veszélyes az emberre, szúrásuk viszont fájdalmas lehet. A puhatestűeket csak élve fogyasszuk! A kétkagylósok (mint az osztrigák) és az éti kagylók finom érintésre is szorosan összecsukódnak. A haslábúak (különösen a parti csigák és a kürtcsigák) „csapóajtóval" (héjfedő) védekeznek, amely lezárja a héj bejáratát. A kagylót megrázva ez szorosan bezáródik. A tengeri tapadókagyló és a kaliforniai ehető kagyló (más haslábúakhoz hasonlóan) nem rendelkezik héjfedővel, viszont szorosan a sziklához rögzíti magát. A héj aljánál kést használva feszítsük le őket! Ha nehéz kimozdítani, biztosan ehető. Ha könnyen leválik, valószínűleg már halott vagy beteg. A dagály után még a sziklához tapadó tengeri tapadókagyló megfelelő élelem, mert a hullámok lemossák a beteg vagy halott egyedeket. A kagylót dobjuk forró vízbe, és főzzük legalább öt percig! Ha nyersen fogyasztjuk a kagylóhúst, kitesszük magunkat a parazitáik és szennyező anyagaik okozta veszélynek. Halfogás A halak és tengeri kígyók elfogása ennél azért többet kíván. Néhány hal veszélyes, a tengeri kígyók pedig mérgezőek. A kígyókat méretük és széles, lapos farkuk alapján küíönböztetjük meg egymástól. Állítólag az úszó embert nem támadják meg. Az előforduló (ritka) harapások legtöbbje akkor esik meg, amikor a halászok kiveszik a halakat a hálóból, amelybe tengeri kígyók is belekeveredtek. A legtöbb tengerparton a halászatra legalkalmasabb idő két órával a dagály után kínálkozik. Ha akkor halászunk, amikor még árad a tenger, állandóan hátrálnunk kell, és akár vizesek is lehetünk. Ne feledjük, a sós víztől a lábbeli és a ruha rothadásnak indul! A tengeri horgászathoz nagyobb horog kell, mint az édesvízihez. Többféle csali használható: a

tengeri tapadókagyló pl. megtalálható a sziklákra tapadva, a tengeri gyűrűsférget [Arenicola, homokféreg) pedig ki lehet ásni a tengerpart homokjából vagy iszapjából. Apálykor keressünk tekervényes gilisztafúrásokat, amelyek jelzik L alakú föld alatti járataikat! Fogjunk az árapály segítségével halat: építsünk cölöpökből és sziklákból nagy, nyílszerű halcsapdát! Ezek iránya ne a part felé mutasson! A dagály visszahúzódásával a halak fennakadnak a csapdán. Polip és tintahal A polipot éjszaka ejthetjük el, amikor áldozatára vadászik. Vonzzuk magunkhoz fény segítségével, majd szúrjuk le! Napközben az üreg körűi heverő üres héjak jelzik, hogy ott valószínűleg polip tartózkodik. Dobjunk be egy csalival felszerelt horgot, várjunk, amíg ráakad, majd gyorsan rántsuk ki! A polipot úgy tudjuk legkönnyebben megölni, ha kifordítjuk: egyik kezünket tegyük húsos fejébe, ragadjuk meg belső szerveit, majd erősen húzzuk kifelé! Először csak kisméretű polipon próbáljuk ki! A művelet gyakorlást igényel, ezért amíg jártasságot nem szerzünk, csak szúrjuk le r vagy vágjuk neki egy sziklának! Minden polipnak kemény, papagájéhoz hasonlító csőre van. Némelyik polip harapása mérgező. A legrosszabb a kelet-ausztráliai kékgyürűs polip, amelynek mérge akár halálos is lehet. KERÜLJÜK! A polip húsa kemény és rágós, viszont tápláló. Passz írozással kissé megpuhíthatjuk. A testet főzzük meg, a kisebb karokat sütve fogyasszuk! A nyílt tengeren a tintahal hatalmas méretű, partközeiben azonban felbukkan néhány kisebb példány is. Keressük őket sziklamélyedésekben, tengeri moszathoz tapadva! Éjjel fogjuk meg őket, erős fényt forgatva körülöttük! A szépia nem jön ugyan partközeibe, de ezzel a módszerrel az is megfogható. Tüskésbőrűek A tüskésbőrűek - amelyek közé a tengerisünök és a tengeriuborkák is tartoznak - szintén hasznos táplálékforrást jelentenek (a tengericsillaggal viszont nem érdemes vesződni, ha élelemként akarjuk hasznosítani). A tengeri-uborka a tengerfenéken kúszik, vagy beássa magát a homokba. Varacskos külsejű fekete uborkának tűnik, hossza legfeljebb 20 cm. Létezik féreg alakú tengeriuborka is, amely homokba ásott üregekben él. A tengeriuborkát evés előtt öt percig főzzükl A tengerisün általában sziklára tapadt tüskés golyónak tűnik, és nem sokkal az apályszint alatt található. Vannak azonban föld alatt élő rokonai is, mint a pénzsünök és a szívsünök, valamint a tengeriburgonyának is nevezett EchSno-cardium cordatum. Az utóbbiak a homok alatt élnek. Fogyaszthatjuk nyersen, de meg is főzhetjük őket. KERÜLJÜK azonban ezeket az állatokat, ha a tüskéjük érintésre nem mozdul, vagy ha felnyitáskor rossz szagot árasztanak!

„ TENGERISUNŐK Óvatosan bánjunk velük! Tüskéik fájdalmas sebet okozhatnak, különösen ha puszta lábbal lépünk beléjük. Ha megszúrt minket egy tüske, amely le is tört a sünről, ne próbáljuk meg kinyomni, mert lehet, hogy még mélyebbre fúródik! Szerencsés esetben a tüske néhány napon belül magától távozik a testünkből. Rákfélék Idetartozik a rák, a homár, a garnélarák és a fürészes garnélarák - ezek mind sziklamélyedésekben élnek. A tengeri rák általában az apályszint alatt fordul elő, alkalmanként azonban megtalálható a mély lyukakban és hasadékokban is. Nézzünk be a kövek és tengeri moszatok alá! Gyorsnak kell lennünk, ha el akarjuk kapni a rákokat! Hálóval könnyebben boldogulunk. Hálót ruhából, drótdarabból vagy facsemetéből készíthetünk. A trópusok bővelkednek úszó tarisznyarákban. Az éjszaka aktív állatot a parton vissza tudjuk kergetni odújába, majd ki tudjuk ásni onnan. Némelyik még fára is mászik, ahonnan könnyen leüthetjük. Az édesvízi rák, a homár és a garnélarák a világ számos részén megtalálható. Kisebbek, mint a homoki rák, és általában sekély vízben élnek. A rákfélék gyorsan megromlanak és sok parazitát tartalmazhatnak. A lehető leghamarabb fogyasszuk el őket! Amíg nem főzzük meg, élve tároljuk őket a vízben! Élve is főzzük meg ezeket az állatokat: vagy forrásban lévő vízbe dobva őket (ettől azonnal elpusztulnak), vagy hideg vízbe téve őket, és ezt felforralva (ettől állítólag elvesztik az eszméletüket és nem éreznek fájdalmat). 20 percig főzzük a rákokat! A ráknak mérgező részei vannak, amelyeket el kell távolítanunk: csavarjuk le az ollóit és a lábait, majd tegyük hüvelykujjunkat a hátára fordított rák farkvége alá, és nyomjuk azt felfelé! Húzzuk a farkvéget felfelé a testtől távolodva, majd távolítsuk el! így megakadályozhatjuk, hogy a rák gyomrának tartalma érintkezzen a hússal. Ezután hüvelykujjunkat nyomjuk a száj irányába, le- és kifelé! így a száj és a gyomor egyszerre távolítható el. Egészségünkre káros tüdeje ekkor már könnyen kivehető és eldobható. A homár elkészítése ennél sokkal egyszerűbb. Vágjuk végig a hátát a fej irányában, majd nyissuk szét! A gyomor közvetlenül a száj alatt helyezkedik el - a szájjal és a belekkel együtt távolítsuk el! Teknősök A teknős húsa igazán tápláló, tojása újabb kiváló táplálékforrás - ha akkora szerencsénk van, hogy a teknős kijön a partra, (lásd Hüllők az Élelem fejezetben).

Tengeri madarak A legtöbb óceánpart telis-tele van tengeri madarakkal, amelyekre „horgászva" vadásszunk! Helyezzünk csalival ellátott horgot a lapos sziklákra tett halbelsőségre, de akár fel is dobhatjuk a csalival ellátott horgot a levegőbe, a szélbe! Rögzítsünk csalikat kövek köré! A hirtelen súlyváltozás miatt a madarak „balesetet szenvedhetnek". A földön fészkelő madarak sok tojással láthatnak el minket. Könnyen összegyűjthető tojások után kutassunk, mielőtt a sziklaszirten lévő fészkek kifosztásával próbálkoznánk! Azzal is megpróbálkozhatunk, hogy éjjel kapjuk el magát a megtelepedett madarat - sziklamászás azonban eszünkbe se jusson! VESZÉLYEK A combunknál magasabb víz már túl sötét ahhoz, hogy átlássunk rajta -hacsak az időjárás nem teljesen nyugodt. Megeshet, hogy a vízben valami kellemetlen dologba lépünk, vagy a hullámok a szikláknak, illetve a koraitoknak sodornak minket. Ha a tengerben kutatunk, mindig viseljünk cipőt! Ha csak rögtönzött lábbelink van, valamiféle talpra akkor is szükségünk lesz! A tüskék ellen nem nyújt védelmet, ha mindössze ruhába tekerjük lábunkat - A medúza vihar után gyakran a partra sodródik. Néhány fajtájának - különösen a trópusokon a csípése súlyos következményekkel járhat. A legveszélyesebb az Észak-Ausztráliában található kockamedúza (másnéven tengeri darázs). A legnagyobb példányok harang formájú teste sem haladja meg a 25 cm-t, csápjuk viszont akár a 9 m-t is elérheti. A szinte átlátszó, nehezen észrevehető élőlény csápján milliónyi csalánsejt van. Bár ezek mérge a leghalálosabbak közé tartozik, és a csalánsejtek nagyobb koncentrációban felsértik a bőrt, majd halált okoznak, az ember számára általában csak az igazán nagy mennyiségű méreg halálos. Létezik nem mérgező medúza is, de vigyázzunk: a méret nem függ össze a veszélyességgel! Ha az állat megcsípett bennünket, ne próbáljunk meg letépni magunkról a csápjait, vagy a kezünkkel letisztogatni a váladékot bőrünkről - így csak még több csípést szerzünk. A homokkal leszórt csípést tengeri moszattal vagy ruhával stb. tisztítsuk meg! - A hólyagmedúza (azaz „portugál gálya") nagyon hasonlít a medúzára, de valójában polipfélék társulásába tartozik. Bár ennek az állatnak szintén lehetnek akár 9 m-es csápjai, és a csípése több napig tartó bőrirritációt okoz, ritkán halálos. A medúzához hasonlóan bánjunk vele! - A mérgespókhal Európa, Nyugat-Afrika és a Földközi-tenger partján él a homokban. Csípése mérgező. A csípés okozta sebet nagyon meleg vízzel enyhítsük! -A közönséges mérgesrája a partközeiben bárhol előfordulhat, de leginkább a meleg vízben jellemző. Az elektromos rája a melegtől a mérsékelt területekig mindenhol felbukkanhat. Kiválóan álcázzák magukat. Nem csak a homokban rejtőzködnek, némelyik a sziklás, kavicsos helyeket

kedveli. Próbáljunk minél biztonságosabban mozogni! Haladás közben bottal böködjük a tengerfeneket! A ráják csípése okozta sebet nagyon meleg vízzel enyhítsük! - A muréna sekély vízben jellemző. Harapása erős és vad, odúját kitartóan védelmezi. Ha ilyen állatot fedezünk fel, tartsunk tőle távolságot! Ne dugjuk kezünket a hasadékokba! - A trópusok sziklahátain fellelhető óriáskagyló elég nagy ahhoz, hogy összecsapódó héjai csapdába ejtsék a végtagjainkat. - A mérgező tüskéjű halak leggyakrabban a nagyon sekély vizekben élnek. A leggyakoribb és legveszélyesebb fajok a trópusokon találhatóak, de azért a mérsékelt égöv vizeiben is fellelhető néhány. Legnehezebben a tengerfenéken lakók vehetők észre, kiválóan álcázzák magukat. A zebrahalat viszont amilyen könnyű észrevenni, annyira veszélyes megérinteni. Bot segítségével keverjük fel az előttünk lévő homokot és köveket! - A tengeri kígyók gyakran felbukkannak a Csendes- és az Indiai-óceán trópusi partvidékein. Ezek az állatok általában nem támadnak, ritka, hogy bárkit is megharapnának - a tengeri kígyók mérge azonban a legveszélyesebb az összes létező kígyóméreg közül! Tartsuk magunkat távol a vízben lévő kígyóktól! Ha viszont a parton találunk egy példányt, szorítsuk le villás végű bottal, mert élelemnek kiváló. - A korallok többsége éles, könnyen megvághat minket. Némelyik - így a tűzkoraJI - érintésre megszúrja ez embert. A zátonyt mindig óvatosan közelítsük meg! Először mindig merítsük ki egyéb éielemforrásainkat! Mind a zátony, mind a lakói - köztük a kúpkagylók - komoly veszélyt jelenthetnek. - A cápák többsége a mély vizekben táplálkozik, de azért néhány fajtájuk gyakran megjelenik a sekély vízben is, felúszik a folyókon, és az is elképzelhető, hogy a partközeibe látogat könnyű élelemszerzés reményében. A legtöbb cápa nagyon sekély vízben támad az emberre. Legyünk körültekintőek! - Lagúna: A trópusi szigetek körül vagy a parton túl gyakran alakulnak ki korallzátonyok, amelyek hullámtörő gátként szolgálnak, így állóvizet hagynak a lagúnában. A lagúnában található halak gyakran mérgezőek. A nyílt tengeren egyébként ehető barrakudát és a vörös csattogóhalat kerülnünk kell, ha a lagúnában rekedt, mert táplálékuk miatt maguk is mérgezővé válnak. A korallzátony tenger felé nyitott oldalán halásszunk! SZIGETEK A szigetek - különösen a kisméretűek vagy a forrásokban szegények -komoly kihívást jelentenek a túlélők számára. Másszunk fel a legmagasabb pontra, hogy legyen elképzelésünk a helyről, és készítsünk vázlatot a terepviszonyokról! Fedezzük fel a tengerpart összes völgyét, hasadékát, öblét és partszakaszát! Ezután belülről is fedezzük fel a területet, míg egészen meg nem ismerkedünk a szigettel!

Elképzelhető, hogy a sziget egykor lakott volt, és az épületmaradványok menedéket biztosíthatnak. A kerítésoszlopok és a drót csónakunk megjavításában vagy tutajépítésben lehet haszos. Elképzelhető, hogy valahol még mindig terem zöldség, és a patkányok mindenhova követik az embert - néha ez az állatfaj az egyetlen, amely hosszú távon a területen tartózkodik. A menedék javítja az életkedvet, de még a legkisebb földbe vájt vaeok is nyújt valamiféle védelmet. Ha barlangot találunk, használat előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy a tenger nem önti el dagálykor! Ne feledjük, még a biztonságosnak tűnő barlangot is elöntheti és elzárhatja a megszokottnál magasabb szökődagály! Kopár sziklakiszögellésen menedéket lelni egyszerűen annyit tesz, hogy széltől védett helyet találtunk. Élelmünk lehet minden sziklára kapaszkodó élőlény, madár (vagy tojás, ha szerencsénk van), illetve bármi, amit kifogunk a tengerből. Rendelkezésre átló források Egy kis szigeten a rendelkezésre álló források mindig korlátozottak. Ügyeljünk rá, hogy ne merítsük ki őket! A víz gyakran okoz gondot, sok sziget lakatlanságának a vízhiány az oka. A buja növényzet forrást vagy patakot jelezhet. Ha a dagályszint felett ásunk, elképzelhető, hogy találunk vizet. Gyűjtsük össze az esővizet is! A tengervíz lepárlás útján történő sótalanítása sok tüzelőanyagot igényel, ennek azonban híján lehetünk. Csak akkor rakjunk tüzet, ha valóban szükségünk van rá! A tengerpartot a dagály után minden alkalommal vizsgáljuk át, de ne csak fát keressünk! A túlélő számára bármi hasznos lehet. Ha már megismertük szigetünket, kalandozzunk el éjszaka is, mert akkor több állatot is észrevehetünk, és a kutatás eredményesebben végződhet. Kókuszdió A trópusi szigetek ritkán sivatagosak - általában mind a vízparton, mind a vízben rengeteg élelmet kínálnak. A kókuszpálma a trópusi és a szubtrópusi területeken egyaránt megtalálható, és számos formában hasznosíthatjuk: a levelét menedékkészítéshez, a külsejét kötélnek, káposztaízű hajtását, tejét és húsát élelemnek, a kókuszdió héját pedig csészének vagy tárolóedénynek. A kókuszdió szálas héjának eltávolításához nyomjuk a diót kiélezett karóba, vagy kézibaltával törjük ketté! A tejet úgy nyerhetjük ki, hogy kilyukasztjuk sötét „szemei" valamelyikét, és csak ezután törjük fel a húsáért. A kókusztej biztonságos és frissítő ital - a nagyobb kókuszdiók egy liternyit is tartalmazhatnak. Ne igyunk azonban nagyon éretlen (zöld) vagy túlérett (sötétbarna) kókuszdióból, mert nedve hasmenést okozhat Magát a húst szervezetünk nagy mennyiségben nem tudja megemészteni, ezért egyszerre csak keveset fogyasszunk belőle. A kókuszdió olaját kétféleképpen nyerhetjük ki: ha a nap vagy tűz által hőnek tesszük ki

feldarabolt, fehér húsát, és összegyűjtjük kicsorduló olaját, vagy pedig felforraljuk a kókuszdió részeit, és lekanalazzuk a felszínre kerülő olajat! Kenjünk belőle magunkra, mert megvéd a leégéstől és a sós víz okozta bőrirritációtól, elűzi a rovarokat, kenőcs formájában sebekre és hólyagokra is alkalmazható, fahamuval keverve pedig szappanként használható. A pálmafák megmászása: Ha a kókuszdió nem hullik a lábunk elé, vagy nem tudjuk leverni a földre, esetleg el szeretnénk érni néhány magasan lévő banánt, ne a kötél mászáshoz hasonló módszerrel próbáljunk meg felmászni rá! Inkább készítsünk erős, szorítókötélszerü kötést, és tekerjük a bokánkra! Lábunkat ezzel tartsuk a fatörzshöz közel, majd talpunkat befelé fordítva erősen szorítsuk össze! -------— A MENTŐALAKULAT FIGYELMÉNEK FELKELTÉSE_ -A keresőcsapat figyelmének felhívása érdekében helyezzünk ki jeleket sziklákat, tengeri algát, vagy a környezettől elütő bármilyen dolgot használva! ' A homok kiválóan fényesíti a fémet, segítségével jelzéshez használható i

tükröt készíthetünk. -

Ha hajót látunk, megpróbálhatunk vele kapcsolatba lépni URH-rádió segítségével.

Továbbhaladás Ha szigetcsoporton vagyunk, első forrásaink kimerülése után tovább tudunk menni egy másik szigetre. Ha nincs semmi, amiből tutajt építhetnénk, keressünk olyan tárgyat, ami fenntart minket a vízen - akár egy üres doboz vagy sok kókuszdió is megteszi! Ha a szigetünkön fókák élnek, felhasználhatjuk őket a tutaj készítéshez. Tavasztól őszig - amikor a fókák testükben sok zsírt tárolnak - a fókatetemek lebegnek a vízen. Ha néhány tetemet egymáshoz erősítünk, el fogják bírni a súlyunkat. Figyeljük meg alaposan a szigetek közti árapályt és áramlásokat, mert ezek megtévesztőek lehetnek. Helyezzünk a vízre egy könnyen figyelemmel követhető tárgyat, és nézzük ahogy távolodik! Úgy időzítsük az átúszást, hogy az apály kivigyen minket a korábbi szigetről, a dagály pedig átvigyen minket az új szigetre! iPTMOSIEBÜLETP A sivatagok többsége egykor termőterület volt, a már akkor ott élő élőlények némelyike pedig alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez. A túlélőnek hozzájuk hasonlóan meg kell tanulnia a legjobban kihasználni az árnyékot, védelmet találni a nap elől, a lehető legkisebbre csökkenteni a folyadékveszeséget, és a feladatokat a nap végén vagy éjszaka végezni. Némelyik sivatagban, különösen a Szaharában, a Közel-Kelet sivatagaiban, Peruban, Chile északi részén és a Góbi-sivatag bizonyos területein, Mongóliában nagy a hőingadozás az éjszakák és a nappalok között. Éjszaka a levegőből lecsapódó bármilyen nedvességből egy kevés vizet nyerhetünk. Afrika déli részén, a Namíb-sivatagban a tenger felől érkező köd gyakran az életben maradáshoz szükséges folyadékot biztosítja. A nyugat-ausztráliai, az északmexikói, az USA délnyugati részén fekvő Mojave-, és az ezekhez hasonló sivatagokban a hőmérséklet ingadozása nem jelentős, ezért alig csapódik le nedvesség - ennek megfelelően a növény- és állatvilág is nagyon szegényes. Néhány helyen - pl. a Kalahári-sivatagban - szórványosan fü és tövises bokrok találhatók. Az év bizonyos részeiben por- és homokviharok fordulhatnak elő, nullára csökkentve a látótávolságot. A testnyílásainkba jutó homok ellen maximálisan védekeznünk keIM A portölcsérek (tornádóhoz hasonló sivatagi forgószél) meglehetősen gyakoriak. Az eső (amelyre egyes területeken éveket is várni kell), zuhogó felhőszakadás formájában éra talajra. Hirtelen árasztja el a területet, majd a vizet gyorsan felszívja az aszott föld. Ez a növények rövid virágzását és a fajok - mint az arizonai varangyos ásóbéka - gyors szaporodását eredményezi. Sivatagi csapadék és hőmérséklet A sivatagra jellemző szélsőséges körülmények kiváló példája a dél-arábiai Rub al-Khali, vagyis

az „Üres Negyed". Az év legnagyobb részében alig van nyoma esőnek, télen aztán egyetlen nap alatt akár 30 mm-nyi is eshet. Júliusban a hőmérséklet meghaladhatja a 48 °C-ot, viszont éjjelente 15 °C-ig is süllyed. A decemberi szélső értékek 26 °C és -6,6 °C közt váltakoznak. víz A víz elsődleges fontosságú, az életet jelenti! Ha már szereztünk, azonnal adagoljuk! Ha a sivatagi utazás közben gépjármű-meghibásodás miatt elakadunk, valószínű, hogy utunkat az oázisok, kutak és egyéb vízlelőhelyek figyelembevételével terveztük meg. A vádik mélyén található víztartalmú üregek általában időszakosak. Gyakran kövek vagy ágak fedik őket. Ha nem ismerünk semmilyen víztároló üreget, próbáljunk meg a száraz folyóágy külső ívének legalacsonyabb, vagy a dünék legmélyebb pontján leásni! Ne a nappali hőségben ássunk, mert a feladat túl sok folyadékot vesz el tőlünk, amelynek pótlására végül talán nem találunk semmit. Meg kell találnunk a folyadékveszteség és a lehetséges pótlás közti egyensúlyt! Alkalmazzuk vízforrásként a kaktuszt és a gyökereket! A sivatagban használjuk ki, hogy nagy a különbség a nappali és az éjszakai hőmérséklet között, és nyerjünk vizet a lecsapódásból (lásd Víz oz Alapvető követelmények fejezetben)' Várható éietkilátások Életünk várható alakulása a rendelkezésre álló víz és azon képességünk függvénye, hogy mennyire tudjuk védeni szervezetünk a naptól az izzadás minimalizálása érdekében. Enyhén negatív egyensúlyt alakítsunk ki! Minden két-liternyi folyadékvesztésre fogyasszunk 1,5 liter vizet, majd a test izzadásának megfelelően igyunk! Teljesítményünk így kevésbé csökken, és nem veszítünk vizet. A kevesebb folyadék bevitele nem jelent csökkentett izzadást: az izzadás a szervezet hűtőmechanizmusa, nem a folyadékvesztés egyik módja. Ha a szükségesnél több folyadékot fogyasztunk, testünk kiüríti, vagyis céltalan volt az egész. Víz nélkül 48 °C-on két és fél napig maradunk életben, ha az egész időt árnyékban pihenéssel töltjük. Ha viszont a hőmérséklet 21 °C alatt van, 12 napig is bírjuk. Ha kénytelenek vagyunk mozogni biztonságunk megőrzése érdekében, a megtett távolság a rendelkezésünkre álló víz függvénye lesz. Ha nincs vizünk, 48 °C mellett éjjel gyalogolva és nappal pihenve 40 kilométert tudunk megtenni. Ha nappal is gyalogolni próbálunk, legjobb esetben is csak 8 kilométert tudunk haladni, mielőtt összeesünk. Ha ugyanilyen hőmérsékleten 2 liter víz áll rendelkezésünkre, 3 nap alatt 56 kilométert tudunk megtenni. Esélyeink mindaddig nem nőnek jelentős mértékben, amíg a rendelkezésre álló víz mennyisége el nem éri a személyenkénti 4,5 litert, bár a képzettség és az élni akarás megcáfolhatja a számításokat. MENEDÉK ÉS TŰZ Ne maradjunk a fém járműben vagy a repülőgépen, mert az gyorsan felmelegedhet. Inkább menedékkészítésre használjuk, vagy a repülőgép szárnya alatti árnyékba heveredjünk! Fordítsuk

előnyünkre a sziklakiszögelléseket és a vádi szélei biztosította árnyékot! A hűtés elősegítéséhez alkalmazzuk a duplaréteg-módszert (/ósdTrópusi területek)! Homoksivatagban a roncsot akár arra is használhatjuk, hogy a menedéket annak segítségével a homok alá építjük. Sok sivatagi élőlény él a felszín alatt, mert ott a nappali hőmérséklet alacsonyabb, az éjszakai pedig magasabb, mint kint. Ha már árnyékos helyre jutottunk, menedékünket az energia- és folyadéktakarékosság érdekében az esték hűvösében építsük! Kövekből alakítsunk ki szélárnyékot, de használjuk a vádi falait is (kivéve ha esik az eső, és ezért hirtelen áradás valószínű). Ha szövetet használunk, annak alsó széle nappal ne érjen a földre, maradjon laza, így is növelve a légáramlást! Éjjelente a szövetet kövekkel rögzítsük a földhöz! Lehetőleg ne közvetlenül a meleg földön feküdjünk! Ha magasított ágyat készítünk, a levegő alattunk is tud áramlani. Az éjszakai fűtéshez és a vízforraláshoz tűzre lesz szükségünk. A füst nagyon könnyen észrevehető, ezért hasznos jeladó. A sivatagi bozótos száraz, könnyen ég. Ha a földfelszín teljesen kopár, a jármű üzemanyagának és olajának homokkal alkotott elegye is jól ég valamilyen tartályban (más tüzek gyújtásának is ez az egyszerű módja), de használhatunk ehelyett kanócot is. A teve, a szamár és más állatok ürüléke szintén kiválóan ég. RUHÁZAT A ruházat segít csökkenteni a folyadékveszteséget, és védelmet nyújt a napégés ellen éppúgy, mint az éjszakai hideg ellen, valamint megakadályozza a rovarcsípést és a tüskék bőrbe hatolását. A sivatagban a ruházat könnyű és laza legyen! Utánozzuk az arab világ lebegő, réteges ruházatát! Fedjük be a fejünket és lábunkat is! f MINDENHOL LEGYEK RAJTUNK RUHÁI Ne vegyük le a ruháinkat! Azon kívül, hogy fennáll a súlyos napégés veszélye, a fedetlen test lehűtése több izzadást is igényel. Ruhánkat a lehető leglazábban viseljük, hogy legyen hely az áramló (hűtő hatású) levegőnek! így az izzadás sokkal hatékonyabban hűt majd minket. Fejfedő Bármilyen, hátulján ruhadarabbal ellátott kalap védelmet nyújt a fejnek és a nyak hátsó részének, de legjobb, ha a sivatagi emberek fejfedőjét utánozzuk. Egy kb. 120 x 120 cm-es nagyságú anyagra és egy kisebb ruhadarabra (pl. zsebkendőre), valamint - a rögzítéshez - egy madzagra vagy ruhadarabra lesz szükségünk. A zsebkendőt hajtogassuk össze, és tegyük a fejünk tetejére! Hajtsuk átlósan félbe a nagy ruhadarabot, tegyük a zsebkendőre a hosszabbik oldalával előre! Ezek rögzítéséhez tekerjük a madzagot vagy ruhadarabot körbe a fejünkön!

Az akadálytalan esésű fejfedő megvéd a naptól, légüregeket alakít ki, kihasználja a fuvallatokat, és megóv a homokvihartól. Éjjelente tekerjük a fejünk köré, hogy melegítsen! Szemünk védelme A napszemüveg vagy védőszemüveg segíthet ugyan (bár többségüket a mérsékelt éghajlatbeli használatra tervezték), mégsem nyújtanak elégséges védelmet. Kenjük a tűz hamuját szemünk alá, csökkentve ezzel a bőrről visszaverődő sugarak erejét! Ruhacsíkkal védjük szemünket a napsugártól és a szélfútta homoktól! Vágjunk rajta keskeny rést, hogy kilássunk! Láfebeíi Amíg a lábunk nem edződött meg, ne gyalogoljunk mezítláb a homokban, mert a homok megégeti a talpunkat és hólyagok képződnek rajta. Ne viseljünk olyan szandált, amely a lábfejet fedetlenül hagyja! Ha nincs más megoldás, helyettesítsük valahogy a lábbelit! A lábszárvédő nem engedi, hogy homok kerüljön bakancsunkba, és használható nyitott szandállal a lábfejünkre tekerve! ÉLELEM A hőség általában csökkenti az étvágyat, ezért ne kényszeresük magunkat evésre! A fehérjedús ételek növelik az anyagcserével járó hőt, a vízveszteséget és az emésztéshez szükséges folyadék mennyiségét. Ha alig van vizünk, próbáljunk meg zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani! Az étel nagyon gyorsan megromlik a sivatagban, ezért ha egyszer nekiláttunk valaminek, vagy mindet együk meg, vagy fedjük le a maradékot, és helyezzük árnyékos helyre! A legyek bármikor előbukkanhatnak, és azonnal ellepik a fedetlenül hagyott élelmet. Növények Az oázisoktól és vizes üregektől távol eső növényzetet valószínűleg mindössze a bozót és a fű jelenti még a félsivatagban is. A fű ehető, és a bozótosban növő akác termése fogyasztható. Ügyeljünk a növény tüskéjére, de összes lágy részét megkóstolhatjuk: virágát, gyümölcsét, magját, kérgét és fiatal hajtásait is! A Szaharában és a Góbi-sivatagban élő füvek sem táplálónak, sem ízletesnek nem nevezhetőek. A Szaharában és az ázsiai sivatagokban találhatjuk a tökfélék családiába tartozó sártököt. Indái a földtől számított 4,5 m-es magasságot is elérik. Rágcsáljuk víztartalmú hajtásait, és együk meg virágait, valamint narancs méretű gyümölcseit, amelyek magja sütve és főzve egyaránt fogyasztható! A mexikói sivatag agávé kaktusza (a mezcal nevű ital alapanyaga, amely nagyjából azonos a tequilával) vastag, durva, éles hegyű levelek csokrát hozza. Középső szára gyertyaként emelkedik ki, és virágzó fejben végződik - ez a rész ehető. Vágjuk le levelei végét és szívjuk ki belőlük a nedvet!

Állatok A sivatag élőhelyet biztosít számos élőlény számára, amelyek napközben a homokba ássák magukat, vagy árnyékba vonulnak. Találhatóak itt rovarok, hüllők, kis rágcsálók és különleges módokon alkalmazkodó emlősök (mint az észak-afrikai sivatagi róka, az ausztrál bandikut, a góbisivatagbeli sün és az észak-amerikai mezei nyúl, amelyeknek mind-mind - a hűtés elősegítése érdekében - nagyméretű a füle). Élnek erre még gekkók, gyíkok és kígyók is. A teknősök és a kétéltűek még abból az időből származnak, amikor a sivatagok vízzel jól ellátott területek voltak. A Szaharában él futóegér és sivatagi patkány, a Közel-Keleten sivatagi hiúz és hiéna, az Újvilágban pedig erszényes patkány és prérifarkas. A Kalahári-sivatagban található olyan mókusfaj, amely saját farkát használja árnyékként. Léteznek olyan gazellák is, amelyek a levelekben lévő nedvből nyerik az összes szükséges folyadékot. A legtöbb nagy emlős jelenléte azonban azt jelzi, hogy a fegelőterületektől egynapi távolságra víz található. A madarakat tollúk jól védi a forróságtól. Sok madár a víztől nagy távolságra él és költ. EGÉSZSÉG A legtöbb sivatagi megbetegedés oka a túlzott napfény és a hőség. A betegségek megelőzhetők, ha elfedjük a fejünket és testünket, valamint napnyugtáig árnyékban maradunk. Gyakori a székrekedés és a vizelés közben érzett fájdalom. A sóhiány görcsöket is okozhat

- A folyamatos, fokozott izzadás és a ruházat bőrhöz dörzsölődése az izzadságmirigyek elzáródásához vezethet, amely a köleshimlőként vagy hőkiütésként ismert kellemetlen bőrirritációt eredményezi. - A hő okozta görcs és következménye, a teljes kimerülés, valamint a hőguta és a súlyos napégés mind veszélyt jelent Ha fokozatosan növeljük a testmozgást és a napon eltöltött időt, kialakulhat egyfajta ellenállás, feltéve, hogy nagy mennyiségű víz áll rendelkezésünkre. - Sokféle mikroorganizmus támadhatja meg testünk nedves részeit (a hónaljat, a lágyékhajlatot és a lábujjak közét). E területek tisztán és szárazon tartása egyszerre megelőzés és kezelés. /'~ FIGYELEM - SIVATAGI SEBEK A sivatagban a legapróbb seb is elfertőződhet, ha nem kezeljük azonnal. A tüskéket - amelyek könnyen bőrünkbe szóródhatnak - húzzuk ki! Ha megsérül a bőrünk, könnyen nagy és fájdalmas seb alakulhat ki, amely akár a mozgásban is akadályozhat minket. Minden vágást kössünk be tiszta ruhával, és alkalmazzuk a rendelkezésünkre álló orvosi

eszközöket! TRÓPUSI TERÜLETEK A dzsungelben minden jól megél, beleértve a kórokozókat (a baktériumok gyorsan szaporodnak) és a parazitákat is. A természet nyújt számunkra vizet, élelmet és számos menedéképítéshez szükséges anyagot. A bennszülöttek már évezredek óta vadászatból és gyűjtögetésből tartják fenn magukat, az idegennek viszont hosszú időbe kerülhet, amíg hozzászokik a körülményekhez és az állandó tevékenykedéshez. A helyiek a díszeiket leszámítva kevés ruhát viselnek, az újonnan érkező azonban nincs hozzászokva az átkeléshez a dzsungel sűrű növényzetén, valamint a rovarokhoz és piócákhoz, ezért a lehető legnagyobb felületen fedjük be magunkat ruhával. A ruházatot átnedvesítheti ugyan az izzadság, de ez még mindig jobb, mintha az ember csípésekkel, karcolásokkal és harapásokkal van tele. Az átnedvesedett ruhát ne vegyük le egészen addig, amíg meg nem állunk, mert a 80-90 százalékos páratartalom mellett semmi értelme nincs kiakasztani száradni, mindössze a tűz és a napfény segíthet. Az izzadsággal tartósan átnedvesedett ruhák rothadásnak indulnak. A nagy magasságokat kivéve mind az egyenlítői, mind a szubtrópusi területeket a magas hőmérséklet, a nagy esőzések és a fullasztó pára jellemzi. Az alacsonyabban fekvő helyeken a napi hőingás ritkán haladja meg a 10 °C-t, a hőmérséklet pedig gyakran 37 °C-os. Az 1500 m feletti helyeken éjszakai fagyok jellemzőek. Az esőnek ugyan van egy kis hűsítő hatása, ha viszont eláll, a hőmérséklet ismét magasba szökik. A csapadék erőteljesen érkezik, gyakori a vihar és a villámlás. A hirtelen jött eső rázúdul a lombozatra, az erecskékből tomboló folyamokat hoz létre, a folyók szintje ijesztő gyorsasággal emelkedik, majd mindez éppen ilyen gyorsan el is múlik. Vad viharok is előfordulnak, különösen a „nyári" hónapok végén. A tenger felett hurrikánok, ciklonok és tájfunok alakulnak ki, amelyek a szárazföldre érve szökőárt és hatalmas pusztítást okoznak. A táborhely kiválasztásakor ellenőrizzük, hogy a lehetséges ár szintje felett vagyunk-e! Az uralkodó szelek télen és nyáron váltakoznak, megkülönböztetve egymástól a száraz évszakot (napi egyszeri esőzés) és a monszunt (folyamatos esőzés). Délkelet-Azsiába az Indiai-óceán felől érkező szél monszunt hoz, Kína felől viszont száraz levegő érkezik. Egyenlítői esőerdők Az időjárás nem túl változékony azokban az erdőkben, amelyek az Egyenlítő mentén, az Amazonas és a Kongó medencéjében, Indonézia egyes részein és számos csendes-óceáni szigeteken találhatóak. Az 1,5-3,5 m-es csapadék az év során egyenletesen hullik le. Az éjszakai hőmérséklet 20-30 °C közt változik. Az civilizációtól érintetlen helyeken a támasztógyökerek tartotta dzsungelbeli fák 60 m-es magasságig emelkednek, és szétterülő lombozatban végződnek. Az alatta élő kisebb fák olyan sűrű lombozatot hoznak létre, hogy a dzsungel talajszintjét alig éri fény. A talajon fiatal növények

és a ciklikusan hulló eső . az etióp Amhara-fennsík vagy a közép-afrikai Ruwenzori-térség.gyakran machetével vagy paranggal kell magunknak utat vágni. A jelzéseket tisztásokra (amelyek általában folyókanyarulatoknál találhatóak). vagy a folyóra helyezett tutajokra helyezzük . Ha a földműveléssel felhagynak. Hegyi esőerdők Ha a trópusokon és az azt határoló területeken a magasság eléri az 1000 m-t.mint a közép-amerikai Belize-ben . a bambuszerdő áthatolhatatlan akadályt képez.és dél-amerikai. mohák és füszerü növények törik át magukat a vastag levél-szőnyegen. ezért élképp zefhetó. délkelet-ázsiai és fülöp-szige-teki területek erdői alkotják a szubtrópusi esőerdőket. és ahol az elsődleges dzsungelt irtá-sos-égetéses földműveléssel kiirtották. indák és liánok törnek a magasba. főleg ködös időben. Több elkülöníthető évszak esetén sok a lombhullató fa. Ezekre a még szárazabb. és még az elsődleges dzsungelben is buja aljnövényzetet hoz létre. A fény eléri a termékeny talajt. hogy egyáltalán nem lesz látható.a dzsungel fái alacsonyak.az utóbbi a legcélszerűbb! Könnyű irányt téveszteni. a dzsungel szélén. A dzsungel növényzetét tüskék és tövisek borítják. Szubtrópusi esőerdők Az egyenlítőtől a 10. burmai. Páfrányok. kevesebb esőt hozó évszak. Másodlagos dzsungel A növényzet ott burjánzik. amelyre példa a kameruni Monts Gotel. és kevés a mozgást akadályozó aljnövényzet. Valódi hegyi erdővé 1240 m körüli magasságban változik. szélességi fokig húzódó közép.a monszun . különösen a folyópartokon. SEGELYKERO JELZESEK A füstöt elnyeli a fák lombozata. vietnami. ezért több fény éri az erdő talaját. a trópusi esőerdő átadja helyét a hegyi esőerdőnek.küzdenek a fényért. a levegőből pedig nehéz bárkit is észrevenni. A másodlagos dzsungel füvei. ahol a napfény eléri a dzsungel alját. ami sűrű aljnövényzet eredményez. A Ruwen-zorí-hegység (vagyis a „Hold hegyei") igen jellegzetes: a jégsapkás . cserjéi és indái már egy év alatt elérik a 2-3 m-es magasságot A haladni lassan lehet . páfrányai.jellemző. a látótávolság azonban mindössze 50 m. a leveleken és a kidőlt fatörzseken sokféle gomba tenyészik. a területet ismét kusza növényzet lepi be. nyugatindiai. Néha . ma-dagaszkári. A jellemzett elsődleges dzsungelben elég hűvös van.

ha már hozzászoktunk. A fán és vízben élő állatok közé tartozik a vízioposszum. határozzuk meg a fákon lévő sót és hordalékot megvizsgálva a dagályszintet! A dagályszint fölé készítsünk megemelt ágyat! Takarjuk be magunkat a hangyák és szúnyogok elől! Mindenféle mocsárban csak állványon tudunk tüzet rakni. Malajziában és a csendesóceáni szigeteken. a fák satnyák és görbék.a pekari. Ha a mocsárban kell maradnunk. (törpe)harcsát és iszaphalat. ezért nehéz alattuk haladni. Közép. ami megkönnyíti az életben maradást. ahol a tengerparti területek erős árapálynak vannak kitéve. Ha tudjuk. a tatu és . a látótávolságot pedig mindössze néhány méterre csökkentik . Akár a 12 m-es magasságot is elérhetik. és bővelkedik tutajépítéshez használható anyagokban. füvei és időnként megjelenő alacsony pálmái megnehezítik a haladást. Apálykor találhatunk rákot. Az éjszakák hidegek. menjünk le a hegyoldalon a trópusi esőerdőbe! Sós vizű mocsarak A mangrovefák ott burjánzanak. A növényzet gyér. erősen körvonalazott lejtők találhatóak. de gyakori a köd és a huzamosabb ideig felhős égbolt Ilyen terepen nehéz életben maradni. Gyakoriak a hajózható csatornák.szilárdabb talajon . bonyolult gyökérzetük akadályt képez a víz felett és alatt egyaránt. kráterszerű tájat létrehozó. a vízipiócáktól és a rovaroktól kezdve a kajmánokon át a krokodilig.és Dél-Amerikában. Madagaszkáron.Tüzelőanyagnak még álló. az Amazonas és a Guyana folyók torkolatánál található mocsarakat büzlő iszap és kevés árnyékot nyújtó fa jellemez. Mangrovemocsarak találhatóak Nyugat-Afrikában. nádja. A pálmák mindegyik hajtása ehető. próbáljunk mielőbb kijutni! A mocsarat átszelő folyócsatornák környékén készíthetünk magunknak tutajt. a nappali hőmérséklet magas. kerüljük ezeket! Ha valamilyen szerencsétlenség folytán mégis odakerülünk. ágaik alacsonyak. Hagyjuk ott.900 m megtétele 12 órát is igénybe vehet. az átkelés bonyolult . A mangrove belsejében gyakori a nipapálmamocsár. száraz fát használjunk! Édesvízi mocsarak Az alacsony fekvésű belföldi területek sűrű. . valamint a Gangesz torkolatánál. puhatestűeket. a tapír. A látótávolság kicsi. de haladni többnyire csak gyalogosan lehet. Az Orinico. Az édesvízi mocsár nem is olyan rossz. Dagálykor a víz akár 12 m-rel is megemelkedhet. nem fogunk éhezni. A csatornák néha elég szélesek a tutajozáshoz.csúcsok között mohával borított. tövises aljnövényzete. a vidra. A mangrovemocsarakban minden ellenséges.az állatvilág viszont gazdag.

a mangó és a füge könnyen felismerhető. az alatta áramló levegő pedig csökkenti az alsó réteg hőmérsékletét. hogy a köztük lévő légréteg segítse a lehűlést! A hő nagy része a felső rétegre érkezve szétoszlik. tüskés levelű durián szaga ugyan undorító. a vadburgonya és néhány jam-gyökérfajta mérges részeit el kell távolítanunk! Sok trópusi növényt azonban nehéz felismerni. Ehető a pálmák hajtása is. Ott készítsünk tetőt. és gyümölccsel csaljuk oda a madarakat! Némelyikük . ÉLELEM Gyümölcsök. ezeket evés előtt mindig meg kell főzni! A táró. A rétegek közti távolság 2030 cm legyen! Megfelelő elhelyezés esetén még a vízáteresztő ruhákból készített dupla réteg is megvédhet minket az esőtől (/ósd Táborozási technika). Állati táplálék A helytől függően vadászhatunk.) A délkelet-ázsiai nagy.gyíkokat és kígyókat fogyaszt. Ravasz állatok: először szoktassuk rá őket a csali elfogadására. majmot és számos más állatot is [lásd Csapdák és az állat csapdával történő elejtése fejezetben). mw TŰZ Valószínűleg minden nedves.fülsüketítő rikácsolásuk már kora reggel elárulja jelenlétüket. A manióka nagy gumókat növeszt. belsőségeket is a halászsas és egyéb olyan madarak számára. Keressünk még álló. és válasszuk le külsejét. (A papaya egyike a kevés fehér nedvű. A folyók közelében állíthatunk halcsalis csapdát. csak utána állítsunk csapdát! . disznót. Helyezzünk ki csapdákat a tisztásokra. száraz fát. de kirakhatunk haldögöket. majd a kérget használva gyújtsunk tüzet! Kiváló tüzelőanyag a száraz bambusz (rakjuk félre valamennyit) és a termeszvár is. Az elsődleges dzsungelben a madarak a nap legnagyobb részét a fák lombozatában.MENEDÉK A legtöbb trópusi területen bőségesen áll rendelkezésre a menedéképítéshez szükséges anyag [lásd Menedékkészítés és táborverés a Táborozási technika fejezetben).mint az ázsiai szarvcsőrű madár . maga a gyümölcs azonban ehető. amelyek a folyók körül zsákmányra vadászva cirkálnak. A banán. A trópusok bővelkednek a papagájokban és rokonaikban . gyökerek és levelek széles skálája áll rendelkezésünkre. A tető két rétegből álljon. de ehető növénynek. gyümölcsök és bogyók között töltik. ahol a hőmérséklet nagyon magas és a menedéket közvetlenül süti a nap. a papaya. illetve csapdába ejthetünk szarvast.

A dél-amerikai Amazonas. Minden szabadon hagyott testrészünk . meglepően nagy mennyiségű halat és teknőst találni. állatnak és rovarnak -otthont adnak. Ha nem áll rendelkezésünkre halfogásra alkalmas felszerelés. és nagyon ízletesek (a nem mérgező óriáskígyókat keressük).halnak. Tekerjünk lábunkra kérget vagy ruhadarabot. a víz pedig talán vérhast okozó amőbákkal lehet fertőzött. A villamos angolna lassú mozgású és egyáltalán nem agresszív. mert a sókedvelő rovarok megtámadják testünk legnedvesebb részeit. dobjuk ki beleit és a lehető leghamarabb fogyasz-szuk el! Ne tartósítsuk se füstöléssel. hiszen lábunkat piócák. ahol a helyiek a szennyvizet a folyókba és a tavakba engedik. se szárítással! A lassú folyású vizek halain nagyobb valószínűséggel élnek élősködők. és persze csípnek is. viszont nagyon nagyméretű.beleértve arcunkat is . A lódarázs csípése rendkívül fájdalmas. de óvakodjunk a (törpe) harcsától is. homoki bolhák és százlábúak veszélyeztetik. amely éles hátúszójával és a kopoltyúfedelét borító tüskékkel sérülést okozhat! Az elektromos harcsa erős áramütéssel védekezik. a darazsakat vagy a lódarazsakat.A kígyókat könnyebb elkapni. Ha erre gyanakszunk. Mindig forraljuk fel! A folyók is veszélyesek lehetnek. A halak könnyen emészthetők és nagy mennyiségű fehérjét tartalmaznak. Néhány dél-amerikai és nyugat-afrikai folyóban mérgesrája is előfordul. WESZÉLYEK Fetíjök be a lábunkat! A megfelelő lábbeli és a lábak védelme alapvető fontosságú. vagy morzsoljunk össze bizonyos gyökereket és indákat. hogy elkábítsuk a halakat (lásd Hal és halfogás az Élelem fejezetben) 1. Villás bot használatával fogjuk el őket [lásd Vadászat az Élelem fejezetben)! Élelem a folyókból A folyók mindenféle élőlénynek . főzzük őket 20 percig! Az olyan területeken. zárjuk le a kisebb tavacskákat. Próbáljunk meg csapdát állítani. Az izzadás komoly gondot okozhat. Burmában is él hasonló halfajta. Fussunk! A szemüveg talán megvédi a szemünket. és akár 500 voltot (vagy többet) is kibocsáthat. csináljunk belőlük lábszárvédőt! Rovartámadás! A dzsungelén átvágva megzavarhatjuk a méheket. növénynek. aligátorokra és vízikígyókra. Orinoco és Paraguay folyórendszerekben pirája (piranha) található. majd tartalmukat merőedénnyel ürítsük ki: az iszapban pl. Tisztítsuk meg alaposan. Ügyeljünk a krokodilokra. Ezek a rovarok (különösen a lódarázs) meg is támadhatnak minket. a halak galandférget és más emberre veszélyes parazitákat hordozhatnak.ki van téve a támadásnak. .

beszorul.tapadhassanak. Óvakodjunk a hernyóktól is! Ha nem lenne elég a vérünket szívó szúnyog és pióca. amely 45 cm hosszúságban lelóg . ugyanis fennáll a veszély.Vigyázat. de szája a harapás helyén marad. hogy menetirányuknak megfelelően söpörjük le magunkról őket. hogy a szalagról függőleges csíkok lógjanak az arcunk és a nyakunk felé. viszont olyan természetes alvadásgátlót bocsátanak ki. zsírt. és a terület elfertőződik. szinte átlátszó amazonasi harcsafajta más halak kopoltyúján keresztül szívja ki a vérüket. tennünk kell valamit! Ne rángassuk le őket magunkról. ha a fejünk köré tekerünk egy ruhadarabot. mert fertőzést viszünk a sebbe! Piócák A piócák (különösen a nyirkos helyeken) a földön vagy a növényzeten fekszenek. a skorpió és a kígyómarásveszély [lásd Harapások az Elsősegély fejezetben). Harapásuk nem veszélyes. ha olajat. vagy kössünk rá körbe egy pólót vagy trikót . hogy leesik a pióca feje. ellenkező esetben ugyanis kicsi. felsőtestünkre helyezzünk nagy leveleket! Segíthet a szúnyogok távol tartásában. parázzsal vagy lánggal eltávolíthatjuk őket! Óvakodjunk a candirutól! Ez a mindössze 2. és arra várnak.5 cm-es. Egy kevés sóval. ott azonban tüskés háta miatt . ott van még a szőrös hernyó is! Ügyeljünk rá.ezt vágjuk fel úgy. és vérükkel táplálkozhassanak. betolakodók! Mielőtt felvennénk a ruhánkat. és ne vizeljünk a vízben! GÉPJÁRMŰVEK . Táborban a füstfelhő segít távol tartani a szúnyogokat Ha mégis megcsíp minket valamelyik. vékony.vagy emberre . alkohollal. és viszkető kiütést okoznak. Ennek valószínűsége csekély ugyan. ne vakarjuk a helyét. de borzalmas következményekkel jár! Fedjük el nemi szervünket. amely kellemetlenné teszi a harapást Ha már teleszívták magukat vérrel. amely a melegben akár el is gennyesedhez Védelem a szúnyogok ellen Fejünkön viseljünk hálót. bakancsunkat pedig ellenőrizzük le! Legyünk óvatosak. ha zsebre tesszük a kezünket! Felébredéskor is figyeljünk: a százlábúak meleget keresve rámásznak testünk intim részeire. minden további nélkül leesnek. Képes a vízben vizelő ember húgycsövén felúszni. de ha teljesen elleptek minket. esetleg iszapot kenünk kezünkre. hogy az állatokra . rázzuk meg. irritációt okozó szőreik bőrünkben maradnak. a százlábú fájdalmas harapása.különösen hajnalban és alkonyaikor! Még jobb. ruhánkat és táskáinkat pedig itassuk át rovarirtóval! Bambuszból vagy facsemeték segítségével készítsünk magunknak sátrat ruhákból.

Nagy lyuk esetén lapítsuk össze a réz csővezeték lyukas részét. de ho folyamatoson és egyenletesen vezetünk. megfelelő kerekekre és hóláncra lesz szükségünk. és o megállós szóba sem jöhet. mert a nop megfordulhat Túlhevülés: Álljunk meg és hagyjuk lehűlni a motort! Ha különösen nehéz terepen halódunk. vagy bármilyen esel He szivárog a hűtő. Rakjunk fel homokgumit. .Ha sivatagi útra készülünk. hogy akkor is el tudjunk indulni. hogy megfeleljen az időjárási feltételeknek. A sivatagon átkelve a nappalok és az éjszakák közti jelentős höingás minden fémet megterhelés növelio szivárgás kockázatát. He megfelelőek o körülmények. kapcsoljuk be a fűtést! Ettói ugyan sokkal melegebb lesz az utastérben. illetve bármilyen állatot az autóba zárva!Mindig húzzuk le az ablakot a megfelelő szellőzés érdekében (a hőguta végzetes is lehet). Cserjés területeken a tüskevédő burkolat csökkenti a defekt kockázatát. hogy érintése sebeket okozhat. folytatni tudjuk az utunkat. ómig le nem hőit a viz! Vizsgáljuk meg. de az indulást és az üzemben tartást egyaránt nehézzé és veszélyessé teszi. vagy magába a nyílásba! HIDEG ÉGHAJLAT Az alacsony hőmérséklet nem csak a vezetést nehezíti meg. miközben o motor is. Megfelelő alkatrészekre is szükségünk lesz. nem szivárog-e a vízhűtő. Fém felheviilése: Vigyázzunk! A jármű összes fém alkatrésze képes annyira felhevülni. de napos időben még a mérsékelt övi területeken se hagyjunk soha alvó vagy sérült embert. a kisebb lyukakat eltömíthetjük tojásfehérje beöntésével. és vigyünk magunkkal homokban használható kerékcsatornát. és nyissuk fel c motorháztetőt! Ne vegyük le a vízhűtő sapkáját. szereljünk fel hosszú távra elegendő üzemanyagot tároló tartályokat és vigyünk magunkkal ivóvíztartalékot! Az üzemanyagból és az ivóvízből egyaránt vigyünk további tartalékot marmon-kannában is! Az emelőrúdnak lágy homokban semmi hasznát nem vesszük. A pótkerék és a szerszámkészlet alapkövetelmény! MELEG ÉGHAJLAT Még akkor is szembesülhetünk problémákkal. A motor speciális beállításokat igényel. még okkor Is.és levegőszűrőhöz extra szűrőkre lesz szükségünk. Helyezzünk szűrőt a tank nyílása fölé . FIGYELEM: Meleg éghajlaton. ha árnyékban parkoltunk. Óvintézkedés homokos terepen: Üzemanyagtöltéskor homok és por kerülhet c tankba. a hűtővíz azonban gyorsabbon hűl. ezért inkább kipufogógázzal felfújható légpárnát vigyünk! A benzin. hogy lezárjuk a nyilast! Ezzel csökken ugyan a hűtőfelület nagysága. Hóban és jégben fagyállóra. ha elvégeztük jármüvünkön a szükséges átalakításokat a meleg éghajlati viszonyokhoz. ha megfenekJünk a laza homokban! Nagy magasságoknál a karburátort is át kell állítani. álljunk meg.

hogy a lehető legkevesebb hő távozzon . tekerjünk ujjaink köré rogasztószatagot! A hűtő-sapka fedelét és o nívópálcát tekerjük be ragasztószalaggal ezzel is megkönnyitjük a napi ellenőrzés feladó töt! Dízelmotorok: A dízelolaj vizet tartalmaz. más körülmények között viszont a túlhevülés elkerülése érdekében távolítsuk el! Fedjük be a fémeket: Semmilyen fémet ne érintsünk puszta kézzel! Ujjaink ugyanis ráfogyhatnak és letépheti a bőrünket. Óvjuk a motort: Ho takarót csavarunk a motor köré.. hogy nemsokára eltemeti az autót. de ellenőrizzük a kéziféket! Soha ne hagyjunk gyerekeket és állatokat felügyelet nélkül járó motorú járműben! Páramentesítés: Nem vezethetünk a párás szélvédő egy opró. hogy kipufogógáz kerüljön az utastérbe! Ha álmosak leszünk. Ilyenkor túl kockázatos lenne segítségért indulni.kot! Ne aludjunk el járó motor mellett! Amint felmelegedett az utastér. A szélvédő és az obiokok külsejét fedjük be újságpapírról. állítsunk fel jelzőtáblát (ez (ehet egy botra tűzött. maradjunk az autóban! Ha általános közlekedési útvonalon vagyunk. megakadályozzuk a bepárásodást. hogy könnyebben visszo találjunk! Ho megszűnik o hóvihar es nappal von. hogyne képződjön rajtuk fagyréteg! A nedves papír viszont ragadni fog. és a hó már olyan mogas. hogy a kipufogó elé ne kerüljön semmi! Ne kockáztassuk. de ügyeljünk a túi-hevülésre is! A motort éjjelre vagy leálláskor szintén mindig fedjük be! Néhány teherautósofőr kis tüzet rak o befagyott tank alá. tekerjük magunkra az összes ruhaanyagot szőnyeget stb. ne állítsuk le. he az utat egyértelmű útjelzők szegélyezik (pl. hogy a segítség nagyon közeI van]. mert tudjuk. állítsuk le a motort. és próbáljunk mozogni az autó belsejében! Ha el kell hagynunk az autót egy rövidebb távolság megtétele miatt (pl. és húzzak le az egyik ob/o. ho kiszállunk t és építünk egyhóborlongot. ha érdemes vállalni a kockázatot! A HÓ FOGSÁGÁBAN Ha elakadunk a hóvihar bon. telefonoszlopok). érdemes gyalog elindulni. Mindig fedjük be a motor ólját. hogy begurulva segíthessük az indítást! Ha a motor elindult.Indulás: Lehetőleg lejtőn parkoljunk. kapcsoljuk ki a fűtéstI Akkor kapcsoljuk be újra. ho o hőmérséklet visszaesett! Ha nincs üzemanyagunk a motor elindításához. talán megakadályozzuk a fogyást Indítás előtt azonban mindenképpen távolítsuk el a takarót! A hütő alacsonyabb részeit fedjük be kartondobozzal vagy fával. jobb. hogy ne fagyjanak meg menet közbeni Nagy hidegben ne is vegyük le. Sötétben viszontvárjuk meg a reggelt! Ha mindentől több kilométernyi távolságra. élénk színű sál vagy ruhadarab is). amely alacsony hőmérsékleten megfogy. Ahol a fém alkatrészek elérése kesztyűvé! nehézkes. tiszta foltján kinézve! Ha a szélvédő belsejére hagymát vagy nyers burgonyát dörzsölünk. ismeretlen úton vagyunk. Orr sokkal . Ha van üzemanyagunk Járassuk a motort a fűtéshez! Fedjük be o motort. hamarosan kimentenek minket.arra azonban ügyeljünk. Ezzel csak akkor próbálkozzunk.

ha kellően be tudjuk gyorsítani a járművünket. Ho véget ért a hóvihar. négykerékmeghajtásos autó esetén azonban tóvolítsuk el a féltengeiyt! Kössük le a meghajtásról. Négysebességes autó esetén a második vagy a harmadik sebességben engedjük fel a kuplungot. nyakkendővel. Nagyfeszültségű vezetékek: Ha elszakad egy nag'/feszültségű vezeték . és próbáljuk meg elindítani a jármüvet! Féltengeiytörés: Első vagy hátsómeghajtású autó esetén nincs mit tennünk. A tárcsákat a tüzoltókészülék segítségével zsírtalanítsuk! A nyitott ellenőrző nyíláson keresztül fecskendezzünk be a poroltóval! Ékszíjak: Helyettesíthetjük harisnyanadrággal. A vontatás vagy egy meredek lejtő is megoldást nyújthat. és a másik hajtótengelythasználjuk! -4- . akár fűzfaággal is helyettesíthetjük. és akár napokig is üldögélhetünk benne. Minden víztartalmú növény-szár alkalmas rá. de okár madzaggal is. és minden módon próbáljuk meg felhívni magunkra o figyelmet! ÁLTALÁNOS TANÁCSOK Csúszik a tengelykapcsoló: A problémát gyakran o kuplungtárcsóra került olaj vagy zsír okozza. hogy áramot vezessen a tekercsből az elosztóhoz. Ne érintsük meg !Az ágat rendszeresen cseréljük. készítsünk nagy jelzéseket a havat felhasználva. 1300 voltnyi áram a iá kerül.melegebb lesz. mint az autóban. Köpjünk az óg végeire és helyezzük be a tolőillesztésekbe! Figyelem! Ha bekapcsoljuk. miután kiszárad ti Lemerült az akkumulátor: Nincs szükség akkumulátorra.

ENERGIASZÜKSÉGLET Az embernek mindenféle fizikai tevékenység nélkül. a sérülések begyógyulását vagy a betegségek leküzdését Az ember szerencsére mindenevő. Szinte az összes állat táplálékul szolgálhat. Az esetek többségében legkönnyebben a növényekhez jutunk hozzá. Az itt leírt módszerek nagyon egyszerűek. pl. Tanuljuk meg. nyúlcsaiádok közelében táborozva az ebéd szinte magától ugrik az edénybe . így ízletesebbé is tehetjük. ÉLELEM ÉS TÁPÉRTÉK Testünknek táplálékra van szüksége a hő és energia termeléséhez. gyógyulást vagy újratermelődést szolgáló -szövetek anyagának megteremtéséhez. tudnunk kell azonban. mert a kiegyensúlyozott táplálkozás hosszú távon éppolyan fontos a túlélő számára. A vadászathoz elsőként fegyvert kell készítenünk. ezért ha nincs fontosabb dolgunk. ásványi anyagokat. hogy szükségleteinkről gondoskodni is tudjunk. A növényekre vonatkozó tudásunkat ezekből kiindulva bővíthetjük. az állatoktól kezdve a növényekig szinte bármit képes elfogyasztani és megemészteni. nem igényelnek semmiféle horgászati-halászati előismeretet. Kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetjük a mérgező vagy veszélyes dolgokat Szeretünk enni (a finom étel kiváló hangulatjavító). Az egészséges szervezet képes egy ideig életben maradni saját tartalékai felhasználásával. Fedezzünk fel érdekes ízű ételeket is! Ne érjük be a legkönnyebben megszerezhető táplálékkal.növekedést.de akár bele is halhatunk a nyúlhús fogyasztásával nem biztosított tápanyagok hiányába. mint az elegendő mennyiségű élelem. A később látható színes ábrák kis növényhatározóul szolgálnak. valamint az új .HLKLHM Fontos testünk táplálékigényének pontos ismerete. Táplálkozásunknak széles körűnek kell lennie! Megfelelő mennyiségű tápanyagot és elegendő energiát kell biztosítania egész napra! Táplálékunknak fehérjét. a könnyen elérhető hernyók és rovarok fogyasztásához. Növények és víz gyűjtésén. egyéb nyomelemeket és vitamint kell tartalmaznia. és bemutatják a leghasznosabb növényeket. a táplálék hiánya azonban egyre nehezebbé teszi a testhőmérséklet megőrzését. Pl. melyik növényeket kerüljük. valamint egyéb túlélési módszerek alkalmazásán kívül hatékony csapdák segítségével is teremthetünk magunknak táplálékot. zsírt. érdemes megfőzni az élelmet. Tanuljuk meg ezek elkészítési és használati módját! A hús előkészületet igényel a megfelelő kezelés és biztonságos főzés miatt. Hozzá kell szoknunk a kevésbé megszokott fajták. szénhidrátot. hogyan tartósíthatjuk a többletet! A hal szintén hasznos élelemforrás. Ugyanilyen fontos. a nehéz munka kipihenését. teljes nyugalmi állapotban is óránként 70 .

hogy fenntartsa alapvető anyagcseréjét . Mivel nemcsak a fizikai erőfeszítés. a tojásban. ezért kell mindig megfőzni a gyökereket és gumókat. Fűti és szigeteli a testet. . mint a szénhidrátok. őrizzük meg nyugalmunkat és lazítsunk! Ha híján vagyunk az élelemnek.kalóriára van szüksége ahhoz. a héjasokban. leülés. kandalló meggyújtása stb. sok vizet igénylő emésztési folyamat kell ahhoz. de testünk belső működésének ellátásához és az idegrendszer működtetéséhez is használunk. A kalória a hő mértékegysége (az a mennyiség. A zsír megtalálható az állatokban. hidrogénből és oxigénből áll. A keményítő. a melaszban és a gyümölcsben található. nedvesíti a tápcsatornát és energiatartalékot hoz létre. hányás és émelygés kíséri). Megakadályozza a ketózist (éhezés közben a test zsírjainak túlzott lebontása okozta emésztési zavar. hogy a test elnyelje. a mézben. mert a szénhidrátoknál kétszer több kalóriát biztosítanak. ne pazaroljuk az energiánkat! Szénhidrátok A szénhidrát teszi ki étrendünk legnagyobb részét. a táplálkozással összefüggésben pedig az energiát fejezzük ki vele. védi a szerveket. Zsírok A zsírok ugyanazokat az összetevőket tartalmazzák. amely minden nap akár további 3500 kalóriával is növekedhet. a szirupban. a tejben. amely a gabonafélékben. amely 1 liter víz hőmérsékletének 1 °Ckal növeléséhez szükséges). A zsír nem oldódik a vízben. ugyanakkor két hátránya is van: nem tartalmaz B-vi-tamint és székrekedést okozhat A szénhidrátnak két fajtája létezik: A cukor. amelyet a test zsírrétegként raktároz a bőr alatt és a szervek körül. A keményítőszemcsék hideg vízben nem oldódnak.óránként további 45 kalóriával növelik a szükségletet így minden munka vagy fontosabb tevékenység nélkül testünk összesen 2040 kalóriát igényel. a növények szintetizáló mechanizmusával jön létre. gyökerekben és a gumókban található.mint a felállás. amelyet nemcsak fizikai erőfeszítésekhez. Az ételek nem egyforma mértékben tartalmaznak kalóriát Az alaptípusok energiaértéke a következő: Szénhidrátok: 1 gramm 4 kalóriát állít elő Zsír: 1 gramm 9 kalóriát állít elő Fehérje: 1 gramm 4 kalóriát állít elő Az átlagos napot kitevő legegyszerűbb otthoni tevékenységek . és nem igényel nagy vízbevitelt sem. csakhogy más a szerkezetük. de a szellemi megterhelés és az idegesség is fogyasztja a kalóriát. Ez az energia legfőbb forrása. Hosszú. a halakban. melegben viszont igen. amely a háztartási cukorban. Testünk nagyon könnyen energiává tudja alakítani. Koncentrált energiaforrásként szolgálnak. amelyekre még csak nem is szoktunk gondolni. A szénhidrát szénből.a légzéshez és vérkeringéshez kapcsolódó önkéntelen működéseket. .

alumínium. amely ezernyi különféle módon egymáshoz kapcsolódó. Ezt azonban testünk többi szükségletének kárára teszi. míg a beleinkben lévő baktériumok K-vitamint szintetizálnak. Ha étrendünkből hiányzik a szénhidrát és a zsír. klór. másokból viszont testünk kisebb mennyiséget igényel (a vas. Ásványi anyagok Az ásványi anyagok egy részéből nagy mennyiségre van szükségünk (kalcium. A gomba fontos fehérjeforrás lehet. de nemcsak a test fenntartásában. A napsugarak segítségével bőrünk D-vitamint képes előállítani. a tojás. a fluor és a jód). a gabona és hüvelyesek formájában. A legfőbb fehérjeforrás a hús. ezért alapvetően szükséges a test növekedéséhez és gyógyulásához. hanem a betegségekkel szembeni védelemben is fontos szerephez jutnak. Fehérjék A fehérje az élő anyag alapvető kémiai összetevője. Pontos funkciójuk még nem teljesen ismert. arzén. így az éhezés során saját szöveteinket égetjük el. Vitaminok A vitaminok alapvetően szükségesek az egészséghez. a szervezet a proteinből hoz létre energiát. szemben a kizárólag növényi táplálékkal. ahol ne venne minket körül a táplálékot nyújtó növényzet - . nátrium. A protein (azaz fehérje) összetett kémiai szerkezet. valamint a növények a héjasok. Az A-vitamin javítja a látást és meggátolja a szembetegségek kialakulását. amelyből a szükségleteink fedezésére nagyobb mennyiséget kell fogyasztani. Kis mennyiségben a gumósok és a zöldségek is tartalmazzák. NÖVÉNYI TÁPLÁLÉK Kevés olyan hely van a világon. a skorbut. Nyomelemek A nyomelemek közé tartozik a kis mennyiségű stroncium. amelyek közül tucatnyi kiemelkedően fontos. a tejtermékek. a hal. kén. kálium. Az ásványi anyagok elemi fontosságúak a test működéséhez. Ez az egyetlen nitrogén-tartalmú ételösszetevő. arany és más vegyi anyagok. Vitamint számos élelem tartalmaz kis meny-nyisécben. Az állati fehérje tartalmazza az ember számára szükséges összes aminosavat. az angolkór és a pellagra. aminosavnak nevezett elemekből áll. A kalcium a csontok és fogak számára nélkülözhetetlen. Mintegy negyven különböző vitamin létezik.néhány zöldségben és a gombákban. magnézium). de szerepe van az izomműködésben és a véralvadásban is. A vitaminhiány következménye lehet a beriberi. A többi vitamint külső forrásból kell beszereznünk. foszfor.

a frissebbek rágcsálásával kezdjük. mint a keserű mandulának vagy a baracknak. az az ember számára is fogyasztható! A majmok étrendje fogódzót adhat. DOBJUK EL! Bőrirritáció Dörzsöljünk finoman egy keveset valamelyik puha testrészünkre (pl. hogy adott növény alkalmas-e emberi fogyasztásra. indák. hogy melyik tartalmazza a legtöbb tápanyagot Önmagunk védelme miatt azt is meg kell jegyeznünk. A növények alapvető vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak. dobjuk el. Csak Európában 10 000 ehető növény él. Némelyik növény még zsírt is tartalmaz. Létezik néhány ehető növény. ÚJ NÖVÉNYEK FOGYASZTHATÓSÁGI VIZSGÁLATA Az itt leírt eljárást minden lehetséges új növényi élelem fogyasztása előtt alkalmazzuk! Egy növényt csak egyvalaki vizsgáljon meg! Ne egyszerűsítsük le a műveletet mindig végezzük el a teljes vizsgálatot! Ha bármi kétségünk támad. Ha bármilyen kellemetlen érzés.bokrok. hogy csak azért. igyunk sok meleg vizet. fokozatosan növeljük a bevitt mennyiséget! Ha hagyunk időt rá. NE együk meg a növényt! Ha gyomorpanasz lép fel.csak lassan. a hónalj és könyök közti területre)! A növényből préselt lével is elvégezhetjük ezt a próbát. zuzmók. virágok. a fájdalom elmúltáig azonban ne együnk semmit! Ha nagyon súlyos a helyzet. ezért meg kell tanulnunk azt is. Ne higgyük azt. a legjobb része már hiányzik: a tápérték többségét a rajta található lárvák vagy férgek adják. de mindegyik biztosít a test megfelelő állapotának fenntartásához szükséges nyersrostokat Semmilyen növényből ne együnk egyszerre nagy mennyiséget! Ha nem vagyunk hozzászokva a növényevéshez. és felszívja a mérget. hogy milyenek és hol tudjuk őket megtalálni. A vízzel péppé kevert puhafa enyhíti a gyomorfájdaímat. bőrkiütés vagy duzzanat jelentkezik. füvek. melyek mérgezőek. és kerüljük a jövőben is! . Némelyik öreg növény megváltoztathatja kémiai összetevőit és mérgezővé válhat Szaglás Zúzzunk össze kis mennyiséget a növényből! Ha olyan a szaga. Szemügyre vétel Próbáljuk meg beazonosítani a növényt. továbbá gazdagok proteinben és szénhidrátokban. Egy kevés szén lenyelése hányást idéz elő. a torok hátsó részének ingerlésével idézzünk elő hányást! A szén hasznos hánytatószer. kúszónövények. az emlősök vagy a rovarok megesznek egy bizonyos növényt. hogy gyomrunk hozzászokjon az új ételhez. nem nyálkás vagy féregrágta-e! Ha igen. el fogja fogadni és nem löki ki magából. és a főzött ételhez adjuk hozzá a zöldségeket . mert a madarak. Ellenőrizzük. de garanciát ez sem jelent. amelynek nagyon alacsony a tápértéke. Ezek felhasználásához csak annyit kell tudnunk.

hányinger. száj Ha nem jelentkezett bőrirritáció. ismételt böfögés. hogy biztos legyen. DOBJUK EL a növényt és kerüljük a jövőben is! Nyelés Nyeljünk le egy kisebb mennyiséget és VÁRJUNK ÖT ÓRÁT! Ezalatt ne együnk és ne igyunk semmit! Evés Ha semmilyen reakció nem lép fel (pl. torokfájdalom. NÖVÉNYGYŰJTÉS Igazán egyszerű ugyan innen-onnan összegyűjteni néhány növényt. zsákformába hajtogatott ruhadarabot. nyírfaháncsból készített tartót vagy egymáshoz illesztett nagy leveleket! így a begyűjtött élelem nem nyomódik össze és nem romlik meg olyan gyorsan. a növény fogyasztását biztonságosnak tekinthetjük. hascsikarás) és nem jelentkezett semmiféle nyugtalanító tünet. irritáció. ha ezt valamilyen rendszert követve végezzük. szúró vagy égető érzés). hajtsuk végre a következő lépéseket! Az egyes lépések közt várjunk öt percet. Megeshet. gyomorfájás. fiatalabb hajtások ízletesebbek és puhábbak. rosszullét. A gyűjtögetőkörutakra vigyünk magunkkal valamilyen tárolót: üres táskát. de jobb. Tépjük le a leveleket a szárhoz közel! A könnyen leszakítható levelek könnyen tönkremennek. Gyökér és gumó . a növény nem váltott ki semmilyen kellemetlen reakciót* Helyezzünk egy kis adagot a szánkra! Helyezzünk egy kis adagot a szánk sarkába! Helyezzünk egy kis adagot a nyelvünk hegyére! Helyezzünk egy kis adagot a nyelvünk alá! Rágjunk meg egy kis adagot! Ha bármelyik esetben kellemetlen érzés lép fel (pl. nyelv. Az idősebb növények keményebbek és keserűbbek. hogy belekerülnének az edénybe. fájdaiom a torokban. hogy még azelőtt elfonnyadnak és megromlanak. Levél és szár Általában a világosabb zöld.Ajkak.

fekete . hogy elszakad vagy eltörik . de ne nyeljük le! Végezzük el a fogyaszthatósági vizsgálatot! Ne fogyasszuk el a rossz ízű. és ezeknél a legkisebb a valószínűsége annak is. Ezek megízlelése még nem tesz kárt bennünk. Az ilyen szem hallucinogén anyagot tartalmaz és nagyon mérgező esetleg halálos is lehet NE FOGYASSZUNK AZ ILYEN NÖVÉNYRŐL SEMMIT! Gomba A legkönnyebben a közepes méretű gombák ismerhetők fel. hogy paprika vagy fűszer)! Némelyik gabona fején a megszokott magok helyett fekete színűek találhatóak. Különösen a trópusokon sok gyümölcs héja kemény és keserű. színes gyümölcsöt vegyünk le! A kemény. A maradékot az ágakat bottal dobálva gyüjthetjük össze. Gyümölcs és héjasok Nagyobb növényt válasszunk! Csak érett. Körbe-ásással csökkenthetjük annak az esélyét. hogy a bogarak megkárosították őket. ha a fa elég alacsony. égető ízű magokat (hacsak nem állapítottuk meg biztosan. Mag és gabona ÓVINTÉZKEDÉS: Némelyik halálosan mérgező. A többit le tudjuk rázni.a már kilazított növényt egy hegyes bottal kiemelhetjük. Hámozzuk meg az ilyen gyümölcsöket! A fa alatt heverő héjasok biztosan érettek. Az egyes gombákat .Nagyobb növényt válasszunk! Némelyiket nehéz kihúzni a földből. Szedjük le az egész gombát! Ha a tönköt elhagyjuk. keserű vagy csípős. baö-szerü moggá alakító gombás megbetegedés. amely a gabonaszemet megnagyobbodott. később nehezebb lesz felismerni az összegyűjtött gombát. zöldes bogyók még hosszas főzés után is íztelenek maradnak. Ezek anyarozsmérgezést kaptak.

frissen és szárazon viszont mindegyik biztonságosan fogyasztható. vagy ingerlő szőrök találhatók rajtuk.KERÜLJÜK a régi és fonnyadt leveleket! Némely fa levele fony-nyadás közben halálos hidrogén-cianid-savat termel. amely akár halált is okozhat. A tetejüket ott tépjük le.KERÜLJÜK az érett saspáfrányt (Pteridium aquilinium)! Megsemmisíti a szervezetben lévő Bvitamint és sajátos vérállapotot hoz létre. különösen a trópusokon. levele azonban mérgező.egymástól elkülönítve tároljuk! így elkerülhetjük. amelyeket fogyasztás előtt el kell távolítanunk. Fiatalon. hogy eltávolítsuk a szőrt! . és húzzuk rajta végig a kezünket. hacsak egyértelműen biztonságosnak nem minősítettük (mint pl.KERÜLJÜNK minden tejes nedvű növényt. majd fogjuk meg a páfránylevelet a szára felett. a málna. pl. szúrós. a vadrebarbarában (általában a levelében) és az erdei madársóskában (Oxalis aceto-sella) természetes formában megtalálható. hanem inkább horog alakú szőröket láthatunk. ahol még puhák. száraz. A legismertebb példa savtartalmú növényre a babérmeggy (Prunus laurocerasus). Kizárólag szorosan összecsavarodott „hegedűfejét" fogyasszuk! Az északi mérsékelt övi területeken élő 250 páfrányfaj mindegyike ehető fiatal korában. A bőrre vagy nyelvre kerülésekor az éles. Ilyen a szeder. a barack és a szilva. amelynek babérszerű levelei nagyon hasonló mérget tartalmaznak. Kerüljünk minden olyan növényt. Morzsoljuk össze a leveleket és jegyezzük meg a szagot! Kerüljük az összes ilyen szagú levelet! OXÁLSAV: Sója (oxalát) néhány növényben. hogy az esetleg leszedett mérgező gombafajta fogyaszthatatlanná tegye a többit is! KERÜLENDŐ NÖVÉNYEK FIGYELEM! MÉREG! A növényvilágban leggyakrabban két méreg fordul elő. a cseresznye. ám mindkettő könnyen felismerhető: HIDROGÉN-CIANID-SAV (kéksav): íze és szaga a keserű mandulára vagy a barackra hasonlít. azaz gyermekláncfüvet)! .KERÜLJÜK a szárukon vagy levelükön apró szőrökkel borított füveket és egyéb növényeket! Nagyítóval vizsgálva nem egyenes. . hacsak egyértelműen biztonságos fajtának nem minősítettük az adott növényt! . a pitypangot. amelyek a szervezetbe kerülve irritálnák szánkat és bélrendszerünket. vagy égető érzésről ismerhető fel. hacsak egyértelműen biztonságosnak nem minősítettük! A vadrebarbara vörös csíkos szára ehető. . .KERÜLJÜK a láthatóan öt részből álló gyümölcsöket.KERÜLJÜK a vörös növényeket. bár némelyik túl keserű és rossz ízű. amelyre illik ez a jellemzés! . A bürök szárán vöröses-Iilás foltok találhatóak.

mindkettő feltételezi mind az állat.Levelek: Nagy vagy kicsi? Lándzsa alakú. Néhányat közülük (mint a hernyókat és bogarakat) különösebb hozzáértés nélkül is össze tudjuk gyűjteni.Virágok: Szezonálisak ugyan. alakját. a formáját. vagy el kell azokat ejteni .Elhelyezkedés: A növények csak a nekik megfelelő körülmények közt élnek. a méretét. Szubtrópusi és trópusi területek: pálma.NÖVÉNYEK FELISMERÉSE E könyv a világ számos növénye közül csak néhányat tud egy kis összeállítás keretében bemutatni és ábrázolni. Ha ismerjük élőhelyüket és földrajzi eloszlásukat. lórom. hogy a növény egyedül vagy fürtökben hozza-e. mint a mag? Jegyezzük meg a színét. kerek vagy szalagszerü? Csipkézett vagy karéjos? Levélkékből all? Egyszínű? . csalán. Száraz és sivatagos területek: meszkálkaktusz (agávé). a legtöbb állat elfogásához azonban csapdát kell készíteni. fügekaktusz. Kizárólag a botanikusok képesek a világ távoli helyeiről származó növények közül felismerni egy maroknyinál többet Azokat a növényeket tanuljuk meg először. máris csökken a kockázat . útifű. de ha látjuk. SEGÍTSÉG A NÖVÉNY FELISMERÉSÉHEZ: ^ . bambusz. hogy egyedül vagy fürtökben terem-e. és hol helyezkedik el. méretét. zuzmó (északon és délen). életben maradunk-e vagy éhen halunk. egyedi eseteket kivéve. ÁLLATI TÁPLÁLÉK Minden állat élelemforrás. mind a módszer ismeretét. hüvelyes vagy toktermésü? Gyökerek: A felismerésben ritkán segítenek. vagy kicsi és kemény. Nyáron az északi területekre a mérsékelt övi jellemzők vonatkoznak. Sarkvidéki területek: lucfenyő és fűzfa (északon).Forma és méret: Magas és fához hasonló a növény? Vagy alacsony és lágy szárú? Bokros és ágas. majom-kenyérfa. Ezeket tanuljuk meg elsőként és legalaposabban! Mérsékelt övi területek: pitypang. Partvidék: tengeri hínár és tengerisaláta. kemény és diószerű burka van. akác (kivéve Észak.Gyümölcs és mag: Húsos. vagy csak néhány ága van? .és Dél-Amerika). . amelyek a legtöbb területen és az év legnagyobb részében megtalálhatóak! Akár egy-két növény tökéletes ismerete is eldöntheti. vadfüge. . jegyezzük meg a színét.

csak csapdát állítunk neki. Némelyik apró állatnak olyan gyakran kell ennie. ha nem látjuk az állatot. Be!eszivárgott-e már a víz. annál nagyobb valószínűséggel új. Ha az állat leverte a harmatot vagy elszakította a pókhálót. A másik állattal táplálkozó állat akkor vadászik. amelyekre a sűrű növényzetben figyelünk fel a legkönnyebben. A felnőtt hím közvetlenül a párzási időszak előtt (amely fajoktól és éghajlattól függően változik) a legkövérebb. hogy átvészeljék a telet. de akadnak olyan jelek is. Nem tehetünk mást. A kora reggeli nyomokat talajszintről figyelve vehetjük észre. . táplálékszerzőhelyeik és otthonuk között. és milyen csapdát kell állítani nekik! Találjunk egyensúlyt az ösztönös kímélet és a túléléshez szükséges igényeink között! Iz és húsmennyiség szempontjából a kifejlett nőstények a legmegfelelőbbek. Minél öregebb az állat. annál soványabb a húsa. ha el akarjuk ejteni őket. Nekünk is ezt kell tennünk. hogy még pontosabb ismereteket szerezzünk. hogy valószínűleg a közelben van. a nyúl) többsége azonban általában csak éjjel táplálkozik. A párzási időszak során a hím egyre soványabb lesz. annál több zsírt raktároz és annál keményebb a húsa. ahol nincs vadon élő állat. hóban és vizes homokban könnyebben észrevehetőek. Némely állat (köztük a nyúl) soha nem tesz meg nagy távolságot. De úgy is sikerrel járhatunk. hol alszanak. A kisebb emlősök (mint pl. Jelenlétük azonban néha távolról sem egyértelmű. Az állatok azért raktároznak zsírt. A legtöbb emlős csak hajnalban és alkonyaikor mozog. ezért minden nyoma azt jelzi. eltűnik róla a zsír . amikor prédája aktív. milyen csapdát állítsunk. a nyoma legfeljebb pár órás lehet. mitesznek. hogyan lehetőket a legkönnyebben leölni.ez a periódus még az egyébként dús csontvelőt is megviseli. Nyomok és jelek A legtöbb állatnak állandó szokásai vannak és állandó útvonalon közlekednek vízlelőhelyeik. és ezen csak rossz idő esetén változtat. A lábnyom korát pontosan megállapíthatjuk annak élessége és folyadéktartalma alapján. esetleg megtöltötte-e már az eső? Elkenődött? Minél tisztább a nyom. mint próbálkozunk és a hibákból tanulunk! Ismerkedjünk meg az egyes fajták szokásaival! Derítsük ki. ZSÁKMÁNYKERESÉS Nagyon kevés olyan szeglete van a világnak. hogy milyen módszerrel ejtsük vagy fogjuk el. Ha képesek vagyunk felismerni az állat hagyta jeleket és azonosítjuk az állatot. majd a zsírt a nyárra leadják. Kutassunk ilyen ösvények nyomai után! A nyomok nedves terepen. hogy kisebb megszakításokkal egész nap aktív. tudni fogjuk. Csak a legnagyobbak és legerősebbek kalandoznak egész nap. annál jobb. A földön talált láblenyomat mérete arányos az állatéval. hol isznak! Rá kell jönnünk. Minél fiatalabb az állat. milyen csalétket használjunk.Minél többet tudunk az állatról. ám az általános természetrajzi tudást a természetben tett megfigyelésekhez kell felhasználnunk. A nagyobb növényevőknek étvágyuk csillapításához egész nap legelniük kell.

Az alagút magassága az állat méretét mutatja. a táplálkozás jelei és a meghagyott étel. a zsákmányul ejtett fészek mind-mind azt jelzi. hogy a közelben állatok élnek vagy vadásznak. Táplálkozás nyomai A fáról letépett kéreg. a lerágott hajtások. amelynek darabjai gyakran leesnek a földre. így általában csak a fatörzs egyik oldalán (ott is csak részletekben) fogyasztja. mintha kisbaItávaI lennének kifaragva. mennyire frissek a letört ágak! Elszáradtak már a letaposott levelek? Még mindig zöldek és rugalmasak a letört ágak? Hasznos még a fákon és fatönkökön található nyom.vagy csőrnyomokat hagyott a héjason. Az ürülék megmutatja. míg a szarvasoké függőlegesek. vagy egy bizonyos . amelyet a csapdába kell helyeznünk. a húsevő állat prédájának maradványa. Fognyomuk ferde. de segítenek meghatározni a csalétket is. kopott széleket hagy maga után. jól látható fognyomokat hagy maga után. Az alacsony rágcsálásnyomok valószínűleg rágcsálóktól származnak.köztük a szarvasok és kecskék egyes fajtái. a mezei nyúl.olyanok. hogy egy másikat kóstoljon meg. A földön heverő tobozdarabok szintén mókusok nyomaira utalnak. ha a héjas és a toboz a fakéreg közé van ékelve. vízszintesen le lennének nyírva. hogy leszedje agancshártyáját és megjelölje területét . Az üres héjak közelében föld alatti rágcsálóodúra is akadhatunk.télen a kéreg sokkal erősebb. ága vagy rügye képezi fontos részét számos állat . a kitépett gyökerek pedig pocokféle állatokra utalnak. ezért az állat csak foltokban tudja leenni. a részben elfogyasztott gyümölcs. Különösen a fiatal fák és bokrok kérge. A mókusok magasabban eszik le a fáról a kérget. Az állat fogának nyomai általában tökéletesen iátszanak a kérgen. Sok szarvas a törzshajtásokat úgy rágja le.) A szarvasra utaló másik jel a nyáron hosszú foszlányokban. A tapasztaltak már arról is felismerik az állatot. Az azonban makkevő madarak munkájára utal. A nyom mentén letört ágak magassága szintén az állat méretére utal. teljesen lehúzott fakéreg . hogy a magasban van az odúja. A hódok favágó munkájának eredményei a kúpos csúcsok és a levágott tuskók . és nagy. tiszta körvonalú harapásokat hagy hátra. A szarvas nekidörzsöli agancsát a fának. vagy hogyan vágta fel a magokért a fenyőtobozt. (Míg a mezei nyúl pl. milyen állat hagyhatta.ezáltal agancsával lekoptatja a kérget és összekarcolja a fát. hogy tompa. A juhok és kecskék szintén a fák kérgét fogyasztják. Az elhagyott gyümölcsök és héjasok ott a leggyakoribbak. Ha a fiatal fák mintha sövényszerűen.Néhány állat alagutat fúr a sűrű aljnövényzetbe. Ezek nemcsak az állat jelenlétére utalnak. hogy milyen fog. A fa alatti feltört héj szintén mókust jelez: elképzelhető. a héjasok megharapdált külső felülete. ezért az állat a neki nem tetsző darabokat eldobhatja. Vizsgáljuk meg. ahol bőségesen áll rendelkezésre élelem. a mókus és számos kisméretű rágcsáló étrendjének.

A madarak általában az idősebb. A legtöbb ember elhanyagolja a szaglását . a nagy állatok légzése párafelhőt képez. míg a bagoly és a héja köpetet öklendez vissza. hogy elérhető távolságban víz van. magevő madarak ürüléke kicsi. A szag lényeges szerepet játszik a territórium kijelölésében és fontos párzási jel.ürüléke hosszú és vékony. Az állat méretére ürüléke méretéből és mennyiségéből következtethetünk. különösen a róka szaga nagyon erős. A ragadozó madaraknak nem kell a víz mellett tartózkodniuk. az ürülék szárazsága pedig azt jelzi. korhadó fákból táplálkoznak. észrevesszük ezt a „füstöt" Vacak és odú Sok állat él odúban. legelésző állatok. ahol a mókus hajtás után kutatott. A kisebb karcolások ott jellemzőek. Némelyikük (mint a nyúl és az ürge) nem . ott másfajta is előfordul . a szarvas és a nyúl) ürüléke kerek és szalmaszerü részeket tartalmaz. hogy állatok nyomait jelzik. pl. amely az elfogyasztott hús . Szemünket is tartsuk nyitva! Hidegben pl.meg nem emészthető részeit tartalmazza. ami az ürülékükből is megállapítható: a húsevők és a mag-. Ez a tudás csapdaállításkor is jól használható. és ahol él egyfajta állat. milyen régen járt ott az állat Az ürülékre a legyek hívhatják fel figyelmünket. A laza ürülék azt jelzi.magasság alatt a fák alsó ágai le vannak kopasztva. pocok vagy rágcsáló . pl. Nyissuk szét az ürüléket. mit evett az állat.és fészkelőhelyet a faágakon és az alattuk lévő földön található bőséges mennyiségű ürülék jelzi. A húsevők . Ha a föld még omlós és friss. a borz és a medve vegyesen táplálkozik. mert ott sok lárva él. főleg a víztől távoli magasföldeken. Némely állat. mert a kisebb madarak mindig ahhoz közel tartózkodnak.mi inkább tökéletesítsük! Néhány állat. szarvas nyomaira bukkantunk. és ennek megfelelően tehetünk ki neki csalétket! Madarak: Szintén két csoportjuk van. Különösen a disznók forgatnak fel nagy földdarabokat.köztük a vadmacska és a róka . Hajó helyről figyelünk. A növényzettel táplálkozó állat (mint a szarvasmarha.ahol van zsákmányállat. Ürülék Az állat fajtájáról ürüléke adja talán a legpontosabb tájékoztatást. bogár. Földtúrásnyomok Néhány állat bogarakat vagy gumós gyökereket keresve feltúrja a földet. illetve gyümölcsevők. Az alvó.legyen az hal. többnyire folyékony. sáros pocsolya egyértelműen disznókra utal. A nagy. madár. A kisebb. ott felbukkan a ragadozó is. Emlősök: Számos emlős ürüléke a végbélnyílás mirigyei miatt erős illatanyagokat tartalmaz. így kiderül. valószínűleg nemrég még tevékenykedett ott valamilyen állat. Szagok Figyeljünk a hangokra és szagokra! Egészen biztos.

A nyulak vészkijáratát könnyű kiásni. hogy kihalásszuk a lakót. Ürüléke hosszúkás és keskeny de általában elássa. de méretük fajonként változó. hogy használatban vannak-e (bár néhány állat . A közelben lévő nyomok és ürülék azonban elárulja odúik helyét. Rejtőzködnek.az odújától távol eső állandó mellékhelyiséget használ). Minden macska féle lehetséges táplálék . amelyek legtöbbször fás területeken találhatóak. néha gyorsabb a dorongcsapdánái. Csapda: Alkalmazzunk erős felrántóhurok-csapdát. A ragadozó állatok általában elrejtik odúikat. Legtöbbjük az állat egész családjára jellemző. Ausztráliát és az Antarktiszt kivéve minden kontinensen fellelhetőek. Inuk erős. lábnyoma négy kisebb és egy nagyobb (hátsó) ujjbegyből áll. de sehol sem gyakoriak. Karmait (a gepárd kivételével) járás közben visszahúzza. Az 1. Vizelete erős szagú.törődik odúja elrejtésével. ezért jól meg kell főzni. Lábnyomok és egyéb jelek: Lábujjhegyen jár. kiváló íjhúr készíthető belőlük. . telpkioídásos felrántóhurok-csap-dát vagy csalétkes vermet siklóhurokcsopdá-val! Cseleteknek használjunk belső részeket vért vagy húst! A vadmacska nagyon hirtelen reagál. de legyünk ÓVATOSAK. A kisebb macskák húsa inkább a nyáléhoz hasonlít. mert tulajdonosa valószínűleg a közelben tartózkodikI Húsuk általában inas. és azt is jelzi. MACSKAFELEK A házimocskától a tigrisig terjed a skála. a borz . de belenyomhatunk tüskebokrot vagy szögesdrótot is. lábnyom a jobb első. a vad rezervátum bán.mint pl. a 2. EMLŐSÖK MEGJEGYZÉS: A lábnyom ábrázolása mellett semmilyen méretarány nem található. lábnyom a jobb hátsó láb képét mutatja. de máshol nem gyakran akadunk össze nagymacskákkal. általában éjszoko aktivek és kerülik az embert Láthatunk oroszlánt pl.de azért ne a legnagyobbakkal próbálkozzunk! A nagyobb macskák felügyelet nélkül hagyott zsákmányát meg tudjuk szerezni. de azért egy-két kijáratot még ezek is fenntartanak vész esetére.

Ki fin om ul t érzékeik miatt a ku tya féléket lehetetlen közelről becserkészni.KUTYAFELEK A róka és a többi kutyaféle a sivatagoktól az Arktiszig (Új-Zeland. Ha négykézláb mászunk. A farkas élőhelye mára szinte csak Észak-Amerikó-ro. vékony ürülékében táplálékától függően szór vagy bogármaradványok találhatóak.és Közép-Ázsiáro korlátozódik. valamint Észak. Puha talaj esetén az odút akár ki is áshatjuk. Lábnyoma négy ujjbegyet és a karmok hegyét mutatja. kíváncsiságuk azonban csapdába csalja őket. mert lehetséges élelemnek gondol MINKETI Húsa rágós. Madagaszkár és néhány sziget kivételével) mindenhol elterjedt. Csapda: A rókáknak felrantóhurokcscpdót készítsünk! Próbáljuk ki o lépcsőzetes csalétek-kioldősos vagy csa létekrúd-kioldásos fel. Távolítsuk el végbélnyílását! A kutya Távol-Keleten ínyencségnek számit. Külső ujjbegyei rövidebbek a belsőknél és a fő. hátsó ujjbegynél. . magunkhoz csalogathatjuk. A róka ürüléke földodújához hasonlóan orrfacsaró. Hosszú.rántóhurok-csapdát vagya csalétkes vermet siklóhurkos csapdával! A területen minél kevesebb emberi szagnyomot hagyjunk! Lábnyomok és egyéb jelek: Lábujjhegyen közlekedik.

Hiénák: Eszak-Afrikátál Indiáig megtalálható dögevőfajta (nem igazi kutya). hogy elpusztuljanak a parazitái! A jegesmedvék máját NE együk meg. Feltétlenül pusztítsuk el vagy ártalmatlanítsuk. Alaposan főzzük meg az élősködők miatt. Ázsióban. Erősek és gyorsan futnak. Lcb-ujjhegyei köze! vonnak egymáshoz. Amed-ve szinte mindent megeszik. mert a megsebzett medve nagyon veszélyes! Lábnyomok és egyéb jelek: Lábnyoma 5 hosszú karmot mutat. Élelmet keresve feltúrja a földet. karma jól kivehető. a medvék ugyanis a legtöbb hurkot eltépik. .ésszúrócsopdátkészítsünk. Sajót készítésű fegyverrel azonban vakmerőség lenne vadászni rá! Főzzük meg alaposan. széthasítja a fatönköket de betör a bogár fészkekbe is. Nagyon veszélyes is lehet. A legtöbb medvefajta képes fára mászni. Hátsó talpa hosszúkás. hogy kifosztják a táborhelyet. mérete 30x18 cm. Könnyen meg tudják ölni az embert. Csapda: Dorong. MESSZIRE kerüljük el őket! Ha csapdába tudjuk ejteni a medvét. Cibetmacskák: A trópusi Afrikában és Ázsióban élő dögevőfajta. egyedül élő állatok. Európában. még az is előfordulhat. de utóbbiak közül csak a nagyobbak hatásosok. tápláló zsirban gazdag ételt készíthetünk belőle. és Dél-Amerika egyes északibb területein megtalálható. amelyek leginkább o fákkal sűrűn benőtt területeket kedvelik (kivéve o jegesmedvéket). A kutyához hasonlóan ejtsük el! Főzés előtt távolítsuk e! végbélmiri-gyeit! MEDVÉK Észalc-Amerikábon. mert halálos mennyiségű Avitamint tartalmaz. könnyen ösz-szetéveszthetö azemceri lábnyommal.

5x6 cm. Lábnyomok és egyéb jelek: ötujjú. friss halat használva csolétkül. Kiváncsi ó/latok. a vidramenyét. mérete 7. a nyest és o görény rejtőzködő állat . hosszúkás ürülékét látható helyeken.VIDRÁK Nehéz észrevenni vagy csapdába ejteni őket mert idejük legnagyobb részét a vízben vagy folyóparti odújukban töltik . ezért megfoghatjuk őket folyóparti felróntó-hurokcsapda segítségével. Halszagú.a messzi északon . MENYETFELEK A menyét a hermelin. úszóhártyás lábnyoma szinte kör alakú. általában köveken találjuk.

bar főként dögöt esznek. Öt lábujja és erős körme van.ha egyáltalán találunk csalétket a tundrán! Lábnyomok: Általában 8x7 cm. Óvakodjunk erős fogaiktól! Csapda: Csolétekrúd-kioídásos felróntóhu-rok-csapdát és dorongcsapdát állítsunk! Csaléteknek belső részeket vagy madártojást használjunk! Lábnyomok: Alig észrevehető. Csak fegyverrel támadjunk rójuk! Csapda: Használjunk erős csalétekkel ellátott felrántóhurok-csapdát vagy csalétkes vermet siklóhurokcsapdáva! . ezért elülső és hátsó lábnyoma összeérhet. A menyét lábnyoma a legkisebb. egymástól nagy távolságban elhelyezkedő karom található. A főpárnán lévő szőr általában piszkos.viszont fontos táplálékforróst jelentenek. A földhöz tapadva jár. Lábán öt. kivéve puha talajon. A fő párnán lévő szőr nehezen felismerhetővé teheti. ROZSOMAKOK Ezek a messzi északi területeken élő borz formájú állatok még a rénszarvast is képesek le-teríteni. . Sehol nem gyakoriak.

és a kutyáéhoz hasonlít. dorongcsapdo és siklóhurokcsap-da alkalmazható. A csapda legyen erős! Lábnyomok és egyéb jelek: Öt lábujj kinyúló karmokkal és nagy hátsó párnával. Átlagos lépéstávolsága 50 cm. A hidegebb területeken téli ólmot alszik. megtalálható Európa és Ázsia keleti részeitől Indonéziáig. harapása erős és veszélyes. Afrika. Könnyen összetéveszthető egy kisebb medvéével. Kitaposott járata és ürítési területe kiváló hely a csapodnak. A feltúrt föld és a kibontott rovar fészek borz nyomaira utalhat. Akár támadhat is. kikotort mélyedésekben Található. Ürüléke lapos. élőhelye Észak-Ame-rika. .BORZOK Tömzsi éjszakai állatfaj. Ne menjünk hozzá közel! A fiatal borz ize a disznóhúshoz hasonlít Csapda: Csalétek-kioldásos lábfelróntóhurok--csapda.

legtöbbjük zajos. kisebb állatokat fogyasztanak (ilyen a veszettséget terjesztő dél-amerikai vámpirdenevér is). viszon t merész és kíváncsi. egészen Ausztráliáig és Ázsiáig BŰZÖS BORZOK A hosszú szőrös farkú. FÓKÁK Lábnyomaik között hasnyom található. Éjszaka aktívak. kiterjedt családi csoportosulásokban. Jól takarjuk be magunkat.) . Kiváló táplálék. halat. Okos állat. A mérsékelt égövi területeken téli álmot alszanak. hogy megközelítenénk). Csalé teknekgyüm ölesöt. Jelek: Életmódjuk a legjobb nyom: meg sem próbálnak elrejtőzni. Inkább könnyebben megszerezhető élelem urán nézzünk! MAJMOK Szinte csők a trópusokon. a bozótosban alszunk! A növényevők (óriás gyümölcsévé denevérként vagy repüiö rókaként is ismertek) nagyobbak. (Lósd Sarkvidéki területek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben. Menetirányukat a nyíl jelzi. Még a legkisebb majmok is képesek fájdalmas harapást ejteni.DENEVÉREK A nagyon hideg éghajlat kivételével mindenhol megtalálhatóak. Csapda: Ülörudos vagy csatét kés rugós szúró-csapda. Ho megijesztik. ho ilyen állat területén. nehéz becserkészni (mór jóval azelőtt üvöltem kezd. vagy valamilyen érdekes (kíváncsiságát felkeltő) dolgot használjunk. áttolóban fákon élnek. amiből előnyt kovácsolhatunk. némelyik kiterjesztett szcrnyszélessége I m. végbele mirigyeiből büdös folyadékot bocsát ki.és DélAmerlkában él. apró borzra hasonlító bűzös borz (másnéven szkunk) Észak. felróntóhurok-csapda vogysikíóhu-rokcsapda aíkai m az ha tó. A húsevők rovarokat. A trópusi Afrikában és attól keletre.

gyors állat. o jól ismert tehén lepény kiváló tüzelőanyag. üssük !eaz alvóhelyéről! Jeleké megtelepedett kolóniákat könnyű megtalálni.o gyümölcsévé denevérek azonban fákon is élnek. Elkóborolt házi szarvasmarha különösen Afrikában fordul elő. Finom étel készíthető belőlük. A nagy szarvasmorhafelék veszélyesek lehetnek . hátulján kör alakú pata nyom. többségük Közép-Ázsia hegyei közt található. különösen a nagyobb növényevő denevérekből. Afrika és Dél-Ázsia vadonjaiban található. Lábnyomok és egyéb jelek: Két mély. . Csapda: A fiatal állatok kivételével csak a legerősebb hurkok. belezzük ki. majd a nyálhoz hasonlóan nyúzzak meg! Csapda: Helyezzünk ki hálótarra a gyümölcsfára.különösen ravaszak az öreg. Kevés kecske él Európában és Észak-Afriká-ban. általában barlangban laknak . Ürüléke. Távolítsuk elő szárnyát és lábát. magányos bikák. rugós. VADJUHOK/KECSKÉK A juh általában kis nyójakbon él az alpesi legelőkön és füves pusztákon Észak-Amerikó-ban. Lehetetlen o közelébe kerülni. kedveli a megközelíthetetlen helyeket. Arabian keresztül egészen Közép-Ázsia hegységeiig.és dorongcsapdák hatékonyak. tetején elkeskenyedő.megtalálhatóak. omikor alszik. különálló. Európa és (ritkábbon) Észak-Afrika egyes részein. amelyről az óriási gyümölcsevö denevér táplálkozik. SZARVASMARHAFÉLÉK A szarvasmarhafélék vízhez közel.1 Napközben. Éber. Az Európában és Amerikában fennmaradt kisszámú bölény védett A honosított ázsiai bively vadon él Ausztrália északi részén. csordában élnek A bölény és a többi vadon élő szarvasmarhaféle Észak-Amerika.

Szarvára FEGYVERKÉNT tekintsünk! A nagyobb állatok agresszívak lehetnek.vagy dorongesopdót használjunk! Csaléteknek használjunk belső részeket [ezekhez a kíváncsiság vonzza őket)! Lábnyomok és egyéb jelek: Hosszúkás. Leginkább hajnalban és alkonyatkor aktív. Az északi jávorszarvastól a mindössze 45 cm-es trópust szarvasig nagyon eltérőek lehetnek. Csapda: A kisebb fajtáknál hurok. szarva és agancsa pedig hasznos szerszám lehet. egészen Indiáig. Jókora erővel képesek bökni és szúrni. kér vékony. a nagyobbaknál pedig (ábfelrántóhurok-csapdát. A következő ábra méretarányosan mutatja az óz elülső és hátsó pata nyomát (fen t). hasított paták. ravasz. Észak-Amerikában egyetlen fajta.vagy dc-rongcsapdót helyezzünk ki. A rénszarvasé jellegzetesen kerek. Hegye a juhok esetén mindig. viszont finom ételt lehet belőle készíteni! Csapda: Helyezzünk ki az útvonalára hurkokat és rugósesapdát! Sziklás területeken a természetes akadályok kiváló lehetőséget biztosítanak a dorongcsapda számára.. a kecskék esetén néha kiálló. o villás szarvú antilop található. A szarvas bőre különösen rugalmas.Még a juhnál is biztosabb féptű. és a sivatagos területeken élők kivételével a víz közeiében mutatkozik. amelyek nem érintkeznek. A félénk. szúró. Túlzott reményeink azonban ne legyenek! Lábnyomok és egyéb jelek: Hasított pata. Az antilop és a gazella egyaránt előfordul Afrikában és onnan keletre. kifinomult szaglással és hollóssal rendelkező állat csoportokban él. vo la mint a . Az első rész keskenyebb a hátsónál. SZARVASOK/ANTILOPOK Ausztrália kivételével minden kontinens fával sűrűn bontott területein megtalálhatóak. Kiváló. jól füstölhető húsa van. hegyes végű lábnyom. A következő ábra arányosan mutatja a hózi juh (baIro) és a zerge (jobbra) lábnyomát Ürüléke c házijuhéhoz hasonlóan golyó alakú. A kecskéé az elején sokkol gömbölyűbb.

Általában halomban található. Húsa jó. ha a melegben kifekszik pihenni. amely gyakran a combon lévő artériához veszélyesen közel esik.rénszarvas lábnyomát (lent). Sokat közülük súrü szőrzet jellemez. Ürüléke lehet hosszúkás vagy kerek golyócska. Csapda: Az erős felrántóhurok-csapdót. a pekari és a többi sertésféle mérete nagyon különöző lehet. de mindegyik maloc formájú. Erre akkor von o legnagyobb esélyünk. Az állatra utalnak még c facsemetéken lévő karcolások. bár a vorocskos disznó a szavannát kedveli. szájuk sarkában pedig két nagy fog (agyar) található. dorongcsapdát disznóejtő szúrócsapdát az állat útvonalába . a rágcsált és le evett fakérgek. az embert is le tudják teríteni. A mérsékeltövi területeken az ürülék télen könnyebb és szálasabb. minta szarvas. Csoportot alkotó családban. Annak ellenére. Figyeljük meg a rénszarvas esülkszerű lábnyomát! A sétáló állatok első és hátsó lábnyomai egybeesnek . orruk hosszú. viszont az élősködők miatt alaposan meg kell fózni. Figyeljük röfögését! A nagyobb kanok és őzöket kísérő fiatalabbak hamar támadnak. VADDISZNÓK A sertés. Agyaruk súlyos sérülést okozhat. télen zsírban gazdag. nehéz elkopni. hogy nem olyan éber. általában fával sűrűn bontott területeken élnek. a futó állatoké nem.

odúszerű alvólyukban alszik. guacanót és vikunyát az antilophoz hasonlóan ejtsük csapdába! A lámc és alpaka félig háziasított fajta:jelzik. Puha talajon rövid. Legtöbbjük odúban. A vo rücskös disznó nagy. A fiatalabb állatok patája hegyesebb. Lábnyomok és egyéb jelek: Hasított patájával a szarvaséhoz hasonló nyomot hagy. vagy reménykedjünk egy éppen arra haladó csoport megjelenésében! A disznó mindent megeszik. TAPÍROK A trópusi Amerika és Délkelet-Ázsia erdőiben élő félénk állat leginkább egy nogy. de honosították Ausztráliában is. A teve köp. hogy emberek élnek a közelben. TEVÉK Vadon el Eszak-Afrika sivatagaiban és Közép-Ázsiótól északra. mint a sivatagban és a dzsungelben. lógó orrú. Elfogásához nagyon erősszúrócsapdc vagy lőfegyver szükséges. szilárd vagy elvékonyodó. A csapdát a járatba helyezzük! A fiatal nyúlok egészen nyugodtan fekszenek. amelyet elsőként próbálunk meg csapdába ejteni! A sarki nyúl és a mezei nyúl a messzi északon akár meg is mentheti oz életünket.vagy dorongcsap-dóval ejtsük el! ÜREGI (HÁZI) NYULAK/ MEZEI NYULAK Az ember sok helyen elterjesztette a nyulokat. gyakran jól kitaposott jóra tokbon. A mezei nyúl nem . ezért a csap-dót bármilyen csalétekkel elláthatjuk. oldalsó lábujja különbözteti meg a vaddisznót o szarvastól. szúró. de sosem hosszú. Megtalófhajtuk őket jóval az Északi-sarkkör felett (havasi vagy sarki nyúl) éppúgy. arcát vagy testéi LÁMAFÉLÉK Az Andoktól egész Patogóniáig fellelhető alpakát. és erősen meghoraphetjo ez ember kezét. sokadmagával él.. A legtöbb területen ez legyen az az óllat. Földtúrósok és dagonyázóhelyek jelzik legbiztosobban a jelenlétüket.helyezzük. akárfelisemelhetjük őket a főidről. szörtelen disznóra hasonlít Az ösvényén kihelyezett hurokkal. A nyulakat a Icgköny-nyebb elkapni. Ürülékük gyakran alaktalan.

A fák kérgének alját rágcsálva rajtahagyják két metszőfoguk nyomót. bár legtöbbjük túl kicsi ahhoz.odúban él. Futás közben c hátsó lábnyoma az első lábnyoma elé. és négy lábujj található rajta. amelyek közül a belső rövid. Az egyes fajták nyomait nehéz megkülönböztetni. és ezzel csökkenti annak esélyét. és rendszeres járatai sincsenek. KISEBB RÁGCSÁLÓK Azemlősök talán legnépesebb csoportja. hosszú hátsó és rövid első lábának együttese azonban jellegzetes. A mezei nyúl első lábán öt lábujj található. A Hudson Bay Company pl. kerek golyócska. és ritkán hagy nyomot. húsuk ugyanakkor nélkülözi az ember számára alapvető zsírt és vitamint. bár a felrántóhurok-csopda a legjobb választás. feljegyzett olyan eseteket. hogy csapda fogságába essen. Ürüléke apró. Csapda: Egyszerű hurkot is alkalmazhatunk. amikor a vadászok annak ellenére éhen haltak. A myxoma-tosis nevű nyúlbetegség még a föld felett éiő nyulakhoz is eljut. hogy egy másik állat eivigye a zsákmányunkat Lábnyomok és egyéb jelek: Szőrös talpa nem sok nyomot hogy a puha földön. A hátsó láb keskenyebb. . A rág csálókat o legkönnyebb elkapni. könnyen megszerezhető nyúlhúsból állt. de kisebb (4x2. Az üregi nyúl lábnyoma hasonló. nem pedig rrtögé esik. hogy étrendjük a bőséges. A nyúlok által kiadott figyelmeztető jelzés orra hasonlit. A patkányok és egerek szin te minVESZÉLY! NYÚLEVÉS MIATT ÉHEZNI A nyulak nyújtják a legkönnyebben megszerezhető élelmet. mint amikor oz ember a párnát ütögeti.5 cmj. mert a levegőben tartja az állatot. kemény.

nyúllá-zat) hordoz (fásd Rágcsálók/ v J denhol előfordulnak. gyengeség és más vitaminhiánnyal járó tünetek lépnek fel. amelyek aztán a székletben kiürülnek.Az ember a nyúl emésztéséhez saját vitaminjait és ásványi anyagait használja fel. Afrikában és Ázsióban sok változata megtalálható. Gyümölcsöt és leveles zöldséget csalétekként használva könnyen csopdóba csalhatjuk őket. A vadászok szó szerint halálra ették magukat. A nyúzás után a fertőzés egyetlen jele a májon fellelhető fehér folt. Földön éló fajtája ügyetlen . Nutriák: Az előbbihez hasonló. hogy ne sértsük meg belső szerveiket és alaposan főz-zü k meg őket! Csők éldemkén t iá tjük c két szívesen: ho elözönlik táborhelyünket. Ha ezeket nem pótolja a test. családokban élő állatok Dél-Amerika trópusi. A nyúl és számos rágcsáló tularémiát (nyúlpestist. Félig víziói la tok: könnyen tekergethetjük őket a csapdosorba vagy a csapdába. az Andokban. Némelyik fára mászik. pedig a növényi táplálék biztosította volna életben maradásukat. Csaljuk őket ketrec. és lomhává. Dél-amerikai vízidisznók: A kisebb birka méretű. Kiváló élelmet jelentenek.vagy dorongcsapdába! A patkányok betegséget hordoznak: belezéskor ügyeljünk ró. alacsonyan fekvő területein fordulnak elő. TARAJOS SÜLÖK Amerikában. ízletes. fogjuk el mindet! Tengerimalac és házi tengerimalacok: Erősen háziasod tak fö élőhelyükön. A myxomatosis vírusos megbetegedés. amely különösen a fej nyálmirigyeinek megduzzadá-sával jár. a betegség azonban nem veszélyes az emberre. de ónnál kisebb állat szintén Dél-Amerikában él. Európában vadon fordul elő. Minél több nyulat fogyaszt az ember. Ez a helyzet akkor fordulhat elő. sokszor vakká teszi a nyulat. ho elzárjuk a víz felé vezető menekülési útvonalai Húsa sovány és ízletes. annál rosszabbá válik a helyzet. és a túlélő kizárólag a nyúl-húsra hagyatkozhat. tüskéje azonban sérülést okozhat . ha a növényzetet eltakarja a hó.könnyen lerohanhatjuk és leszúrhatjuk. A nyulak ilyenkor taszítóan néznek ki.

Ázsióban. Napközben jól elrejtett lakóban fekszik. különösen a farka. gátépítő vízió fiatok. egészen Indonéziáig megtalálható. illetve Európa és Ázsia északi részén élnek. Elég lassan halod. Csapda: Helyezzünk erős hólót vagysiklóhur-kokat a vízre 1 Tegyünk felrántóhurok. Afrikában és onnan keletre. nagyobb\ mint 15x10 cm. Észak-Amerikában. Az összegömbölyödött példányokat a . pikkelyes farkuk evezőlapáthoz hasonlít. A hatsó talp úszóhártyás. Keressünk gátat és hódlakot ki döntött és megrágott facsemetéket. kérget és faforgácsot a víz közelében! SÜNDISZNÓK Félénk éjszakai állat.HÓDOK Vaskos.vagy doronöcsopdátarra a helyre . Finom élelem. itt lehet őket csapdába ejteni. A folyók mentén állandó járatokat használnak. A mérsékelt égövi területeken téli álmot alszik. Európában. ahol felemelkednek a fákat rágni! Lábnyomok és egyéb jelek: Öt lábujj karmokkal. kerek. amelyből gyakran csak négy látszik. ezért köny-nyen le tudjuk rohanni.

amelyekből általában csak négy látszik. A legtöbbjük éjjelnappal aktív. Többek között héjasokkal. A hidegebb területeken téli ólmot alszanak. Ausztráliát és Új-Zéfondot kivéve mindenhol előfordulnak. ezekkel vadul védekez- . A mókusok és a prérikutyek a sarkvidéket.legkönnyebb elkapni. némelyek modarak tojásával táplálkoznak. Inkább do-rongcsapdöt használjunk -a sündisznó szívesen szaglászik az akadályok körűi! Lábnyomok: Öt lábujj hosszú karmokkal. gyümölccsel. Éberek és gyorsak. Fiatal példányokat keresve fosszuk ki fákban lévő odújukat! Óvakodjunk éles fogaiktól. de óvatosan nyúljunk hozzá. A sün élelemnek megteszi. mert óltolóban parazitákkal fertőzött! Bőrét tüskéivel együtt le tudjuk nyúzni. Alaposan főzzük meg! Csapda: A hurok nem hatékony. hajtásokkal.

és hulladék . rágcsált dió. amelyre kihelyezhetnénk! A fán élő kengurut gyümölccsel. de elkopni nem könnyű! Csapda: Dorong. Ehető ugyan. hogy a nagy nyílt területen nem kínálkozik olyan ösvény. Csapda: Kisméretű csalétekrúd-kioldcsos fel-róntóhurok-csapdát alkalmazzunk! Feldarabolt gyümölccsel vagy madártojással csalogassuk oda az állatot! A fán élő mókusoknak helyezzünk ki egy rúd mentén 5 cm-enként hurokcscpdókott majd a rudat döntsük neki o fa törzsének.neki Földön élő fajtáik odúban.és felrántóhurok-csapdát használjunk annak ellenére. karmokban végződő lábujj ozelső. Többségük éjszaka aktív. ha mór egyikük csapdába eseti. Túl gyorsok. levelekkel és gyökerekkel csalogassuk le! Lábnyomok és egyéb jelek: Mindössze két lábnyom. toboz a fák alatt. húzzák meg magukat A vörös óriáskenguru távol merészkedik a víztől. amelyek óriási nyúllábnyomra hasonlítanak (az elülső lobokra nem támaszkodik rá es nem használja mozgásra). Némelyik ügyesen mászik fára. sokszor nagy kolóniákban élnek. Nagyobb fajtájuk hátsó lábává! erőset tud rúgni. nem tudjak őket lerohanni. ágakból rendetlenül összerakott fészek a fán mind a mókus jelenlétére utal. KENGURUK A törpe kenguruval (wallaby) és egyéb rokonaikkal együtt kizárólag Ausztráliában. A mókus többnyire kiváló eledet. napközben barlangban stb. OPOSSZUMOK Az Egyesült Államok déli részétől egészen Dél-Amerikáig honos. kisméretű dög. amelyiken a mókus éli A mókusok még akkor is azon fognak átvágni. öt a hátsó lábakon. Megrágott kérgek. Lábnyomok és egyéb jelek: Négy vékony. Tas-mán iában és Pápua Új-Guinea egyes területein élnek.

Csapda. Rokona az Amerika trópusi részein honos rákévá mosómedve. Azoposszumpás-tetom hagyományos amerikai étel. száraz területeken él Föld alatti odúban lakik. bogarakra.évá óllatok. kisebb emlősökre vadásszon. borz méretű. héjasokat gyűjtsön. a hátsó pedig nogyobb és hosszúkás. Leginkább a vizparti erdősegeket kedveli. fekete pofájú állat. hogy gyűjtögessen. kivehetően koromban végződő lábujj. Ausztráliában élő állat (egy fajtája Tosmónia szigetén is előfordulj. vagy bogyókat. Elülső lába kicsi és kerek. bozontos. Csa p da: Csclétkes felrön tó hurok-csapdát használjunk! Lábnyomok: Öt hosszú. A borzhoz hasonlóan ejtsük csapdába! MOSÓMEDVÉK A macska méretű. ami rendelkezésünkre áll! Toíakodóan kiváncsi állat VOMBATOK Kövérkés. Toíakodóan kíváncsi éjszakai állat. Éjjelente előbújik a fáról vagya sziklaüregéböl. Eukaliptuszerdőben. . puhatestűekre. hogy békáro. csíkos ferkú. Csaléteknek használjunk leveses gyümölcsöt tojást vagy bármit. Észak-Európa egyes területein honosították. ahonnan éjszaka bújik elő. Kiválóan masznak fára. Ausztráliában és Ázsióban élnek hasonló. de az oposszummal nem rokon állatok. Észak-Amerikában sűrűn előfordul.

A nyomok elvezetnek a tojásokhoz. és a karmaik is erősek. A teknős képes visszahúzni fejét ezért Iehet. A legjobb falatok a farkából készíthetőek. hogy éles eszközzel nagy ütést mérünk a szemei közé! GYÍKOK Az arizonai óriásgyikot (viperagyík) és o mexikói viperagyíkot (gyöngyös gyik) könnyen ellehet kapni. és némelyik . Ki-belezés utón süssük meg parázson! Amikor a páncél kettéválik .HÜLLŐK KROKODILOK/ALIGÁTOROK E csoport képviselő i szírt te az összes trópusi és szubtrópusi területen megtalálhatóak. a fejét és c nyakát (némelyik nyakában méregzsák található)! Főzve o legjobb. ami igazi ajándék a tengeri túlélő szamára Hálóval fogjuk ki. Élőhelyén MINDIG feltételezzük. Húsa nagyon dús. A nőstényben található tojások ehetőek. de horgászhatunk is rájuk csaliba telt bot segítségéve!. Az 13 m-néi kisebbek lehetséges táplálékot jelentenek. amelyet ha lenyel az állat. de okod néhány szárazföldi fajtájuk is. ami majdnem olyan veszélyes. de néhány leguán és a varánusz harapása súlyos sebet okozhat. é5 hosszú ideig képes a viz alatt feküdni arra várva. ne érjünk hozzá állkapcsához vagy úszólábához! A hátán védtelenné válik Vágjuk fel a hasát és távolítsuk el beleit. Némelyik teknős távol a partoktól is felbukkan. de vigyázzunk. hogy bele kell szúrnunk. még pórzáskor sem megy be a vízbe.köztük o ravasz és agresszi v in do . ahonnan csak tojásrakáskor bukkonnak elő. ez a része szilárd és nagyon ízletes.hatalmas mérető. NE próbáljuk meg elejteni a néhány in dón éz szig eten honos hatalmas (2 m h osszú) komodói sárkánygyíkot! A gyikokat farkuknál fogva próbáljuk meg elkapni!A kisgyikok gyorsan mozognak. beakad a nyelőcsövébe! Elpusztításához is a csaliba rejtett hegyes pálcát használjukI Úgy is megölhetjük. cm ezek mérgezőék (lásd Veszélyes állatok és Mérges kígyók az Egészség fejezetben). Néha gödörben is csapdába ejthetjük őket de ellen -őrizzük azt is. A szelenceteknős pl. hogy a közelben tartózkodik. vagy egyszerűen húzzuk ki a vízből! Szárazföldön bot segítségével fordítsuk a hátára. hogy nem esett-e gyik a nap segítségéve! működő lepárló fogságába!A nagyobb gyíkoknak állítsunk csapdát! víziteknősök/ SZÁRAZFÖLDI TEKNŐSÖK Ez a hüllöfojta kiváló táplálék Többségük sós vagy édesvízben él. Viszont oz összes kígyó ehető. hogy figyelmetlen tápláléka a közelébe merészkedjen! Farkával kaszáló mozdulatot tehet. mert gyakorlatilag páncél borítja őket. ezért csak kis mennyiségben fogyasszuk! A vére még töményebb. A nagyobb példányokat kerüljük el.ausztráliai torkolati krokodil . elkészült Nyomok: A tojásrakás miatt a partra kimászó nőstények traktorszerű nyomokar hagynak a homokban. mint a harapósa. mert kiválóan álcázza magát. amelyekért mélyre kel! . Csapda: A kisebb krokodilok csapdáját viz mellé állítsuk. A legtöbb gyík félénk.

magason a hegyekben és a sarkvidéki terű leteken). ha nincs megfelelő felszerelésünk! A nagy óriáskígyók . és még legnagyobb példányuk is túl nagynak találja oz embert ahhoz. 1/okítsuk el fénnyel . csak némelyik izletesebb a másiknál. o lúd és c tojótyúk). az apró levelibékától egészen az afrikai óriásbékáigf amelynek akkora a fába. Könnyű őket elkapni. a dögevőket (pl. Általában félénkek. madzag és rovarszerű csali segítségével! A nagy békák lába különleges ínyencség. majd csapjuk a földhöz. azonban nem mindig egyszerű elkapni őket. amelyekről tudjuk. ize a csirkéére hasonlít. Néhány azonban bőre alatt mérget raktároz. szemölcsös. A kígyók kiválóan álcázzák magukat. ha a kígyót nem letépjük magunkról. A békához hasonló módszerrel fogjuk meg > Éppúgy fogyasztható. így néhány napig nem romlanak meg! KÉTÉLTŰEK Az összes béka ehető. A varangyosbéka a víztől távol található. hogy észrevennénk a folyton körülöttünk mozgó példányokat A fán élő kígyót üssük le az a gr ói. a fájd. Brekegésük elvezet tartózkodási helyükhöz. úgyhogy bőrüket főzés előtt távolítsuk el! Éjszaka aktívak. sokuk pedig kiválóan álcázza magát A ragadozó madarakat alaposan főzzük meg. hogy húsuk megpuhuljon. hogy különösen mérgesek NE próbálkozzunk akkor se. viszont óvatosak is. töböségüír erősen mérgező börváladékot termel. hátrahojlo fogukkal azonban erősen belénk marhatnak. A vad szárnyasok a legfinomabbak (c fácán. a keselyűt) és . a sivatagban. Rossz íze van. bőre voracskos. mint a délamerikai anakonda . A marás következménye kevésbé lesz súlyos. hogy lenyelje. KÍGYÓK Küzdjük le a félelmünket és ismerjük meg szokásaikat! Ne próbáljuk meg elkapnia túl nagy méretúeket vagy azokat. Mindenhol előfordulnak (a nyílt tengeren. aztán a biztonság kedvéért MADARAK Minden madár ehető. Főzzük meg őket.ásnunk. a nagy példányokkal azonban ne is próbálkozzunk! Nem mérgezőek. a sast és a héját). mint a béka. akár lOm-esre is megnőhetnek. a fogoly. a kacsa. és elpusztuljanak a parazitáik! A tengeri madarak olajosak és halízűek (ehetnek. NE együk meg! A szalamandra és a gőte o vízben vagy amellett található. c fúrj.nagyon nagyra.Így az Afrikában. Ázsiában és Ausztráliában élő pitanok és a boák. hanem szétfeszítjük az állkapcsát. gyakran csak mozgásuk leplezi le őket Jó pár napot eltölthetünk anélkül. Csapda: Legkönnyebb a ragadozó madarakat (pí. amely mindig o viz közelében van.égő fadarab is megteszi majd üssük őket agyon! Nappal vadásszunk rájuk horog. mint a csibéé.

ezért képtelenek a repülésre. ne járva). Óvatosan közelítsük meg őket (kúszva. ugyanis a kisebb modorok erre egyből rátörnöd nők (még a lég kezdetlegesebb változatra is). és néhány kivételtől eltekintve mindössze a madár méretét árulják ei.a tolakcdóar. és meg tudjuk támadni a fejét! SOHA ne emeljük fel a kígyót. számítsunk a támadásra! Odúban fészkelő madarak: A vészmadár. le tudjuk őket rohanni! Madárfészek: A földön fészkelő modorok tojását könnyen megszerezhetjük. de ha mégis találunk sokan jóllakhatunk belőle. A sivacsapjuk oda még egyszer! Az összetekeredett. a nandu (Dél-Ameríkában). Napközben a tengerből táplálkoznak. A hívó hangokra figyelés és o röppófya követése sokkal célravezetőbb. általában a sziklás partok vagy kis szigetek valamelyik megközelíthetetlen részén. hatékonyabb azonban. éjszaka azonban kihúzhatjuk vagy kiáshatjuk őket odúikból. a viharmadárés néhány másik madár odúban fészkel. Ho az ö kolóniájuk felé megyünk. a ludat és a többi vodszárnyast) ilyenkor sokkal könnyebb elfogni.meggyőzően képesek magukat halottnak tettetni! tagban és a havas területeken ugyanokkor a lábnyomok segítenek megtalálni o közeli búvóhelyen rejtőzködő madarat. de azért óvatosan bánjunk velük: főleg a strucc képes csonttörő rúgásokra. így elképzelhető. Szorítsuk le a kígyót valamelyik vastag részén:ettől kitekeredik. A csalétekre mozduló madarakat ketrec-. Az alvó madarakat siklóhurkos bőitől kapjuk el! Az erdős területeken a tisztásokra és o folyópartra helyezzük a csapdákat! Csalétekként húst. vagy csak nagyon kis távolságokat tudnak megtenni. ezért érzékeny csapdát használjunk! Alkalmazzunk siklóhurkokkal ellátott botot. csalétkes horgokat és nyelöcsöeízáró csalétket is! A kisebb madarak nyakára könnyen hurkot do oh a tünk. Az ürülék éjszakai alvó helyüket jelzi. kíváncsi modorokat (a varjút és o sirályt) elejteni. Ha nincsenek túl messze. Őszi vedlés: A madarak ősszel teljesen leved-lenek. és ne is menjünk hozzá közel addig.a mérges fajták is . az emu és o kazuár (Ausztráliában) nagyméretű és képtelen a repülésre. Repülésre képtelen madarak:/} strucc (Afrikában). Némelyiket (különösen o kacsót. fejüket elrejtő kígyók gondot o kozhotnak. hogy szerűi kőhajítősnyiro vagy ütőtávolságba kerülnünk! Némelyik madár (pl. A segélykérő hangok más állatok felfedezéséhez is vezethetnek. több fajtájuk egész kolóniában fészkel. dorong. Lábnyomok és egyéb jelek: Az úszóhártyás madaraktól eltekinWe lábnyomaik nagyjából egyformák. ha műbaglyot készítünk. Cső létek segí is égével is o do csalogathatjuk őket. Tojásuk ugyan ritka. hogy elüldözzék. sőt. elfogyasztása után pedig tárolóedényként hasznosíthatjuk a héjat . amíg teljesen biztosak nem vagyunk abban. gyümölcsöt és bogyókat használjunk! A madarak többsége könnyű. hogy már nem éli Némelyek . a sirályJ kitartóan őrzio fészkét.és fel rá n tóhurok-csopdávol foghatjuk meg.

ROVAROK A rovarok könnyen a Túlélő legmegbízhatóbb állati táplálékforrásává válhatnak. amely hulladékkal.általában mérgesek! Élénk színük figyelmeztetésül szolgál. a szöcske. vágjuk le a felső részt. a növények szöveteiben és maghüvefyében. pl. hogy fertőzést hordoz. pókok vagy a nagyobb üregekben kígyók. A hangya. A legtöbb rovar nem aktíva nap meleg Időszakában. a hernyó és számos vizirovar. Ha van késünk. büdösek. hogy egy egész ebédre is elegendőek. mert elképzelhető.és f = FIGYELEM NE gyüjt5ünk olyan rovart. Büdösek és nyálkásak lehetnek.beleértve a hernyókat is . hogy a rovar sokak számára Ínyencség! Egészen biztos. döggel vagy ürülékkel táplálkozik. illetve folyó. hogy tudtunkon kívül mar fogyasztottunk rovart valamilyen ételben. fehérjében és szénhidrátban. Kisméretűk ellenére több tápértékét tartalmaznak. Fák lehámló kérgem és korhadó fatönkökön találhatunk ilyeneket Némelyik trópusi pálmát és bambuszt is elárasztják. . bármilyen nedves helyen. NE FELEDJÜK.5 cm-es és 84 grammos „kolbászig“ eltérőek lehetnek. a bogárfélék. Többségük nagyon kicsi viszont mindenhol jdcn vannak. ÖSSZEGYŰJTÉSÜK Leghasznosabb a termesz. Leginkább fédús lárvájuk tápláló. vagy érintéskor bőrkiütést o koznak I A rovarok gyűjtögetésekor legyünk óvatosak! Rejtekhelyükön élhetnek ugyanis nem szívesen látott élőlények is. Keressük a bogarak lárváit . mint az azonos mennyiségű zöldség. ómig a felszín alatt rájuk nem bukkanunk! Csak élő példányokat gyűjtsünk össze! KERÜUÚK azokat. a méh. Óvatosan bánjunk velük! termeszvárak legtöbbször már azonnal szembetűnnek. skorpiók. amelyek betegnek vagy döglöttnek tűnnek. hogy összegyüjtsek o nedvességet Fák zugában és hasadékában. de halesalinak azért használhatjuk őket! ÓVAKODJUNK a nagy bogaraktól. mégpedig sokszor olyan nagyszámban.és tópartokon kutathatunk utánuk. a tücsök . KERÜLJÜK a levelek alsó felén élő lárvákat. a sáska. Gazdagok zsírban. az élénk színű rovarok . 15. gondoljunk arra. Gyorsan le kell kuzdenünk viszolygásunkat. ezért akár életet is menthetnek. kérgük mögött. mert gyakran mérgező folyadékot termelnek.ezek általában halvány színűek és három rövid lábuk von! Az apró lárváktól egészen a nedves. a hangya. esőzéskor azonban előbukkannak. mert gyakran erős a szájszervük.

viszont főzve ízleteseb-bek. hogy kinyerjük belső szerveit. TERMESZ A világ melegebb területem élő termeszek táplálóok és ízletesek. de szikla vág y bot segítségével le tudunk törni belőle egy-egy darabot. Csak helyezzük ebé.t ápláló'obok.5-1 m-né) is magasabb halmokat építenek. kellemes Illatú füst keletkezik. amelyek járatokkal és üregekkel vannak tele. A nagyabb termeszekről elfogyasztásuk előtt távolítsuk el a szám yakat! Megfőzhetjük. hogy aztán megfőzzük vagy porrá szárítsuk őket.dünket egy forró köre vagy a tűz parazsára! A nagyobb rovarok . először préseljük össze. A főzés azért is célszerű.vagy kisüthetjük ökét. hogy rovart kell ennie. különösen hG leveshez vagy más ételhez keverve tálaljuk. Tojásaiknak is nagy a táp érté ke. Ez akár előnyünkre is szolgálhat. gyakran 0.ELKÉSZÍTÉSÜK A legtöbb rovar nyersen is fogyasztható. amellyel mindent megharapnak. egyszerűbb. Ha valaki nem tud hozzászokni a gondolathoz. Összegyűjtésük: A termeszek nagy. ha megsütjük őket. és a lyukba vizet engedve menekülésre kényszerithetjük a termeszeket Ha a termeszvár egy darabját a tűzre tesszük . egy ideig eláll. vagy félreteherjük. majd a belekapaszkodott termeszekkel együtt kihúzzuk. könnyebben elfogyasztja por formájában. ha a termeszvárba gallyat lógatunk. mert elpusztítja a káros baktériumokat és élősködőket. Ilyenkor sokat összegyűjthetünk azokról o gallyakról és levelekről. de a borét soha ne együk meg!A bogarakról távolítsuk el külső pán célja kot! A hangyához vagy termeszhez hasonló. Többségük növényekkel táplálkozik. de ezzel a módszerrel túl sok termeszt nem lehet összegyűjteni.lábát és szárnyát távolítsuk ell A lábakon található szőrök izgathatják. a szöcske és a tücsök . amely távol tortja a szúnyogokat és egyéb rovarokat A füst egész éjjel gomolyogni fog ésa termesz-vár a tüzet is sokáig ró pl álja. Ha viszont nincs kéznél megfelelő edény. A termeszvár kőkemény ugyan. amelyeken megtelepedtek. sőt el is zárhatják emésztőrendszerünket. így általában táplálóbbak.mint a sáska. kisebb rovarokat péppé nyomhatjuk. de nyersen a leg. Halászatkor vagy horgászáskor lógassunk termeszvárdarabot a víz fölé! A vízbe hulló termeszek kiváló csaliként szolgáinak. A termeszek ráharapnak és rá/vásznak ugyan. Az utóbbit hozzáadhatjuk más ételekhez. a nagyobbaknak azonban éles szájszerve van. Néhány hernyó finom szőre bőrkiütést okozhat Ha szőrös hernyót akarunk enni. meg. . A szárnyas termesz és a szárnyas hangya a viharos időben gyakran repül.

Nézzünk inkább biztonságosabb élelem után. viszont NEHÉZ Összegyűjteni. A méz azonnali energiához juttat minket. Ekkor jön el az idő. Elhelyezkedésük: A darázsfeszek általában főágról lóg le. Igaz. Léteznek magányos. mert a méhek kitartóan őrzik a fészküket. LÓDARÁZS Tulajdonképpen o társas darazsak egyik fajtája. mert a lódarázs vadul védi a fészkétJ Azonnal szúr. A kas belsejében lévő fépből ki tudjuk csapolni a mézet. A társas méhek egyéb. Bejárata az alján található. esetleg gyertyát készítünk belőle A világ egyes részein fennáll a veszély. Jobb. és lárváikkal együtt fogyaszthatóak. Ha anélkül sikerül megtalálnunk fészküket. A nappal aktív lódarazsakat éjjel. Legyünk azonban óvatosak.MÉH ÉS DARÁZS Mindegyik ehető (a báb. közös fészket nem építő méhek és darazsak is. lábukat és FULLÁNKJUKAT! Főzéssel és sü téssel javít ha tun k izükön. ha a méhek csak egyetlen növényfajtából gyűjtögethetnek. a méhkasban lévő mézet pedig mór kön y-nyú lesz kinyerni. és általában oz arcot támadják. megkeményedik. a hóziméh pedig még mézet is termel (ez a legfinomabb az összes állati táplálék közülj. mind bábjuk igozón tápláló. A méhek elfogyasztása előtt távolítsuk el szárnyukat. hogy a méh kas m eg -teljen füsttel. a Himalája sűrű rododendroncliománya. Szaga segítségéve! eldönthetjük. hogy mérgező-e. mert rögtön felszívódik a testben. alkalmazzuk a növényekre vonatkozó fogyaszthatósági vizsgálatot! A darázs sokkal veszélyesebb. de akár évekig is eláll. a lárva és a kifejlett egyed is). Napközben a dolgozó méhek a méhkastól távolra kalandoznak. ha meg sem közelítjük őket! . mézet nem termeié fajtáival együtt a már ismert módszerrel szintén összegyűjthetőek. mint a közönséges méh. A lép szintén fogyasztható. esetleg kiálló sziklák alján található. A méz könnyen emészthető és nagyon tápláló. kivéve ha nagyon rá vagyunk szorulva. aztán tartsunk közel a bejárathoz. Ez akkor valószínű. vagy megpuhítjuk segítségével a szőrt. a közönséges méhekhez hasonlóan foghatjuk meg. de éjjelre minő visszatérnek. hogy a felnő tt egyedek észre vennének minket. hogy a méz növénymérget tartalmaz. viszont használhatjuk ruháink vízállóvá változtatására. és ez nagyon fájdalmas. amilyen pl. hogy lecsapjunk rájukI Készitsünk fáklyát egy kötegnyi fűből. majd zárjuk el a lyukat! így elpusztítjuk o méheket (azonnali táplálékhoz jutunk). kiváló táplálékforrásra számíthatunk. ha viszont továbbra sem vagyunk biztosok o dologban. Kiváló a kimerültségre. Gyakran futball-labda méretű és formájú. mert mind lárvájuk. de létezik körte olokú is. A méhek fészke leggyakrabban fák vagy sziklák üregében. Az éjjel aktív (és nappal megfogható) lódarazsok fehéres szegecshez hasonló fullánkjukat az ember testébe szúrják. vagy olyan területen fedezzük fel\ ahol más élelem nem kínálkozik (a lódarázs esetében ez könnyen előfordulhat)! A lódarázsnak két főbb fajtája létezik: az éjjel és a nappal aktiv.

az elfogyasztott táplálék miatt jelenthetnek kockázatot ezért fogyasztásuk bizonyos előkészületeket igényel. hangyasavat is ki bocsáthatnak. FIGYELEM! Néhány hangya csípése a csa-láncsípésre hasonlít. hogy a szárazföldi és vízi csigák. pl. .Elhelyezkedésük: A lódarazsak általában a fákra építenek nagy. jj SÁSKÁK. Kisebb hangyákra vadásszunk! Némelyik hangya (mint a melanophusfa-jok) gyomra fel puffod a sok nektártól . amelyek háza élénk színű. Sok nemzet konyhaművészetében a csiga csemegének számit.hacsak nem vagyunk biztosak benne. a sivatagokban és o havasi réteken egyaránt megtalálható. gömbölyű fészkeket HANGYÁK A hangyák a legkisebb fadarab körül is gyorsan összegyűlnek. A tengeri csigáknál a helyzet bonyolultabb (főleg a trópusi vizekben). osds vízben. Leveles faággal vagy ruhadarabbal csapjuk őket agyon! Távolítsuk el az állót szárnyát.hagyjuk őket csápját és lábkampóját. Legyünk óvatosak!A legtöbb hangya tud harapni. Egyesek o 15 cm-es hosszúságot is elérhetik. mert MÉRGEZÖEK lehetnek. éti kagylót vagy osztrigá t A gilisztákkal kapcsolatban gondoljunk arra. amelyek 24 órára „kifektetik" áldozatukat. Gazdagok fehérjében és ásványian yc-gokban. CSIGÁK Az édesvízben. CSIGÁK ÉS GILISZTÁK A csigái o meztelen csigát. Azok pedig. sót a dzsungelben léteznek olyan hangyák is. majd nyersen vagy sütve fogyasszuk el! A sütés nemesek az esetleg a rovaron élő parazitákat pusztítja el.ezek a méz. Bizonyos területek bővelkednek ezekben az áll a tokban. az angolszász országokban is sokon minden rosszérzés nélkül fogyasztottak mór puho testű állatot. valamint a páncélos állatok is frissek legyenek! Létezik néhány olyan fajtájuk. o gilisztát és a hasonló allétokat sosem szabad figyelmen kívül hagynunk.vagy cukorhangya néven ismer: (Mátok sokkal finomabbak. Afrikában létezik egy hatalmas. Ezért a méreg megsemmisítése miatt legalább hat percig főznünk KELL őket. 20 cm-es csiga-fajta is. mennyire szeretik ckét a madarak! Fontos viszont. amelynek fogyasztcsc veszélyekkel jár. Ezután már bizton-^ ságosan fogyaszthatóak. ezért . amelyek önmagukban nem jelentenek veszélyt. SZÖCSKÉK Mindnek tömzsi teste és izmos fába van. de finomabb izt is ad neki. TÜCSKÖK. kerüljük azokat. hogy ártalmatlanok . Ho szárazföldi csigákat gyűjtünk. onnan oztán összeszedhetjük őket de akár a fészkükbe is betörhetünk.

nyíl nyelvűek (Toxog Sóssá) csoportjába tartozó . majd porrá morzsoljuk. Éppúgy készítsük el és főzzük meg. ho meleg kövön szárítjuk ki. amelyeket aztán e hálónk felfog. hátha fertőzött veit a víz! békén.kúpcsiga mérgező fullánkja olyan. és könnyű megfogni. minta valódi csigát! GILISZTA A legkiválóbb fehérjeösszetételü (alapvető aminosavakból tartalmaz nagy mennyiséget). a tegzér. majd nyomjuk össze az ujjúink között. a háló vízfelszínen húzása is eredményes lehet Legjobb. hogy kibocsássa összes lehetséges mérgét.inget vagy más ruhadarabot .és használjuk hálóként! Ha szükséges. hogy kitisztuljanak a belei! Ezután főzzük 10percig!Ízesítésképpen adjunk hozzá különböző növényeket! A téli álmot alvó csigák akkor ehetöek. VESZÉLYEK . ha minden vízből fogott rovart alaposan megfőzünk. rögzítsük bottal! Induljunk el folyóvízben a folyásiránynak megfelelően. Helyezzünk a vízbe egy finom anyagdarabot . a tegzes!égy az álkérész. A Csendes-óceán és a Karib-tenger partvidéken honos . mint egy injekciós tű.az egyik legegyszerűbb módszer. He nem akarunk bemenni a vízbe. és szárított állapotban egy ideig el is áll. a szitakötő és többi vízi rovarfaj kifejlett egye-deit és lárváit csak édesvízből gyűjtsükI Bár kicsik. hogy megtisztítsuk! A gilisztát napon és tűzön egyaránt száríthatjuk . Fogyasztás előtt éhez-tessük egy napig. menetközben felkavarva a medret! Az áramlat magával sodorja c rovarokat. hogy szükség esetén hozzá tudjuk adni más élelemhez! így sokkal könnyebben meg tudjuk enni. majd helyezzük sós vizes oldatba. nagy szómban fordulnak elő. ha héj fedőjük (a ház bejárató előtti záró fedél) nem sérült MEZTELEN CSIGA A meztelen csiga héj nélküli csiga.VÍZIROVAROK A merülőke. Bizonyos fajták ölni is képesek! Főzés előtt éheztessük néhány napig a csigát vagy kizárólag fűvel és biztonságos zöld-növényekkel tápláljuk.

hogy felmászunk egy fára .Ha szemtől szembe kerülünk egy nagy állattal. az állat éppúgy meg fog lepődni. hogy a nadrágjába ürít Próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat! . közben nyugodt hangon beszéljünk hozzá! Az esetek többségében az állat is hátrálni kezd. a ribiszke vagy az egres vad változatai. lehet. Térjünk ki előle! . a rendelkezésünkre álló növényeken végezzük el az általános fogyaszthatósági vizsgálatot! NE FELEDJÜK: attól még. és ne feledjük. az állat kiszagolja.Utolsó lehetőségünk. ha félünk! Számos vadász azzal árulja el magát.Beíegséghordozók A szúnyogok. Ne keresztezzük az útjukat! Ha ez mégis megtörténik. a vízen és élelmen keresztül támadó paraziták láthatatlan fenyegetése. cikcakkban fussunk -egyes állatok (pl. ne mozduljunk! Lassan hátráljunk.Ha az állat támadásra készül. hogy a növény valamely része ehető. Ilyenkor nagy szükségünk lesz az önuralomra. EHETŐ NÖVÉNYEK A színes ábrával bemutatott növényeken kívül számos egyéb ehető mérsékelt égövi növény is létezik. az orrszarvúk) egyenes vonalban támadnak és látásuk meglehetősen gyenge. de a nagyobb példányok veszélyesek lehetnek. mert különben akaratlanul is támadásra késztetjük az állatot! .Ha az állat mégis üldözőbe vett minket (vagy nincs elég lélekjelenlétünk egy helyben maradni. és a számos vízzel terjedő fertőzés sokkal veszélyesebb. talán elriaszthatjuk a ragadozót . Kerüljük a hirtelen mozdulatokat.Az éjszakai ragadozók (pl. színlátásuk viszont gyenge. hogy igazán fájdalmas trónon kell ülnünk. és az is megeshet. pl. ha kitartó állattal van dolgunk. más része még lehet . kullancsok és egyéb rovarok terjesztette betegségek. maradjunk mozdulatlanok! Ha kiabálunk és zajt csapunk. VESZÉLYES HELYZETEK Az állatok ugyan ritkán támadnak emberre. illetve kitérni előle). és az álló dolgokat se nagyon veszik észre. . a leopárd és a tigris) kiválóan látják a mozgó dolgokat. mintha megtámadna minket valamilyen állat. hogy csak elzártuk a menekülési útvonalát. hogy az ábrázolt vagy jellemzett növények közül egyet sem találunk. Ha olyan balszerencsések vagyunk. Lehetőleg ne Tüskés fát válasszunk: ijedtségünkben csúnyán összekarcolhatjuk magunkat. mint mi magunk.csakhogy sok időt kell ott eltöltenünk. többek között a termesztett növények. Ha még nem vettek észre minket.

Bogyójuk lilásfekete vagy sárgo. zöldesfehér és lila színben egyaránt előfordulnak. Néha pirosas virógnyelei nagy sárgo. Közepes méretű. Leveleik nagyok. leveleik fogazottak és háromkaréjosak. kefe formájú. törzs nélküli növényeket meg is főzhetjük. kerek. a nedves erősségeket kedvelik. a nedves pasztákon élnek. Komlófélék (Humalas). gyakran barázdás szár. Szintén a nyílt. fogazott leveleik. Levelei lándzsa formájúok és redős szélüek. fürtös virágok jellemzik őket. A vadcseresznyéhez hasonlóan kisméretű bokrok vagy fák. Többségüket ólairól eredő. általában bokros. Hársfélék (TiHaj: Magos. A fiatal hajtásokat tépjük le. A fiatal levelek és a még kinyílásra váró levélrúgyek nyersen fogyaszthatóak. Nogy szív alakú. Vágjuk ki csípős gyökerüket és tegyük az ételbe! Fiatalabb leveleik nyersen és főzve egyaránt fogyaszthatóak: Parlagi ligetszépe (Oenotherabiennis):A szárazabb. nyílt területek magas. általában fehér virág jellemzi. majd az előbbihez hasonlóan főzzük meg őket! A növény a lizi-kéhez hasonlóan telel. bozótos területeken és pusztákon egyaránt megtalálhatóak. akár a 26 m-t is elérő fák. csoportos.mérgező. hogy nyersen fogyasszuk. Kőtörőfüfélék (Saxifrcgaj: A maximum 9C cm-es. gyakran vöröses szár és ötszirmú. de ennél általában alacsonyabb növények. lándzsa alakú. az egrest viszont főzzük meg! Szilvafélék (Prunus): Számos változatuk előfordul a mérsékelt égöv bozótosaiban és erdőségeiben. Fejecskevirógzatakalja tápláló „termest" tartalmaz. igy csökkenthetjük o gyökér csípős ízét! A fiatalabb leveleket szedjük le. gyakorlatilag mindenhol. a szárat. lilás virágú fej jellemzi őket. és főzzük meg a fiatal leveleket!Szedjük ie a lágy hajtásokat. Virága apró.Afás és cserjés-bozótos területeken élő kúszónövények. Gyökere főzve ehető. hegyekbe nyúló területeket kedvelik. és jó illatú. Hosszú. tövises. elnyúló vagy hosszú nyelő levél. amely nyersen is fogyasztható. leveles. majd szeleteljük fel és főzzük meg! Virágaikat szarén főzés után fogyasszuk! Aszatfélék (Cirsium): Tüskés. és nyersen vagy főzve fogyasszuk őketl A fiatalabb. fogazott levelű cserjék. . a juharéhoz hasonlító. Gyümölcsük annál nagyobb. GYÖKÉR. Főzés közben cseréljük a vizet. hamvas. szőrös növénye. feketéslila. hasított levelek és nagy . csavarodó törzsük van. sziklás. Távolítsuk el a tüskéket. Zöld. hullámos szé-lűek és oválisok. négyszirmú virágokban végződnek. apró fehér virágokat hoznak. Levelük nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. ctszirmú. Az érett ribiszke nyersen is fogyasztható. Fürtös. LEVÉL ÉS SZÁR Tormafélék (Armoracia): Elérik az 50 cm-es magasságot is. A levelet. virágaiból tea készíthető. piros vagy sárga. kúp alakú bibés virágot növesztenek. a gyökeret és a gyümölcsöt külön-külön vizsgáljuk! GYÜMÖLCS Ribiszke és egres (Ribes):Fós. Némelyik tűi savanyú ahhoz. hosszú nyelüek.

Fehér. ásó formájú levélkéi egymással szemben párokat alkotnak. A fiatal levelek fog'/oszthatóak nyersen. keskeny. Leveleik lelógóak és oválisak. csipkézett. fürtös virágokat hoz. 30 cm-es. szórcs. erős szót. Csak a szárát fogyasszuk! Hólyagos habszegfű (Silene vulgáris): Füves területeken ét. amelyetpó frónyszerű. amelyek a fehér. fehérben vogy sárgában pompáznak. amelyeknek megkövéredett. lándzsa formájú levelek borítják szárat. háromkaréjos levelecskéjükröl és apró virágzatukról ismerhetőek fel. a nedves és fás területeken egyaránt megtalálható apró virág. Az ízletes. i/öröses. gyakran szív cicka levelei hosszú száron nőnek. csavarodó „csórt" formáz. útszéíeken és elhagyott tájakon. Apró. levelei hegyesek. 45 cm-esre nő. fehér virágokban. nyílt füves területeken éló növény. nyílt füves területeken előforduló. bogáncsszerü fejecskevirógzatokat hoznak. mélypiros. cserjés. Meghámozott gyökerük végét főzzük meg! Hogy ne legyen olyan keserű. Gyakran előfordul a puszto területeken. duplaerezetes levél és rózsaszínes. lándzsa alakú. Leveleik nyersen is fogyaszthatok. Fogas. Erezett. A termesztett rebarbarára hasonlít. fogazott. ól te ló bon sötét foltos levél és apró.Őszi vérfű (Sanquisorba officinalis): Nedves. a zöldessárga. Levelei nyersen és főzve egyaránt fogyaszthattok. magassága eléri a 60 cm-t. ötszirmú virág jellemez. Virágai kékesltia árnyalatban. a többi része azonban ártalmas. Széles. főzés közben cseréljük a vizét! Ibolya (Viola): Számos területen. Lóherefélék (Trifolium):Bőségesen megtalálhatóak c füves területeken. Lilás. érmeszerű maghüvelyekben végződik. Baracklevelű keserűfű vagy disznóhunyor (Poiygnum persicaria): Kb 60 cm magas. Leveleit nyersen vogy forralva fogyasszuk! Bojtorjánfélék (Arctium): Közepes vagy nagyméretű. levelei azonban érdesebbek és több a karéjuk. fiatal leveleket nyersen vagy megfőzve fogyasszuk! Gyomorpan aszok ellent g yógy főzet készíthető belőle. valamint jellegzetes. redős. fehéres. A nagy virágszólak megfőzve fogyaszthatok. amelyek tapadó bogáncsot formáznak. A fiatal leveleket főzzük . oválisak és nincs nyelük. gyokran szúrós növény. egészen Kínáig megta lálható c nyiit füves területeken. nyílt és puszto területeken é/ő növények. de a spenóthoz hasonlóan főzve is. de jobb. léggömbszerü alja van. Színe szürkés-zöld. Fej? apró. Jellegzetes. és öt nem egyforma sziromból állnak. rózsaszín füzérvirógzat jellemzi. A fiatalleveleket 10 percig főzzük! Mezei tarsóka (Thlaspi arvense): 45 cm-es. Vad rebarbara (Rheum polmatum): Dél-Euró-pcban és attól keletre. esetleg a piros árnyalataiban pompáznak. Termése hosszú. füves területeken él. ha felforraljuk őket! Bürök gémorr (Erodium cica tórium). száruk gyokran ives. hosszúkás fejű virágokat hoz.

K-. Veronika (Veronico): Sekély vízben és mocsárban él. a füzikét. Réti margitvirág (margaréta) (Leuccnthe-mum): Átlagosan 90 cm magas növény c nyílt területeken gyakori. Az alapi részen lévők kerekek és rozettát formáznak. Nagy. Galambbegysaláta vügygalambbegy (Vcle-rianella locusta): 10-20 cm-es. majd kevés vízben főzzük meg őket úgy. Virága fürtös. Legtöbbjük főzve ízletesebb. amely hosszúkás. de a vízi-tormához hasonlóan fogyasztható. mert mór késő téltől fellelhető. Mossuk meg őket tiszta vízben. A lizikéhez hasonlóan telel. o V. százszorszépre h0' sonlító virágot hoz. B.meg! A. lombos növény. nehogy túlfőzziik őket. Különösen hasznos ismerni. sokat közülük azonban . ováiís levélpárok nőnek a szór aljától kezdődően.és a nagy mennyiségű A-vitamint. négy sziromból álló kék virágából két porzószcl emelkedik ki. az alsóbbak pedig kerekek. E-. könnyen leszakíthatóak. utána pedig leveleit fogyasszuk! Kicsit keserű (különösen európai változata. a rcti komócsint és a saspáfrányt . sötétzöldek és koréjosek:. Sok kis levele egymással szemben. lila vogy fehér és négy sziromból áll. az idősebbek inkább borsos ízűek. A fiatal hajtások tavasszal és ősszel puhák. nyél nélküli leveleket és fürtös. nyirkos területeken él. A fiatalabb leveleket (világosabb zöldekJ nyersen fogyasszuk! Réti főszIár vagy kakukktorma (Cardamine pratensis): 50 cm-es növény. Felfelé kúszó szárán vastag. fehér.. A fiatal hajtásokkal együtt ezek jelentik a legkönnyebben megszerezhető táplálékot. Levelei általában keskenyek. beccabunga.és C-vitaminbon gazdag. Virágzás előtt f/atol hajtásait. kopár sziklás és füves helyeken élő. hogy inkább csak a gőzben főjenek! A levelek bőségesen tartalmaznak vitamint és ásványi anyagokat. mert akkor megsemmisítjük vitamintartalmukat: a C-. amelyek 7-25 cm-es magasságot érnek el. ügyeljünk azonban arra. Fürtös. .különösen a salamon pecsétet.jobb. II-láskék virágokat hoz Levelei nyersen és a spenóthoz hasonlóan megfőzve egyaránt fogyaszthatlak. dörzsöljünk le róluk mindenféle szőrt. ha óvatosan megfőzzük. más néven deréce). A fiatalabb levelek nyersen ízletesek. párokban helyezkedik el. Némelyikük fogyasztható nyersen is.

Fehérmustár (Synapis alba): 60 cm-es növény. Fiatal példányokat válasszunk! . Eurázsia pusztaságain és füves területein fordul elő. Rotál. szőrös szóró. mélyen karajos levelei és halványsárga virágai vannak. de megfőzve oz egész növény is Ízletes. borsos levelei és virága nyersen fogyasztható. redős.1.

fodros alapi íevélrozetta jakról és hosszú szárú. majd adjuk hozzá más növényekhez! 3. Főzzük meg káposztaízű leveleit. Karé-jos. halvány vagy élénksárga.2. ö tszir-mú. és kicsi. esetenként rózsaszín . Pásztortáska (Capsella bursapastoris): Akár a 6Qcm-es magasságot is elérheti. lándzsa alakú íevélrozetta. fehér füzérvirőgza t jeItcmzi A pusztaságokban gyakori. Hosszúkás. Kankalinfélék (Primula): Füves és árnyékos területeken találhatóak.

levelei hosszúak és nyíl alakúak. a tavaszi kankalin (3a) és a sugárkankalin (3b). Pitypangfélék (Taraxacum): Sofr változatban. Nagy. viszont főzéssel mérsékelhetjük a csípős ízt. Minden részük fagyasztható. 1 m magas. 4. szinte mindenhol előfordulnak. sárga vagy narancssárga fejecskevirágzotát vagy mélyen karéjos levélrozettájót keressük! A fiatalabb leveleket nyersen fogyasszuk . Cikória (Cichorium intybus): Gyakorio füves és a puszta területeken. szórós. mély alapi levelek és világoskék.virágukról ismerhetjük fel őket. 1. vastag.3 m magos növény. de fiatalabb leveleik a legjobbak. Mezei sóska (Rumex acetosa): A paszta és füves területeken gyökön növény. az idősebbeket pedig főzzük meg! Fózés közben cseréljük a vizet. vöröses és zöld A fiatal példányokat gyűjtsük!Ásványi anyagokban gazdag levelei nyersen isehetóek. A kankalinok közé tartozik pl. hogy eltűnjön a keserű iz! Gyökerüket főzzük meg. A pitypanghoz hasonlóan készítsük el! 6. vagy pörköléssel készítsünk belőlük kávét! A pitypangfélék leve vitaminokban és ásványi anyagokoan gazdag. virága füzetes. pitypangszerű virágok jellemezik. . 5.

.

Paraj!ibatop ÍChenopodium bonus-henri- cus): Szúrós. rostos részt. maximum 80 cm magos. Hosszú levelek. Többféle mérsékelt égövi és trópus/ lórom létezik Mindegyiket ezzel a módszerrel készítsük el. 60 cm magas. de bánjunk velük takarékosan! Némely növény szára ehető. Apró. hogy eltávolitsuk a szálas részeket! .pl. Fodros lórom ÍRumex erispus): Magassága meghaladja az 7 m-t. mint a gyökér. alkalmanként vörösesek. háromszög alakúak . apró. de sok közülük túlzottan fás a fogyasztáshoz. enyhül a viszketés. Ha a szár lágy. Magja ehető. szára általában vöröses.viszont kiváló zsinór készíthető. A fiatalabb növények puhább leveleit főzzük meg! Főzés közben cseréljük a vizet. majd forraljuk feli Néhány növény . Apró.belső szárbele tápláló és édes. Pohánka (Fagopyrum esculentum): A legtöbb mérsékelt övi terület nyilt füves részem előfordul. Ilyen növény esetén nyissuk szét a szárat. 8.7. húzzuk le a külső. fürtös virágokat hoz. a hajtás vagy a levél. örvös zöldes virágok jellemzik. zöldes. keressük inkább egyéb felhasználási lehetőségeit! A szálas szárakból .mint a kisebb csalánoké . Levelei és fiatalabb hajtásai nyersen és a spenóthoz hasonlóan megfőzve egyaránt fogyaszthatok. Füves és paszta területeken él. rózsaszín vagy fehér fürtös virágzatot hoz. levelei lándzsa alakúak. hogy eltűnjön o növény keserű ize! Ha a csaláncsipésóe lóromlevelet dörzsölünk. Gyakori a puszta területeken. A hajtást hámozzuk meg. /eve/e/ tompazöldek. a bodza . ezért helyezzük az élelemfontossági sorrend végére. szeleteljük fel. 1. és vonjuk ki a pépes belső tartalmat! A szár kevesebb tápanyagot biztosít a túlélő számára.

.

Levelei tompazöldek. 1. Tyúkhúr [Stellaria média): Összevissza növő. fehér pöttyös levelei. lágy leveleit főzzük meg! 4. egymással szemben. csalánszőrrel borított leveleket és zöld virógfüzért keressünk! A fiától hajtásokat vagy a 15-20 cm magas. Árvacsalánfélék (Lamium): Az apró cso-lánféléknél kisebb növények. de jobban tesszük.2. hátha fertőzött volt a víz! 5. leveleik sziv alakúak és nem borítja őket csolánszőr. amelynek kissé szóró s. A tyúkhúrhoz hasonlóan készítsük el őket! 8. Apró. A puszta területeken nagy mennyiségben fordul elő. húsosok. hogy elpusztuljon a szőrben lévő hongyasov! Leveleiket megszorítva tárolhatjuk.5 m-t. Ne tévesszük össze a gyilkos csömör-kával! Levele és szára nyersen is fogyasztható. Fogazott keskeny. és főzhető. fürtös virógckat hoz. A pusztaságokon gyakori ízletes. Spanyol turbolya (Myrrhis odorata): Illatos. ovális. Európa nyílt erdőségeiben. rózsaszín. Fehér libatop vagy fehér libaparéj (Che- nopodium album): Szúrós. oválisak vagy lándzsa alakúak. virágai aprók. szóra általában vöröses. Apró csalánfélék (Urtica): Az év legnagyobb részében bőségesen előfordulnak. p árban elhelyezkedő. 30 cm-es magasságot elérő növény.5 m magas növény. Fő szárát szőrcsik borítja. levelei hegyesek és oválisok. virágok és szárak nyersen is fogyaszthatóak. öt sziromból ál (nők. maximum 1 m magas. fehérek. Ízletes leveleit o spenóthoz hasonlóan főzzük meg! 3. Ne tévesszük össze a bürökkel! Gyökere. A fiatal levelek . fiatal növényeket gyűjtsük össze . Összetört száluk kötélhez biztosíthat rostokat. zó(d. Magas növény. Viráguk fehér (7) vagy rózsaszínes lila (7a). . Lándzsa alakú levelei egymással szemben. óda-lábon tömegesen. meghaladja az 1. és legalább 6 percig főzzük. valomint kopár és sziklás terültein található meg. Fénylő. ha megfőzzük őket. 6. Erdei deréce ^ag/erdei füzike (Epilobium angustifolíum): Nyílt erdőségekben. sokszor Itlós szára. füzéres virágokat hoz. pihés. de azért főzzük meg. 7. és apró fehér virágai vonnak. Vízitorma (Rorippa nasturtiurr-aquati-cunn): Az édesvizü folyóknól fordu( elő. szára és levele ánizsízü. fényfő levelei. A kifejlett szár édes belső nedvet tartalmaz. páfrónyszerú. pusztaságokban és szikfás helyeken él. pórokban helyezkednek el. és négy sziromból álló virágai vannak. A félig vízi kúszónövénynek kicsi.

.

A pusztaságokban és a füves területeken fordul elő. A fándzsás útifű (Plantago IcnceolataJ levelei lándzsa alakúak. virág füzére rövidebb. Száraz. Levelei keskenyek és csipkések. hogy lisztet vagy kávépótlót készíthessünk belőlük\ . Útifűfélék (Plantago): A legtöbb területen gyakran előforduló növények. a bodza. VIRÁG Némelyik növény virága ehető. gyakran a tenger mellett fordul elő. A nagy útifűhöz hasonlóan készítsük el! 10.5 m magas növények. major): Levelei szélesek és oválisak. Palka. felfele tartó.vagy mandulafüfélék (Cyperus): 1. sárgászöld es barna. száruk háromszög alakú. leveleik hosszúak és fOszálszeruek. mint a nagy útifűé. Villás. a rózsa. A virágok azonban szezonálisak. Meglehetősen keserű fiatol leveleit a spenóthoz hasonlóan készítsük el! Kisajtolt levét a sebekre alkalmazzuk vagy készítsünk az egész növényből főzetet a mellkasi panaszok enyhítésére. esetleg szárítsuk és őröljük meg. homokos és szikiós területeken. A száraz talajt kedveli. olajbarno fejecskevirágzat és sárga termés jellemzi őket Az édesvízben és amellett szinte mindenhol megtalálhatóak. 1. Hámozzuk. füzéres. a komló. Virága jellegzetes. Virágfüzére sokkal rövidebb. Útilapu (Plantago coronopus): Kisméretű. Legjobb. Ilyen a hars.9. Nagy útifű (P. ha teát vagy gyógyfőzetet készítünk belőlük. a kankalin és a kamilla. csillag alakú növény. fürtös. majd főzzük meg mogyoróizü gumós gyökerüket. és a növény többi részével összehasonlítva kevesebb tápanyagot tartalmaznak. A nagy útifűhöz hasonlóan készítsük el! 11.

.

3. 6. Viragkáka (3utomus umbellatus): 15 m-es növény gyökeréből nagyon hosszú. cukorban gazdag anyagot kapunk. A régebbi páfrány levelek ártalmasak. Oregonét rágcsál\/a elmúlik a fejfájás. 4. 7. Szago erős. Nádfélék (Phragmites): 4 m magosf szürkészöld levelű növények. fiatal hajtásokat vagy „hegedüfejeketu fogyasszuk! Húzzuk le a szőrös részeket. Pusztákon és füves területeken éf. fiotol hajtásaikat a spárgához hasonlóan készítsük el! Ha q virágport vízzel összekeverjük . Gyékényfé I ék (Typha): 2-5 m-esnövények. Gilisztaűző varádicsfChrysanthemum vagy Tanacetum vulgare): 90 cm-es növény. Saspáfrány (Prcridüm aquilínum): Szinte mindenhol gyakori. amelyet megsüthetünk. majd főzzük meg! 5. fűszál-szerű. Főzzük meg ehető gyökerüket!Szárukat megcsapolva fogyasztható. majd a maradékot fél órán át főzzük!Mértékletesen fogyasz-szukl Gyökere sütve és főzve egyaránt ehető. száraz. valamint azok mentén éí. Európa és Ázsia melegebb. Ezeket szagukról ismerhetjük fel. Füré- Számos jól ismert konyhai fűszernövény vadon is terem. pépes tésztát kopunk. Szaga távol torija a legyeket. leveleiket a spenóthoz. sötétzöld. bar nősülő fejecskevirágzatuk magos száron ül Az édesvízben és amellett szinte mindenhol fellelhetőek. és apró. füves területein őshonos. élénksárga virág fürtöt hoz. hóromszög alakú levelek nőnek ki. konyhakerti növényként használjuk. amelyből köhögést és emésztési panaszokat enyhítő gyógytea is készíthető. Európa és Ázsia édesvizeiben. ovális. máshova telepítés útján került. de soha re a napon szárítsuk őket. Az édesvízben és amellett élnek. nyeles levetek. lilásrózsaszín virág-fürtök jellemzik. íze csípős és keserű. vogy egy bot végére tűzve kisüthetünk. kolbász formájú fejecskevirágzatot hoznak. Keskeny. három sziromból álló virágot hoz.2. Étel Ízesítésre használt édes fűszer. . sötétbarna. 6Q cm magas növény. Rózsaszín. szes. Mértékletesen. Ehető gyökértörzsét hámozzuk. Megszárítva sokáig elállnak. mert nagyobb mennyiségben mérgezői Leveléből és virágából féreghajtő teát készíthetünk. pelyhes levele cskéket és gombszerű. mert elvesztik illóolajtartalmukat. kizárólag a jellegzetes Ízű. Szétterülő. megfőzhetünk. Gyökértörzsüket és szárukat nyersen vagy főzve fogyasz-szuk . Kisméretű. általában nagycsoportokban fordul elő. szürkés levelet és feltűnő. Oregano (Oriaanum vulgare): Enyhén szőrös.

.

Szeleteljük fel a szúrós szagú gyökértörzset majd megfőzve készítsünk belőle szirupotf 11. különösen a keményítőben. Szára tetején csillagszerű. hagymás szagáról ismerhetjük fel. szélesek és világoszöldek. de izommerevség esetén külsőleg is alkalmazhatjuk őket. Erős. szőrös. szárukat és gyökerüket főzve fogyasszuk! Készíthetünk belőlük meghűlés elleni gyógyteát. Borágó (Borago offieínalis): Kerek szárú. valamint zöldes. füszálszerú lévé! és a szárból növő. füves. 30-60 cm-es növény. Szárából főzés során só válik ki. 10. lándzsa alakú. Konyhakerti növényként használjuk! 9. Orvosi kálmos(Acoruscalamus): 1. ujjszerű virág fürt jellemzi. Ne tévesszük össze öfceí a gyilkos csomorkávol! A túlélőnek a gyökér és a gumó felbecsülhetetlen értékű táplálék. de lázcsökkentó gyágyfőzetet is készíthetünk belőle. hullámos szélű. Ha nem ismerjük fel a növényt. Szago az uborkáéra emlékezte r. Medvehagyma (Allium ursinum): A számos vadon termő fokhagyma egyike. valamint rózsaszín vagy fehér virógfürtöket hoznak. A messzi északon. feher vagy rózsaszín virágfejeket hoznak. 1. Nedves füves és erdős területeken élnek. mert bővelkedik tápanyagban. Levelei hegyesek és oválisak. Levelei a gyöngyvirágéhoz hasonlítanak. Keskeny. Áztassuk be a gyökerüket (hogy ne legyen keserű). pároson elhelyezkedő leveleket. de mindig széles. Minden része fogyasztható nyersen és főzve egyaránt. virágai kékek és csillag alakúok. a gyökerét mindenképpen alaposan főzzük meg! 1. Néha diós. Illatos levelüket.8. Édesvízben és a vízparton él. erdős területeken élnek. Argyalgyökérfélék (Angelica): Üreges szárú. Európa és Ázsia pusztás. Keserüfűfélék (Polygonurri): Átlagoson 30-60 c m-es növények. füves területein jellemző. majd süssük ki! GYÖKÉR ÉS GUMÓ . Európa és Ázsia erdős területein él. egymással szemben.5 m-es növények. fogas. fehér virógfürtnö.3m-es növény háromszög alakú szár. háromszög a fokú leveleket.

.

zöldessárga. Saláta bakszakáll (Tragopogon porrifolius): Általában 50-90 cm-csrenö. Édcslevelü csűdfű (Astragalus qlycophyl-los): Összevissza növő. Gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. de főzve jobb. Gyökere nyersen is fogyasztható. 5. szúrós. Hagymaszerű gyökerét és fiatal leveleit főzve fogyasszuk 1 . belsőleg emésztési zavarok gyógyítására használjuk! 4. Egy pór ovális. 6. Apró. Krémvagy mályvaszínű. 3. Nedves helyeken él. Füves.és C-vitaminbon gazdag fiatal leveleik szintén ehetóek. főzve sárgarépa ize lesz. hosszú nyelű levél található o szárak közepén. Barázdált leve leinek alsó fele ezüstös feher szinú. Húsos gyökere nyersen is ehető. Szároz pusztákon el. Leginkább homokos területeken élnek. ovális levelei egymással szemben. A leveléből készült gyógy-fözetet külsőleg cranyér kezelésére. fehér vagy rózsaszín virágokat hoznak. harang alakú virágfürtöket hoz. Ne tévesszük. fogazott levélkéi és súrü. Pasztinák (Pastmaca satlva): Szőrös. Hosszú. lila. Lándzsa alakú levelei végignyúlnak o száron. majd hámozzuk és főzzük meg!A. apró. bozótoscserjés és homokos területeken egyaránt megél. Gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. 30-60 cm magas növény. más részei gyógyhatásúak (lásd Természetes gyógymódok az Egészség fejezetben). szőrös. sárga virágos feje von. Nagy. Sárga virága or sziromból ÓH. Libapimpó (Potentílla anserína): Apró kúszónövény. Gumós gyökerüket először ássuk ki egy hegyes bottal. I m mogas növény. pároson helyezkednek el. össze a gyűszűvirággal! 7. Apró. magányos.2. pitypangszerü virágokat hoz. Fekete nadáíytő (Symphytijm officinalel: Durva. általában i m mogas növény. fűszerű levelek futnak végig o szárán. Pusztákon és füves területeken él. Montiafélék (Montia): Áttolóban 15-30 cm-es növények. Árkokban és nedves helyeken él.

.

hagymaszerű gyökerek. Ezeket főzzük meg félig. Hot szirmának mindegyikét zöld csíkok borítják. idős vagy fehér virógfürtjük száruk tetején található. mert olyan sok keményítőt tartalmaz. a palka vagy a pitypang [iásd a korábbi ábrán) . fehér erezete a gyökérből nő. KV . Hosszúr fűszerű levelük az alapi részből ered. rózsaszín. Ernyős madártej vagy sárma (Grnithoga-lum umbellatum): Általában 10-30 cm magos növény. A fekete nadálytő gyökere különösen értékes. Hatszirmú. Mások (köztük a sárkánygyökér) őrlés után lisztként hasznosíthatóak. Gyakori az észak-amerikai tundrán. A gumók megdagadt. amelyek közül egy-egy nagyobb hosszú ideig is elegendő lehet a túlélő számára.8. hogy főzés után gipszszilárdságú lesz. kis kiterjedésű. Vadhagymafélék (Aliium): Szinte minden-bői előfordulnak. és egy vagy több méter hosszú is lehet. mert némelyik hagymás növény. tűszerű levelének középső. ezért kiváló rögzítőanyag a törött végtagoknak. majd süssük ki őket forró kövön a parázsban! Némelyik . Szagukról könnyű felismerni őket. Pedicularis lanata: A kakastaréjféfék közé tartozik. mint a vadhagymához hasonlító északamerikai Zygadenus nuttallii mérgező! Sok gyökér kisütve különösen ízletes. Szőrös. FIGYELEM: más kakastaréj-fajtók mérgezöek is lehetnek! A gyökerek ősz és tavasz között tartalmazzák a legtöbb keményítőt.pl. rózsaszín virágú növény Sárga gyökere nyersen és főzve egyaránt fogyasztható.kisütés és őrlés után kiválóan helyettesítik a kávét. Füves terűi eteken él. 1. Ehető hagymájuk maximum 25 cm-es mélységbe nyúlik a felszín alá. Gyökere nyersen ártalmas. Némelyik ehető gyökér néhány centiméter vastag. Tavasszal a keményítő egy része az új hajtások növesztése miatt cukorrá alakul. de azért legyünk óvatosak. ezért meg KELL főznünk/ TÖBB! RÉSZÉT KERÜLJÜK! 2. amíg meg nem puhulnak. Ne feledkezzünk meg az ehető hagymás gyökerekről (mint a vöröshagymáról] sem.

.

általában az erdőségekben él. Foltos kontyvirág ÍArum maciiig tűm): 15-40 cm-es növény. Gumós gyökerük nyersen is fogyasztható. Gyökerei nyersen ártalmasak. Európa és Ázsia árnyékos és erdős területein él. Csicsóka (Heliarthus tuberosus): A napraforgóra hasonlító. Főzött gumói nagyon ízletesek. majd süssük ki vagy főzzük meg őket! 6. Vegyük ki magjait a moghüvelyböl (a föld alól) és főzzük meg. Észok-Ameri-ka pusztáiban vadon terem. Sárkánygyökér (Calla palustrís):/lprdf hosz-szú szárú. Észak-Amerika nedves területein. A sisakból piros bogyók nőnek ki. amelyből piros bogyók nőnek ki. nagyon magas. Hámozzuk meg az apró gumókat. Nyílfűfélék (Sagittaria): 30-90 cm magas vízinövények. Csck vízhez közei található. Leveleik három kerek sziromból állnak. amelyen ovális. ovális levelei és nagy. időnkén t fekete pettyes leveiekethoz. Kigyózó. ezért meg keil főznünk azokat!A többi részét kerüljük! 8. szőrös növény. Durva. indaszerű növény.3. nyíl ofakú. főzve viszont finomabb. ujjszerű porzóját lévé (szerű. . nyíl alakúak. Ne hámozzuk meg őket. de (ánőzsa formójúok vagy fúszáiszerűek is a víz oiart. hegyes végű. levélszerű sisak veszi körbe. Lila por-zóját halvány. Gyökere nyersen ártalmas. Földimogyoró {Apiosamericsna): Kisméretű. Zöld. különben elvesztik tápértéküket! 7. ovális levelei és halványlila. vörösesbarna virágok találhatóak. tányér formájút sárga virágoi vannak. Sötétzöld. indaszerű. vékony szárú növény. Nagy leveleik sokfélék: lehetnek éles. valamint fehér közti árnyalatokban pompázó virágai vannak. 5. Világoszöld. Amphicarpa bracteata:Észak-Amerika nedves területein fordul elő. Csak édesvízben élnek. szív aiokú levelei vannak. világoszöld leveiecskék és barna. ezért meg KELL főznünk! Más részét ne együk meg! 4. belsejében halvány sisak veszi körűi. de sok más területre is betelepítették.

.

Fogyasztás előtt legjobb. A készülő ételt hegyes bottal vizsgáljuk meg! Ha a bottal könnyen bele tudunk szúrni a gyökérbe. kétágú. ha az összes gyökeret megfőzzük. Apró. ehető magja nyersen és sütve egyaránt fogyasztható. amíg meg nem puhiilnak! Némelyik burgonyaszerű gyökér nem sokkal külső felülete alatt tárolja vitamin. kemény. Legtöbbjük könnyen felismerhető háziasított változatáról.9. Szürke. Tisztítsuk le tiszta vízben. Némelyik még az északi tundrán is bőségesen előfordul. idetartozik néhány mérsékelt égövi növény is. fehér virágokat hoz.és ásványianyag-készletét. majd addig főzzük őket. vagy mint hagyományosan termesztett növény. hogy elég puhák legyenek a fogyasztáshoz. Súlyom [Trapa natans): Ennek a vízinövénynek rombusz alakú. A legtöbb gyökeret azért is meg kell főznünk. Ezeket ne hámozzuk meg! A gyökerek sokkal gyorsabban megfőnek. lebegő és víz előtti. osztott. . ha kockára vágott darabokban készítjük el őket.5 cm-es. Európa és Ázsia édesvizeiben él. 2. mert néhány közülük nyersen ártalmas! Nemcsak a jól ismert trópusi kasszava vagy a taró ilyen. megfőtt! Nyártól kezdve a túlélő legfontosabb táplálékát a gyümölcsök és makktermések teszik ki. bolyhos levelei egyaránt vannak.

GYÜMÖLCS 1. Borbolya (Berberis vulgáris): 3 m magos, bozótos és száraz tózeges Területeken élő növény, amely ovális leveleket és sárga virágokot hoz. Szárain hórmos csoportokban vaó tüskéket növeszt Élénkvörös, nagyon savo- nyú bogyói C-vitaminban gazdagok. 2. Rózsafélék ÍRosa): A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálhatóak. Tüskés száruk és egyszerű, fehér vagy rózsaszín virágaik miatt a kusza, kevésbé mutatós kerti rózsára hasonlítanak. Bogyójuk (amely magtokban található) minőén más növénynél több C-vi-tamint tartalmaz. A ié kinyerése és o meximá-lis vitamintartalom megszerzése érdekében rágcsáljuk, vagy zúzzuk össze és főzzük meg őket egészen addig, ómig csak szirup marod belőlük!

3. Szeder és vadmálna (szederfélék) (Rubus): Cserjés-bozótos, erdős és nyilt területeken egyaránt előfordulnak. Leveleik fogazattak, virágaik fehérek (a földiszeder esetén néha rózsaszínesek). Kúszó bokrot keressünk, amelynek hajló, tövises szóró és lédús, szelvényes bogyói vannak (ezek az érés során zöldből vörösre r végül lilásfekete színűvé változnakj! Késő nyáron teremnek. A málna kevésbé kusza, kevesebb o tüskéje, nyáron korábbon érik, a szine telt piros. A szeder és a vadmálna is fogyasztó, a tón yersen. A szeder ágak arra is h asz-nálhatóak, hogy

segítségükkel kihúzzuk a nyu-lat odújából. 4. Hamvas szeder (Rubus): A szederhez hasonló, bogyói azonban kisebbek és kevesebb szelvényből állnak, mint a földiszederéi. 5. Erdei szamóca (Fragaria): Száraz, füves területeken és erdőségekben élő kiest, kusza növény, amelynek gyümölcse leginkább a termesztett földieperéhez hasonlít. Édes, ízletes gyümölcsét levelei alatt találjuk. Egyes vál-tozatoi magason, a hegyekben is megélnek. Cvitaminban gazdag gyümölcsét legjobb, ha frissen fogyasztjuk. 6. Galagonyafélék (Crataegus): Bozótos vidékeken vagy pusztákon élő tüskés cserjék vagy kis fók erősen karéjos levelekkel, fehér vagy rózsaszín virágfürtökkel, ősszel vöröses gyümölcsökkel. Gyümölcshúsuk sárgás és nyersen fogyasztható. Fiatal tavaszi hajtásaik szintén ehetóek.

7. Almafélék (Malus): Bozótos vidékeken és erdőségekben élő, alacsony, meglehetősen tüskés fók. Ovális, fogazott, gyakran bolyhos levelek, óltolabon vörösesbarna ágak és fehér rózsaszín vagy piros virágok jellemzik őket. Általában igen keserű gyümölcsük a termesztettalmára hasonlít. He a gyümölcsöt tárolni akarjuk, szeljük fel és szárítsuk meg! A sárgászöld (néha piros), pektinben gazdag alma túlzott fogyasztása hasmenést okoz, ezért jobb, ha más gyümölccsel együtt főzzük meg.

8. Vadcseresznye ÍPrunus): A legtöbb erdőségében megtalálható. 24 m magas növény, apró, halványzöld és piros árnyalatú leveleket hoz, kérge általában fenyes és vörösesbarna, virága fehér vagy rózsaszínes. Gyümölcse a fajtától függően vörös vagy fekete (néhány változatánál az íze savanyú).

9. Kökény (Prunus spinosa): Nagy, 4 m magas bokor - sötétbarna ágak, hosszú tüskék, ovális levelek és fehér virágok jellemzik. Európa és Ázsia erdőségeiben és bozótos vidékéin él. Apró, kékes fekete gyümölcse nagyon savanyú, ezért inkább gyümölcskocsonyát készítsünk belőle! A gyümölcsök alapvető tápértékeket, különösen A- B2- és C-vitamint tartalmaznak. A

gyümölcs számos állat és madár legfőbb táplálékát képezi, ezért ahol gyümölcs van, ott van állat is. 1. és 2. Fekete-, vörös-, piros- és kékáfonya (Vaccinium és Gayljssacia): Gyakorioka mocsaras, lapos területeken, a tundrán, de meg az erdőségekben is előfordulnak. Méretük változó (ehet, de mindegyik cserje vegy fa. Kisebb, ovális leveleik és golyó alakú, fehér, rózsaszín vagy zöldes virágaik vannak. A vörösáfonya a mocsaras területeket kedveli, a vele rokon, alacsonyan növő pirosáfonya (vagy tőzeg-áfonya, 2.) pedig o lapályokon él. Az áfonya gömbölyű gyümölcsei lehetnek feketék (feke-teáfonyo, íj, sötétkékek (kékáfonya vagy kékszeder), foltos vörösek (vörösáfonya) és pirosak (pirosáfonya). Frissen és főzve egyaránt fogyasztharóak, őe a mazsolához hasonlóan szárítás útján is el tarthatóak, Fás torzsuk hasznos tüzelőanyag.

3. Körtefélék (Pvrus): Észak-cmenkábcngyakori cserjék. A 2,4 m-es magasságot is elérhetik, de általában ennél alacsonyabbak. Leveleik finoman fogazettak es lándzsa formájúok. Virágaik öt

sziromból állnak, rózsaszínesek vagy fehérek. Fürtökben termő, piros, lilás vagy fekete, gömbölyű bogyóik nyersen, szárítva vagy gyümöfcskocsonyaként egyaránt kiválóak. Ne tévesszük össze a mérgező vorjútö-vissel (Rhamnus)l

4.

Fekete bodza (Sambucus nigra): Bozótos területeken és erdőségekben él. 7 m magasra nő.

Lcndzsaszerü, fogazott leveleket és apró fehér virágokat növeszt Fürtökben termő, lilásfekete bogyóiból o legjobb, ha szirupot főzünk. Más területeken is él hasonló, ehető bodza, de o kisebbeket kerüljük, mert piros bogyóik akár mérgezőek is lehetnek. 5. Boróka (Juriiperus eommunis): A hegységekben és az észak! területeken előforduló növény Két formában fordul elő: 5 m magos fás cserjeként és szürkészöld, tűszerű levelű, kisméretű, elterülő bokorként. Kerüljük a fiatal, zöld bogyókat Legjobb, he az érett, kékesfekete bogyókat más élelemmel együtt főzzük meg. 6. Berkenyefélék (Sorbus): 15m-tiselérőnövények, erdős és sziklás területeken jellemzőek. Kérgük sima, szürkés színű. Apró, fogazott levélkéket, fehér virágokot és apró, rózsaszín, fürtös bogyókat hoznak. A bogyók ebe töek, de nyersen fogyasztva csípős, furcsa az izük. Gyümölcskocsonyo is készíthető belőlük. 7. Eperfélék (Morus): Átlagosan 6-20 m magas növények. Ovális, néha mélyen kocsányos leveleket, barkoviragzatot, és 5-7 cm-es, hatalmas földi szederre hasonlító, piros vagy fekete gyümölcsöket h ozn ok. Az u tóbbiok nyersen fogyaszthatodk. A mérsékelt égöv erdős területein megtalálhatóak. 8. Szol őfél ék (S/itis): Összevissza növő, magasra nyúló növények. Ncgy, szivolckú leveleik erősen fogazattak. Zöld virágokot hoznak, és o borostyántól a liláig változó színű szőlő-fürtöket teremnek. A világ melegebb részeiben igen gyakoriak. Gyümölcseik és fiatalabb leveleik egyaránt kiválóan fözbetöek.

GYÜMÖLCSÖK TARTÓSÍTÁSA A friss gyümölcs hamar megromlik, gyü-möleskoesonyát készítve azonban hosszú ideig tartósíthatjuk. A gyümölcsök többsége pektin nevű anyagot tartalmaz, amely a gyümölcsben található savval reakcióba lépve forrás után kocsonyává változtatja őket. GYÜMÖLCSKOCSONYA KÉSZÍTÉSE Először forraljuk fel a gyümölcsöket, majd lassú tűzön főzzük, amíg kásás folyadék nem jön létre! A gyümölcsök eltérő meny-nyiségben tartalmaznak pektint. Az alacsonyabb pektinmennyiséget úgy egészíthetjük ki, hogy adunk az eredeti gyümölcshöz valamilyen másik, pektinben gazdag gyümölcsöt, pl. almát. A főzéssel elpusztítjuk a gyümölcsben élő baktériumokat. Hagyjuk, hogy kihűljön a kocsonya, majd öntsük tiszta, lehetőleg légmentesen záró edénybe! Némelyik gyümölcsöt megszárítva tartósíthatjuk, bár ez legalább egy hetet, 10 napot vesz igénybe. Tegyük a gyümölcsöket egy rétegben valamilyen felüietrel Ezt ne tegyük ki közvetlen napfénynek, és óvjuk mindenféle nedvességtől - az esőtől és a harmattól egyaránt! A (csont)héjas termés fehérjét és zsírt egyaránt tartalmaz.

HÉJASOK 1. Fenyőfélék (Pinus): A jól ismert tobcztermö fák, amely ük fürtökben vékony, örökzöld tűlevelet hoznak. A mérsékelt égövi és az északi területek legnagyobb részén megtalálhatóak. A tobozok hő hatására magot érlelnek, amely nyersen is ízletes, pirítva viszont még finomabb. A pirított magokat összetörhetjük és lisztként tárolhatjuk. A Fiatal, barkaszerű tobozok főzve fogyaszthatok. A tűiévé! és o kéreg egyaránt ehető. 2. Diófélék (Jugians); 30 m magos növények, leveleik sok fogazott, keskeny levelecskéből állnak, kérgük barázdás. A feketésbarna diókat eleinte vastog, zöid héj boritjc. A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálhatóak. Egy fán akár 58 kg dió is teremhet. A dió 18 százaléka fehérje, 60 százaléka zsír. Kilónként 6600 kalóriát tartalmaz!

3. Vajdió (Jugians cineres):/! dió észak-amerikai rokona, ám annái kisebb, kérge szürkébb, termésének héja pedig hosszúkásobb, elnyú-lóbb. 4. Pekándió (Carya iliínoinensis): 36 m-es magasságot is elére növény. Sötét, barázdás kérge és

apró, átellenes párokban elhelyezkedő levélkéi vannak. Észak-Ameriko nedves területein él. Ovális, vékony héjú diója minden növénynél több zsírt tartalmaz. 5. Mogyorófélék (Coryíus): A bozótos és puszta területeken élő cserjéket fogazott, ovális vagy sziv alakú levelek és sárgásbarna barka jellemzik. Nagy tápértékű makktermésük tojás alakú, leveles, tüskés vagy szőrös héjban terem. 6. Szelídgesztcnyefélék (Castanea): Magasságuk 5 és 30 m között változik. Az elterülő nőve nyék nagy, fogazott, sima leveleket hoznak, és barka terem rajtuk. Erdős területeken élnek. Egymás mellett kettesével, hármasával elhelyezkedő makktermésűk gömbölyű, vastag, tüskés, zöld héjban érik. Feszítsük szét a héjat hámozzuk meg a termést, majd főzzük meg és törjük át! Ne tévesszük össze a nagy, tenyér alakú, ujjokra emlékeztető levelű vad-gesztenyével, amelynek termése mérgezői 7. Bükkfélék (Fagus): Nagyon magas és terebélyes növények, kérgük sima és világos. Leveleik vastag erezettek, hullámos szélűek, élesek és oválisak. A kétszikű erdők növényei. Makkjuk apró és háromszög formájú, fajtától függően 2-4 darab terem belőlük a szoros héjban. Magas a fehérjetartalma. Nyersen, pirítva és olajjá sajtolva egyaránt fogyasztható.

8. Tölgyfélék (Quercusj: Az ertfősége/rber sok tölgy féle megtalálható. Többségüknek erősen karéjosak a levelei. Viszont minden faj iára igaz, hogy mással össze nem Téveszthető makkot terem. A makkot törjük fel, majd forraljuk fel néhányszor! Fanyar ízének megszüntetése érdekében cseréljük a vizét, vagy 3-4 napon keresztül áztassuk hideg vízben, esetleg fedjük be hamuval és faszénnel, és időről időre öntözzük megI Ezután pörköljük meg, mert o pörkölt makk kiváló liszt- és kóvéhelyettesitö.

9. Pisztáciafélék (Pistacia): A Földközi-tenger környékén és attól északra, egészen Afganisztánig megtalálhatóak ezek a vadon élő növények, amelyek telepítés útján kerültek oda. A 10 m-es magasságot elérő fák sok kisméretű, ovális levele: hoznak. Csoportos makkterméseik bele zöld, tokja pirosas színű. Nyersen veg y io arázso n pö rköí ve fog yasszuk! 10. Mandulafélék (Prunus): Európa és Ázsió meleg, száraz területein vadon teremnek ; de telepítés révén más helyen is megtalálhatóak. A virágos ágú, apró, lándzsa formájú leveleket növesztő, zöld, bórszerű héjában csoportos makkiermést értelő növények a borackfóra hasonlítanak. Kerüljük a keserű terméseket, mert hidrcgén-cicnid-savat tartalmaznak.

Az olajban gazdag termésből - pl. a bükk makkjából - vonjuk ki az olajtartalmát! A termést feszítsük szét, majd válasszuk el a belet a héjtól! Ezután óvatosan főzzük meg vízben, és merjük le a felszínre emelkedő olajat, vagy hagyjuk a folyadékot lehűlni, és csak ezután különítsük el az olajat a víztől! Hűvös, száraz helyen, lehetőleg légmentesen záró edényben tároljuk! 450 gramm makktermésből 270 ml tápanyagban gazdag olaj nyerhető.

Az ehető növények magas számához képest a mérsékelt égövön kevés mérgező növény él. Jegyezzük meg alaposan az alábbiakat L .

.

sima növény. Alcpi részből induló. Halványsárga vagy narancssárga pettyes virágokat hoznak. Az érintett területet azonnal mossuk le [lásd Kontaktméreg az Egészség fejezetben)) 1. csikszerú levelek és egymástó! távol növő.vagy függőleges irányba terjedő növény. 2. 3. de annál kisebb. zöldes fehér. Észok-Amerika erdőségeiben jellemző. Nebáncsvirágfélék (lmpatiens):Á/ta/dbor? a szömörce közelében élnek. Számos óid lenes. MÉRGEZÉS A NÖVÉNY ELFOGYASZTÁSA MIATT 5. tölgyfalevél alakú levélkéket és fehér bogyókat hoz. hot részből álló virágok jellemzik. porokban elhelyezkedő levelet hoz. Mérges töigy (Toxicodendron quercifo-lium): A szömörcére hasonlít.szö-mörcefánok is nevezik. Zigadenus venosus. Észak-Amerika füves. de minden esetben zöldes virágokat hoz és fehér bogyókat terem. Mindig függőleges irányba nő. amely csőkkenti az itt fe'sorolt vagy más növények által okozott irritációt. 0.6-2. Maghüvelyük kipattanásakor olyan folyadé-kot bocsátanak ki. Észak-Amerika erdőségeiben ta Iá!ha tó. Kérge sima és sötét pettyes Fürtökben fenét bogyókat terem. Mérges szömörce (Toxicodendron vernix): 2-6 m-es. Szömörce (Toxicodendron radicans): Kisebb. változatos levele van. a mérges tölgy és a szömörce érintése súlyos irritációt és bőrkiütéseket okozhat. HALÁLOS: ne tévesszük össze a vadgesztenyével vagy c liliommal! . 30-60 em-es növény. Háromrészes. 4.MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK KONTAKTMÉREG A mérges szömörce. sziklás és enyhén erdős területein él. Észak-Amerikc mocsárvidékein él.7 m-es kúszó.

A legtöbb mérsékelt égövi területen megtalálható. A pusztákon elterjedtek.5m magasra nőnek. 7. Csattanó maszlag ÍDatura stramonium): Átlagoson 90 cm-es növény. egyedül ólló. Rozettós alapi leveleik )ilás.6. trombita formájú virágokat és tüskés terméseket terem. Gyűszűvirágfélék (Digitális): 1. Rossz szaga van és minden része HALÁLOSAN mérgező. Csipkés. fogazott leveleket. MINDEN részük nagyon mérgező. nagy. a méreg a szívre hat! . rózsaszín vagy sárga virágokból álló füzérvirágzatban végződnek. de még a trópusokon is előfordul.

Szőrös. A nedves erdőségeket ésazórnyékos területeketkedvélik. Levelei tenyér formáiúck és nogyon cikkelyesek. apró fehér virágokból óllá virág fürtöket hoz. Sok elágazása von. Üreges szárát lila pöttyök borítják. NAGYON mérgezőek! 9. Gyökere fehér. A leggyakoribb fajtának liláskék virágai vannak. Bürök (Conium maculatum): 2 m-es magasságot is elérő növény. lüáskék vagy sárga virágot hoznak. Sűrű.5 m magas növény. . nagyon mérgező. sisakszerü. pusztas területeket kedveli. Rossz szagú. Sisakvirágfélék (Aconitum): 1.8. erősen fogazott levelei lefelé ritkulnak. A füves.

Tisztásokon és füves területeken élnek. Békabogyófélék (Actaea): 30-60 cm-es növények. eiegazó növény. MÉGSE gyűjtsünk ilyeneket. Apró levélkéik hasonlíthatnak az emberi tenyérre. de akár kerékküllöre emlékeztető sugár alakjuk is lehet. Gyilkos vagy ádáz esomorika (Cicuta): Átlagosan 0. MINDEN egyes része különösen a gyökere . ötszirmú füzérvirágzat nyílik rajtuk . sűrű csoportosvirágot hoznak létre. lila. Általában erdőségoen élnek MINDEN egyes részük szédülést. hacsak nem vagyunk benne teljesen biztosak. élénksárga virágai vannak. Kizárólag viz mentén található. 12. Ázsia és Amerika sok területér megtalálható bürköt és gyilkos csomorikát jól ismerjük. akár az 1 méteres magasságot is elérheti. amely lehet kék. MINDEGYIK vól-tozotát kerüljük. Fürtökben hozza apró fehér virágait.NAGYON mérgező! Ha nem járunk el kellő körültekintéssel a növények azonosításakor. A borsóvirághoz hasonló füzérvirágzatot hoznak .10. de még az Arktiszon is. már kis mennyiségben is halálos növényről van szó! Az ábrázoltakon kívül a következő mérgező növényeket is tanuljuk meg felismernil Boglárkafélék (Ranunculus): Sok változatuk van o néhány centiméterestől ez 1 m-nél is magasabbig. Fehér vagy fekete bogyókat teremnek. hogy nem a két említett. iilás vagy zöldes virágok és fényes. amelyen belül az egyes virágokat nehéz megkülönböztetni. amelyek átellenes. Általában több apró. Az összes fajtának fényes. fekete bogyók jellemzik. amelyek öt </agy több egymásr részben átfedő sziromból állnak.vagy farkasbabfélck (Lupinus): Kerti változataikhoz hasonlóan 30-60 cm-esek. Apró virágaik kifordított esernyőhöz hasonlító. fehér vagy sárga is. lándzsa alakú levelet hoznak. ezek fogazorr levélkéből állnak. 2-3 karéjosak. levelei aprók. Szárát lila csíkok borítják. harang alakú leveleket hozó növény. fürtökben helyezkednek el. Sok levelük van. MÁR EGY FALAT IS HALÁLOS LEHET! 11. Ne kockáztassunk! A legfontosabb.6-1. füves területeken és hegyi réteken élnek. Apró. Maszlagos nadragulya (Atropa belladon-na]: Sűrűn dogozó. . Csüdfü és csajkavirág (Astragalus ésOxytro-pis): 15-45 cm magas növények. A sokféle ernyős virágú növényhez tartoznak ezek is. párokban helyezkednek el. szaga kellemetlen. általában fehér virágaik a szár végén. néhány mérgező növényt könnyen összetéveszthetünk az ehetőkkel. mertsúlyos bélrendszeri gyulladást válthatnak ki! Csillagfürt. feltűnő. ovális. hányást és súlyos befsö irritációtokoz. Az ernyős virágúak közé tartozik néhány ehető növény is. A borsóvirágéhoz hasonló. hogy az Európa.3 m magas. gyökértörzse üreges. Északon és délen egyaránt előfordulnak. Európa és Ázsia erdőségeiben és bozótosaiban él. Bármelyik részük o kozhat végze rés gyulladást a gyomorban és c bélrendszerben. viaszos. de akár rózsaszín.

Kellemetlen szagú. fogazott levélkék. Kerüljük MINDEGYIKET! Zászpafélék(Ver3trumj: G0-260 cm-es növények. halálosan mérgező. amelyek segítségével bővíthetjük a mérsékelt égövi növényekkel kapcsolatos tudásunkat. erdős területeken élnek. finoman fogazott leveleik oválisak. Nem létezik olyan ehető. szölöszerü kúszónövény. indák és a vodszölőénél kisebb. A trópusi fákkal (pl. FÁK Áfák . néha kisebb fák. kék bogyókat termő növény. A bozótos területeket kedvelik. és több terem belőlük. nedves. Ezek felbecsülhetetlen értékű tápanyagot jelenthetnek a túlélő számára főként olyan területeken. ahol a szegényes a növényzet. Végzetes lehető fogyasztásuk. inkább KERÜLJÜK! Tapadó vadszőlő (Parthenocissus guinque-folia): Szőlőszem. és fürtökben teremnek a száron. sárgásfehér virágok jellemzik. Erős hashajtó hatású. . tenyér alakú levelek. Sok növényhatározó létezik. gyokran a tengerhez közel él (Európában). bár nincsenek indái. pirossá. bogyóik kisebbek. Csucsorfélék (Solanum): Közepes vagy nagyméretű. észak-amerikai kúszónövény (Európába telepítéssel került). de néha nedves vidékeken is előfordulnak. A hasonló. MÉRGEZŐ BOGYÓK Menispermum canadense: Észak-amerikai.amelyn ek színe a sárgásfe-hértől es a rózsaszíntől kezdve fevendulaszinű vagy liiás is lehet. fogazott. a puszta földön. Beléndek (Hyoscyamus niger): Közepes vagy nagyméretű növény. és az egyes bogyókban mindössze egy félhold alakú mag található. de ehető bogyókat termo növények általában sokkal sűrűbbek és fó-sabbok. Szúrós szőr. Leomló füzérvirágzo tu k fehéres vagy zöldessórga virágokból áll. A bogyók érés közben zöld színűből feketévé . sárgává vagy fehérré változnak. leveleik általában hosszú nyélből erednek és lándzsa alakúak. Összetéveszthető a vadsző fő vei.máshogyan is biztosíthatnak hasonlóan tápláló élelemforrásokat. ovális levelek (o felsők nyél nélküliek) és lila csíkos. Az ilyen könyvek a növények helyi változatait részletesen bemutatják. amely a szőlőre hasonlít és indákat növeszt. Ha nem vagyunk biztosak benne. Némelyik nagyon mérgező. Az alábbiak a mérsékelt övi és az északi területeken található fákra vonatkoznak. Hosszú levélnyél.a gyümölcsön és héjasokon kívül . szabálytalanul növő bokros növények. Varjú tövisfélék (Rhamnus): Bokrok. a pálmákkal) a trópusi növényeket tárgyaló fejezetben foglalkozunk. Bozótos. Fekete bogyóik keserű ízűek . egyes fajták viszont inkább füves vidékeken fordulnak elő. Ovális. erezett leveleika gyöngyvirágéra hasonlítanak. hogy nem mérgező. mocsaras területeken élnek. amely fürtökben puha. fekete bogyókat terem. apró kék bogyófürtök jellemzik.

Nyírfafélék (Betűla): A hidegebb területeken gyakori növények. Nagy. hó rom részből álló. Juharfélék (Acer): Vadon élő fák. tobozokat terem. Tobozt teremnek és kemény az egész ágat körülvevő. barázdált kéreg jellemzi. de tápláló is. leveleik fogazottok. kis. A háncs tavasszal a legjobb. ésazágakon csomókban elhelyezkedő tűlevelűket hoz. Rezgő nyárfa (Populus tremula):/4 nyárfára hasonlító. Fenyőfafélék (Pinus): Számos területen megtalálható örökzöld fák. . amelynek felső részesimává és szürkés színűvé változik. Nyárfafélék (Populus): Háromszögletű levelek és kinyúló barkák jellemzik ókéi Északi területen gyakran megtatálhatóak. hogy felfedjük a belső réteget! Ez töböé-kevésbé édes. szív alakú leveleket hoz Sötét. gyenge ágaikról és gyakran lemezekre törő. fogazott leveleinek alja szintén szőrös. kerek levelei rezegnek a széfben. Háncsuk C-vitaminban gazdag. Ezután pörköljük meg vagy aprítsuk lisztté! A külső kéreg alkalmatlan a fogyasztásra. pikkelyes kérgükről ismer hetőek fel. hosszú tüskéik vannak. 24 m magasra nö. Amerikai vörösfenyő (Larix larícina): Észok-Amerika hideg területein él. tobozokat teremnek. legfeljebb 18 m-es magasságai ér el. örökzöld lucfenyők lapos tűlevelekkel és rövid. Sokkal könnyebben emészthető azonban. Csúcsos alakú növény. és nyersen is fogyasztható. ha hosszan forraljuk. Fűzfa fél ék (Salix): Kétszikű fők vagy cserjék. az alsó részen ritkábbak. míg kocsonyás massza lesz belőle. mert akkor bőségesen termelődik benne nedv. Hemlokfenyőfélék (Tsuga): Dús lombozatú. Számos fajtájuk létezik egészen az északi sarkvidéken élő. fényes.Kéreg Bizonyos fák vékony háncsa (kambium) nemcsak ehető. Ovális. Váíasz-szunk a fa aljához közel vagy a kiemelt gyökéren található kéregdarabokat! Hántsuk le késsel a kérget. Nagyon hosszú szárakon ülő. és csomókban növő. némelyik változata viszont gyógyító hatású lehet. Lucfenyőfélék (Piceaj: Hideg éghajlaton élő. Hosszú. A legjobb belső háncsú fák Vörös szilfa (Ulmu5 rubrg): Észak-amerikai fafajta. Amerikai hars (Tilia americana): Eszok-ame-ríkoi hársfojto. jellegzetesen karéjos leveleikről és kétszárnyú termésükről ismerhetőek fel. Ágai szőrösek és csomósak. négyoldalú falevelek jellemzik őket. földön elterülő fűzfákig. Jellegzetes sárga vagy zöld barkót hoznak . templomtorony alakú örökzöld fák.vagy középméretű fa. mert túl sok csersavat tartalmaz.

ha kevés egyéb növény áll a rendelkezésünkre. zöld tűleveleket gyüjtsünk össze! Főzzük meg őket. amelyen keresztül a nedv egy edénybe folyik. ezért igazán megéri az erőfeszítést! MÉRGEZŐ FÁK A következő fák ingerlő hatású vagy mérgező anyagot tartalmaznak. SEMELYIK részüket se fogyasszuk.és j&flharsziriip A nyírfát és a juharfát a gumifához hasonlóan kell megcsapolni. és forraljuk fel! Rengeteg gőzt fog kibocsátani. ha nem . MEGJEGYZÉS: A háncshoz kapcsolódva még annyit. húsos gyökere kivételével. A kifolyó cukros nedv összegyűjtéséhez ejtsünk a kérgen V alakú bemetszést! Ez alatt vágjunk lyukat a fatörzsbe. örökzöld fák vagy cserjék. Mindkettő nagyon tápláló és sok cukrot tartalmaz.mézga. Az észak-amerikai indiánok kenujaikat fedik be vele. ezért menedékünk ideális tetőfedőanyaga lehet. amely hasznos táplálékforrás lehet. A szirup azonnali energiát biztosít. és könnyen csíkokra szedhető: kötelet készíthetünk belőle. Ha a nedv oldódik a vízben . Nyírfa.KIVÉVE a MÉRGEZŐ amerikai vörösfenyőt és a hemlokfenyőt. Tiszafafélék (Taxus): Összevissza növő. A kínafa kérgéből pl. Némelyik gyógyhatású. de akár kis tartókat is készíthetünk belőle.gyanta. A nyírfa kérgét nagy darabokban le lehet venni a fáról. Nem rokonai a mérgező büröknek. Gyűjtsük össze a nedvet mindennap. Teakészitéshez áztassuk a lucfenyő tűleveleit meleg vízbe! Kizárólag friss. sötétzöld . és csomóvá keményedik.miután először hangin meggőzölték (lásd Tűz a Táborozási technika fejezetben) . míg mások gyúlékonyak. így kiváló segítséget nyújtanak a tűzgyújtáskor. Mézga és gyanta Némelyik fát megvágva nedv szivárog a kéregre. és illesszünk bele egy „cseppcsatornául" szolgáló levelet. zöld csúcsa tavasszal különösen kellemes. A belső háncs egyéb íeBEteasznáEási módjai Némelyik fa háncsa egyszerre erős. fiatal tűleveleket rágcsálunk: ezek keményítőben gazdag. hogy ezeknek a fáknak a rügye és hajtása nyersen és főzve egyaránt fogyasztható . a hikori ehető.fűszoknyát készítenek. majd sziruppá szilárdul. A lucfenyő északon is elterjedt fafajta.hosszúkás tobozokkal. a csendes-óceáni bennszülöttek . hajlékony. Pikkelyes kéreg. így C-vitaminban gazdag folyadékot kapunk! Ehhez a vitaminhoz közvetlenebbül is hozzájuthatunk. h2 lágy. ezért a túlélő fontos táplálékát jelentheti.

átlagosan 16 m-es. Pennsylvaniai vagy korai juhar (Acerpensylvanicum): Észak-Amerika északkeleti részén élő növény. valamint fehér. terebélyes. átlagosan 12 m magas. de lándzsa alakúak is. kétszikű fák. amíg a fát egyértelműen be nem azonosítottuk! (Lásdmég Kontaktméreg a Mérgező növények részben. sárga füzérvirágzat és zöldes. felfelé haladva inkább barnás. észak-amerikai fa. sárga virágokkal borított ágak jellemzik őket.) . tobozt termő örökzöld. fürtös virágot hoz. Termésük különösen mérgező. gyakran tenyérszerű levelek. Lombkoronája erős illatú. Ovális. Fehér akácfa (Robinio pseudoacacia): Sötétszürke kérgű. északamerikai örökzöld. Fehér. bogyószerü termés található rajtuk. rózsaszín vagy sárga virágok jellemzik ezeket a magas fafajtákat. botszerű hajtások. amelynek keskeny levele és sokkal tüskésebb magtokja van! Aranyesőfélék (Loburnum): Kisméretű.tűlevél és piros. páronként helyezkednek el ovális alakú levelei. Három részből álló levelek és hosszú. magjai babszerű héjban teremnek. illatos. Levelei lehetnek oválisak. Hikorifafélék (Coryo): Osztott. barka és általában gömbölyű csonthéjas termések jellemzik. Kérge világos és fehér csíkos. színük sárgászöld. tüskés héjú gesztenyéjüket ne tévesszük össze a szelídgesztenyéével. Kaliforniai babér (Umbel/ularia californico): Alacsony törzsű. lilás bogyók jellemzik. Cédrusfélék (Cédrus): A Földközi-tenger partjáról és a Himalájáról származó eredeti cédrus magas. addig azonban ne fogyasszuk. Virágai szélesek és sárgászöldek. Néhány fajta termése (gyökeréhez és nedvéhez hasonlóan) fogyasztható. bőrszerű levelek. Mérgező. Vadgesztenye és amerikai vadgesztenye (Aescuius): Kéz formájú levelek. Átellenesen. termése szárnyas.

A gombának ez az ehető része csak az év bizonyos szakában bukkan elő. néha telepesen.pl. esetenként több zsírt is.ugyanannyi kalóriát tartalmaznak. elszíneződött. amelyik különálló és nagyméretű. ezért alaposan meg kell főznünk. ha előtte hideg vízben áztatjuk. A tönk tetején csésze vagy edény alakú kalap található. ne foglalkozzunk többet az adott gombával 1A halálos gombákat egyáltalán nem jellemzi kellemetlen íz. A sárga rókagomba (Cantharellus cibarius) A-vitamint is tartalmaz. Tápérték A tápanyagtartalmat tekintve a gomba a hús és a növények között foglal helyet. hogy egyértelműen ehető fajtaként azonosítsuk: nincs helye a tévedésnek! A növényekkel ellentétben a gomba esetén nem alkalmazható a „fogyaszthatósági vizsgálat". Némelyik gomba . melyiket szedhetjük le! A gombát fonalszerű sejtek alkotják. A gomba egyik nagy előnye. viszont fontos. kalciumtartalma azonban alacsonyabb. A jobb gombák . fogyasztásuk után órákig nem jelentkezik semmilyen tünet. A puha. ezért nehéz megtalálni. A B-vitamin kis meny-nyiségben szinte az összes gombában jelen van.ezt nevezzük gombának . A legtöbb gomba közvetlenül a földből nő ki . de olyan is akad. Az év megfelelő szakában (általában nyáron és ősszel) könnyen összegyűjthetünk belőle egy egész ebédre valót.egyedül. megint másokat taplógombaként ismernek. A vadon élő gomba nagy ínyencségnek számít . a sugárlemez helyezkedik el. amely a földön élő fajok esetén föld alatti növedéket képez. A növényeknél több fehérjét tartalmaz.pl. mint a sárgarépa. az ízletes vargányák (Boletus edulis) . A gomba elkészítése Dobjuk félre a gyanús.egészen a föld alatt él. a szarvasgomba .ha tudjuk. a gomba több foszfort tartalmaz. Más gombák a fák vagy fatönkök oldalán élnek. daraboljuk fel és főzzük meg! Sok taplógomba keserű és kemény.található a felszín felett. csoportosan. a karfiol és a spenót. a C-vitamin esetenként. Segít. férges részeket! A többit tisztítsuk meg. mint az ugyanakkora súlyú zöldség. ebből azonban csak a reproduktív rész . földön termő gombát akár egyszerűen hozzáadhatjuk a levesekhez vagy más élelekhez is. A gomba tárolása .GOMBÁK A gomba kiváló táplálék. Ennek színe és anyaga fontos szempont a gomba beazonosításánál. hogy tömegesen fordul elő. A kalap alsó szélén puha szövet. amely a spórát foglalja magába. Ami az ásványi anyagokat illeti. ezért ha nem sikerül egyértelműen azonosítani. a D-vitamin viszont csak minimális mennyiségben jellemzi a gombák többségét.

MINDIG KÖVESSÜK A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT: . amelynek fehér lemeze. a gyilkos galóca és a hegyeskalapú galóca könnyen összetéveszthető az ehető gombával. bocs-kora (burokszerü képződmény a tönk alján) és gallérja van! KERÜLJÜNK minden féregrágta vagy rothadó gombát! DOBJUK FÉLRE. gyűjtsük össze a lehető legnagyobb mennyiséget és tegyük éleimiszer-tartaJéksink közé. csak néhány apró folt található rajtuk ÉRETT Fehérek LEMEZEK Szürkéspirosak. ha nem sikerült egyértelműen azonosítani! A galóca és a csiperke közti különbségek: GALÓCA CSIPERKE SPÓRÁK Fehér Lilásbarna KALAP ÉS TÖNK Nem változó Néhány fajtája sérüléskor sárgássá színezödik KALAP Síkos és laza foltok vannak rajta Mindig száraz. lehetőleg légmentesen záró edényben tároljuk őket! Fogyasszuk nyersen (először áztassuk be vízbe. sugárlemezzel felfelé! A vargányafélék esetén először távolítsuk el a kalap alatt lévő sugárlemezeket! Miután alaposan kiszárítottuk.A gomba magas víztartalmú. hogy felduzzadjon). vagy adjuk hozzá a levesekhez. könnyen szárítható.KERÜLJÜNK minden gombát. Ha akad a környéken. Válasszuk el a kalapot a tönktől. húsokhoz! A GALÓCA FEUSMERÉSE A mérgező galóca . rózsaszínek vagy csokoládébarnák LEMEZEK Részben vagy egészben Nem burkoltak . és helyezzük egy köre a napon.és különösen halálos fajtái.

és a későbbiekben ehhez ragaszkodjunk! Ismerjük meg a galócák családját is. amely szerint a gomba meghámozva nem mérgező. hogy miként ítéljük meg: ehető vagy mérgező a gomba. Tanuljuk meg felismerni az itt ábrázolt néhány gombát. Ezekre alapozva építsük fel a tudásunkat! . Felejtsük el a nép-hiedelmet. mert sok gyilkos gomba tartozik oda.burkoltak SZAG Burgonya vagy retek Mandula vagy marcipán ELHELYEZKEDÉS Nyílt füves területeken sosem fordul elő EHETŐ GOMBÁK Nincs semmilyen megbízható szabály arra vonatkozóan. És a főzés egyáltalán nem pusztítja el a mérget. vagy hogy a mérges gombák főzés közben megváltoztatják a színüket Nem szokásuk.

.

2. Polyporus sulphureus (gévogomba): 30-40 cm-es átmérőt is elérő gomba. leggyakrabban tölgyeken. . leginkább egy nagy nyelvre hasonlít. Piros húsa vérszinü nedvet bocsát ki. Fistulina hepatica (májgombaj:Általában a tölgyfán él.FÁN ÉLŐ GOMBÁK A fán élő gombák fák vagy fatönkök oldalán élnek. dur\'a mintázatú gomba. Általában ősszel fordul e!ö. 1. hogypuhul-jon. Rágós és keserű. Alul pirosas. Általában nagyok és bőrszerú'ek. Nyártól kezdve általában kétszikű növényeken. örökzöldeken él. Élénk narancssárga-sergo szinbölsórgósbvrnóvá halványul. de nem ártalmasak és elég gyakoriak. Sárgás húsa szivacsos. de a fiatalabb példányok finomabbak. majd teljesen főzzük ót. Áztassuk be. felül rózsaszínes.

ízletes gomba. Lemezei és gu-miszerű húsa fehér színű. Okkersárga színű.3. szeleteljük fel. különösen szilfán. bükkfán és platánon található. Sötét kékeszÖ Id színű. Tavasztól őszig kétszikű fákon. . 60 cm átmérőjű növény. Pleurotus ostreatus (laskagombaj: Telepesen éló gomb a. sörét mintázattól tarkított kalapja a parafára emlékeztet. Az év legnagyobb részében a kétszikű fákon található. kagyló alakú kőlapja 6-14 cm széles. alsó része fehér. majd főzzük meg! Könnyen szárad. Fiatal gombát válasszunk és claposon főzzük meg! 4. Polyporus squamosus (pisztriegomöa): Gyakran telepesen megjelenő.

fehér és börszerü. némelyik NAGYON mérgező. Szeleteljük fel. maximum 30 cm átmérőjű gomba. Sok fajtájuk van. szivacsos.5. Lycoperdon gigantea (óriás pöfeteg). Focilabdára hasonlító. majd az idő múlásával egyre jobban elsárgul. A fiatal. Késő nyáron és ősszel az erdőségekben és a füves területeken él. Sima. tiszta . és elérheti o 9 kg-os súlyt. Feh ér h úsa és apó f űzószerű gyökerei vonnak. sórgósborne színű kalapjának átmérője 3-15 cm. 6. majd fózzuk meg! FÖLDÖN ÉLŐ GOMBÁK A földön élő gombák a talajon élnek. Tavasztól őszig kétszikű és tűlevelű fokon. Fehér lemezét később barna föl ("o k tarkítja k. Armillaria mellea (gyűrűs tuskógomba): Soma foltos. valamint fatönkökön él.

tölcsér formájú gom be. ha teljesen biztosan be tudtuk azonosítani. jellegzetes. Nagyon ízletes. szürke tönkje van.fehér húsú példányokat gyűjtsük! Nagyon ízletes. csoportosan nő. Lassú tűzön főzve vagy kisütve fogyasszuk! 7. különösen a bükkfa alatt. tlzcercnyi főzés utón fogyasz-szuk! Ne tévesszük össze o narancssárga pók-báiósgombávcf (Cortinarius speciosissimus)! 8. tojássárgája színű. hosszúkás. Cantharellus cibarius (sárga rókagomba}: Sárgataroek-ilfotu. Craterellus cornucopioides^söíéíírcrrjö/- tagomba): Szarv vagy tölcsér alakú gomba. Nyártól kezdve fák. és sima. sötét barna. Átmérője 3-10 cm. de KIZÁRÓLAG akkor fogyasszuk. különösen o rölgyerdőkben él Alaposan főzzük vagy szárítsuk meg! FIGYELEM! A gomba kiváló élelem ugyan. Durva. . Ősszel o kétszikű fákon. elágazó lemezei vannak. 3-8 cm átmérőjű kalapja. kunkorodó.

Nyáron és ősszel . később besötétednek. Agaricus arvensis (erdészéit csiperke):Hasonlít a mezei csiperkére (A. Agaricus augustus (óriáscsiperke):Mintás. majd később rózsaszínes barnára változik. 2. kalapja azonban 15 cm átmérőjű. c ompestris). Gyűrűs tönkje van. világosbarnás sapkájának átmérője 20 cm.Csiperkegomba: KERÜLJÜK. ezek könnyen összetéveszthetőek a halálos galócával. ha felvágáskor sárgássá színeződik [lásd sárguló csiperke)! Némelyik kifejletlen gombát nehéz felismerni. A fiatal gomba lemeze világos rózsaszín. ahol a mezei csiperke. Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Ugyanott fordul elő. A ff atal lemezek eleinte rózsaszínűek. 1.

Ősszel füves területeken gyakorir a fők közelében ritka. 3. Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. ízletes. . fehér kalap és a később sötétbarnára változó. maximum 10 cm átmérőjű. ónizsiifatúgomba.csoportosan található meg ez erdei tisztásokon. Agaricus campestris (mezei csiperke): Az idősebb példányokon előforduló bámuló. rózsaszín lemezek a közismert termesztett változatra hasonlítanak.

Agaricus silvicola (karcsú csiperke): Az erdöszéli csiperkére hasonlít. Ize a mandulára vagy o paródiára hasonlít. KERÜLJÜK! 6. Coprinus comatus (gycpjas tintagombai: Hengeres kalapját fen érés vogyhalványóarno minta díszíti Lemezei eleinte fehérek. MÉRGES. mojd rózsaszínessé változnak.4. végül fekete. később sötét foltokkal tarkulá kalapjának átmérője 30 cm. tövénél pedig élénksárga színű. Nyáron és ősszel az erdőségekben. de felsértve. tinta-szerű összevisszasággá állnak össze. Nyáron ésősz-szel a kétszikű erdősegeknél és c füves tisztasokon él. valamint a füves területeken egyaránt meg Található. Lepiota procera (nagy özíóbgomba): Barnás. csoportosan található meg. az utóöbin kettős. Nyáron és tavasszal a nyílt füves területeken. még világos lemezű gombákat gyújtsunk! He alkoholt iszunk mellé. A fiatal. Nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. fenolszagú gomba. de erdőségekben. 5. 7. fehér gyűrű és barnás mintázat található. Agaricus xanthoderma (sárguló csiperke): A többi csiperke fajtára hasonlít. összetörve sárgássá színeződik. Sárgás fehér lemezei és vékonytönkje van. gyakran tűlevelű fók környezetében él. MÉRGEZŐ) .

Ősztől c tél közepéig csoportosan cl c vegyes erdőségekben. Esetleg allergiás reakciót válthat ki. Trieholoma nudunn (lile pereszkej: Halvány li lás. szőlős tönkje van.8. . tömzsi. édes szagú gomba. átmérője 10 cm. Széle hullámos. ízletes. kékes kalapja idővel vörösesbarnára változik. Kékes lemezei és kékes.

Könnyen szárítható.9. húsa fehér. A vargányáknak lemezek helyett szivacsszerű pórusrétege vagy tömlője van. . tyúkszemtapasznak vagy gyújtós-nak is használható. órákon át parázslik. Ősszel.ha egyszer meggyullad.A nyírfatapló olyan kemény. Boletus edulis (ízletes vargánya): Barna-színű gomba. kalapjának átmérője 20 cm. hogy kést élesíthetünk vele. erdei tisztásokon található. de feldarabolva parafa úszónak. Tönkje duzzadt. . hacsak nem azonosítottuk eket egyértelműen/Némelyik mérgezői A GOMBA EGYÉB FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI - A taplógomba kiváló tüzelőanyag . Kerüljük rózsaszín vagy piros spórás változatait. A világ számos po n tjön él eh etö változata.

A fán élő gombák nagy mennyiségű csersavat tartalmaznak. ezért kiválóan alkalmasak az égési sebek kezelésére.- Az óriás pöfeteg sebekre alkalmazható. . NE fogyasszunk olyan gombát. FIGYELEM! MÉRGES GOMBÁK A következő felsorolásban a legveszélyesebb gombafajok szerepelnek. . amelyet nem tudunk egyértelműen meghatározni! A galócák egyes fajtái a leggyakrabban halálos gombák közé tartoznak. Ezek tönkjének alján csészeszer ti képződmény. elzárja és enyhíti a vérzést. bocskor található. de ezeken kívül még számos egyéb mérges gomba is létezik.

.

Tönkje alján 2-3 kari-kaszerű gyűrű található. 2. Az összes gomba közül ez a LEGMÉRGEZÖBB.és töfgyerdőkben. nagy bocskora. pl. halvány tönkje. Édes.ésnyírfaerdökben található. különösen o nyirerdőkben forduf elő. Erdőségekben. nyáron és ősszel csoportosan él. amelyen foltos tönk és maximum 12 cm átmérőjű kalap ta ló Iható. Amanita muscaria (íégyölögalóca):Jellegzetesen élénkpiros. 7cm átmérőjű kalapja gyakran bereped a pereménél. fehér lemezei és húsa van. nagy bocskorú gomba. émelyítő szagú. Tavasszal' általában fenyő. 4. Tönkjén ugyan nincs gyűrű. Mérges. bekunkorodottperemú kalapja 12 cm átmérőjű. különösen a bükk. Általában erdőségekben. Nyáron és ősszel. maximum 22 cm átmérőjű kalapját fehér pettyek tarkítják. Mérges. Amanita virosa (hegyes kalapú galóca): Teljesen fehér. retekszagot vagy a keserű mandula szagát árasztja. A fiatalabb példányok hasonlíthatnak a csiperkére. zöld. Fehéres lemezeiofajbarnává változnak. sárgásbarna. majd sárgósbarno lesz. HALÁLOSAN mérges gomba. különösen bükkerdókben él a nyer és az ősz fofyomán. Paxillus involutus (begöngyöltszélű cölöpgomba): Egyszínű. HALÁLOS: NE tévesszük össze az ehető. Nagyon gyakori az erdőségekben. fiatal példányút mégis könnyű összetéveszteni a csiperkével. MÉRGES GOMBÁK Ha megtörik vagy megsérül. Amanita pantherina (pórduegomba):Barnás színű. nem találhatóak gyűrűk. 3. pirosas szinűre változik. Cortinarius speciosissimus (naranesvörös pókhálósgomba): Vöröses vagy vörösesbarna a gomba. fehér húsa ételszagot. voskos tönk jellemzi. szürkésfehér.és bükkerdökben él. fehér pettyes kalapjának átmérője 8 cm. A füves és erdős területeken. erdőségekben található. Entoloma sinnuatum (nagy döggomba): Fokó. Amanita phalloides (gyilkos galóca): 12 cm átmérőjű. Inocybe patouillardii (téglavörössusulyka): Szine eleinte fehéres. bóra tönkjér. Kétszikű fák környezetében. a rókagombával! 8. 5. olívazöiö színű kalapja.1. sárgás színű gombákkal. 6. Sárgás lemezei lazacrózsaszínné változnak. Lemezei fehérek. . akár HALÁLOS is lehet Könnyen összetéveszthetőq csiperkegcm-bával. különösen tölgy. HALÁLOSAN mérges! © 7. lopos kalapjának átmérője 2-8 cm. gyakran HALÁLT okozó gomba. erősen domború kalapjának átmérője maximum / 5 cm. Sárgásbarna lemezek és egyenes. Tömör. leginkább bükkerdökben él.

hasmenés. Nem gyakori. Egy nap után látszólagos javulás következik be.ú*4sÍMáL^+'ii * gyón mérgező. Össze!. tűlevelű erdőkben fordul elő. 8-24 órán belül alakulnak ki a tünetek: hányás. izzodás és görcsök. túlzott szomjúság. orelanus (mérges pókhálósgomba) szintén mérgező. Ne tévesszük össze őket a rókagomböval! HALÁLOSAK! (Lásd még az ehető gombák ábrájánál o sárguló csiperkét) MÉRGEZÉSI TÜNETEK A mérges gombák sokféle tünetet idéznek elő.Lemezei rozsdabarna színűek. Nincs ismert ellenszer. A kétszikű erdőkben élőr kissé halványabb szinű C. Minőkét fojta retekszogot áraszt.-x . viszon t no^ . . amelyet ezen bon visszaesés követ Az esetek 90 százalékáoon 210 napon belül májdég-teienség következtében beáll a halál. amelyek közül a következnek többé-kevésbé tipikusak: Gyilkos galóca/hegyes kalapú galóca: A gomba elfogyasztását követően Iossan.

.és bélrendszeri zavart. A beteg általában felépül. izzadást okoznak.Muszkarinmérgezés: Sok gomba okozhatja. ÉSZAKI ÉS ÉSZAKI-SARKI NÖVÉNYEK Az itt felsorolt szívós északi sarki növényeken kívül számos mérsékelt égövi faj is megjelenik az északi területeken a nyári évszak idején. de az összes méreg az idegrendszert támadja. Hatása eltérő lehet. Ezt legrosszabb esetben önkívület és halál követi. élénk hollucinóciót. önkívületet. a pupillák kitágulnak. vakságot. A iégyölö galóca súlyos gyomor. A téglavörös susulyka és rokonai szédülést. amelyet kómaszerű alvás követ. A testhőmérséklet erősen lecsökken. irányithatatlar izomrángást és görcsöl okoz.

A tűlevelekból készítsünk teát. Minden részét a vörös lucfenyőéhez hasonlóan hasznosítsuk! . Vörös lucfenyő ÍPicea rubens): A 23 m-es magasságot is elérő fosötét.1/agy sárgászöld túleveleket és mindenhol szőrös ágakar növeszt. valamint Európa és Ázsió északi részéin számos hasonló faj található. Fekete lucfenyő (Picea mariana): A vörös fucnál alacsonyabb. EszakAmerika szárazabb területein jellemző. Észak-A mer lkában. A fiatalabb hajtások nyersen és főzve egy-aráni fogyaszthatóak . tobozai lelógnak. a háncsot pedig főzzük meg! 2. Kérge durva és sötét.1. rövidebb tűlevelű fa. ÉszakAmerika nedvesebb területein éi.

Labradoritea vagy grönlandi molyűzőíLe- .3.

kusza. 8.tíurn groenlandicum): Átlagosan 30-90 cm mogas. Lazacszeder (Rubus spectabílis): Kisméretű vadmálnára hasonlító. kusza fa. . Nyersen fogyaszthatóak 7.oz jíóöb/ időben . Kerek levelei felül fényesek. ha párofvo készítjük el. alul fehéres vagy szőrös. 5. begörbült élű. majd borostyanszinüvé változnak. Törpeszeder (Rubus chamaemorus): Ritkán haladja meg a 30 cm-es magasságot A szeöerszerü növényre tenyér formájú levelek. hámozott gyökere egyaránt fogyasztható. 4. Medveszőlő (Arctosiaphylos uvaursi): Az északi sarkvidéken é/ő. illatos örökzöld cserje. Észak-Amer/kában található. illetve . a csúcstól számítva maximum 15 cm-ig! Távolítsuk el róluk oz összes szőrt! A legjobb. amelyre felül fényes. tüske nélküli növény. háncsa és fiatal. Háromkaréjos leveleket. Páfrány: Nyáron ez északi erdőségek nedves részein és a tundrán egyaránt előfordul. A rózsaszín bogyók érés közben e/ő. Tavaszi hajtásai. Leveleiből regeneráló teát készíthetünk. lilósvörös virágokat és lédús. Sör ga borkát hoz. levelei. keskeny levelek és öt sziromból álló virágok jellemzőek. vörös vagy sárga. Sarki fűz (Salix): 30-60cm-es. tundrán élő cserje.ször narancssárgává. bőr-szerű levelek és rózsaszín vagy fehér virágok nőnek. Fürtökben fehér bogyókat terem. amelyek főzés után fogyaszthetóak. Észok-Amerikában. Csak a fiatal ágvégeket fogyasszuk .Európo egyes részein fordul elő. örökzöld. 6. alacsony. amelyen bunkósbot formájú. nyersen is fogyasztható bogyókat hoz.10-szer több C-vitamint tartalmaznak. fehér virágok és a növény tetején termő bogyok jellemzőek. Levelei 7. minta narancs.

.

maximum Wcm-es telepet formál. ne is együnk. ha nyersen fogyasztjuk őket. Törzse üreges. A sivatagi túlélés a víz függvénye. Legyünk azonban óvatosak! Keserű savtartalmuk miatt fájdalmas irritációt okozhatnak. szürkészöld vagy barnás. Umbillicaria zuzmófajok (Umbillicaria): Kerek. Sok felfedező hosszú ideig az Umbillicaria zuzmófajokon élt. Néhány órára áztassuk be. majd alaposan főzzük meg! 11. Ágai agancsra hasonlítanak. A savat semlegesíthetjük. néhány órára áztassuk be. majd alaposan megfőzzük! Aki a ropogós ételeket szereti. majd alaposan főzzük meg! 10. mert az emésztés tovább csökkenti a test folyadéktartalékát. Néhány órára áztassuk be. A telep sok fűszá! formájú ágból áll. középen található száruk segítségével kövekre tapadva élnek. kerek és szürkés színű. Izlandi zuzmó (Cetraria islandica): Csomósán nö: bőr szerű. hólyagszerű. megerjedt zuzmót! A zuzmó könnyen emészthető. az eszkimók igazi ínyencségnek tartják. Némelyik szemölcsszerű és kavics formájú. Rénszarvaszuzmó (Cladonia rangiferina): 5-10 cm-es. gyakran nagy csoportokban élő zuzmó. mint bármelyik északi-sarki növény. együk meg a gyomrában található.9. Nagyon táplálóok. mert minden bizonnyal táplálóbb. szürkés vagy barnás hajtásokat hozó zuzmók. felgyorsítva a kiszáradást . ha egy éjszakán át vízben áztatjuk a zuzmót. mások simák. ezután még meg is piríthatja őket Ha sikerült elejtenünk egy rénszarvast. arrafelé viszont alapvető fontosságú. Az élelemként szolgáló növények előtt tanuljuk meg felismerni a víztartalmú fákat és kaktuszokat! Ha nincs vizünk. majd alaposan főzzük meg őket! A zuzmó nem csak a sarki területeken fontos tápláléka a túlélőnek.

.

sárga vagy vörös virág és tojás alakú. a Szaharában. Vágjuk ie a tetejét. viszont sok átsegíthet. Jellegzetes. néha keserű.de csak vészhelyzetben! 2.SIVATAGI NÖVÉNYEK 1. A meghámozott termés nyersen is fogyasztható. . A szárat csapoljuk meg. Hordókaktuszfélék (ferocactus): Átlagoson 1. egymás mellett lévő. hogy vizet nyerjünk belőle! Ezek az Észak-Amerikából eredő növények ma már számos sivatagi területen megtalálhatóak. Mexikóban. bőrszerü. Agávéfélék (Agave): Vastag. Fügekaktuszfélék(Opuntia): Vastag. valamint attól keletre. tüskés levelek ágaznak el belőlük. Nagyon szúrósak .2 m magos. törzsük alacsony és pozsgás. ezután igyuk meg az összegyűlő (evet . amelyet felismerni nem túl kellemes. A még nem virágzó szár főzés utón fogyasztható. tejszerü levet tartalmaz. csillag alakú. Dögvirágfélék (Stapelia): Néhány változatuk Afrika déli és trópusi területein él. Gyenge. DélEurópában. mejd főzzük meg! Vágjuk le a tüskéiket! Magjukat pirítsuk meg és készítsünk belőle üsztet! A törzset csapoljuk meg. A virágokat vastag. A nedves trópusi területeken éppúgy megélnek. kusza szőr fedheti. A kifejlett növények rothadó húsra emlékeztető. Több mint egy liter iható folyadékot. ezért óvatoson érjünk hozzájuk!Afrikában ne tévesszük össze őket o kutyatejjel! A fügekak-tuszfélék a kutyatejtől eltérően nem tartalmaznak tejszerű nedvet 3. az Egyesült Államok déli részén. virágos. párnaszerű levelek. majd törjük össze belső húsát. furcsa külsejü növények. hogy vizet nyerjünk belőle! 4. fioto( leveleiket hámozzuk. szúrós hegyű levélrozettájukból nagyon hosszú. 5. Ez is kivételt képez o tejszerű nedvet termelő növényekre vonatkozó tilalom alól. Nagy. észak-amerikai kaktusz.. oszlopos szór nő ki. Tökfélék (Cucurbitaceae): A Kalahón-siva-rogbon. vclamtnt a Karib-térség egyes részem találhatóak. Ázsiában. puha termés jellemzi őket. Afrikában. mással össze nem téveszthető szerkor bocsátanak ki. tüskés. mint a sivatagban.

kasza növények a szőlőre hasonlítanak. Magas. szárukat és hajtásaikat akár rágcsálhatjuk is. Vízhez közel. fiatal leveleit viszont főzzük meg. maximum 4 m hosszú levelekkel koronázva. A pálma termése és haj-tása nyersen is fogyasztható. fiatal leveleiket pedig főzzük meg! Virágjaikat nyersen is fogyaszthatjuk. hogy kinyerjük belőlük a vizet! 6.egészen Indiáig megtalálhatóak. .máshová telepítés útján kerültek. Datolyapálmafélék (Pboenix): Indiától Észak-Afrikáig megtalálhatóak . akár le is párolhatjuk. A törzsben található nedv cukorban gazdag. Éretlen leveleiket főzéssel tehetjük könnyebben fogyaszthatóvá! Magjukat pörköljük. vékony pálmák. máshová telepítés útján kerültek. vadon élnek. A narancs méretű gyümölcsöt termő.

tól Ausztráliáig megtalálható. hogy vizet nyerjünk belőle! 10-20 cm hosszú. bozótos. de mindegyik tüskés. Akácfélék (Acatia): Afrikától Ausztrália északi részéig nagy számban fordulnak elő. puha leveleiket főzzük meg! 8. Egy felnőtt fa törzsén ek á tméröje elérh éti a 9 m-t is. közepes méretű fa. erősen barázdált törzsű fák.7. . Majomkenyérfafélék(Adansonia):>4fr/fró. fiatal. Csapoljuk meg a gyökeret. Nagyon apró leveleket hoznak. pépes gyümölcsük és magjuk nyersen is fogyasztható. Számos fajtájuk von. mogas. duzzadt.

mert állítólag Szent János ennek a fának a magjával táplálkozott. és oprófl cm-es). piros virágaiból lapos.Viráguk általában (fajtától függően) fehér. amikor a pusztaságban élt. Gyökerük megcsap olcsóval vizet nyerh etünk. száranként kettesével vagy h ár masává l helyezkedn Qk e! Apró. Magassága elérheti a 15 m-t Fényes örökzöld levelei párokban. Magjukat pirítsuk meg. fiatal leveleiket és hajtásaikat főzéssel tehetjük fogyaszthatóvá. amely édes. 9. jobb. de amíg nem ismerjük meg őket. Szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua): A Földközi-tenger környéki sivatagos területeken és a Szaharától Arábián keresztül egészen in-diáig megtalálható. Máltán szinte ez az egyetlen fafajta. A trópusokon bőségesen található ehető növény. barna magját zúzzuk össze és készítsünk belőle zabkását! Azért hívjak szentjánoskenyérfának. rózsaszín vagy sárga.ezt nyersen is fogyaszthatjuk. tápláló belet tartalmaz . ha eleinte pálmát. bőrszerü maghüvely alakul ki. gömbölyű fejecskevirágzatot formáz. bambuszt és az ismertebb gyümölcsöket fogyasztjuk! . Kemény.

.

vagy mangrovepálma [Nipa fru-ticans): 6 m-es magasságot is e/érő növény. A dió hajtása. Nád pálma (Calamus): Erős kúszónövény. gyűrűs törzse és sok ovófis vegy Voiakú levélkéből álló. 3. pófrányszerű levele „törzset ' alkotva csoportosul és burjánzik a tő körül. A pizáng kemény gyümölcse csak főzve fogyasztható. 6. Cukorpálma (Arenga pirnara vagy A. tüskés törzse. dús belseje szegót tartalmaz. Meg duzzadt törzse. hosszú. Ázsia trópusain jellemző. Gyümölcsét ne együk meg! 7. A szálas kókuszdiót nagy. Durva. szágószerü levelek és sárga. hajtásai végét fiatal szárát és gyökerének belső részét éppúgy fogyaszthatjuk. alacsonyon fekvő területein őshonos. máshova telepítéssel került Közepes magasságú. világoszöld levelei vannak.TRÓPUSI NÖVÉNYEK 1. 3-10 m magos fa. Nipa. Banán vagy pizáng (MusaM trópusi területeken mindenütt elterjedt. fűszál alakú. Ez a puha változatnál több keményítőt viszont kevesebb cukrot tartalmaz. A tápláló léből lepárlással akár cukrot is nyerhetünk. Cukros nedvben gazdag. a levelei középső erezetén lévő horogszerú nyúlvány segítségével kapaszkodik a fákra. teje és húsa egyaránt fogyasztható. Sacehi-fera): 12-20 m-es fa. törékeny és íves levelei vannok. Kókuszpálma (Cocos nucifera): Ez a több mint 30 m-es fa minden nedves trópusi területen előfordul. amelynek nagyon nagy. Délke let-Ázsia sós vizű folyótorkolatainál él. bordázott törzsét viszonylag egyenes. Rügyeit. magja és hajtásainak csúcsa ehető. sima héj borítja. Szágópálma (Metroxylon): Délkelet-Ázsic párós. 2. ízletes gyümölcsöt és ehető „káposztát" (ág végi hajtást] terem. hegy csők sűrű szirup maradjon! 5. Malajziában és Indonéziában vadon terem. Wm-csfo. ágszerű gyümölcsös részek koronázzák. általában hasított. mint a gyümölcsét 4. Levelei tövéről nagy fürtökben lóg le a kókuszdió. valaminthosz-szú. Simo. Ázsia trópusain számos hasonló fajta él. Halfarokpálma(Carycta): Árkosán Wm-es növény. lehajló levelei vannak. . Törzsének keményítőben gazdag. Cukortartalmának kinyeréséhez gyűjtsükösz-sze nedvét. gyökeréből kiváló kötél készíthető. majd pároíjuk le.

.

hogy az éretlen gyümölcs tejszerü nedve ne kerüljön a szemünkbe! 1. dinynyeszerű gyümölcse az érés során sárgává vogy narancsszínűvé változik. Létezik még: . Ovális. 7. Húsát és magjának belét egyaránt fogyaszthatjuk. Moringa (Moringa oleifera): Maximum 10 m magos fa. virágai és törzse főzve fogyasztható.némelyik heves fájdalmakat kiváltó kristályos anyagot tartalmaz. A nyersen fogyasztható termés egy darab hosszú. Levelei és fiatal termése nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. 2-6m-es. különösen az áradó folyók partjait kedveli. sötét vagy világos tüskék tarkítják. Főzés közben a vizet legalább egyszer cseréljük ki! Bár kiválóan megpuhitja a kemény inas húst. de a túl keserűeket ne fogyasszuk! Kerüljük az egyértelműen nem azonosított gyümölcsöket. Fiatal levelei. 2 cm-es gyümölcsöket terem. Apró. Sötétzöld levelei fürtökben helyezkednek el. ovális leve fecskék.5-13 cm-es gyümölcse az érés során zöldről narancssárgára változik. üreges törzsú fa. sötétzöld. Papaya (Carica papaya): Alacsony. vékony törzsét váltakozó. . KeletAfrikábon és Dél-Ázsióban vadon él. Nyersen fogyasztható gyümölcse enyhíti a gyomorbán-tolmakot. Az idősebb hüvelyeket szeleteljük fel és főzzük meg o zöldbabhoz hasonlóan! Gyökerét o tormához hasonlóan ízesítésre használjuk! Leveleinek és gyökerének kisajtolt leve segít a gyulladások kezelésében.Tobago vagy popunhapálma (Guílíelma vagy Bactris utilis): Amerikában élő pálma. .különösen a Távol-Keleten .Oszloppálma (Euterpe oieraccea): Dél-amerikai trópusokon élő növény a mocsaros területeket. lapos magot tartalmaz A mangó levelei allergiás reakciót válthatnak ki az erre érzékenyeknél. 2. A pálmák többségénél a levél koronával körülvett vagy a levél szárának tövével védett hajtások ehetőek. ugyanis . háromoldalú maghüvelyek teremnek rajta.A fentiek csak példák a sok trópusi pálmafajtára. Piros vagy sárga gyümölcsét főzzük vagy pirítsuk meg! Mustpálma ÍJessenia ésOemocarpus): Brazíliában és Guyanában élő növény. de már másfelé is megtalálható. Ehető gyümölcsének puha. sórgásfehér virágok és 25-38 cm-es. puha. Apró. szinte az összes nedves területen megtalálható. Minden nedves trópus/ területen megtalálható. lila húsa van. keskeny. Nagy. Mangófa (Mangifera indics): Közepesvagy nagyméretű örökzöld Fa. B. ügyeljünk rá.

.

. avokádó alakú. Szintén fogyasztható rokonai[ a csirimoja (A. belső részt eltávolitottukl 7. reticulata) Közép. Cukoralma (Annona squamosa): 5-őn?-e5 fa. napjainkban viszont szinte mindenhol fellelhető. A magokat nyersen fegyasz. maximum 30m-es fa. de néhány fajta még a sivatagban is fellelhető. Tejszerű /evük ésszemölcsös bőrű gyümölcsük van. húsos és gömbölyű. 12 m-es növény. tőnél kerek leveleket hoznak. szürkés-zöld gyümölcse illatos. Frissítő. miután a bőrt lekapartuk és a keményebb. sárgás vagy szürkés. Támasztógyöke re és tenyér alakú levele von.3. miutón eltávolítottak róluk az ingerlő szőröket. Kenvérfafélék (Artocarpus): 15-20 m-es fafajiak. körte alakú gyümölcsük közvetlenül az ágon terem. Sokrészes. Indiában és Burmában él. kusza fák. Nagy.5m-es fo.és Dél-Ameríká-ban. felül fényes leveleket hoznak. amelynek súlya o 2 kg-otis elérheti. C-vito-minban igen gazdag gyümölcse nyersen fogyasztható. Keményítőben gazdag gyümölcsüket nyersen fogyasszuk . Nagy. akár 10 cm átmérőjű termések jellemzik. Nagy. börszerű gyümölcsöt terem. tüskés hajtások és kerek. Tómasz-tögyökerekes.5-4. illetve o Trópusokon máshol is megtalál -ható. ovális vagy lándzsa alakú leveleket és Th iiomszerü virágokat hoz. Kerüljük a kemény fás vagy ingerlő szőrökkel borított változatokat! 6. A trópusok ncgy részén megtalálhatóak. Sűrű. 4. A Himalája egyes részein. . savanyú ize van. 8. mélyen koréjos. cheri molaj és az ökörsziv (A.és Dél-Amerikában teremnek. Örökzöld. Bengálibirs(Aeg!e marmelos): 2. 5. Nyersen fogyasztható. A citrusfélék rokona. Bűzfa (Sterculia): Közép. zöld. Fügefclék (Ficus): A trópusi és szubtrópusi területeken számos változatuk el.5zuk. Gyümölcse fekete. Savanyúalma (Annona rnuricata): Hason-ióon eIterjedt. föfdimogyorószerü magokai tanai mező hüvelyekből áll. Az Újvilág trópusairól származik.

.

majd daraboljuk fel a hajtást és pirítsuk meg parázson! Némelyik belseje nagyon ízletes lehet annak ellenére. vörössé.) Sokkal könnyebben elérhető viszont a szőlőszerű nádpálma: miután belevágtunk. diós virágok jellemzőek. Az elsődleges dzsungelben a gyümölcsök általában a lombozatban találhatóak. fiatat levelét és szárát főzés után fogyasszuk! 2. Barna maghüvelyének C-vitaminban gazdag belseje nyersen fogyasztható. Fehér bazclla vagy parajrcpkény [Basella alba]: Kúszó. örökzöld leveleket. Lenfa vagy szalamanderfa (Antidesma): 10-13 m magas örökzöld cserje. Húsos. 1 cm. Fénylő. kerek. sokmagú. 1. ovális vagy szív alakú. Napjainkban o legtöbb trópusi területen meg toló! botó. 25 m-es fa. Vitaminokban gazdag. 15 cm-es leveleket hoz. vöröses csíkokkal tarkított virágokat hoz. ha felmászunk értük. és tomposórgo színű. A zöld gyümölcsök az érés során fehérré. Délkelet-Ázsic erdőiben ét. Nyersen is fogyasztható. 2 m hosszan. zöld és lilós-vörös árnyalataiban pompázó levelek és húsos. ágas. vagy kivágjuk a fát. végül feketévé változnak.9. ribizliszerú gyümölcseinek átmérője kb. Indiai tamarindusfa ÍTamarindus inriica): Sűrű. Sok /eveheskéböl állá. húzzuk le a fenti részeit. szólőszerű növény amelyre vastag. ha gyümölcs-kocsonyát készítünk belőle. hogy eférjük a tetején lévő hajtásokat! Hámozzuk le a külső burkot kb. kérgét meghámozva rágcsáljuk!Móra sokfelé megtolható. . vagyis csak úgy tudjuk elérni őket. Magját és fiatal leveleit zöldségként használjuk. (A más részeken növő gyümölcs is értékes táplálék lehet persze. hogy kicsit keserű az íze. de jobb.

. A fiatalabb magok a borsóra emlékeztetnek. barázdált hüvelytermés jellemzi. Szarnyasbab vagy -borsó ÍPsophocarpjs): Az ázsiai trópusokon élő kúszónövény. négyrészes. Lándzsa alakú levél. fiatal leveleket nyersen fogyasszuk! A vastagabb gyökereket (amelyek több fehérjét tartalmaznak. A ftatal hüvelyeket főzzük meg kissel Izük a babérra hasonlít. Az idősebb magokat süssük megi A spenótízű. kékes virág és 20 cm-es. vagya burgonyához hasonlóan főzve.3. minta burgonya vagyamani-óka) nyersen. kisütve\ megsütve és pirítva egyaránt fogyaszthatjuk.

Napjainkban a lég töb b trópusi és szu b trópusi területen megtelő (ha tó.4. Földi. 6. ezért mindig alaposan főzzük meg őket! 5.vagy amerikai mogyoró (Arachís hypogaea): Nem valódi (csont)héjas. Bütykös. háromrészes leveleket hozó kúszónövény. Ehető gumói ropogósak. Jamszbab (Pachyrrhizus es Spherostylis): Szabálytalan. pasztinákszerű gyökere van. Magjai nyersen or tál masak. Kasszava vagy manióka(Manihotesculenta): A trópusokon mindenhol megtalálható. és hosszú ideig eláll. gömbölyű ovális levelei és sárga virágai vannak. . Szárai redős hüvelyekben végződnek. édesek . lédúsak és öióizöek. Apró cserje. A trópusok nagy részén előfordul. termése a föld alatt érik. A mogyoró nagyon tápláló.

néha vöröses színű leveleket hoz. 7. Búnkóliíiom: 2-5 nrt magos. húsos gyökeret főzés utón fogyasszuki . Keményítőben gazdag. örvös. Hosszú szárú levele 5-9 kisebb levélkében végződik. Bőrszerű. különösen. Napjainkban a trópusi területeken. ezért meg kell főzni! Sokáig eláll. fényes. Törzse bütykös. Érett bogyói pirosak.Kiszáradt földben az 5 m-es magasságot is elérheti. no lisztté zúzzuk. árnyékkedvelő bekor. Vasrag gumós gyökere nyersen fogyasztva halálosan mérgező. különösen a Csen-de5óceán szigetein elterjedt.

.

Mindenhol. rózsaszín. A lombkoronában észrevehetőnk pálmát és más fogyasztásra alkalmas növényt is. kékeszöld. Víziparéj (Ipomoea aquatica): VHcgoszötd levelű és fehér virágú kúszónövény. és valószínűleg könnyebben megszerezhető élelem is a rendelkezésünkre áll. Fiatal levelei és hámozott szóra főzve fogyasztandó. A fák jelentős mennyiségű élelmet biztosítanak. A gyökértörzset és az érett magokat főzve vagy sütve fogyasszuk. szálas. Nagy igen hosszú szárú. szív vagy ny/l alakú levelei o gyökérből erednek. de oz utóbbi keserű csíráit előbb távolítsuk d!Leginkább Ázsiában. de fiatal leveleit és hajtásait felforralva fogyaszthatjuk! 2. Lótusz (Nelumbium nucifera): Hosszú nyelű. fehér vagy sárga virágú vízinövény. vízből kiálló levelű. Csak annyi táplálékot szedjünk össze. mert az a legtisztább terület. ne mulasszunk el lenézni az alattunk elterülő dzsungel lombozatára! A legjobb rálátást azok a területek biztosítják. Ilyenkor jegyezzük meg a helyüket.8. Öregebb szára rostos. hogy megpróbálunk kidönteni egy fát! Ez túl sok energiát igényel. Ha hegyet nászunk. amennyire szükségünk van. megtisztítva a területet. ne fárasszuk magunkat azzal. ahol a száraz faágak leestek. Gyökérgumójának ize a burgonyáéra hasonlít nyersen fogyasztva azonban ártalmasr ezért meg keli főznünk! A trópusi erdőkben a gyűjtögetés legkiválóbb helyszíne a folyók és patakok partja. legfeljebb 15 m-es magasságot ér el. és inkább frissen fogyasszuk! 1. borong alakú. Narancsszínű. leginkább Délkelet-Ázsióban él. sűrű növényzet alakul ki. trópusi körülmények között ugyanis gyorsan meg fog romlani! Az élelmet hagyjuk a termő fán amíg szükségünk nem lesz rá. Ha legyengültünk és híján vagyunk az élelemnek. sárga virágokat hoz. lebegő növényként általában az édesvízben. ahol a nap eléri a dzsungel talaját. valamint Afrika és Észak-Amerika egyes részein éi . a növények mégis a folyóparton fejlődnek a legjobban. Taró (Colocasia): A nedves talajú trópusok minden részén előforduló növény. majd szükség esetén vágjuk ki őket.

.

Ha a jomszot szárazon tartjuk . Csépeljük. de néhány mérsékelt égövi területen is előfordulnak. kolbász formájú mag fejet hoznak. ezekmére te megegyezik a mustármagéval. Gyűjtésekor legyünk óvatosak. Cükornádfélék (Saccharum): A trópusokon mindenhol termesztik őket. vagy készítsünk belőtök zabkását! 8. Az édes ié kinyerése érdekében rágcsáljuk nyersen a nádrészt! 7. Hasítsuk fe! a kemény külső burkot és a spárgához hasonlóan főzzük meg!A virágzó bambusz magja szintén ehető. . de helyenként vadon is előfordul Közönséges. India és Ázsia tavaiban. 1-2 m magas fűfélék. de tápláló. Nagy. vastag szárú fü félék. Gyorsan növő. fia tol hajtásai a növény Tövénél találhatóak. Kúszó. mind a szubtrópusi területek világos erdeiben és tisztásain. 4. sző főszer ü szár jellemzi őket Némelyik fajta ehető. Kölesfélék (Panicum. pennisetum sfb. ezért dara be kra törhet vagy ostorszijkén t megüthet minket. tutajkészítésre. magas. főzőedénynek esélyemnek. ameiy néha szárazabb vidékeken is megtalálható. Bambusz: A legtöbb nedves vidéken előforduló. keményítőben gazdag gumójukat és szárukat főzve fogyasz-szak! Magjuk keserű. A bambusz számtalan módon hasznosítható: egyaránt alkalmas építőanyagnak. Rizsfélék (Oryza. majd rostáljuk a magot (hogy el távolítsuk a durva. Némelyik vadjamsz nyersen mérgező: a biztonság kedvéért MINDIG főzzük meg (hámozzuk. folyáiban és petákjaiban élnek. Tündérrózsafélék (Nymphaea): A trópusi Afrika. Észak-AmerikábonZ\zar\'\d): A 90-120 cm-es magasságú. Zúzzuk ösz-sze o magokat főzéskor használható lisztté. ónási füféte. majd főzzük meg. íöbó változatban előfordulnak. illatos. végül a tárolás miatt zúzzuk össze lisztté! 6. aztán főzzük és pirítsuk meg. végül zúzzuk össze a gumókat)l 5. Jamszgyökérfélék (Diosco^ea): Mind a trópusi. vastag szárú fűfélék.3. szőrös héjot). gumós léggyökereket növeszt amelyek a felszín alatti gyökérhez vezetnek. a trópusokon és számos mérsékelt égövi területen is elterjedtek.): Trópusi gabona. Szív alakú leveleik a viz felszínén lebegnek. so-káig eláll. mert némelyik nővén y erősen megfeszül.

.

DIÓK Brazil diófa vagy paradiófa (Berthol'etís excelsa): Dél-Amerika trópusi vidékeinek száraz talaján és erdeiben elterjedt növény. oecidentale): Észak-A meri ka északkeleti részén őshonos növény (cserje vagy fa]. Örökzöld. kardszerű leveleik a szárról vagy fürtökben a tetejükről nőnek ki. ame-rc a túlélési helyzetben eséllyel találunk. szembetűnően erezett.amelyekről tudjuk. fekete gyümölcsöt terem. homokos talajon található meg. Ha mégis ismeretlen növényt kell megennünk. amelyeket felismerünk . valamint az indo-maláj térségben és Kínában kb. és hasonlóan Ízletesek. 60 fajt számláló citrusfélék családja is. A leírt elkészítési mód mellett idegyik fogyasztható. fedeles magtokja 15-30 ehető diót tartalmaz. Pálmaliliomfélék (Yueca): Számos fajtájuk él az Egyesült Államok és Közép-Amerika közötti homokos talajon. fehér viráguk és hosszúkás. éppúgy legyező alakú leveleket növesztő növény a trópusi Afrika. Nedve kellemes ital. Csak o lándzsa aiakúr vöröse s. ezért ragaszkodjunk azokhoz. Idetartozik még a Brazíliában Őshonos cha-yote (Sech/i/rr? eduie). ÁLMÁK orpálma vagy Palmira-pálma (Borassus labellifer):^ datolyapálmára hasonlító. Örökzöld.Az itt ábrázolt növényeken kívül számos más faj is létezik. amelynek néhány tagja nagyon magasan is megterem. kis meny-nyiségen végezzük el a fogyaszthatósági vizsgálatot! lábbiak olyan ehető növények. Edény alakú. merev. Dél-India és Burma egyes részein él. A háromrészes dió belseje ehető. párokban elhelyezkedő levelek és rózsaszínes sárga virágok jellemzőek rá. Hatszír-ma. VIGYÁZZUNK! A sztrichninfa gyümölcse a narancsra hasonlít. uborka szerű gyümölcsük érett húsa nyersen és főzve fogyasztható. Az átlagosan 1-2 m-es növény hosszú. amelyeket hasonló. fás szárú növények. minden trópusi területen megtalálható. számos állat (köztük a jaguár!) kedvenc elesége. bőrszerű. Merev. hogy biztonságosak. ovális. görbült széiűek és oválisak. amelynek diói hasonió magtokban érnek. Cukros levét virágos részeinek megcsapolásával nyerjük ki! Törpepálma (Serenoa repens): Az Egyesült Állomoktól Közép-Amerikáig. és hosz-szúkós. termesztett változatukról ismerhetünk fel. legyező formájú levélcsoportokat fehér virág fürtöket hoz. húsos termésszárak végén termő diót együk meg! Fogyasztása hámezás . széles. átellenes. Kesudió (Anacardiurr. virágai sárgák. 30-40 m magas. levelei hosszúak. Ilyen a Dél-Amerika trópusi részein található avokádó (Persea amerieana). de HALÁLOSÁN MÉRGEZŐ! A trópusokon általában sok növény közül választhatunk. Hajtása (páimasziv) nyersen és főzve egyaránt fogyasztható. Ugyanezen a területen é! a fazékfa (Lecythls urnigero).

fehér belsejét nyersen fogyasszuk. 5 cm-es. széles. A gyümölcs húsa a fehérestől q rózsaszínűig változhat krémes. Számos apró. Apró (néha begöndörödöttl lándzsa alakú. A nehezen ehető diók szálas. Több keskeny.és főzés nélkül ártalmas. maximum 10 m magos. víz-parti részein megtalálható növény. de nagy fera/efe. húsos héjban. ovális. és magokot tortalmaz. A főzés során keletkező füst vagy gőz vakságot okozhat.és Dél-Amerikábon őshonos növény. GYÜMÖLCSÖK Guajávafa (Psidium guajava): Közép. Apró. Alacsony. vadolmaszerű. sárgás húsú gyümölcsöt terem. aauejm]: Hasonló növény. nyersen vagy főzve fogyasszuk! Datolyaszilvafélék (Diospyros): Ázsia keleti és az Egyesült Államok déli részeinek pusztós területein. vörös. zöldes virágot hoz. máshova telepítéssel kerültek. sárga. Kerek. fürtös virágokat hoz. húsos. A fiatalabb növényeken jellegzetes. C-vitaminban gazdag leveleikből kiváló tea készíthető. lilásszínű. de magját ne együk meg! Ugyanezeken a területeken él a puiaszán (N. almaszerű gyümölcse rózsái Ható. világossárga gyümölcsei vannak. de . puha tüskés. zöld levele esket és kiest. sötétbarna kérgü növény. fürtökben helyezkednek el. C-vitc-minban gazdag. lándzsa alokú levelet hoz. A 20 m-es magasságot is elérhetik. bronz és clivazöld közti árnyalatokban pompázó levelei és nagy.alaceensis): 15 m magas növény. Nagyon nagy. sárga gyümölcsei tannak. erre fokozottan ügyeljünk! Indiai mandula (Terminalia catappa) : Szinte ez összes trópusi terület cserjés-bozótos. Durian (Durio zibethinus]: 40m-es fa. Zöld héjban érő kerek diói fürtökben teremnek. Nyersen fogyasszuk! Vízi jambóza vagy vizes alma (S.Délkelet-Ázsia egyes részeinek erdőségében élő bokros. szőrösnek tűnő gyümölcse pirossá válik az érés után. Malájalma vagy maiakkal jambóza ÍSyzy-gium r. az ógok végén. tompa tüskés. világosbarna kérge. A felnőtt fa eféri a 10 m-t. börszerű. zöld. Kisméretű.5 cm-s gyümölcseiket nyersen vagy megfőzve fogyasszuk! Rambután (Nepheiium laopaceürn). Mindkét fajta Molojzio ösereidben és bozótos-cserjés vidékein őshonos. Krémszínű húsa (nem magja) rossz szagú. bunkósbot formájú levelek jellemzik. fehér virágai és nagy. mutabile) nevű. vízszintes ág-gyűrű van. 5-7.paradicsom alakú. Fényes. amely hoson-lócn jó. meshove honosítás útján került. Könnyen lehúzható. fürtökben növő. vastag. valamint a meleg mérsékelt övi száraz erdőkben élnek. görcsös fa. tüskés felszíná jellegzetes. Queenslandi dió (Macadamia ternifolia): Ausztrália északkeleti részén élő. kisméretű fa. 12 m-es fa. lándzsa alakú leveket és élénk rózsaszín. körte alakú gyümölcse barackizű. Hosz-szú.ken elterjesztették Délkelet-Ázsióban is. C-vitaminban gazdag növény. lándzsa alakú. de sárgás vagy fehér. a 20 m-es magas-segot is elérheti. párokban elhelyezkedő (alul meglehetősen szőrös) levelei. viszont ízletes. Malajziában és Borneón őshonos.

A gyümölcs nyersen is fogyasztható. de ez nem mérgező. gumós gyökere időnként nagy és petyhüdt lehet. ha elkerüljük.sok más területre is betelepítették őket Csillaggyümölcs vagy karambola (Averrhoa cararr. mert mérgező! Nagyon hasonlít a vadburgonyóro. A magok nagyon tóplólóak . hatalmas. tompán ovális levelei és maximum 32 kg súlyú. jellegzetes. bőrszerű. fehéres rózsaszín virágot hoz. időnként savanyú leheti Mangosztán (Garcinia mangostana):Űéfóe/et.főzzük meg őket! . sárga és lila virágok. lándzsa alakú levelet és fürtökben apró. Bokros növények. Hoszszú. átlagosan Sm-es fa. ezek a lkai mosok o gyomorban tal-m ak en yh ítésére B első rn ag ju ka t p iritsuk me g! Burgonya (Solanum tuberosum): Az Andokban vadon terem. Gyümölcsének ot szelvényből álló belső húsát nyersen fogyasszukI Sok fajtája létezik. nagy. ülásbarna gyümölcsök jellemzik. kicsi. sárga.vagy gombófélék (Abeimosehus): Számos fajtájuk létezik. fürtjük (amelyen okár 40 darab. alacsony.5-12. ezért jobb. Elképzelhető. párosán elhelyezkedő levelek. amely sok viíó-goszöld. amely színében sokféle „borsóvircgot" hoz. hc-romkaréjos levelei. ötszirmú virág is lehet) nyersen is fogyasztható „hölgyujja-kot" hoz. mert széles körben Termesztik.bola): Az indonéz erdőségekben élő. Nyersen fogyasszuk. fehér és lila virágai. Kusza. savanyú húsú. máshova telepítés útján került. A burgonyagumókat mindig főzzük meg I Batáta vagy édesburgonya (Ipomoea): Ma már a világ számos részén megtalálható. 12 m magas. szőlőszerü kúszónövény levele gyakran szív alakú. bordás termése 7. paradicsomszerü. és a termesztett változathoz hasonlóan hosszú hüvelyben termi a babot. A többi kenyérfa félére hasonlít. hogy tejszerü nedvet bocsát ki. napjainkban főleg Délkeíet-Ázsta számos területén megtalálható növény. de jobb.Ázsia erdőiben élő nővér?)/. valamint kerek. Óvakodjunk paradicsomszerű gyümölcsétől.5 cm hosszú. sötétzöld. széies körben elterjedtek . kacsszerü. Babfélék [Phaseolus): Sok változatban. lila gyümölcsei vannak. Nagy termésű kenyérfa vagy dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus): India déli részéről származó. ha megfőzzük! Magjait pirítsuk meg! ZÖLDSÉGFÉLÉK Okra. börszerű. Maracuja vagy golgotavirág (Passiflora etíulís): Brazíliában őshonos kúszónövény. Több ehető maracuja-faj él Amerika trópusi részein is. Hosszú szara. Sárga.gyakran a termesztett változat kerül vissza a természetbe Mindegyik fajta kusza kúszónövény. de a trópusokon különösen nagy mennyiségben fordul elő. 25 m magas fa. szemölcsös gyümölcsét vannak. sokmagú. sötétzöld.

akár 2 m-es termése von. Egy/k ismert változatának gyümölcse élénkpiros. lándzsa alakú vagy hosszúkás levelei sárga virágai és kicsi[ kerek. szőlőszerü növény. Fehér mangrove (Avicennia marina): Vékony. Leve felhólyagosítja a bárt. . keskeny. amely mocsarakban és folyótorkolatoknál él Afriko trópusi részein és attól keletre. A gyümölcsöt szeleteljük fel. majd főzzük meg! MÉ3GEZŐ TRÓPUSI NÖVÉNYEK A mérgező növények aránya a trópusokon sem nagyobb. mert mérgezést vagy irritációt okoznak. és vakságot okoz. ha szembe kerül. Karé-jos levelei és nagyon hosszú. Vigyázzunk a következő növényekkel. Fakó kérge . mint a világ bármely más részén. 6 m-nél nem magasabb növény. sűrű ceruza formájú gyökere. egészen Indonéziáig és Ausztráliáig. 1. kigyo-szerü. fehér bogyót vannak.Kígyóuborka (Tricosanthes): Indo-malojziai és ausztráliai kusza.

.

és tüskés. alma méretű gyümölcsöket hoz. ezért halálos!A farkosmoszlag főként Indiában él. 3. 5. 4. Hasonlóan veszélyesek a rokonai is. magja hidrogén-cíanid-savot tartalmaz. három magot tartalmazó hüvelyt terem. begöndörödő. Nagy. de más fajtái az egész trópusokon megtalálhatóak. körte alakú. barnás. lila virágokat hoz. Minden része . 6. minta kézen az ujjak. néha halálos hashajtó. Magja nagyon mérgező. Sárga virág fürtöket hoz. Délkelet-Ázsia. Trópusi csalán (Laportea): A trópusokon elterjedt. ovális levelecskéke r és hármas füzérvirágzatban szőrös. Magja erős. Égető csípése a csalánéra hasonlít. szembe kerülve vakságot okoznak.2. Kurkasfa (Jatropha curcas) : Az egész trópusok fás területein megtalálható bokor vagy alacsony fo. karé jós. olaja azonban erős hashajtó. ostorszerú füzérvirágzata von akár a közönséges csalánnak. lándzsa alakú. átellenes pórokban elhelyezkedő leveleket nővesztő fa. zöldessárga virágokat és sárga. általában vízparton található növény. Fehér. de leginkább a gyümölcse veszélyes. fürtös termést hoz. sötét. Zöld füzérvirágzatot és nagy. mérsékelt égövi is. 7. apró. Sztrichninfa vagy farkasmaszlag (Strychnos nuxvomica): Ovális. vadborostyánszerü leveleket. Magja édes ízű. Ricinus (Ricinus communis): Az egész Trópusok bozótos és puszta területein megtalálható cserjeszerO növény. Levelei éppúgy helyezkednek el. Szív alakú levelei spirálisan helyezkednek el. . és a kipréselt magok maradéka is nagyon mérgező. főleg Malajzia dzsungelben él. Szómos fajtája létezik. Barna. de annál sokkol rosszabb. A mag hüvely és a virágok érintve irritációt. esetleg sárgásvörös színű gyümölcsének magja sztrichnint tartalmaz. három nagy magot tartalmazó. Atmagurta (Mucuna pruriens): A bozótosokban és a világos erdőségekben élő szőlő-szerű kúszónövény . szőrös mag hüvelye van. Pangíum eduleM 20 m-es magasságot elérő fa. Kicsi. hegyes fogú levelei és lelógó.

.

A közönséges. Ázsia melegebb részeinek pusztaságain őshonos. szelvényezett gyümölcse mérgező. mérgező gyümölcsei vannak . Háromrészes levelei.ezek szintén irritáló hatású nedvet tartalmaznak. A fentiek csak példák a mérgező trópusi növények köréből. ehető eperre hasonlít. eperszerű gyümölcsei és sárga (nem fehér) virágai vannak. néha halálos. halvány kérge. almaszerű. Sós környezetben a következő növények élnek meg. bár az év megfelelő időszakában számos más ehető növény is fellelhető a tengerpart közelében. Nedve irrStációt és átmeneti vakságot okozhat Leginkább parányi tökre hasonlító. nedve erősen irritáló hatású. Észak-Amerikóba telepítés útján kerüli Gyümölcse nagyon mérgező. és apró. Itt következik még néhány a sok kerülendő faj közül: Glutafa (Gluta): A Kelet-lndiától Délkelet-Ázsióig előforduló növény. Sima.8. Diszeper vagy indiai szamóca (Duchesnia indica): Kúszónövény. . nagy tüskés fa. Manszanilyafa (Hippomane mancineila): Amerika trópusain előforduló alacsony fa. Csattanó maglövő (Hura crepitans): Színtén Amerikában éló.

.

Cékla (Béta vulgáris): Terebélyes. négyszirmú. fehér virágai és kerek maghüvelye van. Levelei nyersen és főzve fogyoszthatóok. ezért legjobb. vörös színezetű növény. hosszú nyelű. amely sárga ernyós virágzatot hoz. Kemény leveleit legjobb. Sós talajon élnek. és szívjuk ki húsos részeit1 5. Húsos. ha főzés utón fogyasztjuk. sziklaszirteken él. ha rójuk talál. Sötétzöld. Észak-Eurápa tengerpartjain jellemző. tojás alakú maghéjat terem. Tengerimustár (Cakile): MogcLsa^Ocm-es növény. A föld alatt növő szárakat szeleteljük fel és főzzük meg alaposan! 7. átlagosan 60 cm-es növény. vifágoszöid. kékeszöld. Nem rokonai a tengerikömény (Crithmum maritimum) nevű alacsony. világos szárú. Labodafélék (Atriplex): Átlagoson 90 cm-es. karéjos levelet és halvány vagy élénklila virágot hoz. Börszerú. zöldessőrga.viszont olyan sok C. A vízparton bőségesen előfordulnak. és tengeri kavicson. Főzzük meg. húsos. Fiatal leveleiket főzzük meg! 2. Európa partjainál él. Egyes fajták a lapályokon jellemzőek. ha vízbe áztatjuk őket . Ássuk ki. Sziksófű. amely tüskés. Tengerparti iringó [Eryngiijm msririmum): Bogáncsszerű. Vastag. szeleteljük fel és főzzük meg hosszú gyökerét! . sötétzöld levelei és apró zöid virágokból ólló füzére van.v-ug}/sómócsingfélék(Sa!icomia): A szikes területek gyakori növényei. jégkék leveleket és kék boga ncsfejeket hoz. (ándzso alakú vagy háromszögletes levelű. apró zöldesfehér virágokból álló füzérvirágzatot hozó növények. A száruk elágazásánál növö apró virágok alig láthatók. bokros növénynek. hogy a túlélőnek mindenképpen meg kellennie. 6. vastag. Tormafélék (Cochlearia): Átlagosan 25cm mogas növények. szürkészöld levelei egyaránt ehetők. Voskos. tagolt száruk 30 cm magasra nő. fehér erezetű. szív vagy vese alakú leveleik és apró fehér vagy rózsaszín virágaik vannak. húsos. szőr nélküli szára és keskeny levélkékből álló. szürkészöld levelei. Európa tengerpartjainál található. Tengerparti tátorján (Crambe maritima): Káposztaszerú. Egy-egy hajtásuk akár IS cm-es is lehet. Nagyon keserű növények. néhány fajtájuk a szárazföld belsejében is megtalálható. 3.TENGERPARTI NÖVÉNYEK 1. Csípős levelét és fiatal magját nyersen vagy zöldségként fogyasszuk! 4.vitamin t tartalmaznak.

.

kusza. 90 cm-es növény. Szilvaszerü gyümölcsének húsa ehető. kékeszöld.néhány fojtQ esetén ez kiváló táplálék lehet. sziklák aljához tapadva él. Cvitamintan gezdog leveleit adjuk hozzá felapritott szárához és más élelemhez! Máshol is előfordul néhány hasonló lestyán. bár Ázsia trópusain a következő növényeket is megtalálhatjuk: Csavartpálmafélék (Pandanaeeae): Vékony. Ximenia caffra. levelei élénkzöltíek. A legtöbb hínárfajta a sekély vízben. általában tövises fa. Levelei főzve és nyersen fogyaszthatok. A trópusokon sok különböző fajtája él. zellerillatú. . Mertensia maritima. sokszelvényes gyümölcsük egész évben terem . A törzsük aljánál találhotö léggyökerekről ismerhetjük fel őket. és apró fehér virőgfejeket hoz. kristályvirágfélék közé tartozó Sesuviumot is. Skóciai lestyán (Ugusticum scoticum): Tömzsi. spirálisan elhelyezkedő leveleik vannak. Észok-Európa partjainál jellemző. húsos növény. kicsit mélyebben pedig a barnák élnek. Észak-Európa partjainál él. amely a sós vizű partok mentén lelhető fel és egészében fogyasztható. de egyes hínárfélék a nyílt óceán vízén is lebegnek. TRÓPUSI PARTOK A trópusi partok növényzetét alapvetően a pálmafák alkotják. Ovális leveleket és rózsa szín vagy kékeslila virág fürtöket hoz. de felfedezhetjük a húsos szárú. a sekély vízben a vörösek. 9. Bütykös.8. A part menti vizekben található vízinövényeknél rétegződés figyelhető meg: a víz felszínén a zöldek. Találhatunk még maracuját. amely Amerika trópusi részeinek tengerpartján honos. Szára általában lila. Összevissza növő. Mombinszilvafélék (Soondias) :5z//iténport-közelten találhatóak. Alacsony. gömbölyű.

.

a szikes mocsarakban és a világ számos hidegebb vizeben megtalálható. Ehető alga (Rhodymenia palmata): Az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben éló növény. part menti tengerfenekén él. bagót (rógódo-hányt) tekerhetünk belóie. Bélmoszat (Enteromorpha intestinalis): Halványzöld növény. Mossuk. A szikla tavak kö vein. Bórszerü. majd főzzük meg! 2. mind a Csendes-óceánban. ír moszat ÍChondrus erispus): Villás. Tengerisaláta (Ulva lactuca): Világoszöld. ho kora tavasszal szedjük! 3. Az Atlanti-óceánban. Kína és Japán portjainál gyakon. különösen ott ahol víz torkollik a tengerbe. rövid szóra és keréjos. fogyasztásuk biztonságos. lapos. Cukormoszat (Laninaria saccarina): Hosszú. legyező alakú levelei vannak. megfőzve azonban ízletesed bek.HÍNÁROK ÉS ALGÁK 1. amíg fehér színűvé nem fakulnak! 5. Az Atlanti. öe eltolóban ennél kiseb b le veteket hoz. Tengeri alga (Alaria és Laminaria): Rövid. A leveleket szárítva tároljuk: odáig hagyjuk őket u napon. a kerti salátára hasonlító növény. Nori vagy vörösalga (Porphyra): Vékony. óg nélküli. maximum 50cm-es. iífós vagy barna levelei vannak. 4.és a Csendesóceán sziklás partjainál él. hullámos. az olívazöldtöl o barnáig változó színű. 6. lilás vagy olivazöld levelei vannak. majd zúzzuk össze! Használjuk fűszerként. frissen. hullámos peremű levelei a sziklákhoz és a kövekhez tapadva élnek. Az egész növény ehető. hengeres szára és vékony. Édes ízű. de főzve ízietesebb. Nyersen is fogyaszthatjuk. Fényes. Az itt bemutatott növények gyakoriak. Az Atlanti. szárítva és porrá zúzva egyaránt fogyasztható. vörös.és a Csendes-óceán szikláin és kövein található. de édes. Főzzük addig. az üledék zselatinszerűvé keményedik. 7. szübál'/talon cicka vízinövény. vagy más magvakkal együtt készítsünk belőle pogácsát! Nagyon ízletes. . Az Atlantióceán sűrű. amely hüvelyszerű. Főzzük meg! Ha megszárítjuk. amíg meg nem puhul. általában nagyon hosszú levelei vannak. Lilesvörös. karé-jos. Megtaiólhoto mind ez Atlanti-. Mossuk f majd főzzük meg! Ha lehűlt. Legjobb. He tol levelei nyersen is fogyaszthotóak. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag hínár kiváló táplálék a túlélőnek.

csak kis mennyiségben kóstoljuk meg! A leginkább fogyasztható fajtákból is csak keveset együnk eleinte. némelyik azonban olyan savat tartalmaz. míg mások erős hashajtó hatásúak. ha kevés a vizünk! Fogyasztás előtt lehetőleg mossuk meg őket édesvízben.Mérgező hínár nem létezik. hogy eltávolítsuk a sót! . Ha nem tudtuk ehető fajként azonosítani. amely irritálja az emésztőrendszert. amíg meg nem szokjuk! Ne együnk hínárt.

ha összemorzsoljuk őket az ujjaink között. vagy szárítsuk meg. kocsonyás. Összegyűjtése után azonnal használjuk fel. ha savtartaimúak.A növésben lévő. hogy később fogyaszthassuk! ÉDESVÍZI ALGA 8. A rossz szagúa-kat dobjuk félre! Egyes irritáló savat tartalmazó vízinövényeket úgy ismerhetünk fel. Európában és Ázsiában éló édesvízi algafaj. gyöngy méretű gömböket formál. ne azokat. Szárítsuk meg és . majd várunk néhány percet: ennyi idő alatt már kellemetlen szagot bocsátanak ki. amelyeket a víz már kimosott a partra. sima vízinövényeket gyűjtsük. szilárd. A hínár gyorsan megromlik a szárazon. amely a tavakban tavasztól kezdve kerek. Nostocfélék (Nostoc): Észak-Ameríkában.

medencék felületén úszva talalhotóak meg. mert mérgező! Ezek az édesvízben. az álló vízfelszíne tavacskák . frissnek tűnő algákat együk megI Kerüljük az összes kékeszöld algát.használjuk étdsűritőként! Csak ez élénk-zöld. nem a felperesben és óceánokban. Zöldeskék színükről és gázszagukról ismerjük fel őket. .

vagy a kioldó szerkezet volt túl feszes. és többórás szenvedést okozhat neki. Ha pedig állandó tábort verünk. éjszakára gyorsan felállított csapda akkor is ereaményes lehet. akkor vagy a csalétket nem rögzítettük kellően. Ha az egyik változattal kudarcot vallunk. az eredményteleneket helyezzük át! A csapdának a hatékonyság érdekében érzékenynek kell lennie. hogy bármit is rosszul csinálnánk. ugyanakkor több időt hagy rá. hogy más élelem után kutassunk. A túlélőnek viszont egyszerű. összetett működésű csapda létezik. állíthatunk helyette másikat. ha éppen úton vagyunk valahova. ha nyugvó vadat fedezünk fel! Sokféle bonyolult. Akár az is megtörténhet. hogy a zsákmány fájdalmas módszerekkel próbál kiszabadulni. Ha az egyik csapda nem működik. próbáljunk ki egy másik fajtát! Legyünk türelmesek! Adjunk időt a csapdának! Az állatok eleinte gyanakvóak. meghosszabbítjuk az állat fájdalmait.a kudarcból is . egy másikat mindössze a végtagjánál kap el. vagy más öncsonkítást elkövetni. Megépítésükhöz idő és komoly testi erő kell. hiszen az állatok a csapda elhagyása érdekében képesek leharapni végtagjaikat. de ez nem jelenti azt.és akkor fennakadnak. Ha felügyelet nélkül hagyjuk a csapdát. mint vadászva leteríteni. amely szándékaink szerint az egyik állatfaj gyors halálát okozza (pl. Saját életünk megóvását azonban a kímélet szempontja elé kell helyezni. Mindemellett azért éljünk a lehetőséggel. El kell fogadnunk: hibátlanul soha nem fog működni a rendszer. ezért akár véletlenül is működésbe léphet. Egy olyan csapda. minden tapasztalatból . Sajnos a legegyszerűbb csapdák némelyike az állatnak komoly szenvedést okoz. A csapda újabb felállításakor ellenőrizzük mindkettőt! Ugyanazokat a helyeket rendszeresen átvizsgálva gyakorlatilag járőrözünk egy területen: .CSAPDÁK ÉS AZ ÁLLATOK CSAPDÁVAL TÖRTÉNŐ ELEJTÉSE A legtöbb kisebb vadat könnyebb csapdába ejteni. Talán csak sok eredménytelen csapda után ejtünk először zsákmányt. és növeljük annak a veszélyét. csalódottságra tehát semmi okunk! Ha a csalétek anélkül tűntél. A csapda rendszeres ellenőrzése alapvető fontosságú. mérete miatt gyenge célpontul szolgál. ha megismerjük az állatokat és viselkedésüket Fontos a csalétek és a helyszín megválasztása. Az állatok eltérő szokásai miatt ugyanakkor nagyon fontos a csapdák széles skálájának ismerete. Építsünk ki minél nagyobb csapdarendszert a területünkön! Hajnalban és alkonyaikor is vizsgáljuk a rendszer részeit! Gyűjtsük össze a zsákmányt és a csapdákat állítsuk vissza! A rosszakat javítsuk meg. Még ha észre is vesszünk az apró állatot. ráadásul könnyen el is bújhat. Néhány egyszerű.tanulhatnuk. könnyen megjegyezhető és összeállítható csapdákra van szüksége. Az állatok csapdával történő elejtése kevesebb hozzáértést igényel. állítsunk fel jól megtervezett csapdahálózatot! Minél több csapdát használunk. Sok hibái kiküszöbölhetünk. hogy zsákmányunkat megkaparintja egy ragadozó állat. annál nagyobb esélyünk van rá. hogy a csapda működésbe lépett volna. hogy valamelyikkel eredményt érünk el. megfojtja). de idővel hozzászoknak az új tárgyakhoz .

ha drótot használunk.vagy táplálkozási helyét köti össze! Az útvonalon keressünk természetes szűkületeket. kidőlt fák helyét vagy olyan részt. vagy egy kevésbé nyilvánvaló útvonalat választ magának. vagy meg sem moccan. Ha viszont megriad. rugalmas növényt válasz-szunk. mi áll majd rendelkezésünkre egy későbbi gyűjtögetés idején /------------------— TUDNIVALÓ___ A zsákmányt a csapdában elhelyezett csalétek vonza. Ha a természetes táplálkozási terület szélére helyezzük el csapdánkat. amellyel elkészíthetjük a rendelkezésre álló fából. V __J Hova állítsuk a csapdát? Keressük meg a zsákmány útvonalát vagy az ösvényt. Fontos az anyag megválasztása. ahol az út sajátosan halad (pl. hogy híján vagyunk az élelemnek. ahol az állatnak valami alatt kell elmennie) . hanem másik útvonalat választ. A hurkot könnyebb nyitva tartani. Csapdatípusok A csapdák a következő elveken működnek: SZÉTRONCSOL MEGFOJT LÓGAT MEGFOG . A csapda felállítása A legegyszerűbb csapdák és hurkok alapanyaga a kötél és a drót. illetve olyan helyeket. könnyen meg tudjuk fogni. megtartja rugalmasságát és erejét. A legkifinomultabb csapdához sincs szükség többre egy késnél. amely az állat otthonát és ivó. Erős. hallgat és szaglássza a levegőt! Ha bármi gyanúsat észlel.ezekre a területekre a legjobb csapdát állítani! A csapdát ne az állat odújához közel állítsuk: ott csak ül. és a legrövidebb útvonalat választja . ne kidőlt vagy földön talált fát! A mogyorófa pl. az állat nem fog arra felé menni.ilyenkor eredményesek a legegyszerűbb és legegyértelműbb csapdák. Erre a célra tökéletesen megfelel a túlélőcsomagunkban található drót. ha megijesztjük őket.megfigyeljük az ott zajló tevékenységek jeleit és a változásokat. sokat kibír: köny-nyen faragható. csapdába ejthető állatról. Egyúttal kutathatunk növények és egyéb élelem után. pánikba esik. Ha tudunk a környezetünkben élő. hogy pontosabb képet alakíthassunk ki a környezetünkről. egy kis élelmet csalétekként felhasználva komoly eredményt érhetünk el. A nyulakat pl. Túlélési helyzetben viszont előfordulhat. vagy megjegyezhetjük. Az ivóhelyhez közel is hasonlót tapasztalhatunk.

A hurok nem vas anyagú drótból készül. zsinórból vagy drótból. Rejtsük el a szagunkat! A csapda felállítása vagy használata során ne hagyjuk rajta a szagunkat! A lehető legkevesebbszer érintsük meg. . az elnyomja az emberszagot. A hálóba bele lehet akadni. Álcázás A fa frissen levágott végeit fedjük be sárral! Takarjunk le minden földön lévő hurkot. és ha meg kell fognunk. vagyis megfogja a zsákmányt. . sokkal jobb a miénknél. használjunk inkább mogyorófát! Mindegyik fa bocsát ki valamilyen szagot. A hurok nem más. > HURKOK A hurok a legegyszerűbb csapdafajta. valószínűleg rejtekben ül és figyel. a szagát megszokták. f—-. Ha úgy . A rugalmas facsemete hatékonyabbá teheti a csapdát. minden túlélőcsomagnak tartalmaznia kell. hogy a csapda a lehető legtermészetesebben olvadjon egybe a környezetével! I 4. annál hatékonyabban emeli fel az álíatot. A hurok megfojt. egyik végén mozgó csomó található. viseljünk kesztyűt! Ne fenyőfából készítsük el a csapdát. 3. amely a kisebb állatokat nyakuknál. kötélből. Bár az állatok félnek a tűztől. Minél magasabb a facsemete. Ne zavarjuk meg a környezetet! Ne tapossuk le a zsákmány ösvényét! Az előkészületeket ne az ösvényen végezzük. ezért a menekülés során hatalmas erőt fejt ki: hamar kiderülnek csapdánk gyenge pontjai. A CSAPDAALUTAS SZABALYAI Csapdaállításkor a következő szabályokat kövessük: 1. tehát lógathatja azt. Hurkot rögtönözhetünk madzagból. az elejteni kívánt állatnak pedig kiváló a szaglása. milyen állatot akarunk elejteni! A nyúl pl. a nagyobbakat lábuknál fogja meg. Némelyik csapda két vagy három elvet is kombinálhat. A drót másik végét ezen kell áthúznunk. mielőtt erősen egy cölöphöz. és ne hagyjunk magunk után árulkodó nyomokat! 2. mint szabadón futó siklóhurok.A dorongcsapda szétroncsol. és a levegőbe emelheti a zsákmányt. A tábor füstjébe helyezzük a csapdát. A hurok kihelyezésekor mérlegeljük. Legyen erős a csapda! A kelepcébe csalt állat az életéért küzd. sziklához vagy fához rögzítenénk.

az indítórud kiold. hogy a nyúl elsodorja. és a vad felemelkedik a levegőbe. elképzelhető. kifeszített (húzóerő alatt álló) fa segítségével felrántjuk az állatot a földről. Feiránfőtarok-csaptia Amikor az állat beleszalad a csapdába. .Ellenőrizzük. A dróthurkot gallyak segítségével támaszthatjuk ki. amikor a csapda kiold. Ez megnehezíti a zsákmány kiszabadulását. hogy stabil-e a rögzítése. kihasználhatjuk ugrándozását. Mérlegeljük. róka vagy borz számára! Húzzuk a hurkot ökölnyi szélességűre! Helyezzük négyujjnyi magasságban a föld fölé és. minden rendben van.. Ha azonban a hurok közelebb van az akadályhoz. szükség esetén a hurkot gallyak segítségével tartsuk a megfelelő helyzetben! Kifeszített hurok A hurkot úgy tehetjük hatékonyabbá. A gallyak segítenek a megtámasztott hurkot stabi- EGYSZERŰ HUROK HASZNÁLATA Nyulak és kisebb állatok elfogásához. elugrál onnan.gondolja. hogy nagyobb méretben megfelel-e terjedelmesebb állatok.. pl. egy karnyújtásnyira az ösvényen található akadálytól! . Ha a hurkot az útvonalán lévő kidőlt fától vagy akadálytól karnyújtásnyira helyezzük. ha egy friss. és segít távol tartani a ragadozó állatoktól.

annyi különbséggel. A rókához hasonló. hogy feszes maradjon! Csalétekké! ellátott feírántóhurok-csapda Működési elve megegyezik a felrántóhurok-csapdáével. közepes méretű állatok elfogására alkalmas csapdát nyílt területen is elhelyezhetjük. amelyet a főidbe állítunk! A hurkot csatlakoztassuk a kioidófáhozf Kössünk egy kötelei a fiától fára. ha az állat ösvényén. Ejtsünk o kioidófuűon bemetszést (a). pl. A kis erdei tisztás kiváló helyszín lehet. hiszen a csalétek felkelti az állat figyelmét. kioldódik a csapda. a nyúl és a róka megfogására. egy kidőlt fa vagy szikla okozta szűkületbe helyezzük.Alkalmas pl. Mindkét irányból érkező zsákmányt képes elkapni. A hurok a földön van. a csalétek pedig fölötte kifeszítve. hogy illeszkedjen a támasztórúdba (b). mert a hurokkal együtt a levegőbe kell repülnie. hogy a zsákmányt ízletes falattal csaljuk a kelepcébe. Amint elveszi az állat a csalétket. Legjobb. . A csalétek másik oldalát tartó dúcot csak gyengén nyomjuk a földbe .

Ha az állat elveszi a csalétket. pl. a rúd elmozdul a helyéről és a kioldó rúd a hurokkal (benne remélhetőleg a zsákmánnyal) együtt a levegőbe emelkedik. majd a kioldó-rudat áthúzzuk a V alakú fa alatt. A meghajlított fától induló kötelet a kioldórúdhoz kötjük. amelyet egy másik rúd végére helyeztünk el. Ez a csapda nagyobb állatok.a kioldórúdra ható húzóerő megtartja a helyzetében. . medve vagy macskafélék megfogására alkalmas. ez ugyanis felkelti az állat érdeklődését A kioícfórúd felső vége ne kitesz ül o V ofokú ágnak. A növényevő szarvasok odacsalogatásához a csalétek legyen véres vagy illatmirigyes. mert tartja a közte ésaValak között lévő csalétkes rúd .Csalétkes lábfelrántóhurok-csapda V alakú faágat vagy két összekötött botot nyomjunk erősen a földbe. szarvas. az alsó vége pedig nem tud kimozdulni.

Ha az állat a hurokba kerül. Az állat ösvényén helyezzük ki! Figyeljük meg. A dúcra tekert kötélrész legyen köze! a huroktartó bot végéhez (ej! .Kötéllel feszesen tartott felrántóhurok-csapeSa A huroktartó botot tartó támasztótengely felrántását megakadályozó szo-ritókötés miatt marad a helyén a bot. a huroktartóbot elmozdul a támasztóbotról. hogy a dúcra tekert kötél miként rögzíti a huroktartóbot egyik végét (bj. és a dúcra tekert kötél lecsúszik a huroktartóbot másik végéről. A nyulakhoz hasonló kisméretű állatok megfogására alkalmas. míg a másik vége a támasztótengelyen nyugszik (a).

A bot két hurkot tart. kioldva ezzel a huroktartóbotot. míg magát a botot a rántókötél húzóerejétől egy bemetszés tartja meg.Lengétrapézos feirántóhurok-csapda Ezzel a hurokesapdával nyílt területen az állat két ösvényét is el tudjuk állni. függetlenül Ottói. . hogy a csopdábo milyen irányból szaladt bele. Ho qz áfiat bekerül a hurokba. vergődni kezd.

Bár egy irányba van megfeszítve.a rántókötélnek kicsit ferdén kell megfeszülnie. .Feszítőgörgős felrántóhyrok-csapda A huroktartóbotot kerek bemetszés tartja . hogy a bot a helyén tudjon maradni! Pl. a rúd az állat vergődésekor mégis kiold. a nyúl és a róka megfogására alkalmas.

vízszintes rúdon több csapdát készítünk. Ez a taJpkioldá-sú csapdához hasonló szerkezet (a) összeállított felület helyett nagy hurkot használ. kemény kéregből vagy más erős anyagból készített felület egy alsó rúdon nyugszik. ahol az ösvény kiszélesedik vagy többfdé ágazik! Talpkioldású felrántóhurok-csapda Legjobb. medve vagy nagymacskák elfogására a legjobb. Ott használjuk. és a nyakánál kapja el a kisebb állatokat. a felső rúd pedig beakad a bemetszésekbe. és a csapda az állatot a lábánál erősen megfogja. ha a csapdát az állat útvonalán egy kisebb bemélyedésbe helyezzük. bo egy hosszú.Széles területet le tudunk fedni. aktiválódásakor a kioldó vagy az alsó rúd elmozdul. . Nagyobb állatok. A botokból. pl. A tábla mindkét oldalára hurkot helyezünk. szarvas. A tábla benyomódásakor a kioldórúd kiold.

Lépcsőzetes csaléfekkioldásos felránióhurok-csapda Két villás dúc lenntart egy kereszttengelyt. bemetszett rúddal old ki (ez egy kifeszített felrántókötélhez csatlakozik). amely egy csalétkes. emellett tartja a hurkokat is. Kisebb húsevők és disznók megfogására alkalmas csapda. Az utóbbi a kereszttengelyt megfeszítve tartja. tisztásokra helyezzük ki! .

de használhatjuk tisztáson is a kisebb húsevők csapdába ejtésére. hogy a megfelelő helyzetben maradjanak! A kioldópálca egy rugalmas. hogy illeszkedjen a csalétektartó bot négyszögletesre faragott bemetszésébe! Kétvégü.faragjuk négyszögletesre. fiatal fával van összekötve kötél segítségével. 4-es alakú felránióhurok-csapda Helyezzünk csalétkes rudat derékszögben a támasztófára: lapjai négy-szögletesek legyenek és illeszkedjenek a támasztófába vájt réshez! Helyezzünk közéjük egy rövid kioldópálcát.legalábbis egy részét. ami a levegőbe húzza a kioldót. Ha a csalétkes rúd elmozdul. A négy hurok hatékonyan lefed minden irányt az ösvényen.A keresztrudat. . kiold a csapda.

Ez a csapda szintén a kisebb húsevők tisztásokon történő megfogására alkalmas. hogy a helyén maradjon. A csalétek elvételekor a zsákmány a fák között a levegőbe emelkedik.Kettős felrántóhurok-csapda Az állat ösvénye mentén álló két fiatal fát úgy metszük be. hogy összeakadjanak. de mindegyik viszonylag merev drót legyen. . ha egymáshoz illesztjük őket! Kössünk függőleges csalétkes rudat az egyiknek majdnem a végére. A fák végére két hurkot is köthetünk.

azzal a különbséggel. hogy az összeállított felületet csalétekrúd helyettesíti. A csapda működési elve megegyezik a talpkiofdású felrántóhurok-csapdáéval. amelyet a húzóerő ránt fel a fa alól.Csalétekrúd-kioldásos felrántóhurok-csapda Egy támasztódúc és a felrántóbot alsó része közé csalétkes rudat szorítunk. A csalétek megmozdítása oldja ki a fel rántóbotot. A felrántóbot felső része nekinyomódík a kioldórúdnak. . magával húzva a hurkot is.

valószínűleg elsőre nem is fog sikerülni. Még a túlélésért küzdve is ügyelnünk kell rá. hogy megtartson egy köteg farönköt vagy egyéb nehezéket az ösvény . Nagyobb változatai nagyobb állatok. FIGYELEM! A dorongcsapda nagyobb változata éppúgy veszélyes lehet az emberre. és a gyakorlat végén szereljük szét az összeset! Nagy dorongcsapdát nem tudunk egyedül felállítani. A cs tortjo a felrántóbotot a helyén. csakhogy ezúttal a felrántó botot megfelelő helyzetben tartó kioldórúd nyomja a felrántóbot végét. A botkioldásos és a dorongcsapdák botlódróttal működnek. rókák és borzok megfogására. A szerkezetet az állat útvonalának mentén helyezzük el! Tartsunk kellő távolságot a leeső súlytól. pl. DORONGCSAPDÁK A dorongcsapda működési elve egyszerű: a csalétek elvételekor az állatra valamilyen súly zuhan. A felhúzóbotból induló kötél faágon tekeredik át. Botláskioldású dorongcsapda Működési elve megegyezik a rúdkioldásos felrántóhurok-csapdáéval. hogy mindenki ismerje a csapdák elhelyezkedését. Mindegyik fajtája alkalmas disznók. medve elejtésére használhatóak. így könnyen működésbe hozhatóak véletlenül is. különben a csapda felállítása túl nagy kockázattal jár! A kiegyensúlyozás fontos feladat . mint a megfogni szándékozott állatra.A meghajlított fo végétőt induió i húzza felfelé o keresztrudat. Túlélési gyakorlat során a többieket tartsuk távol az ilyen csapdáktól.

a könnyű kimozdulás érdekében . a csapda összeomlik. végein .felett.kihegyezett bot egyik szárán csalétek van. Kiegyensúlyozott dorongcsapda Egy Y alakú. A kioldó botból botlódrót fut a levegőben a felfüggesztett súly alatt egy stabil rögzítőpont felé. Ha a csalétket megmozdítja az állat. Az Y alakú botot a keresztrúdra nehezedő farönkök vagy nagy kövek tartják pozícióban. alja biztos talpponton nyugszik. . Másik szára tartja a keresztrudat.

azzal a különbséggel. A súly kitámasztásához támasszuk a keresztrudat a rúd alsó. négyszögletes lapjának! . hogy támasztékul bemetszett tartórudat használunk.Négyszögletű illesztéses kioldással! működő dorongcsapda Hasonlít a kiegyensúlyozott dorongcsapdára. és a bemetszés alsó lapja négyszögletes.

villás fába van beillesztve. . A kötél a kioldó bothoz van rögzítve. A kioldó botot csalétkes rúd tartja a helyén.Csaiétekbof-kioldásos dorongesapda Követ vagy összekötött farönköket tart egy támfa. A csalétkes rúd elmozdításakor az egész súly leomlik. ahova kötél szorítja. A csalétkes rúd a kioldó bot és a dorongcsapda súlya közé van szorítva. A kioldó bot egy függőleges dúcon van a kötél végén átforgatva. A támfa másik vége a földön van. amely rögzített.

A kötél a súly alatt botJódrótként szolgál. hogy a súly a földre zuhanhasson! A faékek enyhén lefelé álljanak. hogy a kötél elég hosszú-e. illetve a botJókötél rögzítése elég gyenge-e ahhoz. Ellenőrizzük. de legyenek elég rövidek a rúd könnyű kioldásához! . amelyet a fatörzsbe rövid faékekkel beakasztott kíoídórúd tart.Dorongcsapcia Az állat útvonala fölé függesztett fatönk vagy egyéb nehezék súlya feszíti a kötelet.

de ha már megtanultuk használni. ^ . A zárobotot az alján kihegyezzük a gyors kioldás érdekében. hogy illeszkedjen a tómasztófához. a közepén pedig bemetszést ejtünk . Vízszintes csalétekrudat helyezünk derékszögben egy záróbottal ellátott támasztófára. hogy m eq tu dia tart a n i o tóm osztó fá t. Bármekkora méretben elkészíthető. Az oldalára négyszögletű faragást készítünk.4-es alakú dorongcsapda Először ugyan bonyolultnak tűnik. A záróbot tartja a csalétek fölé helyezett súlyt: a támasztófa kiélesitett hegyének van támasztva. könnyen emlékezni fogunk a működésére és nagyon hatékony lehet. A csalétkes rúd a tetején be von metszve o záróbot kioldása miatt.

hogy mindenki ismerje a csapdák elhelyezkedését és veszélyességét! A csapdákat jelöljük meg. de nagyon veszélyesek az emberre. akár halált is okozhatnak. Összeállításkor mindig a szúrószerkezet MÖGÖTT álljunk. és gondoskodjunk róla. hogy felhívjuk rájuk az emberek figyelmét! Más körülmények között (ha nem a túlélésért küzdünk) soha ne hagyjuk a szúrócsapdát felállítva vagy felügyelet nélkül! .SZÚRÓCSAPDÁK FIGYELEM! Ezek a csapdák különösen jók a disznó és a szarvas megölésére.

amíg a botlókötél meg nem mozdul.SZÚRÓ DORONGCSAPDA Ugyanazon az elven működik. Mindez addig marad kifeszítve. Egy rövid fabot (a) és egy rövid kötél (a rögzített támasztófához kötve) tartja feszesen a szúrós rudat. de o súly növelése érdekében köveket használunk. de vízszintesen működik. mint a dorongcsapda (balra). A botlókötélhez kúszónövényből vagy valamilyen sima anyagból (nem durva madzagból. Az útvonal fölé szúrós heggyel felszerelt. . rugalmas rudat feszítünk ki. A másik. A gyűrű egy botlókötél végéhez van kötve. Szúrócsapdla disznó elejtésére Hasonlít 2 rugós szúrócsapdára. szúróheggyel ellátott végén a kioldófa (rövid kötéllel van rögzítve) egészen addig visz-szatartja a rugalmas botot. Az ütésen kívül le is szúrja az áldozatot R&sgös szúrócsapda Nagyon veszélyes. mégpedig a szúrós rúd közelebbi és a támasztófa távolabbi oldala között. A csapórúd egyik vége rögzített: négy támasztófa közé van szorítva. A gyűrűn egy másik rudat is keresztülfeszítünk.ez kioldó szerkezetként fog szolgálni. A botlókötelet az útvonal másik oldalán egy tartódúchoz csomózzuk. mert az elakadhat a rövid botban) csúszógyűrűt illesztünk . amíg a kioldóbotot a gyűrű vízszintesen tartja. a zsákmány életét kioltó csapda. Kiválóan alkalmas vaddisznó elejtésére. és kihegyezett botokkal egészítjük ki.

különben elmozdulhat.Fontos. hogy a szúróhegyet szorosan rögzítsük a rugós bothoz. és nem csapódik az állat testébe! .

A szúröheggyei ellátott rudat helyezzük oz efejteni kívánt állót méretének megfelelő magasságba. hogy abba a magasságba csapódjon! A csapárúd feszítettsége miatt a támasztófákat nagyon stabilan kell a földbe szúrni. vagy úgy állítsuk be. a rögzítés legyen erős és biztos! .

A csapda hatékonyságának növelése érdekében a csapórúdra több szúróhegyet erősítsünk! Ülörudas szúrócsapda Kiváló csapda majmok elejtésére. visszatartva a szuróhegyet. hanem egy fa törzse körül helyezkedik el. ettől kioldódik az indítóbot. hogy a kioldó szerkezet csalétek helyett ülőrudat használ. hogy sima a fa felszíne és a gyűrű könnyen tud mozogni rajta! . A gyűrű az indítóbot felső végét egy támasztófához szorítja. rugós szúrócsaptia A felfüggesztett csalétek megmozdítása elindítja a tartógyűrűt. azzal a különbséggel. rugós szúrócsapdáéval. ezért győződjünk meg róla. a szúróhegyek pedig felcsapódnak. hogy a kötél és a csomók elég erősek-e a feszítettség kibírásához! Az ilyen csapdát kizárólag a szúróhegy mögül közelítsük meg! Az ilyen csapdákkal ellátott területen soha ne vállaljunk kockázatot! Csaléfkes. Ha a rögzítőgyűrü nem támaszték. Az indítófa alsó végét kötél tartja. bizonyosodjunk meg róla. Működése megegyezik a csalétkes.MEGJEGYZÉS: A szúrócsapdák nagyon veszélyesek.

Ezt támasztófák és a billenőbothoz illesztett nyíl segítségével tudjuk megoldani. és használható a nyíllal szemből vagy a botlókötél oldala felől közeledő állatok esetén is (a zsákmány ilyenkor éppen a nyíl előtt halad el. mert különben a nyíl az íj mögül közeledő állat miatt is elsülhet. ahol mások is elésétálhatnak. amikor az íj visszacsapódik). mert emberélet kioltására is alkalmas! . hogy kissé felfelé lőjön. A kioldórúd egy botlókötélhez illesztett bot miatt marad a helyén. Az eszköz valószínűleg a nyíl előtt elhaladó nagyobb állatokat teríti le először. FIGYELEM! Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül olyan helyen. A csapda nagy és veszélyes állatok elejtésére a legalkalmasabb.íjas csapda A megfelelő fából elkészített egyszerű íjat (lásd Fegyverek) kifeszítjük. A kötél első szakasza legyen a szerkezethez közel. és úgy állítjuk be. A botlókötelet a célpont körül körbe kell vezetnünk.

jen a nyii bemetszésébe. és o kereszttengelybe is! A billenőbotot a kioldórúd ólja és o rögzített dúc közé helyezzük! (bj Egy másik kioldószerkezet: Vágjunk négyszögletes rést egy támasztó fán.. és ejtsünk négyszögletes bemetszést a villás bot oldalán o kioldás miott! Metsszük be a bot felső iapját. hogy .(ej Az ijzsinór rögzítése érdekében ejtsünk bemetszést o nyílon!A kioldórúd ilfeszked.

ezért vizsgálódni kezdenek. Háló helyett használhatunk összecsomózott. a disznó. a vadmacska és a borz mind-mind feltúrja a törmelékes gödröket. A róka. Helyezzünk el négy kihegyezett. hogy a gödör szélei alatt érkezzenek annak felszín alatti oldalaihoz. több irányban kifeszített madzagot is a repülési útvonalukba eső fák között . ezért a miénk is vonzani fogja őket. majd pároljuk a főzetet addig. ahol alszanak. az állatok szaglászni kezdenek.tartsa az íjzsinórt! Egy másik villás ághoz kössük hozzá a botlókötelet! Csalétkes verem siklóhurokcsapdával Ha gödröt ásunk. így kevésbé lesz feltűnő. hajlékony karót úgy. ezért lefelé fordítja a fejét. Ha a karók mellett leereszkedik. Ha csalétket teszünk a verembe. Madárlép A kisebb madarak elfogásának ősi módszerre a lép (vagy madárenyv) használata. amíg ragadós anyagot nem kapunk! Mielőtt a madarak hazatérnek pihenni. Az állat megérzi a csalétek szagát. megzavarjuk a környezetet és állandó nyomot hagyunk magunk után. Helyezzünk rájuk egy gödrön kívüli támasztékhoz rögzített siklóhurkot! MADÁRCSAPDÁK Hálók A madarak elfogásának egyik legegyszerűbb módja. ha finom hálót feszítünk ki a fák közé. kenjük rá ezt az . ami elriaszthat néhány állatot.ez is kárt okoz a belerepülő madarakban. Más állatoknál viszont a kíváncsiság legyőzi az óvatosságot. Főzzünk meg vízben magyalleveleket és mindenféle keményitőtar-talmú magokat. már nem tud kimászni -mancsával kapálózva beszorítja magát a hurokba.

ha még csak egy madár akadt bele. mert a zsákmány odavonzza a társait. A botot ne vegyük el. ha lószőrt használunk. majd rögzítsünk az alsó rétegükhöz szorosan. Az utóbbi egy összekötött botokból álló piramis. amely a csalétek fölött van kiegyensúlyozva. de bármilyen erős anyag megfelel. Kis termetű madarak esetén gyorsan elkészíthetjük a kalitkát: helyezzük el az összes botot egy irányba. Siklóhurkos bot Kössünk sok finom. merőlegesen két azonos hosszúságú botot! Úgy erősítsük meg a szerkezetet.anyagot az ágakra és más pihenőhelyekre! A madarak a leszállás után rögtön beleragadnak. 1. hogy az összes bot a helyén maradhasson! A nagyobb állatok azonban innen könnyen ki tudnak törni. . Felfüggesztett hurok Feszítsünk ki hurkokkal teli zsinórt a folyó vízszintje felett nem sokkai.5 cm átmérőjű csomót egymáshoz közel egy botra vagy ágra! Legjobb.25-2. így rövid időn belül többen esnek csapdába. Csalétkes horog A gyümölcsbe vagy más élelembe rejtett csalétkes horog szintén hatékony: fennakad az állat torkán. A botot helyezzük a csomókkal felfelé a madarak kedvenc alvóvagy fészkelőheiyére! Az állatok leszállás közben bele fognak akadni. úgyhogy nekik az összes botot külön-külön össze kell kötnünk. 4-es alakú csapda Ez a szerkezet (tósof 4-es alakú dorongcsapda) „íakunyhó"-szerű kalitkával együtt használható. a folyásirányra merőlegesen! Legjobban nádasban és sásban alkalmazható.

hogy egy kis madár súlya is elindítsa! . Kítámaszthatjuk a kalitka felemelt szélét egy bottal. de akár egy nagy konzervdoboz is megteszi. Fogjuk meg a madzag másik végét. Tartókötél csatlakozik a kioldó szerkezethez [lásd az előző csapdákat). és rejtőzzünk el valamivel messzebb! Ha feszesen tartjuk a madzagot. A kalitka köré és alá helyezzünk csalétket! Ez a módszer olyan helyeken a legjobb. amikor a madár a kalitka alá megy.Próbáljunk más módszerekkel is kalitkát készíteni! Akadhat nálunk megfelelő méretű doboz vagy tároló. A háló sarkait madzag köti össze egy befeszített fiatal fával. és a csalétkes felületet hozza működésbe. el tudjuk rántani a támasztékot. amely bemetszéssel illeszkedik egy vízszintes rúdhoz. hogy a kioldó bot lenti végének támaszkodjon! Ennek a kioldó szerkezetnek nagyon érzékenynek kell lennie. amelyre hosszú madzagot kötöttünk. ahol sok a madár. ha azt akarjuk. A csalétkes felületet úgy és csak annyira emeljük fel a földről. Botkioldásos háfócsapda Egy földön elhelyezett és csalétekkel ellátott hálót fektetünk a földre.

amint egyikük a csalétkes felületre rálép. MEGJEGYZÉS: Ha gyakorlat alatt helyezünk ki ilyen csapdát. amelyeket o szerkezei azonnal megfog. nehogy mások belelépjenek! A szúró. egyértelműen jelöljük meg a helyét.A hólón szétszórt csalétek odacsalogatja o modorokat.és dorong-csapdákat folyamatosan felügyelnünk .

Szaglásszuk a levegőt és figyeljünkl Széllel szemben. vagy nem vagyunk tökéletesen biztosak benne. TUDNIVALÓ Ha ügyesen mozgunk. vagy nem folytatja az evést! Kerüljük a nagyobb állatokat (pl. mert a földön közelebb vannak a szem-magasságunkhoz. hogy lábujjainkkal előkészíthessük következő lépésünket. hogy első lövésre meg tudjuk ölni . hogy korábban még nem látott embert: talán inkább kíváncsi. hacsak nem vagyunk annyira rászorulva az élelemre. akár halált okozhatnak. Ezek segítségével könnyen lehetünk mindig a megfelelő helyen és könnyen előnyünkre fordíthatjuk a terep adottságait. ezért lefelé haladva előbb érezzük meg az állat szagát. hogy a többieket távol tarthassuk tőlük. Gondosan felderített területen ez sem okozhat gondot. a legtöbb állat akkor szokott a területen mozogni. Ha mégis ránk pillant. vagy fényesek a csillagok. amennyire csak jelenlétünk felfedése nélkül lehetséges! Vegyünk fel biztos helyzetet. különösen ha tiszta az ég és világít a hold. rendszeresen álljunk meg! Súlyunkat lábunk hátsó részére helyezzük. a medvét). ahol a lövés a legnagyobb eséllyel lesz eredményes! A . Ha este vadászunk.persze a kiszemelt zsákmány ilyenkor is minden bizonnyal sokkal jobban lát nálunk! Ha napközben vadászunk. Mindig a lehető leghalkabban járjunk! Lassan menjünk. hogy szemünk hozzászokjon a sötétedéshez és kialakuljon éjszakai látásunk .kell. és csak ezután nehezedjünk rá teljes súllyal a talpunkra! így nem fogunk megbotlani. továbbá csökken az aljnövényzet és a recsegő ágak keltette zaj is. vagy legalábbis keresztirányban vadásszunk! A vadászat legjobb időpontja a hajnal. hiszen súlyos sérülést. mint riadt lesz. Maradjunk teljesen mozdulatlanok. ne mozduljunk! Elképzelhető. legalább egy órával alkony előtt induljunk. A napközben hő révén kialakuló légáramlatok a szagot felfelé viszik.különben vadászból könnyen vaddá válhatunk! Olyan közel menjünk. az állat sokszor nem is vesz észre minket. de akkor a fényviszonyok gyorsan romlása miatt tökéletesen kell ismernünk a terepet és a táborhelyre visszavezető utat. délután pedig térjünk vissza a táborhelyre! Az állatok nyomait hegynek felfelé haladva könnyebben észrevesszük. így bizonyára örüni fogunk a könnyebb hazaútnak. Az egész napos vadászat és kutatás után a leereszkedés sokkal kevesebb energiát vesz el. mint a felfelé mászás. délelőtt hegynek felfele induljunk. Este is előbújnak ugyan. és arra a területre célozzunk. mint az a miénket. ahogy a gyakorlott nyomkövetés és a pontos cél lövőképesség. amíg az állat máshova nem | néz. A gyors és hirtelen mozdulatok elriasztják a vadat. A gyakorlat végeztével szereljük szét az ÖSSZES csapdát! VADÁSZAT Az állatvilág nyomainak figyelemmel kísérése és a választott zsákmánnyal kapcsolatos ismeretek éppúgy fontosak a vadásznak.

Az íjffa elkészítése íjfának rugalmas botot válasszunk! Kb. a vérveszteség valószínűleg meggyengíti. csak vérzik. hacsak nem vagyunk nagyon közel a mozdulatlan állathoz. a vasfa. ráadásul elkészíteni is köny-nyű őket. csak 15 perc elteltével kövessük. és cseréljünk fegyvert. mielőtt megközelítenénk! Csak álljunk és figyeljünk! Ha az állat nem pusztult el. Ha az állat megsérült. és ha közel megyünk hozzá. a fűzfa és a bürök is megfelel. Ha az állatot az első lövés leterítette. pontos lövés a legtöbb állatot azonnal leteríti. a tölgy. de nem túl gyakori növény. íjnak már jól kiszáradt fa a legalkalmasabb. ezért több íjat készítsünk. elképzelhető. FEGYVEREK íj és nyíl A leghatékonyabb rögtönzött fegyver az íj és nyíl. de ennek hiányában is boldogulnunk kell! Ha úgy gondoljuk. A ki nem száradt fa nem sokáig marad feszes. A legjobb a tiszafa . a borókafenyő. hogy még hónapokig leszünk a jelenlegi helyünkön. így a hikori. várjunk öt percet. viszont nagyon kockázatos is. ha az éppen használt elvesztette a rugalmasságát. A tiszafának öt változata terjedt el az északi féltekén. félretehetünk fadarabokat száradni későbbi használat céljára. Egy oda célzott. a cédrus. A lapocka mögötti terüiet kiváló célpont. a szilfa. a nyír. Ha azonnal követjük.a régi angol nagy íjak mind ebből a fából készültek. határozott. de továbbmegy. 120 cm hosszú legyen (méretét persze mindig igazítsuk a használójához)! . hogy egész nap menni fog.pontos fejlövés igazán hatékony. nem fog tudni elmenekülni. a vadásznak pedig még hosszasan követnie kell a zsákmányt. Nagyon rövid idő alatt jártasságot szerezhetünk a használatukban. A rossz célra leadott lövés az állat szükségtelen szenvedését okozhatja.

25 em-re legyen tőlük! A fakérget távolítsuk el! Miután az íjat formára faragtuk. hogy középen 5 cm széles /egyen és a végek felé 7. majd nyújtsuk ki a ba! kezünket oldalra és felfelé! Az így kapott távolság adja meg az ij méretét Ezzel a módszerrel óltalanos fjat készíthetünk (a nagy ij használata komolyabb jártasságot igényel)! Az ij megformálása Az íjfát úgy alakítsuk ki.A nekünk leginkább megfelelő ij faméret meghatározása: Jobb kézzel tartsuk az Ijfa egyik végét a csípőnkhöz. kenjük be mindenhol olajjal vagy állati zsírra!! .5 em-re vékonyodjon!A végeket metsszük be: az ijhúr 1.

Ezzel sem szabad azonban vesződnünk. de bármilyen zsineg. valószínűleg rövidebb húrra lesz szükségünk. ezeket összekötve megfelelő íj húrt készíthetünk. különben az íjfa deformálódik! A mindössze meghajlított rugalmas botnál sokkal hatékonyabb és pontosabb a megfelelően elkészített íj. használat után oldjuk ki a húr egyik oldalát hogy az ij ne feszüljön feleslegesen. de a rögzített húr ne legyen túl szoros. A nyíl kb. madzag vagy vékony kötél megteszi. Ha az íjnak holtjátéka van. ha elvesztette a rugalmasságát . Az íjhúr 3 mm széles legyen! Az öreg csalán szárai is elég erősek lehetnek. A húrt az ijhoz mindkét végén kötélhu-rokkoí és két gyűrűhurokkal rögzítsük! Ha a fa nincs kiszáradva. de az egyik legjobb a nyírfa. hiszen igazán feszesnek lövéskor hátrahúzva kell lennie.készítsünk helyette újat! Nyíl készítése Minden egyenes fa alkalmas nyílnak.Az ijhúr rögzítése Legjobb a nyers bőr húr. 60 em hosszú és 6 .

c tollszár közepénél vágjuk ketté a tollat! \ (bj Á toll mindkét végén hagyjunk 20 mm-es száratr hogy a tollat a nyílra tudjuk kötni. könnyű ruhát. (c) A nyíl körül egyenlő távolságra rögzítsünk három terelőt! Nyílhegy . hogy a nyíl végén lévő bemetszés elég széles-e a húr beillesztéséhez! TERELÉS A pontosság érdekében a nyilat terelni kell! Legjobb terelöonyag a toll.is használhatunk. Ellenőrizzük. akár formára alakított leveleket .mm széles legyen! Lehetőleg legyen egyenes és sima felületű! Egyik végén készítsünk egy 6 mm mély bemetszést. hogy bele tudjuk illeszteni a húrt. de más anyagot -papírt. (a) A tetejéről indulva.

hogy biztosan tartsa a fejet! Nyíl. helyezzük bele a nyílhegyet.A nyíl másik végén szükségünk van egy hegyes tárgyra. lándzsahegy. fejsze és kés egyaránt készíthető pattintással kovakőből. amely fekete. Nagy türelemmel még a csontot is megfelelő heggyé alakíthatjuk. Magát a nyilat is kihegyezhetjük és megkeményíthetjük a tűzben.nedvesen használjuk. majd szárítsuk meg. tompa. Nagyjából megfelelő méretű és formájú lapos követ válasszunk! Egy másik kemény kö segítségével pattintsunk le róla darabokat. de kovakőből is készíthetünk igazán éles nyílhegyet. majd kössük össze szorosan! Az ín kiválóan alkalmas a kötözésre . fémes fényű. a széleinél faragjunk le belőle (lásd Szerszámok a Táborozási technika fejezetben]! Az íjászat technikája . Az ón kiváló. Vágjuk ketté a nyíl végét. de a szilárd hegy jobb. amíg el nem érjük a kívánt formátl Ha nagyon éles vágófelületet szeretnénk. gyakran a mészkővel együtt megtalálható kőzetfajta.

hagyjuk.Illesszük a nyilat az íjhúrba és emeljük az íj közepét szemmagasságba. Az íjat előrenyújtott kézzel. pontosan a nyíl alatt fogjuk! Az íjtartó kart tartsuk biztosan. hogy a nyíl szemmagasságban legyen. hogy akadályozná a lövést. ne kapjunk utána! Gyakoroljunk! Sorozatlövéseknél tartsunk több nyilat a bal kezünkben! NYÍL OKOZTA ÉGÉS Sok íjász panaszkodik a nyiltereiő lapát okozta égési sebekre .a súrlódástól kisebesedhet az arc vogy a kéz. A nyíl mentén nézve igazítsuk a célpontra! Engedjük el a húrt . az íjhúrt pedig húzzuk finoman hátra a testünk felé úgy. Kezünket ujjak nélküli bőrkesztyűvel vogy az ujjak közé és a csuklóra . hogy magától menjen. Az arcra szorosan rákötött só! vogy ruhadarab anélkül védi az arcunkat.

Ezt a fajtát közönséges kaviccsal is használhatjuk. ha bőrből. Egy kötél közepére egyszerű zsebet készítünk .helyezett bőr védőanyaggal óvjuk! A parittya és hasznáiafa A legegyszerűbb parittya olyan fegyver volt. amilyennel Dávid megölte az óriási Góliátot. Ha két darabban van a kötél.a legjobb. kössük vagy varrjuk hozzá a részeit a zsebhez! A PARITTYADOBÁS TECHNIKÁJA Sima. Ha parittyával vagy csúzlival madarakra célzunk. A kötél lehet bőrcsík vagy természetes szálak összecsavarásával készített szalag. hogy a kötél egy hosszú darabban szelje át a zsebet. hogy a kellő pontosság és távolság elérése érdekében kísérleteznünk kell a parittya hosszával. kb. Engedjük el a kötél egyik végét! A lőszer nagy sebességgel kirepül . de bármilyen más erős anyag is megfelel. 2 cm átmérőjű.kis gyakorlással pontosan eltalálhatjuk a célt Elképzelhető. egyszerre több követ lőjünk ki! . viszont nem jár be olyan szabályos röppályát)I Lengessük meg a parittyát a fejünk fölött a célra irányítva. Úgy készítsük el. lehetőleg kerek kavicsot válasszunk (o csipkézett kavics több kárt okozhat.

legjobb a mogyorófaőg . bár a rómaiak hatalmas. lehetőleg rugalmas ágra . Az összekötött végénél fogva forgassuk o fejünk fölött! Elengedése után nagy területet lefedve repül a levegőben.és egy rugalmas anyagdarabra lesz szükségünk. Az autó vagy bicikli kerekéből származó gumibelső az ideális (jobb a ruhákban lévő gumiszalagnái. . Csomagoljunk köveket kis ruhadarabokba. Erős. A rugalmas anyag mindkét végét kössük a faág széléhez! Lövedéknek követ használjunk! BÓLA A bóját oz eszkimók a modorok lel övé -sére használjók.CSÚZLI Az iskolás fiúk fegyvere. és mindegyikre kössünk egy-egy 90 cm-es kötelet A kötelek másik végét kössük össze szorosan. mechanikus változatátostromfegy-verként használták. de az utóbbi is használhatói. Készítsünk zsebet a rugalmas anyag belsejébe: vezessük ót rajta vagy varrjuk bele (minta parittya zsebét). villás.

Gerelyt kb.8 m-es. így fegyverünk pontosabb lesz és nagyobb távolságot érhetünk el vele. illetve más változatait használták a csatában. . A 90 cm hosszú botból jól kezelhető hajítólándzsát készíthetünk.A dél-amerikai gaucsók ugyanezt a fegyvert. illetve nyakára. A bólo rótekeredik o repülő madárra vagy oz állat lábára. máris hasznos szúró. A szúrólándzsának körülbelül 1. így a vadász megölheti a zsákmányt. Lándzsák A sétabot nagy segítség lehet járáshoz.vagy hajítófegyver válik belőle. feleekkora fadarabból készíthetünk. ha viszont kihegyezzük az egyik végét. egyenes bot a legjobb. le-teritve o földre oz áldozatot.

ha c végére hegyesre pattintott kovahe-gyet vagy lapított ánhegyet illesztünk. de nem ér el teljesen a végéig: ez o hátsó ütköző lökést cd a lándzsának. LÁNDZSAVETÖ A lándzsa a vágatban fekszik. A vágót o hajitóeszköz felső oldalán helyezkedik el. esetleg alaposan ráerősítünk egy kést.A lándzsát hatékonyabbá tehetjük . ne kockáztassunk. mert könnyen elveszhet vagy megsérülhet. Ha viszont csak egy késünk van. .

éjszaka. óvatosan közelítsük meg (persze legyen a látáshoz elegendő fény)! Csúsztassuk a hurkot a madárra és szorítsuk meg! Egyszerre kell összeszorítani a hurkot és lefelé rántani a zsákmányt! Vízimadarak becserkészése . Jegyezzük meg az alvó. és legyen rajta ágesonk is. és alakítsuk ki saját egyensúlyunkat is a jó dobáshoz! A lándzsát vállmagasságban tartva irányítsuk a célra. az ürülék odavezet minket). ütközőnek pedig hagyjunk meg egy szilárd részt! Sokszor próbálkozva állapítsuk meg a lándzsa hajítótávolságát.és fészkelőhelyeket (ne feledjük. amelyből előrehajló fogantyút készíthetünk! Késünket ékként használva hasítsuk ki az ág közepét! Vájjunk ki finom vágatot a lándzsának! Teljesen simára alakítsuk ki. MADÁRFOGÁS Mozgóhurok Egy hosszú bot végére illesztett síklóhurok kiválóan alkalmas az alsóbb ágakon alvó madarak lerántására. mint a lándzsánk.A lándzsavető elkészítéséhez olyan faágat válasszunk. és ha elérhető távolságra találunk ilyet. majd a lándzsa-vetőt gyorsan rántsuk előre és lefelé! Lefelé mozdítva a vágat ütközője erősen meglöki a lándzsát. amely legalább dupla olyan széles.

hogy nemzeti parkokon kívül nagyállatokkal. a madarak (különösen a nagyobbak. Ekkor rohanjuk le őket! Ijedtségükben képtelenek lesznek a lyuk belsejében eléggé szétnyitni a szárnyaikat a felszálláshoz. először bedobnak a vízbe néhány tököt A szárnyasok közé jutott vadász alulról kapja el a gyanútlan madarat. aztán bemennek a lyukba is. Nem valószínű. felforgatják a szemeteseket . majd a víz alatt megfojtja. hanem szárazföld felett alkalmazandó. Ennek ellenére ne az állatok ösvényén vagy ivóhelyükhöz közel táborozzunk le. Természetesen ez a módszer nem víz. ne kísérletezzünk az elfogásukkal! Ne menjünk közel hozzájuk! A medve köny-nyen meg tudja ölni az embert. vagy ahol rendszeresen látni lehet őket! Ne feledjük. Hogy hozzászokjanak a madarak. ha élelmet tekerünk egy kőre r majd a levegőbe dobjuk. Gödörcsapda Keressünk vagy ássunk egy kb. de nagy részét a lyuk belsejébe szórjuk! A madarak először csak a lyuk körüli csalétket eszik meg. ha viszont megakadályozzuk ebben. Zajjal próbáljuk meg elijeszteni őket. a lúd vagy a hattyú) védekezés közben nagyon vadut viselkedhetnek! A világ egyes részein más technikát alkalmaznak: az emberek nagy tökhéjat viselnek a fejükön álcaként. a sebesült medve pedig különösen nagy veszélyt jelent Minden sérült vagy sarokba szorított állat veszélyes lehet! A legtöbb állat menekülni próbál. Szórjunk a lyuk köré magot vagy egyéb csalétket. 90 cm mély gödröt olyan területen. mert megeshet. a legtöbb inkább a menekülést választja. vízilóval vagy nagymacskával találnánk szembe magunkat. ahol gyakoriak a talajról táplálkozó madarak! A gödör szélessége az elejteni kívánt madár méretétől függ. hogy néhány könnyű falat reményében a mi táborhelyünket is meglátogatják. A vadász a tököt pontosan a vízfelszín fölött tartva úszik az áramlattal a madarak közé.elképzelhető. hogy elefántcsorda útvonalát keresztezzük vagy kiváncsi pumával találjuk szembe magunkat! FIGYELEM! Ne erőltessük a találkozást! A medvék gyakran turkálnak az északi erdőkben lévő farmokon. A madár reptében lenyeli a csalétket és vele együtt a követ. fejünket náddal és más növényekkel álcázva tudunk közel kerülni. pl. A tök egyik oldalára lyukakat vájnak. hogy lássanak és tudjanak lélegezni. Álljunk készen a lezuhant madár ártalmatlanítására! VESZÉLYES ÁLLATOK Kevés állat támad az emberre akár önvédelemből is. SIRÁLY Sirályt úgy foghatunk. Legyünk óvatosak! Azt a területet közelítsük meg. pl. hogy többet ehessenek. támadásra . ahol a madarak fészkelnek. az utóbbi súlyától azonban lezuhan. orrszarvúval. elefánttal.A vízimadárhoz a vízbe merülve.

Ne feledjük. A kifejlett csimpánz különösen rosszindulatúan viselkedhet. hogy fegyverrel támadhatnánk rá.kényszerítjük. de ritkán agresszívek. vágjuk le a fejét. vonzzák a táborhelyek. mert a szarvak csak akadályozni fognak minket! . minden bizonnyal megfordulnak és elfutnak. hogy odavonzzák a legyeket és a dögevő állatokat. Sokszor ébredtek már arra emberek. nem támadnak! Óvatos. amelyek éles foguk miatt sokkal közvetlenebb veszélyt jelentenek. de némelyik emlős (köztük a vámpírdenevér) veszettséget is okozhat. hogy hívatlan látogató fészkelt a hónaljukba vagy még intimebb testrészeikhez. Ha az állatnak szarvai vannak. alvóhelyünk és felszerelésünk ellenőrzéséhez is kutassunk hüliő vagy rovar látogatók után! Előfordulhat. Nem csak a patás állatok képesek erőset rúgni a strucc rúgása is halálos lehet. A hím állatok párzási időszakban különösen vadak. Mielőtt közel merészkednénk az állathoz.de ilyenkor is győződjünk meg róla. hogy távolról figyel minket. Az állati harapás ejtette sebet alaposan tisztítsuk meg! Bármelyiktől kaphatunk tetanuszt. inkább csak kergessük el őket! A nagyobb emberszabású majmok szintén játszva meg tudják ölni az embert. ha erősen rögzítjük őket egy faágra. hogy testünk melegét érezve kígyó vagy százlábú mászik az ágyunkba. Hátukra fordítva még a nagyméretű állatokat is megfelelő helyre tudjuk húzni.a portyázó tálkákról szóló történetek minden bizonnyal eltúlzottak. de ne szálljunk szembe velük. hacsak nem nagyon kicsik . Ha súlyosan megsérültünk és nem tudjuk megvédeni magunkat. A kígyók nem jelentenek veszélyt. Valószínűbb. bizonyosodjunk meg róla. és általában többször figyelmeztetnek minket a távozásra. hacsak véletlenül nem kerülünk velük kapcsolatba. A farkas kíváncsi állat. Meg kell szoknunk őket és hozzá kell szoknunk ruhánk. A farkasokat általában többet halljuk mint látjuk . a farkas könnyen végezhet velünk. hogy kisebb majmokkal találkozunk. A hiéna szintén falkában vadászik. és mivel dögevő. Társakkal dolgozva egyszerűbben tudjuk szállítani még a nagyobb állatokat is. Ne vigyük őket egészen a táborhelyig. A krokodiloktól és aligátoroktól kellő távolságot kell tartanunk. nyugodt mozdulatokkal szabaduljunk meg tőlük! A ZSÁKMÁNNYAL KAPCSOLATOS TEENDŐK A sérült vagy csapdába esett állatok veszélyesek lehetnek. elképzelhető. ugyanakkor erős állat. mert elképzelhető. nincs-e mögöttünk egy nagyobb méretű példány! Bármelyik nagy szarvú állat megsebesíthet bennünket szarvával még azelőtt. de nem kell egyből a megvadult farkasfalka üldözte vadász rémképét a helyzetre erőltetnünk. amelynek két végét válfunkra tesszük. Ha védekeztünk. Alapvetően gyáva. hogy valóban elpusztult! Szúrjunk lándzsát vagy hosszú botra kötött kést az állat fő izmaiba és nyakába! A vérveszteségtől legyengült állathoz közelebb tudunk menni és fejen tudjuk ütni.

Szinte lehetetlen megvédeni a zsákmányt olyan területen. amit nagyobb erőkifejtés nélkül oda tudunk cipelni! Hűvös éghajlaton rejtsük el a maradékot és gyűjtsük össze később! A ZSÁKMÁNY ELREJTÉSE Lógassuk le a tetemet olyan faágról. és szorító nyolcas csomóval rögzítsük mindkét lábpórt/ Kössük az állatot a rúdra. az utolsó csomó a rúd köré kötött szorító nyolcas csomó iegyen! Ha az állatnak szarvai vannak. A vér értékes.fertőzött állatok Az állatok pofájában nyirokmirigy található (a nagyobbaknál köny-nyebben észrevehető). amely a dögevőknek a földtől túl magasan. alapvető ásványi anyagokat tartalmazó élelem. az ágtól pedig túl mélyen van! Áfák hajlata olyan rejtekhe-lyet kínál. kössük fel őket. amit otthagyunk. Ez odavonzza a ragadozókat és a dögevőket. amit csak tudunk! Meleg éghajlaton minden bizonnyal megromlik. legyektől védve tároljuk! f FIGYELEM! Betegségveszély . amelyeket szintén csapdába ejthetünk. amely a talajon mozgó ragadozókat távol tartja. ahol keselyük vagy más nagy dögevők élnek. A zsákmány belső részeit használjuk a csapda új csalétkeként! Csak azt vigyük magunkkal a táborba. amelyben a táborba tudjuk szállítani! Lefedve. A .Helyezzünk faruőat az állat hasára. ezért vigyük magunkkal mindent. hűvösben. hogy ne legyenek útban! A legjobb. a macskafélék és az egyéb jól mászó ragadozók azonban így is hozzáférhetnek. ha mára csapda helyszínén feltrancsírozzuk a vadat. Legyen nálunk edény.

ZSÁKMÁNY ELKÉSZÍTÉSE Ne pazaroljuk el a tetem egyik részét sem! Alaposan elkészítve hozzájuthatunk az összes tápértékhez és hasznosítani tudjuk még a fogyasztásra alkalmatlan részeket is. mert biztosítja a hiányzó vitaminokat és ásványi anyagokat.főzzünk meg (így kisebb lesz az esélye a fogyasztás útján történő megbetegedésnek). de fertőzésveszély esetén az előkészítés során is körültekintően kell eljárnunk! Alapvető fontosságú az állat levágása és a hússal kapcsolatos teendők elvégzésének idejére a bőrünkön lévő sebek és vágások lefedése. ha tárolni akarjuk a húst. mert olyan vitaminokban és ásványi anyagokban (pl.Nyúzás: ezáltal a bőrt vagy szőrt menedékül és ruházatként használhatjuk. de ne nyúzzuk meg őket!) -Kibelezés:a belek eltávolítása és a belsőség kinyerése. emellett a vér megszünteti a vitamin-hiány okozta szédüléses betegségeket is. Minden feje körül eltorzult vagy elszínezödött állatot . mert úgy lecsúszhat). mert a bőrük alatt hasznos zsírréteget tárolnak.megnagyobbodott és elszínezödött nyirokmirigy betegséget jelez. Az ellenség vérét elfogyasztó kannibálok látása és általános egészségi állapota javult. és húzzuk fel egy ágra vagy saját készítésű keretre. -Feldarabolásra különböző főzési módszerekhez megfelelő méretű darabokat készítünk. ha a fejével lefelé lógatjuk. . hogy A formájú keretek jöjjenek létre. Kössünk kötelet a csánk köré (ne a mancs köré. Minden állat jobban vérzik. A madarakat fosszuk meg a tol Iáiktól. Kivéreztetés Ne pazaroljuk el a vért. amelyek máskülönben hiányoznának a túlélő étrendjéből. majd helyezzünk az állat alá edényt a vér felfogásához! A keretnek erős szerkezetűnek kell lennie! Szúrjunk dúcokat a földbe és erősen kössük össze őket a keresztezéseknél. A szarvasmarha vére számos afrikai marhapásztor táplálkozásának fontos részét képezi.pl. mert ha az áilat hordozta kórokozó a bőrsérü-l lésbe kerül. A tetejükre vízszintesen helyezzünk egy rudat! . és enélkül az íze is túl erős. sóban) gazdag. A műveletet négy lépésben végezzük: Kivéreztetés: alapvetően fontos. a myxomatosis tüneteit mutató nyulat . (A disznókat ne nyúzzuk meg. könnyen a testünkbe juthat.

Ha nincs gyilokhoz hasonló késünk. de alacsonyabban is. hogy a disznókat alaposan véreztessük ki: ha a nagy nedvesség. velük egy vonalban. hogy elvágjuk a légcsövet is. A vágást ejthetjük a fülek mögött. az utóbbi módszert válasszuk! Fültől fülig is elvághatjuk az állat torkát . Ha a késünk nem elég hegyes. az artéria elágazása előtt.ennek viszont az a hátránya.és zsírtartalmú szövetekben vér marad. mindenképpen ezt a módszer kell alkalmaznunk. a hús gyorsabban megromlik! Nyúzás . Fontos. a nyak V alakú részén.Az állatot a torkolati vénát és a nyaki verőeret elvágva véreztethetjük ki! A lógó állaton ezek könnyen észrevehetőek. így feljöhet a gyomorban lévő étel és megfertőzheti a megmenteni kívánt vért. mert kidudorodnak. a fej két oldalán lévő ereket egyszerre átvágva.

és óvatosan vágjuk körbe a nemi szerveket! 4. amikor még meleg a hús. Némelyik szarvasnál ezek a hátsó lábon. ejtsünk határozott vágásokat a bőrön a nagy ábrán szaggatott vonallal jelölt helyeken: 1. Nem árt. Mielőtt nekikezdenénk a bőr eltávolításának. helyezzük alá a két ujjunkat. és az éles oldalával kifelé tartott kést csúsztatva i/égigvágjuk a bőrt. nehogy elvágjuk a tartókötelet! 2. ha eltávolítjuk a hím állatok heréit is. Folytassuk a vágást a test közepén egészen a nyakig! Ne vágjunk bele a gyomorba vagy az emésztőszervekbe: emeljük meg a bőrt. tegyük a kést az éles végével kifelé az ujjaink közé. mert megfertőzhetik a húst. Először távolítsuk el az összes pézsmamirigyet. Ugyanígy vágjuk körbe a mellső lábakat! 3. a bőr . ahol a lábak szétválnak. A macska. Folytassuk a vágást a mellső lábak belsején! Hq így ejtjük a vágást. a testtől kifelé vágva [lásd a részletes ábrát\\ 5. és lassan húzzuk lefelé. nem vágunk o belső szervekbe idő előtt. A hátsó lábak körül. pontosan a térd mögött találhatóak.Legegyszerűbb az állatot közvetlenül a kivéreztetés után megnyúzni. a térd fölött ejtsünk kör alakú vágást! Vigyázzunk. Ujjainkkal vágás közben megemeljük o bort. Ne kapkodjunk! Ne vágjuk meg magunkat! Ne tegyünk kárt a bőrben! Óvatosságunk később. Ejtsünk lefele tartó vágást a hátsó lábakon a törzs aljáig. mert ezek szintén megfertőzhetik a húst.és kutyaféléknél a végbél mindkét oldalán vannak mirigyek.

Csípjünk bele a hasba minél magasabban.használatakor megtérő!. Tegyük be a hüvelykujjainkat és húzzuk őket kifelé a bőr könnyen le fog válni! Szabadítsuk ki a lábakat és csavarjuk le a fejet! Ha nincs késünk. így elkerülhetjük. hogy a másik oldalon is elvégezhessük a nyúzást. Miután megtisztítottuk a hátsó lábakat. kezünkkel tartsuk a kiömleni akaró beleket (lásd az ábrát)\ Egészen a mellcsontig vágjunk! . a végbél felé vágva. A test elmozdulását megakadályozhatjuk. hogy a földön kell megnyúznunk és kibeleznünk az állatot. ne vágjunk beléjük). különválaszthatjuk a többi résztől. Hüvelykujjaink a nyakon lefelé húzva véresek lesznek ott. és az így nyert éles csontfelülettel vágjuk meg a bőrt! Kizsigerelés A még mindig lógó tetemből távolítsuk el a beleket és fedjük fel a belső részeket. Ha erősen megrántjuk a fejet. ha levágjuk a patás állatok lábát és behelyezzük őket a test alá! A tetemet fektessük természetes lejtőre és vájjunk üreget a földbe a vértároló konzervdoboznak vagy más edénynek. hogy kis vágást ejtünk rajtuk a gyomor felett (ügyeljünk a szervekre. Ezután fejtsük le a bőrt a húsról a hátsó lábakon. és velük irányítsuk a kést felfelé. Kövessük a már ismert vágási irányt a bőrön. ujjunkkal válasszuk el a bőrt a hústól! Ezután a mellső lábakról húzzuk le a bőrt. hogy a hús a földdel érintkezzen! Kis áülatok nyúzása A nyulat és a kisebb állatokat úgy nyúzhatjuk meg. de a lehető legkevesebbszer használjuk a kést! A bőrt görgessük ki a szőrrel befelé. majd nyúzzuk meg az állatot egyik oldalán a gerincig. ahol elvágtuk a torkot. Ha egyedül vagyunk. terítsük ki a bőrt és görgessük bele az állatot. mert átvághatjuk a belső szerveket! Tegyük az ujjainkat a vágásba. és a kicsípett húsdarabba vágjunk akkora nyílást. vágjuk körbe a farkat (a nemi szerveket már körbevágtuk)! Amint a tetem hátához érünk a kezünkkel. Ezután vágjuk át a megmaradt szöveteket is! Ha egyedül dolgozunk Egy nagy állat megemelése komoly erőfeszítést igényel. hogy beleférjen a két ujjunk. Ne szúrjunk bele mélyebben a húsba. törjük le az állat lábának alsó részét. amellyel az első vágást megejthetnénk. Ezután hasonló módszerrel vágjunk lefelé. elképzelhető. igy egyetlen bőrdarabunk lesz. önmagába tekerve. amelybe majd kivéreztetjük az állatot.

ha átlátunk rajta (látjuk a napot) . Vágjuk át a hártyát. hogy beleférjen a kér ujjunkIA nyúzáskor alkalmazott módszerrel vágjuk a húst /lásd az előző ábrát// Először felfelé . hogy tiszta-e a végbél. Kisebb állatoknál elegendő. a tüdőket és a légcsövet! Ellenőrizzük. míg az elülső negyed húsa sokkal inasabb. Távolítsuk el a két vesét és a májat! A mellüreget hártya fedi .nagyobb állatok esetén vezessük benne végig a kezünket! A tetem ezzel tiszta lett. . majd mindkét oldalon szétvágjuk a tizedik és a tizenegyedik borda között A hátsó részek adják a pecsenyét (far.A kicsípett húsba ejtett első vágás mindössze akkora legyen. így ugyanis meg tudjuk őket vizsgálni. hogy először kettévágjuk a testet a gerinc mentén. majd lefelé vágjunk (kézfejünkkel megakadályozzuk a belek kiömlését)! Hagyjuk. Feldarabolás A nagyobb állatokat úgy tudjuk felnegyedelni. hogy kiömöljenek és lelógjanak a belek. és távolítsuk el a szívet. A test felvágása az állat fajtája és az elkészítő ízlése szerint változhat. comb) és a finomabb részeket.kisebb állat esetén ezt nem könnyű észrevenni. ezt lassú főzéssel tudjuk megpuhítani.

1. Far: Kiválóan kisüthető. 7. 12. 10. Lágyhús: A láb tetejének izma. Sokáig főzzük! Tarja és lapocka: Meglehetősen puha. de főtt húsnak vágjuk fel! . Hátsó dagadó: Has. a legjobb kockára vágva megfőzni. 3. Nyak Tarja: Kiválóan megfőzhető. Kiválóan kisüthető. Do rabokban meg is szántható. Kevesebb szövetet tartalmaz a lábnál. Zsír nélküli részeit levághatjuk tartaléknak. Kockákra vágva főzzük! 9. Dagadó: A has inos meghosszabbodása. Combszelet vagy pecsenyeszelet alja: A legpuhább hús. 4. 8. Farhát: A combok tetejének izma. Bélszín: A külső comb izma. 2. Kiválóan megfőzhető. 11. 13. mint a dagadóra. 6. bár egy kis főzést is igényel. Hátszín: A második legpuhább rész. Láb: Kemény és inas. A lágyhúshoz hasonlóan készítendő. Lábszár: Mellső láb>. Általában kemény hosszú párolással puhíthatjuk meg. gyakran nagyon kemény! Főzés előtt vágjuk kockákra! 5. Tartaléknak kiváló. 14. főzve és roguként egyaránt kiváló. csők egy százaléka nem fogyasztható. Sokáig főzzük. Szegyhús: Ugyanaz vonatkozik rá.

ízletesebb és könnyebben vágható lesz. amellyel érintkezésbe kerül! Ha az állat beteg volt. Fűszerrel együtt főzzük meg őketl A veséket körülvevő finom zsírnak (faggyúnak) nagy a tápértéke. általában minden nehézség nélkül kitéphető. de vigyázzunk. A gyomrot főzés után eltávolítják. élősködő baktériumok pedig elpusztulnak. de a sebesült életét akár meg is mentheti. hamar megromlik! BELSŐ RÉSZEK Máj A májat minél hamarabb fogyasszuk eNTávolítsuk el a középen lévő epehólyagot! Ez elég erős. a mája jelezni fogja. azt vágjuk ki. ha felakasztva tároljuk. Oldalas (borda): Kiválóan süthető. Mérsékelt égövi területeken a húst 2-3 napig lógassuk! Meleg éghajlaton inkább tartósítsuk vagy azonnal főzzük meg! Az állat megölése után az izmokba kerülő sav segít lebontani az izomrostot. és kizárólag a maradékot fogyasszuk! A máj teljes értékű élelem. Néhány országban a disznókat levágás előtt kizárólag almával etetik és a gyomrával együtt főzik meg őket. Távolítsuk el a gyomor tartalmát (amely szintén kiváló étel a betegeknek). tartalmaz minden alapvetően szükséges vitamint és ásványi anyagot. Süssük ki és használjuk húspor (pemmikán) elkészítéséhez! . Minél tovább hagyjuk felakasztva a húst. ezért kiváló étel a betegek és sérültek számára. Kevés főzést igényel. de a maradék húst legjobb. A legyeket tartsuk távol. puhítva ezzel a húst. mert az epe megfertőzi a húst. Kerüljük a foltos vagy fehér pettyekkel borított májat! Ha csak kis része ilyen. mossuk meg a pacalt. Kissé megfőzve a gyomor tartalma tápláló és könnyen emészthető élelem lehet. Nyersen fogyasztva nem veszítünk semmit a tápértékéből. a benne élő káros. Gyomor (pacal) A gyomrot (pacalt) könnyű megemészteni. hiszen az állat már elvégezte helyettünk az étel lebontásával járó nehéz feladat nagy részét. tartalmát mártásként fogyasztják. Az alma finom íze így átitatja a húst. Mesék A vesék értékes tápanyagforrásként és kiváló ételízesítőként szolgálnak. majd pároljuk sokáig fűszerekben! A gyomor tartalmának ize kellemetlen lehet ugyan. de sokáig főzzük! A Hutás íaiakaszfása A belső részeket minél hamarabb együk meg.15-18. annál puhább. mert ha petét raknak a húsba.

de a tápértéke alacsony. ha kolbászbőrként hasznosítjuk. semennyi vagy csak kevés zsírt tartalmaz. a nyelv pedig nagyon tápláló. Legjobban főzve fogyasztható. és főzzük meg alaposan! Ne egészen forró vízbe tegyük. Hal. Fej Nagyobb állat esetén sok hús található a fejen. A szárított belek kisebb teherbírású kötélként is használhatóak. nyulaknál nem is érdemes vesződni vele. mossuk meg. majd alaposan főzzük meg! Keverjük össze egyenlő arányban a húst és a zsírt. Tápértéke alacsony. A tüdő megmutatja az állat légzőszervi megbetegedéseit. mert rengeteg húst és állati enyvet (zselatint) tartalmaz. Sütve a legjobb. Főzéssel kiváló ételt készíthetünk belőle. ha foltos. Legjobb. Tüdő Az állat tüdeje tökéletesen ehető. Főzve és sütve egyaránt ízletes étel. Farok Nyúzzuk le és főzzük meg. A pofa különösen ízletes. Szív A szív tömör izom. majd öntsünk bele vért! Ezt a keveréket nyomkodjuk bele a belekbe. így kiváló levest készíthetünk belőle.Lép A lép a nagyobb állatok egyik nagyméretű szerve. mert így kisebb valószínűséggel durran szét a kolbász. fekete vagy fehér pettyes! Az egészséges tüdő rózsaszín és foltmentes. Láb A lábat ugyan darabolás közben levágjuk. de nem szabad elpocsékolnunk.vagy csapdacsalinak is fél re tehetjük. ezért kisebb állatoknál. Főzzük mig megpuhul. Tisztítsuk le a piszkot és távolítsuk el a szőrt a patákról vagy mancsokrólI A patákból tápláló kocsonyát készíthetünk. és evés előtt húzzuk le róla a bőrt! . öntsünk hozzá előbb egy kis hideget is. Ne együk meg. Sokan különleges csemegének tekintik. vagy használjuk jellegzetes ízét főztünk feljavítására! Belek A bél gyakorlatilag csővezeték. Mirigyek A mirigyek közé tartozik a nagyobb állatokban jellegzetes hasnyálmirigy vagy csecsemőmirigy. amely füstölés után sokáig eláll. pl. Fordítsuk ki. Süssük meg. Ezzel a módszerrel igen tápláló ételt készíthetünk.

A hüllőket bőrükben is megfőzhetjük. csak kövessük a lapockacsont vonalát! 4. A nagyobb kígyókat daraboljuk szeletekre. Vágjuk le a nyakat! Vágjuk le a dagadót. 2. ami értékes vitaminforrás. A kígyót . Kisebb állatok elkészítése Kövessük a nagyobb állatokra vonatkozóan leírtakat . azaz a bordák alatt lógó laza húst! Ejtsünk vágásokat minden egyes borda és a gerinc között! Ezzel bordaszeleteket készítünk. majd: í 1. Az áílat vékonyán található vesepecsenye tartósítható a legjobban. 7. ha megfőzzük. Távolítsuk el az első lábakat! Itt nincs átvágandó csont. Szerszámot is készíthetünk A BIRKASZERŰ ÁLLATOK ELKÉSZÍTÉSE Kövessük a nagyobb állatokra vonatkozó utasításokat. Vágjuk ketté a testet a hátgerinc vonalában.ezeket főzéssel pusztíthatjuk el. pontosan a gerinc közepe mentén! Távolítsuk el a hátsó lábakat! Próbáljuk meg szétvágni a csípőízületet! 3. 6. mert szalmonellát terjeszthetnek.minden kisméretű állatot ki kell belezni! Hüllők elkészítése Dobjuk félre a belső szerveket.Minden maradékot (illetve a kisebb állatok esetén az egész fejet is) főzzük meg! Agy Az agy elfogyasztásával izmaink erőt nyerhetnek. amit a bőrünk még elvisel) segít leválasztani a szőrt. lapostetűt és férgeket . de a túl forró víz csak még nehezebbé teszi a sörték eltávolítását. A disznó számos parazitát vonz: kullancsot. A sertés elkészítése A disznót ne próbáljuk megnyúzni! Először belezzük ki. de hasznát vehetjük nyers bőr kikészítésekor is. 5. A sertés elkészítésének legjobb módja tehát. készítsünk belőlük levest! Sok csontvelőt tartalmaznak. Csontok Minden csontot főzzünk meg. majd tegyük forró parázs fölé és perzseljük le a bőrét! A forró víz (csak annál forróbb. de a bőrük is hasznos lehet.

nehogy feísértsük a a maguktól kieső belső szerveket! Ezután nyársra tűzve akasszuk fel. majd a pengét kifelé tartva felnyitjuk a végbélnyílást egészen a nyakig .vigyázzunk.úgy készíthetjük el. hogy a fejet jóval a méregzacskók alatt levágjuk. és fejtsük le bőrét a farka felé haladva! .

de sikerrel járhatunk. bár így elveszítjük a bőr tápértékét. de olyan óriásiak is. eltérő vízmélységben táplálkoznak. vitaminokat és zsírt tartalmazó értékes élelem. nyúzás nélkül.közös tulajdonságuk viszont. Kövessük az alábbi sorrendet! Kivéreztetés: A madarat nyakát eltörve öljük meg. mások férgeket és rovarokat fogyasztanak . A madár könnyen elpusztul és gyorsan kivérzik. A tollakat tartsuk meg: nyílterelő lapátot vagy szigetelést készíthetünk belőlük! A mellkasnál kezdjük a tollfosztást! Ha sietünk. Tolifosztás: A tollfosztást legkönnyebben közvetlenül a madár elpusztulása után végezhetjük. A különböző fajták eltérő időpontban. bőrrel együtt is megfőzhetjük őket. mert fertőzéseket hordoznak. és húzzuk ki a belső részeket! A szívet és a veséket tartsuk meg! A fejet és a lábakat vágjuk le! Megfőzés: A dögevő madarakat minden esetben főzzük meg. a fiatalabbakat viszont inkább süssük meg nyárson vagy kemencében. Főzéssel megpuhíthatjuk az öreg. a trópusi halak között viszont akad néhány veszélyes is: tartózkodjunk a villamos angolnától. mint a trópusokon élő nílusi sügér. és követjük az itt leírt módszereket. Kibelezés (a belső részek eltávolítása): Ejtsünk vágást a végbélnyílástól a farokig! Tegyük be a kezünket. . A dögevő madarakat lehetőleg kerüljük.Madarak elkészítése A madarakat nagyrészt a többi állathoz hasonlóan készíthetjük el. mint a tüskés pikó. Némelyikük halakkal táplálkozik. nyúzzuk meg az állatot. mert nagyobb valószínűséggel terjesztenek fertőzést. A tollakat felpuhítja a forró víz (kivéve a vízimadarakét. tetvet és kullancsot. amikor még meleg a test. majd vágjuk át a torkát és akasz-szuk fel kivérezni fejjel lefelé! Úgy is megölhetjük. ha figyelemmel kísérjük a halak táplálkozási szokásait. az édesvízi mérgesrájá-tól és a dél-amerikai folyókban élő piranhától! A hagyományos horgászmódszerek alkalmazásához szakértelem kell. amelyek tollát csak még jobban megkeményíti). rágós madarakat is. hogy megfelelő csalival mindet magunkhoz tudjuk csalogatni és el tudjuk kapni. hogy a nyakát éppen a nyelve alatt vágjuk elr felsértve a fő idegeket és a fő artériát. Étkezési szokásaik és táplálékuk rendkívül eltérő lehet. HAL ÉS HALÁSZAT A hal fehérjét. Az összes édesvízi hal fogyasztható. de tol-laiktól megfosztva. A halak mérete változó: lehetnek olyan aprók.

tiszta fodrásgyűrük bukkannak fel a vízfelszínen (a hal ilyenkor a felszínen lévő legyeket eszik). Mikor próbáljunk meg halat fograi? Főszabály szerint a horgászzsinórt hagyjuk kint éjszakára. hasznosíthatjuk a tudásunkat.az jelzi. A halak szívesen bújnak el a partnál vagy sziklák és elsüllyedt farönkök alá. hiszen az áradást minden bizonnyal nem helyi esőzés okozta).tehát hogy érdemes csalit dobni a vízbe . Táplálkozó Inaira utaló jelek A halak táplálkozását . Hol próbáljunk meg halat fogni? A halak azt a területet választják a vízben. és pontosan napfelkelte előtt ellenőrizzük! Némelyik hal éjszaka. és ahol a legkönnyebben találnak zsákmányt. ha az áramlás ott eltérő (ami elég valószínű. ha kiugranak a vízből. Hideg időben sekély vizet válasszunk. mert ott melegebb van.Ha gyakorlott horgászok vagyunk és rengeteg időnk van. és így kellemesen telik az idő is. Ha kiáradt a folyó. amelyet felmelegítenek a napsugarak! A tavi halak valószínűleg a sarkokba húzódnak. . még a kitörése előtt próbálkozzunk! A nagy esőzések után a folyókban csak kevés halat tudunk fogni. vagy válasszuk pl. Ezt a napi hőmérséklet is befolyásolja. A halak ugyanis meleg időben a tavak mélyvízi hűsébe húzódnak. a lassabb folyású részeken halásszunk (a folyó külső kanyarulatában). az árnyékos területeken és a mélyebb részeken próbálkozzunk. Ha sok apró hal száguld. Ha vihar közeleg. ahol a legkellemesebben érzik magukat. Ha magas a hőmérséklet és a víz sekély. valószínűleg egy nagyobb ragadozóhal üldözi őket. vagy gyakori. A két leghasznosabb halfogási technika az éjszakai horgászás rögzített horgászzsinórral és az eresztőhálóval halászás. de a túlélésért küzdve nem a sporthorgászat módszerei a leghatékonyabbak. teliholdkor táplálkozik. a főfolyót tápláló kis mellékfolyót.

Nagy horoggal csak nagy halat kaphatunk el. Bot nem feltétlenül szükséges (a kézben tartott zsinórral is tudunk horgászni). . Inkább ülő vagy térdelő helyzetben. E két eszköz túlélőcsomagunk részét képezi. ha a mélyebb vizekben horgászunk). Az ábrán (balról jobbra haladva) a tű.és kisméretű halat egyaránt foghatunk. rövidebb darabot is rögzítenünk kell némi súllyal.FÉNYTÖRÉS A víz megtöri a fényt. hogy lehúzza a horgot. ha kapásunk van. és megakadályozza a horgászzsineg víz felszínén való lebegését (ez különösen akkor fontos. tűből. Horgot szinte minden anyagból készíthetünk. Hosszú zsineg esetén egy úszóval felszerelt zsinórdarabra is szükségünk lesz. mint gondolnánk. a szögek. hogy horgászat közben árnyékunk ne vetődjön a vízre / HORGÁSZAT A legelterjedtebb halfogási módszer a horoggal és horgászzsineggel horgászás (bár a többi módszer általában hatékonyabb). ezért a halok o víz feletti doigokot kissé mos szögben látják és o portból valószínűleg sokkal Többet látnak. Rögtönzött horgot készíthetünk drótból. A zsinór vége felé valószínűleg egy másik. viszont a segítségével könnyebben tudjuk a halat partra húzni és távolabbra tudjuk vele dobni a horgot a parttól. így tolón kevésbé esünk a látószögükbeI Ne álljunk közvetlen ül a port szélén! Ügyeljünk rá. ne állvo horgásszunk. a kis horoggal viszont nagy. amely lemerül. csontból. a csont és a fa fel-használásával készült horgok láthatók. a több tüske együttese. a tüske. de még tüskéből is.

Úszó és nehezék használata Rögzítsünk a zsinegre partról könnyen észrevehető. Túlélőcsomagunk tartalmaz hasított óiomnehezéket. a vízen fennmaradó tárgyat! így rögtön látjuk. Csúsztassuk a hasadékát a zsinegre. hogy hol ereszkedett le a zsineg. és szorítsuk rá erősen az ólmot! . hogy a zsineg a vízen vagy egy áramlatban a vízfelszínhez túl közel ússzon. Az úszó és a horog közé elhelyezett kisebb nehezék meggátolja. a horgot viszont nem zavarja a mozgásban. Elhelyezkedése segít megállapítani. ha kapásunk van.

és harcsa fogáshoz kössünk gilisztát a zsinegre (a)! A gilisztát. Amint bekapta a csalit.A horog mélyebbre sülyedését úgy érhetjük el. HOROG NÉLKÜLI HORGÁSZAT A zsineggel horgászhatunk okár horog nélkül is. hogy a zsineget a horog alatt látjuk el nehezékkel. Angolna. vagyis o csalival ellátott zsineget a hol rágás nélkül nyeli le. húzzuk ki a zsineget a vízből! .

használjunk másikat! Fenékcsali Ha a horgászás tervezett helyszínén csalit szórunk el („etetünk”). Próbáljuk a csali mozgását minél élőbbé tenni. Ha a csali nem válik be. Dögevö hal esetén használjunk húsdarabot. A folyó fölé függesztett termesz.így pontosíthatjuk a táplálékaira vonatkozó feltevéseinket. hangyát vagy más rovart! Ha fogtunk valamit. ha ugyanazt a csalit tesszük a horogra.ezt az életszerűség kedvéért befesthetjük vagy csillogóvá tehetjük (a több darabból álló műhol még természetesebben fog mozogni a vizbenj. Csali A legjobb. de faraghatunk fából kis halat is . mint amivel etettünk! MŰCSALI Élénk színű ruhából. odacsalogatjuk a halakat. biztosan ráharapnak. Minden egyéb csali is használható a hal kifogására. Próbáljuk minél inkább valódi csalinak álcázni!Néhány toll o horogra kötve légynek tűnhet.vagy hangyavár kitűnő módszer: a vízbe hulló rovarokat a halak folyamatosan elkapják. de a legjobb. A mogyorófa belseje lágy. vizsgáljuk meg a gyomortartalmát . . ha a hal élőhelyén előforduló csalit alkalmazunk: víz fölé lógó bogyót vagy közelben szaporodó rovart. könnyen át tudjuk fúrni: ha összekötjük a kifaragott darabokat tekergőzni fognak a vízben. toliból és fényes fémből egyaránt készíthető.Horog helyett kössünk a zsinór végére éles fadarabot a csalival párhuzamosan (bj! Ha a hol bekapta a csalit. a fa kifordul és beakad a hal nyelőcsövébe (c). Ha a horogra is ezt a csalit teszünk. nyers halat.

gombbol. csattól .HORGÁSZÁS VILLANTOVAL A kíváncsi halókat vonzzák o vízben úszó fénylő tárgyak. Próbálkozzunk érmével. konzervdobozdarabbol.

A horgot teljesen fedjük el a csalival! A horgot úgy is el tudjuk helyezni o kisebb halak vogy a szöcske húsos részeiben. bogarat.. ezért próbáljunk „snecivel menni a harcsára0 . rovart és kisméretű halat. hogy oz állat életben marod: vergődésük a vízben odavonzza a halakat Az apró halakat könnyű megfogni. Az orsó végére illesszünk horgot! ÉLŐ CSALI Élő csalinak használhatunk gilisztát.mindenféle fénylő tárggyoll Készítsünk propellert és rögzítsük egy drótra! A propeller forogni fog az áramlattal.

ÉJSZAKAI HORGÁSZÁS RÖGZÍTETT HORGÁSZZSINÓRRAL Helyezzünk nehezéket a zsinór egyik végére. a zsinórra pedig tegyünk szakaszonként horgokat! Lássuk eí mindegyiket gilisztacsalival. A zsinór szabad végét rögzítsük erősen a parthoz! A zsinórt este helyezzük el és egészen reggelig hagyjuk bedobva (de napközben persze . a középső vízmélységben és a fenéken táplálkozó halakat egyaránt meg tudjuk fogni. majd dobjuk a fefcsalizott zsinórt a vízbe! Ezzé! a módszerre! a felszínen.

ha nem volt kapás. a tó közepén. Ebben oz esetben viszont tőkesúllyal lsei kel! látnunk.amely a vízben szoros illesztést biztosítva kitágul . ahol a halok táplálkoznak). .rögzítsünk az aljára egy lapos követ (a túl nagy tőkesúly viszont akadályozhatja a kormánylapátot). és faék segítségével . készítsünk egy falapot és lássuk el mozgatható. A kopást a hajó szokatlan mozgása jelzi. vitorlát is szerelhetünk rá. mert a frissen vergődő giliszták jobban vonzzák magukhoz a halakat! SÁRKÁNYHAJÓ Ha a parttól annyira távol akarunk horgászni[ hogy már nem ér el oda a zsinór (pl. nehogy felboruljon I Vájjunk a falapba lyukakat. irányítható kormánylapáttal! Helyezzünk rudat a kormánylcpát felső részére és kössünk rá irányitózsinórt! Tegyünk a falap aíá csalival ellátott horgokat/ Úsztassuk ki a tóra! Ha kedvező a széljárás.használjuk)!A gilisztákat még akkor is cseréljük bizonyos időközönként.

de nem kapja be a csalit. . A nyilak az áramlás irányát jelzik. Tegyünk egy rúdra minél több horgot és engedjük a vízbe! Illesszünk egy fényes tárgyat a bot végétöl kb.HÚSBA AKADÓ HORGOK AVAGY „GEREBLYÉZÉS" Ezzel a módszerrel a haiot teste bármely pontján megfoghatjuk. ha látjuk ugyan a halat. Hasznos eljárás. hogy beleakadjon a horgokbof HALOSAPDÁfiC Halcsapdák széles skáláját készíthetjük el: az egész áramlatot átfogótól (amelybe a nagy halakat terelhetjük be) egészen a palackcsapdáig (amely-lyel az apró halakat tudjuk megfogni). amikor a hai észreveszi a csillogó tárgyat. 20 cm-re! Húzzuk fel erősen a horgot.

készíthetünk belőle a kis halak elfogására alkalmas. Csalival próbáljuk odavonzani a halakat! . Faiackcsapda Ha van műanyag palackunk.Sekély vízben építsünk botokból vagy kövekből olyan csatornát. hatékony csapdát: vágjuk ketté az üveget nem sokkal a nyaka alatt. amelybe a hal ugyan képes beúszni. majd a levágott részt fordítva helyezzük vissza az üvegbe. de kiutat nem találnak a palackból. A halak beúsznak. megfordulni viszont már nem tud.

Bejáratnak formázzunk ágakból rácsos kúpot.Nagyobb halak számára üreges fatörzset felhasználva készíthetünk hasonló csapdát. és mivel természetes anyagból készült. náddarabnak vagy folyó-fenéki uszadéknak tűnik. de a kiutat nem találja meg! A vesszöfonatból készült csapdán átfolyik a víz. a fatörzs másik végét pedig zárjuk le! Vesszöfonatcsapdák Mogyorófaág vagy más hajlékony ág felhasználásával (a bambusz pl. felmelegítve jobban hajlik) készítsünk olyan csapdát. amelybe a hal be tud úszni. .

A torpedó alakú csopdo összefont. hogy könnyen beússzanak a halak. . A nyílás a folyásiránynyal ellentétesen álljonI Az ilyen csapda bejárata elég széles ahhoz. viszont a rácson belül a szűkület megnehezíti a menekülést. formára kötött vesszőkből áll.

hogy a hurok foglyul ejtse a halat! Angoinazsák Kössünk össze egy zsákban vagy vászontáskában (a műanyag nem jó) felesleges belsőségeket. Rögzítsünk síklóhurokkötelet egy bot végére. Ezt a csapdát a fenéken kell elhelyezni. amikor kihúzzuk a zsákot a vízből. majd húzzuk erősen meg a zsinórt. A csali az angolnákat. és sziklákból építsünk sekély tavat a folyásiránynak megfelelően. Halhurok A vízinövények körül pihenő nagyobb halakat (pl. vagy vezessük el egy bambuszdarab belsejében! Vezessük át a hurkon a hal a farkát. tereljük a vizet egy oldalra. biztos. a csukákat) siklóhurokkal próbálhatjuk megfogni. rákokat és hasonló öllatokat vonzza. hogy elkapjuk a folyásirányból érkező halakat is! . hogy csapdába ejtsük a folyásiránnyal ellentétesen úszó halakat. de enélkülis elkészíthető. és reggel húzzuk ki! Ha élnek angolnák a vízben. majd süllyesszük el a vízben! Hagyjuk ott éjszakára. amelybe lyukakat fúrhatunk . illetve páfrányokat! Kössünk a zsák aijára zsinórt és nehezéket.A rákfogó csopdo elkészítését megkönnyíti egy kör alakú falap használata. állati tetemet és szalmaszerü növényzetet. Rögzítsünk hálót a gát oldalán a vízelterelő alá. és még akkor is a növények között fognak vergődni. Gátépítés Építsünk gátat a folyón. hogy berágják magukat a zsákba a belsőségek miatt.

az aljára nehezékeket tegyünk. amely hamar kiürít egy egész folyószakaszt. amelynek lyuknagysága a csomók között kb. majd feszítsük ki a folyón keresztbe' A beleúszó halak kopoltyújuknál fogva esnek fogságba. A tetejére úszókat. . nincs szükségünk úszókra és nehezékekre. Halálos csapda. ezért ne alkalmazzuk sokáig olyan területen.Eresztőháló Készítsünk olyan hálót. ahol hosszabb időt szeretnénk eltölteni (vagy ha nem közvetlenül a túlélésért küzdünk)! Ha a háló tetejét és alját kikötjük a parton. 4 cm [lásd Hálókészítés a Táborozási technika fejezetben).

Az eresztöheló t rögzíthetjük nehezékek és úszók segítségévei (a). ahol a halak a viszonylag sekély folyók alámosott partjai alatt bújnak meg. viszont hatékony az olyan helyeken. He a hálót az áramlásnak megfelelően. kisebb valószínűséggé! akad fenn rajta uszadékfa. nyúljunk be a part alá. ferdén helyezzük ei (b). és süllyesszük kezünket óvatosan a vízbe. próbálkozzunk meg a következő módszerekkel! Halfogás kézzeB Régi orvhalásztechnika. és mozgassuk ujjainkat óvatosan. Feküdjünk le a part szélére. sok türelmet igényel. hogy hozzászokhasson a víz hőmérsékletéhez! Kezünk legyen minél közelebb a fenékhez. amíg ki nem tapintunk egy halat! Húzzuk végig kezünket óvatosan a hasán (a halak táplálkozáskor általában a folyásiránnyal ellentétesen úsznak). de köthetjük stabil. parton lévő tárgyakhoz is. és rántsuk ki a vízből! A hal magunkhoz csalogatása és terelése . EGYÉB MÓDSZEREK Ha mindennel kudarcot vallunk. egészen a kopoltyúig! Ekkor markoljuk meg erősen a zsákmányt.

ezzel a módszerrel is odavonzhatjuk a halakat. könnyen halálos is lehet Különösen ügyeljünk tehát rá. A módszer főleg azokban a mély tavakban hatékony. így zsákmányunkat a felszínre hozza. hogy kilőné a töltényt a robbanás ereje miatt a fegyver hátrafelé sül el. és ahelyett. Próbáljunk meg a hal fölé kerülni. Nagyon veszélyes. megnő a hiba lehetősége. hiszen nagyobb területet próbálunk lefedni. mert elvonja a vízben lévő oxigént. és sok lőszer áll rendelkezésünkre. majd szúrjuk vagy üssük le őket! A folyó fenekére helyezett tükör vagy más fényes anyag visszatükrözi a nap. de bármilyen lassú folyású vízben működőképes lehet. hogy a felszínre csalogassák és ott könnyen összegyűjtsék őket. és gyorsan csapjunk le rá! Ügyeljünk rá. . A hal Beszúrása és lelövése Hegyezzünk ki egy hosszú botot. érdemes a fegyverrel megpróbálni lelőni a halat SOHA ne süssük el a fegyvert a vízben.Éjjel víz fölé tartott fáklyával vagy izzó parázzsal csalogathatjuk magunkhoz a halakat. A terület körül kifeszített hálóval ejtsük csapdába a halakat. mert felrobban! A víz lezárja a fegyvercső végét. Ekkor fogjuk ki! Robbanóanyagok A robbanóanyagot használhatjuk a vízben is. elszigetelt tavakat hagy maga után. amelyeknek egyik vége lezárható (hogy a halak ne menekülhessenek el).és a holdfényt. készítsünk lándzsát belőle! Illesszünk rá kampókat is a hatékonyság kedvéért! Ha Neptunusz háromágú szigonyához hasonló többhegyű eszközt készítünk. A tavak alján lévő iszapot bottal vagy a fenéken taposva kavarjuk fel! Ha a tóban van még hal. de a legtöbb elpusztult hal amúgy is lebeg a víz felszínén)! FIGYELEM! Ha van lőfegyverünk. íjjal és nyíllal lőjük le a halat (a fából készült nyílvessző lebeg a víz tetején. hogy árnyékunk ne vetüljön a hal fölé! Kissé a zsákmány alá célozzunk a fénytörés miatt! Ha jó lövészek vagyunk. HALKÁBÍTÓK A világ számos részén a halászok helyben termő növényeket használnak a halak megmérgezésére és elkábítására. és felszínre hozza a távolabbi halakat is. hogy a puskacső ne érjen a vízbe! Felkavarásos módszer A visszavonuló ár halakban bővelkedő. megpróbál tisztább vizet találni. Elpusztítja a közelebbi halakat.

és egyébként is alkalmatlanok a fogyasztásra. ám fogyaszt-hatóságukat a mész nem befolyásolja. Ha a felsorolt mérgeket a vízbe dobjuk. új halak költöznek oda és benépesítik. Az eredmény katasztrofális a halakra nézve. ha már régóta ott lebegnek. mégis gyakran mindössze összemorzsolt növényeket dobnak a vízbe. a víz gyorsan újra feldúsítja magát oxigénnel. Ha azonban a folyó vagy a tengerparti tó újra összeköttetésbe kerül a fő vízforrással. csak a hidegvérű állatokat mérgezik meg. és leginkább a trópusi országokban használatos. Ha a módszert zárt tóban alkalmazzuk. és élőhelyükön nagy mennyiségben fordulnak elő. Ha kagyló. Ezt állóvízbe dobva megmérgezhetjük a halakat. A halakat etessük meg velük. A kábító anyagok többsége melegebb vízben gyorsabban hat. A halak ilyenkor a felszínre jönnek oxigéndús vizet keresve. Derris . elkábítja vagy megmérgezi a halakat. ne saját magunk fogyasszuk el . teljes egészében kipusztítjuk a halállományt. de a legtöbbjük csak elszívja az oxigént a vízből.hacsak nem miattunk lebegnek ott .könnyen megszerezhető élelemnek tűnnek. ez azonban nem jelenti azt. hogy a növény fogyasztható. de elképzelhető. A következő növények hatékonyak. vagyis megsemmisítjük hosszú távú táplálékforrásunkat. Nem az! Ezeknek a növényeknek egyes részeit nyersen fogyasztva NAGYON VESZÉLYESEK. f FIGYELEM! A felszínen úszó elpusztult halak .Némelyik növény kifejezetten elszédíti. A növények több része is alkalmas lehet a halak elkábítására.mi inkább a halat válasszuk! Számos növény használható ilyen célra.és csigahéjat vagy korai It nagyon forró tűzön égetünk. a hatás viszont nem tart sokáig. hogy fertőzöttek. mész keletkezik.

.

Kisméretű. fennáll a veszélye. rózsaszín virágfürtjei vannak. hogy áttörhessük. Először is hozzá kell fémünk a vízhez. de elég vékony is ahhoz. szőlőszerű kúszónövény. Viszont még nyáron is biztonságosabb a jégen keresztül halászni.A Derris (a) Délkelet-Ázsiótól Ausztráliáig mindenhol megtalálható. valamint Arabia egyes területein élő Adenium (c) vastag. Egyik leghatásosabb fajtája a keiet-afrikai A. mert az bármikor letörhet alattunk. A módszer működik minden olyan befagyott tavon vagy folyón is. Összetört szárát vagy rendkívül mérgező gyökerét használjuk! SARKVIDÉKI HALÁSZAT A befagyott sarkvidéki vizeken minden bizonnyal a hal a leginkább elérhető táplálék. ovális levelei átellenes. lapos maghüvelyt hoz. párokban helyezkednek el. Felülete kissé szőrös. nyílt vagy cserjés területein él. Sok keskeny levelecskét és hosszú. Lila virágot és maghüvelyt terem. mint a Derris. obesum fáz ábrán/ Csigavonalú. Egészen Polinéziáig megtalálható. Nagyon mérgező nedvet tartalmazó gyökerét és magját porrá törve alkalmazzuk! „Szappannövény" Az agávéfélék családjába tartozó növény (Chlorogaíum pomeridianum) (d) amelyet angolul szappangyökérnek és „amolé“-nek is neveznek. Észak-Amerika nyugati. Óvatosan próbálkozzunk! . alakítsunk ki vele olyan megfelelő lyukakat. Barringtoniafélék A Barringtonia(b) fafajta. száraz. Fás. főként a part közelében. Törjük porrá a gyökerét. majd dobjuk a vízbe! Az elkőbított halok nem sokkol később o felszínre jönnek. és dobjuk a tóba! Törökborsó A Tephrosia virginiana (e) Észak-Amerika nyílt területein él. Vékony fűszerü leveleket és csillag alakú virágokat hoz. húsos íeveieket hozó cserje vagy alacsony fa. ahol a jég elég vastag a súlyunk biztonságos megtartásához. amely ugyanazon a területen él. és dobjuk a hüvelyeket a vízbe! Sivatagi rózsa Az Afrika trópusi és déli részein. Ha van jégfűrészünk. Törjük össze urna alakú hüvelyében lévő magjait. hogy a törésvonal felénk tart. amelyeknek azért még elég biztos és szilárd a széle! Ha törnünk kell a jeget. mint a jégtábla széléről. ovális levelei és cső alakú. vagyis lyukat kell vágnunk a jégbe. Törjük össze gumós gyökerét.

derékszögben egy másik bothoz. Az egész területet kell hatékonyan figyelemmel kísérnünk. a vergődő hal ugyanis könnyen megszerezhető táplálék egy arra járó fókának. papírból vagy kartonból jelzőzászlót (lehetőleg élénk színűt. a keresztrúd a lyuk fölé csúszik. hogy a zsinór középen legyen! Amikor a hal ráharap a csalira. a horgot alul nehezékkel kell ellátnunk. és fektessük a zászlót a lyuk mellé úgy. hogy hóban és jégben is észrevegyük). Készítsünk ruhadarabból.Horog és zsinór A horgot a megszokott módon lássuk el csalival! Ha a zsinór a jég alsó felületénél lebeg. amely hosszának meg kell haladnia a lyuk átmérőjét legalább 30 százalékkal! Ezután rögzítsük a zsinórt a zászlórúd aljához. hogy minél hamarabb kihúzhassuk a fogást. és a zászlórúd függőlegesen kiemelkedik. ezért nagyon fontos. ha kapás van. majd rögzítsük egy köny-nyű bothoz! Ezt illesszük erősen. Kövessük figyelemmel jelzőzászlóinkat. hogy lássuk. Jégháló . ha több horgászhelyet készítünk. Nincs értelme egyetlen lyuknál próbára tenni horgásztudásunkat -jobb.

40 cm átmérőjű és egymástól kb.A halak ugyan nem alszanak téli álmot. Halásszunk a jégen keresztül! A jégtábla széléről leeresztett háló biztosan hozzáfagy a jégtáblához. és egyébként is kockázatos lenne a használata. anyagcseréjük azonban a csökkent hőmérséklethez alkalmazkodva lelassul. majd húzzuk át a következő lyukon. akasszuk az összes tartóhurkot a kampósbotra. Vágjunk inkább több. Ez újabb érv a horgászattal szemben az általában egyébként is eredményesebb halászat javára. hogy a háló illeszkedjen a lyukakhoz. rögzítsük egy újabb tartóhurokkal egy újabb tartóbothoz . az alját pedig lassúkéi nehezékekkel! A tartóhurkot húzzuk rá bármilyen. a lyuknál hosszabb botra vagy rúdra. míg . és az egész hálót süllyesszük le az első lyukon keresztül úgy. kb. 80 cm-re lévő lyukat! Hálónk felső részéhez tegyünk 80 cm-es szakaszonként tartóhurkokat. egészen addig. hogy az első hurkot tartóbottal rögzítjük! Ezután a hurkokat óvatosan tartva nyúljunk át a kampósbottal a következő lyukon. következésképpen kevesebbet esznek és kisebb valószínűséggel harapnak rá a csalira.és így tovább. és rögzítsük a következő hurkot! Addig folytassuk. és süllyesszük a háló egyik végét a szélső lyukba! Ezután egy kampósbottal (ezt helyben kell rögtönöznünk) horgásszuk ki a hálót. és csúsztassuk bele a megmaradt hurkokat! Húzzuk ki a hálót. amíg az egész hálót teljesen fel nem függesztettük! Ha elég vékony a jég.

egészben és nyersen megehetjük. majd az állatot véreztessük kil A kopoltyút vágjuk kil Kibeiezés: Ejtsünk vágást a végbélnyílástól kezdve egészen addig a pontig. Az 5 em-nél kisebb halakat mindenféle előkészület nélkül. hogy egy fóka időközben ellopja a zsákmány nagy részét. a nagyobb halakat azonban ki kell beleznünk. A harcsa és az angolna bőre sima. A belezéssel tartósodba tesszük a halat . a többi hal pikkelyeit viszont el kell távolítani. Kivéreztetés: A hal torkát közvetlen kifogása után vágjuk el. mindkettő nagyon tápláló. amelyeket horogra helyezett csaliként vagy angolnazsákban használhatunk fel! Tartsuk meg a hal oldalán végigfutó ikrákat! A nőstényekben ikra. A HAL ELKÉSZÍTÉSE Az összes édesvízi hal fogyasztható. a hímekben haltej található. A halak többségének sok csontja van. A harcsa kopoltyúja porcos.teljesen ki nem feszítettük a hálót! A hálót kampósbottal felhúzva ellenőrizhetjük! Ha a sarkvidéken túl sokáig őrizetlenül hagyjuk a hálót. ahol elvágtuk a torkot! Távolítsuk el a belső részeket. elképzelhető.

Az angolna és a harcsa nyúzásakor szúrjunk keresztül a halon egy botot. és ennél fogva akasszuk fel. megfőzésére és tárolására vonatkozó útmutatásokat betartva élelmiszerünk biztonságban marad és nem vész kárba. ezért hagyjuk a halon. hacsak nem áll bőséges mennyiségű élelem a rendelkezésünkre. Tudnunk kell tüzet rakni. kaparjuk le a pikkelyeket! Húzzuk sokszor a kést a faroktól a fej irányába! Nyúzás: A bőrnek nagy a tápértéke. A fűtésre és a főzésre szolgáló tüzekről egyaránt részletes leírás található a fejezetben. A tábor szervezettsége és a higiénia egyformán fontos magányos túlélő és .Pikkelyezés: Nem feltétlen szükséges. a halat enéfkül is megfőzhetjük. amelyet aztán a farok irányúba húzzunk le! -5TÁBOROZÁSI TECHNIKA A tábor helyének kiválasztása és a jó menedék elkészítésében szerzett jártasság alapvető fontosságú ismeret. de ha van rá időnk. Az étel elkészítésére. A bot alatt vágjuk ie róla a bőrt. A fejezetben több menedékkészítési módszer olvasható a legegyszerűbb szélfogó megépítésétől kezdve a hosszú távú tartózkodásra alkalmas lakhely kialakításáig . és ki kell választanunk a megfelelő tűzrakási módot is. és fogyasszuk el.mindig a meglévő anyagokból kiindulva.

esetleg ha kimerültség. Ha nincs semmilyen felszerelésünk. menjünk alacsonyabb. nedves talajon tartózkodunk. mélyedést! Lehetőleg kövekkel rakjuk ki a szélét .így mélyebbé tehetjük a belsejét is. ahol a továbbhaladás nem biztonságos. Szélnek kitett hegytető (menjünk lejjebb. Ilyen esetekben gyakorlatilag minden szél. Völgyfenék és mély medence . másszunk maTÁBORVERÉSRE ALKALMATLAN HELYEK 1. MENEDÉKKÉSZÍTÉS ÉS TÁBORVERÉS A menedék nélkülözhetetlen. védett helyre. 3. haladjunk átlósan. vagy ha váratlan köd. meleget biztosít.nagyobb csoport esetén is az egészség és a lelki tartás megőrzése szempontjából. biztonságos. a főbb szükségleteinknek megfelelő helyet keressünk! Hol táborozzunk le? Ha magas. Légikatasztrófa áldozataként vagy lerobbant kocsi utasaként elképzelhető. szürkület fogságába esünk olyan területen. Nedves talajú völgyteraszok. amíg nem tudjuk megfelelően kielemezni a helyzetünket). a csomókötésben szerzett jártasságnak szintén számos esetben hasznát vehetjük. használjuk az üreg szigetelésére. Ha viszont tűz van vagy felrobbanhat az üzemanyagtartály. hogy legalább bizonyos időre kikerüljük a szelet Ha nem találunk menedéket adó barlangot vagy hasadékot. Ezután a szélárnyékos oldalon helyezkedjünk el! Ha nappal van és megfelelőek a látásviszonyok. és ha van hátizsákunk. a tábori berendezés. Ha viszont alacsony. és éjszaka (különösen ha tiszta az égbolt) nagyobb az esély a fagyra. Ha a lejtőn egyenesen lemenni túl kockázatos. vagy annak építéséhez szükséges anyagot biztosítani. az alvás és a pihenés pedig alapvető fontosságú. Mindezek elérését a kényelmes menedék elkészítésére fordított idő és erőfeszítés megkönnyíti. érdemes a közelben valamilyen jobb hely után nézni. nincs rajtunk semmilyen akadályozó sérülés és nem szigetelt el minket semmilyen leküzdhetetlen szikla vagy egyéb akadály. A szerszámok. a ruhák és a hálók elkészítési módszereinek ismerete sokat javít az életkörülményeinken. hogy a jármű fog nekünk menedéket. hogy a hely stabil legyen. használjunk egy főidőn lévő üreget.valószínűleg nedvesebbek. illetve sérülés akadályoz minket az előrejutásban. 2. Ha hosszú időre kell berendezkednünk. hiszen árnyékot ad. szélnek kitett területen vagyunk. felfogja a szelet és az esőt. Arra azonban ügyeljünk. eső és hideg ellen védelmet nyújtó dolog megfelelő. akármilyen természetes menedékkel be kell érnünk éjszakára (vagy addig. . a tárgyak megmentése előtt várjuk meg míg elhárul a veszély. szélárnyékos helyen keressünk menedéket).

függetlenül attól. zavarhatnak minket a rovarok. amely gyakorlatilag figyelmeztetés nélkül érkezik. mielőtt folytatná lefelé vezető útját. villámgyorsan áradást idézhet elő. amelyek a veszélyt. mert a víz ott gyűlik össze. sokkal tartósabb menedéket építhetünk. amely a következő viharral vagy erős széllel letörhet! Kerüljük a magányosan álló fákat. mert vonzzák a villámlást! Erdős vidéken maradjunk a terület szélén. valamint biztonságot nyújt a kőomlásoktól és lavináktól is! A meleg levegő felfelé. A folyóparton figyeljük meg a dagályszintet: a hegyvidéki területeken a folyók percek alatt. gasabbra folyamatosan száraz helyet keresve! Olyan területet keressünk. Ha úgy döntünk. a hideg levegő lefelé száll. Biztos hely keresése közben azért minden megállónál építsünk ideiglenes menedéket. mint a fölöttük és alattuk található meredekebb részek. hogy veszélyeztethesse az áradás. A menedék egyes részeit akár magunkkal is vihetjük. óránként 5 m-t emelkedve áradhatnak! Még a sík területeken is tartózkodjunk a folyómedrektől. mivel onnan könnyebben figyelemmel tudjuk kísérni a környezetünkben lejátszódó eseményeket! Ne táborozzunk vadösvény mentén (hacsak nem szeretnénk. vagy éppen a kereső-. hogy a portyázó állatok hívatlan vendégként köszöntsenek ránk. hogy elegendő terület álljon rendelkezésünkre jelzések elhelyezére. mennyire szá-razak! A közeli dombot érő nagy esőzés ugyanis könnyen. és a hömpölygő víz hangja elnyomhat más zajokat. amely menedéket nyújt a szél elől. ha vízközeiben tartózkodunk és komoly fautánpótlás áll rendelkezésünkre a közelben. Ha viszont a vízhez túl közel verünk tábort.4. amelyet aztán időnk és energiánk függvényében továbbfejleszthetünk. . sziklák nélküli terepet válasszunk! Ügyeljünk rá. készítsünk gyorsan átmeneti menedéket. esetleg száraz ág a fán. és közben tervezzünk jobbat és tartósabbat.vagy lódarázsfészek. ezért a völgyek aljának levegője általában hideg. ha elég könnyűek. Viszonylag sík. ugyanakkor maradjunk az egyértelműen emberi nyomok közelében! MENEDÉKFAJTÁK A menedékünk fajtáját a helyi körülmények és a rendelkezésre álló anyagok határozzák meg valamint. hogy a menedéképítéshez szükséges anyagok nem álínak majd rendelkezésünkre a következő táborhelyen. Ha ideiglenesen meg kell védeni magunkat az elemektől. Legjobb. Vízhez vezető hegynyúlványokr amelyeken az állatok gyakran a2 ivóhelyet közelítik meg. illetve mentőalakulatokat jelezhetik. hogy nem mozdulunk. hogy milyen hosszú ideig tervezzük használni. magasabban van annál. Fennállhat annak is a veszélye. vagy hálózsákunkat kilapítsa a vízlelőhelye felé igyekvő állatcsorda). és a mentőcsapatok könnyen észrevehessenek minket! Ellenőrizzük. Hideg időben figyeljünk a fagyokra és a párás ködökre! A rendszeresen esapadékáztatta területeken a lejtök oldalában lévő völgyteraszok általában nedvesebbek. nincs-e a fejünk fölött méh. hanem megvárjuk a mentőalakulatot.

A fennmaradó időben gyújtsunk össze felszerelést és élelmet! Hirtelen készített menedék Ha semmilyen menedéképítésre alkalmas anyag nem áll rendelkezésünkre. kidolgozottabb menedék kialakításának. bármilyen fedélnek vagy védelemnek meg kell felelnie (sziklanyúlvány. hogy védjen minket a heves légmozgásoktól! Faágakból készült menedék A szél elleni alapvető védelem kialakítására használjuk fel a földre lenyúló faágakat vagy a félig letört ágakat . és halmozzuk fel az összes felszerelést a hátunk mögött. hogy megvédjük magunkat az esőtől. . hiszen kevesebb gally befonása elég ahhoz.). Gyökérből készített menedék A szétterülő gyökerek és a kidőlt fa aljánál összegyűlt föld kiváló szélfogó és vihar elleni védőfal lehet. vagy ha az út folytatása előtt várni kell. A kiterjedt gyökérzet külső részeinek kitöltésével sokkal hatékonyabbá tehetjük a menedékünket. amíg kitisztul az időjárás.arra azonban ügyeljünk. lejtő stb.Az ideiglenesnél tartósabb menedéket a betegeknek és sérülteknek érdemes készíteni. akik erejük visszanyerése miatt pihenésre szorulnak. Hasonló menedéket készíthetünk. ahol az utóbbi kiáll a fa törzséből (a). Építsünk természetes szélfogókat a gyorsan összeállított menedékbe! Teljesen sík területen üljünk a széliránynak háttal. ha megfelelő szöget zár be a széllel. nehogy egy túlságosan megtört fadarab a fejünkre zuhanjon! Fonjunk a faágba további gallyakat. és így már jó alappal vághatunk neki egy más anyagokkal épített. ha egy letört ágat hozzákötünk egy másik ág aljához azon a ponton. amely megvéd minket az esőtől és a széltől. hogy a fedelünk minél sűrűbb legyen! Erre a tűlevelűek alkalmasabbak a többi fánál.

hogy lejtést adjunk a tetőnek és lefolyhasson a víz. hogy a lefelé áramló víz a mélyedésbe kerüljön (különösen. A talajon talált fűvel és egyéb anyagokkal vagy gallyakkal és levelekkel erősítsük meg a menedéket! Kidőlt fák Egy fatönk vagy kidőlt fatörzs önmagában is hasznos szélfogó. és megkönnyíti a menedéképítést. ássunk üreget annak szélárnyékos oldalán! A fatönk az ágakból készített tető támasztékának is kiváló. Ha kisméretű fatörzset találtunk.Természetes mélyedés használata A földön lévő legkisebb mélyedés is nyújt valamiféle védelmet a szél elöl. ha lejtőn van). Mindig próbáljuk megelőzni. ha megfelelő szöget zár be a széllel. különben egyszer csak egy tóban fogunk felébredni. és fektessünk rajtuk keresztbe egy könnyebb farönköt! Erre tehetünk még kisebb gallyakat. Készítsünk tetőt a mélyedés fölé az eső ellen és a meleg benntartására! Helyezzünk néhány erős ágat a mélyedés fölé. .

ha vízelvezető csatornát ásunk köré a földbe. vagy közvetlenül azon fekszünk.a szellőzés alapvető fontosságú! Kőfalú menedék A menedék sokkal kényelmesebb. Ne zárjuk le ezek mindegyikét . az esővíz menedék körüli elvezetését pedig a következő ábrán látható módon oldjuk meg! . A szélsőséges helyzetben. hirtelen készített menedékbe valószínűleg sok helyen bejut a levegő.Vízelvezetés és szellőzés Ha a talajszint alatt. úgy tarthatjuk szárazon menedékünket. ezért növeljük a magasságát alacsony kőfal építésével! A kövek közti részt sárral kevert gyeppel vagy levelekkel tömitsük (különösen az alsó részeken). ha fekvés helyett ülhetünk benne.

. hogy tartókeretet képezzenek a borításhoz! A borítás alsó széleit kövekkel vagy fatönkökkel rögzítsük! Hasonló menedéket építhetünk. majd kössük össze a tetejüket. ha hajlékony ágakat szúrunk a földbe. válasszunk ki két sort.Fiatal fákból készített menedék Ha megfelelő facsemeték állnak rendelkezésünkre. tisztítsuk meg a közöttük lévő területet az akadályoktól.

amelynek csúcsa a szél felé néz. A menedék aló 5-10 cm~ref készítsünk egy másikat is (d/! Az eső valószínűleg nem fog tudni mindkét rétegen áthatolni. gyeppel szigeteljük a szerkezetet! MENEDÉKKÉSZÍTÉS ÉS TÁBORVERÉS Ponyvából készült menedék Ha van vízálló esököpenyünk. ne érjünk hozzá az anyag belső . fonjunk közéjük további aga kot. hogy amíg esik az eső. amíg jobbat nem készíthetünk. Cövekeljük ki. Minden szőtt anyog esetén ügyeljünk ró. hogy a víz folyását ne akadályozza (c)! Fekhelyként száraz füvet vagy saspáfrányt használjunk! A nedves vagy hideg földre ne feküdjünk le! A nem vízhatlan. lefelé. sátorlapunk vagy műanyag lepel-. vagy készítsünk egy háromszög alapú szerkezetet (b). csavarjuk be magunk alá. illetve vászondarabunk. és páfránnyal. ho meredek szögben állítjuk fel. vagy az ágokot egymáshoz közel szúrjuk o földbe . de szoros szövésű onyag felfogja oz cső nagy részét.Ho nincs megfelelő boritóanyogunk. vagy lassúkéi a széleit nehezékekkel! Ha elég hosszú az anyag. egymáshoz közel ólló facsemetéket válasszunk. sokféle menedéket építhetünk könnyen és gyorsan. Vagy természetes menedéket (a) használjunk.

ha anyaga nem vízhatlan. ha csak íelógctiuk egy fáról! Oldalait meredek szögbe állítva o víz akkor is lefolyik rajta. Tipi Bár több kultúrában is megjelenik. A földön fekvő rudakat is összeköthetjük: elég csak azelőtt felállítani a tipi szerkezetét. nyírfakéregdarabokkal vagy valamilyen egyéb borítással! A szellőzés miatt hagyjunk nyílást a tetején! Ejtőernyőből készíteti tipi Ha egy ejtőernyőt felfüggesztünk a közepénél.feléhez. A legkönnyebben felállítható fajtájához három vagy több döntött tartórúd szükséges. mégis a tipi észak-amerikai változata a legismertebb. már kész is a tipi. kúp formában összekötünk. ajtófedélnek! He ez egyik varrás mentén felhasi tjük az anyagot a részeket szorosan összekötve zárhatjuk is a nyílást! . különben utat nyitunk a víznek. hogy lefednénk nyers bőrrel. amelyeket a közös érintkezési ponton. Az ejtőernyő egy részét hajtsuk be duplán. Cövekeljük ki az alsó széleit! Az ejtőernyő anyagát használhatjuk o tipi befedésére is. de egyszerűbb.

Faiak fából .

vagy később beillesztendő. helyezzünk kétsornyi rudat közéjük. külön elem). növényi szárakból.tűz mögé helyezve . növeljük o függőleges Támasztékok közötti helyet. ezt a módszert alkalmazzuk gátépítéskor! Ha nagyon szilárd falat okarunk építeni fából.Könnyen építhetünk falat. a szorosabb szövés érdekében feldarabolva) készítsünk font vagy szőtt borítást a tetőhöz vagy a falhoz! Először készítsünk kevésbé rugalmas anyagokból keretet (ez lehet a rögtön felhelyezett borítás része. ha földbeásott és (lehetőleg) tetejükön összekötött támasztékok közé botokat halmozunk fel! Tömítsük alaposan. és o rudak közötti részt töltsük ki folyamatoson földdel! Borítás Hajlékony. Kössünk tartóbordát a szerkezetre! Szőjük bele a rugalmasabb anyagokat! . vagy ha elég nagy. hogy ne engedje be az esőt és a szelet! A fal egyaránt lehet a menedék oldala. Ha nem találunk nagy sziklákat.hővisszaverő. a bejárati nyílás elzárása és . fiatal fákból. fűből és hosszú levelekből (egészben.

keresztbe fonható anyagnak. illetve kúszónövények fölé terített nagyméretű levelek cserépként vagy zsindelyként fedik át egymást. és fonjunk közéjük fiatal fákat! Földdel vagy fűvel tömítsük a borítást! Ha híján vagyunk az elég szilárd. megtámasztott menedék . szúrjuk a függőleges oszlopokat a földbe. Nyitott. a támasztófák közé fonjunk kúszónövényeket! Az összekötött vagy nehezékkel ellátott. kint tartva az esőt.Ha nem áll a rendelkezésünkre kötél.

amelynek nekitámaszthatnánk a tetőt.és vetületfonalot kapjunk! Készítsünk nyers kéregből zsindelyt! Ejtsünk okár 60 cm-es vágásokat a nyírfa törzsén. és nem kell nagy esőzéstől vagy hóvihartól tartanunk. mig afsó része feküdjön ró az alatta lévő zsindely tetejére (c)! Ha nincs semmilyen biztos dolog. Szabálytalanul fedjük át végeiket hogy folyamatos lánc. A zsindely felső részét fogjuk be a nádak közé.A nagy füvek alkalmasak a kötegelésre és a szövésre. menedékül használjunk vesszőfonatos táblákat vagy fűvel borított kereteket! Helyezzünk két fa közé vagy két egyszerű támasztékra vízszintes keresztlécet! Tetőként a szélnek kitett oldalon helyezzük el a vesszőfonattáblát vagy kössünk.építsünk a tűz másik oldalára hővisszaverő felületet (b). majd óvatosan vegyük le a kérgét (a)! A keretre rögzítsünk szorosan összeillesztett párokban nádat vagy kúszónövényeket (b). illetve támasszunk rá fiatal fákat 45 fokos szögben! Szükség esetén készítsünk oldalfalakat (a)! Tüzet szélárnyékba rakjunk! Készítsünk oldalfalat. és .ez a nyitja! . .

és minden bizonnyal hemzseg a rovaroktól. egyéb nem kívánatos élőlényektől. trópusi dzsungelben a talaj nedves.tehát szerencsésebb.kivéve. ahol már hidegek az éjszakák. . Ahelyett. jobb. ha olyan tengerszintfeletti magasságon vagyunk. banánból és más nagy levelekből készült zsúpfedélből építhetjük a legjobb tetőt és falat.hogy ne veszítsünk semmit a lángok melegéből! TRÓPUSI MENEDÉK Az esőerdőben. hogy a főidre feküdnénk. Pálmából. mint a szél elleni védelemmel . ha magasabb menedéket készítünk. piócáktól. Ilyen helyen többet kell törődnünk a szárazon maradással. ha megemelt helyen próbálunk meg pihenni .

.

Szőkítsük a hegyénél kerté a levelet (b). A fonott Calamus Muelleri a menedék oldalaként különösen hasznos. és csak azután folytatjuk a másikkal ez azért igényel némi gyakorlatot. és tépjük tovább. hanem hosszában szétválasztva hasznosítsuk. A te tő kereten rétegesen helyezzük el a növényt (c)IA falakon nem kell feltétlenül annyira sűrűn rakni.CALAMUS MUELLERI Az angol nyelterületen „feltartóztató kúszónövényeként ismert pálmafáié. annál jobb. ha először az egyik oldalról kezdjük . hogy két egyforma felet kapjunkI Ne a vastagabb végénél próbáljuk meg szétszakítani. hanem egyik oldalról a másikra hajtogatva fonjuk ösz-sze őket (d)! Valószínűleg könnyebb. a Ca-lamus Muelleri a levélhegyei végén lévő (és óvatos bánásmódra intőj tüskék ellenére is nagyon hasznos lehet Keressünk hasonló szerkezetű növényeket (a)! Minél nagyobbat találunk és minél szélesebbek a leveiei. Másik módszer: Ne szakítsuk le a leveleket. különben csak eltörjük oz ágat. A hosszú. széles leveleket indákkal fonhatjuk a zsúptető keresztfécei közé (h). . A Calamus Muellerit ne kettétörve.

Az elefántfű levelét és egyéb nagyméretű leveleket fonhatunk a vízszintes rudak közé (gj.A háromkaréjos (vagy ilyenre vágott) levelek (e) minden rögzítés nélkül stabilan illeszthetőek a zsúptelő keretébe (f). . Ezekből kevés is elegendő. ha nagyon gyorsan kell menedéket készítenünk.

.

két változata pedig az Egyesült Államok déli részén él. hogy tetőt és a víz összegyűjtésére alkalmas eső vízcsatornát készíthessünkIA kettéhasított és felváltva egymásra helyezett (összeillesztett) szarok hatékony. padlóként. A nagy leveleknek ót kell fedniük az alattuk lévöket a menedék külső részén. A bambusz óriási fajtája (amely meghaladja a 30 m-es magasságot átmérője pedig 30 cm) ázsiai növény. Indiától egészen Kínáig megtalálható az alacsonyan fekvő területek és a hegyvidéki lejtők nedves részein.A pálmalevelet és a többi hosszú szárú levelet úgy rögzítsük. de léteznek Afrikában és Ausztráliában is őshonos fajtái. Bambusz Ez a hosszú szárú növény (valójában fűféle) sokoldalú építőanyag. Hasítsuk ketté a bambuszt. és elvezetjük a levél tetején. . ahol majd a következő ievél tartja meg a helyén (i). támasztó-rúdként. hogy a szárat kör-berekérjük a keresztlécen. vízálló tetőfedő cserepet alkotnak. tetőként és falként egyaránt használható.

lapítsuk ki a kettéhcsi-tott bambuszt függőleges vágásokat ejtve a kitüremkedő ízek kerülete körül.Ha sima felületű falat. padlót vagy polcot szeretnénk. 125 cm-es távolságban egymástólI így kisimíthatjuk a bambusz felületét . kb.

súlyos bőrirritációt okozó szőrök találhatóak. ha bambuszt gyűjtünk. szükségünk lesz valamilyen eszközre. mert csoportosan. . állítsuk fel. SARKVIDÉKI MENEDÉK A sarkvidéki területeken egyszerű menedékként csak a természetes barlangokra és üregekre számíthatunk. hogy a kettéhasított bambusz borotvaéles. A szélárnyékos oldalon bármilyen terebélyes ágú fa alá megpróbálhatunk beásni. Elképzelhető. szabadtéri sátor. Ha a felszerelésünkben van valamilyen könnyű. Némelyik szár nyomás alatt áll. így súlyos sérüléseket okozhat. amíg elbírja a súlyát .és jégbarlangokat könnyű észrevenni.A bütyköknél kialakuló papírvékony darabok tetőfedéshez is használhatóak. ha a hó már elkezdett halmozódni a területen. és tömböket tudjunk belőle kialakítani. Ha viszont nagyon kemény hóban kell menedéket építenünk (alacsony hőmérsékleten a hó megszilárdul).így nagyobb védelmet fog biztosítani. FIGYELEM Legyünk nagyon óvatosak. A bambusz tövét borító rétegeken szúrós. A hó. ezért elvágásakor hirtelen széteshet. az északi erdőkben azonban nem látható ilyen nyilvánvalóan a tűlevelű erdők kinyúló ágai alatt megmaradt hely. hogy van hely közvetlenül egy közepes méretű fa törzse körül (a). Elképzelhető. gyakran összegubancolódott halmokban nő. és addig tegyünk rá és köré laza havat. Egy nagyobb fa pedig az ágai alatt a hóban biztosíthat számunkra üreget (b). hogy bele tudjunk vágni. A sarkvidéki expedíciók alapvető kelléke az ásó és a jégfürész. éles szilánkokat szórva szét a környezetében.

vagy esőkabátot a tömbök tetejéhez egy újabb tömbsor segítségével! A sátorlap vagy esőkabát alsó szélét egy másik sorral rögzítsük! Az oldalak lezárásához minél több hótömböt használjunk! Még puha hóból is készíthetünk szélfogót. Rögzítsünksátorlopor HOGYAN ÉPÍTSÜNK A HÓBAN?_ Ahhoz. Ha van megfelelő felszerelésünk. fűrészre. vágjunk be/ő/e tömböket (c)l Ilyen a legkisebb erőfeszítéssel készített legegyszerűbb menedék. késre pátra vagy hosszú. éles késre (machetére) van szükségünk. Az ideális tömörségű hó minden benyomódás nélkül képes elbírni . hogy a tömör havat tömbökbe vághassuk.

vastagsága 10-20 cm legyen. hogy megfelelő szigetelést biztosítsanak. és az árok teljes szélességében vágjuk ki belőle a tömböket! Ássunk le legalább 60 cm-es mélységbe! Az árok oldalainak teteje mentén vágjunk ki kb. hogy egyenletesen beleilleszthessük az eszközünket. hogy ne érintkezzünk közvetlenül az alul lévő hóval! . Jelöljünk ki egy hálózsák méretű területet (beleszámítva a fejtámaszt is). Hóárok A hóárkot sokkal gyorsabban lehet elkészíteni. és ő is csak rövid távon használhatja . mintha a hó felszínére próbálnánk meg menedéket építeni. ha úton van vagy amíg egy nagyobbat nem készít. tetőszerűen (a)! Felszerelésünket hálózsákunk alá tegyük. 45x50 cm. ugyanakkor a napsugarak is maximálisan át tudnak hatolni rajtuk. Az ekkora tömbök könnyen kezelhetőek.egy ember súlyát.pl. A kivágott tömbök hossza kb. és döntsük őket egymásnak. viszont elég puha ahhoz. viszont mindössze egy ember fér el benne. 15 cm széles és ugyanilyen mély peremet! Tegyünk minden oldal szélére hótéglákat. és elég vastagok ahhoz.

Először építsük meg a főmenedéket. ho enyhe lejtőre építkezünk. hogy elvezesse o hó levét . hogy elkanyarítjuk a bejáratot. Használjuk ki. a hideg levegő viszont nehezebb és lefelé áramlik! Három szintet hozzunk létre belül: felül rakjunk tüzet. és készítsünk csatornát a barlang belső kerülete mentén. mert okkor a hideg ievegö ösz-szegyúlik o bejáratban. oda áramlik a hideg! Fúrjunk lyukat a tetőre. hogy a meleg levegő felfelé száll. ez fesz az ajtó (b). majd ássunk bejáratot. Simítsuk le a belső felületeket. Ha ez mégis megtörténne. az alsó szintre viszont ne menjünk. vagy ássunk bejáratot (c)! A réseket töltsük ki hóval! A leghatékonyabb. középen aludjunk. hogy azon át kijusson a füst. o melegebb levegő viszont bentmarod az olvótérben. ha beásunk a frissen összegyűlt. így ugyanis nem fagy be és ragad oda. amelyen könnyen be tudunk kúszni! Ügyeljünk rá. szilárd hóba. vagy építsünk bejárati alagutat. belülről illesszük a helyére. Lazán. a belülről elhelyezett tömböt legalább könnyebb lesz kiszabadítani. Hóbarlang Kényelmes menedéket készíthetünk. de hatékonyságát bizonyítja.így nem ránk és a felszerelésünkre fog hullani! Hókunyhó (iglu) Az iglu megépítése időigényes.A szélnek kitett véget újobb hótömbbei védjük! A másik (hátszél felé eső) végre mozgatható tömböt tegyünk. hogy a bejárat nyílása ne a szél felé nézzen! A szelet úgy is ki tudjuk védeni. hogy megakadályozzuk a víz csepegését. vagy szélfogót építünk! . hogy az eszkimók évszázadok óta használják ezt a módszert. de a megfelelő szellőzés érdekében készítsünk másik nyílást is! Ajtónak kőtömböt használjunk.

és tapossunk rajta amíg meg nem szilárdul. hogy alagutat kell ásnunk (a). A középre helyezett utolsó néhány tömb helyére illesztésekor szükség lesz némi támasztékra. miközben az építmény maradék részét készítjük! Vágjunk ki tömböket. de minden új tégla közepe az alatta lévő két tömb érintkezésére essen! Több réteget helyezzünk egymásra úgy hogy minden sor csak félig illeszkedjen az alatta lévőrel így az iglu befele ivei majd. hogy ne csepegjen sehol a víz! így a lecsapódó víz sem lecsepegni. ha a legalsó spirált lefelé és befelé állítjuk. és a későbbi tömbsorok alját és tetejét folyamatosan befelé dőlve illesztjük oda. hanem csorogni fog a falon. hogy a gyorsan feltornyosuló hó elzárhassa! A többi rést hóval töltsük ki! Simítsuk le az iglu belsejét. és ne is olyan alacsonyra. Iglu (spirális módszer) Fektessük le az első tömbsort. majd formázzuk meg belőle a kívánt csigavonalat! A tömböket nem kell az alattuk lévőről félig túllógatnunk.de ne az uralkodó szél irányába. . vagyis kupola alakú lesz. 4 m átmérőjű kört a földön. Ezután formázzuk meg a bejárat boltívét! A tetejét lapos zárótömbbel fedjük! Készítsünk szellőzőnyílást közel a tetejéhez és az aljához . és rakjuk le őket körben a kör kerületén! Számítsunk arra. és hagyjunk helyet a bejárat számára (b)! Helyezzünk újabb réteget a tömbök tetejére.Jelöljünk ki egy kb.

A tömbök felső részét döntsük enyhén befelé! A legfelső tömböt meg kell faragnunk o megfelelő illeszkedés miatt. hogy meghagyhatjuk szeflözönyíiásnok. Ne feledjük. kivéve.Ho oz első tömbsort egyenlete 5 spirál formában rakjuk. megkönnyítjük o műveletet. hogy az utolsó tömb segit visszatartani gz építményt az . ho annyira kicsi a lyuk.

Ne siessük el a bonyolult építmény elkészítését. hogy legyen egy alacsony. hagyjunk rá időt.Rendszeresen tisztítsuk el a havat az összes bejárati alagútból. ROVAROK stb. ha menet közben vagyunk. a másik a bejárathoz legyen közel! Ha a menedéket hóba építettük.összeomlástólI AZ IGLU BELSEJE Az alvóhelyei a földnél magasabbra építsük (vagy az építés közben ássunk le}.Minden menedéknek megfelelően KELL szellőznie. és nincs szükségünk állandó építményre. HIDEG. használjuk a középső lyukat bejáratnak! MENEDÉKÉPÍTÉS_ A megépített menedék fajtája függ a rendelkezésre álló anyagoktól. Mennyi ideig akarunk adott helyen maradni? A hóbarlang és 1 a természetes üregek akkor a leghasznosabbak. hogy meggátolja a szén-monoxidmérgezéstf és lehetővé tegye a pára eltávozását! Két lyukra van szükség: az egyik a tetőhöz. és pihenjünk gyakran! Kerüljük testünk túlterhelését. nehogy elzárja őket a hó vagy a jég! . HÓ.). szerszámoktól és attól. mert izza-dást okoz. amelyet tárolásra is használhatunk! Az alsó tömbsoron vágjunk bejáratot. vagy ássunk alá alagutat! Ha a szerkezet befejezéséhez túl fáradtak vagyunk. . nehogy a hó elzárja a menedéket! . ESŐ. A méret a személyek számától függ. hogy mi ellen keresünk menedéket i (SZÉL. a lyukakat ellenőrizzük rendszeresen. . hidegebb szint.

és egy nagyobb csoport számára meglehetősen nehéz lenne az iglu(k) megépítéséhez szükséges hó összegyűjtése. hogy veszélyes nagyságú súlyt tart a fejünk fölött. 1 m-es magasságig! Hajégen vagyunk. A felgyűlt havat ezért rendszeresen tisztítsuk íe! Ha a kunyhó belsejében kisebb tüzet szeretnénk rakni. így elképzelhető. ezért egy kis időre szükség lesz. olyan helyen. A nyomás miatt felgyűrődött jégbordákban keressünk megfelelő havat vagy tömböket! Jelöljünk ki egy kört.hiszen a jégbe utólag nem tudunk bejárati alagutat ásni! Ássunk a földbe egy mélyebb szintet..Minél kisebb a menedék. és építsünk kör alakú falat hótömbökből kb. Sokkal fagypont fölé azonban nem fűthetjük. majd a fai tetején rögzítsük még egy tömbsor rali FIGYELEM! Az ejtőernyős tetőn összegyűlik a hó. hagyjunk helyet a bejáratnak . amíg hozzászokunk az új környezethez! Ejtőernyős hókunyhó Ez a módszer akkor a leghasznosabb. sem a középső oszlopnak! . annál melegebb van a belsejében. ha a tengeri jégen ragadtunk. hogy oda süllyedjen a hideg levegő! Középen építsünk a falnál 7-7. gondoskodjunk megfelelő szellőzésről! Tüzet a kunyhó külső pereménél rakjunk.5 m-rel magasabb központi oszlopot tömbökből! Helyezzük oz ejtőernyőt az oszlopra és a falra. ahol nem árthat sem a tetőnek.

gyűjtsenek tüzelőanyagot lehetőség szerint menjenek vadászni. konzervdobozt vagy más tárolóedényt! Amint lehet. készítsenek ételt stb. Az iglun belüli vízcsepegést megszüntethetjük. hogy könnyen megtalálhassuk! Az ásót és a szerszámokat a menedékben tároljuk.! . belépés előtt verjük le a bakancsunkról és a ruhánkról! Jelöljük meg egyértelműen a kijáratot. így a székletet a többi összegyűlt hulladékkal együtt eltávolíthatjuk! Dolgozzunk ki beosztást az olyan menedékben. ahol több ember tartózkodik! Fontos a tűz melletti állandó felügyelet! A többiek ellenőrizzék a szellőzőlyukakat.ilyen körülmények között ez a megszokott gyakorlat.vogy jégtéglákkal. ürítsünk ki ezeket! Próbáljuk meg rászoktatni magunkat arra. ho a jégbe lyukat vágunk és a kötelet ezen áthúzzukl ÉLET A HÓKUNYHÓBAN Rossz idő esetén gondoskodjunk róla. Biztos rögzítöpontot képezhetünk úgy is. a menedék elhagyása előtt végezzük el a dolgunkat. ha egy kis havat teszünk annak forrására. hogy ki kell magunkat ásni onnan.Az ejtőernyő köteleit rögzítsük további hó. így nem vesztünk a testhőmérsékletünkből! Használjunk műanyag zacskót. hogy reggel. előfordulhat ugyanis. hogy elegendő fa vagy folyékony tüzelőanyag legyen a menedék belsejében! A menedékbe ne vigyünk laza havat. A menedék belsejében könnyítsünk magunkon .

fatüzelésű menedékekben kellemes hőmérsékletet érhetünk el. farönkből. és nagyon kevés átépítést igényel. Az ilyen menedék vízálló. Az olajégő vagy a csontokon lévő zsir az olyan helyeken jelenthet megoldást. ha esetleg felülről víz szivárog be. MENEDEK HOSSZABB IDŐRE Ha úgy gondoljuk. gyakorlatilag szinte bármilyen anyagból. Melegben ugyanakkor minden hűsítő szellőt ki szeretnénk használni. 4 °C-ot emelkedik a hőmérséklet. Hideg éghajlaton minden bizonnyal meleg és barátságos környezetben szeretnénk lenni. amíg észre nem tudjuk vetetni magunkat a mentőcsapatokkal. alacsony hőmérsékleten több élelemre van szükségünk! TUDNIVALÓ Bármilyen alacsony legyen is a külső hőmérséklet. már kb. ahol kellemes körülmények között tartózkodhatunk.gyakran összkomfort mellett! A völgy felett elhelyezkedő barlang még akkor is száraz marad. ha sziklában található) kiváló ideiglenes menedék lehet. A torlaszt előállíthatjuk kőből. vagy a távolság. már nem keresnek minket. illetve a fizikai erőnlét hiánya miatt nem tudjuk magunkat biztonságos helyre juttatni. Ha egyszerűen csak meggyújtunk egy gyertyát. gallyfonatból. Az iglu fűtésének hagyományos eszkimó módszere egy kanóc zsírral teli tálba helyezése. Olyan helyre. gyepes földdarabból. hogy útnak induljunk. Menedékünknek védelmet kell biztosítani az évszakok változásakor és a nappalitól eltérő éjszakai hőmérséklet-változáskor egyaránt. A világ egyes részein az emberek még napjainkban is barlangokban élnek . egy nagyobb barlangból viszont tökéletes állandó otthont készíthetünk. az évszak.Ne feledjük. a felszerelés. . Egy lapos barlang (tulajdonképpen sziklamenedéknek nevezzük. A nagyobb. a jól megépített hókunyhó belsejében soha nem lesz hidegebb -10 °C-nal. vagy erőforrásainkra támaszkodva fel nem szerelkezünk. a lehető legkényelmesebb állandó menedékre lesz szükségünk. Barlangok A barlang a leginkább készen kapott menedék. legtöbbször mindössze egy bejáratot lezáró torlaszt kell készítenünk. ahol nincs fa vagy arktiszi fehérhanga.

és átfedjék egy mást I Az üreg végében rakjunk tüzet!A füst a tető felé áramlik. A megfelelően rakott tűz valószínűleg távozásra bírja az ottlakó állatokat. a bejárat mindkét oldalára készítsünk egy-egy táblát hogy az egyik kissé a másik mögött húzódjon. hogy a barlang hideg. f~ " ” FIGYELEM! A barlangon belül és kívül egyaránt vizsgáljuk meg. hogy vadállatok laknak benne. Bármilyen nagy . a levegő o földhöz közel marad.különösen.néha lehet saját édesvízforrása is: föld alatti patak vagy a fenti sziklákon átszivárgó víz. ezért az ilyen menedéket mindig óvatosan közelítsük meg! A földre helyezett nagy mennyiségű száraz növény és fenyőág szigetelést biztosít. Biztosítsunk számukra menekülési útvonalat! A barlangnak . ha mélyen benyúlik a hegyoldalba . de az sem kizárt. nincs-e kőomlásveszély. ászéi valószínűieg befelé fogja fújni. hogy maradjon rés a füst kiáramlásához! Elképzelhető. A bariang nyílt szájához közel rakott tűzném kifelé fog szállni.Ha az üreg a szél irányóbc nyílik. Ha bezárjuk az üreg bejáratát. ügyeljünk rá.

mert különben szétcsúszhatnak és gondot okozhatnak. további menedéket nyerünk a nap elől.ezt a módszert alkalmazzák az iraki. kössünk kötegbe nádféléket vagy más erős növényszárakat. és ügyeljünk rá. hogy a köteg egész hosszában megfelelően helyezzük et őket. hogy kevésbé dőlt tetőt és elülső falat építünk. A meleg éghajlaton szilárd tetőt kell készítenünk. sem bambusz. ahol gyakoriak a nagy esőzések. Minden vizet földbe ásott csatornával vezessünk ell Ha a trópusi égövben rendelkezésünkre áll bambusz vagy más olyan anyag. amelyből szilárd vázat lehet építeni. hogy megfelelő védelmet biztosítson az eső és a nap elől. Ha viszont a tető kellően túlnyúlik a falakon. A réseket tömítsük el fűvel és sárral! Zsúptető készítésekor bármilyen anyagot befonhatunk a botból vagy kötélből álló keresztlécek közé. lehet rácsozott a szellőzés biztosítása miatt. Kössük a nádat vastag kötegbe! Aljára és tetejére kössünk szorító nyolcas csomót (lásdCsomók)! Válasszunk minél hosszabb nádakat. . tetőcserépnek használjunk leveleket és kérgeket! Nádféíék használata az építésnél Ha nem áll rendelkezésünkre sem fa. és használjuk őket pillérként . egészen biztosan csak rontana a helyzetünkön. ha a lehulló kövek megsebesítenének vagy elzárnának minket Kön&r/íí szerkezetű menedék Kövessük a támasztott menedék bemutatásánál részletezett módszert! Ezt módosíthatjuk azzal. és az eső sem fog befolyni a kunyhóba. másik vége pedig elvékonyodó! Lehetőség szerint több nádköteget készítsünk. emeljük meg a menedék szintjét (így csökkenthetjük a bejutó csúszómászók számát).szükségünk is van a menedékre. Az olyan helyeken. A köteg alja legyen lapos. Ha függőleges falakat készítünk és mély ereszes tetővel fedjük be őket. legyen közöttük vékonyabb és hosszabb is! Ezeket a menedék oldalainak biztosítására használhatjuk. mocsaras területen élő arabok is.

és kössük össze őket nem sokkal a föld fölött.Rakjuk sorba a menedék hosszabbik oldalánál a vastag nódoszlopokatf Vastogcbb végüket ássuk a földbe. a vékonyabb kö-tegeket vízszintesen rájuk erősítve! Hajlítsuk meg az oszlopokat egymás felé úgy . hogy átfedjék egymástf majd kössük őket össze! További. vékony kötegekkeí kössük össze az oszlopok oldalát! Tegyük ugyan -ezt az ívek tetején is! .

hogy az építőanyag gyűjtése mellett segélykérő jeleket is hagyjunk a földön! Kisebb menedéket a kaptár vagy az iglu szerkezetét követve is építhetünk. vagy fedjük be fűvel! Az építmény legyen alacsony: az üléshez még elég magas. ha kevés a fa. hogy ne gyulladhassanak meg ezek is. vagy nincs nálunk favágásra alkalmas szerszám. de felállni már ne lehessen benne (hacsak nem áll a rendelkezésünkre nagyon sok gyepes földtégla). gyepes földdarabokból akár nagy kunyhót is építhetünk. ezeket elkészültük után rögzítsük a kerethez! Gyepkunyhó A gyepből készült kunyhók a fakunyhókat helyettesíthetik. A tetőre helyezzünk gyepes földdarabot. Építsünk belső tűzhelyet és kéményt. hogy téglafalhoz hasonló egységet alkossanakl Döntsük meg az oldalakat a tető dőlése miatt . A gyepes földdarabokat úgy vágjuk ki. Egyik oldala lehet nyitott. Vágjunk ki 45 x 15 cm nagyságú gyepes földdarabokat. Némi fára ilyenkor is szükségünk lesz az ajtókerethez (a) és a tetőhöz. amíg megfelelő menedéket nem alakítunk ki! Levelekből és nádból fonhatunk külön táblákat is. arra azonban ügyeljünk.ennek megtámasztásához fát. ez nézzen a tűzre.Fonjunk nádfonotokat a keretbe! Egészen addig fűzzük be a vékonyabb nádakat. fedjék át egymást. ha gyepes földtéglákból készültek! A tűzhely és a kémény belsejét fedjük be agyaggal! . és téglaként építkezzünk belőlük. A tetőt támasztó fa hossza határozza meg az építmény méretét. vagy egyéb erős anyagot kell találnunk! Minél nagyobb a tető dőlésszöge. annál inkább lefolyik róla a víz. Ha van elég időnk és anyagunk.

aztán már csak a megmaradt réseket kell kitölteni. ezek biz- . hogy a hő visszajusson o kunyhóba! A sarkok még akkor is stabilabbá tehetők egy kis ki ugrassa!. a bejáraton kívül rakjunk tüzet! A tűz másik oldalára építsünk hővisszeveröt.5 m2-es kunyhó ésszerűen kisméretű. A falak hosszát a fellelhető gerendák nagysága határozza meg. Ha szerencsénk van. de később is bármikor megnagyobbíthatjuk vagy további szobával bővíthetjük. ha a fahasábok (gerendák) végét erősen egymásba illesztjük! A kiálló végeket ne vágjuk le. találunk kidőlt fákat. Sokkal jobb azonban. A 2. és a törzseiket össze tudjuk kötni egy keretbe. A négyzet vagy téglalap alakú kunyhó stabilabb lesz.Az ajtót ne az uralkodó szél irányába helyezzük! Ha kis kunyhót építettünk. A stabilitás érdekében hagyományos téglarakást alkalmazzunk a sarkoknál (b)! Gerendakunyhó A kunyhó méretét a benne lakók száma alapján határozzuk meg. ha az épitmény egyik oldcia nyilt. és könnyebben helyezhető rá tető is.

és ennek megfelelően forogjuk meg a több! fagerendát is! A gerendák általában vékonyodnak. hagyjunk helyet az ajtónak az uralkodó széljárássoi ellen rétes . ezért apón tos illeszkedés és a vízszint megtartása miatt felváltva .egyszer oz egyik. egyszer a másik irányba .tegyük őket egymásra (ej! Ha oz alapkeretet elkészítettük.Az első gerendaréteget a tervezett kunyhó alaprajzát követve fektessük le (aj! Úgy alakítsuk ki a sarkokat. hogy egymáshoz pontosan illeszkedjenek (b).

hogy o tetőnek legyen dőlése! Az első és a hátsó gerenda nyúljon jóval túloz ofdoifalakon! Ezek fogják tartani a tetőt A kunyhó egyik oldaláról a másikig illesszünk 6e tortógerendákat a rövidebb gerendák rögzítésére! A gerendákból álló tetőt elölről hátrafelé ho ladva állítsuk össze. A túlélőcsomagban található fűrészszál segítségével megfelelő méretűre vághatjuk a fákat Ha légikatasztrófa vagy szerencsétlenül járt hajó áldozatai vagyunk. hogy illeszkedjenek a tartógerendákraI A kunyhónak sík terepet válasszunk. vagy hozzunk vízszintbe egy némileg nagyobb területet' Szükség esetén beáshatunk a domboldalba is. csak ezután tegyünk rá sáros és gyepes földréteget! Az egész gerendákból álló. majd állítsuk a helyére oz ajtókeretet (d) (Ne vesződjünk ablakokkal. . teljes tető helyett használhatunk fakeretre illesztett könnyebb anyagokat és sarat. A gerendákról leszedett kéreg kiváló tetőfedő. amíg puha a sár. a falakhoz szükséges alapnak azonban mindenképpen vízszintesnek kell lennie.oldalon (Az ajtó mindkét oldalán használhatjuk a fal építéséből megmaradt gerenőodorabokat! Faragjuk o széleket szabályosra és simára. A kéregből készült cserepeket apró tartógallyakkal erősíthetjük oda. a fedélzeten lennie kell tűzoltóbaltának. amíg nem állunk készen egy állandó ajtó elkészítésére! A gerendák közti réseket sárral és fadarabokkal tömítsükl A nagyobb lyukakba helyezzünk facsemetéket. az ajtó elegendő szellőzést biztosít! A kunyhó elejét építsük magosabbra a hátuljánál. de készíthetünk fonattáblát is a rés kitöltésére. Egyelőre szükségtelen ajtót készítenünk. hogy ne fújjon be a szél. és a gerendák nyúljanak Túl a falakon! Metsszük be vagy kössük o gerendákat egymáshoz. majd egy kihegyezett bot segítségével nyomkodjuk a gerendák közé! A tetőt fedjük be facsemetékkel. Akasszunk a helyére takarót. ha cserép alakban rakjuk le. és csak ezután tömítsük sárral! A sárhoz keverjünk füvet és mohát.

mint hogy leégjen a házunk! Ha elegendő kő áll rendelkezésünkre. Ha a füst távozásához szabadon hagyunk egy lyukat a tetőn. Ha a tűzhelyet az építmény közepére rakjuk. a kunyhó belsejében is rakhatunk tüzet Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül . hogy víz tör fel.inkább kint rakjunk tüzet. és egyszersmind növeljük a belmagasságot is! Ha víz törhet fel jobb. ássuk fel a menedék belsejét a tömítéshez szükséges sárért.Ha nem áll fenn annak a veszélye. ha később padlót is készítünk. építhetünk igazi kéményt és tűzhelyet is. kevesebb hőt fog veszteni a menedék. Minél közelebb illesszük egymáshoz a köveket! A rések kitöltéséhez kisebb köveket és sarat használjunk! .

botot élesíthetünk és kiégethetjük az edényeket. különösen a nagy szelektől óvjuk! Ne fa vagy farönk aljára rakjunk tüzet. és kevesebb tüzelőanyagra lesz szükség. emelvényen rakjunk tüzet! Az emelvény elkészítéséhez egy friss . a mohától és a száraz fűtől.TŰZ Gyakran a tűzön múlik. kivéve. alkalmas az ételek megfőzésére és tartósítására. minden körülmények között tudnunk kell tüzet rakni! Nem elég pusztán ismerni az összes módszert. Tűzhely A tűzhelyet elővigyázatosan készítsük el! Védett helyet keressünk neki. ha jelezni szeretnénk (lásd Megmenekülés). biztosítsunk a számára megfelelő szellőzést. Alkalmazható jeladásra. GYAKOROLJUK A TŰZGYÚJTÁST! A tűz alapvetően szükséges az életben maradáshoz. összeomlik. A füst a tökéletlen égés eredménye. vagy ha . hogy elegendő mennyiségű fa. ruhaszárításra. Mindenhol. Elriasztja a veszélyes állatokat. vagyis kialszik a tűz. annál élénkebb a tűz: a szél segítségével vagy huzatot létrehozva a tűz hőmérséklete megemelkedik.kivételes esetben . Ha értjük ezeket az alapelveket. a tűz kevésbé hevesen ég. füstje távol tartja a rovarokat. Ha csökkentjük a szellőzést. Használjuk minél szélesebb körben a tüzet: a felsorolt dolgokat akár egyszerre is végezhetjük segítségével! A Érdemes megjegyeznünk a Tűzhóromszög gondolatát Oldalaio levegőt. Fémet hevíthetünk vele. így szerszámot készíthetünk. Meleget. elegendő tüzelőanyagot és a begyújtáshoz kellő hőt kibocsátó gyújtóanyagot A láng létrehozásához ezt a hőmérsékletet fenn kell tartani. a parázs izzani kezd. Nem csak az ételkészítés feltétele. és katasztrófát okozhat. Ha tüzet gyújtunk. Minél több az oxigén. A tűz nyújtotta meleg révén nem használunk fel annyi kalóriát testhőnk növelésére. nem lesz füstös a tűz. hogy a levegő és a tüzelőanyag állandó reakcióban legyen egymással. hogy életben maradunk-e vagy sem. és gyorsan elégeti a tüzelőanyagot. anná! sokkal több. víz forralható vele. jelzőeszközt biztosít.fából készített ideiglenes menedéket vagy hóbarlangot szeretnénk felmelegíteni! Tisztítsunk meg egy legalább 2 m átmérőjű területet a levelektől. amelyet rakunk. gyújtós és tüzelőanyag álljon rendelkezésünkre! Ezután készítsünk tűzhelyet a tűz szabályozásához! Az elővigyázatlanul kezelt tűz könnyen kicsúszhat irányításunk alól. amíg el nem jutunk a puszta földig! Ha a talaj nedves vagy hófödte. a gallyaktól. odafigyeléssel gyakorlatilag tökéletesen megszüntethető. Ha a háromszög bármelyik oldaiát elvesszük. jártasnak is kell lenni bennük! Előkészültetek Először is gondoskodjunk róla. védelmet. o hőt és a tüzelőanyagot jelképezik. kényelmes körülményeket teremthetünk vele és segít a lelki tartás megőrzésében is.

ráakaszthatjuk a főzőedényeket. majd fedjük be legalább 5 cm vastagon földdel! Ezen rakjunk tüzet! Ha az átlósan elhelyezkedő támasztófák felső részére botot teszünk. A keresztrudak közé rakjunk egy réteg friss fagerendát. . magasított emelvényen kell „állványos" tüzet raknunk! Állványos fűz A tűzhely elkészítéséhez építsünk zöld fából magasított emelvényt! A négy függőleges támasztófa villás része egy-egy keresztrudat tart.fahasábokból álló felületet fedjünk be egy rétegnyi földdel vagy kővel! Ha a talaj mocsaras vagy vastag hóréteg fedi.

ami robbanáshoz vezet.JJ Gyújtós A gyújtós lehet bármilyen anyag. és ott rakjunk tüzet! Szintén szélben alkalmazható módszer: A hő és a Tüzelőanyag megóvása érdekében vegyük körül a tüzet kövekkel! Tegyünk rájuk főzőedényeket! A kövek és a tűz hője együttesen melegen tartja az edényeket. a köveket pedig ágymeiegítöként is használhatjuk.SZÉLBEN Különösen erős szélben ássunk árkot. Kerüljük a palát és a puhább kőzeteket.főleg olyanokat ne. . amelyek víz alatt voltak mert hő hatására felrobbanhatnak. hogy egymásnak ütö-getjük őket! Ne használjunk repedt. a folyadék a hő hatására gyorsabban fog tágulni. réteges vagy üregesnek hangzó követ! Ha a kő nedvességet tartalmaz. és már be is lobban. V-------------------------. FIGYELEM! Ne helyezzünk a tűz közeiébe nedves vagy szivacsos szerkezetű köveket és sziklákat . a többit pedig úgy ellenőrizzük. amelynek minimális hőre van szüksége ahhoz. a levegőbe repülő kődarabok pedig akár ki is vihetik a tűz közelében ülök szemét. A jó gyújtósnak mindössze egy szikra kell. hogy meggyulladjon.

A nyírfakéreg. A porított madár. így nagyobb és kevésbé éghető anyagokat is el tudunk égetni. ilyenkor a tűzgyújtáshoz elegendő egy kézmozdulat. a finom faforgács. ha apró darabokra téptük . Az alaposan szétmorzsoít. hogy sok szikrát képez és nagyon gyorsan elég. mert azok az ágak szinte mindig nedvesek. száraz gomba az egyik legkiválóbb gyújtós. ha vízálló tárolóban mindig tartunk magunknál egy kis gyújtóst. Az aprófát soha ne közvetlenül a földről szedjük össze. Ahol élnek olyan rovarok (pl. hogy eljussunk a száraz belső részekig! FARAGOTT APRÓFA KÉSZÍTÉSE A botokba húzzunk keskeny bemetszéseket. ott használhatjuk gyújtósnak az általuk termelt finom port. vagyis „tollozzuk fel" őket! Ha így készítjük elő az aprófát. tűlevél és a cédrusfa belső kérge is megteszi. ha pedig maga a puhafa a fő tüzelőanyag. száraz ágakat. könnyebben lángra kap. A puhafa hátránya. az erdei darázs). a madártoll. mert gyorsabban lángra lobbannak. ezért könnyen lángra lobban. mindenképpen legyen száraz! Hasznos. Ha a legjobb aprófát akarjuk. gyűjtsünk kicsi. Bármerre járunk. A puhább fák is nagyon jók. amelyek megfúrják a fákat.különösen. A fő tüzelőanyag elégetéséhez tehát sok kell belőle. és gyorsabban megy majd a tűzgyújtás. de a megperzselt vagy megpörkölt pamut vagy vászon .szintén egyike a legjobb anyagoknak. A madárfészkek belseje általában tele van kihullott toliakkal. Akármilyen gyújtóst is használunk. a szárított fű. A mezei egér száraz odúja szintén alkalmazható. kiszáradt fákról gyűjtsünk aprófát! Ha a fa külső rétege nedves. hántsuk le.és denevérürülék szintén alkalmas a célra. amelyet a gyújtósból felszökő lángok növelésére használhatunk. Szétmorzsolt fenyőtoboz. mindig figyeljük. A gyantát tartalmazó fa azonnal meggyullad. nagyon hamar elfogy. . A még álló. és gyűjtsük össze a gyújtósnak alkalmas fákat és egyéb dolgokat! Aprófa Az aprófa olyan fa. a viaszos papír és a ruhából származó pamutbolyh egyaránt kiváló gyújtós.

a tűz hosszan fog égni. hogy túl gyorsan elég. Legjobban a cédrus. hogy minél nehezebb a fa. mert jobban füstöl. A puhafa amellett. A fát a tűz fölé helyezett két támasztóboton szárítsuk. A keményfa (pl. használhatunk zöldebb ágakat is.TÜZELŐANYAG A tűz fenntartásához fákról szedett. vagy nedves fadarabok kiszárításával is próbálkozhatunk. Ezeket használva a tűz egész éjszaka égni fog. Ha vegyítjük a friss és a száraz fát. száraz tüzelőanyagot használjunk! Ha a tűz már biztosan ég. Általános szabály. de ne legyen olyan közei a tűzhöz. még szikrázik is. sok hőt termel és a forró szénhez hasonlóan sokáig izzik. az éger.ez a száraz és a friss fára egyaránt vonatkozik. valamint sokáig ég. a hikori. szélirányba fordítva. növeljék a lassan égő tűz lángjait is! . annál több hőt termel . ezért hosszan táplálja a tüzet is. hogy miközben száradnak. Ne feledjük. így távol tartja a legyeket. ami különösen éjszaka hasznos. a muslicákat és a szúnyogokat. a bürök. a lucfenyő. a nedves fa néha előnyösebb. a bükk vagy a tölgy) jól ég. a fenyő. hogy iángra tudjon gyulladni! Fektessünk friss fákat a tűz mellé. a gesztenyefa és a fűzfa szikrázik.

hogy fát hasogatunk: .Támasszunk farönköket az edénytartó rúdnak! Építsünk fa tó rolót. mert nedves időben nagy szükségesünk lehet ró. hogy a szikrák lángra lobbanthassák! Két szintet alakítsunk ki: az egyikről vegyük mindig a fát. A tűzhöz közel építsük. hogy a hő szárítsa a fákat. a másikon pedig szárítsuk a hasábokat! TAKARÉKOSKODJUNK AZ ENERGIÁVAL! Ne pazaroljuk az energiánkat azzal. de annyira ne helyezzük közel.

ha pedig nem olyan hosszút először a végét tegyük a tűzbe! Akkor sincs szükségünk baltára. A farönk még úgyis kettéhasad. tegyük a tűz fölé úgy hogy a lángok a közepén érjék (b). Amint elkezdett hasadni. hogy ráütünk vele egy köre (o)l Ha így nem sikerül. ha a tüzelőanyag tartalékolása érdekében elkerülhetetlen a farönkök feldarabolása. és üssük egyre mélyebbre a hasítás befejezéséhez! Ha viszont mindössze egy késünk van.Ügy törjük össze a fát. ne kockáztassunk ezzel a módszerrel! . ha egy viszonylag kis kést helyezünk a végére és ráütünk egy kővel (c). szúrjunk egy faéket a megnyílt résbe.

gyakran a sziklás kiszögellések szélén kerül a felszínre. vagy egyáltalán nem áll a rendelkezésünkre. A tőzeg égéséhez jó szellőzésre van szükség! . szerkezete szálas. Színe fekete. a vadnyugati pionírok szárított bölénytrágyával gyújtottak tüzet.CSILLAGTŰZ A farönköket egymás kereszteződésénél érje a tűz! Ha nem kell túl nagy hőt termelnünk széthúzhatjuk okét. mohát és leveleket is. füstmentes tüzet rakhatunk belőle! Dobhatunk hozzá fűt. ha takarékoskodunk a tüzelőanyaggal vagy a vágott fával. Késsel könnyen kivághatjuk. Rátaposva puha és rugalmas. ahol híján vagyunk a fának. nyomjuk o farönköket ismét össze. Egyéb tüzelőanyagok Az olyan területeken. és hamarosan újra lángra kapnak! Ezt a tűzrakási módszer főleg akkor használjuk. így középen főzésre alkalmas izzó parazsat és hamut hagynak maguk után. Alaposan szárítsuk ki az ürüléket. Tőzeg: A kiszáradt lápokon könnyen találhatunk tőzeget. Ha fel akarjuk élesztem a tüzet. és kiváló. más tüzelőanyag után kell néznünk! Állati ürülék: Kiváló tüzelőanyag.

A fagyálló kiváló gyújtóanyag a nehezebb motorolajok esetén: egy kis kálium-permanganát segítségével (amelyet a túlélőesomagunk tartalmaz) néhány másodpercen belül lángra lobbanthatjuk. A kevésbé gyúlékony anyagokat először áztassuk olajba. szilárd formájában hasznosítsuk! A gumik. hámor alkalmassá válik az égésre Szén: Néha a felszínen is megtalálható. a hidraulikus folyadékot és az egyéb éghető anyagokat is. az északi tundrán pl. a fagyállót. elégethetjük az olajat. az üléshuzat. és később. égessük ef egy tárolóban (mintha kályha /cr-nci vagy ássunk lyukat és készítsünk benne tűzhelyet! Az olajat benzinnel vagy fogyoJlőv ül elegyítve égessük!A folyékony üzem jr f Qgoi ne közvetlenül. folyassuk ki a földre. de nagy hőt is adnak.kiválóak segélykérő tűznek. Olaj: Ha műszaki meghibásodás miatt lezuhant vagy lerobbant a járművünk. a gumitömítések és bármilyen roncs legtöbb része szintén éghető. A nagyon alacsony hőmérsékletű helyeken még azelőtt engedjük le az olajat az olajteknőből. hanem kanócsegi’sect. A homok bizonyos fajtái szintén tartalmaznak olajat. olajos füsttel égnek . Még a rovarirtó szer is éghető.A levegősen elhelyezett tőzeg gyorson szárad. ezért jól ég. nagy meny-nyiségben. Agyagpala: Általában nagy olajtartalmú. de még maradt üzemanyagunk. hogy besürüsödne! Ha nincs megfelelő tárolóedényünk. és sűrű. csak utána gyújtsuk meg! Keverjünk össze a benzint homokkal.? gyújtsuk meg! A rovarirtó szerre ugyona .

Zsír égetésekor csontokat is tehetünk a tűzre (a sarkvidéki területeken néha ez az egyetlen rendelkezésre álló tüzelőanyag). Mindkét folyadék tartódobozának aljára szúrjunk egy-egy kis lyukat és illesszünk a lyukba vékony botot. az elégetése gyakorlati/ag a táplálék fel-á (dozásá f jelen ti . ha benyomjuk. Először csak kis tüzet rakjunk a lemez alatt hogy fel melegítse! A keverék a lemezen hó hatására . Ha kihúzzuk a botot. Az arány a következő legyen: 2-3 csepp víz. viszont kiváló tüzelőanyag. A tüzet gyújtás vagy kanóc segítségévei gyújtsuk meg. hogy a folyadékok folyását szabályozhassuk (a)! Az olaj és a víz csatornán keresztül egy fémlemezre folyik.vonatkozik.kezesünkre. hogy állati zsiradékkal táplálják a lángokat! Először csak kevés zsírt használjunk. majd helyezzünk rá csontokat. OLAJ ES VÍZ EGETESE Ezzel a keverékkel nagyon forró tüzet gyújthatunk. lassabban. gyorsabban folyik a folyadék. ugyanis ha nem áll bőven a rendel. 1 csepp olaj.ezzel szemben a fők azsír gyorsan romlik. Állati zsírok: Az állati zsírt megfelelően szellőző konzervdobozba helyezve és kanócot használva kályhát alkothatunk.

meggyújtjuk. hogy összeállítunk egy köteget gyufaszálnál nem vastagabb ágakból. GYUFA Tüzet legkönnyebben gyufával gyújthatunk. majd rátesszük a még be nem gyújtott. tegyünk a tűzre nagyobb darabokat! A másik lehetőség. TŰZGYÚJTÁS Halmozzuk össze a gyújtóst.nagyon illékonnyá vóiik. Gyújtsuk meg! Az így rakott tűzön szinte bármi elég. wigwam alakú aprófára. Dármin meggyújtható gyufát tartsunk magunknál! Helyezzük ó<e: vízálló tárolódobozba. hogy véletlenül se . Minél több nem biztonsági. és helyezzünk el köré aprófát az indián sátrak (wigwamok) alakjához hasonlóan! Nagy szélben az aprófát döntsük egy fa-rönknek a szélárnyékos oldalon! Gyújtsuk meg a gyújtóst! Ha már meggyulladt az aprófa.

minél több gyufa legyen nálunk . hiszen egy használható sokkal többet ér. hiszen még egy kis gyertyának is hosszú időn át hasznát vehetjük! Függetlenül attól. mindkét lehetőséget megelőzhetjük. hány öngyújtót és tűzgyújtóeszközt viszünk magunkkal. Az úgynevezett „örökké tartó gyufa" újra és újra használható.gyulladjanak meg dörzsölődés vagy mozgás hatására! Ha magukat a gyufákat tesszük vizái óvá. Tűzgyújtáshoz tegyük a gyertyát egy wigwam alakúra összerakott aprófahalomra. Sokan kettéhasítják a gyufáikat.a gyufánál ugyanis nincs jobb. majd azonnal vegyük el. tekerjük bele a nedves gyufát! A hajszálakon termelődő elektromosságnak ki kell szárítania. álljunk készen hideg vízzel. amint a lángok terjedni kezdenek! Minél kevesebbet égessünk el belőle. ne vegighúzvc rajta! . egy idő után azonban felmondja a szolgálatot. ha megégne az ujjunk. állítólag egy gyufából akár hatot ■s lehet készíteni. mint hat használhatatlan! A gyufát úgy gyújtsuk meg. azonnal gyújtsunk meg vele egy gyertyát! így sok dolgot meg tudunk gyújtani. kaparjuk le róla körmünkkel a viaszréteget! NE FELEDJÜK: Amint lángra lobbantunk egy gyufát. Éppen ezért vigyünk magunkkal hagyományos változatot is! Súlyuk és méretük alapján is mérlegeljük. Mi azonban ne kockáztassuk meg a gyufák elpazarlá-sái. melyik fajtának vehetjük a ferdén beleszúrva gyújtsuk meg. hogy a foszforos végét az ujjunkkal nozzányomjuk a gyújtó felülethez! Arra az esetre. hóval . miközben takarékoskodunk a gyufával. A gyufát gyertyavicsz rácsepegtetésével A nedves gyufát a doboz gyújtócsikjába legyük vízállóvá! Ho használni okarjuk o gyufát.de alkalmazhatjuk a „köpd i le és fújd erősen’-módszert is! Nedves gyufa Ha a hajunk száraz és nem túl zsíros.

hogy belobbantsa a gyújtóst. Lencse használata Lencse segítségével az egy pontra fókuszált erős. hogy minél kisebb és világosabb fényfoltot alkossanak! Tartsuk mozdulatlanuHAmint izzani kezd a gyújtás. a töltényben lévő lőpor segítségével is meggyújthatjuk a gyújtóst. A túlélőcsomagunkban lévő nagyítót. ha a Nap egy törött üveg segítségével száraz fűre vagy legelőre süt. A gyújtóst védjük a széltől! Úgy fókuszáljuk a Nap sugarait. .legnagyobb hasznát. távcsövet vagy fényképezőgéplencsét is használhatjuk tehát tűz gyújtására. Véletlen tüzet is okozhat. óvatosan fújjuk meg! Lőpor Ha van náíunk fegyver. közvetlen napfény termelhet annyi hőt.

Üssük a pengét a kovának (a).a magnézium ugyanis különösen erősen ég. A megmaradt lőporral együtt tegyük a gyújtásra. Tárazzuk be a töltényt. forró szikrák keletkeznek. majd a töltényhüvelyt elzárjuk egy ruhadarabbal (b). és a Tűz hamarosan égni kezd. mint egy egyszerű kés esetén. és lőjük a földbe! A ruhadarab fog füstölögve kilövelni. amelyek lángra lobbantják a száraz gyújtóst.Nyissuk ki a töltényt. vagy húzkodjuk erősen o fű részt o hozzá tartozó kovakő bordázott . majd használjunk kovakövet (aj! Megtehetjük. Még hatékonyabb eszköz az oldalán kovával ellátott magnéziumdarab . Fűrészfogas pengét használva több szikra képződik. és szórjuk a lőport a gyűjtésre. Ha erősen egy acéldarabhoz csapkodjuk. hogy csők a lőpor felét használjuk fel. ezért ilyet is kell a felszerelésbe tennünk. Kovakő és acél A kovakő a világ számos részén megtalálható.

ezeket illesszünk csak egyszerűen a kapcsokhoz! Ha nem találunk vezetéket. majd a fűrészt használva szikráztassuk! Akkumulátoros tűzgyújtás A jármű akkumulátorából származó szikra segítségével is gyújthatunk tüzet (az elemlámpa és a rádió elemei is elegendő áramot biztosíthatnak). helyettesítsük villáskulccsal vagy más fémeszközzel! Az akkumulátort először vegyük ki a járműből (hacsak nem elég hosszú a vezeték)! .felületén (b) a gyújtáshoz olyan közel. Két vezetékre van szükségünk. hogy a szikrák ráessenek! A magnéziumból először reszeljünk forgácsokat a gyújtásra (c).

Mindkét fafajtát ki kell szárítani. Vágjunk kis lyukat a deszka közelebbi végére.vagy fadarabra. hogy egy kis ruhadarabra kevésbenzint csöpögtetünk (a benzingőz a szikrától lángra lobbanj. Tűzgyújtó íj Egyszerű tűzgyújtási módszer. szikra pattan ki . fejtsünk ki még nagyobb nyomást. A legjobb gyújtóst úgy készíthetjük . Amint elkezdi fúrni a fát. a fenyő és a bambusz tipikus lágyfa. miközben a másik kezünkkel az íjat előre-hátra mozgatjuk. amelybe a gyújtóst tesszük! Formázzuk az orsót arányosra és simára! Az íjat hajlékony ágból. majd hőt fejleszt A balsafa. Az íjhúrt tekerjük egyszer körbe az orsón! Tegyük az orsót a lyukba. vagy egy kis edényre. tartsuk a támasztékot a tetején. Az orsó így forogni kezd.A két vezeték szabad végei: lassan közelítsük egymáshoz! Még mielőtt érintkeznének. és forgassuk erősebben! . a tölgy. növeljük a sebességet! Amikor elér az üregig. viszont nagy gyakorlatot igényel. mogyorófából vagy bambuszból készítsük. A keményfa orsó lágy fán forgatva először finom faforgács gyújtóst hoz létre. a húr anyaga pedig nyers bőr. majd vájjunk alá egy üreget. madzag vagy cipőfűző legyen! Szükségünk lesz még egy üreges kő. a kőris és a bükk pedig keményfa.ennek a gyújtásra kell érkeznie. és lefelé ható nyomást fejthetünk ki. pl. majd enyhén üssünk rá. amellyel megtámaszthatjuk az orsót.

miközben másik kezünkkel forgatjuk az orsót! Az ijat egyenletes ütemben mozgassuk! A tüzcsiholásos módszernél használt alapdeszkába vágott. amely . Valakú bemetszés alkalmazása szintén javasolt .ióngbo borul. Az orsót tartsuk egyenesen és biztosan! Könnyebb a művelet. ha egyik lábunkkal c deszkára lépünk. ameddig csak lehet! Ha jói csináljuk.Az ij mozgatását addig folytassuk.miután óvatoson rá fújtunk . és az orsót tartó kezünket hozzószoritjuk. a cigarettaként izzó begy róhulfik a gyújtásra.

száraz területeken hasznos (ahol minden „gyújtósnak valóan" száraz). . fújjunk rá óvatosan. A közelébe készítsünk kis lyukat! Orsóként használjunk üreges. amely különösen a kevésbé nedves és esőben szegény. így felgyorsítjuk a gyújtás fel hevü lését. A kemény fa deszkába vágjunk V alakú bemetszést! Ez tartja a gyújtást és nem zárja ki o levegőt sem. hogy meggyu/iadjon a körülötte lévő gyújtás! Ha az orsó üregébe teszünk egy csipetnyi homokot.Tüzcsiholás A tűzgyújtó íjas módszer egyik változata. puhább belü fát! Forgassuk az orsót tenyerünk között: minden egyes forgatáskor a deszka lyukában egyre mélyebbre nyomjuki Ha a súrlódás miatt az orsó hegye vörösesen kezd izzani. növelhetjük a súrlódást. lágyabb.

.a már felsorolt tűzcsiholási módok bármelyikénél . ne érintkezzenek semmilyen fémtárggyal! Mindegyik alább felsorolt vegyszer reagál a nedvességre.. amelyet felhasználva könnyen tüzet gyújthatunk. Ha glicerint adunk hozzá.~ ^ -W~~— ^ Vegyszeres tűzgyújtás A túlélő csomagjai közt nagy valószínűséggel nincs teljes kémiai eszköztár. hogy ráléptek. Az autó akkumulátorában kénsav található.Némelyik toroktabletta tartalmaz kálium-permanganátot.. A kálium-permanganát és a cukor 9:1 arányú keveréke kevésbé érzékeny: a hőmérséklet játssza a döntő szerepet abban. hétköznapi vegyszer.A tűzgyújtó íjnál bemutatott. A következő keverékek mind lángra lob-banthatóak. és próbáljuk ki.a súrlódási pont aiá tesszük őket. amely az ütődéstől is lángra lobbanhat. vagy . hogy mennyi idő alatt gyullad meg. van ugyanakkor néhány elterjedt. ezért tartsuk őket szárazon! FIGYELEM! Körültekintően kezeljük ezeket a kémiai anyagokat . amely később lángra is lobban.. hogy működik-e! Túlélőcsomagunk szintén tartalmaz kálium-permanganátot. ezért ügyeljünk rá. illetve öntözőkannát tettek rá!) A kálium-klorát és a cukor 3:1 arányú keveréke hevesen égő anyag. majd mozgassuk benne erősen fel-le egy keményfa bot hegyét. Vágjunk a puha deszkába egyenes mélyedést.különösen a nátrium-klorátot. hogy ne rázódjon fel és ne dőljön ki! (A kemény talajra kiömlött gyomirtó egyes esetekben már attól is meggyulladt. Óvatosan keverjük őket. Morzsoljunk össze egyet. ha kövek között dörzsöljük. azaz „gyaluljuk"! így először gyújtóst kapunk. orsó alatti mélyedés elkészítése szintén javasolt. . A tabletta összetevői valószínűleg fel vannak tüntetve a csomagoláson. amelyet néhány csepp kénsav rácseoegtetésével is lángra lobbanthatunk.. lángra lobban. Kálium-klorát és cukor 3:1 arányú keveréke. . Tűzgyalu Ez a tűzgyújtási módszer szintén a súrlódás elvén működik.

és eközben válasszuk ki a legjobb helyszínt és tűzfajtát! Meleget adó tűz Az egyszerű. A TŰZ FAJTÁI Akármilyen gyorsan is szeretnénk tüzet gyújtani. Csak egy tüzet rakjunk. megfelelő hö-visszaveró nem csők visszaveri rönk a hőt. előtte mindenképpen gyűjt-sünk elegendő tüzelőanyagot és gyújtóst. és a széliránytól függetlenül egészen biztos. Ha két tüzet rakunk. hogy felfelé és ne o szemünkbe szálljon o füst! Hővisszaverö segítségével irányítsuk a hot az olvöheiyre is! A gyokorlotlonok általában közvetlenül egy fotönk vagy szikla mellé raknak tüzet. de mi ne ezt tegyük! Távolabb lobbontsunk tüzet. majd a szikla és a tűz közé üljünk.- A glicerin a fagyálló folyadékok egyik összetevője. A nátrium-klorátot gyomirtó szernek használják. hogy belep minket a füst. hogy az előbbi visszaverje o hőt és melegítse a hetunkot! Helyezzünk ki hővisz-szoveröt is! . szabadban gyújtott tűz csak a felé néző feiületeket melegíti fel. de készítsünk mellé hővisszaverőt! A tűzhöz közel helyezett. beülhetünk ugyan közéjük. viszont sok tüzelőanyagot igényelnek. de o meleg áramlót révén (ehetővé teszi.

de húst és halat tartósító füstöt is gerjeszthetünk vele. szinte minden elég rajta. és alakítsunk ki vele kéményt! Az üregbe hullott földet távolítsuk el! Rakjunk tüzet az üregben! Alkalmas a hulladékégetésre. Szilárd földoldalba vájjunk egy kb. és ha egyszer meggyulladt. A kigyó fészek bejáratának szeles környezetben a hátszél irányába kell esnie! . amely megfelelő huzatot teremt. hogy minél több hőt verjen vissza ránk! Kígyófészek Védett tűz.Ha nem találunk kész hővisszoverőt. 45 cm mély üreget! Felülről szúrjunk egy botot az üregbe. készítsünk magunk! A másodikat a tűz másik oldalára építsük .

szinte bármit eléget. teteje pedig alkalmas a főzésre. Megépítése nagy erőfeszítést igényel. mégis megéri. és az alagutat áthidalva alakítsunk ki . egyik oldalára pedig készítsünk alagutat. Yukon-kemence Ha ez a tűz egyszer meggyullad.Főzésre alkalmas tűz Az itt felsorolt. kör alakú gödröt. amely a gödörbe vezet! Rakjuk körbe kövekkel a gödör külső szélét. mert az egész építmény hőt termel. főzésre alkalmas tűzfajtákkal fűthetünk is. Ássunk egy 24 cm mély.

így kiválóan alkalmas pl. mielőtt a rendszernek tisztításra lenne szüksége. és sokáig fog égni. nyomjuk be a kémény alá. az égés mértékét pedig a térő kinyitásával vagy bezárásával szabályozzuk! Ez a tűz nagyon kevés hamut termel. amelynek mélysége az alulra rakott kőréteget leszámítva 30 cm legyen! A kövek tetején rakjunk tüzet. A parázs fölé helyezett boton kiválóan tudunk húst sütni . A kőréteg még azután is forró marad. Ássunk egy 30 x 90 cm nagyságú árkot. Ezután a tüzelőanyagot a kéményen keresztül tegyük a tűzre. hogy a felső ive kifelé szélesedjen! A kövek közti réseket földdel tömjük be! A tűz védve lesz. Először az ciogútban rakjunk tüzet. a kémény pedig kiváló huzatot biztosít.egy fokozatosan befelé ívelő tölcsért! Úgy fejezzük be azonban. grillezésre. hogy a tűz kialudt. Ároktűz A tüzet úgy védjük a széltől. és ho már ég. hogy a földfelszín alá rakjuk.

teteje pedig alkalmas a főzésre. hogy többen is köré tudnak gyűlni. vágjunk lyukakat a tetejére is. hogy a nyíláson keresztül táplálni tudjuk a tüzet! Ha csak fűtésre akarjuk használni. Elkészítéséhez egy 18-20 literes olajoshordóhoz hasonló tárgyra lesz szükségünk. A levegő bejutása érdekében üssünk lyukakat a hordó fenekére és oldalainak aljára f Az egyik oldalon vágjunk ki egy 5 cm bosszú darabot. ha viszont nem akarjuk hogy a .Csavargókályha Ez a kályha annyi hőt termel.

ezért semmit ne főzzünk hosszabb ideig annál. veszít a tápértékéből (minél nagyobb hőmérsékleten főzzük.ha tápértékét vesztünk is vele . főzzük meg. hogy főzzünk-e vagy sem. A döntő szerepet azonban a hőmérséklet játsza. hogy íz. az állati táplálék nagyobb valószínűséggel tartalmaz élősködőket. hogy a tűz fajtája. tűzre már később se számíthatunk Nem a legmegbízhatóbb tűzgyújtási módszer. Ha a talajon dús az aljnövényzet. Ha valamit képtelenek vagyunk nyersen elfogyasztani.-ÉTELKÉSZÍTÉS Ha az ételt megfőzzük. Ilyet magunk is létrehozhatunk egy lenolajba áztatott pamutdarabon. Fontos. és .füst a tetőn keresztül kiáramoljon. szag és látvány szempontjából étvágygerjesz-tőbbé teszi az ételt) megpuhítja a húsban lévő izomrostokat.. Ez alól kivételt képez. ha az élelmet gyanúsnak találjuk. .. a lárva vagy a patkány megfőzve viszont már nem is tűnik olyan borzalmasnak. káros anyagaikat mindig főzéssel kell előbb semlegesítenünk! Az adott helyzet határozza meg. hogy olyan dolgokat együnk meg nyersen. amelyről tudnunk kell. Hatalmas önfegyelmet igényel. könnyebben emészthetővé teszi a fehérjét. inkább egy kockázati tényező. ugyanakkor hozzászoktunk a főtt étel fogyasztásához. és a meleg étel a legjobb hangulatjavító.elpusztítja az esetleges baktériumokat és élősködőket. ha a levegő meleg és száraz. Az alapos főzés . A béka.elpusztítja ezeket Némelyik ételt sohasem szabad nyersen fogyasztanunk (pl.-^. Ha néhány órán belül nem lobban lángra. a csalánt és több más növényt). vagy ha bőséges mennyiségben. az edénytartó és az elkészítési mód passzoljon . amelyeket korábban nem is tekintettünk ételnek. A főzés (amellett. a hús megsütésével elveszik a rendkívül fontos zsírtartalom. nedves szénahalmon. hogy ízletesebb legyen! Az elkészítési módok váltogatásával elűzhetjük az egyhangúságot! Az elkészítés módját az alapanyag és a rendelkezésre álló (vagy elkészíthető) felszerelés határozza meg. de kis választékban áll élelem a rendelkezésünkre. A disznó különösen sok férget és mételyt tartalmaz. amennyi az ízletesség eléréséhez szükséges. annál nagyobb a veszteség). a lyukakat inkább az egyik oldal felső részére készítsük! Az egész hordót kövekre állítsuk hogy alulról elegendő levegő jusson bele! ‘— SPONTÁN ÉGÉS A tűz időnként magától is meggyullad az összetömörödött. A zöldség megfőzésével megsemmisül a C-vitamin-tartalom.ami a legfontosabb . és a főzéssel a baktériumokat és az élősködőket akarjuk elpusztítani vagy semlegesíteni.

kitágul. hiszen a forró víz valódi kincs: a meleg italok mindig jó kedvre derítik az embert. Ha nincs fémedényünk. hogy tönkremenjen az étel! Ha meggyulladt a tűz. valamit mindig forraljunk rajta (hacsak nem vagyunk híján a víznek). amellyel pontosan szabályozhatjuk a főzés idejét [lásdHasznos „konyhai" eszközök)! A lyukas edényeket megjavíthatjuk kis fadugót kalapálva a résekbe . Készítsünk az edényre fogantyút. A tartókat készíthetjük nyírfakéregből is arra viszont ügyeljünk. Helyezzük az edényt stabil kövekre. A tűz lángját használjuk vízforralásra. megtartja annak természetes szaftját és az összes zsírt. vagy lógassuk le az edénytartóról. vastag bambuszdarabban is tárolhatjuk a folyadékot.egymáshoz. de számos más felhasználási lehetőségét is fel fogjuk fedezni (pl.ha nedvesség éri a fát. A főzés alacsony hőfokot igényel. Ha kiöntjük a . szárnyasok tollfosztása)! Ne hagyjuk. döntsük a tűz fölé. és a főzést a parázson. hogy forrásban lévő vízben főzhessünk. és megakadályozza a szivárgást. elolthatja a tüzet. hogy kialudjanak a lángok. hogy az edény bizonytalanul billegjen a tűzön. sebfertőtlenítés. feltéve hogy az összes levet és szilárd élelmet elfogyasztjuk. és támasszuk ki egy földbe szúrtr villás végű bottal! Bár a forralás elpusztítja az étel néhány összetevőjét. A konzerv.és a fémdobozok erre kiválóan alkalmasak. illetve forró hamun végezzük! NE FELEDJÜK: főzés közben soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül . hogy ne száradjanak ki! Ha bombuszágbon szeretnénk főzni. hiszen ha kiborul. és még a tartalma is megsemmisül.nem kockáztathatjuk meg. utána hagyjuk. vagy lógassuk a tűz fölé! Forralás Ahhoz. de használhatunk edényfogót is. edényre van szükségünk.

hacsak nem helyezünk a nyárs alá tálcát. hogy a külső részt levágtuk. és a tűz forró parazsa fölé vagy a nem túl magasan lángoló tűz mellé tesszük. vagy ennél kevesebb idő alatt fejti ki hatását] Ha nem jelentkezett semmilyen kellemetlenség. Legegyszerűbb módja. Ha kétségbeesetten kutatunk élelem után. A hús belsejét süthetjük tovább azután is. figyeljük. már neki is láthatunk a lakomának.a legtöbb méreg ennyi. majd várjunk egy félórát. A forralás révén a kemény.5 cm-es kockákra. Ezzel a módszerrel rendkívül ízletes étel készíthető. Ha viszont a vízzel mérgező anyagokat forraltunk ki a táplálékból. a belseje viszont sületlen marad. fogyaszthatóbbá válik. majd nagy lángon. A húst rendszeresen öntözzük meg a tálcában összegyűlt zsírral! Nagy tűzön sütve a lángok megsütik és elzárják a hús külső rétegét. és nem pusztulnak el a benne lévő káros baktériumok sem. Ha elijesztünk egy táplálkozó állatot a zsákmányától. 30 perc forralás után ehetjük meg. de még a romlott húst is fogyasztásra alkalmassá teheti. legalább fél órán át forraljuk őket! Először csak keveset együnk. Elpusztítja a férgeket és mételyeket. de más módszerekkel elkészíteni kívánt zöldség főzési ideje lényegesen rövidebb. értékes tápanyagokat vesztünk.) Perzselve sütés A perzselve sült hús saját zsírjában készül el.forraláshoz használt vizet. Az értékes zsírt elveszítjük. a még rothadásnak nem indult állat nagy izmos részeinek elfogyasztását is megkockáztathatjuk. van azonban két hátránya. hogy nem jelentkeznek-e kellemetlen tünetek . lásd Hangi-módszer. A húst forgatva a forró zsír az étel felszínén folyamatosan mozog. (Arra az esetre. rágós gyökerek és az öreg állatok húsa puhábbá. A félig megfőzött. . ha nem áll rendelkezésünkre tűzálló anyag a víz forralásához. mindenképpen ki kell öntenünk. hogy a húst nyársra húzzuk. Vágjuk a húsdarabokat 2. az állat hagyta húst felvágva. Az ételt lassan perzselve készítsük el.

mivel így a hús szinte összes zsírja megsemmisül. értékes zsírt fel tudjuk fogni egy tálcában! Grillezés Grillezéssel nagy mennyiségű húst tudunk rövid idő alatt elkészíteni. ha nagy meny-nyiségü étel áll rendelkezésünkre. hanem kicsit arrébb. dróthálóra).A tűz ne pont o hús alatt legyen. a kövekre helyezhetünk. hogy az ételből lecsöpögő. Grillező felületként használhatjuk a tűz melletti forró köveket. vagy támasszunk botra tűzött ételt a kövekre! . Ezt a módszert csak akkor alkalmazzuk. amelyet a parázs fölé. szükségünk van azonban egy alátétre (pl.

Sütés A sütéshez szükségünk van egy sütőre (kemencére). amelyre rá tudjuk támasztani a fedelet. valójában megpároljuk. de a szorosan záró ajtó sem kedvező. Ha a húst egy kevés vizet tartalmazó edénybe tesszük és így sütjük meg a sütőben. hogy ne nyíljon ki. Ha a doboz fedele csuklópántos és kilincs is van rajta (amelyet fogantyúként használhatunk). tökéletes asztallapot kapunk. és így tesszük az izzó parázs fölé. de ha van elég időnk és nyersanyagunk. A katonák túlélési helyzetben erre a célra a lőszeres ládát használták. A húst edényben süssük és a kifolyó zsírral öntözzük. ez az ételkészítés talán legjobb módja. hogy az ételt a tűz fölött tartsa! Húst és növényeket úgy is gridezhetünk. minden bizonnyal könnyebb lesz lefelé kinyitni. ugyanis a doboz belsejében veszélyes nyomás alakulhat ki. rágós húsok elkészítésére . hogy oldalra nyíljon! Ha viszont nincs kilincse. vagy tegyünk egy hosszú rudat villás végű tóm osztó botra.zárható nyílást! . Növényi gyökerek elkészítésére is kiváló.Ha nincs nálunk drótháló. de . felállíthatjuk úgy. hosszú ideig sütött hús sokkal puhább lesz. Az sütőben egyszerre több dolgot készítsünk! Fémdoboz sütéshez Egy nagy konzervdoboz vagy csukható fedelű fémdoboz kiválóan alkalmas rögtönzött sütőnek.a sütés idejére . Kiváló módszer a kemény. készítsünk nagyon friss ágokból rácsot. vagy csak rögtönzött csuklópántokat tettünk rá. Kilincs hiányában is sokféleképpen kitámaszthatjuk. Ha nincs semmiféle konzerv. hogy mindkét oldalon villás botok tartotta rúdra tűzzük ez ételt. készítsünk az indiai agyagkemencéhez hasonló agyagkupolát! Felhevítéséhez rakjunk tüzet a belsejében.vagy egyéb dobozunk. Ha követ vagy más olyan támasztékot teszünk elé. de használat előtt tisztítsuk meg! Hagyjunk rajta kisméretű.az állandó hőmérsékleten.

ha agyagot használunk). zöld levelek nagyon kevés főzést igényelnek. Kiváló módja a hal és a friss zöldségfélék elkészítésének. különben robbanást okozó nyomás keletkezhet! . de any-nyiro szorosan ne. hogy teljesen zárva legyen. Az alapanyagot lógassuk a forrásban lévő víz gőze fölé! Egyszerű porolót úgy készíthetünk. hogy hátra tudjon áramolni a hö és a füst! Bot segítségével készítsünk felülről kéménylyukat. ho konzervdobozba lyukokot vágunk. amely a hátul lévő üreghez vezet! Párolás A párolással nem főzzük túl az ételt. vagy valamit teszünk a nagyobb doboz aljára.. ezért megtartja a tápértékét. hogy a belső doboz o víz fölött legyen.A konzervdobozt állítsuk kövekre. majd egy nagyobb dobozba függesztjük. A friss. hogy tüzet gyújthassunk alatta! Hátuljához. oldalaihoz és tetejére tegyünk köveket és földet [o legjobb. mögötte viszont hagyjunk helyet. Fedjük le a kü!sö doboz tetejét a gőz megóvása miatt.

Vágjunk az egyes részek közé viszonylag kis lyukat. ne lángok fölött süssünk velük! Agyagban főzés Az étel agyagba csomagolásának módszere nem igényel semmiféle eszközt de még akkor is ízletes különlegességet készíthetünk így. és csak parázs. hogy az alsó rész meg tudjon telni gőzzel! A tetejére tegyünk fedelet (ne túl szoroson)! Az oisó részben forró vízből gőz keletkezik. amellyel o felső részen elkészíthetjük oz ételt. kiváló felületet nyújtanak a tojássütéshez). ha egyébként van edényünk. A leveleket próbáljuk ki. Bizonyos vidékeken találhatunk olyan levelet.ha van zsírunk és megfelelő edényünk. amelynek olajtartalma nem veszik el teljesen még a sütés befejezése előtt (a banánlevelek pl. amely őzért ohhoz elég nagy legyen. Bármilyen behajlítható vagy enyhén peremes fémlap megteszi. Miután az ételt agyagba tekertük. ezáltal maga az étel nem .A bambusz rekeszes szerkezete miatt szintén kiváló párolóeszköz. tegyük a parázsra! A hő az ételt védő agyagra sugárzik. Zsírban sütés A zsírban sült ételekkel nagyszerűen színesíthetjük étrendünket . mielőtt rájuk tennénk az értékes élelmet.

kerek kövekre és sziklákra. lyukacsos vagy rétegzett köveket. és elképzelhető. Az állatot tisztítsuk meg és belezzük ki. amivel nagy mennyiségű fontos tápanyagot veszítünk. hogy a hús nem sül át kellően. a gerendák is égni kezdenek. farönkökre és kb. míg végül minden belezuhan a gödörbe. Szükségünk lesz aprófára. Az egyesült államokbeli kagylósütéshez. Hangi-módszer Az edény nélküli főzés másik módja. mert ezek hő hatására felrobbanhatnak.középen a hús. benne maradnak pl. Ha a gumós növényeket ezzel a módszerrel készítjük el. az agyag leszedi azok bőrét.perzselődík meg és nem ég el. illetve a hagyományos maori és dél-csendes-óceáni módszerekhez hasonlóan forró köveket kell használnunk. a szélen pedig a növények legyenek! Üres helyet kell kialakítanunk az étel és a később rápakolt föld között. Fektessünk facsemetéket a gödör . /Íssuat/c egy lekerekített oldalú. nagyobb madaraknál viszont a toll szigetel. ökölnyi méretű. és a tetejükre rakjunk köveket! Amikor meggyújtjuk az aprófát. majd helyezzük az ételt a kövek tetejére . 45-60 cm mélységű. Ne használjunk puha. más előkészítés nem is szükséges: ha az agyagot leszedjük az ételről. a sündisznó tüskéi vagy a hal pikkelyei is. felforró-sítva a felettük lévő köveket. ovális alakú lyukat és az aljára tegyünk aprófát! A lyuk fölé fektessünk fagerendákatr majd derékszögben helyezzünk rójuk újabb réteg gerendát! A gerendák közé tegyünk köveketI Készítsünk további 5-6 réteget váltakozó irányban elhelyezett gerendákból. Kis madaraknál az agyag elvégzi helyettünk a toll-fosztás feladatát. Távolítsuk el az izzó parazsat és hamut.

más vízálló anyagoknak viszont hasznát vehetjük). A víz felforralása kb.fölé.. Az edényt zárjuk le. amelyben vizet tudnánk forralni. és már kész is az étel! Víz forralása hangiban Ha nincs olyan edényünk. tegyünk a tetejére zsákvásznat. Másfél óra múlva távolítsuk el a fedőréteget. majd a hő megtartása érdekében fedjük be az egészet a kiásott földdel! Az üreg így kuktaként működik. amibe összegyűjtöttük a vizet . leveleket stb. hogy semmi se lötyöghessen ki belőle. HASZNOS „KONYHAI” ESZKÖZÖK FOGÓESZKÖZ . az edény pedig nem fog megégni.ha nem olvad el (így kizárhatjuk a műanyagot. másfél órát igényel. használjuk a hangitl Bármit felhasználhatunk.

erősebben tudunk majd az eszközzel szorítani. forró kövek és izzó fadarabok megfogására használjuk. FAZEKTARTO RÚD Ha a tűz fölé keresztben elhelyezett rúdnál (a) változatosabb módszerre vágyunk. és kössük össze őket úgy. Edények . és tegyünk rá nehéz köveket. Ha az egyik ág vége villás. nehogy tüzet fogjon! Támasszunk rá egy hosszabb botot úgy hogy egyik vége a tűz fölé lógjon! A bot alsó végét szúrjuk a földbe. hogy szobád végeiknél széthajoljanak! A két ág összekötő tt része közé tehetünk egy vékony fadarabot is. nehogy felcsapódjon! A bot végéhez közel vágjunk bemetszést.Keressünk két görbülő ágat. hogy ne csússzon le róla oz edény vagy kössünk rá egy erős kampót (az utóbbi biztonságosabb)! . hogy az ágak széttartsanak egymástól. szúrjunk a főidbe egy villás végű botot a tűzrakástól kellő távolságra.

ezért készítsük . A karos alátámasztás megtartja a beállított magasságot. Hosszabb támasztófávaí a főzési magasságot is szabályozhatjuk.Készítsünk két vagy három tűz fölé hajló botot.masztófa szükséges hozzá. ha pedig az ágat oldalirányba mozgatjuk. hogy villás részük a támasztófára ellentétesen illeszkedjen. rajta hússal és zöldséggel! LENGO EDENYTARTO Két villás bot és egy földbe szúrt. Az ágakat úgy kössük össze . hogy mennyi idő alatt készül el az étel. stabil tó. VÁLTOZTATHATÓ MAGASSAGÚ EDENY-TARTÓ KAMPÓ A tűz és oz élelem közti távolság befolyásolja. beállíthatjuk az edényt pontos helyét a lángok fölött.

el ezt az eszközt. hátha már korhadó fát rejt! . majd vágjuk az ógokat 10-12 cm-es hosz-szúságúra! Távolítsuk el a kérget is. erős fadarabot. és szabályozni tudjuk a főzést! Vágjunk le egy alacsony fáról vagy bokorról egy több ágból álló.

A késsel soha ne magunk vagy a kezünk felé vágjunk! . azzal csak elrontjuk a munkát. majd késünk hegyével rajzoljuk rá a kanál fejének alakját! Ezután faragjuk ki a kívánt formát! Ne kapkodjunk.BAMBUSZCSÉSZE Vágjunk le egy darab bambuszt úgy hogy oz alsó vége pontosan az egyik csomó alatt. a felső vége pedig a következő csomó alatt legyen! Csiszoljuk le a széleit a szálkák miatt! KANÁL Keressünk egy lapos fadarabot.

hogy ne nyíljon szét! Ideiglenes dobozt a felső sarkokat hasított peckekkel összetűzve is készíthetünk . .NYÍRFAKÉREG DOBOZ Készítsünk tórolódobozt vagy forraláshoz használható ideiglenes főzőedényt a nyír-fakéreg belső rétegéből! Varrjuk vagy kössük össze kérget a tetejéhez közel. Készítsünk egy másik dobozt. amelynek alapja az előzőénél nagyobb! Ezt használhatjuk az első tároló fedeleként is. elveszítjük a tartalmát.ha viszont az edény hirtelen szétnyílik.

és ne rakjuk olyan helyre. füstölés. f NE FELEDJÜK: Ha az értékes élelem tartósítására időt és energiát fordítunk (külö-I nősen az olyan területeken. Hosszú távra tartósítani csak bonyolultabb módszerekkel tudunk. A legtöbbet alkalmazott eljárások: szárítás. ha van megfelelő felszerelésünk az elkészítéséhez. . nyírfakéreg dobozban). ahol a dögevő állatok megdézsmálhatják! Lehetőség szerint tegyük az ételt légmentesen záródó. ha az élelmet légmentesen elzárjuk (de a puha gyümölcsöket enélkül is érdemes cukorban tartósítani).1 junk el kellő elővigyázatossággal az étel tárolása terén is! Ne tegyük ki az élelmet közvetlen napfénynek. Cukorral hosszan tartósítani csak akkor tudunk. barlangban vagy vízközeiben tároljuk. Az alkohol is kiváló tartósítószer lehet. hogy előfordulása évszakonként változó). sóban pácolás. jár. nedves környezetben élnek. pl. vagy tároljuk jól záró edényben (pl. kúp alakú poharat (felakasztva főzőedényt) kapunk. ha az ételt hideg helyeken. Az étel tartósítása Ha nem áll korlátlan mennyiségű élelem a rendelkezésünkre (vagy valószínűsíthető. ecetben elrakás. ahol híján vagyunk a tápláléknak).Ha behajtunk egy kör alakú lapot. A romlást késleltethetjük. Az étel megromlását okozó mikroorganizmusok . a penészfélék -meleg. túlzott hőnek vagy nedvességnek. ez azonban csak rövid időre kínál megoldást.pl. vízálló csomagolásba. fontos gondoskodnunk róla. hogy a tartalékaink biztonságban legyenek.

ha levágjuk a zsír nagy részét. A nedvesség elvesztésével csökken az étel mérete és súlya. de bevonja védőréteggel is . A só kiváló szárítóanyag. A füstölést leghatékonyabban húsfüstölőben vagy füstölő tipiben végezhetjük. A sertéshús. Rengeteg penészféle képes megélni 16 százaléknál alacsonyabb nedvességtartalom mellett. A belseje száraz lesz (így nem tud víz kicsapódni). olyan azonban alig akad. és sót dörzsölünk a húsba. Az így konzervált húst hűvös. hogy minden rendben van-e a tartalékainkkal! Szárítás A nap és a szárazság egyaránt kiszárítja az élelmet. FÜSTÖLŐ TIPI . címkézzük meg és . a legtöbb éghajlaton mégis jobb. jól szellőző helyen tároljukl Füstölés A füstölés nemcsak vízteleníti a húst. tápértéke pedig koncentrálódik. külseje pedig el van zárva a baktériumok elől. a lúd. ha a szárítást tűz fölött végezzük. mintha belakkoznánk. amelyik 5 százalékos nedvességtartalmú ételen élne (ez egyébként a férgek számára is kevésbé vonzó).olyan.hogy elkerüljük az ízek keveredését különítsük el azokat! Rendszeresen ellenőrizzük. A legjobb.Ha többféle élelmet is tárolunk. a tengeri madarak és az egyéb magas zsírtartalmú állatok húsa tartósítható a legnehezebben.

és gyújtsunk alatta tüzet! Húsfüstölő A tipi egyik változata. majd kössük össze végeiket! Építsünk c botok közé vízszintes felületet. Formázzunk tartóoszlopokból négyszögletes keretet (a).Szúrjunk hórom botot a föfc/be háromszög dókban. majd rögzítsünk rá .

zsírmentes csíkokra vágjuk. majd tegyük a leveleket a parázsra! Az egész szerkezetre terítsünk egy ruhadarabot. ügyelve rá. elzán/a a füstölőt! Tartsuk a szerkezetet 18 órán keresztül lezárva. szélességük azonban ne haladja meg a 2f 5 cm-t. hogy izzó parázshalom keletkezzen! Tartsunk készenlétben egy zöld levelekből álló halmot! A keményfák .ezek fogják tartani a füstölt ételeket. hagy az egész szerkezet kigyullad. készítsünk elő faágakat és gyepet. Ellenőrizzük. hogy a keretre tudjuk rakni azokat. Ezt egy föld pad üregében tüzet rakva előzhetjük meg (lásd Kigyófészek a Tűz fejezetben). mintha közvetlen alulról érkezne: o hús lassabban szárad. a halat pedig belezzük és szálkázzuk ki! A csíkok bármilyen hosszúak lehetnek. Biltong . ha a tipit a kémény fölé állírjuk. és anélkül képződik rajta védőréteg. akárcsak a tipinélJ A tüzet a vízszintes felület alá rakjuk! A húst a tipi mindkét változata esetén vékony. Ez a füst hidegebb is lesz. és nagyobb füstöt tudunk létrehozni. könnyen lángba boruló tűlevelűeket! Füvet ne használjunk! Némelyik levél egyedi ízt kölcsönöz a húsnak. hogy a füst ne tudjon kijutni! Ha nincs megfelelő anyagunk erre a célra. kerüljük viszont a magyalt és az egyéb mérgező leveleket.levelei kiválóak.különösen a tölgy . a szegfűbors levelei különösen jellegzetesek.keresztben léceket . hogy van-e még lángja a tűznek. hogy semennyi vagy csak minimális mennyiségű füst illanjon el! Ha a füstölő tipi parazsa lángra kap. vastagságuk a 6 mm-t! Égessük a tüzet. hogy megfőne. Így táplálni is tudjuk a tüzet. fennáll c veszély. valamint a gyantatartalmú.

hogy felforrna! Öntsük a zsírt a felaprított . ha a füstölés nem megoldható. ezért csak akkor készítsünk ilyet. biltongból készült élelem. Azonos súlyú biltongra és kisütött zsírra van szükségünk. Nem áll el olyan sokáig. Vágjuk be a belső húsrétege:. A halat füstölhetjük is.Napon szárított étel. A „biltong" a dél-afrikai neve. majd zúzzuk porrá! Az állati zsírt olvasszuk fel alacsony tűzön anélkül. hogy az ételt ne érjék el az állatok . majd belezzük ki! Nyissuk szét! Távolítsuk ei a gerince t majd terítsük a húst meleg. Ehhez fel kell nyitnunk. A füstöléshez hasonlóan vágjuk a húst csíkokra. majd akasszuk ki őket a napra! Ügyeljünk rá. felakasztani azonban könnyebb úgy. ha úgy döntünk. Ezalatt tartsuk szárazon. hogy ideje biztonságos helyre menni. mint a füstölt hús. A fejénél fogva akasszuk fel! Húspor (pemmikán) Tápláló.legyenek a földtől legalább 2-3 m magasan! A hús megszáradásához két hétre van szükség. amelyet kiválóan szállíthatunk. A C-vitamin kivételével minden alapvető vitamint és ásványi anyag megtalálható benne.tartsuk távol a legyeket. ha a gerinc. napsütötte kövekre. hogy minden oldaluk alaposan kiszáradjon.legalábbis kezdetben . 7. védjük az esőtől! A csíkokat szükség esetén forgassuk meg. és . de egy észak-amerikai indiántörzs (chorqui) után „jerky’'-nek is hívják az Egyesült Államokban. hogy ne rakjanak petéket a húsba! HAL SZÁRÍTÁSA A halat biltongként tartósítsuk! Vágjuk le az állat kjét és a farka t. A húst aprítsuk fel. a fej és a farok meghagyásával belezzük ki és tisztítjuk meg. hogy gyorsabbon száradjon! Az apró.5 cm-nél kisebb halakat nem kell kibelezni.

A legjobb. Úgy ellenőrizhetjük a sóoldat erősségét. Héjasok és gabonanövények Meglehetősen sokáig fogyaszthatóak maradnak. amíg a burgonya lebegni nem kezd a folyadék felszínén.biltongra. hogy szorosan egymás mellé rakunk só.ha másképpen akarjuk fogyasztani . mert az túl könnyen a felszínre jut)! A só alkalmazásának másik módja. hogy visszanyerje a nedvességtartalmát! A zuzmókat a megfelelő tároláshoz először egy éjszakára be kell áztatnunk. illetve a fazékban készülő ételhez. majd tegyük őket sóoldatba (sós vízbe)! A forralás elpusztítja a meglévő baktériumokat. hogy addig öntünk a vízbe sót. majd szárítsuk meg őket! A szárított zuzmót aprítsuk porrá. ha nem éri őket nedvesség. Tegyük a növényt tűzön felmelegedett. aztán forraljuk fel.és zöldségrétegeket (pl.különösen a vargányafélék . A gombák . A gombát adjuk hozzá a leveshez. keverjük össze alaposan. majd használat vagy fogyasztás előtt alaposan lemossuk az ételről a sót.hamar megszáradnak. babot és borsót). Savban és sóoldaíbarc pácolás A hal és a hús ecetben tartósításához használjunk a vad iíme-ból és citromból kinyert citromsavat! Hígítsunk fel kétegységnyi gyümölcslevet egy egységnyi vízzel. és keverjük alaposan össze! Amint a keverék lehűlt. szárítva viszont még hosszabb ideig elállnak. vagy . amely sima vízben nem lebeg (de ne almát. Burgonya helyett használhatunk olyan kisméretű gyümölcsöt vagy növényi gyökeret is. tegyük vízálló táskába I Különösen a hideg éghajlaton áll el sokáig. lehetőleg légzáró edénybe. mint citromfélékhez. majd áztassuk benne a húst legalább 12 órán át! Ezután tegyük a húst fedett. Ezt tegyük zárt tárolóedénybe és más étellel együtt fogyasszuk! ELKÉSZÍTÉSI JAVASLATOK Hús .áztassuk néhány órán át vízben. és rendszeresen forgassuk. és forraljuk sűrű sziruppá. hogy a keverék belepje! A magas víztartalmú növényeket nehéz tartósítani. gomba és zuzmó A gyümölcsöt és a bogyókat száríthatjuk egészben vagy szeletekben. ha ezeket is savban pácoljuk! Ha könnyebben jutunk sóhoz. amíg meg nem szárad! Nedvességálló edényben tároljuk! Gyümölcs. forraljuk fel a zöldséget. füstön vagy hő közelében. A gyümölcs általában szárazon is fogyasztható. napon. forró sziklára. a sós lé pedig távol tartja az újabbakat.

vagy levelekbe csavarva és izzó parázsra téve a legjobb. kérges bőrében készítjük el. Amikor úgy látjuk. vegyük ki belőle a húst és főzzük meg! Némelyik kígyó . a mérgező leveleket viszont kerüljük. ha főzés után fogyasztjuk őket! A fiatal egye-deket meg is süthetjük . kémény fölött. kiváló pörkölt készíthető. a feketerigó és a papagáj húsa kemény: legjobb. tartósíthatjuk hideg füstöléssel füstölő tipiben. ha a húst apró kockákra vágjuk és felforraljuk. de fedjük le! A vér tetejére tiszta folyadék válik ki. ha szilárd. Az agyból (ha nem a nyers bőr tartósítására használjuk). A tyúkhúr és az acsalapu kiválóan megfelel erre a célra. Lassú tűzön főzve. A szarvas szintén férges szokott lenni. Madarak Az összes dögevő madárfélét főzzük meg! Az öreg varjú. HaB Ha édesvízből fogtuk ki. majd durva. valószínűleg nem tartalmaz baktériumot. öntsük le a folyadékot! Szárítsuk a megmaradt anyagot a tűzön. A sertéshús különösen a meleg éghajlaton lehet veszélyes: a vaddisznó általában féreggel és májmétellyel fertőzött.A legjobb. hogy összetartsa az összetevőket! Kössük össze a végeket. Nyúzzuk meg a fejet. ha kibelezzük. Először főzzük meg. amíg szilárd masszát nem kapunk! Levesek és egyéb fazékban készült ételek dúsítására használjuk! Kolbász Alaposan tisztítsuk meg a beleket és mosás közben fordítsuk ki azokat! Töltsük meg a beleket fele részben hússal. aztán ízlés szerint süssük ki! A szív félig megfőzve. Tegyük izzó parázsra. beleértve a szemet. amelybe összegyűjtöttük. A kivételesen kemény húst helyezzük 24 órára a citromfélékből nyert savba! így pácolva puhább lesz. Ezután forraljuk fel és főzzük lassú tűzön. szagtalan és nem borítják pettyek vagy kemény darabok. majd megsütve a legjobb. a nyelvet és a fület is. majd lassú tűzön forraljuk 90 percen keresztüli A koponyáról nyúzzuk le az összes húst. amíg meg nem puhull Belső részek A májat nagyon körültekintően vizsgáljuk át! Akkor fogyasztható. a kiválási folyamat véget ért. fele részben zsírral! Adjunk a keverékhez elegendő vért. Vér Hagyjuk abban az edényben.töltsük meg a madarat zöldséggel és gyümölccsel! mm A legjobb. és főzzük meg a kolbászt! Ha már megfőztük. A hal kevés főzést igényel. és forgassuk folyamatosan! Ha a bőr leválik.

hogy megszabaduljunk a szalmiákszeszre emlékeztető. sós vízbe. Vágjuk apró kockákra. a tengeri rák. Tojás A legjobb elkészítési módja a főzés. az olajban gazdag banánlevelek kiváló serpenyőként szolgálnak! Tegyük a levelet forró parázsra.bőrén mérgező váladék található. majd fedjük be az üreget nedves hínárral vagy fűvel. míg másoknak méregmirigye van. hogy friss. ezért minél hamarabb készítsük el őket! Dobjuk forrásban lévő. ha megfőzzük. de ha nem áll a rendelkezésünkre edény. majd boton süssük meg! Teknősök A vízi és a szárazföldi teknősbékát egyaránt addig főzzük. vegyük ki. majd tegyünk a tűzre köveket! Amint a kövek felforrósodtak. majd üssük rá a tojást! Ha a főtt tojás csibeembriót tartalmaz. illetve hasonló élőlényekből sütéssel ízletes ételt készíthetünk. először egy kihegyezett bot vagy kés nagyon hegyes végével szúrjunk lyukát a tojás egyik végébe. . a homár. és gyújtsunk mellette tüzet. majd felaprítjuk őket egy konzervdobozban! Elviselhetőbb azonban ilyen élelmet fogyasztani. a fűrészes garnéia stb. majd süssük megl Ha forró parázsra helyezzük és lassan készítjük el. végül borítsuk be az egészet 10 cm vastag homokkal! A lyukban rengeteg gőz képződik. amíg a páncélja le nem válik! Vágjuk fel a húsát és főzzük puhára! Cápahús Ha nem megfelelően készítjük el. amelyben megfőnek a puhatestűek. körültekintéssel járjunk el! Nyúzzuk le a bőrt a békákról (sok kétéltű bőre mérgező). főzés után nagyobb biztonsággal fogyasztható: könnyen előfordulhat. ha a forró kövön megszárítjuk. ammóniás íztől! Páncélos állatok A rák. kevésbé valószínű. az édesvízi rák. majd főzzük tíz percig! Ha biztosak vagyunk benne. Rovarok és giliszták A legjobb. hogy a rákfélék ártalmas organizmusokat hordoznak. tegyük be őket a lyukba. majd egy éjszakán át áztassuk édesvízben! Főzés közben többször cseréljük a vizet. ezért főzés előtt mindig vágjuk le a kígyó fejét! Ha nem vagyunk biztosak benne. az étikagylóból és más kagylókból. hogy megreped! Ne feledjük. porrá zúzzuk. és levest vagy egyéb fazékban főzött ételt dúsítunk vele. hogy a megölt hüllő ehető. A tengerből származó táplálékok gyorsan megromlanak. rossz íze lehet. rakjuk a tetejükre a kagylókat. Ássunk lyukat a homokba.

ha a hús már megfőtt és puha! A friss zöldségeket salátaként. (A gyantaszerű nedv kinyerésével az Élelem fejezet Fák része foglalkozik .vigyázzunk. aztán gyúrjuk meg egy vízzel teli edényben (a törzs dereka is megfelel).napi 1. és hagyjuk megpuhulni! luzmé és m®ha Áztassuk egy éjszakán át tiszta vízben! Adjuk a főtt. amíg meg nem puhul . párolt hús esetén a zöldséget azután adjuk hozzá a főzethez. Vágjuk ki a pálmát a törzs aljánál.nehéz munka. vagy forraljuk fel és hűtsük le (így majdnem tiszta cukorból álló. Egy szágópálma átlagosan 275 kg szágót terem ez egy embernek egy évre elegendő mennyiség. A gyökereket mindig főzzük meg. majd szűrjük át egy ruhán! A vízben keményítőben gazdag pép fog leülepedni. párolt ételekhez! Szágó A valódi szágó a szágópálmából származik.és a kókuszpálma egyaránt felhasználható ilyen célra. takarjuk be parázzsal.) Gabonafélék és magok . de a méreg főzés közben megsemmisül. majd szeljük le a végeket pontosan az utolsó virágzó rész alatt! A nagy törzset vágjuk darabokra hosszanti irányban . de az ernyő-. a halfarok. hogy megsérüljön a felülete és meginduljon a nedv! A nyél végéből édes lé fog kiáramolni .és süssük meg külön! Zöldségek Mossuk meg a növényt tiszta vízben. Formázzunk belőle ragadós gombócokat és főzzük meg őket! Növényi nedv A pálma nedvét a virágzó részekből. tejkaramellaszerű anyagot kapunk). A nedv kinyeréséhez naponta ütögessük és vágjuk a növényt! A folyadékot igyuk meg nyersen. Főtt. de előbb azt is főzzük meg! Öt percig főzzük a gyökeret. majd tegyük bele egy földbe ásott lyukba. ha biztosak vagyunk benne. hogy biztonságosan fogyaszthatóak.az ernyő. mert így a keményebbek is megpuhulnak. a nipa. virágos nyelet válasszunk a törzs csúcsának aljáról! Ütögessük bottal.és az amerikai trópusokon élő káposztapálma szintén megfelel. majd addig főzzük. A cukor-. gyakran és könnyen túlfőzhetjük a zöldségeket! A puha zöldségeket gőz felett óvatosan tovább puhíthatjuk. hiszen a külső kéreg 5 cm vastag és kemény.5 liter. nyersen fogyasszuk! Gyökerek Némelyik mérgező. akárcsak a bambusz! Az egyes darabokat edényként használva aprítsuk péppé a szárbelet. A sült gyökér is nagyon ízletes. a cukor-. ne a törzsből vonjuk ki! Vastag.

vagy vágjuk vékony csíkokra. A liszthez öntsünk kevés vizet. Alaposan szárítsuk meg. de megtölti a hasat. majd zúzzuk össze bottal vagy kővel. ha kemény felületű lapos kövön zúzzuk össze a magokat. célszerű szervezési bizottságot létrehozni: meghatározott feladatokra és pozíciókra egyéneket kell javasolni és választani. középen be-mélyedő követ. vagy tegyünk belőle egy maroknyit egy bögre forró vízbe .szeles időben . és már kész is a lisztl TÁBORSZERVEZÉS Ha többen kerülnek túlélési helyzetbe. lásd Hasznos „konyhai" eszközök). és dagasszunk belőle tésztát! Süssük meg sütőben. Ha a túlélők között nincs eleve hierarchia. aztán öntsük le a vizet. mint a mozsár használatakor! A lisztőrlés másik módja. amelyre rá tudjuk tenni a magokat! Körkörös mozdulatokat őröljünk. ha lisztté őröljük! Liszt Lisztet őrölni malom nélkül nem könnyű. dörzsöljük a kezünk között! Öntsük a magokat lapos edénybe. általában valaki felelős pozícióba kerül: ő irányítja a tábor szervezését és a túlélési terv kidolgozását. ha pedig a mag nagyon puha. majd időnként . a sárkánygyökér (azaz apácakonty) meghámozott gyökerét. A legjobb. és azonnal meg kell vizsgálni. nyaljuk meg az ujjunkat. hogy kinyerjük belőlük a keményítőt! Távolítsuk el a rostszálakat. vagy az ehető kérgeket is. . a nedvesség miatta kavics nem fog megégetni minket (de használhatunk botot vagy fogót is. lapítsuk ki. hogy üreget vájunk egy csőszerű keményfa darabba. de megoldható. és egy botot fel-le ütögetiink a belsejében. beletesszük a magokat. hogy megsülnének.kialakítható körforgásos rendszerben is.A mag maghéjba van zárva. tekerjük egy lehántoit zöld botra.dobjuk őket a levegőbe (ez a rostálás)! A maghéjat (pelyva) elfújja a szél. és süssük meg izzó parázs fölött! Egy másik módszer: készítsünk a tésztából ököl nagyságú golyókat. majd tekerjük egy forró. ami nagy csoport esetén . bottal vagy kővel. Keressünk egy nagy. Szárított mag A héjtól megtisztított magokat szárítsuk forró köveken! A hő anélkül készíti el és szárítja meg a magokat. A nyersen is fogyasztható növényi részeket merítsük vízbe. Egyesíteni kell az egyének tapasztalatait.illetve ha a megmenekülés a közeljövőben nem valószínű . hogy kipattanjon onnan! Csépeljük cséphadaróval. Hidegen vagy felmelegítve fogyasszuk! Adjuk hozzá a fazékban készülő ételhez. hogy ki milyen tudással tud hozzájárulni a boldoguláshoz. Használhatjuk a réti komócsin fejecskevirágzatát.ízletes és tápláló! Száraz formáját nem tudjuk ugyan teljesen megemészteni. a nehezebb magok azonban megmaradnak. de megfőzhetjük és péppé törhetjük pl. hagyjuk leülepedni a keményítőt. kavicsmé-retü kő köré azokat! Mielőtt felvennénk a kavicsot. így ha elég gyorsak vagyunk. A szárított mag (másnéven „pinole") sokáig eláll. Lisztet nem csak gabonamagból tudunk készíteni.

pl. hogy a fáradtság miatt gondolni sem tudunk önmagunk regenerálására. Az éneklés. sose egyedül. Minden könyv felbecsülhetetlen érték. Az éjszakák viszont unalmasak és haszontalanok lehetnek. történetmesélés mind-mind fontos szerepet tölthet be az életünkben. ütőst vagy pánsípot. működtetésére is. így csökkenthetjük a legyek elszaporodásának veszélyét. ezért a tevékenykedés ideje a kora reggel és az éjszaka) a nappalok nagy valószínűséggel munkával telnek. hogy megőrizzük egészségünket. A tábortűz köré szervezett gyűlés segít rendszert kialakítani. legalább kettesével hagyjuk el a tábort! A sivatagot kivéve (ahol a nap legnagyobb részét árnyékban kell tölteni. de éppilyen fontos a táborhely rendben tartása is. hiszen bármikor felbukkanhat a keresőalakulat repülőgépe.köveket vagy egyszerű faragványokat használhatunk bábunak. ezenkívül a fegyelem és szabályosság érzetét kelti. ezért a lehető legnagyobb higiéniára kell törekednünk. legyen akár hasznos vagy csak szórakoztató! TÁBORI HIGIÉNIA A túlélés egyik fontos feltétele. kivéve. hogy beszámoljunk a napközben történt eseményekről.és vízgyűjtés. készítsünk valamilyen egyszerűbb fajtát. dámajátékot vagy sakkot . és szívesen végeznek különböző feladatokat. a latrinaásás. ha felgyógyulásukig a tábor környékén dolgoznak. Minden egészséges és hasznavehető embernek ki kell vennie a részét a kellemetlen feladatokból is. Ilyenkor lehetőség nyílik rá. Készíthetünk táblajátékokat. A hulladékot és a latrinát a táboron kívülre helyezzük. A fertőzések túlnyomórészt vízi eredetűek. A túlélők között valószínűleg mindenféle korú és jártasságú ember megtalálható. Ha nincs nálunk. a főzés.A napi teendők (azaz a tűzifa. Ez egyaránt vonatkozik saját testünkre és a tábor megtervezésére. A rendszeres napi munka javít a hangulaton. vagy nem maradt épen hangszer. biztassuk annak fejlesztésére! A betegek és sérültek kapják a legkönnyebb munkát. ha nem foglaljuk el magunkat vadászattal. Magányos túlélőként is szükségünk van a rendre és fegyelemre. ha egyedül szeretnénk kikapcsolódni. Az emberek többnyire változatos ismeretekkel rendelkeznek. a vadászat és a csapdaállítás) ellátása beosztást igényel. énekelni pedig mindenki tud. ha a tudásukra akkora szükség van. a karbantartási feladatok. de kis fantáziával még ezeknél érdekesebb időtöltési formákat is kitalálhatunk. amiben a legjobb! Ha valakinek jó adottsága van valamihez. Az unalom viszont az önmagára maradt embernek ennél sokkal veszélyesebb lehet! Minden napra ki kell tűznünk valamilyen feladatot. rejtvények. pl. megtervezzük a másnapi feladatokat és új terveket dolgozzunk ki! A zene nagyot segíthet a morál javításán. és a legjobb. hogy pazarlás lenne őket ilyesmire pocsékolni. Először valószínűleg olyan sok a tennivaló. táncjáték. A csoportból valaki mindig tartózkodjon a táborhelyen! A segélykérő jelzések leadásához mindig legyen elegendő személy. ezért a . Ha elegen vagyunk. Ezzel együtt mindenkinek azt kell csinálnia.

és ügyeljünk rá.vagy patakparton verünk tábort. különben az ürüléket érintő légy az ennivalón is végig fog menni. mossa a ruháit vagy bármi mást! A vízfolyás alsó szakaszán jelöljünk ki egy mosakodó. és ezért az emberek másik helyszínt válasszanak! Szükség esetén vágjunk ösvényt a könnyebb odajutás érdekében! NE FELEDJÜK: SOHA ne vizeljünk vagy székeljünk vízkészletünkbe. távol a vízkészlettől. A latrinát és a szemétlerakót a tábortól távol helyezzük el (és lehetőleg hátszélben).szennyezett víz fogyasztásától szigorúan tartózkodjunk! Az ételmaradékot és egyéb hulladékokat lehetőleg égessük el! A tábor elrendezése Az egyes tábori tevékenységek helyét úgy válasszuk ki.és ruhamosóhelyet. és soha ne felejtsünk el visszatenni. ássunk másikat. amit pedig nem lehet elégetni. amely így büdös leszl Székelés után borítsuk be a székletet földdel! Öntsünk rá egy kis vizet. Próbáljunk a latrina használójának minél nagyobb nyugalmat biztosítani! Miután ellenőriztük. jelöljünk ki meghatározott helyet a tevékenységeknek. hogy kényelmetlen legyen odáig elmenni. Csoport esetén a nemek szerint elkülönített latrina növeli a vegyes csoport tagjainak kényelemérzetét. ássuk el! Ha van fertőtlenítőszerünk. nehogy egy esetleges szivárgás miatt szennyeződjön az ívóvíz! Az egyes tevékenységek helyszínei Jelöljünk ki egy ivóvízgyűjtőhelyet. vagy annak közelébe! Latrina és hullladékfárolás Még a magányos túlélő számára is fontos a megfelelő latrina kialakítása. még lejjebb pedig egy edények mosására alkalmas részt. hogy a hulladék nem tartalmaz semmilyen hasznos dolgot. hogy ne zavarják egymást. a régi faülőkét és fedelet égessük ell . ne használjuk a latrinában! A citromsav és a fertőtlenítőszer megöli a latrina tartalmát lebontó hasznos baktériumokat. hogy a vízfolyás felső szakaszán senki se mosakodjon. mosogassa az edényeket. ez serkenti a baktériumok szaporodását! A legyek távoltartására készítsünk latrinafedelet. az előbbi viszont annyira ne legyen messze. valamint a főzés területét! Ha folyó. égessük el. a régit pedig temessük be! Készítsünk új ülőkét. és ne szennyezzék a mindennapi tevékenységek. és ehhez tartsuk is magunkat! A latrinát a tábortól lefelé ássuk. megfertőződések tömegét indítva el! Ha idővel a latrina büdössé válik.

hogy csők egy lyuk maradjon (vagy nagy csoport és többszemélyes latrina esetén több)! Szórjunk fából maradt hamut a farönkökre tömítésül (ez a legyeket is távoltartja)! . a réseket pedig töltsük ki! Fektessünk keresztül a nyilas fölött néhány fa rönköt.25 m mély és 45 cm széles árkot! Oldalát rakjuk ki farönkökkel vagy kövekkel és földdel[ amíg kényelmes ülő-magasságot nem érünk el.MÉLY ÁROK LATRINA Ássunk egy kő. 1.

A nyílás befedéséhez készítsünk kisebb fafedele Tt vagy használjunk nagy lapos szík-lát. majd tegyünk a tetejére földet. hogy az emberek mindenképpen ezí használják! . és állítsunk bele egy kéregből készült tölcsért! Helyezzük olyan közel a táborhoz. esetleg egy szélein kövekkel leszorított leveiet!Soha ne feledjük el visszatenni! VIZELŐEDÉNY Ássunk egy 60 cm mély gödröt! Háromnegyed részben töltsük fel nagy kövekkel.

mert túl sok keletkezett belőle. amíg a felesleges folyadék el nem párolog. Az olaj lehet állati zsír (beleértve a halét is) vagy növényi. nem lehet azonban ásványi eredetű.A tartalék ruhát és felszerelést a menedékben tároljuk! Ne olyan helyen heverjen. hogy sebek ellátása előtt megmossuk vele a kezünket. ott is nyúzzuk meg! így a csapdához. és sokkal könnyebben támadják meg a baktériumok. . majd hagyjuk kihűlni! Az ilyen szappan megtisztítja a bőrt.beleértve a jódot is. fa vagy hínár elégetésével készíthetünk.Az ételt lefedve. ha túl gyakran mosak-szunkszappannal.A zsákmányt ne a táborban készítsük elő: a csapda helyén tessük és belezzük ki. ahol elázhat vagy megéghet! . hogy tormagyökeret vagy fenyögyantát adunk a főzethez. használjunk hulladékégetőnek! Minden el nem égett hulladékot ássunk el hulladékgödörbe! TÁBORI FEGYELEM_ . amely a baktériumokkal együtt a szöveteket is eltávolítja. ügyeljünk rá. Erre a célra tartalékoljunk belőle! Szappankészítés A szappan elkészítéséhez két alapanyag szükséges: olaj és lúg.Aszappan ugyanakkora legtöbbet használtfertözésgátló. nem pedig a táborba vonzzuk a vadakat! . tartsuk rendben a dolgainkat: keressünk egy fát az edények és főzési eszközök számára! A tárgyakat akasszuk az ágakra és a gallyakra! Keressünk helyet a bögréknek és a kanalaknak is! Semmit se tároljunk a földön! Rögzítsünk „konyha-szekrénynek" dobozt a fatörzsre! A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Szappan Szappannal mosakodva lemossuk magunkról a természetes zsírréteget. de soha ne a földön tároljuk! Ha fán tároljuk. bőrünk így kevésbé lesz vízhatlan. MÓDSZER: Mossuk össze a hamut vízzel! Szűrjük meg. hogy a fán élő állatok ne férjenek hozzá! Használat után azonnal tegyük vissza a vizespalackok és edények tetejét! . de a fertőzéseket nem gátolja meg.Hulladékégető Ha nem tudjuk a hulladékot a tábortűzön elégetni. A civilizációtól elszigetelve hibát követünk cl. a latrina környezetében rakjunk külön tüzet! Ha van nagy kannánk. Lúgot hamu formában. amely minden másnál jobb .Mindennek legyen meg a helye. Úgy tehetjük fertőzésgátlóvá. és forraljuk fel az olajjal együtt] Forraljuk lassú tűzön. A szappan kiválóan alkalmas rá.

letörhetőek róla a rétegek. az élre mért ütésekkel vékony pengét képezhetünk. Eleinte úgy készítsük. .a lényeg. pl. rénszarvasaganccsal dörzsöljük. hogy egy másik kővel az éleit ütjük. az ausztráliai őslakosok által lándzsakészítésre használt ausztráliai akác elég kemény vadászatra és vágásra alkalmas penge készítéséhez. A csontot is használhatjuk szerszámként . A kőeszközkészítés tudománya csak lassan sajátítható el. hogy a lúgnál több olajat használunk. Az üveges köveken pattintással (hasítással és rétegekre bontással) éles széleket alakíthatunk ki. obszidiánból. véső és kalapács állítható elő. eszközkészítő embert utánozzuk. SZERSZÁMOK Mielőtt az ember felfedezte a fémet és megtanulta megmunkálni. de magunk is hasíthatunk ilyet egy sima. de ezek nem lesznek annyira erősek. Az ütés 90 fokosnál kisebb legyen. A csontot is el tudjuk vágni kőszerszámmal. A szilánkokat úgy távolíthatjuk el a sima oldal széléről. Némelyik fa. gömbölyű kavics (esetleg a folyóágyból). hogy rendelkezünk a csont faragását segítő késsel vagy fémszerszámmal. Ha létrejött a sima felület.ha alakja lehetővé teszi . Ha a kő meghasadt. de . A legjobb alapanyag köszerszám készítéséhez egy hasadt. Finom munkát úgy végezhetünk.A keverék helyes arányainak megállapítása tapasztalatot igényel.nyélre is rögzíthetjük. kvarcból és más üveges kövekből). és nagy kitartást igényel. A kőből magából is kiváló kalapács készíthető. hogy ütni is lehessen velük. hogy sima felületet kapjunk. A kőkorszaki. az eszközöket kőből (leginkább kovakőből. illetve csontból és egyéb természetes anyagokból készítette. ha az ütés mellett egy puhább eszközzel. mert a túl sok lúg kiszárítja a bőrt és érzékennyé teszi. küiönben a kő elnyeli. Más kőfajtákból is készíthetünk élt késhez. annyi előnyünk azonban van vele szemben. de csiszolhatjuk is egy durva kő segítségével. gömbölyű kavicsból másik követ használva .az agancsból és a szarvból hasznos ásószerszám. pl.

majd részben formázzuk meg a széleit (a)! Ezután az egyik oldalán alakítsunk ki egy vízszintes felületet (bj. CSONTSZERSZÁMOK A lapockacsont alakja tökéletesen megfelel fűrésznek (a). majd a kisebb szilánkokat agancs. amelyből függőlegesen szilánkokat tudunk lepattintani (c)! A végső kiclokítást csak ezután végezzük! Ütö-gessükpuhább kövekkel.vagy kemény fa darabbal csapkodjuk és dörzsöljük! Nagy türelemre van szükség. . vágóélnek és nyílhegynek egyaránt hasznosíthatóak. hogy a szerszám -készítésben jártasságot szerezzünk. A gyakorlás közben keletkező szilánkok viszont kaparóeszközként.KŐSZERSZÁMOK Baltafok készítésére alkalmas módszer Először hasítsuk szét a követ.

A borda kiválóan kihegyezhető (ej.vájjuk ki a kés hegyével vagy kovakődarabbalÍA kést ne hevítsük fel a tűzben! Balta Minden hajó és repülőgép felszerelésének része a tűzoltóbalta.Először törjük ketté. ha súlya 500-750 gramm. Szükség esetén késsel faragjunk neki nyelet! . CSONTTU Válasszunk ki egy megfelelő méretű csontot vagy csontszilönkot. jól hordozható felszerelése lehet bárkinek. de a saját készítésű nyélre illeszthető baltafok is hasznos kiegészítő. és élesítsük ki a hegyét! Forró drótdarabbaI égessünk bele lyukat. majd késsel vágjunk ró fogakat! Kisebb. élesre csiszolt élű kapa rőt is készíthetünk (b). Legjobb. vagy ~ ha nincs drótunk .

A BALTAFOK RAILLESZTESE A NYELRE Egyik végét lefaragva formázzuk mega nyelet. hogy illeszkedjen a baitafok iyukába! A tetejére vágjunk bemetszést! Készítsünk a bemetszésbe iileszkedö éket! . A trópusokon kiválóan alkalmasa támasztógyökeres fák gyökere (a): enyhén görbe. de a legjobb a kőris és a hikori. Ejtsünk két bemetszést a kívánt nyélhosszban a fa támasztógyökerén (b-től c-ig)! Üssünk a vágáshoz közel o támasztó-gyökérre! A vágások mélységében le fog válni a nyéllé alakítható fadarab. sima felületű keményfa megteszi. egyenes erezetű és könnyen megmunkálható.BALTANYEL Bármilyen egyenes.

Mikor már a helyén van a fej. verjük bele az éket o bemetszésbe. hogy a baitafok elég szoros-e! A KOBALTA FOKANAK RÖGZÍTÉSÉ Kemény fa nyelet válasszunk! A nyéi végétől 23 cm-re kössünk körbe egy madzagot! A nyél végét hasítsuk ketté egészen a madzagig . majd áztassuk a baltát egy éjszakán át vízben. hogy a fej rászoruljon a nyéire! Használat efőtt mindig ellenőrizzük.

(használhatunk kést és éket vagy a balta fejeként szolgáló kovakövet is)Hegyük bele a kovakövet. így energiát takaríthatunk meg. A balfa élesítése A tompa élű balta nem ér többet egy rossz kalapácsnál: legyen mindig éles a baltánk. húzva viszont nem. Az egyenetlenségeket reszelővei szüntessük meg. Támasszuk a baltafokot egy farönk és egy támaszték közé jaj! Az egyenetlenségek megelőzése érdekében a vágóéltől befelé élezzük! Először távolítsuk el a redöket és a csorbákat reszelövel vagy valamilyen durvább kővel (bj! Ezután simább kövei. ae az ellenkező irányban végezzünk körkörös mozdulatokat! . és kössük meg o nyéi végét. majd köszörűkővel élesítsük a szerszámot! A reszelő csak az egyik irányba használható: tolva „dolgozik”. hogy erősen tartson! Az ilyen rögzítéssel készített szerszám alkalmas a fa széthasltására. körkörös mozdulatokkal folytassuk! A követ ne húzzuk lefelé a vágóélen! Nyomjuk rá a pengére flásd Kések az Alapvető követelmények fejezetben.// Fordítsuk meg o baltát!Ismételjük meg a folyamatot. de a feldarabolásához már nem elég hatékony.

amely ágainak többsége ugyanazon az oldalon van. hogy dőljön a fa (a)! Ne vágjunk tovább a fa felénél. ha a fa átellenes oldalán két ember dolgozik. amelyek eltéríthetik ütésünket! Ha a gyökér vagy a törzs alul nagyon szétterül. és gyorsan le tudjunk róla ugrani. és hamarabb elfáradunk. bár néha a vágások megtisztítása miatt vízszintes csapásokra is szükség van! A törzs mindkét oldalát vágjuk! Először 45 fokos szögben vágjunk ki egy részt. majd egy másikat alacsonyabban a szemközti oldalon. soha ne a testünk. a balta akkor se találjon el minket vagy bárki mást! A baltát soha ne dobjuk a földre! Tekerjük valamibe. és általában azzal üt A baltát úgy használjuk. hogy kisebb átmérőjű részt találjunk. építsünk állványt. Hagyjuk. A lehajló törzsű vagy olyan fa.A baiia használata Az emberek többsége valamelyik kezét szívesebben használja. Sokkal hatékonyabban dolgozunk. nines-e a fejünk fölött veszélyes száraz ág vagy lódarázsfészek! Távolítsuk el azokat az ágakat és kúszónövényeket. ahogy kényelmesnek találjuk: természetes ívben üssünk vele! Tartsuk biztosan. hogy az állvány stabil legyen. ahova szeretnénk. vagy üssük egy rönkbe! Favágás Nézzük meg. hanem állandó ütemű kisebb ütésekkel próbáljuk kivágni a fát Ha túl erősen ütünk. vagyis ott. könnyen elvéthetjük a célt. hogy a balta súlya végezze a munkát! . a bevágásoktól függetlenül a nagyobb súly irányába fog dőlni. ha a fa rossz irányba dől! Kényelmes magasságban dolgozzunk! Próbáljunk a törzsre lefelé 45 fokban ívelő ütéseket mérni. mielőtt áttérnék az ellenkező oldalra! A dőlési irány különösen akkor fontos. a kezünk és a lábunk felé csapjunk! Ügyeljünk rá. és ezzel is csökkentsük a favágás fáradalmait! Ügyeljünk rá. hogy ha esetleg nem találjuk el a fát vagy a célpontot. ha nem néhány nagy ütéssel.

a balta lepattanhat a törzsről (a). Törekedjünk a 45 fokos ütésre (c)! AG LEVAGASA Az ágat az elágazás külső (a) oldaláról vágjuk te. ez tehát nem hatékony (b). megakadályozzuk. hogy beragadjon a balta! Ho túl meredek szögben csapunk a törzsre. ne a belsőről (bj! FARÖNK FELDARABOLASA A nagy rönk mögé szeles terpeszben álljunk / Az ütést a tölünk távolabbi oldalra mérjük (a)! .Ha változtatjuk az ütés szögét. A vízszintes ütéstől viszont beragad.

Ne lefelé vágjunk (bj! Ha kisebb farönköt szeretnénk feldarabolni. és ezt (d) ütjük rá a nagyobb rönkre. hogy a balto vágóélét belenyomjuk egy kis rönkbe. tegyük egy másik farönkre (ej! Ne lépjünk rá! Vághatunk fát úgy is. (Túl kis méretű forönk esetén a művelet nem biztonságos. HOGY A KEZÜNKBEN TARTJUK! .) Ékkel és kővel is széthasíthatjuk a nagyobb farönköket [ej! SOHA NE ÚGY PRÓBÁLJUK MEG SZÉTHASÍTANI A FÁT.

hanem nyíljon szét (a).TÖRÖTT NYÉL A balta helyes használatához gyokorfatra von szükség. A képen látható módon ássuk a földbe az egy vágóélű (b) és a dupla vágóélű (c) baltát/ A FŰRÉSZSZÁL HASZNÁLATA A fűrészszál használatakor o vágás ne szűküljön össze (b). ha tűzbe tesszük . A kellő tapasztalat megszerzése közben biztosan el fogunk törni néhány baltanyelet . hogyne lágyuljon meg. mert a fej rossz helyre (nem a célra) csapódikígy az egész ütést o nyél fogja fel (a). A törött nyél eltávolításának a legegyszerűbb módja. mert eltörhet! . miközben c fémet minél jobban beássuk a földbe .legtöbbször azért. különben beszorul oz eszköz! Ne húzzuk túl erősen se.

könnyen eltörhet (ej.A fűrészt mindvégig tartsuk feszesen (e). egyszerűbb. egyenes vonalban . Ho egyedül vagyunk. ho a tönköt felfelé fűrészeljük (f)! Úgy támasszuk ki.soho ne úgy fűrészeljünk. fontos o ritmus megtartása. hogy szöget zár be a két rész (d)! Ho két ember dolgozik egyszerre . hogy szöget . Ho a fűrészen hurok keletkezik.

ezért egy kényelmes ágy elkészítése megér némi erőfeszítést. hogy fejünk feiett.zárjon be (de ne o földön legyen). lefelé fűrészelünk (g). hogy ne kelljen közvetlenül a hideg vagy nedves földön feküdnünk. Az ágat úgy is le fű része!he tjük. ez azonban veszélyes lehet A nagyon magas ágakat úgy fűrészeljük le. ha megemeljük az ágyunk szintjét. álljunk készen az ugrásra minden pillanatban! A TÁBOR BERENDEZÉSE ÁGYAK Alvás közben feltöltődünk. hiszen ezzel . A trópusi éghajlaton a legjobb. mert így nyitott lesz a vágás. Valamilyen ágyra mindig szükség van. hogy a fűrész végeit kiegészítjük eay-egy kötéllel! Ez azonban veszélyes módszer. Mindvégig figyeljük oz ágat.

összekötött vagy összevarrt . Szúrjunk a földbe két pár oszlopot úgy megdöntve. és még hűsítő légáramlat is ki tud alakulni körülöttünk. és tegyünk ilyen rudakat a két A-keret közé is! Csőágy A legegyszerűbb változatához szükségünk van egy erős anyagból készült nagy . hevítsünk a tűzön néhány követ (cfe ügyeljünk a Tűz fejezetben olvasható Figyelmeztetésre). Az igazán erős ruha is megteszi. hogy az oszloppárok közötti távolság valamivel meghaladja a magasságunkat! Kössük össze a tetejüket! Ha kemény a föld. és készítsünk hővisszaverőt is. amely révén nem kell a földön feküdnünk. a vékony műanyag azonban alkalmatlan. A-kerefes ágy Az A-keret erős szerkezet. majd temessük be őket vékony földréteggel az alvóhelyünk alatti A kövek szinte egész éjszaka megtartják a hőmérsékletüket. növelve kényelmünket. hogy a tűz egész éjjel égni tudjon. helyezzünk el keresztrudakat a keret mindkét lába között. A hideg éghajlaton állandó menedék hiányában annyi tüzelőanyagot gyüjtsünk. amellyel a meleget az alvóhelyünkre irányíthatjuk! Ha száraz a föld vagy menedékben tartózkodunk.megkíméljük magunkat a nedves földön va!ó fekvéstől.csőrei A nagy kiterjedésű és teherbírású műanyagzacskó megfelel. ilyenből viszont valószínűleg csak keskeny ágyat .

és válasszunk két olyan rudat. mint a keretek közti távolság! Vezessük át az oszlopokat a műanyag. majd válasszunk két viszonylag egyenes rudat.Ne kockáztassunk olyan anyaggal. amilyenre a csöágy készítéséhez is szükségünk lenne . készítsünk alvóhelyet több rétegben elhelyezett fenyőágakból.vagy szö-vetcsövön! Helyezzük a rudakat úgy a keretre. illatuk pedig jó alvást biztosít! Létraágy Készítsünk két A-keretet. rugalmas facsemeték kényelmesebbek az ágaknál. hogy a cső alakú anyag tartsa őket a keret két oldalán! Ágakból készített ágy Ahol tűlevelű fák nőnek. . Az ágak kényelmes fekvőhelyet. Az erős. amelyek mindegyikének kicsit hosszabbnak kell lennie.ehhez az ágyhoz azonban keresztrúdak is kellenenek! Számukat az ágy mérete és az ágynemű fajtája határozza meg. amely esetleg szétszakad a súlyunk alatt. vagy szétválhat a varrása! Készítsünk A-keretes támasztékokat.

különben egyszerűen körénk hajlik! EJTŐERNYŐBŐL FÜGGŐÁGY Ejtőernyőből is készíthetünk függöágyat. Az összetartó kötéfzet a szövet mentén o csúcsokig fut Az ábrán bemutatott módon vágjunk belőle öt részt! Ügyeljünk rá. és ügyeljünk a szoros kötésre is! Illesszük o létrát o keretre. a hálóból készült függőágy oldalait kifele kell nyomnunk. más páfrányféléket vagy leveleket! Függőágy A függőágyban alvás gyakorlatot igényel: pl. és rögzítsük a helyére! Ágyneműnek terítsünk rá sospáfrányt.A két utolsó Jétrafokot" úgy kössük az A-keretekhezf hogy mindkét oldaton kissé álljanak ki! Ez a létra fok erős fából legyen. hegy a felső összetartó kötelet ne vágjuk el! .

majd simítsuk ki őket! Fogjuk össze a sarokban a három összeforró kötelet és kössük őket össze egyszerű csomóvá! közel az anyaghoz (bj! .Helyezzük egymásra o darabokat a képen (átható módon (aj.

Fonjuk össze a köteleket (e) flásd Csomóki! Helyezzünk a szövet mindkét végére a kötél elvezetésére szolgáló. bemetszett távolságtartó rudat .

Ha ezt a módszert választjuk. rá tudunk akasztani egy sátorlcpot vagy esőkabátot. a függőágy egyik végét gyorskioldó csomóvá! rögzítsük (lásd Csomók)! Vészhelyzetben ugyanis bármikor előfordulhat. és már kész is a gyorsmenedék. Próbáljunk többféleképpen felfüggeszteni a függőágyunkat.(d)l Ezután kössük a függőágyat két megfelelő fához vagy tartóoszlophoz! Ha kötünk egy kötelet a függöágy fölé (ej. amíg meg nem találjuk a íegbiztosabb és legkényelmesebb pozíciót! . derékhurokhoz. hogy menekülnünk ke!l afüggőágybóL Ha van másik kötetünk. lásd Csomók). vagy fonatot készítünk néhány nem használt kötéfzetelemből o függőágy kö teleit hozzáköthetjük egy rögzített hurokhoz (pl.

ÜLŐKE Soha ne üljünk a nedves földre! Mindig üljünk rá valamire.vagy fémdarabot. Mivel a két szélső rúd valamekkora szöget zár be (nem párhuzamosak egymással]. kössünk össze néhány a!acso ny A-ke re tes tóm asztéko i és fe k-tessünk rajtuk keresztbe egy ágat! Készítsünk olyan ládakeretet. amelynek rövid fadarabokból készült lábait keresztlécek kötik össze! Ülőke készítése: fonjunk a keretbe indát vagy madzagot. esetleg rögzítsünk rá szijjal műanyagot!Ha mindez nem megoldható. a . mindössze két hosszú rúd közé kel! keresztrudakat rögzítenünk. vagy kössünk hajlékony. fektessünk rajta keresztbe egy símc fa. vagy varrjunk rá vászondarobot. a menedéképítést. a csapdaállitást és még sok más feladatot A képen látható létrát köny-nyen elkészíthetjük. vékony facsemetéket a keretre és fonjunk ót rajta még párat! LÉTRA A létra megkönnyíti az ételgyüjtést. még egy farönk is megteszi! Ha nem áll a rendelkezésünkre kész ülőalkalmatosság.

illetve más terhek cipelése végezhető vele sima terepviszonyok között-durva. PÁROS CSÚSZÓRÚD Tüzelőanyag-szállítás. vagy illesszünk rá bőr vagy szőve r vállpántot. Keressünk két enyhén hajlékony ágat. amellyel húzni tudjuk (bj! . és c létrához hasonlóan rögzítsünk közéjük keresztléceket! A szorosabb rögzítés érdekében egészítsük ki keresztmerevitőkkel is! A rakományt tegyük a „ talpakra" mintha szánkón szállítanánk! Ha csak kis távolságra akarunk szállítani. hogy egy pontbon végződjenek (aj! Nagyobb teher esetén hagyjuk oz utolsó részt üresen.létra fokok nem tudnak lecsúszni. köves terepen azonban nem használható. sziklás. kössük ösz-sze c talpakat. már előkészített zsákmány táborba vitele.

hogyan öltük meg az állatot (károsodott-e a bőr). a torzulásnak és a nyúlásnak. Kényelmes. a gyík. Némelyik viziemlősnek (pl.] ÁLLATI TERMÉKEK BÖi ÉS PRÉM Minden állatból nyerhetünk bőrt.és vedlési időszak. jól hőszigetelő viselet. valamint az évszakváltás bizonyos fajok esetén hatással lehet a prém színére és mennyiségére). mégis erős. meleg ruha. zsinór. Bőrhibát okozhatnak paraziták. ellenáll a tépésnek. A kígyó. A BŐR MEGTISZTÍTÁSA . a struccra) ugyanez vonatkozik. ágynemű vagy jól szigetelő sátorlap készítésekor azonban hagyjuk meg a szőrt! A jól kikészített bőr rugalmas. menedék. amelyet átjár a levegő és a pára. vagyis különleges kezelés és tartósítás nélkül gyorsan romlik. hogy meg szeretnénk-e tartani a szőrt és a prémet. mi az aktuális évszak (a párzási. A bőr egyben táplálékforrás is. Egyes esetekben emberek úgy maradtak életben. szíj. meleg ruhát vagy ágytakarót készíthetünk. hogy megették a saját bakancsukat . amelynek az állapotát a következők határozzák meg: mennyire óvatosan nyúztuk le. A kezelés módját az határozza meg. alultápláltság vagy harc közben szerzett seb. A cápának a többi haltól eltérően bőre van. Az összes módszer első néhány lépése megegyezik. Lábbeli. amelyet kritikus körülmények között még tartósítás vagy ruhává alakítás után is megehetünk. Ha a madarat tollával együtt nyúzzuk meg. mennyi idős volt a zsákmány./Lásd Előkészületek és Szánkészités az Útközben fejezetben. bár nagyon kemény és nehezen emészthető táplálék. A nagy madarakra (pl. nem pikkelye. víztömlő és kenu készítésekor távolítsuk el. a dörzsölésnek. hogy minden ilyen esetben bőséges mennyiségű ivóvíz volt kéznél! A bőr és a nyers bőr vizet és fehérjét tartalmaz. a fókának és rokonainak) a szárazföldi emlősökhöz hasonlóan van prémje. a krokodil és a többi hüllő bőre egyaránt kiváló. fertőzés. A bálna és a delfin bőre rendkívül erős.azt azonban hangsúlyoznunk kell.

hogy minden nedvesség eltávozzon belőle. tűz fölött szárítsuk! Ne hagyjuk. A bőrön a köteleknek ne a szélhez tú! közel vájjunk lyukokot! A zsírt és húst kaparással. ahol elázhat. ha a bőrt a földre terítjük! Arra azonban ügyeljünk. hogy kiszárítsa a nap! Fontos. vagy átnedvesítheti a reggeli pára! Teljesen szárítsuk ki! Ha a nap csak keveset vagy egyáltalán nem süt. és addig főzzük a tűz fölött. esetleg fát használva távolítsuk eil Ügyeljünk rá. ha sót vagy fából megmaradt hamut dörzsölünk a bőrbe. és hagyjuk. A folyamat végéig ne érje víz vagy nedvesség a bőrt! Ne tegyük olyan helyre. hogy a bőrt lángok érjék. amíg a szőrt kézzel ki nem tudjuk tépni belőle (ez általában 2-3 napot jelent)! Készítsünk állati zsírból és agyvelőből álló keveréket. csontéit kovakövet vagy egyéb követ. ha ki feszítjük egy keretre. és helyezzünk rá kőnehezékeket! Hagyjuk benne addig. hogy ne vágjuk el a bőrt! Távoiitsunke!minden húsmaradékot! Ebben segíthetnek a hangyák és más rovaro k is. hogy magár a bőrt ne kezdjék el enni! A prém tartósítása Feszítsük ki a bőrt minél szorosabban. nehogy bomlani kezdjen! A száradást elősegíthetjük. mindössze a hő és a füst segítségével szárítsuk (ez egyben tartósítást is jelent)! Tartsuk távol a főzőedényekből esetlegesen kiáramló gőztől is! A bőr kikészítése A megtisztított bőrt tegyük vízbe.Könnyebb a bőr megtisztítása és kiszárítása. amíg .

de ügyeljünk rá. Vágjunk a börböt hosszában vékony. különben a szíjnak lesz néhány gyenge pontja! ín és cérna Különösen a nagyobb állatok térdinait és lábaik főinait kiszárítva állíthatunk elő cérnát.egyenletes sűrűségű folyadékot nem kapunk! Kaparjuk le a bőr mindkét oldalát. hogy a szélesség állandó maradjon. Erős. a bőrt fektessük a térdünkre! Változtassuk gyakran a bőr helyzetét! Dolgozzuk be a zsír és agy keverékét a még mindig nedves bőr belső felébe! Közben nyújtsuk és mozgassuk a bőrt! Szárítsuk meg az anyagot a tűz fölött! Tartsuk a lángoktól kellő távolságra! A füst reakcióba lép a bőrbe dörzsölt oldattal és rugalmassá teszi a bőrt. Zsinór és kötél A kötél és a tárgyak összekötésére szolgáló szíj legkiválóbb alapanyaga a nyers bőr. távolítsuk el a szőrt és a szemcséket! A bőr legyen nedves! Ülve végezzük a munkát. . fehér. amely a bőrdarabok összevarrására lesz alkalmas menedék és ruházat készítésekor. egyenes csikókat! Ha hosszabbatszeretnénk. vágjuk a bőrt csigavonalban .

sokféleképpen rögtönözhetünk magunknak új ruhákat. más ruharétegek közé is tömhetünk.kiváló vízszállító eszköz.Jobb. mert a a szigetelés lecsökkentésével többet veszítünk. ezért a nagyobb állatok húgyhólyagja gyomrukhoz hasonlóan . amelyet az egyenetlen terep okozhat a cipőnkön. Ruhának. állati szőrt stb. . vagyis kis átalakítással minden anyag használható. vagy háromszög alakban tegyük lábunkra! A lábujjak fölött hajtsuk vissza az egyik háromszög csúcsát. de még az újság is kiváló szigetelést biztosít Vizhaflanítás Vízhatlan anyagként műanyag táskát vagy sátorlapot használjunk. és az eső sem jelent akkora veszélyt! Lábbeli Soha ne becsüljük alá a kárt. A köveken és kavicsokon közlekedés pillanatok alatt tönkreteszi az elegáns városi cipőt A magas sarkúak és a szandálok szintén gyorsan eltörnek vagy elkopnak nehéz terepviszonyok között. papírt. amelyekkel aztán átköthetjük betekert lábunkat! Varrhatunk a cipőtalpra szövetből felsőrészt is. . Kiválóan alkalmazhatóak a nyílfej kötéseként Nedvesen ragadósak és nehezen száradnak. takaró. üléshuzat. hanem több rétegbe tekerjük! A rétegeket szíjjal rögzítsük. vászon. párna.kötélszerű kinézetükről ismerhetjük fel ezeket az inakat íjhúrnak és rövid kötélnek szintén használhatjuk az inakat. majd helyezzük a puha.Gumikerékből vágjunk ki cipőtalpat. asztalterítő. a legjobb azonban a nyírfáé. és a szélére. a rétegek közé pedig száraz füvet vagy mohát tömjünk! Füvet. függöny. könnyen lehántható kérget is. amelyet szintén a lyukakat felhasználva erősíthetünk fel! . Nyílásainak összekötésével zárhatjuk le! RUHÁZAT Ha adott helyzetben ruházatunk nem megfelelő vagy célszerű. Hosszabb ott-tartózkodás esetén úgy alakíthatjuk vízlepergetővé ruháinkat. mint nyerünk. bőr pedig eleinte nem áll a rendelkezésünkre. rugalmas belső réteget legfelső ruharétegünk alá! Az eső nagy részét nem engedi át Használhatunk más. Ruházatunk szigetelését és melegségét réteges öltözködéssel növelhetjük! Egy lábon két zoknit viseljünk. Húgyhólyag A húgyhólyag természetes funkciója a víz tárolása. vagy vágjunk le nagy nyírfakéregdarabokat! A külső kérget dobjuk el. körben készítsünk lyukakat a szíjak számára. hogy állati zsírt vagy fattyút dörzsölünk beléjük! A módszert ne alkalmazzuk nagyon hideg területeken. A szövés csak hosszú ott-tartózkodás esetén lehet megoldás. vagy egészíthetjük ki a régieket. ágyneműnek és menedéknek a roncsból kimentett törülköző. tollat. ha lábunkat nem egy.

KÖTÉL ÉS ZSINÓR A kötélnek és a zsinórnak számos felhasználási lehetősége van a szerkezeti illesztések rögzítésétől kezdve a gyertyakanócon vagy a hurok. felcérnázott tűt kapunk! Öltözködési tanácsok . oldalszalagokra és felsőrészre van szükségünk. . ha a szemünk alatt a bőrt faszénnel feketítjük be a fényvisszaverődés csökkentése érdekében. Először mérjük a lábunkhoz! fi szem védelme Szemünk fényvisszaverődés elleni védelmét a tengeren. Hagyományos kötélanyagnak számít a kender. a havon és a sivatagban úgy alakíthatjuk ki. A befelé fordított szőrme javítja a ruha szigetelését. Kötélnek alkalmas minden olyan hajlékony.és hálókészítésen keresztül a sziklafalon történő leereszkedésig. A modernebb kötelek anyaga nejlon és egyéb mesterségesen előállított szálfélék. jobban lepereg a ruháról a hó. majd a biztosabb tartás érdekében csomózzunk a láb fölött oda-vissza hajtogatva még egyet! Ha sok az időnk és nagy a türelmünk. amelyhez vastag bőrtalpra. amelyből kellő hosszúságú és erősségű kötélsodrat készíthető. és használjuk poncsóként! Kössük meg a deréknál. hogy vékony csíkot vágunk ki valamilyen ruhaanyagból. amelyet egy rostszállal együtt kivéve kiváló. amelyekből kötél és fonat készíthető. Előnyük. a manilai kender (az abaca nevű növény rostjából készül).Mokaszint úgy készíthetünk egy egyszerű bőrdarabból. ruhakészítéshez azonban túl durvák.Kössünk egy öv vagy nyakszalag köré hosszú levélcsíkokat és rostszálakat.hogy rés legyen elöl! A másik két csúcsot a sarok felől húzzuk át a vágásokon keresztül. és kössük rá a bokára! . hegyes pontban végződnek. a henequen és a szizálrost (mindkettőnek az agávé az alapanyaga). Tü és cérna Az agávé olyan rostszálakat tartalmaz. készíthetünk még ennél is hagyományosabb mokaszint. rostos anyag. Levelei viszont szinte mindig kemény.Vágjunk lyukat a fejnek egy takaróban vagy szőnyegben. A szemeknek vágjunk keskeny rést az anyagon! További védelmet jelent. vagy szíjazzuk össze az oldalait! . a kókuszháncs (kókuszrost). hogy a tényleges lábméretünknél 8 cmel nagyobb darabot vágunk ki belőle körben. majd vegyük fel betekert lábunkra! Kössük össze az összegyűlt szíjakat. .A kisebb bőrdarabokat könnyű összeszíjazni vagy összevarrni. hogy belülről nagyon erősek. Szíjazzuk a széleknél össze. és a szemünk köré kötjük (illetve hideg éghajlaton az egész arc elé). ha viszont kifelé fordítjuk. amelyek lelógva „fűszoknyát” vagy füruhát alkotnak. papírból vagy kéregből (de semmiképpen sem fémből). Az eszkimók sokszor fából faragnak szemet védő alkalmatosságot.

Nedvesen ráadásul csúszik. hátrányairól azonban nem feledkezhetünk meg. A kötél kiválasztása A magunkal vitt kötél fajtáját. A nedves és jeges körülményeket kivéve könnyen kezelhető. hogy külső köpenye belső kötélsodratot foglal magúba. A hagyományos háromsodratú kötél (b) három össze tekert szálkö tegből áll: a többi okkor is tort. ha a biztosítóköteles vagy ereszkedési (abseiling) technikát alkalmazzuk. dobáshoz és hegymászáshoz általában 9-10 mm vastag kötél ajánlott. hogy el tudja nyelni az ütődé-sek egy részét. A 7 mm vastag és az annál vékonyabb kötelek pedig nehezen kezelhetőek. víz-. és ne jelentsen túlzott megterhelést annak. aki leesik. rovar. Szakítószilárdsága ugyan megfelelő. illetve ha jókora súlyt kell megtartania. ha oz egyik megsérül. A mászókötélnek rugalmasnak kell lennie. Egy 30-40 m hosszú kötelet különösebb megterhelés nélkül tudunk magunkkal vinni. illetve megfelel-e a szabványoknak! Hogyan vigyázhatunk a kötélre? . a fogást váltó és lábtámasztó mászáshoz viszont túl vékony. de ha valaminek a szélénél (nem is kell túl éles szélnek lennie) megfeszül. márpedig a kötél súrlódásakor hőt termelődik.könnyűek. könnyen elszakadhat.és bomlásállóak. Mindezek ellenére a felszerelés összeállításakor ne feltétlenül nejiont válasszunk! A nejlon hátránya. KÖTÉLFAJTÁK A kernmantel típus (a) jellemzője. Felvágva szétbomolhat. Kötésekhez. de a hojókötélné! gyengébb. Használhatjuk biztonsági kötélnek és mászáshoz is. vastagságát és hosszúságát az elvárásainknak megfelelően válasszuk ki! A nejlonnak számos előnye van a nagyon nedves környezetben. hogy hő hatására elolvad.

A kötél összegubancolódását úgy akadályozhatjuk meg. A kötél hasznos eszköz. és tekerjük ró o másik végét (b)! . Igyekezzünk a kötelet mindig arra használni. Készítsünk egy 35-45 cm átmérőjű tekercsei úgy. ha megoldható. hogy tekercsben vagy kötegben szállítjuk. és a homok-szemcsék a kötél belsejéből kiindulva teszik tönkre a szálakat Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik a szárítást. Mindent tegyünk meg annak érdekében. érdemes a nagyon koszos kötelet tiszta vízben kimosni. ha természetes rostokból készült! Ha mégis nedves lett. talán az életünk is múlhat rajta. a mászókötelet ne használjuk szállításra vagy kötésre). semmiképpen se szárítsuk tűz felett! Feleslegesen ne húzzuk. továbbá óvjuk a rovaroktól és rágcsálóktól. hogy megfelelő állapotban maradjon! 1. Ha összevarrjuk vagy lekötjük a kötél végét [lásdkésőbb). és ne hagyjuk a földön! A piszok behatol a kötélbe.A kötelet ne tegyük ki szükségtelen nedvességnek vagy erős napsütésnek. bár a túlélésért küzdve gyakran több feladathoz is ugyanazt a darabot kell alkalmaznunk. amire való (pl. így szükség esetén könnyebb kezelni és kiengedni. hogy a kötél minden egyes köre o következő mentén legyen (különben ösz-szeguboncoiódik)! Mindkét végén hagyjunk bizonyos hosszt a kötés megerősítéséhez! EGYSZERŰ TEKERCS 2. nem fog kirojtosodni. Hajtsuk vissza o kötél egyik végét c tekercs mentén (a).

A „rótekert" véget húzzuk ót a hurkon (ej. Végű! kössük meg a később bemutatott egyszerű nyolcas csomóval! .3. majd húzzuk meg a rögzítéshez (a)! 4.

nem ránt-e minket a vízbe? Ilyen esetekben kössük ki egy fához vagy lássuk el nehezékkel a kötél végét! A mentőkötelet mindig a célon túl dobjuk. mint szabad végénél leengedni a köteget . egy gyorsan mozgó tutajra mentőkötelet dobunk. és tekerjük velük néhányszor körbe a kötegel (b)! Készítsünk hurkot. hogy erősen fogjuk a másik véget! Gondoljuk át. A dobni kívánt végre kössünk nagy csomót vagy nehezéket! Ügyeljünk rá. végül húzzuk keresztül a végeket ezen a hurkon (d)! Ezután egyszerű nyolcas csomóval kössük a felszerelésünkhöz! Hogyan dobjuk el a kötelet? Könnyebb dobni. Ilyenkor jobb.függetlenül attól. hogy kb. ha kettéosztjuk a kötelet. ha a végét nem tudta megfogni! . és húzzuk keresztül o köteg felső részén (c). 35-60 cm-t lógjon le! A végeket hagyjuk szabadon (a)! Fogjuk meg mindkét végét. úgy nem fog összegubancolódni. mi történik a megtartott véggel. amikor a másik vég eléri a célt! Ha pl. övünkön vogy hátizsákunkon szeretnénk iógatm! Hurkoljuk o kötelet o korunk körű! c/öre és hátra. hogy a fogadó fél akkor is el tudja kapni a kötél valamelyik részét. hogy felfelé vagy lefelé kell dobnunk.Készítsünk köteget o hosszabb kötélből. ho váltunkon.

hogy erős rántás éri. minta balkézben lévőt!A nálunk maradt véget rögzítsük valamihez. majd emeljük fel a mutatóujjunkat. vagy ha a helyzetünk bizonytalan! HOSSZABB KÖTÉL ESETÉN A kötél végére kössünk megfelelő nehezéket (aj! A kötelet alaposon tekerjük össze a földön. hogy a nehezék elhajításakor könnyen kioldódjon! . és a kötél maradékát csak arra tekerjük rá! A második köteget tegyük bal kezünkbe! Dobóskor a jobb kézben lévő köteget egy pillanattal hamarabb engedjük el. vagy fazon hurkoljuk másik kezünk köré .Tekerjük a kötél felét jobb kezünk ujjoiro és a tenyerünkre. ha arra számítunk.

Némelyik merev rostszálat gőzöléssel vagy melegítéssel tehetjük rugalmassá. A hajlékony futónövényeket és egyéb kúszó növényi szárakat gyakran használják rövid távú feladatokhoz. míg a lonc szárának összecsavarásával könnyű kötést hozhatunk létre. . gyékényből. egy nehéz kőhöz! Használjunk hoiasz bogot ftásd később)! Ha nehezékkel ellátó tt kö telet dobun k át egy ág fölött. viszont száradás közben megkeményedhetnek (ez nagyon hasznos lándzsa és nyílhegyek rögzítésekor). Rostszálat tartalmazó anyagok . megszáradva viszont könnyen elszakadnak. mert könnyen visszaiendüihet o dobási hely felé. A csalán törzséből első osztályú kötél készíthető. ügyeljünk rá. annál erősebb a kötél. pl. de felhasználása előkészületeket igényel.Nehogy elveszítsük o nálunk maradt kötél-véget! Rögzítsük valamihez. álljunk el azútjából. hogy ne találjuk el o megmenteni kívánt személyt! KÖTÉLKÉSZÍTÉS Kötelet vagy zsinórt készíthetünk kúszónövényből.Nagy csalán {Urtica dioica): Kiváló rostszálakat tartalmaz. Ha mén -tőkötelet dobunk. Minél erősebb a rostszál. kéregből. fűből. pálmából és állatszőrből is. Az állatok lábából származó inakból kiváló zsinórt készíthetünk.

Pálma: Általában jó rostszálat tartalmaz. és ütögessük egy sima felületű kővel! Ezzel felszaggatjuk a szár külső részét. a nádpálmát és az egyéb nádféléket. .Minél öregebb és hosszabb szárú növényt válasszunk! Áztassuk vízben 24 órán át. A felszín alatti. amíg még zöldek! Minél hosszabb példányokat válasszunk! Állati inak: Tárgyak összekötésekor hasznosak. majd terítsük ki a földre. törzsét és nyelét egyaránt! A kókuszdió rostjából kereskedelmi célra is készítenek kötelet és fonatot. elképzelhető. A rostokat egy levelet szétszakítva vizsgálhatjuk meg! Ha rugalmas rétegekké válik szét. Áztassuk be. majd távolítsuk el húsos részeit! . különösen az aloéknek nagyon szálas leveleik vannak. távolítsuk el és dobjuk ki a külső réteget! A rostokat sodorjuk össze hosszú szálakká! Ha ezeket összefonjuk és összecsavarjuk.Gyékény. Használhatjuk levelét. kötélkészítésre alkalmas rostszálakat tartalmaz. Bontsuk ki és fésüljük meg. kiváló rostszálakat tartalmaz. A lucfenyő gyökere különösen erős.Levelek: A liliomfélék családjába tartozó növényeknek. mielőtt kötelet készítenénk belőlük! Ha a vékonyabb részeket szeretnénk lefejteni. de akár a felszínen futó gyökerek is sokszor rugalmasak és erősek. hogy már túlzottan rothadásnak indult . nád. az észak-amerikai indiánok ezzel varrták össze nyírfakéreg darabokból készült kenuikat . Ezt elkerülendő a vastagabb felet távolítsuk el a vékonyabb résztől! így A ROSTSZÁLAK ELLENORZESE . fű: Addig használjuk őket. hogy eltávolítsuk a húsos anyagot! Akasszuk ki száradni! Ha már megszáradt. Fiatal fák új kérgét használjuk. már kész is az erős kötél! .Gyökerek: Számos növény felszíni gyökere kiváló kötözőanyag.Kéreg: A fűzfa kérge különösen kiváló rostszálat tartalmaz.ügyeljünk a rost erejére! . a kúszónövényeket és a kérgeket mind-mind szét kell hasítanunk. de ne hagyjuk figyelmen kívül a kiszáradt fák és ágak elkorhadt belső háncsát sem! Ha viszont a fa régen kidőlt. könnyen egyre vékonyodó szálakat kaphatunk. Nedvesen használjuk őket! A NAD SZETHASITASA A bambuszt.Ebdög vagy börvény (Apoeynum cannabinum): Szára könnyen megmunkálható. . így felszínre kerül rostszálas közepe.

majd osszuk három különálló szálcsoportro (oj! A bol oldalit tegyük középre (b) t majd tegyük rá a jobb oldalit lej! Ezután fogjuk meg a most baloldalon lévőt. a legegyszerűbb. és kössük össze a végüket! Rögzítsük biztosan. Ha fonás közben hosz-szabbítjuk a szálakat. A megfelelő szálak „összeakadnak" és egyben maradnak. a rostok csúsznak szét. Kötélfonás Ha kevésbé vagyunk gyakorlottak. vastagabb kötelet kapunk. a szálak nem voltak elég erősek. majd fonjuk össze őket! így erősebb. és tegyük középre (d). Ha viszont a szál túl sima.időt és energiát takaríthatunk meg Egyszerű csomóval kössünk össze két rostszálat! Kellő erőkifejtéssel próbáljuk meg széthúzni őket! Ha elszakad a rost. és így tovább (e-fj!A szólok maradja nők összecsavarva! Minél szorosabban és egyenletesebben fonjunk! . ha összecsavarjuk és összefonjuk a szálakat Készítsünk három vékony sodratot. fokozatosan fonhatjunk közéjük az újabbakat! Fogjunk egy kötegnyi szólót.

majd fokozatosan adjunk hozzá újabbakat! .KÖTÉLSODRÁS Csovarjuk össze o szálokot (itt az óramutató járásának megfelelően látható. hogy mindig ugyanabba az irányba végezzük a műveletet). de csak az a fontos.

mint addig)! Adjunk hozzá további szálakat. hogy az a szakasz. ha kettéágazó bottal biztosítsuk őket! A kötelet tekerjük egy fatörzs köré . amíg elegendő kötelet nem készítettünk!Az elkészített részek a munka közben szorosan maradnak . és tekerjük mindegyiket az óramutató járó-sá vo! el Ien ré tes i rá nyba (vagyis eilen kezö I eg. elég rövid iegyen! . ha egy időre kötél fogó szeget teszünk a végükre.Amikor már három száldarabunk van. kössük össze mindhárom végét majd sodorjuk mindegyiket addig. Ezután húzzuk össze mindhárom szálat. és folytassuk a csavarást mindaddig. amelyen éppen dolgozunk. amíg elég szorosak nem lesznek!A sodrást megkönnyithetjük.

Az átkötöző technika alkalmazásával kényelmes markolatot készíthetünk a balta vagy a parang nyelének. mert csak így lehet hatékony! Ha túl tág. hogy a madzag vége (aj kézhosz-szúságnyival nyúljon túl a kötél végéni . Tegyünk egy madzagot úgy a kötél mellé. ha pedig megvastagítjuk. akkor laza. Az átkötözés vastag kötéllel nehezebb. és akár le is eshet. Átkötözés A kötél végét valamilyen módon le kell zárnunk. a vékony kötél pedig hajlamos lecsúszni. vagyis „átkötözés" mindig szoros és pontos. A sodrat kirojtosodását úgy akadályozhatjuk meg. milyen feladathoz milyen vastagságot válasszunk. vagy fonjunk össze három egyszerű kötelet! NE FELEDJÜK: Kötél készítéséhez egyenlő vastagságú és hosszúságú szálakat használjunk! A kötél valószínűleg ott fog elszakadni. a kés markolatát is helyettesíthetjük vele. A jó kötés. különben kibomlik. ismételjük meg a műveletet három már elkészített „kötéllel”. ahol a szál vékonyabb. 1. hogy a kötelet zsinórral megkötjük. A gyakorlat segít eldönteni.Ho vastagabb kötelet szeretnénk .

Folytassuk oz átkötözést. A vége felé halódva fokozatosan fedjük be a kijelölt résztI 3. és fedjük be a hurkot egészen addig. Kössük át a madzagot (b) a kötélen. Ezután vezessük át az átkötözés zsinórjának o végét a hurkon (b). Ezután a madzag szabad végéből formáljunk hurkot (a). amig majdnem a kötél végéhez nem érünk! 5. és húzzuk meg a rövidebb végét (a) szoroson!A végeket gondosan vágjuk le! . és hcjtsuk vissza az átkötözött rész mentén! 4.a 2.

NEM megbízható viszont különböző átmérőjű kötelek esetén. így különböztetjük meg a kötél másik. Terhelés alatt is erős marodés viszony fog könnyen kioldható. mikor és miért kell majd csomót kötnünk. Hasznos elsősegélynyújtáskor is. amelyre kötni akarjuk a csomót. hogyan kell őket kibogozni! Csak egy dolog rosszabb a magától kioldódó csomónál: az olyan csomó.CSOMÓK Minden egyes feladat megoldásához létezik csomó. . Az egyes csomók most következő elkészítési útmutatójában „mozgó végnek" nevezzük a kötél vagy zsinór azon végét. hogy ki tudjuk választani a megfelelőt. EGYSZERŰ NYOLCAS CSOMÓ Ez a hurokbogként is ismert csomó tcfán a legelterjedtebb. mert ilyen esetekben könnyen szétcsúszik. amelyet nem tudunk kioldani a kritikus pillanatban. mert rásimul a betegre. hogy sötétben és bármilyen körülmények között képesek legyünk megkötni bármelyiket! Tanuljuk meg. Az egyszerű nyolcas csomó más anyagokkal is köthető. úgyhogy tanuljuk meg a használatukat és az összes megkötési módot! Sajátítsuk el őket annyira. illetve ha az egyik (vagy mindkét) kötél műanyag. Nem tudhatjuk. azonos vastagságú kötelek összekötésére használják. fontos tehát. „álló" végétől.

és megfeszített álfaporban nehéz kibogozni. Mindkét kötél meghúzásával szorítsuk meg a csomót! Az is elég. amely nem tart. ha csak a mozgó végeket húzzuk meg. de ügyeljünk rá.Tegyük a JOBB véget a BALRA (o) r majd főzzük át alatta (b)l Ezután tegyük o BALT a JOBBRA ( c ). „ vénasszonycsomót” kapunk. a mozgó végen gyűrű hurokkal zárjuk (f)l EGYSZERŰ CSOMÓK . hogykelfően szoros legyen (e)! A teljes bizonyság érdekében a csomót mindkét ofdaion. majd fűzzük át alatta (d)f Ellenőrizzük .a két huroknak mozognia kell egymáson! Ha rossz irányból kötöttük ösz-sze.

Készítsünk egy hurkot. RÖGZÍTETT HUROK Gyorsan elkészíthető csomó. EGYSZERŰ CSOMÓ Ez o legegyszerűbb csomófajta. és készítsünk egyszerű csomót! NYOLCAS CSOMÓ . ezért a kinyúló dolognak o feszítéssel ellentétes irányban kell elhelyezkednie. Hajtsuk dupián a kötél végét. gyorsan elkészíthető csomókból következik néhány. nem szorítható össze.A legegyszerűbb. amelyet valamilyen kinyúló dologra tudunk rádobni. és húzzuk át rajta a mozgó véget! Magában alkalmazva kevés felhasználási lehetősége van (pi hurokvégződés lehet egy kötélen}. Ha ezeket megtanuljuk. A hurok rögzített. de számos más csomó részét képezi. könnyebb lesz megérteni a későbbiekben leírt bonyolultabb csomókat.

a hurkot mozgó végként használva. Kampós rögzítés körül vagy biztosító-kötélnek használható. hogy duplán hajtott kötéllel dolgozunk.Az egyszerű csomónál hatékonyabb hurokvégződést biztosit Készítsünk hurkot! Először hajtsuk hátra a mozgó véget majd tekerjük körbe az álló végen / Hozzuk előre a hurkon keresztül! NYOLCAS HUROK Ez a rögzített huroknál biztosabb csomó ugyanúgy készül minta nyolcas csomó. azzol o különbséggel. ÚJBÓL ÁTFONT NYOLCAS CSOMÓ .

ho a kinyúló dolog teteje nem érhető el. Kivó!óon használható különböző anyagok (kiváltképpen nedves vagy fogyott kötelek) összekötésére. Azonos vastagságú kötelek esetén hatékonyabb oz egyszerű nyolcasnál. o kötélnek csők kis részét veszi igénybe.Hasznos rögzitőcsomó arra az esetre. 1. és gyorsan kibogozható. he nincs megfeszítve. Az egyik kötélen készítsünk hurkot! A másik kötél mozgó végét (o) vezessük előre a hurok megkerülésével. és vezessük vissza a nyolcas csomó körül. Könnyen megköthető. majd tekerjük át sóját mago körül[ aztán húzzuk a hurkon keresztül! . pontoson követve őzt!Szorosan rögzítsük! SZARVKOTELBOG KÖTELEK ÖSSZEKÖTÉSE Megegyező vogy eltérő vastagságú kötelek összekötésére használjuk. Készítsünk egy Icza nyolcas csomót a kötéien! A mozgó véggel fogjuk körbe a rögzítést. mert túl magasan ven. Helyes elkészítés és egyenletes terhelés esetén nem csúszik szét.

Húzzuk szorosra. mojd a feszítés növeked téve! igazítsuk be! .2.

pl. még a vékony köteleket is jól tartja. ho eltérő vastagságúak . viszon t nehéz kibogozni. bélből készült horgászzsinórok összekötésére pedig különösen alkalmas (először áztassuk be a belet. majd hozzuk előre a hurok külső részén.különösen. de kitűnő. pl. Vezessük a vékonyabb kötél végét ismét teljesen a hurok körül. hogy rugalmas legyen). erős kötést biztosit az egyenlő vostagsó -gú kötelek esetén is. 1. Kiválóan használható akkor is. és iaazítsuk formám! Ha ezeket o csomókat nem húzzuk szorosra. Húzzuk szorosra. kúszónövények vagy drótok összekötésre használatos csomó. Akkor használjuk. műanyag horgászzsinór esetén! MATRÓZCSOMÓ Hajlékony anyagok.DUPLA SZARVKOTELBOG A szarvkötélbognói is biztosabb csomó. Nagyon biztonságos. Készítsünk hurkot a vastagabb kötélre! A vékonyabb kötél mozgó végét (o) vezessük őt a hurkon a vastagabb kötél mozgó vége alatt. és a hagyományos szarvkötélbog szétcsúszna. ha a terhelés nem állandó. majd vissza a vastag hurok külső részének ugyanazon a helyén! 3. NE használjuk sima anyagok. Vastag vagy műanyag kötelek esetén nem javasolt. könnyen kilazulhotnak. ha nem bízunk meg az egyszerű csomóban vagy a szarvkötélbogban. . Kiváló nedves és csúszós kötelek esetén is. Nedves kötelek esetén .rendkívül hasznos. és vezessük rajta körbe! A mozgó véget vezessük vissza önmaga és a vastagabb kötél hurka között! 2.

és kössünk rá egyszerű csomót! 2. Ismételjük meg a műveletet a másik kötél mozgó végével7 .1. Helyezzük a köteleket egymás mellé végeikkel ellentétes irányban! Az egyik kötél mozgó végét tekerjük körbe a másik kötélen.

3. hogy . majd csúsztassuk őket egymás felé! Igazítsuk meg. Ne túl erősen húzzuk meg a csomókat.

Sokat gyakoroljuk I . majd mindkettőn! A mozgó véget vezessük vissza qz előbb létrehozott két hurkon! Ismételjük meg a műveletet a másik kötél végével! 4. 2.vagy szövetcsikok. Csúsztassuk egybe. pl.megfelelően illeszkedjenek egymásra. hogy megfelelően illeszkedjenek egymásról Fokozatosan feszítsük meg a csomót! SZALAGCSOMO Lapos anyagok. szalagok (sót lepedők és más. menekülő kötetnek használt anyagokj összekötésére alkalmas csomó. Ne használjuk műanyag horgászzsinór. 3. Az egyik kötél mozgó végét tekerjük körbe először csak a másik kötélen. majd húzzuk meg a két csomót! Közben igazitsuk meg őket. végül szorítsuk meg mindkét csomót! DUPLA MATRÓZCSOMÓ A matrózcsomó erősebb változata. bőr. illetve műanyagból készült vagy vastag kötél esetén f 1.

HUROKKESZITES DERÉKHUROK . hogy megszorítva ne csússzanak hátra..szalagé végére kössünk egyszerű csomót. Az egyik .1. 3. de ne húzzuk szorosra! Vezessük rajta keresztül a másik szalagot úgy hogy pontoson kövesse az előző csomó formájátI A mozgó végeknek jól kell illeszkedniük . 2.

Készítsünk hurkot a kötél végétől nem messze! . illetve minden olyan heiyen használatos.A gyorsan elkészíthető derékhurok segítségével a hurok megfeszítve nem szorul és nem is csúszik szét Mentőkötél végén. 1. ahol fix hurokra van szükség.

amelyek kiváíóon használhatóak a felszeretés szállításakor. a harmadikot pedig a mellkasunk köré szorítjuk.2.vagy emelőbeveder alkalmazásakor. vezessük rajta óta dupla mozgó véget először az álló vég mögé. A mozgó véget húzzuk át rajta az álló vég mentén. hogy szükségünk lenne rá! . Formázzunk hurkot. mojd vezessük át rajta a kötél hosszabbik végét! A szorító derékhurkot soha ne kössük a derekunkra. A helyes arányok megválasztásához szükség von némigyokorlatra. ho mindkét combunk köré kötünk egy hurkot. másfajta derékhurok. majd vissza a hurokhoz! így három hurok keletkezik. mojd visszafelé a hurkon átl A csomót helyére igazítva húzzuk meg szorosra a mozgó véget! Gyűrúhurokkal zárjuk le! SZORITO DEREKHUROK Minden helyzetben használhatjuk. mint az akosztófahurok! Halálos lehet! TRIPLA DERÉKHUROK Duplán hajtott kötélből készült. Készítsünk kisméretű derékhurkot. ezérto tripla derékhurok elkészítését még azelőtt tanuljuk meg. ha köny-n'yen megszorítható hurokra van szükségünk. illetve ülő. mén ugyanúgy működik. 3.

hogy szükségünk lenne rál A rögzite tt dupla huroknak számos feI-használási (ehetősége kínálkozik: a ház. húzhatunk rá kettősen vett derékhurkot. A kötél lecsúszását megelőzhetjük. ha előre bemetszük a rudakatI . Elkészítését a tripla derékhurokhoz hasonlóan még azelőtt tanuljuk meg. sem beszorulni! Hasonlít arra az alkalmatosságra. Ha az állvány sarkainál van valamilyen kilógó rúd. amellyel o hajók oldalán szoktak munkákat végezni (vagyis a „ fedélzetmester székére"): az egyik hurok az üfepre .KETTŐSEN VETT DERÉKHUROK [KETTŐS CSATHUROK) Hasznos hurok hcsodékban vagy bármilyen más helyen rekedt. a másik a felsőtestre illeszkedik. amely nem fog sem össze-. hogy mindkét oldalóra ilyen csomót kötnek. onnan kimászni nem tudó személy megemelésére és felhúzására.és hajó festők pl. függő állványukat tartják meg úgy. Dupla kötéfböl készítsük! Két olyan hurkot alkotunk.

Vezessük ezt a véget lefelé (a).1. A kötélre több hurkot is készíthetünk . nem kell hozzá e/érnünk a végeket.vagy tüzérségi hurok néven is ismert nem mozgó hurok. . hogy egyszerre többen is tudják húznia rakományt vagy felemelni a súlyt. hogy megszoruljon (djf HÚZÓHUROK Pillangó. hogy a kötél mentén bárhol elkészíthető. és vezessük át rajta a mozgó véget! 2. Előnye. majd a létrehozott nagyobb kettős hurok vége felett (b)! Igazítsuk vissza az álló vég mögé (ej! Húzzuk meg a nagy kettős hurkot. Készítsünk hurkot a kettősen vetr kötélre.

megtartja a súlyunkat. 1. Készítsünk az ábrán láthatóhoz hcson-ló hurkot a kötélre! .Mászásra használt kötél elkészítéséhez is kiváló. Ha a hurkokba beletesszük a lábfejünket vagy o csuklónkat. és elfáradva akár pihenni is tudunk.

2. igazítsuk meg. könnyen elcsúszható kötél. Fektessük rá o kötél bal oldalát a hurokra! Csavarjuk meg a kö teiet! Fordítsuk ót a kötél bal oldala mentén. 5. 3. 4. és húzzuk keresztül az eredeti hurok felső részén! A csomót óvatosan húzzuk a helyére. . és elővigyázatosságból próbáljuk ki! MEGJEGYZÉS: Ha o csomót nem húzzuk meg eléggé.

. hogy annyi húzóhurkot kötünk egy kötélre . ho o kötelet nem csavarjuk meg o 3. LÉTRÁK Létrát úgy készítünk. Készíthetünk létrafokokkat felszerelt változatot is a roncsról származó erős botokat felhasználva. ha a csavar hosználat közben kiegyenesedik. hogy megcsavartuk-e vagy sem. ahányra szükségünk van a kéz és a láb megtartásához. A hurok erősségét nem befolyásolja. ahogy az sem.A csomó elkészítésének számos más módja is kínálkozik. pontban leírt módon.

és kössünk rá egyenlő távolságban húzóhurkot mindkét oldalon. hogy biztosan tartsa a botokat! A biztonság kedvéért a botok nyúljanak ki bizonyos mértékben i Egyenkén t ellenőrizzük az erősségüket! . hogy kötéllétrát kapjunk! A hurkok készítésekor fűzzünk botot a megfelelő hurkokba. majd szorítsuk meg a csomót.Használjunk két kötelet (vagy egy hosz-szúf duplán vett kötelet).

A LÉTRAFOKOK CSOMÓI Ha szakaszosan egyszerű csomókat kötünk a sima kötélre. és kössünk gyúrühurkot egy rövid faágda rabra vagy egy fa rönkre! 2. majd csúsztassuk az Összesét egészen a fa rönk végéig! 4. ha a következő módszert használjuk. A farönk mentén készítsünk további laza gyürűhurkokat!A csomók távolságát a farönk átmérője határozza meg. 1. és ráérzünk a technikára. Gyorsan elkészíthetjük ezeket. könnyebb lesz rajta mászni. Hagyjunk elég hosszú szabad véget a kötélen. Ahogy minden körbetekerésnél áthalad a kötél a gyűrűhurkok közepén a másik irányba. igazítsuk és húzzuk meg az összes csomót! . 3. Húzzuk át a kötél elülső végét az ősz-szes hurkon.

tehát ez alapján válasszuk ki a farönk vastagságát. dobóshoz hasznáíható hurkot kapunk. Csomónként egy gyűrűhurkot készítünk. mert bármikor szükségünk Sehet rá. Bizonyára sok losszófeíhasználási lehetőség az eszünkbe jut. ha egy helyzetben konkrétan oz életünkért küzdünk. meg tudjuk becsülni a szükséges csomók számát. és mindössze egy kötelünk van. ha előre megszerezzük a lasszó használó tához szükséges gyakorlatot. hogy elférjen rajta a kívánt mennyiségű hurok . Valójában ez nem másr mint a lasszó. . viszont mikor majd tényleg szükségünk /esz a kötélre. de ha túlélési helyzetben vagyunk. Ez ugyanis rengeteg gyakorlást igényel. már kopott és sérült lesz a sok próbálkozás miatt Egyet azért készíthetünk. hiszen kísérletezni mindig érdemes! Nem árt. LASSZÓCSOMÓ Újabb siklóhurok készítésére alkalmas csomó. nem túi ésszerű döntés így állatokra vadászni.vagyis a szükséges számú csomó.Ha ismerjük a kötél hosszát. amellyel azonban szabályos kör alakú.

a Egyszerű csomóval kezdjük! b A kötél alsó részén készítsünk egy hurkot! c A kötelet kettőzzük meg kötélhurokká a hurok és a csomó között! .

olyan állatot is megtarthatunk. hogy az állat magával ránt minket és súlyos sérüléseket szenvedünk. az állat elhúzhatja magával. de kötél nélkül is maradunk. Használjunk a terhelés elbírására alkalmas. a nagyobb állat ugyanis el tud . elképzelhető. Ha magunkhoz kötöttük a kötelet. hogy erősebbek vagyunk-e az állatnál. és nemcsak vacsora.d Húzzuk át a kötélhurkot a hurkon! c Húzzuk szorosra a hurkot a kötélhurok körül! f A kötél hosszabbik végét vezessük ót a kötélhurok létrehozta új hurkon! Mielőtt állatra dobnánk a lasszót. amellyel egyedül nem tudnánk megbirkózni. elég erős rögzítést! Ha fa törzs vagy szikla köré kötjük a kötelet.futni. mérlegeljük. . Ho nem tartjuk elég erősen a kötelet.és szinte biztoson el is fog .

amelyekkel oszlopokhoz. majd a csomó megerősítésére készítsünk újabb gyűrűhurkot! SZORÍTÓ NYOLCAS CSOMÓ Függőlegesen megfeszülő kötélhez a leghatékonyabb. Kevésbé felel meg viszont vízszintes vagy változó irányú-erejű húzóhatás meliett . Tekerjük kétszer körbe a kötelet oz oszlopon I A mozgó véget vezessük át az álió vég fölött és az azok által formált hurkon!Szorítsuk meg. rudakhoz és cölöpökhöz köthetünk kötelet. 1. A mozgó véget tegyük rá o rúdra. Szinte bármilyen irányból érkező terhelést elbír.ilyen esetekben kilazulhat. majd tekerjük körbe rajta! . KÖR.ÉS KÉT GYÜRŰHUROK A kö tél oszlop h oz kö tözésén ek legjo bb módja.HURKOK Csomók.

ha hozzáférünk a végéhez A tapasztaltabbak általában igy csinálják. A mozgó véget vezessük át önmaga fölött és alatt. így egyböI rátehetjük a rúdra. Húzzuk szorosra a csomótI A szorító nyolcas csomót elkészíthetjük előre is o kötélen.2. Készítsünk laza szorító nyolcas . miközben az álló véget ellentétes irányba húzzuk! 4. majd ismét a rúdon! 3. Vezessük át önmagán.

ésmásoljukle a kötélen lévő hurkokat!A végén csúsztassuk vissza o rúdra. ahányszor a megfeieiö illeszkedéshez kell! Úgy feszítsük meg a csomót. Vezessük előre.csomót. majd húzzuk át a rudat körbevevő kötél alatt! Csavarjuk át annyiszor. majd lazán az álló végen! 2. hogy az álló véget addig húzzuk. 1. de használható tárgyak felemelésére és nehéz rönkök hú zására-von ásóra is. illetve a dobókötél egyik végének visszatartására is. . A mozgó véget vezessük át először a rúdon. amíg biztos szorítást nem érünk ell HORGONYHUROK A horgonysúlyhoz erősíthetünk kötelet ezzel a csomóval. Használható tényleges horgony rögzítésére o vizen. majd csúsztassuk le a rúdról! Fektessük o földre. és szorítsuk meg! ACSCSOMO Általában a rögzítő kötés első csomója.

ám ideiglenes jellegű csomó. és készítsünk gyűrűhurkot! BUJTATOHUROK Gyorsan elkészíthető. Ha ideiglenesen rövid. . erős emelő-rudat kapunk. szívós botot kötünk így a kötélhez. amely sokat segíthet o súly biztosabb megtartásánál vagy húzósánál. A kikötőkötél cölöphöz rögzítésére alkalmas.A kő vagy nehezék egyik vége köré alkossunk ácscsomót és húzzuk meg! Vezessük a kötelet végig a nehezék körül. illetve ezzel húzhatjuk rá a kötelet bármilyen támasztóoszlop vagy cölöp tetejére.

amikoro csomó azonnali kioldása fontos szempont. A hurok egyik végét vezessük vissza az álló vég fölött! 3. viszont egyetlen rántással kioldható a mozgó végénél. . A köteleket munka közben használhatjuk ideiglenesen rögzíthetünk vele.^. pontosan követve az ábrát! 2. átvezetve a hurok felső részét az alatta lévő kötélrész között! Húzzuk meg a mozgó véget! GYORSAN KIOLDHATO CSOMO Ez a csomó ugyan erős. Dobjuk rá a cölöpre o képen látható módon. Formázzunk hurkot a kötélen. illetve olyan helyzetekben alkalmazhatjuk.

A mozgó végen alkossunk még egy hurkot. majd nyomjuk át a kettős véget a második hurkon! Húzzuk meg oz ólló véget. A csomó kioldásához húzzuk meg erősen o mozgó véget! . 2. Tekerjünk hurkot az oszlop vagy a rúd köré! Húzzunk ót egy másik hurkot az álló vég irányábó! az első hurkon keresztül! 3.1. és kész az erős csomó! 4.

A KÖTÉL MEGRÖVIDÍTÉSE KURTÍTÓ BOG Hajtsuk be a kötelet triplán! A szélekre készítsünk gyűrűhurkot. hogy amikor egy hurok álló véggé válik. majd csúsztassuk a szomszédos kötéihojíotfo! Gyűrű-hurok készítése helyett azt is megtehetjük. és átcsúsztatjuk a visszaforduló kötélrész felett. keresztülhúzunk rajta egy másik hurkot. A feszítőerőt fokozatosan növelve húzzuk meg! .

áthúzzuk a hurkon keresztül (b)!A bot biztonságosabbá teszi a bogot A kötelet soha ne vágjuk e( feleslegesen. mikor lesz szükségünk rá teljes hosszában. Vagy ha hozzáférünk a kötél végéhez. mert nem tudhatjuk. hogy a kanyarulaton és az álló rész (aj mögött keresztül füzünk egy botot.A kurtító bogot azzal tehetjük erősebbé. A több darabból összekötött kötél mindössze feleany-nyiro erős. mint az egész. meggyengült részek kiiktatásával rövidítsük meg a kötelünket! . Kurtító boggal vagya sérült.

oldjuk ki a hurkokat. vagy valamilyen tetőt kötünk le. értékű csomó. Ho kilazul. majd kössük és rögzítsük őket újra! A csomó használható akkor is.TEHER RÖGZÍTÉSE SZALLITOHUROK Felbecsülhetetlen. tutajra. de időről időre meg kell szorítanunk! .. A legjobb eredményt a bogot teljes testsúlyunkkal lehúzva és két gyürühu-rokkal rögzítve érhetjük el. ho magas rakományt rögzítünk hajóra. szánra stb. ha a kötelet folyó vagy szakadék fölött feszítjük ki.

. Végül a megerősítés m/ott készítsünk két gyűrű hurkot az alsó kötelekre! A beállításokhoz és az ismételt megszorításhoz oldjuk ki ezeket! PRUSZIKCSOMÓ A csúszóhurkot alkotó csomó különösen a hosszú mászóköteleken hasznos.1. Készítsünk hurkot a kötélre f és lefelé. a terhelés megszűntekor pedig végigsikiik a kötélen. Csavarjuk meg az új alsó hurkot!A kötél végét először a rögzítőponton vezessük körül. majd vigyük óta csavaron! 4. 2. sátortortól kötelek esetén szintén előnyös. Időről időre újrcfeszitést igénylő (pl. Terhelés hatására sem csúszik . Húzzuk meg a végét! 5. a kötél vége felé is készítsünk egyet! Vezessük át a második hurkot az elsőn! 3.

majd húzzuk át c végeket! Ügyeljünk rá.A kötélre kötött páros pruszikcsomó mászáskor vagy vízszintes kötélen mozogva kéz.és lábtámaszt biztosit A csomó a fő kötél mentén velünk együtt siklik. miközben haladunk. hogy laza maradjon! . Tekerjünk körbe egy hurkot a főkötélen. 1.

.

Ha feszítőkötéiként akarjuk használni. rudokstb. majd keresztül a hurkon! Húzzuk szorosra! Ügyeljünk rá. Úgy néz ki. A hegymászók néha a végeket ismét körbeviszik és visszavezetik a hurkon. 4. mintha a főkötélen négy karika lenne (a). Ebben oz esetben vigyük át a hurkot a fökötélen.2. ho mászáshoz vagy kötél mentén történő haladáshoz használjuk /lásd a 4. Tanuljuk meg ezeket a módszereket7 Menedék . a csomó elkészítése után kössük ösz-sze a végeket! Alaposan ellenőrizzük az illesztéseket. mentén kössük meg. hogy a főkötélen hat gyűrű legyen (b). A pruszikcsomó fix illesztéses hurokkal is elkészíthető. csak ezután hagyatkozzunk rájuk! RÖGZITOKÓTESEK A gerendák. rönkök. majd visszafelé saját magán! Ismételjük meg a műveletet! 5. pontot/ Ha nincs fix illesztései hurkunk. összekötözé-sének módját oz elemek helyzete határozza meg.tutaj. A végeket vigyük még egyszer körbe. a végeket pedig rögzítsük egy támasztékhoz (aj! Megjegyzés: A fix ilfesztéses hurok a legbiztonságosabb. .és egyéb szerkezetek építésekor felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhatnak. hogy a gyűrűk ne fedjék át egymást! 3. a csomót a tartókötél stb.

.

majd kössünk köréjük kötelet! A másik végén szorító nyolcas csomóval zárjuk a csomót (b)lA kötés alá tegyünk éket. illetve ha a rudak terhelés alatt állnak f és egymás felé kell őket húzni a kötözéshez. Hatékonyabb a derékszöges rögzitökötésnél. Először mindkét rúd köré kössünk szorító nyolcas csomót (a). teljes körben vezessük át a rudakon. ezután vigyük át o kötelet mindkét rúd alatt és fölött az óramutató járásával ellentétes irányban! 2. 1. . A körbetekerésr oz egyik rúdra készített gyűrűhurokkal zárjuk. Három-négy áttekerés után alkossunk teljes köröket az egyik rúd körül ellentétes irányban! 3. ha a rudak pontoson derékszögben helyezkednek el. ha a rudak egymásra nem derékszögben helyezkednek el. majd egy ró derékszögben elhelyezkedő rúdra készítsünk szorító nyolcas csomót! KEREK RÖGZÍTÉS Egymáson párhuzamoson eíhelyezkedö rudak rögzítésére. hol alulról.DERÉKSZÖGES RÖGZÍTŐKÖTÉS Egymást keresztező rudak összekötésére szolgái Akkor a leghatékonyabb. Készítsünk ácscsomót! A kötelet rögzítés előtt váltakozva. hol felülről. vagy a rúd hosszának meghosszabbítására szolgál. hogy még szorosabb legyen! Ha a rudak függőlegesen helyezkednek e! r oz éket lefelé verjük bel ATLOS RÖGZÍTOKÖTES Az egymást keresztező rudakhoz használható másik kötésfajta.

Mindkét rúd köré kössünk átlósan ácscsomót! .1.

Kössük át a másik átló irányában a rudakat. majd tekerjük teljesen körbe az alul lévő rúdon! 3. . majd húzzuk vissza a kötelet az egyik rúd felett. hogy a kötelet néhányszor körbetekerjük az ácscsomó fölött.2. Úgy kössük össze a két rudat.

Eresztőháló Ejtőernyőkötélbő! vagy két vastagabb kúszónövényből készítsük! Az ejtőernyő kötele a külső köpeny belsejében vékony sodratú belső kötelet tartalmaz. és két helyen kössük ár a kötést! Az A-keretet és a háromlábú állványt egyaránt rögzítenünk keil. ha erős kúszónövényekből akarunk függőágyat készíteni.ezután tekerjük kétszer-háromszor körbe a felső rúd fölött és az alsó rúd alatt! 4. Ugyanezek a módszerek segíthetnek. vagy sorról sorra csomókat „kötözgetünk". a kúszónövényekből készített erszényhálót pedig rátehetjük az állat odújának nyílására. de ne túSszorosan! Vezessük o kötelet a rudak közé . A fák közé lógatott eresztőhálóval madarat foghatunk. A háló nem csak halászatkor hasznos. majd tekerjük át néhányszor q kötésen! A műveletet o másik rúdra kötött szorító nyolcas csomóval zárjuk (bj! A rudak szétnyílásával (c) szorítsuk meg a kötést! Ugyanezt a módszert három oszlopra alkalmazva háromlábú állványt készíthetünk. A-keret készítésére szolgái Eiöször kössünk szorító nyolcas csomót (a) az egyik rúd köré! Kössük körbe mindkét rudat. Tekerjük körbe mindhárom lábat. Húzzuk ki a vékonyabb belső kötelet. pl. A megfelelő rúdon kössünk szorító nyolcas kötést és ezzel be is fejeztük a műveletet! OLLÓS RÖGZITOKÖTES Két egymássá! bizonyos szöget bezáró rúd végének összekötésére . . különben szétcsúsznak! HÁLÓKÉSZÍTÉS Hálót kétféleképpen készíthetünk: csomókat készítünk az előre levágott kötéldarabokra.

3. mennyire fog lelógni a háló. A hossz a kötél hosszúságának kb. Pruszikcsomó .és vágjunk belőle kezelhető. Döntsük el. majd állítsunk fel ekkora távolságban két oszlopot! A két oszlop közé kössünk egy darabot az ejtőernyőkötél köpenyéből (vagy vastagabb kúszónövényből)! Vegyünk egy kb.5 cm-es fabotot! Ez lesz a mérce a vékonyabb függőleges szálak (belső sodrat) elosztása során. milyen széles hálót szeretnénk. 3/8 része lesz. egyenlő hosszúságú kötéldarabokat (vagy vágjunk darabokra egy vékonyabb kötelet)! A darabok hossza határozza meg.

A következő sorban ugyanígy járjunk el annyi különbséggel. majd ismételjük ezt meg a kötél egész hosszán! A pruszikcsomókat a mércével kijelölt egyenlő távolságokra csúsztassuk át! Az első sorban balról jobbra haladjunk! Ne foglalkozzunk az első. vagy rögzítsünk rá nehezékeket. különálló szállal. ha az alsó és a felső kötelet a háló sarkainál lezárjuk.Egyszerű csomó Hajtsunk minden kötéldarabot duplán. amíg a sorvégére nem érünk! A háló alját úgy zárjuk le. Folytassuk mindaddig. különben le fog csúszni a végeken. majd csomózzuk meg! Menjünk így végig a soron! A szabályos eloszlást a mérce használatával biztosíthatjuk. a második párral kezdjük! Vegyük hozzá a következő pár első szálát. hogy egy másik vastagabb kötelet feszítünk ki az oszlopok közé. hogy ezúttal a külső szálakat se hagyjuk figyelmen kívül! így rombuszalakzatokat készíthetünk. és kettesével rákötünk minden belső szálat (azaz vékonyabb kötelet)! Minden párt kétszer fordítsunk körbe a kötélen! Válasszuk szét a párokat. és kössük össze a kettőt egyszerű csomóval! Vegyük a megmaradt szálat. és a hurok segítségével készítsünk pruszikcsomót a felső kötélre. hogy használat közben ne mozduljon el! . majd kössük le a végeket! A hálónk akkor lesz kész. A hálót kössük valamilyen felesleges darabbal a támasztékhoz. tegyük hozzá a következő pár első szálát.

egy csomómércére és egy „horgolótűre" Készítsünk kemény fából vagy bambuszból egy 15 cm hosszú és 2. majd tekerjük fel rá a zsinórt! Próbálkozhatunk az alsó ábrán láthatóhoz hasonló. amíg a kötél végére nem érünk! A csomókat a mérce segítségével (d) osszuk el! . majd hozzuk előre.HALOKOTES Műanyag horgászzsinórhoz vagy más vé-konyzsinórhoz alkalmazható módszer Szükségünk lesz egy oszlopok közé rögzítert vízszintes kötélre. de hagyományosabb jellegű tárgy elkészítésével is. A hálókészítést azzal kezdjük .5 cm széles „horgolótűt" (a) f Ejtsünk mindkét oldalán bemetszést. A tű legyen sima!A háló készítése közben a kötél magától letekeredik. újabb szorító nyolcas hurkot alkotva (c)! Ismételjük ezt egészen addig. hogy a kívánt távolságban két támaszték közé ki feszítünk felülre egy kötelet A vékonyabb kötélből kössünk rá szorító nyolcas hurkot (bj! Vezessük a tűt a felső kötél mögé.

amíg el nem érjük a kivont hosszt! . majd húzzuk keresztül az álta(a létrehozott hurok eiején (ej! Állítsuk be mércénkkel a hosszt lefelé. és csak ezután húzzuk meg (fj! Váltsunk ismét oldalt! A következő sort az ellentétes irányba haladva készítsük! Folytassuk mindaddig.Ha elkészült o felsősor. mint fordítva dolgozni)! Az új hurkok legyenek elég nagyok ahhoz. menjünk ót az oszlopok másik oldalára. és kezdjük el a következő sort Ikönnyebb. hogy a csomók négyzetet alkossanak (illetve háromszöget mindkét küiső széfen)! Vezessük át o tűt hátulról o fenti sor hurkán. tekerjük át a hurok hátulján.

de vastogobb szállal kössük meg! A sor maradjon egyenes.Az alsó sort ugyanilyen csomót használva. A kúszónövényt nem árt duplán hajtani. ne kössünk rá hurkot! Mindkét végen hagyjunk szobád kötéldarabot! A felső sarkoknál kössük meg a végeket és már kész is a háló! Függöágyháló Készítsünk egy 75 cm széles. A végeket hagyjuk elég hosszan ahhoz. hogy azoknál fogva fel tudjuk akasztani a függőágyat! . magasságunkat meghaladó hálót! Felső és alsó kötélnek használhatunk erős kúszónövényt és kötelet is. hiszen el kell bírnia a súlyunkat.

A függöágy„nyitva tartására" vágjunk két távolságtartó botot! Metsszük be a végeiket. derékhurkot) készitünk. ha hirtelen el kell hagynunk a függő-ágyat! HORGÁSZCSOMÓK BÉLRE KÖTÖTT HOROG . Ezután tekerjük körbe az egyik véget és készítsünk ró kétgyürühurkot!A másik végére kössünk gyorson kioldható csomót arra az esetre. mojd vezessük a köteleket a bemetszésekbe (aj! Könnyebben felakaszthatjuk a függőágyat ha mindkét kötél végére fix hurkot (pl.

vezessünk rajta keresztül egy hurkot (aj. maja húzzuk szorosra a horog szára körülí MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HOROG 1 Egyszerű Clinch-csomó: Füzzük ára véget o lyukon! Tekerjük körbe négyszer az álló rész körű!!A mozgó véget vezessük át a horog mellett lévő hurkon (d)! Húzzuk feszesre. Húzzuk át a horgot a csúszócsomón (c).Hurkos csomó: Áztassuk be o belet! Fűzzük át o horog szemén! Kössünk egyszerű csomót. majd vágjuk le a véghez közel (ej! . és egyszerű csúszócsomót kapunk (b).

majd az igy kapott hurkon! A mozgó véget tekerjük körbe kétszer a hurok oldalán! Tartsuk a hurkot. . és feszítsük meg a körbecsovart részt! Vezessük öt a horgot a hurkon (ff! Húzzuk meg az álló részt! A hurok így rászorul a horogra (g).MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HOROG 2 Biztonságosabb Clinch-csomó: Füzzük ót a szálat a hurkon! A mozgó véget vezessük körbe az álló részen.

hogy hurkot alkosson. mojd vágjuk le a szobádon lévő végét! . majd húzzuk át a mozgó véget oz alsó hurkon (i)! Húzzuk meg az álló részt. mojd vágjuk ie a végéti MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HUROK 2 Fülkötés: Készítsünk hurkot. hogy megszorítsuk a csomót! MŰANYAG ZSINÓRRA KÖTÖTT HUROK 1 Dupla fülkötés: Vegyük duplán a kötelei. m ojd ellen ő rizzük. h ogy elég erőse! Ho nincs lyuk a horgon.szorítócsomók Rögtönzött horgok bélre vagy madzagra rögzítéséhez Ho von lyuk a horgon: Fűzzük át rajta a belet! Kétszer tekerjük át a hurkon. Készítsünk hurkot o nyél alja körül! A felső végtől készítsünk két gyűrűhurkot lefelé. majd füzzük át a mozgó véget oz áttekerések alatt (hj! Húzzu k meg szó rosre. Kössünk rá egyszerű csomót (aj! A kötél végét bújtassuk át rajta még egyszer (bj! Húzzuk meg (c). de a végét csavarjuk vissza az álló rész körüt (d)! Vezessük át a végét az új hurkon (e)l Húzzuk meg.

.

mind a déli félgömbön rengeteg módszer kínálkozik. majd tekerjük rá háromszor az egyiket a másikra! A mozgó véget vezessük vissza és át azon a ponton. nekünk kell kiderítenünk mindent a helyzetünkről és magáról a helyről! Környezetünk ismerete a táborhely kiválasztása. aztán azon keresztül hátrafelé! Ezután kössünk a végére bármilyen műanyag szál esetén alkalmazható. ha felismerjük a felhőket. és hogy mikor van napnyugta és napkelte! Mindezek ismerete felbecsülhetetlen értékű tudást jelenthet veszély esetén. ha meg tudjuk jósolni az időjárást.HURKOK ÖSSZEKÖTÉSE Műanyag szálak esetén használatos. a vizek folyásirányát. mert tudunk térképet olvasni és készíteni . Két szabadon maradt vég esetén: Mindkét véget vezessük óta hurkon (f). a vízkeresés és az életben maradás egyéb . Ha viszont váratlan szerencsétlenség ér minket. szerezzünk térképet (ha van a területről atlasz). majd húzzuk meg őket lg)! Egy szabadon maradt vég esetén: Az egyik végre készítsünk hurkot!A másik kötél mozgó végét vezessük át a hurkon. gyűjtsünk össze minél több információt a terepről. ELIGAZODÁS A TÉRKÉPEN ÉS A TERMÉSZETBEN Mielőtt nekivágnánk az expedíciónak. és következtetéseket tudunk levonni az alakjukból. és minden ismert veszélyt! Derítsük ki a holdfázist. a nagyobb magaslatokat. az uralkodó széljárást. mert nem feltétlenül birjo ki a módszer miatt keletkező terhelést. A földön és a levegőben látható jeleket éppúgy tudnunk kell értelmezni! Ha nincs iránytűnk. A Nap és a csillagok állása is biztos alapot nyújt a tájékozódáshoz. majd o hurok körül. ahogy az is hasznos. hogy feszes legyen! -6ELIGAZODÁS ATÉRKÉPEN ÉS A TERMÉSZETBEN Még nem feltétlenül ismerjük ki magunkat mindenhol csak azért. és teljesen ismeretlen területen találjuk magunkat. Mind az északi. ha matrózcsomót kötünk. horognak való csomót! MŰANYAG SZÁLAK ÖSSZEKÖTÉSE Kétszeres háromszor tekert dupla fülkötés: Helyezzük a végeket egymás mellé. de alkalmazható egyéb erős anyagoknál is A bélre viszont jobb. többféleképpen készíthetünk magunknak. és dolgozzunk ki útvonalakat! Jegyezzük meg a terület fekvését. Értékes tudás a vadonban. amelyek segítségével könnyen eligazodhatunk. ahol az egyik szál átfedi a másikat! Ezután húzzuk át saját álló vége alatt (hj! A másik szállal végezzük el ugyanezt az ellentétes irányban! A mozgó végek végül ellentétes irányba mutatnak (íj!Húzzuk meg.ez mindössze a folyamat kezdete. a várható időjárási viszonyokat.

és biztosít-e hasznos információkat! A nagyon részletes. Más szempontból pedig az autóstérkép kevés adatot kínál a terepviszonyokról. biztosak azonban soha nem lehetünk a dolgunkban. hogy a domb másik oldalán teljesen eltérő körülmények uralkodnak. minden ösvényt és épületet ábrázoló térképnek pl. egy szabálytalan. Ha ezek a vonalak hirtelen közelítenek egymáshoz. nem vesszük semmi hasznát. A hajósnak mindenképpen pontos térképekkel kell rendelkeznie. milyen magas akadályok nehezítik az útját. TÉRKÉPEK Gondosan válasszuk ki a térképet. ezért a hosszú útra rengeteg ilyen térképet kellene felhalmoznunk az autóban. és minden azon a magasságon lévő pontot összekötnek egy vonallal . egymáson egyenlő magasságban elhelyezkedő lemezszéleknek képzeljük őket. Elképzelhető pl. mégpedig a part menti tenger szintje (bár az árapály jelenség miatt még ez sem teljesen igaz). A vízszint alatti domborzat éppolyan változatos lehet. A szintvonalakat könnyű megérteni. hogy mi található az egyes szintvonalak között. Egyetlen olyan szintvonal létezik.szükségletei miatt fontos.ez a szintvonal. Térkép és terepviszonyok A magasságot nem lehet sima papíron érzékeltetni. Előfordulhatnak ugyanis olyan domborzati jellegzetességek. A repülőgép pilótájának tudnia kell. Egyáltalán nem biztos. a magasságkülönbség a térkép szerint hirtelen megváltozott . mint egy domb vagy ahhoz hasonló kiemelkedés. A levegőből nézve a szárazföld mintázata egyértelműnek tűnik. .mivel két szintvonal közé esnek . pontos körvonalai azonban nehezen kivehetőek sokak a magyarázat nélküli térképről gondolják ugyanezt.a valóságban tehát azon a helyen szikla vagy meredek lejtő található. ahogy az egyes hegyek közelében fellépő turbulenciával is tisztában kell lennie. Ha a lemezek tetejére rátennénk egy ruhadarabot. ellenőrizzük. Azt persze a térkép nem mutatja meg. amelyek . mint az a feletti. hogy egyenletes emelkedő köti össze őket: előfordulhat azon 10 m-en sziklakiszögellés. amelyek segítik a gyalogjárót útvonala megválasztásában. ha több ezer kilométert kell megtennünk az autópályán. egy lapja viszont csak az út egy kis részletét mutatja. ezért ha nem maradunk egy helyben. hogy biztonságos vizeken haladhasson. Viszonylag pontos elképzelésünk lehet a két szint közötti felszínről. A szintvonalak általában teljes kört. üreg vagy bármi más. és váltogatnunk kellene őket szinte minden egyes megtett kilométer után. hogy az arányai megfele-lőek-e nekünk. Minden aprólékosan szerepel rajta. ezért a tengerszint feletti magasságot szabályos közökre (a használt mértékegységtől függően általában 10 m-es vagy 50 lábas szakaszokra) osztják. nagyjából úgy néznének ki. hiszen csak így van lehetősége a biztonságos magasság megválasztására. de az adott táj jellegzetességeinek ismeretére is szükségünk lehet. és nem mutatja meg azokat a tényezőket.nem szerepelnek a térképen. nemcsak általános földrajztudásra. amely a természetben is látható. ha lapos. itt-ott kidudorodá-sokkal tarkított oválist formáznak.

nolak egymáshoz közel esnek. A térkép szintvonalai azonos tengerszint feletti magasságon lévő pontok sorozatai. Ha a térképen 5 mm-enként elhelyezkedő szintvonalak 250 m-es vízszintes távolságot jelölnének. de azt nem mutatják . 1:50 000 azt jelenti: ami a térképen . Ugyanígy az egymöstáf távol eső szintvonalak la tokosabb dombot jeleznek (b). vagyis a valóságban 10 m a térképen 0. a méretarány mindösz-sze 1:25 lenne. a magasság gyorsan emelkedik (a). az azonos szintvonalakon lévő pontok távolsága a térképen nem más. mint két. ami gyakran tévedésekhez vezet.2 mm. feltételezetten egy magasságban lévő pont közti vízszintes távolság. hogy mijellemzi a köztük lévő területet. Ho a szintvoA térkép értelmezése Ne feledjük. de jelezheti arányszám is (pl. hogy a mérföldeket vagy kilométereket mekkorának tünteti fel a térkép. terepviszonyoknak megfelelő távolság. Ezek a távolságok tehát viszonylagos helyzeteket mérő egységekre épülnek. mint két pont vízszintesen vett különbsége. A szintvonalak együttese ugyanolyan távolságkülönbséget érzékeltet. A túratérképek jellemző méretaránya 1:50 000. Méretarány A térképet csak a méretarány jelentésének megértése után kezdjük el használni! A méretarányt gyakran egy rajzolt szakasz jelzi. szemben a tengerszint feletti magassághoz igazodó térképekkel. nem pedig a valós. amely megmutatja.

Ha valaki ugyanilyen hálózatú térképet használ. hogy az adott folyó legalább ilyen széles. folyók. Az autóutak és egyéb utak általában szabványos szélességet kapnak. a patakokat egyszerű kék vonallal ábrázolják. A brit Ordnance Survey térképészeti szolgálat térképei pl. hogy általában téglalap vagy négyzet alakúak a vonalak metszetei. azaz rácsokkal tagoltak. hogyan mutatják a térképek az információkat. utak. Ebből megtudjuk. . Vonalak a térképen Szinte az összes térképet vonalhálózat osztja fel. az a valóságban 50 000-szer nagyobb). a mocsarat pedig általában stilizált nádköteggel jelzik. amelyeket a térkép két szomszédos oldalainak rácsvonalai jelölnek ki. A vonal szélessége fokozatosan nő. amíg el nem éri a 8 m széles folyót. hogy ezek mit és hogyan ábrázolnak. így lehetővé teszik a távolságok gyors megbecsülését. vagy a térképészeti hatóság által kidolgozott egyéb rendszer. ne a pontos méretükre. Minden térképen találhatóak ehhez hasonló egységesítések. magunk derítsük ki. Nagyon eltérő lehet. Nem ábrázolható minden domborzati elem pontosan a méretarány szerint. hogy a fő jellegzetességükre kerüljön a hangsúly. A felosztás alapját vagy a szélességi és hosszúsági fokok adják. Ha sem a térképen. Ha megértjük. partvidékfajta) utaló jelzésekről szóló magyarázat.5x62t8-ként adható meg. A folyók szintén azonos szélességűek szoktak lenni. A rendszer feltételezi. Helyzetünk pontosításához gondolatban osszuk további tizedekre a négyzetet! így könnyen továbbíthatjuk helyzetünket a mentőegységnek. mi mit jelent! Némelyik jel egészen egyértelmű: színes térkép esetén a folyót szinte biztosan kék. mindent elárulhatnak nekünk. Jelmagyarázat A térképhez általában tartozik természetes vagy mesterséges tereptárgyakra (pl. sem annak borítóján nem találunk jelmagyarázatot. amelyet dupla vonallal jeleznek. hogy a négyzeteket gondolatban minden irányban tizedekre bontjuk. A „térkép vonatkozási pontját" általában hat számjegy adja meg: 155628. Ha ki akarjuk deríteni vagyjelenteni szeretnénk a helyzetünket meghatározhatjuk a pozíciónkat azokkal a koordinátákkal. A ponttal jelölt hely a vonalhálózat oldalán található koordinátákat használva J5. vagy megbeszélhetünk velük egy találkozási pontot. melyik „négyzetben" vagyunk.1. épületek. Az utóbbi felosztások előnye. mocsár. erdőség. rögtön tudni fogja.

hogy a térképünket összeegyeztessük a valósággal. Ha mégsem. Észak a térképen Ha a térképen nincsenek feltüntetve a hosszúsági fokok. továbbá ismerjük az eltérését és a térkép vonalhálózatának az eltérését a valódi északtól.ráadásul az északi pólus lassan megváltoztatja a helyzetét. adott esetben). ha a térképen van ilyen. ami szintén befolyásolja az eltérést! A pontos iránymeghatározáshoz ismernünk kell a „két észak" közti különbséget. és aszerint haladni. A déli félgömbön a déli irány meghatározására a Dél Keresztjét használjuk (mindkettő bemutatása később kerül sor). Ha az iránytűnk állítható. így még rossz látási viszonyok között is képesek leszünk pontosan meghatározni az irányunkat. hogy a világ mely részén tartózkodunk .Meg kei! adnunk a területazonositó betűkódot is. az iránytű nem a tényleges észak. hanem az északi mágneses pólus felé mutat! A tényleges és a „mágneses" észak közti különbség aszerint tér el. Számos térkép jelzi a „két észak" közötti eltérést vagy megjelöli az északi pólus irányát. irányítsuk az iránytűt a Sarkcsillagra! Figyeljük meg a különbséget az iránytű állása és a skáláján jelzett északi irány között. Ne feledjük. de már egy nagyvonalú tájolás is elegendő ahhoz. az északi irányt a sarkcsillagból vagy a karóramódszer alkalmazásával állapíthatjuk meg. . a vonalhálózat nem jelzi pontosan az északi és a déli irányt (legfeljebb megközelítőleg. mindezeket összeegyeztethetjük. Helyi mágneses elhajlás Ha a helyi mágneses elhajlást nem jelzi a térkép.

skála és irányjelző. Kapható olyan iránytű is.így megállapíthatjuk az eltérést (ha van). Ha úgy döntünk. Figyeljünk ezekre és értsük meg működésüket! Túlélési helyzetben persze elképzelhető. hogy a mágneses iránymutatás szerint indulunk tovább. Ha nem tudjuk folyamatosan végrehajtani a szükséges korrekciókat.Jelöljük be a térképen az iránytű által mutatott irányt.van fokbeosztás. hogy ilyen felszerelés nélkül kell boldogulnunk. és vessük össze a vonalhálózat szerinti iránnyal . amelyen . aki expedíciót tervez.az iránykeresést megkönnyítendő . ha hegyvidékre indulunk. Ez különösen fontos. ne feledjük el a térképhez hozzáigazítani a különbséget! A térképolvasást mindenkinek el kell sajátítania. helyzetünket a terület látható domborzati elemei segítségével ellenőrizhetjük! Lejtőszag a b .

jellegzetes alakú dolgokat. az eltérő növényzetű területeket! Berajzolhatjuk a kihelyezett csapdákat. az élelem. a sziklás kiszögei léseket. ezért inkább alakítsunk ki saját rendszert a jelzésükre! Keressünk megfelelő kilátót.Távolságmérés A légvonalban mért távolságokat úgy tudjuk megbecsülni. gyerekeket vagy időseket hagyunk hátra. és figyeljük meg a területet! A fáról jó kilátás nyílik. az állatok barlangját. Természetesen lehetetlen pontosan felmérni a szintvonalakat. Készítsünk üres foltokat is feltüntető. ami alapvető fontosságú.pl. általános térképet. Saját térkép Túlélőként nem feltétlenül leszünk olyan szerencsések. ha segítségért indulunk és betegeket. ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk . A kanyargós útvonalakat cérnával mérjük le . vagy megszorozzuk a térképen mért távolságot az arányszámmal. az elszigetelt fákat. hogy bármilyen egyenes tárgyat a térkép arányszakaszához mérjük. a . számoljuk meg őket! A hegyvonulatok között valószínűleg van folyó vagy patak is. mert rengeteg holttér (beláthatatlan terület) lesz majd körülöttünk. Ilyenkor saját magunknak kell elkészítenünk! Térkép segítségével bármikor visszatalálunk a táborba. a 45 fokos lejtőszög a térképen vízszintesen mért 200 m-es távolsághoz további 82 m-t ad. az útjelzőnek alkalmas. amelyet pontosíthatunk. hogy akad majd nálunk térkép. ami fontos lehet: a vizeket. ha másik kilátóhelyre megyünk vagy a felfe-dezőutak során további információhoz jutunk! A térképen tüntessünk fel mindent. Jegyezzük meg a hegyvonulatok irányát.kiegyenesítve megkapjuk a hosszt! A lejtőszög nagyban megváltoztathatja a távolságokat. ezt azonban nem tudhatjuk biztosan.

TÁJÉKOZÓDÁS A Földnek a Naprendszer többi bolygójához viszonyított helyzete és a csillagok elhelyezkedése az égen segít meghatározni az irányokat. amikor dél felé mutat. a déli féltekén ez a déli időpont jelzi az északi irányt. A Naphoz legközelebbi pont a Ráktérítő (északi szélesség 23° 26' perc) és a Baktérítő (déli szélesség 23° 26' perc) között mindig változik. Ezzel megkönnyítjük magunk és társaink helyzetét. Az északi féltekén a Nap akkor van legmagasabban. A Föld tengely körüli forgása idézi elő a nappalok és éjszakák váltakozását. Az árnyék segítségével az irányt és a napszakot egyaránt meghatározhatjuk. illetve március 21-én és szeptember 21-én az Egyenlítő felett. amelyhez először észak. Nap körüli keringése pedig az évszakok változását. december 22-én a Baktéritő.de nem teljesen pontosan! Időszakos változások is adódnak. majd dél kerül közel. A Nap keleten kel és nyugaton nyugszik . délen azzal ellentétesen haladnak. IRÁNYMEGHATÁROZÁS A BOT ÁRNYÉKÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 1 .tüzelőanyag és a szerszámkészítésre alkalmas kövek lelőhelyét is. mert nem az emlékeinkre vagy homályos leírásokra kell hagyatkoznunk. A Nap június 22-én van a Ráktérítő. A féltekét az árnyékok mozgása alapján állapíthatjuk meg: északon az óramutató járásának megfelelően. Tengelye a Nap felé hajlik.

mivel ott a nap majdnem mindig közvetlenül a fejünk fölött van. annál pontatlanabb a módszer. Iránymeghaiározás óra segítésével Iránymeghatározáshoz használhatunk hagyományos. Délután. tiszta főidbe! Figyeljük meg. és elmozdul. ha a helyi időt mutatja (vagyis nem veszi számításba a téli-nyári időszámítást és az egyezményes időzónákat. és jelöljük be az árnyék csúcsát egy kaviccsal vagy bottal (a)! Várjunk legalább negyedórát. és jelöljük be ismét az árnyék végét (b)! Kössük össze a két pontot! Ezzel megkaptuk a kelet-nyugati irányt Az első pont nyugatot jelzi. haj -nali napsugár árnyékát keli bejelölnünk! A botot középpontként használva rajzoljunk szabályos körivet pontoson az árnyék távolsága alapján! Dél közeledtével az árnyék kisebb lesz. jelöljük be annak pontos helyét. Ez a módszer bármilyen napsütéses napszakban.Szúrjunk egy minél egyenesebb. mert ezek módosítják a tényleges helyi időt). egyméteres botot o sima. megnehezítve az . kétmutatós órát is. Haladás közben szúrópróbaszerűen használjuk! IRÁNYMEGHATÁROZÁS A BOT ÁRNYÉKÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL 2 Egy másik. hova vetül az árnyéka. bármilyen magasságban alkalmazható. amikor az árnyék ismét megnyúlik . Az észak-déli irány az imént kapott egyenesre merőlegesen helyezkedik el. ahol metszi a körívet! A két pont összekötésével megkapjuk a kelet-nyugati irányt. sokkal pontosabb (bár időigé-n yesebb) m ódszert használ va az els ő. Minél közelebb vagyunk az Egyenlítőhöz. A reggeli jel mutatja a nyugati irányt.

A déli félgömbön: Tartsuk az órát vízszintesen. és irányítsuk a Nap felé a 12-es számot! Az északdéli irányt a 12-es szám és az órát jelző mutató által bezárt szög felezővonala adja meg. ha megfelezzük az órát jelző mutató és a 12-es szám által bezárt szöget. Az északi félgömbön: Tartsuk az órát vízszintesen. oz órákat jelző mutatót állítsuk o Nap irányába! Az észak-déli irányt akkor kapjuk meg. .iránymeghatározást.

és ennél fogva úgy akasszuk fel a tüt. A tű mágnesessége nem erős. ezért rendszeresen fel kell töltenünk. varrótűt) folyamatosan EGY IRÁNYBA dörzsölünk selyemmel. hogy semmilyen kunkor vagy csomó ne legyen a cérnán! . Kössünk hurkot a cérnára. hogy a cérna egyensúlyban tartsa. Ügyeljünk rá. mágnesessé válik és fel lógatva az északi irányt mutatja.RÖGTÖNZÖTT IRÁNYTŰ Ha egy vastartalmú fémdarabot (pl.

az áramot használhatjuk arra. kéregre vagy fűre. AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA Ha von egy legalább 2 voltos áramforrásunk (pl. ha mágneshez érintjük a tüt. Szükségünk lesz még egy rövid. tűt) mágnesességgel feltöltsünk.A selyemnél sokkol hatékonyabb. a táborban vagy pihenőkor viszont jobb módszer. csak EGY IRÁNYBAN dörzsöljük hozzá! LEBEGŐ TŰ A feliógatott tű menet közben jól használható. kis szárazelem). ho a tűt rá fektetjük egy papírdarabra. egyik végétöl a másikig. Finoman. hogy egy fémet (p!. lehetőleg szigetelt vezetékdarabra is. és rátesszük a víz felszínére. . hogy lebegjen.

A fák törzsén élő moha szintén ezen az oldalon zöldebb és sűrűbb (másik oldalon sárgás.Tekerjük rá a szigetelt vezetéket a türel Ho a vezeték nem szigetelt. ha óvatosan fenjük a tenyerünkben. . és jelöljük be őket értelemszerűen. téves eredményt kaphatunk. A kivágott vagy kidőlt fa törzsének évgyűrűi hasonlóképpen irányt mutatnak . ha nincs iránytűnk és a Nap sem mutatja az irányt. hogy minél több napfény érje. és figyeljük oz irányát! Határozzuk meg egy másik módszer segítségével. eredményünket pedig a Nap állásának segítségével ellenőrizzük! Ha nagy meny-nyiségű vastartalmú fém található a közelben. A növények a Nap felé törekednek. Léteznek az észak-déli irányt önmaguktól meghatározó növények is: Északi-sark jelző növény: Az Észok-Afrikában élő növény északi irányba hajlik . a déli féltelékén észak felé nő. ezért ott az évgyűrűk távolabb esnek egymástól. Iránymutató növények A növényekből még akkor is meg tudjuk állapítani. melyik irányt jelzi az iránytű egyik és másik vége. Ezután akasszuk fel valahova. Az erezetes kérgű fák erezete szintén a törzs északi oldalán sűrűbb.az Egyenlítő felé mutató oldalon gyorsabban alakulnak ki. A tűt időről időre töltsük fel mágnesességgel. barnás színű). majd állapítsuk meg. merre van észak. ezért virágaik és dúsabb részük az északi féltekén dél felé. először tekerjünk a tűre néhány réteg papírt vagy egy kartonpapírdarabot!A vezeték végétcsat-lakoztassuk 5 percre az elem csatlakozóvégeihez! IRÁNYTŰ BOROTVAPENGÉBŐL Iránytűnek alkalmas a vékony lapos borotvapenge is. Akár úgy is mágnesessé tehetjük. hiszen két összeillesztett fémdarabból készül. hogy merre van észak és dél.

Szélirány Az uralkodó szél iránya felhasználható irányunk megtartásához. A növény keleti vagy nyugati irányból tekintett oldalnézete jelentősen eltér az északitól vagy a délitől. amely a magas. a pókok pedig nem tudnak hálót építeni a szélben. A szélirányt azonban nem kizárólag a növények jelzik: a madarak és a rovarok szélárnyékos helyre rakják fészküket. Az egy irányba dőlő növények és fák egyértelműen jelzik a területeket. középső buckahát külső részének irányából fúj. amelyek azonban nem egyeznek meg az év teljes időszakában. Tájékozódás a Hold segítségével . A világ egyes részein jellemző szélirányok uralkodhatnak.Kompasznövény (Silphium laciniatum): Észak-Amerikában élő növény levelei észok-défi irányba mutatnak.és homokdűnék is jellegzetes formát vesznek fel az uralkodó szélirány miatt. A hó. és mutatják az uralkodó szélirányt is. ahol a szél mindig ugyanabból az irányból fúj.

alkalmasak rá. növekedve veri vissza a fényt Teliholdkor a Hold és a Nap a Föld ellentétes oldalán helyezkedik el (b).A Hold nem bocsát ki saját fényt. A horizonton négy-négy perccel korábban haladnak át az egyes éjjeleken. nem ver vissza fényt (Újhold [a]). Ha a Hold éjfél UTÁN kel. ezután látszólagos jobb oldaláról. Ha megjegyezzük adott csillag helyét az éjszaka egy bizonyos . a Nap sugarait veri vissza. a megvilágított oldal nyugaton van. majd a Hold fogyni kezd. hogy a Holdat éjjelente kelet-nyugati vonatkozási pontként használjuk. Bármilyen magától értetődőnek tűnnek is ezek. Ezt felhasználva szintén megállapíthatjuk az irányokat. a megvilágított oldal keletre esik. és egyre csökkenő mértékben tükrözi vissza a fényt. míg egészen elkeskenyül a látszólagos baloldalon. ami egy hónap alatt kétórás eltérést ad. 28 napos Föld körüli keringése során a visszavert fény formája helyzetétől függően változik. Ha a Hold és a Nap a Föld ugyanazon oldalán helyezkedik el. Ha a Hóid napnyugta ELŐTT kel. egyre nagyobb mértékben. Tájékozódás a csillagok segítségével A csillagok egymáshoz viszonyított helyzete állandó. és minden egyes éjjel ugyanazon helyek fölött haladnak el.

A déli félgömbön nem látható a Sarkcsillag. A csillagokat az ember évezredek óta tanulmányozza: szabad szemmel látható csoportjaikat. AZ ÉSZAKI ÉGBOLT . ugyanabban az időpontban megvizsgáljuk a pozícióját. azt vesszük észre. elérik a tetőpontot. mert szinte pontosan az Északi-sark fölött helyezkedik el. A távolságuk a tetőponttól ugyanakkora felkeléskor és lenyugváskor is. A déli félgömbön a Dél Keresztjének nevezett csillagzatot használhatjuk a tájékozódáshoz a később részletezett módon. a Sarkcsillag körül forog. a déli féltekén annak megfelelően egy fokkal mozdult el a látszólagos ívpályán. és az egyetlen mozdulatlan csillag. Az északi féltekén csillagok egy csoportja egész éjjel látható. állásaikat elképzelt formájuk alapján állatok vagy mitológiai személyek nevével illette. majd a következő éjjel.időpontjában. hogy az északi féltekén az óramutató irányával ellentétesen. A Sarkcsillag értékes segítség a tájékozódásban. A csillagok keleten kelnek. és nem létezik hozzá hasonló fényes és állandó déli csillag sem. majd a nyugati horizonton nyugszanak.

.

A felsorolt csillagképek mindegyike alkalmas rá. a Kassziopeia (b) és az Orion (e). . amely a két csillag távolságának ötszörösére helyezkedik el tőlük. ha végignézünk az égbolt jobb oldalán elnyúló. hogy o segítségével felismerjük o Sarkcsillagot.A legfontosabb megjegyzendő csillagkép a Nagygöncöl néven is ismert Göncölszekér (a). a Tejúton. ha viszont pontosan megtanuljuk . hogyoNogymedve két legalacsonyabb csillaga (ahogy itt is látható) szin te rámutat a Sarkcsillagra. az első kettő azonban jól észrevehető[ nem lenyugvó csillag-csoport. Két csillagal a Dubhe (x) és oz alatta lévő Merők (y) szinte pontosan a Sarkcsillagra mutat.a Sarkcsillag (d) körül kering. A Kossziopeio és a Göncölszekér (Nagygöncöí) a Sarkcsillagon keresztül összeköthető egy vonallal. Észrevehetjük. a leghasznosabb közülük az Orion. már nem is lesz szükségünk rájuk minden alkalommal. Könnyebben megtalálhatjuk ezeket o csillagképeket.az észoki égbolt többi csillagához hasonlóan . melyik az. Ezek o csillagképek a szélességi fok függvényében különböző időpontokban válnak láthatóvá. Ho oz Egyenlítő körül vagyunk. amelyek mindegyike . a Nagy Medve [Urso Major) része. A Sarkcsillag körül forog. Göncölszekér (Nagygöncöl) (a): Hatalmas csillagkép. több ezer csillagot magába foglaló ködös szalagon.

A csillagkép középső csillaga szinte egyenesen a Sarkcsillag felé mutat. szintén a Sarkcsillag körül forog. . A Sarkcsillag másik oldalán található. Hasznos segítség a Sarkcsillag helyének meghatározásában.Kassziopeia (b): Walakú csillagkép. nagyjából ugyanakkora távolságra. mint amennyire a Göncölszekér (Nagygöncöl) esik tőle. sötét éjszakákon figyeihető meg a Tej úton ez a csillagkép. Tiszta. ha a Göncölszekér valami miatt csak homályosan látható.

milyen irányba nézünk flásd a keretes Tudnivalót)! TUDNIVALÓ . amely mozgásban lévőnek tűnik! A csillagok látszólagos mozgásából következtethetünk arra. A Mintako (a)pontosan oz Egyenlítő felen található.egy hosszabb és egy rövidebb . hogy azok mentén lássuk az eget (vagy használjuk a puska állandó helyzetbe állított irányzé-kát)! Ezen keresztül figyeljünk bármilyen csillagot (a Sarkcsillag kivételével). a kisebbek pedig a „kardot* Egyéb csillagok: Más felkelő és lenyugvó csillagok is alkalmasak az irány megható.botot a földbe. Az Orion távolabb helyezkedik el o Sarkcsillagtól. mindkét féltekéről (átható. Könnyen felismerhető jellegzetes csillagjairól: három alkotja az „övét".rozásárc. Az Egyenlítőnél kei és a megfigyelő szélességi fokától függetlenül kelet felé halad. majd nyugaton nyugszik.Orion (c): Az Egyenlítő fölött található csillag. mint oz eddig felsorolt csillagképek. Szúrjunk kettő .

Laposan balra fordul = arra van észak.Ahol a csillag látszólag kel = arra van kelet. A déli félgömbön a szabályok fordítva érvényesek. valamint a rá mutató két csillag.és Béta-Centauri különbözteti meg. Ahol a csillag látszólag nyugszik = arra van nyugat. Ezek mindössze hozzávetőleges irányok. . az Alfa. de elegendőek a tájékozódáshoz. Tájékozódás a déli égbolton Az égbolt Déli-sark fölötti pontja környékén nincsen könnyen észrevehető. fényes csillag. A déli irányt egy szembetűnő csillagkép. Ezt az öt csillagból álló csillagképet a másik két kereszt alakú csillagcsoporttól kisebb mérete. Laposan jobbra fordul = arra van dél. a Dél Keresztje (Crux) jelzi.

.ezt Szeneszsák néven ismerjük. égbolton átívelő csíkot! A közepén látható egy sötét folt. Egyik oldalán a Dél Keresztje.és Béta-Centauri csillagok találhatóak. hogy végigvizsgáljuk a Tejutat. ezt a tiszta éjszakákon látható. ahol a porfelhő eltakarja a háttérben ragyogó csillagokat .Hogyan találjuk meg a Dél Keresztjét? Az egyik módszer. a másikon az Alfa. milliónyi távoli csillagból álló.

le lehet vonni általános következtetéseket a várható időjárásra vonatkozóan. szétterjesztve és felemelve a meleg levegőt. mint az éghajlat. részben pedig a légmozgásokat kiváltó helyi hőmérsékleti és légnyomáskülönbségek határozzák meg. Ezek hozzák létre az esőt és szállítják a szelet. Bárhol legyünk is a világon. hogy noppol se feledkezzünk el róla! A VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Az időjárás sokkal helyhez kötöttebb. mojd vetítsük /e függőlegesen o horizon tra f Lehetőség szerin t kössük ezt oz irányt egy jól látható tereptárgyhoz. amely alá hideg levegő kerül. de néhány kisebb terület földrajzi körülményei jelentősen eltérhetnek a szomszédos vidékekétől. de a nagyobb magasságokban (vagy ha más miatt csökken a hőmérséklet) a nedvesség felhővé sűrűsödik. és végül elered az eső. A meleg levegő felszívja a nedvességet.HOGYAN TALÁLJUK MEG A DÉL! IRÁNYT? /\ déli irány meghatározásához hosz-szobbitsuk meg o képzeletbeli vonalat a kereszt mentén onnok négy-ötszörösére. ahol az időjárási viszonyok állandóak. A legjobb példa erre: ahol a hegyek felfelé kényszerítik a légáramlatokat a hegyoldalon ered el . Általában a levegő a magas nyomású területekről az alacsony nyomásúak felé áramlik. vagy szúrjunk o földbe két botot. Vannak olyan területek. Az időjárási viszonyokat részben a szél és a víz egész földet érintő nagy mozgásai.

szép időben jelentősen megélénkül a szél [iásd még Hurrikán és Tornádó a Katasztrófahelyzetek fejezetben). párára számíthatunk. ahonnan napközben a szél fúj. hogy óceán. elképzelhető. éjszaka viszont a szárazföld felől. ahonnan érkezik. vízben bővelkedő helyre érkezünk. ha kellemes.az eső. amely irányonként általában megegyezik. A hőmérséklet-különbség hatással van a víz felett lévő levegőre: napközben a víz irányából a szárazföld felé fúj a szél. A víz lassabban nyeli és veszti el a hőt. amely abban az irányban terül el. minta szárazföld. Ha azonban megélénkül a szél és elfújja a ködöt. Egyes területeken emiatt akkora a vízveszteség. A szélirány igazán rendszeres nappali-éjszakai változása viszont nagy víztömegre utal. feltételezéseink megerősítésére keressünk egyéb bizonyítékokat is! Az állandó szélirány segít az irány megtartásában. tehát napközben többnyire hidegebb. Szél Ászéi szagokat is szállít magával. hogy esni fog. A hegyvidéki terület talán még folytatódik és a csapadékos terület távolabb van. Ha a szél erős és száraz. Ha egy sziget nagy kiterjedésű szárazföld közelében helyezkedik el. beltenger vagy tó mentén vagyunk. Még a tapasztalatlan orr is megérzi a tenger szagát. Parti területek A parti területeken a nappal uralkodó szélviszonyok általában megfordulnak éjszakára függetlenül attól. „esőárnyékos" rész jön létre. Jegyezzük meg a szélirányt és a hozzá köthető időjárást! Készítsünk jegyzeteket! A szél mindig a légnyomásnak megfelelő időt hoz. hogy valamilyen előbb ható fizikai tényező miatt a felhő már kibocsátotta magából a vizet. hogy a táj távolabbi részein száraz. hogy esni fog. Időjárás-változást jelez. hogy ha száraz területről jövünk és átkelünk a hegyháton. de az is lehet. elképzelhető. Ha ködös és borús az idő. éjszaka pedig melegebb nála. amíg a szél nem csökken vagy irányt nem vált . Ez segítségünkre lehet az időjárás előrejelzésében. Ez persze nem jelenti feltétlenül azt. így információt szolgáltat arról a helyről. bár ezt rendszeresen ellenőriznünk kell más eszközökkel is. A hajótöröttnek a növényzet illata jelzi a szárazföld irányát. az idő mindaddig változatlan marad. hogy ezeket a törvényszerűségeket nem hagyja érvényesülni egy nagyobb légmozgás. esőre viszont nem.ezután elképzelhető. Mindezek ellenére ne hagyatkozzunk kizárólag a szaglásunkra. FELHŐK .

kerek fefhötömeg. Minél magasabban vannak a felhők. elpárolognak. Hasoniíto bárányfelhőhöz. mert ezek jelzik a legmegbízhatóbban az időjárást.ekkor eső formájában lehullanak. Minden változat egy meghatározható. Párnafelhő (Altocumulus): Középmagas gomolyfelhőnek is nevezikszép időben jelenik meg. Felette hamis pehelyfelhő. függőleges kiterjedésű felhő. Általában vihar után jelenik meg. erős szelet. dörgést és villámlást hoz. A magas területek felett elhelyezkedő felhők .. ZivatarfeIhő (CumuIonimbús): Alacsony.Figyeljük a felhők mozgását. a tetején gyakran üllőnek nevezett alakzat látható. Ugyanezek a fajták a sarkvidékeken alacsonyabban jelennek meg. Sötét és ijesztő. és a felhő eloszlik. A bárányfelhők általában o viharfelhőket követik és derűit időt jeleznek. 6000 m-es magasságba is tornyosulhat. vastagabb.esőt jeleznek. kék eget hagynak moguk utón. nem olyan fehér. fekete felhők gyakran okoznak zivatart. . Jégesőt. Ha a cseppek hőmérséklete eléggé megemelkedik. de nagyobb. alotta réteges esőfelhő jelenik meg. amely lehűlve válik láthatóvá. a cseppek egyre növekednek. A sötét sztrátusz (réteges felhő) alsó rétege alatt kavargó kicsi. A felhőt vízpáratömeg alkotja. A felhők formájának tíz főbb fajtája van. zivatartokozó.ha nem távoznak délig . annál jobb az idő. Ha a lehűlés folytatódik. amíg túl nehézzé nem válnak a légnemű halmazállapothoz . és árnyékos részek tarkítják. Bárányfelhő (Cirrocumulus): Hullámzó homokra emlékeztető kicsi. mert felosztanak és ragyogó. hozzávetőleges magasságon mozog.

ha viszont megnő és több fejet formál. általában derült időt hoz.Gomolyfelhő (Cumulus): Nagyon könnyen felismerhető:karfiolra hasonlító. képes hirtelen érkező. Ha erősen szétszóródva jelenik meg. hogy alatta szárazföld terül el. . A tenger felett. vattaszerű felhő. egyébként tiszta égen látható gomolyfelhő sok szor azt jelzi. nagy zivatart okozni.

.

.

.

.

mojd fófyolfelhő . Ez oz egyetlen feihőfajto. Hó vagy eső közeledtére utol. Megnövekedése szép időt. csökkenése esőt jelez. Jó időben látható oz égen. amely gyűrűt képez a Nap és a Hold körül. jégszernesékből ólló felhő. Fátyolfelhő (Círrostratus): Fehér erezetű. amelyek fehéres színűvé teszik. Jégkristályokból épül fel. vékony felhő.Pehelyfelhő (Cirrus): Mogos. ha oz eget pehelyfelhő bontja. elsötétül felette oz ég.

vagy órákon át hulló eső érkezik belőle. ha rossz időbe kerül. Nedves idő közeledtével a korong eltűnik. Réteges esőfelhő (Nimbostratus): Alacsony. Könnyű zápor hullhat belőle. Megvan az ideje annak. ELŐREJELZÉS A túlélő számára akár végzetes is lehet. Réteges felhő (Stratus): A legalacsonyabban úszó felhő. Ho éjszaka vastag réteget képez az égen. hogy menedékbe vonuljunk.alakúvá változik. görgő felhőtömeg. ahogy annak is. amely álzolábon beborítja az egész égboltot. Gomolyos rétegfelhö (StratoeumuIus): Alacsony. Lepelfelhő (Altostratus): Szürkés leplet alkot. Négy-öt órán belül hó. amelyet gyakran hegyi ködnek neveznek. hogy a napsugarak átszűrődjenek rajta. majd eső hullik belőle. az eget homályossá tevő felhőtakaró. hogy csapadék szemerkél belőle. mégis előfordul. hogy a szabadban legyünk és haladjunk. sötét. omeiyen keresztül a Nap és a Hold vizes korongnak tűnik. Ha észreveszünk . bár sokszor elég vékony ahhoz. o felhő megvastagodik és elsötétül. de délutánra eloszlik és tiszto éjszakai égboltot hagy maga után. amely a reggeli égboltot is belepi. Egységes ködszerü réteget képez. Nem tartozik a megszokott esőfelhők közé. valószínűleg szép idő lesz aznap. darabos.

nem a közeledő vihar erősségét.jó időben magasabban. könnyebb dolgunk lesz a teendők meghatározásakor. A nyulak szokatlan viselkedése napközben. a fecske . a páradús légkör ugyanis erősítőként viselkedik. a változásait kiváltó körülményekről és azok végeredményéről! Az élővilág jelzései Az állatok rendkívül érzékenyek a légnyomásra. a távoli hangok tisztábbak. hogy nagyobb túlélési esélyt biztosítson a saját fajtájának. vagy az odújába különösen sok élelmet felhalmozó mókus a rossz időt jelezheti. A (tábortűz jelei Ha a tábortűz füstje egyenletesen száll fel. Mindez persze viszonylagos. Ha a füst kavarog. A fa szerszámnyelek a viharos idő közeledtével jobban szorulnak.bizonyos jeleket és képesek vagyunk rövid távra szóló előrejelzéseket készíteni. a nedves idő közeledtével általában panaszaik súlyosbodásáról számolnak be. Hangok és szagok Nedves idő közeledtével a hang a megszokottnál messzebbre száll. ne feledjük. az idő nyugodt. vihar közeledtével alacsonyabban táplálkoznak. Mielőtt bárminek is nekifognánk. Ez az állati szőrre is igaz. A különösen nagy bogyótermést hozó növények a korábbi zord viszonyokat jelzik: a fa azért hozott több termést. tyúkszem vagy egyéb kellemetlenség kínoz. a hang a vízen is gyorsabban terjed! .pl. készítsünk feljegyzést az időjárásról. A természet ugyanakkor nem ad hosszú távú előrejelzéseket. A só összegyűjti a levegő nedvességét és nehezebben szóródik szét. valószínűleg vihar vagy zivatar közeledik. „A csontjaimban érzem” Rossz idő közeledtével a göndör hajúak hajukat még göndörebbnek és nehezebben kezelhetőbbnek érzik. A mókus által felhalmozott mogyoró mennyisége az állat kitartását jelzi. így egy-két napra előre tudják jelezni az időjárást A rovarevő madarak . és valószínűleg az is marad. mérlegeljük az időjárást és a várható változásokat! Tanuljuk meg figyelembe venni a szélben és légnyomásban bekövetkező módosulásokat. vagy rövid emelkedés után lecsapódik. A medvebarlang mélysége és a zord időjárás között nincs semmiféle kapcsolat. a barlang elhelyezkedése mindössze a talajviszonyokra utal. Akiket reuma.

legalább 24 órán keresztül derült idő vár ránk. hogy a levegőben lévő nedvesség elpárolog. A tiszta éjszakai égbolt jó. A nehéz. amely így nem veszít hőt. Ez megnöveli a fagy kockázatát. nagy vihar lesz nemsokára" . Ha este borús és szürke az ég. Ha a délutáni napból zöld fény szikrázik. és késő délután valószínűleg esni is fog. nyugodt időre utal. A fénytelen színek a száraz levegő felett elhelyezkedő ködfátyol eredményei. a fénygyűrű. Időjárás-változásra számíthatunk. ha késő délután szivárványt látunk.tartja a mondás. A völgyből felszálló kora reggeli köd derült időt jelez. amit az alacsonyabb légkör porszemcséin összegyűlt harmat okoz. Pontos időjárás-előrejelzést tesz lehetővé a Nap és a Hold körül szabad szemmel is jól látható színes kör. hogy nemsokára eső formájában a földre hullanak. -7- . hogy a iégkör kevés nedvességet tartalmaz. A növekvő fénygyűrű jó időt jelez: gyarapodása arra utal. eső várható. ha a Nap vagy a Hold körüli fénygyűrű zsugorodik. A vörös nap vagy a vörös égbolt napnyugtakor azt jelzi. de a nyár végén fagyot is jelezhet: éjszaka a felhők szigetelik a föld felszínét. Hasonlóképpen. Az égen megfigyelhető jelek „Vörös az ég alja. Ilyenkor a porszemcsék úgy tele vannak nedvességgel. egész nap párás marad az idő. Esőre számíthatunk.A fák és növények illata eső közeledtével jellegzetesebb. a vörös ég reggel egyértelműen a vihar közeledtére utal. A szürke reggelt általában száraz nap követi.ilyenkor ne arra táborozzunk. Ha a dombos és hegyvidéki területeken a köd nem száll fel délig. mert a növényzet megnyílik a csapadék fogadására. Szintén tiszta időre számíthatunk. hideg levegő megtölti a mélyedéseket . tehát nem várható eső vagy hó a következő két órában. így a nappal vagy az éjszaka tiszta lesz. és ez apró módosításokkal még ma is igaz. ha a tiszta éjszakai égbolt után csak néhány csillag látható az égen.

ÚTKÖZBEN Függetlenül attól. Ez a fejezet a helyváltoztatáshoz szükséges ismereteket tárgyalja. ha nem érkezik mentőalakulat? A helyi erőforrások elapadhatnak: egyre messzebb . valamint alkalmazzuk az utazást megkönnyítő technikákat. de ösvényünket akár meg is jelölhetjük. Ha rövid felfedezőútra indulunk.képesnek kell lennünk az átkelésre legmegfelelőbb hely és módszer kiválasztására.ha elkerülhetetlen az átkelés . Felderítéseket végezve még térkép nélkül is tudunk képet alkotni közvetlen környezetünkről . a többiek pedig maradjanak és ápolják a sérülteket! Az út megtételére a legjobb erőnlétben lévőket és a legrátermettebbeket válasszuk . hogy a kevésbé rátermetteknek is megfeleljenek. A csoportokat és az útvonalat úgy kell megszervezni. hogy biztonságosan visszajussunk a táborunkba vagy csak a választott útvonalon maradjunk. mi lehet a messzebb lévő területeken. A folyók különösen veszélyesek lehetnek! Fel kell tudnunk mérni a folyó veszélyeit. Éghajlat és terepviszonyok című fejezetben leírt módszereket! A legkönnyebben megtehető útvonal kiválasztása általában alapos felderítést igényel. A vízi utakon ugyanakkor útvonalunkat keresztező. menet közben készítsünk jegyzeteket a területről. hacsak nem késztet minket valamilyen konkrét veszély. különben fel kell készülnünk a szállításukra.ÚTKÖZBEN Az útvonal kiválasztását és az út megtervezését követően fontos. és tudunk tutajt építeni. hogy hívjanak segítséget. Ezekre szükségünk van ahhoz is. Lehetőleg olvassuk hozzá a korábbi. nehéz akadályok is előfordulhatnak. és . ami segíthet a tájékozódásban. a haladás üteme megfeleljen a talajtípusnak és a csoport tagjainak. A vízi utak biztosítják a legkönnyebb haladást. Ha sérültek is vannak köztünk. vagy kifejezetten a civilizáció elérését célzó út esetén azonban szükségünk lesz mindenre. A legkönnyebb út nem feltétlenül azonos a leginkább magától értetődővel vagy a leggyorsabbal. olyan ismeretekkel kell rendelkeznünk. ha az adott útvonal jól hajózható. küldjünk előre egy csoportot.kivéve. Mit tegyünk. Hosszabb. hogy tartsuk az irányt. Mielőtt útra akarnánk kelni A mentőcsapatok megérkezésének reményében maradjunk a baleset helyszínének közelében. ha képzett orvos is van közöttük. vagy híján vagyunk a víznek és tápláléknak. amelyek révén képesek vagyunk tájékozódni és megküzdeni a terepviszonyokkal. hogy biztosan visszataláljunk a táborba! Rövid út megtételekor az út menti képződmények és tárgyak tájékozódási pontokat nyújtanak. víz. neki a betegekkel kell maradnia. hogy vadászexpedícióra indulunk vagy a civilizációba vezető útnak vágunk neki.sokkal nehezebb viszont meghatározni.vagy élelemhiány a terület gyors elhagyására és menedékkészítésre.

és vízutánpótlás forrásait! Az új területen is meg kell találnunk az alapvető igényeinket kielégítő készleteket. hogy érintetlen növény. gyümölcsöket. gombákat és makktermést találni (vagy megszerzésük miatt nagy távolságokat kell megtennünk). ha a LEFELÉ vezető vizeket követjük. ugyanazokkal a problémákkal kell majd megbirkóznunk. Ez alól csak az képez kivételt. amelyek az első táborhely elhagyására késztettek minket: a terület nem lesz teljesen „friss". Mivel meglehetősen ritka az olyan idilli helyzet. az állatok eltűnnek a területről. ugyanolyan forrásokra számit-hatunk.és állatvilágra. az egyes állatok előfordulási területeit. ha a betegek még felgyógyulóban vannak. mert hamarosan ugyanazokkal a gondokkal fogunk szembesülni. de ezek hozzáférhetősége hatalmas mértékben megváltozhat . Legalább két-három napi utat tegyünk meg. amelyet a túlélő többre értékel régi életénél. hogy ott voltunk és onnan továbbmentünk (/dsc/ Jeladás a Megmenekülés fejezetben)! Hagyjunk üzenetet a csoport tagjairól és szándékainkról! Menet közben helyezzünk el jelzéseket az ösvényen. Ha csak táborhelyet váltunk. tüzelőanyagra leljünk! NE FELEDJÜK: Az úticél megválasztását be^ folyásolja minden összegyűjthető információ a csapat erőnlététől és kitartásától kezdve a terep jellemzőiig.előnyünkre és hátrányunkra egyaránt! Előkészületek A tábor elhagyása előtt hagyjunk jeleket. Ha egy barátságosabb területre és az előzőnél kényelmesebb táborhelyre költözünk. a legjobb.kell mennünk a tűzifáért. nincs értelme mindössze egy kilométerrel arrébb menni. halmozzunk fel tartósított . és nagyobb valószínűséggel tudjuk beszerezni a végső úthoz szükséges tartalékokat és felszerelést is Ha van térképünk vagy pontosan ismerjük a helyzetünket. Függetlenül attól. a legközelebbi ismert települést tűzzük ki célul! Ha fogalmunk sincs róla. valamint a tüzelőanyag. a betegek és sérültek esélye nagyobb lesz a felépülésre. ha a túlélésért küzdve túl sokáig maradunk ugyanazon a helyen . amelyek egyértelművé teszik. a legkönnyebb haladást nem feltétlen a legegyszerűbbnek tűnő út biztosítja! Amíg ugyanolyan területen haladunk. Mindezek együtt a továbbhaladásra ösztönöznek minket. Még a fertőzés veszélye is nagyobb.még a legszigorúbb egészségügyi szabályok betartása mellett is nő a megbetegedés veszélye. hogy hol lehetünk. ésszerű az út legelső lépésétől kezdve minden apró részletet előre megtervezni. csapdaelhelyezésre és gyűjtögetésre alkalmas helyeket. hogy új területre vagy egyenesen a civilizációba indulunk. mert általában lakott területre vezetnek és így legalább egyértelmű lesz az útvonal. mégis jegyezzük meg a vadászatra. vagy az idegen terepen történő átkeléshez jobb forrásokra van szükségünk. Me feledjük. így a tábort megtaláló keresőcsapat követni tud minket! Ha előreláthatólag vízlelőhely nélküli területen fogunk áthaladni. lehet nehezebben növényeket.

hogy nyugodt időben kelhessünk útra! TEST. hogy később szűkében leszünk ezeknek! Ha van gyorsan összeállítható és szétszedhető menedékünk. esőkabátot. vigyünk hordágyat vagy egyéb szállítóeszközt a betegek. idősek vagy gyerekek számára! Mindenkinek legyen megfelelő lábbelije és öltözéke! A felszerelések és készletek szállítására alkalmas hátizsákokról is gondoskodjunk! Elképzelhető. energiát takaríthatunk meg a tetőanyag és támaszték keresésénél fontosabb gyűjtögetésekhez. könnyen elkészíthető.ÉS ÖVTÁSKA KÉSZÍTÉSE A kényelmes. hogy használhatunk valamilyen közlekedési eszközt . felszerelés szállítására o lkai mos egy kon táros hátizsák . Természetesen vinnünk kell magunkkal jeladásra alkalmas felszerelést is. hiszen elképzelhető.szánt vagy tutajt Vigyünk magunkkal menedékkészítésre használható anyagokat: ruhát. de akár botokat is. ami a megmeneküléshez vezethet! Alaposan tanulmányozzuk az időjárási viszonyokat. ponyvavásznat. ha elképzelhető.élelemből álló készletet. hogy alkalmunk nyílik kapcsolatteremtésre. töltsük meg a vizesüvegeket és nagyobb tárolóedényeket.

amelyeket vinni akarunk! Vfc.elkészítéséhez mindössze egy erős. a készletcsomagot vagy o felszerelést! .gyük fel a zsákot: viselhetjük a hátunkon átvetve és övtáskaként a derekunkon is! HÁTIZSÁKKERET Készítsünk egy hátunkra illeszkedő létra-keretet. két kis köre és egy testet átérő kötélre vagy madzagra van szükségünk. lehetőleg vízálló. az aljára pedig oídalmerevítéssel rögzítsünk derékszögű kinyúlást! Tegyünk rá vállpántokat és derékhurkot! Használat előtt kössük bele a a táskát. Tegyük a ruhát a földre. Helyezzük a köveket átlósan egymással szemben a ruhára és hajtsuk rá az anyagot a kövekre! Kössük össze a kötelet a kövek alett. hogy rögzítve legyenek! A kövek miatt a kötél nem tud lecsúszni. 90 x 90 cm nagyságú anyagra. és tekerjük bele szorosan a tárgyakat.

próbálkozzunk szánnal vagy páros csúszórúddal [lásd A tábor berendezése a Táborozási technika fejezetben)* A felszerelést hasonlóképpen szállíthatjuk. mielőtt hosszú útra indulnánk vele! Keressünk a sínpárnak két villás ágat.a vállunkra fektetve vinni valakit hosszú úton képtelenség. Derékhurokkal kössük az elülső síneket a szánhúzó emberekhez! Legjobb. majd kössük a ruha felső sarkait a nyakunk köré! A nyakunknál béleljük ki.különösen hó esetén . A kisgyerekeket ültessük a hátizsákkeretbe. a hordágy pedig nehezen kezelhető. gyorsabban elkészíthető. ám kevésbé hatékony eszközt készíthetünk. BABAHORDÓ. majd távolítsuk el mindkét ág egyik felét! Csiszoljuk a . hogy enyhítsük a nyomást és a dörzsölödést! Felnőttek szállítása Végig a hátunkon cipelni vagy . amelyet többen tudnak vinni! Ha egyedül vagyunk.rudakkal a rákötött csomag szállítására alkalmas. Egy négyszögletes ruha alsó sarkait kössük derekunk köré . bár sima felületű talajon is használható. AVAGY KENGURUZSÁK A papoose indiánok módszerét követve csecsemőket és kisgyerekeket szállíthatunk a hasunkon vogy o hátunkon.VILLÁS KERET Egy kettéágazó bot közé helyezett kereszt. Szánkészítés Egyenletes mozgása miatt a szán különösen hasznos a havon és a jégen. A szán megépítésekor felhasználhatjuk a szerencsétlenül járt repülőgép vagy más jármű ajtóit és burkolatát. tegyük bele a gyermeket. vagy készítsünk rudakból hord-széket. hátul (a fékezés miatt) szintén ketten vannak. ha elöl ketten. A szánt alaposan vizsgáljuk át.meghatározó.a tűzoltók módszerével . Az elülső sínek formája .

ha látjuk az előttünk elfekvő területet. Az esetek többségében azonban a látótávolság korlátozott. hogy mi lehet a következő hegyhát mögött. nagy síkság felett tartózkodunk. amelyet az ábrán látható módon kell meghajlítanunk és rögzítenünk!Ezzel az elrendezéssel a rögzítések nem a földön fesznek így kényelmesebben utazhat rajta a sérült Bármelyik módszert válasszuk is. Akár fára is mászhatunk. és kössünk rájuk keresztléceket! Választhatunk két hosszabb. Ami távolról könnyen leküzdhető meredélynek látszik.síneket simára. A részleteket még akkor is nehéz kivenni. Nagy hasznát vesszük a távcsőnek (ha van) az összes lehetséges útvonal megtervezésekor. hogy messzebbre ellássunk . mielőtt ráhelyezzük a súlyunkat! Nem kockáztathatjuk meg a lezuhanást! . és minden ágat ellenőrizzünk. közelebbről vizsgálva komoly akadállyá változhat. így meg kell tippelnünk. nagyobb pontossággal is megtervezhetjük az útvonalunkat. a stabilizálás érdekében építsünk bele legalább AZ ÚT MEGTERVEZÉSE Ha igazán magas területen.de maradjunk a törzs közelében. vagy mi található az előttünk lévő holttérben. rugalmas sint is.

bármilyen kicsi is legyen. Ha a folyó elég nagy. tagolatlan területen haladunk. és gyakran nézzünk hátra! Egymás nyomát követve biztosan egymás mögött maradunk. Ha a folyó sík területen óriási kanyarulatokat tesz. hogy visszanézünk a saját nyomainkra. sziklás és csúszós. szabályos formációban. nagyobb távolságról kövessük egymást. a havon vagy a homokon).eljuthatunk a civilizációba. és ezek segítségével ellenőrizzük. biztos. útközben pedig nélkülözhetetlen tartalékokat is biztosít. amíg a többiek utol nem érik). Menjünk fel tehát egy magasabb részre. ilyenkor lehetetlen (de legalábbis nem tanácsos) továbbra is a part mentén haladni. ne rendetlen falka módjára haladjunk! így biztosan nem hagyunk el senkit. nem tértünke le az útvonalról. ilyenkor felbecsülhetetlen értéke van az iránytűnek.főleg a magas részeken . Ennél is jobb. és legalább hárman-négyen vagyunk a csoportban. amíg biztosan rá nem találunk a menetirányunk szerint legjobb előrehaladást biztosító. próbáljuk meg tartani! Válasszunk egy szembetűnő távoli domborzati elemet és tartsunk afelé! Az erdőben haladva nem könnyű tájékozódni. lefelé vezető hegynyúlványra! HALADÁS CSOPORTOSAN Rendezetten. mert a fény bejut a fák koronája alá.hegyszorosokon vágja át magát. ha láthatóak (pl. és tudunk segíteni annak. ráadásul szegélyezhetik általunk is használható állati ösvények. kidőlt. vágjuk le a kanyarulatokat és a folyó általános irányát kövessük a meder görbületei helyett! A sík vidékeken könnyebb követni a folyót. a kanyar belseje köny-nyen mocsaras vagy elárasztott lehet. Lehetőleg kerüljük az ingoványos területeket. mert minden bizonnyal meredek. a bambusz. hogy nem áll rendelkezésünkre a legjobb tutajépítésre alkalmas anyag. ha pedig magasabb területen vagyunk. Ha a csoport tagjai felváltva haladnak (valaki előre megy. Ha sík. maradjunk is rajta. akinek nehézsége támad. A legtöbb folyó a tengerbe vagy egy nagy szárazföldi tóba vezet. ha egyenes vonalban botokat vagy kőrakásokat helyezünk el. A trópusi területeken a növényzet sűrűbb a folyó mentén. Az ilyen rendkívül nedves földet buja. és a folyópartok mentén is nehezebb lehet átvágni. Mindennap indulás előtt . távolodjunk el egymástól. A sziklás kiszögellések és növénnyel sűrűn borított területek szélén haladjunk. hogy egyenes marad az utunk iránya.Haladás folyók mentén A vízfolyást követve . és vágjuk le a kanyarulatokat! Dránytartás Ha kiválasztottuk az útirányt. megpihen. sásszerű növényzetéről ismerhetjük fel. használható faféléket. de azért minden bizonnyal találunk egyéb erős. Egyedül haladva úgy próbáljuk meg tartani az útirányt. A ritka kivételektől eltekintve (amikor a folyó hirtelen eltűnik a föld alatt) tisztán kivehető és követhető útvonalat kínál. Néha . gondolkodjunk el a tutajkészítésen! Lehet.

vissza tudunk térni valamelyikbe! SEBESSÉG ÉS HALADÁS . és addig ne menjünk tovább. hogy a csapatvezető ne távolodjon el túlzottan a mögötte lévőktől1. hogy figyeljen a felderitőre. Gyakran váltsuk mindkettejüket. a csapat többi tagja pedig követi .Nagyobb csoport esetén előreküldhetünk egy felderítőcsoportot amelynek feladata az útvonal megtisztítása és az éjszakai tábor felállítása. Az ütemes. a mögötte érkező látja.és a vezető már el is szakadt a többiektől. mint a szaggatott tempó vagy a térdek gyakori behajlítása.tartsunk rövid eligazítást. Segít. aki az akadályok elkerülésével és a helyes irány megtartásával lesz elfoglalva. hogy csak küszködik. szabályos. Valaki rendszeres időközönként ellenőrizze a felszerelést is! Legalább kettesével haladjunk! Különösen ügyeljünk rá. hogy senki se eshessen össze egyedül az út mentén! A létszámellenőrzés és az állapotfelmérés különösen a folyón történő átkelés vagy a nagyon nehéz terület leküzdése után fontos. bogyókat. mert a feladatuk különösen a fő felderítőé -elég fárasztó! A csoport többi tagja keresse az ehető növényeket. Az adott vidéken rendelkezésre álló víz. ha MINDENKI ismeri a kitűzött útvonalat. hogy a hasonló. A betegek és sérültek mellett legyenek jó erőben lévő kísérők. hátha valamilyen nehézséggel kell megbirkózniuk! . Akadály leküzdése után várjuk meg a többieket. gyümölcsöket. amíg mindenki fel nem zárkózott! . hol találjuk meg a többieket. Ezért hasznos. laza sziklák stb. Jegyezzük meg a menedéknek alkalmas helyeket . ha rossz időben. tüzelőanyag és növények jelzik. a felderítő megpróbál átmászni egy nehéz akadályon. tudjuk. ha . ha egyenletes sebességgel haladunk. ő viszont észrevesz egy egyszerűbb útvonalat. Kézenfekvő megoldás az is. a várható akadályokat és az esetleg adódó különleges körülményeket! A feladatok kiosztása Legyen felderítőnk! Ő lesz a felelős a legjobb útvonal kiválasztásáért.ha hirtelen elromlik az idő.A legjobb. és a lejtőről levezető legjobb út megtalálásáért! Valaki más azt a feladatot kapja. elkerüléséért. mert a többiek hajlamosabbak a lemaradókra figyelni. a száraz faágak.Ügyeljünk rá. vagy ha éjszaka kell haladnunk! Általában az elöl haladó szakad el legkönnyebben a csoporttól. illetve előkészítése a lassabban haladó sérültek és a kevésbé rátermettek részére. Tiszta ösvényen könnyebb szállítani a csomagokat és rosszabb erőnlétű társainkat is. hogy ne szakadjunk el egymástól. ingaszerű mozdulatok kevésbé fárasztják a lábat. ha gyülekező pontként kimagasló domborzati elemeket jelölünk meg: így ha elszakadtunk vagy vészhelyzetbe kerültünk. de távolabbi területen mi vár ránk. Pl. beszéljük meg az útvonalat. és mindenki vállaljon felelősséget legalább egyvalakiért.

a zseblámpára tett vörös szűrő is sokat segíthet. hogy hozzászokjon a sötéthez. egyre többet látunk és kialakul az „éjszakai látás". . Ha a szemünk hozzászokott a sötéthez. A dolgokat azonban nehéz ilyenkor tisztán kivenni.pí. amely a gyerekekre és az idősekre kötve kevésbé veszélyes haladást biztosit egy stabil kötél mentén [lásd Csomók ű Táborozási technika fejezetben). és nézzük meg. hogy legalább annak megmaradjon ez a képességei Ha pl. óvjuk szemünket az erős fénytől. Az éjszaka sohasem teljesen sötét. szükség esetén rendezzük át a csomagunkat! A tereptől és a csoport állapotától függően 30-45 percenként átlagosan 10 perces szünetet tartsunk! . Ha eljutottunk idáig. akár csoportosan! Álljunk meg.Használhatunk pruszikcsomóval ellátott kötelet is. mert különben túlterheljük testünket és hamarabb elfáradunk. . A sötétben a fül jól használható érzékszerv. meg kell néznünk a térképet.Meredek terepen csökkentsük. bizonyos körülmények között pedig . különben egy időre romlik az éjszakai látásunk! Ha mégis elkerülhetetlen a fény használata. ezért könnyen eltájolhatjuk magunkat. Az iránytartással kapcsolatos bizonytalanság és az ehhez hasonló félelmek leküzdése miatt hasznos segítség az iránytű. csak egyik oldalát figyeljük. Éjszaka a látómezőnk szélén elhelyezkedő tárgyakat jobban látjuk. mert ha megcsúszunk. ezért lehetőség szerint az utóbbin haladjunk! Ha éjszaka valamilyen tárgyat nézünk. eltévedtünk.hagyjuk lengeni a karunkat magunk mellett Soha ne zsebre tett kézzel közlekedjük. mint a nyílt területen.Meredek vagy csúszós talajon a kötelek kapaszkodóként szolgálhatnak. kevesebb az esélyünk megakadályozni az esést vagy a lecsúszást. könnyű terepen növeljünk a lépéseink hosszát! A lejtőn kerüljük a túl nagy lépéseket. a sivatagban -kényelmesebb. segítségükkel könnyebben küzdhetjük le a különösen nehéz terepet (ez nem azonos az abseilinggel. . különösen ne dombra fel. A szemnek 30-40 percre van szüksége ahhoz. és úgy érezhetjük. Pl. ne nézzünk közvetlenül rá! A sötét középső felületről mindent nehezebb felismerni. ki hogyan érzi magát! Helyezzük át a kényelmetlen terheket. . valamennyire még az ember is lát ilyenkor. takarjuk le az egyik szemünket. üljünk le. de felfelé menet esők-kentsünk a harmadával! ÉJSZAKAI HALADÁS Éjszaka ismeretlen területen haladni nagyon veszélyes lehet.Gyakran pihenjünk . a szélek viszont tisztábban kivehetőek.akár egyedül vagyunk. A tervezett távolság óránként 3 km legyen. de vészhelyzetben szükségszerű. illetve az egyéb mászó. a folyó hangja kiváló iránymutatást ad arra nézve. A fák között sötétebb van.és ereszke-dötechnikákkal).vagy lemenet.

A völgyekből a hegynyúlványokon keresztül jussunk ki. hogy a folyók meredek oldalú vízmosásban folytatódnak. vizet! így nagyobb távolságot tehetünk meg. dombos területeken legjobb a magasan fekvő részek felé tartani. de előfordulhatnak zúgok. Egészségtelenül hosszú időt kell a vízben töltenünk. A sötétben érezzük a növényzet szagát.hogy milyen gyorsan folyik. menjünk vissza a völgybe. Elképzelhető. vízesések és csúszós kövek is. és ott keressünk éjszakára menedéket. mindezeket gyalog meglehetősen nehéz leküzdeni. és az ismerős szagok segíthetnek az azonosításukban is. LASSAN járjunk a sötétben! Minden egyes lépésünket készítsük elő. és menjünk fel a hegyhátakra! Ha nagyon veszélyesek. mint ha a hegynyúlványon próbálnánk átküzdeni magunkat . ha nem figyelünk erre. mert ez megkönnyíti a tájékozódást. csak azután helyezzük rá a teljes testsúlyunkat! Lejtőn lefelé haladva csoszogó mozdulatokkal menjünk! HALADÁS MAGASAN FEKVŐ TERÜLETEN A hegyvidéki.

Semmi értelme végigkövetni a kanyargó folyót mély völgyeken. hogy . dombos terepen öt Ha a völgyből felmászunk az (a) pontnál. és követjük a hegyhát irányát megkíméljük magunkat attól.

maradjunk a magasan fekvő területen. bár ezek hiányában is szembesülhetünk leküzdésre váró laza kőomladékkal.meredek fárasztó területeken ereszkedjünk le és másszunk ót Éjszaka álljunk meg a (bj pontnál. ez pihenteti az izmokat. ha a folyó és a völgy egyaránt kiszélesedik. a föld összegyűlik a lábunk alatt. meredek lejtővel vagy sziklaorommal. leereszkedéskor mélyítsük bele a sarkunkat és dőljünk hátra! Minden egyes lépésünket készítsük elő. majd ereszkedjünk le a kiszélesedő fő völgybe. Meredek emelkedőn felmászva minden lépés után zárjuk össze a térdünket. A meredek lejtőkön behajlított térddel ereszkedjünk le! Igyekezzünk egyenesen lemenni! Ha nagyon felgyorsultunk. és irányváltoztatáskor mindig a magasabban lévő lábunkkal induljunk! így nem gabalyod-nak össze a lábaink. A meredek hegyoldalon keresztbe. mert bármikor megindulhatnak. cikcakkban haladjunk. Ügyeljünk az este közeledtével egyre csökkenő fényre és saját fogyó energiánkra! Még azelőtt keressünk menedéket. a hideg levegő gyakran a völgyek alján reked! Ha van nálunk víz és menedékkészités-hez használható anyag. ha viszont laza területtel kell megbirkóznunk. ho útközben is találunk vizet és menedéket! így energiát takarítunk meg és melegebb helyen tartózkodhatunk. és nem veszítjük el egyensúlyunkat. a lábunkat vá I Iszé I esség ben nyissuk szét és engedjük csúszni a testünket! Ahogy nő a sebesség. ahol ismét követni tudjuk a vízfolyást a (c) ponttól! Egy hegynyúfvány végét kövessük a völgybe lefelé menet. Egy kis gyakorlattal „végig tudunk szántani" a laza talajon: ássuk be a sarkunkat és csússzunk hacsak nincs közvetlenül alattunk szakadék! A sarkunkat merevítsük meg. inkább a kötélen leereszkedés módszerét alkalmazzuk (lásd Hegyek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben)! HALADÁS A DZSUNGELBEN . dőljünk hátra! Kerüljük a laza sziklatömböket és kőomladékokat. mielőtt ráhelyeznénk testsúlyunkat! Meredek hegyoldalon ne lépjünk kövekre vagy farönkökre. és menjünk le az első vízlelőhelyhez! itt menedéket is találhatunk. Ne feledjük. Meredek hegyoldalak A hegyi területeken és a magasan fekvő területeken hóval és jéggel egyaránt szembetalálhatjuk magunkat. hogy a vaksötétben teljesen kimerülnénk! Ne menjünk le a völgyfenékre. nem úgy t mint az elemeknek kitett hegyháton. és pihenésre azott található legvédettebb helyet válasszuk ki! Ezután folytassuk az urat a hegyhát mentén. és elveszítjük az irányítást! Ugorjunk egyet és kezdjük újra! Ha a lejtő nagyon meredek.

. Ha már hosszú ideje küzdünk a túlélésért. nem rohadó. amelyek mind a mai napig megtalálhatóak a perui Titicaca-tavon. és csak azután induljunk vele útnak! A dzsungelek területén tapasztalhatjuk meg legkönnyebben. minél lejjebb. és távolítsuk el az élősködőket! Ha egy órán belül nem távolítjuk el. hátráljunk és szabadítsuk ki magunkat! Ne próbáljunk áttörni az ilyen „feltartóztató kúszónövényen. hogy kiállja a vízi utazás megpróbáltatásait. honnan kapta nevét! Ennek ellenére számos felhasználási lehetőségük kínálkozik: a nádpálma a dzsungelben található egyik legjobb vízi kúszónövény. könnyebb így hasznát venni. azaz „feltar-tóztatónak" neveznek (és máshol is hasonló nevekkel illetnek)..a bambuszcövek halálos lehet. de utánozhatjuk az ősi egyiptomiak és mezopotámiaiak nádból készült csónakjait is. a fekélybolha fertőzést okoz! HALADÁS VÍZEN Ha a folyó elég széles a hajózáshoz. hogy a folyó.készítő emberek közül is csak a specialisták alkotnak hasonló módszerekkel működőképes kenukat. A kúszópálmák azon fajtái (köztük a mangrovepálma és a nádpálma). hogy kivájt csónakot készíthessünk belőle.Ha nem tudjuk megkerülni a sűrű dzsungelt. vagy fedjünk be egy fűzfából készült keretet nyírfával. ha valaki véletlenül beleesik. és ezáltal életképes ötletté válik a tutajozás. hogy megvédjük az alacsony növények tüskéitől. sértetlen fafélék. hogy az út szélére essenek és ne az ösvényt keresztezzék! Ne hagyjunk magunk után szúrós hegyeket . mert ezeket a legkönnyebb kivágni. Ha a fát kell kivágnunk. biztonságos vízen. Mindegyik változatot nehéz olyan jól elkészíteni. olyan tüskéket hordoznak a leveleik végén. A testünket szorosan körbevevő növényzetet hajtsuk el magunktól és forduljunk el tőle! A kapkodás csak ront a helyzeten. Minden csónakot és tutajt teszteljünk alaposan a táborhelyhez közeli. mint mellette gyalogolni. ha nem tökéletes.( mert meztelenre vetkőztet minket. a növények szárának mindkét oldalára. A száraz fák törzsének teteje általában elég ép a tutajkészítéshez. kísérletezhetünk kenukészítéssel: égessük ki a fatörzs közepét. amely mellett táborozunk. az időszakos esőzés miatt megduzzad. amely akkor sem borul fel azonnal. Még az ilyen hajókat hagyományosan . Lefelé csapjunk. és egyből megértjük.és hagyományok szerint . amelyeket Malájföldön nantisikitntk. így át tudunk kelni rajtuk. A dzsungelnövényzet legtöbbször tüskés és tövises. már megdőlt fát válasszunk. Ha ilyenbe akadunk. késsel kell átvágnunk rajta. A magas és kúszónövényeket általában ki tudjuk vágni. Lábunkat fedjük be. Az ilyen területeken is bőségesen áll rendelkezésünkre használható faanyag: bambusz (ami ideális) és gyökerestül kitépett. a kígyóktól és a fekélybolháktól! Gyakran álljunk meg. amelyek horgászhoroghoz hasonlítanak. TUTAJOK A túlélő számára sokkal célszerűbb olyan tutaj építése. kéreggel vagy bőrökkel.

kapcsolhassuk o nádakot egymássalI Minden egyes nádat kössünk madzaggal. Ha esetleg széttörik a tutajunk a széles. nádpálmávol vogy egyéb indával. illetve a közepükön hasítsunk beléjük lyukokotr ezeken fűzzünk ót botokat. illetve kötélfélével minden egyes bothoz! Készítsünk egy második réteget. amelyeken az áthaladást csak az igazán erős szerkezet bírja ki.A tutajt olajoshordóva! vagy egyéb úszó tárggyal tartsuk fenn a vízen. ezt a biztonsági kötélhez vagy magához a tutajhoz keli rögzíteni! BAMBUSZTUTAJ Egy réteg nem tart meg minket (hacsak nem nagyon hosszúi ezért kétréteges modellt készítsünkI Vágjunk vastagabb. illesszük az első tetejére. Utazás tutajjal Kössünk minden felszerelést erősen a tutajhoz vagy a biztonsági kötélhez! Ügyeljünk rá. Ha nem találunk erős faanyagot. hogy össze . alsóbb folyószakaszokon. ahol beleakadhat valamibe! A fedélzeten tartózkodók kössenek magukra derékhurkot. majd . 3 m hosszú bambuszdarabokat! A nádok vége felé. Gyenge tutajjal soha ne szálljunk a vízre! A hegyi folyókon gyakran találhatóak zúgok. hogy semmi se nyúljon túl a széleken. vitorlavászon és egyéb vízhatlan anyag is megteszi a később bemutatott kerek csónak embert szállító változatának elkészítéséhez (ezzel egyébként felszereléseket úsztathatunk át a folyón). rengeteget kell úsznunk a partig.

rögzítsük hozzá! SZORÍTOTT RÖNKTUTAJ Ez a leggyorsabban elkészíthető tutaj-fajta. hogy széltében átfedje a fedélzetet Tegyünk két botot a földre és fektessük rájuk a rönköket/ Tegyük a többi botora tetejükre!Kössünk össze szorosan minden botdarabot az egyik oldalon! Ezután kérjünk meg valakit. amelyeket összeköthetünk úgy hogy a rönkök közéjük legyenek fogva! Ha bemetszük a szoritórudak végét. nem csúszik (e o kötél! . hogy álljon a tetejükre: így összenyomja a többi véget. és kell még négy vastag. rugalmasabb bot. Négy rönkre von szükségünk o fedélzethez. amely elég hosszú ahhoz.

KORMÁNYZÁS A tutaj kormányzásához készítsünk kor-mánylapótot. . hogy be kell metszenünk a tutajt. és úgy kössük a lapátot a keretre. hogy ne csúszkáljon! A lapátot haladáskor hosz-szú nyelű evezőként is használhatjuk. AzA-keret lábainak elhelyezése miatt elképzelhető. majd szereljük rá egy A-keretre a tutaj egyik végén! Az A-keretet tartókötéllel rögzítsük a tutaj sarkaihoz. A tartóköteleket hozzáköthetjük a keresztrudakhoz.

A tutaj első sarkainak valamelyikén és átlósan a hátsó sarokban egyegy ember használja őket! Nagyobb csoport esetén több tutajra van szükség. hogy reggel meglegyen. hogy leússzon a kockázatos szakaszon! A tutaj talán javításra szorul majd. testünk minél jobban terüljön el l Ugyanezt a módszert . fücsomóról fűcsomóra ugrándozzunk! Ha úgy érezzük. ha nem is kötjük őket magunkra. magunknak pedig magasabban fekvő területen. és hagyjuk. jobb a part felé menekülni! Sekély vizen a tutaj irányításának legjobb módszere a tolórúdakkal lökés. pakoljunk le róla és vigyük partra a tutajt. majd engedjük el a tutajt. A vízeséseket és a zúgókat valamennyire hallani lehet még mielőtt elérjük őket. nem veszik el semmi a készletből. viszont így nem fenyeget veszély minket és a felszerelésünket. ahol márelég biztonságos és kezelhető a tutajozás. de a vízbe azért ne lógjanak be. de ne legyen náluk se felszerelés. Ha kétségünk van az előttünk álló szakasszal kapcsolatban. ugyanis ha a tutaj kikerül az irányításunk alól. vigyük partra vagy kössük ki a tutajt. süllyedünk. ugrással ne is próbálkozzunk! Súlyunkat osszuk el a felületen. Ha mégis el kell hagyniuk a tutajt. sötétben SOHA! Éjszakára kössük ki biztonságosan a tutajt. Gyakran vízpermet vagy levegőbe felszálló köd jelzi közeledtüket. Az első tutajon a legjobb erőnlétben lévő emberek legyenek. se élelmiszer! Ők a felfedezők. veszélyes zúgókkal és vízesésekkel tarkított folyókon jobb. akik előre figyelmeztetik a többieket a veszélyekre. a folyótól távolabb készítsünk ideiglenes menedéket! Mocsár és láp Ha mindenképpen át kell kelnünk egy ingoványon. A keskeny. NEFELEDJÜKi Csak napközben tutajozzunk. felszerelésünket pedig inkább magunk cipeljük a szakasz mentén [Állítsunk valakit lejjebb a folyó mentén arra a helyre. hogy ne akadályozzák a mozgást.A biztosítókötelek legyenek elég hosszúak ahhoz. amelyet lehetőleg két hosszú rúddal végezzünk. és nélküle végezzünk felderítést! Ha nehéz vagy veszélyes részhez érkezünk. gyors folyású. és veszélyes vizek felé sodródik. mellúszással „ússzunk" a szilárd talajig.

erős az áramlata. . Könnyen kificamíthatjuk bokánkat. ez azonban nem sokat ér. ha a többiek nem képesek utánuk csinálni. de különösen a tenger közelében ne közvetlenül azzal a ponttal szemben induljunk el.alkalmazzuk futóhomokban isi ÁTKELÉS A FOLYÓN A folyók felső szakasza keskeny és gyorsfolyású. A part meredek és sziklás ugyan. Ha nincs csónakunk vagy tutajunk. mi lehető felszín alatt. hogy találunk gázlókőnek alkalmas köveket. amely akár kilométerekkel a torkolattól is éreztetheti hatását a folyón.még csónakkal vagy tutajjal se! Vegyük számításba az utunkat befolyásoló áramlást és ennek megfelelően válasszuk meg a helyet! TANULMÁNYOZZUK A VIZET! A folyó felszíni mozgása sokat elárul arról. A csapat néhány tagja minden bizonnyal át tud ugrálni a szűk hasadé-kokon vagy szikláról sziklára haladva a folyóágyon. ne itt keljünk át. egyenletes szakaszon. de ilyenkor is keressük bottal a rejtett mélyedéseket! Elképzelhető. ha megcsúszunk a kövön! A folyótorkolat széles. ahova érkezni akarunk . vagy magunk is helyezhetünk ilyeneket a kisebb vizekbe. és keressünk könnyebb átkelőhelyet! Széles. mert minden szikla vagy vízből kiálló egyéb dolog (a) hegyes Valókban töri meg a sima vízfelszínt a folyásiránynak megfelelően. és ki van téve az árapálynak. A sekély vizen talán át tudunk gázolni. de általában van átkelésre alkalmas szakasza. A folyásirány általában egyértelműen megállapítható. inkább menjünk vissza felfelé.

mintha a víz a folyásiránnyal ellentétesen haladna. de a víz egyetlen szakaszát se becsüljük alá! Vágjunk egy botot. vizet felfelé terelő szikla jelei. ugyanis szinte . ha elsodródunk. ha pedig amúgy is vizesek lennének. ilyenkor úgy tűnik . az akadály irányába olyan visszahúzó hatás keletkezik. hogy ledönt minket a lábunkról a víz! Hajtsuk fel a nadrágszárunkat. és a túloldalon legalább szárazon tudjuk majd felvenni! A bakancsunkat hagyjuk magunkon: jobban tapad. Lazítsuk ki a hátizsák pántját. így kisebb felületen ér minket a sodrás. Teljesen azonban ne engedjük el. amelynek segítségével könnyebben megtarthatjuk egyensúlyunkat! A sodrás irányába haladjunk.A mozdulatlannak tűnő hulíámok (bj általában a fenéken lévő. így ugyanis kisebb a valószínűsége annak. mintha mezítláb mennénk. Nagyon veszélyes! o A JEGHIDEG VÍZ GYILKOL! Átgázolás Még a meglehetősen széles vizek is lehetnek sekélyek és átgázolásra alkalmasak. inkább vegyük le a nadrágot. hogy könnyen lecsúsztathassuk magunkról. amely az úszó embert is magával ragadhatja. Ha egy sziklánál esetieg a fenék felé meredeken mélyül a víz (ej. A felszínhez közelebb található akadály örvénylő mozgásra készteti a vizet.

továbbá egy rudat vagy ágat tartanak. akik az átkelés során valamilyen nehézséggel szembesülnek! Az átkelő személy a mell kősóra rögzíti a kötelet Elsőnek o legerősebb menjen át! A másik két személy nincs rákötve o kötélre. amelyet a 2. amint partot értünk! tehát felhasználhatjuk önmagunk felszínen tartására is! Testünket enyhén döntsük meg és hátunk az elérni kívánt part felé nézzen: az áramlás abba az irányba fog vinni minket! Ne tegyünk nagy lépéseket. A többiek egymást derekuknál fog va. Amint az 1. leveszi magáró! o kötelet. mert végzetes lehet Készítsünk valamilyen tutajt! Csak akkor gázoljunk át a hideg vizen. hogy egyenes vonalban maradjanak. ha a csoport tagjai egymás mellett állnak és a karjuknál fogva kapcsolódnak össze. lépésben haladjanak. hogy az átkelőt ne sodorja el o víz. Ilyenkor csak az első ember egyik oldala van kitéve a sodrásnak. Az ő feladatuk a köté! engedése a haladás ütemének megfelelően. mint a víz szélessége! Az átkeléshez legalább három emberre van szükség. hogy a kötél a lehető legkevésbé érjen a vízbe. nem érezzük az erejét. személy köt magára. . hogy kisebb akadályt képezzenek a sodrás felől. FIGYELEM! Figyeljük az elsüllyedt ágakat. személy eléri a portot. amitől kificamodhat valamelyik végtagunk. előre haladva kell átkelniük.biztosan úszik a víz felszínén. mindenki sorakozzon fel a legerősebb ember mögött. A part felé nézve. akinek a fentieknek megfelelően kell átkelnie a vizen. ha mindössze a lábunk lesz vizes. inkább oldalazva csoszogjunk a mélységet bottal folyamatosan vizsgálva! Minden egyes lépésünket készítsük elő és ellenőrizzük. vagy elveszítjük az egyensúlyunkat! Ha együtt haladunk az áramlással. a többiek pedig az egész csapatot stabilizálják. FIGYELEM! Ne kíséreljünk meg átúszni vagy átgázolni a nagyon alacsony hőmérsékletű vízen. A kötél legyen háromszor olyan hosszú. Az is megoldás. Ketten ügyeljenek rá. és azt is rögtön szárítsuk meg. mielőtt ráhelyeznénk a súlyunkat! Csoportos átkelés Ha az egész csoport át akar gázolni a vízen. pedig erősen neki tud szegezni minket bármilyen akadálynak. ugyanis könnyen beléjük akadhatunk. és nekik kell a partra húzniuk azokat is. Átkelés kötéllé! Kötél segítségével biztonságosabb az átgázolás. illetve ők vigyáznak rá.

a 2. személy pedig készenlétben áll arra oz esetre .átgázoláshoz a kavicsos talaj a legjobb. .majd átkel a többiek felügyelete mellett. Kerüljük a magas partszéleket ha nehéz felmászni rájuk. köti magára a kötelei és átkel o vízen. Amint a 2. ellehetetlenítve a partra jutást. ha nem kínálkozik más mód az átkelésre! Körültekintően válasszuk meg az átkelés helyét1. ha valami rosszul alakulna. A folyóágy egyenes szakaszait keressük .Az sodrás a kanyarulatok külső ívén erősebb. így akárhányon át tudnak kelni a vizen. A FOLYOK VESZELYESEK! Csak akkor menjünk a vízbe. a 3. Kerüljük a vízben lévő akadályokat! . személyre jut a terhelés legnagyobb része. Az 1. szemé //partra ért. a meredek partokat pedig minden bizonnyal alámosta a víz.

hagyatkozzunk inkább a többiekre. minthogy elhagyjuk a kiszemelt helyet! A sodrás erősségét úgy állapíthatjuk meg. kössük össze újra. Ha van vízálló hátizsákunk. nem nyújtanak védelmet a hideg ellen. ők majd valamilyen úszó eszköz segítségével átvisznek minket! A legjobb úszóknak is használniuk kell a lebegő segédeszközöket a folyón átkelve. hogy legyen olyan hely a túloldalon. ha figyeljük az úszó rönköket és egyéb lebegő tárgyakat. a felszerelésünk és ruhánk is szárazabb marad. ne is próbálkozzunk vele. mert könnyen beléjük akadhatunk. legalább lesz valami nálunk. hátha felfedezünk rejtett akadályokat vagy örvényeket! Ha a vízben hínár közé kerülünk. viszont van vízálló sátorlapunk. Vizsgáljuk át a vízfelszínt. ahol partot érhetünk! Ha nincs megfelelő partszakasz. rönköt. az úszni nem tudók számára viszont ez létfontosságú. A segédeszközök révén kevésbé fáradunk el. A partra érés tervezett helyénél jóval feljebb menjünk a vízbe. majd rakjuk a tetejére a ruhánkat és a felszerelésünket. ha viszont szárazak.A csoport tagjai négyfős csapatokat alkossanak! Kössük össze a négy hátizsákot.Ha nincs hátizsákunk. hajtsuk össze. műanyag üveget. ami átérve meleget ad. zárjunk bele minél több levegőt.Átúszás Ha nem tudunk úszni. és ennek segítségével vigyük a vízen sérült vagy úszni nem tudó társainkat! . tegyünk a közepébe ágakat és szalmát légüregeket képezve. Ügyeljünk rá. Ruha nélkül ússzunk. gyorsúszással haladjunk át rajta! Ha egy jó úszó megtisztította a területet. végül kössük össze szorosan az egészet! Ne üljünk a csomagra. tegyük bele a ruhánkat és egyéb dolgainkat. majd használjuk segédeszközként a vízen lebegéshez! Kapaszkodjunk rá és csak a lábainkkal hajtsuk magunkat! . Inkább becsüljük túl a sodrást és maradjunk kicsit tovább a vízben. ami úszik a vízen. vagyis mindent. Segédeszközök a lebegéshez Használhatunk benzines kannát. és ne helyezzük rá a súlyunkat! . csak támaszt használva tudunk kijutni a vízből . a többiek már át tudnak haladni az általa készített csatornán. hiszen a sodrás átkeléskor lefelé visz minket.de tartózkodjunk a vízben lévő összekuszálódott ágaktól. ugyanis ha a ruháink vizesek lesznek. kössük össze a nyakánál.

Kövessük az alábbi módszert. KEREK CSÓNAK KÉSZÍTÉSÉ A hagyományos ponyvával fedett kerek gyékénycsónak készítése valódi művészet. sátorlap. amellyel szállítani tudjuk a dolgainkat! Ha nagy a súly. használata pedig nem kis magabiztosságot igényel. esőkabát vagy állati bőr is.. hogy lássuk hogyan működik! Mielőtt nekikezdenénk az építésnek. készítsünk evezőt. A vízhatlan réteget létrehozhatjuk zsírral vagy fagyantával. 25 em-enkén t. majd illesszünk melléjük újabb ágakat kb. ellenőrizzük. Vágjunk 2 m hosszú. van-e vízálló borításunk .ez lehet vitorlavászon. hajlékony fadarabokat (a mogyoró és a fűzfa a legmegfelelőbb)! A favégeket ívet formálva szúrjuk a földbe. majd próbáljuk ki sekély vízen a saját változatunkat.Ha semmilyen vízálló anyag nem áll a rendelkezésünkre. kétrétegű tutajt készítsünk: ennek mindössze az alsóbb rétege süllyed a vízbe. készítsünk tutajt vagy kerek csónakot. egy másikat pedig a csúcsa és az alja közé! Az utóbbi segít megőrizni a kupola aickot Szabadítsuk ki a már rögzített szerkezetet a földből! A lefelé vagy felfelé túlnyúló ágakat vágjuk le! . fiatal. hogy kupola alakjuk legyen! A csúcsoknál kössük össze őket! Erősítsünk rá keresztbe ágakat: egy sort a földhöz közel.

amelyek hasznos segítséget jelenthetnek. esőkabáttat illetve állati bőrökkel. így kell eljárnunk. vagy a meglévő készletet az adottnál súlyosabb panaszok enyhítésére tartalékoljuk! Az itt felsorolt gyógynövények hatóanyagának kivonása és előkészítése egyszerű eljárás keretében történik. túlélőként olyan egészségügyi feladatokat is el kell látnunk. vitorlavászonnal.A keretet borítsuk be polietilénnel. illetve a súlyosan sérült személy állapotának fenntartására amíg szakszerű kezelésben nem részesülhet. ELSŐSEGÉLY . Némelyik e fejezetben leírt javaslat KIZÁRÓLAG ilyen esetekben követendő! A fertőzések és betegségek kezelésében segítségül hívhatjuk a több száz éves tapasztalatra visszatekintő gyógynövényes kezeléseket és természetes gyógyszereket. hogy időben életmentő segítség érkezik. vagy kössük szíjakkal a felső részhez! Természetesen a „vízszint" alatt ne lyuggassukki a borítást! Megkímélhetjük magunkat a nehéz famu okától. talán drasztikus lépésekre kell elszánnunk magunkat. amelyek normális körülmények között szakembert igényelnek. varrjuk össze a borítást. A hagyományos elsősegélymódszerek a kisebb gondok orvoslására szolgálnak. ha nem áll a rendelkezésünkre kész gyógyszer. ha az evezőt is hurokba hajlított faágból készítjük: kössük egy bot végére és vonjuk be vízhatlan anyaggal EGÉSZSÉG Ha nem jutunk szakszerű orvosi segítséghez. Ha viszont kizárt annak a lehetősége.

A szélsőséges éghajlati viszonyok sajátos veszélyeket rejtenek. a légzés. megbetegedések és fertőzések kezelésének módjával l FONTOSSÁGI SORREND A több ember sérülését okozó balesetnél tudnunk kell. amikor gyors segítségre van szükség. hacsak nem mi vittük oda azokat. a sebek és égési sérülések kezelése. kellő elővigyázatossággal . A balesetek után. vérzés megállítása.a fertőzések többsége elkerülhető. Bármilyen óvatosak legyünk is.különösen a víz felforralásával és az étel alapos megfőzésével . ha viszont már építettünk táborhelyet és rendelkezünk víz. amelyek tüneteit ismerve könnyebben tudjuk kezelni magunkat és a társainkat.Túlélőként egészségünk megőrzése az egyik legfontosabb feladat! Ne vállaljunk feleslegesen kockázatot. védekezzünk ellene! Ügyeljünk az elektromos és gázvezetékekre. törés rögzítése. a leeső hulladékokra. ezért tekintjük a túlélés egyik alapjának az elsősegélynyújtás ismeretét . nem fenyeget-e valamilyen veszély. aki megfelelő. keressünk magunk és a beteg számára biztonságosabb helyet! . a szívverés és a vérzés kapjon elsőbbséget! Mérjük fel a sérüléseket. ahol nem áll rendelkezésre orvosi felszerelés. majd a következő sorrendben kezeljük azokat: a légzés/szívverés visszaállítása és fenntartása. szakszerű orvosi tudással rendelkezik. fegyelmezett hozzáállással képesek leszünk takarékoskodni az energiánkkal és a készletekkel. viszont mindenkinek tisztában kell lennie az alapvető sérülések. ha sérülést okozhat! Törekedjünk változatos és kielégítő táplálkozásra. a tapasztalatlanság és a balszerencse könnyen sérülést okozhat. melyik beteget kezeljük elsőként! Ha a beteg egyszerre több sérülést is elszenvedett. sokk kezelése. MEGJEGYZÉS: A baleset áldozatainak megközelítése előtt ellenőrizzük. Bár léteznek vízi eredetű és rovaroktól származó megbetegedések. Az civilizációtól távol nem veszélyeztetnek minket fertőző betegségek. illetve biztosítsunk magunknak elegendő pihenést! A túlélési helyzet elején ezek egyike sem valósítható meg biztosan. és ha igen.illetve annak rögtönzött alkalmazását olyan helyeken. a veszélyes szerkezetekre és a roncsra! Az első vizsgálatot lehetőleg a beteg megmozdítása nélkül végezzük! Ha azonban továbbra is fennáll a veszély.és táplálékforrásokkal. az ilyen rögtönzés jelentheti az érintettek számára az életben maradást Minden expedícióban kell lennie legalább egyvalakinek.

tehát nem akadályozza a légutakat. lélegzik-e. hogy biztonságos helyre megyünk. hogy nincs-e valami a szájában. zárjuk le a forrását. hiszen a gerincvelő megsérülésének veszélyével jár. ha a csípőjénél fogjuk meg a ruháját! így olyan stabil pozícióba helyezzük a sérültet. a nyelv pedig nem tud hátracsúszni. óvatosan fordítsuk az oldalára! A műveletet akkor a legkönnyebb elvégezni. amely nem engedi a gyomorból vagy orrból származó hányadék vagy folyadék tüdőbe jutását. álljunk száraz. elsőként ellenőrizzük. mindenképpen el kell mozdítanunk . majd állítsuk el a súlyos vérzéseket. Eszméletlen sérültek Ha a sérült nincs eszméleténél. és vigyük a sebesülteket friss levegőre! A beteg mozgatása mindig hordoz magában némi veszélyt.csak így adhatjuk meg neki a túlélés esélyét! A gerincsérültek mozgatása a legkockázatosabb. és nincs jele gerincsérülésnek. majd szükség esetén azonnal alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést! Keressünk külső vérzést és sérülést. nem vezető anyagra. és helyezzük stabil oldalfekvésbe: ha a sérült a hátán fekszik. ám ha továbbra is veszélyben van. és egy száraz. nem vezető bot segítségével toljuk vagy emeljük le a beteget az áramforrásról anélkül. amely távol esik az égő járműtől vagy épülettől! Közúti baleset esetén állítsuk meg a forgalmat! Áramütés esetén kapcsoljuk ki az áramot! Ha nem sikerül. ellenőrizzük. Megmozdításuk egyetlen biztonságos módszeréhez több közreműködőre van szükség [lásd A sérült mozgatása). FIGYELEMj_1 A gerincsérülés-gyanús sérültet ne fordítsuk stabil oldalfekvő helyzetbe! Szájból szájba lélegeztetéssel és mesterséges lég utat készítve biztosítsuk a légzését! ELLENŐRIZZÜK A LÉGZÉST ÉS A SZÍVVERÉST! . ha nem ismerjük a sérüléseit. hogy hozzáérnénk! Ha mérgező füst vagy gáz gomolyog. igyekezzünk megállapítani az eszméletlenség okát! LÉLEGZIK. DE ESZMÉLETLEN Ha a sérült lélegzik./ A VESZÉLYES TERÜLET ELHAGYÁSA Először is szüntessük meg a sérült és önmagunk további megsérülésének veszélyét azzal.

fuldoklás.A test egyik oldalán húzzuk kifelé akart és o lábat hogy a sérült ne a hasán feküdjön! Hajlítsuk be a könyökét és a térdét! Fordítsuk o fejét is ugyanabba az irányba !A sérült másik karját fektessük testének másik olda la mellé!A másik lábat hajlítsuk be kissé! Húzzuk efőre az állkapcsát. és nem zárja-e el a légutakat! Lazítsuk ki a szoros ruhát! LÉGZÉS ÉS PULZUS A normális légzés halk és könnyed. fulladás vagy áramütés. A hangos légzés.és nyaksérülés. és . oxigénhiány. mind-mind nehéz vagy akadályozott légzést jeleznek. hagyó nyelv a száj elülső részében von-e. gáz vagy láng belélegzése miatt képződő gyulladás vagy görcs a légutakban. lélegeztessük mesterségesen! Ellenőrizzük a pulzust a csuklón vagy a nyakonl A légzés megszűnése Végzetes veszélyhelyzetet okozhatnak a következők: arc. A légzést rendszeresen ellenőrizzük az orrhoz és a szájhoz fülelve! Távolítsuk el a levegővétel akadályát. ha pedig nem vesz levegőt. füst. az orr és az ajkak körüli habzás. FULDOKLÁS ÉS ELZÁRT LÉGUTAK Ha a beteg légzése leállt. a mellkas összenyomódása. valamilyen idegen test okozta elzáródás a felső légúton. a fül és az ajkak körüli kékség. és ellenőrizzük. azonnal távolítsuk el a légutakat akadályozó idegen testet.

ha ráütünk a hátára. és ellenőrizzük. amint a beteg elkezd lélegezni és hangosan köhögniI Ha elsőre nem sikerül.próbálkozzunk mesterséges lélegeztetéssel! Tisztítsuk meg a légutakat minden idegen anyagtól: ártalmas tárgyaktól. majd fejtsünk ki gyors nyomásokat a mellkas közepén! Ha az . de továbbra sem lélegzik. Ha a felnőtt áldozat nem tud beszélni. de lélegezni és köhögni még tud. hányadéitól. mert ha az idegen test kijutott a betegből. Néha segít. helyezzük úgy egymásra a kezeinket. ISMÉTELJÜK meg! NE ADJUK FEL! Álljunk készen. elzárva a légutakat! Ha valaki fuldoklik. térdeljünk mellé. és ökiünk hüvelykujj felőli oldalát nyomjuk a beteg dereka és alsó bordái közé!Nyomjuk erősen és rántsuk meg gyorsan. mesterségesen kell lélegeztetnünk! Fektessük hátára az eszméletlen beteget. négyszer egymás után! HANEM HASZNÁL Mérjünk erős ütést a hátra a lapockak közé. rossz fogtól vagy ételtől! Ujjunkkal tisztítsuk ki a száját. hogy a nyelv nem csúszott-e hátra. hogy azok alja a beteg köldökénél legyen. és kulcsoljuk köré a karunkat! Szorítsuk egyik kezünket a másikra. hogy elmozduljon a gondot okozó tárgy majd próbálkozzunk ismét négyszer az előbbi művelettel! Hagyjuk ebbe. alkalmazzuk a Heimlich-módszert! Különleges esetekben viszont keressünk egyéb módszereket! A HEIMLICH-MÓDSZER Álljunk vagy térdeljünk o beteg mögé. saját köhögése minden idegen segítségnél hatékonyabb.

majd üssünk négyszer a lapockái közé! Szükség esetén ismételjük meg! EGYEDÜL Ha egyedül vagyunk.idegen dolog nem mozdul. fordítsuk gyorsan hátára a beteget. úgy alkalmazzuk a Heimlich-módszert. de kinyúló tárgynak (a természetben árokpart. kidőlt fa. hogy a feje lejjebb legyen mellkasánál! Szabad kéztövünkkel üssünk négyszer gyorsan a lapockái közé! . otthon széktámla) nyomjuk a testünket! Fuldoklás: speciális esetek Csecsemők: A csecsemőt arccal lefelé és terpeszben úgy tartsuk az alkarunkon. hogy egy tompa.

ha a beteg az állkapocssérülése miatt nem tud lélegezni. ha a többször alkalmazott Heimlich-módszer segítségével sem sikerül elmozdítanunk az idegen testet. mint a légcsőmetszés (tracheotomia.lásd Mesterséges lélegeztetésj Terhes vagy elhízott betegek: A Heimlich-módszer alkalmazása a gyomron lehetetlen. feje és nyaka egyenes vonalot alkosson! . mégis érdemes megpróbálni megmenteni vele a sérült életét. Fektessük a sérültet a hótóra! Vállait emeljük meg. egy szikére vagy zsebkésre (ne legyen túl széles) és egy üreges csőre (golyóstoll külseje. drasztikus beavatkozást kell végrehajtanunk: vágjunk bele a beteg torkába az akadály alatt! Ez a módszer alkalmazandó akkor is. ha egyébként minden bizonnyal életét vesztené. nagy kockázattal jár. majd fordítsuk meg! Két ujjhegyünkkel nyomjuk meg négyszer gyorsan és viszonylag erősen a mellkas közepét! ISMÉTELJÜK MEG! Ha a légzés megáll. Ne feledjük: ez az eljárás csak életveszélyes helyzetben alkalmazható! Ha nem gyakorlott személy végzi. hátizsák csodarabja. gépjárműből származó TISZTA benzines vagy hidraulikus cső. a másikkal tartsuk a mellkasánál fogva! Másik módszer: a Heimlieh-módszert öklünk helyett mindkét kezünk két-két uj-jával alkalmazzuk! (Ha nem lélegzik . ellenkező esetben viszont ne vesztegessük ezzel az időt! Figyelem: a piszkos esőből származó olajos vagy benzines szennyeződés tüdőgyulladást okozhat! 1. és miközben egyik kezünkkel ütjük. kis fecskendő. amelyet alkalmazva az ádámcsutka alatt ejtünk vágást).] Drasztikus beavatkozás Abban a ritka esetben. és ott végezzük el a műveletet! (Ha nem lélegzik .Szabad kezünket tegyük a csecsemő feje mögé. fertőtlenítsük az eszközöket. hogy háta legyen felül. Ha van forró vizünk vagy tüzünk. A gégemetszés (laryngotomia.lásd Mesterséges lélegeztetés. Helyezzük öklünket a mellcsont közepére. a gége gyűrűpor-cánál ejtett bemetszés) kisebb vérveszteséggel jár és egyébként is kifinomultabb eljárás. és kéztövünkkel mérjünk négy gyors ütést a lapockái közé! A nagyobb gyereket fektessük térdünkre vagy döntsük előre ülő helyzetéből. lélegeztessük szájból szájba (és orrba)! Gyerekek: A kisgyereket tartsuk a kezünkben úgy. Előkészületek Szükségünk lesz egy éles pengére. de akár egy üreges növényi szár is megteszi).

2. 1-2 cm! A távolságot vágás előtt jelöljük be a pengén! Miután elvágtuk a légcsövet. egyre könnyebben hatol be c penge . de mély .csontszerü nyúlvány a nyak elején (a férfiakon erőteljesebb. Vezessük végig az ujjunkat a sérült ádámcsutkáján .ne nyomjuk tovább! .kb. Ejtsünk bemetszést pontosan a bemélyedés közepén! Kicsi legyen.majd keressünk egy másik kiálló részt közvetlenül alatta! Az ádámcsutka és a kisebb kinyúlós között találunk egy bemélyedést 3. mint a nőkön) .

A tűt az orvosi felszerelésünknek kell tartalmaznia! 4. nagyon nehezen tud lélegezni.természetes vagy mesterséges úton . rögzítsük erősen ragasztószalaggal vogy kötszerrel úgy hogy egyenesen álljon és ne tudjon kiesni! Ha a iégút . és egy a mellkasa köré kötött kötélen lóg. hogy egy vastag tűt szúrunk a betegbe. hogy . Helyezzük a csövet a bevágásba. ha a hegymászó megcsúszik. hogy kitágítsuk a vágást! 5. így kisebb lesz o vérzés főz orvosok is ezt a módszert javasolják).kitisztult. hogy nyitva maradjon és levegőtjuttasson a tüdőbe! Ha a helyén van. de a beteg még mindig nem lélegzik. A fulladás megakadályozása Nyomás: A mellkast érő bármilyen nyomás fulladást okozhat Pl.MÁSIK MÓDSZER: A bevágást úgy végezzük. Dobjunk le neki egy kötelet. Fordítsuk oldalra a pengéi. mesterséges lélegeztetést kell alkalmaznunk. majd nyomjuk le.

beletehesse a lábát. lásd Csomók öTáborozási technika fejezetben)! A lavina és a földomlás is fejthet ki akkora nyomást amely ellehetetleníti a légzést. elszigeteli a nyílásokat. sérülteknek friss levegőre van szükségük! Szén-monoxid-mérgezés: Ez a gáz zárt térben halálos. vagy arccal folyadékba merülve léphet fel a fulladás. Az arc . támasszuk ki a lebegő testet. Ne kíséreljük meg eltávolítani a folyadékot a tüdőből. hogy elfogy az oxigén a menedékben. használjunk emelőrudat és biztonságosan támasszuk ki a leemelt tárgyat! Füst és gáz: Ha finom. nő a magabiztosságunk. ráadásul szén-monoxid keletkezik. különösen kályha használatakor! Gyertyát gyújtva ellenőrizzük a menedéket! Ha a láng megnyúlik és hosszabb lesz (szélsőséges körülmények között fellobban egészen a tetőig). mert lehetetlen! A mesterséges lélegeztetést minél előbb kezdjük meg! Ha a beteg még vízben van. alábecsüljük a veszélyeket. és mellkasunk védelmében hajlítsuk be a karunkat és a könyökünket! Ha valaki a roncsok alá szorult. sérülteknek friss levegőre van szükségük! Oxigénhiány: Megeshet. ha megszűnik a huzat. megakadályozhatjuk a füst tüdőbe jutását. Ügyeljünk rá. Ez a veszély az igluban különösen akkor jelentős. és vérbőség jelentkezik. az ott-tartózkodók azonban alig veszik észre. friss levegőn vagy légzőkészüléket használva lehetünk biztonságban. Ismét hangsúlyozzuk. vagy törmelék. de általában vízbe esve. és így csökkenthesse a nyomást (derékhurkot vagy húzóhurkot alkalmazzunk. ezért csak széllel szemben. súlyos oxigénhiány lépett fel. szervi) okai is lehetnek. A betegeknek. Elképzelhető. illetve hó elzárja. mert a ruhadarab megszűri a levegőt A füst látható.elkékül. és a mellkasát nyomó súlyt nem tudjuk felemelni.különösen az ajak és a fül . hogy a betegeknek friss levegőre van szükségük! NINCS SEM LÉGZÉS.ez a hab zárja el a légutakat. hogy megfelelő legyen a szellőzés. hálószerű anyagot teszünk az orrunk és a szánk elé. és az ártalmas . A szén-monoxidmérgezés tünetei leginkább a túl sok alkohol fogyasztásáéhoz hasonlóak: csökken az emlékezőés ítélőképességünk. hogy enyhe hab jelenik meg a szájban és az orrlyukakban . tehát elkerülhető. Kályhát használva és tüzet gyújtva elhasználódik az oxigén. A betegeknek. ha nincs szellőzés. SEM PULZUS Vizbefulladás Tünetek: Egyéb (pl. ezért itt az ideje a szellőztetésnek. Ilyenkor lehetőleg kuporodjunk össze. A gáz viszont általában láthatatlan.

hogy sokáig kell lélegeztetnünk! . az öv és az egyéb fémtárgyak heiyén sokkal súlyosabbak. majd lássuk el az égési sérüléseket. Szükség esetén lélegeztessük mesterségesen. szabálytalan pulzus. a csatlakozás megszakítható a szigetelt vezeték kihúzásával. Mérgezés Tünetek: A tüdőbe jutó vagy az idegrendszerre ható mérgek fulladást okozhatnak. Erős izzadás. A felébredés is gyakran sokáig várat magára. mint amilyennek tűnik. és szükség esetén kezeljük a szív leállását. kábítószer.az áldozat is bevizelhet a sokk hatására! Lélegeztessük mesterségesen. az ékszer. hogy a beteg a földre zuhan. a fellépő izomgörcs pedig távolabb lökheti az áldozatot. amelyek a karóra. kivéve ha elektromos áramütést szenvedett el. Szívroham Tünetek: Erős mellkasi fájdalommal. Lángra kaphat a ruházata és elektromos égési sérüléseket is szerezhet. lélegeztessük mesterségesen. amíg az áramot ki nem kapcsoljuk! Ha készülék okozta az áramütést. mert vezetik az áramot . illetve szén-monoxid miatt alakult ki nála mérgezés. vagy a véráramban az oxigén szénmo-noxidra cserélődik. a pulzus megszűnése esetén pedig alkalmazzunk szívmasszázst! MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS Szájból szájba lélegeztetés („az élet csókja”) A leggyorsabb és leghatásosabb módszer. Ne érjünk az áldozathoz. Az áldozat általában elkábul és elveszíti az eszméletét. majd az égési sebekkel foglalkozzunk! NE KOCKÁZTASSUNK! Villámcsapás Tünetek: Az áramütés egyik formája. Áramütés Tünetek: Az ok általában nyilvánvaló. Elképzelhető. alkohol). Az újraélesztés valószínűleg hosszú ideig fog tartani. kékülő ajak és bőr kíséri a infarktust. szédüléssel jár. Az áramütés leállíthatja a szívet. légszomjjal. Ilyenkor számítsunk rá. Ezekben az esetekben az idegek és az izmok megbénulnak. vagy ha vegyi anyagok (gyógyszer. láthatóan szorong. Az elektromos égés sokkal mélyebb lehet. Ha megszűnik a légzés. Ügyeljünk azonban minden folyadékra. rossz fog vagy egyéb légzési akadály eltávolítása után gyorsan kezdjük meg a szájból szájba lélegeztetést! Szárazföldön alkalmazhatjuk a Holger-Nielsen-módszert is. A légút megtisztítása után rögtön kezdjük meg! A beteg általában gyorsan magához tér.tárgy.

majd figyeljük. fordítsuk az oldalóro. figyeljük. hogy a szájban és a torokban nincs-e valamilyen akadály! Helyezzük szánkat a betegére. majd lélegezzük ki a levegőt! Miközben óvatosan levegőt fújunk c beteg tüdejébe. és üssünk a lapockái közé . hogy elmozdítsuk oz akadályt!) Vegyük el a szánkat! Vegyünk nagy levegőt. kellően nyissuk szét oz állkapcsát a fejét pedig döntsük hátra (hogy a nyelv ne csússzon hátra a lég utat elzárva)! Másik kezünkkel fogjuk be a beteg orrlyukát! Ellenőrizzük . illetve vegyi anyagok okozta égés gyanúja áll fenn. alkalmazzuk a Silvester-módszert! A betegei fektessük o hótóra. emelkedik-e a mellkasa! (Ha nem emelkedik a melfkasa. vagy mérgezés.Ha az arc sérült. ohogy a meflkas automatikusan visszaesik! A levegő kiáramlását éreznönk vagy hallanunk keli! Az első hat befújást minél gyorsabba® ISMÉTELJÜK meg! Ezután percenként tizenkétszer fújjunk .

ha mérgezés vagy arcsérülés miatt nem alkalmazható a szájból szájba lélegeztetés. . de a mesterséges lélegeztetést legalább egy órán keresztül végezzük akkor is. ha nem tudjuk ajkunkat az áldozat ajkára illeszteni. csak normálison lélegezzünk! Csecsemő esetén a befújt levegő csak finom lehelet legyen! Az első négy befújást minél gyorsabbon végezzük el! Ho túl erősen fújunk a gyerek szájába. amíg helyre nem óíl a légzés! Gyerekek esetén: Ne fújjuk be a levegőt a szóján.be. ha a beteg nem kezd el öt perc után lélegezni! Ha csoportban vagyunk. károsíthatjuk érzékeny tüdejét! Szájból orrba történő lélegeztetés: Akkor használjuk. és különösen ha a beteg szívmasszázsra is szorul (ugyanaz az elsősegélynyújtó tudja végezni mindkét műveletet). váltsuk egymást! ELLENŐRIZZÜK A SZÍVVERÉST! Mesterséges lélegeztetés arcsérülés esetén A Silvester-módszer: Akkor javasolt. mert össze van zárva! Csecsemők esetén az ajkunkat helyezzük rá a szájra és az orra isi r NE HAGYJUK ABBA! Az újraélesztés minden változatánál az első öt perc a legmeghatározóbb.

Mesterséges lélegeztetés arccal lefelé A Holger-Nielsen-módszer: Ezt a módszert ajánlják a vízbe fulladt áldozat felélesztésére. vagy ha a beteget nem tudjuk a hátára fordítani. A beteg fejét fordítsuk az egyik oldalra. és nem tud megfulladni. ha a szájból szájba lélegeztetés nem megoldható. Az áldozat arccal a föld felé fordul. és nyomjuk kezünket egyenletesen lefelé! Ezután minél jobbon emeljük felfelé és kifelé a beteg kórját! ISMÉTELJÜK ütemesen a műveletet. kihűlés vagy áramütés után három órán át nem lélegeztek önállóan. Ha nem történik változás. fordítsuk a beteget az oldalára. a karjait hajlítsuk be. így a folyadék szabadon kiáramlik a szájából. felnőttek esetén percenként 12-szer. és emeljük meg a vállát összehajtogatott takaró vagy ruha segítségéveiI Térdeljünk terpeszben a beteg fejéhezI Fektessük kezünket a beteg alsó bordái fölé. majd hajoljunk előre.A beteget fektessük a hátára. kezeit tegyük a homlokához! . akik fulladás. hogy a művelet újrakezdése előtt eltávolítsunk minden lehetséges akadályt! NE ADJUK FEL! Az újraélesztési technikákkal olyan áldozatokat is fel lehet éleszteni. üssünk gyorsan a vállai közé.

és fejtsünk ki óvatos. ujjaink viszont terüljenek szét! Miközben 8-ig számolunk. hogy a nyelv elöl maradjon. csúsztassuk vissza . ne fedje sár stb. és ügyeljünk rá. a száj tiszta legyen.Lazítsuk meg szoros ruháit. egyenletesen növekvő nyomást (kb. kezünket pedig tegyük a lapockái fölé! Két hüvelykujjunk érjen össze.! Forduljunk térdelve a beteg felé! Egyik térdünk a fejénél legyen. végezzük el a következő műveletet: 1-2-3: Döfjünk előre nyújtott korokkal. 2 másodperc)! 4: Dőljünk hátra.

csúsztassuk vissza kezünket a kiinduló helyzetbe (0.5-1 másodperc)! 5-6-7: Húzzuk meg. ha a betegnek súlyos borda.o kezünket és fogjuk meg a beteg felkarját (0. és emeljük fel óvatosan a beteg karját miközben továbbra is hátrafelé dőlünk (2 másodperc)! Vigyázzunk. MIUTÁN HELYREÁLLT A LÉGZÉS: Helyezzük a beteget stabil oldalfekvésbe . és emeljük meg a hónaljánál! Ez a módszer nem használható.vagy vállsérülései vannak. helyezzünk a homloka alá egy összehajtogatott ruhát. Normális pulzus .5-1 másodperc)! ISMÉTELJÜK meg percenként 12-szer! MEGJEGYZÉS: Ha a beteg karja sérült. ne emeljük meg o beteg törzsét és a fejét se mozgassuk túlságosan! 8: Engedjük vissza a beteg karját a földre.ahogy minden újraélesztés után kell! Ez alól a gerinesérüléses beteg kivételt képez! A PUl^US MEGMÉRÉSE A NYAKON Fordítsuk a beteg fejét az egyik oldalra! Csúsztassuk ujjainkat az ádámcsutka mentén a mélyedésbe! Más helyeken is mérhető o nyakon o pulzus.

folytassuk a szívmasszázst! Térdeljünk a beteg mellé. percenként 90-140.A PULZUS MÉRÉSE A CSUKLÓN Helyezzük ujjainkat finoman a csukló elülső oldalára. a fiatalabb gyerekeké viszont sokkal magasabb. Ne vesztegessük az értékes időt! 30 másodpercig számoljuk az ütéseket. vagyis a bordák közt lévő középső csontra! Figyeljünk arra. majd duplázzuk meg az értéket! Másodpercmutatós órát használva biztosítsuk a pontos mérést. a mesterséges lélegeztetés mellett kezdjük el a szívmasszázst is! A szájból szájba lélegeztetés és a Silvester-módszer lehetővé teszi. kezdjük meg a szívmasszázst (a külső változatát)! NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐ! Először helyezzük a beteget szilárd felületre! Maradhat a földön is. de a hátán feküdjön! Kéztövünkkel üssünk rá erősen a mellcsont alsó részére (a bordák közötti központi csont)! Az ütés megindíthatja a szívet. amely az alkar aljától kb. ozolkari ütőérre. hogy ez nem a mellcsont végén vagy alatta . és a pupillák is nagyobbak a normálisnál. helyezzük a tenyerünk alját a mellcsont alsó részére (sternum). a kapott adatokat pedig jegyezzük le! Ha nincs pulzus Ha nem érezzük a pulzust. hogy mindkét tevékenységet egyszerre végezzük! Szívmasszázs A használt újraélesztési technikától függetlenül ha 10-12 légzés után sincs pulzus. Az izgatottság gyorsítja a szívverést. és nem állt be látható változás a beteg állapotában. Ha még így sincs pulzus. VAN SZÍVVERÉS? Nyugalmi helyzetben a felnőtt pulzusa percenként 60-80 (átlagosan 72). 1 cm-re található a hüvelykujj oldalán.

és a tüdő minden egyes felemelkedése után nyomjuk le kezünket 6-8 alkalommal! Fel nőtt esetén kezünket 4 cm mélyre nyomjuk! Ismételjük meg percenként legalább 60-szor! Egyenletesen és erősen mozogjunkI Az egyenetlen vagy durva lökések további sérülést okozhatnak! A csecsemők és a gyerekek esetén kisebb erőkifejtésre és több lökésre van szükség: elegendő. ha a két ujjunkat lenyomjuk percenként 100-szor.van! Helyezzük rá a másik tenyerünket hasonlóan! Kezünk többi része ne legyen a mellkason! Egyenes karokkal dőljünk előre. Az idősebb.ezek . és percenként 80-90-szer lökjünk a mellkason! Megjegyzés: Ellenőrizzük a pupilla tágulását és a pulzus visszatérését a nyaki artérián . maximum 10 éves gyerekek esetében csak az egyik kezünket használjuk.

ez csökkenti az eszmélet visz-szanyerésekor feljövő folyadék okozta veszélyt! Rendszeresen ellenőrizzük a beteg állapotát! Ha van rá lehetőség. Meghatározott rendszert kövessünk: 15 szívmasszázst kövessen 2 gyors befújás! Két elsősegélynyújtó esetén: 5 szívmasszázst kövessen 1 mély befújás! Ismételjük meg! A befújást végző elsősegélynyújtó feladata a nyaki pulzus és a pupilla ellenőrzése is. A felgyülemlő nyáltól köhögni és bugyborékolni kezdhet A nyál-kát szívóeszközzel távolítsuk el! .jelzik. hogy a vége a szájpadlás felé mutasson. majd fordítsuk el 180 fokban a torok irányába! Ha a helyére került a beteg tud lélegezni. Ha visszaállt a légzés. Fektessük a beteget stabil oldalfekvésbe (kivéve a gerinc.vagy nyaksérültet). ha sikerrel jártunk. eszméletlen beteg esetében alkalmazzunk a légút nyitvatartásához mesterséges légutat. A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉSRE MÉG EZUTÁN IS SZÜKSÉG LEHET! Mesterséges lélegeztetés és szívmasszázs (cardiopuimonáris újraélesztés) Ha egyedül vagyunk: A Silvester-módszert vagy a szájból szájba lélegeztetést alkalmazzuk. JAVASOLT FELSZERELES MESTERSEGES LEGUT Használat előtt ellenőrizzük a beteget és a mesterséges légutat! Illesszük be a mesterséges légutat a harmadáig úgy. fenn is kell tartani.

használhatunk bármilyen csövet vagy szívószálat (lehetőleg fertőtlenítve)! Ha egy mód van rá. blúzt).az ezt kisérő gyenge vérszegénységnek nincs semmi jelentősége.25 liter vér kering.24 liternél nagyobb veszteség már végzetes lehet. ahogy a kisebb artériásvérzéseket is megszüntethetjük helyi nyomóhatással. egyszersmind állítsuk el a vérzést! A vénákból és hajszálerekből eredő vérzést a vérző helyre egyszerűen nyomást gyakorolva. NE nyeljük le a beteg nyálát! VESZÉLYES VÉRZÉSEK Az emberben átlag 6. másfél literes vérveszteségtől már elájul az ember. FONTOSSÁGI SORREND A vér létfontosságú oxigént szállít. Minél hamarabb helyezzük el a nyomókötést. és minél határozottabban rögzítsük! A nem steril anyagok fertőzés-veszélyesek. A vérzést azonnal állítsuk el! Ha már megszűnt a vérzés. Rögtön a születésünk után valószínűleg nálunk is alkalmaztak ilyet! Ha nincs ilyen eszközünk. nincs idő emiatt .NYÁLELSZÍVÓ A mesterséges légút elhelyezése után annak egyirányú szelepe a nyálat a lenyelés veszélye nélkül szívja le. 1 literé erős gyengeséget okoz (szaporább pulzussal és gyorsabb légzéssel együtt). A 2. miközben továbbra is nyomva tartjuk a sebet! A vérzés elállításához bármit használhatunk (kezet. Fél liter vér elvesztése enyhe. zsebkendőt. Ha a vérzéssel együtt jár a légzés leállása. a normális vérmennyiség a szövetek nedvességtartalmának felhasználásával gyorsan helyreáll . de ha a beteg akár el is vérezhet. A sebes végtagot emeljük a szív vonala fölé. sebfedéssel vagy anélkül elállíthatjuk. de a lehető legtisztább anyag legyen. egyszerre kezeljük mindkettőt! Állítsuk vissza a beteg légzését. A test folyadékveszteségét vizet fogyasztva pótolhatjuk. ez helyreállítja a folyadékegyensúlyt.

ne nézzük meg a sebet! Ha a vér átszivárog a nyomókötésen.aggódni. Tartsunk ilyet az orvosi felszerelésben! Tegyünk a sebre kötszert. folyamatosan. ne emeljük fel az anyagot. erősen nyomjuk a sebet. amely fenntartja a szükséges nyomást! . A halál a súlyos vérzés miatt úgyis minden bizonnyal beállna. 5-10 percen keresztül. majd egy rugalmas pólyát. és eláll a vérzés! Ne engedjünk a kísértésnek. tegyünk a tetejére még egyet! A vérzés megállítására a legjobb eszköz a nagy. folyadékfelszívó vat-taköteg.

amelyet minél hamarabb el kell állítanunk! Az artériából erősen. Lehetőleg tegyük meg a HÍV és egyéb hasonló betegségek terjedését gátló óvintézkedéseket. tegyük arrébb az ujjunkat. nagy sugárban. Figyeljük a sebet! Ha a vérzés nem csökken azonnal. ha az artériát ott szorítjuk el. Mindegyik hatékony az adott terület artériás vérzésének kezelésekor. ezért ha az artériát nekinyomjuk a csontnak. ahol áthalad a csonton. A vérzés ideiglenesen csillapítható. de persze teljesen érthető. NYOMÓPONTOK_ Ezek azok a helyek. elzárjuk a véráramlást. ahol az artéria egy csont felszínéhez közel halad.Artériás vérzés A legsúlyosabb vérzésfajta. a pulzus ütemében jön a vér. nekinyomva annak egy nyomópontjához. ha vészhelyzetben nincs nálunk kesztyű stb. amíg alább nem hagy! Halánték: a fül előtt/fölött (a) Arc: az állkapocs oldalán (b) Váll vagy felkar: a kulcscsont felett (c) Könyök: a felkar belső oldalán (d) Alkar: a könyökhajlatban (e) Kéz: a csukló elején (f) Comb: a lágyékhajlatban/comb felső részének közepén (g) Láb alsóbb része: a térd hátulján (h) Láb: a boka elején (i) .

.

hiszen az artériákat gyakran idegek kísérik. NE hagyjuk az érszorító kötést megszorítva! Érszorító kötés Mindössze két olyan hely létezik. így csökkenthetjük az idegek és a hús károsodását! . amelyeket becsípve vagy elkötve maradandó károsodást okozhatunk. A tisztaság alapvető fontosságú! Főzzünk ki minden sebfedőt és kötszert! Dörzsöljük meg kezünket alaposan forró vízben. Ha biztosak vagyunk benne. keressük meg a vérző artériát és kössük el. mindenképpen egy összehajtogatott ruharéteg fölé tegyük. mert a sebhez nehéz hozzáférni. ahova érszorító kötést lehet helyezni: a felkarra (pontosan a hónalj alá) és a felső comb köré. pl. Ha az artéria teljesen szét van roncsolva. a végtagműködés elvesztését. majd óvatosan tapogassuk ki tiszta ujjal a sérült artériát! Erősen kössük össze. steril cérnát használval Ez az egyetlen művelet. hogy kiderüljön. Ez komoly kockázattal jár. a vége visszahúzódhat és ez megnehezíti a rátalálást. nagy tűvel összevarrhatjuk az egész területet! Minél hamarabb lazítsuk meg óvatosan az érszoritót. hogy csak egy vérző ér van-e! Ha több vérzést látunk.vagy madzagdarabot! A laposüveg tartalma vagy a parfüm szintén eltávolítja a baktériumokat. Lehetőleg legalább 5 cm széles kötést használjunk! Ha csak ennél vékonyabb dolog áll rendelkezésünkre (drót vagy madzag).Az artéria elkötése Olyan súlyos sérülések esetén. jó munkát végeztünk-e! Ellenőrizzük. Ha nincs rá szükség. lehetőleg szappant is használjunk! Tisztítsuk meg a sebet steril (felforralt) vízzel. hogy a vérző ér egy bizonyos szövetrészben van. azonnal kössük vissza az érszorító kötést és próbálkozzunk újra! A többi kis ér elegendő vért szállít a végtag működésének fenntartásához. amelyeknél a nyomókötés nem alkalmazható. amely közben hozzá kell érnünk a nyílt sebhez. cérna. Felforralva vagy alkoholban áztatva fertőtlenítsünk egy horgászzsinór-. A vérzés megfékezéséhez alkalmazzunk ideiglenes érszorítást! Az artéria megtalálása érdekében azonban előfordulhat. vagy részben sérült a végtag. hogy egy ideig hagynunk kell lövellni a vérsugarat. ha szakképzetlen személy végzi.

illetve nem hidegek vagy érzéketlenek-e a kéz és a láb ujjai! Ha azok. de gyokran lazítsuk meg. akár a szerv elvesztését is okozhatja. lazítsunk a kötésen! Ennek elmulasztása üszkösödést válthat ki. .az artéria elkötésén kívül! Elsőként a közvetlen nyomást alkalmazzunk! Ezután próbálkozzunk a nyomópontokkal. hogy kékülnek-e. hogy „ÉSZK”! A keringés ellenőrzése A kötés felhelyezése után rendszeresen ellenőrizzük. ezért ha túl sokáig hagyjuk a végtagon. ami végtagvesztéssel is járhat! Ugyanezen okok miatt NEM használhatunk érszorító kötést . amíg a vérzés el nem áll! Az érszoritó kötés legyen e!ég szoros a vérzés megállításához. majd kössünk rá dupla csomót! Tekerjük a botot egészen addig szorítva a kötést. nyakra vagy törzsre! .Érszorító kötést KIZÁRÓLAG végtagon alkalmazzunk! SOHA ne készítsünk ilyet fejre.Az érszorító kötést SOHA ne fedjük be! Ha mégis felügyelet nélkül kell hagynunk az ilyen kötést. súlyos károkat. a beteg homlokára írjuk rá filctollal vagy rúzzsal a felhelyezés időpontját és azt.Tekerjük körbe o végtego t háromszor és kössünk rá egyszerű csomót! A csomó fölé tegyünk egy botot vogy hasonló tárgyat. teljesen szedjük szét! FIGYELEM! Az érszorító kötés megszakítja a véráramlást. továbbra is közvetlen nyomást gyakorolva a sebre! Ha a seb végtagon található. mindvégig tartsuk megemelve! . A kötés felhelyezése után gyorsan dolgozzunk! Ha végeztünk.

ÜGYELJÜNK rá. golyó vagy mélyreható sérülések miatt. Ne vesztegessük időnket a hajszáleres vérzés ellátásával. Eleinte alig van jele a belső sérülésnek. hogy rögzíteni tudjuk a gézt. mert soha nem veszélyes. van idő a legjobb kötszer kiválasztására. A sötétebb vénás vér lassabban áramlik ki. esetleg enyhe zúzódás látható . Alkalmas arra is. bár a bőr tűzéssel is rögzíthető. Először a komolyabb dolgokkal foglalkozzunk.JAVASOLT KISZERELÉS ÉRFOGÓ Összezárható csipeszhez hasonlító eszköz: az érre csiptethető rá. amelynek minél szélesebbnek kell lennie. ezeket ráérünk később bekötözni! BELSŐ VÉRZÉSEK Ez a veszélyes állapot gyakran kialakul a testet érő erős ütések. lüajszáleres vérzés A hajszálerek szűk erek. Ha a vér mély sebből jön. megállítva a vér áramlását és megkönnyítve az elkötését. hogy oz idegeket ne csíptessük be! KISEBB VÉRZÉSEK Vénás vérzés A vénás vérzés kevésbé súlyos. amelyek vérzése magától csillapodik. ezért érdemes betenni az orvosi felszerelésbe. eltörő csontok. hogy ne vágjon bele a beteg húsába. nehéz megtalálni a vérzés helyét géz segítségével minél nagyobb területet tartsunk nyomás alatt! Tíz pere elteltével már elképzelhető. Ehhez használhatunk kötést vagy tépett ruhadarabot. mint az artériás. Az érfogónak több felhasználási lehetősége is kínálkozik. hogy varrás közben fogjuk vele a tűt.

mert akkor a vér a bőr felé terelődik! Súlyos belső vérzés akkor keletkezik. ~ ORRVÉRZÉS_ A beteget felültetve kezeljük. a vérzés friss. A beteg szédül. ha a vese. majd emeljük meg a lábait. Az ilyen baktériumok közül a legjelentősebb a Tetanusbacillus. egy ideje már a gyomorban volt Tüdőben: vér felköhögése. Kezeiés Fektessük a beteget sima felületre. Ha a színe az őrölt kávééra hasonlít. mint hogy ápoljuk a beteget és reménykedünk a gyors mentésben. de ne legyen túl nagy melegben. nyugtalan. gyakran vörös hab formájában. Ha a színe élénkpiros. A tetanusz elleni védőoltás beadatása bölcs lépés mindenki részéről. amely merevgörcsöt okoz. Ilyen esetekben nem tehetünk mást. bőre hideg. a máj vagy a lép sérül.a bőr alatt.a következők: Vesében vagy húgyhólyagban: a vizelet vörös vagy bordó elszíneződése. de minden idegen testet el kell távolítanunk a testünkből! Ez a feladat általában szakképzett orvosokra hárul. viszont nagyon gyors. Alsó bélszakaszon: a széklettel vér is ürül. A vér szövetek közé szivárgása minden törés és zúzódás esetén előfordulhat. Felső bélszakaszon: a részben megemésztett vér a székletet feketévé.amelyek egyúttal a vérzés helyére is utalhatnak . Az üveg. bágyadt. Egy törött comb legalább fél liter vérveszteséggel jár a törés oldalán. szurokszerűvé színezi. a szabadban túrázók és utazók számára viszont alapvető fontosságú. nyirkos. a túlélésért küzdve azonban saját magunknak kell elvégeznünk. A művelet legjobban steril érfogóval és csipesszel . pulzusa gyenge. hogy a szív könnyebben tudja a fejbe pumpálni a vért! Tartsuk a beteget langyos hőmérsékleten.Gyomorban: A beteg vért hány. Tünetek A belső vérzéskor jelentkező tünetek . fém vagy égés okozta sebek általában tiszták. sápadt. . és a feje kissé dőljön előre! Öt percig tartsuk összeszorítva az orrlyuka puha részeit! A beteg közben szájon át lélegezzen! Nem szabad szipognia! Lazítsuk meg a szoros ruhadarabjait! SEBEK ÉS KÖTSZEREK A nyílt seb mindig magában rejti a baktériumok okozta fertőzés veszélyét.

de arra vigyázzunk. kellemetlen szagot áraszt. NE kívülről befelé! Szárítsuk meg. a gyökerek. ruhadarabba tekert meleg követ is. sós vízbe. majd leszakítják a fejét. öblítsük ki a sebet. a felaprított fakéreg és a mag erre mind-mind alkalmas. Sebek összevarrása A kisebb sebeket magunk is összevarrhatjuk. A kisebb. és mossuk ki belőle a szennyeződéseket! A sebet belülről kifelé haladva tisztítsuk. használjunk vizeletet! A vizelet steril folyadék. tisztítsuk meg a környezetét. ÖLTÉSEK . és el kell távolítani belőle az ÖSSZES élettelen szövetet! Vágjuk le a ruhát a sebnél. mielőtt nekikezdenénk a seb megtisztításának! Mossuk ki a sebet felforralt vízzel ha nincs. ha nincs a közelben orvos. majd tegyük rá a tiszta kötszert! A sebet kényelmes helyzetben rögzítsük! A kötszert cseréljük le. majd tekerjük ruhába! A borogatás még elviselhetően forró legyen. Kezünket forralt vízben mossuk meg. Borogatást készíthetünk minden porrá törhető anyagból: a rizs. nem terjeszt fertőzéseket. A SZAPPAN M[NT FERTŐZÉSGÁTLÓ A szappan kiváló fertőzésgátló. A húgysav enyhén jótékony hatása is segíthet a seb megtisztításában. vagy tegyünk rájuk meleg borogatást! A borogatás felszívja a fertőzést kísérő gennyet és csökkenti a duzzanatot.) Akkor javasolt a varrás. vagy valamilyen arcon lévő sérülés akadályozza az evést. Az agyag szintén használható. a burgonya. vagy alkalmazzuk a minden különösebb hozzáértés nélküi használható szárnyas kapcsokat (a túlélőkészletünk része)! Némelyik bennszülött törzs a tűzhangyát használja ugyanerre a célra: hagyják. A földet vagy piszkos ruhát érintő sebet ki kell tisztítani. Használhatunk pl. de az állkapocs továbbra is összetartja a sebet. Főzzük meg a kiválasztott anyagot. majd varrjuk össze keresztöltéssel. ha kés okozta tiszta sebet kell lezárnunk. ha átnedvesedett.hajtható végre. (Az érfogó ilyenkor is hasznos segítség. vagy megnövekedett és lüktet (ez fertőzést jelez). Először is tisztítsuk meg alaposan a sebet. nagyon jól ellen tud állni a fertőzéseknek. hogy ráharapjon a sebre. A hő szintén elősegíti a gyógyulást. helyi fertőzéseket áztassuk meleg. ezért alkalmas a sebek kimosására. hogy ne égesse meg a területet! Ha az emberi testnek elegendő pihenés és táplálék jut. illetve a légzést.

majd ragasszuk rá o tapasz másik végét is! Ha a seb elfertőződik (vagyis piros. ha időnként megnyitjuk a tályogot (felgyülemlett gennyet). A legnagyobb elővigyázatosság ellenére is biztosan fellép bizonyos mértékű fertőződés. és minden sebnél a gyógyulást jelzi. duzzadt és megfeszül). távolítsuk el az összes kapcsot vagy csak annyit. és lehetőleg legyen rajta biztosítótű! Hagyjuk. steril tűvel és cérnával vagy béllel készítsünk el! Húzzuk össze a széleket. a seb közepétől kezdve. Ha nem tudtuk kellően kitisztítani a sebet. majd kössük el a cérnát. és steril tampont illesztünk bele. és kifelé haladva folytassuk a feladatot! ÖSSZEFOGÁSOS MÓDSZER Szárnyas kapcsokat vogy pillangó alakúra vágott ragasztótapaszt (pillangótapasztl használjunk! Húzzuk össze a seb széleit! Tegyük o tapasztó seb egyik oldalára. vörös.amely során a sebet kötszerrel befedjük ugyan. amíg már nem távozik több! Nyílt kezelés A „nyílt kezelés" . A seb fertőzésnek ellenálló szöveteket kezd termelni. Elképzelhető. amely lehet akár kötszer vagy ruhacsík is. hogy a seb néhány napig . sarjadzó kinézetéről ismerhetünk fel. de nem varrjuk össze . hogy belülről gyógyuljon. Ennek a vége álljon ki.a túlélő sérüléseinek egyetlen megfelelő kezelési módja a korábban említetteket kivéve. hagyjuk nyitva. hogy a genny távozni tudjon! Várjuk meg. húzzuk össze o sebet amennyire csak lehet. Hasznos lehet.Minden öltést külön. hogy a mély sebeket le kell szívni. amelyet nedvező.

és a nyelv ne csússzon hátra a torokba! Távolitsunk el minden rossz vagy kitört fogat! Ellenőrizzük a légzést! Az eszméleténél lévő beteg felülhet. tehát alkalmas a feladatra. gyorsan kell cselekednünk. A beteg nem vehet magához sem szilárd. az új baktériumok bejutását a szike vagy késpenge sterilizálásával próbáljuk megakadályozni! A tampon befedi és kiszárítja a sebet. hogy ilyenkor is a lehető legnagyobb elővigyázatossággal járjunk el! Ha végtag szorult be. vagy az amputációt üszkösödés indokolja. fejét és vállát pedig támasszuk ki a sérüit oldal irányába! Nyomjunk a sebbe nagy. kötözzük és pólyáljuk be erősen a beteget! Fejsérülések: A fejsérülés felveti az agysérülés lehetőségét.kössük el az artériákat vagy használjunk érfogót (ha van)! Ezután ejtsünk bevágást a bőrbe és az alatta lévő szövetbe! Várjuk meg. lehetővé téve.száradjon! Ha fel kell szúrnunk vagy újra fel kell nyitnunk egy sebet. elképzelhető. Fontos. hogy fel kell áldoznunk a beszorult személy végtagját az életéért. majd távolítsuk el végleg és a sebet kötszerrel fedjük be! Mellkasi seb: A mellüreg sérülésekor a mellkasi seb egyik legnagyobb veszélye. az eszméletlent azonban helyezzük stabil oldalfekvésbe. majd kössük be szorosan! Hasi sebek: A belső szervek károsodása és a belső vérzés kialakulásának kockázata miatt ezek a sérülések különösen veszélyesek.) Ha semmilyen szerv sem türemkedik ki. Amputáció: Ha valakinek beszorul egy végtagja az égő roncsba (vagy hasonló helyzet merül fel). sem folyékony táplálékot. majd . A túlélőkészletünkben lévő fűrészszál eredetileg sebészeszköz volt. Ez a tüdőműködés összeomlásához vezethet. hogy a csontot kel! átvágnunk! Valamilyen fűrészre lesz tehát szükségünk. Tegyük a tenyerünket a sebre. laza. Ha nem találunk fűrészt. Pl. hogy belülről gyógyuljon.ez valószínűleg azt jelentheti. hogy a beteg légzése közben levegő szivárog be.vagy gerincsérülést! (Lásd Koponyatörés). majd vágjuk át az izmokat! Ezek is visszahúzódnak. a legközelebbi ízületnél vágjuk le a végtagot! Először alkalmazzunk érszorítókötést. Ügyeljünk rá. így megakadályozzuk a levegő bejutását! Fektessük le a sérültet. ha ellenkező esetben tűzhalált szenvedne. illetve alumíniumfóliával (lehetőleg vazelines bevonatúval). vagy fedjük be műanyag réteggel. Ha a tűz vagy egyéb tényező egyre nagyobb veszélyt jelent ránk vagy a betegre nézve. A gyógyulási folyamat előrehaladtával egyre csökkentsük a tampon méretét. a kiszabadítása érdekében néha drasztikus dologra kell elszánnunk magunkat. lehetőleg nedves kötszert. hacsak nem szenvedett nyak. a sebhez minél közelebb vágjuk le . Szomjúságát úgy enyhítsük. fedjük be és tartsuk nedvesen! Ne próbáljuk visszanyomni a helyére! (Ezzel megnehezítenénk a megmenekülést követő sebészi munkát.amikor láthatóvá válnak . hogy a légutak tiszták maradjanak. amíg visszahúzódik a bőr. hogy ajkait és nyelvét vizes ruhával benedvesítjük! Ha a bél kitüremkedik. fedetlenül hagyva a csontot vagy az . A seb hatással lehet a beteg légzésére és táplálkozására.

és a testén gurulva oltsuk el a lángokat . és kössük el a megjelenő artériákat! FERTŐZÉSGÁTUjK HASZNÁLATA Ha van fertőzésgátlónk. Döntsük le az áldozatot. alig vérzik.ízületet! Fűrészeljük át a csontot. hogy az áldozatról azonnal . ha a bőre felduzzad! Azért is fontos. magát a sebet azonban forralt vízzel tisztítsuk ki! ÉGÉS A repülőgép-szerencsétlenségkor gyakori égési sérülés súlyos fájdalmat és folyadékvesztést okoz. vagy vágjuk át az ízületet! Ha még nem tettük meg. vagy annál is többet érintő égés teljes orvosi felszerelés nélkül általában végzetes. ki az igaz barát! Vegyük íe az áldozatról a füstölgő ruhákat és minden olyan szűk ruhadarabot. a csonkot viszont hagyjuk nyitva a vér elvezetése miatti Könnyű kötéssel védjük a csonkot! Traumás ampufáció Ha valamelyik végtag baleset miatt szakad le. vágásokhoz és horzsolásokhoz használjuk! Mély sebekre viszont ne alkalmazzuk. Az artéria falában lévő sérült izom ugyanis görcsöt kap. elzárva az artériát. A test 50 százalékát. Az érintett bőrterület mértéke segít felbecsülni a súlyosságot. mert további szövetszáradáshoz vezethet! A környező területeket fertőzésgátlóval mossuk le. és lehetőleg takaróba. Vizsgáljuk meg a sebet. hogy az égő ruhát a lángok legyezése nélkül oltsuk el! A legtöbben ösztönösen elfutnak a veszélyes helyekről. Az áldozatok nagyon hajlamosak a sokkra és a meg-fertőződésre. amely tovább növeli a lángokat. ékszert stb. ezzel azonban léghuzatot hoznak létre. Megközelítő iránymutatás az érintett területek arányáról (a teljes testfelületet tekintjük 100 százaléknak): Fej = 9°/o Nemi szervek és környéke = 1°/o Lábak eleje = egyenként 9% Lábak hátulja = egyenként 9% Karok = egyenként 9°/o Törzs elülső része = 18% Törzs hátsó része = 18% Az égő rufsa eloltása Nagyon fontos.f amely még szorosabb lesz rajta.ilyenkor derül csak ki. esőkabátba vagy hálózsákba tekerve gurítsuk a földön! Szükség esetén vessük rá magunkat. kössük el az artériát.

A hőmérséklet csökkentése Nedvesítsük vízzel az égett testszöveteket. mindössze lássuk el azokat minél szárazabb és sterilebb kötszerrel a fertőzések megakadályozása érdekében! Összekötözés előtt a megégett ujjak és lábujjak közé is tegyünk kötszert. mert az idegvégződések is elpusztulnak. de ezeket szándékosan sohase nyissuk fel. hajat. hogy pótoljuk a veszteséget! Gyakran kapjon kis mennyiségben hideg italt! Lehetőleg tegyünk fél liter vízbe egy teáska-nálnyi sót. gőz. amíg érezhető a fájdalomenyhítő hatása és a beteget a vízből kivéve nem növekednek a fájdalmai. ügyeljünk rá. olaj vagy akár borogatás) okozta nedves égés a száraz égéshez hasonlóan kezelendő. gyakran a csont és az izom is látható. ezért akár mesterséges . A természetnek hála az ilyen sérülések fájdalommentesek. Ha az arcon és a nyakon is égési sérülések találhatóak. és akár melegebbek is lehetnek. hogy a légutak akadálymentesek legyenek. cinkalapú bőrkrémet. vazelint és semmi ezekhez hasonlót . mert tartják a hőt. de a szódabikarbóna még ennél is jobb! Só híján adjunk a betegnek inni egy kevés felforralt állatvért! Égésfajták A mély égések helye elszenesedett vagy fehér. tölgyét vagy nyírét)! Ha lehűlt.levegyük a füstölgő ruhákat. A lehűtést követően ne tegyünk semmit az égési sebekkel. és ha nagy területet érintenek. hogy enyhítse az égett hús okozta fájdalmakat! Folyadékpótlás A betegnek adjunk folyadékot. vagy ha véletlenül nagyon forró edényből iszunk. A száj és torok megégése: Okozhatja láng vagy forró gáz belélegzése. A felületi égések nagyon fájdalmasak. hogy hűtse a torkát! A torok duzzanata megakadályozhatja a légzést. zsírt. nehogy egymáshoz tapadjanak! Később forraljunk fel vízben esersavtartalmú keményfa kérget (pl.álljunk elíen a kísértésnek! A hűtést addig végezzük. ha a beteget legalább 10 percre hideg. lassan folyó víz alá helyezzük! Eszünkbe se jusson az égéseknél bármilyen fájdalmat csillapító anyag alkalmazása! Ne használjunk fertőzésgátlót. A bőr felhólyagosodik. vajat. mint maguk a lángok. Kortyoltassunk a beteggel hideg vizet. hogy lehűljenek! A legjobb. mint a mély égés. forró folyadék vagy maró hatású vegyszer lenyelése. a folyadékveszteség komolyabb sokkot okoz. tegyük a károsodott területre. Forrázás okozta sebek: A forró folyadékok (víz.

hogy a csont átszakította a bőrt. ezért mérlegelnünk kell. A hűtést legalább 10 percig végezzük! CSONTTÖRÉS A balesetek során kialakulhatnak rándulások. Ezekben az esetekben a fertőzés közvetlenül a csontig hatolhat. és ha másoknak sokkal sürgősebb sérüléseik vannak. hogy a víz ne mossa bele a vegyi anyagot a szájba vagy az orrba.és lábtörések. még mielőtt a duzzanat nehezítené a törés helyének meghatározását! A sérült személyt megérintve és megmozdítva mindig legyünk óvatosak! Mindezek ellenére súlyos vészhelyzetben először a fulladást és a vérzést kezeljük. Ha a beteg eszméletlen. vagy akár a hát töréses sérülései. vagy a seb egészen a csontig vezet. A szem megégése: A szemgolyót megégetheti pl. azonnal végezzük el a beavatkozást! Ezzel szemben a zárt törés nincs kitéve a levegőnek és nem lyukasztotta át a bőrt. és a kezelést később fejezzük be! A törésnek két fajtája létezik: a nyílt és a zárt. ne kezdjünk neki egy törés rögzítésének! Lehetőleg a beteg mozdítása előtt rögzítsük a törött testrészt. Nyissuk szét a szemhéjat. Nyílt törés esetén elképzelhető. kéz. illetve egyik szem megégése esetén a másikba! Vegyszerek okozta égés: A vegyszer hígításához és lemosásához bőséges mennyiségű vizet használjunk! Távolítsuk el azokat a ruhadarabokat. mert az így létrejövő kémiai reakció még több hőt termel! A kezelést az égési sérülésekéhez hasonlóan folytassuk! Elektromos és villámcsapás okozta égés: Ellenőrizzük a légzést! Az égési sérülésekhez hasonlóan kezeljük! Ha még mindig fenyeget az áramütés veszélye. . és a vegyi anyag eltávolításához öntsünk bele bő vizet! A fejet úgy döntsük. Ha a csont durván elferdült. Az erős égési sérülést szenvedett betegek sokkját tovább növeli. egyenesítsük ki. amelynek nagysága az elvesztett plazmanedv mennyiségétől függ. ha hideg vízzel lelocsoljuk. A törött csontokat időben meg kell vizsgálni. a szövetkárosodás jelentős csökkenése viszont csak így érhető el. zúzódások. kifröccsenő zsír vagy maró vegyszer.lélegeztetésre is szükség lehet. ezért komoly kezelést igényelnek. és csak ezután tegyük sínbe! Ez fájdalmas lesz az áldozatnak. amelyekre esetleg ráfolyt a maró anyagi Ne kíséreljük meg a savat lúggal semlegesíteni (vagy fordítva). ne kockáztassunk! ÉGÉSI SÉRÜLÉS ÉS SOKK A kisebb. illetve felszíni égések és az elektromos égések kivételével nagy valószínűséggel mind sokkot okoznak.

Hasonlítsuk össze a sérült oldalt a másik. erős húzással.Tünetek Általában komoly fájdalom. a sérülés után minél hamarabb „korrigáljuk" a törést. sántít vagy lötyög a végtagja. szemmel vagy tapintással érzékelhető rendellenesség jelentkezik. a beteg mozgása természetellenes. amelyet készíthetünk mindenféle anyagból. roncsdarabokból. egészséges oldallal! . ne rántva). árbocfából. még mielőtt fájdalmas izomgörcs állna be! Húzzuk a csontot (lassú. . újságtekercsből stb. valamint a legközelebbi ízület alatt erősítsük meg! A kötéshez használhatunk bármilyen puha anyagot! A csomók ugyanazon az oldalon legyenek. pl. A sérült végtagot mindig hasonlítsuk össze a másik oldalon lévő.Duzzanat (mivel a vér kifolyt a szövetek közé). síbotból. amely később elszíneződést vagy zúzódást hagy maga után. hogy a csont ne csúszhasson vissza! Ezután a végtagot tegyük sínbe.Deformálódás: Az egyik végtag látszólag rövidebb. kössük a sérült végtagot az éphez. különben kisebesedhet. amelyet a sérült rész megmozdítása tovább súlyosbít. és várjunk a szakszerű segítségre! Ha minderre nem számíthatunk. ágból. mohával). A legkisebb nyomásra is érzékeny reakció. .! MEGJEGYZÉS: A kemény sín és a bőr közti részt párnázzuk ki (pl. fekélyek alakulhatnak ki! RÖGZÍTÉS A végtagot teljes hosszában rögzítsük! A behajlított karral rögzítendő töréseknél kötést alkalmazzunk! Ha nem találunk sínt.A végtag mozgásakor recsegő hang hallatszik (ennek ellenőrzése miatt ne mozgassuk szándékosan a végtagot). vagy még erősebb rögzítést szeretnénk. rögzítsük a zárt törést. könnyű hozzáférést biztosítva a rögzítéshez! Egyszerű nyolcas csomót vagy nyolcas hurkot alkalmazzunk! RENDSZERESEN ELLENŐRIZZÜK A KERINGÉST! A kötés aoiyaga . uszadékfából. ép párjával! A törés korrekciója Ha számíthatunk on/osi segítségre. vagy a testhez! A végtag megfelelő helyzetben tartásához párnázzunk ki minden természetes mélyedést! A rögzítést a törés alatt és felett. amíg a törött csont kiálló szélei nem húzódnak egyenes vonalba! Hasonlítsuk össze az egyenességet a másik végtaggal! Ezután rakjuk sínbe és rögzítsük! Továbbra is feszítsük.

középig! Tegyük oz ing egyik ujját o fej mögé • majd kössük a másik ujjhoz a sérüléssel ellentétes oldalon! Kössük meg a könyök alott hogy ne csússzon le! A körtéméivé rögzítsük. A sínt NE kössük közvetlenül a sérülésre. magunk is rögtönözhetünk kötözőanyagot.Kiváló kötés készíthető háromszögletű kendőből (lásdKötözés). hogy ne alo-kuljon ki súlyos duzzanat! . övből stb. és a csomók ne nyomódjanak a végtagnak! ELLENŐRIZZÜK A KERINGÉST! A KAR TÖRÉSE A KÖNYÖK ALATT A KÉZ ÉS AZ UJJAK TÖRÉSE Helyezzük a kötözöanyagot (ebben ez esetben a hosszú ujjú inget) o kor és a test közé! Béleltsinnef rögzítsük o kort könyöktől ujj. de a képeken látható módszerrel ruhadarabokból.

Behajlított könyök esetén: Szoros kötést készítsünk! A mozgatás megakadályozása érdekében kössük át a felkaron és a mellkason! Ellenőrizzük a pulzust. hogy visszatérjen. Ha még így sincs pulzus. hogy nem zártunk-e el egy artériátl Ha nincs pulzus. egyenesítsük ki kissé a kart. azonnali .

orvosi segítségre von szükségI FELKARI TÖRÉS Béleljük ki a hónaljat! Rögzítsük sínnel a kar külső részét a válltól a könyökig! A kötés a csuklónál vékonyodjon!Kössük egymáshoz a kart és a mellkast! LAPOCKATÖRES KULCSCSONTTÖRÉS A kötést úgy készítsük el. és kössük a kart a testhez. vagy helyezzünk a kar valamelyik oldaiára béieit sinti . hogy levegye a súlyt a sérüít testrészről! A kötést a kar és a test köré tekert kötszerrel rögzítsükI Egyenes könyök esetén: Ne hajlítsuk be! Párnázzuk ki a hónaljat.

ha ^ a vállszíj vagy a kötés túl szoros.FIGYELEM! Rendszeresen ellenőrizzük. amely mindkét lábat és a bokát is rögzíti. Ez szabályozza a forgást és megakadályozza a végtag megrövidülését. egy másikat pedig a bokától a hónaljig! A sérült (ób hajlatai . hogy a keringést akadálytalan-e! Az ujjak és lábujjak sárgás vagy kékes elszíneződése egyértelműen jelzi. A CSÍPŐ VAGY A LÁB FELSŐ RÉSZÉNEK TÖRÉSE Helyezzünk sint a fáb belső részéhez. J A comb és a láb alsó részének minden törésénél nyolcas kötést kell alkalmaznunk.

pámázzuk ki a lábak közti részt (egy összehajtogatott takaró kiválóan megfelell majd kössük hozzá az ép lábhoz! TÉRDTÖRÉS Egyenes fáb esetén: helyezzünk sínt a láb alá! A térd alá tegyünk hideg borogatást (lehetőleg jeget)! .alatt bot segítségével Igazgassuk a kötszert! Ha nem áll rendelkezésünkre sín.

Ha nem számíthatunk segítségre. tegyük egymás mellé a lóbakot. és nem tudjuk kiegyenesíteni. majd kössük át ezeket a területeket! Ez csak ideiglenes. A LÁB ALSÓ RESZENEK TÖRÉSÉ Tegyük sínbe a lábat a térdtől a sarokig (a sín mindkét irányba nyúljon további vagy párnázzuk ki a lábak közti területet és kössük össze /lásd A csípő vogyaláb felső részének törése)! . a lábakat minél jobban ki kell egyenesíteni. párnázzuk ki a lábikrák és a comb közti részt.Ha a láb be van hajlítva. a megfelelő orvosi segítség megérkezéséig alkalmazható megoldás.

VAGY LABFEJTORES Általában nem kell sínbe tenni. ez növeli a stabilitást! A sérült nem helyezheti a törött testrészre a súlyát! . hagyjuk a betegen a cipőjét vagy a bakancsát. A duzzanatot a láb megemelésével csökkentsük!Rögzítsük párnával vagy takaróval körbeteker-vea bokát és a lábfej alatti részt! A bokánál két.BOKA. a lábfej alatt egy helyen kössük át! Másik lehetőség: ha nincs seb.

a derekánál és a bokájánál egy egyenes támasztékhoz (ajtó. hogy mozgassa az ujjait és a lábujjait! Figyelmeztessük. de szilárd tárgyakat (pl. helyezzünk a sérült mellé puha. és esetleg kevésbé érzi az alsó végtagjait is. a koponyában felgyülemlő folyadék nyomást gyakorolhat az agyra. és helyezzük kényelmes pozícióba! Gerinctörés Ha a beteg fájdalmat érez a hátában vagy a nyakában. Helyezzük a beteget stabil oldalfekvésbe . Párnázzuk ki a combok közti részt! Kössük össze a térdeket és a bokát! Helyezzünk párnákat támasztékul a behaj-ütott lábak o!át majd kössük a beteget a vállánál. bokát és a térdet! A me dence fölött két egymást fedő kötést alkalmazzunk! Koponyaförés Koponyatörésre utal. hogy nyugodtan feküdjön! Ha számíthatunk orvosi segítségre és biztonságos helyen tartózkodunk.MEDENCETÖRÉS Tünete a lógyékhajlatbon érzett vagy of-hasi fájdalom. illetve az orrból. ha ugyanis bekötözzük vagy tamponáljuk a sebet. csomagokat vagy párnázott köveket). ha vér vagy szalmasárga folyadék szivárog a fülből. A végtag érzékelését annak óvatos megérintésével ellenőrizhetjük! Kérjük meg a beteget. hogy ne mozgassa a testét vagy a fejét! . Alaposan ellenőrizzük a beteg légzését! Rögzítsük teljesen (legyen mozdulatlan a teste). erre kell gyanakodnunk. hordágy)! VAGY Párnázzuk ki a lábak közti területet! Kössük össze a két lábat.a szivárgó oldal nézzen a föld felé! Hagyjuk távozni a folyadékot. asztallap.

illetve ehhez hasonlót tegyünk a nyak mindkét oldalára a mozgás megakadályozása miatt. NYAKSTABILIZÁLÓ GALLÉR Készíthetjük összegöngyölített újságpapírból. összehajtogatott törülközőből. vagy földdel teli zsákot. mint elölt Tekerjük át vele a nyakat! Övvel rögzítsük. hogy nyakstabilizáló gallért helyezzünk a beteg nyakára.Nyaktörés Ha nyaktörésre gyanakszunk. ez megfelel o mellcsont teteje és az állkapocs közti távolságnak! Hajtsuk be a széleit hogy hátul keskenyebb legyen. térdei és bokái közé! A két bokát és lábat nyolcas kötéssel rögzítsük egymáshoz! A térd és a comb körül széles kötözőanyagot használjunk! Rögzítsük teljesen mozdulatlan állapotba. kipárnázásképpen helyezzünk valamilyen anyagot a combjai. Hajtsuk 10-14 cm szélesre. autó-szőnyegből stb. vagy kössük össze! Ha a beteg vállait és medencéjét erősen rögzítjük. és reménykedjünk a gyors megmenekülésben! RÁNDULÁS/FICAM . ÉLETBEVÁGÓ.

az ízülethez kapcsolódó szövet megcsavaro-dása vagy szakadása okozza. ne próbálkozzunk többet. Az izomgörcs egy helyzetbe „rögzíti" a csontot. A ficam különösen a vállakra jellemző. hogy derékszögbe hajlítjuk és emelőkarként használjuk a beteg könyökét. hagyjuk magunkon a bakancsunkat! Ha levesszük. sokkal kockázatosabb módszer.Rándulás A rándulás ízületnél keletkezik. Fájdalom és egyértelmű testi elváltozás kíséri (a csont egy részét tisztán érezni lehet a bőr alatt). Tünetei: fájdalom. Ficam A ficam általában ütés. és hagyjuk két hétig a betegen. mert a csontvégek általában nem károsodnak. később zúzódások is megjelenhetnek. Ha kétségünk van afelől. Kificamodott váll: Vegyük le a cipőnket és lépjünk rá a beteg hónaljára! Húzzuk a karját! A másik. Helyezzünk kötést a fej és az állkapocs köré. mert maradandó károsodást okozhat! A duzzanatot hideg vízzel borogatva csökkentsük! Rögzítsük a rándulást kötözőanyaggal. Recsegő hang nem jelentkezik. mert csak nagyobb károkat okozunk a hüvelykujjon! Kificamodott állkapocs: Helyezzünk ruhából készített párnát az alsó fogsor mindkét oldalára! A beteg feje legyen erősen kitámasztva! Nyomjuk a párnákat hüvelykujjunkkal lefelé. ha valaki tartja közben a beteg csuklóját. hogy rándulással vagy töréssel állunk szemben. ez lehetőleg rugalmas pólya legyen (ne húzzuk össze)! Emeljük meg az érintett végtagot. Ha viszont magunkon hagyjuk. a létrejövő duzzanat miatt nem tudjuk majd visszavenni. a törésekhez hasonlóan kezeljük a sérülést! Rándulás esetén mozgassuk át a testrészt annak teljes mozgási ívén. a bakancs sínes rögzítéshez hasonló feladatot lát el. Kificamodott ujj: Húzzuk meg az ujjat. de folytatnunk kell az utat. széthúzó nyomás hatására alakul ki. majd óvatosan engedjük el. Hüvelykujj esetén mindezt nagyon óvatosan végezzük! Ha nem sikerül elsőre. amelyet visszailleszteni nagyon fájdalmas. vagy helyezzük a kötést a mellkas köré. duzzanat. nagyon erős terhelésnek azonban ne tegyük ki. és pihentessük! Ha megrándult a bokánk. A sérültnek csak puha ételeket szabad fogyasztania! SOKK . Rögzítsük a kart kötéssel. esés vagy az ízületre ható hirtelen. ujjainkkal felváltva forgatva az állkapocs kiugrott oldalát hátra és felfelé! Az állkapocs ettől visszaugrik a helyére. hogy a csont visszaugorjon a helyére! Könnyebb.

Vérveszteség. Súlyos sérülések esetén a szív akár le is állhat Legfőbb oka a fájdalom és az idegek erős ingerlése. vérnyomásesökkenést idéz elő. hideg. Kezelése Fektessük le vízszintesen a túlélőt. égés. gyenge. és emeljük fel a lábait! Lazítsuk meg a nyak. inkább pihenést javasoljunk neki! KÖTÖZÉS Háromszög alakú kendő használata .A sokk akár halálos is lehet Megelőzése és kezelése az egyik legfontosabb feladat az elsősegélynyújtás során. Ha nyugodtak maradunk és uralni tudjuk a helyzetet. hasi sérülések. erős sápadtság. illetve hasmenés miatt kialakuló folyamatos. izgatottság és nyugtalanság. de gyors pulzus. de akár egy órával is követheti. nyirkos bőr. Lehetőleg maradjunk vele. és ennek megfelelően reagál. Idegrendszeri sokk: Ez a rögtön kialakuló sokkfajta a szívműködés hirtelen fellépő lelassulását. ha nedves ruhával töröl-getjük a homlokát! Álljunk készen. ez nyugtató hatású! Gyakran az is segít. a sokkos állapotban lévő beteget ne hagyjuk magára! Fogjuk meg a kezét. fájdalmát pedig lehetőleg gyógyszerekkel enyhítsük! A sokk lassan múlik el. a beteg érezni fogja. szájon át lélegeztetést és újraélesztést kell végrehajtanunk! Kezeljük az összes sérülését. A különböző sérülések miatt kialakuló vérmérgezés és fertőzés a sokk újabb változatát idézi elő. valamint a hányás. mert ha leáll a beteg légzése vagy szívverése. hogy gondoskodnak róla. Minden sokkra a következő tünetek jellemzőek: ájulás. de ne növeljük: a testfelület melegítése elvonja a belső szervektől a számukra ebben a helyzetben nagyon fontos folyadékot A sokk kezelésében fontos a saját hozzáállásunk és viselkedésünk. Vérveszteség okozta sokk: Utólag jelentkező sokk: a sérülést öt perccel. jelentős folyadékvesztés okozza. mellkas és has körüli szoros vagy feszes ruhát! Pihentessük és próbáljuk megnyugtatni! Ne adjunk a sérültnek folyadékot! Tartsuk fenn a testhőmérsékletét. A beteget ne mozdítsuk el feleslegesen.

Alkalmazhatjuk rögzítéshez. de összehajtogatva kötési célokra és támasztéknak is használhatjuk. .A rövidebb oldalán is legalább egyméteres háromszög alakú kendő sokoldalú kötszer.

.

nem a bőrre. Rögtönzött kötöző.Kéz: Kezdjük a csuklóval! A kötözést a kézfej. és egyenletes nyomást biztosít. és steril csomagolásban kapható. amely valamilyen kötözőanyagban vagy ragasztószalagban folytatódik. ritkábban lazul ki. A vattához lehetőleg ne érjünk hozzá! Sebfedő anyagot minél tisztább anyagból rögtönözzünk! A pamutvattát ne helyezzük közvetlenül a nyílt sebre. hogy ne tudjanak lecsúszni. majd felváltva folytassuk alatta és fölötte! Felkar és láb: A nyolcas kötéshez hasonlóan kötözzük! Ha a kötést a térd vagy könyök felett . Egyesek allergiásak a ragasztószalagra: ilyenkora kötszerhez kell rögzíteni. mert beleragad! Ha a sebfedő átnedvesedett. hogy ne fejtsenek ki a szükségesnél nagyobb nyomást. hogy akadályozzák a keringést és fájdalmat okozzanak! Még a rögtönzött kötszer használatát is megkönnyíti. A nehezen beköthető területekre ragasztószalaggal rögzíthetjük a kötszert.Láb: A bokánál kezdjük.Pólya és rögtönzött kötözőanyagok A pólya egy általában laza szövésű géztekercs.és tartóanyagnak használhatunk mindenféle anyagot (különösen ruhát). hogy ne csússzon le! A módszer azonos a kéz bekötözésének technikájával. a két réteg széle pedig egymással párhuzamosan helyezkedjen el! A kötszer végét nyomjuk az utolsó réteg alá. aztán tekerjük át a tenyeret és a csuklót! Ismételjük egészen addig. majd az ujjak körül folytassuk (egészen a körmök végéig). Arra azonban ügyeljünk. Alkar és lábszár: A legalacsonyabb pontból kiindulva. amíg a kezet teljesen be nem fedtük. simábban és egyenletesebben illeszkedik a felületre! A kötözést a rögzítés érdekében rögtön a művelet kezdetekor fordítsuk el ferdén! Minden réteg kétharmada fedje az előzőt. hajtsuk az egyik véget a másikkal ellentétes irányba. Egyszerű kötözés A kötéseket kössük olyan szorosra. ha előbb feltekerjük! Ha a kötözés közben tekerjük ki. de annyira azért ne legyenek szorosak. és a húsba se vágjanak bele! Sebfedők A sebfedő általában egy gézzel bevont pamutvatta. felfelé haladjunk! Könyök és térd: Először tekerjük körbe az ízületet. és alkossunk velük egyszerű nyolcas csomót a sebtől távoli . majd rögzítsük biztosítótűvel vagy ragasztószalaggal. és a kötés e!ég erős nem lesz! . cseréljük ki! A seb rossz szaga és lüktetése fertőzést jelez. esetleg hasítsuk ketté a végét. amelynek rugalmas változata könnyebben használható.

| réjekor könnyű legyen hozzáférni! 1 . hogy rugalmasabb legyen! A vízhólyag kialakulásának egyik leggyakoribb oka. A bakancsot vízbe áztatva törhetjük be.A kötszereket ne csomóval rögzítsük egymáshoz! Ha két külön pólyát kell használnunk. Körültekintően válasszuk ki a szerszámnyeleket.kell kezdenünk. térd. egyszerűen haladjunk tovább felfelé! NE FELEDJÜK: .A kötszert a sérült testének természetes hajlatain (nyak. Az utóbbi kockázatát kesztyűviseléssel és kezünk körbetekerésével csökkenthetjük. hogy ezeknél sokkal nagyobb gondot okozó fertőzéseknek nyitunk utat. hogy a kötszer eltávolításakor vagy cse. Hólyagok Általában a lábon jelennek meg. Húzzuk fel ilyenkora . bár a túléléshez szükséges feladatok ellátásához és a szerszámokhoz nem szokott kéz szintén felhólyagosodhat. Ha valami már próbára teszi a szervezetünket. hogy a helyén tartsa! A záró csomót vagy hurkot mindig az ép oldalra vagy a sértetlen : végtagra kössük. majd vonjuk be olajjal. mert ezeket könnyű kioldani! Próbáljuk a csomókat vagy a megerősítést a külső oldalra készíteni.Rendszeresen ellenőrizzük. az újat a már feltekertre vigyük fel. különben a sérült kényelmetlenül fogja magát érezni! . mert ez akadályozott keringésre utal! . Ez a vízen történő átgázolás után fordul elő a legtöbbször. kevésbé tudunk megküzdeni az újabb gondokkal és nehézségekkel. derék.Egyszerű nyolcas csomót vagy hurkot használjunk. a lábak elágazásának helye a törzs alatt) vezessük át! ENYHÉBB FANASZOK A túlélésért küzdve a legkisebb panaszt sem szabad figyelmen kívül hagynunkl A legkisebb kezeletlen probléma is komolyra fordulhat. hogy a zokni lecsúszik és összegyűrődik a cipőben. nem kékülneke a végtagok. hogy nem túl szoros-e a kötés! Ellenőrizzük azt is. Ne essünk kísértésbe: ne vágjuk le a tyúkszemet vagy a bőrkeményedést! Ezzel ugyanis növeljük annak kockázatát. és a lábunkra tökéletesen illeszkedő cipőt hordjunk! A rosszul illeszkedő csizma akár meg is nyúzhatja a lábunkat.

nejlonszálasat a bőrön és egy külső pamutzoknit! így nem tudnak elcsúszni. majd dugjuk be a fület pamutvattával! Már maga a hő is enyhíti a fájdalmat. tiszta vízfestékecsettel vagy tollal! Ha magunkon végezzük a műveletet. mire gyanta kezd el belőle szivárogni! Gyűjtsünk belőle össze egy keveset egy vattára. az olaj pedig megpuhítja a zsírt. amely egyáltalán nem hiányzik túlélési helyzetben. Melegítsünk fel néhány csepp ehető olajat. és emeljük meg a szemhéjat! Ha valaki máson végezzük a műveletet. majd arra hajtjuk vissza! Kérjük meg a sérültet. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ SZEREK . Kezelés: Mossuk le a vízhóíyag környékét! Sterilizáljunk egy tűt! Szúrjuk ki a hólyagot a szélénél! Óvatosan nyomjuk ki a benne lévő folyadékot! Tegyünk rá ruhát és ragasszuk le. Vágjuk meg a fa törzsét. Fogfájás és a fog kihullása A fogfájást általában a fogban képződött lyuk vagy egy tömés kiesése okozza: a szabadon hagyott idegek fájdalmat gerjesztenek. majd harapjunk rá. tegyünk a helyére egy ruhadarabot. ha gyufát vagy kisebb gallyat helyezünk a szemhéjra. hüvelyk. amelyek aztán kiseprik onnan! Ha így sem sikerül. A fenyő vagy hasonló fák gyantája sokat segíthet. akkor a dobhártyát nyomó fülzsír a felelős. és szükség esetén kössük őket a bakancs tetejéhez! A legjobb. hogy a szemhéjat ráhúzzuk az alsó szempillákra. és a probléma a felső szemhéj alatt érezhető. próbáljuk meg kipislogni az idegen dolgot úgy. csöpögtessük a fülbe. hogy nézzen felfelé)! Nedves ruhavéggel távolítsunk el minden idegen dolgot! Ha nem látunk semmi rendellenességet. A lyuk betömésével kezeljük. Az ejtőernyőkötél belső része fogselyemként használható.és mutatóujjunkkal fogjuk meg a felső szempillákat. majd tömjük be vele a lyukat! Ha baleset közben hullik ki egy fog. Ezzel nyomást gyakorolunk a sebre és elállítjuk a vérzést! Vigyázzunk a fogainkra! Tisztításukhoz használhatunk puhafát és növényeket. A fogfájás olyan probléma. ha egyszerre két pár zoknit viselünk: egy belső. hogy nézzen lefelé! Vizsgáljuk meg a szemet és a szemhéj alsó felét! Az idegen testet távolítsuk el nedves ruhavéggel. Általában elviselhető. köny-nyebb. így elfedjük az ideget és enyhül a fájdalom. mint tapintás alapján dolgozzunk! Fülfájás Ha nem fertőzés okozza. inkább tükörrel. hogy lássuk a belső felszínét (közben kérjük meg a beteget. vagy kössük be! Idegen fest a szemben Először vizsgáljuk meg a szemgolyót és az alsó szemhéjat! Húzzuk lefelé.zoknikat.

általában injekció formájában beadott érzéstelenítő.Morfium A morfium széles körben használt fájdalomcsillapító . de számos mellékhatása is van. A tű rögzített.a repülőgépek. jegyezzük fel (lehetőleg a homlokára) az időpontot és a dózist. Csökkenti az erős fájdalmat és a sokkot. az üres fecslégzési nehézségekkel.és mellkasi sérüléssel szenvedő betegek esetén a kígyómarás áldozatainál (a kígyóméreg hatással van a légzőrendszerre) gyerekeknél vagy terhes nőknél sok vért vesztett betegek esetén feltehetően belső sérüléssel járó. fej. A beinjekciózás-hoz minél nagyobb izmot keressünk! Ha magunknak adjuk be. hajók és a katonaság on/osi felszereléseinek is a részét képezi. Elfojtja a légzést (sőt. akiken egyébként is ilyen tünetek mutatkoznak! A morfium 10-15 mg-os ampulla formájában kerül forgalomba. akár meg is állíthatja). saját magunknak is beadhatjuk vele a morfiumot. Éppen ezért nem alkalmazható olyan betegeknél. Nagyon erős. a comb felső negyedénél szúrjunk! A beteg injekciózásakor a farizom felső. és hányingerrel járhat. Alkalmazásai között teljen el legalább három óra! Ha morfiumot injekcióztunk a betegbe. külső negyedéhez tegyük a tűt! MIKOR HASZNÁLJUNK MORFIUMOT? törés amputálás súlyos égési sérülés egyenes a hasba fúródó éles tárgy okozta sérülés esetén NE ALKALMAZZUK A MORFIUMOT: f FjGYELEMl____ A MORFIUM HALÁLOS IS LEHET A morfium túladagolása végzetes. nyomás hatására keletkezett sérülések esetén . pl.

tekerjük be a takaró végeit és ezeknél fogva vigyük a rögtönzött hordágyat! A beteg takaró nélküli megemelésének módszerét a segítők száma befolyásolja. Az aszpirin emellett a megfázásos betegségeknél enyhíti a lázat is. gurítsuk a beteget takaróra vagy kabátra! Törzsét és fejét még akkor is tartsuk egyenesen. Ha legalább hármannégyen vagyunk. és ne forgassuk a testét! Valamelyikünk feladata kizárólag a fej és a nyak helyzetének megtartása legyen! Egy másik személy fogja a beteg vállait! Ha nincs sem hordágyunk. amikor a morfium nem (pl. Lassabban fejtik ki a hatásukat. mozdulataink összehangolása érdekében .1 kendőt pedig tűzzük a gallérjába! Temgesic tabletták A morfium helyettesítésre alkalmasak. csak ezután vigyünk rajta sérültet! SÉRÜLT ELSZÁLLÍTÁSA VESZÉLYES HELYRŐL Még a gerincsérültet is mozgatnunk kell. Ha nincs megfelelő rúd. viszont akkor is alkalmazhatóak. tekerjük be a takaró oldalait. ha rátekerjük két külön rúdra és rögzítjük azokon. de ne rágjuk szét és ne nyeljük le! Közepes fájdalom esetén egy. vállainál fogva. ha lábait a földön vontatjuk! Ha egyedül kell dolgoznunk. és szállítás közben azokat fogjuk! A rögtönzött hordágyat próbáljuk ki először egy egészséges személyen. sem valamilyen táblánk. ha felfelé. hasi sérüléseknél). ha további veszély leselkedik rá. Ha többen végezzük az emelést. a bokájánál fogva húzzuk a test elhelyezkedésének irányába! Ne forgassuk a sérültet! Durva terepen vagy lépcsőn hátulról. Hord-ágyat készíthetünk takaróból is. mellényen. NE adjuk gyerekeknek és terhes nőknek! Gyógyszerek kisebb fájdalmakra Általános fájdalomcsillapításra az aszpirin és a paracetamol a legalkalmasabb. Ajtó és asztallap is szolgálhat hordágyként. mert a gyomor belsejének irritációját és vérzését okozhatja! A SÉRÜLT MOZGATÁSA Minden gerincén vagy alsó végtagján sérült személyt lehetőleg hordágyon szállítsunk! Hordagyat rögtönözhetünk két rudat átfűzve egy vászondarabon. meg se próbáljuk megfordítani a sérültet! Ha arccal lefelé fekszik. gombos dzsekin. a vállánál. fejét alkarunkon tartva húzzuk! A beteg lnordágyra helyezése Ha a beteg takarón fekszik vagy rágurítható egy takaróra. nagy müanyagzsákon vagy ruhán (pl. NE adjunk aszpirint emésztési zavarokkal vagy gyomorfekéllyel küzdő betegnek. ingen). erős fájdalom esetén kettő tablettát vegyünk be! Napi négy tablettánál ne fogyasszunk többet! Álmosságot és hallueinációkat okozhat. gurítsuk a sérültet a rögtönzött hordágyra! Ne hajlítsuk be a beteg testrészeit. Helyezzük a tablettát a nyelv alá.

Cpedig o fejet és a vállakat tartja. HÁROM SEGÍTŐ ESETÉN A hordágy a sérült fejénél legyen! C megemeli a sérültet a térdénél. B és C tartja a sérültet. hogy könnyebben meg tudják emelni a sérüitet. KÉT SEGÍTŐ ESETÉN . mi köz-ben Delhelyezi a hordágyat Dsegítő sérült leengedésében.találjunk ki magunknak jelzéseket! NÉGY SEGÍTŐ ESETÉN Hárman ugyanazon az oldalon emelik a beteget. A szembeáll B-velf miközben a beteg vállalnál és csípőjénél összekulcsolják a kezeiket A sérültet a hordágy vége felől emelik rá. A. D ujjaival megfogja B és C szomszédos kezét.

hogy a beteg eszméleténél legyen. de az áldozat elveszti a belénk vetett bizalmát is. hogy a vállunkba vagy a nyakunkba kapaszkodjon! A tűzoltók módszere Nehéz sérült esetén ez a fogás nem alkalmazható. húzzuk takarón vagy kabáton! Bölcső: Kisgyerekek vagy nagyon könnyű felnőttek szállítására alkalmas. hogy előreessen a vál-lunkra! Ezektől a kivételektől eltekintve ugyanúgy kezeljük az eszméletleneket és az eszméletüknél lévőket. Hogyan emeljük meg a sérültet egyedül? Ha nincs segítségünk. Háton cipelés: Guggoljunk. másikkal a térde alatt. NE is próbáljuk meg egyedül megmozdítani a sérültet! Ha még sínes más választásunk. Mankó: A sérült karját helyezzük nyakunk köré és tartsuk ott (a kar ne legyen sérült)! Karunkkal fogjuk át a derekát! A sérült megtartását segíti. Az eszméleténél lévő sérültet segítsük álló helyzetbe. míg a sérült a nyakunk köré fonja a karját! Emeljük fel a sérült mindkét lábát! Fontos. B összekulcsolja kezét a beteg vállai alatt A megemeli a sérültet egyik kezével annak combja. állapotát és a megtenni kívánt távolságot. Ha széken ül. amelyet nem tudunk elvégezni: ha elejtjük a beteget. Keskeny helyeken több segítő esetén is ez a módszer ajánlott. és sérülései lehetővé tegyék. mérjük fel a beteg súlyát. . Mindketten elindulnak előre a hordágy fölé . ha megmarkoljuk a ruháját a csípőjénél. nemcsak a sérülés rosszabbodását kockáztatjuk. majd ennek megfelelően válasszuk ki a szállítási módszert! Ne válasszunk olyan eljárást. Emeljük meg a sérültet egyik karunkkal a térde alatt.Mindketten terpeszben állnak. Ha a beteg túl nehéz ahhoz. hogy megemeljük. másikkal a válla körül! A valamivel súlyosabb sérültet könnyebb ülő helyzetben tartani. engedjük.

ezután engedjük el a karját. hogy kiegyenesedjenek a lábai! Mozdítsuk előre és helyezzük álló helyzetbe t miközben a hónaljánál fogva tartjuk! Emeljük meg a sérült jobb karját. és szemtől szembe tartsuk a sérültet/ Emeljük meg a jobb karját (a bal kezünkkel)! .Eszméletlen sérült esetén: Fordítsuk arccal lefelé! Térdeljünk o fejéhez! Mindkét kezünket csúsztassuk a válla alól Emeljük a sérültet hónaljánál fogva először térdelő. majd álló helyzetbe! Emeljük meg a jobb karját (a bal kezünkkel] I Másik módszer:^ hátán fekvő beteget hátulró! emeljük meg! Álljunk terpeszben a fej irányából Emeljük a sérültet hónaljánál fogva térdelő helyzetbe!Ezután húzzuk vissza. majd gyorsan nyúljunk be alá.

Eszméleténél lévő beteg: így kezdjük .

Döntsük meg a sérültet hogy fejünket a karja alá tudjuk tenni [miközben karját fejünk főié emeljük] > Döntsük tovább. Hagyjuk. hogy a súly a vallónkra és a hátunkra nehezedjen! Helyezzük jobb karunkat a sérült lába köré vagy közé! . ha a ka-runk. hogy a vállunk az ö cfhasávaí legyen egy szín ten! A jobb térdünkre ereszkedhetünk.

Használható két háromszögletű kendő.vagyarcsérültek esetén nem kedvező. bőröndheveder vagy bőr. hogy átérjen a vállunkon és kétszer a beteg hátán. Egy ember és nagy távolság esetén az összes lehetőség közül ez a legjobb. A sérült feje viszont lefele lóg. ami a fej. és elég hosszú ahhoz. ki kell párnáznunk. Ha kötelet használunk. hogy a súly a jobb vállu n kro neh ezedjen! A felállást segítendő bal kezünkkel támaszkodjunk a bal térdünkre! Viszonylag kényelmes helyzet. Szükségünk van egy hevederre. majd helyezzük a sérült combjának és hátának alsó része aló! . széles öv. puskaszíj.Tegyük a sérült jobb csuklóját jobb kezünkbe. a súiy el-oszlik a válla ín kon. Emelés heveder segítségével Az eszméletlen személy megemelésének másik módszere. hogy ne vágjon és dörzsöljön! HELYEZZÜK EL A HEVEDERT! A hevederből alakítsunk ki folytonos hurkot. majd emeljük meg. amely a vastagsága miatt nem vág a sérült testébe.

FEKÜDJÜNK A SÉRÜLT LÁBAI KÖZÉ! H űzzük óta karunkat a hurkon! Húzzu k meg a meglazult hevederrészeket! Fogjuk mega sérült kezét. hogy a sérült feküdjön felül! ÁLLÍTSUK BE A HEVEDERT! Úgy állítsuk be . majd emeljük meg a sérülés oldalán lévő kart vagy lábat! Forduljunk el a sérült oldalról! Úgy gördüljünk át. hogy a test kényelmesen feküdjön a hátunkon! .

térjünk vissza az előző helyzetbe és állítsuk be a szíjakat! Tegyük kezünket arra a térdünkre . így könnyebb iesz felállni! . Ho túl laza.delünk. vagy a sérült nem érzi magát biztonságban. amelyen nem tér.EMELKEDJÜNK FELTERDRE! A heveder a hátunkon lévő sérültet is megemeli.

hogy haladás közben mindkét kezünk szabod legyen! . Az egyensúly érdekében foghatjuk a sérült csuklóját.VIGYÜK A SÉRÜLTÉT! A súlyt mára hátunkon cipeljük. fontos viszont.

hogy a két szállító megtámasztja a sérült mindkét oldalát és átnyúlnak a sérült háta mögött. lehetőleg megmarkolva a ruháit. A szállítók eíöi lévő kezüket becsúsztatják a sérült combjai alá.Tálcafogás Ha a sérült képes használni a karját tegye az átszállítok nyakába! Két segítő formázzon a kezeivel négykezes ülést! A négy kéz a képen látható módon kapcsolódjon össze: jobb kezünk fogja a bal csuklónkat. bal kezünk fogja a másik segítő jobb csuklóját! A kórját használni képtelen sérült úgy emelhető meg. és egymás tenyerébe markolva fogjók a másik kezét. .

Második szakasz Minimum fél liter víz áramlik ki. Az anya vegye fel a szülési helyzetet: vagy feküdjön felhúzott térdekkel. és tartsa vissza a lélegzetét! Az összehúzódások között pihenjen! Ha domborulat jelenik meq. asztallap stb. Ez a szakasz órákon át tarthat. és ne engedjenek közel senkit. hogy ülepe az ágy. Az anya a hátán feküdjön! Az összehúzódások idején húzza fel a térdeit. aki megfázott. Ezt jelzi a hát alsó részének fájdalma. Megnő a véres nyálka mennyisége. illetve néha a magzatvíz elfolyása. fogja meg őket a kezével.SZÜLÉS VÉSZHELYZETBEN A vészhelyzet okozta stressz néha megindítja a szülést. a véres nyálka megjelenése. közeledik a szülés. vagy guggoljon le . A maximum 1 percig tartó görcsszerű fájdalmak egyre gyakoribbá válnak. és három 20 em hosszú zsinórt! Készítsünk elő kényelmes és tiszta felületet az anyának! Legyen a szüléshez sok forró víz! A segítők alaposan mossák meg a kezüket. a rendszeres alhasi összehúzódások. hajlítsa feléjük a fejét. vagyis elfolyik a magzatvíz. szélénél legyen. fertőzésgyanús vagy sebes a keze! A szülés első szakasza A méh 10-20 percenként összehúzódik. Sterilizáljunk egy ollót vagy kést.

a vér a köldök-zsinórból a gyermekbe folyik. 10 perc múlva eltávozik (utószülés).Ha a köldökzsinór a csecsemő nyaka köré tekeredett. amely befedi a csecsemő arcát! . oldjuk ki a fej körül vagy tekerjük a vállakra! . Ha az anya a szülés közben székel.A csecsemő fejét támasszuk a tenyerünkbe! Amint megjelennek a vállak. illetve miután a köldökzsinór már nem lüktet a vértől. tegyük az anya mellére! Ha a csecsemő a szülést követő 2 percben nem sír fel és nem mutatja annak jelét. ne mellé. töröljük le a székletet elölről hátrafelé! Általában a csecsemő feje jelenik meg először. hogy az első kötés valóban szoros legyen. ha az anya elég erősnek érzi magát)! A szülés Az anya az összehúzódások alatt ne tartsa vissza a lélegzetét és ne nyomjon! Nyitott szájjal vegyen kis lélegzeteket! A zihálással megkönnyíti a gyermek lassú és egyenletes világra jöttét. mert a méhlepény kb. ha az anya széttárt lábakkal a hátára fekszik.Ha nem a feje jelenik meg először. ezúttal 10 cm-re a . majd nézzük meg. hogy lélegezne.Hogy ne feszüljön a köldökzsinór. fejjel lefelé tartva a csecsemőt. hogy a feje alacsonyabban legyen. hogy a folyadék kiszivároghasson a szájából és orrából! Fejét tartsuk enyhén hátradöntve. nem folyt-e ki vér! Kössünk egy újabb cérnát a köldökzsinórra. kezdjük meg nagyon finoman a szájon át történő újraélesztést! Ilyenkor a legjobb. mint a teste! . és a köldökzsinór kék színűről fehérre változik. a csecsemőt az anya lábaihoz (ha a hátán fekszik. de ez nincs mindig így. finoman húzzuk a csecsemőt! A szülés ulán Tekerjünk ruhát a csecsemő bokájára! Tegyük egy vagy két ujjunkat a ruha alá. száját pedig nyitva! Töröljünk le róla minden nyálkát és vért! Amint felsír. A csecsemő köldökétől 15 cm-re kössünk erősen a köldökzsinórra egy steril cérnát! Ezután 20 cm távolságra kössünk egy másik cérnát! Ügyeljünk rá. vagy ha a szülés a vállak megjelenésétől számított 3 percnél tovább tart. és emeljük az anya hasa felé! Számítsunk rá. különben a csecsemő vért fog veszíteni! Steril ollóval vagy késsel vágjuk el a köldökzsinórt a két kötés között! A levágott végekre helyezzünk steril sebfedőt! Hagyjuk rajtuk 10 percig. hogy a csecsemő nagyon csúszós lesz! . segítsük a csecsemőt a hónaljánál fogva. Távolítsunk el minden hártyát. hanem a lábai közé) tegyük úgy. A méhlepény eltávozása után.(ez sokszor jobb módszer.

amelynek a marása halálhoz vezet. és öblítsük 5 percen keresztül. A tetanusz elleni védőoltás mindenki számára javasolt. ha a seb begyógyult. Ha nem tudjuk. Nagyon kell ügyelnünk rá. Bátorítsuk az áldozatot. a harapást a mérges kígyókénak megfelelően kezeljük (a beteget viszont megnyugtathatja. A kígyómarástól számított egy-két órán belül kórházba szállított beteget általában időben kezelni tudják. ha túlélés közben bármikor megharapott minket valami. A nem mérges kígyók is haraphatnak vadul. feltéve. ha azt mondjuk neki. ha annyira kifejlődik. oltóanyag nélkül semmi remény nincs a kezelésére. hogy mérges volt-e a kígyó. nem mérges kígyó harapta meg)! KEZELÉS: Célunk a méreg testben történő szétterjedésének megakadályozása. hogy az áldozat ne adja át másnak a betegséget! Veszettséget terjesztenek a macska. minden rendben van! Orvosi vizsgálatra van szükségünk! Bármilyen harapás okozhat tetanuszt. A mérget kibocsátó méregfog a legtöbb kígyónál a felső állkapocs elején található. a majmok és számos más állat. akik olyan helyre utaznak. Túlélési helyzetben minden bizonnyal nem jutunk ellenméreghez (az áldozat általában nincs ennyire kedvező helyzetben). de szerencsére csak a kígyók kis hányada mérges. ahol számítani lehet erre a betegségre. az amerikai korallkígyóé szinte észre sem vehető).és kutyafélék. ahogy a veszettség elleni oltóanyag Is azoknak. Túlélési helyzetben. Megmenekülés után mindenképpen jelentenünk kell. és úgy tűnik. hogy távozzon a sebből a nyál és a fertőzési Ezután lássuk el a vérzést. ha van nálunk ellenméreg. hogy a megharapott testrész a szívnél . próbáljuk megnyugtatni! Úgy fektessük. végül kössük be a sebet! Kígyómairás Szinte alig akad olyan kígyó. a bénulás és a fény kerülésének tünetei is jelentkeznek. és a harapáshoz hasonlóan jellegzetes szúrásnyomot hagy maga után (bár pl. még akkor is. még a denevér is hordozza egyik változatát. ami a megfelelő ellenméreg elkészítése miatt fontos. hogy már a növekvő ingerlékenység. A legveszélyesebb a veszettséget okozó baktérium: ez a betegség szinte mindig halálos. adjunk neki meleg italt. a hidrofóbia (erőteljes undor a víztől). Minden állati harapást tisztítsunk ki alaposan.köldöktől! Mossuk le az anyát. és biztassuk alvásra! HARAPÁSOK Emlősállatok harapása Az állati harapások leginkább az állat szájában lévő baktériumok miatt veszélyesek. hogy ismerik a kígyó fajtáját.

alacsonyabban helyezkedjen el! Mossunk le minden bőrfelületen található mérget . A méh fullánkja benne marad a bőrben. kullancs. Tegyük a sebet hideg vízbe. ezért óvatosan el kell távolítani. és ne próbáljuk meg kiszívni a kígyómarást! Mérges és veszélyes állatok A tüneteket és egyéb részleteket lásd a Veszélyes állatok fejezetben (ugyanott:színes ábrák)\ Pókcsípés A pókcsípést a kigyómaráshoz hasonlóan kezeljük! A hideg borogatás (olyan. ezért figyeljük a légzését! Soha ne vágjuk meg. Veszélyes lehet. a darázs és a lódarázs is súlyos reakciót vált ki a mérgükre érzékenyeknél.lehetőleg szappannal! Helyezzünk szorító . Fekélybolha. valamint hogy a nyirokrendszer felvegye és szállítsa a testben. hogy a sérültet sokk miatt is kezelnünk kell. mint a dunsztkötés. szúnyog A kisebb rovarok csípése inkább kellemetlenséget. bár némelyik fertőzést is hordoz. ha több csípést szerzünk. A MÉRGEZÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN A lenyelt méregtől legegyszerűbben azokat kihányva lehet megszabadulni ami viszont veszélyes a maró vegyszerek és olajos anyagok esetén.de nem érszorító! . csak hideg . hogy kiforduljon! Ne szúrjuk bele a tű hegyét! A kezelést ismét a kígyómarásénál leírtak szerint végezzük. A méh. és mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet. hogy minél hidegebben tartsuk a sérülést! Szinte biztos. és kössük le a marás fölötti részt! PL ha az áldozatot a bokáján érte a marás. mert a méreganyag mennyisége és a kialakuló gyulladás befolyásolhatja a légzést. patakba! Ha van. Ne nyomjuk össze a fullánk végét. mert csak még több mérget juttatunk a szervezetbe! A fullánkot egy tű oldalával piszkáljuk. hiszen ezek további . a kötözést a térdnél kezdjük! így megakadályozhatjuk a méreganyag gyors szétterjedését. mint veszélyt jelent. Csípés A skorpió erős mérget fecskendez a testbe. használjunk jeget.kötést a harapásra. (Lásd Meleg éghajlaton jellemző fertőző betegségek [ebben a fejezetben] és Trópusi területek az Éghajlat és terepviszonyok fejezetben). pl.lehetőleg jeget csavarjunk bele) csökkenti a fájdalmat.

Nagy-Britanniában ezjogszabályba ütközik). Célunk a méreg felszívása. Másokból enyhe . a mérges szömörce.vagy éppen súlyos . Fontos. amely valójában tüzelőanyag vagy a tartalék öblítőszer! Hatékony „általános" ellenméreg . Néhány ember látszólag immunis a méregre. bármikor átterjedhet testünk más részeire.a tea (azaz csersav) és a faszén keveréke (ugyannyi mag-néziatej hozzáadásával. ha vízzel próbáljuk leöblíteni. hogy az adott edény valójában azt tartalmazza-e. ha van). vagyis a szervezetből történő kiürítése az elszenesedett fa segítségével. .károkat okozhatnak. amelyek akadályozzák a légzést vagy elzárják a vizelet útját. vagy a tiszta faszén magában. szappannal és vízzel mossunk le! A legfontosabb.. miközben feljönnek. és a megfelelő tennivalókat a velük kapcsolatos balesetek esetére! . Vegyi méreg A vegyi mérgeket vízzel öblítsük le a bőrünkről! Ha a bőrt károsodás érte.allergiás reakciót válthat ki az ilyen növények érintése. se a nemi szerveinket. A bőrön vagy ruhán maradt olaj semlegesítésére használjunk alkoholt! Súlyosabb esetekben sokk elleni kezelés is szükséges leheti FIGYELEM! Ha egy növény érintése súlyos reakciót váltott ki. ez a védelem azonban nem állandó. Minden növényhez hozzáért bőrterületet alaposan.amely a mérgező folyadék felszívására is alkalmas lehet . mert amíg az irritációt okozó olaj a ruházatunkon van. Mindig ellenőrizzük. az égési sebekhez hasonlóan kezeljük [lásd még Égés)! f FIGYELEM Némelyik vegyszer hatását tovább súlyosbítja. amíg kezünket alaposan meg nem mostuk! Testünk érzékenyebb részein ugyanis olyan duzzanatok és kiütések alakulhatnak ki. a szömöree és a mérges tölgy) komoly bőrirritációt okozhat. Ha növénymérgezésre gyanakszunk. hogy ismerjük a vegyszereket. amelyekkel érintkezhetünk. hogy mossuk ki az összes méreggel érintkező ruhát. otthon és a túlélésért küzdve egyaránt (pedig pl. Kontaktméreg Némelyik növény (pl. ami a címkéjén látható! Különösen arra figyeljünk. kezünkkel ne érintsük meg se az arcunkat (különösen ne a szemünket és a szánkat). nehogy az éhes vagy szomjas gyerekek kiszolgálják magukat olyan „édességgel" vagy „üdítővel". ujjunkat torkunkon lenyomva idézzünk elő hányást! Az étel és ital tárolására gyártott eszközöket gyakran és helytelenül mérgező anyagok tárolására használjuk.

a vírusok és a kullancsbetegségeket is okozó rickettsiák. a leggyakoribb a tüdőlebenyeket megtámadó baktérium. Túlélőként a kisebb emésztési zavarokat többé-kevésbé elhanyagolhatjuk. A legtöbb fertőző betegség .amelyek többsége mindannyiunk számára ismerős gyermekkorunkból . szavainkkal is biztassuk! BETEGSÉGEK A fertőző betegségek fő okai: a baktériumok. a bélférgek. Pl. bár a meleg éghajlaton fontos. A nők esetén pl. Láz A lázat pihenéssel és aszpirinnal kezeljük! Kutassuk a betegség okát! Tüdőgyulladás Tünete a gyakran mellkasi fájdalmakkal is kísért gyors testhőmérséklet-emel-kedés. a kanyarót és a gyermekbénulást. a gyengeség. a rüh. a kolera. Az ételhiány eleve nagy megterhelés a szervezetnek. amely a túlélő testét érte. Az emésztési problémák kezelésére még bőséges élelemforrások esetén is a böjtölés és a pihenés a legjobb módszer. a hajótörötteknél nem szokatlan a székrekedés. a fejfájás. Antibiotikumok nélkül a körültekintő ápolás a legtöbb. A legkisebb baktériumoknak és „nagy vírusokénak egyaránt nevezett rickettsiák idézik elő a tífuszt. a tuberkulózis és a diftéria. a véres köpet. Az új és eleinte esetleg gusztustalan ételek gyakran okoznak hányingert. A tüdő-gyulladás számos okra vezethető vissza. Ezeket a betegségeket egy másik személytől kapjuk el: ha a csoport valamelyik tagja (vagy olyan valaki. a bozóttífuszt és a szik-lás-hegységi foltos lázat. hogy a folyadékot folyamatosan pótoljuk. a trópusi bögöly lárvája és az apró fekélybolha).gondos ápolással megfékezhető. Biztassuk a beteget a sétálásra és mély lélegzetvételekre! Tartsuk melegen és gyakran kortyoltassunk vele meleg vizet! Minél többet legyünk a beteg mellett. később az önkívület. nagy valószínűséggel sem ezek. amelyet a stressz fejfájással és egyéb rendellenességekkel egészíthet ki. Vírusok váltják ki a közönséges megfázást. amit tehetünk. Komoly gondot okoznak továbbá a nagy paraziták (pl.ÁLTALÁNOS JELLEGŰ PROBLÉMÁK A székrekedéshez és hasmenéshez hasonló gondok együtt járnak azzal a megrázkódtatással. sem a fertőző és szexuális úton . akivel a csoport kapcsolatba került) nem hordozza eleve magában. a súlyosabb helyzetre utaló tüneteket azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni. a menstruáció a súlyos stressz hatására szünetelhet. A baktériumok okozta betegségek közé tartozik a vérhas.

A megelőzés persze jobb. SKORBUT C-vitamin hiánya miatt kialakuló hiánybetegség.terjedő megbetegedések nem jelennek meg. ezért a leggyakoribb betegségekkel részletesen foglalkozunk. illetve a rovarok és az állati eredetű élelem útján terjednek. a rühességet okozó atka) nem bírja sokáig emberi test nélkül.különösen a trópusi területeken . Ha nincs gyógyszerünk. egykor a hosszú úton lévő tengerészeket sújtotta. . a laza fogak. A friss zöldséggel és gyümölccsel táplálkozó túlélő számára nem jelent veszélyt. A skorbut és egyéb hiánybetegségek elkerülése érdekében mindig törekedjünk kiegyensúlyozott étrend kialakítására! Megelőzés A túlélőt . a gyümölcsök megmosása és meghámozása. hogy könnyen felismerhetőek legyenek. a betegség kezelése nagyjából kimerül a tünetek enyhítésében és a beteg számára lehető legkényelmesebb körülmények biztosításában. A tengeri és sivatagi túlélők valószínűleg jóval előbb halnak éhen vagy szomjan. kézmosás az étel elkészítése vagy elfogyasztása előtt. Tünetei közé tartozik a vérző fogíny. ha teljes egészében vadászatra és halászatra hagyatkozunk (különösen a sarkvidéken). mint a kezelés.mosakodás (ügyelve rá.leginkább veszélyeztető betegségek a vízben. . A betegségek elkerülése érdekében az utazás előtt be kell adatnunk a megfelelő védőoltásokat (különösen. ezért csak akkor okoz gondot. A trópusi betegségek tünetei kevésbé ismerősek a túlélő számára. Természetes forrásból esetleg elkészíthetünk néhány orvosságfélét. hogy mosakodás vagy úszás közben ne nyeljünk le esetlegesen szennyezett vizet). ! Gondot jelenthet. az evőeszközök és edények fertőtlenítése. ha valaki a szervezetében szállította a baleset idején. és nincs vitamintabletta-kész-letiink. ha trópusi helyre készülünk). a széklet elásása. Némelyik emberi parazita (pl. és lelkiismeretesen ügyelnünk kell a következő óvintézkedések megtételére is: az ivóvíz tisztítása. mint hogy ez a betegség felütné a fejét. testünk elfedése a rovarcsípések elkerülése érdekében. a légszomj és a bőr könnyű felsérülése.

- az étel és ital védelme a legyekkel és a férgekkel szemben. .

hasi fájdalom. Bénuláshoz vezet. ahol nem tud fertőzést terjeszteni.Ápolás/elkülönítés Ha fertőző betegség üti fel a fejét.és evőeszközökre. hogy a beteg székletének elhelyezése ne jelentsen veszélyt a feladatot ellátó személy számára. Még fogat se mossunk. Vágás vagy seb. Kezelés: A beteg pihentetésén és a megfelelő ápoláson kívül nem tehetünk semmit. SZÉKLET TERJESZTETTE MEGBETEGEDÉSEK Az ilyen betegségek elkerülésének legegyszerűbb módja. horzsolások és sebek útján kerülhet a szervezetbe. Kezelés: Benzylpenicillin procain és tetracyclin az előírások szerinti adagban. illetve szennyezett ivóvíz útján kerülhet a szervezetbe. és olyan helyen legyen elhantolva. Olvassuk el az Élelem fejezetben leírt figyelmeztetéseket az ételmérgezésre és olyan állatokra vonatkozóan. hogy minden vizet felforralunk. különös tekintettel az étel elkészítésére. valamint víz. a bőr általában sárgássá válik. Fordítsunk különösen nagy figyelmet arra. Kezelés: Megfelelő ápolás és meleg borogatás az izmokra. amely fertőzött leheti Vezessünk be szigorú higiéniai szabályokat. és fürdés közben se öblítsük ki a szánkat olyan vízzel. hogy kisebb legyen a fertőzés veszélye! A beteg kezelése után alaposan mossunk kezet! Igyekezzünk elkerülni. de van rá védőoltás. valamint a főző. Tünetek: Hányinger. hogy a beteg köhögéssel vagy tüsszentéssel ránk juttassa a nyálát. Tünetek: Sárga bőr. BACILLÁRIS VÉRHAS: Legyek. a sárgaság súlyos változatát okozza. fertőzött víz és a baktériumot tartalmazó emberi széklet . továbbá ne áshassa ki senki és semmi! vízi eredetű megbetegedesek. amelyet a beteg használt! A vágásokat és a sebeket be kell fedni. ne tartózkodjunk feleslegesen olyan vízben. edényekre! VILÁGSZERTE JELLEMZŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A következő betegségek a világ minden részén elterjedtek (a főleg meleg éghajlaton előforduló betegségekkel később foglalkozunk). fontos a beteg elkülönítése. mert az is tartalmazhat baktériumokat. étvágyvesztés. amely szennyezett lehet! Fedjük be a sebeinket és vágásainkat. levertség. GYERMEKBÉNULÁS: A szennyezett ivóvízben található vírusok terjesztik. FERTŐZŐ MÁJGYULLADÁS: Fertőzött személy széklete és vizelete. Kapcsolatát a csapat többi tagjával a lehető legkisebbre kell csökkenteni! Forró vízbe kell tennünk minden edényt és evőeszközt. amelyeken nagy valószínűséggel élnek paraziták! LEPTOSPIRÓZIS: Rágcsálók és fertőzött víz terjesztette betegség. magas testhőmérséklet.

Főbb tünetek: A húgyvezeték irritációja.25 cm-es féreggé fejlődik.vagy hólyagbetegség. Fertőzött víz fogyasztása révén vagy sérült börfelületen keresztül jut az emberi testbe. Tünetek: Többek között hányás. ahol nem megfelelőek a higiéniai körülmények. hirtelen emelkedő testhőmérséklet. KOLERA: Az egykor Londont sújtó.érintése útján terjed. hideg. a boka pulzusának megszűnése. Főbb tünetek: Véres. Arábia. Több meleg éghajlatú országban. Kezelés: Antibiotikumok. étvágytalanság és végtagfájdalom kíséri. Vízi eredetű megbetegedések BÍLHARZIA (EGYIPTOMI MÉTELY): Az életciklusának egyik felét vízicsigában. sok folyadék és pihenés. . láz. Afrika. hasi fájdalom. és vérszegénységet. Mindig legyen rajtunk bakancs! Kezelés: Az Alcapar és a Mintázol gyógyszer javasolt adagban való szedése. HASTÍFUSZ (HASI HAGYMÁZ): A szalmonellabaktérium okozza. ami hordozhatja a kórokozót. sokak által trópusinak vélt megbetegedés valójában minden olyan helyen előfordul. Japán és Dél-Amerika egyes részein jellemző. köztük az Egyesült Államokban is gyakori. Védekezés: Rendszeres kolera elleni védőoltással megfelelő védelmet szerezhetünk ellene. máshol is felbukkanhatnak. nyirkos bőr. Különösen nagy veszélyt az áradás. A magas testhőmérséklet és az ebből adódó izzadás miatt fennáll a kiszáradás veszélye. BÁNYAFÉREG: Egy újabb fertőzött ivóvízen vagy meztelen bőrön (általában a lábon) keresztül a testbejutó parazita. általános levertséget okoz. Tünetek: A vérhas tüneteihez hasonlóan fejfájás. MELEG ÉGHAJLATON JELLEMZŐ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK A már említett betegségeken kívül a trópusi és meleg éghajlaton az itt felsorolt fertőzések is gyakoriak. Az oltás és a TAB-vakcina szinte teljes védelmet nyújt. amely ezután a belekben kb. Kezelés: A Niridazole nevű gyógyszer szedése a javasolt adagban. majd a beteg felköhögi és lenyeli a kórokozót. Kína. izomgöresök. nyálkás széklet. de ha akad bármi. Kezelés: Antibiotikumokkal. A saspáfrányból készült főzet szintén erős féregtelenítő. Lárvája a vérárammal a tüdőbe kerül. 1. ahol tüdőgyulladást okoz. másikat az emberi májban töltő mikroszkopikus métely vagy féreg terjesztette bél. A beteg önkívületbe is eshet. a földrengés vagy a vulkánkitörés következményeként jelenti. Ilyenkor kell a legszigorúbban ügyelnünk a higiénia megőrzésére.

Az egyik szinte állandó. a Paludrine) nem hatásosak. A fertőzésnek négy fajtája létezik. így a szervezet hozzászokhat a gyógyszerhez. és rovarirtó szert használunk! Ne feledjük: Ne növeljük a kockázatot azzal. ahol a maláriaszúnyog található. Kövessük a gyógyszerészeti előírásokat! Mindezek ellenére léteznek olyan helyek a világon. Ilyen területek leginkább Afrikában és a Távol-Keleten találhatóak. valamint vörös nyálka látható rajta. a negyedik típus pedig 72 óránként okoz lázat. a daraprin és egyéb malária elleni gyógyszerek is segíthetnek. amely az eszünkbe jut. önkívülettel vagy kómával kísért lázat okoz. Az utazási irodában kérjünk naprakész tájékoztatást! . Hatékonyságukról kérjük ki előbb orvos véleményét! Szedésüket még a hazautazás után is folytatnunk kell. Kezelés: Folyadékbevitel. és ha az adott fajta kivált valamilyen elviselhetetlen tünetet. A betegség bárhol megjelenhet. amely leginkább a trópusi. Tünetei: Visszatérő láz. és vér. amelyek már csomagban is kaphatóak. Védelmet úgy szerezhetünk. hosszú ujjú ruhát és hosszú szárú nadrágot viselünk (különösen éjszaka). A nőstény szúnyogok nyála terjeszti. Az indulás előtt megkezdett gyógyszeres kúra védelmet nyújthat a maláriával szemben.TRÓPUSI VÉRHAS: Szennyezett víz és meg nem főzött étel útján terjedő vérhasfajta. folyamatos pihenés és nyugalom. de napjainkban már létezik a paludrine. Két változata 48 óránként. Ezután is javasolt napi 2 Paludrine és heti 1 Nivaquin tabletta szedése. A beteg izzad. másikkal helyettesíthetjük. ennek ellenére nagyon fázik és erősen reszket. legfeljebb ha befedjük a bőrünket. Elképzelhető ugyan. a chloroquine. de a szaga szoktalanul bűzössé változik. Rovarok által terjesztett megbetegedések A dengue-láz f a malária és a sárgaláz szúnyogcsípés utján terjed. Tünetek: Nem feltétlenül emelkedik meg a beteg testhőmérséklete. viszont kimerült lesz és közönyös. Egykor elterjedt volt Dél-Olaszország és Európa más területeinek mocsaraiban is. lehetőleg szúnyogháló alatt alszunk. ahol a hagyományos malária elleni gyógyszerek (pl. hogy állóvíz vagy mocsár mellé táborozunk le! MALÁRIA: Nem kizárólag a trópusokon jellemző. hogy a széklet szilárd marad. hogy már a területre érkezés előtt gyógyszeres kúrába kezdünk. mert a szúnyogok néhány fajtája immunis lett rájuk. szubtrópusi területeken jellemző. Flagyl megfelelő adagban. A másik két betegség ellen semmi nem nyújt védelmet. bár valószínűleg ez az első trópusi betegség. de néha a mediterrán vidékeken is előfordul. Kezelése hagyományosan kininnel történik.

Gyógyulás előtt a beteg még többet hány. a hasmenés. amelyek a további fertőzéseknek kedveznek. amely kevesebb mellékhatással jár és 100 százalékos védelmet biztosít DENGUE-LÁZ (CSONTTÖRÉSES LÁZ): A dengue-láz kb. Létezik egy másik. amelyet a rágcsálókban élő atka lárvái terjesztenek. A maláriával ellentétben egy vírustámadás általában immunitást ad. Heti 1 tablettát kell beszednünk. a szemeken véraláfutás. a szédülés. Fejfájás jelentkezik. de néhány napon belül sebbé alakul. a tengerentúli munkások által alkalmazott módja is a Larium használatának: nem szednek semmilyen gyógyszert. a hányás. A fertőzés a sűrű. A beteg szája feldagad. Kerüljük az ilyen helyeket. A dengue-láz kezelésére nem létezik gyógyszer. Malarone nevű gyógyszer is. valamint náthaszerű tünetek. Kezelés: Pihenés és folyadékbevitel. amely a korábban leírtakhoz hasonlóan kezelendő. ekkor viszont székrekedés és vesefájdalom jelentkezik.A Larium nevű gyógyszer teljes védelmet biztosít. a hallucináció és az alvási zavarok. végtagfájdalmat és lázt okoz. száraz növényzettel borított területeken nagyobb valószínűséggel jelenik meg. szemei pedig véreresek lesznek. gyakran vért hány. Ezek közé tartozik a hányinger. így a malária tünetei könnyen észrevehetőek. Az első tünet megjelenésével viszont azonnal Larium-kúrába kezdenek. A dengue-lázat terjesztő szúnyog csípése nappal éppolyan valószínű. BOZÓTTÍFUSZ (TSUTSUGAMUSHI-KÓR): Keíet-Ázsiában és Ausztráliában széles körben elterjedt betegség. bőre pedig sárgás színezetűvé válik. LEISHMANIA: Főként a szubtrópusi és mediterrán füves térségekben előforduló betegség. viszont komoly mellékhatásai vannak. de már az utazás előtt 2-3 héttel elkezdve. Fejfájás. és használjunk rovarirtót a fertőzés elkerülése . A kicsi. SÁRGALÁZ (VÉRHÁNYÁS): Az Afrikában és Dél-Amerikában elterjedt sárgaláz fejfájást. 10 napon belül erős fejfájás. mint éjjel. így adva át a betegséget A csípés legtöbbször észrevehetetlen. a vizelet pedig egyre csökken. A láz általában 3 nap múlva csillapodik. a nyugtalanság. A láz három-négy napon belül alábbhagy. Ezt a módszert alkalmazva a hazatérés után még 4 hétig szednünk kell a készítményt! Létezik egy új. a hasi fájdalom. csuklót és nyakat érintő légycsípés viszketést okoz. egy hétig tart. reszketés és láz alakul ki. amely a vakarással csak felerősödik. az egyensúlyvesztés. a földtől legalább 30 cm magasan aludjunk. Kezelés: Pihenés és ápolás. Az atka általában a lágyékhajlaton vagy a nyakon csípi meg áldozatát. A tünetek megegyeznek a tífusz többi változatának tüneteivel: kb. ízületi fájdalom és bőrkiütés kíséri. egy héten belül bőrkiütés jelentkezik. leginkább a bokát. Végül sebek alakulhatnak ki.

A magukat a bőr alá befúró kisebb élősködőket. Kezelés: Antibiotikumokkal. TÍFUSZ: Két változata van. és sokkal inkább katasztrófa utóhatásaként. Létezik ellene oltás is. hogy utat nyitna további fertőzéseknek! MELEG ÉGHAJLATON JELLEMZŐ BETEGSÉGEK HŐKIÜTÉS A köleshimlő vagy hőkiütés bármikor előfordulhat. kullancs által terjesztett változata. a kart. tovább rontva a helyzetet. köztük a könnycsepp alakú. hogy nincs ideje hozzászokni. mosakodjunk meg hideg vízzel és vegyünk fel száraz ruhát! Egy kis tigrisbalzsamot kenve a felső ajkunkra csillapíthatjuk a viszketést. majd kb. HŐGÖRCS: A hőstressz első jele. hányingert okoz. túlzsúfolt környezetben jellemző. mint a távoli helyeken túlélésért küzdő embert fenyegető betegségként jellemző. a has és a comb irányába. az Egyesült Államok nyugati részén fordul elő. Tünetek: Mindkét formája fejfájást. A nagy erőkifejtés csak felgyorsítja a köleshimlő kialakulását. négy nap múlva bőrkiütés indul el a hónaljból a mellkas. Tünetek és kezelés: A tífuszhoz hasonlóak annyi különbséggel. Minél több folyadékot (főleg meleg italt) iszunk. a mirigyek elzáródnak és elvész az izzadás hűtőhatása. vagy önkívületbe. de gyakori Latin-Amerikában is. A csecsemők különösen veszélyeztetettek. Tünetek: Felületes légzés. szőrös bögölylárvát vagy a bőrbe fúródás helyén vörös szúrásnyomot hagyó fekélybolhát még azelőtt távolítsuk el. Vegyük le a ruhánkat. Kezelés: Menjünk árnyékba! Pihenjünk! Igyunk vizet. esetleg meghal. amelyet a napégés és az ekcéma csak tovább fokoz. kómába esik. hányás. SZIKLÁS-HEGYSÉGI FOLTOS LÁZ: A tífusz egy újabb. hogy a csuklón és bokán megjelenő bőrkiütés sokkal súlyosabb. Oka: a ruhák dörzsölésével kísért erős izzadás elzárja az izzadságmirigyeket. szédülés. és kellemetlen irritációt okoz. különösen ha nincs semmilyen sóbevitel). A patkányok terjesztette (vagy helyi jellegű) tífuszt a patkánybolha adja tovább. Nevéből sejthetjük.érdekében. a lábat és az alhasat érinti. A kiütéses (vagy járványos) tífuszt tetvek terjesztik és adják át az embernek.fél literhez mindössze egy csipetnyit tegyünk! . annál többet izzadunk. Mindkét változata piszkos. az antihisztamin pedig csökkenti a kellemetlenségeket. Az áldozat vagy meggyógyul 12 napon belül. ha az ember úgy kerül nagyon meleg környezetbe. Ha a felesleges izzadság nem tud elég gyorsan felszívódni. Általában a test sóhiánya okozza (amely viszont a túlzott izzadás eredménye. amelyben kevés sót oldottunk fel . amely a leginkább használt izmokat.

különösen a világos és érzékeny bőrűeknél. pulzusa gyors és erős. majd masszírozzuk a végtagokat. vagy langyos vízbe áztatott alsónemüt adva rá (a hideg viz tovább növelheti a test-hőmérsékletet). miután kimostuk belőle az idegen testeket. öltöztessük át és tartsuk melegen. pulzusa gyenge. Eszméletvesztéssel is járhat. fejét és vállát kissé emeljük meg! Vegyük le a külső ruharéteget! A test hűthető a beteget legyezve. viszont nem izzad. Kezelés: Kerüljük a további ártalmat. Kezelés: A hőgörcshöz hasonlóan kezeljük. Kezelés: A beteget fektessük árnyékba. Tünetek: A beteg bőre meleg és száraz. vagy ha a szem túlzottan ki van téve a homokszemcséknek vagy a napnak. komoly veszélyeknek tesszük ki. arca leégett. nedves üregbe! Ha visszanyerte az eszméletét.okozhatja. a szemünk alatti részt pedig sötétítsük be faszénnel. maradjunk árnyékban! Vegyünk be fájdalomcsillapítót. hogyha a kezdeti hűtés hatása már érződik. hanem pl.különösen a tengeren. Akkor is előfordulhat. inkább csak locsoljuk vele! Ezután fektessük jól szellőző. nehogy megfázzon! Ha a beteget teljesen beíemerítjük a hideg vízbe. akár halálos is lehet. Ha a test több mint kétharmadát érinti. A beteg önkívületbe eshet. bőre hideg és izzadt. mint a vízbe merítés okozta sokk) alkalmazható. itassuk vízzel! Amint a testhőmérséklete ismét elfogadható. Testhőmérséklete emelkedik. de ne szúrjuk ki őket! SZEMFÁJÁS: Vakító fény . így serkentve a vérkeringést és segítve a hő eloszlását a test belső részeiben! Amint csökken a testhőmérséklet. gyengeség. Tünetek: A beteg arca fakó.HŐSTRESSZ: A magas hőmérséklet. de még az eszméletét is elveszítheti. a nagy páratartalom és az erős izzadás miatt kialakuló folyadékveszteség együtt hőstresszhez vezet. NAPÉGÉS: A hólyagokkal kísért valódi égés (nem lebarnulás) valós veszélyt jelent. Szélsőséges esetekben [amikor a halál vagy az agykárosodás kockázata nagyobb. ha nem közvetlenül a napon tartózkodunk. Szédülés. ha nagyon alacsony értéket mutat a hőmérő! A hűtést és betakarást valószínűleg többször el kell végeznünk. lázas. ha túl hosszú ideig tartózkodunk a napon vagy túl sokat dolgozunk napos területen. mielőtt a beteg testhőmérséklete stabilizálódna. ha van! A hólyagokat fedjük be kötéssel. A beteget NE merítsük teljesen a vízbe. a sivatagban és a hófedte területeken (lásdHóvakság) . szélárnyékban fekszünk. amelyet gyakran hányás kísér. vegyük ki a vízből I Takarjuk be. esetleg görcs kíséri. NAPSZÚRÁS: A legsúlyosabb következménye annak. Kezelés: Maradjunk árnyékban és fedjük be a szemünket. végül meleg vízzel borogassuk! Fedjük be az arcunkat. Lassan süllyesszük a testet a vízbe a lábakkal kezdve. hogy elkerüljük a fény visszaverődését! KISZÁRADÁS . Súlyos fejfájás jelentkezik. forró földön.

Halállal végződik. álmatlanság. érzéketlen. nem megfelelő táplálékbevitel. járásképtelenség. de leginkább a szél hűtőhatása miatt . hogy a test nem tud olyan gyorsan hőt termelni. csökken a szellemi teljesítőképesség. fejfájás. ha a veszteség meghaladja ennek ötödét. 6-10°/o-os folyadékvesztés: Szédülés. émelygés. A kiszáradás későbbi szakaszaiban:Teljes izomgyengeség lép fel. Ilyen esetekben akkor készítsünk terveket. Megelőzhetjük. mint amilyen gyorsan elveszíti. Tegyünk meg mindent. Kerüljük a túlzott erőkifejtést. hogy elkerüljük a következményeket! KIHŰLÉS: A kihűlés (vagyis hipotermia) azt jelenti. Hosszú ideig a hidegben tartózkodni mindenhol veszélyes. minél nagyobb a testfolyadék-veszteség. és ha csoportban vagyunk. dagadt nyelv. A szél. ezért felismerése után rögtön kezelni kell. hogy minél hamarabb észrevegyük a tüneteket! . az eső és az alacsony hőmérséklet mellett az alábbiak váltják ki: kimerültség. homályos látás. I-5%-os folyadékvesztés: Szomjúság. a nyálképződés hiánya.A kiszáradás annál szembetűnőbb. vezessük be a „gondos haverok"-rendszert: figyeljük egymást. kipirult bőr. nem megfelelő ruházat. különösen a kedvezőtlen helyzetben lévő idősek körében. ha a zord körülmények között menedékbe vonulunk. a beteg képtelen nyelni. nehéz légzés. amikor még tiszták a gondolataink. ezért a testhőmérséklet a normális alá süllyed. bizonytalan beszéd. megráncosodott bőr. A kihűlést éppen azok a körülmények súlyosbítják. türelmetlenség. tudás és felkészültség hiánya.bármilyen hideg környezetben előfordulhatnak. II-20%-os folyadékvesztés: Önkívület. és szárazon tartjuk magunkat. A kihűlés gyakori probléma a nagyon hideg időszakokban. étvágytalanság. ami átlagosan 50 litert jelent Semmi esélyünk az életben maradásra. amelyek a sarkvidékeken jellemzőek. nem megfelelő menedék. később ezekhez tartsuk magunkat! A HIDEG ÉGHAJLAT VESZÉLYEI Az alacsony hőmérséklet nem kizárólag a sarkvidékeken jelent kockázatot az egészségünkre. bizonytalan kellemetlenségérzet. Víz alkotja az ember testsúlyának 75°/o-át.

de csak akkor. és meg I HOVESZTES: ALTALANOS SZABALYOK I I Ha a test gyorsan veszít hőt. combok közti rész! Ezeken a pontokon a vér a bőrfelszínhez közel áramlik. ha eszméleténél van! A kihűlés előrehaladott fázisában a test elveszíti önmaga újra meleg íté-sének képességét A testnek azonban belülről is melegednie kell. A bőr fagyásának első jele általában szúró érzés. ezért magával viszi a kívülről érkező hőt. kábulat vagy eszméletvesztés. botladozás. amíg visszanyeri a belső hőtermelés képességét. ha hőmérséklete -1 °C-ra csökken. a lábat. csukló. a fület. Mindenkin figyeljük a tüneteket! Jelek és tünetek: Ésszerűtlen viselkedés. A fóliatakaró visszaveri ^™ a hőt.testrészeket is: a kezet. hasi fájdalmak. Ne adjunk a betegnek alkoholt: kitágítja a véredényeket a bőr felületén. főleg hirtelen energiakitörés és levertség váltakozása. az orrot. hónalj. felhólyagzanak. Irányvesztés. leküzdhetetlen reszketésroham. Minden bénító és a hőtermelő-képességet csökkentő sérülés. A fagyás minden hidegnek kitett testfelületet érint. nyak hátsó része. Ez jelentős fájdalommal jár. A következő pontokat melegítsük fel: gyomorszáj. Lassul a reakcióidő. egyszerre csak egy ruhát vegyünk le. meleg kövekkel)! Adjunk neki meleg folyadékot és cukros ételt . Szorongás és szellemi stressz. Erős széllel kísért alacsony hőmérséklet. mert a gyors külső melegítés hatására a hideg vér a belső részekbe áramlik. ami tovább súlyosbítja a helyzetet. Szokatlan soványság. Vízbe merülés. Súlyosbító tényezők: Nedves ruha és nagy szél. hogy testhőmérséklete elérte a normális szintet. növelve a hőveszteséget! A beteg még nem gyógyult meg attól. és adjunk rá helyette szárazat! A beteg ne a földön feküdjön! Melegítsük (testünkkel. majd elhalnak. vese tájéka. valamint a szívtől legtávolabb eső . A fagyás attól függően lehet enyhébb vagy súlyosabb. a foltok megdagadnak. a beteg nem reagál a kérdésekre és utasításokra. Kezelés: Kerüljük a további hőveszteséget! Vonuljunk menedékbe a szél és az időjárás egyéb viszontagságai elől! A nedves ruhákat cseréljük szárazra! Ne vetkőztessük te a beteget teljesen. hogy mennyire van kitéve a hidegnek a testrész. Ájulás. az arcot. Fejfájás. elesés. lassan pótoljuk! könnyíti a beteg kezelését nulla FAGYÁS: A bőr és a hús akkor fagy meg. és az . viaszos foltok jelennek meg a bőrön. homáfyos látás. amelyek később megkeményednek. és kavicsos érintésűvé válnak. Tartalékokat kell létrehozni a testben. bevörösödnek. Hirtelen. gyorsan pótolj Ha a test lassan veszít hőt. a többiek is közel vannak ehhez az állapothoz. Ezután érzéketlen.Ha valaki a csoportból már kihűlt.vagyis leggyengébb keringésű .

Ha nem fedezzük fel időben.ahogy a . 28-28. Csak testmeleget használjunk! HOVAKSÁG: Ideiglenes vakság. szédülést. Ne lyukasszuk ki a hólyagokat. Kezelés: Menjünk sötét helyre és kössük be a szemünket! A hő tovább fokozza a fájdalmat. hideg ruhás borogatást tegyünk homlokunkra! A helyzet idővel javul. hogy a felmelegítés túl gyorsan történt. ha nincs közvetlen napsütés (pl. haláios! Kezelés: Egyszerű . amikor a nap magasan van az égen. ha a sérült területet fokozatosan. Leggyakrabban akkor fordul elő. Ezek a szövetek először szürkévé. hűtsük le a kívánt hőmérsékletre. meleg. és egyre vörösödik. Ha nem ismerjük fel a betegséget.5°C-os vízzel kiolvasztjuk. és ne dörzsöljük az érintett területet! Az erős fájdalom azt jelzi. ezért nehéz észrevenni. Enyhe fejfájást. Kezelésére tegyük melegbe az érintett területet! Kezünket tegyük a hónaljunkhoz vagy a lábunk közé! NE FELEDJÜK: Folyamatosan figyeljük a fagyás nyomait magunkon és a társainkon! A viaszos jelek első megjelenésekor azonnal cselekedjünk! Arcunkkal grimaszoljunk. és minden különösebb jelzés nélkül eszméletvesztés alakulhat ki. majd alkalmazzuk az érintett területen! Előrehaladt fagyás: Hólyagok keletkeznek. megakadályozhatjuk az elfagyását! Nyomjuk a lábfejünket a barátunk hasának (ez szép barátságoknak vethet véget)! A fagyás kiolvadása fájdalmas. ezek a tünetek azonban gyakran észrevétlenek. Védjük az érintett területet a nagyobb sérülésektől! Ne dörzsöljük hóval! Ne tegyük ki nyílt lángnak! A legjobb kezelési módja. elégtelen szellőzés mellett rakott tűz vagy használt kályha. ebben a fázisban úgy érezzük. és a fény visszaverődését a szem alatti részt faszénnel befeketítve csökkentsük (lásd Éghajlat és terepviszonyok)! SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS: Rosszul szellőző helyeken kialakuló tökéletlen égés okozza ennek a veszélyét. Kiválthatja minden zárt térben. hogy könyökünk könnyen el tudja viselni. ezután elhalnak. A látott kép rózsaszín árnyalatú iesz. amelyet a hóborította föld vagy jég (és a felhők jégkristályai) által visszavert napsugarak magas koncentrációja és erőssége vá!t ki. mintha homok került volna a szemünkbe. A további megterhelés elkerülése érdekében viseljünk védőszemüveget. hányingert. álmosságot. de előfordulhat akkor is. Fagycsípés: Kizárólag a bőrt érinti. okozhatja a huzat hiánya is. a sarki és hegyvidéki területek világos égboltja miatt). Ha túl meleg lett. hunyorogni kezdünk. A létrejövő szén-monoxid színtelen és szagtalan. amelyek később elfertőződhetnek és fekéllyé alakulhatnak. Tünetek: Először a szem érzékennyé válik a ragyogásra. majd feketévé válnak. majd pislogni. végül leesnek.utolsó fázisban lehullanak. akár hányást is kiválthat. ezért nedves. Ezt a hőmérsékletet onnan ismerjük fel. Erős fagyás: Sokkal komolyabb probléma.

és egyéb növények. hogy hol keressük. Megfelelő méretű bakancsot viseljünk! Rendszeresen tornáztassuk és ellenőrizzük a lábunkat. egy tüdőgyulladásos férfit hagyunk a menedék sarkában kuporogni. A fagyást a túl szoros bakancs is gyorsítja. Állítsuk inkább talpra. ezért ügyeljünk rá. Hasító fájdalom kíséretében beáll az érzéketlenség.és az alváshiány még inkább valószínűsíti.bár az is tény hogy a növények szokatlan kinézete feltételezésekre adhatott alapot. mesterséges lélegeztetést alkalmazzunk! Tartsuk a beteget melegen és szellőztessük ki a menedéket! LÁBFAGYÁS: Akkor fordul elő. és biztassuk egyenletes. figyelnünk kell rá. minden bizonnyal meghal. ilyen pl. A gyógy. csak tudnunk kell. Néha a növény neve utal egykori gyógyászati alkalmazására. duzzadt és hólyagos. a sárgaság gyógyítására szolgáló növény (köztük a párlófű. Kezelés: Szárítsuk meg a lábunkat. a hideg. illetve természetes anyagok már évezredek óta gyógyszerek és kezelések alapját képezik. A láb lila. ha a láb hosszú ideig vízben vagy nedves és hideg helyen van. az ivóvíz. Ha jót akarunk. A lábfagyást úgy akadályozhatjuk meg. amelynek kialakulását a kimerültség. a mezei tikszem és a bojtorján) többsége vörös. Számos napjainkban használt gyógyszer hatóanyaga is növényi eredetű. az élelem-. az erdei hölgymái és a pitypang) nagy része pedig sárga. TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK Sok megbetegedésre kínálkozik természetes gyógyszer. és nem a tényleges gyógyhatású tulajdonságaik miatt . mert azok némelyikét inkább az alapanyagul szolgáló növényhez kapcsolódó képzettársítások miatt alkalmazták. az orvosi tüdőfű vagy a szemvidítófü. A sebek . de a hólyagokat ne dörzsöljük és ne tépjük fel! Emeljük fel a lábunkat és takarjuk be melegen készítsünk kalitkát a takaró súlyának megtartásához! A felmelegítéshez ne használjunk mesterséges hőt! Ne masszírozzuk! Pihentetéssel és melegen tartással gyógyíthatjuk a fagyott lábat. mély lélegzetvételre! Ha nincs eszméleténél és nem lélegzik. Az egykor a vér tisztítására használt növények (pl.megelőzése még egyszerűbb: szellőztessünk! Egyedül nem tudjuk kezelni az ilyen helyzeteket. hogy lefeküdjön! A májgyulladásos beteget kényszeresük evésre! Nem engedhetjük. hogy a lábunkat szárazon tartjuk. hogy a beteget elhagyja az ereje vagy az életkedvei Növényeken kívül mással is kipótolhatjuk az orvosi felszerelésünket vagy készleteinket. hogy ne is alakulhassanak ki! A beteget vigyük friss levegőre. legyünk kérlelhetetlenek! A beteg túlélőről gondoskodnunk kell. ugyanakkor le kell foglalnunk és meg kell alapoznunk az optimizmusát is! Ha pl. Komoly gond. Az orvosok nem támogatják az összes hagyományos orvosságot. és kössük le kisebb feladatokkal! Adjunk neki rengeteg folyadékot és biztassuk evésre! Ne hagyjuk. lábujjainkat! Tünetek: Tűszúrásokhoz hasonlító fájdalom jelentkezik a lábunkban.

hogy több modern gyógyszer trópusi növényből készül. kinek a vizelete tisztítja a sebét. A sérülések kitisztítására a férgek is alkalmasak.köztük a kokain.kimosásához fertőtlenítőszerként vizeletet is használhatunk. hiszen ezekről a növényekről készült a legtöbb feljegyzés. Növényi készítmények A mérgező növényekkel ne is foglalkozzunk! Mindig tökéletesen azonosítsuk a növényt! Általános szabály. Öntsünk rá forrásban lévő vizet! Keverjük . egy növény különböző részeinek különböző felhasználási lehetőségi lehetnek! A forrázat általában levelekből és virágokból. ha nagyobb adagokat szedünk le és azokat alkalmazzuk! Ez nem igaz. és a túlélő ezeket ismeri fel a legnagyobb valószínűséggel. és a bennszülöttek által készített gyógyszerek számos növényi összetevőt tartalmaznak. ez megakadályozza az üszkösödést! Egyesek szerint az amputáció után a csonk lezárásának legjobb módja annak kiégetése (ahogy régen a levágott kezű bűnözőknél tették). hogy azzal teszünk jót. a saját vizeletét használjuk! Ha pedig nagyon beteg. Arra viszont ügyeljünk.közvetlenül növényekből származik. ki fogja bírni. az itt következő növények többsége a mérsékelt égövön él. a morfium és a digitálisz . így akár bajt is okozhatunk! Ne várjunk egyik napról a másikra csodát! Adjunk elegendő időt. Ha a beteg rosszallását fejezi ki. ezek a trópusi országokban azonnal eilepik a sebet. sokaknál viszont a sérülés utáni sokkot követő égetés miatt fellépő sokk akár halálos is lehet. Ne higgyük. A férgek a jobb kezelésig tisztán és nyitva tartják a sebet. leghatásosabbak. tegyünk egy kis lőport a seb köré. hogy könnyebben hozzáférjünk a tevéhez és az olajához! Fél liter vízhez egy maroknyi gyógynövényt adjunk. a főzetet és a borogatást mindig frissen. kinyerésük azonban nem könnyű. Modern gyógyszerek Sok modern gyógyszer . majd gyújtsuk meg. Elkészítési módjukat később részletezzük. közvetlenül a használat előtt készítsük el! Soha ne hagyjuk őket 12 óránál tovább állni! A növények hatékonyságát a leszedés időszaka is befolyásolja. már nem fogja érdekelni. amely nagyon veszélyes lehet a növény alkalmazásakor. a főzet gyökerekből készül. hogy hasson a kezelés! Forrázat készítése Vágjuk fel és zúzzuk össze a növényt. hogy az egészséges szöveteket ne falják fel! A sebek kitisztítására évszázadok óta használják a tüzet. A seb kiégetése nagy lelki erőt követel a beteg részéről. és lőszerünk is van. Osszuk a felhasználandó mennyiséget napi három adagra! A forrázatot. Annak ellenére. Ha úgy érzi. Ne feledjük. hogy a növények virágzáskor a legerősebbek. Néhány bekezdéssel lejjebb egy felsorolás található egyes gyógynövényekről és azok lehetséges alkalmazási módjairól. Sokszor mérget tartalmaznak.

a pépet az érintett terület köré! Nagy levéllel és kötéssel tartsuk a helyén! Gipszelöanyagok A nadálytő (és kisebb mértékben a salamonpecsét) gyökere annyi keményítőt tartalmaz. amíg a folyadék a harmadával csökken! Borogatás készítése Törjük össze laposra a gyökereket. Vágjuk szét. vagy a gyógynövény egészét! Ha a növény túl száraz. hogy a kezünkkel. majd vonjuk vele körbe a sérült végtagot vagy ízületet! A borogatás egy helyben tartására is használható. a rándulásokra és a gennyes sebekre is. majd fedjük be egy nagy levélle!. majd köpjük ki a megrágott pépet! Főzet készítése A főzet általában gyökerekből előállított készítmény. a gyógynövények maguktól lesüllyednek az aljára! Ha nem tudunk vizet forralni. tegyünk ki feleakkora mennyiségű hideg vizet a napra! Ha nincs se napsütés. A levet kizárólag a sebbe préseljük. kövekkel vagy bottal összezúzzuk. kezdjük el rágni vagy szívni a leveleket.85 dl-be)! Forraljuk fel. majd zúzzuk péppé a gyökereket! Legalább félórára áztassuk vizbe (legkevesebb egy kanálnyiba. ORVOSSÁGOK VÉRZÉS CSILLAPÍTÁSÁRA Gyékfú: kipréselt nedve Muskátli: ievelemek kipréselt nedve Óriós pöfeteg: borogatásként Puha gólyaorr: kipréselt nedve Télizöld: leveleinek kipréselt nedve . és kössük a kívánt helyzetbe! Borogatást tehetünk a merev ízületekre. A nedv kipréselése A növény szárából és leveléből készítsünk nedves pépet úgy. adjunk hozzá vizet! Tegyük rá az érintett testrészre. hogy jól felforralva és porrá zúzva megkeményedik. se víz. majd pároljuk. Hagyjuk kissé kihűlni.össze! Hagyjuk kihűlni! Nem kell a folyadékot megszűrni. a leveleket. Minél több nedvet próbáljunk kinyerni belőlük. kaparjuk le. maximum csak 0.

ahol oz javasolt . vagy . borogatásként Papsajt: forrózat a leveleiből és a virágaiból. borogatásként Pásztortáska: forrózat a gyökér kivételével az egész növényből.borogatásként használjuk! Naponta kétszer-háromszor alkalmazzuk őket! Árvacsalán: forrözat o virágaiból és a hajtásaiból Bodzafa: leveleiből kipréselt nedv Bojtorján: főzete gyökeréből. borogatásként Ragadvónyfü: forrázol a gyökér kivételével az egész növényből Soiamonpecsét: főzet a gyökeréből borogatásként Sóska: összezúzott levelei Szilfa: forrózat a kérgéből Tisztesfü: forrózat a gyökér kivételével az egész növényből Tölgyfa: forrózat a kergéből Tyúkhúr: leveleiből kipréselt nedv Varáöics: összezúzott levelei Vizitormc: kipréselt ned ve FERTŐZÉSGÁTLÓ MEGJEGYZÉS: Ezek a növények külsőleg és belsőleg egyaránt alkalmazhatóak. Különösen elfertőződött sebek esetén hasznosak. péppé tört nyers gyökere sóval (ólioti harapásokra) Gömoernyó: forrázol a gyökér kivételével oz egész növényből Kálón fú: összezúzott levelei Kamilla. . forrózat a leveléből és a virágából. forrózat o virágából borogatásként Közönséges cicka fark: forrózat a gyökér kivételével oz egész növényből íibopimpó: forr azat a gyökér kivételével az egész növényből Lórom: összezúzott levelei Nodólytő: főzet a gyökeréből borogatásként Orbáncfű: forrózat o virágából és a hajtásából Orvosi pemetefű: forrázol a gyökér kivételével az egész növényből Orvosi ziliz: főzet a gyökeréből. o bőr lemosására.Tisztestú: kipréselt nedve Útifű: porrá zúzott levelei borogatásként BŐRKIÜTÉS/FEKÉLY/ SEB KITISZTÍTÁSA MEGJEGYZÉS: A növényeket külsőleg.

zúzódások és vér rögök kezelésére. duzzanatokra alkalmazva Salamonpecsét: főzet a gyökeréből. Bojtorján: főzet a gyökeréből Borágó: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Fokhagyma: ki préseit nedve duzzanatokra Fűzfa: főzet a kérgéből Görvélyfű: főzet a gyökér kivételével az egész növényből. forrözat a leveléből és a virágúból Papsajt: forrázat a tévéiéből és a virágából FÁJDALOM/FÁJÁS/ZÚZÓDÁS/MEREVSÉG MEGJEGYZÉS: A megjelölt növények külsőleg használandók.Fokhagyma: kipréselt nedve Kakukkfű: forr ázat a leveléből és a virágából Közönséges Torma: főzet a gyökeréből Orvosi ziliz: főzet a gyökeréből. külsőleg alkalmazva Kamilla: a virágából kipréselt nedv duzzanatokra alkalmazva Lórom: összezúzott leveleizúzódásokra alkalmazva Nadólytő: főzet a gyökeréből duzzanatokra alkalmazva Nyárra: forrázat a levélrügyekből Nyírfa: forrázat a leveleitől Orbán cfü: far rázó t a virágáb ól és a h ajtósa bő I zúzódásokra Orvosi citromfű: forrázol a leveleiből Orvosi pemetefű: kipréselt nedve vagy levelei fül fájásra Piros áfonya: forrözat a leveléből és a gyümölcséből Puha gólyaorr: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből. külsőleg a I ka lm azva Sóska: összezúzott levelei zúzódásokra alkalmazva Szilfa: forrázat a kérgéből Tyúkh ú r: forrázat a gyöké r kivételéve I az egész növényből .

ami a lázat csillapítja. Bodzafa: forrázat a virágaiból és a gyümölcseiből Hársfa: forrázat a virágaiból Kamilla: forrázat a leveleiből és a virágaiból Őszi margitvirág: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Szilfa: főzet a kérgéből MEGFÁZÁS/TOROKFÁJÁS/ LÉGÚTI PANASZOK Bojtorján: főzet a gyökeréből Borágó: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Csalón: forrázat a leveleiből Fekete áfonya: forrázat a leveleiből és a gyümölcseiből Fűzfa: főzet a kérgéből Gombernyő: forrözat a gyökér kivételével az egész növényből Gyékfű: forrázat a gyökér kivételével az egész nővén yb ől öb lö getésh ez Ho vasi magcsá kő: forrázat az e gész no vényből öblögetéshez Hársfa: forrázat a virágából Illatos menta: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Kakukkfű: forrázat a leveleiből és virágaiból Kamilla: forrázat a virágából öblögetéshez Kigyógyökerű keserű fű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Közönséges cicka fark: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből.Varódics: összezúzott levelei zúzódósokra alkalmazva LÁZ MEGJEGYZÉS: Ezek a növények izzadást idéznek elő. főzet a gyökerétől öblögetéshez Nadálytő: forrázat az egész növényből Nyárfa: forrázat a levél rügyekből Orbáncfű: forrázat a . inhaláláshoz Közönséges párló fű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből Közönséges torma: nyers gyökere Martilapu: forrázat a leveleiből és a virágaiból Molyhos ökörfarkkóró: forrázat a gyökér kivételévei oz egész növényből.

virágaiból és hajtása ibói Orvosi angyalgyökér: főzet a gyökeréből Orvosi pemetefű: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Orvosi tüdőfú: forrázat o gyökér kivételével az egész növényből Orvosi ziliz: főzető gyökeréből. forrázat a virágából és levelébői Papsajt: forrázat a virágából és a leveléből Rózsa: főzet csipkebogyóból Tölgyfa: főzet a kérgéből öblögetéshez Útifű: forrózot a leveléből és a szárából GYOMORBÁNTALMAK ENYHÍTÉSE Fekete áfonya: főzet o gyümölcséből Gombernyő: forrázct a gyökeréből Illatos menta: forrázct o gyökér kivételével az egész növényből összezúzott faszén hozzá -adásával Közönséges cicka fark: forrázct o leveleiből és a virágaiból Közönséges torma: forrázó te gyökeréből Orvosi citromfű: forrózot a leveleiből Pitypang: főzet ez egész növényből Soiamonpecsét: főzet a gyökeréből Saspáfrány: forrázct a leveleiből Szeder: forrázct a leveleiből HASMENÉS MEGJEGYZÉS: A tünetek enyhüléséig napi két-hórom alkalommal alkalmazzuk ezeket a növényeket Fekete áfonya: főzet a gyümölcséből Illatos menta: forrázct a gyökér kivételével az egész növényből Kigyógyökerű keserűfü: forrázct a gyökér kivételével oz egész növényből Libapimpó: forrózot a gyökér kivételével oz egész növényből Havasi magcsákó: forrázat c gyökér kivételével oz egész növényből Mogyoröfc: forr ázat a leveleiből Orvosi ziliz: forrázat a leveleiből és a virágaiból. főzet a gyökeréből Őszi i/érfű: forrázat a leveleiből és o gyökeréből Piros áfonya: főzete gyümölcséből Szeder: forrázato leveleiből vagy főzet a gyümölcséből Szilfa: forrázat a gyökeréből Télizöld: forrózot a leveleiből. de hosszabb .

amely az aszpirin egyik összetevője. FÉREGHAJTÓK Görvélyfű: forrázat a gyökér kivételével az egész növényből . Hegesedés elősegítésére: A nadálytő leveleiből ki. naponta kétszer-háromszor alkalmazandó.i nyert nedv segíti a szövetek újraképződését.ideig nem szabad alkalmazni Tölgyfa: főzet a gyökeréből Útifű: forrázct a leveleiből és a szárából SZÉKREKEDÉS Bodzafa: gyümölcséből kipréselt nedv Borbolya: gyümölcséből kipréselt nedv Diófa: főzet a kéregbői Közönséges páriófű: forrázat a gyökér kivételével oz egész növényből Őszi margi [virág: forrázat a leveleiből és virágaiból Pitypang: főzet az egész növényből Reg adván yfü: fór reze ta gye kér ki vé telével az egész növényből Rózsa: főzet csipkebogyóból Terackbúze (Elymus vagy Agropyron repensj: főzet a gyökeréből Vörösberkenye: gyümölcséből kipréselt nedv ARANYÉR MEGJEGYZÉS: Külsőleg. Fekete áfonya: gyümölcséből kipréselt nedv Kamilla: forrázat a leveleiből és a virágaiból Libapimpó: forrózot a gyökér kivételével az egész növényből Nyárfa: főzet a levélrügyekből Saiamonpecsét: főzet a gyökeréből Salátaboglárkc: leveleiből kipréselt nedv Szilfa: főzet a kérgéből Tölgyfa: főzete kérgéből Útifű: kipréselt nedve NE FELEDJÜK: Fejfájásra: A fűzfa leveléből és kérgéből készített főzet szalicint tartalmaz.

valamint délre Indonéziáig. illetve Ausztrália egyes részein is. 2-3 m . enyhíti a cukorbetegségei és elpusztítja a belső. magas. Összezúzott levele enyhíti a belső vérzést. lásd Trópusi növények az Élelem fejezetben/. gyógyhatású növény. ovális vagy szív alakú levelei gyakran a vörös. de csak viszonylag keveset vizsgáltak meg nyugati kutatók.magas növény. húsos gyökértörzse von. Indiában és Délkelet-Ázsiódon élő cser/éne*. az élénk rózsaszín és a zöld árnya!atoiban pompáznak. Soha ne kísérletezzünk olyan növénnyel. Ha nem ismerjük pontosan a gyógynövényeket. általában vörösesbarna törzsű fa. A malária elfojtásához készítsünk főzetet kinintartalmú kérgéből! Moringa (Moringa oleifera. illetve Indonéziában található meg. Nim növény vagy neem fa (Ante'aea aza-dirachta vagy Azadirachta indica): Indiától Kínáig. amelynek vastag. és hosszú. A következőkben a sok hasznos növény közül mutatunk be néhányat.Gyakori. élősködő férgeket. Vodon él Dél-Amerika trópusi területein. Bruceafélék: Számos. ehető . i/izben megfőzött kérge erősítő es lázcsökkentő hatású. és szélesebb körben is csak néhány számít ismertnek. kis mennyiségben használjuk Trópusi gyógynövények Több ezer trópusi növénynek ismert a gyógyhatású (a bennszülött törzsek tényleg használják is ezeket). A leveleiből es kérgéből készített főzettel megfékezhető a malária és a vérhas. Malájföldön a leveleit megszorítják és teaként fogyasztják. de csak mértékletesen. csillapítja a keléseket és o rovarcsípéseket Kardomom (Élettana cardannomum): A gyömbér rokono ez oz Indiában és az onnon keletre esó területek egyes részein éió. köztük a soptaparna vagy saptacehada (Alstonia scholaris): Megtalálható Indiótól keletre egészen a Főlap-szigetekig. A Brucea su metrón a magját hasmenésre és vérhasra alkalmazzak. egészen Ausztráliáig. Minden része keserű ízű. A magjából származó olajat fekély és bőrponaszok kezelésére használhatjuk. A gyökeréből és leveleiből készült főzet hashajtó és erősítő hatású Alstoniafélék. hasonló megjelenésű fajtája található ín diától keletre Kínáig. amelyet nem tudunk egyértelműen azonosítani! Indiai szépcsalán (Acalypha indica): Egyike o szómos hasonló. de a világ minden tójára betelepítették.Őszi margitvirág: főzet a leveleiből és a virágaiból Saspófrény: forrózat a gyökeréből Varádics: forrózat a leveleiből és virágaiból. elágazó fejecskeviróg-zotor hoz Magját vagy gyümölcsének kisajtolt nedvéf emésztési panaszok és hányinger enyhítésére használjuk! Kínafa vagy kininfa (Cinchona): Nagy. inkább vigyünk magunkkal orvosságokat. és délre.

ho megvágják. A nedvet kis mennyiségben férgek elűzésére használhatjuk. Némelyiknek több felhasználási lehetősége is van. szétterjedő szőr borítja. megfázás és emésztési rendellenességek megszüntetésére és egyéb. Kibatalia arborea: Fgy újabb ázsiai fofajta. amelyre hosszúkás. Többségük nagyon elterjedt és biztonságosan fogyasztható. ÁLTALÁNOS ÉS FERTŐZÉSGÁTLÓ HATÁS: GYÓGYNÖVÉNYEK . A gyökeréből és leveléből kipréselt nedvet bőrkiütés és gyulladás kezelésére használhatjuk ./: Kaparjuk le a kérgén taláfhotó gumit! Férgek és hasmenés kezelésére használjuk! A felsorolt gyógynövények a mérsékelt égövön élnek.trópusi növény. a lázzal járó fájdclmokct és egyéb fájásokat. Mahuang vagy bala (Sida cordifolia): Egyenesen növő. Használhatjuk őket vérzés elállítására. valamint Polinéziában. lásd Sivatagi növények az Élelem fejezetben. Majomkenyérfa (Adansonia. egészen Tajvanig előfordul. c belőlük készült forrózat azonban o goto ndféreg és a hasmenés kezelésére is alkalmas. fogazott levelek és sárgás virágok jellemzőek. Magja közepesen erős hashajtó. Pergularia extensa: Törzsét kemény. Indiában és onnan keletre. Puha leveleit és hajtásait zöldségnövényként is használhatjuk. Apró. amelynek kérge koucsuktejszerű nedvet bocsa: ki. Afrika trópusi részein él. A leveléből készült forrázatot köhögés és láz csillapítására használhatjuk. maximum 7 m-es növény. A leveleiből készült borogatás t ke!esek. szőrös. onnan keletre egészen Pápua Új-Guineáig. egynyári. sebek gyógyítására. de alább a leggyakoribb alkalmazási mód szerint vannak csoportosítva. zöldesfehér virágokat hoz. külön megemlített kezelésekhez. A leveléből és kérgéből készült főzet enyhíti a gyomorpanaszokot. fekélyek és sebek gyógyítására használjuk! Crateava religiosa: Megtalálható Indiában. láz enyhítésére. Széíesen ovális levelei maximum 15 cm hosszúak.

. szűrt forrózat kiválóan alkalmas o szem fertőzéseinek kezelésére. Szemvidítófű (Euphrasia officinalis): 30 cm-es. c hurutot és az orrdugulóst is. A teljes növényből készített. gyakran szőrös leveleket és fehér.1. hegyvidéki területein jellemző. ovális. Főleg Európa és Ázsia füves. Állítólag gyógyítja a szénanáthát. lila erezettel és sárga foltokkal tarkított virágokat hozó növény.

3. Szaga alapján biztosan megtaláljuk. Természetes antibiotikumot is tartalmaz. hegyes. Apró ovális leveleket és vöröseslila virágokat hoz. szétterülő növény. 5ok különböző fajtája létezik. Európa és Ázsia nyugati részének füves területein él. Legtöbb fajtáját több hosszú. Mezei kakukkfű (Thymus scrpyllum): Kisméretű. csíkszerű. A hagyma fogyasztásával megelőzhető a megfázás. illatos. manapság már a trópusokon is. Csomós vagy göcsös görvélyfü (Scrophularia nodosa): Legfeljebb 90 cm magas. valamint apró. kipréselt leve külsőleg használva sebek és duzzanatok kezelésére alkalmas. köhögést és megfázást csillapító forrózatként. Főzetként alkalmazva enyhíti a duzzanatot. szárat megkoronázó fürtvirágzat jellemzi. rózsaszínes vagy fehér virágokból álló. cserjéseiben és bozótosaiban él. Használjuk fertözésgátlóként.2. sőt. Gumója erős fertőzés-gátló. a . ovális levelű és vörösesbarna virágú növény Európa és Ázsia erdeiben. illetve zöldségnövényként! 4. szögletes szárú. bár egyes fajtái máshol is előfordulnak. a hagymából felszökő levél. Fokhagyma (Allium): Számos változata megtalálható a mérsékelt égövi területeken. [/Ízzel hígított.

Közönséges gyékfű (Prunella vulga r is): Szőrös kúszónövény. Puha gólyaorr [Geránium mól le): Legfeljebb 30 cm magas nö vény. rózsaszínesek és öt sziromból ellnek.rándulást. Hegyes. levelei mélyen csipkézettek. VÉRZÉS: 5. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. virágai aprók. forrázatót oelső vértesek csillapítására használjuk. főzetét belső vérzések csillapítására használjuk. . Szára szőrös. Európa és Ázsia száraz. puszta jeliegü területeken él. Száraz. füves. a keléseket és zúzó-dásokat. eloszlatja a vér rögöket és gyógyítja az aranyeret. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. ovális levelek és lila virág fejek jellemzi k. 6. füves vidékein és pusztáin él.

.

fehér. Európa és Ázsia erdőségeiben terjedt ei. külsőleg alkalmazzuk. feher vagy rózsaszínes virágokat hoz. szív alakú leveleket. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. leveléből és virágából készített forrázat o hasmenés kezelésére és öblögetésre szolgál. 8. rándulások és sebek lemosására használjuk. szőrös. A szóróból. Kipréselt nedvét vérzések elállítására. széles. mélyen karéjos leveleket. Általában nedves területeken él. . sárga porzószálas virágaival a kúszó erdei szamócára hasonlít. 9. Mocsári tisztesfü (Stacnys palustris): Erős szagú. Nagy télizöld (Vmca major): 50 cm magas növény. A világ más részén számos számos télizöld fajta fordul elő. Hegységekkel tarkított sziklás és északi sarkvidéki területeken él.7. Eu -rópa és Ázsia erdős. forrázatót fájdalmas felületek.. Útifű /lásd Ehető növények az Élelem fejezetben/ Nedve sebek és mellkasi panaszok kezelésére alkalmas. forrázatat belső vérzések csillapítására használjuk. Kipréselt nedvét vérzés elállítására. Csipkézett. Havasi magcsákó (Dryas octopetala): Ko-réjos. örökzöld. valamint sötét rózsaszín és a lila árnyalataiban pompázó. ólul halványabb leveleivel és nagy. BÉLPANASZOK: 1. Hasonló fajok lelhetők fel az erdö-széleken és az árnyékos pusztaságokon. fehér foltos virág füzért hoz. bozótos és sziklás vidékein él. Kéz olekú. (ándzsós levelek és nagy kékeshla virágokjellemzik. Bőrszerü. Gombernyo (Sanieula eurooaea): 50 cm magas növény. és tömör fejecskevirágzat formájában apró. 90 cm magas növény.

zöldessárga levél és a levél tövénél növő. . apró fehér virágok jellemzik. kb. Menstruációs fájdalmak enyhítésére is alkalmas. ovális. 60 cm-es növény. Az egész növényből készített forrázotot láz és hányinger csillapítására használjuk. szőrös.2. füves területein él. Csipkézett. Európa és Ázsia melegebb. ön'ös. Orvosi citromfű (Melissa officinalis): Cíf.romillatú.

Nagy ovális.3. Fürtös. zöld. korong alakú gyümölcsök és gyakran a fctörzs aljából kinövő gyökérhaj tősok jellemzik. 5. hosszú. A hasonló menták szintén hatékonyak. 6. Ragadványfü vagy ragadós galaj (GaJium aparine): Kusza. Gyakori a nedves. A leveleiből készült forrázotot hasmenés en yhitésére és az emész tés serken tésére használjuk. szőrös növény. A kéregből készült főzetet hasmenés és bőrkiütés gyógyítására használjuk. Őszi margitvirág: lásd a következő oidaion. keskeny szúrós leveleket és apró fehér virágokat hoz. csipkézett levelek. mindig édesvizközelében található. Szilfa (Ulmus): Magos fafajta. hányta tó hatású lehet 4. rózsaszín virágokat hoz. fős és puszta . Örvös. melegen a lázas beteg verejtékezését idézi elő. lilás 5záraöól nőnek ki. Ha a forrázat túl erős. Csipkézett. szúrós szárú növény. ovális levelei 80 cm-es. Vízimenta (Mentha aquatica): Illatos.

számos változata létezik. lándzsás. (vés szára cső a lakú. A forrázatát a székrekedés enyhítésére használjuk. alsó felén szürkés levélkéjü. Kipréselt levet külsőleg aranyér kezelésére használjuk. sárga virágokból álló hosszú füzérvirógzatot hozó. sötétzöld. zöldesfehér . Fényes. Saláta boglárka IRanunculus ficaria): 20cm magas növény. rendszeresen és gyakran alkalmazva hólyag gyű Ka dóst kezelhetünk vele. csipkézett. 8. Hólyaggyulla-dás esetén azonos mennyiségű orvost zilizzel keverve. A fiáról növények forralás után spenótként fogyaszthatok. füves területeken él. a boglárkákkal1 9. Európa és Ázsia nedves erdőségeiben és nedves talajú területem él.területeken. rendszeresen és gyakran alkalmazzuk! 7. A teljes növényből készült főzetet székrekedés és gyomorsavtúltengés esetén használjuk! Kisebb adagokban. 90 cm magas növény. Salamonpecsét(Po)ygonaTuimMp/ú főtiszt rűnö vén y. Száraz. szív alakú levelek és sárga virágok jellemzik. Ne tévesszük össze mérgező rokonával. Közönséges párlófű (Agrirnonia eupatoria): Szőrös szárú.

Porrá tört gyökere főgázaiként és borogatásként alkalmazva egyaránt gyógyítja a zúzódó sokat. Készithetünk belőle hányingert enyh(tő ferrázetot is. Bogyója viszont mérgező! .leveleket tart. majd hagyjuk megszáradni: megkeményedve rögtönzött gipszként használható sin készítéséhez. Kernényitödús gyökere a paszternákhoz hasonlóan fogyasztható. A gyökeréből készült főzetet külsőleg aranyér és zúzódások kezdésére haszna juk. Főzzük meg.

Libapimpó ( ásd Ehető növények az Élelem fejezetben): Szintén emésztési gondok es aranyér .

KÖHÖGÉS ÉS MEGFÁZÁS. fejfájás. LÁZ. sárgás levélkék és sokszázszorszépszerü virág jellemzi. rendszeresen és gyakran adott meieg főzet segít szabályozni a méhizom-összehúzódásekat a szülés során. és láz. valamint általános fájdalmak enyhítésére vagy tinktúraként rovarcsípések csillapítására használjuk. .kezelésére alkalmas forrózat készíthető belőle. A kis adagokban. illatos kúszónövény. LÁZ. ha forrázatot készítünk a teljes növényből. de egyeseknél hólyagokat okozhat a szőj belsejében. A levelek elfogyasztása enyhíti a fejfájást és a migrént. Római kamilla (Cnamaennelum nobile): Európa és Ázsia füves Területein jellemző. Finom. mig virága kipréselt ievét fájdalmakra és húzódásokra alkalmazhatjuk f Nyugtató hatása különösen az ideges. Az egész növényből készült forrázatot fejfájás. 45 cm-es növény. Őszi margitvirág(Tanaceturr. KÖHÖGÉS ÉS MEGFÁZÁS: 5. Biztonságosabb. migrén és megfázás enyhítésére használjuk. FOLYTATÁS: 1. Európa és Ázsia puszta és füves területein él. parthenium): Rendkívül illatos. szé tda ro bol t le vei ű és szúzszorszépsze rű virágú. izgatott gyerekeknél érvényesül.

.

2. Pézsmamályva (Malva moschata): A füves és bozótos területűken élő növény 60 cm-es magasságot ér el.készített forrázatot megfázás és láz kezelésére használjuk. Az orvosi zilizhez (8j hasonlóan használjak. rózsaszín. kunkori levelei zöldesfehér színűek. Spárgaszerü szárak Tetején ülő. . bozótos területein fordul elő. A leveleiből készült forrázatot megfázás és köhögés enyhítésére használjuk! 3. Köhögés esetén egyenlő mennyiségű martilapuval keverve alkalmazzuk l 4. a leveléből kipréselt olaj a fül fájást csillapítja. A füves területek növényé. örvös virága fehér Európa és Ázsia száraz. Szétdarabolt. Orvosi pemetefű (Marrubium vulgare): Kokukkfüillarú. erősen osztott levetek. szőrös. apró fehér vagy rózsaszín virágokat hoz.kivéve a gyökeretI . és nagy. Martilapu (Tussilago farfari): A késő téltől kezdve gyakori növénye sivár és puszta vidékeken. Az egész növényből . Szögletes szóra 50 cm magas. Európa és Ázsia erdővel és bozótossal vegyesen borított területein talál ható. kerek. maximum 30 cm mogos növény. Fokó foltokkal tarkított. Nagy a dogokban hashajtó hotcso von. Közönséges ciekafark (Achillea millefolium): Illatos. Kiválóan kezeli a gyerekek köhögését is. rózsaszín vagy üláskék virágokat hoz. bőrszerű. Az egész nö vényből készült főzet enyhíti a megfázást és a légzőszerv) megbetegedéseket. Az egesz növényből készített forrózat kiválóan enyhíti a mellkasi panaszokat és a hasmenést. és hareng alakú. sötétzöld leveleket és fejecske virágzata t alkotó. Szőrös szór. A mályvönok számos változata létezik és terjedte!. csökkenti a vérnyomást és ez arany-érbántalmakot 6. maximum 60 cm magos növény. szőrös növény. nagy sárga pitypangszerű virágok és a virágokat követő szív alakú levefekjellemzik. lánazsaszeru leveleket. Orvosi tüdöfű (Pülmonaría officinalis): Szőrös. Elősegíti a vér olvadását eseteken. ötszirmú virágok jellemzik. 5.

Nagy. rózsaszínes liic virágai vonnak. Pajzssajt vagy madármályva (Lavatera arborea): 3 m-es magasságot is elérő növény. Az orvosi zilizhez (8j hasonlóan baszna (juk. Főzött gyökere kiváló étel. Szőrösf alul fás szára. Európa és Kis-Ázsia sziklás partvidékein jellemző.7. karéjos leveleket és halvány rózsaszín virágokat hoz. szürke növény. és csökkenti oz emésztőrendszer irritációit és gyulladásait . a kizárólag a gyökérből készültet a vér-veszteség okozta szédülés enyhítésére. szőrös. Rovarcsípéseket csillapíthatunk vele. Főtt leveleből kiváló borogatás készíthető a bőrpanaszok gyógyítására. borostyán alakú levelei és sö tétlila csíkos. illetve sebek és kelések tisztítására használhatjuk. ha összetört leveleivel dörzsöljük azok helyét. A leveleiből készült forrázarnak ellazító hatása van. Az egész növényből készített forrázatot mellkasi panaszok kezelésére. Orvosi ziliz (Althaca officinalis): 90 cm magas. 8.

9.

Moiyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus]:

2 m-es növény halvány, bolyhos szőr bontja. Nagy, lándzscszerü levelek és súrü, ötszirmú sárga virágokból álló fürtök jellemzik. Száraz, meleg, fü ves területeken jellemző. A leveléből és virágából készített forrázatot köhögés és mellkasi panaszok enyhítésére, a gyökeréből készült főzetet öblögetésre használhatjuk. Virágainak porrá törésével nyugtató és fájdalomcsillapító hatású teát készíthetünk.. 10. Közönséges orbáncfű (Hypericum perfo-ratum): 60 cm magas növény. Apró, hosszúkás, áttetsző, foltos levelek és aranysárga virágoktól álló fejecskevirágzatjellemzi. Eltörve piros nedvet bocsát ki. Füves, bozótos vidékeken ét. A teljes növényből készült forrázct megfázás és mellkasi panaszok enyhítésére használható. Az itt következő rovarok és egyéb állatok nem jelentenek túlzott problémát az ésszerű elővigyázatossággal eljáró túlélő számára, komoly gondot okozhatnak azonban, ha nem a kellő tisztelettel közelítünk feléjük.

VESZÉLYES ÁLLATOK 1. Skorpió: A trópust, szubtrópusi és meleg éghajlatok sivatagaiban, erdőiben és dzson-geleicen él, bar egyik változata az Andokban, 3600 m-es magasságban is meg található. Főként éjszaka aktív. A sivatagi fajták többségének színe c sárgás vagy vilógoszöldes, mig a nedves vagy magasabb hegyvidéki területeken élők barnák vagy feketék. Átlogcsan 2,5 cm-es, Afrika déli részén és Új-Guineában viszont találni iehet 20 cm-es óriásokat is. Némelyik a földbe ássa magát, többségük azonban tekereg vagy kövek alá bújik, illetve más menedéket keres magának - akár a mi felszerelésünkben is. Fullánkja a farkában található. Legtöbb fajtája csak kisebb kellemetlenséget okoz, de némelyik idegmérget termel, amely ideiglenes, 24-43 órán át tartó bénulást okoz. Néhány Közel-Keleten, Brazíliában és Mexikó nyugati részén élő skorpiófajta csípése halálos, igaz, ezek a fajták nagyon ritkák, és mérgük inkább csak a gyengébb ellenállású szervezetek (kisgyerekek, idősek betegek) számára végzetes. 2. Barna- vagy hegedűspók (loxoseeles rec- íusa): Észak-Amerikában élő pók, a feje hátsó részén található hegedű alakú mintáról ismerhető fel. Számos változata közül a L reclusa a legveszélyesebb. Csípése 24-48 órán belül lázat, fázást, hányást, ízületi fájdalmat és bőrfoltokat okoz. Mérge agyon ritkán halálos, cm a seb körűi szöveti torzulás alakulhat ki, ami megfelelő kezelés hiányában akár a testrész amputálásához is vezethet. 3. Fekete özvegy (Latrodectus): A világ számos részén, a melegebb területeken, sivatagokban él Apró, sörét pók, o hasán található piros, sárga vagy fehér, néha homokóra a'akú mintáról ismerhető feí. Csipése fájdalmas, izzad őst, resz-ketést és gyengeséget okoz, akár egy hétre is magatehetetlenné teheti áldozatát. Ritkán halálos 4. Tölcsérpók (Atrax): Nagy, szürkés vagy barnás színű, Ausztráliában élő pók. A tömzsi, rövid lóbú állat elnevezése hálójának formájára utol. Éjszakai állat, meleg, száraz, napos időben nem aktív. And előfordul, ott gyakori. Mérge a fekete özvegyéhez hasonló Tüneteket okoz, de csípésé halálos lehet. 5. Tarantula vagy madárpók ITheraphosiűae es Lycosa)' Afrika trópusi részein é/ó nagy és szőrös pók. Egyes fajtái Európa déli területein is megtalálhatóak - fenyegető külseje és fájdalmas csípése ellenére enyhe, nem bénító hatású mérget termel.

6. Száz- és ezerlábúak: Általában apró, ártalmatlan állatok, némelyik trópusi és sivatagi fajta elérheti a 25 cm-t. Lábuk éles körömben végződik, amely a bőrt átszűrve fertőzést okozhat. Egyes fajták harapása mérgező. Menetirányuknak megfelelően söpörjük le magunkról, igy kisebb valószínűséggéI akadnak a bőrünkbe.

7. Lódarázs: Rajokban él, maga készítette fészkét vadul őrzi. Néhány trópusi fajtája nagyon agresszív és mérgező. Ezeket kerüljük! Csípése olyan érzés, mintha forró szeget szúrtak voino belénk. Eg^zerre több csípés halált is okozhat. 8. Kullancs: A trópusokon gyakori, nagy, lapos testű, kerek ódat, amely apró, harapó szájszervével behatol a bőrbe. Ne próbáljuk meg kihúzni, mert a bennmaradó fej fertőzést okoz Hő, benzin, alkohol vogy forró vízhasználatával érhetjük el, hogy kiessen. 9. Pióca: A trópusi dzsungelekben és egyéb nedves területen é/ő vérszívó, giliszta szerű állat, amely a növényzetre csavarodra várja, hogy rátapadhasson az áldozatára. Ne próbáljuk meg letépni, inkább tűz vagy csipetnyi só segítségevei távolítsuk el. A pióca gyakran terjeszt fertőzést. 10. Rőt vérszopó denevér vagy vámpírdenevér (Desmodus): Közép- és Dél-Amerikáúan él. Apró, ejjef aktív állat, alvó áldozatának vérét szívja. Harapásával veszettséget terjeszthet. Az ilyen területeken éjjelre mindig takarjuk be magunkat! FIGYELEM! Hacsak a leírás nem utal kifejezetten az ellenkezőjére, ezeket a kígyókat halálosan mérges állatnak kell tekintenünk! Ne közeledjünk feléjük, ne ingereljük őket és ne nyúljunk hozzájuk! MÉRGES KÍGYÓK

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK: Figyeljünk, hova lépünk! A kígyók általában hetente egyszer tó pl ál koz nők. Evés után és

bőrük vedlésckor nehézkes mozgósúak, ilyenkor könnyű összetaposni őket.

-

Figyeljünk, amikor bokrokon vágunk át vagy gyümölcsöt szedünk, mert némelyik kígyó fán él!

- Ne ingereljük, ne vegyük fel és ne szorítsuk sarokba őket! Néhány kígyó - köztük a dél- és közép-amerikai némo csörgőkígyó vagy az ázsiói fekete mambó, illetve az ázsiói kf-gyókobra - ha c fészkét őrzi vagy sarokba szorítjuk, tóm ad. Ne kézzel, hanem bottal fordítsak fel a köveket és fa rönköket, o földet se kézzel ássuk! Erős, ellenálló bakancsot viseljünk - ho van! Sok kígyó foga ezen nem tud áthatolni.

- Használat előtt ellenőrizzük az ágyneműnket, ruhánkat és csomagjainkat, mert ezeket a kígyók menedékként használhatják. Őrizzük meg a nyugalmunkat, ha kígyóval találkozunk! Ne Tegyünk hirtelen mozdulatokat, és

ne próbáljuk meg agyonütni! Lassan hátráljunk! Az esetek többségében a kígyó gyorsan menekülőre fogja. - Elpusztítás: Ha ei kell pusztítanunk egy kígyót, hosszú és - lehetőleg - görbe botot használjunk! Mérjünk erős csapóst a feje hátsó részére / Próbáljuk meg az első ütéssel elpusztítani, mert a sérült kígyók különösen veszélyesek.

ÉSZAK- ÉS DÉL-AMERIKA 1. Csörgőkígyó (Crotalus és Sistrurus): Számos fajtája él Észak-Amerika-szerte, méretük 45 cm és 2,1 m közt változik. Mindegyiknek vaskos teste, széles feje és (o farok végénJ csörgője van, amely legtöbbször -de nem mindig - i/észjelzésszerű hangot cd. Legnagyobb fajtája a texasi csörgőkígyó, amelyet jellegzetes, rombusz alakú foltok borítanak. 2. Északi rezesfejű mokaszinkígyó (Agkistro-

don contortrix): 60-90cm-es állat

Vaskos, barnóssárga vagynarancssórgás torna resté/7 sűrű, barna csíkok vannak és a feje rézvörös. Főként ez Egyesült Államok keleti részén éi. Meglehetősen félénk, marósa ritkán halálos. 3. Vízi mokaszinkígyó (Agkistrodon piscivorus): Átlagosan 60- 130 cm-es kígyó. Barna vagy barnászöid színű teste vastag és helyenként foltok borítják. Hasa szintén foltos, szájának belseje fehér. Vízben él, az Egyesült Állomok déli részének vizeiben és azok mentén fordul eló. Agresszív állat - ne ingereljük! 4. Borzasztó csörgőkígyó (Crotalus durissus terrificus): Átlagosan 1,5-2 m-es kígyó, rombuszalakú minták borítják. Nyakón két sötét csík látható, farka csörgőben végződik. Éjszakai állat, Dél-Amenköban, illetve északabbra, Mexikóban lelhető felaszóraz területeken. Nagy agresszív, különösen veszélyes kígyó.

5. Lándzsakígyó (Bothroos atrox): Ez a halványabb színű, szögieres alakzatokkal borított, barnás testű, átlagosan 1,3-2 m-es kígyó sok haláleset okozója. Számos rokona van, ezek színe lehet szürkés, barnás vagy pirosas, de c mintázatuk hasonló. A lándzsafejű kígyók Dél-Amerikában és északra, egészen Mexikóig megtalálhatóak. Egyes fajták a fán élnek. Mindegyik hurkot forrná! a testéből támadás előtt 6. Néma csörgőkígyó (Lachesis muta): Nagy fejű, rózsaszínes-barnás testű állat. Nagy, sötétbarna, háromszögletű minták borítják. Mérete átlagosan 2-2,6 m, de akár ennél nagyobb is lehet. Éjszaka aktív. Közép- és Dél-Amerikában ez alacsonyan fekvő erdőkben, gyakran üregekben és lyukakban él. Ho sarokba szorítják, támad. A legveszélyesebb kígyó az Újvilágban.

7. Korallkígyó: Átlagosan 45-90 cm-es, vékony testű, feltűnő csikozású kígyó. Fekete és vörös sávjaitsárga és fehér színűek váltják. Az Egyesült Államok déli részétől Dél-Ameríkáig fordul elő, (Hasonló kígyó Delkelet-Ázsiában is él.) Kisméretű állkapcsa van. Ritkán harap ugyan, de marása halálos. A mérges kígyók felismerésére NINCSENEK sémák: a kobrákon általában csuklya van, a csörgőkígyóknak pedig csörgő található a farkán, ezek azonban nem megbízható, általános útmutatások. A mérges kígyókat egyesével meg keli tanulnunk! Ha nem tudjuk eldönteni, hogy az adott kígyó mérges-e vagy sem, a mérges kígyóra vonatkozó szabályok szerint járjunk el! EURÓPA

1. Keresztes vipera (Vipera bQrus): Átlagosan 30-75 cm-es ódat, színe olajoszöld vagy vörösesbarna, sötétebb színű, cikcakké s minta borítja. Hangafüves pusztákon, tápokon és nyílt területeken, egészen o hegyvidékig megtalálható. Ez Észak-Europa egyetlen mérges kígyója. Ritkán halálos, de Dél-Európában nagyobb és sokkal veszélyesebb rokonai élnek. AFRIKA ÉS ÁZSIA 2. Puffogó vipera (Bitis arietans): Vastag testű, rövid farkú, nagy fejű, szclmasúrgós-barna színű, sötétebb mintázatú, átlagosan 90-130 cm-es kígyó. Afrikában és az Arob-félszigeten a félsivatagi területeken, általában vizközelben él. Hasonló rokonai más élőhelyeken fordulnak efő: Afrika, Európa és Ázsia minden részén sok, egymástól nagyon különböző vipera faj tolatható, amelyek c homokos részektől a sűrű dzsungelig bárhol felbukkanhatnak. 3. Efa kígyó (Echis carinatus): Durvapikkelyü kígyó, színe a világos pirosastól a homokbarna árnyalatig változhat Sötétebb minták és fehér foltok borítják. Átlagos mérete 40-55 cm. ÉszckAfrikóban és öttől nyugatra, Indiában, sivatagos területeken éí. Agresszív, gyökön kígyó, sokszor okoz halálos kimenetelű baleseteket 4. Láncos vipera vagy daboja (Vipera vagy Daboía russelli): Átlagosan i-lt2S m-es kígyó, barnás testét három sorban borítják fehérrel határolt, pirosas közepű, fekete gyúrók. Pakisztánban és attól keletre , egészen Tajvanig szinte mindenhol megtalálható (o surü erdők kivételével). A térség viperamarásainak többségéért ez a kígyó a felelős. 5. Maláj vörös szájú mokasszinkígyó(Callo-

selasma rhodostoma): Átlagosan 60-80 cm-es kígyó. Sárgásbarna, vöröses vagy szürke színű, szögletes mintázat díszíti. Hasa sárgás vagy foltokban zöldesb ama. Délkelet-Ázsia és Indonézia egyes részein, c ritkas növényzetben ét. Gyakori okozója a baleseteknek. A Térségben számos rokona 15 el. Kerüljünk minden olyan kígyót amely akár csak egy kicsit is hasonlít ró! 6. Kobra: Afrika keleti részétől Indián keresztül Indonéziáig mindenhol megtalálható, a Fülöpszigeteken is döfordul. Mérete általában 1,5-2 m. Ha megijed, jellegzetesen megemeli a fejét, es szétterjeszti - általában min-tás-csukiyáját. Egyes területeken gyakori faj különösen o sziklás és félsivatagos tájakon.

7. Mamba ÍDendroaspis): Apró fejű, nagyon vékony kígyó, általában nagy, zöid vogy szürkés pikkelyek borítják, átlagosan T,5-2 m-es. Afrikában, délre egészen a Szaharáig megtalálható. Általában fákon él, a nagy fekete momba (D. polylepis) viszont legtöbbször 0 földön tartózkodik. Az esetek többségében annyira gyors, hogy lehetetlen agyonütni. Marása kezelés hiányában végzetes Sehet.

8.

Boomslang (DispholidustypusMf/ogoson

1,3-1,5 m hosszúságú, rendkívül vékony kígyó, színe lehet zöldes, barnás és feketés. Nagyon nehéz észrevenni. Fákon, illetve Afrikában délen a Szaharáig szavannákon él. Nagyon erős o mérge. Ha megijed, felfújja a torkát.

9. Kraits (Bungarus): Kis fejű, átlagosan 90-150 cm hosszú állót. Egyes példányok testén fekete és fehér, vagy fekete és sárga csikók futnak. Indiától Indonéziáig nyílt és erdős területeken egyaránt megtalálható. Éjszakai állat. Nem támad, harapása azonban sokszor halolos.

Ausztrália. Ausztrália nagy részének édesvizeiben és azok közelében él. vékony állat. cs nem jelent veszélyt. Sok különböző fajtája létezik. Nagyon ritkán végzetes. színe kékes fekete. Ilyenkor viszont azonnal mossuk ki tiszta vízzel. be-fopitja a nyakát. . Vörös hasú fekete kígyó (Pseudechis por-phyriacus): Átlagosan 1. hogy harap.köztük a gyűrűsnyakú kobra . Kiválóan álcázza magot. pirosas vagy szürkés testét söté-tebb sávok keresztezik. hacsak nem jut a méreg nyílt sebbe vagy szembe.5-2 m-es. Halálvipera (Acanthopbisantarcticus):Vastag.azon túl. Ha megriasztják. vészhelyzetben vizelettel! AUSZTRÁLIA 1.KÖPKÖDŐ KÍGYÓK Némelyik kobra . barnás. Papua Új-Guinea és néhány környező sziget homokos területeinek nagy részén megtalálható. mércét is köp.50 cm-es. A tlogoson 45. mégsem olyan veszélyes. 2. Nagyon mérgező. Ez pusztán védekező magatartás. mint a tigriskígyó vagya tejpán. hasa élénkpiros.

Több fajtája van. Támadó és rendkívül mérgező. színe a sárgásszürke és a barna közti egyik árnyalat. de hosa ennél vilegosobb Átlagos mérete 1.5-2 m. .3. Ausztrália és Papua ÚjGuinea szárazabb területein él. Textilmintás barnakígyó(Pseudonaja tex-tilis): Vékony kigyó.

nagy fejű kígyó. okkersárgás testét zöldessárga. Hcmokszinű. szürke vagy naronessáraás barna savok keresztezik. Ausztrália és Tasmánio félsivatagos terű (erein él.4. vastag testű. . A végzetes harapások jelentős része erről az állattól származik. Tigriskígyó (Notechis scutalus): Átlagosan 1. Temedé természetű és rendkívül erős a mérge.3-16 m-es.

folyótorkolatokban vagy pari menti mocsarakban él. Ausztrália északi részeinek nyílt és erdős területein egyaránt előfordul. hogy észre-vennénk őket.3. . mint a kígyók mérge miatt. naponta többön is átmegyünk anélkül. Halálos mérgű kigyó.madnak. pikkelyeik különböztetik meg őket az angolnától.5. sárgásbarna hasú. evezöszerü farkuk van. Kicsi az esélye annak.és a Csendes-óceánban élnek. sokkal többen halnak meg azért mert kókuszdió esik a fejükre. Nem tó. hogy megmarnak minket. A tengeri kígyókszinc és mérete változatos.5 m.1.5 m hosszú kígyó. A legsúlyosabb esetek kivételével a kígyómarás összes áldozata felépül. de némelyik fajtájuk o legerősebb kigyómérget hordozza. Tengeri kígyók: Az Indiai. 6. Némelyik faj részben szárazföldi. Ha felidegesítik. sötétbarnától világosig bármilyen árnyalatban előforduló. 3. mindössze mozgásuk árulja el őket Az olyan területeken. Lapos. mint kígyómarástól. Indiában többen szorulnak kórházi ápolásra patkányharapás. A kígyók az álcázás mesterei. Malajziában pl. Tajpán (Oxyuranus scutel latus): Minta nélküli. Hosszuk átlagosan 1. vad a viselkedése. amelyeken kígyók élnek.

.

Könnyen kezelhető állat. de léteznek súlyossági fokozatok. de nagyobb éssötétebb. mintamennyi a halálhoz szükséges lenne.A mérges kígyó marását persze komolyan kell vennünk. rövid. Ne fogjuk meg! . illetve inkább pöttyök. hogy csak kevés méreg van a méregzsákjaiban. harapósa azonban mérgező. Marása mérgező. 8. Nagy. vaskos. de csak akkor harap. Jamaicán. hogy a ruhánk vagy a cipőnk felfogta a harapás erejét. Átlagos mérete 37-45 cm. vastag farok és élénksárga mintázat jellemzi. Mexikóban és a környező területeken fellelhető gyík fajta. és az is elképzelhető. ha megfogjuk. Írországban. Puerto Ricóban. kerek fej. vagy nemrég harapott meg valami mást. GYÍKOK 7. mérge kevésbé hatásos. Haitin. Sok mérges kígyó sokkal kevesebb mérget tűd csak egy harapással az emberbejuttatni. Lehetséges. Ha a kígyó önvédelemből mar. Mexikói viperagyík (Heloderma horridum): Az arizoniai óriósgyikra hasonlít. általában csak kevés mérget juttat az áldozatába . Kubában. Mexikó és Közép-Amenka néhány sivatagos területén fordul elő. Ha a kígyó rossz állapotban van. KÍGYÓMENTES TERÜLETEK! Nincs mérges kígyó Uj-Zélandon. Polinéziában és a sarkvidékeken. Arizoniai óriásgyík vagy viperagyík (He-loderma suspectum): Kizárólag az arizonici sivatagban. mint színes mintázat borítja.néha semennyit. a farka vékonyabb. tömzsi törzs.

VESZÉLYES VÍZIÁLLATOK FOLYÓVÍZI VESZÉLYEK 1. vagy húsa elfogyasztásakor mérgez.Ezek a halak és víziállatok veszélyesek. Dél-Ameri kában. alul halványabb. tömör megjelenésű. színe az olajzöld és a feketés közi változik. magasabb oxigéntartalmú vizet kedveli. az Amazonas és az Orinoco föl ^rendszerben őshonos. Ál toló bán a sekély. Elektromos angolna [Electrophorus eíecíricus): Elérheti o 2 m-e s toszúsópof és a 20 cm-es vastagságot. amely elegendő ahhoz. A nagyobb példányai által okozott áramütés elérheti az 500 voltot. A többség vagy érintéskor. Kerek alakú. hogy ledöntse az embert a lábáról. .

zömök. amikor alacsony a vizszint. BorcWaéles.2. egymásba illeszkedő fogoi vonnak. de elérhetik az 50 cm-es hosszúságot is. Amazonas és Paraguay folyórendszerekben él. Magas testű. . oz Orinoco. Fajtái méretben eiternek egymástól. Komoly veszélyt jelenthet különösen a száraz évszakban. Piranha vagy pirája (Serrasalmus): Dél-Amerikábon. nagy áll-kapcsú hol.

Mérgesrájafélék (Dasyatidae): A sekély vizekben. különösen a trópusokon. Néhány fojtájuk előfordul Dél-Amerika és Nyugat-Afnka vizeiben is. Erősen eltérnek egymásról. de nem kizárólag a homokos parton jelentenek veszélyt. Az édesvízi mér-gesrójók mérete ritkán haladja meg a 30 cm-t. amely azonban a vízben QŐ20IÓ ember számára nagyon nehezen kivehető.TENGEREK ÉS FOLYÓK 3. közös jellemzőjük a jellegzetes rója alak. A Csendes-óceánba tartó folyókban nem él ilyen állat. SÓS VÍZI VESZÉLYEK . A farkukban található mérges tüskék súlyos\ néha végzetes sérülést okozhatnak.

amelyek az embernek csapódva súlyos sebet okozhatnak.és a Csendes-óceán zátonyainál fordulnak elő. Minden trópusi vízben előfordulnak. nagyon színes halak. nagyon mérgező tüskék találhatóak. főként az Indiai. 6.4. kis szájú. Szájuk nagyméretű. 7. Átlagosan 3-4 cm-es. ezek áilítóiag mérgesek. hátukon éles. Ehetőek. bár legtöbbjük uszonyában éles tüskék találhatóak. Farkuk oldalát szikeszerü tüskék borítják. Óvatosan érjünk hozzájuk! 5. Ördöghslfélék (Batraehoididae): Középes Dél-Amerika mindkét partja n előfordulnak a trópusi vizekben. fakó színű halak. A homokba temetkezve fekszenek. Doktorh3lfélék{Acanthuridae):Ar/c£osor? 20-25 cm-es.és Indiai-óceán zátonyainál . Nyúlhalfélék (Sigaridae): Átlagosan 25-30 cm-es halak. Sárkányfejű halfélék ÍScorpaenidae): Többny/re a Csendes. bosszú testű.

ám nagy tüskéjű. nehezen. ami gyötrő fájdalmat okoz. de akkor is nagyon óvatosan! Léteznek nem mérges. Sok változatuk yan. iszapszinük és idomtafan alakjuk szinte észrevehetetlenné teszi őket. Tüskéjük általában a hátukon vagy az uszonyuk test felőli részén található. Szúrásuk erős fájdalmakkal jár. csak közvetlen közelről észrevehető halak. Ha az ember rájuk lép. hátuk tüskéi mérget fecskendeznek a bőrbe. színük főleg pirosas. szélsőséges esetben végzetes is lehel A mérges ördöghal. A nagy tüskéket . és csak akkor fogjuk meg. Általában 30-75 cm-esek. Kevésbé veszélyes rokonaik a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban élnek. Mérjünk nagy ütést az éllat fejére. . A legkisebb is képes fertőzést kiváltó szúrást okozni. ha már elpusztult.és oz Indiai-óceán trópusi részein élnek. a kőhal és a tengeri varangy fogyasztható. Testük hosszú.élnek. a néha ember méretű tüskésharcsa esetén vékony tőrként használhatjuk. Kőhalfélék (Synanceia'l: A Csendes. 40 cm-es állatok. 8.pl. fodros uszonyuk nyúlványban és tüskékben végződik.

de azcrt bárhol legyünk is. Sárkányhaifélék (Trachinidae): Elvékonyo-dó. fontoljuk meg a fel nem ismert hal elfogyasztását! . tehát fogyasztásra alkalmatlan. kb. Európa. 1.A tengerisün is okozhat fájdalmas sérülést. korallzátonyokban és lagúnákban élő hal mérgező. Nagyon meleg vízzel enyhítsük! MÉRGEZŐ HÚSÚ HALAK Számos part menti. ahogy a tengerirózsa is megszúrhatja az embert. 30 cm bosszú halak. Nyugat-Afrika ás a Földközi-tenger partjainak homokjába ássák be magukot A hátukon és a kopoltyújukon févö tüskékből származó méreg elviselhetetlen fajdalmot okoz az áldozatnak. fokó színű. Többségük a trópusokon él.

Bizonyos. más körülmények között ehető víziállatok .mint a barrakudák vagy a csattogóhalak .

A különböző fajták sok eltérést mutatnak. kemény. 15-75 cm hosszú. Húsuk mérgező. Tömzsi testű. megijedve gömbbé duzzadnak. Kerüljük az összes ilyen halat! EGYEB VIZIALLATOK 5. óltolóban 50 cm-nél rövideöb halok. mert táplálékuk révén mérgező anyag halmozódik fel a szervezetükben. bőrük tüskés. ijhalfélék (Balistridae): Sok fajtájuk von. kerek. néhány fajtájuk Délkelet-Ázsia és a trópusi Afrika folyóibon él. Általában papagájszerű száj és kicsi kopoltyúnyílás jellemzi őket. húsuk mérgező. májuk és ivarmirigyük egyaránt mérgező . 50-60 cm-esek. Kb. Magas testű. Sok változatuk alkalmatlan a fogyasztásra. ha zátonyról vagy lagúnából fogjuk ki őket. pl. Hólyagmedúza vagy portugál gálya .. lemezes.28 mg már végzetes! 4. a gömbhalak teste többnyire kerek. erős és nagy tüskéket viselnek a hátukon. általában tüskés halok. tüskés gömbbé formálják magukat.alkalmatlanok a fogyasztásra. és vagy egyáltalán nincs. 3. Sünhalfélék (Diodontidae): Minden sekély trópusi vizben előfordulhatok. lapos. A legmérgesebb halak. Ha megijednek. páncélszerű. Gömbhalfélék (Tetraodontidae): Az összes trópusi és számos melegebb éghajlatú vizben előfordulnak. 2. Vérük. ezek többsége sekély trópusi tengerek vizében él. vagy csak kisméretű a hasuk alján található uszony.

.

Szintén szúrós tapintó-csápjuk van. az Indiai.és Csendes-óceán térségében élő egyes fajták halálosa k. Leginkább a szubtrópusi területeken jellemző. akár halálos is lehet a csípése . Kékgyürűs polip (Hapaíochlacna lunulara): Az apró. Mindegyik kúp alakú. szúrásejteket r ar talmozó topogotói viszont akár a 12 m-t is elérhetik. és a széleiből 9 m-es karcsomók indulnak ki. belül liiás patkó mintájú élőlény. de gyakori o 6olf-áramban is. szemben számos társával. gyűrűszerű minták borítják. Nagyon mérgező. bár héjuk mintázatát néha hártya fedi. Az utóbbi kocka alakú tölcsére 25 cm hosszú. különösen a doboz medúzával. tányér alakú. Új-Zélandra szállítják. A kúpcsigáknál sokkal vékonyabbak és hosszabbak. Kúpcsigák (Conidae): Szubtrópusi és trópusi basiábúak. de nű együk meg őket! . ezért különösen veszélyes. leginkább az Indiai. néha csők ökölnyi polip Keiet-Ausztróiiánól. Fülesmedúza (Aurelia aurita): Puha. A déli áramlatok pl. hogy erőtlenné tegye áldozatát. még akkor is. Legyünk óvatosak az összes zátonynál élő polippal! 7. hanem hidroid-telep. Nem végzetes. mint a kúpcsigáké . arra viszont képes. ha az állatot portra sodorta a víz! 6. Szúrásuk nem olyan veszélyes. Néhány változatuk rendkívül mérgező. Mérge nagy mennyiségben végzetes is lehet Óvakodjunk minden medúza karjaitól. Terebra-csigák vagy fövenycsigák (Tere-bridae): Mérsékelt övi és trópusi vizekben. Ne érintsük meg őket! 8. másik nevén kockamedúzával [Cnironex fleckeri). Szürkés fehér testét színjátszó. A lebegő hólyag mindössze /5 cm hosszú. amely akár a brit portokig is elviheti.(Physalía physalia ]: Nem igazi medúza. ha rálépünk az állatra vagy a kezünkbe vesszük. különösen a Nagy-korallzátony környékén található. Nem veszélyes az emberre.és a Csendes-óceán térségében élő állatok. szigonyszerű topintócsápiuk van. mérgező.

-9- .

Egy nehéz partszakaszon még a megmeneküléshez vezető partraszállás is rendkívül veszélyes lehet. amelyet még megfogni is veszélyes. A cápaveszélyt az emberek általában eltúlozzák. Ha elfogy az élelmiszerkészletünk és a vizünk. hogy élelmet nyerjünk a tengerből vagy ivóvizet gyűjtsünk. hogy a repülőgépünkön vagy a hajónkon van túlélőfelszerelés. de olyan is akad. de a vad tengeren még a mentőcsónakba beszállni is komoly kihívást jelenthet. Megfelelő intézkedéseket kell tennünk. és minél hosszabb időre elegendő készleteket tudjunk felhalmozni. Nem fogyasztható minden hal.ÉLETBEN MARADÁS VÍZEN Minden bizonnyal a tengeri túlélés körülményei a legzordabbak az összes közül: ott a legkönyörtelenebbek a feltételek. figyelmen kívül hagyni azonban semmiképpen sem szabad. ezért minden lehetőséget ki kell használnunk. amelyekkel csökkenthetjük a kockázatot. Elképzelhető. . nem marad megbízható tartalékforrásunk. ezért mindig tartsuk szem előtt a módszereket. hogy elkerüljük és elzavarjuk őket.

.

még csónakban is gyorsan csökken a testhőmérsékletünk a szél miatt Megfelelő felszerelés nélkül. Talán ez a környezet a legrémisztőbb az összes közül.sok halat és vízi élőlényt találhatunk. Ha ismerjük az elhelyezkedésünket és a fontosabb óceáni áramlatokat. ez nagyon lassú utazás lesz. hogy hova sodor minket a víz . megjósolhatjuk. amelyek az Atlantióceán északi részén jellemzőek . egyedül a hideg vízben nem valami jók az esélyeink.köztük a Golf-áramlatban . A meleg áramlatokban. és ebben a legnehezebb életben maradni: hideg vízben a testünk gyorsan kihűl. cápák) és mérgező fajok is.igaz.A Föld felszínének 4/5-e nyílt víz. A tengerparti vizek szintén bővelkednek tengeri élelemben. amelyek a melegebb . de akadnak bőven veszélyes állatok (pl.

.

ami lebeg a vízen.a melegebb éghajlaton használatos -cápariasztóval van felszerelve. a tutajokra vagy a felfújható gumicsónakokba. amennyit csak tudunk. hogy jól begyakoroljuk! A gyakorlat során az utasok megtudják. A hajó vagy repülőgép elhagyása előtt ne fújjuk fel a mentőmellényt! Kisebb csónakokon mindig viseljük! A mellény élénk színű. Fontos. Lehetőleg vigyünk magunkkal zseblámpát. a ruha nem húz le minket a mélybe. hogy annyi felszerelést vigyünk magunkkal.vagy mentőöv rengeteg energiát takarít meg nekünk. az egyszerű tutaj. vagyis bárki. Mentőgyakorlat A mentőcsónakos gyakorlat minden hajón rögtön a kifutás után következik. megmenekül az azonnali fulladás veszélyétől. mit vigyenek magukkal vészhelyzetben. a hideget. Ha megkapjuk a jelet a hajó elhagyására. Ha nincs semmilyen eszközünk a víz desztillálására. és meg kell tanítaniuk az eljárást minden fedélzeten tartózkodónak. szedjünk össze egy kis csokoládét és keménycukorkát! Ne lökdösődjünk és kiabáljunk. ezért hagyjuk figyelmen kívül a gyakori tanácsot. majd próbáljunk a közelébe ugrani! A hajó elhagyása A hajó elhagyásakor vagy a repülőgépről történő leugráskor alapvető fontosságú. vegyünk fel meleg. a sekélyebb vizekben élnek. akkor kitör a pánik! Hosszú távon sokkal gyorsabb és a nyugodt hangulat megőrzésében is segít. valamint . fénnyel. ezeknél sokkal nagyobb gondot fog okozni édesvízhez jutni. amelyet egyébként a vízfelszínen maradáshoz kellene kifejtenünk. és ha kéznél van. A kisebb hajók tengerészeinek szintén elő kell készíteniük ezt a gyakorlatot. A mentőfelszerelésnek része lehet a merev csónak.éghajlaton a lagúnák és zátonyok közelében. ha rendszerezetten szállunk be a mentőcsónakokba. és hogyan jussanak el arra a helyre. miszerint le kell vennünk a ruhánkat: sokkal jobb mindent magunkon hagyni! EMBER A VÍZBEN! . lehetőleg gyapjúból készült ruhát! Ne felejtsük el a sapkát és a kesztyűt sem! A nyakunkra tekerjünk törülközőt! így ha véletlenül a vízbe kerülünk. Ha nincs mentőövünk vagy -mellényünk. hogyan vegyék fel a mentőmellényt. mint a sós víz. Az óceán felszínén maradni mentőöv vagy -mellény nélkül sem nehéz feladat. A pánik és a félelem persze megnehezíti az ellazulást. az emberi test ugyanis kisebb fajsúlyú. Ha le kell ugranunk a fedélzetről. jelzőfestékkel. A mentőmellény. a felfújható gumicsónak. a ruhánkba zárt levegő fogja segíteni a felhajtóerőt. ilyen körülmények között sokan csak nagyon nehezen képesek lebegni. ahol a mentőcsónakokat le lehet engedni. a mentőöv és a mentőmellény. viszont segít elhárítani legnagyobb ellenségünket. először dobjunk le valamit. és általában síppal. aki képes ellazítani magát a vízben.

ha háton úszunk. Ha a látótávolságban szárazföldet pillantunk meg. Integessünk egy kézzel a víz felett (ne kettővel. talán található rajta síp vagy fényjelző. hogy fenntartsuk magunkat a vízen felhívni magunkra a figyelmet. ne küzdjünk az apály ellen. amíg az árapály meg nem fordul. a sérülés valószínűségét azzal csökkenthetjük. Úszás Lassan. a széllel szembe ugorjunk! Mellúszással haladjunk. alkalmazzuk az alábbi technikát: 1. és a szárazföldre nem visz minket! Ha a víz túl zavaros ahhoz. legjobb a víz alatt úszva eltávolodni a veszély helyszínétől. A hang jól terjed a víz felett. amíg gyünk mély lélegzetet! 2. Emeijük ki fejünket o vízből.vagy üzemanyagrétegtől! Ha tűz van.túl azon. a széllel szembe induljunk.Ha lesodródtunk a fedélzetről. miközben a vízben tartózkodunk. lábbal előre. mert mozogva mások könnyebben észrevesznek minket. tapossuk Tegyük fejünket o vízbe (szánkót csuk - . ezért a kiabálás és a csapkodás hatásos lehet. hogy a hátunkon ússzunk. legelső feladatunk . és menjünk minél távolabb a roncstól! Tartsunk kellő távolságot mindenféle vízbe került olaj. próbáljunk meg légzöhelyeket létrehozni úgy. nem kell levegőt vennünk! 4. és vízbe kell ugranunk. amely bizonyos mentőmellények szabályos felszerelésének része. Lebegjünk egyenesen o vízben és ve - 3. Ha felszín alatti robbanásveszélye áll fenn. mert akkor elsüllyedünk). vagy lángok között kell átúsznunk. Lazítsunk ebben a testhelyzetben. csak lazítsunk és lebegjünk a vízen. Ha mentőmellényt viselünk (ami a kis hajókon kötelező). hogy a lángokat elcsapkodjuk a fejünktől! Ha nem túl nagy a tűz. egyenletesen ússzunk! Ha süllyedő hajót vagy repülőgépet hagytunk el.

tutajt. Ha nem maguktól fújódnak fel. a szelep kihúzásával fújjuk fel a mentőcsónakot. A csónakon több felfújásra szolgáló pont található. roncsdarabot amelybe bele tudunk kapaszkodni! Ha nincs se csónak. hogy karját nyakunk köré fonja.juk be). fogjuk meg a vállánál. és használjuk tutajként! A gumicsónak felfújása A repülőgépeken. mert kárt tehetünk benne! Ha valakit be kell húznunk a gumicsónakba. amelyre rátámaszkodhatunk. sok hajón és a csónakokon felfújható gumicsónak található. hogy o víz felszínén nyugodjon! helyzetbe! Lebegő „zsák” a vizet és fújjuk ki a levegőt! Vegyünk újobb mély lélegzetet és térjünk vissza o lazító- Rövid időre egy nadrágból is rögtönözhetünk lebegő zsákot. és emeljük át az egyik lábát a csónak végén. Azonnali feladatok Amint kiszabadultunk a roncsból. mert külön részekből áll. mert beleránthat minket is a vízbe! Végül kössük magunkat és a többieket a csónakhoz! A FELFÚJHATÓ GUMICSÓNAK EGYENES HELYZETBE HOZÁSA . tutajba vagy mentőcsónakba. Ezek többsége a sós vízbe merüléssel aktiválódva. tartozik hozzájuk pumpa. majd gurítsuk be! Ne hagyjuk. fogjunk össze minél több uszadékot. hogy benne maradjon a levegő! így a lábakból szárny alakú úszóöv lesz. Beszállás a felfújható gumicsónakba Minél hamarabb szálljunk be a csónakba! Ha már vízben vagyunk. ússzunk a végéhez (ne az oldalához). magától fújódik fel. tegyük át egyik lábunkat az oldalán. hogy megteljen levegővel! Tartsuk a nadrág derekát a víz alá. se mentöcsónak. és nyújtsuk előre o karunkat. vagy keressünk olyan csónakot. és guruljunk bele! NE ugorjunk magasról a csónakba. hogy az egyik rész kilyukadásakor is a víz felszínén maradjon. majd lebbentsük meg a nadrágot a fejünk felett. Csomózzuk össze a nadrág szárainak végét.

Fogjuk meg a kötelet szemből. Vad vízen. hogy ereszt a csónak alja. hogy gumifoltozókat és ragasztóanyagot is találunk. és húzzuk! A csónak felemelkedik és átfordul' egy piílanotra kiemelve minket a vízből. sűrűn váltsák egymást! Az összes felszerelést helyezzük el a csónak rakodóterében (ha van). a gyerekeket és a sérülteket tegyük a mentőcsónakba! Őket az egészségesek kövessék annyian. magunknak kell teljesen felfújni a saját levegőnkkel. a víz felett pedig sziszegő hang hallatszik. Ellenőrizzük. A csónakban tartózkodók élete még nagyobb veszélyben van.A gumicsónakok többségének ólján egyenes/tő szíjak találhatóak. vagy pumpa segítségével. és helyezzünk a lyukba dugót! ÉLETBEN MARADÁS A MENTÖCSÓNAKBAN A tutaj. A szelepek egyirányúak. ahány személy szállítására a csónakot tervezték! A többieknek a vízben kell maradniuk! A csónakon lévő egészséges emberek és a vízben lévő túlélők rendszeresen. A gumicsónak tartozékai között található kúp alakú dugóval tömjük a lyukakat! Elképzelhető. és rögzítsünk mindent . ha számuk a csónakhoz képest túl nagy! A többség biztonsága élvezzen elsőbbséget! Először a gyengéket. hogy a gumicsónak teljesen fel legyen fújva! Legyen kemény de ne kőkemény! Ha puha. hogy meghatározott számú túlélőt szállítson. tehát a levegő nem fog kiszökni. A csónak keménységét és a lyukakat naponta ellenőrizzük! Ha feltételezzük. ha levesszük a védősapkát. ússzunk alá. feszítsük lábunkat a csónaknak. a nagyobbokon pedig az egyik oldalhoz rögzített egyenesítő kötél. nagy szélben ez különösen nehéz feladat lehet Ügyeljünk rá. a csónak és a gumicsónak arra szolgál. nem lyukas-e a csónak! A kiáramló levegő buborékot képez a víz alatt.

a legjobb. Bármilyen ruhát használhatunk. ne próbáljunk meg semerre se menni.ÉLELEM: Csak akkor együnk. úgyhogy használjunk viharhorgonyt! Az utóbbi tulajdonképpen egy nagy vászonzsák.kivéve. ha ragaszkodunk hozzá. az időjárási viszonyokat. hogy hol vagyunk. segít ellenállni az időjárásnak és lelassítja a sodrást. ha vizesek vagyunk! Hajónkat vagy mentöcsónakunkat igyekezzünk minél szárazabban tartani! Merjük ki belőle az összes vizet. és állítsunk fel pamutvászon tetőt (ha találunk hozzá anyagot). lehetőleg egyszerű nyolcas csomóval kössünk őket egy evezőhöz! Ha nem tudjuk. jelzőrakétákat és heliográfokat! Ha már küldtünk segélykérő jelzést. amíg meg nem határoztuk a helyzetünket . a megmentett felszerelést majd rögzítsük naponta az észrevételeinket és körülményeinket! Hideg éghajlaton Ha hideg a víz. ezeket az eszközöket a minket kereső mentőosztag figyelmének felhívására használjuk! Ha a segélyhívásban megadtuk a helyzetünket. megfelelően tároljuk őket! Minél hamarabb kezdjünk el horgászni! VÉDEKEZÉS Napi rendszerességgel vezessünk naplót.biztosan! Ügyeljünk rá. különösen. amely kárt tehet a csónakban! Gondoskodjunk a vízben meg-romló dolgok vízálló edényben történő elhelyezéséről is. a szerencsétlenség időpontját és helyszínét. Minden kötéllel biztosan rögzített tárgyat alkalmazhatunk rögtönzött horgonyként. ne érje őket nedvesség! Vizsgáljuk meg az összes jelzőeszközt: a jelzőfényeket. Ha kidobjuk a csónakból. és mivel tudjuk a mentőcsapatok figyelmét a leginkább felkelteni! -VÍZ: Raktározzunk minél többet! Rögtön osszuk be! Az esőt mindig gyűjtsük össze! .ELHELYEZKEDÉS: Próbáljuk meg megállapítani. amely megvédi a csónakot a vízpermettől! . hogy ne álljon ki semmilyen hegyes tárgy. alapvető fontosságú. ha elegendő vizünk van! Ügyeljünk 1 a meglévő adagokra. ha látjuk a partot. még ha egyedül is vagyunk! Ez lefoglalja a gondolatainkat és segít a tájékozódásban. hogy minél hamarabb kijussunk belőle! Vegyük figyelembe a szél hütőhatását. mert akkor afelé kell tartanunk! A TÚLÉLÉS FONJQSSÁGL SORRENDŰI VÉDELEM az elemektől és a természet egyéb viszontagságaitól! I . Először jegyezzük le a túlélők nevét. hol vagyunk.

alább felsorolt jeleket: . a halrajokat. Az őrszem feladata figyelni hajókat. pl. mert a hőtől megnő a térfogata és feszíti a gumi felületét! Estére. és vegyük vissza! Testhőmérsékletünk fenntartásához tekerjük be minden testrészünket valamilyen rendelkezésre álló anyaggal. bújjunk össze.Szárítsuk meg az összes vizes ruhát! Ha nem tudunk száraz ruhát felvenni. de észrevehetjük a rá és az irányára utaló. hűvösen tarthatjuk a testünket. a szelepeket meglazítva engedjünk ki egy kis levegőt a mentőcsónakból. vitorlavászonnal vagy ejtőernyővel! Ha többen vagyunk. mintha bárkinek is hosszabb ideig kellene szolgálatban lennie. az éjszaka a trópusokon hirtelen köszönt be! Azt se hagyjuk figyelmen kívül. hogy ha a bőr hosszú ideig tengervízzel érintkezik. pl. hogy túl gyors vagy hirtelen mozdulatokkal ne billentsük ki a tutajt vagy a csónakot az egyensúlyából! A modern mentőcsónakok többségén található beépített menedék. csavarjunk ki a nedvesből minél több vizet. hogy estére teljesen szárazak legyünk. a meleg ruházat és a gyakorlatok jelentősen csökkentik a fagyás veszélyét. amikor lehűl a levegő. hogy nincs szárazföld látótávolságban. valamint a hínárt. hogy ne merüljenek ki és folyamatosan tudjanak koncentrálni! Mindenki számára jobb. és melegítsük egymást! Az izom. fújjuk fel újra a csónakot! Jelöljünk ki őröket a csoportból! Mindig. ha egy nap több őr váltja egymást. a szárazföldre utaló jeleket. Arra viszont ügyeljünk. repülőgépeket. a napszúrás és leégés megelőzése érdekében mindig legyen lefedve legalább a fejünk és a nyakunk! Szemünket a napfénytől szemellenzőt rögtönözve védjük! Ha napközben benedvesítjük a ruháinkat tengervízzel. Ne feledjük. nyújtást vagy karkörzést! Arra azonban ügyeljünk. még a sötétben is legyen valaki a figyelőhelyen! Az őrök csak rövid ideig legyenek szolgálatban. hogy megvédjük magunkat a permet-től és a hullámoktól! A megfelelő menedék. a madarakat és a roncsot Nekik kell figyelni a tutaj szivárgásának vagy megkarco-lódásának jeleit is. kisebesedhet! Ha nagyon meleg van. SVleSeg éghajlaton Vegyünk le minden felesleges ruhát. állítsunk fel szélfogót és vízpermetvédőt! Feszítsünk ki keresztbe bármilyen anyagot. Ha a miénken pont nincs ilyen.és ízületmerevség megakadályozása és a keringés élénkítése érdekében végezzünk egyszerű gyakorlatokat. de a testünk ne legyen fedetlen! Ha közvetlen napfénynek vagy erős napsütésnek vagyunk kitéve. mert az éjszakák nagyon hidegek lehetnek. VAN SZÁRAZFÖLD A KÖZELBEN? Elképzelhető.

hogy a közelben szárazföld található. HALADÁS Ha sikeresen elküldtük az 5. próbáljuk meg kitalálni a legközelebbi hajózási útvonaí helyzetét és annak irányába induljunk el! -~- . A madarak repülése általában délelőtt a szárazföldtől távolodó. 0. hogy kihasználjuk még jó erőnlétünket és meglévő energiánkat . hogy szárazföld van a közelben (bár talán keresztirányban viszi őket a víz az óceánon). S. hordalékkal teli víz valószínűleg egy nagy folyó torkolatából érkezik. a legjobb. hogy a szárazföld a szél felőli irányban van. ne vesztegessük az időt: induljunk el. ráadásul szélirányban helyezkedik el! Ha nincs a közelben szárazföld. a zord időjárás is elterelheti a madarakat az útvonalukról.Felhők: Az egyébként tiszta égen látható gomolyfelhő valószínűleg szárazföld felett alakult ki. mert a napfény visszaverődik a korallzátony feletti sekély vízről. a kókuszdió és egyéb úszó növényzet sokszor azt jelzi. ha a szárazföld közel. Az árapály kisebb. vagy tudjuk. Madarak: A magányos madár nem jelzi megbízhatóan a szárazföldet. Az uralkodó szélirány alakítja ki a tengerár irányát. ha 72 óráig nagyjából ugyanazon a helyen maradunk. Uszadékfa: Az uszadékfa. jelzést. A trópusi vizeken a felhő alsó oldalának zöldes színárnyalata (lagúnaragyogás néven is ismerik) azért jön létre. A tenger mozgása: A tengerár útja szintén jelezheti a szárazföldet Az irányában bekövetkező változást okozhatja akár a sziget körül kialakuló árapály is. Ha viszont egyik említett körülmény sem áll fenn. A tenger színe: A sáros. hogy egy rendszeresen használt hajózási útvonal közelében vagyunk. szinte biztosak lehetünk benne. viszont az áramlás és a hullámok csökkennek. de csak néhány tengeri madár alszik a vízen vagy repül el több mint 160 kilométerre a szárazföldtől. délután pedig afelé közeledő irányba mutat A madarak folyamatosan hallható hangja legtöbbször azt jelzi. Ha a szél állandó.főképp. ha a vizet szárazföld szegélyezi.

DÖNTŐ TÉNYEZŐK Vegyük figyelembe az alábbi tényezőket annak eldöntésekor, hogy . maradjunk vagy útra keljünk: Mennyi információt továbbítottunk magunkról a baleset előtt? Ismerik az elhelyezkedésünket a mentőalakulatok? Mi ismerjük a saját helyzetünket? Kedvez az időjárás a keresésnek?

- Mekkora a valószínűsége, hogy másik hajó vagy repülő halad el jelenlegi tartózkodási helyünkön? Hány napra elegendő élelmiszer- és víztartalékkal rendelkezünk?

.........................■HT-y-.j.J Járművünk a szél és az áramlatok segítségével fog haladni. Nyílt óceánon az áramlás sebessége néha meghaladja a napi 9-13 kilométert. Húzzuk fel a horgonyt! Ha lehet, használjuk ki a szelet! Ha a járművünknek nincs tőkesúlya, csak teljes sebességgel hajózhatunk a szélben, legfeljebb 10 fokkal eltérve az irányától. Kormánylapátként az evezőt használjuk! Ha a szélirány nem felel meg az általunk választott iránynak, dobjuk ki a horgonyt, hogy inkább egy helyben maradjunk! Hogyan vegyük hasznát a szélnek? Fújjuk fel teljesen a gumicsónakot, és üljünk a végére! Ha nincs vitorlánk, rögtönözzünk egyet! Az alsó széleit ne rögzítsük semmihez, csak tartsuk az aljához rögzített kötelet vagy a vitorla lenti részét, hogy hirtelen széllökés esetén egyszerűen el tudjuk engedni, megakadályozva a tutaj felborulását. Vad vizeken Dobjuk ki az orrból a viharhorgonyt! így az orr mindig a szél felé fog nézni és a hajó nem tud felborulni. A tutaj alján helyezkedjünk el! Ne üljünk az oldalára és ne álljunk fel! Ne tegyünk hirtelen mozdulatokat! Ha több tutaj vagy mentőcsónak is van, kössük össze őket! JELADÁS VÍZEN Vízen a figyelemfelhívás eszköze lehet a jelzőrakétán és a színezőanyagon kívül bármi mozgatása is: ha nincs semmilyen jelzőberendezésünk, lengessünk ruhát vagy vitorlavásznat zavarjuk fel a nyugodt vizet! Éjszaka vagy ködben a túlélőcsoport többi tagjával kapcsolatot tarthatunk egy hasznos eszköz, a síp segítségével.

Ha a csónak felszerelésének a rádió adó-vevő is része, az oldalán biztosan megtaláljuk a működtetéséről szóló útmutatást. A hullámhosszok általában már előre be vannak állítva 121,5 és 243 megahertzre, a hatótávolság pedig kb. 32 kilométer. Gyakran adjunk jeleket, de az elemmel/akkumulátorral működő adó-vevő készülékeket mértékletesen használjuk! Az áram érték (lásd Jeladás a Megmenekülés fejezetben) 1. A színezőanyagot kibocsátó vízi nyomjelzőknek csak nappal vesszük hasznát. Kb. 3 órán át láthatóak jól a festéknyomok - kivéve a nagyon hullámos vizen. A pirotechnikai jelzőberendezéseket tartsuk szárazon és biztonságos helyen! Olvassuk el alaposan az útmutatást, és számítsunk tűzveszélyre! Az éjjel-nappali jelzőfények különösen hasznosak - egyik végük a nappali jelzéshez füstöt bocsát ki. Amikor meggyújtjuk a jelzőfényt vagy a rakétát, legyünk tudatában, hogy veszélyes tűzijátékot tartunk kezünkben: semmiképpen ne irányítsuk lefelé vagy magunk, illetve mások felé. A jelzőfényt csak akkor alkalmazzuk, ha biztosak vagyunk benne, hogy látják, vagyis pl. ha a repülőgép felénk tart, nem pedig amikor már elhagyott minket C/óso* Jeladás a Megmenekülés fejezetben). A legtöbb mentés azután kezdődik, hogy a túlélők fényjeleket küldve felhívták magukra a figyelmet Az ilyen jeladáshoz felhasználhatunk minden fényes, fényvisszaverő felületet. EGÉSZSÉG Az elemekkel szembeni kiszolgáltatottság és a kiszáradás az óceáni túlélő két legnagyobb gondja. A tengeribetegség csak fokozza a kiszáradást. A vízi túlélés során nem szokatlan a székrekedés, a vizelési nehézség, vagy éppen a sűrű vizelet Ne kíséreljük meg kezelni ezeket, mert további folyadékvesztést idézhetünk elő. Ha hányingerünk van, próbáljunk meg nem hányni, és soha ne hány-tassuk magunkat! A sós vízzel folyamatosan érintkezve kiütések jelenhetnek meg a bőrünkön. Ne szúrjuk vagy nyomjuk ki a bőrön keletkező keléseket és hólyagokat! Legyünk elővigyázatosak, és ne hűtsük magunkat túl gyakran tengervízzel! Ha megjelenik a sebesedés, ne érintkezzen tovább a bőrünk sós vízzel! Szemünket védőmaszkkai védjük a tengerről visszaverődő ragyogás ellen, ha pedig az erős fény szemfájdaimat okoz, nedvesítsünk meg egy ruhát tengervízzel és kössük a szemünk köré, közben pedig pihentessük! Ezt a megoldást ne alkalmazzuk túl sokáig, mert kisebesedhet a bőrünk. A láb kapcsolata a vízzel szintén gondot okozhat [lásd Egészség), ha túl sokáig tartózkodunk pl. vízzel teli csónakban vagy mentőcsónakban. A lábainkat testmozgással védhetjük meg ettől, továbbá a fagyástól és az többi hasonló problémától! Pihenéskor takarjuk be alaposan a lábunkat,

ha pedig őrségben vagyunk, óvatosan tornáztassuk meg a végtagjainkat! VÍZ Bár minimum egy liter víz kell naponta ahhoz, hogy megőrizzük az erőnlétünket, az életben maradáshoz 0f 5-2,2 dl is elegendő. Az ivóvíz beosztását akkor is azonnal végezzük el, ha megfelelő meny-nyiségű vízkészletünk van! A beosztásnál a minimális szükségletet vegyük figyelembe egészen addig, amíg fel nem tudjuk tölteni a készleteinket! A megmenekülésig semmiképpen se lazítsunk az adagoláson, mert nem tudhatjuk, mennyi ideig kell elégnek lennie a tartaléknak. Csökkentsük a vízigénytI Tegyünk meg minden szükséges óvintézkedést a vízveszteség megakadályozására (lásd\í\z oz Alapvető követelmények fejezetben)'. Csökkentsünk a lehető legkevesebbre az izzaaást! Fordítsuk a hasznunkra a szellőt, és tengervízzel hűtsük a testünket! Ha nagyon meleg van, viszont nincs árnyék, és a tenger biztonságos, merüljünk a vízbe a csónak oldalánál, de előtte mindenképpen ellenőrizzük a mentőkötelünket! Mindig legyünk kikötve! Óvakodjunk a veszélyes halaktól, és győződjünk meg róla, hogy vissza tudunk-e mászni a fedélzetre! Ha tengeribetegség veszélye fenyeget, máraz émelygés kezdetekor vegyük be a csillapítására szolgáló tablettát (ha van), mert a hányással értékes folyadékot veszítünk! Ha kevés vizünk van, ne együnk, különösen ne fehérjében gazdag élelmet (pl. halat vagy algát), mert azok megemésztéséhez szervezetünknek sok folyadékra van szüksége. A szénhidrátok (cukor és keményítő) megemésztése kevesebb vizet igényel. A VÍZADAGOLÁSA I 1. NAP: Semennyi. A testünk tartályként működik, vannak tartalékai. 2-4. NAP: 4 dl (ha van). 5. NAP ÉS AZT KÖVETŐEN: Napi 0,5-2,25 di az időjárás és a rendelkezésre álló vízmennyiség függvényében. Iváskor a folyadék lenyelése előtt nedvesítsük be a szánkat, nyelvünket és torkunkat! Édesvízgyűjtés

Az esővíz összegyűjtésére éjjel és nappal egyaránt használjunk fel minden lehetséges edényt! A zápor közeledését könnyű észrevenni, így van időnk felállítani vászon és műanyag felfogóeszközöket (ezeken sokkal több víz gyűlik össze, mint az edényekben). Éjjelre bontsuk szét rögzített szélekkel a vásznakat, hogy felfogjuk a harmatot! Ha esik az eső, igyuk meg, ami összegyűlt! Lassan igyunk, mert ha kevés vízen és kis adagokon éltünk, hányni fogunk a gyorsan ledöntött folyadéktól! Minden edényünket töltsünk meg a lehető legjobban! Először a csónakban összegyűlt tócsákat igyuk fel! A nagy tengereken legyünk óvatosak, mert elképzelhető, hogy a víz sóval szennyezett. A víz kiváló nehezékként szolgál a felfújható csónakban - a pereméig telten is lebegni fog. Tengeri jég A jégből ivóvíz nyerhető, a friss tengeri jég azonban sós. Kizárólag régi tengeri jeget használjunk, amelyet kékesszürke színéről és legömbölyödött széleiről ismerhetünk fel! Az ilyen jeget felolvaszthatjuk vagy elszopogathatjuk, mert a jég egy év vagy hosszabb idő elteltével elveszíti sótartalmát. Nyáron a régi tengeri jégen kialakuló pocsolyák ihatóak (ha nem a hullám kicsapódásával keletkeztek). Ivás előtt óvatosan kóstoljuk meg őket, mert bármennyi só elfogyasztása tovább növeli a szomjúságot. Víz nyerése falakból! Igyuk ki a nagy halak gerince mentén és a szemükben található vizet! Óvatosan vágjuk félbe a halat, így kinyerhetjük a gerince mentén lévő folyadékot, a szemét pedig egyszerűen szívjuk ki! Ha azért keil ehhez folyamodnunk, mert már annyira híján vagyunk a víznek, ügyeljünk rá, hogy ne igyuk meg a hal többi testnedvét: nagy mennyiségű fehérjét és zsírt tartalmaznak, amelyek emésztése több tartalékot emészt fel, mint amennyit ad. A tengervíz ihatóvá tétele A mentőtutaj felszerelése minden bizonnyal tartalmaz nap segítségéve! működő lepárló és vegyi sótalanító felszerelést, amelyekhez használati útmutató is tartozik. A nap segítségével működő lepárlót azonnal helyezzük ki, a sótalanító tablettákat viszont csak akkor használjuk, ha az időjárás nem kedvez a lepárlásnak, és a harmat vagy az eső gyűjtése sem hoz eredményt! NE FELEDJÜK: NE igyunk tengervizet! NE igyunk vizeletet! NE igyunk alkoholt!

NE dohányozzunk! NE együnk, ha nincs vizünk! A korlátozott ivás és evés időszakát legkönnyebben alvással és pihenéssel vészelhetjük át. Arra azonban ügyeljünk, hogy napközben pihenve megfelelő árnyékban legyünk! Ha vad a tenger, kössük magunkat a tutajhoz, zárjunk be minden fedelet, és a lehető legjobb körülmények között igyekezzünk átvészelni a vihart A megoldás a NYUGALOM - legalább próbáljuk meg megőrizni! V——■ / ÉLELEM Raktározzunk élelmiszer-vésztartalékot arra az időre, amikor valóban nagy szükségünk lesz rá még akkor is, ha ennek az az ára, hogy csak kis falatokat fogyaszthatunk! Igyekezzünk a természet nyújtotta élelmet enni! Legfőbb élelemforrásunk a hal lesz. Létezik ugyan néhány mérgező és veszélyes hal, de a nyílt tengeren, szárazföldtől távol általában biztonsággal fogyaszthatóak. A partok közelében viszont már akadnak egyszerre veszélyes és mérgező halak is. Ilyen többek között a vörös csatto