SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TELEFONKÖNYV 2012

A Telefonközpont vezérszámai
62/54-4000, 70/439-4000 Telefonközponti operátor: 9

Bevezetés
A Szegedi Tudományegyetem 1992 óta saját telefonközpontot működtet. Az alközponton belül, a Telefonkönyvben szereplő, három-, négyjegyű belső telefonmellékek, díjmentesen hívhatók. A négy- illetve ötjegyű központi rövidített hívószámok (1000-1099, 71000-71999) használata költségtérítéses, a hívó fél fizeti a beszélgetés díját. A telefonközpont képes digitális beválasztós fővonalak fogadására, melyek a telefonközponti operátor kikerülésével, automatikusan mellékre irányítják a hívó felet. A beválasztás működése (a 1100- 3999 számmezőbe tartozó mellékek esetén): belső hívás esetén, a négyjegyű számmal érhetők el a mellékek külső hívás esetén, kétjegyű beválasztásos tagot (62/34) tárcsázzunk a négyjegyű mellékszám elé.

A beválasztás működése (a 4000- 6999 számmezőbe tartozó mellékek esetén): belső hívás esetén a négyjegyű számmal érhetők el a mellékek külső hívás esetén, két- vagy háromjegyű beválasztásos tagot (62/54, vagy 70/439), tárcsázzunk a négyjegyű mellékszám elé.

A Szakorvosi Rendelőintézetek 400-499 számtartományba tartozó mellékei külső hívás esetén az 62/574-es előtaggal közvetlenül hívhatók. Kimenő hívások létesítése (a külső vonal elérése):

- hivatalos hívások esetén a 0,
magánbeszélgetések esetén a 8, közintézményi hálózatba kezdeményezett hívás esetén, a 755 tárcsázásával történik. Szervezeti egységek elérhetőségei Hívó Egyetemi mellék Hívott Kórházi mellék Szakorvosi Rendelőintézetek Egyetemi mellék Egyetemi mellék Szakorvosi Rendelőintézet I. Szakorvosi Rendelőintézet II. Előhívószám 798/ 3 jegyű kórházi mellék 799/ 3 jegyű szakorvosi mellék (pl. 799500) 67/ 4 jegyű egyetemi mellék (pl. 671198) 70/ 4 jegyű egyetemi mellék *050/ 3 jegyű szakorvosi mellék *047/ 3 jegyű szakorvosi mellék

Szakorvosi Rendelőintézetek Kórház

2

Segélyhívások kezdeményezése díjmentes, a 0 tárcsázása után: Mentők Tűzoltók Rendőrség Segélyhívóközpont Egyszerű betegszállítás megrendelése Egyetemi hibabejelentő: 1848 Közintézményi hálózat Jelenleg Magyarország legtöbb felsőoktatási intézménye, így a Szegedi Tudományegyetem is, tagja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) VOIP távközlési és adathálózatának. A rendszer keretében az egyetem valamennyi 4 jegyű telefonmellékéről jelenleg ingyenesen érhetők el, a mellékelt táblázatban szereplő intézmények felsorolt számtartományai. A VoIP hálózatba bekapcsolt intézmények legfontosabb adatai a következő címen érhetőek el: http://www.voip.iif.hu/ A híváskezdeményezés módja: Kézibeszélő felemelése  755-ös előhívószám, majd a körzetszám és a hívószám folyamatos begépelése  kapcsolat létrejötte. pl. Az ELTE központi számának elérése: 755-06-1-485-5200 104 105 107 112 1820

Bekapcsolt intézmények
INTÉZMÉNY NEVE TELEPÜLÉS KÖZPONTI SZÁM

Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) Békés Megyei Könyvtár (BMK) BGF KVIF (BGF KVIF) BMF - Népszínház utcai épületek (BMF) BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézet (BMF KKVFK SZGTI) BMF óbudai központi épületek (BMF) Budapesti Kommunikációs Főiskola (BKF) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Collegium Budapest Egyesület (COLBUD) Deák Ferenc Megyei Könyvtár (DFMK) Debreceni Egyetem (DTE) Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar (DE EFK) Dunaújvárosi Főiskola (DF) Educatio Országos Felsőoktatási és Felvételi Iroda (OFI) Eötvös József Főiskola (EJF) Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Eszterházy Károly Főiskola (EKF) Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)

Vác Békéscsaba Budapest Budapest Székesfehérvár Budapest Budapest Budapest Budapest Zalaegerszeg Debrecen Nyíregyháza Dunaújváros Budapest Baja Budapest Eger Budapest

06/27 814-220 06/66 530-200 06/1 374-6200 06/1 666-5300 06/22 316-260 06/1 666-5500 06/1 273-3090 06/1 463-1111 06/1 224-8300 06/92 311-341 06/52 512-900 06/42 404-411 06/25 551-100 06/1 477-3131 06/79 523-900 06/1 411-6500 06/36 520-400 06/1 411-5000

3

BTK (PPKE BTK) Pécsi Tudományegyetem (PTE) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) PPKE Jog.és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) PSZF Salgótarjáni Kar (PSZFS) PTE .Illyés Gyula Főiskolai Kar (PTE IGYFK) Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (SAPIENTIA) Semmelweis Egyetem (SE) Széchenyi István Egyetem (SZE) Szegedi Tudományegyetem (SZTE) SZTE Mezőgazdasági Kar (SZTE MFK) Szent István Egyetem (SZIE) SZIE Állatorvostudományi Kar (SZIE ÁOK) SZIE Jászberényi Főiskolai Kar (SZIE JFK) Szolnoki Főiskola (SZF) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) Gyöngyös Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Miskolc Tatabánya Budapest Sopron Budapest Budapest Budapest Szeged Budapest Budapest Nyíregyháza Székesfehérvár Mosonmagyaróvár Sopron Budapest Budapest Veszprém Keszthely Budapest Piliscsaba Pécs Pécs Budapest Salgótarján Szekszárd Budapest Budapest Győr Szeged Hódmezővásárhely Gödöllő Budapest Jászberény Szolnok Budapest 06/37 518-300 06/1 411-5700 06/1 392-2222 06/1 327-3000 06/1 392-1180 06/1 327-7700 06/1 225-2800 06/46 565-111 06/34 520-400 06/1 391-9360 06/99 508-340 06/1 438-1100 06/1 483-8300 06/1 279-6**** 06/62 599-600 06/1 411-6100 06/1 450-3060 06/42 599-400 06/22 516-520 06/96 566-600 06/99 518-100 06/1 473-7000 06/1 224-3700 06/88 422-022 06/83 545-000 06/1 886-4700 06/26 577-000 06/72 501-500 06/72 536-000 06/1 429-7200 06/32 522-400 06/74 528-300 06/1 486-4400 06/1 459-1500 06/96 503-400 06/62 544-000 06/62 532-990 06/28 522-000 06/1 478-4100 06/57 502-400 06/56 421-455 06/1 432-9000 4 .Károly Róbert Főiskola (KRF) Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) KFKI Részecske.és Élelmiszertudományi Kar (NYME MTK) Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) Oktatási Minisztérium (IHM) Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Pannon Egyetem (VE) Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (VE GEORGIKON) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem.és Magfizikai Kutatóintézet (KFKI RMKI) Közép-Európai Egyetem (CEU) Magyar Iparművészeti Egyetem (MIE) Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Magyar Országos Levéltár (MOL) Miskolci Egyetem (ME) Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) MTA Csillagászati Kutató Intézet (MTA CSKI) MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet (MTA GGKI) MTA Központi Kémiai Kutatóintézet (MTA KKKI) MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete (MTA RÉNYI) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) MTA Szegedi Biológiai Központ (MTA SZBK) MTA Titkárság (MTA TITK) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Nyíregyházi Főiskola (NYF) NYME Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar (NYME GEO) NYME Mezőgazdaság.

andrasne@gmf. A külső.u-szeged. A hívó csak túlterhelés esetén kap foglaltsági hangot. Költségmegosztás: A telefonközpont díjszámlálója minden főközponti hálózatra irányuló hívást nyilvántart.Kimenő hívások szabályozása: Minden mellék szabályozható hívási hatókörrel rendelkezik (egyetemi. xls ****TS. xls ****PN. Egyetemi mellékek átirányítása: Másik 4 jegyű egyetemi mellékre: * 21 * B mellék hívószáma # Törlése: #21# Külső hívószámra: * 22 # 0 hívószám # Törlése: # 22 # Hívásátvétel: Mellékről: A másik 4 jegyű mellék számának leütése. amelynek bevezetését az intézetvezetők igényelhetik. A tanszékek. városi. belföldi. vagy a szigeti. A költségek megosztása. 5 . fővonali hívások elsőbbséget kapnak a belső hívásokkal szemben. ****HN. Társintézmények mellékeire vonatkozó részletesebb információkhoz a 1198 hívószám tárcsázásával juthatnak.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni. a pénzügyi osztályra kerül. xls ****HK.txt mellékek részletes hivatalos híváslistája mellékek részletes privát híváslistája hivatalos személyi kódos hívások listája privát személyi kódos hívások listája. július 18. nemzetközi). majd 8-as gomb leütése Szeged. xls ****PK. 2012. a szervezti egység havi összesítő listája A szervezeti egységek adataiban előforduló változásokat a SZTE GMF Távközlési Központ 5002 telefax készülékére. A fentiekkel kapcsolatos kéréseiket írásban az SZTE GMF Távközlési Központba eljuttatni szíveskedjenek. egységekre bontva. A kimenő forgalom szabályozására lehetőséget nyújt a személyi kódrendszer is. intézetek részletes híváslistái megadott e-mail címekre havonta automatikusan elküldésre kerülnek.

............................................................................................................................................................................................... 15 Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság ......................................................................................................................................................................................................................................................... 24 Sportközpont .............................. 28 ETSZK Hallgatói Önkormányzat ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 GYTK Hallgatói Önkormányzat ........................................................................................................................................................... JATEPRINT (SZTE BTK Kiadványszerkesztőség) ............................................... 25 SZTE JGYPK Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola .............................................................................................................. 26 Dél-alföldi Élet.................................................... 15 Dél-alföldi Agrártudományi Centrum ................................................................................................................................................................................................................................................ Alapfokú Művészetoktatási Intézménye.................................................................................. 25 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola..... 29 Közalkalmazotti Tanács .. 22 Egyetemi Számítóközpont . 29 Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ .................................... 23 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Szakfordítóképző Csoport ....................... 23 Kongresszusi Központ ............................................................................. 29 MK Hallgatói Önkormányzat .................. 28 Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) .................................................................................................................................................................. 17 Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság /Műszaki Főigazgató-helyettes/................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 Kari szervezeten kívüli egységek ............................................................................................................................................................................................................TARTALOMJEGYZÉK HIVATALOK ................................................................................................................................................................................. 26 Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 26 Dél-alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) .................................................................... 29 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete ................................................................... 28 ÁOK Hallgatói Önkormányzat ........................................ 22 Egyetemi Szaklevéltár ................................................................................................. 24 Műszaki és Anyagtudományi Intézet ..................................... 23 JATEPress (József Attila Tudományos és Egyetemi Kiadó és Nyomda)...... 29 TTIK Hallgatói Önkormányzat ................................................ 28 GTK Hallgatói Önkormányzat .. 24 Füvészkert ..................................................................................................................................... 25 Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium ............................................................................................... 29 ZMK Hallgatói Önkormányzat ...................................... 23 József Attila Tanulmányi és Információs Központ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 MGK Hallgatói Önkormányzat ...............................................................és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont .......................................................................................................................................................................................... 30 6 ............................. 30 Universitas Szeged Nonprofit Kft........................................... 14 Rektori Hivatal .................................................................................. 26 SZTE KNRET – Környezet........ (jogelőd Universitas -Szeged Kht......................................................................................................................................... 28 JGYPK Hallgatói Önkormányzat .............................................................................................................. 28 BTK Hallgatói Önkormányzat................ 19 PORTÁK ................................................................................................................................ 14 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ ................................................................................................................................................... 27 ALKALMAZOTTI ÉS HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK .................................................................................................................................... Napközi Otthonos Óvodája ........................................................... 26 Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ....................................................................) ........................................................... 21 KÖZPONTI SZOLGÁLTATÓ EGYSÉGEK ...................................................... 22 Idegennyelvi Kommunikációs Intézet ...................................... 24 Szegedi Egyetemi Kiadó és Médiacentrum ......................................................................................... 24 Közoktatási intézmények .................................................................................. 28 ÁJTK Hallgatói Önkormányzat ............................................................................................... 22 Egyetemi Könyvtár ............. 25 Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola .. 26 Tudásközpontok .................................................................................. 16 Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság /Gazdasági Főigazgató-helyettes/ .............................................................................................................................és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (DEAK) .................... 29 Kulturális Iroda...........................................................................

..................ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR................. 39 Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36 Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék ............................................................................................................................... 33 Mezőgazdasági Kar Kollégium .......................................................................................... 32 ETSZK Béke utcai Kollégium ........ 40 Szent-Györgyi Albert-Klinikai Központ Stratégiai Igazgatóság ....................................................................................................................... 31 Herman Ottó Kollégium ................................................ 41 Szent-Györgyi Albert-Klinikai Központ Kontrolling Igazgatóság ................................................................................... 42 Új Klinika Központi Gazdasági Ellátás ............................................................................................................ 44 Kari Betegjogi Képviselő ............................................................................................................................................................................................................................ 35 Európai Jogtörténeti Tanszék ................................................................................................ 36 Nemzetközi Magánjogi Tanszék ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 39 Külföldi Hallgatók Oktatási Központja és Tanulmányi Osztálya ......................................................................................... 36 Politológiai Tanszék .................... 44 7 ................................................................................................. 34 Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi Tanszék ...................................................................................................................................................................................................................................... 38 Európa-Tanulmányok Központ .................................................................................. 39 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatala ............................................................................................................................................................... 31 Károlyi Mihály Kollégium ........................................................................................... 34 Jogklinikai Program............................... 31 Eötvös Loránd Kollégium ................................ 32 Kari kollégiumok ......................... 32 Öthalmi Diáklakások .................................... 38 Állam..................................................................................................................KOLLÉGIUMOK ...................................................................................................................................................... 36 Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék ..................................................................................................................................................................................................és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal ............................................................................................................. 33 ÁLLAM....................... 37 Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete .... 31 Karközi kollégiumok ............................................................... 33 GYTK Semmelweis Ignác Kollégium ................................................................................................................... 39 Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztálya .......................................................................... 35 Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék .... 32 ÁOK id...... 33 Mérnöki Kar Kollégium ................................................................................................................................................................................................................................... 33 JGYPK Teleki Blanka Kollégium ............. 35 Bónis György Szeminárium .................................................................................................................................. 38 ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR .................................................. 32 ÁOK Apáthy István Kollégium ............................................................. 44 Szent-Györgyi Albert Baráti Kör ................................................................................. 35 Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 34 Állam............................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 SZTE Klinikai Központ Gazdasági Hivatal ....................................................................................................................................................................... 41 Ápolási Igazgatási Osztály ............................................................ 40 Szent-Györgyi Albert-Klinikai Központ Egészségbiztosítási Igazgatóság..................és Továbbképzési Központ ........................................................................................................... 31 Móra Ferenc Kollégium ............................................................................................................................................................................................................................................................ 44 Segítő Jobb Humanitárius Alapítvány .......................................................................................................................................................................................................................................... 44 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottság (HOKEB) 44 Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete ................ 34 Alkotmányjogi Tanszék.................. 37 Összehasonlító Jogi Intézet ...... 42 Kórházhigiénés Osztály ..................................................................................................... 32 ÁOK Kollégiumok Igazgatósága ..............................................................................és Jogtudományi Doktori Iskola ............................................................................... 44 SZOTE Szakszervezeti Bizottsága .......... 35 Magyar Jogtörténeti Tanszék......................................................................................... 37 Statisztikai és Demográfiai Tanszék ................................... 32 ETSZK Madzsar József Kollégium ....................................................................................................................................... Jancsó Miklós Kollégium .......................... 36 Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék ................................................ 35 Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék ......................................................................................... 37 Római jogi Tanszék ............................. 41 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szak..............................

........................................................................................ Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ............................................ 61 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ „D” Részleg ................... 49 Orvosi Vegytani Intézet .... 53 Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály .................... 47 MTA SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport ......................................................... 51 Arc-..................................................................................................................................................................................................................................................... 51 Intenzív Osztály (Kálvária sgt-i Telephely) .......................................................................................... 62 8 ...................................................... 56 Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika ............ sz......................................... sz......... 50 Sebészeti Műtéttani Intézet ............................................................................................................................................................. 44 Oktatási épületek ............................................................................................................................................................................................... 49 Repülő............................................... 50 Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék (ÁOK-TTIK) ................... 62 Központi Műtő-Sterilizáló ........................................................................................ 61 Depresszió Kutató Csoport .......és Űrorvosi Tanszék .................................................................................................................................................................................................................................. 54 Invazív Kardiológiai Részleg ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (ÁOK-TTIK) ................................................................................................................................................................. 51 2................................................................... 53 II............................................................................................................. sz.................................................................. 46 Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet ............................................................................................... Állcsont....................... 46 Élettani Intézet ................................................................................... 53 Járóbeteg Szakrendelések .................................................................................................................... 61 Gyermek és Ifjúsági Szakorvosi Rendelőintézet ...................................................................és Ifjúságpszichiátriai Osztály ................................................................................................... 60 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ „C” Részleg ....................................................................................................... 52 I.................................................................................................................................................................................................................... 58 Fül-Orr-Gégészeti Szakrendelő .............................................................. 57 ÁOK Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat .............................................. 58 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ ............. Szövet........................................................................................................................................................................................................................................................ 55 ”B” Részleg Sürgősségi Betegellátó Osztály .................................................................... 57 Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika ........................................................................................................ 61 Gyermek...................................................... 53 Fertőző Osztály..................................... 50 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet ................................................................. 45 Biokémiai Intézet ................................................................................................................................ sz........ 51 3.............................................. 48 Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet . 61 Idegsebészeti Klinika................. 45 Új Oktatási Épület ...............................................................és Szájsebészeti Klinika .............................................. 45 Elméleti Intézetek ....................................................................................................................................................................................................................... Belgyógyászati Klinika Nephrológia-Hypertonia Centrum ..................................................................... 48 Orvosi Biológiai Intézet .............................................................................................................................................................................................................................................................. Általános Intenzív Terápiás Részleg Kör-ITO ........................ 55 Kardiológiai Szakrendelés .................... 56 MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport ................................................ÁOK Domaszéki Állatház ........................................................................................................................................................................................................................................................ 57 Családorvosi Intézet és Rendelő Foglalkozás-orvostani Oktatási Csoport ...................................................................................................................... Új-Klinika Intenzív Terápiás Részleg .............................és Fejlődéstani Intézet .......................... 47 Népegészségtani Intézet ................. 47 Kórélettani Intézet ......... Sebészeti Klinika Intenzív Terápiás Részleg ...................................................................... 58 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ „B” Részleg ............................................................................................... Belgyógyászati Klinika .................................................................................................... 60 Gyermekgyógyászati Klinika ........................................ 53 Belgyógyászati Osztály B részleg ............................. 49 Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Szakfordítóképző Csoport ................................................................. 45 Anatómiai..................... sz.......................................................................................................................................................................................................................................... 45 Kis Oktatási Épület ........................................................................................................................................... 55 Szívsebészeti Osztály ...................................... 44 ÁOK Sportközpont SZOTE Sportpálya .......... 51 I.................................................................................................. 50 1........................................................ 62 Igazságügyi Orvostani Intézet ......................................................... 55 ”B” Részleg Belgyógyászati Osztály ................................... 47 Magatartástudományi Intézet ................................................................................................................................................................................................................................................................... 45 Nagy Oktatási Épület ........................................... 50 Klinikák ................................................................................ 57 Audiológiai Szakrendelő ................................... sz......................................................................................................................................................................................................

....................... 83 Összehasonlító Irodalomtudományi Csoport ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 82 Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék ................................................................................................................................................................................. 66 Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport ...........................................és Médiatudományi Tanszék .................................................Szupervízió .................................................................... 64 Neurorehabilitációs Osztály ................................... 81 Német Nyelvészeti Tanszék ..... 81 Általános Nyelvészeti Tanszék ................................................................................................................................................... 71 Szemészeti Klinika ....... spec............ 80 Angol Tanszék ............................................................................................................................ 66 Orvosi Genetikai Intézet .... 63 Klinikai Zártforgalmú Gyógyszertár ............................................................................................................................................................. 81 Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet ........................................................................................ 67 Pszichiátriai Klinika ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 65 Onkoterápiás Klinika ..................................................................................... 74 SZTE ÁOK Tüdőgyógyászati Tanszék ............................................................................................................................................................................ 63 Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet ......... 63 Neurológiai Klinika .......................................................................................................................................................................................................................................................................és színháztud.................................................................................................. 81 Germán Filológiai Intézet ................................................................................................................................................................................................................................... 82 Könyvtár........................................... 70 Sebészeti Klinika”B” részleg ............................................................................Onkológia ............................................................................................................................................ képzés......................................... 66 Ortopédiai Klinika ............................. 70 Radiológiai Klinika ............................................. 71 Szemészeti Szakrendelő ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 82 Modern Magyar Irodalmi Tanszék ............................................................................ 81 Finnugor Nyelvtudományi Tanszék ........................................................................ 80 Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal .... 64 Nukleáris Medicina Intézet .................................................................................................................................... 63 Laboratóriumi Medicina Intézet .................................................................................................................................. 70 Sebészeti Klinika ............................ 81 Német Irodalomtudományi Tanszék ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 70 Reumatológiai Klinika............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 83 Régi Magyar Irodalmi Tanszék . 82 Magyar Nyelvészeti Tanszék.................. 64 Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés .....................................................................................................................................................................................................................................és Humán Információtudományi Tanszék ........................................................................................................................................................................... 71 Sebészeti Szakrendelő ............................................... 81 Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék .... 72 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika ............................................................................................ 80 Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék ...................................................................................................................................................... 67 Alzheimer-kór Kutatócsoport .... 80 Amerikanisztika Tanszék ............................................................................................................................................................................................................... 73 Traumatológiai Szakrendelő ............................................. 69 Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály ........................................Kari Gyógyszertár ...................................... 66 Onkológiai Szakrendelő ........................................................................................................... 73 Traumatológiai Klinika .................................... 80 Angol-Amerikai Intézet............................................... 69 Pszichoszomatikus rendelés ...................... 70 Reumatológiai Szakrendelő ............................................ 83 Vizuális kultúra és Irodalomelméleti Tanszék........................................................................ 76 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR .......................................... 75 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szakorvosi Rendelőintézete ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 82 Kommunikáció...................................................... 83 Dráma......................................................... 74 Urológiai Klinika .......................................................................................................................................................................................................................................... 69 Pszichiátriai Szakrendelő és Gondozó .......................................................... 65 B részleg.................................................................................................. 67 Pathológiai Intézet .................. 83 9 .................................................................................................................................................................. 74 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Kórháza ........................................... 82 Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék ...................................................................................................................... 72 Transzfuziológiai Tanszék ..................

............................................................................................................................................................................ 83 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék .................................................................................................................................... 95 10 .............................................................................................. 94 Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal .................................................................... 87 Történeti Segédtudományok Tanszék........................................................ 95 Számvitel Szakcsoport..... 92 Esztétikai és Konzerváló Fogászati Tanszék .................................................................................... 92 Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék ................................................................... 86 Szociológia Tanszék .......................................................................... 90 Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék . 95 Gazdaságpszichológiai Szakcsoport ................................................................. 84 Régészeti Tanszék ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................Romanisztika Intézet ................................................. 91 Fogászati és Szájsebészeti Klinika .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 87 Középkori Egyetemes Történeti Tanszék ......................... 94 Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport ......................................................................................................................................... 83 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék ............................................................................................ 92 Parodontológiai Tanszék ............................................................................................. 90 Egészségmagatartás és-fejlesztés Szakcsoport ...... 88 Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központ ...................................................................................................................................................................................................... 90 Védőnő Munka és Módszertana Szakcsoport ............................ 89 Fizioterápiás Tanszék ................................................... 89 Ápolási Tanszék .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 86 Társadalomelméleti Intézet ................................................................................................................................................ 95 Pénzügytani Szakcsoport ................................................. 83 Hispanisztika Tanszék ................................................................................................... 95 Statisztikai és Demográfiaia Tanszék (ÁJTK-GTK) ............ 85 Szláv Intézet ............................................................................................................................... 85 Pszichológiai Intézet .............. 88 EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR .................................................................................................................................................................... 84 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék......................................................................................................................................................................... 87 Új................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 87 Bizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport .............................................................................. 86 Történeti Intézet .. 88 Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék .... 84 Altajisztika Tanszék ... 95 Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete ............................................................................ 90 FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR-FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA ........................................................................................................................................................... 90 Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport ....... 85 Vallástudományi Tanszék .................................. 87 Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék ...... 88 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék ........................................................................................... 89 Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékáni Titkárság ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 86 Orosz Filológiai Tanszék ................................................................................................................................................................................................................... 92 GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ....................................................... 84 Ókortörténeti Tanszék ................................................................................................. 94 Üzleti Tudományok Intézete .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 91 Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék .................................................................. 87 MTA Magyar Medievisztikai Kutatócsoport .............................. 90 Diagnosztikai technológus/Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens Felsőfokú Szakképzés .................................................... 84 Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék.....................................................................................................................................................................................................és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék ...................................... 84 Összehasonlító Kultúratudományi Intézet .. 85 Neveléstudományi Intézet ................................................................................................................................................... 94 Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 95 Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport ..................................... 94 Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport ................................................... 86 Filozófia Tanszék .................................................................................................................................................................................................................... 95 Marketing-Menedzsment Szakcsoport .............................................................................. 86 Szláv Filológiai Tanszék ........................

......................................................................................................................................................................................és Továbbképzési Iroda............................................................................................................... Továbbképzési és Távoktatási Központ .......................................................................................................................................... 103 Gyógypedagógus-képző Intézet ....................................................... 99 JGYF Kiadó ........................................... 104 Nemzetiségi Intézet ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 104 Tanulásban akadályozottak pedagógiája Szakcsoport ......................................................... 104 Művészeti Intézet ....................................................................................... 105 11 ................................................................................................................................................................................................. 102 Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék ............................................................................................................ 104 Értelmileg akadályozottak pedagógiája Szakcsoport................................ 99 Külügyi Iroda ............................................................ 102 Alkalmazott Természettudományi Intézet ........................................................... 105 Román Nyelv és Irodalom Tanszék .......................................................................................................... 101 Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport ............................................ 101 Társadalomtudományi Szakcsoport .................................................................... 96 Gyógyszeranalitikai Intézet ..................... 101 Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék ........... 103 Könyvtártudományi.......................... 101 Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet ........................................................................................................................................................ 98 Hallgatói Centrum . 97 SZTE GYTK Szak............................................................................. Napközi Otthonos Óvodája ................................................... 96 Farmakognóziai Intézet ................................................................................... 99 JGYPK Hallgatói Önkormányzat ......................................... 103 Felnőttképzési Intézet .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 99 Szakképzési............................................................................................................................................................................................................... 105 Német Nemzetiségi Tanszék ..................................... 104 Ének-zene Tanszék ........................................................................ 99 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 96 Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal ........................................................ 103 Kultúramediátor szakcsoport ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98 Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dékáni Hivatal ............................................................................................ 98 Személyügyi Iroda ............................ 102 Informatika Alkalmazásai Tanszék ....................................... 103 Andragógia szakcsoport ............... 97 Gyógyszertechnológiai Intézet ................................................................................................................................................................................................ 97 JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ............ 102 Általános és Környezetfizikai Tanszék ....................... 97 Klinikai Gyógyszerészeti Intézet ............................................ 100 SZTE JGYPK Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ................................................................................................................................... 103 Környezet-biológiai és Környezeti Nevelés Tanszék .......................................................................................................... 99 Tanulmányi Osztály.............................................................................................................................................................GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ................. 102 Orosz Szakcsoport .................................................................................................................................................................................................................................... 100 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola........... 102 Ügyviteli Iroda .................. Alapfokú Művészetoktatási Intézménye....................................... 99 Kommunikációs Iroda ............................................................................................................................................................................................. 101 Francia Szakcsoport ...................................................................................................................................................................... 101 Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék ........................................................................................................................................................................................................ 96 Gyógyszerkémiai Intézet ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 98 Gazdasági Iroda ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 102 Kémiai Informatika Tanszék .......................................................... 101 Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék ............................................................................................. 98 Informatikai Szolgáltató Iroda .................................................................................................................... 98 Gondnoki és Műszaki Iroda ........................... 100 JGYPK Teleki Blanka Kollégium .............................................................................................................. 96 Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet ......... 104 Rajz-művészettörténeti Tanszék ................................................................. 97 Gyógyszerfelügyeleti Intézet .........................................és múzeumpedagógiai szakcsoport ......................................................................................................................................................................................................... 103 Technika Tanszék ........................................................................................................................ 101 Angol Szakcsoport ...... 101 Alkalmazott Humántudományi Intézet .......

........................................................................................................................... 116 Fizikus Tanszékcsoport .. 107 Kollégium ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 108 Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet .................................................................................................................................................................................................................................. 114 Élettani............................. 117 MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport ......................... 105 Tanító.................................................. 110 Testnevelő Tanárok ..................................................................................... 107 Továbbképzési Osztály ... 115 Növénybiológiai Tanszék ............................................................................................................................................................................................. 107 Gondnokság .......................................................................................................és Társadalomföldrajzi Tanszék .................................................................................................................................... 115 Mikrobiológiai Tanszék........................................................................................ 107 Mezőgazdasági Kar ..................... 111 Műszaki Intézet .............................................................................................................. 115 Ökológiai Tanszék ......................................................................................................................és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport .............................................. 107 Könyvtár ............ 116 Kísérleti Fizikai Tanszék .....................................................Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 119 12 ............................................................................................................................................................................................... 107 Tanulmányi Osztály.......................................................................................................................... 106 MEZŐGAZDASÁGI KAR .................................................................................................................................................. 112 TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR .................... Szervezettani és Idegtudományi Tanszék ............ 105 Tanító........................................................................................................................................................... 105 Magyar Szakcsoport ...................................................................................................... 109 Innovációs és Technológia TranszferIroda .......................................... 113 Biológus Tanszékcsoport................................................................................................ 113 Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 106 Matematika Szakcsoport .............................................................. 110 Folyamatmérnöki Intézet ...................................................................................... 114 Genetikai Tanszék ........................................................... 113 Természettudományi és Informatikai Kar Dékáni Hivatal .. 111 Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet ......................................................... 107 Idegennyelvi Csoport..................................................................................................................................................................................................... 110 HÖK Iroda (Hallgatói Önkormányzat) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Geokémiai és Kőzettani Tanszék ................................................................................................................ 117 Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport ... 113 Környezettudományi Intézet...................................................................... 113 Biotechnológiai Tanszék ......................................................................................................................................................................................................................... 109 Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda .................................................................................................................................. 105 Tanító........................................................................................................................................................................................ 106 Testnevelés és Sporttudományi Intézet .................................................................. 114 Embertani Tanszék .......................................................................................................... 118 Gazdaság............................................................................................................................................................ 107 Gazdasági Szervezet .................................................................................................................................................. 117 Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (SZTE ÁOK -TTIK) ............................................................................................. 109 Tanulmányi Osztály......................... 116 Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék ......................... 110 Mérnöki Kar Kollégium .................................................................................................. 118 Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék ................................................ 109 Gazdálkodási Osztály ......................és Óvóképző Intézet .........................................................és Óvóképző Intézet Tanítóképző Szakcsoport........................................................ 107 Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet .................................................................................................................................... 108 MÉRNÖKI KAR ............................................................. 118 Ásványtani...................................................................... 113 ÁOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék .............................................................................................................................. 118 Földtani és Őslénytani Tanszék ....... 107 Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet ................................... 116 Elméleti Fizikai Tanszék ................................ 109 Mérnöki Kar Dékáni Hivatal ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 106 Tanító és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék ................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 Élelmiszermérnöki Intézet ........................................

................................................................................................................... 121 Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék ....... 121 SZTE MTASzupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport ................................ 126 Zongora Tanszék ................................................................... 129 Suli-Host Vendéglátó és Szolgáltató Kft......................................................................................................... 123 Bolyai Intézet ..................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 130 13 ......................................................................... 127 Diáktanya Étterem ........... 123 Központi Üvegtechnikai Műhely...................... 127 EUROMEDIC Diagnostics Szeged Kft.......................................................................................................................................................................................... 123 MTA Reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoport ................................................................... 129 P............................................................. 125 Halmazelméleti és Matematikai Logika Tanszék ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 128 FUTURE-FM....................................................................... Zrt............................................................ 120 Számítógépes Optimalizálás Tanszék........................................................................................................................................................ 127 FERROÉP Zrt.................... .............. 123 Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék ...................................................................... 127 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Magyar-Francia Növénygenomikai és Humánbiotechnológiai Intézet (BAYGEN) ......................................................................................... 124 Geometria Tanszék ........................................................... 120 Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék .......................................... 120 MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport ............................................................................................................................................................................... 126 Rézfúvós Tanszék .......................................................................................................................................................................................................................................... 125 ZENEMŰVÉSZETI KAR ............................................................................................................................................................ 126 Vonós Tanszék .............................................................................................. 126 Zeneművészeti Kar ............................................................Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 119 Informatikai Tanszékcsoport ......................................................................... ............................................. 129 A SZERVEZETI EGYSÉGEK ALKALMAZOTTAINAK NÉVSZERINTI JEGYZÉKE ......................................................... 124 Analízis Tanszék .................................................................................................................................................................................................................. 119 Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék ................ 127 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Biotechnológiai Intézet ............. 125 Sztochasztika Tanszék ................................................................................................................................................................................................................................................. 121 Kémiai Tanszékcsoport .......................................................................................... Dussmann Kft........................... 122 MTA Sztereokémiai Kutatócsoport .................................................. 126 Kamarazene Tanszék ................................................................. 120 Számítástudomány Alapjai Tanszék ................... 127 DIAVERUM Dialízis Központ ........................................................................................................................ Szegedi Üzeme ............................................................................................................................................................. 126 Dékáni Hivatal és Tanulmányi Osztály ............................................................................ 129 OTC Medical Kft............................................................................................................ 119 Informatikai Tanszékcsoport ..................................... 129 SZOTE Szolgáltató Kht....................... 120 Műszaki Informatika Tanszék .................... .................................................................................................................................................................................................................................. 126 Magánének Tanszék ...................................................................... 127 ELI-Hu Nonprofit Kft..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 126 Zeneelméleti Tanszék ...................... 123 Matematikai Tanszékcsoport .............................................................. 128 Miskolci Patyolat Szolgáltató Zrt................................................. 121 Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék ............................................................................ Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete ......................................................................... 124 Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék ....... 120 Szoftverfejlesztés Tanszék ............................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................ 126 Fafúvós Tanszék ............................................................................................................................................................................... 128 Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ ..... 128 Master Clean Plus Kft...................................................................................................................................................................................................... 126 NEM EGYETEMI SZERVEZETEK ................... 122 Szerves Kémiai Tanszék.......................................................... 127 Bakai Beáta Nyomda .................................................................................................................................................................................................... 123 Algebra és Számelmélet Tanszék ...................

Szabó Gábor Braxmair Zsófia Vízváriné Szacsvai Katalin Porta: 4049 rektor. Lukovics Miklós Tarjányi Margit 4018 4004 Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság Igazgató Intézményfejlesztési projektvezető 6390 6390 Tudományos és Innovációs rektorhelyettes Rektorhelyettes Prof. Klukovits Lajos 4831 Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária Balogh-Báthory Zsuzsanna Nádasiné Langó Gabriella 4011 4021 4003 Dr.u-szeged. Rácz Béla Vass Nóra Dr.A SZERVEZETI EGYSÉGEK HÍVÓSZÁMAINAK JEGYZÉKE Hivatalok Rektori Hivatal 6720 Szeged. egyetemi tanár kabinetvezető főtanácsos 4001 6387 4001 Általános rektorhelyettes Rektorhelyettes Főelőadó Prof. Dr. Dr.2/B Projektiroda Pénzügyi vezető Vilmányi Rita Pénzügyi projektmunkatárs Takács Anita Szakmai projektmunkatárs Hódi Márta Pályázati Iroda Pályázati irodavezető Projekt ügyvivő Pályázati előadó Pályázati előadó Projekt asszisztens Doktori Intézet Igazgató Oktatási rektorhelyettes Rektorhelyettes Főelőadó Előadó Oktatási Igazgatóság Igazgató. Dr. titk@rekt. 4897 T/F 4897 4896 4843 4897 Dr. Varga Zsuzsanna 6797 14 .2. Varró András Főelőadó Egri Katalin Előadó Kádas Gabriella Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság Igazgató Dr. akadémikus. Vass László Ádám Pénzügyi előadó Kónya Alíz Pénzügyi előadó Kutsán Ágnes Ipari Kapcsolati Iroda Ipari kapcsolati menedzser Miglinci Lídia Üzletfejlesztési menedzser Lukács Kata TÁMOP 4. Dugonics tér 13. Buzás Norbert Innovációs koordinátor Varga Luca Innovációs asszisztens Petri Georgina Technológiai Transzfer Iroda Irodavezető Papp Csaba Projektmenedzser Belecz Katalin Projektmenedzser Kászonyi Kitti Projektmenedzser Polyák Balázs Jogi előadó Dr. ETR projektvezető 4832 4022 4014 6702 T/F 6702 6702 6738 6738 6738 6738 6738 6738 6738 6701 6701 4708 4708 4180 Révészné Kocsis Eszter Boár Tamás Laczi-Nagy Judit Pódáné Nagy Szilvia Tompáné Zákány Mónika 4830.hu Prof.

hu Prof. 6371 Fax 4848 4008 4007 4008 Som Zoltán Deák Péter. 6371 Fax 4002 4002 Dávid Anita Bódi Andrea Dr. office. hivatalvezető főtanácsos 5007 5007 6450 5007. sajtószóvivő PR-referensek Bajusz Péter Gusztosné Thékes Andrea PR-asszisztensek Kálmánné Mihályi Noémi Vékony Tímea Nemzetközi Mobilitási Iroda Irodavezető Külügyi főelőadók Balogné Molnár Gabriella Bencsik Aranka Pető Ágnes Somodi Szilvia Tanács Edit Zilahi Tibor Dr. 47. 5005 Fax Dél-alföldi Agrártudományi Centrum 6724 Szeged.u-szeged.) Osztályvezető Belső ellenőr Belső ellenőr Belső ellenőr 4481 4655. Pál József Igazgató Pálfi György Főelőadó Marketing és Kommunikációs Igazgatóság Igazgató Dr. Pócza Marina Doboziné Varga Klára Tanács Erika Köműves Zoltánné 6358 6358 4002. Dömötör Máté Bozsó Krisztina Dr. krt. kedd 8-12-ig) Informatika helpdesk@rekt.elnok@med. 107. Kovács Iván Tóthné Baráth Magdolna elnök elnökhelyettes szakorvos-jogász. Mars tér 7. Dr. Dr. Tisza L. Hajnal Ferenc Iroda Dr.u-szeged. dekan@mk. Hévizi Natália Agárdi Angéla Ida Gresó Erzsébet 6790 6790 6790 Újszászi Ilona 4070 6353 6353 4070 4070 4070 4009 6365 6366 4006 4833 4522 Egyetemi főtitkár Főtitkár Főtitkári referens Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság Igazgató Humánpolitikai referens Humánpolitikai referens Habilitációs referens (Fogadó óra: Hétfő. krt.hu Rendszergazda Informatikus Iktató Főtanácsos Főelőadó Kézbesítők Belső Ellenőrzési Osztály (6720 Szeged. Révész Balázs Kiadói és médiakapcsolati igazgató. Dr. Almásiné dr. Pál Attila Prof.u-szeged. Tisza L. Gyenes Kálmán Dr. Hanol Mónika Szekfű László 4839 T/F 5442 5442 6758 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatal 6725 Szeged.hu Dr.Nemzetközi és Közkapcsolati rektorhelyettes Rektorhelyettes Prof. Bodnár Károly centrumelnök 532-990/100 15 .

POSDRU) Gál-Lajtos Kinga (HURO. HUSRB. CENTRAL EUROPE PROGRAM) Pósa Henrietta (JEDLIK. Majó Zoltán Ördögh Mária gazdasági és műszaki főigazgató titkársági asszisztens 6970 6970. EMBO Bajmóczy Julianna (HUSRB. Petőfi Sylvia Dr.zoltan@gmf. HUSRB. OTKA. 4491 Fax 6400 4292 4837 4837 4294 5375 4491 4491 4649 5863 Dr. TÁMOP. HURO. Átvett pénzeszközök) 6374 4396 3010 4329 4442 4034 6707 4377 4842 Védelmi Iroda Irodavezető Irodavezető-helyettes Főmunkatárs Munkavédelmi munkatársak Környezetvédelmi munkatárs Sugárvédelmi szolgálatvezető Tűzvédelmi főmunkatárs Vagyonvédelmi munkatárs Személyvédelmi főmunkatárs Központi rendészeti ügyelet Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat (6724 Szeged. Beke Ferenc Kuráné Dani Andrea Nagyné Szél Zsuzsanna Réginé Szögi Erika Básthyné Tatár Julianna Fetter Kamilla Szvobodáné Piacsek Ilona 4496 4496 4431 4431 4447 6499 6499 Pályázatkezelési Iroda Irodavezető Irodavezető-helyettes Pályázati referensek Földesiné Ábrahám Katalin Herendi Anett Éva (NKFP. sgt. 6980 Fax Rendszerintegrációs főigazgatói megbízott EU pályázati koordinátor.DAOP. TÁMOP) Kothencz Edina (TECH. FP7. NTP. TÁMOP. EUROPE DIRECT) Rosu Brigitta (TÉT. HURO. HUSRB. TÁMOP) Tóth Bernadett (OTKA. EUREKA. HUSRB. ERC. ERANET. TÁMOP. HUSRB. Sümeginé Törőcsik Tünde Zsíros János Bézi Balázs Pap Katalin 6961 6698 6604 6619 6780 6978 Fekete Csaba Kakuszi György Jó József 4133 4886 4430 Dr. KEOP. TÁMOP. ERC. HUSRB NTP. HURO. MEC.) Üzemorvos. ELI) Feller Ágnes (TECH. TÁMOP.Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 6725 Szeged. HURO. majo. HURO. TECH. HURO. 74. Modok Mária Kocsispéterné Dékány Krisztina 4427 4427 16 . Svájci hozzájárulás) Balogh Gyöngyi (TÁMOP. . BAROSS) Szalai-Vincze Katalin (FP7.u-szeged. IPARJOG. Ady tér 10. Séra Emese Teréz Kónya József Lakatos István Katona István 4649. ESA PECS. főigazgatói megbízott Pályázati koordinátor Projekt menedzser Projekt asszisztens Ügyvivő szakértő Rendszerüzemeltetési Csoport Csoportvezető Alkalmazási rendszerek üzemeltetési vezető Informatikai infrastruktúra üzemeltetési vezető Vagyongazdálkodási Csoport Irodavezető Asszisztens Központi leltárellenőrök Selejtezési koordinátor Vagyongazdálkodók Sinkovicz Attila Varga György Dr. ESPON. reumatológus szakorvos Diplomás ápoló Matuska József Motyovszki Katalin Nagyivánné Simon Andrea Farkas Imre Füzesi Tibor Vassné Dr. Kossuth L.hu Dr.

4429. 3000 Fax Házipénztáros Házipénztár ügyintézők Számlázó Bevétel könyvelők Kiadás könyvelők Tárgyieszköz könyvelő Vegyes könyvelő Deviza ügyintézők Vámügyintéző Személyügyi Szolgáltató Iroda (6720 Szeged. Dáni Anikó Bodréné Süli-Zakar Ibolya Agócs Melinda Andrássy Árpádné Antalfi Miklós Gáborné Barna Ágnes Cserháti Zoltánné (I. 4480 4869 4869 4885 4498 4894 4894 4458 4457 4458 4434 4456 4868. ig.) Farkas István (I. emelet. 4695 Fax 4447 4436 4436 3512 3471 Költségvetési és Kontrolling Iroda Irodavezető Balláné Horváth Katalin Irodavezető-helyettes Szabó-Kovács Edina (tervezés. VII. 47.u-szeged.) Gáspár Istvánné Gombkötő Andorné Hajdú Pálné Hebők Klára Jónásné Tóth Mária Kis Attiláné 4451. KK. Rákóczi tér 1. elemzés. fax: 424-977) Irodavezető Irodavezető-helyettes Ügyintézők Simonné Dr. Süliné Németh Edit Baloghné Hajdú Edit Jámbor Istvánné Tóth Krisztina Gyémánt Róbertné Juhász Katalin Balogh László Begovits Lászlóné Karai Fruzsina Simonyné Bozóki Katalin Berkecz Lászlóné 4040 4440 4866 4870 4440 4394 4870 4458 4441 4880. em. 110.Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság /Gazdasági Főigazgató-helyettes/ 6722 Szeged. 110. Tisza L. em. krt. OTKA. elemzés) Sszakreferensek Balog Dezdemóna Gréta(tervezés. zsirosne.hu Zsirosné Tácsi Ildikó gazdasági főigazgató-helyettes Kárpáti Tiborné főigazgatói megbízott 4439 4477 Titkársági Csoport Titkárságvezető Adminisztrátor Kézbesítők Irattáros Karbantartó Kara Istvánné Gubics Katalin Hraskné Tóth Ildikó Vargáné Márton Andrea Czombos Istvánné Siklódi József 4493. 6741 Fax 4834 4445 4492 4835 Pénzügyi és Számviteli Iroda Irodavezető Irodavezető-helyettes Adóügyi előadó Pénzügyi előadók Dallos Hajnalka Szekfűné Lőrincz Zsuzsanna Kertészné Megyeri Katalin Halász Rita Kocsis Szilveszterné Lengyel Boglárka Lobárné Elbert Tünde Nacsa Zsolt Vajnáné Johann Gyöngyi Juhász Zoltánné Csizmadiáné Szabó Anikó Tóth Dezsőné Soósné Popov Gyöngyi Geráné Csenki Orsolya Herendi Istvánné dr. kiadása) Czombos Andrea (szakképzési hozzájárulás.tacsi. 425-064 Fax 4218.ildiko@gmf. 4867 Fax 4450 6489 5637 4888 5719 4873 4873 5719 5631 4321 5637 5617 5602 17 . energia) Ungvári Szilvia 3230. 4063 Fax 4868 4218 4432.

Kissné Balogh Erika Kocsis Attila Kopasz Ágnes Kopaszné Sasvári Annamária (I. 108.) Lengyel Lászlóné Miklósné Szécsi Magdolna Ráczné Bajusz Anita Rozsi Tiborné Széllné Dimovics Teréz Szélpál Szilvia Tari Ferencné (I.) Irodavezető Asszisztens Pénzügyi referens Programozó Moduló fejlesztő Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálati munkatársak Bocsor Barbara Vámos Nikoletta Czirok Zsófia Kovács Martina Fekete Csaba Szobota Györgyi Tóth Győző Fülei Gábor Hoffman Péter 3216 4587 5615 6956 6956 4448 4450 5603 6489 5926 5012 5634 5631 5603 4450 4924 4452 4133 4860. 107.) Hallgatói Szolgáltató Iroda (6722 Szeged. 108. 4132 Fax 4859 4134 6070/331-6739 4794 4794 4794 4794 4794 18 . em. em. em. em. Ady tér 10.) Kristó Zsuzsanna (I.) Tóth-Kovács Edina Udvarhelyiné Bajusz Gabriella Varga Gyöngyi Varga Orsolya Víghné Pintér Andrea (I. 107.

6. iroda Titkársági Csoport Titkárságvezető Kovács Rita Lipták Márta Judit Mudriné Zsótér Andrea Szigeti Andrásné Tóth Erika 5643 5427. Forgács Ferenc Ifkovics Kálmán Kuczora Attila Viszmeg Ivett Faragó Anita Kovács László (Irinyi épület) Fohsz Béla (Zoltán u. Nagymihály Tamás Dr.u-szeged. rovo. 5955 Fax 5966 5966 5793 5013 6794 5604 5598 T/F 4388 4876 4327. 5073 Fax 6481 6481 6481 62/647-196 62/451-103 Fax 5857 Dr. 4330 Fax 5625 5625 5599 4330 T/F 5605 6179 5605 5646 5646 4586 Gépész műszaki ellenőrök Elektromos műszaki ellenőr Energetika Irodavezető-helyettes Energetikusok Ingatlan nyilvántartás Központi Kazánüzem Üzemvezető Vegyésztechnikus Fűtők Műhely Szolgáltatás Szervezési Iroda Irodavezető Irodavezető-helyettes Főmunkatárs Munkatárs Gondnokok Szállítás Irodavezető-helyettes Munkatárs Fekete Tibor Fazekas Róbert Szikszay Miklós Visnyei József Borbély Attila Ambrus Erzsébet Kántor Sándor.0630/229-7405 5609.hu Dr. Makszin András Fakan Zoltán Basics Ákos Balázsa Gábor Gombkötő Lajos Kiss Tibor Kószó Péter Széllné Bozsó Mónika Vincze Csaba Nagy László Sári Krisztián Kőnnye Csaba 5644.) Sári Lajos (Szállítási igények bejelentése) Szentjobiné Szentes Julianna Baráth Sándor Fliber Mihály Földi Mihály Kovács Sándor Makovits László Tóth Viktor Vass Imre Vincze László 5636 4586 6180 6628 5655. 34. 6900 Fax 4328 0630/9451-442 0630/9538-367 0630/2057-892 0630/6367-925 0630/5108-105 0630/4932-831 0630/3995-251 0630/2993-981 Gépkocsivezetők (Egyetem utcai garázs) 19 .) Közbeszerzési tanácsadó Közbeszerzési tanácsadó Műszaki és Beruházási Iroda Irodavezető Irodavezető-helyettes Építész műszaki ellenőrök Macsek Bernadett Seres Ágnes Dina Zsuzsanna Zsingor Mariann 6481.Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság /Műszaki Főigazgató-helyettes/ 6722 Szeged. Rovó István műszaki főigazgató-helyettes Szabóné Kübekházi Margit Titkárság. Gogol u. 5717 Fax 5881 4961 4961 5700 5396 Közbeszerzési Csoport Csoportvezető Közbeszerzési főmunkatárs Közbeszerzési munkatárs Közbeszerzési munkatárs Közbeszerzési Tanácsadók (6722 Szeged. Szentháromság u.istvan@gmf.

) 20 .) Gondnok: Duró Józsefné Logisztikai Beszerzési Iroda Irodavezető Irodavezető-helyettes: Főmunkatársak Munkatársak 4332. 5397 Fax 6767 5069 T/F 4597 6890. Tompai kapu út 7. 5002 Fax 5001 1198 9 Vendégház (6725 Szeged. 10. 30/3031-846 5845 4597 5069 T/F 4117 Raktár (6725 Szeged. Ady tér 10.) Távközlés Irodavezető-helyettes Ügyvivő szakértő: Tudakozó Telefonkezelők Donkó Attila Dovalovszki Zsanett 5894 0670/8669-798 490-590/150 0630/6787-783 0630/6787-782 0630/4616-597 0630/4629-380 0630/5108-106 1177 5107 4380 5001. Liliom u. 4333 Szöllősy Ervin Lajkóné Takács Ibolya Jakcsi Etelka Horváth Ádám Ács Béláné Bódi Brigitta Gyuris Ottilia Vorindán Elisabeth 5034.Gépkocsi vezetők (Klinikai Központ) Börcsök István Puskás János Somodi János Süli József Szűcs István Gépkocsi vezetők (Kórház-Rendelőintézet) Cserép József Gábor Daróczi György Horváth András Kedves István Lajkó Csaba Gépjármű rakodók: Dobos József Pál György Pávics Sándor Süli Róbert Szécsi László Vida Tibor Gépjármű szerelő Vőneki Antal Nemzetközi utazásszervezés (6722 Szeged.

54. Tisza L. 28. Tisza L. 6725 Szeged. 6722 Szeged. 6725 Szeged. 4012 4187 5159 5607 5724 5725 5723 4048 4508 4049 6784 4124 4947 4872 6917 5580 6095 3784 3498 6608 6063 6233 425-145 474-255 6089 6000 6030 6551 06-30/985-4593 462-786 6163 3280 4401 6785 6097 4605 4874 21 . 31. 6724 Szeged. Hattyas sor 10. Bánomkert sor 6720 Szeged. 6725 Szeged. Tisza L. krt. 6720 Szeged. Közép fasor 52. 2. krt. 103. 107. 6722 Szeged. 6725 Szeged. 8. 6722 Szeged. 6720 Szeged. krt. 6728 Szeged. krt. 30-34. 6. Budapesti út. 6726 Szeged. 103. 12. Állomás u. 6723 Szeged. 6722 Szeged. 3-5. 9. 6725 Szeged. Tisza L. Temesvári krt. Petőfi S. Boldogasszony sgt. 6722 Szeged. 6720 Szeged.Porták ÁJTK „A” porta ÁJTK „B” porta Anatómiai és Igazságügyi Intézet porta ÁOK Gazdasági Igazgatóság ÁOK Sorompós porta Gyermekklinika ÁOK Sorompós porta Sebészeti Klinika ÁOK Teherporta (Mosoda porta) Béke épület Biológia Dugonics téri épület Egyetem utcai épület Eötvös Kollégium ETSZK épülete Feketesas u-i épület GTK porta GYTK porta Hattyas sori épület (Biztonsági Őrök) Honvéd téri épület Irinyi épület JATIK Biztonsági Őrök JGYPK porta JGYPK Gyakorló Általános iskola JGYPK Brüsszeli krt. Topolya sor. 14. 6726 Szeged. krt. Zoltán u. Boldogasszony sgt. 5. krt. Kollégiumi út 11. krt. 6722 Szeged. Pécsi u. Rákóczi tér 1. Szilléri sgt. Feketesas u. 6723 Szeged. 5. 111. 6724 Szeged. 6722 Szeged. 6725 Szeged. 6725 Szeged. Semmelweis u. 79-81. Rerrich Béla tér 1. 6720 Szeged. Moszkvai krt. Dugonics tér 13. Boldoasszony sgt. Honvéd tér 6. Mars tér 7. 6. 37. 6. Kálvária sgt. sgt. 6728 Szeged. Kossuth L.-i épület JGYPK Szilléri sugárúti épület JGYPK Teleki Blanka Kollégium porta Mérnöki Kar Mérnöki Kar Mérnöki Kar MK Kollégium Öthalmi Diáklakások Biztonsági Szolgálata Pathológiai Intézet Petőfi Sándor sgt-i épület Rákóczi téri épület Ságvári Általános Iskola Topolya sori épület ZMK épülete Zoltán utcai épület 6722 Szeged. 5-7. Moszkvai krt. 6722 Szeged. 54. Eötvös u. Tisza L. Brüsszeli krt. Egyetem u. sgt. 2-4. 6722 Szeged. 6722 Szeged. Ady tér 10. 6725 Szeged. 6726 Szeged. Tisza L. 6720 Szeged. 2-6. 6725 Szeged. 6725 Szeged. 40. 6720 Szeged. Tisza L. 1.

Kokas Károly) Állománygyarapítási Osztály Állománygyarapítási osztályvezető Amerikai Felsőoktatási Információs Központ Automatizálási Osztály Automatizálási osztályvezető DMI szolgáltatás Feldolgozási Osztály Feldolgozási osztályvezető Kölcsönzői pult Kölcsönző csoportvezető Könyvtárközi kölcsönzés Olvasószolgálat osztályvezető Olvasótermek: 1. 4222 Gépterem Help Desk Műhely Porta (Számítóközpont: Bagi Ilona. iroda 4041 3335.hu Scherer Ferenc Kissné Papdi Edina. 4220 4235.) 22 . 6638 6652. Árpád tér 2. 6674 6675 3341 3342 3343 3344 Általános főigazgató-helyettes (Dr. Tenki Tibor. Honvéd tér 6. Vadász Zoltán. 6672 6677 6678 6673. emeleti 3. Keveházi Katalin) Informatikai és információs főigazgató –helyettes (Dr. emeleti 4. 6677 6653 6651 6629 6621. emeleti Külön-gyűjtemények: Egyetemi Gyűjtemény Társadalomelméleti Gyűjtemény Altajisztika Zenei Gyűjtemény Régi Könyvek Tára Szakirodalmi Információs Osztály Szakirodalmi információs osztályvezető Szakirodalmi információs tájékoztató pult Szakreferensek osztályvezető Szakreferensek Egyetemi Szaklevéltár 6722 Szeged.u-szeged. 4224. 420-227 T/F 4226. emeleti olvasóterem Raktárak 1. szoba operátorok: (Moró Tamás. emeleti olvasóterem 3. emeleti olvasóterem 1. Varga Andrea) 22. 6667 6669 6668 6659 6660 6631 6632 6626. 6655 6656 6625 6666. emeleti olvasóterem 4. 4220 4227 3845 4222 4226. Mader Béla Bense Krisztina főigazgató irodavezető 6661 6665 T/F 6662 6663 6654. 662 6625 6633 6642 6641 levéltárvezető 6928 Tel/Fax 6928 igazgató Titkárság. emeleti külön-gyűjtemény 2. leveltar@rekt. emeleti 2.u-szeged. Ady tér 10. Dobó Károlyné 6644. szkiroda@cc.Központi szolgáltató egységek Egyetemi Könyvtár 6722 Szeged. Godó Ferencé. Hegedűs Zoltán) 15. 6623.hu Vajda Tamás Levéltáros (Dr. 6627 6622 6671. Kiss Róbert Károly) Egyetemi Számítóközpont 6720 Szeged. mader@bibl.hu Dr.u-szeged. szoba (Csóti Zoltán.

u-szeged. Borús András) 44. 5. Petőfi Sándor sgt. Szilárd Ildikó. Szőke Szabolcs) 25. Hódiné Jónás Erika. Földi Tamás) Dolgozószoba (Sebők Ágnes.u-szeged. Paczolay Dénes) 30.23. szoba (Dobó Károlyné. Kövesi-Nagy Dániel) 45. 3335 4041 4232 4415 4229. Szögi Lászlóné.u-szeged. Lászlóné Grega Éva. szoba (Horváthné Jáhni Gabriella. Nyári Márk) Dolgozószoba (Dömötör Róza. info@tik. Kisteleki Eszter. Molnárné Vásárhelyi Erika. 30-34. 4222 4346 3811 3841 6768 3810 Idegennyelvi Kommunikációs Intézet 6722 Szeged. szoba (Meszlényi Mihály Zoltán. Vízhányó Tibor) 32. 6605 6603 6618 6610 6617 6614 6615 6600. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens Programkoordinátor (Rápoltiné Dr. Szórády Gabriella. Bárkányi János) 27. szoba (Dombos Kálmán. szoba (Dr. Lencsés Éva.tik. szoba (Pataki Erzsébet) 45. 3242. Braun Melinda) Dolgozószoba (Hohl Zsuzsa. Pusztai -Varga Ildikó. Honvéd tér 6. Kriveczky Katalin. office. Csernusné Dr.Papp Erika. szoba (Csúri Miklós) 33. Szalacsek Margit Belovics Ildikó intézetvezető Titkárság iroda 4141 4539 T/F 4638 3439 3433 3434 3437 3438 3431 4400 Dolgozószoba (Varga Olga. Marsiné Kovács Gabriella. Skadra Margit. Stötzer Andrea. Varga Zsuzsanna) 26.hu Központi telefonszám: Fax Fejlesztési Igazgatóság Erdélyi Evelyn Miskolczi Ágnes Szőke Andrea Baló Tünde Rajki Teodóra Szűcs István Pacsa Attila intézmény igazgató rendezvényértékesítő rendezvényértékesítő titkárságvezető létesítmény-üzemeltetési főmunkatárs üzemeltetési referens online marketing munkatárs 6612.hu Tasné Dr. Dr.hu Dr. Kovács Mónika. Máthé Valéria. szoba (Ahrash Gizella.hu www. Bodrogi Tiborné.u-szeged. Wittenberger Anna. Török Attila) 31.hu Szőnyi Etelka főszerkesztő Szauter Dóra. Zsoldos Márta. 6601 6613 23 .u-szeged. Tóth Annamária) Dolgozószoba (Tanács Ágnes. Ady tér 10. Dr.lingo@med. Soós Tamás) 34. szonyi@press. 4222 4035 4225 3820. Ráhon Judit) Dolgozószoba/Könyvtár (Kimpiánné Bihari Katalin) Tanterem Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Szakfordítóképző Csoport 6722 Szeged. szoba (Kovács Anna. Szieber Zoltánné. Varga Vanda. Gulyás Lenke. szoba (Tóth-Abonyi Mihály. Szunyi Lajos. JATEPRINT (SZTE BTK Kiadványszerkesztőség) 6722 Szeged. Bodrogi Márta. szoba (Racskó Tamás) Alagsor -Gondnok (Bárkányi János) 4228. Molnár Irma. Vőneki Gábor 4379 4325 Fax: 426 632 4325 4324 József Attila Tanulmányi és Információs Központ 6722 Szeged. 425-521 Fax 2498 2498 JATEPress (József Attila Tudományos és Egyetemi Kiadó és Nyomda). Szabó Klára) Dolgozószoba (Ilia Edit. szoba (Zombori Zoltán) 24. szoba (Barta Gyula. szoba (Dr. Dr. iroda Nyomda Hanyi Péter Damián Zoltánné. szoba (Scherer Ferenc) 29. Kádár Ilona. Várhelyi Flórián. Kissné Papdi Edina) 28. Lévai Judit. Keresztes Csilla) Tanügyigazgatási munkatárs (Janik Gabriella) Nyelvtanárok (Major Éva. Vágvölgyi Edit. tasne@lingo. Dr. 4222 4224. Körtvélyesiné Mátrai Edit. Kakuszi Józsefné Titkárság. Zsemberi Eszter) 2498 2498. 3427 4230 4413. Torkos Róbert. Szentháromság u.

Solti Mónika) Műszaki diszpécser szolgálat (Falkenstein János. Trényiné Dr. 4236 4108 4110 4110 442-983 Porta Igazgatóhelyettes (Németh Anikó) Ügyvivő szakértők (Makra Orsolya) Botanikai asszisztens (Balogh Lajos) Műszaki és Anyagtudományi Intézet 6725 Szeged.u-szeged.ilona@rekt. Mihalik Erzsébet igazgató 4109 T/F. Szűcs Sándor) Biztonsági ügyelet Egyetemi Kávézó Egyetemi Jegyzetbolt Egyetemi Ajándékbolt 6600. 6601 6616 6608 6694 6682 6684 Kongresszusi Központ 6722 Szeged. Lajos igazgató főszerkesztő szerkesztő 6778 6778 6778 T/F Kari szervezeten kívüli egységek Füvészkert 6726 Szeged. Rákóczi Zsuzsanna Lehoczkiné Serfőző Enikő serfozo@sport. Hattyas sor 10. ujszaszi. Dr. Dr. rendezveny@tik.és asztalitenisz terem Teniszpálya (Újszeged.hu 6603 Sportközpont 6722 Szeged. 103.42. rakoczi@sport.hu Újszászi Ilona Dlusztus Imre Pintér M.Sulyok Tibor Velcsev Dejanov Kosta Központi szolgáltatások audiovizuális referens audióvizuális asszisztens 6615 6696 Központi Ügyfélszolgálat (Nagy Éva. iroda 4338 4610 24 . krt.hu Dr.u-szeged. Lövölde u.u-szeged. Honvéd tér 6. iroda 4278 4820 4821 6380 4820 4821 6381 6382 6793 431-937 Szegedi Egyetemi Kiadó és Médiacentrum 6722 Szeged. Ady tér 10. Erzsébet Liget) sportközpont vezető Titkárság.hu Gondnok (Szikszay Marianna) Irodai porta Tanári szoba Kondi és zenés terem Tornaterem (labdás) UNIVERSITAS SC Falmászó. Tisza L.u-szeged. Dombi András igazgató Titkárság.

3364 3360 4344. Sipos Ibolya igazgató Szauer Károlyné. 4850 4343 3361 3379 3380 3353 3363 3372 3775 3776 3352 3391 3373 3378 3367 3354 3351 3377 3371 3366 6083. technikus Tanítónők. 4349 Fax 6785 4349 4341 3384 4347 4527 3376 3383 3385 3386 3392 3355. 2. Kovács Mária Titkárság. Boldogasszony sgt. Dobi János igazgató Titkárság.jgypk.u-szeged. sagvari@gyakg. Földrajz szertár Francia nyelvi szertár Kémia szertár Magyar szertár Matematika szertár Német nyelvi szertár Olasz nyelvi szertár Orosz nyelvi szertár Számítástechnika szertár Történelem szertár SZTE JGYPK Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6725 Szeged. iroda Porta Igazgató-helyettesi iroda Tanári szoba Könyvtár Iskolai büfé Konditerem Orvosi rendelő Angol nyelvi szertár Biológia szertár Fizika szertár I. napközis nevelők-alsós tanári szoba Szakvezető tanárok számítástechnika Szakvazető tanárok testnevelők Szakvezető tanárok magyar Szakvezető tanárok angol. biológia Szakvezető tanárok kémia Szakvezető tanárok fizika 6376 4348. 8.u-szeged.hu Dr. rajz Szakvezető tanárok matematika. gyakorlo@jgypk.Közoktatási intézmények Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged.:396. iroda Porta Igazgató-helyettesi iroda Oktatástechnikusi iroda Felső tagozatos tanári szoba Alsó tagozatos tanári szoba Napközis tanári szoba Könyvtár Biológia szertár Matematika szertár Történelem szertár Testnevelés szertár Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 6722 Szeged. német Szakvezető tanárok történelmi. Pf. földrajz.:6084 Fax 4754 6303 6084 6084 4755 6267 4730 6236 6243 6237 6262 6263 6239 6212 25 .html Bácsi János gyakorlóiskolai igazgató Igazgató-helyettesek Művészeti iskolai igazgató-helyettes Irodavezető Adminisztrátorok Gondnok.hu/tanszek/gyakorlo. Boldogasszony sgt.u-szeged. Fizika szertár II.. Szentháromság u. 3-5. 6701 Szeged. iskola@sgyak.hu Dr.hu www.u-szeged. 4345 4350 T/F.

Penke Botond Papp Csaba papp@dnt. Napközi Otthonos Óvodája 6722 Szeged. udvaros.monika@deakszeged. Török Erika) Tudásközpontok Dél-alföldi Élet.gabor@deakszeged. 4154 Tel/Fax 4154 Gazdasági ügyintéző – ETR referens (Kovácsné Börcsök Klaudia.hu Dr. 6442. admin@deakszeged. 6443 6829 6830 26 . iroda 4855 4855 T/F Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet 6720 Szeged.u-szeged.u-szeged. Alapfokú Művészetoktatási Intézménye. Tisza Lajos krt. Dugonics tér 13.hu Dr. Madarászné Szász Éva 420-491 óvodavezető Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola 6722 Szeged.hu Vezér Veron Brigitta Porta Szerverszoba ISH Gyógyszeranalitikai-labor Martinek-labor (Dr.hu Gortva-Kónya Mónika konya. Bajusz János bajusz. 6861 5135 6825 6827 6826 Fax 6826 6820 6821 6441.hu Knerczer Gábor knerczer. Dugonics tér 13.hu Pálinkó Erika palinko.u-szeged. homakovi@kovi.és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (DEAK) 6720 Szeged. szabadidő szervező Könyvtár Orvosi szoba Konyha.tamas@deakszeged.hu Susányi Tamás susanyi. Baráth Tibor Forrai Dóra igazgató irodavezető 4298 4299. 6721 Fax gazdasági vezető projektmenedzser projektmenedszer 6732 6706 6706 Dél-alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) 6725 Szeged.janos@deakszeged. Batthyány u.u-szeged.u-szeged.hu Széll Zoltán szell@dnt.hu vezérigazgató irodavezető 6733 6711.Szakvezető tanárok technika Szakvezető tanárok ének Szakvezető tanárok. info@dnt.hu Újvári István igazgató Titkárság.hu Kardos József kardos@dnt. Telegdy Gyula Dr.hu Dr. konyhavezető Takarító.erika@deakszeged.u-szeged. iroda@konzi. 5. Marinek Tamás) konzorciumi vezető projekt koordinátor menedzserigazgató gazdasági előadó projekt titkár gazdasági ügyintéző 6860. 79-81. Szikra utca 2. karbantartó Porta 6264 6238 6235 6242 6304 6082 6347 6233 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola.

Tímár-labor (Dr. Tóth-Molnár Edit) Rytmion Kft. Laboratórium GlobalDerm (Kovács Gabriella) Lonovics-labor Kálmán-labor (Dr. 6832 6833 6838 6837. Dr. Telegdy Gyula) 6831. Földi István. 5749 Fax 6836 6835 6857 6845. 6861 SZTE KNRET – Környezet. Dr. Ügyvezető igazgató (Dr. Klivényi Péter) Telegdy-labor (Dr. Martinek Tamás) Rytmion Kft. Dr. 6859 6860. 6846. Forgó Péter.és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont 6720 Szeged. Vécsei László. 6852 6853. Tímár Zoltán. Fülöp Lívia) Dombi-labor (Dr. Szegedi Viktor) Kemény-labor Vécsei-labor (Dr. Kovács Tibor Gáspár Krisztián menedzser igazgató projekt menedzser 6959 6958 SZTE KKK. Tálosi László. 6854 6856 6858. Dr. (Szabó Tünde) Rytmion Kft. Pap Kata projektasszisztens Papp Gabriella projektasszisztens Szőnyi Andrea projektasszisztens Polyák Orsolya projektasszisztens Ignácz Kitti projektasszisztens Tímár Hajnalka projektasszisztens Börcsök Tibor Agócsi Lilla pénzügyi referens projektasszisztens 6977 6977 6977 6977 6976 6976 6976 6976 6958 6958 27 . 6847 6851. Dombi György.Kutatóegyetemi Kiválósági Központ Véha Klára projektmenedzser Szakálné Csajkás Anita pénzügyi referens Dr. Dr. Dr. Hetényi Anasztázia. Irodavezető (Miklósné Bódi Edina) Rytmion Kft. Dugonics tér 13. Kálmán János. Hunya Ákos Gábor. Pákáski Magdolna) Datki-labor (Datki Zsolt. Dr.

54.hu Keresztes Ábel elnök Iroda 4208 4208 T/F ÁOK Hallgatói Önkormányzat 6720 Szeged. Apáthy u. 4. Vass Péter elnök Iroda 6367 6367 GYTK Hallgatói Önkormányzat 6725 Szeged. 4.hu Török Márk elnök Berczi Gergő kabinetfőnök Kovácsné Kiss Krisztina irodavezető Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat (Huszka Annamária. 5045 5046 BTK Hallgatói Önkormányzat 6722 Szeged. 6876 Fax 28 . Bal fasor 39-45.Alkalmazotti és hallgatói érdekképviseleti szervezetek Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) 6722 Szeged.hu Mokán Péter Szeri Hajnalka ÁOK HÖK Külügyi Bizottság elnök irodavezető 5044 5591. Feketesas u.u-szeged. iroda@ehok. Pilihaci Oscar elnök Iroda 6877 6875. Egyetem.hu Kiss Eszter elnök Iroda 5038 5038 T/F GTK Hallgatói Önkormányzat 6720 Szeged. 4144 4881. etszkhok@freemail. 4144 T/F ETSZK Hallgatói Önkormányzat 6726 Szeged.hok@med. Tisza Lajos krt. Karsai Norbert) Felügyelő Bizottság (Rosta Ádám) Doktorandusz Hallgatók Tanácsa (Zelena András) Jogsegély Szolgálat (Dr. Szentháromság u. ajtkhok@juris.u-szeged. office. 4846 Fax 6686 6687 6688 6688 6687 6689 6690 6691 ÁJTK Hallgatói Önkormányzat 6720 Szeged. Lutz Gábor) Juttatási referens (Péntek Zsolt) Külügyi Bizottság (Fazekas Éva Réka) Sajtófőnök/ Sportreferens (Kovács Tamás/ Türk Balázs) Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság (Bernschütz Bálint) 4845 6687 4845. 5044 T/F 1757. 34.u-szeged. 2. Semmelweis u.hu Mechler Ákos elnök Iroda 4881. 28. sztebtkhok@freemail.

79-81.hu Dr. 4. Szenes Márta Tajti Péter szakmai vezető irodavezető 6692 4029 T/F 4029 4029.hu Dr. Mars tér 7. 103.u-szeged. Boldogasszony sgt. tréningszervezés Fogyatékossággal élő hallgatók ügyeinek koordinálása Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 6725 Szeged.hu fdsz@mail. 10-12.u-szeged.u-szeged.u-szeged. lépcsőház fdsz@mail.hu Vágó Ádám elnök Nagy Zoltán Péter irodavezető 4734 6070 T/F MGK Hallgatói Önkormányzat 6800 Hódmezővásárhely.sci. Boldogasszony sgt. dcentrum@stud. 103. Tisza Lajos krt. 2.u-szeged. hok@mgk.u-szeged. Petőfi u. 6765 Diáktanácsadó. Molnár Árpádné nyugdíjastagozat vezető Hódiné Rózsa Etelka gazdasági felelős Csendes Éva előadó 4137 4150 4150 4136 T/F Közalkalmazotti Tanács 6725 Szeged.hu Iványi Gergő elnök Iroda 6032 6032 T/F TTIK Hallgatói Önkormányzat 6725 Szeged. 6. lépcsőház kozalkt@mail. Ágoston Zsuzsanna elnök Hódiné Rózsa Etelka szociálpolitikai előadó Csendes Éva előadó 4137 4150 4136 T/F 29 .JGYPK Hallgatói Önkormányzat 6725 Szeged. Honvéd tér 6. Tisza L. 2.hu Tóth Viktor elnök Aipli Katalin irodavezető 4233 4233 T/F ZMK Hallgatói Önkormányzat 6722 Szeged. Tisza L. krt.hu Dr. krt.u-szeged.eletv. Meskó Eszter elnök Dr.hu http://www. Kalmár Zoltán Iroda 4606 Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ 6722 Szeged. mkhok@mk.u-szeged. ttikhok@hok.hu Varga Ákos elnök 532-990/180 0630/3738-149 MK Hallgatói Önkormányzat 6724 Szeged. hok@jugyu.

: Diákigazolvány kedvezményrendszer (Szabóné Sári Ágnes) hirdetes@univkft. tajtig@rekt.hu irodavezető szervező 4045 T/F 4045 Universitas Szeged Nonprofit Kft.hu Univdesign (Pozsár Tímea) univdesign@univkft. (jogelőd Universitas-Szeged Kht. 74. Ady tér 10. Tisza L.hu Teniszközpont (Laczkó Péter) tenisz@univkft.hu Bolgár Zsolt ügyvezető Korcsik Rafael ügyvezető-helyettes Kovács Zsuzsa Titkárság.hu Egyetemi és egyéb épületekben található Irinyi Fénymásoló Szalon (Huber Bálint) irinyifenymasolo@univkft.hu JATE Klub és Kávézó (Csaba Levente) info@jateklub. Ady tér 10. krt. 6929 6906 30 .) Egyetemi Ajándékbolt (Buza Mihály) info@szteajandekbolt. Népkert sor 4184 30-447-3382 6724 Szeged. sgt.Kulturális Iroda 6720 Szeged. 1.u-szeged. Honvéd tér 6. irodavezető Császár Attila pénzügyi referens Szabóné Sári Ágnes referens Fax 6722 Szeged. Kossuth L.hu ÁJTK Fénymásoló (Kerezsi Katalin) ajkfenymasolo@univkft.hu SZTE Tanulmányi és Információs Központban található (6722 Szeged. iroda@univkft. 4. Postacím: 6722 Szeged. 4700 4701.hu SZTE Karrier Iroda (Kulcsárné Fazekas Melinda) info@sztekarrier.hu Albérletközvetítés és Nemzetközi tanár.u-szeged. Erzsébetliget. 4703 4878 6722 Szeged. 4617 6684 4131 6775 6775 6683 6685 4131 6681 6779 4131 4131 4131 6766 6684 6682 6720 Szeged.54. Egyetem u. 2.hu Universitas-Szeged Kiadó (András Lőrinc) kiado@univkft.hu Tajti Gabriella Egyed Erika egyed@rekt.hu 6725 Szeged.hu Radnóti Kávézó és Fénymásoló (BTK) (Tóth Zsófia) radnotikavezo@univkft. 6726 Újszeged.hu Károlyi Kollégium ABC (Ari Zoltán) karolyiabc@univkft. 6720 Szeged.) 6722 Szeged.hu SZTE Jegyzetbolt (Juhász István) sztejegyzetbolt@sztejegyzetbolt.és diákigazolványok info@sztealberlet. Honvéd tér 6.hu GTK Karrier Iroda (Kulcsárné Fazekas Melinda) gtk@sztekarrier. Kálvária sgt. Toldi u. Dugonics tér 13.hu SZTE Alma Mater (Ördög Boglárka) info@sztealmamater. Boldogasszony sgt. 6720 Szeged.

iroda A porta B porta Gondnok (Paku Istvánné) Hőközpont Karbantartóműhely Kollégiumi tanár (Szeghy Réka) Raktár (Bori Zsuzsanna) A/III. emelet IX.u-szeged. emelet Fodrász Szolárium. emelet kollégiumigazgató kollégiumi tanár 4122 4122 4124 4388 4389 4390 4391 4392 4393 Herman Ottó Kollégium 6726 Szeged. 3916 5261 3917 4234 3921 4660 4471 4472 4463 4483 4465 4475 4467 4468 4469 4470 3972 4513 31 . Kincses János Barczi Erzsébet Porta Gondnok (Kovács László) Földszint I. emelet B/X. Temesvári krt. emelet B/I. sgt.hu Buzás Szilárd kollégiumigazgató Porta Gondnok Vendéglakás I. 103. Vendéglakás III. emelet B/VII. emelet III. emelet II. iroda@ohsh. krt. Dr. emelet V.u-szeged. Károlyi Mihály Kollégium 6724 Szeged. emelet VI. 466-938 T/F 4466 3909 3921. emelet IV. emelet VII.hu Varga Ágnes kollégiumigazgató Nyirati Tünde Titkárság.Kollégiumok Karközi kollégiumok Eötvös Loránd Kollégium 6725 Szeged. 3900 4688. emelet B/IX. emelet IV. masszázs 4311 4309 4310 3311 3312 3313 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3888 3309 4688. Tisza L. emelet III. emelet B/IV. agi@ohsh. épület 6726 Szeged. emelet B/II. emelet B/VIII. emelet Hermann Ottó Kollégium B. emelet B/VI. Fürj u. emelet B/III. 74. 51/B. emelet B/V. Kossuth L. 50-52. emelet VIII. Vendéglakás II. II.

emelet V. Vörös Lászlóné) V. észak Személyzeti iroda kollégiumi tanár-gondnok 1755 5041 1532 1533 1534 1535 1537 1538 1542 kollégiumigazgató gazdaságvezető 4910 1756. emelet ÁOK id.Orvosi Rendelők Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat (Dr. Kocsispéterné Dékány Krisztina) 4427 Móra Ferenc Kollégium 6726 Szeged. 5729 Fax 5896 1743 1744. 1745 1746. dél II. 4.hu Erdélyi Ágnes Porta Kollégiumi tanár (Kovács Attila) Gondnok (Balogh Lajosné) Műhely (Dula Sándor. Jancsó Miklós Kollégium 6725 Szeged. emelet III.u-szeged.hu Molnárné Gavallér Anikó Porta Földszint I. 1749 1750. dél IV. Semmelweis u. emelet kollégiumigazgató 4099 T/F 4101 4103 4100 3323 4102 4417 Öthalmi Diáklakások 6728 Szeged.hu Révész Gábor Molnárné Gavallér Anikó ÁOK Apáthy István Kollégium 6720 Szeged.u-szeged. 1753 1754 ETSZK Béke utcai Kollégium 6722 Szeged. Béke u. 5729 Fax gazdaságvezető 1756.kollig@med. 1747 1748. Sohajdáné Katona Edit Porta ingatlanfenntartási ügyintéző 420-959. Budapesti út 5. 11-13. 420-488 420-488 32 . Modok Mária. észak III. Apáthy u. emelet VI.u-szeged. Józsa Lajos) Szolgálati lakás (Dr. dél II. emelet II. gavaller.aniko@med. Apáthy u. Gavallér Mónika Porta I. dél IV. 7. Mikes István 462-786 kollégiumigazgató Kari kollégiumok ÁOK Kollégiumok Igazgatósága 6720 Szeged. emelet IV. 4. office. Közép fasor 31-33. info@mora. 1751 1752.

emelet ingatlanfenntartási ügyintéző 6404 5847 1838 1843 1844 1839 GYTK Semmelweis Ignác Kollégium 6725 Szeged. emelet V. adminisztrátor (Tiszainé Zsigmond Edit) Raktárkezelő (Veres Istvánné) Karbantartó Kisegítő portások. 5. kollégiumi igazgató Porta Gondnok (Molnár Ferenc) Varga Zoltán kollégiumi tanár Karbantartó Fűtők 443-954 461-659 443-954 461-659 461-659 461-659 33 . Forgács Endre adjunktus. 10-12. Semmelweis u. emelet Műhely Öltöző kollégium igazgató 1736 T/F 5042 1731 1732 1733 1735 1734 JGYPK Teleki Blanka Kollégium 6725 Szeged. Halász Mariann Porta I. emelet VI. Kollégiumi u. Tóthné Márkus Katalin Porta kollégiumigazgató 6088 Fax 6089 6088 4785 6089 6089 6089 Kollégiumi tanárok (Farkas Mihályné) Gondnok. Takarítónők Mezőgazdasági Kar Kollégium 6800 Hódmezővásárhely.hu Pataki Józsefné Porta IV. Szilágyi László kollégiumvezető Balogh Pálné gondnok Porta 532-990/165 532-990/169 532-990 Mérnöki Kar Kollégium 6728. Bal fasor 39-45. emelet II.u-szeged. Dr. Petőfi u. bodi@etszk. Semmelweis u. mb.ETSZK Madzsar József Kollégium 6726 Szeged. Szeged. emelet III. 4. Násztorné Dr. 11. emelet VII.

szoba: 614.hu 411/A szoba: Dr. emelet: Fszt. Farkas Csamangó Erika tanszékvezető. 4461 4192. Német Mária Hágelmanné Miksi Emese 4194. levelező tagozat és Politológia. Rákóczi tér 1. szoba: Dr. szoba: Jogász. levelező tagozat 108. 15-16. szoba: 109-110. szoba: 110. Tisza Lajos krt. 15-16. szoba: Tanulmányi Osztály. előadók Jogász. nappali tagozat 109. szoba: Rendszergazda Gondnok Hivatalsegéd Jogi Információs Kabinet Porta „A” Porta „B” Kari Hallgatói Önkormányzat Tanári szoba Jogi Iroda II. emelet: III.Állam. nappali.u-szeged. szoba: Jogász. Márkus Andrásné hivatalvezető Dékáni Hivatal Előadó Előadó Előadó Adminisztratív ügyintéző Gazdasági előadó Osztályvezető Csoportvezető Mészáros Zsuzsanna Szabóné Szemes Erika Szathmári Katalin Százi Miklósné Farkas Anna Szalai Zsuzsanna Herczegné Dr. 4184 T/F 4012 4187 4208 T/F 3418 4661 Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi Tanszék 6722 Szeged. tanulmányi előadók Jogász.és Jogtudományi Kar Állam. 4184 T/F 4188. levelező tagozat 108. VI. szoba: Jogász. tanszékvezető. 1. emelet agrarjog@juris. egyetemi docens tanszéki ügyintéző 3617 4414 T/F 3620 4286 4286 Alkotmányjogi Tanszék 6722 Szeged. szoba: 110. szoba: Dr. Blazovichné Dr. Hegyes Péter István Dr. szoba: Fszt. levelező tagozat.u-szeged. Jogi Asszisztens 108. alkotmanyjog@juris. Trócsányi László 616. Bobvos Pál 409.hu Dr. IV. Tóth Károly 3448 4487 4487. szoba: 411.és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal 6720 Szeged. 4487 4487 T/F 6722 Szeged. 54. emelet 613. Politikatudomány 108. Gellén Klára oktatási dékánhelyettes Dr.u-szeged. szoba: 411. Dr. szoba: Farkas Zsuzsanna Kiss Sándorné Frank Veronika Bozsó Anikó Szél Erika Fohsz Réka Anikó Juhász Árpád József Kara István Fábián Sándorné Erdélyi Szabolcs Kovács Ildikó Patyiné Schriffert Erika 3409 3410 3051 4188. szoba: 4196 4196 4196 4197 3606 4189 4190 4190 (fogadóórában) 4190 (fogadóórában) 4198 (fogadóórában) 4198 (fogadóórában) 4198 (fogadóórában) 4198 (fogadóórában) Tanulmányi Osztály. szoba: Kovács Mónika (Csákvári Adrienn) 410. 3451 4192 4191. Rákóczi tér 1. 4184 T/F 4188. szoba: 110. Miklós László Dr. ajtk. szoba: 109. Szajbély Katalin (óraadó) 615. Rákóczi tér 1. Kiss Barnabás 619. szoba: Fszt. Tóth Judit Skultétiné Vőneki Zsuzsanna tanszékvezető.hu Dr.dekani@juris. szoba: Dr. nappali tagozat 109. szoba: Fszt. Hajdú József tudományos ügyek dékánhelyettese Dr. Karsai Krisztina közkapcsolati dékánhelyettes Dr. 4204 Fax 110. szoba: Dr. szoba: Dr. 4879 4206. szoba: Nemzetközi Tanulmányok. Lichtenstein József. szoba: 110. 15-16. egyetemi docens tanszéki ügyintéző 3671. 3671 3658 6742 34 . Szabó Imre dékán. egyetemi docens Dr.

egyetemi tanár tanszéki ügyintéző 4410 4412 4412 4409 Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék 6722 Szeged. szoba: 401. szoba: Dr. szoba: Dr. Cservák Csaba 307. szoba: 503/B szoba : 602. Fantoly Zsanett Dr. Tisza Lajos krt. Tisza Lajos krt. szoba: Marvanek Judit (Fövényes Mercedes) 505. szoba: Dr.hu Dr. egyetemi tanár tanszéki ügyintéző 4462 4501 T/F 4501 6736 3509 4879 3474 4501 3477 Európai Jogtörténeti Tanszék 6722 Szeged. Antal Tamás tanszékvezető. szoba: 305. Ruszoly József professor emeritus Csurgó Sándorné Balogh Veronika ügyintéző 4193 T/F 4193 T/F adjunktus. szoba: 403. szoba: 605. szoba: 400. Rákóczi tér 1. bonis@juris. Kampler Béla Dr. szoba: Dr. Gácsi Anett Erzsébet tanszékvezető.6720 Szeged. emelet buntetojog@juris. szoba 407. Lőrincsik Péter Dr. III. Rákóczi tér 1. Ambrus István Dr. szoba: Dr. szoba: Dr. szoba: Dr.u-szeged. emelet jogtort@juris. Feketesas u. emelet kozig@juris. szoba: Dr. szoba: Nagyváradyné Petrács Melinda 400. 54.hu 306. 54. szoba: Dr. Juhász Zsuzsanna Dr. Sulyok Márton Jogklinikai Program 6720 Szeged. Nagy Ferenc 408.hu 507. IV. szoba: 404. Molnár András Dr. Kaltenbach Jenő tanszékvezető egyetemi docens tanszéki ügyintéző 4489 4684 T/F 6373 6373 3447 3462 4405 4405 3449 35 . szoba: 604.u-szeged. 6751 Fax 3425 6731T/F Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék 6722 Szeged.u-szeged. Bárkányi Gábor Bónis György Szeminárium 6720 Szeged. irodavezető 6750.hu Dr. Tóth Zoltán 510. Jakó Nóra 14. Zámbó Géza Dr. Szomora Zsolt Dr. egyetemi docens tanszéki ügyintéző 3497 4161 T/F 3445 3445 3495 3495 4161 6355 Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék 6722 Szeged. jogklinika@juris-u-szeged. Nagy Tamás 505. szoba: Marvanek Judit 307. V.hu Prof.hu Dr. Fszt. Blazovich László Dr. szoba: Dr. VI. Fszt. 9-10. szoba Dr. Szilovics Csaba Dr. 14. szoba: Dr. Pokol Béla tanszékvezető. Visnyeiné Dr. Nagy Zsolt 307. Dr. szoba: 406.u-szeged. Józsa Zoltán Kovács Mónika Lacziné Börtsök Ágota 503/B. Rákóczi tér 1. emelet jogbolcs@juris. szoba: 604. 28. Rákóczi tér 1. Karsai Krisztina Dr. Laluska Pál Dr. szoba: 603. Balogh Elemér 307.u-szeged. Fekete Orsolya Dr. Lacsán István 510.

Magyar Jogtörténeti Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. jogtort@juris.u-szeged.hu 304. szoba: Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető, egyetemi tanár 307. szoba: Marvanek Judit tanszéki ügyintéző 305. szoba: 307. szoba: Dr. Varga Norbert Dr. Stipta István

4408 4412 T/F 4412 4412 T/F

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék munkajog@juris.u-szeged.hu 414. szoba: Dr. Hajdú József 414. szoba: Engi Erika 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. IV. emelet 412. szoba: Dr. Rúzs Molnár Krisztina 414. szoba: Dr. Berki Gabriella 414. szoba: Dr. Czúcz Ottó 414. szoba: Dr. Ember Alex Frigyes 414. szoba: Dr. Lajkó Dóra 414. szoba: Dr. Waldmann Gábor 414. szoba: Rossu Balázs 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Fszt. 11. szoba: 4. szoba: Dr. Zakar András tanszékvezető, egyetemi tanár tanszéki ügyintéző 3600 4183 T/F

4183 T/F 4183 T/F 4474 4183 T/F 4183 T/F 4183 T/F 4183 T/F

4202 4385

Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. VI. emelet nemzetk.eujog@juris.u-szeged.hu 612. szoba: Dr. Blutman László 617. szoba: Bodóné Takács Judit 610. szoba: 610. szoba: 611. szoba: 611. szoba: 617. szoba: 617. szoba: 618. szoba: 618. szoba:

tanszékvezető, egyetemi tanár tanszéki ügyintéző

4488 4422 T/F 4422 4215 4215 4215 4490 4422 4836 4836

Dr. Csatlós Erzsébet Dr. Schiffner Imola Dr. Kovács Endre Miklós Dr. Szalai Anikó Dr. Bodnár László Dr. Tóth Tihamér Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin Dr. Váradi Szilvia Mária

Nemzetközi Magánjogi Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. III. emelet nmjt@juris.u-szeged.hu 317. szoba: Dr. Nagy Csongor István 316. szoba: Dr. Kávássy Sándorné Bulla Magdolna 503. szoba: 316. szoba: 316. szoba: Dr. Martonyi János, Dr. Badó Attila Dr. Császár Mátyás Dr. Harka Ödön Zoltán

tanszékvezető, egyetemi tanár tanszéki ügyintéző

3179 3179 T/F 6372 3179 3179

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. III. emelet polgarijog@juris.u-szeged.hu 310. szoba: Dr. Szabó Imre 308. szoba: Pap Anita 301. szoba: 308/A. szoba: 309. szoba: 309. szoba: 311. szoba: 312. szoba: 313. szoba:

tanszékvezető, egyetemi tanár tanszéki ügyintéző

4461 4027 T/F 3479 3705 3492 3492 3490 3489 3488

Dr. Hegedűs Andrea Kónyáné Dr. Simics Zsuzsanna Dr. Pákozdi Zita Dr. Pákozdi Zita Juhászné Dr. Zvolenszki Anikó Dr. Törőcsiné Dr. Görög Márta Dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter Anna

36

314. szoba: 314. szoba: 314. szoba: 504/A.szoba: 504/B.szoba:

Dr. Besenyei Lajos Dr. Kaprinay Gizella Zsófia Dr. Telegdy Gergely Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára Dr. Papp Tekla, Strichó Krisztina

4026 4026 4026 3451 3461

Politológiai Tanszék politologia@juris.u-szeged.hu 626. szoba: Dr. Paczolay Péter 625. szoba: Kiss Györgyné Varga Anikó

tanszékvezető, egyetemi tanár tanszéki ügyintéző

3224 4386 T/F

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. VI. emelet 619. szoba: Dr. Löffler Tibor 619. szoba: Dr. Géczi József Alajos 620. szoba: Dr. Kozma József Lászlóné Dr. Soós Edit 621. szoba: Dr. Kovács László Imre 622. szoba: Dr. Fábián György 624. szoba: Dr. Molnár Judit 624. szoba: Dr. Révész Béla Dr. Fejes Zsuzsanna 6720 Szeged, Feketesas u. 28. 1. szoba: 6. szoba: Dr. Juhász Krisztina Dr. Majsa József

3203 3203 3226 4181 4119 3202 3202 4231

6757/6756 Fax 6753/6756 Fax

Római jogi Tanszék 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. III. emelet romaijog@juris.u-szeged.hu 302. szoba: Dr. Jakab Éva 318. szoba: Ruzsán Krisztina 303. szoba: 316/B szoba: 318. szoba: 318. szoba: 318. szoba: 318. szoba: Dr. Molnár Imre Dr. Pozsonyi Norbert Dr. Orosz Árpádné Dr. Papp István Géza Dr. Ragány Zoltán Dr. Szabó László

tanszékvezető, egyetemi tanár tanszéki ügyintéző

6388 4293T/F 3481 6787 4293 4293 4293 4293

Statisztikai és Demográfiai Tanszék statisztika@juris.u-szeged.hu V. emelet 401. szoba: Dr. Katona Tamás 502. szoba: Kovács Bernadett Orsolya (Kovács Mónika

tanszékvezető, egyetemi tanár tanszéki ügyintéző

6755 6734, 4411 Fax

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. 111. szoba: Dr. Gyémánt Richárd 111. szoba: Dr. Kovács Péter 115. szoba: Klonkai László 115. szoba Dr. Hekáné Dr. Szondi Ildikó

4031 4031, 4523 (GTK) 4028 4411

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 308/A. szoba: Dr. Farkas Csaba 502. szoba: Dr. Herczeg János 502. szoba: Dr. Tráser Ferenc 502. szoba: Dr. Petres Tibor

3705, Fax: 4027 6734 6734 6734

Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. IV. emelet engie@juris.u-szeged.hu 414. szoba: Dr. Hajdú József 414. szoba: Engi Erika Kovács Gabriella

intézetvezető, egyetemi tanár előadó tanulmányi előadó

3600 4183 T/F 6356 T/F

37

Dr. Bangha Ágnes, Dr. Hegedűs Bulcsú, Dr. Henkey István, Dr. Horesnyi Julianna Csilla, Dr. Ladó Mária Dr. Tóth Vilma, Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors,

6356

Összehasonlító Jogi Intézet 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. V. emelet oji@juris.u-szeged.hu 511. szoba: Dr. Badó Attila 512. szoba: Lele Gabriella 501. szoba: 501. szoba: 512/B. szoba: 512/B. szoba: 512/B. szoba: 513. szoba: Dr. Heka László Dr. Andreas Neef Dr. Bóka János Dr. Mezei Péter Dr. Radics Olívia, Dr. Almási Ibolya

intézetvezető, egyetemi tanár koorditánor

4010 4300 T/F 4411 4300 6735 6735 3601 6389

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Fszt. 9-10. bonis@juris.u-szeged.hu Dr. Ruszoly József a Doktori Iskola vezetője, egyetemi tanár Csurgó Sándorné Balogh Veronika ügyintéző

3425 6731T/F

Európa-Tanulmányok Központ 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Fszt. 14. phare@eutk.u-szeged.hu Dr. Somssich Réka Orsolya tudományos munkatárs, igazgatóhelyetes Gyivicsán Andrea koordinátor Novákné Silay Tünde Rózsa koordinátor 6270 Szeged, Tisza lajos krt. 54. Dr. Trócsányi László Europe Direct Iroda 6720 Szeged, Feketesas u. 28. Bárdos-Dánszki Mónika Dr. Kruzslicz Péter Pál Dr. Majsa József Eric Blin Kardos Lili Laureline Congnard Nagy Zsuzsanna Nathalie Couroux Szakács Ildikó Réka

4295 6700 6700

4295 4193 T/F

4242 T/F 4295 6753 3001 4135 T/F 6752 4135 T/F 6752 6756 Fax

38

programm@medea. Leprán István Dr.hu Tanulmányi ügyek (ÁOK német I.hu english.) balex@medea. ) Tanulmányi ügyek (ÁOK III-IV. évf.u-szeged. Víghné Markovics Katalin Horváth Noémi Mester Ágnes Szűcs Rita 5020. évf. Táborosi Mihályné Virágné Győri Klára Simon Orsolya Dr. egyetemi tanár klinikai dékánhelyettes.hu Dr. évf.szote. Vécsei László Dr.) sekretariat@medea. évf.) Tanulmányi ügyek (ÁOK V-VI.u-szeged. évf.aokto@med. Szabó Gyula tagozatvezető Lehocki Balog Andrea Titkárság Tanulmányi ügyek (ÁOK angol I.hu Tanulmányi ügyek (GYTK. Kemény Lajos Dr. 107.hu deutsches.hu Tanulmányi ügyek (ÁOK angol III.hu Törökné Csordás Szilvia Tóth Judit 5458 5458.) apply@madea.szote.program@medea.hu Tanulmányi ügyek (ÁOK angol II. Fax: 5478. 5016 5015.hu Dr. D. 5016 5007 5015. office.u-szeged. 5028 Fax.szote. évf. 109.szote..Általános Orvostudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal 6720 Szeged.szote.aokdh@med. angol előkészítő évf. Orcsik Lívia Vad Gabriella Tettinger Kornélia 5015.u-szeged.) ETR felelős Hallgatói szociális ügyek.u-szeged.hu 5029 Tanulmányi ügyek (FOK angol I-V.szote.) med1@medea. évf. évf. 5016 5607 5015.u-szeged.u-szeged. egyetemi tanár általános és tudományos dékánhelyettes.. ügyek Külügyi előadó dékán. Pál Attila Dr.szote. német előkészítő évf.szote. évf.u-szeged. ETR felelős Külföldi Hallgatók Oktatási Központja és Tanulmányi Osztálya 6720 Szeged.u-szeged. Dóm tér 12. 5016. egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes. Felv.. krt.fs@med. office.u-szeged.u-szeged. évf. ÁOK VI. egyetemi tanár dékáni hivatalvezető Ábrahám Hajnalka Mandászné Enzsel Ivett.u-szeged.hu Tanulmányi ügyek (ÁOK német II. office.) Tanulmányi ügyek (ÁOK I-II.hu Bánfi Alexandra Gutáné Nagy Erzsébet Takács Anita 5030 6865 6865 5031 39 . 426-529 5616 5032 2128 5016 5008 5008 5737 Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztálya 6720 Szeged.) office@medea. Tisza L. Lednitzky András Porta Titkárság Irattár. évf.) admission@medea. krt.u-szeged. Tisza L. 5017 Fax 5019 5017 5019 5018 5019 5018 Tanulmányi ügyek (FSZ I-V.szote.hu Demeter Jánosné tanulmányi osztályvezető Majorosné Mészáros Éva Máráné Prágai Anikó Dr. évf.szote. ETR referens) etr@medea. Elők.) Kovács Zsuzsanna kzs@medea. évf. iktató Személyzeti ügyek Minőségügyi előadó Külügyi főelőadó Ph. 5016 5015. 4562 Fax 5031 5836 Vecseri Melinda Szilágyi Kristóf 2124 Tanulmányi ügyek (ÁOK angol IV-V.

hu Csernus Edina 6867 Devizás Ház Sándorné Hoffman Andrea gondnok (6723.hu Prof. Tisza L.) Prof.) Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd (6722 Szeged.Tanulmányi ügyek (Diákhitel. krt. 540-209 Fax 647-196. PR referens PR referens előadó előadó adminisztrátor adminisztrátor 5007 5007 6450 5007. tandíj. Pál Attila Prof.) 469-725 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatala 6725 Szeged. hivatalvezető főtanácsos előadó. Tisza L.) Halász-Szabó Ágnes csoportvezető Minőségügyi Osztály (6725. 48. Dr. Kemény Lajos elnök Dr. Szatymazi u. Szilágyi u. office. 107. Sajtiné Balogh Erika koordinátor 5693 5450 425-329. Tisza L. Fekete Zoltán ügyvéd (6721 Szeged. Szeged. 540-209 Fax 4890. krt. 107. Tisza L. Dr. 6850 Fax 40 . 5005 Fax 6896 1444 6896 6896 5014 5014 projektmenedzser projektmenedzser projektasszisztens projektasszisztens 6897 5946 6894 5924 Szent-Györgyi Albert-Klinikai Központ Stratégiai Igazgatóság 6725 Szeged. krt.) Humánpolitikai Csoport (6725 Szeged. Hajnal Ferenc Dr. Kossuth Lajos sgt. óradíj) faa@medea. 6. Kovács Iván stratégiai igazgató 6450 Jogi Osztály (6725 Szeged.elnok@med.u-szeged. Dugonics tér 13. Szeged. Bálint Gábor ügyvéd (6721 Szeged.stratig@med. 107.hu Dr. 9/13. office. Tisza L. Gogol u. Tisza L.) Dr.) Dr.u-szeged. Dr. krt.) Fábián Zoltán osztályvezető Erdei Henrietta minőségügyi előadó Halápi Bernadett minőségügyi előadó Tervezési Csoport (6725 Szeged. krt. 107.) Gyurkó Dániel Tamás csoportvezető Piri Mária tervezési és integrációs előadó Lombfalvi Katalin előadó Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ (6720 Szeged. 1473 Fax 2298 2298 2299 1470 6810 Tel/Fax 1470 6895 6895. Tisza L.szote. krt. 107.) Dr. 107. 451-103 Fax 540-162.u-szeged. krt. Kovács Iván Tóthné Baráth Magdolna Hegedűs Mariann Szabó Réka Pálinkó Tünde Borbola Tünde Szépné Tóth Katalin Teknős Zsuzsanna TIOP225 Projektiroda Tapasztó Sándor Márkus Péter Budainé Bancsi Ágnes Gulyás Anikó elnök elnökhelyettes szakorvos-jogász. 16-18. Izsák Péter ügyvéd (6721 Szeged. Király Tünde osztályvezető Kopre Melinda jogi előadó Dr. 420-259 Fax 540-208.2.

Kiss Andrea egészségbiztosítási dokumentációs osztályvezető Dr.sztk@med.u-szeged. iroda finanszírozási főelőadó finanszírozási előadó 4966 4966 T/F 5006 5006 Egészségbiztosítási Dokumentációs Osztály Dr. 107.inf@med. Tisza L. Dr. Tisza L. Tisza L.u-szeged.és Továbbképzési Központ vezető Prof.és Továbbképzési Csoport (6725 Szeged. office. Aranka osztályvezető informatikus informatikus rendszergazda 799-306 799-368 799-368 4455 osztályvezető kontroller kontroller kontroller kontroller 5691. Tisza L. krt.és Továbbképzési Központ 6722 Szeged. Dr.Térítéses Betegellátás Koordinátora (6725 Szeged.hu Dr. Dobos Éva finanszírozási szaktanácsadó Birkás Brigitta finanszírozási előadó Okruhlicza Erzsébet finanszírozási előadó Szanka Mónika finanszírozási előadó Teljesítmény Elszámolási Osztály Sárossy Margit teljesítmény elszámolási osztályvezető Farsangné Zsolnai Hajnalka finanszírozási főelőadó Koncsekné Farkas Eszter finanszírozási főelőadó Nagyberivói-Boér Ákos finanszírozási főelőadó Rázsó Orsolya finanszírozási főelőadó Retkes Zsoltné finanszírozási főelőadó 6438 1480 4598 5003 T/F 4589 6872 1478 1481 1477 1477 4598 Szent-Györgyi Albert-Klinikai Központ Kontrolling Igazgatóság 6722 Szeged.kontr@med. 107. Dr. krt. 97. III. 5016 799-415. 107.és Továbbképzési Tanulmányi Osztály vezető Dr. 308.hu Nagy Nelli Brunszvik Árpád Gáspár Krisztián Nagy Erika Varga B. office. Hajnal Ferenc szakdolgozói szak. Informatikai Osztály office. krt. 97.és továbbképzési tagozatvezető Dr. 6141 6141 6141 6141 6141 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szak. Lednitzky András Szak. Csanádi Lajosné szakdolgozói szak.ebig@med. Tisza L.) office.u-szeged. krt.u-szeged. krt.és továbbképzési csoportvezető 5553 5033 41 .hu Rapavi Endre Hegedűs Gyula Kürti Gábor Vári Gábor Kontrolling Osztály (6725 Szeged. Hajnal Ferenc Szak. 5005 Fax Szent-Györgyi Albert-Klinikai Központ Egészségbiztosítási Igazgatóság 6725 Szeged.) Prof. 799-412Fax 799-421 799-417 799-408 799-408 Szakdolgozói Szak. 107. Tisza L. Pál Krisztina csoportvezető Erdei Mónika Tarjányi Éva Szepesi Katalin Kiss Katalin szakképzési előadó szakképzési előadó továbbképzési előadó ügyviteli alkalmazott 5553 6473 5015.hu Prof. Bodosi Mihály szakképzési tagozatvezető Dr. krt. Záborszki Annamária Tóthné Hódi Anikó Pillinger Edit Krasznai Ágnes egészségbiztosítási igazgató Titkárság.) Szabó Réka Magdolna koordinátor 1444.

iroda Porta Iktató Csoportvezető Adminisztrátor Adminisztrátor 5619 5614 5619. Tisza Lajos krt. 4583 T/F 4584 5036 4584 5036 4584 4583 SZTE Klinikai Központ Gazdasági Hivatal 6725 Szeged. krt.szamv@med.Ápolási Igazgatási Osztály 6725 Szeged. Tisza Lajos krt.u-szeged.u-szeged. office. 5731 Fax 5607 5695 Fax 5694 5057 5057 Marótiné Buknicz Gyöngyi Kálmán László Pappné Palócz Katalin Számviteli Osztály office.hu Osztályvezető Fiskovics Istvánné Főelőadók Braun Beáta Tóth-Molnárné Palotás Magdolna Előadók Novák Ferencné Pintér Ferencné Spiegelné Szabó Margit Anyagkönyvelés Csoportvezető Saja Erika Anyagkönyvelő Némethné Ördögh Klára 4582 2199 5638 5062 5638 6862 5660 5660 42 .hu Dr. office. Tisza L.hu Dr.gi@med. iroda 4949 5033. Csanádi Lajosné Vér Szilvia Klinikai Központ főnővér Titkárság.u-szeged.u-szeged. Nagy Kamilla higiénikus főorvos Sprájcer Pálné Titkárság. 107. office. Molnárné Kertész Mária) Dietetikus (Benkóné Szenteczki Magdolna) Dietetikus (Bakosné Kopasz Szilvia GYES) Dietetikus (Szilágyi Gabriella) Dietetikus (Lehóczki Bettina) Dietetikus (Tóthné Restár Tünde) Dietetikus (Seres Sára GYED) Dietetikus (Nagy Edit) Dietetikus (Rozman Irén) Dietetikus( Lada Szilvia) Dietetikus (Hegedűs Anikó) Dietetikus (Martonosi Adrienn) Dietetikus (Gyüre Eszter) Dietetikus (Fodorné Bobán Magdolna) Dietetikus( Magyaricza Enikő) Dietetikus (Tibay Rózsa GYES) Diétás asszisztens (Kiss Brigitta) Diétás asszisztens (Tanács Vincéné) Kórházhigiénés Osztály 6725 Szeged. Molnár Zsuzsanna Közegészségügyi-járványügyi felügyelők Oláh Katalin Iszajeva Inna Infekciókontroll nővérek Kaszonyiné Engi Erika Törökné Aszódi Ildikó Süli Renáta 5035 6128.kohig@med. 4590 Fax 4591 4941 6493 6815 6815 798107 20/979-8821 1403 1403 1403 1403 1403 2180 2180 2180 2180 2330 / 70-957 2330 2330 798138 798138 798138 798138 798138 Ápolásoktató (Gombár Angéla GYED) Ápolásoktató (Kaczur Ilona) Ápolásoktató (Dr.apig@med. 107. iroda Higiénikus orvos Dr.hu Resch József gazdasági hivataligazgató Cseh Márta ÁOK gazdasági vezető Fődi Szilvia Titkárság. 107. Szabóné Bálint Ágnes GYED) Szociális munkás (Szűts lldikó) Szociális munkás (Varga Marietta) Szociális munkás (Nagy Mariann) Szociális munkás (Dr.

Szombati Szilvia Hágelmann Endréné Előadók: Galasz Emese Hajduk Tímea.) Gondnok Lajos Klára Ágnes 420-927 43 .penzugy@med.u-szeged. 6814 Fax 5613 5952 5953 Logisztikai Osztály office.hu Osztályvezető Osztályvezető-helyettes Számítógépes adatrögzítő Ebédjegypénztár 5648. 5658 Fax 5983 5611 5601 5610 5645 5685 5657 1673 5659 5653 5656 Műszaki Előkészítési és Lebonyolítási Osztály office.u-szeged. műszergazdálkodás Molnár András Selejtezési előadó Schwarcz Lev Raktárak Gyógyászati és műszaki raktár Kenéz László Gyógyászati raktár Sándor Adalbert (Euromedic) Tisztítószer raktár Börcsök Szilveszter.kozgazd@med. Marton Zsuzsanna Pénzügyi Osztály office. Leányszállás köz 2. Ecseri Ferenc. Dina Zsuzsanna. Hajnal Gellértné Bárkányi Ida. 5738T/F 4554 5149.karb@med.u-szeged.log@med.Könyvelők SAP csoport Előadók Ecseriné Varga Éva.u-szeged. Pasek Péter Teleki Ágnes Németh Ágnes Irattár Luteránus Istvánné 5620 5633 5608 5623 4557 6177 5688 5451 5612 1344 5614 5629 5632 T/F 4594. 71793 6476 Garasné Gáspár Mária Kancsár Gabriella Gombos Pál Horkai Veronika 5621T/F 4987 4987 5624 Nővérszálló Leányszálló (6724 Szeged. Takó István (Euromedic) Textilgazdálkodási Csoport Textilgazdálkodó Adminisztrátor Dániel Vilmosné Csúri Tímea 5964.elelm@med. Szentistványi Istvánné Pipiczné Becsei Brigitta.hu Osztályvezető Cseh Márta Főelőadók Makk Erika Mészáros Lászlóné Őze Katalin.hu Osztályvezető Ábrahám László Művezető Zavagyák Gábor Technikus Maródi Mihály (Új Kl.u-szeged.) Előadó Sziveri István Élelmezési Osztály office. Kiss-Patikné Ocskó Éva 1676 1222 Leltárellenőrzési csoport Leltárellenőrök Berta Zoltán.hu Osztályvezető Varjasi Ottó Anyaggazdálkodók Bányai Emese Kiss Árpád Kotroczó Károlyné Szereda Györgyné Gép-. Nyergesné Baranyi Anna Szűcsné Papp Judit Fizetőbeteg pénztár (Új Klinika) Ember Katalin Közgazdasági Osztály office.hu Osztályvezető Gyuris Gáborné Főelőadók: Heltai Gézáné (főpénztáros) Bekéné Molnár Erzsébet.

Állomás u. banka. Tisza Lajos krt. 3. Kálvária sgt. 5671 1344 1338 1430 1296 1353 1352 KARHOZ. Zsoldos Ferencné titkár 798125 Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottság (HOKEB) Szentgyörgyi Erzsébet főmunkatárs 5997 Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete 6720 Szeged. 107. Nagy Balázs) Tisztaruha raktár Védőruha raktár gazdasági igazgató. Tisza Lajos krt. Ferencsik Mária elnök titkár 421-301 421-301 Segítő Jobb Humanitárius Alapítvány 6722 Szeged. Dr. Tényi Mária betegjogi képviselő 799326 ÁOK Domaszéki Állatház 6781 Domaszék Tanya 701. Kálvária sgt. Karasz István állatház vezető 284-120 T/F ÁOK Sportközpont SZOTE Sportpálya (6725 Szeged. office. Semmelweis u. Dr. 6724 Szeged. 5630 5630.Új Klinika Központi Gazdasági Ellátás 6725 Szeged. Benedek Izabella betegjogi képviselő 6722 Szeged. KLINIKAI KÖZPONTHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERVEZETEK SZOTE Szakszervezeti Bizottsága 6725 Szeged.hu Dr. 2. Domokos István Dr. Somogyi u. 6. Tisza Lajos krt. 97.57.) Gondnok Hajdu István Iroda/Szertár Teniszpálya 5737 5737 44 .hu Resch József Banka Laura Információs porta Pénztár Felvételi iroda Raktár Tanterem stúdió (B. 97.szaksz@med.u-szeged. Thurzó László titkár Ferencsik Mária szervezőtitkár Gazdasági előadó (Széll Józsefné) Kari Betegjogi Képviselő Dr. 57. vezető főelőadó 5619 5389 T/F 1345. 5426 5627 0620/489-9544 799326 798323 Szent-Györgyi Albert Baráti Kör 6724 Szeged.laura@med.u-szeged..

Bálint Erika. 40. Jójárt Julianna. Dr. Dr. Jordán Anna. Korányi fasor 9. iroda 5665 5665. Németh József Sándorné. Pór István) Adjunktusi szoba (Dr. Varga Jenőné) Nagy Oktatási Épület 6720 Szeged.u-szeged. Lajos Ágnes) Technikus (Halászevics János) Új Oktatási Épület 6725 Szeged. em 15. Borostyánkői Baldauf Zsolt) Adjunktusi szoba (Dr. Csillik Bertalan) Docensi szoba (Dr. 4965 5750 5854 2929 2934 45 . Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár 6842. Süle Zoltán) Orvosi szoba (Dr. Karcsú Sarolta) Docensi szoba (Dr.hu Dr. Pf. office. Dr. 427. 5077 4566 5083 5721 Gondnok (Szabóné Makra Ibolya) Porta (Antal Péterné. Molnár Gergely) Adjunktusi szoba (Dr. Nagy Sándor. Hegedűs Hajnalka) Elektronmikroszkópos Laboratórium (Krisztinné Péva Bea) Morfológiai. Turner Tiborné) Szemklinika tanterem (György Rozália) Takarítónők (Gál Istvánné. Révész Gábor épületigazgató Kocsis Attiláné gondnok kocsisa@comser. Dr. Szikra u. 5707 Fax Porta Professor emeritus (Dr. Szabados Andrea) Adjunktusi szoba (Dr.és Fejlődéstani Intézet 6724 Szeged.u-szeged. Szabóné Bán Orsolya. (Ringler András) Gondnoki szoba I. Czigner Andrea) Adjunktusi szoba (Dr.anatomy@med.hu Prof.Oktatási épületek Kis Oktatási Épület 6720 Szeged. Juhász Zoltán Biológus szoba (Fejesné Bakos Mónika) Orvosi szoba (Dr. László István.u-szeged. Kovács Annamária) Adjunktusi szoba (Dr. Kossuth L. Immunhisztokémiai Laboratórium Molekuláris Neurobiológiai Laboratórium Szövettani Laboratórium Könyvtár Rendszergazda (Imre Zoltán) Műhely (Rácz Ferenc) Boncterem (földszinti) Boncterem (emelet) 5159 4918 5877 5667 2965 5668 5056 6807 5800 2965 4967 5666 5734 6496 2927 2964 4965 2127 2935. Dr.hu Porta (György Gábor. Kovács Sándor. Recepció Recepciósok (Badényi János.szote.. Szövet. office@dmi. 2921. 8. Mihály András tanszékvezető egyetemi tanár Fekete Ilona Titkárság. Kellermann Itzhak) 5830 5830 4910 5076 5921 5075 5076 2717 2804 5074 Elméleti Intézetek Anatómiai. Dobó Endre. (Kocsis Attiláné. Weiczner Roland. Szabó Lajos) Dolgozószoba I. Károly Norbert. em 15. sgt. Meleg János. Lukácsné Horváth Márta) Takarítónők (Dancsók Andrásné. Farkas Ibolya) Adjunktusi szoba (Dr. Dóm tér 13.

Szőczi Eleonóra) Laboratóriumok Alvás Laboratórium Dolgozószoba (Dr. Dr. laboratórium (Dr. Tóthné Lászlóné Makra Éva) Oktatási szoba (Dr. Dr. Márki-Zay János. Dr. 5842 Fax 5101 4975 4976 4973 Hivatalsegéd (Makra Gáborné) Alagsor (Körmendi Tünde. Szelepcsényi Zoltánné. Somodiné Dr. Ép. Szűcs Gergő) III. Görbe Anikó. Török Szilvia. Keller-Pintér Anikó. Hajdúné Petrovszki Zita) Neurokognitív Laboratórium Dolgozószoba (Dr. Fekete Veronika. Tenkné Hegyeshalmi Éva) Ph. Dr. Tóthné Dr. Szűcs Gergő. Boros Krisztina.u-szeged. Pipis Judit.) In vivo laboratórium (Dr. laboratórium (Dr. Pálóczi János. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár Szabóné Engi Ildikó titkárnő Bodnár Tünde tanügyigazgatási munkatárs I. office. iroda 5099 5101.biochem@med. Jancsó Gábor Jász Anikó tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Kékesi Gabriella. Zádor Ernő) Ex vivo laboratórium Galéria dolgozószoba (Dr. Domoki Ferenc) Dolgozószoba II. Kovács Judit. laboratórium (Dr. Jancsó Gábor) Dolgozószoba (Dr. (Dr. Dóm tér 9. Dóm tér 10. Braunitzer Gábor. Bodosi Balázs) Dolgozószoba (Dr. Institóris Ádám) Funkcionális Neuromorfológiai Laboratórium Professzori szoba (Prof. Kéri Szabolcs) Vizuális Laboratórium Professzori szoba (Prof. Szunyog Andrea. Makráné Felhő Zita) II.Biokémiai Intézet 6720 Szeged.hu Dr. Ocsovszki Imre) Állatház (Bodor László) Hallgatói laboratórium (Okt. Gombkötő Péter. Serfőző Gyöngyi) V. szoba (Kisné Dobos Ildikó. Dr. 5097 Fax 2811 5755 2815 2813 2817 2817 5578 2819 2810 5647 2822 2801 2814 2818 2818 Élettani Intézet 6720 Szeged. Dr. Rácz László) Állatház (Rácz László) Gyakorlati terem (Körmendi Tünde. Kedvesné Dr. Oszlács Orsolya. Dr. Rosta Judit) Alagsor. Berényi Antal. Varga Zoltán) 5095 5096. Ferdinandy Péter) Folyosó (Benkő Károlyné. Bencsik Péter) LC-MS laboratórium (Molnár Petra Magdolna) Galéria (Dr. laboratórium Magatartásfarmakológiai Laboratórium Dolgozószoba (Tubolyné Dr. Hajdú Ildikó) Cerebrovaszkuláris Laboratórium Dolgozószoba I. (Dr. (Tóth-Szűki Valéria. Sántha Péter) Laboratórium (Dr. Horváth Gyöngyi.hu Dr.phys@med. Nagy Attila) Dolgozószoba (Dr. Dr. Lajtos Tivadarné. Lelkes Zoltán. Dux Mária.u-szeged. Hugyecz Marietta) Dolgozószoba III. Rokszin Alice) Dolgozószoba (Dr. laboratórium (Dr. (Dr. Balásházi Istvánné.D. Maróti Györgyné. office. Sántha Péter) Laboratórium I. Kupai Krisztina) Flowcytometria laboratórium (Dr. Dr. Csonka Csaba) Dolgozószoba (Dr. Dr. Csont Tamás. Sáry Gyula) Könyvtár Műhely (Liszli Péter) 5372 4985 5923 5117 4968 5099 5374 4972 4577 4578 1354 4971 1342 5098 4974 5869 5373 5100 4978 Fax 4969 46 . Keresztes Margit. Kocsis Fodor Gabriella. Benedek György) Dolgozószoba (Sipos Árpádné) Dolgozószoba (Dr.

emer. (Kovács László) Dolgozószoba. Pikó Bettina. Deákné Tóth Anikó. Kiss Gusztáv. habil. (Balláné Aradán Csilla. 5710 Fax 5112 5788 5992 5111 5993 5789 5991 5989 5797 Dolgozószoba (Prof. (Dr. (Benkőné Sípos Ildikó. Márton Zoltán. Csomor Magdolna. Papp Gyula) Dolgozószoba (Dr. Tajti István) Aritmia kutató laboratórium (Dr. Jost Norbert) Kórélettani Intézet 6725 Szeged. Juhász Viktor. Koncz István. Tóth András. (Kohajda Zsófia. 5680 Fax 5675 2651 2622 2621 5678 6109 6885 5676 5674 2652 5679 5673 6111 2650 2652 2653 5684 2617 1299 2658 2625 2628 5674 2618 2654 5821 2655 Gazdasági ügyintéző (Váradi Edit) Adminisztráció (Molnár Lászlóné) Állatgondozók (Dobai Gábor. Dr. Süli Lászlóné) Izolált szervi laboratórium II. Végh Ágnes) Elektrofiziológiai laboratórium I. Biczókné Battancs Irén. Dr. Szentháromság u.magtud@med. Dr. egyetemi tanár Titkárság. Mácsi Mónika. office. Szűts Viktória. emer. office. Jost Norbert) Dolgozószoba (Dr. Virág László) Dolgozószoba (Dr. Molnár Imréné) Hemodinamikai laboratórium I. (Kovács Péter Pál. (Dr. 420-530 T/F 5968 5968 47 . állatgondozó (Polgár Kálmán) Műszerszoba (Kónyáné Terhes Anikó) Professori szoba (Prof. iroda 5994 5994. Győrfiné Kosztka Mária) Hemodinamikai steril műtő Izolált szervi laboratórium I.phcol@med.hu Dr. Dr. (Dr. (Dr. Gönczi Márton. (Dr. Hornyik Tibor. Sárkány Szilvia) Műhely. Szabó Gyula Hotoránné Török Erika tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Kristóf Attila) Elektrofiziológiai laboratórium II. Szűts Viktória) Dolgozószoba (Dr.patph. Babits Anikó. Lázár György) Laboratórium III. Nagy Norbert. Kovács Péter Pál. Dr. Leprán István.u-szeged.hu Dr. (Dr. Bagosi Zsolt.@med. Dr. (Dr. Dóm tér 12. Lajkó Károly) 5968 5968. Pataricza János) Dolgozószoba (Dr. Papp@phcol. Dr. 4565 Fax 6111 Tudományos munkatársak (Dr. Tóth András. Kapocsi Erzsébet. Barabás Katalin intézetvezető egyetemi docens Titkárság. Baczkó István) Dolgozószoba (Dr. Dr. Pál Ágnes) Izotóp laboratórium (Kóczi Csabáné) Laboratórium I. Szakács Júlia) Laboratórium IV. Juhász László. Dr. Acsai Károly. Sebők Zsuzsanna) Elektrofiziológiai laboratórium V. Morvay Nikolett) Professzor-emeritus szoba (Dr. (Bakó Erika. 5. Hemodinamikai laboratórium III. Leprán István) Dolgozószoba (Dr. Dr. Mezei Zsófia. Ambrus Nóra.Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 6720 Szeged. Telegdy Gyula) Magatartástudományi Intézet 6722 Szeged. Dr.u-szeged. Hemodinamikai laboratórium IV. iroda 5683 5682. (Dr.szote. Tanács Józsefné) Hemodinamikai laboratórium II. iroda 5678 5681. Pataricza János. iroda Dolgozószoba I. Dr. Börcsök Zoltánné) Elektrofiziológiai laboratórium IV.hu Dr. Kun Attila. Szél Tamás) Elektrofiziológiai laboratórium III. Orosz Andrea) Könyvtár (Wenner Gabriella) Számítógép szoba (Girst Gábor) Xerox szoba (Szabadi Éva) MTA SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport 6720 Szeged. Semmelweis u. Papp Gyula Czérnayné Németh Jolán akadémikus. Varró András Hegedűs Márta tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Kovács Mária. Dr. technikus. Jászberényi Miklós. (Dr. Husti Zoltán. Dr. Kiss Attila.u-szeged.u-szeged. Dóm tér 12.hu Dr. Dr. Juhász Anikó) Dolgozószoba II. Dr.1. Dr. office.

em. Dr. em. előkészítő (Dr.u-szeged. Papp András) Dolgozószoba (Dr. Dr. Dolgozószoba (Vígh Lajos) 39. Papp András) GLP Műszerszoba Nano labor Orvosi Biológiai Intézet 6720 Szeged. 5131 Fax Földszinti helyiségek: Konyha Fszt. Magyarné Papdi Csilla) 5588 2393 4927 5592 2383 2382 5592 5109 5859 5590 4929 4928 5594 4930 5132 5589 2380 Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (ÁOK-TTIK) 6720 Szeged. iroda 5119 5119. dolgozószoba (Dr. Geretovszkiné Dr. Dóm tér 10. Seprényi György. Dr. Ph. Dr. Korányi fasor 9. Dr.u-szeged. Tolnai József) 37. em. iroda 6842. 5077 5077 Tel/Fax 5078 6444 4946 5832 5080 5084 5833 Gépterem (Jánosi János) 43. emeleti helyiségek: I. Peták Ferenc) 38. Belecz István. dolgozószoba (Dr. Dolgozószoba (Dr. Varjú Katalin. 2861. Molnár Regina) Rezidens szoba Ph. Dési Illés) Dolgozószoba (Dr. Dolgozószoba (Dr. Drosophill folyosó II.D. Dr. em. Égerházi László. Müller Anna) Dolgozószoba (Dr. laboratórium (Mai Antal. Szikora Szilárd) II. Hamvai Csaba) Pszichológusok (Hartner Judit. Boldogkői Zsolt) I. izotóp laboratórium (Révész Andrásné) II. Nyári Tibor. Mai Antal) II. Lukács Anita) GLP Labor II.mdbio@med. em.Dolgozószoba III.D. Vezér Tünde) Dolgozószoba (Dr. em. Ph. (Dr.hu Dr. emeleti helyiségek: II. Szimjanovszki Irma 48 . Szabó Andrea. Dr. 5120 Fax 5121 2870 2867 2871 2868 2869 2872 2864 2877 2866 2879 2873 2852 2874 Dolgozószoba (Dr. em. em. em. Hulmán Ádám. Vezér Tünde. Almási László. Gera Imre) GLP Labor I. Makra Péter) 35. em. Dr. szoba (Magyarné. Szabad János) II. Dolgozószoba (Szanyiné Forczek Erzsébet.D. u. (Dr. Paulik Edit) Dolgozószoba (Dr. (Obál Annabella.hu Prof.@med.puhe@med..u-szeged. vendégszoba I. professzori szoba (Dr. Asztalos Tibor. Almási Istvánné) 5968 5968 5968 Népegészségtani Intézet 6720 Szeged.hu Dr. em. Szemináriumi szoba II. Karsai János) 41. Szabó Andrea. Kisapáti Edéné) Fszt. Szabad János) II. Paulik Edit Farkas Ferencné tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Sárközy Virág) Könyvtár (Medvecz Péterné. Tandori Júlia) 36.dmi. dolgozószoba Statisztikusok (Szalai Lászlóné. Lukács Anita) Dolgozószoba (Belec Borbála. Dolgozószoba (Dr. professzori szoba (Dr. iroda (Szilágyiné Teleki Gabriella) I. Prazsák István) II. office. Drosophila laboratórium (Dr. 4. office. Titkárság 5595 5109. Boldogkői Zsolt Szilágyiné Teleki Gabriella tanszékvezető egyetemi tanár főelőadó. szoba (Takács Irma) Fszt. Dolgozószoba (Dr. professzori szoba (Dr. laboratórium (Tombácz Dóra) Fszt. Dolgozószoba (Dr. office. Somogyi B. Bari Ferenc Lazrinyecz Magdolna tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. Duda Ernő) Fszt.

Nógrádi Imre) Dolgozószoba VI. Dóm tér 10-11. office. Zarándi Márta) Dolgozószoba III. Demeter Éva szakvezető egyetemi docens Janik Gabriella tanügyigazgatási munkatárs Programkoordinátor (Rápoltiné Dr. (Dr.hu Dr. Szentháromság u. Dr. Farkas Gyula. 5141 Tel/Fax 2887 5085 2880 Dolgozószoba I. Czövek Dorottya) 31. Rákosi Kinga) Előkészítő (Kis Oktatási Épület: Asztalos Gézáné. (Dr. Bánfi Annamária) Dolgozószoba (padlástér) (Csikós Orsolya. Tánczos Ervin) 30. Dolgozószoba (Szűcs Mónika. skadra Margit. office. iroda 5139 5136. Penke Botond. Varga György) 21. Eller József) Gondnok (Szabóné Makra Ibolya) Takarítónő (Tóthné Farkas Rita) Biofizikai csoport 6720 Szeged. III.hu Dr. Janáky Tamás) Dolgozószoba II. Dolgozószoba (Stéhlik Jánosné. Dr. 3115 4121 3115 3115 Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 6720 Szeged. Pusztai Rozália) Technikus Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Szakfordítóképző Csoport 6722 Szeged. Dolgozószoba (Pogonyiné Kalapács Anna. Koródi Gizella) Laboratórium I. (Dr. office. Molnár József) Professzori szoba (Dr. Dr. Szabó Zoltán) Dolgozószoba III. 425-521 Fax 2498 2498 Orvosi Vegytani Intézet 6720 Szeged. Dr. Kocsisné Horváth Gizella. Ferenczi Richárd.u-szeged.u-szeged. Rerrich Béla tér 1. Vágvölgyi Edit. Taródi Béla) Nagy laboratórium (Dr. Rárosi Ferenc.Dr. iroda 5116 5115. Béládi Ilona) Laboratórium (Dr. Miczák András) Professzori szoba (Dr.hu Dr. (Dr. Keresztes Csilla) Nyelvtanárok (Major Éva. Kele Zoltán. Molnár Irma. Bakos Tünde) Dolgozószoba V. Hegyi Orsolya. Dr. (Dr. Somlai Csaba. em. Kupihár Zoltán. Szolomájer János. Megyeri Klára) Könyvtár Laboratórium (Dr. Prágai Béla. 5971 Fax 5137 5143 5140 5142 5135 5144 5145. Tóth Gábor Bicsérdy Katalin intézetvezető egyetemi tanár Titkárság. Orosz László) Pancreas szigetsejt izoláló laboratórium (Dr. Boda Krisztina. Szabari Margit. Molnár József) Vírus laboratórium (Dr.lingo@med. (Prof. Maróti Péter egyetemi tanár Nagy László egyetemi docens Laskay Gáborné labornáns D’Angelo Róbert hivatalsegéd Asztalos Emese PhD hallgató Hajdú Kata PhD hallgató Magyar Melinda PhD hallgató 5829 5981 5081 2454 5079 4566 5721 4121 Tel/Fax 4121 3115 4120 3115 4121 4121. Dr. Dr. Pádár Petra Bokros Attila. Dóm tér 8.u-szeged. Kovács Lajos. Dr.omi@med. Dolgozószoba (Prof. Farkas Eszter. 5. Dr. Iroda Dunai Péterné előadó Kis Mariann tudományos ügyintéző Dr. Megyeri Klára. Váradi Györgyi) Dolgozószoba IV. 5113 Fax 2846 2844 5115 5118 2845 6498 2847 2843 5541 2840 2842 5114 5920 6112 2851 Állatház Folyosó (Dr. Dr. Hantos Zoltán) 27.mdche@med. Varga Vanda. Somogyvári Ferenc) Laboratórium (Dr. Endrész Valéria) Oktatói szoba (Dr. Dr. (Dr. Zsemberi Eszter) 2498 2498. Paszt Attila) Professzori szoba (Dr. Mándi Yvette) Laboratórium (Dr. Wittenberger Anna. (Dr. Soós Katalin) 49 . Stötzer Andrea. Burián Katalin Banda Tiborné tanszékvezető egyetemi docens Titkárság.

Kaszaki. Bánfi Annamária) Peptidlaboratórium (Dósai Molnár Éva. Dr. Légrádi Ádám. Dr. Rákosi Kinga) Laboratórium III. grosza@aeromed. 5593 Fax 5170 5171 Főnővér (Horváthné Frankó Krisztina) Gondnok 50 . Nagy Sándor) Gazdasági előadó Dolgozószoba (Dr.u-szeged. Torday Csilla) Dolgozószoba (Dr.hu. Szolomájer János. Torday Csilla) Keringéskutató Csoport (Dr. Berkecz Róbert) Biológiai laboratórium (Földi István.Laboratórium I. 2883 6832 2889 2884 2818 5146 5147 2886 2890 6833 4593 Repülő. 5103. Szabó Melinda) Labor (Ambrus Józsefné. Bozsó Zsolt.aiti@med. Hetényi Anasztázia) MTA Szupramolekuláris Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport (Dr. Varga Gabriella) Könyvtár Hallgatói műtő Állatistálló Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék (ÁOK-TTIK) 6720 Szeged. Jánossy Tamás) Izotóp Laboratórium (Dr. office.hu Dr. Semmelweis u. 4. (Dr. Boros Mihály Hegedűsné Nagyiván Edit tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság.és Űrorvosi Tanszék 6000 Kecskemét. Kovács Lajos.expsur@med. Kása Péter) Dolgozószoba (Dr. Czóbel. Boros Mihályné) Nukleinsav laboratórium (Dr.hu Prof. Váradi Györgyi) Fehérjelaboratórium (Dr. Szeliné Szomor Judit) Műszerlaboratórium (Szász András. Szabó Andrea) Dolgozószoba (Dr. Gulya Károly tanszékvezető egyetemi tanár Mikola Tamás Titkárság. 17. 6. Csikós Orsolya. Kele Zoltán. (Nagy Katalin.molmed@med. Somlai Csaba. Pádár Petra. Fülöp Lívia. Bokros Attila. iroda 5102 5102. Szabó.hu Dr. Hegyi Orsolya. Szigeti Csaba) Dolgozószoba (Beliczai Zsuzsa. Szabó Zoltán. Simon Dóra. iroda 5168 5169. Somogyi u.u-szeged. Dr. Bogár Ferenc. iroda Dolgozószoba (Dr.hu Dr. Kaszaki József) Immunológiai Laboratórium (Dr. Dr. office. Janáky Tamás) Mérnöki szoba (Nagy János) Műszerlaboratórium (Dr. 6. Balaton u. Dr. Pataki Szilvia. Paragi Gábor) 2881 2882. office. 5743 Fax 5904 1280 5106 5696 2809 5672 5105 5108 2363 1306 2360 2366 Professzori szoba (Dr. Darányi Istvánné) Hallgatói szövettenyésztő laboratórium (Várszegi Szilvia) 4570 4569 T/F 5774 2296 2297 2295 5775 Klinikák Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 6725 Szeged. Kupihár Zoltán. Dr. Dr. Pécsi u. Dr.u-szeged. Molnár Zsolt Pankotai Bernadett tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság.u-szeged. Ábrahámné Szendrei Rita. Jánossy Tamás) Dolgozószoba (Dr. Szeliné Szomor Judit) Laboratórium II. Tóth Anikó Mónika) NMR laboratórium (Dr. gulyak@bio. Dr. (Dr. Grósz Andor tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság 061/465-1890 061/465-1865 Fax Sebészeti Műtéttani Intézet 6720 Szeged.

Kálvária sgt. Molnár Anna.u-szeged. Fax: 5689 5181 5182 2378 1221 5183 2378 5963 1277 798 160 561-375 161 163 418 Arc-. Web: www. Csernay Edina. 57. Dr. 5172 Fax Iroda (Herczegh Ildikó) 6804 Orvosi szoba.hu office. Részlegvezető (Dr.maxillo@med. 1406 5181. Dr. Részlegvezető (Dr. Dr. Dr. Tóth Éva Dr. Bító Klára. Dr. Kakuja Mária. Dr. Lődi Ágnes 5180 5266. Dr.57. Hortobágyi Anna. Dr.maxillo. Sebészeti Klinika Intenzív Terápiás Részleg 6720 Szeged. 5253 2544 5849. Simon Judit) Szemklinikai Részleg Sebészeti Részleg aneszteziológia Újklinikai Részleg aneszteziológia Intenzív Terápiás Részlegek: 1. 4925 2409. szoba) Orvosok: Dr. Általános Intenzív Terápiás Részleg Kör-ITO 6720 Szeged. Babik Barna. Dr. Sebészeti klinikai tömb Dr. 798-182 +36 62 561-361 561-339. Hudák Klára. Török Mária Nővérdolgozó (239. 798-187 561-345. D. Dr. Dr. Dr. Egyetemi előhívószám Osztályvezető főorvos: Prof. Korányi fasor 7. iroda Fax Telephely központi száma: Intézetvezető főnővér: Kalapács Tünde (240. Nagy Zoltánné) Orvosi szoba. Seres László. Csüllög Emese. Dr. Dr. (244. épület. 798-181 561-340. Dr. Tóth Anna. Bitó Klára. Brzozka Marek. 5593 Fax 5174 5179. Kálváris sgt. 243. em. Hajós Anita Tímea 561-393. sz. sz. Losoncz Judit. Dr. Lázár Mária.Légzésfunkció Bőrgyógyászati Klinikai Részleg Fogászati Klinikai Részleg Fül-Orr-Gége Klinikai Részleg (Dr. Demeter Gábor. Kovács Ildikó. Zimányi Márta. Varga Renáta Ph. Gyura Erika. Zöllei Éva. Kiss Erika. 5173. Dr. 5488 5856 5855 5174 5178. Rudas László) Iroda (Dr. Tömösvári Adrienn 5176. Köblös Katalin. 798-192 561-338. Dr. sz. I. szoba) Betegfelvételi iroda (bejelenkezés vizsgálatra) : Flesch Emília Szakambulancia I/II. Dr. Palágyi Péter. Új-Klinika Intenzív Terápiás Részleg 6725 Szeged. Ágoston Zsuzsanna. Praefort László. Fehér Elida. Dr. orvosírnok Dr. Dr. Fazekas Lili Dr. Dr. Deák Zoltán.. Dr. 5177 3.D Asszisztensek: Babarczi Mónika. Dr. Dr. 798-184 798-191 561-396. Újklinikai tömb Dr. II. Daróczi Mária. Tánczos Krisztián) 5175. Dr. Dr.. Dr. Mészáros Kamilla. 5178 2. 5513 2349. Dr. em.Fájdalomrendelés . Madarász Zsolt. Dr. Semmelweis u. Varga Anikó. 6. Raskó Zoltán. Dr. Dr. Dr. 798-181 561-393. Dr. Király Ágnes) Szülészeti Klinikai Részleg (Dr. Dr. Dr. Piffkó József tanszékvezető egyetemi tanár Ardai Hajnalka Titkárság. Pető Zoltán Dr. Korsós Anita (GYED-en) Betegfelvétel Beteghordók Folyosó Főnővér Informatikus Reanimációs készenlét Intenzív Osztály (Kálvária sgt-i Telephely) 6725 Szeged. Lipták Róbert) Szívsebészeti Részleg (Dr. Dr. Dr.és Szájsebészeti Klinika 6725 Szeged. 798-185 561-354. Állcsont. 5347 5767. 1297 Részlegvezető (Dr. 798-183 561-378. Bertalan Viktória. Herczeg Szilvia. Ökrös Ida. 1217 1242. Patakfalvi Zsolt. Kör-ITO Dr. Horváth Gábor) Iroda (Vidóczyné Lövey Zsuzsanna) Orvosi szoba. Hankovszky Péter.u-szeged. szoba) Mandák Jánosné. Majoros Valéria) Gyermekgyógyászati Klinikai Részleg (Dr. sz. szoba) Kezelő (242. Molnár Márta Főnővéri szoba Kovács János Újraélesztés 5897. Horváth Jánosné Folyosói betegtelefon Műtő folyosó Főműtősnő: Fazekas Gyuláné Műtősnők: Kislőrincné Papdi Mária. Dr. Kissné Tóth Eszter. Czikajló Zita. Heintz Renáta. Marosi György Fax Orvosi szoba. 798-189 51 . 6. Rigó Anna.hu Prof. Dr. Pécsi u. Halmai László.

Észak kezelő II. Várkonyi Tamás) Klinikai Farmakológiai Munkacsoport (Dr. Magony Sándor. Észak kezelő Iroda (Endokrin előjegyzés) Osztályvezető nővér Járóbeteg előjegyzés Szakambulanciák: Gasztroenterológia I. Szakrendelő) Endoszkópos vizsgáló (alagsor) Endoszkópos nővérszoba (alagsor) Endoszkópos vizsgáló (III. Hypertonia II. Szakrendelő Dr. Pálvölgyi Attila. Diabetológia. emelet (Dr. Dr. UH vizsgáló Dr. Rosztóczy András) VI. 5187. Észak II. Lénárt Zsuzsanna. Szakrendelő Dr. Szakrendelő Dr. Dél I. 5185 Fax 5186. Halász János 798-188 I. Wittmann Tibor tanszékvezető egyetemi tanár Pasekné Tóth Káli Éva Titkárság. Dr.) Professzori szoba (Dr. emelet) Ultrahang vizsgáló (III. Nagy Ferenc. Légrády Péter III. Wittmann Tibor. Nagy István) Diabetes Munkacsoport (Dr. Dr. Dél kezelő II. Molnár Tamás V. Boros Tímea nephrológia EKG (IX. Ambulancia (Endokrin) Ambulancia adminisztráció. Dr. Szakrendelő. Izbéki Ferenc Nephrológia. Róka Richárd. Várkonyi Tamás. Dr. iroda Porta Felvételi iroda Klinikai főnővér (Gajdacsiné Daróczi Margit) Ambulancia (mentős) orvos Ambulancia (mentős) nővérszoba Ambulancia (mentős) nővérpult I. sz. Ábrahám György) Professzori szoba II. Korányi fasor 8-10. Lonovics János. Lengyel Csaba. nővérszoba) III. Dr. emelet (Dr. Sonkodi Sándor) Professzori szoba I. Takács Tamás. gondnok (Tihanyi Erzsébet) Ambulancia nővér (endokrin vérvétel) Orvosi szoba (Dr.Sepp Krisztián) X. Szakrendelő Dr. Takács Róbert. Szepes Zoltán VIII. Dr. Dr. Rosztóczy András) I.u-szeged. Belgyógyászati Klinika 6720 Szeged. Dr. szoba) Mucsi Tamás. Ambulancia (Endokrin) II. Dr.hu Dr. Észak kezelő III. Dr. Zámbó Erzsébet diabetológia. Észak I. Szakrendelő Dr. Dél kezelő I. emelet (Dr. Nagy István. office.in1st@med. Dél II. Dr. Dr. 5188 2230 5193 5813 5812 5198 5194 2222 5195 2224 5196 2216 5197 2226 2210 5216 5212. Szakrendelő Dr. sz. Sonkodi Sándor. Tiszai Andrea) Motilitás Munkacsoport (Dr. 2229. 5211 Fax 5213 4999 4998 5811 5807 5815 5818 1397 5810 5809 4599 2292 2254 5817 5816 2215 2277 2220 2214 5808 2248 5916 2246 5205 5190 5184 5191 6887 5214 2227 5548 5206 5209 5722 5218 6874 2256 5917 52 . Dr. emelet) Női orvosi ügyelet Férfi orvosi ügyelet Gyógyszertár (Dr. Lénárt Zsuzsanna szakambulancia vezető Vérvétel IV.Műtőssegédek: Orvosi szoba (21. Varró Vince) Professzori szoba magasföldszint (Dr. Szakrendelő Dr. Zsilák-Urbán Mihály) Beteghordók Gondnok Raktár Könyvtár Professzori szoba I. Észak (Endokrinológia. Szarvas Ferenc) Orvosi szoba (Dr. Ábrahám György Diabetes Ambulancia VII. Dr. Takács Róbert Dr. Czakó László. Róka Richárd gasztroenterológia. Szakrendelő 5192 5189. Lengyel Csaba. Dr.

Matkó Mónika) Főnővéri szoba (Somogyi Istvánné) Ambulancia Orvosírnok Nővérpult Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály 6724 Szeged.57. Dr. Ábrahám Szilvia. Dr. Egyetemi előhívószám: Dr.57. Dobó Mária 305 53 . Belgyógyászati Klinika Nephrológia-Hypertonia Centrum 6725 Szeged. sz. Kálvária sgt. Dr. V. Takács Tamás) Orvosi szoba (Dr. Dr. 6.szote. Valkusz Zsuzsanna. Kálvária sgt.hu Dr. Dr. 62/555-033 Fax 5585 5585 5583 5582 561-335 798 240 241 243 242 387 245 798 456. krt. Tisza L. Szécsi Mihály) Szteroid rutin Sejtélettani Kutató Laboratórium (Dr. Dr. Gardi János) Peptid rutin Szteroid kutató (Dr. Valach Erzsébet. Hegyi Péter . 97. Semmelweis u. Földesi Imre int. Kálvária sgt. Kuk Ilona. gazdasági megbízott) Peptid kutató (Dr.57. Nacsa Enikő. Dr. Hegyi Péter) Állatistálló I. em. Ondrik Zoltán vezető Iroda (Kovácsné Husi Szilvia előadó) Akut Dializáló Főnővér (Nagy Annamária) Nővérpult Orvosi szoba Belgyógyászati Osztály B részleg 6725 Szeged. Ferencsik Mária. Dr.u-szeged. Dr. Csáti Sándor Pancreas Laboratórium (Dr. 6. Csajbók Éva) Tárgyaló (IV.Orvosi szoba (Dr. Dr.) Nővérszoba Vizsgáló Női Osztály (II. 1017 450 452 451 453 454 455 561-335 798 200. Varga Pál. rendelő 5858 5919 5210 2221 6873 5203 5794 5201 5199 5215 5828 5827 5825 5826 5200 1276 2251 5202 5047 1380. 289 285 206 201 204 205 286 290 287 574-400 799 Dr. Kiss Irén. emelet Egyetemi előhívószám: Dr. 284 206. Fodor Domoka főorvos Orvosi szoba (Dr. Ábrahám György vezető Dialízis Központ nephro@surg.sz. Egyetemi előhívószám: Belgyógyászat II./B. emelet) Laboratóriumok: Motilitási Laboratórium Nephrológiai Laboratórium Hypertónia Laboratórium Osztályos laboratórium Kémiai részleg Dr. Dr. Korom Tímea) Orvosírnok Nővérszoba Vizsgáló Beteghívó (étkező) Fertőző Osztály 6725 Szeged. Dr.em. Rakonczay Zoltán) Szövetkultúra Laboratórium (Dr. Szabó Endre. Dr. Benkő Sándor) Férfi Osztály (I. Pálvölgyi Attila.em.) Nővérszoba Orvosi szoba Ügyeletes orvos Járóbeteg Szakrendelések 6722 Szeged. Varga Gabriella. Bitó László. Kiss József osztályvezető főorvos Orvosi szoba (Dr. III. Hajdú Edit osztályvezető egyetemi docens Dr. Cszakó László)) Endokrin Laboratóriumok Iroda (Dr. Dr. Egyetemi előhívószám: Dr Zöllei Magdolna osztályvezető főorvos Adminisztráció Főnővér (Lövész Béláné) Gazdasági nővér (Oláh Pálné) Orvosi szoba (Dr.

Kardiológiai ambulancia III. Dr.em. Adamkovich Nóra. 54 . 23.em. Dr. Marton Imelda (szerda) Haematológiai orvosi szoba Haematológiai vérvétel (Dobóné) Study szoba Citogenetika Kislaboratórium Terheléses echocardiographia Echocardiographiai laboratórium Holter labor-futószőnyeg terhelés Kardiológiai diszpécserek Kardiológiai ambulancia I. Dr.sz.sz. Náfrády József Vizsgáló: alsófél em. 1. 4920 Fax 5223 5235 6110 5232 5281 2105 5226 5230 1409 4575 2104 5228 5227 5900 5875 4902 5222 5876 5225 5242 1200 4901 4901 1234. Dr. Dr. rendelő I.sz. Dr. Piukovics Klára. Endoscop: 2. 2. Kardiológiai osztály (orvosi szoba) Kardiológiai osztály (folyosó) Kardiológiai osztály (nővérszoba) Elektrofiziológiás laboratórium Orvosi szoba és adminisztráció (elektrofiziológia) Orvosi szoba és kutató laboratórium (Dr. Nagy Erzsébet) Kardiológiai ambulancia II.em. 5237 5240 5840 5229 5233 5232 1429 5234 5238 5239 5231 2490 5262 5219 5245 Porta Általános ambulancia (vérvétel) Általános ambulancia (mentős) Általános Osztály (folyosó) Általános Osztály (nővérszoba) Általános Osztály (orvosi szoba) Általános és kardiológia adminisztráció Haematológiai Osztály Ambuláns betegfelvétel (Gombosné) Haematológiai adminisztráció Haematológiai ambulancia-kezelő Haematológiai ambulancia I. Holzinger Gábor. S. Sajti Ilona Dr. rendelő I. Szekeres Edit. em.hu Dr. felsőfél em. (Prof. Varga Albert) Orvosi szoba (Prof.@med. Csanády Miklós) Főnővér Gondnok Raktár Beteghordók Intézeti gyógyszertár Ügyeletes orvos (mobil) Ügyeletes orvosi szoba I. 22. Maurer Mária) Orvosi szoba (Prof. Varga Gyula) Orvosi szoba (Dr.sz Dr. Dr. 21. Forster Tamás Áman Katalin Kovács Erika tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Kiss Zsuzsanna. Belgyógyászat-Endokrinológia I. Dr. Mododk Szabolcs. (Dr. (Prof. 5236 5241 2112 5224 2111 5243 2138 5979.in2nd. F.Belgyógyászat-Diabetológia I. Borbényi Zita) Orvosi szoba (Dr. Hőgye Márta) Orvosi szoba (Dr. alsófél em. rendelő I. Jármay Katalin. Domonkos István 314 329 Belgyógyászat-Gasztroenterológia Szakrendelés: I.u-szeged. iroda 5220. Borbényi Zita) Haematológiai ambulancia II.em. 4568 Fax 5820 5259. Kosár Klára 315 307 313 Dr. 24. 5260 5221 1412. sz. Korányi fasor 6. Dr. alsófél em. 33. Dr. 312 311 388 328 II. Gruber Noémi) Orvosi szoba (Prof. Dr. 5819. office. Takó Ibolya Dr. (Dr. Vezendi Klára (szerdán)) Haematológiai ambulancia II. Szőke Anita Dr. Császár Tímea. Dr. Dr. Beke Sándor Dr. (Dr.em. Dr. Varga Gyula) Haematológiai ambulancia III. alsófél em. 3. 14.em. EKG I. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 6720 Szeged.em. Sepp Róbert) Orvosi szoba (Prof. Dr.

u-szeged. 407 55 .Ügyeletes orvosi szoba II. Balogh Mária 400 401 402 403 411 409 405. office. emelet: EKG Orvosi szoba Orvosírnok Ügyeletes orvosi szoba Nővérszoba Terheléses EKG Beteghívó (étkező) IV. Dr. Schneider Erzsébet Járóbeteg recepció Mentőbejáró Főorvosi szoba Főnővéri szoba Orvosi szoba Ügyeletes orvosi szoba Belgyógyászati kezelő Tízágyas megfigyelő Sebészeti. Vágvölgyi Judit 230 232 236 234 231 233 235 237 561-361 798 Dorogi Magdolna Dr. urológiai kezelő osztályvezető főorvos osztályvezető főorvos 5483 5483. Varga. Pécsi u. Bakó Éva.invas@med. 6. office. 4962 5473 5801 2108 Hemodinamikai laboratórium (Dr. Dr. emelet: Főorvos: Főnővér: Orvosi szoba Orvosírnok Ügyeletes orvosi szoba Nővérszoba Kezelő Beteghívó (étkező) ”B” Részleg Sürgősségi Betegellátó Osztály 6724 Szeged. Dr. 6. Dr. B. Kálvária sgt. Piros Györgyike III. Koós Csaba. Fintor Gabriella. Csepregi. Eszlári.u-szeged. 57. Dr. Tóth Linda. Kálvária sgt. Csibi Krisztián. Börcsök Éva Dr. Szabó-Biczók. Molnár Boglárka 226 223 221 224 225 227 Dr.hu Dr. Egyetemi előhívószám Dr. Rimai István. Avramov Katalin Dr. iroda Ambulancia Asszisztensi szoba Betegfelvételi iroda Billentyű laboratórium Főnővér Gondnok Intenzív osztály Kezelő Műtő Nővérszoba Orvosi szoba (Hegedűs. Szolnoky.szivseb@med. Kiszely Ildikó. Egyetemi előhívószám Dr. Volosinowszky Hajnalka. Ungi Imre) Osztály (Invazív Kardiológiai Részleg) nővérszoba Orvosi szoba Alagsori laboratórium Szívsebészeti Osztály 6720 Szeged. Dr. Dr. 57. Dr. iroda 6492 4915 T/F 6491. Dáwod An Al Sakan. Bitay.hu Dr. Török István Dr. 4563 Fax 5486 2722 4926 2287 5907 5747 5485. Ungi Imre Szabó Bettina 5244 adjunktus Titkárság. Pécsi u. 5846 2723 2349 6863 4925 5484 5448 4588 561-361 798 220 222 Dr. 406 408 404. Gergely Tibor Győri Ilona Dr. Dr. Dr. Papfalvi Erika. Bogáts Gábor osztályvezető egyetemi docens Miklósné Bakos Magdolna titkárság. Invazív Kardiológiai Részleg 6720 Szeged. Iglói) Osztály Professori szoba (Kovács) Raktár ”B” Részleg Belgyógyászati Osztály 6725 Szeged.

) Laboratórium Lymphocyta laboratórium Molekuláris biológiai laboratórium Porphyrin laboratórium Szövettani laboratórium (Dr. krt. Korányi fasor 6. Altmayer Anita) Pályázati referensek (Zahorán Anikó. Dr.em.. Szabad Gábor) Ambulancia STD rendelő (Dr. Piry Katalin I. Dr. Dr.em.. Varga Erika) Lézer kezelő (Dr. 5954 Fax 5259. Dr. Gyulai Rolland) Ambulancia Psoriasis (Dr.. Morvay Márta. Dr. Dr.em. Gyulai Rolland) Ambulancia Sebkötöző (Dr.6. lymphologia I/D kezelő I/D orvosi vizsgáló I/D osztály I/É kezelő I/É orvosi vizsgáló I/É orvosi vizsgáló I/É osztály Intézetvezető főnővér (Unginé Kántor Katalin) Könyvtár (Gyimesi Andrea) Laboratóriumok: Gomba laboratórium (Dr. Mohos Gábor. Borthaiser Angéla I. Varga János.em. Dr. Dr. Gelléri Dezső 410 315 449 321 319 322 442 324 Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 6720 Szeged. Dongó Ágnes.derma@med. Dr. Varga) Ambulancia III. Földes Márta) Biológus orvosi szoba Beteghordói ügyelet Égési osztály Felvételi iroda Felvételi iroda Fotó laboratórium Gondnok (Gál Dezső) Gyógyszertár (Dr.) Professori szoba (Dr. (Dr. Tóth Péter) Gyógytornászok. Morvay Márta. Altmayer Anita) Ambulancia Onkológiai (Dr. iroda 5277 5277. 97. Németh Réka) Ambulancia II. Korom Irma.Ügyeletes beteghordó Vérdepó Kardiológiai Szakrendelés 6722 Szeged. Oláh Judit.2. Dr. Morvay Márta. Altmayer Anita) Német oktatás (Dr. 5260 5713 5279 6433 5586 5257 5984 5274 1268 5281 5248 2100 4939 4959 6808 5273 5256 5262 2165 5265 5267 5272 5268 5269 5270 5271 5255 5275 5281 5278 5280 5799 5254 5250 5251 6425 5996 6478 5258 5249 5247 1202 5266 4940 6426 5264 5274 5545 1201 2641 5543 5276 5263 Porta Adminisztráció (Farkas Éva) Ambulancia I.8. Szolnoky Győző. Túri Piroska mb. Dr. Husz Sándor) Professori szoba Plasztika orvosi szoba Plasztikai ambuláns műtő (Dr... Greksa Erzsébet I. Dr. (Dr. Dr. Dr.em. Kertész István I. Gyulai Rolland) Orvosi szoba (Dr. Dr.hu Dr.4. szakvezető főorvos I. Husz Sándor.7. Dr. Kemény Lajos Sándorfi Margit tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Kenderessy Szabó Anna. Kis Erika) Plasztikai kezelő Plasztikai kötöző alagsor Plasztikai osztály PUVA kezelő Raktár Ruharaktár Takarítói szoba Ügyeletes orvos Női orvosi ügyelet Férfi orvosi ügyelet 56 . Dr. office. Kovács Réka.u-szeged. Nagy Annamária. (Dr. Dr. Kemény Annamária) Orvosi szoba (Dr. Bata Zsuzsanna. Tisza L. Kovács Réka) Ambulancia Allergológia (Dr.

model@med.orl@med. 5550 5553. 5553 Fax 5551 5555 5552 5064. Kemény Lajos egyetemi tanár Tudományos főmunkatársak (Dr. Szakvezető főorvos: Bőrgondozó (gyermek) 6721 Szeged. 111. Szabó Kornélia) Tudományos munkatárs ( Polyánka Hilda) Tudományos segédmunkatárs (Francziszti László) 5277 Családorvosi Intézet és Rendelő Foglalkozás-orvostani Oktatási Csoport 6725 Szeged. Korányi fasor 6. Hajnal Ferenc intézetvezető egyetemi tanár Nógrádi Imréné Titkárság. 109. Foglalkozás-egészségügyi rendelő I. Rovó László tanszékvezető egyetemi docens Paronai Tímea Titkárság.hu Dr. 109. II. rehabilitáció Főnővér (Dr. 207.hu Dr. 6181. Dr. Semmelweis u. krt. Gasztroenterológia Asszisztens: Romhányi Erősné 6720 Szeged. Megyeri Irén Asszisztens: Dr. 1-3. (Dr. Tisza Lajos krt. Nagyvári Péter Háziorvosi Rendelők Háziorvosi rendelő I.Bőrgondozó (felnőtt) 6721 Szeged. iroda Oktatási és dolgozói helyiség: Dr. Kálvin tér 5. krt. Foglalkozás-egészségügyi rendelő . Bánki Horváth Ildikó Asszisztens: Hegedűsné Szalai Mária 6724 Szeged. Benkő Sándorné 6725 Szeged. 4. Vasas Sz.u-szeged. em. 109. 5848 Fax 5317 4956 5311 4953 5849 5322 5315 4954 4955 5325 1206 5316 5759 6472 57 . Ambulancia II. Tóth Éva Asszisztens: Laczi Györgyné 6725 Szeged. 109. Janáky Tamásné) Főorvosi szoba Gondnok Gyógyszerész szoba Könyvtár 5310 5310.: Dr. Dr. Tisza L. office. Dr. Aneszteziológiai vizsgáló IV. office.u-szeged.: Dr. Frecska Irén 548-290 443-943 MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport 6720 Szeged. Foglalkozás-egészségügyi rendelő II. Tisza L. Pécsi u. Jóri József) Ambulancia I. 548-290 Dr. Kunsági Katalin intézeti főorvos Asszisztens: Gasztány Ildikó Háziorvosi rendelő II. iroda Porta Tanári szoba (Dr. 6470T/F 6888 6103 5554 574-400/528 Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 6725 Szeged. CI. Tisza Lajos krt. Belgyógyászat. Balla András Asszisztens: Szolnoki Ferencné 6725 Szeged. Csanády Miklós. Péter u. Bánfi Tamás Asszisztens: Szilágyi Beáta 6725 Szeged. Foglalkozás-egészségügyi rendelő III. Szent István tér 4. ÁOK Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat Orvosi Rendelők: Foglalkozás-egészségügyi rendelő: Dr. Brzózka) Audiológia BERA labor Felvételi Iroda Foniátria-Logopédia. krt.: Dr. 4/a. Széll Márta. Dr. Tisza L. Dr. em.

szoba (Tóth Ferenc. Hallókészülékek átadása I.) Bőrgyógyászati ambulancia (Dr. Sztanó Balázs. Kadocsa Edit) Tisztaruha raktár Tudományos tanácsadó (Dr. 5129 5338. rendelő Dr. Rovó László Dr. Dr. Maróti Beáta Porta Ambulanciák: Általános Szakambulanciák: „A” részleg Anyagcsere-genetika ambulancia (Prof. Vizi A. (női osztály) II. Dr. Dr. Gellén Balázs) Gasztroenterológia ambulancia 1. Csanády Miklós. Túri Sándor) Nephrologia ambulancia 2. Vizsgáló I. Smehák György. Kiricsi Ágnes. Szekeres Norbert) Otoneurológia I. Karg Eszter) EEG ambulancia (Dr. Korányi fasor 14-15. (kezelő) II.hu Dr.) Orvosi szoba. (Dr. Dr.Rhinológiai kutató szoba Műtő Műtősnői szoba (IV. Papp Ferenc. Juhász László. Dr. Czigner Jenő) Tanári szoba (Dr. Máder Krisztina. 5329 Fax 5331. Bartyik Katalin. I. Fül-Orr-Gégészeti Szakrendelő 6722 Szeged. Iván László) Tanári szoba (Dr. Dr. Milassin T. 5745. Bella Zsolt. Tisza L. Bereczki Csaba) Nephrologia adminisztráicó Neurológia ambulancia (Dr. Bereg Edit) Pulmonológia ambulancia (Dr. Kóbor Jenő. Tálosi Gyula) Légzésfunkciós ambulancia Nephrologia ambulancia 1. Kecskés Gabriella) Orvosi szoba. (férfiosztály) II.. Novák Zoltán. női: (Dr. Dr. 5333 5334 5566 6445 1278 6466 5335 5912 5662 5336 1225 6445 5982 4905 6459 5336 5342 1712 1244. (Dr. (kötöző) Professor emeritus (Dr. Dr. Németh Péter.) Urodynamiás ambulancia (Dr. Rácz Katalin) Koraszülött utógondozó ambulancia (Dr.. Bereg Edit) Endokrin ambulancia (Dr. Kiss József Géza) III. em. Dr.Tomcsányi-Pató Barbara I. em. Túri Sándor Domokos Annamária. Szekeres Norbert 5321 1217 5956 5323 5324 5314 5318 5849 5320 5319 1218 4923 4994 5988 4957 1507 5313 5850 5851 799-302 799-303 799-338 799-316 Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ 6720 Szeged. em. rendelő Dr. Dr. (folyosó) I. Szabó Diána. Dr. Kadocsa Edit Dr. Bucsai Ágnes. (kezelő) II. Smehák György. Dr. em. Szalma Ibolya) Sebészeti ambulancia (Prof. Dr. Bán Gyula Dr. 5059 5987 5337 58 . emer. Tornyos Szabolcs. emer. 11. Dr. Nagy Attila) Várólista előjegyzés Audiológiai Szakrendelő 6722 Szeged. Sztanó Balázs. 97. iroda 5326 5330. 97.pedia. em. Kecskés Gabriella. Kovács T. Dr. Vass Gábor. Dr. Bella Zsolt Dr. Szabó A. sz. D. office.@med. Bán Gyula) Fekvőbeteg osztályok: Magasföldszint Sebészet Műtő I. Dr. em. szakpszichológus (Dr. Tari Beáta) Haematológia-immunológia ambulancia (Dr. em. Dr. neurológia. em. emelet Neonatális Intenziv Centrum (NIC-PIC) ITO Szeptikus részleg Kardiológia. (Dr. Dr. Dr. Dr.) Kardiológia ambulancia ( Dr. Majoros Valéria. Torkos Attila. Iván László. Füzesi Kristóf. 13. Soltysiák J. László Aranka. 14. Dr. (Prof. em.. krt. Dr. anyagcsere-genetika tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. 10. Tisza L. Dr. em. férfi: (Dr. Dr. Prof. 5547 1604 5340 5347 5128. Kóbor Jenő. dr. em. Várkonyi Ágnes. Dr. Ph. 5332. Dr. Vass Gábor Dr.u-szeged. Jarabin János. Haszon Ibolya) Nephrologia ambulancia 3. Dr. sz. Bede Olga) Kl. Dr. Dr. em. krt.

öltözők: Női 1. Füzesi Kristóf Prof. e. Boda Domokos Prof. e) Tejkonyha (alagsor) Tisztaruha raktár (alagsor) Ultrahang 1. gasztroenterológia Haematológia orvosi szoba Nővér szoba III. Endreffy Emőke) Farmakológia labor Tömegspektrometia. Bede Olga. Karg E. Dr. pulmonológia.e. (II. Virág István Anaestheziológus orvosi szoba magasfszt (Dr.) Orvosi szoba (Dr. Katona Márta) Ultrahang 2. Dr. Praefort. Rácz Katalin) Ultrahang 3. Maróti Z. (III. emelet Haematológia-onkológia Nővér szoba Adjunktusi szoba-orvosi szoba. (III e. (III.e. Dr. Dr. Dr.II.. (II. Prof.(I. Haraga Viktória) Intézetvezető főnővér Iroda (II. Tálosi Gyula. (magasfszt-radiológiai részleg) 1365 5341 5072 2123 5070 5071 5803 6447 1228 1213 5715 1256 1255 1182 1176 1227 5328 5346 1242 1210 1243 1247 5727 1250. Dr. III. Dr.em-) Kézbesítő Kórlapozó Könyvtár Okleveles könyvvizsgáló. tömegspektrogária (Dr.gyógyszerész. Rácz Katalin) Női 2. 5690 5343 T/F 5434 1137 2444 2444 1248 5730 1334 5054 1336 5339 59 . öltözők: Férfi 1. Dr. Dr Bereg Edit) Női 3. asszisztensek (Dr. László Aranka Prof. e. Monostori P. Kovács D. Túri S. Dr. Pintér Sándor Prof. Rózsa Melinda) Anyagcsere (PKU-labor) Genetikai Labor (Dr. (I.e. Endreffy Emőke. emelet Felvételi Osztály Nephrológia. Dr.Novák Zoltán) Professor emeritusi szobák: Prof. Kóbor Jenő) Férfi 2. Sümegi V. (III.) Rutin Laboratórium Mentálhigiénés szakvédőnő (Monostori Dóra) Műtősnői szoba Művese Állomás (Prof. Bereczki Cs. Wittmann Gy. Dr.e. 5071 1702 1271 1335 4567 5802 5055 5345 5344 1252 1229 1241 1258 5951 1714 1251 1253 1112 1246 2444 1212 5546. Dr. Dr. e.) Kutató Labor (Dr. Dr. Gellén Balázs) Férfi 3. e) Felvételi Iroda (alagsor) Fotószoba (II. Bartyik Katalin. Dr. (magasfszt) Tanári. Dr.) Szociális munkás (Lengyel Gáborné) Technikusok (III. sebészeti öltöző) Férfi 4.. Dr. gazdasági tanácsadó (Szakál Pálné) Gazdasági Iroda Gondnok (Torma Endre) Munkaügyi adminisztráció Raktár Laboratóriumok: AFP Labor Általános nagylabor Vezető: (Dr. Haszon I. Baráth Á. Király) Beteghordók szobája (III. Papp F) Művese állomás nővérszoba Radiológiai részleg Sebészet adminisztráció (magasfszt) Szakpszichológus (Dr. adjunktusi szoba-orvosi szoba. Dr.e Kiss Lajos) Gyógyszertár.-es sz.

u-szeged.hu Porta Titkárság Szakál Pálné okleveles könyvvizsgáló 2000 2010 2000 2014. Bittera István) Pulmonológia 3. Központi szám: Központi fax: Központi E-mail: posta@gyermek. Bittera István) Könyvtár/gyógytorna Főépület magasföldszint Fül-orr-gégészeti osztály Aneszterziológusok.Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ „B” Részleg Gyermekgyógyászati Klinika 6726 Szeged. 2010 Fax 5802 2017 2021 2018 2062 2012 2030 2029 2026 2015 2019 2060. műtős asszisztensek Röntgen orvosi szoba Igazgatói iroda Titkárság Felvételi iroda Pallaginé Rékási Piroska ápolási igazgató Labor Fekvőbeteg osztályok”B” részleg ”C” osztály (intenzív) ”C” osztály (koraszülött) ”C” osztály (orvosi szoba) Főépület emelet ”A” osztály ”A” osztály (orvosi szoba) ”B” osztály ”B” osztály (orvosi szoba) Fertőző osztály külön álló pavilon Fertőző ambulancia Fertőző osztály Fertőző osztály tetőtér Dr. (Dr. Temesvári krt. Fekete-Szabó Gabriella) Orvosi szoba (Dr. Fax: 2038 2061 Általános ambulancia (Dr. Draskóczy Miklós) Pulmonológia 2. Rózsa Mária Főépület alagsor Kazánház Mosoda Tejkonyha (folyosó) Élelmezési iroda ”Fehér ház” Raktár Gyógyszertár Pénztár Gondnok (Nagy Györgyné) Leltárellenőr Számítástechnika (Bagi Rudolf) Műhely 2008 2009 2028 2010 2014 2011 2049 2025 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2016 2032 2044 2033 2034 2069 2070 2071 2048 2056 2047 2051 2042 2072 2050 2073 60 . Tekulics György Dr. Szabó Hajnalka) Légzésfunkciós labor Orvosi szoba (Dr.szote. 35-37. (Dr. Fekete-Szabó Gabriella) Orvosi szoab (Dr. Bicskei Irén) Fül-orr-gégészeti szakambulanciák Fül-orr-gégészeti ambulancia Audiológia (Dr. (Dr. Berényi Imre) Éjszakai fül-orr-gégészeti ügyelet Pulmonológia Pulmonológia 1.

Kaczvinszky Emilia. Hallósyné) Gyermek Pszichiátriai Gondozó Pszichiátria felvételi iroda. tér 16. Beteghordó (Csehó Béla) Orvosi szoba (Dr. Dr. dr. Hegyi Ágnes nyelvész-logopédus) Dr. Koczka Klára részlegvezető szakfőorvos Járóbeteg szakrendelés fül-orr-gégészet Járóbeteg ellátás szakrendelések. Dr. Kakuszi Szilvia. gyip@gyip. Csordás-Nagy Éva. Dr. műtét előtti vizsgálat. 35. Csók Edit. Fekete Ágnes Pszichológia járóbeteg ellátás Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ „ D” Részleg Gyermek. Romhányi Éva EEG Dr.Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ „C” Részleg Gyermek és Ifjúsági Szakorvosi Rendelőintézet 6726 Szeged. Benkő Katalin osztályvezető főorvos Dr. Daróczi Gabriella) Orvosi szoba (Dr.és Ifjúságpszichiátriai Osztály 6722 Szeged. Pintér Sarolta. Vetró Ágnes osztályvezető egyetemi docens Guti Erika Titkárság. Kapornai Krisztina. betegelőjegyzés Pszichiátria titkárság. Rácz Katalin. CF-rend. Szent I. Csanálosi Márta.u-szeged. Dr. Sztriha László Koraszülött utógondozó Gyógytorna előjegyzés és egyeztetés Tornaterem 1. Dochnal Roberta) Kutató szoba (Dr. Dr. Boldogasszony sgt. betegelőjegyzések Szemészeti szakrendelés 1.) 540-450 (Dr. Temesvári krt. Prof. Katona Márta. Komáromi Katalin) Raktáros (Fejes Ferenc) Könyvtár 549-620 2000 2023 2064 2063 2065 2066 2067 2020 2024 2031 2074 2074 2075 2076 2077 2080 2078 2079 2080 2045 2041 2040 2013 2068 2046 549-622. Kothenczné Osváth Viola) Pszichológus szoba (Csupor Éva. Hocz Krisztina) Pszichológus szoba (Csupor Éva. ideggyógyászat. Kakuszi Szilvia) Szociális munkás (Ördögh Erika. Rimay Tímea. Gábor K. (Dr.) Diabetológia (Dr. Dr. Dr. Koczka Klára) Szemészeti szakrendelés 2. Dr. betegelőjegyzés Dr. Trója Ferencné) Mozgásterápia (Dr. Martonyi Erzsébet) Kardiológiai szakrendelés (Dr. Szabó Krisztina) Ambulancia (Bárkányi Annamária) Ambulancia (Dr. Rimay Tímea. Varga Hedvig. Dr. iroda Porta Betegfelvétel (Somogyi Erika) Ambulancia (Dr. Toldiné Ábrahám Éva. Dr. Kothenczné Osváth Viola. Hőgyesné Szabó Tímea. Nemes Andrea) Orvosi szoba (Dr. Szabó Krisztina) Orvosi szoba (Dr. Tornaterem 3. Cseri Csilla) Logopédiai ambulancia (Bálóné Dányi Izabella) EEG szoba Főnővér (Kósa Eszter) Foglalkoztató terapeuta (Dr. 549-621 Fax 549-620 549-642 549-626 549-624 549-623 549-625 549-626 549-627 549-628 549-628 549-631 549-631 549-643 549-633 549-634 549-632 549-635 549-636 549-637 549-629 549-640 549-639 Depresszió Kutató Csoport Központi iroda (6720 Szeged. Havasi Mónika. Dr. Román Ferenc Rehabilitációs részleg. Kürti ). alagsor (Bán Kinga. Rácz Lajos) 61 . Tornaterem 2.hu Dr. Lajos Judit) Kartonozó/Váró Serdülő szakrendelés (Dr. 15. Kása Péterné) Nővérpult II. Dr. neurológia Rehabilitáció-betegfelvétel Neurolingvisztika (Dr. Farády Éva.szote. Kapornai Krisztina. Benák István. (Dr. Vasadi Anna Dr. Gulyás Mária.

Boliska Edit) Központi Műtő-Sterilizáló office. 6. Bodosi Mihály) Orvosi szoba (Dr. Kossuth Lajos sgt.hu Vezető Gyógyszerész Műtő folyosó Műtő nem steril dolgozó Műtő steril dolgozó Műtő stopvonal Műtősnői szoba Műtőssegédi szoba Műtő ébredő Sterilizáló Sterilizáló iroda Sterilizáló kiadó Sterilizáló személyzeti pihenő Szeptikus műtő Ügyeleti műtő Dr.iseb@med.u-szeged. Balásné Déri Mária. Csete Klára) Dolgozószoba (Dr. Pf. Watfa Kerim. Elek Péter. Tóth Anita Réka) Professzori szoba (Dr. (Dr. 40. Csete Klára) Tanulmányi felelős -angol (Dr. Brutyóné Kopasz Edit) Boncterem (Sopsich Zoltán) DNS laboratórium (Molnárné Lauliy Emese. 5972 Fax 6802 1368 6801 5382 5581 1338 6801.Idegsebészeti Klinika 6725 Szeged.hu Dr. Tóth Tamás) Orvosi szoba (Dr. Mencser Zoltán) Orvosi szoba (Dr. Szabó Árpád) Dolgozószoba (Dr. Kopniczky Zsolt. 427 office. Felvételi iroda Intézetvezető főnővér (Csernus Gáborné) Osztályos iroda. Kovács Katalin. Fülöp Béla) Rezidensi szoba (Dr. Dr. Harmath Andrea) Dolgozószoba (Dr. Mai Tímea. fekvőbeteg dokumentáció Professzori szoba (Dr. Orvosi vizsgáló szoba II.hu Dr. 2901. Dr.ioi@med. 71275 6495 T/F 6473 5386 5384 5383 5387 5385 4/D nővérpult 4/D osztályos iroda 4/E nővérpult Ambulancia I. Varga Endre egyetemi tanár 6866 1389 5855 5596 1394 1396 5739 5122 6161 5841 1348 1351 1349 1339 6160 Igazságügyi Orvostani Intézet 6724 Szeged. office.u-szeged. 5893 Fax 2902 2903 2916 2918 1264 2909 4553 5879 5998 2918 2910 62 . Tarjányi János.kmst@med. Zsoldos Tamás. Dr. Dr. Varga Tibor) Tanulmányi felelős-magyar (Dr. Dr. Dr. Deák Gábor. 2911 2912 5899 2904 2915 5905 5718. Tiffinger Alíz) Dolgozószoba (Dr. Barzó Pál Kószó Anikó tanszékvezető egyetemi tanár titkárság. Dr. Dr. Ambulancia II.u-szeged. Huszár Tünde) Szövettani laboratórium (Molnárné Hódi Margit) Leíró szoba (Kovács Irén) Leíró szoba (Bérdi Józsefné) Szakértői iktató iroda (Hornyik Andrea) Orvosi vizsgáló szoba I. iroda 5379 5379. Kereszty Éva tanszékvezető egyetemi docens Gádzser Mária Titkárság. Kuncz Ádám. Kis Dávid. Institóris László) Dolgozószoba (Dr. Semmelweis u. Szendrényi Júlia) Dolgozószoba (Dr. Pazdernyik Szilárd) Orvosi szoba (Dr. Havasi Beáta) 2905 6883. 1264. iroda Gazdasági ügyintéző (Tóthné Németi Tünde) Könyvtár Toxikológiai laboratórium (Somodiné Benkő Tüne. Dr. 5708 Fax 1263 2906 4552.

Nagy Enikő. Virók Dezső) Professzori szoba ( Dr. Dr. Tóth Péter) Onkoterápiás Klinika (Dr. Seprényiné Dr.. Tóth Éva) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (Kanalas Anna) Új Klinika (Dr.hu Dr. 5712 Tel/Fax 6813 1059 (30/963-2169) 5957 5958 5888 5402 1695 5959 5401 5399 341-699 Tel/Fax Klinikai minták átvétele Bakterológiai ügyelet Anaerob Laboratórium (Dr. Dr. Pintér Katalin) Gyógyszerkiadó (Freyburger Györgyi. Csukonyi Katalin) Klinikai Zártforgalmú Gyógyszertár (6720 Szeged. 5395 63 . Vargáné) Dializáló oldat készítő laboratórium Gyári gyógyszerraktár (Dr. gyógyszer. Dr. Dr. Szoboszlai Renáta. Siska Andrea. Szikra u.u-szeged. Siposné Dr. Horváth Andrea Rita intézetvezető egyetemi tanár Siposné Dr. iroda titkarsag@clab.u-szeged. Telkes Mária. sz.Kari Gyógyszertár 6725 Szeged.szote.6. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ (Dr. Ónody Rita.hu Laboratóriumi telephely I. Diplomás szoba Buczkóné Berecz Erzsébet.hu Dr. 4559 Fax 1696 71624 (30/349-2584) 5753 5752 1696 5394 1164. Dr. Korányi fasor 8. Belgyógyászati Klinika (Dr.u-szeged. Dr./Fax 2564 2569 5837 2560 5062. Seres Erika mb. Monoczkiné Erdei Ágnes. Jánosi Gabriella Tóth Irén intézetvezető főgyógyszerész Titkárság.Tóthné Szabó Hedvig) Személyzeti pihenő Klinikai gyógyszertárak: Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika (Kasza Zsuzsanna) Gyermekgyógyászati Klinika (Dr. Terhes Gabriella) Parazitológiai Laboratórium ( Dr. iroda 5060 5061. 8. 5974 Tel. Trucza Éva Ügyeletes mobil Validálós szoba Gazdasági ügyintéző (Újhelyiné Papp Teréz) Finanszírozási felelős (Kiszely Erika) Személyzeti felelős (Kovács Ferencné) Laboratórium 5770 5751. Andó Gabriella.mlab@med. Marosfalvi Éva.hu Dr. Dr. Földesiné Dr. Árva Edit. 6. Seres Erika. Rácz Szilvia. Gősiné dr. Vér István. Lázár Andrea) Virológiai Laboratórium (Dr. Laczkó Jánosné.u-szeged. Sántháné Dr. 5770 5751. intézetvezető klinikai főorvos Szélné Fődi Anikó Titkárság. Semmelweis u. Harmath Andrásné. Nagy Erzsébet) Laboratóriumi Medicina Intézet 6725 Szeged. Semmelweis u. Mihók Katalin. Tóth Éva) Sebészeti Klinika (Dr. 6725 Szeged. vegyszer (Dr. Araczki Ágnes. 2573 2565 5928 2575 2570 2563 Alagsor Analitikai laboratórium Cito-laboratórium (Dr. Szécsi Gézáné. Szabó Mária) Szemészeti Klinika (Dr. Dura Ágnes.) Gyógyszerészek (Dr. Haraga Viktória) I. Gálné Dr. Dr./Fax 5440 Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 6725 Szeged. Zsilák-Urbán Mihály) II. Földesiné Dr. Dóczi Ilona) Vízbakterológiai Laboratórium Iroda (Lencse Ferencné gazdasági vezető) Könyvtár Diplomás dolgozói iroda (Dr. office. 6. adatfeldolgozás. Deák Judit Kérdő Csilla intézetvezető egyetemi tanár Titkárság. Semmelweis u. office. office. Dr.clab@med. Zombor Lászlóné) Infúzió raktár Infúziós laboratórium (Dr. Urbán Edit) Bakteriológiai laboratórium (Dr. Dr. Szalay Lászlóné) Könyvelés. iroda 5398 5398.cepha@med. Gulyás Edit) 5759 5727 5808 5262 2109 5475 2109 5528 5947 62/545-440 Tel.

főnővér (Gyüre Éva) Kezelő (416) Ambulancia (fsz. 48. motoneuron.neur@med. Rendelő (Dr. Dr. Rendelő (Dr. em.hu Dr. 798272. orvosi szoba (Dr. Rendelő (Dr. em. krt. 4. ügyelet (fszt. 6724 Szeged. 6. 115. (sclerosis multiplex. Ihracska Katalin. Hnyilicza Zsuzsanna. Zsibrita Ágnes) Mintavételi telephely I. Dr. 6725 Szeged. extrapyramidalis) EMG vizsgáló (I. Járdánházy Tamás) Orvosi szoba (515) Orvosi szoba (516) Informatikai szoba (517) Beteghordók Neurorehabilitációs Osztály 6725 Szeged. iroda 5351 5348. Vécsei László Nagypál Miklósné akadémikus. stroke) Fszt. (stroke. Kálvária sgt. 6. 3. Dibó György) 5355 5895 5914 5356 6183 6185 6182 4989 5357 6186. orvosi szoba (Dr. 45. tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság.u-szeged. Engelhardt József) Orvosi szoba (512) Orvosi szoba (513) 5/B Férfi osztály Nővérpult Ov. 798276 574-400 799364 574-400 799543 799514 4970 Neurológiai Klinika 6725 Szeged. 6189 5349 4986 5350 5352 5353 6188 4986 1321 1322. 57. em. Dr. krt. 2. Gárdián Gabriella) II. (fejfájás. 11. 6187 5369 5354 6187 5166 Adminisztráció (V.Laboratóriumi telephely II. Cinkóczi Piroska) II. 41-42. 1-3. 1323 1320 1324 1325 4556 799-355 799-353 799-377 799-526 64 . em. Vérvételi hely Vizeletvizsgáló Mintavételi telephely III. Tisza L.) IV/D részleg Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés 6725 Szeged.798273 71387 (30/631-0762) 798274. emelet) Adminisztráció (felvételi iroda) Főnővér (Vajda Erika) Bejelentkezés Általános ambulancia. em. Tisza L. Balogh Éva) II. (Sebészeti Klinika mögötti barakk épület) 798271.49. 97. 47. 6722 Szeged. 798275. krónikus fájdalom) Fszt. fejfájás. Elmer Magdolna. office. Valczer Erzsébet Ügyeletes mobil Laboratórium Mintavételi telephelyvezető (Dr. 46. Vérvételi hely Mintavételi telephely II. 5597 Fax 5790 5361. (Gyermekvérvétel) 6720 Szeged. Semmelweis u. Ov.) Sürgősségi ambulancia Profilambulanciák Fszt. 4.) Liquor laboratórium (559) 5/A Női osztály Nővérpult Ov. Jakab Katalin) Orvosi szoba (415) (Dr. orvosi szoba (Dr. Dr. Rendelő (Dr. Szilágyi Terézia) Nővérpult. (epilepszia.) EEG vizsgáló (fszt. IV/B. Hulló Julianna. Vasas Szent Péter u. II. Pécsi u. krónikus fájdalom) Fszt. Semmelweis u. 97. Diplomás szoba Gulyásné Gungl Andrea. Jost Krisztina.

Kahán Zsuzsanna) Rendszergazda (Bagó Zsolt) Study Room I. 5922 Fax A részleg Onkoterápia Ambulancia I. Rácz A. külső hívás esetén a 34-es kétjegyű tagot a mellékszám elé tárcsázzuk!) Gondnok (Molnár Lajos. 5771 5375 5736 1238 1240 5392 1239 5883. Dr. Irsevic. Semmelweis u. (Dr. Dr. (Garámvölgyi S. Kelemen Gyöngyi. Ábrahámné. Fodor Emese. Nagy. (Ferenczi Zita) Study Room II. Fábián Gabriella) Intézetvezető főnővér (Hanesz Anna) Laboratórium (Dr. Pávics László) Közreműködő: Euromedic Diagnostics Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft.u-szeged.. Maráz Anikó. Dr. Korányi fasor 8. (Dr. Varga Katalin.numed@med. Torday László. Séra Teréz) Docensi szoba (Dr. office.) Ambulancia III. (Dr. Magyarné) Ambulancia IV. iroda 5390. Dr. Bajcsiné. 5852 6121 6123 5417 5403 2103 2279 2274 2609 2610 2614 2615 6122 5409 4984 Tel/fax 4943 4595 5852 I.onko@med.) 5406 5407 6124 5408 4596 6120 4979 4960 6119. Hegedűsné. Dr. Gaál Szilvia. (Dr. Szil Elemér) Fizikusi szoba (Bontovics Julianna. Dudás Rita) Betegfogadó. Kahán Zsuzsanna.hu Dr.) 2109 Nővértartózkodó 2103 Orvosi szoba (Dr. Varga Z. Nagy Z. Papós Miklós) Therápia Könyvtár Tárgyaló Professzori szoba (Dr. Tóth Éva. office. betegfelvétel (Apróné) Fizikus (Dr. Korányi fasor 12. Csenki Melinda. Vargáné) Tervező-Dozimetria (Bontovics J. 6725 Szeged. Antal. Deméné) 5410 Gyógyszertár (Dr. Kelemen Gyöngyi) Gyorsító I (Bodáné. Pigniczki. Füzesi Helga) Ambulancia V.u-szeged.) Nővérállomás földszint Orvosi szoba (ügyeletes) Orvosi szoba (Prof. (Berényi. Lencse H.) Ambulancia Pszichoonkológia (Dr. Miklóssyné) Műhely I. Hamvai Cs. (Dr. Fazekas Olga. (Tánczos Irén) Szimulátor (Dobóné. Dr... 5393 1260 1192 1191 5822 1261 1193 1262 1265 5823 Onkoterápiás Klinika 6720 Szeged.. 5772.laboratórium. Virág A. 5865 Fax 5391.Nukleáris Medicina Intézet 6720 Szeged. tartózkodó SPECT kamera Orvosi szoba Orvosi szoba Orvosi szoba Vezető asszisztens 2201. Nikolényi Alíz. Tóth J. Hideghéthy Katalin. Pávics László Kenessey Katalin intézetvezető egyetemi tanár Titkárság.hu Dr.) Műhely III: (Onozó A.) Ambulancia II. Uhercsák Gabriella. 4564 Fax A részleg Asszisztens Fizikus (Dr.. Móniné) Ambulancia VI. Orvos-igazgató Dr. Valicsek Erzsébet. Badényiné) Igazgatási és gazdasági szaktanácsadó (Dr. 6. (Tóth Pál) Műhely II. Dobi Ágnes) 2115 Férfi Osztály folyosó 2122 Női Osztály folyosó 2121 Ügyeletes helyiség 2104 65 . Faragó. iroda 6122 5404.. Horváth István Betegfelvétel. emelet (21-gyel kezdődő mellékszámnál. Pásztiné. Szilágyi Éva. adminisztáció Terhelés Leletező Pajzsmirigyvizsgáló RIA. Kónya) Gyorsító II. Fodor E. Hegedűs Zs. Szlatnek T. Dr.. Kahán Zsuzsanna Szalóky Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. (Dr. Fekete G.

97. 1. Bódi. Mozgásszervi rehabilitáció 6720 Szeged. Kormányosné.Némethné) Kezelő Onkológiai osztály Orvosi szoba (Dr. 6. Kovács G. Perényi László) 2117 5415 5412 5414 5413 5416 5411 799-336 Ortopédiai Klinika 6725 Szeged. krt. Fiszter Ildikó. Gecséné Fülöp Veronika tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. krt. 24. Kellermann Péter) Professzori szoba (Dr. Tisza L. Hodoniczki László. 97.Hodoniczki László) Professzori szoba Onkológiai Szakrendelő 6722 Szeged. Vezető főorvos Dr. oktató helyiség Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport 6725 Szeged. Dr.orto@med. Mécs László) Orvosi szoba (Dr. Greksa Ferenc. Dr. em. Bender Tamás Vezető gyógytornász Thékes Lászlóné Gyógytornászok Adminisztrátor (Ökrös Krisztina) Rehabilitációs Központ 6724 Szeged. Kálvária sgt. office. Mészáros Tamás) Ügyeletes orvos (Dr. Sohár Gellért) Könyvtár. Tisza L. krt. Ambulancia II. Szilágyi Éva. 6. Tisza L.hu Prof. Szakvezető főorvos Dr. Semmelweis u. Dobi. Vezető egyetemi tanár Dr. Dr. Prókainé Ördög Márta Lézerterápia 6722 Szeged. Gál Melinda 553-331 66 . Tisza L. Dr. Dr. Dr. felső félemelet 34. krt. Tisza L. iroda 5424 5423. Semmelweis u. 97. Tisza L. Szakvezető főorvos 4950 6886. 5418 Fax 5425 6868 1332 5422 1309 5420 5421 1311 1312 1313 1314 5838 5419 4581 I. 97. After loading Ambulancia (Dr. I. Sisák Krisztián) Orvosi szoba (Dr. Ágnes. krt. II. krt. Szabó Endre Vezető gyógytornász Györkiné Doma Erzsébet Fizikoterápia Gyógymasszőr Ortopédiai Szakrendelő 6722 Szeged. Nikolényi Alíz.u-szeged. 57. Bódiné. emelet 1. Dr. (Dr. Tóth Kálmán Dr. Semmelweis u. Dr. Kis fizikoterápia (alagsor) Központi fizikaterápia (alagsor) Gyógytorna (alagsor) 6722 Szeged. Rózsáné) B részleg. Rattay Katalin Fizikoterápia 6722 Szeged. Thurzó László.. Ambulancia Főnővér (Aigner Irén) Osztályiroda Férfi-Gyermek Osztály (3/E) Női Osztály (3/D) Orvosi szoba (Dr. Tajti László. Gyetvai András) Orvosi szoba (Dr. 97.Vizsgáló (Dr. Gyógytornászok: Stifán Sándorné. Ambulancia I. 1392 1374 6886 798-290 798-117 798-128 798-116 799-325 799-363 799-366 799-362 799-405 Dr.Onkológia 6725 Szeged.

5152 5148. office.patho@med. iroda Porta Gazdasági ügyintéző (Báló Mihályné) Kórboncolási adminisztráció (Czvik Sándorné) Kórszövettani adminisztráció Professzori dolgozó (Dr. Janka Zoltán Novák Jenőné Előhívószám: Főápoló (Balogh Dénes) Rendszergazda (Mezei Róbert) Webmester-könyvtáros (Csonka Petra) TELEPHELY: 6725 Szeged. Iványi Béla tanszékvezető egyetemi tanár Lőrincz Zoltánné Titkárság.ogen@med. Brinyiczki Kitti) Elektronmikroszkópos labor (Dr. Horváth Emese) Adminisztráció (Bónáné Tóth Judit) Informatikus (Szili Károly) Professzori szoba (Dr. Kálvária sgt.hu Dr. Kálvária sg. 5699 Fax 5843 6127 4951 5967 5134 5133 5134 Citogenetikai laboratórium (Nagyné Isaszegi Dóra. Bohus Klára) Orvosi dolgozószoba (Dr. (6701 Szeged. Szabó János) Tudományos munkatársak (Dr. Pf. Somogyi B. Szabó János Bábi Renáta Éva tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. 427) office. Dr. 5868 Fax 6163 5155 5873 5154 5152 5153 6164 6448 5161 5327 6175 2955 6176 6169 5162. Zöld Orsolya) Molekuláris genetikai laboratórium (Dr. Klinikai vezető Dr. 5157 5874 6166 5163 6167 5157 6168 6170 2954 5158 5156 5872 Pszichiátriai Klinika 6725 Szeged.Orvosi Genetikai Intézet 6720 Szeged.psych@med. Állomás u. Csörgő Erika. Iványi Béla) Professzori dolgozó Vendégprofesszori dolgozó Docensi dolgozószoba (Dr. 2.t 57. Kissné Dr. László Zsuzsanna. Szakál Gergő) Rezidensi szoba (Dr. Gárgyán Anikó) Orvosi szoba (Dr. Hamar Sándor. Raskóné Horváth Zsuzsanna. Dr. Kálmán János Ügyeletes orvos Felvételi iroda (Molnár Anikó. Kaizer László) Orvosi dolgozószoba (Dr. Tiszlavicz László) Orvosi dolgozószoba (Dr. Törökné Rácz Mária) Kórszövettani labor (Fehér Edit) Immunhisztokémiai labor Elektronmikroszkópos labor (Németh Erika) Molekuláris pathologia (Dr. Makra Györgyné) Intézeti gyógyszertár (Kovácsné Zsolnai Ágnes) Raktár Pszichológus (Túri Márta) Pszichodiagnosztika (Andó Bálint) 300 506 308 309 346 503 457 tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság 516 517. Rázga Zsolt) Fotólabor (Dezső Mihály) Kórszövettani indító (Géczi Lajosné. Dr. Ragó Péter. Tóth Adél) Pathológiai Intézet 6725 Szeged. Dr. Szabó Andrea. Dr. 5878. Sükösd Farkas) Vékonytű-aspirációs szakrendelés Flow cytometria Citológiai szűrőasszisztensek Boncmesterek tartózkodója Technikus 5148.u-szeged. u. Mészárosné Dr. Dr. 518 Fax 798 514 104 519 67 . Vörös András.hu Dr. 57. Dr.u-szeged. Sükösd Farkas. Kemény Éva) Docensi dolgozószoba (Dr. office. iroda 5133 5134. 4.u-szeged. Horváth-Gárgyán Zsuzsanna. Dósa Sándor) Orvosi dolgozószoba (Dr.hu Dr.

Janka Zoltán Igazságügyi orvosszakértő Dr. Babikné Dr. Albert Anita) Adminisztráció Osztályvezető ápoló (Katona Enikő) Vizsgáló Páciens telefon 494 492 493 495 499 498 511 508 311 Fax 507 510 509 511 502 354 306 380 323 313 501 318 505 500 497 504 307 312 310 305 302. Rekecki Erika) Orvosi szoba (Dr. Szakambulancia III. Pszichiátriai Osztály Osztályvezető főorvos A épület Földszint Porta Adminisztráció Ambulancia Gazdasági nővér Osztályvezető nővér Szakambulancia Szociális munkás Ügyeletes orvos Dr. Dr. Kiss-Szőke Anna) Szakambulancia I. Graef Anikó) Szakrendelés II. Szendi István) Szakambulancia II. (Dr. Pszichiátriai Osztály Osztályvezető Dr. Darvas Gyöngyi) Adminisztráció Osztályvezető ápoló (Kovács Kalic Károly) Kezelő Vizsgáló Páciens telefon II. 376 Fax 301 304 133 TELEPHELY: 6724Szeged. Nagy Ádám) Szakrendelés I. Molnár Zoltán Szendrei Erika Dr. Dobranovics Ilona Orvosi szoba Dr. Boncz István Nővérpult Orvosi szoba (Dr. Dr. Kovács Kornél) Orvosi szoba (Dr. Lévai Márta Rácz Zsuzsanna 5378 2663 2670 2669 2686 2687 2677 2672 Dr. Darvas Gyöngyi 2666 2665 2668 68 .Tetőtéri irodák PhD hallgató (Domján Nóra) PhD hallgató (Andó Bálint) Kutató orvosi szoba (Dr. foglalkoztató (Laukó Krisztina. Pulz u. (Dr. III. (Dr. Godó György Tetőtér Gyógyfoglalkoztató Pszichológus PhD hallgató Pszichológus Gyógyszertár B épület Földszint Orvosi szoba Nővérpult Vizsgáló Tenkiné Gazdag Ilona. Szkaliczki Andrea. emelet Tanszékvezető Dr. Szendi István Ambuláns ápolók/gondozónők Ambuláns kezelő Általános ambulancia (Dr. (Dr. Tari Róbert 6818 Papp Éva László Andrásné Szirbik Sándorné. Lajkó Károly Bánfi László 5376 2684 Tel/Fax 2683 2679 2680 2661 2676 5377 I. Pákáski Magdolna) Orvosi szoba (Dr. Demeter Ildikó Nővérpult Orvosi szoba (Dr. Horváth Szatmár) Orvosi szoba (Dr. Pszichiátriai Osztály Osztályvezető Dr. Galsi Gabriella) I. Herceg Attila) Ambulanciák és pszichiátriai/addiktológiai gondozás Vezető Dr. Szabó Lilla. Kovács János. Temesváry Beáta) Gondnok (Molnár Zoltán) Gyógytornász. Dr. 1.

sz. sz. 22./A. Pákáski Magdolna. Dr. Alzheimer-kór Kutatócsoport Dr. Dr. Dr. Dr. Boros Ildikó) Rendelő (420. emelet) Nővérdolgozó (III.I. 26. 5775 TELEPHELY: 6725 Szeged.) Szakambulancia (Fsz. emelet) Gyógyfoglalkoztatók (István Zalán.) (Bihari Márta) Memória diagnosztika (Dr.) Szakambulancia (Fsz. 488 Fax 480 467 474 476 478 479 478 473 486 472 485 466 462 463 464 465 466 475 477 799 574-445 574-495 574-494 574-430 525 527 574-418 508 524 506 69 . Kasznár-Tóth Ildikó) Rendelő (201. Becsey Anikó) Rendelő (415.) Szakambulancia (Fsz. sz. emelet) Vizsgáló (III. Kálmán János Laboratórium Laboratórium kutatócsoport-vezető egyetemi docens 2662 2664 2660 6849 6851 5774. Dudás Éva) Főnővér (Németh Viktória) Gondnok (Molnár Zoltán) Szociális munkás (Bánfi László) Klinikai kutatások koordinátora (Maglóczky Erzsébet) Ambulancia (Fsz. Dr. 27. 489 Fax 470 481 471 469 468 469 461. emelet) TELEPHELY: 6724 Szeged. 21. Vasas Szent Péter u. Bálint Gábor) TELEPHELY: 6724 Szeged. Dr. Klinikai Kutatólaboratórium Dolgozószoba (Dr. sz. Fehér Ágnes) Genetikai labor Izotóp labor Kutatási koordinátor (Maglóczky Erzsébet) Tudományos tanácsadó (Dr. Hartai Ernő) Rendelő (416. Juhász Anna. emelet Kezelő Nővérpult Tetőtér Oktatói szoba TELEPHELY: 6725 Szeged. Ónodi Sarolta) 4558 4551 5949 5370 Fax 5366 798 460 491 490. Dr. sz. sz.) Vizsgáló (II. Szabó Judit) Gyógyfoglalkoztatók (kerámiaműhely) (Magyar Anikó) Gyógytornász (Kováts Hanga) Pszichológus szoba (Bodóné Rafael Beatrix. 6. Túri Márta) Tanterem Oktatási helyiség Hallgatói szoba Memória Szakambulancia (. Kassai Zsuzsanna) Rendelő (413. sz. sz. Előhívószám: Pszichiátriai Szakrendelő és Gondozó Asszisztensek Iroda (Pataki Edina) Táppénz (Becsei Tiborné) Szociálismunkás (Vas Ágnes) Rendelő (414. 24. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály Előhívószám Porta Osztályvezető: Dr. sz. Must Anita. Rudisch Tibor) Orvosi szoba (Dr. Szikra u. sz. 2. Kovács Zoltán Ambrus Iroda (fax) (Kovács Beáta) Betegirányítás/információ (Kovács Etelka) Vezető pszichológus ((Dr.) Pszichológiai szakambulancia (Fsz. Kováts Hanga. Molnár Ferenc. Kertészné Bacsa Andrea) Pszichológiai szakambulancia (Fsz.. 1-3. Irinyi Tamás) Nővérdolgozó (II. Semmelweis u. 25. Leányszállás köz 2/A. sz. sz.

Tisza L. Suták Gizella. 5742 Fax 5902 5880 5438 5885.hu Dr. Fsz. Vörös Erika egyetemi docens tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság 5741. Némethné Birkás Márta tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. Hódi Zoltán) Felvételi iroda (Fehérné. tanszékvezető egyetemi docens office. Nagypál Erika.sz. Palkó András Cserháti Klára Dr. Balog Attila. 561-318 152 153 154. Cserne György. sz. iroda 5460 5461. Ambulancia (transzplantációs) Beteghordók Docensi szoba (magas földszint) (Prof. 561-333 338 353. em. Szántó Erzsébet Dr. sz. Seresné) Felvételi Osztály (III. Rácz Zsuzsanna) Pszichológus (205. Kádár Gabriella) Ügyeletes orvosi Ambulancia. 6. Fráter Loránd egyetemi tanár Dr. 373 157 158 159 155 Dr.) Vizsgálók (fszt. Deák Magdolna.u-szeged.sz. Dr. Farkas Ildikó. Dr. Kovács László mb. rendelő Fsz. Dr. Varga Judit Dr.u-szeged. Dr. Reumatológus szakorvos Dr.hu Nagyné Látos Mária Titkárság.) Nővér dolgozó (II. Semmelweis u. 5445. Bozókiné Takács Erzsébet) Gazdasági szaktanácsadó (Tóthné Halasi Andrea) 70 . 5429.1. Bocskai Márta.Pszichológus (417.3. sz. előjegyzés Vizsgáló (II. Dr. krt. Palásthy Zsolt. Hulló Daniella) Dr. Dr. Nagy Endre egyetemi docens Dr. emelet) Orvos szoba Nővérszoba Főnővér (Vargáné Terhes Anita.) Főnővér (Garamvölgyi Rita) Mintavételi Laboratórium Dr.2. Horváth Éva) Rendelő (202. Sipka Róbert. rendelő Fsz.u-szeged. 5701 Fax 5444. rendelő 798155 561-332 Tel/Fax 798155 798 151. Kovács László. Morvay Zita egyetemi docens Dr. Dr.radio@med.sz. Kálvária sgt. em. Tisza L. Szabó Sándor) Asszisztensek 530 505 522 544 592 Radiológiai Klinika 6725 Szeged. 97. Dr. Dr.hu Dr. Gáspár Mária 799-348 799-350 799-351 Anna Gyógy. Dr. Bodóné Rafael Beatrix.Szupervízió Rendelő (203. Lázár György Dr. office.reumak@med. Mohácsi-Hartner Judit) Pszichoszomatikus rendelés . 57. 5446 5456 5454 5455 2354 6108 5477 5465 2133 2132 5463 2320 Porta Ambulancia (sebészeti) Ambulancia B.surg@med. Mihalovits Gábor . Pécsi u. krt. Nagy Marianna 553-331 Sebészeti Klinika 6720 Szeged. Pokorny Gyula egyetemi tanár Reumatológiai Szakrendelő 6722 Szeged. Dobi Diána. Petri András) Érsebészet (Dr. Dr. office. Dr. 6720 Szeged. Szalóczi Istvánné. Dr. sz. 5886 Reumatológiai Klinika 6724 Szeged. 6. iroda Egyetemi előhívószám: Medikus szoba Orvosi dolgozószoba (Dr. 24.és Termálfürdő Szegedi Fürdők Kft. Dr.

emelet) Központi sterilizáló Laboratórium (magas fszt. Előhívószám: Fsz. 2318 2356 4988 5480 5467. rendelő Sebészet-Érsebészet Fsz.) (Pankotai Bernadett.sz.sz. Jeszenszky Pál szakvezető Dr. Dr. 214 217 213 215 258 283 799 Dr. Mihalovits Gábor 358 359 359 357 Szemészeti Klinika 6720. em.sz. Dr. Dr. Baradnay Gyula. Farkas Gyula) Raktár (Patyi Imréné) Transzplantációs osztály (Dr. Dr.6. iroda 5487 5487 Porta 2401. Szederkényi Edit) Sebészeti Klinika”B” részleg 6725 Szeged.) (Prof. Kass Gábor. 5985 Ambulancia (Kartonozó) 4938 Állatműtő 6113 Beteghordók 5798 ERG.6. Szenohradszky Pál. Szalay László) 5779 Főnővér (László Andrea) 5489 Fotólabor 5787 Gondnok (Zsigó Erika) 5490 71 . office. Leindler László. Dr.) (vérvételi) Májsebészet. Emrekovic Ilona) Konyha Koordinátori szoba (Illencsik Mária. Dr. Dr. Sahin-Tóth Gábor. Andrucsákné Varga Judit) Gyógytornászok.@med. 5488 Professzori szoba (Dr.em. Farkas Gyula. Sahin-Tóth Gábor Dr. Dr. Simonka Zsolt) Orvosi szoba (magasföldszint) Pankreász sebészet (I. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi docens Maksay Lászlóné Titkárság. em. Dr.) (Prof. emelet) Műtősegédek Műtősnői szoba (III. krt. emelet) Műtő (II. 5469 5474 6490 5466 5459 5476 798 208 212 210 211. Hammer Helga) 4931 Ambulancia (Dr.) Gastroenterologiai . Zámbó Mónika) Könyvtár (Vida Andrea) Kötöző (III. Skribek Ákos. Dr.u-szeged. Dr. rendelő Sebészet-Phlebológia Fsz. rendelő Sebészet-Műtő 5464 5475 5468 5174 5462 2330 5748 5471 5482 5453 5457 5740 5472 5844 5479 2319 5856.hu Dr. Dr. portális hypertensio (Prof. Dr. Lovas Péter. Halász Tamás Főnővér: Káposzta Erzsébet Főorvosi szoba Orvosi szobák Prof. Höhn József) Mellkas Osztály (Dr. Géczi Tibor) Mellkas osztály orvosi szoba Mellkasi kötöző (I. osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Hódi Zoltán Dr. Balogh Ádám) Professzori szoba (Prof. Sipka Róbert. Dr. Dr. Marofka Ferenc.5.em. Petri András. Wolfárd Antal. Lázár György. Tisza L. Varga László) Professzori szoba (Prof. Dr. Dr. Palásthy Zsolt.Emlő Osztály (III. Leindler László Dr. 57. Kass Gábor Orvosírnok Nővérszoba Beteghívó (folyosó) Műtőfolyosó orvosírnok Ügyeletes orvos (műhelyfolyosó) Sebészeti Szakrendelő 6722 Szeged. Furák József. Dr. Dr. Kálvária sgt. Előhívószám: Mb. VEP 5780 Excimer lézer 5092 Felvételi iroda 5091 Férfi orvosi szoba (Dr. Dr. Dr.) Műtő (I. Szeged Korányi fasor 10-11. Paszt Attila. Janáky Márta) 5560 Ambulancia 5088. Kolozsvári Lajos) 2402 Ambulancia (Dr. ambulancia ügyeletes nővér Intenzív Osztály Iroda (magas fszt.opht. Dr. 97.Gondnok (Rósa Júlia) Gyógyszertár (Szabó Mária. Dr. Gyetvai Tamás. Fejes Imre.

Orvos Hajnalka) Gyermeknőgyógyászat (Vasas-Szt.sz. 218-as Kórterem II. em.12. em. Endocrinológia. Anesztézia) Andrológia (Dr. B. Gallyas Éva Dr. nővérpihenő OTC vizsgáló Látótér vizsgáló Lézer ambulancia Műtő Műtő ügyeletes szoba Női orvosi szoba (Dr. Török Edit. Janáky Márta) Professori vizsgáló Ruharaktár Szövettenyésztő labor Ultrahang Szemészeti Szakrendelő 6722 Szeged. 5493 1417 5500 5501 5502 4904 5503 1415 5495 5525 1411 5509 5505 5497 5527 1410 1288 5526 5760 5995 799532 5528 4903 5529 5763 5764 5496 5514 5504 (Általános) (Általános) Ambulancia III. Végh Mihály) Orvosi szoba (Dr. Nógrádi Antal) Nappali Klinika. Magyari Márta szakvezető. Pálffy Andrea. Fülöp Zsuzsanna Dr. (STD.hu Dr. Dr. Dr.em. 115-ös Kórterem I. rendelő II. 97. Péter u.) Gyógyszertár Kórterem I. krt. Dr. Vincze Katalin Dr.Gyermekosztály Gyermekvizsgáló Ambulancia-Kartonozó Ambulancia (Glaukoma) Általános osztály.em. Dr. 5491. (Infertilitás. 323-es Kórterem II. Erdei Zoltán. tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Semmelweis u. Tisza L.13. Szabó Ágnes. SzalayLászló.obgyn@med. Dr. Lődi Ágnes. Dr.8.sz. 219-es Kórterem III. (Általános) Ambulancia III.u-szeged. office. (Diabetológia. em. (Negatív családtervezés) Ambulancia VI. Ambulancia II. női kezelő Kontaktlencse labor Könyvtár (Szabó Enikő) Laboratórium (Dr.. rendelő II. Menopausa) Ambulancia V.em. em. Dr.em.em. em. rendelő II. 324-es Könyvtár 72 . kezelő Operált osztály. Incontinencia. Vízvári Eszter 799 343 345 341 342 344 Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 6725 Szeged.sz. Szöllősi János) Beteg bejelentkezés Beteghordók CTG laboratórium Felvételi iroda Férfi klimax ambulancia (EMAS) Főnővér (Bársony Jenőné) Gazdasági nővérek Gépírói szoba Gondnok (Czimer Györgyné) Gyermekágyas osztály Gyermekgyógyász (Dr. 5918 5783 5089 5785 5087 5686 2403 5058 2711 5781 Dr.11. 5711 Fax 5757. Deák Andrea) Női orvosi szoba (Dr. Hammer Helga) Orvosi szoba (Dr. Dr. Dr. Dégi Rózsa) Női orvosi szoba (Dr. iroda 5499 5499. WHO) Ambulancia IV. nővérpihenő Orthoptika Orvosi szoba (Dr. Polgár Nóra. Dr. Egyetemi előhívszám: II. 116-os Kórterem II.7. Dr.em. em. Sohár Nikolette. Bognár Ágnes.sz. havi váltásban 5687 4934 4938 6882 5093 5090 5784 5786 5782 4935 4932 4933 2409 5906 5040 5778 5777 5094. Vízvári Eszter) Operált osztály. Fárk Ildikó Dr. 1. Pál Attila Kisteleki Marina Porta Ambulancia I. Fejes Imre. Dr. rendelő II. Balogh Andrea. Tóth Barbara. Dr.

Simonka János Aurél Kovács Gizella tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Daru József. Gyógytornász) Orvosnői szoba (Dr.trans@med. Ultrahang II.trauma@med. Dr. Kormányos Zsolt. Surányi Andrea. Dr. Németh Gábor. Vincze Emőke Ph.hu Dr. Márton Virág. Béla. 5530 Fax Intézetvezető főnővér (Molnárné Oroszi Andrea) Baleseti Állomás Súlyos sérülteket ellátó Fektető Asszisztensi szoba Orvos irnoki szoba Beteghordók Felvételi iroda Gipszelő 70-es traumatológiai visszarendelő 71-es traumatológiai visszarendelő Előjegyzés 2/A osztályvezető nővér 2/A iroda 2/A osztály (beteghívó) 2/B osztályvezető nővér 2/B iroda 2/B osztály (beteghívó) 2/D osztályvezető nővér 2/D iroda 2/D osztály (beteghívó) 2/E osztályvezető nővér 2/E iroda 2/E osztály (beteghívó) III-as traumatológiai műtő V-ös traumatológiai ügyeleti műtő Ébredő Ügyeleti és septikus műtő Orvosi szoba ( Prof. szoba (Dr. Dr. Office. Dr.. Bitó Tamás. Dr. Urodinámia WHO szoba 5513 5766 5762 5756 5510 5522 5517 5518 5761 5521 5516 5523 5498 5512 5520 5514 1416 5507 5758 5765 1418 5506 5511 5508 5986 1415 5524 Transzfuziológiai Tanszék 6720 Szeged. Dr. Novák Tibor) Orvosi szoba (Dr. Dr. Bakki Judit) Ultrahang I. Mészáros Gyula. Pál Zoltán) Orvosi szoba (Dr. Dr. iroda 4963 6805.u-szeged. Dr.Műtő Műtősnői ügyeleti szoba Nőgyógyászati osztály Operált osztály Orvosi szoba (Dr. Dr. Tarnai László Orvosi szoba (Dr. Dr. Molnár G. Somogyi u. Katona Renáta. Dr. Borthaiser Zoltán. Dr.. Pásztor Norbert. Keresztúri Attila. Dweik Diána. Dr. Szűcs Márta) Professzori szoba (Dr. Dr.. Varga Endre) Orvosi szoba (Dr. Vezendi Klára Csizmaziáné Wilhelm Adél tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Tóth Róbert) Orvosnői szoba (Dr. Dr. Dr.hu Dr. 2. Fekete Zoltán. Varga Tóth Andrea. Sikovanyecz Jáno s. iroda 5531 5531. Iskander Atif. 5664 6893 6892 5010 1340 1347 1338 6158 5539 5540 5584 1490 1491 1488 1788 1787 1789 6151 6152 5870 6153 6154 5871 6155 6160 6161 6157 6866 1493 73 . Resch Béla) Professzori szoba (Dr. Pap Éva. Dr. Pintér Sándor) 5703 Tel/Fax 6891.u-szeged. Singh Margit. Koloszár Sándor. Szabó Dávid.) Orvosi szoba (Dr.Semmelweis u. 5908 Fax Traumatológiai Klinika 6725 Szeged. Dr. Dr. Kalmár László. Kovács László) Professzori szoba (Dr. Bártfai György) Raktár Streilizáló Szülőszoba Technikus Terhespatológia Takarítók Újszülött intenzív Újszülött osztály (Dr.6 office. Dr. D.

Szalay István. Emelet Nővérpult Beteghívó Cisztoszkópia (Dávid Lajosné) Urodinámia UH ESWL Andrológia (Újváriné Szatmári Angelika) Gazdasági ügyintéző (Hudák Anikó) Gyógyszertár III. Hajnal-Papp Norbert. Ambulancia III. Molnár Sándor) Orvosi szoba (Dr. Markotics Attila Orvosi szoba (Dr. emelet tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. Dr.u-szeged. 521 798-522 798-523 798-540 798-524 798-525 798-529 798-535 798-539 798-531 798-534 798-533 798-532 798-536 798-103 798-530 798-549 798-545 798-542 798-543 798-544 74 . Somfay Attila Lászlóné Kovács Rózsa Számítástechnika Tanszék II. Dr. office. iroda 571-515 571-552 T/ F 571-549 571-523 571-527 Urológiai Klinika 6725 Szeged. Doszkocs Péter. Császár József. Mitykó János. Dr. Dr. 57. Batta István. rendelő Sebellátó Gipszelő 5533 5537 5536 5535 1785 1784 1489 5534 6156 5532 Dr. Csonka Ákos. Dillmann József) Rezidensi szoba (Dr. Király István) 561-361 798 798-280. rendelő Fsz. Dr. Kószó Balázs. Dr. Dóró Géza. Monoczki László) Orvosi szoba (Dr. Bajory Zoltán) Orvosi szoba (Dr. Dr. krt. Bánki László. Deák Gábor. Dr. Gárgyán István) Orvosi szoba (Dr. Dr. Főápoló (Tresnyics Tibor) Kötöző (Dr.sz. 30/659-4651 798-520.hu Dr.hu Prof. office. 97. Alkotmány u. Emelet Tanszékvezető helyettes (Dr. Dr. 7. Nagy Ernest. Pajor László tanszékvezető egyetemi tanár Báló Zoltánné Titkárság.Orvosi szoba (Dr. Dr. Böröndy János. Fsz. Dr. Tisza L. Emelet Nővérpult Beteghívó II. Csonka Endre. Dr. Dr.11. Tóth Mihályné) I. 8. Dr. Fehér James. Dr. Illyés Balázs. Pintér Olivér) Orvosírnok Orvosi szoba (Dr. Őry-Tóth Csaba. Szabó Attila. Span Ádám. Körmöndi Sándor) Orvosi szoba (Dr. Szarvas János.urologia@med. Kálvária sgt. Dr. emelet Tanszék III. Dr. Papos István. Dr. Dr. Ambulancia II. Schweighardt István Dr.) Orvosi szoba (Dr. 36. Tóth László. Dr. Török László.u-szeged. Mácsai Attila) Orvosi szoba (Dr. iroda 798-556 798-280 T/F 798-555 Központi fővonal Egyetemi előhívószám Magyar Urológia Szerkesztősége Ambulancia I. Horváth Attila. Dr.sz. Bíró Gábor Dr. Fülöp Miklós) Könyvtár Traumatológiai Szakrendelő 6722 Szeged. Dr. rendelő Fsz. Papp Klára 799-337 799-349 799-333 799-347 799-365 SZTE ÁOK Tüdőgyógyászati Tanszék 6772 Deszk.tudtsz@med. Kovács Mihály) Orvosi szoba (Dr.sz. Dr. Süveges Gábor.

Orvosi szoba (Dr. Schultéty Sándor, Dr. Kiss Attila) Orvosi szoba (Dr. Fekete Zoltán)

798-547 798-546

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Kórháza 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. office.korhaz@med.u-szeged.hu Dr. Pajor László Báló Zoltánné

telephely igazgató Titkárság, iroda Fax

561-361/101 561-300, 561-361/101 561-301, 561-361/102 561-361 798 321, 322 104 107 384 108 138 110 375 326

Központi szám: Egyetemi előhívószám Portaszolgálat Könyvtár Szociális munkás Nagy Mariann Fényterápia Kórházhigiénés Osztály Dr Nagy Kamilla Dietetika (Ápolási Igazgatási Osztály) Informatikai rendszergazda Nővérszálló Üzemeltetés Osztályvezető: Adminisztráció Anyaggazdálkodó Gondnok Hivatalsegéd Udvaros Karbantartás Kazánház Maros-Sped Kft Suli-Host Kft. Betegszállítás ORSZI Porta Sós János Ilovai Regina Kissné Tóth Anna Schwartz Ágnes Horváth Zoltán Future FM Kft.

124 146 145 T/F 115 130 336 127 327 126 134 135, 136 140 142 132

Fazekas Katalin

Élelmezés Pernyész Jolán (vezető) Adminisztráció Konyha Alkalmazotti ebédlő Somnius Egészségügyi Kft. Dr. Várszegi Mária

Alvásdiagnosztika Alváscentrum Gyógymasszázs Gyógytorna Fizikotherápia Központi műtőblokk Földszint: Megfigyelő Műtő előtér Sebészeti műtő Műtősnői szoba I. emelet Megfigyelő Sebészeti műtő Urológiai műtő Műtősnői szoba Anesth. orvosi szoba Anesth. asszisztensi szoba Orvosi öltöző Központi sterilizáló II. emelet Vezető műtősnő: Megfigyelő Műtősnői szoba Főműtősnői szoba

116 117 128

Vezető: Dr. Varga Helga 251 263 259 252 Vezető: Micsinai Erzsébet 249 246 247 248, 250 253 254 351 255 Arc- Állcsont Sebészet Fazekas Gyuláné 189 189 256

75

Műtő blokk szociális helyiségek Műtőssegédek I. (VI. em.) Műtőssegédek II. (A épület) Műtősnői öltöző (VI. em.) Röntgendiagnosztika-Euromedic Osztályvezető főorvos: Dr. Horváth István Iroda, vezető asszisztens Erdős Ildikó Orvosi szoba Dr. Batkó Julianna, Dr. Zábrák Edit, Dr. Ambrus Edit Dr. Kopp Miklós, Dr. Veress Attila Recepció, Kartonozó Leletező Ultrahang CT. vizsgáló CT. leletező Röntgen technikusok Dávid Gyógyszertár Zártforgalmú gyógyszertár Officina 381 329 383

260 260 262 267 266 268, 269 345 264 263 561-373 T/F 332 T/F 333

Dr. Ambrus Attila, Kocsis Andrea

Egyéb egységek Gyógyászati segédeszközök boltja Büfé Beteghordó öltöző Csereruha raktár (Miskolci Patyolat Zrt.) Takarítók, területi vezető (Dussmann) Takarító öltöző

385 328 330 329 341 319

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szakorvosi Rendelőintézete 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 97. office.szakrend@med.u-szeged.hu Dr. Zsibrita Ágnes Telephely igazgató Zsarkóné Szűcs Mónika Titkárság, iroda Központi szám: Egyetemi előhívószám Telefonos előjegyzés Koordinátor: Gondnok Gondnok Készletgazdálkodó Iktató Gazdasági ügyintéző Vezető védőnő Informatika Informatikusok: Ördög Mátyásné Kiss Imre Szabó Éva Kovácsné Lele Gabriella Szépné Ócsai Andrea Baloghné Fűrész Veronika Dudás Attila Czollner Gergő Farkas Zsolt, Sipos Roland

574-400/401 574-400/402, Fax:574-490 574-400 799 574-433, 574-434 799433, 799434 404 406 406 354 380 376

8350 410, 8271 368

Szakorvosi Rendelők Alvásdiagnosztika 6724 Szeged, Kálvária sgt. 57. Szakvezető főorvos:

Dr. Várszegi Mária

561-361/132

Anna Gyógy- és Termálfürdő Szegedi Fürdők Kft. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. Mozgásszervi rehabilitáció 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. Főorvos: Dr. Gál Melinda Reumatológus szakorvos: Dr. Nagy Marianna Anyatejgyűjtő állomás 6721 Szeged, Kossuth L. sgt. 31/b. Audiológia

553-330

553-331 553-331

426-203

76

6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. Hallásvizsgáló I. em. 14. Hallókészülékek átadása I. em. 10. Belgyógyászat 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. Kliniko-farmakológia 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. I. em. 16. Belgyógyászat II.em. 6.sz. rendelő Belgyógyászat-Diabetológia 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. I.em. felsőfél em. 33.sz. rendelő I.em. 1.sz. rendelő I.em. alsófél em. 22. Belgyógyászat-Endokrinológia 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. I.em. 2.sz. rendelő I.em. alsófél em. 21. Belgyógyászat- EKG 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. I. em. 3. Belgyógyászat-Gasztroenterológia 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. Szakrendelés: I.em. alsófél em. 23.sz Dr. F. Kiss Zsuzsanna, Dr. Jármay Katalin, Dr. Náfrády József Vizsgáló: alsófél em. 24. Endoscop: 2.em. 14. Betegirányítás 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. Betegirányítás 6724 Szeged, Vasa Szent Péter u. 1-3. Bőrgondozó (felnőtt) 6721 Szeged, Kálvin tér 5. Bőrgondozó (gyermek) 6721 Szeged, Szent István tér 4. Fizikoterápia 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. Kis fiziko(alagsor) Központi fiziko(alagsor) Fogszabályozás 6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 1. Fogszabályozás Dr. Hovorka Zsuzsanna, Dr. Szalma Gabriella, Dr. Tichy István Fogászat (Fogászati Klinika) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 64. Parodontológia Szájsebészet Fogászati Röntgen Dr. Frecska Irén, Dr. Kóbor Éva, Dr. Losonczy Zsófia, Dr. Mécs Zsuzsanna

302 303

310 Dr. Varga Pál, Dr. Valach Erzsébet, Dr. Dobó Mária 305

Dr. Holzinger Gábor, Dr. Beke Sándor Dr. Császár Tímea, Dr. Takó Ibolya Dr. Kosár Klára

315 307 313

Dr. Szekeres Edit, Dr. Sajti Ilona Dr. Domonkos István

314 329

328

312 311 388

300, 301 500 548-290

443-943

363 366

548

Dr. Kertész Annamária

5288 5288 5288

Foglalkozás Egészségügy 6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3. II. em. 207. Dr. Bánki Horváth Ildikó II. em. 206. Dr. Rácz Gabriella Fül-Orr-Gégészet 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. I. em. 11. I. em. 13.

528

Dr. Bucsai Ágnes, Dr. Tomcsányi-Pató Barbara Dr. Iván László, Dr. Kadocsa Edit Dr. Csanády Miklós, Dr. Rovó László Dr. Torkos Attila, Dr. Smehák György, Dr. Bella Zsolt Dr. Sztanó Balázs, Dr. Vass Gábor Dr. Kecskés Gabriella, Dr. Szekeres Norbert Stifán Sándorné, Prókainé Ördög Márta

338 316

Gyógytorna (alagsor) 6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.

362

77

em.em. Tisza L. I.em. II. em. Dr. Piry Katalin Dr.) (I./A. I. 57. em. 420. 4. Imre Gabriella IV. Vasas Szent Péter u. 1-3. 97. 4. Karsai Kornélia IV.em. Nőgyógyászat-Terhesdiagnosztika 6724 Szeged. I. Dr. vezető nővér Réz Csilla IV. Ónody Sarolta. iroda Pataki Edina II. Tisza L. Dr. Gárdián Gabriella 526 377 353 355 Dr. Gelléri Dezső Dr.15. krt. krt. Laboratórium (Kórház) 6724 Szeged.8. 4. 415. Vasas Szent Péter u.Gyógyszertár-Kabay 6722 Szeged.em.em.em.em. Dr. Fsz (utca felől): Dr. krt. 416. em. Vizeletvizsgáló. Túri Piroska Dr.em. krt. Kálvária sgt. Ideggyógyászat 6722 Szeged. Dr. CS. Sári Tamás.) Dr.em. 11.) (I. Vérvétel I. Tóth Ildikó IV. Bódi Ferenc 336 Dr.em. Pszichológusok 418 598 574-495 430 524 542 527 525 508 506 530 505 78 .7. 106. I. 200.em. Orvosi szoba III. em. Tisza L. 364 Laboratórium 6724 Szeged. 97. 304.em.2. IV. Dr. II. 97. felsőfél em. Tisza L. II.em. Tisza L. 205. Lézertherápia 6722 Szeged. Lehoczky Helga (H) Dr. felsőféle m.6.em. Bácskai istván. 201. Echocardiographia Ultrahang Terheléses EKG Diszpécserszoba 335 Dr. Vasas Szent Péter u. Borthaiser Angéla Dr.Tóth Andrea (K. Dr. 1-3. Kiss Szőke Anna IV. Tekulics Péter. 97. krt. I. Keresztes Csaba Védőnők: Nőgyógyászat-GYERMEK Fsz (utca felől): Onkológia 6722 Szeged.em. krt. Kassai Zsuzsanna II.5.em. I. Boros Ildikó IV. II. Dr. felsőfél em. 97. 417.) előjegyzés (I. felsőfél em. Ortopédia 6722 Szeged. 97. 9.4. Dr. 418. 414. 412. szociális munkás IV. II. 419. Dr.em. sz. Kajtár István Dr. 3. Dr.em. I. Perényi László.em. Tisza L. Dr.em. 413. I. P) 532 532 Dr. Varga. 7. Dongó Ágnes. 34. Dibó György Dr. I. rendelő 543 514 353 561-361/276 405 517 531 520 502 562 432 Dr. Greksa Erzsébet 449 322 319 321 324 442 321 321 322 442 (I. Balogh Éva Dr. Dr. Tisza L. 31. Gróf Endre Dr. Rattay Katalin 325 Pszichiátriai Szakrendelő és Gondozó 6724 Szeged. 105. Cinkóczi Piroska Dr.em. em. Zsibrita Ágnes Laboratórium 6722 Szeged. Kertész István Dr. krt. Pszichológusok II.K. ffem. Kakuja Gábor CTG Fsz (utca felől): Dr. 97. 2. em. Kardiológia 6722 Szeged. 1-3.em. Becsey Anikó IV.em.em.em. SZ.

nővérszoba Csoportszoba Becsei Tiborné 501 574-494 574-445 Pszichoszomatikus rendelés . krt.12. Nagypál Erika. Vízvári Eszter 343 342 341 345 344 Dr. Ruhacsere Mayer Gáborné 6722 Szeged. krt. 97.II. Simonka Zsolt. 7. Dr. Dr.4. Mérey u. Fsz. II. Hódi Zoltán Fsz. P) 6724 Szeged. Gipszelő Központi Műtő II. Gallyas Éva Dr. Fejes Imre. Vidéki védőnők Tanácsadás 361 381 507 358 359 360 Dr. táppénz IV. Dr. Fárk Ildikó Dr. 97.Szupervízió 6724 Szeged. 97. havi váltásban Traumatológia 6722 Szeged. 97. Papp Klára 349 337 333 347 365 357 549-834 432 518 79 . 97.em.6.em. Fsz.5. 97. II. Tisza L. Vasas Szent Péter u.em. Balogh Andrea. Szalai László. Török Edit. Szabó Sándor II. Dr. Dr. Raktár 6722 Szeged. (H. 10. Dr. krt.em.em. Tüdőgondozó 6722 Szeged. 1.13. Fsz. Dr. 404. Cserne György. Tisza L. Suták Gizella. CS) Sebészet 6722 Szeged.em.11. Dr. Szántó Erzsébet Dr. Leindler László. asszisztensek Reumatológia 6722 Szeged. krt. 522 544 592 Dr. 9. SZ. Dr Palásthy Zsolt. Schweighardt István Dr. Fsz. 8. Védőnők 6724 Szeged. Tisza L. Bíró Gábor Dr.) Mammográfia 6722 Szeged. krt.402. Varga Judit Dr. Sebellátó Fsz.em. Vasas Szent Péter u. Erdei Zoltán.1. Vasas Szent Péter u. Dr. 11. IV. Dr.11. Szarvas János.em. II. Röntgen Ablak – Előjegyzés Ultrahang I. Gáspár Mária 348 350 351 331 440 331 330 334 379 Röntgen (Euromedics Diagnostics Szeged Egészségügyi Kft. 97. Dr.em. em. II. Tisza L. Tisza L. Horváth Éva II. 1-3. (Fsz. 1-3. 403.em. Dr. Dr. érsebészet Dr. Jeszenszky Pál Fsz. Fsz. Dr. Fsz.em. Dr.3. Dr.8. (K. Géczi Tibor. 13. Fsz. Fsz. Dr. 201. Dr. II.7. Mihalovits Gábor. Fsz. 13. Tisza L. II. 412. Tisza L. 411.2. Fülöp Zsuzsanna Dr. krt.) Ultrahang II. krt. Magyari Márta. Vincze Katalin Dr. Szemészet 6722 Szeged. Sipka Róbert.

iroda (Erdősi Éva. Alexander.u-szeged. 2. Egyetem u. Egyetem u. Kiss Attila tanszékvezető egyetemi docens Szépéné Ungár Erika Titkárság. Egyetem u. Kiss Attila) Dolgozószoba 3316 (Dr. Federmayer Éva) 3213 80 . Széchényi Krisztina) Dolgozószoba 3313 (Nagy Gergely. III. iroda 4166 4360. Csernus Sándor Erdősi Éva. Bocsor Péter. kelemen@arts. Partik) Dolgozószoba 3311 (Dr.u-szeged. Barát Erzsébet. Dr. Egyetem u. iroda 3207 4259 T/F 4260 4259 T/F 4258 3208 4262 4542 3207 4549 4260 4030 4526 3214 3205 Amerikanisztika Tanszék 6722 Szeged. Dr. Dr. emelet 128. Kothencz Mihály) Tanulmányi Osztály (Farkas Katalin) Tanulmányi Bizottság (Dr. Szőnyi György Endre) Dolgozószoba 3303 (Dr. emelet 31. Fenyvesi Anna) Dolgozószoba 3307 (Dr. (Dr. Szász Géza) Tudományos és pályázati dékánhelyettes (Dr. 544-037 Fax 4495 4263 4039 4360.u-szeged. Kovács Ágnes Zsófia. emelet 128. iroda Dolgozószoba 3312 (Dr. Nagy Endre) PC Labor (Somogyi Ákos) Tanulmányi osztályvezető (Dr.(Dr. Kenesei István. Thomas Williams [ELTEAL]) Intézetvezetői szoba 3306 (Dr. Vajda Zoltán Szépéné Ungár Erika tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Dr. Fenyvesi Anna fenyvesi@lit.hu0 Dr. iroda 4257 4259 T/F Dolgozószoba Petőfi épület II.hu Dr. emelet 213. Csernik Antal) Dolgozószoba (Oláh Anikó. Cristian Réka Mónika. Péter Róbert.]) 3214 Dolgozószoba Petőfi épület I. 2. (Dr. Szántó Richárd) Tanulmányi Osztály (Sas Gabriella) Tanulmányi Osztály (Györgyeyné Login Adrienne) Tanulmányi Osztály (Oláhné Jakus Zsuzsanna) Tanulmányi Osztály (Matkó Beáta) Tanulmányi Osztály (Ifkovicsné Béres Margit) Tanulmányi Osztály (Kafka Erika) Posta-osztó szoba (Fodor Zsuzsanna.hu Dr. Dragon Zoltán) 4847 Dolgozószoba Petőfi épület I. Vajda Zoltán) Hivatalvezetői szoba (Kelemen Éva) Titkárság. Kertészné Maurits Erzsébet) Angol-Amerikai Intézet 6722 Szeged. Dr. Dudits András. 2. 4801 4167 4378 4364 4438 Fax 4495 4363 4164 4165 4280 4281 4819 3043 Dékánhelyettesi szoba (Dr. ieas@lit. Annus Irén. Sávai-Matuska Ágnes [Angol Tsz.u-szeged. (Dr. Fenyvesi Anna) Dolgozószoba 3310 (Dr. Balogh Andrea) Dolgozószoba Petőfi épület I.Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal 6722 Szeged. 2. Tajti Jánosné) Pályázati Iroda (Pereszlényi Gábor. Vajda Zoltán) 4264 Dolgozószoba Petőfi épület II. Kérchy Anna. Novák György. Szekszárdi Krisztina) Dolgozószoba (Dr. Suszczynska Malgorzata. Szekszárdi Krisztina dékán Titkárság. P.hu Dr. Dr. Dr.hu Szépéné Ungár Erika Angol Tanszék 6722 Szeged. Dr. Forgács Tamás.u-szeged. Dr. Sávai-Matuska Ágnes) Dolgozószoba 3304 (Irodalom PhD) intézetvezető egyetemi docens Titkárság. 4361 4263 4362. ieas@lit. em. ieas@lit. Cora Zoltán) Dolgozószoba 3314 (Dr. (Dr. emelet 127.

Drewnowska Ewa Pöltl-Deák Krisztina tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. 4284 4024 T/F 4284 4689 6792 3217 4542 4261 Tanszékvezetői szoba (Dr. Dr. Csúri Károly.hu Dr.u-szeged. iroda 4248 4245 T/F 3095 4248 Dolgozószoba 2326 (Dr. darabose@lit. Bombitz Attila Dr. Enikő. Petneki Katalin. Dr. Dr.hu Dr. Pálos Ildikó. Hárs Endre) Dolgozószoba 2324 (Dr. iroda 4247 4829. Szabó-Gilinger Eszter) Tanári szoba (LINEE Project) Tanári szoba (Williams. Forgács Erzsébet. Egyetem u. 2. Elisabeth Peschke) Dolgozószoba (Dr. Dr. Kontra Miklós Szentgyörgyi Anna tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Marco Winkler. Egyetem u. iroda 4247 4829. Doró Katalin. Peckham. maleczki@hung.hu Dr. Maleczki Márta. Horváth Géza Nagy-Némediné Karsai Marianna intézetvezető egyetemi docens Titkárság. Mihály Csilla. 2. Kappel Péter.u-szeged Dr. Jeremy Parrott. Dr. Dr. Gaál Márta. Túri Ágnes. 2. 2. Maleczki Márta Győrkiné Gábor Éva tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. 4128 4687 T/F 4128 Dolgozószoba 3236 (Dr. 3295 Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék 6722 Szeged. Kispál Tamás.u-szeged. Szabó Judit) Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet 6722 Szeged. Horváth Márta) Dolgozószoba 2319 (Dr. Bernáth Árpád) Német Nyelvészeti Tanszék 6722 Szeged. Curleyné Rónay Zsuzsanna. 2. iroda 4690.u-szeged. Szabó Erzsébet. Lerch Ágnes. Egyetem u. Horváth Géza Nagy-Némediné Karsai Marianna tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Szécsényi Tibor) 81 . Dabóczi Viktória) 3296 Dolgozószoba (Dr.Czicza Dániel. Gombosné Haavisto Kirsi) Germán Filológiai Intézet 6722 Szeged. Egyetem u. Darabos Enikő tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. 4245 Fax 3095 3093 4246 4247 Dolgozószoba 2326 (Dr. Scheibl György. Barótiné dr. Rauzs Orsolya. Ellen Tichy) 4023 Dolgozószoba (Gyáfrás Edit. Bajnóczi Beatrix. Vargáné Dr. Egyetem u. 2. Tápainé Balla Ágnes) Tanári szoba (Dr. Dr. Zóka Eszter) Dolgozószoba (Dr. Dr. iroda 4504 4249 T/F Dolgozószoba (Prof. Dr. Donald) Tanári szoba (Dr. Bassola Péter.. Dr. Katona Tünde.hu Dr.Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 6722 Szeged. 4245 Fax Német Irodalomtudományi Tanszék 6722 Szeged. horvathg@lit. elteal@lit.u-szeged. Szajbély Mihály intézetvezető egyetemi tanár 3067 Általános Nyelvészeti Tanszék 6722 Szeged. Fenyves Miklós) Dolgozószoba (Dr. Kontra Miklós. iroda 4024. Thomas) Tanári szoba (Dr. horvathg@lit. Egyetem u. Sándor Claudia. Bukta Katalin. Németh T. Gárgyán Gabriella) 3261 4250. 2. Egyetem u. Dr.

Dr. Szeverényi Sándor) Dolgozószoba 2136 (Dr. Szűcs Márta. Janurik Boglárka.u-szeged.u-szeged. 3045 Könyvtár. Dr. Kovács András) 82 . Szajbély Mihály Barta Zoltánné tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. msimon@hung. Dr. Virág Zoltán Czirok Zsolt. Mátyus Imre) Televízió Stúdió (Kovács Zoltán. Tóth Benedek. viragz@hung.és Humán Információtudományi Tanszék 6722 Szeged. Szabó Gábor) Dolgozószoba 2209 (Dr. Egyetem u. Sándor Klára. Sinkovics Balázs.hu Dr. Hoffmann Ildikó) Dolgozószoba 2406 (Dr... Sipőcz Katalin Győrkiné Gábor Éva tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. iroda 3096 4365 T/F 4020 3075 Dolgozószoba 2211 (Dr. Bakró-Nagy Marianne. Szabó Richárd. gaboreva@hung. Kövérné Klucsik Edit) Rádió Stúdió (Balog József. Janurik Boglárka) Dolgozószoba 2409 (Dr. 2. iroda 4061 4365 T/F 4061 3027 Tanári szoba 2210 (Dr. 2. 3039 4634. 2.D. 2. Ivaskó Lívia. Monok István Gazsóné Bodor Györgyi tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Dr. Zsigri Gyula. Dr. Egyetem u.és Médiatudományi Tanszék 6722 Szeged.hu Dr. Pusztai Bertalan. iroda 4244 4244 T/F 6798 4244 Dolgozószoba (Dr. Dr. Bíró Bernadett. Németh Miklós) Dolgozószoba 2134 (Dr. Dr. Suntcova Ekaterina) Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék 6722 Szeged. Büky László.u-szeged. Simon Melinda. Szajbély Mihály) Tanári szoba 2205 (Gere Zsolt. Szabó József. iroda 4815 4687 T/F 4505 4815 4043 4067 4407 Dolgozószoba 2408 (Dr. Duránszkai Zsolt) 3067 3046.u-szeged. media@hung.Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 6722 Szeged. Kirisi Podschivalow. Forgács Tamás) Dolgozószoba 2412 (Dr. Egyetem u. Egyetem u. fehér@hung. Szajbély Mihály. Machan Eszter tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Kozmács István. iroda 4547 4687 T/F 4546 4547 4459 Dolgozószoba 2135 (Dr. Békési Imréné. Ph.u-szeged. 2. Cserjés Katalin. Forgács Tamás Győrkiné Gábor Éva tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Kerdi -Liis Kiirs. Zvara Edina. Hász-Fehér Katalin Czirok Zsolt.hu Dr. Egyetem u. Machan Eszter tanszékvezető egyetemi docens Titkárság.hu Dr. Z. iroda 3067 4366 T/F Tanszékvezetői szoba (Dr. Karvalics László) Dolgozószoba (Dr. Dr. Sipőcz Katalin. Egyetem u. Labádi Gergely) Kommunikáció. Schirm Anita) Modern Magyar Irodalmi Tanszék 6722 Szeged.hu Dr. 2. hallgatók) Dolgozószoba 2132 (Dr. Hegyi Ádám Alex) Magyar Nyelvészeti Tanszék 6722 Szeged.

szisi@hung. Font Zsuzsanna) Tanári szoba 2214 (Dr.Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék 6722 Szeged.u-szeged. gazsone@hung.hu tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Fogarasi György fogarasi@hung. Karácsonyi Judit. Nagy Ágoston) Hispanisztika Tanszék 6722 Szeged. iroda 4670 4148 T/F 4671 Dolgozószoba (Dr. Tanári szoba 0130 (Dr. Odorics Ferenc) Tanári szoba 0136 (Hódosy Annamária. Pálfy Miklós) Tanári szoba 2318 (Dr. Jancsó Katalin. Gyimesi Tímea. Gécseg Zsuzsaana intézetvezető egyetemi docens 4241 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék 6722 Szeged. Hugo Duhayon ) Tanári szoba Petőfi I. Egyetem u. Egyetem u. Albert Sándor. Dr. Dr. iroda 4017 4365 T/F 4064 4460 4017 6357 3251 Tanári szoba 2213 (Dr.hu Dr.u-szeged. hispan@hist.hu Gazsóné Bodor Györgyi gazsone@hung. Egyetem u.D. Farkas Ildikó) Tanári szoba Petőfi I. Kovács Flóra. francia@primus. Kovács Katalin. Kürtösi Katalin. (Kakusziné Kiss Gabriella. Török Ervin) Vendég oktató Romanisztika Intézet 6722 Szeged. Szoba 0130 Dráma. Kovács Ilona.u-szeged. 30-34. Medgyes Tamás. em. 2. Dr. Szász Géza Sulyok Anita tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Egyetem u. (Sujtó László. Dr. . Dr. Penke Olga.u-szeged. Dr. Dr. Berta Tibor Jeney Zsuzsanna tanszékvezetõ egyetemi docens Titkárság. Dr. képzés 6722 Szeged.és színháztud.hu Dr. spec.hu Dr. Farkas-Kérchy Vera. Wenner Éva) 4828 4520 4828 4473 Régi Magyar Irodalmi Tanszék 6722 Szeged.) Tanári szoba 0131 (Prof. Machan Eszter tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. iroda 6375 4243 T/F 6375 4237 4240 3308 4066 4241 4238 Tanári szoba 2315 (Dr. Izaskun Pérez) 83 .arts. (Dr. 2. Füzi Izabella Gazsóné Bodor Györgyi tanszékvezető egyetemi docens Titkárság.u-szeged. Kelemen Zoltán) Ph. Pálné dr. Dr. em. iroda 4828 4387 Összehasonlító Irodalomtudományi Csoport 6722 Szeged. 2. Sághy Miklós. 2. 2. Szilasi László) Tanári szoba (Dr. Csikós Zsuzsanna . Vanessa Crine) Tanári szoba 2317 (Dr. Egyetem u. Ötvös Péter. Egyetem u. Dr. Tanári szoba 0133 (Dr. Tóth Ákos. Balázs Péter) Tanári szoba 2316 (Dr. Dr. Gécseg Zsuzsanna) Tanári szoba Petőfi fszt. Egyetem u. 2. Fried István. Szász Géza. Dr. iroda 4827 4387 4387 4827 3034 Tanári szoba 0134 (Dr. Petõfi sgt. Szilasi László Czirok Zsolt. Dr.hu Dr. 2. Latzkovits Miklós) Hivatalsegédi szoba 1452 (Pigniczkiné Lévai Edit) Vizuális kultúra és Irodalomelméleti Tanszék 6722 Szeged. Balázs Mihály) Tanári szoba 2203 (Dr.u-szeged. Németh Jenő.

2. iroda 4423 4418 Altajisztika Tanszék 6722 Szeged. Kollár Andrea. Lázár István. Dr. Kempf Baiarma) Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék 6722 Szeged. 30-34. italiano@primus.u-szeged. Egyetem u. 4437 3181 3064 Dolgozószoba (Dr. Luisa Orsaria) Dolgozószoba 118 (Zentainé dr. Maróti Egon) Dolgozószoba (Dr. Ressné dr.hu Dr. juhaszi@antiq. Dott. Petőfi S. Egyetem u.arts.hu Dr. iroda 4372. Dr. Dott. 30-34. Dávid Kinga. Kenesiné dr. iroda 3066 4313 3066 3160 Dolgozószoba (Bálintné Dr.u-szeged. Wolf Mária. 30-34. Mukuseva Rausangul) Dolgozószoba (Dr. . Marco Deluchi) Dolgozószoba 114 (Dr. (I.Dolgozószoba (Praefort Veronika. Wojtilla Gyula. Róth Márton) Összehasonlító Kultúratudományi Intézet 6722 Szeged. 4437 4313. Lázár István Juhász Ágnes tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Kulcsár Valéria) 84 .-szeged. iroda 4318 4319 T/F 4318 4319 4320 4322 Dolgozószoba 0302 (Dr. Tóth Ágnes) Dolgozószoba (Dr. Egyetem u. hallgatók Dr. Hoffmann Zsuzsanna. Sánta Gábor. juhaszi@antiq. Dr.sgt.) relstud@rel. Riccetti Gianfranco. Ressné Dr. Petőfi S.D.hu Dr. em. Pál József Kapusi Ildikó 4672 4147 3085 tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság.hu Dr. Révész László Juhász Ágnes tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Nagyillés János. Dr. Ezio Bernardelli. Tanári szoba 215 (Prof. Tóth Iván) Régészeti Tanszék 6722 Szeged.hu Dr. Alexandra Gutiérrez Díez. Máté Ágnes. Dr. Vörös Gabriella. Rosselli. Madarász Klára) Dolgozószoba 117 (Dott.u-szeged. Dóró Gézáné.ssa. Székely Melinda Juhász Ágnes tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Petneházi Gábor) 4633 4437 4437 Ókortörténeti Tanszék 6722 Szeged.u-szeged. Dr. Jordi Gimeno Benito) Dolgozószoba (Dr. Kincses-Nagy Éva) Dolgozószoba (Figen Uç. iroda 6383 4313 3183 6383 Dolgozószoba (Dr. Petőfi S. Farkas Mária. juhaszi@antiq.hu Dr.u-szeged. Dott. iroda 4038 4375 T/F 3402 4374 3404 3401 3400 Dolgozószoba 113 (Dott. 110. Máté-Tóth András intézetvezető egyetemi tanár Juratovics Zoltánné Titkárság. Kónya Gáspár. Lanteri Edinaa) Dolgozószoba 116 (Dr. 2. Károly László. sgt. Dr. Czerovszki Mariann. Biacsi Mónika) Iroda 0303 (Akasaka Yoshie. Egyetem u. Nagy Katalin) Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék 6722 Szeged. Mayer Péter. Bényiné dr. Draskóczyné dr. 2. Dr.. Dr. 2. szoba 220 (Ábrahám Ádám.D. Kasza Péter) Ph. Vígh Éva. Liptovszkyné Dr. Szörényi László) Tanári szoba 220 (Dr. Dér Terézia) 6722 Szeged. Ivanics Mária. Ivanics Mária Kiss Zoltánné tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. sgt. Odrobina László) Dolgozószoba (Dr. Tekulics Judit. Anderle Ádám) Dolgozószoba (Ph. kissne@hung. Dr. Katona Eszter. Alessandro.

Vígh Tibor) Tanári szoba (Dr. Porció Tibor) Dolgozószoba 3.u-szeged. Petőfi S. Nagy József) Hivatalsegédi szoba (Udvardi Lajosné) Oktatáselméleti Kutatócsoport Kléner Judit Túri Diána Tóth Edit Halof Ferenc Pszichológiai Intézet 6722 Szeged. Jámbori Szilvia. Kékesi Márk) (Dr.com Dr. Szenes Márta. Kelemen Rita) Tanári szoba (Fejes József Balázs. Orosz Gábor) (Kőváry Zoltán. Varga Sándor) Dolgozószoba (Simon András) Vallástudományi Tanszék 6722 Szeged. (Nagy Gábor Dániel) Tanszékvezetői szoba I. Ráczné Török Erzsébet) (Harsányi Szabolcs Gergő. 4423 4418 T/F 6386 4423 6385 3358 6384 Neveléstudományi Intézet 6722 Szeged. Csíkos Csaba) Tanári szoba (Dr. iroda Vidáné Balázs Gabriella Titkárság. Ravaszné Dr. Horvát M. (Szilárdi Réka) Dolgozószoba 4. Dr. Máté-Tóth András tanszékvezető egyetemi tanár Juratovics Zoltánné irodavezető Dolgozószoba 1. Nóbik Attila) Tanári szoba (Dr. Csapó Benő intézetvezető egyetemi tanár Molnár Katalin irodavezető Csomorné Benkovics Ágnes Titkárság. Török Imre András) (Bárányné Dr. csomora@edpsy. Csapó Benő) Tanári szoba (Dr. I. 102. barna@hung. Sarungi Emőke) (Tisljár Roland) (Dr.u-szeged. földszint pszichol@googlegroups. Zsolnai Anikó) Tanári szoba (Dr.hu Dr. Szokolszky Ágnes) 4032 4356 4163.Vidákovich Tibor) Tanári szoba (Kasik László. 2. Szenczi Beáta) Tanári szoba (Dr. 2. Winkler István) (Dr. Dolgozószoba 2. Tünde. Józsa Krisztián) Tanári szoba (Besesekné Dr. em. Molnár Éva) Tanári szoba (Dr. Racsmány Mihály) (Dr. Szabó Éva. I. Barna Gábor Farkas Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. em. I. Molnár Edit Katalin) PHD szoba (Barassevich Tamás. 104.sgt. Hercz Mária. Csabai Márta. Gleszer Norbert. Egyetem u. iroda Tanári szoba 0421 Tanári szoba 0419 Tanári szoba 0422 Tanári szoba 0418 Tanári szoba 0423 Tanári szoba 0413 Tanári szoba 0411 Tanári szoba 0415 Tanári szoba 0417 (Dr. Dr. em. 30-34. Petőfi S. Korom Erzsébet. Molnár Gyöngyvér. (Dr. em. Csifcsák Gábor. I. 420-034 Fax 4032 4355 3289 3254 3287 3281 3292 3237 4817 3065 3069 3284 3063 4163 4354 3215 3068 3282 4510 4691 4509 T/F 3243 3285 3273 3276 3267 3266 3257 4692 4510 85 . 107. Dr.u-szeged.hu Dr. Dr. Dr. 108. relstud@rel. em. Baráth Tibor. Sefcsik Tamás. Kinyó László) Tanári szoba (Dombováriné Dr. sgt. iroda Tanári szoba (Dr. Dr. 30-34. Egyetem u. Szokolszky Ágnes intézetvezető egyetemi docens Molnár Zsuzsa Titkárság. Habók Anita.hu Dr. Németh Dezső.Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék 6722 Szeged. Janacsek Karolina. iroda 4050 4216 T/F 3176 3201 Dolgozószoba (Mód László. Kőrössy Judit. 101. Dr.

bagi@lit. Szőke Katalin . Kocsis Mihály Varga Jenőné tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Gyenge Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár Kovács Jánosné Titkárság. Boros Gábor) Dolgozószoba 218 (Dr. Orcsik Roland) Dolgozószoba 1460 (Ph. iroda 3033 4160 T/F Szláv Filológiai Tanszék 6722 Szeged. iroda (Takács Sándorné) 4256 4254 T/F 4637 4255 4251 4253 4252 4636 4254 86 . iroda 3157 4160 T/F Társadalomelméleti Intézet 6722 Szeged.arts. Pászka Imre) Tanári szoba 225 (Dr. Sutyák Tibor) Dolgozószoba 216 (Dr.hu Dr. Bibok Károly. Tóth János) 4540 4179 T/F 4531 4538 4530 4533 4531 4537 4532 4534 4419 4533 4536 4256 4179 T/F Szociológia Tanszék 6722 Szeged. Tóth Imre) Dolgozószoba 2418 (Dr. Utasi Ágnes) Titkárság. Kugler Katalin orosz lektor) Dolgozószoba 2413 (Dr. Petőfi S. Petőfi S. cseh lektor) Orosz Filológiai Tanszék 6722 Szeged. Egyetem u. iroda Filozófia Tanszék 6722 Szeged. Dr. Dr. szlav@primus. iroda Tanári szoba 227 (Dr. Kissné dr. Dr. Rácz Attila) Tanári szoba 221 (Dr.D. H. Feleky Gábor intézetvezető egyetemi docens Kovács Jánosné Titkárság. 2. Csejtei Dezső) Dolgozószoba 208 (Dr. Dr. 30-34. Dr. ukrán lektor) Dolgozószoba Petőfi sgt. Mogyoródi Emese) Dolgozószoba 219 (Dr. Dr. Novák Éva. Gausz András) Dolgozószoba 214 (Dr. Feleky Gábor tanszékvezető egyetemi docens Sziroviczáné Dufka Ibolya Titkárság. Lepahin Valerij. Dr.sgt.u-szeged. Erdei Ilona. Kacziba Ágnes. 30-34. Balog Iván) Tanári szoba 228 (Dr.u-szeged. Dr. Katona Péter) Tanári szoba 224 (Lencsés Gyula) Tanári szoba 226 (Lőrinczi János. iroda 3157 4160 T/F 3149 3073 3157 3035 3030 3033 3041 3298 4826 Dolgozószoba 2411 (Dr. Simon Ferenc) Dolgozószoba 202 (Dr. bolgár lektor.Szláv Intézet 6722 Szeged. kocsism@lit. Dr. Krémer Sándor) Dolgozószoba 207 (Czeglédy András. 2. Gábor. Egyetem u. Bagi Ibolya. Szénási Éva) Dolgozószoba 229 (Dr.hu Dr. Ferincz István.u-szeged. Sajtos Natália. iroda Dolgozószoba 209 (Dr.sgt. Egyetem u. Dékányné Dr. Kocsis Mihály) Dolgozószoba 1455 (Dr. Sarnyai Csaba) Dolgozószoba 1562 (Dr. Balázs L. 30-34. Petőfi Sándor sgt. Pavlovits Tamás) Dolgozószoba 201 (Dr. Bagi Ibolya Varga Jenőné tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Kocsis Mihály Varga Jenőné intézetvezető egyetemi docens Titkárság. 2. (Dr. szerb lektor) Dolgozószoba 2304 (Farkas Baráthi Mónika.hu Dr. szoba) Dolgozószoba 1461 (Dr. Dékány András) Dolgozószoba 217 (Dr.

u-szeged. toriroda@hist. Teiszler Éva) Bizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport 6722 Szeged. toriroda@hist.hu Dr. toriroda@hist. 4464 Fax 4506 4062 Dolgozószoba 3210 (Dr. Kordé Zoltán) Dolgozószoba 3211 (Bozókiné Tóth Klára) MTA Magyar Medievisztikai Kutatócsoport 6722 Szeged.hu Dr. Galántai Erzsébet) 87 . Makk Ferenc Bozókiné Tóth Klára kutatócsoportv. iroda 4824 4118 4464 T/F 4824 4506 3180 6759 3221 3064 3061 3220 Tanári szoba 3217 (Dr. emelet 124. Deák Ágnes. Petőfi sgt. Pelyach István. Dr. Kövér Lajos Deákné Seres Anikó. Egyetem u.Történeti Intézet 6722 Szeged. Homonnai Sarolta.-i épület I. Horváth Ágnes) 6722 Szeged. Mikuska Tiborné Bozókiné Tóth Klára intézetvezető egyetemi docens Titkárság. Dr. 2. Teiszler Éva) Dolgozószoba (Halmágyi Miklós) Új. iroda 4118 4062. Mikuska Tiborné Bozókiné Tóth Klára tanszékvezető egyetemi docens tanszékvezető helyettes egyetemi tanár Titkárság. Egyetem u. Tóthné Dr. Miklós Péter) Dolgozószoba (Dr. 2. Tanári szoba (Dr. Kőfalvi Tamás) Tanári szoba 3210 (Dr. 2.és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék 6722 Szeged.hu Dr. iroda 4804 4464 T/F 6759 6776 4804 4464 Dolgozószoba 3203 (Dr. Olajos Terézia) Tanári szoba 3203 (Dr.hu Dr. Dr.. Mikuska Tiborné Bozókiné Tóth Klára egyetemi tanár Titkárság. Szabados György. Almási Tibor Dr. iroda 4662 4464 T/F Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék 6722 Szeged. iroda 3180 4464 T/F 3064 Dolgozószoba 3109 (Dr. Sebők Ferenc) Dolgozószoba 3204 (Dr.hu Dr. Sebők Ferenc) Tanári szoba 129 (Dr. Almási Tibor. Giczi Zsolt.u-szeged. piti@hist. Mikuska Tiborné Bozókiné Tóth Klára tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Mikuska Tiborné Bozókiné Tóth Klára tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Petőfi sgt. iroda 4015 4464 T/F 4015 4151 4266 4265 4062 Dolgozószoba 3230 (Dr. Serfőző Zoltán) Tanári szoba 3107 (Dr. emelet Tanári szoba (Rábaii Krisztina. Hunyadi Zsolt. Miklós Péter) Dolgozószoba (Dr. toriroda@hist. Horogszegi Zoltán. Mészáros István) Tanári szoba 3119 (Dr. Piti Ferenc. Koszta László Deákné Seres Anikó. Marjanucz László Deákné Seres Anikó. Galántai Erzsébet) 6722 Szeged. Olajos Terézia Deákné Seres Anikó. toriroda@hist. Egyetem u. Petrovics István. Pihurik Judit. Dr.u-szeged. Dr. Tóth Sándor László) Dolgozószoba 3222 (Dr. 2. 2. Koszta László) Dolgozószoba 3219 (Dr. Szabó Pál Csaba. Egyetem u. Dr.u-szeged. egyetemi tanár Titkárság.u-szeged. Dr. 2. Makk Ferenc Deákné Seres Anikó. Egyetem u. Sipos József.hu Dr. Dr.u-szeged. Zakar Péter) Történeti Segédtudományok Tanszék 6722 Szeged. Papp Sándor.-i éület IV. Tóth Hajnalka) Dolgozószoba 3221 (Dr. Egyetem u.

Varga Beáta) Dolgozószoba ( Dr. Kövér Lajos Deákné Seres Anikó. Szántó Richárd) 4383 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék 6722 Szeged. Anderléné dr. emelet 125. Dolgozószoba (Dr. Péter Nóra) 3460. Petőfi sgt. Mikuska Tiborné Bozókiné Tóth Klára tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Kökény Andrea. Dr. Nagy László) Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék 6722 Szeged. 4685 3458. Dr. Durst Péter) Oktatók (Gaál Zsuzsanna. Szőnyi György Endre program igazgató Bata Ágnes program menedzser Kiss Marietta Titkárság. 420-894 Tel/fax. toriroda@hist. Balogh László) 4630 Dolgozószoba 3228 (Dr.hu/hungarianstudies Dr. Egyetem u. toriroda@hist. Dr.arts.hu Dr. Mikuska Tiborné Bozókiné Tóth Klára tanszékvezető egyetemi docens Titkárság.u-szeged. iroda 4662 4464 T/F 4858 6774 4662 4825 4805 Dolgozószoba 3202 (Dr. www. Csernus Sándor Deákné Seres Anikó. 2. Karsai László) 6795 Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központ 6725 Szeged. J.-i épület I. Árvay Anett. iroda 4404 4464 T/F Dolgozószoba 3227 (Dr. Egyetem u.u-szeged.u-szeged. 2. Mikuska Tiborné Bozókiné Tóth Klára tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. 4685 3460. iroda Oktatók (Dr.hu Dr.u-szeged. toriroda@hist. iroda 6795 4464 T/F 4865 4806 Dolgozószoba 3231 (Dr. Sajti Enikő) Dolgozószoba 3231 (Dr. Tisza L. Egyetem u. krt. Kövér Lajos) Dolgozószoba 3229 (Dr. Tomka Béla 6722 Szeged. 4685 4685. Polgár Szabolcs. Ferwagner Péter Ákos) Dolgozószoba 3215 (Dr. Bencsik Péter) Dr. 2. Galamb György. Nagy Katalin.Középkori Egyetemes Történeti Tanszék 6722 Szeged. 103. Kovács Szilvia.hu Dr. Pándi Lajos. 4685 88 . Karsai László Deákné Seres Anikó.

Kokovecz Anna. oktatási dékánhelyettes 6411 Gazdálkodási. Temesvári krt. mestertanár Titkárságvezető Titkárság 5024 5026 6411 6417 5025. Tormáné Maurits Éva) Előadó (Váryné Szélpál Edit) Előadó (Szpisják Georgina) Előadó (Pesztránszkiné Mondovics Szilvia) Oktatásszervező (Klapcsikné Lengyel Nóra) Oktatásszervező (Bucsuházy Eszter) Oktatásszervező (Szaniszló Zoltánné) Oktatásszervező( Nemesné Kiss Gyöngyi) Oktatásszervező (Horváth Sára) Hallgatói Információs és Tanácsadó Iroda Ügyvivő: Juhász Jenő Kollégiumi referens Sütöri László Könyvtáros Farkas Katalin Rendszergazda Takács Zoltán Kiadványszerkesztő Marianovich Dániel Oktatástechnikus Joó György Kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) Elnök: Farkas Dalma Ápolási Tanszék 6726 Szeged. főiskolai docens általános dékánhelyettes. Szolgáltatási és Üzemeltetési Iroda Irodavezető (Szélné Kónya Katalin) Irodavezető helyettes (Nyitrainé Csáki Erzsébet) Előadó (Baranyi Imréné) Ingatlanfenntartási ügyintézők: Temesvári krt-i épület (Nacsáné Tímár Györgyi) Bal fasori épület (Pataki Józsefné) Béke utcai épület (Sohajdáné Katona Edit) Karbantartó (Horváth Róbert) Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda Irodavezető (Nemcsók Melinda) Előadó (Daru Jánosné. Berta Edina Bársonyné Kis Klára Csányiné dr.hu Dr. főiskolai docens oktatási dékánhelyettes. Helembai Kornélia tanszékvezető főiskolai tanár Kisné Gyuris Aranka Titkárság Tanszékvezető-helyettes: Tulkán Ibolya főiskolai docens Erdősi Erika főiskolai docens Tanári szoba (Boros Edit.Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékáni Titkárság 6726 Szeged. Nagy Erika. Papp László. Vidáné Fábián Valéria) Demonstrációs termi asszisztens (Zsura Éva) 5027 4982 5043 1435 6404 420-959 5847 6418 5023 6407 6412 6405 1801 1817 6414 6406 5125 6403 5847 6415 1831 1831 1836 5038 5039 1824.us-szeged. Fejes Tekla Tamás Éva dékán. Simon Katalin) Tanári szoba (Lőrinczné Kiss Andrea. Temesvári krt. titkarsag@etszk. Minőségfejlesztési vezető: Bársonyné Kis Klára 4947 mestertanár. 31. AZOKAT KÉRJÜK A PORTÁN KERESZTÜL KERESSÉK. 31. Barnai Mária Héderné Dr.u-szeged. 5039/Fax 6413 6413 6408 5980 5980 89 . Papp Anita Tímea.hu Dr. 5515/Fax Porta AKIK A MEGADOTT TELEFONSZÁMON NEM ELÉRHETŐK. apolasi@etszk.

Dr. Tobak Orsolya) Tanári szoba (Fiedler Orsolya. Gunics Gyöngyi) Professor emerita: Dr. Bal fasor 39-45.Fizioterápiás Tanszék 6726 Szeged. 31. Gábor Katalin szakcsoportvezető főiskolai docens Tanári szoba (Dr. Temesvári krt. Dr. Monek Bernadett. Temesvári krt. 31. Sándorné Szabó Iringó) Laborasszisztens (Kevei Józsefné) 5104 4983 5714 1818 1419 Diagnosztikai technológus/Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens Felsőfokú Szakképzés 6726 Szeged. Prónai Borbála Tulipán Tünde Tanszékvezető-helyettes: Tunyogi József mestertanár Laukó Gábor adjunktus Tanári szoba (Dr. gyogyt@etszk. Budai Éva) Tanári szoba (Csábi Eszter) Tanári szoba (Németh Anikó. Temesvári krt. Bárány Ferenc professor emeritus) Tanári szoba (Vida Anikó) Terepkoordinátor (Oraveczné Bodor Piroska) Porta tanszékvezető főiskolai docens Titkárság 5130 5150 T/F 1834 1841 6463 5123 1841 6401 5086 1835 5067 5124 5847 Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport 6726 Szeged. Jármay Katalin. Pintérné Dr. Zimmermann-né Rázsó Katalin) 6416 5037 T/F 6416 6416 6410 Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 6726 Szeged.hu Igazné Dr. Barnai Mária) Tanári szoba (Albertné Koncsek Krisztina. Tóth Renáta) Tanári szoba (Lantos Katalin. Boda Márta főiskolai tanár 6409 6409 1818 Egészségmagatartás és-fejlesztés Szakcsoport 6726 Szeged. Vályi Zsuzsanna. Pogány Magdolna) Tanári szoba (Dr. Temesvári krt. Kálmán-Gál Vera. vedono@etszk. Martinekné Huszti Gabriella Titkárság Tanszékvezető-helyettes: Fehérné Kiss Anna főiskolai docens Tanári szoba (Dr.u-szeged. Dr. Aranyné Molnár Tímea. Bal fasor 39-45. Tihanyiné Dr. Presznerné Domján Andrea. szocmunka@etszk. 31. Bársonyné Kis Klára szakcsoportvezető. Soósné Hajós Éva programkoordinátor 1419 90 . Pukánszky Judit) Védőnő Munka és Módszertana Szakcsoport 6726 Szeged. 31. Farkasné Dr.u-szeged. Piczil Márta) Tanári szoba (Héderné Berta Edina) Tanári szoba (Váriné Feró Mária) Tanári szoba (Ágoston Magdolna) Tanári szoba (Szabó Péter. mestertanár 6889 5026 1832 1815 1837 1814 Tanári szoba (Karsai Mária) Tanári szoba (Dr. Dr.u-szeged. Nagy Edit tanszékvezető főiskolai docens Dr. Róka Erika. Pósa Gabriella. Dr.hu Dr. Szíver Edit.hu Rantalné Szabó Márta szakcsoportvezető mestertanár Fazekas Judit Titkárság Tanári szoba (Bajusz Judit.

Antal Márk..u-szeged. Vályi Péter Orvosi szoba Dr. 2522 5305 5292 5308 2528 5301 5285 2549 5303 5304 5307 5469 2525 5289. Gazdasági ügyvivő szakértő Nagyapátiné Horváth Éva Finanszírozási és személyügyi referens Vágó Györgyi Tanulmányi Osztály Tanulmányi előadó Tanulmányi előadó Tanulmányi előadó Szak. Dr. emeritus Orvosi szoba Dr. Felvételi iroda/ambulancia Dr.hu dékán. em. Fazekas András prof. Sonkodi István.) Tot Attila. Mészáros Sándorné Szájsebészeti ambulancia 91 . krt. Stohl Róbert Ph. Körmendi Éva Orvosi szoba I. 2530 5288. Kovács Attila Gyermekfogászat Kartonozó Konzerváló fogászat I. iroda 5299 5299. Kapros Péter Sterilizáló (fsz. egyetemi tanár Titkárság. 6149 5284 2545 5970. 6419 2524 5286 5293 2531 5296 Recepció Vincze Erzsébet.szote. D. Bölöni Ágnes (GYED) Leskóné Varga Katalin Dr. Rakonczay Zoltán Orvosi szoba Dr. Antal Márk. Turzó Kinga Orvosi szoba Dr. 5282 Fax Szakvezető. Radnai Márta Orvosi szoba Dr.és Információtechnikai Laboratórium Molnárné Kiss-Dózsai Zsuzsanna Orális medicina Dr. Dr.em. László Kókai Erzsébet Orvosi öltözők Parodontológia Raktár Röntgen Röntgen (orvosi szoba) Dr.és Továbbképzési Iroda Gondnok Könyvtáros Kézbesítő Lakatos Andrea Csépe László. 5282 Fax 5297 2533 Dékánhelyettes Dr. Szontágh Eszter Orvosi szoba Dr.hu Dr. Petriné Dr. dékán Dr. Balla Miklósné. Kapros Péter. Dr. 5291. Rakonczay Zoltán egyetemi tanár Dékáni hivatalvezető Dr. Nagy Katalin Lehoczky Éva stoma@stoma. Pinke Ildikó. 6148 5301 5622. Dr. Dr. Dr. Laczkóné Dr. Tisza L. Pelsőczi Kovács István. Szaniszló Marica Sürgősségi betegellátó-Ügyeletes rendelő Baloghné Juhász Zsuzsanna Devizás rendelő II. Segatto Emil. Gorzó István Orvosi szoba Dr. Gila Zoltánné Fogpótlástan Fogszabályozás Gondnokság Székely Sándorné. Roszik Melitta Oktatás. em. 64. nagykatalin@t-online. Boros Judit. Baráth Zoltán Orvosi szoba Dr. Forster András Orvosi szoba Dr. Perényi János Orvosi szoba Dr. Pinke Ildikó Székely Sándorné Pappné Márton Katalin Pásztor János 5300 5706 5706 5305 5306 2533 5283 5283. Nagy Katalin egyetemi tanár 5447. Könyvtár Kutatólaboratórium Műtő Dr. 5298 5295 5306 5294 6149 5287 2533 2541 2544 2513 5290.Fogorvostudományi Kar-Fogászati és Szájsebészeti Klinika Fogászati és Szájsebészeti Klinika 6720 Szeged.

Dr.Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék Tanszékvezető Rendelő 1. Dr. Gorzó István Dr. Dr. Szabó Balázs. Dr. Vályi Péter. Körmendy Mária. Dr. Antal András. Kertész Annamária Horváth Dénesné 92 . Kárpáti Krisztina. Simon Judit. Dolog Tímea. Kenyeres Krisztina. Gorzó István Szauer Nikolett Dr. Forster András Dr. Pinke Ildikó Dr. Kunsági Viktória Dr. Zalai Zsolt Dr. Höhnné Dunai Anikó Juhász-Szeles Katalin. Tanszékvezető Egyetemi tanár Adjunktus Klinikai főorvos Rendelő 1. Dr. Mészáros Sára Dr. Rendelő 2. Vas Adrienn 5011 5287 5287 5287 5287 5287 Parodontológiai Tanszék Mb. Asszisztens Rendelő 3. Asszisztens Dr. Dr. Ungvári Krisztina Horváth Mária 5301 5285 2523 2523 2541 Dr. tanszékvezető Fogszabályozási részleg Adjunktus Szakorvosok Asszisztensek Gyermekfogászati részleg Klinikai főorvos Adjunktus Szakorvosok Dr. Dr. 5469 5294 5294 5294 Asszisztensek Esztétikai és Konzerváló Fogászati Tanszék Mb. Mándoki Tamásné. Battancs Emese Csányi Antalné. Dr. Dr. Horváth Attiláné Molnárné Tóth Anikó Molnárné Tóth Anikó 5288. Varga-Matusovits Danica (gyes) Dr. Kertész Annamária Dr. Dr. Sátai Andrea (gyes) Dr. Tóth Attila. Kiss Enre Dr. Nagypál Katalin. 5307 5288 5288 5288 5288 2535 2518 Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék Mb. Dr. Dr. Varga Tea Dr. Radnai Márta egyetemi tanár 5298. Turzó Kinga Dr. Török Zoltánné. Dr. Pelsőczi Kovács István. Piffkó József egyetemi tanár Prof. Rakonczay Zoltán Dr. Taxné Kószó Edina. Szalma Gabriella. Dr. Stájer Anette. Antal Márk. Tanlaboratórium 2. Mari Albert Dr. Pinke Ildikó Dr. Dr. Fejesné Gulyás Klára Cseriné Vidovanyecz Zsuzsanna 5295 5295 5295 5294. Adjunktus Tanársegéd Szakorvos Klinikai főorvos Asszisztensnők Tanlaboratórium 1. Segatto Angyalka. Olasz Tibor Dr. 5292 5291 5289 5289 6419 6419 5291 5291 Dr. Asszisztens Rendelő 2. Hoppenthaler János Muzslayné Kiss Zsuzsanna. Varjú Lenke. Dr. Tóth-Gergely Anett Tóth Erzsébet. Dr. Piffkó József egyetemi tanár 5304 6419. Orális Biológia Egyetemi tanár Tudományos munkatárs Adjunktus Tanársegéd Asszisztens Dr. Tanszékvezető Konzerváló Fogászati Részleg Emeritus professzor Tanársegéd Klinikai orvos Klinikai főorvos Vendégoktatók Asszisztensek Dr. László Kókai Erzsébet klinikai főorvos Dr. 5308 5288 5298 Dr. Ségi István Dr. Dr. Dr. Sipos Irén. Domonkos-Novák Nóra Dr. Vályi Péter Feil Tiborné. Segatto Emil egyetemi docens 5295 Dr. Hovorka Zsuzsanna. Laczkóné Dr. Perényi János Dr. Füzesi Helga. Baráth Zoltán Dr. 5298. Petriné Dr.

Erdélyi Anita. Dr. Fébertné Fülöp Tímea. Berkovits Csaba. Fodorné Tóth Natália. Nagy Katalin Nyitrai Lászlóné Dr. Betegfelvételi Ambulancia és Kartonozó Részleg Adjunktus Dr. Gellér Zsuzsanna. Klinikai orvos Asszisztens Orális Medicina Részleg Rendelő Asszisztens Rendelő II. Kapros Péter Asszisztensnők (röntgen) Cvijin Erzsébet. Juhász Szeles Mária Szaniszló Marica (betegfelvételi ambulancia) 5284. 5286. 5304 5290 2522 2522 Fogászati Röntgen.Szájsebészeti Tanszék Dentoalveoláris Sebészeti Részleg Szájsebészeti ambulnacia Klinikai főorvos Tanársegéd Részmunkaidős oktató Asszisztensek Maxillofaciális Protetikai Részleg Rendelő I. 2549 5296 5296 5296 2522 2522 5447 5447 5447 5290. Kádár-Nagy Judit Körmendi Éva Dr. Asszisztens Rendelő III. Petri Evelin. Dr. Novák Péter. Asszisztens Dr. Mityók Ibolya Dr. em. Szontágh Eszter Dr. 5293 5286 5284 93 . Györe Balázs Dr. Sonkodi István Enginé Gyöngyösi Csilla Dr. Pintér Gábor Deákné Dékány Éva. Kádár-Nagy Judit Körmendi Éva 5296.

iroda 4486. mester szak) előadó (nappali tagozat.Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal 6722 Szeged. BA szak) előadó (levelező-mester szak) előadó (posztgrad. Kiss Károly szakcsoportvezető egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens 4678 6908 4186 4186 4186 94 . 4499 Fax Porta GO Porta Móra Épület Porta Titkárság Klapcsik Péter Nacsa Imréné Sávai Tiborné Oktatásszervező Iroda Matijevics Rita Farkas Zsóka Hertelendy Lilla Tanulmányi Iroda Szilágyiné Séra Zsuzsa Bödő Kinga Császár Ilona Dávid Katalin Ferenczi Ildikó Lehotai Krisztina Pásztor Mihályné Szőke Jánosné Virág Edit 6917 4872 4874. Kürtösi Zsófia Szakál Péter Dr. Lengyel Imre Dombovári Dolores intézetvezető egyetemi tanár intézeti titkárnő 4678 6907. Dr. Lukovics Miklós Dr. Czagány László Fenyővári Zsolt Nagy Benedek Szakálné Kanó Izabella szakcsoportvezető egyetemi docens egyetemi docens adjunktus tanársegéd tudományos s. 1. Kálvária sgt. 6916Fax 4424 4679 6911 6912 6913 6915 6925 Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Dr. 4499 Fax Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport Dr. munkatárs 4484 4484 4676 4676 4676 Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport Dr. képzések) ETR-referens előadó 6914. Deák István Dr. Mozsár Ferenc Dr. Kocsis Lilla Bánki Ágnes dékán általános dékánhelyettes oktatási dékányhelyettes hivatalvezető fejlesztési koordinátor fejlesztési koordinátor Titkárság. 4499Fax 4213 6901 irodavezető előadó (közgazdász távoktatás képzés) előadó (nappali tagozat. 4485 4680 4523 4287 4287 4287 4485. Boros Judit Dr. Lengyel Imre Dr. Málovics György Dr. 4875 rendszergazda hivatalsegéd hivatalsegéd 4639 4485 4485 irodavezető oktatásszervező oktatásszervező 6486. Bajmócy Zoltán Dr. Vilmányi Márton Dr.

egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens tanszéki előadó 6734 6734 4411. Szondi Ildikó Dr. egyetemi docens tanársegéd 4631 4632 4648 4631 4632 4648 4648 4632 4632 intézetvezető egyetemi docens intézeti titkárnő 4219. docens egyetemi docens egyetemi docens 6198 6920 4146 4500 4523 4523 4523 4500. Vilmányi Márton egyetemi docens egyetemi tanár egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens. Imreh Szabolcs Dr. általános dékánhelyettes adjunktus tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs 4680 4680 6902 6902 6902 Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport Dr. Dinya László Dr. Majó Zoltán Prónay Szabolcs Dr. Sallai Miklós Dr. 4486 Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Dr. Katona Tamás Dr. Farkas Beáta Gondáné Prajda Irén Pénzügytani Szakcsoport Dr. 4682 4682. Kovács Péter Dr. Málovics Éva Nyíri Zoltán Kuba Péter Vajda Beáta szakcsoportvezető egyetemi docens tanársegéd tanársegéd tanársegéd 6199 6920 6910 6910 Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Dr. Barakonyi Károly Dr. oktatási dékánhelyettes egyetemi docens tanársegéd egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi. Schneider Klára Kiss Gábor Dávid szakcsoportvezető egyetemi docens egyetemi tanár egyetemi tanár egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens c. Révész Balázs Dr. Dr. Dr. Dr. Kovács Árpád Prof. Kovács György Prof. Kürtösi Zsófia Dr. Zöldréti Attila Dr. 6734 6734 6734 95 . Petres Tibor Dr. Veres Zoltán Dr. Dr. Botos Katalin Prof. Hetesi Erzsébet Molnárné Rómer Melinda intézetvezető egyetemi docens titkárnő 6198 4146. Kosztopulosz Andreász Dr. Rekettye Gábor Dr. Hetesi Erzsébet Prof. 4499 Fax Számvitel Szakcsoport Dr. 4499 Fax Marketing-Menedzsment Szakcsoport Dr. Halmosi Péter Dr. Deák István Dr. Benet Iván Dr. 4146 6921 4500 4402 6198 4485.Üzleti Tudományok Intézete Dr. Voszka Éva Dr. Ótott Lajos Ván Hajnalka Kovács Zsuzsa Lippai Makra Edit szakcsopotvezető egyetemi docens. Tráser Ferenc Kovács Mónika tanszékvezető. Farkas Beáta Dr. Pelle Anita Somosi Sarolta Megyeri Eszter Udvari Beáta szakcsoportvezető egyetemi docens egyetemi tanár egyetemi docens tanársegéd tanársegéd tanársegéd 4219 6903 6903 6903 6903 4632 Statisztikai és Demográfiaia Tanszék (ÁJTK-GTK) Dr.

Hohmann Judit Gerencsérné Makra Edit 5021 5022. iroda 6453 5558. Dr. Bálint Imre) Dolgozószoba (Dr. Pecze László. Kovács Ida Jusztina) Dolgozószoba (Dr. Minorics Renáta.hu Prof. Csiszár Zoltánné) Laboratórium (Horváthné Magyar Zsuzsanna) Laboratórium (Dr. Hajdu Zsanett) 5641 Műszeres laboratórium 6452 Hallgatói laboratórium 1940 Növénytanlabor 1949 Gyógyszeranalitikai Intézet 6720 Szeged. iroda Dolgozószoba (Dr. Máthé Imre) 5557 Dolgozószoba (Dr. Sztojkov-Ivanov Anita. Dr. Dr. Vass Klára. Hohmann Judit dékán. 5704 Fax Dolgozószoba (Dr.u-szeged. Dr. Báthori Mária. Kanizsainé Dr. Dr. Bozóki Károlyné. Labor (Dr.phanal@pharm. Kunosné Tóth Erika. Csapi Bence. Kalmár Éva. Letoha Tamás. Ványlós Attila. Berényi Ágnes. Dankó Balázs) 6455 I. Dr. Dr. Dr. Hunyadi Attila) 6456 Dolgozószoba (Dr. Dr. Zrínyi u. Lantos Ilona hivatalvezető Porta Gazdasági előadó (Bán Zoltánné) Tanulmányi előadó (Nádudvariné Bulik Ágnes) Tanulmányi előadó (Ráczné Halasi Mariann) Gondnok (Puczkó Klára) Gépész (Pilán) Farmakognóziai Intézet 6720 Szeged. Aignerné Kisagócsi Ildikó Titkárság. Hevérné Herka Ibolya. Zupkó István Maczelkáné Gyáfrás Ildikó tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Dr. gytkdh@medea. Dr. Tóthné Téglás Gabriella) NMR labor .u-szeged. Somogyi u. Czinkota Lászlóné.hu Prof. Dr. Verli Judit. Gáspár Róbert. Dr. emelet) Fehérje labor. Labor (Dr. Márki Árpád) Laboratórium (Dr. Borcsa Botond. 6. Jósvay Katalin) 5805 5804. London Annamária) 6454 VI.u-szeged. Dr. OláhZoltán.Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal 6720 Szeged. Dr. Hadár Levenétné. Dr. 4. Ducza Eszter. Szakonyi Gerda) Dolgozószoba (Dr. Dr. Eötvös u. Radnai Mária. iroda. Rédei Dóra. Hajagos-Tóth Judit. Vasas Andrea. Nagyné Szente Mariann. Csupor Dezső. Dr. Dr. Blazsó Gábor) Dolgozószoba (Dr. Hajdú Zsuzsanna) 6458 Dolgozószoba (Dr. Kóbor Zoltánné) Állatház (Fekete Lajos) 96 . Dr. iroda 6839 5567 T/F 5568 5569 1330 1971 1974 1974 1976 1977 1975 Dolgozószoba (Dr. Falkay György) Könyvtár/dolgozószoba (Dr.Atomabszorpciós spektrométer Hallgatói labor (Oktatási épület III.u-szeged. Dr. Dr. Dr. Dr. Lovász Norbert) Dolgozószoba (Dr. Dombi György tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Molnár Judit. Dr.szote. hohmann@pharm. 5806 Fax 5925 4814 5925 5978 5925 2718 599-600/649 Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet 6720 Szeged. Dr. Klukovits Anna. Halászné Szaniszló Katalin. Gábor Miklós . Csupor-Löffler) 6451 Folyosó 1 (Herkéné Nagy Anna.SZBK (Dr. 6424 Fax 5580 6125 6126 4561 4560 1993 intézetvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. Seres Adrienn. Liktor-Busa Edina. Veres Katalin. Tóth Noémi. Sulyok Edvárd) 6457 V. Dr. Labor (Háznagyné Dr. Eötvös u.DNT Épület Labor .hu Prof. zupko@pharm. 6. Balogh Ágnes. egyetemi tanár Dr. Deák Beáta. 9. Csupor Dezső.hu Dr.

Zalán Zita. 5571 Fax 1992 5574 5576 5573 5575 5570 5579 5577 1420 1421 1949 Alagsori tablettázó I. Stájer Géza) Dolgozószoba (Dr. Eötvös u. Simon István. Szigeti Andrea) Folyosó (Bakos Sándorné. Kristó Katalin. Palkó Márta. Kovács Klára. Lázár László. Fülöp Ferenc Bátai Lászlóné I. Keszeg Eszter. iroda 5572 5571. Dr. Lukács Dávid) Dolgozószoba (Dr.u-szeged.u-szeged. Krisztin Mónika. Háznagyné Dr. sz. 6454 4917 T/F 97 . kutató labor (Dr. Kiss Lóránd. Sovány Tamás. Fehér Lajosné. Dr. Hódi Klára. Dr. Nagy Lászlóné. iroda 6116 6115. 5705 Fax (Dr. Martinek Tamás. Dr. Csóka Ildikó Góré Márta tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Szikra u. Koza Mária. Lázár László. Dr. Polyák Aranka.és Továbbképzési Iroda 6720 Szeged. Dr. Balázs Árpád. Szatmári István . laboratórium (Dr. Dinyáné Juhász Edit. Dr. Csütörtöki Renáta) IV. Forró Enikő) Dolgozószoba (Dr. Árva Judit.Dr. Dr. 8. Pomázi Anita) Receptúra labor (Keszég Eszter) Gal-labor IV. soos@pharm.u-szeged. Vígh Ildikó) II. Szakonyi Zsolt. laboratórium (Dr. Lakatos Zoltánné. Arnold József. Fábiánné Dr. Simon Lajos. Soós Gyöngyvér Erdélyi Lajosné tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság.u-szeged. 6.hu Szabóné Prof. Csiszárné Makra Erzsébet. Regdon Géza) Baki Gabriella. Dr. Schuster Ildikó. fulop@pharm. Mándity István. iroda 4917. 6. Kiss Lóránd) Dolgozószoba (Somlóné Laczkó Marianna) Dolgozószoba Gyógyszertechnológiai Intézet 6720 Szeged. laboratórium (Dr. Szatmári István. Aigner Zoltán. Csányi Erzsébet. 6. laboratórium akadémikus.Gyógyszerkémiai Intézet 6720 Szeged. Bagi Ágnes) Enzimes labor (Schönstein László.. Ötvös Sándor . Dr. sz. labor (Kürti Levente. Eötvös u. Laczkovich Orsolya. Fábiánné Dr. Radnai Erzsébet irodavezető Titkárság. Halászné Olasz Mária 1959 1964 1961 1963 6423 2800 5565 5768 5563 4964 1966 4919 6809 1960 5561 tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Csúri Gyuláné. 6. Korhely Anita Monostori Magdolna. revesz@pharm. Dr. Dr.hu Dr.hu Dr. 6479 Fax 6116 6162 Prof. Tar Éva) Műszeres labor (Tasnádi Gábor) NMR labor (Dr. Nagy Andrea) Gyógyszerfelügyeleti Intézet 6720 Szeged. El Nazeer) Klinikai Gyógyszerészeti Intézet 6725 Szeged. Matuz Mária. Molnár Lászlóné) Dolgozószoba (Prof. gyfi@pharm. Dr. iroda 5564 5562. Pálinkásné Kulcsár Gizella) II. em. Doró Péter. Benkő Ria. Dr. Buttásné Kiss Ágota. kutató labor (Prof. Dr. ifj. tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Bölcskei Éva.Dr. Miklós Ferenc. Dr. sz. Révész Piroska Dr. Erős István) Műszereslabor Dolgozószoba (Dr. Kata Mihály. Eötvös u. Farkas Gabriella. Budai-Szűcs Mária. Dr.hu Prof. sz. Zalán Zita) Dolgozószoba (Dr. Szolnoki Éva. Braun Jánosné. Dr. Nikovich Krisztina. Szakonyi Zsolt. Csizmazia Eszter. Eötvös u. Nonn Melinda) III. Paál Tamás egyetemi tanár Dolgozószoba (Petró Éva) SZTE GYTK Szak. iroda 4922 4921 T/F 4944 Laboratórium (Dr. ifj. Csillag Kinga. Sipos Péter. Kása Péter. Tasnádi Gábor) Hallgatói labor (Horváth Katinka. Palkó Márta) Dolgozószoba (Dr. Ambrus Rita. Berkó Szilvia.

: 396. tanácsos molnarne@jgypk.: 396.: 396. Pukánszky Béla intézetvezető egyetemi tanár pukanszkyb@t-online. 420-953 Fax 4732. személyügyi vezető.u-szeged. Pf.: 396. tanácsos (Kiss Gábor ) Porta Kazánfűtők Hivatalsegéd Hallgatói Centrum 6701 Szeged.html Titkárság: Molnár Pálné titkárnő. 420-953 Fax 6053 4771 6052 6051 6282 6051 Gazdasági Iroda 6701 Szeged. Általános és Tudományos dékánhelyettes Dr. Pf.hu Személyügyi Iroda 6701 Szeged. 4798 4797.) Technikus. épületg ondnok . 6.u-szeged.: 396. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár toth@lib.hu Nagy Zoltán Péter Hallgató Centrum vezetője Kommunikációs munkatárs (Forró Lajos) Hattyas sor 10. 420-953 Fax 6051. Boldogasszony sgt.hu Ifjúsági és kommunikációs dékánhelyettes: dr. 4736 Fax 6055 6059 Gondnoki és Műszaki Iroda 6701 Szeged. 6062.hu 6701 Szeged.hu Csorjáné Szélpál Emese irodavezető. Pf. főmunkatárs (Márton Gáborné) Előadó (Lőrincz Ildikó) Előadó.hu Oktatási dékánhelyettes: Dr. munkatárs (Czutor Zoltán) Karbantartók Asztalos szakmunkás Villanyszerelő szakmunkás Kp. szolgane@jgypk. Boldogasszony sgt. 6.jgypk. Fűtés szerelő szakmunkás Vízvezetékszerelő szakmunkás Hőközpont szerelő Gondnokság (Hattyas sor 10. 6052. 6. nagyzotya@jgypk.u-szeged. 6. gazdasági referens Pénzügyi referens (Nima Rozália) Előadó (Balogh Ildikó) 6059.u-szeged. Csorjane.u-szeged. Boldogasszony sgt. Rózsa Zsuzsanna hivatalvezető. 6. tanszékvezető egyetemi tanár galambos@jgypk. Marsi István tanszékvezető főiskolai tanár marsi@jgypk. főmunkatárs (Szécsi Zoltánné) Irattáros (Bora Ildikó) Hivatalsegéd (Maróti Antalné) 6050.hu Tőke Jenő osztályvezető Postázó munkatárs (Kovácsné Jójárt Beáta) Porta Nyomdász. Pf. toke@jgypk. Boldogasszony sgt. főtanácsos Minőségügyi referens (Papp Ilona) Személyügyi előadó.Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dékáni Hivatal Dr.hu www.jgypk. 420-953 Fax 6052.hu/~galambos/index. Boldogasszony sgt. 420-953 Fax 6050.hu Szolgáné dr. Pf.u-szeged. 6044.emese@jgypk.u-szeged. Galambos Gábor dékán. 4736 Fax 6062 6063 6211 4793 4793 4793 4793 4793 6094 6095 6095 6095 4759 4759 98 .u-szeged.

hu Kádár András irodavezető Rendszeradminisztrátor (Török József) Rendszeradminisztrátor (Ocskó Ferenc) Hattyas sor 10. 6071 4721 4744 4735 4721 6071 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 6725 Szeged. Pf. Jegyzet. tanácsos (Horváthné Szélpál Mária) Tanác sos (Tiszai Károly) Főmunkatárs (Vargáné Villám Anikó) Szerkesztőség Főszerkesztő (Dr.u-szeged. Boldogasszony sgt.: 396. Tanács Mária.: 396.u-szeged. Tót Tiborné) ETR referens (Rocskárné Hódi Margit) 6065.jgypk. Galgóczi Anna előadó 4722 JGYPK Hallgatói Önkormányzat 6725 Szeged. Boldogasszony sgt. 6. 4744 6071 T/F.és könyvesbolt (Vargáné Villám Anikó) II. sport.hu Dr. Békési Imre) I.hu Mihály Illésné osztályvezető főmunkatárs Ügyviteli előadó (Keresztes Lászlóné) Tanulmányi előadók (Baloghné Faragó Zita.hu Dr. 6.kiado. pénzügy) Tű magazin főszerkesztő (Forgó Marietta) HÖK elnök irodavezető 4723 6070 T/F 6070 6070 4734 99 . Kommunikációs Iroda 6701 Szeged.hu www. (”A” épület. annus@jgypk. 6. 6.u-szeged. gazdasági alelnök Referens (kulturális. Pf. Boldogasszony sgt.hu www.u-szeged. 420-727 6071 420-727.Informatikai Szolgáltató Iroda 6701 Szeged.: 396. kadar@jgypk. Pf. Jegyzet. Puskás Ferencné) Tanulmányi előadók (Berta Levente. to@jgypk. Pitrik József menedzserigazgató Főelőadó. magasföldszint. Hattyas sor 10.hu Vágó Ádám Nagy Zoltán Péter Általános alelnök. 6. 026-os iroda) publish@jgypk. 420-953 Fax 6064 6066 6067 4765 JGYF Kiadó 6725 Szeged. 6. Györke Zoltánné főelőadó 4739 4792 4749 6068 6214 6068 4772.és könyvesbolt (Horváthné Szélpál Mária. gyorke@jgypk.u-szeged. Pf. 443-324 Fax Tanulmányi Osztály 6701 Szeged. sz. sz. 6.jgypk. Farkasné Angyal Tímea.u-szeged. Juhász Mária.u-szeged. anna@jgypk. Boldogasszony sgt.hu Dr. hok@jugyu. Boldogasszony sgt.: 396. 6071. Tiszai Ká roly) 6725 Szeged. Boldogasszony sgt.u-szeged.hu Annus Gábor irodavezető Kulturális referens (Cseh Attila) Kommunikációs munkatárs (Fodor Katalin Ibolya) Külügyi Iroda 6701 Szeged. Boldogasszony sgt.

Továbbképzési és Távoktatási Központ 6725 Szeged.u-szeged. Boldogasszony sgt.u-szeged. Hattyas sor 10. takarítónők SZTE JGYPK Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6725 Szeged. Radóné Pető Zsuzsa.hu/tanszek/gyakorlo. Farkas Olga. 6701 Szeged.hu www. Hézsőné Böröcz Andrea) Gondnok.jgypk. Hattyas sor 10. Dr. Pf. 8. Dömötör Máté.:396. Varga István egységvezető Rozgonyiné Dr. német Szakvezető tanárok történelmi. technikus Tanítónők. Pf. Fizel Natasa. 396. Mihály Péter) Oktatók (Dr. biológia Szakvezető tanárok kémia Szakvezető tanárok fizika Szakvezető tanárok technika Szakvezető tanárok ének Szakvezető tanárok. Kiss Árpád) Oktatók (Dr. gyakorlo@jgypk.hu Döbör András Tóth Károly Lengyel Sándorné igazgató programigazgat ó osztályvezető 6284. földrajz.:6084 Fax 4754 6303 6084 6084 4755 6267 4730 6236 6243 6237 6262 6263 6239 6212 6264 6238 6235 6242 6304 100 .szttk. 6088 Fax 6089 4785 4785 6089 6089 6089 Kollégiumi tanárok (Borsi Istvánné. 6248 Fax 6268 6278 6248 T/F 6241 6281 Ügyintézők (Vetró Tímea.u-szeged.hu Tóthné Márkus Katalin Porta kollégiumigazgató 6089.hu tedit@jgypk. rajz Szakvezető tanárok matematika.hu www. Kiss Attila.. adminisztrátor (Tóth Mihályné) Raktárkezelő (Veres Istvánné) Karbantartó Kisegítő portások.u-szeged. 5. 396. Semmelweis u. szabadidő szervező Könyvtár Orvosi szoba 6083. Rózsa Ilona) OKJ-s képzés Oktatásszervező (Domonkos Krisztina) 4747 6285 6266 JGYPK Teleki Blanka Kollégium 6725 Szeged. 6. Boldogasszony sgt. napközis nevelők-alsós tanári szoba Szakvezető tanárok számítástechnika Szakvazető tanárok testnevelők Szakvezető tanárok magyar Szakvezető tanárok angol. Vízhányó Csilla. tothne@telekikollegium.hu Dr. Nagy Zoltán Péter irodavezető 6070 Módszertani Közlemények Baráti Társasága 6725 Szeged. Krnács András) Felsőfokú szakképzés Oktatásszervező (Németh Tünde) Oktatásszervezők (Annusné Nagy Rózsa. Pf. Molnár Emma főszerkesztő Tiszainé Zsigmond Edit ügyintéző 4769 4769 6346 Szakképzési.html Bácsi János gyakorlóiskolai igazgató Igazgató-helyettesek Művészeti iskolai igazgató-helyettes Irodavezető Adminisztrátorok Gondnok. modszertan@jgypk.u-szeged. szakint@jgypk.Hallgatói Centrum 6701 Szeged.

jgypk.u-szeged. Dékányné Dr. Bencze Erika) Alkalmazott Humántudományi Intézet 6725 Szeged. Sulyok Hedvig) Oktató (Gaál Zsuzsanna) Oktatók (Harasztiné Dr. 4737 4737 6096 6096 6232 Titkárnő. benko@jgypk. gombos@jgypk.u-szeged.u-szeged. Jancsák Csaba. Szénási Éva. Dr. Boldogasszony sgt. Zalai Anita) tanszékvezető főiskolai tanár 6081 6081 4751 4738 4764 4786 6265 6276 6277 6069 6054 4786 Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék 6725 Szeged.hu/alkegeszseg Dr. Napközi Otthonos Óvodája 6722 Szeged. Dr. Szabó Klára) Ügyintéző (Patik Ferencné) Oktatók (Dr. Batthyány u. Nagyné Dr. Vass László) Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék 6725 Szeged. Nagy Miklós) Oktatók (Dr. Dr. Gombos József Társadalomtudományi Szakcsoport Szakcsoportvezető (Dr. Gombos József) Főelőadó (Pap Anikó) Oktató (Kiss Mária Rita) Oktató (Dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár 6040 4781 4781 6041 6301 6302 Tanszéki adminisztrátor (Nádudvari Katalin) Oktató (Dr. Benkő Zsuzsanna intézetvezető főiskolai tanár 6279. Szabó Klára tanszékvezető főiskolai docens 6316 Angol Szakcsoport Szakcsoportvezető (Dr. szabok@jgypk. Szarvasné Mátó Veronika) Oktatók (Lippai László.hu Dr. Nagy János) Oktatók (Juhász Valéria. Hattyas sor 10. Alapfokú Művészetoktatási Intézménye. toth@jgypk. Gyöngyösi György Tamás) Oktatók (Dr. Fischer Mónika) 6316 6047 6319 101 . Szabó Tibor) Oktatók (Dr. Zakar Péter) Oktatók (Dr.hu Dr. udvaros.hu www. Dr. adminisztrátor (Galacné Kaló Tímea) Klinikai szakpszichológus (Dr. Tarkó Klára. Rácz Lajos) Oktató (Dr. Csillag András.u-szeged. Dr. Bernáth András. 5. Boldogasszony sgt. Kruppa Tamás. Hattyas sor 10. Dr. konyhavezető Takarító. Krémer András.Konyha. Erdei Katalin) Oktatók (Kis Bernadett. 6. Basch Éva. Farkas János) Oktatók (Dr. Szöllősi Erzsébet.u-szeged. 6. Vidács Ferenc) Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport Szakcsoportvezető (Dr. Tóth Szergej intézetvezető főiskolai tanár 6040 Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 6725 Szeged. Hattyas sor 10. Simon Péter.hu Dr. Olasz Lajos. Dr. Nagy Edit. Kiss Gábor Ferenc. Madarászné Szász Éva 420-491 óvodavezető Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet 6725 Szeged. karbantartó Porta 6082 6347 6233 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola.

u-szeged. Henry Fitzpatrik. Molnár Györgyné) Oktató (Dr. Boldogasszony sgt.hu Ügyviteli előadók (Berkiné Vlasics Margit.Oktatók (Bakti Mária. nanai@physx. Oláh Ferenc) Oktató (Dr. margo@jgypk. Boldogasszony sgt. nanai@physx. 420-953 Fax 6074 6074 4773 4795 4746 6074 Irodavezető (Vargáné Biacsi Mónika) Oktató (Dr.u-szeged. Krész Miklós tanszékvezető főiskolai tanár 6080 Oktatók (Dr. 6. Jean-Paul) Lektorok (Blin Eric.u-szeged. 6.hu/földrajz Dr. Nánai László intézetvezető egyetemi tanár 4731. Thékesné Németh Anikó. Kulacsik Júlia. 420-953 Fax Ügyviteli Iroda 6725 Szeged. Boldogasszony sgt.u-szeged. Boldogasszony sgt. Balog Edit. Szöllősy Edina) Francia Szakcsoport Szakcsoportvezető (Dr. Manova Nagyezsda Dmitrijevna) Ügyintéző (Nagy Éva) 4728 6317 6045 6045 6045 6048. 443-324 Fax 6323 6321 6048 Alkalmazott Természettudományi Intézet 6725 Szeged. Burján Mónika. Csetényi Korinna) Oktatók (Borbás Tibor.hu www. Dr.hu Dr.hu www. Nánai László tanszékvezető egyetemi tanár 4731. Árgilán Viktor) Ügyintéző (Berkiné Vlasics Margit) Professzor (Dr. Dr. 420-953 102 . Dr. Boldogasszony sgt. Olivier Lemaire) Orosz Szakcsoport Szakcsoportvezető (Dr. Tóth Attila. Györke Zoltán) Oktatók (Keletiné Dr. Galambos Gábor) 6057 4791 4775 4792 6060 6080 6080. Sós Katalin) Oktató (Dr. 6. Korom Annamária. Vargáné Biacsi Mónika) 4727 4727 Általános és Környezetfizikai Tanszék 6725 Szeged.hu/szt Dr. Szarvas Júlia. kresz@jgypk. Bácskai Mihály) Oktatók (Dr. Pál Ágnes. Farkas Zsuzsanna) Laboráns Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék 6725 Szeged. Somorjainé Orosz Andrea. Békési József. Kövesdi Katalin.u-szeged.u-szeged. Huhn Ágnes) Oktatók (Dr. Kelemen András) Oktató (Dr.jgypk. Balogh Erika) Oktatók (Dr. Pagliano. Szalma Elemér) Informatika Alkalmazásai Tanszék 6725 Szeged. Mágoriné Dr. Balogh János.u-szeged. Dr. Karancsi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens 6078 4762 6213 Oktatók (Dr.jgypk. Csallner András Erik) Rendszeradminisztrátor Dolgozószoba (Devosa Iván. Herendi István. 6.hu/physics Dr.u-szeged. 6. karancsi@jgypk. Szabó Éva.jgypk. Füle Miklós) Oktatók (Dr.hu www.

6.jgypk.hu/kemia Dr.u-szeged. Seres László) Laboráns (Vass Zoltánné) tanszékvezető főiskolai tanár 4720 4778 4779 6076 6224 Környezet-biológiai és Környezeti Nevelés Tanszék 6725 Szeged. Hegedűs Antal) Oktató (Dr. 6. Boldogasszony sgt. 12. Gion János) Oktató (Dr. Szilléri sgt. Pajor Enikő.és múzeumpedagógiai szakcsoport Barátné dr. Dr. Molnár Emma. Tibori Tímea Oktatásszervezés és technika munkacsoport Kálló-Mekitner Zsuzsanna. Dr. molnarg@jgypk. Fügedi József. Dr. Gerencsérné Dr.hu Dr.hu Tőkéné Dr. Boldogasszony sgt. Szirmai Éva. Jójárt Balázs. Demcsák Katalin. Molnár Gizella Andragógia szakcsoport Oktatók (Dr. Gálfi Márta tanszékvezető főiskolai tanár 6061 6061 4724 6225 6073 Oktatók (Dr. Viskolcz Béla Oktató (Dr.Kémiai Informatika Tanszék 6725 Szeged.u-szeged. T. Benkő Zsolt) Oktató (Sándorné Dr. galfi@jgypk.u-szeged. Molnár Gizella főiskolai tanár 474-255 474-255 Oktatók (Bozsó Renáta. Dr. Pitrik József tanszékvezető főiskolai tanár 6275 4782.jgypk. Hajdu Ágnes főiskolai tanár 474-255 474-255 Oktatók (Dr. Tóth Zsuzsanna) Tanszéki technikus (Babrián Imre) Tanszéki technikus (Dobó József) Tanszéki technikus (Kovács Gyula) Felnőttképzési Intézet 6723 Szeged.hu www. Szőri Milán) Oktató (Dr. Farkas Éva. Tiszai László 474-255 103 . Ilosvay György. Démuth Ágnes. Gálfi Márta. Dobos Katalin. Szűcs Norbet.hu www.u-szeged. Nagy Angelika. Molnár Gyula) Oktatók (Marsi Enikő. Marsi István) Oktató (Dr. Dr. viskolcz@jgypk. Keczer Gabriella. Radács Marianna) Oktatók (Dr. Orbán Hedvig. Patkósné Hanesz Andrea. Molnár Zsolt) Tanszéki munkatárs (Dr.u-szeged. 444-607 4782 6075 6086 6086 4782 4757 6211 444-607 Gazdasági vezető (Maruzs Pál) Tanszéki iroda (Szabó Éva) Oktatók (Kesztyűsné Dr. pitrik@jgypk. Máté Zsuzsanna Rozgonyiné Dr. Dr. Sütő Erika. Dr.hu/technika Dr. Dr. Ilosvayné Milbik Ivett) Technika Tanszék 6725 Szeged. 6. Újvári Edit Dr. Dr. Kiss Tamás) 474-255 intézetvezető főiskolai tanár 474-255 Könyvtártudományi. Dr. Dr. Boldogasszony sgt.u-szeged. Viskolcz Noémi) Könyvtáros (Harkai Daniella) Kultúramediátor szakcsoport Tőkéné Dr.

Maczelka Noémi Lipták Margit tanszékvezető főiskolai tanár tanácsos. Fax: 424-196 420-134. 420-134 425-145.) Rajz-művészettörténeti Tanszék 6723 Szeged. Szabó Mihály Dr.Gyógypedagógus-képző Intézet 6725 Szeged. www. Kiss János. 425-145 108 102 104 105 420-305 103 Porta Iroda (Henn László. Brüsszeli krt. 37. koordinátor tanársegéd gyakorlati oktató 4789 4787.jgypk. Haincz Erzsébet) Oktató (Sziklavári Károly) Oktató (Joóbné Czifra Éva) Oktató (Szabadyné Dr.u-szeged. ifj. Aranyi Sándor) Műhely 104 . Török Györgyné. Puskás János) Oktatók (Sinkó János. Nátyi Róbert) Oktatók (Nagy Gábor. Hattyas sor 10. Maczelka Noémi intézetvezető főiskolai tanár 4758 Ének-zene Tanszék 6725 Szeged.jgypk. 71-527 4787 4789 6309 4788 6044 6044 Művészeti Intézet 6725 Szeged. Roskó Gábor tanszékvezető egyetemi docens 420-305.hu Dr. ügyintéző 4758 6049 6324 6207 6283 6325 6280 6329 6326 6327 6234 6330 6271 Művésztanár (Laczi Júlia) Oktató (Németh József) Oktató (Varjasi Gyula) Oktató (Dr. Erősné Dr.u-szeged. Dombiné Dr. Békési Magdolna) Oktató (Dr. Dr. gyogypedagogia@jgypk. Pukánszky Béla Dr. Asztalos Bence) Oktatók (Vass Irén) Oktatók (Dr. Papp György. maczelka@jgypk.u-szeged.u-szeged. Gerle Margit. iroda 6043 4789 6044 Tanulásban akadályozottak pedagógiája Szakcsoport Dr.hu www.hu/rajz Dr. Lázár Pál.u-szeged. Hattyas sor 10. Kovács Keve János) Oktatók (Szekeres Ferenc. Kovács Gábor. Pukánszky Béla Dr. Radványi Katalin Adamecz Judit Magyar Adél Máténé Homoki Tünde Mede Perla Váradi Gáborné szakcsoportvezető főiskolai docens főiskolai tanár tudományos főmunkatárs gyakorlati oktató tanársegéd gyakorlati oktató. Hattyas sor 10.hu/enek Dr. Lesznyák Márta Dr. maczelka@jgypk. Varga Imre Dr. Kemény Erzsébet) Oktató (Dr. Holler László) Oktatók (Molnár Sándor. Szuromi István Gál Anikó Hegedűs Anita Tóthné Aszalai Anett szakcsoportvezető egyetemi tanár adjunktus adjunktus tanársegéd tanársegéd tanársegéd 6043 6309 6305 4789 6305 4788 Értelmileg akadályozottak pedagógiája Szakcsoport Dr. Varga Imre Ujvári Orsolya intézetvezető egyetemi tanár intézetvezető-helyettes főiskolai docens Titkárság.hu Dr.

Stefan Gencarau) Lektor (Gavra Mária) Oktató (Dr. Hattyas sor 10.hu Dr. bodi@jgypk. Babics Edit) III/106. dolgozószoba (Dr. Dr. dolgozószoba (Bereczkiné Gyovai Ágnes) Tanító. www. Herbszt Mária Bódi Ibolya szakcsoportvezető főiskolai tanár ügyintéző 6345 4750 T/F 4743 4726 6240 V/111. Hattyas sor 10. Bucin Mihaela Geni tanszékvezető főiskolai docens 6202 6201 6202 6343 6343 Oktató (Dr. Wéber Péter) Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék 6725 Szeged.hu Dr.Propszt Eszter) Oktató (Dibóné Dr.u-szeged. Drahota-Szabó Erzsébet intézetvezető főiskolai tanár 4766 Német Nemzetiségi Tanszék 6725 Szeged. drahota@jgypk.u-szeged. Czédliné Bárkányi Éva) V/104.hu Dr.jgypk. Dr. Nádudvari Gabriella) Oktató (Wojtovicz Hajnalka) Könyvtáros (Dr. Tóth János. Sebó Katalin. Szalai Tünde) Oktatók (Grossmann Erika. Hattyas sor 10. Szentpéteri Mária) X/116. 4750 Tanító. tuska@jgypk. Sebe György) Technikus (Kiss Gábor. dolgozószoba (Dr.hu/roman bucin@jgypk. Tuska Tünde tanszékvezető főiskolai docens 6092 6092. Soós Katalin) V/8. Hattyas sor 10. lektorok (Maruzsné Dr. dolgozószoba (Dr. Vladiszlav György) Intézeti ügyintéző (Kopaszné Szincsok Ildikó) Tanító. dolgozószoba (Dr.hu Albertné dr.u-szeged.és Óvóképző Intézet 6725 Szeged.Nemzetiségi Intézet 6725 Szeged. Pillerné Sonkodi Rita) 105 . Bucin Mihaela.Varga Emőke. Dr.hu/szlovak Dr.és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport 6725 Szeged. Sztanáné dr.u-szeged. Józsa Dezsőné) Román Nyelv és Irodalom Tanszék 6725 Szeged.u-szeged. 6200 6322 Oktatók. Hocszopán Anna) Oktatók (Dr. Dombi Alice Mészáros Katalin szakcsoportvezető főiskolai tanár ügyintéző 6340 6091 T/F 4770 6286 6208 III/104.jgypk. Albertné dr. Borbély Ágnes) Oktató (Dr. Hattyas sor 10. drahota@jgypk.u-szeged. Hattyas sor 10. Drahota-Szabó Erzsébet Seres Bernadett Ildikó tanszékvezető főiskolai tanár ügyintéző 4766 6046 6311 6312 6046 6311 6315 4768 4767 Tanszékvezető-helyettes (Dr. dalice@jgypk. dolgozószoba (Magonyné dr.hu Fáyné dr.u-szeged. Szeri Istvánné. Herbszt Mária intézetvezető főiskolai tanár 6345. Hattyas sor 10.hu www. Ringlerné dr.u-szeged.és Óvóképző Intézet Tanítóképző Szakcsoport 6725 Szeged.

Munkácsi István) Oktatók (Bóka Ferenc. Kószó Mária) V/8. Fűzné dr. Hattyas sor 10. Kádár Gabriella) Oktatásszervező (Berta Renáta Andrea) V/1. Pintér Klára) 6314 6093 6090 6090 6335 6334 4761 4760 6056 6331 6336 Tanító és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék 6725 Szeged. Balogh Tibor) Testnevelés és Sporttudományi Intézet 6725 Szeged. Dr. Pungor Miklós) Fűtők. Molnár Emese. Kecskemétiné Petri Adrien) Oktatók (Dr. Dr. Batizné dr. Molnár Andor. Molnár Péter. dolgozószoba (Dr. dolgozószoba 111. Rácz Ildikó) Ügyvivő szakértő (Meszlényi-Lenhart Emese) 4752 4756 6251 6254 6291 6257 6288 6289 6293 6098 6261 6095 6097 6290. Katona Zsolt.u-szeged. Gáldi Gábor. dolgozószoba tanszékvezető főiskolai tanár oktatásszervező oktatásszervező 6340 6339 T/F 6206 6340 6337 4741 6206 6208 6209 6339 6203 (Fáyné dr.sz. Dr. Bene Kálmán) Oktatók (Dr.hu renata@jgypk. Szilágyi Nóra) Oktató (Dorka Péter) Oktatók (Schaub Gáborné.u-szeged.sz.jgypk. dolgozószoba (Döbör Ágota. Karikó Sándor. Ormándi János) 105. Dombi Alice) (Dr. 6253 6290.hu/testnev Dr. dolgozószoba (H. dolgozószoba (Cziberéné Nohel Gizella) Magyar Szakcsoport Szakcsoportvezető (Dr.sz. Szász András) Oktatók (Domokos Mihály. Dr. Porta Dolgozószoba (Béresné Hocza Ágnes. Sánta Gábor) Matematika Szakcsoport Szakcsoportvezető (Dr. Gyimes Erzsébet) 113/1. 6253 106 . Dr. Tari-Keresztes Noémi) Oktatók (Dr. dolgozószoba (Dr. Békési Imre) Oktatók (Dr.hu www. Keményné Dr. Balogh László Tanács Gáborné intézetvezető egyetemi docens tanszéki ügyintéző 4729 6250 Oktatók (Bán Sándor. Dinnyésné Mészáros Katalin) 107. Kékes Szabó Mihály. Dombi Alice Berta Renáta Andrea Dinnyésné Mészáros Katalin 114.V/110.sz. Szalay István) Oktatók (Dr.u-szeged.sz. Vármonostory Endre) Oktatók (Dályay Klára Zsuzsanna. karbantartók Porta 6725 Szeged Topolya 2-4.sz. Kakuszi Péter) Ügyintéző Oktató (Nagy László.u-szeged. Mikulán Rita) Oktatók (Vári Beáta. pedpszi@jgypk. Hattyas sor 10. Krisztin Németh István) Oktató (Dr. Dr. Kiss Gábor. dolgozószoba (Tandari-Kovács Mariann) 108. Győri Ferenc) Oktatók (Szablics Péter) Szegedi RSC Iroda (Hegedűs Imréné. Bagota Mónika.hu Fáyné dr. dolgozószoba (Dr. tanacsne@jgypk.

Péter Judit Dr. 180 könyvtárvezető könyvtáros 162 162 osztályvezető adminisztrátor továbbképzési előadó 145 144 143 gazdasági vezető gazdasági ügyintéző számviteli előadó 104 106 106 tudományos dékánhelyettes oktatási dékánhelyettes mb. Gál István Palotás János Galyas Dagmar Jutta Vörösné Szappanos Éva Földi Elek István Kelle János Gazdasági Szervezet Németh Anita Kis Rozália Keresztesné Deme Márta Gondnokság Kurai Ferenc Tanulmányi Osztály Antalicz Zoltánné Asztalosné Galisz Gyöngyi Nagy Tímea Továbbképzési Osztály Barna Péter Gubicsné Zsarkó Ágnes Szekeresné Köteles Rita Könyvtár Palotásné Pánti Róza Kaszás Tímea Kollégium Szilágyi László Balog Pálné kollégiumvezető gondnok 165 169. Pinnyey Szilárd Mikó Józsefné dr. ETR felelős 101 116 112 170 102 100 161 137 532-990/100 532-990/100 Fax: 532-991 532-990 gondnok 111 tanulmányi osztályvezető tanulmányi előadó tanulmányi előadó 154 110 109 Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet Dr. Szűcsné dr. Benet Iván Dr. habil Bodnár Károly Dr. iroda Központi szám Dékáni Hivatal Dr. Avasi Zoltán Barta Tamás Benk Ákos Dr. Szórádi Tibor Dr. főiskolai tanár Vörösné Szappanos Éva Titkárság.hu Dr. Kocsisné Gráff Myrtill Pappné Nagypál Judit Süli Ágnes Gazos Zoltánné Kispál Judit intézetvezető egyetemi docens egyetemi tanár főiskolai docens főiskolai docens adjunktus adjunktus adjunktus adjunktus tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs intézeti adminisztrátor laboráns 116 122 204 128 115 202 202 156 203 103 131 124 131 Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Dr. Bodnár Károly dékán. Majzinger István Prof. Horváth József intézetvezető főiskolai tanár egyetemi tanár egyetemi docens 153 105 151 107 . hivatalvezető projekt menedzser nemzetközi előadó főmunkatárs oktatástechnikus rendszergazda.u-szeged. Jónás Edit Dr.Mezőgazdasági Kar Mezőgazdasági Kar 6800 Hódmezővásárhely. Majzinger István Dr. Horváth József Dr. Andrássy út 15. bodnar@mgk.

Dr Gáspár Lajosné Boppe Bt. Lantos Ferenc Molnár Tamás Mészárosné Herbich Katalin Rozik Éva Kollégium porta Konyha Műhely Kazánház Műszaki Gyakorló Telefonközpont-porta Kovács Éva. Gál István Benkné Gesztesi Zsuzsanna Tóthné Kardos Ágnes Idegennyelvi Csoport Galgóczi-Deutsch Márta Dr. Süli-Zakar Tímea Dr. Nagy Sándorné SZTE Tangazdaság Kft. (Kiss Sándor) Takács Ferenc Kézpő Központ Fax ügyvezető intézetvezető egyetemi docens egyetemi tanár főiskolai docens főiskolai docens adjunktus adjunktus adjunktus tanársegéd tudományos segédmunkatárs tanszéki mérnök 125 124 126 184 135 201 149 135 123 123 180 164 171 179 117 200 534-585 30/278-6242 534-586 533-698. Komarek Levente Dr. Benkő-Kiss Árpád Hódiné Szél Margit Dr. Mári Edit Ilona Kopunovicsné Bodor Márta főiskolai docens főiskolai docens főiskolai docens tanársegéd tanársegéd intézeti adminisztrátor 152 183 151 151 152 150 nyelvtanár főiskolai docens nemzetközi előadó 185 186 188 Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet Dr. Tanács Lajos Dr. Kristó István Sallai László Dr. Monostori Tamás Prof.Dr. 533-699 220-864 108 . dr. Jakab Péter Dr.

Kari rendszergazda (Heves Csilla) Porták Mars tér 7. sz. totitk@mk. 5-7. 5-7. Rózsa László) 119/c.hu Dr. Kazánház (Pásztor Tibor. Szabó P. Gyimes Ernő Dr. szabados@mk. Daniné Horváth Annamária) (Dani Géza) 6001 6002 T/F 6012 T/F 6014 6031 6513 Gazdálkodási Osztály 6724 Szeged.u-szeged. Horváth Zsuzsanna oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes. Bottyán Tünde ügyvivő szakértő Lehotainé Szabó Andrea titkárságvezető Nappali hallgatók Levelező hallgatók Oktatástechnika (Szilágyi Krisztina. főiskolai docens Dr.hu Hovorkáné Dr. dékáni hivatalvezető (112/b szoba) Barna Andrea titkárságvezető (112. 6524 6530 6034 109 . Mars tér 7. egyetemi tanár Hovorkáné Dr. 6003 T/F 6006 6529 6523 6009 6000 6030 6551 461-659 Tanulmányi Osztály 6724 Szeged. szoba) 6007 Pénzügy 102. 9. dekan@mk. főiskolai tanár Szilné dr. gyimes@mk. Mars tér 7. szoba Főmunkatársak Bobkóné Pócsik Ildikó Molnár Zsuzsanna Műszak-gondnokság 104/a. Horváth Zsuzsanna oktatási és közkapcsolati dékánhelyettes. Bánfi László.u-szeged. sz. Pölös Anna mb. Gyimes Ernő stratégiai és innovációs dékánhelyettes.hu Dr. szoba) Renkó-Nagy Éva ügyviteli alakamazott 209. Moszkvai krt. Csomós Kosztin. Mars tér 7.u-szeged.Mérnöki Kar Mérnöki Kar Dékáni Hivatal 6724 Szeged. EISZ Kabinet rendszergazda (Balogh Szabolcs. Szabó László Csaba) Takarítói öltöző 6008 6532 6011 6540 6543 6519 6533 Innovációs és Technológia TranszferIroda 6724 Szeged. egyetemi docens projekt menedzser projekt koordinátor 6035. Kollégium 6501 6001 6019 6524 6502 6003. egyetemi docens Tóthné dr. Balázs Csercsics Dóra irodavezető. Moszkvai krt. Moszkvai krt. Véha Antal dékán. szoba Főmunkatárs Tiszai Zoltán Műszaki öltöző (Puskás Zsolt) Takarítói öltöző Oktatási épület 6725 Szeged. Gál József tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettes. egyetemi docens Dr.u-szeged.hu Gálné Szabados Ibolya osztályvezető (105. Mars tér 7. Babarciné Zelenka Edit) (Aradi Zsuzsanna. szoba) Szilágyi Mónika ügyviteli alkalmazott (108.

Oktatói szoba (Dr. Markovics Erzsébet) 112. Oktatói szoba (Pintér Gáborné. Balogh Sándor irodavezető (107. Krisch Judit. Forgács Judit) 114. szoba) Csercsics Dóra titkárságvezető (104. Kutató laboratórium Oktatói szoba (Baráné Dr. Moszkvai krt. Központi laboratórium 135. Török Gabriella. Oktatói szoba (Dr. mkhok@mk. Gábor Miklósné) 219. Véha Antal intézetvezető egyetemi tanár Dr. Boros Nikoletta) 127.u-szeged. Keverék-takarmény labor 120. szoba) 6015 Mérnöki Kar Kollégium 6728 Szeged. Véha Antal) 106. titkárság (Törökné Jenei Julianna.Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda 6724 Szeged. Almássy Katalin) 229. kollégiumi igazgató 443-954 461-659 Testnevelő Tanárok 6724 Szeged. Varga Zoltán Karbantartó. Oktatói szoba (Dr. 5-7.hu 6032 mb. Tejipari tanműhely 39.hu Dr. Oktatói szoba (Jankóné Dr.u-szeged. Lisztminősítő laborok Tanműhelyek: 30. Balázs. Oktatói szoba (Horváthné Dr. Fehér Anikó) 227. Dr. Sütőipari tanműhely 122. Mars tér 7. Hús-baromfi tanműhely 32. Mars tér 7. Mars tér 7. Oktatói szoba (Gajdán Krisztina. Oktatói szoba (Dr. 105. Bakos Tiborné) 115. szoba) Oktatási épület 6725 Szeged. Malomipari tanműhely 123. Műszerszoba (Dr. Kollégiumi út 11. Szűcs Tibor) 113. Dr. Oktatói szoba (Dr. Sokszorosító szoba 201. Gyimes Ernő) Műszaki és gazdasági ügyintéző (Kertai Zoltán) Laboratóriumok: 42. Oktatói szoba (Dr. Szabó P. Kálmán Miklós) 132. Téren József) 219/a. 223. Herczeg Ottilia) 6025 T/F 6521 6023 6578 6594 6596 6022 6596 6520 6020 6520 6579 6035 6527 6528 6531 6038 6550 6036 6530 6536 6545 6524 6522 6524 6533. Oktatói szoba (Dr. Oktatói szoba (Dr. 6535 6537 6538 6541 6510 6503 6034 T/F 6035 6524. Kovács Erzsébet) 222. Moszkvai krt. Oktatói szoba (Dr. Oktatói szoba (Dr. Gyimes Ernő intézetvezető helyettes egyetemi docens (105. Dr. Olasz Sándor. Gerő László) 226. Soós József) 133-134. Oktatói szoba (Dr. Fenyvessy József) 111. Oktatói szoba (Dr. Csanádi József) 207. Bioszenzor laboratórium 218. Oktatói szoba (Bodó Lászlóné. Oktatói szoba. Oktatói szoba (Dr. 6035 6034 T/F 110 . Balázsa-Bajúsz Ildikó) 203. 5-7. Mars tér 7. Eszes Ferenc) 206. foodeng@mk. Bartók Tibor) Oktatási épület 6724 Szeged. fűtők HÖK Iroda (Hallgatói Önkormányzat) 6724 Szeged. Petrovicsné Tejes Edit 6013 Élelmiszermérnöki Intézet 6725 Szeged.

Oktatói kutató laboratórium (Ludányi Lajos) 202.232. Varnyú Ferenc) F. Oktatói iroda (Sárosi József. Oktatói szoba (Dr. Szép Angéla. Művelettani labor 1.5-7. Oktatói szoba Hidraulika. F. Fodor Dezső. Moszkvai krt.6. 6725 Szeged.14. Oktatói szoba (Ábel Marietta. Oktatói szoba (Beszédes Sándor. Titkárság (Garai Aranka) 3. Kertész Szabolcs) 17. Moszkvai krt. Tóth István Tibor) 6000 6030 6551 6562 6509 6022 6026 6544 6506 6508 6033 6589 6585 6587 6559 6556 6505 6571 6575 6591 111 . Oktatói szoba (Dr. Dr.13. Mészáros György) Gépműhely (Varnyú Ferenc) GÜZ Labor (Varnyú Ferenc) Oktatási épület 6725 Szeged. Oktatási épület 6725 Szeged. Kabók Katalin . Laboratórium (Csentes Józsefné) Tudományos tanácsadó (Dr. Mars tér 7. Moszkvai krt. Bíró István intézetvezető egyetemi docens Király Orsolya intézeti titkárnő Oktatási épület 6724 Szeged. temut@mk. Hodúr Cecília) 11. Csató Sándor) 2. 9. Szabó Zénó. Környezettechnika labor F. Mars tér 7. 6725 Szeged. Tóth István Tibor. Oktatói szoba (Solticzky József) 130. Moszkvai krt. Dr. 5-7.4. Dr. Tárgyaló 2. Mars tér 7. Oktatói szoba (Kovács Róberné Veszelovszki Petra. 9. CAD Labor (Péter Szabó István) F. Oktatói szoba (Dr.4. Moszkvai krt. 205. Szabó Gábor) 1. Oktatói szoba (Forgács Endre) 26.hu Dr. Csikós Sándor) F. 14. Hodúr Cecília intézetvezető helyettes egyetemi tanár Garai Aranka intézeti titkárnő (13. Fekete Mária.5-7. 5-7. 6725 Szeged. Moszkvai krt. 14. Oktatói szoba (Bajúszné dr. Géptan labor (Dr. Dr.u-szeged. 9. Oktatói szoba (Horvorkáné Dr. László Zsuzsanna) Oktatási épület 6725 Szeged. Rajkó Róbert) 12. Horváth Zsuzsanna) 13.5. Varga-Simon Erika) F. 1. Matuz János) 6579 6024 Folyamatmérnöki Intézet 6724 Szeged. 9. 219. Oktatói szoba (Dr. Varga László) 2. Oktatói szoba (Dr.6. 7. Moszkvai krt. 6725 Szeged.. 8. Mészáros György. Oktatói iroda (Dr. 5. Moszkvai krt. Toman Péter) 131.7. Pneumatika labor (Forgács Endre) Oktatási épület 6725 Szeged. 9. Hegesztő tanműhely (Bodó László) 204. Áramlástechnikai labor 6000 6030 6551 6500 6037 6549 T/F 6037 6580 6512 6584 6526 6561 6500 6549 6505 6558 6572 6588 6591 6567 Műszaki Intézet 6724 Szeged. Péter Szabó István) 1. Oktatói iroda (Gyeviki János. 3. szoba) Oktatási épület 6724 Szeged. Szabó Gábor intézetvezető egyetemi tanár Dr. Oktatói szoba (Dr. Mars tér 7.

Dr. Gál József Drubina Lászlóné Oktatási épület 6724 Szeged. Türkössy Anikó) 201/A. 200. Fabulya Zoltán) 202. Mars tér 7. Oktatói szoba (Dr. Varga László) 1. Gősi János) 200/C. 12. Diagnosztikai labor (Forgács Endre) CAE labor (Péter Szabó István) 6576 6568 6563 6574 Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet 6724 Szeged. Panyor Ágota) 201. Dr. Szabóné dr. Oktatói szoba (Nagy Sándor) 215. Molnár Pál 202. Oktatói szoba (Dr. 5. Dr. Oktatói szoba (Dr. Oktatói szoba (Dr. Vincze-Lendvay Edina) 202/B. Oktatói szoba (Dr. Kotosz Balázs. szoba) 6019 6027 T/F 112 . Zsótér Brigitta 204. Oktatói szoba (Joóné Muhi Piroska. Oktatói szoba (Dr.F. Mars tér 7. Marosi Tibor) 203/B.u-szeged. Gulyás László) 200/A. Oktatói szoba (Dr. tmark@mk. Kotoszné Székely Andrea) 201/B. 4. Anyagvizsgálati labor (Dr. Elekrtotechnikai labor (Dr. Oktatói szoba (Dr. Oktatói szoba (Kis Krisztián) 216. Kiss Magdolna) 6555 6560 6564 6565 6554 6016 6570 6018 6028 6005 6504 6004 6018 6569 6010 intézetvezető egyetemi docens intézeti titkárnő (203/a. Hampel György) Oktatói szoba (Dr. Mészáros György) 2. Nagy Elemérné) 200/B.hu Dr. Oktatói szoba (Dr.

Légrádi Ádám. Aradi vértanúk tere 1. 426-221 Fax 6392 4673 4416 4674 4171 4168 6746 4681 6394. Lázár Ferencné) Tanácsterem Tanulmányi osztály Tanulmányi osztályvezető (Boa Anikó) Tanulmányi előadók: Kiss Györgyné Kovács Melinda Mezei Károlyné Tari Szilvia Oktatásszervező (Czobor Krisztina) ETR referens (Pappné Nagy Györgyi) Tanulmányi referens (Battancs Anikó) Ph. Pf.szote. molbi@bio. Dr. sz.: 428. Boros Imre Miklós Cakó Angéla tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. M. 4169 Fax 6393 4169 Fax 4507 4338 6749 4172 6747 6748 6395 4203 4203 6745 Környezettudományi Intézet 6722 Szeged. Egyetem u. Darányi Istvánné) Hallgatói szövettenyésztő laboratórium (Várszegi Szilvia) 4570 4569 T/F 5774 2296 2297 2296 5775 Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék 6726 Szeged. sz.hu. gulyak@molmed. Rakonczai János intézetvezető egyetemi docens 4395 Intézetvezető-helyettes (Dr. sz. Szabó Melinda) Labor (Ambrus Józsefné. Gulya Károly tanszékvezető egyetemi tanár Mikola Tamás Titkárság. Szőllősi Istvánné. magyarm@sci.u-szeged. iroda 4686 4887 T/F 4105 4543 3951 4373 220. sz.hu Dr. Közép fasor 52. Dr. hallgatók ügyintézése Recepció 4170 6744. egyetemi tanár Magyar Márta hivatalvezető Annus Edit igazgatási főelőadó (doktori fokozatszerzés) Tudományos és közkapcsolati dékánhelyettes (Dr. Farsang Andrea) 4195 Biológus Tanszékcsoport ÁOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék 6720 Szeged. 4.hu Dr. Somogyi u.hu Dr. 2. iroda Dolgozószoba (Dr. Dolgozószoba (Dr. Laboratórium (Brulichné Balázs Ágnes. Nemcsók János) 202/a. Szigeti Csaba) Dolgozószoba (Beliczai Zsuzsa. Kotormán Márta) 221. Tóthné Dr. Mucsi László) Előadó (Galiba Szilvia) Igazgatási előadó (Rózsahegyi Györgyi) Pályázati referens (Dudásné Nagy Marianna) Rendszergazda (Gajdacsi András) Iktató (Hajdú Istvánné. Varga Csaba) Általános és oktatási dékánhelyettes (Dr. D.Természettudományi és Informatikai Kar Természettudományi és Informatikai Kar Dékáni Hivatal 6720 Szeged. Dr. Lehoczki Endréné. Hermesz Edit) 222. Kása Péter) Dolgozószoba (Dr. Vadadi Lászlóné) 113 . gulyak@bio.u-szeged. Gingl Zoltán) Gazdasági dékánhelyettes (Dr. F. Dolgozószoba (Dr.u-szeged. Hernádi Klára dékán. Dolgozószoba (Dr.u-szeged.

D. Herbel Zsófia. Maróti Gergely) 1. Szalai Zita ) 3. Kiricsi Mónika. Tóth Éva. Győri Edit) Fehérje laboratórium (Klem József. Kotormán Márta. Berkó Anikó) 7. Kis Zsolt. Bodai László. Béres Rita. László Ferenc. Bagi Zoltán. 6722 Szeged. Pósa Anikó. szoba (Dr. Fekete Éva) 9. Laboratórium (Dr. Oktatói szoba (Klem József. Bagi Zoltán. Villányi Zoltán.u-szeged. Dr. Dolgozószoba (Dr. iroda 4153 4149. Karcsúné Kis Gyöngyi. Szente Magdolna) 3. Dr. sz. Laboratórium (Gajda Zita) 4. Ács Norbert. Perei Katalin. Blastyák András.D. Dolgozószoba (Dr. Krecskai Jánosné) Embertani Tanszék 6726 Szeged. 4291 Fax 4381 4152 4851 4044 4884 3976 4123 3103 3976 3992 4159 3978 3979 6354 1. Báldi Rita) 114 . Dr. Laboratórium (Dr. Dr. toldi@bio. Nagy Bettina. Wirth Roland) Biogáz laboratórium (Dr. Szervezettani és Idegtudományi Tanszék 6726 Szeged. Farkas Tamás. Dorogházi Emma.hu Dr. Balogh Tímea. Közép fasor 52. Dr. D. Nyilas Andrea. Laboratórium (Dr. Somorjai Mariann. Dolgozószoba (Dr. iroda tanszéki előadó 6930 4351. szoba (Bereczki Zsolt. Dr. Nyilasi Andrea) 3. Közép fasor 52. 6955 4314. sz. Herbel Zsófia. Csebella Bakota Adrienn) 240. Juhász Ildikó) 4887 4887 4887 4367 4887 4544 6377 Biotechnológiai Tanszék 6726 Szeged. Gellért Levente) 2. Laboratórium (Tóth Éva. Tóth András. Dolgozószoba (Dr. Jancsó Zsanett) (Dr. Dolgozószoba (Kiss Andrásné) 237. Toldi József Veketyné Váradi Margit tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Ferencz Ágnes. Fülöp András. Brulichné Balázs Ágnes) (Balogh Katalin) (Dr.hu Prof. Kis Zsolt) 2. Ph. Dolgozószoba (Dr. sz. Vámos Enikő. Orosz Gyula) Fermentor laboratórium (Kéri Györgyné. Pálfi György Dunai Józsefné tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Latinovics Dóra. Hegedűs Botond) 2. Bagyánszki Mária) Folyosó (Huszta Sándor) 1. Oláh Szabolcs. Katonáné Lehoczky Klára. Borsos Barbara) 223. Pintér Zoltán) Hivatalsegéd (Fogas Imréné) 6954 4314 4315 3006 3006 Élettani. D. Dr. Nagy Enikő Éva) Sike Ádám. Béres Rita. Iroda (Dr. Zsíros Szilvia) DNS laboratórium (Dr. Dolgozószoba (Ződi Mihályné. Tamás Gábor) 4. Perei Katalin) 147. Komlósi Gergely. Kis Ágnes. Mészáros Gabriella. Latinovics Dóra. Közép fasor 52. Oktatói szoba (Dr. Molnár Gábor. Dolgozószoba (Dr. Molnár Erika) 6722 Szeged. Búzás-Bereczki Orsolya.hu Dr. Egyetem u. Dr. Dorogházi Emma. 4352 Fax 6941 6940 4853 6936 6938 6937 4502 6935 6934 6939 4503 6933 Tanszékvezető-helyettes (Dr. Ph. Dr.208. 2. Rákhely Gábor) 116. palfigy@bio. Rákhely Gábor. Dolgozószoba (Dr. Újfaludi Zsuzsanna. Ifj. sz. Egyetem u. szoba (Orosz Gyula. Közép fasor 52. sz. Dr. Varga Csaba. Dr. Lacziné Dobó Krisztina. Vámos Enikő) 5. iroda 4314. Laboratórium (Berkó Anikó. Laboratórium 209. Balogh Tímea. sz. sz. dolgozószoba (Dr. Laboratórium 212. Dr. titkarsag_btt@brc. 2. Zsindely Nóra. Dolgozószoba (Dr. Páhi Zoltán. Tóth András. Huliák Ildikó. Fülöp András. Varga Csaba. Könyvtár Oktatói szoba (Dr. Laboratórium 210. Dr. Kovács Kornél Kóger Viktória Molnár Erika tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. Ph. Fodor Lászlóné) 8.u-szeged. szoba (Dr. Acs Norbert) Bioremeditációs laboratórium (Dr. 6954 T/F 6726 Szeged. László Ferenc) 5. Molnár Erika) Ph. Molnár Andor.

Nagy Dávid. Közép fasor 52.. sz. deakp@brc. Dr. Szepesi Ágnes. Mink Mátyás) 120. Wodala Barnabás) (Dr. sz. Mainé Dr. Mainé Dr. Galgóczi László. Laboratórium 262.. Nyilasi Ildikó. Dr.hu Dr. dolgozószoba (Dr. Dr. Kolbert Zsuzsanna) (Gallé Ágnes. Dr. Hegyesiné Tandari Mária) 214. Laboratórium 254. tari@bio. laboratórium (Dr. Nagy L. sz. sz. Dolgozószoba 251. sz. laboratórium (Dr. Dr. csaba@bio. Dolgozószoba (Dr. Laboratórium (Kapásné Török Éva. Kredics L... Tamás Gábor Munkatársak: Dr. sz.u-szeged. dolgozószoba (Dr. sz. Dolgozószoba 253. dolgozószoba (Dr. Dolgozószoba (Dr. dolgozószoba (Dr. iroda (Balogné Dosztig Mónika. sz. Dr. Oláh Szabolcs. Nagy Lászlóné. Gácser Attila) 342. Laboratórium (Dr. Szabó Margit.Csiszár Jolán . Takács István Károly) 3980 4851 6957. Hallgatói labor tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Ádámné Meszlényi Mária) (Csávásné Ördög Mónika) (Dr. Dr. Bagi István) 215. iroda 6963 4307 T/F 6963 4802 6964 4307 6965 4307 4307 4307 4307 4307 6966 6967 6968 6969 4236 4307 6971 (Dr. Farkas E. Kucsera J. dolgozószoba (Dr. Dolgozószoba (Dr. Papp Tamás) 323. Hajduné Tóth Melinda.Tari Irma. Sajben Enikő. dolgozószoba 111. Sinka Rita. Pfeiffer I. Hamarai Zsuzsanna. Dr. Erdei László) 218.. Dr. dolgozószoba (Dr. sz.) 4516 4515 4849 4517 3969 3959 3958 3957 3963 3984 Növénybiológiai Tanszék 6726 Szeged. Linka B. Palágyi Andrea) 308. Csernetics Á. Lele Mária. Kredics László. Török Tibor. Dr. Dolgozószoba (Dr. dolgozószoba 116. Deákné Kulcsár Melinda. Görgényiné Dr. SEM laboratórium (Ágoston Béláné) 225. Kispéter Zoltánné) Hallgatói laboratórium 5. Manczinger L. sz. Marosi Máté.hu Dr. Görgényiné Dr. Dr. Szőllősi Réka) 217. sz. sz. Kocsubé Sándor. Maróy Péter. sz.u-szeged. sz. Krizsán K.hu Dr.. Terbe Ildikó) Műhely (V.) 309. Laskay Gábor) 216. Dolgozószoba (Medvegy Anna. Dolgozószoba (Vámosiné dr. Vágvölgyi Csaba Schulzné Patyi Éva Dr. Dr. iroda 4025 4267. sz. Zsoldos Ferenc) (Dr. dolgozószoba (Dr. Pfeiffer Ilona) 302. Porkoláb Erzsébet) 115 . Laboratórium 260 sz. sz. Kispálné Szabó Ibolya) (Dr. Fuzik János. Laboratórium 259. Vedelek Viktor) 121.) 110. Karácsony Z. Palágyi Andrásné tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. laboratórium (Dr.) 312. Ph.D. Dr. sz. Kucsera Judit. laboratórium (Dr. Közép fasor 52. Laboratórium 261. Vámos Enikő Biológiai Szakmódszertan 64.. Dr. 4323 Genetikai Tanszék 6726 Szeged.. Dr. Galgóczi László. Laurinyecz Barbara. sz. sz. Pécsváradi Attila) (Bécs Attiláné. Farkas Tamás. Dr. Varga János. Pécsváradi Attila. Manczinger László.) Folyosó (Boros Mátyásné. em. sz. Hegyi Andrea. Dolgozószoba 252. Kolbert Zsuzsanna) (Dr. Apjok Ibolya. sz.6.. Dr. szoba 258. Farkas Z. Deák Péter Bogos Orsolya tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Takó M. Mikrobiológiai Tanszék 6726 Szeged. Dr. dolgozószóba (Dr. Mihalik Erzsébet) 219. Közép fasor 52. Tóth Éva. Kocsubé Sándor) 341. Varga János. 4823 Fax 322. Horváth Ferenc. Molnár Gábor.Csiszár Jolán) (Dr..Tari Irma Pál Erika 250.. sz. sz. iroda 4822 4005. 4651 T/F 4270 4267 4267 4104 4269 4268 4267 3105 109. Takács Sándor) 119. Nagy Károly) MTA SZTE Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport Vezető: Dr. Hamari Zs. em..

Dolgozószoba 5. Bátori Zoltán) (Bozsó Miklós. Kanizsai Orsolya) (Körmöcziné Légrádi Mária. 420-154 Fax 4053 4666 4358 4221 4359 3518 4529 4047 4668 3664 3741 3561 3677 3667 3766 4046 435-620 Tanszékvezető-helyettesi szoba (Dr. Kiss Orsolya. Laczkó Gábor. Bohus János) Hivatalsegédi szoba Keleti műhely Mechanikus műhely (Szántó Zoltán) Szakmódszertan szertár Számítógépszoba (Kopasz Katalin. Székely Péter) Dolgozószoba (Dr.u-szeged. 6949 Fax 6944 6945 6946 6947 6951 6952 6953 6948 6943 (Dr. Dr. Dolgozószoba 4.u-szeged. Pénzes Zsolt) (Dr. Varga Zsuzsanna) Dolgozószoba (Dr. iroda Dolgozószoba (Dr. Gyémánt Iván) Dolgozószoba (Dr. Németh Csaba. iroda 4357 4052. Körmöczi László Kapás István Dolgozószoba 1. Iglói Ferenc. Fehér László.hu Dr. emeleti tanuló) Elektromos műhely Előkészítő (Dr.hu Dr. 84-86. Jójárt Mihályné) (Csorba Tünde) Fizikus Tanszékcsoport Elméleti Fizikai Tanszék 6720 Szeged. Gallé László) (Dr. iroda 6942 6950. Szatmári Sándor. Hevesi Imre) Dolgozószoba (Dr. tanszékvezető egyetemi docens Titkárság.Füvészkert Porta Füvészkert igazgató (Dr. Szakmány Tibor) Újszegedi Csillagvizsgáló 6726 Szeged. Mihalik Erzsébet) Igazgató helyettes (Námeth Anikó) Ügyvivő szakértő (Makra Orsolya) Botanikai asszisztens (Balogh Lajos) 4108 4109 T/F 4110 4110 442-983 Ökológiai Tanszék 6726 Szeged. Közép fasor 52. Szabó Gyula) 14-es labor (Dr. Czirják Attila. Tisza Lajos krt. Karsai Márton) Dolgozószoba (Dr. Nánai László. Dolgozószoba 7. Dolgozószoba 3. Kertész u. Gallé Róbert. Dr. Benedict Mihály tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Dolgozószoba 6.u-szeged. Dolgozószoba 2. Gergely Árpád László. Erdős László. Papp György) Dolgozószoba (Benedek Csaba) Ph. Simon Attila) Dolgozószoba (Dr. Kálmán Orsolya) Dolgozószoba (Dr. kormoczi@bio. Dajka Rita. Margóczi Katalin) (Dr. Szatmári Sándor Bán Lajosné Szabó Etelka tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. elmfiz@physx. Szatmáry Károly) Dolgozószoba (Dr. szoba Fizikus könyvtár (Szeredi-Misurda Katalin) 4369 4368 T/F 4282 4807 4808 4809 4811 4813 4814 4812 4663 Kísérleti Fizikai Tanszék 6720 Szeged. Dóm tér 9. Laboratórium 1. Zalatnai Márta. Dömötör Piroska) Dolgozószoba (Dr.hu Dr. Szabóné Kovács Veronika Titkárság. expphys@physx. Dr. Laboratórium 3. 116 . Molnár Nóra. Márton Judit.D. Kovács Erzsébet) Csillagda (V. Torma Attila) (Lőrinczi Gábor. Győrffy György) (Dr. Papp Györgyné) Dolgozószoba (Dr. Földi Péter.

office@dmi. iroda 4271. Dolgozószoba (Szanyiné Forczek Erzsébet. Czövek Dorottya) 31. szoba (Dr. szoba (Dr. Várkonyiné Dr. Geretovszkiné Dr. Hantos Zoltán) 27.. Dolgozószoba (Prof. sz. Farkas Balázs) Előkészítő 4653 6709. lépcsőház. Ponyeczkiné Czvik Elvira) 52. sz. Huszár Helga. Bari Ferenc Lazrinyecz Magdolna tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. Barna Norbert. szoba (Péter Viktória. Tanszékvezetői szoba (Dr. szoba (Dr. Hilbert Margit) 3. Geretovszky Zsolt) 53. Bálint Erzsébet. sz. Dr.hu Dr. Nagy László. Bozóki Zoltán. Szörényi Tamás) 27. szoba (Németh Olga)) 32. sz. szoba (Fődi Lajos. Szabó Gábor) 61. Verseghy Veronika)) 63. Vass Csaba) Labor (Dr. 4274 4406. kutatócsoport vezető Titkárság. 3019 3664 3667 3403 3740 3747 3744 6743 3743 3739 35. Geretovszkyné Dr. 4519. Dolgozószoba (Dr. 4273 4273. Osvay Károly. 5077 5077 Tel/Fax 5078 6444 4946 5832 5080 5084 5833 5829 5981 5081 2454 5079 Gépterem (Jánosi János) 43. Kákonyi Róbert) Toronyszoba (Dr. Dolgozószoba (Vígh Lajos) 39. Tátrai Dávid. Dr. Osvay Károly. Dr. Smausz Tomi. Dóm tér 9. Kecskeméti Gabriella. Kovács Attila) 51. sz. sz.szote. Dr. Szeredi-Misurda Katalin. Kokavecz János. Filep Ágnes. Korányi fasor 9. szoba (Schwarcz Jánosné. szoba (Dr. 3747 4665 4518 3748 4420 4528 4659. Dr. sz. 4658 Fax MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport 6720 Szeged. Kovács Attila. Pogány Andrea) 44. Farkas Eszter. Dr. sz. optika@physx.Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 6720 Szeged. szoba Fotoakusztikus labor II. szoba (Dr. Dr. Danyi Antal. Zölei Dániel) 65. Dudás László ) 16. Dr. sz. Dr. Erdélyi Miklós. Czirjákné Dr. Varga György) 21. 3748 4421 4274 3138 6370 4656 4657 4273 3569. Ignácz Ferenc) 2. Vinkó József. Pogány Andrea. sz. Dolgozószoba (Dr. sz. Pap Gábor. Dr. Budai Judit. Mészáros Szabolcs. Untener Kornél. Nyári Tibor. 4525 6711 4285. szoba (Dr. Kis János Benedek. Ajtai Tibor. sz. Gyuricza Csaba. iroda 6842. Ajtai Tibor. Filep Ágnes. Elektromos műhely (Frank Béla) 5. Mohácsi Árpád. sz. Dolgozószoba (Dr. Dolgozószoba (Dr.. sz. Filus Zoltán) 32/A. Dolgozószoba (Szűcs Mónika. Dr. Almási László. sz. Dombi József. Kiss Miklós) 46. Karsai János) 41. Dudás László) II. Szabari Margit. Dr. sz. Tóth Zsolt) 3. (Dr. sz. Dr. Varjú Katalin. Boda Krisztina. Hulmán Ádám. Asztalos Tibor. éves labor IV. szoba (Dr. szoba (Dr.hu Prof. Szalai Tamás) 56. Mechanikai műhely (Sándor Szilveszter) 23. Bor Zsolt) 39. Bor Zsolt Németh Jánosné akadémikus. Fehér Lászlóné) Mikroszkóplabor (AFM) TeWaTi labor (Dr. szoba (Dr. sz. Varga Attila) 6. Hanyecz István. Rárosi Ferenc. sz. Kémia labor (Ponyeczkiné Czvik Elvira) 62. Huszár Helga. Filus Zoltán. Csete Mária. Hopp Béla. Szimjanovszki Irma Dr. 4018 4272 4223. Iroda (Németh Jánosné. Dolgozószoba (Stéhlik Jánosné. sz. 6710 3137 3741 Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (SZTE ÁOK-TTIK) 6720 Szeged. alagsor (Gábor Zoltán. Hanyecz Veronika) 54. Pappné Sziládi Katalin. Dr. H. sz. Horváth Zoltán. Tandori Júlia) 36. Tolnai József) 37. sz. Varjú Katalin. Dr. Mohácsi Árpád. Irinyi Épület Iroda (Dr.hu Dr. Peták Ferenc) 38. iroda 4654. Dolgozószoba (Dr. Dr. szoba (Dr. Rácz Béla Németh Jánosné tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Dr. Kopniczky Judit. sz. 4658 Fax 4654 4271. éves labor 29. Bozóki Zoltán.u-szeged. Dóm tér 9. Péter Viktória) Professzori laboratórium (Tátrai Dávid. Eller József) 117 . Fotoakusztikus labor I. Börzsönyi Ádám. szoba (Dr. Tánczos Ervin) 30. Dolgozószoba (Pogonyiné Kalapács Anna.u-szeged. optika@physx. Sipos Áron. szoba (Dr. szoba (Dr. Balogh Emeric. Makra Péter) 35.u-szeged. 4273 4273. Rácz Béla) 60. sz. Égerházi László.

Hum László. 426-479 T/F 4683 4642 4641 4643 6364 4058 4058 4058 4645 4644 4644 Dolgozószoba (Dr. Náfrádi Katalin. Fintor Krisztián. iroda 4857 4624 T/F 4157 4856 3172 3050 3252 Tanszékvezető-helyettesi szoba (Dr. Persaits Gergő) 118 . Tóth Tivadar Batki Anikó tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Geokémiai és Kőzettani Tanszék 6722 Szeged. Makra László. Kevei Ferencné) Dolgozószoba (Dr. D. em. Varsányi Zoltánné) Dolgozószoba II. Pápay László) Dolgozószoba (Dr. szoba (Bozsó Gábor. III. Rerrich Béla tér 1. M. Műszeres labor (Dr. Kántor Noémi) Földtani és Őslénytani Tanszék 6722 Szeged. Égerházi Lilla.hu Dr. Csépe Zoltán.khu Dr. Schubert Félix) Dolgozószoba (Nyilas Tünde) Dolgozószoba (Dr. Pál-Molnár Elemér) Professzori szoba (Dr. Hetényi Magdolna) Dolgozószoba I. Samu Andrea) Dolgozószoba (Dr. Dr Kovács Balázs) Dolgozószoba (Dr. Kiss Márton) Ph. Kóbor Balázs. Medgyes Tamás) Röntgenlabor (Bozsó Gábor) Kémiai labor. Gál Tamás. Geiger János. iroda 4640 4058.hu Dr.u-szeged. Tanács Eszter. Papp Márton. Gulyás Ágnes.D. Koppány György. (Dr. Sümegi Pál Barkóczi Zoltánné tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. szoba (Dr. Egyetem u. 2-6. kosztolanyi@geo. Szabó Barbara Vas István. Kiss Jenő) Ph. Dr. iroda 4893 4893 T/F 4893 3097 Iroda (Dr. Sümeghy Zoltán.Gondnok (Szabóné Makra Ibolya) Takarítónő (Tóthné Farkas Rita) Biofizikai csoport 6720 Szeged. Bíró Lóránt) Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék 6722 Szeged. asviroda@geo. Dabi Gergely. 3115 4121 3115 3115 Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Ásványtani. Egyetem u. 2-6. Unger János Kosztolányi Éva tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. barkoczi@geo.Tari Csilla. Dr. Nagy Ágnes. Egyetem u. Szanyi János. Makovits Lászlóné) Dolgozószoba (Gulyás Sándor. Dr. Maróti Péter egyetemi tanár Nagy László egyetemi docens Laskay Gáborné labornáns D’Angelo Róbert hivatalsegéd Asztalos Emese PhD hallgató Hajdú Kata PhD hallgató Magyar Melinda PhD hallgató 4566 5721 4121 Tel/Fax 4121 3115 4120 3115 4121 4121. Koltai Gabriella) Dolgozószoba (Dr. (Dr. Iroda Dunai Péterné előadó Kis Mariann tudományos ügyintéző Dr. Hupuczi Júlia.u-szeged. 2-6.u-szeged. Pápay Lászlóné.

Ladányi Zsuzsa . (Hemmert János. Fülöp Zoltán Ördög Ágnes tanszékcsoportvezető egyetemi tanár Titkárság. Szilassi Péter.Gazdaság. 3446. 2. Angyal Tamás) Hallgatói szobák Irinyi kabinet operátori szoba I. Oláh Ágnes) Irinyi kabinet operátori szoba II. Joszt György. D. Egyetem u. (Hemmert János. Dudás Gábor. szobák Takarítók (Sulyokné Tóth Csilla. 4898 4138 4342 6398 6396 6716. Pernyész Péter. Mucsi László) (M. Bajmócy Péter) Dolgozószoba (Dr. Podoski Nóra) Tanulmányi főelőadó (Dr. Farsang Andrea) (Szakál Szabolcs. Becsei József) Dolgozószoba (Pap Ági) Ph. Pócsi Gabriella. Fekete István. D. Kovács Csaba) Dolgozószoba (Józsa Klára. Szatmári József) (Dr. Mészáros Rezső) Dolgozószoba (Dr.és Társadalomföldrajzi Tanszék 6722 Szeged. Móricz Ádám) Oktatásszervező (Reizner Judit) Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged. Van Leeuwen Boudewijn) OSL Labor (Dr. Dr. 3444. Kiss Tímea) (Dr. Kovács Zoltán Dobó Mátyásné tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. tanszek@earth. Dudás Renáta. babi@geo. Csikász Lajos) (Dr. Barta Károly. Blanka Viktória. Oláh Ágnes) Irinyi kabinet rendszergazdák (Bella Gábor. Dr. iroda 4302 6396. Dr. 4158 Fax (Dr. Csernus Molnár Ildikó. Nagy Gábor) Dolgozószoba (Hegedűs Gábor) Dolgozószoba (Boros Lajos) Dolgozószoba (Juray Tünde.u-szeged.geo. D.hu Dr. Szántó Gábor) Dolgozószoba (Kiss Andrea) Dolgozószoba (Dr. Ferke Ottília) Nyelvi csoport Ph. Tóthné Farkas Ilona) Vendégszoba 119 . 6397Fax 6717 4895 6717 6718 3443 4306 3826. Kocsis Mihály. 3450. Dr. Kovács Ferenc. Rakonczai János) (Dr. depart@inf. 3417. Dr. Mezősi Gábor Kállainé Szűcs Margit Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Ph. Bata Teodóra.2. Árpád tér 2.u-szeged. Joszt György. 6720 3435.hu Dr. Tóthné Dr. szoba tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság.hu Dr. Fabula Szabolcs.) Demonstrátori szoba Gépterem (Kocsorné Sebő Marianna. Egyetem u. Ürmösné Dombovári Zsuzsanna) Előadó (Rabcsánszkiné Vass Anita. szoba (Balizs Dániel. Sipos György) 4397 4195 3168 4317 4395 4545 6485 3468 3350 3368 3325 3320 3357 3101 Informatikai Tanszékcsoport Informatikai Tanszékcsoport 6720 Szeged. Puskás Irén) Dolgozószoba (Nyári Diána) Dolgozószoba (Tobak Zalán. Henits László. iroda 4174 4178 T/F 4173 4162 3348 4175 4176 4177 3332 4055 3337 3333 3339 Dolgozószoba (Dr. Dolleschall János. Engi Erzsébet. Szolnoki Zsuzsanna Benyhe Balázs. iroda 4155 4156. 3689 4669. Sipos György) (Fábián Tamás. Barna Gyöngyi. Dr. Nyári Márk) Kézbesítő (Imre Zoltánné) Könyvtár (Kresák Réka. Csordás László. Pál Viktor) Dolgozószoba (Dr. Pigniczkiné Tápai Ibolya) (Balog Kitty. Nagyné Hecskó Gabriella. 3830 4138 6729 Főelőadó (Szabó Sarolta) Főelőadó (Dr.u-szeged.

Mellár János) (Matjevics Emil) Számítástudomány Alapjai Tanszék 6720 Szeged.u-szeged. iroda 6715 6396. Csendes Tibor Ördög Ágnes Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Imreh Csanád Ördög Ágnes Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba (Dr. Fax: 6723 120 . iroda 6399 6396. Dr. Dugonics tér 13. Fülöp Zoltán) (Dr. Dr. Haris Éva tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Balázs Péter) Műszaki Informatika Tanszék 6720 Szeged.Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék 6720 Szeged. Ésik Zoltán Dr. Gombás Éva. Vágvölgyi Sándor) (Dr. iroda 4068 6396. Bánhelyi Balázs) Szoftverfejlesztés Tanszék 6720 Szeged. iroda 4305 6396. Aradi vértanúk tere 1. Kató Zoltán Ördög Ágnes Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Iván Szabolcs) (Dr. Palágyi Kálmán) (Erdőhelyi Balázs) (Dr. gyimi@inf. Csirik János) (Dr. Árpád tér 2. Dombi József) (Dr. 4524. Mingesz Róbert. Nagy Antal) (Dr. Farkas Richárd) tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Gécseg Ferenc) (Dr. Füvesi István) (Dr. Gyimóthy Tibor Restás Erika. Kovács Zoltán) (Dr. Rádai Dajcs Elvira. Katona Endre) (Dr. Ürmösné Dombovári Zsuzsanna Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Árpád tér 2. Mester Gyula) (Dr. Nyúl László. 6397 Fax 4370. Máté Eörs) (Dr. Tanács Attila. Zoltán) (Dr. 6397 Fax 6730 4290 6719 4068 4426 (Dr. Németh Tamás) Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék 6720 Szeged. Dr. Matijevics István. Árpád tér 2.hu Dr. Dr. Dr. Blázsik Zoltán) (Dr. 6397 Fax 6195 6196 6197 6719 4899 4303 (Dr. Pluhár András) (Dr. Gingl Zoltán Ördög Ágnes Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Dr. Virágh János. Dr. Plentl Szilveszter) (Kincses Zoltán) (Dr. Dr. Szabó Péter Gábor. 3429 4283 6194 4882 4494 6715 4140 Számítógépes Optimalizálás Tanszék 6720 Szeged. iroda 4289 4895 T/F 4302 6192 4205 3435 (Dr. Dr. iroda 4139 6724. Dr. Bartalos István) (Dr. 6397 Fax 6483 6193 4889 4883 4810 3830 (Dr. Imreh Csanád) (Dr. Dr. Németh L. Árpád tér 2.

Horváth Edit Németh Krisztián. Vidács László) (Osztogonácz Csaba. Hannus István. Gergely Tamás. Benkő Mária. Lóki Gábor. Molnár Gábor József) Informatikusok (Dr. Pusztai Péter. Janovák László. Laufer Noémi. Kukovecz Ákos. Bugris Valéria. Frittman Patrícia) (Dr. Rerrich Béla tér 1. egyetemi docens Titkárság vezető. Herceg Zoltán. Tóth László) Dolgozószoba (Dr. iroda 4370. erdohely@chem. Páhi Barbara. Bujdosó Tamás. Szörényi Balázs. Veres Ágnes) 4210 3759 3028 3764 121 . 103. Sógor Zoltán) (Dr. Dr. Dr. Tisza L. Dr. Kakuja-Tóth Gabriella. Bangó Adrienn) Dolgozószoba (Dr. Dr. Dr. Turán György) Dolgozószoba (Dr. Réti Balázs) Folyosó. Bécsi András. Rónavári Andrea. Csapó Edit. 54/6482 T/F 4614. Kónya Zoltán. Zádori Olivér. Kasza Miklós. Bodáné Ács Márta. Majzik Andrea. Dr. Kónya Zoltán. Kukovecz Ákos) TEM Műszerszoba MTA Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport Rerrich Béla tér 1.Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba (Dr. Kónya Zoltán Patakiné Sziveri Ildikó tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. Szabó Mária) Dolgozószoba (Dr. Aradi vértanúk tere 1. II. David P. Ormándi Róbert) Dolgozószoba (Felföldi Tünde) Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék 6720 Szeged. Fejős Nikolett. Pálfi Gábor) (Iványi Szilárd. 6737 Fax 4126 4127 4142 6712 4140 3014 6713 3014 6714 6713 Dolgozószoba (Dr. Alexin Zoltán. Tengeri Dávid. Dr. Végh Ádám. krt. Bürgés Éva egyetemi tanár Titkárság. Jelasity Márk) Dolgozószoba (Dr. Rapcsányi Gábor) (Dr. Erdőhelyi András atoth@chem. iroda 4620 4619 T/F Folyosó.u-szeged. Ráczné Kuhn Klára. Dr. Gosztolya Gábor) Lektor (Dr. Hegedűs István. Terbe Jenőné. Dékány Imre) Folyosó I. Busa-Fekete Róber) Dolgozószoba (Berend Gábor. Dr. Dombi József Dániel) (Nagy Csaba. Kozma Gábor. emelet (Bacsa Andrásné. Halász János. Sápi András) Dolgozószoba (Dr. Zsibrita János. Bohus Mihály. Schrettner Lajos.hu Dr. Tóth Ildikó) Laboratórium (Hornok Viktória) Folyosó II. (Sebők Dániel. Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék 6720 Szeged. Nagy Katalin. Szűcs Vilmos.D. Rak Zoltán) 4130 6728 6191 6722 6781 4145 4143 6726 4521 6783 6727 MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport 6725 Szeged. Beszédes Árpád. (Ábrahám Nóra. Dr. iroda Titkárság. iroda 3638. Siket István) (Dr. 3429 4126. Győri Zoltán. 4042 Fax 6482 T/F Kolloidok és Nanoszerkezetű anyagok csoport Dolgozószoba (Dr. Csirik János Bürgés Ágnes. Dévényi Károly) (Ágoston Róbert. Puskás Róbert ) Elektronmikroszkóp laboratórium (Dr. Dr. Hernádi Klára. Németh Zoltán. Kuba András. Havasi Ferenc. Móra György) Informatikusok (Nagy István.u-szeged. Jász Judit. 4619 tanszékvezető egyetemi tanár tanszékvezető-helyettes. szoba (Csernai Kornél. Fejes Dóra) Dolgozószoba (Dr. Barna Dóra) Dolgozószoba (Szél József) Laboratórium (Madarász Dániel. Holló Csaba) (Dr. Tóth Ágota Lagdánné Szélpál Éva Novák Hajnalka 4621 4622 4623 4626 4620 4316 4625 4478 3526 6708 4652 4620. Bánhalmi András. Ferenc Rudolf. 54/6482 T/F 4209. Dr. alagsor (Bakk Zoltán. Curley) Ph. Dr. Bilicki Vilmos. Kiss Ákos. Varga Zita ) Dolgozószoba (Dr. hu Dr. Tasi Gyula. Dr.

Oktatói szoba (Dr.Király Zoltán, Dr. Kőrösi László, Kőrösiné Dr. Papp Szilvia, Dr. Szabó Tamás , Bíró Gábor, Rica Tamás) Laboratórium (Sós Gábor) Dolgozószoba (Dr. Körtvélyesi Tamás, Dr. Hoffmann Eufrozina) Katalízis és Anyagszerkezeti csoport Dolgozószoba (Dr. Erdőhelyi András) Tanári szoba (Jaksáné Dr. Kecskés Tamara, Dr. Novákné Dr. Hajdú Éva, Dr. Oszkó Albert) Dolgozószoba (Moldován Gergely, Jenei Zoltán, Pótári Gábor) Laboratórium (Ábrahámné Baán Kornélia, Dr. Dömök Márta, Markó Kata, Sarusi István, Tóth Mariann) Elektrokémiai és Reakciókinetikai csoport Dolgozószoba (Dr. Visy Csaba) Laboratórium (Dr. Visy Csaba, Bencsik Gábor, Janáky Csaba, Tóth Péter Sándor) Dolgozószoba (Dr. Peintler-Kriván Emese, Bencsik Gábor, Janáky Csaba, Tóth Péter Sándor) Kémiai Szakmódszertan - dolgozószoba (Németh Veronika) Dolgozószoba (Dr. Tóth Ágota, Dr. Horváth Dezső) Laboratórium (Dr. Tóth Ágota, Dr. Horváth Dezső, Pópity-Tóth Éva,) Dolgozószoba(Dr. Kutsán György, Dr. Szűcs Árpád) Dolgozószoba(Dr. Berkesi Ottó) Dolgozószoba (Plánkáné Dr. Szabó Terézia, Dr. Görgényi Miklós, Dr. Peintler Gábor) Laboratórium (Plánkáné Dr. Szabó Terézia, Bíró Gábor, Rica Tamás) Bolyai labor és előkészítő (Fazekas Gézáné, Kispálné Szuromi Szilvia) Gyógyszerész előkészítő (Nagy Zoltánné, Matus Zoltán Tiborné, Kispálné Szuromi Szilvia Mityókné Biró Erika, Vízhányó Ferencné) Vizes kolloidok Csoport Oktatói szoba (Csákiné Dr. Tombácz Etelka, Kovács Krisztina) Laboratórium (Bazsó Éva,) Laboratórium (Juhász Ádám) Tanszékcsoporti folyóirattár (Juhász Péterné) Laboratórium Vib Lab (Dr. Berkesi Ottó)

4211 4611 6369

3638 4116 4116 3639

4667 4111 4111 4115 4614 4614 4627 4629 6368 6368 3634 4609

4212 4476 4615 4618

SZTE MTASzupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport 6720 Szeged, Dóm tér 8. penke@ovrisc.mdche.u-szeged.hu Dr. Penke Botond Bakos Tünde

akadémikus, kutatócsoportvezető Titkárság, iroda

5135 5135, 5971 Fax 4593 6821 4211 3028

Laboratórium (Dr. Bogár Ferenc, Dr. Paragi Gábor) 6725 Szeged, Szikra utca 2. (DNT épület) Laboratórium (Dr. Barta Ferenc) 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Oktatói szoba (Dr. Kőrösi László, Kőrösiné Dr. Papp Szilvia, Dr. Majzik Andrea) 8. sz. Laboratórium (Hornok Viktória) Szerves Kémiai Tanszék 6720 Szeged, Dóm tér 8. barra@chem.u-szeged.hu Dr. Wölfling János Barra Csilla

tanszékvezető egyetemi docens Titkárság, iroda

4199 4200 T/F

Gazdasági ügyintéző (Mózsik Éva) Laboratórium (Bata Péter, Dr. Bucsi Imre, Dr. Mastalír Ágnes, Dr. Zsigmond Ágnes) Laboratórium (Dr. Sárkány János) Laboratórium (Dr. Nagyné Dr. Frank Éva, Kádár Zalán, Kovács Dóra) Dolgozószoba (Dr. Nagyné Dr. Frank Éva, Dr. Vincze Irén, Kádár Zalán, Kovács Dóra) Laboratórium (Dr. Mernyák Erzsébet, Dr. Huber Judit, Dr. Wölfling János) Dolgozószoba (Dr. Mernyák Erzsébet, Dr. Huber Judit) Dolgozószoba (Dr. Pálinkó István, Dr. Kiss János, Dr. Molnár Árpád) Dolgozószoba (Dr. Bucsi Imre, Dr. Mastalír Ágnes) Dolgozószoba (Dr. Bartók Mihály, Dr. Bartók Mihályné) Dolgozószoba (Dr. Zsigmond Ágnes, Dr. Notheisz Ferenc) Dolgozószoba (Dr. Pálinkó István, Csankó Krisztián, Csendes Zita) Dolgozószoba (Dr. Schneider Gyula) Laboratórium (Dr. Schneider Gyula, Iványi Zoltán) Laboratórium (Dr. Szöllősi György, Dr. Balázsik Katalin, Dr. Szőri Kornél, Fekete Mónika, Makra Zsolt)

4340 3584 4511 4182 4275 4036 4277 4288 4207 4279 4512 4304 4276 3690 4514

122

MTA Sztereokémiai Kutatócsoport 6720 Szeged, Dóm tér 8. bartok@chem.u-szeged.hu Dr. Bartók Mihály Dr. Fülöp Ferenc Bátai Lászlóné

akadémikus, egyetemi tanár egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető Titkárság, iroda

4279 5564 5562

Laboratórium (Dr. Balázsik Katalin, Dr. Szöllősi György, Szőri Kornél,Cserényi Szabolcs,Hermán Beáta, Makra Zsolt)

4514

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 6720 Szeged, Dóm tér 7. tkiss@chem.u-szeged.hu Dr. Kiss Tamás Mózsik Éva

tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság, iroda

4337 4340 T/F 4337 4054 4435 2890 4335 3699 4336 4334 3579 3745 3656 4013 4339 4816

Dolgozószoba (Dr. Kiss Tamás) Dolgozószoba (Dr. Sipos Pál) Dolgozószoba (Dr. Gajda Tamás) Dolgozószoba (Dr. Csányi László) Dolgozószoba (Dr. Jancsó Attila, Dr. Gyurcsik Béla, Czene Anikó) Laboratórium (Szűcsné Tóth Katalin) PhD szoba (Sija Éva Ilona, Árus Dávid, Matyuska Ferenc, Szunyogh Dániel, Bacsa Ildikó, Németh Eszter,Zóka István Győző, Dömötör Orsolya) Dolgozószoba (Dr. Alapi Tünde, Pataj Zoltán) Dolgozószoba (Dr. Enyedy Éva, Dr. Jakusch Tamás) PhD szoba (Sipiczki Mónika, Pallagi Attil, Srankó Dávid) Dolgozószoba (Dr. Péter Antal, Dr. Ilisz István) Laboratórium (Pataj Zoltán, Aranyi Anita) Dolgozószoba (Dr. Galbács Gábor, Dr. Galbács Zoltán) Laboratórium (Dr. Galbács Gábor, Juhász Jánosné) Laboratórium (Dr. Galbács Gábor, Dr. Péter Attila, Dr. Sipos Pál)

MTA Reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoport 6720 Szeged, Dóm tér 7., Pf. 168. jkiss@chem.u-szeged.hu Dr. Erdőhelyi András Kutatócsoport-vezető egyetemi tanár Kovács Róbert Titkárság, iroda Iroda (Farkas Jánosné, Kovács Róbert) Professzori szoba (Prof. Dr. Solymosi Frigyes) Dolgozószoba (Prof. Dr. Kiss János) Dolgozószoba (Prof. Dr. Berkó András) HREELS laboratórium (Dr. Bánsági Tamás, Farkas Arnold Péter) STM laboratórium (Dr. Berkó András, Majzik Zsolt, Balázs Nándor) XPS, UPS, FTIR, RAIRS laboratórium (Dr. Deák László, Dr. Óvári László, Ugrai Imre) Alagsori laboratórium (Halasi Gyula, Koós Ákos, Gazsi Andrea)

3638, 4106 4106, 420-678 Fax 4106 4107 4803 4646 3682 4296 3586 3754

Központi Üvegtechnikai Műhely 6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1. Asbót Csaba műhelyvezető Üvegtechnikus (Reisz Ferenc) 3524 3524

Matematikai Tanszékcsoport
Bolyai Intézet 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. http//www.math.u-szeged.hu Dr. Krisztin Tibor intézetvezető egyetemi tanár Titkárság, iroda

4092 4698, 4699, 4548 Fax

123

Gazdasági vezető (Körmöczyné Bozsó Andrea) Irodavezető (Biténé Tillinkó Ágnes) Előadók (Kolozsiné Földvári Etelka, Samu Józsefné Fejes Edit) Rendszergazda (Dusik András) Intézeti könyvtár (Dr. Hajnalné Dékány Katalin, Forróné Szél Ildikó, Varga Ferencné) Hivatalsegédek (Sebők Hajnalka, Rovó Istvánné, Zelman Pálné) Doktoranduszok (PhD hallgatók): Bontovics Ignác, Csizmadia László, Nagy Örs, Pánczél Róbert, Gehér György, Gosztonyi Katalin Krizsán Lívia, Ozsvárt László, Rárosi Ferenc, Szijártó András, Udvari Balázs Bartha Ferenc Ágoston, Dombi Péter András, Fülöp Zsolt, Kiss Gábor, Kórus Péter, Körmendi Kristóf Markó Roland, Papp Ágnes, T. Szabó Tamás, Tánczos Ervin Matematikai Tanszékcsoport Dr. Dénes Attila Garab Ábel Nagy V. Gábor Nah Kyeongah Skublics Benedek Szalai Attila Varga Tamás MTA-SZTE Analízis Kutatócsoport Hulmán-Knipl Diána Dr. Kevei Péter Dr Nagy Béla Röst Gergely dr. Vas Gabriella

4698 4698 4699 4697 4074 3536

6379 4425

3883 4425 4425 3883 4078 4425 4086

3883 4086 4081 4098 4086

Algebra és Számelmélet Tanszék 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Dr. B. Szendrei Mária tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság, iroda Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba (Dr. Csákány Béla) (Dr. Szabó László) (Dr. Klukovits Lajos) (Katonáné dr. Horváth Eszter, Dr. Maróti Miklós) (Dr. Dormán Miklós, Dr. Hartman Miklós, Kátai-Urbán Kamilla, Dr. Waldhauser Tamás (Dr. Szendrei Ágnes) (Dr. Megyesi László) (Dr. Zádori László) (Dr. Czédli Gábor) 4087 4698, 4699, 4548 Fax 4071 4073 4076 6378 4078 4087 4096 3881 4093

Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Dr. Krisztin Tibor tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság, iroda Dolgozószoba (Dr. Móricz Ferenc) Dolgozószoba (Dr. Stachó László) 4092 4698, 4699, 4548 Fax 4082 4201

Analízis Tanszék 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Dr. Kérchy László tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság, iroda Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba Dolgozószoba (Dr. Hatvani László) (Dr. Leindler László) (Dr. Németh Zoltán) (Dr. Nagy Béla, Dr. Németh József) (Dr. Makay Géza, Dr. Pintér Lajos) (Dr. Kosztolányi József, Dr. Szabó Tamás) (Kovács Zoltán, Vajda Róbert) (Dr. Terjéki József) (Dr. Bartha Mária, Dr. Van Leeuwen-Polner Mónika) (Dr. Pusztai Gábor, Dr. Fülöp Vanda) 4094 4698, 4699, 4548 Fax 4079 4069 4077 4081 4091 4095 4647 4185 4072 4083

124

4699. Pap Gyula tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság.Geometria Tanszék 6720 Szeged. 4699. 4699. 4548 Fax 4075 4084 4085 Halmazelméleti és Matematikai Logika Tanszék 6720 Szeged. Aradi vértanúk tere 1. iroda Dolgozószoba (Dr. Nagy-Györg Judit) 4033 4698. Dr. Aradi vértanúk tere 1. Gévay Gábor. Nagy Gábor) Dolgozószoba (Dr. Dr. iroda Dolgozószoba (Dr. Dr. 4548 Fax 4088 Sztochasztika Tanszék 6720 Szeged. Szűcs Gábor) Dolgozószoba (Dr. Major Péter) Dolgozószoba (Dr. Totik Vilmos akadémikus. hegedus@math. Krámli András) Dolgozószoba (Dr.u-szeged. iroda Tanszékvezető-helyettes (Dr. Fodor Ferenc. 4548 Fax 4077 4080 4097 4086 4647 125 . Dr. Kincses János) 4090 4698. Kozma József . Szabó László Imre) 4089 4698. Hajnal Péter. Aradi vértanúk tere 1.hu Dr. Dr. Viharos László. Dr. Ódor Tibor) Dolgozószoba (Dr. Kurusa Árpád tanszékvezető egyetemi docens Titkárság. tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Hegedűs Jenő) Dolgozószoba (Dr.

tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság 4600 4600. iroda 4607 4854 tanszékvezető főiskolai docens Titkárság. Tóth Péter Sebők Gabriella tanszékvezető főiskolai docens Titkárság. Tisza Lajos krt. iroda 4607 4854 tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Szeged. Szeged. 33. iroda 4607 4854 tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. 79-81. 79-81. Szeged. Sin Katalin Sebők Gabriella tanszékvezető főiskolai docens Titkárság. iroda 4607 4854 dékán. 79-81. office@music.hu Dr. 79-81. Tisza Lajos krt. 79-81.. Nagy Zsolt Sebők Gabriella tanszékvezető főiskloai docens Titkárság. tanulmányi osztályvezető Juratovicsné Suga Márta igazgatási főelőadó Nyári Andrásné tanulmányi főelőadó Márta Andrea tanulmányi főelőadó Sebők Gabriella gazdasági főelőadó Várnagy Elemérné Tusják Mária gazdasági előadó Verbai Katalin tanszéki főelőadó Fafúvós Tanszék 6722 Szeged. Szecsődi Ferenc Sebők Gabriella Magánének Tanszék 6722 Szeged. office@music. 79-81. 79-81. Kerek Ferenc Juratovicsné Suga Márta Porta Hallgatói Önkormányzat Dékáni Hivatal és Tanulmányi Osztály 6722 Szeged. Tisza Lajos krt.Zeneművészeti Kar Zeneművészeti Kar 6722 Szeged. 6701 Pf. Tisza Lajos krt. Temesi Mária Sebők Gabriella Rézfúvós Tanszék 6722.hu Lengyelné Stiebel Klára hivatalvezető. Maczák János Sebők Gabriella Kamarazene Tanszék 6722 Szeged. 79-81. Dr. Dr. Tisza Lajos krt. Tisza Lajos krt. Kerek Ferenc Sebők Gabriella tanszékvezető egyetemi tanár Titkárság. Tisza Lajos krt.u-szeged. iroda 4607 4854 Zongora Tanszék 6722. Tisza Lajos krt. Tisza Lajos krt. 420-066 T/F 4605 4606 4600 4600 4603 4603 4399 4399 4854 Vonós Tanszék 6722. iroda 4607 4854 126 . Szeged.u-szeged. 79-81. iroda 4607 4854 Zeneelméleti Tanszék 6722. Dr.

5428 Fax 5861. Kiss István) Bioremediációs osztály (Dr.u-szeged. MR) Rtg diagnosztika DSA DEXA UH MRI CT CT multi Alagsori leletező I. 6725.Nem Egyetemi Szervezetek Bakai Beáta Nyomda 6725 Szeged. 5864 5438 5438 5882. 6720 Szeged.hu Új klinikai központi egységek Recepció földszint (UH. 4057 Fax EUROMEDIC Diagnostics Szeged Kft.: 183. 5867 5439 5889 5890 5884 5886 127 . Kiss István igazgató Titkárság (Mlinarics Edina) Gazdasági iroda (Csiszár Erika) Informatikus (Varga Tamás) Üzemeltetés (Bodó László) Alkalmazott Mikrobiológia (Dr. Horváth István Mészáros Gáborné Silló Ferencné sillo.hu Dr. Dugonics tér 13. 3873 3869 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Magyar -Francia Növénygenomikai és Humánbiotechnológiai Intézet (BAYGEN) 6726 Szeged. Kondorosi Éva Kőrös Anikó igazgató titkárnő 6788 6788 Fax 6789 Laboratórium (Magyaródi Erzsébet. Pf.ferencne@eurodmedic. office@baybio. rtg. Derkovits fasor 2. Dr. /6701 Szeged. 5635 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Biotechnológiai Intézet 6726 Szeged. Boldogasszony sgt. 5436. 2. Ungi Ilona) DIAVERUM Dialízis Központ 6725 Szeged. orvos-igazgató Titkárság. Kesserű Péter) 3873. 432-251 (Fax:432-250) 3874 3875 3005 3877 3870. baygen@bay. Túri Sándor vezető Főnővér (Kerekes Éva) Kezelő 4990 4990 4995 Diáktanya Étterem 6725 Szeged. Korányi fasor 14. dexa) Recepció alagsor (CT. iroda gazdasági vezető 5892 5883. Kónya Ferenc vezető 3453 ELI-Hu Nonprofit Kft. Lehrner Lóránt Leindler Zoltán ügyvezető igazgató irodavezető 4056 4056. Dr. Semmelweis u. Szikra u.6. Közép fasor 41. Szeged. 8. 5865 Fax 5860 5862.hu Dr.

Fax: 62/553-122 4675 FUTURE-FM. 5822 Fax 5880 2333 5165 2114 2113 FERROÉP Zrt. Semmelweis u. diagnosztika UH Gyermek Kórház Ifjúsági Rendelő Pathológiai Intézet 6725 Szeged. 2. Alagsori leletező III. 1191 5823. Tompai kapu 7. ferroep@ferroep. 8. Mammográfia-Előjegyzés Nukleáris Medicina Recepció Radiológiai vezető asszisztens Sebészeti Klinika Recepció Leletező Technikusok Ügyeletes szoba (orvosi) Ügyeletes szoba (asszisztensi) 5885 1381 1376 1466 1378 5769 5435.agnes@miskolcipatyolat. 9-11. Zrt. Kálvária sgt. 103. Apáca u. 6724 Szeged. számlázás Műszakvezető (Fődi Ildikó) Műszaki vezető Varrodavezető (Szélpál Imréné) Szennyes átvétel Tisztaruha kiadás Karbantartók Reklamáció bejelentés: 5652 5542 T/F 5650 5654 1651 1653. Tisza L. Állomás u.hu Dr. Iroda Központi Raktár (Márton Béláné) 6725 Szeged. 4384 4117 Miskolci Patyolat Szolgáltató Zrt. zsulan. 1265 5430. 87/B. 6725 Szeged. Ügyeletes szoba (férfi orvosi) Ügyeletes szoba (női orvosi) Ügyeletes szoba (asszisztensi) Radiológiai vezető asszisztens Finanszírozás Gondnok Informatikus További egységek Belgyógyászati Klinika Gyermekgyógyászati Klinika Rtg. 5891 5441 5081.Alagsori leletező II. Zsulán Ágnes üzemvezető Nagy Éva gazdasági ügyintéző. 2725 5434 5339 592-927 549-624 5433 5393. Szegedi Üzeme 6725 Szeged. krt. 6725 Szeged. 1665 5651 1650. 1655 5542 128 . Titkárság.hu Műhely 62/553-133. iroda Diszpécser 632-822 Fax 5639 Master Clean Plus Kft.

sz. Kórház (Mandzsúr Istvánné) 2641 1418 1283 Suli-Host Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 5776 6145 5976 Donor Laboratórium Vérkeresés (Készenléti laboratórium) Vérvétel Vérkiadó Vezető asszisztens (Orosz Jánosné) Kémiai labor Immunkgenetika Betegszerológia. Tisza L. 1.) Szövettipizáló Laboratórium (Dr. Dr. 6. Pécsi u. Geréb Anna) Statisztika (Dr. Minőségellenőrző Vírusszerológiai Laboratórium (Tápainé Samu Gabriella) Műszerszoba (Szekeres Éva. 6.Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ 6720. Lázár Mária) Raktár Informatikusok (Juhász Tibor) OTC Medical Kft. Pálfi Jánosné területi vezető Titkárság.hu Iroda Fax Dr. 5866 P. krt. Mécs Ágnes. iroda 5549 5908 Tel/Fax 6129 6144 6130 6131. 6132. 1178 1405 1223 1404 Koczóné Lovász Marianna SZOTE Szolgáltató Kht. Kenyérgyári u. Tápai Katalin) Orvosi szoba (Dr. László Sándor Némethné Terhes Erika Iroda (Huber Zsuzsanna) Vezérlő (üzemviteli alkalmazottak) ügyvezető igazgató ügyintéző 5626 5927 T/F 1385 5930. Szekeres Veronika Berényi Borbála régióigazgató főorvos Titkárság.ovsz.hu Dr. 107. Korányi fasor. Gyógyászati Segédeszközök Szaküzlete 6720 Szeged. Semmelweis u. titkarsag@szeged. Belgyógyászati Klinika (művezető) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (művezető) Új Klinika (művezető) II. 6811 129 . Dussmann Kft. Szeged. Csényi József Lőrinczné Losoncz Tímea Pernyész Jolán Központi konyha Új Klinika főzőkonyha Új Klinika konyhavezető Új Klinika tálalásvezetők szakmai igazgató SZTE Élelmezési üzemvezető SZTE Élelmezési üzemvezető-helyettes 542-015 542-016 0630/248-8529 0630/394-3265 0630/768-9869 1161. 6725 Szeged. 6725 Szeged. sulihost@invitel. Fröhlich Andrásné) Készítmény Üzem/Plazmázó Orvosi szoba (Dr. 6724 Szeged. 4/b. Dr. iroda 5388 II. 6133 5909 6139 6138 6140 6146 6143 6142 6134 6136 6135 5910.

5173. Ambrus Erzsébet Ambrus Erzsébet Ambrus István dr. 4501 szaklaboráns 2295 tanársegéd 5575 szakvezető tanár 3352 irodasegéd 4179 egyetemi tanár 4147 egyetemi tanár 4858 abraham.u-szeged.hu agostonr@inf. 5147 gyógyszertári asszisztens 5947 rtg.belane@gmf.h N.cc.hevizi@rekt.hu natalia.hu almasiibolya@juris. hallgató 3759 klinikai orvos 798241 TÁK Büfé büfévezető 6799 kutató 3639. 3748. 6478 gyógyszerész 561-373 orvos 798262 vegyész laboráns 5966 laborasszisztens 3869 tanársegéd 3405.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu szrita@mdche.hu aigner@pharm.u-szeged.u-szeged.D. Ambrus Józsefné Ambrus Rita dr.erzsebet@med.u-szeged.A SZERVEZETI EGYSÉGEK ALKALMAZOTTAINAK NÉVSZERINTI JEGYZÉKE Név Ábrahám György dr. hallgató 4502.melinda@gmf. Hévizi Natália dr.u-szeged. 4920 laboráns 4307 humánpolitikai referens 4007 előadó 6489 projektasszisztens 6958 hivatalsegéd 4307 programfejlesztő 6722 mestertanár 5086 a Közalkalmazotti Tanács elnöke. Ambrus Attila dr. adjunktus4137. Almásiné Lohr Mária Álmos Péter Zoltán dr.szote.u-szeged.hu alexin@inf.hu szigus@cc. Beosztás Mellék(ek) E-mail egyetemi tanár 5184.hu 130 .u-szeged.hu almasit@hist.hu agocsi@knret. Alberti Zoltánné Albertné Herbszt Mária dr.hu agoston@etszk.u-szeged.ildiko@pharm. Altmayer Anita dr. Anderléné dr.hu aignerne. Sajti Enikő dr.u-szeged.u-szeged.hu anderle@hist. Aignerné dr.u-szeged. Almásiné dr.u-szeged.u-szeged. Almási Tibor dr. Albertné Koncsek Krisztina Alexa Szabolcs Alexin Zoltán dr.laszlo@med.hu akosigabor@freemail. asszisztens 5417 munkatárs 30/303-1846.u-szeged.hu judit@jgypk.. Ábrahám Zsolt Ábrahámné Baán Kornélia Ábrahámné dr.baan@chem. 6482 vegyésztechnikus 2886. Ádámné Meszlényi Mária Agárdi Angéla Ida Agócs Melinda Agócsi Lilla Ágoston Béláné Ágoston Róbert Ágoston Magdolna Ágoston Zsuzsanna dr.u-szeged. 3739 japán lektor 4319 fotós 5787 tanársegéd 4334 szakorvos 798471 egyetemi docens 4241 dajka 420-491 intézetvezető főiskolai tanár 6345.u-szeged. Albert Sándor dr. Ahrash Gizella Aigner Irén Aigner Zoltán dr.hu sajti@hist.physx. Szendrei Rita Ábrahámné Jarabek Zsuzsanna Ábrahámné Laczi Edit Ács Béláné Ács Norbert Acsai Károly dr. 4750 tanársegéd 6410 szakvezető tanár 6236 adjunktus 4130 ápolónő 549-631 tudományos segédmunkatárs 6389 hivatalsegéd 5968 tudományos főmunkatárs 5833 tanszékvezető egyetemi docens 4824 humánpolitikai referens 4008 laborasszisztens 5888 központi gyakornok 5944 klinikai főorvos 5586.hu acs. Ábrahám Hajnalka Ábrahám László Ábrahám László Ábrahám Nóra Ábrahám Szilvia dr.hu almos@nepsy. 6935 tudományos munkatárs 2653 gyakorlati oktató 4789 fizikus 5415 tanársegéd 5226. Adamecz Judit Adamecz Pál Adamkovich Nóra dr.hu almasi@dmi.hu albert@sol. 5855 adatrögzítő 4232 főnővér 5422 egyetemi docens 5577 titkárnő 5804 tudományos ügyintéző 4285.szote.u-szeged.u-szeged. 5809.u-szeged. Almási Istvánné Almási László dr.u-szeged.u-szeged.hu acsn@brc.D.hu kozalkt@mail.h betty@baybio. Ambrusné dr.hu ambrus. Albert Anita dr. Kisagócsi Ildikó Ajtai Tibor Akasaka Yoshie Ákosi Gábor Alapi Tünde dr.hu arita@pharm. Bullás Rózsa Ámont Zsuzsanna Anderle Ádám dr. 6890 Ph.hu ajtai@titan.u-szeged. 5202 főelőadó 5016 osztályvezető 5648 technikus 1248 Ph.hu agocs.hu koncsek@etszk.u-szeged.u-szeged.Abraham@chem. Ambrus Edit dr.hu alapi@chem.u-szeged. Alföldi Barnáné Almási Ibolya dr.hu kornelia.hu humanpol@rekt.u-szeged.

Bagi Rudolf Bagi Zoltán dr. egyetemi docens tanársegéd szaktanár klinikai főorvos klinikai orvos portás adjunktus rtg.hu annus@jgypk. Antal Péterné Antal Tamás dr.u-szeged.hu antalfi.u-szeged.hu kiado@univkft.hu annus@nepsy. Babrián Imre Baczkó István dr.u-szeged. B.u-szeged.hu 131 .hu bagdi@bay.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu pakaski@comsev. Árva Judit Árvainé Libor Ildikó Árvay Anett dr.hu zolnai@citromail.szote. Kucsera Judit Avramov Katalin dr.u-szeged. Nagy Balázs B. Annus János Kristóf dr. 4986 6263. osztályvezető főiskolai docens egyetemi docens főorvos oktatástechnikus tanársegéd orvos igazgatási ügyintéző.hu rita@baybio.miklos.u-szeged.hu krajko@freemail. Asbót Csaba Asztalos Bence dr.u-szeged.szote. 3798 2112. nappali hallgatók asszisztens titkárnő gyakornok részlegvezető egyetemi docens tudományos főmunkatárs technikus egyetemi docens ápoló iskolaigazgató szakorvos szakcsoportvezető főiskolai docens adjunktus repcepciós rtg.u-szeged.gaborne@gmf. Apjok Ibolya Apró Lajosné Apró Rita Apróné Marton Erika Aradi Zsuzsanna Arany Andrea Arany Tünde Aranyi Sándor Aranyi Zoltán Aranyné Molnár Tímea Ardai Hajnalka Ari Zoltán Árgilán Viktor Arnold József Árva Edit dr.szote.u-szeged.u-szeged. Avasiné dr. asszisztens intézetvezető egyetemi tanár műtősnő tudományos főmunkatárs Ph. diplomás ápolónő szakápoló kiadóvezető előadó tanársegéd OKJ-s ápolónő asszisztens szaktanár rendszergazda főtanácsos.Aranyi@bibl. 5040 4270 5940 3870 3340 6031 5163 5314 420-305 6624 6410 798181 6929 6060 1963 5837 1963 6264 4685 3524 6234 4121 5085 5832 532-990/154 532-990/128 4517.u-szeged. 4730 5288 2528 5083 4409 6123 4888 532-990/154 5089. Bagaméri Enikő Bagdi Enikő dr.hu asztalos@dmi.-h. Antal Terézia Antalfi Miklós Gáborné Antalicz Zoltánné Antalné Deák Andrea dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Bagi Ágnes Bagi Ibolya dr.u-szeged.hu karolyiabc@univ.hu ibagi@bio.Marton@bibl.hu kucsera@bio.u-szeged.u-szeged. Tóth Barbara dr.szote.hu asztalos@jgypk. Babarciné Zelenka Edit Babarczi Mónika Bábi Renáta Éva Babits Anikó dr.hu rudi@gyermek.hu bagiz@brc. 3969 798411 1296 5488. asszisztens bérszámfejtő tanulmányi osztályvezető klinikai főorvos segédlaboráns finanszírozási főelőadó laborasszisztens hivatalsegéd igazgatási ügyintéző laborasszisztens audiológiai asszisztens főiskolai docens csoportvezető könyvtáros gyakornok titkárnő boltvezető tanársegéd vegyésztechnikus gyógyszerész vegyész üzemmérnök szakvezető tanító óraadó tanár műhelyvezető adjunktus PhD hallgató laborasszisztens tudományos főmunkatárs mb.hu amtimi@etszk.hu andrejcsikis@freemail. 2349 6852 4757 2625. Bácskai Mihály dr.hu bagi@lit. Badacsonyi Anna Badényi János Badényi Jánosné Badó Attila dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Tóth Linda dr. Asztalosné Galisz Gyöngyi Avasi Zoltán dr.D. ig. Antal Márk dr.hu zedi@mk.u-szeged.Andó Adrienn Andracsekné Paksi Ibolya András Lőrinc Andrássy Árpádné Andrejcsik István Andrékó Katalin Andrucsákné Varga Judit Angeli Róbert Angyal Tamás Annus Edit Annus Gábor Annus Irén dr. 6109 5236.u-szeged.u-szeged. hallgató tanszékvezető egyetemi docens portás egyetemi docens informatikus tudományos segédmunkatárs 2112.hu antalmark@freemail. Bagi Ilona Bagi István dr. Babikné Pákáski Magdolna dr.hu ane@mgk. B.hu gilan@jgypk.arpadne@gmf.kht.szote. Babik Barna dr. főelőadó irodavezető iv. 5241 5475 4730 4306 6392 6068 3213 6183.hu bacskai@jgypk. 4300 2409.hu bacsi@jgypk.hu isa@comser.hu annusrozsa@jgypk.hu Erika.hu aradizs@mk. Annusné Nagy Rózsa Antal András dr. Asztalos Emese Asztalos Gézáné Asztalos Tibor dr. 5241 798460 6683 5637 4605. Bacsa Gábor Bácsi János Bácskai István dr.szote.hu iannus@lit. 6935 paksi@nepsy.hu Zoltan.hu andrássy.u-szeged.hu arva@pharm.u-szeged.hu bado@juris. 1412 6083 799502 6045 532-990/114 5830 4595 4010.hu babi@nepsy. 5777 798226 6014 798192 5134 5993 5444. 5488 3871 1963 3033 4222 6966 2050 4502.

hu bajmocy.u-szeged.u-szeged.szote.u-szeged. Balla András dr. ny.u-szeged.hu balint@nepsy.u-szeged.u-szeged. Gábor dr.u-szeged. Tóth Ágnes dr. Bajúszné Kabók Katalin dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Bagosi Zsolt dr.hu balazs.hu bmonesz@citromail.hu bajmoczy@eco.hu ballar@baybio.szote.Balog@bibl.u-szeged.u-szeged. Bakó Erika Bakó Éva dr. Bagota Mónika dr. Bagyánszki Mária dr.u-szeged.dezdemona@gmf.u-szeged. Bajcsiné Szigeti Erika Bajmócy Julianna Bajmócy Péter dr. Báldi Rita Bali Ágnes Bali Mónika Bálint Erika dr. 798406 5847 6625 6082 2112.hu baloger@jgypk.hu bakkijudit@freemail.nandor@chem.u-szeged.hu balo. Bálint Etelka Bálint Gábor Sándor dr. Bakti Mária Balásházy Istvánné Balasi Gábor Balásné Déri Mária Balatoni Andrea Balázs Istvánné Balázs L. Bajusz János dr.u-szeged.u-szeged.szote.hu bagota@jgypk.hu m. programozó matematikus orvos tanársegéd főiskolai docens adjunktus tanársegéd rtg.D.hu balog.hu bildiko@mk.u-szeged.hu bakos@mdche.szote. Bálintné Pap Margit Bálintné Szendrei Mária dr. ápoló laborasszisztens irodavezető titkársági asszisztens gazdasági ügyintéző titkárnő szakreferens adjunktus könyvtáros egyetemi docens szakirány-felelős egyetemi tanár rezidens 5409 5733 5993 6056 3103 5186 5417 3010 3348 4186 4261 798544.szote.julianna@gmf. tanácsadó.hu bakaibea@freemail.u-szeged. Bajmócy Zoltán dr.szote.u-szeged. Bálintné dr. Bajnóczi Beatrix Bajory Zoltán dr.horvath. asszisztens pályázati referens egyetemi docens egyetemi docens nyelvtanár szakorvos projektmenedzser gyakornok PR-referens szakorvos főiskolai docens nyomdász osztályvezető főnővér ápolónő szakorvos laboratóriumi asszisztens kórházi orvos portás osztályvezető konyhai dolgozó ápolónő segédlaboráns intézeti mérnök gazdasági előadó dietetikus egyetemi tanár adjunktus laborasszisztens raktáros asszisztens feldolgozási osztályvezető laboratóriumi vezető asszisztens egyetemi docens tudományos munkatárs egyetemi tanár tudományos segédmunkatárs adjunktus adjunktus szakápoló főiskolai docens építész műszaki ellenőr tudományos munkatárs Ph.hu balint@sb4.tunde@tik.hu balog@socio.u-szeged.hu tantris17@hotmail. Bakai Beáta Bakai Mária Bakai Erzsébet Bakki Judit dr.szote.Balasi@bibl.u-szeged. Bajcsi Dóra dr. Balázs Margit Balázs Mihály dr. Bakos Borbála Bakos Róbertné Bakos Sándorné Bakos Tiborné Bakos Tünde Bakosné Kopasz Szilvia Bakró-Nagy Marianne dr.hu m.hu 132 . 3045 6490 1977 bagosi@anatomy. Balázsa Gábor Balázsik Katalin dr.hu bagosi@patph.hu balazsa.hu bajnoczi@lit.u-szeged. Ficzkó Ildikó dr.u-szeged.janos@deakszeged.balazs@bay.hu balazsne@endoc.hu BALAZS@nepsy.u-szeged.u-szeged.hu Eva.hu bajuszne@mk.u-szeged. Bakó Gyuláné Bakonyiné dr. Bálint Kamill dr.hu balinte@anatomy.szote.hu bmarcsi@bio.com pbalazs@inf.D. hallgató asszisztens titkárnő tanársegéd ápolónő tud. Bálint Imre dr.hu ibalint@physx. 798545 6706 5714 6353 2023 6558 5635 5264.hu balogh@surg.hu gbalazs@lit.hu bkati@chem.szote.hu Gabor.hu balazs@hung.hu bajuba@etszk. Balogh Ágnes dr. hallgató egyetemi docens ápolónő tanszékvezető egyetemi tanár foglalkozás-egészségügyi szakorvos ingatlanfenntartási ügyintéző recepciós gondnok oszt.u-szeged.u-szeged.gabor@gmf.hu Ildiko.szendrei@math. Balázs Nándor Balázs Péter dr.u-szeged.hu bajmocy@geo.hu ballane.hu ballane@etszk.u-szeged. Balla Józsefné Balla Miklósné Balla Róbert Balla Szilveszter Balláné Aradán Csilla Balláné Horváth Katalin Baló Tünde Báló Mihályné Báló Zoltánné Balog Dezdemóna Gréta Balog Erika Balog Éva Balog Iván dr. Balázs Péter dr.hu bajusz.Ficzko@bibl.u-szeged. Balog József Balogh Ádám dr. egyetemi tanár tudományos főmunkatárs Ph.u-szeged.u-szeged. Bajusz Judit Bajusz Péter Bajusz Klára dr.u-szeged. Balázs Tünde Balázsa-Bajúsz Ildikó dr.Bagó Zsolt Bagosi Andrea dr. 5241 5575 6550 5135 1403 4546 4728 2811 3341 5899 6660 5828 3149 3868 4064 4296 4237 4303 5360 6530 5625 4514 6354 2409 561-361/280 4967 5414 5366 4814 4929 3066 6882 4087 6888 1435 5283 3877 2103 5789 3230 6610 5155 798102 4445 6323 6677 4637 4634.katalin@gmf.Balatoni@bibl.hu Andrea.u-szeged.u-szeged. 4940 1320 5511 2617 798405.

u-szeged.hu baloghevadr@citromail.hu bathory@rekt. Baráta Hajnalka Tünde Baráth Ákos Baráth András szakorvos orvos portás klinikai vezető főápoló tanszékvezető egyetemi tanár tudományos segédmunkatárs kórházi főorvos pályázati referens előadó tanár főiskolai docens aneszt.u-szeged. Balogh Lajosné Balogh Mária dr. Bán Lajosné Bán Sándor Bán Zoltánné Banda Tiborné Bánfi Alexandra Bánfi Annamária Bánfi Jánosné Bánfi László Bánfi Péter Pálné Bánfi Rita Bánfi Tamás dr.szote.hu basa@mk. asszisztens technikus deviza ügyintéző intézetvezető egyetemi docens gondnok orvos gondnok irodavezető.szeged. Bánhalmi András Bánhelyi Balázs dr. emeritus anyaggazdálkodási ügyintéző adjunktus Ph.hu btimea@brc.hu bar@nepsy.D. hallgató portás 799344 798152. Bánki László dr.D.u-szeged. Balogh Gyöngyi Balogh Ildikó Balogh Irén Balogh János dr.u-szeged.hu dosztig@bio.hu gbaradnay@freemail. 5547 4052 4752 6125 5115 5031 2889 5826 798468 5956 4754 5554 6356 6712 4810 5389 4485.Ban@bibl.hu a.hu banka.hu zita@jgypk. Balogh Katalin Balogh Katalin Balogh László Balogh László dr.hu banyai.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u. Balogh Attila Miklósné Balogh Dénes Balogh Elemér dr.u-szeged. 798373 5317 798514 4410.hu ban@jgypk.u-szeged.laura@med.u-szeged.u-szeged. főiskolai docens informatikus adjunktus főelőadó gazdasági előadó szakvezető főorvos klinikai orvos aneszt. Barabás Tímea Baradnay Gellért dr. Bányai Emese Bányai Éva Barabás Katalin dr. prof. Baranyi Imréné Bárányné Jámbori Szilvia dr.u-szeged.u-szeged. Balogh Szabolcs Balogh Tamás Balogh Tibor dr.u-szeged. asszisztens tudományos főmunkatárs anyaggazdálkodó ápolónő intézetvezető egyetemi docens raktáros tanársegéd főorvos egyetemi tanár egyetemi docens portás prof.u-szeged.laszlo@gmf.denes@med.hu otti@mk.hajdu.emese@med. hallgató egyetemi docens szakápoló Ph. Balogh Attila dr.hu banne@pharm. Bangha Ágnes dr.hu baloghe@juris.hu barany@etszk.hu szabolcs@mk. 4499 799528 1489 2544 3682 5983 5415 5968 2246 5444 798217 6920 6579 6917 1835 5043 3276 3281 4526 5320 1112 5444 balogh.hu balogh@jgypk. 4412 4420 799377 4329 6059 3377 4791 5856 4887 4868 4729 4100 798409 532-990/169 6015 6523 3378 6203 6938 5088 4021 799415 2409 6066 799376 4458 2545 3334 5484.Agnes@eco.u-szeged.gyongyi@gmf. Barakonyi Károly dr.hu baloghne.u-szeged. 6863 4267 4009 549-623 5270 6665 1604. Banka Laura Bánki Ágnes Bánki Horváth Ildikó dr. Balogh Pálné Balogh Sándor dr.com zsazsa@lit.hu badiz@freemail.u-szeged.hu baloght@jgypk.hu bandane@comser. dr. Balogh Emeric Balogh Éva dr.hu Emoke.hu bangy@pedia.Balogh Andrea dr. Bán Emőke Bán Gyula dr.hu baranyine@etszk.u-szeged.u-szeged.hu balex@medea.u-szeged.hu balogh.szote.szote.u-szeged.u-szeged. hallgató ambuláns asszisztens oktatási főelőadó csoportvezető aneszteziológiai szakasszisztens tanulmányi előadó vezető védőnő könyvelő fogászati asszisztens könyvkötő osztályvezető főnővér technikus irodavezető klinikai logopédus adjunktus könyvtáros kórházi főorvos előadó főiskolai docens főelőadó titkárnő tanulmányi főelőadó laborasszisztens segédlaboráns szociális munkás műtős szakasszisztens igazgatóhelyettes.hu banhelyi@inf.u-szeged.u-szeged.hu bali@jgytf.u-szeged.edit@gmf. Bárány Attila Bárány Ferenc dr.hu balogh. Bankovics Mária Bánsági Tamás dr.hu Banki.u-szeged.hu gbalog@rekt.hu koblos@medea. Barassevich Tamás Barát Erzsébet dr.u-szeged.u-szeged. Baradnay Gyula prof.hu bansagi@chem. Baráné Herczegh Ottilia dr.u-szeged.szote.hu jamborisz@gmail.D. emeritus rendszergazda tanár egyetemi tanár Ph.barath@gmail. szakvezető tanító szakorvos c.szote. Balogh Tímea Balogh Zsuzsanna Balogh-Báthory Zsuzsanna Balogh-Köblös Szilvia Baloghné Árgyelán Magdolna Baloghné Faragó Zita Baloghné Fűrész Veronika Baloghné Hajdú Edit Mária Baloghné Juhász Zsuszanna Baloghné Kovács Ilona Baloghné Vass Noémi Balogné Dosztig Mónika Balogné Molnár Gabriella Bálóné Dányi Izabella Baltás Eszter dr.com 133 .

hu barsony@etszk.hu bardos@eutk. 6034 4050 5875.hu barta@nepsy. Barnáné Tóth Andrea Baróczi Éva Barok István Barótiné dr.hu barkoczi@geo.hu bata@sol. Bátori Zoltán Batta Andrea Batta István dr. Barzó Pál dr. hallgató kabinetfőnök osztályvezető oktató dékán. 4933 5816 549-624.u-szeged.szote. Bartha Róza Bartháné dr.hu basics. Batizné Vámos Mónika Batki Anikó Batóné Kaczúr Ágnes dr.u-szeged.hu bathory@rekt.u-szeged.u-szeged.u-szeged. 4245 3361 4200 5444 5527 6411. Barna Györgyné Barna Lászlóné dr.szote.agnes@gmf.hu batki@geo.u-szeged.u-szeged. D. 4685 5875.u-szeged. Baricsa Erika Bárkányi Annamária Bárkányi Gábor dr.hu zsoka@petra. Bartók Mihály dr.u-szeged.hu bartfai@obgyn.u-szeged.u-szeged. Bartuczné Juhász Ildikó Bartyik Katalin dr. 5513 798262 4279 4279 6503 2112.hu basthyne.u-szeged.4298 5305 5294 4619 474-255/15 4124 4242 6842.hu baniko@sci.hu barathz@stoma.u-szeged.hu bartok@chem.u-szeged.hu barta@earth. Bárkányi Ida Bárkányi János Bárkányi Tiborné Barkóczi Zoltánné Barlay Mónika Barna Ágnes Barna Andrea Barna Gábor dr.tatar.u-szeged. Bari Ferencné dr.u-szeged.u-szeged.akos@gmf.hu barna@mgk.hu bari@phys.u-szeged. 5072 5379 5056 5625 4023 4447 3460. Barta Tamás Barta Zoltánné Bartalos Isván dr.u-szeged.hu 134 .Kaczur@bibl.u-szeged. Zimányi Márta dr. 5228 3584 5267 5562 6456 4021 6288 799300 4058 6647 6951 549-631 5535 4203 5287 3570 30/9451-442 barath@kovi. 71866 4487. Baráth Zoltánné dr.hu bartyikk@pedia.cc. Barna Norbert Barna Péter Barna Péter Barna Viktor Barnai Mária dr. Bartkó Julianna dr.hu czigner@anatomy.hu batai@pharm. Bazsó Éva gépkocsivezető adjunktus. 5228 5158 3138 6687 532-990/145 533-698 5024.u-szeged.hu barna@hung.hu isebtit@orto.u-szeged.geo.szote.D.hu barkanyi@pedia.hu barnav@mgk. Bársony Jenőné Bársonyné Kis Klára Barta Gábor László Barta Gyula Barta Károly dr.ida@med. szakorvos fogorvos előadó (gyesen) főiskolai tanár kollégiumi tanár oktatásszervező.szote. Baráth Zoltán dr. KOVI igazgató klinikai orvos.u-szeged.hu barkanyig@juris. Barzóné dr.u-szeged.u-szeged. főiskolai docens adminisztrátor könyvtáros tanár egyetemi docens könyvtáros ügyintéző klinikai orvos intézetvezető főnővér oktatási dékánhelyettes. professor emeritus gazdasági ügyintéző főiskolai docens segédápolónő klinikai főorvos tanszékvezető egyetemi tanár adjunktus irodaveztő-helyettes egyetemi tanár selejtezési koordinátor program menedzser EKG asszisztens Ph. Czigner Andrea dr.u-szeged.szote.Baráth Sándor Baráth Tibor dr. Bartha Mária dr.szote.u-szeged.hu bathori@pharm. 4222 5825 4893 5243.u-szeged. asszisztens tanszékvezető egyetemi tanár egyetemi docens endoszkópos asszisztens diplomás ápoló adjunktus.hu barsony@obgyn. 5241 5912.hu barra@chem.hu barnaim@etszk.u-szeged.u-szeged.hu bassola@lit. Básthyné Tatár Julianna Bata Ágnes Bata Beáta Bata Péter Bata Zsuzsanna dr.hu bartham@math.szote. Battancs Anikó Battancs Emese dr.u-szeged. 5226 5719 6003.u-szeged. Barczi Erzsébet Bárdos-Dánszki Mónika Bari Ferenc dr.hu Agnes.hu beva@chem.u-szeged. 3820.u-szeged. 5077 5778. Báthory Zsuzsanna Batizné Mikulán Rita dr. Bartha Erika dr. 6889 1346 3820 4317 532-990/115 4366 6483 5520 5488 4072 4923 5767.hu mikulan@jgypk.hu barna.u-szeged.zoltanne@hung. irodavezető pénzügyi főelőadó gondnok laborasszisztens előadó mentálhigienes munkatárs munkaügyi ügyintéző titkárságvezető tanszékvezető egyetemi tanár EKG asszisztens citológiaia szakasszisztens Ph. Baráthné Takács Karolina Barátné Hajdu Ágnes dr.hu Eva.u-szeged.hu barta.u-szeged.u-szeged. inf.szote.u-szeged. Bartók Tibor dr.u-szeged.u-szeged. Dégi Rózsa dr. Gaál Márta Barra Anikó Barra Csilla Bársony Anett dr. Basics Ákos Bassola Péter dr. mestertanár beteghordó számítógép műszerész adjunktus adjunktus előadó adjunktus egyetemi tanár rezidens adjunktus műtős szakasszisztens részlegvezető klinikai szakorvos főorvos akadémikus.hu bartagy@cc.hu bartalos@inf.Baroczi@bibl.hu degirozsa@freemail.u-szeged. hallgató egyetemi tanár titkárnő egyetemi tanár oktatási főelőadó adjunktus adatrögzítő ügyvivő szakértő könyvtáros tudományos segédmunkatárs ápolónő klinikai orvos tanulmányi előadó fogorvos kutató vegyész 4328 4355.hu foodeng@mk. Bártfai György dr.u-szeged.hos.hu karolina@chem.szote.hu barkanyi. 6750 4557 3810. 6416 4915 6629 3380 3093.hu hajdu@jgypk.u-szeged. Bartók Mihályné dr. Bátai Lászlóné Báthori Mária dr.julianna@gmf.

Benkő-Kiss Árpád dr.erzsebet@med.szote. Békési Imréné dr. Farkas Mária dr. Bencsik Judit Bencsik Krisztina dr.lab. Bellán Jánosné Bellavicsné Árgyelán Mária Belovics Ildikó Belső Nóra dr.hu bereczki@pedia. Benkőné Sipos Ildikó Bense Krisztina Bényiné dr.kiss.D.szote.hu gesztesi@mgk.u-szeged.u-szeged. Benkő Sándorné dr. Bene Kálmán dr. 4986 4865 549-631 2112. Mészárosné) hivatalsegéd ny.u-szeged.Argyelan@bibl.szote.hu benko.hu benet@econ.hu benedict@physx. Bécsi András Bede Olga dr. Bereczki Zsolt Bereczkiné Gyovai Ágnes Bereczné Szamosközi Alice dr. Bencsikné Kiss Tímea Bende Gábor Bende Istvánné Bendéné Rácz Szilvia Bender Tamás dr. 6335 4043 6057 6242 6237 2872 5594 6738 5148 6398 5317.hu farkasmari@wildmail.u-szeged.hu bencsikne.hu bedeolga@pedia.u-szeged.hu behanpal@freemail. Bélteki Pál Bencze Erika Bencsik Aranka Bencsik Gábor Bencsik Gábor dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged. egyetemi tanár pszichiáter szakorvos informatikus egyetemi docens deviza ügyintéző adjunktus szakvezető tanár irodavezető főorvos magyar-orosz szakvezető tanár pénzügyi főelőadó diplomás ápoló prof. Benkő Zsoltné dr.D. 532-990/105 6183 4672 532-990/133 532-990/152 1403 2215 2040 3759 4944 798201 5064 6086.hu M. Bérdi Józsefné Bérdiné Vörös Klára Bereczki Csaba dr.hu bencsikg@chem. Begovits Lászlóné Behán Pál Beke Ferenc Beke Ferenc dr.com klari@anat-fm.szote. Benet Iván dr.hu benkakos@mgk.u-szeged. 5317 5336 etabecsne@freemail. Beniczky Sándor dr. Békei Lászlóné Bekéné Molnár Erzsébet Békési Erika Békési Imre dr. 5686 4369 6903.hu benko@gyermek.u-szeged.hu beke. 4737 532-990/152 5788 6665 4374 71166 5905 5718 4905 3871 4367 3006 6208 4955. Benedek Krisztina dr.ferenc@gmf. hallgató tanársegéd tanár egyetemi docens adjunktus előadó segédápoló ápolónő ápolónő egyetemi tanár főiskolai tanár egyetemi tanár betegjogi képviselő adjunktus egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár professzor emeritus tanársegéd katalán lektor adjunktus tanársegéd dietetikus endoszkópos asszisztens főorvos Ph.hu Krisztina.szote. Benkő Mária Benkő Ria dr.bencsik@invitel.hu belecz.hu bene@jgypk. 4782 6235 6279.D.u-szeged.3798 4730 4496 799315 3377 5623 5174 4735.u-szeged. Benkő Zsolt dr.h benko@jgypk.szote. hallgató tanársegéd főorvos foglalkozás-egészségügyi asszisztens főiskolai tanár tanító intézetvezető főiskolai tanár főiskolai docens s.szote.hu benedek@phys. Jordi Gimeno Benk Ákos Benkné Gesztesi Zsuzsanna Benkóné Szenteczki Magdolna Benkő Éva Benkő Katalin dr.u-szeged. Bereczki László Bereczki Orsolya dr.hu 135 .u-szeged.u-szeged.hu benedek@nepsy.Bécs Attiláné Becsei József dr.szote. 5311. Benkő Sándor dr. Bereg Edit dr. Beke Sándor dr. Belecz Katalin Belhanafiné Krizsán Erzsébet Bella Gábor Bella Zsolt dr. aaszisztens ügyintéző egyetemi docens rezidens adminisztrátor adminisztrátor adjunktus Ph.hu opszin@bio.hu Maria. 5241 549-631 6886 6334 5098.hu krisztina. emeritus egyetemi docens főiskolai tanár könyvtáros angol szakvezető tanár tanársegéd adjunktus projektmenedzser hivatalsegéd rendszergazda tanársegéd ápolónő szakreferens tanszéki előadó klinikai orvos testnevelő tanár szakpszichológus külügyi főelőadó Ph.hu belovics@lingo. 4974 0620/4899544 5353 5560.u-szeged.hu pbelteki@sport.katalin@rekt. 5225 3384 5356.laszlone@gmf. 799338 5243 6638 4539 5280 4820 6232 6365 4111 4901.u-szeged.hu bekesi@jgypk.u-szeged.u-szeged.hu begovits. Benedekné dr.sandorne@med.hu becsei@geo.hu besa@nepsy.Benko@chem.szote.hu bencsik@hist. Becsey Anikó dr. Bencsik Péter dr.szote.u-szeged. (dr. hallgató tudományos munkatárs tanársegéd tanársegéd logopédus adjunktus 4307 4055 574-400/525 6726 5342 4218 4605. Bekesné Kovács Jusztina Belájszki Nevenka Belec Borbála Belecz István dr.hu bereczki@bay. Benkő Zsuzsanna dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Berczi Sándor dr.h bekesii@jgypk. Janáky Márta dr.u-szeged.Bense@bibl.hu belecz@sb4.hu beregedi@pedia.molnar.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu bekene.hu abecsi@inf. Békési József dr.u-szeged.u-szeged. Benedek György dr.timea@gmf. Benedict Mihály dr. Benito.hu belecb@puhe. Benedek Izabella dr.core.

2060 5399 2210 4544 4412 4192. asszisztens 4140 1974 5373.hu hocza@jgypk.u-szeged.Bobvos@juris.u-szeged.a@lit.blin@juris. Blin.hu margo@jgypk.u-szeged.u-szeged. Bíró Gábor Krisztián Bíró Ildikó Bíró István dr.hu eric. 4422 4507 6008.hu pbocsor@axelero.u-szeged.hu oberkesi@chem. Berki Gabriella dr.u-szeged.u-szeged.Babus@bibl.zoltan@med.hu berkecz.u-szeged.hu kub@ehok.u-szeged.hu bittera@gyermek.szote.hu dboda@pedia.u-szeged. Blazsek Attila Blázsik Zoltán dr.u-szeged.hu berenyi@gyermek.hu blazsik@inf.hu P.hu bocsor. Bittera István dr. hallgató tanársegéd adminisztrátor titkárnő osztályvezető főorvos Ph.hu beszedes@inf.barbara@hszi.laszlone@gmfi.hu blutman@juris.u-szeged.hu blazso@pharm. 3451 2299 4883 3373 1971 3001 4488. 5488 4589 549-620 799337 6368 5493 6562 2210 3371 4925 4698 5897.u-szeged. 6939 6253.hu besenyei@juris.hu birkas.szote.hu Laszlo.u-szeged. Berkó Anikó Berkovits Csaba dr.hu dml@mdche. Bitó László dr.szote. Bihari Márta Bihari Zoltán dr.hu 136 .u-szeged. Besenyei Lajos dr.hu blaszlo@csml. 6532 3617.u-szeged. 6938.u-szeged.u-szeged.hu mbitay@gmail.hu bobkone@mk.u-szeged. Bjelik Annamária Blaskovits Szilvia Blastyák András dr.hu berta.Berend Gábor Berényi Ágnes Berényi Antal dr.D. 798161 798241 5517.hu berkig@juris. Boa Anikó Bobkóné Pócsik Ildikó Bobvos Pál dr.szote.u-szeged. Bilickiné Sátai Andrea dr.u-szeged. Bernátskyné Babus Csilla Bernschütz Bálint Berta Levente Berta Renáta Andrea Berta Sándorné Berta Tibor dr. Biténé Tillinkó Ágnes Bitó Klára dr.szote.szote. Boda Gyuláné rendszergazda Ph. egyetemi docens minőségügyi előadó adjunktus szakvezető tanár egyetemi docens koordinációs igazgató tanszékvezető egyetemi tanár tanulmányi osztályvezető főmunkatárs tanszékvezető egyetemi docens ügyfélszolgálati munkatárs tanársegéd professor emeritus vezető rtg.com tagi@math.hu bito@obgyn. Béres Rita Béresné Hocza Ágnes Berkecz Lászlóné Berkecz Mária Berkecz Róbert Berkes Angéla Berkesi Ottó dr. 4414 4861 4549 1182 6123 titkarsag@szeged. 4159 5296 6319 4247 6667 6659 6691 6067 6339 5174 4670 5620 5897. Beszédes Árpád dr.u-szeged.Bernatsky@bibl. Bernáth András Bernáth Árpád dr. szakorvos ápolónő finanszírozási előadó EEG asszisztens szakorvos kutató aneszteziológus intézetvezető egyetemi docens ápoló matematika-fizika tanár egyetemi docens irodavezető orvos klinikai orvos adjunktus részlegvezető főorvos biológus ápolónő tudományos munkatárs egyetemi tanár oktatási dékánhelyettes.u-szeged. 6290 4432 2409 2886 4347 4629.u-szeged. Boda Domonkos dr. Blazsikné Karácsony Lenke Blazsó Gábor dr.D. Bernátsky László dr. Berta Zoltán Bertalan Viktória dr. 4296 4884. Gellén Klára dr.hu bihari@baybio.hu berkovits@freemail.u-szeged.szote. Biczókné Battancs Irén Bicsérdy Katalin Bicskei Irén dr.u-szeged. Blazovichné dr. Bitó Tamás dr. Bíró Istvánné Bíró Zsolt Bitay Miklós dr.szote.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu gellen@juris.hu bihari@nepsy. hallgató adjunktus vámügyintéző aneszteziológiai szakasszisztens vegyész tanítónő egyetemi docens tudományos segédmunkatárs ügyintéző tudományos tanácsadó laboratóriumi operátor tanársegéd adjunktus egyetemi tanár informatikus könyvtáros elnök tanulmányi előadó oktatásszervező gazdasági nővér tanszékvezető egyetemi docens leltárellenőr tanársegéd professor emeritus adjunktus tanársegéd audiológiai asszisztens projekt asszisztens bizottsági elnök egyetemi docens laboratóriumi asszisztens titkárnő.oszv.hu bilickiv@inf.hu tberta@hist. Blazovich László dr. Bilicki Vilmos dr. 4974 6084 5908 2012.hu bezi. Bocsor Barbara Bocsor Péter dr. 71511 2026.u-szeged. Beszédes Sándor Beszprémy Tiborné Bézi Balázs Beznóczky Antal Bibók Károly dr. Eric Blutman László dr.u-szeged.hu beszedes@mk. 6080 4646.hu bernath.hu bicskei@gyermek.hu rb@ehok.u-szeged.hu birogabor84@freemail. 5182 4026 4145 6512 5314 6780 6688 3041 2617 5136 2017 798460 3869 6781 5288 5782.hu boaaniko@sci.hu renata@jgypk. gazdasági előadó főorvos szakápoló tudományos munkatárs tanársegéd klinikai orvos.u-szeged. Berkiné Vlasics Margit Berkó András dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu kbibok@lit. 4618 4183 4727. Berényi Bernadett Berényi Borbála Berényi Imre dr.hu Csilla.balazs@gmf.u-szeged.hu aberko@chem.u-szeged. (gyes) Bilik Józsefné Birkás Brigitta Bíró Ferencné Bíró Gábor dr.u-szeged.hu satai@stoma.hu beresr@brc.brigitta@med.

u-szeged.D. 153 4490.ibolya@gmf.hu bohus@inf. Bodnárné dr.hu boncz@nepsy.u-szeged.u-szeged.u-szeged. osztályvezető szabadidőszervező napközis nevelő főiskolai docens akadémikus.hu bodosi@orto.eujog@juris.hu MAMIZ54@freemail.hu drbodnar@juris.szote.u-szeged.u-szeged.judit@eco.u-szeged. főiskolai tanár egyetemi tanár tanársegéd műszaki ügyintéző szakoktató fenntartási alkalmazott intézeti mérnök pszichológus tanszéki ügyintéző laborasszisztens állatgondozó adjunktus professor emeritus.hu d.hu Edit.u-szeged.attila@med.u-szeged. Boros Mihályné Boros Nikoletta Boros Tímea dr.hu boros@expsur.u-szeged. 4887 4605. 4422 532-990/127 3877 6589 3877 6550 798460 4422 5826 2822 5372 6473 4450 3434 3433 4896. Bogdán Imre Bogdány Edit Bognár Ferenc dr. egyetemi docens könyvtáros könyvtáros adjunktus könyvtáros szakvezető tanár ügyvivő szakértő tanársegéd szakvezető főorvos adjunktus diplomás ápoló tanársegéd adjunktus doktorjelölt ápolónő ambuláns asszisztens tanszékvezető egyetemi tanár Universitas Kft ügyvezető asszisztens tanszékvezető egyetemi docens adminisztrátor egyetemi docens. Bognárné Kocsondi Andrea Bogos Orsolya Bohus János dr.hu bbalazs@phys.hu boka@juris. Bodai László dr.hu bodi. Bodnár László dr. Bondár Edit Ágnes Bondor Mónika Bonifert Domonkosné dr.u-szeged. főorvos tanszéki ügyintéző adminisztrátor ambuláns asszisztens dékán. főiskolai docens PR referens Ph.hu bora@jgypk. Boros Ildikó dr.hu bokrosa@ovrisc.cc.hu bodrogi@tiszanet. egyetemi tanár irattáros diplomás ápoló adjunktus üzemvezető ápolónő c.u-szeged.hu borosl@geo.Bognar@bibl.andrea@rekt.hu boros@etszk.u-szeged. Bogáts Gábor dr.hu borbely.hu bor@physx.u-szeged.u-szeged.szote.u-szeged.u-szeged. Bojtosné Nacsa Hajnalka Bóka Ferenc Bóka János dr.u-szeged.hu borosj@music.Bogdan@bibl.hu bombitzilla@hotmail. Bodáné Ács Márta Bódi Andrea Bódi Brigitta Bódi Ferenc dr.hu bodnar@mgk.szote. Boros Imre Miklós dr.hu bodrene.bordas@baybio. Boros József Boros Judit dr. 4897 4593 5483 6631.hu berolina@freemail.szote. Bolgár Zsolt Boliska Edit Bombitz Attila dr. Bora Ildikó Borbás Gábor Borbás Tibor Borbély Attila Borbély Edit Borbély-Pecze Tibor Bors dr. 6040 6646 6385 3210 3378 4267 3741 799533 4130 5933 4756 3601 2889 5413 5088 5595 6681 5385 4248 5967 5364 6235 6235 4795.u-szeged.hu Imre. Bodosi Mihály dr.hu Ferenc. Borbola Tünde Bordás Diána Bori Zsuzsanna Borka Andrea Boros Edit Boros Gábor dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. iv.hu bonine@jgypk. Bokros Attila Boldizsár Ferencné Boldizsár Melánia Boldogkői Zsolt dr. Bodréné-Süli-Zakar Ibolya Bodrogi Márta Bodrogi Tiborné dr. centrumelnök. Skobrák Erika Bodó László Bodó László Bodó Lászlóné Bodó Lászlóné Bodóné Rafael Beatrix Bodóné Takács Tünde Bodóné Varga Katalin Bodor László Bodosi Balázs dr.4740 4654 6282 798311 6317 5655 549-631 6356 6896 3868 3921 4324 6408 4531 574-400/527 4686. hallgató raktáros hivatalsegéd gyakornok egyetemi docens adjunktus tanszékvezető egyetemi tanár főiskolai docens dékáni hivatalvezető fejlesztési koordinátor adjunktus hivatalsegéd tanszékvezető egyetemi tanár vegyésztechnikus tanszéki mérnök szakorvos 1818 4544 3759 5442 5845 798155.hu bogats@freemail. professzor emerita adjunktus segédlaboráns belső ellenőr munkatárs ov.hu bodo@baybio. Bognár Ferenc dr. Bohus Klára dr.mdche. Bónáné Tóth Judit Boncz István dr.com btjudit@freemail.zsolt@univkft.hu bogar@sol.hu 137 .hu nemzetk. Bohus Mihály dr.hu boar@rekt. Bor Zsolt dr.u-szeged. 799336 4750 2111 4933 532-990/100.hu boldog@sb4.u-szeged.suli-zakar.3798 5622 4287 3332 3963 5102 6832 6025 5582 bomarta@etszk.hu borosj@stoma.u-szeged.u-szeged. Boros Judit dr.hu bolgar.Bogdany@bibl. Bódi Ibolya Bódi Julianna Bódi Mónika Bodnár Károly dr.tunde@med.hu genetika@bio.hu bodi.szote.szote.brigitta@gmf.u-szeged.u-szeged. Boár Tamás Bogár Ferenc dr.u-szeged.u-szeged.szote.u-szeged.hu NACSA@nepsy.u-szeged.hu boros.hu borosi@bio. tagozatvezető osztályvezető helyettes nyelvtanár nyelvtanár projekt ügyvivő tudományos főmunkatárs ov.hu borbola.Boda Márta dr.szote.u-szeged. Boros Lajos Boros Mátyásné Boros Mihály dr.

com oji@juris.u-szeged.hu bucin@jgypk. 2911 5317. Brulichné Balázs Ágnes Brunszvik Árpád Brutyóné Kopasz Edit Brzozka Marek dr. Buczkóné Berecz Erzsébet Bucsai Ágnes dr.u-szeged. Bucsi Imre dr.hu borthi@freemail.hu budavari@chem.Boros-Gyeviné Sziklai Andrea Borosné dr.hu brenata@jgypk.hu borcsok@knret.hu bozsok@juris. Ph.hu nyuzso@freemail.u-szeged. Buresch Emese Bureschné Olajos Ágnes Burján Mónika dr.Kinga@eco.hu Bodo. Endreffy Emőke dr.u-szeged.u-szeged. Bucsi Imréné Búcsú Ferenc Búcsúné Józsa Erzsébet Budai Dénes dr. 5753 799338 3584.u-szeged.hu eberecz@ clab.u-szeged. Borsodyné Kurcsik Erzsébet Borthaiser Angéla dr.hu borus@cc.u-szeged.hu marcsik@bio.hu brella.beata@med.u-szeged.hu tunde@biochem.3798 6455 4518 420-491 5463 4062.u-szeged.hu 138 . Tóth Katalin Borostyánkői Baldauf Zsolt dr.u-szeged.u-szeged.szote.hu endreffy@pedia. egyetemi docens napközi gyakorlavezető tanár adjunktus könyvtáros főorvos szakorvos osztályvezető tanügyigazgatási munkatárs konyhai dolgozó egyetemi tanár adjunktus segédasszisztens tudományos főmunkatárs óvodapedagógus adminisztrátor dokumentátor tanulmányi előadó főtitkári referens tudományos segédmunkatárs osztályvezető ápoló Ph.u-szeged. Borús András dr.hu tklara@hist. Bozóki Andrea Bozóki Károlyné Bozóki Zoltán dr.u-szeged.hu iroda@linux. Böröczné Jakus Éva Böröndy János dr. Braun Beáta Braun Jánosné Braun Melinda dr. Börcsök Graczyna Zsófia Börcsök István Börcsök Istvánné Börcsök Rozália Börcsök Tibor Börcsök Zoltán Börcsök Zoltánné Börcsökné dr.hu braunne@pharm.hu info@szteajandekbolt. Bucsuházy Eszter Bujdosó Tamás Bukta Katalin dr. Braunitzer Gábor Braxmair Zsófia Brella Zoltán Brinyiczki Kitti dr. Buchwald. 4207 6594 3383.hu JAKUS@nepsy.hu Erzsebet.hu formaldehid@freemail. Busa-Fekete Róbert Búsné Fáska Ildikó Buttásné Kiss Ágota Buza Mihály Buzás Norbert dr. 5241 6958 2564 2652 1251.u-szeged.zoltan@rekt.szote. Bödő Kinga Bölöni Ágnes Börcsök Éva dr.hu jozsae@sgyak. Bozsóné Margóczi Katalin dr.szote.u-szeged.hu bkata@lit. hallgató kabinetvezető projekt ügyvivő rezidens laborasszisztens kontroller asszisztens részlegvezető egyetemi docens német szaklektor tanszékvezető főiskolai docens biológus főorvos egyetemi docens tanszéki mérnök vezető tanár vezető tanár főiskolai tanár projektasszisztens laborasszisztens tanársegéd oktatásszervező kutató adjunktus rtg.u-szeged. Burkus Szabolcs dr. Borosné dr.u-szeged.D. 6830 6945 4424 5706 798405.hu zbozso@freemail.hu fotitkariiroda@rekt.u-szeged.Kurcsik@bibl. Bozókiné Hefkó Erzsébet Ilona Bozókiné Takács Erzsébet Bozókiné Tóth Klára Bozsó Anikó Bozsó Krisztina Bozsó Miklós Bózsó Éva Bozsó Gábor Bozsó Lajos Bozsó Renáta Bozsó Zsolt dr. Budainé Bancsi Ágnes Budainé Móra Edit Budavári Viktória dr.hu brzozkamarek@hotmail. képzés) előadó orvos segéd laborasszisztens gépkocsivezető szövegszerkesztő segédápoló-tálaló pénzügyi referens raktári anyagkiadó asszisztens tudományos tanácsadó ápoló kórházi adjunktus főelőadó laboráns nyelvtanár Ph.u-szeged.hu Bucsi@chem. 1714 798460 5533 2199 5573 3434 5373 6387 4897 6169 4373 6141 4552.hu drkbotos@freemail.hu zbozoki@physx.hu buesz@etszk. 4464 4198 4655 6952 5320 4644 1993 474-255/17 6832. asszisztens adatrögzítő főiskolai docens rezidens tudományos munkatárs segédápolónő vegyésztechnikus Ajándékbolt üzletvezető kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató kollégiumigazgató 4820 4315 6235 2965 6659 799321 5518 4346 5096 6082 4632 4605.u-szeged.u-szeged. Marcsik Antónia dr.u-szeged. Anna Margarete Bucin Mihaela dr. Boruzsné Bodnár Tünde Botka Lajosné Botos Katalin dr.D.szote.u-szeged.hu braun@lingo.arpad@med.hu braun.hu reti@invitel. hallgató karbantartó tanársegéd tanársegéd egyetemi docens előadó (távoktatás képzések.u-szeged.B. 1217 4300 6202 1696.D.hu braxmair@rekt.u-szeged.u-szeged.hu margoczi@bio.u-szeged.hu innoig@rekt.hu brunszvik. Buzás Szilárd testnevelő tanár tanszékvezetőh.u-szeged. Borthaiser Zoltán dr.u-szeged.ohsh. 798406 2104 5894 4356 1200. 3384 3385 6073 6894 5826 4339 1817 3759 4689 4595 4943 6045 798305 6712 1320 1961 6684 6702 4311 sziklai@sport.u-szeged.

h csanadi@music. emeritus ápolónő egyetemi tanár tanszéki ügyintéző főiskolai tanár főnővér egyetemi docens Klinikai Központ főnővér főiskolai tanár egyetemi docens adjunktus professor emeritus fogászati asszisztens professor emeritus szakvezető tanár titkárságvezető titkárnő főorvos intézetvezető egyetemi tanár kutató pénzügyi referens előadó (nappali tagozat) adjunktus tudományos munkatárs adjunktus tanársegéd szakvezető tanár vegyész tudományos segédmunkatárs főiskolai docens 4505 4126 4126 4887 6262 5353 6189.u-szeged. 5352. Meskó Eszter Czinkota Lászlóné Czirják Attila dr.u-szeged. Csapó Benő dr.hu iroda@univkft.u-szeged. Laureline Anne Cora Zoltán dr.hu molbi@bio. 5355 799377 6752 4549 6659 4847 3014 4261 5286 6028.hu ronay@lit.lajosne@med.u-szeged.u-szeged. 798217 4492 3512 4474 6211 5319 5873 4700 3267 71899. 5317 5173.u-szeged. Csanádi Andrásné Csanádi József dr. 5208 4093 4743 4534 5231 5681 3181 6093 4250. Tombácz Etelka Csákvári Adrienn Csallner András Erik dr.u-szeged. Csanádi Zoltán dr.com ungurean@nepsy.u-szeged.u-szeged. Congnard.zsofia@hszi.hu laurel@juris. David P.Ilona@eco.szote.hu csallner@jgypk. 5203 4422 6558 burges@inf.hu mcsete@physx.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Czombos Andrea Czombos Istvánné Czúcz Ottó dr. Rónay Zsuzsanna Cvijin Erzsébet Czagány László dr.hu czirok@hung.hu gnohel@freemail. Csanádi László dr.u-szeged.e@juris.hu ecsajbok@endoc.com csatlos. Ungureán Aurélia dr.hu daniel_katz242@yahoo.hu czirjak@sol.u-szeged. 5855 5526 799526 6640.hu JMS.3798 6236 5794. Csákány Béla dr. Czirok Ildikó Czirok Zsófia Czirok Zsolt Czóbel Miklós dr.istvanne@gmf.hu cziroki@freemai. Czinkóczkiné dr. Curley. egyetemi docens adjunktus ambuláns asszisztens ügyfélszolgálati munkatárs előadó klinikai orvos szakreferens irattáros egyetemi tanár nyomdász munkatárs ápoló adminisztrátor JATE Klub klubvezető egyetemi docens adjunktus prof.hu Czoby@expsur.szote. 799338 5234.hu czucz@juris.iroda@jms.cc.u-szeged. Curleyné dr.u-szeged.u-szeged. Csányiné Hégert Anita Csapó Ágnes dr. Czakó László dr. 3295 4994. 5858 4071 5236.hu klubvezeto@jateklub.hu tombacz@chem.hu csanadi@mk.Miklos@bibl.cc.szote. 4484 5818.Mesko@bibl.com Tamara. 1412 4212 4414 4775 798157 6545 4949.hu Eszter. Czikajló Zita dr.u-szeged. Cinkóczi Piroska dr.u-szeged. Csajbók Éva dr. Costea Tamara Cristian Réka Mónika dr.hu ljcsanyi@chem.u-szeged. Császár Mátyás dr. Czutor Zoltán Czutor Zoltánné Czvik Sándorné Csaba Levente Csabai Márta dr. Császár Tímea dr.u-szeged. Czédliné dr. Csáti Sándor dr. Bürgés Ágnes Bürgés Éva Cakó Angéla Chabrecsek Terézia Chadaide Zoltán Firász dr Chapponné dr.szote. Csákiné Bacsa Györgyike Csákiné dr.Büky László dr. az FDSZ elnöke laborasszisztens c.hu Csaszar.u-szeged.co.hu cezem@antiq.hu chadazed@gmail.hu tekla@etszk. Csanádi Lajosné dr.u-szeged. Czédli Gábor dr.u-szeged.u-szeged.hu czombos. Csanády Miklós dr.hu csakany@math.hu cristian@sol.u-szeged.hu corazoltan@gmail.hu csabaim@mtapi.u-szeged. Császár Zsuzsanna Császárné Joó Gyöngyi dr.hu czedli@math. Csányi Zsuzsanna Csányiné Fejes Tekla dr.com gyongyijoo@yahoo. Cziberéné Nohel Gizella Czicza Dániel Czigner Jenő dr. Csatlós Erzsébet dr.hu csanadi. 4956. 4137 1974 4807 4528 2403 4863 4365 5444.u-szeged.hu zsutyi@hotmail.andrea@gmf.hu njolan@phcol.u-szeged. Bárkányi Éva Czeglédy András Czékus Árpád Czérnayné Németh Jolán Czerovszki Mariann dr.u-szeged.u-szeged. Csapó Edit Császár Attila Császár Ilona Császár József dr. Csete Mária dr. 5220 5287 2890 6238 6417 5134 2043 4032 3764 4131 4679 1785 3179 799307 4605.u-szeged. egyetemi tanár adminisztrátor ügyintéző műszaki ügyintéző rajz tanár klinikai orvos tanársegéd szakorvos tudományos munkatárs tanársegéd könyvtáros egyetemi docens lektor tanársegéd röntgenasszisztens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi tanár tanársegéd tanársegéd raktáros titkárnő tanársegéd mestertanár gyakornok professor emeritus tanársegéd gondnok kórházi adjunktus osztályvezető .hu czaglasz@eco.hu csato@mk.u-szeged.cc.u-szeged. Csányi Antalné Csányi László dr.hu agrarjog@juris.u-szeged. Czimer Györgyné Czinkóczi Piroska dr.hu czirok. 5033 4607 5260 5317. Czirjákné dr.hu 139 . Csanády Miklós dr.hu csapo@sol.hu burgese@inf.de domonkor@citromail.hu czombos. Csató Sándor dr.

Csifcsák Gábor dr. tanszékvezető egyetemi docens nyelvtanár adjunktus tudományos munkatárs orvos tanársegéd tanár szakvezető tanár ápolónő tudományos munkatárs egyetemi docens szakápoló doktorjelölt egyetemi docens főiskolai tanár foglalkozás-egészségügyi szakorvos prof.u-szeged.iren@med. 5488 6710 3875 3776 1974 4816 6237 1959 1200. hallgató jogi előadó tanulmányi főelőadó intézetvezető főnővér dékán.u-szeged.hu gaborcsifcsak@yahoo.com faa@medea. Vidovenyecz Zsuzsanna Cserjés Katalin dr.u-szeged. 2129.Csávásné Ördög Mónika Csebella-Bakota Adrienn Cseh Attila Cseh Istvánné Cseh Márta Csehó Béla Csehó Béláné Csejtei Dezső dr. Csintalan Ildikó Csirik János dr.hu makra@pharm.u-szeged.marta@med.hu knyihar@nepsy. Csernetics Árpád Csernik Antal dr. 5856. Csizmadiáné Szabó Anikó Csizmás Zsuzsanna Csizmaziáné Wilhelm Adél Csók Edit dr. Cseke Judit Csendes Beatrix Csendes Éva Csendes Tibor dr. Csengődi Erika Csenki Melinda dr. hallgató gépkocsivezető titkárnő előadó szakorvos fogászati asszisztens adjunktus klinikai szakorvos szakvezető főorvos Ph. 4166 3437 4161. 5429 4873 549-623 5294 3075 5444.szote. Csoma Zsanett dr. egyetemi tanár könyvtáros szakorvos intézeti mérnök előadó tanársegéd projekt koordinátor adminisztrátor Ph.hu csizmadiane.hu cse@philo.hu cserhati.Csengodi@bibl. Csóka Ildikó dr.hu cscservak@juris.u-szeged.D. 70909 6579 5706 4925 6034.hu 140 .u-szeged. Csernusné dr.com cserenyi.u-szeged. 4673 6621 6124.szote. Csonka Csaba dr.u-szeged.u-szeged. Cserne György dr.u-szeged. Csizmadia László Csizmadia Sándor dr.hu megyeri.hu ecsernay@hotmail.D. 71498 6116 5267 2625 4163 6519 1784 2817 1785 bakota@bio.szabolcs@gmail.aniko@gmf.D. 3429 5783. Csikós Csilla Csikós Orsolya Csikós Zsuzsanna dr.co.hu drcsok@freemail. Csirmaz Tiborné Csiszár Attila Csiszár Erika Csiszár Imre Csiszár Zoltánné Csiszárné Kacsala Katalin Csiszárné Kaszala Krisztina Csiszárné Makra Erzsébet Csitkovics Zita Csitos Ágnes dr. Csernus Edina Csernus Gáborné Csernus Sándor dr.hu csernus@hist.u-szeged.hu fdsz@mail.u-szeged.hu cseh. laboráns technikus kulturális referens hivatalsegéd közgazdasági osztályvezető beteghordó ápolónő egyetemi tanár ápolónő segédápoló előadó dékánhelyettes. 4279 0630/3787783 5741. 3495 4728 798405.u-szeged.com aklara@radio.hu csikoscs@edpsy.3c-hungary. Csonka Endre dr. Csercsics Dóra Cserényi Sándorné Cserényi Szabolcs Cserép József Gábor Cserháti Klára Cserháti Zoltánné Cseri Csilla dr.u-szeged.hu csendes@inf. Csomor Magdolna Csomorné Benkovics Ágnes Csomós Costin Csonka Ákos dr. Csernay Edina dr. Csigér Ildikó Csigér István Csík Eszter Csikász Lajos Csíkos Csaba dr.uk csikasz@geo.hu csaba@biochem. Csetényi Korinna Csibi Krisztián dr. Tóth Annamária Cservák Csaba dr.u-szeged. emeritus tudományos tanácsadó ügyvivő szakértő egyetemi tanár általános ápoló Ph.u-szeged.hu Erika. 1412 3168 3292 798460 2883 4671 6319 5064 4918 5915 6524 4370.hu csomora@edpsy.szote.u-szeged. Csillag András dr.szote.u-szeged. tv.u-szeged.u-szeged.hu csillik@anatomy.u-szeged. 5242 5269 6379 534-585 4869 3384 6805 549-634.u-szeged. 6524 5221. hallgató gazdasági vezető matematika-fizika tanár laborasszisztens vegyésztechnikus némettanár vegyésztechnikus ápolónő klinikai orvos tanársegéd tanüzemvezető házipénztár ügyintéző nyelvtanár titkárnő klinikai szakorvos tanszékvezető egyetemi docens klinikai orvos asszisztens előadó fűtő klinikai orvos tudományos főmunkatárs klinikai orvos 4307 4544 6214 799381 5614 71931 549-631 4538 2210 549-631 4136 4305.hu cserjes@hung. 5174 799348 3958 4360 6867 6801.hu laszlocsepregi@gmail.u-szeged.szabo.zsuzsa@mail.hu erika@baybio. 1412 4514. Knyihár Erzsébet dr.hu csikos. Csentes Józsefné Csépe László Csepregi László dr. Csillikné dr. Csillag Andrásné Megyeri Irén dr. 798406 3257 3367 3372 5236.hu csoka@pharm. 71275 4404.hu csirik@inf. Cseriné dr.zoltanne@gmf. Csillik Bertalan dr.szote.

hu danigeza@mk. Csörgőné dr.u-szeged.u-szeged.hu csupor.u-szeged.hu sir@chem. Deák István dr.hu dekana@philo.com david.Csontos@bibl. Datki László Zsolt Dávid Anita Dávid Erzsébet Dávid Éva Dávid Katalin Dávid Kinga Dávid Lajosné Deák Ágnes dr.D. Daru Krisztián Darvas Gyöngyi dr.hu darune@etszk.Csonka Katalin Csonka Lászlóné Csonka Petra Csonkáné Végvári Olga Csont Tamás dr.csuri@lit.hu davking@hello. Csontos Zoltán Csorba Márta Csorba Tünde Csordás László dr.. Darányi Istvánné Daróczi Gabriella dr.D.hu Katalin. hallgató klinikai orvos szakorvos dékánhelyettes.hu helpdesk@rekt.petra@med.u-szeged. Deák Gábor dr.u-szeged.hu csonka.u-szeged. Deák Zoltán dr.David@eco.hu hodizoltan@freemail.h tfota@mk.u-szeged. Csüllögné Bogyó Katalin Czirkó Diána Czobor Krisztina Czollner Gergő D Angelo Robert Dabi Gergely Dabóczi Viktória Dajka Rita Dallos Hajnalka Dalmann Ditta Damián Zoltánné Dán Andrásné Dani Géza Dániel Vilmosné Daniné Horváth Annamária Danyi Antal Danyi Ferencné Darabos Enikő dr.u-szeged. 6710 3871 4245 2295 549-633 0630/6787782 5444.dezso@pharm. Berkó Szilvia dr. Deákné Dékány Éva Deákné dr.hu darabose@lit.u-szeged.D. textilgazdálkodó igazgatási ügyintéző tudományos munkatárs laborasszisztens előadó/óraadó laborasszisztens szakorvos gépkocsivezető klinikai orvos klinikai szakorvos tanulmányi előadó egyetemi docens szakasszisztens szakorvos neurobiológus osztályvezető számítógépes adatrögzítő gyógytornász előadó (nappali tagozat) tanársegéd asszisztens egyetemi docens Ph. Daróczi György Daróczi György dr. Csúri Miklós Csúri Tímea Csüllög Emese dr.hu deaka@hist.szote.hajnalka@gmf.hu dallos.u-szeged. hallgató tudományos segédmunkatárs irodavezető tanulmányi előadó nyomdász osztályvezető ápolónő műszaki ügyintéző előadó.u-szeged. Csorjáné Szélpál Emese Csóti Zoltán Csőke Mária Csőke Zsolt Tiborné Csörgő Erika dr. 5855 6242 2210 6748 799410 3115 4644 3296 4047 4040 5018 4324 5476 6513 5653 6031 6709.hu deak@mlab. 71503 6167 798306 6853 4839 5091 5493. Deákné Kulcsár Melinda Deákné Seres Anikó Deákné Tóth Anikó Dékány András dr. Deák Beáta dr.anita@rekt. Deák Gábor dr.hu daniel.u-szeged.hu saniko@hist.u-szeged.hu 141 .com deak@eco. Deák Judit dr.u-szeged. 5444. Csupor-Löffler Boglárka Csupor Éva Csurgó Andrea Csurgó Sándorné Csúri Károly dr. 3586 798152 6358 4025 2349. 71474 6911 3400 798531 6759 1977 5387 798543.u-szeged. gazdasági rferens számítógép műszerész ápoló adatrögzítő rezidens egyetemi docens tanársegéd egyetemi gyakornok pszichológus ápolónő ügyintéző egyetemi tanár osztályvezető adminisztrátor klinikai orvos könyvtáros tanár ápolónő oktatásszervező informatikus hivatalsegéd Ph.hu Zoltan.szote. egyetemi docens intézetvezető egyetemi tanár tudományos főmunkatárs reumatológus szakorvos informatikus tanszékvezető egyetemi docens adjunktus asszisztens tanársegéd technikus előadó laboratóriumi asszisztens egyetemi docens 3386 3364 798519 3386 5755 6666 3384 6943 4176 2067 6059 4235 5174 799300 6169 5267 6451 6451 549-637 5243 6731 4248 4230 5656 5173. Bata Zsuzsanna dr.hu tamas@ biochem.hu deakp@brc.hu csuri. Deák Péter Deák Péter dr.hu csorjane.hu daru@obgyn. 798545 4680 5398 3682.u-szeged. 798217 5174. Deák Magdolna dr.hu ckriszta@sci.hu k.hu deak_gabor@yahoo.u-szeged.u-szeged. Csupor Dezső dr.vilmosne@med.u-szeged.hu csbk@jgypk. 5856 5023 5510.hu datkiz@yahoo.timea@med.u-szeged.u-szeged. Deák László dr. Daru Jánosné Daru József dr.u-szeged. 5444 5296 5573 3963 4464 2621 4531 kulker@sgyak.hu bonis@juris.u-szeged.szote.hu beth_david50@hotmail.hu csotiz@cc. Csordás Nagy Éva dr.u-szeged. hallgató Ph.u-szeged. Sziklainé dr. Daróczi Mária dr.u-szeged. nyelvtanár hivatalsegéd informatikus-könyvtáros tanár egyetemi docens informatikus tanár laboráns adjunktus kardiológus szakorvos irodavezető.u-szeged.u-szeged.hu csuri@cc. 5502.emese@jgypk.u-szeged.

hu dombos@cc.u-szeged.hu devenyi@inf. 2964 798460 3342 6211 4224 799305 4178 4595 5791 3344 5230 6620 1480 1177 4002 5246.u-szeged.hu domokos@jgypk.u-szeged.dekany@chem.hu dombi5@freemail. Domonkos Anikó gondnok akadémikus. Dombi József dr. 71868 6370 6194 6726 6325 4413.u-szeged.hu gyorgydibo@gmail. Domoki Ferenc dr.dobo@bibl. Domokos Iris Domokos Józsefné Domokos Mihály Domokos Nóra dr. hallagtó prof.hu Devosa. Dombos Kálmán Dombovári Dolores Dombováriné Korom Erzsébet dr.u-szeged.hu doloro@eco.hu dombijd@inf. Alexandra Gutiérrez Dillmann József dr.hu dina.u-szeged.u-szeged. 3384 4672 5534 1320 1320 6481 4146 1961 2210 6778 2622 592-900/156 6238 2117 3355.u-szeged. 4222 6907 3287 5923 4293 3347 6291 5225 798460 i. Szénási Éva dr.u-szeged.u-szeged.hu 142 . Dergez Ágnes Dési Illés dr.hu margo@nepsy. 5856 5932 798307 5020 474-255 3883 3334 3064 3869 5121 6191 6060.Ivan@jgypk.u-szeged.hu halamap@music.szote.u-szeged.Dobo@bibl.szote. Demeter Ildikó Demeter Ildikó dr.u-szeged.hu korom@edpsy.h tumiga@jgypk. Dombi Edina Dombi György dr.hu domoki@phys.hu DOBO@nepsy.u-szeged. emeritus professor emerita szakorvos tudományos munkatárs osztályvezető igazgató egyetemi tanár adminisztrátor tanszékvezető egyetemi tanár c. asszisztens adminisztrátor raktáros laborasszisztens könyvtáros finanszírozási szaktanácsadó gépjárműrakodó főtanácsos akadémikus.hu livia32@freemail. Demeter Jánosné Démuth Ágnes dr.szote.u-szeged.hu diczhazi@sgyak.szote. 6080 5352. Dobó Endre dr. 4345 5668. Dobi János dr.u-szeged. Nővér szakvezető nyelvtanár tanársegéd ápolónő osztályvezető főorvos tanulmányi osztályvezető főiskolai docens tudományos segédmunkatárs könyvkötő adjunktus Ph. Dékányné dr.u-szeged.hu demeterne@medea. Dochnal Roberta dr. emeritus adjunktus tanársegéd szakorvos ápolónő fotós szakvezető tanár szakvezető főorvos nyelvtanár matek-fizika tanár spanyol lektor főorvos segédápolónő ápolónő közbeszerzési munkatárs egyetemi tanár laborasszisztens ápoló főszerkesztő állatgondozó adjunktus furulyatanár szakorvos gimnáziumi igazgató. Dobos József Doboziné Varga Klára Dobozy Attila dr.hu dergi@baybio.hu dinya@eco.u-szeged.hu des@puhe. Dezső Lászlóné Dezső Mihály Diamant Ágnes Dibó György dr.u-szeged. egyetemi tanár egyetemi docens programfejlesztő főiskolai tanár rendszerprogramozó intézeti titkárnő egyetemi docens egyetemi docens tanszéki ügyintéző könyvtáros mestertanár klinikai orvos ápoló 5401 4832. Dibóné dr.Dékány Anna Dékány Imre dr. 4986 5414 5874 6238 799355 6312 3383.hu g.com dibone@jgypk.hu babi@geo.u-szeged.u-szeged. Dombi József dr.hu Eszter.u-szeged.3798 474-255/25 5410 2498 5174. 4210 6054 4605. Dományházi Edit Dombi András dr.zsuzsanna@gmf.Domanyhazi@bibl.hu szenasi@philo.hu dombi@inf.u-szeged.u-szeged.hu dobos.hu demcsak@jgypk. Dénes Attila dr.hu romaijog@juris. Dimovics Ferencné Dimovics Mónika Dina Zsuzsanna Dinya László dr. 6465 5087.u-szeged.u-szeged. Dinyáné Juhász Edit Dinnyésné Kinter Andrea Dlusztus Imre Dobai Gábor Dobák Katalin dr. Hammer Helga dr. Borbély Ágnes Diczházi Attila Diez.hu Manyi.D.eva@med. Dobozyné dr.szote. Devosa Iván Dézsi Lívia dr.Dobos@bibl.u-szeged. prof.u-szeged.dombi@pharm. Dér István Dér Terézia dr.hu hammer@opht.hu dobozine@rekt.u-szeged. Dobó István Dobó Istvánné Dobó József Dobó Károlyné Dobó Mária dr.u-szeged. Deme Jánosné Demeter Éva dr. Kemény Erzsébet dr.u-szeged.hu dombia@chem.u-szeged. szakvezető tanár adjunktus ápoló raktáros tanszéki technikus ügyintéző főorvos igazgatási előadó rtg.u-szeged. Demeter Gábor dr. Dobó Mátyásné Dobó Mihályné Dobó Sándorné Dobó Sándorné Dobóné Fodor Zsuzsanna Dobos Eszter Dobos Éva dr.hu Istvanne.hu szegyszerk@vnet.u-szeged.szote. Dombi József Dániel Dombiné dr. 4931 549-632 5402 6656 4338 6701 5805.hu Edit.hu demetere@lingo. Delley Józsefné Demcsák Katalin dr.hu Sandorne.u-szeged. egyetemi tanár főiskolai tanár főiskolai docens főiskolai docens gazd.Domokos@bibl.u-szeged. Dévényi Károly dr.szote.hu dzsuzsa@cc.u-szeged.u-szeged. Dobcsányi László Dobi Ágnes dr.hu juhasz@pharm. Dóczi Ilona dr.hu dobo@anatomy.

hu dunai@physx.hu doro@lit.hu eller@dmi.hu dudits@hotmail. Draskóczy Miklós dr. 5846 5319 4847 4766 2029 6383 4605. 3798 6027 1977 5592 6917 1198 3138 4979 3424 6746 4605.u-szeged.u-szeged.hu takiree@freemail.hu dobor@jgypk. Doró Katalin dr.u-szeged.D.hu dosahedi@bay.hu egri@rekt.u-szeged. Dvornikné Szász Zsuzsanna Dweik Diána dr.szote.u-szeged.com dukai.hu egerhazi@geo.hu fotitkar@rekt.mariann@sci. Domonkos Józsefné Domonkos Krisztina Domsikné Kiss Ildikó dr. Duránszkai Zsolt Durst Péter Dusik András Dux László dr.D. ápolónő előadó szakgyógyszerész stúdióvezető óraadó tanár rendszergazda tanszékvezető egyetemi tanár egyetemi docens cit.u-szeged. Dovalovszki Zsanett Dovalovszkiné Drencsényi Rita Döbör András Döbör Ágota Dömök Márta dr.u-szeged. Dósa Sándor dr. 4314 2103 4121 2570 4634.hu dorman@math. Elek Sándor Elekes Csilla Ellen Tichy dr.u-szeged.com 143 . Elmer Magdolna dr.szote.hu kissi@radio. Dukai Ernőné Dula Sándor Dunai Józsefné Dunai Károlyné Dunai Péterné Dura Ágnes dr.eva@med.u-szeged. Dóró Gézáné dr.u-szeged.hu doboragota@jgypk.Domonkos István dr. Dömötör Máté dr.u-szeged. 1323. Székely Melinda Drexler-Tóth Erika Drubina Lászlóné Ducza Eszter dr. Dux Mária dr. asszisztens intézményvezető adjunktus tanársegéd egyetemi főtitkár nyelvtanár osztályvezető főnővér ápoló tanársegéd tanszékvezető főiskolai tanár főorvos tanszékvezető egyetemi docens tanársegéd intézeti titkárnő adjunktus egyetemi tanár portás operátor Ph.u-szeged. Dömötör Róza Dömsödi Tünde Dörmő Sándorné Dragon Zoltán dr.u-szeged.attila@gmf. Ember Katalin főorvos könyvtáros oktatásszervező tanársegéd szakorvos irodavezető-helyettes adjunktus szakvezető tanító adjunktus tudományos munkatárs rtg.u-szeged.u-szeged.hu ecseri.ferenc@med.zsanett@gmf.u-szeged. Donkó Attila Dorka Péter Dorka Péterné Tőke Anita Dormán Miklós dr. asszisztens kórházi főorvos adjunktus adjuktus tanársegéd Ph.u-szeged.u-szeged.hu egyed@rekt. Égerházi Lilla Egri Katalin Egyed Erika Elek Péter dr. szakasszisztens Ph.hu doemma@brc.hu duju@bio. Drahota-Szabó Erzsébet dr.com drahota@jgypk. hallgató főelőadó kulturális szervező adjunktus portás ambuláns asszisztens lektor tudományos főmunkatárs kórházi szakorvos adjunktus pénztáros 799329 3347 6266 5430 799442 5001 6257 6235 4078 4195 6123 1784 3404 6792 4944 6937.u-szeged.u-szeged.hu dux@phys. Doró Péter dr.hu rdomotor@lingo.u-szeged.u-szeged. Dudás János Dudás Krisztina Dudás László Dudás Rita Dudás Zoltán Dudásné Nagy Marianna Dudásné Szécsi Edit Dudits András dr.hu dudasne.hu domok@chem. 1320 4183 1344 manyi. hallgató főnővér ápolónő laborasszisztens klinikai orvos szakorvos laborasszisztens klinikai orvos munkatárs rtg.u-szeged. 6939 798403 5414 3871 5274 2955 2884 1489 5001 6123 6284 6209 3639 4481. 3798 4542 4694 3323 6954.hu melinda@antiq. Dorogházi Emma Dorogi Magdolna Dorozsmai Pálné Dósa Hedvig Dósa Piroska dr. hallgató adminisztrátor nyelvtanár pályázati referens adjunktus tanársegéd titkárnő vízvezetékszerelő ügyintéző oszt. Draskóczyné dr.krisztina@gmf.szote. 4655 3439 5485. Ecseri Ferenc Ecseriné Varga Éva Egediné Varga Ildikó Égerházi László dr.hu dusik@math.hu ducza@pharm. Eller József dr.u-szeged.u-szeged.D. hallgató leltárellenőr könyvelő mentalhigienes szakasszisztens tudományos munkatárs Ph.hu donko.hu eafalex@yahoo.Domonkos@bibl. 3045 4685 4697 5095.hu ecserine.u-szeged. Dósai Molnár Éva Doszkocs Péter dr.hu duda@brc.hu zoltandragon@gmail.u-szeged.hu dovalovszki. 5096 5374 5158 5523 5620 1676 549-631 5084 3252 4022 4045 5386 5607 5090 4023 5079 1322. Dongó Ágnes dr.u-szeged. Ember Alex Frigyes dr.u-szeged.u-szeged.hu dorka@jgypk.ernone@gmf.u-szeged. Duda Ernő dr.hu dux@biochem.D.u-szeged. Dormány Gábor Dorn Gabriella Dóró Géza dr.hu dudas.hu krisztina@jgypk.hu dorokati@lit.

4012 3468 2298.u-szeged. 1966 4482 6570 5487 4527 5644 5568 6616 3509 549-633. Fakan Csaba Fakan Zoltán Falkay György dr.hu ber@inf.hu erdosi@arts. Fábricz Károly dr.u-szeged.hu emoni@medea. Farkas Ágnes Farkas András László dr Farkas Andrásné dr Farkas Andrea Farkas Antal Farkas Arnold Péter Farkas Árpád dr. Erdélyi Anita Erdélyi Ágnes Erdélyi Evelyn Erdélyi Evelyn Erdélyi Lajosné Erdélyi Mária Erdélyi Miklós dr. Vadadi Lászlóné Fábián Gabriella dr.u-szeged.szote.hu erdei.hu fabian. Farkas Csamangó Erika dr.hu üzemeltetes@tik.hu titkarsag_btt@brc.hu eros@pharm.hu eeszlaridr@gmail.u-szeged.hu BERTA@nepsy.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Erősné dr.com farago.com engie@juris.u-szeged.u-szeged.hu 144 .hu erdelyi@titan.hu fcserika@juris.D. Enginé Gyöngyösi Csilla Erdei Henrietta Erdei Ilona dr.hu ze@inf.fabian@polit. Farkas Csaba dr. Faragó Anita Faragó Henrietta Faragó Zsuzsa Faragóné Berta Anikó Fárk Ildikó dr. Fábián György dr.hu jfantoly@hotmail.szote.u-szeged.hu bfarkas@eco.it vadadie@expbio.u-szeged.u-szeged.hu farkascs@juris. Kiss Zsuzsanna dr.szote.u-szeged. Endrész Valéria dr.szote.hu bfarkas@titan.u-szeged.hu erdelyi.hu erdohely@chem. adminisztrátor tudományos tanácsadó tudományos főmunkatárs tudományos tanácsadó egyetemi tanár tanulmányi előadó főelőadó fogászati asszisztens előadó egyetemi docens szakpszichológus egyetemi tanár szakképzési előadó intenzív betegellátó szakápoló szakorvos asszisztens kollégiumigazgató intézmény igazgató tanársegéd előadó gondnoknő adjunktus informatikus-könyvtáros kémia-technika tanár tanszékvezető egyetemi tanár tanársegéd vezető asszisztens tudományos segédmunkatárs tanszékvezető-h. 2299 4347 1961. Farkas Beáta dr.zoltan@gmf. 71601 5598 4351 6123 5360 799345 4216 5260 5235.u-szeged. F.u-szeged.hu eji48dec9@yahoo.gabriella@med.com ebernardelli@yahoo. Erdélyi Szabolcs Erdélyiné Csőke Zsuzsanna Erdőhelyi András dr.u-szeged.u-szeged. (külföld) Farkas Árpádné dr. Fábián Sándorné Fábián Tamás Fábián Zoltán Fábiánné dr.u-szeged.hu afarkas@clab.hu fabian.u-szeged.u-szeged. Fabulya Zoltán Facskó Andrea dr. asszisztens szakápoló főorvos előadó tanársegéd egyetemi tanár segéd laborasszisztens portás Ph. 4682 3705 4286 endreffy@pedia.szote.hu engi@inf.u-szeged. Ésik Zoltán dr. főiskolai docens előadó koordinációs igazgató. Engelhardt József dr Engi Erika Engi Erzsébet dr.hu agica@hung.hu zsueszan@sgyak.zoltan@med.u-szeged.Emrekovic Ilona Endreffy Emőke dr. Erdei Mónika Erdei Orsolya Erdei Zoltán dr. 4188 3383 3638.hu fakan. Endrődi Tamás dr.u-szeged.u-szeged.hu gy.bio. Haincz Erzsébet dr.u-szeged. Farády Éva dr.anita@gmf.u.hu eszesm@orto.u-szeged.u-szeged. Falkenstein János Fantoly Zsanett dr.u-szeged.henrietta@med. Erdei Katalin dr.u-szeged. Farkas Balázs Farkas Baráthi Mónika dr.hu era@etszk.hu farkasbm@lit. 6605 6565 4921 5747 6711 4184. Eszes Ferenc dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. hallgató adjunktus szakvezető tanár tudományos segémunkatárs tanársegéd intézetvezető egyetemi docens egyetemi docens tanársegéd 5462 1251 5541 6021 5357 6356 6718 5290 2298 3041 6096 6969 799421 5174 799341 5296 4099 6612. Eszlári-Kucsa Katalin dr.u-szeged.hu palko@pharm.hu maya100@freemail. 5840 5752 5580 3682 5267 3363 3137 4826 4219. Erdei László dr. Páger Anna Fábiánné Palkó Márta dr.hu erdelyisz@juris. 425-034 6719 798260 6951 6413 4360 3001 5570 6280 4289 6536 5389 4925 798217 3402 6380 574-400 4373 5403 4119 3051.hu info@mora.hu sifu@chem.u-szeged.hu evelyn@mk.evelyn@tik. Eszes Márta Eszlári Edgár dr.hu eric@juris.u-szeged.physx.u-szeged.physx.szote.hu endresz@comser.hu eszes@mk.szeged.hu hainczerzsebet@freemail.hu falkay@pharm. Ezio Bernardelli Ézsiás József F. Erdőhelyi Balázs Erdős Ildikó Erdős László Erdősi Erika Erdősi Éva Eric Blin Erős István dr.hu fabulya@mk.u-szeged.u-szeged. képzési felelős egyetemi tanár főiskolai docens tanszékvezető egyetemi tanár főiskolai docens főelőadó klinikai orvos klinikai orvos olasz lektor gondnok szakvezető főorvos laborasszisztens szaktanácsadó egyetemi docens hivatalsegéd tanszéki munkatárs minőségügyi osztályvezető tanítónő adjunktus egyetemi docens főiskolai docens tanszékvezető egyetemi docens napközis nevelő irodavezető egyetemi tanár műszaki diszpécser egyetemi docens klinikai szakorvos munkatárs ügyintéző rtg.

hallgató munkavédelmi munkatárs szakvezető tanár ügyintéző c.hu cheeroke@freemail.com fekete. Fejes Pál dr.hu fg@surg. 799344 3254 4990 4316 4231 5666 5294 3764 2068 4133 4123 5665. Farkas Éva Farkas Éva dr.hu bakosm@anatomy. Fehér Lászlóné Fehér Tibor Fehérné Kiss Anna Fehérné Peszleg Éva Fehérvári Györgyné Feil Tiborné Fejes Csaba Fejes Ferenc Fejes Imre dr.hu kata@etszk.istvan@gmf. Farkasné Ihász Aranka Farmasi Henrietta Farsangné Zsolnai Hajnalka Fáyné Dombi Alice dr.hu farkasi@anatomy.hu tfarkas@bio.u-szeged. Fejes Zsuzsanna dr. Farkas Ferencné Farkas Gyula dr.D.u-szeged.hu fzsuzsa@juris.hu timi@jgypk.u-szeged.hu fazekas@chem.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged. hallgató sazkvezető tanár oktatásszervező főiskolai tanár tanulmányi előadó szakvezető technika tanár tanulmányi előadó ápolónő egyetemi docens főiskolai docens ápolónő diplomás ápolónő finanszírozási főelőadó tv.u-szeged.szote.u-szeged.u-szeged. Farkas Imre Farkas István dr.csaba@hszi. Farkasné dr. emeritus tanszéki munkatárs oktatástechnikus vezető műtősnő gazdasági vezető előadó orvos klinikai szakorvos klinikai orvos energetikus egyetemi docens kutató laboráns vezetőasszisztens ápolónő klinikai orvos egyetemi tanár hivatalsegéd szakápoló főiskolai docens adminisztrátor szakvezető tanár fogászati asszisztens Ph.u-szeged. Fazakas Enikő Fazekas Gézáné Fazekas Gyuláné Fazekas Jánosné Fazekas Judit Fazekas Lili dr. 5311 4586 3213 4558 6520 5163 798185 5533 4811 3403 5933 6416 5465 6237 5294 4195 549-640 5488. Farkas Ildikó dr.hu 145 . Fejes József Balázs Fejes Lászlóné dr-né.hu fejesj@edpsy. Gunics Gyöngyi dr. Farkas István Farkas János dr. Farkas Eszter dr.szote.Farkas Eszter dr.u-szeged.u-szeged.hu titk@anatomy.u-szeged. egyetemi tanár könyvtáros (EFK) tanulmányi osztályvezető-helyettes nyugdíjas egyetemi tanár intenzív betegellátó szakápoló főiskolai tanár adjunktus egyetemi docens Ph. Farkas Tamás dr.hajnalka@med.hu vargane@arts. Fazekas Olga dr.u-szeged.hu farlgy@bio.u-szeged.hu fejes@chem.hu lfeher@physx. Farkas Richárd dr.hu efekete@bio.hu FEHER@nepsy.farkas@gmail.szote.szote.szote.u-szeged. Fekete Ilona Fekete István Fekete Istvánné Fekete Katalin dr. Fejesné Bakos Mónika Fejesné Gulyás Klára Fejős Nikolett Fekete Ágnes dr. 3468 2363 5693 1975 5827 secretary@puhe. Fehér László dr.hu fenikolett@gmail.D. egyetemi docens titkárnő tanársegéd professor emeritus adjunktus Ph.hu fzsoka@eco. főiskolai tanár prof. Farkas Magdolna Farkas Olga dr.imre@gmf.D.u-szeged. 3980 3969 3366 4213 4746 4190 6264 6066 549-631 5235.u-szeged. 5240 6409 5319 5243 1478 6340 5303 3121 3634.robert@gmf. Farkas Gyula dr. Fazekas Piroska dr. hallgató raktáros klinikai orvos tanársegéd nővér professor emeritus egyetemi docens tudományos segédmunkatárs fogászati asszisztens kutató gyermekpszichiáter irodavezető egyetemi tanár főelőadó tanszéki munkatárs laboráns osztályvezető állatgondozó laborasszisztens 4968 5829 5713 474-255 5119 5444 5466 5800 1112 4837 3366 4873 4786 6415 4438 4315 5174 6281 4140 4381.u-szeged. Fazekas Róbert Federmayer Éva dr. Farkas Ibolya dr. Farkas Katalin Farkas Katalin Farkas L.hu fejeszs@polit. (GYED-en) Fekete Lajos Fekete Lászlóné tudományos munkatárs tudományos főmunkatárs adminisztrátor mb.hu folga@jgypk. Farkas Zoltán Farkas Zoltán Farkas Zsóka Farkas Zsuzsanna dr. Gyula dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu ggyongyi@etszk.hu farsangne.hu farkas.hu ko. ifj.com farkas.u-szeged.hu dalice@jgypk. Farkas Zsuzsanna Farkasné Angyal Tímea Farkasné Borbély Ilona Farkasné Borbényi Zita dr.hu zfarkas@physx.szote. Fekete Csaba Fekete Éva dr. 2921 6348.u-szeged.u-szeged. Fehér Ágnes Fehér Anikó Fehér Edit Fehér Elida Fehér James dr. Farkas Zsuzsanna dr.hu fazekas. Fazekas András dr.u-szeged. 3759 798189 532-990/104 4983 798161 5407 5317.u-szeged.

hu fekete@gyermek. szakvezető-h. tanszékvezető egyetemi docens könyvtáros tudományos munkatárs pályázati referens adjunktus tudományos segédmunkatárs iv.u-szeged.hu feller. egyetemi docens professor emeritus egyetemi tanár adjunktus klinikai főorvos adjunktus tudományos munkatárs előadó előadó (levelező tagozat) vegyésztechnikus study-koordinátor főorvos szb.hu natasa@jgypk. Flesch Emilia Fliber Mihály Fodor Dezső dr.hu fenyovari.D.hu forg@nepsy.hu 146 . mb. Fintor Krisztián Fischer Ferenc Fischer Mónika Fiskovics Gábor Fiskovics Istvánné Fiszter Ildikó dr.hu vera@biochem. Feketéné dr. Ferdinandy Péter dr. Ferke Ottília Feró Edit Ferwagner Péter Ákos dr.u-szeged.hu fiedler@etszk.u-szeged.u-szeged.hu filus@physx.6121 4084 5220.agnes@gmf.u-szeged.u-szeged.u-szeged.szote.hu font@hung. hallgató programfejlesztő adjunktus portás számviteli osztályvezető tanársegéd lektor oktató előadó gépkocsivezető főiskolai docens főorvos technikus egyetemi docens titkárnő beteghordó kommunikációs munkatárs mentálhigénikus intézetvezető asszisztens asszisztens kisegítő tanár hivatalsegéd osztályvezető főnővér dietetikus asszisztens tanszékvezető egyetemi docens pályamunkás hivatalsegéd dajka gondnok tanulmányi előadó egyetemi docens adjunktus.fekete@freemail.u-szeged.hu zoltan. Ferdinandy Zsolt Ferdinándyné Horváth Emese dr.hu ferwagner@hist.hu fessy@mk.hu peter@biochem.hu 30/9538-367 fodorf@math.hu fricsi@mdche.u-szeged.hu FEKETE@nepsy. 4464 6499 1818 4322 3391 4518. Ferenc Rudolf dr. 3748. 443-954 5793 5354 4815. Csete Klára dr. Fitzpatrik. Ferencz Ágnes dr.hu fiszter@orto. iv.hu forgacs@hung. 5630 3149 6716.u-szeged.szote.hu emese@comser.tibor@gmf.u-szeged.hu ferencza@expbio.hu fogarasi@hung.u-szeged.hu fenyvesi@lit.D.szote. Fekete-Szabó Gabriella dr. Feleky Gábor dr.u-szeged.hu figenuc@hotmail.u-szeged.u-szeged.hu feleky@socio. Forgács Endre Forgács Ferenc Forgács Péter dr Forgács Tamás dr. Fekete Zoltán dr.hu feketecsete@freemail.u-szeged.szote.szote.hu forgacs@mk.hu ferenczi.kamilla@gmf.u-szeged.u-szeged.szote. hallgató tanársegéd orvos egyetemi docens főorvos intézet-. lektor történelem-francia tanár tudományos ügyintéző orvos Ph. egyetemi docens vegyésztechnikus 5213 6373 5933 5636 2818 5493. 3689 4990 6774. Fekete Zoltán dr.hu fohsz@juris. szervező titkár egyetemi docens könyvtáros nővér egyetemi docens vagyongazdálkodó tanársegéd. 5843 4145 4887 3469 6912 5144 4984 798201.u-szeged.u-szeged. Ferencsik Mária Ferincz István dr. Fekete Richárd Fekete Tibor Fekete Veronika dr. Forgó Irén osztályvezető főnővér adjunktus ápoló irodavezető-helyettes PH.u-szeged.hu feketeo@juris. 2062 4256 3376 6713 4442 4676 3095 3207 6527 5578 1213 4951. Fetter Kamilla Fiedler Orsolya Figen Uç Filó Réka Filus Zoltán Fintor Gabriella dr.u-szeged.u-szeged.hu fetter.hu ferincz@lit.u-szeged.u-szeged. 71904 798545 2918 2018. 5819 2490 6068 3976 549-634 1324 4340 3371 3043 5272 798138 5296 4828 6381 3006 420-491 4876 4198 4460 6033. Henry Fizel Natasa dr.szote.ildiko@eco.u-szeged.istvanne@med. 3739 798226 4644 6727 6319 6381 4582 1314 6317 6241 798184 4328 6544 798450 5852. 798290 5426.u-szeged. kollégiumigazgató műszerész klinikai orvos dékánhelyettes.u-szeged. Fodor Emese Fodor Ferenc dr.u-szeged. Felföldi Lászlóné Felföldi Tünde Feller Ágnes Fenyővári Zsolt Fenyves Miklós Fenyvesi Anna dr.Fekete Lászlóné Fekete Orsolya dr.zsolt@eco. Fodor Ferencné Fodor Imre János Fodor Katalin Ibolya Fodor Lászlóné Fodor Margit Fodor Szilvia Fodor Tamásné Fodor Zsolt Fodor Zsuzsanna Fodorné Barát Ágnes Fodorné Bobán Magdolna Fodorné Tóth Natália Fogarasi György dr.u-szeged. 4495 4275 fekete@endoc. Ferencz Beatrix Ferenczi Ildikó Ferenczi Richárd Ferenczi Zita Ferencsik Mária dr.szote.u-szeged. Fodor Domoka dr. Fenyvessy József dr.u-szeged.hu fiskovics.bio.hu iren@chem.hu fekete.u-szeged.szote.hu ferenc@inf. Fogas Árpád Fogas Imréné Fogas Jánosné Fohsz Béla Fohsz Réka Anikó Font Zsuzsanna dr.

szote.szote.u-szeged.mdche. 5242 4520 5956 6781 3367 3384 5472.hu jogbolcs@juris.u-szeged. asszisztens programfejlesztő szakvezető tanár földrajztanár egyetemi docens előadó Ph. 4685.fuvesi@gmail. Földesiné Ábrahám Katalin Földesiné Tóth Éva dr. 6301.szote.D.szilvia@med. Gábor Krisztina Míta dr.u-szeged.tibor@gmf.u-szeged.sote. 5819 3354 5650 3138 5174 5619 5281 5215 6374 2109 4841 532-990/161 2890 4328 4807 3439 4161 6654 6243 5841 3664 5933 798460 5741.hu foldi@mgk.hu livia@ovrisc.hu fulop@inf. Forró Lajos Forróné Szél Ildikó Forster András dr. intézetvezető egyetemi tanár ápoló nővér adjunktus rezidens adjunktus tanszékcsoportvezető egyetemi tanár szakorvos ápoló könyvtáros Ph. Friedrichné Nagy Ilona Frittman Patricia Fröhlich Lajos Frölichné Kapronczay Éva Furák József dr.hu gabor@pharm.u-szeged. 5429. hallgató technikus technikus egyetemi docens programozó szakvezető tanár tudományos segédmunkatárs rezidens beteghordó akadémikus.hu fulei.hu zgaal@jgypk.hu Judit.u-szeged.hu BIRKAS@nepsy.u-szeged.hu ONODI@nepsy. szakcsoportvezető klinikai orvos professor emeritus 5978 4299.hu forster@in2nd. gazd.hu 30/2057-892 foldi@physx.hu fotalatin@freemail. Fűz Istvánné Füzesi Helga Fűzesi Kristóf dr.u-szeged. 4154 6237 4964 4759 4074 2528 5220.hu frater@radio.hu fodi.hu forro@pharm.hu mita@pedia.u-szeged. Fülei Gábor Füleki Tamás Fülöp András Fülöp Béla dr.hu foldesi@obgyn. Furkáné Németh Tímea Fuzik János Fügedi József Függ Róbert Füle Miklós Jenő dr.u-szeged. Gaál Szilvia dr.hu szildi@math. Freyburger Györgyi Fridrik Ágnes Fried István dr. Frecska Irén dr.hu foldi@dnt.szote.katalin@gmf.abraham.u-szeged.u-szeged.u-szeged.Farnczia@bibl.hu h.u-szeged.szote.u-szeged. hallgató klinikai orvos adjunktus vezető asszisztens adminisztrátor egyetemi tanár munkavédelmi munkatárs tanszékvezető egyetemi docens főiskolai docens tanársegéd klinikai szakorvos adjunktus laboráns főiskolai docens.u-szeged. 4986 4882 4931 6120 1176 4837 4827 6314 5279 4595 3458. 5844 3980 474-255/20 4755 4773 4134 3354 6938. Fülöp György Fülöp Imréné Fülöp Lívia dr. Füvesi István dr.hu foldi@rekt.szote.hu judit.u-szeged. Gaál Magdolna dr.D.hu gabnai@chem.u-szeged.szote.hu foldesine.timea@gmf.u-szeged.u-szeged.hu fdora@kovi.nemeth. 6939 5387 5798 5564 5934 4990 6832 6156 4083 4302 799341 5934 6623 3869 5352. Kelló Mariann Francziszti Emília Frank Béla Frank László István Frankóné Birkás Emilia Fráter Loránd dr.u-szeged.hu fj@surg. megbízott irodavezető szakgyógyszerész főelőadó oktatástechnikus doktorjelölt gépkocsivezető egyetemi docens nyelvtanár tanszéki ügyintéző könyvtáros szakvezető tanár sterilizáló vezető szakasszisztens technikus ápoló szakápoló egyetemi tanár szakvezető főorvos asszisztens ápolónő ny.u-szeged.szote. (3690) 6409 5334 1971 pforgo@chem.fuvesi@baybio.u-szeged. Fülöp Zoltán dr. Földi Tamás Fövényes Mercedes Franczia Judit Francziáné dr.hu frittman@inf.hu fulopa@brc. Fülöp Vanda dr. Fülöp Csaba Fülöp Ferenc dr. Füzesi Tibor Füzi Izabella Fűzné Kószó Mária dr.hu Eva. Gaál Zsuzsanna Gabnai János Gábor Katalin dr.u-szeged.Papp@bibl.u-szeged. adjunktus irodavezető angol tanár egyetemi docens munkatárs könyvtáros tanársegéd tanszékvezető egyetemi tanár tanár műszakvezető tudományos ügyintéző intenzív betegellátó szakápoló titkárnő szakorvos adjunktus.hu 147 .u-szeged.hu fulop@pharm.hu fulopv@math. egyetemi tanár. Forster Tamás dr Fődi Andrea Fődi Ildikó Fődi Lajos Fődi Lászlóné Fődi Szilvia Földes Márta dr.hu fuzesikr@pedia.hu furkane.Forgó Péter dr.u-szeged.u-szeged. Fülöp Zsuzsanna dr.hu FRANK@nepsy. Forrai Dóra Forró Ágnes Forró Enikő dr.hu fugedi@jgypk. Fülöpné Ónodi Edit Fülöpné Papp Éva Füvesi Hajnalka Füvesi Judit dr.hu gaborka@etszk.hu fuzesi.u-szeged.u-szeged. Fülöp Miklós dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.gabor@hszi. int. Földesi Imre dr. Gábor Miklós dr. 4276.com fuvesi@inf. prof.hu FULOP@nepsy. 5902 548-290 2565 1200. emeritus aneszt.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Földi Adél Földi Elek István Földi István Földi Mihály Földi Péter dr.szote.

Gárdián Istvánné Gárdián Tünde Gárgyán Anikó Gárgyán Gabriella Gárgyán István dr. egyetemi tanár tanár egyetemi docens pénzügyi előadó egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens tanszékvezető főiskolai tanár előadó tanszéki munkatárs nyelvtanár előadó szakvezető tanár ápolónő tanársegéd egyetemi tanár tanársegéd gyógyszerész könyvtáros osztályvezető tanársegéd nemzetközi előadó szakorvos tanársegéd intézeti titkárnő főnővér technikus élelmezési osztályvezető tudományos munkatárs egyetemi adjunktus takaritónő ápoló szakasszisztens tanár kórházi adjunktus Ph.szote.u-szeged. Gáspár Róbert dr.gaspar.D. iv.u-szeged.hu galgoczi@vnet. Gábor Zoltán Gácser Attila dr.hu gszilvi@sci.u-szeged.com xaft@petra. Gáldi Gábor dr.hu ganiko@jgypk.hu Aniko.hu galant75@hotmail.hu gaspar.lacko@baybio.hu garasne. Gácsiné Papp Éva Gádzser Mária Gágyorné Dunai Judit Gajda Tamás dr. 4267 5225.krisztian@knret.u-szeged.hu rgalle@bio.u-szeged.hu szabados@mk. Gál Zita Galacné Kaló Tímea Galamb György dr.u-szeged.u-szeged.hu gaspar.com galasz.krisztian@med.hu gajdan@mk.u-szeged.u-szeged.hu gal@gyyermek.u. Gálné Sándor Anikó Gálné Szabados Ibolya Galsi Gabriella dr.hu gaspar@pharm.hos.u-szeged.u-szeged. Galambos László Galántai Erzsébet dr.u-szeged. 6710 4849 4501 5311 6883.hu galbx@chem.anett@juris. Gáspár Imre dr.szote.u-szeged. hallgató ügyintéző kontroller projekt menedzser ügyvezető főorvos egyetemi docens asszisztens technikus egyetemi docens ny.u-szeged.u-szeged. Gál Klára dr. Gajdács Gáborné Gajdács Gabriella Gajdacsi András Gajdacsiné Daróczi Margit Gajdán Krisztina Gál Anikó Gál Dezső Gál Gyula Gál István dr.hu gacsera@gmail.hu gal.Gal@bibl.u-szeged. Garai Aranka Garamvölgyi Rita Garamvölgyi Sándor Garasné Gáspár Mária Gardi János dr.hu gardi@endoc.emese@med. Galyas Dagmar Jutta Gallyas Éva dr. Gácsi Anett Erzsébet dr. Galgóczi Anna dr. Gál József dr. hivatalvezető dékénhelyettes.u-szeged.hu galamb@hist. Gajda Zita dr.hu galfi@jgypk.u-szeged. Gárdián Gabriella dr.szeged. Galasz Emese Galbács Gábor dr. Galambos Gábor dr. Gál László Gál Melinda dr.u-szeged. Gál Tamás dr. tudományos tanácsadó tanársegéd gondnok lektor 6596 6709.hu galle@bio.istvanne@gmf.u-szeged. Garaczi Edina dr.u-szeged.hu galacz@jgypk.hu GALISZ@nepsy.hu temut@mk. 5242 1755 6343 szigi@mk. Gallé Róbert Gálné Marosfalvi Éva dr.hu GALSI@nepsy. Gáspár Istvánné Gáspár Krisztián Gáspár Krisztián Gáspár Lajosné Gáspár Mária dr.hu galambos@jgypk.maria@med.u-szeged.hu zgalbacs@chem.D.u-szeged.Gábor Miklósné dr. Galgóczi László Galgóczi-Deutsch Márta Galiba Szilvia Galibáné Kómár Irén Galisz Anna Gallé Ágnes Gallé László dr.u-szeged.hu gausz@bio. Gausz János dr.Galne@bibl.hu gaspar.u-szeged. hallgató szakvezető főorvos osztályos orvos tanársegéd óvodapedagógus intézeti munkatárs egyetemi docens dékán.szote. Gavallér Edit Henriette dr Gavallér Mónika Gavra Mária professor emeritus tudományos munkatárs tudományos főmunkatárs tanársegéd műtős asszisztens főelőadó ápoló egyetemi tanár posztdoktor osztályvezető ápolónő adminisztrátor rendszergazda klinikai főnővér intézeti mérnök tanársegéd gondnok informatikus mb.u-szeged.hu ggardian@yahoo. Gál Péter dr. Gálfi Márta dr.com gacsi.hu 148 . Galbács Zoltán dr. 5228.hu anna@jgypk.maria@med.hu gadzser.hu Gyula.u-szeged.u-szeged.u-szeged. egyetemi docens főorvos Ph.u-szeged. 6080 3380 3064 5688 4013 4013 6251 6061 4722 3957 532-990/185 4171 6262 5933 6965 6944 6952 5837 3209 6007 5942 532-990/102 799342 6425 6549 798158 2609 5621 5828 799353 5588 5956 6127 3354 5537 4929 5719 6141 6958 30/278-6242 799351 1974 5555 2363 4530 4104.u-szeged.hu deutsch@mgk.szote. 2901 5174 4435 3978 4989 1324 4681 5193 6531 4789 5256 6667 532-990/112 6019 799540 3870 553-331 592-900/133 3172 420-491 4737 4630 6050. Gasztány Ildikó Gáti László Gausz András dr.

u-szeged.u-szeged. ápolónő könyvtáros adminisztrátor tanszéki előadó adjunktus asszisztens szakorvos klinikai orvos akadémikus. Gecse Krisztina dr.u-szeged.Gazdag Imréné Gazdaghné Balogh Éva Gazos Zoltánné Gazsóné Bodor Györgyi Géczi József Alajos dr.u-szeged.hu aniko@ biochem. Gellért Levente Gencarau.szote.hu gerezsolt@freemail. tanszékvezető egyetemi docens számítástechnikai programozó portás klinikai orvos ápolásoktató adjunktus tb.hu gombosk@juris. főorvos tudományos főmunkatárs adjunktus egyetemi docens főiskolai docens adjunktus hivatalsegéd szabadidő szervező dékánh.u-szeged. Gortva-Kónya Mónika Gosztolya Gábor dr. Gősiné dr.hu gombkoto.u-szeged.u-szeged. Varjú Katalin dr.u-szeged.u-szeged.hu varju@physx.angela@med.szote.h kirsi@lit.hu toriroda@hist.u-szeged. Girst Gábor Godó Ferencné Godó György dr.hu gero@physx.u-szeged.3798 6759 5404 4527.u-szeged. Grossmann Erika oszt.u-szeged. Gergely Tamás dr.u-szeged.D.hu gombos@jgypk.G@polit. Genczinger Ildikó Gera Imre Gera Lajosné Geráné Csenki Orsolya Gere Zsolt Geréb Anna dr.hu gorgenyi@chem. 3384 4673. 4528 4529 4143 798230 420-305 6596 4075 4605.u-szeged.u-szeged.hu gecsegz@sol.hu gonda@nepsy.szote.com 149 .hu gonczy@art.2@bibl. Graef Anikó dr.hu Ildiko. Gécseg Zsuzsanna dr. 799360 5186 4283 4241 5423 592-900/130 4893 6466 4197.hu makraedit@pharm.hu gerane. Gilicz Márta Gilicze Mária Gingl Zoltán dr. hallgató lektor könyvtáros informatikus oszt.u-szeged.u-szeged.csenki. Gombár Angéla Gombás Éva dr.u-szeged.hu gazsone@hung.hu gorzo@stoma. Janurik Márta dr. egyetemi docens röntgenasszisztens szakorvos Ph.u-szeged. Gécseg Ferenc dr.hu ued@jgypk. 4387 3203 6166 5444.hu Zsuzsanna.u-szeged.Gombos@bibl.hu gellenb@pedia. ápolónő bevétel könyvelő tanársegéd donorkivizsgáló szakorvos titkárnő egyetemi docens adjunktus egyetemi docens egyetemi docens tanársegéd ov.hu gmari@sgyak.pal@med. Gellén Klára dr.hu prajda.hu tari@bio.andorne@gmf. Görgényi Miklós dr.u-szeged.u-szeged. Gellén Balázs dr.hu ali@mk. egyetemi tanár intézetvezető egyetemi docens titkárnő élelmezésvezető egyetemi docens adjunktus oktatási dékánhelyettes.u-szeged.hu gombkoto.hu gergely@physx. Gräfl Jánosné Graszl Szilvia Gizella Gregus Zoltán Greksa Erzsébet dr.hu gecseg@inf.u-szeged. 5472.u-szeged.orsolya@gmf.u-szeged. Gönczy László Görbe Anikó dr. Gévayné dr. Gombkötő Andorné Gombkötő Lajos Gombos József dr.szote.hu gera@puhe. Geretovszkyné dr.u-szeged.hu marta@pharm.hu fulop@orto. 3798. Gresó Erzsébet Gríz Tamás Gróf Endre dr.hu grossmannerika@hotmail.szote. Andó Gabriella dr.hu girst@phcol. Gombos Pál Gombos Pálné Gombos Zsuzsanna Gombosné Haavisto Kirsi Gonda Tibor Gondáné Prajda Irén Góré Márta Gorzó István dr. Gévay Gábor dr. 5304 6706 6713 4605.u-szeged. Geretovszky Zsolt dr.hu Jozsef.u-szeged.hu gertom@inf.hu gevay@math. Gergely Tibor dr. 3451 5286 799442 3992 6202 6665 2866 2103 4498 3027 6135 5558 474-255/17 4659 5829.hu gerolaci@mk.pte. Stefan dr.u-szeged. Gombos Katalin dr..hu gombar. Gergely Árpád László dr. Görgényiné dr. 4307 3489 6564 2570 5937 592-900/127 5314 420-959 799442 1311 4008 6667 799502 6311 Eva. 5230 6632.hu greksa@orto. 6631 4261 5361 4682 6115 5289. 4854 2810 6368 6963.u-szeged.hu gellen@juris.u-szeged.u-szeged.monika@deakszeged.u-szeged.hu konya.szote.Balogh.u-szeged.hu tiborgt@freemail.u-szeged. Giczi Zsolt dr. Gősi János dr.Griz@bibl.u-szeged. egyetemi docens tanszékvezető egyetemi docens egyetemi docens főiskolai docens szakgyógyszerész pszichiáter osztályvezető főnővér adminisztrátor portás szakorvos klinikai főorvos habilitációs referens informatikus szakorvos adjunktus 2103 3209 532-990/114 4244.u-szeged.iren@eco.hu gombas@inf. előadó építész műszaki ellenőr tanszékvezető főiskolai tanár egyetemi docens adatrögzítő laborasszisztens csoportvezető nyelvtanár informatikus intézeti titkárnő titkárnő tanszékvezető egyetemi tanár projektmenedzser informatikus tanszékvezető főiskolai docens adjunktus ny. Gerencsérné Makra Edit Gerencsérné Újvári Edit dr.u-szeged.hu gorogm@juris.hu Tamas.u-szeged. Gerő László dr. Gellér Zsuzsanna Gelléri Dezső dr.u-szeged.Alajos. Gerle Margit dr. Görög Márta dr.lajos@gmf.hu matska@geo.szote.hu gingl@physx.cc.u-szeged.u-szeged. Tari Irma dr. 4068 5821 4222 798460 4591 4205 5631 5599 6081 4836 4987 2104.hu gombos. Gecséné dr. Greksa Ferenc dr. Géczi Lajosné Géczi Tibor dr.szote. Fülöp Veronika Gede Jánosné Geiger János dr.Genczinger@bibl.

laboráns foglalkoztató pedagógus tanársegéd vegyész orvos gyakornok oktatástechnikus PR-referens tanulmányi főelőadó adminisztrátor laborasszisztens nyelvtanár beteghordó ápoló gondnok tanár főiskolai docens egyetemi docens adjunktus analitikus könyvelő osztályvezető főnővér igazgató ápolónő tanszékvezető egyetemi tanár informatikus adjunktus tanársegéd egyetemi docens dékénhelyettes egyetemi docens könyvtáros egyetemi docens operátor tanszékvezető egyetemi tanár koordinátor művésztanár tanársegéd tanársegéd egyetemi docens laboratóriumi asszisztens portás ETR referens főiskolai docens főnővér szakvezető tanár szakcsoportvezető főiskolai tanár főelőadó vezető gyógytornász tanszéki előadó egyetemi docens tanársegéd adjunktus ápolónő német szakvezető tanár pénzügyi osztályvezető beteghordó munkatárs laborasszisztens csoportvezető dietetikus osztályvezető ápolónő szakápoló szakmetodikus tudományos ügyintéző tanársegéd laborasszisztens főelőadó csoportvezető.hu hed@in1st.hu gyimi@inf. 6522 5275. adminisztrátor adminisztrátor tanszékvezető egyetemi tanár adjunktus projekt asszisztens diplomás ápoló egyetemi docens számítástechn.katalin@gmf.hu thekesa@rekt.u-szeged. 4193 4605 6276 5296 6946 2625 5921 4164 6289 798232 3775 6048 4772.hu hollandus@freemail.u-szeged.u-szeged.jusztina@gmf. Gulyás Lenke Gulyás Mária Gulyás Sándor Gulyásné Gungl Andrea Gurbity Pálfi Tímea dr.com gyongyosigyt@jgypk.u-szeged.szote. Nagy László Habók Anita dr.u-szeged.szote. Györkiné Doma Erzsébet Győrkiné Gábor Éva Gyulai Rolland dr.ottilia@gmf.u-szeged.hu gyafras@lit.hu gyorkez@jgypk. Gyeviki János dr. Gyivicsán Andrea Gyivicsán György Gyöngyösi György Tamás Györe Balázs dr. 4263 6666 1311 5488.hu gyetvai@orto. Györke Zoltánné dr.hu office@medea.u-szeged.u-szeged. Gulyás Ágnes dr.u-szeged.u-szeged.hu lencsi@cc.u-szeged.hu gulyas1@t-online.u-szeged.endrene@med.u-szeged..u-szeged.hu agungl@clab. 5984 5173 4335 5243 6237 5633 5413 4597 5331 1470 2330 1320 5933 6314 4223 3289 6455 6177 4190 5569 798456.com gyimesine.hu tgyimesi@hotmail.kiraly. Gyenesné Téti Edit Gyenge Zoltán dr. 6035.u-szeged. 6724 6700.u-szeged. Gyurcsik Béla dr.u-szeged.hu gyeviki@mk.hu gyorffy@bio. 71856 2523 4250 2490 798460 4872 3392 6077 4282 4031 4434 5196 4848 5414 4540. Gurka Zoltán Gusztosné Thékes Andrea Gutáné Nagy Erzsébet Guti Erika Guti Henrietta Gyáfrás Edit Gyapjas Péter Gyarmati Gyuláné Gyarmati Lajosné Gyarmati Lajosné Gyémánt Csilla dr. Molnár Emese H. Horváthné Hajdú Ildikó dr. Gyémánt Richárd dr.hu hneemese@juris. 1017 4985 gubics.u-szeged.hu hagelmann.szote.u-szeged.szote. Győri Ilona Győri István Györke Zoltán dr.hu gyivicsan@eutk.u-szeged. Gyimes Ernő dr. Gyurik Józsefné Gyuris Edit Gyuris Gáborné Gyuris Lajos Gyuris Ottília Gyurisné Nagy Nóra Gyurkó Dániel Tamás Gyüre Eszter Gyüre Éva Gyürki Attila H.hu agulyas@geo.u-szeged.hu gyenes@rekt.gaborne@med.u-szeged. Gulyás Anikó Gulyás Julianna Gulyás László dr.hu Janos.hu gyuris.hu gyemant. 5252 3308 1198 4139.u-szeged. Gyura Erika dr. 5779 6505 6524.u-szeged.hu gyorke@jgypk.u-szeged. Hajdú Edit dr.hu gye@philo. Gyémánt Róbertné Gyémánt Zoltánné Gyenes Kálmán dr.hu gyimes@mk.hu tigi@sgyak.u-szeged. Hadár Leventéné Hágelmann Endréné Hágelmanné Miksi Emese Hajagos Tóth Judit dr. Győrffy György dr.u-szeged. Gyimesi Andrea Gyimesi Tímea dr.robertne@gmf.hu gaboreva@hung.hu flobe@freemail.u-szeged.hu GULYAS@nepsy. 443-324 798117 4687 5269. Doktori Iskola ügyint.u-szeged.szote.hu gulyas-sandor@t-online.hu gulyak@bio.hu gyivicsan@hotmail. Gyetvai Tamás dr.u-szeged.Gyereman@bibl.szote. Győrfiné Kosztka Mária György Gábor Györgyeyné Login Adrienne Győri Ferenc dr.hu 150 .hu GYURKI@nepsy.hu login@primus. kutató osztéyvezető egyetemi docens kutató orvos 4447 532-990/144 4570 3050 5924 5934 6555 4232 549-628 3097 798270 5226 3362 4070 6865 549-622. Gyimesiné Király Jusztina Gyimóthy Tibor dr.u-szeged.hu bozsi@pharm.hu gyuris.u-szeged. Gyermán János Gyetvai András dr. Gyémánt Iván dr.u-szeged.arts.u-szeged.hu habok@edpsy.u-szeged.Gubics Katalin Gubicsné Zsarkó Ágnes Gulya Károly dr.hu gyemant@physx.

Havasi Beáta dr.hu berta@etszk. Hantos Zoltán dr.hu odon.u-szeged.u-szeged. Háznagyné Radnai Erzsébet dr.hu hajdu@juris. gondnok előadó tudományos dékánhelyettes intézetvezető egyetemi tanár főmunkatárs portás egyetemi docens pénzügyi előadó ápolónő laboráns technikus elnökhelyettes. 5550 5553 5623 4088 4074 5535 798189 5480 5551 2299 4623 798189 4870 798208 5320 3384 5074 6558 5571 1977 4890 4062 3871 5897.hu hajnalf@model.hu havasi@anat-fm.u-szeged.u-szeged.hu halmosi@eco. Halász Tímea Halász Zsuzsanna Halászevics János Halászné dr. Hajnal Gellértné Hajnal Péter dr.hu hanyi@press. Halmai Mihály Halmosi Péter dr.u-szeged. Halász János Halász Rita Halász Tamás dr. Harasztiné Basch Éva dr.hu hamari@bio.u-szeged.hu halasz.hu hajnal@math.u-szeged.palne@gmf. Hann Ferenc dr.u-szeged.u-szeged. 5236 549-643 4917.olasz@pharm. Halászné dr.klara@gmf. Hamari Zsuzsanna dr.u-szeged.hu sarro@bay.u-szeged.hu hajduk.hu handi@juris.u-szeged.hu viktoria@gyermek.u-szeged.monika@rekt.u-szeged. Hanol Mónika dr. Olasz Mária Halászné Szaniszló Katalin Halász-Szabó Ágnes Halmágyi Miklós Halmágyiné Sarró Anikó Halmai László dr.u-szeged. Hajduk Tímea Hajdúné Boros Krisztina Hajduné Petrovszki Zita Hajduné Tóth Melinda Hajnal Ferenc dr. Haszon Ibolya dr.hu tudommar@gmail. egyetemi tanár Szak. Hannus István dr.hu miklos8012@freemail.hu havasi@inf.szabo.u-szeged.u-szeged. Fekete Mária dr.hu maria.hu 151 .hu hannus@chem. (dr. Hajós Anita Tímea Hajós Béláné Hajósné Bulik Zsuzsanna Halápi Bernadett Halász János dr. Hajdú Pálné Hajdú Sándorné Hajdú Zsuzsanna dr.hu impromptu@freemail. Hajnalné Dékány Katalin Hajnal-Papp Norbert dr.u-szeged. Halof Ferenc Hamar Sándor dr.hu hanol.szote.hu hatvani@math. 4183 4321 4605 6458 5451 549-631 4971 4270 5007. Harasztiné dr.u-szeged.és Továbbképzési Központ vezető pénzügyi főelőadó egyetemi docens irodavezető klinikai orvos műtősnő osztályvezető ápolónő gondnok előadó c.hu basch@jgypk.hu hampel@mk. Harsányi Kinga dr. 1841 3479.u-szeged.u-szeged. 4027 hajdu@juris.D. iv.u-szeged.u-szeged.agnes@med.u-szeged. Havasi Ferenc Havasi Kálmán dr Havasi Mónika dr.u-szeged.rita@gmf.hu hantos@dmi.hu hars@lit. Telegdyné) Hatvani László dr.hu hajdu@pharm.szote.u-szeged.hu haszonib@pedia.u-szeged.u-szeged.u-szeged.szote.szote. 6454 5637 5026.Hajdu István Hajdú Istvánné Hajdú József dr.hu hajdu. Hajnal Ferenc dr. Harkai Daniella Harkai Julianna Harkainé Molnár Emese Harmath Andrásné Hárs Endre dr.u-szeged.hu dekanyk@math. Hartman Miklós dr. Hajdú József dr. Hegedűs Andrea dr.szote.u-szeged. főorvos szakápoló vezető tanár technikus főiskolai docens titkárnő segédlaboráns csoportvezető ifjúkutató tudományos munkatárs klinikai főorvos műtőssegéd egyetemi docens informatikus szakorvos egyetemi docens főiskolai docens egyetemi gyakornok oszt. Hebők Klára Héderné Berta Edina dr.hu hebok.u-szeged.u-szeged.u-szeged. egyetemi tanár műtőssegéd pénzügyi előadó ov.hu tmelinda@bio. munkatárs ügyintéző főiskolai docens egyetemi docens 5737 6394 4192 3600. hallgató nyomdász gyógyszerész adjunktus pszichológus előadó tudományos segédmunkatárs könyvtáros koordinátor tanár gyógyszertári szakasszisztens egyetemi docens rezidens orvos tanársegéd pszichiáter adjunktus pszichológus tanszékvezető egyetemi docens egyetemi docens akadémikus. egyetemi tanár tanársegéd tanársegéd tanársegéd klinikai orvos tud.hu halas@chem.radnai@pharm.gellertne@med.u-szeged.de daniella@jgypk.harka@hrmcom. Soós Márta Haris Éva Harka Ödön Zoltán dr.hu hajnalf@model.hu haznagy. Hampel György dr. Harsányi Szabolcs Gergő Hartai Ernő dr. 5182 2409 4632 3282 2955 4516 6504 5968 2103 5897 420-305 4623 5442 5081 3137 4325 5727 6302 2046 6724 3179 474-255/21 4960 4750 2570 3095 5331 3285 799418 4078 5968 4061 5982 4079 2910 4143 1412.hu hajnal.u-szeged. vezető főnővér tanársegéd főiskolai tanár egyetemi tanár belső ellenőr egyetemi tanár Ph.hu halaszne@mk. Hanyecz István Hanyi Péter Haraga Viktória dr.u-szeged. Hartner Judit Hász-Fehér Katalin dr. Hamvai Csaba Hanesz Anna Hankovszki Péter dr.com feher@hung.timea@med.hu teva@inf.u-szeged.hu halasz.

u-szeged. 5007 5682 6267 4925 5406 6235 5243 5103 574-400/528 6237 549-637.u-szeged. 5826.hu hegyi@bibl. Várkonyi Ágnes dr.hu varkonyi@pedia.u-szeged.u-szeged.D.u-szeged.hu hegedusj@math. Hegyes Péter István dr.u-szeged. egyetemi docens egyetemi docens gondnok előadó. 4170 6639 6901 4753 6833 4642 6198. Hegyesiné Tandari Mária Hegyesné Stumpf Erika Hegyi Ádám Alex Hegyi Ágnes dr.hu herke@pharm.hu zherczeg@inf.u-szeged. hallgató ápoló adjunktus asszisztens professor emeritus kézbesítő programfejlesztő adminisztrátor tanársegéd egyetemi tanár tanulmányi osztályvezető műtős asszisztens irodavezető-helyettes főiskolai docens bevétel könyvelő laborasszisztens egyetemi docens szakorvos dékán.gezane@med.u-szeged.u-szeged.Farkas@bibl.u-szeged.hu Hertelendy.u-szeged.istvanne@gmf. emeritus egyetemi docens technikus 2330.szote.hu herendi.hu hegyi@gyermek. Hevérné Herke Ibolya Heves Csilla Hevesi Imre dr.Hemm@bibl.u-szeged. Hetesi Erzsébet dr. Hegedűs József Hegedűs Mariann Hegedűs Márta Hegedűs Nikolett Hegedűs Zoltán dr.szote.com h.anett@gmf.hu Ilona.u-szeged.hu heltai.hu herbelzs@brc. Hegyi Orsolya Hegyi Péter dr.u-szeged. Herczegné dr.gyula@med.hu herend@jgypk.hu helembai@etszk. 4146 6455 6009 3518 6124 5583 hanita22@gmail.u-szeged. Szondi Ildikó dr.u-szeged. Hernádi Gyula dr.szote.hu hegyes.hu 152 . 4782 6938 6356 799300 4177 799368 6123 5783 6098 4501 4077 5316 6896.u-szeged. 1276 6733 798192 3360 6441 4411 4411 5039 5608 3040 3341 4138.u-szeged.Lilla@eco. Higyisán László dietetikus tanársegéd főiskolai docens Ph.u-szeged.hu HERCEG@nepsy. 420-071 3620 4307 6264 4244 2074.szote. 6937 5933 4355 2964 6734 5713 6726 6804 5173. Hegedűs Zsuzsanna Hegedűs Zsuzsanna Hegedűsné Farkas Márta Hegedűsné Nagyiván Edit Hegedűsné Szalai Mária Héger Anita Héger Károly dr.u-szeged.u-szeged.hu hegedusm@phcol.D.Henn@bibl.hu heves@mk.com edit@expsur.u-szeged.u-szeged.hu Hetesi.hu hegyisolya@freemail. egyetemi tanár szakreferens oktatásszervező főiskolai docens tanársegéd akadémikus. főiskolai docens adatrögzítő tanársegéd informatikus rtg.u-szeged. Herendi Anett Éva Herendi István dr. 4342 6356 6641 420-305 6934.szote. Hegyi Tünde Heintz Renáta dr. Hegedűs Botond Hegedűs Bulcsú dr.hu hemi@inf. Hernádi Klára dr. asszisztens ápolónő rsc titkár c.hu hermesz@bio. Helembai Kornélia dr.hu ani@pharm. Heltai Gézáné Hemm Erika Hemm Gábor Hemmert János Henkey István dr.hu hernadi@chem. 71460 4626. Herczegné Német Mária dr.hemm@bibl. Herczeg Józsefné Herczeg Zoltán Herczegh Ildikó Herczegh Szilvia dr.u-szeged.hu heka@juris. Hideghéty Katalin dr.hu heger@ri.u-szeged.u-szeged.u-szeged. főiskolai docens szakreferens technikus Ph.hu szondi@juris. Herkéné Nagy Anna Hermesz Edit dr.hu gabor.hu ahetenyi@pharm.hu herczeg@iif.u-szeged.u-szeged.peter@juris. Henn Ilona Henn László Herbel Zsófia Herceg Attila Hercz Mária dr.u-szeged.hu mkszolgaltato@univkft.ifi.hu hegedus. PR referens intézeti titkárnő napközis tanító adjunktus adminisztrátor tánctanár ápolónő titkárnő asszisztens szakvezető tanár részlegvezető főorvos tanársegéd laboráns tanító tanársegéd beszédterapeuta doktorjelölt tudományos főmunkatárs üzletvezető tanársegéd portás informatikus egyetemi docens egyetemi docens tanszékvezető főiskolai tanár főpénztáros könyvtáros raktáros számítógép kezelő c.hu heintzrenata@invitel.hu kara@anatomy.Hegedűs Anikó Hegedűs Anita Hegedűs Antal dr. Herczeg Attiláné Kara Mónika Herczeg János dr.u-szeged. Herédi Gáborné dr.u-szeged.hu herendi. 5855 5335 4189 5311 4396 4791 4894 6455 4543 5493. 5337 2883 5200. Hegedűs Éva Hegedűs Gábor Hegedűs Gyula Hegedűs Gyuláné Hegedűs Henrietta Hegedűs Imréné Hegedűs István dr.hu acsaj@juris.u-szeged. egyetemi tanár intézetvezető egyetemi docens laborasszisztens kari rendszergazda prof. 70957 6305 6086.botond@gmail.u-szeged.hu hegezol59@gmail.szote. Herendi Istvánné dr.hu hegedusi@jgypk. Hetényi Anasztázia dr.hu Erika.hu Marsci.Erzsebet@eco.u-szeged. hallgató c. Hegedűs Jenő dr.u-szeged.hu herzfeld@jgypk.u-szeged.hu hetenyi@geo. Hekáné dr. Herpainé Farkas Mária Hertelendy Lilla Herzfeld Rozália dr.com hegedus.mariann@med.u-szeged. Hetényi Magdolna dr.szote. Héja Károly Héja Tibor Heka László dr.hu herczegm@juris.

u-szeged. Homoki-Nagy Mária dr.u-szeged.hu 2409 1322.zsuzsanna@gmail.Hoczopan@bibl.u-szeged.Horvath@bibl.u-szeged.Szabo@bibl. 5893 andrea@anat-fm. Hocz Krisztina Hoczopán Anna dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. 1320 hnyilicza. Hoffmann Ildikó dr.u-szeged.u-szeged. 5242 6304 798185 532-990/101 horvath@mgk.hu 5173 5018 5847 153 .u-szeged.u-szeged. Horváth Ádám Horváth András Horváth Andrea Rita dr.hu 574-400 4011 oktrh@rekt. Holcsikné Kócsó Mária Holler László ifj. 5416. 4612 efi@chem. Horváth Béláné Horváth Dénesné Horváth Dezső dr.hu 3220 5173.Hodi@bibl.u-szeged.u-szeged.hu 5021 hohmann@pharm.u-szeged.peter@gmf. Holló Csaba dr. Hoppenthaler János dr.u-szeged. Hohmann Judit dr.u-szeged.hu 3210 Terez. Horváth Géza dr. Hornyikné Ványa Erzsébet Horogh Emília Horogszegi Zoltán Hortobágyi Anna dr.hu 5757 532-990/183 5415. Hoffman Péter Hoffmann Csilla dr.hu 4827 6037 hodur@mk. homoki@juris. 5414 hodo@onko. Horváth Györgyike Horváth Helena Horváth Ildikó Horváth Jánosné Horváth József dr.szote.hu 6626 Edina.hu 4266 homonnai@hist.hu 5718. 5558 hohmann@pharm.hu 6655 Szabolcs. Hinkó Szilvia Hnyilicza Zsuzsanna dr.hu 4247 horvathg@lit.u-szeged. 5175 4597 horvath. dékánhelyettes.hu 6453. 6532 horvath@mk.com 549-635 6201 hoczopan@jgypk.u-szeged. Hodúr Cecília dr. Horváth Ferenc dr.hu 4657 bhopp@physx. Hoffmann Ildikó dr.hu 4656 hilbert@physx. Hohmann Judit dr.hu 2618 5220. Homoki-Nagy Mária dr.hu 5288 6356 horesnyij@lab.u-szeged. Horkai Veronika Hornok András Hornok Viktória Hornyik Andrea Hornyik Tibor dr.hu 5536 6008. 5820 6228 horogh@jgypk. 6631 Zsuzsa.marta@rekt. Hopp Béla dr.hu 3869 teca@baybio. Horváth Edina Horváth Edina Horváth Éva Horváth Éva dr.u-szeged.hu 6739 hoffman. Hódosy Annamária dr.h 5180 4180 hodi.hu 799440 6369.hu 2544 1200. Horváth Militityi Tünde Horváth Mónika Horváth Noémi Horváth Róbert művészeti foglalkoztató adjunktus műtős szakasszisztens kórházi adjunktus pszichológus főiskolai tanár könyvtáros asszisztens szakmai projektmunkatárs könyvtáros tanársegéd nyelvtanár gazdasági felelős gyógyszertári asszisztens főiskolai docens klinikai szakorvos adjunktus dékáni megbízott.u-szeged.hu 2533 420-305 4130 chollo@inf. Hollósiné Szabó Zsuzsanna Holzinger Gábor dr.hu 4408. 5855.hu 5291 4614 horvathd@chem.szote.Higyisánné Magyar Anikó Hilbert Margit dr.hu 4505 799331 3183 hzsuzsa@antiq.adam@gmf. Horesnyi Julianna Csilla dr.hu 5477. Hoffmann Eufrozina dr.u-szeged.u-szeged.szote. Homolyáné Liptai Terézia Homonnai Sarolta Homor Géza dr.hu 5589 420-491 2800 6072 3093 3267 hmtunde@edpsy. Hoffmann Zsuzsanna dr. egyetemi docens mosogatónő dajka vegyésztechnikus előadó adjunktus tanársegéd asszisztens előadó karbantartó 798460 MAGYAR@nepsy.u-szeged.hu 6052 homor@jgypk.szote.u-szeged. Horváth Józsefné Horváth Józsefné Horváth Katinka Horváth Mária Horváth Márta dr. Horváth Gábor dr. 4412. Hoczopán Szabolcs Hódi Józsefné Hódi Márta Hódi Teréz Hódi Zoltán dr. egyetemi tanár Moduló fejlesztő szakvezető főorvos tanársegéd egyetemi docens szakvezető főorvos egyetemi docens dékán intézetvezető egyetemi tanár adminisztrátor tanársegéd adjunktus könyvtáros szakvezető főorvos oktatási rektorhelyettes tanszékvezető egyetemi tanár laborasszisztens tanársegéd főiskolai docens tudományos főmunkatárs klinikai főorvos címzetes főiskolai docens ebédjegypénztáros tanár tanszéki munkatárs adminisztrátor tudományos segédmunkatárs kézbesítő adjunktus tudományos segédmunkatárs klinikai főorvos főmunkatárs gépkocsivezető intézetvezető egyetemi tanár adjunktus főmunkatárs fogászati asszisztens tanszékcsoport vezető egyetemi docens könyvtáros szakápoló napközis nevelő szakvezető főorvos adjunktus részlegvezető klinikai szakorvos intézetvezető egyetemi docens műtősnő ápolónő iskolaorvos ápolónő tud.u-szeged.u-szeged.hu 3040.hu 3438 4150 fdsz@mail.u-szeged.u-szeged. 1323.u-szeged. Hódiné Jónás Erika Hódiné Rózsa Etelka Hódiné Rózsa Tünde Hódiné Szél Margit Hodoniczki László dr.hu 5311 6267 799522 6964 5174 hogab@vnet.u-szeged.u-szeged. 5444 hodizoltan@freemail.hu 0630/4616597 5770 ahorvath@clab.hu 5624 3378 3028 vhornok@chem. Horváth Attila dr.

szote.u-szeged.u-szeged.hu 5287 4617 irinyifenymasolo@univkft. 6021. 4277 5626.u-szeged.hu 5875.hu 4501 acsaj@juris. Ilosvai Regina Ilosvay György dr. Horváth Tamás dr.u-szeged. 3748 hhelga@titan. Iglói Gábor dr.hu 3656 ilisz@chem. hallgató tudományos segédmunkatárs könyvtáros orvos tudományos segédmunkatárs adjunktus tanársegéd egyetemi docens tudományos segédmunkatárs professor emeritus Ph.hu 6976 5473 7988270 ihracska.hu 4281 margo@arts.D. hallgató egyetemi tanár koordinátor osztályvezető ápoló osztályvezető ápoló tanszéki munkatárs szakápoló irodavezető tanulmányi előadó tanszékvezető főiskolai docens egyetemi tanár klinikai orvos tudományos munkatárs projekt asszisztens főnővér kórházi főorvos nyelvtanár tudományos munkatárs adjunktus koordinátor asszisztens adminisztrátor klinikai orvos előadó adjunktus ügyintéző pszichoterapeuta könyvkötő rendszergazda kézbesítő tanszékvezető egyetemi docens egyetemi docens eligazító/adminisztrátor klinikai orvos közegészségügyi-járványügyi felügyelő tanársegéd egyetemi docens diplomás ápoló segédápolónő rtg.u-szeged.u-szeged.hu 5944 6491.szote. Irinyi Tamás Irowáné Horváth Gabriella Irsevicz Ágnes oktatásszervező szakorvos adjunktus klinikai orvos klinikai orvos egyetemi docens EKG asszisztens szakasszisztens főiskolai tanár szakvezető tanár intézetvezető főnővér programtervező matematikus vegyészlaboráns egyetemi gyakornok főelőadó.u-szeged.com 4528 Z.hu 6020 hak@mk.physx.Juhasz@bibl. 5242 6123 154 .hu 6396. 4854 huszarla@hotmail. Ilia Edit Ilia Péter dr.hu 5472.u-szeged.u-szeged. 6526 horvatzs@mk. Huszár Helga Huszár Lajos Huszka Annamária Huszka László Huszta Ibolya Huszta Sándor Idulné Selmeczi Katalin Ifkovics Kálmán Ifkovicsné Béres Margit Igazné Prónai Borbála dr. Hudi Ildikó dr. 5488 3976 5932 SELMECZI@nepsy.hu IRINYI@nepsy.hu 4500 iszabi@eco.u-szeged.u-szeged. 3811 imrekata@sol. Horváthné Fazekas Erika Horváthné Frankó Krisztina Horváthné Jáhni Gabriella Horváthné Magyar Zsuzsanna Horváthné Obál Annabella Horváthné Szélpál Mária Hotoránné Török Erika Hovorka Zsuzsanna dr.hu 6073 574-400/506 3334 Rozsika. Illencsik Mária Illés Attila Illésné Békési Sára Illyés Balázs dr.hu 5750 imre@anatomy.u-szeged. 6377 6638 Helga. Imreh Szabolcs dr.hu 1976 5968 6071.com 4229 jahnig@cc. 4986 horvzol@gmail. Hupuczi Júlia Husz Sándor dr.hu 4605.u-szeged.hu 1489 798146 4724 ilosvay@jgypk.u-szeged.u-szeged.u-szegd. Hőhn József dr.hu 4809 igloi@szfki.u-szeged. Hunyadi Attila Hunyadi Zsolt dr.u-szeged. tanácsos titkárnő szakorvos dékánhelyettes egyetemi docens adjunktus fogászati asszisztens üzletvezető Ph.hu 798152 3883 4893 hum@geo.hu 5013 ifkovics. Inna. 5740 hn@surg.com 5249 4406.hu 5748 5062 3868 saci@baybio. 4744 horvatne@jgypk. 5484 drigloi@gmail. Iszajeva Institóris Ádám dr.hu 4925. Iglói Ferenc dr.com 6686 ttsz@ehok.szote. Ignácz Ferenc Ignácz Kitti Ignáczné Hepp Krisztina Ihracska Katalin dr. Dunai Anikó Huber Bálint Huber Judit dr. 3798.Hulesch@bibl.katalin@clab.szote.Horvath@physx. 5698 6127 suzy78@freemail. Ilisz István dr. asszisztens 5125 zeleine@etszk. Horváth Viktor dr.hu 5994 5295 6001. Imre Lászlóné Imre Zoltán Imre Zoltánné Imreh Csanád dr.u-szeged.u-szeged.szote.u-szeged. 5173 6472 5117 4367.hu 4036. hallgató környezetvédelmi vezető gazdasági ügyintéző klinikai szakorvos szaktanácsadó Ph. Imrei Mónika Inczefi Orsolya dr. Hulló Daniella dr.hu 4999 5186 4584 4968 1264 ist@anat-fm.u-szeged. Hovorkáné Horváth Zsuzsa dr.cc.hu 6715 cimreh@inf.hu 3434 ilia@axelero.szote. Horváth Zsuzsanna Horváth-Gárgyán Zsuzsanna Horváthné Almássy Katalin dr. Huber Zsuzsanna Hudák Anikó Hudák Klára dr.u-szeged.hu 6212 5170 hfkorama@gmail.u-szeged.a@pharm.D.com 6370 ignacz@physx. Hugyecz Marietta Huliák Ildikó Hulesch Helga dr.kalman@gmf.hu 5195 5782. 5228.u-szeged.hu 5130 probo@etszk.u-szeged. Hulmán-Knipl Diána Hum László dr. Ilosvayné dr.D. Milbik Ivett Imre Gabriella dr.Horváth Sára Horváth Szatmár dr. Horváth Zoltán dr Horváth Zoltán dr.u-szeged.u-szeged. 5473 5259 5352.hu 6456 hunyadi.hu 4266 4893 hupuczi@gmail. 1385 798103 5855. Institóris László dr. Höhnné dr.hu 1200.szote.

hu jambor. 71319 5617 4971 1836 6326 6010 4956 798272 6885 599-600/649 4138.h janka@nepsy.hu jankone@mk. Jászberényi Miklós dr. Izbéki Ferenc dr.u-szeged.hu ivanyi@inf. Jost Krisztina dr.u-szeged.hu janaky@mdche.szote.u-szeged.hu jakonora@yahoo. Jakab Péter dr. 4342 4767 3391 3069 3323 4489.maria@gmf.hu evajoob@citromail.hu ivasko@edpsy. Jankóné Mári Edit Jánosi Gabriella dr.u-szeged.hu janovakl@freemail. 4977 6728 5993 5224. Iványi Béla dr. 4684 4344 ISTVAN@nepsy.szote.hu jancsokati@t-online.szote. a Doktori Iskola elnöke ov. Jánosi János Jánossy Ágnes dr.hu janik. Joó György Joóbné Czifra Éva Joóné Muhi Piroska Jóri József dr.u-szeged.szote. 5686 5137.u-szeged.szote. Józsáné Mocsai Andrea asszisztens főorvos diplomás ápoló tanár egyetemi docens adjunktus tanszékvezető egyetemi tanár informatikus doktorjelölt egyetemi docens adjunktus ügyvéd egyetemi tanár tv.u-szeged. Janáky Tamás dr. 799338 4494 5152. nyelvtanár vezető főgyógyszerész intézeti főmunkatárs rezidens egyetemi docens kutató tanársegéd klinikai orvos egyetemi tanár főorvos.hu jonasne.szote.szote. Jaksáné Kecskés Tamara dr. Jankóné Forgács Judit dr. Izsák Péter dr. hallgató tanügyigazgatási munkatárs tanszékvezetõ egyetemi tanár főiskolai docens főiskolai docens. Iván Szabolcs dr. főmunkatárs boncmester boncsegéd technikus tanszéki előadó üzemeltetési vezető informatikus könyvtáros főiskolai docens tanársegéd klinikai szakorvos bérszámfejtő főiskolai docens oktatástechnikus tanársegéd intézeti mérnök egyetemi tanár vegyész tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs számítógép kezelő szakalkalmazott szakvezető tanár egyetemi docens villanyszerelő tanszékvezető egyetemi docens igazgató-helyettes.hu j.u-szeged.szote.hu yasi@inf.u-szeged.istvanne@gmf.co. Jász Anikó Jász Judit dr. Jónásné Tóth Mária Joó Gabriella dr.hu muhi@mk.szote.szote. Jósvay Katalin Joszt György Józsa Dezsőné Józsa György dr.hu kjost@clab.hu titkarsag@patho.uk tamer@chem.hu jozsa@sol.u-szeged. Jámbor Istvánné Jambrik Zoltán dr Janacsek Karolina Janáky Csaba Janáky Márta dr.u-szeged.hu jancsak@jgypk.hu jakabeva@juris. 5518 798460 3378 5988.D.u-szeged.hu joogabi@phys.szote.u-szeged.jozsef@gmf.hu jozo@juris.u-szeged.u-szeged.u-szeged. István Zalán Iván Éva Iván László dr.u-szeged. Józsa Lajos Józsa Zoltán dr. Janurik Boglárka Jarabin János dr.hu mari@mgk. egy.u-szeged. Jancsó Zsanett Janik Gabriella Janka Zoltán dr.u-szeged.gabriella@szakford.u-szeged.hu josvayk@brc.D.u-szeged. egyetemi tanár titkárnő tudományos munkatárs adjunktus tanársegéd tud. Jancsák Csaba Jancsákné Majzik Andrea Jancsó Attila dr. 5101 5236. Jakab Éva dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.szote. 5228 4127 5156 5156 4116 4148 4430 5784 4779 4967 549-626. 6482 4457 5225. Jánossy Tamás dr. J. Jójártné dr.szote. Jakcsi Etelka Jakó Nóra dr.u-szeged.hu janosi@cepha.hu tunder@nepsi.hu jakabk@freemail. tanár.etelka@gmf. Jenei István Jenei István ifj.Isaszeginé Kelló Erika Iskander Atif dr. Jebelovszki Éva dr Jelasity Márk dr.u-szeged.szote.szote. 5195 540-162 4805 6388 1321 532-990/126 5069 4193 4116. 5227.hu janossy@expsur.u-szeged.hu janacsekkarolina@gmail.hu jo.com janaky@chem.hu jobbane@opht. 1412 4671 4887 2498 798516 6038 532-990/186 5061 5078 5488 5696.hu hispan@hist.u-szeged. Jancsó Ilona Jancsó Katalin dr. 5317 6276 6262 4335 5099.cc. Jakab Katalin dr.u-szeged. 5148 6783 3690. 4276 3067 5209.hu janaky@opht.u-szeged. 5317.jori@orl.hu gyuri@etszk. Jenei Zoltán Jeney Zsuzsanna Jó József Jobbáné Szabó Enikő Jójárt Balázs dr. főorvos főiskolai docens főmunkatárs gyakornok tanársegéd könyvelő tanársegéd gyakornok Ph.u-szeged.hu jelasity@inf. Járdánházy Tamás dr Jármay Katalin dr. 2886 5325.hu jancso@phys. Jancsó Gábor dr.hu jnagy@hist.u-szeged.hu jakcsi.u-szeged. Jójárt Julianna dr. Janáky Tamásné dr. Nagy László dr. 5324 5350 799312 5101. Iványi Szilárd Iványi Zoltán Ivaskó Lívia dr. Tóth Tünde dr. Janovák László dr. Józsa Krisztián dr. szakvezető tanár 6167 5493. 5105 3759 4546 5317.hu jm@patph.u-szeged.hu joszt@inf.u-szeged.u-szeged.toth.szote.hu jt@nepsy.u-szeged. hallgató egyetemi tanár egyetemi docens intézetvezető főnővér tanársegéd rajz szakvezető tanár adjunktus tanszékvezető egyetemi tanár OKJ-s ápolónő adjunktus Ph.szote. Jost Norbert dr.u-szeged. 4962 3276 4111 5560.u-szeged.hu 155 .hu jojart@anatomy.u-szeged.hu jancso@chem.hu jean@dmi.

hu Agnes.Juhasz@bibl.u-szeged. Julesz János dr.hu jura@music.D.hu kalman.hu kafka@arts.szote.Kadar@bibl.hu kacziba@lit.u-szeged. Kálmán-Gál Vera Kálmánné Mihályi Noémi Kalmár Edit Kalmár Éva dr.u-szeged.u-szeged. 4761 549-636 4238 3606. Kákonyi Róbert Kakuja Gábor dr. Kádas Gabriella Kadocsa Edit dr.hu kakuszi.com juhasz.hu juhasz@nepsy. hallgató adjunktus egyetemi docens klinikai szakorvos könyvtáros irodavezető nyelvtanár gyógyszertári szakasszisztens adjunktus nyomdász könyvkötő tanársegéd előadó egyetemi docens tanulmányi előadó tanszékvezető egyetemi tanár szakorvos szakvezető főorvos Ph.u-szeged.u-szeged.hu Rozsika.hu noemi@rekt.hu fktagi@chem. Juhász Zoltánné Juhászné Ginál Adrienn Juhászné Mészáros Mária Juhászné Zvolenszki Anikó dr. 5340 6067 4615 5287 5286 5976 798161 6041 4967 4480.hu gtoth@inf.u-szeged.szote.hu karo@titan.u-szeged. 4957. 4880 5853 3776 3490 2210 5314.szote.u-szeged.hu szalaizs@juris.u-szeged. 5317 4418 4600 4055 4421 574-400/542 3298 549-632 6636 4739 3387 5062 6209 4324 3334 2522 4014 5317.u-szeged. Kaizer László dr.hu kaga@jgypk.hu juhasz@pedia.hu tjuray@geo. 5856 4521 4347 6077 4886 6090. Kakuszi György Kakuszi Péter dr.katalin@gmf.u-szeged.u-szeged. Kalmár Ferenc dr. Szőke Anna dr.geo.physx. ápolónő angol-francia nyelvtanár kutató tanszéki előadó egyetemi docens tudományos főmunkatrás rendeszergazda reprográfiai munkatárs tudományos segédmunkatárs Jegyzetbolt üzletvezető vegyésztechnikus HaITI ügyvivő könyvelő gyakornok tanársegéd tanulmányi előadó KTCS titkár fogászati asszisztens asszisztens informatikus orvos tanársegéd orvos pénzügyi előadó.szote.hu juhaszvali@gmail. 6122 6175 799517 6711 799531 5174. Kacziba Ágnes dr. Kakuja Mária dr. Kajtár István dr. Juhász Anna dr.u-szeged.D.u-szeged.u-szeged.hu sztejegyzetbolt@sztejegyzetbolt. Kaczvinszky Emília dr.laszlo@med.hu kadard@sgyak.zoltanne@gmf. Kádár Ágnes Kádár András Kádár Dóra Kádár Edit Kádár Gabriella dr.u-szeged.u-szeged. 4197.hu zvolena@juris.hu nagyjudit@stoma.hu julesz@endoc.hu miss@sgyak.u-szeged. 4204 798183 3384 3386 5934 4156 474-255/16 5363 5057 6521 6410 4070 5158 5925 5331 5517 juhaszi@antiq. Juhász Árpád József Juhász Ferencné Juhász Ildikó Juhász István Juhász Jánosné Juhász Jenő Juhász Katalin Juhász Krisztina dr.arpad@juris.hu kkissg@freemail. hallgató szakorvos klinikai szakorvos programfejlesztő tanító főiskolai docens üzemeltetési vezető szakcsoportvezető főiskolai docens pszichológus nyelvtanár gazdasági előadó intézetvezető főnővér angol nyelvtanár történelem-francia tanár szakápoló előadó művelődésszervező osztályvezető egyetemi docens adminisztrátor egyetemi docens gyakornok pr-asszisztens asszisztens rezidens tudományos főmunkatárs adjunktus 6185 3387 4476 4313 5968 4558 3409 3340 6377 6682 4013 6403 4456 6753. 6756 1244.hu laslokalmar@yahoo.com 156 .hu relstud@rel. pénztáros vezető ambuláns asszisztens tanár adjunktus professor emeritus klinikai főorvos irodavezető igazgatási főelőadó tanársegéd Ph.hu juhasz.u-szeged.u-szeged. Kakuszi Szilvia Kakusziné Kiss Gabriella Kakusziné Szalai Zsuzsanna Kalapács Tünde Kállai Anikó Kállai Csaba Kállai Gabriella Kállainé Szűcs Margit Kálló-Mekitner Zsuzsanna Kálmán János dr. Juhász Valéria Juhász Zoltán dr.hu jeke@jgypk.u-szeged.Józsáné Őrhegyi Anna Judt Mónika Juhász Ádám Juhász Ágnes Juhász Anikó. Kakuja-Tóth Gabriella Kakukné Nagy Erzsébet Kakuszi Béla Péter dr.u-szeged.hu juhasz. Szabados Éva dr.u-szeged. Kalmár László dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu kadas@rekt.hu margo@earth. Juhász Mária Juhász Péterné Juhász Szeles Katalin Juhász Szeles Mária Juhász Tibor Juhász Tibor dr.hu kadar@jgypk.hu gal@etszk.gyorgy@gmf.hu juhaszk@polit.hu kalmeva@pharm.szote.u-szeged.szote. Kádár Ilona Kádár László Kádár-Nagy Judit dr. Juhász László dr.hu KALLAI@nepsy.u-szeged.u-szeged.hu juani@nepsy.u-szeged. Juratovics Zoltánné Juratovicsné Suga Márta Juray Tünde Jurkovic Mónika K.hu haiti@etszk.u-szeged.u-szeged. Kálmán László Kálmán Miklós dr. 799338 4819 5406.hu giria@freemail.u-szeged. Juleszné dr.u-szeged.u-szeged. Kafka Erika Kahán Zsuzsanna dr.szote.hu kalman@nepsy. Csejteiné dr.

u-szeged.u-szeged. 4986 6950 6971 5968 549-635 5455 798212 3296 3488.hu info@karsai-krisztina.hu ttsz@ehok.hu katona. Kapus Katalin dr.szote. Kaltenbach Jenő dr. Karsai Kornélia dr.hu katam@pharm.u-szeged. 3051. Kaposváriné Tápai Éva Mária Káposzta Erzsébet Kappel Péter Kaprinay Gizella Zsófia dr.u-szeged. Kaszapné Árpás Klára Kaszás István Kaszás Tímea Kasznár-Tóth Ildikó dr.u-szeged. Kasik László Kass Gábor dr.u-szeged.hu kaszonyine.hu katonama@pedia.hu karijudi@freemail. Kassai Zsuzsanna dr.kasa@pharm.hu laszlokaroly@tvnetwork. Kárpáti Tiborné Karsai János dr.hu katona@inf.u-szeged.szote.u-szeged.engi. Katona Enikő Katona Eszter dr.u-szeged.hu kantor. Katona Ferencné Katona István Katona János Katona Márta dr.u-szeged.noemi@geo. Kámán-Gausz Ildikó Kampler Béla dr. Kántor Noémi Kántor Sándor Kanyó Balázs dr.u-szeged. Kapusi Ildikó Kara István Kara Istvánné Karai Fruzsina Karácsonyi Judit Karancsi Zoltán dr.u-szeged. Kanizsai Orsolya Kanizsainé Minorics Renáta dr.fruzsina@gmf.Kaszas@bibl.u-szeged.hu kapuska@pedia.h karpati.u-szeged. Kardos József Kardos Lili Károly László Károly Norbert Kárpáti Krisztina dr. 4464 5025 6686 4244 5574 5774 549-628 3065 799358.hu kapocsi@nepsy. Kátai Edit Kátai-Urbán Kamilla Kató Zoltán dr. Karikó Sándor dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Karsai Krisztina dr.hu kato@inf.u-szeged.hu karancsi@jgypk.hu katai@math.istvanne@gmf. Kászonyi Kitti Kaszonyiné Engi Erika Kaszt Erika Kata Mihály dr.szote. 4012 4493 4868 3308 6078 4527 5877 4159 1253 6337 6827 4135 4322 5734 5288 4477 6444 574-418 4191 4879 6795. emeritus előadó adjunktus tanszékvezető egyetemi docens egyetemi docens osztályvezető főnővér adjunktus laborasszisztens személyvédelmi főmunkatárs testnevelő tanár egyetemi tanár 5334 3449.hu falx@freemail.hu karsai@etszk.u-szeged.hu karg@pedia.hu karai.u-szeged.hu katonaj@sport.hu kappelp@lit.istván@gmf.hu kanyob@freemail. Karsai László dr. Kása Péter dr.hu p.hu kaszonyi. Kissné dr.betty@freemail.u-szeged.edit@gmf.u-szeged.hu kaprinyayzsofi@freemail.hu kaszam@inf.u-szeged.u-szeged. 4148 5687 4491 4820 5054.hu> karolyno@anatomy. 798217 799508 6783 4437 5759 6235 5672.D.hu info@karsai-krisztina. 5293 5331 4375 3410.hu kapasi@bio.u-szeged.hu k.u-szeged.hu kampler@juris.hu karsai@silver. hallgató tudományos tanácsadó főiskolai tanár gazdasági előadó projektmenedzser tanársegéd tudományos segédmunkatárs fogszakorvos főigazgatói megbízott egyetemi docens szakvezető főorvos közkapcsolati dékánhelyettes egyetemi docens tanszékvezető egyetemi tanár főiskolai docens koordinátor egyetemi docens adjunktus professor emeritus mozgásterapeuta tanársegéd szakorvos főorvos informatikus tanársegéd gyógyszertári szakasszisztens napközi gyakorlatvezető tanár egyetemi docens ápoló csoportvezető könyvtáros főorvos projektmenedzser infekciókontroll nővér szakvezető tanár prof.u-szeged.u-szeged. Kasza Miklós Kasza Péter Kasza Zsuzsanna Kaszab Zsuzsanna Kaszaki József dr.hu karsai@hist.u-szeged.p. Kása Péter dr.hu gildi@bibl. 4684 6644 4405 5528 4987 3372 6953 1330 3252 5793 5352.hu bacon@jgypk.szote. 5336 kaltenbach@juris.hu ARPAS@nepsy.it kara.szote.hu pkapros@freemail.hu zkl@hung.erika@med.hu kaszaki@expsur.tiborne@gmf. Kapros Péter dr.Kalmár Tibor dr. Karsai Mária Karsai Norbert Karvalics László dr.u-szeged. Kása Péterné dr. ifj.D.hu kardos@eutk.hu olasztanszek@libero.szote.hu Istvan.szote.u-szeged. (dr. Jancsóné) tudományos főmunkatárs egyetemi docens könyvtáros egyetemi docens gyógyszertári szakasszisztens osztályvezető-helyettes szakvezető tanár Ph.szote.hu@freemail. Katona Endre dr. Kárászné Rózsa Zita Karcsú Sarolta dr.u-szeged.szote. Karsai Krisztina dr.u-szeged.hu tori. Karcsúné Kis Gyöngyi Karg Eszter dr.u-szeged.u-szeged.hu katai.kitti@rekt. 1708.hu 157 . hallgató tanársegéd doktorjelölt műszerész klinikai orvos ügyintéző laborasszisztens egyetemi mestertanár adjunktus számítástechnikai programozó főnővér tanársegéd tanársegéd adjunktus klinikai orvos tanszéki előadó gondnok titkárságvezető deviza ügyintéző tanársegéd tanszékvezető egyetemi docens napközis nevelő egyetemi docens Ph.u-szeged. 4027 5284. Kapornai Krisztina dr.hu karcsu@anatomy. 2363 5933 3341 532-990/162 574-400/524 6738 5036 6263 5575 4078 6399 6195 798301 3085.u-szeged. Kanalas Anna Kancsár Gabriella Kánitz József dr. Kapás István Kapásné Török Éva Kapocsi Erzsébet.

tanszékvezető egyetemi tanár adjunktus főnővér előadó ápolónő Ph.u-szeged. Horváth Eszter Katonáné Lehoczky Klára Katonáné Nemes Gyöngyi Kávássyné dr.physx.u-szeged.hu kellej@mgk.szote. 799338 0630/4629380 2810 6206 4971 3276 5143 592-900/129 3391 4791 4261 4360 5406. Katona Tamás dr.hu kattib@vnet.u-szeged.u-szeged.hu kerekes.u-szeged. Kékesi Gabriella dr. hallgató Ph. Katona Zsolt Zoltán Katonáné dr.hu kelemenr@edpsy.hu kerenyi@brc.judit@freemail. Kemény Lajos dr. Kékes Szabó Mihály dr.hu kl@derma. hallgató csoportvezető szülész-nőgyógyász szakorvos adjunktus klinikai orvos gépkocsivezető gyógyszerész főiskolai tanár adjunktus tanársegéd adjunktus osztályvezető főnővér francia-matematika tanár adjunktus tanársegéd hivatalvezető szakorvos tanársegéd főnővér adjunktus könyvtáros ápolónő napközi csoportvezető tanár főiskolai docens rendszergazda. Kecskeméti Gabriella Kecskeméti Gergely Kecskeméti László dr.Kecskemeti@bibl.szote. 5772 5657 4990 4526 4094 5398 4600. Kérdő Csilla Kerek Ferenc dr.hu Gergely.u-szeged.u-szeged.D. Bulla Magdolna Kazi Jánosné Kazi Zsuzsanna Keczer Gabriella dr. Balog Edit Kelle János Kellermann Itzhak Kellermann Péter dr. Katona Tünde dr. hallgató művésztanár könyvtáros logopédus szakorvos tanársegéd ápolónő ügyviteli előadó adjunktus előadó ápoló 4255 5521 6755.hu katotun@lit. Keresztes Eszter dr.hu kriszta@biochem. Kecskemétiné Petri Adrien Kecskés Gabriella dr. Kendrella Istvánné Kenesei István dr.u-szeged.hu tamas. Kemény Annamária dr. segédmunkatárs oktató általános és tudományos dékánhelyettes tanszékvezető egyetemi tanár adjunktus tanársegéd biológus intézetvezető főnővér egyetemi tanár adjunktus szakvezető tanító adjunktus vezető asszisztens titkárnő csoportvezető nővér tanársegéd tanszékvezető egyetemi tanár ügyintéző dékán. 5183 4520 6636 5091.hu markkekesi@gmail. 4607 4605. Kerekes Éva Kerekes Ibolya Kerekes Mónika Melinda Kerényi Ádám Kerényi Farkas Kerényi Mariann Kerényiné Baróczi Éva Melinda Kerényiné Martin Sarolta dr.hu tekulics.u-szeged.u-szeged.szote.ibolya@gmf.hu kl@jgypk. Kelemen Rita Kelemen Seherezádé Kelemen Zoltán dr.szote.hu kerchy@math.szote.hu kerenyi@sb4. 5323.u-szeged. Keresztes Csaba dr.hu kl@derma.u-szeged.u-szeged. 5016 5277 6337 4322 5280.u-szeged.u-szeged. Kedves István Kedvesné Kupai Krisztina dr. 5281 5238 4258 4605.u-szeged.hu bandrea@music.hu feketeva@music.D.hu Eva.hu lklari@brc. Gyimes Erzsébet Kempf Baiarma Kenderessy Szabó Anna dr.szote.Baroczi@bibl.u-szeged. Keneseyné Eperjesi Jusztina Kenesiné Tekulics Judit dr. 6121 3289 2378.u-szeged.u-szeged.hu kerek@music. 4932 6267 6323 532-990/137 5830 1314 2811 6425 5015.u-szeged.u-szeged. 3798 6235 3404 798254 5390.u-szeged. Keresztesné Deme Márta Keresztesné Undi Márta adjunktus szakorvos tanszékvezető egyetemi tanár tudományos munkatárs egyetemi docens adjunktus adjunktus laborasszisztens szakvezető tanító tanszéki ügyintéző gondnok tanítónő főiskolai docens Ph. 6734 4501 3093 6291 6378 6939 6235 3179 5640 4347 6005 4657 6632.szote. Keneseyné Balló Andrea dr.com kele@ovrisc.hu kerdo. Katona Tibor dr.cc.u-szeged.hu gyimes@jgypk. Kelemenné Farkas Katalin Kelemenné Godó Mónika Kelemenné Nyári Mónika Keletiné dr.u-szeged.hu deme@mgk. Kérchy László dr.u-szeged.hu kzs@jgypk. Kenessey Gáborné Kenessey Katalin Kenéz László Kenyeres Katalin Kérchy Anna dr.u-szeged.u-szeged.hu Katalin.katona@juris. Kemény Lajos dr.Farkas@bibl.mdche. Keller-Pintér Anikó dr.u-szeged.hu margo@ biochem.u-szeged.hu milarepa88@freemail. Kelecsényi Irén Kelecsényi Rita Kelemen András Kelemen Csilla Kelemen Éva Kelemen Gyöngyi dr. 3798 4990 1200.hu kenesei@sol. Katona Renáta dr.u-szeged. 6631 5416.u-szeged. Kékesi Márk Kele Zoltán dr.csilla@med.hu horeszt@math.hu keller@orto.hu kega@titan. 5242 599-600/536 4929 4605 6629 592-900/150 799562 4605 1200.Katona Péter dr. Kerek Ferencné dr. Keresztes Éva Keresztes Lászlóné Keresztes Margit dr. 5242 6064 2815 532-990/106 798460 pkatona@socio. petri@jgypk. Keményné dr. 71461 4756 5317.u-szeged-hu keller@biochem.szote.hu nmjt@juris.hu kelemen@jgypk.hu kazi.hu 158 .hu kelemen@arts.janosne@comser.D.u-szeged.u-szeged. ETR referens recepciós adjunktus tud.

szote. 5224 3043 4866 3869 5575. Király Andrea dr. Kincses Zoltán Kincses Zsigmond dr.u-szeged. Keszeg Eszter Kesztyűsné Dobos Katalin dr. 798545 kereszty.hu kincsesz@gmail. Kiss Andrea Kiss Árpád Kiss Árpád Kiss Attila dr. Keresztúri Attila dr.u-szeged.Kereszty Éva dr.hu Andrea.hu sosi@brc.u-szeged.hu kiraly.arpad@med.hu 159 .u-szeged. Kisapáti Edéné Kislőrincné Papdi Mária Kisné Dobos Ildikó Kisné Gyuris Aranka Kisné Kuti Éva Kispál Judit Kispál Tamás dr.hu kinyo@edpsy. Mastalír Ágnes dr.andrea@med.u-szeged.u-szeged. Kevei Ferencné dr.fr kincses@math. Kesztyűsné Lakatos Katalin Keveházi Katalin dr. 4989 4320 5278 3254 1242 6634 5847 798543.hu ibiszabo@freemail.u-szeged.tunde@med.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Királyné Zoltai Noémi Kiricsi Ágnes dr.katalin@gmf. Király Istvánné Király Márta Király Orsolya Király Tünde dr.hu kiricsim@bio. Kertész István dr.hu kesser@baybio.hu dobos@jgypk.D.u-szeged.hu kerteszne.hu kevei@etszk.u-szeged. Királyné dr. Kispálné Szabó Ibolya Kispálné Szuromi Szilvia Kispéter Zoltánné Kispéterné Pántya Szonika Kiss Ákos dr. 6034 5291.attilane@gmf.hu ajkfenymasolo@univkft.com kis. Kinyó Ágnes dr. Kerezsi Katalin Kéri Györgyné Kéri Szabolcs dr.u-szeged.D.hu szuromi@chem.u-szeged. Kevei Józsefné Kevei Péter dr.hu kispal@lit.istvanne@med.u-szeged. Gruber Noémi dr. hallgató adjunktus tudományos ügyintéző tanár gazdasági ügyintéző adminisztrátor adjunktus laboratóriumi asszisztens műtősnő tanársegéd adminisztrátor intézeti mérnök laboráns nyelvtanár laboráns vegyésztechnikus segédlaboráns gyógyszertári szakasszisztens adjunktus segédlaboráns osztályvezető tanszéki segédmunkatárs anyaggazdálkodó oktatásfejlesztő szakorvos 2905 5518 4184 6933 1342.hu catherine_kimpian@yahoo.u-szeged. tanszékvezető egyetemi docens egyetemi docens üzletvezető laborasszisztens egyetemi tanár rezidens könyvtáros gazdasági ügyintéző szakorvos főorvos tudományos munkatárs szakápoló egyetemi docens hivatalsegéd adóügyi előadó osztályvezető laboráns főiskolai docens vezető tanár főigazgató-helyettes tanszékvezető-helyettes egyetemi tanár laborasszisztens tudományos munkatárs adminisztrátor nyelvtanár egyetemi docens. kollégiumigazgató tudományos munkatárs klinikai orvos tanársegéd klinikai szakorvos tanársegéd részlegvezető adjunktus könyvtáros portás szakorvos adminisztrátor napközis nevelő titkárnő osztályvezető egyetemi docens egyetemi docens ügyintéző klinikai orvos adjunktus Ph. 5363 5385 4567 6522.hu szkeri@phys. 798545 5791 4527 6509 5696 4211 3584.com kiraly. Kerim. Kis Ágnes Kis Attiláné Kis Bernadett Kis Dávid dr.hu zoltai@jgypk. Kis Fekete Beáta dr. Király Zoltán dr.kiraly@chem.hu kiss.Kevehazi@bibl.u-szeged.hu gyuris@etszk. Watfa dr.hu pajtici@hotmail.u-szeged.u-szeged. 4782 3384 6662 4157 1419 4086 6181 3431 4085 6719 4986.u-szeged.u-szeged.eva@med.hu Mastalir@chem.u-szeged.hu kiskuti@mk. Kis Gyöngyi Kis János Benedek Kis Krisztián Kis Mariann Kis Ramóna Kis Rozália Kis Szilvia Kis Zsolt dr.u-szeged. 3992 5589.u-szeged.u-szeged. 4207 6091 5317 6377 4502 5602 6096 5385 5266.szote.hu akiss@inf.hu kis_gyongyi@bay.Kiraly@bibl. Kiricsi Mónika dr. Kis Erika dr. 6426 2023 3871 3138 6005 3115 6235 532-990/106 4926 4381.D. Kinyó László Király Ágnes dr. 1420 6075.u-szeged. hallgató előadó tanársegéd rezidens plasztikai sebész szakorvos szakorvos Ph.geo.u-szeged. Kertészné Maurits Erzsébet Kertészné Megyeri Katalin Kesserű Péter dr. 2393 798189 4578 1824 6586 532-990/131 3261 4307 3634. Király Endréné Király István dr. Kilyén Kinga Kimpiánné Bihari Katalin Kincses János dr.hu pennant20@gmail.hu kiss@jgypk.com nagyeva@hung. Kertész Szabolcs Kertészné Bacsa Andrea Kertészné dr.hu z.hu Katalin. Kertai Mihályné Kertai Zoltán Kertész Annamária dr.szote.hu kertesz@mk.u-szeged. 6419 799319 6512 798467 5840.u-szeged. Kiss Andrásné Kiss Andrea dr.u-szeged.hu kertai@pedia.hu kiralyag@pedia.megyeri. 4609 4267 5262 4143 4887 6438 6485 5611 6248 798547.hu kiss. hallgató Ph.hu keveibar@earth.hu zskis@bio.u-szeged. Kincses-Nagy Éva dr.

6002.hu klorand@pharm. hallgató levéltáros pszichopedagógus tanulmányi előadó tanszékvezető egyetemi tanár fogtechnikus napközis nevelő építész műszaki ellenőr egyetemi docens könyvtáros előadó tudományos főmunkatárs egyetemi docens amb. Kiszely Zoltán Kiszin Attila Kitka Gergely Klapcsik Péter Klapcsikné Lengyel Nóra Klatka Gyuláné tanszékvezető egyetemi docens oktató egyetemi docens diétás asszisztens szakvezető tanár adjunktus adjunktus adjunktus tanársegéd szakorvos GYTK HÖK elnök szakorvos tanársegéd tanársegéd ny. 6021 5278.u-szeged.hu kissne.u-szeged.u-szeged.hu keszter@mk.hu kissi@sgyak.hu peterk@eco.u-szeged.erika@gmf.Kiss@bibl.u-szeged. 4106 420-305 6084 4644 798240 5313. Kiss Tamás Kiss Teréz Kiss Tibor Kiss Tímea dr.hu Zoltan. fizikus osztályvezető főorvos tudományos tanácsadó klinikai orvos egyetemi docens ügyviteli alkalmazott fényképész szakvezető tanár tanársegéd intézeti mérnök tudományos főmunkatárs főiskolai docens előadó könyvtáros Ph.hu kisssne@juris.u-szeged. 5225 3335. Kiss Katalin Kiss Lajos Kiss Lajosné dr.u-szeged. Kiss József Géza dr.marton@geo.u-szeged.u-szeged.u-szeged.tibor@gmf.hu kissur@baybio.u-szeged.u-szeged.u-szeged. hallgató rendszergazda előadó könyvtáros 4260 6281 3658 798138 3391 6419.pharm. 5317 1365 4186 799408 5317.u-szeged. 5292 798189 532-990/156 5225 798217 6877 549-622 4632 6054 4752 4767.1964 6010.hu laszlo@comser.hu 160 .hu politologia@juris.szote. Kiss István dr.hu kiss.u-szeged.hu kiss. Kiss Sándor Kiss Sándorné Frank Veronika Kiss Tamás dr.hu tkiss@chem.D.u-szeged.hu Zsuzsanna.hu kissga@jgypk.hu kisstimi@earth.hu KISSS@nepsy. Novák Éva dr.vezető asszisztens egyetemi tanár irodavezető anyaggazdálkodó ápolónő ápolónő előadó pszichiáter nyelvtanár titkárnő orvos könyvtáros műtőssegéd Ph. épületgondnok asszisztens osztályvezető ápoló tanszéki ügyintéző előadó s.hu eve@philo. 4610 5119 4347 6235 799406 798241 3873 4288 4803.balogh.D.u-szeged.u-szeged. Kiss Zsuzsanna Franciska Kissné Balogh Erika Kissné dr. Kiss Mária Rita Kiss Marietta Kiss Márta Éva Kiss Márton Kiss Miklós Kiss Orsolya Kiss Róbert Károly dr.geo.u-szeged.szote.u-szeged. Kiss János dr.Klatka@bibl. Kissné Fodor Zsuzsanna Kissné Hőgye Márta dr Kissné Papdi Edina Kissné Tóth Anna Kissné Tóth Eszter Kissné Tóth Szeles Mária Kiss-Patikné Ocskó Éva Kiss-Szőke Anna dr. tanácsadó technikus.szote. 6094 5788 5318 4386 4338.eva@hok.u-szeged.u-szeged. Kissné dr.hu kissattila@jgypk. Kiss Magdolna Kiss Mária dr. Kiss Erika dr.u-szeged.u-szeged.hu Mandi.u-szeged.Kiszely@bibl.hu kissgf@jgypk.hu barnus@juris.u-szeged. Kiss János Kiss Jánosné Kiss Jenő Kiss József dr.hu jkiss@chem. Kiss Károly dr.hu szkiroda@cc. Kiss Gábor Dávid Kiss Gábor Ferenc Kiss Gábor Kiss Gábor Kiss gusztáv Kiss Györgyi Kiss Györgyné Varga Anikó Kiss Györgyné Kiss Gyuláné Kiss Ildikó Kiss Ilona Kiss Imre Kiss Irén dr. Kiss Éva dr Kiss Éva dr. 5488 1222 5941 3438 5499 798236 6651 2409 4195 4639 1801 6655 akiss@lit.D. 4224 798146 798185 5783.u-szeged. Kiss Lóránd dr.hu kissjudit@pedia.u-szeged. hallgató tudományos segémunkatárs Ph.hu kismagdi@mk.hu kissr@jgypk. 6993 3373 6809.hu jtkiss@chem.Kiss Attila dr. laboráns tanítónő tanár gondnok adjunktus igazgató egyetemi docens egyetemi tanár kerámikus ügyintéző adminisztrátor ny.hu aniko@sci.hu leveltar@rekt.u-szeged. Kisteleki Eszter Kisteleki Marina Kiszely Ildikó dr.hu kiss.hu Marta.Kiss@bibl. Kiss Attila Kiss Barnabás dr. Kiss János dr.u-szeged. Kiss Éva Kiss Fekete Beáta dr. 5248 4738 4685 6665 3172 4420 6953 6928 5795 4190 4337 2518 4527 4330 4545 6634 3216 6127 4536 5984 5229. Kiss Brigitta Kiss Dezső Péter Kiss Endre dr.u-szeged. László Zsuzsanna dr. Kiss Ernőné dr.u-szeged. Kiss Judit dr.

Koblencz László Kobolák Andrea Kóbor Balázs dr.hu kjanos@physx.u-szeged.hu koloszar@obgyn.krisztina@gmf.u-szeged.hu kolozsl@opht.hu kopasz.u-szeged.u-szeged. Klukovits Lajos dr. Klukovits Lajosné dr.hu kocsisa@comser. Klukovits Lajos dr. 6631 6380 4243 2650.hu Karoly.hu Katalin. Kocsis Mihály dr. Kocsis Andrea Kocsis Attila Sándor Kocsis Attiláné Kocsis Csilla Kocsis Éva Kocsis Ilona Kocsis Lilla dr.u-szeged.hu klivenyi@nepsy. Kocsis Mónika Kocsis Szilveszterné Kocsisné dr. 6789 6263 3367 4284.eszter.2@med.hu kocsis.attila@gmf.szote. Kolozsiné Földvári Etelka Kolozsvári Lajos dr.arts. 4307 4999 5502. Kopaszné dr Áman Katalin Anna Kopaszné dr.u-szeged.u-szeged.sasvari. Kóbor Éva dr.u-szeged.Klatka Tünde Klem József Kléner Judit Klivényi Péter dr Klonkai László Klukovits Anna dr.hu konya.hu kocsism@lit.hu szircsok@jgypk.hu Andrasne.Kopasz@bibl. Koós Krisztina Kopasz Ágnes Erzsébet Kopasz Andrásné Kopasz Norbert dr.hu kopaszne.hu kocsis.u-szeged.hu kokovecz@etszk.hu klener@edpsy.szote. Kóbor Zoltánné Kóczi Csabáné Koczka Klára dr.hu dokint@rekt.u-szeged.Kokas@bibl. 3957 1223 798460 799300 6663 6709 6408 6965.u-szeged. Bakos Anikó Kopaszné Sasvári Annamária Kopaszné Szircsok Éva könyvtáros tanársegéd projekt asszisztens egyetemi docens címzetes egyetemi docens adjunktus egyetemi docens igazgató szakreferens könyvtáros irodavezető tudományos tanácsadó boncmester könyvtáros tudományos munkatárs szakorvos adjunktus segédlaboráns laborasszisztens szemész szakorvos gazdasági ügyintéző központi gyakornok asszisztens előadó gondnok tanító/szakvezető asszisztens vezető tanár minőségfejlesztési koordinátor intézetvezető egyetemi docens endoszkópos asszisztens pénzügyi előadó tudományos munkatárs vegyész laborasszisztens egyetemi tanár diplomás ápoló programozó tudományos segédmunkatárs konyhavezető portás csoportvezető informatikai főigazgató-helyettes tudományos munkatárs adjunktus tanársegéd adminisztrátor egyetemi docens előadó egyetemi tanár főiskolai docens tanársegéd szociális munkás könyvtáros portás tanszéki előadó tanársegéd finanszírozási főelőadó intézetigazgató szakvezető tanár szakvezető tanár tanszékvezető egyetemi tanár pénzügyi előadó tűzvédelmi főmunkatárs tanszékvezető egyetemi docens adjunktus technikus tudományos segédmunkatárs orvos konyhai dolgozó munkaügyi előadó könyvtáros klinikai orvos titkárnő napközis nevelő előadó intézeti ügyintéző 6654 4503.u-szeged.u-szeged.hu klonkai@juris.hu klemj@brc.gabor@deakszeged.hu sebo@inf.u-szeged.u-szeged.hu knerczer.u-szeged.szote.u-szeged.hu akoos@chem. Kollár Éva Koloszár Sándor dr.hu kontra@lit. Knerczer Gábor Knyihár Erzsébet dr. Kokavecz János dr.hu konyanezs@juris.u-szeged.szote.szote. Kóbor Jenő dr. Komáromi Júlia Komáromi Katalin Komlós Vivien Komlósy Istvánné Koncz Beatrix Koncz István dr.hu anna@pharm.u-szeged. Gráff Myrtill Kocsisné Fodor Gabriella Kocsisné Horváth Gizella Kocsisné Nagy Erzsébet dr..jozsef@gmf. 6885 1481 6788.u-szeged. Koncsekné Farkas Eszter Kondorosi Éva dr.u-szeged.lilla@eco.dekany. Kocsárdi Ferencné Kocsis Ádám dr. 5510 4699 2402 532-990/151 4605.hu gabi@ biochem.u-szeged.hu kolzsu@bio. 798332 4587 5076 6264 5088 3384 4287 3157 2215 4440 532-990/203 2818 5085 1699 4427 4306 4515.hu kocsispeterne.annamaria@gmf.u-szeged. 4024 6738 4491 4620.u-szeged. Konfár László Konfárné Nagy Klára Kontra Miklós dr.u-szeged.hu kocsis@sgyak. Kocsispéterné Dékány Krisztina Kocsorné Sebő Marianna Kocsubé Sándor Koczóné Lovász Marianna Kohányi Béla Kókainé Füzesséry Katalin Kokas Károly dr.u-szeged.aliz@rekt.hu konya.u-szeged.hu foldvari@math.hu klukovits@math.u-szeged.hu 161 .u-szeged.Komlos@bibl.hu Vivien.hu farkas.szote.szote. 5819 3384 6956 6322 Tunde. Kokovecz Anna Kolbert Zsuzsanna dr.u-szeged.hu graff@mgk.u-szeged. Kónyáné Simics Zsuzsanna dr.u-szeged.u-szeged. 6936 4354 6189 4028 1330 4076 4831 6641 6711 5915 5156 4965 4058 548-290 1278 1977 5992 2064 2624 5419 561-373. Kónya Alíz Kónya József Kónya Zoltán dr.u-szeged.u-szeged. 6708 3705 5989 3754 798236 6785 5615 6654 5419 5220.u-szeged.Klatka@bibl. Komarek Levente dr.hu kobolak@anatomy.u-szeged.u-szeged.hu konya@chem. Kónyáné Terhes Anikó Koós Ákos Koós Csaba dr.hu koborjen@pedia.szilveszterne@gmf.hu kocsis. 3798 549-629 3040.agnes@gmf.Klukovits@bibl.u-szeged.hu kocsube@invitel.u-szeged.hu francia@primus.

szote.hu kormanyos@obgyn.u-szeged.D.u-szeged.hu kovacsa@hung.hu benak@pedia. Kovács Ildikó tudományos segédmukatárs adjunktus orvos ny. Kovács Attila dr. 2524 5687 4175 6734.u-szeged.hu korcsik. Kovács Gyula Kovács Ida Jusztina dr. 5258 5414 5531 4631 444-607 1330 4184.u-szeged.edina@gmf.u-szeged.hu cskovacs@geo.u-szeged. Kothencz Edina Kothencz Mihály dr.hu kothencz@arts.u-szeged. 4188 bodor@mgk.hu korbay@orto. Korom Tímea dr.julia@rekt. Korponyai Csilla dr.u-szeged. Kovács Attila Kovács Attila Kovács Attiláné Kovács Csaba dr. hallgató főiskolai docens előadó Kht menedzser ápolónő titkárnő szakcsoportvezető egyetemi docens tanszéki technikus tanársegéd informatikus-könyvtáros 4421 5383 798262 3252 5450 532-990/188 1314 592-900/147 6779 4265 5248 6084 5414 5510. Kovács Etelka Kovács Éva Kovács Éva Kovács Ferenc dr.u-szeged.u-szeged.hu kotroczo. 4411 2123 4990 4047 6022 798460 5318 5783 6485 6082 5394 4828 6271 6356 6857.hu koszo.rafael@univkft.hu korde@hist.hu kotorman@expbio.hu Gabriella.hu elisabet@mk.hu kothencz.hu info@mora.szote.u-szeged. Kothenczné Osváth Viola Kotormán Márta dr.Kossuth@bibl. 5493 3385 5085 6068 4762 5250 798241 5260 5897 549-627 799313 6659 5317 5379 5533 6874 5605 6237 4015.hu A.szote. Kosztolányi Júlia Kosztopulosz Andreász dr.co.u-szeged.hu kovacsg@jgypk.peter@gmf.szote.hu kosztolanyi.u-szeged. Kotoszné dr.P.u-szeged.uk akovacs@lit.hu kovacse@nepsy. Kovács Eleonóra Kovács Erzsébet Kovács Erzsébet dr.szote.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu kosztola@math.Kopniczky Judit dr. Kormányosné Horváth Ivett Koródi Gizella Kóródi László Korom Annamária Korom Irma dr.u-szeged. Kovács Bernadett Orsolya Kovács Dénes dr.bio. Kotroczó Károlyné Kovách Kornél dr.hu korcsik@gyermek.gabriella@juris.hu ildi@juris.hu 162 . Kopre Melinda Kopunovicsné Bodor Márta Korbay Istvánné Korcsik József dr. Kovács Ferenc Kovács Ferencné Kovács Flóra Kovács Gábor dr. Kotosz Balázs dr. Korcsik Rafael Kordé Zoltán dr. Kósa Eszter Kosár Klára dr. Kovács Ádám prof. 4464 4624 4095 6702 4648 4034 4364 549-635 4105 6016 6016 5601 5444 5305 3214 3075 3811 4648 4528 5488 4103 5306.u-szeged. Kovács Ágnes Zsófia dr.u-szeged. Kosztolányi Éva Kosztolányi József dr.szote. dr. Kossuth Gabriella Kószó András Kószó Anikó Kószó Balázs dr.hu isebtit@orto.hu fkovacs@ clab.u-szeged.u-szeged. Kopp Miklós dr.hu statisztika@juris.u-szeged.hu kovacsa@yahoo. Székely Andrea dr.u-szeged.hu A.hu kovacs.karolyne@med. Kopniczky Zsolt dr.u-szeged.u-szeged.szote.hu koszti@eco.hu nkgy@eco. Korsós Anita dr.u-szeged.u-szeged. egyetemi tanár előadó nemzetközi előadó programozó osztályos orvos Universitas Kft ügyvezető-helyettes adjunktus adjunktus iskolatitkár ápolónő adjunktus tanár laborasszisztens tanársegéd tudományos segédmunkatárs klinikai főorvos tanársegéd klinikai orvos klinika orvos (GYED-en) intézetvezető főnővér szakorvos könyvtáros portás titkárnő klinikai orvos adminisztrátor építész műszaki ellenőr angol szakvezető tanár tanszékvezető egyetemi docens ügyvivő szakértő egyetemi docens innovációs asszisztens egyetemi docens pályázati referens tanulmányi osztályvezető klinikai szakpszichológus adjunktus főiskolai docens főiskolai docens anyaggazdálkodó klinikai orvos professor emeritus adjunktus egyetemi docens programozó egyetemi tanár adjunktus rezidens kollégiumi tanár udvaros szakasszisztens adjunktus tanszéki ügyintéző pasztorál pszichológus nővér laborasszisztens professzor emerita szocioterápiás foglalkoztató osztályvezető ápoló épolónő adjunktus udvaros személyzeti felelős Ph. Kormány Tiborné Kormányos Béláné Kormányos Zsolt dr. Kovács Anna Kovács Árpád dr.hu kosztolanyi@geo.u-szeged.Kovacs@physx.Kovacs@cc. Koreck Andrea Ildikó dr.hu lkorodi@jgypk.hu koszta@hist. Kovács Attila dr.u-szeged.u-szeged. Kovács András dr. Kószó Katalin Kószó Péter Koszóné Schranz Gertrúd Koszta László dr.u-szeged.u-szeged. Koppány György dr. Kovács Gabriella Kovács Gabriella Kovács Gizella Kovács Gizella Kovács György dr.

hu nephro@surg.u-szeged.hu kovacstamas@ehok. Kovács Ildikó dr.hu kozma@math. Kovács László Kovács László Kovács Lászlóné Kovács Mária Kovács Martina Kovács Melinda Kovács Mihály dr.u-szeged.u-szeged.hu pepe@eco.hu kovacszs@nepsy. 4351 5538 4212 2889 4181.hu KALIC@nepsy.hu iroda@univkft. Kovács Katalin dr.u-szeged. Kovács Tibor Kovács Zoltán Ambrus dr.u-szeged. Kovács László dr.com kovszi@tvn.hu kli@polit. Kovács Péter Pál Kovács Réka dr. Kovács Irén Kovács István Kovács Iván dr.u-szeged. Kovács Ilona dr. 5242 420-491 4459 5173.u-szeged.u-szeged.hu kofalvi@bibl.u-szeged. tanszékvezető egyetemi docens professzor emeritus szakvezető tanár gondnok segédlaborasszisztens vezető aneszt. 798152 5498 3776 4388 5111 5856 4348 4864 6749 5533 3437 4414 4523 6111 5586.Kovács Ildikó dr.u-szeged.hu kzs@medea. Kovács Mónika Kovács Mónika Kovács Péter dr.hu kovácsz@nepsy.u-szeged.hu zkovacs@mail. irodavezető tanársegéd tanulmányi főelőadó gazdasági ügyintéző gazdasági referens adatrögzítő postázó munkatárs irodavezető előadó ápolónő asszisztens segédasszisztens gyógytornász laboráns adminisztrátor asszisztens adjunktus egyetemi docens osztályvezető főnővér dajka adjunktus klinikai szakorvos adjunktus adjunktus 799 798161 4240 2915 3392 6450 798163 4534 6808 4179 4241 5755 5934 4238 2909 420-305 5575 6930.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu jojart@jgypk.arts.hu kovacs@obgyn. Kovács Zsuzsanna Kovácsné Börcsök Klaudia Kovácsné Husi Szilvia Kovácsné Jávorcsik Anikó Kovácsné Jójárt Beáta Kovácsné Kiss Krisztina Kovácsné Lele Gabriella Kovácsné Nagyi Ágnes Kovácsné Patyik Gabriella Kovácsné Vetró Éva Kováts Hanga Koza Mária Kozma Erika Kozma János Kozma József dr.iif. szakvezető tanár orvos-jogász.u-szeged.szote. Kovács László dr.hu soos@polit.u-szeged.hu kovac.melinda@sci.szote. 5855 4824 4825 kovacs. Kovács Róbert Kovács Sándor Kovács Sándor Kovács Sándorné Kovács Szilvia Kovács Szilvia Kovács Tamás Kovács Tamás dr. Kovács Zoltán dr. hallgató tanársegéd portás gépkocsivezető portás technika szakvezető tanár előadó tudományos munkatárs sajtófőnök tanársegéd menedzserigazgató osztályvezető klinikai főorvos adjunktus tanszékvezető egyetemi tanár adjunktus stúdióvezető tudományos segédmunkatárs Universitas Kft.u-szeged. Kovács László dr.u-szeged.u-szeged. 5241 5108.u-szeged.D.u-szeged.hu zsuzso@philo. Kozma Józsefné dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán Kovács Zsuzsa Kovács Zsuzsa Kovács Zsuzsanna dr.hu judit@biochem. hivatalvezető főnővér tanársegéd finanszírozási előadó tanszéki előadó adjunktus laborasszisztens osztályvezető ápoló adjunktus klinikai szakorvos jelölt adjunktus vegyészlaboráns tanszékvezető egyetemi tanár klinikai orvos kutató tudományos főmunkatárs egyetemi docens mb.u-szeged. 3046 6902 4131 5030 4154 1380.ivan@med. asszisztens gazdasági ügyintéző ügyfélszolgálati munkatárs tanulmányi előadó klinikai orvos nyelvtanár tanszéki ügyintéző egyetemi docens Ph.hu kovacst@pedia. Kovács János Kovács János Kovács Jánosné Kovács Jánosné Kovács József Kovács Judit Kovács Kalic Károly Kovács Katalin dr. Köblös Katalin dr.hu kovzol@math.hu kovacs.u-szeged.szote.u-szeged.u-szeged.mdche.hu kovacs. Kozma Judit Kozma Magdolna Kozmács István dr.martina@hszi.u-szeged.szote. 4386 798353.hu akokeny@freemail. Kökény Andrea dr.hu kovacsk@mars. Kovács Krisztián dr.hu iren@anat-fm. Kovács Krisztina Kovács Lajos dr.klara@pharm.hu KOVATS@nepsy.hu kovacst@knret.hu kovacs@ovrisc.ilona@drotposta.szote. főorvos orvos egyetemi docens adminisztrátor igazgató-helyettes. Soós Edit dr.hu kbklau@kovi.u-szeged.u-szeged. Kőfalvi Tamás dr.u-szeged. 2363 5088 798460 1963 5790 6167 4075 3226 1200..u-szeged.szote.u-szeged.szote.hu mkovacs@lingo.szote. 5281 6381 6000 5921 6264 4464 4630 6690 5347 6959 798491 6193 4174 4647 3039. Kovács Keve János Kovacs Klára Kovács Kornél dr.szote.hu kovacs. Kovács László Imre dr.szote. 5583 799300 6062 4845 799354 2112.hu 163 .hu iroda@ehok.hu agrarjog@juris.hu kovacsz@inf.hu kunnomad@yahoo.hu kovl@in1st. Kovács Zoltán dr.szote.

hu kortve@chem.csaba@gmf.u-szeged.u-szeged. Kövérné Klucsik Edit Kövesdi Katalin dr. Kun Attila dr.u-szeged.hu kukla@radio.hu kulacsik@jgypk. Kövesdiné Hevesi Éva Kövesi-Nagy Dániel Kövesi-Nagy Dominika Kráczer László Krajevszky Ágnes Krajkó Gyuláné Krámli András dr. 6708 6321 3354 4313 6775 532-990/143 5674 5384 5323. Kőrös Anikó Kőrösi László dr.u-szeged. Kruzslicz Péter Pál dr.u-szeged.hu kremera@jgypk. 4775 5933 6594 532-990/184 6956 6111 5369 5576 6056 4092 2927 3434 6281 4786 4295 6781 6910 6794 549-631 461-659 461-659 461-659 3149 5260 798201.com kover@hist.hu pappsz@chem. Szabó Diána dr. Kreisch Istvánné Kardos Zsuzsanna Krémer András dr. Kripák Adrienn Krisch Judit dr.hu konnye.u-szeged.u-szeged.hu kugler@lit. Kristó Zsuszanna Kristóf Attila Andrei Kristóf Csaba Krisztin Mónika Krisztin Németh István dr.zoltan@gmail.hu lacus@baybio.u-szeged.szote.hu kreisch@bio.hu l.u-szeged.u-szeged.hu inflib@inf.hu kakos@chem.szote.hu bea@anatomy.hu kristo.hu krisztin@jgypk.hu Rita. Kupihár Zoltán dr.hu kruppat@jgypk.szote. Krisztinné Péva Beáta Kriveczky Katalin Krnács András Kruppa Tamás dr. Kulacsik Júlia dr.fr kovesdi@jgypk.mdche.u-szeged.hu andkuba@inf. Kunné dr.u-szeged.hu kruzslicz@eutk.Kökény Istvánné Kőműves Zoltánné Körmendi Éva Kőnnye Csaba Körmöci Béla Körmöczi László dr. Kulcsár Péter Kulcsár Valéria dr. Kuba András Kuba Péter Kuczora Attila Kuczora Rózsa Kucska István I. Kukovecz Ákos dr. Kucska Istvánné Kugler Katalin dr.u-szeged. Kurai Andrea Kurai Ferenc adminisztrátor kézbesítő fogászati asszisztens elektromos műszaki ellenőr műszaki ügyintéző tanszékvezető egyetemi docens technikus könyvtáros gazdasági vezető klinikai orvos titkárnő tudományos munkatárs tudományos munkatárs egyetemi docens egyetemi docens nyelvtanár tanársegéd adminisztrátor tanszékvezető egyetemi docens szakirány-felelős főiskolai docens napközis nevelő informatikai munkatárs zongora tanár tudományos munkatárs laboratóriumi asszisztens vezető tanár egyetemi tanár tanár finanszírozási előadó laborasszisztens egyetemi docens előadó főiskolai tanár egyetemi docens könyvtáros tanszékvezető főiskolai tanár ápoló főiskolai docens főiskolai docens előadó Ph.hu krisch@mk.u-szeged. Kulcsárné Fazekas Melinda Kulik Jenő dr.u-szeged.u-szeged.zsuzsanna@gmf.u-szeged.u-szeged. 798290 5437 4620.u-szeged.u-szeged.attila@gmf.hu kormoczi@bio. Krisztin Tibor dr.hu kristo@mgk. 4612 3433 3273 5311 4662 3046. Mátrai Edit Kőváry Zoltán Kövecs Sándor Kövér Lajos dr.hu matrai@lingo.u-szeged.agnes@med. Kui Róbert dr. Kőrössy Judit dr.hu info@sztekarrier@hu kuna@phcol. Kőrösiné dr.hu kredics@bio.u-szeged.u-szeged.hu krasznai.hu kuczora.u-szeged. Kristó István dr. Körtvélyesiné dr. Körtvélyesi Tamás dr.hu kolaklucs@yahoo. 5317 5925 5555 2889 5163 532-990/111 komuves@rekt. Kuk Ilona dr. 3667 6942 6948 6665 4698 5536 6788 4211 4211 3243 6369. Körmöcziné Légrádi Mária Körmöczy Rita Körmöczyné Bozsó Andrea Körmöndi Sándor dr. Kresák Réka Krész Miklós dr.hu krisztin@math.u-szeged.u-szeged. Kuncz Ádám dr. Kucska István II.hu kramli@math.korosi@chem.hu kovary.hu kubapeter@eco.hu 164 .hu korossy@edpsy.u-szeged.hu kriveczk@lingo. Tóth Erika Kunsági Katalin dr. Papp Szilvia dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.D. Krémer Sándor dr.hu baygen@bay.szote.com kupi@ovrisc.u-szeged.hu krnacs@jgypk.u-szeged.u-szeged.hu kresz@jgypk. tanár tudományos segédmunkatárs nyelvtanár oktató egyetemi docens tanársegéd tudományos munkatárs tanársegéd irodavezető-helyettes segédápoló fűtő karbantartó fűtő egyetemi docens klinikai szakorvos szakorvos tanársegéd egyetemi docens adjunktus tanár egyetemi docens irodavezető állatorvos gyógyszerész egyetemi docens klinikai orvos technikus intézeti főorvos tanársegéd asszisztens gondnok 4920 4002 5284.u-szeged. 3039 4795 3384 3811 6238 3177 2658 3384 4097 4343 5006 6933 4516 4005 4786 4532 6716 6080.Kormoczy@bibl.hu KRIPAK@nepsy.u-szeged.u-szeged.u-szeged. 2522 4586 3567.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Kunosné dr. Krámli Györgyné Krasznai Ágnes Krecskai Jánosné Kredics László dr. hallgató intézetvezető főnővér segédlaboráns főiskolai docens tanszékvezető egyetemi.hu kuncz@hotmail. Kukla Edit dr.hu bozsoa@math.

adminisztrátor segédlaboráns hivatalsegéd ápolónő oszt.u-szeged.bardos.com kutsan.hu lantoskatalin@etszk.szote. főiskolai docens intenzív betegellátó szakápoló tanszéki titkárságvezető gépkocsivezető adjunktus pszichiáter irodavezető-helyettes gondnok szemész szakorvos gazdasági nővér vegyésztechnikus tanulmányi előadó szakvezető tanár vagyonvédelmi munkatárs vezető tanár asszisztens laboráns osztályvezető.hu dlajko@juris. Kuspi Zsolt Kuti Anna Kutsán Ágnes Kutsán György dr.kurtosi@eco.hu glaskay@bio.u-szeged.u-szeged.hu lacsanistvan@freemail.u-szeged.hu laszlone@nepsy. 6077 1841 4268.hu laszlos@comser.u-szeged.hu katica@anatomy.hu laczi.istvan@gmf.u-szeged.andrea@gmf.u-szeged.gyorgyne@med.agnes@rekt.u-szeged.u-szeged. Lantos Ferenc dr.hu lajkone.u-szeged.hu ldora@brc. docens tanár.u-szeged.szote.szote.hu cili@chem.főnővér szakvezető tanár operátor laborasszisztens adjunktus adjunktus dékáni hivatalvezető gyakornok egyetemi docens laborasszisztens oszt.szote.hu szilvia.u-szeged.u-szeged. Laukó Gábor Laurinyecz Barbara dr. Lajsok Jánosné Lajtos Tivadarné Lakatos Andrea Lakatos Ferenc Lakatos István Lakatos Katalin Lakatos Tiborné Lakatos Zoltánné Lakatosné Varga Marianna Laklia Márta Laknerné Bárdos Erzsébet Lakóné Tóth Enikő Laluska Pál dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.takacs.u-szeged. Laczi Györgyné Laczi Istvánné Laczi Júlia Laczi-Nagy Judit Lacziné Börtsök Ágota Lacziné Börtsök Ágota Lacziné Dobó Krisztina Laczkó Gábor dr.hu lakatos.hu laszloar@pedia.hu lakatosne@pharm. ápolónő főiskolai docens szakápoló intézetvezető főnővér műtős szakasszisztens professor emeritus ny.hu anna. László Zoltán László Zsuzsanna dr. Lászlóné Grega Éva Lászlóné Varga Helga Latinovics Dóra Latzkovits Miklós dr.hu zsuzsi@ biochem.hu kurti.fogas@bibl.u-szeged.ibolya@gmf.u-szeged. Laskay Gáborné Laskovicz Gabriella Lass Zoltán László Andrásné László Andrea László Anita László Aranka dr.u-szeged. Lajkó Károly dr.u-szeged. Kókai Erzsébet dr.Kuráné Dani Andrea Kurucsai Lajosné Kurucsainé Fogas Szilvia Kurunczi Andrea Kurunczi Péterné Kurusa Árpád dr.hu li@medea. László Györgyi László István dr. Lajkóné Takács Ibolya Lajos Klára Ágnes Lajos Judit dr.hu lakatos.szote.hu kurusa@math.u-szeged.kuti@diaverum.hu kurtosi@hung.u-szeged. 5488 1227 4044 3391 5668 4605 5626 420-959 6561 4638 798252 6939.hu kutsan@chem. Ladosné Herpai Éva Lagdánné Szélpál Éva Lajkó Csaba Lajkó Dóra dr. 5469 3027 6103 4368 6324 4896 4684 4684 6935 4221 5837 30/4473382 6652 5285 3445 2180 6356 5174 4209 0630/5108106 4183 5937 6767 420-927 2063 2524 2815 5300 6212 4491 3384 2127 5575 5271 3378 1198 5888 4405 532-990/149 5022 1815 6967 4121 2614 4605.hu kurti@gyermek.szote.hu barbara@bio.u-szeged.szote. Kürtösi Zsófia dr. 3798 798460 5489 2409.hu bagota@juris.hu nagy.hu dobok@brc.hu laszlone@jgypk. Labádi Gergely dr.hu laluska@juris. Turzó Kinga dr.u-szeged. ápolónő tanszékvezető egyetemi. Lacsán István dr. tudományos tanácsadó tanár adjunktus portás ügyvezető igazgató portás egyetemi docens nyelvtanár vezető műtősnő tudományos segédmunkatárs egyetemi docens adjunktus tudományos munkatárs 4496 5826 3340 549-631 2103 4090 4730 4995 6738 4627 799368 2020 4473 4523 5294.hu kozig@juris. Lantos Katalin Laskay Gábor dr. 6937 6357.cc. Lada Szilvia Ladó Mária dr.u-szeged.erzsebet@gmf.hu lauko@etszk.hu zsofia.hu lajko@nepsy. László István László Sándor dr.u-szeged.u-szeged. oktatási dékánhelyettes klinikai főorvos egyetemi docens foglalkozás-egészségügyi asszisztens hivatalsegéd művésztanár pályázati előadó tanszéki ügyintéző tanszéki ügyintéző laborasszisztens egyetemi docens gyógyszerész asszisztens sportközpontvezető könyvtáros tudományos főmunkatárs címzetes egyetemi docens dietetikus c.Laczko@bibl. Kürtösi Katalin dr.dani.hu zsizsu@sol.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Laczkóné dr.hu landi@stoma. Lantos Ilona dr.judit@rekt.hu tenisz@univkft.hu tavasztel@freemail. rendszergazda főnővér előadó adjunktus informatikus főorvos egyetemi docens egyetemi docens. Kürti Gábor Kürti Kálmán dr. Laczkó Jánosné Laczkó Péter Laczkó Sándor dr. 4267 kurane.szote.u-szeged.gabor@med.hu Sandor.u-szeged.hu laczilajja@freemail.szote.fer@freemail.hu laszloa@freemail.hu lkokaie@stoma.szote.u-szeged.u-szeged. László Ferenc dr.u-szeged.hu glabadi@freemail.hu laknerne.hu 165 .hu lajoska50@freemail. L.

u-szeged.hu lelkes@phys. Leskóné Varga Katalin Lesznyák Márta dr.hu liptak. ifj. Letoha Tamás dr. Linka Beáta Lippai László Lajos dr.u-szeged. 4487 3958 6232 6902 5262 5452 6049 4961 5767 1250 3160 4969 4870 lg@surg. Lemaire.elbert. 4887 5299 4820 6621 6913 6012 799532 4056 5474 4069 4056 599-600/783 4300 3959 2961 5156 4985 6045 3384 6449 5959 5582 3434 4251 3334 4394 5548.hu stiebel@music.hu lednitzky@medea.szote.u-szeged.u-szeged. Lázár György dr.u-szeged.hu lazarne@nepsy.szote. Leindler László dr.Lázár Andrea dr.hu lmsimon@bio.hu 166 . Mezei Zsófia dr.u-szeged. 5676.u-szeged. 2621 5993 3148 5706 6309 5196 599-600/649 3437 798460 6742. 5513 5910.laszlo.com leindler@math. Leindler Zoltán Leitgeb Balázs Lele Gabriella Lele Mária Lele Mihályné Lele Zsolt Lelkes Zoltán dr.D.u-szeged.u-szeged. Lencsés Éva Lencsés Gyula Lendvai Gábor Lengyel Boglárka Lengyel Csaba dr. Lehocki Balog Andrea Lehóczki Bettina Lehoczkiné dr.szote.Lehotai@bibl.) titkárságvezető adjunktus ügyvezető igazgató adjunktus akadémikus.hu lehe1@freemail.hu lazar@pharm.hu lepahin@lit.D. Lázár Mária dr.. Letoha Annamária dr.cc.tunde@gmf.hu oji@juris.marta@gmf. emeritus irodavezető Ph.hu mezei @patph. Lerch Ágnes dr.u-szeged.hu lengyel@jgypk.hu lencsese@freemail.u-szeged.u-szeged.hu Istvan. Lengyel Gáborné Lengyel Ignácné Lengyel Imre dr.u-szeged. Légrádi Ádám Légrády Péter dr.hu ba@medea. Lázár István dr.u-szeged. Liptákné Idul Mária Liptovszkyné Wolf Mária dr. Lepránné dr.Lengyel@bibl.ferencne@med.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu liptak@jgypk.hu lencse. egyetemi tanár egyetemi docens adjunktus tanulmányi előadó adjunktus tanársegéd tudományos munkatárs nyelvtanár gyógyfoglalkoztató egyetemi docens Ph. Leprán István dr.u-szeged.hu mlesz@sol.hu tletoha@yahoo.u-szeged.hu lemaire@jgypk. Simon Mária dr. Lévai Judit Lévai Márta Éva Lichtenstein József dr. segédmunkatárs tanársegéd szakgyógyszerész tanulmányi osztályvezető dietetikus egyetemi docens titkárnő ügyintéző könyvtáros előadó (posztgrad.hu lolla@pedia.. ügyintéző munkatárs tanársegéd intézetvezető főnővér egyetemi docens intézeti mérnök pénzügyi előadó 5958 5460 5112 4437.hu povi1@freemail.hu lengyel.hu leindler@hotmail.hu ilengyel@eco. Lázár Pál Lázárné dr. Lázár Mária dr.szote. Lehoczky Éva Lehoczkyné Serfőző Enikő Lehotai Edit Lehotai Krisztina Lehotainé Szabó Andrea Lehotzky Helga dr.hu Edit.hu lobarne. hallgató koordinátor technikus állatgondozó boncmester adjunktus lektor vezető tanár egyetemi tanár gazdasági vezető szakorvos nyelvtanár adjunktus könyvkötő pénzügyi előadó egyetemi docens szociális munkás gyógyszertári szakasszisztens intézetvezető egyetemi tanár könyvtáros ügyintéző osztályvezető boncmester asszisztens dékáni hivatalvezető testnevelő tanár egyetemi docens oktatási dékánh.hu lippaiL@jgypk. emeritus tanszékvezető egyetemi docens ápoló egyetemi docens klinikai szakorvos szakorvos főiskolai docens tanársegéd dékáni hivatalvezető tud.szote. Hegedűs Hajnalka dr.hu lengyel.u-szeged.szote.hu lepran@phcol.szote.MBA képz.u-szeged.Lehotai@eco. Lehrner Lóránt Leindler László dr.hu leindler@eli.hu Krisztina.szote.u-szeged.szote.u-szeged.boglarka@gmf.u-szeged.u-szeged. 5776 420-305 6496 5015. 4372 798460 1963.u-szeged. Lázár György dr. hallgató főiskolai docens tudományos segédmunkatárs gyógyszertári asszisztens gazdasági nővér tanácsos.hu lencses@socio. 4919 5767.u-szeged.hu hegedus@anatomy.hu serfozo@sport.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu leitgeb@brc. Lednitzky András dr. Lázár Lajosné Lázár László dr. 4602 4820 3035 5016.szote. 5016 2296 2221.u-szeged.hu jutka@sgyak. Olivier Lénárd Judit Lencz László dr. Lippai Makra Edit Lippainé Dohor Krisztina Lipták Ilona Lipták Margit Lipták Márta Judit Lipták Róbert dr. Légrádyné Török Judit dr.hu lichtenstein@juris. Liszli Péter Lobárné Elbert Tünde tanársegéd tanszékvezető egyetemi tanár prof.tiborne@gmf. prof. 5810 5528 5458 1403 4105. Lengyel István Lengyel László Tiborné Lengyel Sándorné Lengyel Zoltán Lengyelné Csatári Zsuzsanna Lengyelné Stiebel Klára Lengyelné Szugyiczki Mária Lepahin Valerij dr.u-szeged.u-szeged.com LEVAI@nepsy. képz. Lencse Ferencné Lencse Gerda dr. 4599 2444 5062 4678 6653 4448 6278 2929 5163 4600.u-szeged.

4854 4758.hu lorincz_laszlo@hotmail. M. Löffler Tibor dr.u-szeged. Mainé dr.hu eme21@freemail.u-szeged.u-szeged. Majó Zoltán dr. Magyar Adél Magyar Dezsőné Magyar Lászlóné Magyar Márta Magyari Márta dr.u-szeged.Lorik@bibl.hu jogsegely@ehok. Lőrincsik Péter dr.u-szeged.u-szeged. 3798 5148 6953 4253 5980 1178 4501 6373 798285 4605. Machan Eszter Maczák János Maczelka Noémi dr. szakvezető tanító programfejlesztő vegyész előadó professzor emeritus tanársegéd szakorvos napközis szakvezető tanár napközi csoportvezető tanító tanársegéd rezidens klinikai szakorvos egyetemi docens könyvtáros adjunktus előadó főiskolai docens titkárnő tudományos segédmunkatárs tanszéki munkatárs tanársegéd élelmezési üzemvezető címzetes egyetemi docens tudományos munkatárs főnővér főiskolai docens tanársegéd gazdasági nővér c.u-szeged.u-szeged.Gyorgy@mku.hu lorinczne@ekf. Magyaricza Enikő Magyariné dr. Lődi Ágnes dr.szote.u-szeged. 798461 5917 6286 6057 6309 4622 6124 6744 799343 798138 5541 5440 5589.szote.hu macsek.gov. Madarász Zsolt dr. egyetemi docens kisegítő irattár-kezelő koordinátor tanszékvezető egyetemi tanár egyetemi docens előadó tanszékvezető főiskolai docens intézetvezető főiskolai tanár titkárnő klinikai orvos tanársegéd közbeszerzési csoportvezető szakorvos egyetemi docens tanársegéd vezető óvónő főigazgató tanársegéd osztályos orvos kutatási koordinátor szakorvos főiskolai docens főiskolai docens tanársegéd hivatalsegéd adminisztrátor dékáni hivatalvezető szakvezető főorvos dietetikus tanszévezető egyetemi docens gyógyszertári szakasszisztens laboratóriumi asszisztens laboráns biológus rezidens egyetemi docens asszisztens gazdasági és műszaki főigazgató egyetemi docens ápoló nyelvtanár osztályvezető ápolónő egyetemi tanár 6267 6726 1696 2299 6887 798161 548-290 6267 6267 5779 5569 5174 3203 6655 5347 6052 4605.hu 167 .com maiantal6@gmail.hu Bela. Tóthné dr.hu loffler@polit. Madarász Klára dr.u-szeged. Mágoriné Huhn Ágnes dr. Lukács Árpádné Lukács János dr.hu lukacsa@puhe. Lövész Béláné Lucz Ilona Lukács Anita dr.szote. Maczelkáné Gyáfrás Ildikó Mácsai Attila dr.u-szeged.hu lorincza@pedia.u-szeged. Lovász Norbert dr.hu majoz@eco.Mader@bibl.hu MAJOR@nepsy.u-szeged.hu lon@in1st. Luterános József Luteránus Istvánné Lutz Gábor dr. Tóth Tivadar dr.hu lorincsik@juris.u-szeged. Lőrik Tünde Teréz Lőrincz Attila dr.hu arsnova@axelero. Major Csaba Major Éva Major Józsefné Major Péter dr. Losonczy Zsófia Lovai Ferencné Lovai Róbert Lovas Péter dr. 4929 6789 5594 2903 6963 5780 4693 4523 5934 2498 549-631 4086 loki@inf.hu Lorinczy.u-szeged.hu magony@endoc.hu maderkris@pedia.hu kfarkas@clab.hu csillama68@gmail.hu madarasz@jgypk.u-szeged.hu lorinczi@socio.geo.u-szeged.hu magyarm@sci.hu andi@earth.hu csongradmrfk@bm. Macsek Bernadett Madani Shahram dr. 6049 5567 5535 5993 6481 549-622 3404 5173 420-491 6661 5336 592-900/129 5370.hu machan@freemail.bernadett@gmf. Mácsai Mónika dr.Lódiné Szabó Katalin Lóki Gábor Lókiné Farkas Katalin Lombfalvi Katalin Lonovics János dr. Magonyné Varga Emőke dr. M.u-szeged. egyetemi docens üzletfejlesztési menedzser napközis nevelő portás igazgató.hu maczelka@pharm.com majo. Maglóczky Erzsébet Magony Sándor dr. 3798 2869 5231. Mader Krisztina dr.szote.hu luczi@music.u-szeged. Lőrincz Ildikó Lőrincz László Lőrincz Zoltánné Lőrinczi Gábor Lőrinczi János Lőrinczné Kiss Andrea Lőrinczné Losoncz Tímea Lőrinczy György dr.u-szeged.u-szeged. 2111 4501 6701 4527 5083 6908.u-szeged.zoltan@gmf.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu Tunde.u-szeged. Madarászné Szász Éva Mader Béla dr. Farsang Andrea dr.hu miki@eco.hu magorine@jgypk. 6390 4497 5953 6688 4640 4195 4365 4605. Csiszár Jolán dr.com ingen@chello.istvanne@med.hu burian@comser.hu mtoth@eo.szote.szote.u-szeged.szote. Magdics Marietta dr.u-szeged.hu magyarad@t-online.u-szeged.kata@rekt. Lukács Kata Lukácsné Csávás Zsuzsanna Lukácsné Horváth Márta Lukovics Miklós dr.hu lukacs.hu luteranus. Losoncz Judit dr.hu macsai @patph.szote. Burián Katalin Magyarné Gulyás Edit Magyarné Papdi Csilla Magyaródi Erszébet Mai Antal Mai Tímea dr.hu maczelka@jgypk. Majer Tiborné Majó Zoltán dr.u-szeged.szote. 4607.u-szeged.

Majoros Valéria dr. Majorosné Mészáros Éva Majsa József dr. Majtényi Petra dr. Majzik Andrea dr. Majzinger István dr. Makai Attila dr. Makay Géza dr. Makk Erika Makk Ferenc dr. Makk Ferencné Makó Georgina Makovits László Makovits Lászlóné Makra Gáborné Makra Gabriella Makra László dr. Makra Magdolna Makra Orsolya Makra Péter dr. Makráné Felhő Zita Maksay Lászlóné Makszin András dr. Maleczki Márta dr. Málovics Éva dr. Málovics György dr. Manczinger László dr. Mandák Jánosné Mandászné Enzsel Ivett Mándi Yvette dr. Mándoki Tamásné dr. Manova, Nagyezsda Dimitrievna Mara Péterné Fodor Eleonóra dr. Máráné Prágai Anikó Maráz Anikó dr. Marco Deluchi Marco Winkler Marcsik Márta Mari Albert prof. dr. Mariánovich Dániel Máring Lajos Marjanucz László dr. Márki Árpád dr. Márkiné Szederkényi Edit dr. Márki-Zay János dr. Márki-Zayné Imre Katalin dr. Márki-Zayné dr, Fazekas Mónika Markó Kata Markotics Attila dr. Markovics Erzsébet dr. Márkus Andrásné dr. Márkus Jánosné Márkus Péter Márkusné Vezér Anikó Márky Lajos Márki-Zayné Fazekas Mónika Maródi Mihály Marofka Ferenc dr. Marosi György dr. Marosi Máté dr. Marosi Tibor dr. Maróti Ágnes Maróti Antalné Maróti Gergely dr. Maróti Miklós dr. Maróti Péter dr. Maróti Zoltán dr. Marótiné Bense Krisztina Marótiné Buknicz Gyöngyi Maróy Péter dr. Marsi Enikő Marsi István dr. Marsiné dr.Kovács Gabriella Márta Andrea Mártáné Major Zsuzsanna Márté Tibor

tanársegéd tanulmányi előadó koordinációs igazgató, adjunktus klinikai orvos tudományos munkatárs okt. dékánhelyettes, iv. egyetemi docens klinikai orvos egyetemi doces főelőadó kutatócsop. vezető, egyetemi tanár operátor védőnő gépkocsivezető laborasszisztens hivatalsegéd adminisztrátor egyetemi docens laboráns ügyvivő szakértő adjunktus laboráns titkárnő közbeszerzési tanácsadó tanszékvezető egyetemi docens szakcsoportvezető egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens ápolónő adminisztrátor egyetemi tanár fogászati asszisztens anyanyelvi lektor vegyész tanulmányi előadó tanársegéd lektor lektor asszisztens professor emeritus kiadványszerkesztő műszakivezető intézetvezető, tv. egyetemi docens adjunktus szakorvos tudományos munkatárs adjunktus könyvtáros Ph.D. hallgató klinikai orvos főiskolai docens dékáni hivatalvezető adminsztrátor projektmenedzser könyvtáros szakoktató könyvtáros technikus klinikai főorvos ov. főorvos tudományos munkatárs főiskolai docens rezidens hivatalsegéd kutató egyetemi docens egyetemi tanár tudományos segédmunkatárs könyvtáros csoportvezető egyetemi tanár tanársegéd főiskolai tanár nyelvtanár tanulmányi főelőadó gondnok könyvtáros

5851, 5317, 1217 5019 6753, 4386 5186 3759 532-990/116 5259, 4901 4091 5629 4118, 4464 1198 6304 4328 4893 5101 5413 4856 4551 4110 5833 2811 5487 647-196 4690 6199 4186 4515, 3959 798185 5616 5116, 5115, 2845 5295 6321 5959, 5957 5017 5407 3402 3261 5317 5011 1831 5654 4804, 4464 1974 5476 2811 532-990/127 6659 3639 1489 6528 4206 6084 5946 6648 6026 6659 5149, 71793 5476, 5702 798160 3980 6018 5331 6051 6936 6378 4120 1714 6665 5694 4270 6225 4778 4638 4603 5171 6621

majorosne@medea.szote.u-szeged.h majsa@polit.u-szeged.hu maja@chem.u-szeged.hu mi@mgk.u-szeged.hu makayg@math.u-szeged.hu makk.erika@med.u-szeged.hu toriroda@hist.u-szeged.hu makk.ferencne@gmf.u-szeged.hu 0630/5108-105 markovits.laszlone@gmail.com

makra@geo.u-szeged.hu MAKRA@nepsy.szote.u-szeged.hu omakra@bio.u-szeged.hu makra.peter@med.u-szeged.hu zita@biochem.szote.u-szeged.hu titkarsag@opht.szote.u-szeged.hu makszin.andras@gmf.u-szeged.hu maleczki@hung.u-szeged.hu malovics@eco.u-szeged.hu manczing@bio.u-szeged.hu

yvette@comser.szote.u-szeged.hu manova@yandex.ru marane@medea.szote.u-szeged.hu marcodeluchi@tiscali.it

mdani@etszk.u-szeged.hu maring.lajos@med.u-szeged.hu saniko@hist.u-szeged.hu marki@pharm.u-szeged.hu se@surg.szote.u-szeged.hu mzjanos@biochem.szote.u-szeged.hu Monika.Marki-Zay@bibl.u-szeged.hu mkata@chem.u-szeged.hu markoer@mk.u-szeged.hu agnes@juris.u-szeged.hu

Aniko.Markusne@bibl.u-szeged.hu

marodi.mihaly@med.u-szeged.hu mf@surg.szote.u-szeged.hu

marosi@mk.u-szeged.hu marotiag@pedia.szote.u-szeged.hu marotig@brc.hu mmaroti@math.u-szeged.hu zmaroti@pedia.szote.u-szeged.hu
marotine.buknicz.gyongyi@med.u-szeged.hu

p.maroy@bio.u-szeged.hu marsi@jgypk.u-szeged.hu

Tibor.Marte@bibl.u-szeged.hu

168

Martinek Tamás dr. Martinekné dr. Huszti Gabriella Martók Imréné Márton Gáborné Marton Györgyi Marton Imelda dr Márton Judit Márton Virág dr. Márton Zoltán dr. Marton Zsuzsanna Mártonffyné Dályay Klára Zsuzsa Mártonné dr. Lénárt Zsuzsanna dr. Mártonné Kovács Erika Martonosi Adrienn Martonosi István Martonyi Erzsébet dr. Martonyi János dr. Maruzs Pál Maruzsné Sebó Katalin dr. Marvanek Judit Masopust Péter Máté Ágnes Máté Eörs dr. Máté Zsuzsanna dr. Máténé Homoki Tünde Máté-Tóth András dr. Máthé Imre dr. Máthé Krisztina Máthé Valéria Matijevics Emil Matijevics István dr. Matijevics Rita Matkó Beáta Matkó Mónika dr. Matos Zoltán Matus Zoltán Tiborné Matuska Ágnes dr. Matuska Ágota Matuska József Matúz János dr. Matuz Mária dr. Mátyás Adrienne Mátyás Gabriella Mátyus Imre Matyuska Mariann Maurer Mária dr. Mayer Gáborné Mayer Péter dr. Mécs Ágnes dr. Mécs László dr. Mécs Zsuzsanna dr. Mede Perla Medgyes Tamás dr. Medvecz Péterné Medvegy Anna Megyeri Eszter Megyeri Klára dr. Megyesi Dóra Megyesi Lajosné dr. Megyesi László dr. Meleg János Mellár János Mencser Zoltán dr. Mendler Luca dr. Ménesi Erzsébet Méray Judit dr. Mérey Erika Mérey Gábor Mernyák Erzsébet dr. Meskó Eszter dr. Mester Ágnes Mester Csilla Mester Gyula dr. Mészáros Anikó Mészáros Gabriella Mészáros Gyöngyi

adjunktus titkárnő portás személyügyi előadó raktáros tanársegéd Ph.D. hallgató klinikai orvos kutató leltárellenőr adjunktus klinikai főorvos adatrögzítő dietetikus portás szakorvos egyetemi tanár gazdasági vezető tanszékvezető főiskolai tanár tanszéki ügyintéző főiskoli docens Ph.D. hallgató egyetemi docens főiskolai tanár gyakorlati oktató tanszékvezető egyetemi tanár egyetemi tanár osztályvezető ápoló nyelvtanár tanszéki mérnök főiskolai tanár irodavezető tanulmányi előadó klinikai orvos tanár kisegítő alkalmazott adjunktus könyvtáros irodavezető tudományos tanácsadó tanársegéd asszisztens műtős asszisztens tanársegéd tanár klinikai főorvos raktáros adjunktus higiénikus szakorvos klinikai főorvos szakorvos tanársegéd tudományos munkatárs/projektmenedzser adminisztrátor tanszéki munkatárs tanársegéd egyetemi docens ügyintéző pszichológus c. egyetemi tanár portás tanszéki mérnök tanársegéd adjunktus ápolónő egyetemi tanár könyvtáros raktáros tudományos munkatárs osztályvezető ETR referens asszisztens főiskolai tanár adminisztrátor állatgondozó rtg. asszisztens

5768 5037 5847 4771 3342 5226, 4920 6953 5516, 5493 2618, 5674 5620 6336 4998, 5206 799500 2330 6233 2066 6372, 3179 4782, 444-607 6200 4412 4605, 3798 4437 6196 6077 4788 4423, 4418 5557 5933 3439 4426 6730 6486 4280 798452 3367 4609 3214 6627 4649, 4491 6024 4944 2964, 2927 5956 4366 4343 5233 799381, 799507 3181 6136 1313 548-290 6044 4058 5968 6968 6903 2840, 2844 6665 592-900/150 4096 5921 4068 5386 2811 549-631 5168 6665 3341 4036, 4277 6640 5019 2363 6730 5408 3976 4595

martinek@pharm.u-szeged.hu gabi@etszk.u-szeged.hu martonne@jgypk.u-szeged.hu Gyorgyi.Marton@bibl.u-szeged.hu

martonvirag@hotmail.com
marton.zsuzsanna@med.u-szeged.hu

dalyay@jgypk.u-szeged.hu

janos.martonyi@nezopontintezet.hu sebok@jgypk.u-szeged.hu jogtort@juris.u-szeged.hu

mate@inf.u-szeged.hu mht@jgypk.u-szeged.hu matetoth@rel.u-szeged.hu mathe@pharm.u-szeged.hu MATHE@nepsy.szote.u-szeged.hu

mistvan@inf.u-szeged.hu mrita@eco.u-szeged.hu betty@arts.u-szeged.hu

Agota.Matuska@bibl.u-szeged.hu matuska.jozsef@gmf.u-szeged.hu

matyusimre@yahoo.com

mayerp@matavnet.hu mecs@orto.szote.u-szeged.hu medeperla@gmail.com tmedgyes@gmail.com medvecz@easymail.hu medvegya@bio.u-szeged.hu megyeri@comser.szote.u-szeged.hu Dora.Megyesi@bibl.u-szeged.hu megyesi@math.u-szeged.hu

luca@ biochem.szote.u-szeged.hu

Erika.Merey@bibl.u-szeged.hu Gabor.Merey@bibl.u-szeged.hu bobe@chem.u-szeged.hu Eszter.Mesko@bibl.u-szeged.hu

gmester@inf.u-szeged.hu

169

Mészáros György dr. Mészáros Gyula dr. Mészáros István dr. Mészáros Kamilla dr. Mészáros Katalin Mészáros Lászlóné Mészáros Lídia Mészáros Rezső dr. Mészáros Sándorné Mészáros Szabolcs dr. Mészáros Tamás dr. Mészáros Tibor Mészáros Zoltán Mészáros Zsuzsanna Mészárosné dr. Bohus Klára dr. Mészárosné Bontovics Julianna Mészárosné Herbich Katalin Mészárosné Koprivanacz Eszter Meszlényi Mihály Zoltán Meszlényi-Lenhart Emese Mezei Károlyné Mezei Péter dr. Mezei Róbert Mezeiné Maróti Katinka Mezey András Mező Tamás Mezőlaki Erik Ákos dr. Mezősi Gábor dr. Micsinai Erzsébet Miczák András dr. Miglinci Lídia Mihalik Dezső Mihalik Erzsébet dr. Mihalovits Gábor dr. Mihály András dr. Mihály Csilla Mihály Illésné Mihály Lilla dr. Mihály Péter Mihályi Lilla dr. Mihók Ildikó Mihók Katalin dr. Mikes István Miklós Ferenc dr. Miklós László dr. Miklós Mátyásné Miklós Péter Miklósné Bakos Magdolna Miklósné Bódi Edina Miklósné Maltesics Ildikó Miklósné Szécsi Magdolna Miklóssy Sándorné dr. Mikluán Rita dr. Mikó Tivadar dr. Mikó Józsefné Jónás Edit dr. Mikola Tamás Mikusik József Béla Mikuska Katalin Mikuska Tiborné Milassin Péter dr. Mingesz Róbert dr. Mink Mátyás dr. Minkó-Csontos Anna Miskolczi Ágnes Mitykó János dr. Mityók Ibolya Mityókné Biró Erika Mlinarics Edina Móczán Zoltán Mocsári Katalin Mód László Modok Mária dr. Modok Szabolcs dr. Mogyoródi Emese dr. Mohácsi Árpád dr. Mohácsi-Hartner Judit

föskolai docens klinikai főorvos egyetemi docens orvos oktatásszervező főelőadó Ph.D. hallgató akadémikus, egyetemi tanár sterilizáló asszisztens tudományos segédmunkatárs professzor emeritus szakvezető tanár könyvtáros előadó szakorvos fizikus tudományos segédmunkatárs intenzív betegellátó szakápoló rendszergazda ügyvivő szakértő tanulmányi osztályvezető-helyettes adjunktus, a Doktori Iskola titkára rendszergazda napközi csoportvezető tanár könyvtáros fizikus tudományos munkatárs tanszékvezető egyetemi tanár vezető műtősnő tudományos tanácsadó ipari kapcsolati menedzser rendszergazda egyetemi docens, Füvészkert ig. tanársegéd tanszékvezető egyetemi tanár tanársegéd tanulmányi osztályvezető klinikai orvos oktató klinikai orvos ápolónő szakgyógyszerész kollégiumigazgató tudományos munkatárs adjunktus nővér tudományos segédmunkatárs irodavezető irodavezető ápoló előadó laboratóriumi asszisztens szakorvos egyetemi tanár (külf.) adjunktus irodavezető ápoló szakápoló előadó tanársegéd tanársegéd egyetemi docens könyvtáros rendezvényértékesítő klinikai orvos fogászati asszisztens vegyészlaboráns szolgáltatói munkatárs intenzív betegellátó szakápoló szakápoló egyetem tanársegéd üzemorvos, reumatológus szakorvos tanársegéd egyetemi docens tudományos munkatárs pszichológus

6544 5522 4506 798161 6091, 6206 5632 4929 4173 2531 3137 5838 3366 6668 4196 5327 5852, 6121 532-990/123 5174 4035 6290, 6253 4172 6735 798104 6267 6654 5852 4501 4155 798249 5920, 5541 6701 4341 4109, 4236 5477 5665 4246 6064, 6065 5260 6241 5267 2110 5062 462-786 1963 4286 4990 4804 5483 6837 798460 4450 2279 549-625 5158 532-990/156 4569 5934 5933 4464 5430 4068 4269 6645 6603 5535 5296 4609 3874 5174 5360 3176 4427 5226 4534 4285, 3748 798460

mgy2@freemail.hu emefi@freemail.hu emka@jgypk.u-szeged.hu
meszaros.laszlone@med.u-szeged.hu

mlidia@sb4.szote.u-szeged.hu mrezso@geo.u-szeged.hu

meszaros@orto.szote.u-szeged.hu Zoltan.Meszaros@bibl.u-szeged.hu ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu

msz@cc.u-szeged.hu meszlenyi@jgypk.u-szeged.hu mezeine@sci.u-szeged.hu mezei@juris.u-szeged.hu MEZEI@nepsy.szote.u-szeged.hu Andras.Mezey@bibl.u-szeged.hu mezolaki@index.hu mezosi@earth.geo.u-szeged.hu miczak@comser.szote.u-szeged.hu miglinci.lidia@rekt.u-szeged.hu mihalikd@sgyak.u-szeged.hu mihalik@bio.u-szeged.hu mihaly@anatomy.szote.u-szeged.hu mihalycs@lit.u-szeged.hu mi@jgypk.u-szeged.hu mihalypeter@jgypk.u-szeged.hu

ljmiklos@juris.u-szeged.hu mikpet@freemail.hu szivseb@gportal.hu maltesics@nepsy.szote.u-szeged.hu miklosne.szecsimagdolna@gmf.u-szeged.hu

zool@bio.u-szeged.hu MIKUSIK@nepsy.szote.u-szeged.hu mikuska@nepsy.szote.u-szeged.hu toriroda@hist.u-szeged.hu mpeter@radio.szote.u-szeged.hu

Anna.Csontos@bibl.u-szeged.hu rendezveny@tik.u-szeged.hu

bek@chem.u-szeged.hu mlinaricsedi@baybio.hu kata@nepsy.szote.u-szeged.hu mod@hung.u-szeged.hu modok.maria@gmf.u-szeged.hu

mohacsi@titan.physx.u-szeged.hu

170

egyetemi tanár szociálpolitikai előadó orvos adjunktus adjunktus tanító tanszéki előadó adjunktus ingatlanfenntartási ügyintéző pszichológus egyetemi docens informatikus posztdoktor adjunktus napközi csoportvezető tanár egyetemi docens főiskolai docens ny.hu molnar@orto. Molnár Edit Katalin dr.Molnar@bibl. Molnár Katalin Molnár Katalin Molnár Lajos Molnár László Molnár Lászlóné Molnár Lászlóné Molnár Márta dr. Molnár Gergely dr. Molnárné Tóth Anikó Molnárné Vásárhelyi Erika Molnárné Zubor Ildikó Monek Bernadett Monoczki László dr. 6426 2934 5399 4116.hu fdsz@mail.Gergely@chem. 71506 1756 2904 20/979-8821 2513 5899 5703 4146 2046 2518 4324 5855 6410 1784 Moldovan. Dósa Erika Moldován Gergely Molnár Andor dr. Molnár Gábor József Molnár Gábor dr.szote. Molnár Sándor Molnár Szabolcs Molnár Szilvia Molnár Tamás dr.andras@med.hu petra@biochem.Mohos Gábor dr.hu molnarn@bio.hu Tamas.szote.hu mlauly@freemail. Molnár Judit dr.hu molnar@edpsy. Kertész Mária Molnárné Kiss-Dózsai Zsuzsanna Molnárné Lauly Emese Molnárné Oroszi Andrea Molnárné Rómer Melinda Molnárné Schulcz Ildikó dr. Molnár András Molnár András dr.Molnar@bibl.u-szeged.szote. 4314 6235 6941 3284 443-954 798473 5522.hu medu@sol. Molnár Petra Magdolna Molnár Regina Molnár Sándor dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. emeritus egyetemi docens tudományos segédmunkatárs irodavezető napközis nevelő gondnok tanár hivatalsegéd. Molnár Pálné Molnár Péter dr. Molnár Tamás Molnár Tamás Molnár Zoltán Molnár Zsolt dr.szote.hu lmolnar@sgyak.u-szeged.hu molnarj@comser. Molnár Erika Erzsébet Molnár Erika Molnár Éva dr. Molnár Pál dr.u-szeged. adjunktus prof.aniko@szote.hu moandrea@trauma. Molnár Gézáné Molnár Gyöngyvér dr.u-szeged. 798545 420-305 6627 6654 5807.cc.u-szeged. matanza@jgypk.u-szeged. Molnár Imréné Molnár Irma Molnár János Ferencné Molnár János Molnár József dr.Molnar@bibl.hu molnargy@jgypk.co.u-szeged.u-szeged.D. Molnár Ferenc Molnár Ferenc Molnár G.hu auer84@freemail.zsuzsanna@med.hu molnarp@jgypk. Molnár Árpádné dr. Molnár Árpád dr.u-szeged. 4851 2965 6236 3284 4795 4724 3481 5684 2498 5237.hu rmelinda@eco.hu MOLNAR@nepsy.u-szeged.hu Szilvia. emeritus laboratóriumi asszisztens nyelvtanár laborasszisztens technikus prof.u-szeged. 5493 3014 6354.u-szeged. Mojzes István Mojzesné dr. adjunktus Ph.hu monek@etszk.Molnar@bibl. Molnárné Gavallér Anikó Molnárné Hódi Margit Molnárné dr. Molnár Erika dr. Molnár Imre dr. 6482 6254 5645 4161 6654 5940 5173.szote. Molnár Györgyné dr.lajos@med.u-szeged.u-szeged. Béla dr. plasztikai sebész szakorvos boncsegéd szakgyógyszerész tanszéki mérnök főiskolai docens gép-és műszergazdálkodó tanársegéd állománygyarapítás csoportvezető adminisztrátor adjunktus ny. hallgató tanársegéd szakorvos adjunktus könyvtáros könyvtáros egyetemi docens könyvtáros tanársegéd gondnok intézetvezető egyetemi tanár higénikus orvos előadó ügyviteli alkalmazott egyetemi docens gazdasági vezető asszisztens szociális munkás fotós asszisztens intézetvezető főnővér titkárnő pszichológus fogtechnikus nyomdász vezető műtős szakasszisztens tanársegéd klinikai orvos 5266.u-szeged.hu molnar.hu molnarne@jgypk.u-szeged.u-szeged. 1234 3664 5114 3202 5569 4356 4527 5410 3385 2651 5575 798161 6354 6951 6018 6050 6337 2818 2872 798542.u-szeged.u-szeged.hu fmolnar@mk.u-szeged.uk Szabolcs.u-szeged.u-szeged. tanácsos tanszékvezető-h. Molnár Judit dr.hu 171 . 5195 6668 532-990/135 798468 5169 4584 4691 6532 5493.hu molnar. Molnár Noémi Molnár Nóra dr.hu amolnar@chem. Molnár Zsuzsanna dr. takarító segédlaboráns orvos biológus adjunktus egyetemi tanár titkárnő. Koreckné Molnár Zsuzsanna Molnár Zsuzsanna Molnár-G.u-szeged. Molnár Gyula dr.u-szeged.hu molnar. Molnár Andrea Molnár Anikó Molnár Anna dr. Béla dr.com molnargb@vnet.hu pava@hnm.hu balinte@bio.hu gavaller..hu reginamolnr@yahoo. 5855 4288 4150 798226 3287 6954.u-szeged.szote.hu molnarzsuzsa@gmail.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu gymolnar@edpsy.hu Andrea.hu kdzs@stoma.hu romaijog@juris. Molnár Boglárka dr.

4220 6478. 5241 4458 1435 4003 6311 4781 6126 4893 798379.zsolt@gmf.hu mudrine. 4308 5440 4367 6408 6141 1785 5542 6048 6601 1200.hu 172 .hu nagya@inf.szote.hu nangi@jgypk.hu csongor.u-szeged. Nagy Attila dr.u-szeged.nagy@gmail. hallgató egyetemi docens tanszékvezető főiskolai docens dietetikus főiskolai tanár egyetemi docens rendszergazda szakgyógyszerész tudományos munkatárs tanársegéd kontroller klinikai orvos gazdasági ügyintéző ügyintéző ügyfélszolgálati munkatárs segédápolónő klinikai orvos egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár 5062 4244 2444 5576 1112 532-990/125 4140 3343 6519 4082 4226. Mucsi Tamás Mudriné Zsótér Andrea Mukuseva Rausangul Munkácsi István Murátiné Szél Edit Muzslayné Kiss Zsuzsanna Müller Anna dr.hu laci@earth.katalin@gmf.szote.Mora@bibl. Nagy Éva Nagy Éva Nagy Éva Nagy Ferenc Attiláné Nagy Ferenc dr Nagy Ferenc dr. Nagy Endre dr. Nagy Benedek Nagy Bernadett Nagy Bettina Nagy Csaba Nagy Csongor István dr. főiskolai docens informatikus raktáros fütő akadémikus.u-szeged. Nagy Andrea dr.hu Nagy.u-szeged.hu motyovszki.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu buntetojog@juris. Nagy Edit Nagy Elemérné dr.hu nagy.hu nagy.hu Anita.hu marg@mk. Nagy Anita Nagy Anita Nagy Anita3 Nagy Annamária Nagy Annamária Nagy Antal dr.szote.hu nagya7661@freemail.hu nerika@etszk. 5586 5880 6400 4484 4340 6519 4397 798189 4961 4319 4752 6267 5288. Nagy Dávid Nagy Edit dr.hu mozsar@eco.hu Tamas.hu moricz@math.Moro@cc.D.andrea@gmf. Nagy Ádám dr.hu monpet@pedia.u-szeged.hu nadasig@rekt.szote.szote.u-szeged.hu nagy.u-szeged.D.u-szeged.hu nadi@jgypk.u-szeged.u-szeged.hu nadudvarine@medea.erika@med.Nagy@bibl. Nagy Erika Nagy Erika Nagy Ernest dr.zsoter. Nacsa Enikő dr. egyetemi docens műtőssegéd munkatárs kazah lektor tudományos munkatárs szakvezető tanító fogászati asszisztens adjunktus szakorvos hivatalsegéd ápolónő pénzügyi előadó eőadó előadó adjunktus ügyintéző ügyviteli főelőadó tanszéki munkatárs főorvos szakorvos gyakornok rezidens főiskolai docens osztályvezető főnővér tudományos segédmunkatárs főiskolai docens asszisztens könyvtáros asszisztens főnővér pályázati referens adjunktus adjunktus biológus tudományos munkatárs tanársegéd laborasszisztens technikus programfejlesztő tanszékvezető egyetemi docens Ph.u-szeged.u-szeged.hu nacsa. hallgató iv. 5242 5225 5807 4462.u-szeged.u-szeged.hu mzita@radio.u-szeged.hu nendre@radio.u-szeged.hu nagya@phys.benedek@eco.Monoczkiné dr.u-szeged. Erdei Ágnes Monok István dr.hu nbela@math. 5298 2871 798452 4485 2112.com nagyed@jgypk.u-szeged. 4501 dori@pedia. Nagy Ágnes Erzsébet Nagy Ágnes Nagy Ágnes Nagy Ágoston Nagy Angelika dr. Nacsa Imréné Nacsa Istvánné Nacsa Zsolt Nacsáné Tímár Györgyi Nádasiné Langó Gabriella Nádudvari Gabriella Nádudvari Katalin Nádudvariné Bulik Ágnes Náfrádi Katalin Náfrády József dr. Moró Tamás Morvay Márta dr.u-szeged.hu muller@puhe. Monostori Dóra Monostori Magdolna Monostori Péter Monostori Tamás dr. egyetemi tanár operátor csop. Móra György Móra Imréné Móra Zsolt András Móricz Ferenc dr. Nagy Edit dr. Morvay Zita dr.hu ncsaba@inf.geo.hu nedit@etszk.u-szeged. geokata@freemail.eva@miskolcipatyolat.u-szeged. 799312 798306 4944 5331 4605.szote.u-szeged. szakgyógyszerész tanszékvezető egyetemi docens mentálhigiénés szakvédőnő gyógyszertári asszisztens Ph.u-szeged. Nagy Ferenc dr.hu monos@pharm. Motyovszki Katalin Mozsár Ferenc dr.u-szeged.eva@tik.hu Terez.hu inorg1@chem.u-szeged.hu angelicus@freemail.szote. Nagy Endre Nagy Enikő Nagy Enikő Éva dr. vezető klinikai főorvos egyetemi docens irodavezető-helyettes szakcsoportvezető egyetemi tanár gazdasági ügyintéző fűtő dékánhelyettes. Mózsik Éva Mucsi Imre Mucsi László dr.u-szeged. Nagy Attila Nagy Béla dr.u-szeged.hu napun@jgypk. 3798 592-900/147 4238 474-255 5163 6651 6168 5585 5258 4899 5869. 5373 5850 4081 4676 5888 4887 4521 3179 3980 6276 6416 2180 6560 5438 4167.

u-szeged.u-szeged.hu nagy@medea. 4275 6454 474-255/14 5367 4306 5843 6448 798155 4527 798460 1200. hallgató dékán.hu nagykatalin@t-online. Nagy Sándor dr. Szente Mariann Nagyné dr.hu nagykati52@freemail. 4854 4135 5297 1477 4647 3181 4292 5119 647-196.u-szeged.hu nagyzotya@jgypk.hu terhesi@jgypk. Nagy László dr.szote.Nagy Ferenc Nagy Ferencné Winczheim Amália Nagy Gábor Dániel Nagy Gábor dr.hu nagyj@mdche. Terhes Irén dr.szote.D.u-szeged.andrea@gmf. közbeszerzési tanácsadó adjunktus laborasszisztens adjunktus pszichológus rendszergazda biológus egyetemi docens titkárnő napközis nevelő ápoló ápolónő központi leltárellenőr előadó 3796 4200 6386 4084 4178 5801 5417 6440 3208 2409 5294 6238 5199.hu nagyberivoi-boer.vasuth.hu m. Nagy Katalin Nagy Katalin Nagy Katalin Nagy Katalin Nagy László dr.tamast@gmf.simon..hu nagy. 2525 5035 3980 5447.u-szeged. egyetemi tanár tanársegéd laborasszisztens Ph. 6148 3085.-hallgató tudományos segédmunkatárs egyetemi docens egyetemi tanár gépész műszaki ellenőr tanársegéd adjunktus ápolónő ápolónő szociális munkás főorvos főiskolai docens osztályvezető klinikai orvos adjunktus prof. 2227 3014 2106 6082 5146 6654 3063 2112.u-szeged.u-szeged.hu lovas@chem.hu nagyt@juris. emeritus szakvezető tanár portás tanársegéd ápolónő egyetemi docens tanulmányi előadó klinikai orvos fizikus centrumvezető titkárnő vegyészlaboráns tanszékvezető egyetemi docens tanszékvezető főiskolai docens pénzügyi menedzser gazdasági üyvivő szakértő informatikai főelőadó adjunktus adjunktus főmunkatárs egyetemi tanár ügyvéd.com nagy. Nagy Gábor dr.u-szeged. Nagy Sándor dr.laszlo@gmf.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Nagy István Nagy István Nagy Istvánné Nagy János Nagy Jánosné Nagy József dr. Nagyné dr.u-szeged. 5242 4431 nagyg@math.Nagy@bibl. Nagyivánné Simon Andrea Nagymajtényi László dr.u-szeged.u-szeged.hu nagyivanne.hu hecsko@inf.zsuzsanna@gmf. Nagy Sándor dr.nagykatalin@gmail.hu nagymihaly.u-szeged. Nagy Zsolt dr. 5241 2522.hu nml@puhe.hu nagy.szote. 4148 2883 3764 4630 3115 5646 6335 4323. 4161 4605.nelli@med.akos@med.hu nagykata@chem.szel.u-szeged.u-szeged. 5857 4182. Nagy Zsuzsanna Nagyapátiné Horváth Éva Nagyberivói-Boér Ákos Nagy-György Judit dr.u-szeged.hu 173 .hu ngyj@math.andrea@gmf.u-szeged.szente@pharm. 6141 5260 3366 5904 3366 5921 6028 2210 3445 532-990/109 5225.u-szeged.u-szeged. 4607. Fráterné Nagy Károly Nagy Katalin dr.u-szeged. 6957 5444 549-631 798107 553-330 6265 5691. Frank Éva dr.D.hu nagyne.hu nagykati@hung. Nagy Gábor Nagy Gábor Nagy Gabriella Nagy Gergely Nagy Géza Nagy Helga dr Nagy Ildikó Nagy István dr.hu b.hu dori0407@freemail.hu nagyjozs1@axelero.hu nagym@jgypk. Nagy Kamilla dr.szote.szote.u-szeged.hu nagyzs@juris.u-szeged.u-szeged.hu nagyne.szote.kamilla@med.u-szeged.hu emby@freemail. Nagy Margit Nagy Mária Nagy Mariann Nagy Marianna dr. Nagy Nelli Nagy Nikoletta dr.u-szeged.hu nlaszlo@jgypk. Nagy László Nagy László Nagy Lászlóné dr.hu frank@chem. Nagymihály Tamás dr. Nagy Zoltánné Lovas Ibolya Nagy Zsolt dr.u-szeged.hu eordegh@nepsy.hu Ani.. Nagy Józsefné Nagy Judit dr.hu nagyilles@vipmail. Nagy Miklós dr.hu REVESZ@nepsy. Nagyillés János dr.u-szeged. asszisztens továbbképzési előadó tanársegéd műtőssegéd szakorvos zongoratanár klinikai főorvos informatikus beteghordó konyhavezető intézeti főmunkatárs könyvtáros prfessor emeritus ápolónő klinikai orvos higénikus főorvos Ph. Nagyné Eördegh Gabriella Zita Nagyné Hecskó Gabriella Nagyné Isaszegi Dóra Nagyné Kemény Éva dr.hu kardos@eutk. 5815. Nagyné Látos Mária Nagyné Páll Edit Nagyné Révész Mária Nagyné Szabó Edina Nagyné Szél Zsuzsanna Nagyné Vasuth Andrea karbantartó segédlaboráns tudományos munkatárs egyetemi docens egyetemi docens gondnok rtg. 5227 5852 6070 5181 4609 3497. Nagyné dr.u-szeged. Nagy Sándor Nagy Sándor Nagy Szilvia Nagy Tamás dr. Nagy Tímea Nagy Viktória dr Nagy Zoltán Nagy Zoltán Péter Nagy Zoltánné dr.hu nagy@expsur. 5228.

rita@gmf. Nagyváradyné Petrács Melinda Nagyvári Péter dr.hu nemethne@surg. 5251 3367 5660 5626 5174 798460 1205 2117 6055 4355 5474 5786 5801 5144 5553 5344 6235 4512 5062 4264 6482 798517 2522 nemedi@lit.hu nemethv@chem.hu vnemeth@bio. Németh József Németh József Németh L. Németh Endre dr. egyetemi docens egyetemi docens fűtő főiskolai docens tanársegéd segédlaboráns adjunktus ügyviteli alkalmazott adjunktus klinikai szakorvos egyetemi docens tanársegéd szakreferens oktatásszervező tanársegéd osztályvezető ápoló egyetemi docens ápolónő tudományos munkatárs tanítónő titkárságvezető klinikai főorvos szakvezető tanár anyagkönyvelő ügyintéző intenzív betegellátó szakápoló ápoló ügyviteli dolgozó klinikai orvos pénzügyi referens tanársegéd osztályvezető ápolónő egyetemi docens vezető asszisztens vegyésztechnikus titkárnő munkaügyi előadó társastánc tanár ny.hu novakfne@gmail. Nánai Mária Násztorné dr.u-szeged.com nemethdr@t-email.hu nagypal@nepsy.u-szeged. Nemes Zsuzsanna Nemesné Kiss Gyöngyi Nemesné Kovács Rita Nemesvári Zoltánné Németh Ágnes Németh Anikó Németh Anikó Németh Anita Németh Csaba Németh Dezső dr.szote.hu amonasro13@freemail.hu novakpeter77@yahoo.szote.hu optika@physx.hu nemethne@sgyak.anita@mgk. Németh Réka dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu znemeth@math.u-szeged.u-szeged. Németh József dr.u-szeged.szote.szote. Némethné dr. Andreas Nemcsók János dr. Németh Erika Németh Gábor dr.hu tudh@rtf.hu nagypal@chem.szote.hu Judit.com gnovak@lit.hu nagypeter@gyermek.u-szeged.hu Zoltanne. Novák Ferencné Novák György dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.nemcsok@bio. Nánai László dr.hu nemeth.u-szeged.Nemesvari@bibl. Németh T. Németh Tibor Németh Tünde Németh Veronika Németh Viktória Németh Zoltán dr. 4359 6238 5042.hu janos.cc. Horváth Judit Nemes Attila dr.u-szeged.hu VIKI@nepsy. 5757 4273 3308.hu felmeri@hotmail.com 174 .szote. Némethné Aszódi Katalin Némethné dr.u-szeged. 4240 4081 461-659 6207 4205 5119 4043 4665 5347 5279 3148 3435 6658 4747 4115 798469 4077 5412 4501 3384 5461 5586.szote.hu nemethpe@pedia.u-szeged.hu nemcsok@etszk.agnes@med. Nagypál Miklósné Nagypéter Róbert dr. Varga Éva Némethné Ördög Klára Némethné Terhes Erika Némethné Torma Ida Némethné Varga Éva Nieszner Ferencné Nikolényi Alíz dr. 1736 4193 420-305 4300 3951 6418 6659 5224 549-643 6267 6406 5881 6644 5952 1814 4110 532-990/104 6948 4692 3372 5157 5522. Nagypál István dr.hu nagyp@model. Németh Tamás dr. Nógrádi Erika Nógrádi Imre Nógrádi Imréné Nógrádi Katalin Nógrádiné Nóvé Zsuzsa Notheisz Ferenc dr.hu nrozsa@sol.hu zlnemeth@inf. Halász Mariann dr.com nogradi@model.u-szeged.u-szeged.novak@chem.hu ntibor@bibl.u-szeged.hu nanai@physx.ördög.u-szeged. Natalie Couroux Nátyi Róbert Neef. egyetemi tanár előadó egyetemi docens tanszéki előadó titkárnő tanársegéd 4829 799350 4112 5348 592-900/128 4501 5551 4731.Nagy-Némediné Karsai Marianna Nagypál Erika dr.klara@med.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu nemethj@math.hu hajnalka.u-szeged.u-szeged. Németh Jánosné Németh Jenő dr.szote. Németh Mihályné Németh Miklós Németh Olga Németh Péter dr.u-szeged.u-szeged. Nemcsók Melinda Nemcsókné dr.hu nemesne@etszk.hu nemesne.hu oji@juris.kovacs.u-szeged.hu nolga@physx.hu nemethne.cc. irodavezető adjunktus egyetemi tanár titkárnő osztályos orvos tanszéki előadó intézeti szakorvos intézetvezető egyetemi tanár szolfézstanár kollágium igazgató Volontaire internationale tanársegéd DAAD lektor egyetemi tanár TANOSZ irodavezető könyvtáros egyetemi docens rezidens orvos napközis nevelő oktatásszervező titkárságvezető könyvtáros előadó tanársegéd igazgatóhelyettes gazdasági vezető technikus adjunktus szakvezető tanár asszisztens egyetemi docens előadó ny.hu nemeth. Zoltán dr.Horvath@bibl.u-szeged. Novák Hajnalka Novák Jenőné Novák Péter dr.u-szeged.hu petracs@juris.hu Notheisz@chem.u-szeged. Nima Rozália Nóbik Attila Nóbik Éva Nógrádi Antal dr.hu nemetha@etszk.hu novakne@nepsy.u-szeged.hu nemethd@gmail. Birkás Márta Némethné dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu njeno@sol. Enikő dr.szote. Németh Zoltánné Németh Zsolt dr.hu nemetht@jgypk.u-szeged.u-szeged.hu nemethne@nepsy. Morvay Márta dr. Nemes Andrea dr.

u-szeged.szote.u-szeged.u-szeged.hu olagi@inf. 3417 4929 novakta@freemail. Oláh Katalin Oláh Lászlóné Oláh Piroska Oláh Szabolcs dr.hu ovari@chem. Ormándi Katalin dr. Oszlács Orsolya Osztogonácz Csaba Ótott Lajos dr.h nyilasia@brc.katalin@med. Orosz Emilia Orosz Gábor Orosz Gyula Orosz Jánosné Orosz László dr.anna@med.szote.u-szeged.hu nyiri.u-szeged.hu oszko@chem. Ökrös Ida dr.u-szeged.hu nyul@inf.hu orcsik@medea.hu nyari@dmi.szote.u-szeged.u-szeged. Oraveczné Bodor Piroska Orbán Hedvig Orcsik Lívia dr.u-szeged.hu nyilasi@freemail. Novákné Silay Tünde Novákné dr. Odorics Ferenc dr.Novák Tibor dr.Ocsko@bibl.u-szeged. 5511 5875. Óvári László dr. Okruhlicza Erzsébet Oláh Ágnes Judit Oláh Anikó Oláh Ferenc Oláh Judit dr.szilvia@hszi.erzsebet@med.u-szeged. 4342 4362 4762 5270.hu odor@math.hu csaki@etszk.hu Zsolt. Oskóné Tamási Márta Osvay Károly dr. 6482 4578 6726 4680 3586 798161 6886 6396. 6482 4603 3320 6258 4901. Oros Márta Orosz Árpádné dr.hu ormi@radio.hu depart@inf.hu ocskoj@mail.hu oreg@jgypk. Olasz Lajos dr.hu osvay@physx.u-szeged. Nyári Andrásné Forczeg Judit Nyári Diána Nyári István Nyári Izabella Nyári Márk Nyári Tibor dr.D.u-szeged.hu enovak@chem.hu odrobina@freemail.hu imre@biochem.com toriroda@hist. 4851 6802 599-600/649 3180. Novák Zoltán dr.u-szeged.hu olasz@jgypk. egyetemi docens tanulmányi főelőadó igazgatási főelőadó fűtő adminisztrátor rendszergazda egyetemi docens vezető tanár pénzügyi előadó ambuláns asszisztens tanszéki munkatárs Ph.u-szeged.hu oraveczne@etszk. Ondrik Zoltán dr.tunde@eutk.u-szeged.u-szeged.u-szeged.szote. Nyemcsókné Bernáth Magdolna Nyergesné Baranyi Anna Nyesténé Kovács Zsuzsanna Nyilas Tünde Nyilasi Andrea Nyilasi Ildikó Nyirati Tünde Nyíri Zoltán Nyitrai Lászlóné Nyitrainé Csáki Erzsébet Nyúl László dr. Onozó András Onozó Beáta dr. Ónodi Sarolta dr.u-szeged.zoltán@eco. 4464 6265 6013 5287 5582 574-400/506 2609 5912 5124 474-255/23 5016 4741 5433 6235 4293 5781 3285 6938 5909 2840 3363 5995. Ódor Tibor dr.com ogyula@brc.D.u-szeged. Oroszlán Anikó Orvos Hajnalka dr.szote.u-szeged. 5984 5036 4165 6238 6354.szote.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu novakzol@pedia. hallgató tudományos segédmunkatárs előadó tanársegéd fogászati asszisztens gazdasági irodavezető-helyettes egyetemi docens szakorvos adminisztrátor előadó rendszeradminisztrátor JATE Klub irodavezető asszisztens (gyes) informatikus fizikus egyetemi docens egyetemi docens adjunktus finanszírozási előadó operátor előadó adjunktus egyetemi docens közegészségügyi-járványügyi felügyelő tanulmányi előadó zongoratanár Ph. Oszkó Albert dr.hu ozee@surg.u-szeged.hu olaszs@sport.hu gaborosz@gmail.D.hu onozob@pedia.hu ormandij@jgypk.szote.hu 175 . egyetemi docens adjunktus kutató biológus informatikuas adjunktus tudományos főmunkatárs szakorvos adminisztrátor főelőadó intézeti mérnök 5510 5342 6700 4116. hallgató intézetvezető főnővér helyettes tudományos főmunkatárs professzor emerita adjunktus testnevelő tanár klinikai főorvos orvosigazgató főorvos technikus tanársegéd terepkoordinátor tanársegéd külügyi főelőadó főiskolai tanár adjunktus napközis tanár latin nyelvtanár asszisztens tanársegéd Ph.u-szeged.arts.szote.u-szeged. Olajos Terézia dr.u-szeged.u-szeged.hu otott@eco. Ocskó Brigitta Ocskó Edit Ocskó Ferenc Ocskó Judit Ocskó Szilvia Ocskó Zsolt Ocsovszki Imre dr.baranyi.hu olah.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu fecske@sgyak.hu oszi@inf. 6939 3958 4688 6920 5447 4982 4899 5984 2111 6465 4749 4701 4860 6666 5647 4075 4387 3181 5003 4138.hu ocsko. Ökrös Krisztina Ördög Ágnes Ördög Balázs adjunktus egyetemi docens koordinátor ny.hu zsu@arts. 5698. Ormándi János dr. Ócsai Henrietta dr.u-szeged. 5228 4223 4116.hu novakne. Olasz Sándor Olasz Tibor dr.hu nyergesne.hu okruhlicza.u-szeged.hu ordog@sb4. Hajdú Éva dr. 2110 6398 5833 3384 5451 5088 4058 6937.hu forczeg@music.hu oz@acheuron. hallgató vezetőasszisztens tanársegéd tanár egyetemi docens EKG asszisztens tanszékvezető-h.hu romaijog@juris.hu orvosh@obgyn. Odrobina László dr.u-szeged. Oláh Veronika Oláh Zoltán dr.hu oaniko@mars.

Pálóczi János István Pálos Ildikó Palotás János Palotásné Pánti Róza Palotásné Tápai Erika Pálvölgyi Attila dr. Pál Ágnes Pál Attila dr.tunde@med.Ördög Boglárka Ördög Mátyásné Ördög-Deák Adrienn Ördögh Erika Ördögh Mária Őry-Tóth Csaba dr. Palágyi Andrásné dr.u-szeged.erika@deakszeged.hu paczolay@mkab.u-szeged.hu palfym@sol.Viktor@geo. Palásthy Zsolt dr. Ötvös Péter dr. elnök 5007 tanszékvezető egyetemi tanár 5499 titkárnő 4307 nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes 6790 tanszékvezető egyetemi tanár 4038 ápolónő 5413 csoportvezető 799415 adjunktus 4162 adjunktus 5517.hu pal.u-szeged.u-szeged.hu pata@pharm. Palágyi Péter dr. asszisztens 5856 informatikai munkatárs 4232 tanszékvezető egyetemi tanár 4386 adjunktus 5317.hu palagyia@bio.u-szeged.hu hohlzs@lingo. Ötvösné Dékány Anita Őze Katalin Özvegy Judit Paál Tamás dr.u-szeged.hu palko@radio. Pajor László dr. Pálffy Andrea dr. 71600 titkársági asszisztens 6970 szakorvos 798542.u-szeged. Pankotai Bernadett Panyor Ágota dr.hu pgabi@titan.hu pal.u-szeged. Pajor László dr.hu palffyandrea@freemail.u-szeged.u-szeged.szote.hu pal@patph.u-szeged. Pál Zoltán dr.u-szeged.hu otvos@hung.u-szeged. Pap Ági Pap Anikó Pap Anita Pap Éva Melinda dr. 798545 egyetemi docens 4017 EKG asszisztens 5875. Pálinkásné Kulcsár Gizella Pálinkó Erika Pálinkó István dr. Palágyi Andrea Palágyi Éva Palágyi Kálmán dr.hu paczolay@cc. 5199 egyetemi docens 4865 titkárnő 5169 egyetemi docens 6565 tanársegéd 3337 főelőadó 4751 tanszéki ügyintéző 4027 szakorvos 5516. 5241 egyetemi docens 6197 tanársegéd 2349 adjunktus 5477 tanársegéd 5488 műtőssegéd 1217 informatikus 4521 nemzetközi és közkapcs.u-szeged.physx.u-szeged.mdche.hu xcstrx@freemail.hu pap1224@citromail.hu palinko.hu pajor@comser.u-szeged.hu papa@juris.hu palinko.u-szeged. Wenner Éva dr. Pap Gábor Pap Gabriella referens 6775 iv.u-szeged.u-szeged.hu zitapakozdi@yahoo. asszisztens 574-404 adminisztrátor 5154 szociális munkás 549-629.hu pankotai@icare.u-szeged.hu Zsuzsanna. Pálffy Péter Sándor Pálfi Gábor Pálfi György Pálfi Gyuláné Pálfiné Bánki Melinda Pálfy Anna Pálfy Miklós dr.szote.hu Pal. 4832 ápolási igazgató 2049 könyvtáros 3209 adjunktus 4473 biológus 5755 nyelvtanár 4689 projekt menedzser 532-990/170 könyvtárvezető 532-990/162 adatrögzítő 799500 klinikai főorvos 5815. 3916 főiskolai tanár 4762 segédlaboráns 5788 klinikai dékánhelyettes.u-szeged.u-szeged.katalin@med. Pádár Petra Pagliano Jean-Paul dr.hu panyor@mk.maria@gmf.hu ppadar@ovrisc. 5228 főelőadó 4594 tanítónő 3384 egyetemi tanár 6116 aneszt. Pál Attila dr.de pala@jgypk.szote. 3019 asszisztens 4965 info@sztealmamater. Pál Viktor dr.hu aniko@jgypk.u-szeged. hallgató 4544 főiskolai docens 474-255/19 tanszékvezető egyetemi tanár 561-361/556 telephely igazgató 798101.hu ordogh.hu pandi@hist.cc. Pándi Lajos dr. 5429. Paczona Róbert dr.u-szeged. Pál Józsefné Pál Krisztina dr.hu panna@chem.Pallai@bibl.Palfy@bibl.hu pal.u-szeged.szote. Pál Erika Pál József dr.798280 tanársegéd 3492 gondnok 3921.hu Anna.u-szeged.krisztina@med.hu palagyi@inf.u-szeged.u-szeged. Paku Istvánné Pál Ágnes dr.szote.u-szeged. Pál József dr.hu palo@biochem. Pallaginé Rékási Piroska Pallai Zsuzsanna Pálné dr.u-szeged.hu piroska@gyermek.u-szeged.hu pajor@jgypk. Pál Zsuzsanna Pál-Molnár Elemér dr.hu palos@lit.hu 176 .u-szeged. Pálinkó Tünde Pálinkóné Hohl Zsuzsa Palkó András dr. 5493 műtős szakasszisztens 2409 egyetemi docens 4683 gazdasági ügyintéző 4005 tudományos segédmunkatárs 3959 segédápoló-tálaló 1200.u-szeged.szote. Pákozdi Zita dr.u-szeged.u-szeged.hu Palinko@chem.D.hu palm@geo. Páhi Barbara Páhi Szilárd Páhi Zoltán Pajor Enikő dr. igazgató 6790 portás 420-959 tanító 6267 csoportvezető 6637 egyetemi tanár 6375 segédlaboráns 1959 gazdasági vezető 6732 egyetemi docens 4288. 4956 kutató vegyész 2889 főiskolai docens 6045 doktorandusz 3759 boncsegéd 2929 Ph.hu gpap@anatomy.hu oze. 5698.szote.attila@med.u-szeged. Pácz Éva Paczolay Dénes Paczolay Péter dr. 4304 előadó 6896 nyelvtanár 3437 tanszékvezető egyetemi tanár 5741.attila@med. 71914 műszaki munkatárs 4285.hu paljzsf@lit.hu jeanpaul@jgypk.u-szeged. 5493.

Papp István Géza dr.hu paposm@comser. Papp Tiborné Pappné Ábrók Mariann Pappné Locskai Szilvia Pappné Márton Katalin Pappné Nagypál Judit Pappné Palócz Katalin Pappné Setényi Ilona Pappné Szabó Mária Paragi Gábor dr.u-szeged.aeng@gmail. Papp Ilona Papp Ilona dr.com jeremy@invitel.hu pzsoka@geo. 798406 6395 798542.peter@med.hu lonci@jgypk.hu papp@etszk.hu paszka@socio.hu pkat@physx. 798545 5736 420-491 2870 5980 798460 4324 5912 6977 4813 420-305 4358 5678 6053 5259.szote.u-szeged. Pápay Lászlóné dr.szote.u-szeged.hu romaijog@juris. 4188 6653 pap.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu pgy@physx.hu papay@geo.u-szeged.hu PAPPNE@nepsy. 5855 574-495 3841 6404 2890 6267 4619 5674 6047 474-255/19 4826 3384 5459 4184.u-szeged.hu pappne. Papp Tamás dr. 5875 4293 4436 5317 798460 5317 799333 6408 4644 2617 4151 4516 3461 2409 5399 2363 2533 532-990/103 5057 6793 6243 4593 6267 2929 6187.u-szeged. 4986. Pasek Péter Pasekné Tóth Káli Éva Pászka Imre dr.hu ngyorgyi@sci.Pasztor@bibl.hu handrea@jgypk.D. Patik Ferencné Patkósné Hanesz Andrea Pató Márta Patonainé Kökényesi Katalin Patyi Imréné Patyi Zoltánné Schriffert Erika Paulik Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár főorvos projekt asszisztens ügyvivő szakértő könyvtáros klinikai orvos adjunktus laborasszisztens orvos ETR referens szakorvos egyetemi docens óvodapedagógus egyetemi docens tanársegéd pszichológus nyomdász tanársegéd projekt asszisztens egyetemi docens főiskolai tanár egyetemi docens akadémikus.hu drsatom@lit.u-szeged. Papp Gyula dr.hu panita@etszk. 6181 4689 4594 5189 4252 5480 6666 5283 6915 5761. 4989 5310. Papp István Papp Istvánné Papp Jenőné Papp Kálmánné Papp Klára dr. Pásztor György Pásztor János Pásztor Mihályné Pásztor Norbert dr.hu nagypalj@mgk.u-szeged.hu pasek.u-szeged. Papp Tekla dr.u-szeged. Papós Miklós dr. Papp László dr.hu paragi@sol. Pap Katalin Pap Kornélia Pap Róbert dr Pápay László dr.hu p.szilvia@freemail.u-szeged.u-szeged.hu pappf@pedia.hu patakine@chem.szote.u-szeged.u-szeged.hu kokenyes@sgyak.katalin@med.u-szeged.u-szeged.hu Gyorgy.hu Agnes.u-szeged.hu papps@hist.hu pappt@bio.hu hirt78@gmail.hu Nelli.u-szeged. Papp Gabriella Papp György dr.u-szeged.szote.hu apardutz@yahoo. 5493.hu papptekla@juris.hu jik@juris.u-szeged.hu pmk@stoma.katalin@gmf.hu kozgazda@eco. 71454 6519 6262 5173.u-szeged.u-szeged.hu 177 .szote. Papné Nagy Györgyi Papos István dr.szote. professor emeritus minőségügyi referens klinikai főorvos tudományos munkatárs kézbesítő portás asszisztens portás főorvos főiskolai docens Ph. 5225 4643 4644 798405.u-szeged.u-szeged.u-szeged.Pap@bibl.Pap Gyula dr.u-szeged.Paulik@bibl.u-szeged. Pap Kata dr.hu papp@phcol. hallgató biológus kutató egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens műtős szakasszisztens biológus asszisztens könyvtáros tudományos segédmunkatárs adminisztrátor portás szakvezető magyar tanár tudományos munkatárs szakvezető tanító boncsegéd adjunktus titkárnő adjunktus főelőadó titkárnő egyetemi docens adjunktus csoportvezető kézbesítő ETR-referens tanársegéd gondnok szakvezető tanár klinikai orvos titkárnő programozó matematikus ingatlanfenntartási ügyintéző laborasszisztens tanító titkárnő egyetemi docens ügyintéző adjunktus lektor tanár raktáros koordinátor könyvtáros 4033 5260 6977 6978 3345 4901. Papp Anita Tímea Papp Edina Anett Papp Erika Papp Ferenc dr. Jeremy dr. Paszt Attila dr.p.u-szeged.u-szeged. Papósné Katona Ildikó Papp András dr.hu past@in1st.hu pt@surg.hu ppp@puhe.com pataki.com E.szote. Pap Ilona dr.u-szeged. Papp Sándor dr. Papp Márton Papp Rita dr. Papfalvi Erika dr.Pataki@cc.u-szeged. Pásztor Tibor Pataj Klára Patakfalvi Zsolt dr.hu PAPPE@nepsy.szote.cc. 2110.u-szeged. Paraginé Antal Ildikó Paray Endre Párdutz Árpád dr Paronai Tímea Parrott.szote. Pataki Edina Pataki Erzsébet Pataki Józsefné Pataki Szilvia Patakiné Szabó Ildikó Patakiné Sziveri Ildikó Pataricza János dr. Papp György Papp Györgyné dr.u-szeged.u-szeged.

com persaits@yahoo.edit@med. Sonkodi Rita Pillinger Edit Pinke Ildikó dr.hu pavlovits@lit.hu peternora@hstud.u-szeged.szote.Pelsoczi@bibl.u-szeged. Perényi László dr.hu perenyi@stoma.szote.szote.hu peresz@arts.hu peintler@chem.u-szeged. Pelsőczi Kovács István dr.hu rpeter@lit.u-szeged. Pávics Sándor Pavlovits Dávid Pavlovits Tamás dr.u-szeged.hu penjoz@sgyak. Perei Katalin dr.561-393 5417 6348 3391 4824 5968 6240 5006 5305 6238 6642 5638 5296 6520 420-959 5062 6336 4091 6778 798549 1493 paulik@puhe.hu pillinger. 3969 5123 798181. Petákné Rátkai Edina Péter Antal dr.hu pinterga@stoma. Péter Szabó István Péter Viktória Péterné Dobos Ilona Pétervári Lajos Pethő Villő Petneházi Gábor Petneki Katalin dr.u-szeged. Penke Botond dr.u-szeged. Perényi János dr.de fules@etszk. Pazdernyik Szilárd dr.hu szegyszerk@vnet.u-szeged.u-szeged. Pecze László dr.hu petervari@arts.hu petneki@lit.u-szeged.petho@freemail. Pető Ágnes Pető Zoltán dr. Izaskun Pernyész Jolán Persaits Gergő Peschke.hu bviki@titan. Penke Olga dr.hu pinter@math. Péter Nóra Péter Róbert dr.hu tejes@sport.hu penke@ovrisc.szote.u-szeged.hu petak@dmi. 3747 5956 4326 4605.u-szeged. 3798 4537 5384 4284 599-600/649 4802. Pintér Attila Pintér Éva Pintér Ferencné Pintér Gábor dr. Pécsy Éva Peintler Gábor dr. Pécsváradi Attila dr. Pell Rózsa Pelle Anita dr. Piczil Márta Piffkó József dr.hu drpavics@egeszsegugy.u-szeged.u-szeged. Pereszlényi Gábor Pérez.hu pelyach@hist.u-szeged. Peckham.hu pfeiffer@bio.u-szeged.hu peto@nepsy. Pelsőczi Györgyi dr. Lajos Pintér Olivér dr.Pinter@bibl. 5855 798530 6734 6108.hu apeter@chem.hu pelle@eco.hu izasp@yahoo.u-szeged.szote.hu) pecze@brc. Elisabeth Pesztránszkiné Mondovits Szilvia Peták Ferenc dr. Pintér M.u-szeged.hu peckham@lit. pályázati referens spanyol lektor élelmezési üzemvezető-helyettes tanszéki munkatárs lektor tanulmányi előadó egyetemi docens asszisztens egyetemi tanár nyelvtanár adjunktus adjunktus tudományos ügyintéző műtős asszisztens laborvezető tanársegéd Ph.u-szeged.u-szeged.szote.u-szeged.hu pa@surg. 5772 4497 4605.u-szeged. 6368 4111 3363 6903 3210 5307 6759 5135 4237 3392 6947 4853.u-szeged.u-szeged. Pintér Klára Pintér Lajos dr. Fűzné dr. Pigniczki Terézia Pigniczkiné Tápai Ibolya Pignitzky Beáta Pihurik Judit dr. 6934 5288.hu villo. Pető Zoltán dr.u-szeged.hu pinterk@jgypk. Peintler-Kriván Emese dr. Pelyach István dr. Petri Georgina Petrovics István dr. 3798 4437 3261 6366 798460 5173. Pénzes József Pénzes Zsolt dr.u-szeged.u-szeged.physx.h piczil@etszk. professzor emeritus egyetemi tanár tanár egyetemi docens adjunktus adjunktus szakfőorvos főelőadó. Donald W.hu petri.hu piffko@maxillo.u-szeged.hu Eva.hu Gyorgyi.hu pinter.u-szeged.hu polga@sol.hu petres@juris.ferencne@med.cc.u-szeged.u-szeged. 4307 5444 5174 4111.hu pihurik@gmail.u-szeged.u-szeged. dr.hu pelsoczi@stoma. Pávics László dr. hallgató egyetemi docens külügyi főelőadó ny. Petre Béláné Petres Tibor dr. Petri András dr.com piko@nepsy.szote.u-szeged.hu penzes@bio. Pintér Jánosné Pintér Katalin dr. Pintér Gáborné dr.u-szeged.u-szeged.georgina@rekt. 5307 799336 4167 4671 06307689869 3097 4246 6405 5832 2127 3656 4685 4549 6505 4420.mdche. Pillerné dr. egyetemi docens adjunktus asszisztens egyetemi docens egyetemi tanár innovációs asszisztens adjunktus testnevelő tanár tudományos főmunkatárs egyetemi docens tanszékvezető egyetemi tanár rtg.u-szeged.hu peto@rekt.hu perei@brc.D. 5740 6702 4265 6013 4517. Pintér Sándor dr.Paulik Edit dr.hu krivan@chem.hu petrovic@hist.u-szeged. asszisztens laborasszisztens szakvezető tanár adjunktus egyetemi docens tanársegéd finanszírozási főelőadó klinikai főorvos tanár könyvtáros főelőadó részmunkaidős oktató mérnök portás gyógyszerész adjunktus címzetes egyetemi tanár szerkesztő tanszékvezető-helyettes egyetemi tanár egyetemi docens 2867 5390.u-szeged. Pécsy Balázs dr. tanszékvezető egyetemi docens tanszékvezető egyetemi tanár kisegítő tanársegéd adjunktus klinikai orvos egyetemi docens tudományos munkatárs egyetemi docens klinika orvos intenzív betegellátó szakápoló egyetemi docens tanársegéd tanár egyetemi docens könyvtáros adjunktus tudományos segédmunkatárs akadémikus.u-szeged. Petrovicsné Tejes Edit Pfeiffer Ilona dr. Pikó Bettina.u-szeged.hu pszi@mk.hu 178 .

com andrea@etszk.u-szeged.u-szeged. Hódi Klára dr.u-szeged.u-szeged. 4146 6311 4820 4560 6043.Pintér Sándor dr. Porkoláb Erzsébet Portörő Péter Pósa Anikó dr.u-szeged.hu poros@baybio. Pintér Zoltán Pintérné dr.D.hu elvira@titan. Pokorny Gyula dr.hu Terezia. egyetemi tanár gyakronok szakvezető tanár főiskolai docens tanulmány előadó tanszéki munkatárs ügyintéző könyvtáros gépkocsivezető egyetemi docens 5328 549-632 4314. prof. 6275 5226.u-szeged.com univdesign@univkft.u-szeged.u-szeged.u-szeged.istvan@gmail.brigitta@med.hu praefort@hist. egyetemi docens nyelvtanár egyetemi tanár ápolónő biológus tanársegéd gyógytornász szakvezető tanár tanársegéd tanszékveztő-h. 3569 4614 5668 6385 6971 3870 4159 6410 6707 4116 2564 6685 6787 4249 5347.hu jucus@ biochem. Pósa Gabriella Pósa Henrietta Pótári Gábor Potóczki Lipót Pozsár Tímea Pozsonyi Norbert dr.hu POLLAK@nepsy.hu bpusztai@mars.szote.u-szeged. iv.hu jaka@etszk.hu posa@etszk.arts.hu polgar@hist.szabolcs@eco. Pipicz Istvánné Pipiczné Becsei Brigitta Pipis Judit Piri Mária Piros Györgyike dr. Jármay Katalin dr.u-szeged. 4782. főorvos főorvos szakvezető tanító tudományos főmunkatárs aneszt.u-szeged. Pintér Sarolta dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.physx. Pletl Szilveszter dr.u-szeged. Praszlicska Istvánné Prazsák István Presznerné Domján Andrea Prókainé Ördög Márta Prókainé Szabó Éva Prónay Szabolcs Propszt Eszter dr.hu Nikolett.hu protity@sport.u-szeged. Puskás János Puskás Nikoletta Puskás Sándor Pusztai Bertalan dr.hu pipiczne.hu pluhar@inf. Protity Sándor Puczkó Klára Pukánszky Béla dr.u-szeged.u-szeged. asszisztens projekt asszisztens biológus ápolónő vegyésztechnikus Ph.hodi@pharm. Piukovics Klára dr Plánkáné Szabó Terézia dr.u-szeged.hu kaveneni@sgyak. 4366 pintersa@pedia.u-szeged.u-szeged. Polyák Aranka Polyák Balázs Polyák Mónika Polyák Orsolya Polyánka Hilda Ponyeczki Rozália Ponyeczkiné Czvik Elvira Pópity-Tóth Éva Pór István dr.u-szeged. Pitka Zenóbia Pitrik József dr.. Piry Katalin dr.hu pokol@juris. 4818 1814 3363 6098 6066 3325 420-305 6665 5894 3067. 4464 4526 5934 4072 1964 6738 5856 6976 5280 5414 4525.u-szeged.hu poma@etszk.hu polner@math. Pintérné Gyarmati Anikó Pintyéné dr.hu por@anatomy.hu propszt@jgypk.hu pukánszkyj@etszk.hu praefort@pedia. Pódáné Nagy Szilvia Podmaniczkiné Papp Zsuzsanna Podoski Nóra Pogány Magdolna dr.szote.hu piti@hist.hu pozsonyi@juris.hu prazsak. Polgár Szabolcs dr.hu puka@freemail.D. Pogonyiné Kalapács Anna Pokol Béla dr.hu pbalogh@lit.balazs@rekt. Polgár Kálmán Polgár Nóra dr. Praefort Veronika Prágai Béla dr.szote.u-szeged.hu pitrik@jgypk. Pluhár András dr.hu porkolab3@freemail. 4161 798155 5991 5488 4630.u-szeged.u-szeged. Pinnyey Szilárd dr.u-szeged. 5574 532-990/202 5227.u-szeged. tv. Polgárné Balogh Andrea Pollák Antal Polner Mónika dr.hu oktrh@rekt.hu pf@jgypk. hallgató adjunktus adjunktus laborasszisztens Ph.Szabo@chem.hu polyak.u-szeged. egyetemi docens testnevelő tanár gondnok dékánhelyettes. hallgató kutató tanársegéd pályázati referens Ph. asszisztens menedzserigazgató.u-szeged.u-szeged. 799322 6267 4506 5856 6071. emeritus rezidens orvos doktorjelölt főiskolai tanár tanár egyetemi tanár adjunktus adminisztrátor előadó biológus főelőadó ov.u-szeged. 5225 1222 5755 6810 798220 799449.hu pronay.hu archie@comser. Porció Tibor dr.hu 179 .u-szeged. főiskolai tanár adjunktus egyetemi docens főiskolai tanár adjunktus pályázati előadó napköziscsoport tanító előadó főiskolai tanár laborasszisztens egyetemi tanár egyetemi tanár állatgondozó tanársegéd adjunktus tanársegéd ápoló adjunktus vegyészlaboráns projektmenedzser aneszt.Puskas@bibl.szote. Pöltl-Deák Krisztina Praefort László dr.hu pungor@jgypk. 3006 6409 3384 5576. 6110 6368 4290 4889 4843 6267 6717 6463 2454 6355.hu sznagy@rekt. 1242 4672 5920 5414 4930 6410 799362 3363 4500. Pukánszky Judit Pukánszkyné dr.szote. Király Katalin Pungor Miklós Puskás Ferencné Puskás Irén dr.u-szeged.hu gaborpotari@gmail.hu pokornygy@szegedkorhaz.D.henrietta@gmf.szote. hallgató segédasszisztens grafikus tanársegéd titkárnő c.hu klara.becsei.u-szeged. Piskoltiné Tóth Andrea Piti Ferenc dr.u-szeged.hu posa.hu Popity-Toth@chem.

szote.hu rgabor@inf. Reisz Ferenc Reizner Judit Rekecki Erika dr.erika@gmf.szote.home@gmail.u-szeged.u-szeged.hu aratko@freemail. 5826 5301 2883. Réginé Szögi Erika Réhon Judit Reiger Zsolt dr. Regényi Jakab dr.Pusztai Gábor dr.hu raczkata@pedia.u-szeged.hu rz@comser.hu razso.bajusz.hu kuhn14_2000@yahoo.hu tmark@mk.szote.hu gytkhm51@medea. Rádainé Dajcs Elvira Radics Jánosné Radics Józsefné Radics Olívia dr. asszisztens tanársegéd általános rektorhelyettes tanszékvezető egyetemi tanár csoportvezető technikus rezidens szakorvos mestertanár adjunktus szakcsoportvezető egyetemi tanár ápolónő asszisztens gyógyszertári szakasszisztens pszichológus előadó tanulmányi főelőadó vegyésztechnikus tanársegéd osztályvezető egyetemi docens főiskolai docens előadó bérosztályvezető-helyettes ápoló Ph.ifi. ifj.u-szeged.u-szeged.hu rekettye@kik.hu rajko@sol.endre@med.szote. 4271 4271 6630 5854 5331 799528 6253. Radócz Zoltánné Radóné Pető Zsuzsa Radvánszky Antal Radványi Katalin dr.hu stratrh@rekt.u-szeged.u-szeged. 3798 799325 4250 4754 5162 1477 6451 549-640 5401 5574.hu redei@pharm.hu rapoltii@freemail. Rácz Béla dr.szote.D.szote.u-szeged.u-szeged.hu rajki.u-szeged.u-szeged. 3759 3243 6768 4692 6061 6724 5926 2210 3601 5308 5413 6281 442-983 4787 4293 6176 4986.pte.hu radaine@inf.hu radnai@stoma.u-szeged.u-szeged.u-szeged.com erzsebet. 2882 798305 798460 5104 799306 6722 2498 798192 5843 4605.szogi.szote. Rakonczay Zoltán prof.hu kradvanyi@gmail.hu ravvik@jgypk. adjunktus professor emerita nyelvtanár tudományos segédmunkatárs előadó rtg. Rangasz Pál Rantalné Szabó Márta Rapavi Endre Rapcsányi Gábor Rápoltiné Keresztes Csilla dr.u-szeged.u-szeged. dr. Ragó Péter dr.hu racz@jgypk. Rakonczai János dr. Horváth Zsuzsanna Ratkó Ágnes Rattay Katalin dr.regdon@pharm.bme.anita@gmf.u-szeged. Pusztai-Varga Ildikó Rábai Krisztina Rabcsánszkiné Vass Anita Rácz Attila Rácz Attila Rácz Béla dr.u-szeged.hu raczf@anatomy.u-szeged.hu cecil@nepsy.u-szeged. Rak Zoltán Rákhely Gábor dr.hu raz@in1st. Rácz Ildikó Rácz Katalin dr.hu geza.hu rjanos@earth.cc.szote. Rácz Gabriella dr.hu redergabi@ri. Rákosi Kinga Rami Abu Sal Houb dr.szote.u-szeged.dora@tik.com ragany@juris.hu Katalin.hu rzo@freemail. Rajda Sándor Rajki Teodóra Rajkó Róbert dr.hu radone@jgypk.u-szeged.hu racsmany@cogsci. Raskó Zoltán dr. Rauzs Orsolya Ravasz Viktória Rázga Zsolt dr.u-szeged. Renkó-Nagy Éva Resch Béla dr.u-szeged.u-szeged. Rakonczay Zoltán dr. 6187 6519 6617 6580 6783 6940 4395 5200.com rangasz@nepsy. 5576 798109 4431 3438 5331 3524 3339 798310 6921 6529 5512 pusztai@comser.u-szeged.hu rabaikri@hist.hu raczne.hu raczg@pedia. Réderné Kovács Gabriella Redetzky Andrea Regdon Géza dr.janosne@gmf. Rajda Cecília dr. Pusztai Rozália dr.hu rantalne@etszk.hu rapavi.hu juditr@geo.u-szeged.com racsko@cc.u-szeged.hu 180 . Raskóné dr.geo. 4989. Ragány Zoltán dr. oktatási referens szakorvos egyetemi tanár ügyviteli alkalmazott professor emeritus 4083 6112 3439 3220 6717 4595 4253 4018.hu reigerzs@freemail.u-szeged.u-szeged. 6290 5662 6069 1320 4976 5837 798460 5603 4561 3028. ösztöndíjas egyetemi docens oszt.hu regine. főnővér oktató ügyvivő szakértő tudományos főmunkatárs tudományos segédmunkatárs szakorvos adjunktus fütő főmunkatárs egyetemi tanár informatikus intézetvezető egyetemi docens egyetemi docens tudományos főmunkatárs dékánhelyettes.Racz@bibl. Radács Mariann dr. Rekettye Gábor dr.u-szeged. (Groszné) Rácz Lajos dr.u-szeged. Rácz Béláné dr. egyetemi tanár doktorjelölt orvos portás szakcsoportvezető mestertanár projektvezető programfejlesztő programkoordinátor tanársegéd szakasszisztens adjunktus szakvezető főorvos tudományos segédmunkatárs igzagatóhelyettes tudományos munkatárs finanszírozási főelőadó adjunktus finanszírozási felelős vezető asszisztens egyetemi docens főorvos központi leltárellenőr nyelvtanár rezidens üvegtechnikus oktatásszervező. Radnai Márta dr.u-szeged.hu raczl@jgypk.szote.u-szeged.hu stratrh@rekt. Rácz Lajosné Rácz László Rácz Szilvia Rácz Zsuzsanna Ráczné Bajusz Anita Ráczné Halasi Mariann Ráczné Kuhn Klára Ráczné Török Erzsébet Racskó Tamás Racsmány Mihály dr.hu atiracz@socio.szote.u-szeged.u-szeged. Rázsó Orsolya Rédei Dóra dr.u-szeged.hu k_kinga2000@yahoo. Rácz Ferenc Rácz Gábor dr.hu resch@obgyn.u-szeged.orsolya@med.hu raskozsu@freemail.hu radics.szote.

u-szeged. Ruzsáli Zsolt Ruzsán Krisztina S. Rudisch Tibor dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Rúzs Molnár Krisztina dr.u-szeged. Rittgasser Irén Rixer Márta Rocskáné Hódi Margit Róka Erika Róka Richárd dr..hu bonis@juris.szote. rossu.balazs@juris. 5181 798481 5856 4820 3425.hu rozsailonaerika@gmail. Sághy László dr. 4386 4633 4910 3066 5572 4830 799598 6368 5444. Nagy Erzsébet dr.hu ruzsmk@juris.szote. hallgató klinikai orvos osztályvezető főorvos osztályos orvos vezető asszisztens EEG szakorvos gondnok tanszékvezető egyetemi docens lektor tudományos segédmunkatárs elnök tudományos munkatárs rezidens pályázati referens adjunktus adjunktus műszaki főigazgató-helyettes hivatalsegéd tanszékvezető egyetemi docens tanár főszerkesztő tanszéki mérnök dietetikus oktatásszervező rendszergazda főorvos laborvezető igazgatási előadó adminisztrátor előadó beteghordó adjunktus rezidens részlegvezető egyetemi tanár egyetemi docens aneszt.hu ringler@comser. 4901.hu rost@math.hu rusznyak@sport.hu rozsi. Ringler András dr.hu ricat@chem. Rovó Istvánné Rovó László dr.hu rudisch@nepsy.szote.istvan@gmf.u-szeged.hu rosu. Restár Ildikó Restás Erika Retkes Zsoltné Révész Andrásné Révész Balázs dr.hu reves@polit. GMF-Klinikai gazdasági igazgató tanszékvezető egyetemi tanár osztályvezető főnővér projekt koordinátor finanszírozási főelőadó laboratóriumi asszisztens igazgató.u-szeged.hu romhanyi@gyermek.hu rgyorgyi@sci.u-szeged. Rósa Júlia Roskó Gábor dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.Rigo@bibl.szote. Rigó Judit Rimai István dr. Rudas László dr.u-szeged.szote. 5174 6635 798226 549-635 5076 4726 5934 3354 4765 6410 5209 5373 5444 2024 592-900/128 5552 2074 5464 420-305 3401 4183 6687 4578 5945 4377 798189.u-szeged.hu project@rekt. egyetemi docens egyetemi docens dokumentátor igazgató tanszékvezető egyetemi docens tanszékvezető egyetemi tanár pályázati irodavezető vezető nővér Ph.hu rab@surg. Rózsa Melinda dr.com rozsa@gyermek. Révész Piroska dr. Román Ferenc dr.hu res13986@iif.u-szeged. Romhányi Erősné Romhányi Éva dr. 5225 4827 6264 5062 5295 3372 799358. 798217 resch. Ringlerné dr. Román Rita dr. Révészné Kocsis Eszter Réz Csilla Rica Tamás Rigó Anna dr.szote. Szentpéteri Mária dr.u-szeged. 5698 2110.u-szeged.szote. Rovó István dr.D. Rossu Balázs Rosta Ádám Rosta Judit dr.u-szeged. 2544 5195.hu rytim@freemail.u-szeged. 5209.hu ret@hist. Rimay Tímea dr. Révész Éva Révész Gábor Révész László dr.hu roka@etszk. 6731 4183 6491.u-szeged.u-szeged.brigitta@gmf.tiborne@gmf.hu retkes.szote.gabor@szote.hu revesz@pharm. Ivanics Mária dr.hu feb@ehok.u-szeged.zsoltne@med.hu romaijog@juris. Rosztóczy András dr.u-szeged.hu revesz.u-szeged.szote.u-szeged. Rozgonyi-Borus Ferenc Rozgonyiné dr. Ruzsa Zoltán dr.D. Rudas Dávid dr.hu restas@inf.u-szeged.szote-u-szeged Judit.u-szeged. 5856.hu rovo. Sághy Miklós Sághyné dr.jozsef@med. 5815 5643 3536 5310 3371 4769 532-990/123 2180 6285 6523 2034 1258 4168 5154 6489 2490 4098 5331 1092.u-szeged. Széll Andrea Sahin-Tóth Gábor dr.hu romanr@gyermek. Rosu Brigitta Roszik Melitta dr.laszlo@med. hallgató klinikai szakorvos könyvtáros főorovs klinikai orvos intézetvezető egyetemi docens főiskolai docens ápoló tanár ETR referens tanársegéd adjunktus Ph. asszisztens testnevelő tanár professor emeritus egyetemi docens tanársegéd tanár tanszéki ügyintéző klinikai főorvos tanársegéd adjunktus napközis nevelő asszisztens fogszakorvos tanár szakorvos 5619 4318 798303 6724 4598 5589 4070.u-szeged. Tóthné Rosu Anett dr. Rózsahegyi Györgyi Rózsáné Vörös Magdolna Rozsi Tiborné Rozsnyai Roland Röst Gergely dr. Gombor Anita Sági Gyuláné Sági István dr. Rudolf Imola Rusznyák István Ruszoly József dr. Ságiné dr.u-szeged.hu romanf@gyermek.u-szeged. Révész Béla dr.hu rittgasser@nepsy.u-szeged.hu 181 .hu roszik@stoma.u-szeged. 4500 3202.hu rovo. Rokszin Alice dr.Resch József Ressné dr. 5222. 5473 3391 4293 5227.u-szeged-hu rozsam@pedia. Rokszin Richárd dr.hu reveszb@eco. Rosselli Alessandro dott. Molnár Emma Rozik Éva Rozman Irén Rózsa Ilona Rózsa László Rózsa Mária dr.

Madácsy Piroska dr.istvan@chem. Schubert Félix dr. Sápi András dr. 4041 4215 798400 4276.hu sandor@hung. Sarusi István Sáry Gyula dr.hu sebokf@hist.szote.u-szeged.u-szeged.hu schubert@sol.hu sarossy.szote.u-szeged.hu bognar@opht.hu aagnes@ clab. Sebestyén Albert Sebők Ágnes Sebők Dániel Sebők Ferenc dr.u-szeged.hu sebestyen@nepsy.u-szeged.u-szeged.Saja Erika Sajben Enikő Sajti Ilona dr. Sebéné dr. Samu Andrea Samu Józsefné Fejes Edit Sándor Adalbert Sándor Ákos Sándor Andrea Sándor Claudia Sándor Klára dr.D. 2409 4363 4986.u-szeged. főorvos ny.Sandor@bibl.u-szeged. Sas Gabriella Sas Katalin dr.u-szeged.hu SATAI@stoma.u-szeged.krisztian@gmf. Sárkány Szilvia Sárközy Virág Sárosi József Sárossy Margit Sárvári Tünde Sarungi Emőke dr.hu Schiffner.u-szeged.com 182 .szote. Scherer Ferenc Schiffner Imola dr.u-szeged.u-szeged.hu sallai@eco. Sántháné dr.u-szeged.hu Attila.hu asebok@freemail.cc.szote.hu schtt@inf.u-szeged.hu sari.hu iringo@etszk.balogh. hallgató főorvos korrdinátor tanársegéd szakorvos beteghordó asszisztens adjunktus egyetemi docens doktorjelölt előadó raktáros automatizálási osztályvezető Ph.schneider@eco. Sallai Miklós dr. Sánta Gábor Sántha Péter dr. Scholcz Erzsébet dr. 4989.hu Akos.hu fules@arts. Balogh Erika Sajtos Natália dr.szote.u-szeged.hu samune@math. 127 6728 6364 798547.u-szeged.lajos@gmf.hu sarandine. egyetemi docens aneszteziológus adjunktus tudományos munkatárs szakorvos hivatalsegéd titkárnő vegyész gyógyszerész gondnok hivatalsegéd selejtezési előadó szakvezető főorvos főiskolai tanár ápoló nyelvtanár kutató egyetemi docens gazdasági főelőadó hivatalsegéd elektrotechnikus tanársegéd szakorvos 5660 3959 799314 6895 3041 798405.szote.erika@med.u-szeged.u-szeged.hu sarkany@chem.hu schaub@jgypk.D.u-szeged. Schrettner Lajos dr.u-szeged.u-szeged. Sárándiné Miskolci Anna Sárdi Andrea Sári Krisztián Sári Lajos Sárkány János dr.szote. Sakan.u-szeged.u-szeged.hu sebokd@chem.u-szeged.Santa@bibl.hu sari. Sándor Szilveszter Sándorfi Margit Sándorné Hoffman Andrea Sándorné Szabó Iringó Sándorné Tóth Zsuzsanna dr. 4761 3160 5374.hu scherer@cc. 798545 5440 4005 1963 5440 798115 3403 5685 799349 6077 5933 3433 3764 6759 4399 3536 3556 3273 5295 saja.hu sapia@chem.u-szeged. Sajtiné dr. Schneider Erzsébet dr.hu esarungi@gmail.hu sajtine.hu sary@phys.hu nati@lit.hu sask@freemail.D. 0630/2297405 4511 5789 5968 6571 6872 4754 3267 3639 5100 5488.com sarusi. Sávai Tiborné Schaub Gáborné Scheibl György dr.anna@med.u-szeged. Sáryné Bognár Ágnes dr. 798406 1346 5315 532-990/135 4402 3050 4699 1673 6669 4195 4250 4244 3667 5277 469-725 1818 4782 6666 6090.u-szeged. Schneider Gyula dr. csoportvezető Ph. hallgató nyelvtanár egyetemi docens szakmunkás titkárnő gondnok tanársegéd főiskolai docens informatikus adjunktus tanársegéd egyetemi docens szakorvos tanársegéd előadó foglalkoztató óvodapedagógus gépész műszaki ellenőr irodavezető-helyettes tudományos főmunkatárs asszisztens pszichológus adjunktus teljesítmény elszámolási osztályvezető igazgatóhelyettes gyakornok Ph. Schneider Klára dr. 5753 4316.hu klara. egyetemi tanár c.hu mester@theol. Sánta Attila Sánta Gábor dr.u-szeged.hu sarosi@mk.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.andrea@geo. 4972 1696. Salka Zsolt Sallai Erika Sallai László dr.margit@med. Schultéty Sándor dr Schultz Andrásné Schulzné Patyi Éva Schuster Ildikó Schüszlerné Kiss Katalin Schwarcz Ágnes Schwarcz Jánosné Schwarz Lev Schweighardt István dr.Imola@juris. Araczki Ágnes dr. Sávai János dr.hu lsebok@chem.hu santha@phys.hu Schneider@chem. hallgató egyetemi docens adjunktus tanulmányi előadó adjunktus klinikai orvos főiskolai tanár hivatalsegéd adjunktus egyetemi docens igazgató tanársegéd ov. Sebők Gabriella Sebők Hajnalka Sebők Lajos Sefcsik Tamás Segatto Angyalka dr.u-szeged.hu samu.hu SALKA@nepsy. 6187 5288 4707 4485 6288 4250 3335.u-szeged. 4622 5656 549-631 5646 4327. 3690 4632 592-900/126.hu sefcsik@gmail. Dáwod An Al dr.u-szeged.erika@med.u-szeged. Sátai Andrea dr.

Seprényiné dr.hu asiska@clab.u-szeged eseres@clab.u-szeged.u-szeged.katalin@gmf. Simon István Simon Judit dr. Seres Erika dr.Balogh@bibl.hu ronody@clab.com Judit. Seres Sára Serfőző Gyöngyi Serfőző Zoltán dr. Siklódi József Siklósi Gábor Siklósiné Dobos Márta Sikovanyecz János dr. 4267 420-305 420-305 4067 6961 5477 5194 4974.u-szeged.szote.hu sinkat@music.hu sinko.D.hu sr@surg. Sipos Péter dr. Simon Magdolna Simon Melinda Klára Simon Mihály Simon Orsolya Simon Péter Simon Sándorné Simonka János Aurél dr.dani. 4854 5516.szote. Simonka Zsolt dr. Sinka Rita dr.u-szeged.hu 183 .szote.hu asimon@hung. Sipos Gyuláné Sipos Ibolya dr.u-szeged.com simonne. 799360 4451 4218 4503 4605.u-szeged.u-szeged.siposjo@gmail. 5753 592-900/128 5375 6635 1974 6481 6046 6620 798192 6076 2180 2813 3221 1320 4367 4145 3471 4605. 5225.szote. Sepsik Marianna Sére Emese Teréz dr.Seres@bibl.hu seres.agnes@gmf.u-szeged. Simonné Dáni Anikó dr.u-szeged. intézetvezető.hu rsinka@bio.u-szeged. 4607. Sinkó Erika Sinkó János Sinkóné dr.u-szeged.Segatto Emil dr. Siposné Csendes Éva Siposné dr. Sisák Gábor Sisák Krisztián dr.hu semijoe@sgyak.Simon@bibl.u-szeged. 5753 2498 george@sb4.hu sikovanyecz@freemail. Simon Katalin Simon Lajos dr.u-szeged.hu simonyne.u-szeged.u-szeged. 5770 4547 3378 1312 1696.D. Somogyi Zsuzsanna Sinkovics Balázs Sinkovicz Attila Sipka Róbert dr. hallgató informatikus furulyatanár tudományos munkatárs laborasszisztens iskolaigazgató egyetemi docens egyetemi docens tanársegéd ének szakvezető tanár mb.szote. 1071 5311 3201 2890 6559 4419 5768 2349 6408 1963 3342 6798 6243 2128 6319 5243 5531 5480.aniko@gmf.com siera@mk. 5373 6806 5918 6238 6485 5827 6376 4804 4054 5577 6238 5751. Sepp Róbert dr Seprényi György dr.hu laczimariann@freemail.u-szeged.erika@gmf. 5518. Siska Andrea dr.szote.hu Magdolna.u-szeged.u-szeged. Ónody Rita dr. Simon Dóra Simon Erika Simon Ferenc dr.hu pearly.hu simonka@etszk.u-szeged. 5493 4268.D.hu msimon@hung.hu simike@hotmail.u-szeged.hu Zsuzsa. hallgató közbeszerzési főmunkatárs ügyintéző könyvtáros adjunktus egyetemi tanár dietetikus Ph. Serédiné Balogh Zsuzsa Seres Adrienn dr. Sipos József dr. Semegi Margit Semjényiné Visy Ágnes Sepp Krisztián dr.com seresl@jgypk. Skadra Margit egyetemi docens szakvezető tanár igzagatóhelyettes főorvos osztályvezető ápolónő angol-matematika tanár szakorvos egyetemi docens adjunktus biológus osztályvezető főnővér sugárvédelmi szolgálatvezető könyvtáros Ph.u-szeged.83@gmail. 4962 4930 1696.hu dr.bozoki.u-szeged. hallgató adjunktus ápolónő tudományos segédmunkatárs programfejlesztő karbantartó főiskolai docens főiskolai docens adjunktus asszisztens intézetvezető egyetemi docens Ph.com sipos@chem. 3798 5493.hist.hu siket@inf.hu somogyizs@jgypk.u-szeged. Siha Ida Sike Ádám Siket István dr.u-szeged.hu simon@medea.com serfozoz@. Sipos Pál dr.attila@gmf.szote.hu simonka@trauma.hu seresberni@gmail.u-szeged.hu seresl@yahoo. hallgató adjunktus egyetemi docens vegyészlaboráns tanársegéd mestertanár ny. egyetemi docens raktáros adjunktus szakvezető tanár minőségügyi előadó adjunktus ápolónő tanszékvezető egyetemi tanár tanársegéd irodavezető deviza ügyintéző laboráns tanszékvezető főiskolai docens szakorvos adjunktus előadó főiskolai docens ügyintéző tanársegéd főigazgatói megbízott klinikai főorvos osztályvezető főnővér laboráns Ph. Sipos Angéla Sipos Árpádné Sipos Eszter Sipos Gábor Sipos Géza Sipos György dr.u-szeged.hu siposp@pharm.hu sera. klinikai főorvos tanszékvezető egyetemi docens szakvezető tanár tanársegéd vegyész nyelvtanár 5305 6262 6303 592-900/132 5477 3384 5917 1234.D.u-szeged. Seres Ágnes Seres Bernadett Ildikó Seres Judit Seres László dr.hu sinkovicz.terez@med.hu sdodos2001@yahoo. Simcsik Júlia Simon András dr. 3798 4605. Sipőcz Katalin dr. Seres László dr. Simonyné Bozóki Katalin Somorjai Mariann Sin Katalin Singh Margit dr.szote.u-szeged.hu sisak@orto.hu domar@freemail.u-szeged. Sejbenné Miklós Edit Sejtes Gyöngyi Selmeczi Andrea dr.

u-szeged.u-szeged.cc.hu sulyok@gyermek. tanársegéd Sulyok Rita dr.hu msulyok@juris.u-szeged. Boros Krisztina dr. 5777 5399 6600 5566 4107 5444 6358 571-515 5144.hu somodi.u-szeged. dr. 5304 5810.hu scsaba@mdche. tanársegéd Sógor Zoltán programfejlesztő Sohajdáné Katona Edit ingatlanfenntartási ügyintéző Sohajdáné Katona Edit ingatlanfenntartási ügyintéző Sohár Gellért dr. 5307 5563 5079 420-959 799362 5488 4412 2498 3387 3461 4066 4243 6041 4193 592-900/128. (dr.u-szeged.. egyetemi docens Somlai Tiborné dr.hu csanyi@pharm.physx. 4222 5573 1419 4885 6237 2912 4611 798124 6074 6655 5576 3367 5534 6862 6128 4595 4201 5930 5288.u-szeged.hu somoso@pedia. egyetemi docens Sulyok Márton dr.szote.u-szeged. főiskolai docens Sóti Lilla könyvtáros Sovány Tamás dr.hu t.u-szeged.hu stacho@math. professzor emeritus Sonkodi Sándor dr. Ph.u-szeged.hu soos@mk.hu betty@pedia.hu stajer@pharm.u-szeged.gyongyi@gmf.u-szeged.hu soos@polit.hu som@rekt.hu sulyok. segédmunkatárs Sós János osztályvezető Sós Katalin dr. gyakornok Sujtó László adjunktus Sulyok Anita tanszéki adminisztrátor Sulyok Hedvig dr.hu sedit@etszk.hu streitmann@sgyak.sovany@pharm.u-szeged. tanszékvezető egyetemi tanár Soós József dr.tibor@tik.u-szeged. egyetemi docens Soósné dr.hu Lilla.u-szeged.hu jogstipt@gold.hu sosigabor@gmail.hu soosne.hu sonkodi@stoma.Soti@bibl. Orosz Andrea adjunktus Somosi Sarolta tanársegéd Somoskövi Orsolya dr.u-szeged. adjunktus Stájer Géza dr.hu sujto@freemail.hu solti.hu hajos@etszk.hu strohokrisztina@freemail. 2881 4527 1960 5894 4006 2911.u-szeged.hu somosi@eco. klinikai orvos Somssich Réka Orsolya dr. asszisztens Stachó László dr.u-szeged.hu asomfay@axelero. igazgatóhelyettes Sonkodi István dr. 4552 4578 3384 549-642 798451 6498 4728 6903 5331 4295 5290. Kása Péterné) klinikai szakorvos Solymosi Frigyes dr.szote.hu sprajcer. 5317.u-szeged. 6615 alkotmanyjog@juris.palne@med. osztályos orvos Sulyok Tibor audiovizuális referens 5779.u-szeged.Skribek Ákos dr.szote.szote. 799338 6728 420-488 420-959 5419 5488.hu anette@stoma.hu sulyok@jgypk. tudományos munkatárs Solti Mónika főmunkatárs Soltysiák Janina dr. hallgató Spiegelné Szabó Margit főelőadó Sprájcer Pálné adminisztrátor Srivastava Csilla rtg.u-szeged.uni-miskolc.hu sulyoka@sol.u-szeged.hu tom@cc. professor emeritus Stéhlik Jánosné Boda Krisztina dr.u-szeged. tanársegéd Somogyi Dalma magyar-francia tanár Somogyi Erika adminisztrátor Somogyi Istvánné főnővér Somogyvári Ferenc dr.szote. számviteli előadó Soós Péter művésztanár Soós Tamás rendszerprogramozó Soósné Csányi Erzsébet dr.u-szeged.hu boda@dmi. egyetemi docens Stermeczkiné Bereczki Éva portás Stifán Sándorné gyógytornász Stika Tamás portás Stipta István dr. 5190 5311 3226 6263 4922 6023 5488 6286 532-990/106 4605 3242.hu slmarianna@pharm.u-szeged.u-szeged.u-szeged. főiskolai tanár Soós Judit dr.margo@med. tanársegéd Sörös Katalin szakvezető tanár Span Ádám dr. professor emeritus Sonkoly Csilla vezetőasszisztens Soós Edit dr.szilvia@rekt. tudományos főmunkatárs Somorjainé dr.hu tomi@titan.hu weth@inf. Kozmáné egyetemi docens Soós Edit szakvezető tanár Soós Gyöngyvér dr.u-szeged.u-szeged.hu spiegelne.u-szeged.hu soos@pharm.u-szeged. tanársegéd Sohár Nicolette dr. egyetemi docens Stadler Péter üzemviteli alkalmazott Stájer Anette dr. egyetemi tanár Stötzer Andrea nyelvtanár Streitmann Judit francia-történelem tanár Strohó Krisztina dr.u-szeged.D.u-szeged.szote.u-szeged. rezidens Soós Katalin tanársegéd Soós Lászlóné dr.hu 184 . tanítónő Somlóné Laczkó Marianna vegyésztechnikus Somodi János gépkocsivezető Somodi Szilvia főelőadó Somodiné Benkő Tünde asszisztens Somodiné dr.popov.u-szeged. tudományos munkatárs Smehák György dr.hu sons@in1st. 5298.u-szeged. professor emeritus Solymosi László dr. tanszékvezető egyetemi tanár Somlai Csaba dr. klinikai orvos Som Zoltán informatikai tanácsadó Somfay Attila dr. 5488 4487 4657 5324.szote. Hajós Éva programkoordinátor Soósné Popov Gyöngyi számlázó Soósné Vőneki Erika német tanár Sopsich Zoltán boncmester Sós Gábor tud.hu fsolym@chem.u-szeged.u-szeged.com soska@jgypk.monika@tik. tanársegéd Skultétiné Vőneki Zsuzsanna tanszéki ügyintéző Smausz KolumbánTamás dr. adjunktus Sóki József dr.

renata@med. Szabó Julianna Szabó Klára Szabó Klára dr. 2962 5907 4506 5239 6327 5829 6293 5778. Szablics Péter Szabó Ágnes dr. Szabó Gábor dr.u-szeged. 5521.u-szeged. 3798 5488 4553 5536 5287 4644 5174 4915 5761. Szabad János dr.u-szeged.u-szeged.D.szote.hu szaboa@pedia. Szabó Imre dr.hu szabog@patph.u-szeged.hu sumegi@pedia.u-szeged.hu vintzefi@freemail.u-szeged.hu alkotmanyjog@juris.szote.hu SZABOJ@nepsy.u-szeged.hu gszabo@physx. Törőcsik Tünde Sümeginé Lehotai Edit Sütő Ágota Sütöri László Süttei Pálné Süveges Gábor dr.hu Edit. 1089 6733 4542 799351 4533 6175 5734 532-990/131 5894 5674 4583 4894 532-990/201 3172 4893 5546 6604 6665 5856 1842.szote.hu szaboaniko2@freemail.u-szeged.hu szabok@jgypk.com SZABOF@nepsy.u-szeged. Szabó Anikó Szabó Áron dr.u-szeged. Szabados Mihályné Szabadyné Békési Magdolna dr.hu jszabo@sport.hu sza@expsur.u-szeged.hu szaboeta@titan.hu szabadyne@citromail. u-szeged.u-szeged. Szabó Imre dr. iv. Sutyák Tibor dr. Szabó Barbara Szabó Beáta Szabó Bettina Szabó Dávid dr.hu szabkata83@freemail.szote.hu szeva64@gmail. Szabó Balázs dr. hallgató diplomás ápoló adminisztrátor szakorvos főorvos tanársegéd tanszéki ügyintéző egyetemi docens napközis nevelő ügyviteli előadó készletgazdálkodó ápoló rektor. Süle Zoltán Süli Ágnes Süli József Süli Lászlóné Süli Renáta Süliné Németh Edit Süli-Zakar Tímea dr.u-szeged.szote. Szabó Attila dr.hu aszabo@sport.hu sutori@etszk.u-szeged.edit@gmf. egyetemi tanár intézetvezető egyetemi tanár egyetemi docens tanszékvezető egyetemi tanár tanársegéd osztályvezető főorvos dékán tanszékvezető egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár gondnok egyetemi tanár sportközpont vezető szakvezető tanár diplomás ápoló gyakornok klinikai orvos szakápoló nyelvtanár tanszékvezető főiskolai docens tudományos főmunkatárs 5493. Szabó Imre dr.u-szeged. Szabó Gyula dr.u-szeged.u-szeged. Szabados Ferencné Szabados György dr. u-szeged. 5847 2103 5537 5267.hu sulez@anatomy.u-szeged. Susányi Tamás Suszczynska Malgorzata dr. Sümegi Viktória dr.u-szeged. Szabó Éva Szabó Éva Szabó Éva Szabó Ferenc Szabó Gábor dr.nemeth.u-szeged.dekani@juris. Sümeginé dr.Lehotai@bibl. Szabó Andrea dr.u-szeged.szote.szote.hu szabo@comser. Szabadi Éva Szabadi Magdolna Szabados Andrea dr.hu szabad@sb4. Szabó Árpád dr.hu gosia@lit.szote. asszisztens kollégiumi referens ápolónő adjunktus tanársegéd egyetemi tanár laboratóriumi asszisztens zongoratanár adjunktus intézetvezető főnővér tudományos főmunkatárs gondnoknő főiskolai tanár Ph. Szabó Hajnalka dr. 4782 799406 5934 4001.Surányi Andrea dr.hu 185 . Szabó József Szabó Józsefné Szabó Judit Szabó Judit Szabó Julianna dr.u-szeged.hu suli@phcol. Szabó Gyula dr.szote.hu sumegi. 3075 5994 4529 2015 4194 4461 4487 5133 4755 4407 4278 6236 798460 4248 4595 5934 3433 6316 5799 suranyi@obgyn. Suták Gizella dr.u-szeged.u-szeged.tamas@deakszeged.hu ajtk.D.hu szaboa@puhe.tunde@gmf. Szabó Etelka Szabó Éva dr. Szabó Gábor dr.szote.physx. hallgató tudományos segédmunkatárs egyetemi docens testnevelő tanár egyetemi docens tanársegéd rezidens művésztanár rezidens adjunktus klinikai orvos fogszakorvos Ph.hu sumegi@geo. Szabari Margit dr.hu suline. Szabad Gábor dr.u-szeged.hu szabo@anat-fm.szote. Sükösd Farkas dr.hu szablics@jgypk. akadémikus. Szabó Anikó dr. Szabó János dr. 5493 798201.szote.hu szabog@mk.hu ambrus@anatomy.hu daviddr@freemail.u-szeged. Szabó Jenőné Szabó József dr.u-szeged. 4272 6500 4020.szote. Szabó Kornélia dr. 1268 5132 2655 6238 6807.hu susanyi. Szabó Endre dr.u-szeged.hu polgarijog@juris.u-szeged. 798290 4246 4053 3243 4527 4727.szote.szote.hu sumeghy@geo.u-szeged. adjunktus vezérigazgató adjunktus főorvos egyetemi docens tanársegéd biológus tudományos segédmunkatárs gépkocsivezető asszisztens infekciókontroll nővér bevétel könyvelő tanársegéd adjunktus tanszékvezető egyetemi docens tanársegéd pályázati koordinátor könyvtáros aneszt. 5781 4820 5106 2869 5331 4605. Sümegi Pál dr. Szabó Andrásné Szabó Andrea dr. Szabó Erzsébet dr.hu szaboklara@freemail.hu suli. Sümeghy Zoltán dr.hu szabojudit@nepsy.

hu r.u-szeged.Szabo@bibl.hu szabo. Szabó Tamás dr. Szabó Mihály dr.u-szeged. Kovács Veronika Szabóné dr. Szalai Zita tanársegéd segédápoló portás egyetemi docens tudományos segédmunkatárs egyetemi docens ápolónő főnővér szakorvos egyetemi docens szakgyógyszerész tudományos segédmunkatárs adjunktus professzor emeritus osztályos orvos adjunktus adjunktus főiskolai docens könyvtáros gyakornok adjunktus PR referens.hu elmfiz@physx.u-szeged.margit@gmf. 3067 3351 5197 6756 5993 5317.hu szemes@juris.u-szeged.hu szalaine@nepsy. Hegedűs Gizella Szakács Anikó Szakács Ildikó Réka Szakács Júlia dr. Szabó P. Szalai Anikó Szalay László dr.hu szabolaszlo82@gmail.u-szeged.u-szeged.hu eildiko@biochem.hu szakal@pedia. 3046 799544 6717 4095 4211 4764 6631.u-szeged. Szabó Sarolta Szabó Tamás dr.u-szeged.u-szeged.hu szajbely@hung. 5340. Szabó Pálné Szabó Péter Szabó Péter Gábor dr.u-szeged. Szajbélyné dr. hallgató 549-626 5317 5921 4073 4293 4088 5414 798203 5362 4802. Szajbély Katalin dr. Szabó P.u-szeged. könyvtáros ápoló Ph.hu szabo@jgypk.hu pszabo@inf.hu szabozs@nepsy. koordinátor technikus vezető főorvos főelőadó egyetemi docens tanársegéd egyetemi tanár könyvtáros tanársegéd segédápoló szakápoló ápoló klinikai orvos tanársegéd irodavezető-helyettes rezidens klinikai orvos adminisztrátor ápolásoktató tanszéki ügyintéző főiskolai docens titkárnő ápolónő főmunkatárs gondnok diplomás ápoló referens előadó szakorvos tudományos segédmunkatárs intézetvezető egyetemi tanár szakvezető tanár osztályvezető főnővér tanársegéd. könyvvizsgáló.Szabo@bibl. Szakál Pálné Szakál Péter Szakál Szabolcs Szakáli Ferenc Szakálné Csajkás Anita Szakálné Kanó Izabella Szakonyi Gerda dr.u-szeged.szote.u-szeged.u-szeged.agnes@med.u-szeged. 6809 6237 4215. Szabolcs Annamária dr.reka@si@szote. Szakács László dr.hu turkaud@freemail.hu szalaine@puhe. Szakál Gergő dr. 3040 5143 1200.hu szpb@mk.hu szalaitunde@freemai. 5241 5932 798460 4925.hu szakonyi@pharm. hallgató adjunktus Ph.hu SZAKALI@nepsy.kubekhazi. Szakál Orsolya dr.D.szote. 799344 2866 5933 4421 6046 4159 szabol@math. Szabó Tímea Edit Szabó Zoltán dr.u-szeged.u-szeged.szote. Szabóné Bálint Edit Szabóné dr.u-szeged. Szabóné Engi Ildikó Szabóné Komlósi Katalin Szabóné Kübekházi Margit Szabóné Makra Ibolya Szabóné Nagy Anikó Szabóné Sári Ágnes Szabóné Szemes Erika Szabóné Varga-Tóth Andrea dr.szote. Szabó Krisztina Szabó Lajos Szabó László dr. 5484 6792 4834 5488 5186 2111 6493 4368 6554 5096 5221 5427 4566 5174 4131 4196 5516 6742 4061. Szabó Tibor dr.u-szeged.szakonyi@pharm. Balázs dr.u-szeged.szote.hu szakacs @patph.hu szabop@etszk. Szabó László Imre dr. Szabó Margit dr.hu saci@inf. Szajbély Mihály dr. Szalai Lászlóné Szalai Sándorné Szalai Tamás Szalai Tünde dr.hu Marta.u-szeged.u-szeged.hu szpcs@hist.hu Timea.szote.edina@gmf. Szabó Nóra dr.u-szeged.u-szeged. Csaba dr.D.hu szabone. Bálint Ágnes Szabóné dr.Szakal@eco-. Szabó Réka Magdolna Szabó Richárd Szabó Sándor dr.hu sztamas@chem.hu 186 .com lszabo@math. 5347 4787 592-900/129 6530 6776 6034 6654 1835 4810 1444 3039.hu szakalo@pedia.u-szeged.szote. Szabó Lászlóné Szabó Lászlóné Szabó Lilla dr.hu Aniko.hu balint.com eszter@jgypk.u-szeged.u-szeged.hu szalaianiko@juris.hu szabomih@pedia.u-szeged.szote. gazdasági tanácsadó hivatalvezető rendszeradminisztrátor portás pénzügyi referens tudományos segédmunkatárs adjunktus adjunktus szakvezető tanár tanársegéd könyvtáros klinikai orvos statisztikus.hu szabomih@jgypk. Szabó Mária Szabó Melinda Szabó Mihály dr.hu Peter. 4422 3210 5488.u-szeged.hu szbtmsz@math.u-szeged.hu gerda.Szabó Krisztina dr.u-szeged.hu kovacs.u-szeged.szote.hu szabon@gyermek. Szabó László dr.u-szeged. 4307 5475 2297 5331.u-szeged.hu szaboz@mdche.u-szeged.szote.hu szba01@gmail.Szalai@bibl. Szabó Pál Balázs dr.szakacs@eutk. képzési koordinátor tanársegéd klinikai orvos gyakornok klinikai orvos okl.u-szeged. Szabó Zoltánné Szabó Zsanett Orsolya Szabó-Battancs Lászlóné Szabó-Biczók Antal dr.hu ibolya@dmi.u-szeged. Szabó-Gilinger Eszter Szabó-Kovács Edina Szabóky Sarolta dr. 1218 6176 5331 5802 4287 3168 798460 6977 4676 5925 1959.u-szeged. Szakonyi Zsolt dr. Szakter Zsuzsa Szalai Anikó dr.u-szeged.szote. Türkössy Anikó dr.hu szajbek@freemail.

szote. 6375 5320 3352 4196.hu szalma@pedia. Szántó Richárd dr.zsuzsanna@gmf. Szántó Zoltán Szanyi János dr. főmunkatárs tanszékvezető egyetemi tanár Ph.hu szasz@jgypk.u-szeged.szote. 5894 5825 6051 4605.szote.arts. 5264.u-szeged.u-szeged. Szarvas János dr.hu k.u-szeged.szote.u-szeged.hu SZALMA@nepsy. Szalma László Szalóczi Istvánné Szalóky Ágnes Szalókyné dr. 4607 6806 5266.laszlo@rekt.u-szeged.u-szeged.u-szeged.szote. Szegfű Lászlóné dr. Szalma Gabriella dr.u-szeged. Szatmáriné Kovács Gabriella Szatmáry Károly dr.hu joe@earth.hu SZANKA@nepsy.u-szeged.u-szeged. 3798 szalay@jgypk. hallgató klinikai szakorvos gondnok kollégiumi tanár tudományos segédmunkatárs gondnoknő ápolónő főorvos adjunktus klinikai orvos intézetvezető főorvos közgazdász továbbképzési előadó szakreferens könyvtáros belső ellenőr irodavezető-helyettes előadó tanulmányi előadó tudományos munkatárs laboráns tanársegéd 798544. 5549 5258 532-990/143 6639 6758 4440 4360 4198 4478 4971 4605. 5242 4666 4348 5289 4325 4197 4258 4128 5928 1200.hu szezsy@freemail.hu szecsine@jgypk.eva@gmf.Paldi@bibl. szakpszichológus ápoló int.szatmary@physx. 5253 6094 4234 4221 5306 2112. Szalay Lászlóné Szalma Elemér dr. Szarvas Júlia Szarvas Kata Szarvasné Mátó Veronika Szász András Szász András Szász Géza dr.lorincz. Szalay István dr.u-szeged.hu szauter@press. Szekeres Ferenc Szekeres Norbert dr. Zahorán Anikó Szekeresné Kötles Rita Szekeresné Páldi Rita Szekfű László Szekfűné Lőrincz Zsuzsanna Szekszárdi Krisztina Szél Erika Szél József Szelepcsényi Zoltánné Szelezsán Beáta szakorvos főiskolai tanár segédasszisztens főiskolai docens fogorvos kl.u-szeged. Szauer Károlyné Szauer Nikolette Szauter Dóra Százi Miklósné Farkas Anna Szécsényi Krisztina dr. Szántó Erzsébet dr.u-szeged.hu szatmari@pharm.agnes@med.szote.u-szeged.szote. Szántó Ferenc dr.u-szeged.hu eszecsodi@tiszanet.u-szeged. Szécsi Zoltánné Szecsődi Ferenc Szegedi Viktor Szegesdi Ilona dr.u-szeged.u-szeged. 4204 1961.hu szele@juris. 799338 5908.u-szeged.hu szarvas.u-szeged. 5242 5872 4343 1177. főnővér helyettes titkárnő napközis gyakorlatvezető tanár előadó ápolónő oktatásszervező titkárnő finanszírozási előadó könyvtáros gyógyszertári szakasszisztens szakorvos főorvos szakorvos adjunktus technikus c.hu iskola@sgyak.hu mveronika@jgypk.hu szecsim@endoc. Szécsi Ildikó Szécsi József Szécsi Katalin Szécsi László Szécsi Mihály dr. 799548 1712 798460 5463 5404 6267 5284 2210 6414 798460 4589 6659 5528 6124.hu szekri@arts.u-szeged. 798545 4760 2565 6213 5295. 2886 4495. Szekeresné dr. Szász József Szaszákné Tóth Judit Szathmári Katalin Szatmári István dr.monika@med.u-szeged.u-szeged.h szanto@hist. 4197. Szatmári József dr. 5324.hu szazine@juris.hu szkatalin@juris.hu titkarsag@szeged. 1966 4317 4357 1200.hu szanyi@iif.hu szanka. Várkonyi Mária Szaniszló Marica Szaniszló Zoltánné Szaniszlóné Deli Mária Szanka Csabáné Szanka Mónika Szántai Kis Ágnes Szántainé Balogh Anna szántó Erika dr. 4644 5080 1198 5214 799337 6317 4696 6096 6254 5147. vez.u-szeged.hu szarvas@endoc. 4595 799350 799517 4383 3667 4058.u-szeged.oszv.u-szeged.hu forczek@edu. Szeghy Réka Székely Péter Székely Sándorné Szekeres Ágnes Szekeres Edit dr.u-szeged.hu szasz@primus. Szatmári Sándor dr.u-szeged.hu szegv@mdche.hu szekfune.hu tehetsegpont@rekt.hu szaloky.u-szeged. tv egyetemi docens beteghordó tanár előadó tudományos munkatárs adjunktus tanszékvezető egyetemi tanár ápolónő egyetemi docens iskolatitkár fogászati asszisztens szerkesztő adminisztratív ügyintéző adjunktus tanársegéd gyógyszertári szakasszisztens ápolónő technikus tanár gépjármű rakodó tudományos munkatárs előadó. Szalma Ibolya dr.geo.u-szeged.u-szeged.D. Szécsényi Tibor Szécsi Gézáné dr.hu szekfu. egyetemi docens tudományos munkatárs operátor professor emeritus szakorvos adjunktus koordinátor tanársegéd adjunktus vegyésztechnikus dékánhelyettes.hu Rita.hu expphys@physx.Szalay István dr.szote. Szekeres Veronika dr. 5241 799314 420-305 5317. Szanyiné Forczek Erzsébet Szarvas Éva Szarvas Ferenc dr.hu SZERZSI@stoma.hu 187 .

adjunktus Szenohradszky Pál dr. 5248 6826 5875.hu 4546 4324 5899 5700 szigeti.D.u-szeged. 5488 1651 5012 szelpal. 5702 sp@surg.hu 4433 6329 sziklakar@freemail. főiskolai docens Szili Henrietta napközis nevelő Szili Károly informatikus Szili Sándorné segédápoló Szilné Bottyán Tünde dr.u-szeged. egyetemi docens Szimanné Benkő Csilla raktáros Szimjanovszki Irma Ph. 2927 kovanna@anatomy.hu 6119 4421 szkati@titan.D.hu 4152 szente@bio.u-szeged.gyorgyne@med.u-szeged. 4406 4770 szeriibi@t-online.hu 5818 6965 799408 6074 799380 szepne.hu 5109 gabi@sb4.u-szeged.hu 2296 szigcs@bio.u-szeged.u-szeged.hu 6014 szikrisz@mk.u-szeged. tanszékvezető egyetemi docens Szilassi Lajos dr.h 1676 szentistványi.com 5317 6002 bottyant@mk.hu 4087 a.julianna@gmf.u-szeged. hallgató 2881. prof.szentes.u-szeged.szote. egyetemi docens Sziládi Katalin tudományos ügyintéző Szilágyi Beáta asszisztens Szilágyi Éva dr. ügyvivő szakértő Szilovics Csaba dr. egyetemi tanár Szentgyörgyi Anna előadó Szentirmainé Kovács Annamária dr.szote.hu 5751 titkarsag@clab.hu 5360 szendrei@nepsy.miklos@gmf. 5698 6179 szellne. intézeti főorvos Szenes Márta dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.szilvia@gmf. egyetemi docens Szentistványi Istvánné könyvelő Szentjobiné Szentes Julianna munkatárs Szentmiklósi István mérnök Szép Angéla gyakornok Szépéné Ungár Erika irodavezető Szepes Zoltán dr.hu 6291 4347 6914 Zsuzsa.hu 5321 6572 4259 erikasz@lit.u-szeged. szakasszisztens Szilassi Péter dr. adjunktus Szilágyi Gabriella dietetikus Szilágyi Kristóf tanulmányi főelőadó Szilágyi Krisztina igazgatási ügyintéző.szote. adjunktus Szepesi Ágnes dr.hu 5163 4821 6180 szikszay.u-hu 5609 szentjobine. 4029. tanársegéd Szepesi Katalin előadó Széplaki András technikus Szépné Ócsai Andrea gazdasági ügyintéző Szépné Tóth Katalin adminisztrátor Szereda Györgyné előadó Szeredi-Misurda Katalin tudományos ügyintéző. 6692 szenesm@edpsy.szote.hu 4024 annasz@lit.hu 3437 5371 szilard@nepsy.hu 5158 3325 toto@jgypk.monika@gmf.hu 5014 iktat@rekt.szote. Nagy Éva tanítónő Szilágyiné Séra Zsuzsa irodavezető Szilágyiné Teleki Gabriella főelőadó Szilárd Ildikó nyelvtanár Szilárd János dr.hu 4663.u-szeged. főiskolai docens Szilassi Magdolna cit. egyetemi docens Szendrei Ágnes dr.bozso.u-szeged.u-szeged.dimovics.szote.Szeliné Szomor Judit vegyész Széll Józsefné előadó Széll Márta dr.hu 5058 5829 188 .u-szeged.physx.hu 5627 5799. klinikai főorvos Szente Magdolna dr. emeritus Szilárdi Réka tudományos munkatárs Szilasi László dr.u-szeged. 5147 szeline@citromail.hu 5027 szelne@etszk.hu 6006 szimo@mk.szendrei@math. egyetemi tanár Szendrei Erika osztályvezető ápoló Szendrényi Gézáné laborasszisztens Szendrényi Júlia dr.andrasne@gmf.szote.u-szeged.u-szeged.u-szeged. óvodapedagógus Szeverényi Sándor tanársegéd Szieber Zoltánné nyomdász Szigethy Istvánné asszisztens Szigeti Andrásné főmunkatárs Szigeti Csaba tanársegéd Sziklai József pályamunkás Sziklavári Károly tanársegéd Szikoráné Für Anita asszisztens Szikszay Marianna gondnok Szikszay Miklós energetikus Szil Elemér dr.andrea@comser. tudományos főmunkatárs Széll Zoltán projekt titkár Széllné Bach Éva EKG asszisztens Széllné Bozsó Mónika építész műszaki ellenőr Széllné Dimovics Teréz előadó Szélné Fődi Anikó titkárnő Szélné Kónya Katalin irodavezető Szélné Tímár Mónika ápolónő Szélpál Imréné varrodavezető Szélpál Szilvia előadó Szemmári Lászlóné takarító egyéni vállalkozó Szenczi Beáta Ph. könyvtáros Szeri Istvánné dr.hu 5667. nappali hallgatók Szilágyi Lajosné segédlaboráns Szilágyi László kollégiumvezető Szilágyi Mónika ügyviteli alkalmazott Szilágyi Nóra tanársegéd Szilágyiné dr.hu 4384 3281 5942 szendi@nepsy.hu 6056 szilassi@jgypk.hu 5783. 5228.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.istvanne@med.hu 5476.hu 3869 532-990/165 szilagyi@mgk.hu 3358 4017 szisi@hung.Sera@eco.u-szeged. hallgató Szendi István dr.szote.u-szeged.u-szeged.hu 3447 szilo@ajk.hu 5554 2117 1403 5029 etr@medea.hu 6235 5134 szilikaroly@gmail.terez@gmf.hu 5926 szellne.hu 5610 szereda.szote.u-szeged.hu 2104 2916 3267.pte.

u-szeged.hu szok@nepsy..u-szeged.D.u-szeged. Szolgáné Rózsa Zsuzsanna dr. hallgató foglalkozás-egészségügyi asszisztens adjunktus tanársegéd doktorjelölt pénzügyi főelőadó egyetemi docens egyetemi docens klinikai főorvos főiskolai docens nyelvtanár szakasszisztens nyomdász szakvezető tanár előadó egyetemi docens rendszergazda adjunktus ápolónő tudományos főmunkatárs egyetemi docens egyetemi tanár tanársegéd adjunktus irodavezető klinikai orvos projekt asszisztens főszerkesztő program igazgató. egyetemi tanár laborasszisztens tudományos munkatárs egyetemi tanár tudományos főmunkatárs tudományos segédmunkatárs oktató tanulmányi előadó főiskolai docens klinikai orvos asszisztens tudományos segédmunkatárs tanársegéd egyetemi tanár adjunktus rendszergazda biológus adjunktus egyetemi docens klinikai orvos tanársegéd Ph.szilvia@med. Szőri Milán dr. Babics Edit dr.istvan@tik.ervin@gmf.u-szeged. 6187 4691. Szőke Szabolcs Szöllősi Erzsébet dr. Szórádi Tibor dr.hu SZUCSJ@nepsy. 6433 4925.hu 189 .edit@eco. Szolomájer János Szombati Szilvia Szomora Zsolt dr. 4227 5755 6305 4627 5331 4080 2818 6614 5894 420-491 798460 6000 4954 4067 6262 5018 5817 6659 6531 6623 6783 798460 szirmai@jgypk.hu vilo@inf. Szőnyi Andrea Szőnyi Etelka Szőnyi György Endre dr. Szöllősi János dr.D. Sztriha László dr Sztriha László dr. hallgató üzemeltetési referens gépkocsivezető óvodapedagógus beteghordó ruhatáros számítógépes adatrögzítő tanársegéd szakvezető tanár ETR referens endoszkópos asszisztens könyvtáros intézeti mérnök könyvtáros informatikus gyógytornász 6785 474-255/25 4254 6476 6410 2570 5727 4860 4986. Szöllősi Erzsébet Szöllősi György dr.Szucs@bibl.u-szeged.szote. 5488 4514 4543 5495.hu szokolszky@gmail. Szőllősi Réka Szöllősy Edina Szöllősy Ervin Szőny Barnabás dr.szote. Szőnyiné Hőrits Zsuzsa Szörényi Balázs dr. Szűcs Mátyásné Szűcs Rita Szűcs Tamás Szűcs Tímea Szűcs Tibor Szűcs Viktor Szűcs Vilmos Szűcsné Domonkos Anikó karbantartó főiskolai docens tanszéki előadó műszergazdálkodó tanársegéd asszisztens gyógyszertári szakasszisztens asszisztens adjunktus intézetvezető egyetemi docens személyügyi vezető Ph.hu sziveri.hu szollosi@jgypk.szote.hu szucsd@pedia.hu szomora.szote.zsuzsa@baybio.hu h.hu szgina@etszk. Sztanó Balázs Iván dr.szorenyi@physx.u-szeged.hu szucsg@math.hu szunyi@cc.u-szeged.hu t.Szucs@bibl.hu szobota. 5324.mdche.u-szeged. 4989 2076 4605.u-szeged. Szűcs István Szűcs István Szűcs Istvánné Szűcs János Szűcs Józsefné Szűcs Lászlóné Szűcs Márta dr.u-szeged.com.u-szeged. 2549 532-990/204 3439 4973 4324 3363 6925 3033 4035 6277 5783.hu szoljen@gmail.babits.u-szeged.u-szeged. Szolnoky Jenő dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.com szjanos@ovrisc.hu eszterszontagh@yahoo.hu Laszlo. 3798 4229.com szoke.hu szandi@biochem.u-szeged.hu sziver@etszk. 1072 6968 6317 5034 5225 6976 4379 3460. 799338 5105 1974 5895. Sziroviczáné Dufka Ibolya Sziveri István Szíver Edit Szoboszlai Renáta Szoboszlainé Nagy Ildikó Szobota Györgyi Szok Délia dr Szokolszky Ágnes dr.hu geszonyi@lit.u-szeged.hu Timea.istván@med. 4510 4732 5768 6888 5267. 4989.hu szollossy.Szorenyi@hung.szote.u-szeged. Szűcs Dániel dr.u-szeged.hu tszucs@mk. Szörényi László dr. Szondi Ildikó dr.u-szeged.hu szoriko@freemail. 4986. Dr.hu sztriha@gyermek.hu szombati.hu sziro@socio.com szolgane@jgypk. Szpisják Georgina Sztanáné dr.hu kszoke@lit.u-szeged.u-szeged. Szórády Gabriella Szőczi Eleonóra Szögi Lászlóné Szöginé Csiszár Ilona Szőke Jánosné Virág Edit Szőke Katalin dr.hu szonyi@press.hu szondi@juris.u-szeged. Szűcs Gábor Szűcs Gergő dr.szote.Sziráczki Sándor Szirmai Éva dr.hu sztriha@nepsy.gyorgyi@hszi.hu Szollosi@chem.hu szollosijanos@hotmail. Hekáné Szontágh Eszter dr.uk gabi_szorady@yahoo.hu aszucs@chem.hu sztanane.u-szeged. Szőllősi Istvánné dr.szote.hu gergo@biochem.u-szeged.hu Viktor.hu szucs@medea.u-szeged.u-szeged.hu szucs.szote. Szörényi Tamás dr.u-szeged.hu szorenyi@inf. Szőri Kornél dr.u-szeged. Szűcs Árpád dr.hu szuromi@jgypk.hu szoke@cc.edit@ejf. Szolnoki Éva Szolnoki Ferencné Szolnoky Győző dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.zs@juris. Szudi Mária Szunyi Lajos Szunyog Andrea Szuromi István dr. 4685 3870 6712 4633 4274 4514 4779 6412 4770 5317.u-szeged. Sztanyik Endréné Sztojkov-Ivanov Anita dr.u-szeged.u-szeged. 5484 2889 4557 6736 4411 5296.u-szeged.u-szeged.u-szeged.com szreka@bio.u-szeged.

szote.piacsek. Kiss Tamás dr.hu tamaseva@etszk.Tandori@bibl. tanársegéd nyelvtanár külügyi főelőadó főelőadó tudományos segédmunkatárs tanszéki ügyintéző néptánctanár egyetemi tanár tanulmányi előadó diétás asszisztens rtg. hallgató tanársgéd angol nyelvtanár tanársegéd tudományos segédmunkatárs hivatalsegéd egyetemi tanár klinikai orvos segédápoló rendszergazda OKJ ápoló adjunktus raktáros Ph. Tabák Réka dr. 5522 2847 szucsne.u-szeged.hu Maria.ilona@gmf.u-szeged. 4323 3384 4599.hu tajtig@rekt.hu ati@baybio.hu talosigy@pedia.u-szeged. Tanács Ágnes Tanács Edit Tanács Erika Tanács Eszter Tanács Gáborné Tanács István Tanács Lajos dr. Táborosi Andrea Táborosi-Gál Dóra Tajti Gabriella Tajti István Tajti János dr Tajti Jánosné Tajti László dr.u-szeged.hu Maria.hu tanacs@jgypk.u-szeged.u-szeged.hu tanacse@rekt.u-szeged. Szűcsné Tóth Katalin Szűts Ildikó Szűts Viktória dr.u-szeged.u-szeged. Takács Tímea Takács Zoltán Takácsné Lele Zsanett Takó Ibolya dr.u-szeged.margit@rekt.hu taribea@pedia. Tálosi László dr.judit@med. Tarnai László dr.hu kb@ehok.u-szeged.Tari@bibl.hu tarko@jgypk.hu tarjanine@nepsy.hu gtamas@bio. Tandori Mária dr.u-szeged.Szvoboda@bibl.u-szeged.u-szeged.hu tako78@freemail.D.hu tarodi@comser. 5917 4104 4254 5201.hu tarjanyi@medea.szote.hu sekretariat@medea.szote.u-szeged.szote.u-szeged.hu tanacs@mgk.hu 190 . asszisztens részlegvezető adminisztrátor tanársegéd adjunktus könyvtáros ápolónő szakorvos tanársegéd projektmenedzser vegyésztechnikus szakvezető tanár vezető tanár tanársegéd csoportvezető előadó osztályvezető főorvos tanulmányi előadó adjunktus ápoló szakképzési főelőadó klinikai főorvos intézményfejlesztési projektvezető főiskolai docens szakorvos főorvos egyetemi docens 5612 532-990/122 3699 6815 2652 3868 3343 6499 474-255/ 5260 3380 6689 4045 2622 5355 4801 1312 4029 6865 4708 6030 2383 6957. Taródi Béla dr.hu tari.krisztian@med.hu dcentrum@stud. Takó István Takó Miklós Tálosi Gyula dr.hu kulugy@rekt.u-szeged.u-szeged.hu tballaagnes@t-online.hu tanacs@inf. 5817 5444 5320 1831 5319 799307 5659 3957 5338 6838 5025 4851 4303 3438 4833 4002 3050 6250 6236 532-990/124 6067 798138 5417 5173. Tari Emese Tari Ferencné Tari Róbert dr.szote.Szűcsné Pap Judit Szűcsné dr. Tamás Éva Tamás Gábor dr.hu drtkt@jgypk.ferencne@gmf.hu tanczos@endoc.szote. Tarnai Eszter dr. Tari Szilvia Tari-Keresztes Noémi Tarjániné Varga Erika Tarjányi Éva Tarjányi János dr.u-szeged. Tanács Mária Tanács Vincéné Tánczos Irén Tánczos Krisztán dr. Tánczos Zsuzsanna Tandari-Kovács Mariann Tandori Júlia dr. 5216 6208 5084 6659 1320 6136 4689 6897 2800 3367 3385 5335 6659 5634 798318 6747 6251 5934 799417 5383 6390 6232 549-625 5493.u-szeged.D.hu tanczos.u-szeged. pénzügyi előadó intézetvezető egyetemi tanár vegyésztechenikus szociális munkás tudományos munkatárs projektvezető raktáros vagyongazdálkodó főiskolai tanár klinikai orvos tanár elnök irodavezető állatgondozó egyetemi docens előadó klinikai szakorvos irodavezető tanulmányi főelőadó pénzügyi projektmunkatárs portás Ph.hu tanacsne@jgypk.u-szeged.hu tothkata@chem.u-szeged. Szvetnik Attila dr.hu tj@orto.hu tarjanyi. Tajti Péter Takács Anita Takács Anita Takács Csaba Takács Irma Takács István Károly Takács Judit Takács Róbert dr.szote.hu taki@etszk. Tarjányi Margit Tarkó Klára dr.u-szeged.u-szeged.hu tajti@nepsy.u-szeged.szote.u-szeged.com jtakacs@hotmail.u-szeged.szote.szote.u-szeged. 6804 5212. Szvoboda Mária Szvobodáné Piacsek Ilona T.takacs@gmail.u-szeged. Péter Judit dr.hu szvobodane. Tápainé Balla Ágnes Tapasztó Sándor Tar Éva Tarcsay Tamás Tarcsay Tamásné Tari Beáta dr.u-szeged. hallgató egyetemi docens ügyvezető igazgató titkársági asszisztens egyetemi docens. Tanács Attila dr.u-szeged. MTA kutatócsoport vez.h irma.pap.hu tajtim@lit. Tápai Andrásné Tápai Katalin dr.u-szeged.hu tajti@orto.u-szeged.com takacss@bio. Takács Sándor Takács Sándorné Takács Tamás dr. Takács Tibor dr.hu Emese.u-szeged.

szote.u-szeged. vezetőhelyettes tanársegéd gyógyszertári szakasszisztens klinikai főorvos tanácsos technikus. Tihanyi Erzsébet Tihanyiné dr. Telegdy Gergely dr.szote.Tary Gábor Tasi Gyula dr.tolmacsov@baybio.u-szeged. Szalacsek Margit Tasiné Csúcs Ildikó Tatár Emese dr. Tekulics Péter dr. Tolmacsov Péter dr.hu tolnai@edu.hu terhes. Tompa Tamás dr. főmunkatárs gondok ügyintéző egyetemi docens külügyi főelőadó tanársegéd tanársegéd műtőssegéd villanyszerelő tanszékvezető egyetemi tanár szakorvos foglalkoztató pedagógus tudományos munkatárs adjunktus üzemviteli alkalmazott adjunktus asszisztens ápolónő főorvos Ph.szote.hu ladanyi@endoc.hu tomka@hist. Torday László dr. 2363 4596 taryka@sgyak. Terbe Ildikó Terbe Jenőné Terbéné Savanya Piroska Téren József dr. 1392 4728 4542 6491. 5108.Tasine@bibl.u-szeged. Tompáné Zákány Mónika Torday Csilla dr.szote.szote.hu tekulics@gyermek.agnes@med.hu tihanyi@etszk.u-szeged. Tichy István dr. Terhes Gabriella dr.hu tatar@gyermek. 5565 5783. D. 5206 6071.hu etobak@rekt.hu terjeki@math.u-szeged.hu firsteva@freemail. Tomisa Bernadett Tomka Béla dr. Tolnai József Tombácz Attila Tombácz Dóra Tombáczné Dobó Márta Tombátz Tiborné Tomcsányi-Pató Barbara dr.Vályi Zsuzsanna dr. Temesváry Beáta dr.u-szeged.hu toldi@bio.hu teleki. vezető tanár egyetemi docens könyvtáros Ph.D.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu gytasi@chem.hu thurzo@onko.u-szeged.hu thomas@lingo.hu dtengeri@inf. 5488 4141 6654 592-900/129 3138 5294 3220 5014 2033 799531 4026.hu tobako@etszk.hu p.u-szeged. 4607. 4854 798300 4521 4226.hu orgovany@nepsy. Thurzó László dr.u-szeged. prof. hallgató asszisztens tudományos segédmunkatárs adminisztrátor osztályvezető főorvos szakorvos tanársegéd akadémikus.szote.hu dora@sb4.hu tenki@cc.szote.com tiszai@jgypk. Tímár Hajnalka Tímár Marietta Tisljár Roland Tisóczki Magdolna Tiszai Andrea dr. Tátrai Dávid Taxné Kószó Edina Teiszler Éva Teknős Zsuzsanna Tekulics Györgyi dr. Tiszai Károly Tiszai László Tiszai Zoltán Tiszainé Zsigmond Edit Tiszlavicz László dr. Teleki Ágnes Telkes Mária dr.u-szeged.zsuzsanna@med.u-szeged.hu 191 .u-szeged.hu torday@expsur. 420-727 474-255/20 6011 6346 5161.hu telegdy @patph. Toldiné Ábrahám Éva dr.u-szeged. emeritus főelőadó szakorvos tanszékvezető egyetemi tanár szaktanácsadó programfejlesztő operátor gyógyfoglalkoztató laboráns betegjogi képviselő tudományos segédmunkatárs hivatalsegéd portás tudományos munkatárs tanársegéd operátor ápolónő egyetemi docens külügyi előadó vezető gyógytornász főiskolai docens tanársegéd adjunktus egyetemi tanár fogorvos művészeti foglalkoztató dietetikus rezidens gondnok adjunktus projekt asszisztens óvodapedagógus.hu telegdy@freemail. Tichyné dr.hu tiszailaci@jgypk.D.u-szeged. 3486 5797 5613 1164. Telegdy Gyula dr.hu mtelkes@clab. 5395 4605.4220 798309 4577 799414 3963 3759 4222 6594 5888 1198 549-631 4185 5008 6886.hu Ildiko.u-szeged.szote.hu teknos.u-szeged. hallgató ápolónő intézetvezető nyelvtanár könyvtáros osztályos orvos Ph.szote. Temesi Mária dr.mihalyne@gmf.u-szeged.hu tisljar@gmail.u-szeged. hallgató egyetemi docens tanársegéd projekt asszisztens adjunktus adjunktus 3384 4625 6654 6423.u-szeged.hu tetkor@medea. Tasiné dr. Toldi József dr.hu temesimaria@t-online.hu moni@rekt. 5155 6365 5714 3357 2409 2564 4153 6137 549-628 3194 5080 5930 2384 5315 5243.u-szeged. Csúcs Ildikó Mária Tasnádi Gábor Tasnádi Miklósné Tasné dr. 5473 5411 799548 798460 798138 2909 6874 1832 6976 420-491 3266 5727 5197.u-szeged. Terhes Mihályné Terhesné Molnár Kornélia Terjéki József dr. 5223 799338 4267 4806 4977 4897 2809.u-szeged. Tengeri Dávid Tenki Tibor Tenkiné Gazdag Ilona Tenkné Hegyeshalmi Éva Tényi Mária dr.u-szeged.szote.hu szalama@tvnetwork. Tobak Edit Tobak Orsolya Tobak Zalán Tódor Attila Todorovity Nikola Toldi József dr.szote.hu tedit@jgypk. Tettinger Kornélia Thékes Lászlóné Thékesné dr.u-szeged.u-szeged. Németh Anikó Thomas Williams Thury Attila dr.u-szeged. Orgovány Erika Tibay Rózsa Tiffinger Alíz dr.u-szeged.

Tóth Mária Tóth Mariann Judit Tóth Mariann Tóth Máté Tóth Mihályné dr.ifi.szote.u-szeged.szote.benedek@hung. Tóth László dr. Tóth Szilveszterné tanársegéd nyelvtanár tanársegéd gondnok tanulmányi előadó kórházi főorvos sterilizáló asszisztens adminisztrátor tanulmányi előadó tanszékvezető-h.D.hu mariann@chem.hu admission@medea. gondnok 799338 3438 6952 5345 5023 5347 2531 4926 6067 4614 4828 5134 5679 6939.hu tothsara@ri.hu soska@mdche.szote.hu toth. Tóth József Tóth Judit dr.hu toth.hu anita@anat-fm.hu attila@jgypk.u-szeged.dezsone@gmf.hu toth. Torkos Róbert Torma Attila Torma Endre Tormáné Maurits Éva Tornyos Szabolcs dr.hu toth@baybio.u-szeged.szote. hallgató tanársegéd klinikai szakorvos ápolónő ápolónő tanársegéd tanársegéd pályázati referens házipénztár ügyintéző Ph. Tóth Judit Tóth Judit Tóth Judit Tóth Kálmán dr. Tot Attila Tot Kalocai Katalin Tót Tiborné Tóth Ágota dr.u-szeged.hu toth.hu Ildiko.u-szeged.hu gyongy@juris.hu toth. Tóth Iván Tóth János dr.eva@med.u-szeged.Torkos Attila dr. hallgató főmunkatárs fogászati asszisztens foglalkozás-egészségügyi szakorvos aneszteziológus szakorvos laborasszisztens segédápoló fizikus címzetes főiskolai docens vezetőasszisztens tanszékvezető egyetemi tanár tudományos munkatárs művésztanár pénzügyi referens tanársegéd iskolatitkár Ph.hu tola@mk.karoly@juris.u-szeged. Tóth Péter dr. Tóth Éva dr.hu totha@brc.u-szeged.u-szeged.u-szeged. 6354.hu toth.hu 192 .u-szeged.D.hu toth@jgypk. egyetemi docens programigazgató állatgondozó szakvezető tanár könyvelő tanársegéd tudományos főmunkatárs szakorvos tudományos munkatárs műtős szakasszisztens tudományos segédmunkatárs beteghordó asszisztens asszisztens szakvezető tanár villamosmérnök audiológiai asszisztens gyógyszerész főiskolai docens Ph. hallgató titkárnő főiskolai docens tanársegéd egyetemi docens könyvtáros villamosmérnök tanszékvezető egyetemi docens ápolónő tanár tanulmányi főelőadó tanszékvezető egyetemi tanár ny.u-szeged.hu toths@hist.hu toti@jgypk.u-szeged.u-szeged..u-szeged. egyetemi docens tudományos segédmunkatárs tudományos munkatárs tudományos főmunkatárs kutató Ph. Tóth Ákos Tóth Adél dr.hu toth. Soós Katalin dr.krisztina@gmf.u-szeged.u-szeged. Tóth Sándor László dr. 3798 4859 4266 3364 3759 5061 6026 6383 4532 4768 2274 3671.u-szeged. 6937 2890 2909 5879 549-631 798185 6060 3067 4842 4869 3068 5396 5294 6103 798161 3979. intézetvezető főiskolai tanár gazdasági ügyintéző.hu tornyos@pedia. Tóth Szergej dr.u-szeged. Tóth Gézáné dr. Tóth Györgyi Tóth Győző Tóth Hajnalka Tóth Ibolya Tóth Ildikó Tóth Irén Tóth István Tibor dr.hu zkbt@t-online. 2366 3776 4458 6021 4142 5534 3869 5956 3639 2490 798524 2215 6237 2274 5322 5262 4607 4111 1832 5761. 5493 4151 6040.u-szeged. 5395 5139 2880 4605. Tóth Éva Tóth Éva Tóth Ferenc Tóth Ferenc dr. 6051 549-646 rtorkos@lingo.D.Toth@chem.szote. Tóth Mónika Tóth Orsolya Tóth Pál Tóth Pálné Tóth Péter dr.hu toth.szote.hu tothl@inf.u-szeged. Tóth János dr.hu toth@etszk.u-szeged.sandor@chem.peter. Tóth Péter Sándor Tóth Renáta Tóth Róbert Béla dr. hallgató adjunktus szakorvos egyetemi docens dékánh..u-szeged.u-szeged.bernadett@gmf.erika@gmf.hu tgabor@mdche.szote. Tóth Károly dr. Tóth Anita Tóth Anna Tóth Attila Tóth Benedek Tóth Bernadett Tóth Dezsőné Tóth Edit Tóth Erika Tóth Erzsébet Tóth Éva dr.u-szeged.hu toth@lib.u-szeged.gyozo@hszi.hu atoth@chem.u-szeged.hu hajnit@freemail.u-szeged.u-szeged. Tóth Károly Tóth Károly Tóth Károly Tóth Krisztina Tóth Lajos Tóth László dr.u-szeged. Tóth Ferencné Tóth Gábor dr. 4851 5318 5850 4183 1164. Tóth András dr. Tóth András dr.D.hu tothk@orto.hu torma_a@yahoo.com tormae@pedia.u-szeged.hu toth. Tóth Anita Réka dr.hu tothj@obh.hu eva@etszk.hu tothk@jgypk.jgypk.szote. 4487 5243 3363 5836 5424 6742 6268 2363. Tóth Anikó Mónika Tóth Anita dr.u-szeged.

u-szeged.u-szeged.hu toth.hu torokt@bio.u-szeged.u-szeged.hu gorogm@juris.barath. Trényiné dr.hu torokia@gmail.u-szeged. tv.sandor@mku.u-szeged. Török József Török László dr.aszodi.hu tothne.hu toothzooltaan@gmail. Tőke Jenő Tőkéné Molnár Gizella dr.tunde@med.hu thagnes@hist.u-szeged.hu szilvi@biochem.Tothpal@bibl.kovacs. Tóth Zsófia Tóth Zsuzsanna Tóth Zsuzsanna Tóth-Abonyi Mihály Tóth-Kovács Edina Tóth-Molnárné Palotás Magdolna Tóthné Aszalai Anett Tóthné Baráth Magdolna Tóthné dr. előadó főelőadó tanársegéd főtanácsos címzetes egyetemi tanár egyetemi tanár könyvtáros tanár vezető tanár gazdasági szaktanácsadó finanszírozási előadó adminisztrátor ápolónő adminisztrátor operátor osztályvezető nővér kollégiumigazgató gazdasági ügyintéző. Törő Sándor dr.u- aszanett@jgypk.hu torokne.u-szeged.hu M.u-szeged.u-szeged.edina@gmf. 5488. egyetemi tanár osztályvezető intézetvezető főiskolai tanár tanársegéd c. Tresnyics Tibor Tripolszkiné Szabados Tünde Trócsányi László dr. Tóthné dr. Török Lászlóné Török Mária Török Márk Török Márta Török Szilvia Török Szilvia Ágnes Török Tibor dr.u-szeged. Török Erika Török Ervin Török Gabriella Török Györgyné Török Imre András Török István dr. Görög Márta dr.hu toke@jgypk.hu toth-kovacs.szote.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.bielik.hu molnarg@jgypk.com tj@jgypk.Kazai@bibl.gabi@pharm.hu toro.hu rakoczi@sport.u-szeged. Török Attila Török Edit dr. 4487 TOTH.u-szeged. 5687 5820.magdolna@med. Kazai Magdolna Tóthné dr.u-szeged.hu torok.hu fabiane@juris. 1412 6502 1403 3363 2570 5925 5243 5210 4347 6650 5117 4089 6062 474-255/27 5173.hu totik@math.hu attilat@cc. Törőcsikné dr.hu trocsany@juris.hu 193 .Tihamer@gvh.marta@gmf. Horváth Ágnes dr.magdolna@med.iren@gmf. 5855 4501 3489 4415 799345 4154 4827 6025 420-305 3273 798226 4792 5536 1198 798192 4845 6586 5856 5755 4104 5288 5031 4584 3209 1198 6025 6166 4844 6734 4278 798540 6082 3671.molnarne.hu terika@kovi. címzetes egyetemi docens gépkocsivezető c.hu elnok@ehok. Tömösvári Adrienn dr. Tóth Viktor Tóth Vilma dr. Tráser Ferenc dr.u-szeged.hu tothne.Tóth Tihamér dr. hivatalvezető dietetikus szakvezető tanár gyógyszertári szakasszisztens segédlaboráns osztályvezető főnővér szakasszisztens tanítónő könyvtáros laboráns akadémikus. asszisztens ápolási asszisztens rendszerprogramozó tb. Ságodi Terézia Tóthné Halasi Andrea Tóthné Hódi Anikó Tóthné Kardos Ágnes Tóthné Kószó Magdolna Tóthné Kovács Erika Tóthné Kovács Irén Tóthné Magyar Ilona Tóthné Márkus Katalin Tóthné Németi Tünde Tóthné Oláh Annamária Tóthné Pintér Magdolna Tóthné Pölös Anna dr.u-szeged.aniko@med.nemeti. 4151 6638 3351 3384 2320 4966 532-990/150 5783.laszlone@gmf.hu totne.hu faa@medea.Benedek@bibl.u-szeged. egyetemi docens egyetemi docens programtervező matematikus főorvos gazdasági ügyintéző adjunktus laboráns ügyintéző tanársegéd főorvos rendszeradminisztrátor egyetemi docens operátor asszisztens EHÖK-elnök tudományos ügyintéző aneszt.ildiko@med. 5226 5236.hu Katalin.jgypk.u-szeged. Fábián Eszter Anna dr.com radnotikavezo@univkft.u-szeged. asszisztens biológus egyetemi docens asszisztens tanulmányi főelőadó infekciókontroll nővér könyvtáros előadó (gyes) operátor intézeti mérnök asszisztens rektori tanácsadó egyetemi docens sportközpontvezető főápoló konyhai dolgozó egyetemi tanár 4422 0630/4932-831 6356 1320 3495 4878 5856 5318 4415 5631 5638 4788 5007 3488 3061.szote. Tóth Zenkő Tóth Zoltán dr.u-szeged.hu Erzsi.hu torokne.u-szeged.u-szeged. Tóthné dr. Tóthné Restár Tünde Tóthné Schulcz Hedvig Tóthné Szabó Hedvig Tóthné Téglás Gabriella Tóthné Tóth Erzsébet Tóthné Vadász Klára Tóthné Varga Erzsébet Tóthpál Erzsébet Tóth-Szüki Valéria Totik Vilmos dr.u-szeged.hu tothne.hu tothne.u-szeged.Toth-Abonyi@cc.hu Magdolna.hu tothne@telekikollegium. könyvtáros ápolónő asszisztens mb.lib. főiskolai docens segédápoló adjunktus üzletvezető aneszt.u-szeged. 5220 1198 5812 6088 1263 5243. Rákóczi Zsuzsa dr.hu sagodi@aida. Nagyistók Katalin Tóthné dr.u-szeged. Török Zoltánné Török-Csordás Szilvia Törökné Aszódi Ildikó Törökné Benedek Katalin Törökné Bielik Márta Törökné Gombos Ágnes Törökné Jenei Julianna Törökné Rácz Mária Tráser Ferenc dr.

Rostás Mónika Vajda Beáta Vajda Magdolna Vajda Róbert Vajda Tamás Vajda Zoltán dr.hu valyi@stoma.nikoletta@hszi. 6778 6044 4855 300. 3798 798536 4857 6789 6492 5255 6187 2523 4835 6709.u-szeged. 6710 4636 4895 5488 5008 4226. Tulipán Tünde Tulkán Ibolya Tunyogi József Turán György dr. szakorvos szakreferens Ph.hu vad@medea.hu vgabi68@freemail.u-szeged. Tubolyné Horváth Gyöngyi dr. Valczer Erzsébet Valicsek Erzsébet dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.szote.tamas@rekt.u-zeged. hallgató egyetemi tanár főelőadó rezidens főelőadó operátor finanszírozási felelős tanszékvezető egyetemi tanár nyelvtanár orvos egyetemi docens könyvtáros tanársegéd ambuláns asszisztens adjunktus levéltárvezető dékánhelyettes.hu valkusz@endoc.hu urmosne@inf. Turcsányi Istvánné Túri Ágnes Túri Ágnes Túri Diána Túri Károlyné Túri Lajosné Túri Márta Túri Piroska dr.hu turisand@pedia. Ungvári Krisztina dr.hu Agnes.hu tulkan@etszk.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu krisztu@stoma.u-szeged. egyetemi docens pénzügyi előadó főorvos vegyész klinikai szakorvos technikus klinikai főorvos adjunktus tudományos segédmunkatárs ügyfélszolgálati munkatárs tanársegéd tanársegéd tudományos segédmunkatárs ov. Vályi Péter dr. 4986 4971 5150 6413 1834 4126 4707 798206 6649 3296 3215 4539 1507 798473 799449 5326 5076 549-631 6092 6690 4163 5603 4632 3586 3384 5408 6377 5752 6353. Túri Sándor dr.szote.u-szeged. főiskolai docens mestertanár. Valkonyné Kelemen Ildikó Valkusz Zsuzsanna dr.u-szeged.hu 194 . Turay Alfréd dr.hu vamos.D.hu ujvarill@music.hu csaba@bio.szote. Vágvölgyi Edit Vágvölgyi Judit dr.u-szeged.hu vagvolgy@inf.hu vajda. főnővér gazdasági ügyintéző gyakorlati oktató adjunktus 549-628 1696 5353. Ürmösné dr. Turner Tiborné Turzó Ágnes Tuska Tünde dr.hu ungurean@nepsy.hu gyorgyi@stoma.u-szeged.hu tunyogi@etszk.u-szeged.beata@eco.com udvarhelyine.Trója Ferencné Trucza Éva Gabriella dr.hu vadasz@cc.szote. Ungi Ilona Ungi Imre dr. tudományos főmunkatárs főigazgató főnővér könyvtáros Ph.u-szeged. Vad Gabriella Vadász Zoltán Vágó Györgyi Vágvölgyi Csaba dr.hu 1turkbalazs@gmail.gabriella@gmf.szilvia@gmf.hu van. 5292 3979 4862 4323. Újhelyiné Papp Teréz Újszászi Ilona Ujvári Orsolya Újvári István Újvári Lászlóné Újváriné Illés Mária Újváriné Szatmári Angelika Unger János dr.u-szged.szote.hu ungvari. 3207 4441 799305 798270 6120 4267 5858 6420. Van Leeuwen Boudewijn Ván Hajnalka Váradi Beatrice Váradi Edit Váradi Gáborné Váradi Györgyi dr.u-szeged. iv.szote. Türk Balázs Udvardi Lajosné Udvarhelyiné Bajusz Gabriella Udvari Beáta Ugrai Imre Ugrinné dr. Ungvári Szilvia Untener Kornél Utasi Ágnes dr.hu vajda.hu unger@geo. 301 4605.hu evalczer@clab. Vámos Enikő dr.u-szeged.u-szeged.hu Monika.u-szeged.hu szovivo@rekt.johann.hu odianya@bio. foglalkoztató terapeuta orvos klinikai orvos egyetemi tanár ügyviteli alkalmazott tanszékvezető-h.szote.hu ukornel@physx.hu vajda@lit. Pártos Eszter Uhercsák Gabriella dr.hu utasi@mtapti.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hajnalka@stud.szote.hu vajnane.u-szeged. 6957 3357 6902 5783 5675 6044 5142 etrucza@clab.u-szeged.hu ujvario@jgypk. hallgató ügyintéző hivatalsegéd raktáros pszichológus szakvezető főorvos tanszékvezető egyetemi tanár kézbesítő-takarító ápolónő főiskolai docens sportreferens hivatalsegéd előadó tanársegéd tudományos ügyintéző tanár klinikai szakorvos tudományos munkatárs gazdasági ügyintéző sajtószóvivő.szote.gyongyi@gmf.u-szeged.u-szeged.hu turan@inf.u-szeged.u-szeged. Tuboly Gábor dr. Ungi Lászlóné Kántor Katalin Ungureán Aurélia dr.hu tpapp@clab. 4220 2533 4822 2498 798236 6192 6631 6910 5088 4647 6928 4263.u-szeged. tanszékvezető-h.hu turay@theol. Vámos Nikoletta Vámosiné Hegyi Andrea dr.hu tulpan@etszk. Vágvölgyiné dr.u-szeged.hu partoseszeter@freemail.Turi@bibl. Vajnáné Johann Gyöngyi Valach Erzsébet dr.hu varadigy@mdche. Újfaludi Zsuzsanna dr.Vagvolgyine@bibl.hu vajdar@math. Dombovári Zsuzsanna Younes Éva dr. médiakapcsolati igazgató oktatásszervező igazgató csoportvezető helyettes adjunktus asszisztens tanszékvezető egyetemi docens segédlaboráns egyetemi docens intézetvezető főnővér klinikai szakorvos klinikai orvos.u-szeged.u-szeged.bajusz.D. Vágvölgyi Sándor dr.szote.u-szeged.szote.u-szeged.

Varga Erika Varga Ferencné Varga Gabriella dr.hu va@surg. 6631 5444 4836.hu varhelyi@comser. Varga István dr. osztályvezető főigazgatói megbízott hálózati operátor egyetemi tanár kutató pszichológus szakcsoportvezető főiskolai docens egységvezető portás adjunktus tudományos főmunkatárs tanszéki munkatárs beteghordó szakfőorvos klinikai orvos adjunktus klinikai szakorvos.physx.u-szeged. 4416 6183 6866 5250 1200. Varga Imre dr.com vargas@hung.u-szeged.gyorgy@gmf.hu varga.szote.u-szeged. 3958 4160 5488 799517.u-szeged.u-szeged.hu villam@jgypk. Varga Tiborné Varga Vanda Varga Zita Varga Zoltán Varga Zoltán Varga Zoltán dr. Varga Olga Varga Orsolya Varga Pál dr.hu agi@ohsh.hu vargalaura@freemail.szote. Varga Hedvig Varga Hedvig dr.szote.u-szeged. Varga Erika dr.hu varga. Varga Gabriella Varga Gyöngyi Varga György Varga György Varga Gyula dr.u-szeged.hu belteki@lingo.u-szeged.u-szeged.hu zoltanv@biochem. 5226.hu varga.u-szeged.u-szeged. 5672 4450 6698 2454 5232. Varga Andrásné Varga Andrásné Varga Andrea Varga Anikó Varga Attila Varga B. Varga Istvánné Varga János dr. kollégiumigazgató Ph. Drewnowska Ewa Vargáné dr.hu varga. Varga Zsuzsanna dr.u-szeged.u-szeged. ápolónő klinikai orvos klinikai orvos tudományos segédmunkatárs információs rendszergazda tanásegéd professzor emeritus rtg.hu aszalma@lit.gabor@med. Varga Ágnes Varga Albert dr. egyetemi docens klinikai orvos egyetemi tanár adjunktus segédápolónő könyvtáros adjunktus biológus tb. Varga Laura Varga Luca Varga Marietta Varga Norbert dr. 5242 4074 798201 2363. 5493 5260 799348 4979 5444.Zakarias@bibl. 4285 6141 4825 4884.szote.szote.hu oktig@rekt.hu andi@cc.hu vzs@physx. 4159. 4920 6190 549-635 4789 4769 5847 5266 4515.hu svj@invitel.phdr@gmail.u-szeged. Varga-Matusovits Danica dr.hu vargafne@math.com jvarga@bio.hu 195 .hu varga@dmi.u-szeged.hu vacs@bio. Varga Jenőné Varga József Varga József dr. Váradi Szilvia Mária dr.szote.hu varadiszilvia@juris.hu vargahedvig@freemail.u-szeged. D.u-szeged.orsolya@gmf. 1234 2103 798192 4925 4216 3005 5288 5998 4595 2498 3526 5852. Varga Sándor dr.gyongyi@gmf.aranka@med.u-szeged.u-szeged.hu svargadr@gmail. pszichiáter klinikai főorvos főiskolai docens művésztanár innovációs koordinátor szociális munkás egyetemi docens nyelvtanár főmunkatárs főorvos laborasszisztens oszt.u-szeged.hu Andras.Varga@bibl.u-szeged.hu varga@mk. 4422 4688. Varga László dr. Varga József dr.hu varga. 5474 6505 4605 6702 6815 4412 4638 4924 799305 5237. Vargáné Biacsi Mónika Vargáné dr. Varga Tibor dr. hallgató egyetemi docens igazgató.hu biacsim@jgypk.hu drvarga@nepsy.u-szeged. Varga Zsuzsanna dr. Nádházi Ágnes Vargáné Farkas Katalin Vargáné Horváth Edit Vargáné Márton Andrea Vargáné Terhes Anita Vargáné Villám Anikó Varga-Tóth Andrea dr.hu olenka@lit.u-szeged.bea@hist. Varga László dr.Váradi Mártonné Váradi Rita dr. Várhelyi Flórián Vári Beáta Vári Gábor (id) könyvtáros klinikai orvos tanársegéd kollégiumigazgató egyetemi docens könyvtáros konyhai dolgozó segédápolónő operátor ápolónő Ph.hu vattila@titan. hallgató kontroller adjunktus dékánhelyettes.hu danica@stoma.u-szeged.u-szeged. Varga András dr.D. asszisztens nyelvtanár tudományos munkatárs fizikus mb.u-szeged.u-szeged.hu vargan@juris. Varga Judit dr.u-szeged. Varga Edina Tímea dr. Varga Péter Pálné Varga Pethő Ferencné Varga Renáta dr.u-szeged.szote. 4021 2523 4727. Varga János dr. 5228 6629 6082 1320 4226. Aranka Varga Beáta dr. 1429. Varga Sándor Varga Tamás Varga Tea dr. 4592 Sarolta.hu varga@anat-fm.u-szeged.u-szeged. 4220 798185 3019.u-szeged. Varga Katalin dr.b.hu vari.hu varga. 3900 5225.u-szeged. 6074 4504 3367 4363 5837 4436 5463 4721 5493 3433 6289 4455.hu vargat@baybio.6121 461-659 2818 4808 6797.u-szeged.hu tanita@surg. Varga Csaba dr. Varga Endre dr. ETR projektvezető tanársegéd (gyes) irodavezető tanszékvezető egyetemi docens szakvezető tanár osztályvezető helyettes gyógyszerész asszisztens kézbesítő intézetvezető főnővér főmunkatárs tanársegéd nyelvtanár tanársegéd informatikus 3040.hu innova@rekt.

u-szeged.u-szeged. Vasas Andrea dr. Varró András dr.u-szeged. Bálint Erzsébet dr.szote. hallgató ápoló főorvos adjunktus ápoló tanársegéd OKJ-s ápolónő gazdasági ügyintéző szakorvos gépkocsivezető főiskolai docens szakoktató főiskolai docens jogi előadó adminisztrátor tanársegéd főelőadó laborasszisztens szakgyógyszerész operátor környezetvédelmi munkatárs tanítónő dékán akadémikus.u-szeged.hu VASAS@nepsy.u-szeged. Vastag Andrea Vécsei László dr. Végh Rita dr. az MTA doktora egyetemi docens klinikai orvos szakvezető tanító dékán.u-szeged. Vass Annamária Vass Gábor Vass Gábor dr.szote.hu 196 .szote. Veres Zoltán dr.laszlo@rekt.szote.hu vegh@opht.balint@physx. (dr.com varjasi. 4989.hu varkonyi@pedia.u-szeged. 5016 5351 3209 5227.otto@med.Varnai-Vigh@bibl.hu apply@meda.u-szeged.hu VEKONY@nepsy.hu vass@pharm.Verboi@bibl.hu Veres.szote.hu varyne@etszk.hu varjasigy@gmail.u-szeged.szote.u-szeged. Vass László Ádám dr.hu tusjak@music. egyetemi tanár. 1412 5733 5324.szote.hu azvegh@inf. az MTA doktora professor emeritus tudományos főmunkatárs diplomás ápoló szakvezető főorvos tanársegéd vezető tanár tanulmányi előadó szociális munkás tudományos segédmunkatárs Ph. Várszegi Szilvia Várvölgyi Pálné Váryné Szélpál Edit Vas Ágnes Vas Gabriella Vas István Vasa Tímea Vasadi Anna dr.D. mestertanár adjunktus logisztikai osztályvezető fogászati asszisztens egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens főiskolai tanár gazdasági előadó könyvtáros tudományos és innovációs rektorhelyettes tv.szote.u-szeged.hu vnemeth@bio.hu verbai@music.u-szeged. Vér Szilvia Verbai Katalin Veréb Blanka dr.u-szeged.syilvia@gmf.hu vegh@phcol.u-szeged.hu gvass@anatomy.hu e. 6187 6267 6501.hu tudrh@rekt. iv.hu a. Vereska Mária Veress Attila dr.Zoltan@eco.hu ver.u-szeged. 799338 4328 6330 1330 6302 6738 5361 2001. 5875 4464 2124 6783 5673 5090. Vass Imre Vass Irén Vass Klára dr.u-szeged.hu vecsei@nepsy. Vecsernyés Ferencné Vecsernyésné Erndt Diána Vecsernyésné Zöld Éva Vecseri Melinda Végh Ádám Végh Ágnes dr.u-szeged.hu varsanyi@geo.maria@gmf.u-szeged. Várkonyiné dr. 5785 4986.hu vassn@pedia. Vasas Tímea Éva Vass Andrea dr. 5224 5236.u-szeged. Vécsei László dr.u-szeged. Vass László dr. Varró Vince dr. 6035 6977 4149 798460 4070 6696 4605 442-983 5062 5033 4854 4595 6626 3351 3764 6089 6451 6198 5319 798262 4066 5569 varine@etszk.u-szeged.hu veghrita@gmail. Végh Mihály dr.u-szeged.hu vassne.u-szeged.u-szeged.hu Andrea.hu vass.varro@phcol.szote.hu stratit@rekt.u-szeged.szilvia@med.hu varmono@jgypk. Vass Margit Vass Noémi dr.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu mvaradi@bio. Végh Zoltánné Véha Antal dr.u-szeged.u-szeged.hu vecsei@nepsy.hu vassne.hu Adrienn.D. 2077 4004 6224 5939 1198 4294 4348 5015.Váriné Feró Mária Varjasi Gyula Varjasi Ottó Varjú Lenke Várkonyi Ágnes dr.petofi.u-szeged.hu vastag@sgyak.Kovacs@bibl. Vassné Horváth Mária Vassné Petőfi Sylvia dr. Verbói Barbara Veres Ágnes Veres Ágnes Veres Istvánné Veres Katalin dr.hu Barbara.hu veresagi@chem. Veressné Farkas Ildikó dr. 5227.u-szeged.hu veres@pharm. Várszegi Ágnes Várszegi Mária dr.hu vasg@math. tanszékvezető egyetemi tanár könyvtáros adminisztrátor hivatalsegéd tanulmányi előadó informatikus egyetemi tanár.com veha@mk.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu 30/3995-251 vassiren@freemail. Varsányi Zoltánné dr. hallgató 6401 6283 5964 5288 5335 5548.hu vasasa@pharm.hu technikus@tik.horvath. Véha Klára Veketyné Váradi Margit Vékony Istvánné Vékony Szilvia Velcsev Dejanov Kosta Velez Alexandra Veprikné Németh Anikó Vér István dr.u-szeged.u-szeged. Várnagy Elemérné Várnai-Vígh Adrienn Varró András dr.u-szeged. Herczegné) Várkonyi Tamás dr.u-szeged.szote.u-szeged.szote. Vass Nóra Vass Zoltánné Vassné Csukonyi Katalin dr. 4599 4519 6331 4399 6621 4832 5683 5191 4641 574-400 798132 5775 3383 6407 574-430 4086 4644 5933 2013 6451 5933 5225. egyetemi tanár projektmenedzser előadó szakápoló pr-asszisztens audióvizuális asszisztens művésztanár ügyvivő szakértő szakgyógyszerész titkárnő előadó klinikai orvos könyvtáros tanár kutató raktáros tudományos munkatárs egyetemi docens szakápoló orvos adjunktus Ph.u-szeged.hu vass@jgypk. Verli Judit dr. Vármonostory Endre dr.

u-szeged. 5886 veszelov@mk. 5698 3096 4883 5032 5399 4720 474-255/24 5598 3474 4667. 799344 4001 4605.u-szeged.szote.u-szeged. 798276 1177 6277 2112. ápolónő tudományos ügyintéző c.szote.hu viragist@pedia.u-szeged.hu vetrotimi@jgypk.u-szeged. Vőneki Antal Vőneki Gábor Vörös András dr.hu VIZI@nepsy.u-szeged.u-szeged.csaba@gmf.hu vighne. Vidáné Balázs Gabriella Vidáné Fábián Valéria Vidéki Éva Vidóczyné Lövey Zsuzsanna Vígh Éva dr.u-szeged.hu andi@baybio.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Juhász Zsuzsanna dr.pinter.hu vidacs@jgypk. Vorindán Elisabeth Voszka Éva dr.u-szeged.hu virag@phcol.it lajos@dmi.hu viszmeg.Vérné Nagy Hajnalka Verseghy Veronika Veszelovszky Iván dr. Vidács Tiborné Vidákovich Tibor dr. 5679 5875. Visnyei József Visnyeiné dr.hu kvisy@sgyak.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu vilmanyi@eco.u-szeged.hu vinko@physx. Vezér Veron Brigitta Vida Andrea Vida Anikó Vida Mihály dr. 5241 4143 30-657-8690 4817 4509.hu vizhanyo. 4485 4708 5605 5516.hu eva.szote.hu tvidaszucs@clab.hu vidakov@vnet.szote.vigh@libero.hu vincze.hu 197 .elisabeth@gmf.hu viragz@hung. 4691 5980 4588 5174 4374 5576 4946 3334 3065 5019 4453 4080 4544 4486. 3798 798236 5069 4631 5107 4324 6176 3868 5885. Vízváriné Szacsvai Katalin Vizsolyi Lívia Volosinowszky Hajnalka dr.u-szeged.hu titk@rekt.u-szeged.szote. Víghné Pintér Andrea Viharos László dr. Virágh János dr.u-szeged.hu GARDI@nepsy. Vincze Istvánné Vincze Katalin dr. Vetró Tímea Vezendi Klára dr.hu 30/2993-981 lendvai@mk. Vincze Erzsébet Vincze Irén dr.hu vidane@etszk. 6805 2868 6826 5471 5067 4501 798275.hu visnyei. 5488 4223 5500 6559 549-622 6248 4963.hu lac@inf.hu viharos@math.jozsef@gmf. Vezér Tünde dr. egyetemi docens tudományos segédmunkatárs osztályvezető egyetemi docens oktatásszervező tanszékvezető egyetemi docens egyetemi docens gazdasági ügyintéző könyvtáros tanársegéd címzetes egyetemi docens vezetőasszisztens kisegítő főiskolai docens osztályvezető főnővér programfejlesztő Szilléri Büfé büfévezető egyetemi tanár titkársági ügyintéző tanársegéd raktáros adminisztrátor egyetemi docens gyógyszertári asszisztens üzemmérnök könyvkötő tanársegéd tanulmányi előadó előadó egyetemi docens tudományos munkatárs dékán. Visy Csaba dr.ivett@gmf. Vígh Ildikó Vígh Lajos Vígh Orsolya Vígh Tibor Víghné Markovits Katalin dr.hu visy@chem. Vida Szűcs Tiborné Vida Tibor Vidács Ferenc dr.u-szeged.hu viskolcz@jgypk.u-szeged.u-szeged.u-szeged.hu vizsolyi.andrea@gmf.hu vekl@windowslive.hu viskolcz_noemi@jgypk.u-szeged.u-szeged.hu balazsg@edpsy.szote.hu vcsilla@jgypk.hu andi@sgyak. Vincze László Vincze László Vincze-Lendvai Edina dr. 5493.hu vorindan.u-szeged.u-szeged.hu vida@etszk. Virágné Győri Klára Virók Dezső dr.hu vetro@gyip.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged. Vörös Andrea Vörös Erika dr.Tibor@cc. Veszelovszky Petra Vetró Ágnes dr.u-szeged. Vinkó József dr.hu voros@radio.hu vinczee77@freemail.hu vighne@medea.hu viragh@inf.szote.hu vezer@dnt.hu drvisnyei@freemail.u-szeged.hu acsaj@juris.u-szeged.u-szeged. Vilmányi Márton dr.u-szeged. Virág Anita Virág István dr. Virág László dr.com vezer@puhe. Viskolcz Noémi dr. emeritus tudományos főmunkatárs EKG asszisztens tanszékvzető egyetemi docens adjunktus személyügyi főelőadó tudományos főmunkatárs tanszékvezető főiskolai tanár főiskolai docens műszaki előadó egyetemi docens egyetemi tanár igazgató-helyettes főmunkatárs oktató kisegítő alkalmazott rendszergazda szakápoló ápoló ápoló klinikai orvos főtanácsos főiskolai docens orvos munkatárs egyetemi tanár gépjármű szerelő nyomdász szakorvos tudományos munkatárs egyetemi docens 5783. Viszmeg Ivett Vízhányó Csilla Vízhányó Ferencné Vízhányó Tibor Vízhányóné Gardi Anikó Vizi Erika Éva Vízi Erika Éva Vízvári Eszter dr.u-szeged.hu aokdh@medea. Viskolcz Béla dr. 5228. Virág Mária Virág Zoltán dr.u-szeged. 4111 4349 5604 6281 4609 3827 5934 5933 5933 5488. Vilmányi Rita Vincze Csaba Vincze Emőke dr. 1073 6149 4275 4349 799343 4328 4433 6004 4421 5407 5346 6111.livia@freemail.szote.szote. Vidács Istvánné Vidács László dr. Visy Csabáné dr. Villányi Zoltán dr. egyetemi docens pénzügyi vezető építész műszaki ellenőr szakorvos kartonozó asszisztens professzor emerita igazgató-helyettes főorvos gépkocsivezető pályamunkás főiskolai docens egyetemi docens adminisztrátor prof.u-szeged.szote.

hu vorosne@mgk. Wodala Barnabás dr. Winter Zoltán Wirth Roland Witterberger Anna Wittmann Gyula dr.hu wojti@jgypk. Rázsó Katalin Zimonyi István dr.hu zupko@pharm.hu iwinkler@cogpsyphy.hu Robert.u-szeged. 2292 3462 5748 5140 4554 6667 6793 6688 3536 5154 3400 4522 5069 5493.hu zaborszki.hu zalaia@jgypk. 4919 6951 5186. Zalán Zita dr.u-szeged. Wittmann Tibor dr. Zimmermann-né dr.u-szeged.hu zolnai@citromail. Zámbó Erzsébet dr. 4512 4605. Zupkó István dr. Zámbó Mónika Zarándi Márta dr.u-szeged.u-szeged.hu zadorine@nepsy.szote.hu Wolfling@chem.hu martazarandi@yahoo. Wéber Péter dr.szote.hu zadori@math.D.D.w@freemail.u-szeged. 5844 4200. Záborszki Annamária dr. Zalatnai Márta dr.annamaria@med. Zsigmond Zoltán Zsigmondné Pap Éva adjunktus asszisztens adminisztrátor főmunkatárs osztályvezető adjunktus tudományos segédmunkatárs nyelvtanár tanársegéd tanügyigazgatási munkatárs szakvezető tanár asszisztens egyetemi tanár ph.hu zalatnai@bio.szote.Zawiasa@bibl.u-szeged.u-szeged.u-szeged.u-szeged.Vörös Gabriella dr. 5473 6410 4464 4250 5089 5928 4228.u-szeged.szote. Zakar András dr. Vörös Zoltánné Vörösné Riczán Edit Vörösné Szappanos Éva Waitz Erika Waldhauser Tamás Waldmann Gábor dr.hu zimanyi@obgyn.hu zombori@cc.u-szeged.hu waldmann@juris. Weiczner Roland dr.szote. Záhonyiné Racs Piroska Zákány Zita dr. 71513 6491. Zsibrita János Zsigmond Ágnes dr. 127 4385 4464 3351 4786 6263 5287 1963.u-szeged.u-szeged. hallgató osztályvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos iv.u-szeged.u-szeged. 798205 6839 6798 4596 2498 799401 3014 3584.u-szeged.hu zakar@juris. Wojtilla Gyula dr.hu zambo@juris.u-szeged. Zölei Dávid Zöllei Éva dr.hu wolfard@expsur. Wölfling János dr.Waitz@bibl. Zóka Eszter Zolnai Kriszta Zombor Lászlóné Zombori Zoltán Ződi Mihályné Zöld Orsolya Zöldréti Attila dr.hu erno@biochem. Zalai Edina Zalai Zsolt dr.u-szeged. Zádor Ernő dr.u-szeged.hu gabi@phcol.u-szeged. Zöllei Magdolna dr. Zádori György Zoltánné Zádori László dr.u-szeged.u-szeged. Weiser Zsuzsanna Weisz György Wenner Gabriella Winkler István dr. 5182 798200. Wojtovicz Hajnalka Wolfárd Antal dr.D.hu wittmann@pedia.u-szeged.hu racspir@mk. hallgató nyelvtanár tudományos tanácsadó tanszékvezető egyetemi tanár tud.hu zimacsek. egyetemi docens adjunktus rtg. Zádori Olivér Zag Levente dr.aniko@gmf.hu razsok@etszk.u-szeged.u-szeged.hu 198 .hu wojtilla@antiq.u-szeged.hu twaldha@math.szote.com winter@pharm. asszisztens nyelvtanár telephely igazgató főorvos informatikus egyetemi docens főiskolai docens adjunktus 3160 5288 2861 532-990/100 6622 4078 4183 6343 5734 5077 3363 2654 3257 599-600/649 4502 2498 1253 5192.D.com zilahi@rekt.gabor@med.u-szeged. 4199 4966 798262 2813 5934 3881 6783 4595.szote.u-szeged.hu witt@in1st.u-szeged.u-szeged. segédmunkatárs egyetemi tanár tanársegéd tanársegéd tanszékvezető egyetemi docens egészségbiztosítási igazgató orvos egyetemi docens ápoló egyetemi tanár infomatikus szakorvos műszaki tanár aneszteziológus főiskolai tanár főiskolai tanár tanár főiskolai docens szakvezető klinikai orvos tanársegéd tanársegéd szakorvos egyetemi docens koordinátor egyetemi docens művezető informatikus portás elnők hivatalsegéd adminisztrátor adjunktus külügyi főelőadó munkatárs (gyesen) adjunktus. 4222 3976 5843 4648 4657 5897. Zilahi Tibor Zimacsek Anikó Zimányi Márta dr.hu zsigmond@music. Zábrák Edit dr. 6124 6586 592-900/126. Zámbó Géza dr.hu kollar69@yahoo.u-szeged.hu roland. 4235.u-szeged.u-szeged. aneszteziológus tanársegéd adjunktus egyetemi docens Ph. 5189 6964 6383 6315 5472. Zakar Péter dr.hu azsig@chem. hallgató asszisztens gyógyszertári szakasszisztens osztályvezető hivatalsegéd szakasszisztens egyetemi docens Ph.hu zakar@jgypk. Zsebik Katalin Zsemberi Eszter Zsibrita Ágnes dr.u-szeged.hu zimonyi@hist.szote.hu zalan@pharm. Zavagyák Gábor Zawiasa Róbert Zelei Ferencné Zelena András Zelman Pálné Zemlényi Béláné Zentainé Kollár Andrea dr.hu wiczner@anatomy. 3798 4605.u-szeged.szote.u-szeged.hu Erika. Zala Anikó Zalai Anita dr.com zavagyak. hallgató Ph. Zvara Edina dr.hu zedina@hung.hu zelena@hung.u-szeged. Zimmermann Zsolt dr. 3798 ric@puhe.

hu zsmarta@cc.hu 199 .u-szeged.hu zsolnai@sol. 5399 4802 3811 5387 3237 5198 6569 5652 5980 5472 zsigo@opht. Zsoldos Ferenc dr.tacsi.u-szeged. Zsulán Ágnes dr.hu zsigo1@t-online. Zsilován Anikó Zsindely Nóra Zsingor Mariann Zsiros János Zsíros Szilvia Zsirosné Tácsi Ildikó Zsivin Lászlóné Zsoldiné Urbán Edit dr.hu zsiros.hu zsulan.hu zsingor. emeritus programozó klinikai orvos egyetemi docens EKG szakápoló főiskolai docens üzemvezető demonstrációs termi asszisztens osztályvezető ápolónő 5490 1280 4067 6237 4544 6481 6619 6934 4439 3364 5957. Zsoldos Márta Zsoldos Tamás dr.janos@gmf.agnes@miskolcipatyolat.cc.hu zsigri@hung.hu zsura@etszk.mariann@gmf.u-szeged.u-szeged.hu zsirosne.Zsigó Erika Zsigó Ildikó Zsigri Gyula dr. Zsura Éva Zsurkán Margit gazdasági ügyintéző gondnok tanszéki munkatárs némettanár tudományos munkatárs közbeszerzési munkatárs projekt menedzser laborasszisztens gazdasági főigazgató-helyettes gazdaságvezető egyetemi docens prof.ildiko@gmf. Zsolnai Anikó dr.szote.u-szeged.u-szeged.hu szilviaz@brc.u-szeged.u-szeged. Zsolnai Éva Zsótér Brigitta dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful