P. 1
haccp_vendeglatas_2012

haccp_vendeglatas_2012

|Views: 320|Likes:
Published by László Czeglédi
HACCP
HACCP

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: László Czeglédi on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2015

pdf

text

original

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
1. kiadás

Budapest 2012

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai, vendéglátásban érintett Szakmai Civil Szervezetek együttműködésével, társadalmi munkában készült, 2008-2012-ben Szerkesztette: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági Igazgatóság Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztálya, Zoltai Anna vezetésével Az útmutatót készítő munkacsoport tagjai: Alpári György (VIMOSZ) Asztalos István (KGKE) Balázs Ildikó (OKSZ) Dusnokiné Tóth Zsuzsanna (Bács megye ÉBÁI) Dr. Fehér Ágnes (OEK) Grélingerné Káposzta Jolán (ÉLOSZ) Gulyás Valéria (ÉLOSZ) Herz György (MVI, MÉSZ) Horváth Éva (MgSzH ÉTbI, ÉHT) ✝ Kamocsai Gábor (ÉLOSZ) Kollárszky Liza (ÁPB) Kovács László (MVI) Dr. Lizák Erzsébet (MgSzH ÉTbI, ÉHT) Mészáros László (MÉBIH) Molnár B. Tamás (MGE) Nagy Tünde (MgSzH ÉTbI, ÉHT) Pataki János (Cukrász Ipartestület)

Dr. Pásztor Szabolcs (VM) Pozsáné B. Julianna (ÉLOSZ) Romvári Györgyi (VIMOSZ) Ruiszné Nádas Judit (ÁPB) Selmeczi László (Cukrász Ipartestület) Soós Tamás (Magyar Élelmiszerbank Egyesület) Schittler-Lehőcz Éva (MgSzH ÉTbI, ÉHT) Szabó István (MOSZ) Szakály Attila (KISOSZ) Szalayné Hogyor Andrea (ÉLOSZ) Szeri Zoltán (KÖZSZÖV) Tell Anikó (ÉLOSZ) Tóth Éva (OKSZ) Trangóni Katalin (MOSZ) Wolf András (ÉHT) Zoltai Anna (MgSzH ÉTbI, ÉHT)

Az útmutató tartalmának közlése, feldolgozása esetén a pontos adatforrás megjelenítése szükséges. A „Jó Higiéniai Gyakorlat” Útmutató tartalmát letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de az útmutatók tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját felhasználásra, személyes célra alkalmazhatják, azt nem módosíthatják.

Tilos az útmutató bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető bármely jellegű profitot eredményezni.

1/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ .............................................................................................................................................. 6 1. BEVEZETÉS ................................................................................................................................. 7 2. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA, ALKALMAZÁSI TERÜLETE .......................................................... 9 3. AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA ............................................................................................. 10 4. AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÓK KÖTELEZETTSÉGEI A VENDÉGLÁTÁSBAN ...................................................................................................................... 12
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Vállalkozók elsődleges felelőssége .................................................................................................................... 12 Engedélyezés, hatóságokkal kapcsolatos feladatok ............................................................................................ 17 Nyilvántartásba vétel és külön engedély ............................................................................................................ 19 Változások bejelentése ....................................................................................................................................... 25 Egyéb engedélyezési eljárások ........................................................................................................................... 26 Megfelelőséget igazoló dokumentumok ............................................................................................................. 29 Hatósági ellenőrzések ......................................................................................................................................... 32 Nyomonkövethetőség ......................................................................................................................................... 37 Termék kivonása a forgalomból, és visszahívása a fogyasztótól ....................................................................... 41 A termék kivonása a forgalomból ............................................................................................................... 41 A termék visszahívása a fogyasztótól.......................................................................................................... 41

4.9.1. 4.9.2.

4.10. Élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárás ........................................................................... 43

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK – BELEÉRTVE A VENDÉGLÁTÁST - AZ ÉLELMISZERHIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN ..................................................... 45
5.1. Élelmiszer-előállító és –forgalmazó helyre vonatkozó általános követelmények, beleértve a vendéglátást.......... 45 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.1.9. Tárgyi feltételek, tervezés, kivitelezés ........................................................................................................ 45 Környezet .................................................................................................................................................... 45 Épület, helyiségek, munkaterület ................................................................................................................ 46 Illemhelyek .................................................................................................................................................. 49 Kézmosók.................................................................................................................................................... 50 Szellőztetés .................................................................................................................................................. 51 Világítás ...................................................................................................................................................... 52 Energiaellátás .............................................................................................................................................. 53 Szennyvízelvezetés...................................................................................................................................... 53

5.1.10. Öltözők ........................................................................................................................................................ 54 5.1.11. Az élelmiszerre, vagy a fogyasztóra veszélyes anyagok tárolása ................................................................ 55 5.2. Különleges követelmények olyan helyiségekben, ahol élelmiszer készítését, kezelését vagy feldolgozását végzik (kivéve az étkezésre szolgáló helyiségeket) ...................................................................................................... 56 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. Padozat ........................................................................................................................................................ 56 Falfelületek .................................................................................................................................................. 57 Mennyezet ................................................................................................................................................... 57

2/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához
5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. Ablakok és egyéb nyílászárók ..................................................................................................................... 57 Ajtók............................................................................................................................................................ 58 Munkafelületek ........................................................................................................................................... 58 Mosogató berendezések .............................................................................................................................. 58

5.3. Mozgó és/vagy ideiglenesen előállító- és forgalmazó vendéglátó helyekre (mint például sátrak, árusítóhelyek, mozgóárusítások járművei) vonatkozó követelmények ................................................................................................ 60 5.3.1. 5.3.2. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.5. 5.6. Mozgóárusításra és/vagy kitelepüléses (létesítményen kívüli) tevékenységre vonatkozó követelmények . 60 Bázishely kialakítása ................................................................................................................................... 64 Szállító járművek, szállítótartályok ............................................................................................................. 65 Élelmiszerek és egyéb áruk szállítása.......................................................................................................... 65

Szállítás .............................................................................................................................................................. 65

Berendezésekre vonatkozó követelmények ........................................................................................................ 68 Élelmiszer-hulladék ............................................................................................................................................ 70 Élelmiszer-hulladék, nem ehető melléktermékek ........................................................................................ 70 Élelmiszer-hulladék és melléktermék gyűjtése és tárolása .......................................................................... 71 Hulladék, melléktermék további kezelése ................................................................................................... 73

5.6.1. 5.6.2. 5.6.3. 5.7.

Vízellátás ............................................................................................................................................................ 75

5.7.1. Ivóvíz ellátás ................................................................................................................................................... 75 5.7.2. Vízminőség ..................................................................................................................................................... 76 5.8. Személyi higiénia ............................................................................................................................................... 79 Személyi higiéniai utasítás .......................................................................................................................... 79 Védőruha, munkaruha ................................................................................................................................. 81 Betegségek, sérülések.................................................................................................................................. 82 Egészségügyi alkalmasság .......................................................................................................................... 82 A dolgozó helyes magatartása ..................................................................................................................... 83 Látogatók .................................................................................................................................................... 84 Alapanyagok tárolásának általános szabályai.............................................................................................. 86 Romlásra gyanús étel .................................................................................................................................. 89 5.8.1. 5.8.2. 5.8.3. 5.8.4. 5.8.5. 5.8.6. 5.9. 5.9.1. 5.9.2.

Az élelmiszerekre alkalmazandó rendelkezések ................................................................................................ 86

5.10. Az élelmiszerek egyedi csomagolására és gyűjtőcsomagolására alkalmazandó rendelkezések ......................... 91 5.11. Képzés ................................................................................................................................................................ 93 5.11.1. Oktatás ........................................................................................................................................................ 93 5.11.2. Vezetők, felelősök oktatása, tudása ............................................................................................................. 95 5.11.3. Képzettség ................................................................................................................................................... 96

6. ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYOK ............................................................................................... 99
6.1. 6.2. Kínálat, étlap tervezés ........................................................................................................................................ 99 Beszerzés .......................................................................................................................................................... 101 Alapanyagokkal, egyéb élelmiszerekkel szemben támasztott követelmények .......................................... 101 Beszállítókkal szemben támasztott követelmények .................................................................................. 103 Kistermelői élelmiszerek beszerzése ......................................................................................................... 104

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

3/285

................................................................................................................... 6......................................2..........................6......5...................................................8.......................9.................... 149 Tálalás.................................................................................................................................... gyümölcs készítése .............................. 6..................................................2...................................................8............ 6..................................... 6......... Díszítés ..................................................1................................................3................................ 6.................... 6..................................1........................... 112 Fagyasztva tárolás ..........7............................................................................................. 134 Hidegkonyhai termékek készítése ...............................5......................................................... 4/285 . értékesítés ............................. 127 Általános szabályok .................................... 137 Fagyasztás és fagyasztva tárolás .............................................................................................................5.......6.............. 111 Az egyes alapanyagok elkülönített tárolása ............................................ 131 Hőkezelés (sütés.................9........ Készétel kezelés.....................9... 108 6........................Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6.........4....................9............5................ felszolgálás........................................ 6..............9..... 116 6................................................................................ 147 Melegen tartás ...4............................................................................................................................................................................................................ 6.............. 107 Áruátvétel . Étel és termékkészítés ................6.................................1............................................... 158 Látványkonyha („Front cooking”) üzemeltetés szabályai ................10.................... 119 Lőtt vad előkészítése ..................................................................... Áruszállítás .......... felengedtetése ....................6......................................................2.... 6............................................................. 152 6.......................................................... 149 Étel lehűtése..........8.................... 126 Fagyasztott élelmiszerek felhasználása.................... 115 Előkészítés általános szabályai ......................... Egyéb előkészítési műveletek .........................................2..............6....... 6........... 6. főzés..... 160 6......................................................4.................. 6...... 6....6............ 6.............................................. 116 Zöldség-gyümölcs előkészítés ........................................................3..............5..................................................... 108 Alapanyagok tárolása ......7..............................3...3............................................. 6........ 111 Hűtve tárolás ..........7.....................5........ 6.......... 6..6..8.... 150 Fagyasztott ételek felengedtetése............................................................................................................................... 119 Húselőkészítés .................... 6.........................................................................................5..4.........................7.................................... 145 Tartósított zöldség...... 6.........6.................2...................................................... 111 Tárolás környezeti hőmérsékleten ........7.......8............. 6..9........ 156 Készétel-csomagolás ...........................3................................................................................................................................................................................................. 155 Teríték ....................................................................................................................................... 151 Ételminta ...... 124 Nyers tej előkészítése .........6................................. 6.....................................7.................................. 6...... felmelegítése ..........................................4............................. 6.........................6..7...8...6.... 131 Zsírban.................................................................... 159 Felszolgálás és kiszolgálás ........... grillezés) .. 6.......................... 120 Pácolás ..... 122 Hidegvérű állatok húsának előkészítése ..........................................................1.........................9............ 6.............................................................11............................. 136 Cukrásztermékek készítése .................................................... 6....................................... párolás.......................................................................... 6................................9............ 147 Száraz pékáru felhasználása ....................6...............7....................... 6.............. 6.............................. 157 Önkiszolgáló értékesítés ........................7...............................................3..... 156 6......6........................................ 128 6.................. Előkészítés.................... olajban sütés ..........................................6..... 6...................................................................5.........................................7..................................... Előkészített anyagok tárolása ......................... 6............................................4....................................................................... 123 Étkezési tyúktojás....................................... 129 6..........1............................................................................................................................................................... tárolás ....6...................... hűtve tárolása ...

........................................................ 237 IV........................................................ 192 Élő állat vágása................................................. sz...... 193 Kedvtelésből tartott állatok a vendégtérben ......................................Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6......................... sz......................................... 164 7.............4...................................... Karbantartás ................................................................ 174 8.............................................................................................................. 170 Fogyasztói reklamációk ........... 181 Rovarok és rágcsálók távoltartása ................. melléklet ..................... 8..2..........................10................................................... 176 Takarítási tevékenység (takarítási utasítás) ......................... 199 9.............................. 272 FELHASZNÁLT IRODALOM ............................... 7................................ 179 8............................................. 9.. 211 10................................ 202 Oktatókonyhák.................................................................................................................. A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ TECHNOLÓGIÁK A VENDÉGLÁTÁSBAN ............................................2.................... Kiszállítás ... 7........... 8.......................................................5...... 8..................................................... Jó higiéniai útmutató az egyéb szálláshelyeken nyújtott reggeliztető tevékenységet folytatók számára..................................... 274 AZ ÚTMUTATÓT KÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT BEMUTATÁSA ............. 199 Lakásétterem .......................................... KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ..................................... 9............................................2...................................... melléklet ............................................................... 238 V........................................................ 198 9....................... 271 Takarítási Utasítás ............................................................................................... 164 Allergének ............................. TERMÉKINFORMÁCIÓ ÉS A FOGYASZTÓ TÁJÉKOZTATÁSA ..................................................................... 8..................................7............. 262 VIII.....SPECIÁLIS.......................................................................................3............ 216 II......................FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK......................................................................... 8............................................... fogyasztói tájékoztatás . Jelölés............. MELLÉKLETEK ............... főzőiskolák ..............................................2.............................................SEGÉDANYAG a dolgozók higiéniai képzéséhez............... 275 5/285 ..... sz...................................2................ 270 Kártevők jelenlétének ellenőrzési lapja . 268 Higiéniai Oktatási Napló ...................................... sz............................................ 243 VII........ sz........... melléklet ...................................................... 173 8................................................................................................ 209 Rendezvényen megmaradt ételek karitatív felhasználása ...........A HACCP rendszer és alapelvei ................................ 188 Göngyöleg ..1..................................................................................................... melléklet – DOKUMENTUM MINTÁK ................................................................................. 174 Takarítás................................................................................RÖVIDÍTÉSEK .. 267 Anyaghányad-nyilvántartás ...................3............................1..................................................... 8.Útmutató a HACCP kiépítéséhez .............................................................................................. melléklet ... 8....................................................................... 216 I.6..... SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK....................................................................................................................................................................... melléklet ........................................................................................................ 162 7....................................................................................................................................... 221 III..................................................3...................... takarítási utasítás....1... Mosogatás......................... melléklet ....................2................................ sz.............................................................. sz................................................... sz..... 242 VI....................................... 267 Hulladék szállítási nyilatkozat ................................................................................................................ melléklet ............. 9.......................................................4.......JOGSZABÁLY GYŰJTEMÉNY ......1............................................ 176 Egyéb vegyi anyagok ....................................

tevékenységéhez kapcsolódnak! A terjedelem oka a vendéglátás és étkeztetés sokszínűsége és a szabályozás összetettsége. 6/285 . Az útmutatót készítő munkacsoportban a szakmai szerveztek részéről megfogalmazott igény volt. amelyek az Ön vállalkozásához.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához ELŐSZÓ Kedves Felhasználó! Mielőtt első benyomása alapján a terjedelme miatt elutasítja e kiadmány elolvasását. illetve a szakmai szervezetek felé kérjük jelezze. mert a hivatkozások alapján a kikeresés. az az útmutató alkalmazásában bőven megtérülő előny! Az útmutatót a gyakorlati tapasztalatok és az időközben változó jogszabályok alapján a munkacsoport rendszeresen felülvizsgálja és módosítja. A könnyebb kezelhetőség érdekében nemcsak a vonatokozó uniós rendelet szerkezetét (852/2004/EK rendeletet) követtük. illesztgetés a jogszabálykezelésben kevésbé gyakorlottak számára különösen időigényes és nehéz. módosítási javaslatait a munkacsoport tagjai. ezért észrevételeit. Emiatt előfordulnak ismétlések. hiszen egy-egy előírás több részfejezetben is meghatározó lehet. pontos szövegét jelenítsük meg. felhívjuk a figyelmét arra. Ami tehát a terjedelem tekintetében hátrány. hogy egy-egy témakörhöz kapcsoltan a rövid. hogy nem is kell Önnek az útmutató minden részletét és fejezetét elolvasnia. csupán azokat. hanem a vendéglátó szakmai tevékenységet és technológiai folyamatokat is. néhány betűs joghely hivatkozások helyett a vonatkozó jogszabály előírásait.

A másik követelmény az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők teljes élelmiszerláncon át biztosított nyomonkövethetősége (852/2004/EK). amelynek teljesítési határideje 2012. Ez az útmutató az étkeztetés. a szállításra és az állat-egészségügyi jelölésekre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban” (852/2004/EK). A határozat előírja tájékoztató előadások megtartását a kidolgozott útmutató részleteiről a vendéglátóipari egységek személyzete részére. a Vidékfejlesztési Minisztérium. ezt követően 4 7/285 .kimondja. Ez jelenti a „farmtól az asztalig” a teljes élelmiszerláncban gondolkodást. BEVEZETÉS Az élelmiszerjog. A jogszabályok „közös elveket tartalmaznak. ahol minden élelmiszeripari vállalkozónak. Ezt a célt szolgálják a szakáganként kidolgozott Nemzeti Útmutatók. a Magyar Élelmiszer Biztonsági Hivatal.. március hónapban a szakmai szervezetek által. A munkacsoport ülései nyilvánosak voltak.30. A munka befejezéséhez a kedvező jogkörnyezetet a 62/2011.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 1. széleskörű társadalmi konszenzus eredményeként. Mindezek megvalósulását a HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági programok és eljárások (852/2004/EK) segítik. beleértve ebbe a végső fogyasztást megelőző vendéglátást és étkeztetést is. működési és higiéniai követelményeivel. hogy az előírások könnyebb betarthatósága mellett az uniós jogban megfogalmazott élelmiszerhigiéniai elvárások teljesüljenek. A Kormány a vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről szóló 1317/2011. a tárolásra.19. hogy az élelmiszerbiztonság nem kerül veszélybe. azokon bárki résztvehetett. A HACCP rendszerek a Jó Higiéniai Gyakorlatra épülnek (Good Hygiene Practice. az Európai Parlament és a Tanács „az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről.) VM rendelet teremtette meg. (szereplőnek) szavatolnia kell. Ennek a két alappillére.) számú határozatában. 2008-ban az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban MgSzH) koordinációjával felállt egy munkacsoport. tájékoztatókra kerül sor. amely a legalapvetőbb feltételeket és szabályokat tartalmazza. annak érdekében. a létesítmények szerkezeti. Egységes szemléletre van szükség az élelmiszerbiztonság szavatolása érdekében. vendéglátás szakágazatra készült. A munkacsoport tagjai (lásd a Függelékben) szakmai civilszervezetek. különösen az élelmiszer vállalkozók és a hatáskörrel rendelkező hatóságok felelősségével. a létesítmények engedélyezésére vonatkozó eljárásokkal. a vendéglátó szakmai szervezetek bevonásával a vendéglátás jó higiéniai gyakorlatáról szóló nemzeti útmutató kidolgozását úgy. a szakma képviselőinek és szakértőinek közreműködésével. Az üléseken elkészült anyagok az MgSzH és a szakmai szerveztek honlapján folyamatosan megjelentek. március 31. legalább régiónként megszervezett. az elsődleges termeléstől egészen a forgalomba hozatalig. és az MgSzH képviselői voltak. ezen belül az élelmiszer-biztonság megteremtését célzó szabályozások elsődleges feladata az emberi élet és egészség magas szintű védelme. hogy elkészítse a hazai vendéglátás és étkeztetés Nemzeti Jó Higiéniai Útmutatóját. A 852/2004/EK rendelet megfogalmazza. hogy „a helyes gyakorlatról szóló útmutatókkal kell ösztönözni a megfelelő higiéniai gyakorlat alkalmazását”..(VI. az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról” szóló 178/2002/EK rendelet (továbbiakban 178/2002/EK) és az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról (továbbiakban 852/2004/EK). Ennek megvalósítása érdekében 2012. a továbbiakban: GHP). (IX.

a HACCP elvein alapuló eljárások általános alkalmazásának a helyes higiéniai gyakorlattal együtt meg kell erősítenie az élelmiszeripari vállalkozók felelősségét és az élelmiszerbiztonságot. A hozzászólásokat később a munkacsoport megvitatta. Az útmutató alkalmazásához fontos az alábbiak megértése:      az élelmiszerbiztonság elsődleges felelősségét az élelmiszeripari vállalkozó viseli. az élelmiszerbiztonság szavatolására a teljes élelmiszerláncon keresztül szükség van. aminek eredményéről a hozzászóló mindig tájékoztatást kapott. a helyes gyakorlatról szóló útmutatók értékes eszközök.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához hétig azokhoz bárki hozzászólhatott. amelyekkel az élelmiszerlánc minden szintjén segíteni lehet az élelmiszeripari vállalkozókat az élelmiszer-higiéniai szabályok betartásában és a HACCP-elvek alkalmazásában. 8/285 . a szobahőmérsékleten biztonságosan nem tárolható élelmiszerek esetében fontos a hűtési lánc fenntartása.

A hivatalosan elismert Nemzeti Útmutatóban leírtak szerint üzemelő létesítmények ellenőrzésekor a hatóság az abban foglaltakat tekinti irányadónak.  a gyakorlatban megvalósítható. egységes értelmezést ad mind a vállalkozók. ugyanakkor  az élelmiszer-biztonsági hatóság jóváhagyásával jöjjön létre. Az útmutató alkalmazásának további előnye. ugyanakkor a mai higiéniai elvárásoknak is megfelelő. életszerű. azt a jó higiéniai útmutató alkalmazása kiváltja. Szükség van tehát az élelmiszeripari vállalkozók számára olyan gyakorlati iránymutatásra. és csak az elérendő célt – jelen esetben az élelmiszer-biztonság garantálását. a kockázattal arányos mértékű szabályozással. melyeket az étkeztetés és vendéglátás során – a különböző jogszabályok adta keretekben – be kell tartani. a vendéglátóipar számára. azaz ha a GHP szerint végzett tevékenység következtében nincs kritikus pont (CCP). keret szabályokat állapítanak meg. Jelen Nemzeti Útmutató a szakma által elfogadott. a kockázattal arányos előírásokat tartalmazzon. Az ágazati útmutató az adott élelmiszeripari ágazat specialitásait veszi figyelembe. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA. megvalósítható. veszélyelemzését jelenti. a mindennapi életben alkalmazható formában tartalmazza. 9/285 . Segíti a szakma művelőit a szabályok betartásában. figyelembe veszi a nemzeti szokásokat. Összeállításában. a hatóság annak betartását ellenőrzi. a fogyasztók egészségének védelmét – illetve a fő követelményeket határozzák meg. a HACCP erre alapozva a kiemelt kockázatú pontok felügyeletét látja el. Míg a GHP az alapvető környezeti és működési feltételeket szabályozza. az élelmiszer-biztonságot szavatoló szabályozásokat tartalmazza az étkeztetés és vendéglátás. amely segítséget ad a biztonságos élelmiszer előállításához. Az útmutató tartalmazza azokat az előírásokat.  a szakmai szövetségek. Az útmutató a szükséges követelményeket kivitelezhető.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 2. megfelelő működtetésének előfeltétele a Jó Higiéniai Gyakorlat. Az útmutató kidolgozásánál vezérlő elv volt:  megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. technológiákat és nemzeti sajátosságokat. mind az ellenőrző hatóság részére. nem kötelező a HACCP rendszer működtetése. ALKALMAZÁSI TERÜLETE Az uniós rendeletek általános megfogalmazásúak. hogy a HACCP rendszer és a különféle minőségbiztosítási rendszerek kiépítésének. Egyes élelmiszeripari mikro-vállalkozásokban a veszélyelemzés során nem állapítható meg kritikus szabályozási pont. megfogalmazásában az adott szakma elismert szakemberei és a vendéglátó-ipari civil szervezetek képviselői vettek részt. Ilyenkor a Helyes Higiéniai Gyakorlat a kritikus szabályozási pontok felügyeletének helyébe léphet. Ilyen esetekben a HACCP rendszer kötelező működtetése pedig csak az időszakos felülvisgálatokat és a technológia változása estén annak bevezetését. érdekképviseletek egyetértésével.

Az útmutató használatát segíti a szerkesztésének megismerése. hogy  melyek az élelmiszervállalkozó kötelezettségei  milyen feltételeket kell biztosítani a létesítményben. Az útmutató kidolgozásakor az étkeztető. Az egyes fejezetek sorra veszik. valamint a dolgozók tudatos. A célszerű. javasolt szavak használatával megfogalmazottak betartása nem kötelező. ezek a szabályok zöld és dölt betűvel szerepelnek. amelyet a következő ábra mutat be. míg a munkacsoportban kidolgozott útmutató a jobb oldalon található. ajánlott. egyes. vendéglátó létesítményekre jellemző ételkészítési folyamatokat vettük alapul a létesítmény kialakításától a készített étel fogyasztónak történő átadásáig. de ajánlott.  milyen higiénés szabályok betartása mellett biztonságos az élelmiszer készítése. A két oldalt együtt kell elolvasni és a vonatkozó részeket alkalmazni. tennivalók biztosítják folyamatosan a megfelelő környezetet az élelmiszer elkészítéséhez? További segítséget nyújt a mellékletekben a vonatkozó rendeletek felsorolása. 10/285 . lelkiismeretes munkája nélkül. Az útmutató egyes pontjaitól eltérés esetén a vállalkozásnak az eltérést indokolva saját útmutatással kell rendelkeznie. Egy –egy fejezeten belül a vonatkozó uniós és hazai jogszabályok előírásai joghierarchiában.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 3. speciális. A Jó Higiéniai Gyakorlat alkalmazása nem sikeres a vezetők elhivatottsága és kellő felelősségvállalása. bal oldalon.  milyen előírások vonatkoznak a késztermékre. az egységes szóhasználat érdekében szerkesztett fogalom-gyűjtemény. alkalmazása esetén azonban a benne foglaltak betartása kötelező.  milyen tevékenységek. AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA Az útmutató használata önkéntes. napjainkban fokozott jelentőségű technológiák ismertetése és más hasznos segédanyagok.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Az útmutató szerkezete. használata 3. Fő fejezetcím 178/2002/EK 852/2004/EK 882/2004/EK vonatkozó passzusai 3.1. javasolt szavak használatával megfogalmazottak betartása nem kötelező. Alfejezet a fő fejezeten belül Jogháttér EU jogszabályok Hazai törvények Hazai rendeletek Kapcsolódó fejezetek GHP A Jó Higiéniai Gyakorlat leírása A jogszabályokban előírtak szükséges magyarázata. de ajánlott! Az útmutató más fejezeteiben leírtakra utalás 11/285 . a fő fejezetcím alatt tovább bontott alfejezetek szerint Hazai törvények vonatkozó előírásai Hazai rendeletek vonatkozó előírásai A célszerű. kiegészítése. ajánlott.

Legfőbb felelőssége. étel biztonságosságáért. és/vagy rövidtávon és/vagy hosszútávon jelentkező hatások mellett a következő generációknál jelentkező egészségkárosító hatásokat. címkéjén feltüntetett információkat. rendelkezésére álló egyéb információkat egy adott élelmiszer vagy  az általa készített és forgalmazott termékeket. élelmiszercsoport egészségkárosító hatásainak megelőzéséről. Vállalkozók elsődleges felelőssége JOGHÁTTÉR GHP Élelmiszer ellátásban az elsődleges felelősség az élelmiszer-vállalkozóé. b) emberi fogyasztásra alkalmatlan. kell venni a következőket: a) az élelmiszer fogyasztásának. figyelembe kell venni a következőket: Folyamatosan gondoskodni kell a kezelt. többek között a termék  a vonatkozó jogszabályokat. hogy a tevékenysége folytatásához a szükséges feltételek biztosítottak: 14. 178/2002/EK rendelet 3. (3) Annak eldöntése során. tárolt és készített élelmiszerek a) az élelmiszert elfogyasztó személy egészségét károsító. vagy megbízottjának folyamatosan meg kell az élelmiszerjog követelményeinek betartásáért. illetve a termelés.  az egyes munkakörökhöz kapcsolódó szakképesítéseket.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. valamint b) a fogyasztóval közölt információkat.  műszakkezdés előtt. (2) Az élelmiszer akkor nem biztonságos. ezért ismernie kell: szokásos feltételeit. azonnal biztonságáról. cikk Javasolt ezek fennmaradását ellenőrizni: (1) Nem biztonságos élelmiszer nem hozható forgalomba. illetve a fogyasztó  a biztonsággal alkalmazott technológiát. A létesítmény vezetőjének az egyes részfolyamatok elvégzésére. minőségéért a vállalkozó felel. hogy az élelmiszer ártalmas-e az egészségre. cikk (3) élelmiszeripari vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy. a fogyasztók biztonságos élelmiszerrel ellátása! aki/amely az általa ellenőrzött élelmiszeripari vállalkozáson belül felelős A létesítmény vezetőjének. hogy az élelmiszer biztonságos-e. AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÓK KÖTELEZETTSÉGEI A VENDÉGLÁTÁSBAN 4. (4) Annak eldöntése során. figyelembe A nem megfelelő állapot helyreállítására a lehető legrövidebb időn belül intézkedni kell. győződnie arról. feldolgozás és forgalmazás egyes szakaszaiban az élelmiszer felhasználásának Az előállított élelmiszer. irányítására 12/285 . a) az egészségre ártalmas.1. ha:  munkavégzés közben. amit célszerű írásban rögzíteni.

és szükség esetén megfelelő intézkedésekre. Élelmiszerek közvetítette megbetegedések esetén követendő eljárás A vállalkozás vezetőjének felelősségi körébe tartozik az elkészített ételek fogyaszthatósági idejének meghatározása is. biztonsági ismeretekre kioktattak. az élelmiszeripari vállalkozó haladéktalanul kezdeményezi az élelmiszer kivonását a piacról és erről tájékoztatja az illetékes hatóságot. saját tevékenységeinek keretein belül kivonja a piaci forgalomból azokat a termékeket. valamint szükség esetén . az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság egyidejű tájékoztatása mellett. akiknek a feladatát munkaköri b) az esetleg jelentkező. cikk (1) Amennyiben egy élelmiszeripari vállalkozó úgy véli vagy okkal feltételezi. a vállalkozó hatékony eszközökkel és pontosan tájékoztatja a fogyasztókat a kivonás okáról. és az élelmiszerek útjának nyomon követéséhez szükséges információk átadásával. halmozottan toxikus hatásokat. jelen van. hogy az ételek fogyaszthatósági idejét az adott étel anyaghányad nyilvántartásán feltüntessék. gyártók Kapcsolódó fejezet: 4.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához és ellenőrzésére felelősöket kell kijelölnie. a termelők. beavatkozásra és nyilatkozattételre jogosult és a létesítményben 17. és ellenőrzik e követelmények teljesülését. feldolgozó és forgalmazó tevékenységének minden szakaszában gondoskodnak arról. amelyek nem felelnek meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. feldolgozók. biztonsága és egysége megváltoztatása nélkül kiskereskedelmi és forgalmazási tevékenységet lát el.10. címkézése. és azt az étellel foglalkozó munkatársak ismerjék. gyártott vagy forgalmazott. vagy hívni. amennyiben a termék megfeleljenek a tevékenységükre vonatkozó élelmiszerjog már kikerült a létesítményből. hibajavításra. akit az adott tevékenységhez szükséges élelmiszercsoportnak szánják. vagy forgalmazott étel okozta megbetegedést. Kapcsolódó fejezet: Függelék: Anyaghányad-nyilvántartás 13/285 . érzékenységét abban az esetben. ha az élelmiszert ennek a fogyasztói Felelős személy az.leírásokban célszerű rögzíteni. cikk (1) Az élelmiszer. hogy egy élelmiszer. a terméket vissza kell vonni. 19.amennyiben egyéb intézkedések nem elegendőek a magas szintű egészségvédelem megvalósításához -vissza kell hívnia a fogyasztóhoz már leszállított terméket.és takarmányipari vállalkozók vállalkozásaik termelő.8. Kapcsolódó fejezet: 4. hogy az élelmiszerek vagy takarmányok A termék élelmiszerbiztonsági hibájának észlelésekor. nem felel meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. (2) Az az élelmiszeripari vállalkozó. amelyet a vállalkozás behozott. előállított. A vezető (pl. követelményeinek. aki az élelmiszerek csomagolása. vagy annak gyanúját a lehető legrövidebb időn belül az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságnak bejelenteni. Ha a termék eljuthatott a fogyasztóhoz. és a kérdéses élelmiszer már kikerült az élelmiszeripari vállalkozó közvetlen ellenőrzése alól. feldolgozott. c) a fogyasztók egy bizonyos kategóriájának élelmiszer.: üzletvezető) felelőssége. Nyomonkövethetőség A vállalkozás felelős vezetője köteles az általa készített.

amennyiben úgy véli vagy okkal feltételezi.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához és/vagy illetékes hatóságok által kezdeményezett intézkedésekben együttműködve hozzájárul az élelmiszerek biztonságához. 852/2004/EK rendelet 1. hogy a tagállam jogrendszerével és joggyakorlatával összhangban együttműködjön az illetékes hatóságokkal. hogy az élelmiszerek termelésének. hogy az általa forgalomba hozott élelmiszer ártalmas lehet az egészségre. figyelembe véve különösen a következő elveket: a) az élelmiszerbiztonság elsődleges felelősségét az élelmiszeripari vállalkozó viseli. feldolgozásának és forgalmazásának az ellenőrzésük alá tartozó valamennyi szakasza megfeleljen az e rendeletben megállapított vonatkozó higiéniai követelményeknek. cikk (1) Ez a rendelet az élelmiszeripari vállalkozásokra vonatkozó általános szabályokat állapítja meg az élelmiszer-higiénia terén. cikk Az élelmiszeripari vállalkozók biztosítják. 3. (3) Az élelmiszeripari vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat. d) a HACCP elvein alapuló eljárások általános alkalmazásának a helyes higiéniai gyakorlattal együtt meg kell erősítenie az élelmiszeripari vállalkozók felelősségét. 14/285 . A vállalkozó bejelenti az illetékes hatóságoknak a végső fogyasztót fenyegető veszély megelőzésére tett intézkedéseket. amennyiben ezzel megelőzhető. csökkenthető vagy megszüntethető egy élelmiszerrel kapcsolatos veszély. és nem akadályozhat meg senkit abban. (4) Az élelmiszeripari vállalkozó együttműködik az illetékes hatóságokkal az általa jelenleg vagy korábban szállított élelmiszerrel kapcsolatos kockázatok megelőzésében vagy csökkentésében.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható. illetve élelmiszer-összetevők biztonságosságának. nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első magyarországi forgalomba hozó . a technológiáknak. cikk (3) Az élelmiszeripari vállalkozók adott esetben elfogadják a következő különleges higiéniai intézkedéseket: c) az élelmiszerekre vonatkozó hőmérséklet-szabályozási követelmények betartása. illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig . illetve az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért. A hibáért a magyarországi első forgalomba hozó akkor is felelős. szakképesítésének. évi XLVI. § (1) Az élelmiszer fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának megállapítása az előállító felelőssége. amennyiben a forgalomba hozatalt kizáró hiba a magyarországi első forgalomba hozatalt megelőzően keletkezett. minőségének. a méreteknek.a fogyaszthatósági. a felhasznált élelmiszer.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. az elrendezésnek. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működése során a) a külső és a belső környezetnek. amennyiben a forgalomba hozatalt kizáró hibát ő okozta. 22. 15. a berendezéseknek. az eszközöknek. ha a hibát az előállító által javasolt tárolási és raktározási feltételek be nem tartásával más okozta. a termelési és tárolási kapacitásnak. vagy az általa is felismerhető lett volna. az alkalmazott személyek egészségének. illetve szaktudásának alkalmasnak kell lennie az 15/285 . d) a hűtési lánc fenntartása. az elhelyezésnek. ha azt nem ő okozta. illetve a takarmány-vállalkozás felelős a takarmány. törvény 14. az alkalmazott csomagolóanyagok és fertőtlenítőszerek megfelelőségének. 2008. illetve biztonságos alkalmazásának. (4) Az élelmiszer-. § (2) Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer előállítója.felelős.

c) az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy . 16/285 . § (4) Az az élelmiszer-vállalkozás. 23. felelős személynek.az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott élelmiszer-biztonsági szaktudással rendelkező .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására. amely egy másik tagállamból szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi.azonnali intézkedésre feljogosított. az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására köteles bejelenteni a más tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás megtörténtét.

sz. 29. tv. amely egy másik tagállamból szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi. Kapcsolódó fejezet: 5. Valamennyi élelmiszer-ipari vonatkozó általános higiéniai követelmények vállalkozóra Magyarországon vendéglátó terméket forgalmazni – az italok kivételével – az üzlet jegyzőnek történt bejelentése és az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság külön engedélye alapján szabad. cikk (3) Az élelmiszeripari vállalkozók azonban biztosítják.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. illetve ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó bővítése. hogy a létesítményeket a hatáskörrel rendelkező hatóság legalább egy helyszíni szemlét követően engedélyezi. az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására köteles bejelenteni a más tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás megtörténtét. 23.) FVM-EüM-SZMM rendelet 5. amelyet a jegyzőnél kell kérni. fűtési. működési engedély is szükséges. Nyilvántartásba vétel és külön engedély A 210/2009. Kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazásakor (dohánytermékek). 26. § (2) Az élelmiszer-forgalmazó hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése.2. 68/2007. Kapcsolódó fejezet: 4. Engedélyezés. szellőzési. § (4) Az az élelmiszer-vállalkozás. c) az épületgépészet szerelvényezési. évi XLVI. a vonatkozó rendeletben meghatározott dokumentumok alapján. b) technológiai leírást és elrendezési rajzot.3. bővítés. átépítésekor (építés. (IX. melléklete sorolja fel a kizárólag üzletben forgalmazható termékek körét. (VII.) Kormányrendelet 3. világítási. amennyiben engedélyezés szükséges 2008. átalakítása esetén. az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában a szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentációnak és tervdokumentációnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a) közmű nyilatkozatot. GHP Az üzlet létesítésekor. hatóságokkal kapcsolatos feladatok JOGHÁTTÉR 852/2004/EK 6. 17/285 . Csak ital forgalmazásához ez a külön engedély nem kell. átalakítás) az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság hozzájárulása is szükséges.

i) az ivóvíz minőségét tanúsító. d) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet. e) az áruszállítás tervezett módját. h) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét. f) tervezett alkalmazotti létszámot.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához hűtési terveket. takarítási utasítást. 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt. 18/285 . eszközét. g) tisztítási. mosogatási.

üzlet nyitására vonatkozó bejelentés alapján.. (2) A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék (a továbbiakban: üzletköteles termék) forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) iránti kérelmet az 1.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4.**) pontjában meghatározott GHP Nyilvántartásba vétel és külön engedély Vendéglátó terméket forgalomba hozni: . az élelmiszerek termelésének. § (1) A 3. f) élelmiszer. . feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely szakaszát végző valamennyi létesítményről. illetve hűtést igénylő cukrászati készítmények forgalmazása esetén a Kerületi Hivatal külön engedélyével szabad. A vendéglátó helyet a jegyzői nyilvántartásba vétel/működési engedély megadása után az élelmiszer-ellenőrző hatóság ellenőrzi. az ellenőrzése alá tartozó. 29. . az utóbbi által előírt módon.1. hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság mindig naprakész információval rendelkezzen a létesítményekről. Kapcsolódó fejezet: 4. 210/2009. (IX. mellékletben meghatározott termékek* kizárólag üzletben forgalmazhatók. Vállalkozók elsődleges felelőssége 19/285 .) Kormányrendelet 6. és a saját nyilvántartásába veszi.3. cikk (2) Különösen minden élelmiszeripari vállalkozó értesíti a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóságot.. § (2) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a) a … meghatározott illetékes hatóságoknak. melléklet B. Nyilvántartásba vétel és külön engedély JOGHÁTTÉR 852/2004/EK 6.a jegyzőnek megtett. hogy értesítést küldenek a tevékenységek bármely lényeges változásáról és a meglévő létesítmények esetleges bezárásáról. beleértve azt is. Az élelmiszeripari vállalkozók biztosítják továbbá. e létesítmények nyilvántartásba vétele céljából.esetén a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalnak … 7.továbbá a meleg és hideg ételek.

cikkének (2) bekezdése alapján nem szükséges engedély… a létesítmény telephelye szerinti MgSzH kerületi hivatalának (a továbbiakban: kerületi hivatal) köteles bejelenteni. melléklet az 57/2010. 2. 57/2010. Vendéglátó vállalkozásokra a 2. (IX. Meleg. melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges 5. 7. 12. *Vendéglátásnál ide tartozik a dohánytermék **Részletezésétől itt eltekintettünk. mellékletből az alábbiak vonatkoznak: A B 1. 11. § (1) A bejelentett létesítményekről a kerületi hivatal … nyilvántartást vezet. § (1) A 2. törvény Mellékletének 71pontjában meghatározott vendéglátó-ipari 20/285 . amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához e rendelet alapján külön engedély szükséges.) Korm. évi XLVI. § A bejelentett adatok megváltozását az élelmiszer-vállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni a kerületi hivatalnak.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania. (V. (V. … 10. amelyhez a 853/2004/EK rendelet 4. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a kerületi hivatal külön engedélyével történhet. 29.) FVM rendelet 9. amely azok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti.) FVM rendelethez a 210/2009. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről hideg étel szóló 2008. 7. rendeletben meghatározott termékkörök szerinti azon élelmiszerek. Termékkör Élelmiszer. § (1) Az élelmiszer-vállalkozó az olyan élelmiszer-előállító létesítményt.

i) az ivóvíz megfelelőségét tanúsító. f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés 21/285 . (lásd fogalomtárban) azon hűtést igénylő cukrászati készítmények. illetve elhelyezés. f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását. c) a kézmosási. édesipari termék 3. takarítási utasítást.) FVM rendelethez 1. illetve házhoz szállítással történik. az italok kivételével. e) tervezett alkalmazotti létszámot. szennyvízelvezetés. WC-használati lehetőség ismertetését. melléklet az 57/2010. a végső fogyasztó részére 6. 2. fertőtlenítési utasítást. c) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet. takarítási. (V. j) vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan. Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a) az ivóvízellátás. Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a) közmű nyilatkozatokat. h) melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet. d) a mosogatási. hogy a létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni. 7. b) technológiai leírást. g) tisztítási. mely tartalmazza az árusító helyeket. Cukrászati készítmény. elhelyezés leírását. amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén. e) a hulladékszállítás. energiaellátás leírását. d) az áruszállítás tervezett módját.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához termék. b) technológiai leírást és elrendezési rajzot. árusítási módot és a telephelyet. mosogatási. 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

hogy bejelentsék a harmadik országból vagy tagállamok közötti kereskedelemből származó élelmiszer érkezését a rendeltetési helyre. illetve feldolgozatlan vagy feldolgozott termék előállítás céljára először betárolták. (2) Az olyan élelmiszer-vállalkozónak. ahova a harmadik országból vagy tagállamok közötti kereskedelemből származó élelmiszert forgalomba hozatal. cikkének (1) bekezdése alapján az MgSzH a hatósági ellenőrzések megszervezéséhez szükséges mértékben kérheti az élelmiszervállalkozókat.az élelmiszer megnevezése. nem állati eredetű alaptermék esetében (pl. gomba) az MgSzH Növény. első magyarországi tárolási hely: az a Magyar Köztársaság területén lévő létesítmény. Más országból behozott élelmiszertételek bejelentése Az első magyarországi tárolási hely üzemeltetőjének valamennyi behozatalra kerülő élelmiszert. állati eredetű élelmiszer előállító létesítmény 22/285 . § (1) A 882/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdése és a 17. gyümölcsök. (VII. A hatóság a bejelentés alapján a vendéglátót első magyarországi tárolási helyként nyilvántartásba veszi. aki első magyarországi tárolási helyet üzemeltet . c) a fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési időt követő egy évig meg kell őriznie a termék nyomonkövethetőségét biztosító dokumentumokat. élelmiszer biztonsági szempontból Első magyarországi betárolási hely (vendéglátásban) bejelentése A más országból származó élelmiszerek közvetlen behozatala (a vendéglátó magyar forgalmazó bevonása nélkül vásárol). elsődleges termelésből származó.és Talajvédelmi Igazgatóságához kell bejelenteni. § (2) Az olyan élelmiszer-vállalkozónak. . . elsődleges termelésből származó. (VII. § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzések megszervezése érdekében az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszervállalkozónak: a) a Mellékletben meghatározott.az első magyarországi tárolási hely telephelye.ideértve a bértárolási tevékenységet is -: b) a szállítmányokról nyilvántartást kell vezetnie. valamint azok bértárolása (a vendéglátó más vállalkozás közvetlenül külföldről beszerzett élelemszerét tárolja) kötelezően bejelentendő tevékenység.) VM rendelet 4. aki első magyarországi tárolási helyet üzemeltet . magvak. nem állati eredetű alaptermék esetében az MgSzH területi szervénél. 5. 3/2010.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához igazolását. . székhelye. 3/2010.a jelentési időszak szerinti beszerzési ár.a jelentést tevő élelmiszer vállalkozás neve.a beérkező szállítmány mennyisége. (3) A 3.a származás hely. § (1) 1. amelyet: állati eredetű élelmiszer behozatala esetén a létesítmény helye szerinti kerületi hivatalnál.ideértve a bértárolási tevékenységet is -: a) tevékenységét be kell jelentenie a létesítmény helye szerinti MgSzH illetékes kerületi hivatalánál (a továbbiakban: kerületi hivatal). . . zöldségek és fűszernövények. 4. 5. .) VM rendelet 2. az alábbi adatok megadásával be kell jelenteni a hatóságnak.

. af) a származás helyét. nem állati eredetű alaptermék esetén az MgSzH területi szervének: aa) a jelentést tevő élelmiszer vállalkozás nevét.. b) a Mellékletben nem szereplő.) Korm. Nyers. (XII. hűtött vagy fagyasztott baromfi far-hát. 23.  a melléklet 6. adatszolgáltatási kötelezettség terheli az első magyarországi tárolási helyet élelmiszer-vállalkozót az a) pontban szabályozottak szerint. §-ának (4) bekezdése alapján. hólyag és belek. illetve elsődleges termelésből származó. Kezelt vagy kezeletlen gyomor. hűtött vagy fagyasztott állati belsőség. Nyers. az előző hónapra vonatkozó szállítmányokról. állati eredetű élelmiszer előállító létesítmény azonosító jelét. Nyers. azonosító jele. 2. d) az Éltv. ad) a beérkező szállítmány mennyiségét. székhelyét. ae) a jelentési időszak szerinti beszerzési árat. amely nem előrecsomagolt.  egyéb élelmiszer esetében minden hónap 10. és 9. A behozott és a bértárolt szállítmányokról nyilvántartást kell vezetni. Melléklet:Élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt élelmiszerek 1. 5. a szállítmány beérkezésekor.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához kiemelt kockázatú élelmiszer tételek várható érkezése előtt 2 munkanappal be kell jelenteni a kerületi hivatalnak. 4. 8. illetve elsődleges termelésből származó. 7. 3. első magyarországi tárolási helyre érkezett tételekről minden hónap 10. nem állati eredetű alaptermék esetén az MgSzH területi szervének. ab) az első magyarországi tárolási hely telephelyét. §-ának (4) bekezdése és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. napjáig. összesítő jelentést kell küldeni az a) pontban meghatározott adattartalommal a kerületi hivatalnak. rendelet 14. 23/285 . A bejelentést  kiemelt kockázatú élelmiszerek esetén (rendelet mellélete) két nappal a tételek várható érkezése előtt. napjáig. 42. összesítve kell megküldeni. és nyomon követéshez szükséges dokumentumokat (beleértve a szállítmányt kísérő dokumentációját is) az élelmiszer lejáratát követő egy évig meg kell őrizni. pontja szerinti élelmiszerek esetén . ac) az élelmiszer megnevezését. az országos főállatorvos által hozott határozatban rögzített és hivatalos úton közzétett élelmiszerek esetében. hűtött vagy fagyasztott nyesedék hús..ha előzetesen nincs információ minőségmegőrzési/fogyaszthatósági idejéről -. hűtött vagy fagyasztott fej vagy fejhús. Nyers. az előző hónapra vonatkozó szállítmányokról.

8. 7. 11. Szállítmányonként 5 tonna feletti húsra. nyúlhús. tej és tejtermék. tenyésztett vadhús. amelynek minőség megőrzési ideje a Magyarországra érkezését vagy a nagykereskedelmi forgalmazását követően 14 napon belül lejár. Ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek. 12. Olyan élelmiszer. ponttól eltérő valamennyi a feldolgozatlan és feldolgozott élelmiszerek szállítmány.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6. az elsődleges termelésből származó nem állati alaptermék. Olyan élelmiszer. 10. 3 hónapnál hosszabb minőség megőrzési idővel rendelkező fagyasztott „Csontokról mechanikusan lefejtett hús” vagy „MSM”. 9. 1 évnél hosszabb minőség megőrzési idővel rendelkező fagyasztott állati eredetű élelmiszer. baromfihús. húsipari termékek. amelynek fogyaszthatósági ideje a Magyarországra érkezését vagy a nagykereskedelmi forgalmazását követően 2 napon belül lejár. halászati-. Szállítmányonként 20 tonna feletti 10. illetve az élelmiszerként történő forgalmazási és feldolgozási céllal beszállított élő állat. 24/285 . tojás. vadhús.

) Kormányrendelet 10. Változások bejelentése A tevékenységben bekövetkezett változásokat minden esetben be kell jelenteni a jegyzőnek.be kell jelenteni a jegyzőnek. cím. A termék változását akkor kell bejelenteni. (V. és az üzletet törli a nyilvántartásból. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt.) kívül a forgalmazott termékek körének változását is be kell jelenteni. Változások bejelentése JOGHÁTTÉR 210/2009.) és az üzemelésre vonatkozó általános adatokon (pl. 57/2010. illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti . § A létesítmény engedély és a kiskereskedelmi forgalomba hozatalra vonatkozó külön engedély (a továbbiakban együtt: engedély) módosítása vagy új engedélyezési eljárás során a korábban már az engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátott adatokat nem kell ismételten benyújtani. cím.: nyitva tartás. 7. (IX. hogy mely adatok változását kell a jegyzőnél bejelenteni.annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. aki erről az illetékes hatóságokat értesíti. stb. 29. illetve a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. (5) Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4.: név.: tulajdonos. székhely. cégjegyzékszám). A vállalkozásra (pl. (4) Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet. melléklet szerinti igazolás leadásával egyidejűleg . melléklet B) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul.a 4. Jogszabály írja elő.4. § (1) A kereskedő a működési engedély megadását követően az 1.) FVM rendelet 18. ha a jegyzői nyilvántartásban szereplőn kívüli termékcsoport forgalmazását tervezik. alapterület. az üzletre (pl. használat jogcíme stb.a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal. GHP 25/285 . hogy a változást .

be kell tartani az élelmiszer-előállítás és . § (1) Közterületi értékesítés keretében . területén első alkalommal forgalomba hozni az élelmiszerlánc-felügyeleti Jogszabály alapján a rendezvényt annak szervezője 5 nappal előbb köteles szerv engedélyével lehet. § (6) Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján. pattogatott kukorica. Nyilvántartásba vétel és külön engedély forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló külön jogszabályban foglaltakat. 26/285 . rendezvényi.az 5. (IX. törvény 5. évi XLVI. gyümölcs. Alkalmi. származó ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekkel kapcsolatosan. mennyiségi korlátozás nélkül. mérlegelve a lehetséges veszélyeket.) Kormányrendelet megelőzését. Egyéb engedélyezési eljárások JOGHÁTTÉR 2008. végezheti.1. üzletkörébe tartozó termékek értékesíthetők – ha azt egyéb jogszabályok nem 5.Kapcsolódó fejezet: 4. illetve idényjelleggel. mellékletben meghatározott termékek A vendéglátó-ipari üzlet homlokzatával érintkező közterületen az üzlet forgalmazhatóak. GHP 4. figyelését. (3) Élelmiszernek ionizáló energiával történő kezelését az élelmiszerlánc.5. melléklet: Közterületi értékesítés keretében forgalmazható zárják ki – ideiglenes.) VM rendelet 7. kezelését. mellett. 29. e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni.: külön engedéllyel) rendelkezik.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. ha egyébként az adott élelmiszer 67/2011. illetve közterületen csak az a vállalkozó értékesíthet. közterületi és mozgó árusítás Vendéglátó terméket alkalmilag.5.a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel . § (1) Ionizáló energiával kezelt élelmiszert a Magyar Köztársaság székhelyét. (VII. 12. azok 210/2009. mozgó árusítással. felügyeleti szerv engedélyével rendelkező élelmiszer-vállalkozás Az egyes élelmiszer árusokról a rendezvényszervező feladata nyilvántartást vezetni. továbbá az értékesítő helyen feltünteti a nevét és a 8/B.3. Az alkalmi és a létesítményen kívüli árusításra a vállalkozás HACCP rendszerének ki kell térnie. rendezvényen. a higiéniai szabályok betartása termékek: zöldség. § (1) Harmadik országból és a tagállamok közötti kereskedelemből kitelepüléssel járó forgalmazására a külön engedélyük kiterjed. Az árusítást végző vállalkozásoknak a rendezvényen részvételhez hatósági engedélyt nem kell beszerezniük. főtt kukorica. 13. aki a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel (ún.bejelenteni az élelmiszerlánc felügyeleti szervnek.

nyers tej. (V. az 5. továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat.2. 15. illetve a közétkeztető tudomására kell hozni. 57/2010. üdítőital. 14. A harmadik országból vagy tagállamból származó ionizáló sugárzással kezelt élelmiszer behozatalát első alkalommal be kell jelenti az élelmiszer-ellenőrző hatóságnak. § (2) A rendezvényt annak szervezője. vagy nem kezelt élelmiszerben lévő ionizáló sugárzással kezelt élelmiszer-összetevő kerül az ételbe. kávéital. a bejelentésben vagy a működési engedélyben meghatározott termékeket. előrecsomagolt sütemények. illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek. fagylalt. fogyasztói tájékoztatás 27/285 . földimogyoró. … forgalmazhatók. Ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek felhasználása Ha ionizáló sugárzással kezelt élelmiszer. Jelölés.forgalmazhatja az üzletben jogszerűen forgalmazott. § (2) Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában. sütőipari termékek. vattacukor. cukorka.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához sült gesztenye. valamint évente egy alkalommal.1. § (2) A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben való forgalmazás szabályai szerint . ásványvíz. (2) Közterületi értékesítés keretében a húsvéti. büfétermék. karácsonyi és szilveszteri ünnepeken. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel. édességek.a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában . több szervező esetén felelős szervezője (a továbbiakban: szervező) legalább 5 munkanappal a 4. 16. napraforgómag. § (1) Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel. (3) Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában. pirított tökmag. kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban.5. egyéb magvak. jégkrém. felhasználni és forgalmazni csak a bejelentést követően szabad. székhelyét. Kapcsolódó fejezet: 7. azt a végső fogyasztó.) FVM rendelet 17. … valamint a kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével végezhető. továbbá köteles feltüntetni nevét. 7.

18.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerinti kerületi hivatalnak. 28/285 . § A létesítmény engedély és a kiskereskedelmi forgalomba hozatalra vonatkozó külön engedély (a továbbiakban együtt: engedély) módosítása vagy új engedélyezési eljárás során a korábban már az engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátott adatokat nem kell ismételten benyújtani.

6. vagy vizsgáló állomástól. Gépminősítés 178/2002/EK rendelet 3. 29/285 .2. a CE jelölés. feldolgozó és forgalmazó tevékenységének minden szakaszában 4. 1. amelyekkel az biztosító vállalkozással. Szerződések.  élelmiszer-szállítóval. szerződés szükséges: vállalkozók felelősségét. igazoló dokumentumok szükségesek a közművek használatáról: követelményeinek. 17.  ivóvíz (saját kutas ellátásnál vizjogi engedély).1. Higiéniai gépminősítés kérhető bármely erre szakosodott laboratóriumtól az élelmiszerjog követelményeinek betartásáért.  csatorna. 852/2004/EK rendelet  hulladék. Megfelelőséget igazoló dokumentumok JOGHÁTTÉR GHP 4. cikk  energia. cikk (1) Az élelmiszer. HACCP-elvek alkalmazásában. hogy az élelmiszerek vagy takarmányok megfeleljenek a tevékenységükre vonatkozó élelmiszerjog Szerződések. (1) Ez a rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozásokra vonatkozó általános szabályokat állapítja meg az élelmiszer-higiénia terén.6.  kölcsönzött munkaerő alkalmazásakor a munkaerő kölcsönzést e) a helyes gyakorlatról szóló útmutatók értékes eszközök. vagy azt igazoló tanúsítvány is. vállalkozókat az élelmiszer-higiéniai szabályok betartásában és a akkreditált laboratóriummal. figyelembe véve Alkalmazottak foglalkoztatása esetén szerződés szükséges foglalkozáskülönösen a következő elveket: egészségügyi szolgáltatóval. de megfelelő a gyártó. vagy forgalmazó nyilatkozata.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. cikk 3. A felhasznált gépek élelmiszer-biztonsági megfelelőségéért az élelmiszeraki/amely az általa ellenőrzött élelmiszeripari vállalkozáson belül felelős vállalkozó felel. igazoló dokumentumok gondoskodnak arról.és takarmányipari vállalkozók vállalkozásaik termelő.6. d) a HACCP elvein alapuló eljárások általános alkalmazásának a helyes higiéniai gyakorlattal együtt meg kell erősítenie az élelmiszer-ipari Ha igénybe veszik. élelmiszeripari vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy. és ellenőrzik e követelmények teljesülését. élelmiszerlánc minden szintjén segíteni lehet az élelmiszer-ipari  saját kút esetén laboratóriumi vízvizsgálatok végeztetésekor a vizsgáló.

csomagolására vonatkozó adatoknak az előállítás helyén. mellékletben felsorolt adatokat kell  vadon termő. élelmiszer-összetevőkre vonatkozó kiegészítő származását igazoló dokumentum bizonyítja. megszüntetéstől számított 90 napig meg kell őrizni. valamint az egyéb jogszabályok alapján kötelezően A beszerzett és felhasznált alapanyagok.a végső fogyasztót. 30/285 . § (4) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc.: jegyzőkönyv. 5. a ív. anyaghányad-nyilvántartást) köteles készíteni és vezetni. egyéb berendezésekre. (VI. (3) A vendéglátó-ipari termékek összetevőire vonatkozó információkról  a dolgozók egészségügyi alkalmasságáról szóló nyilvántartás.) FVMESZCSM-GKM együttes rendelet 4. a végső fogyasztónak szánt ételek  higiéniai oktatás dokumentumai (pl. karbantartóval (sütő-. igazolás.mosogató-.  termelési napló (napi termelt adagszám termék fajtánként). melléklete szerinti allergén összetevőket. minőség-ellenőrzés céljára is alkalmas módon. épületgépészetre) Épület bérlemény esetén a szerződésnek tartalmaznia kell a karbantartásra vonatkozó megállapodást. Az  elejtett vad felhasználásakor húsvizsgálati igazolás. rágcsálóirtóval. (2) Az anyaghányad nyilvántartásban bekövetkező bármely változást haladéktalanul át kell vezetni. (II.  felhasznált élelmiszer-csomagoló anyag(ok) megfelelőségét igazoló 62/2011.. hűtő. élelmiszerek megfelelőségét azok alkalmazandó. tananyag. vizsgalapok).Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához    takarító vállalkozóval.6. írásos dokumentációt (így különösen gyártmánylapot.) VM rendelet dokumentumok (pl. valamint forgalomba hozatalát megelőzően az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott részletes. illetve takarmány-vállalkozás az élelmiszer. termékenkénti  HACCP dokumentáció. 35. 26. Megfelelőséget igazoló egyéb dokumentumok: felügyeleti szerv c) vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek. § (2) Az élelmiszer-. törvény 22. anyaghányad nyilvántartásnak a 1. annak kérésére a vendéglátónak tájékoztatnia kell. anyaghányad-nyilvántartásként rendelkezésre kell állniuk. az arról vezetett anyaghányad-nyilvántartást a Javasolt:  Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató. évi XLVI. gyűjtött gomba felhasználásakor gomba-szakellenőri tartalmaznia.4. jelenléti összetételére. illetve a takarmány előállítását. beleértve az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. 2008. információkat is .3. berendezések higiéniai Kötelező: alkalmasságát.: számla). 30. Amennyiben egy adott étel előállítását megszüntetik. § (1) A vendéglátó által előállított. rovar.  anyaghányad nyilvántartás.

Az 1. 26. 31/285 . hatósági állatorvos által kiállított. (V. Elejtett vad kizárólag a hozzá tartozó. pont szerinti húsvizsgálati igazolást a vendéglátó tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozó a vadból készített étel kiszolgálásától vagy kiszállításától számított 3 hónapig köteles megőrizni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. 2. 43/2011.) VM rendelet szerinti húsvizsgálati igazolással együtt vehető át. melléklet 1.

de fontos eszköze a szabályok betartatásának.  a vállalkozás működésének segítése. cikk 32/285 .vesz folyamatosan az MgSzH központi szervezésű oktatásain. … Az ellenőrzéseket előzetes bejelentés nem előzi meg. cikk A hatósági ellenőrzés önmagában nem garantálhatja az élelmiszer(1) A tagállamok a kockázatok alapján és megfelelő gyakorisággal biztonság megvalósulását. együttműködnek a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal. Látogatók feldolgozásának és forgalmazásának bármely szakaszában. vagy élelmiszeripari vállalkozó előzetes értesítésére. 882/2004/EK rendelet 3. és részt kivéve például az auditok esetében. szabályokat. anyagnak. 10. aki jogosult a hatóság felkérése nyilatkozni és a takarmányok és élelmiszerek tárolásának. Hatósági ellenőrzések JOGHÁTTÉR GHP Hatósági ellenőrzések 852/2004/EK rendelet 6. Hatósági A hatósági ellenőröknek be kell tartaniuk a látogatókra vonatkozó ellenőrzéseket ad hoc alapon is lehet tartani. (2) A hatósági ellenőrzéseket előzetes figyelmeztetés nélkül kell végezni.6. és az élő állatoknak a rendelet Az ellenőrzött személy köteles segíteni a hatósági ellenőr munkáját. Kapcsolódó fejezet: 5. illetve az állatok és állati eredetű termékek előállításának. cikk (1) Az élelmiszeripari vállalkozók az egyéb alkalmazandó közösségi A hatósági ellenőrzés célja: jogszabályokkal. amikor szükség van a takarmány. vagy a takarmányt vagy jegyzőkönyvet aláírni. a felelős megbízottjának. a takarmányok és élelmiszerek felhasználásának. Az ellenőrzések kiterjednek a takarmányés élelmiszeripari Az üzemelés ideje alatt mindig jelen kell lennie a felelős vezetőnek vagy vállalkozásoknak.  a vonatkozó jogszabályok betartatása. biztosítják a hatósági ellenőrzések elvégzését a rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében. célkitűzéseinek eléréséhez szükséges ellenőrzésére. élelmiszert érintő bármely eljárásnak. Az ellenőrzést végző személy hatósági igazolvánnyal rendelkezik. (3) Hatósági ellenőrzéseket kell végezni a takarmányok vagy élelmiszerek. vagy ezek hiányában a nemzeti joggal összhangban  a fogyasztók egészségének védelme.7. tevékenységnek vagy műveletnek – ezen belül szállításnak –.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4.8.

címkézés. e) az írásos anyagok és más olyan dokumentumok vizsgálata. vi.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához (2) A takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozó hatósági ellenőrzések többek között a következő tevékenységeket jelentik: a) a takarmány. összetevők.vagy élelmiszerjog betartásának felmérése szempontjából. v. A hatóságok a megyei/fővárosi Kormányhivatalokhoz tartoznak: . 33/285 . iv. f) a takarmány. g) a takarmány. i) a rendelet célkitűzéseinek megvalósításához szükséges bármely egyéb tevékenység. amelyek fontosak lehetnek a takarmány. kiszerelés és reklám.az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszer-biztonsági. c) a takarmány.a fogyasztóvédelmi felügyelőség a fogyasztóvédelmi előírások betartását vizsgálja a létesítmények ellenőrzése során. nyersanyagok.vagy élelmiszeripari vállalkozások mérőműszerei által rögzített értékek leolvasása.és élelmiszeripari vállalkozások higiéniai körülményeinek ellenőrzése. valamint peszticidek. figyelembe véve a közösségi jogszabályokkal összhangban megállapított útmutatók használatát.és élelmiszeripari vállalkozók által működtetett bármely ellenőrző rendszer és a kapott eredmények vizsgálata.és élelmiszeripari vállalkozók által végzett mérések felülvizsgálata érdekében az illetékes hatóság által. technológiai segédanyagok és a takarmányok és élelmiszerek előkészítése és előállítása során alkalmazott egyéb termékek. az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak. félkész termékek. Az ellenőrzéseken részt vehetnek – a megfelelő magyar hatóság kíséretében – az európai társhatóságok munkatársai is. saját műszereivel végzett ellenőrzések. iii. a helyes gazdálkodási gyakorlat és a HACCP eljárásainak értékelése. a helyes higiéniai gyakorlat (GHP). d) a helyes gyártási gyakorlat (GMP). .a népegészségügyi szakigazgatási szerv a táplálkozás-egészségügyi . h) a takarmány.és élelmiszeripari vállalkozók és személyzetük kikérdezése. takarító és karbantartási termékek és eljárások. b) a következők vizsgálata: ii. és .

és fertőtlenítőszerek. feldolgozásának. az élelmiszer-visszahívási és a "veszélyelemzés.ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását. fertőtlenítő eljárások megfelelőségét. 34/285 . valamint jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az általa kijelölt szakértő az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály. évi XLVI. kritikus szabályozási pontok"-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek. valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított köztisztviselője. szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában. higiéniai. élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének. § (1) A hatóság . előállításának. 44.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 2004. évi CXL. törvény 88. tárolásának. illetve létesítménybe belépni. valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. törvény 35. valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerinti ellenőrzés során jogosult a) az ellenőrzött helyiségbe.és rágcsálóirtást is.a hatáskörének keretei között . beleértve a rovar. 2008. d) az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett "Jó Higiéniai Gyakorlatot". b) az élelmiszer-előállító. és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően. a nyomonkövetési. illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását. § (3) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerláncfelügyeleti szerv ellenőrzi a) az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét. -elosztó. c) rendszeres jelleggel a járványügyi.

26. (VII. technológiai folyamatokat ellenőrizni.az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban. a vett minta pontos azonosítását. (2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az adóhatósági ellenőrzés során próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végezhet. b) a mintaadó természetes. az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére. egységárát. dokumentációt. valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kivételek figyelembevételével . illetve telephelyét).az adatvédelemre.megismerni és azokról másolatot. d) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-. eszközöket. valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével . 35/285 . körülményeit. illetve telephelyét). illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nevét és címét (székhelyét. épület. 68/2007. a vizsgálat alá vont tétel mennyiségét. illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nevét és címét (székhelyét. ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak. § (1) A hatósági élelmiszer-ellenőrzés keretében történő mintavételről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a) a mintavétel időpontját. e) eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni.ellenmintát venni. g) élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében a lezárt terület. valamint d) ellenminta vételt. adathordozókat . üzlethelyiségbe.) FVM-EüM-SZMM rendelet 7. c) az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat. továbbá szállítóeszközöket ellenőrizni. c) az élelmiszer-előállító vagy élelmiszer-forgalmazó természetes. illetve hangfelvételt készíteni. f) hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére . illetve kivonatot készíteni. üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni akkor is.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához b) berendezéseket. helyiség felnyitásával.

ha a vizsgált élelmiszer az előírt biztonsági. Amennyiben a hiba okozóját nem lehet megállapítani. illetve a vendéglátó termék esetében az anyaghányad-nyilvántartásban vállalt minőségi jellemzőket. a költségeket annak kell megfizetnie. 36/285 . illetve a jogszabályokban előírtakat nem elégíti ki. a jelölésben feltüntetett vagy a vizsgálat alá vont termék gyártmánylapján. akinél a nem megfelelő terméket a hatóság megtalálta.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához (2) Az élelmiszer előállítója. vagy az okozó tevékenysége nem tartozik a magyar jogszabályok hatálya alá. kereskedelmi ellenőrzés esetén a hiba okozója a vizsgálat és a mintavétel költségeit köteles megtéríteni.

fogyaszthatóság/minőségmegőrzés. az élelmiszertermelésre szánt állatot. illetve valószínűleg forgalomba hozatalra kerülő élelmiszereket vagy takarmányokat el kell látni olyan címkékkel vagy azonosító eszközökkel. mérlegelve a lehetőségeit:  a termelése nagyságrendjét. illetve.és takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról. az élelmiszertermelésre szánt állatok. hogy. egy lépés előre” elvén működik. (3) Az élelmiszer.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. amelyek lehetővé teszik az ilyen információk eljuttatását az illetékes hatóságokhoz azok kérelmére.8. feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek. GHP 37/285 . vagy élelmiszertétel.  üzleti érdekeit.8. valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok útjának nyomon követhetőségét. Ennek érdekében a vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal. (2) Az élelmiszer. (4) A Közösségben forgalomba hozott. átadó/átvevő. származás. valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagot kapják. takarmányt. jelzése esetén a hibás termék a forgalomból a lehető legrövidebb idő alatt kivonható legyen. Nyomon követés célja. ha annak jellemző adatai ismertek (név.és takarmányipari vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal. Akkor nyomon követhető az élelmiszer. Ezeket az információkat az illetékes hatóságok kérésére a hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. készítő/gyártó/forgalmazó. amelyek a vonatkozó meghatározott rendelkezések követelményeivel összhangban. hogy probléma észlelése. tömeg.1. Nyomonkövethetőség JOGHÁTTÉR 178/2002/EK rendelet 18. Ez a kötelezettség az „egy lépés hátra. stb. előre és hátra.  az előállított termék kockázatosságát. Nyomon követés feltétele az árut kísérő információ haladása. amelyek lehetővé teszik azoknak az egyéb vállalkozásoknak az azonosítását. összetevők. Nyomon követhetőség A nyomon követésben Ismerni kell. a vonatkozó dokumentáción és információkon keresztül lehetővé teszik a termékek nyomon követését.  hová továbbították a késztermékeket. hogy azonosítani tudják azon személyeket. A nyomon követés módját a vállalkozó maga választja meg. a takarmányok. tárolási feltételek. 4. akiktől az élelmiszert. honnan származnak. cikk (1) A termelés. hogy  az ételkészítéshez felhasznált alapanyagok kitől. ahová termékeiket szállítják.).

valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia. azaz a felhasznált élelmiszer származási irányába Bizonylatokkal (számla. 38/285 . A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat. olvasható. (2) Az élelmiszerlánc valamennyi szereplője köteles az (1) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer adatait felhívásra az élelmiszerláncfelügyeleti szerv rendelkezésére bocsátani az élelmiszer-biztonságot és azzal összefüggésben az állatvédelmet közvetlenül vagy közvetve befolyásoló veszélyelemzés és a nyomon követés biztosítása érdekében. Magyarázat. 2005. Ha a nyomon követést nem egészíti ki az egyes összetevők pontos azonosítása. mint összetevőt (alapanyagot) azonosítjuk. hogy a termékek honnan származnak (szállító azonosítása).a szükséges esetekben .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 2008. szállítólevél. törvény 16. jól látható.8. § (1) Az élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége és . hogy a termék információt alkalmazhassák. termék . „Egy lépés hátra”. évi XLVI. § (1) A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék . gyümölcsöt és dokumentumokat öt napon belül bemutatni.) VM rendelet feltételt a beszerzési bizonylaton feltüntették. a takarmányok. amely legyen sértetlen. tehát szélesebb érintettséggel kell a visszahívást végrehajtani. valamint az élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok tekintetében. Külföldről beszerzett termék esetén a kötelező jelölés tartalmával azonos információt magyar nyelven is a dolgozók rendelkezésére kell bocsátani.1. a következők szerint kell eljárni: A visszahívást minden babérlevelet tartalmazó általunk készített ételre ki kell terjeszteni!  4. Tv 5. évi CLXIV. az élelmiszertermelésre szánt állatok.1.saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású A jelölések hordozója legtöbbször a csomagolás. hogy a még azonosítható szintig.eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. példával egy adott összetevő (babérlevél) alapján: Ha a nyomon követési rendszerünkben csak a babérlevelet. termékkísérő okmány stb. d) az anyaghányad nyilvántartás készítésének időpontja. 30. Az előállítók által a terméken feltüntetett magyar nyelvű jelölés eszköze a nyomon követésnek. (VI. a minőségmegőrzéshez szükséges tárolási 62/2011. Csomagolatlan élelmiszereket – kivéve a friss zöldséget.) kell rendelkezni annak igazolására. termékvisszahíváskor számolni kell azzal. melléklet Az anyaghányad-nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a vendéglátó vállalkozás neve. annak érdekében. gombát . (tételazonosítót nem rögzítünk a felhasználásakor) és egy adott babérlevél tételt a szennyezettsége miatt visszahívtak. c) a termék megnevezése.csak úgy szabad átvenni. 1. ha a termék megnevezését. nem letörölhető. és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie az élelmiszerek. b) az ételkészítés címe. a minőség megőrzési/fogyaszthatósági idejét.az élelmiszer forgalomból történő visszahívhatósága érdekében az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban.

Lehűtés után 24 órán belül 0 és +4 °C közötti hőmérsékleten szabad tárolni és szállítani a nyomon követésre alkalmas jelölésekkel ellátva. h) csomagoltan történő kiszállítás esetén a tárolási és készen tartási feltételek. adalékanyagok. visszahívása a fogyasztótól Termékek kivonása a forgalomból. és 39/285 . f) csomagoltan történő kiszállítás esetén a csomagolóanyag megnevezése. „vevői lista” szolgálhat a nyomon követés alapjául. A megbontott.nyomon követésre alkalmas módszer lehet:  az eredeti csomagoló anyag megőrzése. aromák és enzimek megnevezése és mennyisége. § (2) bekezdés szerint forgalomba hozott élelmiszerek esetében a jelölés teljes szövege. i) a 20.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához e) az egységnyi termékhez (adag vagy darab) felhasznált alapanyagok. 4. az eredeti gyűjtőcsomagolásból eltávolított kisebb. A pasztőrözött. a hosszabb fogyaszthatósági idejű egyadagos ételek kiszállítása esetében az ún.: fűszerek).8. 4. a termék eredeti csomagolásból közvetlen használata (pl. A nyomon követés során hibásnak jelzett termék elkülönítése A hibás terméket oly módon kell elkülöníteni. hogy az a termelésbe gondatlanság miatt ne kerülhessen be. A nyomon követéshez szükséges dokumentumokat a vonatkozó jogszabályokban előírt ideig. Kapcsolódó fejezet: 4. ha több beszerzési helyről származnak . Nyilvántartást kell vezetni a nem közvetlen fogyasztó részére kiszállított termékekről (hova és milyen mennyiségben került késztermék).3. „Egy lépés előre”.  adott esetben a bontás idejének jelölése. továbbá ne veszélyeztesse más élelmiszerek biztonságát.1.  kis kiszerelés esetén az áttöltés helyett.kivált. jelölve az élelmiszerek jelöléséről szóló külön rendelet szerinti allergén összetevőket is. már jelöletlen kiszerelési egységben tárolt termékek esetében .1. és megjelölni. folyékony fagylaltot a hőkezelés befejezése után 2 órán belül +8 °C-ra vagy ez alá kell hűteni. melléklet 1. azaz az értékesítés irányába Az árut kísérő számla és bizonylat.8.2.  az eredeti csomagolás azonosításra alkalmas részének átragasztása a napi használatú tároló edényre. ennek hiányában legalább 3 hónapig meg kell őrizni. g) csomagoltan történő kiszállítás esetén az étel fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési időtartama.9. tálalókonyha ellátása esetén az ételkísérő jegy. 2.

aromákat és élelmiszerenzimeket eredeti vagy az eredeti jelöléseket pontosan feltüntető csomagolásban kell tárolni. stb. Az áttöltött edényre át kell vezetni az eredeti csomagoláson lévő adatokat vagy az eredeti csomagolás/címkét meg kell őrizni. aromákat. Adalékanyagok.1.) VM rendelet 12. Az élelmiszerek egyedi csomagolására és gyűjtőcsomagolására alkalmazandó rendelkezések 40/285 . Az adalékanyagokat. § Az élelmiszer adalékanyagokat. Az eredeti csomagolást vagy címkét az adalékanyag. Az áttöltött csomagoláson olyan jelölést kell alkalmazni. aromák.10. (VI.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. aroma vagy élelmiszerenzim teljes felhasználásig. 30. enzimeket élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő csomagolásba szabad áttölteni.8.4. áttöltése 62/2011. amiből a termék adatai azonosíthatók. Kapcsolódó fejezet: 5. illetve a készített termék fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési időtartamának lejártát követő 30 napig meg kell őrizni.

hogy az általa GHP 4. valamint szükség esetén . feldolgozók. A termék visszahívása a fogyasztótól Amennyiben a nem biztonságos termék eljutott a fogyasztóhoz. gyártott vagy forgalmazott.2.8. helyi média segítségével). és a kérdéses élelmiszer már kikerült az élelmiszeripari vállalkozó közvetlen ellenőrzése alól. amelyek nem felelnek meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. az élelmiszeripari vállalkozó haladéktalanul kezdeményezi az élelmiszer kivonását a piacról és erről tájékoztatja az illetékes hatóságot. elkülönített tárolásáról gondoskodni kell úgy. A terméket vissza kell hívni a fogyasztóktól (pl.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. (3) Az élelmiszeripari vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat. amelyet a vállalkozás behozott.9. aki az élelmiszerek csomagolása. 4.amennyiben egyéb intézkedések nem elegendőek a magas szintű egészségvédelem megvalósításához -vissza kell hívnia a fogyasztóhoz már leszállított terméket. Termék kivonása a forgalomból.1.9. előállított. Ha a termék eljuthatott a fogyasztóhoz. Vállalkozók elsődleges felelőssége A létesítménybe visszaszállított élelmiszert meg kell jelölni.1. hogy egy élelmiszer. és az élelmiszerek útjának nyomon követéséhez szükséges információk átadásával. Kapcsolódó fejezet 4. gyártók és/vagy illetékes hatóságok által kezdeményezett intézkedésekben együttműködve hozzájárul az élelmiszerek biztonságához. és erről a létesítmény vezetője tudomást szerez. címkézése.9. a vállalkozásnak lépéseket kell tennie annak érdekében. (2) Az az élelmiszeripari vállalkozó. saját tevékenységeinek keretein belül kivonja a piaci forgalomból azokat a termékeket. de még reális esély van arra. Ennek feltétele a jó nyomon követhetőség. A termék kivonása a forgalomból Az élelmiszert vissza kell vonni a forgalomból. feldolgozott. és visszahívása a fogyasztótól JOGHÁTTÉR 178/2002/EK rendelet 19.: közlemény kiadásával. a vállalkozó hatékony eszközökkel és pontosan tájékoztatja a fogyasztókat a kivonás okáról. Kapcsoló fejezet: 4. ha az ártalmas a fogyasztó egészségére. a termelők. Nyomonkövethetőség Élelmiszer biztonsági hiba esetén a visszavonásról és a végső fogyasztót fenyegető veszély megelőzésére tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat. nem felel meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. biztonsága és egysége megváltoztatása nélkül kiskereskedelmi és forgalmazási tevékenységet lát el. cikk (1) Amennyiben egy élelmiszeripari vállalkozó úgy véli vagy okkal feltételezi. hogy fogyasztása megelőzhető. amennyiben úgy véli vagy okkal feltételezi. hogy az ne veszélyeztesse a többi termék biztonságosságát és a létesítmény tisztaságát. 41/285 . hogy az elfogyasztást megakadályozza.

minőségbiztosítási. cikke irányadó 2008. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működése során b) olyan önellenőrzési. Annak eldöntésénél. 42/285 . A vállalkozó bejelenti az illetékes hatóságoknak a végső fogyasztót fenyegető veszély megelőzésére tett intézkedéseket. azonosíthatósága és nyomon követhetősége.) FM–IKIM– NM rendelet betartandó. termékvisszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni. csökkenthető vagy megszüntethető egy élelmiszerrel kapcsolatos veszély. megfelelő minősége.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához forgalomba hozott élelmiszer ártalmas lehet az egészségre. 14. (4) Az élelmiszeripari vállalkozó együttműködik az illetékes hatóságokkal az általa jelenleg vagy korábban szállított élelmiszerrel kapcsolatos kockázatok megelőzésében vagy csökkentésében. törvény 22. amennyiben ezzel megelőzhető. nyomonkövetési. amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága. Az élelmiszerek megsemmisítésekor az 56/1997. évi XLVI. és nem akadályozhat meg senkit abban. hogy a termék mikor nem biztonságos a 178/2002/EK rendelet 14. (VIII. hogy a tagállam jogrendszerével és joggyakorlatával összhangban együttműködjön az illetékes hatóságokkal.

Ételfertőzés. A kiszállítási helyeket a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell. A 62/2003 (X. A leggyakoribb tünetek: hányinger. ha:  az azonos ételt. évi XLVI. üzemeltetője vagy alkalmazottja. vagy ennek gyanúja áll fenn.) ESzCsM rendelet 3. a fogyasztástól számítva közel azonos időben betegszenek meg.10. 27.  a beteg összefüggésbe hozza a megbetegedését a fogyasztással. A hétköznapi szóhasználatban ételmérgezésekként említik. italt fogyasztók körében többen hasonló tünetekkel. munkaidőn kívül ügyeletéhez.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4. hogy az általa előállított vagy forgalomba hozott termék megbetegedést okozott. Ilyen tünetek esetén a beteghez azonnal orvost kell hívni! 4.10. hasmenés. 62/2011. az 43/285   . törvény 23. vendéglátó tevékenységet végző személy (a továbbiakban együtt: felelős személy) tudomást szerez az általa előállított vagy forgalomba hozott élelmiszertől eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról . izomgörcsöket. Teendő az élelmiszer eredetű megbetegedés. hasi fájdalom és görcsök. § (3) Az élelmiszer-vállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek. Egyes baktériumok okozhatnak kettős látást. vagy gyanúja esetén  A felelős vezetőnek azonnal be kell jelenteni telefonon a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának vagy a területileg illetékes Kerületi Hivatalának. Gyanú akkor merül fel.1. annak kiszolgálását.10. természetes személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – beleértve az élelmiszer 4. melyeket az elfogyasztott élelmiszerben lévő fertőző vagy mérgező anyagok okoztak. -mérgezés. szakértő által nem vizsgált gombából fogyasztott. 30.  a beteg előzőleg vadon termő. nyálcsurgást. valamint a maradék élelmiszer és ételminta változatlan állapotban való megőrzése mellett -. hányás.) VM rendelet 4. illetve egyéb. (VI. illetve ennek gyanújáról c) az élelmiszer-előállító. § (1) Ha a létesítmény vezetője. A gyanúsított élelmiszer(ek) forgalmazását fel kell függeszteni. ha tudomására jut. illetve gyanúja Élelmiszer eredetű megbetegedéseknek nevezzük az élelmiszer-fertőzéseket (ételfertőzés) és élelmiszer-mérgezéseket (ételmérgezés). § (1) Bejelentést köteles tenni élelmiszer eredetű megbetegedésről.2. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a felelős személy köteles haladéktalanul értesíteni: a) munkaidőben a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kerületi hivatalát. vendéglátó vagy élelmiszerkereskedelmi tevékenységet végző jogi személy. nyelési vagy beszéd nehézségeket. melyet kísérhet általános rosszullét. b) munkaidőn kívül a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának készenléti ügyeletét. Élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárás 2008. láz. bénulást. felszolgálását azonnal fel kell függesztenie a hatóság további intézkedéséig.az érintett élelmiszerhez használt alapanyagok. néha fejfájás.

illetőleg forgalomba hozatalát azonnal beszüntetni és intézkedni az ételmintáknak. ha tudomására jut. § (1) Az előállító. (vagy manipulálni). ételmintát megsemmisíteni. illetőleg forgalomba hozott élelmiszert fogyasztók körében ilyen merül fel. hogy az általa előállított. takarítani. fertőtleníteni tilos! A vizsgáló hatóság részére minden segítséget meg kell adni!   44/285 . a meglévő készleteknek (ételeknek. alapanyagot. illetőleg forgalmazó köteles a gyanús élelmiszer további előállítását. ételt. Mindent érintetlenül kell hagyni a hatóság megérkezéséig. a helyiségeknek és a munkaeszközöknek – az egészségügyi hatóság helyszíni eljárásáig – változatlan állapotban történő megőrzéséről. 5.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához importőrt is – (a továbbiakban együtt: előállító. nyersanyagoknak). illetőleg forgalmazó). ételkiadást ott is szüneteltetni kell.

elhelyezése és mérete: szomszédos épületrészekből származó szennyezés. Élelmiszer-előállító és –forgalmazó helyre vonatkozó általános követelmények. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK – BELEÉRTVE A VENDÉGLÁTÁST . II. környezetet szennyező tevékenységektől alkalmazását. az idegen anyag élelmiszerbe kerülése. tisztítást és/vagy  az előírásoknak megfelelő a hulladék. bővítése.1. a mérgező átalakítása.2. benne végzett tevékenységek megváltoztatása esetén is be kell tartani. más szennyező anyagoktól).Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5.AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5. megakadályozza vagy minimalizálja a légi úton  lehetőleg szilárd burkolatú úton megközelíthető és az út történő szennyeződést.és vízellátás.1. Ezeket a követelményeket a már meglévő építmény. és (füsttől. Létesítmény ott telepíthető. ahol: (2) Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyek elrendezése. és elegendő munkaterületet biztosít vízelvezetése is megoldott. illetőleg a anyagokkal való érintkezés. a tervezése. műszakilag 5. fejezet (1) Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet tisztán. ill. a) lehetővé teszi a megfelelő karbantartást. fertőtlenítést.1. beleértve a vendéglátást JOGHÁTTÉR GHP Tisztántartás feltétele a jó műszaki állapotban tartott. 45/285 . különösen a kártevők elleni védekezést.  biztosított a tevékenységhez szükséges energia. a pára és a nemkívánatos penészbevonat felületre való képződése ellen. beleértve a szennyeződések elleni védelmet. portól. bűztől. Tárgyi feltételek. 5.  az élelmiszereket nem veszélyezteti a környezetből. kivitelezés és egyéb szempontból megfelelő állapotban kell tartani.és szennyvízelhelyezés. a végzett 852/2004/EK rendelet tevékenységhez szükséges helyiségek és berendezések megléte. melléklet I. tervezés. minden művelet higiénikus elvégzéséhez. Környezet A létesítmény lehetőleg legyen távol: c) lehetővé teszi a helyes élelmiszer-higiéniai gyakorlat  szennyezett területektől. építményrész b) védelmet nyújt a szennyeződés felgyülemlése. és  kártevők megtelepedésére alkalmas területtől. korszerűsítése vagy használatának.1.

a környezet-. § (1) Mosó vagy mosogató medencével és kézmosó. § (1) Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni. meghatározni:  a nyersanyagok. fertőtlenítést és karbantartást. az a) helyiség alaprajzi mérete 0. (VI. az üzemeléshez szükséges kellő számú gép. szerkezeteit.) Kormányrendelet 31. beépített berendezéseit a rendeltetésüknek  a biztonságos technológiát (kialakítás. helyiségek. a talaj és a talajvíz fizikai. 62/2011. méreteik és kialakítása tegye lehetővé:  a biztonságos munkavégzést. méret feleljen meg a folytatni megfelelően kell megvalósítani.3. illetőleg azokat ne befolyásolják károsan. és természet. valamint a geológiai. nyílászáróit. (XII. ill. 20. d) szükség szerint az élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten tartását célzó. éghajlati. a köz. az akadálymentességi felhasználni. hűtőberendezések) b) huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség alaprajzi mérete 2. A létesítmények kialakításakor az alábbi követelményekre kell figyelemmel lenni: 253/1997. b) zöldség. (2) A helyiségek legkisebb méretét a következők szerint kell berendezés elhelyezésének).) VM rendelet 13. a tűz-. a) nyershús előkészítéséhez. érheti az élelmiszert és az ott dolgozókat. Épület. illetőleg a terep.1.8 m-nél kevesebb nem lehet. A helyiségek elrendezése. a keresztszennyeződés alapján kell meghatározni. elegendő kapacitású hűtött terek (kamrák. gyümölcs. gomba tisztításához és a tojás fertőtlenítéséhez. terek méreteit. hogy azok Az épület: együttesen feleljenek meg a településrendezési. megfelelő kapacitású. 30. ellenőrzött hőmérsékletű kezelési és tárolási feltételeket biztosít. kémiai. ahonnan a szilárd.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához  olyan területektől. és szükség szerint rögzítését.és más biztonsági. A helyiségek számát. kockázatának elkerülését biztosító külön előkészítő helyiség vagy Leggyakrabban szükséges helyiségek a vendéglátásban. munkaterület hőmérsékletek figyelemmel kísérését. méretét a tevékenység és termelési mennyiség kézfertőtlenítési lehetőséggel is felszerelt. m-nél kisebb nem lehet. folyékony hulladék nem távolítható el hatékonyan.  kártevők bejutásának megakadályozását.  a megfelelő tisztítást. 85.0 biztosításával. étkeztetésben: hely szükséges: áruátvevő. továbbá a rendeltetési.és a műemlékvédelmi. kívánt tevékenységnek. az  az épület és a felületek kialakításakor olyan anyagokat kell egészség-. hidrológiai adottságainak. melyekből semmilyen károsító anyag vagy hatás nem követelményeknek. § (1) A helyiségek. a táj jó műszaki állapotú legyen. és lehetővé teszi e 5. kapcsolatait. a félkész és késztermékek elkülönített tárolását. körítő  a különböző szennyezettségű tevékenységek elkülönülését. 46/285 . előkészítők. raktárak.

gyümölcs.és tálalótérrel azonos légtérben. tojás és gomba előkészítésére 47/285 . helyiség illetve a (3) bekezdés szerinti elkülönített helyiség hiányában az adott Előkészítő hely lehet egy helyiségnek vagy térnek (pl. Célszerű a húselőkészítő helyet térelválasztóval. hulladéktároló. A főzőtérben kialakított húselőkészítő helyet is el kell látni mosó. amennyiben használata nem jelent keresztszennyezési kockázatot. mosogatók.: folyosó) egy alapanyagból csak előkészített vagy konyhakész állapotú használható. Előkészítő hely.vagy mosogató medencével (legalább 1 db). (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti előkészítő hely nem lehet a főző. takarítószer és vegyszer raktár. Húselőkészítő hely A nyershús előkészítőhely nem lehet a tálalótérben. Zöldség-előkészítő hely A zöldség előkésztő hely a zöldség. kézfertőtlenítési lehetőségének elfogadható a főzőtéri kézmosó. ha a cukrászat vagy hidegkonyha nem fertőtlenített héjas tojást használ. Tojás előkészítő Abban az esetben. A főzőtérben kialakított húselőkészítő hely kézmosó. külön tojás-előkészítő helyiséggel kell rendelkeznie. amely a hús mosásra és a húselőkészítő eszközök elmosására szolgál. (5) Az (1) bekezdés szerinti külön előkészítő hely vagy helyiség. ahol az adott alapanyag előkészítésével foglalkoznak a keresztszennyezés veszélye nélkül. szociális helyiségek. elkülönített része. ahol tálalás is zajlik. nem szabad húselőkészítő helyet kialakítani.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához főzőtér (kiszolgálótérrel együtt vagy külön). A főzőtérben kialakított húselőkészítő hely használata nem veszélyeztetheti az ételkészítés egyéb fázisait. berendezésekkel a főzőtér egyéb munkafázisaitól jól elkülöníteni. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti előkészítő hely nem lehet a tálalótérrel azonos légtérben. Abban a főzőtérben.

A munkaterületeket úgy kell kialakítani. Nem helyezhető el a tálaló és főzőtérrel közös légtérben. megtelepedését. szezonálisan működő létesítmények esetében udvaron. átadókkal összekapcsolni. hogy:  azok könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők legyenek. lifteket és az azokhoz kapcsolódó szerkezeteket (pl. A nem megfelelő. felhalmozódását. penészesedést. küszöb lehetőleg ne legyen. a környezetük tisztán tartása. Kialakítható pl. liftek és az azokhoz kapcsolódó szerkezetek Élelmiszerek szállítási útvonalában lépcső. stb.: lépcsőpihenők. a nem kívánatos nedvesedést. megtapadását. A berendezések. keresztszennyezést kizáró módon közlekedő folyosón.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához szolgál. higiénikus elvégzéséhez. és biztosított legyen karbantartásuk. gépek olyan távolságra legyenek egymástól.  gátolják a kártevők és környezeti szennyezők (füst. hogy az élelmiszerbiztonságot ne veszélyeztesse az áru és személymozgás. féltető alatt. hogy legyen elegendő hely minden művelet biztonságos. A felületeket úgy kell kiképezni. A lépcsőházakat. A helyiségek kapcsolatai Az egyes helyiségeket úgy kell közlekedő utakkal. kedvezőtlen épület adottságok esetében a kockázattal 48/285 . létrák. hogy használatukkor az élelmiszerek ne szennyeződhessenek.  meggátolják a páralecsapódást. por. a levegőáramlás és biztosított legyen a technológia egyirányúsága.) bejutását. hogy egymás működését károsan ne befolyásolhassák.: zöldségraktárban. Lépcsőházak. nyílászárókkal. csúszdák) úgy kell elhelyezni vagy megépíteni.

Kapcsolódó fejezet: 6. a terület egyidejű használóinak tervezett (becsült) lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell megvalósítani.4. 253/1997. tárolás 852/2004/EK II. fejezet (3) Kellő számú vízöblítéses illemhelyet kell biztosítani.) Korm.8. az illemhely (WC-csésze. Készétel kezelés. Illemhelyek Biztosítani kell a dolgozóknak a kellő számú. Illemhely létesítésekor figyelembe kell venni a használók létszámára vonatkozó építészeti előírásokat. (XII. Ahol sem a térbeli. Minden létesítménynek rendelkeznie kell a hőmérsékletek mérésére alkalmas kellő számú eszközzel. Az élelmiszer vállalkozónak biztosítania kell a kártevők elleni védekezést. Illemhely használati lehetőség elfogadott:  üzletházakban.  bevásárló központokban. Női illemhelyen lábpedálos. (2) A tisztálkodó helyiség. A személyzet számára fenntartott WC-t. Rovarok és rágcsálók távoltartása Az élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten tartásához megfelelő kapacitású berendezéseket kell biztosítani. az önálló rendeltetési egység. amelyek jól üzemelő vízelvezető berendezéshez csatlakoznak. mosdót idegenek. melléklet I. § (1) (…) Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét. 49/285 . fertőtleníthető. sem az időbeli elkülönítés nem valósítható meg az eltérő tisztaságú munkalépések között. rendelet 99. szennyezettségi fokonként időben jól elkülönülő technológiai lépéseket kell alkalmazni. egyedileg kidolgozott. Kapcsolódó fejezet: 8.4. ahol az élelmiszert kezelik. vízöblítéses megfelelő szellőzéssel (mesterséges vagy természetes) valamint bűzelzáróval ellátott illemhelyet.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához arányos.1. Alapanyagok tárolása Kapcsolódó fejezet: 6. kézmosási lehetőséggel. Az illemhelyek nem nyílhatnak közvetlenül abba a helyiségbe. fedeles hulladékgyűjtőt kell elhelyezni. ott ételt készíteni nem szabad. 20. átgondolt. vagy a vendégek nem használhatják. vizeldeberendezéssel felszerelt helyiség) könnyen tisztítható. 5.5.

illetve minden megkezdett 3 db berendezési tárgy (WC-csésze. (9) Élelmiszer tárolására.  erős kézszennyezéssel járó helyeken körömkefe. adagolóval és jól olvasható. 852/2004/EK rendelet II. vagy illemhely-használati lehetőséget kell biztosítani.  piacokon de ezekben az esetekben is külön személyzeti illemhely használat szükséges. látható használati utasítással. vizelde szerelvénnyel felszerelt helyiség közvetlenül nem nyílhat.20 m-nél – befelé nyíló ajtó esetén 0. forgalmazására szolgáló helyiségből WC-. 30.  vásárcsarnokban. Kézmosók Több helyiségből álló létesítmény minden olyan helyiségében.) Kormányrendelet 99 § (4) Az illemhelyekhez legalább egy. 62/2011. Az illemhely mérete 0. megfelelő tisztítóanyagokkal és higiénikus kézszárítási lehetőséggel is el kell azokat látni. (VI. A mosdókagyló környezetében a szennyeződésnek kitett falfelület mosható.90 x 1. megfelelően elhelyezett és kézmosásra kialakított mosdókagylónak kell rendelkezésre állnia. elérhető távolságban hideg-meleg folyóvizes (kevert) kézmosó berendezés kell. azonos higiéniai megítélésű területen belül. Mozgó árus megállapodás alapján (befogadó nyilatkozat) biztosítja a személyzeti illemhely használatot. a vendégek részére fenntartott illemhelytől elkülönített illemhelyet. Adott esetben az élelmiszerek mosását a kézmosásra szolgáló berendezéstől elkülönítetten kell megoldani. A több illemhelyet magában foglaló helyiség (csoportos illemhely) csak önálló szellőzésű előtérből nyílhat. 5. feldolgozására. fogyasztására.1. fertőtleníthető legyen. ezen túlmenően a csoportos tisztálkodó helyiség fűthető helyiségből nyíljon. 20.90 x 1. (XII. ahol az élelmiszert illetve a nyersanyagot kézzel érinthetik. a tevékenység végzése helyén. amelyekben a 852/2004/EK rendelet szerint illemhelyet kell biztosítani.) VM rendelet 10. A kézmosásra szolgáló mosdókagylókat hideg és meleg folyóvízzel kell üzemeltetni.  kéztisztító és kézfertőtlenítőszer.5.60 m-nél – kevesebb nem lehet.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához továbbá önálló szellőzésű és fűthető legyen. fejezet (4) Kellő számú.  kézszárító (eldobható papírtörlő. 50/285 . A mosdókagyló mérete legyen alkalmas az alapos és előírásszerű kézmosásra. 253/1997.berendezés) után A kézmosóhoz szükséges kellékek: legalább egy kézmosót kell létesíteni. a személyzet részére kézmosóval ellátott. § Azon létesítményekben. vizelde. melléklet I. szárítógép).

és amelyek üzemeltetése nem nem zárható gravitációs vészszellőző-nyílással kell létesíteni. azt légcsere lehetőségéről gondoskodni kell. illetőleg mesterséges szellőztetés esetén el elszívják a keletkező vízgőzt és egyéb gőzöket. szennyezi az élelmiszert. amelyek hatékonyan szellőzési lehetőséggel. Ennek keretében biztosítani munka közben becsukva kell tartani. melléklet I. Mesterséges szellőzés (2) Helyiség nem szellőztethető az építmény közös használatú tereibe Természetes szellőzés hiányában. a vonatkozó követelményeknek megfelelően.1. Szellőztetés Valamennyi helyiségben a végzett tevékenységekhez megfelelő hőmérsékletet. hogy azok a tisztítás idejére könnyen leszerelhetők legyenek. (XII. 90.6. egyéb alkatrészek könnyen elérhetők és hozzáférhetők legyenek. helyiségek. hogy a mechanikusan továbbított. 5. lépcsőházba. ahol főző. ablakokat nem korrodálódó anyagból készült szellőzéssel kell ellátni. szennyezett levegőt szállító légáram a tiszta levegővel ellátott részre kerüljön. valamint szellőzőrendszert úgy kell kialakítani. hogy a levegőszűrők és a cserét igénylő közhasználatú átjáró.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához  hulladékgyűjtő edény a használt kéztörlőknek. kell a helyiségben használt tüzelő-berendezések légellátását is. (3) Minden olyan helyiséget. közvetlen természetes A főzőegységek fölé olyan elszívókat lehet beszerelni. áthajtó. zárt folyosóra. Kapcsolódó fejezet: 5. aluljáró légterébe. természetes és/vagy mesterséges szellőzést kell biztosítani. El kell kerülni. úgy. padlástérbe). hogy a levegő soha ne áramoljon szennyezett területről tiszta területre. sütő vagy egyéb gőzt termelő üzemi berendezés kerül elhelyezésre. § (1) A helyiségek rendeltetésének megfelelő mértékű szellőzés. § (1) A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeket természetes 51/285 . munkaterület 852/2004/EK rendelet II. fejezet (5) Megfelelő és elégséges természetes vagy mechanikus szellőzésről kell gondoskodni. 92. 253/1997. Amennyiben a nyitott ablak az élelmiszer szennyeződéséhez vezethet.1.3. kapualjba. A levegőáramlás irányát úgy kell megválasztani. A szellőző rendszert úgy kell kialakítani.) Kormányrendelet A bejárati ajtókat használaton kívül csukva kell tartani. Épület. vagy elégtelenségekor a mesterséges (pl. Természetes szellőzés (6) Az illemhelyeket megfelelő természetes vagy mechanikus A szabadba nyíló ajtókat. rovarhálóval kell ellátni. Kizárólag a használt kéztörlő papírok gyűjtésére nyitott hulladékgyűjtő edény is alkalmazható. 20. hogy a szűrőket és más. időnkénti tisztítást és cserét igénylő részeket könnyen el lehessen érni.

élelmiszerek minőségi változásai (romlás jelei) észrevehetők legyenek.  a csomagolatlan élelmiszerek kezelésére használt területeken a világító testeket törés.és robbanás biztos burkolattal javasolt ellátni. ott helyi megvilágításról is gondoskodni kell. csomagolása. Megvilágított helyiségek. helyek (MSZ EN 12464-1:2003 Kiskereskedelmi létesítmények megvilágítási követelményei figyelembevételével. (6) A mesterséges szellőztető berendezésekben a levegő nedvesítésére csak ivóvíz minőségű víz használható. kivéve. ha a rendeltetésszerű használatukhoz mesterséges légcsere alkalmazása is szükséges. A mesterséges fényforrás beállításánál figyelembe kell venni az alábbiakat:  a megvilágítás tegye lehetővé a terület tisztaságának ellenőrzését. árnyék és vakítás mentes fényt biztosítson.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához szellőzéssel kell ellátni.) A fény erőssége legalább minden olyan helyen. felszolgálása és a mosogatás/karbantartás történik 52/285 . az elváltozások. fejezet (7) Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet megfelelő Ajánlott természetes megvilágítás az előkészítő helyiségekben. (elő)készítése. 253/1997.  ahol szükséges.500 lux ellenőrzése. szennyezések észlelését. 5. Világítás 852/2004/EK rendelet II.) Kormányrendelet 87. (XII.  a megvilágítás fénye közelítsen a természetes fényhez.7. hogy az természetes és/vagy mesterséges világítással kell ellátni. nem fedheti el az élelmiszer lehetséges elváltozásait.  a fényforrás egyenletes. 20. A megvilágítás nem lehet félrevezető.1. vibrálás. § (1) A helyiségek. terek megfelelő természetes és mesterséges megvilágításának lehetőségéről a rendeltetésüknek megfelelően kell gondoskodni. melléklet I. ahol az ételek/élelmiszerek 300 .

az élelmiszert nem szennyező energiaforrásról kell gondoskodni. különösen olyan területekre vagy olyan területek irányába. 20.) megfelelő mennyiségű.vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék. 852/2004/EK rendelet II. amely lehet elektromos áram. Úgy kell azokat megtervezni és megépíteni.8. hogy a szennyvíz ne folyjon szennyezett területről tiszta területre vagy annak irányába.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához tároló helyeken: éttermek és öltözők. Amennyiben az elvezető csatornák részben vagy teljesen nyitottak. fejezet (8) A vízelvezető berendezéseknek a kívánt célnak meg kell felelnie. épületgépészet stb. § (1) Az építmény csatornahálózatát úgy kell megvalósítani. (XII. hogy a szennyeződés kockázatát el tudják kerülni. Ki kell alakítani és biztosítani kell a padlóösszefolyók és a csatorna összefolyók bűzelzárását. beleértve az üzlethelyiségen kívüli tevékenységet is. hogy A padlóösszefolyókat fedővel kell ellátni. korrózióálló legyen. egyéb energiaforrás. mosdó.1. és WC egyéb helyeken. amelyekben a végső felhasználó számára nagy kockázatot jelentő élelmiszerek kezelését végzik.9. megvilágítás. (hőkezelés.) Kormányrendelet 77. ezen 53/285 . gáz. az építménybe szennyvíz.125 lux Technológiai helyiségben. 253/1997. Energiaellátás Az üzemeléshez. melléklet I. élelmiszer raktárban szennyvíz tisztító akna nem lehet. (4) Csatornavezetéket nem szabad vezetni. A csatornavezeték az elvezetett szennyvíz hatásának ellenálló. tisztítóidomot nem szabad létesíteni: a) huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek légterében. fűtés. 5. hűtés. Hatékony és megfelelő lejtéssel rendelkező szennyvízelvezető rendszert kell kiépíteni és jó műszaki állapotban kell tartani. Szennyvízelvezetés 150 lux 250 lux 60 . 5. azokat úgy kell kialakítani.1. A konyhai elvezető után kell a WC szennyvíz elvezetését a fő szennyvízelvezetőhöz csatlakoztatni. csőkapcsolatot.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához helyiségek födémében. védőruhát kell viselniük és Az öltöző nem nyílhat közvetlenül az élelmiszerkezelő helyiségekből. álmennyezetben csatornavezeték nem vezethető (…) 852/2004/EK rendelet 5. ahol a munkahelyen nem viselt ruháit tarthatja. Meg kell oldani az utcai ruha. nemére tekintettel – nem várható el tőlük. 8. akkor valamennyi munkavállaló részére biztosítani kell olyan zárható helyet. 18. Öltözőszekrényenként legalább 0. Megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával tíz főt meg nem haladó munkavállalói létszámnál egy időben nem használható női-férfi közös öltözőt lehet kialakítani.10.1. a személyes tárgyak. feldolgozására. illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. ha a munkavégzéshez külön munkaruhát. Ez megvalósítható külön szekrények 3/2002. § (1) A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani. padozatában (…) (5) (…) élelmiszer tárolására. 2 2 54/285 . valamint a munka közben használt ruházat elkülönült tárolását. fejezet (9) A személyzet részére szükség szerint megfelelő öltözőt kell A dolgozók részére megfelelő ruhaváltási lehetőséget kell biztosítani. hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne akadályozzák. (4) Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani. Az öltöző minimális alapterülete 6 m . hogy máshol öltözzenek át. (2) Az öltözőket a nők és a férfiak részére el kell választani. vagy jól záródó ruhazsákokkal is. és azt ülőhelyekkel kell ellátni. forgalmazására. rendelkezésre bocsátani. (II. melléklet I. Amennyiben nincs szükség kiépített öltözőre. fogyasztására szolgáló helyiség légterében és a felette lévő födémben. Öltözők II. (3) Az öltözőnek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lennie. – egészségügyi okok miatt.) SZCSM–EüM együttes rendelet beállításával.50 m -nyi alapterületet kell biztosítani. vagy a munkavállalók korára.

Takarítás.) kell tartani. vagy a fogyasztóra veszélyes anyagok tárolása 55/285 .és fertőtlenítőszereket nem szabad olyan Ezeket az anyagokat élelmiszertől elkülönítve.11. Kapcsolódó fejezet: 8. stb. lehetőleg az eredeti zárt csomagolásban (üveg. Az élelmiszerre. fejezet (10) A tisztító. speciálisan erre a célra területeken tárolni. melléklet I. takarítási ütemterv 5. ahol élelmiszerek kezelését végzik használt zárható helyiségben vagy szekrényben.2.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 852/2004/EK rendelet II. doboz.1.

technológiától és kapacitástól függően. és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. de beleértve a szállítóeszközökben található helyiségeket) a kialakításnak és az elrendezésnek lehetővé kell tennie a helyes élelmiszer-higiéniai gyakorlat alkalmazását. a kártevők bejutásának megakadályozásával.: konyhai üstök mosogatásának helyén. mosható és nem mérgező anyagok alkalmazását. vízigényes előkészítő helyiségekben) megfelelő padlóösszefolyót kell építeni a padozatba. Az élelmiszerek készítésére. alkalmazásával). különösen a keresztszennyezések megelőzésével. és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. nagy felületen használható moppok. beleértve a szennyeződések elleni védelmet 5. olyan technológiát kell kialakítani. Ez megköveteli a folyadékot nem áteresztő. ott a felületet úgy kell kiképezni.1. b) a falfelületeket ép állapotban kell tartani. az egyes helyiségeknek biztosítani kell az élelmiszerek megfelelő tárolását és védelmét. Padozat a műveletek között és során.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. Az épületeknek. Ahol erre nincs lehetőség. Különösen: a) a padlófelületeket ép állapotban kell tartani. hogy más anyag is megfelelő. könnyen tisztíthatónak. hogy a padlóról a felületi víz elvezethető legyen.: vízszívó berendezés. Adott esetben. melléklet II.2. Ahol szükséges. (pl. ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elfogadja az élelmiszer-ipari vállalkozás véleményét. ahol élelmiszer készítését. kezelését vagy feldolgozását végzik (kivéve az étkezésre szolgáló helyiségeket) JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. kezelésére vagy feldolgozására használt helyiségek kialakítása és elrendezése nem veszélyeztetheti az élelmiszerbiztonságot. fejezet GHP (1) Az élelmiszerek készítésére. hogy a padlón ne keletkezhessen pangó víz és a padlóra kifolyó víz gyorsan és higiénikusan. Különleges követelmények olyan helyiségekben. az ételkészítést és élelmiszerbiztonságot nem veszélyeztető módon legyen eltávolítható (pl. stb.2. Ebben az esetben a padozatnak lejtenie kell olyan szögben. kezelésére vagy feldolgozására használt helyiségekben (kivéve az étkezésre szolgáló helyiségeket és az III. fejezetben meghatározott helyiségeket. nem nedvszívó. hogy a felületi víz és egyéb folyadékok elfollyanak az elvezetőkbe. 56/285 . kivéve. könnyen tisztíthatónak.

szükség szerint. a tető belső A falfelületek legyenek világos színűek.2. Falfelületek megfelelő. tisztítás céljából könnyen Ahol fennáll a fal élek sérülésének veszélye.4. nedvszívó felületek alkalmazását.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Ez megköveteli a nem áteresztő. különösen az élelmiszerekkel érintkező felületeket. korrózióálló és nem mérgező anyagok alkalmazását. alkalmazása esetében véleményét. és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük.2.2. kivéve. megbújhatnak. A szabadba nyíló ablakokat. amelyekben a kártevők d) az ablakokat és egyéb nyílászárókat úgy kell kialakítani.1. és az álmennyezet kizárólag résmentes lehet. Ez megköveteli sima. kivéve ha az illetékes hatóság elfogadja az élelmiszer-ipari vállalkozás véleményét. Ha a nyitott ablak gondoskodni. zárva kell tartani. az ablakokat az élelmiszer-előállítás ideje alatt rögzített módon. Ez megköveteli a sima. felületét) és a függő szerkezeteket úgy kell építeni és kidolgozni.6. ne legyenek az egyes helyiségek közötti átvezetéseknél nyílások. f) az élelmiszerek kezelésére szolgáló területeken a felületeket (beleértve a gépek felületeit is).2. 5. Ablakok és egyéb nyílászárók A szellőztetésre használt ablakoknak a padlószintről könnyen kezelhetőnek kell lenniük. ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elfogadja az élelmiszer-ipari vállalkozás Technológiai helyiségekben kerülendő az álmennyezet. kivéve. nem A mennyezetnek könnyen tisztántarthatónak kell lennie. c) a mennyezetet (vagy ahol nincs mennyezet. vezetékeket a falban elvezetni. résmentesek. hogy a szennyeződés felgyülemlését meggátolják. megkívánt magasságig. Szellőztetés 57/285 . megfelelő él-védelemről kell leszerelhető rovarhálóval kell ellátni. Kapcsolódó fejezet: 5. és a csővezetékek kiképezése tegye lehetővé a takarítást. illetve szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. jó állapotban kell tartani és azoknak könnyen tisztíthatónak. hogy más 5. a folyadékelvezető és egyéb csöveket. vezetékek a falakon kívül vannak. Ha a csövek. a páraképződést. Mennyezet e) az ajtóknak könnyen tisztíthatónak.3. nem nedvszívó. mosható és nem mérgező anyagok alkalmazását. hogy más anyag is 5. mosható. a nemkívánatos penészképződést és idegen anyagnak a termékbe hullását. hogy meggátolják a szennyeződés felgyülemlését és csökkentsék Javasolt. szennyeződéshez vezethet. hogy más anyag is megfelelő. ha az illetékes hatóság elfogadja az élelmiszer-ipari vállalkozás véleményét. a sima felületet a műveletek által Célszerű a fal-padozat találkozásokat lekerekítetten kiképezni.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához anyag is megfelelő.7. biztonságos. amelyekből egészségre káros mennyiségben ártalmas anyag nem oldódik ki. § (1) A fogyasztók étkezéshez használt edényeinek. Javasolt korrozíóálló anyagból készült medencék felszerelése. 5.5.és melegvízellátással kell rendelkezniük.berendezések tisztításához. zárt elvezetéséről gondoskodni kell. és lehetőség szerint zárva tartani.2. eszközök (a edények lecsepegtetéséhez megfelelő helyről kell gondoskodni a medencék 58/285 . ezért könnyen tisztíthatók. Kapcsolódó fejezet: 8. Az elmosott eszközök.) VM rendelet mennyiségű folyó hideg-meleg vízzel kell ellátni. megfelelő hideg. fertőtleníthető legyen. A mosogatómedencék környezetében a szennyeződésnek kitett falfelület mosható. Ajtók Az ajtóknak mosható felületűnek és jó műszaki állapotúnak kell lenniük. A felületek olyan anyagból készüljenek.2. E berendezéseknek korróziónak ellenálló. hogy azokban a használatos edények biztonságosan elmoshatók legyenek. résmentesek. a keletkezett szennyvíz 21. eszközeinek. fertőtlenítéséhez és tárolásához megfelelő berendezéseket kell biztosítani. Mosogató berendezések A medencék mérete olyan legyen. vagy rovarhálóval ellátni. könnyen tisztítható anyagból kell készülniük. Munkafelületek A felületek simák. Rovarok és rágcsálók távoltartása 5. fejezet (2) Szükség szerint. 852/2004/EK rendelet II. Valamennyi medencét elegendő 62/2011.6.2.4. 5. kopás és korrózióállók legyenek. (VI. Az üzemi helyiségek kültérbe nyíló ajtajit célszerű önzáródóan kiképezni. a munkaeszközök és . fertőtleníthetők. melléklet II. 30. A kültérbe nyíló ajtóknak résmentesen kell záródniuk. valamint a kiszállításhoz használt visszatérő edények.

fejezetben meghatározott követelményeknek megfelelő hideg és/vagy meleg ivóvízzel. vagy fölött. élelmiszerek mosására használt mosogatót vagy más ilyen eszközt el kell látni az VII. Az előkészítőkben használatos eszközöket a használat helyén kell elmosni és fertőtleníteni.6. A fogyasztói edények tisztításához és fertőtlenítéséhez legalább 2 medencét kell felszerelni. és azokat tisztán. A fogyasztói edények mosogatását térben el kell különíteni az ételkészítéshez és tálaláshoz használt üzemi edények mosogatásától. Az üzemi edények és a szállítóedények mosogatásához is legalább 2 medencét kell biztosítani. Valamennyi.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához továbbiakban együtt: fogyasztói edények) mosogatását térben el kell mellett. fejezet (3) Szükség szerint gondoskodni kell az élelmiszerek megfelelő mosásáról. és szükség szerint fertőtlenítve kell tartani. Az üzemi edények és a szállító edények – időben elkülönítve – elmoshatók a fogyasztói edények mosogatására szolgáló medencékben is. Kapcsolódó fejezet: 6. Mosogatás 852/2004/EK rendelet II. melléklet II. ehhez legalább 1 medencét kell biztosítani. különíteni az ételkészítéstől és a tálalástól. Kapcsolódó fejezet: 8.3. Előkészítés 59/285 . Mosogatógép alkalmazása esetén is szükséges az előáztatáshoz 1 medence.

hogy elkerüljék különösen az állatok és kártevők által okozott szennyeződés kockázatát. úgy kell elhelyezni. mozgóárusítások járművei) vonatkozó követelmények JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. tisztán és jó karban tartani. összeállítani. A mozgó és/vagy ideiglenesen előállító. Az árusításhoz szükséges víz. 60/285 .2. fejezet vonatkozó előírásait. amennyiben ésszerűen megvalósítható.és forgalmazó vendéglátó helyekre (mint például sátrak.és forgalmazó helyekre is alkalmazni kell az 5.1.3.és energia ellátás közművekre csatlakozással vagy közműpótló eszközökkel történhet. Ezek kialakítása és működése az élelmiszerre szennyezési veszélyt nem jelenthet.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. GHP 5. készítésére és kiszolgálására telepített ideiglenes helyszínek kialakítása során biztosítani kell az aljzat pormentességét és takaríthatóságát. A közműpótlók kapacitása a végzett tevékenység és berendezések energia és ivóvíz igénye szerint legyen elegendő. árusítóhelyek.1 és 5. tervezni.3. Az élelmiszerek kezelésének helye és közvetlen környezete ne jelentsen szennyezési veszélyt az élelmiszer készítésére és forgalmazására. fejezet (1) A fenti létesítményeket és automatákat. Mozgó és/vagy ideiglenesen előállító. melléklet III.és/vagy kitelepüléses (létesítményen kívüli) árusítás során is szavatolni kell az élelmiszerbiztonságot. A csomagolatlan ételek kezelésére. Mozgóárusításra és/vagy kitelepüléses (létesítményen kívüli) tevékenységre vonatkozó követelmények A mozgó.

és mozgó vendéglátó üzlet berendezéseit a bázishelyről tisztán kell kiszállítani. Bázishely kialakítása 61/285 . véleményét.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 852/2004/EK II. amely nem lehet higiénia fenntartásához (beleértve a higiénikus kézmosáshoz és vendégek. azért. hogy más anyag is megfelelő. kézszárításhoz szükséges eszközöket. Olyan anyagból készüljenek. fejezet (2) Különösen.2. és sértetlenségüket ellenőrizni kell és a szállítás közbeni szennyeződést fertőtlenítő lemosással kell eltávolítani. mosható. közönség által használt.8. résmentesek legyenek. vagy élelmiszerforgalmazó hely nyitva tartása legyen szinkronban a befogadott nyitva tartásával. és az ideiglenes árusító helyet el kell látni hideg-meleg folyóvizes kézmosóval. szükség szerint: A mozgó. a higiénikus illemhelyeket Mozgó vendéglátásnál befogadó nyilatkozattal igazoltan kell személyzeti és öltözőhelyiségeket). amelyekből egészségre ártalmas anyag. illemhely használatról gondoskodni. Személyi higiénia 852/2004/EK II. állapotban kell tartani. Kapcsolódó fejezet: 5. Kitelepülés előtt célszerű átgondolni és leltárt készíteni az ételkészítéshez nem mérgező anyagok alkalmazását. Kapcsolódó fejezet: 5. melléklet III. hogy az ideiglenes árusító helyen az eszközök rendelkező hatóság elfogadja az élelmiszer-ipari vállalkozás hiánya ne veszélyeztesse az ételkészítés biztonságát. A befogadó vendéglátó. melléklet III.3.és/vagy kitelepüléses vendéglátást végzőkre is érvényesek a személyi higiéniai előírások. kivéve ha a hatáskörrel szükséges eszközökről. A mozgó vendéglátásra kialakított járművet. könnyen tisztíthatónak. Használatba vételük előtt a tisztaságukat. és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. fejezet A munkafelületek tisztíthatók. a) megfelelő eszközöket kell biztosítani a kielégítő személyi A személyzet részére WC használati lehetőség szükséges. A kitelepülő vendéglátó vállalkozások személyzete részére a rendezvényt bejelentő szervezőnek kell személyzeti WC-t biztosítani. káros (2) b) az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületeket jó mennyiségben nem oldódhat ki. Az ideiglenes vendéglátóhely. Ez megköveteli a sima. fertőtleníthetők.

852/2004/EK II. Törekedni kell a bázishelyen történő mosogatásra. fertőtleníteni kell. fertőtlenítése történhet: . biztonságosságát nem befolyásolja. Előkészítés 852/2004/EK II. tárolási és higiéniai feltételeit. a mosogatásra vonatkozó részletes szabályozást a 8. Ideiglenes értékesítő és mozgó vendéglátó helyen végzett mosogatáskor biztosítani kell az 5. technológiai.5 fejezet. fejezet . illetve II. (2) d) amennyiben az élelmiszereket az élelmiszer-ipari műveletek részeként tisztítják. melléklet III. gondoskodni kell arról.3. ha a tartály (2) e) megfelelő hideg és/vagy meleg ivóvízzel való ellátást kell kialakítása.vagy kitelepüléses előállító/forgalmazó helyen is.5. A víztartály űrtartalma legyen arányban a tevékenység vízigényével.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Az eszközök tisztítása. melléklet III.a bázishelyen. fejezet A felhasznált víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie. ideértve a kézmosáshoz szükséges víz 62/285 . az ivóvíz biztosításának és a keletkező szennyvíz elhelyezésének módja. fejezet Biztosítani kell a biztonságos ételkészítés műszaki. ott az előkészítést a bázishelyen kell elvégezni. fejezet tartalmazza. legalább hetente tisztítani. melléklet III. előkészített alapanyagokat szabad felhasználni. -berendezések tisztításához. hogy ez Ahol a büfékocsiban/ ideiglenes helyszínen az alapanyagok előkészítésének feltételei nem adottak. higiénikus módon történjen. Amennyiben a bázishely sem alkalmas előkészítésre. valamint az alkalmazott technológia az ételkészítés és értékesítés biztosítani.3 fejezet mosogatásra vonatkozó előírásait.6. fejezet mosogató berendezésekre 8. Tartályos víz használata esetén a tartálynak zártnak kell lenni. Az ivóvízellátás zárt tartály használatával is biztosítható. Kapcsolódó fejezet: 6. 852/2004/EK A berendezésekre vonatkozó követelményeket az 5. és szükség szerint fertőtlenítéséhez.megfelelő kialakítás esetén az élelmiszerbiztonsági előírások betartása (2) c) megfelelő berendezést kell biztosítani a munkaeszközök és mellett a mozgó.

elhelyezéséről a közegészségügyi szempontok figyelembe vételével (2) f) megfelelő intézkedéseknek és/vagy eszközöknek kell kell gondoskodni. legalább hetente rendelkezésre állnia a veszélyes és/vagy fogyasztásra tisztítani és fertőtleníteni. fejezet Az árusítás helyén a hűtéshez olyan energiaforrást kell használni. betartásával kell elszállítani. II. megjelölt edény használható. Kapcsolódó fejezet: 5. A mozgóárusító jármű hálózati vízre csatlakozása előtt a csatlakozócsonkot meg kell tisztítani és fertőtlenítőszerrel le kell mosni. A mozgóárusító jármű vízvezetékei.6. A kocsi víztartályának feltöltésére külön. nagy víznyomással ki kell folyatni. a csapok.) ivóvízzel közvetlen érintkezésre alkalmas anyagból legyenek kialakítva.7. csővégződések tisztításáról és fertőtlenítéséről a veszélyelemzésben megadottak szerint gondoskodni kell. A szennyvíztartályt naponta kell üríteni. 63/285 . A víztartály és tartozékai (vezeték. melléklet III. Élelmiszer-hulladék 852/2004/EK II.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához mennyiséget is. fejezet (2) g) megfelelő intézkedéseknek és/vagy eszközöknek kell Az élelmiszerek szállítása. Kapcsolódó fejezet: 5. A működés megkezdése előtt a csapokat alaposan. forgalmazása során az előírt hőmérsékleti rendelkezésre állnia a megfelelő tárolási hőmérsékleti feltételek értékeket be kell tartani. stb. melléklet III. A vízellátásból származó veszélyekre a létesítmény HACCP dokumentumában ki kell térni. Vízellátás 852/2004/EK Tartályos víz használatakor a szennyvíz gyűjtése és elvezetése zárt rendszerű legyen. szivattyú. alkalmatlan (folyékony vagy szilárd) anyagok és hulladékok A keletkező hulladékot zárt tárolóban kell gyűjteni és a vonatkozó előírások tárolására és eltávolítására. amely nem jelent szennyezési veszélyt az árusított élelmiszerekre. tárolása.

kapacitású. 62/2011. Készétel kezelés. § 17.  raktározás. személy által nem üzletszerűen végzett rendezvényi étkeztetést – csak  szennyvíztartály ürítés. illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz. (VI. Bázishely lehet szerződés alapján használt más vendéglátó létesítmény is. törvény 2. fejezet (2) h) az élelmiszert úgy kell elhelyezni. melléklet III. Üzlet hiányában bázishely lehet olyan hely vagy létesítmény is.és/vagy kitelepüléses vendéglátás bázishelye lehet vendéglátó üzlet.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához fenntartására és folyamatos ellenőrzésére. évi CLXIV.2. § (1) Mozgóbolt vendéglátó létesítményként történő működtetése. de ez a többlet tevékenység nem veszélyeztetheti a befogadó létesítmény élelmiszerbiztonságát. mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű. portól. Mozgó. Alapanyagok tárolása Kapcsolódó fejezet: 6. feltöltés. megléte esetén történhet. Bázishely kialakítása 2005. hogy szennyeződésének kockázatát az ésszerűen megvalósítható mértékig el lehessen kerülni.  a mozgóbolt külső.5. cseppfertőzéstől.belső takarítása. az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő bázishely  mosogatás. 5. amelynek kialakítása élelmiszerbiztonsági szempontból alkalmas a mozgóárusítás kiszolgálására. 30. A bázishelyet úgy kell kialakítani. vagy más tevékenységre is használt helyiség nem lehet.) VM rendelet Ilyen tevékenységek lehetnek: 3. amelynek adottságai biztosítják a mozgóárusításhoz szükséges hátteret. a tevékenység végzéséhez megfelelő méretű. rovaroktól. hogy a forgalmazás közben el nem végezhető kiegészítő tevékenységek biztonságos hátterét megteremtse. Kapcsolódó fejezet: 6. 64/285 . kialakítású és  előkészítés. illetve a létesítményen kívüli árusítás – ide nem értve a természetes  víztartály tisztítás. rágcsálóktól való védelmét biztosítani kell.8. tárolás 852/2004/EK II. tisztítás és fertőtlenítés.3. Az ételek szennyeződéstől. fertőtlenítés. (2) Bázishely lakás céljára.

granulált vagy porszerű ömlesztett élelmiszereket élelmiszer szállítására fenntartott tartályokban és/vagy szállítótartályokban/tartálykocsikban lehet szállítani.4. és szükség esetén ezeket úgy kell tervezni és összeszerelni. 5. az élelmezés-egészségügyi szempontoknak megfelelő járművön szabad szállítani. kell. akkor szükség szerint hatékony gondoskodik. (3) Ha a szállítójárműben és/vagy a szállítótartályban az élelmiszeren kívül egyidejűleg más árut is szállítanak. . szagtalanságát és az élelmiszer jellegének megfelelő hőmérséklet biztosítását) berakodás előtt ellenőrizni amennyiben ez szennyeződéshez vezetne. palackban szállított nyersanyagok kivételével – zárt rakterű.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. vagy pedig egyidejűleg A szállítótartályok és edények tisztításáról. erre a célra alkalmas. a zárt tartályban. ami nem jelent veszélyt az élelmiszerre. a rakodás ideje a szükséges mértéket ne haladja meg.1.2. egy vagy több közösségi nyelven fel kell tüntetni. (5) Ha a szállítójárművet és/vagy a szállítótartályt élelmiszeren 65/285 A be– és kirakodás során védeni kell az élelmiszert az időjárás és a környezet szennyező hatásaitól. fejezet (1) Az élelmiszerek szállítására használt szállító járműveket. illetve szállítótartályokat tisztán.4. Szállító járművek. melléklet IV. hogy megfelelően tisztíthatóak és/vagy fertőtleníthetőek legyenek. jó állapotban kell tartani. A szállításra vonatkozó előírások végrehajtásáért a jármű vezetője a felelős. Élelmiszerek és egyéb áruk szállítása Élelmiszer-szállító járművön csak olyan termék szállítható. Szállítás JOGHÁTTÉR 852/2004/EK II. fertőtlenítéséről annak használója többféle élelmiszert szállítanak. A szállító jármű és a szállítótartály legyen alkalmas az ételek minőségének és állagának megóvására. az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése végett. GHP 5. (2) A járművek tartályait és/vagy a szállítótartályokat élelmiszer szállításán kívül más szállítására nem szabad használni. elválasztást kell biztosítani a termékek között. hogy élelmiszer-szállításra szolgálnak. szállítótartályok Élelmiszert . E szállítótartályokon jól látható és kitörölhetetlen módon. (4) Folyékony. vagy a szállítótartályokat "kizárólag élelmiszer szállítására" felirattal kell ellátni.4.a csomagolatlan mezőgazdasági termény. A szállító jármű alkalmasságát (tisztaságát.

+5 °C vagy a gyártó által meghatározott hőmérséklet. élelmiszernyersanyagot. Kerülni kell az élelmiszerek és vegyi áruk egyidejű és közös légterű szállítását. Amennyiben ez nem oldható meg. gondoskodni kell arról. félkész és készterméket egymástól elkülönítetten kell szállítani. hogy az élelmiszereket megfelelő hőmérsékleten tartsák. (6) Az élelmiszereket a szállítójárművekben és/vagy a szállítótartályokban úgy kell elhelyezni és védeni. (7) Szükség szerint az élelmiszerek szállítására szolgáló járműveknek és/vagy szállítótartályoknak alkalmasnak kell lenniük arra. az egyes szállítmányok közt a rakteret hatékonyan meg kell tisztítani a szennyeződések kockázatának elkerülése érdekében. Csomagolatlan félkész és készterméket (kenyér. illetve a raktérben (szállító tartályban) biztosítható hőmérséklet határozza meg. valamint hogy lehetővé tegyék e hőmérsékletek figyelemmel kísérését. elkülönített Élelmiszer és használt göngyöleg egyidejű szállítása esetén gondoskodni kell azok elkülönítéséről úgy. pékáru. továbbá nyers élelmiszert.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához kívül valamely más áru szállítására. A berakodás megkezdése előtt meg kell győződni a raktér és a termékek megfelelő hőmérsékletéről:  hűtött termékek: 0 . hogy a szennyeződés kockázatát a legkisebbre csökkentsék. A csomagolt és csomagolatlan. vagy pedig többféle élelmiszer szállítására használták. A félsertést. finompékáru és cukrásztermék) védeni kell a szállítás alatt is a szennyeződéstől. A hűtött és gyorsfagyasztott termékek esetében a szállítási időt a hűtőtér kapacitása. A szállító jármű és/vagy szállítótartály biztosítsa a megfelelő hőmérsékletet a szállítás teljes ideje alatt. negyed marhát. annak szaghatása az élelmiszert ne érhesse A raktér szállítmányfajták közötti fertőtlenítő tisztításáról gondoskodni kell. A különböző árucsoportba tartozó termékek egymástól elhelyezéséről a szállítás folyamán is gondoskodni kell. hogy a göngyöleg az élelmiszert ne szennyezze. birkát függesztve kell szállítani. 66/285 . hogy a vegyiáru az élelmiszert ne szennyezhesse.

gyorsfagyasztott termékeknél -18 °C alatt. A termoszláda hőtartó képességét annak forgalmazója tanúsítvánnyal.+7 °C. Kiszállítás 67/285 . vagy a tárolási kísérleti eredmények írásos dokumentációjával igazolja. használatakor az útvonal tervezéséhez a hőntartást biztosító eszközök használati utasítását. ha a kétféle hőmérsékleti igény a szállítás alatt biztonságosan megtartható. Termoszláda.+3 °C.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához         tőkehúsok esetében 0 . belsőségek esetében 0 . hűtőláda.10. nagy vad esetében 0 . baromfi termékeknél 0 .+4 °C.+7 °C apróvadak esetében 0 .és meleg étel azonos raktérben. egyidejűleg csak akkor szállítható. stb. fagylalt -8 °C vagy alacsonyabb hőmérséklet. Kapcsolódó fejezet: 6. Hideg.+4 °C friss halászati termékeknél az olvadó jég hőmérsékletét megközelítő hőmérséklet. a szállítási időt és a légtér nagyságát figyelembe kell venni.

68/285 . résmentes. cserélni vagy selejtezni kell és eltávolításig. c) a vissza nem váltható tartályok és csomagolások kivételével úgy kell összeállítani. csorba.és karbantartani. és szükség egészségre ártalmas vagy egészségre ártalmas mennyiségű anyag nem szerint fertőtleníthetők legyenek. ellátni. felszerelést és berendezést. Berendezésekre vonatkozó követelmények JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. telephelye. és felületük mosható. hogy a szennyeződés bármilyen kockázata elkerülhető Az eszközöket tároláskor is védeni kell minden szennyeződéstől. berendezést megfelelő tisztítására lehetőség legyen. jó állapotúnak és tisztának kell lennie. A tisztítást és fertőtlenítést olyan gyakorisággal kell elvégezni. olyan anyagból kell készíteni. amely élelmiszerrel feldolgozott élelmiszerekkel. (2) A berendezéseket szükség szerint az e rendelet célkitűzéseinek teljesítését biztosító. melléklet V. és úgy kell az alkalmazandó technológia figyelembe vételével kell meghatározni. hogy a berendezés és a környező terület A meghibásodott. kerül kapcsolatba: a) hatékonyan meg kell tisztítani. fertőtleníthetőnek. melyekből rendben. típusjelzés. résmentesnek. hogy alaposan tisztíthatók. olyan anyagokból kell készíteni. gyártási év. A berendezések számát és méretét a tervezett adagszám. javításig egyértelmű jelzéssel kell ellátni. és oldódik ki. törött. repedezett eszköz nem használható. eszközt. könnyen tisztíthatónak.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. és úgy kell Az élelmiszerrel érintkező felületek olyan anyagból készüljenek. A berendezések kapacitását a konyha maximális adagszámához kell igazítani. sima felületűnek. rendben. amely érintkezésbe kerülhet a (1) Minden tárgyat. fejezet GHP Berendezésekre vonatkozó követelmények Minden eszköznek és berendezésnek. legyen. a készítendő ételek. anyaghibás.és karbantartani.5. hogy bármilyen szennyeződés kockázata a legkisebb legyen. és szükség szerint fertőtleníteni Törött. kell. d) úgy kell elhelyezni. megrepedt gépet. hogy a gépeken lévő adattábla tartalmazza a gyártó neve. gyártási szám adatokat. javítani. b) úgy kell kialakítani. megfelelő ellenőrző berendezésekkel kell Törekedni kell.

Csak az élelmiszerek előállításához feltétlen szükséges mennyiségű és darabszámú eszköz és berendezés lehet az üzemi helyiségekben.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához (3) Amennyiben a berendezések és tárolótartályok korróziójának elkerüléséhez vegyi adalékanyagokat kell alkalmazni. azaz a tiszta és szennyezett útvonalak a munkavégzés során ne kereszteződjenek.  ne gátolja a helyiség alapos takarítását és  a berendezés tisztítása is könnyen kivitelezhető legyen. azokat a helyes A berendezéseket úgy kell elhelyezni. berendezéseket el kell távolítani. hogy: gyakorlatnak megfelelően kell alkalmazni.  lehetőleg a technológiai műveletek sorrendjének megfeleljen. 69/285 . A munkavégzéshez nem szükséges eszközöket.

Nem tartozik az élelmiszer-hulladékok közé a szennyvíz. melléklet 22. fogyasztásra már alkalmatlan csomagolatlan élelmiszert. vagy már romlásnak indult élelmiszereket. amelyekben élelmiszer található. háztartások konyháit is beleértve – keletkező valamennyi élelmiszer-hulladék.  élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő. leggyorsabban el kell távolítani azokból a helyiségekből. Élelmiszer-hulladék JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. Élelmiszer-hulladék. fejezet (1) Az élelmiszer-hulladékot. melyre külön szabályozás vonatkozik. GHP 5. I. pont  romlásra gyanús.6.6. különösen a(z):  kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt vendéglátó-ipari terméket. melléklet VI. egységekben és konyhákon – a központi konyhákat és a  használt sütőzsiradékot.  lejárt élelmiszereket. 142/2011/EU rendelet  szennyeződött. beleértve a használt sütőolajat.1. vendéglátó-ipari  élelmiszerek tisztításából származó hulladékot. nem ehető melléktermékek 70/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. illetve egyéb hulladékot a felgyülemlésük elkerülése érdekében a lehető az emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszereket. csomagolásában sérült élelmiszereket. a nem ehető melléktermékeket és Élelmiszer-hulladékként kell kezelni a nem emberi fogyasztásra szánt. „élelmiszer-hulladék”: az éttermekben.

A hulladékok megfelelő hőmérsékleten történő tárolásáról gondoskodni kell. és nem állati eredetű mellékterméknek minősülő hulladék gyűjtésére.6. vagy alapanyagot tilos felhasználni. ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elfogadja az élelmiszer-ipari vállalkozás véleményét. jó állapotban A hulladék.6. kivéve.2. § (4) Tilos a kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt emésztőtraktus-tartalma. A nem élelmiszer-hulladéknak. vagy a ruházatát a szennyeződéstől védő felszerelést visel. fejezet (2) Az élelmiszer-hulladékot.9. edény ürítését. tárolására és további kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a környezetvédelmi jogszabályok tartalmazzák. vagy azt ismételten A hulladék további sorsa függvényében lényeges eltérések lehetnek a fent kiszolgálni. 30. és a hulladék-kezelés befejezése után tisztálkodik. színezés. E szállítótartályoknak megfelelő kialakításúaknak. Az 5. ha ehhez külön ruházatot. vagy helyiség takarítását. patája. hogy az az élelmiszereket és a környezetet ne szennyezhesse. mosását. részben foglaltakkal összhangban állatok etetésére szánt. a romlottság tényére utaló jelöléssel ellátva tárolható. Kapcsolódó fejezet: 5.3. illetve annak maradékát friss termékhez keverni abba bedolgozni. állati eredetű terméket tartalmazó élelmiszer-hulladék (moslék) tárolására hűtőberendezés vagy hűtőhelyiség használata javasolt. Romlásra gyanús étel 852/2004/EK rendelet II. (VI. felsorolt egyes csoportokra vonatkozó gyűjtési és tárolási követelmények (5) Romlásra gyanús ételt. áztatás – Kapcsolódó fejezet: 5.3. melléktermék gyűjtését és tárolását úgy kell megoldani. ételkészítéssel megbízott személyzet csak akkor végezheti hulladéktároló tartály. (6) Romlott élelmiszer az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerektől térben elkülönítve. Élelmiszer-hulladék és melléktermék gyűjtése és tárolása 71/285 . Hulladék. felszolgálni. Eltávolításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 62/2011. 5. Élelmiszerek kezelésével. 16. körme. illetve a hulladéktároló hely.8. nem ehető melléktermékeket és egyéb hulladékot zárható szállítótartályban kell elhelyezni. tekintetében! vagy olyan kezelésnek – különösen fűszerezés. vendéglátó-ipari terméket.) VM rendelet A nem ehető melléktermékre példa az elejtett vadak kültakarója. melléktermék további kezelése alávetni.4. amely a romlás jeleit elfedi. Személyi higiénia Kapcsolódó fejezet: 5. hogy másfajta szállítótartály vagy kiürítő rendszer is megfelelő. melléklet VI.6.

tisztíthatóak és fertőtleníthetőek.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához lévőknek.  szarvak. cukrászati és hidegkonyhai részében csak lábbal nyitható fedelű gyűjtőedényt szabad elhelyezni a technológiai hulladékok gyűjtésére. A gyűjtő edények és tároló tartályok rés. a tárolóedényen vagy a járműn: i. a tárolóeszközre vagy a szállítóeszközre erősített címkének… a következő feliratot kell láthatóan és olvashatóan tartalmaznia a csomagoláson. Állati eredetű melléktermékek tárolására szolgáló tartályokon jól látható és olvasható módon fel kell tüntetni a:  3. a nem ehető melléktermékek és egyéb hulladék tárolásáról és ártalmatlanításáról.) Kormányrendelet említett szerves trágyák és talajjavító szerek előállítására szánt egyéb termékek esetében a „nem emberi vagy állati fogyasztásra” feliratot. 142/2011/EU rendelet VIII. és szükség szerint állatoktól és kártevőktől mentesek legyenek. (XII. lábpedálos vagy billenő fedeles edény használata javasolt. könnyen tisztíthatónak és Épületen belüli hulladék. A konyha főzőterében. fejezetének 12. A hulladéktároló helyeket úgy kell megtervezni és üzemeltetni. szakaszában 253/1997. melléktermék időszakos tárolását épületen kívül. kategóriába tartozó anyag esetében a „nem emberi fogyasztásra” felirat. paták és a XIV. paták és a XIV. melléklet II. ahol élelmiszer található. szakaszában említett szerves trágyák és talajjavító szerek előállítására szánt egyéb termékek esetében a „nem emberi vagy állati fogyasztásra” felirat. § (2) A hulladéktárolót mosható fal-. trágya és emésztőtraktus-tartalom esetében a „trágya” felirat. melléklet II. Szabadtérre történő kiszolgálás. a 3. melynek rendszeres ürítéséről. 20. illetőleg padlófelülettel  trágya és emésztőtraktus-tartalom esetében a „trágya” feliratot. kell megvalósítani. melléklet II. fejezet (2) b) A szállítás és tárolás ideje alatt a csomagolásra. illetve létesítményen kívüli árusítás esetén a fogyasztó részére a forgalomnak megfelelő méretű fedeles hulladékgyűjtőt (3) A hulladéktároló helyiség közvetlen természetes szellőzésű javasolt elhelyezni. vagy egyszer használatosak legyenek. x. A gyűjtőedényekben felgyülemlett hulladékot. vagy külön erre a célra használt tároló helyiségben szükséges megoldani. és szükség esetén fertőtleníthetőnek kell lenniük. üzemeltető gondoskodik. Az elszállítandó hulladék. hogy azok tisztán tarthatóak. Ez történjen legalább naponta. Ilyen célra résmentesen csukható. xiii. (3) Gondoskodni kell az élelmiszer-hulladék. kategóriába tartozó anyag esetében (ideértve a moslékot is) a „nem emberi fogyasztásra” feliratot. 102. javasoltan zárható tartály. melléktermék gyűjtése céljára fedéllel ellátott edény szükséges. szarvak. 72/285 .és szivárgásmentes kialakításúak. tisztán tartásáról az és padlóösszefolyóval ellátott legyen. vagy zárható helyiség használható. vagy műszakonként. fejezetének 12. mellékterméket a lehető leghamarabb el kell távolítani azokból a helyiségekből.

20 perces hőntartás után állatmenhelyeken. § (2)A hulladékká vált élelmiszer takarmányozási célra történő hasznosításáról az illetékes állat-egészségügyi hatóság dönt. Az engedéllyel rendelkező felhasználók folyamatosan frissített listája az MgSzH honlapján hozzáférhető. kockázatot nem jelentő élelmiszer vagy élelmiszer-hulladék használható. szállító vagy fogadó üzemeltetők nyilvántartást vezetnek a szállítmányokról és az azokhoz kapcsolódó Moslékot az ilyen felhasználásra engedéllyel rendelkező személyeknek. konténerek részére szennyvízelvezetési lehetőséggel kialakított helyiséget vagy helyet kell kialakítani úgy. vállalkozásoknak át lehet adni (pl. 27. 30. cikk  csomagolásában sérült vagy egyéb módon hibás élelmiszerek. 73/285 . (VI. szekcióra (Állati melléktermék és belőlük származtatott 71/2003. 852/2004/EK rendelet II. termékeket feladó.3.6. (VI.és macskamenhelyek. állatkertek. hogy az tisztán tartható. 22. falait mosható burkolattal kell kiképezni. higiénikus és környezetbarát módon elszállításáról. cirkuszok. Padozatát. kutya. (A teljes listából a X. fertőtlenítéséről gondoskodni kell.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 62/2011. fejezet 5.) FM–IKIM–NM együttes rendelet (a prémes állatok kivételével) takarmányozása moslékkal tilos.) utasforgalomból származó élelmiszer-hulladékot. 14. vadasparkok részére). 90 °C-on. és állatoktól és kártevőktől mentes legyen. Haszonállatok 56/1997. Hulladék. § (3) Az élelmiszer-hulladék. kell megsemmisíteni. melléklet VI. § (1) A hulladékgyűjtő edények rendszeres tisztításáról. melléktermék további kezelése (4) Valamennyi hulladékot az e célra alkalmazott közösségi Gondoskodni kell a hulladék. 4.) VM rendelet A tároló tartályok. (VIII.) FVM rendelet termékek nyilvántartásba vett eltérő felhasználói) való szűréssel listázhatóak ki 21. kivéve a nemzetközi ezen felhasználók. kereskedelmi okmányokról vagy egészségügyi bizonyítványokról. így például: 1069/2009/EK rendelet  kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt vendéglátó-ipari termék. prémes állattelepeken. elismert kutyakennelek. melléktermék biztonságos és rendszeres jogszabályokkal összhangban. (1) Az állati melléktermékeket vagy az azokból származó  élelmiszerek tisztítása során keletkező hulladék (a tojáshéj is). és az nem jelenthet közvetlen vagy Moslék céljára kizárólag romlatlan. 9. élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi közvetett szennyező forrást.

(VIII. Függelék: Hulladék szállítási nyilatkozat 75/2002. 16. a kereskedelmi okmányt az átadás helyszínén az átadó és a szállító is aláírja. Nemzetközi viszonylatban működő közlekedési eszközről (pl. A kitöltés a vendéglátó kötelezettsége.1. légi és vízi személy. melléklet III. 74/285 . Kapcsolódó fejezet: 10.) FVM rendelet 28. § (1) A klasszikus sertéspestis megbetegedés hatékony megelőzése érdekében: a) tilos az élelmiszer-hulladék feletetése sertésekkel.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához gazdasági haszonállatot nem takarmányozási célra felhasználható tartó ebtenyészetekben Az átadott élelmiszer-hulladékról a vendéglátó nyilvántartást köteles vezetni.és catering tevékenységgel foglalkozó vállalkozó esetében. az átadás során pedig a 142/2011/EU rendelet VIII. vagy nemzetközi hajójáratról) gyűjteni és hatósági felügyelet mellett ártalmatlanná kell tenni. repülőtéri b) a nemzetközi közúti. származó élelmiszer-hulladék nem használható fel állatok takarmányozására (Európai Unión belüli forgalomból származó élelmiszerhulladék nem számít nemzetközinek. Az ilyen hulladék. fejezetében található mintának megfelelő tartalmú kereskedelmi okmányt kell 3 példányban kitölteni. vasúti. vagy nemzetközi teherszállításoknál keletkező élelmiszer-hulladékot össze kell forgalomban működő vonat büféskocsijából. csak a harmadik országbeli). kategóriájú állati eredetű melléktermékek kategóriájába tartozik. a 1069/2009/EK rendelet alapján az 1.

meggyőződött arról. (6) Amennyiben légmentesen zárt tárolótartályban levő ‐ pangó vezetékágak felszámolásáról. A jeget olyan hűtésre. hogy a víz minősége az élelmiszer kész ‐ mosogatáshoz. kezelni és tárolni. Annak az ivóvízzel megegyező ‐ élelmiszer mosásra. szennyeződéstől megóvják. amely az egészségre veszélyt jelenthet ‐ az ivóvíz vezeték rendszeres karbantartásáról. visszaszívást megakadályozó berendezést pl. 4) Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő vagy azt esetleg szennyező jeget ivóvízből kell készíteni. biztosítani kell. amelyek azt a tározókat "Nem ivóvíz" felirattal kell ellátni. amelyet Az ivóvíz ellátás lehet:  közüzemi vízellátásból származó. tűzoltásra. formájának egészséges voltára nincs hatással. víz nem jelenthet fertőzésveszélyt. hogy a 75/285 GHP 5. visszaszívás veszélye fennáll. élelmiszerekre hőkezelést alkalmaznak.: gőz fejlesztésére.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. tiszta vízből. A nem ivóvíz ‐ élelmiszer alapanyagként. nem érintkezhet.7. körülmények közt kell készíteni. kivéve ha a hatáskörrel rendelkező hatóság ‐ takarításhoz. kifolyókat. gőztermelésre. halászati termékek hűtésére használják. annak különálló.). (5) A közvetlenül az élelmiszerrel kapcsolatban használt gőz nem Gondoskodni kell: tartalmazhat olyan anyagot. hűtésre. Vízellátás JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. stb. (2) Amennyiben nem ivóvizet használnak. védelméről (ahol vagy várhatóan a termék szennyeződését eredményezi. személyi higiéné biztosításához. például tűzoltásra. tisztogatáshoz. (3) A feldolgozásban vagy összetevőként használt újrahasznosított ‐ élelmiszerrel érintkező gőz készítéséhez. Ennek a rendszernek nem lehet kapcsolata az ivóvízrendszerrel. használni kell.7. ‐ kézmosáshoz. vagy nem folyhat vissza ivóvízrendszerekbe. a teljesen elkülönített vezetéket. fagyasztásra és egyéb hasonló célra.1. melléklet VII. minőségűnek kell lennie.  saját kutas. ha ez az élelmiszerek szennyeződése  tartályos (hálózatból vett) vagy megakadályozásának biztosításához szükséges. fejezet (1) a) Megfelelő ivóvízellátásnak kell rendelkezésre állnia. ‐ jégkockához.: visszaszívást gátló szelepeket kell alkalmazni). Csak ivóvíz minőségű víz használható fel: megfelelően azonosított rendszerben kell keringenie. Ivóvíz ellátás . vagy amennyiben nem darabolt Ahol nem ivóvíz minőségű vizet is felhasználnak (pl.

továbbá az ivóvíz minőségű víz felhasználásáért a vállalkozó 7. §-ban foglalt előírásoknak: fertőtlenítését. az 1. fertőtlenítés elvégzése elegendő.vízkezelő berendezések szűrőinek regenerálását.) VM rendelet védelméért. illetve az élelmiszer-vállalkozás köteles veszélyeztető probléma esetén szükséges. (VI. Ha az ivóvizet fertőtlenítik. 5. a hálózat méretével arányos ideig). végezni: . Vízminőség A vállalkozás területén lévő vízhálózat karbantartásáért és a víz minőségének 62/2011. illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia átmosatás. idő betartásával.) Kormányrendelet kifolyatását (nagy nyomással. § (1) „A víz minőségének az alábbi pontokon kell megfelelnie a 3. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatósággal egyeztetett vizsgálati program Saját kutas vízellátásánál: szerint ellenőrizze. hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra vállalkozó a veszélyelemzés alapján dönt. gondoskodni az alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának  az első mikrobiológiai vizsgálatnak a fertőtlenítés utánra kell esnie. ellenőrzéséről és biztosítani. 76/285 .a negatív ivóvíz-vizsgálati eredmény. átmosatását. ahol a vizet a tartályból Közüzemi vízellátás esetén: kieresztik. majd alapos kifolyatással. § „Az üzemeltető.7. . amíg klórszag érezhető). ahol az ivóvizet az a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére. számú megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszer beadagolásával.egyszerű mikrobiológiai vizsgálat szükséges legalább egy alkalommal d) élelmiszeripari-vállalkozások esetén. biztosítása érdekében felhasználják. (X. 3. számú melléklet B) részében megadott határértékeket ne lépje túl. 4.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához hőkezelés után a tárolótartályok hűtésére használt víz ne jelentsen Szezonálisan működő vállalkozásoknál minden szezonkezdés előtt el kell fertőző forrást az élelmiszerre nézve. .kémiai vízvizsgálat a vállalkozásnál észlelt élelmiszer-biztonságot 5.a pangó vezetékszakaszok felszámolását. a további években élelmiszer-előállításhoz. § (1) „Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket az 1. b) tartályból történő vízellátás esetén. § Az ivóvíz önellenőrző mikrobiológiai vizsgálatát a felel.vízkivételi helyen. a teljes vízhálózat fertőtlenítését (a vezetékek űrtartalmára kiszámított. a) elosztó hálózatból származó víz esetében a létesítményen belül azon . fertőtlenítő hatás veszélyeztetése nélkül . akkreditált laboratórium a 2.2. hogy a fertőtlenítőszer  az újként nyitó szezonális létesítmények működésének feltétele a melléktermékeiből származó szermaradvány az ivóvízben . 24 óra behatási melléklet tartalmazza. ahol emberi Vízvizsgálatok végzése a szezonálisan működő vállalkozásoknál fogyasztás céljára rendeltetésszerűen vételeznek vizet.” .a lehető legalacsonyabb szintű legyen. 30.a külön jogszabály szerinti . és a vezetékhálózat 201/2001. 25. további vizsgálatokról a gondoskodni arról. az üzemeltető köteles  minden szezonkezdés előtt laboratóriumi vízvizsgálat szükséges.

Javasolt mikrobiológiai ívóvíz vizsgálati vízmintavételhez: o E.) Korm. vízhálózat sérülésekor.2. és 2.Tartályos víz (hálózatból vett) esetében Mozgóárusításkor.2. sz.1.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához vízszennyeződés vagy annak gyanúja esetén az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló külön jogszabály A vízminőséget rendszeresen figyelemmel kell kísérni és érzékszervi eltérés valamint szennyeződés gyanúja esetén a megfelelő intézkedéseket meg kell szerint soron kívül el kell végezni. árvíz). ill. melléklet B) részben 1. kitelepüléskor. A hatóságok csak akkreditált laboratórium vízvizsgálati eredményét fogadhatják el. 25. szennyeződésekor (pl. vízszennyezés. annak gyanúja esetén. Előírt vízvizsgálati gyakoriság és vizsgálandó paraméterek a saját A víz kell: kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozásoknál: 201/2001.7. Közüzemi vízellátásnál Vízmű által szolgáltatott hálózati víznél a szolgáltatói szerződés értelmében a vízmű .ivóvíz minőségű vizet szolgáltat. élelmiszer készítéséhez nem szabad felhasználni). (X. tenni (az ilyen víz nem biztonságos élelmiszernek minősül. pontban foglaltak szerint minőségét laboratóriumi vizsgálattal az alábbi esetekben ellenőrizni a rendszer használatának megkezdése előtt (új létesítménynél).2. 77/285 . rendelet 2. vízhálózat átalakításkor. a tartály rendszeres mosását és fertőtlenítését. és azt dokumentálni kell. stb. 5.önellenőrző vizsgálatokkal igazoltan . coli o Telepszám 22 oC-on o Coliform baktériumok irány egyszerű (rutin) 5.7. illetve a tartályos víz minőségének ellenőrzését a veszélyelemzésben megállapított gyakorisággal kell elvégezni.

2. Vízvizsgálati programot szükséges készíteni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. 25. A mintavételt célszerű akkreditált szolgáltatóval elvégeztetni. Ha a vizsgálat határértékeket meghaladó értéket. Saját kutas vízellátás esetében A víz minőségének ellenőrzésére – az élelmiszer-lánc felügyeleti hatósággal egyeztetett vízminta vevő helyeket kell meghatározni. a terv a HACCP rendszer része is lehet. r. pontban foglaltak érvényesek. (X.3. azonnal tájékoztatni kell az illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát. amelyet az élelmiszerláncfelügyeleti hatósággal egyeztetni kell. 78/285 . ) Korm.7. sz. és 2. illetve szennyezést jelez. és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a megfelelő vízminőség helyreállítására.2. melléklet A) rész 1. a mintavételi csapokat vízhálózati térképen kell feltüntetni. Saját kút vizének vizsgálatához a 201/2001.

Személyi higiéniai utasításnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 4. jelölhető ki. nem zárt légterű  sérülések kezelése. köteles magas fokú személyi higiéniát fenntartani. ha az intézmény területén a nyílt Be kell tartani a kézfertőtlenítő-szer használati utasítása szerinti behatási időt. § (3)–(5) bekezdésében  kötelező munka. évi XLII. foglalt kivétellel – dohányzásra az e törvényben foglaltaknak.és védőruha leírása és kezelésének szabályai. valamint a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő. aki az élelmiszerrel érintkező területen az üzemeltető felelőssége biztosítani. abban az esetben lehet kijelölni. és megfelelő.  kézmosás szabályai (részletesen).Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. azt a dolgozóknak átadni. légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 3 79/285 . fejezet 5. rendelkezések alkalmazásával. törvény 2. 1999. esetekben – a (6) bekezdésben. valamint a 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3)  a helyes magatartás. viselni. rendszeresen oktatni és dokumentálni. elsősegélynyújtás.1. bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni  a megfelelő. Személyi higiéniai utasítás A személyi higiénia fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket (1) Minden személy.8. és szükség szerint védőöltözetet A személyi higiénia követelményeit és betartandó szabályait célszerű írásban rögzíteni. tiszta öltözetet. kivéve a szórakoztató. a 2. A dolgozó kötelessége:  a magas fokú személyi higiénia. c) munkahelyen. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott  egészségi állapot szűrése és jelentése. vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében. Dohányzóhely a közforgalmú  dohányzás és dolgozói étkezés szabályozása.8. tiszta védő és munkaruha használata. helyet kell kijelölni és fenntartani. Személyi higiénia JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet GHP II. § (1) A 2. vendéglátó Személyes tisztaság szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül Elsődleges fontosságú a kéz megfelelő ápolása és tisztántartása. dolgozik. A szórakoztató. melléklet VIII. § (7) bekezdésében foglalt  higiénikus viselkedés szabályai. intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem  ellenőrzések és felelősségek.

hogy az szennyezi a többi élelmiszert. stb. vagy kézszárítót kell használni. Ebben az esetben az intézményben dohányzóhelyet  munkakezdés. orr. illetve az üzemi területre való visszatérés előtt. mobiltelefon. szennyezett vagy fertőzött alapanyag kezelése. Rövid behatási idejű fertőtlenítő szerek használata javasolt.  minden olyan nyers élelmiszer. Olyan gyakran kell kezet mosni. hogy az arra került szennyeződés ne kerülhessen vissza a 80/285 . valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi belépéskor (pl.: pénz. feldolgozása után. berepedezésének megakadályozásáról. (6) Szórakoztató.  dohányzás. akkor annak megfelelő tisztításáról is gondoskodni kell. ahol fennáll annak a lehetősége. száj vagy haj érintése után azonnal. vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé Kezet kell mosni: nyilváníthatja. helyiségében fel kell tüntetni. Gondoskodni kell a kézbőr kiszáradásának. alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitvaálló  alacsonyabb kockázatú területről magasabb kockázatú területre való bejáratánál. megfelelő kézápoló krém használatával. amilyen gyakran a szennyeződés mértéke indokolja. A hosszabb ideig azonos munkát végzőknél célszerű előírni a rendszeres időközönkénti kézmosást.). és rendszeres fertőtlenítéséről. A nemdohányzó intézménnyé  szünetek és WC használat után azonnal.: áruraktár és főzőtér közti közlekedés esetén). minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés  takarítás előtt és után. A WC előterében javasolt a kézmosásra utaló figyelemfelhívó tábla kihelyezése. Kéztörléshez egyszer használatos kéztörlőt. Ahol körömkeféket alkalmaznak. illetve ahol a kéz szennyeződhetett (pl.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához méteres távolságon kívül nem állnak fenn.  hulladék eltávolítása után. az legyen műanyagból. nem zárt térben sem kell kijelölni. fogyasztói edények. cseréjéről gondoskodni kell. A kéz körmeit rövidre vágva és tisztán kell tartani. a fül. Ha hagyományos a kézmosó csaptelepe.

Védőruha. mosásáról és tisztításáról.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához már megtisztított és fertőtlenített kézre. munkaruha A létesítmény területén kötelező védőruhát illetve munkaruhát viselni. azok használatáról a dolgozókat ki kell oktatni. amely a teljes testfelületen védelmet nyújt. Ahol egyszer használatos kesztyűkkel dolgoznak. 5. Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia a különböző tevékenységekhez szükséges ruházatról. úgy. de akár a napi többszöri csere is biztosított legyen. hogy a szükséges. A munka és védőruha felett személyes és utcai ruhát viselni tilos. 81/285 . azok cseréjéről. és lehetővé teszi a személytől eredő élelmiszer szennyeződési kockázatok elkerülését. cérna) használnak. a A húsbontáskor védő lánckesztyű használata kötelező! Annak szakadás és vágásmentesnek kell lennie. hogy a kesztyűk túlhordása miatt élelmiszerbiztonsági kockázat alakuljon ki. tiszta ruhát kell biztosítani. gondoskodni kell azok tisztántartásáról. Ha a tevékenységeknél kesztyűt (gumi. A különböző tisztasági fokú munkafolyamatokhoz elkülönített ruhákat meg kell különböztetni (javasolt színkódok alkalmazása). javításáról.8. annak alkalmazásáról helyi szabályozást indokolt kidolgozni. annak megelőzésére. Célszerű eldobható kesztyűket használni. fertőtlenítéséről és rendszeres cseréjéről. Hajhullás okozta szennyezés megelőzésére üzemi helyiségekben dolgozóknak a hajat teljes egészében befedő hajhálót kell viselni. lehetőleg világos színű. Az élelmiszerrel foglalkozó személyek részére megfelelő.2.

Az ily módon érintett és élelmiszer-ipari vállalkozásban alkalmazott.minden dolgozó számára hozzáférhető elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani. aki élelmiszerek útján valószínűleg átvihető betegségben szenved. Egészségügyi alkalmasság 82/285 . bírja a rendszeres mosást és fertőtlenítést. majd mosás utáni vasalással. amelyet rendszeresen cserélni kell. § (1) Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni Munkába állás előtt előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálaton a) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés kell részt vennie a dolgozóknak. vagy annak hordozója.8.3. illetve szennyeződéstől védetten kell tárolni. vagy például elfertőződött sebe.4. melléklet VIII. élelmiszerek kezelésére szolgáló területre sem olyan személy. és semmilyen minőségben nem léphet be egyetlen. illetve lehetőség szerint azok okát. akkor nem végezhet közvetlenül élelmiszer érintéssel zajló tevékenységet. 852/2004/EK rendelet II. Betegségek. bőrfertőzése. tálalást. 5. fejezet (2) Nem kezelhet élelmiszereket. Amennyiben a sérülés miatt a dolgozó nem tudja maradéktalanul elvégezni a higiénés kézmosást.) NM rendelet 4.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A védőruha. gennyes sebe vagy hasmenése van. A védőruhák és munkaruhák kezelése. sérülések 5. és az élelmiszerrel valószínűleg érintkezésbe kerülő bármely személynek azonnal jelentenie kell az élelmiszer-ipari vállalkozó felé betegségét vagy a tüneteket. az elhasznált/lejárt szerek pótlásáról/cseréjéről folyamatosan gondoskodni kell. amennyiben a közvetlen vagy közvetett fertőzés veszélye fennáll. tisztítása során betartandó legfontosabb szabályok. (VI. a fejfedővel. 24. A sérüléseket tiszta vízálló kötéssel kell lefedni. magas hőmérséklet (+85 . 33/1998. hogy biztosítani kell  minden szakaszban az elkülönített kezelést. a speciális lábbelivel együtt a célnak megfelelő legyen.  fertőtlenítést. A tiszta ruhát mindig tiszta védőtasakban kell szállítani. A sérülések ellátásához .8.+90 °C) vagy megfelelő fertőtlenítőszer alkalmazásával. tanulóknak.

*2011. munkavállalónál a munkaviszony megszűnését. *2012. Csapos Vince *2011. valamint az . 11. és ezt jeleznie (5) Az 1. 10. 01. számú mellékletben meghatározott munkakörökben a kell munkahelyi vezetőjének is. Az egészségügyi alkalmassági dokumentumokról és annak érvényességéről a számú melléklet szerinti . Az „Egészségügyi adatok'' című könyvet [14. 12.Egészségügyi bemutathatóság érdekében. ha adatok'' című könyvet egzotikus utazásokon vettek részt. (4) Előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkát végző személynél a tevékenység gyakorlásának A dolgozó köteles magát alávetni soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatnak.Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati munkahelyen naprakész nyilvántartást kell vezetni. ha az „Egészségügyi Nyilatkozatban” felsorolt megkezdése előtt. 30.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához megkezdését megelőzően. foglalkoztatni kívánt munkavállaló.8. számú mellékletében szereplő munkakörökben a *2012. illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat keretében a 2. hallgató Javaslat Egészségügyi alkalmassági dokumentáció nyilvántartásához: esetében az előzetes munkaköri. Hentes János * 2010. nyilatkozat és vizsgálati adatok” c.31. 06. 07.. tüneteket észleli magán vagy a vele közös háztartásban élőkön. és magával hallgatónál a szakmai gyakorlat megkezdése előtt egy héttel kell kell hordania az ellenőrizhetőség és – megbetegedés esetén – az orvosnál való kitölteni – alkalmassági vizsgálat keretében – az .. Az ismételt munkába állás csak orvosi munkavállalónak.15. 05. Csak alkalmasnak minősített dolgozó állhat munkába. 08. könyvet a dolgozó őrzi meg. (7) A rendelet 1. a tevékenység újabb gyakorlásához (* kitöltési példa) a járványügyi érdekből végzett szakvizsgálatokat csak akkor kell megismételni. nap) meghatározott kötelező vizsgálatokkal.Egészségügyi Nyilatkozat''-ot. hogy a létesítmény vezetője hívja fel a dolgozók figyelmét. végző személynél a tevékenység megszüntetését követő 30 napon Boros Virág belül az újabb munkába álláshoz. a munkát végző személynek előzetes munkaköri. *2012. hó. illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat kiegészül az 1. valamint a 17. számú mellékletben Dolgozó neve Alkalmasság lejárata (év. illetve tanuló. 29... Az élelmiszerek által közvetített megbetegedések megelőzésében az 83/285 . arra. Tanulónál. igazolással fogadható el. számú melléklet szerinti .Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati Javasolt. 07. 03. A dolgozó helyes magatartása vagy annak gyanúja indokolja. szakmai. Nyilatkozat''-ot. § (2) bekezdés] kell kitölteni. illetve e tevékenységeket gyakorolni kívánó munkát végző személy. ha azokat időközben lezajlott fertőző megbetegedése 5. Az alkalmassági vizsgálat keretében „Egészségügyi Nyilatkozatot” kell tenni. azt a behurcolható fertőzések megelőzése (6) A járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen érdekében közöljék. valamint a munkát Szakács Aranka *2012.5.

.... ha a munkát végző személy a 2... takarítást végző szabad viselni.. 1..... 70 Egészségügyi nyilatkozat (Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók.. tanulók* számára) I..6. így kerülni kell a nyitott élelmiszerek feletti felesleges beszédet.. II... szükség esetén annak kíséretében tartózkodhat üzemi helyiségekben. (VI.. tárolását)  Csomagolatlan élelmiszer kezelőjének a kezén ékszert. előállításával.8. ruhával nem fedett testfelületeken testékszereket viselni. valamint forgalmazásával (kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-gyümölcsfélék szállítását. (VI. TAJ száma: .. 24. a pihenő és étkező 2. hajhoz nyúlni....... italt) végezni.. Munka/tevékenységi köre: .. végezni... Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök.. szakmai. Munkaköri.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 7. illetve személyi higiénés alkalmasságot elbíráló orvos   Rágógumizni az üzemi helyiségekben tilos.... álláskereső vagy munkát végző személy (a továbbiakban együtt: vizsgált személy) Neve: ... műszempillát. tevékenységek szájhoz..... Élelmiszer által közvetíthető betegségekben szenvedő/azokkal fertőzött személyek nem léphetnek be a létesítmény üzemi helyiségeibe. számú melléklet a 33/1998. 84/285 . vagy a vele  Minden olyan viselkedés tilos... A vizsgálatok köre: bőrgyógyászati. Címe: .. 24. ideje: .. Látogató csak felelős személy tudtával....... karórát nem foglalkozó.. nem szabad továbbá erős illatú parfümöt és erős illatú személy dezodort használni.. TBC (ernyőképszűrés érvényes lelete)... 1.. orrhoz... biztonságát veszélyezteti. körömlakkot. számú mellékletből a 33/1998. rátüsszentést..... § (2) Soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell élelmiszerekkel foglalkozó személy szerepe meghatározó..... alpontjában felsorolt tünetek bármelyikét észleli magán... látható. 5.. amely a termék tisztaságát és közös háztartásban élő személyen..) NM rendelethez helyiségeket/helyet tisztán kell tartani... ott tartani.) NM rendelethez  Élelmiszerekkel foglalkozás közben nem szabad a fülhöz...... A helyiségekbe nem szabad nem oda való/személyes tárgyat – a szemüveg kivételével – illetve állatot bevinni.. bejáratait célszerű „Idegeneknek belépni tilos!’ felirattal ellátni. tanuló. Születési helye... Látogatók Az idegenek által is megközelíthető üzemi helyiség ajtajai.... számú melléklet III.. Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt........... Munkavállaló.. vagy utána fertőtlenítőszeres kézmosást kell 4.. továbbá ilyen munkahelyen tisztítást.. műkörmöt.... ráköhögést.  Csak a kijelölt helyen szabad étkezni.

hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő foglalkoztatásom... is) váladékozó szembetegség. A belépő személyeket .. hasmenés. ....... hogy 1............... ha időszakos távollétem alatt (pl.......tiszta védőruhával kell ellátni....... 85/285 . Külön fel kell hívni a szerződéses.... az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soronkívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem...Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Neve: . Tudomásul veszem.. torokgyulladás......... a vizsgált személy aláírása * Tanulók esetében a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 1 héten belül töltendő ki A látogató köteles az üzemi rend betartására.... hányás....... bőrkiütés...... A vizsgált személy nyilatkozata Alulírott kötelezem magam arra............. sérülés stb.... láz.. ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának feltétele...és orrfolyás. 2..... pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem.... szabadság) az 1...... egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés....... időszakos és alkalmi karbantartók figyelmét a higiéniai szabályokra...beleértve a látogatókat és karbantartókat is ....... és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik... fül. Kelt: .. Telefonszáma: ... ------------------------III. ha magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem: sárgaság... ami eltakarja a személyes ruhájukat... Az üzemi helyiségekbe belépés előtt alapos fertőtlenítő kézmosást kell végezni... az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm.. Címe: ......

Alapanyagok tárolásának általános szabályai II. hogy parazitákkal. ártalmassá vagy olyan módon szennyezetté teheti. hogy a késztermék még az élelmiszer-ipari vállalkozó által higiénikusan alkalmazott válogatás és/vagy készítő vagy feldolgozó eljárások elvégzése után is alkalmatlan lenne emberi fogyasztásra. hogy az előállt állapotban ésszerűtlen volna fogyasztását elvárni. a feldolgozás és a forgalmazás minden A különböző tisztasági fokú árukat egymástól elkülönítetten úgy kell szakaszában óvni kell bármilyen szennyeződéstől. nem fertőtlenített tojás. bomló vagy idegen anyagokkal oly mértékben szennyezett. melléklet IX.4. vegyi áru. (3) Az élelmiszert a termelés. 5. Az élelmiszerekre alkalmazandó rendelkezések JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet Áruátvétel után nemcsak az élelmiszer gyártója. élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlanná. amelyről tudott vagy Kapcsolódó fejezet: 6.9. kerülni. kórokozó mikroorganizmusokkal. de annak átvevője is felel az (1) Az élelmiszer-ipari vállalkozó nem vehet át élő állatokon kívül élelmiszer minőségi és élelmiszer-biztonsági hibáiért.1. fejezet (2) A valamely élelmiszer-ipari vállalkozásban tárolt Kapcsolódó fejezet 6. melléklet IX. hogy egymást ne szennyezzék. 852/2004/EK rendelet II.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. az egészségre nyershús.). illetve mérgező. vagy a termékek feldolgozása során felhasznált bármilyen más anyagot. amely az elhelyezni. stb. hogy káros bomlásukat és szennyeződésüket el lehessen A készletek mennyisége nem haladhatja meg a rendélkezésre álló tárolókapacitást. olyan nyersanyagot vagy összetevőket. Az alapanyagok tárolása nyersanyagokat és minden összetevőt megfelelő körülmények közt kell tárolni. fertőzzék (földes áru.9. fejezet GHP 86/285 .5. Áruátvétel alaposan feltételezhető.

biztosítani kell a jelölések folytonosságát. megfelelő tisztaságú. Az eredeti csomagolást vagy italok rekeszben. alátéten. (VI. Élelmiszer tárolására kizárólag az adott célra használható. melyek közvetlenül a padozaton is tárolhatók. 62/2011. 30. Amennyiben a megbontott csomagolású termék az eredeti csomagolásban nem tárolható. A vákuumcsomagolt vagy kartondobozban tartott árut úgy kell elhelyezni. hogy az alsó doboz ne nyomódjon össze a ráhelyezettől. Élelmiszert tároló edénybe áttölteni csak akkor lehet. a termék jellegének megfelelő csomagolóanyag. Adalékanyag. edényzet 87/285 . a maradékra rátölteni tilos. Közvetlenül a padozatra helyezni 12. ill. címkét az adalékanyag. hűtőtérben kell tárolni. meg kell jelölni. aromákat és vagy falhoz támasztani még átmenetileg sem szabad. csomagolóanyagot meg kell őrizni. illetve a készített termék fogyaszthatósági vagy Célszerű megvalósítani a FIFO (az angol first in first out kifejezésből eredő minőség-megőrzési időtartamának lejártát követő 30 napig meg kell rövidítés magyar jelentése: elsőnek be elsőnek ki: EBeKi) elv szerint működő készletforgatást. állványon. § Az élelmiszer adalékanyagokat. az élelmiszerre vonatkozó kötelező jelzéseket megfelelő módon át lehet vezetni vagy az eredeti jelölést. gyümölcsök és palackozott feltüntető csomagolásban kell tárolni. polcon. Az egyes feltöltések között az edényt el kell mosogatni. horgon. az azonosíthatóságot. a lejárati idő feltüntetését. Kivételt képeznek a élelmiszerenzimeket eredeti vagy az eredeti jelöléseket pontosan földben termő zöldségek és egyéb földes áruk. őrizni. aroma vagy élelmiszerenzim teljes felhasználásig. illetve a készített termék fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának lejártát követő 30 napig kell megőrizni. élelmiszerenzim csomagolását vagy címkéjét teljes felhasználásig. minőség-megőrzési időket figyelemmel kell kísérni.) VM rendelet A tárolás során a fogyaszthatósági. A lejárt élelmiszereket azonnal el kell különíteni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Az élelmiszert jellegének megfelelő tárolóeszközön. aroma. ha a tároló tisztasága megfelelő.

amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt különleges esetekben engedélyezi. A kártevők távoltartása Kapcsolódó fejezet: 8. fejezet Kártevők elleni védekezés A rovarok. . Élelmiszerrel közös raktárban azok élelmiszer-biztonságára veszélyes egyéb áruk. Megfelelő eljárásokat kell bevezetni annak megakadályozására. . Ugyanakkor az élelmiszerek előkészítése. A hűtési láncot nem lehet megszakítani. 852/2004/EK rendelet II. holmik nem tárolhatók.7. tárolása.minőségének megőrzéséhez.a fogyaszthatóságához szükséges. használaton kívüli vagy személyes tárgyak. szállítása. illetve a gyártó vagy forgalmazó által előírt tárolási körülményeket. szennyeződés és romlás elleni védelemről. 88/285 .állagának. melléklet IX. Az élelmiszer előállító és forgalmazó helyet. konyhát kártevőktől mentes állapotban kell tartani.4. köztes termékeket és késztermékeket. kezelésére vagy tárolására használt helyiségekbe bejussanak (vagy. amely egészségügyi kockázatot jelenthet. hogy a háziállatok élelmiszerek előállítására. hogy az ilyen Kapcsolódó fejezet: 8.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához használható. amely során gondoskodni kell a fertőzés. és kórokozó mikroorganizmusokat terjeszthetnek.érzékszervi jellemzőinek. összetevőket. Kedvtelésből tartott állatok a vendégtérben bejutás szennyeződéshez vezessen). macska) szennyeződések forrásai lehetnek. annak megakadályozására. melléklet IX. berendezések. árusításra kihelyezése Tárolási körülmények A raktározás során biztosítani kell az élelmiszer: . (4) Megfelelő eljárásokat kell bevezetni a kártevők elleni védekezésre. 852/2004/EK rendelet II. amelyeken kórokozó mikroorganizmusok elszaporodása vagy méreganyagok keletkezése várható nem lehet olyan hőmérsékleten tartani. madarak és egyéb állatok (kutya. . a jogszabályban. fejezet (5) Az olyan nyersanyagokat. rágcsálók.

5. kezelését és védőcsomagolását végző élelmiszer-ipari vállalkozásoknak a nyersanyagok és a feldolgozott anyagok elkülönített tárolásához elegendően nagy.8. beleértve az állati A tárolt élelmiszert a romlás tekintetében is megfelelő gyakorisággal felül takarmányt. a végső készítési szakaszt követően a lehető leggyorsabban olyan hőmérsékletre kell hűteni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához és kiszolgálása alatt végzett kezelés gyakorlati szempontjainak figyelembevétele érdekében korlátozott időszakokra engedélyezett a hőmérséklet szabályozottságának hiánya. Amennyiben a kiolvasztási folyamatból származó elfolyó folyadék kockázatot jelenthet az egészségre. Fagyasztott élelmiszerek felhasználása. különálló. amelyek az egészségre nézve nem eredményeznek kockázatot. (7) Az élelmiszerek kiolvasztását úgy kell elvégezni. azokat a hőkezelési folyamatokat.2. jól láthatóan meg tárolótartályban kell tárolni.5. elkülönítetten kell tárolni. hogy az élelmiszerben a kórokozó mikroorganizmusok szaporodásának vagy méreganyagok képződésének kockázata a legkisebbre csökkenjen. hogy az a lehető legkisebbre csökkentse a kórokozó mikroorganizmusok szaporodásának vagy a méreganyagok képződésének kockázatát.9. megfelelő helyiségekkel.6. hogy az az egészségre nézve ne eredményezzen kockázatot. A kiolvasztás során az élelmiszereket olyan hőmérsékletnek kell kitenni. Romlásra gyanús étel Kapcsolódó fejezet: 6. A romlott. melléklet IX. és elkülönített. 852/2004/EK rendelet II. (6) Amennyiben az élelmiszereket alacsony hőmérsékleten tartják vagy szolgálják fel. felengedtetése 89/285 .2. biztonságos kell vizsgálni. hűtött raktárral kell rendelkezniük. azt megfelelően el kell vezetni. amennyiben az nem jelent kockázatot az egészségre nézve. A feldolgozott élelmiszerek előállítását.9. romlásra gyanús. fejezet (8) A veszélyes és/vagy nem ehető anyagokat. megfelelően címkézni kell. hűtve tárolása Kapcsolódó fejezet 6. Alapanyagok tárolása Kapcsolódó fejezet 6. vagy amennyiben nem végeznek hőkezelést. Étel lehűtése. lejárt terméket a tárolótérből haladéktalanul el kell távolítani. és elegendő. A kiolvasztást követően az élelmiszert úgy kell kezelni.

amely a romlás jeleit elfedi. áztatás – hulladékként kell kezelni. (VI. színezés. a romlottság tényére utaló Kapcsolódó fejezet 5.6.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 62/2011. 30. (6) Romlott élelmiszer az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerektől térben elkülönítve. A romlott élelmiszert emberi fogyasztásra felhasználni tilos. alávetni. 16 § (5) Romlásra gyanús ételt. 90/285 . élelmiszer vagy olyan kezelésnek – különösen fűszerezés.) VM rendelet kell jelölni és ezeket a létesítmény egész területéről is mielőbb ki kell vinni. vagy alapanyagot tilos felhasználni. Eltávolításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell. Élelmiszer-hulladék jelöléssel ellátva tárolható.

§ (1) Az élelmiszer-vállalkozás működése során a) … az alkalmazott csomagolóanyagok … megfelelőségének. ha: használt anyagok nem jelenthetnek szennyező forrást. az átkerülő komponensek határértékeit.az alábbi piktogrammal van ellátva: esetben és különösen a konzervdobozok és üvegtartályok esetében meg kell bizonyosodni a tárolótartály szerkezeti épségéről és tisztaságáról. vagy kell elvégezni.10.megnevezése egyértelműen élelmiszer csomagolásra utal. vagy csomagoló edényen „élelmiszerrel érintkező” hogy a szennyeződés veszélyének ne legyenek kitéve kifejezés szerepel. a felhasználás Termelő és kiszolgáló helyiségben védőcsomagolás nélküli csomagolóanyag. Adott .a csomagoló anyagon. származási és minőségi bizonylattal rendelkező. fénytől) védetten. illetve biztonságos alkalmazásának. melléklet X. körülményeit. hogy elkerüljék a termékek szennyeződését. A csomagoló anyagokat elkülönített helyen kell tárolni. Az élelmiszerek egyedi csomagolására és gyűjtőcsomagolására alkalmazandó rendelkezések JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. … alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. szennyeződéstől (portól. (1) Az élelmiszerek egyedi csomagolásához és gyűjtőcsomagolásához Élelmiszer tárolásra alkalmas a csomagolóanyag. egészségre ártalmas anyagtól mentes. A csomagolóanyagok előállítására és kezelésére használható anyagok. . kártevőktől. és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lennie. 2008. fejezet GHP Csak tiszta. vagy (3) Az egyedi csomagolási és gyűjtőcsomagolási műveleteket úgy . . a termék jellegének megfelelő csomagolóanyagot szabad használni. Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező csomagolóanyagokat csak védőcsomagolásukban szabad szállítani és tárolni. vagy egy 91/285 . törvény 22. vagy eszköz csak az egy napi. amiből közvetlenül a felhasználás előtt kell kivenni a szükséges mennyiséget. vagy (2) Az egyedi csomagoláshoz használt anyagokat úgy kell tárolni.a csomagolóanyag gyártója igazolja annak megfelelőségét. évi XLVI. esetleges korlátozásait a Magyar Élelmiszerkönyv egyszer használatos edény. (4) Az élelmiszerekhez újból felhasznált egyedi csomagoló és gyűjtőcsomagolóanyagnak könnyen tisztíthatónak. ép.

vagy más káros hatást nem okoz. szín. A feliratozásra olyan festék alkalmazható. minőségi bizonylattal rendelkező csomagolóanyag használható fel.nem élelmiszer csomagolására szolgáló csomagolóanyag. tárolásuk során azokon mást tárolni. festékes vödör. Minőségi bizonylatként elfogadható a gyártó nyilatkozata. Élelmiszerrel . stb. újságpapír.) nem érintkezhet. Csomagolásában hőkezelhető termékekhez csak erre a célra alkalmas.kivétel a tisztítatlan zöldség és gyümölcs . A csomagolóanyag felirata az élelmiszerrel nem érintkezhet. A csomagolóanyagokat közvetlenül a padozatra tilos helyezni. a termékben íz-.és szagelváltozást. műszakban felhasználandó mennyiségben lehet. szemeteszsák. amely a csomagolóanyagon nem hatol át. Egyszer használatos csomagolóanyagot újra felhasználni tilos. 92/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához előírásai tartalmazzák. tároló eszköz (pl. elhelyezni nem szabad.

szakképesítésének. Képzés JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II.11. c) az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy – az e  oktatott téma. Oktatás GHP 93/285 . kialakításáért és fenntartásáért. beosztása.11.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. fejezet a Közfogyasztásra szánt élelmiszer. vagy a vonatkozó útmutatók szerinti működésért felelős személyek megfelelő képzésben részesüljenek a Az oktatásnak tartalmaznia kell a helyes higiéniai gyakorlattal. és azokról személyek képzési programjára vonatkozó nemzeti jogszabályok nyilvántartást kell vezetni. (3) betartsák az egyes élelmiszer-ipari ágazatokban dolgozó Az oktatásokat tervezett program szerint kell végrehajtani. évi XLVI. törvény Az oktatás megtartásáról.kapcsolatba kerülő dolgozók rendszeres. bármely követelményét. élelmiszer-biztonsági szaktudással rendelkező – azonnali 5. étel előállítását. melléklet XII. illetve a nemzeti útmutatókkal és az adott élelmiszeripari vállalkozásra vonatkozó HACCP elveinek alkalmazása terén. dokumentálásáról. aki a tevékenységére vonatkozó alapvető élelmiszerbiztonsági ismeretekkel rendelkezik. és minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos ismeretanyagot. Az élelmiszer-ipari következőkről: vállalkozóknak gondoskodniuk kell (2) az e rendelet 5. annak módjáról. ideje.Az oktatási napló javasolt adattartalma: biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos  oktatás helye. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működése során hatékonyságának ellenőrzéséről az élelmiszeripari vállalkozó gondoskodik. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott  oktató neve. illetve szaktudásának alkalmasnak kell lennie az élelmiszer. közvetlen vagy közvetett . az élelmiszer-higiéniára vonatkozó utasításokkal Az élelmiszeripari vállalkozó köteles gondoskodni az élelmiszerrel ellássák és/vagy képezzék. forgalmazását csak olyan személy végezheti. (1) az élelmiszert kezelő személyeket tevékenységükkel arányos módon felügyeljék.1. cikke (1) bekezdésében említett eljárás tevékenységüknek megfelelő élelmiszer-biztonsági oktatásáról. garantálására  résztvevők neve. az oktatás 22. a) … az alkalmazott személyek egészségének. 2008.

Az oktatás hatékonyságát ajánlott tesztekkel. annak módjáról. rendszeresen megfelelő tájékoztatásban. Az oktatásoknak ki kell térniük a technológiában bekövetkezett olyan változásokra. dokumentálásáról. (4) Az oktatásnak tartalmaznia kell a helyes higiéniai gyakorlattal. (2) Az élelmiszer-előállítás és forgalmazás folyamatában részt vevő személyeknek legalább külön jogszabály szerinti végzettséggel kell rendelkezniük. előírja az újbóli oktatás szükségességét. élelmiszer szennyeződések okait. amelyet a jogszabályi előírásokhoz és az adott tevékenységhez kell igazítani. 26. a kritikus határértékeket. 94/285 .  az étel. a felügyelő eljárásokat. szükség esetén soron kívül kell elvégezni. hogy a dolgozók nem rendelkeznek a területet érintő – a (4) bekezdés szerinti – kielégítő ismeretekkel. az oktatás hatékonyságának ellenőrzéséről az élelmiszer-ipari vállalkozó gondoskodik. A személyzet minden tagját megfelelően be kell tanítani a feladataik elvégzésére. és meg kell győződni arról. (5) Az oktatás megtartásáról. (3) Az élelmiszeripari vállalkozó köteles a munkába állást követő egy hónapon belül a munkavállalót a munkakörének megfelelően az élelmiszer-előállításra és -forgalmazásra vonatkozóan megfelelő oktatásban részesíteni.  a számonkérés eredménye. (VII. illetve a nemzeti útmutatókkal és az adott élelmiszer-ipari vállalkozásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos ismeretanyagot. oktatásban részesüljenek. felelős személynek 68/2007. Az ellenőrző hatóság ellenőrizheti a megismételt oktatás eredményességét. sütés műveletének fontosságát. A hatékony oktatás a gyakorlatban zajlik. vagy gyakorlati vizsgával ellenőrizni. A dolgozóknak személyre szabottan ismerni kell:  tevékenységük. hogy az élelmiszerekkel foglalkozó dolgozók tevékenységüknek megfelelő módon higiéniai szempontból felügyelet alatt álljanak.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 4. létesítményre szabott oktatási anyagot készíteni.  a hőkezelés. (6) Amennyiben az élelmiszer-ellenőrző hatóság vizsgálatai során úgy ítéli meg.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához intézkedésre feljogosított. Az oktatásokat rendszeres időszakonként. a dolgozó munkahelyén. munkájuk által befolyásolt folyamat alapelveit. forrásait és megelőzésük lehetőségét. Célszerű saját cégre. amelyet egy hónapon belül teljesíteni kell. nyilvántartások vezetését az állati kártevők elleni óvintézkedéseket. amelyek élelmiszerbiztonsági veszélyt jelenthetnek. és azokban az élelmiszer-higiéniai kérdésekben. (7) A nem megfelelő oktatásból származó minden felelősség az élelmiszer-ipari vállalkozót terheli. a feladatköre ésmunkaköre alapján. § (1) Valamennyi élelmiszer-vállalkozónak gondoskodnia kell arról.   az egyes kritikus pontok jelentőségét. eltérés esetén a végrehajtandó intézkedéseket. hogy a dolgozók betartják-e az oktatáson tanultakat. amelyek munkájuk során érintik őket. Új technológia bevezetése esetén soron kívüli oktatást kell tartani.  az élelmiszertárolás és a hűtés élelmiszer-biztonsági jelentőségét.

az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos vevői. felelősök oktatása. 5. -higiéniai ismeretekkel kell rendelkeznie.2. hogy a dolgozó ismerje az élelmiszerek higiénikus kezelésében játszott saját felelősségét és az esetleges hibáik lehetséges következményeit. Alkalmi dolgozók. mérőeszközök helyes használatát. ideiglenesen a létesítményben munkát végző bármely személy oktatás nélkül a létesítményben önállóan. Vezetők.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához      a hulladékkezelést. felelős felügyelte nélkül munkát nem végezhet. a személyi higiénés előírásokat.11. -minőségi. diákok. Fontos. a személyzet irányítását és felügyeletét ellátó vezetőnek minden esetben élelmiszer-biztonsági szaktudással. kölcsönzött munkaerő. a berendezések. A vállalkozó felelőssége gondoskodni arról. fertőzés vagy gyanúja esetén tőle elvárt feladatokat. tudása Az élelmiszer-biztonságért felelős személynek. ételmérgezés. ezt dokumentumokkal kell igazolnia. ezen belül élelmiszer-ismereti. 95/285 . fogyasztói reklamációk. A takarítást végző dolgozókat a tevékenységükre vonatkozó szabályokról külön ki kell oktatni. az egységben alkalmazott fertőtlenítési és kézmosási szabályokat. alvállalkozó. -biztonsági. hogy ismerjék a hatékony tisztítás és fertőtlenítés módjait. oktatásban részesüljenek. hogy az élelmiszerekkel foglalkozó dolgozók munkájuk ellátásához szükséges élelmiszer-higiéniai kérdésekben rendszeresen megfelelő tájékoztatásban. a tevékenység jellege szerinti alapvető élelmiszerhigiéniai ismeretek birtokában legyenek.

illetve további alkalmazhatóságát. lángos.) NFGM rendelethez dolgozók higiéniai képzéséhez 3. érvényességét. Kapcsolódó fejezet: VII. hurka.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 21/2010 (V. (2) A rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés. 5. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését dokumentációban célszerű rögzíteni. illetve készítése. … végezhetők. hamburger. hot-dog. melegszendvics.) NFGM rendelet 1. A betölthető munkakörök szerint szükséges és elvárható képzettségeket írásos 2. megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések. valamint 96/285 . Meleg és hideg ételek. képzettséggel. mentesítések. Minden munkavállalónak fizikailag is és pszichésen is alkalmasnak kell lenni a kijelölt munka elvégzésére. valamint a rendelet hatálybalépését Közétkeztetést irányító élelmezésvezetőnek lehetőség szerint szakirányú megelőzően megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok végzettséggel kell rendelkezni. kolbász. ismeretekkel kell rendelkezni feladatának ellátásához. 14.11. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari. kereskedelmi B) Választható és idegenforgalmi szakképesítések tevékenységek az Országos Képzési gyakorlásához Jegyzék szerint szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (V. pincér A) Tevékenység 21. italok készítése (kivétel: palacsinta.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés Szakács Diétás szakács Vendéglős Étkezdés Mixer Cukrász Szakács. sz.14. 5. melléklet: Segédanyag és tudáspróba a Melléklet a 21/2010.3. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek … csak az ott megjelölt képesítéssel. pecsenye sütése. illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is. (III. Képzettség A dolgozónak megfelelő végzettséggel.

Munkahelyi. Meleg és hideg ételek. pecsenye sütése.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához gyorséttermi és ételeladás keretében való ételkészítés)* 22. hamburger. büfé szolgáltatás* 25. valamint gyorséttermi. hot-dog. pincér Szakács 97/285 . illetve készítése. sütemények. Gyorséttermi. lángos. konyhai szolgáltatás* 26. melegszendvics.és ételeladás keretében való ételkészítés)* 23. Cukrászati készítmények. cukrászati készítmények. Munkahelyi. pincér Cukrász Cukrász Édesipari termékgyártó Cukorkagyártó Csokoládétermékgyártó Kávé. italok kiszolgálása (kivétel: palacsinta. intézményi büfé* Szakács. fagylalt készítése* Vendéglős Étkezdés Vendéglátó-eladó Gyorséttermi és ételeladó Pincér Mixer Szakács. intézményi főzőkonyhás.és pótkávégyártó Keksz.és ostyagyártó Pék-cukrász Mézeskalács-készítő Vendéglős Vendéglátó eladó Étkezdés Gyorséttermi eladó Pincér Élelmezésvezető Szakács Diétás szakács Pincér Vendéglős Vendéglátó eladó Étkezdés Gyorséttermi és Gyorséttermi –és ételeladó 24. hurka. kolbász.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához ételeladó Szakács Kereskedő Élelmiszer és vegyi áru eladó Élelmiszer és vegyi áru kereskedő 98/285 .

Ételkiszállítás. 62/2011.) VM rendelet 2 §. sütő-főző. az előkészített alapanyagok és elkészített ételek mennyisége.vagy készterméket fagyasztani a 3. illetve rendezvényre kiszállított meleg ételt biztonságos hőkezeléssel kell előállítani. amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os maghőmérsékletet. szaktudás. célközönség. divatok. Más üzemeltető kezelésében működő tálalókonyha részére szállított étel esetében is meg kell győződni arról. ezért a közétkeztetésben és kitelepülésekre kiszállítva kizárólag 99/285 . (2)Vendéglátó-ipari terméket – beleértve a hidegkonyhai és a cukrászati készítményt. stb. § (1) Közétkeztetésre szánt. mellékletben meghatározottak szerint szabad. hűtéstől.: elhelyezkedés. vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-t biztosít. a tároló. újra melegítéstől ne károsodjanak. a tárolt élelmiszerek. félkész. a munka során megválasztott technológia legyen arányban a személyi és tárgyi feltételekkel. (VI. évszakok kínálata. adag méretek. kezelésének rendelkezésre állását is. Ennek során ismerni és mérlegelni kell az ételkészítéshez szükséges és rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket. ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYOK 6. eszközöket és azok kapacitásait. előkészítő. Kínálat. Fagyasztott – kivéve a fagylaltot –. fűtéstől. hogy az ételek a tevékenység teljes időtartama alatt biztonságosak maradjanak. kiszállítás esetén úgy kell meghatározni a kínálatot. vagy fagyasztást követően felengedett termék más vendéglátó részére nem adható GHP Étlap tervezés A kínálat és étlapok megtervezésekor a szokásos üzleti és táplálkozási megfontolások mellett (pl. étlap tervezés JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet 3.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6. helyi árualap.30. a rendelkezésre álló személyzetet is.1. A kapacitás túllépése bármely területen az élelmiszerbiztonság kockázatával jár! A választék nagysága. 16. összetétele. Rendkívül kockázatosak. A dolgozók ismerjék meg kínálatuk biztonságos kezeléséhez szükséges feltételeket.) figyelembe kell venni az ételek és italok biztonságos elkészítésének. fogyasztási trendek. pénz keretek. a fagylalt kivételével – alapanyagot. cikk Az élelmiszeripari vállalkozók biztosítják. (1) 4. rendezvények ellátása. hogy az élelmiszerek termelésének. készétel kezelő helyiségeket. feldolgozásának és forgalmazásának az ellenőrzésük alá tartozó valamennyi szakasza megfeleljen az e rendeletben megállapított vonatkozó higiéniai követelményeknek. helyi specialitások. adottságait. pont: biztonságos hőkezelés: az a hőkezelési eljárás. hogy ott a biztonságos ételfogadás és kezelés feltételei rendelkezésre állnak. feladatokat.

madártej. .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához át.sushi.friss tojással készült majonéz. felszolgálni.erőleves nyers tojással. . vagy azt ismételten kiszolgálni.lágytojás és tükörtojás.tojásos galuska. .máglyarakás.vanília öntet. egyedi veszélyelemzés alapján hozhatók forgalomba az alábbi ételek: . . tartármártás. . . . (4) Tilos a kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt vendéglátó-ipari terméket. 100/285 .különféle sodók.angolosan sütött húsok.somlói galuska. . . . és az ételkészítés befejezését követő 12 órán belül le kell fagyasztani. illetve annak maradékát friss termékhez keverni abba bedolgozni. .sárgakrémek. . (3) Napi 29 adagot meghaladó mennyiségben fagyasztásra szánt készterméket elkészülte után 2 órán belül +10 °C alá kell hűteni.tatárbifsztek.

hogy parazitákkal. vagy a termékek feldolgozása során felhasznált bármilyen más anyagot. (VI. Beszerzés JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II.2. évi XLVI. aki ismeri és teljesíti a beszállítandó áruval szemben támasztott higiéniai. élelmiszer-biztonsági követelményeket és a beszállítást megfelelő kísérő dokumentummal végzi. A beszerzést a létesítmény tárolási kapacitásához (raktárak. törvény 6. növényi felhasználásának gyakoriságához igazodva kell végezni.és élelmiszerbiztonsági ismeretekkel rendelkező munkatársat kell megbízni. § (4) Tilos forgalomba hozni olyan növényt. amelyről tudott vagy alaposan feltételezhető. amely a megengedett határértéknél magasabb növényvédőszer-maradékot vagy toxikus vegyi anyagot tartalmaz. fejezet (1) Az élelmiszeripari vállalkozó nem vehet át élő állatokon kívül olyan nyersanyagot vagy összetevőket.2. 2008. hogy a késztermék még az élelmiszeripari vállalkozó által higiénikusan alkalmazott válogatás és/vagy készítő vagy feldolgozó eljárások elvégzése után is alkalmatlan lenne emberi fogyasztásra. Melléklet IX. Alapanyagokkal. terméket.2. bomló vagy idegen anyagokkal oly mértékben szennyezett. Beszerzés Jó ételt csak jó minőségű és biztonságos alapanyagok felhasználásával lehet készíteni! Az élelmiszerek beszerzésével áru.1.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6. 62/2011. Olyan beszállítót kell választani.) VM rendelet 2. kórokozó mikroorganizmusokkal. (6) Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján. illetve mérgező. hűtők). e törvény végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni. § (1) 1 pont: alapanyag: a vendéglátó-ipari termékek 6. Körültekintően kell eljárni új partner kiválasztásakor. 30. egyéb élelmiszerekkel szemben támasztott követelmények GHP 101/285 . az adott termék 5.

valamint az MgSzH által a alapanyagok jogszabályi előírásoknak való megfeleléséért a gyártónak és a beszállítónak gombajegyzéken kívüli faj esetében előírt felhasználási is felelősséget kell vállalnia. Gombaminősítést csak a nyilvántartott és az MgSzH honlapján közzétett listában a) – a gombajegyzéknek megfelelően – a gombafaj latin szereplő gomba-szakellenőr végezhet. minőség.friss. felhasználásra való alkalmasságáért.szezonnak megfelelő. az Célszerű megvalósítani. állati. toxikológia. 12. A termékkísérő dokumentumban szerepelnie kell az élelmiszerekre vonatkozóan előírt adatok mellett a „gyűjtött” szónak.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához előállításához szükséges gomba. a forgalomba hozatal befejezését követően bevonja a Az alapanyagoknak meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak (mikrobiológia. feltételt a gombavizsgálati igazoláson fel kell tüntetni. jelölés. 107/2011. és a szikvizet. (XI. illetve ásványi eredetű élelmiszer. § (3) A gomba-szakellenőr a gombavizsgálati igazolást fogyasztási/minőség megőrzési idő lejáratáig. Az adott gombatétel dokumentumait a felhasználást követő egy hónapig meg kell őrizni.) VM rendelet Iparilag csomagolt élelmiszerek esetében minél hosszabb időtartam legyen hátra a 10. b) a „gyűjtött” megjelölést. 102/285 . . ideértve az ivóvizet. stb. d) a gombavizsgálat dátumát. gyűjtőtt gombát átvenni és felhasználni csak gombavizsgálati igazolással és a gomba egyéb adatait megfelelően tartalmazó termékkísérő dokumentummal szabad. valamint a vendéglátó által . § (1) Nem végső fogyasztó részére történő értékesítés esetén az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakon túl a termékkísérő dokumentációnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: Vadon termő. és magyar nevét. a gombavizsgálat dátumának. c) a gombatétel mennyiségét. a beszállított csillaggal megjelölt. hogy az alapanyag legyen: ásványvizet. § (2) A forgalomba hozatal során a gombajegyzékben Az alapanyagok fogyasztásra. és a lehetséges legrövidebb beszerzési útvonalon érkezzen be. növényi. Átvételt követően az alapanyagokért a vendéglátó is felel. forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozótól. . 10.). a gombatétel mennyiségének. 11.helyben/helyileg termesztett és/vagy előállított. a gombavizsgálati igazolás sorszámának is. előállított félkész termékeket.

.... nagykereskedőkön keresztül kerülnek beszerzésre......................................... GOMBAVIZSGÁLATI IGAZOLÁS Vendéglátó-ipari felhasználáshoz / kereskedelmi célú értékesítéshez ............2.............. A következő felhasználási feltételt a gomba-szakellenőr jelöli meg a minősített gomba fajától függően X.. A vonatkozó minőségi és élelmiszer-biztonsági előírások épüljenek be a szerződésekbe................... pontja szerinti gombavizsgálati igazolással rendelkező gombát szabad felhasználni.... Beszállítókkal szemben támasztott követelmények Kizárólag az adott tevékenység végzésére jogosult beszállítótól lehet élelmiszert beszerezni...... nap....... vagy mellékletként legyenek feltüntetve....... A rendelet 3........Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához e) a gombavizsgálati igazolás sorszámát.................... melyet emberi fogyasztásra alkalmasnak találtam.... kg ......... Amennyiben a felhasználásra kerülő élelmiszerek közvetlenül a gyártótól......... Az igazolás kizárólag a nem közvetlenül végső fogyasztó részére történő értékesítésére jogosít............................. logisztikai központokon.................. (2) A termékkísérő dokumentációt a felhasználónak a fogyasztástól számított egy hónapig kell megőriznie.................................................... vagy + jellel: [] A GOMBA 20 PERCES HŐKEZELÉS UTÁN FOGYASZTHATÓ! ................. és azt a gombából készült étel felszolgálását..................................................hónap... Sorszám: ...............2... 103/285 ............... célszerű beszállítói szerződéseket kötni....... gomba-szakellenőr aláírása 6........................................................ . vállalkozás által ...... valamint a gomba forgalomba hozatalát követő egy hónapig meg kell őrizni.......................... sz.......... év ............................................... cím alatt működő vendéglátó-ipari létesítmény......................... .. melléklet II....................... nevű képviselője a mai napon .............................................. (3) Vendéglátó létesítményben kizárólag a 3..... fajú gombát vizsgálatra bemutatott................. ........................... melléklete szerinti igazolás az alábbi: A gombavizsgálat helye: .........

stb. termék-minőségi nyilatkozat – pl. valamint mézet. rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen a végső fogyasztónak. szállítására vonatkozó helyszíni ellenőrzés lehetőségét. fogyasztói reklamáció esetén visszavezethető legyen az élelmiszer előállítójára. származási bizonylat kistermelői élelmiszerek esetében is szükséges. aszalvány.2. méhészeti termékeket és élő halat saját gazdaságának helyén. § (1) A kistermelő nem állati eredetű alapterméket. illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságra lévő. azokról részletes leírással rendelkezik. igazolások meglétét. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti élelmiszert – kivéve sertés.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A szerződésekben célszerű az alábbiakat rögzíteni:  A beszállító biztosítsa a szerződésben foglalt termék gyártására. A kistermelőknek.). Kiemelt figyelemmel kell kezelni az állati eredetű élelmiszerek beszerzésekor (pl. tej. rejtett hiba. vásáron.) FVM rendelet 4. Magyarország területén működő valamennyi piacon. 104/285 .) a szükséges dokumentációk. hogy:  minden forgalmazott terméke a vonatkozó előírásoknak megfelel. valamint az 1. Kistermelői élelmiszerek beszerzése Számla.  milyen élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszert működtet. Termékeikre is érvényesek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírások. Zöldség-gyümölcs közvetlenül a termelőtől történő felvásárlásakor írásos nyilatkozatot kell kérni az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásáról. hús. 6. kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesíthet (2) A kistermelő egyéb állati eredetű alapterméket. juh. A beszállító nyilatkozzon arról. 30. tojás. 52/2010. mely termék értékesítésére jogosult. A kiskereskedésből történő beszerzéskor a termék minőségét a megfelelő jelölés. (IV. valamint a beszerzési hely és termék azonosítására is alkalmas számla és szállítólevél is tanúsítja. szarvasmarha. kecske. hogy az vészhelyzet. raktározására. őstermelőknek igazolniuk kell jogosultságukat az értékesítésre (őstermelői igazolvány.  A beszállító biztosítsa az általa szállított élelmiszerek olyan mértékű azonosíthatóságát.3. Csak hatósági állatorvosi igazolással rendelkező nyers hús vehető át. méz. stb.

ép. tiszta tömegét és az átadás időpontját tartalmazó. 105/285 . Vadon termő gomba esetében a kistermelőnek a szakellenőr által kiállított. A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó kistermelőnek az általa termelt és a végső fogyasztó részére a gazdaság helyén vagy házhoz szállítással értékesített tojáson nem kell feltüntetnie a termelő megkülönböztető számát tartalmazó kódot. 62/2011. 30. strucc és emu húsát saját gazdaságának helyén a végső fogyasztónak. rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen a végső fogyasztónak. valamint a szükséges tárolási hőmérsékletről. szennyeződéstől mentes tojás vehető át. Beszerzés Kistermelői tojás beszerzése esetén friss. szarvasmarha. kecske. amennyiben feltünteti a nevét és a címét a termékkísérő dokumentumon (pl. A kistermelő dokumentált módon köteles tájékoztatni a vendéglátót az étkezési tyúktojás fogyaszthatósági időtartamáról. Kapcsolódó fejezet: 6. június 23-i 589/2008/EK bizottsági rendeletben előírt jelölést. illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságra lévő. 6. kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesítheti. § (3) A kistermelői élelmiszer-termelés. Legfeljebb 50 tojótyúkot tartó kistermelőnek az általa termelt tojáson nem kell feltüntetnie a termelő megkülönböztető számát tartalmazó kódot. § (5) Az étkezési tyúktojás értékesítése esetén – a helyi piacon értékesített tojások jelöléséről szóló jogszabályban foglalt kivétellel – fel kell tüntetni az egységes közös piacszervezésről szóló. aláírással ellátott igazolását kell bemutatnia és átadnia. amennyiben az értékesítés helyén feltünteti a nevét és címét. vásáron. a gomba fajtáját.) VM rendelet 6.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához strucc és emu húsát – saját gazdaságának helyén. nem repedt. juh.2. illetve kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesíthet.: számla). október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletben és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2008. nem törött. előállítás és Termesztett gomba vásárlásakor be kell mutatni a termesztési igazolást. (VI. illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságon belüli piacon. A kistermelő saját gazdaságában nevelt és közfogyasztás céljára engedélyezett vágóhídon – beleértve a vágópontot is – levágott sertés. 2007.

vagy előállított élelmiszert. 106/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához értékesítés feltételeiről szóló rendelet szabályainak betartása mellett a vendéglátó és a közétkeztető átveheti a kistermelő által megtermelt.

Áruszállítás JOGHÁTTÉR 852/2004/EK II.3.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6.4. mellékelet IV. fejezet Kapcsolódó fejezet: 5. Szállítás fejezet GHP 107/285 .

jól olvashatóan tartalmazza az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban. d) előrecsomagolt élelmiszer esetén annak nettó mennyisége. illetve a mikrobiológiai szempontból Általános szabályok Olyan áruátvételi módszert kell alkalmazni. A beszállítótól csak megfelelő körülmények között szállított és jelöléssel ellátott.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti jelölésért az élelmiszer előállítója. csomagolása teljesen ép. § (1) Az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba. romlástól való védelméről. b) az összetevők felsorolása. 26. § Az 5–18. e) az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamának lejárati dátuma. illetve minőségmegőrzési idő lejárta után az élelmiszer nem hozható forgalomba. 19/2004. amely: . Az áruátvételkor gondoskodni kell az átvett áru élvezeti értékének megőrzéséről. egyértelműen. hogy a szállítmányt átveszik. valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott információkat az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban: élelmiszer-jelölési előírások). c) bizonyos összetevők vagy összetevő csoportok mennyisége a 8. §-ban előírtak figyelembevételével az élelmiszer jelölésén az alábbi adatokat kell feltüntetni: a) az élelmiszer megnevezése. ha jelölése magyar nyelven. Az átvételt olyan munkatárs végezze. (2) A fogyaszthatósági. közérthetően. szennyeződéstől.4. ismeri az élelmiszer-minőségi és .nem veszélyezteti a beszállított élelmiszer biztonságosságát. vagy a szükséges adatokat tartalmazó kísérődokumentumokkal rendelkező élelmiszer vehető át. A hőmérséklet ellenőrzéséhez megfelelő kalibrált hőmérőt biztosítani kell. fertőződéstől. 14. amely(nek):  szennyeződéstől védett (szükség esetén szakosított) átvétele biztosított. Hibásnak ítélt élelmiszer átvételét meg kell tagadni! GHP 108/285 . Annyi és olyan árut szabad átvenni. törvény 10.biztosítja az átvett áru nyomon követhetőségét. (II. . hűtéséhez elegendő kapacitás rendelkezésre áll.  származását igazoló kísérő dokumentuma van.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6. illetve valamennyi forgalmazója felelős.  megfelelő raktározásához. § (6) A 10. évi XLVI. Áruátvétel JOGHÁTTÉR 2008. biztosítva.  sértetlen.biztonsági előírásokat. aki megfelelő áruismerettel rendelkezik. § szerint. A beszállítás az üzemelési idő alatt történjen.

mélyhűtést igénylő élelmiszerek előírt hőmérsékletének betartása.8.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához gyorsan romló élelmiszer fogyaszthatóságának időpontja. amennyiben megjelölésének hiánya a fogyasztót megtévesztheti az adott élelmiszer tényleges származása vagy a valódi eredete felől. ott érzékszervi minőségellenőrzésre van szükség. g) az élelmiszer előállítójának vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) valamely államában székhellyel rendelkező forgalmazójának neve vagy cégneve és címe.6.2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok esetén a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban. (különösen a tárolási követelmények és fogyaszthatósági. amelyeknél ellenőrizendő:  a szállító jármű. Átvételkor el kell különíteni a friss/nyers. a Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint. mélyhűtött és a szobahőmérsékleten tárolandó termékeket. de az eredeti jelölést meg kell tartani. Az ilyen terméket az azonosíthatóság érdekében jelzéssel kell ellátni. időn belül fel kell forralni. hogy először a legnagyobb tisztaságú áruk átvétele történjen meg. fogyaszthatósági határidővel rendelkező élelmiszerek esetében. illetve a minőség-megőrzési idő). j) az 1.  csomagolt élelmiszer jelölése. § A nyers tejet átvétele után a lehető legrövidebb A nyers. Nyers tej előkészítése Az áruátvételt lehetőleg úgy kell szervezni. azt el kell távolítani. Átvételekor fokozott figyelemmel kell eljárni a gyorsan romló. Amennyiben a gyűjtőcsomagolás szennyeződött. tisztasága.) VM rendelet 15. f) a minőség megőrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételek. ill. A különböző tisztasági fokú élelmiszerek átvétele között az átvételi hely és berendezéseinek (pl. illetve a hűtött. i) felhasználási útmutató. A nyers tejet átvétele után a lehető legrövidebb időn belül fel kell forralni.: a mérlegnek) megfelelő hatásfokú tisztítását-fertőtlenítését el kell 109/285 .  érzékszervi elváltozás. Kapcsolódó fejezet: 6. h) az eredet vagy a származás helye. a szállítóedények állapota. 62/2011 (VI.  csomagolások épsége. feldolgozatlan zöldségek és gyümölcsök esetében nem szükséges a címkézés. Csomagolatlan élelmiszert átvételkor közvetlenül a mérlegre helyezni tilos.  hűtést. A gyorsfagyasztott termékek hőmérséklete a szállítás során a tároláskor elvárt hőmérséklethez képest legfeljebb + 3 °C -kal emelkedhet. amennyiben ennek hiányában a fogyasztó nem tudná az élelmiszert megfelelően felhasználni.  tojások egyedi jelölése (kivétel kistermelőtől vásárolt tojás). a vegyi árukat.30.

110/285 . Átvétel után az élelmiszereket a lehető leggyorsabban és a legrövidebb útvonalon. a keresztszennyezést megelőző módon (térben. tároló-helyre kell helyezni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához végezni. melynek tárolásáról. tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodni kell. Áruátvételkor az élelmiszer vagy élelmiszert tartalmazó szállítóedény közvetlenül a padozatra nem helyezhető. Szükség esetén árumozgató segédeszközt kell használni. az átvételt végző személyeknek fertőtlenítőszeres kézmosást kell végeznie. vagy időben elkülönítve) a megfelelő raktárakba.

tárolni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6.9. VI. Tárolás környezeti hőmérsékleten A nem romlandó élelmiszerek. 3. ezzel megelőzve a keresztszennyeződést. szennyeződéstől és fertőződéstől védelmét biztosítani kell. Az eredeti csomagolást vagy címkét az adalékanyag. csoportba tartozó élelmiszerek változatlan formában fogyasztásra nem alkalmasak! 6. 2. illetve a Tisztítatlan alapanyagok Tisztított. A csomagolatlan pékárut és kenyeret legalább 50 cm-re a padozat fölött. 6.1. § Az élelmiszer adalékanyagokat. porszennyeződéstől védve kell tárolni. Alapanyagok tárolása JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II.5. aromákat és Az eltérő mikrobiológiai tisztaságú alapanyagokat és élelmiszereket az alábbi csoportosítás élelmiszerenzimeket eredeti vagy az eredeti jelöléseket szerint kell elkülöníteni.5.30. Az 1. Alapanyagok tárolásának általános szabályai Mikrobiológiai tisztaság szempontjából az élelmiszereket három csoportra oszthatjuk.1. hogy káros bomlásukat és szennyeződésüket el lehessen kerülni. kezelni. vagy élelmiszerenzim teljes felhasználásig. 111/285 .2. GHP Általános szabály. pontosan feltüntető csomagolásban kell tárolni. előkészített Fogyasztásra közvetlenül készített termék fogyaszthatósági vagy minőségalapanyagok is alkalmas élelmiszerek megőrzési időtartamának lejártát követő 30 napig meg kell őrizni.5. Melléklet IX. rendelet 12. és 2. Az egyes alapanyagok elkülönített tárolása Kapcsolódó fejezet: 5. hűtést nem igénylő alapanyagok tárolására használt helyiségnek száraznak.) VM. hogy tárolás során az élelmiszerek minőségének megőrzését. 62/2011. szellőztethetőnek és hűvösnek kell lennie. fejezet (2) A valamely élelmiszeripari vállalkozásban tárolt nyersanyagokat és minden összetevőt megfelelő körülmények közt kell tárolni. aroma 1.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Zöldséget.+10 oC közötti hőmérséklettartományt választani. Héjas. de javasolt a hűtött. Az üzemben fertőtlenített. a rázkódástól és a közvetlen napfénytől hatékonyan védve. gyümölcsöt külön szellős. fertőtlenítve szállított tojást védeni kell a szennyeződéstől. A korábban hűtve tárolt vagy hűtve szállított tojást mindig hűtve kell tárolni. nem fertőtlenített tojást tojásraktárban vagy a zöldségraktárban. 852/2004/EK rendelet 6.3. azokat a készített termék fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési időtartamának lejártát követő 30 napig meg kell őrizni. érvényesítésével kell elhelyezni. Az élelmiszerfestéket és egyéb adalékanyagokat eredeti csomagolásukban kell tartani. a csomagolásán előírt hőfokon kell tárolni. szárazon. esetleg a zöldségelőkészítőben külön hűtőszekrényben. addig hűvös. hámozatlan burgonya hosszabb (több hetes) tárolását hűvös. száraz. annak felhasználási helyének közelében. hűvös raktárhelyiségben vagy hűtőberendezésben kell tartani.+18 oC között. vagy hűtőtérben kell tartani. idegen szagoktól mentesen. az a szárazáru raktárban is elhelyezhető. Melléklet V. hűvös helyen is +5 . megfelelő ellenőrző A hűtőberendezéseket a bennük tárolt élelmiszer jellegétől függően. lehetőleg állandó hőmérsékleten kell tartani. jól szellőző. +5 . a technológiai egyirányúság szabályainak berendezésekkel kell ellátni. sötét helyen kell biztosítani a csírázás. A nyers. Lehetőség hiányában időbeli elkülönítés alkalmazandó. Tárolható elkülönített.5. száraz. fejezet (2) A berendezéseket szükség szerint az e rendelet célkitűzéseinek teljesítését biztosító. valamint a szolanin (héj alatt megjelenő zöld réteg) kialakulásának megakadályozása érdekében. szellős helyen. Nyers gombát – amennyiben a szállító eltérő tárolási feltételeket nem ír elő – a romlási tünetek megjelenéséig fel kell használni. 112/285 . a csomagolásán feltüntetett hőmérsékleten. Hűtve tárolás II. A tojásokat tisztán.

tortalap. A konyhakész csomagolt zöldség-gyümölcs optimális tárolási hőmérséklete +1 . ezért zsúfolásmentesen kell az élelmiszereket elhelyezni. ezért optimális tárolási hőmérsékletük +7 . pont: hűtőtér: behatárolt. Tárolás során a különböző mikrobiológiai tisztaságú termékek egymást nem szennyezhetik. 30. illetve a fogyasztásra kész termékcsoportokat elkülönítetten kell tárolni. fejezet (5) Az olyan nyersanyagokat. hűtött légterű A hűtőtároláshoz a szennyezettség szempontjából 3 kategóriát kell megkülönböztetni: helyiség. Ugyanakkor az élelmiszerek előkészítése.+13 °C között van. pl. Melléklet IX. amely egészségügyi kockázatot jelenthet. A trópusi gyümölcsök és egyes zöldségfélék (uborka. hogy a termékpálya minden szakaszában a hűtést igénylő élelmiszer hőmérséklete a jogszabályban megadott illetve a gyártó által deklarált hőmérséklet intervallum előírásainak megfelel.: tisztított zöldség hőkezelést már nem kapó tárolható. és a szennyeződésük elkerülését.) amely biztosítja a benne tárolt élelmiszerek előírt 1. nyers húsok fertőtlenített tojás 113/285 . paradicsom) érzékenyek a hidegre. § (1) Az alapanyag. hogy az a legalacsonyabb hőmérsékletelvárásnak feleljen meg.) VM rendelet 2§ (1) 12. termék. a hőkezelést igénylő félkész friss/nyers termékek előkészített alapanyagok tortakrém. amelyeken kórokozó mikroorganizmusok elszaporodása vagy méreganyagok keletkezése várható nem lehet olyan hőmérsékleten tartani. árusításra kihelyezése és kiszolgálása alatt végzett kezelés gyakorlati szempontjainak figyelembevétele érdekében korlátozott időszakokra engedélyezett a hőmérséklet szabályozottságának hiánya. (Az alábbi táblázatban az egyes cellák az elkülönített hűtőteret jelképezik. Különböző nyers húsfélék közös hűtőtérben tárolásakor a hűtőberendezés hőfokát úgy kell beállítani. (VI.: zöldség. amennyiben az nem jelent kockázatot az egészségre nézve. (6) Az élelmiszeripari vállalkozók biztosítják.+5 °C. gyümölcsöket is célszerű hűtve tárolni. Tisztítatlan alapanyagok Tisztított. olyan tejtermékek. és annak az árura csepegését.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához II. A friss zöldségeket. (2) A következő alapanyagokat – figyelembe véve a tojás közvetlenül fogyasztható tárolásukhoz szükséges hűtési hőmérsékleteket és húskészítmények. köztes termékeket és késztermékeket. előkészített Fogyasztásra közvetlenül alapanyagok is alkalmas élelmiszerek 11. 62/2011. tisztasági fokukat – külön hűtőtérben kell tárolni. összetevőket. A hűtőtárolás folyamán el kell kerülni a nedvesség kicsapódását. hőmérsékleten tartását. biztosítani kell a hideg levegő jó cirkulációját a tárolóban. 3. Tilos a hűtőberendezéseknek a technológiai egyirányúságot sértő használata. vagy ezeken belül kialakított tér. gyümölcs. nem fertőtlenített héjas töltelékek. a félkész. valamint a késztermék csak külön hűtőtérben pl. 2. berendezés. Ennek megfelelően a nyers. szállítása. A hűtési láncot nem lehet megszakítani. tárolása. A berendezéseket tisztán és a megfelelő hőmérsékleten kell tartani.

d) hűteni kívánt tisztítatlan zöldség. hogy egymást ne szennyezhessék: a) nyers húsok. e) nyers tej. de annak elhatárolt részében az ételminták is tárolhatók. készételek. teljes felületükön becsomagolt alapanyagok. péksütemények. A felbontott. de teljesen fel nem használt konzerveket jól záródó edénybe kell áttölteni. Ezeket a termékeket azonban közvetlen fogyasztásra már tilos felhasználni! Azonos hűtőtérben az azonos tisztasági csoportba tartozó és azonos hőmérséklet igényű élelmiszerek tárolhatók. előkészített. nyers tej hidegvérű állatok húsa vadhús pácolt. valamint ezen túl a létesítményben meghatározott gyakorisággal rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni kell. a felületén nem kezelt héjas tojás. kész saláták. gomba. b) kültakarójában lévő. gyümölcs. hűtőtérben tárolni és a lehető legrövidebb időn belül felhasználni. A húselőkészítőben elhelyezett hűtőberendezésben legfeljebb egy műszakra elegendő mennyiségben tárolható a húsok töltéséhez és előkészítéséhez felhasználásra kerülő szalonna.és késztermékek egy hűtőtérben is tárolhatók. félkész termékek és késztermékek közös mélyhűtő-térben is tárolhatók. savanyúságok stb. c) hidegvérű állatok húsa. fűszerezett nyers hús előkészített hidegvérű állatok húsa hidegkonyhai készítmények cukrászati készítmények. A közvetlen fogyasztásra alkalmas élelmiszerekkel azonos hűtőberendezésben. (3) A fogyasztásra közvetlenül alkalmas élelmiszerek. A zárt.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához módon. illetve zsigereletlen elejtett vad. Állati eredetű termékek hűtött tárolásának hőmérsékleti követelményei: Termék megnevezés Baromfi és nyúlfélék Tárolási hőmérséklet ≤ +4 °C 114/285 . hőkezelést nem igénylő félkész. (4) A fagyasztott. Az ilyen termék felhasználása előtt érzékszervi vizsgálatot kell végezni. A hűtő légterének hőmérsékletét munkakezdéskor. dobozos vagy üveges konzervipari termék többnyire nem igényel hűtőtárolást a felbontásig. húskészítmény és tejtermék.

) VM rendelet 6. biztosítani kell a hideg levegő jó cirkulációját a tárolóban. 115/285 . félkész termékek és késztermékek közös A fagyasztva tárolási hőmérséklet: általában -18 °C.4. illetve a gyártó által előírt mélyhűtő-térben is tárolhatók. § (4) A fagyasztott. ezért zsúfolásmentesen kell az élelmiszereket elhelyezni. (VI. teljes felületükön becsomagolt alapanyagok. A berendezéseket tisztán és a megfelelő hőmérsékleten kell tartani. Fagyasztva tárolás 11.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Belsőség Tőkehús Nagy vad Apróvadak Előkészített hús Darált hús Halak ≤ +3 °C ≤ +7 °C ≤ +7 °C ≤ +4 °C ≤ +4 °C ≤ +2 °C ≤ +2 °C 62/2011. hőmérséklet.5. 30.

amelynek során az alapanyagokon lévő szennyeződés eltávolítása. (VI. gomba tisztításához és a tojás Ha nincs külön helyiség.6. 62/2011. Szezonálisan üzemelő létesítményben kialakítható 116/285 .) VM rendelet 13. az alapanyagok ételkészítéshez előkészítése zajlik. Melléklet II. a Elkülönített előkészítés szükséges az alábbi csoportosítás szerint: keresztszennyeződés kockázatának elkerülését biztosító külön előkészítő helyiség vagy hely szükséges: Alapanyag csoport Külön előkészítő helyiség. tálalástól. áruátvevőben.1. 30. nem fertőtlenített héjas tojás + főzőtérben. vagy hely szükséges b) zöldség. A különböző tisztaságú nyersanyagok előkészítésének helyét és a műveletekhez használt eszközöket el kell különíteni. (5) Az (1) bekezdés szerinti külön előkészítő hely vagy zöldség. gyümölcs. Valamennyi.és tálalótérrel azonos légtérben. az fertőtlenítéséhez.7) fejezetben meghatározott követelményeknek megfelelő hideg és/vagy meleg ivóvízzel. tálalótérben. szennyeződéstől.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6. GHP 6. és szükség szerint fertőtlenítve kell tartani. kézfertőtlenítési lehetőséggel is felszerelt. sz. § (1) Mosó vagy mosogató medencével és kézmosó.1. mosogatóban. Előkészítéskor gondoskodni kell az élvezeti érték megőrzéséről és fertőződéstől. a keresztszennyeződés megelőzéséről. gyümölcs. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti előkészítő hely nem lehet a főző.6. Előkészítés JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. élelmiszerraktárban (kivéve zöldség raktár). Előkészítés általános szabályai Az előkészítés az egyik legfontosabb művelet. Megjegyzés a) nyershús előkészítéséhez. és azokat tisztán. előkészítő hely nem lehet (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti előkészítő hely nem lehet a tálalótérrel azonos légtérben. romlástól való védelemről. fejezet (3) Szükség szerint gondoskodni kell az élelmiszerek megfelelő mosásáról. Elkülönített helyen kell végezni a nyers élelmiszerek előkészítését a fogyasztásra kész ételek előállításától. díszítéstől. élelmiszerek mosására használt mosogatót vagy más ilyen eszközt el kell látni a vízellátás (3.

kizárólag erre a célra használt. élelmiszerraktárban. Az előkészítési folyamat során tilos minden olyan tevékenység. az előkészítő hely nem lehet tálalótérben. jelölt edényekben kell végezni. ahol az időbeli elkülönítés nem valósítható meg. festettvagy vésett betűjelzéssel) és azokat a jelölésnek megfelelő nyersanyag előkészítésére használni. 14. 117/285 . mosogatásukat és a tiszta eszközök tárolását is az előkészítőben. Ha nincs külön helyiség. azt közvetlenül felhasználás előtt. amely az élelmiszerbiztonsági hibák elfedését szolgálja. a legvégén pedig a legszennyezettebb áruféleségeket kell feldolgozni. Az egyes előkészítő helyiségekben/helyeken használt eszközöket – késeket. edényeket stb. Előkészítők vagy a keresztszennyezést kizáró módon kialakított előkészítő helyek hiányában csak konyhakész nyersanyagot szabad használni. a főzőtéren kívül. illetve a (3) bekezdés szerinti elkülönített helyiség hiányában az adott alapanyagból csak előkészített vagy konyhakész állapotú használható. Az előkészítő eszközöket az előkészítő helyiségből/helyről más helyiségbe/helyre átvinni nem szabad. e célra alkalmas szerrel. nyers húsok fedett udvarrészen. vagy előkészítő helyen kell biztosítani. Tisztítatlan hal előkészítése nem történhet olyan előkészítő helyen. – maradandóan meg kell jelölni (pl.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához helyiség. mosogatóban. a 13. hogy a termék érzékszervileg megfelelő. § (2) Amennyiben a tojáshéj fertőtlenítése szükséges. amely más tevékenységgel azonos légtérben zajlik.: színjelzéssel. hidegvérű állatok húsa Egy-egy előkészítőn belül időben is külön kell választani az egyes részfolyamatokat: először a legkevésbé szennyezett. áruátvevőben. vágódeszkákat. § (1) bekezdése szerinti helyiségben vagy helyen. + Azokban a létesítményekben szükséges a húselőkészítő mellett külön előkészítő helyiség. Az előkészítés megkezdése előtt meg kell győződni arról.

Szennyezettség esetén a csomagolóanyagot meg kell tisztítani.2. stb. gyorsan romló nyersanyagok előkészítésénél biztosítani kell.) a főzőtérben is el lehet végezni az e célra elkülönített munkaasztalon. elkülönített munkaasztalon végezhetők. Takarítás. csomagolt termékeket csak a szennyeződést megakadályozó visszazárás vagy átcsomagolás után szabad a raktárba visszahelyezni. A csomagolt élelmiszerek nem megfelelő minőségét. Élelmiszer-hulladék Kapcsolódó fejezet: 5. illetve konyhai berendezésben (pl. Az eredetileg tartós.: töltés. hogy azok csak a technológiailag legszükségesebb ideig maradjanak hűtés nélkül. de a 118/285 . sérülés. Kapcsolódó fejezet: 5. Nagyobb mennyiségű nyersanyag előkészítését szakaszosan kell végezni. A felbontott élelmiszereket – az eredeti fogyaszthatósági/minőség megőrzési időn belül – addig szabad felhasználni. E célra kialakított helyiség hiányában az ilyen műveletek a főzőtérben. takarítási ütemterv Kapcsolódó fejezet: 8. romlását a csomagoláson megjelenő felpuffadás.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A hűtést igénylő. stb. darabolás. Mosogatás Csomagolások bontása Megbontás előtt a csomagolás külső felületének épségét és tisztaságát. panírozás.) előkészítését (szeletelés. Személyi higiénia Kapcsolódó fejezet: 8. az élelmiszer lejárati idejét ellenőrizni kell. Átcsomagolás esetén az új csomagolásra a termék eredeti jelölését át kell vezetni. A fogyasztásra közvetlenül alkalmas élelmiszerek (húskészítmények. stb.6. lyuk vagy elszíneződés (rozsdásodás) jelezheti. A megbontott. amíg érzékszervileg megfelelőek.) a nyersanyagoktól gondosan el kell különíteni.8. A megtisztított nyersanyagok további előkészítését (pl.3. sajtok.: vagdalt massza bekeverése univerzális konyhagéppel).

ezeket felhasználásig hűtőszekrényben kell tartani. A konzerv készítmények (pl. baromfi. alaposan le kell öblíteni. Az áztatást mindig kövesse folyó vizes öblítés.2. hal) időben vagy térben elkülönítetten kell végezni. Az előkészítési folyamatokat jellegüktől függően (tőkehús. darabolása során figyelmet kell fordítani az egyes áruféleségek kezelésének sorrendjére.) eltarthatósága felbontás után lényegesen lerövidül. 6. 6. tisztítása. Első lépésként ki kell válogatni. Állatok vágása. befőttek. nyúzása. eszközök megfelelő hatásfokú tisztítását. mosása. kizárólag erre a célra használt szűrőedényben.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához felbontás után gyorsan romló élelmiszereket a gyártó által javasolt hőmérsékleten kell tárolni. fertőtlenítését. kopasztása. Zöldség-gyümölcs előkészítés A zöldségek válogatása. belezése a húselőkészítőben nem történhet. illetve el kell távolítani a romlásra gyanús vagy roncsolt termékeket. tisztított zöldségeket a felhasználás előtt a zöldség előkészítőben vagy a főzőtérben. A különböző állatok húsának előkészítése között biztosítani kell a berendezések. Húselőkészítés A nyers húsokat különösen szennyezett nyersanyagnak kell tekinteni. A mosás első fázisában a szennyeződéseket áztatással fel kell lazítani. salátafélék). 119/285 .6. A mosásra. A megmosott termékeket e célra megjelölt szűrőedényben le kell csepegtetni.: paradicsom püré.: csíráztatott magvak. erre külön helyiség/hely kell. termékrészeket.6. a felületi szennyeződések eltávolítására különös gondot kell fordítani a nyersen fogyasztandó termékek esetében (pl. Az iparilag előkészített. stb.3.

6. Vadhús csak hatósági állatorvosi igazolással vehető át. A nagyvad kizárólag belezett állapotban vehető át. § (1) bekezdésben meghatározott kerületi hivatal engedélyezi. Lőtt vad előkészítése A lőtt vad feldolgozásának tárgyi feltételei A lőtt vad átvételét és feldolgozását a területileg illetékes Kerületi Hivatal külön engedélyben szereplő hozzájárulása után szabad folytatni. § (1) A 2. célszerű egyszer használatos papírtörlőt alkalmazni. tisztítani. fertőtleníteni.7. 6. Kapcsolódó fejezet: 5. A húsmosó medencét tilos más élelmiszer mosására használni. fertőtleníteni kell. 15. zsíroldószeres forró vízzel lemosni. roncsolt és fogyasztásra alkalmatlan egyéb részeket.). i) előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni szándékozó vendéglátó létesítmény esetében az erre való alkalmasság tényét. stb.) FVM rendelet 13. A húsok mosása nem jelenthet áztatást. majd öblíteni. Ha ez a hőmérséklet nem biztosított vagy hőkezelés nélkül kerül fogyasztásra.6. (V. apróvad zsigerelését megérkezés után mielőbb el kell végezni. a húst darálás után azonnal fel kell használni. véralvadék.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A húsok mechanikai tisztítása során el kell távolítani a látható szennyeződéseket (pl. Amennyiben a hús felületének törlése szükséges. Különböző húsfélék darálása között a darálót szét kell szedni. A hústőkét. tárolása 0 . A darált húst a darálás napján kell felhasználni. vágódeszkákat a munka befejeztével meg kell tisztítani.4. Élelmiszer-hulladék 57/2010. Hideg vizes mosás után a húsokat le kell csepegtetni és azonnal fel kell használni. A fából készült hústőkét a következő használatig vékony rétegben sóval kell beszórni. § (2) A külön engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: ……..+2 oC között történjen. 120/285 . valamint a csontszilánkokat. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát az élelmiszervállalkozó kérelmére a 12.

kizárólag erre a célra használt helyiségében történhet. § (2) Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. 13 § (4) Elejtett vad előkészítése a vendéglátó létesítmény elkülönített. A függesztés során az állattestek sem a padozattal. tollában lévő.  a vadfeldolgozáskor keletkező hulladék zárt és elkülönített tárolása és elhelyezése megoldott. ahol:  nagyvadak függesztett tárolási és nyúzási lehetősége biztosított. tárolt. Szőrében-bőrében. az erre a célra rendszeresített külön eszközökkel. valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások megtartásáért. 5.  a vadhűtő kapacitása megfelel a tárolandó vadhús mennyiségének és feldolgozottsági fokának. (3) Az élelmiszer birtokosa felhasználásig köteles biztosítani. (2) A 3.26. melléklet szerinti hússzállítási igazolást.) VM rendelet Biztosítani kell a szőrben-bőrben.) Kapcsolódó fejezet: 5. Nem konyhakész (szőrében. de belezett) lőtt vad feldolgozása csak erre a célra kialakított helyiségben történhet. vagy más.) VM rendelet 7. tollában lévő vadat lefagyasztani tilos. (V. (VI.6. mellékletben foglaltak betartásával végezhető. 26. melléklet a 62/2011. Elejtett vad kizárólag a hozzá tartozó. hogy az elejtett nagyvad hőmérséklete teljes tömegében 0–7 °C. 6. 30. hatósági 121/285 . tollában lévő és a nyúzott.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 43/2011. (V.) VM rendelethez Elejtett vad vendéglátó-ipari alapanyagként történő felhasználása 1. kopasztott lőtt vadak elkülönített tárolását. az elejtett apróvad hőmérséklete teljes tömegében 0–4 °C legyen. forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért. § (1) Az élelmiszer birtokosa felelős az általa szállított. 62/2011. (VI. sem az oldalfallal. 30. mind a tárolás során el kell kerülni az állatok egymásra halmozását. Élelmiszer-hulladék VM rendelet szerinti vadászatra jogosulttól közvetlenül származó elejtett vad vendéglátó-ipari felhasználása az 5. vagy annak a hatósági állatorvos által hitelesített másolatát a helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egység üzemeltetőjének az árusítás helyén kell tartania. Mind a szállítás. a nyomon követhetőség biztosításáért és dokumentálásáért. szennyezőforrást jelentő felülettel nem kerülhetnek érintkezésbe.

hogy elérjen. és a tárolás során a nagyvad teljes tömegének hőmérséklete 0–7 °C közötti. 5. A pácolás 0 . az apróvad zsigerelését megérkezés után mielőbb el kell végezni. Az 1. pont szerinti húsvizsgálati igazolást a vendéglátó tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozó a vadból készített étel kiszolgálásától vagy kiszállításától számított 3 hónapig köteles megőrizni. 2. és a veszélyelemzésben ki kell térni rá.5. 3. (V. Kültakarójában lévő elejtett vadat lefagyasztani tilos. 6. Az elejtett vad hűtésének a húsvizsgálatot követő 1 órán belül meg kell kezdődnie.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához állatorvos által kiállított. ha szükséges a páclevet cserélni kell. A pácolás ideje alatt a hús minőségét rendszeresen ellenőrizni. A nagyvad kizárólag zsigerelt állapotban vehető át.6.+5 °C-os hőmérsékleten történhet. 4. illetve a kültakarójától megfosztott elejtett vadat egymástól elkülönítetten kell tárolni. 43/2011. A páclé teljesen lepje el a húsdarabokat. A kültakaró eltávolítását és zsigerelést követően az elejtett vad húsát további feldolgozásig nyers húsként kell kezelni. 7.) VM rendelet szerinti húsvizsgálati igazolással együtt vehető át. Pácolás A pácolás maximális időtartamát a termék receptúrájában. A kültakarójában lévő. 122/285 . az apróvadé pedig 0–4 °C közötti hőmérsékletet kell. 6. vagy anyaghányad nyilvántartásán kell meghatározni. A páclé újabb pácolásra nem használható fel. 26.

hogy csak ismert. hűtődobozban. csillog. a tenyésztett illetve természetes körülmények között élő hal esetében azonos szempontok alapján történik. amennyiben a vágás után azonnal lehűtötték és a hűtőlánc megszakadása nélkül megfelelő hőmérsékleten tárolták. garanciát vállaló kereskedőtől.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A pácolási időtartam figyelése érdekében a pácolási idő kezdetét jelölni kell. A frissesség megállapítása. jégben. a doboz illetve a csomagolás bontásakor csak enyhe halhús szag érezhető. élőnek tűnő. olvadó jég (-3 . Ezért egyre rugalmatlanabb. rugalmasan visszaáll eredeti állapotába. Az átvételt a hal érzékszervi vizsgálatával kell kezdeni. Legfőbb szabály. az ilyen halat ételkészítéshez nem szabad felhasználni. A friss hal szeme természetesen duzzadt. A friss hal testét megnyomva.0 oC) hőmérsékleten vagy fagyasztva.6. ezért gyorsan romlik. Fej nélküli hal esetén. Ha a vágás udeje nem ismert a halat beérkezés után azonnal fel kell dolgozni. Ha friss a hal.6. Ha nem nyálkás. színtelenebb fakóbb lesz. Az előhűtött friss hal fogyaszthatósági ideje – a vágástól számított – 5 nap. "öreg". Amennyiben a jelölés vagy a termékkísérő dokumentum alapján a vágás ideje megállapítható a fogyaszthatósági idő 5 nap. A halhús nagy mennyiségben tartalmaz vizet. Tengeri halak esetén enyhe sós szag társulhat hozzá. 6. A bőr nélküli haltörzs vagy filé. rózsaszínű matt kopoltyúk gyanúsak. jégen kell beszállítani. a tárolás során veszít víztartalmából. vagy termelő- 123/285 . ami természetes. Hidegvérű állatok húsának előkészítése A halhús frissességének megállapítása A halhúst. megfelelően címkézve vagy kísérő dokumentummal ellátva. Egész hal esetén először a szemet kell megnézni. ha van bőr: "frissen" nyálkás. A kopoltyúk élénk vörösek. A beesett sápadt szem.

(2) Amennyiben a tojáshéj fertőtlenítése szükséges. A tisztított hal előkészítése halelőkészítő hiányában a húselőkészítőben. 6. A friss. Olyan étkezési tojást célszerű beszerezni. le kell fagyasztani vagy mielőbb fel kell használni. Békacombok és csigák előkészített állapotban kerülhetnek a létesítménybe. Az előkészítéskor a héj. melynek héján látható szennyeződés (vér. fertőtlenítését értjük. azaz 0 °C-ot közelítő hőmérsékletre kell hűteni. a húsok előkészítésétől időben elkülönítve végezhető. § (1) bekezdése szerinti helyiségben vagy helyen. hűtött. Húsok és a hal előkészítése között a munkaasztalokat tisztítani. a főzőtéren kívül. 30. 124/285 . (VI. azt szalma) nincs. csomagolatlan halászati termékeket az olvadó jég hőmérsékletét.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához feldolgozótól vásároljunk. ahol az időbeli elkülönítés nem valósítható meg. és fertőtleníteni. bélsár. § (1) Felhasználni csak ép héjú tojást szabad. törött héjú tojásokat tilos tárolni és felhasználni. vagy azonnal fel kell használni.6. illetve a páncél eltávolítását a termék szennyeződése nélkül kell végezni. Repedt. Hidegvérű állatok előkészítése után a húselőkészítőt ki kell takarítani. a 13. A békacombot az olvadó jég hőmérsékletét közelítő hőmérsékletűre kell hűteni. Azokban a létesítményekben szükséges külön előkészítő helyiség. közvetlenül felhasználás előtt. e célra A tojás előkészítése külön helyiségben/helyen.) VM rendelet 14. rákot felhasználásig a forgalmazó által előírt tárolási körülmények között kell tárolni. 62/2011. kizárólag erre a célra használt. ennek hiányában a zöldség-előkészítő alkalmas szerrel.7. törekedve a vágás utáni legrövidebb időn belüli beszerzésre! Elkülönített és jelölt eszközöket kell biztosítani a hidegvérű állatok húsának előkészítéséhez. A filéket és szeleteket a lehető leghamarabb le kell hűteni. jelölt helyiségben/helyen időben elkülönítve is végezhető csak erre a célra használt. Az élő kagylót. Étkezési tyúktojás A tojás előkészítése alatt a héj tisztítását. A fej eltávolítást és zsigerelést a lehető leggyorsabban kell végrehajtani. fertőtleníteni kell.

Ha technológiai okokból ez nem biztosítható.a feltörést követő 3 órán belül még felhasználható. de még fogyasztásra alkalmas.) Közétkeztetésben a biztonság érdekében javasolt a fertőtlenített tojás használata. A tojás fertőtlenítés helyén célszerű kifüggeszteni a fertőtlenítés menetének leírását.1. a víz felszínén lebegő tojás fogyasztásra alkalmatlan. (A friss tojás elmerül a vízben. melybe 5-10 percre kell a tojásokat behelyezni. amely nem kap biztonságos hőkezelést. maradandóan megjelölt edényzetben. Az iparilag fertőtlenített héjú tojást felhasználás előtt nem kell újra fertőtleníteni. a felhasználási utasítás betartása mellett. ha a tojásból olyan étel készül.0 és +5 °C között. azonban a tárolás alatt óvni kell a tisztaságát. Kínálat. lefedve tárolva . Az UV-C fénnyel felületén kezelt tojás nem tekinthető fertőtlenítettnek. A feltört tojást haladéktalanul fel kell dolgozni. 125/285 . Általánosan elfogadott a háztartási Hypo 2 %-os oldatának (10 liter vízbe 2 dl Hypo) használata. az alkalmazott oldat töménysége és az előírt behatási idő pontos megjelölésével. A fertőtlenített tojást tiszta edényzetbe kell tenni. akkor az . hogy héj ne kerüljön a tojáslébe. az eljárás csak baktériumszám csökkentést eredményez.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához edényekben kell végezni. A tojás frissességét vízbemerítéssel lehet ellenőrizni. Ügyelni kell arra. Vendéglátásban is javasolt a tojás fertőtlenítése. Kapcsolódó fejezet: 6. A tojásokat javasolt egyenként. vagy iparilag előállított pasztőrözött tojáslé illetve tojáspor használható. külön edénybe feltörni. a tojástartóba visszahelyezni tilos. Megfelelő előkészítő helyiség/hely hiányában csak ipari eljárással fertőtlenített héjú tojás. étlap tervezés A fertőtlenítéshez csak erre a célra alkalmas fertőtlenítőszerek használhatók. a vízben lebegő tojás már nem friss.

: fürj.6. Egyéb (pl. vagy 48 órán csomagoltan értékesíti a kiskereskedelmi vagy belül (0 . strucc. Felbontás után ügyelni kell az utószennyeződés elkerülésére. fertőtlenítése. A forralt tejhez utólag csak hőkezelet ízesítők keverhetők (pl.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Tojás termékek és egyéb tojások A tojáspor száraz. felhasználásuk csak alaposan hőkezelt ételekhez javasolt. (IV. a gyártó utasításának megfelelő hőmérsékleten. mert a foltos megjelenés elfedheti a szennyeződéseket. valamint a szükséges tárolási Nyers tejet felhasználni csak forralás után szabad. illetve hűtetlenül 2 órán belül szabad a kistermelőtől vendéglátó létesítménynek. § (3) Ha a kistermelő az általa előállított élelmiszert A nyers tejet ao fejéstől számított 24 órán belül (+6 .) FVM rendelet o 6. 30. 52/2010. liba) tojásának belseje is kórokozóval szennyezettnek tekintendő. A tojáslé pasztőrözött készítmény. az élelmiszerek jelöléséről átvenni. időtartamáról.) VM rendelet 6. (VI. hőmérsékletéről és fogyaszthatósági időtartamáról. Fokozott figyelmet igényel a fürj tojás héjának tisztítása. szóló rendeletben meghatározott jelölést alkalmaznia kell. stb. Ez az időtartam a 3 órát ne haladja meg. 6. § A nyers tejet átvétele után a lehető legrövidebb A kistermelőnek a vendéglátót dokumentált módon kell tájékoztatnia a nyers tej tárolási időn belül fel kell forralni. 62/2011. hőmérsékletről. majd a meleg tejet a tájékoztatni a kereskedőt és a vendéglátót az élelmiszer lehető legrövidebb időn belül fel kell használni. … A kistermelő dokumentált módon köteles Az átvett nyers tejet lehető legrövidebb időn belül fel kell forralni. hűvös helyen (szárazáruraktárban) tárolható. fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzési A felforralt és 2 órán belül lehűtött tej 0-5 °C-on.: kakaó). Adagolásához tiszta eszközt kell használni. védetten tárolva több napig eltartható.+6 C között tárolva). 30. § (6) Nyers tej. illetve nyers tej felhasználásával 126/285 . A vízi szárnyasok (kacsa.8.+8 C között tárolva). a félkész termékes hűtőszekrényben kell tárolni.) tojások esetében a tojás mennyiségének arányában kell a biztonságos hőkezelés idejét megszabni. Nyers tej előkészítése 15.

tervezést igényel. illetve „nyers tejből készült” jelölést. hogy az élelmiszerben a kórokozó mikroorganizmusok A fagyasztott élelmiszerek felengedtetését az alábbi módon kell elvégezni szaporodásának vagy méreganyagok képződésének 1. jól látható. egyértelműen összekapcsolható módon fel kell tüntetni a „nyers tej.külön edényzetet biztosítani. stb. melléklet az 52/2010.9. A kiolvasztott állati eredetű nyersanyagot 24 órán belül fel kell használni. A kiolvasztás során (panírozott vagdaltak. hűtőberendezésben. A  0 – +5 °C-on. A hűtőben történő kiolvasztás lassú. (IV. fejezet: (7) Az élelmiszerek kiolvasztását úgy kell elvégezni. megfelelően szabályozott áramlású és mikroorganizmusok szaporodásának vagy a hőmérsékletű levegővel működő berendezésben. nem hőkezelt tejtermékek értékesítése esetén az Célszerű a nyers tej forralására . 30. 10 óra/kg. kockázatot. A tejet hűtés nélkül a fejés befejezésétől számított 2 órán belül lehet értékesíteni. A felengedtetésre használt berendezés illetve helyiség léghőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni kell. a nyers hús felengedtetés megfelelő szellőzésű. felengedtetése II. elősütött húsok. méreganyagok képződésének kockázatát. vagy forró sütőzsiradékba helyezve amelyek az egészségre nézve nem eredményeznek kell elkészíteni. felengedtetés nélkül a forrásban lévő főzővízbe. ezért kiolvasztást követően az élelmiszert úgy kell kezelni. hogy az a lehető legkisebbre csökkentse a kórokozó  Speciálisan erre a célra kialakított.) a felhasználási javaslat szerint. értékesítés helyén. 0 – +6 °C között tárolva 48 óráig lehet értékesíteni. A fagyasztott nyers húsok felengedtetése: egészségre.jelöléssel ellátott . A zöldségeket. max. forralás után fogyasztható”.) FVM rendelethez II. 852/2004/EK rendelet 6. 4.6. az iparilag feldolgozott félkész élelmiszereket kockázata a legkisebbre csökkenjen. A nyers tejet +6 – +8 °C között tárolva 24 óráig. Amennyiben a kiolvasztási folyamatból származó elfolyó folyadék kockázatot jelenthet az 2.  Amennyiben a művelethez a fenti berendezések egyike sem áll rendelkezésre. és felhasználásig is hűtve kell 127/285 . azt megfelelően el kell vezetni. 3. +15 °C hőmérsékletű helyiségben is történhet. melléklet IX. és az adott termékkel A hőkezelt és lehűtött tej külön tejhűtő hiányában a késztermékes hűtőben tárolható. A felengedtetési ütem kb. Fagyasztott élelmiszerek felhasználása.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához készült. gyümölcsöket. illetve az élelmiszereket olyan hőmérsékletnek kell kitenni.

Egy műveletben célszerű azonos méretű élelmiszerek felengedtetését végezni. A felengedtetés időtartama ebben az esetben nem haladhatja meg a 4 órát. vagy a főzőtér szennyezése elkerülhető legyen. ügyelve arra. Állóvíz alkalmazásakor a vizet 30 percenként cserélni kell. Főzőtérbe gyűjtőcsomagolással árut bevinni tilos.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához tárolni. Kis mennyiségű fagyasztott termék felengedtetése történhet mikrohullámú berendezésben is. baromfi felengedtetése során gondoskodni kell a kiolvadó lé felfogásáról. Nyers húsok. lehetőleg a raktárban.: idegen 128/285 .10. Egyéb előkészítési műveletek Kimérés A szárazárut a szükséges mennyiségben kell kimérni. A hideg vizes felolvasztással a fagyott hús felengedtetési időigénye kb. hogy az élelmiszer. illetve gondoskodni kell a már felolvadt kisebb darabok megfelelő hűtött térbe áthelyezéséről. Tilos a melegvízben vagy szobahőmérsékleten történő felengedtetés.  Zárt csomagolású hús esetében a kiolvasztás végezhető hideg (+21°C alatti) folyóvízben vagy hideg álló vízben. A kiolvasztott élelmiszer közvetlenül nem érintkezhet a kiolvasztáshoz használt vízzel. 2 óra/kg.6. 6. A felengedett élelmiszert újrafagyasztani nem szabad. A szemes termékek szemmel látható szennyeződéseket nem tartalmazhatnak (pl. de csak közvetlenül a további hőkezelés megkezdése előtt.

Az adalékanyagokat. Nyomonkövethetőség 6.11. A rizs gyakran szennyezett spórás baktériumokkal. melléklet X. folyó vízzel történjen. majd a csomagolt termékeket haladéktalanul a megfelelő hűtőtérbe kell helyezni. gyomnövények. A létojás. tisztítás nélkül nem szabad felhasználni. csomagolás időpontja) ellátni.8. Előkészített anyagok tárolása A raktározásra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. a pácolt húsok és a lefagyasztott termékek kivételével az előkészített anyagok legfeljebb 24 óráig tárolhatók az eredeti minőség-megőrzési időn belül. A mosás szűrőedényben. Ezeket válogatással el kell távolítani. Adott esetben és különösen a konzervdobozok és üvegtartályok esetében meg kell bizonyosodni a tárolótartály szerkezeti épségéről és tisztaságáról.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához magvak. tételazonosító jelölés. stb. amíg az elfolyó víz áttetsző lesz. Az öblítést addig kell végezni. Előkészített anyagok csomagolása A termék jellegének megfelelő csomagolóanyag használható. 852/2004/EK rendelet II. hogy elkerüljék a termékek szennyeződését. A kimérés pontatlanságának elkerülése érdekében célszerű folyékony színezéket használni.).1. színezéket pontosan kell kimérni. rovarkártevők. fejezet (3) Az egyedi csomagolási és gyűjtőcsomagolási műveleteket úgy kell elvégezni.6. A mesterséges adalékanyagokat és színezékeket a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározottak figyelembe vételével szabad használni. A csomagolt termékeket az azonosíthatóság érdekében célszerű jelölésekkel (megnevezés. Kapcsolódó fejezet: 4. 129/285 . A hűtést igénylő termékek csomagolását a lehető leggyorsabban kell elvégezni. kő. A helyben fagyasztott élelmiszerek tárolásához az alábbi táblázatban szereplő időtartamokat ajánlott figyelembe venni. Ennek ellenőrzéséhez biztosítani kell a termék megfelelő azonosíthatóságát.

Alapanyagok tárolása Tárolási idő /hónap/ 1 1 3 12 12 130/285 .5.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Élelmiszer fagyasztott félkész ételek fagyasztott hal fagyasztott húsok fagyasztott zöldségek fagyasztott gyümölcs Kapcsolódó fejezet: 6.

főzés. vagy abba beledolgozni. romlás jeleit mutató vagy arra gyanús ételt vagy nyersanyagot tilos olyan átdolgozásnak alávetni.). illetve rendezvényre kiszállított meleg ételt biztonságos hőkezeléssel kell 6. Üzemidőben a főzőtéren keresztül árut szállítani tilos. áztatás stb. grillezés) Hőkezelés A főző. Főzőtérben használt eszközöket és edényeket tilos az előkészítőkben használni. 30.7. Figyelembe kell venni a hőkezelés eredményességét befolyásoló tényezőket. Tilos ételmaradékot friss ételhez keverni. amennyiben a létesítmény a főzőtérben elkülönített húselőkészítő hellyel üzemel. lehűtés. kerülhet. szállítóedényeket közvetlenül a padozatra helyezni tilos. § (1) Közétkeztetésre szánt. sütő kapacitás az ételek választékával.) VM rendelet 2 §. így a: 131/285 . amely a romlás jeleit elfedi (fűszerezés. 16. párolás. színezés. vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-t biztosít. Romlott.  szennyeződéstől. forgalomba. A főzőtérbe előkészítetlen nyersanyag és külső csomagolásra használt göngyöleg nem b) emberi fogyasztásra alkalmatlan. Élelmiszerbiztonsági követelmények  félkész és késztermékekből. Étel és termékkészítés JOGHÁTTÉR GHP Ételt készíteni: 178/2002/EK rendelet 14. mennyiségével és az elkészült ételek kezelési lehetőségeivel (melegen tartás. 62/2011.7. ha: a) az egészségre ártalmas. (VI. (2) Az élelmiszer akkor nem biztonságos. fertőződéstől védett körülmények között szabad. pont: biztonságos hőkezelés: az a hőkezelési eljárás. amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os maghőmérsékletet. hűtve tárolás) legyen arányban. Hőkezelés (sütés. (1) Nem biztonságos élelmiszer nem hozható  biztonságos technológiával. Főzőedényeket. kivéve a nyers húst. cikk  csak emberi táplálkozásra alkalmas nyersanyagokból.1. (1) 4.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6.

tehát nem éri el a biztonságos hőkezelés határétékeit. amikor a hőkezelt terméket nem aznap fogyasztják el. „közepesen” állapotú elkészítésekor +60 C °-ot ér el a maghőmérséklet. ha a hőhatás megfelelő mértéke így is megállapítható (pl. frissesége kiemelt jelentőségű.). ezért az ilyen húsok megbízható helyről származása. Kapcsolódó fejezet: IV. formájának megfigyelése alapján. melléklet: Speciális. Ez történhet:  maghőmérséklet-mérő eszközzel. hőkezelés időtartamát rétegvastagságot. Javasolt az egyben sütött-főzőtt húsok méretét úgy megválasztani. 132/285 . Sütés Fontos tudni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához előállítani. stb. esetében) az étel állagának. sült tészták. Ettől eltérni csak néhány speciális ételkészítési módszer esetén szabad. hogy az angolosan sült marha és bárányhúsok „véresen” állapotú elkészítésekor +52 C°-ot. méretet. hogy a legnagyobb darabok ne haladják meg a 2 kg-ot. színének. stb.sz. az ételt a lehető leggyorsabban le kell hűteni. vagy  érzékszervi úton (szemrevételezéssel. stb. Minden olyan esetben.: forrásban lévő ételek. sütési) időre van szükség. Hőkezelés után a megfelelőséget mindig ellenőrizni kell. Minél magasabb a maghőmérséklet.    hőmérsékletet. A hőkezelt ételeket gondosan el kell különíteni – térben vagy időben – a nyersanyagoktól és a félkész ételektől. annál rövidebb hőbehatási (főzési. a hagyományostól eltérő technológiák a vendéglátásban Töltelékes húsok készítésekor megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a biztonságos hőkezelésre.

A berendezések hőmérséklet-kijelzését folyamatosan figyelni és ellenőrizni kell. 133/285 . A fűszerezést. vagy naponta többszöri. Kivételt képez a legírozás (tojás sárgájával. valamint  darabolt húsoknál. vagy azokból formázott daraboknál. frissen készítéssel és a felhasználásig hűtve vagy melegen tárolással kell a kockázatot csökkenteni. A húsok bundázásához szükséges tojáspanírt a felhasználás ütemében kell készíteni. A héjában főtt tyúktojás biztonságos hőkezelési ideje – mérettől függően – a forrástól számított 7-9 perc. ha az étel jellege megengedi (pl. amelyek konyhatechnológiai okokból a kicsapódás elkerülése érdekében nem kapnak hőkezelést. sodóknál. Kiengedtetés nélkül a fagyasztóból felhasznált vagy hűtőből kivett alapanyag esetében hosszabb hőkezelési időt kell számítani. vagy gyenge hőkezeléssel készülnek.  olyan húsdaraboknál. ezért a gyakorlatban 10 perces forralást kell alkalmazni. krémeknél. mert ezek belseje már mikrobiológiai szennyeződést tartalmazhat. majonéz): savanyítással (pH 4 alatti érték beállításával).Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent az angolos elkészítési mód:  göngyölt húsoknál. besűrítést mindig kövesse biztonságos hőkezelés. Az olyan mártásoknál. amelyekből a csontot már eltávolították. felhasználni egy órán belül szabad. tejszínnel sűrítés). amely után az ételt rögtön tálalni kell. Főzés és párolás A korábban elkészített és melegen fogyasztandó ételeket fogyasztás előtt mindig alaposan át kell forrósítani. Gyorsfagyasztott termékeket a gyártói utasítás szerint kell felhasználni. ízesítést.

olajban sütés 134/285 . stb. (VI. Ezért fűszerezett. a csirkemell. a hal. A faszénre csurgó húslében.  egy egész csirke sütési ideje (grillen. olajban pácolt húsról sütés előtt a fölösleges olajat le kell csöpögtetni.2. az élelmiszer-biztonsági szabályok hasonlóak egymáshoz. A kész ételeket tiszta tányérokra.). zsiradékban keletkező ártalmas vegyületek a füsttel visszakerülnek az ételre. marha és sertés szeleteket.8. A grillezés ideje az élelmiszertől és a grillező berendezés típusától függ. Zsírban. Átlagos sütési idők az alábbiak:  5-10 percet igényelnek a zöldségek. hogy a hús belseje is megfelelően átsüljön. villa) tisztának kell lennie. azt ismételten kóstoláshoz felhasználni csak megfelelő elmosás. 6. 20 percig kell sütni a csirkecombot.  kb. Grillezés A különböző grillezési technológiáknál (parázs fölött rácson. sütőben vagy alufóliába csomagolva parázson. sütőlemezre a grillezendő élelmiszerek.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A kóstoláshoz használt eszköznek (kanál. 16. A rácson vagy lemezen grillezett hús mindkét oldalát meg kell sütni. a túl vékony szelet kiszárad). fertőtlenítés után szabad. A hőmérséklet legyen egyenletes és kellően magas. tálcákra kell helyezni és javasolt azonnal fogyasztani! 17/1999. Ne kerüljenek zsúfoltan a rácsra. A szakszerűtlenül végzett grillezés egészségre káros anyagokat juttathat az élelmiszerre. sütőlemezen. vagy nyárson) 50-60 perc.7. gyümölcsök.) EüM rendelet 2. vagy tiszta eszközt kell használni. A húsok sütési idejénél fontos azok vastagsága is (a túl vastag szelet nem sül át. Sütőzsírok poláros komponenseinek határértéke A sütéshez használható növényi és állati zsiradékok.

lefedve. Nem használható sütésre a zsiradék.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához ipari módszerekkel módosított zsiradékok poláros komponens tartalma nem haladhatja meg az összes zsiradék 30%-át. gyakran rákkeltő vegyületek keletkezhetnek. az edény alján és falán sötét lerakódás keletkezett.  Naponta le kell szűrni a zsiradékot. avas vagy szúrós szagú. Másfajta készülék használatakor hőmérőt kell alkalmazni. Ha a poláros komponens mennyisége eléri ezt az értéket. akkor a hőmérsékletet – a fűtés kikapcsolása helyett – célszerű +30 . szobahőmérsékleten. vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni.  A még használható és leszűrt zsiradékot fénytől védve. habzik. Az optimális hőmérséklet beállítására az automata hőfokszabályzós készülék a legalkalmasabb.  A sütéskor lecsökkent zsiradék-mennyiséget ne pótoljuk frissel! Ezzel felgyorsul a friss zsiradék bomlása.  Ne süssünk elhasználódott zsiradékkal. A túlhevített zsiradékban az egészségre káros. burgonyát külön-külön zsiradékban ajánlott sütni. keserű. kaparó ízű.+180 °C. füstöl. Szabályok:  Nem szabad füstölésig hevíteni a zsiradékot. Az optimális sütési hőmérséklet +160 . egyenletes hőmérsékleten kell sütni. ha kellemetlen.  A halat. amelyek sütés közben az élelmiszerbe kerülhetnek. sötét színű.  A megfelelő hőmérséklet elérésekor azonnal a zsiradékba kell helyezni az élelmiszert és lehetőség szerint folyamatosan. így kisebb felületen érintkezik a levegővel.  Az edényben minél vastagabb rétegben legyen a zsiradék. A fentiek betartása mellett az egyes sütőzsiradékok sütési ideje az alábbi: zsiradék típusa sütési idő 135/285 . és a sütő berendezést ki kell tisztítani. mivel a nagy hőingadozások rövidítik a zsiradék élettartamát.+40 °C-kal alacsonyabbra állítani. húst. 1 -2 órás időtartamra szüneteltetni kell. a zsiradékot további sütésre vagy egyéb ételkészítésre felhasználni nem szabad.  Ha a sütést rövid. A zsiradékban felhalmozódott bomlástermékek további felhasználásra alkalmatlanná teszik azt. sűrű.

A zsiradék felhasználhatóságát gyorsteszttel is lehet ellenőrizni. stb. 10-13 óra kb.8. A hőkezelt összetevőket (főtt burgonya. Hidegkonyhai termékek készítésekor a személyi higiénés szabályok fokozott betartását biztosítani kell. A hidegkonyhai termékekhez felhasznált héjas tojást fertőtleníteni kell. Javasolt a hideg és meleg konyhatechnológiai műveleteket az eltérő hőmérséklet igény miatt időben elkülönítve végezni. citrommal. felmelegítés nélkül fogyasztják. 6. főtt tojás. tisztítani kell.) VM rendelet 2 § 11.) összekeverés és egyéb munkaműveletek előtt gyorsan le kell hűteni és csak hidegen szabad a többi összetevőhöz adni. illetve tárolás után. 30. Nyers tojással készített majonézhez friss tojást kell használni és célszerű a termék savanyítása (tejföllel. 8-10 óra kb. fehér borral) pH 4 vagy ennél alacsonyabb 136/285 . Személyi higiénia A hidegkonyhai készítményekbe kevert alapanyagokat alaposan mosni. nagy tisztaságot igénylő tevékenység. amely hideg vagy meleg konyhatechnológiai művelettel készül. Az elhasznált zsiradékot ételkészítésre felhasználni tilos. sült hús. 18-20 óra Fogyasztásra alkalmatlan az a zsiradék. amely +170 ºC alatti hevítéskor füstöl. Hidegkonyhai termékek készítése A hidegkonyhai termék készítése fokozottan veszélyes. és szükség szerinti lehűtés és a fogyasztásig hűtve tartás. magas kockázatú. Kapcsolódó fejezet: 5. pont: Hidegkonyhai készítmény: olyan vendéglátó-ipari termék.3. 12-15 óra kb. mustárral.7. 62/2011(VI.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához napraforgóolaj kukoricacsíra-olaj repceolaj sertészsír kb. Az elhasznált zsiradékot össze kell gyűjteni és elszállíttatásáról gondoskodni kell.

összetevőket. zárt edényben kell tárolni és csak tiszta eszközzel szabad belőle kivenni.4. A nyers tojássárgájával készített majonézt naponta frissen kell készíteni. Cukrásztermékek készítése 852/2004/EK rendelet 1. tartani. Ugyanakkor az Nyers húst felhasználni csak külön e célra használt előkészítő helyiségben szabad. sz. tojásport szabad felhasználni. kihelyezése és kiszolgálása alatt végzett kezelés gyakorlati szempontjainak figyelembevétele érdekében A termelőhelyiségekbe csak előkészített alapanyagok. árusításra A szállítóedények (karéj) mosogatása külön karéjmosó helyiségben történhet. II. tiszta szállítóedények vihetők be. hűtőszekrényben. Melléklet IX. személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. szállítása. különösen a fagyasztott élelmiszerek Az egyes részműveleteket technológiai sorrendben kell elvégezni és célszerű ehhez a esetében fontos a hűtési lánc fenntartása. 6. hogy az előállt Friss. kiszállítás és kínálás teljes ideje alatt 0 és +5 °C között kell tartani. A hőfokot rendszeresen ellenőrizni kell. amelyeken kórokozó mikroorganizmusok elszaporodása vagy méreganyagok Ahol nem biztosított tojás előkészítő helyiség vagy hely ott fertőtlenített héjú tojást vagy keletkezése várható nem lehet olyan hőmérsékleten iparilag előállított tojáslevet. A késztermékeket a tárolás. fejezet (3) Az élelmiszert a termelés. szennyeződéstől. a feldolgozás és a Csak olyan mennyiségben és választékkal szabad süteményeket előállítani.1. vagy olyan módon szennyezetté teheti. az egészségre ártalmassá után 14 napig kell megőrizni. azt a termékek lejárata fogyasztásra alkalmatlanná. cukrászműhely berendezését is igazítani.7.cikk c) a szobahőmérsékleten biztonságosan nem tárolható 6. Cukrásztermékek készítése élelmiszerek. A hűtési láncot nem lehet megszakítani. (5) Az olyan nyersanyagokat. köztes helyiséggel rendelkező cukrászatban használható fel.7. előkészítést igénylő gyümölcs és zöldség csak gyümölcs előkészítő hellyel vagy állapotban ésszerűtlen volna fogyasztását elvárni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához vegyhatásúra.4. élelmiszerek előkészítése. A savanyítást indikátor papírral lehet ellenőrizni. amelynek forgalmazás minden szakaszában óvni kell bármilyen termelő és tároló kapacitása. 137/285 . termékeket és késztermékeket. A pasztőrözött tojáslé használata fokozza a majonéz biztonságosságát. tárolása. amely egészségügyi kockázatot jelenthet. amely az élelmiszert emberi A napi termelés mennyiségét műszaknaplóban dokumentálni kell.

elhelyezése huzatmentes helyen javasolt. kezelését és védőcsomagolását végző élelmiszeripari vállalkozásoknak a nyersanyagok és a feldolgozott anyagok elkülönített tárolásához elegendően nagy. Azokat a termékeket. élelmiszert tartani tilos. A sütőtérben keletkező hő miatt a sütéssel párhuzamosan kikészítő. beleértve az italokat és a cukrászati készítményeket is. dagasztó. cukrászati technológiával előállított vendéglátó-ipari termék. amelyek a továbbiakban már nem esnek át csíraapasztó eljáráson. nyersanyagot tilos felhasználni. azokat a hőkezelési folyamatot. különálló. a félkész és kész termékek elkülönítését. hűtött raktárral kell rendelkezniük. vagy közvetlen Romlott. fagylaltot is. Ahol nem biztosított külön-külön sütő és kikészítő helyiség. Termelő helyiségekbe üres göngyöleget. a végső készítési szakaszt követően a lehető leggyorsabban olyan hőmérsékletre kell hűteni. (6) Amennyiben az élelmiszereket alacsony hőmérsékleten tartják vagy szolgálják fel. alapanyagok külső védőcsomagolását. 138/285 . illetve feldolgozott kell használni. illetve a kikészítéshez szükséges hőmérséklet (+15 . étel: alapanyagokból.30. ügyelve a kikészítéshez szükséges helyiség lehűtésére. díszítő műveletet végezni nem javasolt. élelmiszerekből konyhatechnológiai műveletek vagy azok részműveletei útján készített. megfelelő helyiségekkel.és nyújtógépek kenéséhez élelmiszeripari tisztaságú kenőanyagot 8. Az elkülönítés legfontosabb feltétele a termékek mikrobiológiai állapota. hogy az az egészségre nézve ne eredményezzen kockázatot. konyharuhák használatát. vagy az étel minden pontján legalább bevinni vagy ott tárolni tilos. kesztyűket tisztán kell tartani. cukrászati készítmény: élelmiszer összetevőkből. és elegendő.) VM rendelet 2. A feldolgozott élelmiszerek előállítását. § (1) 4. A habverő-. továbbá a termeléshez nem szükséges tárgyakat maghőmérsékletet.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához korlátozott időszakokra engedélyezett a hőmérséklet szabályozottságának hiánya. 75 °C-t biztosít. romlásra gyanús élelmiszert. A munkaasztalok alatti polcokon fedetlen edényben vagy fedetlen tároló eszközben 5. 62/2011. Biztosítani kell a nyersanyagok.+20 °C) ott célszerű a két műveletet időben elkülöníteni. amennyiben az nem jelent kockázatot az egészségre nézve. A zsákos lisztet felhasználás előtt szitálni kell. (VI. A forró sütőknél használt fogóruhákat. A termelés során kerülni kell a textil törlők. biztonságos hőkezelés: az a hőkezelési eljárás. különös gondossággal kell védeni a szennyeződéstől. helyettük papírtörlők alkalmazása javasolt. fogyasztásra kész élelmiszer.ideértve a vendéglátás keretében előállított Gépi habverő csak nagy tisztaságú helyiségben használható. amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os előkészítéshez használt eszközöket. vagy amennyiben nem végeznek hőkezelést.

A nyers tojáslét kenő ecseteket meg kell jelölni. 139/285 . azt követően gondosan le kell zárni. Az edények. Az előkészítéshez. hűtve kell tárolni és 2 napon belül szabad felhasználni. lazítás. tejszín. A termelő helyiségekben egyidejűleg csak az egy műszakban felhasználandó alapanyagok és csomagolóanyagok tárolhatók. Az előkészítő eszközöket. fűszerezés. hűtés.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Szitálógép használatakor a szita tisztítását rendszeresen el kell végezni. edényzetben kell a felhasználásig tartani. A további felhasználásra szánt sütemény végeket. A különböző alapanyag tároló edényeket. sűrítés. Diót. zsákokat csak az adagolás idejére szabad kinyitni. tej. vagy darált) felhasználás előtt át kell mosni. edényektől a mosogatás és tárolás során is el kell különíteni. ételkészítés: az előkészített alapanyagokból. ha a mák előre tisztított. konyhatechnológiai műveletekkel (különösen főzés. edényeket fertőtlenítő mosogatással kell elmosni. Az édes morzsa csomagolására a felhasználhatósági határidőt rá kell 14. gyorsan romló alapanyagokat (pl. formázás. ízesítés. főzéssel csírátlanítani. ahol az étel hőmérséklete a külső hőmérséklet változását a A hűtést igénylő. melegítés. legnagyobb keresztmetszetén mért hőmérséklet. kinyomózsákokat. adagolókanalakat stb. azokat más műveletnél használni tilos. darálás után nedvességet át nem eresztő csomagolásban. dobozban. késeket. funkciójuk szerint meg kell jelölni. ütemében kell a hűtőtérből kivenni.). párolás. olajos magvakat a krémekhez keverés és krémes felületekre szórás előtt célszerű pirítással. a félkész és késztermékekhez használt eszközöktől. dobozokat. fedetten kell gyűjteni. eszközöket (habkártyákat. 9. eszközök épségéről és tisztaságáról használatuk előtt meg kell győződni. stb. adagolás) vagy azok részműveleteivel közvetlen fogyasztásra alkalmas termék (a vendéglátás keretében készített cukrászati és hidegkonyhai készítményeket is beleértve) elkészítése. A mazsolát és a mákot (kivéve. annak írni. sütés. Az édes morzsa készítéséhez használt tésztát száraz szellős helyen kell megszárítani. masszázáshoz használt edényeket.: vaj. széleket szennyeződéstől védetten.) a felhasználás leglassabban követi. maghőmérséklet: az étel belsejében.

majd hűtve tárolni. A kifőzéssel nem kezelhető kinyomó-zsákokat fertőtlenítő mosogatással kell megtisztítani. termékeket csak a termeléshez legszükségesebb ideig szabad hűtőtéren kívül tartani. vagy krémet tárolni tilos. Személyi higiénia Adalékanyagokat. Kapcsolódó fejezet: 5. felvágás. és az anyaghányad nyilvántartás adatai 140/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Az ecseteket.8. hűtendő krémeket. A gyártási naplóban rögzített termelési adatok. Javasolt a kikészítésnél és díszítésnél a dolgozók számára egyszer használatos. Élelmiszert. aromákat. 3 órán túl a kinyomó-zsákban tejszínt. vaxolás során különös gonddal kell ügyelni a személyi higiénére. majd szárítani. A főzött krémeket a főzés befejezése után . eszközt a padozatra helyezni tilos.ügyelve a szennyeződéstől való védelmükre 2 órán belül +10 °C alá kell lehűteni. ezen belül a kinyomózsákban lévő tejszín. vagy krém átmeneti tárolását hűtötten kell végezni. Betöltés. edényt. áthúzás. ami nem haladhatja meg a 2 órát. és mosogatásukat fertőtlenítéssel kell elvégezni. A textilből készült kinyomó-zsákokat használat után kifőzéssel kell csírátlanítani. A termékek kézzel érintését a lehető legszükségesebbre kell korlátozni. eldobható kesztyűk alkalmazása. A lehűtött és a hidegen készített. szeletelés. a kéz és munkaruha tisztaságára. kinyomó-zsákokat folyamatos használat esetében is legalább 3 óránként tisztára kell cserélni. díszítés. színezékeket eredeti csomagolásban kell tartani és pontosan kell adagolni.

jelölt adagolóeszközt kell használni. mártó-vizet gyakran kell cserélni. sajtkrém stb) töltve Vajkrémes sütemények Főzött krémmel töltött sütemények Tejszínes. dióval stb. Nyomonkövethetőség Tilos liba. Ennek hiányában az alábbi táblázat szerinti fogyaszthatósági határidőn belül forgalmazhatók. krémek kezelésénél használt ún.6.7.8.és kacsatojás felhasználása! Pasztőrözött tojáslé adagolására tiszta. A tojáslé tartályt csak az adagolás idejére szabad nyitva tartani. Kapcsolódó fejezet: 4. krémek és fagylalt előállítására fertőtlenített héjú tojást vagy pasztőrözött tojáslevet javasolt felhasználni. leveles tészták lekvárral.+5 °C 48 óra 72 óra 0 . leveles tészták állati eredetű élelmiszerrel (túró. Kapcsolódó fejezet: 6. sárgakrémmel Tárolási hőmérséklet Száraz. Tészta massza. amit az anyaghányad nyilvántartáson fel kell tüntetni. A sütemények fogyaszthatósági idejét a termelő feladata meghatározni. szellős hűvös helyen tartva Fogyaszthatósági határidő 7-10 nap 3-7 nap 0 .+5 °C 48 óra 48 óra 141/285 . kakaóval. töltve Száraz sütemények. Étkezési tyúktojás A szeletelésnél. pogácsák töltelék nélkül Száraz sütemények.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához együtt az adalékanyag felhasználás dokumentálását eredményezik. hús. Sütemény Száraz sütemények.

azokat más célra használni tilos. ideértve a vendéglátás keretében előállított fagylaltot is. cukrászati készítmény: élelmiszer összetevőkből. A fagylalt készítéséhez használt eszközöket meg kell jelölni. az adagolva forgalmazott fagylaltra és az adagolva forgalmazott jégkrémre vonatkozó előírásokat a rendelet 2. A főzött fagylalt erre célra használt. külön helyiségben készíthető. melléklete tartalmazza. (VI.és kész sütemények a fagyasztásra vonatkozó szabályok betartásával lefagyaszthatók. § (1) A fagylalt előállítására.30. folyékony fagylaltot a hőkezelés Az összetevők összeállítása A hőkezelési hőmérséklet befejezése után 2 órán belül +8 °C-ra vagy ez alá kell és a hőkezelés megkezdése Hőkezelés hőmérséklete elérésétől számított hűteni. felengedtetésüket 0 . cukrászati technológiával előállított vendéglátó-ipari termék. Lehűtés után 24 órán belül 0 és +4 °C közötti között maximálisan hőkezelési időtartam hőmérsékleten szabad tárolni és szállítani a nyomon megengedett idő 142/285 .+5 °C-os hűtőtérben kell végezni. (VI. melléklet a 62/2011. 6. majd felolvasztott sütemények 48 óra A félkész. Legtisztább technológiai helyiség például a kikészítő. Főzött fagylaltot csak szakképzett cukrász készíthet. az adagolva forgalmazott fagylaltra és az adagolva forgalmazott jégkrémre A fagylalt pasztőrözés hőmérséklet és idő követelményei az alábbiak lehetnek: vonatkozó szabályok 1.2. díszítő. 30. A megtisztított.) VM rendelet 2.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához töltött sütemények Fagyasztott. A felengedett süteményeket újrafagyasztani tilos. Kapcsolódó fejezt: 6. § 5. a létesítmény legtisztább technológiai helyiségében. más munkafolyamatoktól elkülönítve készíthető. A pasztőrözött.) VM rendelethez Fagylalt előállításra. Amennyiben a fagylalt zárt technológiával készül.10. stb.4. Kiszállítás 6. 2. Fagylalt készítése 62/2011. Az eszközöket használatuk befejezése után azonnal vagy legkésőbb a műszak végén fertőtlenítő mosogatással kell megtisztítani.7. megszárított eszközöket szennyeződéstől védetten kell tárolni.

A megbontott fagylaltport gondosan visszazárva. hogy lefagyasztás után meddig fogyasztható. A fagylalt készítéséről termelési. 4. A műszaknapló tartalmazza az egyes fagylaltfélék lejárati idejét is. A fagylaltok lejáratát a tároló edényeken címkével. A fagylalt árusítása során gondoskodni kell a fagylalt. 3.és a különböző időben készített fagylaltok nem keverhetők össze. Por. 2. A por. a tölcsérek és eszközök szennyeződéstől. 5. 143/285 . Nyers tojás a fagylalthoz közvetlenül a pasztőrözés előtt adható.+85 °C 30 perc 10 perc 30 másodperc A pasztőrözött fagylalt alapléhez csak hőkezelt anyagok adhatók.vagy műszaknaplót kell vezetni.és konzerv fagylalt bekeveréséhez elkülönített munkaasztal. ivóvizet és a szeszesitalt. Ennek hiányában a lefagyasztott fagylalt 72 órán túli értékesítése tilos. A fagylalt hőmérséklete a fogyasztó részére történő átadásig nem emelkedhet –8 °C fölé. cseppfertőzéstől való védelméről. gondosan megtisztított zöldséget-gyümölcsöt. tégely jelölő módszerrel célszerű feltüntetni. kivéve a fagyasztás előtt közvetlenül hozzáadott friss. A felolvadt fagylaltot újra fagyasztani vagy újra pasztőrözni tilos.és konzerv fagylalt készítésekor a termék használati utasítása alapján kell eljárni. amely azonban nem ütközhet a rendeletben meghatározott hőmérséklet és idő határértékekkel. A HACCP rendszer működését igazoló feljegyzéseket. 6. Az árusításhoz szükséges hatósági dokumentumokat a helyszínen kell tartani. Mozgóárusításnál az árusító kocsin a fagylalt előállítójának és árusítójának nevét és címét jól olvashatóan fel kell tüntetni. amit az elkészült fagylalt lejáratától számított 14 napig kell megőrizni. dokumentumokat a fagylalt fogyaszthatósági. 1 óra 1 óra 1 óra +65 °C +70 °C +82 . 7. Az adagolva forgalmazott jégkrém a fogyasztói értékesítés helyén. az adalékanyagokat.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához követésre alkalmas jelölésekkel ellátva. vagy egyéb megbízható. kiadagolásra előkészítve legfeljebb – 14 °C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolható. munkafelület szükséges. eredeti csomagolásában kell tárolni. A fagylalt anyaghányad nyilvántartásában fel kell tüntetni. illetve minőség-megőrzési idejének lejárta után legalább 30 napig kell megőrizni. Zárt rendszerű fagylaltfőző-hűtő berendezés használata esetén 0 és + 4 °C közötti tárolási hőmérsékleten a folyékony fagylalt legfeljebb 72 óráig tárolható. A maradék.

ha az 0 és +4 °C-os tartályhűtéssel rendelkezik. vagy tégelyenkénti spatula használata javasolt. A lágyfagylaltgépbe töltött léfagylalthoz újabb készítésűt tölteni nem szabad. szivacsra ütögetve vízmentesíteni. kézhőmérsékletet közvetítő adagoló kanál. Zárt rendszerű fagylaltfőző-hűtő berendezés használata esetén 0 és +4 °C közötti tárolási hőmérsékleten a léfagylalt legfeljebb 72 óráig tárolható. Az így készült fagylaltlé a készítésétől számított 72 órán át forgalmazható lágyfagylaltgépből is. A fagylaltba helyezett táblákat fertőtlenítő mosogatással kell tisztítani. A léfagylalt készítésének és a lágyfagylaltgép feltöltésének időpontját fel kell jegyezni. hideg vízben kell öblíteni. Átfolyó vizes kanálöblítő hiányában a fagylaltadagoló kanalat legalább óránként cserélt ivóvíz minőségű. A fagylalt tároló hűtőpultot a fagylalt behelyezése előtt üzemi hőmérsékletűre kell hűteni. 144/285 . a fagylalt „feltornyozásakor” figyelembe kell venni a pult hűtőkapacitását. Lágyfagylaltgépből értékesített fagylalt a léfagylalt készítésétől számított 12 órán belül hozható forgalomba. A gép tartályában a léfagylalt hőmérséklete nem emelkedhet +8 °C fölé. abban az esetben. Javasolt a pultnál elkülöníteni a pénz kezelését és a fagylalt adagolását. ezért a hűtőpult hőmérsékletét folyamatosan ellenőrizni kell. A fagylaltos tégelyek megtöltésekor. A tégelybe helyezett fagylalt csak emberi fogyasztásra alkalmas tiszta élelmiszerrel dekorálható.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A fagylalt az árusítás alatt sem olvadhat fel. A fagylalt adagolására használt kanálhoz átfolyó vízzel működő kanálöblítő. a hűtőtér felső határát és a hűtött levegő áramlását. Fagylalt adagolásakor az öblítővízből kiemelt fagylaltos kanál adagolófeje csak a fagylalttal érintkezhet. Tilos a leöblített adagolókanalat a pultra helyezett textilre.

A fagyasztáshoz a célnak megfelelő hőelvonó kapacitással rendelkező gyorsfagyasztó berendezéssel. Fagyasztás és fagyasztva tárolás Fagyasztás csak abban a létesítményben végezhető. melléklet: Vendéglátó tevékenység keretében végzett fagyasztás feltételei 6. Tilos lefagyasztani a nyers darált húst vagy az olyan félkész terméket. (Blansírozás: a zöldség rövid ideig tartó forró vízbe merítése. vagy gyorsfagyasztó résszel ellátott fagyasztó szekrénnyel kell rendelkezni. amely megállítja az enzimtevékenységet. csomagolva és az 5. (VI. helyek rendelkezésre állnak. Kapcsolódó fejezet: 7. vagy e célra frissen készült vendéglátó-ipariterméket szabad. saját vendéglátó tevékenység céljára élelmiszer-alapanyagok.) VM rendelet 16. valamint késztermékek lefagyaszthatók.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Kapcsolódó fejezet: 5. alapanyagot. Mozgó és/vagy ideiglenesen előállító. Lefagyasztani csak e célra frissen előkészített terméket. mozgóárusítások járművei) vonatkozó követelmények 62/2011. 4.) Összesen napi 29 adagot meghaladó mennyiségű étel fagyasztásához ún. 30.és forgalmazó helyekre (mint például sátrak. és az ételkészítés befejezését követő 12 órán belül le kell fagyasztani. segít megőrizni a vitaminokat. A lefagyasztásra kerülő termék minden pontjának a 145/285 . fagyasztó.és fagyasztva tároló berendezésekkel a várható felhasználás szerint adagolva.3. A fagyasztás a feldogozott élelmiszeripari termékek lejárati idejét nem hosszabbíthatja meg. 3. 1 A megfelelő előkészítő helyiségekkel rendelkező létesítményben. ahol az étel alapanyagainak előkészítéséhez elkülönített előkészítő helyiségek. § (3) Napi 29 adagot meghaladó mennyiségben fagyasztásra szánt készterméket elkészülte után 2 órán belül +10 °C alá kell hűteni. az ásványi anyagokat.1. Jelölés. A zöldségeket fagyasztás előtt blansírozni kell. „sokkoló” (gyorshűtő-fagyasztó) berendezés használata szükséges. Nyers darált húst lefagyasztani tilos. és elpusztítja a felületi mikroorganizmusokat. 2. csomagolóanyagban szabad.5. árusítóhelyek.7. pont szerint jelölve. amiben a darált hús nyers állapotban van. fogyasztói tájékoztatás Fagyasztani csak élelmiszerrel közvetlen érintkezésre alkalmas anyagból készült edényben. 3. ételkészítéshez felhasználni kívánt félkész termékek.

. Meleg ételt fagyasztás előtt a lehető legrövidebb időn belül környezeti hőmérsékletűre kell lehűteni. A fagyasztást nem ajánlott abban a légtérben végezni.a fagyasztott termék pontos megnevezését. Törekedni kell arra. Az ételek fagyasztásáról célszerű nyilvántartást vezetni. 6.a feldolgozott élelmiszeripari termékek kivételével – a vendéglátó vállalkozás állapít meg. szabad. .a fagyasztás dátumát.nyersanyag fagyasztás esetén az azonosítását biztosító jelölést (pl. ahol a már korábban lefagyasztott termékek tárolása történik. melléklet: Speciális. . egyszeri felhasználás szerinti mennyiségben kell becsomagolni. A termékek csomagolásán fel kell tüntetni azok megnevezését. a fagyasztás dátumát.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához lehető legrövidebb időn belül –18 °C vagy ez alatti hőmérsékletet kell elérnie.a lefagyasztott termék minőségmegőrzési határidejét. Egyszer már felengedett terméket újrafagyasztani nem . szállítólevél száma). az alábbiak szerint: Lejárati Készítés ideje Étel ideje (dátum) megnevezése mennyisége Kapcsolódó fejezet: IV. a hagyományostól eltérő technológiák a vendéglátásban 146/285 . amelyet . A fagyasztva tárolásra használt hűtőberendezés légterének hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell. készételek esetében lehetőleg ne haladja meg az 5 cm-t. 5. A fagyasztás előtt a termékeket az előre látható. A termék hőmérséklete a fagyasztva tárolás során nem emelkedhet –18 °C fölé. melynek meghatározása a A vendéglátás keretében lefagyasztott termék csomagolásán fel kell tüntetni: vendéglátó felelőssége. 7. sz. minőség-megőrzési idejének lejárati napját. hogy a rétegvastagság minél kisebb legyen.

penészesedés. Tartósításhoz kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelő tartósítószer használata engedélyezett. látható penésztől. egyéb ételkészítési tevékenységtől térben vagy időben szigorúan elkülönítve kell végezni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-95/2. Tartósított zöldség.7. zavarosodás. az esetlegesen alkalmazott tartósítószer vagy adalékanyag megnevezését. tiszta és megfelelően előkészített gyümölcsöt és zöldséget szabad. hibátlan. nyúlósodástól vagy egyéb szennyeződéstől mentes terméket szabad felhasználni. Tartósítani csak megfelelő minőségű.6. az adagolási előírások betartása mellett (az étkeztetésvendéglátásban a szalicil nem használható). Zsemlemorzsa készítéséhez felhasznált zsemlét. és a termék látható elváltozása (pl. számú előírás (4. készítésének időpontját. idegen szagoktól 147/285 . Tartósítási tevékenységet csak tiszta környezetben. 6. kiadás) Az élelmiszerekben használható adalékanyagok. gyümölcs készítése az édesítőszerek és a színezékek kivételével tartalmazza a felhasználható tartósítószereket) A vendéglátás és közétkeztetési tevékenység részeként – saját felhasználásra . kenyeret tiszta. gázképződés. friss.és késztermékekről anyaghányad nyilvántartást kell vezetni. A csomagolás felpúposodása.) esetén a terméket a raktárból el kell távolítani és hulladékként kell kezelni. átlátszó üvegeket kell használni. Az üvegeket a raktári polcokon úgy kell elhelyezni. Befőzéshez sérülésmentes. hogy azok tartalma és lezártsága ellenőrizhető legyen. alapanyagnak csak a vendéggel nem érintkezett. stb. A lezárt üvegeken fel kell tüntetni a termék megnevezését. Száraz pékáru felhasználása Zsemlemorzsa. A tartósított félkész.zöldség és gyümölcs tartósítás végezhető.7. tiszta eszközök használatával. megfelelően elmosogatott és lecsepegtetett. töltelék stb. 6. fogyasztásra alkalmas.7. kiflit.

Az avasodás és penészesedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a technológia. fertőtlenített gép használható.max.10. Az élelmiszerek egyedi és gyűjtőcsomagolására alkalmazandó rendelkezések Kapcsolódó fejezet: 7. Csomagolni az élelmiszerek tárolására engedélyezett csomagolóanyagba (celofán. szellős helyen. A szárítást szennyeződéstől védetten kell megoldani. valamint az alapanyag nedvessége.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához mentes. napfénytől védve kell tárolni és csak a készítés helyén szabad használni. valamint a tárolási körülmények betartására. Aprítás során ügyelni kell arra.1. A teljesen kihűlt alapanyagot aprítjuk. Optimális szelet vastagság: 1. Aprításra csak teljesen tiszta. hűvös helyen. A szárítás időtartamát befolyásolja a szelet vastagsága. ezért fontos az érzékszervi vizsgálat. majd ismét becsukni. Kapcsolódó fejezet: 5. A kész zsemlemorzsát száraz. letakarva kell tárolni. A sütő tepsiben az alapanyagokat egy rétegben helyezzük el. 2 cm vastagságú szeletekre vágjuk. hogy idegen anyag ne kerüljön bele (pl.2. csomagoló anyag). hogy a száradás mindenhol – kívül-belül – tökéletes legyen. Vendéglátó létesítményben előállított élelmiszer jelölése 148/285 . A gőzképződés elkerülése érdekében a sütő ajtaját időnként rövid időre ki kell nyitni. nylon zacskó.5 cm.: címke. az esetleges nagyobb darabok elkülönítése céljából átszitáljuk. Javasolt szárítási technológia: A szikkadt alapanyagokat 1 . Zárt sütőtérben +150 °C-on 50 percig szárítjuk a szeleteket. papírzsák) szabad.

lehűtés és hűtve tárolás (0 és + 5 °C közötti hőmérsékleten). köztes termékeket és késztermékeket.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6.8. azok az elkészítésüket követő 3 órán belül 6. elkészítésétől a kiszolgálás. Képzés Az elkészült étel fogyasztásra már alkalmas. nem lehet olyan hőmérsékleten tartani. amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os maghőmérsékletet. emiatt aki ilyen tevékenységet végez. gyorsan romló ételt az elkészítéstől a kiszolgálásig hűtve (0 és + (2) Amennyiben az elkészült ételek folyamatos melegen 5 °C közötti hőmérsékleten) kell tartani. 19. amely egészségügyi kockázatot jelenthet… 62/2011. illetve A meleg étel készen tartásának megengedett lehetőségei: rendezvényre kiszállított meleg ételt a kiszolgálás. sz. Melléklet IX. Készen tartása során úgy kell eljárni. kivéve. hőmérsékletét 2. felszolgálás megkezdéséig nem csökkent +63 °C alá. vagy méreganyagok keletkezése várható. vagy az étel minden pontján legalább 149/285 . Biztonságos hőkezelés: az a hőkezelési maghőmérővel rendszeresen (ajánlottan legalább óránként) ellenőrizni kell.11. . A hidegen fogyasztandó. jellegének megfelelő tárolást igényel. amelyeken kórokozó mikroorganizmusok elszaporodása. § (1) 4. (VI. A hűtést igénylő A fenti készen tartási lehetőségektől eltérni csak egyedi kockázatelemzés alapján szabad. eljárás. élelmiszereknél a hűtési lánc nem szakadhat meg. ha az ételek hőmérséklete az étel .) VM rendelet GHP Élelmiszerbiztonsági szempontból meghatározó jelentősége van a készételek kezelésének. 30. A melegen fogyasztandó ételt legalább + 63 oC-on kell tartani.melegen tartás + 63 °C-on vagy ennél magasabb hőmérsékleten. Személyi higiénia Kapcsolódó fejezet: 5. fejezet (5) Az olyan nyersanyagokat. Kapcsolódó fejezet: 5. hogy minősége és biztonságossága a fogyaszthatósági időn belül ne sérüljön. tartása vagy gyors lehűtése és hűtve tárolása nem biztosított. kell alávetni. Melegen tartás adhatók ki.környezeti hőmérsékleten tartás az elkészítéstől számított maximum 3 órán át.8. legyen kioktatva a készétel kezelés alapvető higiénés szabályaira. § (1) A tálaló-melegítő konyhára. Készétel kezelés.1. összetevőket.8. felszolgálás megkezdése előtt biztonságos hőkezelésnek . tárolás JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II.

beleértve az italokat és a cukrászati készítményeket is. melyet az étel behelyezése előtt üzemi hőmérsékletűre kell felmelegíteni. A melegen tartott ételeket a kiszolgálási szünetekben célszerű lefedve tárolni. vendéglátó-ipari termékekkel. azokat a hőkezelési folyamatokat. A 3 órán át bizonytalan hőmérsékleten tárolt ételt újra forrósítás után sem szabad kiszolgálni. Étel: alapanyagokból. 2. vagy amennyiben nem végeznek hőkezelést. vagy újra hőkezelés után forrón kell a melegen tartó berendezésbe helyezni. megfelelő módszer a hőmérő alkohollal való áttörlése. többnyire előre 150/285 . A lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a +63 °C alatti. Újramelegítéskor az étel maghőmérsékletének el kell érnie a +72 °C-ot 2 percen át. amíg az étel minősége nem károsodik (pl. A maghőmérőt minden mérés előtt fertőtleníteni kell.) VM rendelet mozgatását. vagy közvetlen fogyasztásra kész élelmiszer. a végső készítési szakaszt követően a lehető leggyorsabban olyan hőmérsékletre kell hűteni. 8. keverését. A fertőtlenítésre vegyi anyagok használata nem javasolt. Étel lehűtése.2. vagy az étel minden pontján a +75 °C-ot. 6. Nagyobb mennyiségű ételt a gyorsabb lehűlés érdekében kisebb adagokra kell osztani.30. és további 90 percen belül +10 °C alá kell hűteni. Ezeket a műveleteket célszerű forró állapotban elvégezni. míg a hal rövid idő alatt szétesik ezen a hőfokon).§ (1) 13. az étel az elkészítést követő 3 órán belül adható ki. Ha a melegen tartás előírt hőmérséklete nem biztosítható folyamatosan. áttöltését. A meleg étel +63 °C –on (vagy e fölött) addig tartható. Hűtés közben az ételek keveréséhez. sz. 852/2004/EK rendelet II. A melegen tálalásra szánt ételt közvetlenül a főzés-sütés. hogy az az egészségre nézve ne eredményezzen kockázatot. a marha pörkölt több órán át tartható így. eszközöket kell amelynek során meghatározott fogyasztói csoportot.8. A lehűtésnél el kell kerülni az étel utószennyeződését.(VI. hűtve tárolása Későbbi fogyasztásra vagy felhasználásra szánt. illetve feldolgozott élelmiszerekből konyhatechnológiai műveletek vagy azok részműveletei útján készített. közétkeztetés: olyan vendéglátó tevékenység. fejezet (6) Amennyiben az élelmiszereket alacsony hőmérsékleten tartják. még le nem hűtött ételek 62/2011. átrakásához is tiszta edényeket. Ha a melegen tartás ellenére +63 °C alá csökken az étel hőmérséklete legfeljebb egyszer újra melegíthető. használni. vagy szolgálják fel. hőkezelt ételek vagy ételösszetevők hűtését a főzést-sütést követő 30 percen belül el kell kezdeni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 75 °C-t biztosít. Melléklet IX.

bentlakásos intézményben.kivéve a gyorshűtéssel vagy gyorsfagyasztással készített ételeket – maximum 48 óráig szabad. A tárolásra szánt ételek elkészítési idejét a csomagoláson. tároló edényen fel kell tüntetni. besamel mártás. az étel érzékszervi megfelelőségét. sérülés.+ 5 oC közötti hőmérsékleten szabad.8. Amennyiben a kiolvasztási folyamatból származó elfolyó folyadék kockázatot jelenthet az 6. „cook chill” technológiával. kivéve a későbbi felhasználásra speciális technológiával előállított ételeket (pl. egészségügyi-. szociális-. Ettől eltérő időtartam tárolási kísérlet alapján határozható meg.3. Az ételek készítéséhez használt.+5 °C közötti hőmérsékleten kell felengedtetni és 24 órán belül ki kell szolgálni. a főzést követő gyorshűtéssel). munkahelyen. 0 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához megrendelés alapján a nap egy-egy meghatározott időszakában. valamint a minőségmegőrzési idejét. melyet az anyaghányad nyilvántartásban dokumentálnia kell. sz. Az ételt hűtve tárolni csak csomagolt vagy lefedett állapotban.: húslé. Felolvasztás után hőkezelést nem igénylő. meghatározott időtartamban látnak el különösen oktatási. Ettől eltérni csak a gyártó utasítása szerint szabad. gyermek-. Kapcsolódó fejezet: IV. melléklet Speciális. amikor egy hűtőberendezésen belül csak cukrászati félkész és késztermék kerül elhelyezésre. táborban. Közétkeztetésben csak az étkezés napján készített ételek adhatók ki. stb. A csomagolás és fedés alól kivételt képeznek a cukrásztermékek. az anyaghányad nyilvántartásban feltüntetve. fogyasztásra kész termékeket 0 . . 151/285 . Melléklet XI. hogy az élelmiszerben a kórokozó mikroorganizmusok szaporodásának vagy méreganyagok képződésének kockázata a legkisebbre csökkenjen. fejezet (7) Az élelmiszerek kiolvasztását úgy kell elvégezni. halászléalap. Fagyasztott ételek felengedtetése.+5 °C-on hűtve tárolni. Az ételek fogyaszthatósági idejének meghatározása a vállalkozó felelőssége és feladata. helyben hőkezelt összetevők (pl. A kiolvasztás során az élelmiszereket olyan hőmérsékletnek kell kitenni.és szennyeződésmentességét. a hagyományostól eltérő technológiák a vendéglátásban Készételeket 0 . sz. amelyek az egészségre nézve nem eredményeznek kockázatot.) felhasználhatósági ideje szintén 48 óra. 852/2004/EK rendelet II. felmelegítése Felmelegítés előtt ellenőrizni kell az étel csomagolásának épségét.

(VI. Külön figyelmet igényel a mikrohullámú melegítés. étel hőmérséklete a külső hőmérséklet változását a leglassabban követi. Új 62/2011. § (1) 4. Kapcsolódó fejezet: 6. Fagyasztott élelmiszerek felhasználása.) VM rendelet 2.+5 °C közötti hőmérsékleten. A forró levegővel működő melegítő berendezésekben . mikrohullámú berendezésen beállítható teljesítmény/watt/idő). ahol az gyorsítani lehet.8. Ételminta Ételmintát – napi 29 adag fölött – a közétkeztetésben és a rendezvényi étkeztetés során kell eltenni. valamennyi ételféleségből legalább 100 grammot. (VI. maghőmérsékletet.30. 30. biztonságos hőkezelés: az a hőkezelési eljárás. § (2) Ételmintát a 4. 152/285 . alak. az összetevők méreganyagok képződésének kockázatát.) VM rendelet 17. melléklet szerint kell eltenni. vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-t biztosít. azt megfelelően el kell vezetni. amelyeket 0 . felengedtetése 62/2011. 72 órán át kell megőrizni. A fagyasztott ételt felmelegítéskor biztonságos hőkezelésnek kell kitenni.4. tömeg). A kiolvasztást követően az élelmiszert úgy kell kezelni. annak kiegyenlítődésre az étel különböző hőmérsékletű pontjai között. hővezetőképességétől és kiszerelési egységétől (csomagolóanyag. kiszerelés (edény. ételmennyiség.9.különösen a nagyobb számú.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához egészségre. A melegítés befejezése után időt kell biztosítani a hőmérséklet 14. maghőmérséklet: az étel belsejében. Ilyenkor a melegítési paramétereket a leglassabban melegedő ponthoz kell beállítani. Kísérleti úton kell meghatározni az adott étel megfelelő felmelegítéséhez szükséges paramétereket (pl.6. (VI. Átkeveréssel e folyamatot legnagyobb keresztmetszetén mért hőmérséklet. méret. amelynél nem egyenletes a hőmérsékletelosztás. 30.jelentős hőmérséklet különbség alakulhat ki a berendezés különböző pontjain lévő dobozokban (széle. A melegítési paraméterek beállítása mellett az étel hőmérsékletét. rétegvastagság) alkalmazásánál a korábbi melegítési amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os paraméterek megfelelőségét felül kell vizsgálni. közepe). dobozos étel egyidejű felmelegítésekor . 4. hőkapacitásától. hogy az a lehető legkisebbre csökkentse a kórokozó mikroorganizmusok szaporodásának vagy a A fagyasztott étel felmelegítése függ az étel összetételétől. maghőmérsékletét is ellenőrizni kell.) VM rendelethez Ételminta eltételére vonatkozó előírások 6. melléklet a 62/2011.

a mintavevő személy nevét és a Az ételmintával utólagos manipulációt végezni tilos! mintavétel időpontját óra. 3. 72 órán át 0 és +5 °C közötti hőmérsékletű hűtőtérben meg kell őrizni. a 3. tételazonosító jele) pontosan feljegyzik 4. megnevezését. használható. ha ezek azonosító adatait (termék szennyeződéstől való védelmét. Ételmintához olyan tiszta. és a 3 év alattiak étkeztetésében 29 adag felett javasolt az azonos telephelyen lévő tálalókonyhákon is eltenni ételmintát. pont szerinti tárolóedénybe csomagolva. Az ételminta jelölése tartalmazza az étel hűtőben tárolhatók.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 1. csomagolásba kell helyezni. Az ételminták megőrzéséhez nem kell külön hűtőszekrényt működtetni. mikrobiológiai és kémiai Ételmintát tiszta kézzel. Tilos az ételmintán bármilyen utólagos kezelést végezni. amely megőrzi a minta eredeti állapotát.). tiszta eszközökkel kell venni az utószennyezés elkerülése szempontból megfelelő tárolóedény vagy csomagolás érdekében. és a tárolás során biztosítja az ételminta Nem kell mintát eltenni a fogyasztónak eredeti csomagolásban átadott ipari élelmiszerekből (pl. mind a tálalást végző konyhán el kell tenni ételmintát. illetve telephelyről származó. amely nem okozhatja az ételminta szennyeződését. Mind az ételkészítés helyén. előállítójának vagy forgalmazójának. előállítója vagy forgalmazója. A főzőkonyhával azonos telephelyen belüli tálalókonyhán nem szükséges külön ételmintát eltenni. perc pontossággal. Más élelmiszer-vállalkozótól. Ez alól kivétel a főzőkonyhával azonos telephelyen lévő tálalóhely. 8. 7. 2. hogy annak tartalma a zárás és a csomagolás látható megsértése nélkül ne legyen manipulálható. lejárati ideje. és olyan tárolóedénybe vagy tárolóedénybe vagy csomagolásba helyezni. 6. kockasajt. ahol nem kell ételmintát eltenni. a végső fogyasztónak eredeti csomagolásban kiadott termékek ételmintája a termék nevének. a késztermékes 5. Az ételmintát a tálalás vagy étkeztetés végén kell Az ételmintát a tálalás vagy az étkeztetés végén kell venni. amely a mikrobaszámot vagy a minta 153/285 . jelölni. és a minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági ideje lejárati napjának és – amennyiben van – tételazonosító jelölésének rögzítésével helyettesíthető. neve. Közétkeztetésben. valamint rendezvényi étkeztetés során napi 29 adag fölött valamennyi ételféleségből külön legalább 100 gramm ételmintát. A tárolóedényt vagy a csomagolást úgy kell lezárni és és 72 órán át megőrzik. poharas tejtermék. Betegélelmezésben. stb.

154/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához összetételét megváltoztathatja.

(2) A vendéglátó létesítményben előállított élelmiszer a végső fogyasztó ellátása mellett más. Kiszolgálni. biztosított. így pl. Közvetlenül a szállítóedényből tálalni tilos. A készételeket melegen tartási lehetőség hiányában hőkezelésüket követő legfeljebb 3 órán 155/285 . Tálaláskor is ki kell zárni az utószennyeződést:  a személyi higiénés előírások betartásával. A tálaló. § (1) Az elkészült ételt a tálalás megkezdése előtt ellenőrizni kell.) VM rendelet 17.: (2) Amennyiben az elkészült ételek folyamatos melegen  tejbegríz. vagy melegítő konyhán a melegen fogyasztandó ételeket kiszolgálás előtt biztonságos hőkezelésnek kell alávetni. 19.  a szakosított eszközhasználattal és  az eszközök megfelelő tisztaságával. ha az ételek hőmérséklete az étel elkészítésétől a kiszolgálás. Tálalás.9. illetve rendezvényre kiszállított meleg ételt a kiszolgálás. a vendéglátó létesítmény légvonalban számított 40 km-es körzetében lévő kiskereskedelmi létesítmény részére is forgalomba hozható. amennyiben átvételkor a hőmérsékletük nem éri el a +63 °C-ot. azok az elkészítésüket követő 3 órán belül  főzőtasakos rizs.és élvezeti értékét. § (1) A tálaló-melegítő konyhára. felszolgálás megkezdéséig nem csökkent +63°C alá.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6. GN edényeket. táp. 20. Az ételeket tálalás előtt érzékszervileg ellenőrizni kell. pudingok. adhatók ki. Az ételeket jellegüknek megfelelő hőfokon. felszolgálás megkezdése előtt biztonságos hőkezelésnek kell alávetni. főtt tojás. tartása vagy gyors lehűtése és hűtve tárolása nem  fertőtlenített tojásból rántotta. GHP A tálalás. kivéve. tea. tarhonya. felszolgálás egész időtartama alatt olyan feltételeket kell biztosítani. tiszta edényzetben kell kiszolgálni a fogyasztónak. tejberizs. minőségét. értékesítés JOGHÁTTÉR 62/2011. száraztésztából főzött tészta. kávé. kivéve a termosz konténerben szállított ételeket. ételek elkészíthetők. A hűtést igénylő A tálalástól időben elkülönítve a tálalókonyhában egyszerű. (VI. felszolgálás. felszolgálni csak érzékszervileg megfelelő ételt – a jellegének megfelelő hőfokon – szabad.  pasztőrözött tejből tejes italok. § (1) A vendéglátó létesítményben előállított élelmiszer a végső fogyasztó ellátása mellett más vendéglátó létesítmény részére is forgalomba hozható. 30. melyek megvédik az élelmiszer és a készétel tisztaságát. előkészítést nem igénylő élelmiszereknél a hűtési lánc nem szakadhat meg.

hőkezelt. nem amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os fagyaszthatók le. Tűzijáték.9. 16. gyertya.1. 6. Díszítésre használt. azokat kizárólag a végső fogyasztó A hűtést igénylő élelmiszereket a tálalás megkezdéséig a termék előállítójának ajánlása részére hozhatja forgalomba. azt nagy amelyben elsősorban a főző és befejező konyhán fertőzésveszélyt jelentő hulladékként kell kezelni. megmaradt ételek másnapra. gyümölcsöt szabad felhasználni. továbbá a felszolgálás. vagy a következő étkezésre nem tehetők el.2. készített ételeket átveszik. biztonságos hőkezelés: az a hőkezelési eljárás. A vendégektől visszaérkező ételmaradék a konyha területére nem kerülhet be. maghőmérsékletet. A tálaláshoz. ételosztás végén a tálalásból 2§ (1) 4. Nem ehető dekorációt a tégelyes fagylaltesetében használni tilos. tálaló. Teríték 156/285 . fogyasztásra szánt ételeket tilos kézzel adagolni. szalagok használatakor meg kell győződni azok élelmiszerbiztonsági veszélytelenségéről. tálalóba bevinni tilos. nem ehető dekoráció egészségre ártalmas anyagot nem tartalmazhat. szükség esetén biztonságos hőkezelésnek vetik alá Az italok felszolgálásakor a jeget kézzel érinteni nem szabad. szerinti hőmérsékleten kell tárolni. 6.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához (3) Az (1) és (2) bekezdés szerint átvett termékeket a belül szabad kiszolgálni fogadó létesítmény más létesítmény számára nem adhatja tovább. vagy melegítőkonyha: az a létesítmény. Díszítés A befejező műveletek elvégzését a technológiailag szükséges legrövidebb időre kell korlátozni. gondosan megmosott zöldséget.9. és fogyasztásra kiadagolják. vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-t biztosít Az elkészített. lehetőleg közvetlenül a fogyasztás előtt. Azt csak a földesáru raktárban szabad tárolni. A cserepes zöldfűszer növényt főzőtérbe. Díszítésre ehető és tiszta élelmiszereket. díszítéshez használt eszközök tisztaságára figyelni kell. Közétkeztetésre készített ételek.

valamint a zacskó oldalai. Az ételek kiválasztásához és elfogyasztásához elegendő számú és megfelelő tisztaságú evőeszközt kell biztosítani.10.9. a bennük tárolt anyagok kézzel ne legyenek érinthetőek.3. szalvétával letakarva) asztalra helyezni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Terítéskor a felterített abrosz. Tilos az egymáshoz tapadt csomagolóanyagok szétválasztásánál szájjal megnedvesített ujjat használni. fűszerek. de a vendég által nem használt edényeket és evőeszközöket használt fogyasztói edényként kell kezelni. Az asztalokon elhelyezett só. péksüteményt cseppfertőzéstől védetten kell (pl. vagy a rétegek közé befújni. 157/285 . A vendég távoztával az asztalt le kell takarítani és javasolt terítőt cserélni. 6. pohár és evőeszköz sérülés. A fogvájót egyesével csomagolva.és szennyeződésmentes legyen. Az élelmiszerek gyűjtőcsomagolására alkalmazandó rendelkezések egyedi csomagolására és Ételt csak tiszta. sérülésmentes edénybe. Az előre kihelyezett szeletelt kenyeret. csomagolóanyagba szabad csomagolni. Készétel-csomagolás Kapcsolódó fejezet: 5. A felterített. fűszerolajak tartói zártak és tiszták legyenek. ezek minőség-megőrzési idejét rendszeresen ellenőrizni kell. Az asztalra kihelyezett pogácsát. szalvéta étkészlet. ropit stb. védeni kell a szennyeződéstől. Az asztaltól távozó vendég után a megbontott és megmaradt rágcsálnivalót újra felkínálni tilos. vagy kellő védelmet biztosító adagolóban szabad az asztalra kihelyezni.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Fogyasztói kiszerelés (csomagolás) során, ha az a fogyasztó távollétében zajlik, a csomagolást megfelelő jelöléssel kell ellátni. Kapcsolódó fejezet: 7.1. Jelölés, fogyasztói tájékoztatás A hűtést igénylő termékek csomagolását a lehető leggyorsabban kell végezni, majd a csomagolt terméket haladéktalanul a megfelelő hűtőtérben kell elhelyezni. 6.9.4. Önkiszolgáló értékesítés Önkiszolgáló értékesítés során törekedni kell arra, hogy mindig csak a szükséges mennyiségű étel legyen kiadagolva, a lehető legrövidebb ideig. A hűtést igénylő ételek, hűtés nélküli svédasztalos forgalmazása során az ételek asztalon tartásának ideje nem haladhatja meg a 2 órát. 2 órán túl szakaszos tálalás szükséges. A tálalásból, (asztalra, pultra kihelyezett) megmaradt ételeket eltenni, azokat fogyasztásra újra felkínálni nem szabad. Az élelmiszerek kiválasztásához megfelelő segédeszközt kell biztosítani. Az eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy csak a nyelüket lehessen megfogni. A kínált ételeket, élelmiszereket valamint az étkezésekhez szükséges eszközöket (evőeszköz nyéllel felfelé, pohár lefordítva) úgy kell elhelyezni, hogy azokat a fogyasztó ne szennyezhesse, a cseppfertőzéstől és egyéb környezeti szennyeződéstől védettek legyenek. Az asztalokat folyamatosan tisztán kell tartani, müszakonként/naponta fertőtleníteni kell Közétkeztetésben a terítő nélkül, vagy lemosható terítővel használt asztalokat az egyes turnusok között tisztára kell mosni és fertőtleníteni. Amennyiben felmerül valamely étel fogyasztók általi szennyeződésének gyanúja, az adott ételt a lehető legrövidebb idő alatt el kell távolítani és fogyasztásra kiadni tilos.

158/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

6.9.5. Látványkonyha („Front cooking”) üzemeltetés szabályai A látványpultba csak sütésre, fogyasztásra előkészített alapanyagok (beleértve a zöldfűszereket is) kerülhetnek, a felhasznált alapanyagok feldolgozottsága, előkészítettsége minél magasabb fokú legyen. A kihelyezett élelmiszereket védeni kell a cseppfertőzéstől. A hűtést igénylő alapanyagok hűtve tárolását folyamatosan biztosítani kell (pl.: hűtött asztal, jégágy stb.) A pultban a különböző alapanyagokat elkülönítetten kell elhelyezni. A nyers húsok kiválasztásához és a sütéshez, grillezéshez használt eszközöket jelölni kell, azokat csak az adott technológiai folyamatokban szabad használni. A hőkezelt termékeket mindig tiszta tányérra kell helyezni. A nyers húsokkal érintkező edényeket, tányérokat, eszközöket fertőtlenítő mosogatással kell mosogatni. A sütésre, grillezésre használt sütőlapokat folyamatosan tisztán kell tartani. A látványpultban - vagy megfelelő elérhetőséggel - fertőtlenítőszer adagolóval ellátott hideg-meleg folyóvizes kézmosót kell a dolgozók számára biztosítani. A dekoráció az élelmiszer tisztaságát nem veszélyeztetheti. Tilos tisztítatlan, mosatlan élelmiszerekkel, tárgyakkal, cserepes, földes fűszernövényekkel dekorálni. Kapcsolódó fejezet: 8.3. Mosogatás A munkaterületen vendég nem tartózkodhat.

159/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6.9.6. Felszolgálás és kiszolgálás A felszolgálás időtartama alatt biztosítani kell a készételek védelmét annak érdekében, hogy ne legyenek kitéve a környezet hatásainak, utószennyezésnek, hőmérsékletváltozásnak (kihűlés, felmelegedés). Az értékesítés során gondoskodni kell arról, hogy az értékesítő személy ne szennyezhesse a csomagolatlan terméket, ezért megfelelő eszközt kell biztosítani részére (szalvéta, süteményfogó stb.). Lehetőség szerint ne az a dolgozó kezelje a pénzt, mint aki a csomagolatlan termékeket értékesíti. Ha ugyanaz a dolgozó kezeli a pénzt és az élelmiszereket, fogóeszköz, szalvéta, csipesz, eldobható kesztyű stb. használatával és lehető leggyakoribb kézmosással kézfertőtlenítéssel végezheti feladatát. A jégadagoló nyele nem érhet a jéghez. Az italok felszolgálásakor a jeget kézzel érinteni nem szabad, azt kizárólag az erre a célra rendszeresített tárolóedényben szabad a vendégnek átadni. Biztosítani kell, hogy a felszolgálásra, értékesítésre használt helyiségek dekorációja ne szennyezze a felszolgált ételeket. A teríték és szennyes edény leszedése, hamutál ürítése után a személyzetnek kezet kell mosni és fertőtleníteni. Különüljön el a tálaláshoz és szennyes edény leszedéséhez, a felszolgáló alkarján használt textilszalvéta. Ételhordós elvitel esetén be kell tartani az alábbi szabályokat: - csak láthatóan tiszta fogyasztói edénybe történhet étel kiadása, - A tálalás idejére vehető át a fogyasztótól a saját edénye. A fogyasztó saját edényének megtöltésekor gondosan ügyelni kell arra, hogy az edény ne

160/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához szennyezhesse az élelmiszereket és az eszközöket. A fogyasztó saját edényének megtöltése után kezet kell mosni. Amennyiben a fogyasztótól a saját edényeket átveszik és tárolják (pl.: csere ételhordó) azokat a mosogatás szabályai szerint a fogyasztói edény mosogatóban el kell mosni. Fogyasztói edény mosogató hiányában fogyasztói edényeket tárolásra átvenni tilos. Az ételhordó átvevőjét tájékoztatni kell a betartandó szabályokról, és fel kell hívni a figyelmet az étel további kezelésére (felirat az átadóhelyen).

161/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

6.10. Kiszállítás
JOGHÁTTÉR 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 16. § (1) Közétkeztetésre szánt, illetve rendezvényre kiszállított meleg ételt biztonságos hőkezeléssel kell előállítani. 2.§ (1) 4. biztonságos hőkezelés: az a hőkezelési eljárás, amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-t biztosít; 19. § (1) A tálaló-melegítő konyhára, illetve rendezvényre kiszállított meleg ételt a kiszolgálás, felszolgálás megkezdése előtt biztonságos hőkezelésnek kell alávetni, kivéve, ha az ételek hőmérséklete az étel elkészítésétől a kiszolgálás, felszolgálás megkezdéséig nem csökkent +63 °C alá. A hűtést igénylő élelmiszereknél a hűtési lánc nem szakadhat meg. Kapcsolódó fejezet: 5.4. Áruszállítás A vendéglátó termék minőségének, biztonságának megőrzéséhez szükséges feltételeket a vendég, illetve a viszonteladó részére történő eladásig biztosítani kell. Élelmiszer, étel kiszállítást olyan jól záródó edényben, zárt csomagolásban kell végezni, amely alkalmas az ételek minőségének, állagának megóvására, a megfelelő hőmérséklet fenntartására, a szennyeződés megakadályozására. Ez alól kivételt képezhet a cukrászkaréj. A szállítóedénybe tálalás során törekedni kell arra, hogy a melegen fogyasztandó ételeket a lehető legforróbban, a hűtést igénylőket pedig a lehető leghidegebben tálaljuk. A lehűtött vagy hideg ételt hűtőkocsiban, ennek hiányában a hűtött állapot fenntartását szigetelt falú termoszkocsival, hűtőládával, vagy egyéb módon kell végezni. Melegen tartó, illetve hűtőkapacitás hiányában legfeljebb olyan távolságra szabad a terméket kiszállítani, amelyen belül a hőmérsékleti követelmények még betarthatóak. GHP

(2) Amennyiben az elkészült ételek folyamatos melegen Közétkeztetésbe, rendezvényi étkeztetésre csak olyan meleg étel szállítható ki, amelyet tartása vagy gyors lehűtése és hűtve tárolása nem biztonságos hőkezeléssel készítettek. biztosított, azok az elkészítésüket követő 3 órán belül adhatók ki. Ételt kiszállítani csak kísérő dokumentációval szabad. Közétkeztetésben javasolt ételkísérő jegy használata, melyen fel kell tüntetni az előállítás és minőség-megőrzés idejét. 20. § (1) A vendéglátó létesítményben előállított élelmiszer a végső fogyasztó ellátása mellett más Az útvonal tervezésekor arra kell törekedni, hogy minél rövidebb ideig tartson és a lehető vendéglátó létesítmény részére is forgalomba hozható. legkevesebbszer nyissák a jármű rakterének ajtaját.

162/285

A tálalókonyhán biztosítani kell az adagszámnak és az élelmiszer jellegének megfelelő kapacitású. 163/285 . hogy a fogadó létesítményben elegendő idő álljon rendelkezésre az esetleg szükséges újramelegítésre. melegen tartó. működőképes melegítő-. A kiszállítást úgy kell megszervezni.és hűtő. egyéb hulladékot a készétellel együtt szállítani tilos. Ételmaradékot. a vendéglátó létesítmény légvonalban számított 40 km-es körzetében lévő kiskereskedelmi létesítmény részére is forgalomba hozható. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerint átvett termékeket a fogadó létesítmény más létesítmény számára nem adhatja tovább.berendezést. azokat kizárólag a végső fogyasztó részére hozhatja forgalomba.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához (2) A vendéglátó létesítményben előállított élelmiszer a végső fogyasztó ellátása mellett más.

cikk . származására vonatkozó információról. hogy az élelmiszer biztonságos-e. megrendelőlapon. táblán.ételhez mellékelt kísérődokumentumon. b) a fogyasztóval közölt információkat.szóban (a kiszolgálóknak ismerniük kell az ételeket). a felhasznált csomagolóanyagokat. A tájékoztatás lehet: . valamint c) a fogyasztót félrevezető egyéb módszerek alkalmazása. figyelembe kell venni a következőket: . reklámja és kiszerelése – beleértve az alakjukat. kiszállított vagy fogyasztó által hazavitt ételek esetében a fogyasztó figyelmét fel kell hívni (csomagoláson elhelyezett felirat. az élelmiszer összetételére. amely nyomokban földimogyorót tartalmaz) kiszolgálása esetén is. amelyet más vendéglátó vagy kiskereskedő közvetítésével hoznak forgalomba. 16. . GHP Általános szabályok A fogyasztó részére megfelelő tájékoztatást kell adni. és az azonnal el nem fogyasztott ételt hűtve kell tárolni. sós perec.. az áruk elrendezési módját és bemutatását –.tájékoztató feliraton. termék címkéjén feltüntetett információkat. 14. és az étel meddig fogyasztható. illetve a különböző eszközökön keresztül a fogyasztók rendelkezésére bocsátott Az egyadagos. stb. . kifüggesztett tájékoztató az átadóhelyen stb. cikk (1) Az élelmiszerjog a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgálja. Jelölés. TERMÉKINFORMÁCIÓ ÉS A FOGYASZTÓ TÁJÉKOZTATÁSA 7. külsejüket és csomagolásukat. Célja továbbá a következők megelőzése: a) csalárd vagy megtévesztő gyakorlat alkalmazása. és lehetővé teszi a fogyasztott élelmiszerek megfelelő tájékoztatás alapján történő kiválasztását.reklámanyagon. Információt kell adni a más előállítótól származó élelmiszer (pl.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 7. fogyasztói tájékoztatás JOGHÁTTÉR 178/2002/EK rendelet 8. illetve a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb információkat egy adott élelmiszer vagy élelmiszercsoport egészségkárosító Egyedi jelöléssel kell ellátni azt a vendéglátó terméket.1. (3) Annak eldöntése során.) hogy az ételt fogyasztás előtt újra kell-e hőkezelni. 164/285 . hatásainak megelőzéséről. többek között a . jelzés a megrendelőlapon. az élelmiszerek és takarmányok címkézése.élelmiszer csomagolásán.étlapon. cikk Az élelmiszerjog részletesebb rendelkezéseinek sérelme nélkül. b) élelmiszerek hamisítása. jellegére.

darabolás. c) halászati termékek esetében a begyűjtés vagy befogás napja. A kötelező tájékoztatás megadásának legalkalmasabb formáját a fagyasztott élelmiszer szállítója választhatja meg. akinek az élelmiszert szállítják.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához információk nem vezethetik félre a fogyasztókat. amennyiben biztosítja. Allergének 165/285 . 01-től hatályos!) 1. darálás vagy előkészítés napja. állati eredetű élelmiszernél. 2.8. vagy további feldolgozásra nem kerül. a fagyasztás időpontjának. E szakasz alkalmazásában az „előállítás időpontja”: a) állati test. melléklet IV. de egyedi jelöléssel nem ellátott állati eredetű élelmiszerek esetében a termékhez kapcsolódó tájékoztatásban szerepelnie kell az előállítás napjának. valamint lekérdezhető azon élelmiszeripari vállalkozók számára. Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű fagyasztott élelmiszerek esetében mindaddig. 853/2004/EK rendelet II. hogy a következő információhoz hozzáférjen az az élelmiszer-ipari vállalkozó. Kapcsolódó fejezet: 4.2. Nyomonkövethetőség Kapcsolódó fejezet: 7. adott esetben a feldolgozás. valamint kérésre az illetékes hatóság is: a) az előállítás napja. 07. fél állati test vagy negyed állati test esetén a vágás napja. illetve ha az előállítás napjától eltér. d) bármilyen más. b) vadak esetén az elejtés napja. szakasz Állati eredetű fagyasztott élelmiszerekre vonatkozó előírások (2012. hogy a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás egyértelműen és félreérthetetlenül hozzáférhető. az élelmiszeripari vállalkozók kötelesek gondoskodni arról. A fagyasztva beszerzett. és b) a fagyasztás napja. amíg a 2000/13/EK irányelv szerint az élelmiszert nem látják el címkével. ha az előállítás napjától eltér. akiknek az élelmiszert szállítja. 3.

évi XLVI. összetétele. b) azáltal. § (1) Az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba. ha jelölése magyar nyelven. § (6) A 10. valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott információkat az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban: élelmiszer-jelölési előírások). csomagolása.tekintetében. azonossága. hogy az élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot tulajdonít. § (1) bekezdése szerinti jelölésért az élelmiszer előállítója. hogy az élelmiszer különleges tulajdonsággal rendelkezik. jól olvashatóan tartalmazza az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban. c) annak állításával vagy olyan benyomás keltésével.nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére. illetve valamennyi forgalmazója 166/285 . közérthetően. amelyekkel az valójában nem rendelkezik. kellékei) nem tévesztheti meg a végső fogyasztót a) az élelmiszer tulajdonságai . illetve előállítási vagy termelési módja . egyértelműen. illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását. jellemzői. ha ugyanezekkel a tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer is rendelkezik. (2) Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer. 14. törvény 10. (3) Az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer ha külön jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően nem rendelkezik . mennyisége. bemutatásának módja. származási helye vagy eredete. eltarthatósága.így különösen az élelmiszer természete. gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 2008. továbbá az élelmiszerek megjelenítése (formája vagy alakja.

) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet szerint kell jelölni. 30.1. Ennek alapján a jelölési rendeletben előírtakon túl fel kell tüntetni a terméket készítő 19/2004.1.2. a vendéglátó létesítmény légvonalban számított 40 km-es körzetében lévő Ezeket a vendéglátó termékeket a csomagolásukon. A jelölésnek a kötelezően előírt elemeken túl tartalmaznia kell a terméket készítő vállalkozás nevét és a készítés címét is. és közvetlenül a végső fogyasztó számára átadott. Ide tartozik az az étel. § (2) A rendeletet azokra az élelmiszerekre is alkalmazni vállalkozás nevét és a készítés címét is.: a vendéglátó vállalkozás által házhoz szállított pizza.) VM rendeletnek megfelelő jelöléssel kell forgalomba hozni. 7. A helyben készített és helyben a fogyasztó részére átadott vendéglátó termék esetében jelölés nem szükséges.) FVM-ESzCsM-GkM rendeletnek és a kiskereskedelmi létesítmény részére is forgalomba hozható. Ételhordós elvitel esetén javasolt írásban tájékoztatni a fogyasztót az elvitel szabályairól. fogyasztónak átadását végső fogyasztó ellátása mellett más vendéglátó létesítmény más vállalkozás végzi. Fogyasztónak közvetlenül átadott vendéglátó termék jelölése 62/2011. (VI. 62/2011 (VI. vagy a termékkísérő dokumentumon feltüntetett. § (1) Az élelmiszer fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának megállapítása az előállító felelőssége. § (1) Az adagonként a végső fogyasztónak előrecsomagolt ételt az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. a 19/2004. 30. adagonként előre csomagolt vendéglátó termék (2) A vendéglátó létesítményben előállított élelmiszer a vagy kiskereskedelmi létesítménynek forgalmazásra átadott vendéglátó termék. b) a közvetlenül a végső fogyasztónak kiszállított vendéglátó-ipari termékek esetében. kell. 15. § (1) A vendéglátó létesítményben előállított élelmiszer a Közvetítés.1.) FVM rendelet 1. amit a vendéglátó helyben ad át fogyasztásra és amit a vendéglátó vállalkozás saját maga szállít ki (közvetítő nélkül) a fogyasztónak. 26. (2) A fogyaszthatósági. végső fogyasztó ellátása mellett más.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához felelős. ha a vendéglátó termék fogyasztóhoz juttatását. (II. 26. beleértve az allergén összetevőket is. Ilyen a vállakozás által kiszállított. (2) Az (1) bekezdés szerinti jelölést nem kell alkalmazni a) a helyben készített. azonban a fogyasztó kérésére tájékoztatást kell adni a vendéglátó termék adatairól. pl. amelyek a külön jogszabály szerinti vendéglátó és 167/285 . illetve minőségmegőrzési idő lejárta után az élelmiszer nem hozható forgalomba. részére is forgalomba hozható.) VM rendelet 18. A fogyasztónak közvetítő vállalkozással átadott vendéglátó termék jelölése 20. 7. 26. (II.

Piripócsi u. térfogatnövelő szer: nátriumhidrogénkarbonát. só Fogyasztható (nap. zeller*. burgonyakeményítő. mozzarella sajt*. sűrítőanyag: xantán. fokhagyma változó arányban). Erős Pista (fűszerpaprika darálmány. e) az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamának lejárati dátuma. tartósítószer: nátrium nitrit. tintahal* 10 %). c) bizonyos összetevők vagy összetevő csoportok mennyisége a 8. a Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint. f) a minőség megőrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételek. étkezési só. g) az élelmiszer előállítójának vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) valamely államában székhellyel rendelkező forgalmazójának neve vagy cégneve és címe. füstaroma bükkfából). (VIII. bors.) NFGMFVM együttes rendelet 4. amennyiben megjelölésének hiánya a fogyasztót megtévesztheti az adott élelmiszer tényleges származása vagy a valódi eredete felől. A jelölés előírt betűméretét a 13/2008. Tárolása: 0-4 oC között. 5. vaj. *allergén összetevők Készítő vállalkozás neve. petrezselyem. Jókai u. tejfehérje*. szalonna. füstölt kolbász (sertéshús.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához közétkeztetési helyekre (a továbbiakban: közétkeztetés) kerülnek. Fogyasztás előtt sütőben vagy mikrohullámú sütőben forrósítsa fel. § (2) bekezdése határozza meg. Fogyasztható (nap. tojás*. füstaroma bükkfából). illetve a 4. 2310 Szigetszentmiklós. őrölt pirospaprika. készítés címe:: Paszuly Kft. étkezési só. § Az 5–18. növényi olaj. i) felhasználási útmutató. hónap): 27. étkezési só. készítés címe:: Pizza Készítő Kft. j) az 1. 1. száraz fehérbor. pizza mix (növényi olaj. b) az összetevők felsorolása. kömény. 10. sárgarépa. őrölt paprika. 8983 Babosdöbréte. emulgeálószer: nátriumfoszfátok). Fogyasztás előtt forrósítsa fel. *allergén összetevőkKészítő vállalkozás neve. d) előrecsomagolt élelmiszer esetén annak nettó mennyisége. sajt*. fűszerek (fokhagyma. sovány tejföl*.5 %. nitrites pácsó). víz. kagyló* 6 %. amennyiben ennek hiányában a fogyasztó nem tudná az élelmiszert megfelelően felhasználni. szárazbab 15 %. § b) és e) pontjában foglalt előírástól eltérhet. h) az eredet vagy a származás helye. Jókai bableves Nettó tömeg: 350 g Összetevők: füstölt csülök (sertés csülök. olajbogyó. Példák jelölésre Tenger gyümölcsei pizza Nettó tömeg: 450 gramm Összetevők: búzaliszt*. 8. étkezési só. tartósítószer: nátrium nitrit. § Külön jogszabály a 4. 1. étkezési sav: citromsav. sovány tejszín*. illetve a mikrobiológiai szempontból gyorsan romló élelmiszer fogyaszthatóságának időpontja. §-ban felsoroltakon kívül további kötelező jelölés feltüntetését is előírhatja. 4.. §-ban előírtak figyelembevételével az élelmiszer jelölésén az alábbi adatokat kell feltüntetni: a) az élelmiszer megnevezése. 10. fokhagyma. fűszerek (bors. hónap): 27. tartósítószer: kálium-szorbát). nitrites pácsó. tej* 1. 168/285 .2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok esetén a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban. oregánó. tenger gyümölcsei keverék 22 % (rák* 6 %. vöröshagyma. bazsalikom. Tárolása: 0-4 oC között. § szerint. búza finomliszt*. zellerzöld*.

Venyige utca 21. Kiszállítás 169/285 . rumaroma. tojássárga*. kakaó. poliricinolsav poligliceridjei. öntet: sovány tejszín*. poliricinolsav poligliceridjei. krém: cukor. Kapcsolódó fejezet: 6. emulgeálószer: szójalecitin*. aroma). 8483 Somlószőlős. kakaóvaj. kakaóvaj. víz.10. cukor. vanília. étcsokoládé (kakaó 70 %. 10. víz. zselésítő anyag: zselatin. *allergén összetevők Készítő vállalkozás neve. dió*. cukor. Nettó tömeg: 300 gr Tárolása: 0-5 oC között. tojássárga*. készítés címe: Somló Juhfark Kft.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Somlói galuska Összetevők: tészta: búzaliszt*. sovány tejszín. Fogyasztható (nap. emulgeálószer: szójalecitin. étcsokoládé (kakaó 30 %. hónap): 31. dió*. étkezési só. cukor tojásfehérje*. aroma). cukor.

stb. annak kérésére a vendéglátónak tájékoztatnia kell. 4.1 fejezet) az allergéneket a címkén vagy kísérődokumentumban. árpa. rozs. kamut-búza vagy ezek hibrid változatai) és azokból készült termékek. dió. amikor hivatkozás történik a 4. számú mellékletre 1. 19/2004. Attól függően. kivéve a) búzából készült glükózszirup. és az élelmiszer megnevezése nem tartalmaz egyértelmű utalást az érintett összetevőre.) FVM-ESzCsM-GkM együttes rendelet 7.) Zeller és abból készült termékek Mustár és abból készült termékek Halak és azokból készült termékek Csillagfürt és abból készült termékek. (II. § (3) A vendéglátó-ipari termékek összetevőire vonatkozó információkról – beleértve az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. beleértve a dextrózt is. illetve abból származó összetevőt. 26. számú melléklet Allergén összetevők Azon anyagok listája. § (3) … kötelező az összetevők felsorolása. ha a termék tartalmaz a 4. tönköly. ha az előállított ételek allergén anyagokat tartalmaznak. Glutént tartalmazó gabona (búza. (VI. esetleg más tájékoztatásban kell a fogyasztóval közölni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 7. zab. b) búzából készült maltodextrin. 30. Allergének: Glutén Szójabab és abból készült termékek Földimogyoró és abból készült termékek Rákfélék és azokból készült termékek Tojás és tojás készítmények Tej és abból készült termékek Szezámmag és abból készült termékek Szulfit 10 mg/kg felett Diófélék (kesudió. élelmiszerösszetevőkre vonatkozó kiegészítő információkat is – a végső fogyasztót. d) gabonafélék. melléklete szerinti allergén összetevőket. amelyeket a kivételektől eltekintve jelölni kell. valamint az egyéb jogszabályok alapján kötelezően alkalmazandó. c) árpából készült glükózszirup.2. amelyből készült párlatot vagy GHP A vendégeket kérésükre tájékoztatni kell. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 4. Allergének JOGHÁTTÉR 62/2011. számú mellékletben felsorolt. Puhatestűek és abból készült termékek 170/285 . mandula. hogy a vendéglátó terméket milyen formában forgalmazzák (lásd 7. (II.) VM rendelet 5.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják. azaz mandula (Amygdalus communis L. brazil dió (Bertholletia excelsa). amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb 171/285 . pekándió [Carya illinoiesis (Wangenh. Földimogyoró és abból készült termékek. Tej és abból készült termékek (beleértve a laktózt is). mogyoró (Corylus avellana). Tojás és abból készült termékek. b) laktit. 5. d) a szójabab növényi olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter.). 3. természetes D-alfa tokoferol szukcinát.) K. 4. Szójabab és abból készült termékek. 7. pisztácia (Pistacia vera). Halak és azokból készült termékek. természetes D-alfa tokoferol. amelyből készült párlatot vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes italok vagy egyéb alkoholtartalmú italok készítéséhez használják. kivéve a) tejsavó. b) szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E 306). Koch]. kivéve a) finomított szójabab olaj és zsír. kivéve a) vitaminok vagy karotinoidok hordozójaként használt halenyv. 6. Rákfélék és azokból készült termékek. kivéve a) diófélék. Diófélék. 2. kesudió (Anacardium occidentale). c) a szójabab növényi olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol észterek. b) a sör és a bor derítéséhez használt halenyv és viza-hólyag. természetes D-alfa tokoferol-acetát. makadámia és queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és azokból készült termékek. 8. dió (Juglans regia).

Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg. illetve 10 mg/liter koncentrációt meghaladó mennyiségben. 13. 10. 12. 14.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához alkoholtartalmú italok készítéséhez használják. Zeller és abból készült termékek. Csillagfürt és abból készült termékek. Mustár és abból készült termékek. 11. 172/285 . Szezámmag és abból készült termékek. Puhatestűek és abból készült termékek. 9.

az előírt gyakorlattól való eltérésekről. Ha a reklamációban élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúja felmerül. törvény 22. jól láthatóan megjelölve. a keletkezés okáról és a felelős személynek. 2008.8. elkülönítetten lennie egy – az e törvény végrehajtására kiadott kell tárolni. § (4) Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített.3. azt kötelező dokumentálni. Kapcsolódó fejezet: 4. § (2) A fogyasztóvédelmi hatóság jár el … az 5. a felelős vezető köteles azonnal intézkedni. Kapcsolódó fejezet: 4. hogy többször is előfordulhat. Élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárás Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos reklamációt. ételt. folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. a kivizsgálás végéig az adott élelmiszerek forgalmazását/felhasználását fel kell függeszteni. A hibákról. reklamáció kezeléséről. … foglalt rendelkezések megsértése esetén. évi XLVI. E rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével. jelzést Ha a reklamáció olyan jellegű. évi XLVI. a reklamált étel vagy eszköz további sorsáról célszerű nyilvántartást vezetni. Nyomon követhetőség 173/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 7. stb. törvény 5. 9. továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.10. Fogyasztói reklamációk JOGHÁTTÉR 2005. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. § (1) c) az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell A reklamációt okozó nyersanyagot. § (2) és (4) bekezdésében. illetve a reklamált ételre vagy nyersanyagra jellemző lehet. fogyasztói ahaladéktalanul ki kell vizsgálni és intézkedni a megszűntetéséről. GHP A beérkező reklamációról a felelős vezetőt azonnal tájékoztatni kell és javasolt dokumentálni. további felhasználásuk elkerülése érdekében. jogszabályban meghatározott élelmiszer-biztonsági szaktudással rendelkező – azonnali intézkedésre feljogosított.

. berendezési tárgyra vonatkozik).9.időpontját.1. sz. A víz és csatorna -vezetékek. A karbantartási munkákat úgy kell elvégezni. állapotban kell tartani.7. vagy olyan módon kell letakarni.irányát (milyen eszközre. KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 8.vagy hitelt érdemlően dokumentálni (pl. Szellőztetés Kapcsolódó fejezet: 5. számla. hogy az élelmiszerek ne szennyeződjenek. ezért lehetőleg üzemidőn kívül. . hogy azok ne szennyeződhessenek. . Az eszközök. akkor megfelelő munkaruhát kell felvennie. falfelület) idejére az élelmiszereket és csomagolóanyagokat el kell távolítani a javítandó területről.1. munkalap) . Szennyvízelvezetés Kapcsolódó fejezet: 5. gépeket rendszeresen karban és jó II. szellőzőrendszer karbantartásáról nyilvántartást kell vezetni. vagy az érintett helyiség használaton kívül helyezésével kerüljön rá sor. berendezéseket. Kapcsolódó fejezet: 5.1. eszközöket. és a karbantartást végző személynek mégis be kell mennie az üzemi területre.eredményét. Karbantartás JOGHÁTTÉR GHP 852/2004/EK rendelet Az épületet. Vízellátás Az üzemi helyiségeken belüli javítások (szerkezet. berendezések karbantartását lehetőség szerint az ételkészítésre használt 174/285 . Ha ez nem oldható meg.6. műszakilag és egyéb szempontból megfelelő állapotban kell tartani. fejezet (1) Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet tisztán.amelyben fel kell tüntetni a karbantartás .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 8. Melléklet I.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához területektől eltávolítva, az erre kijelölt helyen kell végezni. Amennyiben erre nincs lehetőség, biztosítani kell, hogy a karbantartás ne okozhassa az ételek szennyeződését. A karbantartás végeztével gondoskodni kell a keletkező hulladék, selejt, használaton kívüli eszközök, rakodólapok stb. eltávolításáról, és a karbantartás utáni takarításról, fertőtlenítésről. Karbantartás után az ételkészítés megkezdése előtt ellenőrizni kell a helyiségek, a használni kívánt gépek, eszközök, edények állapotát, tisztaságát. Csak jó állapotú, ép, tiszta eszközt, edényt, gépet szabad használni. Karbantartás keretében szükség szerint, de legalább évente el kell végezni:  szennyvízelvezető csatorna tisztítását,  szellőzőrendszer (ideértve a légkondicionáló berendezéseket is) tisztítását, légszűrők ellenőrzését, szükség szerinti cseréjét. Szennyvíz elvezetés meghibásodásakor (dugulás) a hibát azonnal el kell hárítani, majd fertőtlenítő takarítás után lehet ismét megkezdeni az ételkészítést.

175/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

8.2. Takarítás, takarítási utasítás
JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. sz. Melléklet I. fejezet (1) Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet tisztán, műszakilag és egyéb szempontból megfelelő állapotban kell tartani. (10) A tisztító- és fertőtlenítőszereket nem szabad olyan területeken tárolni, ahol élelmiszerek kezelését végzik. II. sz. Melléklet II. fejezet (2) Szükség szerint, a munkaeszközök és -berendezések tisztításához, fertőtlenítéséhez és tárolásához megfelelő berendezéseket kell biztosítani. E berendezéseknek korróziónak ellenálló, könnyen tisztítható anyagból kell készülniük, megfelelő hideg- és melegvíz-ellátással kell rendelkezniük. GHP 8.2.1. Takarítási tevékenység (takarítási utasítás) A vendéglátó létesítmények üzemi helyiségeit, a berendezési tárgyakat tisztán és szennyeződésmentesen kell tartani. Az élelmiszerekkel érintkező felületeket szükség szerint munka közben, az egyes munkafázisok befejezése után és a napi munka végén, az élelmiszerekkel nem érintkező felületeket megfelelő rendszerességgel tisztítani és fertőtleníteni kell. A mellékeltben található takarítási utasítás mintát minden élelmiszervállalkozó felhasználhat, az általa használt vegyszerekre jellemző tulajdonságok figyelembe vételével. A takarítás során védeni kell a létesítményben lévő élelmiszereket a szennyeződéstől, a fertőződéstől, ezért pormentes, freccsenés-mentes takarításról, az élelmiszerek lefedéséről vagy más módon való védelméről kell gondoskodni.

II. sz. Melléklet V. fejezet A takarítás módját írásban ún. takarítási utasításban kell rögzíteni. Az (1) a) pont „Minden tárgyat, felszerelést és berendezést, amely utasításnak ki kell térnie: élelmiszerrel kerül kapcsolatba: hatékonyan meg kell  a létesítmény valamennyi helyiségére, tisztítani, és szükség szerint fertőtleníteni kell. A tisztítást és  a folyamatos takarításra (az egyes munkafolyamatok közötti, illetve váratlan fertőtlenítést olyan gyakorisággal kell elvégezni, hogy a szennyeződés megszüntetésére), szennyeződés bármilyen kockázata elkerülhető legyen;”  a napi takarításra az aznapi munka vagy a műszak befejezése után,  heti takarításra,  éves takarításra. 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet Tartalmaznia kell továbbá 22. § A helyiségek takarítását és a berendezések tisztítását az o a tisztítandó helyiségek, berendezések, felületek megnevezését,
176/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához alkalmazni kívánt tisztítóés fertőtlenítőszerek megnevezésével és technológiájával tisztítási-fertőtlenítési utasításban kell meghatározni. milyen szerrel, milyen gyakorisággal, hogyan kell tisztítani, fertőtleníteni, o ki és mikor végzi ezeket a műveleteket, o a felelős nevét, beosztását. o A takarításhoz, fertőtlenítéshez felhasznált szereket a gyártó által megadott koncentrációban, behatási idővel és hőmérsékleten kell alkalmazni, a gyártó által ajánlott célra. A fertőtlenítőszerek lejárati idejét figyelemmel kell kísérni, annak eltelte után fertőtlenítésre használni nem szabad. A vegyszert az eredeti csomagolásban kell tartani. Ha mégis át kell tölteni, az új tárolóedény nem lehet élelmiszer tárolására használatos edény, üveg! Áttöltés esetén egyértelműen jelezni kell annak tartalmát, a lejárati idejét, és zártan kell tartani. Gondoskodni kell a tisztító és fertőtlenítő szerek megfelelő mennyiségű kimérésének lehetőségéről, és az előírt behatási idők betartásáról. A különböző tisztasági fokú helyiségek, berendezések takarításához külön eszközöket (kefék, kendők, súrolók, stb.) kell használni, azok elkülönítését (jelölés, színkód, tárolóhely, stb.) is meg kell oldani. A vendégterek takarításához külön eszközöket kell használni. A tisztító- és fertőtlenítőszereket a tisztító eszközökkel együtt az élelmiszerektől elkülönítetten, lehetőleg zárható helyiségben vagy szekrényben kell tárolni. A takarítást mindig a tisztább felületektől a szennyezettek felé, illetve fentről lefelé haladva kell végezni. Takarítás során először mechanikus tisztítással a nagy, durva szennyeződést kell eltávolítani, ezt követi a zsíroldószeres lemosás, majd – ahol szükséges - a fertőtlenítés. Az élelmiszerrel érintkező felületekről – a gyártói utasításnak megfelelően - pár perces behatási idő után bő vízzel le kell mosni a vegyszert, de

177/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához egyéb felületeken (vezetékeken, padozaton, stb.) rászáradva maradhat. A tisztaságot, illetve a takarítás, fertőtlenítés megfelelő végzését a vezetőnek, vagy az általa megbízott felelős személynek rendszeresen ellenőriznie kell. Munka közbeni takarítást kell végezni:  az egyes munkafázisok befejezése után,  különböző tisztaságú fokú műveletek között (pl. azonos helyiségben végzett fogyasztói és üzemi edények mosogatása között, különböző húsok előkészítése között),  rendkívüli szennyeződés (pl.: kicsorgás, szétszóródás) esetén. Napi takarítást kell végezni: - munka közben használt, szennyeződött felületek, berendezési tárgyak, eszközök esetében, - a szociális helyiségekben, - vendégforgalmi helyiségekben. Heti takarításnak ki kell terjednie: - valamennyi helyiségre, berendezési és felszerelési tárgyra, - könnyen elmozdítható tárgyak alatti és mögötti területekre, - mosható falfelületekre, ajtókra, párkányokra, - tárolószekrények belső felületére, polcaira, asztalok fiókjaira, - hűtőszekrények (nem fagyasztók!) tisztítása A takarításnak egyedileg meghatározott gyakorisággal rendszeresen ki kell terjednie: - falon kívüli vezetékekre, csövekre, - elszívóernyőkre, lámpatestekre, ablakokra és rovarhálókra. Éves takarításnak ki kell terjednie: - valamennyi mozdítható berendezés kirakodásával végzett minden felületre,

178/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához - tisztasági meszelésre, festésre - szükség szerint - nagyobb karbantartási munkákra, - fagyasztóládák, mélyhűtő berendezések leolvasztására, takarítására. Textíliák (kenyérruhák, abroszok) mosása - csak akkor végezhető a létesítményben, ha arra a feltételek a szükséges berendezésekkel (pl. mosógép, szárítási és vasalási lehetőség) biztosítottak, de az technológiai helyiségben nem lehet, - biztosítani kell a textíliák fertőtlenítését is (pl. 90 °C-on mosás, fertőtlenítőszeres áztatás, alapos átvasalás), - a tiszta és a szennyezett textíliák tárolását elkülönítetten kell megoldani, technológiai helyiségben szennyes textília huzamosabb ideig nem tárolható. Egy műszakban szükséges tiszta textília, és az egy műszakban keletkező szennyes textília technológiai helyiségben tartása – egymástól elkülönítve – megengedett. A takarítás végeztével az ahhoz használatos eszközöket is ki kell tisztítani, fertőtleníteni. A felmosó moppokat minden használat után fertőtleníteni kell, ami történhet mosógépben, magas hőfokon. A moppokkal egyidőben ugyanabban a mosógépben más textíliát mosni nem szabad. A moppok megfelelő szárításáról, illetve cseréjéről is gondoskodni kell. Kapcsolódó fejezet: 5.8. Személyi higiénia 8.2.2. Egyéb vegyi anyagok Gázpalackok, karbantartáshoz használt kenőanyagok, a téli közlekedést biztosító só és egyéb szóró anyagok, egyéb, az irodában használt patronok, stb. tárolása külön helyen történjen. Rovarölő szerek és egyéb különösen veszélyes kémiai anyagokat az élelmiszertől szigorúan elkülönítetten kell tárolni, és élelmiszer tárolására használt tartóba,

179/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához edénybe tenni tilos. 180/285 .

konyharuhák. amelyik élelmiszerrel kerül kapcsolatba. Amennyiben a mosogatómedencéket más célra is használják. (VI. Az üzemi és fogyasztói edények mosogatására használt medencéket más célra használni nem javasolt. Melléklet V. amely élelmiszerrel kerül kapcsolatba: a) hatékonyan meg kell tisztítani. abrosz maradékok) használata tilos. Figyelembe kell venni a szerek gyártója által megadott használati útmutatót. E berendezéseknek korróziónak ellenálló.3. § (1) A fogyasztók étkezéshez használt edényeinek. fém. A kétféle edénycsoport mosogatás közbeni 181/285 . fertőtlenítéséhez és tárolásához megfelelő berendezéseket kell biztosítani. erre a célra gyártott törlőkendő használható. hogy a szennyeződés bármilyen kockázata elkerülhető legyen. megfelelő hidegés melegvíz ellátással kell rendelkezniük. vagy belehelyezni. 30. A mosogatómedencék űrtartalmát ismerni kell. a mosogatóvíz hőmérsékletét és a behatási időt a mosogatási helyeken célszerű vízhatlan. Mosogatás JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. a munkaeszközök és – berendezések tisztításához. eszközt. Adagoló berendezés hiányában a szerek adagolására mérőedényt kell használni. Mosogatószer adagoló berendezés használatakor annak tisztántartását biztosítani kell. fejezet (2) Szükség szerint. vagy műanyag „dörzsike”. (2) A fogyasztói edények és az ételkészítéshez és GHP Minden olyan edényt. megfelelően és rendszeresen mosogatni. felmosómoppot. Tilos a mosogatómedencében textíliát mosni.sz.és fertőtlenítőszereket. az az alapvető tisztasági szintek betartása mellett történjen. az oldattöménységeket (koncentrációkat). az alkalmazott tisztító. fejezet (1) Minden tárgyat. valamint vékony.) VM rendelet 21. azt időben el kell különíteni. eszközeinek. és szükség szerint fertőtleníteni kell. A mosogatáshoz e célra gyártott kefe. könnyen tisztítható anyagból kell készülniük. és szükség esetén fertőtleníteni kell. jól tisztítható és fertőtleníthető. elmosni. eszközök (a továbbiakban együtt: fogyasztói edények) mosogatását el kell különíteni az ételkészítéstől és a tálalástól. felmosó-vödröt. A tisztítást és fertőtlenítést olyan gyakorisággal kell elvégezni. kivitelezését. felszerelést és berendezést. jól olvasható felirattal kifüggeszteni. célszerű azt a medence belső falán megjelölni. tisztítani. Melléklet II. szemetes edényt stb. Az üzemi és fogyasztói edények azonos helyen mosogatása Ha azonos mosogató helyiségben – azonos medencékben – zajlik az üzemi és fogyasztói edények mosogatása. II.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 8. 62/2011. A mosogatás technológiáját. Nem erre célra gyártott szivacs vagy textilek (pl. valamint a kiszállításhoz használt visszatérő edények.

edényeket az alábbiak szerint kell mosogatni: Mosogatás előtt a szétszedhető gépeket. c) a fogyasztói edényekkel azonos helyen.: lekaparással. 182/285 . eszközöket. mosogatóeszközöket. ott egyszer használatos edényeket.  az üzemi edényeket akkor. eszközöket.  az előkészítőkben használt edényeket. kombinált hatású fertőtlenítőszerek használatával.folyó meleg vizes öblítése. A tisztítás és a fertőtlenítés egy fázisban is végrehajtható. edényeket szennyeződéstől védett helyen kell tárolni. b) az előkészítőkben használt edényeket. pl. . majd a mosogatóhelyiséget ki kell takarítani.zsíroldószeres tisztítása szükség esetén fertőtlenítése. gépeket. eszközöket. Törölgetni nem javasolt. Fertőtlenítő mosogatással kell elmosni:  fogyasztók által használt edényeket (ide tartoznak a kiszállításhoz használt edények. (3) fertőtlenítő mosogatással kell mosogatni: a) a fogyasztói edényeket. csorgatókat stb. a keresztszennyeződést kizáró módon. Száradás után az eszközöket. eszközöket alkatrészekre kell bontani. erős vízsugárral történő öblítéssel. . majd megszárítása (csepegtetőtálca). (4) Ahol a fogyasztói edények mosogatási feltételei hiányoznak. A medencében mosogatható eszközöket.mechanikai tisztítása a durva szennyeződésektől. ha azokat a fogyasztói edényekkel azonos helyen mossák el. A fogyasztói edények mosogatásának befejezése után a medencéket. ki kell mosni és fertőtleníteni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához tálaláshoz használt üzemi edények és eszközök (a továbbiakban együtt: üzemi edény) mosogatását térben vagy időben el kell különíteni egymástól. A szárításnál ügyelni kell az utószennyeződés megelőzésére. de azoktól időben elkülönítve mosogatott üzemi edényeket. Szükség esetén törölgetni csak egyszer használatos eszközzel (papírtörlő) szabad. A mosogatás technológiája: A felületek . eszközök is). eszközöket kell használni keveredése tilos.

+45 °C +40 .+45 °C 2. 4. szárítás 5. Mosogatás lépései durva tisztítás zsíroldás fertőtlenítés öblítés lehetőleg vízhőmérséklet +40 .+45 °C 2. durva tisztítás +40 . zsíroldás +40 . szárítás csorgatással Fertőtlenítő mosogatás technológiájának áttekintő táblázatai Fertőtlenítő mosogatás külön zsíroldószer és külön fertőtlenítőszer használatával 1.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Zsíroldó mosogatás technológiájának áttekintő táblázata: Mosogatás lépései vízhőmérséklet szer-koncentráció 1.+45 °C gyártói utasítás szerint gyártói utasítás szerint 3.+45 °C +40 .+45 °C +40 .+45 °C gyártói szer-koncentráció utasítás utasítás szerint folyó vízzel szerint szer behatási idő utasítás szerint Fertőtlenítő mosogatás kombinált mosogatószerrel Mosogatás lépései vízhőmérséklet szer-koncentráció szer behatási idő 1.+45 °C folyó vízzel 4. 3. öblítés lehetőleg +40 . szárítás csorgatással 183/285 . öblítés lehetőleg +40 . zsíroldás +fertőtlenítés együtt +40 .+45 °C gyártói utasítás szerint 3. durva tisztítás +40 . 2.+45 °C folyó vízzel csorgatással 4.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Hagyományos fertőtlenítő mosogatás menetére példa: Mosogatás lépései vízhőmérséklet szer-koncentráció szer behatási idő 1 durva tisztítás +40 . a klóros fertőtlenítőszer szaga nem érezhető) Az ételek szállítására használt edényeket a fogyasztói edények mosogatójában lehet elmosni és fertőtleníteni. eszközök mosogatása után nagy figyelmet kell fordítani azok száradására. tálak. eszközöket szabad ismételten felhasználni. Emiatt az öblítést különös gondossággal kell végezni. Műanyag edények és eszközök mosogatása Műanyag edények mosogatóvízét gyakrabban kell cserélni.02 dkg) 3 fertőtlenítés +40 .a fertőtlenítő oldat kimerült (pl. 184/285 .2 % Trisó (10 l vízhez 0. és a szokásos fertőtlenítőszer kétszeresét kell alkalmazni.+45 °C 2 zsíroldás +40 . Csak a teljesen megszáradt edényeket.elszennyeződött. szárítására.+45 °C 1% Hypo (10 l vízhez 1 dl) 5 perc 4 öblítés lehetőleg +40 . Az oldatot cserélni kell ha: . eszközök mosogatása Fából készült edények. Fa edények.a szennyeződés kirakódott a medence falára. de azoktól időben elkülönítve.+45 °C 0.+45 °C folyó vízzel 5 szárítás csorgatással A behatási idők ellenőrzésére javasolt a mosogató helyiségben faliórát elhelyezni. .a víz hőmérséklete kihűlt. . .

A gépi berendezéseket a használati utasításukban foglalt előírások figyelembe vételével szabad tisztítani. dörzsi. azt követően tisztítani. vagy eldobható edényekkel kell üzemelni. vagy forró levegős szárítást kell alkalmazni. csak áramtalanított készüléken szabad a tisztítási műveleteket elkezdeni. dagasztógép. A mosogató helyiségben az ételmaradékok gyűjtésére fedéllel és fogantyúval ellátott tartályt kell biztosítani. A mosogatógéphez a használati utasításában szereplő. főzőüst. a szeletelőgép. A gépeket legalább a műszak végén szét kell szerelni. berendezésekben a szennyeződések felhalmozódásának elkerülését rendszeresen felügyelni kell. törlőkendő. de legalább műszakonként tisztítani. szivacs) rendszeres időközönként. amelyet a mosogatás befejezése után/műszakváltáskor azonnal ki kell üríteni. vagy azzal egyenértékű szer használható. elmosni és fertőtleníteni. gépek mosogatása: A gépekben. Az élelmiszer-maradék gyűjtőedényt használaton kívüli időszakokban fedetten kell tartani. (mosogatómedencék) a meghibásodás idejére a mosogatást igénylő tevékenységet fel kell függeszteni. szükség esetén. galuskaszaggató stb. majd alaposan öblíteni kell. fertőtleníteni. A mosogatáshoz használt eszközöket (kefe. Ha a gépben nem használható fertőtlenítőszer. Az eszközök mosogatásához mosogatógép is használható használati utasítása szerint. fertőtleníteni. Ha a mosogatógép meghibásodása esetére nem biztosítottak a kézi mosogatás eszközei. azt követően szárítani kell. fertőtleníteni. Ilyenek pl. akkor az öblítő fázisban a víznek +82 °C feletti hőmérsékletűnek kell lennie. 185/285 . A tisztítás előtt az elektromos gépeket áramtalanítani kell. A medencékben nem mosogatható tárgyak. Nedvesen tárolni tilos. darálók.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A mosogató helyet és tisztító eszközöket folyamatosan tiszta állapotban kell tartani.

zsíroldószeres forró vízzel lemosni. fertőtleníteni. fertőtlenítése: Az „Útmutató az élelmiszer és italadagoló automaták működtetésének és az italcsapolás Jó Higiéniai Gyakorlatához” . amelyeket a vendéglátónak és az italcsapoló berendezéseket kitelepítőnek közös megegyezés alapján megosztott felelősséggel teljesítenie kell. részletesen szabályozza az italcsopoló berendezésekre vonatkozó higiénés eljárásokat. A vezetékcsatlakozó részeket (pl. Italcsapoló berendezések tisztítása. az üzemeltetőre vonatkozó követelményeket. csapfej. Legfontosabbak: Az italcsapoló berendezések higiéniai megfelelőségéért annak használója a felelős. A csaptelepek azon részeit.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Fából készült húsvágó tőkék tisztítása A hústőkét. naponta kell tisztítani. csöpögtető tálcák). fertőtlenítését (beleértve az italvezetékeket és az adagoló fejeket). A fából készült hústőkét a következő használatig vékony rétegben sóval kell beszórni. Gondoskodni kell a felületük megfelelő gyakoriságú gyalulásáról is. vágódeszkákat a munka befejeztével meg kell tisztítani. A csapoló berendezéseket el kell látni olyan berendezéssel. amelyek felváltva érintkeznek az itallal és a levegővel /a csaptelepek kifolyó részei. amelyben rögzítik a megfelelő működtetéssel és a napi tisztítással illetve a tisztítás gyakoriságával kapcsolatos. csapoló berendezéseket telepítő vállalkozásnak írásos utasítást kell adnia a berendezést működtető számára. A berendezés időszakos teljes tisztítását. Az italadagoló automatákat. majd öblíteni. gyorskuplung) az italhoz (hordóhoz) való minden 186/285 . valamint telepítéskor végrehajtott fertőtlenítését el kell végeznie. amely lehetővé teszi annak napi vizes öblítését és rendszeres fertőtlenítését.

8.7. Kapcsolódó fejezet: 5.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához csatlakoztatás előtt tisztítani kell. Fagylalt készítése 187/285 .2.7. Személyi higiénia Kapcsolódó fejezet: 6.4. Mosogató berendezések Kapcsolódó fejezet: 5. Cukrásztermékek készítése. Kapcsolódó fejezet: 6.2.7.4.1.

4. rágcsálóirtás. 7. 188/285 . 35. és fertőtlenítőszerek.” és mérlegelése. hogy a kártevők elleni védekezést mikor. Az üzemelés során folyamatosan figyelni kell a kártevők esetleges jelenlétét. illetve a jelenlétükre utaló nyomokat. rendjének (d) (…) az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztítóés tisztaságának folyamatos biztosítása.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet megtelepedhetnek és elszaporodhatnak. 7. Rovarok és rágcsálók távoltartása JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet GHP Az élelmiszer vállalkozóknak biztosítaniuk kell az általuk előállított vagy forgalomba hozott termékek védelmét az állatok és kártevők okozta szennyeződésektől is. 8. beleértve a rovar. törvény Az elsődleges cél a kártevők távoltartása. Fogalmi meghatározások 3. fertőtlenítő eljárások megfelelőségét. hogy mentesek-e az állati kártevőktől.sz. a kártevő fertőzöttség elkerülése. az irtás. § (3) „Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi A kártevők elleni védekezés alapja a létesítmény rendszeres karbantartása. megelőzése. zugokat. évi XLVI. 2008. illetőleg a kártevők csalogatása vagy távoltartása (riasztása). (VII. és csak végső feladat a mentesítés. 38/2003. üregeket. Fejezet (4) „Megfelelő eljárásokat kell bevezetni a kártevők elleni Az élelmiszerbiztonság elődleges felelőse az élelmiszeripari vállalkozó. számú melléklet 1. hogyan kívánja az élelmiszerbiztonság szavatolása mellett megvalósítani. Felhasználó: az irtószert alkalmazó természetes vagy jogi A beérkező termékeket. az ő döntése védekezésre. szállítójárműveket és tárolt anyagokat célszerű átvizsgálni. ahol a kártevők bejuthatnak. a padozattól 15 cm távolság tartása az élelmiszerek tárolása során. A takaríthatóság és a kártevőktől mentesség ellenőrizhetősége érdekében a raktárakban ajánlott a faltól 10 cm. továbbá elpusztítása (rovarirtás. együtt: egészségügyi kártevőirtás). a kártevők bejutásának megakadályozása. II.és rágcsálóirtást is Meg kell szüntetni az olyan réseket. Védekezés: az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának meggátlása.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 8. Melléklet IX. valamint életfolyamataik megzavarása.

6. a felesleges holmit. ekkor a munka hatékonyságának ellenőrzése a vendéglátó vállalkozás feladata. forgalmi kategóriájú szerek alkalmazása nem kötött szakképesítéshez. leselejtezett eszközöket a létesítményből el kell távolítani. vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A kártevők elleni védekezést rendszeresen. forgalmi kategóriájú irtószer felhasználása szakképesítéshez nem kötött. Az irtószerek kezeléséhez feltűnően megjelölt kizárólag erre a célra szolgáló. Egyes irtószer-kijuttatási eljárásokra vonatkozó vendéglátó vállalkozás is felhasználhatja. A kártevők jelenlétének figyelésére irtószert nem tartalmazó eszközöket (ragasztós. Az irtószereket csak a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott célra és a használati utasításban megadott módon. vagy élve-befogó rágcsálócsapdákat) célszerű használni. eltérő kell legyen. amelyek biztonsági adatlapját a helyszínen kell tartani. elektromos. alkalmazásuk során azonban az élelmiszerbiztonság nem sérülhet. különleges előírások: a) a kihelyezésre kerülő irtószer színében és formájában az Az irtószer szakszerű és veszélytelen felhasználásáért. 4. Az irtószerek felhasználása 1. Egyes irtási módszerek alkalmazása külön engedélyhez kötött. – a mérgezett csalétek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerektől elkülöníthető formában és csak feltűnő színre 189/285 . azt a 22. III. valamint a környezet szennyeződését ne idézze elő. továbbá az előre c) rágcsálóirtáskor: tervezett munkavégzési időpontokat. 8. csak megfelelően képzett. 3. Az irtáshoz csak engedélyezett szereket szabad felhasználni. A III. biztonságos munkaeszközöket kell használni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához személy. illetőleg haszonállatok és a külön jogszabályban meghatározott vadászható állatfajok elhullását. A kártevő mentesítés végeztethető erre szakosodott és a szükséges engedélyekkel rendelkező vállalkozóval is. amelynek tartalmaznia kell a megelőzési. szakértelemmel rendelkező személy végezheti azokat. csapó. az egészségügyi és a kémiai biztonsági szabályok figyelembevételével szabad felhasználni úgy. az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükségessé váló irtási feladatokat. a vonatkozó előírások emberi fogyasztásra szánt élelmiszerektől és gyógyszerektől megtartásáért a felhasználó a felelős. vagy kombinált rovarcsapdákat. egészségének károsodását. Szolgáltatás: irtószerrel más számára végzett egészségügyi kártevőirtás. Az irtás megkezdése előtt a létesítményt és környezetét rendezni kell. Kártevők vagy jelenlétükre utaló jelek észlelésekor soron kívüli irtást kell végezni. tervezett program szerint kell végezni. hogy az emberek életének veszélyeztetését.

A repülő rovarok elleni védelmet nyújtó háló mérete 2 mm. hogy az esetlegesen lehulló rovaroktól. A kártevők elleni védekezési tevékenységet dokumentálni kell úgy. távoltartását és irtását. alapanyagoktól olyan távolságra kell helyezni. a nedves. szellőző rendszerek beszívó és kivezető csonkjait megfelelő védelemmel (rovarháló. az ellenmérget (gyógyszert) és az alkalmazó nevét. vagy ennél kisebb. – a kihelyezésére szolgáló szerelvényeket feltűnő jelzéssel kell ellátni és azon az alkalmazott rágcsálóirtó szer megnevezését. hogy megelőzzük az élelmiszerek szennyezését. – véralvadásgátló hatóanyagú készítményeket szakképzett személy csak az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezhet ki. címét. rovarmaradványoktól a szennyeződés elkerülhető legyen. A rovarok elleni védekezés magában foglalja a repülő. A szabadba nyíló ajtók fölé elektromos rovarcsapdát célszerű felszerelni. karbantartásáról gondoskodni kell. A rovarcsapdák nem lehetnek termelési műveletek felett. és a védekezés célját szolgáló minden intézkedés.mérgezett csalétkek alkalmazásával. lehetőleg az ajtónyílások közelében belülről. láda stb. 190/285 . ragasztós felületek) . A mérgezett csalétket zárható. A rovarcsapdákat a csomagolatlan élelmiszerektől. mászó rovarok bejutásának megakadályozását. légzsilip) kell ellátni és úgy kell üzemeltetni. A rovarok bejutása ellen a nyitható nyílászárókat. annak érdekében. Ajánlott évente kétszer (ősszel és tavasszal) megelőző kártevő irtást végezni. kapukat. hogy megakadályozzák az állati kártevők bejutását. hatóanyagát.) kell kihelyezni. telefonszámát fel kell tüntetni. A rovarcsapdák szükség szerinti tisztításáról. vizes közegnek ellenálló anyagból készült etető szerelvényekben (doboz. A rágcsálók elleni védekezés végezhető: . A csatornanyílásokra peremes bűzelzárót kell tenni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához megfestve helyezhető ki.fizikai módszerekkel (csapdák. hogy abból nyomon követhető legyen a mindenkori kártevő-fertőzöttségi állapot.

helyét. és a permetezést végző szakember utasítása szerinti idő elteltével lehet a felületet lemosni. még az étkeztetési tevékenység megkezdése előtt. Ahol az irtószerek használata nem kívánatos. a kihelyezett irtószer megnevezését. Az elpusztult rovarokat. Takarításkor a szerelvényeket a padozatról fel kell venni. a takarítás végeztével a helyükre vissza kell helyezni. Rovar. alapos takarítást és fertőtlenítést kell végezni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A szerelvények számát. az irtószerfogyást és az állatok jelenlétét rendszeres időközönként ellenőrizni és dokumentálni szükséges. irtószert nem tartalmazó eszközöket (ragasztós. Javasolt a szerelvények sorszámának feltüntetése a létesítmény helyszínrajzán. ( „Rágcsáló irtó térkép”). Méregmező fenntartási idő alatt a helyiségben ételt készíteni tilos. vagy élve-befogó rágcsálócsapdákat stb. 191/285 . Azokban a helyiségekben. mérget tartalmazó irtóeszköz nem helyezhető el.és rágcsálóirtást követően. ahol csomagolatlan élelmiszer van. melyek kellően érzékenyek a kártevő észlelésére. csapó. A vegyszeres méregmező kialakítás (sávos permetezés) előtt alapos takarítást és fertőtlenítést kell végezni.) kell használni. rágcsálókat és a visszamaradt vegyszert össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni.

és minél előbb el kell távolítani az üzemi területről. az élelmiszerektől elkülönítve. fóliákat stb. vagy egyéb élelmiszert tárolni tilos. üveg. kartondobozokat. Kapcsolódó fejezet: 8. a beszállítói és a vendéglátó helyen használt húsos láda. (VI. Rendszeres elszállításukról gondoskodni kell. Göngyölegtároló hiányában a göngyöleg csak arra kijelölt helyen. az e célra kijelölt helyen kell tárolni és rendszeres elszállításáról gondoskodni kell. benne fűszert. ételkészítésre szolgáló munkatérbe bevinni és ott tárolni tilos. A göngyölegeket jellegüknek megfelelően. vagy kiürülése után eldobható. 62/2011. A belső használatú göngyöleget jelöléssel meg kell különböztetni a beszállítók által használt göngyölegtől. A nem mosható és fertőtleníthető anyagból készült és kiürült göngyöleget (pl.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 8. (pl. láda stb. 9. Göngyöleg JOGHÁTTÉR GHP Göngyölegnek tekintjük az élelmiszer csomagoló anyagát (pl. stb. Rovarok rágcsálók távoltartása 192/285 . doboz. és gondoskodni kell a mielőbbi elszállításáról. A külső csomagolásra szolgáló göngyöleget.). papírdoboz. lehetőleg csoportosítva kell összegyűjteni.). hogy az élelmiszereket ne szennyezzék. ideiglenesen tárolható.5. 30. pl. § (2) A használaton kívüli göngyöleget az élelmiszerektől Tárolásukat úgy kell megoldani.4. rozsdásodásra hajlamos fémdoboz) ételkészítési munkához újra hasznosítani. elkülönítve.) VM rendelet amely általában több szállítás során is felhasználható.

cikkének (2) bekezdése alapján nem szükséges engedély. 7.6. a létesítmény telephelye szerinti MgSzH kerületi hivatalának (a továbbiakban: kerületi hivatal) köteles bejelenteni.amely igazoltan mentes 8. amelyhez a 853/2004/EK rendelet 4. Vendéglátó vállalkozás sertésvágást nem végezhet. cikk (1) b) „alaptermékek”: elsődleges termelésből származó termékek. Élő állat vágása JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet 2. vágópontot kell létesítenie és engedélyezetnie. alkalmanként a vendéglátó létesítmény udvarán.) FVM rendelet 5. Élő hal és halászati termékek tartása. …. § (1) A 2. A vizsgálatról kiadott állategészségügyi igazolást a GHP 193/285 . § (1) A rendezvényekre vonatkozó szabályokat a 2. vágása Abban az esetben. Levágni és felhasználni csak az állatorvos által megvizsgált és fogyasztásra alkalmasnak ítélt állatot lehet. Ehhez a kistermelő saját nevelésű állatot biztosítja és a vágás bemutatását vállalja. megfelelően előkészítve és kivitelezve elvégezhető. ha az állomány. Élő állatok vágása Kiindulási alaphelyzet. 30. hogy vendéglátó létesítményben az élőhal kivételével nem lehet állatokat vágni. alkalmi esetekben.6. amelyből az adott termék származik. rendkívüli körültekintés és szabályozottság mellett lehet. illetve tejtermelő állomány esetében . mellékletben felsorolt élelmiszerekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a kerületi hivatal külön engedélyével történhet.2. tradíciók bemutatásához kapcsolódó állatvágás (pl. feldolgozatlan és feldolgozott termék csak akkor hozható forgalomba. Tradicionális sertésvágás Kistermelő közreműködésével a vidéki élethez. § (4) (4) Állati eredetű alap-. (IV. hagyományokhoz. 12. 57/2010.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 8. állattenyésztésből. Ezt az alkalmi tevékenységet azonban 3 nappal előbb be kell jelenteni a Kerületi Hivatalnak és biztosítani kell hatósági állatorvosi vizsgálatot. egyedi.1. Kapcsolódó fejezet:8. 17. disznótorhoz kapcsolt állatvágás) rendezvény keretében. kistermelőtől ellenőrzött körülmények között vágott állatok húsának felhasználása zajlik. § (1) Az élelmiszer-vállalkozó az olyan élelmiszer-előállító létesítményt. igazoltan részt vesz a kötelezően előírt mentesítési programokban. vadászatból és halászatból származó termékeket.) FVM rendelet 9.6. Ettől eltérni különleges. ha a vendéglátó saját állatvágást végezve kíván üzemelni. a 853/2004/EK rendelet szabályainak betartásával vágóhelyet. beleértve a termőföldből. (V. 52/2010. mert vendéglátásban a vágóhidakról.

a kistermelő kérelmére évente meghosszabbítható. Az így készített és fogyasztásra kiadott disznótoros ételekből ételmintát kell eltenni és 72 óráig meg kell őrizni. hideg-meleg ivóvíz minőségű vizet a test. Ennek igazolására a kistermelő kérelmére az illetékes kerületi hivatal hatósági állatorvosa a 2.8. sütött. (5) A hatósági állatorvosi bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig hatályos. Az így vágott állat húsából kizárólag alaposan hőkezelt. közterületi és mozgó árusítás A helyben vágott állatból származott termékekre vonatkozóan a veszélyelemzést el kell végezni. melléklet szerinti hatósági állatorvosi bizonyítványt (a továbbiakban: hatósági állatorvosi bizonyítvány) állít ki. folyó. feldolgozatlan és feldolgozott terméket csak hatósági állatorvosi bizonyítvány birtokában hozhat forgalomba. testrészek mosásához. A vágáshoz biztosítani kell folyó. és csak a készítés helyén hozható forgalomba. A tradicionális sertésvágás szabadban végezhető mozzanatai:  kábítás  véreztetés  pörzsölés  mosás. Alkalmi. A vágáshoz használt eszközök. utótisztítás (kolompolás)  hasítás  zsigerelés A beleket felhasználni tilos!!!! A levágott és fogyasztásra alkalmasnak ítélt állati testet továbbiakban a létesítmény húselőkészítőjében kell főzésre. Ételminta Kapcsolódó fejezet: 4. edények tisztítását/mosogatását a vágás helyén. főzött termék készíthető.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához gümőkórtól és brucellózistól. vágástól számított 90 napig meg kell őrizni. rendezvényi. 194/285 . tiszta helyet kell biztosítani.1.4. Kapcsolódó fejezet: 6. A kistermelő állati eredetű alap-. sütésre előkészíteni.5. illetve a takarításhoz. A tradicionális vágás helye: A vágáshoz a vendéglátóhely udvarán elkülönített.

A medencét és berendezéseit könnyen tisztíthatóan és fertőtleníthetően kell kialakítani. porlasztva jusson a vízbe.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához hideg-meleg ivóvízzel ellátott mosogató medencében. szakasz VII. fejezet: A halászati terméket tároló élelmiszeripari vállalkozóknak biztosítaniuk kell az alábbi követelmények betartását.2. Élő hal és halászati termékek tartása.4. A halat fajtájának megfelelő hőmérsékletű medencében szabad tárolni. ami nem befolyásolja hátrányosan az élelmiszerbiztonságot és a termékek életképességét. Az akvárium tartozékait külön helyiségben szabad elhelyezni. A víz frissítését úgy kell kivitelezni.) FVM rendelet 10. fertőtlenítő hatású szerrel kell végezni és azokat elkülönítetten kell tárolni.1. udvaron vágni legfeljebb + 10 oC környezeti hőmérsékleten. hogy az oxigéndús víz a medence minden részében elkeveredjen. a medence belső felületének simának kell lennie. A halak tárolására szolgáló víztestet kötelező átfolyó vízzel vagy vízvisszaforgatással folyamatosan frissíteni. Kapcsolódó fejezet 5. A halak medencében tárolásának minimális követelményei 2. A medencét. Ha a megfelelő hőmérséklet eltér a környezeti hőmérséklettől.és kiáramlását úgy kell szabályozni. de legalább minden 195/285 . Külön medencét kell biztosítani azon halaknak. ivóvíz utánpótlás) kell. Az akvárium vizének teljes cseréjét és takarítását rendszeresen. A vágásig biztosítani kell a halak folyamatos levegőztetését és folyamatos utánpótlással a víz frissítését.1. és fedéllel. Tárolni csak az egészséges halakat szabad. 2. a medence vizét fűteni vagy hűteni (hideg. melléklet VIII. Átvenni csak egészséges. számú melléklet: Az étkezési célra szánt halak tárolásának és szállításának minimális követelményei 1. 32/1999. külső sérülésektől. Tartási körülmények Az élő hal tartása nem veszélyeztetheti az élelmiszerek biztonságát.6. illetve tiszta sós víz) tölthető.6. 31. Az élő halászati termékeket olyan hőmérsékleten és módon kell tárolni. Vágó helyen. A sérült halakat haladéktalanul le kell ölni. vagy eltakarással meg kell akadályozni az akváriumvíz kifröccsenését. A víz be. folyó.2. vágása 8. hogy az oxigéndús levegő finom buborékok formájában. 2. Az oxigénben gazdag vizet a medence alján vagy az attól függőlegesen számított 30 cm-en belül kell bevezetni. Hulladékkezelés 853/2004/EK rendelet III. 3.2. Az akvárium étteremben is elhelyezhető. (III. vagy az alatt szabad. és a medencéhez tartozó 8. élősködőktől mentes halat szabad. amelyek tartási hőmérséklete nem esik egy tartományba. A medencébe csak a halak élettani tulajdonságainak megfelelő víz (ivóvíz.6.

1.4. Tisztítóanyagok használata után tiszta. friss vízzel ki kell öblíteni a medencét. a darabolás előtt.7.5–8. Az akvárium takarítását a helyiség alapos fertőtlenítő takarításának kell követnie. Élő hal vágása Élő hal vágása csak külön halelőkészítő helyiségben végezhető.6. hogy a halak természetes testtartásban helyezkedjenek el. 2. megfelelő oxigén-ellátású medencébe kell helyezni vagy haladéktalanul le kell ölni.8. a megfelelő árnyékolásról gondoskodni kell. A medencében 1000 literenként mérsékelten érzékeny halfajok esetén legfeljebb 200 kg élő hal. A medencét fedő eszköznek – a halszállító tartály kivételével – a levegő által átjárhatónak kell lennie. gyógy.9. A vágást követően haladéktalanul el kell végezni a fej és a pikkelyek eltávolítását. A halakat medencében tárolásuk közben etetni. más tevékenység tisztaságát nem veszélyeztető. A vágás nem veszélyeztetheti az élelmiszerek biztonságát.2.2. Nem rendszeres. szállítmány megérkezése előtt el kell végezni. . 2. 2. A medence takarítására szolgáló eszközöket időben elkülönítve fertőtlenítő mosogatással kell tisztítani. 2.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához berendezéseket is rendszeresen tisztítani. A medencében található víz pH-értékének 6. ideiglenes halelőkésztő helyen is történhet.6. megfelelő működésüket ellenőrizni kell. Az elpusztult halat a medencéből azonnal el kell távolítani. A medencét közvetlen napfény nem érheti. pont szerint) 2. A sérült halakat haladéktalanul le kell ölni. érzékeny halfajok esetén legfeljebb 100 kg élő hal tartható. illetve állategészségügyi beavatkozásnak. Karácsonyi időszak) halelőkészítő hiányában megfelelően elkülönített. (halak érzékenysége: 1. a továbbiakban hulladékként kell kezelni. A medencében található víz nem lehet üledékes.10. zsigerelést.és vegyszeres kezelésnek alávetni tilos. Hal feldolgozása 196/285 . alkalmi élő hal vágás (pl.3. Mesterséges megvilágítás esetén a fénysugár felülről merőlegesen hatolva jusson be a vízbe. A medencében maradt halak megfelelő oxigénellátásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul végre kell hajtani. elhalt növényi részekkel szennyezett. Az oxigénhiány tüneteit mutató halakat a medencéből el kell távolítani és másik. 8. A medencében tárolt halak kiugrását meg kell akadályozni a medence befedésével. 2. hideg ivóvizes lemosásának kell követnie. 2. 2. a betelepített halak fajáról és számáról. Tartani csak az egészséges halakat szabad.5. A vágást a tisztított hal folyó. valamint az elpusztult vagy levágott halak számáról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A medencék betelepítésének és kiürítésének dátumáról. azt ételkészítéshez felhasználni nem szabad.5 között kell lennie. A hal vágása során be kell tartani az állatvédelmi előírásokat. A takarítást követően a medencét alaposan át kell öblíteni tiszta ivóvízzel.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 2. grillen. A hal feldolgozáshoz külön. mosogatásukat időben elkülönítve kell megoldani. abból az algabevonatot csak mechanikus módon szabad eltávolítani. 197/285 . A filék és darabok nem maradhatnak a munkaasztalon az előkészítésükhöz szükséges időn túlmenően. A folyami rákot és homárt a beérkezés vagy az akváriumból kivétel után azonnal feldolgozni (darabolni. A zsigerelést is mosásnak kell követnie. Amíg a halak a medencében vannak. jelölt eszközöket kell biztosítani.11. gőzben. stb.). A fej eltávolítását és a zsigerelést haladéktalanul – a vágást követő folyóvizes lemosás után – el kell végezni. ha szükséges) és hőkezelni kell (forró vízben. Az előkészítést követően a halat mielőbb az olvadó jég hőmérsékletére kell hűteni és felhasználásig hűtve vagy fagyasztva tárolni.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

8.7. Kedvtelésből tartott állatok a vendégtérben
JOGHÁTTÉR GHP Kedvtelésből tartott állatok (pl.: kutya) beengedéséről a vendéglátóhelyek éttermeibe, szabadtéri fogyasztói területeire, az étterem üzemeltetője, mint felelős élelmiszeripari vállalkozó dönthet. Döntésekor mérlegelnie kell az alapterület, a bútorzat, az üzemeltetés és a vendégek igényeinek figyelembevételével. Amennyiben az üzemeltető tolerálja az állatok jelenlétét a vendégforgalmi területeken, a szokásoshoz képest több óvintézkedést kell tennie az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek, ételek, valamint az éttermet látogató vendégek védelme érdekében. Ilyen például, hogy az állatokkal szemben intoleráns vendégeket már a bejáratnál célszerű tájékoztatni arról, hogy az étterem pl. kutyás vendégeket is fogad. A házi kedvencek jelenléte esetenként azonnal szükséges takarítást igényel, amelyhez rendelkezni kell külön takarító eszközökkel, azok megfelelő használatára kiképzett személyzettel. A kedvencek etetéséhez, itatásához egyszer-használatos, eldobható edényeket kell rendszeresíteni. Az állatok életviteléből adódó éttermi helyzeteket át kell gondolni és - az élelmiszervállalkozói felelősség keretében - úgy kell megoldani, hogy az élelmiszer-biztonsági szabályok ne sérüljenek. Az ilyen éttermekben az állatokkal kapcsolatos feladatokat külön szabályzatban célszerű rögzíteni.

198/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

9. SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK
9.1. Jó higiéniai útmutató az egyéb szálláshelyeken nyújtott reggeliztető tevékenységet folytatók számára
JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet GHP

Az egyéb szálláshelyen alapvető követelmény az önellátás feltételeinek biztosítása, azaz a vendégeknek külön kávékonyha benne kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, II. melléklet III. fejezet mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára MOZGÓ ÉS/VAGY IDEIGLENES ELŐÁLLÍTÓÉS elkülönített hűtőszekrény használattal. FORGALMAZÓ HELYEKRE (MINT PÉLDÁUL SÁTRAK, ÁRUSÍTÓHELYEK, MOZGÓÁRUSOK JÁRMŰVEI), Mint kiegészítő szolgáltatás a vendégek részére kizárólag reggeli biztosítható, ELSŐDLEGESEN MAGÁNLAKÓHÁZKÉNT HASZNÁLT, DE az alábbi feltételekkel: FORGALOMBA HOZATAL CÉLJÁBÓL ÉLELMISZEREK RENDSZERES KÉSZÍTÉSÉRE HASZNÁLT HELYISÉGEKRE, Alapfeltételek VALAMINT ÁRUSÍTÓ AUTOMATÁKRA VONATKOZÓ A tevékenység mennyiségi korlátai: KÖVETELMÉNYEK Az egyéb szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított szobák száma legfeljebb (1) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerűen nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat lehet. A reggeliztetés, mint megvalósítható, úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán szolgáltatás, kizárólag a szálláshelyen megszálló vendégekre vonatkozik, külső és jó karban tartani, hogy elkerüljék különösen az állatok és személyek azt nem vehetik igénybe. 10 főt meghaladó létszámú reggeliző vendég esetén az étkeztetést több turnusban kell elvégezni azzal a megkötéssel, kártevők által okozott szennyeződés kockázatát. hogy egy időben legfeljebb 10 fő étkeztethető. A turnusokat időben jól el kell különíteni, megfelelő időt hagyva a második turnus reggeliztetéséhez szükséges (2) Különösen, szükség szerint: higiéniai és technológiai előkészítésre. a) megfelelő eszközöket kell biztosítani a kielégítő személyi higiénia fenntartásához (beleértve a higiénikus kézmosáshoz és A tevékenység alapkövetelménye továbbá: kézszárításhoz szükséges eszközöket, a higiénikus illemhelyeket és Ivóvíz minőségű vízellátás, amely történhet:
199/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához öltözőhelyiségeket); saját kutas vízellátó rendszerből vagy közüzemi hálózati vízből.

b) az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületeket jó állapotban kell Zárt rendszerű szennyvízelvezetés és/vagy tárolás. tartani, könnyen tisztíthatónak, és szükség szerint fertőtleníthetőnek kell lenniük. Ez megköveteli a sima, mosható, nem mérgező anyagok alkalmazását, kivéve ha a hatáskörrel rendelkező hatóság Ha nincs külön reggeliztető konyha és a háztartás konyhájáról zajlik az ellátás, elfogadja az élelmiszer-ipari vállalkozás véleményét, hogy más a minimális helyiség és eszköz feltételek: - a háztartási konyhában megfelelő létszámú egységes asztal, szék, anyag is megfelelő; berendezési tárgyak, vagy külön étkező helyiség, - külön hűtőszekrény a vendégek reggeliztetéséhez szükséges c) megfelelő berendezést kell biztosítani a munkaeszközök és nyersanyagok tárolására, (amelyben biztosított az élelmiszerek berendezések tisztításához, és szükség szerint fertőtlenítéséhez; fajtánkénti, áttekinthető rendben, a keresztszennyezést megelőző módon végzett tárolása.) d) amennyiben az élelmiszereket az élelmiszer-ipari műveletek - kizárólag a vendégek számára fenntartott evőeszközök, tányérok, részeként tisztítják, gondoskodni kell arról, hogy ez higiénikus poharak, kancsók, pékárus kosarak, tálalókészlet, módon történjen; - mosogatógép, vagy legalább kétmedencés mosogató, vagy kombinált mosogatószerrel történő mosogatás./zsíroldás és fertőtlenítés egyben/. e) megfelelő hideg és/vagy meleg ivóvízzel való ellátást kell biztosítani; Külön reggeliztető konyha működtetése esetén is a fenti feltételeket kell f) megfelelő intézkedéseknek és/vagy eszközöknek kell biztosítani a rendelkezésre álló helyiségben. rendelkezésre állnia a veszélyes és/vagy fogyasztásra alkalmatlan (folyékony vagy szilárd) anyagok és hulladékok tárolására és A tevékenység személyi feltételei: - egészségügyi alkalmasság: háziorvosi igazolás. eltávolítására; g) megfelelő intézkedéseknek és/vagy eszközöknek kell Ha a családban fertőző betegség fordul elő, a szálláshelyen reggeliztetést rendelkezésre állnia a megfelelő tárolási hőmérsékleti feltételek végezni a háztartás konyhájáról nem szabad! Ebben az esetben reggeliztetést csak külön konyháról olyan megbízott személy végezhet, aki nem került fenntartására és folyamatos ellenőrzésére; kapcsolatba a fertőzéssel, és megfelel a fentiekben leírt személyi higiénés h) az élelmiszert úgy kell elhelyezni, hogy szennyeződésének feltételeknek kockázatát az ésszerűen megvalósítható mértékig el lehessen Árubeszerzés, árutárolás, hűtés: kerülni. - megbízható helyről, számlával, szállítólevéllel kell igazolni az áru

200/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) Egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított,….. nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat. eredetét, a reggeliztetéshez biztosított alapanyagok tárolását, hűtését úgy kell megoldani, hogy azok egymást ne szennyezhessék.

-

Ételkészítés, sütés, főzés, készen tartás, felszolgálás: - tojásrántotta, tükörtojás, lágytojás készítéséhez a tojást külön edényben 6. § (1) A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg előzetesen mosni, fertőtleníteni kell, kell jelölni - a zöldségféléket felhasználás előtt meg kell mosni, ügyelni kell a i) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy keresztszennyeződések megelőzésére, - a felszolgálást tiszta ruhában, ápolt külsővel kell végezni. forgalomba hozni. 1. melléklet Követelmények szállástípusonként 6. Egyéb szálláshely 6/A. Engedélyezési követelmény 1. A szoba nagysága: a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter, b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter, c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett. 2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval. 3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal. 6/B. Üzemelési követelmény 1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy Mosogatás, takarítás: - konyharuhákat, mosogató szivacsokat rendszeresen mosni, fertőtleníteni, szükség esetén a mosogatáshoz használt eszközöket cserélni kell. Gondoskodni kell a mosogatáshoz használt eszközök megfelelő szárításáról, - a takarításhoz, mosogatáshoz használt vegyszerek tárolását az élelmiszerektől elkülönítetten kell megoldani, - a konyha, étkező helyiség napi rendszeres takarítását el kell végezni, - a vendégek edényeit külön, elszeparált szekrényben kell tárolni. Maradékok és hulladékok kezelése: A reggeliztetéshez kihelyezett és megmaradt ételek tárolása tilos, azt újból felszolgálni, étkezésre kínálni nem szabad. A szálláshelyről ételkiszállítást végezni tilos. Dokumentálás: - nyersanyagok származási helyét szállítólevéllel vagy számlával kell igazolni, Amire különösen figyelni kell:

201/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása. Takarítás: vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek esetén minden esetben, a közösen használt helyiségek takarítása minden nap.

2. 3. a)

b)

a. a reggeliztetés időtartama ne haladja meg a 3 órát b. állati eredetű élelmiszerek, tejtermékek tárolása, fogyaszthatósági határidők figyelemmel kísérése, c. tojás előkészítése, d. zöldség, gyümölcs tárolása. mosása, előkészítése, e. hűtés: a hűtőszekrényekben az élelmiszerek tisztasági fokának megfelelően, áttekinthető rendben, a keresztszennyeződést megelőzve, f. hőkezelés: hőfok, időtartam, g. rovarok, rágcsálók, kutya, macska, házi kedvencek: rágcsálóirtás, háziállatok elkülönítése, h. eszközök állaga, állapota: esztétikus, tiszta, biztonságos használat, i. tisztaság: alapkövetelmény a napi takarítás, j. hulladékkezelés: megsemmisítés, kötelező kommunális hulladékkezelés.

9.2. Lakásétterem
JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. sz. mellékelet III. fejezet GHP Lakásétterem fogalma Nem nyilt árusítást végző, háztartási körülmények között üzemelő vendéglátó létesítmény.

(1) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerűen A szervező: ‐ profitszerzési céllal;
202/285

Kivételes esetekben – a hatóság előzetes beleegyezésével .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához megvalósítható. hogy elkerüljék különösen az állatok és kártevők által okozott szennyeződés kockázatát. úgy kell elhelyezni. hogy más vonatkozó higiéniai szabályoknak (pl. b) az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületeket jó állapotban kell tartani. előírásainak betartása kötelező. könnyen tisztíthatónak.: foglalkozás-egészségügyi vizsgálat. A biztosítani. tervezni. (2) Különösen. saját honlap) útján.Törekedni kell az áruk szakosított tárolására. a hűtőben lezárt dobozokban kell tárolni a különböző típusú élelmiszereket. főzése-sütése. c) megfelelő berendezést kell biztosítani a munkaeszközök és .eltérhet kézszárításhoz szükséges eszközöket. Fokozottan ügyelni kell a keresztszennyeződés megelőzésére. eltávolítására. 203/285 . szükség szerint: A lakásétterem működtetése élelmiszer-ipari vállalkozás. összeállítani. tisztán és jó karban tartani. berendezések tisztításához. kivéve ha a hatáskörrel rendelkező hatóság A lakásétterem személyzetének meg kell felelnie a vendéglátó dolgozókra elfogadja az élelmiszer-ipari vállalkozás véleményét. ételek megfelelő tárolására. így vezetőjének a) megfelelő eszközöket kell biztosítani a kielégítő személyi ismernie kell a jogszabályi előírásokat. e) megfelelő hideg és/vagy meleg ivóvízzel való ellátást kell Lakásétteremből ételt kiszállítani. rendszeres élelmiszerbiztonsági továbbképzés). és szükség szerint fertőtlenítéséhez. külső helyszínen rendezvényt tartani tilos. mosható. gondoskodni kell arról. az ételek elkészülte f) megfelelő intézkedéseknek és/vagy eszközöknek kell utáni azonnali tálalására. módon történjen. hogy ez higiénikus Az ételek előkészítése. Ez megköveteli a sima. vendégeket helyben (akár a vendégek előtt. a higiénikus illemhelyeket és a szabályoktól. és szükség szerint fertőtleníthetőnek A tevékenység végzéséhez a kerületi hivatal külön engedélye szükséges! kell lenniük. A saját HACCP rendszer öltözőhelyiségeket). nem mérgező anyagok alkalmazását. Naponta egy alkalommal összesen legfeljebb 14 vendég szolgálható ki. anyag is megfelelő. ‐ ‐ aktív vagy passzív promóció (például: hirdetés. akár a vendégek közreműködésével) készülő ételek elfogyasztására toboroz. tálalása során ügyelni kell a fogyasztásra kész élelmiszerek. lakásétteremben törekedni kell a friss ételek készítésére. d) amennyiben az élelmiszereket az élelmiszer-ipari műveletek részeként tisztítják. ha írásos élelmiszerbiztonsági tervet készít a felmerülő kockázatokról és azok kezeléséről (HACCP). a tevékenységére vonatkozó szakmai higiénia fenntartásához (beleértve a higiénikus kézmosáshoz és szabályokat. Megfelelő technológia (például: sokkoló) hiányában rendelkezésre állnia a veszélyes és/vagy fogyasztásra alkalmatlan tilos a helyben készített ételek lefagyasztása a tárolási idő meghosszabbítása (folyékony vagy szilárd) anyagok és hulladékok tárolására és céljából.

törvény Mellékletének 71.) FVM rendelet 12.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához g) megfelelő intézkedéseknek és/vagy eszközöknek kell rendelkezésre állnia a megfelelő tárolási hőmérsékleti feltételek fenntartására és folyamatos ellenőrzésére. forgalomba hozatalához külön engedély szükséges Meleg.(V. hogy szennyeződésének kockázatát az ésszerűen megvalósítható mértékig el lehessen kerülni. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék. hideg Az élelmiszerláncról és hatósági étel felügyeletéről szóló 2008. 7. készítmények. 57/2010. amelyek forgalomba hozatala 6. 5. édesipari az előállítás helyén. a végső fogyasztó részére *Az állati redetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak A Termékkör 204/285 . mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a kerületi hivatal külön engedélyével történhet. melynek kiskereskedelmi 1. § (1) A 2. melléklet B Élelmiszer. illetve házhoz termék szállítással történik. h) az élelmiszert úgy kell elhelyezni. évi XLVI. 2. az italok kivételével Cukrászati Azon hűtést igénylő cukrászati készítmény.

) 853/2004/EK rendelete szerint.§ (3) A háztartási körülmények között végzett vendéglátó tevékenységre kizárólag a 2. 2008. 15. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a felelős személy . az érintett élelmiszerhez használt alapanyagokat és a maradék ételt a hatóság intézkedéséig meg kell őrizni. valamint a maradék élelmiszer és ételminta változatlan állapotban való megőrzése mellett –.§. vendéglátó tevékenységet végző személy (a továbbiakban együtt: felelős személy) tudomást szerez az általa előállított vagy forgalomba hozott élelmiszertől eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról – az érintett élelmiszerhez használt alapanyagok. április 29. 12. illetve egyéb. az eredeti csomagolást vagy címkét a lejárati időt követő 30 köteles haladéktalanul értesíteni: napig meg kell őrizni. . beleértve az allergén anyag tartalmát is. üzemeltetője vagy alkalmazottja.§. vendéglátó-ipari termék: olyan étel.az alapanyagokat kistermelőtől is be lehet szerezni. 16. ital (az ivóvíz kivételével). 30. .§(3).§(2) és (3). 4.elejtett vad csak hatósági állatorvosi igazolással használható fel.§. azokat rendszeresen fertőtleníteni kell. .az élelmiszer-eredetű megbetegedést vagy annak gyanúját haladéktalanul be kell jelenteni a hatóságnak. évi XLVI. 7.§.§ (2)-(3) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni.§. cukrászati.§(1) és a 21. 9. (VI. ideiglenes árusítóhelyen. 4 §4 (1) Ha a létesítmény vezetője.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához megállapításáról szóló. 14. Az így előállított élelmiszer kizárólag az előállítás helyén hozható forgalomba. törvény 71. 5. a) munkaidőben a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc.a hulladékgyűjtő edényeket tisztán kell tartani.az adalékanyagok. a fogyasztót – annak kérésére – tájékoztatni kell. 205/285 .§(4)-(6). 62/2011.vízszennyeződés vagy annak gyanúja esetén a víz mikrobiológiai vizsgálatát el kell végeztetni. hidegkonyhai készítmény. tálalókonyhán vagy házhoz szállítva A tevékenység során az alábbiakat is be kell tartani: értékesítenek a végső fogyasztó számára.csak ép héjú tojást szabad felhasználni.§. amelyet az előállítás helyén.) VM rendelet 1. az Európai Parlament és a Tanács (2004.az ételek összetevőire vonatkozó információkról. annak kiszolgálását. .§(1). 17. aromák és élelmiszerenzimek nyomon követhetőségét biztosítani kell. . szükség esetén a héját felhasználás biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kerületi hivatalát. 6. . felszolgálását azonnal fel kell függesztenie a hatóság további intézkedéséig.

aromákat és 206/285 . 7. és rövid időn belül el kell távolítani. a jellegének megfelelő hőfokon. melléklete szerinti allergén összetevőket. (V. előállítás és értékesítés feltételeiről szóló rendelet szabályainak betartása mellett a vendéglátó és a közétkeztető átveheti a kistermelő által megtermelt. Az edények háztartási higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. azt elkülönítetten kell tárolni. §9 (1) A hulladékgyűjtő edények rendszeres tisztításáról.) VM rendelet (a mosogatógépben is mosogathatók. továbbiakban: 43/2011.a romlott vagy romlásra gyanús ételt. mellékletben foglaltak betartásával végezhető. . .előtt külön edényben fertőtleníteni kell. (3) A kistermelői élelmiszer-termelés. 12.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 4. élelmiszerösszetevőkre vonatkozó kiegészítő információkat is – a végső fogyasztót. biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának készenléti ügyeletét. 9.§ (3) A vendéglátó-ipari termékek összetevőire vonatkozó információkról – beleértve az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. 26.nyers tejet átvétele után fel kell forralni.§ (2) Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer. fertőtlenítéséről gondoskodni kell. 26. §12 Az élelmiszer adalékanyagokat. (V.mosogatását. vagy előállított élelmiszert. .) VM rendelet) szerinti vadászatra jogosulttól közvetlenül származó elejtett vad vendéglátó-ipari felhasználása az 5. §7 Az ivóvíz önellenőrző mikrobiológiai vizsgálatát a vízszennyeződés vagy annak gyanúja esetén az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló külön jogszabály szerint soron kívül el kell végezni. . alapanyagot. fertőtlenítését biztosítani kell. annak kérésére a vendéglátónak tájékoztatnia kell. 26.Az üzemi és fogyasztói edények elkülönített (legalább időben elkülönített) 6. a kiszolgálásból megmaradt ételt ismételten kiszolgálni tilos.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához b) munkaidőn kívül a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc. (II.csak érzékszervileg megfelelő ételt szabad kiszolgálni. valamint az egyéb jogszabályok alapján kötelezően alkalmazandó. 5.

jelölt edényekben kell végezni. áztatás – alávetni. vagy alapanyagot tilos felhasználni. (2) Amennyiben a tojáshéj fertőtlenítése szükséges. 15. §17 (1) Az elkészült ételt a tálalás megkezdése előtt ellenőrizni 207/285 . §14 (1) Felhasználni csak ép héjú tojást szabad. aroma vagy élelmiszerenzim teljes felhasználásig. illetve a készített termék fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési időtartamának lejártát követő 30 napig meg kell őrizni. színezés. kizárólag erre a célra használt. a romlottság tényére utaló jelöléssel ellátva tárolható. vagy olyan kezelésnek – különösen fűszerezés. §. §15 A nyers tejet átvétele után a lehető legrövidebb időn belül fel kell forralni. a főzőtéren kívül.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához élelmiszerenzimeket eredeti vagy az eredeti jelöléseket pontosan feltüntető csomagolásban kell tárolni. a 13. Eltávolításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell. Az eredeti csomagolást vagy címkét az adalékanyag. amely a romlás jeleit elfedi. 17. azt közvetlenül felhasználás előtt. vagy azt ismételten kiszolgálni. felszolgálni.(4) Tilos a kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt vendéglátó-ipari terméket. § (1) bekezdése szerinti helyiségben vagy helyen. 16. e célra alkalmas szerrel. illetve annak maradékát friss termékhez keverni abba bedolgozni. 14. (5) Romlásra gyanús ételt. (6) Romlott élelmiszer az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerektől térben elkülönítve.

felszolgálni csak érzékszervileg megfelelő ételt – a jellegének megfelelő hőfokon – szabad. eszközöket. Kiszolgálni. de azoktól időben elkülönítve mosogatott üzemi edényeket. 21. a keresztszennyeződést kizáró módon. b) az előkészítőkben használt edényeket. c) a fogyasztói edényekkel azonos helyen. (3) Fertőtlenítő mosogatással kell mosogatni: a) a fogyasztói edényeket.§ (2) A fogyasztói edények és az ételkészítéshez és tálaláshoz használt üzemi edények és eszközök (a továbbiakban együtt: üzemi edény) mosogatását térben vagy időben el kell különíteni egymástól. eszközöket.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához kell. 208/285 .

kifejezetten erre a célra létrehozott létesítményben.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 9. Az oktatókonyhákra a GHP egyéb. Főzőiskola működhet: . Az oktatókonyhákon készített ételek nem kerülhetnek közforgalomba (kivételt képeznek ez alól a tankonyhaszerűen működő éttermek).1.2.) nem vehetnek részt. Az oktatást szervező intézmény saját rendezvényeire készített ételekre a jogszabályi előírások vonatkoznak. Amennyiben az ételek tárolása szükséges. vendéglátóipari szakemberek szervezett képzését. Főzőiskola: magánszemélyek (nem a közétkeztetésben. illetve az intézményi oktatásra vonatkozó egyéb szabályokat. 9. főzőiskolák 9. utószennyeződéstől védve kell végezni.éttermi konyhákban a konyha üzemidején kívül. általános szabályokat megfogalmazó fejezeteit.2. A résztvevőktől javasolt írásos nyilatkozatot kérni arról. akkor azt az étel jellegének megfelelő hőfokon. . Az éttermi konyha üzemidején kívül szervezett főzőiskola fokozott 209/285 . bőrbeteg. hogy tudomásuk szerint nem szenvednek fertőző betegségben.2. A főzőiskola programjában fertőző betegek (például influenzaszerű. Oktatókonyha: a közétkeztetési.3. náthás. főzőiskolák JOGHÁTTÉR GHP Oktatókonyhák. jogszabályokat kell alkalmazni. stb. Oktatókonyhák. továbbképzését szolgáló létesítmény. továbbképzését szolgáló létesítmény. vendéglátóiparban dolgozók) képzését.

és azok előkészítésének módját. fertőtlenítést.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a napi működésre. A főzőiskola során használt alapanyagok nem keveredhetnek az üzemi alapanyagokkal. A főzőiskola résztvevői a nem főzőiskolai alapanyagokhoz nem férhetnek hozzá. illetve azok megelőzéséről. . kezeléséről.a felhasználható élelmiszereket. alapos. A főzőiskola programjának végén gondoskodni kell az eszközök és a konyha teljes körű. azokat felhasználni tilos. A főzőiskola résztvevői az üzemi területre csak tiszta cipőben és védőruházatban (legalább nyakba akasztható kötényt viselve az utcai ruházat fölött) léphetnek be. kiszállítani tilos. A főzőiskola során használt alapanyagok elkülönítését csak a konyhai személyzet végezheti el. . A képzés végén a fel nem használt alapanyagokat ételhulladékként kell kezelni. ezért az élelmiszeripari vállalkozónak külön szabályozást kell készítenie a lehetséges kockázatokról. fertőtlenítő takarításáról. .a tevékenység végeztével szükséges takarítást. 210/285 . a nem főzőiskolai (üzemi) félkész. A főzőiskola keretei között készített ételt (élelmiszert) értékesíteni. A szabályozás tartalmazza az alábbiakat: .és késztermékeket tároló hűtőkamrákba nem léphetnek be.a bevihető alapanyagok felsorolását.a használható helyiségeket és eszközöket.

feldolgozásával és forgalmazásával összefüggő tevékenységet folytat. . idős ember. amely az élelmiszerek termelésével.vagy magánvállalkozás. az ő esetleges. vagy az élelmiszerek és takarmányok ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját.melegen tartást igényel. . valamint az élelmiszerek és takarmányok eladását. és a legyengült immunállapotúak esetében fokozott körültekintés szükséges. ha: a) egészségre ártalmas. .a fogyasztótól.romlott. „esendőségét” is. 3. hogy csak és kizárólag élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő ételt szabad karitatív célra felhasználni! Fontos figyelembe venni a fogyasztók érzékenységét. . aki/amely az általa ellenőrzött élelmiszeripari vállalkozáson belül felelős az élelmiszerjog követelményeinek betartásáért. cikk 2. . 852/2004/EK rendelet 1. 8. de hűtés nélkül tárolták. forgalmazását vagy átadásának egyéb módját”. élelmiszeripari vállalkozás: nyereségérdekelt vagy nonprofit. .lejárt a fogyaszthatósági/minőség-megőrzési ideje.hűtést igényel. mert egészségi állapotában sérülékeny.sérült a csomagolása. 211/285 . cikk (1) Nem biztonságos élelmiszer nem hozható forgalomba. Legfontosabb szempont. ha: . élelmiszeripari vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy. élelmiszerrel közvetített megbetegedésükhöz kevesebb káros anyag. forgalomba hozatal: élelmiszer vagy takarmány készentartása eladás céljára. beteg.ismeretlen származású. (2) Az élelmiszer akkor nem biztonságos. . étel. fertőződhetett.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 9. beleértve az élelmiszer vagy takarmány eladásra való felkínálását. köz. de 3 órán túl szobahőmérsékleten tárolták. b) emberi fogyasztásra alkalmatlan. eredetű. az azt végző felelős az ételek biztonságosságáért. kevesebb mikroba szervezetbe jutása is végzetes következményekkel járhat.szennyeződött. tálalóasztalról visszagyűjtötték. cikk GHP Rendezvényen megmaradt ételek karitatív felhasználása A megmaradt élelmiszerek karitatív célú felhasználása élelmiszervállalkozásnak minősül.4. A tevékenység végzéséhez a kerületi hivatal külön engedélye szükséges. kisgyermek. Rendezvényen megmaradt ételek karitatív felhasználása JOGHÁTTÉR 178/2002/EK rendelet 3. 14. Nem adható át az élelmiszer.

2008.Hűtést igénylő élelmiszerek. a fogyasztóig eljutásig biztosított az élelmiszerek 5. nápolyi stb. ha a gyártó jelzésének megfelelő hőmérsékleten tárolták.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához (1) a) az élelmiszer-biztonság elsődleges felelősségét az élelmiszeripari vállalkozó viseli. Tovább adható élelmiszerek. csomagolt édességek (csokoládé. ha a hűtőlánc nem szakadt meg. hőn-tartást nem igénylő. hidegkonyhai meghatározott vendéglátó-ipari termék. (hőn-tartást) vagy közvetlenül a fogyasztás előtt készítmény. részére *Az állati redetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak köretek. levesek. átadható ételek. italok. a végső fogyasztó fogyasztóig eljutásig folyamatosan biztosított az élelmiszerek szennyeződéstől való védelme például: készételek. évi XLVI. Ezt az esetenként a gyártója. amennyiben a fogyasztóig eljutásig biztosított az élelmiszerek szennyeződéstől való A B Termékkör Élelmiszer. tej. ép. cukorka. száraz sütemény. cukorka. 2. péksütemény. konzervek. hideg Az élelmiszerláncról és hatósági . az Európai Parlament és a Tanács (2004. pontjában szennyeződéstől való védelme: pl. § (1) A 2.) 853/2004/EK rendelete szerint. forgalomba hozatalához külön engedély zöldség-gyümölcs. szükséges Meleg. és a termék szállítással történik. édesipari az előállítás helyén. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi élelmiszerek. forgalomba hozatala kizárólag a kerületi hivatal külön engedélyével a gyártó utasítása szerint kezelték: pl. átforralást igénylő. 1. az készítmények. Ennek az élelmiszer csoportnak a karitatív felhasználása megállapításáról szóló. tejtermékek. amennyiben 6. üdítőitalok. húskészítmények. cukrászsütemény. hőn-tartást nem igénylő bontatlan. illetve házhoz a hőn-tartás/hűtés nem szakadt meg. főzelékek. csomagolt ásványvíz. csomagolatlan élelmiszerek. (a fogyasztásig nem is szakad meg). azonban mindig alapos körültekintéssel és esetenként korlátozással történhet! április 29. melegen fogyasztandó készételek. pörköltfélék. keksz. pékáru.). amelyek forgalomba hozatala átsütést. melléklet .Hűtést. eredeti csomagolású 12. 57/2010. (V. (nem szakad étel felügyeletéről szóló 2008. mártások.) FVM rendelet . készítmények.Hűtést. a termék nyomon-követhetősége nem biztosított. 7. sültek. keksz.Melegen tartást. törvény Az élelmiszer átadójának minden alkalommal meg kell határoznia az átadandó. törvény Mellékletének 71. pogácsa. csokoládé. ételek csoportosítása: 212/285 . évi XLVI. melynek kiskereskedelmi védelme: pl. csomagolt történhet. meg a fogyasztásig). sütőipari termékek. italok kivételével Cukrászati Azon hűtést igénylő cukrászati . nápolyi. élelmiszerek körét és mennyiségét. készítője valami ok folytán nem vállal érte felelősséget.

hogy csak biztonságos élelmiszert adhat át. köteles az élelmiszerek hőmérsékletét fenntartani az átvételtől a rászoruló személyek számára átadásig. ital (az ivóvíz kivételével). Aki hűtendő vagy melegen tartandó élelmiszert. mint felelős élelmiszervállalkozó állapítja meg. A hűtendő élelmiszerek számára a 0 . ideiglenes árusítóhelyen. Melegen fogyasztandó étel csak a melegen tartás. romlástól. Az ételeket az átvételtől a kiosztásig folyamatosan védeni kell az utólagos szennyeződéstől. ételt átvesz. amit vagy a csomagoláson. tálalókonyhán vagy házhoz szállítva értékesítenek a végső fogyasztó számára. vagy az ismételt hőkezelés tárgyi feltételeivel rendelkező kiosztó helyen fogadható. szállítására vonatkozó követelményeket –amely lehet pl. ami a kockázatot növelheti. Iránymutatásként néhány gyakorlatban bevált lejárati idő: . lejárati idő. cukrászati. és a hőmérsékletet ételhőmérővel rendszeresen ellenőrizni. hogy a felelőssége abban áll. vagy csomagolatlan élelmiszerek esetében a kísérő dokumentáción kell feltüntetni. hidegkonyhai készítmény. vendéglátó-ipari termék: olyan étel.meleg étel szobahőmérsékleten tartva a főzés befejezése után 3 óra . 29 adagot meghaladó esetben ételmintát kell a kiosztás helyén eltenni. és a felelősséget átvállalónak az élelmiszer lejáratára. de minden esetben biztosítandó a nyomon-követés. Az átadó és átvevő felek kölcsönösen győződjenek meg egymás szakmai megfelelőségéről.+5 °C) tartva 24 -48 óra Az élelmiszer átvevőjének fontos tudnia. amelyet az előállítás helyén. hőmérséklet.meleg étel. tárolására. szóba jövő élelmiszerek és azok kezelési folyamatainak egyedi.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 71. helyi adottságainak és lehetőségeinek ismeretében az átadó.a tudomására kell hoznia. hogy az átvétel pillanatától kezdve a felelősséget is átvette. a főzést követően azonnal lehűtve és hűtve (0 . Az ételek fogyaszthatósági idejét minden esetben a készítő vállalkozásnak kell megállapítania.+5 °C hőmérsékleten történő tárolás feltételét a kiosztásig folyamatosan biztosítani kell. Az átvétel az ellátási folyamatban lehet több lépcsős is. a saját eljárása és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett. Tudnia kell azt is. Elhúzódó kiosztás esetén az élelmiszer jellegének megfelelő gyakorisággal az 213/285 .

Szállítás Az ételek fogadása. Átvételkor érzékszervi.4. ételek fogyaszthatóságáról.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához élelmiszer/étel lejáratát. amely biztosítja az étel jellegének megfelelően a biztonságos szállítás körülményeit (szennyeződéstől. megfelelő hőmérséklet). szennyezésre gyanús étel. hogy ki a felelős a szállításért az ahhoz szükséges feltételek biztosításáért! A szállítást végzőre is vonatkoznak az élelmiszerbiztonsági szabályok. Az átvett ételek hőmérsékletét . fertőzésre. élelmiszer kiosztását azonnal fel kell függeszteni! Szállításra vonatkozó szabályok Minden egyes alkalommal tisztázni kell. hogy ki a felelős a kapott ételek megfelelő átvételéért. Kapcsolódó fejezet: 5. és az esetleges tárolás során is mérni kell. A szállítójármű személyzete legyen tisztában az alapvető élelmiszer-biztonsági és személyi higiénés előírásokkal. a melegen fogyasztásra kerülő és hűtve kiszállított ételeket hűtőtérbe. A szállítójármű állapota olyan legyen. Tárolás során a hűtést igénylő élelmiszereket hűtőtérbe. tárolása. érzékszervi tulajdonságainak változását figyelni kell. a kísérő dokumentum adatainak ismeretében kell dönteni az élelmiszerek. romlott. A szállítás során a megfelelő hőmérséklet ellenőrizhető legyen. romlástól való védelem. kiosztása Fontos megállapítani és dokumentálni. és javasolt azt dokumentálni. tárolásáért és kiosztásáért. érzékszervileg kifogásolt. minőségi átvizsgálással.amennyiben indokolt – átvételkor. A szállítás során biztosított legyen az étel származási helyének dokumentációja (származási bizonylat) és a szállítás célja (menetlevél). Lejárt. a meleg ételeket melegen tartó 214/285 .

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához berendezésbe kell elhelyezni. Az ételeket kiosztás előtt érzékszervileg ellenőrizni kell, elhúzódó kiosztás során egyedileg meghatározottan akár többször is! Csak érzékszervileg megfelelő, biztonságos ételek, élelmiszerek oszthatók ki. Ételt kiosztani csak tisztára mosott edénybe, vagy élelmiszer csomagolására alkalmas, egyszer használatos műanyag edénybe szabad. Az alábbi táblázatban meghatározott ételcsoportok javasolt tárolási és tálalási hőmérsékletét tüntettük fel. Ételcsoportok javasolt tárolási és tálalási hőmérséklete Ételcsoport Pékáru Tej, tejtermék Húskészítmény Hidegkonyhai termék Meleg étel Készétel hűtve Tárolási/szállítási hőmérséklet 0 - +10 °C (gyártó jelzése szerint) 0 - +5 °C 0 - +5 °C +63 °C 0 - +5 °C Tálalási hőmérséklet 0 - +10 °C (gyártó jelzése szerint) 0 - +5 °C 0 - +5 °C +63 °C +63 °C

Kapcsolódó fejezet: 6.8. Készétel kezelés, tárolás Kapcsolódó fejezet: 5.8. Személyi higiénia

215/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

10. MELLÉKLETEK
I. sz. melléklet - JOGSZABÁLY GYŰJTEMÉNY
A jogszabályok hiteles szövege az alábbi helyeken érhető el:  Magyar Közlöny: http://kozlony.magyarorszag.hu/  Európai Unió Hivatalos Lapja: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb jogszabályokat.
EK/EU rendeletek

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete a takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről A Bizottság 37/2005/EK rendelete (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről A Bizottság 2073/2005/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (2011. március 4-től kell alkalmazni) A Bizottság 10/2011/EK rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (2011. május 1-jétől lépett hatályba) Helyesbítés az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2011. január 14-i 10/2011/EK bizottsági rendelethez A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (2011. március 4-től kell alkalmazni)

216/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

Hazai Törvények 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Módosítása: 2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről Módosítása: 2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Kormányrendeletek 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről Módosítása: A Kormány 115/2011. (VII. 7.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
217/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről Miniszteri rendeletek 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól 79/2004 (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 67/2011. (VII. 13.) VM rendelete az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól (2011. július 28-tól hatályos) 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól

218/285

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 67/2011. (VII. 13.) VM rendelete az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól (2011. július 28-tól hatályos) 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 62/2011. (VI. 30.) VM rendelete a vendéglátó-ipari termékek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeirõl 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeirõl 47/2011. (V. 31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás mûködéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról (2011. augusztus 1-jétől hatályos) 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól (2011. július 28-tól hatályos) 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 67/2011. (VII. 13.) VM rendelete az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól (2011. július 28-tól hatályos) 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 64/2011. (VII. 11.) VM rendelete a gyümölcs és zöldség ellenõrzésérõl szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet és az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek hatósági ellenõrzésérõl szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet módosításáról 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeirõl (2011. augusztus 1-jétől hatályos) 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

219/285

forgalomba hozataláról 56/1997.26. (III. (IV. 24) ESZCSM rendelet a testtömeg csökkentés céljára szolgáló. szakmai. (I. 13. 26) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 27/2004.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis elleni védekezésről 32/1999. 24.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 21/2010. 31.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről 2/2010. 11. (XI. (XI.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 75/2002. (X. (V. 27.) VM rendelet az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól 37/2007. 8.) FM–IKIM–NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról 3/2002. (VI.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 18/1998. 26. (VI.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 33/1998. illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 17/1999. 3.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről 62/2003. feldolgozásáról. (VI. (VIII. csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek 37/2004.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól 220/285 . 16. (IV. (XII. (VIII. 10. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről 4/1998.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról 36/2004. (II. (IV.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról.) NM rendelet a munkaköri. 14. 14. valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 107/2011.

vadászatból és halászatból származó termékeket. ellenőrzés. hogy azokat élve 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 221/285 . élő tüskésbőrűek. illetve 62/2011. és . állatvédelmi. szervezés. állati eredetű szaporító anyaggal. állati eredetű melléktermékkel. az ásványvizet. továbbá az e feladatokkal összefüggő kutatást. sz. 30. vendéglátó-ipari termékek előállításának valamint a vendéglátó által előállított félkész termékeket és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről elsődleges termelésből származó termékek. eszközellátás. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről állati eredetű termékek . . amelyeket azzal a szándékkal készítenek elő.FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK fogalom alapanyag fogalom meghatározása fogalom jogforrása a vendéglátó-ipari termékek előállításához szükséges gomba. október 3-i rendeletének 2. az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK 2002.egyéb állatok. melléklet . 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 2008. és a szikvizet.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához II. beleértve a mézet és a vért. valamint az ezekkel kapcsolatos igazgatás. állatok etetésére szánt takarmány szállításával és forgalomba hozatalával összefüggő járványügyi. (VI. ideértve az ivóvizet.állati eredetű élelmiszerek. szaporításával. képzést is magában foglaló tevékenységek összessége a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló. gyógyászati.emberi fogyasztásra szánt élő kagylók. állathigiéniai. élő zsákállatok és élő tengeri csigák. az állatok tenyésztésével. állati eredetű élelmiszerrel. évi XLVI. szaporodásbiológiai és takarmányhigiéniai feladatok.) VM rendelet a ásványi eredetű élelmiszer. termőföldből. levágásával. a zoonózisokkal és állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos járványügyi és higiéniai feladatok. állati. növényi. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti fogalom állati eredetű melléktermékek 2008. évi XLVI. irányítás. beleértve a állattenyésztésből. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről alaptermékek állategészségügy az állattartással.

azokat számára más létesítmény(ek) biztosítja(ák). szolgáltatást kereskedelmi tevékenységet folytatónak forgalmazási céllal értékesíti.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 2008. Helix lucorum fajokhoz és az Achatinidae család fajaihoz tartozó szárazföldi csigák. amely az alapanyagok tárolásához és előkészítéséhez nem. (VI. a mellső végtagok mögött haránt irányú vágással leválasztott része. 30. edény) biztosító hely vagy helyiség és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről olyan főzőkonyha. amely nem tartozik az állati test fogalmához. 30. (VI. illetve a létesítményen 62/2011.) VM rendelet a kívüli árusítás esetén a tevékenység végzésének megfelelő raktározási. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 2005. beszállító . évi XLVI. kizsigerelve és megnyúzva. eszköz. aki a terméket. előkészítési. ezért az adottságainak megfelelő mértékű raktározást és nyersanyag előkészítést végezhet áru harmadik országból a Magyar Köztársaság területére történő behozatala. Helix aspersa Muller. beleértve a zsigereket és a vért. állati test az állat teste a vágás és zsigerelés után. évi CLXIV. vagy csak korlátozottan rendelkezik feltételekkel. beleértve az importot is 62/2011. 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról bázishely mozgóbolt vendéglátó létesítményként történő működtetése. csiga belsőség friss hús. a Helix pomatia Linné.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához szállítsák a végső felhasználóhoz. törvény a kereskedelemről 222/285 befejező konyha behozatal békacomb és csigák békacomb Rana fajok (Ranidae család) egyedei testének hátulsó. vendéglátó-ipari termékek előállításának mosogatási feltételeket (élelmiszer.

) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 62/2011.húsos csontokról vagy a bontott baromfiról mechanikai eszközökkel úgy nyernek. ugyanazon célkitűzések elérésére képes elejtett vad kültakarójának eltávolítása és zsigerelése egyedi csomagolás egyenértékű elejtett vad előkészítése 223/285 . cukrászati technológiával előállított vendéglátó-ipari termék. amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os maghőmérsékletet. amely közvetlenül érintkezik a szóban forgó élelmiszerrel. ideértve a vendéglátás keretében előállított fagylaltot is csontokról mechanikusan lefejtett hús vagy "MSM" darált hús olyan termék.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 62/2011. (VI. (VI. (VI.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához biztonságos hőkezelés az a hőkezelési eljárás. az élelmiszerek olyan csomagolóanyagba vagy tárolótartályba történő behelyezése. valamint maga az egyedi csomagoláshoz használt anyag vagy tárolótartály különböző rendszerek tekintetében. amelyet apró darabokra daráltak. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről cukrászati készítmény élelmiszer összetevőkből. és kevesebb mint 1 % sót tartalmaz. kicsontozott hús. 30. 30. hogy az izomrostszerkezet sérül vagy módosul. vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-t biztosít 62/2011. amelyet a csontozást követően a friss.

d) gyógyszerek. többek között a víz is. valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a pszichotróp anyagokról szóló 1971. emberi fogyasztásra szánt állatok. c) növények a betakarítás előtt. b) élőállat. amelyet emberi fogyasztásra szánnak. g) kábítószerek és pszichotróp anyagok. kivéve a forgalomba hozatalra előkészített. cikkében – a 80/778/EGK és a 98/83/EK irányelvben megfogalmazott követelmények sérelme nélkül – meghatározott megfelelőségi pontot követően a víz is. Az „élelmiszer” fogalmába beletartozik az ital. szállítására használnak az élelmiszerlánc bármely szakaszában Codex Alimentarius (FAO/WHO) 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 2008. kezelésére. valamint az előállítás. a 65/65/EGK és a 92/73/EGK tanácsi irányelv értelmében. évi Egységes egyezmény.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához élelmiszer minden olyan feldolgozott. Nem minősülnek „élelmiszernek” a következők: a) takarmány. részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent. megóvására. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 224/285 . élelmiszerbizton ság élelmiszercsomagolóanya Annak biztosítása. h) szermaradványok és szennyezések. feldolgozás vagy kezelés során szándékosan hozzáadott bármely anyag. ha azt a tervezett módon készítik el. hogy az élelmiszer nem okoz egészségi ártalmat a fogyasztónál. olyan anyag. és fogyasztják. e) kozmetikai termékek. amelyet az élelmiszerek burkolására. évi XLVI. a 76/768/EGK tanácsi irányelv értelmében f) dohány és dohánytermékek. a 89/622/EGK tanácsi irányelv értelmében. Az élelmiszer fogalmába beletartozik a 98/83/EK irányelv 6. az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerekről szóló 1961. a rágógumi. évi Egységes egyezmény értelmében. illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el.

forgalomba hozatala. évi XLVI. osztályozási. forgalomba hozatala és felhasználása. tárolás és forgalombahozatal. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről élelmiszerhigiénia. aki/amely az általa ellenőrzött élelmiszeripari vállalkozáson belül felelős az élelmiszerjog követelményeinek betartásáért az élelmiszeren. a 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről élelmiszerlánc 2008.előállítása érdekében történő alapanyag-tárolási. az állat-egészségügy. az élelmiszer. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 2008.kivéve az alaptermék . köz. melyek szereplői közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerre a talajvédelem. amely az élelmiszerek termelésével.és takarmány-előállítás. jelölési.vagy magánvállalkozás. agrár-környezetvédelem. évi XLVI. amelyek a veszélyek ellenőrzéséhez és valamely élelmiszer emberi fogyasztásra való alkalmasságának az élelmiszer szándékolt felhasználásának figyelembevételével történő biztosításához szükségesek nyereségérdekelt vagy nonprofit. az állat tartása. az élelmiszerre vonatkozó információ felügyeletéről 2008. évi XLVI. annak csomagolásán vagy az élelmiszerhez egyéb módon rögzített eszközön vagy azt kísérő dokumentumban megjelenő bármilyen. feldolgozásának és forgalmazásának minden szakaszára. a fogalom vonatkozik az élelmiszerek. növény-egészségügy. felhasználás. szállítás. növényvédelem. feldolgozásával és forgalmazásával összefüggő tevékenységet folytat az a természetes vagy jogi személy. az engedélyköteles termék és az állatgyógyászati termék előállítása. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 225/285 . előkészítési. higiénia élelmiszeripari vállalkozás élelmiszeripari vállalkozó élelmiszerjelölés élelmiszerjog általában az élelmiszerekre és különösen az élelmiszerek biztonságára vonatkozó. tisztítási.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához g élelmiszerelőállítás feldolgozatlan és feldolgozott termék . szállítása. valamint az élelmiszertermelés céljára tenyésztett állatok takarmányozására használt takarmány termelésének. gyártástechnológiai. tárolási és szállítási műveletek bármelyike azon intézkedések és feltételek. a Közösségben vagy az egyes tagállamokban elfogadott törvények. rendeletek és közigazgatási rendelkezések. csomagolási. növénytermesztés. azon folyamatok összessége.

tárolás. a növényvédelmi célú eszköz és anyag (a műszerek kivételével). forgalomba hozatal és felhasználás során élelmiszerláncesemény az élelmiszerláncban bekövetkező olyan e törvény hatálya alá tartozó esemény. 30. amelyhez élelmiszereket. valamint az előállító 22.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához növényi és állati eredetű melléktermék kezelés. szállítás. hogy az megfelel a rá vonatkozó. a fejést és a haszonállat-tenyésztést az állatok levágásáig. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről élelmiszerminőség az élelmiszer azon tulajdonságainak összessége. az élelmiszer-biztonságra vonatkozó követelményektől eltérő előírásoknak. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről előkészített hús elsődleges termelés engedélyköteles termék 226/285 . valamint a vadon élő termékek betakarítása a növényvédő szer.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 2008. és konyha. elsődleges termékek előállítása. (VI. -adalékanyag. amelynek forgalomba hozatala és felhasználása 2008. mosás. termesztése vagy tenyésztése. a növényvédelmi hatású termék. § (2) bekezdése szerinti írásos dokumentációjában feltüntetett jellemzőknek tisztítás. mely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági intézkedését teszi szükségessé 2008. pácolás. vagy fogyasztásra kész állapotba hozzák friss hús. és így a friss hús jellemzőinek megszüntetéséhez. beleértve az apróra darabolt húst. felolvasztás. panírozás munkafázisai. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről előkészítés 62/2011. amelyek során az alapanyag szennyeződését eltávolítják. -segédanyag. Ugyancsak ide tartozik a vadászat és a halászat. amelyek nem voltak elegendőek a hús belső izomrostszerkezetének módosításához. vagy amelyen olyan eljárásokat végeztek. növényvédőszer-hatóanyag. valamint a termésnövelő anyag (kivéve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-műtrágya). évi XLVI. aprítás. évi XLVI. fűszerezés. hámozás. évi XLVI. engedélyköteles továbbá az alkalmazás célja szerint ezekre visszavezethető egyéb termék. beleértve a termés betakarítását. fűszereket vagy adalékanyagokat adtak hozzá. e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusban meghatározott.

sűrítés. olyan élelmiszerek. érlelést. adagolás) vagy azok részműveleteivel közvetlen fogyasztásra alkalmas termék (a vendéglátás keretében készített cukrászati és hidegkonyhai készítményeket is beleértve) elkészítése az eredeti terméket lényegesen megváltoztató bármely tevékenység. hűtés. 30. Ezek a termékek tartalmazhatnak olyan összetevőket. őrölt. amelyek az előállításukhoz szükségesek. beleértve az italokat és a cukrászati készítményeket is az előkészített alapanyagokból.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról ételkészítés feldolgozás feldolgozatlan termékek feldolgozott termék feldolgozott termékek 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 227/285 tejtermékek . és amelyek vágási felülete azt mutatja. amelyeken még nem végeztek feldolgozást. kicsontozott. formázás. marinírozást. melegítés. hűtött. kivonást. részekre osztott. feldolgozott termékek. 30. fűszerezés. darabolt. amelyek a nyerstej feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak. konyhatechnológiai műveletekkel (különösen főzés. pácolást. vagy közvetlen fogyasztásra kész élelmiszer. mélyfagyasztott vagy kiolvasztott élelmiszerek.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 62/2011.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához engedélyhez kötött étel alapanyagokból. illetve feldolgozott élelmiszerekből konyhatechnológiai műveletek vagy azok részműveletei útján készített. tisztított. fagyasztott. szeletelt. és ide tartoznak a szétválasztott. darált. szárítást. hogy a termék már nem rendelkezik a friss hús tulajdonságaival. (VI. a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. elvágott. megnyúzott. (VI. füstölést. amelyek a hús feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak. lazítás. beleértve a melegítést. kifejtett. extrudálást vagy e folyamatok valamely kombinációját. sütés. ízesítés. húskészítménye k feldolgozott termékek. vágott. tört. 62/2011. vagy különleges tulajdonságokat adnak nekik. párolás.

amely az étel készítéséhez és a felhasznált alapanyagokhoz szükséges raktár. valamint az eladását. valamint az élelmiszerek és takarmányok eladását. amelyek a halászati termékek feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak. illetve a tojás különböző alkotórészeinek vagy tojások keverékeinek feldolgozásából. és forgalomba hozatal 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről főzőkonyha 62/2011. feldolgozott termékek. vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származnak. cikkének 8. beleértve az eladásra való felkínálását vagy ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját. a hús – beleértve a csontokat – kiolvasztásából származó és emberi fogyasztásra szánt zsiradék. (VI. forgalmazását vagy átadásának egyéb módját az a létesítmény. évi XLVI. főző (sütő). egyéb esetben a termék készentartása eladás céljára. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről feldolgozott halászati termékek kiolvasztott állati zsiradék töpörtyű felhasználó a végső fogyasztó.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának 228/285 . forgalmazását vagy átadásának egyéb módját élelmiszer vagy takarmány készentartása eladás céljára.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához tojástermékek feldolgozott termékek. 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 2008. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. amelyek a tojás. pontja szerinti fogalom. mosogató helyiségekkel rendelkezik. a kiolvasztás fehérjetartalmú maradványa a zsír és a víz részleges elválasztását követően. előkészítő. vagy az élelmiszerek és takarmányok ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját. valamint az élelmiszert tevékenységéhez felhasználó élelmiszervállalkozás forgalomba hozatal az élelmiszerek vagy takarmányok tekintetében a 178/2002/EK rendelet 3. beleértve az élelmiszer vagy takarmány eladásra való felkínálását. évi XLVI. 30.

fagyasztás vagy gyorsfagyasztás. a résztermék. mint hűtés. valamint aki a terméken elhelyezett nevével. beleértve a vákuumcsomagolt vagy a szabályozott nyomás alatt csomagolt húst. amelyeken bármely. hüllőt és békát). 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról friss halászati egész vagy előkészített. előkészített halászati termékek harmadik feldolgozatlan halászati termékek.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához amelyben az ételeket a helyszínen készítik friss hús olyan hús. törvény 229/285 az Európai Unión kívüli ország . az élő tüskésbőrűeket. amelyeken a hűtésen kívül semmilyen további. tartósítást célzó műveletet nem végeztek. valamint minden emlőst. törvény a termékfelelősségről gyártó: gyűjtőcsomagol ás halászati termékek egy vagy több egyedi csomagolással ellátott élelmiszer második tárolótartályba történő helyezése. évi XLVI. azok anatómiájának teljességét megbontó műveletet végeztek. termékek beleértve a vákuumban vagy módosított nyomás alatt csomagolt termékeket. amelyen nem végeztek más tartósítási folyamatot. az alapanyag előállítója. az élő tengeri csigákat. tengeri vagy édesvízi állat (kivéve az élő kagylókat. évi X. feldolgozatlan halászati termékek. valamint maga az utóbbi tárolótartály. 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 2008. filézés és darabolás. halászati termék valamennyi vadon élő vagy tenyésztett. és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 1993. a végtermék. pl. beleértve azok minden ehető formáját. védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. szeletelés. kizsigerelés. fej eltávolítása. részét és a belőlük készült összes terméket.

1. 1. adott esetben ide tartozik valamely harmadik ország megfelelő hatósága is.2–1. 30. 1. olyan vendéglátó-ipari termék. 1. vagy bármely más hatóság. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 62/2011. pontban nem említett tenyésztett szárazföldi emlősök. amely hideg vagy meleg konyhatechnológiai művelettel készül. 1.8. amelyek nem illenek az apróvadak meghatározásába.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról hús 230/285 . pontban említett állatok élelmezési célra alkalmas részei. és szükség szerinti lehűtés és a fogyasztásig hűtve tartás.6. kivéve a futómadarakat. "Baromfi": tenyésztett madarak. illetve tárolás után.5.8. valamint egyéb. "Háziasított patás állatok": a háziasított szarvasmarhafélék (beleértve a Bubalus és Bison fajokat).4. felmelegítés nélkül fogyasztják Hús: az 1. emberi fogyasztás céljából vadászott szárazföldi emlősök. "Tenyésztett vad": tenyésztett futómadarak és az 1.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához ország hatáskörrel rendelkező hatóság hidegkonyhai készítmény egy tagállam azon központi hatósága. amelyeket az érintett tagállamban alkalmazott jog szerint vadnak tekintenek.az emberi fogyasztás céljából vadászott vadon élő madarak.3. juh.és kecskefélék.és . és a háziasított egypatás állatok.2.7. 1.2. amely hatáskörrel rendelkezik e rendelet követelményei teljesítésének biztosítására. de amelyeket háziállatként tenyésztenek. "Apróvad": szabadon és vadon élő szárnyasvadak és nyúlfélék. 1. zárt területen élő emlősöket. beleértve a vért. amelyre a fenti központi hatóság ezt a hatáskört átruházta. (VI. sertés. "Vad":. beleértve a vadon élő állatokhoz hasonlóan szabad körülmények között.vadon élő patás állatok és nyúlfélék. "Nagyvad": szabadon és vadon élő szárazföldi emlősök. "Nyúlfélék": mezei és üregi nyulak és rágcsálók. amelyek nem tekinthetők háziállatnak. beleértve azokat.

vagy ezeken belül kialakított tér. kis-. a veszélynek való kitettség értékelése és a kockázat jellemzése. 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről kockázat kockázatelemzé s kockázatértékel és 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről egy tudományosan megalapozott eljárás. bevásárlóközpontokat ellátó létesítményeket és nagykereskedelmi árusítóhelyeket egy veszély következményeként jelentkező. amelybe beleértendő a vásárolt termékek és kereskedelmi szolgáltatások gazdasági tevékenység keretében történő értékesítése. évi XLVI. turisztikai tevékenység üzletszerű végzése. illetve nagykereskedelmi tevékenység. beleértve az elosztóközpontokat. 1998. törvény a kereskedelemről import ivóvíz kereskedelmi tevékenység az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló. kereskedelmi szolgáltatás nyújtása. vendéglátás. házhoz szállítása. a közétkeztetési tevékenységet. a veszély jellemzése. 231/285 . élelmiszerellátó helyeket. az üzemi étkezdéket.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához hűtőtér behatárolt. amely biztosítja a benne tárolt élelmiszerek előírt hőmérsékleten tartását. amely négy lépésből áll: a veszély azonosítása. amely három összefüggő elemből kockázatkezelésből és a kockázati kommunikációból áll: kockázatértékelésből. (VI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 2005. üzleteket. egészségkárosító hatás és a hatás súlyosságának valószínűsége egy eljárás. hűtött légterű helyiség. berendezés. kereskedelmi ügynöki tevékenység. kiskereskedelem élelmiszerek kezelése és/vagy feldolgozása és tárolása az élelmiszerek eladásának vagy fogyasztók részére történő átadása helyén. az intézményi étkeztetést.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 2008. az éttermeket és az egyéb. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvben megállapított minimális követelményeknek megfelelő víz. és a szennyeződésük elkerülését áru harmadik országból a Magyar Köztársaság területére forgalomba hozatal céljából történő beszállítása 62/2011. évi CLXIV. 30.

mikrobiológiai. majd szükség esetén kiválasztják a megfelelő megelőzési és ellenőrzési eljárásokat olyan vendéglátó tevékenység. gyermek-. enthomológiai. bentlakásos intézményben. toxikológiai vagy radiológiai vizsgálatot. amelynek során az érdekelt felekkel konzultálva mérlegelik az alternatívákat. biológiai komponensek.és a takarmányipari vállalkozások.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről közterületi értékesítés laboratórium az élelmiszerlánc bármely szakaszában fizikai. egészségügyi-. károsító-diagnosztikai. évi XLVI. munkahelyen a közterületi engedély alapján végzett kiskereskedelmi tevékenység. radioaktív szennyezők vizsgálatát. szerológiai. vendéglátó-ipari termékekkel. géntechnológiával módosított szervezet. illetve az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó minőségi előírásoknak való megfelelését ellenőrző vizsgálatot végző laboratórium veszélyek bejutásának megakadályozására tervezett és szánt tárolótartály 2008. virológiai. táborban. a kockázatokkal összefüggő tényezőkkel és a kockázat megítélésével kapcsolatban a kockázatértékelők. a fogyasztók. meghatározott időtartamban látnak el különösen oktatási. tekintettel a kockázatértékelésre és az egyéb indokolt tényezőkre. többek között a kockázatértékelés eredményeinek értelmezéséről és a kockázatkezelési döntések okáról egy kockázatértékeléstől eltérő eljárás. az élelmiszerek és takarmányok biztonságosságát. mikológiai. szociális-. 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről kockázatkezelés 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről közétkeztetés 62/2011. így különösen analitikai. a kockázatkezelők. a tudósok és egyéb érdekelt felek között. az élelmiszer. többnyire előre megrendelés alapján a nap egy-egy meghatározott időszakában.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához kockázati kommunikáció a kockázatelemzés folyamatában az információk és vélemények interaktív cseréje a veszélyekről és kockázatokról. továbbá egyéb. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről légmentesen zárt tárolótartály létesítmény 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 852/2004/EK rendelet az élelmiszer232/285 az élelmiszer-ipari vállalkozás bármely egysége . 30. (VI. kémiai. amelynek során meghatározott fogyasztói csoportot.

a termelés. élelmiszer előállítására szánt állat vagy olyan anyag. valamint a gazdasági haszonállat-állomány széles körét érintő. továbbá a nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek. lehetőség arra. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről a vendéglátó által a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. növényi károsítók okozta járvány. 30. folyamatos. amely több különálló. hogy nyomon követhető legyen egy élelmiszer. illetve amelynél ez várható.) Korm. 29. évi XLVI. az állatok egészségét rendkívüli élelmiszerláncesemény 233/285 . annak legnagyobb keresztmetszetén mért hőmérséklet. amely anyagot élelmiszer vagy takarmány előállításánál felhasználásra szánnak. vagy annak ellátására végzett vendéglátó tevékenység a lakosság széles körét érintő. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről monitoring az élelmiszerlánc felügyelete során végzett tervezett. évi XLVI. takarmány. az emberek életét. § a) pontja szerinti alkalmi rendezvényen. évi XLVI.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához higiéniáról maghőmérséklet az étel belsejében.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 2008. (IX. a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában az Öko EK rendelet 2. kockázatbecslésen alapuló. egészségét veszélyeztető élelmiszerbiztonsági jogsértés. közös létesítményeken osztozó egységet és olyan részlegeket foglal magában. ahol az étel hőmérséklete a külső hőmérséklet változását a leglassabban követi 62/2011. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 62/2011.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 2008. országos laboratóriumi vizsgálat-program nagykereskedel mi piac nyomon követhetőség olyan élelmiszeripari vállalkozás. cikkének a) pontjában meghatározott fogalom szerinti tevékenység ökológiai termelés rendezvényi étkeztetés 2008. amelyekben az élelmiszert az élelmiszeripari vállalkozóknak értékesítik. ellenőrző. 30. rendelet 28. (VI. (VI.

forgalmazása és átadása a fogyasztónak. a feldolgozás és a forgalmazás szakaszai termelő egy élelmiszer elsődleges termelése és az élelmiszer tárolása. 30. szállít vagy felhasznál 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 2008. ezzel egyenértékű hatással járó kezelést. szállítása. növényt. aki növényt termeszt. valamint. ha szükséges. a keltetett vagy a főtt tojást –. és azon nem végeztek semmilyen. amelyet nem melegítettek 40°C fölé.akkor is. előállítása. amelyben elsősorban a főző és befejező konyhán készített ételeket átveszik. 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 62/2011. beleértve az élelmiszer behozatalát. szállítása. a takarmány behozatala. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 234/285 tojás tojás tenyésztett madarak héjas tojása – kivéve a törött. tárol. ha utóbb más ingó vagy ingatlan alkotórészévé vált -.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához veszélyeztető takarmánybiztonsági jogsértés szennyeződés tálaló. tárolása. feldolgoz. vagy melegítőkonyha valamely veszély megléte vagy bevitele az a létesítmény. évi XLVI. és fogyasztásra kiadagolják. . növényi terméket hasznosít (beleértve a legeltetést is). szükség esetén biztonságos hőkezelésnek vetik alá tenyésztett állatok tejmirigyéből kiválasztott tej. forgalomba hoz. termelése. (VI. valamint a villamos energia. évi X.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról tej (nyerstej) termék minden ingó dolog . amely közvetlen emberi fogyasztásra vagy tojástermékek előállítására alkalmas. 1993. eladása vagy átadása a fogyasztónak. törvény a termékfelelősségről termelés.

olyan állatok levágására és zsigerelésére szolgáló létesítmény. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 62/2011.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához tojáslé a tojás feldolgozatlan tartalma a héj eltávolítása után. új élelmiszer az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló. rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis. ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető. cikkének (2) bekezdésében meghatározott fogalom a vendéglátó-ipari termék előállításához és a vendéglátás keretében zajló élelmiszerforgalomba hozatalához szükséges. törvény a kereskedelemről repedt tojás sérült héjú. talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített. évi CLXIV.és nagykereskedelmi. de ép héjhártyájú tojás. amelyben vadászat során elejtett vadat és vadhúst készítenek elő a forgalomba hozatalra. értékesítést folytató helyet. üzemi helyiség üzlet vadfeldolgozó létesítmény vágóhíd bármely létesítmény. tartós használatra készült. jármű. szálláshely-szolgáltató. valamint a különböző intézményekben. a létesítmény vendégforgalomtól elhatárolt területe a szilárd térelemekkel körülhatárolt. tárolás célját szolgáló nyitott.és üzemanyag-kereskedelmi.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 2005. továbbá lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató értékesítő hely. vendéglátó. a raktározás. amely állatok húsát 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai 235/285 . 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 2008. idegenforgalmi. évi XLVI. az Európai Parlament és a Tanács 1997. január 27-i 258/97/EK rendelet 1. fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet. 30. munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket. (VI.

továbbá a munkahelyen. illetve más vendéglátónak 62/2011. ital (az ivóvíz kivételével). tárolása. évi CLXIV. forgalomba hozatala a végső fogyasztónak. amelyet az előállítás helyén. évi XLVI. tálalókonyhán vagy házhoz szállítva értékesítenek a végső fogyasztó számára veszély zsiger élelmiszerben vagy takarmányban található biológiai. szabályainak megállapításáról 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 2005.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához emberi fogyasztásra szánják. végső fogyasztó vendéglátás egy élelmiszer utolsó fogyasztója. italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő eladása. törvény a kereskedelemről vendéglátó tevékenység vendéglátó-ipari termékek előállítása. ideiglenes árusítóhelyen.és a medenceüreg szervei. (VI. a has. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről vendéglátóipari termék olyan étel. valamint az oktatási és nevelési intézményekben bármely formában üzletszerűen történő étkeztetés. aki nem egy élelmiszeripari vállalkozás tevékenysége során használja fel az élelmiszert kész vagy helyben készített ételek. amely az egészségre károsan hathat. illetve madaraknál a begy. 30. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 62/2011. szállítása. hidegkonyhai készítmény. kémiai vagy fizikai hatóanyag. valamint a légcső és a nyelőcső. cukrászati.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 2008. 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 236/285 . (VI. az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység. a mell-.

melléklet . Szociális és Családügyi Minisztérium (volt) Egészségügyi Minisztérium.III. sz. ma Nemzeti Erőforrás Minisztérium (volt) Földművelésügyi Minisztérium (volt) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jó Higiénés Gyakorlat (Good Hygiene Paractice) (volt) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Jó gyártási gyakorlat (Good Manufacturing Practice) Veszélyelemzés. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (volt) Ipari. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége Közétkeztetők. Családügyi. Kritikus Szabályozási Pontok (Hazard Analysis of Critical Control Points) (volt) Ifjúsági. Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (volt) Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal Magyar Éttermi Szövetség Magyar Gasztronómiai Egyesület Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (volt) Művelődési és Közoktatási Minisztérium Magánszállásadók Országos Szövetsége Magyar Szabvány Magyar Vendéglátók Ipartestülete (volt) Népjóléti Minisztérium Országos Epidemiológiai Központ Országos Kereskedelmi Szövetség (volt) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (volt) Szociális és Munkaügyi Minisztérium Törvény Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége Vidékfejlesztési Minisztérium 237/285 .RÖVIDÍTÉSEK ÁPB BkM ÉBÁI ÉHT EK ÉLOSZ ESzCsM EüM FM FVM GHP GKM GMP HACCP ICsSzEM IKIM KGKE KISOSZ KÖZSZÖV KTM MÉBiH MÉSZ MGE MgSzH MKM MOSZ MSZ MVI NM OEK OKSZ ÖTM SZMM Tv VIMOSZ VM Ágazati Párbeszéd Bizottság (volt) Belkereskedelmi Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Élelmiszer Higiénikusok Társasága Európai Közösség Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (volt) Egészségügyi.

de az utóbbit forrón kell kiadagolni. fogyaszthatósági ideje. sütés előtt . vagy az étel minden pontján minimum +75 °C elérése).Az adagolás és csomagolás alatt a személyi higiénés szabályokat szigorúan be kell tartani. az ételek túltárolása olykor megbetegedést kiváltó élelmiszer biztonsági kockázathoz vezet. sz. nagy adagszámú. és -szállító berendezés szükséges. 2 kg-os. amelyet a főzés befejezése után 30 percen belül el kell kezdeni. 238/285 .részekre kell vágni. vagy utószennyezésként bekerült mikrobák a hosszú tárolási idő alatt elszaporodhatnak. .5 órán belül. és – kiszállítás esetén – a felmelegítésre vonatkozó használati utasítás feltüntetésével. a szabályok szigorú betartásával 5 napon át biztonságosan rendelkezésre áll.A gyorshűtő kapacitásnak megfelelőnek kell lenni ahhoz.nem hűtött légterű előkészítőben . amelyek különleges műszaki feltételeket igényelnek.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához IV.Csak ellenőrzött minőségű és tisztaságú nyersanyag használható. A kis létszámú személyzet.Nagyobb mennyiségben és egyedi kiszerelésben is hűthető az étel. Ennek kivédésére terjednek a Cook-chill (főzés-hűtés). Alkalmazásához gyorshűtő berendezés (blast chiller). Tömbhúsok esetén max. méreganyagot termelhetnek. ill. A Cook-chill technológia csak higiéniai szempontból kifogástalan étkeztető helyen végezhető. hogy az elkészült ételt erre a célra készült berendezéssel gyorsan lehűtik. mikrohullámú sütő). . Cook-chill (főzés-hűtés) technológia A technológia lényege. a Cookfreeze (főzés-fagyasztás) és a Sous-vide (vákuum alatt) technológiák. lehetőleg ne haladja meg az 5 cm-t. és az ételt további 90 percen belül 0 .legfeljebb 1 órán át tarthat. gyors kiszolgálást tesznek lehetővé. . 10 cm vastag húsok készítése javasolt. . a vendégforgalom kiszámíthatatlansága. Nagyobb darab baromfit – a főzés. lehetőleg egyforma alakúra formált. szervezett étkeztetést. a főétkezésekre összpontosuló csúcsterhelés. készítésének dátuma.A gyorshűtött terméket jelöléssel kell ellátni: a termék neve. Hűtést igénylő alapanyag előkészítése .A technológia biztonságát a gyorshűtés adja. kalibrált maghőmérő szükséges. A hőmérsékletet ellenőrizni kell. hogy a főzést túlélő spórás baktériumok.SPECIÁLIS. hogy ne haladják meg ezt a méretet. amelyhez hiteles. a kapkodás. Előnyei közül kiemelt figyelmet érdemel. az elkészített ételek rövid fogyaszthatósági ideje sok nehézséget okoz az étkeztetésben.Az étel elkészítésekor biztonságos hőkezelést kell elérni (legalább 2 percen át tartó +72°C – os maghőmérséklet. . az alábbi szabályok maradéktalan betartásával. egyenletesen alacsony hőmérsékletet biztosító. . hogy a készétel nagy mennyiségben és nagy választékban. .+ 3 °C közé kell hűteni. majd közvetlenül a fogyasztás előtt átforrósítják. A technológia veszélye. max. hőmérséklet kijelzővel. vagy kijelző rendszerrel felszerelt hűtő-tároló.A csomagoló anyag legyen az élelmiszerrel közvetlen érintkezésre alkalmas és az újraforrósítás során használt hőforrás jellegének megfelelő (pl. melléklet . a szükségesnél kisebb kapacitás. a kapacitás túllépés. . hűtve tárolják.A hatékony hűtéshez az étel rétegvastagsága meghatározó. A vastag húsok hőmérsékletét közvetlenül a hőkezelést követően +10 °C-ra vagy ez alá kell csökkenteni 2. . A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ TECHNOLÓGIÁK A VENDÉGLÁTÁSBAN A bő választék iránti igény. hogy biztosítható legyen az ételek főzéstől számított 30 percen belüli gyorshűtésének megkezdése.

Az alacsony hőmérsékletet a szállítás alatt is biztosítani kell.A gyorshűtött ételt a hűtőtérből való kivételt követő 30 percen belül fel kell melegíteni. vagy ennek megfelelő hőmérsékletet kell elérni. .a Cook-chill technológia folytatásaként. Hosszabb kiszállítási időre. A hagyományos fagyasztóládák. hogy ha egyidejűleg egyéb élelmiszerek hűtésére is használják.A hidegen fogyasztandó ételeket a hűtőtérből való kivételtől számított 30 percen belül fel kell szolgálni. . és abban az esetben. A felszolgálást 15 percen belül meg kell kezdeni.12 órán belül el kell fogyasztani. meg kell semmisíteni. ha a kiszállítási idő nem haladja meg a 15 percet a felszolgálás megkezdésének időpontjáig. A hőmérséklet ellenőrző vészjelző készülék lehetőleg olyan pontokkal álljon kapcsolatban. ha a széthordást követően további hűtéses tárolásra kerül sor.a hőmérséklet emelkedés időpontjától számított . Vészjelző hiányában a tároló hőmérsékletét gyakran és rendszeresen kell ellenőrizni és dokumentálni. Az étel hőmérséklete a fogyasztónak történő átadáskor nem lehet kevesebb +63 °C-nál. aktív hűtésű jármű szükséges. az ételt . alacsony hőmérsékleten tárolják és szállítják. .hőmérséklete a tárolás vagy szállítás alatt +5 °C fölé emelkedik. .A Cook-chill technológiával készült ételek fogyaszthatósági ideje maximum 5 nap lehet. ha a levegő hőmérséklete +3 °C fölé emelkedik. A gyorsfagyasztás történhet . . de nem haladja meg a +10 °C-ot.A termék tárolása során 0 . a gyakori ajtónyitogatás a gyorshűtött ételnél elfogadhatatlan mértékű hőmérséklet ingadozást eredményezhet. . .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához . hulladékként kell kezelni. nagy teljesítményű. átforrósítják és kiszolgálják. de el nem fogyasztott ételt sem újra melegíteni. .+3 °C hőmérsékletet kell biztosítani.A hűtőtárolót csak gyorshűtött ételek tárolására ajánlott használni.egy lépésben . Ez a hőmérséklet megakadályozza a legtöbb kórokozó baktérium szaporodását.hőmérséklete a tárolás vagy a szállítás során meghaladja a +10 °C-ot. ahol állandóan személyzet tartózkodik. .Ha a Cook-chill étel: -túllépte a fogyaszthatósági időtartamát. amely riaszt. Rövid időtartamú szállításhoz megengedett a szigetelt tárolóeszközök használata. fogyasztásra alkalmatlannak kell minősíteni és meg kell semmisíteni. majd a fogyasztás helyén felengedtetik. valamint magas külső hőmérséklet esetén. . Ennek oka.A felmelegített. beleértve a készítés és a fogyasztás napját is. Az 5 napnál rövidebb időtartamú tárolás nem jelentheti az étel +3 °C fölötti hőmérsékleten tartásának lehetőségét. Cook-freeze technológia Lényege.A tárolóba célszerű vészjelzőt helyezni. áramló levegővel működő hűtőberendezés szükséges. . ha erre a hűtőberendezés teljesítménye alkalmas.A szállításra szánt gyorshűtött étel az ételkészítés központi helyén csak abban az esetben melegíthető fel. A gyorsfagyasztáshoz speciális. hogy a Cook-chill technológiával lehűtött ételt gyorsfagyasztják. sem újra hűteni nem szabad. 239/285 . szekrények nem alkalmasak gyorsfagyasztásra. A felmelegítés során legalább 2 percig tartó +72 °C-os maghőmérsékletet.

mint pl. A fagyasztott terméket legalább -18°C-on kell tárolni és szállítani. hanem azokból .nem megfelelő tárolási hőmérsékleten . levegő hiányában szaporodó (pl.Az ételt a várható felhasználás szerint adagolva. vákuum csomagológép. zárt. majd kíméletes (+100 °C alatti) hőkezelésen esnek át. Clostridium botulinum). vízvesztés. színelváltozás. A minőségmegőrzési idő pontos meghatározása az előállító feladata.3 °C-on szaporodnak és toxint termelnek. eszközök: vákuum tasak. hűtve.A gyorsfagyasztónak olyan műszaki paramétereket kell teljesíteni. ezért célszerű a kórokozó baktériumok szaporodása ellen további akadályok beiktatása is. .és hőmérséklet aránya az élelmiszer jellege. az avasodás. Ezek közül egy vagy több kombinációja hűtéssel együtt alkalmazva fokozza a biztonságot. és ilyen módon hónapokon át eltartható. 240/285 . Ha a Cl.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához . hőmérővel. A lehűtött. sous-vide hőmérő (légzáró tapasszal). és ezt követően biztonságosan hőkezelni. Mikrobiológiai szempontból a spórás. A súlyos ételmérgezést okozó Cl. biológiai. megelőzhetők az élelmiszerek romlási és oxidációs folyamatai.+ 5 °C hőmérsékletű hűtőszekrényben kell felengedtetni. spórái a hőkezelés hatására nem pusztulnak el. A sütőberendezéstől függően a felengedtetés-felhevítés egy lépésben is történhet (pl. így hatékonyabb a hőátadás a hőkezelés és a gyorshűtés alatt is.vegetatív baktériumok sarjadnak. Az átforrósított ételre vonatkozó további szabályok azonosak a Cook-chill technológiánál részletezettekkel. . Tehát a Sous-vide rendszer alkalmazásánál különösen fontos a nyersanyagok induló tisztasága. amelyek méreganyagot termelnek. .vízaktivitás. valamint a hidegtűrő kórokozó baktériumok (pl.Az ételösszetevők hőmérséklete a csomagoláskor ne haladja meg a +10 °C-ot. Azonban az alacsony hőkezelés és a hosszú tárolási idő miatt. hogy az ételösszetevők nyersen vagy részben hőkezelve. temperáló berendezés termosztáttal.pH érték vagy . légkeveréses sütőben). . Mivel itt a termékbiztonság egyetlen biztosítéka a 0 + 3 °C hűtőtartomány szigorú megtartása.A vákuum csomagolt termék hőkezelésének idő. hűtési vagy vákuumzárási hibák következtében a technológia veszélyessé válhat.A technológiához szükséges speciális berendezések.és kémiai összetételének függvényében határozható meg. az alacsony. Az adagok minél kisebbek legyenek.A fagyasztott terméket 0. Ezt követi a gyors lehűtés. botulinum egyes törzsei már + 3. Az eljárással megőrizhető az élelmiszerek tápértéke. a rövid idejű tárolás és a hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. zárt csomagolásban kell a fagyasztó berendezésbe helyezni. Sous-vide technológia A technológia lényege.tárolt és szállított ételek általában 1421 napig tárolhatók. hogy a Cook-chill technológiával lehűtött ételt 150 perc alatt -20 °C-osra hűtse. A mikrobiológiai biztonság érdekében kell a hőkezelés (pasztőrözés) idő és hőmérséklet paramétereit egyedileg meghatározni. vákuummal légtelenített csomagolásba kerülnek. botulinum jelen van az élelmiszerben. Liszteria) jelentenek veszélyt. A baktérium növekedést gátolják olyan faktorok. .

A hőkezelés után a gyors hűtést maximum 30 percen belül meg kell kezdeni. 241/285 . A továbbiakban az ételt a Cook-chill technológiánál ismertetett szabályok szerint kell kezelni. termék-visszahívásra és a dolgozók rendszeres oktatására vonatkozó előírásokat is. ill. és nem a maradékok megmentésére. Mindhárom technológia csak friss élelmiszer vagy frissen készített vendéglátó-ipari termék tartósítására alkalmazható. A Cook-chill. kiszolgálni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához . beleértve a hibajavításra. Cook-freeze és Sous-vide technológia bevezetése esetén részletesen kidolgozott HACCP rendszer alkalmazása szükséges.

megfelelő időtartamig megőriznek minden egyéb dokumentumot és nyilvántartást” 242/285 . figyelembe véve az élelmiszeripari vállalkozás jellegét és méretét. amelyeket meg kell előzni. sz. amelyek igazolják az a)–f) pontban vázolt intézkedések hatékony alkalmazását. c) a kritikus szabályozási pontokon az elfogadhatóság és elfogadhatatlanság különválasztásához szükséges kritikus határértékek megállapítása az azonosított veszélyek megelőzéséhez. Ha bármilyen változtatást hajtanak végre a terméken. ki kell zárni vagy elfogadható szintre kell csökkenteni. bizonyítékokat mutatnak be a hatáskörrel rendelkező hatóságnak az (1) bekezdés betartására vonatkozóan. hogy a kritikus szabályozási pont nincs szabályozva. kizárásához vagy elfogadható szintre csökkentéséhez elengedhetetlen. biztosítják. ahol a szabályozás a veszély megelőzéséhez.A HACCP rendszer és alapelvei 852/2004/EK rendelet 5. hogy az e cikkel összhangban kialakított eljárásokat leíró dokumentumok mindig naprakészek legyenek. cikk Veszélyelemzés. az élelmiszeripari vállalkozók felülvizsgálják az eljárást. e) helyesbítő tevékenységek meghatározása. és g) az élelmiszeripari vállalkozás jellegének és méretének megfelelő olyan dokumentumok és nyilvántartások létrehozása.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához V. f) rendszeresen végrehajtandó eljárások létrehozása az a)–e) pontban vázolt intézkedések hatékony működésének igazolására. melléklet . b) a kritikus szabályozási pontok meghatározása azon lépésnél vagy azon lépéseknél. (2) A HACCP (1) bekezdésben említett alapelvei a következőkből állnak: a) azon veszélyek azonosítása. kizárásához vagy elfogadható szintre csökkentéséhez. d) hatékony felügyeleti eljárások létrehozása és alkalmazása a kritikus szabályozási pontokon. a folyamaton vagy bármelyik lépésben. kritikus szabályozási pontok (1) „Az élelmiszeripari vállalkozók a HACCP alapelvein alapuló folyamatos eljárást vagy eljárásokat vezetnek be. és elvégzik a szükséges változtatásokat.” (4) a) b) c) Az élelmiszeripari vállalkozók: a hatáskörrel rendelkező hatóság által előírt módon. amikor a felügyelet jelzi. alkalmaznak és tartanak fenn.

ahol a biztonságos hőkezelés hőmérsékletét nem lehet elérni). Az okok feltárása során megállapítottuk. Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. hogy útmutatást adjunk a kellő mértékű rugalmassághoz.a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok (HACCP) alapelvein alapuló folyamatos eljárást vagy eljárásokat vezessenek be. Olyan termékek. rendszer kidolgozásakor feltétlenül körültekintően gondolni kell általánostól eltérő veszélyek lehetséges jelenlétére és azok ellenőrzésére vonatkozó módszerekre. annak ellenére. félreértésekre. Tudni kell azonban. miközben megfelelünk az erre vonatkozó hazai és európai szabályozásnak. amelyeknél az általános útmutatóban foglaltak nem alkalmazhatók (pl. hogy azokat minden helyzetben alkalmazni lehessen. és a hazai vendéglátást és étkeztetést a HACCP rendszerek egyszerű alkalmazásában segítsük. étkeztetőket és vendéglátókat is. a HACCP rendszerekkel kapcsolatos indokolatlan ellenérzésekre vezethetők vissza. nem pótolja.Útmutató a HACCP kiépítéséhez Útmutató a vendéglátásban és étkeztetésben a HACCP-elveken alapuló eljárások egyszerű alkalmazásához Ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű. a felhasznált alapanyagok. A 852/2004/EK rendelet lehetővé teszi a HACCP-alapú eljárások rugalmas végrehajtását annak biztosítása érdekében. Az általános HACCP-útmutató segítségével kialakított saját eljárás. vagy keletkezhetnek például a létesítményük elhelyezkedése. az étel jellege. nem rendelkezik hivatalos jogi státusszal. esetén. és vendéglátó részére. hogy mindezek elsősorban a hibás ismeretekre. sz. A HACCP-rendszer végrehajtására vonatkozó általános útmutató alkalmazása Ennek az útmutatónak a célja a vendéglátás és étkeztetés terén előforduló „közös” veszélyek és ellenőrzések.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához VI. amelyek egy általános HACCP-útmutatóban nem jósolhatók meg. alkalmazzanak és tartsanak fenn.beleértve a kis és középvállalkozásokat. kialakítása. valamint az élelmiszerbiztonsági eljárások/módszerek és a megfelelő nyilvántartás-vezetés bemutatásával a vállalkozás tevékenységére és körülményeire illesztett HACCP rendszer kidolgozását segíteni. május 1-től) kötelezővé vált. cikke megköveteli. csak segíti a helyi rendszerek kialakítását! Bevezetés A HACCP alapelvek alkalmazása. Kiemelt célunk. hogy az élelmiszeripari vállalkozók . és hibás értelmezésekre. RUGALMASSÁG 243/285 . (2004. hogy Európai Uniós csatlakozásunkkal. hogy az élelmiszerbiztonsági rendszerekkel kapcsolatos kötelezettséget nem törölték el. véresre sütött hús. az adott helyzetnek megfelelő külön eljárásokkal kell biztosítani az étel biztonságos voltát. miatt. melléklet . még mindig nehézséget jelent a legtöbb közétkeztető. Célunk hogy a félreértéseket megszüntessük. az elkészítéséhez alkalmazott ételkészítési technológia stb. A különféle csatornákon megjelent híresztelések ellenére fontos tudni. technológiák stb. hogy az itt leírtakon túl más veszélyek is jelen lehetnek.

felügyelő rendszerre. hogy nincs azonosított kritikus pont. hogy a HACCP-eljárás első lépését. hogy azt például a mikro vállalkozások is indokolatlan terhek nélkül alkalmazhassák. kávézók. hogy az erre épülő további lépéseket kidolgozzák és végrehajtsák. Így tehát nincs szükség a HACCP rendszer működtetésére (a határértékekre. Előrecsomagolt vagy nem romlandó élelmiszerek szállítása. Esetük úgy tekinthető. mely rögzíti. ahol élelmiszert nem készítenek elő. értékesítése automatákból stb. Érvényes ez azoknál a vállalkozásoknál. a HACCP alapelvek alkalmazására vonatkozó kötelezettség teljesült. tárolása. ugyanakkor kellő rugalmasságot biztosít ahhoz. végrehajtására és fenntartására.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A HACCP-alapelvek helyes alkalmazása megfelelő eszköz az élelmiszerekben előforduló veszélyek kezeléséhez. ARÁNYOSSÁG ELVE: Ha az előfeltételek betartásával (lásd GHP) elérik a valós veszélyek ellenőrzését. Ez esetben nincs szükség a HACCP-elveken alapuló folyamatos eljárás bevezetésére. A HACCP rendszer a HACCP alapelvek szerint kidolgozott és működtetett önellenőrző élelmiszerbiztonsági rendszer. eszpresszók stb. fejezet ALAPELVEK Mi a HACCP rendszer? A „HACCP” egy angol kifejezésből eredő rövidítés (Hazard Analysis and Critical Control Points). Magyarra fordítva: veszélyelemzés. kritikus szabályozási pontok. a veszélyelemzést elvégezték. HACCP tervre. Ugyanakkor ne felejtsük el. nem gyártanak és nem dolgoznak fel. Példák: Főként italokat kiszolgáló létesítmények (bárok.. kritikus pontot nem azonosítottak. a kritikus pontok felügyeletének dokumentálására). helyesbítő tevékenységekre és pl.). és dokumentációra. ezért nincs szükség arra. I. hogy ilyen esetben is szükség van igazoló eljárásokra pl. 244/285 . időszakos felülvizsgálatra.

hogy az önellenőrzés a kritikus szabályozási pontokra összpontosítson. ha nem a terv szerint történtek a dolgok? Helyesbítő tevékenységek (javító intézkedések) meghatározása. és mit kell mérni vagy megfigyelni ennek eldöntéséhez? A kritikus szabályozási pontokon az elfogadhatóság és elfogadhatatlanság különválasztásához szükséges kritikus határértékek megállapítása az azonosított veszélyek megelőzéséhez.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához HACCP Hazard =Veszély Points Pontok Analysis Elemzés Critical Kritikus Control Szabályozás Mik a HACCP alapelvek? A HACCP alapelvei a következők megfontolását illetve elvégzését igénylik: 1. fel nem ismert hibák. amelyek igazolják az előzőintézkedések hatékony alkalmazását. Mi megfelelő és mi nem. lépéseket. ellenőrzés nélküli folyamatok okozznak. 7. olyan dokumentumok és nyilvántartások. CCP-k). Hol lehet a technológiában még utoljára hatékonyan beavatkozni? Az ételkészítés folyamatában meg kell határozni azokat a pontokat. kizárásához vagy elfogadható szintre csökkentéséhez. 4. vezetése. ki kell zárni vagy elfogadható szintre kell csökkenteni. Mi okozhat élelmiszer-biztonsági kockázatot? (veszélyelemzés) Azonosítani kell azokat a veszélyeket. A HACCP lehetővé teszi. létesítményekben az alapvető higiéniai előírások betartásával készült ételek esetében is előfordulhatnak élelmiszer eredetű megbetegedések. annak folyamatos teljesülését ellenőrző önellenőrző élelmiszerbiztonsági rendszer. Hatékony a fenti eljárás? Rendszeresen végrehajtandó eljárások létrehozása az előző intézkedések hatékony működésének igazolására (igazoló eljárások). Hogyan kell mérni vagy megfigyelni? Hatékony felügyelő eljárások létrehozása és alkalmazása a kritikus szabályozási pontokon. ahol a szabályozás a veszély megelőzéséhez. 245/285 . rendben tartott konyhákon. Bizonyítás! A vállalkozás jellegének és méretének megfelelő. 3. Mit kell tenni. 2. amelyeket meg kell előzni. hogy a kritikus szabályozási pont nincs szabályozva. Miért szükséges a HACCP jellegű élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetése? A tiszta. A fenti alapelvek szerint kidolgozott HACCP rendszer a jó higiéniai gyakorlatra épül. 5. amikor a felügyelet jelzi. 6. kizárásához vagy elfogadható szintre csökkentéséhez elengedhetetlen (kritikus szabályozási pontok. amelyeket jelentéktelennek ítélt.

tehát a HACCP rendszer működtetése a vállalkozás számára nemcsak élelmiszerbiztonsági-. • Élelmiszer-hulladék kezelés szabályainak betartása. és a szállítóeszközökre vonatkozó követelmények betartása. szociális helyiségek. kémiai és fizikai veszélyeket. ismeretek). és minden műveletnél számba venni a lehetséges biológiai. • Kártevők elleni védekezési eljárások. • Az élelmiszer biztonságos kezelése (általános jó higiéniai gyakorlat betartása. Az előfeltételeket az érvényes jogszabályok szerint be kell vezetni és be kell tartani. ezekre alapozva valósítható meg. karbantartottság) • A nyersanyagokra. mosogatásra végzett veszélyelemzés. edények cseréjét. a berendezésekre. • Személyi higiénia szabályainak betartása. Fontos szempont. (védőruha. de komoly gazdasági előnyöket is jelent. ha üzemeltetője érti a lényegét. megfelelő technológia és kapacitás megválasztása. (kialakítás. magatartás) • Képzés rendszeressége (élelmiszer-higiéniai oktatása.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A HACCP rendszer a megelőzést szolgáló élelmiszerbiztonsági rendszer. takarításra. beleértve a csomagolást és a szállítást). értékelésekor. • Higiéniai eljárások (takarítás. mert ezek előfeltételek. A HACCPrendszer kiépítése és alkalmazása előtt az egyedi előfeltételek. A műveletenkénti veszélyelemzéssel megelőzhető a hibás végtermék előállítása. ELŐFELTÉTELEK: Az előfeltételek a végzett tevékenységhez. és kialakításában saját maga.  a létesítmény átalakítását. az alábbi témákban: • Az infrastruktúrára.  költséges és bonyolult intézkedések bevezetését. • A személyzet egészsége. • Ivóvízminőség biztosítása. mosogatás és fertőtlenítés). amely csak akkor lehet hatékony. a készített élelmiszerekhez szükséges mértékben értendők. és a jó higiéniai gyakorlattal kezelhetők!). és: bevezetése nem feltétlenül követeli meg:  a berendezések. beszállítók kiválasztására vonatkozó követelmények betartása. tisztítás. az alábbiak szerint: A HACCP hatékony végrehajtásához szükség van a vezetőség elkötelezettségére. Megköveteli viszont a biztonságos üzemeltetéshez szükséges előfeltételeket. vagy az élelmiszerbiztonságért felelős munkatársai is aktívan részt vesznek! Éppen ezért a HACCP rendszer kiépítése kisvállalkozásoknál nem igényli költséges külső tanácsadók igénybevételét. • A hűtési lánc fenntartása. állag. A HACCP jellegű élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetése csak ezt követően. beszerzésre. hogy a HACCP terv mindig az élelmiszer/étel előállításának műveleteire vonatkozzon (helytelen a személyi higiéniára.  terjedelmes és bonyolult dokumentációk létrehozását. A veszélyek megállapításához át kell tekinteni a létesítményben értékesített élelmiszerek/ételek előállításának műveleti lépéseit. a HACCP megtervezésekor és alkalmazásakor figyelembe kell venni: 246/285 . üzemeltetés. A veszély azonosításakor. higiéniai követelmények megteremtése a feladat.

vagy megszűnjön. a késztermékek tervezett felhasználását. átfőzése. esetleg fokozódik. . hogy tevékenység folyamatában az élelmiszerbe milyen egészségre ártalmas anyagok (veszélyek) lehetnek. mert lényegét éppen a termék és az előállítás sajátossága alapján végzett veszély feltárás képezi. stb. . ha megváltozik a tevékenység (új termék. amihez segítséget ad ez az útmutató. . -fertőzésekhez vezető leggyakoribb okok: . az ételkészítési műveletek nyersanyagokra gyakorolthatását. hogy a veszély az élelmiszerbe: . idős. nyers hús. A felülvizsgálat lehet időszakos (pl. hogy milyen intézkedéseket kell tenni. egészségi ártalmat! 247/285 . az érintett fogyasztókat (beteg.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához a nyersanyagokat.az ételek túl hosszú ideig történő tárolása. ha bekerült. .) az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó járványügyi adatokat.nem megfelelő hőmérsékleten történő hűtve tartás. hogy milyen folyamatos saját. élelmiszer összetevőket. hogy a fogyasztóknak kiszolgált/ értékesített élelmiszer ne okozzon megbetegedést. gyermek. annak érdekében. eszközökkel.) vagy ha ezt jogszabály változás indokolja. . tisztítatlan zöldség). a mikrobákat tartalmazó „szennyezett” nyersanyagokkal (pl. műveleti lépéseit. A rendszer lényege az alábbiakban összegezhető:     ismerni kell a végzett tevékenység teljes folyamatát. fel kell mérni.az ételek nem elég alapos átsütése.) A HACCP célja a kritikus szabályozási pontok ellenőrzése. Élelmiszer-mérgezésekhez. A rendszer megfelelősségét és alkalmazását időnként felül kell vizsgálni. Minden reális veszélyforrás felismerésének feltétele a saját tevékenységre szabott élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása és fenntartása. stb. vagy hűtetlenül tárolása. belső ellenőrzéseket kell bevezetni a biztonság fenntartásához és igazolásához dokumentumokkal bizonyítani kell a tevékenység folyamatos ellenőrzöttségét.lehetőleg ne kerüljön be.   A HACCP rendszer végső célja. 1-2-3 évente) vagy soron kívüli. hogy ezekkel a veszélyekkel a technológia. más technológiai. keletkezhetnek és kerülhetnek be. A HACCP tervet nem lehet más üzletre szabott „sablonok” alapján elkészíteni. az ételkészítés során mi történik: például a veszély megszűnik vagy nem. ártalmatlan mértékűre csökkenjen. meg kell határozni.a fogyasztásra kész ételek utólagos szennyezése. nem megfelelő hőmérsékleten történő melegen tartása. .vagy. át kell gondolni. dönteni kell. edényekkel vagy a dolgozók kezétől stb.az élelmiszerek lassú lehűtése.

vagy termelődnek Nem Fizikai veszélyek Az élelmiszerben jelen lévő.Rossz higiénéjű környezet és személyzet stb. . .Vegyszerek (pl. helytelen felhasználás). Vírusok. kémiai fizikai anyag. (hús. Legjellemzőbb megelőző eljárások .Védett készétel tárolás 248/285 . tojás.) Többnyire nem A termelés bármely szakaszában Sérülést. . amelyek jelen vannak.kártevő irtó anyagok Előfordulhat. füstölés stb. penészek. undor keltést okozhat . ami lehet biológiai.Szennyezéstől való védelem . keletkezésük és elfogyasztásuk ? Igen Igen . .előkészítés. tejkő stb. csonthéjak). .élelmiszerrel érintkező felületek. .szűrés. stb. magok. a baktériumok és a penészek toxint termelhetnek . vagy az élelmiszer olyan állapota. . vagy bekerülő idegen anyagok.hibás technológia során keletkezhetnek. vízkő. .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Mi a veszély? A veszély egészséget veszélyeztető anyag jelenléte az élelmiszerben. tojáshéj Előfordulásukkal leggyakrabban hol kell számolni? . takarítás. mosogatás). .állat tartás.adalékanyagok technológiai segédanyagok (túladagolás. dióhéj. (pl.Szakszerű . szaporodásuk. . Igen Többnyire nem A termelés bármely szakaszában Igen Többnyire nem A termelés bármely szakaszában Igen .Alapos hőkezelés .Hibás előkészítés pl.növényvédelem . tovább szaporodhatnak Előfordulhat.tárolás Igen .Szennyezéstől és utószennyezéstől való védelem. Bélféreg peték Egysejtű élőlények Nem Kémiai veszélyek Egészségre ártalmas vegyi anyagok.feldolgozás . Megelőzhető-e élelmiszerbe jutásuk.Szakszerű . amely egészségromlást okoz a fogyasztónak.Töredezett edények és berendezések. Az élelmiszerekben előforduló. a nitrit nitráttá alakul.Hibátlan eszközök és épület .tárolás . .Állati és növényi eredetű nyersanyagok.Félkész termékek .Nem karban tartott épület. pl. rostálás stb.hibás tárolás során pl. Keletkezhetnek-e az élelmiszerben? Ha már jelen voltak. . nyers tej) .Hűtés. (jelen lévő / keletkező / bekerülő) veszélyek Veszélyek Mik ezek? Szabad szemmel láthatók-e az élelmiszerekben? Jár-e jelenlétük érzékszervi elváltozással? Hol kerülhetnek az élelmiszerbe? Okozhatnak-e megbetegedést? Biológiai veszélyek Baktériumok. lerakódások. sütés.Alapanyagok hordozott veszélyei (pl.Szennyezéstől való védelem.

249/285 . kivitelezhető. (Például: az ételeket tároló edényre kis öntapadós cédulára felírni az elkészülés vagy a hűtőszekrénybe helyezés időpontját). egyszerű módszerekkel ellenőrizhetőek. Az ételek hőkezelése (főzés. A kritikus pontok ellenőrzése A kritikus pontokat a tevékenység méretével arányos gyakorisággal. sz. Nem lehet ugyanis mindig mindent folyamatosan és alaposan ellenőrizni. Ez a legnehezebb feladat. átmelegítés) (hőmérséklet + időtartam). Az elkészült. A folyamaton belül minden egyes tevékenységet fel kell sorolni. Ezt nevezzük folyamatábrának. értékesítés további folyamatában már nem lehet helyrehozni! Jellegzetes kritikus pontok a vendéglátásban:     Az ételek hűtött tárolása (hőmérséklet). párolás. Ha az étel termoszkonténerben érkezik: áruátvétel – melegen tartás – kiszolgálás). feljegyzése. amelyek az adott tevékenység biztonságossá tételéhez a legfontosabbak. A kritikus pontok megválasztása a rendszer kialakítását végző(k) feladata a tevékenység és a feltételek ismeretében! A kritikus pontokra az alábbiak jellemzők:    az ezen a ponton végzett tevékenység szabályos végrehajtása a késztermék biztonsága szempontjából alapvető. az időtartamok mérésre jó módszer például a kezdeti és a befejezés időpont megfigyelése. párolás) után az ételek lehűtése (hőmérséklet + időtartam). Célszerű ezt le is rajzolni. Minden reálisan szóba jöhető veszélynél át kell gondolni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához II. az itt elkövetett hibát az ételkészítés. ezért kell feltárni a folyamatban azokat a pontokat. illetve magyar nyelven szabályozásnak. Meg kell állapítani azokat a pontokat. és amelyek egyúttal könnyen. (Tálalókonyhán például a következő lépések maradnak: áruátvétel – átforrósítás – melegen tartás – kiszolgálás. vagy hazai szóhasználattal kritikus szabályozási pontoknak. milyen intézkedések alkalmasak a megelőzésre és kiküszöbölésre. Egy általános folyamatábrát mellékelünk (1. fogyasztásra kész ételek készen tartása. a rendszeres és szükség szerinti gyakoriságú ellenőrzés technikailag lehetséges. ami alapján a saját folyamatábra a megfelelő lépések kiválasztásával elkészíthető. A hőmérsékletek ellenőrzésére eszköz a hőmérő. Ezt nevezik kontrollnak. amelyek az élelmiszerek biztonságossága szempontjából a legkritikusabbak. szabályozása Végig kell gondolni az ételkészítés és értékesítés folyamatát a beszerzéstől. fejezet Az egyszerű HACCP rendszer kialakítás folyamata Az ételkészítési folyamat feltérképezése. sütés. de egyúttal a legfontosabb is. hogy nincs is kritikus pont. az étlap összeállításán az étel készítésén át. más esetekben (például italboltokban) kiderülhet. melléklet). fogyasztásig: o Készen tartás melegen (hőmérséklet + időtartam) o Készen tartás hidegen (hőmérséklet + időtartam) Egyes létesítményeknél ennél több kritikus pont is megállapítható. a lehető legegyszerűbb módon ellenőrizni kell. egészen a tálalásig. Ezeket nevezzük kritikus kontroll pontoknak. Hőkezelés (főzés. sütés.

milyen esetben kell a hatóságot értesíteni vagy a termékek kiszolgálását beszüntetni. és a mért hőmérséklet). az egység működésében változás történik. hogy beilleszkedjen a mindennapi működésbe. stb. elegendő a hang és fényjelzés figyelése. valamint a hőmérsékletek ellenőrzését feltüntető ív is. Kit kell értesíteni. a tevékenység és az egység jellegének figyelembe vételével célszerű meghatározni. A RENDSZER IDŐNKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATA Fontos tudni. adminisztráció A HACCP rendszer hatékony működtetését igazolják a dokumentumok és nyilvántartások. ha a belső önellenőrzés hiányosságot jelez („hibajavító intézkedés”). A hiányosságok észlelése és az azok megszüntetésére tett intézkedések a hibanapló vezetésével jól dokumentálhatók Az adminisztrációt úgy kell megoldani. vagy a tojás keményre főtt. A belső ellenőrzések gyakoriságát az adott szempont. gyakran nyitogatott. hogy a HACCP jellegű egyszerűsített élelmiszerbiztonsági rendszert is mindig újra át kell gondolni (felül kell vizsgálni). Annak kell a kritikus pontok felügyeletét dokumentálnia. ha a folyamatban. hogy az adott hőmérsékleten és időtartamban megtörtént a megfelelő hőhatás. (amelyre feljegyezhető az árura vonatkozó rövid észrevétel. Hibajavító intézkedések Meg kell előre tervezni. ha az étel forr. a hús megszúrása után a húslé nem véres. és egyszerűen megvalósítható legyen. Dokumentálás. míg a meleg főzőtérben üzemelő. hogyan kell a berendezések gyors javítását megoldani. ki dönthet az áru sorsáról. esetleg a kiszállított termékeket visszahívni. kísérletes méréssel igazoljuk. Egy fény és hangjelzéssel ellátott hűtőszekrény esetében nincs szükség rendszeres hőmérséklet ellenőrzésre.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Nem mindig szükséges hőmérséklet mérés. de felülvizsgálata kétévente javasolt 250/285 . mit kell tenni. az alapos hőkezelés szemrevételezéssel is megállapítható. hangjelzés nélküli hűtőszekrény esetében akár óránként is rá kell pillantani a hőmérőre. A belső ellenőrzésekkel megbízott személyek feladatait és hatásköreit a kis létesítményekben is célszerű írásban rögzíteni. Dokumentáció lehet például az árukísérő irat is. ha néhány előzetes. Kiváltja a rendszeres hőmérős ellenőrzést. például. aki a kritikus pontok ellenőrzését elvégzi.

közétkeztető egységekben MELLÉKLET 251/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása vendéglátó.

sütés) Melegentartás Hűtés Újrahőkezelés Melegen felszolgálás Hidegen felszolgálás 252/285 . sz.TERVEZET .Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1. melléklet: ÉTELKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS FOLYAMATÁBRÁJA Áruátvétel Tárolás (környezeti hőmérsékleten / hűtve / fagyasztva) Felengedtetés Előkészítés Hideg-étel készítés Meleg-étel készítés Hőkezelés (főzés.

Mikrobákkal. fizikai idegen anyag jelenléte átvételi keresztszennyeződés miatt (szennyezett nyersanyagról átkerül a tisztára) Tárolás . hűtést igénylő élelmiszerek hőmérsékletének ellenőrzése . megfelelő számú hűtőberendezés biztosítása .Mikrobák szaporodása. méreganyag termelés. hűtőterek hőmérsékletének ellenőrzése . sz.Mikrobák szaporodása. felengedtetési hőmérséklet ellenőrzése 253/285 Felengedtetés .Megfelelően működő hűtőberendezések biztosítása.Mikrobák. csomagolás épségének. fizikai idegen anyag jelenléte szennyezett nyersanyagban Hogyan lehet megelőzni? (Megelőző. tisztaságának ellenőrzése . szállítólevél megőrzése a helyszínen -Tiszta szállítóedény.Kifogástalan érzékszervi állapotú élelmiszer .Sértetlen csomagolású élelmiszer. szaporodása. egészségre ártalmas mennyiségű kémiai anyag.Tiszta tárolóterek (hűtők. méreganyag termelés a megengedettnél magasabb hőmérsékleten való tárolás miatt . fizikai anyagok jelenléte környezetből való szennyeződés miatt .Minőségi követelmények rögzítése szerződésben . méreganyag termelés nem megfelelő hőmérsékletű nyersanyag érkezése miatt . fedett edényekben való tárolás) ellenőrzése . szennyeződéstől védett tárolás (ép csomagolás. fogyaszthatósági / minőségmegőrzési idő ellenőrzése . az élelmiszer felmelegedése magas hőmérsékletű vagy túl hosszú ideig tartó .Kórokozó mikrobák.megőrzési időn belüli élelmiszer átvétel.Kórokozó mikrobák jelenléte.Mikrobák szaporodása.Kórokozó mikrobák. egészségre ártalmas mennyiségű kémiai anyag. szállítóeszköz biztosítása -Fogyaszthatósági / minőség.Különböző árucsoportok elkülönített (időben vagy térben) átvétele Kritikus pontnak számít-e?** Igen / Nem . raktárak) biztosítása.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 2.Számla. fizikai anyagokkal szennyeződés nyersanyagok és fogyasztásra kész élelmiszerek közös tárolása miatt . méreganyag termelés a megengedettnél hosszabb tárolási idő miatt .Az élelmiszer jellegének megfelelő hőmérséklet biztosítása szállítás alatt.Szakosított tárolás. ellenőrzése .Megfelelő hőmérsékleten történő felengedtetés biztosítása.Fogyaszthatósági idők feltüntetése. szabályozó intézkedés) . melléklet: ÉTELKÉSZÍTÉSI FOLYAMAT VESZÉLYELEMZÉSE (példák*) Művelet Áruátvétel Milyen egészségre ártalmas anyag kerülhet be? (Veszély jellege) .

túlsütés.Előkészítési szabályok (pl.Mikrobás utószennyezés előkészítést végző fertőző beteg vagy sérült kezű dolgozóról . szabályozó intézkedés) Kritikus pontnak számít-e?** Igen / Nem Előkészítés .Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó előírások betartása . mérőeszköz kalibrálása .: áztatás. szükség esetén hőmérsékletméréssel .Tojás fertőtlenítési szabályok előkészítő helyiségben történő kifüggesztése. -kimerülés elkerülése. tartósítószer) miatt Hőkezelés . folyó vizes mosás.Rákkeltő anyagok keletkezése elhasználódott zsiradék felhasználása.Fagyasztott nyersanyagok teljes felengedtetésének ellenőrzése tapintással .Az étel alapos hőkezelése. tojásfertőtlenítési műveletek.Mikrobiológiai. fizikai.Előkészített élelmiszer tisztaságának. tisztítás.Vegyi anyagok felhasználható mennyiségének kiírása. tojásfertőtlenítési műveletek.Mikrobák életben maradása nem megfelelő mértékű (hőmérséklet. idő) hőkezelés miatt .Az élelmiszer jellegének megfelelően szakosított előkészítési feltételei biztosítása (elkülönített előkészítő helyiségek. kézfertőtlenítési művelet szúrópróbaszerű ellenőrzése . leégés miatt . idegen anyag mentességének szemrevételezéses ellenőrzése .Vegyi anyag kimérés szúrópróbaszerű ellenőrzése. folyó vizes mosás.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Milyen egészségre ártalmas anyag kerülhet be? (Veszély jellege) felengedtetés miatt Művelet Hogyan lehet megelőzni? (Megelőző. jelöletlen eszközök használata) . pontos mérőeszköz biztosítása . stb.: áztatás. mosás miatt .Előkészítési szabályok (pl. sütőolaj érzékszervi vizsgálata 254/285 . tárgyi feltételek (jelölt edények. stb. -elszíneződés. főzési hőmérséklet és idő figyelése.: tojásfertőtlenítés.) betartása . oktatása.Határérték feletti vegyi anyag élelmiszerbe kerülése vegyi anyagok nem megfelelő adagolása (adalékanyag.Megfelelő személyi higiénés magatartás oktatása. jelölt eszközök) .) betartása . jó állapotú. színezék. kémiai szennyeződések visszamaradása nem megfelelő válogatás. mérőedény) meglétének ellenőrzése . sütési.Sütőolaj túlhevítés.Az élelmiszer mikrobás szennyezése helytelenül végzett előkészítő művelet miatt (pl. zsiradék túlhevülése. fertőtlenítőszer.

a táblázatot a létesítménybenvégzett valamennyi technológiai lépésre vonatkozóan kell módosítani. ételtároló edények lefedése * ** A veszélyelemzés nem terjed ki minden munkafolyamatra. hogy az adott folyamat kritikus-e 255/285 . megtekintéssel történő ellenőrzése (az étel nem túlsült. nem égett) Művelet Kritikus pontnak számít-e?** Igen / Nem Hűtés . méreganyag termelés nem megfelelő hőmérsékletű tárolás miatt .Mikrobák szaporodása.Roston sütött élelmiszerek túlsütésének elkerülése.Meleg étel gyors lehűtése (nagy mennyiség esetén kisebb adagokra osztva). A veszélyelemzést végző dönti el.Hűtőberendezések tisztántartása. méreganyag termelés túl hosszú lehűtési idő miatt .Mikrobák szaporodása. lehűtési időtartam figyelése .Megfelelő hőmérsékleten való tárolás biztosítása.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Milyen egészségre ártalmas anyag kerülhet be? (Veszély jellege) Hogyan lehet megelőzni? (Megelőző.Mikrobás utószennyezés szennyezett környezetből . hűtőberendezések hőmérsékletének ellenőrzése . szabályozó intézkedés) .

selejtezés .Sütőolaj érzékszervi vizsgálata. ha hőmérséklete nem emelkedett +10 °C fölé . a termék hűtőberendezésbe (0 . a hőkezelés befejezésétől számított 2 órán belül minden ételnél A táblázatot valamennyi kritikus pontra vonatkozóan el kell készíteni. nem égett) minden ételnél minden ételnél .Hűtőberendezés javítása -Újra hűthető a termék. ha: .Hűtést igénylő élelmiszerek hőmérsékletének (0 . sütési.Hűtőterek hőmérsékletének ellenőrzése (hűtve tárolás esetén 0 . fagyasztva tárolás esetén -18 ºC alatt) legalább naponta műszak kezdéskor Hőkezelés .hiányzik a számla. tovább sütés minimum a kritikus határérték eléréséig Tárolás . sz.a csomagolás olyan mértékben sérült. égett felületű élelmiszer kiszolgálási tilalma . melléklet ÉTELKÉSZÍTÉSI FOLYAMAT KRITIKUS SZABÁLYOZÁSI PONTJAINAK ELLENŐRZÉSE (példák*) Művelet Áruátvétel Mit és hogyan kell a kritikus ponton ellenőrizni? (Kritikus határérték) .Olajszűrés.Az étel hőkezelése legalább 2 percig tartott 72 ºC maghőmérsékletűre vagy az étel minden pontján 75 ºC-ra vagy forralásig hevítés. termesztési igazolás.+5 ºC.Egyéb esetben felhasználási tilalom. vagy termék visszautasítás. szükség esetén hőmérsékletméréssel .+5 ºC) helyezése. 256/285 . főzési hőmérséklet és idő figyelése.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 3. hogy az áru szennyeződhetett .érzékszervileg nem megfelelő a termék . minőségi bizonylat vagy termékjelölés .A +10 °C-nál magasabb hőmérsékletű termék érzékszervi megfelelőség esetén azonnali felhasználása hőkezelt készítményhez . szállítólevél.+5 ºC) ellenőrzése érzékszervileg. illetve -csere .Alapos újrahőkezelés kiszolgálás előtt Hűtés * .nem megfelelő a hőmérséklet . gyanú esetén hőmérsékletmérés Milyen gyakorisággal? minden átvételnél Mit tesz. roston sült élelmiszerek szemrevételezésesellenőrzése (az étel nem túlsült. ha eltérő értéket talál? Szállító értesítése.Lehűtési időtartam figyelése.Tovább főzés.Elszenesedett.a felhasználás tekintetében rövid vagy lejárt fogyaszthatósági/minőség megőrzési idő .

illetve mosogató eszközök használata miatt Hogyan lehet megelőzni? (Szabályozó intézkedés) . kémiai. kiegészítő tevékenységre vonatkozóan el kell készíteni.Tisztítási-fertőtlenítési tevékenységre vonatkozó előírások betartása .Vegyi anyagokkal szennyeződés (tisztító-. fertőtlenítés Milyen egészségre ártalmas anyag kerülhet be? (Veszély jellege) . 257/285 .Tisztítási-fertőtlenítési tevékenységre vonatkozó előírások betartása .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 4.Mikrobák túlélése.Helyiségek.Takarító személyzet oktatása . sz. melléklet ÁLTALÁNOS? KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK VESZÉLYELEMZÉSE (példák*) Művelet Tisztítás. fertőtlenítőszer maradványok) elégtelen öblítés miatt  *A táblázatot valamennyi általános. fizikai szennyeződések visszamaradása nem megfelelő tisztítási-fertőtlenítési technológia miatt .Mikrobákkal fertőződés nem megfelelő tisztaságú takarító.Takarítási és mosogatási technológiák szúrópróbaszerű ellenőrzése .Tisztítási-fertőtlenítési tevékenységre vonatkozó előírások betartása Kritikus pontnak számít-e? Igen / Nem . berendezések tisztaságának ellenőrzése .

illetve ellenőrző dolgozó aláírása Hiba észlelésének időpontja Hiba megnevezése Intézkedés időpontja A hiba elhárítására tett intézkedés leírása Megjegyzés Hibanaplóként sorszámozott füzet vezetése is alkalmazható.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 5. 258/285 . melléklet: HIBANAPLÓ Intézkedést végző. sz.

ápolt. tisztasága . berendezési tárgyak műszaki állapota. jelölése. tiszta külső. tisztasága -A helyiségek rovar és rágcsáló mentessége -A kihelyezett rovar. jelölésük megléte -Takarító eszközök és -szerek rendelkezésre állása. sérülésmentes kézfej. forgalmazási feltételek Gépek. szerek minőség-megőrzési ideje -Mosogatók és felszereléseik rendelkezésre állása.és rágcsálóirtás Aláírás: Az ellenőrzések gyakoriságát az adott szempont. tárolási feltételei.és rágcsálóirtó eszközök megfelelősége Személyi higiéne Áruátvételi és tárolási feltételek Termelési. eszközök Takarítás. tisztasága . a tevékenység és a létesítményjellegének figyelembe vételével célszerű meghatározni. mosogatás Hulladékgyűjtés és -tárolás Rovar. felszereltsége. tisztasága -Mérőeszközök rendelkezésre állása. tisztasága -Helyiségek. tisztasága -Felületeik. tisztasága. kézfertőtlenítő szer. műszaki állapota.Dolgozók személyi higiénéje (munka/védőruha megléte. egyszerhasználatos kéztörlő vagy kézszárító). szakosításbiztosítása -Helyiségek. sz. felszereltsége. tisztasága -Műszaki állapota.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 6. tisztasága -Tárolási szabályok. alkatrészeik épsége -Szakosított használatuk.Szociális helyiségek műszaki állapota. műszaki állapota.Dolgozók egészségi állapota . műszaki állapota. megfelelősége. melléklet RENDSZERES ELLENŐRZÉSEK JAVASOLT LISTÁJA Vizsgált terület Ellenőrzési szempontok . tisztasága. 259/285 . hűtőberendezések műszaki állapota. műszaki állapota. Az ellenőrzés során észlelt hiányosságot és annak kijavítására tett intézkedést a Hibanaplóban kell rögzíteni. műszaki állapota. állapota. tisztasága -A tevékenységek szakosításánakbiztosítása -Megfelelő edényzet rendelkezésre állása. csukló) .A személyi higiéne tárgyi feltételeinek megléte (kézmosók. berendezések. műszaki állapota.A hulladékok gyűjtésére és tárolására vonatkozó szabályok betartása -Hulladékgyűjtő és tároló edények rendelkezésre állása.

29.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 7. 13. 17. 16. 10. fagyasztva tárolás esetén -18 ºC alatt Dátum: év hónap 1. 14. melléklet: HŰTŐBERENDEZÉS HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSI LAP Hőmérsékleti követelmény: hűtve tárolás esetén 0. sz. 28. 23. 20. 26. 4. 27. 30. 12. Nem megfelelőség esetén a hibajavításra tett intézkedést és annak eredményét a Hibanaplóban kell rögzíteni. 25. 1 Mért hőmérséklet (ºC) Hűtőberendezés megnevezése / jelölése 2 3 4 5 6 Mérést végezte 260/285 . 11. 3. 19. 31. 2. 9. 21. 6. 22. 5. 18.+5 ºC. 24. 8. 15. 7. Az azonosító számot a hűtőberendezésre is fel kell vezetni.

(Vezetése különösen közétkeztetés esetén javasolt.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 8. melléklet: TÁLALÁS ELLENŐRZÉSI LAP Dátum Étel megnevezése Meleg étel hőmérsékletének ellenőrzése (ºC) a tálalás kezdetén és alatt (min. Az újra hőkezeléskor a termék hőmérsékletét meg kell mérni és az el kell érje a 75 ºC-t.) 261/285 . Meleg étel hőmérséklete a tálalás alatt: legalább 63 ºC. félóránként) Aláírás Követelmény: A meleg étel minőség-megőrzési ideje melegentartás nélkül: 3 óra. sz.

rendszeresen megfelelő tájékoztatásban. 26.SEGÉDANYAG a dolgozók higiéniai képzéséhez A HIGIÉNIAI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. (6) Amennyiben az élelmiszer-ellenőrző hatóság vizsgálatai során úgy ítéli meg. (7) A nem megfelelő oktatásból származó minden felelősség az élelmiszer-ipari vállalkozót terheli. amelyet egy hónapon belül teljesíteni kell. annak módjáról. az élelmiszerhigiéniára vonatkozó utasításokkal ellássák és/vagy képezzék. (5) Az oktatás megtartásáról. § (1) Valamennyi élelmiszer-vállalkozónak gondoskodnia kell arról. melléklet .FEJEZET KÉPZÉS Az élelmiszeripari vállalkozóknak gondoskodniuk kell a következőkről: (1) az élelmiszereket kezelő személyeket tevékenységükkel arányos módon felügyeljék. (2) az e rendelet 5. előírja az újbóli oktatás szükségességét. 68/2007. 262/285 . MELLÉKLET XII. és (3) betartsák az egyes élelmiszer-ipari ágazatokban dolgozó személyek képzési programjára vonatkozó nemzeti jogszabályok bármely követelményét. amelyek munkájuk során érintik őket. sz. vagy a vonatkozó útmutatók szerinti működésért felelős személyek megfelelő képzésben részesüljenek a HACCP elveinek alkalmazása terén. hogy a dolgozók nem rendelkeznek a területet érintő – a (4) bekezdés szerinti – kielégítő ismeretekkel.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához VII. illetve a nemzeti útmutatókkal és az adott élelmiszer-ipari vállalkozásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos ismeretanyagot. hogy az élelmiszerekkel foglalkozó dolgozók tevékenységüknek megfelelő módon higiéniai szempontból felügyelet alatt álljanak. (VII. (2) Az élelmiszer-előállítás és forgalmazás folyamatában részt vevő személyeknek legalább külön jogszabály szerinti végzettséggel kell rendelkezniük. és azokban az élelmiszer-higiéniai kérdésekben.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet Oktatás. Az ellenőrző hatóság ellenőrizheti a megismételt oktatás eredményességét. (3) Az élelmiszeripari vállalkozó köteles a munkába állást követő egy hónapon belül a munkavállalót a munkakörének megfelelően az élelmiszer-előállításra és -forgalmazásra vonatkozóan megfelelő oktatásban részesíteni. cikke (1) bekezdésében említett eljárás kialakításáért és fenntartásáért. (4) Az oktatásnak tartalmaznia kell a helyes higiéniai gyakorlattal. az oktatás hatékonyságának ellenőrzéséről az élelmiszer-ipari vállalkozó gondoskodik. dokumentálásáról. oktatásban részesüljenek. továbbképzés 4.

kő. Hosszabb. 263/285 . langyos hőmérséklet alatt ezek a spórák visszaalakulnak baktériummá. trágya. vagy kémiai veszélyek: az élelmiszerbe nem szándékosan belekerült kémiai anyag pl. Élelmiszerbiztonsági veszélyek Fizikai veszélyek: idegen. legjobban 30-37 °Con szaporodnak.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához HIGIÉNIA ALAP (minimum) OKTATÁS SEGÉDLETE Az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzésének legfontosabb eszköze az üzemi higiénia és az élelmiszerbiztonság szabályainak betartása. edényből kioldódó anyag. A spórák biztos elpusztítása 10-20 percig tartó 100 °C feletti hőkezelés után eredményes. föld. Egyes baktériumok számukra rossz körülmények között spórákat képeznek. műanyag. zsineg. gumi. mikrobiológiai veszélyek: szabad szemmel nem láthatók pl. Felületükön mikrobiológiai szennyeződést is hordozhatnak. sokszor szemmel is látható anyagok. mert nem mindig okoznak az élelmiszerben érzékszervi elváltozást. növényvédő-szer maradék stb. így a megbetegítéshez elegendő számot néhány órán belül elérhetik. csontszilánk. pl.: fém. tisztítószer maradék. A baktériumok életfeltételeinek ismerete az ellenük védekezés alapja! A baktériumok számukra kedvező körülmények között általában 20 percenként osztódnak. tojáshéj. és elszaporodnak az ételben. Az ember megbetegítésére képes mikroorganizmusokat nevezzük kórokozóknak. a baktériumok. A legtöbb kórokozó baktérium hőmérsékletigénye 20-45 °C. amelyek nagyon ellenállóak. fa. Biológiai. így az emberek gyanútlanul elfogyasztják. Vegyi. üveg. textil. vírusok. A mikroorganizmusok azért veszélyesek.

Vendéglátásban . illetve szükség szerinti gyakorisággal a felettes felelős vezető feladata. A sütés és főzés nélkül készített ételeket (pl. és meghatározza azokat a pontokat. amelyhez a felelős vezető számára bővebb ismeretek az útmutató vonatkozó fejezeteiben megtalálhatók. saláták) alaposan válogatni. HACCP A HACCP mozaikszó. egészséges dolgozó .orvosilag igazolt.kézmosás és fertőtlenítés Kezet kell mosni: . Élelmiszer-biztonság. gennyes bőrelváltozásokból az élelmiszerekbe kerülők méreganyagot. magyarul: veszélyelemzés.személyi tisztasági szabályok betartása . A dolgozónak ismernie kell. a felelősségével arányos szintig az alábbi alapszabályokat: . ún. ahol felügyelni.nyersanyagokkal foglalkozás befejezésekor . íz. szín. Élelmiszerek romlása Az élelmiszerek biológiai és élvezeti értékének.WC használat után 264/285 . Ez egy olyan rendszer. Segítséget az alábbi vázlat ad. amely azonosítja. mosni.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Bizonyos baktériumok – pl. Mindenkinek ismernie kell a munkaköréhez és felelősségi köréhez tartozó szabályokat.munkakezdéskor . kritikus szabályozási pontok. A megbetegedések megelőzése érdekében az ételeket addig kell sütni és főzni.technológiai helyiségekbe lépéskor . forralással lehet hatástalanítani. függetlenül a lejárati idejétől. étkeztetésben gondos. Ezek ismertetése munkába lépés előtt. Az elkészített ételeket nem szabad hűtés vagy hőn-tartás (63 C) nélkül tárolni. értékeli és kezeli az élelmiszer-előállítás minden lépésében a veszélyeket.: az orrból. A romlott élelmiszer fogyasztásra alkalmatlan. érzékszervi jellemzőinek (állag. baktériumtoxint termelnek. amíg a belsejük. fegyelmezett és tiszta munkavégzés szükséges. esetenként hámozni kell.előkészítőkből kilépéskor . azaz a maghőmérsékletük is eléri 2 percen át a 72 °C-ot. torokból. illat) kedvezőtlen változása. eltérés esetén beavatkozni kell a biztonság érdekében. amelyet csak 10 percet meghaladó főzéssel.

a munkaterületek.étkezés előtt . . héjas tojás. .beteg emberek távoltartása. sütés-főzés.különböző tisztasági fokú munkafázisok elkülönítése .szennyezett és tiszta munkafolyamatok elkülönítése.takarítási utasítás betartása. . készen tartás.a kritikus szabályozási pontok felügyelete. dohányzás. .az élelmiszerek szennyeződéstől védelme (fedés.helyes magatartás (étkezés. . orr. . . rágógumizás) . .takarító eszközök. épület. cipő) .eszközök jelölése.szennyes fogyasztó edények elkülönített kezelése. gomba. . kötény. gépek és eszközök tisztán és rendben tartása.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához .elkülönítendő: . .fertőtlenítő mosogatás az előkészítő eszközök és a fogyasztói edények esetében .fogyasztásra kész élelmiszerek 265/285 .tiszta munkaruha (köpeny. vegyszerek elkülönített tárolása. . . fül stb.élelmiszerek védelme takarítás alatt.dohányzás után . fejvédő. hőmérsékletek ellenőrzése. zsebkendő használata után .nyers húsok.szennyezett tárgyak érintése után . edények.) érintése után .hűtőlánc megtartása.a keresztszennyeződések megelőzése minden munkalépésben .köhögés. eltérések jelzése Üzletünkben kritikus pontok a HACCP alapján az alábbiak: Kritikus pont Például: Hűtőtér hőmérséklet Határérték +5C Felügyelet Hőmérséklet ellenőrzés Hibajavítás Felelős azonnali értesítése . takarás) .tisztítatlan zöldség és gyümölcs. lehűtés.testfelületek (haj.a technológiai szabályok betartása: . eszközök gépek és berendezések jó karban tartása. tálalás.félkész élelmiszerek . kiszállítás) . előkészítés. .mosogatási utasítás betartása. száj. tárolás.elkészült ételek készen tartása (meleg ételt 63 °C felett) .a keresztszennyezést kizáró módon zajló hűtés. (áruátvétel. elkülönített használata.rend fenntartása.

a felhasznált élelmiszerek folyamatos érzékszervi ellenőrzése . csótány. egér. . .rendkívüli helyzetek. felismert veszélyes helyzetek jelzése a felelősnek. hulladék tárolók rendszeres tisztítása.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához . moly stb). .eltérés észlelésekor azonnal jelzés a felelősnek . . - - 266/285 .a kártevők távoltartása (légy. élelmiszer szennyeződés és lejárat. fertőtlenítése.ivóvíz minőségű víz használata. kifolyás. eltérések.a hulladék elkülönített és fedett tárolása. stb. betegség. gépmeghibásodás.szennyvíz dugulás.

Az ételdoboz és fedele mikrohullámú hőkezelésre alkalmas.01 g só 2 dkg búzaliszt* 100 ml 2.8% zsírtartalom). tej* (2. Futrinka utca 1. melléklet – DOKUMENTUM MINTÁK Anyaghányad-nyilvántartás ANYAGHÁNYAD-NYILVÁNTARTÁS A vendéglátó vállalkozás neve: Etető Kft. sz. 1010 Budapest. patentzáras fedéllel ellátott ételdoboz (mikrohullámú hőkezelésre alkalmas) Fogyaszthatósági idő: elkészítéstől számított 24 h Tárolási hőmérséklet: 0 . petrezselyem. Futrinka u. 01. Az ételkészítés címe: 1010 Budapest.+ 5 °C Csomagolva forgalmazáshoz a jelölés szövege: Zöldborsó főzelék Összetevők: zöldborsó. 1. olívaolaj. víz.5 dkg cukor friss petrezselyem *Allergén összetevők Csomagolás Egyszer használatos polietilén. só Nettó tömeg: 500 g Fogyasztható (nap.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához VIII.5 ml olívaolaj 250 ml víz 0. 267/285 . A termék megnevezése: zöldborsó főzelék Az anyaghányad nyilvántartás készítésének időpontja: 2012.. 13. búzaliszt*. Felhasználási javaslat: Fogyasztás előtt alaposan forrósítsa fel. cukor.. hónap): . *allerén összetevők Készítés helye: Etető Kft. … Tárolása: 0 .+5 oC között. Felhasznált alapanyagok mennyisége (1 adag) 250 g tisztított zöldborsó 1.8 % zsírtartalmú tej* 0.

az 1069/2009/EK rendelettel összhangban történő szállításához 268/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Hulladék szállítási nyilatkozat Kereskedelmi okmány Nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek és azokból származó termékek Európai Unión belüli.

Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához 269/285 .

beosztás Aláírás Számonkérés eredménye Aláírása: 270/285 .Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Higiéniai Oktatási Napló Higiéniai oktatási napló Oktatás rövid tematikája: Személyi higiénia Üzemeltetési szabályok Kiegészítő tevékenységek További témák: Helye és időpontja: Előadó neve: Résztvevők Név Munkakör.

. 271/285 . **Kártevők jelenléte esetén a megtett intézkedéseket dokumentálni kell. etetődoboz helyét. félév Csapda.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Kártevők jelenlétének ellenőrzési lapja Kártevők jelenlétének ellenőrzése …………. év / ……. etetődoboz száma Rovar 1 Rovar 2 … … Rágcsáló 1 Rágcsáló 2 … … folyosó tálaló … Kártevő jelenléte tapasztalható igen**/nem (i/n) Helye* szárazáru raktár folyosó … Ellenőrzés dátuma *”Kártevőirtó térkép” hiányában fel kell tüntetni a csapda.

szennyes víz kiöntésére használt falikút Hulladékgyűjtő edények Készítés ideje (év/hó/nap): Készítő aláírása: 272/285 . felületek Fogyasztótér/fogyasztói helyiségek padozata Üzemi helyiségek padozata Mosható falburkolatok.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Létesítmény neve: ________________________________________ Címe: __________________________________________________ Takarítási Utasítás Takarítandó felület Takarításhoz használandó Szer(ek) munkaoldat hatása töménysége hőmérséklete Takarítás gyakorisága Felelős elvégzésért ellenőrzésért neve behatási ideje eszköz Élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő munkaasztalok. kézmosó berendezések. WC kagyló. nyílászárók Mosogató. mosó. polcok.

: felelős személy vagy felelős vezető) Az elvégzésért és az ellenőrzésért felelős nem lehet azonos személy! 273/285 . azaz 10 l vízhez 2 dl.hatása:A használati utasítás szerint.neve: Itt kell felsorolni azokat a szereket amelyeket használnak.: szakreszortos dolgozó vagy mellékhelyiségekben a takarító személy. stb. fantázianév és a szer jellege. HASZNÁLATI UTASÍTÁSA ALAPJÁN kell kitölteni! A takarításhoz használandó szer . hogy abból a takarítás elvégzésért felelős egyértelműen megismerje.5 perc vagy 1 perc vagy 5 perc vagy rászárítani. (Pl.elvégzésért: Aki az adott terület/felület takarítására utasítást kapott. „Mindig kövesse fertőtlenítőszeres lemosás is!”. Takarítás gyakorisága: Az adott felülethez a GHP-ban megadott takarítási gyakoriságot adja meg itt. (Pl.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Kitöltési segédlet a takarítási utasításhoz: A takarítási utasítás célja. milyen eszközzel és szerrel kell takarítania. stb. de legalább naponta/hetente/havonta/évente egyszer) Felelős: . hogy mely felületeket. vagy "Hippi hypo" fertőtlenítőszer.munkaoldat  töménysége: A takarítandó felülettől függ! A használati utasítás alapján töltse ki! (pl. technológiai területen a szakreszortos dolgozó vagy takarító személy.) Ha elvárás.)  hőmérséklete: A használati utasításban az adott felület takarításához javasolt oldathőmérsékletet adja meg! (pl. (pl.: töményen vagy 2 %-os. milyen gyakran.behatási ideje: A takarítandó felülettől függ! A használati utasítás alapján töltse ki! (pl. hogy két szert egymást követően használjanak (pl. (pl. A csomagoláson lévő név. stb. zsíroldás után előírt a fertőtlenítés is).) Takarításhoz használandó eszköz: Pl. Ha nincs ajánlás a hőmérsékletet nem kell megadni. 40-45 oC).: szükség szerint. vagy „Általános zsíroldószer használata után!”) .: 0. . stb. Az utasításban az üzletben VALÓBAN HASZNÁLATBAN LÉVŐ szereket kell szerepeltetni! A táblázatot a szerek CÍMKÉJE. (Pl. .) . az erre való figyelmeztetés is itt szerepelhet. "Higi Mosi" zsíroldó-fertőtlenítő tisztítószer.: tisztító/zsíroldó vagy fertőtlenítő vagy tisztító/zsíroldó-fertőtlenítő).ellenőrzésért: Aki az adott területen a takarítás elvégzését ellenőrizni köteles.: tisztító kendő vagy felmosó mop. (pl. "Mosó Masa" általános tisztítószer.

274/285 . közétkeztető egységekben tájékoztató. SZEITZNÉ DR. Budapest. 2004. 2004. Budapest. SZABÓ MÁRIA (szerk. 2009. Útmutató a vendáglátás Jó Higiéniai Gyakorlatához.): Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása vendéglátó.és kis vállalkozások részére. MAVEMISZ.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához FELHASZNÁLT IRODALOM Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról. felkészülést segítő anyag a mikro. Brüsszel.

minőségügyi tanácsadó és rendszermenedzser. minőségügyi és környezetvédelmi. Nagy tapasztalattal rendelkezik beszerzés. kereskedelem szakbizottságának titkára. Képviselte a munkacsoportot a Higiéniai Bizottság előtt. Kanadában konyhavezető chefként dolgozott. 1997 óta egy nagy élelmiszerkereskedelmi lánc központi minőségügyi felelőse. főosztályvezető. vállalati élelmiszerbiztonsági rendszerépítés és működtetés. ISO 9001:2000 és ISO 14001:1996 rendszer kiépítés működtetés. vállalat-irányítási tréningeket végzett szakács. illetve a BKIK ferencvárosi alelnöke. válságkezelés. az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ MNB) élelmiszer. Jelenleg az egyik legnagyobb hazai gyermek-étkeztető.. Korábban a KISOSZ alelnöke. a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének képviseletében vett részt. tudása elismeréseként 2010-ben az Arany Mérleg díjjal. frissárú forgalmazás. okleveles fogyasztóvédelmi ellenőr és elemző. marketing. Szakmai munkája. vezető auditor. Élelmiszer-higiéniai. közétkeztető cég vezetője. számos vendéglátó. Szakmai tapasztalatait több vendéglátó üzlet konyhafőnökeként szerezte. illetve kereskedelmi cég vezérigazgatója volt. aki fiatalos lendülettel kihasználja a modern kommunikáció eszközeit pályatársai összefogására. 2004ben KISOSZ aranyéremmel tüntették ki. ASZTALOS ISTVÁN Az Országos Kereskedelmi Szövetség élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi munkacsoportjának tagja. A világ számos helyén főzött. az ismeretek. hírek gyors továbbítására. BALÁZS ILDIKÓ 275/285 . dolgozók higiéniai képzése területeken. Kereskedelmi közgazdász. ALPÁRI GYÖRGY A munkacsoportban a Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület képviseletében vett részt.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához AZ ÚTMUTATÓT KÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT BEMUTATÁSA A munkacsoportban a VIMOSZ. Nagy tapasztalattal rendelkezik a vendéglátók szakmai fesztiváljainak szervezésében. Nemzetközi szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Windsorban. elvitte és bemutatta a magyar konyhát sok országba. közétkeztető. az Oldalas Magazin főszerkesztője. és Verőce polgármestere.

GULYÁS VALÉRIA 276/285 . 2005-ben megkapta az Országos Tisztifőorvos Elismerő Oklevelét. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-Felügyeleti Osztályának vezetője. ahol dolgozik. DUSNOKINÉ TÓTH ZSUZSANNA DR. miközben megyéjében a közétkeztetés. közegészségtan-járványtan szakorvos. Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége képviseletében vett részt az útmutató kidolgozásában. Számtalan közleménye jelent meg élelmiszer okozta megbetegedések adatainak elemzése témában. (ÁNTSZ-ben. Részt vett élelmiszerjárványokkal kapcsolatos több külföldi tréningen. az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézetben. FEHÉR ÁGNES Az Élelmiszer Higiénikusok Társasága választmányának tagja. főleg gyermekeket és időskorúak ellátására. munkatársai és vállalkozók képzésében. Rendszeresen részt vesz készülőben lévő jogszabályok véleményezésében.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához Az Élelmiszer Higiénikusok Társaságának tagja. szakmai előadások megtartásában. mely idő alatt végig hálózati ellenőrként végezte a munkáját. Gyakorló felügyelő. epidemiológus szakorvos. Jelenleg az Országos Epidemiológiai Központ munkatársa. naponta több ezer adag ételt készítenek. A közétkeztetést végző vállalatnál. a az önellenőrzési rendszerek fenntartásában. az élelmezés-egészségügy és az élelmiszerbiztonság több területén. élelmiszer-biztonsági felügyeletét is irányítja. és vendéglátásélelmiszer-higiéniai. Nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az étkeztetés mindennapi nehézségeinek kezelésében. Bekapcsolódott többször is a hatósági szakemberek számára készített oktatóanyagok elkészítésébe. az MgSzH-ban) szerzett munkatapasztalatokat és jártasságot. tisztiorvos. Munkája során legfontosabb szempontnak tartja a szakmai követelmények és a jogszabályi előírások betartásával a jó minőségű étel biztosítását. élelmiszerbiztonsági szakmérnök. aki az enterális fertőző betegségek epidemiológiájával foglalkozik. szakmai képzésükbe. 32 éve dolgozik a közétkeztetésben. elhárításában. A közegészségügy. Okleveles közegészségügyi-járványügyi felügyelő. Oktatóként részt vett szakorvosok és közegészségügyijárványügyi felügyelők képzésében.

2002-ben az Év Vendéglőse. a fagylalt előállítás és -forgalmazással kapcsolatos jogszabályi előírások kidolgozásával. HORVÁTH ÉVA Élelmiszer-biztonsági felügyelő. Kamocsai Gábor 2009. óta az MgSzH ÉTbI Vendéglátás. 30 évig az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézetben dolgozott. 2011-ig vezérigazgatóként tevékenykedett egy első osztályú étteremben ahol a gasztronómiát ötvözték az éneklés. amely közétkeztetési szaklap ma is a szakma szolgálatában áll. között tagja volt a Baromfiipari Szabványosító Műszaki Bizottságnak és a Magyar Élelmiszerkönyv Jégkrém Szakbizottságnak. Szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalkozása révén került szoros kapcsolatba a közétkeztetéssel. ahol az étkeztetés-vendéglátás higiénéjével. majd 1992-ig Budapest két legkeresettebb színházának büféjét vezette. a kompetenciák és vizsgakérdések pontosításában. 2010-ig alelnöke. Dolgozott a közbeszerzések problémáinak megoldásán. 1990-2000. üzemmérnök és pedagógus diplomát szerzett. étterme 12 éven keresztül évente elnyerte a „Best of Budapest” díjat. Pályafutását élelmiszeripari üzem tervező és üzemeltető mérnökeként kezdte.és Étkeztetés Felügyeleti osztályán dolgozik. ételmérgezések kivizsgálásának értékelésével. vendéglátóipari üzletvezető.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához HERZ GYÖRGY A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöki tanácsadója. a közétkeztetést érintő korszerűtlen. hogy létrehozza az Élelmezésvezetők Lapját. 2007. A kis vidéki konyhákon tapasztalt információhiány késztette arra. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja. szeptember 21-én halt meg. A Magyar Vendéglátó Ipartestület kitüntetettje. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök. a „Terézvárosért” díj és a BKIK plakett birtokosa. Az általa vezetett éttermet 2007-ben és 2008-ban ajánlotta a Michelin Guide. irányítása és nyilvántartása. 277/285 . a „Jó Higiéniai Gyakorlat” útmutató elkészítésében. az EU-s élelmiszerjoggal ütköző jogszabályok kivonatásában. KAMOCSAI GÁBOR Az Élelmezésvezetők Orzságos Szövetségének alapító tagja. Műszaki tanár. a zene szeretetével. a Magyar Éttermi Szövetség alapító tagja. majd főtitkára volt. az új modulrendszerű élelmezésvezetői képzés tematikájának kidolgozásában. az Élelmiszer Higiénikusok Táraságának tagja. Jelenleg egy óbudai éttermet vezet. fő szakterülete az ételmérgezések vizsgálatának értékelése. új vendéglátó-ipari technológiák és HACCP rendszer-építők képzésén használható oktatási anyagok engedélyezésével foglalkozott. Az étkeztetés-vendéglátás területén tojás által közvetített szalmonellozisok csökkentése érdekében végzett szakmai munkájáért 1995-ben PRO HYGIÉNE díjat kapott.

majd dolgozott a MÁV TEK Budapesti Felügyelőségén. valamint a Gazdaságtudományi Társaság tagja. 1976 óta dolgozik az egészségügyben. 1971 óta tevékenykedik a közétkeztetés-vendéglátás területén. Nagy hangsúlyt fektet a dolgozók megfelelő higiéniai képzésére. a munkatársak képzésébe kapcsolódott be. a Foodlawment Európai Élelmiszerlánc Parlament.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához KOLLÁRSZKY LIZA A Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság. diák-. és a rendezvényeken zajló munka irányításában. és 1996 -2007 között a Fővárosi ÁNTSZ-nél. rendszeresen részt vesz az oktatásukban. munkahelyi. 278/285 . A II. E mellett a Magyar Party Szövetség alapító tagja és az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagja is.és táplálkozás egészségügyhöz kapcsolta. első és másodfokú felügyelete területeken. KOVÁCS LÁSZLÓ DR. A közétkeztető vállalat méreteiből. LIZÁK ERZSÉBET Az Élelmiszer Higiénikusok Társaságának tagja. Az egyik legnagyobb hazai közétkeztető válllatnál dolgozott eleinte munkavédelmi vezetőként. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének és az Éttermi Mesterek Klubjának elnöke. a Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség. a Haakon norvég koronaherceg és Mette-Marit koronahercegné és Jaques Chirac francia államfő magyarországi látogatásuk tiszteletére tartott fogadásokat szervezte és gondoskodott az étkezésükről.és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Vendéglátás és Étkezetés Felügyeleti Osztályára. Fő szakterülete a vendéglátás. ahol 250 közül nyerték el a „Legjobb étterem” díját. 10 évig dolgozott egyik budapesti elsőfokú közegészségügyi hatóságnál. Erzsébet angol királynő. 2007 őszén került a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer. Jelenleg ugyanott higiéniai és munkabiztonsági szakértő. irányítása. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát végzett. közegészségtan-járványtan szakorvos és képzett tisztiorvos. kórházi étkeztetés munkabiztonsági és higiéniai feladatainak kidolgozása. illetve jelentőségéből adódóan nagy elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik. Feladata elsősorban az élelmezés. Nagy tapasztalattal rendelkezik a vendéglátó étkeztető létesítmények hatósági engedélyezése. vendéglátóipari üzemgazdászi és szaktanár. Orvostudományi egyetemet végzett. 1992-ben a sevillai Expón a Matthias Rex éttermet vezette. Nagy tapasztalata van rendezvényszervezésben. ahol a felügyeleti munka országos irányításába.

a kézműves termelés erősödését. október 1-től „start programos” ösztöndíjjal került az MgSzH ÉTbI Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályára. ahol fiatalos lendülettel. Nézete. MOLNÁR B. Kitartása. 2003 és 2005 között az Országos Élelmezés. egyetemi adjunktus. ami egyben az Egyesület honlapja is. valamint hatósági monitoring laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek figyelemmel kísérése. hogy halaszthatatlan tennivalók vannak a minőségi szakácsképzés és továbbképzés területén. A Zeneakadémián végzett.és Táplálkozástudományi Intézet Élelmiszer-biztonsági főosztályának vezetője volt. tudásvággyal kapcsolódott be a GHP munkacsoportba.és Állatitermék Technológiai Tanszékén tudományos munkatársa. ami segíti a jó termékek piacra jutását. 1985 és 2003 között a jelenlegi Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának Hűtő. amihez meglátása szerint nélkülözhetetlen egy olyan hiteles hazai minőséggarancia-rendszer kialakítása. Nézete szerint a jó ízlésre. amelynek később üzemegység. munkásságával ezt is kívánja támogatni. élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök. majd élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök hallgatóként a méz érzékszervi és analitikai vizsgálatával. TAMÁS A Magyar Gasztronómiai Egyesület alapító tagja. 2009. a kockázat becslési és kockázat kezelési módszerek megismertetésének. Az egyik legnépszerűbb gasztronómiai internetes oldalt szerkeszti. élelmiszerbiztonsági szakemberek hazai felsőoktatásában. fegyelmezett és következetes munkavégzése nagymértékben hozzájárult a munkacsoport összetartásához. Célja a magyar gasztronómia világszínvonalra emelése.majd üzemvezetője lett. gasztronómiai kultúrára nevelést kisgyermekkorban kell megkezdeni. Diplomája megszerzése után egy élelmiszeripari üzemben dolgozott műszaki ellenőrként.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához MÉSZÁROS LÁSZLÓ Az Élelmiszer Higiénikusok Társaságának tagja. és ellátta a munkacsoport titkári feladatait. ahol jelenleg is dolgozik. Okleveles közegészségügyi-járványügyi felügyelő. Tartósítóipari mérnökként végzett 1979-ben a Kertészeti Egyetemen. a Kulináris Charta megfogalmazója. onnan került a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalhoz. de életében a zene háttérbe szorult a gasztronómia iránti szeretete miatt. 279/285 . főszerkesztője az egyik legrangosabb nemzetközi étteremkatalógus magyarországi kiadásának. Jelenleg feladata az egészségügyi kártevők elleni védekezés és kártevők irtására vonatkozó előírások ellenőrzésének hatósági felügyelete az élelmiszerláncban. Rendszeresen részt vesz nemzetközi rendezvényeken. Elhivatott képviselője a tudomány és a gyakorlat összehangolásának. Foglalkozott a rágcsálóirtó szerek biológiai hatásvizsgálatával. a csoporttagok naprakész tájékoztatásához. főosztályvezetőként. NAGY TÜNDE Az Élelmiszer Higiénikusok Társaságának tagja.

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség cukrász mesterbizottság tagja. Élelmezésvezetőként feladatai a HACCP rendszer kiépítése. 2011. decemberében Pro Tourismo díjjal tüntették ki a Parlamentben. az EU élelmiszerhigiéniai szakértői ülésein és napi szinten koordinálja osztálya szerteágazó munkáját. élelmiszer-higiéniával kapcsolatos jogszabályés stratégiai döntés-előkészítési folyamatokban.minőségi ellenőrzések és adminisztráció elvégzése. Részt vesz a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott cukrászati sütemények Magyar Élelmiszerkönyvi irányelvét kidolgozó bizottság munkájában. DR. Meghatározó szerepe van a hazai kézműves cukrászat elismertetésében. 2005-től egy miskolci gimnázium élelmezésvezetője. a cukrászok naprakész tájékoztatásában. anyagbeszerzés. 2009től az Élelmiszer. Dolgozott egy neves csokoládégyár logisztikai osztályán anyagbeszerző.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához PATAKI JÁNOS Cukrász dinasztia tagjaként az 1906-ban alapított Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének jelenlegi elnöke. Állatorvos doktor. aki Venesz-díjas. Élelmiszeripari üzemmérnök. Az Állatorvostudományi Egyetem elvégzését követően néhány évig délnyugat angliai vágóhidakon és húsüzemekben hatósági állatorvosi feladatokat látott el. Szakterülete a gyermek és diák étkeztetés. Kitartó munkája hozzájárul Nemzetközi kapcsolatai révén 2010-ben az Ipartestület nyerte el az UIPCG junior cukrász világbajnokságának rendezési jogát. POZSÁNÉ BUDAI JULIANNA 280/285 . Az élelmiszerbiztonság hazai és nemzetközi szabályozásában jártasságával támogatta a munkacsoportban folyó munkát.működtetése. Az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének Borsod Abaúj Zemplén megyei elnökhelyettese. napi technológia irányítása. és aranykoszorús cukrászmester. a szakma művelőinek összefogásában. képviseli hazánk érdekeit Brüsszelben. termelésprogramozó munkakörben. Az Eszterházy Károly Főiskola Élelmiszerbiztonság és Fogyasztóvédelem szakos hallgatója. Nevéhez fűződik az augusztus 20-i Nemzeti Ünnephez kapcsolódó „Magyarország Tortája” akció elindítása. étlaptervezés. valamint az Európai Uniós. higiéniai. 2007től a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa. Részt vett élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzésen. PÁSZTOR SZABOLCS Az Élelmiszer Higiénikusok Társaságának tagja. gyakorló mestercukrász.és Takarmánybiztonsági Osztály vezetője. A minisztérium munkatársaként részt vesz a hazai. a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara cukrász mestervizsga bizottság elnöke.

Tagja a Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságnak valamint. SELMECZI LÁSZLÓ 281/285 . nemzetközi szabványok szerinti tanúsítását. jelenleg Budapest egyik legnagyobb közétkeztető cégének az áruforgalmi osztályvezetője. lebonyolításában. a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet elnökségének. Minőségirányítási rendszer koordinátorként. Nagy hangsúlyt fektet a naprakész tájékoztatására. Vendéglátó manager. vezető auditorként a minőségirányítás és élelmiszerbiztonság területén vállalatok irányítási rendszereinek felülvizsgálatát. az információk gyors és gyakorlatias továbbítására. az ipartestület operatív működtetése. Pályája kezdetén szakács. Minőségirányítási vezetőként feladata az élelmiszerbiztonsági. munka és üzemszervező. Új egység nyitások alkalmával az élelmiszerbiztonságért felelős hatóságokkal való kapcsolattartásban és termékfejlesztési projektek kidolgozásában. higiéniai (HACCP) rendszer kialakítása és működtetése. ellenőrzések tervezésében. a közösségi étkeztetés mindennapi munkaszervezése terén kiemelkedőek.és rendelet tervezetek szakmai egyeztetéseket követő véleményezése. Gyakorlati tapasztalatai a beszerzés. majd később szállodai üzletvezető. Részt vesz élelmiszerbiztonsági és higiéniai képzések. Munkájához tartozik az ágazatot érintő jogszabály. Gyakorlati rálátását az ipartestület tagjaival kialakított kapcsolatai biztosítják. cukrász. ügyvezető igazgató és szociálpolitikai főmunkatárs beosztásban dolgozott. belső auditok lefolytatását végezte. RUISZNÉ NÁDAS JUDIT Az 1906-ban alapított Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének 2006-tól ügyvezetője. több év szállodai. HR menedzser. vendéglátó-ipari és kereskedelmi tapasztalat után került az Ipartestület operatív vezetői pozíciójába. 1986-ban kiváló munkájáért miniszteri kitüntetést kapott. A GHP munkacsoportba kezdettől bekapcsolódott annak egyik „alapító” tagja. Magyarország egyik legnagyobb közétkeztető vállalatának minőségirányítási vezetője.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához ROMVÁRI GYÖRGYI A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének tagja.

a Corvinus Egyetem élelmiszermérnök hallgatója. és a vállalatirányítással kapcsolatos mindennapi feladatokat. Ismeri az üzletnyitással. a szabályozás gyakorlati megoldásait. Kiemelt szakterülete a saját kutas vízellátású élelmiszeripari szereplők ellenőrzésének szakmai koordinációja. miközben rendszeresen részt vesz vendéglátó iparban foglalkoztatottak higiéniai és szakmai képzésében. közbeszerzések. egyszerű szabályozás iránt. Pályafutását kórház-higiénikusként kezdte. Jártas a közétkeztetési pályázatok. tapasztalatait a valóságból hozta. Minőségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszermenedzser. a területi hatósági feladatokat ellátók képzésében. közétkeztetéssel. hatósági eljárási útmutatók kidolgozásában. Jelenleg az M7-es autópálya egyik pihenőjében 2009-ben megnyílt nagy forgalmú étterem vezetője. Kisebb-nagyobb megszakításokkal fiatalkora óta besegített az édesapja vezette vendéglátó üzletben. Elkötelezett a gyakorlatban kivitelezhető. Vezetői asszisztensként dolgozik egy 260 főt foglalkoztató hazai közétkeztető cégnél a vezérigazgató mellett. 2007-től az MgSzH Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának munkatársa. majd az ÁNTSZben élelmezés-egészségügyi felügyelőként a vendéglátó. SZALAYNÉ HOGYOR ANDREA 282/285 . Nagy szerepet vállalt a munkacsoport tagok összefogásában. Tudását. ahol közreműködik a vendéglátó létesítmények hatósági felügyeletének koordinációjában. Néhány éves gazdasági szakújságírói karrier után 2008-ban szerzett diplomát a Budapesti Gazdasági Főiskola vendéglátás-idegenforgalom szakán. közétkeztető és élelmiszer-kereskedelmi üzletek hatósági ellenőrzését végezte. aki élelmezésvezetői és közbeszerzési referens képesítéssel rendelkezik. Az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének tagja. Jelenlegi munkája során került közelebbi kapcsolatba a vendéglátással. és önellenőrzések terén. 1992-ben végzett a HungarHotels vendéglős-képző iskolájában. tájékoztatásában. SZAKÁLY ATTILA Vendéglátós családból származik. aki a Fejér megyei KISOSZ képviselőjeként kapcsolódott be a munkacsoportba. Okleveles közegészségügyi és járványügyi felügyelő.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához SCHITTLERLEHŐCZ ÉVA Az Élelmiszer Higiénikusok Társaságának tagja. Képviselte a munkacsoportot a Higiéniai Bizottság előtt.

a dolgozók higiéniai képzésében. a Magyar Vendéglátók Szövetségének alapító tagja. Jelenleg a Corvinus Egyetem hallgatója. Élelmezésvezetők Országos Szövetségének 1999 óta főtitkára. Okleveles dietetikus és élelmezésvezető. aki a Vendéglátóipari Főiskolán vendéglátó szakmenedzser képesítést szerzett. egy budapesti vendéglátó-ipari iskolában adott tovább. amelyeket szakoktatóként. 1995-től egy nagy gyógyszergyár területi képviselőjeként dolgozott Komárom. majd étteremvezető helyettesként gyűjtött értékes szakmai tapasztalatokat. hamarosan konyhafőnök lett.Esztergom. 1981-től gyakorló vendéglátó. saját pizzériája és panziója is tapasztalatokkal szolgált szakmai munkájához. képzésen. és Pest megye területén.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához A Közétkeztetők. A szakács oklevél mellé élelmezésvezetői és élelmezési menedzseri okleveleket is szerzett. Szakácsként kezdte pályafutását. élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök Msc. SZERI ZOLTÁN Az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnökhelyettese és Tolna megyei elnöke. Jártas az önellenőrző rendszerek kiépítésében és fenntartásában. Munkássága céljaként tekinti az gyermekek egészséges táplálkozását. 1989 óta gyakorló vendéglátó. 283/285 . 1998-tól az egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi hipermarket hálózat higiénikusaként. majd 2000-től higiéniai vezetőjeként a vállalat 12 magyarországi áruházának kereskedelmi egységei és előállító üzemeinek jogszabályi előírásoknak megfelelő működét biztosítja. TELL ANIKÓ TÓTH ÉVA Az Országos Kereskedelmi Szövetség képviselőjeként vett részt a munkacsoport munkájában 1997-2000 között elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem MBA kurzusát. Ma saját budapesti éttermét vezeti és megszerzett tapasztalataival segíti a közétkeztetők szövetségének munkáját. saját vállalkozásában naponta diákok étkeztetését biztosítja.

illetve a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságban. 2007. a hatósági szakemberek képzése. a helyi turizmust népszerűsítő ismertető füzetek kiadásában kamatoztatja. 2006-ban Pest megye Közigazgatásáért oklevelet. szakácsból konyhafőnök-chef. a közegészségügyben. okainak feltárása. rendezvények szervezésében. február 1-től vezeti az MgSzH ÉTbI Vendéglátás és Étkeztetés felügyeleti Osztályát. A MOSZ-t képviseli a Nemzeti Turisztikai.Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához TRANGÓNI KATALIN A Magánszállásadók Országos Szövetségének alelnöke. Részt vett a szálláshely szolgáltatási tevékenységről és engedélyezéséről szóló szabályozás kidolgozásában. 31 évig dolgozott. A modern konyha és technikák megismertetése céljából több versenyen szerepelt. a Kehidakustányi Vendégvárók Szövetségének elnöke. Étlapverseny győztes. elődöntős „Szakácskirály”. végül Budapest egyik legnívósabb luxusszállodája éttermének executive chefje lett. ZOLTAI ANNA Az Élelmiszer Higiénikusok Társaságának alelnöke. a Hagyomány és Evolúció verseny döntőse. Okleveles közegészségügyi-járványügyi felügyelő. a magánszállások állami védjegyrendszerének kidolgozásában. több alkalommal nyerték el az Év Étterme díjat. Az általa vezetett éttermeket ajánlotta a Michelin Guide. az ellenőrzési módszerek kidolgozása. Szakmai tapasztalatait az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása. WOLF ANDRÁS Gyakorló szakács és cukrász. 2011-ben MgSzH elnöki elismerést és Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet kapott. ahol egyhetes tanulmányutat nyert egy három Michelin csillagos étterembe. illetve 2008-ban különdíjasa. Szakterülete a molekuláris konyha. éttermi és catering vendéglátás irányításáért felel. a vendéglátás és étkeztetés nemzeti útmutatót készítő munkacsoport vezetője. Budapest neves belvárosi éttermeiben dolgozott. Rendszeres előadója a cukrász mester tanfolyamoknak. aki elvégzett egy csúcsgasztronómiához tartozó molekuláris konyha és technikák tanfolyamot. Kiváló angol nyelvtudását Kehidakustány környéki fesztiválok. Felsőfokú áruforgalmi vendéglátó végzettséggel és idegenforgalmi menedzser oklevéllel rendelkezik. különböző beosztásokban. a sous-vide és a nitrogénes technikák. ahol a szállodai. Ismeretterjesztő előadások és cikkek szerzője. Éttermek kialakításakor kreatív szakértőként működött közre. majd souschef. 284/285 . és a jogszabályok előkészítése terén szerezte. 1996-ban Pro Hygiéne díjat. élelmiszerhigiéniai képzések oktatója. a vendéglátó és étkeztető szektor hatósági felügyeletének szervezése és irányítása. a reggeliztető tevékenységet végző magánszállásadók jó higiéniai útmutatójának elkészítésében. élelmiszerbiztonsági szakmérnök. vendég előadója több felsőoktatási intézmény élelmiszerbiztonsági kurzusának.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->